EGYIPTOLÓGIAI TEZAURUSZ

(Egyptological thesaurus in Hungarian language)

Írta és szerkesztette: Thabet Mona
E-mail: thabet@freemail.hu Megkezdve: 1997. február 24. Utolsó módosítás: 2007. január 25. Ha tetszett és hasznosnak találtad e művet és szeretnéd hogy továbbra is bővüljön, kérlek támogasd munkám a címemre (Thabet Mona, Gyöngyös 3200, Szövetkezet u. 11.) küldött bármilyen kis összeggel vagy a témához kapcsolódó könyvvel, hogy továbbra is ingyen használhassa mindenki.

„Templom lesz a könyv és piramis, hogy fennen hirdesse a nevet. Elpusztul az ember, teste porrá lesz ismét, felebarátait befogadja a föld, de a könyv szájról-szájra adja emlékét”
(Chester Beatty IV. papirusz – Christiane Desroches-Noblecourt)

1

Az információkereső tezaurusz az MSZ 3418-87-es szabvány szerint: Az információkereső tezaurusz természetes nyelven kifejezett fogalmak olyan tartalmilag szabályozott, szükség szerint változtatható szótára, amelyben feltüntetik a legfontosabb fogalmi összefüggéseket. A tezaurusz fő rendeltetése információk feldolgozása és keresése. A tezauruszban a fogalmak lexikai egységek formájában jelennek meg. Az egyiptológiai tezaurusz: Az egyiptológiában használt fogalmak kontrollált szótára. Ezek a fogalmak alkotják e tudományág vázát. Minden fogalomnak megtalálhatjuk a tágabb és a szűkebb értelmezését, szinonimáit és kapcsolatait a többi fogalommal. A szinonimákról utalók ( ) mutatnak az általam preferált deszkriptorokra. Ha lerajzolnánk a fogalmak kapcsolatát, egy összefüggő gráfot alkotnának, ahol az utalók lennének a kis „tüskék”, s a legnépszerűbb fogalmak alkotnák a legnagyobb csomópontokat. Ajánlás: Ez a tezaurusz lexikon, címtár, szótár, szinonimaszótár és genealógiai tár is egyben, így szinte bárki forgathatja, aki az egyiptológiáról, Egyiptomról valami konkrétumot meg akar tudni, vagy közelebb szeretne kerülni az ezzel foglalkozó tudományos körhöz. Előszeretettel ajánlom történészeknek vagy egyiptológiai tanulmányokat folytatóknak, kutatóknak is, hiszen egy lexikonnál jóval részletekbemenőbb információkat is tartalmaz, amelyek külön deszkriptorként (címszóként) jelennek meg. Íróknak, akik az ókori Egyiptomban játszódó regényeket, történeteket írnak. Alapját képezheti további kutatásoknak is, hiszen a névváltozatok megadása miatt szinte minimálisra csökken az információveszteség abban az esetben, ha mondjuk az Interneten kezdünk el ez alapján keresni. Cél: Rendszerezni, összegyűjteni az eddig felhalmozott régi és legfrissebb ismereteket az egyiptológia terén. Személyes kapcsolatok kialakítását is lehetővé teszi, hiszen a ma élő egyiptológusok többségének, valamint az egyiptomi tárgyakat tartalmazó múzeumoknak a címe és/vagy az e-mail címe is megtalálható benne.

Rövidítések
Mielőtt bárki is belekezd a tezaurusz használatába, ajánlatos ezt a pár rövidítést megtanulni, különben állandóan előre kell lapozgatnia. A nyelvi rövidítések többnyire könnyen kikövetkeztethetők. Címszavakhoz tartozó rövidítések - röviden: UF: szinonimák (use for) SN: megjegyzések (scope note) BT: felérendelt fogalom (broader term) NT: alárendelt fogalmak (narrower term) RT: rokon fogalmak (related term) AD: címadatok (address) : utalás - bővebben: UF: Itt nem csupán a címszó szinonim kapcsolatait, hanem a névváltozatokat is tartalmazzák. Ilyen módon itt vannak felsorolva a címszó idegen nyelvű változatai is. Az idegen nyelvű változat nyelvi eredetére utal a zárójelbe tett rövidítés. Az olyan névváltozatok, ahol csak egy ékezet a különbség, nincsenek külön feltüntetve, csak az egyik változat szerepel, ugyanis feleslegesen szaporítaná az oldalakat. SN: Itt van megadva a címszó definíciója, vagy pedig a címszóval kapcsolatos megjegyzések, kutatási eredmények. BT: Egy fogalomnak lehet több felérendelt fogalma is, hiszen több címszó alá is besorolható, de mindig csak a közvetlen „felette levő” fogalmak vannak megadva. NT: Itt általában minden olyan szó szerepel, amely a címszónak egy kategóriáját, fajtáját, vagy valamilyen értelemben vett részét alkotja. Megjelenhetnek itt az alárendelt fogalmak alárendelt fogalmai is, ha a címszó alá illik. RT: Minden olyan szó szerepelhet itt, amely még kapcsolatba hozható a deszkriptorral. AD: Intézmények vagy személyek címadatait tartalmazzák, amennyiben ismert. A címen kívül (vagy helyett) megtalálható esetenként az e-mail cím és a telefonszám is. Ez a kutatók közötti kapcsolattartást segítheti elő. Címadatnak minősítettem továbbá weboldalak címeit is, amely a deszkriptorhoz legszorosabban kapcsolható.

2

Nyelvi rövidítések A következő rövidítések a szavak után zárójelben fogalmak nyelvi eredetére utalnak, avagy arra, hogy melyik nyelven lehet ilyen formában keresőszó. Ahol esetleg több rövidítés is szerepel, az arra céloz, hogy azokon a nyelveken azonos a névhasználat. Az olyan szavak után, ahol nincs nyelvi kiegészítés, magyar az alapértelmezett nyelv, azaz magyarul ez a leggyakrabban használt kifejezés. alb. ang. ar. ará. assz. bib. bol. cse. esp. fi. fr. gör. haw. héb. het. hin. hol. ind. izl. kat. kín. ko. lat. len. mon. ném. óei. óg. ol. óp. or. per. por. ro. röv. sém. spa. své. szl. szlé. tör. tr. zu. = albán = angol = arab = arámiai = asszíriai = bibliai = bolgár = cseh = eszperantó = finn = francia = görög = hawaii = héber = hettita = hindi = holland = indonéziai = izlandi = katalán = kínai = kopt = latin = lengyel = mongol = német = óegyiptomi = ógörög = olasz = óperzsa = orosz = perzsa = portugál = román = rövidített szóalak (mozaikszó) = sémi = spanyol = svéd = szlovák = szlovén = török = transzliteráció = zulu

Ezeken kívül még néhány szó dánul és észtül is található, amelyet viszont nem kellett rövidíteni. Kutatóknak ajánlom, hogy nézzenek szét a nem megszokott nyelvterületeken is, mivel érdekes és új információkra lelhetünk. Sajnos nem minden nemzet felgyülemlett anyagát vagy kutatási eredményeit fordítják le angolra, németre, franciára. Ha lefordítják is, több évbe telik, ami egy felkészült ember számára nem elegendően gyors, nem naprakész. Az idegen nyelvű keresőszavakkal neki lehet látni az interneten. A transzliterációk az óegyiptomi szavak átírása európai karakterekre. Ezekről külön utaló a tezaurusz legvégén található, amelyek mellett a hieroglif karakterekkel leírt szavak is szerepelnek. Ez azért van a legvégére helyezve, mivel a számítógépbarát transzliterációban más betűket jelölnek a kis és nagybetűvel írott karakterek, viszont a tezaurusz formai követelményei miatt ez az utalóknál elveszne, ahol csupa nagy betűvel történik a megjelenítés. Országnév rövidítések Országnév rövidítések szintén a szavak után találhatók zárójelben. Ez a rövidítés a szóban forgó dolog (múzeum, ... stb.) helyére utal, ahol található. pl. Louvre (Fro.)

3

An. Arg. Aua. Aul. Bel. Can. Cse. Dán. Eg. Fro. Gör. Hol. Hor. Ír. Izr. Len. Mo. No. Or. Ro. Sk. Spa. Sv. Svá. ÚZ Uru. USA

= Anglia = Argentína = Ausztria = Ausztrália = Belgium = Kanada = Csehország = Dánia = Egyiptom = Franciaország = Görögország = Hollandia = Horvátország = Írország = Izrael = Lengyelország = Magyarország = Németország = Oroszország = Románia = Skócia = Spanyolország = Svédország = Svájc = Új-Zéland = Uruguay = Amerikai Egyesült Államok

Lelőhely rövidítések A szavak után fordulnak elő zárójelben, a kettőspont előtt az első helyen. Ezek az alábbiakban megadott múzeumok általam használt rövidítései. Azt jelzik, hogy az adott lelet abban az intézményben található vagy megtekinthető. A kettőspont utáni rész a tárgy leltári számát jelzi. Tároló intézmény szerint: ALM AM ANM AUM BAM BAEM BEM BIR BM BSZM BRM CMM DEKM FMG GEK HM KEM KIM KM KNM L LA LEM LM LNRM LP MCM MM MNM MRAH MSZM NVM = Alexandriai Múzeum (Eg.) = Ashmolean Múzeum (An.) = Asszuáni Núbiai Múzeum (Eg.) = Ausztráliai Múzeum (Aul.) = Bolognai Archeológiai Múzeum (Ol.) = Barcelónai Egyiptomi Múzeum (Spa.) = Berlini Egyiptomi Múzeum (No.) = Birminghami Szépművészeti Múzeum (USA) = British Múzeum (An.) = Bosztoni Szépművészeti Múzeum (USA) = Brooklyn Múzeum = Cris Megyei Múzeum (Ro.) = Durham Egyetem Keleti Múzeuma = Freer Művészeti Galéria (USA) = Glasgowi Egyetemi Könyvtár Speciális Gyűjteménye (Sk.) = Hermitage Múzeum (Or.) = Kairói Egyiptomi Múzeum (Eg.) (1902–) = Keleti Intézet Múzeuma (USA) = Kunsthistorishes Múzeum = Koppenhágai Nemzeti Múzeum (Dán.) = Louvre (Fro.) = Los Angelesi Művészeti Múzeum (USA) = Lipcsei Egyiptomi Múzeum (No.) = Luxori Múzeum = Leideni Nemzeti Régiség Múzeum (Hol.) = Liverpool Múzeum (An.) = McClung Múzeum (USA) = New York-i Metropolitan Múzeum (USA) = Magyar Nemzeti Múzeum (Mo.) = Királyi Művészettörténeti Múzeum (Bel.) = Moszkvai Szépművészeti Múzeum = Niagara Vízesés Múzeum (Can.)

4

PHAM PIM PM PR PUM RPM SNM SZM TEM UM VEM WM

= Phoebe Hearst Antropológiai Múzeum (USA) = Picardie Múzeum (Fro.) = Petrie Múzeum (An.) = Pitt Rivers Múzeum (An.) = Puskin Múzeum (Or.) = Roemer- Pelizaeus Múzeum (No.) = Skót Nemzeti Múzeum (Sk.) = Szépművészeti Múzeum (Mo.) = Torinói Egyiptomi Múzeum (Ol.) = Ure Múzeum (An.) = Virtuális Egyiptomi Múzeum = Wellcome Múzeum (An.)

pl. Nefertiabet sztéléje (L: E 15591) – ezt úgy kell értelmezni, hogy Nefertiabet sztéléje a Louvre-ban található az E 15591-es leltári számmal. Eredet szerint: Ezek a rövidítések az angol nyelvterületen megszokott rövidítéseket tartalmazzák, amelyek az angol megfelelőikből vannak származtatva. G GT QV KV TT WV = gizehi masztaba pl. G7753 = Gerzeh Tomb (saját bevezetés), gerzehi sír, pl. GT205 = Queen Valley, Királynék Völgye, pl. QV44 = King Valley, Királyok Völgye1, pl. KV10 = Theban Tomb, thébai sír pl. TT52PM = West Valley, Nyugati Völgy, pl. WV23

Thébai síroknál forrás szerint felső indexben: PM = Bertha Porter–Rosalind L. B. Moss: Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Statues, Reliefs and Paintings: II. The Theban Necropolis: 1. Private Tombs. Oxford, 1964. pl. TT78PM (eredeti jelölés szerint: TT78) K = Friedericke Kampp: Die Thebanische Nekropole: Zum Wandel des Grabedankens von der XVIII bis zur XX Dynastie (1-2. kötet). Mainz, von Zabern, 1996. Megj.: A Kampp által megszámozott sírok eredeti jelölése két kötőjel között fekvő szám, de a tezauruszban a könnyebb elhelyezhetőség miatt másképp jelölöm. Ennek ellenére ajánlatos továbbra is egyiptológusok számára az eredeti jelölést használni. pl. TT59K (eredeti jelölés szerint: -59-) Elrendezés: A deszkriptorok nagybetűvel szedettek és aláhúzottak. Az olyan szavak, amelyekről utalás van egy másik szóra, nincsenek aláhúzva. A deszkriptorok abc sorrendben rendezettek, elöl a számokkal kezdődő szavak, majd az abc betűivel kezdődő szavak az abc sorrendje szerint. A deszkriptorban előforduló szóközök és kötőjelek figyelmen kívül vannak hagyva a rendezésnél, azaz, mintha ott sem lennének. Az abc sorrendben az ékezetes és transzliterált betűk belevegyülnek az ékezet nélküli betűk sorrendjébe. Sorszámok és névelők: Ha egy olyan uralkodó jön szóba, akinek neve előtt sorszám szerepel, akkor a sorszám a név mögé kerül. Pl.: Széthi, I. (i.e. 1318–1304) (i.e. 1318–1298) (i.e. 1317–1301) (i.e. 1306–1290) (i.e. 1303–1290) (i.e. 1293–1279) Ehhez hasonlóan, ha egy szó sorszámozott, akkor a sorszám a szót követően fog megjelenni egy vessző után. Ha egy uralkodó – akinek nevét sorszám előzi meg – valamely tulajdonáról van szó, akkor a hátradobott sorszám után jelölöm. Pl.: Széthi, I. sztéléje Az arab elnevezésű helységneveknél a névelő szintén a vessző után szerepel felcserélt sorrendben. Pl.: List, el- (ar.) Amennyiben egy mű címéről van szó, amelyben az első szó egy névelő, a szó után vesszővel elválasztva helyezkedik el. Pl.: hajótörött, A Amikor a szám kiküszöbölhetetlen, az abc legelején szerepel a fogalom. Pl.: XI. 14–15. papirusz

5

Uralkodási évek, időintervallumok: Amennyiben köztudott egy fáraó uralkodási éve, az a név után zárójelben jelenik meg. Pl.: Sziamún1 (i.e. 978–959) Előfordul, hogy több időszak is feltételezett egy fáraó uralkodási ciklusára. Ekkor minden eddig feltételezett időpont szerepel a név után külön zárójelekben. Sajnos előfordul, hogy egy évszázadnyi eltérések is vannak, valamint olyan is, hogy az uralkodás időtartama is több évvel eltér. Általában minél népszerűbb egy fáraó, annál többfajta feltételezés születik, s annál több névváltozat. Pl.: Thutmózisz, IV. (i.e. 1413–1405) (i.e. 1412–1402) (i.e. 1400–1390) (110; 311) A korszakoknál is fel vannak tüntetve a tudomány jelenlegi állása szerint feltételezett korhatárok. Referenciák A forrásra vonatkozó információt a hivatkozott szöveg után felső indexben jelölöm, első helyen a felhasznált irodalomban közölt mű sorszáma szerepel, második helyen pedig az oldalszám. pl. Légycsapó formájú jogar. (1; 621) Egyéb megjegyzések: Ha két vagy több szó ugyanolyan írásalakkal rendelkezik, ezeket egy felső számindex segítségével különböztetem meg. Ezek között előfordulhatnak személynevek, fogalmak és homonímák is. Írásművek címe mögött zárójelben a kiadás dátuma szerepel. Az olyan tárgyak esetében, amelyből több is előfordulhat, vagy ismeretlen a tulajdonos, zárójelbe tett múzeumi leltári számmal teszek különbséget, amelyet a lelőhelyének rövidítése előz meg a kettőspont előtt. Pl.: pótfej (BSZM: MFA 14718) pótfej (BSZM: MFA 14719) Azon óegyiptomi szövegek, szobrok, reliefek és festmények, amelyek a Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hierogliphic Texts, Statues, Reliefs and Paintings című munkában szerepelnek valamilyen számmal jelölve, a nevük után zárójelben közlöm ezt a számot és a „TB” rövidítéssel jelölöm, hogy ebből a forrásból való. Pl.: Riya1 szobra (801-633-300 TB)

6

Felhasznált irodalom Könyvek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. A Kairói Egyiptomi Múzeum képes kalauza. Geographia, Budapest, 2003. Andrews, Carol: Amulets of Ancient Egypt. Texas, University of Texas Press, 1994. Augusta, Pavel – Honzák, František: Ókori civilizációk. Pozsony-Bratislava, Madách Könyv- és Lapkiadó, 1990. Axmann Ágnes: Fertőző és trópusi betegségek. Pécs, Alexandra, 2002. Az ókori Egyiptom és Hellász története. Gallimard, Larousse-Officina Nova, 1991. Bács A. Tamás: Egyiptomi fáraók. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1992. Bács A. Tamás: First Preliminary Report on the Work of the Hungarian Mission in Thebes in Theban Tomb N°65 (Nebamun/Imiseba) (in: Sonderdruck aus den Mitteilungen des Deutschen Archäeologischen Instituts Abteilung. Band 54. Kairo, 1998.) Baedeker, Karl: Egypt: Handbook for Travellers. Leipsic, Karl Baedeker Publisher, 1898. Baines, J. – Malek, Jaromir: Az ókori Egyiptom atlasza. Budapest, Helikon, 1992. Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1976 (2003). Berei Andor (et al.): Új magyar lexikon. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1962. Boessneck, Joachim: Die Tierwelt des Alten Ägypten. München, 1988. Brega, Isabella: Egyiptom. (s.l.), Gabo, 2000. Brovarski, Edward: Giza Mastabas VII: The Senedjem Complex, Part I. Boston, Museum of Fine Arts, 2002. Budge, E. A. Wallis: Egyptian Language. New York, Dover Publications, 1983. Budge, E. A. Wallis: Egyptian Magic. London, Kegan, Paul, Trench and Trübner & Co, 1901. Carter, Howard: Tut-Ankh-Amen koporsója és múmiája. Budapest, Százszorszép, 1993. Chisholm, Jane – Millard, Anne: Az ókori Kelet. Budapest, Park Kvk., 1995. CKM (1999. márc.) Conti, Flavio: Dióhéjban az egyiptomi művészetről. Budapest, Corvina, 1989. Cork, Barbara – Reid, Struan: A tudomány nagy enciklopédiája. (s.l.), Aquila Könyvkiadó, 1994. Däniken, Erich von: A szfinx szemei. Budapest, Édesvíz Kiadó, 1994. David, Rosalie: Az egyiptomi birodalmak. Budapest, Helikon, 1986. David, Rosalie: Vallás és mágia az ókori Egyiptomban. Debrecen, Gold Book, 2002. Dittenberger, Wilhelm: Orientis Graeci Inscriptiones Selectae. 2 vols. Leipzig, S. Hirzel, 1903-1905 Éber László: Művészeti lexikon. Budapest, Merényi Kiadó, (s.a.) Edwards, Amelia Ann Blandford: Pharaohs fellahs and explorers. New York, Harper & Brothers, 1891. Egyiptom: a fáraók és múmiák országa. Athenaeum Kiadó, 1999. Egyiptománia. (s.l.), Atlas Kiadó, 2002. Egyiptom története. (s.l.), Black & White Kiadó, (s.a.) Eltűnt városok. (Puska sorozat diákoknak; 13.), (s.l.), Laude Kiadó, (s.a.). Erman, Adolf – Grapow, Hermann: Wörterbuch der Aegyptischen Sprache. Berlin, Akademie Verlag, 1971. Faulkner, Raymond O.: A Concise Dictionary of Middle Egyptian. Oxford, Griffith Institute, 1962. Fischer, Ernst Peter: Arisztotelész, Einstein és a többiek. (s.l.), Saxum, 1998. Foss, Michael: Kleopátra nyomában. (s.l.), Gold Book, (s.a.) Gadalla, Moustafa: Az ókori Egyiptom titkos története. (s.l.), Magyar Könyvklub, 2000. Gardiner, Alan: Egyptian Grammar. London, Griffith Institute, 1957. Ghyczy-Dráveczky Zsuzsa: Asszony a fáraók trónján. (s.l.), Metropolis Press Kft., (s.a.) Grant, Joan: Anubisz. Zepetnek Nyomda, (s.a.) Grandet, Pierre–Mathieu, Bernard: Cours d’Égypten Hiéroglyphique. Paris, Khéops, 2003. Grant, Neil: Fénypontban az egyiptomiak. Budapest, Magyar Könyvkiadó, 1996. Green, Christine Insley: The Temple Furniture from the Sacred Animal Necropolis at North Saqqara 1964–1976. London, (s.n.), 1987. Greetham, D. C.: Textual Scholarship. New York & London, Garland Publishing Inc, 1994. Győry Hedvig: Az első magyar ásatás Egyiptomban 1907. Válogatás a gamhudi ásatás leleteiből 1997. Budapest, 1998. Hamvas Béla: Pert em heru. (s.l.), (s.n.), (s.a.) Hancock, Graham – Bauval, Robert: A szfinx üzenete. Pécs, Alexandra, 2000. Harvey, Gill – Reid, Struan: Az Ókori Egyiptom enciklopédiája. (s.l.), Holló és Társa, (s.a.) Henri Stierlin: Ägypten. Germany, Evergreen, (s.a.) Hogy is van ez? Budapest, Reader’s Digest Kiadó Kft, 1995. Jakab György: Az őskor világa; az ókori civilizációk Budapest, Calibra, 1992. Janssen, Jacob J.: Grain transport in the Ramesside Period. Papyrus Baldwin (BM EA 10061) and Papyrus Amiens. London, British Museum Press, 2004. Jean, Georges: Az írás, az emberiség emlékezete. Budapest, 1991. Kákosy László: Az alexandriai időisten. Budapest, Osiris Kiadó, 2001. Kákosy László: Az ókori Egyiptom. Budapest, IKVA, 1993. Kákosy László: Dzsehutimesz sírja Thébában. Budapest, Pytheas, 1989. Kákosy László: Egyiptomi és antik csillaghit. Budapest, Akadémia, 1978. Kákosy László: Ré fiai. Budapest, Gondolat, 1979. Kákosy László: Varázslás az ókori Egyiptomban. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1969.

7

59. Kákosy László – Varga Edith: Egy évezred a Nílus Völgyében. Budapest, Gondolat, 1970. (1973.) 60. Kampp, Friederike: Die thebanische Nekropole: Zum Wandel des Grabgedankens von der XVIII gis zur XX Dynastie (1. és 2. kötet). Mainz, Theben Band 13, 1996. 61. Kantor, Helene J.: Plant Ornament in the Ancient Near East, Chapter II: The Swamp Plants. Chicago, (s.n.), 1945. 62. Kássa László: Tarot kisenciklopédia: Mítosz, Történet, Analógia, Praxis, (s.a.). 63. Kilépés a fénybe: Egyiptomi Halottaskönyv. (s.l.), Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1994. 64. Killen, Geoffrey: Egyptian Woodworking and Furniture. Princes Risborough, Shire Publications, 1994. 65. Klostermeier, Inge: Egyiptom. Budapest, Pegazus Rt., 1991. 66. Knight, Christopher – Lomas, Robert: A Hiram-kulcs. (sl.), Gold Book, (s.a.) 67. Kőszegi Frigyes: A történelem küszöbén. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1984. 68. Kriveljov, I. A.: Ásatások a „bibliai” országokban. Budapest, Kossuth Kvk., 1969. 69. László Péter: Kairó. Budapest, Panoráma, 1978. 70. LaViolette, Paul A.: Az ősrobbanáson túl. Pécs, Alexandra, 2004. 71. Lefebvre, Gustave: Essai sur la médicine égyptienne de l’époque pharaonique. Paris, Presses Universitaries de France, 1956. 72. Longley, Elizabeth: Az ókori Egyiptom. Budapest, Helikon, 1996. 73. Luft Ulrich: Ókori keleti írások: ékírás és képírás. Budapest, MTESZ Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, 1981. 74. Lunn, Martin: A Da-Vinci kód megfejtése. Debrecen, Gold Book, 2004. 75. Magyar és Nemzetközi ki kicsoda 1998. Budapest, Biográf,1997. 76. Magyar Szinonima szótár: A-ZS. Budapest, Akadémiai Könyvkiadó, 1983. 77. magyar természettudományi műnyelvről, A: Természettudományi Közlöny, XLII. kötet, 1910. május 1. 78. Mahler Ede: Ókori Egyiptom. Budapest, MTA, 1909. 79. Malek, Jaromir: Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs and Paintings, VIII kötet. Oxford, Griffith Institute, Ashmolean Museum, 2000–. 80. Manuelian, Peter Der (ed.): Studies in Honor of William Kelly Simpson. 1.kötet. Boston, Department of Ancient Egyptian, Nubian, and Near Eastern Art, Museum of Fine Arts, Boston, 1996. 81. Márki Sándor: Az ókor története. Budapest, Laude Kiadó, (s. a.) 82. Maspero, Gaston: Az ókori Egyiptom története. Budapest, Anno, 1998. 83. Matthews, Victor H.–Benjamin, Don C.: Laws and Stories from the Ancient Near East. New Jersey, Paulist Press, 1997. 84. Mereskovszkij, Sz.: Kelet titkai. Budapest, Holnap Kiadó, 1992. 85. Millard, Anne: Nagy civilizációk. (s.l.) Fabula Könyvkiadó, 1990. 86. Murray, Margaret Alice: The Osireion. London, Bernard Quaritch, 1904 87. Müller, Hans Wolfgang – Eberhard Thiem: A fáraók aranya. Totem Kiadó, Budapest, 2000. 88. Müller, Hans Wolfgang: L’ or de l’Egypte Ancienne. Paris, Sélection du Reader’s Digest, 2000. 89. Nelson, Nina: Egyiptom. Budapest, Cartographia, 1997. 90. Nyárádi Gábor: Istenek Völgye. Budapest, Kozmosz, 1966. 91. Ókori Keleti Történeti Chrestomathia. (Szerk. Harmatta János) Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997. 92. Osman, Ahmed: Idegen a Királyok Völgyében. Budapest, Százszorszép, 1992. 93. Otto Firchow: Grundzüge der Stilistik in den altägyptischen Pyramidentexten. Berlin, Akademie Verlag, 1953. 94. Petrie, W. M. Flinders: Corpus of prehistoric pottery and palettes. London, British School of Archeology (et al.) 1921. 95. Petrie, W. M. Flinders: Gizeh and Rifeh. London, 1907. 96. Petrie, W. M. Flinders: Objects of Daily Use. London, British Scool Archeology 42, 1927. 97. Podzorski, Patricia V.: Their bones shall not perish. England, SIA Publishing, New Malden, Surrey, 1990. 98. Randé Jenő: Egyiptom. Budapest, Panoráma, 1997. 99. Reeves, Carole: Egyptian Medicine. Princes Risborough, Shire Egyptology, 2001. 100. Reeves, Nicholas: Ancient Egypt: The Great Discoveries. London, Thames and Hudson, 2000. 101. Reisner, George A.: A History of the Giza Necropolis I. Cambridge: Harvard University Press, 1942. 102. Reisner, George A.: A Provincial Cemetery of the Pyramid Age. Naga-ed-Der. Part III. Oxford, 1932. 103. Renfrew, Colin – Bahn, Paul: Régészet. Osiris, 1999. 104. Révai Nagy Lexikona (CD) 105. Richardson, Dan: Egypt. London, Rough Guides Ltd, 1996. 106. Romei, Francesca: A szobrászat az ókortól napjainkig. Donati Gindici Associati, 1996. 107. Sebes Tibor: Afrika. Budapest, Móra, 1980. 108. Shaw, Ian: Ancient Egyptian Materials and Technology. Cambridge, Cambridge University Press, 2000. 109. Shaw, Ian: Az ókori Egyiptom története. (s.l.), Gold Book, (s.a.) 110. Shaw, Ian – Nicholson, Paul: The Dictionary of Ancient Egypt. London, Harry N. Abrams Inc., 2002. 111. Siliotti, Alberto: Egyiptomi piramisok. (s.l.), Gabo, 1998. 112. Siliotti, Alberto: Királyok Völgye. (s.l.), Gabo, s.a. 113. Simpson, William Kelly: The Mastabas of Qar and Idu (2. kötet). Boston, Department of Egyptian and Ancient Near Eastern Art, Museum of Fine Arts Boston, 1976. 114. Székely András: Az ókori Kelet művészete. Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1983. 115. The Times atlasz régészet. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994. 116. Tolnai világtörténelem (CD)

8

117. tudás fája, A (25. sz.). (s.l.) Marshall Cavendish Magyarország fióktelep, 1999. 118. Vandenberg, Philipp: A fáraók Völgye. Budapest, K. u. K. Kiadó, 2004. 119. Varga Domokos: Ős napkelet. Budapest, Móra F. Könyvkiadó, 1979. 120. Varga Edith: Napkorong a fej alatt. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1998. 121. Várkonyi Nándor: Sziriat oszlopai. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1972. 122. Világtörténelmi enciklopédia. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1984. 123. Vogel, Günter–Angermann, Harmut: SH Atlasz: Biológia. Budapest et al., Springer-Verlag, 1992. 124. Watterson, Barbara: Egyiptomiak. (s.l.), Szukits Könyvkiadó, 2005. 125. Weeks, Kent R.: II. Ramszesz fiainak sírja. Debrecen, Gold Book Kft., (s.a.) 126. Wenig, St.: A nő az ókori Egyiptomban. Budapest, 1967. 127. Wilson, Hilary: A fáraók népe. Debrecen, Gold Book Kft., 1999. 128. Wilson, Hilary: Egyptian food and drink. Princes Risborough, Shire Publications, 2001. 129. Zamarovský, Vojtech: A felséges piramisok. Bratislava, Madách, 1981.

Cikkek
130. Alberge, Dayla: Tomb reveals Ancient Egypt's humiliating secret. The Times. (2003, júl. 28.) 131. Aref, Nevine El-: Elkab’s hidden treasure. Al-Ahram. No. 649. (2003, júl. 31–aug. 6.) 132. Brovarski, Edward: An Inventory List from „Covington’s Tomb” and Nomenclature for Furniture in the Old Kingdom. Studies in Honor of William Kelly Simpson. Vol. 1. (1996) pp 117–155. 133. Brown, Cardyn: Reserve head 4th dynasty (2589–2532 BC) W164. Inscriptions. Issue 3. (2000. ápr.) p 10. 134. Brown, Terry: Ancient Egyptian Medical Practices and Rites. Inscriptions. Issue 3. (2000. ápr.) pp 8–9. 135. Callou, Cecile – Samzun Anaïck – Alain Zivie: Archaeology: A lion found in the Egyptian tomb of Maïa. Nature 427 (2004. jan. 15.) pp 211–212. 136. Cockburn, A. (et. al): Autopsy of an Egyptian Mummy. Science 187. (1975) pp. 1155–1160 137. Davis, Whitney: Archaism and modernism in the Reliefs of Hesy-Ra. Ancient Egypt’s View of Its Past. (2004) 138. Deeb, C. (et al): Transmission Electron Microscopy (TEM) investigations of Ancient Egyptian cosmetic powders. Applied Physics A 79 (2004) pp 393–396. 139. Dodson, Aidan: Thutmosis III: Family Man. The Ostracon. Vol. 15. No. 2. (Summer-2004) pp 2–7. 140. Driesch, Angela – Dieter Kessler – Joris Peters: Mummified Baboons and other Primates from the Saitic-Ptolemaic. Animal Necropolis of Tuna el-Gebel, Middle Egypt. Documenta Archaelogiae. Part IV., pp 231-278. 141. Gaál Ernő: Az óegyiptomi borról. Ókor (2005. IV. évf. 3. szám), pp 69–77 142. Gabolde, Marc: La statue de Merymaât gouverneur de Djâroukha (Bologne K.S. 1813). BIFAO 94 (1994), pp 261–275 143. Glueck, Nelson: Clarence Stanley Fisher in Memoriam. Bulletin of the American Schools of Oriental Research, No. 83 (1941. okt.) pp 1–4 144. Goodridge, Wendy: Sir Henry Wellcome. Inscriptions. Issue 3. (2000. ápr.) pp 6–7 145. Guasch-Jané, Maria Rosa – Andrés-Lacueva, Cristina – Jáuregui, Olga – Lamuela-Raventós, Rosa M: Fist evidence of white wine in ancient Egypt from Tutankhamun’s tomb. Journal of Archeological Science xx. (2006) pp 1–6 146. Hawass, Zahi: „Thot is burning”. Al-Ahram Weekly. (1999. nov. 11–17), No. 455 147. Hayes, William C.: Kharga Oasis in Prehistory by G. Caton-Thompson. American Journal of Archaeology, Vol. 57, No. 2 (1953. ápr.), pp. 117–119 148. Hayes, William C.: Most Ancient Egypt: Chapter 1. The Formation of the Land. Journal of Near Eastern Studies, Vol. 23, No. 2. (1964, ápr.), pp 73–114. 149. Kasztovszky Zsolt: Hideg neutronokkal régiek nyomában. Élet és Tudomány. LIX. évf. 51–53. szám (2004, dec. 17.), pp 1626–1628. 150. Kitchen, K. A.: The Chronology of Ancient Egypt. World Archaeology. Vol. 23, No. 2, Chronologies. (Oct., 1991), pp 201–208. 151. Kraemer, Jr. Casper J.: A Greek Element in Egyptian Dancing. American Journal of Archaeology, Vol. 35, No. 2 (1931, ápr-jún.), pp 125–138. 152. Lowe, Brenda L.: The domestic Cat in Egyptian Tomb Paintings. The Ostracon. Vol. 16, No 1, (2004-05), pp 7-11. 153. Maas, P.: The Philinna Papyrus. Journal of Hellenic Studies. Vol. 62, 1942 (1942), pp. 33–38. 154. O’Connor, David: Political Systems and Archeological Data in Egypt: 2600–1780 B. C.. World Archaeology, Vol. 6, No. 1., Political Systems (1974, jún.), pp 15–38. 155. Petrie, W. M. Flinders: Athribis. British School of Archeology in Egypt. XIV (1908), pp 1–26 + 43 plates. 156. Strouhal Eugen: The Relation of Iufaa to Persons Found beside his Shaft-Tomb at Abusir. Archiv orientalní, vol. 70, No. 3, (2002), pp 403–411.

Egyéb
157. Rabehl, Silvia Maria: Das Grab des Amenemhet (Jmnjj) in Beni Hassan oder der Versuch einer Symbiose. (disszertáció). München, (s.n.), 2006. 158. Zolnai Zsolt: Töltött részecskék besugárzásával keltett kristályhibák szilíciumkarbidban. (Ph.D. tézisfüzet). MTA, 2005.

9

1
1 H3 SN: Sír az 1. dinasztiából, Narmer idejéből. BT: heluáni sír SN: Sír az 1. dinasztiából, Narmer idejéből. BT: heluáni sír SN: Sír az 1. dinasztiából, Szemerhet idejéből. BT: heluáni sír SN: 2. dinasztiabeli masztaba, amelyben két sztélét találtak, amelyeket Khnemet-Ptah hercegnőnek állítottak. BT: heluáni sír masztaba SN: 2. dinasztiabeli sír. Nefermerika sztéléjét találták meg ebben a sírban. BT: heluáni sír RT: Nefermerika sztéléje SN: 3. dinasztiabeli sír, amely kelet felé néz és 1232 m2-en terül el. A sír építéséhez régebbi sírokból hasznosítottak újra kődarabokat. Befejezetlen téglaburkolat borítja. BT: heluáni sír SZOKARHOTEP SÍRJA SN: Ebben a sírban találták meg Heken mennyezeti sztéléjét. BT: heluáni sír RT: Heken sztéléje

40 H3

150 H5

175 H8

246 H8

287 H6

359 H3 381 H8

400 ÉV SZTÉLÉ UF: 400-year stela (ang.) SN: I Széthi tiszteletére készült ez a sztélé fia, II. Ramszesz által, amelyet Tanisznál, Tell el-Daba’a-tól északra találtak meg. BT: taniszi sztélé 400-YEAR STELA (ang.) 505 H4 400 ÉV SZTÉLÉ

SN: Sír a 2. dinasztiából, Ninutjer idejéből. BT: heluáni sír SN: Sír az 1. dinasztiából, Neithhotep idejéből. BT: heluáni sír SN: 2. dnasztiabeli sír. Itt találták meg Nisu-heqet sztéléjét. (64;
27)

728 H5

946 H8

BT: heluáni sír RT: Nisu-heqet sztéléje 1241 H9 SN: Sír a 2. dinasztiából, Heluánból. Sat-Ba sztéléjét találták meg ebben a sírban. BT: heluáni sír SN: Sír az 1. dinasztiából, Dun idejéből. BT: heluáni sír SN: Sír a 0. dinasztiából, Ka1 idejéből. BT: heluáni sír SN: Sír a 0. dinasztiából, Ka1 idejéből. BT: heluáni sír

1380 H2

1627 H2

1651 H2

2146E (64; 11) (137; 86) SN: 2. dinasztiabeli szakkarai sír. Itt találták meg Szehenefer hercegnő sztéléjét. BT: szakkarai sír RT: Szehenefer sztéléje

10

A
AA (óei.) AAH ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 2. AAHEPERKARÉNEFER AA-CHEPER-KA-RA-NEFER (ang.)

AAT-KŐ SN: Drágakő, amelyből edényeket, berakott díszítéseket és kisebb szobrokat készítettek. BT: drágakő AAUSERRE (spa.) AAUSZERRÉ APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542) APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542) APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542) APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542)

AAUSZERRÉ APÓPHISZ AA-WESER-RA (ang.) AB IB ABACUS

UF: Aah-te-Huti (ang.) Iah1 SN: Holdisten. Thot1 egy megnyilvánulása íbisz alakban. BT: holdisten THUTMÓZISZ, I. (i.e. 1493-1481) (i.e. 1525-

NYOLCOLDALÚ OSZLOP ÉBENFA ÉBENFA ÉBENFA

AAHEPERKARÉ 1512)

ABANOS (ro.)

ABANOZ (alb., haw.) ABANOZ AĞACI (tör.) ABATO

AAHEPERKARÉNEFER UF: Aa-cheper-ka-ra-nefer (ang.) SN: Hepuszeneb egyik fia a 18. dinasztiában. Főpap II. Thutmózisz halotti templomában. BT: főpap Hepuszeneb hozzátartozói AAHEPERURÉ AMENHOTEP, II. (i.e. 1450–1412) (spa.) AAHOTEPRÉ AHHOTEP, I–II. AAHETEPRE (ang.) AAHOTEP I–II (ang.)

UF: Ozirisz szentélye SN: Ozirisz tiltott szentélye volt, amely a Szenom szigeten helyezkedett el. BT: szentély RT: Szenom

AAHOTEPRÉ UF: Aahetepre (ang.) BT: dinasztia, 16. (i.e. 1663–1570) hükszósz fáraó AAH-TE-HUTI (ang.) AA-KENEN-RA (ang.) AAKENENRÉ AAKHEPERKARE (ang.) 1493–1481) AAH APÓPHISZ, II. THUTMÓZISZ, I. (i.e. 1525–1512) (i.e.

ABAU (ang., ném. spa.) SN: A lovasság írnoka a 20. dinasztiában. BT: írnok RT: Abau sírja ABAU SÍRJA UF: TT351PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Abau (ang., ném., spa.) ABBOTT PAPIRUSZ (BM: BM10221) SN: Kb. i.e. 1100 körül hat meggyalázott fáraósír kivizsgálására felállított különleges bizottság jelentése a ramesszida korból. BT: jegyzőkönyv papirusz ABDALLA, ALY OMAR ALY BT: egyiptomi egyiptológus AD: aly_omar@frcu.eun.eg ABDALLAH NIRQI SN: A település i.u. 4–13. századig állt fenn. Története felosztható egy korai időszakra, amikor a település gyéren elhelyezkedő lekerekített sarkú házakból állt, amelyek a késő antik korban használt eszközökkel voltak felszerelve. Egy virágkorra (i.sz. 550–1050), amikor a lakosok száma jelentősen megnőtt, és a hanyatlás időszakára (i.sz. 1050– 1300), amikor jelentős talajszint-emeléssel építették újjá a Citadella területén a romba dőlt épületek egy részét. Ma Abdallah Nirqit több méter magas víz fedi. BT: település RT: abdallah nirqi ásatás abdallah nirqi ház abdallah nirqi sír abdallah nirqi temető ABDALLAH NIRQI ÁSATÁS (1964. aug. 27–okt.5.) SN: Az Egyptian Antiquities Organisation 1964-ben felajánlotta a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének, hogy az Asszuáni Gát építése miatt víz alá kerülő területek egyikén az Abu Szimbeltől 4 km-rel északra fekvő Abdallah Nirqiben ásatást folytasson. Az expedíciót Castiglione László vezette. A város feltárását Barkóczi László, Salamon Ágnes, a temetőét Kákosy László, Varga Edith, Hajnóczy Gyula – végezte. A rendelkezésre álló rövid idő miatt csak viszonylag kis részét sikerült mindezeknek feltárni. A budapesti Szépművészeti Múzeumba került az itt végzett ásatás leletanyaga. BT: ásatás núbiai-magyar expedíció ABDALLAH NIRQI HÁZ SN: Az első épületeket i.sz. 4. sz. vége felé emelték és a 13. században néptelenedtek el. A korai időszakban lekerekített sarkú házak voltak jellemzők, a virágkorban a kupolás épületek. BT: ház RT: Abdallah Nirqi

APÓPHISZ, II.

AAMON UF: A-amun (ang.) SN: Amenemheb8 és Iszumut fia a 20. dinasztiában. BT: Amenemheb8 hozzátartozói NT: Aamon hozzátartozói AAMON HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Amenemheb8. Anyja: Iszumut. Felesége: Hathor3. BT: Aamon NT: Amenemheb8 (ang., fr., ném., spa.) Hathor3 (ang.) Iszumut AAMTJU AHMOSE (ang.) A-AMUN (ang.) AAMON AMENTHU (ang.)

AANAKHT SN: Egy szakkarai domborműtöredéken (JE 4872) olvasható a neve.(1; 165) BT: szolga RT: dombormű (KEM: JE 4872) AANETJERIRE (ang.) AANETJERIRÉ AANETJERIRÉ UF: Aanetjerire (ang.) BT: dinasztia, 16. (i.e. 1663–1570) hükszósz fáraó AANTJU AHMOSE (spa.) AAOUSIRRE (spa.) AAQENENRE (spa.) AA-QENEN-RÊ (ném.) AAQNENRE (spa.) AMENTHU (ang.) APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542) APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542) APÓPHISZ, II. APÓPHISZ, II. APÓPHISZ, II. APÓPHISZ, II.

AAOUSIRREAPOPHIS (spa.)

AAQNENREAPHOPHIS (spa.)

A’AT (ang.) SN: III. Amenemhet egyik felesége a 12. dinasztiában. BT: Amenemhet, III. hozzátartozói főfeleség AATI (óei.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 6.

11

ABDALLAH NIRQI SÍR SN: A K-NY tájolású, nagy kövekből kialakított, többnyire téglalap alakú síremlékeket vastag, fehér mésszel vonták be és tetejükön némely esetben kivehető volt egy vésett kereszt. Általában padok övezték. Magukat a halottakat vászonba tekerve helyezték el a sírgödörben, amelynek nyugati oldalán néha kis fülkét alakítottak ki. Edényt állítottak bele. Ugyanazon sírban több temetkezés is elképzelhető volt. RT: Abdallah Nirqi abdallah nirqi temető ABDALLAH NIRQI TEMETŐ SN: A temető sírépítményeinek mintegy ötödét sikerült feltárni, magát a sírkamrát azonban csak 7 sír esetében. Az itt talált valamennyi tárgyat Magyarországnak ajándékozta az Egyiptomi Köztársaság. A budapesti Szépművészeti Múzeumban megtekinthetők. BT: nekropolisz RT: Abdallah Nirqi abdallah nirqi sír ABDERRASUL, AHMED SN: El-kurnai fellah, aki szerény jövedelmét illegális ásatásokon szerzett kincsek eladásával egészítette ki. 1881. februárjában megtalálta a 21. dinasztiabeli papok által elrejtett 36 fáraó múmiáját, amelyeken még rajta voltak a királyi ékszereik. Mustafa Aga Ejeat konzult bízta meg a kincsek eladásával, aki Angliát, Belgiumot és Oroszországot képviselte. Hamarosan azonban Gaston Maspero megállította őket. BT: sírrabló ABDJU (óei.) ABDU1 ABÜDOSZ (gör.)

mágikus gemmákon, melyek egy kakasfejű kígyólábú lényt ábrázolnak, és az Iaó Abraszax feliratot viselik. (53;
275)

BT: absztrakt isten ÁBRÁZOLÁS SN: A 4. dinasztiától kezdődőden az elhunytat foglalkozásának megfelelő ruhában és kellékekkel ábrázolták. A királyi hercegek és magas tisztségviselők szívesen ábrázoltatták magukat írnokként. BT: festészet szobrászat NT: Ankhmahor sírjának ábrázolásai csillagászati ábrázolás falfestmény macskaábrázolás vádi magharai ábrázolás ABSZOLÚT KORMEGHATÁROZÁS SN: A kőzetekben található radioaktív elemek segítségével történő kormeghatározás, mely különféle módszerekkel történhet. A módszer alapjául a radioaktív elemek lebomlási ideje szolgál. Az egyes elemek más-más felezési idővel alakulnak át stabil elemmé. A felezési idő az az időtartam, amely alatt a radioaktív anyag fele stabil állapotúvá alakul. A radiokatív és a stabil anyag arányából következtetni lehet az anyag korára. BT: kormeghatározás NT: izotópos kormeghatározás kálium-argon módszer radioizotópos kormeghatározás radiokarbonos kormeghatározás urán-módszer ABSZOLÚT KRONOLÓGIA SN: Konkrét időpontokhoz rendeli a leletek, történések idejét. BT: kronológia ABSZTRAKT ISTEN BT: isten NT: Abraszax ABT (óei.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 8. ABU (óei.) ELEPHANTINÉ (gör.) ABU EL-HOL (ar.) GIZEHI SZFINX ABU GHURAB (ang.) ABU GORÁB ABU GORÁB UF: Abu Ghurab (ang.) Abu Gurab (len.) BT: település RT: Neuszerré naptemploma ABU GORÁBI NAPTEMPLOM ABU GURAB (LEN.) ABU-KIR ABU MARKUB (ar.) KANOPOSZ PAPUCSCSŐRŰ GÓLYA NEUSZERRÉ NAPTEMPLOMA ABU GORÁB

SN: Inettel együtt emlegetik a barátság isteneként. A két teknős, melyek a millió év ívének két oldalán úsznak. Az évmilliók csónakja képviseli a ka-t, mint számtalan inkarnáción keresztül vándorol a tökéletesedéshez vezető úton. A vezetők a jó barátok, akikkel útja során találkozik, és akik megkönnyítik útját. BT: teknős-isten ABÜDOSZ (gör.) ABÜDOSZ (gör.) ABÜDOSZ (gör.)

ABDU2 (óei.) ABDZSU (óei.) ABEDJOU (óei.) ABET

SN: A Középbirodalom koporsófelirataiban fordul elő ez a tárgy, ami rudat mintáz. BT: tárgy

ABHANDLUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS KAIRO (1958–) UF: ADAIK (röv.) SN: Glückstaldtban indult ez a folyóirat 1958-ban. BT: egyiptológiai folyóirat ABIDO (ol.) ABÜDOSZ (gör.) ABÜDOSZ (gör.) ABÜDOSZI KIRÁLYLISTA ABIDOSZ (gör.) ABIDWA ABIES (lat.)

ABIDOSZI KIRÁLYTÁBLA ABÜDOSZ (gör.)

JEGENYEFENYŐ KILIKIAI JEGENYEFENYŐ KILIKIAI JEGENYEFENYŐ

ABIES CILICIA (lat.) (134; 9) ABIES CILICICA (lat.) ABISAI (bib.) AB NIAU (óei.) IBSA (óei.)

ABU’N-NAGAI NEKRPOLISZ SN: A 18. dinasztia idején kezdett fontossá válni. Itt hantolták el azokat a thébai fejedelmeket, akik elűzték a hükszószokat. A völgyben Abu’n-Naga sírjait fosztották ki a legtöbbször. BT: nekropolisz ABU RAWASH (ang.) ABU ROÁS ABU RAUWASH (ang.) ABU ROÁS ABU ROAS UF: Abu Rauwash (ang.) Abu Rawash (ang.) Abú Roaš (szl.) Abu Roash (ang.) SN: Itt található Dzsedefré befejezetlen piramisa. BT: település RT: abu roasi hajó Dzsedefré piramisa ABÚ ROAŠ (szl.) ABU ROAS ABU ROASH (ang.) ABU ROAS ABU ROASI HAJÓ SN: 2 hajót találtak Abu Roasban az M jelzésű hegynél. BT: hajó ABU SHAR EL-QIBLI (ar.) MÜOSZ HORMOSZ (gör.)

KECSKESZARV ABORTUSZ

ABORTION (ang.) (99; 18)

ABORTUSZ UF: abortion (ang.) (99; 18) SN: A terhesség természetes vagy mesterséges úton való megszakítása. Deir el-Medinéből írásos bizonyíték maradt fenn egy abortuszról. (99; 18) BT: nőgyógyászat RT: terhesség ABRASZAX SN: A római kori Alexandriában absztrakt, gnosztikus körökben kedvelt istenség, aki nevének számértéke 365, így az idő és a 365 ég uraként tisztelték. Neve sokszor feltűnik

12

A puszta és egy csatorna közé ékelve nagyon keskeny földszalagon feküdt. Ramszesz fáraó sziklatemplomai. Az oszlopokat újjáépítették vagy agyagból készült téglákkal pótolták ki. 1973 elején ketten egy olyan sírkamrára leltek. piramisa Szahuré piramisa RT: Abu Szír dinasztia.) Dzsedu Ozirisz háza Peruziri (óei.) Djedu (ang.) Abdu2 (óei.) Abdzsu (óei.) Abidwa Abot Abydos (ang. BT: abu szimbeli templom Ramszesz. Az asszuáni gát építése miatt 64 méterrel magasabbra kellett helyezni az egész épületegyüttest. Ennek bejárata előtt 10 méteres kőszobrok vannak. II. Hét év sem telt el. 1963-1972-ig tartott. hogyan mutat be a királyi pár áldozatot különféle istenségeknek. egy nagy erejű földrengés rázta meg Núbiát. A kőtömbök egyenként 20-30 tonnát nyomtak. 13. BT: sírrablás ABÜDOSZ UF: Abdju (óei. 55 m mélyen vájták sziklába. ezért vált zarándokhellyé. Itt sikerült 1907–1908-ban Ranúzer király templomát kiásatni Borchardtnak. BT: Abu szimbeli kis templom Hathor1-oszlop ABU SZIMBELI NAGY TEMPLOM SN: A 35 m széles 30 méter magas homlokzata előtt van II. amelytől a feje. 4 a fáraót. Az 1. Néhány falat újra véstek. Egy olyan tervrajzot készítettek. de II. 5. valamint a fáraó figurái is elpusztultak. II. leszúrja és széttapossa a líbiaiakat.5 m-es vállszélességgel.) Araba. és 2.) Buzirisz (gör.. A derekánál egy repedés keletkezett.e. sziklatemplomai ABU SZÍR UF: Abusir Busiris (ang. kettő a feleségét ábrázolja. hogy új helyén eredeti állapotában tudják újraépíteni a templomot.ABUSIR ABU SZÍR ABU SZIMBEL UF: Ipszambul SN: Maga a város egy fával sűrűn benőtt apró völgyben helyezkedik el Asszuántól délre 280 km-rel a Nílus nyugati partján az első és a második zuhatag között Vallási központ volt 3200 évvel ezelőtt. Ramszesz két sziklatemplomot faragtatott a 100 m magas hegyoldalba. John Lewis (1784–1817) ABU SZIMBELI NAGY TEMPLOM DOMBORMŰVEI SN: A király diadalmas hadjáratait idézik. Ramszesz megostromol egy szíriai erősséget. aki Alsóés Felső-Egyiptomot egyesítette.) SN: Város Felső-Egyiptomban. s elváltak a mennyezettől. hogy ezeket a hatalmas tömböket valaha is megmozgatták. a núbiai foglyok sorát kíséri. piramisa Neuszerré piramisa Noferefré piramisa Noferirkaré. amelynek a tartalma túlszárnyalta mind az 5000 addig feltárt sírt. kinek hegyesen végződő köténye az arab hajósok előtt rozsmérőhöz látszott hasonlatosnak. s egyben kultuszközpontja Ozirisz istennek. Egyik kiváló tulajdonsága volt. A baloldali haránt irányú teremben Ízisz1 és Hathor1 koronázza meg Nefertarit.). Ramszesz felszentelte Abu Szimbelt. hogy egy fáraó sírját találták meg. Ozirisz fejét állítólag itt temették el. sz. amin a templomok minden kőtömbjét feltüntették. amelyet végül is megvalósítottak. a déli oldalon II. Nefertarinak építtette. gör. BT: főváros RT: Abu Szíri isten Abu Szíri piramis Abu Szíri sír ABU SZÍRI ISTEN BT: helyi isten NT: Andjety (ang.(ar. A túlságosan könnyen omló homokkő darabokat szintetikus gyanta beinjekciózásával erősítették meg.) Abido (ol. a felsőtestével együtt levált a szoborról és a földre hullott.) Buszirisz (gör. Aranykora a Középbirodalom idejére esett. BT: Abu szimbeli kis templom dombormű ABU SZIMBELI KIS TEMPLOM HATHOR1 OSZLOPAI SN: A csarnokban lévő meglehetősen kezdetlegesen faragott Hathor1 fejekben végződő oszlopok.) ABU SZÍRI PIRAMIS UF: abuszíri piramis BT: piramis NT: Hentkáwesz. II. BT: város RT: Abu szimbeli kis templom Abu szimbeli nagy templom ABU SZIMBELI KIS TEMPLOM UF: Nefertari temploma SN: II. Számszerűen 6 db. II.) Per-Uziri (óei. Mai neve az egyik sziklán féldomborműben ábrázolt egyiptomi férfitól ered. A falakat többek közt a kádesi csata és a szíriai háborúk jelenetei ékesítik (i. A damiette-i ág nyugati partján fekszik. Ramszesz Hathor1 istennőnek és feleségének. Azt állították. BT: abu szimbeli templom Ramszesz. ill. festettek. el.) Ebot Tjen (óei. A templomot Amonnak. alsó-egyiptomi nomosz fővárosa volt. amíg ezt sikerült 1036 darabban lebontani és újra felépíteni. sziklatemplomai NT: abu szimbeli kis templom domborművei abu szimbeli kis templom Hathor1 oszlopai RT: abu szimbeli nagy templom ABU SZIMBELI KIS TEMPLOM DOMBORMŰVEI SN: Azt ábrázolják. A templom áthelyezésének ezt a tervét. Ezért nevezzük Abu Szimbelnek. Egyetlen sziklából faragták ki mindkettőt. A templomon belül a oszlopok is megrepedtek.) Abedjou (óei. piramisai ABUSZÍRI PIRAMIS ABU SZÍRI PIRAMIS ABU SZÍRI SÍR BT: sír NT: Fetekti masztabája Iufaa sírja Kaaper2 masztabája Ptahsepszesz1 masztabája ABU SZÍRI SÍRRABLÁS (1973) SN: Hét hónap alatt mintegy 5000 sírt raboltak ki az Abu Szíri hegység lábánál pamutgyári munkások.) Abidosz (gör. ill. hogy II. dinasztia királyainak temetkezési helye a mai Arabat el-Madfune mellett. hogy Egyiptom egyik legegészségesebb városának 13 . A kereszténység korában ugyanis belepte a homok.) SN: A 9. egyenként 20 méteres ülő alakja 7. BT: sziklatemplom templom NT: Abu szimbeli kis templom Abu szimbeli nagy templom RT: Ramszesz. sziklatemplomai NT: abu szimbeli nagy templom domborművei RT: abu szimbeli kis templom Burkhardt. 1813-ban bukkant elő. Itt született Ménész. Ramszesz kettétört szobra továbbra is ott hevert. Ramszesz négy gigantikus. Az északi oldalon a hettiták ellen vívott kádesi csata előkészülete és az ütközet menete látható. A nagy templom homlokzatánál lévő egyik óriási Ramszesz-szobor megrongálódott ennek során. A következő két teremben vallási jelenetek ábrázolásai találhatók. Ré-Harahtinak szentelték. a szétvágáskor a tömböket számokkal megjelölték. „rozs-atyának” II. amikor John Lewis Burckhardt újra felfedezte. Ezen a szent helyen gyakran hagytak hátra sztélét vagy jelképes sírt. I. a svédek dolgozták ki. A kupola kivételével nem lehet nyomát látni annak. BT: Abu szimbeli nagy templom dombormű ABU SZIMBELI TEMPLOM SN: II.

) ACCIPITRINAE (lat. I. SN: I. Memnon-temploma Széthi. a Földet. Méretük 18-tól 27 méterig változott és sártéglából vontak köréjük burkolatot. feb. dinasztiára datálták.) abüdoszi királytemető B abüdoszi királytemető U ABÜDOSZI KIRÁLYTEMETŐ B UF: Abydos Cemetery B (ang. Dareiosz fia és I. BT: város RT: abüdoszi ásatás abüdoszi hüpokephal abüdoszi királylista abüdoszi királytemető abüdoszi sír abüdoszi piramis abüdoszi templom felső-egyiptomi nomosz. Xerxész testvére.) ABÜDOSZI HAJÓ ABÜDOSZI KIRÁLYTEMETŐ B AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA KARVALY VÁGÓMADÁRFÉLE VÁGÓMADÁR-ALAKÚ GAZDASÁGI SZÖVEG HÉJAALAKÚ ABYDOS BOAT (ang. 2. 2. BT: abüdoszi hüpokephal bronz hüpokephal RT: G50B ABÜDOSZI KIRÁLYLISTA UF: abidoszi királytábla BT: királylista NT: abüdoszi királylista. 28) ACCIPITER NISUS (lat. ABÜDOSZI TEMPLOM BT: templom NT: Hentamentiu temploma Ramszesz. David Bourke (1938. piramisa ABÜDOSZI SÍR SN: A sírok a külső falakig érnek.) ACACIA ARABICA (lat. 5–) ABÜDOSZI HÜPOKEPHAL SN: Petrie abüdoszi ásatásai során került elő 3 db bronz hüpokephal a 30.) ABÜDOSZI KIRÁLYLISTA.) ACACIA VERA (lat. akik tisztelték Oziriszt vagy templomot állítottak neki. dinasztia korából került elő Petrie abüdoszi ásatásaikor a G50B jelzésű sírból.) ACE (röv. I.) SN: 12 hajóból álló flottát fedeztek fel Umm el-Qaabtól 2kmre északra amerikai régészek az ausztrál David O’Connor vezetésével 1991-ben. abüdoszi királylista. ABÜDOSZI Múzeum ABÜDOSZI HAJÓ UF: Abydos boat (ang. valószínűleg azokat.) SN: Umm el-Qaab-tól északra fekszik.766) abüdoszi hüpokephal (KEM: 10691) ABÜDOSZI HÜPOKEPHAL (BM: 37330) SN: Abüdoszban talált rá Flinders Petrie a 30. Széthi ünnepi templomában a Királyok Folyosójának jobb oldali falán olvasható. Ka1.) AUSZTRÁL EGYIPTOLÓGIAI KÖZPONT ACHAJMENÉSZ (– i. I. ünnepi templomának domborművei ABÜDOSZI KIRÁLYTEMETŐ SN: Itt egyaránt találhatunk nyerstéglából és kőből épült síremlékeket. 8. ahol az elmúlt 14 évben francia régészcsoport kutat a Centre National des Recherche Scientific megbízásából Alain Zivie vezetésével. BT: fahajó RT: O’Connor. amely ma a British Múzeumban van.) ACACIA NILOTICA (lat. mintegy 76 uralkodó nevét. BT: abüdoszi hüpokephal bronz hüpokephal RT: G50D ABÜDOSZI HÜPOKEPHAL (KEM: 10691) SN: A 30. A hajókat az uralkodó a túlvilágon is szándékozta használni. Ménész idejére. Ramszesz templomai találhatók itt. amely Ménésztől kezdve néhány név kihagyásával felsorolja I.e. ezekkel együtt összesen 14 található Abüdoszban. Iri-Hór. Ma a Bosztoni Szépművészeti Múzeumban lehet megtekinteni. Az egyikben talált agyagedényekből korukat az 1. A sírkamrák fölé emelt egyszerű lépcsőzetes építmények jelképezik a teremtés első lépcsőjét. BT: abüdoszi királylista ABÜDOSZI KIRÁLYLISTA. melyet elhagyva a fáraó újjászületik.) ACCIPITRIDAE (lat.) (99. ABÜDOSZI ÁSATÁS BT: ásatás NT: Dreyer abüdoszi ásatásai (1977) Mariette abüdoszi ásatásai Pennsylvaniai Régészeti és Antropológiai ásatásai Petrie abüdoszi ásatásai RT: Abüdosz (gör. Szentélyei híresek. BT: abüdoszi királytemető ABÜDOSZI KIRÁLYTEMETŐ U BT: abüdoszi királytemető ABÜDOSZI PIRAMIS BT: piramis NT: Jahmesz.) BT: abüdoszi királylista Királyok Folyosója Széthi. I.) ACCOUNTING TEXT (ang.. spa. dinasztia korából. Széthi elődeit. I. Széthi és II. 1.) ABYDOS CEMETERY B (ang. BT: abüdoszi hüpokephal bronz hüpokephal RT: G50C ABÜDOSZI HÜPOKEPHAL (BSZM: 02. abüdoszi temploma ABWAB EL-QOTAT SN: Egy szakkarai település. Ramszesz abüdoszi Memnon-templomában a két hüposztül-csarnokot körülvevő helyiségek egyikében találták meg. Itt találhatóak Narmer. BT: sír NT: Dun sírja Dzser sírja Dzset sírja G50B G50C G50D Iri-Hór sírja Ka1 sírja Ménész sírja Merietneith sírja Merimaat3 sírja Narmer sírja Ozireion Szemerhet sírja ABÜDOSZI OZIRISZ-TEMPLOM TEMPLOMA SZÉTHI. akinek uralkodása alatt Egyiptom helytartója volt. 14 . Ma a British Múzeumban található. homlokzatuk dőlt.) ACCIPITRIFORMES (lat. 462) SN: I. Ma a Kairói Egyiptomi Múzeumban látható. RT: Abüdosz (gör. valamint Ménész udvaroncainak sírjai. Az itteni síremlékek oldalainak alapjai merőlegesek egymásra. BT: település ABYDOS ABÜDOSZ (gör. dinasztia korabeli hüpokephalra a G50C jelzésű sírban.766) SN: 30. SN: II. BT: királyi nekropolisz NT: Umm el-Qaab (ang. II. BT: hüpokephal NT: abüdoszi hüpokephal (BM: 37330) abüdoszi hüpokephal (BSZM: 02.ismerték. 1. dinasztiabeli abüdoszi hüpokephal.) ACACIA (ang. amelyet Flinders Petrie talált meg a G50D jelzésű sírban. A hajók fából készültek és sárgára voltak festve kívülről.) ACACIA DU NIL (fr.

Magassága: 26cm. BT: háború RT: Antóniusz..) ADAMS.) ACH-BIT ACHET-ATON ACHMIM. spa. ném.) SN: A faanyagok megmunkálásával foglalkoztak a fatörzsek hasábokra darabolásától kezdve a késztermék elkészítéséig.) SN: A világi és a vallási adminisztráció külön zajlott a provinciákban. barátainak nagyobbik része az ellenség oldalára állt át.upenn.) achates (lat. spa.u. Antóniusz egyedül maradt.) ACTINOBACTERIDAE (lat. Fából készült modell Meketré sírjából a 11. különböző színezésű.) AKHMIM (ang.: 606-257-2840 ADAMS.e. University of Kentucky.) ABHANDLUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS KAIRO (1958–) ADALÉKANYAG BT: anyag NT: élesztő SN: Az adót az adószedők mérték fel. Antóniuszt azonban legyőzték. Lelőhelye Egyiptomban Vádi Abu Gerida.) BT: felügyelő NT: Amenhotep12 (ang.) akhát SN: A kvarc kriptokristályos változata.e. 19) Kleopátra..) ACIPENSERINI (lat.) Pakharu (ang. BT: szembetegség RT: adit elleni gyógyszer ACHATES (lat. 393–380) (i. hozzátartozói helytartó ACHAMENERAU (ném. Áttetsző. 13f) BT: mesterség NT: faesztergályos Huja6 RT: ácsmunka ácsok felügyelője ÁCSMUNKA BT: munka NT: fűrészelés illesztés ÁCSMŰHELY MODELL BT: modell NT: ácsműhely modell (KEM: JE 46722) ÁCSMŰHELY MODELL (KEM: JE 46722) SN: A New York-i Metropolitan Múzeum 1919–1920-as expedíciója során került elő.) MA ADIT UF: adet SN: Szembetegség. 31) SN: A görögországi Actiumnál ütközött meg Augusztusz és Antóniusz hajóhada. só és tömjén keverékét tették a szem belsejébe.) ACTINOPTERYGII (lat. spa.) UF: Achat (ném. 16) BT: szöveg NT: adóirat Boulaq 18 papirusz (KEM: CG 58069) Lahún papirusz (PM: UC32189) Lahún papirusz (PM: UC 32194) ADMINISZTRÁTOR UF: Verwalter (ném.) ACTINOBACTERIA (lat. ½ adag fekete szemfestéket. BT: amerikai egyiptológus AD: Dept. A fatörzset hosszában fűrészelték kisebb darabokra. of Anthropology.) ACTINOPTERI (lat. Szövetségeseinek..e. pelikántrágya. Markusz (i.e. 83–30) Augusztusz (i. BT: kvarc RT: Vádi Abu Gerida ACHÁT AKHET ATON (óei. spa.) UF: Epsilon Canis Majoris (lat. amely a hasábok görbülését idézte elő. ELACHMIN ACHORIS (své. of Anthropology.) Amenkhau (ang.) ACTINOMYCETALES (lat. University of Pennsylvania Museum 33rd & Spruce Streets Philadelphia PA 19104 USA Tel. I. 2. 14) (1. hosszúsága 93 cm. BT: amerikai egyiptológus AD: Dept.) ACHAT (ném. Antóniusz Kleopátrának ajánlotta fel Róma ázsiai hadjáratainak gyümölcsét.) SZÖVEG ADMINISTRATIVE RECORD (ang.) BT: Nagy Kutya ADET ADIT FRÖHLICH SZINDRÓADIPOSOGENITAL DYSTROPHY (lat.e..) ADZSIB (i.e. Philophator (i. 16) SZÖVEG ADMINISZTRÁCIÓ UF: administration (ang. 2787–2767) (i. VII.) ACHÁT ACHÁT AKHAMENRU (ang. MATTHEW DOUGLAS BT: amerikai egyiptológus AD: mdadams@sas.)(154. WILLIAM Y.edu Egyptian Section. University of Kentucky. Lexington KY 40506 Tel.) ÁCS AKHMIM (ang.BT: Dareiosz.: 215-573-9274 Fax: 215-898-0657 ADAMS.: 606-257-2840 ADARA (ar. NETTIE K.e. 51–30) ADAIK (röv. (154. ¾ keselyűtojást finoman szét kellett dörzsölni.) HAKÓRISZ (i.) administrative record (ang. Lexington KY 40506 Tel. 30–i. flottáját megsemmisítették. (64. 2939–2892) ADMINISZTRÁCIÓ ADMINISZTRÁCIÓS ADMINISZTRÁCIÓS ADMINISTRATION (ang.) ADÓ IPUWER INTELMEI SUGARASÚSZÓJÚ HAL ACTIUMI CSATA (i. 16) BT: közigazgatás NT: regionális adminisztráció vallási adminisztráció világi adminisztráció ADMINISZTRÁCIÓS SZÖVEG UF: administrative document (ang.) SUGÁRBAKTÉRIUM SUGÁRBAKTÉRIUMFÉLE SUGÁRGOMBA SUGARASÚSZÓJÚ HAL ADIT ELLENI GYÓGYSZER SN: Többféle gyógyszer is volt rá: 1. s a szem felületére tenni.) BT: mesterség NT: Amenemhet3 Amenmesz8 Dzsehuti4 főadminisztrátor Neferszekheru2 ADMINITIONS OF IPUWER (ang.)(154. BT: gyógyszer RT: adit ADJIB (ang.. RT: adóirat adószedő ADÓIRAT BT: adminisztrációs szöveg RT: adó ADOPTÁCIÓ ÖRÖKBEFOGADÁS 15 . szélessége 52 cm. BT: Meketré halotti tárgyai ácsműhely modell ÁCSOK FELÜGYELŐJE UF: overseer of carpenters (ang.e. dinasztiából.) UF: carpenter (ang. 393–381) TOK ALAKÚ AKHMIM (ang.) ADMINISTRATIVE DOCUMENT (ang.

fején és lábán is láthatóak csíkozások. trachit.e. és lábbal dagasztották. 7) Felis silvestris libyca (lat. krokodilt. evőedényként használták.) KHALKOLITIKUM (i. 7) AFRIKAI ELEFÁNT UF: Loxodonta africana (lat. szienit.e. akinek tudományossága és lelkiismeretessége a források használatában a legnagyobb elismerést érdemli. 3000–2840) (150. BT: baktérium AES RÉZ AESWA ANCIENT EGYPT SOCIETY OF WESTERN AUSTRALIA AETHIOPIA ETIÓPIA APÓPHISZ. porfir stb. lat.) AFRICANUS.) (152. nedvesen zsíros tapintású anyag. 3. dinasztia korából származik. (152. 1.) sivatagi macska AFRIKAI VADMACSKA 16 .) (152. 7) Ezt a fajt háziasították meg. királya.) Atyt (tr. BT: történetíró AFRICAN WILD CAT (ang.) SN: Az anyagot először megtisztították a kövektől. BT: mesterség NT: Nefermenu1 (ang. sz. mely vizet felvéve képlékeny.e. I–III. (i. Közvetlenül a halott arca előtt hevert. majd vízzel gyúrták össze.) RT: adó adóirat ADRIANOPELRÖTT (své. formálható lesz. aki teljes kivonatát adja Manethón nagy történeti munkájának. A megfelelő forma AEROB BAKTÉRIUM SN: Olyan baktériumok. teste és lábai arányukban véve hosszabbak. Alakját kiszáradás után is megtartja és kiégetve összetartó.) Uszaphaisz SN: Az 1. 2787–2767) (i.e. 3150–2925) (i.) Anedzsib Anendjib (ang.) ADVISOR (ang. kőszerű anyaggá lesz. 7) Felis libyca (lat.) ÜLEDÉKES KŐZET BRECCSA AFZETTINGSGESTEENTE (hol.) AFRODIZIÁKUM UF: ajzószer SN: Nemi vágyat. mint a csausz esetében.) SN: Az őskorban csak kézzel készítették. 310) (i. JULIUS SN: Az első író.) ÓKORI EGYIPTOM ANCIENT EGYPT AND THE EAST (1914–1935) ÉGISZ KESELYŰFÉLE ÓKORI EGYIPTOM ÓKORI EGYIPTOM ÓKORI EGYIPTOM UF: ATwt (tr. mely vízzel többé fel nem áztatható. BT: agyagtárgy baba AGYAGEDÉNY (PM: UC 16092) SN: Az 1702-es számú tarkhani sírban találták. 2939–2892) UF: Adjib (ang. a 0.e. BT: felső-egyiptomi agyagedény óbirodalmi agyagedény RT: Tarkhani sír 694 AGYAGEDÉNY UF: clay vessel (ang. I. dinasztia 5.96) ÖRÖKBEFOGADÁSI PAPIRUSZ ADÓSZEDŐ SN: Begyűjtés előtt az adószedők felmérték egy-egy földdarab termését.) AEE (röv.e.) ÆGYPTEN (dán) AEGYPTUS (lat.sz. farka.) Adżib (len. hogy egyenletesen puha legyen.) KÁPOLNA TANÁCSOS FEJSZEFEJ FEJSZE ADZSIB (i.e.e. amelyek csak oxigén jelenlétében tudnak megélni. amelyek a 18.-ban Nicopolisz püspöke. 3100–2890) (110. vagy a korai 1.) AGGLOMERATE (ang.) (AM: 1945. majmot. AFOFIS I–III (spa. BT: vadmacska AFRODITOPOLIS (ol. spa.) mállásakor keletkező finom szemcséjű.) AGGLOMERÁTUM ÁGY BRECCSA ADZSIB (i.) ADZE (ang.) AE (röv.) Anedjib (ang. a farka végén a fekete-fehér csíkozás halványabb.) APHRODITOPOLISZ (gör. BT: felső-egyiptomi agyagedény óbirodalmi agyagedény RT: tarkhani sír 1702 AGYAGEDÉNY (PM: UC 17218) SN: A 0.) ADÜTON (gör. BT: bútor NT: ágykeret ágyláb halotti ágy Kha2 és Merit1 ágya (TEM) lejtős ágy óbirodalmi ágy összecsukható ágy Tutankhamon ágyai RT: ágysátor AEGIS (ang. 2787–2767) (i..) APHRODITOPOLISZ (gör. 4500–3300) ÓKORI EGYIPTOMI KUTATÓI TÁRSULAT AGYAG UF: clay (ang. 206) (i.) cserépedény cserépkorsó pottery (ang. dinasztia korából származik.) ADZE HEAD (ang. összemosódottabb. vagy a korai 1.) AEMES (röv.) BT: elefánt AFRIKAI GOLYVÁSHAL FAHAKA AFRIKAI VADMACSKA UF: African wild cat (ang. Bundája cirmos. hogy kiszámíthassák mennyi adóval tartozik a földműves a fáraónak. később pedig a lábbal hajtható fazekaskorong. ökröt vagy szamarat. BT: törmelékes üledékes kőzet RT: agyagtárgy AGYAGÁRU BT: agyagtárgy kerámiák NT: agyagedény agyagváza cserép AGYAGBABA SN: Ezek az agyagfigurák sokszor állatokat formáztak: vízilovat. BT: dinasztia. Az agyag földpát tartalmú kőzetek (gránit. 2787–2767) (i.) (152. képességet és élvezetet fokozó szer. gyúrható. majd ismertté vált a kézzel. BT: Adzsib (i..) AEGYPIIDAE (lat.e. ném.e.e. BT: szer NT: állati afrodiziákum ásványi afrodiziákum növényi afrodiziákum AFTIH (ar.) ADŻIB (len. 2939–2892) NT: Batirytes (ang. dinasztia alatt tűntek el. 2920–2770) fáraó NT: Adzsib hozzátartozói ADZSIB HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Batirytes.) AEGYPTEN (ném.ADOPTION PAPYRUS (ang.) SN: A keretre gyékényszerű növényi fonatokat feszítettek ki. kemény.) ÓKORI EGYIPTOM ÉS KÖZÉP-KELET TÁRSULAT AENEOLITIKUM AERA (röv. 2939–2892) ALIZARINVÖRÖS SN: A csauszhoz képest kisebb és vékonyabb testalkatú.

e. A felső hosszabb. vagy a lyukakon átbújtatva feszítették ki a bőrszíjakat vagy a köteleket. BT: Ebers.. átlátszó. BT: orvos RT: Ahhotep1 masztabája 17 . korábban tűzre rakták.) EGYIPTOLÓGUS UF: concubine (ang. papok sentije díszesebb. mely egy kis hengeren állt. Georg Moritz könyvei ÄGYPTISCH BLAU (ném.e. A lábakat finom bőrkötelekkel erősítették a kerethez.) ÁGYSÁTOR UF: canopy (ang. Másik egyszerű megoldás volt az oszlopos láb. elöl megcsomózva. (64. amely megakadályozta. I. fényesítették.e.) BT: bútor sátor NT: Hotepheresz. Valaki ágyasának lenni nem zárta ki azt. Tutankhamon sírjában azonban 1. mumifikációs eszközök.kialakítása után az edényt néha még színezték is. papirusztekercsek tárolására is.) SN: Az ágyasok a háremhölgyek közül lettek kiválasztva. s az egész halmot trágyával vonták be. Ettől függően vagy rákötözve. aki ezt túlélte.) ÄGYPTOLOGE (ném. Két kiadásban és két kötetben jelent meg. hogy ha megszöknének. 136) BT: műhely AGYAGKORSÓ BT: korsó NT: csúcsos korsó (PM: UC 16083) csúcsos korsó (PM: UC 17188) hengeres korsó (PM: UC 16087) hengeres korsó (PM: UC 16088) hengeres korsó (PM: UC 16093) hengeres korsó (PM: UC 16094) hengeres korsó (PM: UC 16095) hengeres korsó (PM: UC 16096) hengeres korsó (PM: UC 16097) hengeres korsó (PM: UC 16098) hengeres korsó (PM: UC 17174) AGYAGKUNYHÓ UF: agyagviskó SN: Iszapból és sásból tapasztották. I. s mikor már majdnem megszáradt. Ebből a viseletből alakult ki később a kötény.) SN: Kenamun1 sírja az egyetlen az Újbirodalom korából. Szeszósztrisz idején. hogy eleve egy hajlított tönköt használtak a lábrészhez.845 m-es ágykeretek voltak. 486–465) ÁGYÉKKENDŐ UF: ágyékkötő loincloth (ang. ágysátra AGYTUMOR SN: Kóros sejtburjánzás az agyban. 2900–2076-ban a Nilus alsó folyása mentén az egyiptomiak egyetlen ruhadarabot. ahol agyagedény készítő műhelyt ábrázolnak. bib. BT: agyagáru váza AGYAGVISKÓ ÁGYAS AGYAGKUNYHÓ SN: I. a nőké hosszabb volt. Használták folyadékok. koszorúkkal.76 m hosszú volt.e. 2955–2895) AHA (len. BT: vezír AHASVÉR (ará.75–1.) (i.) AHET-ATON AHETHOTEP XERXÉSZ. BT: háremhölgy NT: királyi ágyas AHANAKHT (ang. állati alakokkal díszítették a vázákat. BT: kunyhó NT: vert agyagfalú ház AGYAGPECSÉT BT: agyagtárgy pecsét AGYAGPLASZTIKA AGYAGSZOBOR AGYAGSZOBOR UF: agyagplasztika BT: agyagtárgy szobor NT: asszuáni guggolószobor (99. A férfiak sentije rövidebb. 9) BT: rák AH AKH MÉNÉSZ (i. Az edényt az 5.) SN: Vezír a 12. hogy valaki másnak a felesége legyen. akiknek szexuálisan is „szórakoztatnia” kellett a tulajdonosát. Később az ágyékkendő szélesedett. olykor övhöz erősítve.e. I.) ÄGYPTISCHES MUSEUM (ném. dinasztiában. amely talán azt a célt szolgálta. 32) AGYAGTÁRGY BT: tárgy NT: agyagáru agyagbaba agyagpecsét agyagszobor AGYAGVÁZA SN: A fazekasoknak a Nílus iszapja és az árterület peremén keletkezett agyag szolgált nyersanyagul. hogy leessenek az ágyról. 3200) (i.) EGYIPTOMI KÉK EGYIPTOMI AKÁCIA LIPCSEI EGYIPTOMI ÄGYPTISCHER SCHOTENDORN (ném. I.) AHET AKHET AKHET ATON (óei.) SN: Az ágykeretek vagy simák vagy lyukacsosak voltak. (108. 25ff) BT: ágy NT: Tutankhamon ágyai ÁGYLÁB SN: Az ágyak lábait több féle módon oldották meg. vékony lenvászonból készült. (134. dekoratív ágyaknál viszont állati lábak alakzatára volt kifaragva az ágy lába. 3032–3000) (i.és Felső Egyiptom legfőbb orvosa volt az 5. dinasztiától kezdve kemencében égették ki. A leletek szerint az egyiptomi sebészek tettek kísérletet az agytumor eltávolítására koponyalékeléssel és a begyógyult koponyacsont alapján volt olyan páciens. Rendszerint az ágylábak rövidek voltak. Az Újbirodalom idején élénk színű motívumokkal. 2000 körül a fáraók. dinasztiában. A legegyszerűbb mód volt. többször redőzött volt. (gör. egy kis pamut ágyékkendőt viseltek. finomodott. virágfüzérekkel. (64. Hesziré sírjában az ágykereteknek a fejrésznél van egy oldalsó kerete is. Egy másik megoldási mód volt a lábak felé lefelé ívelő és keskenyedő rész.) AKHETHOTEP1 (ang. 1886) UF: Egyiptom szóban és képben SN: Georg Ebers műve. könnyebben rájuk találhassanak. s néha egymás felett több ágyékkendőt is viseltek. amelyen végül aludni lehetett.e. Sok ágyas és táncos múmiáján fedeztek fel tetoválásokat. A tarkhani leletek közül a legnagyobb ágykeret 1. 24-28) BT: ágy bútorláb NT: oroszlánláb alakzatú ágyláb bikaláb alakzatú ágyláb ÄGYPTEN IN WORT UND BILD (1880.) MÚZEUM (No. BT: agyagáru irattartó NT: boroskorsó butói agyagedény felső-egyiptomi agyagedény hierakónpoliszi agyagedény kas nagadai agyagedény óbirodalmi agyagedény RT: agyagedény készítő műhely AGYAGEDÉNY KÉSZÍTŐ MŰHELY UF: pottery manufacture (ang.) AHHOTEP1 SN: Alsó. BT: öltözet ÁGYÉKKÖTŐ ÁGYÉKKENDŐ ÁGYKERET UF: bed-frame (ang. Tarkhanban kedvelték az ökörláb alakzatú ágylábakat.

(i. I. 1558–1554) Tetiseri (ang. melyre a következő szöveg van hieroglifákkal bevésve: „A tökéletes isten. I. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói Apóphisz.e. II. 1570–1546) Apóphisz. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói Jahmesz. hozzátartozói RT: Ahhotep.) Jahhotep. hozzátartozói AHMESZ2 SN: Az amarna-korszak egyik legelőkelőbb udvari tisztségviselője.) Ahmose Inhapy (ang. jún. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói Amenhotep. II. 1570–1546) UF: Ahmose-Nefertari (ang. II. Amenhotep és III.e. BT: ember-múmia RT: Ahhotep. Anyja: Tetiseri. 1590–1530) Rai külső koporsója (KEM: CG 61004) AHMESZ1 SN: I. UF: Aahotep II (ang. I. I. Hapu felesége a 18.) Inhapy (ang. BT: tisztségviselő RT: Ahmesz2 sírja AHMESZ2 SÍRFELIRATAI SN: Ezek között van megörökítve egy Aton-himnusz. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói főfeleség hercegnő Thutmózisz.e. II. csak háromszög mintázatban.e.) SN: Ahmesz-Nefertari és I. koporsója Ahhotep.. 1591–1576) (i. (i. I. I. A csíkos mintázatú 18 sor gyöngyből áll. Szekenenré.) Ahmose Merytamun (ang. (i. II. 1570–1546) (i. I.e. I. 8090 éves korában halt meg. Thutmózisz idején. BT: dra abu el-nagai sír AHHOTEP. hozzátartozói Szekenenré. Jahmesz lánya. Szekenenrétől: Ahmesz-Nefertari. II. dinasztiában Hatsepszut1 előtt. 1590–1530) NT: Ahmesz-Nefertari (i. I. BT: karkötő AHHOTEP. BT: Hepuszeneb hozzátartozói AHHOTEP.e. BT: hercegnő Szekenenré. BT: Ineni1 hozzátartozói AHHOTEP4 (ang. I. BT: Hepuszeneb hozzátartozói AHMESZ-INHAPI AHHOTEP. dinasztiában. Thutmózisz idején.e. bőre sötétbarna volt. hozzátartozói RT: Ahhotep. múmiája (KEM: CG 61053) AHHOTEP. I. I. I. I. amelyeket a fiától. Jahmesz. Thutmózisz idején. hozzátartozói királyi feleség RT: Ahmesz Meritamon sírja AHMESZ-MERITAMON SÍRJA UF: TT358PM BT: deir el-bahari sír RT: Ahmesz Meritamon AHMESZ-NEFERTARI (i. Aranyból. Anyja Ahmesz-Nefertari.e. amelyek arany fonálra vannak fűzve. 1550– 1525) (i. Szekenenrétől: Kamosze1.e. Jahmesz és Ahmesz-Nefertari 3. Hepuszeneb és Szaamon lánytestvére a 18. Jahmesz. SÍRJA SN: 1859-ben fedezte fel Mariette Dra abu el-Naga-ban. 20-án bontotta ki. amiért segítette férjét és két gyermekét a hükszószok elleni küzdelemben.e. A karjai kinyújtva voltak a teste mellett. 1576–1570) (i. körgallért. lápis-lazuliből. sírja AHHOTEP. Hatsepszut1 idején.) SN: Ineni1 lánytestvére a 18. 1590–1530) UF: Aahotep I (ang.e. I.e. I. Másik férje: II. BT: sírfelirat AHMESZ2 SÍRJA BT: sziklasír NT: Ahmesz2 sírfeliratai AHMESZ3 UF: Ahmose (ang. I. A sír tartalmazta a királynő koporsóját múmiájával együtt.) Ahmesz-Inhapi Ahmose-Inhapi (ang. a Két Föld ura Jahmesz.) SN: II. karkötői (KEM: JE 4685–CG52070) Ahhotep. Szekenenré.) Ahmose Meritamun (ném. hozzátartozói főfeleség isteni feleség Kamosze1 hozzátartozói Szekenenré. dinasztiában. BT: masztaba AHHOTEP2 SN: Szenenmut lánytestvére. lánya.e. AHMESZ-MERITAMON UF: Ahmose-Meritamon (ang. II. Lánya II. II. 1539–1514) (i.) iaHHtp (tr. BT: Antef1 hozzátartozói AHMESZ6 UF: Ahmose (ang.e. kvarcból és türkizből készültek a sorminták. dinasztiában. medált.e. 1559–1558) Szekenenré. (i. A másik karkötő 30 sor gyöngyből áll ugyanazokból az alapanyagokból. AHMESZ5 SN: Antef1 testvére a 18. (i. 1580–1558) (i. BT: Ramosze7 hozzátartozói Szenenmut hozzátartozói AHHOTEP3 UF: Aahotep (ang.) SN: Hepuszeneb anyja. I. dinasztiában. BT: Amenuszer hozzátartozói lánya a 18. Jahmesztől kapott bátorságáért. Egy részen egy arany csík fogja az egészet össze. I. KARKÖTŐI (KEM: JE 4685–CG 52070) SN: Két különböző mintázatú karkötő. Amenhotep testvérfelesége. hozzátartozói Tetiseri hozzátartozói NT: Ahhotep. dinasztiában.) SN: I. Szekenenré és Szitdzsehuti lánya. 1596–1591) (i. Testét 1886.) AHHOTEP. Thutmózisz első felesége. hozzátartozói Szitdzsehuti hozzátartozói RT: Ahmesz3 sírja AHMESZ3 SÍRJA UF: QV47 BT: Királynék Völgye sírjai AHMESZ4 UF: Ahmose (ang. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. 1554–1549) Szekenenré.) Inhapi (ang.) SN: Hapu és Ahhotep4 lánya. 1573–1570) (i. Apóphisz. BT: Ahhotep.AHHOTEP1 MASZTABÁJA SN: 1903-ban fedezték fel a szakkarai temető piramisainak közelében.e.e. BT: emberalakú koporsó rishi koporsó AHHOTEP. Fiai II. I. II. III. A harmincas éveiben halt meg.) 18 . 1530–1504) Kamosze1 (i.e. SN: II. 1545– 1539) (i. I. KOPORSÓJA SN: Az aranyozott koporsó tartalmazta a királynő múmiáját és számos ékszert (karkötőt. hozzátartozói hercegnő Jahmesz. Férje és testvére egyben: II. I. akinek örök élet adatott”. MÚMIÁJA (KEM: CG 61053) SN: A DB320-s sírban találta meg Gaston Maspero Rai külső koporsójába helyezve. (i. spa. II. nyakláncot) és fegyvert (szertartási bárdot és tőrt) valamint egy aranyból és egy ezüstből készült bárkamodellt. Amenhotep felesége.) SN: Amenuszer és Tuiu III. Szekenenré nővérfelesége volt a 17. I.

(spa. hozzátartozói AI.e. Ramszesz kartonázs koporsójának és múmiájának is helyet tudott adni. AHHOTEP. I. BT: Ahmesz-Nefertari (i. és inkább nyúlánk testalkatúak voltak. 1706–1683) (i.e.e. Anyja: I. Jahmesz felesége. 1567–1320) (i.e. Nanoferkaptahnak a felesége. 1786–1633) (150. 1327–1323) (i. své.) SN: A torinói királyi papirusz szerint 23 évet. (ang.e. II. 1706–1683) (i. NT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói BT: Ahmesz-Meritamon hozzátartozói Amenhotep. BT: földműves AIN LABAKHAI SÍR SN: Anubisz és Ozirisz ábrázolásokat is találtak e sírban. A múmiát ókori sírrablók károsították meg: két kezét letörték.) AHMOSE HUMAY (ang. I–II. II.. 1701–1677) (i.e.) (i. I. BT: Szetna regény AI. 1525–1504) (110. Szitkamesz. 1664–1641) UF: Ay4 (ang.e. 311) (150. spa.. 205) Jahmesz.) Aya (ang. Ahmesz-Nefertari hajához emberi haj volt hozzáfonva és egy fonott emberi hajból készült paróka is volt a fején. többségében fehér bőrű. 1570–1293) (i. I.) AHMOSIS I–II (ang. I–II. Eredetileg talán arannyal volt bevonva.e.65 m volt.. Szitamon2.) 19 . 393–380) (i. HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Inni. AHMESZ-MERITAMON AHMESZ-MERITAMON AHMOSE (ang. (i. BT: sír AJ1 (i. I–II. 1580–1558) (i.) JAHMESZ. Ezt mutatja egy fiatalon elhunyt múmia betört koponyája. spa. JAHMESZ. dinasztia korai időszakából. (i. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói Jahmesz.) AHMOSE-NEFERTARI (ang. 8 hónapot és 28 napot uralkodott. hozzátartozói RT: Ahmesz-Nefertari múmiája (KEM: CG 61055) AHMESZ-NEFERTARI HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: II. JAHMESZ HUMAY AHMESZ JAHMESZ HUMAY AHHOTEP.) AHMOSE PENNEKHBET (ang. Amenhotep. I–II. 1530–1504) Szekenenré. 1539–1514) (i.) AHMOSE2 (ném.) SN: Kezdetben Tutankhamon éleseszű tanácsadója és vezíre. és nem igen éheztek. Lányai: Ahmesz1. BT: Ai. amelyet anyaggal tömtek be. BT: pecsétőr RT: Ahmesz Pennekhbet sírja AHMESZ PENNEKHBET SÍRJA UF: EK2 BT: kabi sír RT: Ahmesz Pennekhbet AHMESZ-SZIPAIR UF: Ahmose-Sipair (ang. 18.e. BT: külső koporsó RT: Ahmesz-Nefertari múmiája (KEM: CG 61055) AHMESZ-NEFERTARI MÚMIÁJA (KEM: CG 61055) SN: A múmia Ahmesz-Nefertari külső koporsójába volt helyezve. Bal oldalán egy balzsamozók által hagyott rés tátongott. Ahhotep. Meritamon2. SN: Sólyom alakú lélekforma. I. 1558–1554) Szitamon2 Szitkamesz AHMESZ-NEFERTARI KÜLSŐ KOPORSÓJA (KEM: CG 61003) SN: Olyan kolosszális méretű volt.) AHMOSE INHAPY (ang. 1664– 1641) NT: Inni (ang. Az itt élő lakosság átlagmagassága 1.e.e.e. Ugyanakkor ebben a közösségben sem volt ismeretlen az erőszak. BT: ember-múmia RT: Ahmesz-Nefertari (i.e. Tuja1 és Juja fia. 393-381) AHORISZ AHURE SN: A Szetna regény főhősének.) AHMOSE3 (ang.SN: I.e. Lánya Ahmesz. 1591–1576) (i.e.e. II.e. I. ném. (i. BT: dinasztia. 13.) Eje (ném. 206) (i.) ÉGISZ ÓKORI EGYIPTOM KOPT ÓKORI EGYIPTOM AIGÜPTOSZ1 (gör. JAHMESZ.) AHMOSE MERITAMUN (ném. aki kb.e. BT: lélek HAKÓRISZ (i..e.) SN: Pecsétőr a 18. I.e. I. Jahmesz legidősebb fia.) AHMOSE-INHAPI (ang. Ahhotep. hozzátartozói AHMÍM 1 AHMOSE MERYTAMUN (ang. Az Óbirodalom idején még nem játszott jelentős szerepet. A sebet takaró megszáradt gyantás anyagon látszik a balzsamozó kupa lenyomata.e. 1338–1334) (i. 70 évesen halt meg. amelyet aranyszínű sárga festékkel festettek át. amely már tiszteletreméltó kornak számított. spa.e.) SN: Ahmesz-Nefertari és I. Szekenenré.) AHMOSZ. (i. BT: Amon-pap főfeleség AHMESZ-PAPIRUSZ RHIND-PAPIRUSZ AHMESZ PENNEKHBET UF: Ahmose Pennekhbet (ang. amelyben III.e.) ÄI-LAK AILUROS PHILAE SÁSFÖLD BASZTET ÄILU MEZŐI AIN LABAKHA BT: település RT: ain labakhai földműves ain labakhai sír AIN LABAKHAI FÖLDMŰVES SN: Egységes mediterrán típusú népesség volt. 1782–1650) fáraó NT: Ai. aki a trónon is követte. I–II. Ennek ellenére az átlagéletkor alacsony volt. 1570–1546) (i. életévüket. AHMOSZISZ.e. I.e. aki csecsemőkorában meghalt.) AIGÜPTOSZ2 (gör. Jahmesz. hozzátartozói főfeleség isteni feleség Jahmesz. 1550–1397) fáraó Juja hozzátartozói Tuja1 hozzátartozói vezír NT: Aj1 hozzátartozói RT: Aj1 és Hóremheb1 temploma Aj1 sírja Aj1 szarkofágja AKHMIM (ang. 1550– 1525) (i. A kereszténység lendületes terjedése ellenére a temetkezési szokásokban fennmaradtak a hagyományos szertartások.e. II. Ahmesz1 Ahmesz-Szipair Amenhotep. Fiai: Ahmesz-Szipair. Dajkája Rai volt. aki a karai Amon-templom második papjának tisztségét eladta fivérének.) Merineferre (ang.) (i. 1570–1546) NT: Ahhotep. 1324–1321) UF: Ay1 (ang. BT: dinasztia.) AHMOSE-SIPAIR (ang. A kutatások alapján úgy tűnik békés életet éltek.e. I–II AHOM AHMESZ-MERITAMON AHMESZ-NEFERTARI AHMESZ PENNEKHBET AHMESZ-SZIPAIR JAHMESZ. (i..) (i. (ang. Férje: I. I. 1590–1530) Ahhotep.) AIGISZ (gör.) AHMOSE-MERITAMON (ang. Ramszesz kartonázskoporsója is elfért. I. és csak kevesek élték meg az 50.e. hogy még III. 1570–1546) Ahmesz-Nefertari külső koporsója (KEM: CG 61003) AHMESZ-NOFRETETE SN: Királynő. 1552–1306) (i. I. II. 1701–1677) (i.) AIGYPTOS (gör.

Azon kapuját őrizte. II. BT: alvilági isten APÓPHISZ. II.) AKHETHOTEP1 (ang.) SN: Ennek a fafajtának volt a legelterjedtebb a használata az Egyiptomban megtalálható fák közül.e. ahol már nem lejt tovább.) BT: építészeti elem NT: álajtó bejárati ajtó edfui Hórusz-templom könyvtárának ajtaja AJ UDVARONCAINAK SÍRJAI SN: Hóremheb1 leromboltatta mindet. 1908-ban Howard Carter a Kairói Egyiptomi Múzeumba szállíttatta a szarkofág darabjait.AJ1 ÉS HÓREMHEB1 TEMPLOMA UF: Hóremheb1 és Aj temploma BT: nyugat-thébai templom RT: Aj1 (i. Ez a halotti kamra az egyenes tengelyhez képest kissé kiugróan helyezkedik el.) EKHNATON (i. Sok fajnál visszafejlődtek vagy teljesen eltűntek ezek a levélkék. (64. 3. BT: királyi feleség Szobekhotep. amelyet 1802-ben közöl. sok különálló porzószállal. II. BT: Királyok Völgye1 sírjai királysír RT: Aj1 (i. festékek és más termékek adalékául használnak. és éles tövist vagy tüskét viselhetnek tövüknél. A második átjárót egy lépcsős lejtő követi. hogy kiterjedt gyökérzetük elegendő vizet szívhasson.–1823. BT: svéd egyiptológus RT: hieroglif írás megfejtése AKER KÖNYVE FÖLD KÖNYVE 20 . gepárdokat. Egy kőlépcső visz le a szikla északi oldaláról a belsejébe. tőle született lánya Nefertiti1. 1896-ban a szarkofágot teljesen szétzúzták a kincsrablók.e.) SN: Az idetartozó növényeket keresztben átellenes levélállás. 1324–1321) Belzoni.) AJ SÍRJA UF: KV23 WV23 SN: A Nyugati Völgy északnyugati végétől északnyugati irányban helyezkedik el a 23-as sír. zsiráfokat. fölső állású magház. 1664–1641) UF: Ay2 (ang. NT: áldozati ajándék AJÁNDÉKOZÁSI OKLEVÉL BT: oklevél NT: Wah2 ajándékozási oklevele AJ MERNOFERRÉ (i. Lepsius megörökített néhány rajzot a halotti kamra faláról és a szarkofágról.) Tür (ném. ahol újra összeállították és kiállították egészen 1972-ig. és élénk színekben pompázó egzotikus madarakat kaptak. vagy henger alakú virágzatba tömörülnek. BT: fafajta mimózaféle NT: egyiptomi akácia RT: cserzés AKÁCMÉZ SN: Valószínűleg a legkeresettebb méz volt. ernyő formájú. A levélnyelek függőleges sorokba rendeződhetnek.) Cape Gum (ang. hozzátartozói AJAKOSVIRÁGÚ UF: Lamiales (lat. BT: sír AJZÓSZER AFRODIZIÁKUM AKÁCIA UF: acacia (ang. Ezt követi a halotti kamra. és szerepüket a kiszélesedett levélnyél vette át. amelyben a kanópuszokat és egyéb halotti tárgyakat tárolták. minekután a Minnesotai Egyiptomi Expedíció a sírt teljesen kitisztította és a szarkofág visszakerült régi helyére. 1352–1336) AKCENTUS JEL AKEN EKFONETIKUS JEL SN: II.) AKENENRE (spa.vagy páfrányszerű megjelenést kölcsönöznek. A bejárati lépcső utolsó foka egy lejtős folyosóba torkollik.) AKEPHALOS (ang. Megfejti a Rosette-i kövön található démotikus írás egy részét.) SN: Alvilági isten. Ezeket a démonokat a lefejezett bűnözők lelkének hitték. A második lépcsős folyosó egy négyzet alakú kamrához vezet. Legjellegzetesebb fái a szétszórt csoportokban élő. 1338–1334) (i. BT: rózsaalkatú üres csalánvirágú NT: olajfaféle szezámféle AJÁNDÉK SN: Amikor Puntba mentek az egyiptomiak kereskedni. BT: méz AKÁC AKÁCIA AKANATEN (ang.e. 1327–1323) (i. 10-15 m magas akáciák. 1327–1323) (i. 1338–1334) (i. amit tinták. Egyes akáciák értékes faanyagot szolgáltatnak. Giovanni Battista (1778. Használták bútor. amely ragasztók. néha fehérek. Második felesége Tey.) BT: fáraó AJTIHOTEP (spa.e. 1364–1347) (i. Az alvilág keleti és nyugati horizontjának találkozási pontja felett uralkodott.e. A sírt Giovanni Belzoni találta 1816 telén. dinasztiában.) SN: A hellenisztikus Egyiptom fejnélküli démonainak egy alakja. amelyek borzas külsőt nyújtanak.e. 1372– 1354) (i. festékek. 1338–1334) (i. amelybe kb. BT: szarkofág RT: Aj1 (i. amelynek oldala trapéz alakúra van kivájva és a vége felé egy alacsonyabb kiszögellés látható a felső részén.e. APÓPHISZ. BT: démon AKER SN: A föld és a halottak istene. Számos fajnak van gazdasági jelentősége: belőlük nyerik az arabmézgát. illatosak. 1379–1362) (i.e. gyógyszerek alapanyaga. beleértve Burtont és Wilkinsont is. osztott levélkék állnak.) Lippenblüterartige (ném. valamint építkezési munkálatoknál. 1324–1321) AJ 2 1 AJTÓ UF: doors (ang. A Mimózafélék családjában az Acacia nemzetség tagja. egymásnak háttal forduló kettős oroszlánként vagy szfinxként ábrázolták.) AJ1 SZARKOFÁGJA SN: Aj sírjában feküdt. dec. amelyek a levélnyélnek toll. JOHAN DAVID (1763–1819) SN: 1800-ban a svéd konzulátus attaséja lett Párizsban és a Sylvestre de Sacy hallgatója.e. AKENENRA (spa. Tőle született lánya: Mutnedzsemet.e. két termőlevélből alakult termő. 800 fa és cserje tartozik. BT: Aj1 (ang.15. Általános jellemzője: összetett levelein apró. A sírt 1994-ben nyitották meg a látogatók előtt.) NT: Mutnedzsemet Nefertiti1 Tey (ang. a tiszteletükre bankettet tartottak a puntiak. 7) Termését az Ókori Egyiptomban cserzésre használták. amely 55 m hosszú. és tömött gömb. Az Alvilág komphajójának őrzője. Szobekhotep felesége a 13. magházukban álválaszfalak. amelyen keresztül a fáraó a túlvilágra belépett. Virágaik sárgák.nov. 1327–1323) (i.e. Virágaik aprók. Ebből pedig egy téglalap alakú kamra nyílik. Viszonylag távol nőnek egymástól. 1324–1321) AJ1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Első felesége neve ismeretlen. spa. A legtöbb akácia kérge gazdag tanninban. valamint négy magkezdemény jellemzi.és hajókészítésre.e. majd ajándékokkal halmozták el őket: többek között párducokat..e. Nevét és a dátumot a bejáratnál örökítette meg. BT: oroszlán-isten ÅKERBLAD. A sírt sok európai utazó megtekintette.e.

BT: palotaigazgató próféta NT: Akhethotep2 hozzátartozói RT: Akhethotep2 és II. 12) BT: lakóház RT: Akhet-Aton AKHET-ATONI MUNKÁSTELEP SN: Az óegyiptomi munkástelepek közül a legkisebb. Thoth. Ptahhotep.) THUTMÓZISZ. 1379–1362) (i. hozzátartozói vezír NT: Akhethotep1 hozzátartozói RT: Ptahhotep. és Akhethotep1 masztabája AKHETHOTEP1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Fia: II. 1372–1354) (i. 1039–991) AKHEPERURE (ang.e. szép házai. Nefertiti1 építtette ezt az új fővárost a sziklás és homokos folyóparton Aton isten tiszteletére. de voltak szegényebb negyedek is.AKH (óei.) Merititész. spa. AKHETHOTEP2 (ang. Merititész. Montu papja.) SN: Néhány évig Egyiptom fővárosa volt csaknem 4000 évvel ezelőtt.) (99. BT: Aton-templom AKHET-ATONI PALOTA BT: palota NT: akhet atoni palota szeméttárolója AKHET-ATONI PALOTA SZEMÉTTÁROLÓJA SN: 185 m hosszú és 120 m széles volt. BT: főváros NT: akhet-atoni munkástelep RT: akhet-atoni lakóház akhet-atoni nagytemplom akhet-atoni palota Akhet-Aton lakossága amarnai levelek Ekhnaton (i. Paofi. II. I.) KHEOPSZ1 PIRAMIS MENKAUHÓR NAPTEMPLOMA AKH-MENU (óei. mely fény vagy Íbisz formájában is megnyilvánulhat.. 1379–1362) (i.) EKHNATON (i.e. A falakat sárvakolattal vonták be és belülről a falakat és a plafont is lemeszelték. 1379–1362) (i.) Khú-Áten Khutnáton Tell el-Amarna (ar. A városnak megvoltak a maga műemlékei.e. erős szerkezetük volt. BT: főadminisztrátor RT: Akhamennu sírja AKHAMENNU SÍRJA UF: TT404PM BT: asasifi sír RT: Akhamenru (ang.e. II.. Merititész masztabája AKHETHOTEP2 ÉS II. BT: állatalakú isten AKHENATEN (ang. aki a TT122 PMes sírban van megemlítve. dinasztiában épp Akhet-Aton megépítésének céljából. A madáralakot csak azáltal nyerte ez a szó. 13) BT: fürdőszoba AKHET-ATONI LAKÓHÁZ SN: Minden ház 4 helységből állt: egy külső munkaterület.) Akhtihotep (ang. Ptahhoteppel közös sírba temetkezett Szakkarában.) SN: Amenthu és Ta-amenthu fia. 1040–992) (i.(99. míg kívül több kisebb oltár állt a nép rendelkezésére.) AKHET (óei.e. (99. BT: Amenthu hozzátartozói Amenuszer hozzátartozói Montu-pap AKHEPERRE-SETEPANAMUN PSIBKHAEMNE (ang.e. 1352–1336) AKHENRESETEPENRE SZIPTAH AKHEPERKARE1 (ang. II. 1525–1512) (i. hogy hangzásban azonos volt vagy közel állt az íbisz madár nevéhez.) AMENHOTEP.e. valamint egy lépcső vezetett fel a tetőre. a palota igazgatója a 4. AKHET-KHUFU (óei.) AKHÁT ACHÁT AKHEKH SN: Madárfejű. 1493–1481) AKHEPERKARE2 (ang. dinasztiában. dinasztiában. egy hálószoba és egy konyha. (99.) EKHNATON (i.e.e.) AKHET-RE (ang. dinasztiában.) (99. magasabb rendű szellem.e. Az innen származó leletek egy része a mai Manchester Múzeumban láthatók. BT: lélek RT: bá ká khaibit khu sahu sekhem szív lelke AKHAMENRU (ang. szárnyas antilop.) SN: Az isteni papnő főadminisztrátora a 25.) UF: Ahethotep Ajtihotep (spa. egy nappali..) PSZUSZENNÉSZ. isteni erő. 1364–1347) (i. óei.) SN: Kheopsz1 prófétája. 1372– 1354) (i. MERITITÉSZ MASZTABÁJA UF: G7650 BT: gizehi masztaba RT: Akhethotep2 (ang. I.) SN: Vezír az 5.) UF: Achet-Aton Ahet-Aton Akhetaten (ang.) EA (röv. 350 lakos. BT: Akhethotep2 (ang. Félúton van Théba és Memphisz között. 1364– 1347) (i. 1352–1336) Nefertiti1 AKHET-ATONI FÜRDŐSZOBA SN: A fürdőszobából a víz egy fedett víznyelő aknán keresztül volt elvezetve egy tartályba. 1526–1512) (i. II.) UF: ahet áradás évszaka Sa SN: Az áradás évszaka. AKHETHOTEP2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: II. palotái. BT: Akhethotep1 (ang. Iszeszi idején. II. 1352–1336) AKHENATON (ang. (i.e. Ekhnaton felesége. amely júliustól novemberig tartott. Bár a házak nem voltak túl bonyolultak.) KARNAKI AMON-TEMPLOM FESZTIVÁLCSARNOKA 21 . II.e.e. BT: Akhet-Aton munkástelep AKHET-ATONI NAGYTEMPLOM SN: 800m hosszú. 1364–1347) (i.e.e. (i. (i.e.) NT: Ptahhotep.e. Athyr. Fiával.) UF: ah SN: A lélek halhatatlan része.) NT: Merititész. BT: Ptahhotep. 1450–1412) (spa. 12) Amarna El (ang. 12) AKHET-ATON AKHET-ATON (óei. II. 12) BT: lakosság RT: Akhet-Aton AKHETHOTEP1 (ang.) UF: Achamenerau (ném. 1372– 1354) (i. hogy orr rója le tiszteletét egy közös mise keretében. mely Akhet-Atonnál épült a 18. Khoiak hónapokat foglalta magában.e. (29) BT: akhet atoni palota szeméttárolók AKHET-ATON LAKOSSÁGA SN: 30 éven át lakott Akhet-Atonban kb. Ekhnaton és felesége a templom udvarán miséztek. 300m széles. BT: évszakok RT: peret semu AKHETATEN (ang. 12×5km volt az alapterülete csodálatos sziklafalakkal körülvéve. spa.

) Hent-Min Ipu1 Kemnis (gör. BT: város RT: akhmimi dialektus akhmimi nekropolisz AKHMÍM (ar. BT: alabástromtál RT: tarkhani sír 414 ALABÁSTROMTÁL (PM: UC 16905) SN: A 0. nem pedig kalciumszulfátból. a hegyen levők pedig a 6.) AKHMIMI NEKROPOLISZ AKHNATEN (ang. 1352–1336) AKHORIS (ang. Egy mocsaras terület volt.) Achmin Ahmím Akhmím (ar. BT: kopt nyelv RT: Akhmim (ang. 23–1916. szárazulati és tengeri üledékekben egyaránt kiválhat.) AKITA AKHETHOTEP1 (ang.(ar. gör.(ar. BT: herceg kancellár AKNA AKNASÍR AKNASÍR UF: akna shaft tomb (ang. Gaston Camille Charles (1846. Az északi sírok a legrégibbek amelyek különböző egyiptomi korszakokból.) UF: Ach-bit Achmim..) SN: Egy torinói papiruszon említik Akita vidékét. vallási ünnepeken mutattak be. Min isten társaként itt Repitet tisztelték.AKHMIM (ang.e. részben áttetsző. Joanna cikkei AKSAMIT. Magmás folyamatok során. mert az kalciumkarbonátból (CaCO3) van. El. Ma szövőiparáról híres. ahol a sírkamra egy mély akna alján található.) Apu Chemmis (ang.) SN: A kopt dialektusok között a legarchaikusabb stílusú. JOANNA BT: lengyel egyiptológus NT: Aksamit. mely a 414-es számú tarkhani sírból került elő.) AKHMIMI DIALEKTUS AKHMIMIC (ang. Asszuán magasságában a sivatagban bányászták. szemcsés.e.) Chemnis Echmin. jún. valamint a római és a Ptolemaida-korból valók.e. jún. dinasztiából. JOANNA CIKKEI BT: Aksamit. erről kapta a szohagi kormányzóság a Khemmin nevet. BT: aranybánya AKIU (ang.) Khem (óei. században volt használatban.) TIHNA EL-GEBEL (ar. BT: drágakő RT: berill ALABÁSTROM UF: kalcit kalcium-karbonát mészpát SN: Az egyiptomi alabástrom különbözik az európaitól. vagy a korai 1. 1379–1362) (i.) SN: A 9. 1372– 1354) (i. szénsavas mész.) AKHMIM (ang.) Panopoli (ol.) UF: Umm-Garayat (ar. Joanna NT: D-Ware from Abusir el-Meleq. The Petrie's Type D 46 D and Remarks on the Production and Decoration of Predynastic Decorated Pottery (1992) AKVAMARIN SN: A berill tengerzöld.) SN: 1884-ben fedezte fel Gaston Maspero.) AKHMIM NECROPOLIS (ang. gyakran aranysárga erekkel. ahol Ízisz Hóruszt rejtegette és felnevelte.) EKHNATON (i.e. majd kihalt. fehér vagy sárgás. Törött állapotban van.) BT: tál NT: alabástromtál (PM: UC 16902) alabástromtál (PM: UC 16903) alabástromtál (PM: UC 16905) ALABÁSTROMTÁL (PM: UC 16902) SN: A 0. BT: nekropolisz RT: Maspero. 393–381) (i. vagy a korai 1.) Khemi Khemmin Khemmis Khemmisz Khemnín Khent-Min (ang. BT: féldrágakő kalcit vízmentes karbonátok pótanion nélkül RT: alabástromedény alabástromváza ALABÁSTROM EDÉNY UF: kalcit edény BT: edény NT: alabástrom áldozóedény Szat-Hathor-Iunet varázsedényei ALABÁSTROM ÁLDOZÓEDÉNY BT: alabástromedény áldozóedény NT: Hór varázsedényei RT: alabástromváza ALABÁSTROMSZOBOR BT: szobor NT: Amenirdisz.) AKROBATA MUTATVÁNY SN: Lányok sajátították el.) SN: Olyan sírok.. dinasztiából származik.e.) Akhmin (ar. dinasztia korából származó törött alabástromból készült tál. kékeszöld változata. melyeket jeles napokon. Mentuemhat sírjában van rá utalás.) Panopolisz (gör. BT: sír NT: Ozirisz-akna Padienisi sírja Tjanenhebu sírja Wennefer3 sírja AKORIS (gör. 1364–1347) (i. El. vagy a korai 1.) Panopolis (ang. A város lakói szövők és kőfaragók voltak.) HAKÓRISZ (i. szobra (KEM: JE 3420–CG 565) ALABÁSTROMTÁL UF: calcite bowl (ang.) AKHMIMI NEKROPOLISZ UF: Akhmim necropolis (ang. 30. A 45. fejezetében szereplő. gör. kancellár a 26. mely a 414-es számú tarkhani sírból került elő.) SN: Örökös herceg. dinasztiában. kristályos formában megjelenő mészkő. a 20-as tarkhani sírból.) 22 . BT: isten AKHTIHOTEP (ang. 393–380) AKHSESEF SN: A Halottak Könyvének 75. BT: alabástromtál AKHMIMI DIALEKTUS UF: Akhmimic (ang. dinasztia korából származó törött alabástromból készült tál. felső-egyiptomi nomosz virágzó székhelye volt AlsóEgyiptom deltájának északkeleti részén a Nílus keleti partján. Eredetileg Min isten temploma állt itt.) Smin (ko. I. de egyébként ismeretlen istenség. hévforrásokból. BT: alabástromtál RT: tarkhani sír 414 ALABÁSTROMTÁL (PM: UC 16903) SN: A 0. BT: szórakoztatás AKSAMIT.e.) Min Panapolis (ang.

és eltávozott a földről. felsorolásszerűen mutatja be.Törött állapotban van.) (15. a halotti imákat és a varázsigéket. amely a túlvilágra nyílik. amely a holtak és az élők világát köti össze. Az Égi Tehén hátára ülve ekkor alkotta meg a Túlvilág két fő területét.) BT: váza NT: alabástrom váza (PM: UC 16901) Tutankhamon alabástromvázái RT: alabástrom edény ALABÁSTROMVÁZA (PM: UC 16901) SN: A 0. és az áldozatokat részletesen. előtte néha szobor áll. vagy a korai 1. BT: anyag NT: növényi alapanyag állati alapanyag ásvány ALAPÍTÁSI RITUÁLÉ SN: Egy új sír munkálatainak megkezdése előtt végezték a papok ezt a szertartást. szarkofágja Széthi. BT: ajándék NT: emberáldozat ételáldozat halotti áldozat italáldozat Narmer-paletta (KEM: JE 32169) smam virágáldozat ÁLDOZATI ASZTAL UF: Opfertisch (ném.(64.) SN: Miután a Napisten megmentette az ellene lázadó emberiséget a teljes kiirtástól. II. mely Ptah. 712–663) fáraó ALKAPTONÚRIA ALKÉMIA ALCAPTONURIA ALCHEMY (ar. 15) BT: túlvilági hely RT: Sásföld 23 .) SN: Egyiptomi sírok díszítménye. A ká ezen az álajtón keresztül közlekedhet.e.) SN: A halottnak szóló áldozati ajándék célja volt a halott táplálása a túlvilági életben.RT: tarkhani sír 20 ALABÁSTROM SZARKOFÁG BT: szarkofág NT: Hotepheresz. Ennek során ásnak egy kis gödröt közvetlenül a készítendő sír tervezett bejárata mellé. Vakajtó. Rendszerint kőből. Erre írták fel a halott nevét. Az áldozati ajándékok az elhunyt gyermekeit terhelték. illetve ennek képes ábrázolása.) SN: Áldozat bemutatására szolgáló asztal az áldozóhelyen. (i. Ezután nem sokkal megkezdődhet a munka. amely rendszerint az áldozatot fogadó isten vagy személy előtt jelenik meg. BT: város ALACSONY DOMBORMŰ UF: faragott sávdíszítmény lapos dombormű síkdombormű SN: Az alapzat eltávolításával emelték ki az alakokat. ritkábban fából készítették. 20) ÁLDOZATI AJÁNDÉK UF: áldozat Opfer (ném. 747–656) (i. BT: faalapzat ALARA BT: dinasztia. nem akart többé közöttük maradni.e. Nevét onnan kapta. 25.(53. BT: ajtó NT: ágyazat alsó szemöldök belső ajtókeret falmező felső szemöldök főpárkány hátsó falfülke hengeres kő Idu1 masztabájának álajtója Ini2 álajtója (BAEM: E 261) (803-010-600 TB) Iry4 sztéléje (GEM: 22775) középső ajtókeret középső szemöldök külső ajtókeret Mehu álajtója Neanhszahmet álajtója pilléres álajtó ALAPANYAG UF: nyersanyag SN: Az alapanyagok jó részét már a predinasztikus időkben is külföldről hozták. 716–664) (i. BT: alabástromváza hengereskorsó RT: tarkhani sír 414 ALABASZTRON SN: Ezután a város után kapta a nevét az alabástrom. I. 715-656) (i. dinasztia idejéből származik a 414-es tarkhani sírból. áldozati kápolnája ÁLDOZATI SZÖVEG BT: szöveg ÁLDOZATI TÁBLA BT: tábla NT: Ramesszeum könyvtár áldozati táblája Upemnofret áldozati táblája Zetju áldozati táblája ÁLDOZATI TÁRGY BT: tárgy NT: áldozati asztal áldozati tábla áldozati tálca áldozóedény ÁLDOZAT ÁLDOZATI AJÁNDÉK ÁLDOZATOK FÖLDJE UF: Béke Földje Sekht-Hotep (óei. az Áldozatok Földjét és a Sásföldet. úgymint különféle eszközök modelljeit és amuletteket.) talapzat NT: Concorde obeliszk alapzata (L: D 31) faalapzat szoboralapzat ALAPZAT (WM: W 45) SN: Fából készült alapzat két lyukkal a tetején.e. és áldozati felajánlásokat tesznek bele. szarkofágja ALABÁSTROMVÁZA UF: calcite vessel (ang. BT: áldozati tárgy asztal ÁLDOZATI CSARNOK BT: csarnok NT: denderahi Hathor1-templom áldozati csarnoka ÁLDOZATI ELÖLJÁRÓ BT: elöljáró NT: Amon templom áldozati elöljárója Jurai ÁLDOZATI KÁPOLNA BT: kápolna NT: Ptahhotep.e.) puerta falsa (spa. BT: szertartás ALAPÍTVÁNYBIRTOK BT: birtok ALAPTEST CSERÉP ALAPZAT UF: base (ang. Szokarisz és Ozírisz isteneket említi két vörös csík között hieroglif írással. 38) BT: szék NT: Deditbaket széke ÁLAJTÓ UF: false-door (ang. I. hogy egy valódi ajtókerettel ellátott ajtó élethű másolata volt. BT: dombormű ALACSONY TÁMLÁJÚ SZÉK UF: rövid háttámlájú szék SN: A Középbirodalomban jellemző ez a székstílus.

10.e. az ókor nagy könyvtárosa 30 éven át dolgozott katalógusán. BT: Alexandriai Héron találmányai szintező ALEXANDRIAI HÉRON TALÁLMÁNYAI BT: Alexandriai Héron (i. 284–221) SN: Éneklő madarat és baglyot épített. földrajztudósok. Még Nagy Konstantin császárral is szembeszállt. 24 . Művei teológiai tartalmuk miatt nagyon jelentősek.e. XI. Ma a második legnagyobb város Egyiptomban. Minden jelentős ókori tudós meglátogatta. BT: alexandriai templom Ízisz1-templom ALEXANDRIAI KELEMEN (145–215) ALEXANDRIAI KIKÖTŐ BT: kikötő NT: Eunosztosz Nagy Kikötő ALEXANDRIAI KÖNYVTÁR UF: Brucheion Brucheum (ang. kerülete 16 km volt. 331-ben. 366-tól kezdve 373-ban bekövetkezett haláláig megszakítás nélkül kormányozhatta híveit. A város fénykorában 700000 tekercset őriztek itt. a hatalmas építkezés irányítását a rodoszi Dinokratészra bízta.jún. Itt működött a világ első automatája. beavatott.e. Gyula pápához. azonban Diocletianus máglyára dobatta ezeket.) QARA-OÁZIS NAGY SÁNDOR (i. Paloták. Alaprajza szabályos volt. de egy újabb zsinaton ismét száműzték.. de ennek ellenére is sokat írt.) ALEXANDER IV. Alexandrosz halála után a város keresztényei őt választották meg püspöküknek. Alapítója a világhírű macedón Nagy Sándor volt (akiről nevét kapta) i. 250 éven át tartó folyamatos gyarapodás után i. 312) (i. Kb. Az utóbbi nyomvonala kb. utcái derékszögben metszették egymást. 328ban. 276–195) ALEXANDRINUS.e. (cse. i. amelyek főként az egyiptomi ezotérikus. 10. védelmezve Krisztus valóságos istenségét.e. A folytonos száműzetések. Ptolemaiosz Philadelphosz valósította meg. nem filozófiai fejtegetések. PTOLEMAIOSZ. Az első anyagok az Arisztotelész könyvtárában található munkák másolatain alapultak. tornaterem. Rövid időre ismét visszatérhetett püspöki székébe. ALEXANDER (i. amely egy érme bedobásával szentelt vizet adott. Az ókori Alexandria 5. mely később tovább bővült és világhírűvé lett. Számos tudós költözött ide a Földközi-tenger partvidékeiről: matematikusok. BT: fizikus kibernetikus matematikus NT: Alexandriai Héron találmányai ALEXANDRIAI HÉRON SZINTEZŐJE SN: A dioptriájának segítségével szintezett. köztük Arkhimédész és Euklidész is. Ekkor azonban Alexandria népe fellázadt és a császár kénytelen volt visszahívni őt.e. Írásai leginkább a szentírásra támaszkodnak. (i. Philophator hozzátartozói ALEXANDER’S CAMP (ang. Ezek nagy része egyetlen példány volt. BT: könyvtár palota RT: Alexandria Eratoszthenész (i.. lóversenypálya.1 km hosszú és 1.) SN: I. Innen is hazatért. Ekkor Rómába menekült I. Kleopátra és Antóniusz első gyermeke. X. Ptolemaiosz Szótér tervezte és fia. a császár pedig száműzte Trierbe.) 323.) BT: makedón dinasztia (i.ÁLDOZÓEDÉNY BT: rituális edény NT: alabástrom áldozóedény ALEUROLIT UF: hordalékkő siltstone (ang. Igazgatójaként Eratoszthenész sokoldalú tudományos tevékenységet folytatott.e. a legismertebb a kapunyitó automatája. 284–221) találmány NT: Alexandriai Héron szintezője dioptria gőzgép útmérő ALEXANDRIAI ÍZISZ1-TEMPLOM SN: Pharosz szigetén állt a tengerparton.) (i. Igen határozottan lépett fel a szakadárokkal szemben. Az ő képletét alkalmazzuk ma is a háromszög területének kiszámítására. a tűz átcsapott a városra és így leégett a könyvtár is és 40000 könyv semmisült meg. Antóniusz 200000 tekerccsel kárpótolta Kleopátrát a pergamoni könyvtárból. 43-ban egy lázadás alkalmával a könyvtár leégett. de Valens császár is száműzte. hogy a világi hatóságok nem tudták felkutatni. hogy Áriuszt vegye vissza az alexandriai egyházba. Ekkor az egyiptomi szerzeteseknél talált menedéket.e. Amikor Julius Caesar az alexandriai kikötőben felgyújtotta Kleopátra hajóhadát. hanem latin. Phalériai Démétriosz kezdte el gyűjteni a könyvtár első darabjait. VII. jún. 332–304) ALEXANDER HÉLIOSZ SN: VII. 250-ben.e. Mielőtt az első épület építése befejeződött volna. de újra csak megfosztották egy újabb zsinaton püspöki székétől. 317–306) UF: Alexandr IV. 332–323. de Julianusz császársága idején. 80) PTOLEMAIOSZ. aki azt kérte tőle. 332– Julianusz halála után újra csak hazatérhetett. ALEXANDER NAGY SÁNDOR (i. 10. BT: püspök ALEXANDRIAI HAJÓGYÁR BT: hajógyár ALEXANDRIAI HÉRON (i. Korának legnagyobb ilyen jellegű intézménye volt. Tanulmányai befejeztével Alexandrosz püspök diakónusa lett. akik olyan sikeresen bújtatták. Ünnepe a Keleti Egyházakban: május 2. Több épületgépészeti automatát is készített. Innen két év múlva visszatérhetett székhelyére. menekülések zaklatottá tették életét. 332– ALEXANDER THE GREAT (ang.e. akit a Nikaiai Zsinatra (325) is elkísért. Két fő tengellyel szelte ketté a várost: észak-déli és egy kelet-nyugati irányban. CLEMENS ALEXANDER III (ang.) ALEXANDRIA SN: Egyiptom földközi-tengeri tengerpartján épült. mint 500000 lakosa volt. Nagy Sándor újra útra kelt hódító serege élén.) 107–88) ALEXANDER II (ang. azonos a mai el-Hurijja sugárúttal. BT: Kleopátra. Itt építették fel az első üveghutát kb. amely nemcsak görög. alexandriai ALEXANDRIAI ATHANASZIOSZ (295–373) UF: Athanasziosz Szent Atanáz SN: Alexandriában született.) Szerapeum. mint „békebontót és az istenek ellenségét” megint száműzték. melynek több. Hérodotosz még látta a gyűjteményt.) BT: finom törmelékes üledékes kőzet ALEXANDER I (ang. titkos tanok iratait halmozták fel és a Szerapeionban helyezték el.7 km széles. své. színházak.e.) 323. parkok tették kedveltté ezt a várost. Az ő találmánya a dioptria és az útmérő (hodométer). egyiptomi és héber kéziratokat is tartalmazott. aki szerint az iratok 17000 évre visszamenő emlékeket tartalmaztak. ahol sikeresen szállt szembe az arianista tételekkel. 332–305)(110. csillagászok.e. II. történészek.e.e. templomok. Rakote mellett. Állománya 43 ezer tekercsre rúgott. BT: város NT: Brukhion RT: alexandriai hajógyár alexandriai naptár alexandriai nekropolisz Alexandriai könyvtár alexandriai templom alexandriai világítótorony Dinokratész Kom esz-Sugafa Museion Nagy Sándor (i. jún. Egy Tyruszban tartott zsinat megfosztotta püspöki székétől. Kallimakhosz.

hogy a halál egészen természetes dolog. 21) (134.e. Szótér (i. Tetején bronztükrök szórták a fényt. az Kopp. károsan hat a csontokra.Démétriosz Kallimakhosz (i. 310–240) ALEXANDRIAI KUTATÁSOK KÖZPONTJA SN: Igazgatója Jean Yves Empereur. 391-ben lerombolták. így kapta „Hermész tudománya” az „alkémia” nevet. plasztikusan megformált edény. betegségekkel. Felnőtt korában a keresztény hitre tért. Ptolemaiosz Philadelphosz építtette Alexandriában. a borókagyanta között molekuláris hasonlóság van. BT: nekropolisz RT: Empereur.)(99.) madder lake (ang. amidőn a tégelyben izzó anyag megfeketedik. a buzérgyökér színezőanyaga. gyógyszerekkel. a porcokra és a vizelettel is kiürül. míg manapság 5 millió emberből egynek van ilyen betegsége. a Columbia Egyetem ókortörténész professzora 1958-ban Jeruzsálem közelében egy kolostorban rábukkant egy Antiochiai Szent Ignác műveit tartalmazó könyvben Clemens Alexandrinus levelére. a korai egyházatyákkal szemben. „A gyermeknemzést leszámítva minden coitus a természet ellen való” – hirdette.) alizarin (své. elsajátították az egyiptomiak titkos művészetét és ezzel együtt átvették a nevet.) alisarin (své. Teljes magasságát újabban 135 méterre becsülik. A levélben szerepelt Márk evangéliumának egy korábban ismeretlen része. Dionüszosz tiszteletére megszervezett ünnepségeknek. de az arab „al” névelőt ragasztották hozzá. 70) BT: stadion ALEXANDRIAI SZERAPISZ-TEMPLOM SN: Alexandriában állt. Egy részét Jean-Yves Empereur és munkatársai tárták fel Alexandriától nyugatra. hogy ezt a részt ki kell hagyni az evangéliumból. 305–282) ALEXANDRINUS. BT: kanópusz ALKAPTONURIA (ang. A múmiákon a gerincben kicsapódó fekete pigment jelzi. BT: vörös RT: buzérgyökér ALKAID UF: Eta Ursae Majoris SN: A Nagy-Göncöl egyik csillaga. mivel azokat ezen kanópuszok használata idején már visszahelyezték a testbe.) ALIZARINVÖRÖS ALIZARINVÖRÖS ALIZARINVÖRÖS UF: adrianopelrött (své. felnőttkorban gyakori az előrehaladott ízületi gyulladás. A torony jelentős részét Jean-Yves Empereur az öböl fenekén találta meg. Pharosz szigetéről lett elnevezve. de belső szerveket már nem tartalmaztak. dinasztia 2. 323–285) (i. BT: torony RT: Alexandria Ptolemaiosz. (99. 332–323) NAGY SÁNDOR (i.) ALKAPTONÚRIA ALKAPTONÚRIA UF: alcaptouria alkaptonuria (ang. mert nem egyezik az egyház tanításaival. Alexandriában kb.e. Clemens írásai szerint a korai dinasztikus időkben az egyiptomiak minden tudásukat leírták 42 szent könyvbe. Az 1326-os földrengés rombolta le. aki az 1. 20 évvel később a nukleáris mágneses rezonancia spektroszkópiás vizsgálatok kimutatták. Ha ez felszaporodik.) SN: A vörös szín egy árnyalata. testi szervezetünknek egyszerű következménye. (141.e. hogy a gerinc fekete pigmentje és az egyik balzsamozáshoz használt anyag. i. Hoffmann és Lippmann érdeme. Mikor az arabok Egyiptomot meghódították.) (15.) törökvörös turkish red (ang. Ptolemaiosz Szótér építtette. 180 körül járt.) Krapprött (své. Ő vette észre.u.) BT: múzeum ALEXANDRIAI NAPTÁR UF: mozgó napév SN: Augustus korában vezették be. uralkodója volt. Pott. 8) BT: Egyiptom-utazó ALEXANDROS (gör. BT: tudomány NT: alkimista ALKERMES (ang. amelyek akár 30 mérföldről is láthatóak voltak. Ez volt a helyszíne a bor görög istene. Morton Smith.) (15. BT: amerikai egyiptológus AD: Tel.) Alisarinrött (své. Hogy a szó eredete tisztán áll előttünk. I. BT: naptár ALEXANDRIAI NEKROPOLISZ UF: Holtak Városa SN: 1997-ben fedezték fel a 3 km hosszú és 1 km széles temetőt. Jean-Yves (1952–) ALEXANDRIAI STADION SN: II. CHARLES F. 332–323) ALEXANDR VELIKÝ (cse. amelyben anatómiával. sebészi előírásokkal. amelyet Theodor nevű kollégájának írt. akik a halált bűnök büntetéseként fogta fel. Ezekből 6 könyv volt az orvoslásnak és az emberi testnek szánva. BT: csillag Nagy-Göncöl ÁLKANÓPUSZ UF: pszeudo-kanópusz SN: Főleg a III. BT: genetikai betegség ALKATRÉSZ NT: mozgó alkatrész ALKÉMIA UF: Alchemy (ar. Chemea = feketével foglalkozás.) ALIZARIN (své. amelyeket a templomokban őriztek és a felvonulások alkalmával körbevitték.) turkiskt rött (své. a homogentizinsavat bontaná le. A transzmutáció leglényegesebb szakasza. és annyit jelent. BT: egyiptológiai szervezet ALEXANDRIAI MÚZEUM (Eg. a szem és a nők betegségeivel foglalkoztak. A torony hármas felépítésű lehetett.) rose madder (ang.(ar. Al. Szerinte ezek a könyvek Athothis (Dzser) által íródtak. I.) Kraprød (dán.) NAGY SÁNDOR (i. Negyedévenként tartottak egy hatodik szökőnapot. Szerinte a filozófia Isten akaratából származik és ésszerű használata üdvös hatású.: 612-633-2608 ALISARIN (své. 9) ocronosis SN: Rendkívül ritka recesszíven öröklődő betegség. Átmeneti korban használt.) KARMAZSINTETŰ ALKIMISTA BT: alkémia NT: Héliopoliszi Testvériség 25 . Azt írta. Tünete. 202-ben a Septimius Severus-féle keresztényüldözés idején Kappadociába menekült. A 60-as évek múmiavizsgálatai során a vizsgált múmiák egynegyedénél volt kimutatható.) vallási fanatikusok ALING.) red madder (ang. mint „feketével foglalkozás”.e.) rubia (lat. CLEMENS (145–215) UF: Alexandriai Kelemen SN: Athénben született püspök. 20) Ars Hermetica Ars Spagyrica Khemeia. hogy a beteg vizelete néhány órás állás után befeketedik. mely az egyik enzim defektusa miatt alakul ki.e. BT: alexandriai templom ALEXANDRIAI TEMPLOM BT: templom NT: alexandriai Ízisz1-templom alexandiai Szerapisz-templom Poszeidón-templom ALEXANDRIAI VILÁGÍTÓTORONY UF: phároszi világítótorony SN: Ez a világ egyik csodája közé tartozott. 20) SN: E szó egyiptomi eredetű. ott letelepedett és egy hitelemző iskola feje lett. amely a tirozin anyagcsere köztes termékét.

) Dzsehuti3 Huja1 Merimesz Nehi (ném.) Banebdjedet (ang. az utóbbihoz tartozott az igazságszolgáltatás is.) RT: állatállomány ÁLLATÁLLOMÁNY SZÁMBAVÉTELE UF: vagyon-számbavétel SN: A vagyon egyik fontos mércéje volt.) Ptolemaiosz.) szenvedett alkoholizmusban. hogy kinek hány szarvasmarhája van. Be kellett számolni a szaporulatról.) BT: államszervezet NT: Anhotep (ném. (141.) Hemen Hesat (ang. 304–284) Szetau1 ALKOHOLIZMUS SN: A legendák szerint.) bika-isten Chenti-cheti (ang.e.) Thoérisz Thot1 Uadzset1 víziló-isten ÁLLATÁLLOMÁNY UF: livestock (ang. A varázslatnak köszönhetően az ország és katonai ereje mágikus védelmet kapott.) Dieren (hol. Az állatokat a tulajdonos vagy egy magas rangú tisztviselő elé hajtották. A nagy testű állatok (struccok.) Paszer1 Penhat (ang. Szótér (i. Miután lezajlott az esemény. 323–285) (i. hogy a külső és belső ellenállókat ily módon győzzék le és garantálják a hatalom és a kultúra kézbentartását. Az adót a számlálás eredménye szerint vetették ki. avagy szűz papiruszra rajzolták le őket képmágiát alkalmazva.) Babi (ang. majd lefejezték.) Hatmehit (ang.) Basztet Bat béka-isten Benu (óei.e. aki szemlét tartott felettük. NT: alkirály bürokrata elit réteg fáraó hivatalnok közember nemes pap paraszt szolga tisztségviselő vezír ÁLLAT UF: Animalia (lat.e. BT: isten NT: Abdu1 Aker Akhekh Amon Arensnuphis (ang. 305–282) (i.) Cherti (ang. BT: mágia NT: rontó szobor ÁLLAMHATALOM BT: politikai hatalom NT: államigazgatás ÁLLAMIGAZGATÁS NT: közigazgatás BT: államhatalom ÁLLAMSZERVEZET SN: A két legfontosabb hatáskör a pénzügy és a polgári rendtartás volt. 26 .) Chontamenti (ang. az állatokat beterelték az istállóba. din. ahol szolgák felügyelték őket. bölények és antilopok) már a neolitikumban visszavonultak az egyiptomi területekről a szárazság miatt. BT: eukarióta NT: harci állat háziállat hengeres féreg istenállat kígyó mehau puhatestű skorpió szent állat teknősbéka valódi szövetes állat RT: állatállomány számbavétele állati szarkofág állatkert állatmúmia állatok mumifikációja állatorvosi papirusz állatszobor ÁLLATALAKÚ ISTEN UF: állatisten SN: Az emberalakú isten mellett minden nomoszban volt állatalakú istenség is. vagy fából faragták ki az ellenséget. Billogozással érték el.) SN: Az ókori Egyiptom területén és idejében létező állatok.) Hez-ur (ang.) hal-isten Harsaphes (ang.) Chenti-irti (ang. veszteségekről.) BT: állattartás NT: állatállomány számbavétele RT: állatállomány felügyelője ÁLLATÁLLOMÁNY FELÜGYELŐJE BT: felügyelő NT: Iniuia (ang. hogy az egyes nyájak állatait ne cseréljék ki. miközben az írnokok gondosan feljegyeztek mindent.) Hórusz Hórusz Behdeti Inet keselyű-isten Khepra kígyó-isten kobra-isten kos-isten krokodil-isten kutya-isten Mehit Veret Nehbet oroszlán-isten pávián-isten skorpió-isten sólyom-isten strucc-isten tehén-isten teknős-isten Thaaut (ang. Mükerinosz fáraó (4. zsiráfok. elefántok. 70) BT: szenvedélybetegség ALKOHOLOS ITAL BT: ital NT: bor sör ALKOTÁS BT: művészet NT: dombormű festmény szobor ÁLLAMELLENES MÁGIA SN: A varázslást állami szinten alkalmazták.ALKIRÁLY UF: viceroy (ang. I.) Hedetet Heket (ang. akik ott is aludtak velük. Viaszból.

Következésképpen ezeket is érdemesnek tartották a mumifikációra.) BT: egyszerűsödött szárnyas rovar NT: vérszívó tetű ÁLLATKERT SN: Az ókori Egyiptomban már Hatsepszut1 királynő idejében létesítettek állattartó kertet. meg is ehették. hiszen így lehetőség nyílt az őt pártfogoló istenség kegyeinek elnyerésére.BT: állatállomány szokás NT: libaszámlálás ÁLLATBŐR UF: leather (ang. a többit öldöshették. hogy isten szelleme nem korlátozódhat egyetlen példányra. hogy az állat bőrét és csontját vízben megfőzték és hagyták a levet elpárologni. (64. A világhódító Nagy Sándor Alexandriában létesített nyilvános állatkertet.és ágykeretekhez feszítették ki hálósan. kecske és marha volt háziasítva.) SN: Íróalapanyagként is használták. így ezen állatok bőrét használták fel öltözéknek vagy szíjaknak a famegmunkálásnál bizonyos darabok összeerősítéséhez a Predinasztikus Korban. 10f) BT: állati alapanyag bőr íróeszköz NT: leopárdbőr RT: cserzés ÁLLATCSONT BT: állati alapanyag csont festékanyag NT: elefántcsont halszálka madárcsont vízilócsont ÁLLAT FORMÁJÚ PALETTA BT: paletta NT: kos formájú paletta sólyom formájú paletta teknős formájú paletta víziló formájú paletta ÁLLATHIZLALÁS BT: állattartás NT: tömés ÁLLATI AFRODIZIÁKUM BT: afrodiziákum NT: kőrisbogárpor ÁLLATI ALAPANYAG BT: alapanyag NT: állatbőr állatcsont állatszőr ÁLLATI ÉLELEM BT: élelem NT: belsőség kaviár méz ÁLLATI EREDETŰ ÉLELMISZER BT: élelmiszer NT: tejtermék hús ÁLLATI RAGASZTÓANYAG UF: animal-based glue (ang. Az ÁLLATMÚMIA BT: múmia NT: Ápisz-múmia cickány-múmia gazella-múmia hal-múmia íbisz-múmia kígyó-múmia macska-múmia pávián-múmia sólyom-múmia RT: állat állati szarkofág állatok mumifikációja ÁLLATOK MUMIFIKÁCIÓJA SN: Kezdetben az egyiptomiak hite szerint az állatfajták sokaságából mindig csak egyetlenegy példány lehetett a testet öltött isten. ezért kizárólag nagy értékű szövegeket róttak rá. BT: állattartás közművelődési intézmény NT: Ekhnaton állatkertje RT. így egy sűrű ragasztásra alkalmas anyag maradt hátra. Később kezdték úgy vélni. ha töredékesen is. amely az Amon-papság fennhatósága alá tartozott. dinasztiáig nem ismerték az állati eredetű ragasztóanyagokat. Mivel ez még a papirusznál is költségesebb volt. A korai időszakban a juh. 17) SN: Az 5. BT: mumifikáció NT: madarak mumifikációja RT: állat állatmúmia ÁLLATORVOSI PAPIRUSZ BT: orvosi papirusz NT: Kahun B papirusz ÁLLATSÍR BT: sír NT: bika-sír fáraómacska-sír krokodilsír kutyasír majomsír ÁLLATSZOBOR BT: szobor NT: békaszobor halszobor lószobor víziló szobor ÁLLATSZŐR BT: állati alapanyag NT: gyapjú ÁLLATTARTÁS BT: Ókori Egyiptom NT: állatállomány állatállomány számbavétele állathizlalás állatkertek állattenyésztés méhészet ÁLLATTEMETŐ BT: temetkezési hely NT: macskatemető kígyótemető sakáltemető taposiris magnai állattemető 27 . Az Újbirodalomban a szék. állat ÁLLATKOPORSÓ BT: koporsó NT: macskakoporsó ÁLLATLÁB ALAKÚ SZÉKLÁB BT: székláb ÁLLATLÁBÚ SZÉK BT: szék NT: oroszlánmancs lábú szék ÁLLATMESE BT: mese NT: oroszlán és az egér. 17) BT: ragasztóanyag ÁLLATISTEN ÁLLATALAKÚ ISTEN ÁLLATI SZARKOFÁG BT: szarkofág NT: kos szarkofág macska szarkofág RT: állatmúmia ÁLLATI TETŰ UF: Phthiraptera (lat. s a kert igazgatásával tanítómesterét. Úgy állították elő. Arisztotelészt bízta meg. de benne rejlik az adott fajta minden egyedében.) (64. (64.

10028. évében. majd a budapesti Népbíróság felmentette a háborús bűnök vádja alól. liliom-alkatúak alosztályába. Szudán és Líbia határvidékén az Uweinat-hegységet és a tőle észak-keletre fekvő Gilf el-Kebir-fennsíkot. hogy az Aloé nedve bölcsességet és halhatatlanságot nyújt.ÁLLATTENYÉSZTÉS BT: állattartás NT: madártenyésztés szarvasmarha tenyésztés ALLEN. Thutmózisz felirata. Ridgefield. of Egyptian Art. BT: könyv ÁLOM-SZTÉLÉ UF: Dream Stela (ang. liliomfélék családjába.) SN: Számos állkapcson található egy apró fúrt lyuk. USA (hivatali cím) 333 Bennetts Farm Rd. hogy megismertesse az akkor ismert bolygók pályáját. mely a kék vagy barna színek keveredése által ibolya vagy vörösbarna színűvé válik.) ALLIUM (lat.) BT: gerinces koponyás NT: vértes. CT.com James. 1000 Fifth Avenue. Metropolitan Museum of Art. The (1984) Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs (1999.) (34. 31) ALMANDIN SN: A gránát vérpiros fajtája. könyvei RT: Egyiptológusok Nemzetközi Egyesülete New Yorki Metropolitan Múzeum Egyiptomi Osztálya AD: jamesallen@compuserve. hogy a bolygók nem a Föld körül. JAMES P. világháború után letartóztatták. James P. 31) UF: Almagest Almagesztum (34. NT: Art of Medicine in Ancient Egypt. 31) ALMAGESZT (34. Az ókori Egyiptomba Kelet-Afrikából hozták és az örök élet szimbólumaként tisztelték. New York.és csontos hal hal négylábú ÁLLKAPOCSBETEGSÉG BT: betegség NT: ínygyulladás ÁLLKAPOCSCSONT UF: jaw bone (ang. amelynek lényege. 1000 Fifth Avenue. 31ff) BT: Ptolemaiosz Klaudiusz könyvei ALMAGESZTUM (34.) jawbone (ang. (34. amelyben Ptolemaiosz Klaudiusz az ég megfigyelésének és felderítésének művészetéről ír. 28 . súlyos fertőzés következtében hunyt el. hogy a kelésekből eltávolítsák a gennyet.) ALLIUM CEPA (lat. SN: A Chicagoi Egyetemen diplomázott. 31) Al-midzsiszti (ar. A fáraó uralkodásának 19.) SN: Az Újbirodalom fennállásától fogva Ázsiából hozták be. BT: aloe ÁLOMFEJTŐ BT: jós NT: Hór2 ÁLOMFEJTŐ KÖNYV UF: Dream Book (ang. A Közel-Kelet számos népe vélekedett úgy. A II. (99. NY.) (34.) SN: Az Álom-sztélé a 18. THOMAS J. 31) SN: 13 kötetes mű. ALMINA VICTORIA MARIE ALEXANDRA (–1929) ALOE BT: liliomféle NT: Aloe Vera ALOE VERA ALLIUM PORRUM (lat.: 212-570-3770 Fax: 212-570-3752 ALLEN.com Senior Research Associate. BT: gránát ALMÁSY LÁSZLÓ (1895–1951) SN: Szahara kutató. Almásy 1947-ben visszatérhetett Egyiptomba. 17) BT: csont ALLRED.org mmaegypt@sprynet. Az Aloe növény birtoklása érdekében – Arisztotelész ajánlására – elfoglalta Socotra szigetét. ahol folytatta korábbi kutatómunkáját. Az 1926-os és 1929. amelyet fogsebészek ejtettek.com Dept. 18) SN: Az álmok értelmezését foglalja magában. BT: Egyiptom-utazó AL-MIDZSISZTI (ar. Az orvoslásban használták még orrhurut enyhítésére. Almásy hatalmas sivatagi területeket térképezett és kutatott fel Egyiptom és Szudán sivatagi területein.The Metropolitan Museum of Art. zárvatermők törzsébe tartozó növény. spárgavirágúak rendjébe. The (2004) Inflection of the Verb in the Pyramid Texts. SUSAN J. 1951-ben Salzburgban.) (99. Vezérszíne a vörös. JAMES P.) ALOE VERA UF: Aloe Barbadensis Miller (lat.Allen@metmuseum.) HAGYMAFÉLE VÖRÖSHAGYMA PÓRÉHAGYMA FOKHAGYMA HAGYMA ALMAFÉLE UF: Pomoideae (lat. 31) ALMINA. Nagy Sándor is eredményesen alkalmazta a katonái táplálására és sebeik gyógyítására. Számos sírban találtak a halotti tárgyak között álomfejtő könyvet. LADY WOMBWELL. 31) ALMAGESZT (34. Kitalálta a „kiegyenlítő köröknek” nevezett fogalmat. egyszikűek osztályába. 31) Magiste techne (gör. Főként arra törekszik. Az Ázsia kutató Almásy György fia. Egyptian Art . BT: amerikai egyiptológus NT: Allen. 1926-tól a grazi Steyr gyár képviselőjeként több rövidebb utat tett Egyiptomban és Szudánban. Ausztria). 2000) Royal Women of Amarna. dinasztiabeli IV. James P.. az áradás évszakának harmadik hónapjának 1. BT: amerikai egyiptológus AD: susanjallen@mindspring.) (99. 1895-ben született Borostyánkőn (ma Bernstein. MAURICE (1903–1960) BT: francia egyiptológus ALLIACEAE (lat. NY.) ÁLLKAPCSOS UF: Gnathostomata (lat. The (1999) ALLEN.) (34. USA (otthoni cím) Tel.) SN: Az Aloe nemzetség. Jelenleg a Metropolitan Múzeum kurátora és a Egyiptológusok Nemzetközi Egyesületének elnöke. napján írt szöveg elmondja. 06877. 17) jaw-bone (ang. Szakterülete az óegyiptomi nyelv és a vallás.: 212-650-2577 Fax: 212-570-3752 ALLIOT. The (2005) Egyptian Art in the Age of the Pyramids (1999) Genesis in Egypt: The Philosophy of Ancient Egyptian Creation Accounts (1988) Heqanakht Papyri. USA Tel. 10028-0198.com ÁLLVÁNY BT: tartószerkezet NT: edénytartó állvány ÁLLVÁNYSZILIKÁT TEKTOSZILIKÁT ALOE BARBADENSIS MILLER (lat. BT: egyiptológus AD: allredtj@ubtanet.) ALLIUM SATIVUM (lat. New York. évi expedícióival bejárta és térképre vetette Egyiptom. Filce Leek tudós szerint viszont maga a genny okozta a csont pusztulását. KÖNYVEI BT: Allen. BT: gyümölcs NT: birsalma gránátalma ALMAGEST ALMAGESZT ALMAGESZT (34. hanem a lehetséges kiegyenlítő pontok körül keringenek.

BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. alsó-egyiptomi nomosz. 11. –1617.) ALOPOCHEN AEGYPTIACUS (lat. 1.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 23. alsó-egyiptomi nomosz.) Azi (óei. 1. BT: kórház templom RT: alvásterápia ALOPECHEN AEGYPTIACUS (lat.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.net ALSÓ-EGYIPTOM UF: Deltaország Északi ország LE (röv. 6. 17. BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. UF: Ka-kam (óei. UF: Ati (ang. alsó-egyiptomi nomosz.) Theb-ka (ang. ahol a papok alvás közben.) ALPHA CMA (lat. ekkor végezte el az ország flórájának és faunájának első tudományos vizsgálatát. UF: Khent-abt (ang. 3.hogy amikor IV. BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) Ka-qem (ang. 11. OSAMA BT: egyiptológus AD: aaen0216@aast. BT: Egyiptom-utazó NT: Alpini.e. BT: Ókori Egyiptom NT: alsó-egyiptomi nomosz RT: Nílus-Delta Felső-Egyiptom ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ BT: Alsó-Egyiptom nomosz NT: alsó-egyiptomi nomosz.(30. 10.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. feb.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. hogy testét szabadítsa ki a homokból és megjósolta neki. Gizehben tudományos módszerrel kiszámította a Kheopsz1-piramis méreteit és tanulmányozta a többi piramist meg a szfinxet is.) Ament (ang. azaz hipnózisban gyógyították őket. 12 alsó-egyiptomi nomosz. bár kiváló termőterülete a lápok miatt nem használható ki teljesen. 20. alsó-egyiptomi nomosz.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 7.) SN: Központja Héliopolisz volt. uralkodásának első évében megtette amit Harmakhisz tőle kívánt. E tartomány fővárosa „Ozirisz háza”.) SN: Fővárosa Xoisz volt.) LÚD EGYIPTOMI LÚD SZÓTHISZ (gör. alsó-egyiptomi nomosz.) Khensu (ang.) DUBHE EGYIPTOMI LÚD alsó-egyiptomi nomosz.) Szaitesz SN: Fővárosa Szaisz volt.) ALPHA CANIS MAJORIS (lat..) SN: Olasz orvos és botanikus.e. 13.) SN: Fővárosa Szebennütosz volt. feb. PROSPERO KÖNYVEI BT: Alpini. nov. erősen elfáradva lepihent a szfinx árnyékában. 1413–1405) (i. 5.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 8. De (1592) ALRAUN MANDRAGÓRA ALSAADAWY. 23. UF: He-kat (óei.) ALPHA URSAE MAJORIS SZÓTHISZ (gör.) Ta-mehet (óei. 15. Thutmózisz amikor hatalomra került. 13. UF: Sap-meh (ang. 10. 3. ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. alsó-egyiptomi nomosz. (i. UF: Ka-hebes (óei. Az ókorban mocsaras. alsó-egyiptomi nomosz. BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. ahol hamarosan elnyomta őt az álom. 2.e.) Ka-henseb (ang. alsó-egyiptomi nomosz. alsó-egyiptomi nomosz. s Egyiptom ura lesz. UF: Aneb-hez (óei. alsó-egyiptomi nomosz. 9. 2. 18. alsó-egyiptomi nomosz.és oroszlánvadászatra kikocsizott. 29 . 12.egnet. IV. 1412–1402) (i. Úgy tartják. BT: alsó-egyiptomi nomosz RT: Chensit ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 6.) Szethmotik BT: alsó-egyiptomi nomosz ALPINI PROSPERO (1553. hogy neki sikerült először datolyapálmákat mesterségesen megtermékenyíteni. 8. óei. 16.) NT: medicina Aegyptorum. alsó-egyiptomi nomosz. 14. UF: Aa (óei.) SN: Helyi istenének hatalmi jelképe két toll volt. 6. BT: alsó-egyiptomi nomosz RT: Héliopolisz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 9.) ALOPOCHEN (lat.) sleep temple (ang. UF: Nefer-Abt (óei.) Létopolitész SN: Fővárosa Létopolisz volt. UF: Ka-set (óei. 1400–1390) (110. Prospero (1553. 19.) SN: Ezekbe a templomokba mentek a betegek gyógyulni. 6. UF: Nefer-ament (óei. Prospero könyvei ALPINI. Álmában megjelent neki Harmakhisz isten és felszólította a herceget. –1617. UF: Sapi-res (ang.) Heq-at (ang. alsó-egyiptomi nomosz.) To-mihi Tomiri SN: A Nílus Delta-vidékének területe. alsó-egyiptomi nomosz.) Sepi-meht (óei. vízben gazdag vidék.15m vastag téglafalat is húzatott védelmül a homok ellen. De (1591) plantis Aegypti liber. Egyiptom északi része a Nílus torkolatától Memphiszig. és a szfinx köré még egy 2. UF: Amenet2 (óei. Velence konzuljának orvosi tanácsadója volt Kairóban (1580-1583).) Lower Egypt (ang. 7. 4. 4. nov. alsó-egyiptomi nomosz. alsó-egyiptomi nomosz. 14.) Kaset (ang. hogy hamarosan a trónra kerül. 105) BT: gránitsztélé RT: gizehi szfinx karbantartása Thutmózisz. UF: Teb-neter (óei. 5.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. alsó-egyiptomi nomosz. 311) ÁLOMTEMPLOM UF: dream temple (ang.) Sepi Res (óei. Istennője Chensit. Thutmózisz még fiatal herceg korában a piramisok környékére gazella.

UF: Sept (ang. Amenhotep és IV.e.) SN: A Nagy Kutya csillagkép egyik csillaga. 700000–5500) (i.e. dinasztiabeli fáraók és Kánaán.) Tehuti (óei. A levelezés III. Ezt a templomot a 18. 1279–1212) AMAM (ang.e. BT: könyv NT: Alvilág Könyve ALVILÁG KÖNYVE SN: A mágiával és az alkímiával foglalkozik.) TELL EL-AMARNAI LEVÉLTÁR AMARNAI LEVELEK TELL EL-AMARNAI SÍR AMARNA-MŰVÉSZET SN: Az eddigi idealizált királyportrék helyett megjelentek a néha túlzottan is naturalista ábrázolások.e.) BT: Núbia ALSÓ PALEOLITIKUM (i.e.) SN: Fővárosa Banebdjedet2 volt. dinasztia idejében építtette III. 1292– 1225) (i.) BT: isten NT: Aken Am-heh (ang.) AMMUT AMON AKHET-ATON (óei.e.) Ba-Pef (ang. 1364– 1347) (i. amelyben nem az új isten személye.) Imiut (ang. Ez volt az egyetlen olyan periódus Egyiptom vallás-történetében. UF: Eta Canis Major (lat. a napistennek az alvilágon és az égen át vezető útját leíró képes és szöveges kompozíciók. BT: paleolitikum (i. Aj1.) BT: Nagy Kutya ALVAREZ..) Khar (óei.uni-hamburg. Ekhnaton idejéből származnak. 20. Amenhotep. szétszedés nélkül helyezték át 2.) Andjety (ang. vastag ajkú. 1479– 1457) ALTAKUI CSATA UF: eltekei csata SN: Taharka és szövetségesei vereséget szenvedtek Szanherib asszír királytól.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. ahol az pap-orvosok ópiummal vagy mandragórával segítették elő az álmot (hallucinációt). A valósághű szemléletet követő művész magát a fáraót sem kímélte: Ekhnaton szobrai hosszú arcú.) SN: A trónutódlás zavartalansága érdekében maga mellé vette társuralkodónak fiát.) AMANA (ang. 1488–1468) (i. EL. Pillanatnyilag 382 égetett agyagtáblát sorolnak ide. 9) SN: A betegek egy része alvásterápiának vetette alá magát egy álomtemplomban. 1307–1240) (i.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. de újabb sírkamra nem volt. 17. hanem a művészetre is jelentős hatással voltak. hanem a többi isten betiltása jelentette az újdonságot.(ang. UF: Am-peh (óei. 1290–1224) (i. A reformok nemcsak a vallásra korlátozódtak.) ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 1372–1354) (i.6 km-rel észak felé és 65 m-rel magasabbra.e. nőies csípőjű fiatalembert ábrázolnak. Thutmózisz Amon és Ré-Harahti tiszteletére. 2000000–10000) ALSÓRENDŰ PAP WAB-PAP ÁLSZAKÁLL UF: istenszakáll mesterséges szakáll szertartási szakáll SN: Általában a fáraók viselték a halhatatlanság jelképeként.e.ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. mialatt az ártó démonokat kiűzték. 1301–1235) (i.) ALVILÁGI KÖNYV SN: Az újbirodalmi királysírokban felvésett. BT: alvilági könyv AMADAI TEMPLOM SN: Egy darabban.) (134. Mezopotámia. BT: hivatalos levél tell el-amarnai levéltár AMARNAI LEVÉLTÁR AMARNAI SÍR AMARNA LETTERS (ang. A Későkorban magánszemélyek sírjában is alkalmazták.arcnet. (L) AMARNA-REFORM SN: Ekhnaton fáraó Aton napisten tiszteletét tette hivatalossá. Hatsepszut1 királynő nő létére a protokolláris alkalmakon álszakállt viselt. 25. UF: Am-khent (óei. 19. Kha1 (ang.) Sam-hut (óei. BT: alsó-egyiptomi nomosz RT: Banebdjedet2 (ang.de ÁL-TESTÜREGES UF: Pseudocoelia (lat.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-NÚBIA UF: Wawat (óei. Anatólia és az égei civilizáció között folyt.e. BT: egyiptológus ALVÁSTERÁPIA UF: sleep therapy (ang. és ezalatt a páciens azt nem érezhette annyira. 1294–1227) (i.) amarna-reform berlini „Kerti séta” sztélé Ekhnaton (i. BT: templom AMAKHTU RAMSZESZ. II.) SN: Fővárosa Bubasztisz volt. Amenemhetet saját udvaroncai ölték meg. 2000000–60000) UF: Lower paleolithic (ang. 1968 tavaszán kozmikus sugárzással átvilágította a Kephrén piramist egy újabb sírkamra reményében. Ekhnaton 18. UF. 1279–1213) (i. LUIS W.) Am-pehu (ang.e. Thutmózisz. Manethón szerint I. Valószínű bódult állapotában végeztek el a betegen olyan kezelést is. 1379–1362) (i. (i. UF: Tehut (ang.e.e. BT: alsó-egyiptomi nomosz RT: Bubasztisz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. HARTWIG BT: egyiptológus AD: ar3a003@arche.e. II. Az amarna-művészet másik sajátossága. 15. 1304–1237)98 (i. hogy a királyi család tagjait teljesen hétköznapi helyzetekben ábrázolja. 1301–1234) (i. UF: Sam-Behutet (ang.e.e.) TELL EL-AMARNAI LAKÓHÁZ AMARNA. akkádul (ékírással) íródtak.e.e. BT: művészet RT: Akhet Aton (óei. I. BT: szakáll szertartási tárgy RT: Hatsepszut1 (i.) SN: 1887-ben egyiptomi parasztok találták Tell el-Amarnában.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 1352–1336) terem. SN: 1968-ban Nobel-díjjal kitüntetett magfizikus és amatőr egyiptológus. 18.(134. 16. amely nagy fájdalommal járt volna.) AMARNAI LAKÓHÁZ AMARNAI LEVELEK UF: Amarna letters (ang.e. óei. Szeszósztriszt. 9) BT: terápia RT: álomtemplom ALVILÁG TÚLVILÁG ALVILÁGI ISTEN UF: underworld god (ang. amikor az államvallás közeledést mutatott az egyistenhit felé. 30 . 1503–1482) (i.e. BT: csata ALTENMÜLLER.) BT: ős-testüreges NT: fonálféreg ALUDRA (ar. A vallási reform egy egészen egyedülálló művészeti irányzatot termelt ki.

miközben a többi elhunyt tiszteleg átkelése előtt...) AMENEMHEB3 (ang. fr. spa. 26. Az „eretnek fáraó” feliratait kivakartatták. VIII.azonban ez a kor még nem érett meg arra. hozzáfűzve a varázsszavakat. spa. JAHMESZ.) AMENCHAU (ném. Mike Warocqué.e.) SN: Théba polgármestere a 18. ném. (cse.. BT: reform RT: amarna-művészet Ekhnaton (i. I. II.) AMENEMHAT (ang.) AMENEMHET AMENEMHET SURER AMENMESZ15 AMENEMHAB MEH (spa. máj. II.e.) AMÉLINEAU.16) SN: A reprodukált reliefen egy kertész visz vizet a folyóból az öntözni való termőföldre.e. úgy a fáraó is feltámad. valamint gyakorta a görög-római kori születési házakat kívülről körbefutó. dinasztia folyamán az Amduat Könyve a legfontosabb irat.) AMEMET (ang.–1917..) (i..) AMENIRNEFERU (ang. BT: írnok RT: Amenemheb4 sírja AMENEMHEB4 SÍRJA UF: TT364PM BT: asasifi sír RT: Amenemheb4 (ang. BT: templom RT: Amenebis Piusz.) AMBULLATÓRIUM UF: kerengő SN: A kisebb újbirodalmi templomokat és a bárkakikötőket. és 20. fr. oszlopos folyosó. ném. BT: Honszu1-főpap próféta NT: Amenemheb3 hozzátartozói RT: Amenemheb3 sírja AMENEMHEB3 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Tauszert3.) JAHMESZ.e.–1924.) AMMUT AMMUT AMON AMENNAKHT (ang. II sírfelirata Thutmózisz. amit a királysírok falára írtak.. al. 138–161)(1. Itt a Apóphisz naponta megpróbálja kiszívni a vizet Ré1 bárkája alól.) AMENEMHEB6 (ang.) SN: A Kharga-oázisban található templom. fr. Egy felirat bizonyítja.e.e. Raoul (1870. ÉMILE (1850–1915) BT: francia egyiptológus AMEMAIT (ang. fr.... BT: helyi isten RT: Amenebis-templom AMENEBIS-TEMPLOM UF: Zayyan temple. az óriáskígyóval kell megküzdeni.) MUT KOM OMBÓ (ar..) HAEMUASZET6 AMENAR-NEFRU (ném. ném. hogy Antóninusz Piusz császársága idején helyreállították a templomot.. fr. melyek segítségével a barlangokat őrző szörnyeket ártalmatlanná lehet tenni.e. de az azt követő 19. spa.) AMENEBIS SN: Takhoneourit városának istene volt. BT: polgármester RT: Amenemheb5 sírja AMENEMHEB5 SÍRJA UF: TTA8 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemheb5 (ang. spa. 1769– AMENEMOPE3 AMENEMHEB MEH1 (ang. (i. Úgy képzelték. 1364– 1347) (i. 1372–1354) (i. 569–526) AMATHAUNTA (ang. BT: építmény AMDUAT KÖNYVE UF: Book of the Secret Chamber (ang. ném. BT: halotti irodalom könyv túlvilági szöveg NT: Amduat Könyvének 4–5. 570–526) (i. 1570–1546) (i. A gonosz erők közül különösen Apóphisz-szal.. hogy a nappal és az éjszaka 12 órája egy-egy vidéknek felel meg. hogy elfogadja Ekhnaton reformjait. dinasztiából..) 1765) AMEN-EM-APT (ang. órája RT: Amenhotep. ném.) SN: Honszu1 főpapja a Ramesszida korban... fedett.(ang. spa.u.) 31 .) AMENEMHEB2 (ang. fr.) SN: A tenger istennője. (i. spa. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866. sírjának falfeliratai AMDUAT KÖNYVÉNEK 4–5. BT: pásztor RT: Amenemheb2 sírja AMENEMHEB2 SÍRJA UF: TT278PM BT: gurnet murai sír RT: Amenemheb2 (ang. jan.. ném. jún.) Rejtett Kamra Könyve Rejtett Termek Könyve Titkos Szoba Könyve Túlvilág Könyve SN: A könyv az alvilág pontos földrajzi leírását és a Ré. Antóninusz (i.) AMENAJ (spa. amelyet Amenebis istennek szenteltek. BT: Amduat Könyve AMENEMHEB MEH1 (ang.) AMENKHAU (ang. ném. akit a sumér bevándorlók imádtak Egyiptomban. ÓRÁJA SN: Megjelennek a kígyó alakú bárkák.. spa.. dinasztia vége felé. ném. spa. 1550–1525) (i. 1352–1336) AMARNA-RELIEF REPRODUKCIÓJA (BRM: 65. ném.e.. A 18. dinasztiából. dinasztiabeli sírok bejáratának belső oldalán is találtak ilyen feliratokat. feb. 19) AMENEJ KEMAU (cse.. fr.e..) Wilson. spa. (128.) AMEN (ang. melyet a Nap bárkájával behajóz.. jobb sorsra érdemes alakja egyre inkább a feledés homályába merült.) AMBO (lat. BT: istennő AMATŐR EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Carnarvon. spa.. 6) BT: relief reprodukció AMAS EL-OUOGOUD VÁRA PHILAE AMASIS I (ang. spa. 1530–1504) AMASZISZ. fr.) AMENEMHET. III.) AMEN-CHAEMWASET (ném. Ekhnaton halála után Tutankhamon és a trónon őt követő Aj1 és Hóremheb1 visszaállították a régi vallási rendet. 3. Bárkáját halotti szellemek vontatják a folyón.. a napisten éjszakai utazását tartalmazza. BT: Amenemheb3 (ang. Ahogy a Nap újjászületik minden reggel. 28.) SN: Amon-Ré pásztora a 20. Éjszakai útja során a Nap a halottak istenével egyesülve Ozirisz-Ré-vé válik.) AMENEMHEB5 (ang..) Dyall-Smith..) AMENEMHEB1 (ang. fr. felsorolja az alvilág 12 kapuján (nappal) és 12 barlangján (éjszaka) keresztül vezető utat. Mark AMAUNET (ang. 1580–1558) (i... mivel ő meg akarja állítani a napbárkát káoszt kiváltva ezzel a földön.) NT: Tauszert3 AMENEMHEB3 SÍRJA UF: TT25PM BT: asasifi sír RT: Amenemheb3 AMENEMHEB4 (ang.e.) AMENEMES (kat.) SN: Amon magtárainak írnoka a 19. spa.) AMENEMHAT SURER (ang. amelyeket sakálok húznak. hogy így bírja azt megállásra.) UF: Amenemib (ném.. emlékét megpróbálták eltörölni.e. 4. Küzdelme sikere érdekében az elhunyt uralkodót védelmező istenségek kísérik.e. 1539–1514) (i. 1379–1362) (i.

. III. ném. BT: ká-pap RT: Amenemhet11 sírja MEH4 (ang.) SN: Magas tisztségű hivatalnok a hadseregben. BT: hadsereg parancsnok hivatalnok tengerészkapitány NT: Amenemheb Meh1 hozzátartozói RT: Amenheb Meh1 sírja AMENEMHEB MEH1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Tetires2. BT: magtárfelügyelő RT: Amenemhet6 sírja AMENEMHET6 SÍRJA UF: TT123PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet6 AMENEMHET7 SN: Szenenmut fiútestvére.) SN: Magtárfelügyelő a 18.) AMENEMHET UF: Amenemhat (ang. fr.. spa. katonák parancsnoka.. ném. ném. Thutmózisz (18. Fiuk Aamon. Ramszesz idején...... BT: Ramosze8 hozzátartozói AMENEMHEB8 (ang. ném. (152.. BT: Amon-pap Ramosze7 hozzátartozói Szenenmut hozzátartozói AMENEMHET8 UF: Amenemhat (ang. fr...) AMENEMHEB MEH1 (ang. ném. dinasztia idejéből. ném. Amenhotep idején szolgált. spa. évében. spa. dinasztiából.) AMENEMHEB MEH1 SÍRJA UF: TT85PM BT: seikh abd el-gurnai sír AMENEMHEB MEH2 1 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet3 AMENEMHET4 SN: Amon főpapja és 1. Felesége: Iszumut.) legöregebb fia. BT: kapuőr RT: Amenemheb6 sírja AMENEMHEB6 SÍRJA UF: TTA15 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemheb6 (ang. ném. BT: Amenemheb Meh1 (ang. BT: Amon-főpap RT: Amenemhet4 sírja AMENEMHET4 SÍRJA UF: TT97PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet4 AMENEMHET5 UF: Amenemhat (ang..) NT: Baki3 (ang. dinasztiából.) SN: Adminisztrátor Amon templomában III.. apja uralkodásának 24.. fr.. BT: Amon marháinak felügyelője Thutmózisz. spa.) SN: Amon wab-papja a 20. ném. spa. Thutmózisz és II. Thutmózisz idejéből. spa.. fr.) NT: Aamon Hóri10 Iszumut AMENEMHEB8 SÍRJA UF: TT44PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemheb8 (ang.. Thutmózisz idejéből. dinasztiából.) Amenemhab Meh (spa..) UF: Amenemheb1 (ang. majd később egy hajó kapitánya a 18. Thutmózisz idején. hozzátartozói AMENEMHET2 UF: Amenemhat (ang. ném. 10) 3 32 . dinasztia idején. fr. spa.) SN: A 18.) SN: Maat írnoka a 18..) AMENEMHEB7 (ang.. aki még apja előtt fiatalon meghalt. BT: kormányzó polgármester RT: Amenemhet8 sírja AMENEMHET8 SÍRJA UF: TT163PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemhet8 AMENEMHET9 UF: Amenemhat (ang.) SN: Ramosze8 apja a 19. spa. ném. spa.. ném.SN: Fő kapuőr Amon birtokain a Ramesszida korban.) SN: Deir el-medinei kézműves a 18. III.. dinasztiában Amon magtárainak könyvelője. Felesége: Baki3.. II. BT: Aamon hozzátartozói wab-pap NT: Amenemheb8 hozzátartozói RT: Amenemheb8 sírja AMENEMHEB8 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Hóri10.) SN: III..) UF: Amenemhab (ang. spa. BT: felügyelő RT: Amenhotep4 és Amenemhet5 sírja AMENEMHET5 SÍRJA 6 AMENHOTEP4 ÉS AMENEMHET5 SÍRJA AMENEMHET UF: Amenemhat (ang.. din..) SN: Théba polgármestere a 19.. spa.) SN: Ká-pap a 18.. spa. II. dinasztiából.. spa. BT: adminisztrátor RT: Amenemhet3 sírja AMENEMHET SÍRJA UF: TT53PM SN: A sírábrázolásban macska látható egy halászó és szárnyasvadászó jelenetben. Amon bárkájának papja.) SN: Amon termelési területeinek felügyelője.) Mahu2 (ang. BT: könyvelő RT: Amenemhet2 sírja AMENEMHET2 SÍRJA UF: TT82PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet2 AMENEMHET3 UF: Amenemhat (ang. spa. spa.. ném. BT: Amenemheb8 (ang. dinasztiában. prófétája a 18. spa. dinasztiából. Neve a karnaki Amon-templom fesztiválcsarnokában tűnik fel a déli oldalon. ném. Amenhotep korából. dinasztiából III.. III.. BT: deir el-medinei kézműves RT: Amenemhet10 sírjai AMENEMHET10 SÍRJAI NT: Amenemhet10 TT340PM-es sírja Amenemhet10 TT354PM-es sírja BT: deir el-medinei sír RT: Amenemhet10 AMENEMHET10 TT340PM-ES SÍRJA UF: TT340PM BT: Amenemhet10 sírjai RT: Amenemhet10 AMENEMHET10 TT354PM-ES SÍRJA UF: TT354PM BT: Amenemhet10 sírjai RT: Amenemhet10 AMENEMHET11 UF: Amenemhat (ang.) Tetires2 (ang.. BT: írnok RT: Amenemhet9 sírja AMENEMHET9 SÍRJA UF: TT182PM BT: Khokha-sír RT: Amenemhet9 AMENEMHET10 UF: Amenemhat (ang.

s azokat átszelő hieroglif szövegek borítják.e. A trónon utódai követték és számos célkitűzését megvalósították. BT: protodór oszlop AMENEMHET. erre számos régi előjoguk helyreállításával is ösztönözte őket.e.e.e. I. BT: Amenemhet. 1917–1872) Szithathormerit AMENEMHET. A belső magba óbirodalmi domborművekkel díszített tömböket építettek be. (i. hogy megakadályozza a nomádok betöréseit. 1929–1892) (i. (i. Eredetileg Thébából származott fővárosát Itj-Tauiba tette át. A 16.e. 1963–1786)( 150. 1985–1795) (110. Feleségei Keminub. 12. I.) SN: A 12. PIRAMISA SN: Eredeti magassága 55m (ma már alig 20 m magas). aki aztán magával ragadta a teljes hatalmat. Állítólag az utóbbi sportnak ez a legrégibb ábrázolása.e. BT: dahsuri piramis dinasztia.e. betakarítás. agyag. 1929–1892) (i. (i. I. sírja NT: Amenemhet. ma már csupán szétszórt törmelékhalmaz. udvaroncainak egy csoportja azonban meggyilkolta. halak és madarak hálóval való elejtése. I. BT: Amenemhet.e.e. I. 12.. SÍRJA UF: BH2 SN: I.. II. BT: dinasztia. Itaweret. 1963–1786)( 150.) Neferu.) SN: Eredeti magassága és a dőlésszög meghatározhatatlan. I. (i. I. sírkamrája RT: Amenemhet. Szeszósztrisz. 310) (i.) Szeszósztrisz. Mészkőből épült. 1844–1797) (i.e. atléták. Az ő idejében vezették be azt a szabályt. dinasztiából. 1917–1872) AMENEMHET.e. II. I.e. gabonanyomtatás.e. Kereskedelmi kapcsolatokat folytatott Mezopotámiával és Elő-Ázsiával.e.) SN: III. Tájolása nem olyan pontos a négy égtáj irányában. nyíl.e. I.e. 1855–1808)(110. Mentuhotep idején. 12. Kaneferu.) Moeris2 (gör. BT: Amenemhet. Mentuhotep expedícióját Vádi Hammamatban. BT: intelem AMENEMHET. BT: listi piramis dinasztia.e. Ezek az írások feltehetően fia uralkodásának ideje alatt születtek. INTELMEI UF: Amenemhat. II.e. 1971–1926) (i. Ita. A nomarkhoszok támogatták uralmának megalapozásában. (i. 1875–1840) UF: Amenemhat. I. 1991–1962) (i.e. III. Ammenemes II (ang. 1991–1962) (i. I. 1971–1928) (i. (ang. Neferu. I.) Kaneferu (ang. 205) AMENEMHET.) Seheptepibre (ang. 1955–1913) (i. 1955–1913) (i.e. I. felső-egyiptomi nomosz vezíre és kormányzója volt IV. I. (i.e. A dahsuri tört piramistól délkeletre található.e. HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: I. sírja Uralkodói Fal AMENEMHET. a kerület örökös hercege. BT: Amenemhet.e.) Ameni Ammenemes I (ang. II. téglapiramisa Fehér Piramis Hatalmas piramis White Pyramid (ang. Olyan áthatolhatatlan sorompót akart létrehozni. (ang. 1875–1840) AMENEMHET.5 m (84m). intelmei Amenemhet.e. sírkamrájának falfestményei Amenemhet. piramisa AMENEMHET. Szeszósztrisz.) SN: Hivatalnok a korai 18. 1929–1895) (i. piramisai AMENEMHET. I. Amenemhet sírkamrája előtti tornác területén található két protodór oszlop. évéből (tehát i.) Ammenemes III (ang. ném. I.) Amenhemet (své. Neferet. PROTODÓR OSZLOPAI SN: I. szántás.e. 1937–1908) NT: Neferet. (i. 1971–1928) (i. BT: Amenemhet.) Neferytateten (ang. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja I. 1991–1962) (i. 1850–1800) (i. Fia: I. SÍRKAMRÁJÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: Kő és fémek megmunkálása. II. Hnumit. 1817–1772) UF: Amenemhat III (ang. sírkamrájának mennyezete AMENEMHET. 310) (i. Felesége: Neferytateten. ném. borkészítés. I. spa. I.e. Jahmesz idejéből. BT: dinasztia. piramisa Amenemhet. II. (i..e. birkózók láthatók a falfestményeken. II. dinasztiát. A Delta nyugati határában erődítményeket emelt. 310) (i.e. I. Amenemhet viszonylag békés korszaka a Középbirodalom gazdasági és kulturális fellendülését 33 . (i. BT: hivatalnok RT: Amenemhet12 sírja AMENEMHET12 SÍRJA UF: TT20K TTC2 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet12 AMENEMHET. I. 1934-ből) származik. III. BT: beni hasszáni sír királysír NT: Amenemhet.. sírkamrája mennyezet AMENEMHET. I. TÉGLAPIRAMISA PIRAMISA AMENEMHET. 1971–1926) (i. fáraó fejedelem herceg nomarkhosz pap vezír NT: Amenemhet.) Szeszósztrisz. II. (. 12. dinasztia 3. amely megakadályozza a betöréseket. az oszlopok három hajóra osztják. oldalak hosszúsága 78. 205) fáraó NT: Amenemhet. 1985–1795) (110. 1875–1840) NT: Hnumit Ita Itaweret (ang. Szeszósztrisz király uralkodásának 43. 1929–1895) (i. 1929–1895) (i.) SN: Ő vezette III. Alapja 50m. hozzátartozói RT: Amenemhet. kötélgyártás. piramisai téglapiramis RT: Amenemhet.AMENEMHET11 SÍRJA UF: TTA1 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemhet11 AMENEMHET12 UF: Amenemhat (ang. 1937–1908) AMENEMHET. sírkamrája falfestmény AMENEMHET. II. Lányai Szithathormerit. s megalapította a 12.és kőedények formálása. SÍRKAMRÁJA SN: A tornác mögött a sziklába mélyül. I. sörkészítés. miszerint az utódot még az uralkodó életében régenssé nevezik ki. I. uralkodója. számos isten és istennő papja. II. PIRAMISA UF: Amenemhet. SÍRKAMRÁJÁNAK MENNYEZETE SN: A mennyezet lapos ívű dongáinak belső felületét geometriai minták. Nagyon megrongált piramis. I. II. Anyja: III. 1929–1892) (i.e. protodór oszlopai Amenemhet. I.) Nimaatre (ang.) Nubkaure (ang. hozzátartozói RT: Amenemhet. spa. intelmei SN: Egy palotaforradalom nyomán a hatalom gyakorlásának tapasztalatairól és az emberi hálátlanságról kesereg. és megvédi a jelentősebb szárazföldi utakat.(i. (i.e. I. I.e. I.) Keminub (ang. (ang. dőlésszög 54° 27’ 44”.e. alapja 105×105 m volt eredetileg. 1937–1908) UF: Amenemhat.

III. 1844–1797) (i. szobrai Amenemhet.e. Amenemhet két kolosszális szobrát. 1799–1787) (i. III. III.e.e. BT: Amenemhet. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: III. DAHSURI PIRAMISÁNAK FOLYOSÓI SN: Egy föld alatti folyosó köti össze a király és a királyné sírkamráját. 1836–1817) Szithathor Szobeknoferu (i. amely a piramis déli részén kívül helyezkedik el. fejlesztik és bővítik az öntözőberendezéseket.e. III. fejszobra (BM) Amenemhet. hozzátartozói NT: Amenemhet. Szithathor. III. mert sötét színű nyerstéglából és bazaltból építették. III. Anyja: Hetepi1. 1894-ben Jacques de Morgan tárta fel.e. III. 205) BT: Amenemhet.e. Ezt a templomegyüttest Petrie vizsgálta át. BT: Amenemhet. de nem tankönyv alakjában.e. (i. 1850–1800) (i.) Neferuptah Nubhotepet (ang.) Fekete Piramis SN: A 12. szobra (HM) Amenemhet. szobrai kolosszus RT: Amenemhet. DAHSURI PIRAMISÁNAK PIRAMIDIONJA BT: Amenemhet. Alapja 105×105m.e. III. III. dahsuri piramisának piramidionja RT: Amenemhet. SZOBRAI BT: fáraószobor NT: Amenemhet. III. HAWARAI PIRAMISA SN: A magja a szikla volt.e. III. III. III. (i. magassága 86. Hathorhetepet. hawarai piramisa AMENEMHET. III. IV. Hetepi1-től született fia: IV.e. szobrai fejszobor AMENEMHET. 1798–1790) (i. Amenemhet egy szoborkolosszusának fejrésze. 1855–1808)(110. A Moirisz-tavat összeköti a Nílussal. Nagy rabszolgatartó birtokok alakulnak ki. 310) (i. 1985–1795) (110. A matematika terén addig empirikus úton elért ismereteket összegyűjtötte és leíratta.e.e. TITULUSA BT: királyi titulus RT: Amenemhet. E mű avat be bennünket az ókori egyiptomiak matematikatudományának titkaiba. akinek múmiáját egy fakoporsóban találták meg a sírban. 1772–1763) Hathorhetepet (ang.) Amenemhet. Amenemhet síremléke. titulusa Labirintus AMENEMHET. PIRAMISAI BT: dinasztia. III.e. III.e. IV. 1855–1808)(110.e.) (i. 34 . IV. III. szobrai mellszobor RT: Amenemhet. (i. hozzátartozói AMENEMHET.e. III. a Magyar Nemzeti Múzeumban látható. Eredeti magassága 81.e. délre egy kis szatellit piramis romjai találhatók. Ez volt Egyiptom utolsó nagy piramisa. piramisai hawarai piramis NT: Amenemhet. 1855–1808)(110. hozzátartozói RT: Amenemhet. 1817–1772) AMENEMHET.e.e. hawarai piramisának piramidionja AMENEMHET. hawarai piramisa Amenemhet. 1817–1772) NT: A’at (ang. 1963–1786)( 150. IV. SZOBORKOLOSSZUSAI SN: Fajjúmban állították fel III. piramisai téglapiramis NT: Amenemhet. BT: Amenemhet.e. III. szoborkolosszusai Amenemhet. (i. BT: Amenemhet. BT: Amenemhet. III. III.5 cm. III. piramisai NT: Amenemhet. mellékfelesége: Hetepi1. 1817–1772) AMENEMHET. 1844–1797) (i. III. BT: Amenemhet III. (cse. III. (i. 310) (i. hawarai piramisa piramidion AMENEMHET. BT: Amenemhet. III. 1878–1841) (i. 1844–1797) (i. III.e. Amenemhet Dahsurban. SZOBRA (HM) SN: A Hermitage Múzeumban található. 1789–1786) (i. Szobeknoferu. III. 12.) BT: dinasztia. amely ma a Kairói Egyiptomi Múzeumban látható. szobrai AMENEMHET. (i. (i.e. hanem kényelmesen használható kézikönyv gyanánt. DAHSURI PIRAMISA UF: Black Pyramid (ang.e. Nevéhez fűződik a Fajum előállítása és a hawarai templom (labirintus) felépítése. fáraó Szeszósztrisz. III. 1787–1783) (i. BT: Amenemhet. III. 1772–1763) UF: Amenemhat. 1817–1772) AMENEMHET.(29) A külső és a belső északi kerítésfalak között de Morgan III.e.e. a Holtak Templomát Hawara közelében. Amenemhetet tükrözik. AMENEMHET. dinasztia szobrainak tipikus példája.e. dahsuri piramisa Amenemhet. 310) (i. dahsuri piramisának folyosói Amenemhet.e. 1985–1795) (110.) Szeszósztrisz. A 12.e. III.e.eredményezte.e. (i. III.e. Maakherure (ang. 1872–1853) (i. III. Amenemhet. mellszobra (MNM) Amenemhet. III. III. TÉGLAPIRAMISA HAWARAI PIRAMISA AMENEMHET.e. IV.e. III. 30 m magas. 310) (i. dőlésszög 54-57°. Amenemhet családjának 10 aknasírját fedezte fel.(i.) Hetepi1 (ang. 310) (i. amelyet szárított agyagtéglákkal építettek körbe. A piramis mellett a Labirintus maradványai. HAWARAI PIRAMISÁNAK PIRAMIDIONJA SN: 1894-ben találta meg Jacques de Morgan a piramis feltárása közben. piramisai dahsuri piramis dinasztia 12. BT: Amenemhet. 12. szobra (L: N 464) RT: Amenemhet.5 m (ma 58 m).e. hozzátartozói dinasztia. és így a tó. III. HALOTTI TEMPLOMA LABIRINTUS AMENEMHET. 310) (i. III. eredeti alapja 105×105 m (ma 102 m). III. 1817–1772) AMENEMHET.e. hogy ez a piramis III. 1850–1800) (i. III. Azért kapta a Fekete Piramis nevet. III.e. (i. 1763–1759) AMENEMHET. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: III. Litikus homokkőből készült. III. 1963–1786)( 150.e. 310) (i. MELLSZOBRA (MNM) SN: Fekete dioritból készült. Petrie feljegyzéseiből rekonstruálták az egyik szobor képét. III. FEJSZOBRA (BM) SN: Bubasztiszból származik Naville 1886-89-es ásatásából. 1855–1808)(110. Az akna keleti végét Hór1 vette tulajdonába.e. Amenemhet.e. BT: Amenemhet. Most kb. amely tételeket és bizonyításokat tartalmazta. dinasztia idején építtette III. 1799–1787) (i. egy III. szobrai dioritszobor AMENEMHET. III. Főfelesége: A’at. 12. 1798–1790) (i. 1844–1797) (i. 1850–1800) (i. III. Szeszósztrisz. 310) (i. 1844–1797) (i. amely gyakorlati célokat szolgált. dahsuri piramisa Amenemhet. III. amelyet a görög történészek még a piramisokat is felülmúló csodának írtak le. mint gyűjtőmedence óriási új területeket lát el vízzel és termékenyít meg. 1844–1797) (i. 1878–1843) (i. SZOBRA (L: N 464) SN: A szobron bár nem található felirat. 1855–1808)(110.e. magassága 75m. III. III. 1817–1772) AMENEMHET. III. majd a kész piramist mészkőlapokkal burkolták be. 1888-ban Petrie jött rá. 1855–1808)(110. Lányai: Neferuptah. 205) fáraó NT: Amenemhet.e. 1850–1800) (i. dahsuri piramisa piramidion AMENEMHET. dahsuri piramisa folyosó AMENEMHET. IV. 1850–1800) (i. Neki tulajdonítják a híres “Labirintust”. 1850–1800) (i. az arcvonások egyértelműen III. Testvére: Szobeknoferu. Nubhotepet. III.

1789–1786) (i. I. Ramszesz közeli társa.) AMENEMOPET AMENEMOPET5 AMENEMOPET TJANEFER AMENEMIPET TJANEFER (ang.) AMENEMIPET PAIRY (ang. Öreg és beteges emberként került trónra.) Surero (ang. 1782–1650) fáraó AMENEMHET. BT: wab-pap RT: Ameneminet3 sírja wab-papja a AMENEMINET3 SÍRJA UF: TT277PM SN: A gurnet murai nekropolisz keleti részén található. Amon isten atyja a 18. (i.) (i.e. és 17.e. (i. fáraója. VIII. A fáraó nevét a környéken talált alabástromvázák felirataiból következtették ki. Ramszesz épületein végzett munkák és a Medjay polgárőrség parancsnokának főnökévé.) UF: Amenemonet (ném.) Amenope (ang.e. BT: Amenemhet Surer NT: Ith-taui (ang.e.Amenhotep és Aj idejéből a 18.e.) Nephercheres2 (ang. BT: seikh abd el-gurnai sír AMENEMINET2 (ang.e.BT: Amenemhet..) SN: A 21.) BT: dinasztia. 35 cm magas. 206) (i.e.e. BT: felügyelő RT: Amenemope2 koporsója 35 . PIRAMISA SN: Befejezetlen piramis Dahsurban. III. Civil háborúk dühöngtek a thébai területen. cse.) (i. 13.e. spa. 1786–1633) (150.) BT: dinasztia. dinasztia 4. ol. 206) (i. 993–984) UF: Amenemipet1 (ang. BT: dinasztia. spa. BT: szarkofág AMENEMOPE2 SN: I. dinasztia végéről.) Mut-Tuy2 (ang. 13. VII. BT: Amon marháinak felügyelője főadminisztrátor NT: Amenemhet Surer hozzátartozói RT: Amenemhet Surer sírja AMENEMHET SURER HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Ith-taui.(i.e.e. VI.e. 1817–1772) Hetepi1 (ang.. Pszuszennész sírjának második kamrájában találtak rá. Később.) (i. V. 21.) SN: II.e.) Surer (ném. Amenhotep templomainak 20. 1787–1783) (i. BT: Ameneminet2 NT: Wennefer2 (ang.) AMENEMINET3 (ang.. IV. 1763–1759) AMENEMHET.) Szobeknoferu (i.) SN: III. len. 1043–1039) UF: Neferkarehikwast (ang. (i. talán I. BT: Amon isten atyja Neferhotep4 hozzátartozói AMENEMIPET (ang. 1085–945) fáraó RT: Amenemope1 szarkofágja AMENEMOPE1 SZARKOFÁGJA SN: I.) AMENEMHET SURER SÍRJA UF: TT48PM BT: Khokha-sír RT: Amenemhet Surer AMENEMHOTEP SN: Deir el Medine-i festőművész. 1279–1213) AMENEMINET2 SÍRJA UF: TT381PM BT: gurnet murai sír RT: Ameneminet2 (ang. piramisai AMENEMHET SURER UF: Amenemhat Surer (ang. ném. dinasztiában. BT: gurnet murai sír RT: Ameneminet3 (ang. gör.5 cm × 20 cm széles.) SN: Templomi írnok a Ramesszida korban..) Amunemope (ang. Taniszban született. Elephantineben találták. „A festők elöljárója”.. 1855–1808)(110. akit Imiszeba is alkalmazott.) Amenikemau BT: dinasztia.e. amelybe Ameneminet beletemetkezett..) (spa. 1850–1800) (i.e. aki számos posztban szolgálta a királyt. 1798–1790) (i. V. fáraója. dinasztiában. 1782–1650) fáraó RT: Amenemhet. 1799–1787) (i.e. MELLSZOBRA SN: A Kunsthistorisches Múzeumban látható. 1782–1650) fáraó AMENEMHET. (cse.) Usimara-setpenamun Amenemope-meramun (ol. (i.) AMENEMNISU (ang.) AMENEMINET (ang. (i.. BT: befejezetlen piramis dahsuri piramis dinasztia.e.e. 1844–1797) (i.) Amenemopet (ang. 13. len.) (i. VIII. Később az idegen földek követe lett. Thutmózisz fáraó fegyvervivőinek felügyelője a 18. BT: hintós hírvivő íjász munkafelügyelő Wennefer2 hozzátartozói NT: Ameneminet2 hozzátartozói RT: Ameneminet2 sírja Medjay milícia AMENEMINET2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Wennefer2. 1786–1633) (150.. dinasztia 2. 1770–1769) BT: dinasztia. (cse. 13.) SN: A 21. 206) (i. 21.) (i. 1085–945) fáraó Tentamun1 hozzátartozói AMENEMONET (ném. spa. aki a nyugati oázisba száműzte őket.e.e. 1786–1633) (150. 1772–1763) NT: Amenemhet. 1778–1770) UF: Seankhibre (spa. 310) (i.) Usermare-setepenamun2 (ang.e.) SN: Főadminisztrátor. BT: írnok AMENEMINET1 SÍRJA UF: TT58PM SN: Egy korábbi ismeretlen emberé volt ez a sír. Neferhotep4 apja. szembeszálltak a királlyal. 206) (i.. BT: festők NT: Amenemhotep hozzátartozói AMENEMHOTEP HOZZÁTARTOZÓI BT: Amenemhotep NT: Amonnaht AMENEMIB (ném. VIII. amikor kinevezték a király hintósának és lova felügyelőjének. Később kineveztetett a II. Amon marháinak felügyelője III.e. Pszuszennész fáraó lányának házasodása után visszaengedték ezeket a szembeszállókat.. (cse.) AMENEMHEB AMENEMINET1 (ang. Hivatali karrierje akkor kezdődött.) AMENEMINET4 SN: Takhat3 férje.e. 1782–1650) fáraó RT: Amenemhet.e. piramisa AMENEMHET. Pszuszennésszel társuralkodóként kormányzott. BT: dinasztia. 13.) (i. 1769–1765) UF: Amenej Kemau (cse. 1786–1633) (150. (ang. mellszobra AMENEMHET V.e. (i. dinasztiából. (i. spa.e. 1786–1778) UF: Ameny Intef IV (ang.e.) AMENEMOPE1 (i.) Amenophtis (ang. BT: mellszobor AMENEMHET. Anyja: Mut-Tuy2.) Amenophthis (gör.

Szeszósztrisz idejéből egy isteni feleség főudvarmestere az egyik Amon templomban. Min és Ízisz prófétáinak felügyelője. spa..) Pairi3 (ang. aki egy szent bárkán volt ábrázolva I.) AMENEMOPET2 TT265PM-ÖS SÍRJA UF: TT265PM BT: Amenemopet2 sírjai RT: Amenemopet2 (ang. len.. Boyo Ockinga igazgatásával. spa. önkontrollról. BT: polgármester Szennefer1 hozzátartozói vezír NT: Amenemopet5 hozzátartozói RT: Amenemopet5 sírjai AMENEMOPET5 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Jahmesz Humay. Észak és Dél magtárainak felügyelője. ném. egy töredékes papiruszon Stockholmban. dinasztia idején.. A 18.) SN: Az Igazság írnoka a Ramesszeumban a 19. Ramszesz idejében.AMENEMOPE2 KOPORSÓJA SN: A koporsó testrésze feketére festett.) AMENEMOPET5 UF: Amenemipet (ang.) NT: Nedzsmet2 Nefertiu (ang.. ami nyugalmat ad és megszabadítja az aggodalmaktól. dr.) UF: Amenemipet (ang. BT: írnok RT: Amenemopet1 sírja AMENEMOPET1 SÍRJA UF: TT177PM BT: Khokha-sír RT: Amenemopet1 AMENEMOPET2 (ang. ném. Fia: Paszer4. Felesége: Nedzsmet2. Boyo AMENEMOPET4 (ang.. Széthi halotti templomában.) UF: Amenemipet2 (ang. BT: Budge papirusz intelem RT: Amenemope3 Budge papirusz (BM: BM 10474) AMENEMOPE4 (ang.. spa. BT: felügyelő főudvarmester NT: Amenemopet4 hozzátartozói RT: Amenemopet4 sírja AMENEMOPET4 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Nefertiu.) SN: Királyi írnok Deir el-Medinében a 19. BT: Mose4 hozzátartozói AMENEMOPET1 (ang.) AMENEMOPET3 (ang.. amely Dra Abu el-Nagában található. BT: Amon-pap RT: Amenemopet3 sírja 3 AMENEMOPET3 SÍRJA UF: TT148PM SN: Pierre Montet fedezte fel 1940-ben ezt az akkor még érintetlen sírt. Feljegyzéseket készítettek a kisebb leletekről és konzerváló. ném.) BT: A kincstár felügyelője a 18. A fejrészt berakásos szemek teszik élethűvé. dinasztiából.... ném. amely a múmia testét átszelő kötéseket hivatott utánozni. spa... amelyet Amenemope3 intelmei néven ismerünk... és IV. dinasztiából. dinasztiából. A párizsi Louvre-ban egy írótábla található részletekkel Amenemope3 intelmeiből. Amenhotep déli vezíre és Théba polgármestere a 18.) SN: A 19. BT: Amenemopet5 NT: Jahmesz Humay Nub (ang. BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemopet3 Ockinga. megőrző munkálatokat is folytattak. BT: Amenemopet4 (ang. valamint megerősítették a falon lévő festményeket és acélkerettel támasztották alá a hosszú csarnok mennyezetét. dinasztia idejéből származik. a Louvre-ban. dinasztiában IV.. egy osztrakonon Kairóban. ném. Davis találta meg 1906ban a sírt a Királyok Völgye1 keleti részében. becsületről. spa.) SN: Mose4 fia a 20. BT: Amenemope3 NT: Kanaht AMENEMOPE3 INTELMEI UF: Instructions of Amenemope (ang.) Paszer4 Szennefer1 Weretmaetef (ang.) UF: Amenemipet Ipy (ang. Középen függőlegesen és vízszintesen négy aranyozott csík szeli át.) AMENEMOPET4 SÍRJA UF: TT41PM TTB4 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemopet4 (ang. Ramszesz és I. dinasztia idején II. len. spa. a Puskin Múzeumban.) Amenemipet Pairy (ang. dinasztiában I. Thutmózisz idején. Felesége: Weretmaetef.) AMENEMOPET2 TT215PM-ÖS SÍRJA UF: TT215PM BT: Amenemopet2 sírjai RT: Amenemopet2 (ang. ném.) SN: Akhmimi lakos a 20. BT: felügyelő kincstárnok RT: Amenemopet6 sírja 36 . BT: emberalakú koporsó RT: Amenemope2 AMENEMOPE3 UF: Amen-em-apt (ang. és a jóságról.) SN: Amon-pap a 20.. III. Arra tanítja.) SN: II.) AMENEMOPET5 KV48-AS SÍRJA UF: KV48 SN: Edward Ayrton és Theodore M. A szöveg kisebb részei számos helyen található meg: a Torinói Egyiptomi Múzeumban.) UF: Amenemipet (ang. spa. Anyja: Aniy. dinasztia idejéből. Ramszesz idejéből.. Ő a szerzője a leghíresebb egyiptomi bölcsesség könyvének. hogy bízzon az istenben. A szöveg majdnem hiánytalanul egy kéziratban (BM 10474) található meg a British Múzeumban. NT: Amenemope3 hozzátartozói RT: Amenemope3 intelmei AMENEMOPE HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Kanaht. len. Testvére: Szennefer1. BT: deir el-medinei munkás királyi írnok RT: Amenemopet2 sírjai AMENEMOPET2 SÍRJAI BT: deir el-medinei sír NT: Amenemopet2 TT215PM-ös sírja Amenemopet2 TT265PM-ös sírja RT: Amenemopet2 (ang. spa. BT: Amenemopet5 sírjai Királyok Völgye1 sírjai AMENEMOPET5 SÍRJAI BT: sír NT: Amenemopet5 KV48-as sírja Amenemopet5 TT29PM-es sírja RT: Amenemopet5 AMENEMOPET5 TT29PM-ES SÍRJA UF: TT29PM BT: Amenemopet5 sírjai seikh abd el-gurnai sír AMENEMOPET6 (ném. A Macquarie Theban Tombs Project keretében végeztek feltáró munkálatokat 1996-97-ben Karin Sowada vezetésével.) UF: Amenemipet (ang. Anyja: Nub.. ném.. len.) SN: Ebben a könyvben tanácsokat ad a becsületességről.

) UF: Amenemwia (ang. BT: Kenamun1 hozzátartozói AMENEMOPET DJEHUTYNEFER (ang. mivelhogy a sírrablók áttörték a két sír közötti falat. II.. Thutmózisz idején.) AMENEMOPET RT: Amenemwaskhet sírja AMENEMWASKHET SÍRJA UF: TT62PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemwaskhet AMENEMWESKHET (ang. spa. I. ném. ném.) AMENMESZ AMENEMUYA1 (ang. spa. Ramszesz idején.) AMENEMUYA (ang. BT: Amenhotep1 NT: Baket1 AMENHOTEP1 SÍRJA SN: Dzsehutimesz1 sírjának közvetlen szomszédságában fekszik. Az alsó helységekből csigák segítségével hordták ki a törmeléket.) UF: Amenemipet (ang. spa. edénydarabok kerültek elő. BT: herceg Ramszesz. ném.) AMENEMOPET9 (ang.) SN: Az írnokok főnöke Amon birtokain a Ramesszida korban. Az 5. BT: munkafelügyelő NT: Amenhotep1 hozzátartozói RT: Amenhotep1 sírja AMENHOTEP1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Baket1.) AMENET2 (óei. I.) AMENEMWASKHET (ang. dinasztiából. dinasztiából. koporsódarabot. hozzátartozói AMENEMUYA2 (ang. BT: thébai sír AMENEMOPET TJANEFER (spa.) AMENEMWASKHET (ang. spa.) NT: Amenthu (ang.) Amon-em-wia (ang.) AMEN-HIR-KHOP-SHEF (ang.) AMENEMOSE (ang.) SN: Amon termelési területeinek és raktárainak felügyelője a 18..) AMENEMWIA (ang. Amenhotep sírjának oldalhelyiségeibe több generáció is temetkezett.) SN: II.) AMENEMOPET8 (ném. BT: Amenhotep4 (ang.) UF: Amenemipet Tjanefer (ang. BT: Amenthu hozzátartozói felügyelő NT: Amenhotep4 hozzátartozói RT: Amenhotep4 és Amenemhet5 sírja AMENHOTEP4 ÉS AMENEMHET5 SÍRJA UF: Amenemhet5 sírja TT122PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet5 AMENHOTEP4 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Amenthu. 3.) Amenemweskhet (ang. ném. Eléggé porlékony állapotban találták.. Thutmózisz idejéből. ném.. Amenhotep dadája. Ramszesz egyik fia. dinasztiában. Továbbá előkerült még egy szenet játék kerek bábfigurája. írnoki palettát. kabinetek felügyelője a 18. hogy az egyik sír belsejéből át lehet jutni a másik síréba..) Amon-em-wia (ang. AMENEMHET. BT: munkafelügyelő RT: Amenhotep3 sírja AMENHOTEP3 SÍRJA UF: TT73PM BT: seikh abd el-gurnai sír AMENHOTEP4 (ang. A fausébtit lakkréteggel vonták be. III. ezért ideiglenesen a Dzsehutimesz1 sírjának előterében helyezték el. egy nagyobb méretű szobor alapzatát... AMONHERHOPESEF AMONHERHOPESEF AMENEMWASKHET (ang.) UF: Amenemipet (ang. spa. II..) AMENHIRKHOPSHEF (ang. Fia Merimaat5. spa. amely az idő folyamán meglehetősen besötétült. BT: kincstári írnok RT: Amenemopet7 sírja AMENEMOPET7 SÍRJA UF: TT374PM BT: Khokha-sír RT: Amenemopet7 (ném.) SN: Palotai hivatalnok. olyannyira. spa. spa. miniatűr fahajó modellt (pár cm).. ném.AMENEMOPET6 SÍRJA UF: TT276PM BT: gurnet murai sír RT: Amenemopet6 (ném.) UF: Amenemwia (ang.. dinasztiában Hatsepszut1 idején. BT: felügyelő hivatalnok felolvasó papja a AMENHOTEP2 (ném.. helyiségből kanópuszmaradványok.) SN: Deir el-medinei kézműves a 19. dinasztiából való. amely valószínűleg alabástromból készült.) MUT ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. Pl. spa.) AMENEMUYA3 UF: Amenemwia (ang. A negyedik szín kiesett. Az írnoki palettában három szín maradt meg: piros.) Merimaat5 Ta-amenthu (ang. spa. valamint fából és fajanszból készült usébti is. spa.. dinasztia idején.) SN: A két nagy obeliszk munkafelügyelője a 18.) SN: Ptah-Szokarisz wab-papja és 19..) 37 .) SN: Kincstári írnok a Ramesszeumban a 19. spa.) UF: Amenemwaschet (ném.) Amenemopet Djehutynefer (ang... a 18. amely sárga alapú (Ramesszida típusú) koporsóban nyugodott. de valószínűleg kékeszöld színű volt.. Az 1997-es szezonban kezdték el itt a feltárási munkát Kákosy László vezetésével.. ném. Több figyelemreméltó leletet hoztak a felszínre. sárga és fekete. BT: felolvasó pap wab-pap RT: Amenemuya2 sírja AMENEMUYA2 SÍRJA UF: TT270PM BT: gurnet murai sír RT: Amenemuya2 (ang. dinasztiában. Egy múmia került elő a sírból.) AMENEMOPET7 (ném... BT: deir el-medinei kézművesek RT: Amenemuya3 sírja AMENEMUYA3 SÍRJA UF: TT356PM BT: deir el-medinei sír RT: Amenemuya3 AMENEMWASCHET (ném.) AMENHOTEP1 (spa. BT: főnök RT: Amenemopet8 sírja AMENEMOPET8 SÍRJA UF: TTA18 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemopet8 (ném.) SN: Egyik fennmaradt címe: „Az első munkacsoport vezetője”. BT: könyvelő RT: Amenemopet Tjanefer sírja AMENEMOPET TJANEFER SÍRJA UF: TT297PM BT: asasifi sír RT: Amenemopet Tjanefer (spa.) TJANEFER (spa. Anyja: Ta-amenthu. A Dzsehutimesz1 sírnál régebbi keltezésű.) HUJA AMENHOTEP3 (ang.. III. dinasztiában.) AMENET1 (ang.) SN: Amon magtárainak könyvelője a 18. kartonázst. spa.–IV.) AMENHEMET I–IV (své.) SN: Kenamun1 apja.

fia. BT: háremtisztségviselő RT: Amenhotep7 sírja AMENHOTEP7 SÍRJA UF: TT346PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenhotep7 (ang. ném. II.. BT: kincstárnok RT: Amenhotep13 sírja AMENHOTEP13 SÍRJA UF: TTC3 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenhotep13 (ang.. ném. BT: Amenhotep.. 1570–1293) (i.e. din.. dinasztiában II. I sírja kom ombói templom AMENHOTEP. 18. spa. dinasztiából.. ném. Pabasa4 és Taweretemheb fia II. 1525–1504) (110. hozzátartozói NT: Amenhotep.. III.. aki szakított az addig szokásos feltűnő temetkezési szokásokkal.e. spa. aki testvére is volt egyben. hozzátartozói RT: Amenhotep. (spa. Amenhotep idején. Ahmesz-Meritamon. 1526–1512) (i. ném.) SN: Megbízott kincstárnok a 18. és sírját 120 könyök mélyen a sziklába vájatta.. 1552–1306) (i. Ramszesz idején. 1539–1514) (i.. 1570–1546) (i. spa.) AMENHOTEP8 (ang. BT: magtárfelügyelő RT: Amenhotep5 sírja AMENHOTEP5 SÍRJA UF: TT294PM SN: Amenhotep5 sírját később Rema vette birtokba. spa. Amenhotep idején.) SN: I. amely a lázadó ázsiai népek leverésére irányult. spa.. dinasztiában. 1530–1504) Szenszeneb2 Thutmózisz. 311) (150.) SN: Wab-pap. II. III. Két másik hadjáratát közvetlenül Mitanni ellen vezette. Thutmózisz korából. Ramszesz idejében a 19. ném. dinasztiából.e.. BT: Amenhotep. 1450–1412) UF: Aaheperuré Akheperure (ang. (i.) SN: Amon ácsainak felügyelője III. ném.. spa. hozzátartozói Thutmózisz. BT: könyvelő RT: Amenhotep10 sírja AMENHOTEP10 SÍRJA UF: TTA7 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenhotep10 (ang. dinasztiában.e.. Jahmesz. 311) (150. dinasztiából. spa. Amenhotep az elsők között volt. 18.) (i. spa. dinasztiában. BT: főorvos RT: Amenhotep9 sírja AMENHOTEP9 SÍRJA UF: TT415 BT: thébai sír RT: Amenhotep9 AMENHOTEP10 (ang.e.e..e. BT: wab-pap RT: Amenhotep6 sírja AMENHOTEP6 SÍRJA UF: TT345PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenhotep6 (ang..e.) SN: Tanisz1 polgármestere a 18. hozzátartozói NT: Amenhotep. 1550–1397) fáraó Jahmesz. AMENHOTEP14 SÍRJA UF: TT127K BT: thébai sír AMENHOTEP15 SÍRJA UF: TT336K BT: thébai sír AMENHOTEP16 SN: Rehmiré és Merit2 fia a 18.) AMENHOTEP7 (ang. Három hadjáratot indított Szíriába... dinasztia idején I.) Amenhotep Hekaiunu Amenhotpe II (ang. (ang.) AMENHOTEP12 (ang. ahol a hercegek a fáraó elé járulva kértek kegyelmet. dinasztiában IV. spa. BT: Ramosze1 hozzátartozói AMENHOTEP18 UF: Amenhotep kancellár SN: II. I. (spa. ném. SN: Ereje nagy részét nem a háborúkra fordította. 1525–1504) (110.) SN: Könyvelő a 18.) Amenophis I (ang. 1570–1293) (i. I. dinasztiából. I. spa. Az egyiptomiak Mitanni határához érkeztek. I.) SN: Tentipet isteni feleségeinek felügyelője a háremben a 20.AMENHOTEP5 (ang. BT: Khokha-sír RT: Amenhotep5 (ang.e. I.. hozzátartozói 38 . Az első. spa.) AMENHOTEP11 (ang. 1550–1397 fáraó Thutmózisz. BT: polgármester RT: Amenhotep11 sírja AMENHOTEP11 SÍRJA UF: TTA19 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenhotep11 (ang. ezek során azonban fel kellett adnia az Orontész és az Eufrátesz között fekvő területeit. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói dinasztia. II.) AMENHOTEP6 (ang. BT: Pabasa4 hozzátartozói wab-pap AMENHOTEP9 (ang. gyorsan véget ért.) Amenóphisz..) élt kancellár.. III.) AMENHOTEP13 (ang.e.. (i. Ő alapította Deir el-Medinét.) SN: Főorvos a 19. dinasztiában. 1580–1558) (i.) Amenophis II.e. spa. II.) (i. 311) (150. Anyja: Ahmesz-Nefertari. 1567–1320) (i.e. II. I.) a 18.. (ang. ném. BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenhotep. 1525–1512) (i. BT: kancellár RT: Amenhotep18 sírja AMENHOTEP18 SÍRJA SN: II. spa. 205) NT: Ahhotep. 1525–1504) (110..e.e. spa. Amenemhet piramisának nyugati oldalánál Dahsurban fedezte fel Jacques de Morgan 1894-ben. ném. spa. spa.. (i.e.e. ném.) SN: Amon magtárainak felügyelője a 18. spa. ném. ném.e.) (i.e. 205) AMENHOTEP. BT: ácsok felügyelője RT: Amenhotep12 sírja AMENHOTEP12 SÍRJA UF: TTC1 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenhotep12 (ang.) (i. Amenhotep idejéből.. I. ném. ném.) SN: Ramosze1 testvére és Merietptah apja a 18.. hozzátartozói dinasztia. I..) Rema (ang.e. 1567–1320) (i. BT: Rehmiré hozzátartozói AMENHOTEP17 (ang... 1550– 1525) (i. BT: dahsuri sír AMENHOTEP. Ahmesz-Meritamon Ahmesz-Nefertari Jahmesz. ném. spa..e. SÍRJA UF: AN B SN: I. ném. Ahhotep. Thutmózisz.. Feleségei: Szenszeneb2... Amenemhet idejében (12. 1493–1481) AMENHOTEP. 1552–1306) (i.. (i.. I. I.) SN: Wab-pap a 18. 205) UF: Amenhotpe I (ang. (ang. Fia Szenszenebtől2: I. Jahmesz és Ahmesz-Nefertari 3. spa.

spa. II. II.e. 60 méter hosszú. SÍRFELIRATA SN: A sárgás árnyalatú falak a friss papirusztekercset utánozzák. 1382–1344) Amenhotep.e. II. 1382–1344) AMENHOTEP. 1567–1320) (i. szobrai fejszobor kvarcit szobor AMENHOTEP. 1417–1379) (i. III. aminek megjelölésére szolgált ez a fajansztáblácska. (i.e. 1390–1352)(1. 1390–1352)(1. fakoporsója Amenhotep.e.e. II. A múmiát 1928-ig a sírban állították ki.) (i. ÉPÍTÉSZEINEK NAPÉNEKE SN: Az elején álló részben még keverednek az ősi elképzelések. ÉPÍTÉSZEI SN: Köztük volt egy ikerpár. Ekkor az egyiptomi hatalom a mai Szudántól a modern Irakig terjedt. III. Gyakran töltötte itt szabadidejét. II. BT: Amenhotep. Malqatában.e. hogy monumentális épületek eddig soha nem látott sorát emelje. sírja Amenhotep. A szobor jobb oldala a fül alatti résztől felfelé harántosan letörött. Fényűző életmódjához illő pompás palotát építtetett Théba nyugati részén. úgyhogy a birodalom expanzív lendülete és összetartó ereje lassan meggyengült. templomai Memnon-kolosszusok AMENHOTEP. III. amelyet még a 21. II. III. III. BT: emlékszkarabeusz RT: Amenhotep. (ang. BT: Amenhotep.1402– 1364) (i. spa. akik egy napéneket hagytak ránk egy sztélén. III. LEVELE USZER-SZATET-HOZ SN: II.e. II. 1570–1293) (i. a későbbiekben a napfelkeltekor megszülető életet ábrázolja.) Heqawaset (ang. nem kereste fel tartományait. levele Uszer-Szatet-hoz AMENHOTEP. ÉS TEJE1 FAJANSZTÁBLÁJA SN: Egy szikomor és egy baku fa párbeszédét tartalmazhatta a tekercs. III. spa. II. 6) Anyja: Meritré1. ÁGYASAI SN: III. a rajtuk található hieroglifák az Amduat Könyvének teljes szövegét tartalmazzák. (i. (ang. SÍRRABLÁSA (1901. III. II. Uralkodása alatt már óriási ellentétek feszültek a király és az egyre nagyobb hatalomra törő Amon-papság között. melyet hadvezérei vertek le.) Amenophisz. A tartományokból befolyó adók és ajándékok növelték az ország gazdagságát. BT: fáraó-múmia RT: Amenhotep. 18. Ma a British Múzeumban őrzik.) SN: A 18.e. II. 1417–1379) (i. Ide volt 13 fáraó-múmia elrejtve. királya volt. III.e. Itt találja meg Loret III. Amenofisz.1402–1364) (i. 1450–1412) Amenhotep. (i. III. III. II. dinasztia 9.e. 311) (i. BT: Amenhotep. EMLÉKSZKARABEUSZAI SN: Ezeken örökíti meg a nem rangjabeli Tejével kötött házasságát. és Teje1 fajansztáblája Amenhotep.1402– 1364) (i. behatoltak a sírba és elvitték a fáraó ékszereit és amulettjeit. temploma AMENHOTEP. BT: Királyok Völgye1 sírjai királysír NT: Amenhotep. Egyiptom hatalmi súlya érdekében szövetséget kötött Mitannival a hettiták ellen. FEJSZOBRA (MM: 3425) SN: Kvarcitból készült.e. háremhölgyei Amenhotep. III. Egy núbiai lázadástól eltekintve. 1390–1352)(1. kápolnája Amenhotep. 24. BT: fakoporsó RT: Amenhotep.e.) Nebmaatre2 (ang.e. Amenhotep egy Milkilu nevű kánaánita hercegtől rendelt 40 ágyast. Ramszesz szarkofágjában II. III. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja III. Azzal dicsekedett.e. a jólét és a fényűzés jellemezte. III. TEMPLOMA BT: nyugat-thébai templom AMENHOTEP.e.e. 1552–1306) (i. III. amelyet képek magyaráznak. sírja AMENHOTEP. 1417–1379) (i. 1382–1344) UF: Amenhotpe III (ang.e. Teje1 részére. BT: levél RT: Amenhotep.e. III.e. sírja sírfelirat AMENHOTEP. (ang. Amon isten tiszteletének központjai. III.1402– 1364) (i. 1898 márciusában fedezte fel Victor Loret. A harci dicsőség helyett a vadászatban lelte örömét.) (i. emlékszkarabeuszai Amenhotep. BT: dinasztia.RT: Amenhotep. spa. Uralkodásának 11.(139.. 311) (1. aztán pedig átvitték a Kairói Egyiptomi Múzeumba.e. II. nem volt olyan külső fenyegetés. építészei Amenhotep.e. II. III. III. FAKOPORSÓJA SN: Ezt a fakoporsót III. III. nyaka körül mimózafüzérrel. II. II. háremhölgyei királyi ágyas AMENHOTEP.e. III. ágyasonként 40 kit ezüstért.. Ez azonban az ő idejében még nem éreztette hatását. SÍRJA UF: KV35 SN: A Királyok Völgyében a 35-ös számú sír. Amenóphisz. 1479–1425) (110. múmiája Amenhotep. 204) AMENHOTEP.e.) (i. 1450–1412) Amenhotep. de ezek az ellentétek mindvégig a felszín alatt maradtak. építészei AMENHOTEP. II. Uralkodását a béke. III. (ang. Amenhotep figyelmezteti benne Uszer-Szatet-ot. III. ELEPHANTINEI TEMPLOMA BT: Amenhotep. BT: fajansz tábla AMENHOTEP. a fényes fővárosban székelő udvarában a nők nagy szerepet játszottak.e. mint a karnaki és luxori templomegyüttesek. hogy uralkodása első 10 évében 102 vad oroszlánt ejtett el. 1392–1355) (i.e. III. Széthi szarkofágfedelével lezárva. III. amely mellett szép üdülőtó feküdt. 1417–1379) (i. III. III. 311) (i. évében tavat ásatott főfelesége.e.. 1450–1412) (spa. amely az amúgy sem túl harcias uralkodót háborúra kényszeríthette volna.. Amenhotep nevével Juja és Tuja1 sírjában találták meg. Thébában. II.(i. 1392–1355) (i. BT: sírrablás AMENHOTEP. (i. 1392–1355) (i.) SN: Fegyveres rablók megtámadták az őröket.e.) Amenophis III (ang.e. 311) (i. III. HALOTTI TEMPLOMA AMENÓPHIUM 39 . Amunhotep III (ang. III. BT: Amenhotep. BT: napének RT: Amenhotep. (i. sírfelirata RT: Amenhotep. Ez az időszak volt az Újbirodalom virágkorának csúcspontja. III. sztéléje Amenhotep. 1392–1355) (i. Thutmózisz.e. hogy óvakodjon a núbiai néptől és a varázslóktól. Oroszlánvadászatainak sikereiről az előkelők között szétosztott emlék-szkarabeuszok feliratain számolt be. 1390–1352)(1. III. hozzátartozói RT: Amenhotep. dinasztia papjai rejtettek el az akkori sírrablók elől.) NT: Meritré1 Thutmózisz. nov. MÚMIÁJA SN: A sír felfedezésekor (1898) a kvarcit szarkofág még őrizte a fáraó érintetlen múmiáját. 1382–1344) AMENHOTEP. Amenhotep arra használta a birodalom gazdagságát. BT: építész NT: Amenhotep. Amenhotepet III. III. építészeinek napéneke AMENHOTEP. Hapu fia RT: Amenhotep. 1450–1412) Uszer-Szatet AMENHOTEP. 311) (i. III.) (i. 1550–1397) fáraó Teje1 hozzátartozói Tutankhamon hozzátartozói NT: Amenhotep. templomai elephantinei templom peripterosz AMENHOTEP. Uralma alatt nem vezetett hódító hadjáratokat.

háremhölgyei Baketaton Ekhnaton (i. III. a várost pedig köré építették.e. a lótuszkötegeket utánzó oszlopok a folyó menti lápokat vagy pálmaligeteket idézik. Maketaton. Amon nevét pedig drágakővel rakták ki. Az ő udvarát két sorban 74 papirusz formájú oszlop. a sötétkékre festett mennyezetet pedig. 1417–1379) (i. III.1402– 1364) (i. spa. melyen aranysárga csillagképek rajzolódnak ki. mely előtt két fáraószobor és obeliszk helyezkedett el. 1390–1352)(1. Első felesége: Teje1. 1413–1405) (i. Thutmózisz volt. III. (ang. 1390–1352)(1.e. Ekhnaton. III.e. ott. III.) (i. Szitamon1-tól született fia: Szemenhkaré.e. Ramszesz két obeliszket is állíttatott a pülon elé. III. Lányai Szitamon1 (aki egyben felesége is lett később). 1822-ben elrombolták. Ramszesz hatalmas udvart építtetett a templomhoz észak felől. Roppantul elhízott ember volt életében. luxori templomának oszlopcsarnoka Amenhotep. 311) Ventiu AMENHOTEP..) Ízisz4 Kiya Maketaton Meritaton Mutemwia1 Nebetah Siatum (ang. beosztását tekintve a fáraók államának osztálytagozódását tükrözte. III. Széthi szarkofágjának a fedelével lezárva.e. III. Második felesége: Szitamon1. Apja: IV. II. LUXORI TEMPLOMÁNAK BÁRKASZEN– TÉLYE SN: A templom legbelső termében áll az isteni bárkaszentély. 1352–1336) Giluhepa Hentaneb (ang. 1400–1390) (1. melyet Nagy Sándor építtetett újjá. Fiai: Thutmózisz. 1392–1355) (i. 14 hatalmas papiruszvirág fejezetű oszlop alkotja. az elmélkedést volt hivatva elősegíteni. ahol III. BT: Amenhotep.e.) Szemenhkaré Szitamon1 Teje1 Thutmózisz Thutmózisz. 1364– 1347) (i. III. luxori temploma 40 . azt bizonyítja.AMENHOTEP. szélessége 55 m..e. A bejárati kaputól a hátsó falig a templom közel 260 m hosszú. Unokái: Meritaton. hozzátartozói háremhölgy NT: Amenhotep. III. Amenhotep sírjában találta meg III. 1450–1412) (spa.e. 1412–1402) (i. amely összedőlt. III. 1390–1352)(1. III. Hatsepszut1 egyik temploma. 311) (i. Az oszlopcsarnok építését Tutankhamon idejében kezdték el az Opet fesztivál nagyszerű jeleneteivel.) (i. LUXORI TEMPLOMA UF: Amon Déli Háreme luxori Amon-templom luxori templom SN: A Nílus keleti partján épült. BT: kápolna AMENHOTEP. így Denon pompás alkotása az egyetlen emlék az épületről.e. Hentymerheb. III. KÁPOLNÁJA SN: Elephantinéban állt. spa. II. MÚMIÁJA SN: E fáraót annak idején I. Erről a testen lévő bőrtöbblet miatti gyűrődések árulkodtak.e.e. A falak belső és külső oldalai. Hapu fia alkotta templomtípus. HÁREMHÖLGYEI SN: III. LUXORI TEMPLOMÁNAK OSZLOPCSAR– NOKA SN: Az első ilyen jellegű alkotás.1402– 1364) (i. Még a templom feltárása előtti időkben sok-sok évvel ezelőtt egy falu telepedett meg az oszlopok védelmében.e. III. BT: Amenhotep. luxori templomának papiruszoszlopai AMENHOTEP. III. III. Ventiu. 37) BT: fáraó-múmia RT: Amenhotep. III. Giluhepa. III. III. LUXORI TEMPLOMÁNAK OBELISZKJEI SN: A bejárat nyugati oldalán álló obeliszket 1819-ben Mohamed Ali Franciaországnak ajándékozta..e. III. III. Ő építette a nagy udvart és az oszlopcsarnokot. III. díszítése pedig az ország természeti világát igyekezett visszaadni.) Amenhotep. Hentaneb. akik közül a legszebbek háremhölgyek lettek. luxori temploma oszlopcsarnok RT: Amenhotep. valamint a fáraó 16 szobra díszíti.e. ezt azonban a portréin az etikett miatt nem örökítették meg. luxori temploma pülón RT: kádesi csata AMENHOTEP. 1392–1355) (i. Nebetah és Baketaton. luxori temploma papiruszoszlop AMENHOTEP. III.) Honitmerhabi (ang. luxori temploma Amon-szentély bárkaszentély AMENHOTEP.e. templomai Amon-templom nyugat-thébai templom NT: Amenhotep. Hossza 190 m. Thutmózisz kápolnája állott. melyet a király egy architrávra íratott. A keleti obeliszk a helyén maradt. Amenhotep jelentékenyen kibővített új épületet emelt helyébe. III. Amenhotep Mitanni állam királyától a királyleánnyal együtt 317 hölgyet is kapott ajándékba. 1417–1379) (i. melynek elszállításáról a franciák 1980ban végleg lemondtak. BT: Amenhotep. BT: Amenhotep. BT: Amenhotep.1402– 1364) (i. luxori templomának pülónja Concorde obeliszk Opet-szentély RT: Amenhotep. BT: Amenhotep. (ang. Széthi sírjába helyezték. 1372–1354) (i. spa. 1392–1355) (i. 1799-ben találta meg Jollois és Devi Miera a 100 m hosszúságú sírt. Gaston Maspero restauráltatta az épületegyüttest. luxori templomának obeliszkjei Amenhotep. (1.e. BT: Királyok Völgye1 sírjai RT: Amenhotep. SÍRJA UF: KV22 WV22 SN: A Nyugati Völgyben található 22-es számú sír. az Opet-ünnep alkalmával ide hozták Karnakból e három isten szent bárkáit. Ramszesz szarkofágjában II. A thébai teremtéstan a templomot az isteni Nyolcasság keletkezési helyének tekintette.e.e. IV. az összes helyiségek oszlopai. BT: Amenhotep.e.e. Többi felesége: Ízisz4. 311) (i. LUXORI TEMPLOMÁNAK PÜLÓNJA SN: Ennek homlokzatán látható a kádesi csata története. LUXORI TEMPLOMÁNAK PAPIRUSZOSZ– LOPAI SN: 18m magas és 10 m kerületű oszlopok. s III. hogy még az előző időkben is állott templom ezen a helyen.1402– 1364) (i. A falak alsó részén a stilizált növények a termékeny nílusi föld dús növényzetét. Ízisz4 (szintén felesége lett). A főbejárat a pülónnál van.e. 1382–1344) NT: Amenhotep. 1390–1352)(1. 1382–1344) AMENHOTEP. 1379–1362) (i.e. 1392–1355) (i. kapuja aranyberakásos fából épült. (i. BT: Amenhotep. Siatum (?). luxori templomának papiruszoszlopai Amenhotep. (ang. Nagyapja: II.e.) (i. Mut és Honszu1 isteneknek szentelték. III. III. III. Amenhotep. Vivant Denon rajzolta le a napóleoni expedíció során. 1382–1344) Amenhotep. Később Victor Loret II. (i.e.) Hentymerheb (ang. Kiya. ágyasai Giluhepa AMENHOTEP. (ang. Hófehér kövekből áll.e. architrávjai és kapuzatai III. 311) (i. Amon. II.e. luxori temploma obeliszk NT: Concorde obeliszk AMENHOTEP. III. HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Mutemwia1. Az Amenhotep. 1417–1379) (i. melyeket Mohamed Ali pasa 1819-ben Franciaországnak ajándékozott. III.e. spa. III. 1382–1344) AMENHOTEP. III. luxori templomának bárkaszentélye Amenhotep. 1417–1379) (i.) (i. Amenhotep nevét mutatják.e. 311) (i. a pálmák koronáját vagy a papiruszsást. De egy felajánló írás..

NT: Kasta (i. Schaden. HAPU FIA AMENHOTEP. mikor III. BT: Amenhotep. I. szobra (BM) Amenirdisz. de III. SZOBRA (LM: J 838) SN: A Luxorban található temploma alatt találták meg a vörös kvarcitból készült szobrot. 1417–1379) (i. SZTÉLÉJE SN: Az Amenóphium előtt állt.) AMENKHAAMWASET (ang. spa..e. (ang. BT: szobor AMENIRDISZ. elephantinei temploma Amenhotep. homokkőből készült. I.) (i.) AMENMESZ4 (i. 1382–1344) AMENHOTEP. Luxor1 szennyvízszivárgása miatt veszélybe kerültek a templom alapjai.) AMENMESZ AMENMESES (ang. I. Ő tervezte a Memnon-kolosszusokat III.e. 1352–1336) AMENHOTEP ÉS AHMESZ-NEFERTARI TEMPLOMA BT: nyugat-thébai templom AMENHOTEP. ném. Hapu fia temploma AMENHOTEP. sugarai vakítóbbak Aton reggeli fényénél. BT: alabástromszobor AMENIRDISZ.) AMENHOTEP. 1364–1347) (i.) AMENMESZ AMENMESSZU AMENMESSU (ang. Hapu fia sírja Amenhotep. TEMPLOMAI BT: templom NT: Amenóphium Amenhotep. 1364–1347) (i. 1204–1201) (i. SZOBRAI BT: fáraószobor NT: Amenhotep.e. IV.e. (ang. I. 1379–1362) (i. spa.) AMENMESZ4 (i.) SN: Amon második papja a 18. testvére Piankhi2. I.1402– 1364) (i. III. 10 AMENHOTEP18 AMENHOTEPSASE AMENHOTPE IV (ang.) SN: Kasta fáraó lánya. (i. III.e. II. 1204– 1201) (i. 1450–1412) HUJA1. szobrai kvarcit szobor NT: Amenhotep. III.e. A misszió vezetője Otto J. I. 1372– 1354) (i. dinasztiából. 1392–1355) (i. SZOBRA (KEM: JE 3420–CG 565) SN: Alabástrom szobor bazalt alappal.e. SZOBRA (BM) SN: A londoni British Múzeumban található.) EKHNATON (i. a thébai Amon isteni felesége. 1352–1336) AMENI AMENEMHET.e.e. s ezért talajmintát vetettek a veszély felmérése végett. III. I. BT: sztélé AMENHOTEP. I. spa. BT: felügyelő RT: Amenirneferu sírja AMENIRNEFERU SÍRJA UF: TT199PM BT: Khokha-sír RT: Amenirneferu (ang. Ramszesz idejéből. III. III. (i. II.) Amenhotep Sise (ang. Ramszesz templomában az ácsok felügyelője a 19. BT: Amenirdisz.) Amenhotep-si-se (ném. 760–747) Piankhi2 (i. Amenhotep számára.) AMENHOTEP. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja Kasta. spa. 1214– 1211) (i.) AMENHOTEPSASE UF: Amenhotep-sase (ang. HAPU FIA AMENMESSE TOMB PROJECT (1993–) SN: A Memphis-i Egyetem missziója. luxori temploma AMENHOTEP. III.e. szobra (LM: J 838) szoborfelirat AMENHOTEP.) HAEMUASZET6 AMENKHAU (ang. 1390–1352)(1. spa.e. dinasztiából.. A Későkorban istenként tisztelték és mondásait még halála után 1200 évvel is idézték.) UF: Amenar-nefru (ném. 1214–1211) (i. BT: felszabadított rabszolga AMENIKEMAU AMENEMHET.AMENHOTEP. isteni feleség a 26. szobrának felirata (LM: J838) RT: Amenhotep.. SN: Amon főpapnője. 747–716) AMENIRDISZ.) UF: Amenchau (ném.. Amenhotepé volt a legnagyobb. 1. VIII. 28. BT: expedíció AMENMESSU-HEQA-WASET (ang.e.) Amonirdisz.) AMENHOTEP (ZOON VAN HAPOE) AMENHOTPE I–III (ang.e. I. (cse. 1937–1908) AMENIAU SN: Hadifogolyból lett rabszolga. BT: Amenhotep. III.) SN: A raktárhelyiségek felügyelője a 18. Amenhotep Amonnak ajánlotta a templomot. III.” BT: Amenhotep.) AMENHOTEP KANCELLÁR AMENHOTEP-SASE (ang. Hapu fia AMENHOTEP. fejszobra (MM: 3425) Amenhotep.e. BT: Amon-főpapnő isteni feleség Kasta hozzátartozói núbiaiak Piankhi2 hozzátartozói NT: Amenirdisz. HAPU FIA TEMPLOMA BT: nyugat-thébai templom AMENHOTEP HEKAIUNU (spa.) Amenhotep (zoon van Hapoe) SN: III. 1379–1362) (i. amely a KV 10-es sírt tisztítja.e. dinasztiából. 311) (i.e. dinasztiából származik.e.7 m magas. HAPU FIA SÍRJA UF: TT396K BT: thébai sír RT: Amenhotep.. I. BT: Amon-főpapnő Tahara hozzátartozói AMENIRNEFERU (ang.. III. Ameniau felszabadult és átvette régi ura feladatát.. építészei isten RT: Amenhotep. szobra (LM: J 838) AMENHOTEP. Taharka lánya.. Miután egy szabad nő házasságot kötött vele. HAPU FIA UF: Amenhotep-Son-of-Hapu (ang.) AMENIRDISZ.e. III. Amonortaisz I (ang.e. spa. I–III. I. Egy királyi borbély rabszolgája volt.3 cm magas. majd 21 másikra. BT: ácsok felügyelője Khay1 hozzátartozói RT: Amenkhau sírja AMENKHAU SÍRJA UF: TT372PM BT: Khokha-sír RT: Amenkhau (ang. A 25. spa. Az a jelenet látható rajta. BT: Amon-pap RT: Amenhotepsase sírja AMENHOTEPSASE SÍRJA UF: TT75M BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenhotepsase AMENHOTEP-SON-OF-HAPU (ang. 1203–1200) AMENMESSE (ang. III.e. 1203–1200) AMENHOTEP. 1769–1765) AMENIRDISZ. II.) SN: III. Most a Luxori Múzeumban látható. SZOBRÁNAK FELIRATA (LM: J838) SN: „Nagysága csillogóbb az égboltnál. III. szobra (KEM: JE 3420–CG 565) AMENIRDISZ. UF: Amenirdis I (ang. hozzátartozói RT: Amenirdisz.) AMENMES (ang. Ekkor bukkantak rá egy szoborra. 1991–1962) (i.e. III.e. 41 . 1372–1354) (i. AMENIRDIS I (ang..e.) AMENHOTEP HUY (ang. dinasztiában. spa.e.e.) (i. Amenhotep rendkívül tehetséges minisztere és építészeként szolgált.) EKHNATON (i.

spa. aki a fáraó hadseregének volt a tábornoka. spa.. Korán elhalálozott... 1214–1211) (i. főpap I.2212) Amenmesz4 usébtije (56. BT: Amenmesz5 hozzátartozói NT: Tenthom AMENMESZ5 SÍRJA UF: TT9PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenmesz5 AMENMESZ6 UF: Amenmose (ang. ném.) Amenmose (ang..) Amenmeses (ang. 1214–1211) (i.) Mose2 (ang. 1203–1200) UF: Amenmes (ang. Amenhotep idejéből. 75 m hosszú. dinasztia idején.) SN: Az északi idegen földek elöljárója.) SN: Írnok a Két Föld Urának oltáránál a 20. BT: Amenmesz4 (i.e. 1203– 1200) NT: Baketwerel (ang. BT: kincstári írnok RT: Amenmesz3 sírja AMENMESZ3 SÍRJA UF: TT254PM BT: Khokha-sír RT: Amenmesz3 AMENMESZ4 (i.) AMENMESZ4 SÍRJA UF: KV10 SN: A Királyok Völgye 10-es számú sírja. ezért testvére.) SN: A 18.) Men-mi-Ra setep-en-Ra meri-Amen (ang.. BT: Királyok Völgye1 sírjai királysír RT: Amenmesz4 (i.e. ném. dinasztiából II.e. dinasztiából I.. 1204–1201) (i. BT: herceg Hatsepszut1 hozzátartozói tábornok Thutmózisz. Amenhotep idején. Amenhotep idejében. dinasztiában. Amenhotep templomában a 18. BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenmesz6 AMENMESZ7 UF: Amenmes (ang. Thutmózisz és Ahmesz1 fia.. 19. Panefernekhu. 1204–1201) (i. Thutmózisz és II. I.) SN: A szandálkészítők felügyelője Amon birtokain a 21. (i. A halotti szertartást és a sírban véghezvitt ceremóniákat örökítik meg. csapatkapitány. 1214–1211) (i.) Amenmesse (ang. BT: legyezőhordozó RT: Amenmesz9 sírja AMENMESZ9 SÍRJA UF: TT118PM 42 . BT: adminisztrátor RT: Amenmesz8 sírja AMENMESZ8 SÍRJA UF: TT89PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz8 AMENMESZ9 UF: Amenmose (ang.) SN: Királyi kézműves és a skorpiók bűvölője a 20...e. spa.e.e. ném. BT: főpap próféta NT: Amenmesz6 hozzátartozói RT: Amenmesz6 sírja AMENMESZ6 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Iuy1.e. 1293–1186) fáraó NT: Amenmesz4 hozzátartozói RT: Amenmesz4 sírja Amenmesz4 usébtijei AMENMESZ4 HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Takhat2.e.. II. dinasztiában III..e. Thutmózisz vált fáraóvá helyette apjuk halála után. 1204–1201) (i. BT: felügyelő RT: Amenmesz7 sírja AMENMESZ7 SÍRJA UF: TT70PM SN: A sír eredeti tulajdonosa Suaniamen volt. dinasztiában élt kincstári írnok. ném. Amenhotep idejéből. ném.e. BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz7 AMENMESZ8 UF: Amenmose (ang.) Panefernekhu (ang. dinasztia idejében. 1203– 1200) AMENMESZ4 USÉBTIJEI BT: usébti NT: Amenmesz4 usébtije (51..e. ném. III. Felesége: Baketwerel. BT: csapatkapitány elöljáró NT: Amenmesz2 hozzátartozói RT: Amenmesz2 sírja AMENMESZ2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Henuttaui3..) Amenmessze Amenmose (ang.) AMENMESZ6 SÍRJA UF: TT19PM SN: A sírkamra reliefjeinek fele védett. 1907-ben fedezte fel Ayrton. spa. 1203– 1200) AMENMESZ5 UF: Amenmose (ang. 1320–1200) (i. spa. spa. ném..) Iuy1 (ang. amelynek a halott a főpapja volt. ném. Fiai: Baknayu..e.) Takhat2 (ang.) BT: dinasztia.) Amenmse (ol. BT: Amenmesz2 NT: Henuttaui3 AMENMESZ2 SÍRJA UF: TT42PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz2 AMENMESZ3 UF: Amenmose (ang.) SN: Amon prófétája. BT: királyi kézműves skorpióbűvölő NT: Amenmesz5 hozzátartozói RT: Amenmesz5 sírja AMENMESZ5 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Tenthom. 1345–1200) (i. spa. spa. 1204–1201) (i. a hátsó fal jobb oldalán a templom.114-E) Amenmesz4 usébtije (6762/a-b) Amenmesz4 usébtije (8727) RT: Amenmesz4 (i...e.) Amenmse (ol. spa. ném.) Amenmessu-heqa-Waset (ang.e. I. ném. BT: királyi írnok AMENMESSZU SÍRJA UF: TT373PM BT: Khokha-sír RT: Amenmesszu AMENMESZ1 UF: Amenmes (ang. hozzátartozói AMENMESZ2 UF: Amenmose (ang.AMENMESSZE AMENMESZ AMENMESSZU UF: Amenmessu (ang. 1214–1211) (i. BT: Amenmesz6 NT: Baknayu (ang. a király szeme Retenu Két Földjén a 18. Amenhotep idejéből.) SN: Adminisztrátor a Déli Városban a 18..) SN: I. Amenhotepet hordja körbe a szent bárkán.) Amenmose (ang. Teje1 földbirtokának őrzője Amon birtokain III.e. dinasztiából.) SN: Legyezőhordozó a király jobbján a 18.

e. ném. AMENNAKHTE (ang. ném.) UF: Amunneferu (ném.e.) AMENOFISZ. BT: írnok RT: Amenmesz11 sírja AMENMESZ11 SÍRJA UF: TT228PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz11 AMENMESZ12 UF: Amenmose (ang. I–III. BT: wab-pap RT: Amenneferu sírja AMENNEFERU SÍRJA UF: TTB2 BT: Khokha-sír RT: Amenneferu (ang. BT: főnök RT: Amennakht2 sírja AMENNAKHT2 SÍRJA UF: TT266PM BT: deir el-medinei sír RT: Amennakht2 (spa. dinasztiában. I–III AMENÓPHISZ.) Amunpahapy (ang. gör.e.) SN: Dzsehuti3 apja a 18. BT: énekesnő AMENMOSE (ang. BT: Paheri hozzátartozói AMENMESZ UF: Amenemes (kat.) AMENNAKHT (spa. III.) EKHNATON (i. I–III.. dinasztiában. gör.) AMENOPHTIS (ang.) AMENNEFERU (ang.e.e. spa. Ramszesz idején. Ma már az alaprajzát is alig tudják rekonstruálni.) RT: Amenmesz15 sírja AMENMESZ15 SÍRJA UF: TT598 BT: thébai sír RT: Amenmesz15 AMENMESZ16 UF: Amenmose (ang.) AMENOPHIS IV (ang. dinasztiában. 1364–1347) (i.) 1 AMENMESZ AMENMESZ AMENMESZ AMENNAKHT AMENNACHT (ném. Thutmózisz és Hatsepszut1 idejéből. dinasztiában. 1352–1336) AMÉNOPHIS IV (fr.. III. melynek hosszúságát az Egyiptomi Expedíció tudósai 600m-re becsülték. spa. BT: Amenmesz17 NT: Dzsehuti3 Isoneb (ang. dinasztiában. 1379–1362) (i. I–III.) EKHNATON (i. 1379–1362) (i.) SN: Amon kincstárainak írnoka a 18.) SN: Amon nekropolisz-munkása a 18. AMENHOTEP. IV.) SN: Énekesnő a 18. 1372– 1354) (i.. ol. dinasztiából. BT..) AMENHOTEP.e.e. templomai évmilliók templomai RT: Amenhotep. dinasztiában.. Thutmózisz idejéből. III. I–III. BT: Dzsehuti3 hozzátartozói NT: Amenmesz17 hozzátartozói AMENMESZ17 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Isoneb.e. I–III AMENOPE (ang. sztéléje Memnon-kolosszusok AMENOPHTHIS (ang.. spa. dinasztiából.) dinasztiából. 1352–1336) AMENÓPHIUM UF: Amenhotep.e.) AMENEMOPE1 (i. a fáraó csapatainak felügyelője. 993–984) AMENHOTEP. BT: Amon marháinak felügyelője RT: Amenmesz12 sírja AMENMESZ12 SÍRJA UF: TT251PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz12 AMENMESZ13 UF: Amenmose (ang. BT: nekropolisz-munkás RT: Amenmesz13 sírja AMENMESZ13 SÍRJA UF: TT318PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz13 AMENMESZ UF: Amenemose (ang.e. spa..) UF: Amunpahapi (ném.. (spa. 1372– 1354) (i.) SN: Amon marháinak és termelési területeinek felügyelője a 18..) AMENÓPHISZ. halotti temploma SN: Ezt a templomot a következő fáraók uralkodása alatt teljesen elbontották.. (spa.e.) SN: A deir el-medinei kézművesek főnöke a 19. 1364–1347) (i. Thutmózisz idején..BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz9 AMENMESZ10 UF: Amenmose (ang. 43 . BT: felügyelő RT: Amenmesz10 sírja AMENMESZ10 SÍRJA UF: TT149PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenmesz10 AMENMESZ11 UF: Amenmose (ang. spa.e.) SN: Deir el-medinei kézműves a 20. (ang.e.. dinasztiabeli wab-pap. spa.) AMENOPHIS I–III.) SN: Deir el-medinei kézműves a 20.) SN: 18. (spa. 1379–1362) (i.) AMENMOSI (ang.) UF: Amennacht (ném.) AMENNAKHT (ang. Fia: Dzsehuti3.) SN: Paheri fia. III. I–III.) Amennakhte (ang..) UF: Amenaj (spa. 993–984) AMENPAHAPI (spa.e. 993–984) AMENEMOPE1 (i.) AMENEMOPE1 (i.) Amun-nacht (ném. BT: Dzsehutimesz1 hozzátartozói felügyelő 15 14 polgármester Tia3 hozzátartozói AMENMIKUI (ang. dinasztia idején. Théba polgármestere a 19. (spa. 1372– 1354) (i. BT: deir el-medinei kézműves királyi kézműves RT: Amennakht1 sírja AMENNAKHT1 SÍRJA UF: TT218PM BT: deir el-medinei sír RT: Amennakht1 AMENNAKHT2 (spa. Amenhotep.) SN: Amon vadászainak felügyelője a 20.e. II. Neve Amenmesz6 sírjában jelenik meg. 1352–1336) AMENOPHISZ. dinasztiából III.) AMENMSE (ol. Ramszesz idején. II.) AMENHOTEP. Merneptah király előszeretettel használta fel a díszített köveket saját templomának megépítéséhez. spa. Bakenhonszu2 fia. Mára csak a hajdan előtte álló Memnon-kolosszusok és egy sztélé maradt fenn. BT: Bakenhonszu2 hozzátartozói Nefertari1 hozzátartozói polgármester AMENMESZ17 UF: Amenmosi (ang.. EKHNATON (i.. 1364–1347) (i.) SN: Nefertari1 királynő testvére. ném. ném. III.) AMENMESZ18 UF: Amenmose (ang. ném. Eszna polgármestere.) SN: Dzsehutimesz1 apja a 19.

spa.) AMENWAHSU2 (ang. Adams. dinasztiából III. BT: túlvilági hely AMENTET2 UF: Amenthes (ang. dinasztiából II. spa.) Amenhotep4 (ang. Andrew Bell. Ramszesz idején.) AMENUSERHAT (spa. II. Amenuszer.) Amethu (ang. Amenhotep4. V. ném.) SN: Montu főpapja Thébában és szem-pap a Ramesszeumban a 20.e.. ném. Ramszesz idejéből. ném.) AMENTETUSZERT AMENTETUSZERT UF: Amentetusert (ang.) SN: A Nyugat és a halottak alvilágának istennője. Allen.. William Y.) Ta-amenthu (ang. BT: Amon szolgája Mose4 hozzátartozói AMENY INTEF IV (ang. II.) Useramun SN: Amenthu és Ta-amenthu fia.) SN: Penbuy felesége a 19.. ném.) Amenuserhet (ang. Testvérei: Neferweben1.) AMENUSZER UF: Amenuser (ang. dinasztiából.) AMENT (ang.) UF: Amenouahsou Amunwahsu (ang. Thutmózisz idejéből. Amenhotep4. Vezír és kormányzó a 18..) (i.) AMENWAHSU3 SN: Mose4 fia. dinasztiából. BT: Amon szolgája RT: Amenuszerhat sírja AMENUSZERHAT SÍRJA UF: TT176PM BT: Khokha-sír RT: Amenuszerhat AMENUSZER HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Amenthu.) Amenuszer Neferweben1 (ang.) NT: Akheperkare2 (ang. BT: Montu-főpap szem-pap RT: Amenwahsu2 sírja AMENWAHSU2 SÍRJA UF: TT274PM BT: gurnet murai sír RT: Amenwahsu2 (ang. BT: istennő AMENTETUSERT (ang. Anyja: Ta-amenthu. BT: Amenhotep4 hozzátartozói Neferweben1 hozzátartozói vezír NT: Amenthu hozzátartozói RT: Amenthu sírja AMENTHU HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Ta-amenthu.. BT: Penbuy hozzátartozói AMENTHES (ang..) 1786–1778) AMENEMHET..) Uszerhat6 SN: Amon szolgája a 18. Thutmózisz idejéből... dinasztia idején. ném. spa.) Amunweserhat (ném... cse. (ang. spa. Amon szolgája. spa.. David A.. BT: írnok RT: Amenwahsu sírja relief (KIM: OIM 10507) AMENWAHSU1 SÍRJA UF: TT111PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenwahsu1 (ang.) Amunweser (ném. Akheperkare2. BT: Amenuszer NT: Ahmesz4 Akheperkare2 (ang.) User2 (ang. Dorothea Bayuk. Arnold.) UF: Amenuahsu (spa. Lanny D. ném. Akheperkare2. Nettie K. Anderson..) AMENTET2 AMENTHU (ang. spa.) Useramen (ang. Fiai: Neferweben1. Matthew Douglas Adams.) AMENTI2 AMENTI3 MUT OZIRISZ (gör. Aling.) AMENUSER (ang.) AMERIKAI EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Adams.BT: deir el-medinei kézműves RT: Amenpahapi sírja AMENPAHAPI SÍRJA UF: TT355PM BT: deir el-medinei sír RT: Amenpahapi (spa. Amenhotep és IV. dinasztiában.) AMENT1 (ang. AMENTET1 UF: Amenti3 Szürkület helye SN: A földi létezéssel legközvetlenebbül érintkező birodalom. III. Thutmózisz idejéből.) 2 Userhat (ang.) Neferweben1 (ang. ném.) AMENTET1 AMENWAHSU (ang. 3.) AMERICAN RESEARCH CENTRE IN EGYPT AMERIKAI KUTATÁSI KÖZPONT EGYIPTOMBAN (Eg. BT: Amenthu (ang. Susan J. Lányuk: Ahmesz4. ném. Allen. MUT ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) UF: Aamtju Ahmose (ang..) AMENUSERHET (ang.) AMENUSZER AMENUSZERHAT AMENUSZERHAT AMENUAHSU (spa.) Aantju Ahmose (spa. Felesége: Tuja2. spa. BT: Amenthu hozzátartozói kormányzó Neferweben1 hozzátartozói vezír NT: Amenuszer hozzátartozói RT: Amenuszer sírjai AMENUSZERHAT UF: Amenuserhat (spa.) Amenhotep4 (ang. 44 .) SN: Déli vezír a 18.) SN: Az istenek könyveinek írnoka Amon birtokain az Élet Házában a 19. aki védi a halottakat.) AMENTHU SÍRJA UF: TT83PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenthu AMENTI1 (ang.. Dieter Arnold.) Tuja2 AMENUSZER SÍRJAI BT: seikh abd el-gurnai sír NT: Amenuszer TT61PM-es sírja Amenuszer TT131PM-es sírja AMENUSZER TT61PM-ES SÍRJA UF: TT61PM BT: Amenuszer sírjai AMENUSZER TT131PM-ES SÍRJA UF: TT131PM BT: Amenuszer sírjai AMENWAHSU1 (ang.) Ta-amenthu (ang.) Amenthu (ang. Charles F. James P.

–1950. Bob Cagle.u.) BT: alvilági isten AMHERST 11 PAPIRUSZ (1. BT: napisten főisten gyógyító isten Ogdoad (ang.e. I–III. Kent R. ném) anfora (ol. a római időkben Gebel Abu Diyeiba volt.) BT: királyi váza NT: Tutankhamon amfórái AM-HEH (ang.) Thomas. de csak az Első Átmeneti Kortól követhető nyomon. felsőegyiptomi nomosz különböző helyeinek gabonaadóit tartja számon. gör.) Amemait (ang.) AMMUT AMON AMENEMHET.1.) termékenység isten thébai triász védőisten RT: Amon énekesnője Amon-főpap Amon-főpapnő Amon-himnusz Amon-kultusz Amon-pap Amon szolgája Amon-templom Honszu1 leideni papirusz (I. Ambrose (1891–1959) Lehner. II. Elizabeth Weeks. Mark Lythgoe. Másutt Ré1 volt a neve. mellső lábai pedig az oroszlánéhoz hasonló.) AMMON (ang. Lelőhelye Vádi el-Hudi.5 m hosszúak BT: papirusz NT: Amherst 11 papirusz Amherst 63 papirusz AMIENS PAPIRUSZ (PIM) SN: Gazdasági szöveg a 20. hogy gyógyszer nélkül orvosolja a szem betegségeit.) UF: American Research Centre in Egypt ARCE (röv. 16–) Wilkinson.. Bőrét kékre festették. 1. Richard H.2 cm. Honszu1-val alkotják a thébai triászt. de Ekhnaton halála után hamar felvirágoztatták újra az Amon kultuszt.) AMENTHU (ang. dinasztiából. dinasztiától kezdve vált Théba és a birodalom főistenévé.) Amun-Re (ang. 6.. 350) 600.) Amon-Ré Amun (ang. Egyiptomban találták..) BT: egyiptológiai szervezet AMETHU (ang. jún. BT: építmény AMFÓRA UF: amphora (ang.) Amen (ang.–1942. Muttal és fiával.e. de lúdként és kosként fején görbe szarvakkal is megjelenik. 1913 óta a J.) SN: Átlátszóan ibolyaszínű. a levegő és termékenység istene. nov. P. míg i. Később. Winlock. 20. UF: Amana (ang. melynek két hátsó lába a vízilóéhoz.. Feleségével.) imn (tr. 350) 60.25. ném.(1.) Devouress of the Dead (ang. Szakállas emberként ábrázolják két magas tolldísszel a feje fölött. BT: Amherst papiruszok AMHERST PAPIRUSZOK SN: Jelenleg a Lord Amherst Pierpont Morgan Könyvtárban találhatóak. Ez egészen addig tartott.) AMETHYSTUS (lat.) AMERIKAI KUTATÁSI KÖZPONT EGYIPTOMBAN (Eg.) Lansing. 5.jan. márc.) AMON ELSŐ ISTENSZOLGÁJA AMENEMUYA (ang. Ezt többször is átépítették. Már az Óbirodalom idején ismert volt (a piramisszövegek említették). és IV. 35) SN: 1901-ben publikálta Grenfell és Hunt. Ekkor Amon már csupán helyi jelentőségű isten volt. Mérete 6×4. LUXORI AMON-FŐPAP AMON DÉLI HÁREME TEMPLOMA AMON-EM-WIA (ang. lat) Amphore (fr. New Yorkban.) 45 . amely a 10.) Halottfaló Nagy Pusztító SN: Krokodilfejű fenevad.) AMMIT (ang. az Újbirodalomban összekapcsolták a két nevet és a főistent Amon-Rének hívták. Clarence Stanley (1876–1941. 10.Brier.) Ammon (ang. ezért kaptak kosfejet a karnaki templom bejárata előtt sorakozó szfinxek.) AMETHYST (ném. AMMON OÁZIS UF: Sziuah BT: oázis AMMUT UF: Amam (ang.) amethystus (lat. 21–1963. júl. (1941. A Berlin 7504 papirusszal és a Philinna papirusszal egy egységet alkot. Azt beszélték róla. Albert Morton (1868–1944) Piccione. A túlvilági ítéletnél ő nyerte el az ember szívét. New Yorkban. századra datálták korát és 1897 és 1900 között vásárolták Lord Amherstnek. szakasza Mut AMENHOTEP.) AMON ÉNEKESNŐJE UF: Chantress of Amun (ang.) ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) Hammon (ang. a levegő és az égbolt színére. tör. I. Peter A. 33f) BT: Amherst papiruszok görög papirusz RT: Berlin 7504 papirusz Philinna papirusz AMHERST 63 PAPIRUSZ SN: Arámi nyelven de démotikus írással írott esszék.) SN: Akhmim és Théba védőistene volt. Anthony Davis.) Amemet (Ang. William Christopher (1906. júl.. egyes időszakokban még templomként is szolgált. Theodor Monroe (1837–1915) Fisher.feb. (1. George Andrew (1867. Mindazonáltal a Síva-oázisban egészen Nagy Sándorig kiemelkedő istenség maradt. Amon és a befolyásos thébai papok Ekhnaton uralkodása idején visszaszorultak. dec. BT: krokodil-isten RT: Szív megmérettetése AMNIOTA (lat.) Hayes. III. akik az i. Reisner. szakasza leideni papirusz (I.) ánfora (spa. BT: kvarc AMFITEÁTRUM SN: 1964-ben fedezték fel Napóleon Egyiptomi Expedíciója során épített erőd lerombolásakor. 18. papiruszai gazdasági szöveg hieratikus papirusz RT: Grain Transport in the Ramessid Period: Papyrus Baldwin (BM EA 10061) and Papyrus Amiens (2004) AM-KHENT (óei.(1) BT: dinasztia.) AMON MAGZATBURKOS AMETISZT UF: Amethyst (ném. A 18. 663 körül az asszíriaiak meg nem sarcoltatták Thébát.) AMETISZT AMETISZT AMMENEMES I–III (ang.) Amon-Ra (ang. század között épült Alexandria határán. Herbert Eustis (1884. ha az nem találtatott igaznak. Morgan Könyvtárban van. 33) Átlagban 2. 20.) Ammit (ang.

) AMON PAPJAI AMENIRDISZ. spa. (i.e.e. III. II. dinasztia idején igen-igen nagy hatalommal és tekintéllyel bírtak. hozzátartozói AMONIRDISZ. spa. hogy megerősítést kapjon az egyiptomi trón jogára.) SN: III.) HPA (röv. (i. (i. emberi uralkodó- 46 . (i. II. (i. 1070–1055) Pinodzsem. (i. 944–924) Masaharta (i. Ramszesz fia.e. 83 hajó. és a 26. III.) Rema4 (ang. 46 hajóépítő műhely és 420000 marha volt az Amon-papok tulajdonában. BT: Amon-főpap főpapnő NT: isteni feleség Pabasa3 RT: Amon főpapnőinek kápolnája AMON HÁREMÉNEK FŐNÖKE BT: háremtisztségviselő titulus NT: Takhat3 (ang.) Amon-her-hepsef Amon-her-hopesef Amon-her-khepeshef Amonhirjopeshef (spa.) Ramessenakht (ang. démotikus papirusz Amon-himnuszai AMONHIRJOPESHEF (spa. BT: kultusz RT: Amon Amon-pap AMON MARHÁINAK FELÜGYELŐJE BT: marhák felügyelője titulus NT: Amenemhet1 Amenemhet Surer Amenmesz12 Heby (ang. 1074–1070) Pinodzsem.e. ennek folytán került előtérbe az Amon-kultusz. 1108–1098) AMONHERHOPESEF1 RAMSZESZ.) Maja3 Mutemwia (ang. dinasztiából származik.) AMONHIRKHOPSHEF (ang. sz-ban 2400 szántóföld. amely a 19. I. I. 850–825) (1. 1054–1046) Menkheperraszeneb1 Menkheperre1 (i. X. 992–990) Szmendész. 969–945) (i. BT: herceg Ramszesz. melyen a nép nem vehetett részt. BT: Amon-pap főpap NT: Amenemhet4 Amon-főpapnő Bakenhonszu1 Bakenhonszu2 Dzsedhonszedankh Dzsedhonszefankh (i. A pontosan kidolgozott és összehangolt napi rítusok királyként. 1427–1400) Nebvenenef1 Piankhi1 (i.e. 894–884) Juput (i. (i.. ám legidősebb fia. II. Ramszesz egyik fia. Ramszesz egyik fiatalon elhunyt.e. 1108–1099) AMONHOTEP (ang. 860–835) (i. BT: jósda Zeusz-Amon-templom AMONKAU SN: Neve egy domborműtöredéken (JE 4872) maradt fenn.) SN: II.) Sesonk.) Henutnefert2 (ang.) (i.e.) Amenhirkhopshef (ang. BT: Amenhotep hozzátartozói festő AMONORTAISZ I (ang. I.) Ith-taui (ang. AMENIRDISZ.(1. spa.) AMON-HER-HEPSEF AMON-HER-HOPESEF AMONHERHOPESEF1 AMONHERHOPESEF1 BT: herceg Ramszesz.) High Priest of Amon (ang. 924–894) Szmendész..e.) (i. 959–945) Ptahmose4 (ang.) Uszerhat5 AMONNAHT SN: Amenemhotep fia. 11. BT: herceg Ramszesz.) Ray1 (spa. I. AMON ISTEN ATYJA UF: Divine father of Amun (ang. 311) AMON-FŐPAPNŐ SN: A 25.) Wab RT: Amon AMON-FŐPAP UF: Amon első istenszolgája Amon-Ré-főpap Hohepriester des Amun (ném. dinasztia idején a királyokhoz hasonlóan uralkodtak Thébában.e. AMON-PAP AMONHERHOPESEF1 UF: Amen-hir-khop-shef (ang.) Ízisz7 Iszetnofret Iuy1 (ang.e.e.e. II.) Nedzsmet2 Nefertari4 Shepenmut (ang. aki szintén kiváló festőnek bizonyult. 1046) Harsziésze2 Hepuszeneb Hóremakhet1 szobra (ANM) Iuwelot (i.) BT: istenatyák titulusok NT: Ameneminet4 Parennefer2 AMON-JÓSDA SN: Ide zarándokolt el Nagy Sándor 331-ben.e. 165) BT: írnok AMON-KULTUSZ SN: I.) SN: A 21. 884–874) Takelóth.BT: énekes NT: Amon Tamunefret Aniy (ang.. Haemuaszet1 féltestvére. Az Amon-papok saját napi rituálét mutattak be..e. II.e. (i. AMON-PAP UF: Amon papjai SN: Az i.e. II.e. 2000 körül az Amon-papok vezető szerephez jutottak.) Rema2 (ang.) Amenhirkhopshef (ang.) SN: II.e.e. II. hozzátartozó RT: Amonherhopesef2 sírja AMONHERHOPESEF2 SÍRJA UF: QV55 BT: Királynék Völgye sírjai AMON-HER-KHEPESHEF AMONHERHOPESEF1 AMON-HIMNUSZ BT: himnusz NT: leideni Amon-himnusz Ryland IX.) Amon-her-hepsef Amon-her-hopesef Amon-her-khepeshef Amonhirjopeshef (spa. 991–970) Pszuszennész. így választotta ki őt is Imiszeba sírjának festéséhez.) Taemreszefu Tahat Tarenenu (ang. hozzátartozói AMONHERHOPESEF2 UF: Amen-hir-khop-shef (ang.e.1046–993) Meri2 (spa.

egymásba helyezett koporsóból állt.) AMON AMON-RÉ-FŐPAP AMON-RÉ ISTEN ATYJA UF: god’s father of Amun-Re (ang.(i.e. AMRAHI TEMETŐ BT: nekropolisz NT: amrahi temetkezés RT: amrahi sír holttest feldarabolása AMRATIAN (ang. 23. a máj védelmezője. 1573–1570) (i. III.) Imsety (ang. etetik és kitakarítják hajlékát. 9.e.) AMON-RÉ AMON-RÉ RÉ1 AMON-FŐPAP AMON RÉ1 AMON-TEMPLOM SN: II. BT: temetkezés RT: amrahi sír Nagada I.) Nebi Nebmehit2 (ném.e.) SN: Többféle alakú sírokat is találtak: kerek. ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 3850–3650) AMRAHI SÍR AMRATIAN GRAVE (ang. I. földdel és ágakkal. hogy a fejet eltávolították és a helyére edényt helyeztek. Némely esetben erről különböztették meg a sírokat.) AM-PEHU (ang. kerekített sarkú.) Juput Káemheribszen Khaemopet1 (ang.) KAMOSZE1 (i.) AMON-RA (ang. BT: Hórusz fiai RT: Amszet-amulett kanópusz AMSZET-AMULETT BT: amulett 47 .. KÉTÉLTŰ AMFÓRA AMFÓRA AMPHORA (ang. Az egyenes oldalú derékszögű gödrök több időt és munkát követeltek és így drágábbak is voltak. 1545–1539) (i. ném. (i.. BT: szarkofágok RT: Amon Tamunefret AMSZET UF: Amset (ang.) BT: istenatya titulus NT: Horpesh (ang. NAGADA I..e. de ez a körülmény zavarja a leletek megfigyelését és a sírmellékletek elhelyezésében mutatkozó rend megállapítását. Kormeghatározó jelentőségű az egy sírban több feldarabolt tetem előfordulása.) Neferhotep4 (ang.) SN: Hórusz emberfejű fia.e.) Pabasa3 Paenkhemenu Pakhihat (spa. A sírok többsége 115 méter mély volt.ként kezelik istenüket: öltöztetik. Az idő múlásával a föld egyre jobban beomlott. egyenes oldalú. BT: templom NT: Deir el-Hagar templom karnaki Amon-templom Amenhotep. spa.) Hornakht2 (ang. feliratai Amon-pap Amon templomok áldozati elöljárói AMON TEMPLOMOK ÁLDOZATI ELÖLJÁRÓI BT: áldozati elöljáró NT: Jurai AMON VÁROSA THÉBA AMOSE (ang.) Irthorru (ang.) Neferhotep4 (ang.) AMSU1 (óei.) AMPHIBIA (lat. 19.) Rema2 (ang. 19.) RT: Amon Amon-kultusz Amon-templom cachette AMON-RA (ang. luxori temploma nyugat-thébai Amon-templom pi-ramszeszi Amon-templom Thutmózisz. III.e.) Khaemopet2 Khonszu-mesz Masaharta (i. A sírokat egy kis dombbal takarták be...) ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 1554–1549) AM-PEH (óei.) Imset (ang.) Panebmontu Piankhi1 Pinodzsem.) BT: dinasztia. lat) AMPHORE (fr. 1054–1046) Minhotep Nakhtamun3 (ang. A formaválasztékot leginkább a társadalmi különbségek határozták meg. luxori templomának bárkaszentélye teudzsaji Amon-szentély vádi hammamati Amon-szentély AMON SZOLGÁJA BT: szolga NT: Amenuszerhat Amenwahsu3 AMON TAMUNEFRET BT: Amon énekesnője RT: Amon Tamunefret szarkofágja AMON TAMUNEFRET SZARKOFÁGJA SN: Több.e.) AMONRUD (ang. deir el-bahari temploma Zeusz-Amon-templom RT: Amenemhet.) Nesperennub Niay1 (ang.. Ramszesz több mint 86 ezer embert osztott be szolgálatra a thébai Amon-templomokhoz. fejük alá tálat vagy lapos korongot helyeztek. A holttesteket bőrbe csavarták.) AMSZET MIN FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. ékszerezik. ném.)( 1. (i. 1576–1570) (i. 1080–1074)98 Horemkenesi (ang. I. spa.e. ném) AMRAHI SÍR UF: Amratian grave (ang. ovális. 828–720) (i. ném..) Tjanefer1 (ang. spa. spa. Előfordult.) Samut4 (ang. derékszögű. 1070–1055) Rema1 (ang.. BT: sír NT: B101 RT: amrahi temetkezés AMRAHI TEMETKEZÉS SN: Főként a déli csoportra jellemző a holttestek szándékos feldarabolása.e.) AMSU2 (óei. III. 203) AMSET (ang..e. 828–712) fáraó AMON SZENT BÁRKÁJA USZERHAT3 AMON-SZENTÉLY BT: szentély NT: Amenhotep. BT: pap NT: Ahmesz-Nofretete Amenemhet7 Amenemopet3 Amenhotepsase Amon-főpap Bakenhonszu1 Bakenhonszu2 Haemuaszet5 Harsziésze1 Hepuszeneb Herihór (i.

például igen elterjedtek voltak Ízisz szemének vagy Ozirisz gerincének különböző motívumai.) AMULET OF THE SOUL (ang.) AMENEMOPE1 (i.) talizmán varázstárgy SN: Nyakban vagy a test más részén viselt bűvös tárgy. Hathor1-papnő a 11. hogy távol tartsa viselőjétől a balvégzetet és a démonokat és szerencsét hozzon neki. Anyja: Resi. 993–984) AMUNET (ang. Az egyiptomiak rengeteg amulettel rendelkeztek.e..) ANKH (óei.) AMULET OF PATAIKOS (ang.) AMULET OF THE SAM (ang. BT: királyi hírvivő NT: Amunedjeh hozzátartozói RT: Amunedjeh sírja AMUNEDJEH HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Szidzsehuti.) AMENNAKHT (ang.. 1663–1570) hükszósz fáraó AMULET OF LIFE (ang. ném. (spa.) FEJTÁMASZ-AMULETT KÍGYÓFEJSZEMA AMULET OF THE SERPENT'S HEAD (ang. Felesége: Henutnefert1. vagy lápis lazuliból készültek.) AMULET OF THE PAPYRUS SCEPTRE (ang. dinasztiában. hogy tisztán látható tetoválások maradtak fenn rajta.) AMULET OF THE BUCKLE (ang.) aranyamulett aranygallér amulett atef-amulett bá1-amulett Basztet-amulett béka-amulett Bész-amulett disznó-amulett dzsed-oszlop fejtámasz-amulett gyermek-amulett hal-amulett Hórusz-sztélé írásjegy alakú amulett Ízisz1 csomó keselyű-amulett két ujj amulett kéz-amulett kígyófej-amulett lépcső-amulett létra-amulett AMUNWESERHAT (ném.) AMULET NEFER (ang.) Amyrtaios (ang.) AMULET OF THE FROG (ang.) AMUN-RE AMON AMENWAHSU (ang.) AMULETT AMULET OF THE SHEN (ang. Thutmózisz idején.) SN: II. 16.. Testvére: Haemuaszet7. Az amulettek általában aranyból. BT: mágia NT: Amszet-amulett amulett-tartó ankh (óei.) PAPIRUSZJOGAR-AMULETT AMULET OF THE PILLOW (ang. A legrégebbi ismert egyiptomi amulettek zöld agyagpala darabok voltak.) Szidzsehuti AMUNEDJEH SÍRJA UF: TT84PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amunedjeh AMUNEMOPE (ang.) Resi (ang. amelynek természetfölötti erőt tulajdonítanak. de a színes egyiptomi fajanszból is. (i.) AMULET OF THE MENAT (ang.) AMÜRTAIOSZ (i..) AMON AMUNEDJEH (ang.) AMUNPAHAPY (ang.) AMENHOTEP..) NT: Haemuaszet7 Henutnefert1 (ang.) AMENPAHAPI (spa.) AMULET OF THE STEPS (ang. gránitból.e.) Yamunedjeh SN: A király első hírnöke a 18. általában állat vagy egyéb teremtmény alakját öltötték fel.) AMULET OF THE COLLAR OF GOLD (ang.AMU (ang.) AMUN-NACHT (ném. dinasztiában.) AMULET OF THE LADDER (ang.) AMENNEFERU (ang. 404–399) UF: Amürteusz Amyrtaeus (ang. ezüstből.) BÉKA-AMULETT LÉTRA-AMULETT MENAT menat nefer-amulett névamulett oroszlán-amulett papiruszjogar-amulett Pataikosz-amulett shen-amulett sündisznó-amulett szema szívskarabeusz szülőtégla Thoérisz szobrai Tutankhamon amulettjei uadzs-oszlop udzsat-szem varázsgyűrű varázspálca RT: denderahi amulett lista szimbólum AMULETT LISTA BT: lista NT: denderahi amulett lista AMULETT-TARTÓ SN: A papiruszra írt varázsigéket és az amuletteket ilyen tokba tették és nyakláncra fűzve hordták.) AMULET (ang. BT: Hathor1-papnő királyi ágyas RT: Amunet múmiája AMUNET MÚMIÁJA SN: Múmiája arról híres. III. Amulettet csak beavatott pap készíthetett.) UF: Iamunedjeh (ang. spa.) SHEN-AMULETT BÁ1-AMULETT LÉPCSŐ-AMULETT KÉT UJJ AMULETT KESELYŰ-AMULETT AMULET OF THE TWO FINGERS (ang.) AMUNNEFERU (ném.) AMUNPAHAPI (ném.e. Rendeltetése. I–III. BT: Amunedjeh (ang. Karjain és combjain párhuzamos vonalakat és egy elliptikus mintát viselt a köldöke alatt a medence csontjánál.) AMENUSZER AMENUSZERHAT AMUNWAHSU (ang. (ang. spa. ném. változó formájúak.) AMULETT UF: amulet (ang. és az elhunyt mellére helyezték. A denderahi amulett lista 104 különböző amulettet sorol fel temetkezési használatra.) AMENPAHAPI (spa. BT: ember-múmia AMUNHOTEP. Petrie egy 1914-ben írt monográfiájában 270 féle amulettet sorol fel és osztályoz.) AMUNWESER (ném. BT: amulett AMUN (ang.) AMULET OF THE VULTURE (ang. I–III. spa.) NEFER-AMULETT BASZTET-AMULETT PATAIKOSZ-AMULETT ÍZISZ1-CSOMÓ ARANYGALLÉRUDZSAT-SZEM AMULETT AMULET OF BASTET (ang.) AMULETT AMULET OF THE EYE OF HORUS (ang.. Nagy számban találtak ilyeneket a prehisztorikus eredetű sírokban.) BT: dinasztia.) 48 . ném. Mentuhotep ágyasa.

.ac. 1996) BM Catalogue of Demotic Papyri iv: Ptolemaic Legal Texts from the Theban Area (1990) Egyptian Mummies (1984. BT: angol egyiptológus NT: Andrews. Az ily módon szerzett tudás a modern anatómiai ismeretektől azonban jelentősen különbözött.) SN: Hóremakhet2 apja a Ptolemaida korban. Kultuszának központja Abu Szír. hogy vízhez jussanak.. hogy a marhatartó beduinoknak engedélyt adtak elhaladni a Merneptah erődje előtt.) NYUGAT AUSZTRÁLIAI ÓKORI EGYIPTOM TÁRSULAT (Aul. Felelős volt az emberek túlvilágon való újjászületéséért és a lelkeikért. Serbia Tel.e. Gyakran Ozirisszel kapcsolták össze. amikor elvette tőle Egyiptom trónját. A fáraókori orvosok anatómiai ismeretei.e.andrassy@rz. 1..e. Carol könyvei AD: candrews@british_museum. 1999) ANEB-HEZ (óei. II. akitől Octavia Thurina Major nevű lánya született. spa.) ÓBIRODALOM (i. 2620–I. Department of Near Eastern and Asian Civilizations. BT: kapuőrök RT: Lahún papirusz (PM: UC 32194) ANEMHOR. BRANISLAV BT: szerb egyiptológus AD: B. összefüggő traktátust képező fejezetek. Eredetileg a 9.) ANCHKA (len.e.) ANCHOR (ném.e. a gyógyítás során szerzett ismeretekből kikövetkeztetett elemekre épültek. Tudományos szakterületei a mummifikáció. 28.) ÓKORI EGYIPTOM ÓKORI ADZSIB (i. Toronto Ontario M5S 2C6 Canada. Az egyiptomi mitológia szerint őt és Asztarté istennőt ajándékozta Ré1 Széthnek. of Anthropology.e.) ANEDJIB (ang.) Heka-khaswt Anather (ang.e. spa.e.) UF: Anat-Her (ang. hol.. dinasztia egyik fáraója.yu Near Eastern Archaeology Faculty of Philosophy. Ezek szerint az emberi test éltető erejét a szív biztosította. ANDJETY (ang.. fra.e.) (ang.) Heka Chawst Anather (ném.) UF: Anedjti (ang. Azt állítja. 16.) EGYIPTOM ÉS KÖZÉP-KELET TÁRSULAT ANCIENT EGYPT AND THE EAST (1914–1935) UF: AEE (röv. magas.) KACSA ANCIENT EGYPT RESEARCH ASSOCIATES (ang.) SN: Londonban indult egyiptológiai folyóirat. azokból alkottak rendszert.) ANKHEFENTHUT NEFERIBRASENEB (ang. por. University of Pittsburgh 3H01 Forbes Quadrangle Pittsburgh PA 15260 USA (hivatali cím) 5313 Friendship Avenue. (i. Fax. úgy tűnik elméleti jellegűek voltak. 404–399) fáraó AMÜRTEUSZ AMÜRTAIOSZ (i.. 2686–i.) ANATHER (ang.com Egyptian Section. 2635–I. 2260) (i.) NT: Baál ANAT-HER (ang. ADZSIB (i.de ANDREWS.) ANATHER (ang. (i. Department of Archaeology.e. PAPIRUSZ (BM 10247) SN: Egy újbirodalmi szatírikus levelet tartalmaz. 1663–1570) hükszósz fáraó ANATIDAE (lat..) ANAS (lat.e. Szakkarában és Asmúneinben ásatásokon volt jelen.) ANKHHOR (ang. I.e. 404–399) AMÜRTAIOSZ (i.) AMYRTAIOS (ang. Cika Ljubina 18-20. Több.) Anezti (ang. spa. 2200) ANDELKOVIC.edu ANDERSON.BT: dinasztia..) RÉCEFÉLE ANATÓMIA SN: A legkorábbi Egyiptomban fennmaradt anatómiai utalások a Smith papirusz magyarázó-szövegeibe beépült részletek. Caius1 hozzátartozói ANCHEFEN-DJEHUTI (ném. 49 . CAROL SN: 1971–2000-ig a British Múzeumban dolgozott kutatói asszisztensként.235.Andelkovic@f.: +49 (0) 30-2093-1556 petra.) SN: Az UC 32194-es számú Lahún papiruszon található rá hivatkozás. dárdával és pajzzsal.) ANCHEFREHARACHTE (ném. 2939–2892) ANCIENT EGYPT AND MIDDLE EAST SOCIETY (ang. BT: papirusz NT: Szatírikus levél ANASTASI VI.ac. Fax: 412-826-0443 dander+@pitt. ol. 404–399) AMÜRTAIOSZ (i. ol. hol. ékszerek. BT: amerikai egyiptológus AD: Dept. 11000 Belgrade.) ANCIENT EGYPT ANKHEFENRAHORAKHTY ANDRASSY. 2787–2767) (i. Royal Ontario Museum.e. 13.. századból származik. spa.e.hu-berlin. 2939–2892) ANKH-KA (ang. SÍRJA ANCHARIA SN: Caius Octavius1 első felesége. nomoszban.. BT: Octavius. 1786-1567) MÁSODIK ÁTMENETEI KOR ANASTASI I. Ré1 leánya. halotti tárgyak és az óegyiptomi nyelv.. 1998) Rosetta Stone. BT: egyiptológiai folyóirat ANEKSY (ang. mert koronája nagyon hasonlított Ozirisz atef koronájához. Jelenleg a Londoni Egyetem Birbeck College-ben előadó. 2181) (i.uk ANDREWS. 2780–i. Carol NT: Amulets of Ancient Egypt (1994) Ancient Egyptian Jewellery (1990. PETRA BT: magyar egyiptológus AD: Tel. csatabárddal.: 412-441-5414. BT: Anat (ol. DAVID A. (ang.. Apt 2 Pittsburgh PA 15224 USA (otthoni cím) Tel. fra. CAROL KÖNYVEI BT: Andrews. BT: papirusz ANAT (ol. 2180) (i. mint 60-szor járt Egyiptomban. PAPIRUSZ SN: I. Ember alakban ábrázolták. Fisher-Elfert írt róla könyvet. 2685–i.) (i.e. JULIE RENEE BT: kanadai egyiptológus AD: nisses@patchom. ném. The (1981. kúpos koronát viselt.) Hekakhasut Anather (spa. Egyes helyeken szó szerint megegyeznek vele a hajdani eladó szerint azonos sírban talált – Ebers papiruszon található. BT: dinasztia.e. 100 Queens Park Cres.bg.) ANCIENT EMPIRE (ang. AlsóEgyiptomban munkálkodott. BT: abu szíri isten alvilági isten ANDRA INTERMEDIET (své.e. 2787–2767) (i.2155) (i. ném. BT: istennő Ré1 hozzátartozói NT: Anat hozzátartozói ANAT HOZZÁTARTOZÓI SN: Testvére és férje: Baál. BT: orvostudomány NT: test AN B AMENHOTEP. por.e..) SN: A háború istennője. Taniszban tisztelték.: +381 11 3281 550/ext..) SN: A 16. Asszonyalaknak ábrázolták atef koronával.E.) EGYIPTOMI KUTATÓI TÁRSULAT ÓKORI ANCIENT EGYPT SOCIETY OF WESTERN AUSTRALIA (ang.+381 11 639 356 ANDERSON.e..) ANEDZSIB ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.E. 404–399) AMYRTAEUS (ang.) SN: Egyiptomi alvilági isten.

máj. akivel együtt uralkodhatnak Egyiptomon. BT: Hathor1-papnő ANHESZENAMON UF: Anheszenpaaton Ankhesenamun (ang. Kenneth Anderson (1932–) Mace.okt. A fényhiány következtében zavarok támadnak a kalcium. Arthur Edward Pearse Brome (1880–1934) Wilkinson.) ANHEPERURÉ ANHERCHAU (ném.) Quibell. Francis Llewellyn (1862–1934) Kitchen. fiatal özvegye levelet írt a hettita királynak. Aylward Manley (1883–1956) Burton.) Emery.) Carter. 27. Harry (1879–1940) Carnarvon.) ANGUILLOIDES (lat. UVfényben sárgán fluoreszkál. 6– 1965. A hettita király bizalmatlan volt vele szemben. ném.) ANGOLKÓR UF: rachitis rachitisz SN: Az angolkórt elsősorban fényhiány okozza.) ANFORA (ol. Az egyiptomi-görög kevert stílus példája.) ANFUSI NEKROPOLISZ SN: Az Anfusi-öböl partján van. Ernest Alfred Thompson Wallis (1857–1934) Burton. jún.. BT: Juja hozzátartozói próféták szem-pap Tuja1 hozzátartozói RT: Anen sírja ANEN SÍRJA UF: TT120PM SN: A szék alatt macskát. Dominic (1964.5–3. 9. A gyermek királynő sajnos ennek következtében kétszer is elvetélt. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866.) ANGULAR KYPHOSIS (lat. Cecil Mallaby (1878–1931) Green.) ANGLESITE (ang. (1. John Louis (1941.. Összetétel: PbSO4. nov. Suppiluliumast.) BT: brit egyiptológus NT: Andrews. így kénytelen volt hozzámenni Ayhoz. Amelia Ann Blandford (1831.–1875. 2787–2767) (i. 23.be ANGIOSPERMATOPHYTA (lat. BT: Ekhnaton hozzátartozói főfeleség hercegnő Nefertiti1 hozzátartozói Tutankhamon hozzátartozói RT: Anheszenamon levele Supplilulimashoz ANHESZENAMON LEVELE SUPPLILULIMASHOZ SN: Mivel Tutankhamon idejekorán meghalt. spa.e.) BT: angolnaalkatú NT: angolna ANGOLNOIDA UF: anguilloides (lat. Fajsúlya: 6. aug. 23–1897. Sir John Gardner (1797.) Davies.) Onen (spa. márc. BT: szulfátok ANGOL EGYIPTOLÓGUS UF: egyptologue anglais (fr.–1892. Amenhotep idején. prófétája.e.) ANGLEZIT ZÁRVATERMŐ ANGLEZIT UF: anglesite (ang. azonban Zannanzas herceget. akit végül elküldött számára a hettita király. szept.) ONURISZ (gör. Nicholas Renouf. út közben megölték valószínűleg Hóremheb1 egyiptomi tábornok parancsára. Reginald (1888–1946) Fairman. John ANGUILLIFORMES (lat.. Ekhnaton és Nefertiti1 3. Tutankhamon halála után meggyőzte I. James (1788–1862) Budge. szept.) ANH ANKH SZEMENHKARÉ (i. 1363–1361) INHERKAU (ang.–1885. máj.. dec.3–6. melyben arra hivatkozva. a hettiták királyát. 2–2004. 2. spa.–1939.4 Kristályrendszere: rombos. végül pedig Ayé. Herbert Walter (1907–1982) Firth. E. 7. James Edward (1867–1935) Reeves. jan. 3–1942.–) Montserrat. William Vivian Edwards. Héliopolisz szempapja III.) Caton-Thompson.) ANHERT (ang. Nigel Sullivan. majmot és ludat ábrázolnak.) SN: A szulfátok csoportjába tartozik. Frederick William (1869–1949) Griffith. ápr.5. Carol Ayrton. BT: betegség NT: hipofoszfatemiás angolkór ANGOL MENTA BORSMENTA ANGOLNA UF: Anguilla (lat. Geoffrey Thorndike (1934. nagyapja nagybátyjához. William Matthew Flinders (1853.) SN: Juja és Tuja1 fia. majd Tutankhamon felesége.) ÁNFORA (spa. 3.) ANENDJIB (ang.) ANHESZ SN: Ahmimban élt Hathor1-papnő. tör. ném. jún. Helen Strudwick. Keménység: 2. Gertrude (1888–1985) David. aki 4 év múltán szintén meghalt.e. Anna Macpherson Cummings (1881. Howard (1874. Romer. 26.) INHERKAU (ang.) Akhesenpaaten (ang. spa. Samuel (1813. 28. John Shae (1813–1869) Petrie.) BT: csőrösszájú NT: csőrösszájú angolnoida ANGUILLA (lat. Két föld alatti sírboltot tártak itt fel. 3.) BT: sugarasúszójú hal NT: angolnaféle ANGOLNAFÉLE UF: Anguillidae (lat. Eve A. spa.) Ankh-esz-en-pa-Aten SN: Először Szemenhkaré. jún.. Mindössze 9 éves volt az esküvő idején. lánya volt. aki egyúttal király lehet Egyiptom országaiban. Peter Weigall. BT: nekropolisz ANGENOT.. küldje el a hettita király az egyik fiát neki férjéül.) ANGOLNA ANGOLNAFÉLE ANGOLNAALKATÚ ANGOLNOIDA PÚPOSSÁG ANGUILLIDAE (lat. júl. Arthur Cruttenden (1874–1928) Martin.) Blackman.és a foszfátanyagcserében.okt. 28.29. Peter le Page (1822. VALERIE BT: egyiptológus AD: vangenot@ulb. 15. 2939–2892) AMFÓRÁK AMFÓRÁK Strudwick.ac. okt. Edward Russel Birch.) Reymond. de második 50 .) ADZSIB (i.) BT: angolnaféle hal ANGOLNAALKATÚ UF: Anguilliformes (lat.) Perring. Norman de Garis (1865–1941) Davies. 14. Rosalie Davies. hogy adja hozzá férjül egyik fiát. Walter Brian (1903–1971) Engelbach. A galenit lebomlásából jön létre.) ANHERKHAU (ang. 10) BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Anen (ang.BT: Hóremakhet2 hozzátartozói ANÉMIA VÉRSZEGÉNYSÉG ANEN (ang. jan. 30–) Rose.–1924.) UF: Aanen (ang. hogy neki nincs fia és a szolgái közül nem akar férjet választani. Amon 2. jan.

I.) ANHURE (ang. óei. Készülhetett bármilyen fémből. 2604–2581) (i.e. Amon énekesnője a 19. spa.) UF: Ankhesenmeryre I (ang. 17) RAGASZTÓANYAG ANIMALIA (lat. BT: fűszernövény növényi afrodiziákum ANKHHOR (ang. Felesége: II. A fáraók a tudás. megtöri a rontást. fajanszból. elűzi a démonokat. BT: alkirályok RT: Anhotep sírja ANHOTEP SÍRJA UF: TT300PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Anhotep (ném. Fönícia. BT: pap RT: Ani2 sírja ANI2 SÍRJA UF: TT168PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Ani2 ANIMAL-BASED GLUE (ang.) ANTEF. hogy szinte megelevenedik.e. Mexikó és Peru földjén is. A Bosztoni Szépművészeti Múzeumba található.) SN: A Későkorban élt. A Tau az egyiptomi hajók jele volt.) Ankhnesmerire I (ang. BT: főnök RT: Ankhefenrahorakhty sírja ANKHEFENRAHORAKHTY SÍRJA UF: TT380PM BT: gurnet murai sír RT: Ankhefenrahorakhty (ang.) UF: amulet of life (ang. Zannaza herceget. spa. hogy életet adjanak. ANI1 PAPIRUSZ BT: Halottak Könyve ANI2 (ném. A kereszt ősi. amely nem csupán a fejet.) (1. BT: levél ANHESZENPAATON ANHETEP (ang. melyet az egyiptomiak Tau formájában tiszteltek. az élet és az életerő szimbóluma.. spa.) ANJOTEF I–VII (ném.) SN: A közönséges ánizs egyéves lágy szárú növény. füleskereszt vagy Níluskereszt máig népszerű és egyetemes szimbólum.) UF: Anchefreharachte (ném. ANUKISZ ANJOR (spa. Crux ansata néven is ismerik.e. II. Atlantiszból származó jelkép.) ANHUR (ang. Később az ankh vált minden titkos tudomány jelképévé.) ANHHAF ANKHAF ANHESZENAMON ANHOTEP (ném. BT: gizehi masztaba ANKHAF MELLSZOBRA (BSZM) SN: Ankhaf herceg mellszobra jóformán az egyetlen olyan Óbirodalmi képmás. dinasztia elején.) ANHOTEP (ném.) SN: Thébai főnök a Ptolemaida korból.) ANKHENESMERIRE.) SN: Egyiptomi bölcs..) ANHURET (ang.) életadó árvíz előtt.. A brahmin papok ma is ezt a jelet írják homlokukra. Kheopsz1 (i.) ONURISZ (gör.) anh Crux ansata füleskereszt Níluskereszt Níluskulcs Tau SN: Fogantyús kereszt. mely a lelkeket az alvilágba szállította. fából. akinek ránk maradtak életszabályai.e. Melegigényes.) ANKH (óei. Arcvonásai olyan élethűvé teszik..e.) ONURISZ (gör. Hotepheresz. 2551– 2528) Sznofru (i. alatta a függőleges vonal a Nap felfelé vezető útja. Ez nyitotta meg a Nílus zsilipjeit az 51 . dinasztia idejéből.. spa. a vízszintes vonal a horizont vonala.) Ankhesenpepi I (ang. a hatalom és az örök élet jelképeként viselték. Részt vett Hemiunu herceggel a Kheopsz1 piramis tervezésében és a gizehi táj elrendezésében.) ONURISZ (gör. RT: Ankhefenthut Neferibraseneb sírja ANKHEFENTHUT NEFERIBRASENEB SÍRJA UF: TTC14 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Ankhefenthut Neferibraseneb (ang. (ang.) ANHURI ANI1 ONURISZ (gör. hozzátartozói Kheopsz1 hozzátartozói vezír NT: Ankhaf hozzátartozói RT: Ankhaf masztabája Ankhaf mellszobra (BSZM) ANKHAF HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja Sznofru. spa. esetleg féldrágakőből is. spa.) SN: Amenemopet4 anyja. BT: Ankhaf NT: Hotepheresz. Kephrén vezíre. és szimbolizálta az isteni erőket.e. Ezt a szimbolikus tárgyat csak királyok és istenek viselhették. nemcsak Egyiptom. BT: Amenemopet4 hozzátartozói Amon énekesnői ÁNIZS UF: Pimpinella anisum (lat.. az élet kulcsa. 2589–2566) (i. távol tartja a betegségeket és egyéb káros hatásokat. Feje kopasz. Nefertiu férje. Az ankh a későbbi időkben is megőrizte népszerűségét. 2575– 2551) ANKHAF MASZTABÁJA UF: G7510 SN: A keleti temető észak-keleti sarkában álló gigantikus masztaba.) ÁLLAT ÁLLATI ANIY (ang. 2613–2589) (i.) ANKET (ang. valamint hosszú és boldog életet biztosít viselőjének. A hagyomány szerint az ankh viselése fokozza az életerőt. Az ankh. 2639–2604) (i. BT: amulett hieroglif szimbólum királyi tárgy RT: szandálszíj ANKHAF UF: Anhhaf Ankh-haf SN: Kheopsz1 féltestvére. hanem a széles vállakat és a mellkast is megörökítette. Féltestvére: Kheopsz1. Feljogosította őket arra.. BT: herceg Hotepheresz.) UF: Anchefen-djehuti (ném. hanem a halál utáni megdicsőült halhatatlanságot is.) UF: Anhetep (ang. dinasztia idején.) SN: Pap a 19. akit útban Egyiptom felé Hóremheb1 megöletett. igen elterjedt volt például a kopt keresztények körében. míg a csepp formájú hurokban végződő ankh az érett asszony szimbóluma volt.) UF: Any (ang. veje. Nemcsak a véges földi életet jelképezte.levelére már elküldte egyik fiát.) ANKHEFENTHUT NEFERIBRASENEB (ang. Az ankh kerek része ugyanakkor a felkelő napot is jelképezte. II. I–VII.) SN: Kush alkirálya a 20. vagy tarthatták kezükben. vagy elvegyék a náluk alacsonyabb rangú halandó életét. A kerek hurokban végződő ankh a még meg nem nyílt méh szimbólumaként a szüzek jelképe.. spa. Fűszerként való használatáról már az ókori Egyiptom területéről is vannak bizonyítékok. BT: mellszobor RT: Ankhaf ANKHEFENRAHORAKHTY (ang. szaporítása magról történik. de Káldea.

(i. Pepi egyik felesége a 6. 14.) Ankhesenpepi II (ang. dinasztia idején.) Ankhnesmerire II (ang.) SN: Memphisz. II. uralkodója.) Dzsau Khui (ang. Pepinek.e. BT: Ankhenesmerire. Férje: I. 1363–1361) ANKHHOR (ang.) UF: Ankhesenmeryre II (ang. dinasztiában. BT: Ibi2 hozzátartozói polgármester főadminisztrátor RT: Ankhhor sírja ANKHHOR1 SÍRJA UF: TT414 BT: asasifi sír RT: Ankhhor1 (ang. hozzátartozói Pepi.) ANKHMAHOR SÍRJÁNAK ÁBRÁZOLÁSAI SN: A falfestmények jellegzetessége. 1786–1602) (1. II. Dzsau.) Meryre-ankh-nas IV (ang. 1715–1650) ANKHKHEPERURE (ang.) Dzsau Khui (ang. A jeleneteken ábrázolják többek között a körülmetélést is.) SN: Kancellár az 1.) NT: Ankhenesmerire. Ankhenesmerire szintén felesége volt I. 29) ANKHMAHOR (ang. Pepi.) ANKHESENPAATEN (ang. I.) ANKHESZESZONK BT: héliopoliszi Ré-pap RT: Ankheszeszonk antológiája ANKHESZESZONK ANTOLÓGIÁJA SN: Csak egy darabja maradt fenn. hogy rengeteg orvosi művelet ábrázolását jeleníti meg.) Ankhnesmerire III (ang.) SZEMENHKARÉ (i. III. 1363–1361) ANKHMAHOR (ang.e. hozzátartozói RT: Ankhenesmerire. II. ANHESZENAMON ANKHESENMERYRE I–IV (ang.e. Karoma férje a 25. (i. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Khui. II. (ang. BT: Ankhenesmerire. BT: királyi feleség Pepi. IV. I. I.) SN: II.e.) Anjor (spa.) Merenré. BT: vezír RT: Ankhmahor sírja ANKH-MA-HOR (ang. hozzátartozói délre található ANKHESENAMUN (ang.) Meryre-ankh-nas I (ang. (i.) ANKHKARÉ ANKHKARÉ UF: Ankhkare (své.) UF: Ankhesenmeryre III (ang. az isteni papnő főadminisztrátora a Későkorban. Huga.) Meryre-ankh-nas III (ang. BT: szakkarai piramis ANKHENESMERIRE. BT: homokkő szarkofág ANKHENESMERIRE.) (1. Fia II.) Merenré. hozzátartozói Pepi.) SN: A 14. piramisa Ankhenesmerire.e. BT: dinasztia. SZARKOFÁGJA SN: Piramisának az erősen károsult sírkamrájában találták homokkő szarkofágját.) UF: Ankh-ma-Hor (ang. I–IV. A szarkofág fedele rózsaszín gránitból készült.e.) Meryankhnes II (ang. III. akihez uralkodásának második felében ment hozzá. (ang. II.) SN: Hór4 apja. hozzátartozói NT: Ankhenesmerire.) UF: Ankhesenmeryre IV (ang. a 26.e. I. BT: antológia ANKH-HAF ANKH-HOR ANKHAF SZEMENHKARÉ (i. 2285–2279) (i. I. Pepi piramisától DNY-ra fekszik Szakkarában.e. 29) SN: Vezír a Teti1 és I. II. Pepi idején a 6.) (1. (i. amelyben a nőkkel szemben tanusított magatartásról árulkodik: „Nőt tanítani annyi.) Ankhesenpepi III (ang. amely a padlóba volt beágyazva. Pepinek.e.) SN: I.e.) UF: Anchka (len. hozzátartozói RT: Ankhenesmerire. Testvére: I. Pepi első felesége a 6.) SN: II. BT: Ankhenesmerire. Merenré. ANHESZENAMON ANKHENESMERIRE. 2332–2283) (i. 2283–2278) (i. 1730–1680) (i. BT: királyi feleség Pepi. 2335–2285) (1. (ang. 2285–2279) (i. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Khui. 2283–2278) (i. I. II.) ANKHKARE (své.e. Fia: I. III. hozzátartozói ANKHENESMERIRE. Dzsau.) Meryre-ankh-nas II (ang. I. dinasztiában.) ANKHESENPEPI I–IV (ang. (ang. 2278–2184) (i.) ANKHMAHOR SÍRJA UF: orvosok sírja tomb of the physicians (ang. BT: Hór4 hozzátartozói ANKH-KA (ang. hozzátartozói NT: Ankhenesmerire. BT: Ankhenesmerire. PIRAMISA SN: I. szarkofágja ANKHENESMERIRE. II.) BT: szakkarai masztaba NT: Ankhmahor sírjának ábrázolásai RT: Ankhmahor (ang. (ang. 2321– 2287) (1. Pepi. (ang.) Ankhnesmerire IV (ang. Pepi.) ANKH-ESZ-EN-PA-ATEN ANHESZENAMON ANKHENESMERIRE. II.e. II.e.e. II.e. 2255– 2246) Neith2 Pepi.) Meryankhnes III (ang. 2246–2152) ANKHENESMERIRE. Oxyrinchus és a Baharijja-oázis polgármestere. hozzátartozói királyi feleség Merenré. Ankhenesmerire. hozzátartozói királyi feleség Pepi.) Meryankhnes IV (ang. III. dinasztiában.Meryankhnes I (ang. dinasztia 23. Ankhenesmerire piramisától Szakkarában.) UF: Anchor (ném. dinasztiában. Merenré. később I. I. Nővére szintén felesége volt I. Emiatt a sírt gyakran az orvosok sírjának nevezik. Dun uralkodása idején. 245) (i. II. III. Férjei: I. PIRAMISA SN: III. I.) ANKHHEPRURÉ ANKHHOR1 (ang. 2289–2255) ANKHENESMERIRE.e. (i. mint egy lyukas zsákot homokkal tölteni”. (ang. Testvére: II. BT: szakkarai piramis ANKHENESMERIRE. BT: ábrázolás Ankhmahor sírja ANKH-MA-RA (ang. I. ÉszakSzakkarába temetkezett.) SN: I. Pepi egyik felesége a 6. Pepi második felesége.) NT: Ankhenesmerire. piramisa ANKHENESMERIRE. BT: kancellár RT: Ankh-Ka masztabája ANKH-KA MASZTABÁJA UF: S3036 BT: szakkarai sír RT: Ankh-Ka (ang.) ANKHHOR2 (ang.e. dinasztiában.) Ankhesenpepi IV (ang. dinasztiában. 2255– 2246) Pepi.) ANKHMARÉ 52 . Lánya: Neith2. I. 206) (i. Ankhenesmerire. 310) (i. I–IV. II.) Ankh-Hor (ang.

Neve a Boulaq 18 papiruszon tűnik fel. Antef) már királynak tüntették fel magukat. Amon főpapnője. jobb oldalon szüretelési jelenet.) SN: Tábornok a Középbirodalomban.) SN: A 18. dinasztiában. dinasztiában) keletkezett mese. i.) ANOPHELES (lat. BT: tábornok RT: Antef4 sírja ANTEF4 SÍRJA UF: TT386PM TTB5 BT: asasifi sír RT: Antef4 (ném. BT: sztélé RT: Antef1 ANTEF2 SN: Théba hatalmi pozíciójának megalapozója. Thutmózisz idejéből.) HERMONTHISZ (gör. BT: hírvivők tisztségviselő NT: Antef1 hozzátartozói RT: Antef1 sírja Antef1 sztéléje ANTEF1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Testvére: Ahmesz5.75m magas és 1. II.) SN: Újoncok írnoka a 18. amint a szőlőt tapossák. BT: istennő ANPU (ang.) ANKHTIFI ANKHU1 (ang..) Két testvér története Tale of The Two Brothers (ang.) (ang.) SN: A háború idősebb istennője. kat. dinaztiában élt. BT: munkafelügyelő Wah2 hozzátartozói ANKHTIFI UF: Ankhtify (ang.) ANOUKE (ang. Apriész és II. BT: írnok RT: Antef3 sírja ANTEF3 SÍRJA UF: TT164PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Antef3 (ném. hogy felkínálja magát Batának.) ANOPLURA (lat.(1. 1250-ben (a 19.) ANTEF4 (ném.) UF: Intef (ang. de eredetileg nyitott volt. dinasztia idején.) SN: A háborúk lándzsa-vivő istennője. hírvivő. dinasztiában.) ANKHNESNEFERIBRA (ang. III. próbálja megrontani kapcsolatukat. 1. 198) BT: D’Orbiney papirusz (BM: BM 10183) mesék ANQET (ang.) SN: Kb.) UF: Intef (ang. spa.) Hekatneferumut (ném. Jahmesz idején.) SN: Kephrén egyik fia. II.) ANTAEUS (gör. BT: Ptahhotep. Thutmózisz magas rangú tisztviselője. A hátsó falakon stukkó reliefek maradványai láthatók: balra a halott személy a feleségével számos ajándékot fogad. az ártatlanul üldözöttek oltalmazója azonban megmenti és a csábító asszony halállal lakol.) ANUKISZ ANSFORD. fő gazdasági intézője Sesonk1. Fia: Teti3.) QAW EL-KEBIR (ang. A fal végében egy sztélé maradványai hevernek. kat.) ANKNESNEFERIBRE (ang. isteni feleség a 26. RT: Antef5 sírja ANTEF5 SÍRJA UF: TT115PM SN: A 7 oszlopos előcsarnok..) SN: Vezír a 13.) MALÁRIASZÚNYOG VÉRSZÍVÓ TETŰ DIORIT ANORTHOSITE GNEISS (ang. Ré1 napisten. Thébai kormányzó volt.) UF: Intef (ang.2m széles mészkőtábla.) Anknesneferibre (ang. dinasztiában. Pszammetik lánya. A belső termek nagyon romosak.. BT: Amon-főpapnő isteni feleség Pszammetik.) ANKHENESMERIRE.e.. Mükerinosz idején. kamarása Harsziésze4.) ANTEF3 (ném.) UF: Ankhnesneferibre (ang..) QAW EL-KEBIR (ang. I–IV. amely egy fiú testvérpárról szól.) SN: II. mire Batának el kell menekülnie. ar. vezír az 5. Bata3 azonban visszautasítja. Thébától nyugatra.) ANUBISZ ANPU ÉS BATA3 UF: Conte des deux frères.) ANKHMARÉ ANKHMARÉ ANKHMARÉ UF: Ankh-ma-ra (ang. BT: istennő AN-MONTU (óei. hozzátartozói vezír ANKHU2 (ang. amely most le van fedve védelme érdekében. Ptahhotep fia. spa. II.) SN: III. dinasztiából. vezír és legfőbb bíra. Hivatalnoka Uahibré1 volt. ANTON BT: egyiptológus ANTAEOPOLIS (gör. Felül jóval jobbra egy víziló vadászatot örökítettek meg.) Ankhmara (ang.) SN: Moalla helytartója a 10. BT: helytartók ANKHTIFY (ang. hozzátartozói ANKHNESNEFERIBRE (ang. BT: vezír ANKHWENIS (spa.) ANKHMARE (ang.ANKHMARA (ang.. ANKT (ang.) Ankhmare (ang. Alsó-Egyiptom királyának kincstárnoka a 4. BT: kincstárnok legfőbb bíra vezír RT: Ankhmaré masztabája ANKHMARÉ MASZTABÁJA UF: G7837+7843 BT: gizehi masztaba RT: Ankhmaré ANKHNESMERIRE I–IV (ang. Szobekhotep és az őt követő fáraók idején.) ANKHNESNEFERIBRA ANTEF1 (ném. BT: kormányzó ANKHREN SN: Wah2 sopedi pap fiútestvére. Dra Abu el-Naga temetőjében. a felesége féltékeny lesz testvéri szeretetükre és úgy 53 .) SN: II.) Two Brothers. ar. Utódai (I–III. BT: Antef1 NT: Ahmesz5 Teti3 ANTEF1 SÍRJA UF: TT155PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Antef1 Antef1 sztéléje ANTEF1 SZTÉLÉJE SN: A Lovre-ban látható. s bosszúból az asszony erőszakkal vádolja meg őt férjénél. Kezében íjjal és nyíllal ábrázolták. hogy a leve korsókba folyjon. Le (fr.) (ang.) ANTEF5 (ang. spa. akik nagyon szeretik egymást és felnővén mikor az idősebbik megnősül.) UNISZANKH ANKHNESNEFERIBRA (ang. dinasztia idején. Antef1 sírjában találták. The (ang.

e.e. óei.) UF: Anty (fr.e. (i. 2040–1991) fáraó RT: Antef.e. 2125–2112) (1.. hozzátartozói ANTEF. 310) UF: Iniotef I.) Inyotef VII (ang.e. BT: Antef. mellékfelsége Henite volt. IV. fáraója. 2052–1992) (i.) ANTEF.e. 1680–1562) (i. (i.BT: dra abu el-nagai sír RT: Antef5 (ang. 2054–2046) (i. II.) (i.) Inyotef V (ang.e. V.e. 11. Mivel a falak felülete teljesen lemállott.e. I.e. 2103–2054) UF: Iniotef II. BT: Antef. 150) BT: szaff-sír ANTEF.) ANTHROPOIDES VIRGO (lat. 2052–1992) (i.e.e.. felső-egyiptomi nomoszig tolta ki a határt. de egy vereség arra kényszerítette. (i. 2125–1985) (1.) Intef II (ang. Mentuhotep1. 1663–1570) (i..e. VII. 310) (i. 2040–1991) fáraó Mentuhotep.) Inyotef II (ang. II. 2061–2010) Mentuhotep. 1596) UF: Antjotef VII (ném.) Sekhemre-Heruhermaat Intef (ang. (i. BT: dinasztia. Lányuk: II.) BT: szaff-sír ANTEF. 1782–1650) fáraó NT: Antef.e.) Mentuhotep. 1625–1622) ANTEF.e. 1710) UF: Intef IV (ang. VII. (i.) Nachtnebtepnefer (ném. 310) (i. Neferu. sírja ANTEF. (i. 11. 13.) (1. fr.) Nubheper-ré-Antef Nubkheperra Intef (ang.e. sírja ANTEF. IV. III. SÍRJA SN: Ezt a sírt 1827-ben rabolták ki arab fellahok. I.e. 1680–1562) (i. 1786–1633) (1. fr. 1680–1562) (i.e. dinasztia 1. 1650–1567) fáraó RT: Antef. V.e.e.) Sehertawy (ang.e.e.) ANTEFOQER (ang. II. királya. (ang. BT: Antef.e.e.) BT: dinasztia.e.) Szehertaui SN: A 11.) ANTHOPHYTA (lat. 2112–2063) (1.) Sekhemré-Heruhermaet (ang. III. II. 2046–1995) Neferu. BT: dinasztia.e. 2040–1991) fáraó NT: Antef. VI.e. 2125–2112) (1. Uralmáról nem maradtak fenn szövegek.e. (i.) BT: dinasztia. 2125–1985) (1. BT: királysír ANTEF PIRAMISA SN: Az Amenhotep templom előudvarának északi részén fekszik. sírja ANTEF. hozzátartozói RT: Antef.) Intef III (ang. 1668–1663) (i.e. hozzátartozói RT: Antef. óei.e. (i. 1601–1596) UF: Intef VI (ang.e. (i. BT: dinasztia. VII. 1668–1663) (i. 300 m hosszú és 54 m széles hatalmas. 2106–1963) (1. BT: dinasztia. koporsója Antef. 2112–2063) (1.e. II. KOPORSÓJA SN: Dra Abu el-Nagából került elő. hozzátartozói NT: Antef.) ANTENNATA (lat. III.) Inyotef IV (ang. I.. dinasztia 4. III. HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Ij1. (ang. 206) (i.) INIOTEFOKER INIOTEFOKER CSÁPOS ÍZELTLÁBÚ MAGVAS NÖVÉNY ANTRAKÓZIS EMBERALAKÚ KOPORSÓ PÁRTÁS DARU ANTHRACOSIS (ang.) SN: Gigantikus méretű sír. 206) (i. 2106–1963) (1.) Inyotef I (ang. I. viszonylag jó állapotban vannak. BT: sólyom-isten védőisten RT: révész 54 . I. 400000 m3 homokot és puha kőzetet vájtak ki hozzá és tornyoztak fel két hosszúkás halomban az udvar két oldalán. 2052–1992) (i. de a sír hátulsó része.2 (i. 1710) NT: Ij1 ANTEF. 11. Az udvar elülső fele (ahol valamiféle bejárati kápolna állt) sajnos elveszett. II. BT: piramis ANTEFOKER (ang.) ANTI (ang. (ang. (ang.e..) (i. (i. 1663–1570) (i. a másik kettő pedig a feleségeinek).) SN: Egészen a 21. 2015–2007) NT: Henite Iah2 (ang. II. I.e. 310) (i.. 310) (i. földbe mélyesztett téglalap. Mentuhotep. Sólyomként vagy sólyomfejjel ábrázolták gyakran egy csónakban állva. I. SÍRJA UF: Saff el-Kisasiyah (ar. 1625–1622) UF: Intef V (ang. 1663–1570) (i.) (i. 1640–1550)(1. 2106–1963) (1.) (i. (i. . 2054–2046) (i.) BT: szaff-sír ANTEF. 17. BT: rishi koporsó RT: Antef. spa.) SN: A 17. SÍRJA UF: Saff el-Bagar (ar. (ang. dinasztia megalapítója. 310) (i.) Sejemre-Heruhermaat Inyotef VII (spa. (i. (ang.) Sehertowy (ang.(1. HOZZÁTARTOZÓI BT: Antef. HOZZÁTARTOZÓI SN: Főfelesége Iah2.1 ANTEF.) Intef VII (ang. 2103–2054) NT: Neferukayet (ang. 1652–1552) (i. nem lehet tudni.) Nebheperré Nubcheperre (ném.e.) (i.e. 1650–1567) (i. 1652–1552) (i. I. 206) (i.e.e. fr. II. KOPORSÓJA BT: rishi koporsó ANTEF.e.) Inyotef VI (ang. Így átmenetileg egyensúlyi helyzet jött létre a két állam között. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. II.) Antjotef III (ném.2 hozzátartozói Mentuhotep. aki Thébát tette Egyiptom fővárosává.) Intef I (ang. SÍRJA UF: Davaba-szaff Saff el-Daouabah (ar. 17. 206) (i. V.) Nakhtnebtepnefer (ang.) ANTEF. IV. VII. 17. Mentuhotep. 310) NT: Mentuhotep.. 1650–1567) fáraó ANTEF.e. 1652–1552) (i. (ang. VII. 18) fáraó RT: Antef.e. III.) BT: dinasztia.e.) (i. (i.e.e. hogy békét kössön.e. 2125–1985) (1. (i. a sziklából kivágott dupla oszlopsorból álló széles homlokzat és a három kápolna (egy a király számára.e. 2015–2007) UF: Anjotef III (ném. III.) ANTEF. koporsója ANTEF. ném. 34) ANTHROPOID COFFIN (ang. Fiai: I. I. (ang.) SN: A 11. hogy eredetileg festettek voltak-e. V.) Inyotef III (ang.e.) SN: Egyiptomi védőisten és a révészek istene. (ang.) Uahanh Wahankh (ang. IV. sírja ANTEF.

hogy egy kurtizán legyen a hitvese. s lelküket elkíséri a földalatti világban.u. Ezt a főzésből. háborúba indult Antóniusz ellen.u.e.) ANTINOUSZ SN: Hadriánusz római császár védence. Kutyafejű isten. Ebben a városban volt színház. Egy útba ejtett kikötőben. Ő a felelős a temetési szertartásokért (pl. Nem sokkal később Kleopátra is öngyilkosságot követett el. Fajjúm2-nál.) ANTEF.) (1. amely addig Bész isten kultuszközpontja volt. A dráma nem sokkal ezután következett be. aki 3 gyermeket szült neki. I.u. bár volt felesége is. BT: Egyiptom-utazó RT: Antinoé ANTIQUITIES SERVICE (ang.) Hermanubisz Ienpw (ang.) Inpu Lenpw (ang. hogy bejusson a túlvilágra. Ízisz szoptatta és nevelte fel.) ANUBISEMONEKH BT: bíra írnok ANUBIS-PAVIAN (ném. Néhány évvel később azonban Mohamed Ali engedélyt adott a romok újbóli felhasználására a környéken épült üzemek alapjaihoz. egy diadalív. 34) bányásztüdő SN: Füst. Egy irodalmi esten ismerkedtek meg. hogy egy olyan római álljon az élén. 14) (1. amely természetes állapotában nagyon ritkán dúsul fel. hogy az elé járuló halott elég tiszta-e ahhoz.) Anubi (ol. Ezt a várost Antinoénak nevezte el. s így a két név összetevéséből jött létre a Hermanubisz névalak. 138–161) (1.) SN: Hadriánusz építtette a Nílus keleti partján.) ANUBI (ol.(ar.) stíbium SN: Az antimon a földkéreg azon ritka elemei közé tartozik. A sakál azonban nem honos Egyiptomban. Antinouszt a közép-egyiptomi Bersától nem messze. A város Bersa alapjaira épült. I.(1.) SN: Ozirisz és Nephtüsz törvénytelen fiaként született.) ANTINOUPOLISZ ANTINOÉ ANTINOÉ ANTÓNIUSZ. a napóleoni expedíció tudósai számos rajzot és metszetet készítettek róla.) SN: Elhagyta feleségét Kleopátra kegyeiért. az örök utak megnyitója.) Augusztusz (i. BT: város RT: Antinousz Hadriánusz ANTINOPOLIS (ang. de inkább farkasra hasonlít. BT: ember-múmia ANTJOTEF I–VII (ném. 37) Vegyjele: Sb2S3. amely addig Bész isten kultuszközpontja volt. MARKUSZ ANUBISZ UF: Anpu (ang. 19) ANTONINUS PIUS ANTRÆK (dán) PIUSZ. Feladata volt eldönteni.) ANTI (ang. BT: Kleopátra. akinek felajánlotta gazdagságát is. Az alvilág egyik bírája. Szemfestékként használták. fogadja az elhunytakat. akit hatalma úgy elvakított. nem fogadta el. s csak egy segítő szerep jutott neki a halottak őrzőjeként és a temetési kultusz isteneként. a Nílus vizében találták meg. Augusztusz.) Anubis (ang. Kleopátra Afroditével. balzsamozás) és a ká-nak az átvezetéséért az önítélet helyére. 34) BT: tüdőbetegség ANTROPOMORF KOPORSÓ ANTY (fr. Bár Nephtüsz szülte. A balzsamozást és a test megtisztítását vezető papok az ő maszkját öltötték fejükre. Philophator hozzátartozói RT: actiumi csata (i. miután magához ragadta a hatalmat. Az Óbirodalom korai periódusa után Ozirisz. Róma azonban megsértődött. Antóniusz Dionnüszosszal azonosította magát.) Sepa1 Yinepu (ang. a halottak istene kiszorította helyéről. 30–i. szénpor belégzése okozta por-tüdő betegség. ha kis zárt helyiségben használták.ANTIBIOTIKUM BT: gyógyszer ANTIC EGIPTE (kat.e.) EGYIPTOMI MŰEMLÉKVÉDELMI SZOLGÁLAT ANTIRRHODOSZ SN: Egy Alexandria melletti kis Ptolemaioszok egyik palotája állt. Fajjúm2-ban Hadriánusz. Antinousz halálának emlékére. A császár meg akarta mutatni Antionusznak az ókori egyiptomi civilizáció nagyszerűségét. Kultuszának központja 55 . okt. I–II TÖMJÉNFA ANTIMON UF: antimonit msDm (tr. Az a kutyaféle.) Marcus Antonius (ang. egy cirkusz és egy lóversenypálya is. amely a porszemcsék léghólyagok közötti lerakódásából és a kötőszövet felszaporodásából áll.) ANTIEMSAF I–II (por.) ANTIJU FA ÓKORI EGYIPTOM MERENRÉ. A XIX. számos templom. a flotta és a kincstár egy részével együtt. században még jól láthatók voltak a város romjai. 130. majd feleségül vette Kleopátrát. 31. (1.u. amelynek Anubiszt ábrázolják a sakáltól származik.) ANUBISZ ANUBISZ ANUBISZ-PÁVIÁN EMBERALAKÚ KOPORSÓ ANUBIS BABOON (ang. ezért magába mélyeszti kardját alulról felfelé. 130 júliusában Alexandriában kötöttek ki. 19) ÖLTÖZET ANTRAKÓZIS UF: anthracosis (ang. 83–30) UF: Antonius Mark Antony (ang. aki egyiptomi utazása folytán halt meg az Arab-hegység lábánál. ar. a balzsamozók és a balzsamozás felett őrködött. I–VII. Hadriánusz Antionusz emlékére egy várost építtetett Bersa alapjaira. MARKUSZ (i. Az actiumi csatában Kleopátra és Antóniusz megmenekülnek az ellenség karmai közül. 30-án alapította meg Hadriánusz a várost. BT: terméselem RT: sászuk ANTIMONIT ANTIMON ANTINOÉ UF: Antinopolis (ang. es. BT: sziget sziget. Actium eleste után Antóniusz Kleopátrát halottnak hiszi.) Igau Imeut (ang. A görögök Hermésszel azonosították. tűzön való sütésből és a olajlámpákból származó füst okozhatta. ezzel jelképezve az egyiptomi és a római birodalom szövetségét.) Antinoupolisz Sejk-Ibáda. VII. Farka bozontos és lapos.. Ő őrzi a túlvilág kapuját.e. i. Egy 12 éves fiú múmiája kb. A birodalmi hadihajó és kísérete lassan haladt felfelé a Níluson. amelyen a ANUBISZ-PÁVIÁN ANTJAU MÚMIÁJA SN: A Royal Ontario Múzeum egyiptomi galériájában látható.) ANUBIS (ang. ANTOLÓGIA BT: irodalom NT: Ankheszeszok antológiája ANTONIUS ANTÓNIUSZ. Antinouszt elég érettnek találván megbízza a sivatagi oroszlánvadászat vezetésével. 700-450-ből. Hadriánusz szeretői viszonyban volt Antionusszal. ANTÓNINUSZ (i. akit Szabinának hívtak.) Sheikh Abada (ang.) Anup1 Apuat Hermanubis (ang. hogy megengedi magának. Ma már csak az alapok maradványaiból következtethetünk a város hajdani csillogására.e. Habár Egyiptom soha nem kérdőjelezte meg a római befolyás jogosságát.) stibium (ang) stibnite (ang.

Ezek az apró. APEPI I–II (ang.) SN: Ez a gombafajta járványokat és betegségeket terjesztett. Anubisz ANUBISZ-PÁVIÁN UF: Anubis baboon (ang. Szeni1 és Hatiay1.. kb. a mezőket tápláló Nílust személyesítette meg. Hatóanyagai közül gyógyászati jelentősége csak az alkaloidoknak van.) Zivie. BT. magasságuk 43–49 cm. amennyiben a tél folyamán legalább egyszer megfagyott. Alain Zivie dolgozott a sír megerősítésén. Előfordul még a gyermekszületések védőjeként is. Lánya: Kabechet. Főleg az Asszuán közelében lévő alsó kataraktával hozták kapcsolatba. a harci szekérség tábornoka III.) ANYAG NT: adalékanyag alapanyag balzsamozóanyag lakk mínium muna nátron ragasztóanyag szer szervetlen anyag szintetikus anyag szövet tartósítószer tehenet tejnövelő szer tüzelőanyag üveg viasz ANYAGI KULTÚRA BT: kultúra NT: kézművesség ANYAROZS UF: Claviceps purpurea (lat. dinasztiában volt Alsó-Egyiptom vezíre. Már 30 mikrogramm is erős hallucinációkat válthat ki. BT: szakkarai sír RT: Aperia (ang. Az aranyból készültek a Kairói Múzeumban láthatók. Abüdoszban a szintén kutya-alakú Chontamenti-vel azonosították. és puha.) Grüne Pavian (ném. BT: mumifikáló pap RT. valamint ékszerek hevertek. Fő szentélye Elephantinéban volt. BT: tömlősgomba AOH APEP IAH2 APÓPHISZ APÓPHISZ. 2–10 mm vastag.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. BT: elephantinei triász Nílus-isten védőistennő ANUP1 ANUBISZ ANUP2 (óei. BT: tábornok vezír NT: Aperia hozzátartozói RT: Aperia sírja APERIA HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Tauret1. szarv alakú..) Babouin doguera (fr. felül szélesedő bordázott fejdísszel. súlyuk 14–28 kg. mely ma a Wellcome Múzeumban látható. amelyek mellett alabástromból készült kanopuszedények. Sírjában találták meg maradványait a feleségével és fiáéval együtt csodálatos koporsókban. gömb alakú hifa-tömörülések. BT: Anubisz NT: Hórusz Kabechet (ang. Fiuk Huja2. Amenhotep és Ekhnaton uralkodása alatt. I–II. Wellcome vásárolta egy londoni árverésen Rustafjaell kollekciójából. és a fertőző ciklus folytatódik.) Olive baboon (ang. 50-60 éves lehetett halálakor. 30–45 évig élnek. anyja Nephtüsz. Alain 56 . 17.) SN: A 18. A szklerócium által ivaros úton létrehozott aszkospórák a szél szárnyán a virágzó rozs bibéjére.) Anqet (ang. sötétibolya vagy barnásfekete színű.) ANY (ang.Künónpoliszban volt. spa.. a Louvre tulajdona. majd gyors hifaképződéssel megtapadva. testhosszuk 60–74 cm.) UF: Aperel (ang. BT: Aperia NT: Hatiay1 (ang. elpusztítják. közülük legjelentősebb az ergotamin. Neki tulajdonították a Nílus áradását. szürkés micéliumtömeget hoznak létre.) Papio Anubis (lat. Jellegzetessége. hétköznapi és vallási tárgyak. spóratermő fejecskék aszkospórát hoznak létre. Anubisz hozzátartozói RT: Anubisz beszéde Anubisz bronzszobra (L) Anubisz-pap Ozirisz mítosza ANUBISZ BESZÉDE BT: Nebszeni1 papirusz (BM: EA 9900) Nu papirusz ANUBISZ BRONZSZOBRA (L) SN: Későkorból származó magas dombormű. A tuna el-gebeli nekropoliszban találtak ilyen Anubisz-pávián múmiákat. Fülei nincsenek. Féltestvére Hórusz apai ágon. Tulajdonképpen a vele fertőzött rozs nevezendő „anyarozs”-nak.) ANUKISZ ANUKISZ UF: Anket (ang. BT: halottvédő isten kutya-isten Nephtüsz hozzátartozói túlvilági isten NT. amelynek varjúköröm a neve. tavasszal „kicsírázik”: megjelennek rajta a sztrómák. Ez a talajra hullva. Ott szívófonalai behatolnak a magkezdeménybe. a magházba jutnak. hogy bal karja kissé előre tartva könyékben hajlított. ném.) Nephtüsz Ozirisz ANUBISZ-PAP UF: múmiapreparátor SN: Ők végezték a mumifikációt két hónapon át Anubisz isten jelmezében és maszkjában.) APERIA (ang. BT: Anubisz-szobor faszobor ANUKET (ang.(100) BT: pávián ANUBISZ-SZOBOR BT: istenszobor NT: Anubisz-szobor (WM: EC152) Tutankhamon Anubisz-szobra ANUBISZ-SZOBOR (WM: EC152) SN: Fából készült durva kidolgozású Anubisz-szobor a Későkorból. bronzszobor RT: Anubisz ANUBISZ HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja Ozirisz. Kb. sok tápanyagot tartalmazó áttelelő alak.) SN: Kb. amelynek alakja idegen eredetre utal. BÉKA ANI2 (ném.) SN: Elephantine sziget és a nílusi zuhatagok vidékének istennője.) ANURA (lat.) Huja2 Szeni1 Tauret1 APERIA SÍRJA SN: 1987-ben fedezte fel egy francia csoport Bubaszteion szikláiban. Ebből alakul ki a kemény.) Papio cynocephalus anubis (lat.) Anubis-Pavian (ném. 1–3 cm hosszú.) Anuket (ang. a nyakon vörös festett gallér látható. spa. Hnum és Szatisz lánya. Nőalakban ábrázolták magas.) Papion Anubis (fr.

. amelynek testén meglelték az isteni jeleket. homlokán háromszögű fehér folttal. Ehhez a lábai közé tolták a deszkát.) BT: dinasztia. és néggyel alul. Az iratok hangsúlyozzák. majd kitömték viasszal. valamint két másik fogat.26m magas és 1.) APÓPHISZ.) APERANAT (ang. melyet a vallás előírt egy Ápisz-bika számára. amelyhez hívők vándoroltak. A férfierő és a termékenység szimbóluma volt.) SN: Aphroditopoliszból és Aszjútból származó 709 dinasztikus koponyából – amelyek ma a Turini Antropológiai Intézetben vannak – a tudósok megállapították. BT: Ápisz-szobor ÁPISZ-BIKA SZOBOR ÁPISZ BOTJA ÁPISZ SZOBOR ÁPISZ-PAP APEPI I–III (ang.) Aphroditespolis (gör.) APIRU OPET-SZENTÉLY APÓPHISZ.) APIACEAE (lat. Az élet nagyságú (1. farka kétágú szőrcsomóban végződött. hogy Ptah isten.76m hosszú) bikaszobrot finom mészkőből faragták.(ar. hátán kiterjesztett szárnyú keselyűnek vagy sasnak alakjával. ami az I.APET OPET (ang. Ez lett az új Ápisz-bika. felnyitották a koponyáját és mindent kivettek belőle. A kitömött bikát végül felegyenesítették. 1663–1570) hükszósz fáraó APET SZENTÉLY APET ÜNNEP APHOBIS I–III (spa. Ebből az összetett lényből alakult ki a hellenisztikus világ nagy istene.) APEPA I–III (spa. a nemzés és a termékenység erejének jelképe volt.) APHRODITESPOLIS (gör. Mikor egy bika meghalt (várható élettartamuk 25 év volt). BT: Ápisz-bikák mumifikációja pólyázás RT: Ápisz-bika ÁPISZ-BIKÁK SÍRJAI BT: bikasír RT: Ápisz-bika Szerapeum ÁPISZ-BIKÁK TEMETÉSI SZERTARTÁSA SN: Ehhez a szertartáshoz valamennyi papnak és szolgának vörösbe kellett öltözni. Ezután a kötést szétvágják és a bal vállától befelé helyezik fel úgy.) SN: Bikaisten.e. Két istenség is lakozott benne: Ozirisz és Ptah. I–III. Aztán az állkapocsból eltávolították a két szemfogat. hogy a jobb oldalon lógjon ki.) UF: Aper-Anat (ang.e. s amelynek több magzata nem lehetett. APERANAT (ang. míg élt. dinasztiától kezdve megtalálható a kultusza. s ott a megtestesült Ptah istenné ÁPISZ-MÚMIA SN: Az istenként tisztelt Ápisz bika múmiája. hogy az átlagéletkor 36 év volt. hogy a bal vállánál kilógjon. Az 1. A hasüregből is mindent kivettek és vászonnal kitömték. I–III. el. amelynek Memphisz volt a központja. A nyelve alá egy mirhával telt zsákot kellett helyezni. 16. egy élő bika formájában jelenik meg az emberiség között.) Qusiya.) nyilvánították.) Per-Hathor (óei. Halálát 70 napig gyászolták. Ezek hossza 6 könyök. amely hordozta. dinasztia idejéből származik. Szerapisz. akik Között sok menekült is volt. OPET-ÜNNEP ERNYŐS SN: Rabszolgák. BT: állatmúmia RT: Ápisz-bika ÁPISZ-PAP UF: Ápisz botjai SN: Ők választották ki a bikák közül azt. ar. A fejet négy kötéssel kell beburkolni felül. hanem égből jött sugár termékenyítette meg az üszőt. Egyiptom 1852-ben ajándékozta a Louvre-nak. BT: szent állat RT: Ápisz Ápisz-bikák bebalzsamozása Ápsiz-bikák mumifikálása Ápisz-bikák pólyázása Ápisz-bikák sírjai Ápisz-bikák temetési szertartása Ápisz-szobor Ptah Szerapeum ÁPISZ-BIKÁK BEBALZSAMOZÁSA SN: Csak a bepólyázás után balzsamozták be. Ismertetőjelei a következők: fekete volt. BT: Ápisz-bikák mumifikációja balzsamozás RT: Ápisz-bika ÁPISZ-BIKÁK MUMIFIKÁCIÓJA SN: Miután bepólyázták és bebalzsamozták az Ápisz-bikát. 19) BT: város APEP I–III (spa. hogy természetes legyen a tartása. (1. BT: mumifikáció NT: Ápisz-bikák bebalzsamozása Ápisz-bikák pólyázása RT: Ápisz-bika ÁPISZ-BIKÁK PÓLYÁZÁSA SN: A pólyáknak hat ujjnyi szélesnek és másfél ujjnyi vastagságúnak kell lenni.) APHRODITOPOLIS (gör. szélességük kétharmad könyök kell legyen. aki az i. I–III.) Per-Inerty (óei. Az állat kiválasztása rendkívül fontos feladat volt. I–III. a papok szétszéledtek szerte az országban. Mikor sikerült kiválasztani a bikát. magát a nyelvet be kellett borítani balzsamba áztatott kötéssel. I–III. mely rendelkezik mindazon különleges jellel.) APHRODITOPOLISZ (gör.) APHRODITOPOLISZ (gör.) Kusae (ang. hogy a balzsamnak be kell ivódnia a testbe.) Pathyris (gör.) User-Anat (ang. E szobor a 30. mialatt a papság mindvégig gyászolt. Később az izraelitákkal szövetségben álltak. A balzsamozás 70 napig tartott. és valaha teljesen feketére volt festve. a fejét és nyakát kikötötték.) APHOPHIS I–III (spa. Csak egyetlen bikát választottak ki.) Aphroditopolis (gör. 2. mirhával és tömjénnel. (i. Atyja nem is volt.) Gebelein (ang.) UF: Apis (ang. akinek tiszteletét Haemuaszet1 felügyelte. spa. APÓPHISZ. majd egy gondosan megmunkált szentélyben szállásoltak el. évezredbeli babilóni adósrabszolgaság elől szöktek meg. BT: rabszolga ÁPISZ MÉH APIS (ang. nyelvén szkarabeusz képével.) UF: Aftih (ar. akit Ápisznak neveztek és szentként tisztelték. APÓPHISZ.) ÁPISZ APIS MELLIFERA CARNICA (lat.. A mezőgazdaság istenének. A bika mellső lábai közé kell helyezni a szövetet a jobb vállától befelé oly módon. 57 .) APHRODITOPOLISZ (gör. amely Ptah memphiszi templomának közelében épült. APÓPHISZ. és II. A Ptah istent megtestesítő bikát Egyiptom összes csordájában körülnézve választották ki. Nektanebosz által építtetett két templomot összekötő temetési menetekkor használt út mentén állt. BT: temetési szertartás RT: Ápisz-bika ÁPISZ-BIKÁK TEMETŐJE SZERAPEUM ÁPISZ-BIKA SZOBRA (L: N 390) SN: Auguste Mariette találta a Szerapeum és a Memphisz melletti Szakkara feltárása közben egy kis kápolnában. akkor Memphiszbe vitték. BT: bika-isten termékenység isten RT: Ápisz-bika Szerapisz ÁPISZ-BIKA UF: Hep-bika SN: Memphiszben úgy vélték. s keresték az utódot.) APER-ANAT (ang.

) Apopi III (spa.) NOMOSZ. (i. I. Ez az első írott. APÓPHISZ. dinasztia hükszósz fáraója. BT: dinasztia.) SN: A 15.) Nebhepesré Nebkhepeshra (spa. (i.) Akenenre (spa.e. spa.) Apophis (ang. I. BT: Apóphisz.) Akenenra (spa. 1674–1567) (i.) APOPHIS I–II (ang.) Aa-qenen-Rê (ném. I–III.) Apofis III (spa.) APOLLINOPOLIS MAGNA2 (gör. II. I. Nagy kígyóként vagy krokodilként is ábrázolják. 16.e. 15.) APÓPHISZ UF: Apep (ang.) Aauserre (spa. uralkodási évében.(i.) Ipepi III (spa. 1585–1542) UF: Aaousirre (spa. Az ő 33. dinasztia hükszósz fáraója. I. BT: Apóphisz. hozzátartozói APÓPHISZ. (i. EDFU FELSŐ-EGYIPTOMI APOLLINOPOLIS MAGNA1 (gör.) Apepi II (ang. matematikai tartalmú. I. Felesége: Ahhotep.) Nebkhepeshra Apop (ol. APOLLONIOS SN: Egyiptomi jós.) Auserra (spa. 1674–1567) (i. egyiptomi emlék. APÓPHISZ. I. Ré.) Aphobis I (spa. emberi testű isten.) BT: fesztivál APIUM GRAVOLENS APOFIS I–III (spa. BT: Imhotep1 hozzátartozói APÓPHISZ APÓPHISZ.) Ipepi I (spa. I–III. ÁPISZ-ÜNNEP UF: festival of Apis (ang.) SN: Az 5. hozzátartozói APÓPHISZ. 1585–1542) Apóphisz.) Aphophis III (spa.) Aphobis II (spa. BT: város APOLLÓNOSZPOLISZ MAGNA (gör. spa. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I.) 58 . (i. UF: Apep III (spa.) Apepa I (spa.) Aqenenre (spa. csak magukra vállalták ezt a munkát az orvosok és betegek kisegítésére.) SN: A 15.) Apep II (spa. BT: dinasztia.) APOPI I–III (spa. spa. SÍRJÁNAK SZARKOFÁGCSAR- Rhind papiruszt. amelyet Thébában találtak meg.) Aphophis I (spa.) Aakenenré Aaqenenre (spa. hónapjában másolták le a APOPI2 (spa..) Afofis II (spa.) Apopis III (ang. 1585–1542) APÓPHISZ.. az áradás évszak 4. II. Apóphisz.e.BT: pap RT: Ápisz-bika ÁPISZ-SZOBOR UF: Ápisz-bika szobor BT: istenszobor NT: Ápisz-bika szobra (L: N 390) ÁPISZ TERME NOKA SZÉTHI. BT: mesterség NT: Szenimen RT: mesterség APÓPHISZ APÓPHISZ.) Apopi II (spa.) Apepa III (spa.) Auserre Apepi (ang.) Ippi I (spa.) Apopis II (ang.) Ipepi II (spa. BT: jós APOLLONITES (gör.) Apep I (spa.) Apofis I (spa. III.e.e. Apóphisz. aki állítólag előre jelezte Caligula halálát. spa.) Apophis I (ang.) Ippi II (spa.) Ippi III (spa.) Apepi III (ang. dinasztia hükszósz fáraója a Deltában.) Qus (ar.e. BT: Apóphisz. 1652–1544) hükszósz fáraó NT: Apóphisz. II. 2.) Aaqnenreaphophis (spa.) Aaousirreapophis (spa. A feneketlen mélység sárkánya. I.) SN: A 16.) VAD ZELLER APÓPHISZ. 1652–1544) hükszósz fáraó NT: Apóphisz. a kozmikus rend és a holtak ősellensége alvilági útjuk során. Apóphisz.) Ippy II (spa. APOLLINOPOLIS-PARVA (gör.) Ippy III (spa. 1730–1630) (i. (i.) Apopi I (spa. a sötétség és a bűn megtestesülése.) Awoserre (spa.) Apophis II (ang.e.) Aphobis III (spa.) Aauszerré Apóphisz Aauszerré Aa-weser-ra (ang.) Aqenenra (ang. I–III. kinek feje helyén két válla közül egy kígyó tekergőzött elő.e.) Nibkhopeshreapophis (spa.) Apepa II (spa. I.e. BT: isten APÓPHISZ.) SN: Nem hivatásszerűen dolgoztak.) UF: Gesy (óei.) Nebkhepesre Apopi Neb-khopesh-ra (ang.) Nebkhepeshre (spa. II. I–II. HOZZÁTARTOZÓI SN: Fia: III.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. I.) Aaqnenre (spa. APOPHIS (ang.) ÁPOLÓ EDFU UF: nővér nurse2 (ang.) APOPIS I–III (ang. 1730–1630) (i. NT: Ahhotep.) Apepi I (ang.e.) Nibkhopeshre (spa.) Apopis I (ang.) Apopi2 SN: Démoni lény.) Afofis I (spa.. hozzátartozói dinasztia. 2. 1663–1570) hükszósz fáraó APOPI1 SN: Imhotep1 felesége.. a káosz istene.) Apepi (ang. felső-egyiptomi nomosz központja volt. az alapvetően gonosz.) Aphophis II (spa. 15.) Apofis II (spa. Trachómájából férje gyógyította ki egy saját maga által készített antibakteriális kenőcs segítségével. II.) Ippy I (spa. UF: Aa-kenen-ra (ang.

i. Vegyjele: Au.) BT: rózsaalkatú NT: ernyős ARANY UF: gold (ang.) BT: dinasztia.) nebu (óei. hanem zöld színű metamorf vulkanitokat is bányásztak itt díszítőkőnek. A Torinói Múzeum falát díszíti. 589–570) (i.) nebw (óei. az utolsó 6-ban helyezkedik el a láb. majd ezeket kalapáccsal aprózták tovább. spa. Az arany szállítása szigorú katonai őrizet mellett történt. ezek lábánál a munkások apró házait. APÓPHISZ.) kiáradás SN: A Nílus július közepétől november közepéig áradt.) NEFER ÉS KA-HAI FÖLD ALATTI KAMRÁJA TJANENHEBU SÍRJA PADIENISI SÍRJA ANUBISZ UPUAUT APÓPHISZ. A port aztán lejtős rámpán terítették szét. Dzsebel gerinceit négy hegyláncban jelölték meg. védelmez és elhárítja a gonosz befolyást. így tették lehetetlenné. A gyerekek összegyűjtötték a kvarckristály darabkákat. s ezután szerkesztette meg az alakot: a felső 3 sorba a fej (a homlok felső szélétől a nyak aljáig). Meghonosították Egyiptomban az iszlám vallást. 620) BT: mágia APRIES (ang. dinasztia korából (kb. valamint tartalmaz egy feliratot: ‘a hegyek ahol aranyat bányásznak’. alul a sziklákkal és kövekkel kijelölt főutat..) ARABISCHES KAMEL (ném.) AQENENRE (spa. hieratikus írással. A térkép valószínűleg egy per iratainak melléklete: a II. maguk a bányák a karnaki Amontemplomtól és „Amon aranyának legfőbb őrzőjétől” AQENENRA (ang. Az öregek és az asszonyok kézzel hajtott gránitmalmokkal zúzták porrá az ércet. Habár a lelőhelyekért egy magas rangú állami tisztviselő. EL.) BT: famegmunkáló eszköz ÁRADÁS EGYIPTOMI AKÁCIA ABÜDOSZ (gör.(ar. 78) BT: moringa ARAB-SIVATAG UF: Keleti sivatag BT: Kelet-Szahara ÁRADÁS UF: ár2 árvíz dagály flood (ang.e. Ennek ellenére a kopt nyelv helyenként megmaradt. amely szentnek tartott nyersanyagból készült és amely befejezetlenül hevert a Nílushoz vezető út mentén.) nbw (tr. III. másrészt a Nílus és a Vörös-tenger között lévő sivatag lelőhelyeiről. 587–569) UF: Apries (ang. 26.) (1. amin vizet folyattak keresztül. A kemény sziklából először nagyobb darabokat szakítottak ki.e. Felül ábrázolták a gránit hegyeket az aranybányákkal. BT: térkép torinói papirusz RT: aranybánya ARANYBÁNYÁSZAT SN: Az aranybányákban a munkások kis lámpákkal megvilágított szűk járatokban kúszva dolgoztak.) SN: Az aranybányák jelentős hozammal működtek. a Nílus és a Vörös-tenger közti szűk átjáróban fekvő – aranybánya helyét és az odavezető utat jelölték.) Wahibre (ang. 1100-1150-ből) való.) GALLÉROS PÁVIÁN DROMEDÁR ARAB MORINGA UF: bAq1 (tr.) SN: Aranyból komoly mennyiség állt rendelkezésre egyrészt a núbiai aranybányákból. II. sz. Nem csak aranyat.e. hogy felrajzolt egy 9x19-es négyzetsort.) ÁR1 UF: awl (ang. valamint határon 59 . a bányaigazgató felelt. 78) Moringa arabica (lat. 589–570) (i. akkor dögvész. 664–525) fáraó APRÓPETTYES GINSTERMACSKA APU APU43 APU53 APU55 APUAT APUAUT AKHMIM (ang. hogy bárki akárcsak a legkisebb darabot is ellopja. BT: hódító ARABIAN BABOON (ang. 639–642-ig tartott az arab hódítás. és a kopt használata a keresztény liturgiákra korlátozódott. 587–569) APRIÉSZ (i. A papiruszon mintegy 100 – az Arab-sivatagban. Az arany csillogásával Ré. ahol kvarcban halmozódott fel az arany. A 20. Az arab lett a hivatalos nyelv. Thébától északra. Thutmózisz alatt 3 tonna nemesfémet szállítottak a fővárosba.) APRIÉSZ (i. Koptosztól keletre. (i. így válogatták ki a többi ércnél nehezebb aranydarabkákat. BT: bánya NT: Akita barramijei aranybánya gebel zebarai aranybánya vádi el-hudi aranybánya vádi hammamati aranybánya RT: aranybányák papirusza aranybányászat ARANYBÁNYÁK PAPIRUSZA UF: aranybánya-térkép SN: A világ első térképe.) ARAB HÓDÍTÓ SN: I. ÉSZAKI PETYMEG túli kereskedelemre használták.) ÁR 2 ARAABIA AKAATSIA (észt) ARABA. Egy kutat is ábrázol. Dekorációs célokra. BT: festészet RT: négyzetrácsozás ARANYAMULETT BT: amulett NT: aranygallér-amulett keselyű-amulett ARANYBÁNYA UF: goldmine (ang. (1. A Bizánccal szembenálló monofizita keresztények segítségével sikerült elfoglalniuk Egyiptomot.e. 11) BT: természeti jelenség RT: Nílus ÁRADÁS ÉVSZAKA ARALIANAE (lat. II. ahol borsószemnyi darabokra törték őket a kevésbé erős munkások. Az arany bősége később nagyban hozzájárult Egyiptom nagyhatalmi tekintélyéhez az Újbirodalom korában.APOTROPAIKUM SN: Bajelhárító erő. Ha az áradás elmaradt. Ramszesz thébai templomába rendelt szoborról szólt. BT: fém terméselem RT: aranybányászat arany ékszer aranymaszk aranymosó aranyműves arany nyaklánc aranyozás aranyozott faszobor ARÁNY SN: Az egyiptomi művész úgy kezdett hozzá egy emberalak megrajzolásához. a következő 10 sorba a testnek a válltól a térdig terjedő része kerül.) inundation (ang. (1.) (1. betegségek és éhínség következett be.e. a napisten „húsára” utal.e. jobbra fehér színnel Amon isten templomát.) AKHET ARÁLIAVIRÁGÚ ARÁLIAVIRÁGÚ UF: Aralianae (lat. s Egyiptom addigi kultúrája eltörlődött általuk. és a felszínre vitték.

A másik lehetséges eljárás az volt. de csak i. szükség esetén akár le is lehetett ereszteni. Megszilárdulás után ezt a réteget már könnyen el lehetett távolítani az arany felületéről. BT: festék szépítőszer NT: arcfesték (L: AF 167) arcfesték (L: E 11048b) arcfesték (L: E 20514) arcfesték (L: E 23100) arcfesték (L: E 23106) arcfesték (L: MG 14400a) arcfesték (L: MG 14400b) fehér arcfesték RT: szemfesték szempillafesték 60 . BT: királyi titulus RT: fő királyi név Hórusz-név nebty név trónnév ARANYKOR-MÍTOSZ BT: mítosz NT: Ré1 elleni összeesküvés Ré1 szeme Ré1 titkos neve ARANYMASZK BT: múmiamaszk NT: Pszuszennész. BT: mértékegység ARATÁS SN: Március-áprilisban végezték a gabona learatását. Ez az amulett nagyon ritka és úgy tűnik azon hiedelem kifejezéséből nőtt ki. és az ólom-oxiddal együtt részben elpárologtak. (1. A tamatés napján kellett a halott nyakába helyezni és aranyból kellett készíteni. Az ércet meglehetősen porózus agyag olvasztótégelybe (kupellába) tették. rajta a vízszintes nagy vitorla.) ARCFESTÉK SN: Alapanyagokként gyakran galenitet és malachitot használtak. A két ágat a hajótestbe épített alapok. amely a 26. Ez lassú munka volt.47 cm. 6. BT: tárgy ARCE (röv. BT: földművelés NT: gabona aratás papiruszsás aratása ARATÁS ÉVSZAKA ÁRBOC SEMU SN: Az Ó. BT: aranyszandálok ARANYSZANDÁL BT: szandál NT: aranyszandál (KEM: JE 354221-354222) ARANYSZOBOR BT: szobor NT: Ihi aranyszobra RT: aranyozott faszobor ARANYVÁROS ARASZ KOM OMBÓ (ar. Száradás után a gipszvakolat az aranylemezt erősen kötötte a fához. évezred) is ismerték. BT. Az istenség nagybátyja. akkor nyomással és ütögetéssel érték el.) SN: 1 arasz = 1/7 rőf = 7. BT: aranyamulett ARANY GYŰRŰ SN: Az ókori egyiptomiak csak kivételes esetekben használtak aranyat gyűrűkészítésre. amiket a hajó első harmadánál állítottak fel.) SN: Ez az amulett erőt adott a halottnak. általában 22–23 karátosak. A kitermelt aranyércből kupellálással (űzéssel) különítették el az aranyat a szennyezőanyagoktól. A gabonát tulajdonképpen kovakőszilánkokkal megrecésített sarlókkal fűrészelték le valamivel térdmagasság alatt.) SN: Az aranyozást úgy végezték. Aratáskor az asszonyok feladata volt a gabona tisztítása. ólom és só ötvözetével lezárt agyagkemencékben olvasztották. részben a tégely falába ivódtak. ólmot adtak hozzá. Széth fölött aratott győzelmére utal. Az Újbirodalom alatt az egy tönkből készült árboc a hajótest közepén helyezkedett el. aranyedényei ARANY ÉKSZER SN: Az ókorban készült arany ékszerek igen magas finomságúak voltak. majd faszéntűzön elkezdték melegíteni. mivel a kaszát nem ismerték. Sót hozzáadva az ezüstből ezüst-klorid keletkezett. szélessége 7 cm. bányászat RT: aranybánya ARANYBÁNYA-TÉRKÉP ARANYBÁNYÁK PAPIRUSZA ARANYEDÉNY BT: edény NT: Hotepheresz. A finomított arany tömbökbe öntve jutott el a mesterekhez. amely beszívódott a tégely falába. Az ezüst a kénnel reagálva ezüst-szulfid formában az olvadék tetején kivált. I. hogy a nedves gipszvakolatra nagyon vékony aranylapot helyeztek. a menetet pedig fegyveresek védelmezték. századtól vált általánossá az alkalmazása. Eleinte az aranyat a kitermelés helyszínén dolgozták fel.függtek. ritkán foszgenitet és ólom-hidroxid-kloridot. vagy még por formájában zsákokba tették. Hosszúsága: 21 cm. mely négyzet alakú volt és fonott papiruszgyékényből készült. valamint kis szögekkel biztosították.) SN: Az arany finomítását feltehetően már a bronzkorban (i. 16) BT: famegmunkálási technika ARANYOZOTT FASZOBOR BT: faszobor NT: Tutankhamon aranyozott faszobra ARANYSZANDÁL (KEM: JE 354221-354222) SN: Aranyból készült halotti szandál a késői Újbirodalom korából. Amikor vastagabb aranyréteget kívántak a fához rögzíteni. BT: arany ékszer gyűrű NT: Tutankhamon pecsétgyűrűje ARANY HÓRUSZ NÉV SN: A királyi titulus 3. A visszamaradt arany-ezüst ötvözetből kétféle módon távolíthatták el az ezüstöt. dinasztiára volt jellemző. hogy ne mozduljon el.és Középbirodalom alatt fordított V betűre hasonlító kétlábú árbocokat használtak. hogy kéntartalmú anyagot (talán antimon-szulfátot) adtak hozzá. a szennyezők feloldódtak az ólom-oxidban. I. majd rudakat formáltak belőle.) RT: arany ARANYMŰVES UF: goldsmith (ang.e. BT: ékszer NT: arany gyűrű lahúni kincs ARANYGALLÉR-AMULETT UF: amulet of the collar of gold (ang. aranymaszkja Tutankhamon aranymaszkja (KEM: JE 60672) ARANYMOSÓ BT: mesterség NT: Khay1 (ang. BT: kézműves NT: Neferrenpet1 Szenna RT: aranyművesek felügyelője ARANYMŰVESEK FELÜGYELŐJE BT: felügyelő NT: Nebszeni5 Nebszeni6 ARANY NYAKLÁNC BT: nyaklánc NT: Hnumit sólyomfejes arany nyaklánca ARANYOZÁS UF: gilding (ang. az árbocot pedig a hajó két végéhez rögzített kötelek tartották egyenesen. eleme.e. III–II.) AMERIKAI KUTATÁSI KÖZPONT EGYIPTOMBAN (Eg. és így visszamaradt az arany. Később a Nílus völgyébe vitték emberháton vagy hajón. hogy megszabaduljon a pólyáitól. Az ólom oxidálódott. A menyasszony a bal kezének középső ujján hordta az arany gyűrűt.

e.) KRISZTUSTÖVISFA ARENSNUPHIS (ang.) ARMANT (ar. Az alkotóelemek százalékarányú összetétele ebben a festékben: galenit: 58.e. a fennmaradó százalékban cotunnitból és kvarcból áll. szfalerit 4. Institute of Materials Science N.) ARCHEOLÓGUS ARCHER (ang. BT: laboratórium AD: Laboratory of Archaeometry. Demokritos.3%. előtte 1983 óta a Demokritos-on működött.) SN: 1987 óta működik hivatalosan.: +30 (0) 1 651 9430 ARCHAIC EGYPTIAN LANGUAGE (ang.e.3 µm galenitet találtak. rőtvörös színű. 3100) ARCHAIKUS SN: Az 1–2.S.) ARNAVES (fr.) ARCMASZK URALKODÓ HÜLLŐ MÚMIAMASZK ARCPIROSÍTÓ SN: A nők arcukat és szájukat is pirosították. Fax. smithsonit 1.) UF: Laboratory of Archaeometry (ang.) ARCHITRÁV UF: episztülion SN: Közvetlenül az oszlopfőre támaszkodó kőgerenda.9%. cerusszit 12.8%.(1. ekkor a főváros Tanisz1 volt. palmierit 8. 394) BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: MG 14400b) SN: Kozmetikai por.: +30 (0) 1 650 3389 . 3100) UF: Archaic Egyptian language (ang.) ARECACEAE (lat.) Arsnuphis (ang.e. foszgenit 88%.) ARCHITEKTÚRA (gör. erre vasoxidot használták. hipsz 2. (i. Ifjabb korában megfordult Alexandriában is.e. amelynek fő alkotóeleme a galenit. mg-nyi porának százalékos összetétele: galenit 52.7%. 29. BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: E 23100) SN: Középbirodalomból származó kozmetikai por.5%. 3150– 2686)99 (i. amelynek fő alkotóeleme a galenit. anglezit 10.) taniszi korszak Thinisk (své.7%. amelynek fő alkotóeleme a foszgenit.7%. foszgenit 18.–1980. termolumineszcens kormeghatározást. kvarc 2.) SN: Az első feliratokon jelent meg a predinasztikus korban. F. 3100–2865) (i. amely sötétebb. 2920–2770) (i. 287–212) SN: Görög matematikus és fizikus. 10 mg-nyi por összetevője százalékarányban: galenit 3. Nagyobb szemcsékben 50–100 µm. Oroszlánként vagy tollas koronát viselő emberként ábrázolták. foszgenit 0. (i. BT: korszak NT: dinasztia. mg-nyi porának százalékos összetétele: galenit: 46. 3100–2890) (1. 310) (i.e.e. laurionit 3.5%. C.e. 394) BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: E 23106) SN: Kozmetikában alkalmazott por. foszgenit 33. 310) (i.) EGYIPTOMI NYELV (i.2%. BT: egyiptológus ARKHIMÉDÉSZ (i.) ARI-HES-NEFER (óei.) Harensnuphis (ang.) ARKELL. Alkotóelemeinek százalékarányú összetétele: foszgenit 86.) ARENISCA (spa. cerusszit 3%.7%. anglezit 19%. 2925–2686) (i.) ARENARIA (ol.5%.5%. BT: építészeti elem ARCHOSAURIA (lat. foszgenit 8. 1. 2955–2635) UF: epoque thinite (cse.) SZÜRKE GÉM PÁLMAFÉLE HOMOKKŐ HOMOKKŐ ARENSNUPHIS (ang. Ménész egyesítette a két királyságot. DIETER BT: amerikai egyiptológus 61 . BT: matematikus fizikus ARMAMENT (ro.e.e. 15310 Aghia Paraskevi Attiki. Hinxhillben (Kent) született és Chelmsfordban (Essex) halt meg.e. szfalerit 9. 2920–2650) RT: Tanisz1 ARCHEOLOGIA (len.demokritos.2%.R.e.(1. BT: egyiptomi nyelv ARCHAIKUS KOR (i. 2840–2700) (1.) ARMLET (ang. Tudományos munkásságának eredményeit éppen ez a baráti tudományos beszélgetés őrizte meg számunkra.5%. cotunnit 2. 2800–2650) predinasztikus kor (i.) ARCHITEKTON (gör. 3150–2925) (i.e.ARCFESTÉK (L: AF 167) SN: Újbirodalomból származó kozmetikai por.e. BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: E 20514) SN: Kozmetikában alkalmazott por. hogy az ólomércet a Vörös-tengerből nyerték. 26.e.e. mg-nyi porának százalékos összetétele: galenit 72%. márványt és fémeket tud bevizsgálni. anglezit 13. BT: régészet NT: neutronaktivációs analízis(1. (1. 394) BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: E 11048b) SN: Kozmetikában alkalmazott por. laurionit 1%. Az alkotóelemek százalékarányú összetétele ebben a festékporban: galenit 82%. anglezit 4. A laboratórium végez radiokarbonos kormeghatározást. 2890– 2686) (1. amelynek fő alkotóeleme a galenit. Fő alkotóeleme a galenit. 10.e. Hawkes-tól származik.) ARCHITECTURE (ang. Az ebben található ólom izotopikus összetevőinek vizsgálatából kiderült. 3000–2840) (1.e. Itt ismerkedett meg Eratoszthenésszel. feb.) SN: Az egyiptomi Núbia jóindulatú istene és Ízisz egyik társa. BT: arcfesték ARCHAEOMETRIA(1.6%. obszidiánt. ANTHONY JOHN (1898. cerusszit 16. Az 1. 1626) prompt-gamma aktivációs analízis(1. C.4%. 206) (i.) FEGYVER KARPEREC KRISZTUSTÖVISFA HERMONTHISZ ARCHAIKUS EGYIPTOMI NYELV (i.) thiniszi korszak ARNOLD. Greece E-mail: maniatis@ims. 2.) ARCHEOLOGIST (ang. cerusszit 11. 1626) RT: Archaeometriai Laboratórium (Gör. BT: oroszlán-isten ARGOLOU (fr. 10.1–0.6%. dinasztiát alapító legendás fáraó. akivel hazatérte után is levelező kapcsolatot tartott fenn. BT: szépítőszer ARDEA CINEREA (lat. 3100–2686) (i.C.3%. Kerámiákat. 3300–2650) (i. gipsz 3. 3 µm nagyságú szemcsékben 0.) ARCHITECT (ang. júl. ezért is szokták ezt a korszakot taniszi korszaknak is nevezni.gr Tel. EPR datálást. kvarc 0.1%.8%.) ARCHAEOMETRIAI LABORATÓRIUM (Gör. 3200–2780) (i.) UF: Ari-Hes-Nefer (óei.3%.1%. amely a régészet és a természettudományok összevegyítését jelenti. dinasztia ideje. 206) (i.) ÍJÁSZ ŐS-TESTÜREGES ÉPÍTÉSZET ÉPÍTÉSZ ÉPÍTÉSZET ÉPÍTÉSZ RÉGÉSZ RÉGÉSZ ARCHICOELOMATA (lat.1%. 5200–3150) protodinasztikus kor (i. kimagasló gyarmati ügyintéző. 1626) SN: A kifejezés 1958-ból. BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: MG 14400a) SN: Középbirodalmi kozmetikai por.6%. 2920–2770) dinasztia.e.e.4%.) ARCHEOLÓGIA RÉGÉSZET BOLOGNAI RÉGÉSZET ARCHEOLOGICAL MUSEUM OF BOLOGNA ARCHEOLÓGIAI MÚZEUM (Ol. 10.) SN: Történész és egyiptológus.

sora szerint. 312) (i. i.) ARTRITIS (lat. A mai Bejrútban sztélét vésetett II. Ezután II. 282–246) Ptolemaiosz Keraunosz ARSZINOÉ.) BT: dinasztia.e. 31.hódítása emlékére a városban.) 2 ASARHADDON (or. FEJSZOBRA (MM: 38. Fax: 212-570-3879 ÁRNYÉKÓRA NAPÓRA ARENSNUPHIS (ang. 700–688) UF: Ashshurahiddin (assz. Mészkőből készült. aki ásatásokat végzett at-Tarifban.) (i.) MŰVÉSZET MŰVÉSZET ARTAXERXÉSZ. BT: Arszinoé.) aki II. 27. Ptolemaiosz 1.AD: Dept. cse. felesége volt. FAJJÚM2 ALKÉMIA ARSES (ang.e.) ÁRPA UF: barley (ang. Ő az első. Főként sör készítésére használták (1. században az öntözéses földművelés fejlődése újabb területek művelés alá vonását tette lehetővé a sivatag szélén. Ramszesz állíttatott 1. de tejjel összekeverve rögzítő kötést is készítettek belőle törött csontokhoz a Hearst-papirusz 219.) INTÉZET (USA) ARTIODACTYLA (lat.e. Philadelphosz hozzátartozói ARSZINOÉ. Filip (cse. of Egyptian Art.) SN: Hérakelopolisz kosfejű istene. BT: Ptolemaiosz.e. 343–338) UF: Artaxerxes III (ang. Fax: 212-570-3879 ARNOLD.e.e. I–IV. UF: Arure (ném.e. 405–359) UF: Artaxerxes II (ang. I. 323–305)(1. cse. 332–305)(1. 9) Hordeum vulgare (lat. 338–336) UF: Arses (ang. I.) (ném. 70) (i. Neosz Dionüszosz hozzátartozói ART (ang.) it (óei. 316–270. BT: kos-isten ARSENICON AURIPIGMENT ARSZÉSZ (i. (i. Testvére: II.) ÁRVÍZ AS1 (ang. Arszinoét. ARTA EGIPTEANĂ (ro. 323–285) (i.e. (–i. 323–317)(1. Ptolemaiosszal. Anyja: I.) AS (ang.e. a feje tetején hiányzó korona.) SN: Területegység.) NT: Bereniké. GABRIELA BT: egyiptológus ARRHIDAIOS.) ARSINOITE (gör. Ptolemaiosz Keraunoszhoz ment feleségül Cassandreában. 304–284) Ptolemaiosz.e..) ARRHIDEAUS.e.. Kutatásai többnyire a középbirodalmi piramisokra szorítkoznak.e.) ARURA KÉZMŰVES PÁROSUJJÚ PATÁS ÍZÜLETI GYULLADÁS ARSZÉSZ (i. 343–332) fáraó ARTERIOSCLEROSIS ARTERIOSZKLERÓZIS ARTHROPODA (lat. 278-270-ből származik Abu Roasból.–III. BT: mészkő fejszobor ARSZINOÉ. a királyi házasságot fivér és nővér között. Ezekre a földekre rendszerint árpát vetettek.) (i.10) SN: A Ptolemaida Korból. 1 arura = 2735 m2 BT: mértékegység RT: sétat ARURA ÁRADÁS ÍZISZ1 ASH1 (ang. 1000 Fifth Ave. cse. DOROTHEA BT: amerikai egyiptológus AD: Dept. 54) UF: Arrhidaios. 285–246) (1. (i.) (1.) BT: dinasztia. II.: 212-570-3770. (i. Féltestvére: Ptolemaiosz Keraunosz.) SN: Thrace királynője Lysimachus oldalán.) SZERAPISZ 62 . I. Deir el-Bahariban és Dahsurban a Garman Archeological Institute részére. (i. BT: Ptolemaiosz. 316–270. (i.e.) ÁRPA URA ARRACHE. 54) ARRHIDEAUS.e. BT: asszír hódító ASAR-HAPI (ang.) ARTNOLD. Szótér (i. III. fejszobra ARSZINOÉ.) ARURE (ném.) NYÍL ARSAPHES UF: Hershefi (óei.e.) BT: fáraó makedón dinasztia (i. II. FILIP (cse. Abby Aldrich Rockefeller ajándékaként került 1938-ban a Metropolitan Múzeumba.) ÉRELMESZESEDÉS ÉRELMESZESEDÉS ÍZELTLÁBÚ CHICAGOI MŰVÉSZETI ART INSTITUTE OF CHICAGO (ang. I.e.) UF: Arsinoe II (ang. hozzátartozói RT: Arszinoé.) BT: dinasztia. 13). júl. DIETER SN: Egyiptológus és építész. 1000 Fifth Ave.e.e. Philadelphosz hozzátartozói NT: Arszinoé. The Metropolitan Museum of Art.) ARS SPAGYRICA ARSINOE I–IV (ang. (i. II. 465–424) UF: Artaxerxes I (ang. cse.e. cse. II. Ptolemaiosz Szótér. PHILIP (ang. 338–336) ALKÉMIA FAJJÚM2 ARSZINOÉ.e. II.) ARTISAN (ang. II.) Esarhaddon (ang. 312) (i. II. Ptolemaiosz 1. (i. SN: II. of Egyptian Art. 332–304) ARROW (ang.e. Philadelphosz (i. cse. Ptolemaiosz Neosz Dionüszosz lánya. 323–317)(1.. s helyébe lépve testvérházasságot kötött II. felbujtott váddal elűzte I. Jelenleg Listban és Dahsurban folytat ásatásokat a Metropolitan Museum American Archeological expedíciója keretében. 343–332) fáraó ARSZINOÉ. 28) BT: gabonaféle kultúrnövény pázsitféle NT: hatsoros árpa közönséges árpa FÖLDMŰVES ARTAXERXES I–III (ang. Arszinoé Alexandriába ment. aki háborúzott a 25. 3 gyermeket szült neki. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. SN: XII. I.) ARSNUPHIS (ang.) (i. homlokán két letörött fejű ureusz kígyó látható.e. 525–404) fáraó ARTAXERXÉSZ. 2. amelynek csak az illesztő tokja maradt meg. BT: Ptolemaiosz. XII.e. (i. 312) (i. (1. akit száműzött később II. a harmadik azonban el tudott menekülni. 323–305)(1. felesége. (i. amelyet II. 27. 31. Bereniké. PHILIP (ang. The Metropolitan Museum of Art. VII.) SN: Asszír király. ami lecsökkentette a talaj sótartalmát..) ARTAXERXÉSZ.) ARS HERMETICA ARSINOE (ang. Arszinoé.8 cm. New York NY 10028-0198 Tel. 525–404) fáraó ARTAXERXÉSZ. Ptolemaiosz Philadelphosz.e. magassága 11.. aki szinte azonnal megölette két gyermekét. 220) Ptolemaiosz.e. dinasztia etióp királyaival. Kleopátra édestestvére.e.: 212-570-3770. II. II.e. Ramszesz sztéléje mellé. 281-ben bekövetkezett halála után féltestvéréhez.) SN: I. BT: német egyiptológus RT: German Archeological Institute (No. kb. 284–246) (i. júl. IV. New York NY 10028-0198 Tel.. Az orrész letörött.) BT: dinasztia. aki felélesztette a régi egyiptomi szokást. 305–282) (i. II.

) ISZESZI (i. melyet1683-ban alapítottak. ELUF: Assasif (ang. R.) ASHMUNEIM.e. dinasztiában.: 01865 278000.) ASHAYT (ang. EL. néha sólyom fejjel.) ASHAYET (ang.) UF: Ashmolean Museum (ang. fax: 01865 278018 ASHMUNAYN.e. Mentuhotep egyik mellékfelesége.) SN: II. Ahmed ásatásai (1971–1972) Gamhudi ásatás (1907) Goneim szakkarai ásatásai (1951–1955) magyar ásatások Mariette abüdoszi ásatásai narmouthiszi ásatások oxyrinchusi ásatások Petrie abüdoszi ásatásai Sarunai ásatás (2002–2003) Schiaparelli.) (1. Oxford.) ASHAKHET (ang. Jacques ásatásai Dreyer abüdoszi ásatásai Emery szakkarai ásatásai (1935–1956) Fakhry.) 63 . ahol a C.) SN: Egy kis völgy Nyugat-Thébában Deir el-Bahari és Dra abu el-Naga között. 669–627) (i.) 1 ELEKTRUM ELEKTRUM SÜLT ÉTEL ÍZISZ1 ASH (ang. 8) ASMÚNEIN. 5.) HERMOPOLISZ (gör.) ASARHADDON (or.) ASCHACHET (ném.) HERMOPOLISZ (gör. 668–626) ASKLEPIOS (ang.) ASHSHURAHIDDIN (assz.) Ashaikhet (ang.) UF: As2 (ang. Az egyiptomi műkincsek mellett tartalmaz görög.e. BT: mellékfeleség RT: Ashayt sírja ASHAYT SÍRJA BT: deir el-bahari sír ASHMAN..e. 2388–2356) SPÁRGAVIRÁGÚ ASPARAGALES (lat. gör. BT: múzeum NT: Griffith Institute (An.(ang. spa) ASZKLEPION TÖMLŐSGOMBA ASCARIS LUMBRICOIDES (lat.e.) ASET (ang. BT: nekropolisz ASMUNÉN (ar. ELASHMUNEIN... Oxfordban található.) (1.) ASHURBANIPAL (ang.) AD: Beaumont Street.e. A sivatag isteneként néha Széth istennel azonosították. Cockerell klasszikus épületben foglal helyet. 2414–2375) (i. JAN ASHMOLEAN MÚZEUM (An) ASHMOLEAN MUSEUM (ang.e. asszír.) SN: Mut-pap a 19.) ASEM (óei.) ASCARIS (lat.) ASCOMYCETES (lat.(ar. Az itt talált legkorábbi tárgyak az i. Alessandro ásatásai (1905–1912) Carnarvon thébai ásatásai (1906) De Morgan. Ernesto ásatásai tebtuniszi ásatás (1899–1900) thébai magyar ásatás (1983) tudi ásatások ASCARIDEN (ném.) ASHAYT (ang. OX1 2PH United Kingdom Tel.) BÉLGILISZTA ORSÓGILISZTA ASASIF. 8) KŐRISFA ASHAKHET (ang.) ASEMU (óei. magában foglalva az Oxfordi Egyetem gyűjteményét. Főleg a termékeny oázissal hozták kapcsolatba.e.) ASCLEPIEION (gör.) HERMOPOLISZ (gör.) HERMOPOLISZ (gör. spa. BT: Mut-pap RT: Ashakhet sírja ASHAKHET SÍRJA UF: TT174PM BT: Khokha-sír RT: Ashakhet (ang.) ORSÓGILISZTAFÉLE ORSÓGILISZTAFÉLE ASHAKHET (ang.) SN: A Líbiai sivatag (Szahara) egyiptomi istene.. századból származó arameus nyelvű papirusztekercsek.) ASMÚNEINI NEKROPOLISZ SN: Túna el-Gebeltől 7 km-re fekszik. BT: Nyugat-Théba vádi NT: Asasifi nekropolisz ASASIFI NEKROPOLISZ BT: thébai nekropolisz NT: asasifi sír ASASIFI SÍR BT: asasifi nekropolisz thébai sír NT: Akhamenru sírja Amenemheb3 sírja Amenemheb4 sírja Amenemopet Tjanefer sírja Ankhhor1 sírja Antef4 sírja Bakenamon1 sírja Bakenamon4 sírja Bakenhonszu2 sírja Basa sírja Bintenduatnetjer sírja Dzsar sírja Harwa sírja Hóri4 sírja Ibi2 sírja Irterau sírja Kheruef sírja Khnumemheb sírja Kiki sírja Mentuemhat sírja Meriptah1 sírja Meru2 sírja Mutirdisz sírja Nakhtdzsehuti sírja Nesbanebdjed sírja Padiamenipet sírja Padihorresnet sírja Padineit sírja Pakharu sírja Pamu sírja Parennefer1 sírja Piay5 sírja Ptahemheb sírja Sesonk1 sírja Thutemheb sírja TT388PM Uszerhat4 sírja Wahibranebpehty sírja Uahibré1 sírja ÁSATÁS UF: udgrawning (dán) BT: expedíció régészet NT: abdallah nirqi ásatás abüdoszi ásatások Back Fülöp ásatásai Barsanti.) HERMOPOLISZ (gör. 669–633) (i. 2414–2375) (i. Emberi alakban ábrázolták.ASASA ISZESZI (i. ELIMHOTEP1 (ang.e. spa) ASHAIKHET (ang. BT: sólyom-isten RT: Széth ASH2 (ang. spa) UF: Aschachet (ném.) ASER (óei. a város északi részén.) ASSZURBANIPAL (i. 668–631) (i.) ASOSI (ang.) SN: A legrégibb publikus múzeum Angliában. 2388–2356) ASCARIDIDA (lat. IAIN ASSMAN.. kelet-ázsiai és középkori műkincseket is.) ASHMOLEAN MÚZEUM (An. AL.) UF: Ashayet (ang.

A kövekre írt hieroglifák elmondják. ezért nevezik Nasszer-tónak is.) SZUB-AKHMIMI DIALEKTUS különböző fáraók számára hol vájták ki a szarkofágokat és obeliszkeket. 669–633) (i.de ASSMANN.. Rózsaszín. 668–631) (i. 1000 km-re délre feküdtek Szakkarától. 13-án az elterelt Nílus homokgátjainak felrobbantásával befejeződött az Asszuáni-gát építésének első szakasza.) Nasszer-tó SN: Duzzasztómű.) Swenet (óei. 3. amely szovjet segítséggel készült 1960 és 1970 között a Nílus felső szakaszán.) ASSZUÁNI GRÁNIT SN: Ezt használták Kephrén és Mükerinosz piramisának külső borításához. Ehhez egy 2 millió megawattos erőmű kapcsolódik. mert a múltban Asszuán a fekete Afrikából érkező karavánok kereskedelmi központja volt. 669– 627) (i. végül pedig i.e. amely a tuberkolózisis gyulladásos csontbetegség jeleit mutatja.és a FehérNílusból származik. Ramszesz és felesége.) asszuáni gránit ASSZUÁNI DUZZASZTÓGÁT ASSZUÁNI GÁT ASSZUÁNI GÁT UF: asszuáni duzzasztógát High Dam (ang. Hollandiának és az Egyesült Államoknak ajándékoztak.e. a vízhiánytól kiszáradnak a lagúnák.) SN: Egyiptom legdélibb városa.e. A predinasztikus korból származik Asszuánból. 669–633) (i. Mai Nevét egy óegyiptomi szó után kapta. Egymillió hektár földet tettek mezőgazdasági művelésre alkalmassá.) UF: Assuan Aswan (ang.(ar.) ASSOERBANIPAL (hol.e.e.) Aswan Island (ang. A megnyitó ünnepségen részt vett a háromhetes látogatáson ott tartózkodó Hruscsov is. 668–631) (i. Die (1934) ASSOCIATION INTERNATIONALE DES EGYPTOLOGUES (ném. 32) BT: agyagszobor ASSZUÁNI ÍZISZ1-TEMPLOM BT: asszuáni templom Ízisz1-templom ASSZUÁNI NEKROPOLISZ BT: nekropolisz ASSZUÁNI NÚBIAI MÚZEUM (Eg. Jan könyvei AD: ae3@ix.) Nubisches Museum (ném.) ASSZURBANIPAL (i. ol.) SN: Elephantiné szigetén található.e. 1. Iain BT: egyiptológus NT: Assmann. Nevét építtetőjéről Gamal Abdel Nasserről kapta.uni-heidelberg. mesterséges tavat hozott létre. A belső kamrák burkolására alkalmazott gránitot ebből a bányából szállították. a partokat pedig a tengeri erózió rombolja. évente mintegy 100 milliárd m3 vizet képes befogadni. BT: gránit RT: asszuáni bánya ASSZUÁNI GUGGOLÓSZOBOR (1.) Syene1 (gör. az áradások hiányában a földeken maradtak. 669–633) (i. hogy ezek a remekművek rekord rövidségű idő alatt biztonságos helyre kerüljenek. máj.6 km hosszú és a feneke 980 m széles.) Szehel Szehel-sziget Szuanu Szun Szüéné (gör. The (2003) Religion der Agypter.e. amik mint egy parazita növény. vörös és fekete gránitot fejtettek innen.e. 669–627) (i. magántulajdonban. Ramszesz idején már komoly fenyegetést jelentettek Egyiptom számára. de ma már elborítja az asszuáni duzzasztómedence vize.) ASSIUTIC (ang. 668–626) ASSZÍR HÓDÍTÓ SN: Az egyiptomiak az Újbirodalom idején kerültek kapcsolatba az asszírokkal. de II. A hordaléklerakódás hiánya miatt a deltatorkolat is állandóan pusztul. Ez a vízi erőmű szolgáltatja Egyiptom áramtermelésének nagyobb részét. 1964. a bordák kilátszódnak.. 669– 627) (i. több mint 800 km távolságra Kairótól. A felhívásra jelentkezett 50 ország pénzbeli és technikai segítsége lehetővé tette. 669–627) (i.e. Az arc csontsovány. Az UNESCO megbízta Christiane Desroches-Noblecourt-t az Egyiptomi Műemlékek Dokumentációs Központjának megalapításával..e.e. Nefertari által emeltetett két abu szimbeli templomot.urz. 668–626) ASSZIUT ASZJÚT ASSZUÁN (ar. BT: múzeum ASSZUÁNI TEMPLOM BT: templom NT: asszuáni Ízisz1-templom ASSMANN. EL. Kezdetben Mitanni alattvalói voltak.) ASPERGILLUS NIGER ASPERGILLUS NIGER SN: Ez a gomba múmiákban vagy zárt sírkamrákban és piramisokban akár három-négyezer évig is életképes. ar. viszont súlyos környezeti károkat okoz.e. amelynek feladata volt felmérni az elárasztás által fenyegetett építményeket és helyeket. köztük az abu szimbeli templomokat is. Ez a világ egyik legnagyobb víztározója. A XVIII.e. Éhínség-sztélé ASSZUÁNI BÁNYA SN: Kb. a Tigris felső folyásánál. ol.) ASASIF. JAN UF: Ashman. Akkor az asszírok még ajándékokat is küldtek a fáraóknak. 668–626) ASSUR-BAN-APLU ASSZURBANIPAL (i. dinasztia idején jó kapcsolatban álltak az egyiptomiak az asszírokkal. 667-ben sikerült meghódítaniuk Egyiptomot Asszurbanipal vezetésével.) Seheil-sziget Sewnet Suene (óei.e. 32) SN: Vörös agyagból készült szobor. Jelenleg Párizsban van. hogy a 64 . Négy kisebb templomot a hatalmas vállalkozáshoz való hozzájárulásukért Olaszországnak. ami a Kék.) Sunet (óei. JAN KÖNYVEI BT: Assmann. Der (1970) Mind of Egypt. ami kereskedést jelent. 668–631) (i.(1.e.ASPERGILLUS FICUUM (lat. amely elárasztotta a II. BT: gránitbánya RT: Asszuán (ar.e.) UF: Museo della Cultura Nubiana (ol. akik Mezopotámia északi részén éltek. 35000 ember építette 11 éven át. Ez a gigantikus duzzasztómű egy hatalmas. Egyiptom déli részén. 669–633) (i.e. Spanyolországnak. BT: kórokozó ASSASIF (ang. A 40 millió tonnás mesterséges hegy térfogata 17-szer nagyobb a Kheopsz1 piramisnál. Jan NT: Ägyptische Geheimisse (2004) Konig als Sonnenpriester. Ennek következményeként összesen 14 templomot és egyéb épületet költöztettek át új helyre. akikkel először Ekhnaton vette fel a diplomáciai kapcsolatot.e. háta púpos. 668–626) ASSURBANAPLI ASSZURBANIPAL (i. amelyet 114 m magas földből és sziklából épült hegy fog közre. de legalább ennyi földet sterilizáltak azok a sók. 680–669) Asszurbanipal (i. 668–631) (i. BT: sziget város RT: asszuáni bánya asszuáni gát Asszuáni Núbiai Múzeum (Eg. BT: gát RT: Asszuán (ar.) asszuáni templom felső-egyiptomi nomosz. BT: hódító NT: Asarhaddon (i.) EGYIPTOLÓGUSOK NEMZETKÖZI EGYESÜLETE (No.

(ang. Athribisz2-ben telepedett meg.) ASTEROIDEAE (lat. 65 .. de 12 év múlva I. Nevét a görög gyógyítás istenéről. pl.) SN: Imhotep1 tiszteletére épült kápolna abban a temetőben..) ASZMUNAJN.) Asteridae (lat. BT: település ATEF UF: Crown of Osiris (ang. AL..) Sziut SN: A 13. 668–631) (i.) ATEF-KHENT2 (óei.) SN: A legnagyobb asszír király. BT: mesterség RT: furnérlemez ASZTARTÉ SN: Egyiptomi istennő.. felső-egyiptomi nomosz fővárosa. Aszklépioszról kapta.(len. 5000-ben is voltak asztalosok Egyiptomban. Pszammetik felszabadította a nemzetet az asszír uralom alól. aki i. 14. gyógyításképp. 669–633) (i. FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) Osziut Siut (óei. 669–627) (i. A mítosz szerint fájdalomdíj volt Széth számára.) ASTERID (ang. BT: levél AT12 NAKHTPAATEN SÍRJA METAMORFIKUS KŐZET ÁTALAKULT KŐZET ATAWLA.e. FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 668–631) (i. BT: asszír hódító ASTERALES (lat.) Lykonpolisz (gör.e. ar. AL.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) vagy tornaterembe küldte őket IMHOTEP1 HERMOPOLISZ (gör. A görög hódítás idején az Aszklepiont kórházként használták. 2 és fél évezreddel később már furnérlemezt is. FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. melyet maga tervezett Dzsószer számára.) UF: Hierakon (gör. ar. BT: isteni korona RT: atef-amulett hemhem korona BT: város RT: szub-akhmimi dialektus ASZKLEPION UF: Asclepieion (gör. ar. I.) ASSZUÁN (ar. 13. 19) ÁSVÁNY ASSZUÁN (ar.) ATEF-PEHU (óei.(len. amikor elvették tőle Egyiptom trónját és Hórusznak adták. 21.) Assur-Ban-Aplu Assurbanipal (nor.e. 668–626) ÁSVÁNY UF: ásványi nyersanyag BT: alapanyag NT: drágakő érc féldrágakő halogenid karbonát karneol kőzet laurionit lazurit molibdén ásvány obszidián oxid palmierit szilikát szulfát szulfid terméselem türkiz ÁSVÁNYI AFRODIZIÁKUM BT: afrodiziákum ÁSVÁNYI NYERSANYAG ASWAN (ang.) ATEF-PEH2 (óei. 300től a görögök körében nagyon elterjedtek voltak az Aszklepionnak nevezett gyógyító templomok. ol.) SN: Ozírisz jellegzetes koronája. hogy az átlagéletkor 36 év volt.) HERMOPOLISZ (gör.) Assoerbanipal (hol. BT: betegség ASZTMA ELLENI GYÓGYSZER SN: Szárított teve illetve krokodilürüléket javasoltak a gyógyítására. 20. 669–633) (i. (1.e.) ASZTAL BT: bútor NT: áldozati asztal kerek asztal tálalóasztal téglalap alakú asztal ASZTALOS UF: joiner (ang.) ASZJÚT (ar. 669–627) (i. FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ.ASSZURBANIPAL (i.) BT: rozopszida NT: euaszterid ASZTMA SN: Az egyiptomi orvosok már ismerték ezt a visszatérő nehézlégzéssel járó betegséget. 667-ben meghódította Egyiptomot.) ASTERIDAE (lat.) ASYUT (ang. EL.e.) Asúrbanipal Szardanapal (gör. BT: isten ASZTERID UF: Asterid (ang.) ASZURUBALLIT LEVELE SN: Asszíria királya aranyat kért Egyiptom uralkodójától.e. BT: tudomány ASZTRONÓMIA ASZTRONÓMUS CSILLAGÁSZAT CSILLAGÁSZ ASÚRBANIPAL ASSZURBANIPAL(i.) UF: Asyut (ang. BT: gyógyszer ASZTROLÓGIA UF: dekántan SN: A papok és a varázslók tudománya.) Per-Nemty (óei.e.e.e. Aszjútból és Aphroditopoliszból származó 709 dinasztikus koponyából – amelyek ma a Turini Antropológiai Intézetben vannak – a tudósok megállapították.) ASZALT GYÜMÖLCS BT: gyümölcs NT: mazsola ASZÁLY ÉVSZAKA SEMU ASZJÚT (ar.) ASWAN ISLAND (ang. 668–626) UF: Ashurbanipal (ang..) ASZMUNEJN. 21.e.) FÉSZKESVIRÁGÚ ASZTERID ASZTERID CSÖVESVIRÁGÚ vagy fürdőbe. A beteg álmát másnap a pap kielemezte és az alapján rendszerint ATEF-AMULETT BT: amulett NT: Haemuaszet1 amulettje (PM: UC 12796) ATEF-KHENT1 (óei.) ATEF-PEH1 (óei. akik csodálatos dolgokat csináltak fából.) SN: A város fő istensége Nemti révész-isten volt. E tudomány értelmében egy-egy dekán kezdete és egy ember születése sorsszerűen összekapcsolódik.) Assziut Licopoli (gör. ar. ol.. BT: kápolna kórház RT: Imhotep1 ASZKLÉPIOSZ (gör.e.) SN: Már i.

u. hónapja. 11) Octavius.. spa.) ATET (ang. Legfontosabb kultuszhelye Akhet-Aton volt. BT: gyűrű mágikus tárgy ÁTLÁTSZÓ LAKK UF: áttetsző lakk clear varnish (ang. BT: napisten ATIA BALBA CAESONIA (i.e. 43) NT: Augusztusz (i.) Hat-repyt (óei. 2895–2868) ATHRIBISZ ATHOTHIS (ang. Sugarakat kibocsátó napkorongként ábrázolták.e. közömbösít mindennemű káros befolyást és varázslatot. (1. gör. A gyűrű hívei szerint a Királyok Völgyében bukkant rá Márki de Agrain „egyiptológus” 1860 körül. A területen Petrie végzett ásatást 1900-ban.. ATHRIBISZ1-I SÍR BT: sír NT: Pamehit és Ibpameni sírja ATHRIBISZ1-I TEMPLOM BT: templom NT: Ptolemaiosz. 2155–2040) (i. dinasztia idején Asszurbanipál uralta 12 éven át.e. 2895–2868) DZSER (i. Szept. 9. Ezek a szövegek sok sémi személy. megvédésére. A gyűrű második tulajdonsága a gyógyítás. 85–i. mikor nőni kezdett jelentősége.) Tell Atrib (ar. 3000–2999) (i. XII. 3000–2999) (i. amely azt célozta.e.e. Aton addig csak egy kisebb istennek számított. 10.. Fia: Augusztusz. Caius1 (–i. I. 17) BT: lakk ÁTMENETI KOROK SN: Egyiptom történetének azon időszakai. a sugarak emberi kézben végződtek. 15) (i.e.) Hat-her-ab (óei.ATEN (ang.) (1.) Hwt-Heryib (óei. 2 ATLANTISZI GYŰRŰ SN: A belevésett geometriai figurák: három egyenes.) Wannina (ang. 59) ATLAS OF ANCIENT EGYPT AZ (1992) ÓKORI EGYIPTOM ATLASZA. BT: felirat RT: rontó szobor ATON UF: Aten (ang. hogy a varázslat csak lázadás esetén lépett életbe. gör. valamint egy sír a Ptolemaida Korból.e. felső egyiptomi nomosz fővárosa volt. jelenléte Ázsiai befolyásra utal. amelyből végül egy kis pihentetés után fogyasztani lehet. Caius1 hozzátartozói NT: Atia Balba Caesonia hozzátartozói ATIA BALBA CAESONIA HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje: Caius Octavius. ahonnan Hathor1 származik.) ATHÓTHISZ ATHÓTISZ ATHRIBIS (ang. 16-ig tartott.. Pszammetik felszabadította nemzetét az asszír domináció alól.) nappali csillag SN: Napisten. gör. spa. 85–i. 19) Octavia Thurina Minor (i. 2181–2140) (1.) Hwt Repyt (óei.) HATHOR1 ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) SN: A 10. 1785–1552) (i.e. 1075–656) Második Átmeneti Kor (i.) SN: Nagyváros Alsó-Egyiptomban a szebennütoszi ág jobb partján. 14) (1. 2180–2133) Harmadik Átmeneti Kor (i.e. 30–i. IV. amikor a központi hatalom megingott vagy teljesen meg is szűnt és a hatalom megoszlott. aki megszülte a később trónra jutó Augusztusz császárt.) UF: Athribis (ang. Az átfejtést megelőzően szívócsővel végeztek ellenőrzést. BT: főváros RT: athribisz1-i sír athribisz1-i templom felső-egyiptomi nomosz. Caius Julius hozzátartozói Octavius.) (1.) Wennina (fr.) ATON ITET ÁTFEJTÉS SN: Az erjesztő edényekből egy másik korsóba történő áttöltése a bornak. hat négyzet és két egyenlő oldalú háromszög. Aton ősi szimbólumát mindig használták a Tanítás Szentélyeiben. a 18.e. mint gyógyító és harmonizáló erőt.) (1.e. BT: közigazgatási egység ATHÜR ATHYR ATHYR1 UF: athür SN: Az óegyiptomi év akhet évszakának 3.. 2181–2050) (i.) SN: A rontó szobrokra vésett szöveg.e. Neosz Dionüszosz temploma ATHRIBISZ (gör. BT: korszakok NT: Első Átmeneti Kor (i. 17) színtelen lakk SN: Gyanta és olaj keverékéből állították elő. gör.. 17–okt. ásatásainak eredményeiről 1908-ban kiadott Athribis című könyvében nyújtott tájékoztatást. 69–i. Szeszósztrisz korából származó kőtömb bizonyítja. 66 . A varázslat nyelvtani formája mutatja.e.e. 43) SN: Caius Julius Caesar unokahúga. amely „Athribisz uaret”-et nevezi meg. A harmadik tulajdonsága pedig. hogy az ábrázolt lény akciója megbénuljon. amelyet Ekhnaton építtetett. BT: borkészítés ATFIH SN: Felső-egyiptomi település. Gyakori volt. dinasztiában használták a faanyagok bevonására. 1) Hatrib Hut Hery-ib (óei.e.) ATHRIBISZ1 UF: Athribis (ang.e. azonban mindez állítást más forrásból igazolni nem lehet. A városnak akkor adták a görögök az Athribisz elnevezést. a napkorong megszemélyesítője. Ez a település önmagában alkotott egy közigazgatási egységet. A 26.)(1. BT: település ALEXANDRIAI ATHANASZIOSZ (295–373) BT: Augusztusz hozzátartozói Caesar.és helynevet tartalmaztak. Thutmózisz uralkodása alatt jelent meg először Egyiptomban egy ázsiai hadjáratot követően.e. 1782–1570) (i. 1070–714) (i.. A gyűrű véd a szerencsétlenségtől.) Hut Ta-Hery-ibt (óei. Lánya: Octavia Thurina Minor. BT: Atia Balba Caesonia (i. 3000–2999) (i.e.e. Ekhnatonnak személyes istene volt. 45) Tell Athrib (ar.e. hogy a bor kellőképpen megerjedt-e már. BT: hónap ATHYR2 ATI (ang. akit ő a szeretet és az öröm istenének tartott. 1640–1540) ÁTOKFIGURA ÁTOKFORMULA RONTÓ SZOBOR ÁTOKSZÖVEG ÁTOKSZÖVEG UF: átokformula execration text (ang. spa. amelyek az életet jelképező hieroglifákat tartották és leértek a Földön élő emberekhez. 1786–1567) (i. ezzel együtt belharcaik fellángolása. 1) Hut Repyt (óei. 2895–2868) DZSER (i. ATHANASZIOSZ ATHÉNI NEMZETI MÚZEUM BT: múzeum ATHOR HATHOR1 DZSER (i. az egyetlen valódi istennek. hogy a gyűrű tulajdonosának más dimenziókkal tesz lehetővé kapcsolatteremtést. majd a szaiszi király.e.e. Ezt egy I.e.e.e. 3 templom található itt a Ptolemaida és a Római Korból. 1785–1570) (i. mely kezdetben Héliopolisz városának istene volt. hogy a két országrésznek külön uralkodói voltak és jellemző volt a hivatalnokok hatalmának és vagyonának látványos növekedése. Ekhnaton idején éri el csúcsát kultusza.

30–i. Az ég és a föld teremtője. 161–180) (1.) 192) (1.e.) ÁTTETSZŐ LAKK ATUM UF: Atum-Ré Tem2 (ang. fr.) 180) (1.u. 80–51) AURELIUS. MARCUS (ang. 59) AU-IB-RÉ HÓR1 AULETES (ang. I. NEOSZ DIONÜSZOSZ (i. chrysizon skhiston). Felégette a földet az Eufrátesztől egészen Spanyolországig.u. 1372–1354) (i.e. Ő nemzette egy köpéssel Sut. Néhány nappal később Győzelmét fitogtatva harci szekere után akarta kötni Kleopátrát. Testvére: Octavia Thurina Minor. 11) Octavius. MARKUSZ HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Fausztina. BT: császár rómaiak NT: Auréliusz. 85–i.) AUSERRA (spa. 180–192) (1. 80–51) AULETÉSZ PTOLEMAIOSZ. MARKUSZ (i. a levegőistent és Tefnutot. I. Róma egyik alapkövévé.e. 30–i.) HÓR1 AUEROCHS (ném. I.e. ami nem más. 14) (1. BT: Auréliusz. 19) UF: Aurelius. LUCIUS AELIUS (ang. a levegőt.u. BT: Augusztusz (i. MARKUSZ (i. Az actiumi csatában győzött. Markusz hozzátartozói AURÉLIUSZ.) MUNKAFELÜGYELŐ AUFSEHER IM KÖNGLICHEN HAREM (ném. 1379–1362) (i. BT: templom NT: akhet-atoni nagy templom RT: Aton Ekhnaton (i.RT: Aton-himnusz Aton-pap Aton-templom ATON-HIMNUSZ UF: Hymnem do Atona (lat.e.e. XII.) Octavianus. 180–192) AURÉLIUSZ.e. I.u. a nedvesség istenét. aug. 1364– 1347) ATP17 ATP18 KAGEMNI2 MASZTABÁJA MERERUKA MASZTABÁJA MANDRAGÓRA ÁTLÁTSZÓ LAKK SN: I.e. 30–i.cea.u.e. A lenyugvó napkorong megszemélyesítője. 19) AUGUSZTUSZ (i. Általában emberi alakban ábrázolták fején a vöröslő napkoronggal és ureusz kígyóval a szarvai között vagy kettős koronával. akinek a szájából az istenek. Caius1 (–i. LUCIUSZ AÉLIUSZ AURÉLIUSZ.) AUGUSZTUSZ (i..u. 14) (1. az istenek atyja.) 67 .e.) ŐSMARHA AUFSEHER DER ARBEITEN (ném. 14.e. Markusz (i.) SN: Császár a Római Korban. 23-án született lovagrendi családban Caius Octavius néven. már a leideni X papiruszon is szerepel leveles.) BT: naphimnusz NT: Himnusz Aton napisten tiszteletére RT: Ahmesz2 sírfeliratai ATON-HIT BT: kultusz istenhit RT: Ekhnaton(i. 161–180) (1. 19) NT: Fausztina Kommodusz (i.e.) Oktáviusz AUSAAS SN: Hórusz felesége BT: Hórusz hozzátartozói ÁU SEPESZU (óei. XII. mint a sárga arzénszulfid (AS2S3).. akik mindketten kiköpés útján jöttek világra. NEOSZ DIONÜSZOSZ (i. 1364– 1347) (i.e. 1379–1362) (i.e.e.) PTOLEMAIOSZ.e.e. 27-ben Augustus néven koronázták császárrá Rómában. 19) NT: Atia Balba Caesonia (i. 14) (1. 19) AURELIUS.) Tum (ang.e. 19) UF: Augustus (ang. augusztus 28án bevonult Alexandriába.u.) AUROQUE (por. 180– AURÉLIUSZ.) ŐSMARHA ŐSMARHA ATUM-HIMNUSZ BT: himnusz NT: Himnusz Atumhoz ATUM HOZZÁTARTOZÓI SN: Gyermekei: Su és Tefnut. 63.fr AUBRIRE (ang. Háborúba indult Antóniusz ellen. aranyszínű arzén néven (arsenicon. Fia: Kommodusz. Unokája Nut. 69–i.u. Aton templomainak nem volt tetejük. az üres elemet. BT: festékanyag AUROCHS (ang. BT: Atum NT: Su Tefnut Nut ATUM-RÉ ATUM AUBOURG. gör. 31) AUGUSZTUSZ HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Caius Octavius1. aki csak a mezőgazdasági termények behajtásával volt megbízva. Marcus (ang.e.) AUSZTRÁL RÉGÉSZETI INTÉZET (Aul. római provinciává vált Egyiptom egy olyan helytartó kormányzása alatt. Azonban az önmagára és az általa képviselt ezeréves civilizációra büszke utolsó egyiptomi királynő inkább a halált választotta. 19) ATROPA MANDRAGORA (ang. Caius1 hozzátartozói rómaiak NT: Augusztusz hozzátartozói RT: actiumi csata (i.) Octavius. (i. Caius2 (ang. mint egy közönséges rabszolgát. 1372–1354) (i. 1585–1542) AUSZTRÁL AUSTRALIAN CENTRE FOR EGYPTOLOGY EGYIPTOLÓGIAI KÖZPONT AUSTRALIAN INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY (ang. 43) Octavia Thurina Major Octavia Thurina Minor (i.) SN: Régóta ismeretes. u. I. szept. Anyja: Atia Balba Caesonia. 1372–1354) (i.) HÁREMIGAZGATÓ AUGENSCHMINKE (ném.) SN: Héliopoliszi napisten.) SZEMFESTÉK AUGUSTUS (ang. 1379–1362) (i. (i. 161– KOMMODUSZ (i.e.) AUSERRE APEPI NEMESFÉM APÓPHISZ.u. BT: császár Octavius.e.e. Apai ágon féltestvére: Octavia Thurina Major. 19) (1. BT: héliopoliszi isten napisten Nut hozzátartozói Su hozzátartozói NT: Atum hozzátartozói RT: Atum-himnusz KOMMODUSZ (i. 1352–1336) ATON-PAP BT: pap NT: Ekhnaton (i.e.e.saclay. ERIC BT: egyiptológus AD: aubourg@hep.e. 19-én halt meg. 19) AURICHALCUM SÁRGARÉZ AURIPIGMENT UF: arsenicon chrysizon skhiston orpiment (ang. 1364– 1347) (i.e. Caius Julius Caesar (ang. 1585–1542) APÓPHISZ. szeméből az emberek jöttek elő.e. 1352–1336) ATON-TEMPLOM SN: Az első Aton-templom még a régi fővárosban épült. 30.

1585–1542) AXE (ang. 1701–1677) (i. 3000 Tel. BT: angol egyiptológus régész 68 . 9. BT: betegség AJ1 (i.) ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) MADÁR AVOKÁDÓ FA UF: Persea gratissima (lat.) OZIRISZ (gör. 1664–1641) AYA (ang. Christiana Kohler. (ang.) SN: Sydney-ben található.e. Amurru hercegének levele a tell el-amarnai levéltárból. 1706–1683) (i.e. 1827-ben alapították. és 2. I. BT: ausztrál egyiptológiai szervezet AUSZTRÁL EGYIPTOLÓGIAI SZERVEZET BT: egyiptológiai szervezet NT: Ausztrál Egyiptológiai Központ Ausztrál Régészeti Intézet (Aul.) BALTA AXIOM SIEMENS SZKENNER SN: Egy Stanfordi kórházban alkalmazták a Stanfordi Egyetem kutatói egy Sheritnek elnevezett gyermekmúmia vizsgálatánál.) SN: Térhálós szerkezetű bázikus rézkarbonát.) AUSZAR (óei. Amenmesz4 sírját.e. Azért hívták így.) tjefer (óei. 5–) Smith. EDWARD RUSSEL SN: Ő tárta fel Sziptah.) (i. 1706–1683) (i.e.) AZURITE (ang.e. 1327–1323) (i.e. 1664–1641) AYRTON.) SN: Nyitvatartás: péntekenként 1500–1700.) tefer (óei. Ez a készülék egy karral van felszerelve.) (Aul. BT: levél RT: tell el-amarnai levéltár AZURIT1 (ném. kivételével.) University Students for Egyptological Research Victoriai Egyiptológiai Társulat AUSZTRÁL EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: O’Connor.) Rundle Foundation for the Egyptian Archeology (ang. 1324–1321) AJ MERNOFERRÉ (i.) Australian Centre for Egyptology SN: A Macquarie Egyetemen működik Sydneyben. BT: ausztrál egyiptológiai szervezet AD: Ancient Times House 116 Little Bourke Street. Magassága 13.) AY (ang. i. Legfrissebb ásatásaikat Heluánban végzik. I. (+612) 9320 6152 AUSZTRÁL RÉGÉSZETI INTÉZET (Aul.e.e.) AZÚRKŐ ULTRAMARIN KÉK AZURIT1 (ném.AUSTRALIAN MUSEUM (ang. valamint a KV56-os sírt a Királyok Völgyében. Tagja Dr.) (1827–) UF: Australian Museum (ang. feb.) SZFINXEK ÚTJA AVES (lat.) UF: azurite (ang. Hóremheb1.e. Melbourne. 1338–1334) (i. BT: peluzioni ág AVENUE OF SPHINXES (ang.) LÁPIS LAZULI ÁZSIAI BETEGSÉG SN: Az Újbirodalomban jelent meg ez a betegség. (ang. AZIRU LEVELE SN: Aziru. Grafton Elliot (1871–1937) Underwood. 25. David Bourke (1938. Vegyjele: Cu3(CO3)2(OH)2. A Múzeum az év minden napján nyitva van dec. szombatonként és vasárnaponként 1000–1600. mely körbe forog a vizsgált tárgy vagy alany körül. (+612) 9320 6000. 1701–1677) (i.) BT: perzea AWL (ang. BT: szkenner AY1 AY2 4 AZI (óei.) UF: Australian Institute of Archaeology (ang.) AUSZTRÁLIAI MÚZEUM (Aul. 1664–1641) AJ2 AY3 (ang. I.5 cm.) (i.: (+61) 03-9650 3477 Fax: (+61) 03-9654 2774 AVARIS (óei. NSW 2010 Australia Tel: (+612) 9320 6202.e.) Nyugat Ausztráliai Ókori Egyiptom Társulat (Aul.e. BT: féldrágakő AZURIT2 (ang. (i.) HAWARA AVARISZ VIZE SN: Pi-Ramszesznél a Nílus peluzioni ágának keleti ága. dinasztiabeli sírokat tárnak fel.) AI. (+612) 9320 6181. BT: múzeum AD: 6 College Street Sydney. mert Ázsiából hurcolták be.) APÓPHISZ. Matt AUSZTRÁLIAI MÚZEUM (Aul.) AUSZIM LÉTOPOLISZ AUSZTRÁL EGYIPTOLÓGIAI KÖZPONT UF: ACE (röv. ahol 1.e.) ÁR1 AWOSERRE (spa.) Tfr (tr. Victoria. 1370 körül.) AI.

Levele szárnyalt. Egyes korokban arra törekedtek. akinek kultusza Ugarittól Szírián át Egyiptomig terjedt. A későbbiekben a bá minden ember életerejének a megtestesítőjévé vált. innen ered a neve is. stb. Menüjén szerepeltek az emberi belek. Mezopotámiában Adad.) BABA2 BÁ (óei. akik a szív megmérettetésénél méltatlannak bizonyultak. megkönnyítve ezáltal az útját a testhez. amely a halála után sem megy messzire a testtől.) SN: Munkafelügyelő. hogy a bá visszataláljon a testhez. első látásra is képes volt gyilkolni. ütőszerszámot vagy lándzsát. 2920–2770) (i. 2890– 2686) (1. BT: dinasztia.) BABI (ang. BT: isten NT: Baál hozzátartozói BAÁL HOZZÁTARTOZÓI SN: Lánytestvére és felesége: Anat. hosszas hegyes. vezír Sepszeszkaf uralkodása alatt a 4.) SN: Az Óbirodalom alatt a férfiasság isteneként tűnt fel („páviánok bikája”).) BABOON GOD (ang. 310) (i. A lélek energia-természetét jeleníti meg. melyek megszűnése a halálát okozta. BT: amrahi sír 1 felhőkön lovagol” jelzővel látták el.) BAAL (ol.) bby (tr.) UF: Bab2 (óei.e.) BAB1 UF: ful Phaseolus (lat. szarvakkal ellátott sisakja és kezében cédrusfát tart. hüvelye lapított. A sötétség démona. hanem a sírban tartózkodik. erőszakos természete volt. BT: növény PÁVIÁN ANUBISZ-PÁVIÁN PÁVIÁN-ISTEN BA3 BABOON (ang.) BAÁL BABOUIN DOGUERA (fr. a tetején több szál kacsója van. ezért sokféle módon próbálták megidézni.e. a mennydörgés istene volt a megfelelője. ha meg szerettek volna foganni. A Halottak Könyvében is megemlítették. 2925–2686) (i.e. (i.) SN: Az alsó-egyiptomi Mendész kos-istene.) BT: amulett RT: bá1 BA2 UF: Kneph (ang. s egyben a termékenységé is.) UF: Khnembaf (ang. rájuk ágaskodik vagy összevissza fonja őket. bár kevésbé függ tőle.) Baba1 (óei.e.) BT: babérvirágú NT: fahéjféle perzea BABÉRVIRÁGÚ UF: Laurales (lat. dinasztiában. BT: lélek RT: akh bá1-amulett dzsafi ib ká képmás khaibit khu sahu sekhem BÁ1-AMULETT UF: amulet of the soul (ang. fából vagy rongyból készültek. 2840–2700) (1. némelyiknek a karja is mozgatható volt. amely egy fiatal nőé volt. BT: Baál NT: Anat (ol. E szervével más füvekbe kapaszkodik. dinasztia papságát ejtette rabul. magva gömbölyded. Az emberek varázslatokkal védték meg ellene magukat. BT: munkafelügyelő vezír RT: Babaef masztabája BABAEF MASZTABÁJA UF: G5230 BT: gizehi masztaba RT: Babaef (ang. úgy hogy az ilyen helyen a füvet kaszálni bajos. BT: démon pávián-isten BABÓ UF: kaszanyüg SN: Vitorlás virágú fű.) BABA (óei. átokszórásnál viszont ő volt a végrehajtó. valószínűleg az őskori „lélekmadár” utódja.) SN: Az idegenek.) BT: magnólia alkatú NT: babérféle BABI (ang. A hiedelem szerint nappal az égben tartózkodott. Ezt a lelket fenyegeti a túlvilágon a szétszóródás és a tudatosság végleges elvesztésének veszélye. a parókájuk pedig cserélhető.) BABY (ang. s követte az embert a síri világban. BT: játék NT: agyagbaba CSECSEMŐ BABA3 BABAEF (ang.) BABÉRFÉLE UF: Lauraceae (lat. mert a hiedelem szerint az erejüket és hatalmasságukat testesítette meg.B B1 B2 B7 B9 B17 B18 B19 B101 IRI-HÓR SÍRJA IRI-HÓR SÍRJA KA1 SÍRJA KA1 SÍRJA NARMER SÍRJA NARMER SÍRJA MÉNÉSZ SÍRJA SN: Diospolis Parvában található sír.e. Az ékírásos szövegekben „aki a EGYIPTOMI AKÁCIA CSECSEMŐ 69 . 20) PÁVIÁN UF: Baal (ol. Az ég és a viharok kiemelkedő istene. Kezdetben a bá csak az isteneknek és a fáraóknak lehetett alkotóeleme. épp ezért a bá életének fenntartása folyamatos étel.) (1. amely a testtel egyidejűleg alakul ki. ahol a 18. 206) (i. és csak a halál pillanatában válik szabaddá. külföldiek valamint a szélvész és mennydörgés és háború istene.) bal (tr.) Bi SN: A bá-t az emberi természet legjavaként képzelték el. dinasztia utolsó királya. Hegyes szakálla van. 2.) BAB2 (óei. emberkezű madárként – ábrázolt része. 2800–2650) fáraó BAÁL 1 SN: Agyagból. BT: kos-isten termékenység isten SN: A 2.) UF: Bäi (óei. magányos vagy fürtös.) BABUINMAJOM BABUL (ang. Az ember minden fizikai (evés. Őt hívták segítségül az asszonyok. Az egyiptomiak összetett lélekelképzelése szerint a lélek madár formában – emberfejű. Segített azon emberek szívei elpusztításában.) funkcióját véghezvitte. ivás.) BT: pillangósvirágú BABI (ang.és italáldozatot igényelt. Egyes sírokon külön ajtót festettek a számára. ritkán lapított. Virágja elég nagy.

AL.e. márc. TAMÁS BÁCS TAMÁS BACTERIA (lat. akinek üzletháza volt Kairóban.ku. Dr..) BAGRUS BAYAD (lat.e. 2546–2539) (i. jó állapotban megmaradt 106 db kétezer éves múmiára bukkantak ebben az oázisban egyiptomi régészek.–) NT: Select Pottery . ahol a talaj is sötét színben látszik. A 6. gyermeke Bács László (1992). 2539–2532) BAUFRÉ (i. amelyet az egyiptomi i. valamint predinasztikus temetők. 5540– 4500) BADARI SÍR 5112 SN: Kb. 2539–2532) BAUFRÉ (i. EL. és egy Ptolemaiosz-kori temető. BT: város BACILLI (lat.) BAGRUS BAYED MACROPTERUS (lat. BT: egyiptológus AD: bagnall@columbia.) PÁLCIKÁS BAKTÉRIUM BACILLUS UF: Bacillales (lat.) BACK FÜLÖP SN: Surány vidékéről származó kereskedő volt. Sárköz u. márc. Tel/fax: 266-08-60 BÁCS ANTAL TAMÁS CIKKEI BT: Bács Antal Tamás (1960.The 1990 Season (1992) BÁCS ANTAL TAMÁS KÖNYVEI BT: Bács Antal Tamás (1960. márc.e. Szabó Miklós tanárai tettek rá nagy hatást. BT: település RT: Badari kultúra (i. Ma Ó-Kairónak nevezik. 4/b.e. 5500–3100) (i. 5000) (i. TINE BT: egyiptológus AD: bagh@coco.) SN: A mai Asszjút városától 30 km-re délre fekszik FelsőEgyiptomban. Back Fülöp ásatásainak eredménye egy késő óbirodalmi sír.e.e. 1907-ben ásatást kezdett KözépEgyiptomban Sharuna mellett saját költségén. A kalcedonnak egykor lelőhelye volt.) BAGRUS DOCMAC (lat. egy 19.e. Ptolemaiosz Szótér korában épült sharunai templom.e. valamint szintén a 26. márc.e.) NÍLUSI HARCSA NÍLUSI HARCSA NÍLUSI HARCSA NÍLUSI HARCSA NÍLUSI HARCSA BAGRUS BAYAD BAYAD (lat.) BAGRUS BAYAD MACROPTERUS (lat.dk BAGNALL.e. melegvizű forrásokkal rendelkezik Abu Szimbeltől észak-nyugatra. amelyeket később a keresztények kisajátítottak. Jelenleg Imiszeba sírja (TT65) feltárásának vezetője. 2546–2539) (i. amelyeket akár falvaknak is lehet nevezni. 2539–2532) BAGH. 330–i. amelyet a fiatal lengyel egyiptológus: Tadeusz Smoleński vezetett.BABYLON (ang. BT: Egyiptom-utazó NT: Back Fülöp ásatásai BACK FÜLÖP ÁSATÁSAI BT: ásatás NT: gamhudi ásatás (1907) sarunai ásatás (1907. Kákosy László. A badari maradványok között több település nyomai is megtalálhatók. 4500– BADARI KULTÚRA (i.edu BAGRUS BAJAD (lat. egymásra rakott múmia került elő.(ar. 4500–3800) badari temető BAHARIJJA-OÁZIS UF: Baharia Baharija oázis Bahariya (ang.) Bahariya.) BAHARIA BAHARIJA OÁZIS BAHARIJJA-OÁZIS BAHARIJJA-OÁZIS NÍLUSI HARCSA BADARI..) BAHNASA. Arannyal gazdagon díszített. egy I. 5000) (i.5 kilométer hosszú nekropolisz a görög-római időkből (i.) UF: Ó-Kairó Old Cairo (ang. A nemesi címerre egy piramis rajza elé állított tipikus egyiptomi pülón került. 5200–3150) RT: badari temető neolitikum (i.) Bahria oázis SN: Baharijja festői környezetben sötét tónusú hegyek között fekszik.) BAHRIA OÁZIS BAHARIJJA-OÁZIS 70 .) BAEFRE (spa. 1142 Budapest. melyet Babylonnak neveztek el. 3/c. Felesége Vicze Magdolna. Az 54. BT: magyar egyiptológus magyar régész NT: Bács Antal Tamás cikkei Bács Antal Tamás könyvei RT: Imiszeba sírja thébai-magyar ásatás (1983–1992) AD: E-mail: bacst@isis.–) BÁCS TAMÁS (1960. dinasztiabeli templom található itt. 14. BT: oázis RT: Múmiák Völgye BAHARIYA BAHARIJJA-OÁZIS BAHARIJJA-OÁZIS OXYRINCHUS (ang. mivel vasban gazdag.e.e.hu 1088 Budapest.e. egymás mellett lévő sírtermet tártak fel Mohammed Ayadi régész vezetésével.e.–) UF: Bács A. dinasztiabeli temető.elte.) BAUFRÉ (i. Marijában és Bavatiban ma 26000-en laknak összesen.) BADARIAN (ang. Back Fülöp kairói munkáját a Magyar Egyletben és az ásatás terén a Monarchia nemesi címmel jutalmazta.) BAEF-RÊ (ném. 4000-ből származó nem érintetlen sír. EL.–) BAKTÉRIUM BADARI KULTÚRA (i.e. számmal jelölt sírhelyen egyelőre négy nagy.) BAHARIYA. Török László és Dr. Fő kutatási területe a Ramesszida-kor. jan.(ar. 400 körülről) származik.) 3800) BÁCS TAMÁS (1960.) BT: gömb alakú baktérium pálcikás baktérium NT: Staphylococcaceae (lat.) SN: A perzsák alapították. 1–) BÁCS ANTAL TAMÁS (1960. Múzeum krt. Három 26. BT: badari sír RT: csont váza (PM: UC 9054) dugó (PM: UC 9055) kozmetikai paletta (PM: UC 9060) BADARI SÍR BT: badari temető sír NT: badari sír 5112 BADARI TEMETŐ SN: Predinasztikus kori temető. 5000) (i. Tamás Bács Tamás SN: Az ELTE BTK régészet-egyiptológia szakán végzett egyiptológus. 10000–4500) (i. márc. i. 14. 14.e. 14. Gyűjteményét a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. Ezek mindegyikéből mintegy ötven-ötven. 5000 előtti predinasztikus kultúrára legjellemzőbb településegyüttesnek tartanak. amelynek kiegészítő darabjai Bécsben láthatók a Kunsthistorisches Múzeum egyiptomi kiállításán.) SN: A legkorábbi ismert neolitikus kultúra a Nílus völgyében.e.e.(ar. 14. 4500–3800) UF: badarian (ang.u. 2546–2539) (i. BT: korszak kultúra predinasztikus kor (i. később a rómaiak építettek itt erődöt. dinasztia idejéből való katakombák. ROGER S. Al.–) NT: Egyiptomi fáraók (1992) First Preliminary Report on the work of the Hungarian BÁCS A. gör.ihi. Három falvában: Zabuban.(ar.) Merimde Neolithic (ang.e. BT: nekropolisz NT: badari sír BAEFRA (spa.

az ókori civilizációk összehasonlítása és antropológiai megközelítése.) Iarsu (ang. Négy év múlva istenatya lett.) SN: Amon főpapja és prófétája. BT: egyiptológus NT: Baines. II. századból maradt ránk. Ptah főpapja.) SN: Kancellár és vezír a 19... Edwards (1988) Stone Vessels. ném. dinasztiából.) Bahr Jusuf (ang. BT: munkafelügyelő RT: Bakenamon4 sírja BAKENAMON4 SÍRJA UF: TT408PM BT: asasifi sír RT: Bakenamon4 (spa.) SN: Amon wab-papja a 19. amely sok korabeli nemest irritált. BT: Khokha-sír BAKENAMON3 (spa. SN: Egyiptológus professzor az Oxfordi Egyetemen és a Queen’s College munkatársa. ném) Bekenamun (ang.) BAHTÁN BAI (ang.) SN: Amon birtokmunkásainak főnöke a 20.) BAHR JUSZUF (ar.) BAI2 BÄI (óei.és 20.) BAHR EL-JUSZUF (ar.) BAHR-JUSZSZUF (ar. AR. az egyiptomi társadalom felépítése. dinasztiából való Bakenamon sírját Gaál Ernő tárta fel 1996–1999-ig.) József-csatorna SN: Összeköttetésben van a Birket el-Karun tóval.) Bekenamun (ang.) BAKENAMUN (ang. 12 év múlva.) BAKENHONSZU BAKENHONSZU HETTITA BIRODALOM (i. s közben lovaskatonává képezték ki a fáraó hadserege számára.) Bahr-Juszszuf Canal of Joseph (ang.e. JOHN R. Átlagon felüli intelligenciájának köszönhetően azonban 17 évesen wab-pap lehetett a karnaki Amon templomban. dinasztiából.) Bekenamun (ang. BT: Amon-főpap wab-pap RT: karnaki Mut-templom Bakenhonszu1 sírja BAKENHONSZU1 SÍRJA UF: TT141PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Bakenhonszu1 BAKENHONSZU2 UF: Bakhenkhons (ang.) UF: Bahr Jusszef (ar. papi rangot. jobb oldalon pedig 6 isteni fület. A papi ranglétra minden fokát végigjárta: 4 évet járt általános iskolába. Ezt a tisztséget 15 évig viselte.) Bahr Juszuf (ar.) RT: Bakenamon sírja BAKENAMON1 SÍRJA UF: TT195PM BT: asasifi sír RT: Bakenamon1 BAKENAMON2 UF: Bakenamun Bakenmun (ang. BT: írnok 71 .) BAHR EL-JUSZUF (ar.) Bay (ang. 2539–2532) BAUFRÉ (i.S. 1700–) MADÁR BAINES.) BAHR EL-JUSZUF (ar.) BAKENAMON4 (spa.) Bakhenkhonszu Bekenhonszu SN: Életének leírása i.BAHR EL-JUSZUF (ar.) UF: Bakenamun (ang. BT: csatorna BAHR JUSSZEF (ar.e. Mohammed Szaleh fedezte fel és tisztította ki részben a sírt a közelben folytatott régészeti feltárások folyamán a 60-as évek vége felé és õ készíttethette el a sírt lezáró vasajtót is.uk BAINES. Dr. majd 11 évet tanult Mut templomában Karnakban..) BAKENHONS (ang..e. Ezt a nevét a koptoktól kapta.. mire eggyel magasabb rangba jutott. A 19. Hatvan évesen pedig III.) UF: Bekenamun (ang. dinasztia idejében. században az Aszjútig hosszabbították meg az Ibrahimija csatorna által. Amon-Ré prófétáinak felügyelője.ox.) BAKA (ang. Kutatási területei az óegyiptomi művészet.) BAKENAMON (spa. Ramszesz idejéből. NT: Atlas of Ancient Egypt (1980) Conceptions of God in Ancient Egypt: the One and the Many (1993) Fecundity Figures (2001) Fecundity Figures: Egyptian Personification and the Iconology of a Genre (1987) High Culture and Experience in Ancient Egypt (2000) Pyramid Studies and Other Essays Presented to I.e.) BT: wab-pap RT: Bakenamon2 sírja BAKENAMON2 SÍRJA UF: TT59K SN: A 18.e. BT: wab-pap RT: Bakenamon3 sírja BAKENAMON3 SÍRJA UF: TT135PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Bakenamon3 (spa.) BAKARE (ang. dinasztiából. BT: fogadalmi sztélé mágikus sztélé BAK (óei. ol. Nefertari1 apja a 19.. Pottery and Sealings from the Tomb of Tutankhamun (1994) BAJ UF: Bai (ang. KÖNYVEI BT: Baines.) RABSZOLGA BAUFRÉ (i. 2539–2532) BAKENHONSZU1 UF: Bakenhons (ang. ar. John R.baines@orinst.) BAJ BÁ (óei.e.) BAHR EL-JUSZUF (ar. Valószínűleg szíriai származású volt. azaz 33 évesen kapta meg a 3.) Irsu (ang. John R.) SN: A kincstár írnoka Amon birtokain a 19.) Bekenkhons (ang. JOHN R.) BAKENCHONS (ném. BT: Amon-főpap Nefertari1 hozzátartozói Ptah-főpap próféta Rema4 hozzátartozói BAKENAMON1 UF: Bakenamun (ang. Ramszesz Amon főpapjává nevezte ki.) Bay Irsu (ang. ném. Számos egyiptológiai témájú cikknek és publikációnak a szerzője. 2546–2539) (i. könyvei AD: john. 12. 2546–2539) (i.) BAHR JUSUF (ANG. ném. Magyarra lefordítva neve „József csatornája”. BT: kancellár vezír RT: Baj sírja Baj sztéléje BAJ SÍRJA UF: KV13 BT: Királyok Völgye1 sírjai RT: Baj BAJ SZTÉLÉJE SN: A sztélé Bajt ábrázolja bal oldalon.E.. Gaál Ernõ feltételezése szerint Dr. hogy az istenek biztosan meghallgassák imáját.. Neve a Harris I papiruszon maradt fenn. ném.ac. dinasztiából.

hogy itt található a legkorábbi háziasított macska ábrázolása.) Baqet (ang. fr.) (1. III. BT: Nebszumenu hozzátartozói BAKETWEREL (ang. BT: hegység BAKHENKHONS (ang. 720–715) (i. A hátsó falon birkózók. Anyja: Ipi7.) Remusenti BAKET.) Baqet (ang. III. dinasztiában. UF: Baqet II (ang. II.e. III. hozzátartozói Ekhnaton hozzátartozói Teje1 hozzátartozói hercegnő BAKETMUT SN: Nebszumenu anyja. 717–712) BAKERY (ang. (1. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. II. 6) Beketamen (ang. UF: Baqet.) Baqt I (ang. III. III. Sesonk idején. II.. tábla mellett ülő férfiak ábrázolásai.) SN: Amenhotep csoportvezető felesége. Ptah-pap Memphiszben. II. Thutmózisz idején. NT: Kheti1 (ang. A sír arról nevezetes. dinasztiából. hozzátartozói RT: Baket. III. 15) BT: Baket. Baket. Thutmózisz egyik lánya. hozzátartozói NT: Baket. I. II. III. 15) BT: beni hasszáni sír RT: Baket. I. 15) BT: beni hasszáni sír RT: Baket. (ang. III. 6) BT: Thutmózisz. csataképek vannak. BAKET. BT: Bakenhonszu2 NT: Amenmesz16 Ipi7 Meretszeger3 Nefertari1 Paszer5 Rema4 Tjanefer1 BAKENHONSZU SÍRJA UF: TT35PM BT: asasifi sír RT: Bakenhonszu2 BAKENHONSZU UF: Bakenchons (ném. II. BT: Baket. I. BT: Amenmesz4 hozzátartozói főfeleség BAKHAU SN: Az égboltot keleten alátámasztó hegység. BT: Amenhotep.(1. hozzátartozói RT: Baket. 719– 714) (i. dolgozó fazekasok. NT: Baket. SÍRJA UF: BH33(1.) Baqt III (ang.) BOKKHÓRISZ (i. I. szoborszállítás.) Baqet (ang. Az ő koporsójának egy darabját megtalálták Nebszumenu sírjában. 7) BT: Baket. II. BT: Dzsehuti5 hozzátartozói BAKET 3 BAKET4 UF: Bakt (ang. s a vele szemben álló patkánnyal készült megküzdeni. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Remusenti. 6) BAKETAMON BAKETATON UF: Bakytaten (ang. sírjának falfestményei BAKET. BT: Baket.) SN: II. Fiaik: Paszer5. I.) BAKENHONSZU3 BAKENAMON 3 2 BAKET.) SN: Uszer1 felesége a 18. III. Amenmesz16. BT: Baket. 15) BT: beni hasszáni sír NT: Baket.) BAKHENKHONSZU BAKENHONSZU BAKENHONSZU BAKENPTAH1 (ang.) Baqet (ang. SÍRJA UF: BH29(1. II.) SN: III.) SN: III.) UF: Bekenptah (ang.) BAKENMUN (ang.(1. BT: Ipi5 hozzátartozói UF: Bakt (ang. BT: Amenhotep hozzátartozói BAKET 2 UF: Bakt (ang. 15) Fia: Kheti1. SÍRJÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: A sírkamra északi falán munkaábrázolások és különféle szórakozásokat megörökítő jelenetek láthatók.) Bekenkhons (ang. I.)(1. Baket apja. Baket. BT: hadsereg parancsnok BAKENRENEF (ang. dinasztiában. 8) SN: A 11. Felesége: Meretszeger3. I. NT: Baket.e. III. hozzátartozói RT: Baket. III. hozzátartozói BAKETAMUN (ang. III.) Bakenkhons (ang. 10) (1. amely nőstény macska volt.) SN: Honszu isten könyveinek írnoka a 20. Baket fia. III. dinasztiában élt. Oszorkon főpap testvére. Amenhotep és Teje1 legkisebb leánya. BAKET. sírja falfestmény macskaábrázolás vadászat közben BAKETAMON UF: Baketamun (ang.) SN: Amenmesz4 felesége.NT: Bakenhonszu2 hozzátartozói RT: Bakenhonszu2 sírja BAKENHONSZU2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Rema4. sírja BAKET. 72 . 15) BT: Baket. Tjanefer1.. sírja BAKET. (1. BAKET. BT: Uszer1 hozzátartozói BAKET. sírja BAKET. dinasztiában.) PÉKSÉG BAKET1 UF: Bakt (ang. BT: Neferrompet hozzátartozói Ptah-pap BAKENPTAH2 SN: Hadsereg parancsnok a 22. HOZZÁTARTOZÓI SN: Fia: II. Lányuk: Nefertari1. a déli falon pedig állatok. BT: írnok RT: Bakenhonszu3 sírja BAKENHONSZU3 SÍRJA UF: TT288PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Bakenhonszu3 BAKENKHONS (ang. UF: Baqet I (ang. I. I.)(1.) SN: Neferrompet fia.e. II.) Baqt II (ang. spa.) SN: I. SÍRJA UF: BH15 (1. I.) SN: Dzsehuti5 felesége a 18. hozzátartozói NT: Baket.) SN: Ipi5 felesége. III. BT: herceg NT: Baket. Thutmózisz idején.(1.

melyet egy fanyélhez kötöztek.) BALAENICIPITINAE (lat. RANDA BT: egyiptológus AD: randa. I.) kézibalta BT: fegyver famegmunkáló eszköz NT: baltafej favágó balta szertartási balta BAKNAYU (ang. de ez csak a fáraók kiváltsága volt. 5. de élettani hatásaikkal tisztában voltak.) SN: Amon birtokain kincstári hivatalnok. dinasztiában. 20. BT: egyiptológus BALTA UF: axe (ang. papiruszai gazdasági szöveg hieratikus papirusz RT: Grain Transport in the Ramessid Period: Papyrus Baldwin (BM EA 10061) and Papyrus Amiens (2004) BA-LÉLEK PIRAMISA NOFERIRKARÉ. Apja Ahmesz-Nefertari marhaszámlálásainak írnoka volt.(1) 73 .) SN: Deir el-medinei munkavezető a Ramesszida korból.) BALAENICEPS (lat. hozzátartozói X. dinasztiában. melynek során többek között Nefertari1 sírját is megtalálták. BT: mumifikálók NT: Thutmózisz4 RT: balzsamozás balzsamozóműhely BAKTWERNEL. Ramszesz anyja a BALTAFEJ SN: A baltafejek háta kiszélesedett. petróleum bitument használták. így segített a parókát a fejhez rögzíteni. a nemesek és a gazdagok is bebalzsamoztatták testüket.edu BALLASI NEKROPOLISZ UF: ballasi temető BT: nekropolisz RT: holttest feldarabolása BALLERINI. II. különböző növényi olajok és állati zsiradékok alkalmazásának nyomait is.) SN: Férfiak és nők egyaránt viselték a parókájuk tetején. XI.) SN: IX. BT: illatszer BALZSAMOZÁS SN: A balzsamozás művészete tökéletessége csúcsát Thébában érte el.) BALAENICEPS REX (lat. amely mirhaparfümmel volt átitatva s a legnagyobb melegben is üde illatával frissítette a levegőt. Evershed és Buckley 13 (i. A baktériumok fejlődési folyamata miatt feketedtek meg a múmiák. balzsamozása dinasztia. hozzátartozói BAKYTATEN (ang. 2800-tól gyakorolták és ismerték. mirhát. amely a 10. 21. fő királyi 18. dinasztia után a technikák tovább finomodtak: egyes helyeken a végbélen keresztül olyan olajat juttattak a testbe.. Amenhotep idején. Célja volt a test felbomlásának megakadályozása.) SN: Az ókori egyiptomiak nem ismerték a baktériumokat. BT: kincstárnok RT: Baki1 sírja BAKI1 SÍRJA UF: TT18PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Baki1 BAKI2 (ang. ném. FRANCESCO SN: Comói egyiptológus. megőrzése a halál utáni életre. dinasztiából.) RT: bakteriális betegség BAKTWERNEL.. amelyek olyan kicsik. BT: királyi feleség Ramszesz. Ezeket a kórokozókat „érgeknek” nevezték..baligh@aya. Kenőcsökből.) BALAENICIPITIDAE (lat. dinasztiából. ami feloldotta a belső szerveket. balzsamfa gyantáját. dinasztiában. baltafeje BALTAPENGE BT: penge NT: kagylós kivágású baltapenge BALZSAMKÚP UF: cosmetic cone (ang. A 21. X.) SN: Amenemheb Meh1 felesége. I.) SN: XI. 640-ig. ném. 1985–i. IX.) BAKETATON PAPUCSCSŐRŰ PAPUCSCSŐRŰ GÓLYA PAPUCSCSŐRŰ GÓLYA PAPUCSCSŐRŰ MADÁR-FÉLE PAPUCSCSŐRŰ MADÁR-FÉLE BALAENICEPS GOULD (lat. A balzsamozást i. propoliszt. BT: halotti szertartás mumifikáció NT: Ápisz-bika balzsamozása dinasztia. PIRAMISA BALIGH. dinasztiában.e.) SN: Amenmesz6 és Iuy1 fia a 18.) SN: A balzsamozók elvitték a holttestet a Nílus bal partján lévő műhelyükbe. BT: kórokozó NT: aerob baktérium fakultatív aerob baktérium Gram-negatív baktérium Gram-pozitív baktérium Mycobacterium tuberculosis (lat. aki az ezüstöt és aranyat mérte a 18. egészen i.yale. I.u.. hogy nem is láthatók. 395-ből származó) múmián végzett kutatásai alapján bebizonyosodott. tűlevelűek és egyéb növények gyantáját. Ramszesz felesége a 20. sz. borókaolajat. BT: Amenemheb Meh1 hozzátartozói dadák dada a BT: dinasztia. 20. BT: munkafelügyelő RT: Baki2 és Wennefer8 sírja BAKI2 ÉS WENNEFER8 SÍRJA UF: TT298PM BT: deir el-medinei sír RT: Baki2 Wennefer8 BAKI3 (ang. A tűző nap hatására megolvadt kúp beszivárgott a paróka alá.BAKI1 (ang. Buckley és Evershed felismerte a tűlevelűeken kívül a pisztácia. Ramszesz felesége.) BAL CSAPAT BT: sírásó munkacsoport BALDWIN PAPIRUSZ (BM: BM 10061) SN: Dazdasági szöveg a 20. Az ő segítségével végzett ásatásokat Ernesto Schiaparelli a Királynék Völgyében. hozzátartozói Ramszesz. balzsamozása sügér balzsamozása RT: balzsamozó balzsamozóműhely BALZSAMOZÓ UF: embalmer (ang. spa. I. ahol a papok ellenőrzése alatt dolgoztak. BT: királyi feleség Ramszesz. (ang. olajokból állt. II. felsőegyiptomi nomosz különböző helyeinek gabonaadóit tartja számon. Később e szokás szélesebb körben is elterjedt.e. Amenhotep tisztító és felolvasó papja. BT: Amenmesz6 hozzátartozói felolvasó pap wab-pap BAKTERIÁLIS BETEGSÉG BT: betegség NT: lepra tetanusz tuberkolózis tüszős mandulagyulladás vérhas RT: baktérium BAKTÉRIUM UF: Bacteria (lat. BT: balta NT: Szeszósztrisz. spa. hogy a balzsamozáshoz kámfor olajat. (ang.

110 00 Praha 1 BÁRKA BT: folyami hajó NT: halotti bárka isteni bárka királyi bárka napbárka szent bárka ünnepi bárka RT: bárkaszentély CSILLAGÁSZATI TEREM BÁRKÁK TERME 74 . francia régész.) BÁNYÁSZ SN: A bányászok a hadifoglyok és az elítélt bűnözők soraiból kerültek ki. vagy a Nílus völgyét övező sivatagban találhatók.) BENI HASSZÁN (ar. Azt tanácsolta a többi istennek. BT: Hatmehit hozzátartozói holdisten kos-isten mendészi isten NT: Banebdjedet1 hozzátartozói BANEBDJEDET1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége Hatmehit halistennő. Baraize térképei soha nem voltak tökéletesek és soha nem is publikálták őket.) Baneb Djedet (ang. hogy békességet eszközöljön. aki hűtlenül tört a trónra megháborítva a nyugalmat. a szabadulás reménye nélkül.) BANEBDJEDET (ang. BT: mesterség RT: bánya bányászat BÁNYÁSZAT NT: aranybányászat gránitbányászat kőbányászat RT: bánya bányász bányászati jog BÁNYÁSZATI JOG SN: A bányászati jog állami monopóliumként működött.) UF: Banaded (ang. 20.BALZSAMOZÓANYAG BT: anyag NT: fahéj guaiakol kilikai jegenyefenyő gyantája RT: balzsamozás BALZSAMOZÓ MŰHELY UF: életerő háza uabet BT: építmény RT: balzsamozás balzsamozó BANADED (ang. Hatsepszut1 kőszarkofágját 7 év alatt sikerült kiemelnie a WA-D sírból.) BANEBDJEDET1 (ang. hogy forduljanak Neith1 istennőhöz bölcsességért.) BAKET1 BAKET. Celetnà ul.) Ba Neb Tetet (ang.) METEORVAS HÓRUSZ-NÉV PÓLYA BÁNYA SN: A templomokban titkosan őrzött térképek megmutatják azon bányák elhelyezkedését. Ő készítette eddig a legjobb térképet a thébai nekropoliszról.) BT: múzeum BARD. Az elviselhetetlen hőségtől kiszáradt és a betegségektől tizedelt bányászok éjjel-nappal dolgoztak végkimerülésig. Ember alakban kosfejjel ábrázolták. Ezeket a foglyokat egyedül vagy családjukkal együtt meztelenül. AGUSTIN BT: egyiptológus AD: barahona@lander. egyptologicky ústav. ahonnan az egyiptomiak a drágaköveket és nemesfémeket kinyerték. LADISLAV BT: cseh egyiptológus AD: Czeh Republic.) BANEBDEDET (ang.) PAPIRUSZSÁS BARCELÓNAI EGYIPTOMI MÚZEUM (Spa. melyet aztán a Kairói Egyiptomi Múzeumba szállíttatott.) SN: Alsó-Egyiptom holdistene. Neith Hórusznak ítélte a trónt. I–III.) BANI HASAN (ang. megláncolva tartották. BT: létesítmény NT: Akita aranybánya asszuáni bánya fajjúmi bánya féldrágakőbánya galenitbánya Gebel el-Ahmar bánya Gebel el-Zeit bánya gizehi bánya kőbánya malachitbánya mészkőbánya rézbánya szerabit el-hadimi bánya turai mészkőbánya vádi magharai rézbánya RT: bányász bányászat BÁNYAIGAZGATÓ BT: igazgató BARBARY MACAQUE (ang..) BANNER-NÉV BANTÁZS MNEDESZ (gör.bu. akkor univerzális csapás lesz az eredmény.) BANEB DJEDET (ang. BT: Banebdjedet1 NT: Hatmehit (ang. c/o Ceskoslov.) BANEBDJEDET2 (ang. EMILE SN: Az Egyiptomi Műemlékvédelmi Szolgálat mérnöke.) BAQT I–III (ang. BAKET. szemben Széth-tel.es BARAIZE. ar.) BAN BILAO (hin.edu BÁRDOK BT: fegyver vadászeszköz BARES.) BA NEB TETET (ang. Banebdjedet ugrott be a végső csata közepébe. a munkafelügyelők és a katonák botokkal tartottak köztük rendet és semmilyen kapcsolatot nem tarthattak fenn az ország többi részével.) BT: alvilági isten BAQET (ang.) BANEBDJEDET (ang. RT: Egyiptomi Műemlékvédelmi Szolgálat munkatársai régész BARAMIJE (ném. KATHRYN BT: egyiptológus AD: kbard@acs.) BARRAMIJE (ném.) BERBERMAKÁKÓ BERBERMAKÁKÓ BARBARY APE (ang. I–III. Amikor Hórusz Széth-tel csatázott az istenek trónjáért.) BANIPE (ko.) UF: Museu Egipci de Barcelona (spa.) BANEBDJEDET (ang. 1925-ben megpróbálta rendbehozni a gizehi szfinxet. amelyet a Műemlékvédelmi Szolgálat adott ki 1919-ben.) CSAUSZ CSAUSZ BANEBDJEDET (ang. de az eredeti kéziratok alapjául szolgáltak a későbbi térképeknek és a thébai magánsírok rendszerezett katalógusának.) BAN BERAL (hin. Ezek a helyek legtöbbször a hegyekben.) BARBIR (ar. tudatva velük: ha az istenek elhagyják Maatot.) Banebdedet (ang. BT: jog RT: bányászat BÁNYÁSZTÜDŐ ANTRAKÓZIS BA-PEF (ang. BAQET I–III (ang.) BARAHONA JUAN.

Hérodotosz feljegyzései szerint Basztet tiszteletére évente vidám dalos-táncos ünnepségeket tartottak. BT: halotti irodalom könyv szöveg BARLEY (ang. Itt számos mumifikált macskát találtak. Erre a teóriájára támaszkodott később Champollion a hieroglifák megfejtésében.cuni. század elején Unisz király piramisánál végzett vizsgálatokat Szakkarában és munkálatai során nemcsak a király halotti templomát tárta fel. MIROSLAV KÖNYVEI BT: Barta. ném.) BASTARD CINNAMON (ang.) BT: vádi (ar. ném. 18) HÜVELYES FORGÓPÁNT BARSANTI. BT: Min-pap polgármester RT: Basa sírja BASA SÍRJA UF: TT389PM BT: asasifi sír RT: Basa (ang. Théba polgármestere. spa. JEAN. Miroslav könyvei AD: miroslav.) BT: mesterség NT: Khay3 (ang. a tánc.edu BARLANGOK KÖNYVE UF: Book of Caverns (ang. MIROSLAV UF: Bárta.) BAST (ang.BÁRKASZENTÉLY SN: Az istenek bárkamodelleken utazva hagyták el a templomokat. (1. CH-4056 Basel Tel: +41 (0) 612673060 Fax: +41 (0) 612673194 http://pages.. BT: szentély NT: Amenhotep.unibas. Ezt követően 1905-1912-ig Závijet el-Arjánon ásatott. A folyosón nagyobb isteni bárkákat használtak. ALEXANDRE 1917) BARSANTI. Ré1 az éjszaka óráinak nehezen megfeleltethető területeket jár be.tc.) BAZALT BAZALT ALAPZAT BASELI EGYETEM (Svá. BT: egyiptológus AD: barke002@maroon. Bernoullistrasse 32. Ovális szarkofágjairól vagy agyagtokjairól felismerhető.htm aegyptologie@unibas. Kultuszának központja Bubasztiszban volt. Alexandre SN: A 20.) BARRAMIJE (ném. ALESSANDRO (1858–1917) UF: Barsanti.) SN: A túlvilág szent földrajzáról és a Nap által éjszaka megteendő barlangi utakról szól.) UF: Baramije (ném.) BASE (ang.) BASALT (ang. BT: sör BAROMFIŐRZŐ UF: fowlkeeper (ang.) (1.) RT: barramijei aranybánya BARRAMIJEI ARANYBÁNYA SN: Az Újbirodalom korából származik.. Ptah felesége és Mahesz anyja. „Basztet-háza” áll. hanem rátalált három fontos perzsakori sírhelyre is.cz BARTA.) BASTET (ang. Tel: (24) 440 324 BARTOS ZOLTÁN CIKKEI BT: Bartos Zoltán NT: Jean-Jacques Rifaud és Dzsehutimesz thébai sírja (TT 32) (2004) Kapitel 17 des ägyptischen Totenbuches im Grab des Djehutimes (TT 32) (1993) BASA (ang. ném.barta@ff. 9) ÁRPA BARNA JÁSPIS SN: Barna jáspist a sivatagban kavics formájában találtak. luxori templomának bárkaszentélye karnaki Amon-templom Fehér Kápolnája karnaki Honszu templom bárkaszentélye RT: bárka BARKER. Alessandro (1858–1917) BARSANTI.) Pasch (ang. dinasztia egyik óriási piramisa állhatott. Alessandro ásatásai (1905–1912) Unisz Halotti temploma BARSANTI. mivel megtalálta az erre utaló hatalmas 21 m mély négyszögletes árkot. RT: hieroglif írás megfejtése BARTOS ZOLTÁN BT: magyar egyiptológus NT: Bartos Zoltán cikkei AD: Szigetszentmiklós.ch/aegyptologie/index. BT: jáspis BARNA SÖR SN: A sörök közül ez volt az elterjedtebb.ch BASKETWORK (ang. Macskafejű nőként vagy fekete macskának ábrázolják.) AD: Ägyptologisches Seminar der Universität Basel.) (1.) SN: Eredetileg oroszlánistennő volt. Ifjúság u.) Ubasti (ang. melyben istenek. M. fő témája a büntetés és a jutalom.umn. ALESSANDRO (1858– BARTÉLEMY. Alapvetően pszichológiai irányultságú. a zene. MIROSLAV BASZTET UF: Ailuros Ba en Aset Bast (ang. 251) BT: aranybánya RT: Barramije (ném. mert Basztetnak macskaáldozatokat mutattak be.) UF: Universität Basel (ném.) UF: Bes2 (ang. ALESSANDRO ÁSATÁSAI (1905–1912) SN: Závijet el-Arjánban ásatott. amikor ünnepi felvonulásokon vettek részt.) BARTA. A vidámság. Ő a patrónusa a terhes nőknek. Miroslaw BT: egyiptológus NT: Barta. MIROSLAW BARTA.) Bastet (ang. III.) SN: 26.JACQUES (1716–1795) SN: Ő tette azt a jelentőségteljes felfedezést. Az istennő a nap gyógyító erejét jelképezte.. BT: francia régész RT: Barsanti. BT: állatalakú isten bubasztiszi isten holdisten istennő Mahesz hozzátartozói NT: Basztet hozzátartozói RT: Basztet-amulett Basztet-fesztivál Basztet bubasztiszi szentélye Basztet-pap Basztet-szobor Basztet-templom 75 . and the Patriarch (2003) BÁRTA. Miroslav NT: Sinuhe.) BARREL HINGES (ang. állatok és mindenféle lények laknak.) BASALTES (lat. BT: ásatás RT: Barsanti. R. A. The Bible.) Pasht (ang. dinasztiabeli Min-pap. de az Újbirodalom idején macskává változott.. a férfiakat is védi a betegségektől és a fizikai támadásoktól. ahol a legismertebb temploma. a szerelem istennője. 8. hogy a kartusokban a királyok nevei találhatóak.) BASZTET KASSZIA BASZTET KOSÁRFONÁS ÜLŐSZEMŰ TÜDŐS CSIGA BASOMMATOPHORA (lat. ahol feltevése szerint a 4. a béke istennője. mivel azok száma és időtartamuk nem mindig pontosítottak.

e.. 2589–2566) (i. 115g súlyú.e.) Bikka (ang. 69) BT: fesztivál BASZTET HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje: Ptah. 69) SN: Hérodotosz részletes leírást adott e fesztiválról. Eredetileg egy Felső-Egyiptomban imádták.be BASZTET-FESZTIVÁL UF: bubasztiszi ünnepi játék (1. jobb kezével egy kosarat tart. 2639–2504) (i. 2787–2767) (i. RT: Anpu és Bata3 FÜRDŐSZOBA BATHROOM (ang. BT: Baufré NT: Kheopsz1 (i.. A BAUFRÉ HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Kheopsz1. I. jobb kezébenszisztrumot tart. 2539–2532) UF: Baefra (spa. 2539–2532) BAUFRÉ (i. piramisai závijet el-arjáni piramis BAVAY. akik tánccal üdvözölték őket. BT: település BATA2 (ang.) Bikeres (gör. BT: Batirytes (ang. 2613–2494) fáraó Kheopsz1 hozzátartozói Meritiész. Hór fia adományozta. BT: Basztet-szobor bronzszobor BASZTET-SZOBOR (MET MM 00878) SN: A 22. spa.ac.e.e. 700000-en zarándokoltak el minden évben. Antoine Barthéleminek gyűjteményéből vásárolta meg a Louvre 1853-ban.e. a 4. BT: Adzsib hozzátartozói királyi feleség NT: Batirytes hozzátartozói BATIRYTES HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje: Adzsib. Bal kezében szisztrumot.) Baufre (cse.SS 00255) BASZTET BUBASZTISZI SZENTÉLYE BT: szentély RT: Basztet BASZTET BUBASZTISZI TEMPLOMA BASZTET-TEMPLOM BUBASZTISZI a mitológiában. majd a tehén tejjel asszociálva a termékenység tehén istennőjévé alakult 76 . spa. 2723–2563) (i.55 m (G7310). Az alapzatára vésett szöveg szerint a szobrot I.) BASZTET-SZOBOR BT: istenszobor NT: Basztet-szobor (BM: EA25565) Basztet-szobor (L) Basztet-szobor (MET MM 00878) BASZTET-SZOBOR (BM: EA25565) SN: 26 cm magas szobor a Ptolemaida korból. BT: befejezetlen piramis dinasztia.egnet. 27. lábainál 4 kis macska hever. Hajókon utaztak ide vegyesen nők és férfiak. Pszammetik fáraó uralkodása alatt élő Merszopdu. BT: dinasztia.) SN: Eredetileg a Tejútrendszer istenítése volt. MICHEL KÖNYVEI BT: Baud. sőt. 2604–2581) (i.e.e. 2939–2892) Szemerhet (i.) BATIRYTES (ang.) Ra-bauwf (ang. ábrázolták tehénként vagy emberi alakban tehén fülekkel és szarvakkal. némely esetben bájaikat is felfedték. fáraója. s utazásuk közben míg a férfiak furulyáztak. A Alsó-Egyiptomból származik a 23. amelyen feltehetőleg maga is részt vett.) UF: Betresh (ang.) SN: Adzsib fáraó felesége az 1. Területe: 4. LAURENT BT: egyiptológus AD: lbavay@ulb.) BATA1 BATA (ang. 4. (1. dinasztiában. BT: Basztet-szobor BASZTET-SZOBOR (L) SN. (i. hogy Basztet védelmező támogatását elnyerje. hol. Bubasztiszból származó bronzszobor. Fején egy törött ureusz kígyót visel. Bal kezében égiszt.e. dinasztia 5. Michel könyvei AD: mbaud@ifao. 2767–2741) BÁTOR CSAPAT BT: sírásó munkacsoport BATTLE OF KADESH (ang. Arannyal és festett üveggel berakott bronzszobor.e. 4.e. A bubasztiszi Basztettemplomnál rendezték meg. dinasztiából.e.) BT: amulett NT: Basztet-amulett (VEM: FAI.e. BT: Basztet-amulett medál BASZTET-AMULETT UF: amulet of Bastet (ang. A szobrot Mohamed Ali sebészének. 2613– 2498) (i. kezében egy udzsatszemet tart. BT: gizehi masztaba RT: Baufré BAUFRÉ PIRAMISA SN: Befejezetlen piramis. dinasztia idejéből.SS 00255) SN: Zöld fajanszból készült. Az útközben érintett partmenti településekből a parthoz rohantak a nők. 2546–2539) (i. a nők pedig szisztrummal kísérték a dallamot. Fiuk: Mahesz.) NT: Adzsib (i.8 cm magas.7 cm magas Basztet-medál. 6. Csak a föld alatti részek épültek meg.) Baef-Rê (ném..e.) Bakare (ang.e. 10. (ang. 2546–2539) (i. hozzátartozói NT: Baufré hozzátartozói RT: Baufré masztabája Baufré piramisa varázsló és az elveszett amulett.) KÁDESI CSATA (i. I. 2551– 2528) BAUFRÉ MASZTABÁJA UF: G7310-G7320 SN: Bauré (G7320) és felesége (G7310) masztabája.net BAUD. spa. Bubasztiszba rengeteg áldozati ajándékot hoztak és több bor fogyott ekkor. 4.BASZTET-AMULETT (VEM: FAI. a többiek tapsoltak és énekeltek.) Baka (ang.) Bicheris (gör. Fia: Szemerhet.15×1.6 cm magas.e. A szokatlan formájú szarkofágot a sírkamra padlójába ágyazták be. BT: Basztet-szobor BASZTET-TEMPLOM BT: templom NT: bubasztiszi Basztet-templom BAT (ang.15×1. mint az év egész többi részében.) BAUFRÉ (i.) SN: Kheopsz1 fáraó fia. 1274) BAUD. BT: Basztet NT: Mahesz Ptah BASZTET-PAP BT: pap NT: Nefermaat. ahová kb.) UF: Bat (ang. BT: tehén-isten termékenység istennő BATA3 SN: Anpu és Bata3 meséjében Anpu öccse..) Bicheres (gör. MICHEL BT: egyiptológus NT: Baud.65 m (G7320). Michel NT: Djeser et la IIIe dynastie (2002) BAUFRE (cse.) Biqueris (gör.) SN: Itt található a Geb-szentély. Závijet el-Arjánban található.

250 és 150 közötti időből és pontos utasításokat tartalmaz a papok és szolgáik számára az Ápisz-bika bebalzsamozását és mumifikálását illetően.) SN: Töredékes formában fennmaradt démotikus és hieratikus írást egyaránt tartalmazó szöveg. Az asszonyok lenge ruhái szabadon hagyták vállukat. Ezen kívül kereskedelmi kapocsként is működtek: Egyiptomba szállítottak egzotikus árukat. FL. BT: öltözet BEE’S WAX (ang. 19–) SN: Német egyiptológus.) Bebankh (ang. 10000 konzervált testet rejtenek magukban. Journal of the American Research Center in Egypt. 300). Göttinger Miszellen.) PROPOLISZ PROPOLISZ BEBI (ang. feb. JÜRGEN VON CIKKEI BT: Beckerath. mielőtt békésebbre fordult a völgybeliek és a nomádok kapcsolata. aki számtalan cikket írt olyan újságokba.. feb. dinasztiában. 1663–1570) hükszósz fáraó 77 . Az előés hátoldalán két különböző kézírással ellátott papirusz feltehetőleg a memphiszi Szerapeumból. Coral Springs.) BEDET (óei. dinasztiában. 300–i. Az Újbirodalom és a Harmadik Átmeneti Kor időszakára specializálódott. 1600–1588) BEBIANKH (i. BT: város BEAVATÁSI SZERTARTÁS UF: beavatás SN: A philaei nagytemplomban láthatjuk ilyen avatási szertartás ábrázolását. dinasztiában. BT: falu BAY (ang. amelyek kb.sz. Mentuhotep idején. 19–) NT: Chronologie des Pharaonischen Ägypten (1997) Handbuch der Ägyptischen Königsnamen (1999) BÉCSI CSÁSZÁRI MÚZEUM MÚZEUM (Aua) KUNSTHISTORISCHES BAYUK. szobra (LM) BAZALTVÁZA BT: váza BEAMTER (ném. BT: amerikai egyiptológus AD: Guardian@guardians. Ő örökítette meg az utókornak a karnaki nilométer szövegeket 1953-ban. Oszorkontól. 33065.e. USA (otthoni cím) Tel.) SN: Város az asszuáni kerületben. FL.) SN: 12 éven át uralkodott a 16. amelyen jól látszódik egy 4. BT: papirusz BÉDANES (fr.) SN: Renefsoneb anyja (talán) a 13. Jürgen von könyvei RT: Jubileum sztélé karnaki nilométer szöveg BECKERATH.e. 1600–1588) UF: Beb-Anch (ném.. (1. feb. Ennek közelében bukkant a CSA nevű egyiptomi régészeket magába tömörítő szervezet egy gigantikus méretű (6 km2) temetőre. Archiv für Orientforschung és a Studien Zur Altägyptischen Kultur. Fehér színű piros rajzokkal ékesített.e. és az uralkodó és a nomádok között partnerség kibontakozását figyelhetjük meg. színes szegélyű anyagból készültek.net Egyptology Photography and Web Design.) basaltes (lat. ANDREW (1961–) SN: New Yorkban született egyiptológus.e.) SN: Vezír a 11. III. 1600–1588) BEDUINOK UF: mentiu (óei) SN: Ázsiából származó nomád törzsek. II. BT: német egyiptológus NT: Beckerath.BAWITI SN: A Bahariyya oázis legnagyobb falva. Egyiptomban a rituális halálnak megrendítő külsősége volt. A tanítványt kellő előkészítés után kriptába zárták és mesterségesen úgy befolyásolták. BT: dinasztia. 200 sírt tártak fel.) BEBANKH (ang. ol. geometriai mintákkal díszített leplet viseltek.) Sewoserenra (ang. Ő fedezett fel és publikált egy kevésbé ismert sztélét II. ném. A nomádok összekötőként és munkásként is szolgáltak később a türkiz kitermelésének történelmében.) BT: kiömlési magmás kőzet NT: dolerit fekete bazalt RT: bazaltváza bazaltszarkofág bazaltszobor BAZALT KÖVEZŐKŐ BT: kövezőkő RT: bazalt kövezőkövön látható fűrésznyomok BAZALT KÖVEZŐKÖVÖN LÁTHATÓ FŰRÉSZNYOMOK SN: A Kheopsz1 piramis keleti oldalához közel fekszik egy 50 cm-es bazalt kő.e.) Beb-Ankh (ang. A Középbirodalomtól kezdve azonban az ellenségeskedések megszűntek. Lábbelijük pirosra festett finom bőrből készült. és hosszú. amelyeket később az erózió elpusztított. amelyet Jubileum sztéléként emlegetnek az akadémikusok.: 954-255-7139 BAZALT UF: Basalt (ang. BT: fűrésznyom BAZALT SZARKOFÁG BT: szarkofág NT: Ahmosze szarkofágja Mükerinosz szarkofágja Padienisi szarkofágja (KEM: JE 34648) BAZALT SZOBOR BT: szobor NT: Thutmózisz. 16. A közdelem a királyok és a beduinok között az Óbirodalom alatt szinte folyamatosan dúlt. 19–) NT: Angebliche Jubiläums-Stele Osorkons II. 1600–1588) BEBIANKH (i. Die (1996) BECKERATH. az i. 33065.e. (i. mint például a Vörös-tenger korállja vagy az afganisztáni lazurit. dinasztiabeli fűrész nyoma. USA (hivatali cím) 11250 NW 36th Street. hogy a nagy küszöb átlépését átélje.) BAY IRSU (ang.) BEAVATÁS HIVATALNOK SZAKÁLL BEAVATÁSI SZERTARTÁS BÉCSI CSÁSZÁRI MÚZEUM PAPIRUSZ-GYŰJTEMÉNYE KUNSTHISTORISCHES MÚZEUM PAPIRUSZ-GYŰJTEMÉNYE BÉCS PAPIRUSZ (27. JÜRGEN VON KÖNYVEI BT: Beckerath. Coral Springs. Az Ápisz-bika temetési rituáléját szinte percnyi pontossággal adta vissza. Valamennyi a görögrómai korból származik (i. 14) BT: Renefsoneb hozzátartozói BECKERATH. a ptolemaiosz korból származik.) BEBIANKH (i.) BEB-ANKH (ang. 1250 NW 36th Street. Jürgen von (1920.) (1. Jürgen von (1920.) BEDU HORNYOLÓ VÉSŐ BÚZAFÉLE ÁGYKERET BED-FRAME (ang.) BAJ BAJ BEBU (ang. BT: szertartás NT: eleuziszi beavatás RT: Thot Könyve BEB-ANCH (ném. BT: idegen nép NT: sászuk sémik RT: beduinok öltözete BEDUINOK ÖLTÖZETE SN: A férfiak levágott szakállukból készült nyakláncot. 9) BEESWAX (ang. Jürgen von cikkei Beckerath. JÜRGEN VON (1920. ahol kb. BT: vezír BEBIANKH (i.) BEARD (ang. mint az Orientalia.e.

ol. Marie-Cécile Capart.. BARBARA BT: egyiptológus AD: bbegel@compuserve. csak apró szerkezeti különbségben térnek el. A 18.(ang.uni-wuerzburg. LANNY D. gör. fia II. VIII. piramisa Szanaht piramisa Szehemhet piramisa BEGELSBACHER. BT: Begeni (ang. Felesége: Tinetmennefer. A következő 12 évéből évi 9 hónapot a luxori Chicago Házban töltött. ol. AL. 1700–) BEKET HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje Neheri.) SN: Királyi írnok. HORST BT: egyiptológus AD: aegy002@mail. Az Egyetem Theban Tomb Project-jének a vezetője is volt ezidő alatt Luxorban. BT: gránitobeliszk BEFEJEZETLEN PIRAMIS BT: piramis NT: Amenemhet.) BEHEDTI (ang. Maanakhtef testvére II. Fia II.de BEIRUT STELA (ang. hogy a békafejű istennő. sztéléi BÉKA UF: Anura (lat. Neheri BELÉNDFŰ KORIANDER BÉLFÉREG ELLENI GYÓGYSZER SN: Gránátalmafa gyökerét 5 ro sörrel szét kell dörzsölni. de az egyik oldalán egy nagy repedés keletkezett.de BEHNESA. Heket hatalmát átvigyék vele a halottra. Tel.) BT: kétéltű RT: béka-amulett béka-isten békaméreg békaszobor BÉKA-AMULETT UF: amulet of the frog (ang. BT: Beket NT: Hnumhotep. BT: méreg BÉKASZOBOR BT: állatszobor NT: békajáték BÉKE FÖLDJE ÁLDOZATOK FÖLDJE BAKENAMON BAKENHONSZU BEKENAMUN (ang. Ezt az amulettet a holttestre helyezték és azt a célt szolgálta. 2.) Tinetmennefer (ang.) BEHTEN OXYRINCHUS (ang. BT: gyógyszer BELGA EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Bruwier. 1977-ben a Chicagoi Egyetemen kezdett tanítani és az Orientális Intézet Epigráfiai Tanulmányának vezetőjévé vált. Rá 630 évre Asarhaddon asszír király mellé vésette a sziklába a sajátját. A szövege szinte olvashatatlan.) BEKET BEKENKHONS (ang. akinek felirataiban maradt fenn a neve.net BEINLICH. Hnumhotep. 41 m-nél is hosszabb és még most is egy hatalmas gránittömbben fekszik. BT: Ramszesz.) BAKENHONSZU BAKENPTAH (ang.) BEHDET EDFU HÓRUSZ BEHDETI EDFU FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ.. Neheri hozzátartozói RT: Beket hozzátartozói BAKETAMON HÓRUSZ BEHDETI BEKETAMEN (ang.) 78 .) SN: Egy nomarkhosz lánya. II.) BEKENHONSZU BEKENPTAH (ang. Megpróbáltak kisebb obeliszket faragni belőle. piramisa Baufré piramisa Dzsedefré piramisa Noferefré piramisa Noferirkaré.e. és az Egyetemi Múzeumban dolgozott 12 éven át. Ezt egy ruhán átszűrten kell meginni. Old Saybrook CT 06475. hozzátartozói.BEFEJEZETLEN OBELISZK SN: Az egyik asszuáni bányában található. Hnumhotep. BT: királyi írnok Maanakhtef hozzátartozói NT: Begeni hozzátartozói BEGENI HOZZÁTARTOZÓI SN: Testvére: Maanakhtef.) Heket (ang.) BT: farmídiumos NT: orsógilisztaféle BELL.) Heh (ang. ar./Fax: 860-388-2037 jillbaker1@prodigy..) BEHEDET2 (óei.) NT: Maanakhtef (ang.) BÉKAJÁTÉK SN: Kőből készült béka figura. Az irányítása alatt működő expedíciók hatásköre az epigráfiák tanulmányozásán és rögzítésén kívül kiterjedt feltárási és konzerválási munkálatokra is. SN: Egyiptológiai Ph. Egy éjszakát 15 ro vízzel elkeverve kell állni hagyni. Amenhotep idején.com BEGENI (ang.. Egyetlen ma álló obeliszk sincs olyan magas. BT: amerikai egyiptológus NT: Bell.) BEHEDET1 (óei. HEIKE BT: egyiptológus AD: hbehmle@gwdg. I. Visszavonulása után a Brown és a Columbia Egyetemeken tanított.D-jét a Pennsylvániai Egyetemen szerezte. amelynek szája egy kötél segítségével mozgatható. de újabb törés miatt abbahagyták a munkát. Lanny könyvei RT: Dra Abu el-Naga AD: 26 Ragged Rock Road. BT: Hnumhotep. II. mint amilyen ez lett volna. BT: amulett BÉKA-ISTEN BT: állatalakú isten NT: Hauhet (ang. II.) BEHMLER.) SN: Bejrútban vésette egy sziklába ezt a sztélét II. BEHDITE (ang. fizikailag annyira szétmállott. BT: békaszobor kötéllel mozgatható játék BÉKAMÉREG SN: A békák füle mellett lévő púpszerű kiemelkedésben található a mérgük. dinasztia korában kezdték megmunkálni. Ez a gyűszűvirág mérgéhez hasonlít.) SN: A nyüzsgő élet és a feltámadás szimbóluma.) HETTITA BIRODALOM (i. Jacques BÉLGILISZTA UF: Ascaridida (lat..) BEJRÚT SZTÉLÉ BEJÁRAT BT: építészeti elem NT: Királyok Völgyének bejárata királysírok bejárata piramisok bejárata Ramesszeum könyvtár bejárata RT: bejárati ajtó BEJÁRATI AJTÓ BT: ajtó NT: kahuni lakóházak bejárati ajtaja RT: bejárat BEJRÚT SZTÉLÉ UF: Beirut stela (ang. Jean (1877–1947) Kinnaer. Ramszesz első hódító hadjárata emlékére. spa. Sírokban és múmiákon gyakorta találtak ilyet.

Lanny NT: American Discovery of Ancient Egypt (1997) Temples of Ancient Egypt (1996) BELOVA. spa. GIOVANNI BATTISTA KÖNYVEI BT: Belzoni. amelyek többsége a 11. ném. melyeket ő tárt fel. spa.) UF: Patagonian Samson (ang. melynek teljesítménye négyszer meghaladta a hagyományosét és felkínálta a szabadalmat Mohamed Ali szultánnak. A Királyok Völgyéről készült 1818-as térképe a Keleti és Nyugati Völgy vázlatos topográfiáját is tartalmazza. de az első felmérést Percy Newerry végezte el a nekropoliszról 1890–1894 között az Egyiptom Kutatási Alap oldalán. spa. Felfedezőjéről. Angelica BELZONI. 16 éves korában belépett egy szerzetes rendbe Rómában. a National Galleryben található. BT: kamra BELZONI-SÍR SZÉTHI.. mint az Abu Szimbeli templom feltárása vagy a Kephrén piramis felnyitása. Ramszesz.15-1823. BT: csúcselem kő BENDJET (ang..nov. hogy elkerülje a börtönbüntetést. I. hogy Egyiptomba utazzon. sírja Baket.) Estable ‘Antar (ang. I. dinasztiabeli sírok a 16. amely szinte a világ valamennyi nagyobb egyiptomi gyűjteményével kapcsolatban állt. dec. Kar1 lánytestvére a 6. I.) Beni Hasan (ang. Ez egy piramis alakú szent kőtömb. Az olasz Belzoni 1815–1819-ig olyan kivételes vállalkozásokat vezetett Egyiptomban. dinasztiában. azokat szétválasztották. 15–1823.) SN: A Nílus keleti partján sziklába vájt sírok. ahol politikai botrányba keveredett és 1803-ban Angliába menekült. spa. BT: munkafelügyelő RT: Benia sírja BENIA PAHEQAMEN (ang. BT: Egyiptom-utazó felfedező régész NT: Belzoni.BELL. GEORGES AARON (1857–1926) SN: Tutankhamon sírját közvetlenül meglátogatta. harmadikba a zsigereket. Giovanni Battista Belzoniról kapta ez az üres sírkamra a nevét. felső-egyiptomi nomosz nomarkhoszainak készültek. Szerkesztett ugyanis egy vízkereket. dec. Kairótól durván 245 km-re. amelyeket ő azután több hetes otthoni munkával ókori egyiptomi múmiává preparált. sírja BELZONI. A 11–12. nov. Ott vándorcirkuszba szegődött 12 évig. Henry (1780–1827) Széthi. Többek között neki köszönhetjük Aj (1816).. dinasztiához tartozik. 3. III.. ném. 2-án szüntette be működését. BT: orosz egyiptológus AD: belova@moscow.) SN: Munkafelügyelő a 18. BT: múmiahamisítók BENBEN SN: A legelső föld.) NT: Narrative of the Operations and Recent Discoveries within the Pyramids. a negyedikbe pedig a tüdőt helyezték. hol. jún.) UF: Benia Paheqamen (ang. El-Minyatól 23 km-re délre. hol. ar. valamint azon sírok egyszerű méretarány nélküli rajzát.15–1823. A beni hasszáni kis dombok lejtőin John Garstang 1902 és 1904 között 880 további kis sírt fedezett fel. ar. A Belzoniról készült festmény Londonban. A bűnszövetkezet 1952. sírja Baket.) Hebenu (óei.) Szpeosz Artemidosz (gör. Miután ajánlatát visszautasították régész lett. I..) Pahekmen (ang. dec. GIOVANNI BATTISTA HOZZÁTARTOZÓI BT: Belzoni. Széthi (1817) sírjának felfedezését.) Beni Hassan (ang. a másikba a májat. BT: egyiptológus BENIA (ang. hol.. sírja 79 .ru BELSŐ KOPORSÓ BT: koporsó NT: Panebmontu belső koporsója Sepenmehit belső koporsója (BM: EA 22814B) BELSŐSÉG BT: állati élelem NT: vese BELSŐ SZERVEK MUMIFIKÁCIÓJA SN: Ha a belső szerveket mumifikálták. 3án halt meg vérhasban és lázban Gatonál Beninben (DélAfrika). ném.) BENIA SÍRJA UF: TT343PM BT: magánsír seikh abd el-gurnai sír RT: Benia (ang. Temples. 1823.. amely kiemelkedett az ősvízből. BT: beni hasszáni nekropolisz sziklasír NT: Amenemhet. ALI SHUKRI SN: Ő volt a feje annak a múmiahamisítóbandának. ahol Mohamed Ali pasa egy hivatalnokával ismerkedett meg. GIOVANNI BATTISTA (1778. II..portal. ahol Patagoniai Sámsonnak nevezték. Giovanni Battista (1778. Az obeliszkek tetejére is helyeztek ilyet..) BENI HASSZÁN (ar. sírja Baket. amiről a sírkamra egyik falán található felirat tanusít. LANNY KÖNYVEI BT: Bell.) NT: Valabreque. pálmaolajjal megmosták. Egyikbe a szívet. mint feltaláló. 16. Giovanni Battista (1778. 1815-ben feleségével Sarah-val és ír szolgájukkal. 3. Padua-ban egy borbély fiaként. dinasztiából is.. James Curtinnal Máltába utazott. spa. település BENI HASSZÁNI NEKROPOLISZ BT: nekropolisz NT: beni hasszáni sír BENI HASSZÁNI SÍR UF: BH (röv.) UF: Bani Hasan (ang.) SN: 1778-ban született Olaszországban.) SN: Idu1 lánya.) BENI HASAN (ang.) BENIA (ang. a aki meggyőzte arról. I.. A nekropoliszról sok felfedező írt a régi időben. dec. dinasztiában.) a feltárás után BENI HASSZÁN (ar. mialatt a Niger folyó forrását próbálta felkutatni. BT: mumifikáció RT: kanópusz BELZONI. ar. de található néhány kisebb sír a 6.. A 39 sírból mindössze 4 látogatható a turisták számára a BH18-as számú dekorálatlan sírral együtt. Giovanni Battista könyvei RT: Belzoni-kamra Salt.) SN: A Nílus keleti partján fekvő régészeti terület.) Panubit Per Huer (óei. illatos fűvel beszórták. Ezt azonban már előtte Muhammed Ahmed kőfaragó mester valamikor megtette. BT: szent hely BENBENET BENBEN-KŐ BENBEN-KŐ UF: benbenet ben-kő SN: Héliopoliszban fétisként tisztelték. 3. SÍRJA BENAM. BT: felső-egyiptomi nomosz. II.) BENI HASSZÁNI SÍR BENI HASSZÁN BENI HASAN TOMBS (ang. BT: Idu1 hozzátartozói Kar1 hozzátartozói BÉNÉDITE. A város sírásói megszabott díj ellenében szállították neki a hullákat. majd négy kanópuszedénybe zárták őket.nov.) Beni Hasan tomb (ang. GALINA A.. 12. Giovanni Battista hozzátartozói Belzoni.) BENI HASSAN (ang. Tombs and Excavations in Egypt and Nubia (1820) BELZONI-KAMRA SN: A Kephrén piramisban található 130 m-rel a csúcs alatt.

művelt életéről tanúskodnak. Ptolemaiosz Alexander majd XI. Arsinoé uralma ellen. évében sógornője. mégis gyakran aranysólyomnak ábrázolták. BT: Bereniké. mint 10000 lakos lakta a ptolemaioszi időkben BT: kikötő RT: Bereniké temploma BERENIKÉ. I. Bentres megbetegedett. mert vőlegényét. Anyja: IV. II.) BENT PYRAMID (ang. 109–107 és i. Másik változat szerint megjött nyugatról és Ré1 templomára leszállt.) Magot (len.) Berberaap (hol. BT: hettiták Noferuré hozzátartozói RT: Bentres-sztélé BENTRES-SZTÉLÉ SN: I. BT: makákó BERBERRÄFFIN (ném. IV.) Berberräffin (ném. UF: Bereniké. (–i. ezek a népnek eleven. Valóságos festett történetek. 37) Deditbaket sírja (1. Démétriost. XI. hogy el kell engednie. Behten ország (talán Baktria) fejedelmének a leánya.) Macaca sylvanus (lat. III.) SN: A tuna el-gebeli nekropoliszban találtak egy berbermakákó múmiát. BT: királyi feleség Ménész hozzátartozói BERENICE TROGLODYTICA BERENIKÉ1 BERENIKÉ UF: Berenice Troglodytica Ras Banas (ar. 312) (i. Ptolemaiosz Alexanderhez.e.) DAHSURI TÖRT PIRAMIS BENI HASSZÁNI SÍR BERBERAAP (hol.e. sírja Hnumhotep sziklasírja Kheti1 sírja Remusenti sírja Szobekhotepi sírja BENI HASSZÁNI SÍROK FELIRATAI SN: A 39 sírból mindössze 12 volt dekorálva. Ptolemaiosz. Ceylonról és Távol-Keletről Berenikébe rakományaikat. 17) BT: díszítő technika BERAKOTT DÍSZÍTÉS BERAKÁS 80 .) Magot bezocasý (cse. Alexander hozzátartozói Ptolemaiosz. aki segíti a napot mindennapos újjászületésében. Az isten megnyilvánulásaként tisztelték.beni hasszáni sírok feliratai BH18 BH569 (1. BT: beni hasszáni sír sírfelirat BENI HASSZÁNI SZIKLASÍR BEN-KŐ BENNU BENBEN-KŐ BENU (óei. 116–107 és i.e. IX. 38) Hnumhotep. a jelenen s a jövőben létező dolgok őrzőjeként élt a köztudatban. IV Ptolemaios kegyencének. ám az a démontól megszállt betegen nem tudott segíteni. A (1963) BENU (óei. nádfonatok és cseréptárgyak képezték a szobák főbb berendezési tárgyait.) phoinix (gör. IX. majd a Níluson felfelé ÉszakEgyiptomba vitték azokat. Egy betegségéből való meggyógyulásának történetét meséli el a Bentres-sztélé. sírja Hnumhotep. aki mivel túl öregnek találta hitvesét és egyedül akart kormányozni.e. ahonnan aztán szárazföldön Koptoszba. Viszonylag gyorsan egy jelentős várossá alakult és az is maradt a Római Birodalom teljes ideje alatt.) SN: Ménész felesége az 1.) Barbary macaque (ang. Eurgetész hozzátartozói Ptolemaiosz Piladelphosz. hogy az aranysólyomként repül vissza a hazájába. BT: Arszinoé. megölette. A kikötő Ptolemaiosz Philadelphosz kezdeményezésére épült.e.) macaque de Barbarie (fr. amelyek egyúttal az agyondolgoztatott nép roppant nyomoráról is beszélnek. megérti. Szótér hozzátartozói NT: Bereniké. Ramszesz uralkodásának 15.e. Erre a thébai Honszu isten csodatévő szobrát viszik hozzá. NT: Kleopátra. hogy önmaga által teremtette az ősi óceánt. Indiából.) BENTRES SN: A bahtáni hettita fejedelem lánya.e. akit Atummal hoztak kapcsolatba. a római diktátor nyomására feleségül ment unokaöccséhez. Férjei: X. Az a hír járta róla. A fáraó először egy orvost küldött hozzá. Sosibiosnak felbujtogatására meggyilkolták 220-ban. BT: tárgy NT: bútor BERENIB (ang. 88–81)(1. Ennek szövege szerint II. Az a monda járt róla. Ptolemaiosz Euergetészhez ment feleségül. egy 600 m hosszú és 270 m széles téglalap alakban. Szótér (i. Démétrios Poliorketés fiát elcsábította. hogy 500 évenként magát elégetve saját hamvaiból újra életre támad. Behten fejedelme magánál akarja tartani az istent.) SN: A Vörös-tenger forgalmas kikötője. hozzátartozói BERENIKÉ. Utcái egyenes szögben keresztezték egymást. A legkülönbözőbb hajók szállították a Perzsa-öbölből. századból származó egyiptomi elbeszélés. Ptolemaiosz Szótér. XI. ezért az agyagtéglák. Noferuré huga. Némelyek szerint atyjának mirhába takart testét is magával hozta.) Bertuccia (ol. Században veszélybe került. BT: Ptolemaiosz.) BERBERMAKÁKÓ BERBERMAKÁKÓ UF: Barbary ape (ang.) BERBERMAKÁKÓ BERENDEZÉSI TÁRGY SN: Az otthonokat meglehetősen egyszerűen bútorozták: a faanyag drága volt. Ré1 isten templomának szent madara. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: IX.(100) Maximum 75 cm-esre nőnek és 13 kg. A benu. 3.) UF: bennu Bonu főnix Phoenix (gör. hozzátartozói Ptolemaiosz. IV. A Benu a valóságban a bíbic egy faja volt. ez kiűzi a démont.) BINTENDUATNETJER (ang. mint Ozirisz megtestesülését. mielőtt az V. BT: állatalakú isten szent állat BEPÓLYÁZÁS BÉR FIZETÉS PÓLYÁZÁS BERAKÁS UF: berakott díszítés marquetry (ang. Ptolemaiosz Alexander.) (1. IV.) Magoto (esp. I. Úgy tekintették. amely most a Louvre-ban található. Kleopátra.) macaco-de-Gibraltar (por. 80-ban Sulla. Egyes becslések szerint több. BT: sztélé RT: Bentres paraszt panaszai. dinasztiában. III.e. i.) SN: Főnix madár formájú napisten. 19) BENTENDUANETJER (ném. 250-ben összeesküdött anyja. A Halottak Könyve gyakran hivatkozik rá Hajnalcsillagként (Vénusz) vagy Ozirisz egyik megjelenési formájaként. II. Szép hajáról az északi égen egy csillagzatot neveztek el (Bereniké fürtjei). Ptolemaiosz Szótér lánya. IV. Fiának.e. IV. de amikor álmában azt látja. i.) Mono de Berbería (spa. III. 220) SN: Magos lánya. Ennek meggyilkoltatása után 246-ban. Kleopátra Kleopátra Bereniké SN: IX. aki i. A sztélé magyar fordítása A paraszt panaszai című antológiában jelent meg 1963-ban. 116–110. fején két hosszú lobogó tollal. hozzátartozói RT: Bereniké fürtjei BERENIKÉ. súlyúak. 88–80) (1.

Konón csillagász adta e nevet. KLEOPÁTRA BERENIKÉ. 19. amelyből csak Dzsehutihotep1é. 1970ben az Egyptian Antiquities Organization vállalt feltárásokat a falu közepén. Bey Kamal. a többit a szomszédos kőbányákban folytatott kitermelés romba döntötte. A Berlini Múzeum alapját a Lepsius vezette egyiptomi expedícióból származó gyűjtemény képezte. Ezeken kívül még találhatóak itt sírok az Óbirodalom. BT: múzeum RT: életbe belefáradt ember párbeszéde a lelkével. X.(ar. elBersha. Negyedrendű csillagoknál kisebb. majd a Leideni Egyetem folytatta a munkálatokat a területen 1990-től a Bosztoni Szépművészeti Múzeummal közösen. dinasztiabeli hieratikus papirusz.e. (1.) UF: Berse. az Első Átmeneti Kor.) SN: A második leghosszabb (20×520 cm) orvosi papirusz. amely a 19. századi görög nyelvű papirusz.e.–1937) Ferlini. Sajnos mindezen feltáró munkálatok közül egyet sem publikáltak. Először a ptolemaioszi időktől a Vöröstenger melletti Sikait-Subara körül bányászták. az eleje hiányzik. dinasztia korából származik. amelyek többnyire díszítetlenek. A királynő virágcsokrot tart férje orrához. Das (ném. BT: templom BERIL BERILL BERILL UF: beril berillus (lat.) SN: III. ami a kétoldali kápolnákkal ellátott főhajóba vezet. Az Amherst 11 papirusszal és a Philinna papirusszal egy egységet alkot. hogyan képzelték el ebben az időben a segítő szellem elnyerését. 8. Itt található a Westcar-papirusz és a „Kerti séta” sztélé. Dietrich Wildung. hogy megszagoltassa az illatát. melyet 1907-ben dolgozott fel Wilamowitz. BT: dinasztia. Ez az Amarna-művészet egy szép darabja. Berenikének hajfürtjeiről elnevezett csillagkép az északi égen.e. A terület számos lelettel szolgál különböző korokból. 1873-ban állították helyre ezt a templomot. a tartomány kormányzójáé tekinthető meg. dinasztiából származik. szabad szemmel látható csillagból áll. papiruszai BERLIN 13602 PAPIRUSZ BT: démotikus papirusz BERSA. 107–88) (1. BT: falu RT: bersai nekropolisz bersai sír BERSAI NEKROPOLISZ SN: A hegy lábánál nyíló völgyben található Nyúl-tartomány főleg a 11–12. 1988 és 1992 között H. Ebből megismerhetjük a legrégebbre datált terhességi tesztet és hogy hogyan állapították meg a még meg nem született gyermek nemét. 19. I.okt. BERILLUS (lat. Tiberiust.) UF: Berlin Ägyptisches Museum (ném. majd a századfordulón G. BT: dinasztia. IV. 220) BERENIKÉ. Giuseppe (1800–1870) Roeder. BERENIKÉ TEMPLOMA SN: Bereniké városának közepén emelkedik egy Zeusznak felszentelt szentély. 1891-ben Newberry indított először expedíciót ide. Baloldalt egy lépcső vezetett fel a tetőre. BT: dinasztia. Az előrész baloldali falán egy római császárt látni. 1915-ben máciustól májusig Reisner követte őket. BT: nekropolisz BERSAI SÍR SN: El-Bersaban főként sziklasírok találhatóak. papiruszai hieratikus papirusz BERLIN 10003A PAPIRUSZ BT: papirusz BERLIN 10236d PAPIRUSZ SN: Ez említi egy északi uaretnek olyan birtokát.) Beryll (ném.) EGYIPTOMI MÚZEUM (No. mint az alapfalak és néhány oldalfal. amint áldozatot nyújt Min istennek és Ízisznek. amiből nem maradt fenn más. 33ff) BT: görög papiruszok RT: Amherst 11 papirusz Philinna papirusz BERLIN 8869 PAPIRUSZ SN: 8. 312) Ptolemaiosz.) Deir al-Barsha (ang. amelyben leírták. akinek ötletéből a lengyel Poznańi Archeológiai Múzeumban is nyílt egy folytonos egyiptomi kiállítás 1998-tól. Igazgatója volt továbbá Prof. BT: drágakő ortoszilikát RT: akvamarin BERILL BERLINI Berlini Múzeum számára. el. A bejárat az előcsarnokra nyílt. BT: görög papirusz BERLIN 7504 PAPIRUSZ (1. Összesen 10 feltárt sír van. dinasztiabeli hercegeinek temetkezőhelye. 24 hasábos. E sírok koporsóinak alján lehet egyedül megtalálni a Két Út Könyvét és a Boldogság Vidékének szövegét. EL.) BERLIN 3038 PAPIRUSZ BERLIN 3024 PAPIRUSZ SN: Egy férfinak a bával folytatott beszélgetését rögzíti. Az Erman. I.sz. őket a Leuveni Katolikus Egyetem váltotta fel. A múzeum vásárolt Giuseppe Ferlini Meroéi ásatásaiból szármaó leleteket is.) SN: Ennek az intézménynek volt az igazgatója Adolf Erman professzor és itt dolgozott tanítványa. Daressy és A. Újbirodalom. és számos kopt maradvány.) SN: Átlátszóan zöld. Wreszinski fordította le német nyelvre 1909-ben. főként az epigráfiákra koncentrálva.(ang. BT: csillagkép RT: Bereniké. papiruszai orvosi papirusz RT: terhességi teszt BERLIN 5025 PAPIRUSZ SN: I. mely már-már feledésbe ment és Tycho Brahe elevenítette fel. Alexander (i. Giuseppe Passalacqua szerezte be Szakkarában és a porosz Friedrich Wilhelm IV-nek adta el 1827-ben a 81 .Ptolemaiosz. Willems. aki a smaragdbányákat védelmezi. 35) SN: Késő-görög papirusz. Miután ők tovább nem kívántak ásatni a területen. Néhány Dzsehutinakht nomarkhosz által fennmaradt felirat alapján lehet csak datálni az itt eltemetett nomarkhoszok sírjait. amely Szehemszenuszert (II. Mérete: 10×4 cm. XI. 4–5. Gunther (1881–1966) BERLINI „KERTI SÉTA” SZTÉLÉ UF: Kerti séta sztélé SN: Egy fiatal pár látható rajta: talán Tutankhamon és Anheszenamon. Ptolemaiosz Euergetész egyiptomi király nejének.) Deir el-Bersha (ang. Alexander (i. amelyek Középbirodalmiak.31. Vegyjele: Be3Al2Si6O18. Gunther Roeder is. 70. BT: papirusz RT: északi uaret BERLIN 10456 PAPIRUSZ 10456 RUBENSOHN PAPIRUSZ (BEM: BERLIN 12412 PAPIRUSZ SN: A 19. Egy másik oldalfalon a „zöld bánya” istennőjének ajánlják fel az áldozati adományt. (–i. Az első 21 hasáb és az utolsó 3 más írnok kézírása.) BERLINI EGYIPTOMI MÚZEUM (No. BT: sztélé RT: Amarna-művészet BERLIN MEDICAL PAPYRUS (ang. GörögRómai Kor korszakaiból is.) BERLIN ÄGYPTISCHES MUSEUM (ném. BT: papirusz BERLIN 3038 PAPIRUSZ UF: Berlin Medical Papyrus (ang.) SN: Közép-Egyiptomban található. Jean Pierre Adolf (1854. 80) BERENIKÉ FÜRTJEI UF: Coma Berenices Haar der Berenike. Az előcsarnokkal szemben egy előszoba helyezkedik el. Szeszósztrisz piramisvárosa) területén belül helyezkedett el.

és mellhártyagyulladás. aki így a beteg távollétében is tudta azt gyógyítani.) SN: Ha valakinek valamilyen betegsége volt. bokros farokkal ábrázolták. A betegségek megelőzésére amuletteket viseltek és kis gyógyító. dinasztiából. 18) BÉSZ BESTIALITÁS UF: Bes1 (ang. felkeresett egy „tudósnőnek” nevezett asszonyt.org BERMAN. Ilyenre csak egy álomfejtő könyvben találni hivatkozást. fogszuvasodás. mandula–gyulladás és struma.) SN: Neferweben1 vezír felesége. BT: istennő RT: Bész BÉSZ JÓSDÁJA SN: Abüdoszban működött ez a jósda.metro. ékszer is. ruha..) BESZENMUT BÉSZ BES2 (ang. aki a többi istent mulattatta. a hypo feltalálója. BT: törpeisten védőisten RT: Beszet BESZÁMOLÓ SN: A kádesi csatáról szól. Később Horus-szal azonosították. BT: napóleoni expedíció tagjai RT: Nátron-tó BEÖNTÉS BT: gyógymód NT: vérvizelés elleni beöntés BERGMAN. Több példány is ismeretes belőle. dinasztiában. A Nátron-tó vizének elemzésekor a só és a mészkő közti addig ismeretlen kémiai reakciókat figyelte meg. ízületi gyulladások.) BESENMUT (ang. Részt vett a napóleoni hadjáratban. BT: napóleoni expedíció tagjai RT: Nátron-tó BERTUCCIA (ol. DAG BT: egyiptológus AD: 76761.878) BESZENMUT UF: Besenmut (ang. tuberkolózis. 8) Paleopatológiai (őslény kórbonctani) kutatások során 36. reumatikus betegségek. (1. Többi tudós társával együtt megírták a Description de l’Egypt című 9+11 kötetes könyvet. Rehmiré vezír anyja a 18. ném. Bes valószínűleg idegen isten volt eredetileg.) MERAK BERTHOLLET. spa.com BERGMAN. spa. a gyerekek védelmezőjeként tisztelték.. ném. Groteszk. köszvény. EL. RT: Beszenmut sírja BESZENMUT SÍRJA UF: TT160PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Beszenmut BESZET SN: Egyiptomi istennő. LAWRENCE MICHAEL BT: egyiptológus AD: berman@cma-oh.) (1. malária. tetanusz. a zene és a társas örömök istenének tekintették. elbeszélés RT. spa. oltalmazó szobrokat tartottak otthonukban. A felelős istenség beazonosítása után adományt kellett neki vinni. vashiányos vérszegénység. BT. (1. ELBERSHA. érelmeszesedés. vérhas és székrekedés. eredetileg Egyiptom királyi házait védte.) alkaptonúria állkapocsbetegség angolkór asztma ázsiai betegség bakteriális betegség bőrbetegség csontbetegség diftéria érelmeszesedés fej betegségei Fröhlich szindróma fogbetegség genetikai betegség gyermekbénulás gyomorbetegség 82 .) 1 BERBERMAKÁKÓ BERILL BASA (ang. L. III. 25) BT: orvostudomány NT: adit (óei. A Nátron-tó vizének elemzésekor a só és a mészkő közti addig ismeretlen kémiai reakciókat figyelt meg. angolkór.) SN: Törpeisten.e. ELBERSA. A tudósok arra a következtetésre jutottak.) (1. A Bészt ábrázoló amuletteket nagy becsben tartották.000 múmiát vizsgáltak meg a legfejlettebb technikai eszközök segítségével. (1. mint a mai ember. vagy akár ökör. ijesztő külseje van. Osztrakonok szövegei számolnak be ezekről az eljárásokról. vagy egy templomot és megkérdezte. Bész női alakja.(ang. még a dinasztiák előtti időkben. Többi tudóstársával együtt megírták a Description de l’Egypt című 9+11 kötetes könyvet. de jótékony istenség volt. (1748–1822) SN: Francia kémikus. BETEGSÉG UF: disease (ang. 18) BT: szexuális elhajlás BESTIALITY (ang. ELBERSA. 1274) BESZÁMOLÓ ELBESZÉLÉS BÉSZ-AMULETT (MM: HB 26. Később a művészetek. hogy az egyiptomiak ugyanazokban a betegségekben szenvedtek. hogy lecsillapodjék. előrelógó nyelvvel.) SN: A király bizalmasa a 26. s egyben védelmezte a bűnös szellemek ellen az otthonokat és a gyermekeket. C.7. amelyben olyan álomról számol be. Amulettje a nevetést. Az adomány az beteg anyagi helyzetétől függően lehetett kenyér. csontritkulás. ahol férfiak és nők bizonyos állatokkal vannak. A beteg sokszor a beteg testrészéről egy modellt hagyott a templomi orvosnál.) MIRZAM (ar.) BETA URSAE MAJORIS (lat. DIANE BT: egyiptológus AD: bklnmus3@metgate.és vesekő. a hypo feltalálója. Az alábbi betegségek nyomait sikerült azonosítaniuk a múmiákon: szívbetegség.) BERYLL (ném.) BESTIALITÁS UF: bestiality (ang. tüdő. ahol a kérdéseket általában cédulákon nyújtották be az istenségnek. kádesi csata (i.BT: sír NT: Dzsehutihotep1 sírja Gua sírja BERSE. BT: jósda BET (ang. Részt vett a napóleoni hadjáratban. gyermekbénulás. vaskos karokkal.878) SN: A Harmadik Átmeneti Korból származó fajanszból készült Bész-amulett.. Thutmózisz idején.org BERTHOLLET SN: Francia kémikus. görbe lábakkal. Tiszteletét azonban hamar átvették az egyiptomiak. ném.. májelégtelenség.7.. a jószerencsét és a boldogságot biztosította. A szépség és vidámság patrónusaként. epe. Ez rossz előjelet jelentett a könyv szerint. valószínűleg az egyiptomi hadsereg naplója alapján készült.. hajlott háttal. BT: amulett NT: Bész-amulett (MM: HB 26. Feltűnik még az ágyak háttámláján és a hüpokephalokon.) BES (ang.) BT: Bész-amulett BÉSZ-AMULETT SN: Népszerű amulett volt Bész törpe isten képmása. rákos daganatok. hogy mely megbántott istenség felelős a bajaiért. BT: Neferweben1 hozzátartozói Rehmiré hozzátartozói BETA CANIS MAJOR (lat. amelyet a Metropolitan Múzeum Edward S. Nagy szakállas fejjel.322@compuserve. himlő. az ének. de a gyermekszülés és a háború istenének is tartották. Harkness hagyatékából szerzett be 1926-ban. 18) SN: Állatokkal való fajtalankodás. Kapcsolatba hozható a szerencsével is.

RICHARD HOZZÁTARTOZÓI BT: Bethell.) BATIRYTES (ang. I. III. Howard munkatársai NT: Bethell. Keringési elégedetlenségben (más források szerint szívinfarktusban) halt meg. BT: urugváji egyiptológus NT: Bianchi.) METEORVAS BIA EN PET (óei. az Urugváji Egyiptológiai Intézet munkatársa volt.) BETRO. La (1994) Sobre la significación múltiple de los ushabti (1996) Una estatua de Osorkón I en el Museo del Louvre (1990) BIANCHI. II. 38) BÍBORKŐ UF: porfír porfirit porphyry (ang. 1998) BIANCHI. SÍRJA AMENEMHET. Kleopátra elrendelésére. BT: beni hasszáni sír REMUSENTI SÍRJA BAKET. 6–2003. Szeszósztrisz). 12) BH569 (1. ALBERTO CIKKEI BT: Bianchi. BT: beni hasszáni sír RT: széklábak (AM: E 4162)(1. azon belül Montevideoban született egyiptológus. szep. BT: egyiptológus AD: drbob04@ibm.) BIANCHI. La (1997) Los animales en el mito y la religión egipcia (1991) Los avatares del difunto luego de enfrentarse al Tribunal Divino (1995) Los cánidos en el mito y la religión egipcia (1984) Los équidos en el antiguo Egipto (1985) On the presence of the wild dog in ancient Egyptian iconography (1998) pluralidad mitológica del dios Horus. megmunkálás után kivételes fénnyel csillog. ALBERTO KÖNYVEI BT: Bianchi. A világon elsőként Egyiptomban hoztak létre bíborkő bányát VII. SÍRJA BAKET.) BH2 BH3 BH14 BH15 BH17 BH18 (1. III.) NT: Contribución al estudio de las divinidades llamadas Mert(i) y Merut(i) (1991) Estudios complementarios sobre la momia egipcia en el Museo Nacional de Historia Natural (1993) Glosario de términos egiptológicos (1999) Libro de los Muertos. melynek egyik lelete volt egy szék aljának a váza. 83 . Grafton Elliot (1871–1937) BETHELL.) BI (óei.) NT: Algunas consideraciones sobre la doctrina herética del rey Akhenatón (1992) Algunas consideraciones sobre la muerte y la resurrección de Osiris (1986) Algunos aspectos de los componentes mítico-religiosos del dios Thot en relación con el ibis (1991) Consideraciones sobre la significación del tocado floral en el antiguo Egipto (1989) fertilidad. SÍRJA BAKET. SÍRJA HNUMHOTEP.net BIBAN EL-HARIM (ar. I. 37) BI1 (óei.it BH (röv. SÍRJA KHETI1 SÍRJA SN: Dekorálatlan sír.) 2 MADARAK BÁ (óei. Alberto (1920. Amikor apja (Lord Westbury) értesült fia halálából kivetette magát londoni lakásának 7. SÍRJA DEDITBAKET SÍRJA (1. III. Richard hozzátartozói BETHELL. 21. amely nyitott a turisták számára. szep.) KIRÁLYNÉK VÖLGYE KIRÁLYNÉK VÖLGYE KIRÁLYOK VÖLGYE1 KIRÁLYOK VÖLGYE1 ALEXANDRIAI BIBAN EL-SULTANAT (ar. ROBERT S. George Edward Stanhope Molyneux Herbert munkatársai Carter. de ezt a kőzetet használták kis mértékben előtte is szobrok készítésére (pl. 37) SN: John Garstang fedezte fel a sírt.) SN: Urugvájban. emeletéről. A kőzet felhasználása az arab hódítás után megszűnt. El (1991. feb. La (1993) Posible significación del uso de la piel de pantera como atavío jerárquico en el antiguo Egipto (1987) Reflexiones acerca de los componentes mítico-religiosos de Thot en relación con el ibis (1992) Reflexiones acerca del pensamiento religioso egipcio sobre el fuego (1982) Remarks on the beings called mrwty or mrwryt in the Coffin Texts (1987) simbología de la imagen del tekenu en la fiesta Sed. ALBERTO (1920.) BIBAN EL MULUK (ar. 6–2003. 6–2003. Alberto cikkei Bianchi. szep. I. RICHARD (–1929) SN: Carter és Carnarvon személyi titkára volt.) BIBAN EL MOLUK (ar.) SN: Vöröses színű andezites összetételű kőzet. la protección. 38) BIBLIOTHECA ALEXANDRINA (ang.) BENI HASSZÁNI SÍR HNUMHOTEP. Richard ( -1929) NT: Westbury.unipi. Alberto (1920. Lord ( -1930. BT: Carnarvon. MARILINA BT: egyiptológus AD: betro@sta.) KÖNYVTÁR BH27 BH29 BH33 BH183 (1.hideg tűz homályos látás ízületi gyulladás kopt rühösség kórokozó köhögés köszvény légúti megbetegedés májzsugorodás mandulagyulladás Marfan-kór mellhártyagyulladás migrén nemi betegség nőgyógyászati betegség nyelv betegségei orrhurut pajzsmirigy-betegség paradontózis parazita betegség pestis petechiás láz púposság rák skarlát székrekedés szembetegség szenvedélybetegség szívbetegség tályog tífusz törpeség trachoma trichiasis tuberkolózis tüdőbetegség végbélnyílás betegségei véraláfutásos szem vérmérgezés vérszegénység vérvizelés vírusos betegség RT: Smith.) BETRESH (ang. La (1998) situación social de los pigmeos y enanos en el antiguo Egipto. el erotismo y el belicismo en el antiguo Egipto. Alberto könyvei BIANCHI.

A betegség egyik kórokozója a Schistosoma haematobium húgyúti megbetegedést okoz. A betegség terjedését egy közti gazdaszervezet segíti elő. majd felfedezte egy régóta honos trópusi betegségnek a kórokozóját. 20) Schistosoma intercalatum (lat. A betegség panaszaiért a peték tehetők felelőssé. vagy a máj és a lép vénáiban telepszenek meg. ném.) KÖTÖZŐSALÁTA KÖTÖZŐSALÁTA BINT-ANATH UF: Bintanath (ang.) (1. megnagyobbodott herezacskók. 19) Katayama Fever (ang. amelyeknek 4 fajtája ismeretes: Schistosoma haematobium. Theodore Maximillian (1825–1862) tányércsiga BILHARZIASIS (1. ahol halászok húznak egy kötelet. a húgy-ivarszervek. 20) RT: Bilharz. hol.e. THEODORE MAXIMILLIAN (1825–1862) SN: Kenzingenből származott. 19) Bilharziose (ném. Később múmiakutatásokat végzett.) BICKEL.) (1.) BILATERIA (lat.net BIENKOWSKI. 19) BILHAZIÁZIS BILHARZIÁZIS UF: Schistosomiasis (lat.) (1.BT: kiömlési magmás kőzet BÍBORTETŰ KARMAZSINTETŰ BAUFRÉ (i. köldöksérv a hasi nyomás megnövekedése következtében.studies@t-online. átfúrja az útjába eső szervek falát. BT: fonogram NT: mn pr RT: ideogram triliterális jel uniliterális jel BILOLO. RT: bilharzia bilharziázis BILITERÁLIS JEL UF: kéthangzós fonogram SN: Két betűből álló jelek kombinációja. 1858-tól az Egyptian Society alelnöke volt.) Mnevisz BIKA-ISTEN BT: állatalakú isten NT: Ápisz BIKALÁB ALAKZATÚ ÁGYLÁB UF: bovine-shaped leg (ang.com BIERBRIER. 2539–2532) átment fertőzőképes lárva. ahol bonyolult átalakulási cikluson mennek keresztül. A nőstény állatból kikerülő milliónyi pete süllyedés révén vándorol a fertőzött emberben. Az ember testében a fertőző férgek fajtájától függően a bél.egnet. Biomphalaria és Oncomelania nembe tartozó vízicsigák.) (1. 2539–2532) BAUFRÉ (i. 2546–2539) (i.) BAUFRÉ (i.e. irodalomtörténetet. Ezután az időszak után alakult ki nála a tűrhetetlen vizelési inger. PIOTR BT: egyiptológus AD: 100731. ahol ivarérett féreggé alakulnak. Schistosoma mansoni. hozzátartozói RT: Bint-Anath sírja BINTANATH (ang..)(1. MUBABINGE BT: egyiptológus AD: bilolodr@writeme.e.) BILHARZIÓZIS BILHARZIÁZIS BILHARZIÁZIS BILHARZIA SN: A bilharziázis betegség kórokozó férgei. aki az egyiptomi hadjárat alatt fertőződhetett.e. Ramszesz és Ízisz-Noferet lánya. amelyet Bilharz német orvos írt le először 1852-ben. BT: szarvasmarha szent állat NT: Ápisz-bika Buchis (ang. A Schistosoma mansoni.de BINDSALAT (dán. Közben Bilharz részt vett ásatásokon.com african. 2546–2539) (i.. 2546–2539) (i. ALEXANDER BT: egyiptológus AD: biesbroek@www. a húgyhólyagon keresztül a széklettel és a vizelettel a külvilágba jut. A Schistosoma japonicum nem található meg Afrikában.univ. II. BT: ágyláb BIKASÍR BT: állatsír NT: Ápisz-bikák sírja Mnevisz-bikák sírja BIKERES (gör. táplálkoznak és szaporodnak a kifejlett mételyek. A betegségek ezen tünetei jól látható Mehu sírjának azon falfestményén.) Snail Fever (ang.nl BIGEH BIKA SZENOM UF: oxen (ang.ccer. MORRIS BT: egyiptológus AD: mbierbrier@british-museum.ac.) ökör SN: A szarvasmarhák hím egyede. másodlagos tünet lehet a májzsugorodás. BT: mételybetegség NT: bilharzia RT: Bilharz. véres hasmenést.e. ahol Bilharz nemsokára átvette háziorvosi helyét. dinasztia idején volt elterjedt az egyszerűbb ágylábak mellett. A betegséget róla nevezték el bilharziázisnak. Wilhelm Griesinger belgyógyász magával vitte asszisztensként az egyiptomi alkirály udvarába.) BICHERIS (gör. 20) BT: bilharziázis parazita NT: Schistosoma haematobium (lat. Theodore Maximillian (1825–1862) BILHARZIOSE (ném. 2539–2532) BICHERES (gör.) (1. hogy orvostudományt. (1. amely egyiptomi vérvizelés néven ment át a köztudatba. amelyek a Bulinus. A fertőzés a bőrön keresztül történhet a vízben való járákáláskor vagy fertőzött víz ivásánál a nyálkahártyán keresztül. 34) Napóleon hólyagpanaszait is húgyúti bilharziázis okozta. 19) bilharziasis (1.) Swimmer’s Itch (ang. 20) Schistosoma japonicum (lat. akit később elvett feleségül. melyek szervezetét elhagyva a vízbe kerül az átalakuláson BILHARZ.) BINT-ANATH 84 . Két év után Tünbingenbe ment. Egy díjnyertes munkájával államvizsgája után megkapta a doktori címét. zoológiát.e. hasi görcsöket.e.) BILATERALIA (lat. Az embertől kikerülő peték a folyókban.) BINDSLA (hol. és a bélen. amelyet a hasüregben felszaporodott folyadék okoz. 2539–2532) KÉTOLDALI SZIMMETRIÁJÚ ÁLLAT KÉTOLDALI SZIMMETRIÁJÚ ÁLLAT SZOBRÁSZ BAUFRÉ (i. 20) Schistosoma mansoni (lat.) bilharziózis egyiptomi vérvizelés (1. és intercalatum bélrendszeri megbetegedést okoz.uk BIESBROEK. Schistosoma japonicum és a ritkán előforduló Schistosoma intercalatum. 24) ökörláb alakzatú ágyláb SN: Trakhanban az 1. amelyek vándorlásuk során mérgező és közvetlen szövetkárosító hatást fejtenek ki.e. ahol széleskörű szakmai ismeretei és jó nyelvtudása miatt szívesen látták.) vérmételybetegség SN: Mételyek által okozott megbetegedés. spa. 2546–2539) (i. spa. A fertőzés látható elsődleges tünetei: férfiaknál mellmegnagyobbodás.) BILDHAUER (ném. patakokban és tavakban az ott élő csigákba jutnak ismét. Ezekben a vénákban azután párosával élnek. SUSANNE BT: egyiptológus AD: sbickel@ifao. mivel a Nílus Deltában fordult elő leggyakrabban. (1. 18 évesen Freiburgba utazott. hogy megszerezze az orvosi doktorátusát.) SN: II. BT: Ízisz-Noferet hozzátartozói Ramszesz.) BIKKA (ang. régészetet és antik művészettörténetet tanuljon..566@compuserve.

században készültek. BT: tó BIRKET HABU (ang. Budai György.) SN: Az isteni papnő kamarása a 26. 27) 85 .) Szidzsehuti Wermeru2 (ang. azaz a király trónra lépésekor felvett programszerű név az alatta látható. Birmingham. Történetileg értelmezhető ábrák is akadnak az anyagban. nov.–1885. 2539–2532) BIQUERIS (gör. Sweden BIR MINAYH SN: A Nílus völgyétől 100 km-re fekszik a keleti sziklás sivatagban. dec. USA 35203-2278 Tel. vendégként pedig Danyi József és Rajna András. 7-8 km széles és mintegy 10 m mély Birket el-Qarun nevű tó foglalja el.) BÍRA. illetve a gránit különféle változataiként határozta meg. A leletek alapján kora bizáncinak keltezték a települést. A legrégebbi rajzok több.) BIRKET EL-QARUN (ar.) RT: bíra. SAMUEL (1813. dinasztiában. Khephrén fáraó. hogy egyiket sem követte el. dec.BINT-ANATH SÍRJA UF: QV71 BT: Királynék Völgye sírjai BINTENDUATNETJER (ang. Farkas Attila Márton. évi kutatásaikat a Kutatási és Fejlesztési Alap valamint az OTKA támogatta. A felszíni kerámiát a 3000 m2-nyi településen belül gyűjtötték össze. egykor élt szervezetekből keletkezik. abban az esetben a 42 démon közül egy sem támadta meg. 2000.e.e. a legfiatalabbak i. A szív megmérettetésénél is jelen voltak. vízszintes kartusba került. hieroglifát. 42 legfőbb bírák Kagemni2 Nebszeni7 Neh (ang. Samuel (1813.) UF: Bentenduanetjer (ném. Mint egyiptológus. – 1885. BT: település RT: bir minayhi expedíció (1998–2000) Green.és tárolóedény-töredéket. a pásztor vagy a lovas – az állatokkal együtt láthatók. 42 Szív megmérettetése BIRCH.) Judgement Hall (ang. The (1889) BIRKET EL-KERUN (ar.. Bir Minayhban az emberi lét nyomai legalább 6000 éven át nyomon követhetők.) SN: Bíró csak a fáraó kegyelméből lehetett valaki. BT: bíra NT: Anubisz Árnyékfaló Tűzhányó Vérszívó RT: bírák terme Duat1 szív megmérettetése BÍRÁK TERME UF: Hall of the Two Truths (ang. 42 UF: túlvilági bíra SN: Mindegyik a 42 lehetséges bűn egyikét képviselte.) Renefsoneb (ang. 7.) BT: mesterséges kikötő Nyugat-Théba BIRKÓZÁS BT: játék BIRKSTAM. Frederick William (1869–1949) BIR MINAYHI EXPEDÍCIÓ (1998–2000) SN: A 3-szori expedíciót Luft Ulrich vezette az ELTE Egyiptológiai Tanszékének megbízásával. BT: tudomány BIPHURIA (het.) NT: An introduction of the study of hieroglyphics (1857) Description of the papyrus of Nash-Khem (1863) Manners and customs of the Ancient Egyptians... Alabama. Ha ez sikerült.) BIRKET EL-QARUN (ar. a második hatalmas gízai piramis építtetője. évi expedíció résztvevői: Almásy Adrienn. Az egyik szelvényről 727. BT: sziklarajz BIRMINGHAMI SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM (USA) UF: Birmingham Museum of Art (ang. A felsorolás az előfordulási sorrendnek felel meg. 3. a másikról 582 beazonosítható főző. mint 5000 évesek. S-753 33 Uppsala.) SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM BÍRÓ BÍRA BIRMINGHAMI UF: bíró judge (ang. Rengeteg főző. Papirológusként tartják számon. spa.) UF: Birket el-Kerun SN: A Fajjum nyugati részét az 50 km hosszú. BENGT BT: svéd egyiptológus AD: Repslagargatan 7 K. Számos éven keresztül volt a British Múzeum tulajdonosa. SAMUEL KÖNYVEI BT: Birch. BT: igazságszolgáltatás mesterség tisztségviselő NT: Anubisemonekh bíra.u. 2000 Eighth Avenue North. BT: angol egyiptológus papirológus NT: Birch.és tárolóedény töredéket szedtek fel. Itt az emberi jelenlét 5000 éves története követhető nyomon viszonylag érintetlen körülmények között. Furka Ildikó.) Tetires3 (ang. The records of the past of Egypt and Assyr. Hórusz nevét egy palotahomlokzatra emlékeztető építmény felső táblájába karcolták.) BIRCH. Samuel könyvei RT: British Múzeum (An. Ezeket Dr. Horváth Zoltán. A halott feladata volt bebizonyítani.) SN: Londonban született és halt meg. BT: expedíció RT: Bir Minayh bir minayhi sziklarajzok BIR MINAYHI SZIKLARAJZOK SN: Néhány rajzon az emberek – a vadász. késő neolitikus sziklarajzmező mellé vésve. BT: kamarások RT: Bintenduatnetjer sírja BINTENDUATNETJER SÍRJA UF: TT407PM BT: asasifi sír RT: Bintenduatnetjer (ang. dinasztia negyedik királya Hórusz nevével és az uralkodói névvel jelenik meg egy korábbi. részt vett Bunsennek Egyiptomról szóló munkája megírásában. A Nílus-völgytől e vidék lassan emelkedik és a Vörös-tenger előtt helyenként eléri a 2000 m magasságot is. A bir minayhi expedíció sokkal több feliratot talált. A hüpokephal-kutatásnak az ő tanulmánya adott igazi lendületet.) BÍRA TUTANKHAMON BAUFRÉ (i. egy romterületet és egy núbiai temetőt találtak itt. nov. az ELTE Ásványtani Tanszéke vezető egyetemi tanára gránitként.: 205 254 2566 Fax: 205 254 2714 vagy 205 254 2710 BIRMINGHAM MUSEUM OF ART (ang.) BT: múzeum AD: Birmingham Museum of Art. a 4. elsősorban a feliratos és rajzos mezőkből. 27. Lassányi Gábor. Kőzetmintákat is vettek. A 2000. BT: üledékes kőzet BIORITMIKA SN: Egy Újbirodalom idejéből származó papirusz tanúsága szerint már tanították ezt a tudományágat. számos sziklarajzot. Az uralkodói név. A feliratok az Óbirodalomban Sznofru fáraóéival kezdődnek. spa. 2546–2539) (i. spa.) BIOFIZIKAI VIZSGÁLAT BT: régészet NT: spektroszkópiai módszer BIOGÉN ÜLEDÉKES KŐZET UF: szerves üledékes kőzet SN: Fossziliákból. és felelős az egyiptomi kollekció katalógusáért és rendszerezéséért. mint amennyit Green 1909-ben közölt. 3.

) BLOKKSZOBOR BLUE (ang.uni-leipzig. BT: francia egyiptológus francia régész NT: Bisson de la Roque.BÍRÓSÁG BT: hatóság RT: bíra BIRSALMA BT: almaféle BIRTH (ang.e.) (1.) BOHAIRI DIALEKTUS AMENEMHET.e. Főként filológus volt.edu BOGAZKÖY SN: A hettita birodalom egykori fővárosa ezen város környékén feküdt. EDWARD KÖNYVEI BT: Bleiberg.) BT: kétszikű NT: mákvirágú BOHAC. FERNAND (1885–1958) SN: 1922 és 1924 között Abu Roas északi részén 5. Számos régészeti és közép-egyiptomi szövegről szóló cikk szerzője volt. hozzátartozói BIZÁNCI KOR (i. 19) BLEIBERG. amely ma Törökországban található. BT: levéltár RT: Ramszesz.) BLUMENTHAL.) BOGLÁRKA ALKATÚ UF: Hahnenfussähnliche (ném.) SZÜLŐTÉGLA BIRTOK BT: település NT: alapítványbirtok királybirtok szolgálati birtok BIRTOKFELÜGYELŐ BT: felügyelő NT: Dzsehutihotep2 Hóri7 Jahmesz Humay Kheruef Meh4 (ang.) BIR UMM FAWAKHIR SN: Egy chicagói kutatócsoport tárta fel a közelmúltban.) BIRTHING BRICK (ang. fax: (0341) 878 06 20.) PIRAMISA FEKETE FÉNYEZETT BOHLEKE. Fernand könyvei BISSON DE LA ROQUE.bohleke@yale.. Hattusilishez írott ékírásos levele.) SESI CSÓNAK BOCHI.) Szenimen BIRTOKLEVÉL BT: levél NT: imit-per (óei.) (1. ELKE KÖNYVEI BT: Blumenthal.) FEKETE FEKETE SZEMFESTÉK BLACK EYE-PAINT (ang. Elke NT: Biblische Weihnachtsgeschichte und das Alte Ägypten. Munkahelyi fax (0341) 973 70 29 E-mail: egypt@rz. FRIEDRICH WILHELM VON (1873–1956) UF: Bissing.org BISSING. Hattusilishez BOHAIRIC (ang.) Nebszumenu Roy1 (ném.e. BT: holland egyiptológus filológus RT: Leideni Nemzeti Régiség Múzeum (Hol. berlini és lipcsei tanulmányai után 1910-1928-ig az első egyiptológiai egyetemi előadó lett Hollandiában. és 6. BT: hercegnő Thutmózisz. BT: település BISSING. spa.) AGYAGEDÉNY BLACK VARNISH (ang. BT: Hettita Birodalom RT: Bogazköyi irattár Hattusas BOGAZKÖYI IRATTÁR SN: Itt található II. Fernand (1885–1958) NT: Rapport sur les fouilles de Médamoud (1927) BITNOFRU SN: I. III. PIETER ADRIAAN AART (1858–1935) SN: Leideni. de ismert általános katalógusa a leideni egyiptomi gyűjteményről 1907-ből és a Beschreibung részére készített 12 kötetnyi fotografikus ábrák és leírások a gyűjtemény főbb darabjairól. dinasztiabeli masztabákat ásatott ki. Munkahelyi tel: (0341) 973 70 10. 720–715) (i.) BOKKHÓRISZ (i.. 719–714) (i.) BOESER.e. FRIEDRICH WILHELM BLUE EGIZIANO (ol. Edward NT: Official Gift in Ancient Egypt. levele III.u. Frederick von BT: német egyiptológus BISSON DE LA ROQUE.e. Edward könyvei BLEIBERG. II. Elke könyvei AD: Kommandant-Prendel-Allee 107. 19) SZÜLÉS MAMMISZIK (1.. 395–640) BT: korszak BIZTONSÁGI SZERELVÉNY BT: szerelvény NT: lakat zár BLACK (ang.) BOAT (ang. DAHSURI FEKETE TETEJŰ FEKETE LAKK BLACK TOP POTTERIES (ang.) AGYAGEDÉNY (1. KENNETH BT: egyiptológus AD: Bohac@cma-oh.de BLUMENTHAL.) KÉK EGYIPTOMI KÉK GALENIT EGYIPTOMI KÉK KOCKASZOBOR BIRTH HOUSE (ang. PATRICIA A. BT: angol egyiptológus BLACK POLISHED POTTERIES (ang.com BOCHORIS (fr. 719–714) (i. FREDERICK VON VON (1873–1956) BISSING. 717–712) BOELAK MUSEUM BOULAQ MÚZEUM (Eg.) BOKKHÓRISZ (i. 1892-1925-ig a Leideni Nemzeti Régiség Múzeum kurátora majd aligazgatója. ELKE BT: német egyiptológus SN: Lipcsei egyiptológus professzor.) (1. Hatsepszut1 testvére sokat betegeskedett. 720–715) (i. I. spa. BT: egyiptológus AD: pbochi@compuserve. AYLWARD MANLEY (1883–1956) SN: Kiterjedt munkálatokat végzett Núbiában. 17) 86 .) BLUE LEAD (ang. 717–712) BOCCHORIS (fr. The (1996) BLEU EGYPTIEN (fr. 04299 Leipzig Tel. Bir Minayhtól 50 km-re északra található. XIX) BLACK PYRAMID (ang. BRIANT BT: egyiptológus AD: b. FERNAND KÖNYVEI BT: Bisson de la Roque. Die Leipziger Grabdenkmal im Ägyptischen Stil Und die Anfänge der Ägyptologie In Deutschland. 118) BLACKMAN. Ein BNON (ang. nem élt sokáig. Thutmózisz lánya. EDWARD BT: egyiptológus NT: Bleiberg.) Ranunculidae (lat. A kora bizánci korra datálható.e. NT: Blumenthal. Ramszesz III.

) BONU BENU (óei. ezen kívül egy teás. 725–715) fáraó BOLDOG LELKEK FÖLDJE BOLDOGOK BIRODALMA UF: Sekhet hetepet BT: túlvilági hely BOLDOGSÁG VIDÉKE SN: A bersai nekropolisz az egyetlen. aug.) BOOK OF GATES (ang.) SN: Francia hódító. 15. amelyet Alexandre Brongniart arannyal futtatott egyiptomi motívumokkal díszített. (1. amelyeknek lótusz formájuk volt.) Museo Civico Archeologico di Bologna (ol. BT: dinasztia. melyre egyiptomi földgömbábrázolást festettek. főleg a kopt templomokban terjedt el. uralkodója. Denderah és Edfu templomai. BT: Bonaparte Napóleon (1769. az előkészület alatt álló Egyiptom leírása alapján. Megtalálható volt benne a Philaei templom négy obeliszkkel szegélyezett pavilonja.BOHAIRI DIALEKTUS UF: Bohairic (ang. 720–715) (i.és egy kávéskészlet.) UF: Archeological Museum of Bologna (ang.) Bokhórisz Wahkare Bakenranef SN: A 24.) BOOK OF TWO WAYS (ang. amely 12 állatövi jeggyel volt díszítve. BT: Bonaparte Napóleon (1769. máj.) UF: Napoleon (ang. azaz a felső osztály ihattak belőle. 5.spb. 1807-ben a csodálatos étkészletet diplomáciai ajándékként I. két pálmakosár. aki útjára bocsátott egy új tudományt.–1821. BT: francia hódító NT: Bonaparte Napóleon hozzátartozói Bonaparte Napóleon étkészlete RT: Egyiptomi Intézet napóleoni expedíció (1798.e.bologna. máj. papok és hivatalnokok. BT: kopt nyelv RT: Memphisz BOKALÁNC UF: bokaperec BT: ékszer NT: Mereret bokalánca BOKAPEREC BOKALÁNC BOKHÓRISZ BOKKHÓRISZ (i. ANDREY O. két jégtartó mozsár. részint a készülőben lévő Egyiptom leírása lapjaiból. s a krónikások szerint különleges eljárásokkal akár 200 évig is tárolhatták boraikat. hogy a jó túlvilági élethez is nélkülözhetetlen.) BOOK OF THE EARTH (ang. a jelenlévők pedig követve őt kövekkel dobálták meg és átkokat szórtak rá.) BOOK OF CAVERNS (ang. 719–714) (i. fr. 1769-ben született Korzikán Carlo és Letizia Bonaparte 8 gyermeke közül a 2. de csak előírt mérték szerint. Memphisz környékén használták. BT: halotti irodalom könyv RT: Halottak Könyve BOLOGNAI ARCHEOLÓGIAI MÚZEUM (Ol. 5. amelyet az egyiptomi helyekről való épületek alkottak. A készlethez tartozott továbbá négy egyiptomi alakú cukortartó.–1821.64m×0.) NT: Sasfiók BONAPARTE NAPÓLEON TÁNYÉRJA SN: A Sevres-i királyi porcelán manufaktúrától rendelte az egyiptomi hadjárata emlékére.és Alsó-Egyiptomban című munkájából merítve ihletett.) BONAPARTE NAPÓLEON ASZTALDÍSZE SN: Az asztaldíszt Le Peyre készítette.) BONE STATUETTE (ang.e.) BOOK OF THE HEAVENS (ang.) BT: múzeum AD: Tel: 051 2757211 Fax: 051 266516 mca@comuine. részint a saját Utazás Felső. 15. Ekkor ő elfutott. 717–712) BOKKHÓRISZ (i.) SN: A felső-Nílus delta nyelve volt. 5. BT: Bonaparte Napóleon étkészlete RT: Le Peyre BONAPARTE NAPÓLEON DESSZERTES KÉSZLETE SN: Denon tervezte meg. BT: Bonaparte Napóleon étkészlete BONAPARTE NAPÓLEON TEÁSKÉSZLETE (L) SN: 1810-ben készítette a Servesi porcelán manufaktúra egyiptomi elemekkel. A Nílus deltájában már az Óbirodalom idején nagy szőlőföldek terültek el. és két másik kosár.) UF: wine (ang.) Memphitic (ang. Törvényhozóként tisztelte a későbbi hagyomány.–1821.e. Denon személyesen választotta ki a díszítésként szolgáló témákat és mintákat. A maradványokban a szőlőből készült borok jelzője a tartaric acid. Dominique Vivant (1747–1825) BONAPARTE NAPÓLEON HOZZÁTARTOZÓI SN: Fia: Sasfiók.e. A tányér Fajjúmot ábrázolja. 1–1802.) SN: Az egyiptomiak a bort főként szőlőből készítették. aug. Jacques François Joseph Swebach műve. ezért az italáldozatok között is gyakran szerepelt.) NT: Bonaparte Napóleon asztaldísze Bonaparte Napóleon desszertes készlete Bonaparte Napóleon tányérja Bonaparte Napóleon teáskészlete RT: Denon. amelyet az asztal közepén szoktak elhelyezni. Az aljukat szürkével festett Egyiptomból származó jelenetek és tájképek borították. két oroszlán karom alakú lekvártartó. illetve a fáraók. 719–714) (i. nádszállal itták.) Bocchoris (fr. ahol a koporsók alján megtalálható ez a szöveg.) BOR BOOK OF THE SECRET CHAMBER (ang. A bort isteneknek áldozták. és mindkettőt egyiptomi motívumok díszítették.e. BT: Bonaparte Napóleon étkészlete SÁSFÖLD BONAPARTE NAPÓLEON ÉTKÉSZLETE SN: Denon tervezte meg.e. júl. 720–715) (i. máj. BT: mumifikáló BONE (ang. 717–712) UF: Bakenrenef (ang. Az étkészlet 72 gyönyörű kék csipkeszegélyű tányérból állt. Ma a Fontaine-bleau kastélyban található.it BOLSHAKOV. szept. egy csodálatos tányér. 1) Az Óbirodalom idején festett jelenetekben rendszerint a taposókádakból 87 .-ként.e. aug. a gyümölcsös tál.) Bochoris (fr. BT: egyiptológus AD: imhotep@boshakov. Az asztaldísz egy makett volt.76m nagyságú műalkotás Sevres-i porcelánból készült.) BOOK OF THE DEAD (ang.ru BOLTÍVES FEDELŰ LÁDA BT: láda NT: Tutankhamon boltíves fedelű ládája BOLYGÓ BT: csillagászat NT: Föld Merkúr BONAPARTE NAPÓLEON (1769. Az étkészlet készítésének munkálatai 1805-ben indultak meg.) BOOK OF THE NIGHT (ang. Sándor cárnak ajándékozta Napóleon.) CSONT CSONTFEKETE CSONTSZOBOR CSONTOS NYELVŰ BARLANGOK KÖNYVE KAPUK KÖNYVE HALOTTAK KÖNYVE FÖLD KÖNYVE ÉGBOLT KÖNYVE AMDUAT KÖNYVE ÉJSZAKA KÖNYVE KÉT ÚT KÖNYVE BONE BLACK (ang. Úgy gondolták. az egyiptológiát. (i. dinasztia 2.. Ez az egyedülálló 6. mindkettő harminchat darabból állt. Az étkészlethez tartozott még egy asztaldísz. 24. BT: Bonaparte Napóleon étkészlete BONCOLÓ SN: A boncoló vágta fel a hasfalat a kovakő késével.) BONY TONGUE (ang. 15.

) SN: Ízisz6 belső koporsójának fedelén találkozhatunk a kezében tartott virágzó borostyánággal. hogy fogyasztás előtt keverték a borokat. BT: ciprusféle NT: borókacserje gyalogfenyő BORÓKABOGYÓ UF: juniper berries (ang.–1938) SN: A kairói német egyiptomi történelmi intézet igazgatójaként dolgozott. Ludwig könyvei BORCHARDT. (1. 1) A borkészítés folyamata a leszüretelt szőlő kipréselésével kezdődött. BT: egyiptológus NT: Borchardt. a bor minőségét és a borkészítő nevét is. Ezt azután egy vásznon átszűrve erjesztő edénybe töltötték. BT: növény BOROTVA UF: razor (ang.) (1. amely két év alatt fejlődik ki elhúsosodó levelekből.5.) (1.) SN: Ezek jellegzetessége. Alakjukat tekintve az Óbirodalom idején a szimmetrikus vagy trapéz formájú pengék voltak elterjedtek. A borotvák fogantyúi különfélék voltak. Ilyet látni pl. a borkészítés helyét. ami miatt azt hitték. 76) BT: agyagedény RT: bor BOROSTYÁN UF: Hedera Helix (lat. 1) SN: A fáraó által az isteneknek gömbölyű borosedényekben felajánlott bor (1. 1) SN: Az egyiptomi mitológia szerint Ozirisz tanította meg az embereket a szőlőtermesztésre és a borászatra. édes stb. Ez egyaránt szolgálta a rovarok távoltartását. egy élő borjúnak tőből levágták a mellső lábát.kifolyó gyümölcslé színe sötétvörös.) SN: A gyalogfenyő kékesfeketére érett tobozbogyója.okt. hogy a fejtámasz tartóoszlopa bordázott mintázattal van ellátva.5-2%-ban tartalmaz illóolajat. Később saját anyagukból közepükre ráillesztett.okt. és amelyet a zárókupakok szélén tüntettek fel. Ludwig (1863. Ezt kisajtolták és testük bedörzsölésére használták. BT: halotti szertartás BORKERESKEDŐ UF: vintner (ang. (1.) BORKÉSZÍTÉS NT: átfejtés fehérbor készítés szőlőpréselés vörösbor készítés RT: bor boroskorsó BORLA. vagy a végükből kikanyarított görbe foganytúkkal találkozhatunk. A bornak vallási jelentősége van a felajánlási liturgiákban. Az Óbirodalomban a szimmetrikus pengéjű borotvák végére egy más anyagból illesztettek hozzá fogót. majd a hátramaradt anyag kicsavarásával préselték ki a szőlőlét. LUDWIG KÖNYVEI BT: Borchardt. aki az 1. NT: Nakht BORKÉSZÍTÉS UF: borászat wine-making (ang. Hotepheresz halotti tárgyai között lehet találni aranyréteggel bevont borotvákat. dinasztiából. de a leggyakoribb a világos. hogy sok múmia alkaptonúria betegségben szenvedett.) BORÁSZAT BORPÁLMA DELEBPÁLMA BORASSUS FIABELLIFORMIS (lat.) BT: múzeum AD: 143. Termékeny tudós.) Juniperi galbulus (lat. amiből először taposással.(1. a tulajdonost. boráldozatai BORASSUS (lat. 1) SN: Az első boroskorsót Dun masztabájában találták. amelyet végükön papirusz alakúra formáltak. III. a Swiss Institute alapítója. BT: gyalogfenyő BORÓKABOKOR BORÓKACSERJE BORÓKACSERJE UF: borókabokor BT: boróka BORÓKAGYANTA UF: juniper resins (ang. LUDWIG (1863. míg a Ptolemaida korban hosszúkás és vékony. Die (1911) BORDÁZOTT FEJTÁMASZ UF: fluted headrest (ang. (1. (1.) SN: Már a 4. Ti2 masztabájának domborművein az 5. Molekuláris hasonlóságot mutat a gerinc fekete pigmentjével.(1. 1) BT: italáldozat NT: Ramszesz. 33) BT: fejtámasz BORÉLY MÚZEUM (Fro. BT: füstölő BOROSKORSÓ UF: wine jar (ang. MATILDE BT: egyiptológus AD: mathilda@tin.) SN: Balzsamozáskor használták. Ezt a tisztázatlan jelentőségű szokást falfestményekről ismerjük. Marseille Tel: 04 91 25 26 64 BORJÚCSONKOLÁS SN: Ez a szörnyű szokás a halotti szertartás része volt. a halottnak ajánlották fel a túlvilági életre. dinasztiában uralkodott. dinasztiában I. ami a minőség meghatározására (jó.it BORÓKA SN: Örökzöld kétlaki cserje vagy fa. a nagyobb korsókat családi fogyasztásra szánták). háromszorosan jó.) SN: Leggyakrabban a boroskorsókon és amfórákon tüntették fel neveiket. az újév ünnepe és a koronázási ceremónia részeként. avenue Clot-Bey. kétszeresen jó. Mialatt a gyászolók búcsút vettek a múmiától. 71) gyakorta megjelenik templomok falain a heb-szed ünnep. Ezután megfelelő űrtartalmú edényekbe töltötték (a kisebb korsókat boráldozatokhoz. Az Újbirodalomban réz és bronz borotvákat használtak a brotválkozáshoz és csak a Későbirodalomban terjedt el a jóval kíméletesebb vasborotva. BT: szépítkezési eszköz NT: borotva (PM: UC 16333) borotva (PM: UC 18725) borotva (PM: UC 30655ab) borotva (PM: UC 40537) borotva (PM: UC 40538) BORCHARDT. a Közép és Újbirodalomban elég változatos alakjuk volt. BT: gyanta BORÓKAOLAJ SN: A borókabogyó 0. Az egyiptomiak hajfestésre használták ősz hajszálaik eltüntetésére a borókabogyóból készített krémet. 75) Az átfejtés és pihentetés után a végső fázis a borkóstolás volt.–1938) NT: Nefret-ete (1923) Piramiden. 74) BT: alkoholos ital NT: fehérbor feketebor gránátalmabor pálmabor vörösbor RT: boráldozat borkereskedő borkészítés boroskorsó BORÁLDOZAT UF: wine offering (ang. A boroskorsók szalmával kevert lezáró agyagkupakján általában feltüntették a szüretelés évét (az épp uralkodó fáraó nevét és uralkodási évét). 13008. (1.) szolgált. 76) BT: cselekedet 88 . 72) Borkészítési jelenetek már az Óbirodalomtól kezdve megjelennek a magánsírok falain és később az Újbirodalom alatt is. Ásatott Abu Gorábban és Abu Szírben. BT: illóolaj BORÓKÁS FÜSTÖLŐ SN: Testük és lelkük megtisztítására borókás füstölőt égettek. Több falfestményen fellelhető. (1.) UF: Musée Borély (fr.5.)( 1.

(1. dinasztiából. XXXI. BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40541) SN: Az Újbirodalom korából származó fogantyús borotva.) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40538) SN: Az Újbirodalom korából származó fogantyús borotva.uchicago. X78) (1. BT: borotva RT: haragai sír 661 BOROTVA (PM: UC 30655AB) SN: A Ptolemaida korból származó két kalapált bronz borotva. papiruszai BOULAQ 3 PAPIRUSZ BT: papirusz BOULAQ 4 PAPIRUSZ (KEM: CG 58042) BT: papirusz BOULAQ 6 PAPIRUSZ (KEM: CG 58039) BT: papirusz BOULAQ 8 PAPIRUSZ (KEM: CG 58041) BT: hieratikus papirusz BOULAQ 10 PAPIRUSZ (KEM: CG 58092) BT: papirusz 89 . (1. Sólyom galéria 9-es raktárában.) Museum of Fine Arts (ang. Hotepheresz sírjában találtak borotvákat.) mitchem menta SN: Használták az egyiptomiak is. BT: szőrtelenítés BOTOZÁS BT: büntetés BOTTA. (1. akik gyakran szakállal voltak ábrázolva. amely arra utal.) MFA (röv. X23) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40540) SN: Középbirodalom korából származó borotva. X74) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40660) SN: Az Óbirodalom korából származó borotva. X77) (1. BT: borotva BOROTVÁLKOZÁS UF: shaving (ang.) BOS TAURUS PRIMIGENIUS (lat.) SN: Kairótól északra fekvő Nílus menti kereskedelmi külváros. kivételt képeztek a pásztorok. LXI. BOS PRIMIGENIUS (lat. LXI.) BOSZTONI SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM (USA) BOSWELLIA CARTERII (lat. 27) BT: pillangósvirágú takarmánynövény RT: Ebers-papirusz 522b sora BORSMENTA ŐSMARHA ŐSMARHA ŐSMARHA SZARVASMARHA BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40537) SN: Az Újbirodalom korából származó fogantyús borotva. 27) SN: Az Ebers-papiruszon az összetört borsó a fertőzött sebre teendő kenőcs egyik alapanyaga. A férfiak többnyire borotváltak voltak.) Courtesy Museum of Fine Arts (ang. BT: múzeum RT: Smith. hogy a nők is borotválkoztak már az Óbirodalom idején. Valószínűleg rituális borotválkozásra használták. William Stevenson (1907–1969) BOT BT: tárgy NT: hajítóbot villásbot BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40543) SN: Az Óbirodalom korából származó borotva. 18) A hadseregben a borotválkozás szokását Nagy Sándor makedón birodalma idején kezdték alkalmazni. BT: város BOULAQ 2 PAPIRUSZ SN: Papirusz a 18.) BOSTON MUSEUM (ang. Voltak akik a borotválkozás műveletét hivatásos vándorborbélyra bízta.és bronzborotvával. Szakkarában fedezte fel Petrie az ún.borotva (PM: UC 40539) borotva (PM: UC 40540) borotva (PM: UC 40541) borotva (PM: UC 40543) borotva (PM: UC 40545) borotva (PM: UC 40660) borotva (PM: UC 43143) RT: borotválkozás BOROTVA (PM: UC 16333) SN: Újbirodalom korából származó foganytús borotva. (1. melynek egyetlen faja a delebpálma.) UF: Bulaq (ang. ALEJANDRO FELIX BT: egyiptológus AD: clopezru@midway.) Boston Museum of Fine Arts (ang.edu BOULAK MUSEUM BOULAQ MÚZEUM (Eg. X21) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40660) SN: Az Óbirodalom korából származó borotva. LXI. BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40545) SN: Az Újbirodalom korából származó borotva. I. LXI. LXI. a 661-es haragai sírból származó trapéz alakú borotva. BT: pálmaféle NT: delebpálma BORSMENTA UF: angol menta borsos menta Mentha piperita (lat. LXI. U6) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 43143) SN: Középbirodalom korából származó borotva. 111) RT: borotva BORPÁLMA UF: Borassus (lat. Vékony és hosszúkás alakúak.) SN: A pálmafélék génusza. mert ízléstelennek találták a túl sok szőrt. BT: dinasztia. A nők az Újbirodalom idején réz. XXXI. (1.) SN: William Stevenson Smith felügyelőként dolgozott itt.) BOULAQ (ang. dinasztiában. a Későbirodalomban vasborotvával borotválták testüket és csipeszeket használtak az elkalandozott szőrszálak kihúzására.) BOS PRIMIGENIUS TAURUS (lat. BOSZTONI SZÉPMŰVÉSZETI BOSTON MUSEUM OF FINE ARTS (ang. X79) (1.) MÚZEUM (USA) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40539) SN: A Középbirodalom korából származó borotva. BT: borotva BOROTVA (PM: UC 18725) SN: Az Első Átmeneti Korból. BORSOS MENTA BOS (lat.) SN: Már a 4. A lakomákat 1–2 mentalevél elrágásával fejezték be. (1.) TÖMJÉNFA BOSZTONI SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM (USA) UF: Boston Museum (ang. hogy megelőzzék az emésztési panaszokat. végük kerekített. U6) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 43143) SN: A Középbirodalomból származó hosszúkás hegyes végű borotva.) (1. 18. (1. (1. BT: növény BORSÓ UF: pea (ang.

Szobekhotep korából. II. 2. Közben fáradhatatlanul dolgozott a sebészi tárgyú Edwin Smith papirusz fordításán. James Henry könyvei BREASTED.–1935. A bal lábra való szandál szíja épségben megmaradt. (i. Expedíciójuk Kairóba. BT: egyiptológus AD: anubis@usp.) ŐSMARHA BOURRIAU.aug.) BRASSICALES (lat. PETER BT: egyiptológus AD: pbrand@chass. A talpat és a talpbélést papiruszkötéllel öltötték össze. BT: dinasztia. Thébából származik. Howard munkatársai filológus régész NT: Breasted. H.) BOX (ang. Bár nagyon megbetegedett. JANINE BT: egyiptológus AD: jdb29@cam. amelyet 1930-ban publikált.–1935.) BRAID (ang. Kereskedőket említ.) SN: Chicagoi egyiptológus. 1905-ben érkezett első ízben Egyiptomba.27. 1991) BOVINE-SHAPED LEG (ang. s a királyi udvar eltartásához a karnaki Amon templomnak is hozzá kellett járulnia napi száz kenyérrel és száz korsó sörrel. papiruszai RT: Ankhu2 Szobekhotep. James Henry hozzátartozói BREASTED.2. CHARLES SN: J.) NT: Ancient Records of Egypt (1962) Edwin Smith Surgical Papyrus. James Henry (1865. 13.27. dec. New York Cityben halt meg.e.) (1858–1902) UF: Boelak Museum Boulak Museum Bulaq Múzeum SN: 1858-ban alapította Mariette. JAMES HENRY KÖNYVEI BT: Breasted. 27–1935.br BRAND. 24) ÁGYLÁB BOVOT. a Luxori Amon-templomban és Abüdoszban feltárt leletek. A nagylábujj mellől indult a bőrszíj. s ekkor a Kairói Egyiptomi Múzeum nevet kapta. aug. hogy II. 11) BT: termelés BŐRSISAK SN: A hadsereg tisztjei viseltek ilyen sisakokat.aug.)(1. James Henry (1865.dec.BOULAQ 11 PAPIRUSZ (KEM: CG 58070) SN: A 18.) BÖLCSEK NT: Héliopoliszi Testvériség BÖLCSESSÉGEK KÖNYVE UF: book of wisdom SN: Ezt a könyvet Dzsedefhórnak tulajdonítják. Azt meséli el.) TÁL ÍJÁSZ DOBOZ BOWMAN (ang. BT: sisak BŐRSZANDÁL (BM: EA 26780) SN: Thébából származik az Újbirodalomból.utoronto. mint az Edfuban. papiruszai BOULAQ 13 PAPIRUSZ (KEM: CG 58041) BT: papirusz BOULAQ 14 PAPIRUSZ (KEM: CG 58059) BT: papirusz BOULAQ 16 PAPIRUSZ (KEM: CG 58058) BT: papirusz BOULAQ 17 PAPIRUSZ (KEM: CG 58038) BT: papirusz BOULAQ 18 PAPIRUSZ (KEM: CG 58069) SN: 13. The (1930.) KARKÖTŐ HAJFONAT BRANCAGLION.e.) BREAD (ang. történész és pecsétszakértő. Charles Hart.ca BRASSICACEAE (lat. JAMES HENRY (1865. Visszafelé tartva Breasted megállt Luxorban. BT: amerikai egyiptológus Carter. sora 90 . dinasztiabeli papirusz.fr BOWL (ang. BT: bőrszandál BŐRSZANDÁL BT: szandál NT: bőrszandál (BM: EA 26780) Tutankhamon kék szandálja BŐRTEGEZ SN: Ebben vitték a nyilakat a harci mezőre. filológus. Rockfordban született. a Chicagoi Egyetem (University of Chicago) Keleti Intézetének (Oriental Institute) igazgatója volt.2. JAMES HENRY HOZZÁTARTOZÓI BT: Breasted. sora Ebers-papirusz 104-118.) NT: Breasted. BT: adminisztrációs szöveg dinasztia. egy szája és orra elé tartott vászonkendővel minden nap kiment a Királyok Völgyébe. JEAN-LUC BT: egyiptológus AD: bovot@louvre. Egy egyiptomi expedíció során valamitől megbénult. 1724–1718) BOULAQ 19 PAPIRUSZ (KEM: CG 58096) BT: papirusz BOULAQ MÚZEUM (Eg. Carter épp akkor fedezte fel Tutankhamon sírját. Szobekhotep király Thébában tartózkodott.) SN: Bőrgyártás már a predinasztikus kortól kimutatható. Breasted fia volt. James Henry hozzátartozói Breasted. BT: Breasted. sora Ebers-papirusz 708-721. (1. ANTONION JR. BT: múzeum RT: Kairói Egyiptomi Múzeum (Eg. Imogen BREASTED. 1760–1756) (i. BT: tegez BŐRTEKERCS BT: kézírásos dokumentum NT: londoni bőtekercs BÖRTÖN BT: büntetés-végrehajtó intézet építmény NT: Amon-templom börtöne BRACELET (ang. Luxorba. majd Etiópiába ment. II. RT: Dzsedefhór BŐR BT: sejtszövet NT: állatbőr múmiák bőre RT: bőrbetegség BŐRBETEGSÉG BT: betegség NT: gennyedző bőrbetegség hámló bőrbetegség irritatív bőrbetegség RT: bőr Ebers-papirusz 90-95. majd 1902-ben Kairóba. dinasztiából származó papirusz. amely a bokánál egy hurokkal fonódott a boka köré és a sarok bal és jobb oldalánál a talphoz két szíjjal kapcsolódott a hurok. 1891-ben Gizehbe telepítették át. hogy egy skót számára készítsen másolatokat egyiptomi feliratokról. Denderahban.) (1902–) BOUR (ro.) TÜLKÖSSZARVÚ ÖKÖRLÁB ALAKZATÚ BREASTED. akik húst és bort vásárolnak egy nőtől a piacon és ezüst „shaty”-val fizetnek. Olyan felfedezések gazdagították a fiatal múzeum gyűjteményét.) KERESZTESVIRÁGÚ KAPRIVIRÁGÚ UADZSET BUTÓ 1 KENYÉR BOUTO2 BOVIDAE (lat. 1899-ben olyan megbízást kapott a berlini Királyi Akadémiától.uk BOUTO 1 BŐRGYÁRTÁS UF: leather production (ang.dec.ac. Asszuánba. 18. archeológus. Látni kívánta.

The (1933) BRESCIANI. században készülhetett. BT: eszköz NT: kahuni famegmunkáló eszköz BRONZFEGYVER BT: fegyver BRONZ FORGÓPÁNT UF: bronze hinge (ang. Nyitva H-Szo: 10–17.4 hektárnyi területet foglal el.) TÁBLAJÁTÉK TÉGLAÉPÍTMÉNY UF: bronze (ang.) SZILFA BROCK. Ezen található egy Atum-himnusz. MICHELE BT: egyiptológus AD: phtalon@resul. BT: amerikai egyiptológus NT: Brier. III.BRECCIA BRECCSA BRONZ BRECCSA UF: agglomerate (ang.std. az óegyiptomi módszereket követve s az eredmény meglepően jó lett.2670) SN: I.ac.) SN: Ón és réz ötvözete. 1835) gyűjteményének darabjai alkották.) SN: Nagy terjedelemben foglalkozik a kígyóharapásokkal. BT: terrakotta BRECCSAVÁZA SN: A breccsa nevű foltos kőből faragták ki kovakő és rézszerszámok segítségével. Giovanni Battista (1778. a Rozetti kő is vagy Amenemope3 intelmei (BM10474) majdnem teljes formában. BOB SN: 20 éve tanít egyiptológiát a Long Island University-n. BOB KÖNYVEI BT: Brier. Világhírű kollekciót tartalmaz. dinasztiában jelentek meg Kahunban.com BRONCHOPNEUMÓNIA TÜDŐGYULLADÁS 91 . I. Bob NT: Murder of Tutankhamen. de már a Középbirodalomban is kimutatható Kahunban. EDWARD BT: egyiptológus AD: eb@world. dec.ac. Évente 5.metro.britishmuseum.com BROZE. Használata az Újbirodalomban terjedt el.9 millió látogatója van (2001-es adat).) (1753–) UF: British Museum (ang. BT: múzeum NT: Wilbour Egyiptológiai Könyvtár RT: Cooney. BT: múzeum RT: Belzoni. a 12. LYLA PINCH BT: egyiptológus AD: ecb@internetegypt. Itt tekinthető meg pl. 33 oszlopból és 930 sorból áll. Feltételezése szerint Ekhnaton Marfan-kórban szenvedett. 15–1823. Felületét kvarchomokkal csiszolták simára. Greenvale NY 11548. (1905–1982) AD: bklnmus3@metgate.ulb.37. CW Post College.) Museu Britanico SN: 1753-ban alapították Londonban. A papirusz ívek hieroglifákkal vannak írva.) PAPIRUSZ BROVARSKI. 2-3. EDWIN BT: egyiptológus AD: ecb@internetegypt. A Római Korban vázatartó állványok anyaga. BT: szobrászat RT: bronzszobor BRONZSZOBOR BT: szobor NT: Anubisz bronzszobra (L) Basztet-szobor (MET: MM 00878) Hadriánusz fejszobra hamisított bronzszobor Hórusz-szobor (BM: EA 11498) Louvrei Basztet szobor Ozirisz bronzszobra (E 197) Uadzset1-szobor (LA: 50. Mérete: 500×24 cm. de csak az Újbirodalomban váltak elterjedtté. Tel.) BRITISH MÚZEUM (An.e.766) abüdoszi hüpokephal (KEM: 10691) BRONZSZOBRÁSZAT SN: A szaiszi korban lendült fel igazán. John D.it BRETTSPIEL (ném.) BRITISH MÚZEUM (An. Bob könyvei AD: Philosophy Dept.uk www.com BRUCE.) BRICK EDIFICE (ang. EDDA BT: egyiptológus AD: bresciani@sta.) d’Anastasi. nov. BT: hieratikus papirusz NT: Himnusz Atumhoz RT: Papyrus Bremner-Rhind. RT: bronzedény bronzeszköz bronzfegyver bronz forgópánt bronz hüpokephal bronzszobrászat bronzszobor BRONZEDÉNY BT: edény NT: szitula BRONZE HINGE (ang.unipi. JAMES (1730–1794) SN: James Bruce Kinnairdben (Skócia) született.) BROOKLYN MÚZEUM BROOKLYN MÚZEUM (USA) UF: Brooklyn Museum of Art (ang. A múzeum 5.) agglomerátum breccia BT: törmelékes üledékes kőzet vulkanoklasztit BRECCSA TERRAKOTTA (ALM: SB 1. Fax: 516-299-4140. forgópántja Tutankhamon összecsukható ágyának forgópántjai BRONZ HÜPOKEPHAL BT: hüpokephal NT: abüdoszi hüpokephal (BM: 37330) abüdoszi hüpokephal (BSZM: 02. 3. Alan Wynn (1905–1938) Vadász tábla AD: egypt@british-museum. The (1998) Mordfall Tutanchamun. Giovanni (1780–1860) Salt.) BT: forgópánt NT: Juput. BRIER. 1768-ban látogatott Luxorba és a Királyok Völgyébe.) BRONZ FORGÓPÁNT BRONZESZKÖZ SN: Elsőként a Középbirodalomban. Belzoni és Salt (1823.14) BROOKLYNI KÍGYÁSZATI PAPIRUSZ UF: Brooklyn Papyrus (ang.org BROOKLYN PAPYRUS (ang. BT: papirusz BROOKLYN MUSEUM OF ART (ang.: 516-299-2341. Henry (1780–1827) Shorter. Ramszesz BROOKLYNI KÍGYÁSZATI BRIER. BT: kőváza BREMNER-RHIND PAPIRUSZ (BM: EA 10188) SN: Brit régészek bukkantak erre a hieratikus papiruszra 1865ben Thébában.uk Greet Russel Street (metró: Russel Square/Holborn/Tottenham Court Road) BROAD-LEAVED ELM (ang.be BRTOCK.) Museo Británico (spa.ac. Egyiptomi tárlatának alapját d’Anastasi (1839). V: 14:30–18.) SN: New Yorkban található. Der (2000) BRIT EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: angol egyiptológus BRITISH MUSEUM (ang. Kísérletezett a holttestek mumifikálásával.

STEPHEN SN: Az angliai Chesire-ben született. MARIE-CÉCILE KÖNYVEI BT: Bruwier. Roosevelt 50. A Bristoli Egyetem kutatója. Marie-Cécile NT: aventures d'une comtesse en Egypte. BT: Egyiptom-utazó felfedező RT: Ramszesz. Egy éjszakára bezáratta magát a Kheopsz1 piramis alatti sírkamrába. BT: Basztet-templom bubasztiszi templom BUBASZTISZI DINASZTIA (i. 945–715) BUBASZTISZI ISTEN BT: helyi isten NT: Basztet BUBASZTISZI TEMPLOM BT: templom NT: Bubasztiszi Basztet-templom BUBASZTISZI ÜNNEPI JÁTÉK (1. The L'Egypte dans la bibliothèque de Raoul Warocqué (1992) L’ Egypte vue par les Occidentaux dans les collections de la bibliothèque de l’Université de Mons-Hainaut (2000) L’Égyptologie avant Champollion (2005) Presence de l’egypte (2002) BRUYÈRE. MARIE-CÉCILE BT: belga egyiptológus NT: Bruwier.) ECSET BRUWIER. 16 évesen képes volt elolvasni a démotikus írást. hogy lerajzoljon néhány kitűnő állapotban megmaradt falfestményt. BT: francia egyiptológus BUCHIS SN: Hermonthisz szent bikája. – 1894. feb.sírban rászánt egy délutánt arra.) Bubaszti Per-Bastet (óei.) BRYAN. PAUL SN: Angol India és Afrika-kutató. Paul NT: Search in Secret Egypt (1984) BRUSH (ang. I. dinasztiától egészen a római korig fontos szerepű város volt és a 18. III. aki III. 24–1930. században. EMILE CHARLES ADALBERT BRUGSCH.e.) Université Libre de Bruxelles BT: egyiptológiai iskola AD: avenue F. ahol Basztet istennő szentélye emelkedett. dinasztia székhelye volt. 14) BRUGSCH. Marie-Cécile könyvei BRUWIER. és a Boulaq Múzeumban konzervátor asszisztens lett. Henry Edouard (1844. Kb. víziói támadtak saját haláláról. Amenhotep. bubasztiszi isten Naville. HEINRICH FERDINAND KARL (1827. sírja BRUCE-SÍR BRUCHEION RAMSZESZ.) UF: ULB (röv. Thutmózisz. A Kairói egyiptológiai iskolának igazgatója és a Göttingeni Egyetem professzora volt. Tudathasadásos állapotba került. Ramszesz sírja a „Bruce-sír” nevet.) SN: Egy hely Szakkarában. Ide temetkezett Aperia vezír.) SN: A 22.) BRUGSCH.D.) Phibeszet (bib. feb.) Tell-Busztuh (ar. Széthinek és II. milyen alapanyagokat használtak a mumifikáció során.) SN: Német filológus és egyiptológus.) BUBASZTEION BUBASZTISZ BRUCHEUM (ang. 18. III.–1926) BUBASZTISZI BASZTET-TEMPLOM UF: Basztet bubasztiszi temploma SN: Vörösgránitból épült. (i. emiatt komplexusai voltak.) BUBASTIS (ang. A területet Naville tárta fel először 1887-89 között és megerősítette a Hérodotosz által írtakat. jún. 22. Amenhotep sírjának falain található szövegeket másolta le. Ramszesznek felbecsülhetetlen értékű koporsóját és múmiáját. BT: Szakkara BUBASZTI BUBASZTISZ BUBASZTISZ UF: Bubastis (ang. mint pl. Berlinben született Ernest Wilhelm Brugsch és Dorothea Schramm fiaként és Charlottenburgban halt meg. feb. Később Mariette helyettesévé vált. BT: német egyiptológus német régész BRUKHION SN: Alexandria városközpontját nevezték így. Másnap reggel teljes közömbösség uralkodott el rajta.) Pubaszti (ko. Thutmózisz és II. 16) 92 . Deir el Bahariban Hatsepszut1 halotti templomának közelében megtalálta III.bryan@jhu. 14) UF: Brugsch. 25 DINASZTIA. Apja őrmester volt. 69) BASZTET-FESZTIVÁL BUCHER. BT: város RT: alsó-egyiptomi nomosz. ÉMILE CHARLES ALBERT (1842. PAUL SN: Francia egyiptológus. 18. BT: német egyiptológus BRUGSCH. 9. 24–1930. BT: Egyiptom-utazó kutató NT: Brunton. jan. BT: egyiptológus AD: betsy.) Tell Basta (ang.. Először Hérodotosz dokumentálta az 5. 945–730) (1. Paul könyvei BRUNTON. a hárfást ábrázoló kép. Les (2005) dieux égyptiens racontés aux enfants. aki Richard Eversheddel együtt tömegspektroszkópiás és gázkromatográfiás vizsgálatokkal derítette ki. PAUL KÖNYVEI BT: Brunton. BERNARD (1879–1971) SN: Évtizedeken át tartó ásatása hozta felszínre a deir elmedinei munkástelepet. A Khedive’s School of Egyptology-ban dolgozott 1870–1879 között. 14. SN: A baltimoori Johns Hopkins egyetem egyiptológus professzora. BT: francia egyiptológus régész BUBASZTEION UF: Bubasteion (ang. B-1050 Bruxelles http://www. Les (2004) Great Pyramids of Giza. BT: Alexandria BRUNTON.ulb. Brunton kis híján megőrült.) ÍZISZ1 CSOMÓ BUCKLEY. Ugyanebben az évben Deir elBahari megtisztításáért volt felelős. mégis James Bruce után kapta III. Romjain épült a mai TellBusztuh falu Zagazigtól 3 km-re délkeletre.be/ Tel: +32 (0)2-650-3990 Tel: +32 (0)2-650-3857 Fax: +32 (0)2-650-3990 BRÜSSZELI MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNELMI KIRÁLYI MÚZEUM KIRÁLYI MŰVÉSZETTÖRTÉNETI MÚZEUM (Bel. BETSY M. Amózisz és I. Ez tette őt híressé. majd publikálta. szept. Ezek a rajzok pontatlanok és erősen stilizáltak voltak. Emile Charles Adalbert SN: Heinrich Ferdinand Karl Brugsch fivére. jan. ÉMILE CHARLES ALBERT (1842.) Per-Baszt (óei. Mariette szolgálatában később Szakkarában dolgozott. ar. alsó-egyiptomi nomosz központja. 700000-en zarándokoltak az évenként megtartott fesztiválra Basztet tiszteletére a templomhoz. ahol 1881-ben piramisszövegeket fedezett fel.edu BUBASTEION (ang.ac. SÍRJA ALEXANDRIAI KÖNYVTÁR ALEXANDRIAI KÖNYVTÁR BRÜSSZELI SZABADEGYETEM (Bel. BT: bika RT: Bucheum BUCKLE OF ISIS (ang. Testvére Émile Charles Albert Brugsch.e. A 4.

fiainak sírja BURTON. a Trinity College-ben tanult. 395 közötti időszakra tehető.) BT: hegység NT: burg el-hammami sír BURG EL-HAMMAMI SÍR BT: hierakónpoliszi sír NT: Hormesz3 sírja BURGHCLERE. Röviddel ezután szülei kitagadták. Ekkor ő már eljutott II. Tutankhamon és Meketré sírjának feltárásánál ő készítette a fotókat. 1788-ban született Londonban James Haliburton (aki később Burtonra változtatta nevét) és Elizabeth Westly fiaként. 1993 óta egy egyiptomi sír ásatásán dolgozik a Királyok Völgyében. aki a „Travels in Nubia” című könyvével jelentősen hozzájárult az európaiak Egyiptommal kapcsolatos műveltségéhez. The (1905) Egyptian hieroglyphic dictionary. BT: Egyiptom-utazó BUTO2 (ang. s.) (1858–1902) BULAQ MÚZEUM BURG EL-HAMMAM (ar. JAMES (1788–1862) SN: Brit régész. GUENTER BT: egyiptológus AD: Guenter. Fabunkóval verték a rézvésőt és a fa.1 mg-os mintára volt szükség a vizsgálatok elvégzéséhez. majd a Ramesszida korban harci fegyverré vált. BT: Szennedzsem hozzátartozói BUNKÓ SN: Fegyverként és segédeszközként is használták. ném.u. Ernest Alfred Thompson Wallis (1857–1934) NT: Book of Am-Tuat .) BUSIRIS (ang. ERNEST ALFRED THOMPSON WALLIS (1857–1934) SN: Több éven keresztül volt a British Múzeum tulajdonosa. aki 1813-ban tevékenykedett a Nílus nyugati partjának hegyei között.) Dep Dzsebaut 93 .) UF: Bouto2 Buto2 (ang. JOHN LEWIS BURKHARDT. BT: Carnarvon.) SN: Szennedzsem egyik fia a 19.. An (1920. században építettek. BT: Kasa1 hozzátartozói BULAQ (ang. BT: színház BUMERÁNG SN: Eleinte csak vadászatra használták. Ramszesz fiai sírlabirintusának bejáratán túl néhány méterre. Feltárt két felirat nélküli sírt és MeriAtum hercegnek a sírját is.) BUTO1 (ang. és egyiptológus. BUDDE. Ez az épület a városi tanács gyűléseinek a színhelye lehetett. Vele ment vissza Angliába. Egy gyertya kormával a sírkamra falára fel is írta a nevét. hogy kihasadjon az alapkőzetből. BT: angol egyiptológus Carter. Johannes Gutenberg-Universität Mainz.) BOULAQ (ang. JAMES KÖNYVEI BT: Burton. majd ötleteivel Richard Evershedet kereste fel a Bristoli Egyetemen.) BUSZIRISZ (gör.ac. Romjait Alexandria központjában fedezték fel. 1989) Osiris and the Egyptian Resurrection (1973. JOHN LEWIS (1784–1817) UF: Burkhardt.uni-muenchen. The (1893. SÍRJA BULETÉRION SN: Egy kisebb szabadtéri színház amit valószínűleg az i. BT: múmiavizsgáló AD: S. 1995 februárjában Kent Weeks és munkatársai törték át a bejárat mögött lévő falat. amelynek segítségével a síron kívülről a 28–30 m hosszú folyosón keresztül bevezette a napsugarat a sírba.) HALOTTI TÁRGY BURKARD.) SN: Kasa1 felesége a 19. Talán a legtermékenyebb írója volt az egyiptológia tudományának.de BUDGE. Howard munkatársai Winlock. A lengyel egyiptológusok feltáró és konzerváló munkájának köszönhetően az Alexandria legjobb állapotban megőrzött létesítménye. II. Ő talált rá ekkor újra az abu szimbeli templomokra. BT: angol egyiptológus NT: Burton. UK. 4. 1825-ben a Nílus mentén Kairótól leutazott Abu Szimbelig. Kutatásait az 1990-es évek elején kezdte.. Meketré sírjánál tükröket használva felállított egy egyedülálló rendszert. Mindegyikből csak egy egészen apró. JEAN-LOUIS (1784–1817) BURKHARDT. BT: svéd egyiptológus RT: abu szimbeli kis templom abu szimbeli nagy templom BURTON. Valamilyen titokzatos ok miatt nem folytatta a kutatást. 0.vagy rézékeket is ezzel verték a gránitba. LADY SN: Lord Carnarvon nővére. Számos munkáját még mindig kiadják. BT: papirusz NT: Amenemope3 intelmei BÚGÓCSIGA SN: Fából vagy fajanszból készültek. 1835-ben elvett feleségül egy görög rabszolgalányt Andreanat. George Edward Stanhope Molyneux Herbert hozzátartozói BURIAL EQUIPMENT (ang. ahol 1996-ban végül is PhD-t szerzett.de BURKHARDT.A.buckley@totalise. II.e. DAGMAR BT: német egyiptológus AD: Institut für Ägyptologie und Altorientalistik.) BUTEHAMUN BT: írnok BUTLER (ang.) BUTÓ KOMORNYIK UADZSET1 BUTÓ ABU SZÍR ABU SZÍR SZÉTHI.: + 49(0)6131-39-25693. amely Amenemope3 intelmeit tartalmazza majdnem teljes formában. Appleton. BT: játék BUKHANEF (ang.Burkard@lrz. Herbert Eustis munkatársai RT: Meketré sírja Tutankhamon sírja BURTON. ném. II. JOHANN LUDWIG (1784–1817) SN: Svéd utazó.uk . Fax: + 49(0)6131-39-25409 E-mail: budde@uni-mainz. dinasztiában. BT: eszköz fegyver NT: hajítóbunkó BURCKHARDT.múmiát vizsgált meg. ADELHEID BT: egyiptológus AD: burkhardt@bbaw. bár gyakran pontatlanok a dátumai. dinasztiában. Ramszesz idején. ahová fényszóróként világított be.a. 2600 és i.Buckley@bristol. D-55099 Mainz Tel.) Budge papirusz (BM: BM 10474) BUDGE. James könyvei RT: Ramszesz. Jean-Louis SN: Svéd felfedező. akit előtte Egyiptomban vásárolt. Chesire.) BOULAQ MÚZEUM (Eg.de BURKHARDT. ERNEST ALFRED THOMPSON WALLIS KÖNYVEI BT: Budge.uk 3 St Mary’s Close. BT: angol egyiptológus NT: Budge. 1978) Egyptian Magic (1899) Mummy. amelyek kora i. Warrington. Két-három fogadott emberrel kiásatta a folyosót. Ernest Alfred Thompson Wallis könyvei RT: British Múzeum (An. WA45DD.e.co. HARRY (1879–1940) SN: Angol fotós. 1988) BUDGE PAPIRUSZ (BM: BM 10474) SN: A British Múzeum egy kézirata. BT: fegyver NT: elektrum bumeráng fa bumeráng BUNAKHTEF (ang. Cambridge-ben. James (1788–1862) NT: Excerpta Hieroglyphica (1825–1828) BURTON’S TOMB „B” (ang.

. a hirtelen harag. BT: csövesvirágú évelő növény BUZÉRFÉLE UF: Rötegewächse (ném.) Schâba (ném. szent állatok megölése. Fegyverként vagy szertartáshoz használták. BT: város RT: butói agyagedény butói isten BUTÓI AGYAGEDÉNY SN: Egyszerűen készülték. BT: fegyver NT: Narmer buzogánya Skorpió. a folyamon átkelés megakadályozása.com. a múmiák burkolatának lefejtése és ellopása és mindenféle gonosz cselekedetek elkövetése. könnyek fakasztása. Bőségesen termett a Nílus és a sivatag közti keskeny.) SN: Az ismert legrégebbi növényi színezőanyagok egyike.) CSATLAKOZTATÓ FORGÓPÁNT VÉGILLESZTÉS BÜBLOSZ UF: Byblos Dzsubail (ar. Ozirisz mítosza szerint Ozirisz holttestét itt fogadta magába egy fa. hogy megszárították és összezúzták.) SN: Ma Libanon területén található a Földközi-tenger partján. a táplálék megvonása.és a Római Korban az esztergált bútorlábak jöttek divatba.) Rubiaceae (lat. fadarabokat nyomtak bele. BT: bútor NT: esztergált bútorláb ágyláb székláb BUTTERFLY CRAMP (ang. Pe és Dep város egyesítésével jött létre Butó. 15) LEPKECSAP BUTTERWECK-ABDEL RAHIM. az istentelenség. a dölyfösség. a kotnyelesség. II. NT: határkő elmozdítása RT: büntetés BÚZAFÉLE UF: bedet (óei. A díszesebb ágylábakat valamilyen állat lábához hasonlóvá faragták ki. szögfejekkel és egymásbafonódó láncmintákkal(1. a víz folyásának elvágása. fajtalankodás.) BT: rózsaalkatú NT: buzérféle BUZIRISZ ABU SZÍR BUZOGÁNY1 SN: Bunkósbothoz hasonló eszköz a végén átlyukasztott kővagy fémfejjel.) (1.e. majd elsimították. lopás. Gyakran használtak intarziát vagy berakást is.) Triticum (lat. BT: város RT: Ozirisz mítosza BŰN SN: Tiltva volt a hazugság.) BUTT-JOINT (ang. termékeny földsávon.) Per-Wadjet (óei.Ibtu (ném. Sokszor alkalmaztak gömbölyített végű lábakat is. Az ember fogott egy agyagdarabot. a süketség színlelése és az igazság elől elzárkózás. Kedvelt volt az ökörláb és az oroszlánláb.) Rubidales (lat.) POLGÁRMESTER 94 . ar.) SN: Alsó-Egyiptom közigazgatási fővárosa volt a Két Föld egyesítése előtt. a fáraónak átkozása. az áldozati adományok ellopása. házasságtörés. BT: mag BÜNTETÉS BT: cselekedet NT: botozás kivégzés RT: bűn büntetés-végrehajtó intézet Utasítások Merikarénak BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÓ INTÉZET BT: intézet NT: börtön RT: büntetés BÜRGERMEISTER (ném. vagy kicserélése. BT: agyagedény RT: Butó BUTÓI ISTEN BT: helyi isten NT: Djebauti (ang. A Késő. BT: gabonaféle NT: durumbúza kétszemű búza tönkölybúza zea BÚZAMAG SN: A szarkofágba ültetett csírázó búzamagvak Ozirisz újjászületését szimbolizálzák. a szolga leszólása ura előtt.eg BUTT-HINGE (ang.) SN: Az egyiptomi királysírokban leggyakrabban megtalált növény. letette a földre. az önfejűség. gyilkolás. rablás. mértékek és súlyok megkisebbítése.) Tell el-Faráîn (ném.) Tell el-Faráin (ar. az ország istenének. amelyeket csontszegekkel rögzítettek a bútorra. a fellobbanás. buzogánya BUZOGÁNY2 BUZOGÁNYFŰ BUZOGÁNYSÁS GYÉKÉNY GYÉKÉNY GYÉKÉNY BÚTORDÍSZÍTÉS SN: Egyenes vonalakkal bemetszett csontcsíkokkal.) SN: Egyiptomban már i.) Tell el-Farein (ang. megfertőztetés.) Pauzit Pe Per-Edjo (óei. KIRSTEN BT: egyiptológus AD: aegyptustvl@link. BT: díszítés RT: bútor BÚTORLÁB SN: Az ágyakhoz és a székekhez hasonló kialakítású lábakat használtak. BT: festőbuzér BUZÉRVIRÁGÚ UF: Gentianales (lat. 22). A festőbuzér földben kúszó gyöke eléri az egy méter hosszúságot is. Már időszámításunk előtt használták Egyiptomban. a földmérőjelek megváltoztatása. az erőszakosság. 2700 körül termesztettek búzát.) BT: buzérvirágú NT: festőbuzér BUZÉRGYÖKÉR UF: madder root (ang. a csacskaság.) BÚTOR BT: berendezés tárgy NT: ágy ágysátor asztal bútorláb fabútor fejtámasz királyi bútor láda szék RT: bútordíszítés BÚZAVIRÁG UF: Centaurea (lat.) Per-Uadjit (ang. meglopása. amelyből az alizarinvörös színezőanyagot úgy nyerték ki. mágikus szimbólumokkal díszítették a bútorokat.

Szára. Legjellemzőbb tünetei: reszketés. BT: mérgező növény NT: foltos bürök BÜBLOSZ BYBLOS 95 . izomgyengeség. levele. émelygés. melynek 2 faja van. torokfájás. fehér ernyős virágzata mérgező.BÜROKRATA BT: államszervezet NT: Nebmarenakht BÜRÖK UF: Conium SN: Az Umbelliferae (Ernyősök) családjába tartozik.

BT: egyiptológus CALLIAUD. hű sofőrjével együtt súlyos autóbalesetet szenvedett. Kleopátra Philopathor. Egy ideig keresztény templomként használták.e. 6.e. 44–30) CAESAREION SN: A templom építését Kleopátra rendelte el Antóniusz tiszteletére.) KANOPOSZI DEKRÉTUM ÁGYSÁTOR CAESAR. 100.ar CAMPANA-RELIEF SN: A Nílus élővilágát ábrázoló relief. de sosem látták a boldog szerelmesek befejezve. BT: templom CAESARION PTOLEMAIOSZ. BT: Egyiptom-utazó CAPPARALES (lat. 1994-ben terepigazgató a Washingtoni Egyetem Fajjúm projektjében. Ő lépett be elsőként Tutankhamon sírjába Carterrel. 48) CAESAR. hogy megtisztuljon. RT: Széthi.) UF: Carnarvon. GABRIELLE SN: Egy velencei nemesember. 43) Kleopátra. amelyet egy egész szemeszteren át az íróasztalában tartott.) TEVEFÉLE TEVE DROMEDÁR CAMELUS DROMEDARIUS (lat. 13–i. Philophator (i.) CARIES (lat.) CALCITE VESSEL (ang.e. CAIUS JULIUS (i. Légzési CALVERLEY.) CANNIBAL HYMN TO PHARAOH UNIS (ang. 15. meghalt egy mérges szúnyogcsípés következtében Egyiptomban 1923.) CAESALPINIACEAE (lat.e.) KANÓPUSZ CANOPUS (ang. Széthi ünnepi templomának fotográfusa volt. 26-án született.) CANIS MAIOR (lat.) NT: Atia Balba Caesonia (i.e. márc. 1937-ben El-Kab-ban végzett ásatásokat.e. ahol a lovassport terén nyújtott kiemelkedő teljesítményeivel tűnt ki. 5-én hajnali két óra előtt 10 perccel. márc. 1993-ban pedig a Királyok Völgye Konzervációs projektben volt felügyelő. CAIUS JULIUS (i.) CAPELET (fr. Caius Julius hozzátartozói RT: polgárháború (i. jún.usyd. 15. márc. melynek során Carnarvon agyrázkódást szenvedett. Az elsők között készített leírást a gizehi piramisokról. Suite 700.) (1902–) CALCITE BOWL (ang. majd 912-ben lerombolták.e.) AKÁCIA KRISZTUSTÖVISFA CAPODILISTA. júl. jún. 999 Third Ave. Seattle WA 98104 CAIRO ANTIQUITIES MUSEUM (ang. 1996-ban terepfelügyelő az Amerikai Kutatási Központ Egypt Field School-ban.) KAMBÜSZÉSZ.e. amikor a dekán Geb házában tartózkodik.) KANOPOSZ CANONE DI TORINO (ol.e.) CAMELUS (lat.. VII. 44-ben meggyilkolták. XV.) CAGLE. BT: relief CANAL OF JOSEPH (ang. GEORGE EDWARD STANHOPE MOLYNEUX HERBERT (1866. 100. 44. Caius Julius (i. 2003-ban pedig ugyanitt társigazgató. mely leleteinek egy részét a belgiumi Királyi Művészettörténeti Múzeumnak ajándékozta. CAIUS JULIUS HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: VII. 5) (1866. Fiuk: XV.) CAPE GUM (ang. XV.) BAHR EL-JUSZUF (ar. jún. ápr.) MÚZEUM (Eg.) GYOMOR FOGSZUVASODÁS ALABÁSTROM TÁL CARLSBERG 1 PAPIRUSZ SN: Asztronómiai tárgyú papirusz. elemi iskolai tanulmányait egy magántanárnál végezte.) CALCITE GROUP (ang. 13–i. majd Etonba vezetett az útja.washington.) KANNIBÁL HIMNUSZ UNISZ FÁRAÓHOZ CANOBUS (ang. JULIUS CAESAR.) CAMPAGNO. ápr.edu. Carnarvonnal és Carnarvon lányával. II.filo. Egy alkalommal Carnarvon Edward Trotmannal.e. 44. BRAM BT: egyiptológus CALLENDER SN: Tutankhamon sírjától néhány km2-rel arrébb ásatott. MARCELO BT: egyiptológus AD: postmast@narmer. Az egyiptomi művészetről nagyértékű cikkeket közölt. VII. A csípés testének ugyanazon a helyén volt. BT: Egyiptom-utazó CALLIMACHUS OF CYRENE (ang. Henry Howard Molyneux Herbert halála után 23 évesen vette át a családi vagyont. BT: démotikus papirusz CARNARVON.28–1923. 26–1923. 15. akit Egyiptom oázisai érdekeltek a leginkább. 51–30) Ptolemaiosz.) CAMELIDAE (lat. Ptolemaiosz Caesarion. Cambridge-ben tanult.) KAPRIVIRÁGÚ KAPRIVIRÁGÚ CSAPATKAPITÁNY CAPTAIN OF TROOPS (ang. BT: Caesar. XV. FRÉDÉRIC SN: Francia utazó. BT: Kleopátra. valamint egy kígyóval. BT: belga egyiptológus RT: Királyi Művészettörténeti Múzeum (Bel.e. Apja.) (1. Julius SN: VII.) CARDIA (lat.) NAGY KUTYA CANIS MAJORIS SZÓTHISZ (gör. júl. 100.) CALCOEN.) UF: Caesar.au 96 . abüdoszi temploma CAMBITOGLOU. KALCIT ALABÁSTROM VÁZA KAIRÓI EGYIPTOMI CAPART. Antóniuszt jelölte ki örökösnek és a keleti területekért felelős triumvirnek. Epilepsziás rohamokban gyakran szenvedett. Caesarion (i. 44–30) CAESAR. I. A belga egyiptológia alapítójának tekintik. BT: amerikai egyiptológus AD: acagle@u.) TORINÓI KIRÁLYI PAPIRUSZ CANOPIC VESSEL (ang. júl. majd 1991-ben ásatási felügyelője volt a Királyok Völgye1 Projektnek. AMICE MARY (1896–1959) SN: I. akitől egy gyermeke is született.e. Az Augustus néven császárrá koronázott Augusztusz saját kultuszát hirdette benne.e. George Edward Stanhope Molyneux SN: Angol egyiptológus. Unokahúga: Atia Balba Caesonia.CAMBYSES (ang.) CAPPARIDALES (lat. aki szentföldi zarándokútja során 1458-ban járt Egyiptomban. mint a Tutanhamon király múmiáján talált folt.uba.e. Ptolemaiosz Caesarion. 1895. Philophator hozzátartozói NT: Caesar. 13–i.) 310–240) KALLIMAKHOSZ (i. CAESARION (i.) CANOPY (ang.e. valamint azt a hetven napos periódust. ALEXANDER BT: Nicholson Régiség Múzeum munkatársai AD: acambito@mail. átmenetileg elvesztette a látását. Julius Caesart i. 26-án feleségül vette Almina Wombwellt. ápr. 48) NAGY KUTYA CANIS MAJOR (lat. ANTHONY SN: 1988-ban Kom el-Hisn projekt keetén belül végzett ásatást. 44.) KANOPOSZ CANOPUS DECREE (ang. Highclere-ben (Anglia) 1866. amely megemlíti a dekánok tíz naponként bekövetkező halálát.edu Center for the Evaluation of Emergency Medical Services Public Health – Seattle and King County. Kleopátra szerelmese. Lord Herbert. jún. Cambridge-ben a Trinity College-ben kezdte egyetemi tanulmányait. (i. 525–522) C C8 KAAPER1 MASZTABÁJA VEREMSÍR LEPÉNYFAFÉLE CACHETTE (ném. 85–i. své. JEAN (1877–1947) SN: 1900-ban lett felügyelő-helyettes.

1922.) 97 .nov. dinasztia idejéből.–1924. PATRICK BT: egyiptológus AD: patrick. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866.) Porchester. Kilenc éve dolgozott már Egyiptomban. A harmadik télen már ásatásokat végzett. néhány tárgy mégis megmaradt. Mire mindketten felkészülnek a nagy munkára. a kedvenc kismadár kénytelen volt farkasszemet nézni egy kobrával. Ez volt Tutankhamon sírja. George Edward Stanhope Molyneux Herbert hozzátartozói Carnarvon. jún. Ekkor még az ásatásról nem sok fogalma volt. kitör az első világháború. ahol a páratartalom szinte sosem emelkedik 40% fölé. 1890 óta dolgozott Egyiptomban: egyiptomi pályafutását 17 évesen rajzolóként és akvarellistaként kezdte Sir Flinders Petrie mellett. feb. mert Carter beavatja elgondolásaiba – a 18. Theodor Monroe (1837–1915) Petrie. Két gyermekük született. GEORGE EDWARD STANHOPE MOLYNEUX HERBERT CARNARVON THÉBAI ÁSATÁSAI (1906) SN: Carnarvon 1906-ban kezdett ásatni Nyugat-Thébában Sir William Garstin segítségével. A felfedezés fokozza a lord lelkesedését.) NT: Burghclere.) Davis. 28. November 4-én hajnalban az első lebontott kunyhó alatt a csapat vízhordó fiúja lépcsőfokokat talált. Almina Victoria Marie Alexandra (–1929) CARNARVON.–1939.máj. 17-én nyitottak meg. Edward CARNARVON. 3–1942. BT: múzeum AD: 4400 Forbes Avenue. mikor Gaston Maspéro. amely Tutankhamon sírjának meglétét bizonyította. Swaffhamban (Anglia) született és Londonban halt meg.) CARNEOL (ném. GEORGE EDWARD STANHOPE MOLYNEUX HERBERT HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Henry Howard Molyneux Herbert (4. a munkások az esetet szerencsétlen előjelnek tekintették. HOWARD (1874. Több ezer köbméter földet mozgattak meg kézi erővel.28–1923. 6 heti ásatás jutalma mindössze egy macskamúmia volt. 1912-ben kutatási jogokat kap Masperotól. 17) (1. amely Anubisz pecsétjével volt lezárva.nehézségekkel küszködött. George Edward Stanhope Molyneux Herbert munkatársai Carnarvon. Evelyn (–1875. Ő kiváltja az ásatási engedélyt.2. jun.ca CARTER. BT: Carnarvon. Henry George Alfred Marius Victor Francis hozzátartozói Wombwell. 1906-ban Maspéro összeismerkedik Lord Carnarvonnal. BT: ásatás CARNEGIE MUSEUM OF NATURAL HISTORY (ang.–1939.) GUBÓJA CARPENTER (ang. 26.) (1. Ebben az időben Carternek volt egy kanárija.GEORGE EDWARD STANHOPE MOLYNEUX HERBERT MUNKATÁRSAI SN: Titkára volt Bethell. Earl of Carnarvon) Anyja: Evelyn Stanhope. hanem rövid idő alatt megtanulta a hieroglifikus írást. BT: angol egyiptológus régész NT: Carter. és 1907-ben alkalmazza Cartert. Mivel a kobra a fáraók kígyója. Andrew Herbert. 28.26. Néhány nappal viszont azelőtt.) ĈARNIRO (esp. amelyet hivatalosan 1923. A kígyó felkúszott a kalitkához. Tutankhamonét. Fiuk: Henry George Alfred Marius Victor Francis Herbert. Ők ketten és munkacsapatuk már az első évben feltárnak egy hercegi sírt a 17. máj.24–1890. LORD CARNARVON. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866. Nővére Lady Burghclere. Állás nélkül marad. 5) (1866. ápr. egy gazdag magánemberrel. egyetlen kivételével: ez pedig a fiatal fáraó. 9. hogy rábukkantak volna a sírra. Alkonyatkor eljutottak az ajtóig.) (1. jan. ápr.) NT: Five Years’ Explorations at Thebes (1912) CARNARVON. 8) CAROB POD (ang. 1918-ig kell várniuk. Tutankhamon sírja.jún.org CARNELIAN (ang.15–) Herbert.3. A napvilágra hozott kincsek nagy része a Kairói Egyiptomi Múzeumba került. márc. BT: Carnarvon. 1903-ban első ízben töltötte a telet Egyiptomban. 32) CARSTENS. mivel nem tudott megbékélni az ásatásokat látogató amatőrökkel. 1920-ban leállították az ásatást. HOWARD MUNKATÁRSAI BT: Carter. november 4-én Carter megtalálta az első jelet.) CARRYING CHAIR (ang. dinasztia valamennyi uralkodóját a Királyok Völgyében temették el. Korán kezdett egyiptomi archeológiával foglalkozni. Seikh Abd el-Gurna tetején kapott egy területet. 27. de nem elégedett meg a másolói és akvarellista munkákkal.3131 cmnhweb@carnegiemuseums.jan. Richard (–1929) Garstin.) SZENTJÁNOSKENYÉRFA ÁCS FAMEGMUNKÁLÓ ESZKÖZ HORDSZÉK CARPENTRY TOOL (ang. William Trotmann. 26–1923. egyiptológus lett.) KARNEOL KARNEOL KARNEOL FORGÓPÁNT RAGADOZÓ EMLŐS SZENTJÁNOSKENYÉRFA GUBÓJA SZENTJÁNOSKENYÉRFA (1. Howard munkatársai Carter. általános közöny közepette hunyt el.26.jan. főleg a párás angliai telek idején. 5. mert megvárták Carnarvon és lánya érkezését.) SN: Brit régész. Henry Howard Molyneux (1831. mely a többi régész számára törmelékrakodóként szolgált.) SN: Walton Hallban található múzeum.–1924. jún. jún. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866. William Matthew Flinders (1853.jún. és elpusztította a szerencsétlen madarat.9.) NT: Bethell. melyet a munkabrigád is nagyon megszeretett. Howard (1873. 15) CAROB TREE (ang. 6.) CARNEGIE TERMÉSZETTÖRTÉNETI MÚZEUM (USA) CARNEGIE TERMÉSZETTÖRTÉNETI MÚZEUM (USA) UF: Carnegie MUseum of Natural History (ang.jún. Almina Victoria Marie Alexandra hozzátartozói NT: Carnarvon. A Carter által kijelölt terület abba az övezetbe tarozott. Hitték. aki szenvedélyes egyiptológus. 2. Öccse: Andrew Herbert. Halála után nem sokkal az őt ápoló nővér is meghalt. BT: amatőr egyiptológus angol egyiptológus Herbert. Lady Herbert. Ezt csak majdnem 3 héttel később ásták ki. Henry George Reginald Molyneux Herbert Lord (1898–) Stanhope. De egy év múlva már le is kellett mondania. 412. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866. Annál is inkább. az uralkodás jelképe. hogy az „aranymadár” szerencsét hoz. Howard könyvei RT: Carnarvon. Evelyn Leonora Almina (1901.) Tutankhamon sírja CARTER. 1922-ben Carter kijárta Carnarvonnál.) CARNIVORA (lat.cartens2@sympatico. hogy finanszírozzon még egy ásatási szakaszt. PA 15213 Tel. mégsem akar visszatérni Angliába. Henry George Alfred Marius Victor Francis (1898.622.7–) Herbert.GEORGE EDWARD STANHOPE MOLYNEUX HERBERT KÖNYVEI BT: Carnarvon. ő fedezte fel a legnagyobb érintetlen sírt.–1924.aug. így november 1-én újra kezdődtek a munkák. és szakavatott kutató. a kairói múzeum felügyelője kinevezte az ókori gyűjtemény egyik felügyelőjévé. aki Carnarvon után néhány héttel halt meg. júl. 1939-ben névtelenül.) Wombwell.) CAROB-POD (ang. Lányuk Evelyn Leonora Almina Herbert.) CARNEOLUS (lat. 1917-ben a háború miatt félbeszakadnak az ásatások.3. Felesége: Almina Victoria Marie Alexandra Wombwell.márc. George Edward Stanhope Molyneux Herbert könyvei CARNARVON. Pittsburgh. ápr. melyet ugyan már kifosztottak. jún. Mindegyik sírt fel is fedezték.

27–1935.) CAT (ang.) SZARVASMARHA KENOTÁFIUM BÚZAVIRÁG CENTER OF DOCUMENTATION AND STUDIES ON ANCIENT EGYPT (ang. ami miatt a szfinxet Hafrénak tulajdonítják. 500-900 TEMETŐ.) SN: Ezt használják a modern orvosok a csontszerkezet és más szövetek vizsgálatára múmiáknál.) KARTONÁZS KÖMÉNY FOGSZUVASODÁS KARTUS CAULFEILD. El (1996) Estudios Históricos (1994) Hombre y la Religión.) RICINUSOLAJ MACSKA MACSKAFÉLE CEDRO DEL LÍBANO (spa. A Tutankhamon sírjában talált számos bútor is cédrusfából készült. dec. The (2002) Una momia egipcia de la Baja Epoca en el Museo Arqueológico Palacio Taranco de Montevideo (1980) CASTOR OIL (ang. Gardnerrel tárta fel a legrégibb földműves közösség lakhelyét Fajjúmban.) CEDARWOOD (ang. BT: magyar egyiptológus RT: núbiai magyar expedíció CASTILLOS.) CASTANET DANCER (ang. BT: uruguayi egyiptológus NT: Castillos. 18.) CEDR LIBANSKI (len.) AD: juancast@yahoo.9. akinek Maspero az akhmimi ásatásából Taoszir koporsóját ajándékozta oda. aug. Caviglia a gizehi szfinxnél is végzett ásatásokat. Harry (1879–1940) Derry. ELISA BT: egyiptológus AD: ecastel@arrakis. BT: angol egyiptológus régész CAT SCANNER (ang.–1939. The (1902. Algernon Thomas St.–) NT: A reappraisal of the published evidence on Egyptian Predynastic and Early Dynastic cemeteries (1982) A study of the spatial distribution of large and richly endowed tombs in Egyptian Predynastic and Early Dynastic cemeteries (1983) Catálogo de piezas originales en el Museo de la Sociedad Uruguaya de Egiptología (1990) El Arte Egipcio (1973) Egipto Faraónico.) Cedrus (lat. amely lejegyzi a korai dinasztiák fáraóinak krónikáját.2. BT: mumifikáció CEILING STELAE (ang. BT: gyűjtők CEDAE (röv. A palermói kő. Evelyn CARTER.) ÓKORI EGYIPTOMI TANULMÁNYOK KÖZPONTJA CENTRAL PARK OBELISZK SN: Kleopátra tűjének a párja. BT: obeliszk 98 .) CARTOUCHE CARUM CARVI (lat.) CAVALRY (ang. Juan Jose könyvei RT: Urugváji Egyiptológiai Intézet (Uru. okt.) CASTEL. George (1869–) NT: Temple of the Kings at Abydos. JUAN JOSE KÖNYVEI BT: Castillos.) CÉDRUSOLJAS MUMIFIKÁCIÓ SN: A cédrusolajat a végbélen keresztül bejuttatták a hasüregbe. 1989) CAUSEWAY (ang. James Henry (1965.márc. hogy a húst és a beleket is kimossa. bútorkészítésnél. majd eltávolították belőle.) KASSZIA CASSIA CORYMBOSA (lat. El (2002) Predynastic Period in Egypt.) cédrusfa SN: A cédrusfát importálták a legkorábban Libanonból és Szíriából.) CAT SZKENNER CAT SZKENNER UF: cat scanner (ang. GIOVANNI BATTISTA (1770–1845) SN: Henry Salt szolgálatában állt. 8) A cédrust felhasználták az építészetben. Juan Jose (1944. E másolaton maradt fenn a 13.) CEMETERY 500-900 (ang.) CEMETERY 7000 (ang. BT: egyiptológus NT: Caulfeild. GERTRUDE (1888–1985) SN: Brit ősrégész kutatónő. El (1996) Imágenes del Antiguo Egipto (1980) Nuevas imágenes del Antiguo Egipto (1989) Orígenes del Monoteismo Hebreo (1966) Período Predinástico en Egipto. George könyvei RT: Ozireion CAULFEILD.) CÉDRUS LIBANONI CÉDRUS CÉDRUS LIBANONI CÉDRUS LIBANONI CÉDRUS LIBANONI CÉDRUS CEDAR OF LEBANON (ang.) CENOTAPH (ang. JUAN JOSE (1944. MARIUS (1839–1913) SN: Gaston Maspero barátja volt. amelyről Thomas Young készített másolatot.) cedarwood (ang. Arthur Cruttenden (1874–1928) White. The (1923–1933) CARTONNAGE (ang.) Burton.) CÈDRE DU LIBAN (fr. BT: szkenner CATTLE (ang. számos bizonyítékot nyújt erre. Alfred Mace. Ma New Yorkban a Central Park közepén áll. aki E.–) SN: Az Urugváji Egyiptológiai Intézet igazgatója. és a hatalmas szobrot részben ki is ásta a homokból.) (1. GEORGE (1869–) SN: Az Ozireion hosszú folyosóját részlegesen ő tisztította le. Ennek az olajnak olyan erős a hatása. 17) CASARIEGO. Algernon Thomas St. Riveraban (Urugváj) született. és hosszú tanulmányt írt Kheopsz1-fáraó piramisáról.) ÓKORI EGYIPTOMI TANULMÁNYOK KÖZPONTJA CEDAR (ang. 125) CASTIGLIONE LÁSZLÓ SN: Felesége Varga Edith. 2.(1. amelyben egy Haf szótagocska szerepel. sor. okt. W. JORGE BT: urugváji egyiptológus CASSIA (ang. GEORGE KÖNYVEI BT: Caulfeild. 18. 7000 CATON-THOMPSON.) CÉDRUS CÉDRUS UF: cedar (ang.es KASSZIA CSATTOGTATÓ TÁNCOS CAVIGLIA.) CEDRUS (lat. A núbiai magyar expedíciót ő vezette.) CATLIKE (ang. 1817-ben mancsai között talált egy gránitsztélét. Richard (–1929) Breasted. Douglas Hall Hauser Lafleur Lucas. ALGERNON THOMAS ST. HOWARD KÖNYVEI BT: Carter.) CENTAUREA (lat.) CAVETTO CORNICE FELJÁRÓ LOVASSÁG HOMORÚ PÁRKÁNYZAT CARIOUS CAVITY (ang. így a testből csak a csontok és a bőr marad meg. Howard (1873. BT: régészet RT: gizehi szfinx CAZENEUVE.NT: Bethell. ALGERNON THOMAS ST. aki szintén egyiptológus. szandálok talpaként.) NT: Tomb of Tut-Ankh-Amen. 1881-ben ajándékozta Egyiptom az Egyesült Államoknak.com CASTILLOS.) MENNYEZET SZTÉLÉ TEMETŐ. BT: fenyő NT: libanoni cédrus CÉDRUSFA CÉDRUS LIBANONI CÉDRUS CEDRUS LIBANI (lat.) (1. ezután 70 napig nátronban áztatták.máj.

) SORBONNE EGYIPTOLÓGIAI KUTATÁSI KÖZPONT (Fro. L’ (1876–1880) Les papyres hieratiques de Berlin (1864) Mélanges égyptologiques (1862–1873) Recherches pour servis à l’histoire de la XIXme dynastie (1873) Une inscripton historique du regne de Séti I (1856) Voyage d’un Égyptien en Syrie. 27-én közölte a párizsi akadémiával.) CHAEMOPET (ném. Jean-Yves Empereur. 1448 Buenos Aires CERATONIA SILIQUA (lat. Jean François hozzátartozói CHAMPOLLION. 1048 Buenos Aires CENTRO DE ESTUDIOS DE EGIPTO (Arg.) SZENTJÁNOSKENYÉRFA CERKÓFFÉLE FEHÉRBARKÓJÚ CESTODA (lat. BT: Champollion.) UF: Chabas Ferenc SN: Briançonban született és Versaillesben halt meg.e. Felfedezését 1822.) 3300) CHALK WHITE (ang.17.e.23.) CERCOPITHECIDAE (lat.) CERUSSIT CERUSSITE (ang.17. BT: francia egyiptológus NT: Champollion. 1o. Örömében ezt kiáltotta: Je tiens l’affaire! (Megvan!) karját magasba nyújtotta. amely nagy hatást gyakorolt kisöccsére.jan.) CHAEMHET (ném.2.) CHAFRA (óei.) BT: egyiptológiai szervezet AD: Casilla de Correo No. BT: francia egyiptológus NT: Chabas. Dimitri Meeks.e.) SN: Francia tudós.–1882.e. Jean François könyvei CERUSSZIT UF: cérusite (fr.4. Jean-Yves (1952–) Meeks.e. Jacques-Joseph előfizetője volt a Courier del’Egypte című folyóiratnak.) KHAMTERI (ang. BT: egyiptológus CÉRUSITE (fr.) GALANDFÉREG PTOLEMAIOSZ. 1824ben közreadja A régi egyiptomiak hieroglifarendszerének rövid összefoglalását. BT: egyiptológiai szervezet NT: Centre National des Recherche Scientific munkatársai RT: Empereur.) CHAMBERLAIN (ang. JACQUES-JOSEPH FIGEAC (1778–1867) UF: Champollion. 2. Károly király és a toscanai kormány által szervezett expedíciót. Sucursal 48 (B). Jean-François hozzátartozói Champollion.) fehérólomérc ólom-karbonát white lead ore (ang. FRANÇOIS JOSEPH (1817.) KHA2 HAEMHET KHAEMOPET (ang.) CHABAS. majd összeesett. spa. 44–30) C-ES KORMEGHATÁROZÁS RADIOKARBONOS KORMEGHATÁROZÁS 99 .) CHABAS FERENC CHABAS.) HAEMUASZET4 KHALKOLITIKUM (i.) SN: Kutatásainak igazgatói: Alain Zivie.) SN: Vegyjele PbCO3.–1832..máj. JACQUES-JOSEPH FIGEAC (1778–1867) CHAMPOLLION. 18. JEAN-FRANÇOIS (1790. Ebből értesültek először a Rozetti kőről. szept. XV. aki egyiptomi művészettörténettel foglalkozott.–1882. hogy megfejti a rosettei kövön található jeleket. FRANÇOIS JOSEPH KÖNYVEI BT: Chabas. 70.) CHAEMTERI (ném. JACQUES-JOSEF FIGEAC CHAMPOLLION.dec. CAESARION (i. Ő készítette el az első egyiptomi szótárt.) CERKÓFMAJOM CERCOPITHECUS PATAS (lat. Jean-François munkatársai Champollion. François Joseph könyvei RT: Harris 500 papirusz (BM: BM 10060) CHABAS.) CEREMÓNIA GABONAFÉLE SZERTARTÁS KEPHRÉN (i.jan. 44–30) KHA HAFHUFU CHAAFCHUFUI (ném.) CEZARION CHA (ang. Különösen a hieratikus szövegek olvasásában és kritikai magyarázásában jeleskedett. 1523.márc.) KRÉTAFEHÉR KAMARÁS CERKÓF BT: majom NT: fehérbarkójú cerkófmajom feketeorrú huszármajom CERKÓFFÉLE UF: Cercopithecidae (lat. 17. JAROSLAV (1898–1970) SN: Az oxfordi egyetem egyiptológia professzora.RT: Kleopátra tűje CENTRE DE RECHERCHES EGYPTOLOGIQUES DE LA SORBONNE (fr. Antropológiai kutatások vitték az egyiptológia mezejére.2. Ő az egyiptológia megalapítója.) SN: Ékszerkészítő technika. 620) BT: ékszerkészítés CHAMPOLLION.) CHAEMHET (ang. Élete munkájával végül is megfejtette a hieroglif írást.) CERUSSZIT CERUSSZIT CERUSSZIT CHAMPLEVÉ (fr. s Ippolito Rosselini pisai professzorral együtt vezették a X. Pályája során az egyik legbefolyásosabb és elismertebb filológus volt.) CENTRE NATIONAL DES RECHERCHE SCIENTIFIC CENTRO AMERICANO DE EGYIPTOLOGÍA (Arg. máj. François Joseph (1817.) CNRS (röv. jan. Az anglezit lebomlásából jön létre. XV. Az egyiptológia professzorává nevezték ki. ez azonban nem jött össze. Jacques-Josef Figeac SN: Jean François Champollion bátyja volt.) BT: egyiptológiai szervezet AD: Lavalle.) 2 1 KHABEKHENET1 (ang. aki 11 évesen határozta el. Közvetlenül hazatérte után meghalt. en Phénicie. 2558–2532) (i. Alain CENTRE NATIONAL DES RECHERCHE SCIENTIFIC MUNKATÁRSAI BT: Centre National des Recherche Scientific NT: Leblanc.–1882. Christian CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CENTRE NATIONAL DES RECHERCHE SCIENTIFIC CENTRE NATIONALE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (ang.. BT: vízmentes karbonátok pótanion nélkül CESARION 14 PTOLEMAIOSZ. FRANÇOIS JOSEPH (1817.) NT: Égyptologie. és 1828-ban a tudomány szolgálatában Egyiptomba küldték. s öt napig eszméletlenül feküdt. 4500– CERCOPITHECUS AETHIOPS (lat.) CENTRE NATIONAL DES RECHERCHE SCIENTIFIC UF: Centre National de la Recherche Scientifique Centre Nationale de la Recherche Scientifique (ang. en Palestine au quatorzieme siecle avant notre ere (1866) CHABECHNET (ang. hogy Napóleon őt is magával vigye az 1798as egyiptomi hadjáratra. CAESARION (i. 2520–2494) FEKETEORRÚ CHALCOLITIC PERIOD (ang. (1.) cerussit cerussite (ang.) HUSZÁRMAJOM CEREAL (ang.) cerkófmajomféle BT: főemlős NT: cerkóf makákó pávián CERKÓFMAJOMFÉLE CERKÓFFÉLE ČERNỲ. s bánatában felcsapott kereskedőnek. Dimitri Zivie. amellyel üvegpasztát vagy színes köveket illesztettek fémalap mélyedéseibe.máj.) CHAEMWASET (ném. s minden kapcsolatát latba vetette.

Jacques-Joseph Figeac (1778–1867) CHAMPOLLION. spa.) CHANTRESS (ang. BT: kos-isten CHERUEF (ném. Denderahban. A történet a Delta keleti területén játszódik Héliopolisz és Hórusz útja között. 2520– SEIKH ABD EL-GURNA CHEIKH ABD EL GURNAH (ang. papiruszai NT: Pepi. szerelmi költeményeket.) CHAPPAZ. (1. SÍRJA KANCELLÁR CHEMENU CHEMNIS HERMOPOLISZ AKHMIM (ang. NADINE BT: egyiptológus AD: ncherpion@ifao.dec. Aszjútban és Meirben végzett ásatásokat. de később sólyom alakúvá tették.egnet. 2604–2581) (i. JEAN-LUC BT: egyiptológus AD: Jean-Luc.e.) SN: Krokodilisten.márc.e.) CHANCELLOR (ang. BT: zenei jelrendszer CHESTER BEATTY I PAPIRUSZ SN: A dublini Chester Beatty Könyvtárban található.chappaz@mah. BT: papirusz CHASSINAT III PAPIRUSZ SN: 3 szöveget tartalmaz. Fivérem kínozza szívem. Jean-François (1790.e. 25.) SN: A 12. Betegség szállt meg engem.e. 2460–2453) (i. Ramszesz idejéből származik.dec.4.dec.márc. 626-ban házasodott össze. akivel i. 10 (ang..) SN: Kultuszának központja Létopoliszban volt. 12. A második szöveg egy ima a thébai istenekhez. Jean-Jacques (1716–1795) hieroglif írás hieroglif írás megfejtése Rozetti kő (BM: EA 24) CHAMPOLLION..e.) KHENTI (spa. A rektón és a hátsó oldal egy részén egy mitológiai mese áll.4.23.márc. JEAN FRANÇOIS KÖNYVEI BT: Champollion.e.) CHARLESWORTH. 2177) BT: dinasztia.ch CHARACIDAE (lat. BT: dinasztia. JEAN-FRANÇOIS HOZZÁTARTOZÓI BT: Champollion. spa. BT: állatalakú isten CHENTKAUES (ném.–1832. II.) CHARGA OASIS CHARIOT (ang. CHENSUMOSE (ném. alsó-egyiptomi nomosz istennője. Elhaladtam háza előtt.–1832.) CHEMMIS (ang. i.) NT: Monuments de l’Égypte (1835–1845) CHAMPOLLION’S NO.e. Nestor Hyppolite Antoine (1804–1842) CHAMPOLLION.23.) ÉNEKES AMON ÉNEKESNŐJE SZÉTHI.net CHERTI (ang. 2558–2532) (i. és Sasenet tábornok meséje RT: írótábla (KIM: OIM 13539) CHASSINAT II PAPIRUSZ (L) SN: A király és a szellem meséjének 4 észletét tatalmazza. 2589– 2566) (i. Jean-François (1790. ném. JEAN-FRANÇOIS MUNKATÁRSAI BT: Champollion.ville-ge.) CHEST (ang.) CHENTI (ném. A halottak komphajósa és a fáraók sírjainak védője. Pepi tábornokával Sasenet-tel tiltott homoszexuális viszonyt folytat.) UF: Machenti-irti SN: A törvény és azonosították. Kosként vagy kosfejű emberként ábrázolták.) (1.) AKHMIM (ang. 2181–2173) fáraó CHENSIT (ang. BT: királyi feleség Nékó..23.) a rend sólyomistene. hozzátartozói CHEESE (ang.) PONTYLAZAC ALAKÚ PONTYLAZAC-FÉLE KHARGA OÁZIS HINTÓ HINTÓS CHARACIFORMES (lat. II.) KÁPOLNA CHENTI-CHETI (ang.) (i.) CHAPEL (ang.RT: Bartélemy.e.) CHARUV (héb. 2520–2494) KEPHRÉN PIRAMIS KHEPRA CHERHEM NOFEREFRÉ (i.e.) CHENDU (cse.) FORGÓPÁNT PAPIRUSZ SZENTJÁNOSKENYÉRFA CHEPHREN PIRAMISA CHERCHEB CHERES (gör..e. Gyorsan dobog a szívem.. II.) KARMAZSINTETŰ CHERMETTE. (i. MICHELE BT: egyiptológus AD: michele.) KHAY (ang.) 2494) SAJT KEPHRÉN (i.chermette@mom. 700-ból származik. 18) SN: Egy kétes hitelességű mese 4 részlete található rajta. a harmadik szöveg pedig egy könyvelés.) CHARTA (lat. Milyen jól tudja hajítani a hurkot!. hol. 7.) KHEOPSZ1 (i.e. amelyben II.) CHENTIAMENTIU HONSZUMESZ2 CHONTAMENTI (ang. DOROTHY (1927–1981) BT: régész CHARNEIRA (por. Hórusszal HENTKÁWESZ. EMILE GASTON (1868–1948) SN: 1901-ben Abu Roasban.–1832. 2558–2532) (i.) KHAWI (ang. 2419–2416) CHARIOTEER (ang.) CHEIRONÓMIA UF: kézjel SN: A hanglépések kézzel történő levegőbe rajzolásával a dallam lejtésére utalnak. BT: papirusz CHASSINAT. amely nagy hasonlóságot mutat Anpu és Bata3 történetével. BT: állatalakú isten CHENTI-IRTI (ang. valamint Hórusz és Széth legendáját tartalmazza. 2551–2528) CHEPERA CHEPHREN CHEPRE KHEPRA KEPHRÉN (i. své. BT: francia egyiptológus francia régész CHAWI (ném. BT: istennő RT: alsó-egyiptomi nomosz. A papiruszon található költemények sorrendben: Páratlan nővér.) CHATRESS OF AMUN (ang. 18) Kb. legtöbbször tudósok is.) NT: L’Hôte. Nékó felesége. akik az Élet Házában dolgoztak. V.) CHASSINAT I PAPIRUSZ (L: E 25351) (1.) SN: II. CHEOPS (ang.) CHERHEM UF: chercheb SN: A cherhemek magas rangú papok és orvosok voltak egyszemélyben. Jean-François (1790. I–III. BT: pap CHERMES (ol. 17) CHEFREN (ném.. BT: hieratikus papirusz szerelmi költemény NT: Betegség szállt meg engem Elhaladtam háza előtt Fivérem kínozza szívem Gyorsan dobog a szívem Milyen jól tudja hajítani a hurkot! Páratlan nővér RT: Chester Beatty I (1931) Hórusz és Széth CHESTER BEATTY II PAPIRUSZ (BM: CBM 10682) BT: papirusz 100 .) KHERUEF LÁDA CHEDEBNITJERBONE (ang.) NT: Champollion. své.4.) CHAY (ang.e.fr CHERPION.e.

) CHRIST-THORN (ang. Dublin 2.) CSICSERIBORSÓ LEGFŐBB BÍRA KIRÁLYI KÖTÖZŐSALÁTA CHIEF OF COURT PHYSICIANS (ang.) CHIROPTERA (lat. Chicago.) CHIEF WIFE (ang. 19. Karl Richard könyvei CHRYSIZON SKHYSTON CHRYSOCOLLA (ang. amelyet Kenkhepesef írt.) CHONTAMENTI (ang. Ireland Tel: +353 1 4070750 Fax: +353 1 4070760 E-mail: info@cbl.) (1. ném.) CHISEL (ang. amelyet Kenkhepesef írt.) UF: Chentiamentiu SN: A Nyugat Földjének és a halottak istene..e.e. BT: dinasztia. 20. 8) CHIEF PHYSICIAN (ang. 21×135 cm hosszú.) CHUFA (ang. dinasztiák műemlékeivel. papiruszai hieratikus papirusz RT: Kenkhepesef CHESTER BEATTY XIX PAPIRUSZ (BM: CBM 10699) BT: papirusz CHESTER BEATTY KÖNYVTÁR (Ír. 20. Illinois.) CHORDATA (lat.e.) LÁBAKON ÁLLÓ LÁDA KHETI SN: 1920-ban építtette J. BT: dinasztia. papiruszai dinasztia. spa.) CHUFA SEDGE (ang. sorában azt írja le. BT: egyiptológiai szervezet NT: Chicago Ház Egyiptológiai Könyvtára CHICAGO HÁZ EGYIPTOLÓGIAI KÖNYVTÁRA SN: A Chicago Ház büszkélkedhet a világ egyik legnagyszerűbb egyiptológiai könyvtárával és fennállásának jelentős ideje alatt a kutatói behatóan foglalkoztak a 19.) SN: Itt található Paankhenamun koporsója. H. HENRI SN: A Karnaki Amon-templomnál 1925-ben 25 kolosszális Ekhnaton és Nefertiti1 szobrot ásott ki. az eleje és a vége hiányzik. Egy oldalból áll papirusz.) GERINCHÚROS GERINCHÚROS CHOUFOU (ang. Rockefeller. 19-20.) KRISZTUSTÖVISFA KRISZTUSTÖVISFA KORSZAK CHRONOLOGIE DER AEGYPTER (1849) UF: egyiptomiak kronológiája. cse. Kaliforniában tervezték spanyol stílusban.) CHOIAK CHONS CHONSZ FŐORVOS KASSZIA KASSZIA ORVOSOK FŐNÖKE FŐFELESÉG CHINESE CINNAMON (ang. A harmadik rész migrénre nyújt orvosi ellenszert.) DENEVÉR KŐFARAGÓ KŐFARAGÓ VÉSŐ HNUM KHNUMMOSE (ang. 2589–2566) (i..) KHEOPSZ1 (i.) CHISELLER (ang. Dublin Castle. papiruszai hieratikus papirusz RT: Kenkhepesef CHESTER BEATTY XI PAPIRUSZ (BM: CBM 10691) BT: papirusz CHESTER BEATTY XIII PAPIRUSZ (BM: CBM 10693) BT: papirusz CHESTER BEATTY XIV PAPIRUSZ (BM: CBM 10694) BT: papirusz CHESTER BEATTY XV PAPIRUSZ (BM: CBM 10695) SN: Deir el-Medinéből származik 1928-ból. BT: dinasztia.) SN: Dublinban található Írországban. BT: kutya-isten CHORDADIEREN (hol.) CHISELER (ang. BT: Chicago Ház egyiptológiai könyvtár CHICAGO HOUSE CHICAGO HÁZ CHICAGOI MŰVÉSZETI INTÉZET (USA) UF: Art Institute of Chicago (ang. dinasztiabeli papirusz. 20. 19. amely az 5-9. és 20. avagy kutya fejjel és szarvakkal. dinasztiabeli papirusz. 2551–2528) CIÁN SN: Keserűmandulából vonták ki. BT: méreg 101 .) CHUFA FLATSEDGE (ang.) KHEOPSZ1 (i. 2589–2566) (i. amelyet Kenkhepesef írt. BT: dinasztia. 19.ie CHEST ON LEGS (ang. 13) CHICON (fr. dinasztiabeli papirusz. BT: egyiptológiai szervezet AD: Art Institute of Chicago. 2604–2581) (i.e. BT: dinasztia. 19.) CHETI (ang. 19. 41 önálló részből áll. A CHESTER BEATTY V PAPIRUSZ (BM: CBM 10685) SN: Deir el-Medinéből származik 1928-ból. Az BT: Lepsius. amelyet Kenkhepesef írt.) CHUFU (ang.) ISZAPSÁS ISZAPSÁS ISZAPSÁS AURIPIGMENT KRIZOKOLLA CHEVRIER. 111 South Michigan Avenue. amely inkább mágikus természetű. Az épület a Chicagoi Egyetem Keleti Intézetének luxori központja. 60603-6404 CHICKPEA (ang.) CHRONOLOGY (ang. 2604–2581) (i. 2604–2581) (i. papiruszai orvosi papirusz RT: Kenkhepesef CHESTER BEATTY VI PAPIRUSZ (BM: CBM 10686) SN: Deir el-Medinéből származik 1928-ból. papiruszai hieratikus papirusz orvosi papirusz RT: Kenkhepesef CHESTER BEATTY VII PAPIRUSZ (BM: CBM 10687) SN: Deir el-Medinéből származik 1928-ból.e. A papirusz elejét egy másik írnok korrigálta és széljegyzetekkel látta el.) KHOIAK HONSZU HONSZU1 CHONDROSTEI (lat. kutyaként vagy sakál alakban ábrázolták.e.e.) KHEOPSZ1 (i. 19. papiruszai hieratikus papirusz RT: Kenkhepesef CHESTER BEATTY VIII PAPIRUSZ (BM: CBM 10688) SN: Deir el-Medinéből származik 1928-ból. 2551–2528) CHICAGO HÁZ UF: Chicago House University of Chicago (ang. BT: egyiptológiai könyvtárak AD: The Chester Beatty Library. 21) ORVOSOK FŐNÖKE CHIEF OF DOCTORS (ang..e. 19. 2589–2566) (i.) CHIEF JUSTICE (ang.) CHNUM (ang. Ez a könyvtár tartalmazza a Chester Beatty papiruszokat.) PORCOS VÉRTESHAL CHNUMMOSE (ném.e. 2551–2528) CHRIST’S THORN (ang.) (1. BT: francia régész CHFW (óei. dinasztiabeli papirusz. A végbélnyílás betegségeivel foglalkozik. dinasztiabeli papirusz.) (1. A papirusz elején számos skorpió elleni instrukció olvasható. hogyan csillapítható a szomjúság.CHESTER BEATTY III PAPIRUSZ (BM: CBM 10683) BT: papirusz CHESTER BEATTY IV PAPIRUSZ (BM: CBM 10684) BT: papirusz NT: tudós írnokok.) CHINESE CASSIA (ang. Breasted és John D. amelyet Kenkhepesef írt.

13) WC-ÜLŐKE CLOSTRIDIUM TETANI (lat.) CINNAMOMUM VERUM (lat.) CLAVUS SN: Bíborvörös csík a római tunikán.(1.) Zinnober (ném. 51–30) CLEOPATRA’S NEEDLE (ang.) FAHÉJ CLAYOVÀ. skarlátvörös színű ásvány.) CILICICA FIR (ang. a legfontosabb higanyérc (vegyjele: HgS). 130 00 Praha 3 . 2100–) CLAVICEPS PURPUREA (lat.) CINK-SZULFID CINNABAR (ang.) CLEOPATRA VII PHILOPHATOR (své. VII. 17) STERIL SEB ÁTLÁTSZÓ LAKKOK CINÓBER UF: cinnabar (ang.) cinnabarit fekete cinóber higany-szulfid lac vaccae nigrae (lat.) NAGY KUTYA CNRS (röv. 620–621) BT: rómaiak öltözete CLAY (ang.ac.e.) PERPAUT LÁDÁJA 102 .) SN: Orvos volt. VI. mezopotámiai.) CIENNEHEBU (ang. Egyiptomi műkincs gyűjteményéből vásárolt a Louvre. az első egyiptomi orvosi iskola alapítója. pajzsokat és a szandálokat.) HÓRUSZ-SZTÉLÉ CIBETMACSKAFÉLE UF: Viverridae (lat. BT: múzeum AD: Parc du Cinquantenaire . 620) BT: ékszerkészítés CLOSET-STOOL (ang.) (1. 27) CLEAR VARNISH (ang. ANTOINE-BARTHELEMY (1793. BT: festékanyag szulfid RT: cinóber vörös CINÓBERVÖRÖS UF: vermilion (ang. de használták ajakrúzsba is.edu COFANETTO DI PERPAUT (ol.) PHILOPHATOR (i.) (i. (1. BT: mesterség NT: Montuneferi sarukészítő CLEOPATRA SN: 1875-ben ezzel a hajóval szállították Alexandriából Londonba Kleopátra tűjét.) (1.arts. A piros tinta tartalmazta ezt az anyagot.) COCCUS BAUHINI (lat.: 02/7417211 CINTÁNYÉR SN: A cintányérokat spárgával kötötték össze. JANE BT: cseh egyiptológus AD: Czeh Republic.) COCHINELLE-TETŰ KOBALTKÉK UADZSET1 KARMAZSINTETŰ KARMAZSINTETŰ KARMAZSINTETŰ TEKNŐSPAJZSTETŰ-FÉLE CIPÉSZMŰHELY BT: műhely NT: Montuneferi műhelye RT: cipész CIPPI (ang.Vinohrady CLEAN WOUND (ang.CIÁNHIDROGÉN KÉKSAV CIPPUS (ang. aug.) SN: Mély sebbe jutva tetanuszt okoz.) CINNAMOMUM CASSIA (lat.) vermillion (ang.) SN: Narancsos vörös szín.) (1.) CILICICAN FIR (ang.) CILICIAN FIR (ang. nov. BT: gyűjtő CMA (röv. 1000 Bruxelles. BT: vörös RT: cinóber CINQUANTENAIRE MÚZEUM (Bel. amely halálos mérgezést is okozhatott. 29) BT: növényi élelem MÁJZSUGORODÁS GÖRÖGDINNYE CSATTOGTATÓ CIRRÓZIS CITRULLUS LANATUS (lat.) BT: hasadtujjú emlős NT: macskalábú mongúzalakú CICA MACSKA DÍSZVÁGÁS CICATRIZATION (ang. KLEOPÁTRA TŰJE CLOISONNÉ (fr. KLEOPÁTRA.) CICKÁNY-MÚMIA BT: állatmúmia CICONIIFORMES (lat. BT: tengerjáró hajó RT: Kleopátra tűje CLEOPATRA VI TRYPHAENA (ang. amellyel üvegpasztát vagy színes köveket illesztettek fémalap mélyedéseibe.nyu.kuleuven.be CLASSICAL EGYPTIAN (ang.) SN: Gyémántfényű.) COCCUS ILICIS (lat. 28.) Usifur Usufur vaccae nigrae (lat. A mesterséges cinóbert higanyból és kénből készítik.) SN: Ékszerkészítő technika. amelyet cinóberporból állítottak elő. görög és római gyűjteménnyel rendelkezik. WILLY BT: egyiptológus AD: clarysse@onyx.) COCCIDAE (lat.) PAP KLEOPÁTRA.) CLERGY (ang.) AGYAG AGYAGEDÉNY CLAY VESSELS (ang.) KORIANDER KILIKIAI JEGENYEFENYŐ KILIKIAI JEGENYEFENYŐ KILIKIAI JEGENYEFENYŐ CIPRUSFÉLE BT: fenyőalakú NT: boróka CIRCUMCISIÓ CIROK KÖRÜLMETÉLÉS KÖRÜLMETÉLÉS CIRCUMCISION (ang.) CENTRE NATIONAL DES RECHERCHE SCIENTIFIC COBALT BLUE (ang.) CINNABARIT GÓLYAALAKÚ TJANENHEBU (ang. BT: egyiptológus AD: mec7151@is2. Belgium Tel.) UF: Musée du Cinquantenaire (fr. Càslavskà 1.) SN: Egyiptomi. BT: hangszer CIPÉSZ SN: Memphiszben több száz könyöknyi külön negyedük volt a cipészeknek és tímároknak.) CLAPPER (ang. Ők készítették a zsákokat.) (1.e. MADELEINE E.) HÓRUSZ-SZTÉLÉ CODY. tegezeket.) KÖZÉP-EGYIPTOMI NYELV ANYAROZS SZFALERIT CINÓBER FAHÉJFÉLE KASSZIA FAHÉJ FAHÉJ CINÓBER CINNAMOMUM (lat.) CINNAMON (ang. Róla nevezték el Kairó legidősebb utcáját is.) COBRA GODDESS (ang. melyet a római kori Egyiptomban a rómaiak viseltek. 9) CINNAMOMUM ZEYLANICUM (lat.) (1.) CIGÁNYPETREZSELYEM CLARYSSE. 7–1868. BT: endospóra CLOT-BEY.

A gyűjtemény általában a Corpus Hermeticum neve alatt ismeretes.) COMMIPHORA ABYSSINICA COMMON ASH (ang.) CONSTIPATIO (lat. une novelle hypothèse.) COLUMBIDAE (lat. mint pl.) CONQUISTA DE JAFFA.) COFFIN TEXT (ang.sun. 1991. JOHN D.) (Fro. Philippe könyvei COLLOMBERT. luxori temploma gránitobeliszk NT: Concorde obeliszk alapzata (L: D31) RT: Luxor2 Sphinx CORPUS HERMETICUM UF: Corpus Hermetikum SN: Az alexandriai korból Hermész Triszmegisztosz neve alatt egész sereg. ezért új alapzat elkészítését rendelte el.a. PHILIPPE BT: egyiptológus NT: Collombert. 2002) UF: FCD SN: Szerzője Raymond O.) COMMON FOLK (ang. SN: A Liverpooli Egyetemen előadó. III.) PARANCSNOK COMMEMORATIVE SCARAB (ang.uk Tel.ac. COLOSSAT.) ANPU ÉS BATA3 CONTÉ.) CONIFEROPHYTNA (lat. Ezek az értekezések – ha töredékesek is – világosan jelzik.) KORIANDER CORYNEBAKTÉRIUMFÉLE FÉSZKESVIRÁGÚ CORYNEBAKTÉRIUMFÉLE UF: Corynebacterineae (lat. a napóleoni tudós expedíció tagja. 1999.) COPPER DRILL (ang.) PARANCSNOK COMMANDER OF THE ARMY (ang.) PSENT COMES SARGITIONUM SACRARUM SN: A papiruszgyárak e tisztségviselő felügyelete alatt álltak a bizánci időkben. MARK A. 1988.) COMPOSITAE (lat.) COMMON ELM (ang.) ÁGYAS TOBOZOS TOBOZOS FOLTOS BÜRÖK JOPPA BEVÉTELE JOPPA BEVÉTELE VÉRFERTŐZŐ CONIFEROPHYTA (lat. Az új alapzatot az obeliszk felállításának eseményei díszítik. 22m magas és 220 tonna. Amenhotep. 31-én döntötték le az obeliszket Luxorban s majd csak 1836. 1981. 1996.) HAJTÁSOS NÖVÉNY CORNELIUS. I. LE (fr.) COPTIC (ang. a keltető.) COFFIN OF STONE (ang. könnyen feltételezhető. kézzel írott. 5.) COPTITES KOPT COMANDANTE DE SOLDADOS (spa.(ar. amely a konvencionális katekizmus stílusnál magasabb nyelvet használ.e. EL.) KOPORSÓSZÖVEG HAJVISELET COLLÈGE DE FRANCE (fr. Place Marcelin-Berthelot. BT: egyiptológus AD: m. PHILIPPE KÖNYVEI BT: Collombert.) COIFFURE (ang.) KOPORSÓ KOPORSÓTÖREDÉK KŐKOPORSÓ COFFIN FRAGMENT (ang.) CONSANGUINEOUS MARRIAGE (ang. 75231 Paris Cedex 05.) COMMON GENET (ang. addig ismeretlen eljárásokat figyelt meg. Amenhotep templomának bejáratát díszítette a nyugati oldalon.) COLUMBIFORMES (lat. Lajos-Fülöp túlságosan bujának találta a páviánok kidolgozott nemiségét. Tel: 0144271045 Fax: 0144271109 COLLIER. 325 cm hosszú hím páviánokkal díszített alapzaton állt.) COPPER SAW (ang. az egyiptológiai tanulmányok igazgatója. 1986. MIRHAFA CORCORAN.) RÉZ RÉZTÁL MALACHIT (ném.) CORYNEBACTERINEAE (lat. 9) FELSŐ EGYIPTOMI NOMOSZ. LORELEI BT: egyiptológus AD: Lcorcoran@cc.) CONCISE DICTIONARY OF MIDDLE EGYPTIAN. Kutatási területe az óegyiptomi irodalom és szövegek. 22-én állították fel a Concorde téren. BT: tisztségviselő COMMANDER OF SOLDIERS (ang.) (1. ISAK BT: egyiptológus AD: ic@semt.memphis. inkább a hermetikus hagyományba való beavatásról van szó. a csirkesütő.) BT: Frankia baktériumfaj NT: mikobaktérium CORMOBIONTA (lat. vagy a gipszmalom. 1976. okt. 1831. Az eredeti alapzat a Louvre-ban van kiállítva D31-es leltári számmal. könyvei CONCORDE OBELISZK SN: A párizsi Concorde téren álló obeliszk eredetileg III. okt.) PARANCSNOK COMBINED CROWN (ang.COFFIN (ang.: +44 (0)151 794 2468 Fax: +44 (0)151 794 2226 COLLOMBERT. Nº 151. A Corpus Hermeticumban csak néhány mű van.) CONIUM BÜRÖK CONIUM MACULATUM CONQUEST OF JAFFA (ang. 1972. amely vörösgránitből készült.za CORNER JOINT (ang. Oxfordban adták ki. A (1962.) SAROKILLESZTÉS TRÓNNÉV CORONATION NAME (ang. hogy valamely beavatás oktató művei.) CONCORDE OBELISZK ALAPZATA (L: D31) SN: Az obeliszk eredetileg egy 159 cm magas. BT: egyiptológus COPPER (ang. LA (spa. BT: Faulkner. Raymond O. BT.) KŐRISFA DARU KÖZEMBER ÉSZAKI PETYMEG SZILFA HADSEREG HADSEREG EMLÉKSZKARA–BEUSZ COPPER CARBONATE (ang. NICOLAS JACQUES SN: Krétáiról híres kémikus. 1550 körül fejtették ki egy asszuáni bányából ezt a gránittömböt.) COMA BERENICES MEMNON-KOLOSSZUSOK MEMNON-KOLOSSZUSOK GALAMBFÉLE GALAMBALAKÚ HADSEREG BERENIKÉ FÜRTJEI COLOSSI OF MEMNON (ang. Ő kezdte meg az első régészeti kutatást Egyiptomban. 18) HÁZASSÁG CONSORT (ang.ac. Az obeliszket a Luxor2 nevű hajó szállította 136 fős személyzet irányításával. Faulkner.) COPPER TOOL (ang. BT: alapzat Concorde obeliszk CONCUBINE (ang. BT: napóleoni expedíció tagjai COONEY. Túlnyomó részük inkább kései gnosztikus iratnak látszik.edu CORIANDRUM SATIUM (lat.) (1. főként dialogizált értekezés maradt fenn. (1905–1982) SN: 1947–1963-ig volt a Brooklyn Múzeum kurátora. Az egyiptomiak mindennapi életét megfigyelve olyan.) COMMON CRANES (ang. s e művek 103 . hogy itt nem magáról Hermész személyes tanításáról.) FELESÉG SZÉKREKEDÉS CONTE DES DEUX FRÈRES.collier@liv.) BT: egyiptológiai iskola AD: 11.) RÉZFÚRÓ RÉZFŰRÉSZ RÉZSZERSZÁM COPPER BOWL (ang. melyet egy darabban faragtak ki. Philippe NT: Les „Fils royaux de Ramsès”.

Az apa volt a felelős a gazdasági jólétért. 1879-ben Etonban tanult. 2630–2611) KOPONYÁS HAL MANDRAGÓRA CRAZY APPLE (ang. (1.) COULON.) CROCODYLIDAE (lat.) CROCUS SATIVUS (lat.) COSMOGRAPHIA SN: Ptolemaiosz Klaudiusz műve.) ATEF CROZIERR-BRELOT. 28) CRANIOTA (lat. James Edward (1867–1935) COVINGTON’S TOMB (ang.com CRUM.. főként a negyedik (az úgynevezett szent beszéd) és a tizenhatodik (Ammonhoz).. óta zárva van. 3. L.) CROCODILIA (lat.) ólom-klorid plumbous chloride (ang. Ebben található Uahibré2 usébtije.) BT: hadsereg kapitány NT: Amenmesz2 Dedi (ang. BT: Ptolemaiosz Klaudiusz könyvei COTUNNIT (ang.) CROWELL. az armsheimi Johann Schnitzer mester 32 egész oldalt betöltő fametszetes térképével. JEAN-PIERRE KÖTÖZŐSALÁTA BALZSAMKÚP KOZMETIKAI KANÁL CROCODYLUS NILOTICUS (lat.) lead dichloride (ang.) Muzeul Ţării Crişurilor (ro. az anya pedig felülvizsgálta a háztartást és a gyerekek nevelésével foglalkozott. ném.) COSMETIC CONE (ang. ném. GENE BT: egyiptológus CSACSA-EM-ANK DZSADZSAEMANKH CSÁKÁNY BT: szerszám NT: bazalt csákány kőcsákány CSALÁD SN: A család volt a legalapvetőbb szociális egység az ókori Egyiptomban.) JOGAR KERESZT MEDÁL CROSS PENDANT (ang. Az alexandriai tenger alatti kutatások az ő segítségével folytak.) Pabasa4 (ang. WALTER EWING (1865–1944) SN: Brit koptológus.) BT: varázsdió alkatú NT: szilfaféle CSAPATKAPITÁNY UF: captain of troops (ang.edu CROWN OF OSIRIS (ang.) Mastaba T (ang. Később a koptra specializálódott és az egyik legjobb tudós vált belőle ebben a témában. és rézből készült modelleket talált a föld alatti kamrában. Walter Ewing (1865–1944) NT: Coptic Dictionary (1929–1939) CRUX ANSATA ANKH (óei. Kopt szótárához 1892-ben fogott hozzá. aki 1902-1903-ban Quibellel együtt felfedezte Gizeh déli részén a róla elnevezett sírt. 119f) (1.) COTUNNIT (ang. jelenleg költözés alatt áll. a Kabalát és az egyiptomi hagyományt kötik össze. ennek latin nyelvű kiadása 1482-ben jelent meg először Ulmban.) lead chloride (ang.ro CROCKER.) COVINGTON-SÍR DZSÓSZER (i.) UF: Cris County Museum (ang. majd a Balliol College-ben Oxfordban 1888-tól. BT: oxihalogenid COTUNNITE (ném. dinasztia acheológiai csoportjai karakterisztikájának a kezdete. tárgyakat. WALTER EWING KÖNYVEI BT: Crum.net COUPLE EN BOIS (fr.) SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM (USA) COVINGTON.) CÓZER TEHÉN TEHÉNTEJ COW’S MILK (ang.) COSMETICS SPOONS (ang. Capelrigben született és Bathban halt meg.) Penneszuttaui CSAP UF: dowel (ang. CSALÁDI SZOBOR BT: szobor NT: Szeneb családi szobra CSALÁNVIRÁGÚ UF: Urticales (lat. sok tekintetben a gnózist.) CRES (röv. PIERS BT: norvég egyiptológus CROCODILE GOD (ang. az orfikát... ném.e. Walter Ewing könyvei CRUM. amelyet ő „Mastaba T”-nek nevezett. Dow Quibell.) CROOK (ang. egy játék kőgolyóit.upenn. ném. BT: egyiptológus AD: jpcorteggiani@ifao. BRIGIT BT: egyiptológus AD: Bcrowell@sas.) SORBONNE EGYIPTOLÓGIAI KUTATÁSI KÖZPONT (Fro. JEAN PIERRE COS LETTUCE (ang.) (1.) cotunnite (ang. a többitől már tömörségüknél fogva is különböznek.) SN: Vegyjele: PbCl2. BT: múzeum RT: Uahibré2 usébtije (CMM: 454) AD: contact@mtariicrisurilor.) CORTEGGIANI. Ezek az értekezések. CLAUDE BT: egyiptológus AD: Crozier-cl@France-mail. JEAN-PIERRE UF: Cortiggiani. 1906–1907-ben Petrie kutatta ezt a sírt.) FÜRJ COTURNIX COTURNIX (lat. BT: felfedező RT: Covington-sír COVINGTON-SÍR UF: Covington’s tomb (ang. Kővázák százainak darabjait. Reisner Haszehemui idejére datálta a sírt amely a 3.) CRIS COUNTY MUSEUM (ang.) CRUZ-URIBE.) CRIS MEGYEI MÚZEUM (Ro.) 104 . Leonard Holl nyomdájában. ném. 7f) BT: gizehi masztaba RT: Covington.gondolatainak folyamatos jelenléte különböző szerzőknél úgyszólván a mai napig követhető.) Khay1 (ang. spa.) SN: Gizeh déli részén található masztaba. LAURENT BT: egyiptológus AD: coulon@ifao.) COW (ang.. amelyet Convington és Quibell fedezett fel 1902-1903-ban.egnet.) SN: A Romániában található múzeum 2006..net CORTIGGIANI. DOW SN: Filantrópus. végül 6 kötetben jelentette meg 1929–1939 között. BT: koptológus NT: Crum.) CORPUS HERMETICUM FOLYOSÓ CRIS MEGYEI MÚZEUM (Ro. Tanulmányai alatt szerette meg az egyiptológiát és Párizsba ment az óegyiptomi hieroglifákat és a koptot tanulni. L. BT: hermetikus irat CORPUS HERMETIKUM CORRIDORS (ang.) UF: cotunnit (ang. jan.) KROKODIL-ISTEN FAJJÚM2 KROKODILFÉLE NÍLUSI KROKODIL SÁFRÁNY KROKODIL CORTEGGIANI.) NEMESI PÁR (L: N2293) BOSZTONI COURTESY MUSEUM OF FINE ARTS (ang. Jean Pierre SN: A Ptolemaiosz-korszak specialistája.egnet.) CROCODILOPOLIS (gör. Egy másik ulmi nyomdász 4 évvel később újra kiadta.

A lakóhely közvetlen közelébe temetett csecsemőket találtak a predinasztikus és dinasztikus időkben egyaránt.u. 14) (1.u. 19) Didumeniánusz (i. 293–311) (1.) (1. Celetna 20 Tel: 420-(0)2-24491394 Fax: 420-(0)2-24491628 EAK Egypt. 19) Makrinusz (i. 18) BT: forgópánt CSATORNA SN: A Nílusból vezették a földművelés és a hajókázás céljaira. 125) BT: táncos NT: Izidóra (1.) BT: ízeltlábú CSARNOK BT: épületrész NT: áldozati csarnok derri templom első csarnoka. 19) Titusz (i. (1. 117–138) (1. BT: fegyver CSATA NT: altakui csata kádesi csata karkemiszi csata pelusiumi csata CSATLAKOZTATÓ FORGÓPÁNT UF: butt-hinges (ang. 20) BT: ember CSEH EGYIPTOLÓGIAI INTÉZET(Cse. 19) Tibériusz (i.u.u.u.) mocsári hiúz reed cat (ang. 19) Filippusz (i. 69247) CSATTOGTATÓK (KEM: JE 69224. Szeptimiusz (i.u.u.) (1. a másik része az ajtófélfa illeszkedő részeihez van hozzáerősítve és egy forgócsap tartja össze. 161–169) (1. 19) Néró (i. 37–41) (1.u.u. 19) Hadriánusz (i. farka vége fekete-fehér csíkos.) (1. 395) (i. BT: tárgy NT: facsap lepkecsap RT: csapolás (1.e.) Ban Bilao (hin. 18) SN: Két lemezből áll. 19) Domitiánusz (i. 19) RT: Római Kor (i. 19) Trajánusz (i. 19) Diokletiánusz (i. 19) Auréliánusz (i.u.) (1. 249–251) (1. 251–252) (1.u. Az alsó Deir el-Medinéből származik az Újbirodalom korából.u.u. 217–218) (1. 238–244) (1. 81–96) (1. 7) Jungli Billi (hin.u. hosszúsága 25.u. 19) Volusziánusz (i.u. 41–54) (1.e. Antóninusz (i. 2-02-3315297 105 .u. 19) Gallusz (i.u. 253–268) (1. BT: egyiptológiai szervezet RT: Verner. 30–i. 260–261) (1. 19) Gallienusz (i.u. 19) Szeverusz. talán hogy a halott csecsemő lelke újraszülethessen az anya következő gyermekében. Fejükön és testükön halvány csíkozású.u. 198–217) (1. 138–161) (1.) flapper (fi. 218) (1.u. Dokki Street 4.) BT: tárgy NT: patkányfogó varsa CSAPLYUK ÉS CSAP ILLESZTÉS (1. 14–37) (1.u. dinasztiában lelhető meg az ágykeretek összeillesztésénél. 69–79) (1. 98–117) (1.u. (1.u.u. 285–305) (1.e.) UF: Czeh Institute of Egyptology (ang. Egyes bárdok rézpengéje görbe volt. 19) Deciusz (i. 19) Szeverusz. 313) (1. akik nevét a hieroglif és démotikus szövegek említik.) (1. 19) Piusz. amikor a faanyag nem volt elég hosszú. 16) SN: A legkorábbi ilyen illesztés az 1. Miroslav AD: Czeh Republic. dinasztiából származik a Második Átmeneti Korból. 305–313) (1. BT: csattogtató CSATTOGTATÓ TÁNCOS UF: castanet dancer (ang. III. 19) Kaligula (i. 15) UF: scarf-joint (ang. 19) Daia. 270–275) (1. 15) CSAPDA UF: trap (ang.u. BT: illesztés RT: csap CSÁPOS ÍZELTLÁBÚ UF: Antennata (lat.) dzsungelmacska Felis chaus (lat. 19) Maximiánusz (i.u.u. amelyek ma a Manchester Múzeumban és a Petrie Múzeumban találhatók. az 1920-as években is fennált Felső-Egyiptom területén. 19) Quietusz (i. 19) Gordiánusz.u.) (1. 253–260) (1. Ez a gyakorlat még a múlt század elején. 96–98) (1. Szőrük világos vörösesbarnától vagy a homokszíntől a szürkéig terjed. 16) UF: mortise and tenon joint (ang. A bútoroknál használtak fából és aranyból készült csatlakoztató forgópántot is. 68–69) (1. 54–68) (1. 180–192) (1. 19) Makriánusz (i.u. 19) Karakalla (len.) Khattas (hin.SN: Csapillesztéseknél használták. (i. Alexander (i. 161–180) (1. 19) Geta (i. 19) Othó (i. 251–252) (1. 211–212) (1. 19) Auréliusz. 19) Galériusz (i. 7) BT: valódi macska CSECSEMŐ UF: baba3 baby (ang.) (i. edelőcsarnok fesztiválcsarnok karnaki Amon templom fesztiválcsarnoka oszlopcsarnok pronaosz szarkofág csarnok CSÁSZÁR SN: Itt szerepel minden olyan császár neve a Római Korból. 15) scarph joint (ang. 20) SN: Petrie Kahuni ásatásai alkalmával több házban a padlózat alá dobozba temetett csecsemőt talált. 16) BT: illesztés CSAPOLÁS (1.u. 11636 Praha.5 cm. 244–249) (1.u. 7) SN: Rövid farka és hosszú. Maximinusz (i.u. Cairo-Giza Tel: 2-02-3315257. Luciusz (i.) (1. 69) (1. hogy könnyebben lehessen vele vagdalkozni.) (1. 19) Nerva (i. 193–211) (1. 19) Galba (i. 19) Valériánusz (i. 276–282) (1. 19) Veszpásziánusz (i. 222–235) (1. 19) Verusz. 19) Klaudiusz (i.) swamp cat (ang. (1. 7) jungle cat (ang. 19) Probusz (i.u. Két fadarabot különféle csapolási technikákkal illesztettek össze így érvén el a megkívánt hosszúságot. Markusz (i.u. 260–261) (1. amikor két vagy több részből kívántak egyet készíteni. NT: Augusztusz (i. 79–81) (1. 19) CSATABÁRD SN: Közelharcban használták. BT: építmény NT: Bahr el-Juszuf szennyvízcsatorna Szuezi-csatorna CSATORNAÁSÓ NOMARKHOSZ CSATTOGTATÓ UF: clapper (ang. fekete színben végződő füle van.u.) BT: tárgy NT: csattogtatók (KEM: JE CG 69224.) SN: A csapolást akkor alkalmazták. Hosszúsága 20 cm. 19) Kommodusz (i. CG 69247) SN: Kéz alakú csont csattogtatók.u.u. A felső csattogtató a 16. 284–305) (1. 30–i.u. 30–i. 125) CSAUSZ UF: Ban Beral (hin.u.) SN: 17 éven át volt igazgatója Miroslav Verner.(1. melynek egyik része az ajtó.

újjászületésekor ér a vaginájához. mázzal van bevonva BT: agyagáru CSERÉPAGYAG UF: lapis ollaris (ang. Bretislav Verner.) BT: mesterség NT: Dzsehuti5 Neferweben3 (ang. amely teljes barátságban folyó cserekereskedelem volt. növény NT: indigócserje tamariszkusz cserje CSERZÉS UF: tanning (ang. Wolf B. ajkak. Sok esetben egy fényes. a csillagok megjelenésének és eltűnésének időpontját. és megváltoztatják minőségét és színárnyalatát..) (1. melynek egy tárgy az alakját köszönheti.) BT: puhatestű NT: tüdős csiga CSILLAG BT: csillagászat NT: Alioth Alkaid Benetas Dubhe Merak Mizar Nap1 Szóthisz RT: csillagkép CSILLAGÁSZAT UF: asztronómia SN: Az ókori Egyiptomban 36 csillagcsoportot különböztettek meg.) potstones (ang. amelyeket dekánoknak neveznek. fogai a harmadiknak. Hasán és tagjain jelölték a napokat és a hónapokat. sárga. a cserzőanyagok behatolnak a bőrbe. feljegyezték miként mozognak az állócsillagok körül. ném... hanem a Nap körül kering és a Nappal együtt keringenek a Föld körül.) Tjener Thutmózisz2 Wah1 CSICSERIBORSÓ UF: chickpea (ang. az egyiptomiak időszámításának alapegységeit jelölik. A nap a tizedik órában. Eugen Vachala. 11) SN: Bőrkikészítési folyamat..) steatites (ang. torok. 13) Lathyrus cicera (lat. Jane Oerter. Csillagászattörténeti szempontból nagyon fontos. csak a sírfeliratok tettek bizonyságot a papok zsenialitására. Souckovà. BT: tudomány NT: bolygó csillagászati ábrázolás csillagászati eszköz csillagkép csillag Hold hónap időmérés naptár RT: csillagász CSILLAGÁSZATI ÁBRÁZOLÁS SN: Többnyire a mennyezeteken jelentek meg. BT: kereskedelem CSERÉP UF: alaptest SN: Egy lyukacsos. hogy a Merkur és a Vénusz mozgásából következtették. Ez az ismeret a papok titka maradt. évezredeken át senki nem beszélt róla.) Tati (ang. vagy színes üvegszerű réteggel. Az ókori Egyiptomban mindenekelőtt az akácfa termését használták cserzésre. 11) BT: cselekedet 106 . Miroslav Vilímkovà. fogak.) (1. Nutot megtalálni a szent épületek valamennyi csillagkép ábrázolásán. Ajkai felelnek meg a második órának. vagy tömör törési felületű. mellkas.) BT: pillangósvirágú takarmánynövény ünnepi étel CSIGA UF: Gastropoda (lat. hüvely és comb jelölik a csillagok mozgásának útját a végtelenben. Szorgalmasan figyelték a bolygókat is. Milada CSELEKEDET UF: cselekvés NT: borkészítés büntetés cserzés eljárás étkezés felszabadítás festés fizetés fonalgyártás fonás gyermeknevelés hamisítás hányás házasságtörés háziasítás kárpitozás légszennyezés lopás préselés ragasztás szüretelés tájolás takarítás termelés tisztálkodás CSELEKVÉS CSELEKEDET CSÉPLÉS BT: mezőgazdasági munka CSEREKERESKEDELEM SN: Az első hivatalos kereskedelmi kapcsolat Punttal alakult ki. belső szervek. mivel egyetlen ezüstbánya sem működött a birodalomban. torka a negyediknek. színtelen. BT: ábrázolás csillagászat NT: Pamehit és Ibpameni sírjának mennyezete Petoszirisz sírjának mennyezetfreskója BT. ezt a „Nagy Horizontnak” is hívták. belek. vörös vagy fehér színű test. az ekliptikát 36 részre osztották. ném. Testrészei tíznapos egységeket.) Parennefer1 (ang. A keleti horizont az istennő combjai felett helyezkedik el. Testének tizenkét része: kezek. (1. spa. mellkasa pedig az ötödiknek. Jana Strouhal. Ladislav Clayovà. Eve A. Reymond.CSEH EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Bares. E. Az aranyért cserébe az egyiptomiak Afganisztán területéről érkező lazúrkövet és ezüstöt kértek.) BT: szappankő CSERÉPDARAB CSERÉPEDÉNY CSERÉPKORSÓ CSERJE OSZTRAKON AGYAGEDÉNY AGYAGEDÉNY RT: akácia állatbőr CSÉSZEHORDOZÓ UF: cupbearer (ang. mivel a mennyezet a sírokban az eget szimbolizálta.. amikor is bizonyos cserzőanyagoknak nevezett adalékokat tartalmazó fürdőbe helyezik a bőrt. ném. spa. A Nap látszólagos pályáját jelképező kört. Egy kései szokás már a nap óráit is Nut testrészeihez társítja. hogy a két bolygó nem a Föld.

aug. BT: csontfelirat CSONTFELIRAT (KEM: CG 14142) SN: Egy nagadai királyi masztabából származik. BT: csontkanál RT. A levelek száma és szélessége fajonként eltérő.4 cm.) CSILLAGÁSZATI TEREM UF: Bárkák terme SN: Plafonját csillagok. 10) Porrá zúzva fehér festékekhez használták.) BT: fésű NT: csontfésű (PM: UC 16076) Dzset csontfésűje elefántcsont fésű CSONTFÉSŰ (PM: UC 16076) SN: Az 1. BT: csont felirat CSONTFÉSŰ UF: ivory comb (ang.2 cm. hogy két gabona közé iktatva javítja a terméskilátásokat. 28. és VI.) SN: Elefánt. Az összes csont érintettsége ellenére a gerinc. A fésűn egy „kad” felirat található. Antoine-Barthelemy (1793.) CSONTKARKÖTŐ BT: karkötő NT: karkötő (WM: W 949b) CSONTKEREPLŐ SN: A kereplő két felét valószínűleg papiruszspárgával kötötték össze. amely talán a tulajdonos neve volt.3 cm-es kanál. A British Múzeum 1922-ben szerezte be MacGregor gyűjteményéből. enyhén barnásfekete szín. Clot-Bey.) SN: A csontfekete színt az égetett és porrá zúzott elefántcsontból állították elő.) BT: szobor NT: lószobor (MM: 26. A csontcímkét talán egy pár szandálra akasztották. Ramszesz sírjának mennyezete Szenenmut TT353PM-as sírjának mennyezete RT: Nut CSILLAGÁSZATI ESZKÖZ BT: csillagászat eszköz NT: merhet (óei. Klaudiusz RT: csillagászat CSILLAGFÜRT UF: Lupinus (lat. 7–1868. 4.és vízilócsontokat használtak számtalan műalkotás és szertartási tárgy kifaragására. Clot-Bey gyűjteményéből 1853-ban vásárolta meg a Louvre.5×5.Ramszesz.) BT: sugarasúszójú hal NT: csőrösszájú-féle CSONTRITKULÁS UF: oszteoporózis SN: Olyan csontanyagcsere-betegség mely az eredendően erős csontozatot fokozatosan elvékonyítja. BT: sejtszövet NT: állatcsont állkapocscsont gemacsont csontváz CSONT FEJTÁMASZ BT: fejtámasz NT: Tutankhamon csont fejtámasza CSONTFEKETE UF: bone black (ang.) BT: hajó CSÓNAKOS CSAPAT BT: sírásó munkacsoport CSONT UF: bone (ang. Alacsony hőmérsékleten csírázó. BT: kultúrnövény pillangósvirágú CSILLAGKÉP UF: Sternbild (ném.) BT: csillagászat NT: Bereniké fürtjei Kis-Göncöl Nagy-Göncöl Nagy Kutya Orion RT: csillag CSILLAGÓRA BT: óra CSILLÁM ÉS ROKON RÁCSÉPÍTMÉNYŰ ÁSVÁNY BT: filloszilikát NT: szerpentinásvány CSIPESZ BT: eszköz NT: hajgöndörítő csipesz sebészcsipesz szőrtelenítő csipesz CSISZOLÁS BT: megmunkálási technika NT: facsiszolás kőcsiszolás CSÓNAK UF: boat (ang. Már az ókorban leírták.ÉS CSONTOSHAL CSONTOS NYELVŰ UF: bony tongue (ang. BT: hangszer CSONTOS HAL VÉRTES.7. lágyszárú növények. V. dinasztiából származik. dinasztiából. dekánok és istenségek díszítették. és ezzel kiteszi a törés veszélyének. a csípő. (1. BT: csontbetegség CSONTSZOBOR UF: bone statuette (ang. A falfestményeken Amon bárkájának és az erőt szimbolizáló fának szállítását láthatjuk. nov. mivel a hátoldalán egy szandál látható. BT: csontfésű RT: tarkhani sír 213 CSONTKANÁL BT: kanál NT: csontkanál (L) CSONTKANÁL (L) SN: Elefántcsontból készült kacsát fogó úszó nőt formázó 29. Arcfesték.1293) CSONTVÁZ BT: csont CSONTBETEGSÉG BT: betegség NT: csontritkulás gyulladásos csontbetegség CSONTÉKSZER BT: ékszer 107 . BT: Ramesszeum kis oszlopcsarnokai CSILLAGÁSZ UF: asztronómus BT: mesterség tudós NT: Nakht1 Ptolemaiosz. Aha idejéből. A 18. Egyiptomban mintegy 4000 éve vonták be a termesztésbe.) ivory black (ang. Leveleik ujjasan összetettek és lándzsaalakúak. Meleg. BT: fekete CSONTFELIRAT UF: ivory label (ang. krémek vagy illatszerek adagolására szolgált.) BT: felirat NT: csontfelirat (BM: EA 55586) csontfelirat (KEM: CG 14142) CSONTFELIRAT (BM: EA 55586) SN: Abüdoszból származik az 1.) SN: A pillangósok családjához tartozó nemzetség.) Osteoglossiformes (lat. és a csukló törik el leggyakrabban. Dun idejéből. vastagsága 0. dinasztiábó származik a 213-as tarkhani sírból.

–1965) CUP (ang. 17) (1.) Mormyrus anguilloides (lat.) (1. ANNA MACPHERSON jan. i. majd Krétára és Ázsiába. középen egy kidomborodó keresztcsíkkal. 13) CUCUMIS SATIVUS (lat. Kürt formája volt.) CUSH (ang.) BT: heringalakú NT: csuka CSUKLÓSPÁNT FORGÓPÁNT CSUPASZFOGÚ UF: Gymnodontes (lat.e.e. kissé nyújtott. a Victoria College-ben tanult. BT: csontváz CSONTVÁZ (BM: EA 52888) SN: Kb. 3000-ből származik. CHARLES TRICK (1876–1957) SN: Exeterben született. BT: csontváza RT: badari sír 5112 CSONTVÁZA UF: ivory vase (ang. széles nyakkal. 18) BT: mozgó alkatrész szerelvény NT: forgópánt CSÖRGŐ HANGSZER BT: hangszer NT: szisztrum CSŐRÖSSZÁJÚ UF: Mormyrops (lat. főként Tell el-Maskhuta-ba.) Mormyrops deliciosus (lat. de akkoriban még nem üvegből készült.) Mormyrus tuckeyi (lat. (1) BT: halszálka RT: csőrösszájú angolnoida CSŐRÖSSZÁJÚ-FÉLE UF: elefánthal elephantfish (ang. ami arra szolgált. BT: edény CUMMINGS. BT: édesítőszer CUKORNÁD UF: Saccharum officinarum (lat.) SN: A Ptolemaioszok idején jelent meg Egyiptomban a cukornád.) Tubuliflorae (lat. amelyek először a Victoria College tulajdonát képezték A gyűjtemény az Ontario Múzeummá nőtte ki magát 1907-ben. BT: pázsitféle CULICIDAE (lat. lelőhelye Tarkhan. dinasztia korából.) Mormyridae (lat. Különleges alakja van. BT: raktár UBORKA UBORKA KABAKOS CUCUMBER (ang.) CUCURBITACEAE (lat. apró fülekkel.) BT: angolnoida RT: csőrösszájú angolnoida szálka CSŐRÖSSZÁJÚ ANGOLNOIDA SZÁLKA SN: Az elephantinei temetőben 88 olyan halszálkát találtak.) NÚBIA PÁRNA CUSHION (ang. 4000-ből származik.) BT: csontos nyelvű NT: csőrösszájú keleti csőrösszájú hal nílusi csőrösszájú hal CSÖVESVIRÁGÚ UF: Asteroideae (lat. lent egy másik ajtó szolgált kiürítésre. felső részén Narmer neve látható. vagy a korai 1.) BT: csukaféle CSUKAFÉLE UF: Esocidae (lat. A fő cél volt műtárgyak gyűjtése. BT: csontváz CSONTVÁZA (PM: UC 9054) SN: Az 5112-es badari sírból került elő.) (1.e. amely technikát az Indiaiak is átvették és még ma is az ő finomítási eljárásukat használják. majd régészeti munkálatokra kiutazott Egyiptomba. i. BT: agyagkorsó csúcsos korsó RT: tarkhani sír 414 CSÚCSOS KORSÓ (PM: UC 17188) BT: agyagkorsó csúcsos korsó CSÚCSOS KORSÓ SN: A korsó alja csúcsos végződésű.) CUPRUM CITRINUM DAVIES. 8) CUMISÜVEG SN: Anyatej tárolására használt edény.) CUKOR SN: A cukornád meghonosítása az arab hódítás után történt. Kb. i. 3000-ből származik. 1 dl fért bele. így hűvösen tartotta a benne tárolt dolgokat. CURRELLY. BT: kanadai egyiptológus RT: Royal Ontario Régészeti Múzeum (Can.) Mormyrops zambanenje (lat.) IGAZI SZÚNYOG SZERTARTÁSI TÁRGY KÖMÉNY CULT OBJECT (ang.) Mormyrops anguilloides voltae (lat. lelőhelye Tarkhan. Az egyiptomiak növényi hamuval finomították a cukrot.) CUMIN (ang.) Mormyrops longiceps (lat.) POHÁR CSÉSZEHORDOZÓ SÁRGARÉZ CUPBEARER (ang.) BT: forrt állkapcsú NT: négyfogú-féle CSŰR SN: A csűrökbe fent szórták be a gabonát.NT: csontváz (BM: EA 52887) csontváz (BM: EA 52888) Nesziuszert csontváza CSONTVÁZ (BM: EA 52887) SN: Kb.ÉS CSONTOSHAL CSOPORT BT: ember NT: munkacsoport CSOPORTVEZETŐ MUNKAFELÜGYELŐ CSŐÖSSZEKÖTŐ UF: fitting (ang. hogy a homokba vagy a puha talajba bele lehessen állítani stabilan. A későbbiekben Egyiptom lett a leghíresebb cukrot termelő országok egyike. (1881. BT: korsó NT: csúcsos korsó (PM: UC 16083) csúcsos korsó (PM: UC 17188) CSUKA UF: Esox (lat.) BT: fészkesvirágú NT: búzavirág CSÚCSELEM BT: építészeti díszítés NT: benben-kő piramidion CSÚCSOS KORSÓ (PM: UC 16083) SN: A trkhani 414-es sírból származik a 0. 6.) BT: csőrösszájú-féle NT: angolnoida CSŐRÖSSZÁJÚ ANGOLNOIDA UF: Mormyrops anguilloides (lat. NINA M.) Mormyrops anguiloides anguiloides (lat.) BT: váza NT: csontváza (PM: UC 9054) CSONTVÉRTES HAL VÉRTES. Nagy méretű korsó.) Mormyrus swanenburgi (lat. kb. ami ehhez a fajhoz tartozik.) (1. Az első cukorszállítmány 996-ban ment Egyiptomból Velencébe.) 108 .) Mormyrus zambanenje (lat.

BT: egyiptológiai folyóirat CYCLOPHYLLIDEA (lat.) CYPRINIDAE (lat.) 109 .) CZEH INSTITUTE OF EGYPTOLOGY (ang.) TANISZ (gör. Segítségével betekinthetünk a piramisok. és különböző építmények belsejébe a saját számítógépünkről.) CYPRINIFORMES (lat.) PALKA CYPERUS ESCULENTUS (lat. Az ő tudományos vezetése alatt tanult Wessetzky Vilmos bécsi ösztöndíjasként.) CYNOPOLIS (gör. aki a történelemben és a valláskutatásban is komoly eredményeket ért el.) RÉZ CYPERUS LEPTOSTACHYUS (lat.CYBER JOURNEY TO EGYPT SN: Andrew Bayuk new yorki egyiptológus alapította az Interneten.) EGYIPTOLÓGIAI INTÉZET(Cse.) PAPIRUSZSÁS ISZAPSÁS ISZAPSÁS PONTYFÉLE PONTYALKATÚ NÍLUSI LABEO CSEH CYPRINUS NILOTICUS (lat. BT: egyiptológus CZOAN (bib.) CYPRIUM (lat. WILHELM SN: Nyelvész egyiptológus.) CYLINDER JAR (ang.) CYPERUS ROTUNDUS (lat.) CYPERUS (lat.) CYPERACEAE (lat.) CYPERUS TUBEROSUS (lat.) SZÍVÓKÁS HENGERES KORSÓ SÁSFÉLE ISZAPSÁS ISZAPSÁS KÜNÓNPOLISZ (gör.) CYPERUS PAPYRUS (lat.) CZERMAK.

BT: település RT: dahamshai Szobek-templom DAHAMSHAI SZOBEK-TEMPLOM UF: Sobek Temple of Dahamsha (ang. Mentuhotep idején (11. BT: lakóház DAHSHURI PIRAMIS DAHSURI PIRAMIS DAHSURI PIRAMIS UF: Dahshuri piramis Dahszúri piramis SN: Dahsurban lévő piramisok. 19) wet-nurse (ang.) SN: Vezír. Dacier-ben. dinasztia korából származik.6×188. a Vörös piramistól délre. ezért megsüllyedt és repedések keletkeztek rajta. A 4. elRT: Fakhry. (1. piramisai Sznofru piramisai tört piramis RT: Sznofru völgytemploma Vörös piramis DAHSZÚRI PIRAMIS DAJKA DAHSURI PIRAMIS DAHSURI TÖRT PIRAMIS DAHSZÚRI TÖRT PIRAMIS DAGÁLY DAGGER (ang. BT: oázis NT: Kaszr. Ez az egyetlen tört piramis. Homokra épült. a közepétől a csúcsig 43º22’.. Ma a Kairói Egyiptomi Múzeumban láthatók. Eredeti magassága 105 (119.712) m.. míg a babát pelenkázni és szoptatni kellett. BT: dahsuri piramis dinasztia. A piramis téglasorainak rakása még a régi elvet követi. III. BT: város NT: dahsuri kincs dahsuri lakóház dahsuri piramis dahsuri sír DAHSURI KINCS SN: Jacques de Morgan lelt rájuk 1894-ben Ita és Hnumit hercegnő érintetlen sírjában a Közép-Birodalom dahsuri piramisainak feltárása közben II.) DÁGI DAGI (ang. dőlésszöge az alapoktól a közepéig 54º27’44” (58º). 19) 110 . III. Tőle délre egy mellékpiramis található. mikor a kőtömböket függőlegesen illesztik a központi maghoz. BT: egyiptológus DADA UF: nurse1 (ang. mint 35 ezren laknak. spa. legnagyobb piramis Egyiptomban. BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Dági DÁGI SZARKOFÁGJA SN: A Középbirodalomból a 11.) Nebiri ÁRADÁS TŐR DÁGI SN: 1998-ban japán régészek az Újbirodalomból származó. de 128. Ezeknek a piramisoknak a teste tömör és sokkal kisebb kváderekből áll. Amenemhet piramisától nyugatra.).D D22 TI1 MASZTABÁJA DACIER. 1. VIII.) SN: Luxortól ÉNY-ra fekszik. a piramis felügyelője. Itt Szobek istent imádták. A Kharga oázistól 162 km-rel nyugatra található. magy.–1833. 4. de még így is ez a legépebben maradt piramis. II–III. Ahmed ásatásai (1971–1972) DAHSHUR DAHSUR DAHSUR UF: Dahshur UF: wet nurse (ang. ném.) Dahshuri tört piramis Dahszúri tört piramis déli ragyogó piramis Sznofru déli piramisa Tört Piramis SN: Sznofru építtette. ékszerek voltak. II.) UF: Dagi (ang.) Dakhle oázis Dakhleh Rózsaszín oázis SN: 24 km hosszú és 45 km széles. BT: piramis NT: Amenemhet. BT: mesterség NT: Baki3 (ang.) Templo de Sobek en Dahamsha (spa.) SN: A gazdag nők dajkákat fogadtak. de itt fedezték fel Balat neolitikus településének a nyomait is. William Fix arra hívja fel a figyelmet. esetleg fából épültek. BT: felügyelő vezír RT: Dági sírja Dági szarkofágja DÁGI SÍRJA UF: TT103PM SN: Seikh Abd el-Gurna ÉK-i lejtőjén található monumentális pillérekkel tagolt homlokzatú sír. Az oázisnak ma tíz faluja van. II. Tájképileg a legszebb és a legsűrűbben lakott oázis. ném. 15 m mélyen. 4. dinasztiához sorolják.) dAgi (tr. 2 km-re fekszik. Ez a törés minden bizonnyal az építészek számítási hibájából eredt. BT: halotti tárgy DAHSURI LAKÓHÁZ SN: Szárított agyagtéglából. din. amely a leggazdagabb régészeti helynek is számít. BON JOSEPH BARON (1742.) dajkák Hekarnehhe Ipu2 (ang.) SN: A French Academie Royale des Inscriptions titkára. Mentuhotep uralkodott. spa.) BT: Szobek-templom DAHLA OÁZIS UF: Dakhla (ang. Az alapterülete 188. A sírt a késői 18. Sírjában és sírja körül az Epiphaniosz-kolostor rendezkedett be. BT: szarkofág DAHAMSHA (ang. 3000 éves szarkofágot találtak a Kairótól 35 km-re délre fekvő Dahsur közelében. piramisa Dahsuri tört piramis Szeszósztrisz.. Ezek tulajdonképpen pompásan díszített halotti kellékek. amelyeket az Óbirodalom korában építettek.) UF: Sumenu (óei. Először leltek a térségben Újbirodalomhoz tartozó sírra. ahol több. A dajkák viszont csupán addig vettek részt a gyermekgondozásban. amikor még II.) (1.6m (220m). Anyaga festett mészkő. de sokszor ők nevelték fel és tanították a gyermekeket. ápr. Mentuhotep deir el-bahari halotti templomában mint a kapuőrök vezetője jelenik meg. piramisa Vörös piramis DAHSURI SÍR BT: sír NT: Amenhotep18 sírja Hnumit sírja Ita sírja Itaweret sírja Keminub sírja Szithathormerit sírja DAHSURI TÖRT PIRAMIS UF: Bent pyramid (ang.. akinek Champollion először küldte el a a hieroglif írás megfejtését a Lettre a M. feb. piramisa Amenemhet. Láthatunk itt az Óbirodalom idején épült masztabaszerű sírokat.. hogy a gizehi piramisokon kívül – Dzsószerétől kezdve – héjszerűen épültek: egy belső magra fokozatosan készültek a piramis megnagyobbításai. dahsuri piramisa Amenemhet.) SN: A dadák vigyáztak a gyerekekre szüleik távollétében.5 mesre tervezték.

I.) DAREIOSZ. BT: angol egyiptológus múmiavizsgáló DAVID. BT: egyiptológus NT: Darnell. Az arabok 641ben foglalták el. ROSALIE DAREIOSZ. své. John Coleman hozzátartozói Darnell. hogy fejezzék be a szaisziak által megkezdett csatornát. és újítsák fel az Élet Házát (1. (i.e.) Grus grus (lat.e. III. GIOVANNI (1780–1860) SN: Egyiptomban született egy görög kereskedő fiaként.) DAJKAMEGÁLLAPODÁS SN: Egy asszony dajkaságot vállalt bizonyos időre és ezért kikötöttek egy bért egy szerződésben. Achajmenész. finom módszereket dolgoztak ki 5000 éves múmiákon végzett vizsgálatokra. SUE BT: egyiptológus AD: sdauria@mfa.e.) SN: A 27. Az adatbázis csak felhasználónévvel és jelszóval használható Interneten. a maradékot pedig Párizsban bocsátotta aukcióba 1857-ben.) DAHLA OÁZIS DAKHLEH DAHLA OÁZIS DAKHLE OÁZIS DAHLA OÁZIS DAL BT: zene NT: Oxyrinchus 15 papirusz (GEK: MS Gen 1026/1) EDFU (ol. (i. BT: szerződés DAKHLA (ang. de svéd-norvég konzul-tábornok is volt. (i.e. (i. (i.e.) SN: Süteményeket édesítettek vele.) Leideni Nemzeti Régiség Múzeum (Hol. Erősen érdeklődött Egyiptom ősi kultúrája iránt.) TÁNCOS DÁN EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Lerstrup.e. JOHN COLEMAN KÖNYVEI BT: Darnell.e. I–II. hozzátartozói DAREIOSZ. 462) Xerxész. 521–486) (i. 311) (i.) SN: A müncheni Institut für Ägyptologie der Ludwig-Maximilians-Universität keretein belül 1996-tól fejlesztették tovább az 1990-ben indított irodalmi adatbankot Martina Ulmann gondozásában.) DARNELL. 423–405) UF: Darayavauš II (óp. Nem csupán fontos kereskedő volt.) SN: Ti2 masztabájának domborművein látható (5. I. 336–332) BT: dinasztia. 521–486) (i. I. perzsa uralkodója. Egyiptomba küldött egy szatrapát. BT: kultúrnövény pálmaféle D’ AURIA. John Coleman könyvei DARNELL.e. 520–465) (i. din. ROSALIND DAVID.. papok és katonák ismeretei alapján készítsen részletes beszámolót az egyiptomi jog történetéről. BT: édesítőszer gyümölcs RT: datolyapálma DATOLYAPÁLMA UF: Phoenix dactylifera2 (lat.fr DAVID. építőanyagot és rostot a különböző kosarak és kötelek készítéséhez. aki földmérőként megcsinálta a maga szerencséjét Napóleon hadseregében. Egyiptológiai témájú 1970-től kiadott szakkönyvek. 486–465) DAREIOSZ. 525–404) (1. 20 évig dolgozott egy orvosokból és tudósokból álló teammel. své.) BT: dinasztia. 27. 424–405) (1. 522–486) (1. Deborah DARNELL.) (1. 521– 485) NT: Achajmenész (– i. 311) fáraó NT: Dareiosz. hogy az egyiptomi írnokok. 13) DATEBANK ZUR LITERATURRECHERCHE IM FACHGEBIET ÄGYPTOLOGIE (ném. BT: Darnell. Xerxész. Egy datolyapálma évente 40-80 kg gyümölcsöt terem. valamint templomokat építtetett az egyiptomiak számára.e. BT: gyűjtő RT: British Múzeum (An. így minden évszakban fogyasztható. Cryptographic Compositions in the Tombs of Tutankhamun. JOHN COLEMAN HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Deborah Darnell. BT: város D’ANASTASI. Rosalind SN: Manchesteri egyiptológus és múmiakutató. (i. 311) (i. DARAYAVAUŠ I–II (óp.) DANCER (ang. Azt is elrendelte. (i. 13) Phoenix dactylifera1 (lat. ROSALIE UF: David. I. II. mivel egyszerre biztosított élelmet.e.) (1. 311) fáraó DAREIOSZ KODOMANNOSZ.BT: dada NT: Rai (ang. (i. I–II. 111 .e. I. BT: egyiptológiai adatbázis DATOLYA UF: date (ang.) DARUFÉLE BT: gázlómadár vándormadár NT: daru pártás daru szürke daru DAT DUAT1 KORMEGHATÁROZÁS DATOLYA DATÁCIÓ DATE (ang. dinasztia 2. gör. 525–404) (1. HOZZÁTARTOZÓI SN: Fiai: I.) SN: Az Egyiptomban honos fafajták közül a datolyapálma volt a legfontosabb. 31.. BT: dinasztia.e. 31). JOSEPH BT: egyiptológus AD: geopolymer@wanadoo. 521–485) UF: Darayavauš I (óp. 343–332) fáraó DAREIOSZ-SZOBOR SN: A szoborra óperzsául. A datolya jelentette a földművesek étrendjének fő szénhidrátforrását és a legelterjedtebb ízesítője volt a sörnek. Első gyűjteményét a Leideni Múzeum vásárolta fel 1828-ban.. John Coleman NT: Enigmatic Netherworld Books of the Solar-Osirian Unity. BT: szobor RT: Dareiosz DARIUS I–II (ang. Második gyűjteményét a British Múzeum vásárolta fel 1839-ben. magy. valamint egyiptomi nyelven vésték fel. Annette DANSE DU VENTRE HASTÁNC DAREIOSZ.e. 522–486) (1.) Tamiathis SN: Város Alsó-Egyiptomban a Nílus keleti ágának jobb partján 1 km-nyire a Menzaleh tó végétől.e. hogy leverje a lázadásokat. Rmesses VI and Ramesses IX (2004) DARU UF: Common Cranes (ang. akkádul és elámiul.) BT: daruféle DAMANHAR DAMIETTE UD: Dimiat (ar. John Coleman NT: Darnell. BT: Dareiosz. 27. és 1990-től megjelentetett publikációk bibliográfiája. 311) (i.) Darius I (ang. JOHN COLEMAN SN: a Yale Egyetem egyiptológus professzora... amit meg is lehet szárítani. gör.org DAVABA-SZAFF SZAFF-SÍR DAVIDOVITS.e. és ahogy legtöbb kollégája elkezdte gyűjteni ő is a régiségeket. hogy Neith istennő adta Dareiosznak az íját.

Amenhotep. Norman de Garis hozzátartozói Davies. 6–1965. a 7.uk DAVIES. ekkor családja visszament Skóciába. BT: egyiptológus RT: KV56 DAVOLI. Teje1 ékszereit és tárgyait rejtette. amelyet a Metropolitan Múzeum szervezett.–1965) DAVIES. I. Gardiner volt az egyik. Masaharta. szept. Hatsepszutnak1. II. NORMAN DE GARIS KÖNYVEI BT: Davies. BT: súlymértékek DEBHEN SN: Mükerinosz szolgálója. Görögországban. THEODOR MONROE (1837–1915) SN: Newporti ügyvéd és mágnás. Anna Macpherson Davies. 1906-ban barátait ment Alexandriába meglátogatni. NORMAN DE GARIS HOZZÁTARTOZÓI SN: 1906-ban jegyezte el Anna Macpherson Cummings-ot és 1907. III.-ben usébtik. a 4. PAOLA BT: egyiptológus AD: bazzanib@mbox. Pinodzsem. ANNA MACPHERSON CUMMINGS (1881. Széthi múmiája. Sziamún1. Nathaniel DAVISON. Az 1. Erhart DEATON. JAN. Istemkheb. I. amikor Normannak (férjének) asszisztált. DAVIES. 1907-ben jelen volt a grafikus szekció vezetőjeként Uszerhat2 sírjának megtisztításánál. A legkorábbi datált festménye Dzsehuti4 sírjából származik. Ahhotep.) DEKRÉTUM DECREE OF NAUKRATIS (ang. BT: angol egyiptológus NT: Davies.) NAUKRATISZI DEKRÉTUM 112 . BENEDICT G. Nedzsmet1.) TT320 SN: Királymúmiák rejtekhelye volt. 6. Norman de Garis (1865–1941) NT: Two Ramesside Tombs at Thebes (1927) DAVIES. Norman de Garis (1865. jan. Ramszesz. 6. BT: Davies. Szitamon2. akire nagy benyomást tettek Anna festményei és 1929-ig gyűjtötte azokat. ANNA MACPHERSON CUMMINGS FESTMÉNYEI BT: Davies. 1905-1907-ben George A. Norman de Garis hozzátartozói NT: Davies.DAVIES.vol. 6. Jahmesz. és Tayuheret múmiája hevert. ahol összeismerkedett Norman de Garis Davies-szel. BT: angol egyiptológus Davies. Nestanebtishru. NATHANIEL SN: A Kheopsz1 piramisban a királykamra mennyezete felett nyitott meg egy kamrát 1765-ben. Az ő vezetésével kezdtek 2003-ban dolgozni a 17. Neskhons. a 6. ADRIAAN (1892–1959) BT: holland egyiptológus DECHER-IRTY-IMY-HUT-INSY (óei.ac.–1941) NT: Davies. a 9. Hóremheb1-nek és Sziptahnak a sírjára.-ban DuathathorHenttawy. VIVIAN SN: A British Múzeum munkatársa. Déli falába vágták a Caviglia féle járatot.) XXXI-XXXVII) ISTEN DÍSZÍTETT AGYAGEDÉNY (1. Nina de Garis Davies. Szekenenré.ac.it DB (röv. SN: Norman de Garis Davies felesége volt. NORMAN DE GARIS (1865. BT: szolga DEBU EDFU DE BUCK. Ahmesz-Nefertari. A 21. az 5. a festés oldaláról közelítette meg Egyiptomot és így festői pozícióban segédkezett. RT: Davison. amelyik Ekhnaton és anyja. 6– 1965. Aberdeenbe. és egy ismeretlen ember. a 2. ANNA MACPHERSON CUMMINGS (1881. Ramszesz fakoporsójában).com DEBEN SN: 1 deben = 10 kedet. Anna Nina Macpherson Davies.uk DAVIES. Pinodzsem és Neskhons családi pincéje. 14. Szalonikiben született 1881-ben.-ben II.) DB308 DB311 DB312 DB313 DB314 DB320 DEIR EL-BAHARI KEMSIT SÍRJA KHETI2 SÍRJA ESPEKASHUTI SÍRJA HENENU SÍRJA HORHOTEP SÍRJA UF: Königlichen Cachette (ném. Pinodzsem. Anna Macpherson Cummings festményei DAVIES.com DAVIES. jan. 1914-ben visszaadta az ásatási engedélyét. Thutmózisz. az erősen vitatott. Ramszesz (I. III. Ő bukkant rá IV. aki egy év múlva el is vette feleségül. mivel szilárdan meg volt győződve arról. NINA M. 14. Thutmózisznak. amelyet róla Davisonkamrának neveztek el. Anna Macpherson Cummings (1881.–1965) DAVIES. IX. 1902-ben kezdett ásatásokat a Királyok Völgyében. akinek a fáraó 50 munkást bocsátott a rendelkezésére. Anna Macpherson Cummings (1881. BT: deir el-bahari sír veremsír RT: Graefe. Gaston Maspéro fedezte fel 1881-ben. Thutmózisz.) DECORATED POTTERY (ang. 1909-ben végeztek a sír megtisztításával. hogy a Királyok Völgyében nincs több felfedezetlen sír. Nina M. 17) DECREE (ang. ANDREA BT: egyiptológus AD: aldavies@liverpool. valamint egy névtelen. BT: egyiptológus AD: BGNDavies@aol.-ban Istemkheb bőr kanópusz ereklyéje. Breasteddel Núbiában. Erhart Graefe végzett utófeltárást a síron. amelyet 1908-ban készített. I. akit valószínűleg élve temettek el. Először másolóként dolgozott Petrie mellett Denderában az 18978-as szezonban. Ezután Londonba költöztek. a 3. amelyben Djedptahiufankh. BT: felfedező RT: Davison-kamra DAVIS.-ben Nebszeni4. 9 helységből állt. Innentől kezdve érdekelte az egyiptológia. Hogy a sír eredetileg kié volt. később pedig Bedfordba. Alan H. kanópuszok. NINA DE GARIS DAVIES. Thutmózisz. de Sziptah feleségének. dinasztia idején helyezték el ebbe a sírba több király és hozzátartozóik múmiáját az Amon-papok hogy megvédjék a sírrablók és fosztogatók elől. szept. ANNA MACPHERSON CUMMINGS (1881. A deben eredeti súlya 14 g volt. ivóedények. Ramszesz. DÍSZÍTŐ TECHNIKA DECORATIVE TECHNIQUE (ang. II. JOHN CHARLES BT: egyiptológus AD: Jde2129629@aol.) NT: Menna1 sírfalának fakszimiléje DAVIES. 1 deben 12 satira is oszlott. Vivian NT: Egypt Uncovered (1998) DAVISON-KAMRA BT: kamra Kheopsz1 piramis SN: 1765-ben nyitotta meg Nathaniel Davison Kheopsz1 piramisban a királykamra felett. Dr. II.-ban I. jan.-ben I. VIVIAN KÖNYVEI BT: Davies. A sírban végzett munkáját 1927-ben publikálta Two Ramesside Tombs at Thebes címmel. BT: angol egyiptológus NT: Davies. 1894-ben halt meg apja. Maatkare-Mutemhet. Ahmesz-Meritamon. jan. Mivel művészeti iskolát végzett.) UF: Cummings.–1941) SN: Tanulmányait a Glasgow-i Egyetemen végezte.) (1.– 1965) DAVIES. Tauszertnak a kincseit tartalmazó sírra és egy másik névtelen sírra.-ben II. dinasztiabeli Szobeknakht sírján. hogy az sírt építhessen magának. a 8. Norman de Garis könyvei RT: Uszerhat1 sírja DAVIES. október 8-án kötöttek házasságot a Hampstead-i Emmanuel templomban. Reisner-rel is együtt dolgozott Gizehben és James H.-ban II. Vivian könyvei RT: Szobeknakht sírja AD: wdavies@british-museum. később felértékelődött 91 g-ra.

) DEIR EL-MEDINE (ar.e.. 6500 m2-t foglalt el.. de néha oroszlánként is.(1.) DEIR AMBA BISOI DEIR AMBA SENÚDI DEIR EL-ABJAD BERSA..) UF: Deir el-Medina (ang.) DINOKRATÉSZ RICINUSOLAJ THUTMÓZISZ (1.) DEIR EL-BAHARI DEDUN (ang.) DEDITBAKET UF: Dedyt-baqt (ang. Amenhotep idején. deir el-medinei kézműves 113 . A sírban talált egy táblát. BT: történetíró NT: Décsy Sámuel könyvei DÉCSY SÁMUEL KÖNYVEI BT: Décsy Sámuel NT: Egyiptom históriája (1811) DEDEF-HOR (ang.) DEGEM (óei. 52) Tanen (ang.. Kútjuk nem volt. Közelében meleg vizű források fakadnak. 52) SN: A jólét és a tömjén egyiptomi-núbiai istene. Vespasianusról és Titusról.) Szet Maat (óei.(1. 50 közhasznú épület és műhely. 38) BT: beni hasszáni sír RT: Deditbaket széke DEDITBAKET SZÉKE SN: Deditbaket sírjából származik. betemette a futóhomok. mesterembereknek és családjuknak. s egy 5 méter magas fallal volt körülvéve. II.) (1.) UF: Ptah-Tanen (ang.5 km-re lévő folyóból kellett a vizet hordaniuk..) FEHÉR KOLOSTOR VÖRÖS KOLOSTOR FEHÉR KOLOSTOR DEIR EL-MEDINE (ar. EL. (1. Csak egyetlen éjjel-nappal őrzött bejárata volt. dinasztiából III. 38) DEDITBAKET SÍRJA UF: BH183 (1.) SN: A fáraó csapatkapitánya.) Deir el-Medineh DM (röv. Gyakran ábrázolták ember alakban.) NT: Tuya2 DEDI SÍRJA UF: TT200PM BT: Khokha-sír RT: Dedi (ang. temploma Thutmózisz. ar.e. Legfeljebb 130 m hosszú és 50 m széles lehetett. spa. Az itt élt iparosok a város melletti hegyen temetkeztek. Több ezernyi. amelyek átvészeltek egy római kori földrengést is. szobrot. Ő teremtette az emberiséget és az anyagot az Ani papiruszon található Halottak Könyve 15. A fallal körülvett templomon hieroglifák emlékeznek meg Néróról. A tábla homorú párkányzattal volt díszítve... B. A hátsó széklábak meghosszabbításából nyúlik fel az alacsony háttámla. két szék lábait és egy fejtámaszt.) DEIR EL-MEDINE (ar. ném. Ptah egyik megjelenési formája. 500 évvel a falu alapítása után már nem temettek senkit a Királyok Völgyébe.) DEIR EL-HAGAR TEMPLOM SN: Római kori Amon-templom a Dahla oázisban. Elsőként Ernesto Schiaparelli végzett itt ásatást 1905–1909 között. A déli föld gazdagságával azonosították. II. BT: földisten oroszlán-isten RT: Ptah tömjén DEDYT-BAQT (ang.) SN: A thébai hegy nyugati lejtője és a gurnet murai kis hegy között fekvő Deir el-Medinét I. EL. írásra használt mészkőtáblát. II. III.) (1...) DEHUTMOSE DEINOKRATÉSZ DEHENETIS (óei. 2506– 2504) (i.) DEDITBAKET TIHNA EL-GEBEL (ar. Amenhotep alapította. A főút 2–3 méter széles lehetett. deir el-bahari temploma DEIR EL-BAHRI DEIR EL-BEHRI DEIR EL-BAHARI DEIR EL-BAHARI BERSA. amely kb.(ar. ar. ném.. s ezt a helyet teljesen elfeledték mintegy 3 ezer évig. amelyet közel 70 lakóház vett közre a településen. fejezete szerint. fr. 38) DEIR EL-AHMAR VÖRÖS KOLOSTOR DEIR EL-BAHARI UF: DB (röv.) Deďr el Bahari (fr. BT: Dedi (ang. 2500–2498) DEDEKARCH SN: A dodekarkia kormányban uralkodó királyok összefoglaló neve. Emléke elhalványult. így az 1. 38) SN: John Garstang fedezte fel 1902-1904 között. A Királyok Völgyétől déli irányban 2 km-re fekszik.) (i.) DEIR EL-MEDINAH (ang. 52) Tatunen (óei. ném.) DEIR ABU HINNIS UF: Wadi el-Ne’na BT: település DEIR AL-BARSHA (ang. BT: csapatkapitány helytartó NT: Dedi hozzátartozói RT: Dedi sírja DEDI HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Tuya2. hol.. és III. ol.. Thutmózisz és II.) DEIR EL-BERSHA (ang.) DZSEDEFHÓR DEDEFPTAH THAMPHTIS (ang.Kezdetben a lakásban hatalmas vázákban tartották a vizet. valamint kb.) RT: Deditbaket sírja (1. majd a Kairói Francia Intézet 1917–1947-ig a II. spa. Mentuhotep sírja Neferhotep7 sírja Neferu. később építettek egy közös víztározót az északi kapun kívülre.) (1. szerszámot hagytak itt. Théba nyugati sivatagjainak helytartója a 18. BT: munkástelep RT: Bruyere. spa. el-Kaszrtól délre található. 38) BT: alacsony támlájú szék középbirodalmi szék DED’R EL BAHARI (fr. 12) A telep adott szállást a thébai királysírok kiásását és a temetéshez szükséges felszerelés előállítását végző állandó munkaerőnek.DÉCSY SÁMUEL SN: Magyar hírlapíró és történetíró. BT: Amon-templom DEIR EL-MEDINA (ang.) Deir el-Bahri Deir el-Behri Der el-bahri BT: Nyugat-Théba NT: deir el-bahari sír deir el-bahari templom DEIR EL-BAHARI SÍR BT: thébai sír NT: Ahmesz-Meritamon sírja DB320 Henhenet sírja Henenu sírja Horhotep sírja Ipi1 sírja Kauit sírja Kheti2 sírja Meketré sírja Mentuhotep. Ma már csak romjai láthatók. és Iah2 sírja Sadhe sírja Szenenmut TT353PM-as sírja TT310PM DEIR EL-BAHARI TEMPLOM BT: nyugat-thébai templom NT: Hatsepszut1 halotti temploma Mentuhotep. ném. világháború időtartamát kivéve.(ar. BT: dodekarkia DEDI (ang.) Deir el-Medinah (ang.

mert éhesek és szomjasok vagyunk. zöldünk” (1. spa. ablakos tetejű nappalit. spa. és a tűzhelynek is helyet adó teraszt. amelynek közepén egy oszlop volt. Ízisz. mely rendszerint több helyiséget foglalt magában.) Tementu (ang.. 15) A munkások elhagyták telepüket. a halott balzsamozása vagy a száj megnyitásának szertartása. ha mégis ott töltötték az éjszakát. amolyan pihenőházféle a hegytetőn is arra az esetre. A földön aludtak. de fesztiváli alkalmakkor sót.) (1.) Amenpahapi (spa.. egy megemelt. ném... spa. BT: deir el-medinei munkás királyi kézműves NT: Amenemhet10 Amenemuya3 Amennakht1 (ang. melynek bejárata égetetlen sártéglából készült. a döntő bizonyítékot a deir el-medinei nekropolisz szolgáltatja. Felháborodásukat felvonulásokkal fejezték ki: „Jönnünk kellett.) Nakhtmin (ang. bár állt néhány kőkunyhó. ném. spa. hogy megérkezzenek a Királyok Völgyébe.. 16) Ipi2 Nebnefer1 (ang. BT: thébai nekropolisz NT: deir el-medinei sír DEIR EL-MEDINEI OSZTRAKON SN: Az itt dolgozó művészek szívesen írták le gondolataikat. (1.) Mose3 (ang. A kápolna hátsó falán egy falfülke volt található. dinasztia végéig (1. mert a fizetésül szolgáló ellátmány 20 napot késett. sö és datolya. Minden ház földszintes volt. behatoltak a régi királyok halotti templomainak a körzetébe.. napon. A sírkamra a föld alatt helyezkedett el az udvar és a piramis alatt. Kút nem volt. 16) RT: deir el-medinei munkások fizetése DEIR EL-MEDINEI MUNKÁSOK FIZETÉSE SN: A deir el-medinei munkások és családtagjaik fizetésként gabonát.deir el-medinei lakóház deir el-medinei osztrakon deir el-medinei sír deir el-medinei szeméttároló deir el-medinei nekropolisz Deir el-Medine lakossága Schiaparelli. de a térbeosztás alapja minden háznál megegyezett. kenőcsünk. a falból kinyúló agyagpadkán. BT: deir el-medinei kézműves RT: torinói sztrájk papirusz DEIR EL-MEDINEI LAKÓHÁZ SN: Deir el-Medine házai méretben és alaprajzban nagy variációt mutatnak. melybe az elhunyt szobra és egy naphimnusz feliratát tartalmazó sztélé volt elhelyezve. A faluban szövő munkásoknak időnként pótolták a ruhaanyag szükségleteit. 12): egy előteret... hónapjában a 18.) Wennefer8 DEIR EL-MEDINEI KÉZMŰVESEK SZTRÁJKJA SN: III. hogy az írásbeliség aránya a faluban kivételesen magas volt. spa.) SN: Tekintettel arra. akik a királyi sírok kiásásával.) (1. Nincsen ruhánk.) Raweben (ang. dinasztia elejétől a 20.) Huja3 Irynefer (ang.) Szennedzsem Terebay (ang.. ném. szezámolajat és húst is osztogattak bónuszként.. a falu falától északra. mint pl. 12) BT: lakóház RT: Deir el-Medine DEIR EL-MEDINEI MAGÁNKÖNYVTÁR KÖNYVTÁRA KENHERKOPSÉF DEIR EL-MEDINEI MUNKÁS SN: Ide tartoztak nem csupán a kézművesek.) Khaemopet3 (ang..) Deir el-Medinei kézművesek sztrájkja Dzsehuti1 Dzsehutihermaktuf Hay2 (ang. a sarjadás (peret) 2.. Egy héten több alkalommal is kellett élelmet és vizet szállítani az ottlakóknak.) Mose4 (ang.) Nebnakht (ang. Este ugyanezen az útvonalon mentek vissza. ahol az élelmiszereket raktározták. halat.) Nebenmaat (ang. ném. Néhányat kívül. A kápolna tetején épült egy kis piramis.) Nakhtamun2 (ang. hanem az ő ellátásukra szakosodott emberek is. laposan fedett. A Halottak 114 . melyek polcként szolgáltak a ruháiknak és házi isteneik szobrainak (pl.) Khabekhenet1 (ang. A lakások belsejét freskókkal díszítették vagy egyszerűen csak lemeszelték.5 km-ről hozták a vizet a folyóból.. spa. uralkodási évében tört ki a sztrájk. A munka befejezése után a szerszámokat vissza kellett szolgáltatni. dekorálásával és a mesterségük gyermekeinek való továbbadásával foglalkoztak. spa. itt ültek le és itt töltötték az éjszakát is. Az osztrakonok bősége bizonyítja.) Igazság Helyének szolgája servant in the Place of Truth (ang. ném. 15) BT: fizetés DEIR EL-MEDINEI MUNKÁSTELEP DEIR EL-MEDINE DEIR EL-MEDINEI NEKROPOLISZ UF: Necropolis of Deir el-Medina (ang. A munkások minden nap korán reggel elhagyták a falut s egy órai kaptató után megmászták a hegyet.. hogy az Újbirodalom idején is a gúlát tekintették a legelőkelőbb sírformának.) Neferrenpet5 (ang. spa.. felügyelték vagy orvosolták őket. zöldségeket és vizet valamint agyagedényeket és fűtéshez..) Kasa1 (ném. A teraszt nádfonatok árnyékolták a napfénytől.) Penbuy (ang. spa.) Penshenabu1 (ang. spa. falait pedig vagy az elhunyt és családja hétköznapi jeleneteivel díszítették vagy halotti rituálékkal. majd később kőalapú falakból épültek.. egy konyhát. Szobáikban apró fülkéket vágtak a falakba. ahol a hegy oldalába vájt sírokat kis piramisok koronázták.) SN: Az Újbirodalom királyi temetkezőhelyének munkásai: szobrászok. A fából készült bejárati ajtók közvetlenül az utcára nyíltak.) Paneb (ang. ném. spa. nátront. ácsok. így 1. kőfejtők.) DEIR EL-MEDINEI KÉZMŰVES UF: Diener der Maat (ném. a 18. Ramszesz 29. Közel 450 év alatt.. egyfajta írnoki szemétgödörként használt nagy verembe dobtak. A házak kezdetben sártéglából. Hathor1).. spa.. festők és kőművesek. (1. BT: osztrakon DEIR EL-MEDINEI SÍR SN: Rendszerint ezekhez a sírokhoz két pülónnal szegélyezett bejárat vezetett egy vagy két nyitott udvaron keresztül. egy szobát. 12) a munkások és kézművesek 25 generációja élt itt...) Neferabet (ném. főzéshez való faanyagot kaptak.. Az udvar hátsó részében volt egy kis kápolna. A kevésbé gyakori fizetések közé tartoztak a sütemények. amit szélfogó vászonnal is felszereltek a hűvös levegő áramlásának biztosítására. Bész. spa. spa. kis kő vagy farácsos ablakokkal és átlagosan 3–4 helyiséget foglalt magában(1.. A halotti kamráknak boltíves mennyezete volt. Még a leglényegtelenebb dolgokat is belekarcolták az apró mészkő-.) Ker (ang.) Neferhotep6 (ang. homokkő vagy agyaglapokba. BT: munkás NT: Amenemopet2 deir el-medinei kézműves Metu3 (ang. A következő napokban behatoltak a Ramesszeum épületébe. majd gondos listák megírása után átadták őket a kézműveseknek..) Ken1 (ném. spa. Az írnokok vették át naponta a raktárakból a szerszámok és a munkához szükséges anyagokat. spa) Pasedu2 Pasedu3 Penamun (ang. Ernesto (1856–1928) DEIR EL-MEDINEH DEIR EL-MEDINE (ar. ném. akik ruhát szőttek számukra. vagy fa fejtámasszal ellátott szövött kötélágyon.) Khamteri (ang. spa. ném. A házakhoz tartozott még egy padlóba vágott pince is.

Egyik érdekes találmánya volt a kúszni képes csiga. Törzse kúpalakúan 30 m-re is felnyúlik. BT: deir el-medinei nekropolisz thébai sír NT: Amenemhet10 sírjai Amenemopet2 sírjai Amenemuya3 sírja Amennakht1 sírja Amennakht2 sírja Amenpahapi sírja Dzsehutihermaktuf sírja Hatiay2 sírja Hay1 sírja Hay2 sírja Huja3 és Pasedu2 sírja Huja6 sírja Inherkau sírjai Ipi2 sírja Irynefer sírja Ken1 TT4PM-es sírja Ken1 TT337PM-es sírja Ker sírja Kha2 sírja Kha3 sírja Khabekhenet1 sírja Khaemopet3 sírja Khamteri sírja Khawi sírja May3 sírja Mose3. Nyitva minden nap 1017 óráig. de helyéről erőszakkal eltávolították. és az a korábbi időkkel ellentétben az állatokat a város falain kívül tartották. Theophrasztosz barátja. tüskés nyél végén álló legyezőalakú levelekkel. Főleg akkor lehet észlelni.com DÉLIBÁB UF: déli bába fata morgana SN: Igazi hazája Alsó-Egyiptom. (egyes kutatók Elephantinét és Alsó-Núbiát értik alatta).) UF: Museum of South Australia (ang. mely annak fordított képét látja. BT: görög filozófus RT: Alexandriai Könyvtár DÉMÉTRIOSZ PHALÉREUSZ DÉMÉTRIOSZ PHALERÓN DÉMÉTRIOSZ DÉMÉTRIOSZ 115 . Ő kezdte el gyűjteni az Alexandriai Könyvtár első darabjait. 12) BT: lakosság RT: Deir el-Medine DEIR TASAI TEMETŐ SN: Az el-Badari régióban található kis predinasztikus temető. belül fekete. Óriási fa. 5000 Tel: (+61) 08-8207 7500 Fax: (+61) 08-8207 7390 DELEBPÁLMA UF: Borassus fiabelliformis (lat.) SN: A Kék-Nílus és a Zambezi között található. amikor a levegő alul erősen felmelegszik. I. gyűrűsen ízelt. R. (1. BT: közigazgatási egység DÉLI VÁROS DELTA THÉBA WEZEN (ar. a peripatetikus filozófia művelője. amely Elephantinétól Akhmimig terjedt. DEKORÁLT AGYAGEDÉNY XXXI-XXXVII) DÉL-AUSZTRÁLIA MÚZEUMA (Aul. Ptolemaiosz Philadelphosz száműzte.) rendelet BT: jogi okirat NT: kanoposzi dekrétum naukratiszi dekrétum DEKORÁCIÓ DÍSZÍTÉS DÍSZÍTETT AGYAGEDÉNY (1.) DELTAORSZÁG DELVAUX. BT: Plutarkhosz könyvei DEKRÉTUM UF: decree (ang.nl DÉMÉTRIOSZ UF: Phalériai Démétriosz Phaleróni Démétriosz Démétriosz Phaléreusz Démétriosz Phalerón SN: Egy rabszolga fia. PIRAMISA HERMONTHISZ FELSŐ-EGYIPTOM DAHSURI TÖRT PIRAMIS MARU-ATON DÉLI LISTI PIRAMIS DÉLI ORSZÁG DÉLI RAGYOGÓ PIRAMIS DÉLI-TÓ PALOTÁJA DÉLI UARET SN: Ez a közigazgatási terület Közép-Egyiptomot foglalta magába. BT: közigazgatási egység DELIA. BT: nekropolisz DE ISIDE ET OSIRIDE SN: Az Ozirisz mítosz egyetlen ránk maradt forrása Plutarkhosztól. BT: borpálma DÉL FEJE UARET SN: Közigazgatási egység. BT: múzeum AD: North Terrace. 600 ember élt itt. A „Dél Feje uaret”-nek voltak hivatalnokai és számos esetben fordul elő hivatali címek integráns részeként. Mose4 és Ipi5 sírja Nakhtamun2 sírja Nebenmaat sírja Nebnakht sírja Nebnefer1 és Neferhotep6 sírja Neferabet sírja Neferrenpet5 sírja Nu3 és Nakhtmin sírja Paneb sírja Pasedu1 sírjai Pasedu3 sírja Pasedu4 sírja Penamun sírja Penbuy és Kasa1 sírja Penshenabu1 sírja Ramosze2 sírjai Ramosze8 sírja Raweben sírja Smen sírja Szennedzsem sírja Terebay sírja RT: Deir el-Medine DEIR EL-MEDINEI SZEMÉTTÁROLÓ SN: Ezernyi írásos cserépdarab került elő ebből a hatalmas ásott szeméttárolóból. South Australia. BT: szeméttároló DEIR EL-MEDINE LAKOSSÁGA SN: A 19. a levélkorona alatt már csak 30 cm. dinasztiában I. LUC BT: egyiptológus DEMAREE.) NÍLUS-DELTA ALSÓ-EGYIPTOM DELTA CANIS MAJOR (lat. ROBERT BT: egyiptológus AD: rdelia6341@aol. keményfájú törzzsel. Innen hívta meg Ptolemaiosz Szótér a Muszeion élére. átmérője a tövén 60. BT: természeti jelenség DÉLI BÁBA DÉLI ON DÉLIBÁB SZESZÓSZTRISZ. Adelaide. s ekkor Thébába ment.Könyvének feliratai is gyakran ékesítették ezen sírok falait.) SN: Ez a gyűjtemény tartalmazza John Garstang beni hassani feltárásából származó kerámiákat. rendkívül tehetséges ember. Széthi idején kb. Levele 3 m hosszú. Egy földi tárgyról jövő fénysugár a különböző sűrűségű rétegeken áthaladva folytonos törést és teljes visszaverődést szenvedve érkezik a szembe. Athén zsarnoka. BT: egyiptológus AD: demaree@rullet. Kasszandrosz. már fiatalon a város kormányzójává tette meg.leidenuniv. J.

) Am-aau Árnyékfaló Babi déli démon éjszakai démon Haas Ikui késes démon Nagy démon Őrjöngő Rerek Tűzszemű Ugató Vérszívó Vízilóképű Weret RT: szellem PÁRTÁS DARU MANDRAGÓRA Tentürisz (gör. melynek két kis ajtaján keresztül a beavatottak megközelíthették a külső oszlopcsarnokot.u. Jacques De SN: 1894-ben nevezték ki a Régészeti Hivatal igazgatójává. A templom alapjában a föld alatt titkos kamrákat találtak egyedülálló rajzolattal. Ez az egyik legjobb állapotban megmaradt templom Egyiptomban.) demotoszi írás népi írás SN: A démotikus görög eredetű szó. len. Hathor1 istennőt imádták ezen a helyen.e. Tiberius uralkodása alatt építtettek hozzá a templomhoz. jelentése: népi. ő volt a város oltalmazó istensége. Legfontosabb felfedezései közé tartozott a II. BT: denderahi templom halotti templom NT: denderahi Hathor1-templom csarnokai denderahi Hathor1 templom kapuja denderahi Hathor1 templom mammiszije denderahi Hathor1 templom titkos kamrái DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM ÁLDOZATI CSARNOKA SN: E teremben helyezték el az istennőnek szánt adományokat. a hieratikus írásból.) MacGregor papirusz DENDERAHI ISTEN UF: Denderahi isten BT: helyi isten NT: Hathor1 (ang.) Junet (óei. Ita és Hnumit sírja. Az óbirodalom óta főleg a Ptolemaiosz-uralkodók építettek hozzá a templomhoz. valamint a rómaiak. Amenhotep18 és Itaweret.) SN: A 6. emiatt rendkívül nehéz olvasni. Az áldozati csarnokkal összefüggő helyiséget heretibnek (közbülső teremnek) nevezték BT: áldozati csarnok denderahi Hathor1-templom csarnokai DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM CSARNOKAI BT: csarnok denderahi Hathor1-templom NT: denderahi Hathor1-templom áldozati csarnoka denderahi Hathor1-templom előcsarnoka DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM ELŐCSARNOKA SN: A római korban. Az egyiptomi írás legegyszerűbb. BT: egyiptológus DEMOTIC (ang. 2928–2787) DENDERAHI AMULETT DENDERAH DENDERA AMULETS LIST (ang. Hathor1-t é fiukat Ihit vitték körbe a széles épületen és a teraszon. papirusz (BM: BM 10182) DEMOTOSZI ÍRÁS DEN (ang.) DENDERA DÉMOTIKUS ÍRÁS (i. A 6.) Ni Tentore (óei. dinasztia korára vezethető vissza keletkezése.) Ihi DENDERAHI HATHOR1 TEMPLOM UF: denderahi templom juneti templom tanterei templom tentórei templom tentüriszi templom SN: Itt volt Hathor1-nak a főszentélye. rövidítést alkalmazott.) UF: Dendera Dendur Iunet (óei. 650–i. 650–i.u.) DÉMONI ALMA DÉMON BT: Duat1 NT: Akephalos (ang. A templom valószínűleg Hathor1 misztériumába való beavatás helyeként működött. Sok jel-összevonást. melyeket szertartás végeztével szétosztottak a rítusban résztvevő papok között. Eleinte csupán a nem irodalmi jellegű szövegek készítéséhez használták. kurzív. DENDERAHI AMULETT LISTA UF: Dendera Amulets List (ang. 650–i. és csakis balról jobbra lehetett olvasni. de rövid időn belül annyira általánossá vált. Kleopátrától született fiuk.e.) Tentyra (gör. 450) DÉMOTIKUS ÍRÁS (i.) DÉMOTIKUS ÍRÁS (i.. A templom építését Néró császár uralkodása alatt fejezték be. Itt találták meg Hadriánusz római császár hatalmas bronz fejszobrát.DEMOISELLE CRANE (ang.e. 450) DUN (i. A temetéssel kapcsolatos szövegekhez gyakran használták. BT: írásfajta RT: hieratikus írás hieroglif írás kopt írás DÉMOTIKUS PAPIRUSZ BT: papirusz NT: Berlin 13602 papirusz Carlsberg 1 papirusz Lansing papirusz Sallier I. felső-egyiptomi nomosz fővárosa volt. A középső ajtót mely a templom belsejébe vezetett.e. népies.) Tantere Tentara (óei. „népi” formája. Amenemhet piramisának nyugati oldalánál folytatott ásatás során feltárt két érintetlen hercegnői sír. BT: város RT: denderahi amulett lista denderahi isten denderahi templom felső-egyiptomi nomosz.u. csak nagyobb ünnepségek alkalmával nyitották ki. a papok által bemutatott szertartásainak tartották fenn. Számos sikeres ásatást vezetett a dahsuri piramisoknál. valamint Szithathormerit hercegnő sírjaira is.) SN: 104 különböző amulettet sorol fel. A felszentelt templom körül egy ambulatórium fut. A démotikus írás jelrendszere és szerkezete egyaránt a késői dinasztikus kori egyiptomi nyelvből fejlődött ki. Rátalált itt még Keminub királyné. Ezek mindegyike megtalálható a MacGregor papiruszon. A terem mindkét oldaláról egyegy lépcsősor vezetett a teraszra. amikor Hóruszt. BT: amulett lista RT: Denderah (ar. papirusz (BM: BM 10185) Sallier II. nevezetesen az újévi körmenet.e. 2952–2939) (i. amelyeket a temetkezéshez használtak. Cesarion.) Tentyris (gör. Innen indultak a jelentősebb körmenetek. 450) UF: demotic (ang. Valószínűleg a Delta nyelvjárását tükrözi.) Tentóre 116 . A templom külső flán Hathor1 szisztruma körül látható Julius Caesar és VII. Egyéb napokon a templom ezen elrejtett részét kizárólag az istennő mindennapos.) LISTA DENDERAH (ar. JACQUES JEAN MARIE (1857–1924) UF: Morgan. melyekben pompásan díszített temetkezési kellékekre lelt. A „dahsuri kincsek”-nek nevezett leletegyüttes ma az Egyiptomi Múzeumban található. BT: denderahi Hathor1-templom csarnokai tizennyolcoszlopos előcsarnok NT: denderahi Hathor1-templom előcsarnokának oszlopai DE MORGAN. 6. hogy már irodalmi és vallásos szövegek rögzítéséhez is igénybe vették.

BT: denderahi Hathor1-templom kapu NT: denderahi Hathor1-templom kapujának domborművei DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM KAPUJÁNAK DOMBORMŰ– VEI SN: A kapu külső falán jobbra fent egy dombormű maradt meg. Elmélete szerint minden piramist lépcsősre építettek. diplomata és kém XVI. a Napot és a Holdat. A belső oszlopcsarnokban 6 oszlop áll. író. Listájuk nem kevesebb. Givryben (Saône-etLoire) született. BT: denderahi Hathor1-templom kapuja dombormű DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM MAMMISZIJE SN: A denderhai Hathor1-templom melléképülete. amelyet Ízisz szent anyaságának szenteltek fel. ezt nevezik a Megjelenés termének. BT: mennyezet DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM OSZLOPCSARNOKAI SN: A külső oszlopcsarnokban 18 oszlop található. BT: Denderahi Hórusz-templom Hórusz-oszlop DENDERAHI IHI TEMPLOM SN: Ebből a templomból mára már csak egy homokkőből épült monumentális kapu maradt.) (1. amely Hathor1-t ábrázolja Ré1 és Ptah között. amelyek fejezete Hathor1 fejét ábrázolják parókában. 17) DENTIST (ang. BT: szanatórium DENDERAHI TEMPLOM BT: templom NT: denderahi Hathor1-templom denderahi Hórusz-templom denderahi Ihi-templom denderahi Nut-templom DENDROKRONOLÓGIA SN: A dendrokronológia a fa évgyűrűinek megszámolásával határozza meg a fa korát. BT: denderahi templom Hórusz-templom NT: denderahi Hórusz-templom Hórusz-oszlopai DENDERAHI HÓRUSZ-TEMPLOM HÓRUSZ-OSZLOPAI SN: Összesen 24 pillért koronáznak Hórusz fejek. BT: Napóleoni Expedíció tagjai NT: Denon. Lajos érméinek felügyelője. Ő tervezte meg Napóleon egyiptomi elemekkel átszőtt desszertes készletét. akkor a régészeti ásatásokon előkerülő famaradványok a bennük megőrződött évgyűrűik segítségével keltezhetők.és Felső-Egyiptomban) című műve.) (1. 1798. Karl Richard könyvei DENKSTEIN (ném. Dominique Vivant könyvei RT: Bonaparte Napóleon étkészlete Napóleoni Expedíció (1798. hogy ceruzájával megörökíthesse a harc különböző fázisait. közüket szekrényfalak töltik ki.6 m. Mindenkinél jobban bírta a perzselő éghajlatot és a hosszú sivatagi menetelést. BT: denderahi Hathor1-templom előcsarnoka Hathor1-oszlop DENDERAHI HATHOR1 TEMPLOM HATHOR1-OSZLOPAI DENDERAHI HATHOR1 TEMPLOM ELŐCSARNOKÁNAK OSZLOPAI DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM KAPUJA SN: Egy dromoszon kereztül lehet a kapuig eljutni. Az isteni múmia mágikus védelmét amulettek biztosították. 14-én ott volt a Junon fedélzetén és júl. ahol a víz egykor szoboralapzaton csurgott le a fürdőkbe. 4 évi expedíciós kutatásának eredményeit és ősi műemlékeket ír le benne 12 kötetben. Denont az Egyiptomi Expedíció mókamesterének nevezték. BT: pap 1 DENDERAHI SZANATÓRIUM SN: Itt a vizet külsőleg alkalmazták: a szent vizet nem itták meg. 17) FOGKOPÁS FOGSEBÉSZ FOGBÉL DENTAL SURGEON (ang. 17) FOGÁSZ DEODORANT (ang. majd a restauráció idején is számos elismerésben részesült. A csatákba is az első vonalban indult.) DENON. szept. máj. XV.12 m. BT: kronológia DENDUR DENDERAH (ar. hanem fürödtek benne. amelynek végében áll a templom.) DENEVÉR UF: Chiroptera (lat. A Description de l’Égypte című könyv megírásához is hozzájárult munkájával. megjelenítve a csillagokat és az égitesteket. BT: Denderahi Hathor1-templom mammiszi DENDERAHI HATHOR -TEMPLOM MENNYEZETE SN: Ezen az ég istennője.DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM ELŐCSARNOKÁNAK OSZLOPAI UF: denderahi Hathor1-templom Hathor1-oszlopai SN: A pülónt 6 Hathor1 oszlop fúrja át. melyeknek törzse a papiruszsást mintázza. Nemcsak hűen lerajzolta a legjelentősebb műemlékeket. 8) DEP BUTÓ FOGKOPÁS (1. 1-én megérkezett Alexandriába. BT: denderahi templom DENDERAHI NUT-TEMPLOM BT: denderahi templom Nut-templom DENDERAHI PAP SN: A dendarai templom papjai minden évben különlegesen bonyolult rituális szertartás keretében bebalzsamozták Osiris képmását. Hazatérése után jelent meg Voyage dans la Haute et la Basse Égypte (Utazás Alsó. A külső oszlopcsarnok teljes mennyezetét asztrológiai ábrázolások díszítik. 1802ben Napóleon a múzeumok főigazgatójává nevezte ki. 1–1802. hosszúsága 4. 18) PARFÜM DEPARTMENT OF EGYPTIAN ART (ang. mely a mai napig alapműnek számít. mint száznégy tételről tesz említést. A A kapubejárat közelében kétoldalt egy-egy római kioszk áll. Napóleon seregével került Egyiptomba 51 évesen. melyek aranyból és drágakövekből készültek.) DENTAL PULP (ang. Részletesen tárgyalta a piramisokat. BT: denderahi Hathor1-templom kamra NT: denderahi Hathor1-templom titkos kamráinak falfestményei DENDERAHI HÓRUSZ TEMPLOM SN: Mára teljesen eltűnt. BT: denderahi Hathor1-templom oszlopcsarnok NT: Megjelenés terme DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM TITKOS KAMRÁI SN: A Hathor1-templom hátulsó részében két emelet mélyen található.) SZTÉLÉ DENON. Dominique Vivant (1747–1825) NT: Voyage dans la Haute et la Basse Égypta DENTAL ABRASION (ang. amely sikerkönyv lett. s a hézagokat csak később töltötték ki. júl.) (1. A Hathor1-templom mellett tárták fel ezt az építményt. soha nem zökkent ki egyensúlyából. A kapun keresztül egy széles udvarba jutunk.) METROPOLITAN MUSEUM EGYIPTOMI OSZTÁLYA 117 . Szélessége 1. Ha ismerjük az adott területen élő adott fafaj minden egyes évre jellemző átlagos évgyűrűvastagság adatait.) DENTAL ATTRITION (ang. 78 évesen hunyt el. BT: Lepsius. Lajos alatt. DOMINIQUE VIVANT (1747–1825) SN: Vésnök. rézmetsző. de feljegyezte a legjelentéktelenebb helyi szokásokat is. Érkezésétől számítva egy év alatt csodálatos tudósítást állított össze Egyiptomról. Nut látható.) BT: méhlepényes NT: szabadfarkú denevér DENKMÄLER AUS AEGYPTEN UND AETHIOPIEN DENKMÄLER AUS ÄGYPTEN UND ÄTHIOPIEN (1849-59) DENKMÄLER AUS ÄGYPTEN UND ÄTHIOPIEN (1849-59) UF: Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien SN: Karl Richard Lepsius műve. DOMINIQUE VIVANT KÖNYVEI BT: Denon.) (1.

A higiéniai körülményeket és az egyiptomiak betegségmegelőző módszereit tanulmányozta. Richard könyvei DESERET1 (óei. az egyiptomi nyelv professzorának tanítványa lett. Innen a Sorbonne-ba ment. BT: napóleoni expedíció tagjai DESHASHEH MÚMIÁJA SN: Gyermekbénulásban szenvedett. 1–1802) DESCRIPTION OF THE EAST AND SOME OTHER COUNTRIES (1743) SN: E könyv első kötete Egyiptomról szól. Kilenc szöveges és 11 képes kötetből állt. így illesztik egymáshoz össze.hu/DeriMuzeum/index. eddombormű DERRY. amelyet ebben a könyvben közöltek. (52) 417-561. Déri tér 1. CHRISTIANE (1913–) SN: Egyiptomi tanulmányait a Louvre iskolájában kezdte az 1930-as években. 19 éves korában tartotta első előadását Tutankhamon kincseiből. ápr.) KÜLDÖNC DEPUYDT. amely az elárasztással fenyegetett műemlékek feltérképezésére jött létre. Ez a térkép tartalmazza 11. A terem közepén került elhelyezésre két múmiakoporsó.edu DERÉKSZÖG SN: Az építőmesterek használták ezt az eszközt. (52) 417-577 Fax: +36 (52) 417-560 deri@derimuz. Tel. 15) UF: simple mitre joint (ang. amelyek a tenger szintjénél mélyebben helyezkednek el.) (1. BT: francia egyiptológus francia régész NT: Desroches-Noblecourt.) DESZDESZ-TÓ SN: A világteremtés mitikus helye Hermopolisz közelében. BT: ember-múmia DESHASHEHI TEMETŐ SN: Petrie fedezte fel ezt az 5. Benne állt az őshalom. Christiane (1913–) NT: Amours et fureurs de la lointaine (fr.La véritable histoire (fr. La (fr. La (fr. RT: napóleoni expedíció (1798.1. Az egyik ilyen fekete pötty volt II.) L'Egypte (fr. ezért bal lábát levágták. Ramszesz fiainak sírja.brown.) SN: Debrecen híres múzeuma.be DESROCHES-NOBLECOURT. Christiane könyvei RT: Louvre Ókori Egyiptomi Tanulmányok Központja DESROCHES-NOBLECOURT. Derry professzor Howard Carterral Tutankhamon boncolását.–okt. miközben szorgalmasan látogatta a College de France egyiptomi kurzusait.oxford. Az ő kitartó munkásságának köszönhető 14. köztük az abu szimbeli templomok megmentése is. A Louvre ókori egyiptomi leletek megőrzéséért felelős munkatársa. DOUGLAS E. BT: természeti képződmény NT: Fajjúm-oázis Kharga depresszió mélyföldek Nabta Playa Síva Vádi Natrum DEPUTY (ang. dinasztia specialistája lett. melyet elérhetetlennek minősít.derimuz. Ők készítették az első térképet a thébai nekropoliszról. PATRICK BT: egyiptológus AD: udjat@skynet. Le (fr. az egyiptomi halotti kultusz legjellegzetesebb tárgya. LEO BT: egyiptológus AD: ldepuydt@brownvm.) 2 VÖRÖS KORONA DESERET UF: Sivatag2 Vörös Föld SN: Így nevezték Egyiptom Földjének terméketlen sivatagos részét összefoglaló néven. BT: Pococke. júl.) Grande nubiade ou le Parcours d'une égyptologue.uk DEPRESSZIÓ SN: A szárazföldeknek azon területei. EDBT: csarnok derri templom. BT: sarokillesztés DER EL-BAHRI DEIR EL-BAHARI DÉRI MÚZEUM (Mo.) Dictionnaire illustré des dieux de l'Egypte (fr. melynek segítségével a falak függőlegességét állapították meg.30-ig 10–18 óra.: +36 (52) 322-207. Ezt Mitchell jegyezte fel. Nyitvatartás: nov.) secret des bâtisseurs des grandes pyramides. Ő ejtette az első sebvágást Tutankhamon múmiáján. MARK BT: egyiptológus AD: mark. 15) SN: Két fadarab sarka 45 fokban van levágva. SN: 1925. BT: múzeum AD: 4026 Debrecen.) DETERMINATÍVUM UF: determinative (ang.ac.) Lorsque la nature parlait aux Egyptiens (fr.) Pharaons et reines d'Egypte (fr. BT: Ókori Egyiptom DESGENETTES SN. BT: szögmérő DERÉKSZÖGŰ HAJLAT ILLESZTÉS (1. dinasztiabeli temetőt.) femme au temps des pharaons. A második emeleten kapott helyet Déri Frigyes különleges gyűjteményének egyiptomi anyaga. BT: derri templom első csarnoka. Le (fr. Hamarosan a 18. a napóleoni expedíció tagja.depauw@university-college. következtetéseivel új utakat nyitott az orvostudományban. edDERRI TEMPLOM ELSŐ CSARNOKA. EDSN: Ré-Harmachis napisten tiszteletére keletkezett már csak két oszlopos csarnok és három szoborfülke maradt meg. a Keleti Nyelvek Szabadegyetemére. Ezek bejáratához egy fekete pontot rajzoltak a térképen. La (fr.htm DERRI TEMPLOM. nov. Oxfordban fejezte be végül egyetemi éveit. BT: tó DESZKAPALETTA ÍRNOKPALETTA DETERMINATÍVUM DETERMINATIVE (ang. Az asszuáni gát építésekor őt bízta meg az UNESCO az Ókori Egyiptomi Tanulmányok Központjának létrehozásával. hétfő szünnap. La (fr. 15) BT: sarokillesztés DERÉKSZÖGŰ ILLESZTÉS (1. A szemléletes térképet Edmé Jomard és báró Louis Costaz készítették.) Sous le regard des dieux (fr. BT: múmiavizsgáló RT: Tutankhamon boncolása DESCRIPTION DE L’ÈGYPTE (1810) SN: Bonaparte Napóleon egyiptomi hadjáratával magával vitt francia tudósok írták ezt a könyvet.) (1.) secret des temples de la Nubie. edNT: derri templom első csarnokának domborművei DERRI TEMPLOM ELSŐ CSARNOKÁNAK DOMBORMŰVEI. Francia báró és orvos. EDSN: II. 16 sírban a szándékos feldarabolásnak 4 fajta típusát állapították meg.) reine mystérieuse Hatshepsout.DEPAUW.1– márc.hu http://www. Nem sokkal később keringési elégtelenségben halt meg. ahol Drioton kanonok.30-ig 10–16 óra. CHRISTIANE KÖNYVEI BT: Desroches-Noblecourt.) Ramsès II . 15) UF: mitre-housing joint (ang. melyen a napisten először megjelent. 11-én 945-kor elkezdte Douglas E. Egyiptomi műtárgyai között található 4 terrakotta és Riya1 írnok fejnélküli szobra is.) taxogram 118 . BT: templom NT: derri templom első csarnoka. a völgyben lévő sír egyszerű alaprajzát és még további ötről is beszámol.) reine mystérieuse. Ramszesz núbiai hadjáratait mutatják be. BT: nekropolisz DE SMET-RODRIGUES.

2639–2504) (i.) SN: Ankhhor1 felesége. 2920–2770) dinasztia. 2890– 2686) (1. 2566–2558) (i.e.e.) DEUBASTEIRI DETROITI MŰVÉSZETI BT: egyiptológus DIALOGUE BETWEEN A MAN TIRED OF LIFE AND HIS ’BA’ (ang. Előfordul. 310) (i. Michigan 48202 Tel. (i. 6. hogy azonos dinasztiában találunk olyan fáraókat. THÉODULE M. 2494–2345) (i.e.e.) DINASTI (alb. melyet Egyiptomi útjai során szerzett be. Théodule M. Nem azonos a királyi koronával. por. amelyhez az illető szó tartozik. 1881. 7.) dinastias (spa. Mágikus erőt tulajdonítottak neki. 3100–2890) (1.) BT: kétszikű NT: ibolyavirágú kaprivirágú tökvirágú DILLENIIDAE (lat. 206) (i.e. BT: Ibi2 hozzátartozói DEUTEROSTOMIA (lat. szl. 3130–3032) dinasztia. amelyből 6 beszerzés valósult meg. BT: ideogram RT: logogram ortogram DETROITI MŰVÉSZETI INTÉZET (USA) UF: Detroit Institute of Arts (ang. 1.e.2223@compuserve. (i.) DILLÉNIA ALKATÚ DAMIETTE DINASZTIA DINASZTIA DINASZTIA PREDINASZTIKUS KOR (i.e.e.e. toile.) DINASTIAS (spa.e.e. pecsétek) Frederick Stearns adományából származik 1890-ből. (i. ám Egyiptomban a rokonság nem mindig áll fenn. amikor egy fáraó nemzetsége kihalt és egy másik került a trónra.e. amely az ellenséget legyőzi.) DIDOUFRI (fr. melynek magja (múmiák.) dynastique (fr. (i. DIDIER BT: egyiptológus AD: 101713. 2840–2700) (1. könyvei DEVERIA. 0. 2350–2181) dinasztia. AZ DIANDRA BT: sodortbimbós NT: olajfaféle DIAPSIDA (lat.) SN: Kelet-Thébában volt a sivatagok felelősének kinevezve.) SN: Elvileg egymással rokoni kapcsolatban álló uralkodók csoportja. 2829–2787) THOT1 DZSEHUTI DZSEHUTIHERMAKTUF DINASTIA (ol.) DHUTI1 (ném. 2480– 2350) dinasztia. BT: hivatásos katona királyi jelvényhordozó RT: Meri-Amen DIENER DER MAAT (ném.e. 2613–2494) dinasztia. 2613– 2498) (i. hiératiques.) dinastia (ol.) SN: Ez a múzeum tartalmaz egyiptomi gyűjteményt.) dynastia (len. ahol a szín.. mint a rokoni kapcsolatok nyilvántartását. KÖNYVEI BT: Deveria.) KETTŐS HALÁNTÉKABLAKÚ KÉTSZIKŰ DICOTYLEDONOPSIDA (lat.) DINÁSTICO PRIMITIVO (spa. hogy két dinasztia uralkodói párhuzamosan uralkodtak. Ibi2 anyja a 26.) 5200–3150) DINASTIJA (hor. (i. (1831–1872) SN: A Louvre egyiptológusa volt. részben saját. 3.) ÁLLAT DILLÉNIA ALKATÚ UF: Dilleniidae (lat. tapintás.) DIMIAT (ar.) (1.) DUN (i. ahol Ptahmose1 sírját találták. empirikus megfigyeléseikre támaszkodtak. 2800–2650) dinasztia.e. amelyet rendszerint a kezelhetőség mértékének megállapítása követ. pl. 310) (i.) DINASZTIA DINASZTIA DHUTIHIRMAKTUF (ang.e.. szag. Ő fotózta le a sírt.) ÉLETBE BELEFÁRADT EMBER PÁRBESZÉDE A LELKÉVEL. agyagedények. Egyiptom történetét 31 dinasztiára oszthatjuk fel.. és az is.e.) DHUTI2 (ném. 3000–2840) (1. amelyet kérésükre lefordított. BT: francia egyiptológus NT: Deveria. 2920–2770) (i.e. a hükszósz korban.) DIEREN (hol. és sokkal inkább a kezelhető tagolást szolgálja.e.) DZSEDEFRÉ (i. amely azt a jelentéskategóriát vagy jelentéstartományt jelzi. 2181–2173) 119 . 2528–2520) DIDU (ang. BT: ékszer NT: Tutankhamon diadémja RT: Golenyisev-papirusz DIADÉM-PAPIRUSZ DIAGNOSZTIKA GOLENYISEV PAPIRUSZ DIAGNOSZTIZÁLÁS DIAGNOSZTIZÁLÁS UF: diagnosztika SN: Az orvosok a diagnosztizálásban részben a betegek elmondására. 2581–2572) (i. BT: történelem NT: dinasztia. (i. 206) (i. 2628–2613) dinasztia. látvány egyaránt fontos szerepet játszott. BT: múzeum AD: The Detroit Institute of Arts 5200 Woodward Avenue Detroit. DEIR EL-MEDINEI KÉZMŰVES DEUBASTEIRI UF: De-ubasteiri (ang. A tünetek regisztrálása után a betegség ill. Előfordult olyan is.e. 5.e. MIKE SN: Amatőr egyiptológus. arabes et latins qui sont conservés au musée égyptien du Louvre (1874.e. Mintegy 360 fáraót és idegen uralkodót sorolhatunk be a dinasztiák alá. tablettes et ostraca en caractères hiéroglyphiques. DINASZTIA UF: dinasti (alb. Deveria francia ásatásoknál dolgozott Szakkarában. 2498–2345) (i. később a királyi jelvényhordozó lett.) dynasty (ang.) ÚJSZÁJÚ DEVAUCHELLE. 10) DIADALSZEKÉR BT: szekér NT: Tutankhamon diadalszekerei DIADÉM SN: Egyszerű vagy díszes homlokék mesterséges vagy természetes anyagokból. por.com DEVERIA.) DINASTIO (esp. mert ezt mindegyikük számára külön készítették.e. akik között nincs rokoni kapcsolat. 2686–2613) (i. démotiques. (i. Théodule M. A múzeum Howard Cartert is megbízta rendelésekkel. a MeriAmen nevű hajó kapitánya. THÉODULE M.: 313 833 7900 DETROIT INSTITUTE OF ARTS (ang. grecs. 2. dinasztiában. coptes. 4. Két francia utazó (Remy és Brenchly) által került hozzá Ábrahám könyvének másolata. Új dinasztia mindig akkor kezdődött. BT: orvostudomány DIALL-SMYTH. 2723–2563) (i.e. akinek idegen országokba kellett mennie. 2925–2686) (i.) dynasti (své.e. (1831–1872) NT: Catalogue des manuscrits égyptiens écrits sur papyrus. majd a rendőrség parancsnoka.SN: A szavak leírásánál alkalmazott fonogramok után elhelyezett írásjel. (i.) INTÉZET (USA) DE-UBASTEIRI (ang.) dinastija (hor. hogy egymással rokon fáraókat különböző dinasztiába sorolunk. 3150–2925) (i.e. betegségcsoport azonosítása következett. majd királyi követ lett.) dinastio (esp. A dinasztiákba sorolás Manethón munkáján alapszik.e.e. 2952–2939) (i. 1980) DEWEN (ang.

BT: Archaikus Kor (i.e.e. 2895–2868) Dzset (i. 1652–1552) (i. 1640–1550)(1.e. 3300–2650) (i. 4.e.e.e. 828–712) dinasztia. 3032–3000) (i. Skorpió. 206) dinasztia.e. 31. 2613– 2498) (i. 2925–2686) (i. 2890–2686) 310) (i.e. magánszobrai dinasztia.e. (i. 3. 3200–2780) (i. 2628–2613) SN: Legjelentősebb esemény az első piramis megjelenése.e. 1786–1633) (1.dinasztia.e.e. 2639–2504) (i. 2955–2895) Narmer Szemerhet (i. 1069–945) dinasztia. (i. 3200–2780) (i. 712–663) dinasztia.e. 12. 380–342) (i. 8. 2539–2532) Dzsedefré (i. 2130–2040) (1.e.e.e.e. 2686–2630) (i. 1345–1200) (i. 2528– 2520) Kephrén (i.e. 2613–2589) (i. (i.e.e.e.e. Az ő piramisaik különlegessége. (i. 11. 311) dinasztia. 2686) Hotepszehemui (i. Kephrén és Mükerinosz uralkodása alatt végbement jelentős változtatások után érték el a piramisok legnagyobb építészeti és geometriai tökéletességüket. 0.e. 304–30) thiniszi dinasztia DINASZTIA. 3150–2686) (i.e. 2498–2345) (i. piramisai DINASZTIA.e.e. 2649– 2630) Szehemhet (i.e. BT: magánszobor RT: dinasztia.e. 2628–2613) DINASZTIA.e. 2723–2697) DINASZTIA.e. (i.e. 2767–2741) Ubienthész (i.e. 2939–2892) Dun (i. 1293–1186) dinasztia. (i.e. 1. 10. (i. 22. (i. 3000– 2840) (1. Huni fáraó pedig lépcsős piramisát egyenes élűvé építteti. 2955–2635) thiniszi dinasztia NT: Adzsib (i. PIRAMISAI SN: A 4. 2840–2700) (1. (i.. 1550–1397) dinasztia.e.e. 1552–1306) (i.e. II.e. (i. 3100–2686) (i. dinasztia fáraói Szakkara mellett laktak. 17.e.e. ahol a 4. 2686–2613) (i.e. 2709–2690) Wadjnes (ang.e.e. 2125–1985) (1. (i.e.e. 206) (i.e. 2650–2630) (i. (i.e.e.e. hol.. 29. 1320–1200) (i. 1650–1567) (i. 5200–3150) ) NT: Hat-Hór Iri-Hór Ka1 (spa. 2661–2653) Ninutjer (i. 5. 1715–1650) dinasztia. 27.e.e. 15) (2106–2010) (1.. 2500–2498) RT: dinasztia.e.e. 1567–1320) (i. BT: dinasztia NT: Baufré (i.e.e. 1680–1562) (i. 2604–2581) (i. (i. 2599–2575) Szanaht (i. 2831–2791) Hudjefa Nebré (i. 15. 2052–1992) (i. 404–399) dinasztia. 828–720) (i. 2173–2160) dinasztia. 310) (i. 1186–1069) (1.e.e.e.e. (i. ol. 21.e. 20.e. 206) (i. 19. PIRAMISAI BT: óbirodalmi piramis NT: dahsuri tört piramis Dzsószer piramis Haba piramisa kulai piramis meidumi piramis nagadai piramis Szanaht piramisa Szehemhet piramisa szilai piramis Vörös piramis závijet el-mejtini piramis RT: dinasztia. 2520–2494) Kheopsz1 (i.e.e.e.e. 2868–2829) Ka2 (i.e. dinasztia királyai alatt érkezett el történelmének csúcsára. 3. Szenedzs Uneg (i. 2723–2563) (i. 305–30) (i. (i. MAGÁNSZOBRAI SN: Ezeken a szobrokon érezhetők utoljára az archaikus hagyományok. 2106–1963) (1. 25. 3.e.e. 2686–2613) (i. 3100–2865) (i.e. Alkalmi bányászat folyt a Sínai félszigeten.e. 2686–2613) (i. 3000–2999) (i. 2952–2939) (i. 1963–1786)( 1. fr.e.) SN: Az Óbirodalom a 4. (i. 2928–2787) Dzser (i. 2920–2770) (i.e.e. (i. Kimutatható ebben az időben Alsó-Núbia irányába történő egyiptomi terjeszkedés.e.e. 1674–156 7) (i.e. (i. 1985–1795) (1. 206) dinasztia.e.e. 3.e. 727–715) dinasztia. 2754–2709) Peribszen (i.e. 747–656) (i. 24.e. 205) dinasztia. 4. dinasztiabeli fáraók rezidenciája volt. 2791–2754) Neferkasokar (i.e. 2787–2767) (i. 332–304) Ptolemaida-dinasztia (i. 379–341) dinasztia.) 120 .e. 4.e. 2920–2770) BT: Archaikus Kor (i.e. (i. 2611–2603) RT: dinasztia.e. 13.e. (i. 3.e.) (i. Rendszeres kereskedelmet folytattak Büblosszal és Núbiával. 3.e. 2504–2500) (i. 3100–2890) (1.e. (i.e.e. 945–715) dinasztia. ném. 3100–2686) (i.) Ni-Hór Skorpió.e.e. 664–525) dinasztia.e.e. E dinasztia ideje alatt jöttek létre a legnagyobb piramisok Gizehben. BT: predinasztikus kor (i. (i. dinasztia nyomait. (i. 1730–1680) (i. 1782–1650) dinasztia.e. 1786–1602) (1. 2546–2539) (i.e. 1652–1544) dinasztia. 2216–2170) (i.. 2511–2506) (i. 3100–2865) (i.e. 310) (i. 2613–2494) DINASZTIA. 30. 3300–2650) (i. (i. 399–379) dinasztia. 2566–2558) (i. 310) (i.e.e. (i. 2160–2130) (1. 2639–2604) (i.e. 206) (i.e.e. 1570–1293) (i. (i. 15) (2160– 2106) (1. Kheopsz1. 2613–2494) UF: Dynasty 4 (ang.e. (i. 2532–2504) (i.e. dinasztia fáraói. 2. 3. 2676–2661) Seneferka (1. 2494–2345) (i. 2630–2611) Haba (i.e.e. (i. (i.e. 3150–2686)99 (i. 2575– 2551) Thamphtis (ang. 9.e. 2955–2635) thiniszi dinasztia NT: Ba3 Haszehemui (i. A 3.e. 3150–2925) (i.e. 18. 2472– 2467) Sznofru (i.e. 26.e. 23.e.e. 1730–1630) (i. 16.e.e.e. 1663–1570) dinasztia. 2040–1991) dinasztia. 18) dinasztia. 2160–2135) (i.e. 2723–2563) (i.e. 206) (i. 2490–2472) Sepszeszkaf (i. (i.e.e. BT: óbirodalmi piramis NT: Baufré piramisa dahsuri tört piramis Dzsedefré piramis Kephrén piramis Kheopsz1 piramis Mükerinosz piramis Vörös piramis RT: dinasztia. 1663–1570) (i.e. (i. I. (i.e. piramisai DINASZTIA. 2741–2723) Ménész (i. 2613–2498) (i.e. 2551– 2528) Mükerinosz (i.e. 2558–2532) (i. (i. 4.e.e. illetve Palesztina déli részén. 716–664) (i. 2480–2350) UF: Dynasty 5 (ang.) SN: Abüdoszban találta meg Günter Dreyer a 0. 2639–2504) (i. 206) (i.e. 343–332) makedón dinasztia (i.e.e. hogy oldalaik simák. 2589–2566) (i.e.e.e. RT: Dreyer abüdoszi ásatásai (1977) DINASZTIA. 14.e. 2628–2613) DINASZTIA.) DINASZTIA. 3130–3032) UF: Dynasty 0 (ang. 28. 2581–2572) (i. 2800–2650) SN: Alsó-Egyiptom fellázad a központi hatalom ellen. Szakkarában Imhotep1 megépíti Dzsószer fáraónak a lépcsős piramist. BT: dinasztia NT: Dzsószer (i. 2506–2504) (i. 312) (i.e. 332–305)(1. 525–332) dinasztia.e. valamint folyamatos egyiptomi jelenlét a Sínai-félsziget északi.e. 2603–2599) Huni (i.

2181–2173) UF: Dynasty 7 (ang. 2160–2130)(1. 2350–2181) (i.e.e. 2347–2337) (i. 2173–2169) RT: dinasztia. 2169–2167) Noferkaré. művészete dinasztia. IV.e. Hódító és rablóháborúkat folytattak a Sínai-félsziget ellen (rézbányák).e. A Nílus hosszú évekig nem áradt.e. 2388–2356) Menkauhór (i. kevés kivételtől eltekintve a holttestek csontváz állapotban maradtak fenn.. 6. 2040–1991) UF: Dynasty 11 (ang.e.e.e. 2175) Noferkaré.e. I. 2467–2460) (i. (i. 2335–2285)(1. (i. II.e. 2285–2279) (i.e.e. 2219–2218) Pepi. 2347–2216) (i. dinasztia piramisai építészetileg is és stílusukban is különböznek a gizehi piramisoktól. BT: dinasztia NT: Antef. 7. BT: dinasztia NT: Iszeszi (i. (i.e. 1944–1937) Mentuhotep. (i.e.e.e. 15) BT: dinasztia NT: Heti. de közben Núbiával is hadat viseltek. 8.e.e. 2458–2446) Unisz (i. 2453–2422) (i. I.SN: E dinasztia idején a királyság hanyatlásnak indult. 2015–2007) Mentuhotep. 310) (i. 2160) Noferkamin. 6. (i.e.2 (i. 2010–1998) (i.) memphiszi dinasztia BT: dinasztia NT: Chendu (cse. 1983–1976) (i. 310) (i. piramisai DINASZTIA. (i. 2375–2345) (i. 1956–1944) Mentuhotep. 2419–2416) Noferirkaré. dinasztia fáraóinak többsége Abu Szírben építtette fel piramisát. 2345– 2181) DINASZTIA. Az első ismert utazás Punt országába ekkor zajlott. 2184–2181) (1. 11.e. 8. 121 . A dinasztia végén az Óbirodalom teljes dicsőségben állt. III. II.e. I. Heti.e. 2345–2181) UF: Dynasty 6 (ang.e. 15) (i. 8.e.e.e.e. 6.e. 2422–2414) (i. (i.) (i. 2416–2392) Noferefré (i. Ettől a dinasztiától kezdve minden fáraó megkapta a Ré1 fia titulust. 2491–2477) (i. 2477–2467) (i. (i. II.e. Az 5. BT: óbirodalmi piramis NT: Iszeszi piramisa Neuszerré piramisa Noferefré piramisa Noferirkaré.e.) (i. 2112–2063) (1. a nagyobb templomok és helytartók hatalma növekedett. 2160–2135) (i. Helyi központok alakultak ki. 206) (i.e.e. obeliszkjei dinasztia. (ang. I.e. 2350–2181) (i. 2337–2335) (i.e. balzsamozása dinasztia.e. egész piramisokká terebélyesedtek.e. 2216–2170) (i. dinasztia az első évszázadában csak Théba felett uralkodott. 2133–1991) (1. (i. 15) (2106–2010) (1.e. piramisai DINASZTIA.e. 1997–1991) (i. II. 2291–2289) RT: dinasztia. 2332–2283) (i.e. 8. II.e. 2345– 2181) DINASZTIA. piramisa Szahuré piramisa Unisz piramisa Uszerkaf piramisa RT: abu szíri piramis DINASZTIA.e. II.e. 206) UF: hérakleopoliszi dinasztia (1. I. 2396–2388) Neuszerré (i. 2494–2345) (i. Merihathor Merikaré Noferkaré1 DINASZTIA. 2356–2323) Uszerkaf (i. 9. piramisai DINASZTIA. 245) (i. BT: művészet RT: dinasztia. 310) Antef.e.e.e. piramisai DINASZTIA. (i. 1998–1991) RT: dinasztia. (i. 5. 6. 2283–2278) (i. PIRAMISAI SN: A 11. 2046–1995) Mentuhotep. 2174) DINASZTIA. 15) (2160–2106) (1. 2323–2291) Uszerkaré (i. ezáltal csökkent a fáraó hatalma és tekintélye. hogy utat nyissanak Núbia felé. 6.e. 5.e.e. (i. III. 310) Merenré. (i. 2177) Dzsedkaré-Semai Merienhór (i. (i.e. II. 2125–2112) (1.e. 2446–2426) Sepszeszkaré (i. 2289–2255) Pepi. MŰVÉSZETE SN: E kor művészete általában elnagyoltabb. PIRAMISAI SN: Az 5. IV.e. 2278–2184) (i. VI.e.e. és egy földbe vájt sírkamrából álló temetkezési helyei. (i. 2161–2160) Uadzskaré-Pepiszeneb (i.e. I. 2347–2216) (i. 2106–1963) (1. BT: obeliszk RT: dinasztia. (i. Abu Szír mellett pedig palotáik. 2426–2419) Szahuré (i. majd egész Egyiptomra kiterjesztette hatalmát és több háború után teljes győzelmet aratott. 2054–2046) (i. PIRAMISAI BT: első átmeneti kori piramis NT: Ibi1 piramisa DINASZTIA. 2167–2163) Nikaré.e. 5. s ez súlyos éhínséget okozott. hatalmas naptemplomokat építettek. A tartományi kormányzók nagyobb hatalomra tettek szert.e. (i. (i.e. 6. PAPIRUSZAI BT: papirusz NT: Berlin 8869 papirusz DINASZTIA. 2321– 2287) (1. 2350–2181) (i. (i.e. 5.e. 2246–2152) Teti1 (i.e.e. 8.e.e. 6.e. 2465–2458) RT: deshashehi temető dinasztia. BT: balzsamozás RT: dinasztia. 6. I. piramisa Teti1 piramisa RT: dinasztia. 11. négyzet alapú épületből. 2480– 2350) DINASZTIA.e. BALZSAMOZÁSA SN: A balzsamozási módszer ekkor még nagyon kezdetleges volt.e. 2414–2375) (i. 11. egy felszíni. 6. I. 2218–2216) (i. 206) UF: hérakleopoliszi dinasztia BT: dinasztia NT: Heti. a fáraók sokat veszítettek hatalmukból.e. 310) (i.e. (i. I.e.e. II.e.e.e.e. Merikaré DINASZTIA. (i. (i. II. II. I. 1995–1983) (i. dinasztiától kezdődően a piramis elvesztette kizárólagos királyi jellegét. (i.e. fejlettebbé vált reliefművészet. 2180) Noferkaré. piramisa Pepi. V. III. 2103–2054) Antef. 10. 6. 2176) Noferkauhór (i.e. 2255– 2246) Merenré. 5. 2347–2216) (i.e.e.e.e. Megépültek az abu szíri piramisok. 2181) Noferkaré. (i. 2173) Noferkamin.e. Noferirkaré. Előtérbe került Ré1 kultusza. 2061–2010) Mentuhotep. (i. 2498–2491) (i. (i. OBELISZKJEI SN: Ezek elhelyezkedésükre vonatkozóan a legnagyobb számban a masztaba bejáratánál az udvarban vagy az álajtó előtt felállított obeliszkek.) SN: Csatornát építettek az első vízlépcsőknél.e. 2347–2216) (i. 2052–1992) (i.) thébai dinasztia1 SN: A 11. PIRAMISAI BT: óbirodalmi piramis NT: Merenre piramisa Pepi. 2460–2453) (i. (i. 2173–2160) UF: memphiszi dinasztia BT: dinasztia NT: Dzsedkaré-Semai Ibi1 (i. Pepi 94 évig uralkodott. 2130–2040) (1. (i.e. 2163–2161) Noferkauhór Kapuibi (i. papiruszai dinasztia.e.e.e. Sokkal kisebbek és gyengébb minőségű helyi kövekből épültek. III. 2350–2181) (i. mivel egyes nemesek masztabái. 2498–2345) (i.e. 2345– 2181) DINASZTIA. BT: dinasztia NT: Netjerikaré Nitókrisz1 (i. 2125–1985) (1.

e. 1850–1650) NT: Amenemhet. 13.e. 1706–1683) (i. III. az óbirodalmi monumentalitástól azonban messze állnak.e. 1627–1601) Nebirierau. por. 2133–1786) (i. 1725–1721) (i. 13.e..e. 1786–1633) (1.e. 1963–1786)( 1.e. III.e. BT: dinasztia Középbirodalom (i.e. és a piramisok kisebb méreteit és a kő helyett a szárított agyagtéglák felhasználását több szinten elhelyezett járatokkal. Amenemhet volt. 1601) Nebmaatré Neferhotep. 1836–1817) Szobeknoferu (i. (i. 1677–1675) Hór1 Huiker Khendzser (i.e.e. 310) (i.e. 1786–1778) Amenemhet. 1929–1892) (i. 1937–1908) Amenemhet. (i. II. 1971–1928) (i. 14. 1842–1836) Szeszósztrisz. (cse. (i. (i.e.e. I. (i.e. 13. A székhely Közép-Egyiptomba helyeződött. III.e. I.e.. 1817–1772) Amenemhet. ahogyan ez az óbirodalomban mindvégig szokásban maradt. I. 1730–1680) (i. Pepi. III. VI.) (i.e. (ang. BT: dinasztia NT: Ai. 1971–1926) (i. Bebiankh (i. Szokarhór 122 . 206) (i.e. 1738–1727) (i. 1724–1718) Szobekhotep.e. BT: középbirodalmi piramis NT: Amenemhet. 310) (i. 15. 54 király uralkodott ez időszak alatt.e.e. 1622–1610) Szihathor (i. 2040–1783) (i.e. Hamudi (i. III. III.e. 1985–1795) (1. Ini.e.) (i. de mára már nagyon rossz állapotban vannak. ol. 1685) Szobekhotep.) SN: Keleti hódítók törtek be Egyiptomba és uralmuk alá vonták területének nagyobb részét. II.e. A 12. (i. IV. I.e. piramisa Amenemhet.e.e. 1674–1567) (i.e. 1685–1678) Szobekhotep. Nikaré. II. 1878–1841) (i. 1756–1751) (i. I. VIII.e.e. PIRAMISAI BT: piramis NT: Amenemhet.e. papiruszai dinasztia.e. II. Mermesa (i. (i. 205) UF: Dynasty 12 (ang. 1798–1790) (i. ném. PIRAMISAI SN: A 12.e. II.. (i. (cse. 1743–1740) Szobekhotep.e. dahsuri piramisa Amenemhet. II.e. piramisai DINASZTIA. (i.) Apóphisz.e. V. 1712–1710) Szeszósztrisz. I. hawarai piramisa lahúni piramis Szeszósztrisz. (i.e.e. VIII. 12.(i. (i. 1763–1759) RT: dinasztia. por. (i. 1955–1913) (i.) (i. 1844–1797) (i. 1769–1765) Antef. 1701–1677) (i. Szeszósztrisz.e. piramisa DINASZTIA. 1705–1694) (i. (i. 2040–1633) (i. 1778–1770) Amenemhet.e. (i. Szeszósztrisz lahúni piramisa mutat először jelentős szerkezeti eltéréseket. III. PAPIRUSZAI BT: papirusz NT: Boulaq 18 papirusz DINASZTIA.e.e. 70 uralkodó váltotta egymást ebben az időszakban. 1718– 1712) Neferhotep. piramisa Amenemhet. 1729–1720) (i. (i. III. VIII.e. ném. 16. A sírrablástól való félelem már ekkor elevenen élt.e. rejtett ajtókkal.) (i. 1600–1588) Jakbemu Joam Kar2 Meribré Nebankhré Nebirierau. (cse. (i. 12. 1782–1650) UF: Dynasty 13 (ang. IV. 1897–1878) (i. Ilyen módon próbálták például III. 1663–1570) UF: hükszósz dinasztia BT: dinasztia NT: Aahotepré Aanetjeriré Amu (ang. piramisa Szeszósztrisz. 1585–1542) Apóphisz.e.. 1917–1872) Szeszósztrisz. I.) Anather Aperanat (ang. piramisa DINASZTIA.e.e. 1715– 1650) UF: Dynasty 14 (ang. dinasztia piramisai technikai szempontból jelentős javulást mutatnak az átmeneti korral szemben.) (i.e.e.e. 1664– 1641) Amenemhet. 1717–1712) (i.e. 1715) Noferibré Nofertumkaré Szanhibré Szehebré Szeheperenré Szuadzskaré Ubenré RT: Xoisz DINASZTIA.e. I. Amenemhet hawarai piramisában a holttest nyugalmát biztosítani.e.) (i. 1678–1674) Ugaf (i. (i. piramisa Ismeretlen fáraó piramisa Khendzser piramisa DINASZTIA.e.e. 206) (i.e.e. 1772–1763) Szeszósztrisz. ol. (i.e. 1710) Ibi. 1855–1808)(1. 2040–1785) (i. BT: dinasztia NT: Ankhkaré Dzsedheruré Hatiré Heribré Merdzsefaré Nebdzsefaré Nebfauré Nebszenré Neheszi1 (i.e. piramisai DINASZTIA. megalapították Ity Taui várost. 2040–1782) (i. 1764–1759) (i. 1929–1895) (i. (i. 1730–1630) (i. (cse. 1786–1602) (1. II. 1787–1783) (i. 1799–1787) (i. Alapítója I. 1652–1544) UF: hükszósz dinasztia BT: dinasztia NT: Apóphisz. erődöket építettek a második vízlépcsőnél. 1760–1756) (i. 1720–1715) (i. (i. 1535–1523) Hian Sesi Szalitisz DINASZTIA. megtévesztő bejáratokkal és a sírkamra vastag gránitfalával igyekeztek ellensúlyozni.e. II. I.e. 13. 12.e. 1850–1800) (i. 1782–1778) RT: dinasztia. V.e. papiruszai dinasztia. dinasztia első uralkodói alatt a bejárat továbbra is északon van ugyanúgy. 12. 1789–1786) (i. (ang.) SN: A belső béke helyreállt a 12. 1991–1962) (i. III.) xoiszi dinasztia SN: Ezt a dinasztiát Xoiszból irányították. IV.e.e.e.e. 12.) (i.e.e. 1875–1840) Amenemhet. Meghódították Núbiát. 1770–1769) Amenemhet. IV. II. 1878–1843) (i. Főként Fajjúmban és Memphisz környékén épültek. Senész Szemken Szobekhotep. 13. V. I.e.e.e.e. VII. dinasztia csaknem 200 éves uralkodása alatt. 1696–1686) Neferhotep. (ang. PAPIRUSZAI BT: papirusz NT: Kahun A papirusz Leningrád 1115 papirusz DINASZTIA. II.BT: piramis NT: Mentuhotep. sehová nem vezető.

1216–1210) (i.e.e.e.e. 1650–1567) (i. (i.e.e. BT: dinasztia NT: Amenmesz4 (i. dinasztia idején egy hét 8 munkanapból és 2 pihenőnapból állt.e. VI. 1290–1224) (i. (i.) Dynasty 20 (ang. 1317– 1301) (i. BT: sír DINASZTIA. A halottas kamrák lehettek oválisak.e. Megépülnek az abu szimbeli templomok. (i.Wasa (ang. X.e. 1363–1361) Tutankhamon (své.e. 1412–1402) (i. 1488–1468) (i.e. 1640–1550)(1.) SN: III. 1145-1141) Ramszesz.e. (i. (i. SÍRJAI SN: Építészeti sajátossága.e. VII.e. 1559–1558) Szekenenré. 19.e.e.e. 1301– 1235) (i. III. (i.e. 1303–1290) (i. 1652–1552) (i. vagy négyszögletesek és általában négy kisebb kamra fogta őket közre. I. 18.e. 18.e. 1320–1200) (i. 1108–1098) Ramszesz.e. 1200–1197) (i. 1188–1186) RT: dinasztia.e. II. papirusz (BM: BM 10185) Westcar-papirusz DINASZTIA.e. 1530–1504) Nefertiti1 Szemenhkaré (i. BT: sír DINASZTIA. dinasztia sírjai részben nyitottak maradtak a papság számára.e.e. sírjai DINASZTIA.) SN: Kiűzik a hükszószokat. 1148–1144) (i.e.e.e. gyakran saját édes. 1450–1412) Amenhotep. 1668–1663) (i. 1197–1166) (i.e. 1494–1490) (i.e. 1194–1169) Ramszesz. VIII. falfestészete dinasztia. papiruszai dinasztia. 1348–1320) (i. 1203– 1200) Merneptah (i. 1358–1349) (i. 1194–1188) Tauszert1 (i.e. 1307–1240) (i. (spa. (spa.e.e. 1147–1143) (i. 1570–1546) (i. papiruszai dinasztia.e. 1591–1576) (i.e. 1293–1186) UF: Dynasty 19 (ang.e. 1545– 1539) (i. III. 1304–1237) (i.e. a birodalom eléri legnagyobb kiterjedését. Ramszesz megmenti Egyiptomot a tengeri népek támadásától.e.e.e. VI. Ezek meredeken vezetnek lefelé két oszlopcsarnokba. 1338–1334) (i. kamrák egyenesen lefelé haladnak. III.e. (i. A dinasztia története végzetes trónviszályokba torkollik. 18. 1663–1570) (i. 1663–1660) (i.e.e. 1643–1642) Mentuhotep. 1292– 1225) (i.e. 1214–1211) (i. II. 1143–1136) Ramszesz. mélyen bele a hegyoldalba. 18. 1525–1512) (i. PAPIRUSZAI SN: Általában 34 cm szélesek és halványbarnák. 1098–1070) (i. 1198–1196) (i. (i. 1400–1390) (1. IV. Ramszesz visszahódít néhány keleti tartományt. I. (i.e.e. 1379–1362) (i. 1347–1339) (i. mint a 18. 1301–1234) (i. 1552–1306) DINASZTIA.e. 18. 1336–1327) Thutmózisz. I. 1320–1318) (i.. 1186–1184) 123 . A sír méreteit megnagyobbították és az alkalmazott dekorációk is sokkal kidolgozottabbak.e. 311) (i.e. melyekben temetkezési eszközöket tároltak. mielőtt elérne a szarkofág terméig. 1279–1213) (i. 1345–1200) (i.e. 1202–1196) (i. 1567–1320) (i. 1320–1200) (i. (i.e. (i.e.e. 1668–1570) (i. 1186–1069) (1. (i. 1573–1570) (i. (i.e. BT: papirusz NT: Boulaq 2 papirusz Boulaq 11 papirusz (KEM: CG 58070) Londoni papirusz (BM: BM 10059) Sallier I. I.e.e. 1552–1306) (i.) (i. melyek közül a második szolgált halottas kamraként.e. papirusz (BM: BM 10184) RT: dinasztia.e. falfestészete dinasztia. (i.e.e. 1294–1227) (i.e. BT: papirusz NT: Berlin 3038 papirusz Berlin 12412 papirusz Chester Beatty V papirusz (BM: CBM 10685) Chester Beatty VI papirusz (BM: CBM 10686) Chester Beatty VIII papirusz (BM: CBM 10688) Chester Beatty XV papirusz (BM: CBM 10695) D’Orbiney papirusz (BM: BM 10183) Sallier III. sírjai DINASZTIA. papirusz (BM: BM 10181) Sallier IV. 1210– 1204) (i. 1390–1352)(1.e. (i.) Zaket (ang. (i. azaz L alakú.e. II. 1539–1514) (i.e. A 19. (ang. 1481–1479) Thutmózisz. 1392–1355) (i. 1576–1570) (i. (i. FALFESTÉSZETE SN: Ebben a korban főleg Ozirisszal és az ő halál utáni életben játszott szerepével kapcsolatos leírások és ábrázolások kerültek a falakra. 1503–1490) (i.) DINASZTIA.e. (i.e. II.e.e.e. 1382–1344) Ekhnaton (i.e.e.e.e.e.e. 1526–1512) (i. 1293–1186) DINASZTIA.) SN: I. 311) RT: dinasztia. 1318–1298) (i. I. (i. (i. BT: dinasztia NT: Aj1 (i. A 19.e. 20. 1293–1186) DINASZTIA. 1345–1200) (i. 1680–1562) (i. Széthi és II.e. (ang. 1324–1321) Amenhotep. 1214–1208) (i. 1323– 1295) (i. 19. 1492–1479) (i. 1550– 1525) (i.e. 1660–1644) (i. FALFESTÉSZETE SN: A nap alvilágban tett éjszakai utazásán volt a fő hangsúly. 1567–1320) (i. 1153–1147) Ramszesz. A folyosók és lépcsők felváltva követik egymást. IV. 1570–1293) (i.e. BT: falfestészet RT: dinasztia. SÍRJAI SN: Ezekben a sírokban a folyosók. 18.e. 19. 204) Thutmózisz.e. 1493–1481) Thutmózisz.e.) (i.e. 1580–1558) (i. 311) (1.e. hogy a lejtős folyosó 90º-ban elkanyarodik. 1320–1200) (i. (i.e. 1198–1167) (i. 1566–1559) Szobekemszaf. 1345–1200) (i.e.e. VI. 1479– 1457) Hóremheb1 (i.e.e. 1479–1425) (1. 1601–1596) Antef.e.e.) (i. 1503–1482) (i. VII. 311) UF: Dinastia 20 (por. 1610–1601) Thot2 (i.) (i. 1321–1295) Jahmesz.e.e. 1108–1099) (i. 1098–1069) Széthnaht (i.e. 19. 1525–1504) (1. (i. 1413–1405) (i.e. BT: falfestészet RT: dinasztia. V. (i.e.e. IX. 1200–1194) Sziptah (i. 1596–1591) (i. (i. 1644–1643) DINASZTIA. 1596) Kamosze1 (i.e.e.e. 1293– 1279) Széthi. II (i.e. (i. 1306–1290) (i. A lepecsételt ajtókat ilyenkor újra ki lehetett nyitni. 1625–1622) Antef.e.e.e. II. 1364– 1347) Hatsepszut1 (i. 1334–1306) (i.e. 1570–1293) (i.e. PAPIRUSZAI SN: Általában 23-29 cm szélesek és sötétbarnák.) (i. I. BT: dinasztia NT: Ramszesz. (i. XI.e. dinasztia uralkodói a Nagy Királyi Leányt.e. akik szertartások alkalmával egy bizonyos mélységig bemehettek a sírba a fáraó halála után is. 19. 1550–1397) UF: Dynasty 18 (ang. Valószínűleg az egyetlen végérvényesen lezárt hely maga a sírkamra volt a hozzátartozó mellékkamrákkal együtt. 1129–1126) Ramszesz. (i. 1327–1323) (i.e. 1279– 1212) Széthi. 1554–1549) Mentuhotep. 19. VII.e. 1361–1352) (i. 1126–1108) Ramszesz.e. 19. V. 1295–1294) Ramszesz.e. 1417–1379) (i.vagy féltestvérüket vették feleségül.e.e. 17. Ezután a hanyatlás korszaka következik.e.e. 1204–1201) (i. dinasztia sírjaiban megszokott. spa.e.e.e. 1558–1554) Szemenré Szobekemszaf. I.1402– 1364) (i.e. 1133–1126) (i.e.e. 19.e.e.e. 1622–1619) Szekenenré. (i. 205) Amenhotep. 19. (i. lépcsők.e. 18.e. 18. (i. 1318–1304) (i. 311) (1. A 18. 1236–1223) Ramszesz.e. (i.e.e. 18) UF: thébai dinasztia2 BT: dinasztia Új-Thébai Birodalom NT: Antef. Rahotep2 (i. 1372–1354) (i. 1136–1129) Ramszesz.

e. BT: piramis NT: Piankhi2 piramisa RT: dinasztia. PIRAMISAI SN: Újjáéledt a kőből épített piramis szokása. 22–25. BT: sír RT: dinasztia. falfestészete dinasztia. SZOBRAI BT: szobor NT: Hóremakhet1 szobra (ANM) 124 .e.e.) líbiai dinasztia SN: Egy líbiai uralkodóház tagjaié volt a hatalom.e. Végül núbiai hódítók foglalták el az országot. 725–720) (i. BALZSAMOZÁSA SN: A 21. délen Thébában Amon főpapjai. (i. 924–894) Sesonk. 715-656) (i. I. 889–874) Takelóth. 1186–1069) (1. akik Bubasztiszban uralkodtak.e. SÍRJAI SN: Ezek a sírok kisebbek voltak.e. 311) Pedubasztisz. 715-656) (i. 20. 185–945) DINASZTIA. II. ahol egy 9 m mély járat tátongott.e. 1069–1043) RT: dinasztia. csupán a folyosók voltak szélesebbek és magasabbak A másik jellegzetessége. 22. 1039–991) Pszuszennész. 20. 984–978) Pszuszennész. 717–712) Tefnaht (i. BT: papirusz NT: dinasztia.e.e. (i. (i. 22. 21. PAPIRUSZAI BT: dinasztia. PAPIRUSZAI SN: Kb. 945–715) UF: bubasztiszi dinasztia Dynasty. V. 22–25 papiruszai DINASZTIA.e. 24. 924–909) (i. II. (i.e. papiruszai DINASZTIA. 22–25. 814–790) (i. (i. 1085–945) DINASZTIA.e. Északon Taniszban uralkodtak a fáraók. 747–656) (i. 20.e. papiruszai dinasztia. (i. (i.RT: dinasztia. I.e.e. Ezt a rejtekhelyet csak közel háromezer év múlva 1881. 1186–1069) (1. 818–793) Peftjauabastet (i. (i. 747–716) Sabaka (i.e. 25. (len. 767–765) Takelóth.e. 803–797) Sesonk. 1085–945) DINASZTIA. (i.e. (i. (i.e. 720–715) (i. 25.e.) (i.e.e. 20. (i. mint az őket megelőző dinasztiák esetében. (i. 978–959) Szmendész. 20. BT: papirusz NT: Amiens papirusz (PIM) Baldwin papirusz (BM: BM 10061) Chester Beatty VII papirusz (BM: CBM 10687) Chester Beatty XV papirusz (BM: CBM 10695) Puskin 127 papirusz (PUM) RT: dinasztia. 23.e. I. 21.) taniszi dinasztia SN: A fővárost áthelyezték Taniszba. 25. BT: dinasztia NT: Amonrud (ang. de többé-kevésbé egyenlő mértékben. 25.e. 24e (fr.e. 924–889) Oszorkon. 777–749) (i. ők maguk megőrizték saját elkülönült identitásukat és katonai szemléletmódjukat. BT: papirusz NT: Moszkva 120 papirusz (MSZM) Moszkva 127 papirusz Moszkva 169 papirusz Moszkva 5560 papirusz RT: dinasztia. 25. 21.) (i.e.e. BT: dinasztia NT: Amenemnisu (ang. 712–663) DINASZTIA.e.e. és Egyiptomot a núbiai birodalomhoz csatolták. szám szerint 49-et. 850–825) (1. 21. 21. hogy a forma megtartása érdekében bemetszették az arcbőrt. dinasztia idején Alsó-Egyiptom számtalan kis államra esett szét.e. (i. a fennmaradó 36-ot pedig egy sziklarepedéshez vitték. (ang. 1080–1074) Oszokhór (i. PAPIRUSZAI SN: 13–17 cm szélesek és sokkal barnábbak.e. (i. (i.) Juput. 21. II.) Dynasty 24 (ang. 730–715) Pimay (ang. (i. papiruszai dinasztia. 773–735) Takelóth. (i. 740–725) (ang. 698–690) Taharka (i. 712– 663) UF: etióp dinasztia BT: dinasztia NT: Alara Kasta (i.) leontopoliszi dinasztia SN: A 23. 21. 945–924) Sesonk.e. sírjai DINASZTIA 20. 804–783) Juput.e. 874–850) Oszorkon.e. II. (i. mint a későbbi dinasztia papiruszai. 745–720) Nimlot (ang. 20. 712–663) DINASZTIA. 1043–1039) Amenemope1 (i. 860–835) (i. 716–664) (i. hogy a meredek lejtés helyett szinte teljesen vízszintesen helyezkednek el a hegyben. 716–664) (i. IV. 993–984) Herihór (i.) Rudamon (ang.e. 25.e. 725–715) UF: dynastie. amelynek királyai a fáraó örököseként Thébában uralkodtak.) Sesonk. 828–720) (i. A 18.e.e.e. I. Az akna végén egy folyosó vezetett egy 7×7 m-es csarnokba. PAPIRUSZAI SN: Ezek 52–55 cm hosszúak és rendkívül tartósak. 716–702) (i. papiruszai NT: Chassinat I papirusz (L: E 25351) (1.-ban fedezték fel. 664–656) RT: dinasztia. 774–767) RT: dinasztia.e. 797–769) (777–749) (1.e. (i. 690–664) Tanutamon1 (i. (i.e. (i. papjai DINASZTIA.e. 747–656) (i. (i. 828–712) UF: Dynasty 23 (ang. BT: dinasztia NT: Harsziésze1 Oszorkon. 311) RT: dinasztia. (i. 20. papiruszai DINASZTIA. RT: dinasztia. 1070–1044) (i. 311) DINASZTIA. szobrai DINASZTIA. 828–803) (i. 22–25. IV. 747–656) (i.e. papiruszai dinasztia.e. (i. (i. BT: balzsamozás RT: dinasztia. 716–664) (i.e. feb. I. III. 21. 25. II. balzsamozása dinasztia.) szaiszi dinasztia1 BT: dinasztia NT: Bokkhórisz (i. VI. 1085–945) (1. BT: falfestészet RT: dinasztia. 1186–1069) (1.e. 16) UF: Dynasty 21 (ang.e. PAPJAI BT: dinasztia pap SN: Fáraók múmiáit mentették meg a sírrablók elől. FALFESTÉSZETE SN: Hol a nap alvilági utazása.e.) Oszorkon. Ebből 13-at II.e. 25.e. dinasztia uralkodóinak bebalzsamozott testét itt lerakták és befalazták azokat. I. 21. Az egyiptoi kultúrát felületesen fogadták el. 712–698) Sabataka (i. 724–717) DINASZTIA. piramisai dinasztia. 945–730) (1. A fáraók Thébából és Leontopliszból kormányoztak. 16) (i.e. dinasztia alatt a balzsamozók úgy tökéletesítették a test állapotának megőrzését.e. (i. és agyaggal töltötték ki. 39 cm-esek és nagyon világosbarnák.) Sesonk. III.e. (i.e.e. 21. hol pedig Ozirisz történetei jelennek meg váltakozó intenzitással.e. 18) RT: dinasztia.e. (i.e. 25. 835–783) Sesonk. (i.e. 959–945) Sziamún1 (i.e.e. 715-656) (i.e. 311) DINASZTIA.e.e.e. 20. 719–714) (i. (i.e. és 19. 760–747) Piankhi2 (i. Amenhotep titkos sírjába szállítottak. 311) DINASZTIA. III. 25. I.

Nekó elkezdett a 26.e.e. megalapították a 27. szép fehérek és kb. III. 589–570) (i. (i. (i.e. a közigazgatás pedig majdnem mindig Memphiszben.e.e.e. A görögök közül egyedül ő foglalkozott algebrával. 304–30) PTOLEMAIDA-DINASZTIA (i. 393–391) Pszammuthisz (i. ami csak kínálkozott. 423–405) Kambüszész. 379–341) BT: dinasztia szebennütoszi dinasztia NT: Nektanebosz. 522–486) (1.e. a hivatalnokok kinevezésében és jutalmazásában és a kormányzati döntéshozatalban. 379–362) (i.e.e. III. 311) (1.e.e. (i.e.e.) (1. s amelyet már II.e.) perzsa dinasztia1 SN: I. s melyeket derékszögben metszettek kisebb utcák. egyrészt a vízszintes sík kijelölésére s ezzel magasságmérésre. 380–i.e. (i. DIOSPOLIS PARVA (gör. dinasztiát és vaskézzel irányították az országot. I. 404–399) (1.e. 525-ben perzsák törtek be Egyiptomba. SZIKULUSZ UF: Diodoros Diodorus. amelyet most Ó-Kairónak hívunk. szép. 31. másrészt kettős irányzóval ellátva vízszintes síkban levő szögek mérésére. PAPIRUSZAI SN: Vékonyak.e. 405–359) Dareiosz. 26. BT: város DIOSPYROS EBENUM (lat. néha foltos dioritot az Óbirodalom idején Toskában.e. (i. 65–40 között tett látogatást Thébában.e. 569–526) Nekó. (i.) diorite (ang. (i. Nevét őrzik a diophantoszi egyenletek.e.e. 16) (i.e. III. I. ol. 26. 465–424) Artaxerxész. Rejtély. Abu-Szimbeltől északnyugatra bányászták. (i. 30. 380–342) (i. (i.-ban élt szicíliai születésű görög történész. II. (i. (gör. 399–380) (1.e. 664–525) DINASZTIA. melyek mentén nagyobb épületek álltak. 343) (1.) szaiszi dinasztia2 SN: Királyainak székhelye Szaisz volt. 360–343) (i. 1.) BT: dinasztia NT: Arszész (i. A híres Kephrén-szobor anyaga. 16) UF: perzsa dinasztia2 Second Persian Period (ang.e. 595–589) (i.e. 343–332) (1. hogy a papok egy 47 sírt tartalmazó listát adtak neki oda a Királyok Völgyéről.e. 393–380) Nepheritész.e. Dareiosz alatt kiteljesítették a csatornát. kritika és ítélőképesség nélkül. Ő is megtartotta Hérodotosz néhány elméletét. 399–379) UF: Dynasty 29 (ang. sz. II.e. (i.. 311) (i. (i. 28. SZIKULUSZ DIODÓROSZ.e.) Hu (ar.e. hogy hogyan tudták megmunkálni. 305–30) (i.e.) SN: A 7. 399–393) Nepheritész. SZIKULUSZ DIODÓROSZ. 44) NT: fejdísz hajdísz protomé 125 . dinasztia idején. amely a Nílust a Vörös-tengerrel kötötte össze.. 521– 485) Dareiosz. BT: mélységi magmás kőzet RT: dioritszobor DIORIT DIORITE (ang. BT: Egyiptom-utazó történetíró DIODORUS.e. hiszen keménysége ma is komoly gondot okoz. 380) Muthisz (i.e. 594–588) Pszammetik.) 4. akit Nagy Sándor bízott meg Alexandria megtervezésével és a város elrendezésével.) Hut (óei. A földművelés jelentette a gazdaság gerincét. II. 27.e. ol.e.) (i. 359–341) Takhósz (i. 664–656) Nekó. 525–404) (1. 204) Pszammetik.) mendészi dinasztia BT: dinasztia NT: Hakórisz (i. 609–594) Pszammetik. DISHED STONE SEAT (ang.e.) DÍSZ ÉBENFA DRA ABU EL-NAGA (ar. (i. 16) UF: szaiszi dinasztia3 BT: dinasztia NT: Amürtaiosz (i. (i. (i. Siculus Diodórusz Siculus Szikulus SN: I. 486–465) RT: Babylon (ang.e.) UF: Hiw (ar.e. 362–360) DINASZTIA. 16) UF: Dynasty 27 (ang. II. 610–595) (i. papiruszai DINASZTIA. 16 cm szélesek.) BETEGSÉG HOMORÍTOTT ÜLŐKE HOMORÍTOTT KŐÜLŐKE DISHED SEAT (ang.) DIORITSZOBOR BT: szobor NT: Amenemhet. Kambüszész és I. de akkor Babylonnak nevezték. II.e. SZIKULUSZ DIOPHANTOSZ (250) SN: Alexandriai matematikus. akik átvették a hatalmat.e. szintezésre. (i.) Hut-Sekhem (óei.e. 380–362) (i.e.e. I. I. zöldesszürke mintázatú kő.) Mendesian dynasty (ang.e. 378– 360) Nektanebosz. Itt Hathor1 istennőt imádták. felső-egyiptomi nomosz fővárosa volt. (i. szobra (HM) Harwa szobra (BM: EA 32555) Harwa szobra (L: A 84 – N 85) Kephrén völgytemplomának dioritszobrai DIOSPOLIS MAGNA1 (gör. Azt állította írásaiban.) DIRA ABU ’N-NAGA (ném. 609–595) (i.) DINOCRATES (ang. (i. DINOKRATÉSZ Dinokratész két nagyszerű sugárutat tervezett. (i. I. 525–522) Xerxész.) DIOSPOLIS MAGNA2 (gör. III. még az egyes anekdotáiból sem lehet sokat felhasználni. 26. aki Alexandriában is élt.) DINOKRATÉSZ UF: Deinokratész Dinocrates (ang.) DISEASE (ang. 404–399) DINASZTIA. (i. (i. 16) UF: Dynasty 26 (ang. 664–525) (1. BT: Alexandriai Héron találmányai DIORIT UF: anorthosite gneiss (ang. Templomokat és új várost is építettek a perzsák. Mindent leírt. A király aktív szerepet játszott a bíráskodásban. 311) (1.e.e. 32. SICULUS DIODÓRUSZ DIODÓROSZ. BT: papirusz RT: dinasztia. 521–486) (i. 365–360) (i. BT: dinasztia NT: Apriész (i.e.e. 311) (i. 672–664) (i.e. 29.e. (i. I. 393–381) (i.e. II. THÉBA FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ.e.e. (i. Elbeszéléseiből kirí a tudatlanság. 343–338) Dareiosz Kodomannosz. II. 393) DINASZTIA.e. 16) (i. 26. az ún. II. 587–569) Jahmesz. 526) RT: dinasztia. 336–332) DINASZTIA. (i.) Rhodoszi Deinokratész SN: Híres görög építész. A feketés.DINASZTIA.) SN: Rendkívül kemény.) DINASZTIA. I. BT: dinasztia NT: Artaxerxész. 664–610) (1. BT: matematikus DIOPTRIA SN: Héron több célra használta dioptriáját. BT: építész RT: Alexandria DIODOROS DIODÓROSZ. I.e. 424–405) (1. 570–526) (i. 338–336) Artaxerxész.

Nagy gonddal díszítették magukat parókákkal.e. 2581–2572) (i. a Djebauti a „djeba” szóból ered.)(1) town of queen Tiye (ang. 2388–2356) ISZESZI (i.e. fr.e.) DJEDHOR (ang.) TAKHÓSZ (i.e. 2528–2520) DJEDET (ang. hogy amikor a világot megteremtették. kenőcsös tégely bizonyítja.) DZSEDEFRÉ (i.) SN: E település helytartója volt Merimaat4..) DZSED-OSZLOP DJEDEFRA (ang. 2566–2558) (i. fr. BT: közember RT: Ditamunpaseneb koporsója (LP) DITAMUNPASENEB KOPORSÓJA (LP) SN: Szikomorfából készült dupla koporsó.e.) SN: A Nílus Deltában már a predinassztikus korban háziasították. BT: disznóféle háziállat RT: disznó-amulett DISZNÓALAKÚ UF: Suiformes (lat.) DIVINE FATHER (ang.. amely ujjat jelent.) DJEDKARE (ang.e. NT: ékszer hajviselet koponyatorzítás lábbeli öltözet szakáll ISTENI FELESÉG ISTENI FELESÉG AMON ISTEN ATYJA DÍSZÍTÉS UF: dekoráció NT: bútordíszítés díszítőelem díszvágás építészeti díszítés tetoválás DÍSZÍTETT AGYAGEDÉNY (1. 2581–2572) (i. BT: díszítés DITAMUNPASENEB SN: Kb.)(1) (1) DJARUKHA (ang.) DJAU (ang. 600–500-ban élt.) DJEDI (ang. Számtalan fésű. amelyet a Halottak Könyvéből vett feliratok borítanak..) UF: Djaruha (ang.e. amely urának tartották.) DJAR (ang.) ISTENATYA DIVINE FATHER OF AMUN (ang.) DIVINE ADORATRIX (ang.) BT: disznóalakú NT: disznó DÍSZSZKARABEUSZ UF: ornamental scarab (ang.) SN: Hórusz nevének egyik változata. Előfordultak vadcsordákban és háziasított csordákban is.. 2388–2356) EDFU DJEBAUTI (ang.) 126 . Kis százalékban néhány sír falán is megjelenik Beni Hasszánban vagy El-Kab-ban.) DIZENTÉRIA DJARE (spa. 2566–2558) (i. Afrika egyes részein még ma is elterjedt. i.e. amelyeket kis mennyiségben tartottak családok disznófarmokon.) (1) ISZESZI (i. DIVINE ADORATRICE (ang. 2414–2375) (i.e. 2566–2558) (i. fr. A város nem messze volt Akhmimtől a 9. Amenhotep emlékszkarabeuszain. BT: amulett RT: disznó DISZNÓFÉLE UF: Suidae (lat. felső-egyiptomi nomoszban.) DJD (óei.) DZSATI DZSAU DJARUKHA (ang.e.) BT: szkarabeusz DÍSZTÁRGY BT: tárgy NT: dísztőr DÍSZTŐR BT: dísztárgy tőr NT: arany dísztőr Tutankhamon vastőre DÍSZVÁGÁS UF: cicatrization (ang. 17) BT: technika NT: berakás intarzia parkettázás DÍSZLÉC PÁRKÁNYZAT DISZNÓ UF: pig (ang. tükör. Hórusz egy jelzőrúdon landolt. 2528–2520) DJEDEFRE (ang. 2528–2520) DJDKARA (óei. vonalat.) (1. Ebben a formájában gémként ábrázolták és Butóban tisztelték.) ISZESZI (i.)(1) Djaukhet (ang.. a kor divatját szinte kötelezően követték. 362–360) ISZESZI (i. de a Neolitikus korban is feltűnik vad fajtája.e.e.e.e.) DZSEDEFRÉ (i. Az egyiptomi disznónak kemény szőre volt. Ez a fajta átmenet a vaddisznó és a mai disznók között.) MENDÉSZ (gör.e.e... hol.e. 2414–2375) (i. hogy mennyire adtak magukra ebben a korban az emberek.e.e. amely a Bolognai Archeológiai Múzeumban található valamint az Amiens papiruszon és III.) SN: A 11. fr.e.) DJEBA (ang. 2581–2572) (i. s ezt szimbolizállja a felfelé tartott ujj. 2566–2558) (i..) BT: párosujjú patás NT: disznóféle DISZNÓ-AMULETT SN: Színes kövekből készült disznót formázó szerencseamulettek.) VÉRHAS DZSAR DZSAR TJARU (ang. ném. ékszerekkel.) DZSEDEFRÉ (i. Meglehetősen absztrakt díszítőmotívumokat alkalmaztak: pontot. Neve Merimaat szobrán maradt fenn. 365–360) (i. Nevének jelentése „az ujjak egyike”.. ném. 2528–2520) DJEDEF RÊ (fr.e.. fr. (1) BT: település RT: Merimaat4 DJATI (ang.) (1) DJDFRA (óei. fr.e. 2414–2375) (i. amelyek önmagukban jelentés nélkül bírtak.) DJARUHA (ang. dinasztiában elterjedt női testdíszítés bizonyos alakzatokban bevágott sebekkel az alhason. karcsú lábai és nyúlt pofája.) 2356) DJEDKHONSEDANKH (ang. XXXI-XXXVII) UF: decorated pottery (ang. BT: helyi isten RT: Hórusz DJED COLUMN (ang.) DZSEDEFRÉ (i.) (1) DJARUKHA (ang.e.. 2581–2572) (i. virágfüzérekkel illatszerekkel és persze ruhákkal. óei. 2388–2356) DJAUKHET (ang. ugyanis azt tartották.) DJARU (ang. fr. 2414–2375) (i. 2388– DZSEDHONSZEDANKH DZSEDI DJEDKARE IZEZI (ang. rombuszt.) dekorált agyagedény BT: nagadai agyagedény DÍSZÍTŐELEM BT: díszítés NT: párkányzat hieroglif szimbólum DÍSZÍTŐ TECHNIKA UF: decorative technique (ang.DÍSZÁLLAT HÁZI KEDVENC DIVAT BT: fakoporsó SN: Egy-egy társaságon belül a ruhák többsége nagyon hasonló egymáshoz vagy teljesen egyformák.

e. mely a görög történetírók állítása szerint 12.) DJEHUTY-NEFER (spa.e. DZSEHUTINAKHT DZSEHUTINEFER DZSEHUTINEFER DZSEMUTEFANKH DZSEMUTEFANKH DZSEHUTI4 UF: box (ang.. AIDAN SN: Előszót írt a Mummy in Ancient Egypt című könyvhöz és számos saját könyvet publikált. 2630–2611) HATSEPSZUT1 HALOTTI DJESERKARESONEB (ang. BT.) DJEHO (ang.) ORVOS DODEKARKIA SN: Egyiptomban az etiópiai királyok elűzetésétől i.e. az ország különböző részeiben lakó királyból (dedekarchok) állott. AIDAN KÖNYVEI BT: Dodson. BT: egyiptológus AD: cdoch@azstarnet. amelyet szüretkor játszottak a gyerekek. Aidan könyvei AD: 100761. dinasztiabeli III.) UF: Djeserkaraseneb (ném. BT. 1363–1361) DZSET (i.3075@compuserve.) DJESER-DJESERU (ang.) DJEHUTY (ang.) THUTMÓZISZ. spa. BT: egyiptológus NT: Dodson. Amenhotepsase háztartásának gazdasági intézője IV. játék 127 . Aidan NT: After the Pyramids: The Valley of the Kings and Beyond (2000) Ancient Egypt: Pyramids and Hieroglyphs (2006) DZSER (i.egnet. BT: Djeserkaresoneb (ang.) DJEDMUTIUFANKH (spa. melyek sarok illesztéssel voltak összerakva.e. I–III.) DJEHUTI (ang. muzeológus. BT: történelem NT: dedekarch DODENBOEK (hol.) DZSEHUTI DJEHUTYMES I–III (ang. de jobb minőségű dobozok zárószerkezettel voltak ellátva. (1.. Amon istennek felajánlott gabona számlálója a magtárban.com Aidan. (1.) DJESER (ang. CRAIG C.) DJER DJERTY (óei.) DJET (ang.) DJEHUTYNEFER (ang.) 1046) DJEDMAATESANKH (ang.) DEIR EL-MEDINE (ar. 2611–2603) DJOSERS TRINPYRAMIDE (dán) DJOSER TETI (ang. 362–360) DJEHOTEMHEB (ang. Thutmózisz idején.) DJEHO2 (ang. 18) Az Óbirodalomban minden méretben és formában előfordultak.. 3000–2999) (i.) DJEHUTIMES-MACHET (ang.e. Szakterülete az egyiptomi régészet és történelme.) DJEMUTEFANKH (ang.) DJEHUTI-NAHT DJEHUTINAKHT (ang.) DM (röv. Jelenleg a Bristoli Egyetemen kutatói munkatárs.Dodson@bristol.) DJEDU (ang. míg a 6.e. 2895–2868) TUPHIUM (gör.) DJEHUTY (ang.) DOBÁLÓS JÁTÉK SN: Kagylókkal vagy agyagdarabokkal játszották. BT: magyar egyiptológus NT: Dobrovits Aladár könyvei DOBROVITS ALADÁR KÖNYVEI BT: Dobrovits Aladár NT: Egyiptom és a hellénizmus (1943) Egyiptom és az Antik világ (1979) Egyiptom és az ókori Kelet világa I–II (1975) Egyiptom festészete (1944) Egyiptomi.ac. szabadtéri játék RT: Seszmu DOBÓFEGYVER DOBOZ HAJÍTÓFEGYVER ABU SZÍR DZSEDHER TAKHÓSZ (i.) DJEHUTY-NAKHT (ang.) TEMPLOMA DJESERKARASENEB (ném.net DOBROVITS ALADÁR SN: Egyiptológus. 34f) BT: tárolóeszköz NT: ékszeres doboz fadoboz írnoki doboz parókatartó doboz piperedoboz ruhatartó doboz Szithathoriunet dobozai Tutankhamon dobozai usébtidoboz DOBREV.) DZSEHUTINAKHT DJEHUTINEFER (ang.com DOCTOR (ang.e.) 1 DZSEDHONSZEFANKH (i. Egy bottal céloztak a néha egyszerűen csak a földre helyezett táblára.) Djeserkereseneb (ang. míg később keretes szerkezettel rendelkeztek.e.e. A legkorábbi dobozok mintázatlan lemezekből álltak. dinasztia végén a féloldalasan ívelt vagy háztető alakú dobozfedelek.) BT: királyi írnok DJEHUTI1 (ang. Ilyenkor két hosszú rudat tettek a doboz alá és azokat megmarkolva minimum két ember cipelte. mezopotámiai regék és mondák (1995) Irodalom és vallás az ókori Egyiptomban (1979) paraszt panaszai.) HALOTTAK KÖNYVE DODSON.) DJESERKARESONEB (ang. Ezeket befestették.) DJEHUTI-NACHT (ném. VASSIL BT: egyiptológus AD: vdobrev@ifao.) DJESERKHEPERU (ang. 2630–2611) DZSÓSZER PIRAMIS SZEHEMHET (i. Pszammetik vetett véget.e.) NT: Irinakht Uadzsrenpet DJESERKARESONEB SÍRJA UF: TT38PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Djeserkaresoneb DJESERKERESENEB (ang.) DJEMUTEFANCH (ném. 672-től 655-ig fennálló kormány. A 4.uk DODSON. E kormányzásnak I. melyeket kötéllel összekötöttek és lepecsételtek.) DJOSER (ang.DJED-KHONS-EF-ANKH (ang.e.) SN: Az óegyiptomiak dobozokat használtak nehéz dolgok viteléhez hosszú távra.) SN: Írnok. BT: gazdasági intéző írnok NT: Djeserkaresoneb hozzátartozói RT: Djeserkaresoneb sírja DJESERKARESONEB HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Uadzsrenpet. 2868–2829) THOTH1 DZSÓSZER (i. ném.) DJED PILLAR (ang. A (1963) DOCHNIAK.) DJESERKARESONEB (ang. Fia: Irinakht.) 2 THOT1 DZSEHUTI DZSEHUTIEMHEB DZSEHUTIMESZ1 DZSEHUTIMESZ-MAHET DZSEHUTINAKHT DZSEHUTINAKHT DZSEHUTINEFER DJEHUTIEMHEB (ang. művészettörténész.) DJEWHTY (ang. Tartalmuk védelmét a dobozon és a dobozfedélen lévő gombaalakú kis fül biztosította. intarziával díszítették vagy beburkolták. Mereszankh sírjában már megjelennek a boltíves dobozfedelek. DZSEDMAATESZANKH DZSEMUTEFANKH DZSED-OSZLOP DOBJ EGYET SESZMUÉRT SN: Rituális szabadtéri játék.) DJEHUTIMES (ang. 365–360) (i.) DZSÓSZER (i. své.) SZEMENHKARÉ (i.

The (2004) Egyptian Rock-cut Tombs (1991) Egyptians.) SN: A sír kivájásához és a falak formálásához használták a vésővel együtt. A jeleneten zenészek és táncosok tűnnek fel. júl.) KAPUŐRÖ KAPUNYITÓ DOKUMENTUM NT: kézírásos dokumentum DOLERIT SN: Nagyon kemény kő. 205) DOKTOR ORVOS SZÓTHISZ DONKEY (ang. ElQuszeir vidékéről származik. akik karjukat felemelő 8 embert üdvözölnek.) SZAMÁR SZAMÁR-RAKODÓ ELÁTKOZOTT HERCEG.) DOOR (ang.) (1. amelyeket rendszerint színeztek.edu DOYEN. 15) DOVETAIL JOINT (ang.) DRA ABU EL-NAGAI SÍR SN: 114 hivatalnoki és uralkodói sziklasír található itt.) DONGALÁB BT: láb NT: sziptah lába DONKER VAN HEEL. papiruszai hieratikus papirusz NT: Anpu és Bata3 DORMAN.be DŐLT TÁMLÁJÚ SZÉK BT: szék NT: dőlt támlájú szék (KEM: CG 20232) Tutankhamon széke DŐLT TÁMLÁJÚ SZÉK (KEM: CG 20232) BT: dőlt támlájú szék DÖNGÖLŐ UF: kalapács mallet (ang. THE (ang. BT: munkaeszköz DRA ABU EL-NAGA (ar. Szakkarából. fa.) Dra Abu el-Naggah (ar. Lanny Fisher. The (1998) Pyramids of Ancient Egypt. DENISE BT: egyiptológus AD: doxey@sas. Északon az el-Tarifi. I. 15) HÁZIÁLLAT HÁZIASÍTÁS HÁZIASÍTOTT BAROMFI DOXEY. 1921–1923-ig Clarence Fisher tárta fel ezt a területet. A festészet általános szabályai érvényesek voltak a domborművekre is. The (2001) Monarchs of the Nile (1995. The (1998) Hieroglyphs of Ancient Egypt. 128 . 15) DUPLA PEREMES DERÉKSZÖGŰ ILLESZTÉS (1.) DOORKEEPER (ang. amelyből a következő századok folyamán a különböző mechanizmusokban gyakran használt fogaskerekek fejlődtek ki. századból ismert Egyiptomban a dörzshajtómű. amely 114 sziklasírt tartalmaz. 4. 1967-ben Lanny Bell folytatott munkálatokat ezen a területen az epigrafikus anyagok rögzítésére és a sziklasírok dekorációinak konzervációjára szorítkozva. délen a Deir el-Bahari és az Asasifi nekropoliszokkal határos.) (1.e. A dobormű a Kairói Egyiptomi Múzeum 7-es termében tekinthető meg. más csont. 2001. 275)(1. az ott eltemetett számos ramesszida tisztségviselő egyik sírjából származik. 15) DOVETAILED MITRE-HOUSING JOINT (ang.) CSAP FECSKEFARKÚ ILLESZTÉS (1. PETER BT: egyiptológus AD: peter_dorman@memphis-orinst. 16) DOMBORMŰ SN: Anyaguk lehetett elefántcsont. The (2003) Royal Mummies in the Egyptian Museum (1998) DOG STAR (ang.edu DORN (ang. BT: építészeti díszítés síkművészet NT: Abu szimbeli kis templom domborművei Abu szimbeli nagy templom domborművei alacsony dombormű denderahi Hathor1-templom kapujának domborművei derri templom első csarnokának domborművei.net DOMESTIC FOWL (ang.) AJTÓ DOOMED PRINCE. Az újbirodalmi sírokat és I.) DOOR-OPENER (ang.) DOMESTICATION (ang. réz és bronz. 164f) BT: dombormű RT: Aanakht Amonkau DOMESTIC ANIMAL (ang.) Dra Abu’l-Naga SN: Dra Abu el-Naga (É 23o44' K 32o27') Théba nyugati partján elhelyezkedő nekropolisz. 20. eddombormű (KEM: JE 4872) Dzsehutihotep1 sírjának domborműve féldombormű Hesziré masztabájának domborműve Iaszen masztabájának domborművei Idut masztabájának domborművei Kagemni2 masztabájának domborművei karnaki Ptah-templom előcsarnokának domborművei magas dombormű Mereruka masztabájának domborművei mészkődombormű Pennut sziklasírjának domborművei Ptahhotep. 2004) Mummy in Ancient Egypt: Equipping the Dead for Eternity.upenn. BT: bazalt DOMB BT: természeti képződmény NT: Kom Panaion Tell D’ORBINEY PAPIRUSZ (BM: BM 10183) SN: A 19.) UF: Dira Abu ’n-Naga (ném. amit kővágásra használtak.) (1. BT: Nyugat-Théba thébai nekropolisz NT: dra abu el-nagai sír RT: Bell.uchicago. Clarence Stanley (1876–1941. amely francia régészek jóvoltából található meg a British Múzeumban. 19. 16) DOWEL (ang. KOEN BT: egyiptológus AD: donkervanheel@netscape. dinasztiából származó hieratikus papirusz. The (1994) Complete Royal Families of Ancient Egypt.) Dra Abu el-Neggar (ang. BT: dinasztia.ac.Canopic Equipment of the Kings of Egypt. áldozati kápolnájának domborművei Ramesszeum könyvtár bejáratának domborművei Ramesszeum nagy oszlopcsarnokának domborművei relief Széthi.) Dra Abu l’Naga (ném.) (1. BT: famegmunkáló eszköz piramisépítéshez használt szerszám NT: bazalt döngölő fadöngölő gránit döngölő DÖRZSHAJTÓMŰ SN: Az i.) (1. (1.) KRISZTUSTÖVISFA DOUBLE SHOULDER-MITRE JOINT (ang. 15) FECSKEFARKÚ DERÉKSZÖG HAJLAT ILLESZTÉS (1. amelyen Anpu és Bata3 meséje maradt fenn. Amenhotep halotti komplexumát érintette munkája. FLORENCE BT: egyiptológus AD: fdoyen@ulb. de az asszuáni kőbányákban is nagy mennyiségű doleritgolyóra bukkantak. ünnepi templomának domborművei Ti1 masztabájának domborművei vádi magharai dombormű vájt relief RT: falfestmény sírfelirat DOMBORMŰ (KEM: JE 4872) SN: A jelenet örömünnepet ábrázol post-Amarna stílusban a 19. AZ DONKEY-LOADER (ang. dinasztia korából. II. kő.

i. Egy ismeretlen dinasztia királyainak sírjaira lelt rá.e. Dreyer megtalálta a dinasztia királyainak sírjait.) DRA ABU’L-NAGA DRÁGAKŐ BT: kő NT: aat-kő akvamarin berill gránát krizotil smaragd türkiz RT: ékszer féldrágakő DRAINAGE CHANNEL (ang.e. I. Szerinte az egyesülés Narmer előtt már legalább 5 nemzedékkel megtörtént.) ROZOPSZIDA DREYER ABÜDOSZI ÁSATÁSAI (1977) SN: Dreyer 1977-es abüdoszi ásatásai szerint az egyesülés Narmer előtt már legalább öt nemzedékkel megtörtént (i.) DRA ABU EL-NAGA (ar. sírja Amenmesz5 sírja Amenmesz6 sírja Amenmesz10 sírja Anhotep sírja Ani2 sírja Antef1 sírja Antef3 sírja Antef5 sírja Bakenhonszu1 sírja Bakenhonszu3 sírja Baki sírja Beszenmut sírja Dzsehuti3 sírja Dzsehutihotep2 sírja Dzsehutinefer3 sírja Dzsehutinefer Seniu sírja Haemuaszet4 sírja Haemuaszet6 sírja Heti sírja Hóri3 sírja Hornakht2 sírja Hray sírja Huja4 sírja Ini1 sírja Meriré3 sírja Montuherkhepeshef sírja Nakht4 sírja Nakht6 sírja Nakht8 sírja Nebamun3 sírja Nebamun5 sírja Nebamun6 sírja Nebamun7 sírja Nebamun9 sírja Nebszeni5 sírja Nebvenenef1 sírja Nebvenenef2 sírja Neferhabef2 sírja Neferhotep8 sírja Neferrenpet1 sírja Neferrenpet4 sírja Nehemauy sírja Niay2 sírja Nu sírja Pahemnetjer sírja Paimesz sírja Pamesz sírja Panehszi1 sírja Paraemhab1 sírja Penaasefit sírja Pendua sírja Penhat sírja Penneszuttaui sírja Penrenutet sírja Piay4 sírja Raia2 sírja Ramessenakht sírja Ramosze4 sírja Rema2 sírja Roy1 sírja Roy2 sírja Ruru sírja Samut1 sírja Samut4 sírja Saroy sírja Say1 sírja Suroy sírja Szenna sírja Szetau1 sírja Sziuszer sírja Tati sírja Tetiki sírja Tharwas sírja Tjanefer1 sírja Tjanefer2 sírja TT143PM TT147PM TT152PM TT153PM TT167PM TT262PM TT333PM TT334PM TT375PM TT377PM TT379PM TT393PM TT394PM TT395PM TT396PM TT399PM TT402PM TTA2 TTA9 TTA14 TTA21 TTA25 TTA26 Uszer2 sírja Uszerhat5 sírja Uszerhat8 sírja Wennefer7 sírja DRA ABU EL-NAGGAH (ar.) DRA ABU EL-NAGA (ar. I.) FOGALMAZÓ ÁLOMFEJTŐ KÖNYV ÁLOMTEMPLOM ÁLOM-SZTÉLÉ SZENNYVÍZCSATORNA DRA ABU EL-NAGA (ar.) DRÁMAÍRÓ BT: író NT: Horapollón DRAUGHTSMAN (ang. melyeken már teljesen kidolgozott.) DRA ABU EL-NAGA (ar. sírja Amenemheb5 sírja Amenemhet11 sírja Amenemopet3 sírja Amenemopet8 sírja Amenhotep10 sírja Amenhotep11 sírja Amenhotep.BT: Dra Abu el-Naga (ar. BT: ásatás DREYER. 3200). Az egyiptológusok kénytelenek voltak bevezetni egy nulladik dinasztiát.) DRA ABU L’NAGA (ném. Egy csontdarabra bukkant. amelyet régen az olajos kancsókra kötöttek. Feliratos csontlapokra bukkantak az U-j nevű sír királyának sírjában (i.) DREIFURCHENPOLLEN-ZWEIKEIMBLÄTTRIGE (ném. 18) DREAM STELA (ang. amely dinasztiát a 0. 3200-ból).) DREAM TEMPLE (ang.) DRA ABU EL-NEGGAR (ang.e.) DREAM BOOK (ang. BT: egyiptológus 129 . akik már egész Egyiptomból adót szedtek. 3200 körül. GÜNTER SN: 1977-ben kezdte el Abüdoszban az újabb ásatásokat. dinasztiának nevezték el az egyiptológusok. de nehezen olvasható hieroglif írás és számok láthatók.) (1.) sziklasír thébai sír NT: Ahhotep.

) dromadaire (fr. s ott volt az első európai kutatók között Abu Szimbelben. hozzátartozói Kawab hozzátartozói RT: Duaenhor masztabája DUAENHOR MASZTABÁJA UF: G7550 BT: gizehi masztaba DUAENRE (ang. Jegyzett egyiptológussá vált.) UF: Duaerneheh (ang. II. 42 Halottak Könyve DUAT2 UF: Tuat SN: Az egyiptomiak hite szerint a halott e Duat2 nevű hosszú folyón kel át. 1075–656) DROMADAIRE (fr.) SN: Az öltözködés egyiptomi istene. miközben egy írnok iskolába viszi. A Duat2 a Nílus nyugati partján eredt. A szatírában az apa (Dua-Khety aki Tjaruból származik) gúnyosan. de humorosan állítja ellentétbe és magasztalja az írnoki foglalkozás előnyeit más szakmák hátrányaival szemben. aki erényes életet élt.) SN: Első hírvivő a 18. A halottnak egy sor próbatételen kellett átesnie. hogy ezzel fiának kedvet csináljon az írnoki szakmához. főleg thébai ásatók révén. papirusz (BM: BM 10182) DUAMUTEF UF: Golden Dawn (ang. Északnak tartott. Elején és végén 1–1 kamra volt.) Dromedar (ném. francia alkonzul (18011814-ig). Csak az Újbirodalomból származó szövegváltozataiból ismerjük. BT: teve DROMEDARY CAMEL (ang. A halott a Halottak Könyvét vitte magával segítségül és vele volt egy térkép.) Tuamutef (ang.. 22) BT: isten DUAENHOR (ang. ahol a nap felkelt. BT: gyűjtő olasz egyiptológus régész RT: Torinói Egyiptomi Múzeum (Ol. A tűz taván túljutva a 42 bíra elé került.) DROMEDÁR DROMOSZ (gör..) Sallier II. út DROVETTI. melyek közt a torinói királyi papirusz is megtalálható volt.) dromedary camel (ang.) HARMADIK ÁTMENETI KOR (i. az Egyiptomi Emlékek Osztályának igazgatója 1936-tól 1942-ig. spa. A halál utáni élet színhelye. Eredetileg a csillagos eget jelentette.) SN: Kephrén és III.) BT: Hotepheresz.) DUAENRÉ DUAENRÉ UF: Duaenre (ang. 15) Instructions of Dua-Khety (ang. amely ezzel a gyűjteménnyel nyitotta meg először kapuit 1824ben. hogy rávegye az öreg révészt: vigye át a halál folyosóján.) DROMEDAR (ném. BT: Hórusz fiai RT: kanópusz DUAT1 (óei.) UF: Dat Holtak Birodalma holtak világa nyugati királyság nyugati ország SN: Az alvilág keleti tartománya.) DUAUNEHEH (ang. hozzátartozói vezír RT: Duaenré masztabája DUAENRÉ MASZTABÁJA UF: G5110 BT: gizehi masztaba RT: Duaenré DUAERNEHEH (ang.) DUA-KHETY (ang. 12 részre osztották. 1070–714) (i.) UF: felvonulási út SN: A Nílus partjától a templomig vezető út. Első feladata az volt.)(1. amelyet az egyiptomiak boldog helynek gondoltak a messzi nyugaton. Ezek a Torinói Egyiptomi Múzeumba kerültek.) Camelus dromedarius (lat.e. ném. aki színvonalas könyvet jelentetett meg Egyiptom történelméről számos kiadásban. BT: túlvilág NT: bíróság terme démon Jaret földje mérleg szellem túlvilági hely túlvilági ítélet RT: bíra.) Einhöckriges Kamel (ném.) SN: Hórusz fia..RT: Dreyer abüdoszi ásatásai (1977) DRILL (ang. mielőtt Ré1 dicsőségét elnyeri. a történet azonban a Középbirodalomból származik. ÉTIENNE-MARIE (1889–1961) SN: Francia egyiptológus és felirat-szakértő.) SN: Egypupú teve. ném. BT: intelem szatíra RT: Dua-Khety (ang. Mükerinosz uralkodása alatt vezírként szolgált. papiruszon található. III. spa. Hatsepszut1 idejéből. mely eligazította. A Satire of the Trades (ang. BT: francia egyiptológus DRITTE ZWISCHENZEIT (ném. 130 . Gyűjteményéből 1824-ben adományozott Szardínia királyának.) (1. BT: Dua-Khety (ang.e.) NT: Dua-Khety hozzátartozói DUATENTOPET SÍRJA UF: QV74 BT: Királynék Völgye sírjai DUATHATHOR-HENTTAWY (ang. A Louvre-nak 1827-ben és a Berlin Múzeumnak 1836-ban adakozott még gyűjteményéből. Egyébként a kelet védelmezője és a temetés istene.) NT: Pepi DUA-KHETY TANÍTÁSAI UF: Duauf intelmei Instruction of Duauf (ang.) mesterségek szatírája. hogyan kerülje el a sok veszélyt. BT: Kephrén hozzátartozói Mereszankh. 15) SN: A Sallier II. A régiségek nagy gyűjtőjévé vált a helyi ügynökök és a bennszülött. BT: isten DUAW (ang.) DUAUF INTELMEI HENUTTAUI2 DUA-KHETY TANÍTÁSAI DUAUNEHEH (ang. 22) SN: A szembetegségek istene.) Thmoomathph (ang.)(1. A Collège de France professzora. (1. BERNARDINO MICHELE MARIA (1776–1852) SN: Napóleon alatt szolgáló ezredes. Mereszankh fia a 4. BT: túlvilági hely NT: Tenait Tűztó Zsarátmező DROMEDÁR UF: Arabisches Kamel (ném. Ide az juthatott be.) torinói királyi papirusz DUA (ang. BT. dinasztiában.) DROMEDÁR DROMEDÁR RT: Dua-Khety tanításai DUA-KHETY HOZZÁTARTOZÓI SN: Fia: Pepi. később az alvilágot. Egyiptomi sakálfejű halotti isten. a halottak gyomrának védelmezője kanopusz alakban. termékeny író. majd keletre fordult. dinasztiából. majd konzul-tábornok (1821-1829-ig) Alexandriában. majd át kellett mennie a kígyók vigyázta 12 kapun.) FÚRÓ DRIOTON.. és ott végződött.

Dun alakja rajta van az Ebers-papiruszon.e.e.e. amikor uralomra jutott. BT: csillag Nagy-Göncöl KACSA MANDRAGÓRA DUN MASZTABÁJA SN: Itt jelent meg a temetkezési aknához vezető folyosó.) SN: Elterjedt volt az ország déli részében.) (1.e. 1870-től a strassburgi egyetem tanára volt. Amikor visszatért Németországba. amelyek i.) Udimu (ang.e. i. keleti. 2528–2520) DUGÓ UF: plug (ang. Ezt a fafajtát Szennedzsem Deir elMedinében található sírjában villás törzse alapján különböztették meg a datolyapálmától. A Juntiu beduinokra mért csapást.) Triticum turgidum (lat.délafrikai és ázsiai gyűjteményt tartalmaz az időszámításunk előtti korból. de alatta éhség lett úrrá az országon.) LEIDENI NEMZETI RÉGISÉG MÚZEUM (Hol. század közepén.) DUDUFRI DZSEDEFRÉ (i. 3150–2925) (i. BT: dugó RT: badari sír 5112 DUMPÁLMA UF: Hyphaena thebaica (lat. amely lehetővé tette. XXXVIII-XLIV) UF: rough potteries (ang.) Uenephész SN: Az 1. de a halottasháza az ősi Abüdoszban épült. csapongtak a gondolatai. A termés rostos külső rétegét vízbe áztatták. Ő uralta Egyiptomot majdnem ötven évig apja. akit apja szintén papnak szánt. (1. Merenith királynő volt az ő politikai tanácsadója. 74) BT: királyi masztaba szakkarai sír DUNQUL SN: A legdélebbre fekvő egyiptomi oázis. Szakkarában épült. júl. 2829–2787) NT: Merietneith Semat (ang. akárcsak a berlini orvosi papiruszon. ahol templomok és sírok feliratait másolta le. Egy sziléziai lelkipásztor fia.e. Dunnak nagyon aktív katonasága volt Sinaiban. 21–1936. Feleségei: Szesemetka. Dzset után.15. dinasztia végéig használtak ilyen íjakat. bár ma már igen ritkának számít.) (1. Semat. az 5112-es badari sírból. viasz és tavi gyom volt. 15) BT: sarokillesztés DURHAMI EGYETEM KELETI MÚZEUMA UF: Oriental Museum of Durham University (ang. dinasztia 4. itt csak a halottasháza volt. 3000–2840) (1. BT: dinasztia. pépesítették és kenyeret sütöttek belőle. 2920–2770) fáraó Merietneith hozzátartozói NT: Dun hozzátartozói RT: Dun masztabája Kó-komei piramis DUNHAM.e. 206) (i. BT: német egyiptológus NT: Dümichen. 15–) DÜMICHEN.) DUDAIM (héb. DOWS (1890–1984) BT: egyiptológus NT: Dunham. mintha fényezett fából lenne és nagy csomókban nő a fán. 25. a belsejéből pedig faszenet készítettek. aki egyiptomi műtárgyaira angliai árveréseken tett szert a 19. amely elnéptelenítette Egyiptomot. aztán a háromszöges íjak váltották fel. aug. alig tudott egy mondatot befejezni de kiadói elkeseredésére így is írt. 4000-ből származik. hercegének kollekciójára alapult. Fallal körülvett sátortáborokra bukkantak itt. Qasr Ibrimből.–) UF: Dümichen János SN: Weissholzban született. A király Szakkarába temetkezett. 2952–2939) (i.e. Gyakran heteket töltött a föld alatt vagy egy-egy romban. olyan. BT: Szerapisz-templom RT: Paris-oázis DUTCH NATIONAL MUSEUM OF ANTIQUITIES (ang. hanem Szakkarába. 2566–2558) (i.okt. BT: múzeum RT: Wellcome. len.. BT: oázis DUN SÍRJA SN: Dun nem ide temetkezett. JOHANNES KÖNYVEI BT: Dümichen.e. JOHANNES (1833. BT: pálmaféle DUN (i. amelyek a korai bronzkori II. Ő építtette a Khókhómé körüli piramisokat.) Szerethór Szesemetka 131 . 2581–2572) (i. 15) UF: double shoulder-mitre joint (ang. Az egyiptomi gyűjtemény Northumberland IV.e. kultúrából erednek dél-palesztina területéről.e.5000 és 4000 között épülhettek. amelyet tömjén égésére használtak. Henry (1853. Johannes könyvei DÜMICHEN.) DÜMICHEN JÁNOS DÜMICHEN JOHANNES (1833. mert érdekelt volt az ásványok forrásainak védelmében. A király egy energikus személy volt és művész is. 28) SN: Horzsolt sérülésekre és mérgek „kihúzására” alkalmazták belső megbetegedéseknél.) SN: 1960-ban nyílt meg. A sírban felfedeztek egy boroskancsót. BT: íj DUPLA PEREMES DERÉKSZÖGŰ ILLESZTÉS (1. BT: abüdoszi sír DUNSZTKÖTÉS UF: poultice (ang. DOWS KÖNYVEI BT: Dunham. Buhenből. A 18. A zabkásából és mirtuszból készített dunszkötést a mellkasban lévő nyálka eltávolítására használták.) Dewen (ang.) BT: tárgy NT: dugó (PM: UC 9055) DUGÓ (PM: UC 9055) SN: Kb. okt.e. (1. Innen kerültek elő Petrie ásatásai során olyan cserépdarabok. BT: Dun (i. amely mind méretben mind formában leginkább egy kis papirkához hasonlítható. 1. akik a Delta keleti partján éltek.e. A Durhami Egyetem ezt 1950-ben szerezte meg. Nagy nélkülözések árán elutazott Egyiptomba és Núbiába (összesen ötször). 3100–2890) (1.) BT: nagadai agyagedény DUSH-TEMPLOM SN: A Paris-oázisban álló római templom.BT: hírvivő RT: Duauneheh sírja DUAUNEHEH SÍRJA UF: TT125PM BT: seikh abd el-gurnai sír DUBHE UF: Alpha Ursae Majoris SN: A Nagy-Göncöl egyik csillaga.) DURUMBÚZA UF: Triticum durum (lat. Johannes DUCK (ang. 28) BT: gyógymód DUPLA ÍVŰ ÍJ SN: Ezek az íjak oldalnézetből egy 3-as alakot vesznek fel. Szerethór. 2952–2939) (i. A dumpálma termése. majd Sir Henry Wellcome gyűjteményével növelte. Egyiptomi. 2829–2787) UF: Den (ang. Dows (1890–1984) NT: Recollections of an Egyptologist (1972) DUN HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Merietneith. hogy a halottat a már megépített sírba temessék el. További ásatási leletek bővítették később a gyűjteményt Szakkarából. királya. 310) (i. közel-keleti. Más dunszkötések alapja agyag. Mivel a király kisbaba volt még.) BT: búzaféle DURVA AGYAGEDÉNY (1. (i. amelyet Szerapisz tiszteletére emeltek. Dows könyvei DUNHAM. fűrészpor.

Der (1869) Geograf. 2630–2611) FASZÉN DZSADZSAEMANKH UF: Csacsa-em-ank SN: Sznofru fáraó írnoka és főpapja. 2528– 2520) NT: Hotepheresz. 4. fivérét megölte. Nekhen (Hierakónpolisz) őrzője. ném. fejszobor RT: Dzsedefré (i. hozzátartozói vezír BUTÓ DZSEDI VARÁZSLÓ DZSED-OSZLOP DZSEBAUT DZSED DZSED. II.e. aki ismerte Thot titkos kamráinak számát. BT: főpap írnok RT: Westcar-papirusz DZSAFI SN: Kettős lélek.e. Pepi idején. 2566–2558) (i.e. BT: Ankhenesmerire.NT: Altägyptische Kalenderinschriften (1866) Baugeschichte des Denderatempels (1877) Bauurkunde der Tempelanlagen von Dendera (1865) Felsentempel von Abu Simbel.e.e. Kentetenka.e. Der (1884) D-VITAMIN REZISZTENS ANGOLKÓR ANGOLKÓR DWARF GOD (ang. A 4.) SN: Királyi őr a belső palotában a 11.) DINASZTIA DINASZTIA.dyall-smith@microbiology. I. 2566–2558) (i.) Radžedef (cse.e.) DZSÓSZER (i. hol. 2528– 2520) DZSEDEFRÉ HOZZÁTARTOZÓI SN: Feleségei: II. és a Francia Tudományos Intézet Kairói Keleti Régészeti osztályának 1901 és 1902 között folytatott ásatásai során fedezték fel Abu Roásban a halotti templomában. II. A MÁGUS 132 . VÉRHAS VÉRHAS DZSER (i.) Djedef Rê (fr.) DYNASTY (ang.) Rádžedef (szl. Kephrén meggyilkolta Abu Roasban építette fel temetkezési komplexumát.) DYSENTERIA DŻER (len.) DZSABET (óei. aki egyes források szerint trónbitorló volt. 2520–2494) DZSEDEFRÉ PIRAMISA UF: Fényes csillag piramis SN: A legészakibb piramis Egyiptomban. 4.unimelb. akit a Westcarpapiruszból ismerünk. hozzátartozói tábornok RT: Dzsati masztabája DZSATI MASZTABÁJA UF: G7810 BT: gizehi masztaba RT: Dzsati DZSAU UF: Djau (ang. Inschriften altägyptischer Denkmäler (1866) Geschichte des alten Ägyptens (1879) Grabpalast des Patuamenap.e. 2566–2558) (i. egy mellékpiramisa volt. BT: Dzsedefré (i.) Djedefre (ang. Ő viselte először a „Ré fia” címet. MIKE BT: amatőr egyiptológus AD: mikeds@ariel.) Dudufri Dzsdefré-Ratoiszész Radjedef (ang. 2528– 2520) DZSDEFRÉ-RATOISZÉSZ DZSEDEFRÉ (i.e.) Radzsedef Ratoises (gör. Magassága 67m. BT: dinasztia.e.) DYNASTIQUE (fr. Féltestvére: Kephrén. 2581–2572) (i.) Rédzsedef SN: A 4. Gránittal borították. EBERHARD BT: egyiptológus AD: e. BT: befejezetlen piramis dinasztia. 2613–2494) fáraó Hotepheresz. 1–31. aki a Westcar-papiruszban a Dzsedi nevű varázslót viszi apja elé. BT: gizehi masztaba DZSEDEFRÉ (i.e. A Bölcsességek Könyvét neki tulajdonítják. Mereszankh és Horbaef fia.e. 2581–2572) (i.) Kephrén (i.) DWELLING (ang. 3000–2999) (i.e.e.5cm magas fejet Gebel el-Ahmar bányáiból származó vörösesbarna kvarcitból faragták. vagyis Ozirisz és Ré1 egy személyben.dziobek@research-int. dinasztiában Merenré és II. dinasztiában. 2558–2532) (i. 2723–2563) (i. Hotepheresz. Ő helyeztette az 1954-ben megtalált fabárkákat atyja piramisa mellé. tábornok és expedíció felügyelő a 4. (i.) SN: Vezír a 6. BT: herceg Kheopsz1 hozzátartozói Meritiész. II.) SN: II. hozzátartozói RT: Bölcsességek Könyve Dzsedefhór masztabája DZSEDEFHÓR MASZTABÁJA UF: G7210-7220 SN: A sírfeliratokat megkárosították.) Redjedef (ang. dinasztia 3.edu. BT: őr RT: Dzsar sírja DZSAR DZSAR SÍRJA UF: TT366PM BT: asasifi sír RT: Dzsar DZSATI UF: Djati (ang.e.au DYEHUTYHIRMAKTUF (spa. Az egyiptomi állam 1907-ben adományozta a Louvre-nak BT.com DŽÓSER (szl.) Djedefra (ang.e.au m. 2639–2504) (i. I.) DYSENTERY (ang.e.e.) Herutataf Hordjedef (ang. hozzátartozói NT: Dzsedefré hozzátartozói RT: Dzsedefré fejszobra (L: E 12626) Dzsedefré piramisa DZSEDEFRÉ FEJSZOBRA (L: E 12626) SN: A 26. 2581–2572) (i. BT: felügyelő Mereszankh. ném.ucs.edu. 2566–2558) (i.e. BT: lélek UF: Djar (ang. 2581–2572) (i. 2895–2868) DZSEHUTIHERMAKTUF DINASZTIA DZSEDEFHÓR UF: Dedef-hor (ang. hozzátartozói Kheopsz1 hozzátartozói Meritiész.e. Alapja 106×106m. 2528–2520) UF: Didoufri (fr. 2581–2572) (i. Ankhenesmerire testvére. 2566–2558) (i.) SN: Kheopsz1 fia. királya. Kheopsz1 fia. Abu Roásban található csaknem teljesen tönkrement befejezetlen piramis. Kentetenka (ang.) Djare (spa.. piramisai RT: Dzsedefré (i.e.) Hordyedef (spa. I. I.) Djdfra (óei.e. 2528–2520) DZIOBEK. és II.) TÖRPEISTEN LAKÓHÁZ HIPOFOSZFATEMIÁS DYALL-SMITH.. II. dinasztiában. dinasztiában építtette Dzsedefré fáraó..) DYNASTY 1–31 (ang.e. 1839-ben Perring és Vyse végzett rajta vizsgálatokat.. 2613– 2498) (i. hozzátartozói Ankhenesmerire.e.

) dzsed SN: Több értelmezése is van ennek a tárgynak: 1.. BT: Kheopsz1 és a varázslók DZSEDKARÉ DZSEDKAURÉ ISZESZI (i.) Teos1 (gör. Felirata büszkén említi. Hieroglifa formájában a tartósságot. 1046) UF: Djed-Khons-ef-Ankh (ang. Papi. a varázslót. A papirusz vége hiányzik.e. 698–690) DZSEDKARÉ-ISZESZI DZSEDMAATESZANKH UF: Djedmaatesankh (ang. aki egy wab-pap feleségétől Reddzsedettől fog megszületni. i. Erről az eseményről a Westcar-papirusz számol be. BT: főpap RT: Dzsedher gyógyító szobra Dzsedher sztéléje DZSEDHER GYÓGYÍTÓ SZOBRA SN: 1918-ban Tell-Attrib közelében találták meg. Az. 1730–1680) (i. dinasztia idején volt Amon főpapja. említi a templomban táborozó katonákat. A történetből a későbbiekben kiderül. Amulettként tehát ezeknek a tulajdonságoknak a biztosítását és megőrzését szolgálta. világos azonban. 1786–1602) (1. BT: amulett hieroglif szimbólum szent tárgy DZSED SZTÉLÉJE BT: sztélé DZSEDU ABU SZÍR DZSEHUTI1 UF: Dhuti (ném. 3. de használták múmiák védelmezésére is a múmia nyakára függesztve. BT: Amon-főpap Pinodzsem. Jelenleg a budapesti Szépművészeti Múzeumban látható.DZSEDHER UF: Djeho1 (ang. hogy a varázsló ugyan ismeri a rejtekhelyet. A dzsed-oszlop amulettje gyakran összefonódik az ankh kereszttel.) Djehuti (ang.e. amely a Royal Ontario Múzeumban található.) djed pillar (ang.) SN: A Ramesszida korban élt.) SN: Dzsedi 110 éves korában is naponta 500 kenyeret. BT: varázsló RT: Dzsedi varázslata DZSEDIT MENDÉSZ DZSEDI VARÁZSLÓ UF: Dzsed. Anyja: Isitweret3. Pinodzsem fia. ami az élet jele. 206) (i. de nem ő fogja ezeket a királynak elhozni.e. (i. fáraója. a tetejét pedig négy vízszintes rúd szeli át. BT: alkirály Amenmesz17 hozzátartozói kicstárnok NT: Dzsehuti3 hozzátartozói RT: Dzsehuti3 sírja 133 . hozzátartozói DZSEDHÓR UF: Dedhor (kat. örökkévalóság szimbóluma. 15. hogy élőben is láthasson csodákat. Két fia csodálatos történeteket mesélt neki. BT: deir el-medinei kézműves DZSEHUTI2 3 THOT1 DZSEHUTI UF: Dhuti (ném. dinasztia korából is találtak példányokat.) SN: I. Megjelent Dzsedefhór kérésére Kheopsz1 udvarában. 2388–2356) SABATAKA (i. vagyis az Életfa egy ősi szimbólumaként szolgált. s ismerte Thot szentélye kamráinak méreteit. 38×26 cm. BT: gyógyító szobor DZSEDHER SZTÉLÉJE SN: A Ptolemaiosz-korból való mészkő sztélé. 4. Ozirisz hátgerince. Csak beavatottak érinthették meg. 2414–2375) (i.e. A piramisszövegekben a fáraó két dzsed-oszlopon hág fel az égbe. 2388–2356) ISZESZI (i. ezért is lehetséges az élet fájaként értelmezni. Kheopsz1 unatkozott és mágiáról szóló történeteket szeretett volna hallani. BT: sztélé DZSEDHERURÉ SN: A 14. akinek apja is ugyanezen a helyen dolgozott szintén kőművesként.e. amelyben egy liba feje és teste egyesül.) BT: zenész RT: Dzsedmaateszankh koporsója DZSEDMAATESZANKH KOPORSÓJA SN: Aranyozott festett koporsó. RT: Dzsedhór sírja DZSEDHÓR SÍRJA UF: TT378PM BT: thébai sír RT: Dzsedhór DZSEDI UF: Djedi (ang. din. az élet fája. mint pl. mely az alapjánál szélesebb. 2414–2375) (i. dinasztia idején. Dzsedi tudta hány titkos kamra volt Thot szentélyében. II.) Djehuty (ang. BT: dinasztia. Ez tulajdonképpen egy olyan oszlop.e. Thutmózisz idejéből. 1715–1650) fáraó DZSEDHONSZEDANKH UF: Djedkhonsedankh (ang. Jellegzetessége a szárnyas napkorong alatt hajózó sakál ábrázolása. Az író szerint tehát a Kheopsz1 piramis belső elrendezése Thot titkos kamráit utánozta. 2. amely Kheopszot amúgy is nagyon érdekelte valamint olyan érdekes varázslatokat tudott véghez vinni. építkezéseket végzett templomukban. hogy Kheopsz1 végül megszerzi ezt a titkot. BT: Amon-főpap Harsziésze2 hozzátartozói NT: Dzsedhonszedankh hozzátartozói DZSEDHONSZEDANKH HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Harsziésze2.e. ném. The (ang. Hatsepszut1 és III. A dzsed eredetileg talán egy gabonakévékkel övezett májusfaszerű oszlop kicsinyített mása lehetett. Az életrajzi rész célzásokat tartalmaz a második perzsa hódítás idején bekövetkezett zűrzavarra. míg harmadik fia. az állandóság. amely magába zárta Ozirisz holttestét. hanem Ré hármasikreinek egyike. maga Ozirisz. hogy gondoskodott a szent sólymok múmiáinak eltemetéséről.e.e. ahonnét ezeket az adatokat meg lehet szerezni. 14. feltehetően az a bübloszi fa.) SN: Memphiszi főpap. mint a közepénél. egy ökörcombot és 100 korsó sört fogyasztott el. hogy az oroszlán kövesse őt. miközben a kötele a földön van. E szerint meg tudta tenni. ahol megmutathatta híres mutatványát.) Tut (ang.) Thut (ang. egy állat levágott fejének visszahelyezése.e. évezredtől kezdve Ozirisz hátgerinceként értelmezik. A dzsed-oszlop egyike a legősibb egyiptomi amuletteknek. aki a 21.) SN: Amon-főpap Thébában a 22. a mágus Magician Djedi.) SN: A kincstár és az északi idegen földek felügyelője a 18. BT: koporsó RT: Dzsedmaateszankh DZSED-OSZLOP UF: djed column (ang. Dzsedefhór herceg megkereste Dzsedit. az állandóságot jelenti.) Djehuty (ang. BT: Dzsedhonszedankh NT: Harsziésze2 Isitweret3 DZSEDHONSZEFANKH (i.) Teta SN: Varázsló Kheopsz1 idejében. akiről a Westcar-papirusz egyik meséjében olvashatunk.) Thut (ang. 5. már az 1. oktatói feladata mellett a könyvtár könyveinek kijavítását is ellátta. Az eredetileg fekvő helyzetű oszlop felállításának ünnepsége Ozirisz feltámadását szimbolizálta. I.) SN: Deir el-Medinében élt kézműves. lenyesett fatörzs.) Tut (ang. dinasztiából.

BT: Dzsehuti4 NT: Dzsehutit DZSEHUTI4 SÍRJA UF: TT45PM SN: 1908-ban Anna Macpherson Cummings Davies készített festményt a sírról. 3 ember a segédkezők közül csak a locsoláshoz való vizet vitte.. Dzsehutimesz1 fő jószágkormányzó. Aranyból készült. Norman de Garis (1865. Ramszesz egyik előkelő tisztségviselője. ném. Amon magtárainak felügyelője és fő gazdasági intézője. a 19. amelyet férje. BT: tál RT: Dzsehuti3 DZSEHUTI UF: Dhuti (ném. s a király első istálló mestere volt. jan.) Djehuty (ang. Anyja: Keku. Ugyan Amon isten szolgálatában állt.) BT: Neheri hozzátartozói nomarkhosz RT: Dzsehutihotep1 sírja DZSEHUTIHOTEP1 SÍRJA SN: El-Bershében található. 486) Dzsehuti3 tála (L: N 713) Joppa bevétele DZSEHUTI3 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Amenmesz17. BT: dombormű Dzsehutihotep1 sírja DZSEHUTIHOTEP2 UF: Thothotep (fr. Percy Edward (1869–1949) Northampton-sztélé Spielberg.) Pesediri (ang.–1941) Dzsehutiemheb DZSEHUTI5 UF: Dhuti (ném. 60 tonnás szobrot.) DZSEHUTI5 SÍRJA UF: TT110PM 4 134 . ném. BT: birtokfelügyelő RT: Dzsehutihotep2 sírja DZSEHUTIHOTEP2 SÍRJA UF: TTA16 BT: dra abu el-nagai sír RT: Dzsehutihotep2 DZSEHUTIMESZ1 UF: Djehutimes (ang.) SN: II.) Djehuty (ang.) (1. ném.2 cm. írnok.e.– 1965) Davies. BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Davies. így a szobor súlya a tizedére csökkent.. amely egy szoborkolosszus szállítását ábrázolja a lehető legkezdetlegesebb módszerrel: 88 ember húzza a facsúszkára helyezett kb.7 g. tehát magas pozíciókat töltött be. amely fekete gránitból készült.) SN: Sírjaként Dzsehuti4 sírját választotta Seikh Abd elGurnában. 486) BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Dzsehuti5 DZSEHUTI-AA 1558) SZEKENENRÉ. 1596–1591) (i. I. BT: bersai sír NT: Dzsehutihotep1 sírjának domborműve DZSEHUTIHOTEP1 SÍRJÁNAK DOMBORMŰVE SN: Felfedeztek itt egy olyan rajzot. Felesége Ízisz7. dinasztia idejéből. (1. BT: deir el-medinei kézműves RT: Dzsehutihermaktuf sírja DZSEHUTIHERMAKTUF SÍRJA UF: TT357PM SN: A sírfalon a tulajdonos széke alatt két házikedvenc: macska és majom látható. aki egy naplót is vezetett az eseményekről.) SN: Amon 1. Anna Macpherson Cummings (1881.) DZSEHUTI3 SÍRJA UF: TT11PM SN: 1898-1899-ben lett megtisztítva Percy Newberry és Wilhelm Spielberg által. melyeket lótuszvirágok vesznek körül. Felesége: Baket 3. átmérője 17. Ramszesz udvarában..) SN: Théba birtokainak felügyelője a Ramesszida korban. magassága 2. Ez a sír a 18. 1559– DZSEHUTIEMHEB UF: Djehutiemheb (ang. királyi írnok. amelyet később. BT: dra abu el-nagai sír RT: Newberry. BT: Dzsehuti5 NT: Baket3 Keku (ang. ném. hanem mint gazdasági vezető. de nem papként.dinasztiában Dzsehutiemheb foglalt el.) Thut (ang. dinasztiában keletkezett. és a vászonfonók műhelyének felelőse a 18.e. 10) Dyehutyhirmaktuf (spa. BT: adminisztrátor írnok NT: Dzsehuti4 hozzátartozói RT: Dzsehuti4 sírja DZSEHUTI4 HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Dzsehutit. spa. az összes ország hírvivője.) Thutmose (ang. Norman de Garis Davies kutatott. 2003-ban a sírhoz tartozó udvarban egy odatemetett nőt találtak. prófétájának adminisztrátora. dinasztiából. majd Eszna város kormányzója. 84 pedig segédkezik mellettük. részint Thébában az Amon templomban. dinasztiában.) Tut (ang. Feltehetően Bübloszból vagy Szíriából származik.. 14.Dzsehuti3 szobra (BM: EA 69863) (801-631-200 TB) (1. 486) BT: Dzsehuti3 NT: Amenmesz17 Isoneb (ang.9 cm. részint II. súlya 371. Kiléte ismeretlen. Wilhelm (1870–1930) DZSEHUTI3 SZOBRA (BM: EA 69863) (801-631-200 TB) (1.) Thuthotep (ang..) SN: Deir el-medinei kéműves a 19. 6.) Thutihermaktuf (ném.(1.) Thuthotep (ang. amelyhez ma a Griffith Insistute-ban lehet hozzáférni. spa.) Thut (ang. A csúszást nedves iszappal könnyítették meg. RT: Dzsehuti4 sírja DZSEHUTIHERMAKTUF UF: Dhutihirmaktuf (ang. 486) SN: A szobor alsó része maradt fenn. (i. BT: gránitszobor DZSEHUTI3 TÁLA (L: N 713) SN: A Louvre-ben található.) SN: A király csészehordozója és hírvivője Hatsepszut1 és III. A tál belsejét stilizált halakkal díszítették.) Thuthermeketef (ang.) Djehuti (ang. Thutmózisz idejéből a 18. BT: csészehordozó királyi hírvivő NT: Dzsehuti5 hozzátartozói RT: Dzsehuti5 sírja DZSEHUTI5 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Pesediri. BT: deir el-medinei sír RT: Dzsehutihermaktuf DZSEHUTIHOTEP1 UF: Thothotep (fr. Anyja: Isoneb..) Tut (ang. BT: gazdasági intéző hírvivő istálló mester királyi írnok magtárfelügyelő Tia3 hozzátartozói NT: Dzsehutimesz1 hozzátartozói RT: Dzsehutimesz1 fejszobra Dzsehutimesz1 sírja Dzsehutimesz1 szarkofágja DZSEHUTIMESZ1 FEJSZOBRA SN: A Kairói Egyiptomi Múzeumban van kiállítva. szept.

Thébában élt és oda is temetkezett. Thutmózisz idején.BT: mészkő fejszobor RT: Dzsehutimesz1 DZSEHUTIMESZ1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Amenmesz18. ném. A hosszú és fáradságos munka után. Az alagút azért nem egyenes – mint társai –. A sírt az ókorban többször is birtokba vették. Ízisz7 is. köztük Dzsehutimesz1 kőszarkofágjának hiányzó darabját is elvitte. A sír mellett a keresztcsarnok modern időkben áttört falának a túloldalán Amenhotep sírja található. III. BT: Dzsehutimesz1 sírja kőszarkofág NT: Dzsehutimesz1 szarkofágjának fedele RT: Dzsehutimesz1 DZSEHUTIMESZ1 SZARKOFÁGJÁNAK FEDELE SN: Ez a fedél most Torinóban van.. festett vászoncsíkok. A piramis 15 méter magas.) SN: Királyi írnok és kincstárnok a 18. ném. Ide temetkezett felesége. BT: Hepuszeneb hozzátartozói DZSEHUTINAKHT UF: Djehuti-Nacht (ném. BT: fogalmazó 135 . BT: Khokha-csoport thébai sziklasír NT: Dzsehutimesz1 szarkofágja RT: Bács Anatl Tamás Kákosy László (1932.. dinasztiából.) SN: Kincstárfelügyelő a 18. 1997-ben feltárt temetkezési hely azért is különleges. dinasztiában. a napóleon expedíció egy mérnöke. mint Ptolemaiosz.) Djemutefankh (ang. Amenhotep idején.) Djehuty-nekht (ang. edények a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében találhatók. dinasztiában élt. usébtik.) Djehutynefer (ang. 29.) DZSEHUTINAKHT KOPORSÓJA SN: Cédrusból készült festett koporsó.) Djehuti-Naht Djehutinakht (ang. BT: nomarkhosz Teti4 hozzátartozói NT: Dzsehutinakht hozzátartozói RT: Dzsehutinakht koporsója DZSEHUTINAKHT HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Teti4. jan. jan. 29. Felesége: Ízisz7. Számos múmia talált itt nyugvóhelyre a 20. BT: Dzsehuti4 hozzátartozói DZSEMUTEFANKH UF: Djedmutiufankh (spa.) Djehuty-Nakht (ang. mert egy spirális alagút vezet a sírhelyig. BT: Dzsehutimesz1 NT: Amenmesz18 Henutwedzseb Ízisz7 Tia3 (ang. BT: mocsárföldek felügyelője RT: Dzsehutinefer Seniu sírja DZSEHUTINEFER SENIU SÍRJA UF: TT174K TTA6 BT: dra abu el-nagai sír RT: Dzsehutinefer Seniu DZSEHUTIT SN: Dzsehuti4 anyja.) SN: 22. E tárgyak egy része a Torinói Egyiptomi Múzeumba került.) Djemutefanch (ném. Thutmózisz idejéből. egy önmaga alá tekeredő rugó formát követő alagút kialakításával.) SN: Amon magtárában az istennek felajánlott gabona könyvelője a 18. sőt római kori sírokkal. ném. BT: kincstárnok királyi írnok RT: Dzsehutinefer sírjai DZSEHUTINEFER1 SÍRJAI BT: seikh abd el-gurnai sír NT: Dzsehutinefer1 TT80PM-as sírja Dzsehutinefer1 TT104PM-es sírja RT: Dzsehutinefer1 DZSEHUTINEFER1 TT80PM-AS SÍRJA UF: TT80PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Dzsehutinefer1 DZSEHUTINEFER1 TT104PM-ES SÍRJA UF: TT104PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Dzsehutinefer1 DZSEHUTINEFER2 UF: Thutnefer (ang. BT: kincstár felügyelője RT: Dzsehutinefer3 sírja DZSEHUTINEFER3 SÍRJA UF: TTA10 BT: dra abu el-nagai sír RT: Dzsehutinefer3 DZSEHUTINEFER SENIU UF: Thutnefer Seniu (ang. A sír belsejében 21–22. jelenleg Schreiber Gábor folytatja a munkálatokat.aug. BT: Dzsehutimesz1 szarkofágja szarkofágfedél DZSEHUTIMESZ2 SN: Nefertiti1 építésze BT: építész DZSEHUTIMESZ-MAHET UF: Djehutimes-machet (ang.) DZSEHUTIMESZ1 SÍRJA UF: TT32PM SN: Az el-Khokha dombon található Thébában. mert építői feltehetőleg nem tudták egészen pontosan. dinasztiából. spa.... dinasztia kori betemetkezéssel éppúgy lehetett találkozni.) SN: A mocsárföldek felügyelője a 18.) DZSEHUTIMESZ1 KOPORSÓJA BT: gránitkoporsó DZSEHUTIMESZ1 PIRAMISA SN: Az 1997-es ásatási munkák folyamán talált rá a piramis alapjaira a Dzsehutimesz1 sír tetején Kákosy László és segédei. dinasztiát követően.) Schreiber Gábor (1974–) Stamped Bricks from TT32 thébai magyar ásatás (1983–1998) DZSEHUTIMESZ1 SZARKOFÁGJA SN: A sírba a múlt században behatoló Drovetti számos tárgyat. Fiútestvére: Tia3. BT: Dzsehutinakht NT: Teti4 (ang. Erről a sírról Edmé Francois Jomard tesz először említést. dinasztiából II. míg a szép kartonázsok. 15–2003. BT: könyvelő Samut1 hozzátartozói RT: Dzsehutinefer2 sírja DZSEHUTINEFER2 SÍRJA UF: TT317PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Dzsehutinefer2 DZSEHUTINEFER3 UF: Thutnefer (ang..15–2003. amelyekbe nem akartak beleütközni.) SN: Hepuszeneb fia a 18. Az egész sírépítménynek templomhoz hasonló külsőt kölcsönöztek. Ennél az oknál fogva egy szinttel lejjebb helyezték el a sírt. III. Anyja: Henutwedzseb. dinasztiában élt fogalmazó. BT: piramis RT: Dzsehutimesz1 Kákosy László (1932. aug..) SN: A 11. Az ásatás legértékesebb leletei Kairóban maradtak. A sír feltárását Kákosy László végezte. ném.) Thutnefer (ang. spa. hogy hol van a többi sír.) Djehuty-nefer (spa. spa. dinasztiából. BT: fakoporsó DZSEHUTINEFER1 UF: Djehutinefer (ang.

Hatalma Núbia északi részére is kiterjedt.e. Ezen mindössze a fáraó neve áll.e.RT: Dzsemutefankh sírja DZSEMUTEFANKH SÍRJA UF: TT117PM SN: A sír eredetileg egy 11. BT: Dzset (i. 2868–2829) UF: Djet (ang. (i. Az egész nép. gör. BT: mészkő sztélé DZSÓSZER (i. 2895–2868) DZSET (i. 3100–2890) (1. 2920–2770) fáraó Merietneith hozzátartozói NT: Dzset hozzátartozói RT: Dzset csontfésűje Dzset sztéléje DZSET CSONTFÉSŰJE SN: Abüdoszban találták. aki panaszkodott. 2628–2613) fáraó Héliopoliszi Testvériség Hotephirnebty hozzátartozói Nimaathap hozzátartozói Sepszeszkaf hozzátartozói NT: Dzsószer hozzátartozói RT: Dzsószer és Imhotep legendája Dzsószer naptemploma Dzsószer piramis Dzsószer szentélye Dzsószer szerdabja Dzsószer trónoló szobra Éhínség-sztélé DZSÓSZER ÉS IMHOTEP LEGENDÁJA UF: Hét szűk esztendő SN: Dzsószer idején rettenetes szárazság sújtotta Egyiptomot.) DZSER SÍRJA SN: Abüdoszon belül Umm el-Qaab-ban található sírja 21×20 méteres lehetett. 2895–2868) UF: Athothis (ang. dinasztiabeli emberé volt. orvoslással foglalkozott. hogy terményükbőlzsákmányukból adjanak egy részt az istennek.) Hor Wadj (ang.(ar. A Nílus hét éven át nem áradt ki. azaz Núbiába hadjáratokat vezetett. 3000–2999) (i.e.) Lauer piramis Piramida Dżesera (len.e. 3100–2890) (1. az éhínség pedig véget ért.e. templomai romba dőlnek. éhségbe taszítván az országot. 2895–2868) NT: Herneith (ang. hogy melyik istenhez kellene fordulni segítségért.e. 2630–2611) NT: Hotephirnebty (ang. az 1. Manethón és Clemens Athothis néven emlegette. 206) (i. tiszteletére már rég nem épült új szentély. Senki nem tudta. Kevéssel ezután Hnum megjelenik álmában. 3000–2840) (1. BT: seikh abd el-gurnai sír DZSER (i. hogy Hnum.) SN: Ménész fia. Abüdoszból. az uralkodót is beleértve bánkódott.(i. Délen Asszuántól Philae-ig védőfalat építtetett a nomád törzsek ellen.) Zoser (ang. Imhotep azt tanácsolja a királynak. aki lábával vissza tudja tartani a folyó vizét. BT: dinasztia.) Szeket-Ré BT: naptemplom DZSÓSZER PIRAMIS UF: Djosers trinpyramide (dán) Haram el-Mudarrag. BT: Dzser (i.) Nimaathap DZSÓSZER NAPTEMPLOMA UF: Seket-Re (óei. Núbia meghódítása még nem következett be. Hét évig folyamatosan romlott a helyzet. melyet a Nílus átszel.e.e. Ekkor Dzsószer hivatta Imhotep főpapot. amely Dzset sírjából került elő. 2920–2770) fáraó Ménész hozzátartozói NT: Dzser hozzátartozói RT: Dzser sírja DZSER HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Ménész.e.e. 206) (i.e. 19 évig uralkodott. 2868–2829) NT: Merietneith DZSET SÍRJA SN: Umm el-Qaab-ban található. Királysága alatt a Nílus és a Vörös tenger közötti területre indult expedíció. uralkodója. 3150–2925) (i. 8) Athotis Athótisz Athóthisz Djer (ang.) Wadji (ang.) Tosorthos (ang.) (1. és Manethón és Clemens(1. ami miatt nem termett gabona sem. BT: csontfésű DZSET HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Merietneith.e. BT: dinasztia.e. Imhotep elment Hermopoliszba. Dzset nevével van ellátva. Másnap a király parancsot adott ki minden földművesnek.e. Dzsószer hálája bizonyítékaként Imhotepet teljhatalmú miniszterelnökké nevezte ki. 310) (i. 3.) Horus Djer (ang. el. dinasztia 3. Ő építette a memphiszi királyi palotát.) PS05 136 . 1.e. így pl. és a 22. Egy sziklarajz tanúsága szerint egészen a második kataraktáig hatolt...e. Nakhtneith. A Nílus kegyetlenül apadni látszott. 310) (i. anyja: Khenthap.) Džóser (szl. BT: abüdoszi sír DZSET SZTÉLÉJE (L: E 11007) SN: Mészkő sztélé.) Dżer (len. így nem borította el a völgyet termékeny iszapjával. 2630–2611) UF: Cózer Djeser (ang. 3000–2999) (i.e. Feleségei: Herneith. s Thot templomában kikutatta. Felesége: Hotephirnebty.) Ménész Nakhtneith (ang. BT: dinasztia. BT: Éhínség-sztélé legenda mítosz RT: Dzsószer (i. dinasztia 2. dinasztiában foglalta el új tulajdonosa. és a szárazság végét ígéri.) Djoser (ang. 1. ő írta a sebészetről az első könyvet. BT: Dzsószer (i. jótevő áradásai elmaradtak.e. uralkodója.) Kenkenész Kígyó király Uadzset2 Wadj1 (ang. hogy tanácsot kérjen. A Nílus attól fogva megáradt.) Neterikhet Netjerihet-Dzsószer Netjerykhet (ang.e. Hogy ezt megköszönje.) SN: Uralkodását olyan jelentősnek tartották.e. 8) szerint jelentős anatómiai könyveket írt. Dzsószer kötelezővé teszi imádatát Alsó-Núbiáig minden vidéken. 2686–2613) (i. Ezek a hadjáratok inkább büntető expedíciók és portyázások voltak. az 1. 3150–2925) (i.e.) Khenthap (ang. 3000–2840) (1. A termés egyre rosszabb lett. hogy halmozzák el ajándékkal az istent. hogy a krónikákban megkülönböztetett helyet biztosítottak számára. BT: abüdoszi sír királysír RT: Dzser (i. Dzsemutefankh a sírt. Ménész politikáját folytatta tovább. Dzsószernek még aznap megjelent álmában Hnum isten. (i. Flinders Petrie egy levágott kart talált benne négy karkötővel díszítve.) Zet Atot SN: Az I. spa. a torinói papirusz királylistáján nevét ritka kivételként piros betűvel írták. 3000–2999) (i. hogy hiába segíti Egyiptomot. 2630–2611) hermopoliszi Thot templom Hnum DZSÓSZER HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Nimaathap. katarakta urától lehetne segítséget kérni. halásznak és vadásznak.

2600 körül Szakkarában épült hatlépcsős piramis.5 méter. Jean-Philippe Quibell. Reliefekkel és feliratokkal díszítette. A szobor a lépcsős piramis falához épített kis kamrában állt.6m magasak. benne azokat a hieroglif szövegeket. arccal a halotti templom áldozóhelye felé.e.) SN: I. egy udvar és a heb-szed kápolnák. BT: szerdab RT: Imhotep1 DZSÓSZER SZOBRA DZSÓSZER-TETI DZSÓSZERTI DZSÓSZER TRÓNOLÓ SZOBRA SZEHEMHET SZEHEMHET DZSÓSZER TRÓNOLÓ SZOBRA UF: Dzsószer szobra SN: A monumentális szobrászat jellege elsőnek ebben a szoborban jutott kifejezésre. a legfelsőé pedig 9 méter. ezek azonban ma már hiányoznak. amelybe a király és családja temetkezett. BT: fáraószobor monumentális szobor RT: Dzsószer (i. mint a szakkarai lépcsős piramis egyedüli építőjét írják le. A piramist és környékét 547×278 m-es kerítéssel vették körül. melyek Imhotepet. 3. Eredetileg a piramist négylépcsősre építették.e. Ezen belül helyet kapott egy templom. főleg az áradások idején. A piramisban számos boroskancsót és mazsolamaradványt tártak fel a régészek. BT: szentély RT: Dzsószer (i. Kívülről a turai mészkőbányából származó finom mészkőlapokkal borították be. amely az első piramis volt Egyiptomban. Az egész épületegyüttes alapja 109×121m. csiszolt mészkövet. A legalsó szint magassága 11.e.PS05A Pyramid of Zoser (ang. (1. A piramis alatt számos föld alatti folyosó és kamra húzódik. Imhotep1. eredeti magassága 60m (1) . 2630–2611) Imhotep1 Lauer. James Edward (1867–1935) Segato. 74) BT: dinasztia. Az egymásra következő emeletszinteknek nemcsak a kerületük. 2630–2611) DZSÓSZER SZERDABJA SN: Cecil Firth találta meg 1924-ben a sivatagban.) DZSU DESER BÜBLOSZ GEBEL EL-AHMAR BÁNYA CSAUSZ DZSUNGELMACSKA 137 .e. Kivésett szemgödreiben berakott szemek voltak. a Dzsószer fáraó udvarában élő építész szervezésével épült. 2630–2611) DZSUBAIL (ar. piramisai lépcsős piramis szakkarai piramis RT: Dzsószer (i. Girolamo Szakkara DZSÓSZER SZENTÉLYE SN: Héliopoliszban építtette Dzsószer fáraó. Ehhez Imhotep1 a földműves lakosságot mozgósította. hanem a magasságuk is fokozatosan kisebbedik. E síremlék bejáratát Jean-Philippe Lauer állíttatta helyre. A kőtömbök 2. később megnagyobbították hatlépcsősre. Először alkalmaztak nagy építkezéshez bányászott. amikor egyébként sem sokat tehettek volna a szántóföldeken. oldaluk 16°-kal térnek el a merőlegestől.

) EARTH GOD (ang. ahol ő egyetemi tanárként dolgozott. belső betegségeket. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 188–207. s tőle vásárolta meg 10 évvel később Georg Ebers a Lipcsei Egyetem számára. fül betegségeit és a kozmetikát). sor fed le. BT: német egyiptológus NT: Ebers. Amenhotep uralkodásának 9. sora Ebers-papirusz 697-704.) Diospyros ebenum (lat.) AKHET ATON (óei.) ebony (ang. i. Egy jelenet Hatsepszut1 deir el-bahari templomában egyiptomiakat mutat. 1869-1870-ben beutazta Egyiptomot és Núbiát. sora Ebers-papirusz 242-247. Mintegy 800 mérget is felsorol. sorban a belső parazitákkal foglalkozik. Die (1892) EBERS.63 m hosszú) egyiptomi kézirat.) SN: I. sora Ebers-papirusz 761-781.) hbny (óei.) ÉBENFA ÉBENFA EBERS. SORA SN: A 188–207. Tutankhamon sírjában pompás ébenfából készült ágykeret került elő. melyek többnyire Egyiptomban játszódnak. amelyek jelentése megvéd a természetfeletti erőktől. (1. BT: orvosi papirusz NT: Ebers-papirusz 1-3.) abanoz ağacı (tör. sora Ebers-papirusz 50-85. anatómiai.) EADY. évében keletkezett (kb.) NT: Ägypten in Wort und Bild (1880. Etiópiából.) ébano (spa. 1534-ben).) ÉBENFA ÉBENFA ÉBENFA ÉBENFA EBBEHOUT (hol. 7. das hermetische Buch über die Arzneimittel der alten Ägypter (1875) Richard Lepsius. 20.márc. amely nagyon vastag évgyűrűkkel rendelkezik.1.23 m hosszú és 30 cm széles tekercs.) FÜLBEVALÓ ISZAPSÁS KELETI FÖLDISTEN EARTHALMOND (ang. sora Ebers papirusz 855 d sora RT: Ebers. A későbbi fáraók ébenfából készült bútorokat ajándékoztak más országok uralkodóinak. így az ebből készült bútorok igen értékesnek számítottak. regényíró és költő. haw. sora Ebers-papirusz 783-839. sora EBERS-PAPIRUSZ 132–164.) ÉBANO (spa. SORA SN: A bőrbetegségeket tárgyalja. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 90–95. női betegségeket.. 1881) Egypt and the Books of Moses (1867–1868) 138 . Különböző szakterületeket foglal magában: orvosi gyógykezelések előtti ráolvasást.márc.) ébène (fr. sora Ebers-papirusz 104-118. Az ókori és a mai Egyiptomban is általánosan elterjedt szembántalmak ellen is szokatlan kezeléseket említ. fogak. mint pl.) Geschichte meines Lebens.) ebbehout (hol. A legnagyobb terjedelmet a belgyógyászat. bőrbetegségeket. sorok tartalmazzák a „gyomor könyvét”.E EA (röv. különféle emésztési zavarok és ezek egész testre gyakorolt hatása foglalja el. sora Ebers-papirusz 261-283.) SN: Fekete vagy sötétbarna szívós fa. SORA SN: Az 50-85.–1898. Egyiptomtól délre fekvő régiókból szállíthatták. sora Ebers-papirusz 482-529. sebészeti eseteket. sor mágikus szövegekhez kapcsolódik. sora Ebers-papirusz 739-750. ein Lebensbild (1885) EBERS-PAPIRUSZ UF: Papyrus Ebers (ang. és patológiai ismereteket és szómagyarázatot. hogy Egyiptomba szállítsák. A korai dinasztiákban még csak kis mértékben állt rendelkezésre. Előbb Göttingenben tanult jogot.márc. SORA SN: Az 1-3. Die (1892) Papyus Ebers. 1886) Ägypten und die Bücher Mosis (1868) An Egyptian Princess (1864) Disquisitiones de dynastia vicesima sexta regum egyptiorum (1865) Durch Gosen zum Sinai (1872.) ÉBÈNE (fr. BT: Ebers-papirusz RT: Ebers-papirusz 104-108. sora Ebers-papirusz 627-696. amely hasábok egyenként 20-22 sort tartalmaznak. amint Puntban ébenfákat vágnak ki és az afrikai szolgák hajókra rakodják azokat. 108 (110) hasábjával a leghosszabb (0. Az ébenfát nagyon nehéz megdolgozni. 8f) BT: fafajta EBENHOLTS (své. aug. aki I.) görögszéna EBERS-PAPIRUSZ 1–3. Németországban és külföldön igen ismertté tették regényei. sora EBERS-PAPIRUSZ 104–108. Széthi szeretője reinkarnációjának vallotta magát. Három évvel később publikálta a papiruszt. orvostudományi.1. Georg Moritz (1837. sora Ebers-papirusz 437-476. aug. SORA SN: A végbélnyílás betegségei az emésztési szekcióban vannak.e.) ÉBENFA UF: abanos (ro. sora Ebers-papirusz 132-164. Egy múmia lábai között találták a thébai nekropolisz Asasif kerületében. 1889-től betegsége miatt nem tart előadásokat.) abanoz (alb.–1898.) SN: Berlinben született egyiptológus. sora Ebers-papirusz 90-95. A papirusz szerkesztője minden bizonnyal két különböző hagyomány vagy iskola tudásanyagát jegyezte le. ami feltűnő váltást jelent stílusában az Edwin Smith papirusz EASTERN BOTTLENOSE MORMYRID (ang. RT: reinkarnáció EARRING (ang. A róla elnevezett papiruszt 1872-ben vásárolta meg második egyiptomi utazása alkalmával Edwin Smith-től a Lipcsei Egyetem számára. 108 (110) hasábja közül 98 a gyógyító szereket írta le. GEORG MORITZ (1837. Georg Moritz (1837. orr.) ebony tree (ang. főleg a gyomor betegségei. amelyet a 132–164.–1898. Egyfajta mágikus-orvosi tankönyv. sora Ebers-papirusz 208-241.1. majd Brugsch. GEORG MORITZ KÖNYVEI BT: Ebers. SORA SN: A három kategóriába szedett bőrbetegségekről ír. Lepsius és Böckh alatt tanult keleti nyelveket. amely növeli az orvosság hatékonyságát. Hosszú ideig lakott Abüdoszban és számos könyvet írt erről a helyről.) Ebenholz (ném. aug. 7. BT: Ebers-papirusz RT: Ebers-papirusz 90-95. sora Ebers-papirusz 708-721. szem betegségeit. Ezt a papiruszt Edwin Smith vette meg a valószínűleg rablóásatásból származó dokumentumot Luxorban 1862-ben. Georg Moritz könyvei RT: Ebers-papirusz Harris 500 papirusz (BM: BM 10060) Geschichte meines Lebens.) CSŐRÖSSZÁJÚ HAL EBANO (ol.) ebenholts (své. akiről tulajdonképpen a nevét kapta a papirusz. 7. 877 leírás található benne betegségekről és tünetekről. szélsőséges betegségeket (a fej. torok. sora Ebers-papirusz 250. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 50–85.) ebano (ol.3×18. DOROTHY (1904–1981) SN: Egy brit nő.) EBENHOLZ (ném. összesen pedig 2289-et. sora Ebers-papirusz 188-207. segítséget nyújt a gyógykezelésben és a diagnózisban.

(ar. EBERS-PAPIRUSZ 437–476. ahol a szívről tart rövid értekezést. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 708–721. BT: Ebers-papirusz RT: izomszövet EBERS-PAPIRUSZ 697–704. A panaszok a ciszták méretével arányosan fokozódnak. sora recept elkopott fogra EBERS-PAPIRUSZ 761–781. sora EBERS-PAPIRUSZ 715. Emberi fertőzés a végső gazdaszervezetek székletével szennyezett étel elfogyasztásával következik be.) ECHINOCOCCUS GRANULOSUS (lat.) ECDYSOZOA (lat. só és méz keverékét ajánlja.) BT: eszköz NT: festőecset nádecset UF: vessel (ang. hogy a metut (izomzatot) hogyan lehet erősíteni és ellazítani. sora Ebers-papirusz 715. SORA SN: A 261–283. BT: galandféreg parazita NT: Echinococcus granulosus (lat. (1. ami jellegzetes hasonlóságot mutat az Edwin Smith papirusszal. SORA SN: A nőgyógyászattal foglalkozik. EL. sora EBERS-PAPIRUSZ 709. sor orvosságokat tartalmaz.) (1. sora EBERS-PAPIRUSZ 836-837. 16) UF: brush (ang. A ciszták tele vannak fertőző lárvákkal (echinococcus hydatidosus).) SN: A kifejlett féreg 3–9 mm hosszú. BT: Ebers-papirusz EBONY (ang. sor tartalmazott a fent említett részből Ízisszel kapcsolatos speciális diagnózist. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 250.) ECHINOCOCCUS (lat. sora EBERS PAPIRUSZ 742. mint például a megégés. BT: Ebers-papirusz NT: Ebers papirusz 742. fenyőtömjént és a szenjtánoskenyérfa gubóját porrá őrölve ajánlja közvetlenül a fogra. 18) BT: Ebers-papirusz 708–721. sora tejnövelő szer EBERS PAPIRUSZ 855 D SORA SN: Egy szívpanaszra vonatkozó szakszóhoz fűzött orvosi kommentár. Végső gazdaszervezetük a kutyák és más kutyafélék. sor a vizelet szabályos folyásáról beszél. Ettől a ponttól kezdődnek a diagnózisok felállításai. BT: BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 783–839. zabkása keverékét golyókba gyúrva ajánlja a test illatosítására. SORA SN: Tejnövelő szerekre vonatkozó előírásokat tartalmaz. mások pedig nem hozzák konkrét betegséggel kapcsolatba. fenyőolajból és törött borsó keverékéből készült kenőcsöt ajánl fertőzött sebre. sora recept frissítő testmosásra EBERS-PAPIRUSZ 739–750. amelyek hírnévre tettek szert.sora Ebers-papirusz 836-837. (1. 17) BT: Ebers-papirusz 739–750. 19) BT: Ebers-papirusz 783–839. BT: Echinococcus (lat. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 482–529. SORA SN: Bőrgyógyászati dolgokkal foglalkozik. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 305–335. Bardinet a Menière-szindrómát véli felismerni benne. 1372–1354) (i.) ÉBENFA ÉBENFA VEDLŐ ÁLLAT EBONY TREE (ang. juh. petéik ezen állatok székletével ürülnek. SORA SN: A szöveg stílusa visszavált az eredetihez. A folytatás a 251. SORA SN: Szentjánoskenyérfa gubójából készített őrleményt ajánl a test szagtalanítására. Leca szerint valószínűleg szívvisszhangot ír le a máj és tüdő hatására.e. vörös nátron. sor a köhögés különböző formáira ajánl gyógyszereket. 18) BT: Ebers-papirusz 708–721. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 242–247. sorral félbeszakad. 36) SN: A hydatid betegség kórokozó galandférge. A paraziták a bélfalon keresztül a májba és tüdőkbe jutnak. ahol hydatid cisztákat formálnak.e. SORA SN: A 242–247.) ECHNATON EKHNATON (i. SORA SN: Az elkopott fogra nyújt receptet. valamint egy genew nevű betegségre. BT: Ebers-papirusz 708–721. SORA SN: Tömjén. torok betegségeivel foglalkozik. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 261–283. SORA SN: Azt tartalmazza. 1379–1362) (i. SORA SN: A nyelv betegségeivel foglalkozik.) AKHMIM (ang. BT: Ebers-papirusz NT: Ebers-papirusz 709. (1. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 208–241. 1364–1347) ECHTE ACACIA (hol.) ECSET EGYIPTOMI AKÁCIA GAZDASÁGI SZÖVEG ECONOMIC RECORD (ang. Csak a 247. sornak volt címe. amelyben köményt. SORA SN: A test felfrissítő átsúrolásához porrá zúzott kalcit.) BT: használati tárgy NT: agyagedény alabástrom edény áldozóedény aranyedény bronzedény cserépedény fajansz edény kancsó kőedény mumifikációs edény pohár rituális edény szitula EDÉNY 139 . Csak a 188.) ECHMIN.SORA BT: Ebers-papirusz 783–839. mégis minden sorban volt egy „ha megvizsgálsz egy embert …” kifejezés. SORA SN: A fül. és sokszor csak évekkel a fertőzés után válnak nyilvánvalóvá.tartalmához képest. BT: Ebers-papirusz NT: Ebers-papirusz 522b sora EBERS-PAPIRUSZ 522B SORA SN: Kecske hájából. sora EBERS-PAPIRUSZ 711. BT: Ebers-papirusz NT: Ebers-papirusz 831-833. mert személyesen használtak a különféle istenek is. sora recept fertőzött sebre RT: fertőzött seb EBERS-PAPIRUSZ 627–696. SORA SN: A traumás sebesüléseket. majd az orvosságok követik. rénszarvas és jávorszarvas. sorban a migrénre való gyógykezelést folytatják. sora EBERS-PAPIRUSZ 831-833.) (1. és a sebeket vitatja meg. hogy a Ré1 fejében levő betegségre orvosságot teremtett. BT: Ebers-papirusz 482–529. (1. SORA SN: A fogászattal foglalkozik.e. SORA SN: A 305–335. orr. sora Ebers-papirusz 711. SORA SN: A hajra vonatkozó orvosi aggodalomra okot adó állapotokat vitatja meg. és néhány cm átmérőjűre nőnek. Köztigazda lehet az ember. SORA SN: A 250.

amilyet még a tisztán történeti feliratokban sem találunk. a laboratórium. A szertatásoknál használt kézikönyvek hieroglifákkal írt katalógusa is ránk maradt.) Behdet Behedet1 (óei.tárolóedény urna varázsedény váza RT: edényfestő művészet edénytartó állvány EDÉNYES NÖVÉNY UF: Tracheobionta (lat. Ez lett az emberek első otthona. BT: város RT: edfui Hórusz-templom EDFUI ÉPÍTŐSZÖVEG SN: Ezek a szövegek kb. E szerint küzdelmük színhelye Oxyrinchusban volt. BT: edfui Hórusz-templom pülón EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM RECEPTJEI SN: A szent helyek tisztításához használt szerek receptjei. Hórusz volt az a madár. A belső udvarrészt az előudvartól hat oszlop választja el. 25 évvel később IV. jobbra pedig a kincstár. Balra a „reggel házát” találjuk. Ptolemaiosz (i. BT: edfui Hórusz-templom EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM OSZLOPCSARNOKA SN: 18 oszlop helyezkedik el benne. Ptolemaiosz Eurgetész idején egy régebbi szentély helyén. Ezt a csarnokot VII. valamint Hórusz Széth elleni háborúját beszéli el. Bal oldalon a fül és szem hieroglifáit. A régi mennyezet helyenként még érintetlen. BT: edfui Hórusz-templom oszlopcsarnok EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM PÜLÓNJA SN: A pülón Egyiptom legnagyobb bejárati kapuja.) SN: Luxor1 és Asszuán között félúton helyezkedik el egy széles völgyben. Összetevőik között találhatunk kátrányt.) BT: növény NT: tobozos EDÉNYFESTŐ MŰVÉSZET BT: művészet SN: Fénykora a Nagada II. A második csarnoktól észak-nyugatra egy kis terem falán a vallási szertartásokhoz használt készítmények receptjeit olvashatjuk. A teljes falfelületet festett domborművek és hieroglif feliratok borítják. Mindegyik alak felett az illetőt meghatározó írásjel látható. Thutmózisz építtetett. A templom alaprajza megegyezik a denderahi temploméval. BT: edfui Hórusz-templom feliratai építőszöveg EDFUI HÓRUSZ-MÍTOSZ SN: Az edfui Hórusz-templom egyik falán maradt fenn. óei.) Idfu Utsesz-Hor (óei. RT: edény EDÉNYTARTÓ ÁLLVÁNY BT: állvány NT: vázatartó állvány (BM: EA 2470) RT: edény ÉDESÍTŐSZER UF: sweetener (ang. melyeket fél magasságig emelt fal köt össze.)(1. amely elsőként szállt le a szárazföldre ezen a helyen.) UF: Apollinopolis Magna1 (gör.e. jobbra pedig a könyvtárat. kultúrában volt. BT: ajtók edfui Hórusz-templom könyvtára EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM „LABORATÓRIUMA” SN: Az oszlopos csarnokból nyíló bal hátsó kis helyiséget szokták laboratórium néven emlegetni. nemesfémeket.e. Ezt az 140 . Jobbról és balról két géniusz üdvözlő kéztartással köszönti ezt a jelenetet. Nyugati részét még az Óbirodalom idejéből származó belső és külső fal fogja körül. amelyet III.) Edfou (ang. 57-ben XII. ugyanis falaira különböző illatszerek elkészítési módját írták fel. A második csarnokból balra egy kisebb kamra nyílik. 237-ben kezdődött III. 15) SN: Mézzel és szentjánoskenyérfa nedvével édesítették ételeiket. Az előcsarnokot és a belőle nyíló termet 12 oszlop tartja. évi ismertetése és Bergmann alapvető szövegközlése óta ismert. amelynek tetejére fel lehet menni.e. A 30. a két csarnok oszlopai egymásra merőlegesen helyezkednek el. A Középbirodalom legfontosabb városa volt. 2 másikat Honszunak. illatanyagokat és porrá tört ásványokat. amiatt nagyon kevés volt a szuvas fog. BT: táplálkozás NT: cukor datolya füge mandulakávé mazsola méz szentjánoskenyérfa gubója szentjánoskenyérfa nedve EDFOU EDFU EDFU (ol. BT: edfui Hórusz-templom feliratai Hórusz-mítosz EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM SN: Építése i. Ptolemaiosz Neosz Dionüszosz fejeztette be. Innen remekül áttekinthető a templom elrendeződése.) Damanhar Debu Djeba (ang. Egyet közülük Hathor1-nak szenteltek. A könyvek elhelyezésére itt olyan fülkés kiképzésű fal szolgált. i. és e mítosz szerint Széth elvesztette egyik lábát.. amely később a hasonló elhelyezési módot alkalmazó császárkori római könyvtáraknál látható. BT: edfui Hórusz-templom Szent Könyvek Templomai templomi könyvtárak NT: edfui Hórusz-templom könyvtárának ajtója edfui katalógus EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM KÖNYVTÁRÁNAK AJTÓJA SN: Párkányán két térdelő alak nagy palettát emel az ég felé. A templom oldalán körülfutó folyosóról 11 kamra nyílik. jobb oldalon pedig a „Teremtő szó” és a „Megismerés” hieroglifáit találjuk. majd i. BT: edfui Hórusz-templom templomfelirat NT: edfui építőszöveg edfui Hórusz-mítosz edfui Hórusz-templom receptjei EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM KÖNYVTÁRA SN: Az edfui templom hüposztül-csarnokában maradt fenn ez a kis helyiség. Nektanebosz építtetett északról egy feketegránit szentélyt. 2200 tájékán születtek. 145–116) idejére datálják. Ptolemaiosz épített hozzá. BT: edfui Hórusz-templom feliratai recept EDFUI KATALÓGUS SN: Az edfui katalógus igazán Brugsch 1871.) Apollónoszpolisz Magna (gör. Egyiptom legjobb állapotban fennmaradt épülete. Eszerint a világ kezdetekor a Káosz vizéből a Teremtés Szigete emelkedett ki.e. dinasztia idején III. amely Hórusz és Széth küzdelmét meséli el olyan alapos részletességgel.) Idfa (ang. itt kezdődött Hórusz kultusza. A falból két kisebb terembe nyílik bejárat. BT: Hórusz-templom NT: edfui Hórusz-templom feliratai edfui Hórusz-templom könyvtára edfui Hórusz-templom „laboratóriuma” edfui Hórusz-templom mammiszija edfui Hórusz-templom oszlopcsarnoka edfui Hórusz-templom pülónja RT: Edfu EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM FELIRATAI SN: A Ptolemaiosz-kor vallási szertartásairól ad számot. A kincstár falán gazdag emberek portréi láthatók.

A isteni áldozatok tudománya. Az év védelme. 15. 17 a rektóban (377 sor) foglal helyet.edfui Hórusz templom könyvtárának belső falán találjuk.) (1. EENKARE I (spa. BT: edfui katalógus NT: fal díszítése. A szentély titkainak ismerete Széth leverése Titokzatos alakokra és az isteni Kilencség minden titkára vonatkozó előírások város védelme. oltalmazás. tanulta a hieroglifákat és pénzt szerzett. hogy minden idejét az Alapnak szentelje. Elhivatottsága oda vezetett.) EGIPTENI (ro. 22 hasábos. A órák védelme.) EGIPTÓLOGO (spa. A ház védelme. BT: angol egyiptológus NT: Edwards.) SN: Védelmezés. Az koronázás. „nyugvóhely” védelme mind Hóruszra vonatkozik. ápr. hogy a tehénfejet mintázó. Sok feljegyzést írt. A Felséged körmenete az ünnepeken házadból gonosz tekintet eltávolításáról. sőt ezen felül csillagászati és földrajzi munkát is.) SN: 1862-ben vásárolta Edwin Smith kalandor és kereskedő Mustafa Agha-tól(1. Az Szehmet megengesztelése szent bárka gondozása. AMELIA ANN BLANDFORD (1831. 15) EGIDO (esp. században keletkezett. építészeti és művészeti kérdéseknek a kézikönyveit tartalmazzák. LISTÁJA SN: Ez a lista kivétel nélkül kultikus. Ez az Eberspapirusz után a második leghosszabb papirusz.) SN: Az Újbirodalom idején keletkezett. aki a halotti ágyon fekszik egyesítés.) EFE EGYIPTOM KUTATÁSI ALAP NIKARÉ. „hely”.) ÉPÍTMÉNY UADZSET1 nővére a New York-i Történelmi Társulatnak adományozta. A nagy szent bárka felnyitása. Dr. a nap útját írja le az egekben. AMELIA ANN BLANDFORD KÖNYVEI BT: Edwards.) BT: egérszerű NT: házi egér házi patkány EGÉRSZERŰ UF: Myomorpha (lat.) ÉGI ISTEN EGIPT (len. amely két listában sorol fel könyveket. listája EDFUI KATALÓGUS 1. A templomi leltár. 17. hogy szervezetet hozott létre 1882-ben az egyiptomi emlékek dokumentálására és megőrzésére: Egypt Exploration Fund (Egyiptom Kutatási Alapot) (később Egyptian Exploration Society-nek hívták). amely i. AZ ÉGI TEHÉN MÍTOSZA SN: Vallásos szöveg. I. BT: szimbólum NAGY-GÖNCÖL TEHÉN KÖNYVE.) BT: rágcsáló NT: egérféle EGG (ang. Eltérően a különféle szakterületeket és szövegcsoportokat összefoglaló írásművektől. BT: halotti irodalom NT: Éjszaka Könyve Nappal Könyve Nut Könyve EGÉRFÉLE UF: Muridae (lat. A ÉGI SZEKÉR ÉGI TEHÉN KÖNYVE. a Smithpapirusz áttekinthető felépítésű és tiszta elvek szerint tagolt „sebkezelési szakkönyv”.) EDWIN SMITH SN: Ekhnaton papja. Az fehér korona védelme.) SN: Londonban született és Wetton super Mare-ban halt meg. liturgikus vonatkozású. A összes harcról szóló iratok. LISTÁJA SN: A megfélemlítésről. listája edfui katalógus 2.) aigisz (gör. Arno B.–1892. a krokodil és kígyók távoltartása. Amelia Blandford könyvei EDWARDS. aki a helyek őrzője címet viseli. pártfogás szimbóluma. ápr. A (1870) Egyptian Exploration Fund (1883) Pharaoh fellas and explorers (1891) EDWIN SMITH PAPIRUSZ UF: Edwin Smith Surgical Papyrus (ang. amelyből 5 hasáb a verzóban (92 sor). lat. BT: pap EGBERTS.) EGIPTOLOG (ro. A templom őrző személyzete.nl ÉGBOLT KÖNYVE UF: Book of the Heavens (ang. hogy a templomi szervezetnek gazdasági. A szó maga pajzsot jelent. BT: edfui katalógus NT: Annak felmagasztalása. 1930-ban fordította és publikálta James Henry Breasted. A király védelme házában. 8) Luxorban.) PAPIRUSZ EEF (röv.) EDWARDS.jún. A helyiségek felsorolása és azok tartalma. (1. halálakor a ÉGISTEN UF: égi isten BT: isten NT: Hah (ang. 1906-ban. A liturgia.) NT: thousand miles up the Nile.) egido (esp.) EGIPTOLOGIE TOJÁS ÉGISZ ÉGISTEN EDFUI RELIKVIATARTÓ EGYIPTOMIAK ÓKORI EGYIPTOM EGYIPTOLÓGUS EGYIPTOLÓGIA EGYIPTOLÓGUS EGYIPTOLÓGIA ÓKORI EGYIPTOM ÉGI LÁB ŐRZŐJE EGIPTOLOGIA (spa. 8) BT: orvosi papirusz RT: Smith. Az előforduló „ház”. Az oroszlán elrejtése. A templom terve.) EGIPTO (spa. A EDFUI RELIKVIATARTÓ UF: Égi Láb őrzője BT: relikviatartó obeliszk EDIFICIO (SPA) EDJO (ang.–1892. A nyugvóhely védelme. A krokodil távoltartása.) Mehit Veret ÉGISZ UF: aegis (ang. Mehit Veret istennőt megszemélyesítő ágy nap- 141 . Amalia Ann Blandford (1831.jún. Egy részlete arra utal. a harcról és a szemmelverés elhárításáról szóló könyvek kivételével az összes többiről megállapítható. 15.7. ma pedig a New York-i Tudományos Akadémia gyűjteményében van. Edwin (1822–1906) EDWIN SMITH SURGICAL PAPYRUS (ang. A EDFUI KATALÓGUS 2. BT: edfui Hórusz templom könyvtára NT: edfui katalógus 1. ARNO BT: egyiptológus AD: egberts@rullet.leidenuniv.7. A megfélemlítés. Luckhardt segítségével. Az periodikusan visszatérő csillagok feletti hatalom. Minden más írását abbahagyta.e. A két fény visszatérésének ismerete..) Hórusz Inmutef (ang. A hely védelme.

amely az ókori Egyiptom történeti és összes közművelődési viszonyainak földerítésével foglalkozik.) Chicagoi Művészeti Intézet (USA) CSA Cseh Egyiptológiai Intézet (Cse.) Ausztrál Egyiptológiai Központ ausztrál egyiptológiai szervezet Ausztrál Régészeti Intézet (Aul.) Collège de France (fr.) (Fro.) Nemzetközi Egyiptológiai Champollion Adatbázis Nemzetközi Egyiptológiai Címtár Nemzetközi Múmia Adatbázis EGYIPTOLÓGIAI FOLYÓIRAT BT: egyiptológia NT: Ancien Empire. 4500-tól i.) Louvre Iskola (Fro.) Kheopsz2 (Fro. II (Fro.) EGYENES OLDALÚ PIRAMIS UF: klasszikus piramis SN: Az egyenes oldalú piramisok dőlésszöge az alapoktól a csúcsig megegyezik. L’ Abhandlungen des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo (1958–) Ancient Egypt and the East (1914–1935) Ancient Egyptian nad Mediterranean Studies Ward Ankh Archeological Research in Roman Egypt Archéo-Nil Archiv für Ägyptische Archäologie (1938–) Cyber Journey to Egypt Egyptian Exploration Fund (1883–) Égyptologie.) Lyoni Victor Loret Egyiptológiai Kör (Fro.) Tanis Varia Aegyptiaca (USA) Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde (No.) Department of Egyptian Art (ang.) Strasbourgi Egyiptológiai Intézet (Fro.) Lillei Papirológiai és Egyiptológiai Intézet (Fro.) Felsőfokú Tanulmányok Gyakorlati Ikolája (Fro.) Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetem (Mo. BT: tudomány NT: egyiptológiai adatbázis egyiptológiai folyóirat egyiptológiai gyűjtemény egyiptológiai kongresszus egyiptológiai könyvtár egyiptológiai szervezet egyiptológus EGYIPTOLÓGIAI ADATBÁZIS UF: Egyptological database (ang. Oldalukat mészkőlapokkal borították. BT: egyiptológiai szervezet NT: Baseli Egyetem (Svá. L’ (1876-1880) Égyptomanie a l’épreuve de l’archéologie. L’ Informatica ed Egittologia Journal of Egyptian archeology Journal of Near Eastern Studies KMT1 Ostracon.) Írnok egyiptológia (Fro. A 18.) Centre National des Recherche Scientific Centro Americano de Egiptología (Arg.) Integrated Egyptological Database System (ang.) Revue d'Égyptologie (Fro.) Sorbonne Egyiptológiai Kutatási Központ (Fro.) Lyoni Lumière Egyetem. mint tudomány kezdete Napóleon Egyiptomba való betörésekor kezdődött (1798–1801).) Lyoni Intézet (Fro. BT: íj EGY FÉRFI BESZÉLGETÉSE BA-JÁVAL ÉLETBE BELEFÁRADT EMBER PÁRBESZÉDE A LELKÉVEL.) Gardi Egyiptológiai Egyesület (Fro. L’ Ein ägyptisches Glasperlenspiel Essays Lipinska impero ramesside.) egyptologi (dán) egyptologie (cse) SN: A fáraónikus Egyiptom tana i. spa. ezen tudományágon belül továbbképzésben.) EGYIPTOLÓGIAI KÖNYVTÁR BT: egyiptológiai gyűjtemény könyvtár NT: Chester Beatty Könyvtár Chicago Ház Egyiptológiai Könyvtára Wilbour Egyiptológiai Könyvtár EGYIPTOLÓGIAI SZERVEZET UF: egyiptológiai intézet egyiptológiai intézmény BT: egyiptológia intézmény NT: Alexandriai Kutatások Központja Amerikai Kutatási Központ Egyiptomban (Eg.bárka módjára segédkezett abban.) Isis Angersi és Nantesi Egyiptológiai Egyesület (Fro.) ÓKORI EGYIPTOM EGYIPTOLÓGIA EGITTOLOGIA (ol.) egiptologíe (ro) Egittologia (ol.) Centro de Estudios de Egipto (Arg.) egyiptológiai gyűjtemény egyiptológiai iskola egyiptológiai könyvtár Egyiptológusok Nemzetközi Egyesülete (No.) EGYIPTOLÓGIAI GYŰJTEMÉNY BT: egyiptológiai szervezet NT: egyiptológiai könyvtár Glasgowi Egyetemi Könyvtár Speciális Gyűjteménye galéria múzeum EGYIPTOLÓGIAI INTÉZET EGYIPTOLÓGIAI SZERVEZET EGYIPTOLÓGIAI SZERVEZET EGYIPTOLÓGIAI INTÉZMÉNY EGYIPTOLÓGIAI ISKOLA SN: Olyan intézmények. BT: mítosz EGITTO (ol. hogy a király sikeresen megérkezzen a túlvilágra.. Az egyiptológia. AZ EGYHANGZÓS FONOGRAM UNILITERÁLIS JEL EGYIPTOLÓGIA UF: egiptologia (len.sz. kurzuson részt venni. amelyek a kőtömbök egyenetlenségeit simává varázsolták.e.) Nyugati Katolikus Egyetem (Fro.) Revista de la Sociedad Uruguaya de Egiptología (1984– 1999) (Uru.) Brüsszeli Szabadegyetem (Bel.) Revue égyptologique (1880–1920) Sonderdruck aus den Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo Studien zur altägyptischen Kultur (No.) BT: egyiptológia NT: Datebank zur Literaturrecherche im Fachgebiet Ägyptologie (ném.) Paul-Valéry Egyetem (Fro. de az igazán nagy lendületet Champollion munkássága hozott a hieroglifák megfejtésével.) Vauclusi Egyiptológiai Központ Egyesület (Fro.) Egyiptomi Antikvikvitási Szervezet 142 . aki tudósok kíséretével vonult be.) Kemet2 (Fro. Az egyiptológia az a tudomány.) Hieroglifák Egyesület (Fro. dinasztia végéig használták.) Katolikus Intézet (Fro.) Rennesi Egyiptológia (Fro. The (2000–) Revista de Estudios de Egiptología (Arg.) Párizsi Katolikus Teológiai és Vallástudományi Intézet (Fro.) Katolikus Kar (Fro.) Deir el-Medina Database (ang.) Lipcsei Egyetem Egyiptológiai Intézet (No. BT: piramis NT: gizehi piramis meidumi piramis EGYES ÍVŰ ÍJ SN: Ezek az íjak enyhe C alakúak oldalnézetből. 641-ig terjed. ahol egyiptológiát lehet egyetemi szinten tanulni a kezdőtől a doktori fokozatig.

Betsy M. Brandl. Baikie. van den Brissaud. Jean-Pierre Bartos Zoltán Barwik. Giovanni Battista (1770–1845) Černý. Jean (1877–1947) Caputo. Paolo Carstens. W. 6. Bob Bianchi. Matilde Bosse-Griffiths. Jean-Luc Brancaglion.) egiptolog (ro.) egyptolog (cse.) Bresciani. Heike Beinlich. Klaus Bagh. szep.) égyptologue (fr.ápr. Tine Bagnall. A. Morris Biesbroek. Thomas J. Miroslaw Baud. 26. Edward Brunsch.) Nyugat Ausztráliai Ókori Egyiptom Társulat (Aul. Diane Berlandini. Bonomi. Giovanni Battista (1778. amatőr egyiptológus amerikai egyiptológus Andreu. 143 . Bickel. dec. Nadine Clarysse. Kathryn Bares. Margaret M. Felix Arrache. Anthony John (1898. Daphna Bergman. Laurent Bedier. John Lewis (1784–1817) Burok.. Willy Clarke.) Programa de Estudios de Egiptología (Arg.okt. Ludwig (1863.Egyiptomi Emlékek Osztálya Egyiptomi Intézet Egyiptomi Műemlékvédelmi Szolgálat Egyiptomi Régészeti Hivatal (Eg.) Institut für Ägyptologie der Ludwig-Maximilians-Universität (No. L.) Szépművészeti Múzeum (Mo. Budge. Briant Bolshakov. Edwin C. Bongrani. dán) egyptologists (ang. Sergio Botta. Roger S. Marcelo Cannuyer. aki az Ókori Egyiptom történelmét kutatja. John R. 3. Michele Cherpion.15. Aubourg.27–1935.) SN: Az egyiptológia művelője. Piotr Bierbrier. Barta. Alejandro Felix Bouriant. M.) Rundle Foundation for the Egyptian Archeology (ang. Jan Aston. Claude Bader. Alberto (1920. Eric Aufrere. Jean-Luc Chermette. Edwin Brovarski.) Bosticco. Bettina Baer. Janine Bovot.nov. Robert S.) Borla. júl. Christine belga egyiptológus Belluccio.) Ókori Emlékek Osztálya Ókori Egyiptom és Közép-Kelet Társulat Ókori Egyiptomi Kutatói Társulat Ókori Egyiptomi Tanulmányok Központja Papirusz Intézet (Eg. Fawzia Assmann. Philippe Brock. Alsaadawy.) (ném. Christian Capart. Ronald Burkard.2. Donald M. BT: egyiptológia tudós NT: Allred. Lawrence Michael Bernhauer.4. Randa Ballerini.) Théba Alapítvány University Students for Egyptological Research Urugváji Egyiptológiai Intézet (Uru. Edda Brink. Sydney ausztrál egyiptológus Aziza. Knut Butterweck-Abdel Rahim.5. Lyla Pinch Brovarski. M.–1980.) Katalán Egyiptológiai Társaság Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság (Mo. Joseph (1796–1878) Borchardt. David A. Algernon Thomas St.–1828. Edith Betro. Valerie angol egyiptológus Anselin. Baligh. Kirsten Calcoen. Kenneth Bohleke. Miroslav Barta.dec. Gabriela Assaad.) Bianchi. Adriana Belova. Patrick Castel. Adelheid Burkhardt. Brunton. Francesco Barahona Juan. Urbain (1849–1903) Bourriau. Agustin Bard. Anton Arkell.) (ném.–2003. Bakos. 29. Baines. Susanne Bienkowski.) Arnold. Guenter Burkhardt. Patricia A.júl. Elke Bochi. Edward Broze.) Victoriai Egyiptológiai Társulat Waseda University Institute of Egyptology (ang. Mubabinge Birkstam. Marilina Bianchi. R. Baruch Brand. Alain Ansford. Ernest Alfred Thompson Wallis (1857–1934) Bullock. Alexander Bietak. Jane Cody. Somers (1842–1926) Clayovà. Michele Brtock. Galina A. James Henry (1865. Manfred Bilolo.) EGYIPTOLÓGUS UF: Ägyptologe (ném.–1938.aug. Bram Callender Calverly. Hans-Georg Bartoli. feb.) Bénédite. Amice Mary (1896–1959) Campagno. Madeleine E. Belzoni. Guy (1878–1948) Bryan. tanulmányozza.) egiptológo (spa. Horst Beinlich-Seeber. Kate (1910. Luis W. Edward Blumenthal. George (1869–) Caviglia. Elisa Caulfeild. Andrey O. Bartel. Ladislav Barker. Shafia Begelsbacher. James (1886–1931) Bailey. Georges Aaron (1857–1926) Ben-Tor.) Egyiptom Kutatási Alap German Archeological Institute (No. Antonion Jr. Jaroslav (1898–1970) Chappaz. Bengt Bleiberg.16–1998. Michel Bavay. Barbara Behmler. Mohamed Ibrahim Alvarez. Dag Bergman. Bohac. Peter Breasted. Guillemette Angenot. Hartwig Aly. W. Osama Altenmüller. Jocelyne Berman.

Waltraud Guichard. Cheryl Ward Hall. 20.Colin. John L. J. Louise Giacumakis. Lorelei Cornelius. Henry G. Elke Frenck. Willem M. Johann E. Orly Golenyisev. Depauw. Mark A. Arkadi E. Patrick Devauchelle. Feucht. Ben Harpur. aug. Heike Gunn. Lyn Griffis. Wolja Ertman. Cristina Guilhou. Stephen Erbes. Ulrich Hartwig. Ahmed (1905–1973) Farid. Collombert. Eitan Grunert. Battiscombe George (1883–1950) Haarlem. Davies. Sheldon Lee Gout. jan. Paola Dawson. Gaballa Ali Gaboda Péter Gabolde.A. Peter Dothan. Henry Reginald Holland (1873–1930) Hallof.19. Anne Goyon. Aidan Doetsch-Amberger Donadoni. Marc Gabra. Chris Emmel. Alfredo George. Rafal dán egyiptológus Daoud. William Goodwin. Florence Drovetti. George Hartung. Piers Crowell. John (1602–1652) Green. Oliver Charles Camille Emanuel (1811–1872) De Smet-Rodrigues. Svenja Guglielmi. Sylvie Guidotti. Andrzej Czermak. Galit Deaton. Earl L. Jose Manuel Gardiner. Adriaan (1892–1959) Dégardin. Tohfa Hare. Charles Trick (1876–1957) Cwiek. Wilhelm Czerner. Joann Foster.–2005. Jean-Pierre Coulon. Robin Gilula. Richard A. Denise Doyen. Philippe Cooney. Arlette M. Sergio Donker van Heel. John Coleman D’Auria. (1905–1982) Corcoran. R. Ahmed Haring. Erichsen. Marie-Eve Collender. 5. Claude Cruz-Uribe. Fayza Haiying. Ewen. Vassil Dochniak. Ram Gordon. Nicolas Groll. Dows (1890–1984) Dyall-Smith. Stephen Randolph (1900–1956) Gnirs. Farouk Goneim. Dodson. Paul Franke. Daressy. Alan Henderson (1879–1963) Gee. William Gosline. Luc Demaree. Leo De Rouge. Robert Delvaux. Brigit Crozierr-Brelot. Janet Davidovits.) Gaballa. Vlagyimir Szemionovics (1856. Fakhry. van Hafeman. Moshe Dothan.– 1947. Eberhard Edwards. S. Krzystof Guelden. Raymond O. Andrea Davies. Yvonne Hart. Erika finn egyiptológus Finnestad. Warren (1888–1968) Dayan. Ingelore Hafström. E. Andrew Gordon. Adel Faulkner. John Gennaro. Jean-Claude Delia. Ragnhild Bjerre Fiore Marochetti. Henri (1897–1954) Freed. Nadine Guksch. I. Geoffrey Grandet. Christine Fazzini. Izraelit Grossman. Davoli. Norma Goldwasser. Pierre Grapow. John D. Laurent Cour-Marty Cozi. Mike Dziobek. (1894–1982) Favard-Meeks. francia egyiptológus Frandsen. Beate Gestermann. aug. Sami (1892–1973) Galan. Mark Depuydt. Flammini. Christopher J. Tom Harfoush. Massimo Crocker. Koen Dorman. Detlef Frankfort. Mahmud Handoussa. Arno egyiptomi egyiptológus Ellis. Yan Haldane. Isak Corteggiani. Rita E. Barbro Haikal. 30. John Charles De Buck. M. George Gibson. Arthur ( –1931) Collier. Georges Goyon. Charles Wycliffe (1817–1878) Gophna. Craig C. Freier. Roxana Fletcher. Georges Emile Jules (1864–1938) Darnell. Ogden Goldman. Andrea Goebs. Didier Dewachter.) Gomaa. Hans Werner Fisher. Mohammed Zakaria (1905–1959) Goodman. Demichik. Gayle Gillam. Katja Goelet. Benedict G. Joshua Benjamin Eyre. S. Katherine Grimal. Gene cseh egyiptológus Currelly. Luc Gabolde. Michel Dobrev. Hermann (1885–1930) Greaves. Erwin Fuscaldo. Trude Doxey. Elisa Fisher-Elfert. Joseph David. Bernardino Michele Maria (1776–1852) Dunham. Mordechai Glanville. Perla Gaál Ernő (1941. Stefan Grzymski. Jean-Claude Graf Graham. Egberts. Khaled A. Sue Davey. Melinda 144 . Jochen Hamza.júl.

James Holden. Lynn Metwally. Jiro Kóthai Katalin Anna Krejci. Levy. Karl Janssen. Elizabeth Millet. Sarah izraeli egyiptológus Jaeger. Jenny Hill. Antonio Loring. Thomas J. Nir Lambrecht. T. Joan A. Miriam Lilyquist. Taber M. Diana magyar egyiptológus Mahler Ede (1857. Peter Der Maravelias. Anthony Leahy. Nicole Knapp. M. G. L. Henry George (1864–1944) MacLaughan. szept. Jaromir Mallah. Robert (1867–1938) Monge. Meskell. Jacques Kirby. Joseph Mantellini. Michael Jenni. Claudia Magee. Joseph Grafton (1867–1951) Minas. Hassan. Janet Johnson. Andrea Meeks. Dirk Ikram. Marek L. Huddlestun. James Eric Hodel-Hoenes. J. Wegner Jennifer Hovestreydt. Lisa Lehmann. Lisa Hellum. Cihó Moderna-Sieben. Dimitri Mercer. Uro (1878–1963) Hornung. Ian Mattila. Martina Minault-Gout. Gerald Kahn. 14. D. Katja lengyel egyiptológus Lerstrup. Lise Manning. Richard James. Miguel Angel Mond. Christine Llagostera. Péter Janot. Alfred (1867–1945) Lyons. Junge. Nozumu Kees. J. Eduard (1855–1930) Meza. Angela Milward Jones. Friedhelm Hoffmeier. Yvonne Martin Valentin. Lief C.–1946. Jeannot Kinnaer. Svetlana Hoffmann. R. Francisco José Masry. Shlomit Israelit-Groll. Rosemarie Kloth. Barbara S. 24. Nicholas Milne. Marianne Lucarelli. Bernard Mathieson.) Johnson. Carol Meyer. Selim (1886–1961) Heerma van Voss. Carolina Loprieno. Revd Edward (1792–1866) Hoch. Rita Lucas. Edwin Heyerdahl. Thor (1914–) Heyne. Daniel kanadai egyiptológus Kaper. Jean-Marcel Hussein. márc. Christian Logan. Susan Tower Holmen. Herman de Meyer. Salima indiai egyiptológus Ismail. Hanna Jéquier. Anne-Marie Luban. Friedrich Kadish. Emmanuel Loyrette. Jack A. David Louant. Raija May. Maderna-Sieben. Annette Lesko. Hicks. E. Stephen Hasel. Jaromir Kurth. W Raymond Jones. Michael Josephson. 28. Garcia 145 . Daniel Kondo. Willem Huber. aug. Dimitri Lalkin. Marcel Markowitz. Olaf E. Emad elMeulenaere. Jennifer Henfling. James. Jennifer Houser. Christopher J. František Lichtheim. Berenice Larsen.– ) Malek. Israeli. David Jenkins. Bertrand Jaeschke. Lynn holland egyiptológus Hollis. Lopez-Ruiz. Amanda Marciniak. Jánosi. Magdy A. Alan B. Anne Minutoli. Alan Klemm. A. Esteban Lloyd. Erik Hope. Charlotte Kettel. John Hulm. Jacob J. Heinrich Carl (1772–1846) Miron. Locher. Yahia elMathieu. Leonard H. Bente Holscher. Kashiwagi Hiroyuki Kawai.Harvey. Manfredo Manniche. Herman Alexander Jacob (1886–1964) kenyai egyiptológus Kerlik. H. Gustave (1868. Julia Harvey. Charles Jones. Francis Jansen-Winkeln. Claudia Molinero Polo. Henk Miles. Athanase (1602–1680) Kirkland. A. Edward Lorton. Janssen. Alice K. Michael G. japán egyiptológus Jasnow. Kircher. Richard Jeffreys. Gaspard (1746–1818) Moreno. Leahy. Mahmoud I. Colin Houser. Sigrid Hodjash. Kolos. Helena Jaeschke. Bernard Knudsen. Manuelian. Loretta James. Dieter Laboury. Huyge. Howard Humbert. Kamal el Manfredi. S. Jozef M. Lesko. Béatrice Hudec. Peter McDonald. (–1998) Maree. Peter Hincks. Kurt Loeben. John McDowell. Heidorn. Alicia Milde. Lexa. Thomas E. Katja Lembke.

Hans Jacob Polz. elObenga. J. Racheli Shavit-Hivroni. Reinisch. Franciszek Peck. Richard B. Sara E. orosz egyiptológus Osing. Troy Saleh. Mia Ritner. Seidlmayer. David román egyiptológus Romano. H. Perry. Schäfer. Susan Redmount. Elin Ravish. Claude (1677–1726) Silverman. Elsa Rikala. J. Leo (1832. Ann Macy Roulin. Janet Rickal. Achilles Constant Theodore Émile (1807–1879) Priyanka. Carol Reeder. Carlos Sass. Carsten Phillips. Alexandra Obsomer. Joseph Smith. William J. Delwen Sarmento. Donald B. Karol Naeser. Michael D. Jorge Roberto olasz egyiptológus Onasch. Vera Myres. James F. Ariel Shupak. George Postel. Massimo Patch. Diana Craig Paulson. Ricci. Jacke Piacentini. Rene Prisse D’Avennes. Laure Pardey. Joachim Ragab. Brigitte pakisztáni egyiptológus Pantalacci. norvég egyiptológus Noubi. Parlasca. Alexandre (1897–1966) Pleidell Orsolya Podzorski. Oliver Humphrys (1903–1966) Mysliwiec. Claude Ockinga. Gay Roehrig. Ahmed Sales. Catharine Rohl. Ellen Fowles Moss. Hans-Ulrich Orel. Boyo O’Donoghue. Wolfgang Schiaparelli. Alan (1891–1968) Rummel. Patricia V. Achim Porter. Jan Schwabe. Barbara A. Otto J. Alison Robins. William Kelly Shalomi-Hen. Ernesto (1856–1928) Schlesinger. William J. Grafton Elliot (1871–1937) Smith. Andrzej Nordh. Bastiaan Seyfried. R. Klaus Patane. Cynthia May Sheikh. Calvin W. B. Stephan Seldenthuis. Ian Shaw. L. Marleen Rhind. Kim S. Eva Parkinson. William H. Torgny (1914–1998) Sayce. 26. Robert Roberts. Michael Oerter. Anna Maria Donadoni Rowe. Heinrich (1868–1957) Schenkel. (1890–1990) Mostafa. M. Georges 146 . Claudia Naggar. Sabek. Julius Peust. Ogdon. Jana Soukiassian. Roberta Sheikholeslami. Joel Pawlicki. okt. Alessandra Nicholson. John Redford. Oren. Olivier Perrould. David Simpson. Isabelle Pinch. Helmut Säve-Söderbergh. Luc Plankoff. B. Marissa Schoneveld. Patrizia Pierce. Daniel Poole.–) Reynders. Maged német egyiptológus Newberry. Osman Moustafa osztrák egyiptológus Ouellet. Théophile O’Brien. Ronit Shisha-Halevy. (1887–1949) Peterson. Nili skót egyiptológus Smith. Pamela Roth. Stuart Smith. Gilbert Nibbi. Thomas Eric (1882–1934) Pegg. Ludwig Morris. Yasser Sagrillo. Jose das Canderias Samuel. Vivien Rand Nielsen. Karl Sharpe. Polotsky. Alessandro Richards. Dariusz Niwinski. Reginald Stuart (1832–1895) Popescu. Greg Reineke. Benjamin Satzinger. Moussa. Haszan Raisman. (1934–) Redford. Pathan Murray. Porter. Alexander Henry (1833–1863) Rhodes. Margaret Alice (1863–1963) Murnane. William Stevenson (1907–1969) Snape. Bengt E. Rosanna Pfirsch. Müller. Donald Ryholt. Niedziólka. Maha F. Mary Ann Preys. A. Katharina Nordström. Salah elNaguib. Richard Holton Pierre. Mansour. Ahmed Mu-chou Poo Muhammad Munir Khan. Jacqueline Perdu. Bertha (1852–1941) Posener. Rose. Lilian Pouls. Sc. Archibald Henry (1845–1933) Schaden. Desai Ray. Paul T. Friderike Seyfried. Pécsi Ágnes Peet. Wolf B. Maya Müller. Percy Edward (1869–1949) Ngom. John Shaw. Eliezer D. Geraldine Harris Pirelli. Osman. Walter F. Steven Souckovà. Muhammad Khalid Sicard. Jerry Rosellini. Asija Quack. Ute Ryan. Saphinaz Amal Nagy István Negm. Gilles Roveri. Niccolo Francesco Ippolito Baldessare (1800–1843) Rose.Morenz.

Francesco Toivari. Walther Wolinski. 2. a szuezi földszoroson jöhettek át Ázsiából.) SN: Az egyiptomiak az ős sémi törzsekhez tartoztak. Caroline Louise (–1952) Wilson. Gaye Wilson. Roxie Walz. Szentléleky Tihamér Szpakowska. Cheryl Weber. Lana K. Christian de Vasiljevic. Pierre Tavares.) UF: Association Internationale des Egyptologues (ném.) nemes akácia Niiluse akaatsia (észt) SN: Levelét vízzel és gumival keverve rögzítő kötéshez használták a Hearst-papirusz 223.) Acacia du Nil (fr. Southworth. Gerald Avery (1878–1964) Walker.) Gum acacia (ang. vékony lábai a mezítláb járás miatt végükön ellapultak. Jacobus (1953. Elka Wohlfarth. Jaana Tooley. Matt Urbani. de nem duzzadtak. Willem M. Terry Willems.) romet-en-Kemt Rotu (óei. az ajkak vastagok. Manfred Wells. Jean Windus-Staginsky. Giorgia Vachala. Andrey G. kerek. sora szerint. Frank Sterling. szept.) IAE (röv. Harco Williams. (1. H.) Mimosasoort (hol. 28) BT: akácia RT: Hearst-papirusz 223. Lynn Sweeney. Z. Edward F. Tuttla. Rene Vartavan. Dorothy Thompson. A. Richard Twarowski.) Gum arabic (ang. Carolyn A. Heinz Josef Thompson. BT: lakosság NT: egyiptomiak ősei EGYIPTOMI AKÁCIA UF: Acacia arabica (lat. az orr rövid. Friedrich Wilhelm (1873–1956) Vörös Győző Vyse. Willemina (1961. Bretislav Vacherot. domború mellkassal.) Araabia akaatsia (észt) Babul (ang. V. Milada von Bissing. Robert Verner. Tracey Tyldesley. svéd egyiptológus Tait. szikár termetűek voltak. Angela M. J. Carl Wilbour. Ghislaine Widstrand. ápr. Bruce Williams nee Ransome. Frank szerb egyiptológus Zakrzewski.–) van Haarlem. Heike Strouhal. 13–) Wenke. Ana Taylor. mint a legtöbb gyalogjáró népnél meglehetősen megerősödtek hosszú. erősen fejlett csípők mellett majdnem száraz combjai voltak. Vera Vaudersleyen. John Tallet. A homlok kissé alacsony. Claude Ventura. Az egyiptomiak néprajzilag Elő-Ázsia fehér népfajaihoz tartoztak. John Tefnin. David Ward. Jeffrey Steinborn. Sarah Wimmer. 28) Acacia vera (lat. Edwin van der Plas. Török László Trapani. AZ AEGYPTER (1849) EGYIPTOMIAK ŐSEI UF: Hórusz szolgái Szosu-Hór CHRONOLOGIE DER 147 . James P. Edmund Sowada. V. Kate Spencer. Janice Young. Thomas (1773–1829) Yousef. Hussein M. Penny Wilson. Charles Edwin (1833–1896) Wilfong.Soushchevski. Susanne Wolf. Deborah Swelim. Terry Warburton. Christiane Zonhoven. BT: egyiptológiai szervezet RT: Allen. Eugen svájci egyiptológus Swartz. Allen. te Vergnieux. Joyce új-zélandi egyiptológus Underwood. Raphael Vercoutter. Verde. Mark Wilson. Christiane Zivie-Coche. Ludovicus Martinus Johannes EGYIPTOLÓGUSOK NEMZETKÖZI EGYESÜLETE (No. Marcella Troy. Magali Valloggia. Michel Yellin. John Anthony Widmer. Florian Steindorff. Werner.) Acacia nilotica (lat. Edward Wessetzky Vilmos (1909–1997) West. Walter (1880–1935) Wuttmann.) Gom-acacia (hol.) International Association of Egyptologists (ang. széles és telt vállakkal. Richard William Howard (1798–1853) Wainwright. Karin Spalinger. Dirk Vandersleyen. Hans van den Brink. s a szuezi földszoroson jöttek át Ázsiából. Miroslav Vilímkovà.) Echte acacia (hol. Claude van Dijk. Izmos karjai finom kézben végződtek. Roland Theriault. Az egyiptomiak magas. Thissen. Ronald Wendrich.) Ägyptischer Schotendorn (ném.) Kruidje-roer-me-niet soort (hol. a szemek nagyok. Stefan Winand.) (1.) SN: Elnöke James P. Sonia Ziegler. Rob Wente. Michel van den Berg. sora EGYIPTOMIAK KRONOLÓGIÁJA.) Gum Arabic Tree (ang. Karen Wilson. Stephen Tiradritti. van Walsem. Arelene Wreszinski.) Mimosa nilotica (lat. EGYIPTOM ÓKORI EGYIPTOM EGYIPTOMIAK UF: egiptenii (ro) Lodu (óei. Donald Spence. I. Kasia Sztruve. Yurco.) Egyptian Thorn (ang. Georg Steinmann. Anthony Spanel. Sarah Sternberg-el Hotabi. Nabil Szafranski.

Egy speciális üveget állítottak elő.) szczur faraona (len. BT: egyiptológiai szervezet RT: Drioton. jog. főleg falfestményeken. Az egyiptomi kék CaCuSi4O10 összetételű réteges kristályokat tartalmaz. amelyet aztán porrá zúztak. 20-án alapította Bonaparte Napóleon a Francia Tudományos Intézet mintájára. jan. BT: egyiptológiai szervezet EGYIPTOMI BAB SN: A vízi rózsa bogyója. AZ (1930) URGESCHICHTE UND ÄLTESTE RELIGION DER ÄGYPTER (1930) EGYIPTOMI ANTIKVITÁSI SZERVEZET UF: Egyptian Antiquities Organisation (ang.) Herpestes ichneumon (lat. Sami (1892–1973) Gomaa. Mohammed Zakaria (1905–1959) Hamza. BT: naptár EGYIPTOMI EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Abdalla. Selim (1886–1961) Hawas.) réznitrát SN: Mivel a lápis lazuli. 19–21h. 1936–1942-ig Drioton abbé.: 089/298546 EGYIPTOMI NAPTÁR UF: mozgó napév napkalendárium SN: Tizenkét. BT: egyiptológiai szervezet NT: Egyiptomi Műemlékvédelmi Szolgálat munkatársai EGYIPTOMI MŰEMLÉKVÉDELMI SZOLGÁLAT MUNKATÁR– SAI BT: Egyiptomi Műemlékvédelmi Szolgálat NT: Baraize. – 1881. Emile EGYIPTOMI MŰVÉSZET ÁLLAMI MÚZEUMA (No. BT: naptár NT: hónap szökőnap RT: alexandriai naptár EGYIPTOMI NYELV SN: A semita-hamita nyelvcsaládba tartozik. amelyet 900 Cº-on hevítettek és pár óráig ezen a hőmérsékleten tartották. reliefek. Az egyiptomi történelem minden korszakából tartalmaz leleteket. Réz-karbonátból (főleg malachit). de az egyiptomi és a kopt nyelvben közös alakok összevetése alapján nagy valószínűséggel következtethetünk az egykori kiejtésre.és Felső-Egyiptom maradt.) SN: Mérnöke Emile Baraize. BT: lúd EGYIPTOMI MONGÚZ UF: Egyptian mongoose (ang.) SN: 1986-ban a Kulturális Minisztériummal és a Getty Conservation Institute-tal kooperációs munkában segített Nefertari1 sírjának restaurálásában. 3100) kopt nyelv közép-egyiptomi nyelv (i.) bleu Egyptien (fr. dinasztia idején 148 . Ludwig király gyűjteményéből jött létre. Farouk Goneim. Első igazgatója Mariette volt.e. Vásárolt Ferlini meroéi ásatásaiból származó leleteket is. Diá M. valamint 5 szökőnapból állt. Tel. 19. Gabra. Haszan EGYIPTOMI EMLÉKEK OSZTÁLYA UF: Egypt’s Service des Antiquités (fr.) SN: A Nílus-Völgyben szélesen elterjedt lúdfajta. kalciumból (mészkő) és sivatagi homokból kevert nátronsókból készítettek egy elegyet. rendkívül drága volt. Ez a szervezet ellenőrzi a felfedezett leleteket. BT: egyiptológiai szervezet EGYIPTOMI KÉK UF: Ägyptisch Blau (ném.. Több évszázadon át használták mindkét naptárt. Hofgartenstrasse 1. 11. Idővel ezek az államok egybeolvadtak.) Egyptian blue (ang. újegyiptomi. amely Duke Albrecht és I. Germany.) UF: Staatliche Museum Ägyptischer Kunst (ném.) SN: Münichi múzeum. Előállításának titka i. A kutatást az ország szokásaira. aug.) Alopochen aegyptiacus (lat.) Rat des pharaons (fr. Először számos törzsre oszlottak. Nyitvatartás: keddenként 9–17h. BT: kék szintetikus szín EGYIPTOMI KÖNYÖK EGYIPTOMI LIBA KÖNYÖK EGYIPTOMI LÚD EGYIPTOMI LÚD UF: Alopechen aegyptiacus (lat. A kiállításon szobrok. században fedezték fel újra. de nem vette figyelembe a szökőéveket. s egyszerre több helyen is független államocskákat kezdtek alkotni külön törvényekkel és istentisztelettel. ékszerek. Aly Omar Aly Abou-Ghazi. BT: múzeum RT: Ferlini. míg csak Alsó.) Icneumôme (por. Így jött létre a történelem első szintetikus színe. mint szarkofágok.) blue egiziano (ol. Sok szó pontos kiejtését valószínűleg sohasem fogjuk pontosan megtudni. ném. de sokkal olcsóbb kék szín előállításával.) Egyptische ichneumon (hol. Négy fontosabb állomást ismerünk e nyelvben: óegyiptomi.) Ichneumon (ang. amilyennek a történeti idők kezdetén ismerjük. Auguste Ferdinand François (1821. 2100–) ó-démotikus nyelv EGYIPTOMI INTÉZET SN: 1798.) SN: Az ásatási engedélyek kiadásainak intézésére rendelte el Szaid pasa a felállítását. használati tárgyak és fegyverek éppúgy szerepelnek. a predisztakius kortól kezdve a kopt időkig. Giuseppe (1800–1870) AD: Staatliche Museum Ägyptischer Kunst. Kamal el Mokhtar. BT: nyelv NT: archaikus egyiptomi nyelv (i. feb. 1661 egyiptomi év = 1460 alexandriai naptárév.e. amelyet először a 4. állagmegóvásukat és kiállításra kerülésüket. Mallah. Célja volt megállítani a művészeti leletek illegális és tömeges exportját.) egyiptomi liba egyptian goose (ang. Étienne-Marie (1889–1961) Mariette. Munich. egyenként harmincnapos hónapból. amelyből az ultramarin kék színt nyerték. Gamal Ragab.) BT: mongúz EGYIPTOMI MÚZEUM (1902–) KAIRÓI EGYIPTOMI MÚZEUM (Eg. Mahmud Hassan.u.) EGYIPTOMI MŰEMLÉKEK DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONTJA ÓKORI EGYIPTOMI TANULMÁNYOK KÖZPONTJA EGYIPTOMI MŰEMLÉKVÉDELMI SZOLGÁLAT UF: Antiquities Service (ang.és oktatásrendszerére is kiterjesztették. megpróbálkoztak egy hozzá hasonló. Zahi A.) EGYIPTOMI FILOZÓFUS BT: filozófus NT: Philón (–40) Plotinosz (204–270) Valentinus EGYIPTOMI HALOTTASKÖNYV EGYIPTOMI ÍBISZ SZENT ÍBISZ HALOTTAK KÖNYVE alkalmaztak.) Pompeian blue (ang. BT: egyiptomiak EGYIPTOMIAK ŐSTÖRTÉNETE ÉS LEGRÉGIBB VALLÁSA. amely nyersen vagy szárítva egyaránt ehető.) Mangusta egipska (len.) State Museum of Egyptian Art (ang. BT: vízi rózsa EGYIPTOMI ÉGI ÉV SN: 1440 évből állt. 400 körül a homályba merült és csak a 19.SN: Ezeknek a történetileg ismeretlen nemzedékeknek az érdemük Egyiptom megalkotása abban az alakban. démotikus és kopt. szombat-vasárnap 10–17h.

A történettudomány és a régészet legfrissebb eredményeinek felhasználásával írt olvasmányos szöveg végigvezet bennünket a fáraók földjén a Földközitengertől a Nasszer-tóig. dec. FÁRAÓK (1996) SN: A szerző.) ÓKORI EGYIPTOM ÓKORI EGYIPTOM ÓKORI EGYIPTOM EGYIPTOM KUTATÁSI EGYIPTOM ÓKORI EGYPTEN (dán. még a turisták számára ma már nehezen elérhető núbiai templomokhoz is.) Supreme Council of Antiquities (ang. ISBN: 1556708181. 3 El-Adel Abou Bakr Street. 23–1916.) ÉGYPTE (fr. Mustafa Amer.sz. 30. sőt alig ismert tájakra is.) (1902–) EGYPTIAN THORN (ang. jún. alapította ezt a folyóiratot 1883-ban. a Deltába.) EGYPTIAN MUSEUM (ang. Zahi A. dán) EGYPTOLOGI (dán) EGYIPTOMI MONGÚZ KAIRÓI EGYIPTOMI MÚZEUM EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI MONGÚZ EGYIPTOLÓGUS EGYIPTOLÓGIA EGYIPTOLÓGIAI EGYIPTOM KUTATÁSI ALAP UF: EEF (röv. BT: Gardiner Alan Henderson könyvei EGYPTIAN MONGOOSE (ang.) EGYPTOLOGY (ang.) EGYIPTOMI RÉGÉSZETI FŐFELÜGYELŐSÉG RÉGÉSZETI HIVATAL (Eg. Zamalek.) EGYIPTOLÓGIA EGYIPTOLÓGUS EGYIPTOLÓGUS ANGOL EGYIPTOLÓGUS VICTORIAI EGYIPTOLÓGIA ÉGYPTOLOGUE ANGLAIS (fr. a Fajjumba. 1994) UF: Egyiptomi nyelvtan SN: Hieroglif nyelvtan könyv. BT:egiptológiai folyóirat EGYPTIAN GOOSE (ang. Geoffrey Thorndike (1934. BT: Davies. Egypt EGYIPTOMI RÉGISÉGEK LEGFŐBB TANÁCSA (Eg. John (1602–1652) Gyertyánffy Lukács Hay. feb.dec. 1964. BT: egyiptológiai szervezet NT: Hawas. A Kultúrminisztérium irányítása alatt felügyeli az Egyiptomban található minden műtárgyat és építményt. 1957.) (1902–) EGYPTIAN ANTIQUITIES ORGANISATION (ang. Abu’l-Hasszán Mező Szilveszter (1971. század nagy utazóinak és régészeinek képeit. Zeki Maspero. Frederik Ludwig (1708-1742) Perring.) EGYIPTOMI RŐF MEH BILHARZIÁZIS EGYIPTOMI VÉRVIZELÉS (1. E. Kairo. s főleg az ókori Egyiptommal foglalkozik. Iskander. Percy Edward (1869–1949) EGYIPTOM SZÓBAN ÉS KÉPBEN BILD (1880.) EMLÉKEK OSZTÁLYA EGYIPTOMI EGYPT UNCOVERED (1998) SN: 224 oldal. 1957. 19) Capodilista. Robert (1799–1863) Hubasek János Masz-Udi.) SN: 1858-ban Auguste Mariette alapította.) EGYIPTOMI KÉK EGYPTIAN EXPLORATION FUND (1883–) SN: Amalia Blandford Edwards valamint Poole S. Gardiner ebben 26 csoportba sorolta a hieroglifákat.) Antinousz Back Fülöp Belzoni. RT: Siliotti. 1300–600) (i. Paul Burckhardt. el-elidőzik az ókori Egyiptom történelmének legfontosabb állomásain. Vivian könyvei EGYRÉTEGŰ RELIEF LAPOS RELIEF 149 . 1886) ÄGYPTEN IN WORT UND EGYIPTOM: TEMPLOMOK.) EGYPTOLOGICAL DATABASE (ang. Jean EGYPT (ang. 21) Thevenot. 6.nov.) KUTATÁSI ALAP EGYPTIAN ANTIQUITIES DEPARTMENT (ang. David (1796–1864) Segato Girolamo Shae (1813–1869) Stanley. Arthur Strabo (i. Szikulusz Edwards. Alberto Siliotti egész életét a régi kultúrák tanulmányozására szánta. Régebbi neve Egypt Exploration Fund volt. ISTENEK. Alberto EGYIPTOM-UTAZÓ UF: utazó NT: Alexandrinus. A nagy régészeti lelőhelyeket csodálatos művészi fényképfelvételeken mutatja be.) EGYIPTOMI RÉGÉSZETI HIVATAL (Eg. Johann Ludwig (1784–1817) Calliaud. Amelia (1831–1892) Eugenie.–1823. Clemens Almásy László (1895–1951) Alpini. nov. a Líbiaisivatag oázisaiba.) EGYPTOLOG (cse.e.) AD: Supreme Council of Antiquities. EGYIPTOMI RÉGÉSZETI EGYIPTOMI EGYIPTOMI ÓKORI HIVATAL HIVATAL (Eg.e.) Egypt Exploration Society (ang. 64–i. 1800–660) RT: Ägyptische Grammatik (1911) Egyptian Grammar (1957) Middle Egyptian Grammar (1996) EGYIPTOMI NYELVTAN 1964) EGYPTIAN GRAMMAR (1927.) EGYPT EXPLORATION FUND (ang.3.) ADATBÁZIS EGYPTOLOGIE (cse. 2600–) új-démotikus nyelv újegyiptomi nyelv (i. újabb nevében a Fund helyett Society áll. jún. A legfontosabb ásatásokból elő-került emlékeket eredeti lelőhelyükön és környezetükben ábrázolja. 16–) Norden.) EGYPTOLOGUE (fr. 23.) EGYPTOLOGIST (ang. Giovanni Battista (1778.) Bruce. své. tanár és Wilson E.) EGYIPTOMI RÉGÉSZETI HIVATAL (Eg. 28.) SN: Geoffrey Martin volt az igazgatója. Ma Zahi Hawas. Gaston Camille Charles (1846.) UF: Egyiptomi Ókori Hivatal Egyiptomi Régészeti Főfelügyelőség Egyiptomi Régiségek Legfőbb Tanácsa (Eg) Kairói Ókori Hivatal SCA (röv. A leghíresebb lelőhelyeken túl elvezet minket a kevésbé látogatott.–) Newberry.) EGYIPTOMI LÚD EGYPTIAN GRAMMAR (1927. keménykötésű. máj. felvillantva a felfedezések különböző állomásait és a 19. Drioton.) EGYIPTOLÓGIAI TÁRSULAT EGYPT’S SERVICE DES ANTIQUITÉS (fr.) EMLÉKEK OSZTÁLYA EGYPTIAN ANTIQUITIES MUSEUM (ang.e. James (1730–1794) Brunton. Gabrielle Diodórosz.15. Frédéric EGYPTISCHE ICHNEUMON (hol.óegyiptomi nyelv (i.) EGYIPTOMI ANTIKVITÁSI SZERVEZET EGYPTIAN BLUE (ang.) ALAP EGYPT EXPLORATION SOCIETY (ang.) EGYPTOLOGY SOCIETY OF VICTORIA (ang. John Pococke. Igazgatói voltak: Gaston Maspero Zeki Iskander.) (Eg. –1617. Richard (1704–1765) Roberts.) KAIRÓI EGYIPTOMI MÚZEUM (Eg.) Egypt Exploration Fund (ang. BT: egyiptológiai szervezet RT: Martin. Empress (1826–1920) Fekete István Greaves. Prospero (1553.e.

(1. az Egyiptomi Birodalom keleti irányban az Eufráteszig (a mai Irak területe).) AJ1 (i. III. a Napot tekintette istenének. Amenhoteptől átvette a hatalmat. Ő vette fel először a diplomáciai kapcsolatot az asszírokkal. IV. talán ennek köszönhető hogy a fényt. Ekhnaton furcsa testalkata: nyúlánk testalkat. –) SN: Mannheimben született. hogy Marfan-kórban szenvedett.) Khuenáton Khunáten Nefer-kheperue-re Noferkhepruré Waenré SN: Amikor apjától.) EISENLOHR. aki ajándékokat is küldött neki. vízeséséig (Ataba északi részéig.) HÉRAKELOPOLISZ EHNATON EKHNATON (i.) SN: Szehel-szigeten (Asszuánban) találták meg. BT: katasztrófa RT: Éhínség-sztélé Unisz piramis feljárójának relieftöredéke (L: E 17376) (1. Halálával az Aton vallás is megszűnik.e. AUGUST KÖNYVEI BT: Eisenlohr.e. széles csípő arról árulkodik.) Akhnaten (ang. The (1872) EJE (ném. BT: faszerszám mezőgazdasági eszköz EKFONETIKUS JEL UF: akcentus jel SN: A zenei mondanivaló vonatkoznak. Hosszú rúdját egy rá merőleges rudacska segítségével erősítették a marhák szarvához. ECKHARD KÖNYVEI BT: Eichler. 25. aki 6 leánygyermekkel ajándékozta meg. 10) BT: tárgy NT: faék EKE SN: Az ekéket szarvasmarhák húzták. Uralkodásának vége felé összeveszett feleségével vallási okok miatt.) Akhenaton (ang.e. 1352–1336) UF: Ahanjáti Akanaten (ang. BT: zenei jelrendszer tagolására. spa. 1327–1323) (i. de a túlvilágon is jelen volt. Uralma alatt az egyiptomiak elveszítették keleti birtokaik jó részét. A Görög Korszakban jegyezték le ezen a gránitsztélén.) Amenhotep IV (ang. 1364–1347) (i.) EKHNATON (i. a mai Szudán területe) terjedt. 1338–1334) (i. 11) BT: gránitsztélé NT: Dzsószer és Imhotep legendája EHNAS (ar.) Aménophis IV (fr. melyben a 7 évig tartó ínségnek próbálnak véget vetni. A meghajlított ekeszarvak rövidek. s megerősítette az Aton vallást.) BT: zárvatermő NT: liliom-alkatú pálmaféle pelyvásvirágú EHEFRAU (ném.) BT: teljes átalakuló NT: állati tetű EGYSZIKŰ UF: Liliopsida (lat.e. Felesége Nefertiti1.e. A Nílus áradásának elmaradása miatt még a királyi udvar is szükséget szenvedett.okt.) NEKHAB (óei. (L) 150 . Epilepsziás is volt. Eckhard NT: Untersuchungen zum Expeditionswesen des ägyptischen Alten Reiches (1993) EILEITHYIASPOLIS (gör.) FELESÉG ÉHÍNSÉG UF: famine (ang.) EK2 EK3 EK4 EK5 EK7 ÉK KABI SÍR AHMESZ PENNEKHBET SÍRJA PAHERI SÍRJA SZETAU2 SÍRJA JAHMESZ3 SÍRJA RENNI SÍRJA UF: dowel (ang.e. 1379–1362) (i. hozzátartozói Aton-pap fáraó főpap Héliopoliszi Testvériség Teje1 hozzátartozói Tutankhamon hozzátartozói NT: Ekhnaton hozzátartozói Ekhnaton vércsoportja RT: Akhet Aton amarna-reform Aton-hit Ekhnaton állatkertje Ekhnaton fejszobra (L) Ekhnaton könyvtára Ekhnaton naptemploma Ekhnaton sírja Himnusz Aton napisten tiszteletére koponyatorzítás Marfan-kór terem. Der (1872) political condition of Egypt before the reign of Ramses III. amely Aton isten kultuszközpontja lett. Az egyiptomiak hite szerint az éhínségtől való félelem nemcsak a földön.6. Korai halálát is valószínűleg ez okozta. hosszúkás arc. emiatt gyakran hallucinált. Radikálisan új művészetet teremtettek az őt tisztelő írástudók és művészek.) BT: Égbolt Könyve RT: Nappal Könyve Nut Könyve EK (röv.) Amenophis IV (ang.EGYSZERŰSÖDÖTT SZÁRNYAS ROVAR UF: Eumetabola (lat. August (1832. Meritatont. III.e. 1364–1347) EICHLER. BT: Amenhotep. AUGUST (1832. 1324–1321) ÉJSZAKA KÖNYVE UF: Book of the Night (ang.e.e.) NEKHAB (óei.e. Eckhard könyvei EICHLER. Hatalmát megosztotta Szemenhkaréval. egészen pontosan Asszuruballit asszír királlyal.) SN: Az éhínséget a Nílus áradásának hiánya okozta. Ekhnatonnak mellékfeleségétől született csak halála után híressé vált gyermeke: Tutankhamon.) Paraneoptera (lat. akihez hozzá is adta egyik lányát. 1372–1354) (i. 1372–1354) (i. Az ekét és az eketalpat is fából készítették..6. hosszú kéz. Az Újbirodalom idején az ázsiai gabonaimportnak köszönhetően. hangsúlyaira Unisz piramis feljárójának relieftöredéke (L: E 17381) ÉHÍNSÉG-SZTÉLÉ UF: famine stele (ang.–) NT: Ein mathematisches Handbuch der alten Egypter (1877) grosse Papyrus Harris.okt. délre a Nílus 4. Elhagyta Thébát és megalapította AkhetAtont (a mai Tell el-Amarnát).) Akhenaten (ang. BT: német egyiptológus NT: Eisenlohr. Echnaton Ehnaton Ikhnaton (ang.) DROMEDÁR EINHÖCKRIGES KAMEL (ném. ezért bezáratta a thébai templomokat. Egyiptom már többé-kevésbé fel tudott készülni a Nílus áradásának szeszélyeire. Az Amon-papok hatalmát akarta megtörni.) EILETHYASPOLIS (gör. 1379–1362) (i. Dzsószer és Imhotep legendáját tartalmazza.. ECKHARD BT: német egyiptológus NT: Eichler.és lábujjak.) Amenhotpe IV (ang.) Amenóphisz. své. August könyvei EISENLOHR.

Ezalatt a feleség tőrével leszúrta a kígyót.és bokapereceket.37m magas. hogy áldják meg. Naharainába keveredett. Anheszenamon. aki követte őt. A főnök azomban szökevénynek tekintette és nem akarta neki adni a lányát..e. szalagokat. 8) LEGIDŐSEBB ORVOS ELECTRON PARAMAGNETIC RESONANCE (ang. 1372–1354) (i. A doboz felületét 151 . A felesége egy tejes kancsót tett mellé. amely azt a benyomást keltette. Szociális státuszukat ezzel jelezték a külvilág felé BT: divat NT: arany ékszer bokalánc csontékszer diadém fülbevaló gallér gyűrű homlokpánt karkötő karperec korona medál menat nyakék övlánc Tutankhamon ékszerei RT: drágakő ékszeres doboz ékszerész ékszerkészítés féldrágakő ÉKSZERES DOBOZ UF: jewellery boxes (ang.e.EKHNATON ÁLLATKERTJE SN: Akhet-Atontól északra építtette Ekhnaton.e.) RT: kő üveg ELAIA OLAJFA ELÁTKOZOTT HERCEG.) SN: Az Újbirodalom korában az ékszereket kis díszes dobozokban tárolták.) SN: A történet szerint egy királynak nem született sokáig gyermeke és fohászkodott az istenekhez. 1364–1347) (i. BT: Ekhnaton (i. Nofernofruaton-ta-serit. Amikor a herceg felnőtt. 1372–1354) (i. 1379– 1362) NT: Anheszenamon Kia Maketaton Meritaton Nefertiti1 Nofernofruaton-ta-serit Nofernofruré Szetepenré Teje1 Tutankhamon EKHNATON KÖNYVTÁRA BT: könyvtár RT: Ekhnaton (i. BT: királysír EKHNATON VÉRCSOPORTJA SN: Megegyezik Tutankhamonéval (A2). Rendszerint cédrus lapokból illesztették össze egyszerű végillesztésekkel. Amenhotep. Anyja: Teje1.) SN: A férfiak és nők egyaránt viseltek ékszert. A felesége azonban mindentől óvni igyekezett. Le (fr. hogy milyen halálra lett kárhoztatva.. A gyöngykagylóból nyert valódi gyöngyöt a 18. Thébából.) Príncipe predestinado. Mellékfelesége: Kia. Lányai: Meritaton. A szolgák azonban a kígyót megitatták a tejjel és (mézzel kevert borral). Tőle született fia: Tutankhamon. Egy napon aztán a herceg este fáradtan és elégedetten leheveredett. de a szín volt a meghatározó. egy lány. AZ UF: Doomed Prince. A Szinuhe Wenamon elbeszélése ELCOA (röv. NT: champlevé (fr. 1364–1347) (i. aki megtalálja melyik ablak mögött lakik.e. egy erős emberrel tartatta vissza a krokodilokat a folyóban. The (ang.e. mintha abból az igen drága faanyagból készült volna. 1379– 1362) ÉKSZER UF: jewel (ang. hogy megharapja a herceget. A sok fiatal közül a hercegnek sikerült elnyerni a lány kezét. gallért. Egyiptom ajándékozta Franciaországnak a Nasszer-tó vize által fenyegetett núbiai műkincsek megmentésében játszott szerepét megköszönve.) jewellery (ang. és annak akinek egy 70 ablakos palotát emeltetett és azt ígérte.e. A gyöngyházat már a predinasztikus időkben is ismerték. BT: Ekhnaton (i. így végül beleegyezett a főnök a házasságukba. Végül a felesége szült egy fiút. annak adja lányát.e. Nofernofruré. koronát. BT: Harris 500 papirusz (BM: BM 10060) mese ELBESZÉLÉS UF: beszámoló BT: irodalom NT: Beszámoló hajótörött. amelyből egy kígyó mászott elő. 1379–1362) (i. BT: doboz NT: ékszeres doboz (BM: EA 5897) ÉKSZERES DOBOZ (BM: EA 5897) SN: Az Újbirodalom korából származik.) ELEKTRON PARAMÁGNESES REZONANCIÁS VIZSGÁLAT EKHNATON HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: III. homlokpántot. Napok elteltével a herceg a kutyájával szaladgált és a kutya begázolt a vízbe. A herceg aztán elmondta újdonsült feleségének. Kapott is egy kis kutyát. Azt mondta egy krokodil. ahol mindentől óvva neveltette fel az őt szolgáló emberekkel. A fiú egyszer egy sétáján meglátott egy embert egy kutyával és küldött az apjának együzenetet. Szetepenré. kar. mondván neki ő a végzete. El (spa. BT: homokkő fejszobor EKHNATON HIMNUSZA TISZTELETÉRE HIMNUSZ ATON NAPISTEN ébenfával fedték be.e. A fiatalok azonban úgy egymásba szerettek. mire a herceg követte őt és a krokodil megjelent. ha elutaztak egy városba. Itt a papirusz megszakad. 1364– 1347) EKHNATON NAPTEMPLOMA UF: Gem-pa-iten SN: Karnakban állt.) (1.) PÁRIZSI KATOLIKUS TEOLÓGIAI ÉS VALLÁSTUDOMÁNYI INTÉZET (Fro. A Hősköltemény Izidóra története paraszt elbeszélése. amely főnökének szintén csak egy gyermeke született. Majd Hathor1 meghatározta a fiú végzetét. egy kígyó vagy egy kutya okozza majd halálát.) prince prédestiné. Felesége: Nefertiti1.e. BT: állatkert EKHNATON FEJSZOBRA (L) SN: Ekhnaton naptemplomának udvarán állt. szeretett volna világot látni és elvándorolt a kutyájával.) cloisonné (fr. dinasztia kezdeteiből származó egyetlen kivételtől eltekintve először a ptolemaioszi időktől dolgozták fel ékszernek. 88cm széles.) ELDEST OF DOCTORS (ang. amely mindenhová elkísérte. A király a sivatagban építtetett a fiának egy házat. 1. hogy ő is szeretne egyet. mire a kígyó jóllakottan elaludt. BT: karnaki templom naptemplom EKHNATON SÍRJA UF: TA26 SN: Tell el-Amarna 26-os sírja. 1372–1354) (i. hogy nem akartak egymás nélkül élni. Maketaton. BT: ékszeres doboz ÉKSZERÉSZ BT: mesterség RT: ékszer ékszerkészítés ÉKSZERKÉSZÍTÉS SN: Az ékszerek készítéséhez üveget vagy követ használtak.

) elektron fermentum ismu (óei.) táplálék SN: Becslések szerint a dinasztikus korszakban a napi táplálékbevitel 480-576 g volt.(1. mint fermentum.e.) Elefánt-sziget Elephantine (gör.) 152 .) ELEFANTINE (gör.) ELEPHANTINEI SZATISZ-TEMPLOM BT: elephantinei templom ELEPHANTINEI SZIKLAFELIRAT BT: királyfelirat sziklafelirat ELEPHANTINEI TEMPLOM BT: templom NT: Amenhotep. ahonnan rá lehetne látni. BT: isten NT: Geb Nut ELEPHANTFISH (ang.) Egy férfi beszélgetése ba-jával SN: I. melyek az egyiptomiak számára oly ELEKTRON PARAMÁGNESES REZONANCIÁS VIZSGÁLAT UF: Electron Paramagnetic Resonance (ang. Előbukkanásához időmegjelölés is társul: a nyár 3. 1. RT: Elephantinei hnum-templom elephantinei isten elephantinei kalendárium felső-egyiptomi nomosz. 3) BT: spektroszkópiai módszer ELEKTRUM UF: asem (óei.) ELEPHANTINEI NILOMÉTER SN: E nilométer nevezetessége.) ELEPHANTINÉ (gör. ha volt is valaha.) ÉLESZTŐ SN: A sörkészítés folyamán a sör tetején képződő habot megszárították és ezt használták élesztőként kenyér. szimmetria tulajdonságaik analízisére. amikor a Szothisz csillag felbukkan a láthatáron. BT: naptár RT: Elephantiné (gör. hieratikus írással született filozófiai elmélkedés. 13) BT: táplálkozás NT: állati élelem élelmiszer étel növényi élelem ÉLELMISZER BT: élelem NT: állati eredetű élelmiszer növényi eredetű élelmiszer ELEMEK ISTENEI SN: A vallásos gyakorlatban alig jöttek számításba. amelyet KeletAfrikából szállítottak Egyiptomba.) ELEITHYIASPOLIS (gör. mint elektron. Egyetlen változata ismert. hogy megkérdőjelezi a halotti szertartásokat.) ELEPHANTINEI KALENDÁRIUM SN: I. BT: nilométer RT: Eratoszthenész (i. AZ UF: Dialogue between a Man Tired of Life and his ’ba’ (ang. Szerepük.) Nahrung (ném. elephantinei temploma elephantinei Hnum-templom elephantinei Szatisz-templom ELEPHANTINEI TRIÁSZ BT: elephantinei isten NT: Anukisz Hnum Szatisz ELEPHANTINÉ SZIGETE ELEPHANTINÉ (gör.) EPR (röv.ELEFÁNT BT: elefántféle NT: afrikai elefánt harci elefánt ELEFÁNTFÉLE UF: Elephantidae (lat. Asem e szerint annyi. Kritikus szemléletű abban az értelemben. 1450-ben készítették a város egyik templomában. ELEPHANTINEI HNUM-TEMPLOM BT: elephantinei templom Hnum-templom ELEPHANTINEI ISTEN BT: helyi isten NT: Anukisz elephantinei triász Hnum Szatisz RT: Elephantiné (gör.) ELEPHANTIDAE (lat. (1. BT: fém ÉLELEM UF: kau (óei. III. (1.) SN: Az EPR technika alkalmas a ponthiba centrumok spinállapotának és elektronszerkezetének vizsgálatára. dinasztia alatt. Thutmózisz uralkodása alatt (kb. és a centrumokat körülvevő szomszédos atomok kémiai azonosítására. 9) Porrá zúzva a fehér színű festék alapanyaga volt. ha asem jut hozzá. i.) CSŐRÖSSZÁJÚ-FÉLE ELEFÁNTFÉLE ELEPHANTINÉ (gör. A csillagot jobbról a harmadik oszlop közepére helyezték. A későbbi korban elveszti ezt az értelmét és úgy szerepel. hogy az abban tükröződő napfény vezette rá Eratoszthenészt a Föld kerületének kiszámítására. felső-egyiptomi nomosz fővárosa volt.e. Gyakran nevezik a „Fekete Afrika kapujának” is. melynek félreérthetősége az ókori egyiptomiakat is fogalkoztatta. amelyeket évente azon a napon kell az isteneknek felajánlani. BT: adalékanyag NT: sörélesztő gomba ÉLETBE BELEFÁRADT EMBER PÁRBESZÉDE A LELKÉVEL. 276–195) ELEPHANTINE ISLAND (ang. mert körvonalai elefántalakot formálnak. 9) SN: Az elefánt agyarát a neolitikus kor óta használták alapanyagként. Az azonban rejtély hogy hogyan vették észre.) asemu (óei.) ELEFÁNTCSONT UF: ivory (ang. 1900 körül. Felsorolja az adományokat.) ELEPHANTINÉ (gör.) ELEPHANTINÉ (gör. Az 1.) BT: A legrégebbi feljegyzések Elephantine néven említik.) SN: Már az Ebers-féle papirusz is megemlékezik róla.) Yebu (óei. 5:1 arányú arany-ezüst természetes ötvözet. amely ideális volt a faragáshoz.) ELEPHANTINE (gör.) NEKHAB (óei.) UF: Abu (óei. mert az alkémisták szerint alacsonyabbrendű fém vagy ötvözet.és süteménysütéshez. a 12. BT: állatcsont RT: elefántcsont fésű ELEFÁNTCSONT FÉSŰ BT: fésű ELEFÁNT-SZIGET ELEKTRON ELEPHANTINÉ (gör. hiszen nincs a környéken olyan magaslat. napja. amelyet a Berlini Múzeumban őriznek.) BT: ormányos NT: elefánt ELEFÁNTHAL CSŐRÖSSZÁJÚ-FÉLE ELEPHANTINÉ (gör.) Elephantine island (ang.) ELEFANTINA (gör.) Elephantiné szigete Jazirat Elephantine (ang. hónapjának 28.e. még pedig azért.) (1. minőségben javul. 1969 óta folynak itt ásatások. nagyon korán lejárhatott a napistenek tisztelete előtt.) usem (óei.) ELEKTRUM Elefantine (gör.) Elefantina (gör.

e. ami azt jelentette. A bá viszont próbálja meggyőzni. 2181– 2140) (1. udvari körökön kívül a széleskörű művelődést nem érintette. Szeneb ELŐNÉV TRÓNNÉV ELŐRAJZOLÓ SN: A holttest bal testfelére egy jelet rajzol.) ELKÖTÉS UF: ligature (ang.) Vorhof (ném.) orvosok elöljárói Ptahhotep.e. piramisai Merikaré piramisa ELSŐ KÖZÉPKOR ELSŐ ÁTMENETI KOR (i. másrészt az erre megfelelően kiképzett papok itt végezték tudományos munkájukat.e. A férfit letargiába taszítja az országban általánosodott hanyatlás.) BT: csarnok NT: denderahi Hathor1-templom előcsarnoka karnaki Ptah-templom előcsarnoka oszlopos előcsarnok philaei Ízisz-templom előcsarnoka Thutmózisz. Majd ezen a vágáson keresztül veszik ki a belső testrészeket. amelynek mennyezetét oszlopsorok tartják Az előudvarba magas és szűk ajtónyíláson keresztül lehet bejutni.e. Mennyezetes udvar.) perisztül udvar peristylium terasz Terrasse (ném. őrizték és használták is.) Vorstand (ném. hanem a törvény is szentesítette mind a magán. 2180–2133) UF: Első Középkor FIP (röv. Ez egyrészt a levéltár szerepét töltötte be. rituálékat és teológiát tanítottak. hogy használja ki az életét. 2155–2040) (i. sírjának előcsarnoka Unisz piramisának előcsarnoka ELŐKELŐ ELIT RÉTEG SÁSFÖLD ELŐUDVAR UF: forecourt (ang. 2181–2140) (1.) SN: Minden nagyobb egyiptomi templomban volt egy Élet Háza.) BT: mesterség NT: áldozati elöljáró Amenmesz2 Amon-templom áldozati elöljárói Haemuaszet1 Iaszen Ihi Jurai Kar1 Nebnefer1 (ang. valamint orvostudományt.nagy értékkel bírnak.) NEKHAB (óei.) Första intermediet (své. délen Théba lett a központ. amelyben az irodalom értékeit másolták. 9) BT: sebkötözés ELLENSZER GYÓGYSZER ELLIS..) First Intermediate Period (ang.) előkelő SN: Kezdetben a fáraó rokonai és a törzsi arisztokrácia alkotta ezt a réteget. (22) BT: halotti irodalom pesszimista irodalom ÉLETERŐ HÁZA ÉLET HÁZ BALZSAMOZÓMŰHELY ÉLET HÁZA ELŐKELŐK MAGÁNKÖNYVTÁRAI SN: Ezek képezték azokat a szűkkörű művelődési központokat. Bá-jára bízza halálvágyát. BT: államszervezet NT: Dzsehutihotep1 hivatalnok írnok jogász katona kerületi hivatalnok orvos pap Upemnofret RT: előkelők magánkönyvtárai ELÍZIUMI MEZŐK ELJÁRÁS BT: cselekedet NT: technika ELKAB (ar. templomi közigazgatást. mind a közéletben.) ELIT RÉTEG ELIT RÉTEG UF: elit (ang. III.)(1. BT: ősisten ELSŐ ÁTMENETI KOR (i.e. ném.e. Az egyiptomi birodalom két részre szakadt. CHRIS BT: egyiptológus ELM (ang. menedéket találva a túlvilágon. hogy az előkelők kezén nagy földbirtokok halmozódhattak fel. BT: átmeneti korok RT: első átmeneti kori piramis ELSŐ ÁTMENETI KORI PIRAMIS BT: piramis NT: dinasztia. női tagjának kígyó feje volt. 8. spa. 2181–2050) (i. ahol majd a vágást meg kell ejteni. dinasztia idejéig tartott. 15) (i.e. BT: mumifikáló ÉLŐSKÖDŐ PARAZITA ÉLŐLÉNY ÉLŐ SZERVEZET ÉLET HÁZA UF: Életház Per Ankh (óei. BT: könyvtár RT: elit réteg ÉLŐLÉNY UF: élő szevezet NT: eukarióta ELÖLJÁRÓ UF: prefect (ang.) Nefermenu1 (ang. 2181–2050) (i. Az ország ókori történelme során az uralkodói 153 .) SN: A templom egyik főrésze. Az Óbirodalom végétől kezdve ezek a hivatali állások kezdtek örökletessé válni. 2180–2133) ELSŐSZÜLÖTT LÁNY JOGAI SN: Az elsőszülött lány jogait nem csupán a hagyomány. városok lázadása következett be Egyiptomban.) SN: Az államhatalom összeomlása után lassú gazdasági és társadalmi anarchia. 2155–2040) (i. BT: udvar NT: Szenet1 és Iniotefoker sírjának előudvara ELREJTETTSÉG SN: Ősistenpár. északon Hérakelopolisz. Egy viszonylag kisszámú felső uralkodói rétegen.) BT: emlős NT: méhlepényes emlős ELIT (ang.. Férfitagjának béka. melyek annyira idegenek az egyiptomi gondolkodásmódtól. közepén nyitott térséggel.e. BT: iskola NT: írnokiskola ÉLETRAJZ BT: irodalom NT: Uni életrajzi felirata ÉLETTANI SZÜKSÉGLET BT: szükséglet NT: szexualitás ELEVENSZÜLŐ EMLŐS UF: Theria (lat. hogy elmeneküljön e szenvedés elől. Meglepőek késztetései az öngyilkosságra. 15) (i.) SZILFA ELŐCSARNOK UF: vestibule (ang. I. Ez a 7–10.

) EMBALMER (ang. WALTER BRYAN 1971) EMÉSZTŐSZERV BT: szerv NT: gyomor máj EMLÉKSZKARABEUSZ UF: commemorative scarab (ang. hogy a fáraó emberei a túlvilágon is szolgálhassák őt. IV. BT: ásatás Emery. Ramosze1 vezír sírján is. I. III. dinasztia egyik legértékesebbjén. két év után otthagyta az egyetemet és felfedezőútra indult Luxorba.S) Teje1 múmiája Teje2 múmiája Wah2 múmiája UF: emelő szerkezet BT: szerkezet NT: lengő emelő saduf úszó emelő EMELŐ EMELŐ SZERKEZET EMBERALAKÚ KOPORSÓ UF: anthropoid coffin (ang. és több mint 2000 éven át fennmaradt használatuk. II. majd 1927-ben a 18. Ali elEMERY. Liverpoolban hajómérnöki tanulmányokat folytatott. WALTER BRIAN (1903–1971) UF: Emery. múmiája (KEM: CG 61053) Ahmesz-Nefertari múmiája (KEM: CG 61055) Amunet múmiája Antjau múmiája Deshasheh múmiája fáraó-múmia Gyömbér Haemuaszet1 múmiája Hóri1 múmiája Irtierszenu Isis-Iri-Hetes múmiája Iufaa múmiája Ízisz6 múmiája Khary múmiája Khnumu-Nekht múmiája Maiherperi múmiája Mentuhotep. valószínűleg azokét a fiatal férfiakét. Ezt azon célból tették. BT: koporsó NT: Ahhotep. BT: angol egyiptológus régész NT: Emery szakkarai ásatásai (1935–1956) Emery. hogy a halál után a szellem felismerje a testet. 01175. koporsója Amenemope2 koporsója Hatnefret koporsója Ízisz6 belső koporsója (KEM: JE 27309) (1.S) Tutankhamon koporsói EMBERÁLDOZAT SN: A korai dinasztiák idején a fáraók mellé emberáldozatokat is temettek. hogy Szakkarában volt az egyesülés után az uralkodók igazi temetője. A EMBER-MÚMIA BT: múmia NT: Ahhotep. Mivel az ókori szövegek elmélyült tanulmányozása nem elégítette ki. 01175. a halott tartós póttestét megalkotó szobrászt. 438. III. dinasztia korából. 1926-ban már több ókori sír feltárásán is túl volt. múmiája Sziptah múmiája Szitamon2 múmiája Takerheb múmiája Taoszir múmiája (VEM: APR. Feltételezte. III.) SN: A Középbirodalomban jöttek divatba. I. Walter Brian (1903–1971) EMERY. 1964-ben Szakkarában szent állatok körülzárt helyét találta meg. Walter Brian (1903–1971) NT: Khouli. templomában talált múmiák Mereszankh. Peet professzornál egyiptológiát tanult. BT: nők jogai ELTEKEI CSATA ALTAKUI CSATA SZEHEMHET PIRAMISA ELTEMETETT PIRAMIS ÉLTETŐ SN: Így nevezték a sírszobrot.VL. koporsója Sepenmehit belső koporsója Sepenmehit koporsói Szennedzsem külső koporsója (KEM: JE 27299) (1. Walter Bryan SN: Angol régész. BT: áldozati ajándék EMBERI HATALOM BT: hatalom NT: politikai hatalom EMBERISÉG MEGSEMMISÍTÉSE.) antropomorf koporsó human-shaped coffin (ang. II. akik a fáraót életében szolgálták. 1929-ben Núbiában folytatta kutatásait (ahová még a háború után is visszatért). dinasztia óriási temetőjét feltárni.610) Maiherperi koporsója Nedzsmet1 koporsója Panehszi2 koporsója (LNRM) Panesz koporsója (KNM) Ramosze7 koporsója Ramszesz. múmiája múmia (BM: EA 52889) Nakht 3 múmiája EMERY SZAKKARAI ÁSATÁSAI SN: Szakkarában feltárt néhány sírt az 1. amelyeket királysíroknak tartottak. II. 1951-1970-ig egyiptológus professzor volt Londonban. aztán 1921-ben visszament az egyetemre és T. Walter Brian munkatársai EMERY.) BT: négylábú NT: elevenszülő emlős kisemlős ormányos párosujjú patás EMERY WALTER BRIAN (1903– 154 .) Zoogdieren (hol. múmiája Sepenmehit múmiája Sherit múmiája Széthi. egyiptológus professzor. Amenhotep korában nagy divat volt az emlékszkarabeuszok készítése. Eredetileg gépész volt.) SN: III. majd 19351939-ig a szakkarai ásatások vezetője lett.cím sok törvényes örökösével előfordult. E. Első feladata volt az I. A feltételezését egyenlőre még nem bizonyították. Gyakran kiegészítették e koporsó fedelét a halott arcával.VL. Abüdoszban pedig csak jelképes sírokat építtettek maguknak. múmiája Széthi. AZ TEHÉN KÖNYVE. hogy nem ment férjhez és maga vállalta fel az uralkodó szerepét. BT: szobrász EMBALLONURIDAE (lat.) EMBER NT: csecsemő csoport fogoly1 gyermek közember nép törpe vak ember vendég SZABADFARKÚ DENEVÉR BALZSAMOZÓ EMELŐ Nedzsmet1 múmiája Neszikhonszu múmiája Peduamun múmiája Ramszesz. Ezeket megemlékezésként az udvaroncok között osztották szét. melyeken hieroglif feliratok örökítették meg a király életének egy-egy nagyobb eseményét. BT: szkarabeusz NT: Amenhotep. emlékszkarabeuszai EMLŐS UF: Mammalia (lat. WALTER BRIAN MUNKATÁRSAI BT: Emery. 610) Taoszir koporsója (VEM: APR.

de EMMER WHEAT (ang.) EPET EPIFI EPICEA COMMUN (fr. A műszert valamelyik természetes testnyíláson vagy egy kis bemetszésen keresztül vezetik be a vizsgálandó szervbe. NT: Amenmikui (ang. törvényeket.D-t 1977-ben.) kántáló songster (ang. csupán azokra vonatkozóan.) Tahat Tauszert4 Tuja1 UF: Epep (ang. JEAN-YVES (1952–) SN: Francia régész. Az endospórák nem folytatnak kimutatható anyagcserét. melyekben a legfontosabb dekorációk találhatóak. 1976-ban nyelvi előadó a Kairói Egyetemen. imákat.) KRISZTUSTÖVISFA EPIPHANES (ang.e.) songstress (ang. ún. 205– 180) (i. A francia CNRS kutatási igazgatója valamint a French Center for Alexandria Studies igazgatója. viszontválaszok hasítják át. Sajnos a felülvizsgálat 400-ban korlátozta a számba vehető magánsírok számát. Ilyenféle szövegek visszaadása nagyon nehéz. 33) endoszkópiás vizsgálat tükrözés SN: Olyan vizsgálati módszer. Ő tárta fel az alexandriai nekropolisz egy részét. STEPHEN BT: egyiptológus AD: emmstel@nwz. BT: gram-pozitív baktérium NT: Clostridium tetani (lat.) BT: növényi ragasztóanyag EPIFI LUCFENYŐ OPET (ang. a hallgatóság kérdéseket intézett. melyet egy áthatolhatatlan merev burok zár körbe. A Manchesteri Egyiptomi Múmiakutatási Projekt alkalmával használtak ilyen módszert a múmiák vizsgálatára. EPIPHANÉSZ (i. Ezek a nehezen gördülő értekezések a tanítványi körben folytatott filozófiai eszmecserékből jöttek létre. hónapja a semu évszakban. Az Enneászok gondolatmenete elevenen hullámzik.) ENDOSPÓRA SN: A Gram-pozitív baktériumok bizonyos nemzetségei képesek ellenálló nyugvó állapotú képleteket.) architekton (gör. Ebben a nyugvó állapotban ezek az organizmusok évmilliókig életképesek maradhatnak.és templomfalakon.) Nefer Ptah énekesnői Ré1 énekesnői Shepenmut (ang. ezeket veszi körbe egy külső réteg (kéreg).) Ízisz8 Iszetnofret Nebetakhbit (ang. A kapott képek rögzíthetők.) Amon énekesnői Hatsepszut3 Irthorru (ang. ráírással. endospórákat képezni.) KÉTSZEMŰ BÚZA EMPEREUR. 13-ig tartott. REGINALD (1888–1946) SN: 1920-ban konzultált az egyiptomi hatóságokkal egy olyan thébai térkép ügyében. hogy messzi századok távlatából egy szellemi közület életritmusát hozza felénk. szikla) nyomással.) (1. BT: régész RT: alexandriai nekropolisz ENDOPTERYGOTA (lat. Tartalmilag ajánlásokat. amely tartalmazza az összes látható felszíni műemléket. V.) építészmérnök építőmester 155 . Templomi szertartások alkalmával ők kántálták a szent dicsőítő szövegeket.) ÉPÍTÉSZ UF: architect (ang. s ma is érezhető rajta. 33) RT: ének énekesek főnöke ÉNEKESEK FŐNÖKE BT: főnök NT: Raia1 RT: énekes ÉNEKESMADÁR BT: madár NT: fecske ENGELBACH. folyóiratban. BT: múmiavizsgálat RT: Manchesteri Egyiptomi Múmiakutatási Projekt ENDOSZKÓPIÁS VIZSGÁLAT ÉNEK BT: zene NT: gyászének Maneros napének Vak hárfás éneke varázsének RT: énekes ENDOSZKÓPIA ENNEÁSZ SN: Hat kilences tagolású egységből áll. Az eljárás során lehetséges a szövettani mintavétel is. A kevésbé díszes és feltáratlan magánsírok ezreit hanyagolták el ezzel. BT: felirat NT: kőfelirat sírfelirat sziklafelirat sziklarajz templomfelirat ÉPINE DU CHRIST (fr. helyeselt vagy cáfolt. Ilyenkor az epikai szöveg szinte drámaivá. BT: angol egyiptológus ENNEÁD KILENCSÉG KILENCSÉG ENNEADE (ném. 204–180) EPIPHI EPIFI ARCHITRÁV EPISZTÜLION (gör.) BT: mesterség zene SN: Ezt a foglalkozást az istenek vagy fáraók templomaiban űzték. Magyar fordítás először 1911-ben jelent meg Plotinoszból a „Szellem” c. közbeszólások. 15–jún.) (1.) EPEP (ang. Máj. véséssel készített feliratok.) ENYV UF: glue (ang.) ÉNEKES UF: chantress (ang. okító szövegeket tartalmaznak többnyire sír. BT: Plotinosz könyvei ÉNÓK HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ HELYI TISZTSÉGVISELŐ HÍRVIVŐ ENTI-EM-SZERU ENVOY (ang.) Epiphi SN: Az óegyiptomi év 11. A tanítást visszatükröző értekező prózát nemegyszer kérdések.e. valakinek a tiszteletét. BT: hónap EPIGRÁFIA SN: Tartós anyagra (pl. vagy legalábbis párbeszédessé válik. kő. Az endospórák közepén található a citoplazma a DNS-sel és a riboszómákkal. és képesek átvészelni extrém fizikai és kémiai igénybevételt.) ENDOSZKÓPIA UF: endoscopic examination (ang. amelynek során egy optikai rendszerrel felszerelt cső segítségével belenéznek egyes szervekbe.uni-muenster. A mester előadta nézeteit.rágcsáló teve EMMEL.) PTOLEMAIOSZ. fal. s az akció nem terjedt ki a nekropolisz nagy részére sem. A Sorbonne-non tanult klasszikát. majd régészetből szerzett Ph. valamint a Királyok és Királynék Völgyében elérhető sírok bejáratait.) TELJES ÁTALAKULÓ ENDOSZKÓPIA ENDOSCOPIC EXAMINATION (ang.

hogy kivágják építőanyagnak. Az egyiptomi építészet első nagy korszaka jellegben egységes képet mutatott az 1–3.) RT: építészet építmény ÉPÍTÉSZET UF: architecture (ang. ném.) KORSZAK KORSZAK KORSZAK ÉPÍTMÉNY UF: edificio (spa) épület 156 . építészei Amenhotep.) ÉPOQUE (fr. a földet kosarakban szállították el.) királyi építész May1 Rhodoszi Deinokratész Szenenmut Szennedzsemib Inti Szennefer2 udvari építész Washptah (ang. NT: építészeti díszítés építészeti elem kőépítészet monumentális építészet piramisépítészet sírépítészet temetkezési építészet templomépítészet RT: építész építmény ÉPÍTÉSZETI DEKORÁCIÓ ÉPÍTÉSZETI DÍSZÍTÉS ÉPÍTÉSZETI DÍSZÍTÉS UF: építészeti dekoráció építészeti díszítőelem BT: díszítés építészet NT: dombormű csúcselem falfestmény vakolat ÉPÍTÉSZETI DÍSZÍTŐELEM ÉPÍTÉSZETI ELEM UF: építészeti tagozat BT: építészet NT: ajtó architráv bejárat építőanyag falfülke fríz homorú párkányzat mennyezet oltár tégla ÉPÍTÉSZETI TAGOZAT ÉPÍTÉSZMÉRNÖK ÉPÍTKEZÉS ÉPÍTÉSZET ÉPÍTÉSZETI ELEM ÉPÍTÉSZ ÉPÍTÉSZETI DÍSZÍTÉS NT: ambulatórium áldozati csarnok Amfiteátrum balzsamozóműhely börtön csarnok csatorna dereglye Élet Háza épületrész erődítmény fürdő gát hajógyár halotti építmény hárem ház hentesüzlet Heptasztadion hivatal kápolna kemence kohó kolostor kovakő-építmény könyvtár kút levéltár magtár monolit Museion műhely obeliszk palota pergola pülón propülón raktár sátor sír sörfőzde sörház stadion sugárút sütöde szanatórium szfinx színház téglaépítmény templom torony RT: szobor ÉPÍTŐANYAG SN: A leggyakoribb építőanyag a Nílus mentén különösen a folyótorkolatban dúsan burjánzó nád és fű volt. NT: Amenhotep. Tartalmában és formájában híven tükrözte az egyesülés időszakát: Erődök.és rakpartépítés. megerősített paloták jelentették a tipikus építészeti feladatokat.. Mivel a fa nagyon kevés és mint élelemforrás túl értékes volt. Az elvezető csatorna helyét ekeszerű vassal vájták ki. BT: építészeti elem NT: fű habarcs muna nád tafla (ar. elvezető csatornák.BT: közember SN: Az építészek korlátlan mennyiségű aranyat használhattak fel emlékműveik díszítésére. III. BT: szöveg NT: edfui építőszöveg EPOCH (ang. Az építkezés elsődleges alapja a közlekedési fejlesztések elvégzése: utak. Az alapvető épületeket kizárólag nádból is készítették. kikötő. E. a munkások szálláshelyének felépítése. Hapu fia Dinokratész Dzsehutimesz2 Hemiunu Ineni1 (ang. Jellegzetessége a nagy kőtömegek használata.) Kha2 (ang. spa. amelyek legalább annyira szimbolikus. dinasztiák idején.) EPOCHE (ném.) tégla ÉPÍTŐMESTER ÉPÍTÉSZ ÉPÍTŐSZÖVEG SN: Eve A.. s maguk a szövegek is ebbe az ősi vallási központba vezetnek. Reymond cseh-angol egyiptológusnő elemzése szerint az építőszövegek az ős-héliupoliszi templomnak állítanak emléket.) architektúra építkezés SN: Az egyiptomi építészet napjainkig fennmaradt emlékeinek túlnyomó többsége vallásos célú épület. mint funkcionális célokat szolgáltak. a fatető és faoszlop helyét átvette a kötegekbe kötött nád.

) NT: Erichsen.) HERMONTHISZ (gör. 1883ban a berlini egyetemen az egyiptológia rendkívüli.) HUSZÁRMAJOM ÉRZÉKSZERV BT: szerv NT: látószerv ÉRZÉSTELENÍTÉS BT: orvostudomány NT: fogak érzéstelenítése ES (spa. The (1966) Bruchstücke der oberägyptischen Uebersetzung des Alten Testaments (1880) Egypt. WOLJA KÖNYVEI BT: Erichsen. A Berlini Egyiptomi Múzeum igazgatójává 1885-ben nevezték ki.) helyőrség katonai támaszpont BT: építmény katonaság NT: Falacro Kumma Merneptah erődítménye Oxyrinchus (ang.) ÉR LÓFÉLE SZAMÁR EQUUS ASINUS (lat. Wolja NT: Demotisches Glossar (1954) ERMAN. BT: egyiptológus AD: earl2@uakron. 276–195) UF: Eratosthenes Eratosthenész Pentatlosz SN: Cyreneben született és Alexandriában halt meg.. Az ő nevéhez fűződik az első földnagyság-meghatározás. JEAN PIERRE ADOLF (1854. Az Alexandriai könyvtár igazgatójaként sokoldalú tudományos tevékenységet folytatott.) HERMONTHISZ (gör.) ÉPÜLETEK ÉPÍTMÉNY ÉPÜLETRÉSZ BT: építmény NT: csarnok folyosó homlokzat kamra kapu kert mennyezet oszlop pülón szentély szoba udvar EQUIDAE (lat.okt.) ELEKTRON PARAMÁGNESES REZONANCIÁS VIZSGÁLAT EPSILON CANIS MAJORIS (lat. kellő szakértelemmel feldolgozhatta volna. BT: geográfus történetíró NT: Eratoszthenész könyvei RT: Alexandriai könyvtár elephantinei nilométer ERATOSZTHENÉSZ KÖNYVEI BT: Eratoszthenész (i.) UF: metu2 (óei. Ramszesznél és az aortában egyik fiánál. 276–195) NT: Geographie ÉRC BT: ásvány NT: antimon szulfidérc RELIKVIA RELIKVIATARTÓ ERNYŐS UF: Apiaceae (lat. Die (1934) ERMENT (ar. Jean Pierre Adolf (1854. a gömbi kerület kiszámítása. Kitűnő hírnevű és tudományossága folytán nagy tekintélyben álló polihisztor volt. 31. E betegség nyomait számottevő múmiában megtalálták. ahol a kötőszövet megvastagszik.e. a Görög és Kopt korszakokból is talált a múmiákban érelmeszesedést.e.) ARCHAIKUS KOR (i. Tanulmányozta ugyan az egyiptomi nyelvet.) ERMONTIS (gör.e. WOLJA BT: egyiptológus 157 . Merneptahnál.e.) BT: szerv HÉRAKELOPOLISZ ERATOSZTHENÉSZ (i. 3300-2650) (i. Grammatik (1894) Literatur der Ägypter. amely az ütőerek belső hártyáján kezdődik. de nem sajátította el annyira. akik fiatalon haltak meg.e. 2955–2635) EPR (röv. Lipcsében és Berlinben tanult.edu ERYTHROCEBUS PATAS (lat.e. Wolja könyvei ERICHSEN. 3100– 2865) (i.) Szemna Takhoneouriti erőd Tjaru (ang.) HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ ERMES TRISMEGISTOS ERMONT (óei. Így munkáját nem hasznosíthatjuk.) SN: Karakhamun fiútestvére.) ESAMENOPET1 (ang.) RT: Es sírja ES SÍRJA UF: TT62K BT: thébai sír RT: Es (spa. Die (1878) Religion der Ägypter. hogy a feliratos anyagot amelyet a forrásemlékek nyújtottak. BT: Karakhamun hozzátartozói FEKETEORRÚ EREKLYE EREKLYETARTÓ ÉRELMESZESEDÉS UF: arteriosclerosis arterioszklerózis SN: Az ütőerek falának megbetegedése.) ERACLEOPOLIS MAGNA (gör. Halántéki érelmeszesedést fedeztek fel II. de áttekintést nem nyert az egyes történeti események fölött.e.) Uralkodói Fal Uronarti ERTMAN. (1. 3100–2686) (i. JEAN PIERRE ADOLF KÖNYVEI BT: Erman. Ruffer az Újbirodalom. leírja a földmérés eszközeit és geometriai módszereit.) ERNUTET (ang. BT: német egyiptológus NT: Erman.e.EPOQUE THINITE (cse. gör.31–1937) NT: Aegypten und ägyptisches Leben im Altertum (1885) Ägyptische Grammatik (1911) Ägyptisches Glossar (1904) ancient Egyptians.e. 1892ben pedig rendes tanára lett.e.) BT: aráliavirágú NT: petrezselyem ERŐD ERŐDÍTMÉNY ERŐDÍTMÉNY UF: erőd fortress (ang. 36f) BT: betegség ERICHSEN.) RENENUTET ERATOSZTHENÉSZ (i. 276–195) ERATOSZTHENÉSZ (i. 276–195) ADARA (ar. okt.) HERMONTHISZ (gör. EARL L. 3150–2686)99 (i.) ERATOSTHENES ERATOSTHENÉSZ ERMETE TRISMEGISTO (ol. Adolf könyvei ERMAN. Die (1923) Neuägyptische Grammatik (1880) Pluralbildung der Aegyptischen Grammatik. –1937) SN: Berlinben született.) Umbelliferae (lat. Három kötetes Geographie című művében útmutatót ad a földtérkép szerkesztéshez (fokhálózat). 3200–2780) (i.

BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Espaneferhor (ang. BT: Mentuemhat hozzátartozói polgármester próféta ESTABLE ‘ANTAR (ang. Itt divatban volt a sügérkultusz.) Eszne Eszneh Isna (ar. BT: expedíció RT: Wegner. A 3.) Genetta genetta (lat.) használati eszköz BT: tárgy NT: ácsvonalzó bronzeszköz bunkó csillagászati eszköz csipesz ecset evőeszköz fegyver festőeszköz függőón harci eszköz íróeszköz ivóeszköz kaparóeszköz kés kőeszköz mérőeszköz múmiavizsgálatok eszközei munkaeszköz orvosi eszköz paletta rézeszköz szállító eszköz szandáltartó szépítkezési eszköz szobrászeszköz szórólapát tárolóeszköz vaseszköz világítóeszköz RT: használati tárgy ESZNA (ar. BT: város RT: esznai isten esznai templom ESZNAI ISTEN BT: helyi isten ESBANEBDED (ang.) Esneh (ar.) Nespekashuty (spa.) Latopolis (gör.) NT: Shepenmut (ang. Amon prófétája. dinasztiában. BT: Mentuemhat hozzátartozói ESNA (ang. Ezt a várost Nagy Sándor nevezte el Latopolisznak és a nílusi sügér a római hódoltság idejétől fogva Lates-néven szerepel egész napjainkig. Théba polgármestere.) ESENKHEBI (ang.) SN: Mára már eltűnt Egyiptomból. III.) SN: Vezír a 28.) ESEL (ném.) ESPANEFERHOR (ang.) Szni Ta-Senet (óei.) Iunyt (óei.) ESPEKASHUTI (ang.) ESENCHEBIS (gör. BT: közigazgatási egység RT: Berlin 10236d papirusz ÉSZET ÍZISZ1 ESZKÖZ UF: felszerelés Gerät (ném.ESAMENOPET2 (ang..) ÉSZAKI PETYMEG UF: aprópettyes ginstermacska common genet (ang... (1.) small spotted genet (ang. ar.) UF: Nespaneferher (ang.) ESHNE ÍZISZ ESZNA (ar. Taharka és I.) Szeni2 (óei.) Nespaqashuty (ang. de helyi megjelölésként is használták egy településen belül. sírjának falfestményei ÉSZAKI UARET SN: Ez a közigazgatási terület feltételezések szerint a Deltát és Memphiszt foglalja magában.) ESARHADDON (ang. sőt.) ESOX (lat. felső-egyiptomi nomosznak volt egykor fővárosa.) SN: Luxortól 55 km-re délre található. BT: wap-pap NT: Esamenopet2 hozzátartozói ESAMENOPET2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Lánya: Shepenmut. 7) BT: petymeg RT: Hnumhotep. BT: vezír RT: Espekashuti sírja ESPEKASHUTI SÍRJA UF: DB312 TT312PM BT: deir el-bahari sír RT: Espekashuti (ang. amelynek Espaneferhor lett később új tulajdonosa.) North Abydos Votive Zone Project (ang. ném.) SN: Amon wab-papja. BT: felügyelő RT: Espaneferhor sírja ESPANEFERHOR SÍRJA UF: TT68PM SN: A sírt eredetileg Paenkhemenu építtette. de az óegyiptomiak sírfalain előfordult ábrázolása vadászat közben.) UF: Espakaschuti (ném.) ESKHONS (ang.) ESZNA ESOCIFORMES (lat.) CSUKA ESPAKASCHUTI (ném.) SN: Amon temploma írnokainak felügyelője.) SN: Mentuemhat apja.) Latopolisz (gör. de szerepel a 10236d jelű Berlin papiruszon és előfordul a Szobek-tó területének megnevezéseként is.) SN: Mentuemhat egyik felesége a 26.) NESBANEBDJED (ang.) ESOCIDAE (lat.. ar..) ÉSZAK-ABÜDOSZ KULTIKUS ÖVEZETE PROJEKT UF: North Abydos Cultic Zone Project (ang.) BENI HASSZÁN LELTÁRI SZTÉLÉ ESTELA DEL INVENTARIO (spa.) SN: A projekt igazgatója Mary-Ann Pouls Wegner 2000 óta. egy esetben hivatali cím részeként is említik.) UF: Eshne Esna (ang. Pszammetik idején. dinasztiában. BT: Esamenopet2 (ang. ném.) ESET (ang.) SZAMÁR ÍZISZ1 ÍZISZ9 1 ASARHADDON (or.) ESNEH ESZNA CSUKAFÉLE HERINGALAKÚ ESPEKASHUTI (ang. ném.) Nespeneferher (spa. Mary-Ann Pouls ÉSZAKI CSAPAT BT: sírásó munkacsoport ÉSZAKI ON HÉLIOPOLISZ ALSÓ-EGYIPTOM ÉSZAKI ORSZÁG 158 . dinasztia idejéből. Ízisz9 férje a 26.) ESPTAH (ang.

az elülső szerveket. a kart. BT: óegyiptomi gyarmat ETIÓP KŐKÉS KOVAKŐ KÉS ÉTKEZÉS UF: evés SN: Az egyiptomiak naponta háromszor ettek.) ESZNA (ar. hogy támasztékot adjon.) Lamiidae (lat. (1. az állkapcsokat.) ÉTELÁLDOZAT SN: Az áldozati ajándékokat (marhahús. hogy telítsék a beleket. 747–656) (i. BT: bútorláb NT: esztergált díványláb (WM: W 2601)(1. megformálta műhelyében keze műveként. BT: templom NT: Esznai templom Hnum-himnusza Esznai templom oszlopcsarnoka Egyetlen BT: japán egyiptológus ÉTEL UF: food (ang. és hasonlóképpen. A felső osztályok változatosabban és bőségesebben táplálkoztak. A reggeli és az esti étkezés bőségesebb volt a délinél. Thutmózisz idejére esik. hogy támogassa a hímvesszőt a nemzés aktusában. és a 27. sört és hagymát áldoztak. amely évszázadokon keresztül szerves kiegészítő részét képezte az egyiptomi területnek. ha nem is sokkal gyakrabban. hogy elvégezzék munkáikat. Az esztergált anyagok a Késő. a hátsót. BT: esznai templom oszlopcsarnok ESZNAI TRIÁSZ BT: esznai isten NT: Hnum Neith1 Szatisz ESZNE ESZNEH ESZNA (ar. szárnyas. a szívet.NT: esznai triász Hnum Nebtuu Neith Szatisz ESZNAI TEMPLOM SN: Alapítása III. hogy erővel cselekedjen..) Euasteridae (lat. dinasztia idejéből. hogy elvégezze feladatát. BT: áldozati ajándék RT: italáldozat ETIÓP DINASZTIA DINASZTIA. hogy kinyíljanak.) EUASZTERID EUASZTERID ESZPAMAI BT: pap RT: Eszpamai koporsója ESZPAMAI KOPORSÓJA SN: Eszpamai akhmimi pap ember alakú koporsója a 26. melyet egy munkás kötéllel forgat a vonós fúró használatához hasonló módszerrel. A nyelőcsövet. BT: szerkezet RT: faesztergályos ESZTERGÁLT BÚTORLÁB SN: A Késő. kenyér. A gerincet. A halottnak kenyeret. de kezüket gyakran mosták a kézmosó tálakban. zöldségeket és gyümölcsöket foglalt magába az egyiptomiak étrendje. aki műholdas felvételek alapján keres óegyiptomi építményeket. tejtermékeket.. még a gyerekek is. a nyelőcsövet az iváshoz. a hátsót. BT: élelem NT: árpakása borsópüré főtt étel fügebefőtt galambbecsinált lencsés-babos ragu marhacomb mézes sütemény palacsinta sült étel sült fürj sütemény ünnepi étel zabkása RT: étkezés ESZNAI TEMPLOM HNUM-HIMNUSZA SN: Számos testrészt sorol fel. 25. MASAHIRO SN: A Tokai Egyetem kutatója.) Speisen (ném. BT: cselekedet NT: lakoma RT: étel EUASTERID (ang. 55) BT: esztergált bútorláb ETA CANIS MAJOR (lat. sütemény) az istenek szobra előtt az áldozati asztalon a mindennapi szertartásokhoz a hívők helyezték el. később már csak az ételek utánzatait helyezték el a sírkamrákban.) SZÍNGALANDFÉREG VARÁZSDIÓ ALKATÚ ROZOPSZIDA 159 .e. 55) ESZTERGÁLT DÍVÁNYLÁB (WM: W 2601)(1. húst. az ágyékot. megformálta az étkezéshez az ajkat. a torkot.) EUDICOT (ang. hogy kényelmesen üljön. a heréket. (i. megmaradt része az oszlopcsarnok.e. csak a törzsüket. „Hnum…kötötte a vér folyását a csontokhoz.e. EUASZTERID UF: Euasterid (ang.és a Római Korban terjedtek el. hogy nyeljen és köpjön. hogy mozogjanak. avagy az alapanyagait. és a torkot a nyeléshez. A szószokba és ragukba kenyeret mártogattak. vagy a közvetett melegítést cseréplábasokban. hogy faljon. míg a másik munkás egy simítókéssel alakítja a faanyag felületét. hogy megemésszék a dolgokat. repülő keselyűk és csillagászati ábrázolások díszítik. BT: koporsó ESZTERGAPAD UF: lathes (ang.) EUCOMMIIDAE (lat.) SN: Petoszírisz sírjának egyik falfestményén látható Philip Arrhideaus idejéből egy primitív függőleges esztergapad.) BT: aszterid NT: üres csalánvirágú EUCESTODA (lat. 716–664) (i.és a Római Korban széles körben elterjedtté váltak karosszékek. Leggyakoribb ételük a kenyér volt. szétosztották a jelenlévők között. A szárnyasok szárnyát. A forgatott faláb forgáscsapokkal van befogva egy alsó és egy felső lemez közé.) ETA URSAE MAJORIS ALUDRA (ar. zöldség.) SN: Főleg gabonát.) ALKAID ETAYA. Kialakította a nyelvet is a beszédhez. hogy csak kenyérből és sörből állt. Ezzel a módszerrel már feltártak Dahsúrban egy 47 méter hosszú újbirodalmi sírt. nagy ünnepeken a királyi vagy papi birtokokról szállították. székek és ágyak lábainak elkészítésében. Így mindenben benne van az élet lehelete. feladatkörüket is leírva. amelyek a Ptolemaioszok és a római császárok idejéből származnak. hogy irányítson. és fenntartsa a beleket éjjel…” BT: esznai templom Hnum-himnusz ESZNAI TEMPLOM OSZLOPCSARNOKA SN: Mennyezetét 24 kompozitoszlop tartja. Ételeik elkészítéséhez két fő módozatot alkalmaztak: a roston sütést közvetlenül erős tűzön. 15) Egy újbirodalmi iratból kiderül. lábát és fejét nem fogyasztották el. hogy még a gyerekeknek is kenyeret és sört vittek az anyák az iskolába. mellé pedig sört fogyasztottak. dinasztia alatt gyarmatosította Egyiptom Etiópiát. amely előfordult. Eme két élelmiszer egész életükben végigkísérte az egyiptomiakat. Kézzel ettek. Miután felajánlották az isteneknek az ajándékokat. 712–663) ETIÓPIA UF: Aethiopia SN: A 12.) Lamidae (lat.) EUASTERIDAE (lat. a kezeket és ujjaikat.

edu EXCREMENT OF CROCODILE (ang. ezért gyakran a fedélzetre sátrat vertek.uk Tel: +44 (0)151 794 2447 Fax: +44 (0)151 794 2226 EZÜST UF: HD1 (tr. 395 között készült 13 ókori egyiptomi múmiát vizsgált meg gázkromatográfiás és tömegspektrométeres módszerrel. BT: történetíró ÉVELŐ NÖVÉNY BT: növény NT: búzavirág EVELYN. I.) sejtmagvas BT: élőlény NT: állat gomba növény EUKARYOTA EUKLEIDÉSZ EUKARIÓTA EUKLIDÉSZ EUKLIDÉSZ (i. sz.) EXORCISM (ang.K. E-mail: r. 365–300) UF: Eukleidész SN: Görög matematikus az i. III. Ptolemaiosz idejében Alexandriában tanított.) hedj1 (óei. 1–1802) núbiai magyar expedíció EYRE.evershed@bristol. BT: mesterség NT: vontató-evezős EXPEDÍCIÓ NT: Amenmesse Tomb Project American Archeological expedíció ásatás bir minayhi expedíció (1998–2000) Észak-Abüdosz Kultikus Övezete projekt Harward-Boston expedíció Junker.”. a Bristol University Chemistry-n.ac. BT: újbirodalmi halotti templom NT: Amenóphium Ramesszeum Ramszesz.aug. elején nagy szinkronisztikus munkát írt. LADY HERBERT. ami megvédte őket a napfénytől. Stephen Buckley-vel együtt i. expedíciója Meroé-gát Projekt (2002–) New York-i Metropolitan Múzeum expedíciója napóleoni expedíció (1798. aki a IV.) EUERGETES I (ang. sz.” BT: matematikus EUMETABOLA (lat.) ROVAR EUMETAZOA (lat. CHRISTOPHER J. irodalom. egy vitorlával. épp ezért nagyobb értékkel bírt. Ptolemaiosz királynak arra a kérdésére: Miként lehetne a geometriát könnyen elsajátítani? Euklidész azt felelte: „A geometriához nem vezet királyi út. Főleg Afganisztánból szerezték be. hogy kiderítse milyen alapanyagokat használtak a mumifikáció során a balzsamozáshoz és a pólyát milyen összetételű anyagba mártották bele. III. EURGETÉSZ (i. RT: hajókormányos tengerész ÉVMILLIÓK TEMPLOMAI SN: A thébai nekropoliszhoz kapcsolódó újbirodalmi halotti templomok. egy takaróval. tíz rézdebennel.e.) (1. Védőgátja a Pharosz-sziget és a nekropolisz között húzódott. EURGETÉSZ (i.p. I. I. PTOLEMAIOSZ. 9) EXECRATION TEXT (ang.) EUNESZTOSZ EUNOSTOS EGYSZERŰSÖDÖTT SZÁRNYAS VALÓDI SZÖVETES ÁLLAT EUNOSZTOSZ EUNOSZTOSZ EUNOSZTOSZ UF: Eunesztosz Eunostos SN: Alexandria keleti kikötője. SN: A Liverpooli Egyetemen előadó. JOSHUA BENJAMIN BT: egyiptológus AD: st000069@brownvm. gurnai temploma ÉVSZAK UF: tetramens SN: Az ókori Egyiptomban egy év három évszakra oszlott (a Nílushoz igazodva). koporsója 160 . 15 rend vászon ruhával és egy bödön mézzel volt egyenértékű. és ezt még egy gondolattal megtoldotta: „Munka nélkül nincs kenyér sem geometria.-ban készült örmény fordítása és Hieronimus latin fordítása maradt reánk. Kutatási területei: az ókori egyiptomiak szocio-gazdasági történelme. halotti temploma Széthi. Vegyjele: Ag. júl. Egy évszak pedig 4 hónapból állt. Kezdetben 16.e.) 145–116) ROZOPSZIDA PTOLEMAIOSZ.) (1. VIII. vizsgáztató elnök. A Heptasztadion nyugati részén helyezkedett el.e. század elején. amelynek eredetije ugyan elveszett. EVELYN LEONORA ALMINA (1901.) MANDRAGÓRA EUSEBIUS SN: Caesarea tudós püspöke. BT: nemesfém terméselemek EZÜSTDEBEN BT: fizetőeszköz EZÜSTKIT SN: Hat bronztállal. Proklosz írta le.e.ac. Két anekdota ismeretes hozzá kapcsolódóan. BT: egyiptológus AD: ceyre@liverpool.) SN: Az ezüst ritkább fém volt az aranynál Egyiptomban. de egy V.uk Tel: +44 (0)117 928 7671 EVÉS ÉTKEZÉS EVEZŐS SN: A tat és az árboc között ültek. III. Az evezősök a fedélzeten pihentek és aludtak. BT: múmiavizsgáló RT: tömegspektrométer AD: Postacím: School of Chemistry. RICHARD SN: A biogeovegytan professzora.15–) EVERSHED. felirattan. III. BT: naptár NT: akhet peret semu EVŐESZKÖZ BT: eszköz NT: kanál EWEN. nevének jelentése: „Szerencsés visszatérés”. Bristol BS8 1TS. hogy I. University of Bristol. Hermann expedíciója Kairói Svájci Intézet expedíciója Lengyel-egyiptomi régészeti expedíció Lepsius expedíciója (1842–1845) Macquarie Theban Tombs Project (1996) Magyar Meroé Régészeti Expedíció (2006–) Mentuhotep. 1985–i.e.) 246–222) EUERGETES II (ang. BT: fizetőeszköz EZÜSTKOPORSÓ BT: koporsó NT: Pszuszennész.uk ceyre@liv. 21) ÖRDÖGŰZÉS KROKODILÜRÜLÉK ÁTOKSZÖVEG EUKARIÓTA UF: eukaryota (lat.) silver (ang. nyelvészet. amelyek Nyugat-Théba határán húzódnak végig. az Újbirodalomban már csak 15 evezőst használtak.u.brown.EU-DICOTYLÉDONES (fr.ac. BT: alexandriai kikötő RT: Heptasztadion EUROPEAN MANDRAKE (ang. U.

228.228.20) EZÜSTTÁL (MM: 07. mcsári jelenetekkel díszített. II. BT: ezüsttál származik 161 .EZÜSTSZARKOFÁG BT: szarkofág NT: Sesonk.) BT: tál NT: ezüsttál (MM: 07.20) SN: A Harmadik Átmeneti Kor végéből Bubasztiszból. szarkofágja EZÜSTTÁL UF: silver bowl (ang.

nyakukon csupasz bőrfelületek. (1. 8) A faanyagot edzették a könnyebb megmunkálás érdekében. Ehhez előszeretettel alkalmaztak finompengéjű fűrészel szeletelt ébenfa lemezeket. BT: tyúkalakú NT: fogoly2 fürj páva tyúk FACE MASK (ang. a fogójánál elkeskenyített. BT: munkaeszköz FADENWÜRMER (ném. a fa volt. lehetnek. Észrevették. Nem tehették ki a közvetlen napsütésnek sem. idején terjedt el. din. hogy homokkövet húzogattak a fadarabon.) BT: bútor FAENZA (ol. mint például egy középbirodalmi szaff-sír és a felette elhelyezkedő újbirodalmi sírok. fűzfa.) BT: alapzat NT: alapzat (WM: W 45) FAANYAG UF: timber (ang. nov.) SN: Csüdjük tollatlan. Fejükön. BT: faszerszám döngölő NT: fadöngölő (BM: EA 41187) FADÖNGÖLŐ (BM: EA 41187) SN: Az Újbirodalomból származik. 16f) BT: famegmunkálási technika FABÚTOR UF: wooden furniture (ang.és fenyőerdőkből. NOV. ugyanakkor jóval sérülékenyebb is volt. amelyeket gumival vagy enyvvel rögzítettek a fa felszínére és ékekkel akadályozták elmozdulását. dinasztiából. Az ásatási szám első két számjegye (57) olvasható rajta. Egy művészi megmunkálásról tanúskodik III. 22–) SN: Hieroglifák fordításával foglalkozott. amelyek egy földrengéskor megsérültek és a beomlás veszélye miatt berobbantották a szaff sír felett közvetlenül elhelyezkedő sírt. Hosszúsága: 24. így már az 1. és ezt a nedvességtartalmat 6-8% közé kellett szorítaniuk. BT: facsap FACSISZOLÁS SN: A fa egyenetlenségeit úgy tüntették el.8 cm. dinasztiából származó doboz. ahol az ácsok farudakat gőzölnek és hajlítanak. 14) BT: növényi alapanyag NT: furnérlemez RT: ácsmunka fafajta famegmunkálási technika FABACEAE (lat. szikomorfa és a krisztustövisfa volt a leggyakoribb 162 . The (1997) Did They Say ’Yes’ in the 19th Dynasty Version of Book of the Dead 145? (1999) Graffiti in TT 32 (1992) Hárfás dal Dzsehutimesz sírjában (1993) Harper's Song in the Tomb of Djehutimes (TT 32) (1995) Notes on the Opening of the Mouth in Theban Tomb 32 (1995) Some Unusual or So-Called Late or Cryptic Hieroglyphs in Djehutimes' Tomb-Chapel (TT 32) (1998-99) FABURKOLÁS SN: A gyenge minőségi faanyagok felületét burkolattal takarták. a hímek gyakran sarkantyút viselnek.) MÚMIAMASZK FACSAP UF: wooden dowel (ang. mivel sivatagos ország lévén kevés fával rendelkezett. BT: fadöngölő FAÉK UF: wooden wedge (ang.F FA FAFAJTA FAALAPZAT UF: wooden base (ang. vagy indiánsátor alakban döltötték egymáshoz. A nedves fadarabokat a munkaműhely falához támasztották.) FAESZTERGÁLYOS UF: wood turner (ang. (1. egy 193031-es ásatásból.) BT: ék faszerszám FAJANSZ FÁBIÁN ZOLTÁN IMRE (1954.) SN: Az egyetlen nyersanyag. nem fedik el őket tollak. valamint ezzel erősítették szilárdságát és ellenállóbb lett a fákat károsító gombákkal és rovarokkal szemben.) BT: doboz NT: fadoboz (PM: UC 16075) Hotepheresz.) SN: Faanyagok csapillesztésénél használták. BT: ács RT: esztergapad FAFAJTA UF: fa tree (ang. Orrlyukaik szabadok.) PILLANGÓSVIRÁGÚ HÜVELYES FÁCÁNFÉLE UF: Phasianidae (lat.) wood (ang. (1. Jelenleg Nefermenu 1 sírtemploma feltárásának vezetője. Fontos volt.)(1. mint a követ. (1. BT: csap NT: facsap (WM: EC 5958) FACSAP (WM: EC 5958) SN: Tell el-Amarnából származik a 18. hogy a túl száraz atmoszféra elősegíti a fa kiszáradását. dinasztiából.) FABALES (lat. 21) SN: Kissé tölcsér alakú tömör fa. Sokkal könnyebb volt megmunkálni. 72) A fa drága alapanyagnak számított.) SN: A faesztergályosok egyenes élű hornyolókést használtak és szögletes ferde vésőket.) FONÁLFÉREG FADOBOZ UF: wooden box (ang. amelyet Leningrádban kezdett tanulni. hogy a nagy mészköveket facsúszkák segítségével emelték rá a feljárókra. 22–) NT: Artist of TT32. I. melynek tartalma így a szaff-sírba zuhant.) SN: A faanyag felhasználása a szobrászatban a 4. BT: magyar egyiptológus NT: Fábián Zoltán Imre cikkei RT: Nefermenu1 sírtemploma FÁBIÁN ZOLTÁN IMRE CIKKEI BT: Fábián Zoltán Imre (1954. amelyből hiányt szenvedtek. melyet a tarkhani 213as sírban találtak. átmérője 14.(1. és nádfonattal fedték be. BT: fadoboz RT: tarkhani sír 213 FADÖNGÖLŐ UF: wooden mallet (ang. taraj. így téve azt simává. hogy a levegő szabadon cirkulálhasson a fahasábok körül. valamint Észak-Szíria területéről szállították Egyiptomba a hatalmas cédrus. Egy ilyen jelenet látható Ti1 egyik domborművén az 5. fadoboza (KEM: JE 72030) kahuni fadobozok FADOBOZ (PM: UC 16075) SN: Az 1. és a végső forma kialakítása után a fa megrepedezhet vagy összemehet. A sír kutatása során több egymást keresztező sír is felbukkant.8 cm. tamariszkuszfa. dinasztia idején importáltak faalapanyagot. (1. Az akácia. 7) A mai Libanon területén lévő Bübloszból. hogy megelőzzék a túl gyors kiszáradását. BT: csiszolás famegmunkálási technika FACSÚSZKA SN: Sírokban talált domborművek alapján biztosan tudjuk. 13) A kivágás után a fa sejtüregeiben még víz van. lebenyek stb. Baket beni hasszáni sírjelenete.

1 m hosszú rövid fadarabokat téglához hasonlóan raktak egymásra és hosszirányban fecskefark alakú ékekkel. 17) BT: kerámia RT: fajansz edény fajansz szobor fajansz tábla fajansz usébti FAJANSZ EDÉNY BT: edény NT: fajansz pohár FAJANSZ POHÁR BT: fajansz edény pohár NT: fajansz pohár (MM: 26. Harkness ajándékaként került a Metropolitan Múzeum tulajdonába 1926-ban.) FAIYUM. Magassága 14.) FAIYUMIC DIALECT (ang. Zöld alapon sötétkék mintázattal. H. dinasztiából.7. BT: növény NT: akácia baku fa cédrusfa ébenfa fenyőalakú fügefa fűzfa gránátalmafa Ised fa kajszi barackfa krisztustövisfa kőrisfa mirhafa olajfaféle pálmaféle perzea szentjánoskenyérfa szikomorfa szilfa tamariszkusz tölgyfa tömjénfa FAFELDOLGOZÁS BT: kézművesség RT: faanyag FAFIR. 9) BT: balzsamozóanyag fahéjféle fűszernövény FAIENCE BOWL (ang.(ar. tüskékkel hintett hasával fölfelé. egymás felett pedig facsapokkal hézagmentesen erősítették egymáshoz.) FAIYUM OASES (ang. amely Egyiptomban megtalálható volt.) PAPIRUSZSÁS FAHAJÓ SN: A fából készült hajót is ismerték az egyiptomiak. ezért más eljárást dolgoztak ki: kb. átmérője 16. hanem folyékony orvosságokkal festettek. Valószínű. W. a 22. III.18) SN: A Ptolemaida Korból származik.) FAJANSZ TÁL FAIRMAN.) cinnamon (ang. BT: mágikus kezelés FAJJÚM1 (ar.7 cm. és Teje1 fajansz táblája FAJANSZ TÁL UF: faience bowl (ang. Így a gerinccel és a bordákkal való merevítés fel sem merült az építőmesterekben. hanyatt fordul.) FAJJÚM-OÁZIS TARIFI KULTÚRA FAJJÚMI DIALEKTUS FAJJÚM-OÁZIS FAJJÚM-OÁZIS FAIYUM A NEOLITHIC (ang. hogy ezeket az istenalakokat nem festékkel.) FAJANSZ 163 . de amíg nem volt megfelelő szerszámuk a fa megmunkálásához és nem merült fel igény súlyosabb terhek szállítására. A palánkok közötti részt papirusznád törmelékkel töltötték ki.971) FAJANSZ POHÁR (MM: 26. amikor a víz visszahúzódik. EL. más fafajtákat inkább importáltak. akinek azt le kellett nyalnia.) Cinnamomum zeylanicum (lat.) BT: babérféle NT: fahéj kasszia FAIENCE (ang. Az áradás idején.) faenza (ol. (1) BT: hal négyfogú féle FAHÉJ UF: Cinnamomum verum (lat. mész és nátron keverékéből áll. aki Gaballa Ali Gaballát is tanította.(1. ott marad az iszapos földeken madarak és emberek zsákmányának s gyermekek játékszerének.) fayans SN: Nem agyagból készült kék vagy zöld mázas kerámia. (1907–1982) SN: Professzor.felhasználási alapanyag. BT: fajansz pohár FAJANSZ SZOBOR BT: szobor NT: Neferhotep7 ágyasának szobra (KEM: JE 47710) víziló szobor (KEM: CG 51113) víziló szobor (L: E5886) víziló szobor (L: E7709) FAJANSZ TÁBLA BT: tábla NT: Amenhotep. BT: hajó NT: abüdoszi hajó FAHAK FAHAKA FAHAKA UF: afrikai golyváshal fahak Tetrodon fahaka (lat. ingadozni kezd.) SN: Ez egy hosszú testű halfaj. BT: fajansz tál FAJANSZ USÉBTI BT: usébti NT: Iufaa 408 fajansz usébtije FÁJDALMAK ELLENI KEZELÉS SN: Egy-egy isten alakját festették a beteg kezére. A Hatsepszut1 által Szomália területére szervezett kereskedelmi expedícióikon jutottak hozzá. magassága 4. BT: angol egyiptológus FAISTENNŐ SN: Szent fával társított istennő. amelynek anyaga zúzott kvarc. EL. A Edward S. csak kisebb darabok készíthetőek el belőlük. mely tetszése szerint tudja felfújni magát. (1. Az elephantine Szatisz-templomnál 3 fahaka csontot találtak. s hátának súlya lefelé húzza. Íziszt és Nutot ábrázolták faistennőként. Az akácból a hajóbordához szükséges nagyobb görbületű darabok nem alakíthatóak ki. vagy fából előbújó asszonyként jelenítettek meg. Mérgezés ellen ugyanezt alkalmazták. BT: isten NT: Hathor1 Ízisz1 Nut FAIYUM (ang.5 cm. Lila Acheson Wallace ajándékából 1988-ban került a Mteropolitan Múzeum tulajdonába.) (1.971) SN: Lótusz alakú fajansz pohár a Harmadik Átmeneti Korból.) BT: tál NT: fajansz tál (MM: 1988. Hathor1-t.) FAJANSZ UF: faience (ang. akit vagy karokkal rendelkező faként.18) FAJANSZ TÁL (MM: 1988. Az Egyiptomban megtalálható fafajok a szikomorfa és az akác vagy mézga alakjuk miatt nem éppen alkalmasak a hajóépítésre.(ar.6 cm.) FAJJÚM-OÁZIS FAHÉJFÉLE UF: Cinnamomum (lat.7. 9) SN: Fűszerként és balzsamozószerként is használták az egyiptomiak. mikor már túlságosan kifeszült. addig nem volt szükségük fából készült hajóra. valamennyiüket a halottkultusszal összefüggésben.

Alvarez professzornak. BT: ásatás RT: Dahla-oázis FAKOPORSÓ BT: koporsó NT: Amenhotep.) Per Sobk (óei.) BT: ábrázolás építészeti díszítés festmény síkművészet NT: Amenemhet. sírjának falfestményei Hnumhotep sziklasírjának falfestményei Hóremheb1 magánsírjának falfestményei Hóremheb1 sírjának falfestményei Huja1 sírjának falfestményei Imiszeba sírjának falfestményei Ipi2 sírjának falfestményei Kenamun1 sírjának falfestményei Kheti1 sírjának falfestményei 164 . Ezután a kézművesek lefaragva a hátteret domborművesítették az alkotást. században. Ahmed ásatásai (1971–1972) FAKHRY. amelyek oxigén jelenlétében és hiányában is képesek élni. majd megint mások lecsiszolták a falat és kivésték a figurák és hieroglifák részleteit. III. dinasztia idején már biztosan egyiptomi igazgatás alatt álltak. 19. Egész Egyiptomnak ez a legtermékenyebb területe. Először egy írnok vörös festékkel megrajzolta a figurák körvonalait és a vésendő szöveg hieroglifáit.(ar. falfestészete RT: falfestmény FALFESTMÉNY UF: falkép freskó grafitto (ang.) Fajjúm1 (ar.) Fayyumic (ang. amikor a fáraók különösen III.) SÓLYOM SÓLYOM SÓLYOM-ISTEN SÓLYOMFÉLE SÓLYOMALAKÚ FALCON GOD (ang.) Fayoum oases (ang. amely 5m mély és víztükre 45m-re fekszik a tengerszint alatt. dinasztiából származik. BT: depresszió oázis NT: Szobek-tó RT: Fajjúm2 fajjúmi bánya fajjúmi dialektus Líbiai-sivatag FAKALAPÁCS FADÖNGÖLŐ FAKANÁL UF: szépítőszeres kanál SN: Szépítőszer felkenéséhez használták.) FALCONIDAE (lat. Ezért is nevezték az ókori Egyiptomban Krokodilopolisznak. III.) FALCONIFORMES (lat. fakoporsója Ditamunpaseneb koporsója Dzsehutinakht koporsója Gua koporsója Ízisz6 belső koporsója (KEM: JE 27309) Mükerinosz koporsója Panesz koporsója (KNM) Szennedzsem külső koporsója (KEM: JE 27299) (1. falfestészete dinasztia.) Krokodilopolisz (gör. 610) Tahat koporsója (NVM) Tutankhamon középső koporsója FAKULTATÍV AEROB BAKTÉRIUM SN: Olyan baktériumok. ezen a helyen nagy tisztelet övezte a krokodil formájú Szobek istent. a Líbiai sivatag közepén található 1827 km2-en elterülve. falfestészete dinasztia. Mivel a vízben nyüzsögtek a krokodilok. Amenemhet szabályoztatták zsilipek és gátak segítségével a tó vízellátását és termővé tették a környező földeket. BT: egyiptomi egyiptológus piramisszakértő RT: Fakhry. Aztán egy másik írnok ellenőrizte a rajzokat. BT: festészet NT: dinasztia. amely szerteágazó csatornarendszeren át látja el vízzel az oázist. akivel Knet R.) SN: Kairótól 100 km-re délnyugatra fekszik. majd a vizet a Qárún tóban gyűjti össze. A Fajjúm története a 12. Segédkezett a Kephrén piramis kozmikus sugárzással való átvilágításánál 1968 tavaszán Luis W. a Berenikétőből Koptoszba vezető – tizenegy nap alatt megjárható – utat felügyelték. és ahol szükséges volt. Ő volt ez az egyiptológus. a Kairói Egyetem professzora. I.) Faiyum. 20. AHMED (1905–1973) SN: Egyiptomi piramisszakértő.) Fayoum (ang. dinasztiával kezdődik. Végezetül az egészet kifestették (vörössel.) Krokodeilonpolisz Krokodilopolis (gör. sírjának falfestményei Baket. hogy a Líbiai sivatag oázisai a 6. BT: fakanál FAKHRY. BT: kopt nyelv RT: Fajjúm Fajjúm-oázis FAJJÚM-OÁZIS UF: Faiyum (ang. A kalcedon lelőhelyeként is számon tartották. BT: mészkőbánya RT: Fajjúm-oázis FAJJÚMI DIALEKTUS UF: Faiyumic dialect (ang. fehérrel és feketével). Végül a Ptolemaiosz-dinasztia idején szorították vissza jelenlegi kiterjedésére a tavat. A kanál fogóján egy fiatal lantos játszik lantján két papirusznád között. 18. Weeks életében először találkozott. BT: erődítmény FALCO (lat. a Bahr Juszúf táplálja. sárgával.) FALCON (ang.) FALFESTÉSZET SN: Leggyakrabban sírokban és templomokban végezték.) Crocodilopolis (gör. III.) SN: Közép-Egyiptom északi részén volt használatban a 4–11. BT: kanál szépítkezési eszköz NT: fakanál (L: N 1748) FAKANÁL (L: N 1748) SN: A 18. fekete festékkel javította a vonalakat vagy esetleg újabb figurákat és részleteket rajzolt a képre. el.FAJJÚM2 UF: Arsinoe1 Arsinoite (gör.) Faiyum oases (ang.) Sodu BT: város RT: fajjúmi dialektus narmouthiszi ásatás FAJJÚMI BÁNYA SN: Gizehbe szállítottak innen több százezernyi mészkőtömböt.) Fayum (ol. BT: baktérium FALACRO SN: Azon helyőrségek egyike. A dahlai helytartó székhelye a mai Balat közelében volt.) Scedit (óei. amelyek a Rónai Birodalom idején. A munka futószalag szerűen történt. AHMED ÁSATÁSAI (1971–1972) SN: A Dahla-oázisban kimutatták. sírjának falfestményei denderahi Hathor1-templom titkos kamráinak falfestményei falfestmény töredék Fetekti masztabájának falfestményei Haemuaszet4 sírjának falfestményei Hatsepszut1 halotti templomának falfestményei Hekareshu sírjának falfestményei Hnumhotep. A Fajjúm-oázist a Nílus egyik mellékága.

dinasztiában a fűrészek fogas része ívelt. A Meroé-gát Projekt 2006-os magyar expedíciójának tagja.) Rakote Seikh Abd el-Gurna KAAPER SZOBRA FANCY POTTERY (ang. karnaki templomának kapuján lévő falfestmény Ramszesz. dinasztia idején. hogy környékén hihetetlen formába csiszolta a Fehér-sivatag szele a mészkőtömböket.) LEGYEZŐ FAN BEARER (ang. 20) Az 5. el. Ramszesz sírjának falfestményei Ramszesz. és VI. és Akhethotep1 masztabájának falfestményei Ptolemaiosz. 504 km-re fekszik. (1. Láthatjuk miként vetettek. Jan. ami jól látható Ti1 masztabájának domborművein. melyeket Abüdoszban és Szakkarában találtak 25–40 cm hosszúak voltak. egyik oldalán egy kis fogórésszel. csatornákon vontatják. BT: hónap FAMINE (ang. projektvezetőhelyettes.) SN: Az újbirodalmi ácsok kiterjedt munkaeszköz készlettel rendelkeztek. a felső része egyenes volt. A SN: Egy tágas terület közepén helyezkedik el.) Tehén földje. 13-ig tartott ez a hónap. A legkisebb a jelentősebbnek számító oázisok között.) FAN (ang. hónapja a peret évszakban.(ar.) SN: Az óegyiptomi év 7. III. aratták a gabonát. Nincsenek őshonos egyiptomi maradványok. Haszan Ragab egyiptológus építtette a Nílus egyik szigetén Gizeh mellett. 14) FALFÜLKE UF: niche (ang.) FALU SÓLYOM ÁLAJTÓ FALSE-DOOR (ang.) BT: famegmunkálás megmunkálási technika NT: aranyozás faburkolás facsiszolás intarzia készítés lakkozás szögletesre alakítás RT: faanyag famegmunkáló eszköz FAMEGMUNKÁLÓ ESZKÖZ UF: carpentry tools (ang. ar. hogyan méhészkedtek.) Fáraófalu földművelő falvak Gurnet Murai Kom Ombó (ar. A látogatás 2 órás.(1.) BT: építészeti elem FALKE (ném. Ma Kairótól délre.) NT: ár1 balta döngölő famegmunkáló fűrész fejszék fenőkő hornyolókés hornyolóvéső kahuni famegmunkáló eszköz rovátkoló véső szögvágó segédeszköz vonós fúró FAMEGMUNKÁLÓ FŰRÉSZ SN: A korai dinasztiákból származó fűrészek.) SN: Dr.) XVIII) FARAGÓ ZSUZSANNA SN: Történész. BT: famegmunkálás munkaeszköz 165 . vége csúcsos. IX. II.) Ta-ihw (óei.) List Merimda-Beni Salam Qaw el-Kebir (ang. V. Arról nevezetes. elBawiti Bersa.) BT: település NT: Asmúnein. ültettek. Merneptah fáraó uralkodása alatt a líbiaiak szállták meg. Neosz Dionüszosz templomának falfestményei Ramszesz. a Nyugatisivatag második legnagyobb kiterjedésű mélyföldjén. és közben élőképek sora vonul el előtte: az ősi Egyiptom különböző foglalkozásai elevenednek meg magyarázat kíséretében.meidumi sétáló libák Menkheperraszeneb1 TT86PM-os sírjának falfestményei Menna1 sírjának falfestményei mennyezet-freskó Mereszankh. III. 34) BT: famegmunkáló eszköz fűrész NT: fűrészfog kézifűrész kovakő fűrész rézfűrész RT: fűrészelés Rehmiré sírjának falfestményei FAMEGMUNKÁLÓ TECHNIKA TECHNIKA FAMEGMUNKÁLÁSI FAMENOTH UF: Phamenoth Pnamenotu (ang. BT: falu FALUSI BÍRÓ SZOBRA FAMEGMUNKÁLÁS BT: megmunkálás NT: famegmunkáló eszköz famegmunkálási technika FAMEGMUNKÁLÁSI TECHNIKA UF: famegmunkáló technika woodworking technique (ang. XII. III. A látogató bárkába ül. Föllendülése erre az időszakra tehető: kulcsszerepet kapott a Líbia és a Nílus-völgy között húzódó fő kereskedelmi és hadiúton haladó karavánok ellátásában. BT: oázis FARAGOTT SÁVDÍSZÍTMÉNY ALACSONY DOMBORMŰ FÁRAÓFALU UF: Pharaonic village (ang. Majd bizonyítottan a rómaiak szállták meg a területet. A 19. I. BT: magyar egyiptológus RT: Magyar Meroé Régészeti Expedíció (2006–) FARAFRA-OÁZIS UF: Frafra-oázis Ta-iht (óei. III. egyiptológus. halotti templomának falfestményei Ramszesz. Nyitva 900 – 1600-ig. sírjának falfestményei Tjaj1 sírjának falfestményei RT: falfestészet FALFESTMÉNY TÖREDÉK BT: falfestmény töredék NT: kutya a kicsinyeivel (L: E11557) thébai falfestmény töredék (MRAH: E 2877) (1. arabista.. masztabájának falfestményei Ptahhotep.) ÉHÍNSÉG ÉHÍNSÉG-SZTÉLÉ LEGYEZŐHORDOZÓ KÜLÖNLEGES AGYAGEDÉNY (1. XVFAMINE STELE (ang. 15– feb. sírjának falfestményei Rehmiré sírjának falfestményei Szennefer1 sírjának falfestményei Szobekhotep sírjának falfestményei Tutankhamon sírjának falfestményei Thutmózisz. masztabájának falfestményei Metjeti masztabájának falfestménye Nakht1 sírjának falfestménye Nebamun5 sírjának falfestményei Paheri sírjának falfestményei Pamehit és Ibpameni sírjának falfestményei Pasedu1 TT326PM-os sírjának falfestményei Petoszirisz sírjának falfestményei Petoszirisz sírjának mennyezetfreskója Ptahhotep.

1770–1769) Amenemhet.e. Az egyiptomiak mélységesen szerették és tisztelték uralkodójukat. III. (spa. V. kötelességeit és tevékenységét. 2539–2532) Bebiankh (i.e. 2388–2356) Jahmesz. 1772–1763) Amenemhet.e. 423–405) Dareiosz.e. (i.e. 311) (i. A per-aa kifejezés eredetileg a királyi palotára és a benne élő hozzátartozó emberek összességére.e. (i. azaz “nagy ház” kifejezésből alakult ki de a király címei között nem szerepelt. 1600–1588) Bokkhórisz (i. 393–381) Hamudi (i. 1503–1482) (i. 1324–1321) Aj Mernoferré (i. 311) (i. Heti. (ang.1402– 1364) (i.e. (i. 1710) Antef.e. korlátlanul rendelkezett alattvalóinak élete és javai fölött. ezért minden tekintetben. IV.e. elöljárói pedig minden alkalmat megragadtak. (cse.e. (cse.e. I. 2112–2063) (1. 2868–2829) Dzsószer (i.e. II. 1664–1641) Alara Amenemhet. 1338–1334) (i.e.) pharaoh Phrah uralkodó SN: Az ókori Egyiptom uralkodóinak a címe. 1701–1677) (i. 2015–2007) Antef. hogy milyen fajta és minőségű ételt ehet. (i. 2167–2163) Ibi. (i. 1535–1523) Harsziésze1 Haszehemui (i. azaz a királyság intézményére vonatkozott. 310) (i. annak földre kellett előtte borulnia. VIII.e.e. VI.e. I. 311) (i. Heti. Eredetileg csak a királyi udvart jelölte. A per-aa kifejezés Ekhnaton uralkodása alatt keletkezett. 2103–2054) Antef.e. 310) Antef. 1080–1074) Heti. kényszer alkalmazása nélkül is engedelmeskedtek neki.) (i. Aki a királyhoz közeledett. vagy vonulhatott nyugalomba. (i.) (i.) (i.e. A túlzásokat az élet minden területén kerülnie kellett.e.e. (ang. 1817–1772) Amenemhet. (i. (i. 1580–1558) (i. 2603–2599) Hakórisz (i. 2599–2575) Huiker hükszósz fáraó Ibi1 (i. Feladatai haláláig változatlanul megmaradtak.e.e.e.e.e.e. teendői egy részét tisztségviselőire ruházta át. II.e. 1043–1039) Amenemopé (i.e. 1488–1468) (i. 1875–1840) Amenemhet. 2829–2787) Dzsedefré (i.) (i. V. A legrégebbi időkben ezeket a feladatokat valószínűleg személyesen látta el.e. VII.e. I. (ang. 1334–1306) (i.e. 1844–1797) (i.e. 1855–1808)(1. 745–720) Ka1 (spa. 993–984) Amenhotep.e.e. akit a nép atyjának tekintettek.) Ré-fiai pharaó (bib.e.) (i. VII. III.e. III. Hian Hór Hóremheb1 (i. században jelent meg II. 1585–1542) Apóphisz. 1382–1344) Amenikemau Amenmesz4 (i. 338–336) Artaxerxész. (ang. III.e. 1530–1504) Jahmesz.e.e. 311) (1. hogy személyesen vagy nyilvánosan emlékeztessék kötelességeikre. hogy tőle valamilyen ügyben tanácsot kérjen.e. I. 312) (i. 336–332) Dun (i. 525–522) 166 .e. 1596) Aperanat (ang. 2741–2723) Kambüszész. (i. 2630–2611) Eke Ekhnaton (i. legelőkelőbb tanácsosaitól körülvéve fogadta a király a belépőt. 1525–1504) (1.e.) Amenhotep. 1778–1770) Amenemhet. 404–399) Anather Ankhkaré Antef Antef.e. III. az államigazgatás feje és a legfőbb bíró. de az Újbirodalom korától a jelentés köre már kiterjedt az uralkodó személyére is. II. Iri-Hór Iszeszi (i. 465–424) Artaxerxész. I.e.e.e. A szent könyvekben lefektetett törvények határozták meg az uralkodó életmódját. Egyiptomi uralkodó. II.e. 587–569) Arrhideaus.e. Ptolemaiosz parancsára a görögre fordított Bibliában.e. 1550– 1525) (i. Még azt is pontosan meghatározták. 1664– 1641) Aj1 (i. a cím a ‘per-aa’.e. 1929–1895) (i. Olyan nagy volt a tisztelet a király iránt. 1323–1295) (i.) (i. 1372–1354) (i. 1929–1892) (i. 1417–1379) (i.) Juput. 589–570) (i.e. 2939–2892) Ai. 1450–1412) (spa. (i.e. 2895–2868) Dzset (i.e. 1364–1347) (i. 1203– 1200) Amu Amürtaiosz (i. 2831–2791) Huni (i. (cse. 3.) Ka2 (i.e. mint az istenek képviselője számos tisztséget töltött be: ő volt a hadsereg főparancsnoka. VI. II.) (i.e. 323– 305)(1. 522–486) (1.e. 1539–1514) (i.e. Apriész (i. 2125–2112) (1.) (i.e. 1204–1201) (i. 814–790) (804–783) (len.. 1769–1765) Amenemnisu (ang. II. 1937–1908) Amenemhet.e.e. hogy a lábát csókolja meg és ne a földet. 323–317)(1.e. 1706–1683) (i. I. 570–526) (i. 521– 485) Dareiosz.e. hanem csodálatát a király iránt hosszabb himnuszban kellett kifejeznie és csak azután felelhetett a hozzá intézett kérdésre. 405–359) Artaxerxész. II. I.e.e. ha a király megengedte a belépőnek vagy hozzá közeledőnek. 2952–2939) (i.e. 1625–1622) Antef. 1601–1596) Antef. 1379– 1362) fáraók hozzátartozói Haba (i. I. 54) Arszész (i.e. (cse. (i. 2054–2046) (i. Kiváló kegyjele volt már az is. Kodomannosz.e.) (i. A király akarata törvény volt.e.e. 717–712) Dareiosz. BT: államszervezet NT: Aahotepré Aakenenré Apóphisz Aanetjeriré Aauszerré Apóphisz Adzsib (i.e. 1991–1962) (i.e. 1850–1800) (i.e.e.e. 1390–1352)(1.e.e. hogy hódoló meghajlással kezdte meg beszédét. az isten fia soha nem mondhatott le.e.e.e.e.e.e.) Apóphisz. 393–380) (i. 569–526) Jakbaal Jakbemu Joam Juput.e. (i.e. 1479– 1457) Hauszerré Heribré Herihór (i. 1570–1546) (i. 1327–1323) (i.e. (i. 2566–2558) (i. 1321– 1295) Hotepszehemui (i. 719–714) (i. 424–405) (1.e. 2546–2539) (i.e. II. Pompás díszöltözetben.e. (ang. 310) (i. 2787–2767) (i.) (i.e. (i. 2686) Hat-Hór Hatiré Hatsepszut1 (i. 1392–1355) (i.e. (i. (i. (i.e. III.e. 343–338) Ba Baufré (i.e. II.e. 1214–1211) (i. II. 1799–1787) (i. II.e. 2528–2520) Dzsedkaré-Semai Dzser (i.e. de amikor az ország szervezete egyre bonyolultabbá vált.e. III.FÁRAÓ HELYE FÁRAÓ FÁRAÓK MASZTABÁJA UF: király per-aa (óei. (i.e. spa. (i. (i.e. az Újbirodalom idején olvad össze jelentése a király személyével. 1798–1790) (i. Philip (ang. A fáraó.e. A pharaó szó először az i. 1786–1778) Amenemhet. akkor nem volt elég.e.) (i.e. I. IV. (i. 205) Amenhotep.) (i. I. Apóphisz. 1668–1663) (i. 521–486) (i.e.e. Ha a király valamelyik tanácsosát magához szólította.e. 2414–2375) (i.e. hogy minden hozzá intézett megszólítást hosszabb himnusszal vezettek be.e.

Neosz Dionüszosz (i. 1125–1107) Ramszesz. (i. 1764–1759) (i. 1194–1169) Ramszesz.e. 2061–2010) Mentuhotep. por.e. I. Alexander (i. XII.e.e. III. Szótér (i. 1997–1991) (i.e. 305–282) (i. (i. 180–164) (i. I.e. 1279–1213) (1.e.e.e.e. ol. 311) (1. 2176) Merihathor Merikaré Mermesa (i. 1663–1660) (i.e.e. 2161–2160) Nubnofer Oszokhór (i. VI.e.e. (i. (i. 2460–2453) (i. 145–116) Ptolemaiosz. 672–664) Nekó.10. Peribszen (i.e. 163–145) Ptolemaiosz. 594–588) Pszammetik.e. I.e. 2422–2414) (i.e. IV.e. IV. Philophathor (i. 282–246) Ptolemaiosz. 80–51) Ptolemaiosz.) (i. (i. 2218–2216) (i.e. 1131–1112) (i.e. III.e. I. (i. 2477–2467) (i. 380–362) (i. IX.e. 2491–2477) (i. IV. 1576–1570) (i.e. 1559–1558) Szekenenré.e. Caesarion (i.e. II.e. (i. 2650–2630) (i. (i. IV.e.e.e. VII. VIII. XIII. 1153–1147) Ramszesz. 311) Oszorkon.e. 874–850) (i. 1098–1070) (i. (i.e.e. (i. (ang.e. (i. 2446–2426) Noferirkaré. 47–44) Ptolemaiosz. II. (i.e. 1143–1136) Ramszesz. 205–180) (i. VII. VII.e. 2246–2152) Pepi. 1738–1727) (i. VI.e. Szahuré (i. II. 1558–1554) 167 . 1696–1686) Neferhotep. 19) Ptolemaiosz. 1126–1108) (i.e. Alexander (i. VI.) (i. 2649–630) Szehebré Szehemhet (i. I.e.e. 2458–2446) Szaket Szalitisz Szanaht (i. 735–712) Pami (i. 393) Pszuszennész. I. I. 2396–2388) Mentuhotep.e. 1145-1141) Ramszesz. 924–894) Sesonk.e. III. 1995–1983) (i.e.e.e.e. Epiphanész (i.e.e.e. 1134–1117) (i. 797–769) (777–749) (1. 1756–1751) (i.e. 44–30) Rahotep2 (i.e. 1705–1694) (i. (i. (i. 2791–2754) Nebuszerré Neferhotep. 959–945) Ptolemaiosz. XI.e. 1295–1294) (i. II. 803–797) Sesonk. 2532–2504) (i.e. I. 1197–1165) (i.e. (i. II. 284–246) (i. 2285–2279) (i. 760–747) Kaszekhemui Kephrén (i. 2661–2653) Neheszi1 (i. (i. I. 246–222) Ptolemaiosz. 312) (i. 2551– 2528) Kleopátra.e.e. (i.e.) (i. I. 310) (i. 1718– 1712) Kheopsz1 (i. 1983–1976) (i. (i. I. 2558–2532) (i. 526–525) Pszammuthisz (i. X. Eurgetész (i.e.) Pepi. 2511–2506) (i.e. XV. XIV. 180–145) (i.e. 740–725) (ang. 116–107 és i. 2676–2661) Piankhi2 (i.e. (i.e. (i. 332–323.e. 2419–2416) Noferibré Noferkamin. 1039–991) Pszuszennész. V. VII. III. IV. II. 1198–1167) (i. II. 2255– 2246) Meribré Merienhór (i.e. Skorpió.e.e. ol.e.e. 783–773) Pedubasztisz.e. 1320–1318) Ramszesz.e.e. 777–749) (i. (ang. 222–205) Ptolemaiosz.e. 1596–1591) (i.e.e. I. V.e. Eurgetész (i. 2173) Noferkauhór Kapuibi (i. Nikaré. (i. (i.e. (i. (i.e.e. 1944–1937) Mentuhotep.e. I.e. 116–110. 2426–2419) Sesi Sesonk.e.e.e. 2332–2283) (i. VIII. VI. 310) Noferefré (i. 2181) Noferkaré.e.. 2289–2255) Pepi. Ninutjer Nitókrisz1 (i.e.e. 2520–2494) Khendzser (i.e. I. II.e. IV.e. 1601) Nebmaatré Nebré (i. 323–285) (i. I.. (i.e. 984–978) Oszorkon. 109–107 és i. V. 3032–3000) (i.e. I.e. 924–889) Oszorkon. 664–610) (1. 2589–2566) (i. 747–716) Pije (i. (i. 1545– 1539) (i. 2321– 2287) (1. Neferkasokar (i. 51–47) Ptolemaiosz. (i. XI.e. (i. 204) Pszammetik. 204–180) Ptolemaiosz. 1715) Nekó. Philometor (i. (i. 245) (i. (i.e.e.(ang.e.e. (i. ném. V.e. Szótér (i. 88–80) (1. 712–698) Sabataka (i.e. 1148–1144) (i. III. 145–116) Ptolemaiosz. 3200) (i.e. (i. Ramszesz.e. 1136–1129) Ramszesz. 698–690) Seneferka Senész Sepi Sepszeszkaf (i. III.e. 818–793) Peftjauabastet (i.e. II. 2283–2278) (i. 380) Netjerikaré Neuszerré (i. 2686–2630) (i.e. 2453–2422) (i.e. 2504–2500) (i. II. VII. (i. (i.e. 359–341) Nepheritész. (i.e.e. III. 2175) Noferkamin. Noferkaré1 Noferkaré.e. 1956–1944) Mentuhotep.e.e.e. (i.e. 2611–2603) Szekenenré.e.e. 773–735) Sesonk. (i. (i.e. 2955–2895) Menkauhór (i.e.e. (i.e. 1998–1991) Mentuhotep. ném. 828–803) (i.e. X.e. (i. 285–246) (1.e.e. 1554–1549) Kar2 Kasta (i.e. (i. II.e. (i.(i. 2604–2581) (i. 1627–1601) Nebirierau.e.e. 1643–1642) Mentuhotep. 1573–1570) (i.e. 716–702) (i. III.) Narmer Nebankhré Nebdzsefaré Nebfauré Nebhepesré Apóphisz Nebirierau.e. I. i. 2335–2285)(1. 204) Ramszesz. 311) (1. II.e. 304–284) Ptolemaiosz. II. Philopator (i..e. 2046–1995) Mentuhotep. 2472– 2467) Sepszeszkaré (i.e. (i. por. 70) (i.e. III. II.e.e.e.e. I.e.. 835–783) Sesonk.e.e. 393) Mükerinosz (i. 2184–2181) (1.e.e. 595–589) (i.e.e. (i. 610–595) Nektanebosz.e.e.jún. (i.e. (i. (i. Philadelphosz (i. II. (i. 1236–1223) Meruszerré Jakobher Muthisz (i. (i.e. 1108–1099) (i. I. 730–715) Oszorkon. VI.e.e.e. 2010–1998) (i. 924–909) Oszorkon. 379–362) (i. 2278–2184) (i. Philophator (i. V. 2180) Noferkaré.e.2 (i. IX. 107–88) Ptolemaiosz.e. (i. 1712–1710) Merneptah (i.e. 2115–2100) Noferkauhór (i. I.e. 378– 360) Nektanebosz.e.e. 1147–1143) (i. 51–30) Ménész (i.e.e.e. 1591–1576) (i. 1622–1619) Ramszesz. Merdzsefaré Merenré.e. (i. 2174) Noferkaré. 945–924) Sesonk.Kamosze1 (i.e. 2169–2167) Noferirkaré.e.e. 2416–2392) Ni-hór Nikaré. 767–765) Skorpió.e.e. II.e.e. 1108–1098) Ramszesz.e. 88–81)(1.e. II. 80) Ptolemaiosz. 2490–2472) Nagy Sándor (i. Neosz Philophator (i. 2163–2161) Noferkaré. 750–712) Pimay Pszammetik.e. 1098–1069) Ranúzer Rhampszinitosz Rudamon Sabaka (i. 399–393) Nepheritész. 360–343) (i.e. II.

1971–1928) Szeszósztrisz.e. 690–664) Takelóth.e.e.e. 1198–1196) (i.) (i. festett mészkő szobra Nagy Sándor szobra Ramszesz. III. II. (i. fr.e. (i.e. 1293– 1279) Széthi. 2613–2589) (i. (i. (i.) (i.e.e. Szobekhotep. 1644–1643) Thutmózisz. I. II. Szobeknoferu (i. 1479–1425) (1. szobra (BM) Sesonk. II..e.e. 2465–2458) Uszerkaré (i. (i. 1760–1756) (i. 2511–2506) (i.e.e. II.) SN: Az izraeli határ közelében található.e.e. 11. I.e. 2504–2500) (i. IV. I. szobra Thutmózisz. III. Egy pár farmídiummal rendelkeznek. BT: sziget FÁRAÓSZOBOR UF: királyszobor SN: Gránitból. szobra Amenhotep.) FARKASVAKSÁG BT: szembetegség FARMÍDIUMOS UF: Phasmidia (lat. 486–465) Zehen (pre) Zezer RT: fáraók magánkönyvtára fáraók öltözete királyi feleség királyi titulus királysír FÁRAÓK HOZZÁTARTOZÓI BT: fáraó NT: herceg királyi feleség FÁRAÓK MAGÁNKÖNYVTÁRA BT: magánkönyvtár NT: Sepszeszkaf könyvtára FÁRAÓK MASZTABÁJA UF: Fáraó Helye Mastaba el-Faraun (ar.e. 1202–1196) (i. BT: fonálféreg FESTŐ-CSÜLLENG 168 . II. Auguste Mariette fedezte és tárta fel. III. Alapja 100m×72m. Szeszósztrisz. 2723–2697) Ugaf (i. csak sokkal gazdagabb kivitelben. 1069–1043) Sznofru (i.e. 2472– 2467) FÁRAÓK ÖLTÖZETE SN: Azonos az általános viselettel. századig. III. 2323–2291) Thamphtis (ang. 2347–2337) (i. II. I. BT: királyi masztaba RT: Sepszeszkaf (i.) Masztabat el Faraun (ar. Mükerinosz fiának. II.e. 1493–1481) Thutmózisz. 1318–1298) (i. 1763–1759) Szokarhór Szuadzskaré Taharka (i. 724–717) Teti1 (i. 1720–1715) (i. Szobekhotep.e. az istenek jelképeit hordták köpenyeiken és fejdíszeiken.e. 1214–1208) (i. 2356–2323) Uszeranath Uszerkaf (i.) Wasa (ang. 1186–1184) Sziamún1 (i. 2506–2504) (i. néhány kilométerre Tabától. 204) Thutmózisz. 1842–1836) (i.e.e. 1725–1721) (i.Szemenhkaré (i.e.e. BT: szobor NT: Amenemhet. (gör. 1200–1194) Széthnaht (i.e. III. 1492–1479) (i. 1917–1872) (i. 19. múmiája Thutmózisz.e.e. 1836–1817) (i.e. IV. 2575–551) Szobekemszaf. 1200–1197) (i.. 1070–1044) (i.e. 2500–2498) Thot2 (i. 1685–1678) Szobekhotep. múmiája Amenhotep. III. 1789–1786) (i.e.e. II.) SN: A fonálférgek osztályának egy alosztálya. 774–767) Takhósz (i. Sepszeszkafnak készült. 1622–1610) Széthi. 1363–1361) Szemerhet (i. 1674–1664) Ubenré Ubienthész (i. században papok gyűjtötték össze a megszentségtelenített sírokból a megmaradt királyi múmiákat és titokban újratemették őket két rejtett sírba. (i. III.e. 1526–1512) (i. (i. II. múmiája RT: múmiahamisítás FÁRAÓSÍR KIRÁLYSÍR FÁRAÓ-SZIGET UF: Gezira Faraún (ar. IV.e. 2767–2741) Szemken Szenoferanhré Apóphisz Szeszósztrisz.e. (i. III. ném. (i.e. 1303–1290) (i. 860–835) (i. 1494–1490) (i. 664–656) Tauszert1 (i. szobrai Dzsószer trónoló szobra Haszehemui szobrai Hór1 szobra (KEM) Kephrén szobrai Kheopsz1 szobra Mentuhotep. 365–360) (i. II. múmiája Ramszesz. 850–825) (1.e. 1782–1778) Unisz (i. I.e. 1188–1186) Tefnaht (i. I.e. ol. (i.e. V. Szobekemszaf. 1210– 1204) (i. 1955–1913) (i. II. I.e.e.e.e. 1317– 1301) (i. (i.. I. III. múmiája Sziptah múmiája Tutankhamon múmiája Thutmózisz.e..e. 1897–1878) Szeszósztrisz.e. hol. 725–720) (i. 1481–1479) Thutmózisz.e.e.e. 311) (1. BT: ember-múmia NT: Amenhotep.e.e. múmiája Szemenhkaré múmiája Széthi. 1717–1712) (i. BT: öltözet NT: szed-öltözet FÁRAÓ-MÚMIA UF: királymúmia SN: Az i. múmiája Ramszesz. ahol sértetlenül fennmaradtak i.e.e.e.e. 362–360) Tanutamon1 (i.e. 1503–1490) (i. 2337–2335) (i. (i. I.e.e. (i. 1685) Sziptah Szmendész. I. III. III.(i. 978–959) Szihathor (i.) Megtisztított piramis Sepszeszkaf masztabája Sepszeszkaf temetőegyüttese szarkofág alakú piramis SN: A legnagyobb masztaba. szobrai Sesonk. 2639–2604) (i. (i. szobrai FÄRBERWAID (ném.e. V.e.e. II.e.e.e. múmiája Ramszesz.e.e.e. VIII. 1216–1210) (i. 1878–1843) Szeszósztrisz. 1525–1512) (i. Tutankhamon Uadzsed Uadzskaré-Pepiszeneb Uahibré2 (i. sz. II.) Secernentea (lat.e. 1678–1674) Szobekhotep. amely Szakkarától délre helyezkedik el.e. 1318–1304) (i. (i. múmiája Merneptah múmiája Pszuzsennész. IV.e. Miután Ízisz és Ozirisz külföldi helytartói voltak. dioritból és egyéb kemény kövekből faragták. I. Haemuaszet1. Ramszesz fia végzett rajta restaurációs munkálatokat. 1724–1718) Szobekhotep. 1743–1740) Szobekhotep. 1306–1290) (i.e.e. szobrai Amenhotep.) Xerxész. 311) Takelóth. (i.e.e.e. 889–874) Takelóth. I.e. 2291–2289) Wadjnes (ang.e. múmiája Széthi.

ahol favágók dolgoznak. 15) SN: Ilyen illesztést használtak a 12.) BT: tüzelőanyag FASZERSZÁM BT: szerszám NT: bunkó csúszka eke faék fadöngölő FASZOBOR BT: szobor NT: Anubisz-szobor (WM: EC152) aranyozott faszobor Hór1 szobra (KEM) Kaaper1 szobra Louvre-i nemesi pár Nahti szobra Nebdzsefau halotti szobra púpos ember szobra (KEM: JE 52081) (1. akik felváltva hasítottak éket baltával a fa törzsébe. 1991. 1972. Raymond O.) BT: vezír RT: Fefi sírja FEFI SÍRJA SN: A lengyel-egyiptomi régészeti expedíció fedezte fel Dzsószer piramisától nyugatra Szakkarában. CHRISTINE BT: egyiptológus AD: dimitri. körülbelül 1. A fának egyenesnek. 15) UF: dovetailed mitre-housing joint (ang. RAYMOND O.) BT: tál NT: tál (WM: EC 936) DÉLIBÁB FATA MORGANA FATŐR UF: wood dagger (ang. (1894–1982) BT: egyiptológus NT: Faulkner.) FAZZINI.) UF: Unis-Ankh (ang. 1981.fr FAYOUM OASES FAYUM A FAJJÚM-OÁZIS TARIFI KULTÚRA TARIFI KULTÚRA FAYUM NEOLITHIC (ang.) (1. festéssel díszítették. BT: feljáró FEFI (ang. 16) BT: sarokillesztés FEDELES SZELENCE BT: szelence FEDETLEN FELJÁRÓ SN: A Középbirodalom idején épültek fedetlen.) FEAST OF WAGY (ang.) BT: töredék NT: töredék (WM: EC 356) töredék (WM: EC 357) töredék (WM: EC 2024) töredék (WM: W 1058) FAULKNER.(1. 1999.) wer2 (óei. (1. RAYMOND O.) FATÁL HÁJ BT: balta FAVÁGÓ UF: woodcutter (ang. A fahasábokat az ácsok udvaraira szállították. (1. BT: feljáró FEDETT FELJÁRÓ SN: A piramisok mellett a völgytemplomtól a halotti templomig fedett feljárókat építettek. I.) BT: tőr FATÖREDÉK UF: wood fragment (ang. amelyeket nedves bőrszíjakkal rögzítettek a nyélhez.NT: bélgiliszta FARMUTHI UF: Pharmuthi (ang. dinasztiában a kahuni fadobozoknál. BT: egyiptológus AD: bakenmut@aol. Feb. így könnyebb volt a szállítás. csak oldalfalakkal határolt feljárók. A (1962. The (1933) FA USÉBTI BT: usébti NT: Juja és Tuja1 usébtije (MM: 02b) Juja és Tuja1 usébtije (MM: 02c) Kenimen usébtije FAUSZTINA SN: Markusz Auréliusz felesége és Kommodusz anyja.) (1. 12) 169 . Hotepheresz leletei között. Markusz hozzátartozói rómaiak RT: római pénzérme (BM: 1214) FAYANS FAJANSZ FAJJÚMI DIALEKTUS FAYYUMIC (ang. Hnumhotep sírjának egyik falfestményén. Ez jól látható III. 1976. KÖNYVEI BT: Faulkner.) Meref-Nebef (óei. dinasztiában jelent meg ez a fajta sarokillesztési mód I.7 m-es hosszúságúra darabolták fel. BT: hónap FASSADE (ném. 1986.) SN: Az faanyagokhoz szükséges fák kiválasztása fontos feladat volt. 16) UF: dovetail joint (ang. melyeknek baltafeje kerekített volt és a két végén egy-egy kiálló fül.) SN: Az óegyiptomi év 8. dinasztiában bronzból készültek.meeks@wanadoo. 1996. Raymond O. 15-ig tartott ez a hónap. könyvei FAULKNER.com FCD CONCISE DICTIONARY OF MIDDLE EGYPTIAN. The (1973. 16) SN: Először a 4.) fegyverzet BT: harci eszköz NT: balta bárd bronzfegyver bumeráng bunkó buzogány1 csatabárd hajítófegyver íj kard UF: wooden bowl (ang. faszobra (KEM: JE 44951) FASZTÉLÉ BT: sztélé NT: hárfás sztéléje (L: N3657) FAT (ang. 2002) Papyrus Bremner-Rhind. RICHARD A. jó minőségűnek kellett lennie kevés hibával. 32) Szeszósztrisz.) FECSKE UF: Hirundo rustica savignii (lat.) FAVÁGÓ BALTA SN: A 12. A falakat és a mennyezetet domborművekkel. 2004) concise dictionary of middle Egyptian. hónapja peret évszakában. 12f) BT: mesterség RT: favágó balta FAVARD-MEEKS. A (1962) ÜNNEP WAGY-ÜNNEP FEAST (ang. 1988. 14– márc. BT: sarokillesztés FECSKEFARKÚ ILLESZTÉS (1.) HOMLOKZAT FASZÉN UF: dzsabet (óei. BT: szakkarai sír FEGYVER UF: armament (ro.) BT: énekesmadár vándormadár FECSKEFARKÚ DERÉKSZÖG HAJLAT ILLESZTÉS (1. (1894–1982) NT: ancient Egyptian coffin texts. Miután kivágták a fát. BT: Auréliusz. A fa kidöntését két ember végezte egyszerre.

kés lándzsa nyíl szablyatörő szekerce tőr RT: fegyverhordozó FEGYVERHORDOZÓ BT: mesterség NT: Noferhotep RT: fegyver FEGYVERZET FEHÉR FEGYVER

FEHÉR KORONA UF: nedzset white crown (ang.) SN: A fáraó fehér – valószínűleg ezüstből készült – kúpban végződő koronája, Felső-Egyiptom szimbóluma. BT: királyi korona RT: kettős korona vörös korona FEHÉR KVARC SN: Gyakran arannyal társulva található. Asszuánból bányászták. BT: kvarc FEHÉR LÓTUSZ UF: Nymphaea lotus (lat.) white lotus (ang.) SN: Néha kenyérsütéshez is felhasználták.(1; 13) BT: lótusz FEHÉR-NÍLUS SN: A Fehér-Nílust trópusi esők táplálják, hozama viszonylag állandó egész éven át. BT: Nílus FEHÉR ÓLOM UF: white lead (ang.) BT: ólom FEHÉRÓLOMÉRC FEHÉR PIRAMIS CERUSSZIT AMENEMHET, II. PIRAMISA

UF: HD2 (tr.) hedj2 (óei.) white (ang.) SN: A tisztaság és szentség és egyszerűség színe volt, ezért a szent tárgyakat fehérre festették, s a szent állatokat is fehér színnel ábrázolták. A fehérhez két természetes pigmentet, krétát és gipszet használtak, az ólomfehéret viszont már szintetikusan álították elő. BT: szín NT: krétafehér ólomfehér RT: fehér arcfesték

FEHÉR ALAPON KÉK SN: A színek ezen kombinációja népszerű volt a halotti felszerelések között és a Középbirodalomban koporsókon is alkalmazták. BT: színkombináció RT: fehér kék FEHÉR ARCFESTÉK SN: Ólomfehér malachit (ólom-karbonát) felhasználásával állították elő. BT: arcfesték FEHÉRBARKÓJÚ CERKÓFMAJOM UF: Cercopithecus aethiops (lat.) Green monkey (ang.) Grüne Meerkatze (ném.) Vervet monkey (ang.) SN: A tuna el-gebeli nekropoliszban találtak fehérbarkójú cerkófmajom múmiákat.(100) BT: cerkóf FEHÉRBOR UF: white wine (ang.) (1; 1) SN: A legkorábbi idegentől származó utalás az egyiptomiak fehérborára a görög Athenaeustól származik i.u. 2. század körül. BT: bor RT: fehérbor készítés FEHÉRBOR KÉSZÍTÉS SN: A fehérbor készítésekor csak a préseléskor a taposókádakból szabadon lefutó szőlőlét erjesztették, és kifejezetten el kellett kerülniük, hogy a héj sokáig érintkezzen a musttal. A műveletet olyan rövid idő alatt hajtották végre, hogy a bor csak a szőlő zamatát vegye át. (1; 74) BT: borkészítés RT: fehérbor FEHÉR HÁZ FEHÉR FAL KINCSTÁR MEMPHISZ

FEHÉR-SIVATAG UF: Sahra el-Beida (ar.) SN: A Szahara szívében terül el. A Farafra-depresszió legérdekesebb felszíni alakulata. Ez az óegyiptomiak hite szerint a gonosz Széthnek a birtoka. Furcsa kőalakzatairól híres. Szinte szünet nélkül fúj a szél, sokszor csak enyhe szellő, máskor tomboló fergeteg formájában. A Fehéársivataghoz legközelebbi emberi település a Farafra-oázis. BT: Szahara RT: Farafra-oázis FEHÉRVONALAS AGYAGEDÉNY (1; XX-XXV) UF: white cross lined potteries (ang.) BT: nagadai agyagedény FEJ UF: Kopf (ném.) SN: Az egyiptomi nők többségében borotválták fejüket, amely higiéniai szempontból előnyös volt (a tetvek ellen) és a kopasz fejre könnyebben tudták hozzátapasztani a parókát.
(1; 32)

BT: testrész NT: fej betegségei Ramszesz, II. feje Tutankhamon feje FEJALÁTÉT HÜPOKEPHÁL FEJ BETEGSÉGEI BT: betegség fej NT: henet FEJDÍSZ BT: dísz öltözet NT: kalathosz kendő korona FEJEDELEM UF: há1 hik BT: államszervezet NT: Amenemhet, I. (i.e. 1991–1962) (i.e. 1937–1908) Paszer1 Paver Tafnekht FEJKENDŐ NEMESZ TELJES ÁTALAKULÓ FEJLETT SZÁRNYAS ROVAR

FEHÉR FESTÉK SN: A fehér festékek alapanyagaként porrá zúzott állati csontokat használtak BT: festék RT: fehér FEHÉR KÁPOLNA KARNAKI AMON TEMPLOM FEHÉR KÁPOLNÁJA FEHÉR KOLOSTOR UF: Deir Amba Senúdi Deir el-Abjad SN: A 4. században alapították, felbecsülhetetlen értékű kéziratok kerültek innen európai gyűjteményekbe. BT: kolostor

FEJ LEVÉTELE SN: A nagadai és ballasi nekropoliszokban találhatók ilyen példák. A fejet vagy a sírban hagyták a test többi része körül vagy egy külön sírban temették el.

170

BT: holttest feldarabolása FEJSZE UF: adze (ang.) SN: A durva faanyagból kisebb fadarab levágására vagy finom alakítására használt famegmunkáló eszköz. Emery számos egyenes fa fejszenyelet és rézből kiöntött kerekített végű fejszefejet talált. A fejsze feje bőrszíjakkal vagy kötéllel volt hozzákötözve a fanyélhez. Vallási vonatkozásban is használták a szájmegnyitás rituáléjánál, ahol az eszközt peszeskafnak nevezték. BT: famegmunkáló eszköz NT: fejsze (BM: EA 26279) fejszefej

újjászületendő fejét, a másik, hogy megóvja a fejet attól, hogy elválasszák testétől. BT: amulett NT: fejtámasz-amulett (BM: EA 8307) RT: fejtámasz FEJTÁMASZ-AMULETT (BM: EA 8307) SN: Hematitból készült fejtámasz-amulett a Későkorból, kb. i.e. 600-ból. Magassága: 1,25 cm, hosszúsága 2,47 cm, szélessége 1 cm. BT: fejtámasz amulett FEKÁLIA WHDW FEKETE UF: black (ang.) kem (óei.) km (tr.) SN: Kétféle fekete színt csontfeketét és koromfeketét használtak, amelyeket alapanyaguk különböztetett meg egymástól. BT: szín NT: csontfekete koromfekete RT: fekete festék FEKETEBOR SN: Az Óbirodalom korában temetések alkalmával alkalmazták. (1; 74) BT: bor FEKETE CINÓBER FEKETE GRÁNIT BT: gránit FEKETE ÍBISZ UF: Plegadis falcinellus (lat.) BT: íbisz FEKETE FÉNYEZETT AGYAGEDÉNY(1; XIX) UF: black polished pottery (ang.) BT: különleges agyagedény FEKETE FESTÉK SN: A nagyon sűrű és tartós fekete tinta az olajlámpák kormából vagy égetett és porrá zúzott elefántcsontból és víz keverékéből állt, amelyhez valamilyen rögzítőszert adtak. Forralt bor seprőjéből is készítették. BT: festék RT: fekete FEKETE FÖLD KEMET1 FEKETE ISTVÁN BT: Egyiptom-utazó AD: 5000, Szolnok, Táncsics u. 18. 6/5. Tel: (56) 376-965 FEKETE LAKK UF: black varnish (ang.) (1; 17) SN: Szurok és olaj keverékéből állították elő, így a felület egyenetlenségét eltüntették és megóvták a faanyagot. (1; 17) BT: lakk FEKETEORRÚ HUSZÁRMAJOM UF: Cercopithecus patas (lat.) Erythrocebus patas (lat.) Husarenaffe (ném.) Hussar guenon (ang.) huszármajom Military monkey (ang.) Mono Húsar (spa.) Patas Monkey (ang.) Red guenon (ang.) SN: A Tuna el-gebeli nekropoliszban találtak egy feketeorrú huszármajom múmiát. (100) Kiváló futók, 55 km/h-s sebességgel is képesek futni. A hímek súlya 7–13 kg, a nőstényeké kb. 4–7 kg. Testhosszuk 50–88 cm. Fűféléket, gyümölcsöket, magvakat, tojásokat, kisebb állatokat fogyasztanak. BT: cerkóf FEKETE PIRAMIS AMENEMHET, III. DAHSURI PIRAMISA FEKETE-SIVATAG SN: A Baharijja- és a Farafra-oázisok között terül el. Nevét a sötét, vulkanikus kőzetekről kapta, amely beteríti. BT: sivatag1 CINÓBER

FEJSZE (BM: EA 26279) SN: Deir el-Bahariban találták, Hatsepszut1 idejéből (18. din.) való.Nyele fából, a fejsze feje bronzból készült. Hosszúsága: 34,3 cm. A British Múzeum 62-es termében látható. BT: fejsze FEJSZEFEJ UF: adze head (ang.) SN: Rézből készültek. BT: fejsze NT: hegyes végű fejszefej kerekített végű fejszefej FEJSZEFEJ (PM: UC 17082) SN: A 474-es számú tarkhani sírból előkerült hegyes végű réz fejszefej, amely a korai 1. dinasztiából származik. BT: hegyes végű fejszefej RT: tarkhani sír 474 FEJSZOBOR UF: szoborfej BT: szobor NT: Amenemhet, III. fejszobra (BM) Amenhotep, III. fejszobra (MM: 3425) Dzsedefré fejszobra (L: E 12626) Dzsehutimesz1 fejszobra Ekhnaton fejszobra Hadriánusz fejszobra homokkő fejszobor Ízisz7 fejszobra Kephrén fejszobra mészkő fejszobor Narmer fejszobra Ptolemaiosz, XII. Neosz Dionüszosz fejszobra (L) Szeszósztrisz, III. fejszobra (L) FEJTÁBLA HÜPOKEPHÁL FEJTÁMASZ UF: headrest (ang.) (1; 32) weres (óei.) SN: Az alvó ember skorpió elleni védelmét is szolgálta. A fejtámaszokat olykor vastag, vászonköteg vagy szalmával töltött vászonbélés borítja. A fejtámasz neve egy 3. dinasztia kori sztélén olvasható először. A fejtámaszok az ágy keretébe voltak illesztve, tartóoszlopuk néha bordázott volt. A fejtámaszok még ma is használatosak Kenyában és Afrika más részein. (1; 33) Gyakran az elhunyt feje mellé tették a koporsójába, hogy a túlvilágon is használhassa. Mint szimbólum, a napkultuszhoz kapcsolódott. BT: hieroglif szimbólum bútor NT: állat alakú fejtámasz bordázott fejtámasz csont fejtámasz fa fejtámasz kétoszlopos fejtámasz összecsukható fejtámasz Tutankhamon fejtámaszai RT: fejtámasz-amulett FEJTÁMASZ-AMULETT UF: amulet of the pillow (ang.) SN: A fejtámasz amulettek hematitból vagy valamilyen sötét kőből készültek, kifejezvén kapcsolatukat a túlvilági élettel, folyamatos védelmet nyújtva az elhunytnak. A fejtámasz-amulettek a valódi fejtámaszt helyettesítették a sírban. A Harmadik Átmeneti Korban és a Későkorban széleskörben elterjedtek. A Halottak Könyve 166. fejezete szerint két fő szerepük volt: az egyik, hogy felemeljék az

171

FEKETE SZEMFESTÉK UF: black eye-paint (ang.) (1; 118) mesdemet (óei.) msdmt (tr.) (1; 118) (1; 9) SN: A Keleti-sivatagból származó finomra őrölt galenitből (ólom-szulfid ásványból) (1; 9), vagy ritkábban antimonitból (antimon-szulfidból) készítették. BT: szemfesték FEKETE TETEJŰ AGYAGEDÉNY (PHAM: 6-4307) SN: A naga ed-deiri 7632-es sírból származó Nagada II kultúrabeli agyagedény. BT: fekete tetejű agyagedény FEKETE TETEJŰ AGYAGEDÉNY UF: black top potteries (ang.) SN: Az agyagedények egyik predinasztikus díszítési formája a fekete felsőrész és a vörös alsórész, amely két szín különböző hőmérsékleten való égetéssel keletkezett: a fekete színt oxigénmentes légkörrel csökkentett nyomáson, míg a vöröset oxidizáló légkörrel érték el. BT: nagadai agyagedény NT: fekete tetejű agyagedény (PHAM: 6-4307) FEKETE VÉSETT AGYAGEDÉNY (1; XXVI-XXVII) UF: black incised potteries (ang.) BT: nagadai agyagedény FÉLDOMBORMŰ SN: Az alakok kidomborítását illetőleg középhelyen áll a lapos és a kiemelkedő domborművek között. BT: dombormű NT: Ramosze1 sírjának féldomborművei FELDPATHOID (ang.) FELDSPAR (ang.) FÖLDPÁT FÖLDPÁT

epigráfia győzelmi felirat Hunszobek-felirat karnaki Amon templom Fehér kápolnájának feliratai királyfelirat Metjen felirat szoborfelirat sztélé felirat szuezi-felirat Tutankhamon osztrakonjának felirata Thutmózisz, I. obeliszkjének feliratai FELIRATOS TÁRGY BT: tárgy NT: palermói kő sztélé tábla taniszi tábla FELIS (lat.) MACSKA CSAUSZ AFRIKAI VADMACSKA VADMACSKA AFRIKAI VADMACSKA
(1; 7)

FELIS CHAUS (lat.) (1; 7) FELIS LIBYCA (lat.) FELISMERÉS

SZIA (óei.)

FELIS SILVESTRIS (lat.)

FELIS SILVESTRIS LIBYCA (lat.)

FÉLDRÁGAKŐBÁNYA BT: kőbánya NT: malachitbánya türkizbánya RT: féldrágakő FÉLDRÁGAKŐ BT: ásványok NT: azurit1 (ném.) karneol lápis lazuli malachit türkiz RT: drágakő ékszer féldrágakőbánya FELESÉG UF: consort (ang.) Ehefrau (ném.) hitves wife (ang.) NT: főfeleség isteni feleség királyi feleség mellékfeleség FÉLFEDÉS UF: half-lap (ang.) BT: sarokillesztés FELFEDEZŐ NT: Belzoni, Giovanni Battista (1778.nov.15.–1823. dec. 3.) Bruce, James (1730–1794) Covington, L. Dow Davison, Nathaniel FELIDAE (lat.) FELINAE (lat.) MACSKAFÉLE VALÓDI MACSKA
(1; 15)

FÉLISTEN UF: Halottak Lelkei SN: Olyan emberek, akiket a mitológiákban istenek közé emeltek, vagy akik csak egyik részről voltak isteni származásúak (atyjuk vagy anyjuk ember volt). BT: isten NT: Hermész Triszmegisztosz Imhotep1 RT: absztrakt isten helyi isten túlvilági isten védőistennő FELJÁRÓ UF: causeway (ang.) feljáróút SN: Többféle feljáró létezett: 1. A halotti templomot köti össze a piramissal. 2. A piramishoz épített feljáró. Az ehhez használt nyersanyag valószínűleg pálmafarönkökkel megerősített nyerstégla. 3. Templomokat egymással összekötő feljárók. Ezek kövezettek és díszítettek voltak. BT: utak NT: fedetlen feljáró fedett feljáró Kephrén piramisának feljárója nyitott feljáró Unisz piramisának feljárója RT: rámpa FELJÁRÓÚT FELJEGYZÉS FELJÁRÓ SZÖVEG SZENT KÖNYVEK

FELJEGYZÉSEK CSARNOKA TEMPLOMAI

FELKENÉS SN: A király felkenéséhez krokodilhájat használtak, innen származik a messiás szó, amelynek eredeti alakja a messeh, óegyiptomi nyelven krokodilt jelentett. BT: szertartás FÉLOLDALASAN ÍVELT FEDELŰ LÁDA UF: shrine shaped boxes (ang.) BT: láda NT: Tutankhamon ládája (KEM: JE 61477) FELOLVASÓ PAP UF: herihebet lector priest (ang.) lecture priest (ang.) sacerdote lector (spa.) Vorleser (ném.) SN: A papok egy külön csoportja a tekercstartó felolvasó papok, akik közül sokan foglalkoztak varázslással, s legmagasabb műveltséggel rendelkeztek. Fontos feladataik voltak a halotti kultuszban is. A felolvasó pap felügyelt a balzsamozási munkára és elmondta a tekercsekről a megfelelő igéket a „balzsamozóműhely titkainak fel-

FELIRAT SN: Főként a halotti szertartások különböző tárgyait jellemzik a feliratok: székek, ágyak, dobozok, sírfalak. Szinte mindegyiken megtalálható a tulajdonos neve, leggyakrabban halotti szövegek kíséretében. BT: szöveg NT: Amenemhet, I. felirata Amenhotep, II. amadai felirata átokszöveg csontfelirat

172

vigyázója” jelenlétében. A felolvasó papokat kezükben papirusztekerccsel szokták ábrázolni, mellükön rézsútos irányban futó, széles szalagot hordtak. Az Óbirodalom idején a trónörökösök is viselték az „atyja felolvasópapja” címet. BT: pap NT: Amenemuya2 (ang.) Baknayu (ang.) Hapu Ini2 Iufaa Jahmesz Kaaper1 (ang.) Khaemopet2 Padiamenipet Panekhuemniut (ang.) Raia5 (ang.) Wennefer7 (ang., ném.). FELSŐ-EGYIPTOM UF: Déliország Pa-ta-res To-riszi UE (röv.) Upper Egypt (ang.) SN: Egyiptom déli része, a Delta csúcsától, Memphisztől az első vízesésig terjed (tulajdonképpen Asszuánig). A felső paleolitikum vége óta lakott terület. Keskeny, a sivatagi platóba bevágódott folyamvölgy, ahol mezőgazdasági termelésre csak a part egy szűk sávjában van lehetőség. A mai Felső-Egyiptomot inkább Aszjútig számítják, onnantól északra Közép-Egyiptomnak nevezik. Védőistennője Nehbet. BT: Ókori Egyiptom NT: felső-egyiptomi nomosz RT: Alsó-Egyiptom felső-egyiptomi agyagedény Nehbet FELSŐ-EGYIPTOMI AGYAGEDÉNY SN: Az anyaguk sokkal sűrűbb és erősebb, azért, mert a felsőegyiptomi technológia sokkal jobb volt, mint a deltavidékiek. BT: agyagedény NT: agyagedény (PM: UC 16092) agyagedény (PM: UC 17218) FELSŐ-EGYIPTOMI KERÜLET FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 1. UF: Syene2 (gör., ol.) Ta-Sety (óei., ol.) Ta-szeti (óei.) Ta-Kens (óei.) SN: Núbia földjéhez tartozott eredetileg. Ezt a területet valószínűleg a dinasztiák korának kezdetén csatolták Egyiptomhoz. Elephantiné volt a fővárosa, ez magában foglalta a két híres szigetet, Szenomot és Philae-t, amelyek az egyiptomi pogányok utolsó menedékét képezték. Ehhez a nomoszhoz tartozott még Kom Ombó is, amely az Újbirodalomtól kezdve lett e nomosz központja. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 2. UF: Apollinopolis Magna2 (gör., ol.) Apollonitesz Behedet (óei, ol.) Gebat (óei., ol.) Tes-Hor (óei.) Tesz-Hor (óei.) SN: Edfu volt a központja. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 3. UF: Hierakonpolis2 (gör. ol.) Iunit (óei., ol.) Nekheb3 (óei., ol.) Ten (óei.) SN: Fővárosa Eszna. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 4. UF: Diospolis Magna2 (gör., ol.) Phathyritész (gör.) Thebai (gör., ol.) Uast

Uaszet-kerület Uiszit nomosz Waset2 (óei., ol.) SN: Ezeket a helységeket foglalta magában: Théba, Medinet Habu, Királyok Völgye, Királynék Völgye. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Királynék Völgye Királyok Völgye1 Medinet Habu Théba Uaszet FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 5. UF: Coptites Gebtiu2 (óei., ol.) Herui (óei.) Horu nomosza Koptos2 (gör., ol.) SN: Székhelye Koptosz volt. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 6. UF: Aati (óei.) SN: Denderah volt a fővárosa. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Denderah FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 7. UF: Sekhem3 SN: Fővárosa Diospolis Parva volt. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 8. UF: Abt (óei.) SN: Fővárosa Abüdosz volt. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Abüdosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 9. UF: Amsu2 (óei.) Panopolite nome (ang.) (1) SN: Fővárosa Akhmim volt. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Akhmim (ang.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 10. UF: Uazet (óei.) SN: Fővárosa Athribisz1 volt. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Athribisz1 FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 11. UF: Set1 (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 12. UF: Tu-f (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 13. UF: Atef-khent1 (óei.) SN: Fővárosa Sziut (ma Aszjút) volt. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 14. UF: Atef-peh2 (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 15. UF: Gazella-kerület Un (óei.) SN: Ide tartozott Akhet Aton és Hermopolisz. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Akhet Aton Hermopolisz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 16. UF: Meh-Mahet (óei.) Oryx nome (ang.) BT: felső-egyiptomi nomosz NT: Beni Hasszán (ar.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 17. UF: Anup2 (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 18. UF: Sep (óei.) SN: E nomosz fővárosa Saruna volt.

173

BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 19. UF: Oxyrhynchités Oxyrinchos2 (gör., ol.) Per-Meget (óei., ol.) Uab1 (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 20. UF: Atef-Khent2 (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 21. UF: Atef-peh2 (óei.) Atef-Pehu (óei.) SN: E nomoszben Hnum istent tisztelték. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 22. UF: Aphrodités Maten (óei.) SN: Fővárosa Aphroditopolisz volt. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ SN: Felső-Egyiptom nomoszának határait az 5. dinasztia idején rögzítették, s a folyó menti kiterjedésüket megörökítő felirat I. Szeszósztrisz karnaki kioszkjában maradt fenn. BT: Felső-Egyiptom nomosz NT: felső-egyiptomi nomosz, 1. felső-egyiptomi nomosz, 2. felső-egyiptomi nomosz, 3. felső-egyiptomi nomosz, 4. felső-egyiptomi nomosz, 5. felső-egyiptomi nomosz, 6. felső-egyiptomi nomosz, 7. felső-egyiptomi nomosz, 8. felső-egyiptomi nomosz, 9. felső-egyiptomi nomosz, 10. felső-egyiptomi nomosz, 11. felső-egyiptomi nomosz, 12. felső-egyiptomi nomosz, 13. felső-egyiptomi nomosz, 14. felső-egyiptomi nomosz, 15. felső-egyiptomi nomosz, 16. felső-egyiptomi nomosz, 17. felső-egyiptomi nomosz, 18. felső-egyiptomi nomosz, 19. felső-egyiptomi nomosz, 20. felső-egyiptomi nomosz, 21. felső-egyiptomi nomosz, 22. FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK GYAKORLATI IKOLÁJA (Fro.) SN: A Sorbonne-on működik. A IV. szekción Történeti és filológiai tudományokat tanítanak, ezen belül középegyiptomit, hieratikust, démotikust, koptot, építészetet és papirusz előállítást. Az V. szekción Vallástudományokat, ezen belül egyiptomi vallást illetve az egyiptomi vallást a hellenisztikus és a római világban. (22) BT: egyiptológiai iskola AD: Tel: 01 40463137 FELSŐ-NÚBIA UF: Cush (ang.) Kush (ang.) BT: Núbia FELSŐ PALEOLITIKUM (i.e. 25000–5500) (i.e. 35000–10000) UF: késő paleolitikum upper paleolithic (ang.) BT: paleolitikum (i.e. 700000–5500) (i.e. 2000000–10000) FELSZABADÍTÁS SN: A rabszolgák gazdái gyakran éltek a felszabadítás lehetőségével. Rabszolgát férfi és nő is felszabadíthatott. Szabad szolgák is köthettek házasságot az Egyiptomban született rabszolgákkal. A házasság révén a rabszolganő felszabadult és gyermekeik már szabadnak születtek. Jobb esetben a volt gazda még hozományt is adott a nő mellé. BT: cselekedet RT: felszabadított rabszolga rabszolgák

FELSZABADÍTOTT RABSZOLGA BT: rabszolgák NT: Ameniaiu RT: felszabadítás FELSZERELÉS ESZKÖZ FÉLSZIGET BT: természeti képződmény NT: Sínai-félsziget FÉLTÉKENYSÉG VIZE SN: Mérgezett víz, amelyből annak az asszonynak kellett innia, aki házasságtörését nem vallotta be. Ezt az eljárást templomokban hajtották végre, amelyet a legtöbben nem éltek túl. BT: méreg FELUKKA SN: Könnyű evezős és vitorlás hajó két előrehajló árboccal. BT: folyami hajó FELÜGYELŐ UF: overseer (ang.) superintendent (ang.) BT: mesterség NT: ácsok felügyelője állatállomány felügyelője Amenehet5 Amenemope2 Amenemopet4 (ang., ném., spa.) Amenemopet6 (ném., spa.) Amenemwaskhet (ang.) Amenhotep4 Amenirneferu (ang., spa.) Amenmesz7 Amenmesz10 Amenmesz12 Amenmesz18 aranyművesek felügyelője birtokfelügyelő Dági Dzsati Espaneferhor (ang., ném.) főfelügyelő Hekareshu Heti (ném.) Hnumenti Huja7 Iaszen Idu1 (ang.) Iniuia (ang.) Ipi6 Ipij Iteti (ang.) Kaaper3 (ang.) Kakherptah (ang.) Kanofer2 (ang.) Kar1 Khaemankh (ang.) Khafraankh (ang.) Kheti Khnemdzsedef kincstár felügyelője lovasság felügyelője magtárfelügyelő marhák felügyelője Merikhufu Meru2 (ang., ném., spa.) mezők felügyelője Min3 Min-Inu mocsárföldek felügyelője mocsárlakók felügyelője munkafelügyelő Nakht7 Nakht10 (ang., spa.) Nebenkemet (ang., ném., spa.) Nebszeni5 Nebszumenu Nefermenu2 (ang., ném., spa.) Neferrenpet2 Nikauré orvosok felügyelője

174

Padienisi (ang.) Paraemhab1 Paraemhab2 Pairi1 Pakharu (ang., spa.) papok felügyelője Penhat (ang.) Ptahhotep, II. Ptahmose4 (ang.) Piay4 Ray2 (ném.) termőföldek felügyelője Thutemheb (ang., ném., spa.) Ti1 Tjaj2 szántóföldek felügyelője Szenemiah Szennedzsemib Inti Szennedzsemib Mehi Uniszankh Wennefer2 FELVONULÁSI ÚT FÉM DROMOSZ (gör.)

FENYŐTÖMJÉN UF: frankincense (ang.) (1; 17) (1; 8) SN: Az Ebers-papirusz szerint a fogszuvasodás elleni gyógyszer egyik alapanyaga volt. Hatsepszut1 expedíciói folyamán került az országba.(1; 9) BT: tömjén FÉRGESSÉG BT: parazita betegség NT: mételybetegség trichinózis FERLINI, GIUSEPPE (1800–1870) SN: Bologna-ban született, az 1830-as években az egyiptomi hadsereg fősebésze lett. Szudánban szolgált, majd 1834ben visszatért Meroét feltárni Antonio Stefanival. A leleteket később a Münichi és a Berlini Múzeumnak adta el. BT: régész RT: Berlini Egyiptomi Múzeum (No.) Egyiptomi Művészet Állami Múzeuma (No.) Meroé FERMENTUM ELEKTRUM RÉVÉSZ TERMÉKENYSÉG ISTEN TERMÉKENYSÉG ISTENNŐ FERRYMAN (ang.)

SN: Egyiptom fémekben igen szegény volt. BT: szervetlen anyag NT: arany elektrum nemes fém ólom réz vas RT: fémmegmunkálás

FERTILITY GOD (ang.)

FERTILITY GODDESS (ang.)

FÉMMEGMUNKÁLÁS BT: megmunkálás NT: fenés RT: fém FENÉS UF: honing (ang.) SN: A fenést palakőből készült fenőkövön végezték, amely tetejére kevés olajat öntöttek. Az olajat kis szarvban tárolták, melynek a csúcsa ki volt lyukasztva vagy kis kanál alakú csőben. (1; 43f) BT: fémmegmunkálás

FERTŐZÖTT SEB UF: gennyes seb infected wound (ang.) (1; 27) purulent wound (ang.) (1; 27) SN: Az óegyiptomi orvosok különbséget tettek a steril és a fertőzött seb között. A fertőzött sebre való receptet az Ebers-papirusz 522b sorában olvashatunk. (1; 27) BT: seb1 RT: Ebers-papirusz 522b sora FESTÉKANYAG BT: festék NT: állatcsont auripigment cinóber gipsz henna (ang.) krizokolla lápis lazuli malachit mínium okker realgár réz táblapát szén vörös okker RT: szín FESTÉK SN: A festékeket a természetben található ásványok apróra zúzásával állították elő, amelyet vízzel és valamilyen kötőanyaggal kevertek. (1; 16) A leideni X papirusz részletesen beszámol arról, hogyan állítottak elő különféle színeket. BT: anyag NT: arcfesték fehér festék fekete festék festékanyag szemfesték vörös festék FESTÉS BT: cselekedet NT: hajfestés

FENŐKŐ UF: hone (ang.) SN: Ahhoz használták, hogy a munkaeszközeik vágóélének egyenetlenségét kiigazítsák, kiélesítsék. Palakőből készültek és egyik végükön egy lyuk volt, hogy a műhelyben felakaszthassák egy szögre. (1; 43) BT: famegmunkáló eszköz kő FÉNYES CSILLAG PIRAMIS DZSEDEFRÉ PIRAMISA FÉNYEZETT VÖRÖS AGYAGEDÉNY (1; IX-XIV) UF: polished red potteries (ang.) BT: nagadai agyagedény FENYŐ UF: fir (ang.) BT: fenyőalakú NT: cédrusfa

FENYŐALAKÚ UF: Coniferales (lat.) fenyőféle Pinaceae (lat.) Pinopsida (lat.) BT: fafajta tobozos NT: ciprusféle fenyő jegenyefenyő lucfenyő FENYŐFÉLE FENYŐALAKÚ FENYŐOLAJ UF: fir oil (ang.) (1; 27) SN: Az Ebers-papiruszon a fertőzött sebre teendő kenőcs egyik alapanyaga. (1; 27) BT: olaj RT: Ebers-papirusz 522b sora

FESTÉSZET SN: A festészet Egyiptomban a szobrászat és az építészet mellékművészete. Az egyiptomi festészet hét színt ismer: a feketét, a fehéret, a vöröset, a sárgát, kéket, zöldet és barnát. Az ember arcát profilból ábrázolták, amelyen a szem viszont elölnézetből látszódott. A lábak elölnézetből, viszont a lábfej szintén profilból volt ábrázolva. Bevezették a négyzethálós újítást, amely a pozicionálást segítette elő. (1; 8) BT: művészet

175

NT: ábrázolás arány falfestészet festékanyag négyzetrácsozás szín RT: festmény festő FESTIVAL (ang.) FESZTIVÁL FESZTIVÁLCSARNOK ÁPISZ-ÜNNEP MIN-ÜNNEP OPET-ÜNNEP SZOKARISZ-ÜNNEP FESTIVAL HALL (ang.) FESTIVAL OF APIS (ang.) FESTIVAL OF MIN (ang.) FESTIVAL OF OPET (ang.) FESTIVAL OF SOKAR (ang.) FESTMÉNY BT: alkotás NT: falfestmény RT: festészet FESTŐ SN: A festők megfeszített munkában dolgoztak napi 10 órában szegényes eszközökkel. Munkájuk megkönnyítésére bevezették azt az újítást, hogy négyzetes hálókat rajzoltak, amely segített a festmény egyes részeinek és egészének pozícionálásában. (1; 8) BT: művész NT: Amenemhotep Amonnaht Hormin1 Szanidzsin RT: festészet festőecset

NT: Ápisz-ünnep Basztet-fesztivál heb-szed (óei.) Isteni kihallgatás ünnepe (1; 348) Min-ünnep Opet-ünnep Szokarisz-ünnep Thot1-ünnep Wagy-ünnep wepet renpet RT: fesztiváligazgató FESZTIVÁLCSARNOK UF: festival hall (ang.) BT: csarnok NT: karnaki Amon-templom fesztiválcsarnoka FESZTIVÁLIGAZGATÓ BT: igazgató NT: Wahibranebpehty (ang., spa.) RT: fesztivál FETEKHY (ang.) FETEKTI (ang., cse.) FETEKTI (ang., cse.) UF: Fetekhy (ang.) Fetetka (ang.) SN: Szennedzsemib Inti fia az 5. dinasztiában. BT: Szennedzsemib Inti hozzátartozói RT: Fetekti masztabája FETEKTI MASZTABÁJA SN: 1991-ben azonosította a sírt egy cseh csoport, amelyet előzőleg már Lepsius dokumentált, de az idő során feledésbe merült pontos holléte. BT: abu szíri sír NT: Fetekti masztabájának falfestményei RT: Fetekti (ang, cse.) FETEKTI MASZTABÁJÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: Számos falfestményt tartalmaz Fetekti masztabája, amelyen szokatlanul részletes módon örökítettek meg piaci jeleneteket, amelyekről Lepsius másolatokat is készített. BT: falfestmény FETETKA (ang.) FETEKTI (ang., cse.) TŰZKŐ FÜGE SZIKOMORFÜGE ISZAPSÁS FEUERSTEIN (ném.) FICUS CARICA (lat.) FIELD SEDGE (ang.) FIG (ang.) (1; 13) FÜGE

FESTŐBUZÉR UF: Krappwurzel (ném.) madder (ang.) Rubia tinctorium (lat.) Rubiae tinctorium radix (lat.) SN: Ennek a növénynek a gyökerét használták vörös színezésre. BT: buzérféle NT: buzérgyökér FESTŐ-CSÜLLENG UF: Färberwaid (ném.) glastum (ang.) isatis tinctoria (lat.) woad (ang.) SN: Festékanyagot nyertek ki belőle, az indigókék színezéket. BT: keresztesvirágú RT: indigókék FESTŐECSET SN: A festőecset vagy egy pálmarostkötegből vagy kis kalapált fából állt. (1; 8) BT: ecset festőeszköz FESTŐ ESZKÖZ BT: eszköz NT: festőecset RT: íróeszköz FÉSŰ BT: szépítkezési eszköz NT: csontfésű

FICUS SYCOMORUS (lat.) (1; 7)

FILLOSZILIKÁT UF: Phyllosilicates (ang.) rétegszilikát SN: Végtelen kétdimenziós SiO4-síkhálózatok. BT: szilikát NT: csillámok és rokon rácsépítményű ásványok krizokolla FILOLÓGUS UF: philologist (ang.) BT: nyelvész NT: Boeser, Pieter Adriaan Aart (1858–1935) Breasted, James Henry (1865. aug. 27–1935. dec. 2.) Lauth, Franz Joseph von (1822. feb. 18–) Naville, Henry Edouard (1844. jún. 14–1926) FILOZÓFIA BT: tudomány RT: filozófus FILOZÓFUS BT: tudós NT: egyiptomi filozófus görög filozófus RT: filozófia FINN EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Mattila, Raija FINNESTAD, RAGNHILD BJERRE BT: norvég egyiptológus AD: Norvégia, 5000 Bergen, Nubbebacken 2.

FÉSZKESVIRÁGÚ UF: Asteraceae (lat.) Asterales (lat.) Compositae (lat.) fészkesvirágzatú BT: mályvaalkatú NT: csövesvirágú kötözősaláta nyelvesvirágú FÉSZKESVIRÁGZATÚ FESZTIVÁL UF: festival (ang.) Hb (tr.) BT: ünnep FÉSZKESVIRÁGÚ

176

FINOM TÖRMELÉKES ÜLEDÉKES KŐZET BT: törmelékes üledékes kőzet NT: aleurolit FIORE MAROCHETTI, ELISA BT: egyiptológus AD: marochetti@iol.it FIP (röv.) ELSŐ ÁTMENETI KOR (i.e. 2155–2040) (i.e. 2181– 2050) (i.e. 2181–2140) (1; 15) (i.e. 2180–2133) FIR (ang.) FENYŐ FIRENZEI EGYIPTOMI MÚZEUM UF: Museo Egizio di Firenze (Ol.) SN: Nyitvatartás: hétköznap 9–14, hétvégén 9–13 óráig. BT: múzeum AD: Museo Egizio di Firenze, Via della Colonna 38., 50121 Firenze Tel.: +39 055-2478641 FIRENZEI NEMZETI RÉGÉSZETI MÚZEUM (Ol.) UF: Museo Archeologico Nacionale di Firenze (ol.) SN: Itt található I. Széthi sírjából egy dombormű, amely Hathor1 istennőt ábrázolja, amint nyakláncát átnyújtja I. Széthinek. BT: múzeum AD: Museo Archeologico Nazionale, Via della Colonna 38., 50121 Firenze Tel.: +39 055-23575 Fax: +39 055-242213 E-mail: sat@comune.firenze.it FIRMER CHISEL (ang.) FIRMICUTES (lat.) FIR OIL (ang.) (1; 27) ROVÁTKOLÓ VÉSŐ GRAM-POZITÍV BAKTÉRIUM FENYŐOLAJ

AD: Tel.: +44(0)1223332900 Fax: +44(0)1233332923 fitzmuseum-enquiries@lists.cam.ac.uk FIZETÉS UF: bér munkadíj payment (ang.) wage (ang.) SN: A munkások természetbeni juttatást kaptak: élelmet (zöldséget, halat), ruhát, testápoláshoz szükséges olajokat, tüzifát, agyagárut, fiatal barmokat, tejet. A görög korszakig nem volt pénzügyi rendszer kiépítve az egyiptomiaknál. Míg a fizetés állandó volt, a munkaközösség jól élt, viszont elmaradása esetén a munkások sztrájkban törtek ki. (1; 15) BT: cselekedet NT: deir el-medinei munkások fizetése RT: munka FIZETŐESZKÖZ SN: Fizetőeszközként használtak gabonát, kenyeret, sört. Még a nemzetközi kereskedelem is gabonaalapú volt. A pénzérmék használata csak a római korban jött divatba. BT: kereskedelem NT: ezüstdeben ezüstkit gabonaféle kenyér pénzérme rézdeben rézkit sör FIZIKUS BT: tudós NT: Alexandriai Héron (i.e. 284–221) Arkhimédész (i.e. 287–212) FLABELLUM UF: strucctoll-legyező SN: Amikor a király elhagyta a palotát, minden alkalommal nagy alakú flabellumot vittek mögötte, hogy árnyékot nyújtsanak vele. A sírképeken gyakran látható a flabellum előkelők kezében, amikor a király elé járulnak. BT: legyező NT: Tutankhamon flabellumai FLAMINGÓ UF: Phoenicopterus (lat.) SN: Kenamun1 sírjának falfestményein láthatóak flamingók. BT: flamingóféle FLAMINGÓFÉLE UF: Phoenicopteridae (lat.) SN: A flamingók a sekély, sós vízek planktonevő madarai. Lábuk és nyakuk nagyon hosszú, sajátosan ívelt csűrük kávájának széle lemezes szerkezetű. Tollazatuk a fehér, rózsaszín, vagy vörös. Csapatokban élnek és telepesen költenek. BT: gólyaalakú NT: flamingó FLAMMINI, ROXANA BT: egyiptológus AD: flammini@mail.retina.ar FLAPPER (fi.) CSATTOGTATÓ FLASKA UF: flask (ang.) BT: tárolóedény NT: olajflaska újévi flaska FLASK (ang.) FLAX (ang.)
(1; 15)

FIRST INTERMEDIATE PERIOD (ang.) ELSŐ ÁTMENETI KOR (i.e. 2155–2040) (i.e. 2181–2050) (i.e. 2181–2140) (1; 15) (i.e. 2180–2133) FIRST PROPHET OF THE ROYAL KA OF TUTHMOSIS I (ang.) THUTMÓZISZ, I. KIRÁLYI KÁJÁNAK ELSŐ PRÓFÉTÁJA FIRTH, CECIL MALLABY (1878–1931) SN: Brit egyiptológus. Fő szerepet játszott a núbiai régészeti munkálatokban 1907-1910-ig, és 1913-1931-ig a korai dinasztiákhoz kapcsolódó feltárásokban Szakkarában, ahol feltárta a Dzsószer piramis körzetét, Dzsószer szerdabját (1924) és a Teti1 piramisa köüli temetőt. BT: angol egyiptológus RT: Dzsószer szerdabja FISCHER-ELFERT, HANS WERNER SN: A Lipcsei Egyiptomi Múzeum igazgatója. BT: egyiptológus NT: Fischer-Elfert, Hans Werner könyvei RT: Lipcsei Egyiptomi Múzeum (No.) FISCHER-ELFERT, HANS WERNER KÖNYVEI BT: Fischer-Elfert, Hans Werner NT: Papyrus Anastasi I. (1992) FISHBONE (ang.) HALSZÁLKA FISHER, CLARENCE STANLEY (1876. aug. 17.–1941. júl. 20.)(1; 2) SN: Philadelphiában született és Jeruzsálemben halt meg. Az American School of Oriental Research ügyvezető igazgatója volt. 1897-ben diplomázott a Pennsilvániai Egyetemen mint építész, de aztán újabb hivatásához maradt hű, a régészethez, amelyet a Philadelphiai Egyetemi Múzeum keretében végzett.(1; 2) 1921–1923-ig Dra Abu el-Nagát tárta fel. Az újbirodalmi sírokat és I. Amenhotep halotti komplexumát érintette munkája. BT: egyiptológus régész FISH-HOOK (ang.) FISHING (ang.) FISH TRAP (ang.) FISSIPEDIA (lat.) FITTING (ang.) (1; 18) HALHOROG HALÁSZAT VARSA HASADTUJJÚ EMLŐS CSŐÖSSZEKÖTŐ

FLASKA LEN

FLETCHER, JOANN BT: egyiptológus AD: Joann@Jfegypt.Demon.co.uk FLINT (ang.) FLOOD (ang.) KOVAKŐZET KOVAKŐ FŰRÉSZ ÁRADÁS FLINT SAW (ang.)

FITZWILLIAM MÚZEUM (An.) SN: A Cambridge-i Egyetem művészeti múzeuma. BT: múzeum

177

FLOTTA BT: tengeri hadászat NT: királyi flotta FLUTED HEADREST (ang.) FLY DUNG (ang.) (1; 18) BORDÁZOTT FEJTÁMASZ LÉGYÜRÜLÉK

FODRÁSZ SN: A fodrászok kivételezett helyzetben voltak, házról házra jártak, és így gyakorolták mesterségüket. Mialatt a fodrász a hajon és a szakállon dolgozott, a kliens térden állt. Miután a szakállat és a szőrrel fedett bőrt egy kenőccsel meglágyította, egy nagyon éles bronzpengéjű borotvával végezte a dolgát. Hogy a borotválás miatt jelentkező égető érzést enyhítse, a fodrász keserűmandula olajat masszírozott a bőrbe. BT: mesterség RT: hajviselet FOG SN: Az egyiptomiak sok durvára őrölt lisztből készült kenyeret ettek, s ebbe ráadásul még a sivatag pora is beleszállt, valamint a mészkő darabjai, amivel és amin őrölték. Ez nagyon koptatta a fogakat. A fogak kopottságából így következtetni lehet a személy korára. A fogak kopása esetenként annyira előrehaladott volt, hogy a fogínyek megsérültek, ami viszont elfertőződhetett és így számos kelés, tályog alakulhatott ki, akár a csontszövetet is károsítva. BT: rágószerv NT: fogbél Ramszesz, II. fogai Tutankhamon fogai RT: fogak érzéstelenítése fogbetegség

FOGÁSZAT SN: Egy 4. dinasztiabeli gizehi felfedezés során egy sírban több összedrótozott fogat találtak, amely azt sugallja, hogy már kísérleteztek a foghíd építéssel. (1; 8) BT: orvostudomány NT: fogak érzéstelenítése fogbetegség FOGBÉL UF: dental pulp (ang.) (1; 17) SN: A fogbél a fertőzések számára a durva fogkopások folytán vált szabaddá.(1; 17) BT: fog FOGBETEGSÉG BT: betegség fogászat NT: fogágy betegség fogínysorvadás fogkopás fogszuvasodás RT: Ebers-papirusz 739–750. sora fog FOGÍNYSORVADÁS BT: fogbetegség RT: fogínysorvadás elleni gyógyszer FOGÍNYSORVADÁS ELLENI GYÓGYSZER SN: A köményt, tömjént és szentjánoskenyérfa nedvét összekeverték és ezt az ínyre rakták. BT: gyógyszer FOGKOPÁS UF: dental abrasion (ang.) dental attrition (ang.) (1; 17) SN: A durva fogkopások a gabonafélék kézi őrlése során a lisztbe jutott homok és kődarabok folytán keletkeztek. A fogak néha annyira lekoptak, hogy a fogbél szabaddá vált és megfertőződött. Ez okozta továbbá az állkapocsízület túlterhelését és deformációját is. Elsődleges jele volt a csontízületgyulladás, amely gyakran szembetűnő az egyiptomi koponyákon. (1; 17) BT: fogbetegség FOGLALKOZÁS MESTERSÉG FOGOLY1 UF: rab SN: Az Újbirodalom korára a külföldön folytatott háborúk erős elterjedésével számos foglyot hurcoltak Egyiptomba és ajándékozták házi cselédként a templomoknak a magánuradalmaknak vagy a gazdáknak. Egy részüket szolgálólányokként, másokat dajkaként dolgoztatták. A rabul ejtett férfiakat a királyi építkezésekhez rendelték ki. A nők, ha elég szépek voltak, bejuthattak a hárembe, vagy zenészek ill. táncosnők lehettek. BT: ember NT: hadifogoly FOGOLY2 UF: kóré (héb.) Perdix perdix (lat.) BT: fácánféle FOGSEBÉSZ UF: dental surgeon (ang.) (1; 17) BT: sebész FOGSZUVASODÁS UF: caries (lat.) carious cavity (ang.) (1; 17) SN: A 4. dinasztiában Kheopsz1 rokonságának és udvaroncainak 1188 megvizsgált foga közül mindössze 38 szuvas fogat találtak (1; 17) (3,1%), ami a Ptolemaiosz korra 20%-ra emelkedett, mert ekkor jelent meg a cukornád. A kevés szuvas fog annak volt köszönhető, hogy mézzel és szentjánoskenyérfa nedvével édesítették ételeiket, sok fügét ettek, ami leszedte fogukról a lepedéket, és rengeteget rágtak. A fogszuvasodást a szájüregben élő Streptococcus mutans baktériumok segítik elő. BT: fogbetegség RT: fogszuvasodás elleni gyógyszer Streptococcus mutans (lat.) FOGSZUVASODÁS ELLENI GYÓGYSZER SN: Az Ebers papirusz ínyekről szóló fejezetében olvasható gyógyszer: kömény, fenyőtömjén, szentjánoskenyérfa

FOGADALMI PALETTA SN: Festék vagy kenőcs kikeverésére szolgáló, tálcaszerű kőlap, a művelethez kialakított kerek mélyedés körül gyakran gazdag díszítéssel. A predinasztikus kortól ismeretesek, fennmaradásuk és díszítésük azt sugallja, hogy fogadalmi áldozatként is használták őket. Legszebbek többek között az „Oroszlánvadászat” paletta és a Narmer-paletta. BT: paletta NT: Narmer-paletta (KEM: JE 32169) Oroszlánvadászat paletta FOGADALMI SZTÉLÉ UF: votive stelae (ang.) SN: A 19. dinasztiában ábrázoltak először nagy füleket fogadalmi sztéléken. Ezek a fülek istenek fülei voltak, amelyek arra voltak hivatottak, hogy az istenek biztosan meghallgassák az imádkozó imáját. BT: sztélé NT: Baj sztéléje FOGÁGY BETEGSÉG UF: periodontal disease (ang.) (1; 17) SN: Ez nagyon elterjedt volt Egyiptomban, amelyet a stressz és feszültség okozott rágás közben, valamint a durva fogkopások.(1; 17) BT: fogbetegség FOGAK ÉRZÉSTELENÍTÉSE SN: Egy memphiszi kővel vagy annak porával dörzsölték be az ínyt. BT: érzéstelenítés fogászat FOGALMAZÓ UF: draughtsman (ang.) BT: mesterség NT: Dzsemutefankh May3 (ang., spa.) Pasedu4 FOGAMZÁSGÁTLÁS SN: Fogamzásgátlásra a Kahun A papirusz 20-22. soráben krokodilürüléket 45 ml mézzel és savanyútejjel elkeverve ajánlják. BT: nőgyógyászat RT: Kahun A papirusz 20–22. sora FOGÁSZ UF: dentist (ang.) (1; 8) BT: orvos NT: Hesziré (i.e. 2667–2648)

178

gubója péppé zúzva és összekeverve közvetlenül a fogra alkalmazva.(1; 8) BT: gyógyszer RT: fogszuvasodás FOKHAGYMA UF: Allium sativum (lat.) garlic (ang.) (1; 13) SN: Az Ebers-papirusz 800 gyógyászati formulája közül 22 a fokhagymát ajánlja szívproblémák, fejfájás, daganatok, férgesség és harapások esetén. BT: fűszernövény hagyma szent növény FOLDING BED (ang.)
(1; 18)

NT: kosárfonás FONOGRAM UF: hangjel SN: Hangjelek, vagyis hangot jelölő írásjelek. Csak a mássalhangzókat jelölték pontosan, egy-egy fonogrammával akár 1-4 mássalhangzót is leírhattak. BT: írásjel NT: biliterális jel triliterális jel uniliterális jel RT: ideogram FOOD (ang.) ÉTEL SEBÉSZCSIPESZ ELŐUDVAR MUNKAFELÜGYELŐ FORCEPS (ang.) (1; 27) FORECOURT (ang.) FOREMAN (ang.) (1; 16)

ÖSSZECSUKHATÓ ÁGY TUTANKHAMON

FOLDING BED OF TUTANKHAMUN (ang.) ÖSSZECSUKHATÓ ÁGYA FOLDING HEADREST (ang.) FOLDING STOOL (ang.) (1; 46)

ÖSSZECSUKHATÓ FEJTÁMASZ ÖSSZECSUKHATÓ ÜLŐKE

FOLTOS BÜRÖK UF: Conium maculatum SN: Alkaloidja az erősen mérgező koniin. ½–2 m magas, kopasz, csöves szára gyakran lilafoltos. A koniin a nagy mérgező növények közé tartozik, a mozgató idegek végződéseit bénítja, s ezáltal az izommozgást is. BT: bürök FOLYAMI HAJÓ SN: Ezekkel közlekedtek a Níluson. BT: hajó NT: bárka felukka halászhajó kiránduló hajó papiruszhajó tutaj utasszállító hajó FOLYÓ ÍRÁS HIERATIKUS ÍRÁS FOLYOSÓ UF: corridor (ang.) passage (ang.) SN: A völgytemplomot és a halotti templomot fedett folyosó kötötte össze. BT: épületrész NT: Amenemhet, III. dahsuri piramisának folyosói Kheopsz1 piramis bejárati folyosója Királyok folyosója lejtős folyosó Nagy Galéria oldalfolyosó Thot kápolna folyosói Unisz piramisának folyosója FONALASCSÁPÚ KÉTSZÁRNYÚ SZÚNYOGALKATÚ FONÁLFÉREG UF: Fadenwürmer (ném.) Nematoda (lat.) roundworm (ang.) (1; 9) SN: A hengeresférgek törzsének egyik osztálya. Testük szelvényezetlen, szabad szemmel láthatóak. Jelentős részük állatban, emberben, növényekben élősködik. A legkisebbek mikroszkopikus nagyságrendűek, a legnagyobbak több méter hosszúak is lehetnek. A parazita fajok bélcsöve gyakran hiányzik vagy csökevényes, keringési és légzési szerveik nincsenek. BT: ál-testüreges hengeresféreg NT: farmídiumos FONALGYÁRTÁS SN: A még nyers rostokból laza fonalat sodortak, majd feltekerték gombolyaggá. Két ilyen gombolyagot a fonótálba tettek, s egy-egy szálat egy felfüggesztett gyűrűn átfűzve azok megfeszültek. Ezt rátekerték az orsóra és két tenyérrel sodorták. Ezzel vékony, feszes, megmunkálásra alkalmas fonalat kaptak. BT: cselekedet FONÁS UF: weaving (ang.) BT: cselekedet

FORGÓPÁNT UF: ĉarniro (esp.) charneira (por.) csuklóspánt hinges (ang.) (1; 18) scharnier (hol.) zsanér BT: csőösszekötő NT: bronz forgópánt csatlakoztató forgópánt hüvelyes forgópánt FORKED STAFF (ang.) FORRÓSÁG ÉVSZAKA FORRT ÁLLCSONTÚ VILLÁSBOT SEMU FORRT ÁLLKAPCSÚ

FORRT ÁLLKAPCSÚ UF: forrt állcsontú BT: vértes- és csontoshal NT: csupaszfogú FORSKALS CATFISH (ang.) FORTRESS (ang.) NÍLUSI HARCSA ERŐDÍTMÉNY

FOSZGENIT UF: horn lead (ang.) kerazin ólomszaruérc ólom-klorid-karbonát phosgenite (ang.) SN: Enyhén színezett, másodlagos ólomérceket tartalmazó ásvány. Vegyjele: Pb2Cl2CO3. (1; 396) Arcfestékekben mutatták ki jelenlétét. BT: karbonát FOWLKEEPER (ang.) BAROMFIŐRZŐ FŐADMINISZTRÁTOR UF: Great Steward (ang.) Hauptverwalter (ném.) BT: adminisztrátorok NT: Akhamenru (ang., spa.) Amenemhet Surer Ankhhor1 (ang.) Harwa (ang., ném.) Kenamun1 (ném.) Nikauré Pabasa3 Padihorresnet (ang., ném.) Padineit (ang.) FŐBÍRÓ LEGFŐBB BÍRA FŐEMLŐS UF: Primates (lat.) BT: méhlepényes NT: cerkófféle FŐFELESÉG UF: chief wife (ang.) minor consort (ang.) BT: királyi feleség NT: A’at Ahhotep, I. Ahmesz Ahmesz-Nefertari Ahmesz-Nofretete Anheszenamon

179

Baketwerel (ang.) Hamerernebti, I. Hamerernebti, II. Hotepheresz Iah2 (ang.) Inenek-Inti (ang.) Ízisz2 Ízisz3 Karoadzset Keminub Kentetenka (ang.) Mereszankh, III. Merititész, I. Meritré1 Mutemwia1 Mutnedzsemet Mutnofret Nagy Királyi Hitvesek Nefertari1 Nefertiti1 Neferu, I. Neferu, II. (ang., spa.) Neferukayet (ang.) Nitókrisz1 (i.e. 2218–2216) (i.e. 2184–2181) (1; 310) Nub-khesed (ang.) Szatia Szat-Ré Tauszert1 (i.e. 1198–1196) (i.e. 1188–1186) Teje1 Tem1 (ang.) Tetiseri Titi Thent Heb (ang.) RT: főfeleség öltözete FŐFELESÉG ÖLTÖZETE SN: A nyakék alatt összeráncolt ovális gallért viseltek. Ők Ízisz1 helytartóiként keselyűfejet hordtak, szárnyai a fejet takarták. BT: nők öltözete RT: főfeleség FŐFELÜGYELŐ UF: inspector (ang.) BT: felügyelő NT: orvosok főfelügyelője FŐHIVATALNOK BT: hivatalnok NT: Ramosze5 FŐISTEN BT: isten NT: Amon Ré FŐKANCELLÁR BT: kancellár NT: Imhotep1 FŐKINCSTÁRNOK SN: A legfőbb állások egyike. A főkincstárnok volt az összes pénzügyek vezetője. BT: kincstárnok FŐ KIRÁLYNÉV UF: nomen (ang.) SN: A név a fáraók címének 5. eleme, amelyet mindig másodikként írtak kartusba a trónnév után. Ez kb. a mi családnevünknek felel meg. BT: királyi titulus RT: Arany Hórusz-név Hórusz-név nebty név trónnév FÖLD ALATTI KAMRA UF: hypogeum (gör.) BT: kamra NT: Kheopsz1 piramis föld alatti kamrája Nefer és Ka-hai föld alatti kamrája FÖLD NT: mocsaras föld termőföld

FÖLDISTEN SN: earth god (ang.) BT: isten NT: Dedun (ang.) FÖLD KÖNYVE UF: Aker Könyve Book of Earth (ang.) SN: Az egyik nagy, mágikus szövegeket tartalmazó 4 részből álló gyűjtemény A 20. dinasztiában keletkezett és számos ramesszida sír halotti kamrájában tűnik fel. Ré1 napisten Alvilágban tett utazását és fénybe való kilépését beszéli el. A kert, a föld szellemét eredetileg egy földsávval ábrázolják, két végén egy-egy fejjel. Majd később, két egymásnak hátat fordító oroszlán képében tűnik fel. Emiatt kettős oroszlánnak vagy ikeroroszlánnak (Aker) nevezik. Ő a túlvilág őre, és Ozirisz védelezője. A könyv elmeséli az éjszakai átváltozásokat és a Nap születését. BT: halotti irodalom könyv varázsszöveg FÖLDKÖZI-TENGER NAGY KÉKSÉG FÖLDMÉRŐ SN: Ha az áradás elsodorta a mezsgyét, földmérőt hívtak és új határkövet állíttattak. Piramisépítéskor ők rajzolták fel a leendő piramis pontos helyét. Hogy megbizonyosodjanak a terület tökéletes simaságáról, a földmérők a piramis kerülete mentén árkot ástak és vízzel töltötték meg. Ha nem folyt az árokban, azt jelentette, hogy a terület és a kövek teljesen egy szintben vannak. BT: mesterség FÖLDMŰVELÉS SN: A földművelés módszerei (vetés, aratás) i.e. 3500-ban honosodtak meg. Először a földet ekével felszántották. Egy ember fogta az ekét, ami egy szarvasmarha után volt kötve, a szarvasmarhát pedig egy másik ember hajtotta. Mögöttük a vetőmagszóró földműves ment, aki nyomban beleszórta a magot a frissen fellazított földbe. Mindezek után végighajtottak egy juhnyájat a mezőn, hogy betapossák a magot a földbe. BT: gazdasági munka NT: aratás gabonatermesztés vetés RT: földművelő falu FÖLDMŰVELŐ FALU BT: falu NT: Merimda-Beni-Salam RT: földművelés földműves földműves lakóháza FÖLDMŰVES UF: árpa urai niszutiu tönköly urai SN: Az egyiptomi társadalomban az írnokokat, papokat és a kézműveseket eltartó támasz a földműves volt. BT: paraszt NT: ain labakhai földműves RT: földművelő falu földműves lakóháza FÖLDMŰVES LAKÓHÁZA SN: A tűző napon keményre szárított vályogtéglából épült. Csak 3-4 helyiség volt benne, a főzés és sok más gazdasági munka a szabad ég alatt zajlott. A családtagok a szellős tetőteraszon pihenhettek. A magtárak és a szerszámoskamrák az udvaron helyezkedtek el, és éjszaka ott őrizték a háziállatokat is. BT: lakóház RT: földművelő falu FÖLDPÁT UF: feldpathoids (ang.) feldspar (ang.) SN: Áttetszően zöld. 40-60%-ban kőzetalkotója a gránitnak is. Lelőhelyei Vádi el Rusheid, Gebel Migif, Vádi Nugrus, Vádi Higelig. BT: tektoszilikát NT: szodalit2 FŐMINISZTER VEZÍR

180

FŐNIX FŐNÖK

BENU (óei.) BT: mesterség NT: Amenemopet8 (ném.) Amennakht2 Ankhefenrahorakhty (ang., spa.) énekesek főnöke Hauf (ang., ném., spa.) Hóri8 Ini1 (ném.) Neferrenpet3 (ang.) orvosok főnöke Paszer2 Raia1 Ramszesz, II. (i.e. 1279–1213) (1; 311) (1; 204) Riya2 Suroy Uszerhat8

RT: főpapok öltözete FŐPAPNŐ SN: A szüzességre kényszerített főpapnők hivatala örökbefogadás útján szállt át az utódra. BT: főpap papnő NT: Amenirdisz, II. Amon főpapnője Ankhnesneferibra Hathor1-főpapnő Juput-főpapnő Neszkhonsz Sepenupet, II. Sepenupet, III. thébai főpapnő FŐPAPOK ÖLTÖZETE SN: A főpap fehér tiarát hordott, mellvértjén szimbolikus drágakövek tüze ragyogott. BT: öltözet RT: főpap FŐRAKTÁRNOK BT: mesterség NT: Nebamun FÖRSTA INTERMEDIET (své.) ELSŐ ÁTMENETI KOR (i.e. 2155–2040) (i.e. 2181–2050) (i.e. 2181–2140)(1; 15) (i.e. 2180– 2133) FŐTT ÉTEL UF: peszi (óei.) BT: étel NT: lencsés-babos ragu FŐUDVARMESTER UF: major-domo (ang.) majordomo (ang.) BT: mesterség NT: Amenemopet4 (ang., ném., spa.) FŐVÁROS UF: nuit SN: A főváros és határa, mint a polgári és katonai kormányzat székhelye, a tartományi vallás központja. BT: város NT: Abu Szír Akhet-Aton (óei.) Athribisz1 Létopolisz (gör.) Memphisz Per-Szopdu (óei.) Saruna Tanisz (gör.) Théba (gör.) Xoisz FŐZÉS SN: Lenmagból, sáfrányból vagy szezámmagból sajtolt olajjal főztek. BT: táplálkozás RT: fűszernövény tűzhely FARAFRA OÁZIS TÖREDÉK

FŐORVOS UF: chief physician (ang.) BT: orvos NT: Amenhotep9 (ang., ném., spa.) Imhotep1 Nebamun5 (ang., ném.) Nebamun11 (ang., ném.) Nemtiemhat (ang., ném., fr.) FŐPAP UF: high priest (ang.) Ker Heb (óei.) sumo sacerdote (spa.) SN: A főpap volt a papi ranglétra legmagasabb fokán. Csak abból válhatott főpap, aki kívülről tudta az ősi szent könyveket. A vallásügy főintézője volt a főpap, de ez a méltóság örökölhető is volt, vagy választás útján is betölthették. BT: pap NT: Aaheperkarénefer Amenemheb3 Amenhotep Amenmesz6 Amenwahsu2 (ang., ném., spa.) Amon-főpap Bakenhonszu1 Dzsadzsaemankh Dzsedher Haankhef (ang.) Haemuaszet1 Hatiay2 (ang., ném., spa.) héliopoliszi főpap Hepuszeneb Herihór Heriu, I. (ang.) Honszu1-főpap Honszu2 Imhotep1 Imhotep2 Imiszeba Iuwlot (ang.) Ken2 (ang.) Kenamun1 (ném.) Khay4 (ang.) Masaharta (i.e. 1054–1046) Mut-főpap Nebszeni2 Neferhotep9 (ang.) Nesperennub Neszamon Onurisz-főpap Ozirisz-főpap Panehszi1 Petoszirisz Pinodzsem, I. Ptah-főpap Ramszesznaht Sedszunofertum Sepenupet, I. Szobek-főpap Uszerhat2 Wennefer2 (ang.) (i.e. 1279–1213) Wennefer6 (ang.)

FRAFRA OÁZIS FRAGMENT (ang.)

FRANCIA EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Alliot, Maurice (1903–1960) Amélineau, Émile (1850–1915) Barsanti, Alessandro (1858–1917) Bisson de la Roque, Fernand (1885–1958) Bruyère, Bernard (1879–1971) Bucher, Paul Chabas, François Joseph (1817. jan. 2. – 1882. máj. 17.) Champollion, Jean-François (1790.dec.23.–1832.márc.4.) Chassinat, Emile Gaston (1868–1948) Chevrier, Henri Dacier, Bon Joseph Baron (1742. ápr. 1.–1833. feb. 4.) De Morgan, Jacques Jean Marie (1857–1924) Desroches-Noblecourt, Christiane (1913–) Deveria, Théodule M. (1831–1872) Drioton, Étienne-Marie (1889–1961) Garnot, Jean Sainte Fare (1908–1963) Gauthier, Henry Louis Marie Alexandre (1877–1950)

181

BT: egyiptológus NT: Freed. Jean Zivie. Auguste Ferdinand François (1821.) (1.) zophoros (gör.jún.) Frohlich szindróma Fröh-lich’s syndrome (ang. aug.) SN: A gerendázatnak az architráv és a hosszú párkány közötti része. Csupán e két kiállítás anyaga közel 700 tárgyat tartalmazott. aki megállapította.357. filozófiáról és királyságról.–1966.) SN: A szindróma nevét Alfred Fröhlichről kapta. Pierre (1885. 9) SN: Több vékony farétegből rétegesen összeragasztott falap. Alfred (1871–1953) KV55 koporsó FTÁH FUL PTAH MEMPHISZ TEMETÉSI SZERTARTÁS SÍRKÚP TEMETÉSI SZERTARTÁS BAB FTÁH VÁROSA FUNERAL (ang. Auguste Ferdinand François (1821.de FRENCK. PAUL BT: egyiptológus AD: pjf@coco. 9) BT: faanyag 182 . BT: egyiptológus régész RT: Keleti Intézet Múzeuma (USA) Ozireion FRANK H. D. feb. 8) FRAXINUS EXCELSIOR (lat. 19.jún. Henri Desroches-Noblecourt. 9). ERWIN SN: Osztrák ókorkutató muzeológus. A KV55-ös sír szarkofágjában talált múmián állapítottak meg ilyen szindrómát. Alexandre (1868–1938) Ratié. Christian Leclant. 31. Nefertiti1.– 1916.) (USA) FRANKINCENSE (ang.)(1. máj.) Varille. 20013-7012 Tel. BT: osztrák egyiptológus FRÊNE (fr. ápr.ihi.19. ELKE BT: egyiptológus AD: freier@bbaw. RT: Fröhlich szindróma FRÖH-LICH’S SYNDROME (ang. hogy a fatönköknél stabilabb és nagyobb méretű anyagot tudnak így létrehozni. Alessandro (1858–1917) Bisson de la Roque. Fernand (1885–1958) Chassinat. jan. 11.23. dinasztia idején tudtak az ácsok furnérlemezt készíteni(1. 8) MCCLUNG MÚZEUM BT: galéria AD: Freer Gallery of Art / Arthur M.ku. augusztusában – Egyptian Funerary Arts and Art of the Ancient Near East). hossz ujjak és lábujjak jellemzik.) Fröhlich syndrome (ang.) SN: Washingtonban található. RITA E. 1901-ben publikálta a ma már Fröhlich szindróma néven ismert állapotot. 11.) (1. a ma ismert furnérlemezt csak 1884 óta használjuk.jún.) FRÖHLICH SYNDROME (ang.–1966. RITA E.) Montet. Cl. MCCLUNG MUSEUM (ang.org FREED.19. Raymond (1874–1950) Yoyotte. ásatott Tell el-Amarnában.jún. Jean-Philippe (1902–2001) Leblanc. Suzanne Revillout.) FRANCIA RÉGÉSZ BT: régész NT: Barsanti. Eugène (1838–1908) Lefébvre. Ő tisztította le az Ozireiont 1926-ban. Rita E. George (1865–1917) Loret.4880 Fax: 202.27. A Bosztoni Szépművészeti Múzeumban volt kurátor 1989-ben.–1821. Emile Gaston (1868–1948) Chevrier. Claire Lauer. Tutankhamen). Rita E.O. Sackler Gallery Smithsonian Institution P. KÖNYVEI BT: Freed.–1872. Rougé (1811. A másodlagos nemi jelleg az agyalapi mirigy és a hipotalamusz gyenge működésének vagy betegségének eredménye.dk FRANKFORT. Christiane (1913–) Lauer. BT: betegség RT: Fröhlich. J.) Frohlich syndrome (ang. dinasztiára datálták és feltehetően egy koporsó oldalának egy részét képezte.27.30. A hatrétegű furnérlemez rétegeit faékekkel erősítették össze. P. FURNÉRLEMEZ UF: plywood (ang. (1843–) Robichon. NT: Ramesses the Great (1988) FREER GALLERY OF ART (ang. Alain FRANCIA HÓDÍTÓ BT: hódító NT: Bonaparte Napóleon (1769.) FREER MŰVÉSZETI GALÉRIA (USA) UF: Freer Gallery of Art (ang. HENRI (1897–1954) SN: A Chicagoi Egyetemen a Keleti Intézet régésze volt. MRC 707 Washington. A Fröchlich szindróma nem örökölhető. könyvei AD: rfreed@mfa.: 202.) FREED.) Moret.jún.jún. Kiállításokat szervezett az Amarna-korról (Pharaohs of the Sun: Akhenaten. Gustave (1879–1957) Legrain. jan. A korát a 3. (1. 17) (1. – 1881. mivel aki ebben szenved terméketlen. 5.) FRESKÓK FRÍZ KŐRISFA FALFESTMÉNY UF: thrinkos (gör.) Maspéro.) FROHLICH SZINDRÓMA FRÖHLICH.) FRANDSEN. Jean-Philippe (1902–2001) Mariette. számos könyvet írt az egyiptomi vallásról. ALFRED (1871–1953) SN: Ausztriai farmakológus és neurológus.633. A. Már a 3. dec.feb. az egyiptomi és közel keleti művészetről (1998. amelyet a Kairói Egyiptomi Múzeumból utaztatott meg. A koponya megnövekedése mentális és nemi visszamaradottságot okoz.) GALÉRIA (USA) FREER MŰVÉSZETI FUNERARY CONES (ang. Az ácsok nyilvánvalóan rájöttek.) Montet. Audran Lalouette. Pierre (1885. hogy Tutankhamont a tarkójára mért jókora ütéssel gyilkolták meg. Egy furnérlemezt találtak a szakkarai Dzsószer piramis egy folyosólyán. BT: építészeti elem NT: áldozati ajándék-fríz heker-fríz HAJVISELET FRÖHLICH SZINDRÓMA FRÖHLICH SZINDRÓMA FRIZURA FROHLICH SYNDROME (ang. Gaston Camille Charles (1846.) FUNGI (lat. Victor (1859–1946) Mariette. – 1881. ez a találmány azonban az évezredek folyamán feledésbe merült.) GOMBA FUNERARY PRACTICES (ang. Hatalmas gömb alakú koponya. SN: Egy nemzetközi szaktekintély az egyiptomi művészetben: 1985–1987-ig a „Ramses the Great” elnevezésű kiállítást vezette. Box 37012.Grébaut Jouguet.4911 FREIER. Weill. Labrousse. 19. 15.) FRÖHLICH SZINDRÓMA FRÖHLICH SZINDRÓMA FENYŐTÖMJÉN KŐRISFA FRÖHLICH SZINDRÓMA UF: Adiposogenital dystrophy (lat. Jean Lefébure. 11.C.

28) SN: A fűrészport dunszkötések alapbázisaként hasznosították.) (1. s mindegyikhez tartozott egy gőzkamra is.” BT: nag hammdi kódex FÜRDŐHELYSÉG FÜRDŐ FÜRDŐ BT: por RT: fűrészelés FÜRJ UF: Coturnix coturnix (lat.) saw (ang.) BT: kőszerszám piramisépítéshez használt szerszám rézszerszám sebészeti szerszám NT: rézfúró vonós fúró római kori szakemberek.) (1.) SN: A fürdőnek szánt terem a ház urának szobája mellett volt. (1. BT: édesítőszer gyümölcs NT: szikomorfüge SZIKOMORFA FÜGEFA FÜGGŐÓN UF: mérőón SN: A falak vagy kőtömbök vízszintjét határozta meg.) fig (ang. BT: mérőeszköz szerszám FÜLBEVALÓ UF: earring (ang. Széthi korából valók a 19. így a szolgák még nagyobb hatékonysággal tudták önteni a vizet urukra.) BT: fűrészelés NT: bazalt kövezőkövön látható fűrésznyomok szarkofágján látható fűrésznyomok Kheopsz1 gipszöntvénye (PM: UC 69833) FŰRÉSZPOR UF: sawdust (ang. A fürdők. melyet enyhén lejtősre csináltak.) BT: munkaeszköz NT: famegmunkáló fűrész sebészfűrész FŰRÉSZELÉS SN: A fadarabokat az ácsok úgy fűrészelték kisebb hasábokra. hogy a szennyezett víz könnyebben elfollyon. A KV56-os sírból kerültek elő 1908-ban.) SN: A fogak a fogófoglalattól a fűrész végének lekereküléséig terjedtek. amelyeket folyamatosan engedtek le. A fürjhús finom csemege volt számukra. Hosszúságuk 13. hogy a fűrész ne akadjon el. Az árkokat kicsípték. 20f) BT: famegmunkáló fűrész FŰRÉSZNYOM UF: saw mark (ang. BT: fülbevaló FÜLESKANCSÓ SN: Az elhunyt mosakodásra használja. 13) SN: Süteményeket édesítettek vele. A fűrészvágatot ék alakúra kellett kialakítaniuk. meleg és hideg vizű helyiségek voltak. amelyet kötéllel erősítettek egybe. Az egyiptomiak mindig állva „zuhanyoztak” egy meszes kőlapon állva. A fülbevalók II.) SN: A Nagy Kutya Csillagkép egyik csillaga. amely kigúnyolja „a tudatlan keresztényeket. hogy megakadályozzák a víz beivódását a nyers téglafalba. BT: Nagy Kutya FÚRÓ UF: drill (ang. A fürdőmedence körül kőpadok voltak. mivel ezen a – római kori és bizánci emlékekben egyaránt igen gazdag – területen az eddig talált öt hasonló fürdőben nem alkalmaztak ilyen megoldást a 183 . ők előbb meghalnak s azután támadnak fel.) (1. századi római fürdőket találtak 1998-ban a Sínai-félsziget északi részén a Baluza régióban.net FUTÁR HÍRVIVŐ FÚVÓS HANGSZER BT: hangszer NT: duda furulya fuvola kettős síp trombita FŰ FÜGE BT: építőanyag UF: Ficus carica (lat. A szegény emberek fürdő híján házon kívül mosakodtak. Fentről lefelé fűrészeltek és a kötelet a munka haladtával tologatták a külső foglalaton. akik azt mondják.RT: asztalos FURUD (ar. hogy két fa közé beszorították. meglehetősen egyenetlenül voltak kialakítva és csak egy irányba dőltek. BT: halotti tárgy FÜLESKERESZT ANKH FÜLÖP EVANGÉLIUMA SN: Kopt szöveg. Quantarától 22 kilométerre keletre. A fürdő falait mésszel vonták be. (1) BT: szoba NT: akhet-atoni fürdőszoba FŰRÉSZ UF: pullsaw (ang.) UF: Zeta Canis Major (lat.) BT: ékszer NT: fülbevalók (KEM: CG 52397-52398) osztrigahéj függő FÜLBEVALÓK (KEM: CG 52397-52398) SN: Aranyból készültek. BT: építmény RT: fürdőszoba FÜRDŐSZOBA UF: bathroom (ang. nem pedig hegyesen. BT: fácánféle FÜSTÖLŐ BT: szertartási tárgy NT: borókás füstölő FŰSZER FŰSZERNÖVÉNY FŰSZERNÖVÉNY UF: fűszer BT: növény NT: ánizs fahéj fokhagyma görögszéna kakukkfű kasszia koriander kömény mustár UF: fürdőhelység SN: Egyiptomi régészek III. PERLA BT: egyiptológus AD: perlafuscaldo@usa. 13) BT: ácsmunka NT: fűrésznyom RT: famegmunkáló fűrész fűrészpor FŰRÉSZFOG UF: saw-teeth (ang. 15) SN: A fürjek vadászata a gazdagok kedvenc időtöltése közé tartozott.5 cm. s ez egyedülálló leletnek számít a térségben. (1.) quail (ang. bizony tévednek – még és már életükben kell részesülniük a feltámadás szentségében. (1. dinasztiából. Az elhasznált vizet vagy égetett agyagból készült csatornán keresztül vezették el a falon át. a fogvégeket pedig sokszor egyenesen hagyták. A meleg víz és a gőz csővezetékeit a falakba építették. vagy kis medencéken keresztül. A Nag Hammadi közelében talált 13 papirusztekercs egy része tartalmazza Fülöp evangéliumát. akik betű szerint értelmezik a feltámadást”: „Azok. 28) FUSCALDO.

7) BT: fafajta 184 .) szomorúfűz willow (ang.)(1.) SN: Egyiptomban megtalálható fafajta volt. amelyet bútorok készítésére használtak korlátozott számban. (1.petrezselyem sáfrány RT: főzés sütés FŰZFA UF: Salix safsaf (lat. 7) saule pleureur (fr.

G7110-7120 G7210-7220 G7310-G7320 G7410-7420 G7430-7440 G7530-7540 185 . egyiptomi régészet. 20. 20.eun. 1813). I. 1981-1997 az ELTE BTK egyiptológiai tanszékének egyetemi docense. Marc cikkei AD: marc.e. adjunktus. The (1993) GABALLA. MASZTABÁJA DUAENRÉ MASZTABÁJA SZESEM-NEFER. KÁPOLNÁJA HUFUHAF.júl.cairo. MASZTABÁJA SZESEM-NEFER.19.–2005. I.eg GABLE-LID CHESTS (ang. BT: egyiptomi egyiptológus RT: Supreme Council of Antiquities (Eg. 1999–2002 között Széchenyi professzori ösztöndíjas volt. 18–17. Marc NT: statue de Merymaât gouverneur de Djâroukha (Bologne K. BT: gizehi masztaba IASZEN MASZTABÁJA SZENNEDZSEMIB INTI MASZTABÁJA HNUMENTI MASZTABÁJA SZENNEDZSEMIB MEHI MASZTABÁJA HEMIUNU MASZTABÁJA SZESEM-NEFER. Tomb 32 (1985) GAÁL ERNŐ KÖNYVEI BT: Gaál Ernő (1941. században Mezopotámiában (1988) sör az ókori Egyiptomban és Mezopotámiában. magas rangú tisztségviselőnek emeltek.–2005. 1983-ban a thébai magyar régészeti expedíció tagja. MARC BT: egyiptológus NT: Gabolde.) AD: gaballa@main-scc. aug. június 10-e körül kezdődött a gabona aratása.19. BT: gizehi masztaba MINDJEDEF MASZTABÁJA DZSATI MASZTABÁJA INEKEF MASZTABÁJA KAAPER3 MASZTABÁJA HAPENENEBTY MASZTABÁJA IJNEFER. ókortörténész.) (1.júl. MERITITÉSZ MASZTABÁJA KÁEMSZEKHEM MASZTABÁJA KHNEMDZSEDEF MASZTABÁJA 2 G7753 G7760 G7810 G7813D G7814 G7815 G7820 G7821 G7822 G7836 G7851 G7946 G7948 G50C G50D G1203 G2000 G7837+7843 G2196 G2370 G2374 G2378 G4000 G4940 G5080 G5110 G5170 G5230 G5550 G7000X G7050 G7060 G7070 G7101 G7102 G7130 G7140 G7142 G7150 G7152 G7211 G7244 G7246 G7248A G7249 G7350 G7391 G7411 G7510 G7550 G7650 G7660 G7711A GAÁL ERNŐ (1941. MASZTABÁJA NEFERMAAT. GABALLA ALI SN: Kufour Al. GABOLDE.–2005.G7721 KAKHERPTAH MASZTABÁJA SN: 5.) NT: Alalah társadalma és gazdasági élete az i. La (1994) GABONA ARATÁS SN: A semu évszak Epifi hónapjának utolsó napjaiban. II. 1980-ban a történettudomány kandidátusa.com GABOLDE. az Egyiptológia Tanszék vezetője. I. az egyiptomi Újbirodalom gazdasági élete.766) KANOFER SÍRJA SN: A nyugati temető középső szektorának legnagyobb masztabája. MASZTABÁJA NEFERTKAU. 1997-től egyetemi tanárrá nevezték ki. 25. aug. A (1988) Stamped Bricks from TT32. MARC CIKKEI BT: Gabolde. 1982-ben Maróth Károly díjat kap. MASZTABÁJA BABAEF MASZTABÁJA IDU NEFER MASZTABÁJA HOTEPHERESZ.júl. MASZTABÁJA PTAHNEFERSZESEM MASZTABÁJA MESUW MASZTABÁJA NEBTYHERKAUWS MASZTABÁJA ANKHMARÉ MASZTABÁJA WERMERU1 MASZTABÁJA NEFU ÉS KHENETEMSZETJU MASZTABÁJA KHAFRAANKH MASZTABÁJA G G50B BT: abüdoszi sír RT: abüdoszi hüpokephal (KEM: 10691) BT: abüdoszi sír RT: abüdoszi hüpokephal (BM: 37330) BT: abüdoszi sír RT: abüdoszi hüpokephal (BSZM: 02. A Supreme Council of Antiquities titkára.) (ang. LUC BT: egyiptológus AD: lgabolde@internetegypt. Később az ELTE BTK Ókortörténeti Intézetének igazgatója. MASZTABÁJA ITETI MASZTABÁJA MERESZANKH.Raml faluban született.S. Herbert Walter Fairman tanítványa volt. KÁPOLNÁJA SZEHEMANKHPTAH MASZTABÁJA DZSEDEFHÓR MASZTABÁJA KHAEMANKH MASZTABÁJA KHUENPTAH KÁPOLNÁJA KHUENPTAH MASZTABÁJA MESTJU MASZTABÁJA MENIB MASZTABÁJA BAUFRÉ MASZTABÁJA HOTEPHERESZ. BT: magyar egyiptológus NT: Gaál Ernő cikkei Gaál Ernő könyvei GAÁL ERNŐ CIKKEI BT: Gaál Ernő (1941. ő tárta fel Bakenamun sírját. 1970-1971 az ELTE BTK ókori keleti történeti tanszékén ösztöndíjas. I. II.19. II. II. II. II. III. MASZTABÁJA KÁEMTHENENT MASZTABÁJA ANKHAF MASZTABÁJA DUAENHOR MASZTABÁJA AKHETHOTEP2 ÉS II. MASZTABÁJA KAMENI MASZTABÁJA HUFUHAF. Keleti Károly u. 1989-ben Trefort díjban részesül. 49) OROMFEDELŰ LÁDA GABODA PÉTER BT: magyar egyiptológus AD: 1024 Budapest.) SN: Szombathelyen született magyar egyiptológus. II. amelyet egy Kephrén vagy Kheopsz1 idejében élt ismeretlen. III. Alalah társadalmi és gazdasági élete. aug.fr GABOLDE.gabolde@mom. Az ELTE BTK-n tanult 1962-1967-ig. 20. Kutatási területe az ókori keleti társadalomés gazdaságtörténet.) NT: First Preliminary Report on the Hungarian Excavation in Thebes-West. KÁPOLNÁJA SZNOFRU-KHAF MASZTABÁJA KAR1 MASZTABÁJA IDU1 MASZTABÁJA KAWAB MASZTABÁJA NEFERTKAU. dinasztiabeli masztaba. MASZTABÁJA MINKHAF MASZTABÁJA MERESZANKH. 1971-1981-ig tanársegéd.

A táplálkozás alapjául szolgáltak elsősorban kenyér és sör formájában.e. rendkívül tág hőmérsékleti tartományban. Kiegészítőként fehér ólommal keverték a színárnyalat befolyásolására és a szem fertőzések elleni védelmére.) színgalandféreg GAMHUDI ÁSATÁS (1907. de az ókori egyiptomiak szent állatként tisztelték. vállszélességük 40–60 cm. melegvizes oldatokból válik ki. BT: magtár GABONANEMŰ GABONANÖVÉNY GABONAFÉLE GABONAFÉLE GALAN. magasságuk 60–70 cm. Az ásatás vezetését Ahmed Bey Kamalnak kellett átvennie. SAMI (1892–1973) SN: Életpályája során volt a Kairói Egyetem professzora. 9) lead glance (ang. amely a Nap ellen is védte a felsőtestet. Bordeaux-ban doktorált.) Hamadryas baboon (ang.) SN: Belső élősködők. amely néhány ezreléknyi ezüstöt mindig tartalmaz.) TYÚKALAKÚ GALUCCI. Nemcsak a nép táplálására szolgáltak. Mára már kipusztultak Egyiptomból.) Sacred baboon (ang. Az ólom fő ércásványa. BT: növénytermesztés NT: gabona aratás gabonaőrlés gabonatisztítás GABONATISZTÍTÁS SN: Az asszonyok végezték rostával és szórólapáttal.) (1. amelyet Back Fülöp szervezett meg pénzt és fáradtságot nem kímélve. Sziklás sivatagokat kedvelik Testük hossza 60– 75 cm.) (1.) GALENIT GALENIT UF: blue lead (ang. Többnyire a különböző magmákból felszálló. BT: gabonatermesztés GABONATERMESZTÉS SN: Egyiptom gazdasági életének alapját jelentette.) ISZAPSÁS GALLÉR SN: A gallér mindkét nem által viselt dekoratív ékszer volt. az Egyetem ásatásainak igazgatója Gebel el-Tunában.) BT: galambalakú NT: galamb gerlice GALANDFÉREG UF: Cestoda (lat. A felszínközeli. BT: nyakék NT: gyöngygallér GALLÉROS PÁVIÁN UF: Arabian baboon (ang. Thot1 isten jelképeként. A városokban és falvakban a kenyér és a kancsó sör helyettesítette a pénzt. mert T. majd a Szépművészeti Múzeumban leltek otthonra. 3000-től kezdve.) galenitbánya szempillafesték GALENITBÁNYA BT: bánya NT: Gebel el-Zeit bánya GALÉRIA BT: egyiptológiai gyűjtemény NT: Freer Művészeti Galéria GALINGALE (ang.) (1.) SN: A Tuna el-gebeli nekropoliszban találtak galléros pávián múmiákat.) lead sulphide (ang. Bécs és Krakkó. ALBERTO BT: urugváji egyiptológus GALENA (ang. BT: molibdén ásvány szulfidérc RT: mesdemet (óei. Finomra őrölve fekete arcfestékként használták és szemfestékek alapanyagaként i. 19) GALAMB SN: Ketrecekben tartották őket étkezési célokra. amelyet a mai napig használnak még Észak-Afrikában és Közel-Keleten. BT: növényi élelem fizetőeszköz NT: árpa búzaféle fehér szehet zöld szehet GABONAMAGTÁR SN: Az ókorban Egyiptom volt a világ gabonamagtára. oxidációs övben könnyen elbomlik: ilyenkor anglezit (PbSO4). JOSE MANUEL BT: egyiptológus AD: jmgalan@shapshu.(100) A hímek általában kétszer nagyobbak a nősténynél és nagyobb szőrzetet viselnek fejükön és felsőtestükön. márc. fémből vagy textilből készítették.BT: aratás gabonatermesztés GABONAFÉLE UF: cereal (ang.csic.es GALASSO.) gabonanemű gabonanövény grain (ang. CARLOS BT: urugváji egyiptológus GÁLYA BT: hajó GABONAŐRLÉS SN: Az nők végezték a szabadban kőlapokon. Budapest. 9) ólom-szulfid SN: Vegyjele PbS. A lisztbe jutott kőpor és homok erősen rongálta a fogazatukat. és a Higher Studies of the Coptic Institute igazgatója.–) SN: Az első magyar régészeti expedíció második állomása. BT: galambféle házi kedvenc GALAMBALAKÚ UF: Columbiformes (lat.) galena (ang. a Kairói Egyetem Egyiptológiai Intézetének igazgatója. majd Liverpoolban tanult és Párizsban. hanem fizetőeszközként is. BT: gabonatermesztés GABRA.) SN: A Kis-Ázsiából. 4.) Mantled baboon (ang. BT: laposféreg NT: Echinococcus (lat. a Kaukázus és a Kaszpi-tenger vidékéről származó gabonanövények a neolitikum idején jutottak el Egyiptomba. színesre festették és drágakövekkel díszítették. majd ebből cerusszit (PbCO3) jön létre. Smoleński. BT: egyiptomi egyiptológus RT: Higher Studies of the Coptic Institute Tuna el-Gebeli nekropolisz GALACSINHAJTÓ SZKARABEUSZ TEJNÖVELŐ SZER GALACTAGOGUE (ang.filol. szervezetük nagymértékben leegyszerűsödött. A Budapestre került leleteket először a Néprajzi Múzeumban állították ki. Bőrből. BT: ásatás RT: gamhudi temető 186 . A búza és az árpa számos alfaját ismerték. Gyakran az egyszerű matrózok és a főtisztségviselők egyaránt gabonában kapták fizetésüket.) tapeworm (ang.) BT: madár NT: galambféle GALAMBFÉLE UF: Columbidae (lat.. Az előkerült emlékeken négy város osztozott: Kairó. az előző (sharunai) ásatás vezetője lebetegedett.) Hamadryaspavian (ném. Sok közülük emberre és háziállatokra egyaránt veszélyes. A két világháború között a Tuna el-gebeli nekropolisz sírjain dolgozott.) Mantelpavian (ném. BT: pávián GALLIFORMES (lat.) Papio hamadryas (lat.

2686–i.) BT: egyiptológiai iskola AD: 54. hogy helyettük több oszlopban felirat olvasható.) SN: Professzor írásszakértő. vagy istennevek olvashatók.(1. ALAN HENDERSON KÖNYVEI BT: Gardiner. Az előlapra kevés. RICARDO BT: urugváji egyiptológus GARDI EGYIPTOLÓGIAI EGYESÜLET (Fro. BT: halászat GAUTHIER. dinasztiára esik. aki 1902– 1904 között mintegy 880 kis sírt tárt fel Beni Hasszánban. Alan Henderson könyvei RT: Ipuwer papirusz (l. sajnos többnyire már erősen elmosódott áldozati formula került.e. Chemin du Puy-en-Velay. Anubisz alakja.e.) BT: mesterség NT: Djeserkaresoneb (ang.GAMHUDI KOPORSÓ SN: A ládakoporsók mellett három különböző múmiaalakú koporsótípust készítettek a hellenisztikus és kora római Gamhud halottai számára. szemmel láthatatlan szegényebb emberek múmiáit tárták fel. J. melyeknek leletei egyaránt megtalálhatóak múzeumokban és magángyűjtőknél. A sírokat az ókorban és a modern korban is sírrablók fosztogatták. tülkösszarvú házi kedvenc RT: gazella-múmia GAZELLAHÚS BT: hús GAZELLA KERÜLET FELSŐ EGYIPTOMI NOMOSZ. 1957. vagy a dzsed-oszlop tűnik fel. szerencsés esetben a halott megnevezésével együtt. 1979.2155) (i.) SN: Az elválasztás gázfázisban történik. BT: koporsó NT: gamhudi romboid koporsó GAMHUDI ROMBOID KOPORSÓ SN: A külső oldalak jellegzetes motívumai a többsávos tarka elemekből összeállított „széles gallér“ a kiterjesztett szárnyú Nut istennő.) GASTROPODA (lat. 2780–i. 2620–i. RUDOLF SN: 1993-ben küldött a Kheopsz1 piramis déli járatába kutatócsoportjával speciális robotokat (Upuaut-1.e. majd egyes óbirodalmi sírokban. Maat vagy Ízisz1 istennő festett alakja látható. vagyis az elválasztás termodinamikájára nem. Ezek a gazdagabb.) gázkromatográfiás vizsgálat GC (röv. ahol sikerült azonosítaniuk I. BT: nekropolisz RT: gamhudi ásatás GAMMA CANIS MAJOR (lat. 120 m széles délkelet ÉNy-i fekvésű területen. 2685–i. amint a mumifikálás nehéz feladatát végzi. A sík területen a pillanatnyi igényeknek megfelelően aknákat vagy föld alatti kamrákat vágtak és azok oldalaiba vájták az újabb és újabb sírokat. 117) BT: régész GARLIC (ang. aki Fajjúmban a legrégibb földműves közösség lakhelyét tárta fel Caton-Thompsonnal. Két szélén duplaaknás sírok helyezkedtek el. A szelektivitásra. Előfordul. BT: német egyiptológus RT: Upuaut-1 Upuaut-2 GARCÍA.) ÓBIRODALOM (i.) Nebszumenu Ptahneferszesem Ramosze5 Sesonk1 Uszer1 GAZDASÁGI MUNKA BT: munka NT: mezőgazdasági munka GAZDASÁGI SZÖVEG UF: accounting text (ang. SN: Gustave Jéquierrel vezetett ásatásokat Listben. amely máig a leghasználhatóbb hieroglif tankönyv. H2. He) csak az elválasztási folyamatok kinetikájára.) MULIPHEN (ar. 1997) Tomb of Amenemhet. 1964. BT: régész GAS CHROMATOGRAPHY (ang.) (1.márc. HENRY LOUIS MARIE ALEXANDRE (1877–1950) BT: francia egyiptológus GAUTHIER.. 2180) (i. és típusa (N2.) economic record (ang.e.) SN: Az első ismert gátos halászat ábrázolása az 5. Neuszerré naptemplomában tűnik fel. Neki köszönhető az „Egyptian Grammar” című könyv.29. ahol pusztán földbe temetett.) GÁT CSIGA GÁZKROMATOGRÁFIA BT: építmény NT: Asszuáni gát Heptasztadion GÁTOS HALÁSZAT UF: weir fishing (ang.19.) (1. The (1959. SN: Ősrégész kutatónő.) GAMLA RIKET (své. 15 GAZELLA-MÚMIA SN: Általában nők sírjában találtak gazella-múmiát. 2200) GANAJTÚRÓ GANÉJTÚRÓ SZKARABEUSZ SZKARABEUSZ 1933 téli időszakaiban a Kharga-oázist kutatták a Líbiai fennsík egy kis területével együtt. 30000 Nîmes Tel: 04 66295606 GARDINER. A mozgó fázis gáz halmazállapotú. E. koporsóval ellátott sírok övezték a középső területet.e. BT: egyiptológus régész GAZDASÁGI INTÉZŐ UF: steward (ang. ELINOR W. ném. 1994) Egypt of the Pharaos (1961. 13) GARMENT (ang. akik házi kedvencükként temettették maguk mellé. vagyis az elválasztó oszlop hatékonyságára van hatással. A hátlapon többnyire Hathor1. Éppen ezért ennek a résznek a feltárását az ásatók abbahagyták.e. Alan Henderson (1879–1963) NT: Chester Beatty I (1931) Egyptian Grammar (1927. JEAN SAINTE FARE (1908–1963) BT: francia egyiptológus GARSTANG. a Hórusz-fiúk és a szentélyén fekvő sakál. 2260) (i.e. Upuaut-2). BT: egyiptológus NT: Gardiner.) Dzsehutimesz1 Ibi2 (ang.dec. Szeszósztrisz sírját. 344) GARDINER.–1963. JOHN (1876–1956) SN: A Liverpooli Egyetemen volt régész professzor.e.e. 16) BT: szöveg NT: Amiens papirusz (PIM) Baldwin papirusz (BM: BM 10061) GAZELLA SN: Gazdagabb családok gyermekei sivatagban befogott kis gazellát kaptak ajándékba. BT. BT: állat-múmia GÁZKROMATOGRÁFIA UF: gas chromatography (ang. 2635–i.) FOKHAGYMA ÖLTÖZET GARNOT. 2181) (i. 1930- 187 . The (1973) GARDNER. 1966) Hymns to Amon from a Leiden Papyrus (1905) Kadesh inscriptions of Ramesses II (1960) Late-Egyptian Miscellanies (1937) Late-Egyptian Stories (1932) Ramesside Administrative Documents (1968) Royal Canon of Turin. BT: gamhudi koporsó romboid koporsó GAMHUDI TEMETŐ SN: A gamhudi temetőt a sivatag félköríves sávján alakították ki a Ptolemaiosz korban egy 480 m hosszú. GANTENBRINK. ALAN HENDERSON (1879.e.

Kőolaj lelőhely volt.) Place of Rowing (ang. Nevetése földrengést okozott. a fülcimpa és az állkapocs között lévő csont. BT: kőbánya GEBEL EL-SILSILA (ang. KOPTOSZ (gör. Nephtüsz és Széth. dinasztiában. BT: Hathor1-papnő Kar1 hozzátartozói GÉM BT: madár NT: szürke gém GEBAT (óei. A fő lelőhelyek a keleti parton vannak. A Túlvilágon ő vezeti a holtak első lépteit.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) GERLE ESZKÖZ GERLICE GEBEL ESZ-SZILSZILE (ar. BT: település GEBELEIN (ar. Kettejük uralma között azonban nagy zűrzavar támadt a fővárosban. 2. JOHN BT: egyiptológus AD: john_gee@byu.) SN: Kom Ombó és Edfu között helyezkedik el. ol. amit csak tetézett Geb hirtelen támadt szerelme anyja. BT: növény GENNYES SEB FERTŐZÖTT SEB BUZÉRVIRÁGÚ GENTIANALES (lat.e.. hogy a teremtésmítoszokban felbukkanó Nagy Gágogó azonos lehet Geb ősi. ar. a Memnon-kolosszusok megépítéséhez.) GERLICE UF: gerle gilice gőrice Turtur (lat.) MÜKERINOSZ PIRAMISVÁROSA GEBEL ESZ-SZILSZILE GEBEL-SILSILA (ang. 7) GENETA (kat..) 2 KOPTOSZ (gör.) VÖRÖS HEGY GEBEL EL-AHMAR GEMACSONT SN: A szemzug. fr. A király ismeretségi körébe tartozott. Emberalakban ábrázolták állva.) GEE.) 188 .edu GEFI (ang.) SADUF EKHNATON NAPTEMPLOMA TÁBORNOK PETYMEG PETYMEG GENERAL (ang. Innen vitte a köveket Amenhotep.) APHRODITOPOLISZ (gör. ar. Ramszesz fedezte fel ezt a kőbányát a 9.) GENGENET SN: Krétai babhoz hasonló növény.. Felmerült az is. vagy féloldalt fekve fején lúddal esetleg teljesen libaként. ol. Hapu fia. ar. ném.) GENETIKAI BETEGSÉG BT: betegség NT: alkaptonúria GENETT (své.) Gebel es-Silsila (ang. BT: galenitbánya GEBEL ES-SILSILA (ang.) PETYMEG PETYMEG ÉSZAKI PETYMEG PETYMEG GENETTA (lat. BT: aranybánya GEB-SZENTÉLY SN: Batában található. 5.. BT: elemek istenei NT: Geb hozzátartozói RT: Geb-szentély FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) SN: Kar1 felesége a 6. ar.) (1.. ol. 276–195) Sztrabón GEORGE. Hathor1 papnőjeként szolgált. BT: Geb NT: Ízisz Nephtüsz Nut Ozirisz (gör. Gyermekeik: Ízisz1.) Jabal as Silsilah (ang.) GEBEL EL-AHMAR BÁNYA UF: Dzsu Deser SN: II. Tefnut iránt. Ozirisz. Ezen a környéken Thoérisz volt a tiszta vizek pártfogója.) GEBTU (óei.) GEB FELKELÉSE GEB HOZZÁTARTOZÓI SN: Szülei Su és Tefnut. BT: szentély GEBTIU1 (óei. itt homokkövet bányásztak. Az Edwin-Smith papirusz vizsgálati útmutatóval szolgál ennek sérülése esetén. felé meredő pénisszel.. BEATE BT: svéd egyiptológus AD: Box 5405. BT: hegység település GEBEL QIBLI (ar. ar.) Seb2 (ang. míg végül Geb elfoglalta helyét a trónon és meghódoltatta a fellázadt embereket is. amelyek a területhez kapcsolódtak.) Szib SN: A Föld megszemélyesítője és Nut férje. A föld kiemelkedő pontjának vélték Geb térdét. Kilenc napon át tomboltak a viharok az országban. míg a nyugati parton számos magánszemély és király létesített szent helyet.) Kheny (óei.) Gebel Silsila (ang.) Jebel Silsila (ang. Széthi egyik aranybányája volt. Ábrázolásokon Nutot támasztja alulról.) GEBEL ZEBARAI ARANYBÁNYA SN: I. Sweden GERÄT (ném.) Su Széth Tefnut GEBEL ABU DIYEIBA SN: A Vörös-tenger mellett fekszik. Felesége Nut.) GENETTE (dán. ezért hívták az egyiptomiak a hegyeket és a dombokat „Geb felkelésének”.) GEBEL ESZ-SZILSZILE GEBEL ESZ-SZILSZILE GENETTA GENETTA (lat.) UF: Gebel el-Silsila (ang.) GEBEL ES-SILSILE (ang.) Gebel es-Silsile (ang.) GEBTIU (óei. az ametiszt lelőhelye volt a római korban. lúd alakban elképzelt formájával. BT: csont GÉMESKÚT GEM-PA-ITEN GENET (ang. Su királyságát Geb váltotta a trónon. HEGYSÉG GÁZKROMATO– Khenw (óei. ar..) Khenu (óei.) GEOGRÁFUS BT: tudós NT: Eratoszthenész (i.BT: múmiavizsgálat GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLAT GRÁFIA GÁZLÓMADÁR BT: madár NT: daruféle gólyaalakú GC GEB GÁZKROMATOGRÁFIA UF: Keb (ang.. mivel a liba volt a szent állata.. uralkodási évében.) GEBEL ESZ-SZILSZILE GEBEL EL-ZEIT UF: olajhegy BT: hegység RT: Gebel el-Zeit bánya GEBEL EL-ZEIT BÁNYA SN: A Szuezi öbölben fekszik. S-111 52 Stockholm.

) Chordata (lat. II.8×14.BT: galambféle vándormadár GERINCES UF: Vertebrata (lat. 16) Dekorációs festésnél háttérként is használták fehér színként.) GILUHEPA PETYMEG PETYMEG PETYMEG GINSTERKATZE (ném. Egyiptomban mind kőzeti.) (ném. Apja ajándékul küldte őt a fáraónak 317 nő kíséretében.4 cm.) GINSTKATT (své. így a festési felületre vékony rétegben meszet és ragasztóanyagot kentek. bokára. ROBIN BT: egyiptológus AD: gillam@yorku. BT: város 189 . (i. mind kristályos formában is jelen volt. BT: festékanyag szulfát NT: gipszvakolat GIPSZMASZK BT: maszk NT: gipszmaszk (RPM: 2386) GIPSZMASZK (RPM: 2386) SN: A 6.) Roszetau (óei. A koponyákat homokkal töltötték ki. M.ca GIBT (ar. háremhölgyei mellékfeleség GILUKHIPA (ang.) GEZIRA FARAÚN (ar. BT: nekropoliszok NT: gerzehi temetkezések RT: gerzehi sír holttest feldarabolása GERZIAI KULTÚRA 3000)( 1. túl érdesek voltak ahhoz. Sutarnának lánya. A Duatba vezető ösvények és csarnokok leírásai sokkal inkább valósak.ca GILUHEPA UF: Gilukhipa (ang.) GIRMIZ (ar. folyosókból és folyókból álló hálózata létezik Giza alatt. Az így képzett felületre nagyszerűen lehetett festeni. BT: lelőhely GERZEHI KULTÚRA 3000)( 1. III.) GFT MAJOM MAFDET MAJOM GIZA NECROPOLIS (ang. Mitanni királyának.) GIPSZ GERZEH SN: Meidum közelében van. (1. BT: templom GIACUMAKIS. mint az alvilági Duatot. lábra.) KOPT UF: Giza.) GINETA (spa. FÁRAÓ-SZIGET GONEIM.) APÓPHISZ. (1. átlátszó ásvány.) SN: III. Al (ar.e.) GESY (óei. Másodlagosan agyag mállásakor keletkezhet. 3500– NAGADA III.on. csuklóra terjedt ki. 3650–3300) (i. 3300–3100) (i. A kalcium-szulfát (CaSO4.) SN: Az állati rendszertanban a gerinchúrosok egyik altörzse. (i. 3500– NAGADA II. Andrew Collins a Gods of Edenben leírja. kamrákból. sírok falai akár sártéglából vagy kőből voltak. 206) NAGADA II. Nem közvetlenül az acról vett maszk. Itt épültek a legnagyobb piramisok.e. 3500– UF: Gyps (ném. 3500– NAGADA II. hogy mészkőfennsík alatt egy predinasztikus föld alatti komplexum. ZAKARIJA (1905–1959) GHURAB (ang. GEORGE BT: egyiptológus AD: ggiacumakis@fullerton.edu GIBSON.e. Úgy véli az alvilág komplexumának bejárata Nazlet el-Samman falu utcái alatt rejtőzik.) 3000)(1. Amenhotep mellékfelesége. Tömegesen tengervízből válik ki. (i.) KOM MEDINET GORÁB GHUWAYTAH TEMPLOM. III.) 3000)(1.e.) BT: újszájú NT: gerinces GERMAN ARCHEOLOGICAL INSTITUTE (No. (i. 3650–3300) (i.e.e.) SN: A házak. (i.) APOLLINOPOLIS-PARVA (gör. Ez a fejre. gipszből készült. MOHAMMED ZAKARIA GEWITTERDRACHE (ném. majd ezt vonták be gipsszel. amelyet kézzel fomáltak.) GILICE MÉREG ARANYOZÁS GERLICE GILDING (ang. GAYLE BT: egyiptológus AD: gayleg@rom. BT: Amenhotep.(ar.. Magassága: 28.e. A faanyagok felületét bevonva az évgyűrűk és a felületi hibák elrejtését hivatott szolgálni. GIPSZVAKOLAT GESSO (ang.) GHONEIM. 3650–3300) (i. combra.) GILLAM. EL.) gypsum (ang.) GIZA.e.) SN: Szerkezete: táblás. el. 16) BT: gipsz vakolat GIPT1 (tör. 3650–3300) (i. Ezt a föld alatti hálózatot említik az edfui építőszövegek is. hogy rá tudjanak festeni.) (1. 206) GERZÉEN B (cse.) SN: Óegyiptom uralkodóinak temetkezőhelye volt. 3650–3300) (i. dinasztiából származik a gizehi nekropoliszból. 206) GERZIAN (ang. paloták. BT: gerinchúros NT: állkapcsos kétéltű madár GERINCHÚROS UF: Chordadieren (hol.e.5 cm. amely egyébként az ezüstöt képviselte. 206) GERZEHI SÍR BT: sír NT: GT20 GT67 GT80 GT105 GT205 GERZEHI TEMETKEZÉS BT: gerzehi temető temetkezés RT: gerzehi kultúra gerzehi sír GERZEHI TEMETŐ SN: A holttestek szándékos szétdarabolása volt jellemző a sírok kb.) BT: egyiptológiai szervezet RT: Artnold. valószínűleg csak a róla készült szoborról. lat. Ezért nevezték Gizát Roszetaunak. 552-ben épült.) Sakhbu (óei.) Jīzah.e. A jobb arcon az or mellett félkör alakú barázda sérülés nyomai láthatók. ¼-énél. (i.e.(ar. ALSN: I. 203) 3000)( 1. Dieter GERZEAN (ang.) GIZAI PIRAMIS GIZEH ÓKORI EGYIPTOM KARMAZSINTETŰ GIZEH GIZEHI PIRAMIS GIZEHI NEKROPOLISZ NAGADA II.e. 206) GERZÉEN A (cse. 3500–3000)(1. mint szimbolikusak.2H2O) hidratált formája. prizmás megjelenésű színtelen.e.) 206) NAGADA II. 3500– GIFT (své. szélessége: 19. BT: gipszmaszk GIPSZVAKOLAT UF: gesso (ang.

amit sem előtte sem utána nem használtak.e. II. hogy ez IV.5×10. i. széles. Eredetileg az arcvonásait élénk színű festékek hangsúlyozták. A TEMPLES OF GIZEH (1883) GIZEHI PIRAMISVÁROS BT: piramisváros NT: Kephrén piramisvárosa Kheopsz1 piramisvárosa Mükerinosz piramisvárosa GIZEHI SÍR BT: sír NT: gizehi masztaba Hentkáwesz. III. Thutmózisz idején került a szoborra. sírja GIZEHI SZFINX UF: Abu el-Hol (ar.) Horemakhet1 (ang. és 4 m. óei.) Kameni masztabája Kar1 masztabája Kawab masztabája Khaemankh masztabája Khafraankh masztabája Khnemdzsedef masztabája Khuenptah masztabája Mereszankh. I.(i. 2500 körül épült.5 m. akár Kheopsz piramisát. BT: szfinx RT: Álom-sztélé Caviglia.. Az óegyiptomiak Horem-Ahetnek nevezték. ami nélkülözhetetlen a stabilitáshoz. 107) BT: nekropolisz NT: gizehi sír gizehi központi temető 1200 Iry4 nyugati temető GIZEHI PIRAMIS UF: gizai piramis SN: Gizehben lévő piramisok. piramisa Kheopsz1 piramisa Kephrén piramis Mükerinosz piramis RT: Gizeh gizehi piramisváros Pyramids and temples of Gizeh (1883) GIZEHI PIRAMISOK ÉS TEMPLOMOK. amit a görögök Harmakhiszra változtattak. Ezt bizonyítják a szobor arcvonásai is.8 m. a masztabák közti utak egymást derékszögben keresztezik. sírja Iry4 sírja Kai sírja Kanofer2 sírja Khamerernebty. A nekropolisz alaprajza olyan. dinasztiában Iry4 volt a nekropolisz adminisztrátora. dinasztia idején is ide temetkeztek. masztabája Inekef masztabája Iteti masztabája Kaaper3 masztabája Káemszekhem masztabája Káemthenent masztabája Kakherptah (ang. 107) BT: gizehi sír masztaba NT: Akhethotep2 és II. dinasztia idején nyitottak a gizehi fennsíkon bányákat a piramisépítéshez szükséges kőmennyiség egy részének előteremtésére.(1) Az oroszlán teste 45 m.(1. században. Giovanni Battista (1770–1845) gizehi szfinx karbantartása Thutmózisz. viszont elképzelhető. Valószínűleg Kephrén arcát ábrázolja. a fej. IV. mint 14 m széles.(1. Összesen 10 volt belőlük.) SN: A nekropoliszban főként a 4.) BT: gizehi nekropolisz GIZEHI MASZTABA SN: A Gizehben található masztabák átlagos alapterülete 23. masztabája Szehemankhptah masztabája Szennedzsemib Inti masztabája Szennedzsemib Mehi masztabája Sznofru-Khaf masztabája GIZEHI NEKROPOLISZ UF: Giza necropolis (ang. masztabája Szesem-nefer. I.RT: gizehi bánya gizehi masztaba gizehi nekropolisz gizehi templom gizehi piramis GIZEHI BÁNYA SN: A 4.2 m. I. amely csak felül volt redőzött. I. amelyeket az Óbirodalom korában építettek. ugyanis a fonott állszakáll csak 1000 évvel később jött divatba. a szögletes áll és a fül jellegzetes hasonlóságot mutat Kephrén dioritszobrának vonásaival. amely 73 m hosszú és 20 m magas. III. BT: egyenes oldalú piramis NT: Hotepheresz. Orrát még jóval Napóleon előtt elvesztette. Hatalmas tömböket gyártottak hozzá. A három nagy gizehi piramisnak nincs belső tokja és egymásra épülő héjszerkezete. masztabája Mestju masztabája Mesuw masztabája Mindjedef masztabája Minkhaf masztabája Nebtyherkauws masztabája Nefertkau. I. miután megtisztította azt a homoktól és talán restaurálta is. magasságuk 4. Merititész masztabája Ankhaf masztabája Ankhmaré masztabája Babaef masztabája Baufré masztabája Covington-sír Duaenhor masztabája Duaenré masztabája Dzsati masztabája Dzsedefhór masztabája G7753 Haemanh masztabája Hapenenebty masztabája Hemiunu masztabája Hnumenti masztabája Hotepheresz. míg abban a korban vízszintesen lépcsős állszakállat viseltek. masztabája Hufuhaf. I. Csupán ezen három piramisra volt jellemző a gránitborítás. több.) Neb SN: A legrégebbi egyiptomi szfinx.21f) Ezt is Hemiunu tervezte. 10 m. amelyeknek leginkább adminisztrációs. II. de az első három a leghíresebb. Leszármazottaik még az 5. mint egy városé. Egy emberfejű természetes sziklából (márgás mészkőből) faragott oroszlántestű szobor. aki ezt a szfinxet építtette. a lábak 15 m. 500 m hosszú és 300 m széles területet foglal el. II. valamint a 6. hosszú. masztabája Iaszen masztabája Idu1 masztabája Idu Nefer masztabája Ijnefer. masztabája Hotepheresz. A szfinx mancsai között talált állszakáll fonottsága külön kérdést vet fel. 1401–1390) PYRAMIDS AND 190 . valószínúleg a 9.e. hosszú. (1. beleértve egy jóval magasabb technológiai tudást. dinasztia uralkodóinak és rokonságának valamint az őket támogatóknak sírjai találhatóak. dinasztia magas rangú hivatal- nokai. masztabája Nefu és Khenmetszetju masztabája Ptahneferszesem masztabája Szesem-nefer. nem pedig politikai elszakadásból történtő oka volt. IV.) Hor-em-Ahet (óei. A 4. míg Kephréné csak alul. Kephrén piramisától nyugatra ma is láthatók a kitermelés nyomai. masztabája Mereszankh. A fejkendő redőzése azonban Kheopsz fejkendőjével azonos. BT: kőbánya RT: Gizeh GIZEHI KÖZPONTI TEMETŐ 1200 UF: Nucleus Cemetery 1200 (ang. masztabája Szesem-nefer. felső platformjuk 21×7. A temetőben több „mag” csoportosulás is felismerhető.e. aminek ma már csak szórványos jeleit fedezhetjük fel. II. 1413–1405) (i. masztabája Szesem-nefer. II.

Thutmózisz tisztíttatta meg i. 1905-ben ásták ki újra.. OGDEN BT: egyiptológus AD: og1@is3.) PELYVÁSVIRÁGÚ ÁLLKAPCSOS GNATHOSTOMATA (lat.) GOLD TOMB (ang.) GOLDWASSER. 1982-ben közönséges cementtel próbálták az elpusztult részeket pótolni. jan. 30.1651@compuserve.e. 1924– 1929 között a Kairói Egyetemen ő vezette az egyiptológia tanszéket. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856.–1947. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856. művészek.) GÓLYAALAKÚ UF: Ciconiiformes (lat. jan. Vlagyimir Szemionovics (1856.il GOLENICHTCHEV.) GODS OF CHAOS (ang. Kifogástalan állapotban maradt meg.) BT: vallási szöveg kopt szöveg NT: Fülöp evangéliuma Igazság evangéliuma Júdás evangéliuma Tamás evangéliuma GOATEE (ang. Tökéletesen illeszkedő formájuknak köszönhetően cement nélkül illeszkedtek helyükre. Az 1982 és 1987 között beépített 390 kőtömb helyét 1852 új elem foglalta el.) ÜVEGPASZTA KRISTÁLYOS PALA FESTŐ-CSÜLLENG GOD’S WIFE (ang. Baraize óta állandó karbantartással gondoskodnak a szfinxről.) GOLENISHCHEV. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856. ORLY BT: egyiptológus AD: msmush@mscc. aug. geológusok és mérnökök együtt dolgoztak a felújításon.) GOLDSMITH (ang. BT: gázlómadár vándormadár GLIMMERSCHIEFER (ném. 30. jan. 1925-26-ban is megtisztították a szobrot Émile Baraize vezetésével. 1989-től kezdve az UNESCO égisze alatt folytak a felújítási munkálatok.–1947.e. Szétfeszítette a sótartalomtól meggyengült sziklát. és több mint 6000 óegyiptomi antikvitásból álló óriási gyűjteménnyel tért vissza. 30. aug. VLADIMIR SEMYONOVICH GOLENYISEV.) GOD’S FATHER OF AMUN-RE (ang. jan.–1947. A szövegeket valószínűleg Szobek egyik papja írta nagyjából az i.ac. évszázadban. amely a saját gyűjteményéből való volt.) GODDESS (ang. majd a cement nyomait. Napóleon expedíciója újra kiemelte a szobrot a homokból. A sérült részek helyét szobrászok töltötték ki polisztirollal. Vladimir Semenovitch Golenischeff. aug. 15. aki pedig Egyiptomban tett rá szert.) 191 . A cementet egy vékony habarcsréteggel helyettesítették. Mára a felszínhez közeli talajvizek. hogy a tudós szakemberek megmérhessék méreteit. aug.) SN: A gólyát főként mint vándormadarat tisztelték. 30. aug. VLADIMIR SEMYONOVICH GOLENYISEV.) GOLDMINE (ang.) GLUE (ang. 5. a szfinx vállának egy darabja levált.–1947. Vladimir Semyonovich Golenyisev. „Álom-sztélé” emlékezik meg erről a cselekedetéről.) Tell el-Mashkuta (ar. 1884–85-ben feltárásokat szervezett és finanszírozott Vádi Hammamatba. a sivatagi szél azonban időről időre homokkal borítja be alsó részét és eltakarja a belsejébe vájt római kori sziklatemplomot. így az méginkább felgyorsította a szobor töredezését. a környezetszennyezés és a szakszerűtlen helyreállítási kísérletek következményeként igencsak megnőtt a hatalmas szobor összedőlésének kockázata. 1917 után nem tért soha többé vissza Oroszországba.edu 73007.) ISTENI FELESÉG GOEBS.) GNOSZTIKUS EVANGÉLIUM GNOSZTIKUS EVANGÉLIUM UF: Gnostic Codices (ang.) BT: egyiptológiai gyűjtemények GLASS PASTE (ang. Neve cirill betűkkel: Владимир Семёнович Голенищев.) GNIRS.) GOLENYISEV PAPIRUSZ UF: diadém-papirusz SN: Vlagyimir Golenyisev orosz gyűjtő tulajdona volt e papirusz. de ez az anyag sokkal keményebb volt a mészkőnél.uk GOELET. ANDREA BT: egyiptológus AD: gnirs@humnet.ac.com GOLD (ang. 571 cm hosszú. majd ezek alapján a szobrot eredeti anyagához hasonló mészkőtömbökkel pótolták ki. amelyet 1909-ben adott el a Puskin Múzeumnak.oxford.– 1947. Régészek.) GLASTUM (ang. A mancsai között található ún. RT: Golenyisev. 5.GIZEHI SZFINX KARBANTARTÁSA SN: IV. 5. 5. majd 1888–1889 Tell el-Mashkutában folytatott kutatásokat. Az Újbirodalom idején kicserélték a szobor egyes díszítőelemeit. aug.) GODS OF WATER (ang. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856.) UF: Golenichtchev. 30.) GOD’S FATHER (ang.) KECSKESZAKÁLL KORMÁNYZÓ KÁOSZ-ISTEN VÍZ-ISTEN ISTENATYA AMON-RÉ ISTEN ATYJA ISTENNŐ GOBEMADOR (spa. Az ókorban.goebs@merton.nyu. 17.huji.) ENYV GLUMIFLORAE (lat. VLADIMIR SAMIONOVITCH GOLENYISEV. de a munkálatoknak sajnos a külső védőréteg is áldozatul esett. Vladimir Samionovitch Golenishchev.) ARANY DUAMUTEF ARANYBÁNYA ARANYMŰVES KV56 GOLDEN DAWN (ang. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856. amelyek a kőfaragók mintadarabjaiul szolgáltak.– 1947. A következő két évtizedben mintegy 60-szor utazott Egyiptomba.) Vádi Hammamat GOLENISHCHEV. Róla neveztek el egy papiruszt. 15 darabból áll. a görögök és a rómaiak további beavatkozásokat végeztek a szobron.) GOLENISCHEFF. 5.) GOLENYISEV. jan. Ahol mégis elkerülhetetlen volt a kötőanyag használata. aug. jan. 5. Ez a technika okozta az 1988-ban bekövetkezett katasztrófát is. jan. 5. 30. amely bármilyen távolságból is mindig hazatalál. az erózió. BT: gyűjtő orosz egyiptológus RT: Golenyisev papirusz Hermitage papiruszok (HM) Moszkvai Matematikai Papirusz (PUM) Puskin 120 papirusz (PUM) Puskin Múzeum (Or. sz-ban a homoktól és ő vont köré egy téglafalat is. Először a leginkább megrongálódott külső téglákat távolították el.) GOLENYISEV.–1947. amelyek egyes részeken 3 méter mélységig is beszivárogtak. Egy magánszemélytől vásárolta Oroszországban. 30. VALDEMAR GOLENYISEV. KATJA BT: egyiptológus AD: katja. RT: Álom-sztélé gizehi szfinx GIZEHI TEMPLOM BT: templom NT: Kephrén halotti temploma Kephrén völgytemploma GLASGOWI EGYETEMI KÖNYVTÁR SPECIÁLIS GYŰJTEMÉNYE (Sk.ucla. Valdemar SN: A Szentpétervári Egyetemen tanult. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856. ott egy égi recept szerinti mész és homok alapú habarcsot használtak. VLADIMIR SEMENOVITCH GOLENYISEV.edu GNOSTIC CODICES (ang.

e. papirusz GÖRÖG-RÓMAI KOR (i. WILLIAM BT: egyiptológus AD: wmgoodman@earthlink. BT: gyümölcs kabakos GÖRÖG-EGYIPTOMI TERRAKOTTA UF: gréco-egyiptomi terrakotta SN: Elsősorban Alsó-Egyiptomban terjedt el. Muhammad Zakaria (ang.edu GOSLINE.) GONEIM.) Mycobionta (lat. GEORGES BT: egyiptológus NT: Goyon. Georges NT: découverte des trésors de Tanis. BT: város RT: Pi-Ramszesz (óei. ANNE BT: egyiptológus AD: agout@ifao. WILLIAM BT: egyiptológus AD: wgordon@ucla.net GORDON. MOHAMMED ZAKARIA (1905–1959) UF: Ghoneim. de nem volt ismeretlen Felső-Egyiptomban sem. 45) SN: A thébai sírokban találtak ilyen székeket. MOHAMMED ZACHERIA (ang. A lábak kézzel faragottak. FAROUK SN: A memphiszi Ptah templom előtti két szoborkolosszuson ő fedezte fel Haemuaszet1 alakjait és a Haemuaszetről szóló feliratokat is. Mohammed Zakaria (1905–1959) GOODWIN. 332–i.) SN: Csak a fáraók fogyasztották.com gosline@263. GEORGES KÖNYVEI BT: Goyon. aki 1950-ben felfedezte az Eltemetett Piramist. amelyet Szehemhet fáraó hagyott befejezetlenül. BT: eukarióta növény NT: valódi gomba GOMEIM.) GONEIM. akik Pi-Ramszesz építkezésein dolgoztak. akik rövidebb-hosszabb ideig Egyiptomban tartózkodtak.) GOTTESGEMAHLIN (ném. 428-348) Szolón GÖRÖGÖK BT: idegen nép NT: Uahibré-Emakhet GÖRÖG PAPIRUSZ BT: papirusz NT: Amherst 11 papirusz Berlin 5025 papirusz Berlin 7054 papirusz Oxyrinchus 15 papirusz (GEK: MS Gen 1026/1) Oxyrinchus 52 papirusz (GEK: MS Gen 1026/2) Oxyrinchus 72 papirusz (GEK: MS Gen 1026/3) Oxyrinchus 185 papirusz (GEK: MS Gen 1026/4) Oxyrinchus 247 papirusz (GEK: MS Gen 1026/5) Oxyrinchus 310 papirusz (GEK: MS Gen 1026/6) Oxyrinchus 338 papirusz (GEK: MS Gen 1026/7) Oxyrinchus 359 papirusz (GEK: MS GEN 1026/8) Oxyrinchus 893 papirusz (GEK: MS Gen 1026/9) Oxyrinchus 895 papirusz (GEK: MS Gen 1026/10) Oxyrinchus 930 papirusz (GEK: MS Gen 1026/11) Oxyrinchus 1151 papirusz (GEK: MS Gen 1151/12) Oxyrinchus 1228 papirusz (GEK: MS Gen 1026/13) Oxyrinchus 1259 papirusz (GEK: MS Gen 1026/14) Oxyrinchus 1294 papirusz (GEK: MS Gen 1026/15) Oxyrinchus 1384 papirusz (GEK: MS Gen 1026/16) Oxyrinchus 1422 papirusz (GEK: MS Gen 1026/17) Oxyrinchus 1513 papirusz (GEK: MS Gen 1026/18) Oxyrinchus 1565 papirusz (GEK: MS Gen 1026/19) Oxyrinchus 1658 papirusz (GEK: MS Gen 1026/20) Oxyrinchus 1735 papirusz (GEK: MS Gen 1026/21) Oxyrinchus 1783 papirusz (GEK: MS Gen 1026/22) Philinna papirusz Rylands IX. BT: ásatás Goneim.) KÖSZVÉNY HELYTARTÓ ISTENI FELESÉG ISTENATYA GOUVERNEUR (ném. MUHAMMAD ZAKARIA (ang. BT: terrakotta GÖRÖG FILOZÓFUS SN: Olyan filozófusok vannak itt felsorakoztatva. BT: egyiptológus RT: Harris 500 papirusz (BM: BM 10060) GOSHEN SN: Város a Delta keleti felében.) GOTTESVATER (ném.) (1.) BT: Gram-pozitív baktérium NT: bacillus GÖMBÖLYÍTETT LÁBÚ SZÉK UF: round-legged stools (ang.) Goneim. Mohammed Zacheria (ang. SHELDON LEE BT: egyiptológus AD: gosline@hotmail. La (2004) GÖNCÖLSZEKÉR NAGY-GÖNCÖL GOODMAN.) SN: Egyiptomi egyiptológus. Mohammed Zakarija Gomeim.) sarlóalakú kard BT: kard GŐRICE GERLICE GÖRÖGDINNYE UF: Citrullus lanatus (lat.) GOVERNOR (ang.) SN: Némely egyiptomi piramis őrzi a dinnye ábrázolását. illetve Egyiptommal is foglalkoztak. Shanghaiban halt meg.) GOYON.) coccus (lat. Hosszú évekig tartó depresszió után 1959 elején végzett önmagával.net GOUT.egnet. BT: egyiptomi egyiptológus GOM-ACACIA (hol.u. Georges könyvei RT: piramisépítés Goyon elmélete szerint GOYON. BT: filozófus NT: Démétriosz Platón (i.e. BT: szék NT: gömbölyített lábú ülőke GÖMBÖLYÍTETT LÁBÚ ÜLŐKE BT: gömbölyített lábú szék ülőke NT: ülőke (BM: EA 2472) GÖMBÖLYÍTETT SZÉKLÁB BT: székláb GÖRBE KARD UF: hepes (óei.) EGYIPTOMI AKÁCIA GOMBA UF: Fungi (lat. MOHAMMED ZAKARIA (1905–1959) GONEIM SZAKKARAI ÁSATÁSAI (1951–1955) SN: Ekkor találta meg Szakkarában Szehemhet befejezetlen piramisát Goneim. BT: egyiptomi egyiptológus NT: Goneim szakkarai ásatásai (1951–1955) RT: Szehemhet piramisa GONEIM.) KORMÁNYZÓ GÖMB ALAKÚ BAKTÉRIUM UF: cocci (lat.) GOUT (ang. CHARLES WYCLIFFE (1817–1878) SN: Egyiptológus és jogász. MOHAMMED ZAKARIA (1905–1959) GONEIM. 395) UF: Greco-Roman Period (ang.net 192 . A bibliai hagyomány szerint itt éltek azok a zsidó munkások.NT: flamingóféle íbiszféle papucscsőrű madár-féle GOLYVA STRUMA GOMAA.

) GRAM-NEGATÍV BAKTÉRIUM UF: Gracilicutes (lat. kopasz. Vörös levéhez a vért. (hektolitertömeg átlagosan 81. Le (ol..) SN: Alexandriában található BT: múzeum AD: E. 312) (i. antociános színeződésű. elágazó. szélesség 1. A primér lomblevél ép. fehér .) SN: Gram dán orvos által.5-0.) UF: Graeco-Roman Museum (ang. BT: bor RT: gránátalma gránátalmafa GRÁNÁTALMAFA SN: A gránátalmafa 5-8m magas fa. A növényt ezüstfehér szőrzet borítja. Az ókor kultúrnépei is pontosan ezt tették. a szőrözöttség mértéke gyenge.) MUTIRDISZ SÍRJA GRAM-NEGATÍV BAKTÉRIUM GRAM-POZITÍV BAKTÉRIUM UF: Firmicutes (lat. Alexandria. átlagosan 12–17 db. A pálhalevelek kicsik. fehér magjaihoz a spermát asszociálhatjuk.8 kg). Gyökerének csersavát az orsógiliszta kiűzésére használták. 1–2 cm szélesek.) KILENCSÉG GŐZGÉP SN: Alexandriai Héron híres készüléke az első gőzgép. a vége csőrben elkeskenyedő. belül vékony falakkal rekeszekre és 2 emeletre osztott. hajlottak. sárgásbarna színű. Institut für Ägyptologie und Koptologie. A levélzet középzöld színű. A virágzatban 1–2 pillangós. A levélkék lekerekített lándzsa alakúak. mert fölötte lekopnak a lágyabb kőzetek. BT: fűszernövény RT: Ebers-papirusz GÖTTERNEUNHEIT (ném. Kissé lapított gömbölyű. ERHART SN: A Münsteri Egyetem egyiptológusa.e. Durvaszemcsés ásványkristályokból áll.edu sokar@minerva. BT: baktérium 193 . Lelőhelye Asszuán és a Sínaifélsziget. A mag köldöke kerek. PIERRE BT: egyiptológus AD: pierre. fehér vagy vöröses (a sötétvöröstől a vörösesbarnáig). ezek külső húsos héja adja e gyümölcs ehető részét. ERHART KÖNYVEI BT: Graefe. 305–30) (i. Levelei hármasan összetettek.) (1. épszélűek. aki a DB320-as síron végzett utófeltárási munkálatokat.6 mm.fr GRÁNIT UF: granito (ol.később besárguló virág található.grandet@wanadoo.8 mm átmérőjű. hogy a színe szürke.SN: Nagy Sándor i. 332–305)(1. kör keresztmetszetű.2–3. termékenység. BT: gránátalmaféle fafajta NT: gránátalma gránátalmabor gránátalmafa gyökere GRÁNÁTALMAFÉLE BT: mirtuszvirágú NT: gránátalmafa GRANATUS GRÁNÁT GRANDET. aromás. 304–30) GÖRÖG-RÓMAI MÚZEUM (Eg.2 mm. jólét szimbóluma volt és érdekes módon a halál és a feltámadásé is. A hüvely keresztmetszete lapított. Vastag tetején megmarad a bőrnemű csésze. barna színű.) Musée Gréco-Romain. Levele átellenes. A.e. BT: korszak NT: makedón dinasztia (i. 0. nagysága 0.) (1.e. Kőzetalkotója 40–60%-ban a földpát. BT: Alexandriai Héron találmányai GRAB DES MUTIRDIS (ném.) SN: Azokat a baktériumokat nevezzük így. egészség.5–1.) SN: A magma kristályosodásával keletkezik a Föld mélyében. szórt állásúak.e. Egyiptom. A hüvelyenkénti magszám változó. fali frízek faragásában. Az Ebers-papiruszok i. többnyire kerekded (1. eleinte lilába játszó. A gránát vérpiros fajtája az almandin. éretten sárgásbarna színűek.yale. 48143 Münster Tel: 0251 832 45 36 E-mail: grafe@uni-muenster.e. hosszúkás. Szimpla. 328-ban helytartója Ptolemaiosz Szótér vette át a hatalmat. Erhart könyvei RT: DB320 AD: Universität Münster.3 g ezermagtömegű. 5 Sharia’ al-Mathaf GÖRÖGSZÉNA UF: Trigonella foenum-graecum (lat. 3. a rövid hajtáson csoportos. amelyek színüket megtartják a Gram-festés után. 2–3 cm hosszúak. 17. amellyel lázcsillapítás céljából kenték be a beteg testét.) SN: Ökölnyi 30–40 dkg-os aranysárga gyümölcsei október végén érnek be. 15) Punicum malum (lat. Az egész növény intenzív. BT: drágakő szilikát NT: almandin GRÁNÁTALMA UF: pomegranate (ang.0 cm széles). 2. koptológusa.2 mm). ettől függ. megalapítva a fáraók utolsó dinasztiáját. 332–304) Ptolemaida-dinasztia (i.) GRACILICUTES (lat. A hüvelyek 12– 21 cm hosszúak.8–1.0–23. BT: almaféle gránátalmafa RT: gránátalmabor GRÁNÁTALMABOR UF: pomegranate wine (ang.cis.9 mm.) FALFESTMÉNY GRAHAM. BT: baktérium NT: pálcikás baktérium endospóra gömb alakú baktérium sugárbaktérium GRANARY (ang. vastagság 3. épszélű. de a hegyvidékeken gyakran felszínre bukkan. felfedezett festési eljárás során a színüket elvesztő baktériumok. fás héja van. Ez a gyümölcs a belsejében lévő sok piros (ribizliszemre emlékeztető) magja miatt ősidőktől fogva a tisztaság. majd i.de GRAEFE. a gránátalma szinte minden misztériumvallásban megjelenik mint az elpusztuló és feltámadó isten attribútuma.e. GEOFFREY BT: egyiptológus AD: geoffrey. valamint a templomok és a paloták berakásos díszítésében. BT: mélységi magmás kőzet GRAEFE.e. Magja kicsi. Vagyis működési elve a mai rakétákhoz hasonló.) GRANAT MAGTÁR GRÁNÁT GRÁNÁT UF: granat granatus SN: Általánosan ismert drágakő a kovasavas ásványok között. Schlaunstr. 8cm.graham@yale.edu GRAIN (ang. enyhén fogazottak.) GABONAFÉLE PÁZSITFÉLE GRAMINEAE (lat. lapított alakú (átlagos magméretek: hosszúság 5. a rekeszekben sok mag van. 332-ben felszabadította az országot a perzsa uralom alól.8 cm hosszú. A hajtóerőt a nagy sebességgel kiáramló gőz reakcióereje szolgáltatta. lándzsás. K. 15) SN: A középosztály számára a valódi szőlőből készült bort helyettesítette. Az elágazások lehetnek terpedtek és felállóak. tűzpiros virága és különös formájú gyümölcse népszerű elemmé vált az ékszerkészítésben. kívül kemény. 2000-ben égés elleni gyógyszerként említik. keskenyek. háromszög alakúak.) SN: Szára 45–65 cm hosszú. BT: német egyiptológus koptológus NT: Graefe. Erhart NT: Mittelägyptische Grammatik für Anfänger (2001) GRAFITTO (ang. Királlyá koronázták. némelykor eltövisesedő cserje. végre piros vagy sárga. Az egyiptomiak krémeket készítettek a magvakból. Még az Újbirodalom szerelmi költészetében is hagyott nyomokat.

a 8. taniszi szobra Riya1 szobra (801-633-300 TB) GRÁNITSZTÉLÉ BT: sztélé NT: Álom-sztélé Éhínség-sztélé GRIFFIS.green@utoronto. a 2. LYN BT: egyiptológus AD: lyng@rom. Az egyik tölcsér alakú volt a fogójánál elkeskenyítve. ahol nagy lelkesedéssel vetette bele magát az egyiptológiába.) (1. BT: múzeum GRÈS (fr. BT: döngölő gránitszerszám RT: fadöngölő GRANITE ROSE (fr.e. hideg vizet zúdítottak rá.) FEHÉRBARKÓJÚ CERKÓFMAJOM GREGORIAN EGYIPTOMI MÚZEUM (Ol. Göttingenben és Strassburgban pedig Kurt Sethe tanítványa volt. JOHN (1602–1652) SN: Angol csillagász. századi Egyiptom és Róma leleteit. II.u. 2600–i. Harwa szobra (KEM: JE 36930) Harwa szobra (LEM: 8163) Neheszi2 szobra Ramszesz. teremben bronz és agyagfigurákat a hellenisztikus és római Egyiptom korából. aki 1638-ban járt Gizehben. A hirtelen lehűléstől a repedezett felület lehasadt és alatta hozzáférhetővé vált a jobb minőségű gránit.e. 1901-02-ben visszatért a területre Somers Clarke-kal és Archibald Sayce-szel. teremben fogadalmi bronzokat az i. aki 1869-ben született Londonban. a másik pedig egyszerű gömb alakú volt. 200-ig. feketegránit szarkofágja Ramszesz. ramesszeumi szobra Ramszesz. 1. Az Ókori Egyiptom kultúrájából tartalmaz az 1. FREDERICK WILLIAM (1869–1949) SN: Angol egyiptológus-régész. teremben hieroglif feliratokat sztéléken és szobrokon.u. 1902-ben járt Bir Minayhban a nagy etbai területeket bejárva mindenütt csak kevés időt töltött. gránitszarkofágja GRÁNITSZERSZÁM BT: szerszám NT: gránitdöngölő RT: gránit GRÁNITSZOBOR BT: szobor NT: Dzsehuti3 szobra (BM: EA 69863) (801-631-200 TB) 486) GRANVILLE. teremben ékírásos táblákat pecséteket Mezopotámiából. azaz lerajzolta azokat. BT: múmiavizsgáló RT: Irtierszenu GRAPE (ang. Megállapította. John (1602-1652) NT: Pyramidographia (1644) GRÉCO-EGYIPTOMI TERRAKOTTA TERRAKOTTA GRECO-ROMAN PERIOD (ang. a 9. FRANCIS LLEWELLYN (1862–1934) SN: 1879-ben vált egyetemi hallgatóvá. majd 1898-99-ben egyedül. hogy a múmia rákban (ovarian dropsy) halt meg. 13) GRAV (dán) GRAVE (ang. teremben halottas tárgyakat i.e.) Gregorian Egyptian Museum (ang.u. 1–2. 100-ig. 1896-98-ban táérképkészítőként dolgozott a Geological Survey of Egypt-nek.) HOMOKKŐ KÖZÖNSÉGES MIRTUSZ GRIECHISCHE MYRTE (ném.u. 2000–i. 395) GÖRÖG-EGYIPTOMI GÖRÖG-RÓMAI KOR GREEN.) GRÁNITKOPORSÓ BT: koporsó NT: Dzsehutimesz1 koporsója Ízisz7 koporsója GRANITO (ol. aki tudományos boncolást végzett egy Irtierszenu nevű múmián 1825-ben.) GREAT STEWARD (ang. BT: angol egyiptológus régész RT: Bir Minayh GREEN. teremben fáraószobrokat i. Ilyen gömb alakú gránitkalapácsot talált Waynman Dixon és Dr.) SN: XVI. amely most a British Múzeumban látható. VI. KATHERINE BT: egyiptológus AD: grifcon@mindspring.) GREAT ROYAL WIFE (ang. Magától tanult meg óegyiptomi nyelven. Az első pontos számításokat a piramisoknál ő végezte el. AUGUSTUS BOZZI (1783–1872) SN: Angol orvos. teremben reliefeket és feliratokat asszír palotákból. JOHN KÖNYVEI BT: Greaves. teremben Adriana rezidenciája Szerapeumának rekonstrukcióját. teremben i. vázákat és bronzokat SzíriaPlaesztinából.e. évezredből.ca lyn. II. Gregory pápa alapította 1839-ben Rómában. az 5. Great Shelfordban halt meg 1949-ben. John könyvei GREAVES. A Cambridge-i Jesus College-ben tanult. a 6.NT: asszuáni gránit fekete gránit rózsaszín gránit vörösgránit RT: gránitbánya gránitbányászat gránitobeliszk gránitszarkofág gránitszerszám gránitszobor gránitsztélé GRÁNITBÁNYA BT: bányák NT: asszuáni bánya RT: gránitbányászat GRÁNITBÁNYÁSZAT SN: A gránit felületén nagy tüzet raktak és amikor a kőzet átforrósodott. Önereje és természetadta 194 .ca GREEN MONKEY (ang. a 4.) VÖRÖSGRÁNIT GRÁNITSZARKOFÁG GRANITE SARCOPHAGUS (ang. III.) SÍR SÍR LITIKUS HOMOKKŐ NAGY KIRÁLYI HITVESEK FŐADMINISZTRÁTOR SZŐLŐ GRAYWACKE (ang.) UF: Egyptian-Gregorian Museum (ang. BT: bányászat RT: gránitbánya GRÁNITDÖNGÖLŐ SN: Kétféle alakban léteztek.com GRIFFITH.on. amikor egy csodálatos sírt fedezett fel.) GREAVES. Grant a Kheopsz1 piramisban a királyné kamrájának északi kürtőjében.) (i.) (1. 1895-97-ben Petrievel és Somers Clarke-kal ásatott el-Kabban. a 7.) GRÁNIT GRÁNITOBELISZK BT: obeliszk NT: befejezetlen obeliszk Concorde obeliszk héliopoliszi obeliszk GRÁNITOSZLOP BT: oszlop NT: Pompeius oszlopa GRÁNITSZARKOFÁG UF: granite sarcophagus (ang.) BT: szarkofág NT: Kephrén gránitszarkofágja Kheopsz1 szarkofágja Mereszankh. a 3. Eredményeit „Pyramidographia” (1644) című könyvében tette közzé. Bir Minayhból 17 feliratot közölt 1909-ben. 332–i. BT: Egyiptom-utazó NT: Greaves. 1897-98-ban Hieakónpoliszban Quibellel. reliefeket Palmirából.

Nicolas NT: Historia del antiguo Egipto (2004) GRÓB (len. a térd és a könyök a test előtt összeér. 14 sírmelléklet volt mellette. BT: orvos RT: Gua koporsója Gua sírja GUAIAKOL GUAIACOL (ang. Francis Llewellyn könyvei GRIFFITH. BATTISCOMBE GEORGE (1883–1950) SN: Filológus. BT: fakoporsó RT: Gua Gua sírja Két Út Könyve GUA SÍRJA SN: El-Bersában található.de GUNN. STEFAN BT: egyiptológus AD: grunert@bbaw.uni-heidelberg.museum griffox@ermine. mellette 6 sírmelléklettel. majd 1924–1932-ig az egyiptológia professzora.de guksch@daad. BT: gerzehi sír SN: Oldalára fektetett halott található a sírgödörben 16 sírmelléklettel. amely az egyiptológiára és a ókori közel-keleti tanulmányokra specializálódott. A lábak és a karok erősen behajlítva.) GRUS VIRGO (lat.: + 49(0)6131-39-20885 (Titkárnő: 39-22438) Fax: + 49(0)6131-39-5409 email: R.uk http://www. amelyek között két lapis lazuliból készült nyaklánc is volt.ca GT20 SN: Oldalára fektetett holttest derékszögben felhúzott térdekkel és mellkas előtt könyökben hajlított karokkal található a kis sírgödörben 16 sírmelléklettel. Itt találtak egy női szolgaszobrot.bishkek. SYLVIE BT: egyiptológus AD: guichard@louvre.) GRÜNE MEERKATZE (ném. másrészt aktív ásató Egyiptomban és Szudánban.ox. amelyet cédrusfából vontak ki és mumifikációnál alkalmaztak. A fej a testtől elválasztva hevert a nyak felett. FRANCIS LLEWELLYN KÖNYVEI BT: Griffith.) GRUS GRUS (ang.Guelden@uni-koeln. BT: gerzehi sír UF: gum (ang. KRZYSTOF UF: Grzymski.ac.) SN: Sárgás aromás olaj.de GUICHARD.egnet. SVENJA BT: egyiptológus AD: Svenja.) GUM ARABIC (ang. A falu lakosait felsoroló listák épségben megmaradtak. BT: német egyiptológus AD: Institut für Ägyptologie und Altorientalistik Johannes Gutenberg-Universität Mainz.) GUAIAKOL UF: guaiacol (ang.: +44 (0) 1865-278099 (hivatal) vagy +44 (0) 1865278097 (Archív és Topographical Bibliography) Fax: +44-(0)1865-278100 griffox@ermineean.) SZÜRKE DARU DARU PÁRTÁS DARU FEHÉRBARKÓJÚ GUA SN: A 12. BT: bersai sír RT: Gua Gua koporsója női szolgaszobor (BM: EA 30716) GUELDEN.uk/Griffith.) GRZYMSKI.ashmol.) SN: A Griffith Institute az Oxford Egyetem része.) SÍR GRUNERT. Egyrészt brilliáns filológus volt. mellette 8 sírmelléklettel. aki a Heqanakht papiruszokat elsőként vizsgálta. Nicolas könyvei AD: ngrimal@ifao.de GRUS CINEREA (lat.) CERKÓFMAJOM GRÜNE PAVIAN (ném. HEIKE BT: egyiptológus AD: b13@ix. NICOLAS KÖNYVEI BT: Grimal. BT: gerzehi sír SN: Egy oldalára fektetett holttest található a kis sírgödörben felhúzott térddel és könyökben behajlított karokkal.html GRIMAL.tehetsége folytán zsenivé vált.) mézga BT: növényi ragasztóanyag MIRHA TÖMJÉN GUMMI MIRRHAE GUMMI RESINA OLIBANUM GT67 GUNDLACH. The (1898) GRIFFITH INSTITUTE (An.on. BT: balzsamozóanyag GUA KOPORSÓJA SN: Alja a Két Út Könyve néven ismert irattal van díszítve. KRZYSTOF GRZYMSKI.net GRIMAL. A Kairói Egyiptomi Múzeumban található.ac. CHRIS GUM ACACIA (ang.) AD: Oxford OX1 2PH United Kingdom Tel. oldalára fektetett holttest található derékszögben felhúzott térdekkel.urz.su GÚLA PIRAMIS GUMI EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA GUM (ang. BT: Ashmolean múzeum (An. Karjai maga előtt kinyújtva a combjai közé nyúlnak be. BT: falu NT: Gurnet Murai ókori lakosai gurnet murai nekropolisz GURNET MURAI NEKROPOLISZ BT: Gurnet Murai nekropolisz NT: gurnet murai sír GT80 GT105 GT205 195 . BT: egyiptológus RT: Heqanakht papiruszok (MMA 223516–523a-e) GURNET MURAI UF: Gurret Murrai (spa. dinasztia idején élt főorvos. Vegyjele: C7H8O2.Gundlach-DA@t-online. D-55099 Mainz Tel.ox. Róla lett elnevezve a Griffith Institute. ROLF SN: Egyetemi professzor a mainzi Johannes Gutenberg Egyetemen. BT: gerzehi sír SN: Felhúzott térdekkel és könyökben behajlított karokkal oldalára fektetett halott található benne. Karrierjét két fő területen lehet számon tartani. s azonnal elismerést szerzett az egyiptológusok között. Chris BT: egyiptológus AD: krzysg@rom.) GUMI ANUBISZ-PÁVIÁN GUM ARABIC TREE (ang. Francis Llewellyn (1862–1934) NT: Petrie Papyri. BT: angol egyiptológus NT: Griffith.fr GUKSCH. 1901-től egyetemi docens.) GRZYMSKI. BT: gerzehi sír SN: Ebben a sírgödörben egy fejétől megcsonkított.) Qurnet Murrai SN: Ez volt az egyetlen emberi település a Nílus nyugati partján. NICOLAS BT: egyiptológus NT: Grimal.

hogy egy kerámiastílus előfordulásának gyakorisági arányai hogyan változnak. 17) SN: Az illatos gyantafüst segítségével a halottak legyőzhették a nehézségi erőt és így megszabadulhattak a földi világtól. Két nappal a haláleset után vette kezdetét a balzsamozás hosszú művelete a balzsamozó pap vallási szertartásával. BT: vírusos betegség RT: Deshasheh múmiája Khnumu-Nekht múmiája Sziptah lába GYERMEKEK HAJVISELETE SN: A gyermekek fejét leborotválták. 5.html GÜMŐKÓR TUBERKOLÓZIS GYAKORISÁGI SZERIÁCIÓ SN: Azt méri.) (1. BT: szokás GYÁSZÉNEK GYÁSZDAL GUSTAVIANUM MÚZEUM (Sv. egyéniségét. szúrósan merevek. Gyantából állítottak elő átlátszó lakkot olaj hozzákeverésével. A.) BT: növényi alapanyag GYERMEK BT: ember NT: Sherit GYERMEK-AMULETT SN: Egy guggoló gyermekalakot figuráztak oldalsó hajtinccsel. 196 . Ha az uralkodó halt meg. A férfiak hasonló ruhában voltak és ők is ütögették a testüket. az élők világába. és az utolsó napon a sír bejáratánál felravatalozták a halottat. I. 70 napig gyászolták az egész országban. BT: illatszer növényi alapanyag NT: borókagyanta kilikai jegenyefenyő gyantája GYAPJÚ SN: A birka testét borító szőrzet. nemes cselekedeteit és annak gyümölcsét. A módszer két alaptételét W. akik koronákkal látják el a gyermekeket.GURNET MURAI ÓKORI LAKOSAI SN: A falu lakóit felsoroló fennmaradt listák nemcsak az összes személyt és annak foglalkozását sorolják fel. A halálozás napján sárral kente be a ház minden asszonya saját fejét. The Victoria Museum of Egyptian Antiquities. BT: amulett GYERMEKBÉNULÁS UF: Heine-Medin-féle betegség Poliomelytis (lat. a fejüket kopaszra nyíratták és leborotválták szemöldöküket. egyetlen oldalra lógó hajtincset meghagyva. Robinson illetve G. BT: múzeum AD: Museum Gustavianum. arany pálmalevél formájú oszlopfőkben végződtek. A duett formában írt dal szövege valószínűleg egy sokkal korábbi gyászéneken alapul. Ha macskájukat gyászolták az emberek.uu. melynek tűlevelei árszerűek. melynek lényege a gerincvelő elváltozása. mégpedig a gerincvelő első szürkeoszlopainak gyulladása.) (1. Az Amarna-korból maradtak fenn ilyen amulettek.uu. S-75310 Uppsala Tel. valamint siratták a halottat. BT: hajviselet GYERMEKEK SZÜLETÉSE SN: Egy történet a Westcar-papirusz Kheopsz1 és a varázslók című fejezetéből. Akademigatan 3. és egy övvel rögzítették. BT: szeriáció GYALOGFENYŐ UF: Juniperus communis (lat. Uszerré. amely lassan háttérbe szorította a lent. BT: állatszőr GYARMAT GYARMATBIRODALOM GYÁSZÉNEK UF: gyászdal BT: ének NT: gyászének Oziriszért Maneros RT: gyász GYÁSZÉNEK OZIRISZÉRT SN: Ebben a költeményben Ízisz és Nephtüsz siratják bátyjukat és könyörögnek neki. fedetlen mellüket csapkodták. BT: hintó GYALOGSÁG BT: katonaság GYANTA UF: resin (ang.) SN: 2-5 éves korban a legkönnyebb elkapni ezt a betegséget.) UF: Museum Gustavianum SN: Az Egyiptomi Antikvitások kurátora Geoffrey Metz M.: ++46 / (0)18-471-7571 Fax: ++46 / (0)18-471-7572 E-mail: museum@gustavianum. hogy térjen vissza hozzájuk. BT: gyászének GYÁSZOLÁS GYÁSZ GYÉKÉNY UF: buzogányfű buzogány2 buzogánysás rush (ang. és nem rendeztek ünnepeket.) KOM MEDINET GORÁB GURNET MURAI GURRET MURRAI (spa. majd a halottat hátrahagyva körbefutották a várost és mellkasukat. amelyben. nem mutattak be áldozatokat. században kezdték használni a Nílus partján. W.) SN: 5-6 m magasra növő örökzöld fa. 10) Typha tourn (lat.se Web: http://www. S. bunda. A történet vége hiányzik. Ezek után a holttestet elszállították és bebalzsamozták (ha tehetősebb volt életében). A gyász ideje alatt zárva maradtak a templomok. Brained fektették le 1951ben.) GYARMATBIRODALOM UF: gyarmat BT: ókori birodalom NT: óegyiptomi gyarmat GYÁSZ UF: gyászolás SN: Emberek gyászolása esetén megnövesztették a hajukat és a férfiak a szakállukat.) poliomelytis epidemica (lat. Tobozbogyója a borókabogyó. majd előszámlálta érdemeit.e.gustavianum. fonott gyékényt imitálva. BT: Gurnet Murai GURNET MURAI SÍR BT: gurnet murai nekropolisz NT: Amenemheb2 sírja Ameneminet2 sírja Ameneminet3 sírja Amenemopet6 sírja Amenemuya2 sírja Amenwahsu2 sírja Ankhefenrahorakhty sírja Hekamaatranakht Ture sírja Hormin2 sírja Huja1 sírja Karakhamun sírja Meh4 sírja Merimesz sírja Nay1 sírja Nehi sírja Petersemsedu sírja Sayemitef sírja Szobekmesz1 sírja Uszerhat7 sírja Uszermontu1 sírja GUROB (ang. A gyászszertartás során a főpap méltatta az elhunyt uralkodó jellemét. BT: boróka NT: borókabogyó GYALOGHINTÓ SN: A gyaloghintók általában elegáns. néha az arcát is. hanem az egyes házak lakóit is. és falaikat aranyfüstlemezzel vonták be.se/vm/victoria. a gizehi Ré wab-pap felesége Reddzsedet hármasikreknek ad életet istenek asszisztálásával. A rokonok útközben csatlakoztak az asszonyokhoz. ruhájukat felhúzták. A hetven nap alatt előkészítették a temetést.

A gyógyszereket maguk az orvosok készítették. 21) BT: orvos GYÓGYÍTÓ ELJÁRÁS GYÓGYMÓD GYÓGYÍTÓ ISTEN SN: A gyógyító istenek segítségül hívása lényeges része az egyiptomi orvosok működésének a betegségek kezelésében és megelőzésében. Kiadta a Magyar Helikon. BT: cselekedet GYERTYÁNFFY LUKÁCS SN: 1840-ben járta be Egyiptomot. Nevét megtalálhatjuk az egyik szobron az abu-szimbeli . Ennek döntő fontossága volt a halhatatlanság szempontjából. mint a fáraók viseletében. valószínűleg főként azért. A Himnusz Aton napisten tiszteletére Kezdete a szépszavú beszédnek Kis pecsétgyűrűje csillan az ujján nagy gyönyörűség mondásainak kezdete.) HAL GYMNODONTES (lat. BT: Egyiptom-utazó GYMNARCHUS NILOTICUS (lat. melyeket végükön egy széles dísz tart össze.) GYÓGYINTÉZET BT: intézet NT: kórház GYÓGYÍTÁS SN: Az ókori Egyiptom gyógyítási és varázslási szokásairól kilenc orvosi papirusz ad felvilágosítást. BT: szobor NT: Dzsedher gyógyító szobra GYÓGYÍTÓ SZÖVEG BT: gyógyítás szöveg NT: ráolvasás GYÓGYMÓD UF: gyógyító eljárás BT: orvostudomány NT: beöntés dunsztkötés inhalálás rögzítő kötés RT: gyógyszer GYÓGYNÖVÉNY BT: növény NT: kakukkfű retek sáfrány GYMNOSPERMATOPHYTA (lat. 21) SN: A gyógyítók az orvosokkal ellentétben csupán mágikus orvosságokat vagy ördögűzést alkalmaztak a gyógyításhoz. A Ó.) SN: Gyógyszerek tömegét sorolják fel a papiruszok. hogy több gyöngysorból állnak.. Általában lakomákon viselték a nők és a férfiak egyaránt. Fordította Molnár Imre. Vöröses hajszíne miatt nevezték el Gyömbérnek. BT: halotti ruha GYÖNYÖRŰSÉG DALAINAK KEZDETE. (1. A szobrokat „megmentő”-nek nevezték és nyilvános helyen állították fel őket. jönnél bárcsak a nővérhez Ré1 dicsérete Szívből szeretett nővéred GYÓGYSZER 197 . BT: gallér NT: Neferuptah gyöngygallérja (KEM: JE 90199) GYÖNGYHÁLÓ SN: Főként a Harmadik Átmeneti korra jellemző.) (1. BT: szerelmi költemény NT: Elmennél tőlem? Én istenem. templomban. ásványokból készítették. többnyire összezúzással. BT: ember-múmia GYÖNGYGALLÉR UF: usekh necklace (ang. majd ezt 4 napig kell inni. a nyersfordításokat az óegyiptomi eredeti szövegekből Kákosy László készítette. Legtöbbször magokból.) NÍLUSI CSÖRÖSSZÁJÚ CSUPASZFOGÚ NYITVATERMŐ GYÓGYSZER UF: ellenszer gyógyszeres kezelés orvosság remedy (ang. én drága fivérem… E szavakkal szól a falomb gyönyörűség dalainak kezdete. A (1973) SN: Szerelmi költeményeket tartalmazó mű. hogy az ábrázolt személy nevét minél többen kimondják. hogy ilyen gyöngyhálóval fedték az elhunyt testét. amelynek bőre és hajszálai is viszonylag épségben megmaradtak. Thébában a Ramesszeum egyik oszlopán és a Deir es-Selwít templomban. BT: gyógyítás NT: adit elleni gyógyszer antibiotikum asztma elleni gyógyszer bélféreg elleni gyógyszer fogínysorvadás elleni gyógyszer fogszuvasodás elleni gyógyszer főzet gyomorfekély elleni gyógyszer henet kezelése homályos látás elleni kezelés hullaméreg elleni szer kenőcs kúp propolisz skorpiómarás elleni kezelés trichiasis elleni kezelés véraláfutásos szem elleni kezelés RT: Ebers-papirusz gyógymód GYÓGYSZERES KEZELÉS GYOMOR UF: Cardia (lat) khet (óei. nem volt külön gyógyszerész. Címét az egyik benne szereplő versről kapta. ábrázolásokon istenek is díszítettek ilyen nyakékkel. BT: gyógyszer GYÖMBÉR SN: Zsugorított helyzetben fekvő ötezer éves múmia.) uszekh-nyakék uzeht gallér SN: Jellegzetességük. előállításukhoz szerves és szervetlen anyagot egyaránt felhasználtak. BT: orvostudomány NT: gyógyító szöveg gyógyszer terápia ördögűzés recept RT: orvosi papirusz GYÓGYÍTÓ UF: healer (ang.BT: Kheopsz1 és a varázslók GYERMEKNEVELÉS SN: Az anyák gyermekeiket az oldalukhoz kötözték vagy a hátukra..) BT: emésztőszerv GYOMORFEKÉLY ELLENI GYÓGYSZER SN: Összezúzott datolyamagot le kell forrázni. BT: isten NT: Amon Honszu1 Hórusz Imhotep1 Ízisz 1 Min Szahmet Thot1 RT: orvostudomány GYÓGYÍTÓ SZOBOR SN: A gyógyító szobrok mindig az istenné vált állíttatót ábrázolják és segítséget nyújtanak a hozzájuk fordulóknak. A hétköznapi emberek körében éppúgy előfordult.

Budapest. (1) 397-5228 GYŐRY-KIRÁLY HEDVIG GYŐRY HEDVIG (1959. Giovanni (1780–1860) Déri Frigyes Drovetti.) BT: csontbetegség NT: tuberkolózisos gyulladásos csontbetegség GYŰJTŐ NT: Cazeneuve. (1) 343-9759. a hieroglif írásban azokat mindig egy sólyom és alatta az arany szimbóluma jelentette. Marius (1839–1913) Clot-Bey. Bernardino Michele Maria (1776–1852) Feuardent Harris.– 1947.) GYÜMÖLCS BT: élelem növény NT: almaféle aszalt gyümölcs datolya dumpálma diója füge gránátalma görögdinnye őszibarack sárgabarack szőlő GYŰRŰ BT: ékszer NT: arany gyűrű atlantiszi gyűrű pecsétgyűrű 198 . aug. aug. Camille Salt. 23.. 21–1936. Anthony Charles (1790–1869) Golenyisev.) Rollin. 30. jan.) GYULLADÁSOS CSONTBETEGSÉG UF: osteomyelitis (lat. 5. Antoine-Barthelemy (1793. 23. 7–1868. otth.GYŐRY HEDVIG (1959. 28. Vlagyimir Szemionovics (1856. aug. BT: felirat NT: Kheopsz1 győzelmi felirata GYŐZELMI SZTÉLÉ BT: sztélé NT: Piankhi2 sztéléje GYPS (ném. 41. máj.–) UF: Győry-Király Hedvig BT: magyar egyiptológus AD: Szépművészeti Múzeum.: mh. júl. –) GYŐZELMI FELIRAT SN: Ha a fáraók meg akarták örökíttetni a győzelmeiket.) GIPSZ GIPSZ GYPSUM (ang. lat. Tel.) d’Anastasi. Henry (1853. 25. Dózsa György u. nov. máj. Henry (1780–1827) Wellcome.

31) hükszósz háború líbiai háború Mentuhotep. írnok HÁ1 HÁ2 HADIDI. 18. 1738–1727) (i. Ramszesz fiainak sírjához. akit gyengéd szálak fűztek Antinouszhoz. kisebb hadivállalatokra is ezt küldte ki. a szírektől és a hettitáktól származtak. IV. században a hükszószok hadjáratának köszönhetően új haditechnika honosodott meg Egyiptomban. Háború kitörésekor az egyes kerületi fejedelmek és templomok csapataikat a király rendelkezésére bocsátották. restaurátor HADISZEKÉR HARCI SZEKÉR HADITECHNIKA UF: harci technika SN: Az i. Az egyes kerületi fejedelmeknek is megvolt a maguk kisebb csapatuk és a pénzügyi hivatalnokoknak is szükségük volt a katonákra. Később.u. piramisai lépcsős piramis závijet el-arjáni piramis HABARCS SN: Imhotep1 Szakkarában agyag alapú habarcsot. A királynak csak testőrcsapat állt a rendelkezésére. A Níluson átkelve meglátogatta a Memnonkolosszusokat. Az egyiptológusok Szahuré sírjában találták bevésve a nevét. IV.) BERENIKÉ FÜRTJEI HABA (i. BT: fáraó RT: Haba piramisa HABADJILAT (ang. Athribisz1-ben ő fejeztette be a XII. 2603-2599) UF: Khaba (ang. Fegyverzetükre nézve lándzsások és íjászok voltak. Mut. BT: usébtik HÁBORÚ SN: A háborúknak több istene is volt: Montu. 3. DAS (ném. büntető expedíciója szíriai háború RT: Montu HACHISHI. 6 évig uralkodott. ahová november 18-án érkezett. BT. Neosz Dionüszosz temploma HADRIÁNUSZ FEJSZOBRA SN: Denderahban találták meg Hadriánusz hatalmas bronz fejszobrát.e.) SN: Abüdoszi pap. Onurisz. amelyet Bersa alapjaira építtetett. XII. négy egyenként 10 ezer főnyi hadtestről szólnak a krónikák. melyeket ezen hadvezér hatalma alá helyeztek. 131 elején hagyta el Egyiptomot. a görög fiatalhoz.u.e.) SN: Ízisz3 anyja. 19) UF: Hadrian (ang. Noferhotep. dinasztia idején. bronzszobor fejszobor RT: Hadriánusz HADRIÁNUSZ PALOTÁJA BT: palota HADSEREG SN: Az Újbirodalom kezdetéig nem volt nagy állandó hadsereg.e. görbe kard) melyek más ősi ellenségeiktől. Ezután utazását Thébába folytatta. BT. akinek fiából fáraó vált (IV.e. Egyiptom állandó hadserege legalább 40 ezer főből állt. míg a 4. III. I. 83×83 m. I. büntető expedíciója polgárháború Szeszósztrisz. SUZUKI BT: japán egyiptológus HADÁSZAT UF: hadviselés NT: haditechnika hadjárat hadsereg harci állat harci eszköz tengeri hadászat HADRIÁNUSZ (i.) NT: Neferhotep. BT: hadászat technika HADITENGERÉSZET HADIÚT BT: út NT: Hórusz útja HADJÁRAT BT: hadászat NT: hódító hadjárat HADOSZTÁLY NT: hadtest Ramszesz. valamint Nagadában egy kőedényen. BT: Ízisz3 hozzátartozói HABA PIRAMISA UF: Layer Pyramid (ang. Finom kezeléssel és egy sor kémiai anyaggal Lamia eltávolította a falakon lévő só nagy részét.e.) HADRIANUS HADRIÁNUSZ HADRIÁNUSZ TENGERI HADÁSZAT HAANKHEF (ang. BT: főpap Szobekhotep. Miután ezzel elkészült rögtön kezelte és ezáltal megóvta azokat a falrészeket is. BT. páncéling. melynek alapja kb. Szahmet NT: actiumi csata (i. amelyeket frissen szabadítottak meg a rárakódott rétegektől. 1696–1686 Szobekhotep. LAMIA ELSN: 1993 nyarára szerződtették II. kiket a bányákba vagy kőfejtőkbe küldött csapatok fedezetére használtak. BT: császár RT: Antinoé Hadriánusz fejszobra Hadriánusz palotája Ptolemaiosz. Szobekhotep) a 13. IV. Ők hozták ugyanis az országba az első lovakat és harci szekereket is.) SN: A 3.) Hadrianus SN: Római császár. hadseregének hadosztályai HADRIAN (ang. akinek tetemét a Nílusban találták meg.e. BT: Haankhef (ang. királya. hozzátartozói NT: Haankhef hozzátartozói RT: Haankhef szkarabeusza (PM: UC 11546) HAANKHEF HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Kemi2.e. (i. majd Fajjúm2-nál rejtélyes körülmények között meghalt Antinousz. dinasztiabeli írnok. Fiai: I. Hadriánusz Antinousz emlékére ezév október 30-án megalapította Antinoét. Ptolemaiosz által elkezdett templom építését. az Újbirodalom idején a fáraó katonái rengeteg olyan fegyvert használtak (háromszögű íj. Szobekhotep. dinasztia 4. I. 1685–1678) HAANKHEF SZKARABEUSZA (PM: UC 11546) BT: szkarabeusz HAAR DER BERENIKE. hogy az első kamra falait és dekorációit megtisztítsa és megvédje.) SN: Befejezetlen lépcsős piramis Závijet el-Arjánban. sisak.H HA SN: A Nyugati-sivatag istene. 1705–1694) (i. 117–138) (1. akit 50 évesen ismert meg. Nevét Hierakónpoliszból és Závijet el-Arjáni sírokból ismerjük. BT: építőanyag HABEHENT USÉBTIJE SN: Az Újbirodalomból származik. 199 . a Louvre-ban található. Neith1. BT: isten FEJEDELEM SN: 19. II. (i. BT: befejezetlen piramis dinasztia. 130 júliusában szállt partra szeretőjével és kíséretükkel Alexandriában. dinasztiában Gizehben már a gipsz alapút választották. és visszaillesztette a megtisztított festett dekorációt.

erős hanyatlásnak indult. amelyeknek állomáshelyei: Théba fölött az első katarakta környékén. Még alig múlt el 10 éves.e. Unisz. beindított egy tisztítási és állagmegóvási programot. a sírfeliratokon a „kedves hitvesem” vagy a „ház úrnője” kifejezések után üres helyet hagyott. Egy másikon pedig a nyugat-ázsiai Tunipnál folytatott katonai hadjáratban vett részt. Szent áldozatokat hozott értük … vizével együtt …. hadserege katonaság katonatiszt királyi hadsereg középbirodalmi hadsereg lándzsás Ptolemaida hadsereg Ramszesz.). Ramszesszel a kérdést illetően. Közép-pap. Apja 16.e. amelyből készültek. amelyet Memphisz gyakorolt. 945–924) Sesonk2 Uni HADTEST SN: Egy 10 ezer főnyi hadtestből állt Egyiptom állandó hadserege. rajtuk Haemuaszet1 neve. Mellkasán aranyból és zománcból készült. hogy az egyik legnagyobb tudós és varázsló. leírják. Miután tanácskozott II. de mivel háreméből még egyetlen asszony mellett sem kötelezte el magát.) Jaemjet (spa. uralkodási évben szerezte meg a Ptah főpapjának előkelő címét. majd a 25.) Khaemwese (ang. hogyan próbálta meg megszerezni azt a Thot1 isten által írt könyvet. hogy a kézművesek legfőbb vezetője. nagymértékben helyrehozta Észak. BT: ember-múmia Haemuaszet1 HAEMUASZET1 USÉBTIJE (PM: UC 2311) BT: usébtik RT: Haemuaszet1 HAEMUASZET2 UF: Khaemwaset (ang. melynek eredményeképpen több. Az L alakú sírszerkezet központi kamrája négyszögletes és az észak-déli tengelyen fekszik.) Khamhat Meh (ang. A „Stories of Setne Khaemwese” című könyv egyik elbeszélésében pl.. 1712–1710) Meru1 Nemrat Sesonk. BT: gizehi masztaba HAEMHET UF: Chaemhet2 (ném. Nyakában aranylánc lógott amulettekkel. dinasztiabeli Hormesz1 kincstárnok unokája. hadserege újbirodalmi hadsereg HADSEREG PARANCSNOK UF: comandante de soldados (spa. Ramszesz fia (20. Ramszesz második feleségétől. templom.) Bakenptah2 Mermesa (i.) commander of the army (ang. BT: jószágigazgató királyi írnok magtárfelügyelő RT: Haemhet sírja HAEMHET SÍRJA UF: TT57PM SN: Három kamrával rendelkezik nagyszerűen faragott reliefekkel. II. valamint a Fáraók masztabáját. III hozzátartozói. melyben mágikus varázslatok olvashatóak. II. mielőtt elszánta volna magát a házasságra. I. II. uralkodási évében szerezte meg a közép-papi címet. BT: Királynék Völgye sírjai magánsír HAEMUASZET3 SN: A 18. Szahuré. hogy felhívja az utókor figyelmét a jó munkájára: „Őfelsége úgy határozott. Amon-herkhepseffel együtt elkísérték II.) Kha-em-waset (ang. BT: hadosztály HADVISELÉS HADÁSZAT HAEMANH MASZTABÁJA SN: A G2000 jelű masztabától keletre helyezkedik el. helyreállítsa …. BT: Haemhet sírja sírfelirat HAEMUASZET1 UF: Jaemuaset (spa. a líbiai határ körzetében. Tehetséggel megáldott építész lévén nagy figyelmet fordított a korábbi fáraók által készíttetett építményekre.) Khaemwase (ang. Dzsószer. épületét … Khaemwese. és a szilárdságuk. a Király fia.) SN: III. kiterjesztett szárnyú sólyom feküdt. BT: Ramszesz. Khaemwese. sírkápolna és szobor restaurációjára került sor.és Dél-Egyiptom királyainak épületeit. Palesztinában és a Nílus-delta térségében voltak. memphiszi főpap. BT: Hormesz1 hozzátartozói 200 . amelyek számos érdekes tárgyat tartalmaznak.) Mahu1 (ang. Arcát aranymaszk fedte. Az ő korában már igencsak romos állapotban voltak. Ramszesz kedvenc fia volt. Számos történet született róla. Még halála után ezer évvel is úgy emlegették. BT: elöljáró herceg Ptah-főpap Ramszesz. Ezek a lyukak ott is maradtak a szövegben. Uszerkaf piramisát is ő újíttatta fel. mint egy tucat piramis. Az osztrák-német kutatócsoport fedezte fel Junker vezetésével.) SN: III. RT: Haemuaszet3 sírja HAEMUASZET2 SÍRJA UF: QV44 SN: 1903 februárjában fedezte fel Schiaparelli.) Khaemuaszet Khaemwas (ang.és Felső-Egyiptom magtárainak felügyelője és királyi írnok a 18. Alsó. amikor féltestvérével. Ízisznofrettől.) Truppenkommandeur (ném.) Khaemwaset (ang. II.) BT: hadsereg parancsnok NT: Amenemheb Meh1 (ang. Az egyik képen a két fiú egy harci szekérben áll s éppen követik apjukat egy ütközetbe. de végül nem oda temetkezett. az anyag állapota. Ennek a fegyveres akciónak a jeleneteit Beit-el-Váli templomának falára vésték. BT: seikh abd el-gurnai sír sziklasír NT: Haemhet sírjának feliratai RT: Haemhet HAEMHET SÍRJÁNAK FELIRATAI SN: Haemhetnek még életében elkészült a sziklasírja. Minden esetben feliratot készíttetett az objektum falára. mivel meghalt. aki valaha is Egyiptomban született. Ez a sír tele volt múmiákkal és szarkofágokkal.) commander of soldiers (ang. Ramszeszt egy katonai hadjáratra Núbiába. hozzátartozói vezír NT: Haemuaszet1 amulettje (PM: UC 12796) Haemuaszet1 múmiája Haemuaszet1 usébtije (PM: UC 2311) HAEMUASZET1 AMULETTJE (PM: UC 12796) BT: atef-amulett HAEMUASZET1 MÚMIÁJA SN: 1852. ellátta földadománnyal és személyzettel”. március 15-én robbantotta ki a földből Auguste Mariette.) Khemwaset (ang. Amenhotep jószágigazgatója. dinasztia idején. din.) Khaemhet (ang. Második gyermekként született II. (i.) SN: Vezír és városi elöljáró. a Közép-pap és Király fia.BT: államszervezet hadászat NT: csapatkapitány gyalogság hadsereg parancsnok hadtest hadosztály íjász Kambüszész. Gizehben is építtetett magának sírt.

A gyermeki oldalsó hajfürtöket csattal vagy karikával rögzítették. BT: szépségápolás NT: hajfestés hajgöndörítés RT: sütővas HAJDÍSZ UF: hair ornament (ang. BT: bot hajítófegyver HAJÍTÓBUNKÓ SN: Háborús jelenetek ábrázolásain látható.) BT: hagymaféle liliomféle zöldség NT: fokhagyma póréhagyma vöröshagyma HAGYMAFÉLE UF: Alliaceae (lat.) Khamwaset (ang. Karjai segítik az eget tartani. Az őszülő hajat hennával festették. Ő jelképezi az ég korlátlan kiterjedését. Hufuhaf fia. hozzátartozói HAFRÉ KEPHRÉN (i.) SN: Az Újbirodalomban élt. dinasztiában. BT: Amon-pap próféta Ptah-főpap RT: Haemuaszet5 sírja HAEMUASZET5 SÍRJA UF: TT369PM BT: Khokha-sír RT: Haemuaszet5 HAEMUASZET6 UF: Amen-chaemwaset (ném.) Khaf-Khufu (ang. FAYZA BT: egyiptológus AD: fhaikal@aucegypt.) BOGLÁRKA ALKATÚ 4 HAI BT: munkafelügyelő HAIKAL.) Kamweset (spa. II.) SN: Ptah főpapja. S-752 30 Uppsala. A hajukat hosszúra megnövesztő nők ismerték a fonás.) Khamwaset (ang. 73) BT: falfestmény HAEMUASZET5 UF: Chaemwaset (ném. BT: égisten HAHEPERRÉSZENEB LAMENTÁCIÓJA BT: pesszimista irodalom HAHNENFUSSÄHNLICHE (ném. parókáknak. A hajfestésre hennát és borókabogyót használtak.) Kamwaset (ang.. hogy ne bomoljanak szét.) BT: spárgavirágú NT: hagyma HAH (ang.de HAFHUFU UF: Chaafchufui (ném. BT: hajviselet HAJGÖNDÖRÍTÉS BT: hajápolás RT: hajgöndörítő csipesz HAJGÖNDÖRÍTŐ CSIPESZ BT: csipesz szépítkezési eszköz RT: hajgöndörítés HAJÍTÓBOT UF: hajítófa SN: Hajítóbotok ábrázolásait gyakran láthatjuk madarak és kisvadak elejtésénél. ha a hajuk elkezdett őszülni. INGELORE BT: egyiptológus AD: hafemann@bbaw.e. Amenhotep wab-papja a 18. arany búzavirágot.) SN: A hajba fűzött díszek gyakori kellékei voltak az ünnepi hajviseleteknek. BARBRO BT: svéd egyiptológus AD: Prästogardsgatan 12c. 2520–2494) HAFSTRÖM. RT: Haemuaszet6 sírja HAEMUASZET6 SÍRJA UF: TTA11 BT: dra abu el-nagai sír RT: Haemuaszet6 HAEMUASZET7 SN: Amunedjeh testvére a 18.) SN: Az ég istene.RT: Hormesz1 HAEMUASZET UF: Chaemwaset (ném. Amon harmadik prófétája a 19. Thutmózisz idején. Krémekkel és balzsamokkal adták meg a haj színét és csillogását.edu HAIR ORNAMENT (ang. III.) SN: II.) SN: Sokszor a haj dúsítására vagy díszsebbé tételére a hajat befonták vagy önálló hajfonatokat illesztettek hozzá az eredeti hajhoz. csavarás művészetét. A taposókád előtt Haemuaszet 4 mutat be áldozatot Renenutet istennőnek. dinasztiában. BT: bunkó hajítófegyver HAJÍTÓDÁRDA SN: A fáraó gyalogságának egyik fegyvere. BT: dísz NT: hal-amulett HAJFESTÉS SN: Hajfestést többnyire akkor alkalmaztak. BT: festés hajápolás RT: borókabogyó henna HAJFONAT UF: braids (ang.) Amenkhaamwaset (ang. BT: fegyver NT: hajítóbot hajítóbunkó 201 . 2558–2532) (i. BT: Amunedjeh hozzátartozói HAFEMAN. ami a fej egyik oldalán hullott alá. A kisgyermekek haját leborotválták. BT: wab-pap RT: Haemuaszet4 sírja HAEMUASZET4 SÍRJA UF: TT261PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Haemuaszet4 HAEMUASZET4 SÍRJÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: Egy jelenetsor az egyiptomi szőlészet és boászat főbb műveleteit vonultatja fel.. de volt receptjük a kopaszság késleltetésére is. Ezután elefántcsont fésűvel fésülték ki. BT: Hufuhaf. spa.) SN: I. kis amuletteket. BT: hajítófegyver HAJÍTÓFA HAJÍTÓBOT HAJÍTÓFEGYVER UF: dobófegyver SN: A madarakat fából készített hajítófegyverrel ejtették el. csak egyetlen fonatot hagytak meg. hogy erősebb és rugalmasabb legyen a tartása.e. spa. Arany csöveket. Szinte alig maradt fenn ősz hajú ember ábrázolása.) BT: zsír NT: kecskeháj HAJDÍSZ HAJÁPOLÁS SN: A hajukat illatos olajjal kenték be. dinasztiában. Sweden HAGYMA UF: Allium (lat.) HÁJ UF: fat (ang. (1. majd vékony tincsekre osztották szét.

sőt.) HAKORIS (ang.) Hakoris (ang. 393–380) UF: Achoris (své. gyökér) tagolódik. 393–381) (i. 399–379) fáraó NT: Hakórisz hozzátartozói HAKÓRISZ HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. BT: elbeszélés legenda Leningrád 1115 papirusz mese HAKÓRISZ (i. sapka alakú frizurát hordtak. A hajóvázat hidakhoz használt deszkákkal vonták be.. melyekért az egyiptomiak rendszeresen felkeresték Punt országát. a vízből magasan kiemelkedő meggörbült orr és tat volt jellemző.e. hátrasimították fülüket szabadon hagyva és kenőccsel kenték. Egyiptomban a természetes vörös hajúakat úgy tekintették. Medinet Habuban pedig egy kioszkot építtetett. Némely múmia hajában egyaránt találtak serkéket és felnőtt tetveket is. (i. A punti herceg ily szavakkal bocsátotta útjára: „Ég veled. BT: Hakórisz (i. ég veled. félhosszú hajukat egyenesre vágták. BT: állkapcsos NT: angolna csőrösszájú angolnoida csuka fahaka friss hal harcsa keszeg koponyás hal márna mugil nílusi csőrösszájú hal pérhal ponty rája szárított hal uadzs hal vargahal RT: halcsont hal-múmia halszobor KIVÉGZÉS TÚLVILÁGI ÍTÉLET HALÁLBÜNTETÉS HALÁL UTÁNI ÍTÉLKEZÉS 202 . de még a történelem előtti időkben áttértek a sokevezős fabárkára. mások vállig érő. hogy az egyiptomiak mennyire mesebeli helyként tekintettek Puntra. az istenek hazájára. aki a puntok földjén ért partot. ek-Kaabban templomot. BT: vérszívó tetű HAJVISELET UF: coiffure (ang. Minden így is lett. 393–380) HAKÓRISZ (i. hogy négy hónap múlva egy egyiptomi hajó keresi fel Ká szigetét. A szigeten egy jóságos kígyó uralkodott. (i. BT: tisztségviselő NT: Knemhotep RT: evezős tengerész HAJÓPARANCSNOK TENGERÉSZKAPITÁNY HAJÓTÖRÖTT. hogy a hajótörött soha nem fogja viszontlátni a Boldogság szigetét. amelyet itt Ká szigetének neveztek.” Ez a legenda megmutatja.e. mindkét oldalon csak egy-egy sor evezős számára volt hely.e. Karnakban kápolnát. Faszegeccsel erősítették össze a deszkákat. BT: divat NT: gyermekek hajviselete hajfonat hercegek hajviselete paróka táncosok hajviselete RT: fodrász HAJTÁSOS NÖVÉNY UF: Cormobionta (lat. melyekkel mindenféle elmozdulást kiküszöbölhettek. (i. 380) HAL UF: pez (spa.) Hakor (ang.) Ahprisz Akhoris (ang. 393–381) (i. a fáraó bányáiból visszatérő hajó borzalmas tengeri viharba került és elsüllyedt. Megint mások hajukat mindenhol rövidre nyíratták. néha meg is gyilkolták őket.e.) HAKÓRISZ (i. mert az egy nap elsüllyed a tengerben.) SN: Az egyik legrégibb egyiptomi mese.) hgr (tr. 393–380) NT: Nepheritész. 393–381) (i. amely a Középbirodalomból származik. 29. kerek.) száras növény SN: Sporofitonuk az alapvető szervekre (szár.e.e. Az ajándékok azok az anyagok voltak. I. aki Punt uralkodójának hívatta magát. Nepheritész. levél.) SN: A hajtetvek ellen a fej kopaszra borotválásával védekeztek. A hajóácsok szabályos távolságonként fatraverzekkel erősítették meg a hajót. Nepheritész.. Az egyiptomiak sohasem váltak igazi tengeri hajósnéppé. 399–393) Nepheritész.) frizura SN: Egyes férfiak fejüket teljesen leborotválták.e. A UF: Shipwrecked Sailor. 399–380) (i. A társadalom kivetette ezeket az embereket.e.(120. Fia: II. 393–380) HAJÓGYÁR BT: építmény NT: alexandriai hajógyár RT: hajó HAJÓKORMÁNYOS SN: Hat kormányos volt az első távoli vidékre utazó hajón.e. The (ang. Egy. II. amivel hazatérhet. BT: jármű NT: abu roasi hajó bárka Cleopatra csónak fahajó felukka folyami hajó gálya hadihajó halászhajó heluáni hajó Junon kereskedelmi hajó kiránduló hajó Luxor2 Meri-Amen nádcsónak papiruszhajó Sphinx teherhajó tengerjáró hajó tutaj utasszállító hajó RT: hajógyár hajós kikötő HAJTETŰ UF: lice (ang. és a mesélő az ajándékba kapott csodálatos kincsekkel megrakva tért vissza hazájába. Egyedül a mesélő tengerész élte túl a katasztrófát. mint az istenek által magukra hagyott pestiseseket. Ismerték a parókát.) SN: Szakkarába temetkezett. A kígyó azt is elmondta.e. 393–381) (i.e. 553) BT: növény NT: magvas növény HAKOR (ang... BT: dinasztia. A kígyókirály megjósolta a hajótöröttnek.hajítódárda lándzsa HAJÓ UF: vízi jármű SN: E járművet először egymáshoz kötözött papirusz–nyalábokból készítették.) Pediculus humanus capitis (lat. melyeket belülről porrá zúzott papirusszal vontak be.) SN: Nem négylábú vízi gerinces állat.e. menj haza! Viszontlátod gyermekeidet. Az egyiptomi hajókra az ívelt test.

a leghatékonyabbra pedig kerítőhálót. akit Howard Carter vett maga mellé Tutankhamon sírjának feltárásánál.) Dodenboek (hol. a mai Egyiptom déli határánál. BT: munkaeszköz NT: halászháló halhorog szigony varsa RT: halászat HALÁSZHAJÓ SN: Papirusszárból készült.) BT: halászeszköz kampó NT: halhorog (PM: UC 5507) halhorog (PM: UC 7251) halhorog (PM: UC 7252) halhorog (PM: UC 7253) halhorog (PM: UC 7772i. eredete ismeretlen.uni-wuerzburg. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 7253) SN: A Késői Középbirodalom korából való. Nyersen szolgálták fel. nehogy a Nílusba fulladjanak.) SN: 190 fejezetből álló szent szöveggyűjtemény vázlatos illusztrációkkal. miután sóval tartósították és a napon kiszárították. 17-én Tutankhamon sírjának megnyitásánál.) HALMÚMIA BT: állatmúmia NT: sügérmúmia HALOGENID UF: Halogenmineral (ném. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 7251) SN: A Késői Középbirodalom korából való. BT: Tutankhamon sírja megnyitásának vendégei HALISTEN BT: állatalakú isten NT: Hatmehit (ang. ABD ELSN: Egyiptomi közmunkaügyi miniszter.) Holtak Könyve Kilépés a fénybe Nappali Eljövetel Könyve Napra Kilépés Könyve Nu papirusz Pert em heru (óei. valamint a kéréseket végrehajtani.) HALL SN: Rajzoló. származási helye ismeretlen. hogy ne szenvedjenek. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 7775) SN: Kom Medinet Gorábból került elő. Lahunból.edu HALFA-VÁDI SN: A világon a legrégebbi házhoz hasonló építményekre a Halfa-vádi közelében bukkantak rá. vii) halhorog (PM: UC 7775) halhorog (PM: UC 56262) halhorog (PM: UC 63379) halhorog (PM: UC 63384) HALHOROG (PM: UC 5507) SN: A korai dinasztikus korból való. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 56262) SN: A Későkortól a Római korig datálják. BT: halhorog HALHÚS SN: A legfőbb fehérjeforrásuk ez volt az ókori egyiptomiaknak. a Fajjúmból és a mocsarakból fogták a halakat. feb. BT: hús HALIM. amelyben vízililiomok virágoztak és halak voltak bele telepítve.) Pir-m-haru (óei.de HALL OF THE TWO TRUTHS (ang.tamu. Két végükön felfelé kanyarodott a hajó teste. Howard munkatársai HALLGATÓ SN: Egész nap csak gazdájuk kérdéseit várták. BT: folyami hajó HALÁSZHÁLÓ BT: halászeszköz NT: kerítőháló merítőháló HALCSONT HALSZÁLKA HALDANE. A Nílus gazdag populációjából.HAL-AMULETT SN: Általában kisgyermekek hajába tűzték. A hal-amulettek fulladás elleni szerepét erősíti meg a Westcar-papiruszon található Sznofru matrózlányai című történet is. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 63384) SN: A Későkortól a Római korig datálják.) SN: A kihalászott halakat azonnal fejbeverték egy kalapáccsal. VII) SN: Kom Medinet Gorábból kerültek elő. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 63379) SN: Vasból készült halhorog a Későkor és aRómai Kor közti időből származik. II. Lahunból. Lahunból. melynek az elhunyt túlélését kellett szol- 203 . BT: Carter. BT: amulett hajdísz HALASTÓ SN: A vízi kertek egy mesterségesen kialakított része.) Book of the Dead (ang. JOCHEN BT: egyiptológus AD: aegy020@mail. ii. NT: gátos halászat horgászat kelepcés halászat kerítőhálós halászat szigonyos halászat RT: halászeszköz HALÁSZESZKÖZ SN: Az egyenkénti halfogásra horgot. a kicsit hatékonyabb halászatra varsát. BT: tó HALÁSZAT UF: fishing (ang. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 7252) SN: A Késői Középbirodalom korából való. Ballasból.) Todtenbuch (ném. Az amulett védte őket.) FÉLFEDÉS HALHOROG UF: fish-hook (ang. az Újbirodalom korából. III. iii. szigonyt vagy merítőhálót használtak. Díszként viselték néha táncosok is a hajukban. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 7772I.) HALOGENID HOLTTEST HALOTTAK FELDARABOLÁSA FELDARABOLÁSA BÍRÁK TERME HALOTTAK KÖNYVE UF: Ägyptisches Totenbuch (ném. BT: szolga HALLOF. az Újbirodalom korából. származási helye ismeretlen. CHERYL WARD BT: egyiptológus AD: wardc@tamug. növényi szálakkal erősítették meg.) Egyiptomi Halottaskönyv Halottaskönyv HK (röv. aki jelen volt 1923.) BT: ásvány NT: laurionit oxihalogenid HALOGENMINERAL (ném. ennyi volt a feladatuk. BT: vádi HALF-LAP (ang.

gálnia a túlvilágon. e mágikus jel láttán!” A szöveg szerint az amulettnek szikomorfából készített foglalata van.) HALOTTAK KÖNYVE 6. a halott szívének megmérése. melyeket Thot1 isten a gyenge emberiség iránt táplált szánakozásból maga szerkesztett és a papoknak kinyilvánított. fejezete szerint a következőeket kell elmondani a dzsed-oszlop fölött: „Emelkedj fel. fejezetéhez a halott Nappal történő egyesülését beszéli el.. virulok én is! Ha ő romolhatatlan. Ízisz! Mutatkozzék meg véred hatalma! Mutatkozzék meg kisugárzásod hatalma! Mutatkozzék meg mágikus erőd hatalma! Oltalmazd. varázsmondásokat tartalmazott. FEJEZETE SN: A 21.) SN: A túlvilággal. 23–1897. csodákat művelő imákat. FEJEZETE SN: A Halottak Könyvének 160. fejezete Kahapa Halottak Könyve Pakerer Halottak Könyve (LNRM) Nu papirusz RT: Renouf. fejezete Halottak Könyve 125. BT: Halottak Könyve HALOTTAK KÖNYVE 17. Ó mozdulatlan szívű isten! Nyakadba erő és szilárdság költözött. öntök az áldott vízből. FEJEZETE SN: A lélek első benyomásairól beszél. A Halottak Könyvéhez készített illusztrációkon a Halottak Birodalmának valóságos térképét találjuk tavakkal. fejezet eddig ismert első. E fejezet megjelenése előtt nem léteztek hüpokephálok. 4. az elmondandó imát és megjelöli elhelyezését is. és már nem csupán a papiruszokon. a sírok falára. Kik undort és utálatot keltenek benne!” BT: Halottak Könyve RT: Ízisz1-csomó HALOTTAK KÖNYVE 157. papiruszra írt mágikus szöveg. Ehhez köthető a hüpokephálok megjelenése. Előre kijelölt útiterv. majd a későbbi időkben papiruszokra írták és az elhunyt mellé helyezték. hanem a koporsók belső falain is feltűntek. aug. fejezete Halottak Könyve 162.e 1. fejezete Halottak Könyve 155. Hogy megszenteljem lábaidat. évezred első felében tovább bővítették. Lépj fel trónusodra. fejezetében a következőeket találhatjuk az Ízisz1-csomóról: „Ó. melyekből egy-egy példányt minden halott mellé a sírba tettek. A boldogság feltételeit az egyiptomiak gyakorlati erkölcstanban foglalták össze a hívők számára. okt. a túlvilági útról szólt. Osiris. Elhoztam néked az arany Dzsedet. FEJEZETE SN: Halottak Könyvének 155. az ábrázolandó legfőbb istenséget. amint átlépi a halál kapuját és felbukkan a Túlvilágon. A Halottak Könyvét először Peter Le Page Renouf fordította le terjedelmes kommentárral ellátva. hozz vizet a folyóról (…)”. Peter le Page (1822. A temetésről. sztélékre. figyelj szavára! Mágikus igéje megóvja hátgerincemet. a temetés után pedig a bárkát is eltemették a sír közelében. ha ezt hallja: „Ó usébti (…) ha hívnak. ó Osiris! Íme. amint az igazság csarnokába lép. dinasztia korából származik a 162. koporsókra. én is az vagyok! Most Thot1 beszél. BT: Halottak Könyve HALOTTAK LELKEI HALOTTAK VÁROSA HALOTTAK VÁROSAI HALOTTASKÖNYV HALOTTFALÓ HALOTTAS TEMPLOM FÉLISTEN NYUGAT-THÉBA NEKROPOLISZ HALOTTAK KÖNYVE HALOTTI TEMPLOM AMMUT HALOTTI ÁGY BT: ágy halotti tárgy NT: Tutankhamon halotti ágyai HALOTTI BÁRKA SN: Ezt a különleges bárkát kizárólag a fáraó számára építették. ó Osiris! Gerinced most a tiéd. így szentséges szellemmé válik az Alvilágban BT: Halottak Könyve RT: dszed-oszlop HALOTTAK KÖNYVE 156. mikor az uadzs virul. hogy biztosítsák a halott eljutását az ókori Egyiptom isteneihez. A szövegek között himnuszokat és dicsőítéseket is találunk a halottak veszélyes és hatalmas birodalmának urairól. A Halottak Könyve fejezeteit az i. fejezete Halottak Könyve 156. Ennek pontozatai itt találhatók meg a legrészletesebben. fejezete Halottak Könyve 160. A szövegeket a koporsó oldalára. FEJEZETE SN: A túlvilági ítéletet írja le a lehető legrészletesebben. egy smaragdba metszett uadzs-amulett. 2.. FEJEZETE SN: Azt a szöveget tartalmazza. BT: bárka halotti tárgy HALOTTI ÉPÍTMÉNY BT: építmény NT: halotti templom katakomba sír HALOTTI FELSZERELÉS HALOTTI TÁRGY HALOTTI IRODALOM UF: mortuary literature (ang. 3. Az Újbirodalom és a Szaiszi-kor közötti időben a fejezetek számos. A papok ezen könyvből számos másolatot készítettek. Örvendj hát. BT: Halottak Könyve HALOTTAK KÖNYVE 125. Oziriszhez és Réhez. melyekből a Szaiszi-kor idejére ismét rendszerezett szöveggyűjtemény lett. amelyet a halott nyakába akasztott keselyű-amulett felett kell elmondani. a halott túlvilági utazásával foglalkozó. FEJEZETE SN: Ezt a szöveget leggyakrabban usébtikre vésték: A szobor elvégzi az elhunyt tennivalóit a túlvilágon. BT: halotti irodalom varázsszöveg NT: Ani1 papirusz Halottak Könyve 6. mely segít kiválasztani a jó utat. A szövegek szerepe az volt. BT: Halottak Könyve HALOTTAK KÖNYVE 160. Biztos védelem a rontás ellen. BT: Halottak Könyve HALOTTAK KÖNYVE 158. Mi nem kedves az isteneknek. fejezete Halottak Könyve 158. jóllehet még hiányos megfogalmazása. amely egy thébai Amon papnő papiruszának szövegei között maradt fenn. kiegészítő szövegekkel látták el. 14. addig nem idézett halotti szöveggel bővültek. folyókkal és ajtókkal. istennő. Tartalmilag 4 részre oszlik: 1. fejezete Halottak Könyve 157. amik mesebeli szörnyek képében leselkednek az elhunytra. BT: halotti kultusz irodalom 204 . a halott beszéde Oziriszhez. e fenséges szellemet! Mentsd meg őt ama lényektől. menj Te helyettem.” BT: Halottak Könyve RT: uadzs-oszlop HALOTTAK KÖNYVE 162. műveld meg a földeket. melyek mögött rettenetes szörnyek lapulnak. FEJEZETE SN: A Halottak Könyvének 156. fejezetében a következőket találhatjuk az uadzs-amulettről: „Lásd. melyet egy darabig ankham-virágok vizében tartanak. a halott vallomása az ítélőszék előtt. BT: Halottak Könyve RT: túlvilági ítélet HALOTTAK KÖNYVE 155. Az amulettet a temetés napján a halott nyakára teszik. amint a halott a csarnokot elhagyja. Maga Thot1 adta ezt azoknak. kik kerülik. tárgyalások a kapu őreivel. A szöveg részletes utasítása meghatározza az amulett anyagát. Karl Richard Lepsius nevezte el ezeket a szövegeket a Halottak Könyve gyűjtőszóval. valamint megvéd azoktól a veszélyektől és csapdáktól. Lásd. FEJEZETE SN: Újbirodalmi keltezésű és hasonlóan a koporsószövegek 335. fejezete Halottak Könyve 17.

s megtestesülhessen benne. valamint a halott tárgyait vivő teherhordók is részt vettek. melyekről úgy vélték. a férfiakat 40–50 év között. hogy majd gondoskodnak róluk a túlvilágon. A halottat családtagjainak. később már ágyat. mint az elhunyt testére. a nőket 20–25 évesen kellett megörökíteniük.) BT: kápolna NT: Hatsepszut1 halotti kápolnája HALOTTI KELLÉK HALOTTI TÁRGY HALOTTI KULTUSZ BT: kultusz NT: halotti irodalom halotti tárgy halotti szertartás herihebet temetési szertartás temetkezés temetkezési hely uabet RT: halotti kultusztárgy halotti templom HALOTTI KULTUSZTÁRGY BT: halotti tárgy NT: hüpokephál HALOTTI MASZK MÚMIAMASZK HALOTTI MENET SN: A halotti menet mindig a Nílus keleti partján kezdődött. dinasztiabeli sír esetében pl. amely csak egy szűk nyíláson keresztül érintkezett a szentéllyel. illatszert is tettek a sírba. a gazdagok és hatalmasok faragott szolgaszobrokat is temettettek maguk mellé.) SN: A halotti papok az elhunyttól valamilyen alapítványt. BT: pap NT: Hekanahte isten szolgái Káemked Nakht7 HALOTTI RUHA SN: Az istenek országába való belépésnek elengedhetetlen kelléke volt az arannyal. Három fő típusuk az önálló. A korai időkben ételt és italt temettek halottaik mellé. barátainak menete kísérte a sírhoz. A testi fogyatékosságot hűen kellett ábrázolnia a szobrásznak. földdarabot kaptak. BT: halotti kultusz halottkultusz NT: balzsamozás borjúcsonkolás konzerválás mumifikáció szájmegnyitás szív megmérettetése temetési szertartás RT: halotti kultusz túlvilághit halotti templom HALOTTI SZOBOR UF: sírszobor SN: Kultikus sírmelléklet. tükröt. hogy a ká majd felismerje. A szobrot a sírépítmény belsejében. a családi szobrok és az ah szoborcsoportok. befalazott helyiségben állították fel. melynek jövedelméből fedezték az áldozatok költségeit. BT: szobor NT: magán halotti szobor Mereruka halotti szobra Nebdzsefau halotti szobra Ti1 halotti szobra (KEM: JE 10065–CG 20) RT: szerdab HALOTTI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY BT: szöveg NT: héliopoliszi recenzió szaiszi recenzió thébai recenzió HALOTTI SZTÉLÉ UF: sírsztélé BT: sztélé NT: Hormesz1 sztéléje Knemhotep sztéléje Nefer és Ka-hai halotti sztéléje Nefertiabet sztéléje (L: E 15591) Theodosz halotti sztéléje HALOTTI TÁRGY UF: burial equipment (ang. Ahogy a szokás továbbfejlődött. BT: temetési szertartás HALOTTI PAP UF: ah keresője Ka szolgái Totenpriester (ném.NT: Amduat Könyve Barlangok Könyve Boldogság Vidéke Duat Könyve Égbolt Könyve Éjszaka Könyve életbe belefáradt ember párbeszéde a lelkével. BT: halotti kultusz tárgy NT: dahsuri kincs füles kancsó halotti ágy halotti bárka halotti kultusztárgy halotti szobor halotti sztélé homlokszalag hüpokephal kanópuszláda kanópusz kartonázs koporsó korong 205 . Ezt virágokkal gazdagon díszítették. Jelentős többségük kőből készült és festették őket. miközben a pap vállára terített leopárdbőrben tömjénfüstöt bocsátott a vállára. A halott hitvese és leányai a koporsó két oldalához ülve siratták őt. Az Föld Könyve Halottak Könyve Kapuk Könyve Két Út Könyve koporsószöveg Lélegzések Könyve Nappal Könyve Nut Könyve piramisszöveg szarkofágszöveg HALOTTI KAMRA BT: kamra NT: Iufaa halotti kamrája HALOTTI KÁPOLNA UF: mortuary chapel (ang. Az előkelő temetéseken hivatásos gyászolók. áldozati állatok. A halotti szoborra is legalább olyan szigorú előírások vonatkoztak. ahol a koporsót egy alacsony építésű hajóra rakták. papok. Általában a halotti szobor előtt mutatták be az elhunyt kultuszának szánt áldozatokat.) halotti felszerelés halotti kellék sírmelléklet temetkezési kellék temetési eszköz temetési felszerelés SN: Az egyiptomiak a hétköznapok tárgyait magukkal vitték a sírba. vagy valami hasonló színű anyaggal díszített halotti ruha. persze más-más cél érdekében végzett eljárásnak. BT: ruha NT: gyöngyháló HALOTTI SZERTARTÁS SN: Az egyiptomi halottkultusz figyelemre méltó eredményeket produkált. Az Óbirodalom idején egy-egy előkelő masztabának sok halotti papja volt. és mintául szolgált a nyugati kultúrkörben használatos számos későbbi. A szobornak az elhunytat az ideálisnak tartott életkorban. Az élő ember pontos mását kellett megörökítenie. a közepén pedig egy baldachin állt. egy 6. A Harmadik Átmeneti korban a halottat gyöngyhálóval borították be. 47.

nehogy elárulja annak a helyét. I.) Szokarisz HALOTTVÉDŐ ISTENNŐ BT: halottvédő isten védőisten NT: Ízisz1 Nephtüsz Nut HALSZÁLKA UF: fishbone (ang.) SN: A 15. 1652–1544) hükszósz fáraó HAMZA. ezt azonban röntgenfelvételekkel könnyen ki lehet mutatni. halotti temploma Denderahi templom Hatsepszut1 halotti temploma Inenek-Inti halotti temploma Kephrén halotti temploma Kheopsz1 halotti temploma Nebhepetré Mentuhotep templomegyüttese Nebwenet halotti temploma Nefertari1 halotti temploma Neuszerré halotti temploma Noferirkaré. Ramszesz tisztviselőinek nevét vésték fel. I. III. 1674–156 7) (i.) LEPRA LEPRA SZOBEKHOTEP.) BT: múzeum HAMERERNEBTI. BT: hamisítvány HAMISÍTVÁNY BT: tárgy NT: hamisított bronzszobor HAMIS PIRAMIS HAMMON (ang. halotti temploma Ramesszeum Ramszesz.e. SN: Mükerinosz felesége. Itt gyakorolták a halott fáraó kultuszát. IV. 1730–1630) (i.) UF: MKG (röv. I. BT: főfeleség HAMERERNEBTI. minden nap áldozatot mutattak be a király lelkének. I.e.lahúni kincs Meketré halotti tárgyai múmiamaszk múmiatakaró pótfej sírkúp szarkofág tartalékfej Tutankhamon tárgyai ujjvédő vágáseltakaró viaszlap HALOTTI TEMPLOM UF: mortuary temple (ang.e.) HAND-SAW (ang. 15. piramisa HAMISÍTÁS BT: cselekedet NT: múmiahamisítás HAMISÍTOTT BRONZSZOBOR SN: Általában rezet raknak a szobor belsejébe. mint az ősi Egyiptomban készített bronzszobor.e. III. halotti temploma Szahuré halotti temploma Szeszósztrisz. BT: halotti építmény templom NT: Amenemhet. hanem akár 2.) VARÁZSDIÓVIRÁGÚ 206 .) HAM ORSZÁGA HAMSZÍN (1. Legtöbbször nem a sír mellé épült. BT: egyiptomi egyiptológus RT: Pi-Ramszesz (óei.) Totentempel (ném. SN: Kephrén főfelesége.) HANGJEL KÉZIFŰRÉSZ FONOGRAM HANGSZER SN: Fő hangszereik a hárfa és a fuvola voltak. halotti temploma Széthi. Ezt követően egy gránit követ ásott ki. dinasztia 7. amely egy szentély tartóoszlopa lehetett. ang. 18) MEIDUMI PIRAMIS AMON ÓKORI EGYIPTOM KHAMSZIN HAMUDI (i..e.) Museum für Kunst und Gewerbe (ném.) VARÁZSDIÓ ALKATÚ HAMBURGI MŰVÉSZETI ÉS IPARI MÚZEUM (No. BT: dinasztia. amely egyértelműen PiRamszesz létezését bizonyította. Ramszesz idejéből származó tárgyakra. hogy olyan nehéz legyen.) GALLÉROS PÁVIÁN GALLÉROS PÁVIÁN HAMAMELIDIDAE (lat. cserepekre. halotti temploma Pepi. II.) HANOFERRÉ HANSEN BETEGSÉG HÉRAKELOPOLISZ (gör.5 km-rel is távolabb. (i. MAHMUD SN: Az 1930-as években Qantir helyén végzett ásatásai során értékes leletekre. mozaikokra. BT: zene NT: cintányér csontkereplő csörgő hangszer dob duda furulya fuvola fúvós hangszer hárfa húros hangszer kettős síp krotál lant líra szisztrum tambura trombita ütőhangszer HA-NINSU (óei. BT: főfeleség Mükerinosz hozzátartozói RT: Hamerernebti. II. II. fáraója.) HAMAMELIDANAE (lat. és amelyre II. később a halotti kultusz helye is. kőlapokra és kerámiákra bukkant.) halcsont szálka BT: állatcsont NT: csőrösszájú angolnoida szálka nílusi harcsa szálka nílusi labeo szálka nílusi sügér szálka nílusi tigrislazac szálka RT: hal HALSZOBOR BT: állatszobor NT: keleti csőrösszájú hal szobra HAMADRYAS BABOON (ang.) HAMADRYASPAVIAN (ném.) SN: Szinte minden fáraó építtetett magának halotti templomot tényleges sírjától nem messze. II. a Nílus-völgy nyugati szikláinak a tövébe. (i. gurnai temploma Sznofru halotti temploma újbirodalmi halotti templom Unisz halotti temploma RT: sír halotti szertartás HALOTTKULTUSZ HALOTTI SZERTARTÁS HALOTTVÉDŐ ISTEN BT: védőisten NT: Anubisz halottvédő istennő Ízisz1 Nephtüsz Nut Ozirisz (gör. 1535–1523) UF: Khamudi (ang. 1685–1678) HANSEN’S DISEASE (ang.

) SN: Egy homoksziget a Nílus és Fajjúm közötti részen. BT: haragai sír RT: borotva (PM: UC 18725) kőedény (PM: UC 18645) nyakláncok (PM: UC 18727) szkarabeuszok (PM: UC 18726) 207 .) HARMAKHISZ (gör.) ipet2 (óei.. tr. Egy kocsihajtó hajtotta. késő középbirodalmiak az A.) HAPI1 (ang.) HARAHTI HARAKHTE (ang. és ékszerek. Minden évben az áradás évszakának kezdetén hozzá imádkoztak az egyiptomiak. BT: felolvasó pap Hepuszeneb hozzátartozói HAPUSENEB (spa.) HAPI1 HAPI2 HEPUSZENEB HARCI ELEFÁNT SN: Elsőként I.) HAPU (ang. amelyek a predinasztikus kortól az Újbirodalomig keletkeztek.) SN: Hórusz egyik fia.) Hep (ang.) HARAKHTI (ang.) HARMAKHISZ (gör. BT: Wadzserenesz hozzátartozói HARAGA (ang. Az afrikai elefántok harcászatra nem voltak elég megfelelőek. Használták a harci szekeret előkelő.) HAPY2 (ang. amelyek alkalmasak lehettek volna idomításra.) UF: Harageh (ang. A szekér két kereke tömör fából készült.) (1. BT: próféta RT: Hapenenebty masztabája HAPENENEBTY MASZTABÁJA UF: G7815 BT: gizehi masztaba RT: Hapenenebty HAPI1 (ang. amelyeket későbbi már maga is alkalmazott hogy megrohamozza és szétzúzza velük az ellenség sorait.) HAP-N-NEBTY (ang.. Ez jelentős problémát okozott IV. F. Asszonyai a királyi párt ünnepségek HAPYMEN (ang. E.) HARBOUR MASTER (ang. NZ. Felfedezéseiket Harageh című könyvükben publikálták. BT: Hórusz fiai RT: kanópusz NÍLUS ÁPISZ-BIKA NIMAATHAP HAPENENEBTY 2 HARAGAI SÍR BT: haragai temetők sír NT: haragai sír 661 HARAGAI TEMETŐ SN: Egy sor temető található itt. A harci elefántok támadása ellen homokba szúrt vascölöpökkel védekeztek. BT: harci eszköz szekér HARCI TECHNIKA HADITECHNIKA HARCSA BT: hal NT: nílusi harcsa HÁREM UF: Harén (spa. dinasztiában. 14) BT: cselekedet RT: thébai falfestmény töredék (MRAH: E 2877) (1. EL.HÁNYÁS UF: vomiting (ang. sokkal kisebbek voltak az indiai elefántoknál.) HARCI ÁLLAT BT: állat hadászat NT: harci elefánt harci ló KIKÖTŐ-FELVIGYÁZÓ HAPI3 HÁPI HAPNYMA’AT (ang. BT: közember HAR1 HÓRUSZ HAR2 (ang. kőedény. dinasztiában. Ptolemaiosz hadseregében.) SN: Amon felolvasó papja a 18. Az innen származó leletek a Petrie Múzeumban láthatóak: borotva.) UF: Hap (ang.) HAPENENEBTY UF: Hap-n-nebty (ang. BT: Nílus-isten termékenység isten RT: Nílus HAPI2 UF: Hapy (ang. tr. dinasztia idején Hatsepszut1 előtt.) HARÁM EL-MAKHARBIS.(ar.(ar.) Hapy1 (ang. újbirodalmiak a B. 14) HAP (ang. Templomokat is emeltek neki a folyó fontosabb szakaszain.) USZERKAF PIRAMISA DZSÓSZER PIRAMIS HARMAKHISZ (gör.) SN: A termékeny Nílus áradásának istene. főleg királyi személyek szállítására is. mert az erdei fajták.) SN: Hathor1 és Neith1 prófétanője az 5-6. NH. onager vontatta. akit pávián fejjel ábrázolnak és a tüdő védelmezője. négy félszamárnak nevezett vadlóféle. B. NZ. a lótuszt és a papiruszt. Ptolemaiosz ejtett el fogságba harci elefántokat a gázai csatából.) Khent per-khemret (óei. Alacsony. Az SH jelzésű néhány szétszóródott temetőt takar a modern falu déli részén.) HAPY1 (ang. Reginald Engelbach és Battiscombe Gunn ásatott ezen a területen 1913–1914 telén. felfűzött szkarabeuszok. BT: nekropolisz NT: haragai sír HARAGEH (ang.) HARAM EL-MUDARRAG. mellette pedig egy harcos állt. EL. aki egy hajós széles övre fűzött ágyékkötőjét viselte és vízinövényekből font koszorút. Képviseli a Két Egyiptomot és a két növényt. késő óbirodalmi és Első átmeneti koriak a C és D. nyilakkal és hajítódárdákkal voltak felfegyverkezve.) SN: A törvényes feleség mellett a királynak és az előkelőknek háremük is volt. Predinasztikus temetők a G és H jelzésű. lógó női mellű férfiként személyesítették meg (ami a termékenységre utal).) SN: Wadzserenesz apja a 26. BT: település RT: Haragai temető HARAGAI SÍR 661 SN: Az Első átmeneti korból származó sír. akinek elefántjai Raffiánál megfutamodtak komoly gondokat okozva ezzel saját hadseregükben. Kutyáját is mumifikáltatta és lábainál helyezték el a koporsójában vászonpólyában. melyben néha több száz nő is élt többféle országból összezárva. Mindketten lándzsákkal. S.) SN: Abüdoszban temették el.) HARAGA (ang.(82) BT: elefánt harci állat HARCI ESZKÖZ BT: eszköz hadászat NT: tegez fegyver harci szekér pajzs páncél sisak HARCI LÓ BT: ló HARCI SZEKÉR UF: hadiszekér SN: A hükszószokkal harcolva ismerkedtek meg a kocsival és a lóval.

HARMAKHISZ UF: Harahti Harakhte (ang.) Taemwatszi HARÉN (spa. Néha a fáraó megajándékozta leghűségesebb szolgálóit egy asszonnyal. A háremtartás leggyakrabban csak az uralkodónak adatott meg. A húrok száma is változó volt. BT: zenész NT: Hor Akhti RT: Vak hárfás éneke HÁRFÁSOK SÍRJA RAMSZESZ.) HARMAKHISZ (gör. dinasztiáig tartott ez az időszak. Az elhunyt hárfást ábrázolja térdelő helyzetben. amint Hórusznak játszik. elefántcsont. ébenfa.) Hor-m-akhet (óei.alkalmával énekkel és tánccal voltak kötelesek mulattatni.stanford.) HARE. tudományokban és tudniuk kellett különböző hangszereken játszani.) HARENDOTÉSZ UF: Har-End-Yotef Harendotes (ang.) SN: Hórusz egy speciális formája. 1075–656) UF: Dritte Zwischenzeit (ném.) HARING. mely expedíciókból mindannyiszor ékes ajándékokkal (300 szamárral. bumeráng árukkal megtöltve) tért vissza.) Amon háremének főnöke háremigazgató Iuy1 (ang.) Harakhti (ang.) overseer of private rooms (ang. BT: Hórusz HAR-END-YOTEF HARENDOTÉSZ ARENSNUPHIS (ang.) 208 . BEN BT: egyiptológus AD: haring@rulet.) Heraktes (ang. nagyot is. A 29. hogy egy királyi háremhölgyet vettek feleségül. melyeket a yamita király küldött az egyiptomi fáraónak.) Har-nedj-itef (ang.) Harmachis Harmahisz Harmakhis Harmakhuti Harmakis (ang.. AHMED BT: egyiptológus AD: dendera@intouch. BT: építmény NT: háremhölgy háremtisztségviselő királyi hárem privát hárem HAR-EM-AKHET (óei. tudjanak énekelni és táncolni. Salt gyűjteményéből Champollion vásárolta meg a Louvre számára 1826-ban. Jelentése: „A horizonton lévő Hórusz”. Merenré és II. Lábujjhegyen. tömjén. némelyik olyan magas volt. A hárem vezetői tisztét főhivatalnokok látták el. Az Óbirodalomban egyes magas rangú tisztviselők úgy szereztek maguknak hírnevet. 1070–714) (i..) SN: A 21–24. ném.. BT: helytartó karavánvezető HARMACHIS HARMAKHISZ (gör.) Heru-em-Akhet (óei. óei. hogy a nőknek semmiféle kapcsolata ne legyen a külvilággal. de egyes korokban a gazdag nagyurak is tartottak saját külön háremet.) Raia4 (ang. III.) Har-em-akhet (óei.4 cm széles.com HARGA-OÁZIS HARHOTEP KHARGA-OÁZIS HORHOTEP (ang.) SN: Thébából származó faragásokkal díszített élénk színekkel aprólékosan kifestett sztélé. leopárd bőr. BT: tánc RT: háremhölgy HÁREMTISZTSÉGVISELŐ BT: hárem tisztségviselő NT: Amenhotep7 (ang.) HARMAKHISZ (gör. háremhölgyei Meni-hemt Mut-Tuy1 (ang. spa. BT: átmeneti korok HARMADIK GIZAI PIRAMIS HARMAHISZ HARMAKHIS MÜKERINOSZ PIRAMIS HARMAKHISZ (gör.5 cm magas és 22. Jelentése „Hórusz apjának megbosszulója”. 4 expedíciót vezetett Yam földjére. négytől húszig terjedt.) Werethetesz RT: háremtánc HÁREMIGAZGATÓ UF: Aufseher im könglichen Harem (ném.) HAREMHAB (ném.) HARMADIK ÁTMENETI KOR (i. Napisten. Az ő dolguk csak az volt. ném. amelyről az asszuáni sírjában tesz említést.) SN: Hórusz egyik megjelenési formája.) TIP (röv. Külön tanár tanította őket táncolni..) HÁREM HARENDOTÉSZ HARENDOTES (ang.) HÓREMHEB NT: íves hárfa öthúrú hárfa szöghárfa HÁRFÁS UF: harpist (ang.. szabott rendű hennás tetoválásokkal díszített testtel táncolták. III. Pepi uralkodása alatt. amellyel urukat kellett szórakoztatniuk.) HARENSNUPHIS (ang. mint maga a hárfaművész. Ezzel a névvel illették a gizehi oroszlántestű és emberfejű szfinxet.) Nebmehit3 Rahotep3 (ang. Ők ügyeltek arra is. BT: hárem NT: ágyas Amenhotep. BT: isten RT: Hórusz HARMAKHUTI HARMAKIS (ang. I. BT: fasztélé HARFOUSH. Tőle tudunk a Núbiai Yam helységről.) SN: A hárfát térden ülve vagy állva a vállukhoz támasztva vagy a vállukon pengették. TOM BT: egyiptológus AD: thare@leland.e. akit a Duat kapuival azonosítottak.) Tredje intermediet (své.) Horemakhet3 (ang. A felkelő nap istene. A háremet ajtónállók őrizték. spa.) HÁREMHÖLGY SN: Semmilyen joguk nem volt a férjet illetően. Jártasnak kellett lenniük a művészetekben.) HARMAKHISZ (gör.) BT: háremtisztségviselő igazgató NT: Jahmesz Humay Meretszeger3 Pay Uszerhat4 HÁREMTÁNC SN: A háremhölgyek tánca.) HAR-MAU (ang.edu HÁRFA SN: Hárfákból készítettek kicsit is.e.nl HARKHUF SN: A 6. 2 cm vastag sztélé a Harmadik Átmeneti Korban készült. SÍRJA HÁRFÁS SZTÉLÉJE (L: N3657) UF: harpist’s stele (ang.) HARSOMTUS (ang. hogy szépek legyenek. dinasztiában élt elephantinei helytartó.) Third Intermediate Period (ang.) HARMAKHISZ (gör.leidenuniv.

) 209 . óei. Az ülőrész egy darab vastag fadeszkából volt kialakítva homorúra. alapja: 39. BT: táblajáték HARMONIK (1.) SZIGONY HARPRÉ HARPRÉ HAROÉRISZ (gör. BT: isten HARMINC-LYUKAS JÁTÉK SN: A Louvre-ban látható egy ilyen.) Haroïri Har-wer (óei. akit Ízisz1 a mocsarakban bújkálva szült.e. 959–945) HARPUR.) HARPOKRATÉSZ HARPOKRATÉSZ UF: Har-pa-khered (ang.HARMERTI SN: Gondviselő isten. A 18. századból. és a nap legfiatalabb aspektusát jelképezte. dinasztiából származó papiruszt nagyon rossz állapotban találták meg. faragásokkal díszített táblajáték. részben szintén 3 vers van.5 cm. dinasztia végén jelent meg. Fiuk Panebtaui. 46) SN: Többnyire az ácsok használták munka közben az Újbirodalom idején. 31) BT: Ptolemaiosz Klaudiusz könyvei HARNAKHT (spa.107) (1.) Heru-Pa-Khret Heru-p-khart (óei. amely i. az első részben 8 további vers..) Harpakhrad (ang.) BT: papirusz HARRIS. amelyek egymással nem mutatnak kapcsolatot. mindegyik egy virágnévvel kezdődik.) SN: Ez az alak Hórusz kozmikus változata. Szakadások éktelenítették és számos írásakor elkövetett hiba.e. A medamudi triász egyik tagja volt. oldal). BT: haroériszi triász NT: Haroérisz hozzátartozói RT: Hórusz HAROÉRISZ HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Taszenetnofret. Pár ilyen szék került elő Deir elMedinéből a 19. 46) HÁROMOSZTATÚ USÉBTIDOBOZ SN: Az usébtiket tartó doboz függőlegesen két falemezzel tagolódik három részre. dinasztiából.) HORNAKHT2 (ang. IV–VII. Az HARRIS 501 PAPIRUSZ (BM: BM 10042) SN: Harris magical Papyrus (501) (ang. Magassága: 26.) HAROERIS (ang. amelyet egy Medinet Habui templomban találtak. Medamudban és Koptoszban tisztelt napisten. A harmadik szekcióban az első két vers teljes.u.) SN: Hórusz egyik megjelenési formája.) SN: Hermonthiszban. Macska alakban ábrázolták. Fából készült. BT: isten HARPOON (ang. II. BT: íj HARPAKHRAD (ang. BT: hermonthiszi isten koptoszi isten medamudi triász Montu hozzátartozói napisten Raet-Taui hozzátartozói NT: Harpré hozzátartozói HARPRÉ HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Montu.) Harpra (fr.) BT: papirusz HARRIS C PAPIRUSZ (BM: BM 10052) UF: Harris 499 papirusz Papyrus Harris 499 (ang.107) (1. fából készült.) HARPOKRATÉSZ HARPRÉ HÁRFÁS HÁRFÁS SZTÉLÉJE (L: N3657) HARPOKRATÉSZ HARPIST’S STELE (ang. „Gyermek Hórusz”.) PSZUSZENNÉSZ. a harmadik viszont már töredékes.) Raet-Taui (fr. A papiruszt Goodwin.) HARPOKRATES (gör.) HARPRE (ang.) Harpre (ang. YVONNE BT: egyiptológus HARRIS 499 PAPIRUSZ HARRIS C PAPIRUSZ (BM: BM 10052) HARRIS 500 PAPIRUSZ (BM: BM 10060) SN: A 19.) HARPOCRATES (gör. Salt kollekciójából származik. anyja: Raet-Taui. dinasztiából. Edfuban napkorongként tisztelték. (i.) HAR PA RA (óei. Szerelmi költeményeket és meséket tartalmaz.) HARENDOTÉSZ HAROÉRISZ HAR-NEDJ-ITEF (ang. BT: gyűjtő RT: Harris 500 papirusz (BM: BM 10060) Harris 501 papirusz (BM: BM 10042) Harris A papirusz (BM: BM 10053) Harris C papirusz (BM: BM 10052) Harris I papirusz (BM: BM 9999) Harris papirusz (BM: BM 10054) HARRIS A PAPIRUSZ (BM: BM 10053) UF: Papyrus Amherst VII (ang.) (1. hogy sokkal könnyebb volt kezelni és sorozatban gyártani. BT: ülőke NT: háromlábú ülőke (BM: EA 2481) háromlábú ülőke (SNM: 1956. a kopt időszakból való. Chabas.) HARPRA (fr. 46) BT: háromlábú ülőke homorított ülőke HÁROMLÁBÚ ÜLŐKE UF: three-legged stool (ang. Meztelenül anyja ölében ülő csecsemőként ábrázolták. A rektón 3 szerelmi költemény található. (1. Előnye volt. 8 cm. ebben az alakban harcolt Széth ellen. BT: papirusz NT: Joppa bevétele elátkozott herceg. A verzón két történet található: Joppa bevétele (1-3 oldal) és Az elvarázsolt herceg (4-8. a 3. BT: Haroérisz NT: Panebtaui Taszenetnofret HAROÉRISZI TRIÁSZ BT: kom ombói triász NT: Haroérisz Panebtaui Taszenetnofret HAROÏRI HAROÉRISZ TRILITERÁLIS JEL HÁROMHANGZÓS FONOGRAM HARPRÉ UF: Har Pa Ra (óei.) Harpokrates (gör.) UF: Haroeris (ang.) (i. Maspero és Ebers fordította. 31) SN: A zeneelméletek első kézikönyvének tekinthető. 969–945) HÁROMLÁBÚ ÜLŐKE (BM: EA 2481) SN: Thébából származik a 18. BT: Harpré NT: Montu (ang.) HARPIST (ang. a második részben szintén 8 egymástól független vers.) Harpocrates (gör.3×40. BT: usébtidoboz HÁROMSZOR LEGNAGYOBB HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ HÁROMSZÖGES ÍJ SN: Nevüket onnan kapták.) HAR-PSUSENNES II (ang. BT: háromlábú ülőke homorított ülőke HÁROMLÁBÚ ÜLŐKE (SNM: 1956. Gyakran ábrázolják kitárt védő szárnyakkal épületek bejáratai felett. hogy oldalnézetből háromszög alakúak.) Heru-úr (óei. a kissé ívelt lábak pedig külön darabokból illeszkedtek az ülőrészhez. ANTHONY CHARLES (1790–1869) SN: 1855-ben ő vásárolta meg a Harris I papiruszt.

egyebek között Amon papjainak növekvő gazdagságáról.) HARRISON. BT: múmiavizsgáló HARRIS PAPIRUSZ (BM: BM 10054) BT: papirusz HAR-SA-ISET (óei. II. 27.jún.) PAPIRUSZ (BM: BM 10042) HARRIS 501 NT: Dzsedhonszedankh Isitweret3 HARSZIÉSZE2 SÍRJA UF: TT437 BT: thébai sír HARSZIÉSZE3 UF: Har-Sa-Iset (óei. A 20. Szétnaht tetteit meséli el.) HARTWIG. hozzátartozói NT: Harsziésze1 hozzátartozói HARSZIÉSZE1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: II. III. BT: egyiptológus AD: G.) SN: Ankhnesneferibra kamarása a 26.) Harsiesi (ang.–1942. Lánya: Isitweret3. BT: Amon-főpap Dzsedhonszedankh hozzátartozói Isitweret3 hozzátartozói NT: Harsziésze2 hozzátartozói RT: Harsziésze2 sírja HARSZIÉSZE2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Isitweret3.) HARWA SÍRJA UF: TT37PM SN: Francisco Tiradritti csapata fel a sírt az Olasz Régészeti Misszió oldalán 1995 óta.) UF: Har-mau (ang. BT: papirusz RT: Harris. Frigyük nem tartott sokáig. BT: főadminisztrátor RT: Harwa sírja Harwa szobrai Harwa usébtije HARWARD-BOSTON EXPEDÍCIÓ SN: Georges Andrew Reisner volt az expedíció vezetője.. amely megszemélyesíti őt az OziriszÍzisz-Hórusz legendakörben BT: isten RT: Hórusz HARSZIÉSZE4 UF: Harsiesi (ang. aki kb.BT: papirusz HARRIS. dinasztiában. kat. JULIA BT: egyiptológus AD: dijkharv@wish. akinek sikerült megszüntetnie az anarchiát Baj vezírsége alatt.com HÁRTYÁSSZÁRNYÚ UF: Hymenoptera (lat.és Felső-Egyiptomot egyesítő szerepére. Amon-pap Thébában. BT: Breasted..) SN: Egy Medinet Habu közelében fekvő sírban találták. Kheopsz1 édesanyjának sírját fedezték fel a gizai területeken. Sesonk1 fia. Ez volt minden bizonnyal a legalaposabb röntgenvizsgálata a fáraónak.) HARSIESE HEDJKHEPERRE SETEPENAMUN (ang. Ramszesz és apja. Ramszesz nevében fogalmazták fiának.e.) SN: Hórusz egy megnyilvánulása.) HARSAPHÈS (fr. dec.) HARSIESIS (ang. (i.net HARVEY.) Harsiesi (ang. BT: Amon-pap dinasztia. Fia: Dzsedhonszedankh. BT: asasifi sír RT: Harwa (ang. hogy Tutankhamon erőszakos halált halt. de elsősorban Amonnak juttatott.) Harsiesis (ang. James Henry hozzátartozói RT: Breasted. 22.) Hor-sza-Iszet (óei.. ném. gör.upenn.uk HART. Oszorkon idején. Anthony Charles (1790–1869) HARRIS MAGICAL PAPYRUS (501) (ang. GERALDINE PINCH. dinasztia fáraói nevében egész Dél-Egyiptomot ő irányította. RONALD SN: Liverpooli anatómus professzor. Az 50 elkészült röntgenképből kiderült.e. ném. Mindenre kiterjedő képet ad a korabeli állapotokról. III. 2. Vasból készült Nílus szobrokat is említ. HARRIS GERALDINE HARRIS I PAPIRUSZ (BM: BM 9999) UF: Papyrus Great Harris (ang. 1925. James Henry (1865. melyeket III.) HARSAPHES (ang..) HARSZIÉSZE HERISHEF (ang. mert Breasted meghalt.) BT: teljes átalakuló NT: méh HARVEY. BT: Harsziésze2 210 . BT: Harsziésze1 NT: Isitweret3 Neszitanebtasru Sesonk.) HARSZIÉSZE HARSZIÉSZE HARSOMTUS (ang.prestel. I. a 22.nov.) Hor-Sa-Iset (óei.) HrwsAAst (tr. aki a Királyok Völgyében vizsgálta meg hordozható röntgenkészülékkel Tutankhamon múmiáját.) HARSZIÉSZE1 HARSIESI (ang. 864168 [TM29]arura földet). IMOGEN SN: James Henry Breasted második felesége. 924–894) HARSZIÉSZE2 UF: Harsiese (ang. Ez a név utalás Alsó. Felsorolja azokat a gazdag adományokat (pl. Ramszesz az isteneknek. hogy a 25.) Harsziészisz (gör.edu HARWA (ang. Jahmesz piramisának újravizsgálatát vezette Abüdoszban a Pennsylvania Yale Institute of Fine Arts keretén belül. II.) SN: Hórusz egy alakja. IV.) SN: Amon főpapja a 22. George Andrew (1867. BT: kamarás Sesonk1 hozzátartozói HARSZIÉSZISZ (gör. februárjában a legnagyobb piramis építtetőjének.) HARSZIÉSZE HERISHEF (ang.Hart@hatbat. Anyja: Neszitanebtasru. Reisner. század elején élt Karnakban.) HARSIESE (ang. (i.) SN: Egy független király. STEPHEN SN: 1993-ban I. Ramszesznek. dinasztiában.) Harsiesi (ang. i. 945–715) fáraó Isitweret3 hozzátartozói Sesonk.co. GEORGE SN: Egy egyiptológus a British Múzeumból. BT: isten RT: Hórusz HARSZIÉSZE1 UF: Harsiese Hedjkheperre Setepenamun (ang. Sesonk. Harris 1855-ben vásárolta meg gyűjteményébe. dinasztiából. dinasztia korából a legfőbb forrás és a leghosszabb ismert papirusz (41m). II.) HARSZIÉSZE3 HART. aki Breasted első feleségének huga volt.6. kat.5.) SN: Egy Amon főpapnő főinasa a 25. BT: expedíció RT: Hotepheresz. BT: egyiptológus AD: sharvey@sas.e. aug. dinasztiában.–1935. 7. A sírjában történt ásatásokból kiderül..) Harsiese (ang. MELINDA BT: egyiptológus AD: 105164.1646@compuserve.

. BT: usébti RT: Harwa (ang.) Khasekhem (ang. MICHAEL G. földmérőt hívtak. 310) (i.e. Ha mégis megtörtént.) Nimaathap HASZEHEMUI SZOBRA (AM: E 517) BT: Haszehemui szobrai mészkőszobor HASZEHEMUI SZOBRA (BSZM: EEJ 58324) SN: Csak a fejrész maradt fenn.e.) SN: A 2.) HAR-WER (óei. amelyet az árvíz nem tudott elsodorni. BT: dioritszobor Harwa szobrai HARWA SZOBRA (BM: EA 55306) SN: 38 cm magas kockaszobor. 1503–1482) (i. Az ellenség elesettjeinek száma megközelítette az ötvenezret.e. Kezében hatalmi jelvények láthatók. BT: bűn HATÁRKŐFELIRAT BT: kőfelirat NT: Szeszósztrisz.7 cm magas gránitból készült kockaszobor. meglehetősen rossz állapotban.e.e.edu HASHAJTÓ RECEPT HASHAJTÁSRA HASHEPSOWE (ang. feje hiányzik. (i. Peribszen szított. 2925–2686) (i. dinasztia utolsó királya. 206) (i. 2686) UF: Haszehem Horseth (ang. Eredményeit tíz kötetben publikálta.) HAROÉRISZ HASADTUJJÚ EMLŐS UF: Fissipedia (lat. Magassága: 33. BT: egyiptológus AD: mhasel@southern.) BT: ragadozó emlős NT: cibetmacskaféle HASEL. 2800–2650) fáraó Hotephirnebty hozzátartozói Nimaathap hozzátartozói NT: Haszehemui hozzátartozói RT: Haszehemui szobrai HASZEHEMUI HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Nimaathap. PIRAMISA ESZKÖZ 211 . 2920–2770) (i. Az arab nők termékenységi tánca. BT: kő RT: határkő elmozdítása határkőfelirat HATÁRKŐ ELMOZDÍTÁSA SN: Főbenjáró bűnnek számított a határkő elmozdítása. BT: egyiptomi egyiptológus régész HASTÁNC UF: danse du ventre SN: Egyiptomban keletkezett. BT: Harwa szobrai kockaszobor HARWA SZOBRA (KEM: JE 36711) BT: Harwa szobrai HARWA SZOBRA (KEM: JE 36930) SN: Gránitból készült.) Khasekhemwy (ang..9 cm. 2653–2625) NT: Hotephirnebty (ang.. A gizehi nekropoliszokra koncentrált.e.) Nebwyhetepimef (ang.) HATSEPSZUT1 (i. BT: Haszehemui (i.) Khasekkhemwy (ang. ámbár más területeken dolgozott.HARWA SZOBRA (BM: EA 32555) SN: Dioritból készült. BT: gránitszobor Harwa szobrai HARWA SZOBRA (KEM: JE 37377) BT: Harwa szobrai HARWA SZOBRA (KEM: JE 37386) BT: Harwa szobrai HARWA SZOBRA (L: A 84 – N 85) SN: Dioritból készült 57 cm magas kockaszobor.) Khasekhemui (ang. Mészkőből készült. BT: gránitszobor Harwa szobrai kockaszobor HARWA SZOBRAI BT: szobor NT: Harwa szobra (BM: EA 32555) Harwa szobra (BM: EA 55306) Harwa szobra (KEM: JE 36711) Harwa szobra (KEM: JE 36930) Harwa szobra (KEM: JE 37377) Harwa szobra (KEM: JE 37386) Harwa szobra (L: A 84 – N 85) Harwa szobra (LEM: 8163) HARWA USÉBTIJE SN: Harwa sírjából került elő 1997-ben.e. Lánya: Hotephirnebty. magassága 63 cm. BT: dinasztia. tárgy NT: edény kád kosár tál tűzhely RT: eszköz HATALMAS HAJÓORR HATALMAS PIRAMIS HATALMI SZIMBÓLUM BT: szimbólum NT: cséphadaró jogar pásztorbot RT: hatalom HATALOM NT: emberi hatalom isteni hatalom RT: hatalmi szimbólum HATÁRKŐ SN: Ezzel jelölték meg a földművelők birtokuk határát. de csak az arabok hódítása után. amelyet valószínűleg elődje. Délen uralkodott. 1479–1457) HASSAN. mint például Abu Roásban.e. II. ném.) Kha’Sekhemwy (ang. 2890– 2686) (1. 2840–2700) (1. BT: Haszehemui szobrai mészkőszobor HASZEHEMUI SZOBRA (KEM: JDE 32161) BT: Haszehemui szobrai NT: Haszehemui szobrának feliratai (KEM: JdE 32161) HASZEHEMUI SZOBRAI BT: fáraószobor NT: Haszehemui szobra (AM: E 517) Haszehemui szobra (BSZM: EEJ 58324) Haszehemui szobra (KEM: JdE 32161) HASZEHEMUI SZOBRÁNAK FELIRATAI (KEM: JDE 32161) BT: Haszehemui szobra (KEM: JdE 32161) szoborfelirat HASZNÁLATI ESZKÖZ HASZNÁLATI TÁRGY BT. Egy másik usébtije a Bosztoni Szépművészeti Múzeumban látható. határkőfeliratai RT: határkő USZERHAT3 AMENEMHET. A karnaki Amon-templom környékéről került elő. BT: tánc HASZEHEM HASZEHEMUI HASZEHEMUI (i. SELIM (1886–1961) SN: A Kairói Egyetemen tanított. Két Hierakónpoliszból való szobrának felirata számol be az északiak lázadása felett aratott győzelemről. 1488– 1468) (i.e. 2. své. BT: dioritszobor Harwa szobrai kockaszobor HARWA SZOBRA (LEM: 8163) SN: 48. spa. III.e. 23 cm magas.

e. spa. spa.) NT: Hórusz Ihi1 Nut Ré HATHOR1 ÉS AZ EMBERISÉG PUSZTULÁSA ÖSSZEESKÜVÉS HATHOR1-FŐPAP BT: Hathor1-pap NT: Nebvenenef1 HATHOR1-OSZLOP SN: Olyan oszlopok. Őt tartották a türkiz istennőjének is. BT: Szennedzsem hozzátartozói RT: Szennedzsem sírja HATHOR3 (ang.) SN: Káemthenent felesége az 5. fejezete a két fogalmat ellentétként használja. A szerelem. spa.) HAT-HER-AB (óei. Nut és Ré1 lánya. 1715–1650) fáraó HATLÁBÚ ROVAR HATMEHIT (ang. Kultuszának központja Denderahban volt. dinasztiában.) Athor (ang. 1786–1602) (1. BT: denderahi isten szobeki triász tehén-isten védőistennő NT: Hathor1 hozzátartozói RT: Hathor1-oszlop Hathor1-pap Hathor1-templom menat Ré1 elleni összeesküvés HATHOR1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Ré.) SN: Szobek főpapja. Ramosze7 felesége.) HATMEHYT (ang. a szépség és az öröm istennőjeként is tisztelték. Hathor1-t gyakran szimbolizálták a papirusznádra tekeredő kígyóval és a szisztrummal.) HATMEHIT (ang.) NT: Banebdjedet1 (ang. Hórusz felesége. dinasztia 2. BT: Amenemhet.) Het-Hert (ang. dinasztia idején Deir elMedinében. Szennedzsem sírjába temetkezett egy koporsóba zárva. aki visszaadta férjének a látását. a gyerekek. A nők.. ném.) SN: III. Tehén vagy emberi alakban ábrázolták fején kosszarvak közötti napkoronggal. dinasztiában. Férje: Hórusz. BT: Hatmehit (ang.e. 1) HAT-HOR (ang.) SN: Aperia vezír fia. 1730–1680) (i. dinasztia idején.e.. BT: Aperia hozzátartozói pap HATIAY2 (ang. az ég asszonya.e. ném. óei) Szikomorfüge Hölgye SN: Tehénfejjel ábrázolt istennő.. A görög-római korban az ib és a hati1 fogalmakat gyakran felcserélték. 1479–1457) HÁTH HATHOR1 ATHRIBISZ2 HATHOR (ang. Hathor1 a sivatag szélén várakozik ennek a világnak és a másvilágnak a határán..) SN: Eredetileg „mellső részt”. a múlt egészét „halott” lehetőségeivel együtt. BT: írnok Szobek-főpap RT: Hatiay2 sírja HATIAY2 SÍRJA UF: TT324PM BT: deir el-medinei sír RT: Hatiay2 (ang. ném. denderahi Hathor1 templom előcsarnokának oszlopai RT: Hathor1 (ang.) HATIRE (ang.) HATIRÉ HATIRÉ UF: Hatire (ang.) UF: Hatmehyt (ang. (i. Mentuhotep emeltette.) Anhesz Gefi (ang.) NT: denderahi Hathor1-templom nyugat-thébai Hathor1-templom philaei Hathor1-templom serabit el-khadimi Hathor1-templom HATHOR2 (ang. BT: szív RT: ib HATI2 (óei.. 14. BT: Aamon hozzátartozói HATHORHETEPET (ang. de a hati végül kiszorította az ib-et.e. dinasztiában. hogy a halottak örökkévalóság felé tartó lelke megpihenhessen fája árnyékában és felüdülhessen az istennőtől kapott gyümölcstől és víztől. a későbbiekben pedig a fizikai szívet a tudatalatti és az ösztönélet központját.) SN: Szennedzsem egyik lánya a 19. (A kora egyiptomi mitológiában ő volt az anyja Hórusznak. amelyeknek oszlopfője Hathor1 istennő fejét szimbolizálják. Ő képviselte a nagy anyát. aki foganta és világra hozta és fenntartja az életet.) SN: Aamon felesége a 20. Képét az egyiptomi építészet oszlopfőkön is gyakran megjelenítette. írnok a Montu templomban a 20.) 1 HATHOR1 (ang.) HATHORNEFER HATI1 (óei. Amenemhet lánya a 12. fáraója BT: dinasztia. Úgy tartották. BT: templom RÉ1 ELLENI SZEMHÉJGYULLADÁS HATIAY (ang. Fia: Ihi BT: Hathor1 (ang. „mell”-et jelentett.) Khatire (své. BT: Banebdjedet1 hozzátartozói halisten istennő NT: Hatmehit hozzátartozói HATMEHIT HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje Banebdjedet1.HATCHEPSUT HATSEPSZUT1 (i.. III.) UF: Aphrodite (gör. a zene és a halottak. 1503–1482) (i. 1488–1468) (i.) Hentkáwesz3 Nikahór RT: Hathor1 (ang. bányák védelmezője volt. 206) (i. BT: oszlop NT: abu szimbeli kis templom Hathor1 oszlopai. és IV: Amenhotep idejében.) Háth Hat-Hor (óei. A Hati a „megvalósított” sorsot jelenti.) SN: Halistennő. BT: Káemthenent hozzátartozói HATHORNUFER (ang. akit később Ízisz helyettesített).) HATHOR1-PAPNŐ BT: papnő NT: Amunet (ang. BT: Ramosze7 hozzátartozói Szenenmut hozzátartozói RT: Hatnefret koporsója Hatnefret széke 212 .) SN: A 14.) HATNEFRET SN: Szenenmut anyja.) Athyr (ang.) HATHOR1-PAP BT: pap NT: Anhesz Hathor1-főpap Hathor1-papnő Nebvenenef1 HATHOR1-TEMPLOM SN: Az első Hathor1-templomot I.e. hozzátartozói hercegnő HATHORNEFER UF: Hathornufer (ang. A Halottak Könyve 26-30. pap III.) (1. Anyja: Nut.

1492–1479) (i. BT: Nebszeni3 hozzátartozói NT: Hatsepszut2 hozzátartozói HATSEPSZUT2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje: Szobeknakht2.e. A szék lábai oroszlánmancsokat formáznak. spa. spa.HATNEFRET KOPORSÓJA SN: Alapszíne kívül-belül fekete. 204) HATSEPSZUT1 SÍRJAI BT: királysír NT: Thutmózisz. BT: Hatsepszut3 NT: Kasa2 (ang. II. 1479–1457) HATSEPSZUT1 (i. dinasztiában. melyre a következő feliratot vésték: „Király lánya.e. az árukat. Amenhotep építtetett egy másik templomot.e. aki magához ragadta a hatalmat. 1488– 1468) (i. Fia: Szobekmesz2. BT: Uszerhat2 hozzátartozói NT: Hatsepszut4 hozzátartozói HATSEPSZUT4 HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Henuttaui4.) Hatsepszut1 temploma SN: Az egyiptomi művészet egyik legszebb alkotása. 1503–1490) (i. majd a Kairói Egyiptomi Múzeumba szállíttatta. 1503–1482) (i. II. 1488–1468) (i.e.) SN: Uszerhat2 felesége I. Oszlopos folyosók vezetnek a nagy termekbe és csarnokokba.) Shepset (ang. és Hatsepszut1 sírja HATSEPSZUT1 TEMPLOMA TEMPLOMA HATSEPSZUT1 HALOTTI HATSCHEPSUT (ném. 1503–1482) (i.e. 1481–1479) Thutmózisz.) Hatseput (spa.e. 1488–1468) (i.e. 1525–1512) (i.) Maatkaré3 SN: I. 1493–1481) Thutmózisz. 1503–1482) (i. III. Férje. BT: fáraó Thutmózisz.e. Ezt a templomot Szenenmut építész tervezte. Ramszesz és I. BT: levéltár HATOSZLOPOS SÍRKAMRA BT: sírkamra NT: Amenhotep. 1479– 1457) NT: Amenmesz1 Bitnofru Thutmózisz. 1488– 1468) (i. (i...e. BT: Hatsepszut1 (i. Nagy Királyi Feleség és a Két Föld úrnője. Thutmózisz mostohaanyja. Nem kis technikai feladat lehetett a szarkofágot a sír belsejébe juttatni..e.e. 9) Egyik temploma. Férfiruhákban járt és a fáraói hatalom jelképeként álszakállt viselt. 1479–1457) HATSHEPSOUT (fr. Honszu1) szent bárkái számára a szentélyt. fenyőtömjént és mirhát.e. 1494–1490) (i. 1479–1425) (1. Mut. Thutmózisz felesége. 1503–1482) (i. Vörös kvarcitból készült. Fia III. BT: Hatsepszut2 NT: Szobekmesz2 Szobeknakht2 HATSEPSZUT3 UF: Hatshepsut (ang. fiútestvére Amenmesz1. Emile Baraize 7 év alatt tudta csak onnan kiemelni. Thutmózisz lánya. aki egyben testvére is volt II. A fedélen a múmia keresztbe fonja kezét a mellkasán egy-egy lótuszvirágot tartva.) Hatchepsut Hatschepsut (ném.e. a Király Testvére. Isten felesége. 1526–1512) (i.e.e. A központi oszlopsor északi falán a király születése van megörökítve.) HATSEPSZUT4 UF: Hatshepsut (ang. Thutmózisz. Emile HATSEPSZUT1 SZENTÉLYE SN: Hatsepszut1 i. I. 1488–1468) (i. BT: szentélyek RT: Hatsepszut1 (i. 1) HATRIB ATHRIBISZ2 ATHRIBISZ1 (gör..e. spa. spa. 1488–1468) (i.e.) SN: Énekesnő a 18. II.. BT: emberalakú koporsó RT: Hatnefret HATNEFRET SZÉKE SN: A háttámlán Bész isten látható dzsed-oszlopokkal és ankh jelekkel körülvéve. Expedíciói alkalmával rendszeresen hozott az országba fahéjat. 1479–1457) UF: Hashepsowe (ang.. 1479– 1457) Hatsepszut1 halotti temploma Thutmózisz. Thutmózisz. III. své. lánytestvére Bitnofru. sőt. 1503–1482) (i. I.e. I. egy hegyoldalban fekszik. BT: szék HAT-NETER TEMPLOM HATÓSÁGI IRATTÁR SN: A családi irományokat az emberek hatósági irattárakban őriztették. BT: Hatsepszut4 NT: Henuttaui4 Uszerhat2 HATSEPUT (spa. BT: kőszarkofág RT: Baraize. és Hatsepszut1 sírja HATSEPSZUT1 HALOTTI TEMPLOMÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: Részletes képek örökítik meg a punti utat.. Férje: Uszerhat2. BT: falfestmény Hatsepszut1 halotti temploma HATSEPSZUT HALOTTI TEMPLOMÁNAK RELIEFJEI SN: Ezek mesélik el Hatsepszut1 királynő Puntba indított expedíciójának történetét. (i. sírkamrája HAT-REPYT (óei.e.) HATSEPSZUT1 (i. hozzátartozói NT: Hatsepszut1 hozzátartozói RT: álszakáll Hatsepszut1 halotti temploma Hatsepszut1 sírjai Hatsepszut1 szarkofágja HATSEPSZUT1 HALOTTI TEMPLOMA UF: Djeser-Djeseru (ang. 5 darab 30 evezős hajó indul el Puntba és ajándékot hoz haza. dinasztiában. Széthi idején a 19.e.) SN: Nebszeni3 és Nebetta lánya a 18. své. 1 HATSEPSZUT2 UF: Hatshepsut (ang.e. své. dinasztiában.e. összedőlt.) (1. 311) (1. 1479–1457) 213 .e.e. és egyben legjelentősebb királynője. amelyet Luxorban építtetett. Egyiptom harmadik.e.) Hatshepsut (ang.e.) BT: relief RT: Hatsepszut1 halotti temploma HATSEPSZUT1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja I.. Thutmózisz. még a Puntban látott embereket is. III.) HATSEPSZUT1 (i.e.e. 1400-as években építtette a thébai istenhármasság (Amon.) HATSEPSZUT1 (i. BT: énekes NT: Hatsepszut3 hozzátartozói HATSEPSZUT3 HOZZÁTARTOZÓI SN: Lánya: Kasa2. s helyére III. hozzátartozói Thutmózisz. és Hatsepszut1 sírja WA-D HATSEPSZUT1 SZARKOFÁGJA SN: A WA-D sírban találta meg Howard Carter. Ez egy nagy méretű sárga kőből faragott szarkofág volt. 1503–1482) (i.(1. 1503–1482) (i.e. eredetileg piramisnak. az arc és a nyak arannyal van kontrasztosítva. Hatsepszut1”. I. 1488–1468) (i. Ő indította el a punti expedíciót mely megnyitotta a kereskedelmi kapcsolatokat belső Afrikával.) Hatshepsout (fr. své. A templomot három oszlopos terasz alkotja. I. BT: deir el-bahari templom sziklatemplom NT: Hatsepszut1 halotti templomának falfestményei Hatsepszut1 halotti templomának reliefjei RT: halotti templom Hatsepszut1 (i. (i. a hajókat.e. 1479– 1457) Hatsepszut1 szentélye Thutmózisz.

..) HAYDZSEHUTI HAYDZSEHUTI UF: Haydjehuty (ang. LABIRINTUS HAWAS. 10.. 1479–1457) HATSOROS ÁRPA UF: Hordeum hexastichon (lat. Egypt HAWAS.) HAY2 (ang. dinasztiában..) SN: A termelési terület főnöke Amon birtokain a Későkorban. HAWARAI LABIRINTUS HAWARA HAVARATI PIRAMIS PIRAMISA HAVARATI TEMPLOM HAVARU HAVI BAJ HAWARA MENSTRUÁCIÓ MENSTRUÁCIÓ HAVI VÉRZÉS HAWARA UF: Avaris (ang. aki Tutankhamon sírjának feltárásánál segédkezett Carternak. Gyakran ábrázolják békaként vagy békafejű nőként. BT: amerikai egyiptológus RT: New Yorki Metropolitan Múzeum Egyiptomi Osztálya Szenenmut TT71PM-es sírja HAY.. své.) HAUPTVERWALTER (ném. Mivel az esőzéstől nem kellett tartaniuk. ZAHI A.) haüyne (ang. Zahi A. 12.. miközben a barátai VI. Mialatt ott volt. amelyek szerepe könnyű faszerkezetekre erősített gyékény vagy állatbőr rögzítése volt.e. Zahi A. BT: egyiptomi egyiptológus Egyiptomi Régészeti Hivatal NT: Hawas. akiről az ásvány a nevét kapta. A vesszőfonat építmények vázát farudakból készítették. BT: hettita város RT: Bogazköy HAUF (ang. ZAHI A. A szodalit1 nevű ásvánnyal együtt a lazurit alkotóeleme és ezzel együtt a lápis lazulié.) SN: A deir el-medinei kézművesek hivatalnoka a 20. BT: hivatalnok RT: Hay1 sírja HAY1 SÍRJA UF: TT267PM BT: deir el-medinei sír RT: Hay1 (ang. el-Mahasánál bukkantak rá. The (1999) HAY1 (ang.) SN: Főleg csíráztatásra használták. Ezt az ásványt először 1807-ben írta le Rene Just Hauy.és fényjáték szövegét ő írta. BT: Szenneferi hozzátartozói HAYES.. piramisai téglapiramis 214 .) Hauvare Havarat Havaru Tell ed-Dab’a (ar..) SN: Az Igazság Helyének szolgája a 20. Ezekre Abüdosztól északra. IV. BT: város HAWARAI PAP BT: pap NT: Paszuchosz HAWARAI PIRAMIS BT: dinasztia. ném. HAWAS. III. III. BT: deir el-medinei kézműves RT: Hay2 sírja HAY2 SÍRJA UF: TT328PM BT: deir el-medinei sír RT: Hay2 (ang.) Tell el-Daba (ar. 2001-ben kinevezték a nyolcadik National Geographic helybéli felfedezőjének. Ramszesz sírjában lakott. Zahi A. könyvei AD: Supreme Council of Antiquities.e. Ramses sírjában voltak. hawarai piramisa Neferuptah piramisa HAWARAI TEMPLOM HAWASS.) SN: Tektoszilikát ásvány a szodalitok csoportjából. ahová a piramisépítőket temették. Kairo. spa. WILLIAM CHRISTOPHER (1906. Ezek a mészkőlapokkal kirakott oldalú kis mélyedések fölé épített „házak” viszonylag hosszú időre készültek. Vegyjele: (NaCa)4 8(S3So2)1 2(Al6Si6O24). Ezek szabálytalan mészkőtömbökből kialakított körök voltak.) SN: Szenneferi apja a 18. BT: főnök RT: Hauf sírja HAUF SÍRJA UF: TTB3 BT: Khokha-sír RT: Hauf (ang. Zamalek. amelyet nagy becsben tartottak Egyiptomban ritkasága miatt. BT: árpa HATTI (óei. A gizehi hang. Ebben az évben fedezte fel Szenenmut szüleinek sírját Ambrose Lansinggel együtt. spa.) NT: Amenemhet. BT: Carter. 21–1963...e...) HETTITA BIRODALOM HATTUSAS SN: A egykori Hettita Birodalom fővárosa volt. 3600 körül jelentek meg az első idáig talált legrégebbi téglalap alakú házak. 1503–1482) (i. ném. ZAHI A. spa. BT: Egyiptom-utazó HÁZ SN: A világon a legrégebbi házhoz hasonló építményekre a Halfa-vádi közelében bukkantak rá.e. lapos tetejűre építették az épületeket BT: építmény NT: Abdallah Nirqi ház deir el-medinei lakóház földművesek lakóháza HAÜYN UF: hauyne (ang. spa. gör.) hauynite (ang. ném. majd malátává alakítva ez lett a sör alapanyaga. A Királyok Völgyéről vázlatos térképeket készített. UF: Hawass. 1488–1468) (i. ZAHI A. dinasztiából.. III. 3 El-Adel Abou Bakr Street. Keletkezésük a késő paleolit korba nyúlik vissza. a mai Egyiptom déli határánál.) SN: A hükszósz uralkodók fővárosa volt. KÖNYVEI BT: Hawas. ném. dinasztiában. spa. ném. júl. ném. Howard munkatársai HAUVARE HAWARA HAÜYN HAÜYN HAUYNE (ang. NT: Secrets of the Sphinx. majd az egészet betapasztották sárral. ami lenyűgözte. Thutmózisz idején. BT: szodalit2 RT: lápis lazuli lazurit szodalit1 HAÜYNE (ang.) HAYDJEHUTY (ang. Ekkor festette a sír belsejéről az akvarelleket.) HATSEPSZUT1 (i. márc..) HAUHET (ang. Különösen a régi Théba volt az..) SN: Az óriási végtelenség istennője.) HAVARAT HAÜYN AMENEMHET. A Kheopsz1 piramis melletti nyugati temető feltárásának munkálatait vezette. I. spa.) FŐADMINISZTRÁTOR HAUSER SN: Rajzoló. SN: Az Egyiptomi Régészeti Hivatal igazgatója 2002-től.) SN: A New York-i Metropolitan Múzeum kurátora volt 1936tól. ROBERT (1799–1863) SN: Az 1820-as években járt a Királyok Völgyében.HATSHEPSUT (spa. BT: béka-isten istennő Ogdoad (ang. óei.) HAUYNITE (ang.

sztéléi HÁZASSÁGKÖTÉS UF: házassági szertartás SN: Mindössze egy házassági szerződést kötöttek az esküvő alkalmával. Egy matematikai mértani sorozatos példát akképpen írtak fel.) (1. amely bevezetőt és szójegyzéket is tartalmazott.) HEALER (ang. E szerint Amon a téli időszakban csodálatos jó időt hoz. II.) BT: egérféle HÁZTARTÁSI SZEMÉT SN: Általában lyukat vájtak a földbe és abba dobták minden háztartási szemetüket.nov. 21) FEJTÁMASZ GYÓGYÍTÓ HEARST-PAPIRUSZ SN: 18 hasábos orvosi papirusz. mocsaras területeken legeltették. A Középbirodalomban bukkantak fel először sírok ábrázolásain. 1550-ben íródott hieratikus írással. BT: orvosi papirusz NT: Hearst-papirusz 155.e.kunyhó lakóház mammiszi (ko. Egyik ismert példa Hapymen és a kutyája. de a papok kivételével minden más férfinak lehetett elvileg több felesége is. de elterjedtté vált a Római Korban. sora Hearst papirusz 219. macskát. Bár előfordult. 15) SN: A háziasított baromfi ritka import volt az Újbirodalom idején. az 343 egeret fog el.) megszelídítés szelídítés SN: Az egyiptomiak érdeme az afrikai vadmacskák háziasítása. BT: háziállat HÁZI EGÉR UF: Mus musculus (lat. inkább a hatalom családban tartása volt a fontos. hogy egy nagy lerakodóhelyen gyűjtötték össze a szemetet. a lányok 12–13. 18) BT: cselekedet HÁZIÁLLAT UF: domestic animal (ang. dinasztia idején találkozhattunk biztosan egyetlen egy ilyen esettel. amelyek sok hasznot hoztak a ház körül a rágcsáló kártevők elpusztításában. A szerződés magában foglalt egy próbaévet. dinasztiától kezdve terjedtek el igazán.) 215 .) BT: szkarabeusz HÁZASSÁGI SZTÉLÉ UF: Marriage stela (ang. 15) BT: állat NT: antilop disznó háziasított baromfi házi kedvenc kecske kígyó madár majom mongúz szarvasmarha teve HÁZIASÍTÁS UF: domestication (ang. BT: Ramszesz. a nőknél 12-13 éves korukban történt.) ÉBENFA HBONU UF: Tuho Theodosipolis BT: város HEADREST (ang. hogy megölték az állatokat a gazdájuk halálakor.. ami 16807 hekat terménnyel érne fel.) (1. ellenük macskákat háziasítottak. Többnyire a nemi érés bekövetkezésekor házasodtak (a fiúk 15. a magasabb rangúaknál előfordult a vagyoni ok. A rokoni kapcsolatot nem tekintették házassági akadálynak.) ovális formájú ház paraván pavilon pihenőház udvarház vert agyagfalú ház HÁZASSÁG UF: marriage (ang. Ramszesz egyik sztéléje. gabonának. Kb.) SN: A házi egerek fő ellenségei voltak terményeiknek és a ház körül tárolt élelmiszereknek. együtt éltek a család ritmusával. BT: cselekedet HÁZIASÍTOTT BAROMFI UF: domestic fowl (ang. Akik a Nílus mellett laktak. de a 18.5–1946. amely2401 búzaszemet enne meg. A Bancroft Library-ban tartják. életévükben) (1. hogy a hettita királyleány Egyiptomba való utazását megkönnyítse. Magánemberek körében csak a 22. A királyi családokban ez nem mindig volt így.) SN: II. majmot). 18) SN: Hivatalosan elítélt dolog volt. A férfiaknál ez kb. (1. amelyet a lába mellé helyeztek koporsójába.Egyes falvakban ásott kutak használtak erre a célra. míg mások a legközelebbi csatornákba. hogy ha 7 házban van 49 macska. BT: takarítás RT: szeméttároló HBNY (óei. mivel az egyiptomiak nem ismerték a vérfertőzés fogalmát. 19).jún. (1. 15. A hétköznapi emberek érzelemből házasodtak. sora RT: Reisner. BT: házasságkötés NT: házassági szerződés középbirodalmi házasság poligámia testvérházasság vérfertőző házasság RT: házasságtörés HÁZASSÁGI SZERTARTÁS HÁZASSÁGKÖTÉS HÁZASSÁGI SZKARABEUSZ UF: marriage scarab (ang. (1. 1905ben George Reisner publikálta a papiruszt.) SN: A házasságnál a gazdasági és társadalmi megfontolások jelentős szerepet játszottak a magasabb tisztségű családoknál. i. de nem mind járt maradéktalan sikerrel. de inkább természetes haláluk után lettek a sírjukba helyezve. BT: háziállat NT: galamb gazella kutya macska pávián HÁZIORVOS BT: orvos NT: Neanhszahmet Pentu HÁZI PATKÁNY UF: Rattus rattus (lat. azok a folyóba dobták szemetüket. Az is szokás volt.) SN: Az egyiptomiak házi kedvenceiket gyakran ábrázolták sírfalaikon a tulajdonosuk széke alatt (pl. amelynek letelte után a házasságot minden további nélkül fel lehetett bontani.) SN: A háziállatokat ritkán kötötték meg. de előfodult. sora Hearst-papirusz 223. 7) Több más vadon élő állatot is próbáltak háziasítani. A KV50-es sírban egy kutya és egy majom volt eltemetve. Az egyiptomiak általában monogám házasságban éltek. hogy állataik mumifikált holttestét is a sírjukba helyezték a gazdája mellé. A csordákat a határföldeken. A házasságtörésre írott bizonyíték maradt fenn Deir el-Medinéből. BT: egérféle HÁZI KEDVENC UF: díszállat pet (ang.) (1. Ez azonban inkább a királyi házasságkötésekre volt jellemző. amit aztán meggyújtottak. BT: szertartás NT: házasság királyi házasságkötés politikai házasságkötés HÁZASSÁGTÖRÉS UF: adultery (ang. George Andrew (1867.6.

vagy békafejű emberként ábrázolták.e. Amon marháinak felügyelője az északi kerületben.e. Itt kapta meg a két országrész koronázási jelvényeit. I.) UF: Hb-sd (tr. BT: Nílus HEGYSÉG UF: Geb felkelése hegy BT: természeti képződmény NT: Bakhau Burg el-Hammam (ar. LISA BT: egyiptológus AD: lisa.) UF: Hike (ang.) HEGYSÉG HEB-SZED (óei. szikomor nedvével. BT: istennő skorpió-isten HEDGEHOG AMULET (ang. hogy visszanyerje a fiatalságát.) héja-forma BT: vágómadárféle NT: karvaly HÉJA-FORMA HÉJAALAKÚ HEKA1 (spa. (1. III.(1. BT: kvarc HEGYI-NÍLUS SN: A Nílus legfelső szakasza a Bár el-Gazállal való összefolyásáig. 889– HEDJHEKENU (ang. Tisztelete elsősorban az egyiptomi történelem korai időszakában virágzott.) Manu Mokattam-hegység Seikh Abd el-Gurna Thot1-hegy Vörös-hegy HEH (ang. Így vette szimbolikusan birtokba Egyiptom földjét. Ekkor a dzsedoszlopot felállítja a király. SORA SN: A törött csont rögzítésére egyiptomi akácia levelét gumival és vízzel összekeverve ajánlja. melynek lépcsői a négy égtáj felé néztek. A fáraó ezután hatalma kifejezéséül szimbolikusan kilőtt 4 nyílvesszőt.) 1070–1044) (i. Az ünnep egyes szakaszai között a fáraó több alkalommal is visszament a palotába.) HEBENU SZÍVSZKARABEUSZ BENI HASSZÁN HEDERA HELIX (lat.) szed-ünnepség SN: A fáraók 30 éves jubileumi ünnepsége.) SN: A végtelenséget jelképező isten. könnyű anyagokból készült díszletek közt bonyolították.) Imhotpu SN: A varázslás istene. Amenhotep idején.) SN: Ramosze1 apja a 18. hogy a helyi istenek szentélye előtt áldozzon. olajjal.és FelsőEgyiptom királyi hordszékén vitték körbe. Békaként. (i. fizikai és kultikus erejét. Körmenetre indultak. A szertartást később. Az évforduló megünneplésére Memphiszben került sor. A történelemben először Imhotep1 építette meg szilárd anyagokból a heb-szed díszleteit. BT: béka-isten Ogdoad (ang. (1. BT: fesztivál NT: rituális futás RT: uhem mesut völgy ünnepe wepet renpet HEB-SZED KÁPOLNA SN: A fáraó emlékére emelték. A fáraó egymás után lépett be a két pavilonba. majd Alsó. Ezután kezdődött a trónralépés megújítása.) 1 SÜNDISZNÓ AMULETT EZÜST FEHÉR HEKENUDJET SZMENDÉSZ.HEARST-PAPIRUSZ 155. A nagy nap reggelén a fáraó dzsed-oszlop felállításával kezdte meg a jubileumi ünnepségsorozatot. BT: kápolna HEBY (ang. el. kezében az imit-perrel.) HEHENHIT (ang. Memphiszben Ptah és Szahmet istennő fiaként említik.) HEDJ (óei. Az ünnepet bonyolult forgatókönyv szerint két teremben és egy udvaron rendezték meg. dinasztiában élt hercegnő.) SN: Skorpió-istennő. 28) BT: Hearst-papirusz rögzítő kötés HEART SCARAB (ang. rövidebb időközökkel – általában háromévenként – megismételhették.e. SORA SN: Szőrtelenítőszerként a következőt ajánlja: főtt és összetört madárcsont összekeverve légyürülékkel. A rituális futás eredetileg az uralkodó képességeinek próbatétele lehetett.) SN: A 11. Ezután a birodalom előkelői a fáraó lábaihoz helyezték hűségük bizonyításaként felajánlott ajándékaikat. hogy a káosz erőit elrettentse.) Khokha. melyek szentélyeket ábrázoltak.heidorn@helsinki. 28) BT: Hearst-papirusz rögzítő kötés HEARST-PAPIRUSZ 223.(ang. ahányszor az uralkodó szükségét érezte. A fontosabb vallási aktusok közben rengeteg drága ajándékot halmoztak fel. 19) BT: hercegnő HEIDORN. számos isten és a birodalom minden tájáról odasereglett alattvalók jelenlétében.) 874) HEDJWER (óei. BT: Hnum hozzátartozói isten Nebtuu hozzátartozói Nofertum hozzátartozói Ptah hozzátartozói Szahmet hozzátartozói GYERMEKBÉNULÁS 216 . gör. melynek tagja volt a fáraó. s amelybe a szülés után hamarosan belehalt. Az ünnepségre 4 pavilont építettek. TAKELÓTH. a lépcsőkön keresztül. vesicovaginális fekélye volt. politikai.. dinasztiában. Esznában viszont Hnum és Nebtuu fiaként. amely számos szülés utáni fertőzést okozott.) BOROSTYÁN HEDETET (ang. 18) BT: Hearst-papirusz recept szőrtelenítés HEARST-PAPIRUSZ 219. hogy lecserélje hatalmi jelképeit és hogy pihenjen.) Gebel el-Zeit Gebel esz-Szilszile (ar. A nagy istenekkel egyenrangú hatalmat képvisel. (i. SORA SN: A törött csont rögzítésére szolgáló anyag összetételének tehéntej és árpa keverékét ajánlja.fi HEINE-MEDIN-FÉLE BETEGSÉG HÉJAALAKÚ UF: Accipitrinae (lat. 1069–1043) HEDJKHEPERRE-TAKELOTH I (fra. a koronázáshoz hasonlóan. A jubileum a peret évszak első napján kezdődött. A királyt ülve. I. A király többször rituálisan körbejárta a birodalmát jelképező „falakat”.) HEDJ2 (óei. (1. amik előtt a fáraónak el kell majd haladnia örökös utazása során. A Dzsószer előtti időkben ezt a versenyt alkalmi. Az ünnep eredete a predinasztikus korig nyúlik vissza.) jubileum Sed Jubilee Feast (ang.) HEGY HEZ-UR (ang. számos istenszobor és az udvar legelőkelőbb személyiségei közül a kiválasztottak. gumival és uborkával.) HEDJIKHEPERRA SETEPENRA (ang. BT: Amon marháinak felügyelője Ramosze1 hozzátartozói HEGYES VÉGŰ FEJSZEFEJ BT: fejszefej NT: fejszefej (PM: UC 17082) HEGYIKRISTÁLY SN: A Sínai-félsziget volt lelőhelye. majd a „nagyok udvarába” ment. a fáraó körbefutott egy mezőt. Kicsit később. fején kettős koronával ábrázolták.

BT: Hekanahte levél HEKA-PAP ORVOS HEKARESHU UF: Heqareshu (ang.) SN: Montu főpapja a 20. Egyiptom egyik legelőkelőbb vallási központja 217 .) UF: Hekt Heqet (ang. BT: Kephrén hozzátartozói mellékfeleség Szehemkaré hozzátartozói HEKENUHEDJET (ang. Mesterséges magaslaton feküdt. Gabona mérésekor használták.) SN: Alsó-Egyiptomi város a Nílus deltájának déli csücskében a keleti sivatag szélén.) Heqamaatranakht Ture (ang. (1.) Iunu (óei. A családtag. 2. dinasztiában.) SN: Királyi írnok és a király ápolónővéreinek felügyelője a 18. Földeket bérelt és önálló birtokkal is rendelkezett. BT: fríz HEKERNEHEH HEKARNEHHE HEKET (ang. 205) HÉLIÁKUS KELÉSE HÉLIOPOLIS (gör. spa.) HEKAUT-HASZUT (óei.. (i. szám szerint minimum háromra. amely a heluáni 381 H8-as sírból került elő. BT: mennyezet sztélé RT: Heken (ang. dinasztiában élt hölgy.) HEKA KHASWT (óei. 10 km-es hosszúságú szabálytalan alakban terült el az Újbirodalomban 23 km2-en.. 136) HEKA-KHASWT ANATHER (ang.. dinasztiából. lat. s ezeket a kerületeket uareteknek nevezték. Amenhotepnek áldozati ajándékokat nyújt át. és IV.) ANATHER (ang.) Juno Junu (óei) On (bib. Területét kisebb kerületekre osztották. valamint III. lat) Héliupolisz (gör.) SN: A 2.) SN: Békaistennő.e.) 1153–1147) RAMSZESZ. Amenemhet gyermekeinek dadája a 18. melynek ókori (bibliai) neve On (oszlop) volt. IV. BT: Montu-főpap RT: Hekamaatranakht Ture sírja HEKAMAATRANAKHT TURE SÍRJA UF: TT222PM BT: gurnet murai sír RT: Hekamaatranakht Ture HEKAMAATRÉ SETEPAMON (por.)(1. spa. Ramszesz idejéből.) HEKA-PÁSZTORBOT HEKAI VARÁZSLÓ HÜKSZÓSZ HÜKSZÓSZ UF: heqat SN: Űrmérték: 4.NT: Heka1 hozzátartozói RT: orvos HEKA1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Ptah.) Heqtit (ang. Amenhotep idején. Anyja: Szahmet. óei. HEKEN (ang. dinasztiából III. egyfajta rojtozott szegélyt készítve ezáltal. a születés és a búza csírázásának istennője. Kephrén