P. 1
Pozitiv Gondolkodas 2011 - 05-06

Pozitiv Gondolkodas 2011 - 05-06

|Views: 544|Likes:
Published by Ille Andrea

More info:

Published by: Ille Andrea on Jun 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2015

pdf

text

original

rllpr;fli"w I;

J. l

I

II

t: R E Z D

J 0 L MAG A DAB

0 ROD

BEN!

Ne engedd hogy a tel1elem bel1eszoljon ,ill elhatirozasa_HIba!~

e sz a boldogsag mellett donteni?

E,gy lOsszammisztika: liudatosit =. .dlmar,lhogpn 'gond'olkodsz, eral tis cselekszell?
Szamold ki a szii etesi ditumodalapjan'!
2.Qi11/3,
Kt~yonta IBflntoknd. 4Ufl
I

it 'tegyel Iha.
l,

'0 •

695; Ft

'.!ugyelled~ nernte ininyitoda sajatel'eted, inkib'b ,csak.sodr6dsz?'
• --- --------, -- - --- --, valamil m 'js,visszatart" _. indu!nal .csel'Skednei ---------- --eg- -------. __ vw tervezgetm ••es Gel ked " k.uL_.il1 .,semmJ w '--~J!I_.:_m. " elfiiradtaL es ,eJeged van ,u 'egesmoJ!?

.. ...
n

n

..
....

N~m hitemc: helyteien, dontes, tebat nem is hilWhaw - indulj!
Ifww.pozltlvgondolkodoknapjuom

Hogyan valhatsz cs'elekv6ve?

-

...

www.szerel~mesdlueu.com

PROGRAf\1
Elsa szekcio 1 eloadassel Alap tema: SZONTESD MEG A BABElI ZURZAVART!
Kornmunikacio a parkapcsolatban

Harmadik szekcio 2 eloadassa] Alap terna: U'5SZ AZ A!RRAL! A perkapcsolat fejlodesi lehetoseqei AVilgy hogyan v,Mtozzunk egyutt egymassal, biztonsaqban?
~ •• .:: 'I

Avagy hogyan ertessuk meg maqunkat a masik nernmel?

Somogyi Peter: Letezik biatonsaqos kapcsolat? Milyen tdrsot vdlasszunk egy dllanddan va/told vi/agban?
.r '

Dr. Kigyos ha:
Adam

es Eva

eszjardsa

Palacsk6 Andras: Legyel ragyogo no,
elj tqaz! ferfikenr!

Masodik szekcio 2 eloadassal Alap tema: NIE A POROILTOERT KAIPKOOJ - HOZD MEG A BAm Konfliktuskezele s a parkapcsolatban Avagy hogyan oldjuk meg a prcblemakat Ij,gy, hogy lehetosegge valjanak?

Negyedik szekcio 1 eloadassal es 'INTERAKTtV MOHELILYEIL Alaptema: OROKTOZ: GONDOZD OIROMMEIl, KITARTOAN!

Szerelem hosszu tavon
Avagy hogyan izzitsuk fel es orizzuk meg a kepcsolat tuzet?

Dr. Buda Laszlo:
Keseru, de gy6gyit:

a parkapcsolati konfliktusok

rendeitetese

Baktay Miklos es Baktay Zelkal:
A parkapcsolat gazdagitdsa Mit [elent ez pontosan

es hogyan ket! nindlni?

Mester Dora:
Tobb ez, mint szex; akorsz rola beszelni?
i .~ ."
I : •\ :

KERDEZZ, FELELNEK!

Interaktiv
a legjobb kerdesekre

tuddsa is!

rnuhely - Baktay Miklos es Baktay Zelko szetint vataszo! 0 /egkenyesebb

,'"
i ~

T

"\..

i ......
'..

...

,
l

-t
I •

'gj'
'

_
_

.

~.

:"

~
,

r

,

I'

;,
I j, '

',

'~l.

l

il

I'
i

~I

I'

A BOLD_O~'PARKAPC§O
-II ... ~ •

i
I

i

__

Helyszlin: Lurdy IHaz, 10,97IBudapes.t,. Ktinyves, Kalm:an ki;"tit '112-14 •. Idopont: .20,n •.juniius, 2.5 szombat, 9.45,-17.00
e.
I

9.9,90 Ft

A (SELEKVES, TETTEK, EG ALOSit'5 JE61YEBEN
6 Sikerre k6dolva
BAN.IlIllY.ANDRAs

,g Ambfci6: a lele:k uzellet'e
BARABAs ERIKA

,tD>Mersz a boldogsag meUett donteni?
SARKAOI KRI,SZlINA

113 Motiv,acio vagy illspiraci6?
1

PALACSKO ANDRAs

16 Ne haloqass - cse'lekedj!
IBO£RTAMAS

18 Ien-erd

ta osszpontositott cselekves muveszete
DOMJAN MONIKA

22 Elindulas
I

I

Enimento lorlenetek SOlO'M_ARIA

28 R(lCS(ldiU~I).z,om ....
VERES KRISZTA.

34 Hogyall valhats.z cseleKvove?'
BLESZ fM'RIA

(9IAlomb611 valosag
SAILAMON GABRiELlA

40 Indlllj mar!
5Z0CSTlIBOR

43 Add meg a (saszarnak, ami a (samhe" ..
SOMIlGYIIPET!ER

'(9'A teifV, amely vegrehajtja onmag:ait PHOKATALIN

~ S.zammisztika: a cseilekvo ember onlsmerete
- SCHILLING P~lER

'~

54 Wglg is,csinalod!

,'C

STEVE lEVilNSON

~sPETE GREIIDER

62. PoziUv gondolatok a tettebol
InterjLi

S8 4 ember - 6 keirdes
MAl ATIlLA

IIMPRES,SZUM -III.

,vfo'lyam ,3. nA.m

IFoszerkeszto.: Moil-Kovacs AnikO ,A1lpit6 ('-,I-'I&s, killd6: M i Alida A S~. $eut _.5 .91hh.h,ato Mtflln, szerdan es penteken9-13 ,Ora kdziil~, kedden es csill.ono'kcin n·15 Ora kozolt 36702109833 SZer,k mllsegi -elm: 205 1 'BiatD~gy Pf. 224. ,pozIUvgond'olkodaS@ezomediil.hu
'Olvsos:zerkeszt1i:

lIir,d'Ubf,lvlel:

info

Besenyo Vikl omedla.hu

Grafikal 'tervezes: ezomdl,,Nyomdal el6kesmes, ezomidl",KladO; Ezo '!' r Kit. - e:1Qm'dla" Nyomoo: I"topless Gr01!lp Hungary' Zrl. Felelos, \"eze't6: La atos Imre llezerlg<lzgato Megjelenlk keIMYOllta,IS'5N: 206 Hi406

Terjesztia WKER Ztt,llQph!!to
a TESCQ. AUGlA;N,

onUgOS!!n:,R-LA,!(, IMMWIO klemelt hlr1ap;lru OzIetelben.

Kaiser. Int.erspar; Real i.lzIellancokban.

Eliifize:l:esr511 e5 'regebbi sz"mQk1'6'llnfor:m~d6,:
WWW·POlrllY9ondolkodoknapja.com/eiolizel~ Az ezomedl',,· kiadasaban megjelenll kl<lddl'1yo .

Poziliw Gondolkodd5 magazln (k, l/lavonla) www.pozitivgondolkodoknapja.com fro ler'magazin (liavonra) www zoter.hu
PenlMdgl'te~ magazln (n-egyedevenre) www.penzmagneS'.hll

,. em e1eg ,a Delt lUtlii' jUl'hat6 ,tltja kell! em ,eteg lllm lelni,

EgyediU is! Elson k
elOl indulni eU"

az utan rnenl1l~ kell!

Sikerre k6dolva

ad liM1

I gt5bb ernb r nev t egesn k tartja U7. alrnait, ugy tekint nljuk, mint olyan dologra, amilyenuek egy ulomnak lennie ken: elerhetetl nkent. Ha egy sport mb r I mond az iilmair61. feladja az el 6, igazi motiniciojat, arninek alapvetoen azt ko zonbeti, ahol eppen t. rt. Az almokrol lemondani k<hte~oIlY dolog. Allmedeen II meglnt esak az, Van egy keztes .il1apot:amikor tudataban vagyunk az ,almainknak. de nines szukseg er61k6desre. Tudjuk, mi leszegyszer,ajov6ben,de ez nem nehezedik Irank teherkent, barmekkora legyen is a flyOmaS a kullvilag felll5!. Hal meg,van azalmunk, tlsztan i.itjuk magunkat es al el'etiinket. R.ifogunkjonni. mit kell tennunk es mit kell abbahagynunk, ha tenyleg II akarjuk ,erni ,a celunkar,

Az almok meghiu ulasanak

szarntalanoka van. A Ilegfobb ok, Ina az ,al:om nines mega'lapozva, nines semmi, ,ami az almot tamogatmi, ,igy meg rnarad h~gv.1lrkent,az elalvas eli5ttl abrandozasok szintjen.

,gylik ona annak ilZ utnak a lepeseit, amelyen ha kovetkezetesen, elegendo idot adva magunkna'k es fo'lyamatosan epitkezve In lad'un'k, lb' rmllyen erte~lmes celt el lehet emil

'Iegyiik Ii-Imagunknak a kerde t: Mi az almunk?
akinek hatarozott mas.
eletk(ildetese

Az olyan embernek,
megjelenes€!' is,

van, mar a puszta fellepese,

Az.

alom megvalosula ahoz celokral van szukseg. Rea'lis,elerhet6 celokra, amelyekert ugyanakkor meg kelllkuzdenunk. Egy kituzott eel kove'tese mag.iva'llhoz.za a rendet ,a tudatban. Ha rneqvan a. eel, reljes figyelmunket a feladatokra kell osszpontosltanunk, es meg keHfeledkeznunk minden zavar6 kari:i1menyroJ
.Hogyan tudnank a elunkat lerni?" k
I I

zet, les irjun'k assze

rd'esnel tansunk 6tletbortlzenot valasat, Nem lesz ,ktinnyu tizentit ertelmes dolgot tal;i'lni, deez megmozgatja a kreatlvltasunkat; es.bl,zto.san 1k6zott(j'k.Jesl a legfontosabb, az.•amelyik elrepit minket al eelunkhoz~ 1I.zutan ilZ otletekalapjan . keszitsunk pontes ij,temt,ervet.

8i I ZUlli IUSI Csclckvcs,

'lett k,

megvaloslt<ls - Pozitjv Gcndelkcdds

,-"Vegyu~ sorra annek az utna~,~.l~peseit, nnelyen ha kovetkezetesen. elegendo ldot adva maqunknak es folyama,tosan. epftkezve haladunk bcinni,lyen ertelmes celt el lehet er'ni'l"

Peldaul egy do'hanyos, aldnek az a c~'lja" hogy ne '9yujtson ,ra, a kovetkez6ket irhatja essze: nikotlntapaszokat vasarol, akupunkniras kezelesre jii'f, 'rellkeres egy orvost vagy egyszeru'en onfegyelmet gyakoroL Manapsiig olyan so'kfele' mego'idas I'ehetseges - barmllyen megoldand6feladatr611 legyen szo-, 'hogy inkabba helyes eszkez meg,vtilasztasa okoz gondot, nem peclig a megval6sitas.
ztan tegyiik f 1 magl.lnknak a k@rdest: Mi ermek az Ma? Mennyit va'9Yllnk ihajland6'k aldozni ra iel5ben, energlaban, tetrekben, emberi kalPcsol1atokban es anyagiakban? Ezek olyan kerdesek, amelyek~el senki nem szeret szembesullni" A siker ,!2desseget az aelja,hogyezt z ilrat megfizetjuk-e vagy sem. Nagyon ritkan. de el!ofo.rclul, hogy valaki erdemtele.nul jut a csucsra vag:y egyszeroen odatesziik. Ilyenkor el,v12s·z orom, ami, az elozmenyekaz bolfa,kad'na. Nem eri meg Iklhagyni a kiizdeilmet. Az ol,yan, rnintha valaki szerelem nelkGII hazascdne, A h~nyeg veszikel. WigiiI p dig
tegyuk fel a, kerdest: Miben kell va,ltoznunk ahboz, hogy egy,Htalan kepesek legyulnk vegi,gmenniaz uton?

L gyell konkret elunk lnduljunk el fel .unmk soran alkatrnazkodjunk a va'lt'ozasokhoz, es ha eh~rt!lk a, celt, tudjuk. hogy meg rkeztunk, es GnnepeljUk meg! IEz is hozzatartoalk. Ogy Ig,aztirni.lnnepeljilk meg! Ha 'gy teszun'k. az csszescetunk b 156 k6dda valto.zik. K.6dolva leszunk a sikerre.
B(m/,lidy t1l1.d~as
www.sporta.I·kimia.com
(iReszlet Pajan Vi ktor

Sportalkfmia Ismerd meg a gy6zteseh titKdt! clmLi k6nyv' bol.1

e5 Btinh idy Andras

I 200lDUUsi 7

Ambfci6:
A bora zk6pban
a cselekvesre fordltott energia jereil6je a Mars bo'lygo. Ennek es ezzelegyi.itt termaszetesena horoszk6p tobbl osszetevojenek vizsga'iata Is szilkseg.es ahhoz, hogy megtudjuk, mennyir,e amblciezus val'ald, es ki:innyen vagy nehezen tudja megval6sitanl celki,tCizeseit. a Mars bo:lyg6 az asztraltestilnklMoz rartoze 5zimb6lum. Mit is [elent ez? Az ember testi mivolta nem er veget teste flzikai hatMain;!iI. E,z.tcsak azert fogjuk fer Ig,y, mert erzekszervein'kazanyagi vUag esz:lelesere karlatoz6dnak. Testi.inket energiapalya'k Ml6z,zak be, esolyan er6t.erek hatjak at, amelyekben Ikorabbl el'eteink s.zellemi es erzelmi tapasnalatainak Ile"yege osszegz5dlk. Uyen energiakat tarol6 terUl'et eterresWnk, mentaltesWnkes 05zud/terriink.

a lelek uzenete

Fnldi kiildetesiink 1 gfontosabb alkotoelern i Jegbensdbb vagyaink, celjaink, terveink, . mbici6, vugyis belsd 11l0tiV3Ci6,hajt6ero nelkiil azonban terveink rncgvalositfu a is la sabban halad,
re korabbi linkamaci.6i saran, akkor Jelenl'egi ele~eben matematikai (vagy egyeb) zsenialitas.1va'l fogja ,elkapraztatni kornye,zetet, tehat osztonosen motivaltta valilk logikal keszsegenek tovAbbfeJI'esztesere,. llletve ilyen jeUegu palyat valaszt.

Eaoterikus szempentbol

ELertestiinkb

n arzi 1 lkiink

z eleterdt,

enol f(jgg fizikai eronhetUnk es szerveink ·egeszse.ges mukOdese. Ha korabbi eleteinkben h.llsagosan visszae'ltun'k valamely szervunk muk6desevel (pelda.ul tul sokalkoholt fogyas.ztottlJnk), akkor Jelenlegl e:letunkben testank meregtelenit6 szervel kOl1llyebbell kimerulnek, kevesbe birjak iii terhelest. osszegyu,jtott s.zeHeml tapasztalatok mentaltestunkben tarol'6dnak. Ug,yanakkor, mint mar emlitettem, a lelek nem minden meqtapasztalasunkat orzi, csupan azokat, amelyek lelkunk feJI6deset tekintve jelent6segte:ljesek. Ha val'aki 50k inkarnaci6n kereszWI feJlesztette muveszl kepessegei,t, ennek .Ienyege mentaltesteben megorz6dott, s jelenlegi ereteben mar zsenge gyermekkoraban kideri.il r6la, hogy kitUnoen tud j,itszani valamely hangszeren. vag.y nagyon j6 zenel lnallassa:1 rendelkezlk, de mas, muveszi ira nyu kepessegeil is megmutatikozhatnak. Ha az egyen logikai adottsag it fejlesztet-

lindez legbeliil lelkunk melyen dol el, s a fent emlitettek szerlnt viilunk motivtlI ttii, valamivel kapeselatban, Aki tehat ~eneszerz6nek szuletett, nern kivankozik majd mag'asugr6 bajnokka valnl, men mar gyermekkora'ban is a zene erdekli,. 'elvezenel kepzi mag at ezen a,teruleten, Az Byen ember horoszk6,pjil.ban a Mars 'bolyg6 (es.egyeb tenyezok) vlzs.galatilb61 !k'ldet:i.il. mennylre szcrgalma,s ez iHetd, mennyi energiat kepes fektetni tervel megval6sitasaba, s ha ezen a teren problema ad6dilk, Ihogyan tudja eroslteni mag'aban a hiter es a jov6be vetett blzalmat, .11. lustasag, a szorga'iom hlanya ugyanis gyakr n az.onbizalomhiany jele: azt gondoljuk,. ugysem fog sikeri,ilni., minek etd'itessllk meg magunkat.
O.Z1mindazokat a rapasztatatokat, amelyeket erzelmi. osztonos uton gyujtottunk Ikor.abbi' foldi meg,testesii'leseink saran, vagyis eza karma gyuj,t6helye. £ppen ezert enelmelnk, erzeseink. amelyek eg,y biz.onyos helyzethez va.gy szeme:lyhez k6t6dnek, mlndenkeppen je:lzlk, hogy mllyen jeUegu kapcso'latf(izott min~et korabbieleteinkben az aden eletteralethez. Ha valakivel komor,lharcos vis.zonybanalital elozo Inkarmki6idban, jelenlegi el'et.edben mar az elso talalkozaskor eros eillens.zenvet ,erze:1iranta. Ha elutazol egy lsrneretlen varosba. orszagba, mert valamifele h[vast erze:l. es amikor ott vagy, kiHeinos, kellemes e,rzelmekke:latitatott felismeresek tomek rad, az minden bizonnyal ezt Je'lenti. hogy ,eltel mar ott :konibbl eleteidben., ,esboldog volta!. I-Ia peld1\:ul Egylptom'ba v1\:gysz, es ellenszenves szamodra az EgyesUlt Allamo'k (vagy bihme:ly mas Az asztraltest

A korabbi eleteinkben

B 12mU IUS I

lekve , tettek, megvalosit~is - Pozitlv' ondolkoda

orsz gl. nyilv.anval6an a rokonszenves or.szagho,z kotodnek oromteli karmikuseml'ekeid. es je~lenl'egi eletbell felada,tald, motlv,ki6id isebbe az Iranyba fognak terel'nl.

Tor kv sink,

terveinkes a, rn gval6srtashoz 5z0k.seges ,a·karateron,k nag,yon erosen ossze'ka,pcsol6dik erzelmelnkket vagyis mentalis es asztnilis tapasztalata'ink szeres osszefUg:ges'ben vannak egymasse]. es eteri t.estilnkon (eletenergitlnkon) keresztUll'izikai testilnkkel ts,
(OsztOn(:i·s)apasztalattal, hogy aszeretet t a blzalom fajdalmat okoz, Amikor e lelkek megszmetnek. (saladi kapcsolatalkban, szi.lleikhezfU~6d5 viszonyukban ujra atelika 'k.ir,ekesztettseg, erzeset. Feln5tte viilaSlI'k saran, ahogy ,egyre tudetosabba valnak, meg kell tanulnluk valtoztatni ezen, A folyama,t rendkivul benyolult, minden egyen el'eteben maskeppen alaku], azt azonban rnlndannyian tudJuk, hogy sok a hason16sag embertarsalnk eleteben es a sajat sorsunkban.

Szamos lelek inkarnalodik

azza'i a,z a,5znalis

es

A es lekvesh

Z,. terv ink meg\lal6siUls~hoz mindenkeppen akaratullk celiranybafordfta.siill szukseges .. Gyakran 6riiislfejl5desil lehet6sega lelek 5zamara egy e,elikituzesevel' az uton ellnduln! es vegighala.dni, de a, c,eljaink fele vezeto I'epeseket magunknak kell megtennunk, nekunk kell cselekedni.imk, masok nem tehetlk meg helyettunk. Elbizonyta1lanodas eseten erdemes ezotertkus vagy vnagi segitseget kemi',

Mindannyian egyedi lenyek va.gyunk az univerzumben, tehiit mindenkinek maganak kell kidolgoznia a esel~ekvesi strategiakat. mert e teklntetben slncsenek szt.ereotipia'k. Nem mlnden'klnek ferl·elnek megl ug,yanazok iii m6dszerekarra. hogy cselekvesre sarkalljak, es a, kitartast iserosltsek benne. (Sajat eszkozeid fellsmereseben ezoterikusszakember. asztro1'6glJs,pszlcholaqus segithet.) Talan az egyetlen
m6dszer,ami mindenkinel

bevaltk, ha a nehez helYl1etekben, megrtorpanas eseten visszagondolsz korabbisikereidre. Hogyan cselekedtel, milyen ut vezetett a gyozelemhez? Gondol~d vegig. hiszen a,z akkor 'ha,szn.\\lt belso .•Ileiki k paszkod6k tovabbra is rendelkezesedre allna,k. Jusson eszeebe, mit irE ila,bits Mihaly egylk gyonyorO k61· temeny ben:. Ne ali), ellent a, kisertesnelc." rntnden vagyad lsten szava ben ned, mutatva. rnerre rendelte menned."

.Bara.bas .Erika
asztrol6gus 06-70-368-78-67

I :28l1Lrus II 9 _

Mersz
I

a oldoqsoq
mellett d6nteni?

" Eg Y nepszerlt iiuernetes portalon rengetegen tesmek fei nekem kerdeseket. Nem azt kel'dezik, mit csinaljanak. Azt kerdezik, mi lesz. Mintha az, ami a kapcsolatukban igy vagyugy alakul, a legkisebb mer'tekben sem mulno. raituk: Tiiletn azt varjak, hogy ,Josoljam
meg" milofl

• Kedves .Kr{sztal Szeretm!m megke~dezni;. h09yan fog .a/a.kulni a baratommal a .kap· c50/atunk, von-e meg'jovonk. Sojnoso egy felreertes midtt ket ,e5 fel evegyiitteles urdn elkOlt6zott, de meg szeretjuk egymclsr. Mika kllcltdsok? Vd/'aszodat eldre is ,koszonom!"

.Van egy ft'irfi,. aklvel szeretjuk ,egymast Mindketten naza,sok vagyul'lk. Szeretnem megtuoni. ez a, kapcsotat hoz-e kozo!> jovot. Valaszat 'elore is nag,yon koszonom!H
"Szia,Krisztina! fgy (iura fennek k(vdncsi; 1984JJ5.25-en szWetett. Mit erez irdntam,. iIIetve illik-e hozzdm? lesz kdztilnk va/ami komo/yabbr

.Nyaron szalkltonam egy otyan sraccai, akiert mindenem odaadtarn volna. Az6ta ez i,smerkedlh nem megy tul Mnyesen. Meg mindig, vonzcdom ehhez <I, ferfi· hoz, de sajnos haragg.1'l vCiltunk el. 8M neha szem'bejon a folyos6n,. elmegyOnk egymas rnellett, eddig meg, sese rnert megsz61ltani. VaJon visszakapom at meg valla,ha?KoszL"
wSzia Kriszta! AZl szeretnem .kerdezni, .flogy a hdzassagomban iesz-« valami/yen val-

tozas,j6Iesz-e? Koszi.R

tiirtenni. "

elmenyeinuol, es megemlitettem, hogy - bar rna -ma elethelysetbel, de - zinte mindenki ugyanazt kerdezi, -LeiJjAk a helyzetet, megkerdezik, mit cainaljanak, ugye? - probalta 'gi eldre kitalalni a valaszt, - Sajnos nem. Nem art k'rdezik, mit csinaljarwk. Azt kerdezik, mi tes z, Mintha az, ami a kap 'so]atukban igy vagy alakul, a legkisebb m 'rtekb . n sem mulna rajtuk, T61em azt vaIjak hogy ,j6 oljam meg", rni fog tortenni,

:;"gy nep z ri.i inte mete portal on rengetegen tesznek fel n kern kerde k t • .o n p dig zerelmi, p/ rkap olati szakertdkeut valaszolok rajuk, Par hete gy r' gi i meres beultunk egy ka\'ez6ba beszelgetni, Me elt rn n ki zekrol az

es

ugy

A helyzet rovid leira a utan

nagyon ritk.iin tesznek fel anra,vonatkoz6 kerdest., hogy mil most a, teenel6,. Amikor megis, alkkor boldogal'l valaszclok, akar l10sszabban is. O.rommel tolt el a tudat, hogy vegre olyasv.al'akinek Irhetck, aki nelkUlem is felisme:rte ma,f, hogy az, arnlt aszerelern 'es a paflkapcsolato1k t.eren atel, el:s6sorban r:ajta mLi1ik.

tobbiekn kpedig megirom Ikedvenc Ielezetemet (mar nern tudom, kit61 sz·armazikeredetileg, de blztesan tobben, solkf:el~e forma'ban megfogal'maztak): .Ha azt teszed, amit mindig is tette'll.a,zt kapod, amit mindig Is kapMI." Vagyls ba valt,oZilst '5zer'etnenk abban, arnjt a parkapcsolatok (vagy 'barmel:y mas eleuerulet) vonatko.z.asaban atel:Ul1k,maskepp Ike!!gondolkocim.lI'lk,. es maskepp 'kelli cselek'ednilnk ..Ii., 'fent idezett kerdesek rr6inak is azt java 501 tam, tlsztazzak ma,gukban, miitszeretnenek, majd ililjenek lie a masik felle.I,es oszinten beszeljenek meg mindent.

I ZOllJ ... IUS III

ek rn minden gy s cikkem megirasa nagy OJOmet szerez, esez esak fokoz6dilk. almikor latom. Ihogya blogban megljellenokhO.z mennyi l!rtI~lkes, oszinte hO.z:zAsz6las fr6c1ik. Amazzal I.stisztabal'l vagyok: aual,. hoglY elolvasad, arnlt irok, meg nern vA!ltozik meg: sernml! Ha v·altozast szeretnel abban. ah091Y elsz, valamlt (es ·fokozat.osan egyre t6blb dorgot) maskepp kell gondolnod tennsd, mint eddig! Ug,yanakkm saj,Htapas.ztala.tomb61 azt is j61:tudom, hogy ez - bar egyszer(i - egyaltalan nem ki:inlnyli. Szamtatan m6dja let·ezik azonban annak, hogy megkonnyitsd magadnak a, fo'ly.amat·ot: az eg·Yik peldaul az, ha az .ihal kullasban nem vagy egyediil, hanern tarsakkal fogsz hozza, Egy csoport tagJ·akent ugyani.s minden sokkal k6nnyebb ·es sz6rakoztati6bb. mint maganyosan. A mas;ik m6dszera fol:yamat ki:innyeb!I:Il~ ter,eil:!f·e. hOI van val:aki, aki mutatja az utal. es szeUden bar. de.addig nem hagy beken, amrg',el nem vegzed, arnlt kit(iztel magad ele. Ene jo, ha t,erapeuHilnoz, coach-hoz vagy tanile:sad6lnoz fordulsz,

KortilbeHU eg. h6napja k zdtiink bele heti
rend's.zeressegu besze'lgetesell'lkbeegyferfiv.all, akl fel,· 1ligyelt 'ra" Ihog.y hazassagukbal1 a t!UZ kezd kihunyni, arra ~ert, J,hjunk utana kozi:isen, mi mlndent tehetne annak erdekeben, 110gy kapcsolatukba ujra vtsszaterjen iii szerelern ..Amell!ett, h09Y a, ta·la,lkoz6inkon arrdl beszelgetUnk, hogy 6 mit szeretne, 6 hogyan lenne bol!dog a 'hazassa ga.t es az .egesz eletet ill'etoen,. minden alkalommal kap ,egy hilll feladalot, amit a fe.lesegevel .egyGtt keU .elvegeznie. Ezek egyszeriJ, kellernes, szorakoztat6 felacla~ok, amelye!k a,zt a ce!ll: 510'lgaIJak,llog,y IigyelmUiket 'ujra, egymasra kapcsolatuk i:iri:imteli pllI,mataira,forditsaik. A rapasztalat megis az, hogy a h@t a,ne!lkUI telik el, hogy [utna !ldejUk a,jat,ekos gyakorllar .elvegzese,re.

es

es

·es

es

ki,tOztel magadi ele ,egy celt, de amikor .al·csel!ekvesre ke~ rU,lt volnasor, nem tenel semmlt. Vellem is el5forelult mar, es ilyen eseteen j6 lidej'e ugyanazokat a kercleseket teszern fel magamnak: Tenyleg ez az, amire va.glyom? Joa oelom?A:z. enyem? Vagy valakl rnasnak az elvarasal .alapjiln fogalmaztam meg? Kinek .a.ka.rok megfelelnl ezzel? Meg mlndlg a sZci.illelmnek? A tarsadalomnas. amelyben el!ek? A fonokomnek? A barati k6r6mnek? Vagy v.a,lamilyen fl!ilelem miatt d6ntottcem ernellettt Csak e'l a'karok 'kerUlnl valamit? Ha nem lenne bennem ez afelelem, akkor is ugyanez lenne iii ce:lom? A szlvem l.itjat kovetem, amikor erre a''karok mer-mil

Talan t is kc rirltel mar ha onlo zitmi ioba:

Az i I het

hogy amlkor egy fontos cellebeg el'cued, hog,y megtedd a seron k6v.etke.z.o. lepest, meg,sem teszed meg, annak az az aka ..hogy valarnlfele r·ejtett ,elony6d sz· rmazikabb6I,. ha, a he:lyzet valtoza'llan rnarad, P·eldaull nem keril'lsz lij,. lsmeretlen he:lyzetbe; nem kell megvaltoznod; nem kelll kihiv;i,s ,ell! tillitanod magad; nem kell feivilllalnod., mit is szeretnel valojaban; nem Ikell kirnutamod az er:ze.seider; nem kell kih~pned a, komfortz6nadb61. Pedlg ,e:sa'k akkor elhetsz izgalmas,folyamatosan meQluJu'16. frtss energi'akkal feltolt6 eletet,lha b,\tran 'k1ipr6bil'loel magad olyan helyzetekben is, ame'lyek kezdetben taianfelelemme'l ·tol~enelkel. A batorsag ugyanis aztjel'enti, h09Y az ember megteszi, amit akar. annak ellenere, hogy ki:i.zben fell. Ne engedd, h09Y a fel!elem belesz61jon ilZ elhan~· Irozasaldba'i

,es esak annyi vol'na a dolgod.

Sarkadi Kl"iszt.a
szerelern coach

06-20-935-411-.14.
kriszta@igazabols.zer,elem.hu www.igazabolszer.elem.hu

Motiv6ci6 vagy inspir6ci6?
, sikerert fiz 'lend6 ar csupan egy rnltosz ami nagy-on 1'0 en tartja magat, V' _d az e szedbe: n m ki 'rd mld, han m t, remto vagy, es z nagyon nagy kiilonb 'g! Ha osszhangban vagy a c 'loddal, akkor az odaig el ezetd ek nem frll'adtsagoI 's nehezseget hoznak, hall m oromet lclkesedest, Ez p dig nern ar, hanem a buli r'sze!

lcpe

e

hogy sokan azt 1anltjak, IlendUlj nekl, ne keslekedjl,. mert a ha'logata,s sajnos nepbetegseg. Visz.ontsokaknak, akik alland6 erofeszitessel, kidagad'6 erekkel r,emenyt,elenu[ Ik.(,izd'enek, nem binos, hogy ez a megold,h a nyer6 ..• Ha eleg nagy a motivaci6d, akkor Ie tudnd kuzdeni az ossl.esakadalyt, ellenkezes,t, nem szeretem erzest" - szoktak mondani a lelkesito tr,eningeken" es te lelkeseds.z 1,5. Harorn napig. Voltal mar MIlM· S ossznepl, lelkesitesen? Va,Jon hany ember van, aklre nem csak nellany napigl gyako:ro! hatast ,a,do log? Ok a 'klval sztottak, a tehetsegesek, akik
lhajland6k meglizetni az c)rat. A t'obbiek egy ida utan vagy belAtjak, hogyez a dolog nem nekik val6, v.agy 'lovabb ki.izden k, ujra, ,es ujra, fellelkesi.ilve. Egyebet sem tesznek, mint fizetik ez ara,t - az eredmeny azonban nem Jon. Sajnillom, hogy !lyen s6t.et kepet festek, de lattam, amit l'aUam az elmUllt hlisz evben!

I1 'I )1 I meghozza megIlehetosen ,egyszeru ..lPersze ehhez lis kell elszantsa.gl ,es elki:itei'ez6des, de a'z i:isveny nem o'lyan ragas, mint a fizikai hare t:J'tja.Tulajdonkeppen ez vol'na A Titok elmo 'film lenyege, ami sajnos illdozatl.ll esett a cenzliranak,

es csak a hurraoptimizmus maradt meg belole. Az ut, amlr51 beszetek, a rezgesek hangolasanak utja ..Tebb konyv is megjelent em31 a temarbi, de a m6ds.zert val6jaban csak kevesen ertik es alkalmazzak.

II ! It. 11 ( 1 •• I I (.1 kGlonfele gandolatok es erzesek bukkannak Iel benned. A IrOSiSZ rzesek an61 taJekoztatnak, e nagy ezadett dologgal kapcsolatban alacsony a rezges5z,inted, es ennek meg'felelden fogsz esernenyeket, embereker, l!e'hetosegeket, akadalyokat magadhoz vonzani. Ha j6 erz seld vannak. akkor rnagas a rezgesszinted, ,es a vonzas is ennek meg,fel:eI6. EddiQl talan nem mondtam uJat. Az embere:k azonban ott hibaznak, hogy ritkan v.alljak b ma.gu'knak, hoi is tartanak eg,y-egy temaban.lgye'keznek ~a tanitasok ertelmeben" elfoJtania felbukkan6 rossz erzeseket. eselfedik oket v lami pozitlv gondolattal. Etteil azonban meg nem emelkedik meg a, rezgesszintjOk, csaka'z onbecsapas alla'potaba kerGlnek. A I'egrosszab'b gondolat az:.Most meg rDSSZ, de mat61 pozitfvvagyok. holnap mar j6lesz.w Ez epp olyan, mint arnlkoraa fr kccsmaban kifrji:lk: •.llngyen stir hoi nap!". es soha senki nem lha,t ingyen sort. hlszen mindig rna van! AItalaban azert esik nehezi.inkre bevallan'i, hoi tartunk. rnert ez a, rernes erzesi.in'k, hagy orti'kre ebben az a'llapotban maraduln'k. Ez azanban nem !g,az. sok mindent te'he'tunk ez iJgyi.ink erde~eben.

es

I i I !'nil ha novelni tudjuk a rez9 sszintUnket70sszha,ng:ot eliink meg acelunkkal, es elkezdJu.k magunkhoz vcnzanl. ~s itt rnutatkozik meg .A.Tlrok lenyege!' AZiitiagos menedzsertrening a motivaci6val dolgozik: tuzd ki a celt, motlvald magad, fizesd me9 az arat val6sitsd meg'! Ha hlszel a Iki.izdelemben, meg is tudod (sinalnl, csa'k az a,kerdes. rnlkor enqeded meg magadnak a sikert, rnennytt kell szenvednedahhoz. hog,y ugy 'erezd, megerdemled. A masik lehetoseg az inspirac16 lItja. Osszhangba hozod ma,gad a cellall, nem 'erolkodisz, hanem az osszhangot meqtererntve hagyod, hogy minden kibcntakozzen. Az unlverzum klvOlrol, az inspiraci6 beIGlr,ol: seglt. Nem azert teszed a dolgod. hogy megleg,yenaz eredmenye, hiszel'll tudod, hogy meg,van. Egyszeruen csak teszed a c!olgod. erezve, hogy mikor mi a megfelel6lepes.

es

J It I I hogy osz,inten beval'lljuk ..hal tartunk a rezgesskalan, es innen indul:unk kl. hogy a gondolatainkat ,esaz er.zeselnkst, ezaltal a re2ig.eseinket es a voruasunkat ,osszehangoljuk a vagyott dologgal Tabb m6dJa 15van OIl rezgesek hang,olli!isanak. Az egyik leglsmertebb az Abraham-tanrtasok m6dszere; a jelenleginel mindig egy kicslvel jobb gando'latot kell keresned, amit meg elhiszel, de job ban erzed rnaqad tole. mint eddig. Ha azt gondoloda mun'kadr61. 1109Y szornyu utillod, a legkozelebbil pozitiv gondol'at az lesz: ..(sak n'api nyalc ora. es legalabb ki tudom fizetni a 5zam'laka,t!" Nem ez a vilag leg nagyszerubb gOI1dolara, de jcbb, mintha aztgon dol nad: "Kidabo m a raccsot, ha, meg egyszer be kell mennem." Ezen az 'utan haladva lepesrollepesre feljebb tormizhatod a rezgesszinted.

(r

es

11 , 11 I 1I t, mert nagyon idolgenyesnek talalom, es az ember konnyen eltevedhet \lele az erzesei kazott, I'egalabbis nekem eza tapasztalatcm. A rnaslk, alra'iam snvesebben haszm!ilt m6dszer az e'leng:edes. Ez nem a gondolatokkal, hanem a:z erzeseklket sz.alndekok'ka'i foglalkozAik. Kicsit kiforditja' azt, arnlt arrol g,ondolnanik. 'hogy mi .a,tennival6n'k egy-eg,y helyz.etben. IElengedve egy-egy problema megoldasana'k. akarasat. pa,radox modon mag'a a problema, is megSZli'niik, IElengedve eg,y-egy rossz er:ze.s.t,eUenallast, akarast. n g,yon gyorsanlfelJebb ~erillunk a ,rezgesskalan. Maga a,modsur vegtelenUl 'egyszeni, viS.zont magyarazatot i.genyel.

1 I.m k it:'l I , ha peldaull MLM-melfoglalkozol, es meg kene hlvnod neMny em ben? Amennyiben nines meg a,z osszhang,. d6cogl az egesz,er5vel' Jilelllraven ned mag'acl, hogy~elefonal'j, halogat,od a,clolgokat, es ba,rmilyen pontosan bet:anultad al szabvany szoveget, a'llg nehanyan reagalnak pozittven, Ha megval'l az oss:zhang.siman es gordOh?kenyen beszel:sz. sokkaltobb poziti", valsszt kapsz, es mega,z. sem Ut ki, hal valaki elutaslt, Ha pedig ,igazan nagy az oS5zhang, akkor meg:erzed. kit rnlkor 'kell hivnod, mit ksll mondanod neki,. tu'l azon. amit lediktaltak Talan nem ,azonnall t,elefomllsz, hanem egy masik napon vaBY mas 6raban - es ez nem halogatas, csak intuicio.
I 11, I l 111 I II csupan ,egy rnltosz, ami nagyon erosen tartja ma9'~t. vesd azeszedbe: nem kierdeml6. banemteremte vagy, es ez nagyon nagy kulonbseg! Nem azt iilirtom, hogy sernmlt nem Ikell tenned! (sal< azt mondom. h09Y ha osszhangban vagy a celoddal. akkor a,z.oclalig vezeto lepesek nem faradtsagot 'es nehezseg,et hoznak .•hanem 6romet es I neesedest. Ez pedig nem ar, ha,nem a,buli resze'! (II {l1 Kezdd ellepesrdl I'epesre oS5ze'hangol'ni onmagad a celj:aiddaH Kozben pedig nem art •.ha megmozdulsz. es 'fizika,ila9 is teszel valamiit. nehogy onbecsapas aldozata legy. es al rahangol6das uri.igyena vegtelensegig halogasd a dol90kat!

",

:\'('111

(lzh,t (('szed u do/goc/, hoy!)
(lZ

mey/cYY£,l!
meYL'WI.

e1'('dnu;nye.
(,8uk

j';YY8/'(,I'l'iCI! h()~J.lj

his/.(,ll tuc/oci. IlOgy {('-"Zed (l dolyoc/.

P(Jiacsk6 Andras
www.tudatoster.emto.hu

rn.'zl'(',

mikOl'

mi (/ 11lcyl(>/c/r'; [(:1'(;8. "

treld mag d pi <l baodber

I un L III: 1115

cselekecjl
A . elekve a sikcr apja an ja, nagyapja, nagyan ja - es ist n . Ezt jel vesd az c. zedbel

Ne holoqoss -

lakat mozgatni kell. A terveket be kell lndnant Az,embereket is. Elemeznll keU. Tel'efOI'lal'ni Iken.Az In'formad6t alt kell adni be is Ikell kem!. Adnl kell! kapnl kell, Lefmi. Majd ,elolva,sni. arnlt va'iakii mas Irt. Valas.zolni. ~sfgy tovabb. f6kuszaitfigye'lemmel a c.el eleresere torekedve kovetji.ik a

elekves nelktil nem megyiink

s

mmire,

A sza-

es

es

terver,

Az filet neha kfizb szol:

a terv nem hajrthat6 veg're pont ugy, ahogy elore ,elkepzelti.ik. Seba~j!! viilt,ozasok 'keA ,zele:.sereis felkeszUlti.ink. teMt nem lehet gond. Ha tudjuk, merre tartunk 'Ivan jev6kepiilnk), Ills a megval6sitas magas sz.inhl mikentjet is rogzitenuk (van strategian'k), akkor ill resziletes ten/en nyugodtan lehet valto,ztatnl. kimaradt A Ti,tok dmu konyvbOl, az a tenek mezejere kell I'epnunk. .A slkert azok erik utol, akik tlilsagosan elfog'laltak ahlh.oz, hogy a silkert varJak." Mas sz vakkal: tegyel ill slkerert, rendi:Uetlenul!

mennyire Ieh t 1k6vesd a tervet, de allj keszen a spontan cselekvesre is!! A 111'. vil'aghabon:i egyik tanliisaga, hogy a nemet hadsereg mindad'dig tokeletesen elene acelj.U, am'fg minclenaz el'ore' megha.tarozou terv szerln,t ma'kodett, Deamint egy varaUillll ,ellellseges tamad'as vagy partlztll'la'kc.i6 zaverta meg a soratkat, a'kkora, zij~avar ta'madt,. 1109Y hosszu ldelg tartett, mire a hadigepe2let ujb61~ ikepes volt mUlkodni. A katonak fegyelmezetten hajtott:ak veg:re a feHiln51, Jov6 IP rancsokar, ama spontan tervezesre es a gyors vegrehajtasralsokkall kevesbe volta'k 'kepesek ..Az eletben erre !lag),on nagyszOkseg van'!~
egy ~Teendojmff llstat is. IEz hasznos Iehet, mertf6'kuszt adhataz aznapl t,eend6Idnek, Ne feledd azcnban, Ihogyez ,3 I:ista: nsrn adf6kuszt emberi minosegedlnek: annak, hogy mennyire vag:y aznap hatarezett, mennyi,t mosolyogsz masoba, es, hogy milyenszam:iekveZcere'l a'z aznapi teend6idben. Marpedig ,az ember] mlnoseged jelent6s mertekben meghatarozza a cselekveseid sikeret! Lehet cselek,edni: Ih.at.arozatlanul. lagymata.gon es maxlmalis hatarozottsa,ggal i:5. Nem k.erdes, me:ly,ik hoztobb 'eredmenyt.
,al

K' zithe z magadnak

rni:

kak sz erint

az, h091Yill megva'I6sitashoz

Kezd tben lesz en nallas, Gy6zd Ie - utana a'z ellenalftis Idsebb I~esz.Mindiga,zt tedd meg az eh5uedl all61lehetseges lepesek .kO.201, amelyik a,Ilegkazelebb juttat a cel'odhez, Amlkor megtett,ed. mar latod is az e,redmenyet. Ermek fenyebena Ikovetkez6 h!!pes mar sokkalnyilvanval6bb. De eh'l1ez megl kellett tennedaz el5zo h~pest Egyszer.re csak egy fepest tegyel, de t,edd meg! L h t, hogy m gtorpan Z, mert fel·sz.lllyenkor tedd fer magadnak a kerdest. Ki fog ,gy6znil A. fe:lel'em v.agy tel Donts - es vaUaljl felelosseget! Ne ~eledd: minden a'lka'lommal, amikor legy5zol1 egy-egy fele!lmet,. eros,odika .felelem-legy6.z6 ilzmod~.
IEgy megrendelEis te,ljesftese (sak akkor zarul le, am:lkor beerkez·ik a k6vetkez6 megrendeh~5. Ha lIallalkoz6 vagy. egy ,elvegzett rnenka mlindaddig nlncs lezarva, .amfg ilZ ellenertek:e meg! nernjelenlk a banks.zamlaclon. Egyallas mindaddig nem ii, 'th~d, amlg nines a kez.edben a denteshoz6 alafnisaval,elliitott raunkaszerzed as egy peldanya .. .Amit elakarsz emi, ez a' te felelosseged, senki mast611 ne liard, h09Y megadJa nek d.

Eg}-eg- folyarnatot vigyel tel] en vegigl

Ha dtaradtal" pihen] meg! Ez nem az.t [elenti, hogy feladod a,zelkepzellhedet. da fomes, hogy idonk'ent fe:lttUtOdj, hogy er,Ot 9yults, nogy ujra, es lijra tudatosltsd ma,gadban, milyen jov6kep f,ele tartasz. A helyesenf'elepftett jov6kepb61 szarmaz6 erzelmi toUet az Ozemanyagl atovabblepesnez. fol!yamatosan figyelj ennek az er.zelmll toltetnek a fenntarta·sara! Nem engedhetec:l meg magac:lnak a'zt a IUXlJst.,hogy ne regy megfeleloen feltoltve. EI!emil erdeked biztositani 'onmagadnak a pozitlv erzelmil to~ltetet - ha kell, pihenessel, ha kell', Ikirandufassa'l, ha ~kelJ,egy Ikis meditaci6val.. Aza lenyeg, h.ogy megl'egyen a cselekves lenciOletet fenntart6 pOziitiv erzelmi toftet
csak azert, mert sek eS50kfele dolgot eselekszel a, mindermapjaid seran, meg ,1'1 em felt,et.l ell'i.i II jutsz ell v,alahova. Hi.iba van jol meghatarozon jdv6keped e.sstrategiacll, ha ezeket nem !bont,od Ie eg,y 'elegge res·zlet:es tervve, amelynek. segJtsegevel1 foku5za'ital'l vegezheted mindennapi teendoidet. eselyedl a sikerre minimalis,

Onmagaban

Ne arj'ehat,

e

ne halogass - e elek dj'!
IJ'oer 'l'mnas

", Ha elfaracltal, pihenj meg! Ez nem azt jelenti, hogyJeladod az elkepzel.esedet, defO'ntO's, hogy id6nkent felt6lt6dj, hogy erot gyiijts, hogy iljra lljra tudatO'sitsd magadban, milyen jov6kep fele tartosz. A helyesenfel,epitettj6vOkepbol szarmazD erzelmi t6.ltet az iizemanyag a tovcibblepeshez. ,,'

motivacios el~oa.d6.professionalc.oach a Sikertervezes k6nyve'k szerz6je www.sikertervezes.com

es

lett-ere

Az osszpontositott cselekves muve:sz,ete,

Ket dolog jntott e zembe.ket meglehetdsen kiilonbozo teJiiletr61 .. Az egyik a karma tana, a masik pedig a szo ialpszichologia egyik alapfogalma, az attinid, ket teriil t kozti 0 zekoto kap c pedig en vagyok. A karma szanszkrit szb, es aztj.elentii: dtett~..Akci6-reakci6Saj;:it ka rmikus fcladatairn l'A~ ike a val6di
elk6telez6desf:elvallal,\lsa ahelyett, hogy mindig mlndenhol ott ,akarm~k lenni, mirnden el:onyos lehetoseget. kli ak,;unek h;nznalni" mi'ndenfele 'elmenyb61, reszesUl'nl1 zeretnek -es vegi.il sehol es s semm'lben sem Ilehetek ott ligazan.iN'emveleti'eniil er,ezt,emtal'aI6na'kChuch Spezz.anoil,zon tanlt;:l,s.\lt, hog,y .Az ,elkotelez.etts g es a szab dsag egy es ugyana.z. Masfeleve kint van a konyham fa'liin ez az ,idezet,.eg,yszerve:letlenUi meg is egettem - 'ugy latsz:ik. .•ennyire heves ,erze,lmeket kelt bennem ez a megallapitfls. Maga,m is felfedezhetem azez ellen hat6adottsagaimat - am Iyet egyebe'k kozott. .ikreksegem~ is j61 kifejez - aktivitas. nyuzsges, j6 Ika:pcsolaueremto es IkommlJnikaci6s keszse9, szerteagaz6erdekI6d'es.
H •

,elleme'akcio vag)' ok-o'kozat erte;lem'ben hasznaljuk. A tobbfele karma-tan korantsem eg:ysegesen,de ugy tektntl, hog)! sok ,eletunk van, tapasztalatain'k 'kvintesszenciajat il, tudattalanban vlszszi.ik eg)!ik ,eletunkbOla maslkba, es a,kiilon'boz6 elete'k soran kOlonbOZQs.zerepekben es sz.fntereken feido'igozzuk azt a,fe:l,adatcsoma.got"amlt magunkk.a'lliloztunk, ami tartalrnasza mind,azt. aratt eddig eh!rtunk. Jelen eletunkJben is arraf6kuszalunk ,a legjo'b'ban,amit a'l. elozmenyei n'kibenbegya'kor,oltu n'k..A mu Itb6l hezott rendk/vul er6s beid!egzodesek"fenntartasok, fele:lmek, ~6biak. 6hajo'k, vagyak. kepessege'k hatar·ozzak meg motivaci6inkat, mlndennap] e'letGrn'ketes nag,yol:lb ce!Jaink kitllz.esetEzek a tenyezok azonban sokszer Ielrevisznek minket, rnert mar ,oly j61 sikerOit beg,yakoroini oket, hogy felesleges fog'la'lkoz,nivelQk. Viszont rovabb lkeU(ene}I'epn'i,mert a mostanl ,estovahbl el'ete· inkben masfaJta, ujfeladatot, kerma-reszt kelifeldolgoZiflunk. A karma tenil:t az ember aktualis sorsszeru feladatakent Is megfogalmazhat6. (Forras: www.karmaasztrologia.com)

Friss elm myern kotodik a l'mahoz, lJ.g,yanistegnap'Gal Judit asztrol6gus kollegal'lommel 'eppen egy' karmabont6 tn~nin· get tartottunk. Talan minden eddiginel erosebbenfogalmaztak meg, a res.ztvevok, menny:ire igazsagtalan a sorst61, hogy pont o'lyan adottsagokkal, vOl1.z6dilsokkalruMzfe:1 minket,.amelyektol ,el ~ellene szakadnunk, amelye'ket meg kellene hal'admm'k. Hja, ker'em,ez a fejl6des utja! IEzerttCirtenhet meg, h09yJ61 felepftett tervelnk, esszeruen atg.olldolt cseleked!ete,inkneha semmivefoszlanak, hiszen meg a,Iregi mintak, a j61 begyakorolt semak hatasa alan cselekszOnk. Semmi! baji nines ezzet, amennyiben kepesek vag.yunk megerteni az uzenetet: .Kipr6'ba'itad. ismered, nem ezz - valas5zmasik iranyU" Sok ,esetbenez a,bizonyos masik irany mar ott reJlik.az iint.ulci6n'k. elyen, esak nern rnerttlnk meg ellndulnl m feM. Pont az a lokes keUa valtoz:latashoz, hogy mar eleggeszenvedjUnkatt61,amlldejet multa" eza'ltal!eleg, motivaci6n'k Ilegyen vallalnl C1_z ismeretlen teri.ile~ekfelfed!ezeseveljlar6 koekazat.ot.

gig ,ecldigi,eletem saran"az e:lkote:lez6des~emaja.v IIkapcsolatban: mind a 'hlvB,tas,mi.nd a parkapcsctat teruleten azonoslthat6k ezzel kapcselatos Ikilzdel!melm, egy,ensul)!:keresQ,pr6ballkozasaim, meghozza meglehet6sen hason'I6,I~efutassal. !ezK d'etben veil es val~6s elv~rasoknak valc megfelelesi vag:yamt61haJtvanagyon lis, ararozottan vallaltam h az elkotele~6destj es sokillg ki listartoUam dontesem mellen - jovall tovabb, mint ahogy az e,ze'lmi elkotelez6des tartott. Ahogy az lenni szakott, robIbilrflrtadolog: egyszerre bomlott fel a haz.assa.gom es ha.gytam ott elso' munkahelyemet, nyole ev utan, UJ. szabadabb v,lz.ekreeveztem, d kezdetben ugyanazokba a (sapda'kba estem: tul hamar vallaltam elk6tel:ez6dest, kevessem galapozonan. A valtozas a'zvolt, hogy ezuUal1 hamarabb dobtak Id magukb61a nemklvanatos hel;yzetek.

f:rdck ~s fcjlodl2si folvarnuton ment

111

ve-

18 I nnJO IUS . elekves, I

tettek, nlegva]oJta

- Pozitiv'Gndolkoda

•.••

"

I

,

I"

I 10~ •

iii

""

\ tan I. II IItil uvu .ilt.uu - a munka,l'\sa parkapc:solatok~eri.ileten egyarant. Aszabadsaggal persze egyutt jart a bizonytalansag is, de egy ideig ezt 'rlimdjen val6na,k erezt,em. Mignemegy mely, elemi hianyerzet szi.i1 tett meg bennem: rajottem, 110gl)/ e sokkal melyebb, 9'azdagabb elmenyeket elhetek .it .az<1ll;tal, elkotelezem magam egy sza'kmai irany, egy ha csapar lIag)l eppen egy ember mellen, Val'llmar irany i,scsapa,t is. ember is - meg isnaponta kuzelok a !ketelyelmm I.,h09Y btztes ez-e a helyes ut, Nem kellene in''kabbmasfele venni az iranyt? Azonban rnsrek mar bfznl sajat belso.1:!C'i!:csesseg:em'ben: .•IHafigyelsz. meglatod, mikor eli~g.sa ig'azicsoda'ka szi\lbol j6v5 el'ki:itel'ezodes'bollszUletne'k. Amigaz megv.an ben ned, tartsd az iranytl"
\ 111.[ rk 11'111 ami eszembe i:itH:itt,az attitud fogalmaho.z 'kapcsoI6dik, I. ame~lyetroviclen egy targyra {s~emel:yr,e.foga'iomralvOl'latikoz6ertekel5 viszonyu'lasnak nevezlleti.ink. Hiarom i:isszetevdje \Ian: gondolati, ,erzelmil,es cselekveses 'komponens ..A szodcll'pszichol6giai kutatasok tanlCJbi.zonys~ga szettnt akkor cse'leksziil'lk legiVal6sz,[nubben azattltudi.inknek megfe'lel6en, minell'egynangubb, minel kon'kf,etabb esszem.elyesebb annak tartalrna, Egyszen'llpeld'clitszcktarn elmeselnl 6r~imonennel azanyagreszmH: hala naranecsal kapesolates at:titud6m igy 'hangzik: .szeretern a narancsct'; akkor annal va.l'65zlnubben fogyaszto'k tenylegesen nerancsot, minel inki!.bb meg vagyok 9yOz5dve arrel, hogy a,narancs egeszseges, (p Idiiul hamarabb meggyogyul'ok vagy meg sem betegszem, halsok narancsot eszern'telien),olcs6,es konnyen ,eleri'lel:6;ha ra gondolok. erzem. hogy rnil'yen finom az Iz .frtss az illata. Mlndezt en eltem at, en gondolom. en erzem. H'aazt gondolom, hogy a narancs, bar fi1'10 m, de dra.ga, sokkal kevesbe cselekszern ,egyertelmuen.

Ill' t II to 1 It 1 11mil If? AZ.ert, mert ug,yvelem, hasanos utmutatAssal szolgal csel k\leselnk erejet, hatasossagat iIIet6en, ~'rdemes tehat minel nagyobb 6sszhangra t6rekedni sajat belsd vilAgun'kbal'l, mieldtt c5elekvesre mlnjuk ell magunkat Javaslom, hogy ilZ em~sb61IindulJlJn'kkl.,n a formab6L Mi'lyen aHapotot szerem k eh§rni,miliyen erzest s.zeretne'kate'lni (selekvesem eredmenyekenH A hasznossag erzeset? Elegedettseget? 51ke:relm.enyt? Er6t?Szeret t? Oromet? Nyugalmat? Ha ,azerzest mar azonosltottam, megvizsgalhatom. hogy ,g:ond'olata,im e9yertelmuen tamogatjak.-e, a,cselekvesern helyesseget, megalapozousagat. Van-e bennem olyan ke~ely,amely visszetarthat ez eros, hatArozon akci6t61?Ha igen, mely gondoIialtaimatkell kicserelnem. vagy mit: ~ell maskep,pcsinAI'nom ahhoz, hogy cselekvesem osszhal'lgban legyen az:erzeseimme'I?' tehet, hogy varnorn kell meg ahhoz, hogy megerjen bennern a cselekvesi sz~ndek?
J.

I l)SS po lhuloll espl kH s elani plllanatet rend!kfvi.merOvel jelenftl meg szamornraa Crowley Tarot VII. Nagy Arkanurrta, a Diadalszeker. A ko(si egyhel:yben .all, meg is,ugy tunik, mlntha mozgasban I'enne. A hajt6 medltatfv testhelyzete, es leeresztett sfsaikrostelyaelmelyi.ilt, bef.el/!iiranyitau figyelmet, 'k/!iszenl'etiallapotot fej,ez Ik!.Gerd Ziegler ligy if er'Fol!a, lapr,61:"Az eber varakozas idoszakaban k:etveszellyel ke'll szembene:mi.ink:vagy ti.irelmetleni.iJ1.t,LiIkoran nekiiramodun'k. vagyle'kessOk az lndulas nagypillanatat. Mlndket he~IYZie' egnehe.zltla sl'keres m k;.ezch~st ,) Az el'eWnk,ben bekovetkez6 (.. valtoz~50k megfelel6 ida,pontjanak felismeresehez ,eberseges a .pillanat. mlnosegenek" meger.zese szukseges. Sem a tul'zntt erolkodes, sern a lustasa.g nem vezet celra, Erdemes Hyenkor a saUlt k6zeppon,· tunkkalkapcsolathan maradni, esfigyelni a b ILih61erkezo jel~esekre, Manapsagl, amikor e'letGnket f6kent IkLiI'soseg:e'kbelli eljOk meg, sz:i.iksegunk van ,egy keyes onuralomra,. peldaul nem art minden nap idat ha.gyni allazit~sra es medUaci6ra.
B

Domian M6nika vezetesevel

Damjan M6n.iku
pszichol6gus, cnlsmeretl tr'~ner
06-20-24S-S3.·43

domj:a,nmoni@gman.com www:tavaszpont.'com www.moni.kaesatarotblog.hu

I :20nJ~ IUS 1211

... ivanct k,erd, higgy es megkapod." K

Stella Tel'ri.t

Mat:!:!)

.. .

..Alt mondjdk" at ida megvdltozrorja meyvdlto2"tatnod oket,"

0 dol-

(jokor; De az Igozsog as, hogy magadnak

kell

Andy Warhol

In

ni, Kesz,

mostfogom meg..t,enni!IEldonttittem, nog.y ,egy penteki nap delutanj~,t vaila,5ztom.

Aho~y belepek, a sesszarnornet hivjak. Ket

'i~,;,,
4. " ••

,

"

.

konnyed eligaz.rt6 5z6, nines idom fe'locsudnr, mar keszis a fen)'kep. Haladok tova.bb. Latom, ketten vannak eI6ttem,. iI,ztanengem hlvnak. Beadas, fizetes, 'kartya. IKuldenek SMS-t., mondja keszsegesen az i.lgyintezo,. Ha nem kapnam meg,egy het mulva johetek, ~5 mar kinn is vag)'ok az ajton,
•........ y.__ ul hetfc5 del·

tajban jon az SMS, kesz van! Rajtam muli.k, hogy (silk keclden megyek az utlevelert, es mar terrneszetesnek veszern, hog)" egy percet t.61'tok a hivatalban. llyet meg nem tapaszta'itam. Vannak meg csodak?

Ogy tervezern, elsa a bank, mert meg Igazetas kell, Aztan ujabb fenykep, es mar rnehetek is beadnl, egy.ut:t Iesz minden, idore odaerek a kovetsegre.
,

den ke'll hozza·. Osszek@szitet"tem,

vUunLiudom,

mi minlndulek,

...
I....

.

"
..

..

'.

~
eozitjv

:22 II 'ronI

Sic

e1 J<-vt~,tcttek;) megvalU

~tas -

Gondolkodas

.'

----

I

ahogy nem allltanak magam,

terveztem, telefonon megadnom

A
a

bankban kell

ki igazolast,

azonositanom

s

kozponrnak, milyen adatekat kerek, rniert. Ma a leggyorsabban faxontudjak a fi6kba kuldeni, postan a j6v6 hsten megkapom az eredetit - jon a keszseqes valasz, Hallva torteneternet,
hogy en most aka rom odavinni, azt igeri 11 fiatalember rgy rerveztern, a venal tulsa vegen, hogy

nagyjab61 Fel 6ra alatt meg van. Talan, Nem rajta

multk,
" epp lndiaba, addig zelben milyen aztan elinditjuk elmegyek, kedvesen kerdezl, miert R6viden elrneselern, Mig varakoznl a fot6st. kene, Ujabb

cellal,

az ugyet.

megkeresem

rneqlepetes: a regi bolt, ami evnzedekiq a kouzernelt - Ian otven e\lig is, az el6z6 utlevel kepetis ott cslnaltatram -, mar nines. A szornszedos uzletekben azt allitjak, nem is volt. Fura erzes kerit hatalrnaba. Mas dimenzioba erkeztern volna? Hisz lattarn, ernlekelrn vannak r6la! Egy pillanatig bant a dolog. A mu}
tamhoz tartozott... de mar nines, Valtoznom kell nekern is. Elfogadom. Tovabblepek, Ovatosan benyitok egy fetes dolgokkal foglalkozo boltba, erdeklcdni. Maris kesz a kep, Bar a nenl sem ismeri a regi, neves fenykepeszt, elbesze'lgetUnk, meg harorn perc, es marls ott a fax. Peeset, alairas, hogy hivatalossa reqyuk, es mar suhanok is a nagykovetseg fele. Huszonot percem van odaemi - Budapesten, 11 deli forgalomban. Erzem a banki ugyintezo kekedvesen

hltetlenseqet es csodalkozasat optlmizmusomon. Nem sok eselyt lilt ra. Bennem a kivancsisag dolgoz.ik, vajan sikerul, el tudam-e
intezni ma. "Ket slemleiet nincsenek (soda:

telkedeset,

csodo«. A mdsik az,

stetin:

lehet elni. Al egyik

az; hogy
egy

hogy minden Albert

Einstein

erkezem.

Pantasan (Ez masker j6 hlr, de ez a lMas ideje.) lepek be. Vajan marls fordulajt6k, nyujtja nyugalam a hangulat. a ragaszt6t foAz a varakczo

Nellli izgalommal gad, Harman eligazit6 fenyk~phel.

hatok vissza? Bent nyitott vannak. holgy kedvesen

RA kell ragaszt.ani,

es varnl kell egy

kicsit Elesodalkozom. (Persze, hogy varok, hisz hajland6ak idon tul is faglakazni velem!l

[\l.ir h 'lepl'skOi eszrevettern egy tavoli ismerOst. J61 eslk, hogy baratsagosan udvozl:il, kerdezget. A lIarakozas ideje hasznosan telik, j6 tanacsekket lat el, mit vlgyek, mire figyeljek. l.istat is kuld majd az ajanlott dolgokr61. Tapasztaltab'b, tobbszor [art lndlaban, Most is indul!, Ihamarosan. Viszi a esoportjat, H,\li3san fogadom gondol'atait.

Aztan t~11 kerii lcik surra. Azanyag atvetelees egy kerdes utan maris rakeruII az azonosnas, s a fizetes uran ket perceel mar kinn is lIagyok! Kedden joheteka IIlzumert. Elkepednl sincsid6m!
HAz ember mereszsegen mriUk, mekkordra' tdgul vagy zsugOfOdik ossze elete szamorQ a vilag. ~ AnaisNin

elofordull. hogy hosszabb az ut, Megis, nezz aszinten ma.gadba'i Ami'kor igaz.an eldont6ttel valamit, val'6ban a'kartad, es megtetted az altalad rneqtehetd 'Iepeseket, volt-e val'aki .•aki barmiben is,meg tudott akadalyozni? Ha az a dolog va16ban a feladatod volt, akkor senki sern tudott vis.szatartani, es siker,re vltted a dolgot.

Friss CZ .1 I 6t tOI tenet, Mar az el.s6nel ugy ereztem. mintha segft6 ereSgo.rdft,ene elare a folyamatot. Mintha lathatat· I'an segit6m mogottem .allna, er.zemtamogatasat, egyengetl elattem az utat, lIyen gyorsan dtkan rnlikodneka dolgok. Ketsegek voltak bennem. J6 I'esz ez? Akarom? Ilgazan ez keU nekem? Van annyl erom, hogy meg tudom csinalni? E.s lelkem melyen a ketelkedes: vajon val6ban ikepes vagyok-e

Biztos \ ;lg\ 01.. hell nc, hogy neked is szamtalan hasonlo pel dad van. ldezd fer oket, hlszen ezek a te sikereld, es merits bel61uk erot, hogy efindltsanak teged az uj celjaid, sikereid felel Men, ug.ye, te is tudod mar, klvel vivod a, esataidat?
SiitrJ Maria ERCmerito trener, tanacsade 06-30·773-34-50 www.eromerito.lhu eromerito@digikabel.'hu

ra.

ludom, bogy egyetilen dolog kiellet:t hozza: az, hogy dentsek. S ez hozta magaval a meqoldast, a lepesek sorozatat. Ismerem a celt, tudorn, hovaakarck elJutni. Nines mar vlsszatart6 era, blzonytalankodas ..A ketsegek eltuntek. Hozza az elet a blzonyitekokat: J6 uton vag,yo'k, mennem kell. Ma mar biztos vagyok benne, nogy dolgom van ott. Llindulas e]()tt szarnos kellcmetlenscg crt, amlarr61 5z61t, nogy nem vagyok jelen, nern vagyok itt. Bal'esetek, szetsz6rtsag, figyelmetl~enseg ... De ami6ta lntezern a dol gomat, szinte minden magat61 halad, to d'ontottem el, akartam es.eUndultam. Es nines bosszlisag, gordi.ilekenyen mennek a, dolgok. MegbecsOlom eZI, es halaval gondolok mind'enklre, ak! ebben rfhzt vert, KO·szOnOma, hozzajarulaSllkat. Ma mar tudorn, hogy egyedUi csak ,en lehetek az a'kadaly.

Amit a hullgatcirnnak mondok,

mlikodik: ti(izd ki a celt, fogalmazd meg magadban (es persze j6, ha lei rod). donts. es ha val6ban akarod es h~peseket is teszel erte. akkor mar uton vagya megva16srtas fele. Val6ban megerkezik a tarnoqetas, azegyuttmlik6d'es, a, j6 szandek, Lam, elerheta, amit kinlzi.ink.

;g~ dologra tig~elj:
ebreszt lepned. toseget atlepd.

ana, ami visszatart, ami ketseget benned. lIIyenkor mar ~csak~ a fele'lmeiden kell t'ulMar az is haladas, ha ezt feHsmered! Igy arra Is lehekapsz, nogy Idoben klkapesotd a felelmet, atalakltsd, 'Ennek egyedilli m6dja, ha ellndulsz es eselekszell

U[U1! dolgot tudsz felsorolni
tel, es amint belevagtall,

arnltakartal, amh?rt tetmar szinte meg is kaptad? Persze,

A celkituzes m6gi6ja
Tudato vagyaink megvalo iM. aban a c,e~kitU:lje t koveto fazi idtahiban a tervezes, a 111 gvaJ6 itashoa ezetd 6t kidolgozasa. Ezt ugy is ki szoktak ~ejezni, hogy erdem valamily strat,egiat kidtleniink annak erdekeben, hogy celjainkat elerjiik, Jellemzd n ez tigy torteuik, hogy megJelolOnk 'egy idopontot a, jovoben. amtkerraa megval6suJiist mar I'atnilszeretnen'k, es a kozbees-o idc5pont!okhoz v,alamilyen resuelt Ir,endelilnk. Az el'kepzel'l~sezzel kapesclateanaz, hogy a r,esw~lok hatarid5r,e torten5 meg:val'Q.s'itasa,va'l nag,y bizonyossaggalelerji.ik maj,d az a'l'litott megval~6slll'last. Ezt a moost'J rt mint valamely eel eh~r,esenekkezenfekvo, m6djat akkor erdemes hasznalnt, ha csupan a'zIugiynevezett 9lrealiMssal~szamolunk,azaz pLlsztan az anyagi val6sag mindenki ahal elfogadott epitokockait haszniUjllk fet Ebben ,azesetben minel gondosabban tervezunk~ es rnlnel hQsegesebben ragaszikodunk a magunk al,tal,elc51rt Ilep~sekhez es ha.tarid'5k'h.5z, nnal val6szJnubb, 11.0g,ya.zeredmeny veg LiI optima Iis lesz, a Az ilyenf..gta terveze es m gva16sita gondolkodasbeli gyoke,rel a tudoma nyba n :rejl'enek.A tudemanyos 'gondal kodasra j.eHemzo u9yanis, hogy a megligy It tenyek alapJafl torvenys.zerusegeketallapft meg. az pedig,. hogy hel'yesen allapitotta-e meg a tucioma,ny ,az aden torvenyszeruseget, abbal de.rGllk,i,hogy az alta.I'avart eredmenyek milyen mertekl:len j6solhat6k meg e'lore. E.tudomany-vallas:" nagyer6ss' ge az, hog)! mOkl:idik. (A megfogalmaz.as,Frank IHerbert erdeme.) A bi.ztonsa.gra tore'kvo ,estekin~etet a jayore aggodal'maskod6an Higgesz:to,em'ber nyilvana tudomanyban fog: bizni.

n

lisIbevonhatunk ..A celkiituzes magi<iJanakaz. a Ilenyege, ih(9)1 ha egy szamun'k'F,a 'ontos ce~lttOz.unkild,amit eros erzelmelnk istimogatnak,. akkor mlnel pontosabban kepzelj,i.ik e~1esfoga.lmazluk meg cefunkat, annal val16sziIHJbb, h09Y ,elkepzelesOn'k idovel majdanyagi format alit a v.al6sag'ba11. Ennek a,l'apjane~lvUeg el'egendc5,hajol atgondolju''k a celt, aztan a,zegesz meg,vaI6sIMs-dolgot rabizzuk a tudatallattinkra. az unlverzum erolre, Isteme v.agy amlre a'karju'k- elfibbut6bb megtapasztaljuk a, me9va'16suli\st (Am.ermyillen megsem, akkor okkal fe'lretelezh tjUk, hom' mi magunk allul1k a megval6s.ftas utjalban: vagy rosszc' Ui·ZIi.ikki, a, 'celt, vagy nem ,olyan ce~ltt.uztun'k kli,aml a, lelkunk ig'aZlimel:ysegeib61 fakad, vag,y pedig:fell nem ismertmintilink,llelso korlataink akadal:yoznak.llyenkor tehat sajat magunkat gancso'ijuk.,el.)

Vilagosan latni k II,.hog,ya tervezes,a
hat1:\,rlddkbetartasa es a,z,hogy nap mint nap ~oglakozufl'k a szamunk,ra!rontos i.igygyel, hihetetlen tl:ib'bletenergiat nyujt ahhoz a mentalis valtodshoz, mit nern rnasutt, mint saJat magun:kban ho'zunk letre. amikor valamely vagyunkat beteljesneni igye'kszi.in'k.Errol a tobblenol nem erdemes lernondan]. Ezert'en aztjavaslorn, hogy amiker a ,celunkat kit,l1i,zzQk, gondosan tartsuk be a ,c:elk,it(izesre vonatkoz6- ment.alls 'szabaIyokat, es azran minden aldatt nap egyszerihm vegezzi.ik rsunkankat,
VilMnyi PeteI'

Hctkoznapi

iigyeinkre

vonatkozo emberl

tervelnket azonban

olyan sok tenyezo hatarozza meges befoJlyasolja,hogy azok 6.sszE!sseget gyakorfatHag lehetetlen ane~kintenL Meg a I'egkitinomultabb es legapr6lekosabb terv veg:~ehajtasalsora,nli:s elkerulhetetl'enul 'felvetodnek olyan kortilmenyek es vMatian pr,oblemak, ame:lyekkel a,tervezo nem szamollhatott. (Ezt peldaul j.61 tetten ,erihetju'k a I' het5 l~eggoFldosabban mg,tervezett erOmuvek. ra'ketakilovesek Ikudarcalnal.j A kudarcok aka a,va,165.3g05. e'let vegtelen bonyolultsagtJlban reJllk. Mindennapl Ogyelnkben persze erdemes tervezni, str,ategiat kiclo~lgozni.hatarid6ket betartani es az l:isszesha,sonl6 dol~got meg.t,enn1i. lszen mlnell ti:ib'betFoglalkozunk h gondolatban azza'I',hogy mely celjainkat es mikeppen Idv.anjuk m gva16sitani,annal val6szinubb, hogy6lnaj,un'k te~ljes(jl.

Emberi tudatunk

mi.inkkeltulh!!pji.in'k a,ret,ilZ ida esa.z anyaglvilt\gan, igy celklt,(jzeselnk megva'I6sltsaba a ko.zmeg.egyezesesval6sag ere!n feHUml\Js,nergla.'kat

kepe

e te

z b nniinket arm, hogy szelle-

psz,ichol6gllls
06-.20-939-45-80

www.villanyipeter.hu

281ZD11J

IU I ( el kves tenek m

'g\,

1

Ita

POZltI\

It

ndolk

I

(1;

I
"Es

• ••

bban a tagas terben, amit ne ezhetunk pillanatnak i .annyi minden letezik, amire kinyU6 ssemm I a legtelje ebb -' megis tovabb teljesedd - bo1dog agot ,eHletjuk meg. :1\,10 t i ezen csodalkozom, Milyen zep az erkelyem korlatjar61 il'~got zemleld galamb k cses sziirkeseg !A napfeny ,csikjai az erkelyem kovein, a besiklo z 116,ami meg imog tja a lila kenddtl Milyen zep, ahogy a
kudo meg r meg, hultiimzik mint a Kedv s bore, amikor az ujjaim erintikl I met rei dalkozorn afl'a, hogy rnilyen szep a I'tezes. Gyonyork6djiink b nne egyiittl"
I\..'t et 11 lam 'I tlntl nukat ,1 h I'll' ,I 11 es tegnap va'la'kilvlsszaldezre nekem a Facebookon. Ez v.egre lend'i.lletet adcttehhez; hogy Irnl kezdJem ezt a clk'ket. Addlg nem volt Ihletem. Az eletemnek abban a szakaszaban jarok, arniker semrni kedvem tervezgetni. strategiaka.t 9yartani, eseselekedni slncsen k.edvem, A mutt ev vege fel~eegyszertartason azt fogalmaztam meg vagykent. hogy nemakarek sernml 'rt sern tennl, csak s.zer,tnem, hogy I gyen,erkezzen meg hozzam magat61.
I W~d lau I El'egkerni, vagyni ret megengedni, hogy I'egyen - es Iesz,Eza mondat nemarr611 5z61, ogy nekunk kell leUenoznii, meg eh~rni., eg megtenl'li. (sak Ik,igondolom, es van, azaz eh!glkitamil h m a kezem es befiogadnL Jiltszva feremt6 Szeminariumaimon mar tobbszBr elmondtam, hogy 19az,.1b611 eony,i ,azegesz teremtes. Az osszes techntka legye", ,azvizualizac:i6 vagy barmil'yen mas gyakorlat, amit en is tanttok, csak area 5Z0 Ig'<1 II"hogy megerkeztess,en abba az allapotba, arnlkcr vegre tenylegl elengedQnk ,esez,Utal beengedunk. Szamtalan peldat tudok felsorolni a sajat eletembOII,amlkor az, amire vagytam, egys.zeruen csak megtortent, anelki.ll, hogy barmit tettem volna erte. esa szeminariumok resztv·evOlnek is szamta'ian pel~daesz.Okbejut a sajat ,eletOkb61,amikor ef'fOIbeszelOnk.

Lzert che> II Il! J I, l' I k "I 01 mert eppenl a eselekves elengedeseben es a I'etezesben val6 felold6d'a,sban utazom,.I~sepp most, mlkozben ezeket alsorokat lrcm, kaptarn ,egy levelet az altalarn vezetett I'la,fomeves lPapno.Iiskoia egyik els6s tanftvanyat61. M6kiis, szinkronlcitaskent Ilyel'll kerdessel fordllit hozzarn; NSokatgomlo'ikadtam, hogy reszt veg,yek·e a tovabbiakbana kepzesen. Oszinten, ugy ,erzem, a muftkor sern adott olyan sok rnlnderrt.s azt is erzem, hoqy te mar nem vagy benne igazan ebben a fol:yamatlba I'll, Olyan, mintha .ell61't'enenk" az idot, men elkell, de' nekem sok ez.ert ElZ a penz. Sokszor erzem azt, hogy 6rakig beszelgeti.lnk, de s mml konkretat nem cslna'iunk. Mostfelvet6dott bennern, hogy ill kovetkezo. alkalommal is erre szamitsak-e.
R

Pon <l" 11 11 );..to I I 1;1 t I .~ r 11' 1 r l A viz elemmel utaztunk ,esa plllanattal, az aramUist gyakoro'ltlJlk. Teny:leg csak ugy oIelto'ltotWkRaz idot. LUsz61ag nem csinaltunk semmit, eg,y ,ege5z napon ~ereszt(jllebegt(jn'k a Szechenyi,Furdo·vizeb n, mltoszckat meS'eltem, engedtiik, hogy hasson rank a,mese, hog,y vigyenek. magukkala szavak es ill belolUk kinyiil6 energi'a, ringattuk es hang:okkal ,6leltOkegymast a vfzben. Majd egy miislk napotazzal ttilti:iuunk. hogy mlndezt atvigyi.ik alszarazfCl'ldre. Utaztunk vtssza az 'idoben, dalokon ,essz,avakon!kereszt(iIengedtiik magunkatalame:r(ilni a Karpat-rn.eeenee nepeinek 'Iortenet,eben,. megeng:edve, hogy I'etezzlink. az atom darabkiiiban, csak 11I9Y, ahogy a plllanat hczta, vlsszaerkezve oda, ahol a'szem vegr,e felnyllikazalomb61 es eszreveszi: bMmilyen almot kivalaszthat a rengeteg lehetsegesbol. Majd mil1dezt megosztoUuk azokka], akik ehhez szertartas kereteln belO! csatlakoznil vagytak.

2811 ;ZOIlJIIIIU,11

• elekves, tettek, megval.o ita- Pozitlv

ndolknda

I!!iiii!ii'

,'-' Csopor-tunkegyik tagjajaggatni kezdte arr61, hogyan latja a t161. szerep uuitozasat a vilGgban,. iU,etve u. nok vezet6i seerepenek erosodeset. .Min:t .Idder:iilt. se.hogyan. se.nl lilt;ia, :mertbekeben van a saJ.-ja.t~z.-ereJJeve"_. ,_a/erj:e m.egbeszeli »ele a donMselt, es ez neki eMg, Rem •__ vagyikW;bbre.

7'

I rnert raa6bbenteU, hogy Igazab6'1 ezt szeremem most m1!ir anftani; a h~tezest. A. pill'anatban val6 ,elnyujt6zast, a megpihenest abt ban, ami van.

amikor Fontos volt szarnomre, hogy tegye'k, letr'ehozzak.eh~rjek. Innen vtsszatekintve azt latom" Ihogy eleg fara,slto volt, elvezetett bizonyos eredrnenyekhez, amelyek rna mar nem is fontosak. Vol!tak peldaul elkepzeleselm anr61. hogy milyen a, no, aki szabad es eros, 'es volt bennem killdetestudat. hogy ezt minel tobb nonekatadjam. Ezzel a hewel ,erkeztem Egyiptomba is, elhoznl a felszabadulast. a, n.oknek, majd valarnl kegyelem folyta,n felebredtem es ,eszrevettem, hogy vannak olyano'k, aklk nem valasztjak azt, arnlt en fe:lszabadulasnak tartok, rnert tokeletesen j61erzik magu'kat ott, ahcl vannak.
'l I • a bejar6nom, aki hetente eg,yszer kl.takaritjaa kair6i lakasomat.Abir nikdbban, abban a koromtekete, a,szemeken kivlil tetot61-talpig rnlndent elfedos<i,torban jar, ami egy S ersz Qlokban a muzulman nok kot,elezo' vlselete, Egyiptomban nem kot,ele.zQ ezt viselnil, Abira'zert hordja, men ez a valasztasa . .Regebben az volt a meggy6z6de.sem. hogy a nikdb - vagy ahog1y mas muzulmanorszagokban nevezik, a burka-egyen'16 a n6k elnyomasaval. es sernmtkeppen nem lehet benne iboldognak lenni, Hat lehet, mert Abirnak csillog a szeme, es rengeteg:et lehet vele nevetnl, amikor ,osszetal'al'kozunk a Ila!kasban, en egy szal semmlben .•5 fMyel nelki.il, dea kezen 'es fejen kivul mindenteltakar6 ruMban, miki:izben az altalam ismert neMny arab sz.6val es kezz.el-Iabbal komrnunikalunk,
1l I

egyik c.sodaja kair6i idegenvezeton'k, Nona volt. Noha melyen vallasos ,egylptomi no, akit a vallasa a ragyogasba es veg~elen Ibelso bekebe vitt el. Mar maga ez Is tanulsagos volt, i1gy tunik, csak rajtunk mullk, hog)!' egy tanltas hova vlsz minket. Az iszlam elvihet iii ragyogasba,. ahogy Nohaval tonent, elvihet a megvilagosodasba, ahova .Rum!.Jutott, vagy a telJes szetvalasztotrsagban va'io elveszesbe, ahel a nagyon dlihos. szalafik vannak, Mint ahogyan minden mas vallas es hit-

szakralls zarandoklatot vezettem, egy tizf6s magyarcsoporttal utaztunk veglg az orsz gon, ami rengeteg csodalatos elmennyel ajandekozott megl minket. Az ot

szinten Eg.yiptomb61. Mardusban

rendszer; semrnl sem mentesit a valla.sztasaink Cel'elossegeal61. minden

ut azza

valik, arntve tessztlk.azt talaljuk meg ra~Jta, mit keresunk. De visszaterek Nahara a es a tortenetre, amit megosztani szeretnek.
I, • de a hajat kend5vel takarja el, ruhazata modem, de gondosan elfedla testreszelr, olyan, mint Maria, csak az area esa keze liitszik ki a rlJMj~b61. A ferjenes a 9ryermekeln kivU! meg egy kezJogas ,erejelg sem erint tertit. De teljesen rendben van, 6 ebben boldeq, ezt a tapaszta'iast valasztotta. C:soportunk egyik tagjafa.ggatni Ikezdte arrol. hog,yan latjal a noi szesep valtoza,sat a vilagban, llletve a nok vezetoi szerepenek erosodeset. Mint klde.rUlt, sehogya.n sern la~a" mer! bekeben van a sala,! szerepevel, afthje :megbesz.eU vele a, denteseit, es.ez neki eleg', nem vagy,ik tobbre. N'oha,t faggat:6 magyar utitarsunk pr6b,3[t toviibberOslkodni. hogy rnlndez miert ninesen Igry j61, es hogyan kellene rnaskeppen cslnalnl, de N'ahal rnlndez nemzavarta, mert bels5 oeke van benne, 'est'eljesen elegedett azzal, ahol van.

amikor fontos volt szamomra a cse~lekves, hogy elerjelk valamit azon kivu!. hogy csak ugy ~,eltolt6m· az id5t,akkor abban 'IIoltam en is a helyemen, azt a tapasztala,stakartam Qiyakoro'ini. Ez.ert azt valaszcltarn a level irojanak, hogytalan szamara is ez a fentes most, ,esakkor talan tenyleQi nem ez az

I 2.utlJOUIIII

311

lskola az, amil segfteni tud nekl, De az is lehet, hogy pont ebb61 a cselekvos-eleros korb61 vagyik kilepni, ezM keveredett hozzank, Err'e azonban csak 6 tud mag<!mak valasztadni.
1I l "i e I HI. , I· nincsen kedvem cselekednl es lernl, csak elveznl szeretnem azt, ami eppen van ..Racsod<ili· kozni szeretnek a piHa,natb61 kinyH6 szepsegre ..Ebben Egyiptom nagyon sokat seg(t nekem. Kal~6 kopt negyedeben, Marla h.ig· gotemploma e:16u van 'egy bananfa, ami csoportunk ottjartakor eppen Vifagot hozott ... csoport tagj!ai akkor lattak ,el6szor baA nanviragot,. korbevettek al fat, es elmeru:lten nezegettek. Noha azt mondta: SubllanAl/ah. Majd elmagyarazta, h09Y ,a sz6 azt J:elentk nks.odal,koznll, azaz ,eszrevermi a leremtes szepseget, az istenifenyet abban, ami korlbevesz.

YeS,

on I !III I amit mendon, erre v,clg:yom most cselekI'etrehozas eleres helyett. £sZJreven,ni,a vagyama't, engedni meger!kezni, es kozben a racsodiilkozas varazslatabn szemh!lni a vilagot IkOrUlouem. Kih~pni abhol, hogy fg:y va9Y Uigy legyen, i,I'yen vag:y alyan legyen, csak ,eng:edni I'ennl azt, ami lenni aker, A bal agy~elteken.ek aza maniaja, hogy ideol6giakat gyart arr.a, rnlnek Ihogyan kelliennie, mi helyes helytelen, mi ,elfo9adhat6 es e.lfogadhatatlan. Az a manhi,j:a,.hogy oszta'lyoz, es fi6kokra osztja az e'let tagassagat Mi pedigl elveszbnk a,fi6kokban; amikor az al· ta'l'unk he~lye5nek tartottli6kb n iddzunk, akkor ,elegedettek va' gyunk, amlkor a helytelenbe tevedullk., a'kkor harcolunk es, meg akarjuk valtoztatni.IK6z.ben ott a vegte:len t.a,g:assa,ga,de mi, csak ,3,'li6kfalait szemleHji.l:k. Ekchart Tolle ezt igy fogalmazza: .Ha nem takared Ie'a vilagot szavakkal dmke.kkel, akkor visszater az (He· tedbe a csoda,la,tos erzekeh~se,.ami re,ges-reg elveszett, amikor az emberiseg, 3,helyett, h09Y haszoalta volna a 90ndolatot, annak me9s.z.allottjavii vall. Egyfajta, melyseg tef viissza az ,elet,edbe. A dolgok v,lsszanyerik ujdonsagukat, frissesseguket.w Maskeppen megfoga'lmazlla: SubhanAUah.
I.

es

es

es

() II ,~ II A kair6i la!ka,s, amit most f:e!1 even lkeresztUl ta,paszti:lll!ok,5zamomra tulzsirfolt, tele van bUltorokkal,es eg:iyl,ptomi szokas szerlnt minden aranyozott benne'. Bm. Ez volta korabbl erzesem, v3,Iananyszorszetneztem benne. MaJd visszajottem Magyarorszagr61, es elkezdtem kllepni a ,dmkeimb61,elkezdtem kinyitogatni aii6kjaimat, ellenalllas helyet:t beenqedtem ezta ta,paszt.alast. ,.Bm~ helyett most csak van, am! van. S6t,elkezdt m szeretnl a sek bl.itort, nagy,ok,. mtnthaerra I~et:tek volna Ikitalallv3',. hogy abszolut kenye,lemme:1 o'leljenek at, amikar medi,talok, Ikimtalok. vagy egyszeruen csak filrnet nezek, Es imadom, ahog:y a kulonlb6zo tevekenysegekhez vil'logathcatoka sz6fi!ik es fotelek kozu!' Es, az araflY szlneken m g,plheno na,pfeny is aIel.. Mi valtozott? A I'akas vagy a blitoro'k? Nem, csak az erz@ke'lesem .... Tal,Hkoztam a lakassal a helyeses helytelen mogott nyn6 t,erben ... Es ezeket OIl talalkozasa'kat vagyjuk, kutatjuk, keressu'k~ amicra a Lelek ma.gat aformak vilagaban tapasztalja. Ateret., ahol a, szern klnyilikarra, hogy eszrev,egye a farmaban ragyog6 Egyet.

Ike ben

''f

,

II

ket tr

J

Fel1ugrottam

a Facebookra

is,

AJtmde.kkent, hogy esuevedd a.z edet s.z,epsegelt, IMcsod.Hkozom dmu hang,anyagommal. A. tizperces medit,ki6ban reggel is konnyecien elmeri;Hhetsz, megaldva a napedat azzal, hogy a vilag csodalra k.inylltan vagj neki a napnald Es tudod .•rnlnel tobb jlot eszlreveszel, annal tobb j6 dolog tortenik veled,

sztvesen megajandekozla.k

Szeretnedajandekba

megkapni a Ra(sodalkozom

meditiici6t1

Ehhez csakannyit kell termed, hogy f,eliratkolol ingyenes htrlevelernre, vagy ha marofvasod, akkor egy ismerosod, baratcd figyelmebe ajanlod. Ki.ildd elnekem e-maiiben aje/entk,ezem@vereskriszta.com ctmre ezeket a szevakat: HIRLEVEL + RAcsooALKOZOM, IIleNe az e-mail dmed vagy ilZ Ismen5sodtH. (Kerlek, elane 9yozodj meg r61ia, hogy is szeretne kapnl az Ilngyenes hirlevelet.,

a

'es felteuemezt statuszomnak; .Tenyleg kell mind·enfelet csetekednunk, meg el'erniink, meg I~ trehoznunk? Vagy egyszeruen csak h~tezhet(jnk? Elnyujt6zva a pill'allatban, megplhenve ab. ban, ami eppen va.n? ElnyuJt6zom " lIyen vaJaszokat kaptam: RKriszta plhen ,.as'engedii, hogy mi dol:g:ozzllnL." .tn dolgozom " .Olvasok,. de tegnap plhentern."
iI.mit en el'nyujt6ztisnak, pil1enesnek nevezek. Nem a hevereszest, a teljes,semmlttevest ertettem alatta - bar azza'l slncsen semmi baj -,hanE!m azt, amikor elengedjuk. azt a kenyszeriinket, hogy megvahoztassuk azt, ami tortenik, es he'lyeue' csak elvezziik a'lt:, ami, van. A munka Is Ilehet el'nyujt6ztis es megp'illenes, az aktiv cs .Iekves is lehet az, Cselekszem Is, megteszek dolgokat, de azt teszem meg', ami lenni akar; Mit ertek ez alatt?' Nem teszek mar meQivalamit kizar61ag a'be'lso' kenyszer mlatt, csak mert azt hiszem, hogy anelkUl sana nem fog megt6rtenniiaz, arnlre vagyom. De cselekszem, ihletetten, megteszem azt.emlre a pillanat hill. meg,teszem azt, ami eppen eszernbe jut es amiitj6 ,erzes kiser, megteszem azt, amihez kedvem van.

en

azonnal eszernbe lisjllt,ott 'elet:em egyik terulete, ahol meg mlndi.gl jel'en van a kenyszeresseg. Ahol iujra es, !lJra belefutek abba hogy meg! ken tennem dolgokat, iki.ilonben soha nem jutok el oda, a'hollenni szeretnek. Marianne' WHliamson azt irja 'V15szare~es a sze~etethez dm u konyveben: •Va I'll ,egy mft,osz, am i azt rnendla, hogy egyes emeerekjobban blznak, minta tobbiek. Ennel igazabb lehet azaz aliit,as. hogy blzonyos t'erUleteken konnyebben megacljuk magunkat, mint msok. Azokban 011 dolgokban adjuk at. konnyed'en az iranyltast az isteninek, amik nem fantosak neki.lnk .... Minda'z, ami nem annyira erdekes szarnunkra, lstene Iehet, De, ha valami nagyon-na.gyon fontos ne'kunk, azt ml a:karjuk. iranyitani. Az i.g'ilzsag vlszcnt az, hogy minelfontosabb nektink valaml, annal fontosabb, hogy megadjuk mag:unkaC ts rnitjelent megfogalmazasa szerint a megada's? ~Amikor megadjuk ma.gun'ka,t lstennek, akkor egy nalunk nagyobb eronek adjuk meg magunka,t - az Univerzumnak, ami tud'ja" hogy mit csinaL Amlkor abbahagyjuk a dolgok iranyitasat. azok vegre a maguk term szetes rendjeben mukCidni kezdenek. Megpiheniink, mig a,nalunk sokkal nagyobb ero fitveszi az irtinyltillst, es sokkal ]obb mUllkat vegez, mint mi. Megtallulun'k blznl abban, hagy az era, ami gala'Jdsoka.t kepes oss.z.etart.ani. a,mi tHeWnkkel is e'lbold'og,ull.~
I hogy abbahagyom az ag,yalast a'lon, hogyan fordhsam ezen a 5la,momra nagyon 'Fontos eletterGleten a,dolgakat abba ez iranyba, amerre en gondo· 10m, hogy mennii.ik kellene. Hiszen h ,v.i!Jgyom ra, hogy arra menjenek, akkor m rei ,Is 'Indu'lt k ana. E!lengedem a gyepl6t, megad'om magam, 'hatrad6l6k, es ra,sod'alkozom ennek a plllanatnak a tokele~e5 szentsegere ...

Veres K"iszlci
Avalon papnoje www.vereskris.zta.com

nFolyr(moscUi arr'a ttoreksziink, (]zerl kuzcliink, hogy cue vagy azzQ vtdjl.mk, hogy eJel'jlillk egg bi1:(J1lYos61lopotot, hogy ilyenvagy olyan tapaszt,aiatm tegy.iink szerL - fgy' a tudat ol'okkon-o!1oklci€ voiami» IfogluU(oz.ik; . ollas m. fly.u:gocJt amtYfra IlOgy oci:aJwilgass,rm a sqjat kiJzdelm inek esfajda.lmainak zaj6nl'.~ Jiddu Kr:isJman1l1rtil

Hogyan v61hatsz cselekvove?
Mindannyian i merjiik azt az e1"ZC t, arnikor tervink konn eden, sinte maguktel m gvalosulnak. Mindent elerimk, arnit esak akarunk, es minden tokeletes n lkeriil, orra nyilnak eldttiink az eselyek, amelyek barmily n eel el 'res't lehetevete zfk, Elegedettek vagyunk, oromunket leljuk az eletiinkb n e tele agyunk el terdv 1. Ez zinte rnagiku , mamorito allapot.

\ lenv

1.,11' uu u-nve, 01 Jlll'\ tldik osszc: MIT - HOGYAN - IE·

5Z0NK. Minden mas csaka Ike.pzeletiink:srtil'one.
\ (lSi \{ dikus t.u ItdSO\ zcnnt a,ler' 5zi.UetUrnk..aoldre, alert F eltenk ujra es ujra ernberttestet, hogy tapasz:taljunk. Ebben a sok eletet feloleh5 megismeresben folyamatosanfejlodiink.,finomodik a,megkG!onbOz~eto· es Iltel6kepessegOnk,es a vegen f.ellebben a fMyol minden titokr61, megvHagosodnakaz i:iss.zeIi.iggesek.

r6tt feladet. Semleges. Meg kelll o'idanunk,. hogy fontos feUsme.resekre jussunk. Ennyi,

kt'] t I rt·lto~ils <dtl~ Ill! ,I 'onunlal nor ..,id, ,es 'ugy mukodlk, mint a magn·es: klilollfele' dolgokat es tartalmakat vonz az eletunkbe. G.omlolataink gyartjak ezt a modem, amlt <lzMn megvaI6sit.un'k - ugy'hogy tllIdatosltsd a,gond'olataidat esengedd meg magadnak,.hogy nagy do~lgokaltgondolj. Leg)'enek fantasztikus .a.lmaid.meresz vizi6id! uuil..n h n .zni I'fllt',"" figyelmesen. gondosan, minden etdalroll korbeJarod a mega'imodot:t modeHt: mllyen lesz, hogyan lehetne 11letve hogyan keHene megvaI6s!tani.llyellkor erdemes felmemil asajat 'hel:yzetedet is. Nem art, ha azcnosftod a ikorlataida,t, es szarnba veszed a benned szunnyad6 kepessegeket. A vedlkus bolcseletfel'old a, kenyszer aWl, hogy mindent kategoriz.a'ijunk, es negati ...rnedon eHtelj(.ink barmlt mint .rosszat". vagy ,elfogadj,uk mint ~jot·. Amikor feUsme.rJi.ik a,dolgok h~llyeget. es tudj;ulk,.ml hasmos es helyes a szamunkra, akkor hig9adtan, bizalomma'i donthetiink.
. .edrku !lImon ... 'I'integyetlen olyan d6n~est sem hozha.\1unk, ame:lynek nines Iletjogo.sultsa.gaaz eleHinkben. Nem letez·ik rossz vagy helytelen dontes - tehat nem is hibazhatunk. Nem tortennek veli.ink sern l1Iegat1v:,. pozrtlv esemenyek, minden esemeny csakts az el'et altai rank sem

Lelkiink llIclYl>1l mindaz a·zinformaci6 bennLink reJlik,ami az,eletOnkhoz szukseges lehet, Minden embemek IkUlonleges,ertelkes parattan, egyedi ut all ,rendelkezese.recelja el'eresehez. Nem e~legaaonben •.ha isme.rjuk magunka.tesfigye'ljuk el~etunkesemenyeil:ese:lekvove kelll valnunk, A megvaI16s,rt<lsho.z Ikonkret lepeseket kell tenni.ink.
~Sosem .tudhatod. milyen eredmenyei lesznek
a cselekedeteidnek, de eredmel1yiik sem lesz.•

no

nem cselekszel,

Mahatma 'Gandhi

l' 'Iimnk d n'''ch'l; elengedhetetlen a,z'E!ltok~lts~g. a tOrelem es a kitalFta,s. EI Ikellfogadnunk. hogy milldlgadodhatnak ikeUemetlenseg;ek, es lehet, hogy nehez: hetyzetekbe kerillunk. IElarmillyen e!lviselherettennek, kUatastalannak tunlk eogySZlitlUaci6, hinnunlk. kell abban, hog)! mogoUe uzellet IrejHk, amta fejlode.sunk,et sz,ollgal[a, A jogik aztalllltjak, 'h09Y az erem es a fajdal:om rnlrrdenklnek oszMlyresle. es az egyik ,k6vetiia,masika,t, mIg vegill egyma.sba olsadnak.

34 '12UIlJU IDII

e1ckv, renek, megval6 ita. - Poslnv Gond lkoda

njj rn If ,egyet len llely'Zetet sern csupan ez erzelmeidalapjanl Ne eld meg bunteteskent a problema kat. ne szenved], ne keser,egj. ne har gLldj es ne hatralj meg: I nehezsegek e'lo'!. Maradj targ,yUagos, hiszen egy magasabb rendu torvenys,zeruseg szerint minden azert tor~enik veled, hogy megt nuld, rnlkent ,Iranyithatod tudatosan az eletedet. Ez illlli.g,gadtsag olyan bels5 erot, stabilitast ad, Ilogy megfe~ lei den r,eagalhatsl minden esernenyre,
1

I di I nI IllIl minden qondolatunk, minden tettUnk kovetkezmennyel jM. Cselekedj t.ehat j61i,es ad] j6t minden helyzetben, legy nez anyagl segJtseg, dicseret. t1sztelet, udvar,iassa9', jolne'veltsecg vagI' masok meg'becsulese' es ellsmerese, Oszdl meg masokkal a tehetseged. az odafigyelesed, men az unlverzum ~orvenyelszerlint azembernekadnia kell vaJamitai sajclt viilclgab61, hogy maga i.s kapjon. Ez a felfog 5 arra tanIt, hog'll ha aldozatot hozunk, az nem lemondas, hanem oromteli es meny - ezaltal kapcsol6dunk be a vilag ki:irforga,saba. fgy valunk jogosultta a vilag javainak elve~etere.
1 11 l v , 111 hogy az ember kepes meghaladni az erzekszervi ,erz.ekel~5t, es mlndenkiben benne rejllk a kepesseg. !logy tulh~pj.en az erte~lmen,Felfogasuk szerint minden teve'kenyseg -Iegyen az egy

fut6 qondotat vag)' OIl leg~apr6bbcselelkedet - nyomot hagy az elmenkben, es amikor sok ugyanolyan benyamas raktaroz6dik el, azok egybeforrna'k es szokassfl va'inak. A jogi ·ez·ert kitart6 gyakorlcissal,szakadarlan fegyelemmel csiszolja elmejet. Szamar.a maga, a, megval'6sitas a val6di, cH, A j6ga,eltokelt gyakorlasa,fel,ebreszti benne azt az'erot,amely meghaladja a j6zan esz netkoznapi haltarait, ami nil van minden kovetkeztetesen es magyarazaton. Ekkor 'eri elazt a leg,vegs6 altapotot, amikor orokre bekesse' es nyugodtta vAllhat: tmrnar tudja" hogy t6'keletes es minclennato.

Bles»

'l(lrl~a

ajufvedikus ,eletm6d-tamicsad6 okleveles j6gao:ktat6, j6gaterapeuta www,yogaayurveda.eoldaLhu blesz.marlla@gmail.com

I 20n 1011OS: 135

A omb61 val6s6g
Az alrnaink vagyakka szo\'oon k, €os arnikor azok megerd odnek a gondolatamkban e a lelkiinkb n, szer tnenk azcnnal megvalo it ani OK t. e miert nem le z minden alornbol, minden vagybol megvalosula s? Fontes es ti ztazando [.;)'rde : a te
a'l-

,

maldr61. a~e Va9lyaidr61 van sz6, vagy' mas almalt pr6balod val6ra va'itani1 Ha edesanyad tancosne szereretr volna lenni, es az ti ecde.s kislanya revenszeretne megval6.sftani a sajat ,almalt, es pld lanykorod 6ta mlndennap ezt hallod, akkor fenntartas nelkOl1 e!lfog:adodi.
Egy gyereknek halasnak kell lennle - gOIil" dolod ,egyeuht6en -, annyjira szereted Cit. hogy kepes vagy mindennap hosszu orakigl gyakorolnl. fogy6znl. hogy j6 legyen a fellepa ruha, Megis van valarnl b6kkieno, rnert t6bbszor megserulsz. 'emesztesi pr,oblemald I'esz.nek. Amikor kialilhatmil a szinpadra h09Y

es

megmutasd" mit tudsz, belazascdsz, vagy j,zgalmadban csszeakadnak a Ilabaid. pedlg ezerszer gyakmoltadazt ilIl tanclepest.

Mi tort mik? Mj rt nem tudodl meqva1'651ta,nlazt az almot.amitaz edesanyadt61 .or.ok6ltel? Azert, m rt a .vilaghlr(i tanc:osnti~ alom nem a tied. Hiaba, minden ttirekvesed, ig:e,r'eted. atvlrra,sz:tott ,ejszakad,.ne~k.eda sajat almodat k'ell megv,aI16sitanod, meghozza pont akkor, arntkor e1icn az lideje, ami,kor IdoszerulV' vaUk. A vilagmindensegben mlndennek van ertelme, legfeljebb meg nem latod, nem erted. Enoll meg igaz,amit az elobb
irtam. Pontosen a megerte.s hianya miatt
90ndolhatod nagy duzzogva. hogy

semmlt

sem ert az er5fesziu~sed, a ti:lnc6rak helyen bulizhattal volna. Igen, lehet, hogy nem Ile-

'3B I lUll! In

sze: viM:ghiru tilncosno, de korMrsaidi tobbs~genel sokkal jobban tudsz mo,zognl, tancolnl. harmonikusan tudod i'r~nyitani a tested - es ez bizony egesz el'etedben az el6nyOdre vMik.

- tanuljak a vililgot', a.mibeszQlenek. Milr egeszen kiesl korban latszanak a IkOlono6zQ erdekl6desi ininyok. Ha s.zulokent nem csak babatads.za kisUmyod kezebe',lhanem magill' valaszt.hatja, ki a jiltekait, akkor blztesan azza'i jatszlk maJd, amit kul6nrisen meg ken ismemie. Lehet. hogy a kislany szeretne fOz6cskezni, autokat Mie16tt a Fold nevu b lygor< zulettel ta,- tologatni, vagy sorba OItetii a babilites t ,nftIa oket, magy,arilz nenulnl, m gin d a sorsodat, kije161ted a ~eladataidat, Ikik, dicser vagi)' buntet - de akkor jon anya iii' sajat almaval, hogy Mv,f'laghiru t.ill1.cosn6Ieszel, klncsem, ha mar nekem nem sikeriilt", ,esval'asztottal ho.zzajuk szili'loket, 'kor(j'lmenyeket is, [sak csendesen jegy.zem meg, lehet, hogy anyaazen nem lett hogyalleheto legteljesebb m6dontelhesdes megvHtl.ghirO tancosn6,. rnert mar () is masvalakil alma,t akarta megvaleslthasd azt, arnlre szi.ilet~el.A kisbabaldlgyelnek" ismerk,ednek, jats.zanak. sz·et:szednekes ,Qssze:ra'k.na'k va'16sitani.

teU otlet al pjan hozunk dont st, napra-erara lebontott cselekvesi tervet lkesz.itOnk,vagy meQl all se, csak ti:lrtenjen mar val'ami! ~s kapkodunk
'Whaz-rahaz, intez~edOn'kj tel'efanalunk, sfrunk, csapkodlJl'1:k - de ba'rmilyen kreativak vagyunk, akarm nnyi 'energlat mo.zg6sft.unk, hogy tortenjen mar valami, ligazab611 nem tartenik semmi.

Neha egy hirtel n jott

vagy rank. Ikenyszer,[-

Semml ,erdemleges valtozas - (salk reng,eteg ida 'es penz megy 121. Eg,yj6 lanacs: ha nsm akar ·elOremozdulni az ligy, amit szepen elterveztel, akkor lehet, hogy meg, nem ido5zenJi.Ha eljal'l az ,ideje, es ()sszhangba keri.ilsz azal'maidclal, akkor ugy erzecl, rnlntha voros liZOnyegen. mosolyogva haladrral a (elfele, mincienfele alkadaly nelkUl. Amikor ez megtortenlk. tudhated, hogy befejezted az eg6d vagy a masok eg6ja ,altai kiizzadt oHok kiteroit, a celegyenesbe erkeztel- a

sajat eletedet e:led.

Egyikbaratn ~m h fiMcsak a muszakl dolgok erde'keltek,figyelmet mlndennel jobban liekototteegy muk6dc3 funyfr6. (sak akkor csillant fe'l a szeme, ha fOvet nyrrtak a k5zele'ben. A 'kisfiu hosszu lideig' megbabonazva figyelte a gep rnozg~5'U, m€.lkodEiset. Cneves kor,ara tsrnerte az abban IlZ ideoen kapha,t6 esszes funyiromarkat. Tizedik s.zi.ilinapjara, lI,al6di funylr6t kapott, es most senki se csedalkozzoru fantaszt,ikills Kertesz lert be~lole, U'gyanis ezzel ,liZ ,elettervvel sz'uletett, a szOI'eipedig hagytak. h09,yaz lehessen, ami lenni akar. Az ,!lJmaib61 konnyeden val6sag lett Olyan k6zepiskolaba j.bhatott, aho'l el~so,sorban rmiszaki dolgokat tanulhetctt, kesdbb kertesz leu, rna pedigl bol'doglfelnott. akinek mindig van munkaja, mert alt csin<ilhatja. amire sliileteu. g. gysz r(1hasenlattal e]ve:a poMrb61 csek azt a folya.dekot 'tlJdjuk ki6ntenl, ami benne van' ..Maskeppen: egy ember csak azt tudja meg,val6sitani, ami ibennevan. a gondolataiban, a seJtJeiben, minden pardkajaban. a,z a'lmalban. !Egyik ember alma sern csere:lhelo kla masik ember almaval. !~Sakitudja vagy I'egalabbis sejt.i, ml akar lenni, mlve akar valnl, az az ember azegesz Ih~tezesev.el. minden h~legzetvet.elevel abba az lir<\nyba tart. Nekem is tob'b tanult saakmarn volt. miel5tt kineziol6g,lls lettem, de akarmennylr,e is 'kGlonb8ztek ,egymast61, mindegyik eg,y iranyba virt, 'Iudjuk tapa ztaljuk, hogyaz aim ok, a, fel:adatok olykor keresz.tezik egymast, vaglY parhuzamosan haladnak ma,s ,almokkal. le'het, hOgly egy sorsfordft.o pillanatra talalkozunk, 'I l1et.l1og,y nehany napre va.g,y eYre, de a'z 'is,lehet. hogy ha'ialunkig tart a IkB.zosalorn.

tek, hogy minden j,6 lesz .• hanem melyen tilldta'k. hogy ugy lesz, szikranyi Ikete~ly ne'lklil!. Az a,lom valera vala,sa utaln kiifejeztek h<llla[ukat es On:nepeJ,tek.

M,anapsag szamos ezeterikus tanfolyamon irjak vagylistak sokasagat. Vajon mien nem yank val6ra, a leIrt aim ok. v,agyak t.obbsege? Pedigl mantlrjl·zzuk al mondatokat r,eggel-este, a'hamyszor a mester eh;irta. ~6bbnyirea:zonba,n csak letudjuk a penzumct; keyes, erzelrnet adva hazza. Flgyeld meg magad, hegyan beszelsz a'z almaidr61i! IEpp csak megemUted oket, vagy az arced isf'elra.g:yog? Az a'imok megvaJ,6sulasnak Ikovaszaa lelkesedes, az orom es onm gad szeretete. Az is lehet, hogy csa'k rneqtetszett valakii ;Uma. a,zt hitted. neked is j61 jahet egy j6/jobb parkapcsolat, egy uj allto, es, Irgy tovabb, Ne fel dkezz meg a tarsadalml elvarasokr6'1. a,sZi.l15k. baratnok ve!lemenye~6li se, akik sokszor keres MikOl probaljak iranyitani a va.gyaidat, ez eletecl. Mlk6lben masok rh~letet hall'gatod. kevesnek, tehetetlennek erezheted magad, arnlert egy plcurka megval6sitand6 celt sem tudral kipassziroznil ma.g~adb61.

es

Fo ralmazd meg tehat a celod, es pr6balj vlsszaernlekemt a gyerekkorodra, hogy mit hallot:tal ezael a tem~val kapcsolatban a sz,Q]eidtol, a r'okonaldt611,. 6'k mrkent viszonYlI'ltak bizo.nyos foglalkozasokhoz, a penzhez, a gazdagokho.z vagy egymashoz, f,erliakh.o.z, nokhOl, onmagukhoz~ Fontos., hogy lasd a mintat. mert a .celodl megfogalmazasa.vall vagy szorgalma,usaval kovet'heted oket, vag,y esak azert is m~5ke,Ppen akarod maJd elni az eletetl. Egyik sem ]6. A sajat velemenyedet. a sajat uradat kell megtaliilnod - ennek a tisztAzasa, tisztanlatasa, azon'ban nemi id6t ve.sz ig,enybe. Ha megvan a eel, az alom,a vag,y, akkor t6moritsd. amennyire csek tudod, egy mondatta vagy akar ,egyetlen sz6va. VegDI keszithetsz r61aegy rajzot. gyurmab61. agyag:b61 s.zobrot. rnontaast, kcveket rendezgetnetsz kUlonfele alakzetokba - alkoss Ibarmit, ami, ,a vagyadat szimbolizalja,. 1D0190ZZ vele kreanvan, hogy benne legyell az alkato nergiad! VegOI toltsd fel i:inmagad es a'celodi szerstette], a szeretet szjneve~l. vagy tancolj OIl celoddal, ole:ld magadhoz nevessl' Aztan men] aludnl, vagy tegyel barrnn. Nem keU ujra es uJra a kivansa.godat ismetelgetni, hiszen mar t'lldod, hogy mindent megtettel" biz.o! onma.gadban. es minden rendben van. Maris. Most ezonnal. Csak orOlj a letezesnek. litt es most.

e

es

. ada zattal fog[alkozo 0 ink kdbe vestel< az almukat, a f.eladatot: ,el kell eJteni a, vadat, hogy jusson 'tapUllek a csapatnak, a boro'k vedtek a, hidegtol. a cscntekat pedlg es.zkozok,. kulttkus t~hgya'k keszit'esere haszmiltak. A barlangrajzokon abrazo'lt, kobe, Faba vesett, papiru5.z,ra rott je'lek, jelenet.e'k. 'Szim'bolumok ,az almok kivetltesetes megvalosulasat szolgaltak. Sz·ertarMsosan. tolOk telhet5en a legtobb reszlettet a lehet611egeleuellbb modon hozt.ak h~tre alt, ami a,zutan az eleti.ikben realit~ssa va'lt. EI5re terveztek. a, legnagyobb hozzaertessel. szeretettel es b'izalomma'i. Lera,jzol,tak, amit Ie ke'llett rajzolni, vagy elj,hta'kaz es5tancot, Onnepeltek az evkerek forg' sana'k fo.rduI6pontJal,t, mindent megtettek, majd ment,e'k ,3 dol:gukira, vag)! a'iomra, haJtottak. a fejuket. Nem csak hit-

A kreativ alkota

a [obb a9y~elteke iranyltasa, alan all. Ha atadod magad az al'kotas oromene:k, megszunik 5zamodra az ido, vagyis atlepsz az orokkeval6sag erz,esebe - es ebbenazallapotban tudsz Ilgazan 'teremteni. A aelod pedig megval6sul, amint id6szerulve vall'k. Ne siettesd! Ne rangasd a,fOvet, n5 az magat61!

olamon aabr.iclla
nemzetkozl killezio'log1l5 oktat6
06-20-943-97-21

sal:amon.gabriella@pailiadium-harmonianaz.hu www.paHdilJm-harmoniahaz.hu

IlOllJ

Dsl39

ami a csaszare ...

Add meg",a cs6sz6rnak, .

Tcgyiik vagy n tegyiik? Mit, mikor es hogyan? A tervnek megfelelden vag) tetszes szerint? !l.hlyen vilagban elllnkjelenleg? Mijell mzi napjainkat? Iii hatarozza meg az emberek tobbsegen k donteset? Eg~szer jartarn ziriahan. A legnagyobb allamt nyorndaban voltun'k, az eg,yOumukOdest keresve.amikor felhrvta'k a figyel'munk'et, hogy csak 13.45-lg lesz bent olyan kalieg'a, a'ki segit nekUnk. Nem ertettiik, hlszen egy lapnyomdtlban i!iltali!iban delu,ti!in kezdddlk ez 'elet A nyomas. este mdul, mlnel 'kes6bb, hogya Ilegfrl,ssebb hlrek meg bekeruljene'k <lZ ujsagba ..Mi, azonban ramadcln idejen jihwnk ott, az pedig az 0 vilagukban az onmegtart6zta.tas idoszaka. Amfg a nap magasanjar. nem esznekes nem lsznak, kizih61'ag naplemente utan lehet fogyasztani. Azert tartott delutan kettoig a rnunkaidd, mert mindenkinek haaa kellett meg mennie. be kellett vasarolrtta es el kellett keszItenie azetelt. am it a csalad naplemente utan (ez akkor 17 6r,akor volt) kozosen elfogyasztott. Aztan a dolgo1!6k visszamentek a munk.a.i:1elyukre, lis befej.eztek. az elkezdett mun'kalt.
ez n, Az a rend,.amely szertnta szlrek elnek, nem eg'Yez1k a mlenkkel, Nalunk elso a rnunka rnajd i) csal'ad, hOIvan Byen, es csak utana jon az lsten - ha egyaltalan. Sziriaban ezforcttva tort.ent. Az elsa' az Istennek s.zant alclozat, a ra,madan betartasa volt. utana a,csalad kapott figyelmet. Aztanterrneszetesena munkat is elvegeztek,. ami' a megelli'letesuket garantalta. Nem aka rom azr all'ltan,i. hogy a munkalfolosleges lenne, vagy hogy semmit nem kell tennunk az alapszuksegleteink kiell~git'ese ,erdekeb.en. iDe va[onazt k'elil-e tennunk, amit ma a legtobben hlsznek? !<Ietlem. Nem hltezhet! Profanter tehat nines, Ikiza,r6Iag: szakratts, Istennel teHtett ter van! iEbben az Istennel telit,en terben vtszont az 6 ti:irvenyeia mervaol'6k. fUggetienUlatt61. hogy ezt tudomasul vess-zuk vagysem.

vilagunk tell' l zakralis t ~r,
ahol az isteni torvenyek Ihatilroz:zak me9'. ml, mikor es hogyan tortenilk. Vajon helyes-e egy i1yen vilagban az ,elsa helyre, tsten helyere mag'at lstent helyeznl? Nem volna jobb meg is a penzt sorol'ni ada? De nem am! listen vilill.gaban a szirek vila.gM.tasa a he:lyta1l6..Azo"k, akiknek az anyag, a penz all! else, ne "sodalkozz.ana'k,. ha nem koronazza siker az el'etuket. Persze nem arrakell 'gondolni, hogy ne lehetne nagy vagy akar Hi'bb Mzuk, aut6ju'k. nyaral'6Juk. draga 6rajuk,. e'kszereik •.... De IMrmekkor.al anyagi vagyont halmoznakfel, magat61 az any gi fellnalmozast61 nemlesznek boldoqok,

Nagyon elgondolkodtarn

Mind nkinek allandonn d6ntcseket kell hoznia. Az is dontes, lila. valaki nem doni, es annakis megiVan a kovetkezmenye. mint barmelyik mas dontesnek. Szlriaban meg;ertenem, mi alegJontosabb dontes: azt kell mindenkinek eldi:intenie, bogy ki az istene! A szirekne:k lsten az lstene, az eur6pa,iak tobb.5egenek az anyag, ..a penz az lstene. Miert? Alert mert mesterseqes vilagot epltettunk magunk ktire, amelyet latsz6'Iag mi uralunkezert egyre ink6bb hiszunk sajat mindenhat6sag,unkban, az emberiseg:~evedhetetlensegeben ,es a magunk altai alkctott vilagban, Mi ezzel a bap Nos. az, hogy ez egy hazugsag!
Az emberi 'g elso
- es szerlntern maig legnagyobb - hazugsaga az volt, hog,y let,rehoztaa profan teret. Azt a,teret,ali'lollsten nines [elen, Ez a ler alkalmas arra, hogy sumaksc'igainkat megelji.ik. hazudjunk ... ~s ezazert hazligsag, rnert profil.n ter a val6sagban nem h!tezik ..Ug.yanis a minden teremtes elat:t letezo valarnl, amit mi Istennek neveziink, nem terernthette masb61 a vilagot, mint onnon magab6'1. Ha pedig minden obel51'e val6, akkor Iletezhet-e olyan szeglete az altala es tinnon magab61 tererntett vilagna'k, ahold nmcsen jelen?

A, ikertre ning ken megtudhat[uk, hogyan keszftsunk tervet, mit kel:l tennOnk., hogya tervunketstker koronazza, mHyen szabalyoknak megfeleloen k.ell viselklednOnk, hogy sikeresek ilegyunk. Marmlnit OI,nyagilag sikeresek. Mert a bo'ldogSll.gl alapJait nem osztjc'ik meg veH.ink - hlszen val6szlllUieg ok ma.guk sem ismerik,

F'lr, 'f·tesness' k! Nek'em
daullot vagyok

,peldl:plamam van,es 1991 .ota vezeto becsztasban, Van

1

28I1IUlruS

143

memokl. kereskedelmi es penZJugyi diplomam. £rtek az ujsagirashoz.es a mediaci.6 teri.ileten lis a megJelelo vegzettseg:g I rendelkezern. Nem tartom f6Ios'legesne:k az anyagi vilagban meg5zerezhet6 tudast, sot mindenkit arra blztatok, hogy tanllijon, kepezze magat.. rnert az e:lengedhetetlen. IDe a, lenyeg nernez, hogy melyik is:kolat

vegezted 121s MnYilsod volt az egyes e tantargyakb61, hanemaz, hogy mire tudod haszna·llni, a tlldasodat. Jutsz-·e
l·ehetdseghez7 ludod-e al,ka1lmazni, 'limit tanllital? Orbmmel tolt ell a tanult dolgaid s'egits.egevel vegzett tevekenyseg? Vagy csak penzen cslnil'lod? .Azert, nogy le9yen mit enned, legyen hoiliaknod, legyen mivel kozlekedned? Va9Y I'e:lki t,bltest is ad a tevekenyseged? Oromod'et reled benne? Segi~!!sz. altala masoknak? ilZ eletiinkb n, ha kepesek vagyunk a krisz.tusi sza'baly betartasara: ~Adjatok. meg a (sa,szarnak, ami a csaszare, es I:st'ennek, amiaz Istene!" Mas szavakkal: kezeU rnlndent a helyen! Mindig azt tedd, amit kell. Ne varjl peldaula rnunkad elvegzesetol 01:Y1l1'1 el6nyo'ket, arntt ilz,[.izletn@k nsm dolga megadni. Ha kernek tol'ed egy ajanlatot, majd megallapodtok 'egy arban, akkor az elismeres a munkad elvegzes ert nem egy barchl 9 sztus, hanem az, hogy kifizetik az arat. EnynyB Ozl'etet nem baratsagb611 k6ti.ink, banernaz uzletert magaert. ,6,1"1.1. perlZ, szolgaltaMs cset·el ilyenkor gazdat, nem erzes k, er~elmek ... HOImeg becSi.iles, baratsag is tarsul ·a,z Ozlethez, az csak hab a tcrtan, de nern sza'bad, hogy a hab iranyitsa, az (jzletet Mert az hi bas.,nern azesernenyhez tartozik, nem acsaszare! R mel m lIil<\g,05.

Nagy eWre1',p is

ki a celt, amit el akarsz emil Ha tenet, ne az ,eszko.lt.a penZ! tedd celia, mert ahhoz ritkan kapsz lstenl segitseget. So:kkal inkabb .segitenek az egiek, haolyan celt tuzall kl, ame:lynek megval6sulasaval ma.soknak is or6mets.z.erzel. • 06ntsd .121. mH!lor mit teszel, K·eszlts

mzd

kov tkezo tchM

O!

te ndd;

tervet,

Tedd meg azokat a h~pesek t, arneIyeket helyesnek tartasz, Hogy mi a he'lyes, a,zt a, szIvedben (ned. SDk eserben nem tudod, mi lesza hasz» na, csak azt tudod, hogy 19Yhelyes. Ha tetteid sora nem eredmenyes, felejtsd ela regi fervet, es rugalmasan haladj" a jelzeseknek megfel'eI6en, Ha a jelek menet kozben uj utat mutatnak, akkor nem kell elj,utnod! ill sikerte'lenseg:hez! Ha rnlndezt megtetted, ami toled tel't, akkor aj~nl~dfel lstennek, Engeddl el! Ha megtettedl a magadiet, at Isten majd hozzatesz] a, mag,a,et, megsegit reged.

Mindezek

utan blztos lehetsz az,

eredmenyben. Megjon a'z isteni segftseg is, ba tudod.es nem csak remel'ed az erkez' set! Tudni kell, renduletlenUl ketseg,ek nelki.il!

es

\'ep;ezetiilelmeselek

,egy rovid torte-

netet, Egy b6segnapon megkertem a resttvevoket hogy fog Imazzak meg, mi az, arniben isteni segitseget kernek. Az, egyik holgy - akinek fodrasz a foglalkoza,sa - an mondta, vlssza szeretnefizemt 22 millie forintos 'Iakas· hltelet IIzt k rdeztem tole: .ts ha en vagy valaki mas Ikii11zetihelyetted, a'zt nem fogadod ell" Elkere'kedett a szeme, nagyot nezett. Aztan megertette. Ml!g a kfviinsaga is korlatozta a v<lgya, megval6sulasat! Az volt' a celja. hogy 6 maga fizesse kl aJl hirelt, Fodraszkent, 22: m1l1i6t. Nem mondom, hogy lehetet,len. De vajan miert akarj,uk megcSzabni' tstennek, hogy mikel1t segitsen minket? iB kell dontentink: az a,fcntos, hogy ne terheljen rninket a hitell, vagy az, hogy el'etunketfelal'dozva". a munka hosekent kiszenvedji.ik a kivant osszeget?

..nt lehMj' l! Ismerd Es nefeledd, ezta vHagot

a hatarokat! lsten terernteUe, onnen magab61, tehatezen ill vilagon az 6tbrvenyei 'ervenyesek!

omDgyi ~'tel' h~lek5zer,eI6 www.lelekszereles.blog.hu somogyi@magy-arthu

amely vegrehojtja onmog6t
A tervezett elet es kiviteleze az elm tevek nysege, ami elsdsorban a tudosokra, a feltalalokra, a racionalisan e16'k.r, jellemzd, Az egyiittaramla az 61 ttel, a csel ekves nelkiili eselekve pedig a szivben ,e]<'fk szivhen gondolkod6k sajatja. Azoke, akik a jelen pillanathan elnek: a gyerm keke, a spirituali mestereke, a szenteke, az OJ Fold fenymunkasaie, Az elnnilt knlnsrkor zakban inkabb az el'me uralma domintilt. Napjainkbal'il sekakban meg-megs.z61a'l mar a szlv hanqja, es a ketfele mlikodes lassan egyensul:yba kenl], htszen egy uj kerszak ha,taran elunk, amelyben a szivtudatossaga nag,yobb szerephez jut,
mikor mitakarok 'lenni, merre indull· jak el, hogyan cselekedjek. Donteseim es tetteim k6vetk,ezmenyei megmuta.tjilk nekem. hog,y me.gfel'eI6en t:uztem-e kies vegez'~em·e el a, 'fel'adatet, !Ha nem.levonoma 'tanulsagot. es legktlzelebb odafigyel'e!k ez uj s.zempontok beepftes,ere. Posszabb esetben klJdar.c:kentJe.gyzem. es arra fogO!kJ19ye'lni, hogy (!II ne rontsam megint Ha a lI'lemkfvanatos kOvetkez· menye'k at:gonoolasa utan nem allfto'k fell uj mateglat, es nem kovetem ezt, ,kizM6'laQlaz .el ne ronrsam" vezerel, ujabb kudarc Amennyiben tarnrlok a hiboikb61, tapasztalatorn notton-no, elegedett eletet e'le!k. kent liem gy6gyIJlokmeg a belegseg,embOl, akkor ·etkezesem gorcsos. az ·etelnem valik gy6gyit6mma.

A terv.

es

A ke z tel ek alapjanl:udom,

kotelezett 'g k onmagukban erdekh'id'es Il.ianyaban klrnerltenek, eltompitanak. Nemfoihetek rendszeresen olyasmlt, almit en nem Ikedvelek, nem IHv·ezek. INem lesz igazan taplal6. sern a szamornra sem a tObblek szamara.es a hiabaval6sag er.z~se tOlt el minden fdzes-mosogaMs alkalmaval.
elvarasai szerint alakitom, es a magam celja kimaradl a tervbel, Masek nem en va.gyok. A tobbieknek rna,s az eletulk. mas az el!etszem· hHettl'k, mint nekem, maskent cselekszenek Raadblll, ha tul sokan varmak Ikorulot'tem, aklk mind kicsit ma.skent I,Ujak, ellk vila.gunkat, akkor a sokfeleszemleletm6dalapjan sz(ileto elvarashalmaz vegkepp Ikeptelenne tesz a megfe!lelesre es a boldogulasra, Amikoral kOl.so elv,alTiisok megIelelnek az en tapasztalatalrnnak es, az adott helyzetnek,akkor:, rendben, megfelelek ne!kik, s ha nemakkor blztos van o'lyan mod, ami nekern jobban megfelel. es nem okozck vele bajt senkinek, Meg az is el5fordulhat, Ilogy masok szamare Is egyfajta ,ertekes, nem van lehet6seg taru!1 fe:1az en otletern Ilyoman.

es

er..

,d6das a reszem,

ha a tettelmet

masok

egy kesz receptern, de amikor az etelt 'keszitem, e'16fordulhat, hogy va'iamit kifel'ejte'k, elmerek, valamit Ibeleteszek vagy kiha.glyok ,a,zeredetlhez kepest. Amikor kesz, akkor erzem, mi leu sok vagy keyes. min kell v.al:tozta.tn.om, hogy azetel igazan 161essen nekem. MimH tobbet 9yakOl'I!om. annal jobba'n megy. Fontosaz elvezet: elvezniakarom, amlt ffiztem.

Olyan ez, mint a fOzes. Van

A tovabbi gyarapoda efdekeben

saJat tapasztalataimat kib6vithe· tem masokeval. es en is megoszthatom vel uk a sajatjaimat. Cselekedeteirn igy eg,yre Us.ztabbak, gordGh~'kenye'bbek Ilesznek. Mtlso'ktapasztalatal csak,a!kkor hasznosak szernomra, ha esszevetem 6ket az enyemekkel. es, csak azt epl~em be, ami ilJrik!k6zej:Gk, k.GIonben csal6cias er. A.sa'lat,amba csak o'lyan alapanyagokat teszek, amlket sz.er,etek.lKihagyoma hagyma,t. amlkor ,epp nem krvanom, vagy beleteszern, lila jol esik, A vagyam mozga,sban tart. erde:klod:esem es lelkes'edesem kitart6 cselekvesre osztonoz: beszerzem a hozzaval6kat, ellmegyek egy tavoli uzletbe, ha onnan ikell valamt a vagyott ete!lhez~

annak egy zmenv

~ozos alap k,

felelemvagy
vant eredmeny't.

ken sz,eru eg szu Ite .cse!leklies nem hozza letre a kiHa a21€rtva'lasztok egy etr,endet. mert felek, hog,y mas-

amelyek altalaban kOllethetO!k. Az etkezes peldajamil ma,radva,: renge~eg Mplal'kozasl rendszer kozt lehet valasztant. Mindegyi.!k j6

4Ui I :2011liil1US s lekv I

,tett

k, megval6shas - Pozitlv Gondolkoda

"A kezmikor mit 'tiidom

teruek alapjem

akarok tenn i, merre indulja.k et, 110gyan cselekedjek. Donieseim es tetteim kovetkezmenyei megmutat.iak nekem, hogy megjeleloen tilztem-e ki ,es V',egeztem-e el afeladatot. Olyan: ez mint ajozes. Van egy kesz ;r'eceptem de amikor az etelt keszitem, e.l,ofm·dulhat, hogy valumit

kije,lej,tek, elmerel«. Amikm'
kesz okkor erzem mi lett sok vagy keues, min keil vld'toz,tatnom, hogy az ete,l igazanj61 essen nekem. "
1

1 2U111U11U 147

" Az (jn~U6 sz~mely!seg, aki magabzztos batoT'saggal es koriiltekintessel viszi veghez terveit, ·es nem ragaszkodik tUlzottan az eT'edeti elkepzelesekhez, hanem rugalmas, annak didus kiserUetteit Ezt nevezziik szerenes,enek. ",
I

a maqa nem@ben, de nem mindenkinek. Nekem keU megtaJalnom. melyik a nekem va 16.melylk vonz, melylk tet.5z1k. e,s. azt kell kovetnem. de ugy, ahogy nekem egyenileg meg·fel'el. Senkl nem varhatja el tol~em. hogy azt valas.szam, ami nekl j6. de ha megis azt vAla.sztom. mindaddig be kell tartanom az 6 szabalyait. amlg a,t nem latorn, meg nem ertem, megi nem tapesztalorn, m! j6 a szamomra es ml nern, utana varialhatok az lsrneretelrn es kedvern oss.zhangjaban.

an egy csoport, aklkkel tobb eve egyuu Jarjuk a tudarosodas lepc50fakait, a kiteljesedes spiraljat. Sok mindent megelti.ink mar ebben a f:olyamatban. ki.ilon-kUlon kO.zosen is. A spiraIon 2010.1O.10-en egy ujabb szintre· ertUn'k, (50pcrtosan tapasztaltuk meg a JelenhH egysz.erul nagyszeruseget. Ana a napra kirandul'ast szerveeWnk Dobog6kOre. Volt, aki ugy gondolta" maqot is hez, hogy elUltesse, volt, akl feldragakovet vert ma.gahoz erre a celra, MegbeszelWk a tali!lka heIyet, kl klvel utazlk egy aut6ban. es meU81 meddig: tart az egyi.ittletunk. T6bben Otletszeruen hoztak ma.gukkal otthanr61 valamllyen kelleket a meditael6kho~ szertertasokhoz.

es

It rvez tt . 1 kve nagyon jo1 rmikodik a megsz,okott rend szerint eloknek. akik a logikus, essz·eru minUklban j61
kilsmerik magukat, azoka,t begyakoroltak. LeheUeges aonben, hogy meg .ok is es.zilel!k a valltozast: a spontan, pillana,t 5l1gallta cselekves egyre gya'kralbban beszivarog t,erV5zen'il csele:kvesi rendlj,iiktJe, Aki azt hlszl hog,y a veletlen ez, ami Hyenkor a tervebe avatkozik, ugy erezheti, elveszltl a·zuralmat tettel Ftilott.

Tudjuk hogy v 'let) m -k nines n ok.

Mi az hat, ami ilyenkor kozbeszol? Az onallo szemelyiseg,aki magablztos ibi!JtDrsaggal' korulteklntessel vlszi veghez terveiit, es nem ragaszkodik tulzottan az eredeti efkep.zelesekhez, hanern rugal'mas, annak aldas kiseri tetteit Ezt nevezzuk szerenesenek.

es

mog:oUegy lathatatilan rend mukoclik, ami klz r61ag IIoglkl.l5 Ilmevell nem foghat6 fel. ~s.zlelhet6 es haszna,Ihat6, de (sak akkor, ha a jelen pillanatban tlletve onmagunk k6zeppontjab61 cseleksrunk, A jellenlet gy olyan pont, aholl minden osszeer. Mindenki' szamara ehhhetove· valik. arnl adott helyzetben a Ileheto legjolbb. Ez cscdaszeruen hangzlk, es annak Is erzl, az ember, amikor benne! van, amiko·r megt.ortennek a dolgok, de v.al'6jaban ez a,terrneszetes - ha,atadjuk magunkat a je'lennek. a szfvkozpon·tusagnak.

A hlt.hat6 rend vagy rendetl n

eg

Doibog6k6n,. amikor a terltephez h~pHjnk. ugy· ·eteztem, hogy a, harmind6s e50portnak ketfele kelll elindulnia a turulmadarat formaz60sveny egy-egy szam.ya,n,es minclenkinek azt kell tennle. am it akkor es ott j6nak ~rez.Nem hangol6dtunk ,egymasra tudatesan folyama.tosan, csak elveztuk a termeszetet, egymAst. megis minden annyira tokeletes os.sz.ehango!tsagban tort'ent, hogy csuda. A turul feje!ll?11Of6mmel t:alialkO.zott a ket. esoport,. es kdz6s Ihangol<l!st, tlsztlMst veg.e.ztUnk, majd ki;·ki tov;i'bb indult a maga, utvo· na'ian. A kiindul6pontra is eg,yszerre erUink vissza, IKlderli'lt, hogy ugyanazokona helyekellalltunk meg! es tartottunx szertartast, medi.taci6t •.egymast6! fOggetlenQI hasonlo dol:gokat eltunk meg, lhasonl6 reladatot lattun!k el, EIUltettuk a mag vakat. krisMlyo'kat. j6kat n.evetgeltunk, lekrnaroztunk egymas eteh~b61 es a, bi.ifefil1omsagalb61. Gyonyeru volt ez a harm6niaban toltett nap, nag,y alandek fontos feUedezes vo'it mindannyl.unk szamara, Azon a' napon az Egyseget tapasztaltuk meg. es ebben ez eroben letezve jartuk az 05v,enyt. atadva neki maqunkat, Meg mindig e'lonti ill szivem a nala mely e(zese, ha erre az esemenyre 90ndolok.

a Taltos-korutr6L

Otkozben gy kep jelent meg a fejemben

es

es

A fozes p ']d~jahoz,/is

A ZtV mell It termesaetesenaz elmenek is jut feladat Nem zarjuk ki a jat.ekb61. csak nem lIralkod6, elsodleges helyzetben van, mint eddi'gl Altalab,m. Errol sokhe'lyUtt sokflHe medon esett m r 526, elmeletben tudjuk ls, hogy ez van, de. vesen ,eIJi.ik.<it, pedi.g esak akkor i.smerhetO megl. Amikor rablliom magam a lathatatlan rendre, f,o'kozatosan megismer·em azt az 'erzest, ahog,y aradern magam a sziv jelenene'k, ah09iY azelme elcsendesedik, es ahogy az. onatadas f6kusz,H megtartv.a hagyom a dolgo'kat megnyllvanulni es megtortenni benn m, altalam. Nines szabal,y, ·nincs rendszer,. araml6 jelenlt!t van.

zater e:a,nnyl tortent., hogyfejben kif6z.ti.ik, elterveztU,k. hogy j6 lenne egyuU lenni az Egysegben, megbeszeltuk, mikores hoi, a tabbi pedlg mar magat611 alakult. Ez volta terv,a.mely a, mi onatadasunkban, jelenleti.inkben vegrehaji~ona onmagat. Legyen benne resz d neked is!
Petii Katialill' El'zsebel
lelek-es Fol'd-gy6gyit6 06-20-581-07-55 www,nimrudsza'badegyetem,hll www.aranygyemekkl'ub.hll

a cselekv6 em

5 amm

,

ike: er onisrnerete
c

mal vilag a tettek e a eselek detek vilaga. Az 'letedjelento' r' zeb n csiruil z valamit, ami meUett nem sok iddd marad befele figyelni, Reggeltdl-estig tel 'an ill nr ptarad programokkal, 'eh'egzendo feladatokkal A felgyor ult eletvitel men 11 nem esoda, ha mar tenyleg elhiszed, hug)' minden, ami az eletben tortenik veled, pu zHn annak a .fi,~>venyc. mit hogyan csinalsz, kivel talalkozol es mit mondasz nekl, \ n.;< IS'1 I. hoglY minden tetted csupan ki:ivetke.zmeny. Hal ,1IZ eletedben mlndent au6! teszel f!.iggove,. hog,y mi 'tortenlk. a ku'lvilag'ban, akkor nem csoda, ha sokszor ugy e.rzed,.lhog,y .1IZ elet. marionenbabu~ent rangatteged. Ha azcnban tisztaban vagyaz e:leted hawm alapveto torvenyevel. akkor helyukre teheted a dolgokat, minden veled o.ss2hangban tortenik es tt~ged tamogat majd ..

Az ,eleted harom alapve1Jo torvenye
1'1", o[ill'\. II, u '11](101 « 11 t(.! \ IH. Minden, ami azeletben veled t6rt,enik,alapvetoen a gondolkodasod kovetkezmenye. Ez·ertegyaltalan nem mindeg,y. mityen gondolatokkall van tele ~eJedi. Harm6nia'ban vannak a g,ondolataidazzal a cellal, amit el akarsz erni, vagyeppen ellenkez6leg, a gondolkodasod akadalyozza meg, hogy a celjaid eh~reseerdekeben megtedd a O1egfelelo I'pes ket?
I

I lcl ( li] tun . 1\ , 'Il 11 ll... (] II • Minden cseleksdet d O1ozgatorug6ja az er.zel~emvilagod.A2erzelmeidl a gondol'kodasod Ihatasarajonnek letre.•es meghat!\r,ozz:ak. mekkora ,erolesz benned ahhoz, hogy a,celjaid erdekeben cs leked;. £rzelmeid ,olyanok, mint egy be:ls6 motor, mukodesben rartanak te'g:ed.Ha a motor nem a celjaid erdekeben mlikOdik, akkor nern vag.y kepes arra, hogy poz,itiv erzelmeket Uplalj a celjaid lrant. IEbben az esetben az erzelmeid akadalyoznak abban, 1109Y a megfelel'{) tettekkel, elerd a ce'ljalidat.

ha rill: til ()I\ 1I • l I"~ II • l,1 kIn l'n\l. Minden lepesedet az ,egyenisegednek. megfeleloen teszed meg azeletedben, es soha nero tudsz olyan h~pesket tennl, .metyek ellentroondanak OIl egyernisegednek. Azegy~niseged a qondolkodased es a'zerzelmeid egyuUesenek meg nyi:lv;11fl u'lasi'l1 kulvilagbal'l. a Egyenisegeden keresztul ~ejeled ki rnlndazt, amit gondalsz es erzel. Ha a gondolataid es az eue.seid nem mlJltnkoznak meg minden egyes lI~pesedben. akkor dlszharmonlaba ker(j;lszonmagaddal, es a lepese.id sorra kudarenafulladnak.

. ,....

_

50 I'2mlJ

lUll

,I

kves, tettek, m gvalo

'ta ,- Pozltiv Gondolkodas

Tartsd a kezedben eleted iranyItasat!
_ ~ 1111 'I

to 11), rendre kudarcot vail, amikor val'ameky ,erjal meg akarja val'6srtani. ,Ok ugyerz.ik, hogy az ~Iet (sak sodorja 6ket magava!. MInden esemeny, ami veli.iktortenik,esupan .sz,ereneses· vagy ..szerencsetlen" vel'etlenek sorozata. amiresemmHyen befolya.suk nlncsen, b a7 n til! It: 11k lr,!, men az eletben slkertelen ernberek meg,fordltJak a haromt6rvenyt Szamukra, a legfontosabb a ki.ils6 tOrtent!sek. vagyis acselekedetek t6rvenye, Ok azegyeniseguket ahhal iga,z.itjak. hogy milyen hatasok erik oketo e'zel't folyten szerepeket jatszanak. A kulvllagban torh!!ntek hatasara pozitiv vagy negatrv erzelmek kelet'keznek bennilk. arom vagy banat'. arnlre nem tudlnak hatassallennl. Ezeket az embereket erzelmileg rang'iltjak kUlanb6lo. a vilagban tapasztalt tattenesek es emberi reakci6k. ezert rolyton bizonytalanok, agg6dnak a ki.il'vilag esernenyel mlatt, es tele varma'kf:ele'lemmei.
I en -ln l'jl [ , n'ap; 1\ a al'akulnak Iki a,vil'i'igr61 alkotott gondolataik. tehc'it pozitiv vagy nega,tiv hO.zzaallasu'k is att61 fugg, mit: tapasztalnak a kUlvUagban. Az lIyen emberek gondolkodasa.t az ha'l.arozza meg, Inog,y rnasok mit tesznek, mondanak vagy gondolnak. ezert sajat celj ikat is ma·soklnoz pr6baljak ig,C'IIzitani,de ezeksoharrem a s<I,jat celjaik lesznek,

A
/

Hogyan valliatsz tetterds emberre?
tl'tll'm,/1 -le tt, hogy kizar61ag~e bataroeod meg. mit, mikor miert csilliilsz .. A tetteld ligy osszhangban lesznek a gondolkoda,soddal. ami tamogatja, a celjaidat. Ennek hatasara pozltlv erzelmeket taplalha'tSz a, ,c:eljaid irant, ami hihetetlen motivaei6val tolt,el,olyan leszel, min'l egy raketa, ami sebes n szagulda eel 'fele. Tetteidl osszhangban lesznek onmagaddal. es garantaltanaz almaid valera valasat szo'lgaljilk.

es

l Ionn.in ttl Ih..lo 1H ,lnogy a te szemeliyes ,eletedben hogyan mU'kCidik a harem torveny? Az asztrel6giahoz hasonl6an a s.zGletesi datumodb61 ikiolva,shat6 mind a haromtorveny. amlt egy-egy szarn kepvlsel aszammiSZl,lka rendsze·reben. A gondalkodas towenye a szOle'l.esi eved szama, A'z erze~lmek~orvenye asczUletesi h6napod szarna A cselekedetek torvenye ·a,szill'etesi napod szama
(l~l I ') ro! 'p. n '. ">I. r I rnr ill zedbe, amelyne'k segitseg:evel kiszAmolhatod heted az e'let d harem alapvetotorvenyet

I adoka kees ertelmez-

dn"lOgO

A gondolkodas torvenyenek

kiszarmtasa
],.!~
I' ,.'

i \.
gyeit Peldaul:

11' ( ,)'I

mig egyjegyu

I mint osszeadnl a szuJetesil' ved szamjeszamot nem kal'sz.

953 -> 1+9+ +3=18 -> 1+8=9
,mIl !;.,1tt 'l l I .ukh keIi6,sszeadnod,ameddiQi,egyetlen szamjegy marad. (Ha peldaullO-et kapsz er,edimenyUiI, akkor ennek a jegye,lt is ossze !kelilildnod: 1+0=11, es rg,y 'tov.abbl. A kapott egyjegyu szam a, gondolkoclilsodi szarna,

erze _, -~Y' ne,kkis 'laoXt Az " '- -lmek. to"Ne'U 'e'~-'- 'zan",~'--n-lf-.(..,...,
II n jegyeket add Peldtl,ul: I

1

essze,

(1 I I hanyadik

h6napban szuleuel" es a szamamfg egyet,len szamjegyet nem kapsz.

d

mb,

-> 12 -> 1+2=3

jun s
szarnod,

-> 06 -> 0+6=6
'I II A kapott ,egyjegyul szam aiz erzelmi

A cselekedetek torveny€mek

kiszamitasa
In

I I 11,11

ameddig

egyjegyll

l ,amikor szulettel, es add szamet nem kapsz,

ossze a szamJegye'ket.

Peldaul: 18 -> 1+8=9 28 -> 2+8=10 -> 1+0=1 29 -> 2+9= 11 -> 1+1 = 2 !\

kapott eg,

\U

III

a cselekedeteidet

jellemzt5 szam,

Mitjelentenek a szamok?
I, II 111 111 11 f adok neked 3, kapctt szamok ertelmezesel1ez. Ha Ieltsmersd es elfogadoda szarnok jelentese· nelk letJogosultsagat az eletedben, es 3 harem torvenynek megfelel.oen alkalmazod 6ket,akkor Ikepes leszel az eddigleknel solekal stkeresebb ,es narmonikusabb eletet Ikialakftani magadnak.

nFurdbolond, lI:ki II1Iboz.ik." Ma We.t

a vasat, amig meleql
Katherin kutyaja elkob rolt a hoviharbnn.e elv zett. eili.lny napon beliil ozonban Katherin kapott egy tel efonhivast egy Lfibb kilometerre lak6 b51ro 01. aki megtalalta a kutyust, Katherine nagron hahis volt neki, mert nem csak Ilefogaclta, a Imtyat es gondji)tviselte, de iu!!rt is mindent me.gltlen,hogy felkutassa a ga_zdajat.Jutalmat ajanlott a hijlgynek~ de a,zudvariasan visszautasi· rona - Nekemelegend6 az az arom, hogya kutyaja haza'ker(l'lt, es most mind a ketten boldog,ok - rnendta, Katherin hazafele gesz uton azon tdprengett, mit kmdhetne aja ndekbal kedvence megmentlijenek .• Leg a Iabb egyszep 'kepeslapot' - gondolta, es torte a feJet, mil)!en ajan(h~k vag,y milyen jelleglill 'kepesIlaplenne a legJobb. Masnap meg mindigaz aJandekon ,es a 'kepeslapon gOflclolkodott. de nem slker,[,j'ltdont'enie. A kovetkezQ napon ugyane.z. Ismetlddtitt, a,ztan megint. P,arnap el~elt~ve~1zonban mar nem nagyon a jurott eszebe sem ,azajandek,. sem a kepeslap.lldOnkent tortent valami - p~~lclaul ,kutya nern sletett ele.,amikor ha'.za~,rkezeu, agy ,az.thallotta a v az lid5jaras-jelentesben, hogy megint nag,y hovlhar keszi.iI'5dik -, ami es.zebejuttatta a holgy j6~ettetes a,sajAt szand'ekAt, hogy 'Formalisan is megkos:zonJe a kedvesseget, de va'la'hogysosem jutott el aeldlg, hogy valera valtsa a gonclolatot 'Raadaslll kezdte emiatt pocse:kul erezni magat.
Katherine nag_\ hibat kovetett el, amit sokan e'lszoktunk kaverni: neha megfeledkez,unk. arrol, hogy addi9 kell !j,tnl a vas.al, mig rneleq, Ha nem csele'ksz,iin'k r6gton a szande~kJun'knak e9feleloen, akar I'eis m mondhatunk rola - es aztan milr ibil,nna,tjuk.

Addig usd

541 flllJlINrusl

Cselekx es, tcttek, rnegvald ita - Pozitiv Gondolkcda

Ii\ el elezhette volna meg Katherine a, lelkifurdalast1 Azza'l, ba tiszUban van vele, hogy az elme mu!k6desenek kovetkezteben a j6 5lande'ka hamar ki f:og htUn!,. ezert ,azonnal csel'ekszik. Megilla nem is tudta eldontenli, hogy lapot killdjon vagy ajandekot, leg'a,labb valamiIyen Ikankn!t h!pest~ehetett vetna, Peldaull e'lovelletett votna egy ko.lonseg,es lapot az as.zt.alim talalhat6 dobo.zb61, megdmezhetett volna gy borite!kot, otthagyha,tta, volna a konyhaasztaloll, hogy mlndennap szem elt5tt legyen. Elhatarozhatta volna, hogy penteken elkLildi ezt a !kozonseges lapot, hacsak add'ig nem taliilegy jobbat. vagy eszebe nem ju'tegy megf:eleloajandek. Am azzal, hogy az egesz ugyet var6Iistar,a tette, Katherine hagyta. hogy kU10ljon benne a 5zandek - es az ebboll kovetkez6Ielkiismer,et-furdalas eveken a,t nem hagyta, nyugodnl.

es

Azlan,amik.or ePI> Chlcag6ba keszi.ilt, egy konferenclara, eh5tteegyi.itt ebedelt egy kolh.Iog'c\javal.Tole hall'on az.addigl usd a vasat, amrg meleg· strategiar61. - ProbAld ki a kon'fer·enc:ian! - Ibiz.tatt:a ill baratja. Evant 'erdekelte a ,1:1'0109', nem igert semmit, sema de koiJIeg~Janak. sem tinmaganak.

Az ..addig ii. d < \'0. at, arnlg rneleg" . [ral' gin minden olyan esetben tokeletes, amikor a szandekodat eros erz'elmek vezerHk. Ez a strategia, fiJgyelembe veszj, hogy az Ihletettseg nem tartsokalg, es ha elmulik a fe:lfokozott alia pot. a vegrehajti!is letletosege fustbe megy. Ha nem teszel va'lamlt - vagy legalabb nem kezdesz bele valamibe - addig', amlg meg; el nke'k benned az erzelmek., va16szlnUl'eg seha nern (ogod vegl"lezvinni a szande'kodat. Evan nn k a trategianak koszonh en val6sitott megl egy remek otletet, amel:yroll egy kenferenclan haBott. - Az elmul:t dz evben ·t6bb sZih: kival'6 otletst hallottam k0l6nboz6 eloadasokon, treningeken es tanfol:yamokon. De egy Ikezemen meg tudnam szamolni, hog)' ezek kozi.llihanyat filtenem at a gyakorlatba, e.s meg csak nem I;s mindegyikuJjamra [utna egy - valletta be Evan. - O'lyan furcsa ez ez e9.esz. Meg a leg,lzg'almasabb otletek is semmive valnak, mire hazaerek. Nem mintha ,elfe!lejtenem oketo J61 emlekszem rajuk, meg mindigl ugy gond'olom, hogy remek gondolatok, tenyIleg va'il)ra, kene va'itanom oketo Csak az a baj, hogy ddigra mar nines kedv, m hozza

to

konf rencia n a zbi. n, valahanyszor egy j6nak. t(lno otletet hallett, ugyanugy :reag~lt. ah09Y szokott. Azt mondta magaban: .J6 otI'et. Amint hazaerek, klpr6balom: A rnasedlk nspen egy kulonosen Idval6 gondolat vetodot! fel anal kapcsolatban,. hogyan szervezzunk talalkoz6kat ug,yfeleinkk£>1 kifejezetten abb61 a eelbal, hogy visszajelzesekel kapjunk a szolgaltatasaink mlru5seger61. Evan szokas szertnt azt gondolta: .J6 otlet Am int haza@rek., kipr6balom." Majd hirtelenegy ,egesz mas g:ondolat pattant ki ilZ elmejeb61: .Ne <iltasd magad, !Evan! Csinalj valamlt azonnal, vagy feleJtsd el az egeszetl· Evan megdobbent, de komalyan vette a bels6 tanacsot, Turelmetlenkedve v . rta hogy az efoad6 befejezze a mond6kajat:, mar rohant is a,telefonhOZ.IFelhivtal a titkarn5jet, lediktalt neki egy Ogyfellistat, es erra kerte, hogy kosson Ie t lillkoz6t mindegyikOkkel a kovetke.z6 par hetre.

es

es

es

Eva n az llj fitl 'uliI ~"'JI elkc nilve meg.szerezte magima'k az abb61 szarmaz6 e16nyoket, meg miel6tt a szande'ka klhLilt volna. - Ma mar tudom. hogy az a tel'efonhiva·som ol:y,an volt, mintha a bankba rohantam vclna egy frissen alafrtc:sekkel, amlra'i tudorn, hogy idovel eltunik majd rola a, tlnta - magyaraztao - Ha szokas szertnt varole vele, a,lelkesedesem alabbhagyott volna, es az egvilagon semmit sem Ihozok kiabb6'1 azotletb611. 19Y viszont tebb ezer dolhimyi uj uzl retersdmenyezet:t!'
kUlonosebben ugyesnek lenned az .addig usda vesat, amlg meleg" strategia alkal'mazasahoz. tnkabb ana, van szukseg, hogya hozzaaUasodata,z elmed mUktioes.ehez igazltsd. Errea,zegyre kell emtekezned; haazert akars·z megtenni valamit. mert ihletett: allepotben vagy, cselekedj azonnal, maskulonben tirtikre elbucsuzihatsz a szandekodt61. IReszlet Steve Levinson es Pete Greider Vegig is (sinolad eimu konyvebol ww-w.pongorpublishlng.lhu

Nem kell

• ••
Neh~ny ismer6se egesz el:eteben anal panaszkcdik, hogy nines valasz-

tasa, rnasok pedig a tobbiek dbnteseit kriUzaljeik .. De a hercos mindig
tettekre valtjil' a,'g:ondolatait. 1E.IOfordul, hogy rossz oelt valaszt maganak. lIyenkor 5.Z0 nelkul meglizeti hib.ija .irat. Maskor leter az utrel, es rengeteg idot veszlt, mfg visszater erede1:!1 tervehez, Dea harcos tudj'a" mitakar.

P(Juio CoelllO
A cselekves ugyan Ilem mindig hozza meg a boldogsagot, tettek nE!lk(ii

viszont senki sem fehet boldoq.
lJcrrjwnil1

nismeli

Egy alom akkor lIalik celia,. arnikor ]epeseket teszel a megval6sitas nyaba.

ira-

Bo Bennett
A szerelern '(,..)tbbb, mint eg,y sz6, arntt este lefekv·es ei:!5tt elrnormolunk, Aszereretet tettekkel kell ehren tartanl, azzal afajta, odaadassal, amlvela mlndennapl e'letbel1l teszun'k me9 egymasert apr6sagokat

Nil.'hnias Sparks - Erosebb vagy, mint gondolnad !,.. , de csak ha te magada,karod. l - Nem kannyll,. - Persze hogy nem, de meg kell enened, hogy nem elZ erze~eidr61 beszel'ek, Azokon nem lehet uralkodnl, De ugy kelt tenned, mintha ez nero Igy volna. Az i.lyen ido'szakokban a,z egyetlen, amlt uralni lehet, azoka

~ettek,

ic:1wlw.: S}1arks
nem peaiga, cselek-

Egy botcs ember ugy eli ez eletet. I10gy eselekstik, ve.5r61 gondolkodi.k .. Car/os' -'aslant-da

~Ietiln'k l:egf6bb mag'anyossaga abb61 fakad, hog;-ynem s.zanJuk ,el rnagunkat a cse~lekvesre, nem vag,unk bele a dol gokba. Folyton elfojtjuk belso vlharalnkat, es kenyelmesen inkabb i'I'rra, haJlunk, h09Y halogassuk, csak pr6boilgassuk a rank vllr6 feladatto'kat. Cal'ol ;hm Shielris
1

Az ele WI ravia ahhoz, hogy elllesztegessOk. Almainkat csak csele'kvessel, 'tette:kkel va 16sithatju'k meg, es nem annak tervezeseve], !nagy mit fogunk tenni. nuuid .J .. SdlllJ£lI'tz
l

ember
Ha igazan, bel 0 m,eggyoz6dcsbol hi ziin]; valamiben, akkor megvan a kenO, belsd erdnk es motivacionk a megvalositasahcz. Ilyenkor tervet keszitiink: Ieszegy strategiank arra vonatkozolag, hogyan 'Ijiik ] a celunkat, vagyunkat, arnib n hisziink, Aaron kovetkezd 1epes, hog)/ a tervelkeszltese utan, a strategiank rnenten neklallunk a,meg,vaI6sltasna'k, Amlkor tervunk elkeszua, 'eljott acsele'kves, a,tettek esa megval'6sitas ideje. lehat a csele'kves mezejere lepve olyan tetteket haHunl< ve.gre, amelyeket elore megterveztunk. IlIetve neha olyanokat 1,5, amelyeket nern. Csel'e'kves, tettek, megval6sitas nelkUl terveink csak paplrra In gondolatok, elkepzelesek maradl'lak.
Az esetek tobhscg';b m a rervezeshez kepest a meg va16sitaseg:)/teljesen uj, mas szlnten jatsz6d6 fo'lyamat. A tervezes alta laban egy 'szob<iban vag)l irodaban,. asztal mellett zajlik. papiren vag)/ sz,amit6gepen, de a megval6srt.ashoz mar Ikapcsolatba keillepnunka kLilvilag.gal. Ez a I'egtobb ember szamara mar kenyelmetlenebb es nagyobb energiiit igenylo feladat, Ezert err61al temar61 olyan stkereses hlteles szakernbereket, va llaIkoz6kat kerdeztem meg az ismer,etsegi korornbO!I,aklk a,megv8,I6srtihban isremekul megalljak a helyLiket, hlszen tetteik Inyoman kiemel'ked5 slkereket aratnek,

I

WOLF GABOR
~ie[t ontos, hogy csel kedjunk, tettekre szanjuk f el magunkat?
Nekem rnlndl,g is probh!!mam volt a pozitiv gondolkodassal tis A Tltok cimCik6n)lvszellemlsegevel, mert tul sekakban keltette a,zta felreertest, hogy eleg, ha pozitivi31'1 gond'olnak egy (elra, tis akkor azt az unlverzum majd megadja. Hat ezekre az emberekre sok csalodas var! Meg a legkisebb teu Is lobb nyemot hagy a vllagban,. mint a legatszellemultebb meditadb. Tessek felgyurni az ingujja£, es nelkiallni mar vegre annak a f,egelhanyagolt celnak!

58: I 2011 HRIlII! I

• Iikor ;s h06 van liis...;unk neki a I1lcgyalbsit" . nuk?
£n abban hiszek, !nogy az egesz eletlink ugyanolyan, mint egy iltlagos hetk6znapunk. Hal rna teszek valamit'egy celom e:lereseert, akkor azt efobb-1J't6bb ,elerem. H'a rna nem fegy6klirazom, nem tomazom, nem teszek valamit a vallalkozii som Iellend fteseer t, a,kkor eredmeny helyett csa k a Imaim lesznek, A (soda mindig a maban van- es en a helyedben ezen a ponron Ie j,stennem eztaz uJsa,g:ot,es belekezd:enek valamibe, ami'be mar reg bele akartam vagni!

ba indulni! A penz nem tartozik ezek kaze. Az eg,y klassz celert v,al'6Ikuzd'elem mellektermeke I'ehet. De nem eel. Cel lehetelete:ket jo'bba tenni,a vilagot jo'bba tennl, a kozossegedet jobba tennl, szebbe, boldogabba. ~piteni. elerni valamlt, arnlt eddig! meg senkinek sem sikerOit.

Hogyan tehE'tjiik S lek d teinket hat 'konyabba, ' ikeresebhe?
Gyakorliissal' estanulassal. Sokan keresik, hogyan lehetne ezeket meguszni, de mindig r.ajo:.sz, hogy a gyakorlasnak es a tanulasnak nines p6tszere. Amit. rneqtanulsz, arntt begyakorolsz, az a,tied, es abbanegyre jobb ,Ieszelll

Elterhetiinkc 'lunkl61'~

csel ekedet inkb n a terviinktdl,

Schwarzkopftabornok azt mondta:.Egyetl'en haditerv sem eli tul az ellenseggel val6 elsa tal';llkozast." A Uiikk az, hogy tervezni kell, de s·zamftsunk arra, hogy valaml kiozbejon. lIyenkor az egyetlen helyes reakcio ugyana,z, mint ahogyan a,GPS reagal a, terv viiltozasara:.ujratervezes·. lrnadom ezt 31 sz6t!

i\lit tanfthatnak n kiink cseleked teink onmaguIlkr61 es a \ il{lgr6l?
Nekem egyet:len, de krlsta'lytiszta, lecket rarntotrak: .AI vagy, amit cslnalsz." Az el'et vegen senkit nem erdekel, rnlIyen oriasil gondolataid, otleteld, szenvadeseld voltak, rnlIyen akadalyckat ,gorditen el'ed az elet, hova szGI'etlel, miIyen kifoga,sald veltak, milyensok pozUiv gondolatod voItl Meg a, legkisebb tett is nagyobb nyomot hagy a vilagban,. mint a 'Iegnagyobbgondolat. Az vagy, amit csina'lsz.

Mi n<.lja~l kell6 erot a megval . sitashoz?

,es motivuci6t

a C,' lekveshez,

Az em'bert ket dolog motiva'lja a legJobban: valaml nagyon rossz, amit61 meg! akar sz.abadulni, es val:ami nagyvagy, ami nagyobb, mtnr 6 maga, amlert erdernes mindennap csata-

WolfG6bm'
www.marketlngc.ommancio.hu

1\tiert fontos, hogy cs I kedjimk, tctt 'kre szanjuk el niagunkat?
Ez a ker(h~s .il,zert fontcs, mert tulsag:osan Is eg,yszerClI'lek tOnik_ Pi. t6bbseg lIgyanis ugy var poziUv valtozast a,z elet,eben, hogy nem tesz mast, mint amit addlig ten, vagy egyaltalan nern Is cselekszik. A nem cselekves kiszolgaltatotta tesz a katv,iilagnil,k, hiszen az esemenyek tovabbra is zajlanak. Alapvet6, hogy bel'assuk: az egym<'israutaltsc'ig reven kapcsolatatnk min6sege aszerlnt alakul',. hogy a tet.tein'k milyen rnertekben vannak masok javara. Ezen m'uHk, hoglY tligg,6segi viszonyainka,t elszenvedj,uk va.gy ,elvezzuk. Szanalomra melt6 a gyakran el,ihalngz6, es bizonyfel:e'16tl.en mondas: .Majd csak lesz valami .. :

,!i~o! ,~_ho~'an las unk neki a meg\ aloslt.l:mal .
Zig 2:i91'a '9and 0 lata jut eszernb e,.aki azt mondr ta: uAmlt tf!rdemes (sinalni, azt mindaddig "OSZszul is erdemes (sinaln;, amfg meg nemtanllijuk j61 cstnalnl," fehi:H a cselekves kezde~enek leg:jo'bb l'deje a most. Ebben a mondasban benne van a hogyanra adott valasz is. Nem szamit, ha

me.g nem vagy tokeletes, amennyiben cse:lekszel', azza'i valtozast g;erjes.z.tesz, es iranyitod az ,esemenyeket. A.foI:yamato.s. cselekves pediQl ugyis tokeletesit.

Elterhe iink-e 'S rlckcdeteinkben terviinktdl, celunktol?

a

A terv es a cel nem ugyana.zl Haragaszikodunk a celhoz, akkor .3, tervet folyamatosan a celhoz kell igazitani. Ha, ragaszkodunk a tervhez, akkor minden bizonl'lyal a ceIon kell valtoztatnk A masod,lk opci6 akkor lehet megfontoland6., ha tul magasra, tettuk a mercet, es keptelenek vagyun'k megval6sitani a kituzott celt Ne tagcadjUlk a gyengesegelnket, deal ero.ssegein,kkell'kapcso'latban se szerenykedjiimk'! Terj hat el a cselekedeteidben a tervtol, hogy gyorsabban erj ce:lba, vtszont rnlndenkeppen cselekedJ, hogy celba e.rj!

a korabb! eredrnenyelnket hangsulyo.zom,. amelyek rea'lltasuknal (ogva stabll alapotadnak ahhoz, hogy meghatarozl1assuk jov5beni, fejl5desilnk szUkseges iranyat. Azzal bi'zta,tni magunkat, hogy .megl tudom csin<llni", haszontalan ahhoz kiepest, nagy ismerji.lk a val6d,j Ikepessegeinket (Eg)l masok iilta'itulimotivalt ember ez ellen bizto·san tihakazna.) Nines mese,.lilItm.mk kell, hogy addig mit efHink el, es norman Indulunk tovc!bb.

Ii adj: :J k ·1Iih.~r6t s mot,inlciot a e cs 1 k\'e sh z, a mcgvalositashoi? A celtudat - de ez hj:1 evidens. Ezert ink.abb

hatekonyahba.

HOl1van tch ,tjllik esclck 'detei nket
sik re bbe?

Erre bark'i ra,vc!ghatna. hogy kitart6 mlakorlassail. Onmag~ban a gyakorJ!as azonban csak a hateikonysag,ot fekozza. Ezert van a,z,hogy sekan ha.tekonyak ugyan. de eredmenytelenek is egyben. A hatekonysag: nem azonos az eredmenyesseggel! Ahhoz. hogy eredrnenyesek le9yi.lnk,. rnemi I(ell a cselekedeteink hatasat.esaz adatck s~erinttinomitani. majdezt a szemleletet p,hositani a k itarta ssall,

Mit tanithatnak nekiink cselekedeteink
onmagunkr61 a \'ilagrol't
A mi,nd'ennapok saran cselekedeteinket egy poziiUv vagy nega,tiv erzel m induk~,lja .. Cselekedetelnk batassa'l vannak a vilagra, es kozvetileni.ll vagy kozvetve, ezonnal vag)! csak Idovel, de ketsegtelenOl1 visszahatna'k 'rank. IEza vlsszahatas pedig, egy ujabbe:rzelmet kelt bennunk, 5 a' Ikor bezam'l. Ha bela,tjuk. hogy erzelme.in1k minosegel'lek tudates forrnalasa Iletkerdes .•akkor nem csupan az eleti.in'ket I·eszilink kepesek iranyitani, Ihanem mely cntsrneretre IS szert teszOnk. RAadAsul a vi'lag megismeresenek is ez a biztos utja.

Mcmil rtz J6zseJ
www.manlhertz.com

SZALAY ADAM
li ~rt fonto ,hogy c elekedjiink, t ttekre zanjuk el magunkat?
Tampontot ad a miertekhez Csiks2ientmihalyi Mihaly konyve, Az orom muves2iete.Ebbena'z't frja, hOQiya het bizonyos napjait rosszabbnaktartjuk. a,tobbinell. Wong es Hedrkks kutatasatt idezi.,akik azt allitjak, hog,yaz emberek h~nyegesen tabb prab Iema'r61szam01nak be vasarnape nkent A vilaghlni bo'idog sagkutat6 s2ierintezaet sug~allija. hagy az el~og~lansagnemi'leg megved rninket a fajdalorn eszl~eh~:setol. Azt mar csak mi tesszuk halla, hagy tapasztala,tunk nerint acselekvc:..embemek 'nines Ideje szorongasra, agg6dasra es onsorsront6 qondelatok Qiyartasa,ra.IHla, ag,yi.iresjara,tbanv.an,eh5bb-ut6bb keres rnaaz ganak elfoglaltsagot: fantaliiil. Legtl:lbbszor negaNv dolgokr6'1. A ckltudatos cselekves a'l eredrnenyre f6'ku5Z,lI:j az elmet., es megav min'ket azLiresJ;:i,ratokt61.

Mikol' es hogyan lassunk n ki
a
III 'gyaloslla

s nak?

Az el,salepes, hogy megismerjilk a val6d;i vii.g,yainkat,,esszarnot vessilnk a,zzal.mi a,z~ igalan fontos ami n klink. Utana,johet a celkitGz:es,termes:zetesen a'zelobblek~el os,s:zehangolva.Ha mlndenel megva,gyunk, es leirtu'k a celt, a megvalositashaz a ilegljobb idopant a if6g.ton.Sokan szeretnek .maj.dIheHc5tol", vagy e,ppen .els'eJet61"kez:denll.A rossz h'f:raz, hogiy ha nines meg a motiviici6az alonnall kezdeshez, akkor ilZ a berervezert Id6pontra sem fog Iklalakulni. Minel: tebbet halogatunk v,a,lamit,annal val6szfnii!tlenebb, hog,y eg,yaltalan beleva.g.unk-eva'iaha.

Elterhctunk-e c 'clek:cuetcinkbcn a t ervunktdl, celunktol? Az.ts.zokM'kmondani, hogy a jo e'elnem k5be van vesve, hanem homo'kba van Irva'.Menet koziben derilll ki, hog,y a rneqtervezett I'epesekkivite:lezhe~ok-e, vag,ytul nagy terhet r6nak rank~Ha valaki fogyn! akar e.slbetervez heti hatszor e9Y '6ranyil~1Iti!ist,de hamar rajan,. hagy ennyi,t nem birosakka~1 [obban jar, ha csokl<ientiaz idotartamot es kitart a futas meUett, mint akkor" ha a,zeredetiterv mellett tart kl, es vegulll egy megrandu't~erd mlatt teljesenfeladjaa testmozgast. 1i adja a kclld el'iil motlvclci6t a c clekveshez, am gvalositashoz'? Az, hagy megvan-e bennunk a kello e;rze:lmiltalites,vagy ha ugy tetsZiik,a,sze,nvede.lyahhoz, hogy vegigl kltartsunk. H1a magunkba Inezunk, sokszor mar a eellelracSakorerezzuk, hogy hagytunk-e magunkna.k kiskapukat, vagy igazan komolyan gondoljuk. HOI ,celkilbJ.zeskor zt mondjuk: adunk ennekegy ese:lyt. a a aztan meglatjuk, de''Iegalabb megpr,6baltuk, akkor sz.inteazonnal kudarcra karhozta,tjuk maqunkat.Ha van merszunk fejest ugrani a dologlba. es azr mondjuk, hogy megcsinalom,ha addigl ,l!lek is, akko'rj:6 uton jarunk. Altalaban azok [utnak el a celig, akik miin.den mas lehetoseget felegetnek ma.gllJkmogatt - nines mas ut, csak ,z·elore. Hugyan tehetjiik eselek deteinket
!Egyertel:mua valasz: a kuks a rends.z:eresseg.Mindig az a kerdes, mit tudunk szoka,sunkka rennt mit tudunk rutinkent beeplten'i a mindennapjainkba. Ha megvan !bennunk az ere, hog')I I'egalabb egy 11.6napon keresztul minden aldott !lap tegyi.ink egy h~pest a ceh.lllkert (a Fogly6kuraspeldanal maradva,: vallaljuk, h09)1egyetl'en napon sern ,esz(ink sste hat utan), skkor vein leginkabb eselyunk a sikene. HOI,igadn me9 ak.arjllk lsmernl magunkat, kipr6ba.llhatjuk, milyenl az, ha egysz.eruen visszafejtju!k a (selel<iedeteinket. Felten tLink magunl'knak iblzonyos kerdese~et'. Mit. gondol,tam a,zugyr,61?MiI)!en gondolatok alltak a cselekedeteim haUereiben? Milyen h'itek es meggyolodesek ijUnak a gondolataim Mnereben?' Honnan, mityen korablbi tapasztalatb61 erednek ez:eka meggyoz:odesek? Fontos, hog,y a kerdessort mindig azzal zarj,uk.:Mit tanlllta,m mindebbol? Mit fogok 'Iegko~e'ebb masl<ientcslnillnl,? ts mindezeken tul a hlt,ekfelismerese aat is megmuta,tj,a, me:ly meggy6:z.ode.seilnketkell megkerd5jelez.nlink, mely hi delrnelnken kell do'lgoznun'k ahhoz, hogy legkozelebb eh~rjilk a celunkat.

c.

hatekcnyabbd

1

ikeresebb '?

Iit ta nil hatnak nekii n k esel -k d etei n k ilnmagu n hoi. a vilagrol?

Szalay Adam

es \neloriszzilvi.a

www.sikerkod.hu

JUHAsz
'I i ~r
~JIlt(

PO _GOR TTILA
•I 1 \

c ,], xliiin .tcltc

-Im.l Til n kut ) Velemenyem Sl rtnt Magyarors1 g,OI1 az mb rek dont,o Locbs g leb sz • Ii m-g t cselekedetrdl, rnondvan, ug,ysemrog slkermni. ugYi m kep 5 r,a.Ahhoz. hogy valaki moUv~ci6t erez· zen arra.ihogy teU ket hajt50n vegre. mely; b Iso, go vag,yat kell reznle az jr _nt amit ,ei akar emi, 5 az a hil is, sz:Okseg;es.hog)' ezt k p s megval6sl· tanl,
m ik( II> hn~ 1Il1:'SSlmk nekl a ?1!,' ~ I )"il{I";I1, k'~

Azormal! Abb n a m ,sodp rcb n. amlnt eszedbe jut, hog)' mit Ik ne lenni. Ha: zan kezdesz gondolkodnl. hogy k!:pes I szel-e ri'!" Y 9Y mit szalnak majd hozz a SlomsZ! dok, az lsmer6sok. abban II Ill' reb n leb s:zeled m gad arr611, hog)' cs I kedJ. Sajnos nem tul tamogat6komyezetben elLink mitt. Magyarorzagon.

1 .n (1 tt

~ltcrh -t lin -(' rsel ed '1 -i 11k1"\ unktul (,,"Iuuklbl'!

Igen is..megl n m is. A tenlunktol elt rIII tiUnk. a Ci lunktoll sosem! H Iludom. ml a c -10m, eg6 v:iggyal a magam Ilak ak rom, es ,elhiszem, hogy el (udom rnl, akikof el k -II indulnom ,<1Z uton, mart meg akarom v 1'6sltalli. el ak rem mil.aua karo'k y Inl. mit kituztem magam ele. Ez a ,cel alyan. mint az sthaJnaksillag. minden pillanatban mutatja az iranyt A celhoz v zet,e lit Izonb iii tele lesz rogokke'I, ellenallasokol. nehen gekk I. Akkor szoktak a'l emberek feladni, amik'or leg)' faclan. el6re n .m ~Itott probllt~m:ival taliiljak szernb m gukal, amite! el· kedvtelleneclnek. ViS5Z ,utasltasba. pl!!nziUg,yi v 9'Y rz Iml n h'zs~gekb illkoznek. silt ,ak ,r anyagi 115ztesegek Is erfk Cl at; lIyenkor a vesztese fel djak, a g,yozt s k lIiszOl'll ill In h IS 9 It ,ellen ere is khan n k. es tovbbmen-

va-

nekaz (itan. Nelked egyetl'enegy dol'godl van, kedves olvaso: ,az, hogy tudd, mit akarszl A terv maJd menet kozben klalakul. nem hiszek abban, hogy ha valakinek van egy celja, leli! a szi!mlt6gephez vagy a p pirfole. es megtervezi. "Fervezniegy ipari gepet kell, vagy egy technol'6giat.l)e ill meg:val'6srrashaz inturci6ra van szGkseg. az al'apjl!n kell' elindu'lni. Hiszem azt, hogy a megoldasi m6dokes a minketseglt6 emberek majd menet kozben fognak rank talalnt, Hlnnl IkeII' abban, hogy arnlkor Idh~p(jnk a bizonyl lanba, lesz maId ott egy l~epcs6fok, ami megtart. Minel alaposabban megterve" zel valamit, annall inlkllbb kizarod a folyamatb61 az intIJlci6t" az improvizad6t annal inkabb a multbel'i tapasztalatatdra pUle dolqokhoz ktitod mag ad.

£n

abban segft azegyennek, hogy valoban vegig is menjen az uton,amln ellndult, A tapasztalatom az, az ernlitett kony v szerzoi is ezt frjak, hogy mindigi kellenek kUlso segitok. tamogat6k. akik raJta rartanak minket az uton. Mert bizony mi, emberek,sajnos gyengek vagyunk.

es

Hogyan t I:etji.ik es 1 k d t ink 'Lhat 'konyuhbit, sikerescbbe?
Ehhez ket dollogra van szOkseg. Eh')·szor Is o'lyan emberekre, akik inspir.alnak, feltoltenek es t:amogatnak minketa nehezsegek k6zepeue,akik rnentorkeet utmutata,st nyujtanak, peldiiul kapcsolataikkals gltve min~ t Azutan pedig inspiracies konyvekre, arnelyeket o:lyan emberek !rtak, akik megjartak mar azt a,z utat, mire rnl eppen most I'eplink ra. Egy cscdalatos gondolatotszeretnek lidezni Jim Rohnt61: HA celodat bizto.san ell fogodernil, de nem az ill lenyeg. hogy elered-e, sokkal inkabb az, hogy mllyen em bene valsz az (it vegere."

es

~li adja [I kclld (,["(ll(''_ motivaciot a cs 'lck\'cshez, a m 'g\ albsita"hoi? Az ,ego vagy, amlt mar tobbszor emlitettem. Ha pie! a lUZ,
akkor a legkiseb'b e'llenall'as eseten is nagyon Ikonnyen feladhatJuk. !Ermek a vagynak, an:i,znek ill fellzzfti!:si!lhoz ajanlom nagy szeretettela VegiQi 'is,csinalod dmu konyvet, amely het olyan strategiat mutat be, amel:yek mind'egll.i'ke

Pongor-Juhasz Attila
www.pja.hu

. AzE' zo tel"magazin

12 . zama: minden h.6na:p elejen hazho.z vlszi neked a, postas.IEg,yreszt idol takeritasz meg', rnert nern keU serban alllnod az ujsagarusokmil:, rnasreszt az a 'Veszely sem fenyeget, hogy elvisziik az 1Orrod elol ez ut/olso darabot. (9Y mlnde n h6napban garantaltan :Ezo Mr magazin tulajdones lehetszl

,

3. plusz: Mind n h6napban mas Ietolth to ho,egy ·erh~kesszuvenirrel

t\7. onlin 1.."1['"ZU, 12 szama: Mint ahogyazt tudad, az fzo ter nern 'egy szokvclnyos ma.gazin- sokkal inka'bb egy Ikomplett Ikurzus minden I"I6napban! Gyakorl'atsor, munkafuzet es meditaci6 is tartoalk hOlza, amelyek honap 'el'ejen letbl~hetok a www.ezoter.hu oldalr61. 20ll-ben olyan pJusz ajandekokkall keszi.ilitunk szarnod,ra,amelyek csakls elcl'fizet6knekJamak!

es a munkaH.izeten klvUI meg lehetsz 'gazdagabb h6napr61 henapra amelynek segitsegeve'l tovabb melyitheted a, tuda,sodat: ez lehet egy interju a Mnaptemajaban eg,y hiteles sza'kertovel, vagy egy o'lya,n eloadasanyag, arm az ahah.lll'k szervezen rendezvenyeken hangzott el. (gy
iii

nusz;

meditaci6n

megta;pasztalha,tod

a kon~elem:iak hangu'latat. " s ill en

atadott tudas jelent6seget

Is.

4. plusz:

20%-0,

1- lv zm "11)a [i -nd

z\;~I1Jcl\T':

E,zo tEr magazinel'ofizetc5'k,ent kedve.zm.ennyel veheted
Ig 'Ilybe szokat a treningjeinket, konferenci<linkat,arneIyekert masok teljes ara,t fizetn k, Gyer,e el jelentos kedvezmennyel ill konferencialnkra,. es az elofiz.e1iesl dfjad mar meg is termt!

i

lEA PLUSZOK Eli)FIZETOKNEK!

Icell r,egis:ztni'lnod a let6Uheto anyagokhoz. mert minden h6napban elklil'djOk neked e-mailben a Iletoiteshez szOkseg:es llnketo rg,y regiszUaci6 nelkill, eglyszeujbben es gyorsabban [uthatsz hozza az on'line kurzus anyagaihol .. 2.

~.plu ..z: Konnyit It h07..z·~fi' Ii.: Nem

I nnyibe k 'riil uz Ezo t •r 'lOfiz 'lcs?
Az Ezo rer magaz'in eveselofizetesi drj:a kevesebb, mint net! 1120Ft- azaz barkl megengedhetl maganak,. aklnek csak egy kicsit is fentcsa testl-lelki-szellernl fejlc5des. (Azeves elo{j2elesi.dO osszesen 5940 Ft, esegy,osszegben fizetendo)

plusz: Leloltb to CD borito e korong:

A maga,-

Ho 'van 1'helsz Ezo tel' elofizeto?
Regisztra'lj a www .. zoter.hu/elofizetes weboldalon, e mert egyszeru,. gyo:rs, es percek ,alaUfelvilagosfUist

zinhoz tarto.z·O meditaclot a!k.ar k! is hhatod magadnak egy CD-re,amit hallga,tha,tsz az enhencdean vagy az
allt6dban 1:5. hhez egy-eg,y ,gyonyon1 boritokepet is E Ileto~lthetsz a tokhoz,es a koronghoz egyaranl. Igyegyedive es 5zlnesse reheted ezt az ajandekot egy kls krea,tivita,s segltsegeveL

kaphatsz a, reszl·ete~krol!

ezomedla"
YID
(,110

A 3 lapszam 'ra 2085 F't he1ly,ett
------

most csak 995 Ft!

__A ~s,~lmil'gglall jaro AJANDE~OK 3,0.000 Ft erte,kben!: 3 letoltheto med itaci6 + 3 gyakorlatsor 31etoltheto munkafiizettel Keresd QZ ujsdgdruso'kndl!

2011,., szepternber 110,.

TIE ,MELYIK IFO'KANI.ALIL'SZl FELFEL~.VA.GV ILiEFEL~tARTA'S.Zl ES,HOl SZE'RETINEl, lENNIVAIlOJ.AIB.AN1'

"Alat;tad a fold, ,fi31atted (JZ eg, beflned a ietm ...."

(Weofies Sandod

1,8 n,ellklullo,zhet,et:I,eln e,s.s,zen:ci,a amit igazalnlsz"eretlneU
18, Ilepes, hogy eh~rd,

IHa,meQl ne:m tu:dod, miiit is akarsz val61aban, itt az ideje, hogy kitalald, mert most kapsz 'egy Sikelr1letnlt, amivel elerhetedl

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->