EGYIPTOLÓGIAI TEZAURUSZ

(Egyptological thesaurus in Hungarian language)

Írta és szerkesztette: Thabet Mona
E-mail: thabet@freemail.hu Megkezdve: 1997. február 24. Utolsó módosítás: 2007. január 25. Ha tetszett és hasznosnak találtad e művet és szeretnéd hogy továbbra is bővüljön, kérlek támogasd munkám a címemre (Thabet Mona, Gyöngyös 3200, Szövetkezet u. 11.) küldött bármilyen kis összeggel vagy a témához kapcsolódó könyvvel, hogy továbbra is ingyen használhassa mindenki.

„Templom lesz a könyv és piramis, hogy fennen hirdesse a nevet. Elpusztul az ember, teste porrá lesz ismét, felebarátait befogadja a föld, de a könyv szájról-szájra adja emlékét”
(Chester Beatty IV. papirusz – Christiane Desroches-Noblecourt)

1

Az információkereső tezaurusz az MSZ 3418-87-es szabvány szerint: Az információkereső tezaurusz természetes nyelven kifejezett fogalmak olyan tartalmilag szabályozott, szükség szerint változtatható szótára, amelyben feltüntetik a legfontosabb fogalmi összefüggéseket. A tezaurusz fő rendeltetése információk feldolgozása és keresése. A tezauruszban a fogalmak lexikai egységek formájában jelennek meg. Az egyiptológiai tezaurusz: Az egyiptológiában használt fogalmak kontrollált szótára. Ezek a fogalmak alkotják e tudományág vázát. Minden fogalomnak megtalálhatjuk a tágabb és a szűkebb értelmezését, szinonimáit és kapcsolatait a többi fogalommal. A szinonimákról utalók ( ) mutatnak az általam preferált deszkriptorokra. Ha lerajzolnánk a fogalmak kapcsolatát, egy összefüggő gráfot alkotnának, ahol az utalók lennének a kis „tüskék”, s a legnépszerűbb fogalmak alkotnák a legnagyobb csomópontokat. Ajánlás: Ez a tezaurusz lexikon, címtár, szótár, szinonimaszótár és genealógiai tár is egyben, így szinte bárki forgathatja, aki az egyiptológiáról, Egyiptomról valami konkrétumot meg akar tudni, vagy közelebb szeretne kerülni az ezzel foglalkozó tudományos körhöz. Előszeretettel ajánlom történészeknek vagy egyiptológiai tanulmányokat folytatóknak, kutatóknak is, hiszen egy lexikonnál jóval részletekbemenőbb információkat is tartalmaz, amelyek külön deszkriptorként (címszóként) jelennek meg. Íróknak, akik az ókori Egyiptomban játszódó regényeket, történeteket írnak. Alapját képezheti további kutatásoknak is, hiszen a névváltozatok megadása miatt szinte minimálisra csökken az információveszteség abban az esetben, ha mondjuk az Interneten kezdünk el ez alapján keresni. Cél: Rendszerezni, összegyűjteni az eddig felhalmozott régi és legfrissebb ismereteket az egyiptológia terén. Személyes kapcsolatok kialakítását is lehetővé teszi, hiszen a ma élő egyiptológusok többségének, valamint az egyiptomi tárgyakat tartalmazó múzeumoknak a címe és/vagy az e-mail címe is megtalálható benne.

Rövidítések
Mielőtt bárki is belekezd a tezaurusz használatába, ajánlatos ezt a pár rövidítést megtanulni, különben állandóan előre kell lapozgatnia. A nyelvi rövidítések többnyire könnyen kikövetkeztethetők. Címszavakhoz tartozó rövidítések - röviden: UF: szinonimák (use for) SN: megjegyzések (scope note) BT: felérendelt fogalom (broader term) NT: alárendelt fogalmak (narrower term) RT: rokon fogalmak (related term) AD: címadatok (address) : utalás - bővebben: UF: Itt nem csupán a címszó szinonim kapcsolatait, hanem a névváltozatokat is tartalmazzák. Ilyen módon itt vannak felsorolva a címszó idegen nyelvű változatai is. Az idegen nyelvű változat nyelvi eredetére utal a zárójelbe tett rövidítés. Az olyan névváltozatok, ahol csak egy ékezet a különbség, nincsenek külön feltüntetve, csak az egyik változat szerepel, ugyanis feleslegesen szaporítaná az oldalakat. SN: Itt van megadva a címszó definíciója, vagy pedig a címszóval kapcsolatos megjegyzések, kutatási eredmények. BT: Egy fogalomnak lehet több felérendelt fogalma is, hiszen több címszó alá is besorolható, de mindig csak a közvetlen „felette levő” fogalmak vannak megadva. NT: Itt általában minden olyan szó szerepel, amely a címszónak egy kategóriáját, fajtáját, vagy valamilyen értelemben vett részét alkotja. Megjelenhetnek itt az alárendelt fogalmak alárendelt fogalmai is, ha a címszó alá illik. RT: Minden olyan szó szerepelhet itt, amely még kapcsolatba hozható a deszkriptorral. AD: Intézmények vagy személyek címadatait tartalmazzák, amennyiben ismert. A címen kívül (vagy helyett) megtalálható esetenként az e-mail cím és a telefonszám is. Ez a kutatók közötti kapcsolattartást segítheti elő. Címadatnak minősítettem továbbá weboldalak címeit is, amely a deszkriptorhoz legszorosabban kapcsolható.

2

Nyelvi rövidítések A következő rövidítések a szavak után zárójelben fogalmak nyelvi eredetére utalnak, avagy arra, hogy melyik nyelven lehet ilyen formában keresőszó. Ahol esetleg több rövidítés is szerepel, az arra céloz, hogy azokon a nyelveken azonos a névhasználat. Az olyan szavak után, ahol nincs nyelvi kiegészítés, magyar az alapértelmezett nyelv, azaz magyarul ez a leggyakrabban használt kifejezés. alb. ang. ar. ará. assz. bib. bol. cse. esp. fi. fr. gör. haw. héb. het. hin. hol. ind. izl. kat. kín. ko. lat. len. mon. ném. óei. óg. ol. óp. or. per. por. ro. röv. sém. spa. své. szl. szlé. tör. tr. zu. = albán = angol = arab = arámiai = asszíriai = bibliai = bolgár = cseh = eszperantó = finn = francia = görög = hawaii = héber = hettita = hindi = holland = indonéziai = izlandi = katalán = kínai = kopt = latin = lengyel = mongol = német = óegyiptomi = ógörög = olasz = óperzsa = orosz = perzsa = portugál = román = rövidített szóalak (mozaikszó) = sémi = spanyol = svéd = szlovák = szlovén = török = transzliteráció = zulu

Ezeken kívül még néhány szó dánul és észtül is található, amelyet viszont nem kellett rövidíteni. Kutatóknak ajánlom, hogy nézzenek szét a nem megszokott nyelvterületeken is, mivel érdekes és új információkra lelhetünk. Sajnos nem minden nemzet felgyülemlett anyagát vagy kutatási eredményeit fordítják le angolra, németre, franciára. Ha lefordítják is, több évbe telik, ami egy felkészült ember számára nem elegendően gyors, nem naprakész. Az idegen nyelvű keresőszavakkal neki lehet látni az interneten. A transzliterációk az óegyiptomi szavak átírása európai karakterekre. Ezekről külön utaló a tezaurusz legvégén található, amelyek mellett a hieroglif karakterekkel leírt szavak is szerepelnek. Ez azért van a legvégére helyezve, mivel a számítógépbarát transzliterációban más betűket jelölnek a kis és nagybetűvel írott karakterek, viszont a tezaurusz formai követelményei miatt ez az utalóknál elveszne, ahol csupa nagy betűvel történik a megjelenítés. Országnév rövidítések Országnév rövidítések szintén a szavak után találhatók zárójelben. Ez a rövidítés a szóban forgó dolog (múzeum, ... stb.) helyére utal, ahol található. pl. Louvre (Fro.)

3

An. Arg. Aua. Aul. Bel. Can. Cse. Dán. Eg. Fro. Gör. Hol. Hor. Ír. Izr. Len. Mo. No. Or. Ro. Sk. Spa. Sv. Svá. ÚZ Uru. USA

= Anglia = Argentína = Ausztria = Ausztrália = Belgium = Kanada = Csehország = Dánia = Egyiptom = Franciaország = Görögország = Hollandia = Horvátország = Írország = Izrael = Lengyelország = Magyarország = Németország = Oroszország = Románia = Skócia = Spanyolország = Svédország = Svájc = Új-Zéland = Uruguay = Amerikai Egyesült Államok

Lelőhely rövidítések A szavak után fordulnak elő zárójelben, a kettőspont előtt az első helyen. Ezek az alábbiakban megadott múzeumok általam használt rövidítései. Azt jelzik, hogy az adott lelet abban az intézményben található vagy megtekinthető. A kettőspont utáni rész a tárgy leltári számát jelzi. Tároló intézmény szerint: ALM AM ANM AUM BAM BAEM BEM BIR BM BSZM BRM CMM DEKM FMG GEK HM KEM KIM KM KNM L LA LEM LM LNRM LP MCM MM MNM MRAH MSZM NVM = Alexandriai Múzeum (Eg.) = Ashmolean Múzeum (An.) = Asszuáni Núbiai Múzeum (Eg.) = Ausztráliai Múzeum (Aul.) = Bolognai Archeológiai Múzeum (Ol.) = Barcelónai Egyiptomi Múzeum (Spa.) = Berlini Egyiptomi Múzeum (No.) = Birminghami Szépművészeti Múzeum (USA) = British Múzeum (An.) = Bosztoni Szépművészeti Múzeum (USA) = Brooklyn Múzeum = Cris Megyei Múzeum (Ro.) = Durham Egyetem Keleti Múzeuma = Freer Művészeti Galéria (USA) = Glasgowi Egyetemi Könyvtár Speciális Gyűjteménye (Sk.) = Hermitage Múzeum (Or.) = Kairói Egyiptomi Múzeum (Eg.) (1902–) = Keleti Intézet Múzeuma (USA) = Kunsthistorishes Múzeum = Koppenhágai Nemzeti Múzeum (Dán.) = Louvre (Fro.) = Los Angelesi Művészeti Múzeum (USA) = Lipcsei Egyiptomi Múzeum (No.) = Luxori Múzeum = Leideni Nemzeti Régiség Múzeum (Hol.) = Liverpool Múzeum (An.) = McClung Múzeum (USA) = New York-i Metropolitan Múzeum (USA) = Magyar Nemzeti Múzeum (Mo.) = Királyi Művészettörténeti Múzeum (Bel.) = Moszkvai Szépművészeti Múzeum = Niagara Vízesés Múzeum (Can.)

4

PHAM PIM PM PR PUM RPM SNM SZM TEM UM VEM WM

= Phoebe Hearst Antropológiai Múzeum (USA) = Picardie Múzeum (Fro.) = Petrie Múzeum (An.) = Pitt Rivers Múzeum (An.) = Puskin Múzeum (Or.) = Roemer- Pelizaeus Múzeum (No.) = Skót Nemzeti Múzeum (Sk.) = Szépművészeti Múzeum (Mo.) = Torinói Egyiptomi Múzeum (Ol.) = Ure Múzeum (An.) = Virtuális Egyiptomi Múzeum = Wellcome Múzeum (An.)

pl. Nefertiabet sztéléje (L: E 15591) – ezt úgy kell értelmezni, hogy Nefertiabet sztéléje a Louvre-ban található az E 15591-es leltári számmal. Eredet szerint: Ezek a rövidítések az angol nyelvterületen megszokott rövidítéseket tartalmazzák, amelyek az angol megfelelőikből vannak származtatva. G GT QV KV TT WV = gizehi masztaba pl. G7753 = Gerzeh Tomb (saját bevezetés), gerzehi sír, pl. GT205 = Queen Valley, Királynék Völgye, pl. QV44 = King Valley, Királyok Völgye1, pl. KV10 = Theban Tomb, thébai sír pl. TT52PM = West Valley, Nyugati Völgy, pl. WV23

Thébai síroknál forrás szerint felső indexben: PM = Bertha Porter–Rosalind L. B. Moss: Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Statues, Reliefs and Paintings: II. The Theban Necropolis: 1. Private Tombs. Oxford, 1964. pl. TT78PM (eredeti jelölés szerint: TT78) K = Friedericke Kampp: Die Thebanische Nekropole: Zum Wandel des Grabedankens von der XVIII bis zur XX Dynastie (1-2. kötet). Mainz, von Zabern, 1996. Megj.: A Kampp által megszámozott sírok eredeti jelölése két kötőjel között fekvő szám, de a tezauruszban a könnyebb elhelyezhetőség miatt másképp jelölöm. Ennek ellenére ajánlatos továbbra is egyiptológusok számára az eredeti jelölést használni. pl. TT59K (eredeti jelölés szerint: -59-) Elrendezés: A deszkriptorok nagybetűvel szedettek és aláhúzottak. Az olyan szavak, amelyekről utalás van egy másik szóra, nincsenek aláhúzva. A deszkriptorok abc sorrendben rendezettek, elöl a számokkal kezdődő szavak, majd az abc betűivel kezdődő szavak az abc sorrendje szerint. A deszkriptorban előforduló szóközök és kötőjelek figyelmen kívül vannak hagyva a rendezésnél, azaz, mintha ott sem lennének. Az abc sorrendben az ékezetes és transzliterált betűk belevegyülnek az ékezet nélküli betűk sorrendjébe. Sorszámok és névelők: Ha egy olyan uralkodó jön szóba, akinek neve előtt sorszám szerepel, akkor a sorszám a név mögé kerül. Pl.: Széthi, I. (i.e. 1318–1304) (i.e. 1318–1298) (i.e. 1317–1301) (i.e. 1306–1290) (i.e. 1303–1290) (i.e. 1293–1279) Ehhez hasonlóan, ha egy szó sorszámozott, akkor a sorszám a szót követően fog megjelenni egy vessző után. Ha egy uralkodó – akinek nevét sorszám előzi meg – valamely tulajdonáról van szó, akkor a hátradobott sorszám után jelölöm. Pl.: Széthi, I. sztéléje Az arab elnevezésű helységneveknél a névelő szintén a vessző után szerepel felcserélt sorrendben. Pl.: List, el- (ar.) Amennyiben egy mű címéről van szó, amelyben az első szó egy névelő, a szó után vesszővel elválasztva helyezkedik el. Pl.: hajótörött, A Amikor a szám kiküszöbölhetetlen, az abc legelején szerepel a fogalom. Pl.: XI. 14–15. papirusz

5

Uralkodási évek, időintervallumok: Amennyiben köztudott egy fáraó uralkodási éve, az a név után zárójelben jelenik meg. Pl.: Sziamún1 (i.e. 978–959) Előfordul, hogy több időszak is feltételezett egy fáraó uralkodási ciklusára. Ekkor minden eddig feltételezett időpont szerepel a név után külön zárójelekben. Sajnos előfordul, hogy egy évszázadnyi eltérések is vannak, valamint olyan is, hogy az uralkodás időtartama is több évvel eltér. Általában minél népszerűbb egy fáraó, annál többfajta feltételezés születik, s annál több névváltozat. Pl.: Thutmózisz, IV. (i.e. 1413–1405) (i.e. 1412–1402) (i.e. 1400–1390) (110; 311) A korszakoknál is fel vannak tüntetve a tudomány jelenlegi állása szerint feltételezett korhatárok. Referenciák A forrásra vonatkozó információt a hivatkozott szöveg után felső indexben jelölöm, első helyen a felhasznált irodalomban közölt mű sorszáma szerepel, második helyen pedig az oldalszám. pl. Légycsapó formájú jogar. (1; 621) Egyéb megjegyzések: Ha két vagy több szó ugyanolyan írásalakkal rendelkezik, ezeket egy felső számindex segítségével különböztetem meg. Ezek között előfordulhatnak személynevek, fogalmak és homonímák is. Írásművek címe mögött zárójelben a kiadás dátuma szerepel. Az olyan tárgyak esetében, amelyből több is előfordulhat, vagy ismeretlen a tulajdonos, zárójelbe tett múzeumi leltári számmal teszek különbséget, amelyet a lelőhelyének rövidítése előz meg a kettőspont előtt. Pl.: pótfej (BSZM: MFA 14718) pótfej (BSZM: MFA 14719) Azon óegyiptomi szövegek, szobrok, reliefek és festmények, amelyek a Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hierogliphic Texts, Statues, Reliefs and Paintings című munkában szerepelnek valamilyen számmal jelölve, a nevük után zárójelben közlöm ezt a számot és a „TB” rövidítéssel jelölöm, hogy ebből a forrásból való. Pl.: Riya1 szobra (801-633-300 TB)

6

Felhasznált irodalom Könyvek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. A Kairói Egyiptomi Múzeum képes kalauza. Geographia, Budapest, 2003. Andrews, Carol: Amulets of Ancient Egypt. Texas, University of Texas Press, 1994. Augusta, Pavel – Honzák, František: Ókori civilizációk. Pozsony-Bratislava, Madách Könyv- és Lapkiadó, 1990. Axmann Ágnes: Fertőző és trópusi betegségek. Pécs, Alexandra, 2002. Az ókori Egyiptom és Hellász története. Gallimard, Larousse-Officina Nova, 1991. Bács A. Tamás: Egyiptomi fáraók. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1992. Bács A. Tamás: First Preliminary Report on the Work of the Hungarian Mission in Thebes in Theban Tomb N°65 (Nebamun/Imiseba) (in: Sonderdruck aus den Mitteilungen des Deutschen Archäeologischen Instituts Abteilung. Band 54. Kairo, 1998.) Baedeker, Karl: Egypt: Handbook for Travellers. Leipsic, Karl Baedeker Publisher, 1898. Baines, J. – Malek, Jaromir: Az ókori Egyiptom atlasza. Budapest, Helikon, 1992. Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1976 (2003). Berei Andor (et al.): Új magyar lexikon. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1962. Boessneck, Joachim: Die Tierwelt des Alten Ägypten. München, 1988. Brega, Isabella: Egyiptom. (s.l.), Gabo, 2000. Brovarski, Edward: Giza Mastabas VII: The Senedjem Complex, Part I. Boston, Museum of Fine Arts, 2002. Budge, E. A. Wallis: Egyptian Language. New York, Dover Publications, 1983. Budge, E. A. Wallis: Egyptian Magic. London, Kegan, Paul, Trench and Trübner & Co, 1901. Carter, Howard: Tut-Ankh-Amen koporsója és múmiája. Budapest, Százszorszép, 1993. Chisholm, Jane – Millard, Anne: Az ókori Kelet. Budapest, Park Kvk., 1995. CKM (1999. márc.) Conti, Flavio: Dióhéjban az egyiptomi művészetről. Budapest, Corvina, 1989. Cork, Barbara – Reid, Struan: A tudomány nagy enciklopédiája. (s.l.), Aquila Könyvkiadó, 1994. Däniken, Erich von: A szfinx szemei. Budapest, Édesvíz Kiadó, 1994. David, Rosalie: Az egyiptomi birodalmak. Budapest, Helikon, 1986. David, Rosalie: Vallás és mágia az ókori Egyiptomban. Debrecen, Gold Book, 2002. Dittenberger, Wilhelm: Orientis Graeci Inscriptiones Selectae. 2 vols. Leipzig, S. Hirzel, 1903-1905 Éber László: Művészeti lexikon. Budapest, Merényi Kiadó, (s.a.) Edwards, Amelia Ann Blandford: Pharaohs fellahs and explorers. New York, Harper & Brothers, 1891. Egyiptom: a fáraók és múmiák országa. Athenaeum Kiadó, 1999. Egyiptománia. (s.l.), Atlas Kiadó, 2002. Egyiptom története. (s.l.), Black & White Kiadó, (s.a.) Eltűnt városok. (Puska sorozat diákoknak; 13.), (s.l.), Laude Kiadó, (s.a.). Erman, Adolf – Grapow, Hermann: Wörterbuch der Aegyptischen Sprache. Berlin, Akademie Verlag, 1971. Faulkner, Raymond O.: A Concise Dictionary of Middle Egyptian. Oxford, Griffith Institute, 1962. Fischer, Ernst Peter: Arisztotelész, Einstein és a többiek. (s.l.), Saxum, 1998. Foss, Michael: Kleopátra nyomában. (s.l.), Gold Book, (s.a.) Gadalla, Moustafa: Az ókori Egyiptom titkos története. (s.l.), Magyar Könyvklub, 2000. Gardiner, Alan: Egyptian Grammar. London, Griffith Institute, 1957. Ghyczy-Dráveczky Zsuzsa: Asszony a fáraók trónján. (s.l.), Metropolis Press Kft., (s.a.) Grant, Joan: Anubisz. Zepetnek Nyomda, (s.a.) Grandet, Pierre–Mathieu, Bernard: Cours d’Égypten Hiéroglyphique. Paris, Khéops, 2003. Grant, Neil: Fénypontban az egyiptomiak. Budapest, Magyar Könyvkiadó, 1996. Green, Christine Insley: The Temple Furniture from the Sacred Animal Necropolis at North Saqqara 1964–1976. London, (s.n.), 1987. Greetham, D. C.: Textual Scholarship. New York & London, Garland Publishing Inc, 1994. Győry Hedvig: Az első magyar ásatás Egyiptomban 1907. Válogatás a gamhudi ásatás leleteiből 1997. Budapest, 1998. Hamvas Béla: Pert em heru. (s.l.), (s.n.), (s.a.) Hancock, Graham – Bauval, Robert: A szfinx üzenete. Pécs, Alexandra, 2000. Harvey, Gill – Reid, Struan: Az Ókori Egyiptom enciklopédiája. (s.l.), Holló és Társa, (s.a.) Henri Stierlin: Ägypten. Germany, Evergreen, (s.a.) Hogy is van ez? Budapest, Reader’s Digest Kiadó Kft, 1995. Jakab György: Az őskor világa; az ókori civilizációk Budapest, Calibra, 1992. Janssen, Jacob J.: Grain transport in the Ramesside Period. Papyrus Baldwin (BM EA 10061) and Papyrus Amiens. London, British Museum Press, 2004. Jean, Georges: Az írás, az emberiség emlékezete. Budapest, 1991. Kákosy László: Az alexandriai időisten. Budapest, Osiris Kiadó, 2001. Kákosy László: Az ókori Egyiptom. Budapest, IKVA, 1993. Kákosy László: Dzsehutimesz sírja Thébában. Budapest, Pytheas, 1989. Kákosy László: Egyiptomi és antik csillaghit. Budapest, Akadémia, 1978. Kákosy László: Ré fiai. Budapest, Gondolat, 1979. Kákosy László: Varázslás az ókori Egyiptomban. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1969.

7

59. Kákosy László – Varga Edith: Egy évezred a Nílus Völgyében. Budapest, Gondolat, 1970. (1973.) 60. Kampp, Friederike: Die thebanische Nekropole: Zum Wandel des Grabgedankens von der XVIII gis zur XX Dynastie (1. és 2. kötet). Mainz, Theben Band 13, 1996. 61. Kantor, Helene J.: Plant Ornament in the Ancient Near East, Chapter II: The Swamp Plants. Chicago, (s.n.), 1945. 62. Kássa László: Tarot kisenciklopédia: Mítosz, Történet, Analógia, Praxis, (s.a.). 63. Kilépés a fénybe: Egyiptomi Halottaskönyv. (s.l.), Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1994. 64. Killen, Geoffrey: Egyptian Woodworking and Furniture. Princes Risborough, Shire Publications, 1994. 65. Klostermeier, Inge: Egyiptom. Budapest, Pegazus Rt., 1991. 66. Knight, Christopher – Lomas, Robert: A Hiram-kulcs. (sl.), Gold Book, (s.a.) 67. Kőszegi Frigyes: A történelem küszöbén. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1984. 68. Kriveljov, I. A.: Ásatások a „bibliai” országokban. Budapest, Kossuth Kvk., 1969. 69. László Péter: Kairó. Budapest, Panoráma, 1978. 70. LaViolette, Paul A.: Az ősrobbanáson túl. Pécs, Alexandra, 2004. 71. Lefebvre, Gustave: Essai sur la médicine égyptienne de l’époque pharaonique. Paris, Presses Universitaries de France, 1956. 72. Longley, Elizabeth: Az ókori Egyiptom. Budapest, Helikon, 1996. 73. Luft Ulrich: Ókori keleti írások: ékírás és képírás. Budapest, MTESZ Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, 1981. 74. Lunn, Martin: A Da-Vinci kód megfejtése. Debrecen, Gold Book, 2004. 75. Magyar és Nemzetközi ki kicsoda 1998. Budapest, Biográf,1997. 76. Magyar Szinonima szótár: A-ZS. Budapest, Akadémiai Könyvkiadó, 1983. 77. magyar természettudományi műnyelvről, A: Természettudományi Közlöny, XLII. kötet, 1910. május 1. 78. Mahler Ede: Ókori Egyiptom. Budapest, MTA, 1909. 79. Malek, Jaromir: Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs and Paintings, VIII kötet. Oxford, Griffith Institute, Ashmolean Museum, 2000–. 80. Manuelian, Peter Der (ed.): Studies in Honor of William Kelly Simpson. 1.kötet. Boston, Department of Ancient Egyptian, Nubian, and Near Eastern Art, Museum of Fine Arts, Boston, 1996. 81. Márki Sándor: Az ókor története. Budapest, Laude Kiadó, (s. a.) 82. Maspero, Gaston: Az ókori Egyiptom története. Budapest, Anno, 1998. 83. Matthews, Victor H.–Benjamin, Don C.: Laws and Stories from the Ancient Near East. New Jersey, Paulist Press, 1997. 84. Mereskovszkij, Sz.: Kelet titkai. Budapest, Holnap Kiadó, 1992. 85. Millard, Anne: Nagy civilizációk. (s.l.) Fabula Könyvkiadó, 1990. 86. Murray, Margaret Alice: The Osireion. London, Bernard Quaritch, 1904 87. Müller, Hans Wolfgang – Eberhard Thiem: A fáraók aranya. Totem Kiadó, Budapest, 2000. 88. Müller, Hans Wolfgang: L’ or de l’Egypte Ancienne. Paris, Sélection du Reader’s Digest, 2000. 89. Nelson, Nina: Egyiptom. Budapest, Cartographia, 1997. 90. Nyárádi Gábor: Istenek Völgye. Budapest, Kozmosz, 1966. 91. Ókori Keleti Történeti Chrestomathia. (Szerk. Harmatta János) Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997. 92. Osman, Ahmed: Idegen a Királyok Völgyében. Budapest, Százszorszép, 1992. 93. Otto Firchow: Grundzüge der Stilistik in den altägyptischen Pyramidentexten. Berlin, Akademie Verlag, 1953. 94. Petrie, W. M. Flinders: Corpus of prehistoric pottery and palettes. London, British School of Archeology (et al.) 1921. 95. Petrie, W. M. Flinders: Gizeh and Rifeh. London, 1907. 96. Petrie, W. M. Flinders: Objects of Daily Use. London, British Scool Archeology 42, 1927. 97. Podzorski, Patricia V.: Their bones shall not perish. England, SIA Publishing, New Malden, Surrey, 1990. 98. Randé Jenő: Egyiptom. Budapest, Panoráma, 1997. 99. Reeves, Carole: Egyptian Medicine. Princes Risborough, Shire Egyptology, 2001. 100. Reeves, Nicholas: Ancient Egypt: The Great Discoveries. London, Thames and Hudson, 2000. 101. Reisner, George A.: A History of the Giza Necropolis I. Cambridge: Harvard University Press, 1942. 102. Reisner, George A.: A Provincial Cemetery of the Pyramid Age. Naga-ed-Der. Part III. Oxford, 1932. 103. Renfrew, Colin – Bahn, Paul: Régészet. Osiris, 1999. 104. Révai Nagy Lexikona (CD) 105. Richardson, Dan: Egypt. London, Rough Guides Ltd, 1996. 106. Romei, Francesca: A szobrászat az ókortól napjainkig. Donati Gindici Associati, 1996. 107. Sebes Tibor: Afrika. Budapest, Móra, 1980. 108. Shaw, Ian: Ancient Egyptian Materials and Technology. Cambridge, Cambridge University Press, 2000. 109. Shaw, Ian: Az ókori Egyiptom története. (s.l.), Gold Book, (s.a.) 110. Shaw, Ian – Nicholson, Paul: The Dictionary of Ancient Egypt. London, Harry N. Abrams Inc., 2002. 111. Siliotti, Alberto: Egyiptomi piramisok. (s.l.), Gabo, 1998. 112. Siliotti, Alberto: Királyok Völgye. (s.l.), Gabo, s.a. 113. Simpson, William Kelly: The Mastabas of Qar and Idu (2. kötet). Boston, Department of Egyptian and Ancient Near Eastern Art, Museum of Fine Arts Boston, 1976. 114. Székely András: Az ókori Kelet művészete. Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1983. 115. The Times atlasz régészet. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994. 116. Tolnai világtörténelem (CD)

8

117. tudás fája, A (25. sz.). (s.l.) Marshall Cavendish Magyarország fióktelep, 1999. 118. Vandenberg, Philipp: A fáraók Völgye. Budapest, K. u. K. Kiadó, 2004. 119. Varga Domokos: Ős napkelet. Budapest, Móra F. Könyvkiadó, 1979. 120. Varga Edith: Napkorong a fej alatt. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1998. 121. Várkonyi Nándor: Sziriat oszlopai. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1972. 122. Világtörténelmi enciklopédia. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1984. 123. Vogel, Günter–Angermann, Harmut: SH Atlasz: Biológia. Budapest et al., Springer-Verlag, 1992. 124. Watterson, Barbara: Egyiptomiak. (s.l.), Szukits Könyvkiadó, 2005. 125. Weeks, Kent R.: II. Ramszesz fiainak sírja. Debrecen, Gold Book Kft., (s.a.) 126. Wenig, St.: A nő az ókori Egyiptomban. Budapest, 1967. 127. Wilson, Hilary: A fáraók népe. Debrecen, Gold Book Kft., 1999. 128. Wilson, Hilary: Egyptian food and drink. Princes Risborough, Shire Publications, 2001. 129. Zamarovský, Vojtech: A felséges piramisok. Bratislava, Madách, 1981.

Cikkek
130. Alberge, Dayla: Tomb reveals Ancient Egypt's humiliating secret. The Times. (2003, júl. 28.) 131. Aref, Nevine El-: Elkab’s hidden treasure. Al-Ahram. No. 649. (2003, júl. 31–aug. 6.) 132. Brovarski, Edward: An Inventory List from „Covington’s Tomb” and Nomenclature for Furniture in the Old Kingdom. Studies in Honor of William Kelly Simpson. Vol. 1. (1996) pp 117–155. 133. Brown, Cardyn: Reserve head 4th dynasty (2589–2532 BC) W164. Inscriptions. Issue 3. (2000. ápr.) p 10. 134. Brown, Terry: Ancient Egyptian Medical Practices and Rites. Inscriptions. Issue 3. (2000. ápr.) pp 8–9. 135. Callou, Cecile – Samzun Anaïck – Alain Zivie: Archaeology: A lion found in the Egyptian tomb of Maïa. Nature 427 (2004. jan. 15.) pp 211–212. 136. Cockburn, A. (et. al): Autopsy of an Egyptian Mummy. Science 187. (1975) pp. 1155–1160 137. Davis, Whitney: Archaism and modernism in the Reliefs of Hesy-Ra. Ancient Egypt’s View of Its Past. (2004) 138. Deeb, C. (et al): Transmission Electron Microscopy (TEM) investigations of Ancient Egyptian cosmetic powders. Applied Physics A 79 (2004) pp 393–396. 139. Dodson, Aidan: Thutmosis III: Family Man. The Ostracon. Vol. 15. No. 2. (Summer-2004) pp 2–7. 140. Driesch, Angela – Dieter Kessler – Joris Peters: Mummified Baboons and other Primates from the Saitic-Ptolemaic. Animal Necropolis of Tuna el-Gebel, Middle Egypt. Documenta Archaelogiae. Part IV., pp 231-278. 141. Gaál Ernő: Az óegyiptomi borról. Ókor (2005. IV. évf. 3. szám), pp 69–77 142. Gabolde, Marc: La statue de Merymaât gouverneur de Djâroukha (Bologne K.S. 1813). BIFAO 94 (1994), pp 261–275 143. Glueck, Nelson: Clarence Stanley Fisher in Memoriam. Bulletin of the American Schools of Oriental Research, No. 83 (1941. okt.) pp 1–4 144. Goodridge, Wendy: Sir Henry Wellcome. Inscriptions. Issue 3. (2000. ápr.) pp 6–7 145. Guasch-Jané, Maria Rosa – Andrés-Lacueva, Cristina – Jáuregui, Olga – Lamuela-Raventós, Rosa M: Fist evidence of white wine in ancient Egypt from Tutankhamun’s tomb. Journal of Archeological Science xx. (2006) pp 1–6 146. Hawass, Zahi: „Thot is burning”. Al-Ahram Weekly. (1999. nov. 11–17), No. 455 147. Hayes, William C.: Kharga Oasis in Prehistory by G. Caton-Thompson. American Journal of Archaeology, Vol. 57, No. 2 (1953. ápr.), pp. 117–119 148. Hayes, William C.: Most Ancient Egypt: Chapter 1. The Formation of the Land. Journal of Near Eastern Studies, Vol. 23, No. 2. (1964, ápr.), pp 73–114. 149. Kasztovszky Zsolt: Hideg neutronokkal régiek nyomában. Élet és Tudomány. LIX. évf. 51–53. szám (2004, dec. 17.), pp 1626–1628. 150. Kitchen, K. A.: The Chronology of Ancient Egypt. World Archaeology. Vol. 23, No. 2, Chronologies. (Oct., 1991), pp 201–208. 151. Kraemer, Jr. Casper J.: A Greek Element in Egyptian Dancing. American Journal of Archaeology, Vol. 35, No. 2 (1931, ápr-jún.), pp 125–138. 152. Lowe, Brenda L.: The domestic Cat in Egyptian Tomb Paintings. The Ostracon. Vol. 16, No 1, (2004-05), pp 7-11. 153. Maas, P.: The Philinna Papyrus. Journal of Hellenic Studies. Vol. 62, 1942 (1942), pp. 33–38. 154. O’Connor, David: Political Systems and Archeological Data in Egypt: 2600–1780 B. C.. World Archaeology, Vol. 6, No. 1., Political Systems (1974, jún.), pp 15–38. 155. Petrie, W. M. Flinders: Athribis. British School of Archeology in Egypt. XIV (1908), pp 1–26 + 43 plates. 156. Strouhal Eugen: The Relation of Iufaa to Persons Found beside his Shaft-Tomb at Abusir. Archiv orientalní, vol. 70, No. 3, (2002), pp 403–411.

Egyéb
157. Rabehl, Silvia Maria: Das Grab des Amenemhet (Jmnjj) in Beni Hassan oder der Versuch einer Symbiose. (disszertáció). München, (s.n.), 2006. 158. Zolnai Zsolt: Töltött részecskék besugárzásával keltett kristályhibák szilíciumkarbidban. (Ph.D. tézisfüzet). MTA, 2005.

9

1
1 H3 SN: Sír az 1. dinasztiából, Narmer idejéből. BT: heluáni sír SN: Sír az 1. dinasztiából, Narmer idejéből. BT: heluáni sír SN: Sír az 1. dinasztiából, Szemerhet idejéből. BT: heluáni sír SN: 2. dinasztiabeli masztaba, amelyben két sztélét találtak, amelyeket Khnemet-Ptah hercegnőnek állítottak. BT: heluáni sír masztaba SN: 2. dinasztiabeli sír. Nefermerika sztéléjét találták meg ebben a sírban. BT: heluáni sír RT: Nefermerika sztéléje SN: 3. dinasztiabeli sír, amely kelet felé néz és 1232 m2-en terül el. A sír építéséhez régebbi sírokból hasznosítottak újra kődarabokat. Befejezetlen téglaburkolat borítja. BT: heluáni sír SZOKARHOTEP SÍRJA SN: Ebben a sírban találták meg Heken mennyezeti sztéléjét. BT: heluáni sír RT: Heken sztéléje

40 H3

150 H5

175 H8

246 H8

287 H6

359 H3 381 H8

400 ÉV SZTÉLÉ UF: 400-year stela (ang.) SN: I Széthi tiszteletére készült ez a sztélé fia, II. Ramszesz által, amelyet Tanisznál, Tell el-Daba’a-tól északra találtak meg. BT: taniszi sztélé 400-YEAR STELA (ang.) 505 H4 400 ÉV SZTÉLÉ

SN: Sír a 2. dinasztiából, Ninutjer idejéből. BT: heluáni sír SN: Sír az 1. dinasztiából, Neithhotep idejéből. BT: heluáni sír SN: 2. dnasztiabeli sír. Itt találták meg Nisu-heqet sztéléjét. (64;
27)

728 H5

946 H8

BT: heluáni sír RT: Nisu-heqet sztéléje 1241 H9 SN: Sír a 2. dinasztiából, Heluánból. Sat-Ba sztéléjét találták meg ebben a sírban. BT: heluáni sír SN: Sír az 1. dinasztiából, Dun idejéből. BT: heluáni sír SN: Sír a 0. dinasztiából, Ka1 idejéből. BT: heluáni sír SN: Sír a 0. dinasztiából, Ka1 idejéből. BT: heluáni sír

1380 H2

1627 H2

1651 H2

2146E (64; 11) (137; 86) SN: 2. dinasztiabeli szakkarai sír. Itt találták meg Szehenefer hercegnő sztéléjét. BT: szakkarai sír RT: Szehenefer sztéléje

10

A
AA (óei.) AAH ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 2. AAHEPERKARÉNEFER AA-CHEPER-KA-RA-NEFER (ang.)

AAT-KŐ SN: Drágakő, amelyből edényeket, berakott díszítéseket és kisebb szobrokat készítettek. BT: drágakő AAUSERRE (spa.) AAUSZERRÉ APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542) APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542) APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542) APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542)

AAUSZERRÉ APÓPHISZ AA-WESER-RA (ang.) AB IB ABACUS

UF: Aah-te-Huti (ang.) Iah1 SN: Holdisten. Thot1 egy megnyilvánulása íbisz alakban. BT: holdisten THUTMÓZISZ, I. (i.e. 1493-1481) (i.e. 1525-

NYOLCOLDALÚ OSZLOP ÉBENFA ÉBENFA ÉBENFA

AAHEPERKARÉ 1512)

ABANOS (ro.)

ABANOZ (alb., haw.) ABANOZ AĞACI (tör.) ABATO

AAHEPERKARÉNEFER UF: Aa-cheper-ka-ra-nefer (ang.) SN: Hepuszeneb egyik fia a 18. dinasztiában. Főpap II. Thutmózisz halotti templomában. BT: főpap Hepuszeneb hozzátartozói AAHEPERURÉ AMENHOTEP, II. (i.e. 1450–1412) (spa.) AAHOTEPRÉ AHHOTEP, I–II. AAHETEPRE (ang.) AAHOTEP I–II (ang.)

UF: Ozirisz szentélye SN: Ozirisz tiltott szentélye volt, amely a Szenom szigeten helyezkedett el. BT: szentély RT: Szenom

AAHOTEPRÉ UF: Aahetepre (ang.) BT: dinasztia, 16. (i.e. 1663–1570) hükszósz fáraó AAH-TE-HUTI (ang.) AA-KENEN-RA (ang.) AAKENENRÉ AAKHEPERKARE (ang.) 1493–1481) AAH APÓPHISZ, II. THUTMÓZISZ, I. (i.e. 1525–1512) (i.e.

ABAU (ang., ném. spa.) SN: A lovasság írnoka a 20. dinasztiában. BT: írnok RT: Abau sírja ABAU SÍRJA UF: TT351PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Abau (ang., ném., spa.) ABBOTT PAPIRUSZ (BM: BM10221) SN: Kb. i.e. 1100 körül hat meggyalázott fáraósír kivizsgálására felállított különleges bizottság jelentése a ramesszida korból. BT: jegyzőkönyv papirusz ABDALLA, ALY OMAR ALY BT: egyiptomi egyiptológus AD: aly_omar@frcu.eun.eg ABDALLAH NIRQI SN: A település i.u. 4–13. századig állt fenn. Története felosztható egy korai időszakra, amikor a település gyéren elhelyezkedő lekerekített sarkú házakból állt, amelyek a késő antik korban használt eszközökkel voltak felszerelve. Egy virágkorra (i.sz. 550–1050), amikor a lakosok száma jelentősen megnőtt, és a hanyatlás időszakára (i.sz. 1050– 1300), amikor jelentős talajszint-emeléssel építették újjá a Citadella területén a romba dőlt épületek egy részét. Ma Abdallah Nirqit több méter magas víz fedi. BT: település RT: abdallah nirqi ásatás abdallah nirqi ház abdallah nirqi sír abdallah nirqi temető ABDALLAH NIRQI ÁSATÁS (1964. aug. 27–okt.5.) SN: Az Egyptian Antiquities Organisation 1964-ben felajánlotta a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének, hogy az Asszuáni Gát építése miatt víz alá kerülő területek egyikén az Abu Szimbeltől 4 km-rel északra fekvő Abdallah Nirqiben ásatást folytasson. Az expedíciót Castiglione László vezette. A város feltárását Barkóczi László, Salamon Ágnes, a temetőét Kákosy László, Varga Edith, Hajnóczy Gyula – végezte. A rendelkezésre álló rövid idő miatt csak viszonylag kis részét sikerült mindezeknek feltárni. A budapesti Szépművészeti Múzeumba került az itt végzett ásatás leletanyaga. BT: ásatás núbiai-magyar expedíció ABDALLAH NIRQI HÁZ SN: Az első épületeket i.sz. 4. sz. vége felé emelték és a 13. században néptelenedtek el. A korai időszakban lekerekített sarkú házak voltak jellemzők, a virágkorban a kupolás épületek. BT: ház RT: Abdallah Nirqi

APÓPHISZ, II.

AAMON UF: A-amun (ang.) SN: Amenemheb8 és Iszumut fia a 20. dinasztiában. BT: Amenemheb8 hozzátartozói NT: Aamon hozzátartozói AAMON HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Amenemheb8. Anyja: Iszumut. Felesége: Hathor3. BT: Aamon NT: Amenemheb8 (ang., fr., ném., spa.) Hathor3 (ang.) Iszumut AAMTJU AHMOSE (ang.) A-AMUN (ang.) AAMON AMENTHU (ang.)

AANAKHT SN: Egy szakkarai domborműtöredéken (JE 4872) olvasható a neve.(1; 165) BT: szolga RT: dombormű (KEM: JE 4872) AANETJERIRE (ang.) AANETJERIRÉ AANETJERIRÉ UF: Aanetjerire (ang.) BT: dinasztia, 16. (i.e. 1663–1570) hükszósz fáraó AANTJU AHMOSE (spa.) AAOUSIRRE (spa.) AAQENENRE (spa.) AA-QENEN-RÊ (ném.) AAQNENRE (spa.) AMENTHU (ang.) APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542) APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542) APÓPHISZ, II. APÓPHISZ, II. APÓPHISZ, II. APÓPHISZ, II.

AAOUSIRREAPOPHIS (spa.)

AAQNENREAPHOPHIS (spa.)

A’AT (ang.) SN: III. Amenemhet egyik felesége a 12. dinasztiában. BT: Amenemhet, III. hozzátartozói főfeleség AATI (óei.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 6.

11

ABDALLAH NIRQI SÍR SN: A K-NY tájolású, nagy kövekből kialakított, többnyire téglalap alakú síremlékeket vastag, fehér mésszel vonták be és tetejükön némely esetben kivehető volt egy vésett kereszt. Általában padok övezték. Magukat a halottakat vászonba tekerve helyezték el a sírgödörben, amelynek nyugati oldalán néha kis fülkét alakítottak ki. Edényt állítottak bele. Ugyanazon sírban több temetkezés is elképzelhető volt. RT: Abdallah Nirqi abdallah nirqi temető ABDALLAH NIRQI TEMETŐ SN: A temető sírépítményeinek mintegy ötödét sikerült feltárni, magát a sírkamrát azonban csak 7 sír esetében. Az itt talált valamennyi tárgyat Magyarországnak ajándékozta az Egyiptomi Köztársaság. A budapesti Szépművészeti Múzeumban megtekinthetők. BT: nekropolisz RT: Abdallah Nirqi abdallah nirqi sír ABDERRASUL, AHMED SN: El-kurnai fellah, aki szerény jövedelmét illegális ásatásokon szerzett kincsek eladásával egészítette ki. 1881. februárjában megtalálta a 21. dinasztiabeli papok által elrejtett 36 fáraó múmiáját, amelyeken még rajta voltak a királyi ékszereik. Mustafa Aga Ejeat konzult bízta meg a kincsek eladásával, aki Angliát, Belgiumot és Oroszországot képviselte. Hamarosan azonban Gaston Maspero megállította őket. BT: sírrabló ABDJU (óei.) ABDU1 ABÜDOSZ (gör.)

mágikus gemmákon, melyek egy kakasfejű kígyólábú lényt ábrázolnak, és az Iaó Abraszax feliratot viselik. (53;
275)

BT: absztrakt isten ÁBRÁZOLÁS SN: A 4. dinasztiától kezdődőden az elhunytat foglalkozásának megfelelő ruhában és kellékekkel ábrázolták. A királyi hercegek és magas tisztségviselők szívesen ábrázoltatták magukat írnokként. BT: festészet szobrászat NT: Ankhmahor sírjának ábrázolásai csillagászati ábrázolás falfestmény macskaábrázolás vádi magharai ábrázolás ABSZOLÚT KORMEGHATÁROZÁS SN: A kőzetekben található radioaktív elemek segítségével történő kormeghatározás, mely különféle módszerekkel történhet. A módszer alapjául a radioaktív elemek lebomlási ideje szolgál. Az egyes elemek más-más felezési idővel alakulnak át stabil elemmé. A felezési idő az az időtartam, amely alatt a radioaktív anyag fele stabil állapotúvá alakul. A radiokatív és a stabil anyag arányából következtetni lehet az anyag korára. BT: kormeghatározás NT: izotópos kormeghatározás kálium-argon módszer radioizotópos kormeghatározás radiokarbonos kormeghatározás urán-módszer ABSZOLÚT KRONOLÓGIA SN: Konkrét időpontokhoz rendeli a leletek, történések idejét. BT: kronológia ABSZTRAKT ISTEN BT: isten NT: Abraszax ABT (óei.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 8. ABU (óei.) ELEPHANTINÉ (gör.) ABU EL-HOL (ar.) GIZEHI SZFINX ABU GHURAB (ang.) ABU GORÁB ABU GORÁB UF: Abu Ghurab (ang.) Abu Gurab (len.) BT: település RT: Neuszerré naptemploma ABU GORÁBI NAPTEMPLOM ABU GURAB (LEN.) ABU-KIR ABU MARKUB (ar.) KANOPOSZ PAPUCSCSŐRŰ GÓLYA NEUSZERRÉ NAPTEMPLOMA ABU GORÁB

SN: Inettel együtt emlegetik a barátság isteneként. A két teknős, melyek a millió év ívének két oldalán úsznak. Az évmilliók csónakja képviseli a ka-t, mint számtalan inkarnáción keresztül vándorol a tökéletesedéshez vezető úton. A vezetők a jó barátok, akikkel útja során találkozik, és akik megkönnyítik útját. BT: teknős-isten ABÜDOSZ (gör.) ABÜDOSZ (gör.) ABÜDOSZ (gör.)

ABDU2 (óei.) ABDZSU (óei.) ABEDJOU (óei.) ABET

SN: A Középbirodalom koporsófelirataiban fordul elő ez a tárgy, ami rudat mintáz. BT: tárgy

ABHANDLUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS KAIRO (1958–) UF: ADAIK (röv.) SN: Glückstaldtban indult ez a folyóirat 1958-ban. BT: egyiptológiai folyóirat ABIDO (ol.) ABÜDOSZ (gör.) ABÜDOSZ (gör.) ABÜDOSZI KIRÁLYLISTA ABIDOSZ (gör.) ABIDWA ABIES (lat.)

ABIDOSZI KIRÁLYTÁBLA ABÜDOSZ (gör.)

JEGENYEFENYŐ KILIKIAI JEGENYEFENYŐ KILIKIAI JEGENYEFENYŐ

ABIES CILICIA (lat.) (134; 9) ABIES CILICICA (lat.) ABISAI (bib.) AB NIAU (óei.) IBSA (óei.)

ABU’N-NAGAI NEKRPOLISZ SN: A 18. dinasztia idején kezdett fontossá válni. Itt hantolták el azokat a thébai fejedelmeket, akik elűzték a hükszószokat. A völgyben Abu’n-Naga sírjait fosztották ki a legtöbbször. BT: nekropolisz ABU RAWASH (ang.) ABU ROÁS ABU RAUWASH (ang.) ABU ROÁS ABU ROAS UF: Abu Rauwash (ang.) Abu Rawash (ang.) Abú Roaš (szl.) Abu Roash (ang.) SN: Itt található Dzsedefré befejezetlen piramisa. BT: település RT: abu roasi hajó Dzsedefré piramisa ABÚ ROAŠ (szl.) ABU ROAS ABU ROASH (ang.) ABU ROAS ABU ROASI HAJÓ SN: 2 hajót találtak Abu Roasban az M jelzésű hegynél. BT: hajó ABU SHAR EL-QIBLI (ar.) MÜOSZ HORMOSZ (gör.)

KECSKESZARV ABORTUSZ

ABORTION (ang.) (99; 18)

ABORTUSZ UF: abortion (ang.) (99; 18) SN: A terhesség természetes vagy mesterséges úton való megszakítása. Deir el-Medinéből írásos bizonyíték maradt fenn egy abortuszról. (99; 18) BT: nőgyógyászat RT: terhesség ABRASZAX SN: A római kori Alexandriában absztrakt, gnosztikus körökben kedvelt istenség, aki nevének számértéke 365, így az idő és a 365 ég uraként tisztelték. Neve sokszor feltűnik

12

I. A kereszténység korában ugyanis belepte a homok. a déli oldalon II. amikor John Lewis Burckhardt újra felfedezte. piramisa Szahuré piramisa RT: Abu Szír dinasztia.) Araba. Ramszesz felszentelte Abu Szimbelt. BT: főváros RT: Abu Szíri isten Abu Szíri piramis Abu Szíri sír ABU SZÍRI ISTEN BT: helyi isten NT: Andjety (ang. A kőtömbök egyenként 20-30 tonnát nyomtak. II. sziklatemplomai NT: abu szimbeli nagy templom domborművei RT: abu szimbeli kis templom Burkhardt. BT: abu szimbeli templom Ramszesz. 4 a fáraót.) Dzsedu Ozirisz háza Peruziri (óei. és 2.) ABU SZÍRI PIRAMIS UF: abuszíri piramis BT: piramis NT: Hentkáwesz. Ramszesz két sziklatemplomot faragtatott a 100 m magas hegyoldalba. A túlságosan könnyen omló homokkő darabokat szintetikus gyanta beinjekciózásával erősítették meg.).) Buzirisz (gör. hogy ezeket a hatalmas tömböket valaha is megmozgatták. hogy Egyiptom egyik legegészségesebb városának 13 . A kupola kivételével nem lehet nyomát látni annak. Néhány falat újra véstek.) Abdu2 (óei. Ramszesz négy gigantikus. hogy új helyén eredeti állapotában tudják újraépíteni a templomot.) Abidwa Abot Abydos (ang.) Ebot Tjen (óei. piramisa Neuszerré piramisa Noferefré piramisa Noferirkaré. el. de II. egy nagy erejű földrengés rázta meg Núbiát. Itt született Ménész. amelyet végül is megvalósítottak. A derekánál egy repedés keletkezett. A templomon belül a oszlopok is megrepedtek.) Abidosz (gör. BT: város RT: Abu szimbeli kis templom Abu szimbeli nagy templom ABU SZIMBELI KIS TEMPLOM UF: Nefertari temploma SN: II.) Abedjou (óei. sziklatemplomai ABU SZÍR UF: Abusir Busiris (ang. aki Alsóés Felső-Egyiptomot egyesítette. BT: sírrablás ABÜDOSZ UF: Abdju (óei. hogy egy fáraó sírját találták meg. BT: Abu szimbeli kis templom dombormű ABU SZIMBELI KIS TEMPLOM HATHOR1 OSZLOPAI SN: A csarnokban lévő meglehetősen kezdetlegesen faragott Hathor1 fejekben végződő oszlopok. Nefertarinak építtette.) Buszirisz (gör. Ozirisz fejét állítólag itt temették el. amíg ezt sikerült 1036 darabban lebontani és újra felépíteni. Ezen a szent helyen gyakran hagytak hátra sztélét vagy jelképes sírt. A damiette-i ág nyugati partján fekszik. sziklatemplomai NT: abu szimbeli kis templom domborművei abu szimbeli kis templom Hathor1 oszlopai RT: abu szimbeli nagy templom ABU SZIMBELI KIS TEMPLOM DOMBORMŰVEI SN: Azt ábrázolják.e. Mai neve az egyik sziklán féldomborműben ábrázolt egyiptomi férfitól ered. dinasztia királyainak temetkezési helye a mai Arabat el-Madfune mellett. 1973 elején ketten egy olyan sírkamrára leltek. Számszerűen 6 db. Aranykora a Középbirodalom idejére esett. BT: sziklatemplom templom NT: Abu szimbeli kis templom Abu szimbeli nagy templom RT: Ramszesz. piramisai ABUSZÍRI PIRAMIS ABU SZÍRI PIRAMIS ABU SZÍRI SÍR BT: sír NT: Fetekti masztabája Iufaa sírja Kaaper2 masztabája Ptahsepszesz1 masztabája ABU SZÍRI SÍRRABLÁS (1973) SN: Hét hónap alatt mintegy 5000 sírt raboltak ki az Abu Szíri hegység lábánál pamutgyári munkások. amin a templomok minden kőtömbjét feltüntették. alsó-egyiptomi nomosz fővárosa volt. leszúrja és széttapossa a líbiaiakat. A puszta és egy csatorna közé ékelve nagyon keskeny földszalagon feküdt. valamint a fáraó figurái is elpusztultak. Egyik kiváló tulajdonsága volt. 1963-1972-ig tartott. A következő két teremben vallási jelenetek ábrázolásai találhatók. a núbiai foglyok sorát kíséri. Az 1. Az asszuáni gát építése miatt 64 méterrel magasabbra kellett helyezni az egész épületegyüttest. Ramszesz Hathor1 istennőnek és feleségének. BT: Abu szimbeli nagy templom dombormű ABU SZIMBELI TEMPLOM SN: II.ABUSIR ABU SZÍR ABU SZIMBEL UF: Ipszambul SN: Maga a város egy fával sűrűn benőtt apró völgyben helyezkedik el Asszuántól délre 280 km-rel a Nílus nyugati partján az első és a második zuhatag között Vallási központ volt 3200 évvel ezelőtt.) Abido (ol. hogy II. Ezért nevezzük Abu Szimbelnek. A baloldali haránt irányú teremben Ízisz1 és Hathor1 koronázza meg Nefertarit. 13. gör. A templomot Amonnak. ill. „rozs-atyának” II. BT: abu szimbeli templom Ramszesz. Egy olyan tervrajzot készítettek. A falakat többek közt a kádesi csata és a szíriai háborúk jelenetei ékesítik (i. kinek hegyesen végződő köténye az arab hajósok előtt rozsmérőhöz látszott hasonlatosnak. Hét év sem telt el. BT: Abu szimbeli kis templom Hathor1-oszlop ABU SZIMBELI NAGY TEMPLOM SN: A 35 m széles 30 méter magas homlokzata előtt van II. Ré-Harahtinak szentelték. egyenként 20 méteres ülő alakja 7. a svédek dolgozták ki. 55 m mélyen vájták sziklába. John Lewis (1784–1817) ABU SZIMBELI NAGY TEMPLOM DOMBORMŰVEI SN: A király diadalmas hadjáratait idézik. II.) Djedu (ang. 5. hogyan mutat be a királyi pár áldozatot különféle istenségeknek. s egyben kultuszközpontja Ozirisz istennek. festettek. Itt sikerült 1907–1908-ban Ranúzer király templomát kiásatni Borchardtnak. Ennek bejárata előtt 10 méteres kőszobrok vannak. Ramszesz megostromol egy szíriai erősséget. Azt állították.(ar.) SN: A 9. 1813-ban bukkant elő. sz. Ramszesz fáraó sziklatemplomai. A nagy templom homlokzatánál lévő egyik óriási Ramszesz-szobor megrongálódott ennek során. amelytől a feje.) Abdzsu (óei. Az északi oldalon a hettiták ellen vívott kádesi csata előkészülete és az ütközet menete látható.) SN: Város Felső-Egyiptomban. ezért vált zarándokhellyé.) Per-Uziri (óei. II. s elváltak a mennyezettől.5 m-es vállszélességgel. a szétvágáskor a tömböket számokkal megjelölték. A templom áthelyezésének ezt a tervét. a felsőtestével együtt levált a szoborról és a földre hullott. II. kettő a feleségét ábrázolja. Ramszesz kettétört szobra továbbra is ott hevert. Az oszlopokat újjáépítették vagy agyagból készült téglákkal pótolták ki. Egyetlen sziklából faragták ki mindkettőt. ill. amelynek a tartalma túlszárnyalta mind az 5000 addig feltárt sírt..

a Földet. Ma a Bosztoni Szépművészeti Múzeumban lehet megtekinteni. A hajók fából készültek és sárgára voltak festve kívülről. Iri-Hór. homlokzatuk dőlt. amely ma a British Múzeumban van. akik tisztelték Oziriszt vagy templomot állítottak neki. feb.) SN: 12 hajóból álló flottát fedeztek fel Umm el-Qaabtól 2kmre északra amerikai régészek az ausztrál David O’Connor vezetésével 1991-ben.) BT: abüdoszi királylista Királyok Folyosója Széthi.) AUSZTRÁL EGYIPTOLÓGIAI KÖZPONT ACHAJMENÉSZ (– i. Ramszesz templomai találhatók itt. BT: abüdoszi királylista ABÜDOSZI KIRÁLYLISTA. A sírkamrák fölé emelt egyszerű lépcsőzetes építmények jelképezik a teremtés első lépcsőjét. BT: abüdoszi hüpokephal bronz hüpokephal RT: G50D ABÜDOSZI HÜPOKEPHAL (KEM: 10691) SN: A 30. valószínűleg azokat. ezekkel együtt összesen 14 található Abüdoszban. spa. I.) ABÜDOSZI HAJÓ ABÜDOSZI KIRÁLYTEMETŐ B AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA KARVALY VÁGÓMADÁRFÉLE VÁGÓMADÁR-ALAKÚ GAZDASÁGI SZÖVEG HÉJAALAKÚ ABYDOS BOAT (ang.e.) SN: Umm el-Qaab-tól északra fekszik. BT: város RT: abüdoszi ásatás abüdoszi hüpokephal abüdoszi királylista abüdoszi királytemető abüdoszi sír abüdoszi piramis abüdoszi templom felső-egyiptomi nomosz. akinek uralkodása alatt Egyiptom helytartója volt.) ACCIPITRIFORMES (lat.) ACCOUNTING TEXT (ang. Széthi és II. 14 . Dareiosz fia és I. BT: fahajó RT: O’Connor. ahol az elmúlt 14 évben francia régészcsoport kutat a Centre National des Recherche Scientific megbízásából Alain Zivie vezetésével.) abüdoszi királytemető B abüdoszi királytemető U ABÜDOSZI KIRÁLYTEMETŐ B UF: Abydos Cemetery B (ang. 8. BT: királyi nekropolisz NT: Umm el-Qaab (ang. ünnepi templomának domborművei ABÜDOSZI KIRÁLYTEMETŐ SN: Itt egyaránt találhatunk nyerstéglából és kőből épült síremlékeket. Ma a British Múzeumban található. abüdoszi királylista. amely Ménésztől kezdve néhány név kihagyásával felsorolja I.) (99. Ménész idejére. Szentélyei híresek. ABÜDOSZI TEMPLOM BT: templom NT: Hentamentiu temploma Ramszesz. 2. Az egyikben talált agyagedényekből korukat az 1. Xerxész testvére. BT: hüpokephal NT: abüdoszi hüpokephal (BM: 37330) abüdoszi hüpokephal (BSZM: 02. mintegy 76 uralkodó nevét. I. Ma a Kairói Egyiptomi Múzeumban látható. RT: Abüdosz (gör. dinasztia korából.) ACE (röv.) ACACIA DU NIL (fr. I. Memnon-temploma Széthi.766) SN: 30. 1.) ACCIPITRIDAE (lat.766) abüdoszi hüpokephal (KEM: 10691) ABÜDOSZI HÜPOKEPHAL (BM: 37330) SN: Abüdoszban talált rá Flinders Petrie a 30. melyet elhagyva a fáraó újjászületik.) ABÜDOSZI KIRÁLYLISTA. Széthi elődeit. BT: abüdoszi hüpokephal bronz hüpokephal RT: G50B ABÜDOSZI KIRÁLYLISTA UF: abidoszi királytábla BT: királylista NT: abüdoszi királylista. ABÜDOSZI Múzeum ABÜDOSZI HAJÓ UF: Abydos boat (ang. Ramszesz abüdoszi Memnon-templomában a két hüposztül-csarnokot körülvevő helyiségek egyikében találták meg.) ACACIA ARABICA (lat. ABÜDOSZI ÁSATÁS BT: ásatás NT: Dreyer abüdoszi ásatásai (1977) Mariette abüdoszi ásatásai Pennsylvaniai Régészeti és Antropológiai ásatásai Petrie abüdoszi ásatásai RT: Abüdosz (gör. SN: II. Széthi ünnepi templomában a Királyok Folyosójának jobb oldali falán olvasható. I. Itt találhatóak Narmer. dinasztia korabeli hüpokephalra a G50C jelzésű sírban. dinasztia korából került elő Petrie abüdoszi ásatásaikor a G50B jelzésű sírból. BT: település ABYDOS ABÜDOSZ (gör.) ACACIA (ang. 1.) ACCIPITRINAE (lat. dinasztiabeli abüdoszi hüpokephal. 462) SN: I. II. SN: I. 28) ACCIPITER NISUS (lat. amelyet Flinders Petrie talált meg a G50D jelzésű sírban. A hajókat az uralkodó a túlvilágon is szándékozta használni. 5–) ABÜDOSZI HÜPOKEPHAL SN: Petrie abüdoszi ásatásai során került elő 3 db bronz hüpokephal a 30.) ACACIA NILOTICA (lat. piramisa ABÜDOSZI SÍR SN: A sírok a külső falakig érnek. 2. BT: abüdoszi hüpokephal bronz hüpokephal RT: G50C ABÜDOSZI HÜPOKEPHAL (BSZM: 02. abüdoszi temploma ABWAB EL-QOTAT SN: Egy szakkarai település. dinasztiára datálták. David Bourke (1938.) ACACIA VERA (lat. Méretük 18-tól 27 méterig változott és sártéglából vontak köréjük burkolatot. Ka1. valamint Ménész udvaroncainak sírjai.. BT: sír NT: Dun sírja Dzser sírja Dzset sírja G50B G50C G50D Iri-Hór sírja Ka1 sírja Ménész sírja Merietneith sírja Merimaat3 sírja Narmer sírja Ozireion Szemerhet sírja ABÜDOSZI OZIRISZ-TEMPLOM TEMPLOMA SZÉTHI. Az itteni síremlékek oldalainak alapjai merőlegesek egymásra. BT: abüdoszi királytemető ABÜDOSZI KIRÁLYTEMETŐ U BT: abüdoszi királytemető ABÜDOSZI PIRAMIS BT: piramis NT: Jahmesz.) ABYDOS CEMETERY B (ang.ismerték. I.

) Amenkhau (ang. 16) BT: szöveg NT: adóirat Boulaq 18 papirusz (KEM: CG 58069) Lahún papirusz (PM: UC32189) Lahún papirusz (PM: UC 32194) ADMINISZTRÁTOR UF: Verwalter (ném. RT: adóirat adószedő ADÓIRAT BT: adminisztrációs szöveg RT: adó ADOPTÁCIÓ ÖRÖKBEFOGADÁS 15 .e.) UF: Achat (ném. NETTIE K.) AKHMIM (ang. 31) SN: A görögországi Actiumnál ütközött meg Augusztusz és Antóniusz hajóhada.) SUGÁRBAKTÉRIUM SUGÁRBAKTÉRIUMFÉLE SUGÁRGOMBA SUGARASÚSZÓJÚ HAL ADIT ELLENI GYÓGYSZER SN: Többféle gyógyszer is volt rá: 1.) Pakharu (ang.) BT: felügyelő NT: Amenhotep12 (ang.) administrative record (ang. BT: kvarc RT: Vádi Abu Gerida ACHÁT AKHET ATON (óei. Szövetségeseinek. 83–30) Augusztusz (i.) BT: Nagy Kutya ADET ADIT FRÖHLICH SZINDRÓADIPOSOGENITAL DYSTROPHY (lat. University of Pennsylvania Museum 33rd & Spruce Streets Philadelphia PA 19104 USA Tel. of Anthropology. Áttetsző.e.) ACTINOMYCETALES (lat.) ABHANDLUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS KAIRO (1958–) ADALÉKANYAG BT: anyag NT: élesztő SN: Az adót az adószedők mérték fel. Lexington KY 40506 Tel. BT: amerikai egyiptológus AD: Dept.) ACIPENSERINI (lat. A fatörzset hosszában fűrészelték kisebb darabokra.) HAKÓRISZ (i.) ADZSIB (i.) ADAMS. BT: Meketré halotti tárgyai ácsműhely modell ÁCSOK FELÜGYELŐJE UF: overseer of carpenters (ang.e..upenn. Antóniuszt azonban legyőzték..: 606-257-2840 ADAMS. 13f) BT: mesterség NT: faesztergályos Huja6 RT: ácsmunka ácsok felügyelője ÁCSMUNKA BT: munka NT: fűrészelés illesztés ÁCSMŰHELY MODELL BT: modell NT: ácsműhely modell (KEM: JE 46722) ÁCSMŰHELY MODELL (KEM: JE 46722) SN: A New York-i Metropolitan Múzeum 1919–1920-as expedíciója során került elő. Antóniusz egyedül maradt.e. of Anthropology.) BT: mesterség NT: Amenemhet3 Amenmesz8 Dzsehuti4 főadminisztrátor Neferszekheru2 ADMINITIONS OF IPUWER (ang.) ACHÁT ACHÁT AKHAMENRU (ang. University of Kentucky.) ACH-BIT ACHET-ATON ACHMIM. barátainak nagyobbik része az ellenség oldalára állt át. 2. spa. ELACHMIN ACHORIS (své. spa..) ACTINOBACTERIDAE (lat. pelikántrágya. BT: szembetegség RT: adit elleni gyógyszer ACHATES (lat. 19) Kleopátra. 393–381) TOK ALAKÚ AKHMIM (ang. Lelőhelye Egyiptomban Vádi Abu Gerida.) MA ADIT UF: adet SN: Szembetegség. (154.edu Egyptian Section. BT: gyógyszer RT: adit ADJIB (ang.) achates (lat.) ÁCS AKHMIM (ang.) ADÓ IPUWER INTELMEI SUGARASÚSZÓJÚ HAL ACTIUMI CSATA (i.. I.) ACTINOPTERYGII (lat. amely a hasábok görbülését idézte elő. 14) (1. (64. különböző színezésű.) SZÖVEG ADMINISTRATIVE RECORD (ang. 51–30) ADAIK (röv.) ADMINISTRATIVE DOCUMENT (ang. 393–380) (i. BT: amerikai egyiptológus AD: Dept.) UF: carpenter (ang. hozzátartozói helytartó ACHAMENERAU (ném.) ACTINOPTERI (lat. Fából készült modell Meketré sírjából a 11. 2939–2892) ADMINISZTRÁCIÓ ADMINISZTRÁCIÓS ADMINISZTRÁCIÓS ADMINISTRATION (ang.) UF: Epsilon Canis Majoris (lat. 16) SZÖVEG ADMINISZTRÁCIÓ UF: administration (ang. ném. spa.. flottáját megsemmisítették. Lexington KY 40506 Tel.e. 2787–2767) (i.: 606-257-2840 ADARA (ar. University of Kentucky. Philophator (i.) SN: A faanyagok megmunkálásával foglalkoztak a fatörzsek hasábokra darabolásától kezdve a késztermék elkészítéséig. szélessége 52 cm. ½ adag fekete szemfestéket. só és tömjén keverékét tették a szem belsejébe. dinasztiából.e.)(154.: 215-573-9274 Fax: 215-898-0657 ADAMS. ¾ keselyűtojást finoman szét kellett dörzsölni. Markusz (i.) akhát SN: A kvarc kriptokristályos változata.e. spa. Magassága: 26cm.)(154. MATTHEW DOUGLAS BT: amerikai egyiptológus AD: mdadams@sas.e.) ACTINOBACTERIA (lat. 16) BT: közigazgatás NT: regionális adminisztráció vallási adminisztráció világi adminisztráció ADMINISZTRÁCIÓS SZÖVEG UF: administrative document (ang.BT: Dareiosz. Antóniusz Kleopátrának ajánlotta fel Róma ázsiai hadjáratainak gyümölcsét.) SN: A világi és a vallási adminisztráció külön zajlott a provinciákban. 30–i. s a szem felületére tenni. VII.) ACHAT (ném. WILLIAM Y.u. hosszúsága 93 cm. BT: háború RT: Antóniusz.

spa. vagy a korai 1. szienit. BT: dinasztia. BT: törmelékes üledékes kőzet RT: agyagtárgy AGYAGÁRU BT: agyagtárgy kerámiák NT: agyagedény agyagváza cserép AGYAGBABA SN: Ezek az agyagfigurák sokszor állatokat formáztak: vízilovat. kemény. 206) (i. BT: mesterség NT: Nefermenu1 (ang.) KHALKOLITIKUM (i.) ÓKORI EGYIPTOM ANCIENT EGYPT AND THE EAST (1914–1935) ÉGISZ KESELYŰFÉLE ÓKORI EGYIPTOM ÓKORI EGYIPTOM ÓKORI EGYIPTOM UF: ATwt (tr. lat.) ADZE HEAD (ang. hogy kiszámíthassák mennyi adóval tartozik a földműves a fáraónak.) KÁPOLNA TANÁCSOS FEJSZEFEJ FEJSZE ADZSIB (i.) ÜLEDÉKES KŐZET BRECCSA AFZETTINGSGESTEENTE (hol.) AEGYPIIDAE (lat. BT: szer NT: állati afrodiziákum ásványi afrodiziákum növényi afrodiziákum AFTIH (ar.) Anedjib (ang.) ADÜTON (gör.e.e. majmot. 2939–2892) UF: Adjib (ang. ökröt vagy szamarat. BT: agyagtárgy baba AGYAGEDÉNY (PM: UC 16092) SN: Az 1702-es számú tarkhani sírban találták.) (152.e. királya. 2939–2892) ALIZARINVÖRÖS SN: A csauszhoz képest kisebb és vékonyabb testalkatú.) AEE (röv.) SN: A keretre gyékényszerű növényi fonatokat feszítettek ki.e. teste és lábai arányukban véve hosszabbak. 2787–2767) (i.) APHRODITOPOLISZ (gör. sz. A megfelelő forma AEROB BAKTÉRIUM SN: Olyan baktériumok. 4500–3300) ÓKORI EGYIPTOMI KUTATÓI TÁRSULAT AGYAG UF: clay (ang. 3000–2840) (150.) SN: Az őskorban csak kézzel készítették. trachit. kőszerű anyaggá lesz. Az agyag földpát tartalmú kőzetek (gránit. ném.e.) (AM: 1945. BT: vadmacska AFRODITOPOLIS (ol. JULIUS SN: Az első író. 7) Felis libyca (lat. dinasztia korából származik. a 0. aki teljes kivonatát adja Manethón nagy történeti munkájának.) sivatagi macska AFRIKAI VADMACSKA 16 . BT: baktérium AES RÉZ AESWA ANCIENT EGYPT SOCIETY OF WESTERN AUSTRALIA AETHIOPIA ETIÓPIA APÓPHISZ.) ADŻIB (len.) AGGLOMERATE (ang. dinasztia 5. mint a csausz esetében. Alakját kiszáradás után is megtartja és kiégetve összetartó. (i. BT: felső-egyiptomi agyagedény óbirodalmi agyagedény RT: tarkhani sír 1702 AGYAGEDÉNY (PM: UC 17218) SN: A 0. fején és lábán is láthatóak csíkozások. 2787–2767) (i. majd ismertté vált a kézzel. I. mely vizet felvéve képlékeny. 3150–2925) (i.e. BT: történetíró AFRICAN WILD CAT (ang.e.e.) AE (röv.) cserépedény cserépkorsó pottery (ang.) Adżib (len. 7) Felis silvestris libyca (lat. 2939–2892) NT: Batirytes (ang.) SN: Az anyagot először megtisztították a kövektől. 2787–2767) (i.) (152. Bundája cirmos.-ban Nicopolisz püspöke.) ADZE (ang.) AGGLOMERÁTUM ÁGY BRECCSA ADZSIB (i. mely vízzel többé fel nem áztatható. formálható lesz.96) ÖRÖKBEFOGADÁSI PAPIRUSZ ADÓSZEDŐ SN: Begyűjtés előtt az adószedők felmérték egy-egy földdarab termését. (152. és lábbal dagasztották.) AFRODIZIÁKUM UF: ajzószer SN: Nemi vágyat. amelyek csak oxigén jelenlétében tudnak megélni. a farka végén a fekete-fehér csíkozás halványabb. I–III. dinasztia korából származik. később pedig a lábbal hajtható fazekaskorong. BT: bútor NT: ágykeret ágyláb halotti ágy Kha2 és Merit1 ágya (TEM) lejtős ágy óbirodalmi ágy összecsukható ágy Tutankhamon ágyai RT: ágysátor AEGIS (ang. akinek tudományossága és lelkiismeretessége a források használatában a legnagyobb elismerést érdemli. evőedényként használták. 3100–2890) (110.) APHRODITOPOLISZ (gör. amelyek a 18. majd vízzel gyúrták össze. Közvetlenül a halott arca előtt hevert. farka.) Anedzsib Anendjib (ang. vagy a korai 1.) ÆGYPTEN (dán) AEGYPTUS (lat.) AFRICANUS.) ÓKORI EGYIPTOM ÉS KÖZÉP-KELET TÁRSULAT AENEOLITIKUM AERA (röv.e.ADOPTION PAPYRUS (ang.e. 1.) (152.) mállásakor keletkező finom szemcséjű. gyúrható. 2920–2770) fáraó NT: Adzsib hozzátartozói ADZSIB HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Batirytes.) Atyt (tr. képességet és élvezetet fokozó szer.. krokodilt. 3. dinasztia alatt tűntek el.. összemosódottabb.) BT: elefánt AFRIKAI GOLYVÁSHAL FAHAKA AFRIKAI VADMACSKA UF: African wild cat (ang. nedvesen zsíros tapintású anyag.) AEGYPTEN (ném. AFOFIS I–III (spa. 310) (i.) Uszaphaisz SN: Az 1. 7) AFRIKAI ELEFÁNT UF: Loxodonta africana (lat.) ADVISOR (ang.e.) RT: adó adóirat ADRIANOPELRÖTT (své.sz. porfir stb.) AEMES (röv. 7) Ezt a fajt háziasították meg. hogy egyenletesen puha legyen. BT: felső-egyiptomi agyagedény óbirodalmi agyagedény RT: Tarkhani sír 694 AGYAGEDÉNY UF: clay vessel (ang. BT: Adzsib (i.

BT: háremhölgy NT: királyi ágyas AHANAKHT (ang. 2955–2895) AHA (len. 136) BT: műhely AGYAGKORSÓ BT: korsó NT: csúcsos korsó (PM: UC 16083) csúcsos korsó (PM: UC 17188) hengeres korsó (PM: UC 16087) hengeres korsó (PM: UC 16088) hengeres korsó (PM: UC 16093) hengeres korsó (PM: UC 16094) hengeres korsó (PM: UC 16095) hengeres korsó (PM: UC 16096) hengeres korsó (PM: UC 16097) hengeres korsó (PM: UC 16098) hengeres korsó (PM: UC 17174) AGYAGKUNYHÓ UF: agyagviskó SN: Iszapból és sásból tapasztották. aki ezt túlélte. 486–465) ÁGYÉKKENDŐ UF: ágyékkötő loincloth (ang. amely talán azt a célt szolgálta. A leletek szerint az egyiptomi sebészek tettek kísérletet az agytumor eltávolítására koponyalékeléssel és a begyógyult koponyacsont alapján volt olyan páciens. Tutankhamon sírjában azonban 1. hogy leessenek az ágyról. BT: agyagáru irattartó NT: boroskorsó butói agyagedény felső-egyiptomi agyagedény hierakónpoliszi agyagedény kas nagadai agyagedény óbirodalmi agyagedény RT: agyagedény készítő műhely AGYAGEDÉNY KÉSZÍTŐ MŰHELY UF: pottery manufacture (ang. BT: öltözet ÁGYÉKKÖTŐ ÁGYÉKKENDŐ ÁGYKERET UF: bed-frame (ang. Valaki ágyasának lenni nem zárta ki azt. Hesziré sírjában az ágykereteknek a fejrésznél van egy oldalsó kerete is. A férfiak sentije rövidebb.e. amely megakadályozta. Ebből a viseletből alakult ki később a kötény. könnyebben rájuk találhassanak. A tarkhani leletek közül a legnagyobb ágykeret 1. dekoratív ágyaknál viszont állati lábak alakzatára volt kifaragva az ágy lába..) BT: bútor sátor NT: Hotepheresz. 1886) UF: Egyiptom szóban és képben SN: Georg Ebers műve. korábban tűzre rakták. finomodott.) (i.és Felső Egyiptom legfőbb orvosa volt az 5. Az edényt az 5. Szeszósztrisz idején.75–1. Tarkhanban kedvelték az ökörláb alakzatú ágylábakat. ahol agyagedény készítő műhelyt ábrázolnak.845 m-es ágykeretek voltak. dinasztiában.76 m hosszú volt. BT: vezír AHASVÉR (ará.) MÚZEUM (No. s mikor már majdnem megszáradt. dinasztiában.e. s az egész halmot trágyával vonták be. vagy a lyukakon átbújtatva feszítették ki a bőrszíjakat vagy a köteleket. a nőké hosszabb volt. BT: agyagáru váza AGYAGVISKÓ ÁGYAS AGYAGKUNYHÓ SN: I. dinasztiától kezdve kemencében égették ki.) ÄGYPTISCHES MUSEUM (ném. (gör.e. Használták folyadékok. Ettől függően vagy rákötözve. BT: Ebers. Később az ágyékkendő szélesedett.) SN: Kenamun1 sírja az egyetlen az Újbirodalom korából. többször redőzött volt. 2000 körül a fáraók.) AHHOTEP1 SN: Alsó. 9) BT: rák AH AKH MÉNÉSZ (i. 3032–3000) (i. Két kiadásban és két kötetben jelent meg. hogy eleve egy hajlított tönköt használtak a lábrészhez.) ÁGYSÁTOR UF: canopy (ang.) SN: Az ágykeretek vagy simák vagy lyukacsosak voltak. A legegyszerűbb mód volt. mely egy kis hengeren állt.) ÄGYPTOLOGE (ném. koszorúkkal. Rendszerint az ágylábak rövidek voltak. bib. ágysátra AGYTUMOR SN: Kóros sejtburjánzás az agyban.) EGYIPTOMI KÉK EGYIPTOMI AKÁCIA LIPCSEI EGYIPTOMI ÄGYPTISCHER SCHOTENDORN (ném.) AKHETHOTEP1 (ang. I. (64. 25ff) BT: ágy NT: Tutankhamon ágyai ÁGYLÁB SN: Az ágyak lábait több féle módon oldották meg. (108. Az Újbirodalom idején élénk színű motívumokkal. A felső hosszabb. hogy valaki másnak a felesége legyen. vékony lenvászonból készült. BT: orvos RT: Ahhotep1 masztabája 17 . Sok ágyas és táncos múmiáján fedeztek fel tetoválásokat. I.e. Georg Moritz könyvei ÄGYPTISCH BLAU (ném. amelyen végül aludni lehetett. állati alakokkal díszítették a vázákat. elöl megcsomózva. I. 3200) (i. BT: kunyhó NT: vert agyagfalú ház AGYAGPECSÉT BT: agyagtárgy pecsét AGYAGPLASZTIKA AGYAGSZOBOR AGYAGSZOBOR UF: agyagplasztika BT: agyagtárgy szobor NT: asszuáni guggolószobor (99. s néha egymás felett több ágyékkendőt is viseltek. 24-28) BT: ágy bútorláb NT: oroszlánláb alakzatú ágyláb bikaláb alakzatú ágyláb ÄGYPTEN IN WORT UND BILD (1880.kialakítása után az edényt néha még színezték is.) SN: Az ágyasok a háremhölgyek közül lettek kiválasztva. olykor övhöz erősítve. (134. (64. hogy ha megszöknének. egy kis pamut ágyékkendőt viseltek. virágfüzérekkel.e. 2900–2076-ban a Nilus alsó folyása mentén az egyiptomiak egyetlen ruhadarabot. Egy másik megoldási mód volt a lábak felé lefelé ívelő és keskenyedő rész. 32) AGYAGTÁRGY BT: tárgy NT: agyagáru agyagbaba agyagpecsét agyagszobor AGYAGVÁZA SN: A fazekasoknak a Nílus iszapja és az árterület peremén keletkezett agyag szolgált nyersanyagul.e. Másik egyszerű megoldás volt az oszlopos láb.) SN: Vezír a 12. A lábakat finom bőrkötelekkel erősítették a kerethez. fényesítették. akiknek szexuálisan is „szórakoztatnia” kellett a tulajdonosát.) EGYIPTOLÓGUS UF: concubine (ang. papok sentije díszesebb. papirusztekercsek tárolására is. I.) AHET AKHET AKHET ATON (óei. átlátszó.) AHET-ATON AHETHOTEP XERXÉSZ. mumifikációs eszközök.

a Két Föld ura Jahmesz. I.) Ahmesz-Inhapi Ahmose-Inhapi (ang.e. KOPORSÓJA SN: Az aranyozott koporsó tartalmazta a királynő múmiáját és számos ékszert (karkötőt. hozzátartozói Szekenenré. BT: Hepuszeneb hozzátartozói AHMESZ-INHAPI AHHOTEP. BT: masztaba AHHOTEP2 SN: Szenenmut lánytestvére. II. BT: emberalakú koporsó rishi koporsó AHHOTEP. Anyja: Tetiseri. 1539–1514) (i. AHMESZ-MERITAMON UF: Ahmose-Meritamon (ang. Thutmózisz idején. I. csak háromszög mintázatban. A sír tartalmazta a királynő koporsóját múmiájával együtt. (i. Hatsepszut1 idején. amiért segítette férjét és két gyermekét a hükszószok elleni küzdelemben. bőre sötétbarna volt. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói Apóphisz. koporsója Ahhotep. dinasztiában. múmiája (KEM: CG 61053) AHHOTEP. dinasztiában. 1545– 1539) (i. 1554–1549) Szekenenré.) SN: Ineni1 lánytestvére a 18. Jahmesztől kapott bátorságáért. Thutmózisz első felesége. BT: Ramosze7 hozzátartozói Szenenmut hozzátartozói AHHOTEP3 UF: Aahotep (ang. dinasztiában Hatsepszut1 előtt.e. 1530–1504) Kamosze1 (i. jún.) Ahmose Merytamun (ang. BT: Hepuszeneb hozzátartozói AHHOTEP. (i. Jahmesz és Ahmesz-Nefertari 3.e.) Inhapy (ang.e.e. II.e. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. 1576–1570) (i. I. Jahmesz lánya. BT: sírfelirat AHMESZ2 SÍRJA BT: sziklasír NT: Ahmesz2 sírfeliratai AHMESZ3 UF: Ahmose (ang. II. Anyja Ahmesz-Nefertari. Testét 1886. (i.e. I.e.e. I. medált. I. KARKÖTŐI (KEM: JE 4685–CG 52070) SN: Két különböző mintázatú karkötő. Jahmesz. hozzátartozói RT: Ahhotep. akinek örök élet adatott”. I. hozzátartozói Szitdzsehuti hozzátartozói RT: Ahmesz3 sírja AHMESZ3 SÍRJA UF: QV47 BT: Királynék Völgye sírjai AHMESZ4 UF: Ahmose (ang. 8090 éves korában halt meg. Amenhotep és III. Szekenenrétől: Ahmesz-Nefertari. Hepuszeneb és Szaamon lánytestvére a 18. lánya. sírja AHHOTEP. 1550– 1525) (i. amelyek arany fonálra vannak fűzve.e. II. SN: II.) SN: Hepuszeneb anyja. Thutmózisz idején. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói Jahmesz. I. Másik férje: II. (i.AHHOTEP1 MASZTABÁJA SN: 1903-ban fedezték fel a szakkarai temető piramisainak közelében. Amenhotep testvérfelesége.) SN: I. BT: Ineni1 hozzátartozói AHHOTEP4 (ang.) SN: Ahmesz-Nefertari és I. dinasztiában. BT: karkötő AHHOTEP.e. Szekenenrétől: Kamosze1. III. 20-án bontotta ki.e.e. kvarcból és türkizből készültek a sorminták. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói főfeleség hercegnő Thutmózisz. hozzátartozói főfeleség isteni feleség Kamosze1 hozzátartozói Szekenenré. I. (i. I. I. I. hozzátartozói királyi feleség RT: Ahmesz Meritamon sírja AHMESZ-MERITAMON SÍRJA UF: TT358PM BT: deir el-bahari sír RT: Ahmesz Meritamon AHMESZ-NEFERTARI (i. 1580–1558) (i. 1591–1576) (i. BT: Ahhotep. Szekenenré. Egy részen egy arany csík fogja az egészet össze. hozzátartozói Tetiseri hozzátartozói NT: Ahhotep. AHMESZ5 SN: Antef1 testvére a 18. UF: Aahotep II (ang. (i. körgallért.e. BT: ember-múmia RT: Ahhotep. Szekenenré és Szitdzsehuti lánya. nyakláncot) és fegyvert (szertartási bárdot és tőrt) valamint egy aranyból és egy ezüstből készült bárkamodellt. melyre a következő szöveg van hieroglifákkal bevésve: „A tökéletes isten. A csíkos mintázatú 18 sor gyöngyből áll. II. A karjai kinyújtva voltak a teste mellett. Thutmózisz idején. II.) Jahhotep. I. I. 1573–1570) (i. 1559–1558) Szekenenré. 1570–1546) Apóphisz. Lánya II. I. Aranyból. Szekenenré. 1590–1530) NT: Ahmesz-Nefertari (i. Jahmesz.e.) Ahmose Meritamun (ném. BT: hercegnő Szekenenré. A harmincas éveiben halt meg.) SN: II.) SN: Hapu és Ahhotep4 lánya. Amenhotep felesége. 1590–1530) UF: Aahotep I (ang. 1590–1530) Rai külső koporsója (KEM: CG 61004) AHMESZ1 SN: I.) SN: Amenuszer és Tuiu III. amelyeket a fiától. BT: tisztségviselő RT: Ahmesz2 sírja AHMESZ2 SÍRFELIRATAI SN: Ezek között van megörökítve egy Aton-himnusz. 1558–1554) Tetiseri (ang. I. II.. Hapu felesége a 18.) Inhapi (ang.) Ahmose Inhapy (ang. Férje és testvére egyben: II.) 18 . I. Fiai II. hozzátartozói AHMESZ2 SN: Az amarna-korszak egyik legelőkelőbb udvari tisztségviselője. MÚMIÁJA (KEM: CG 61053) SN: A DB320-s sírban találta meg Gaston Maspero Rai külső koporsójába helyezve.e. karkötői (KEM: JE 4685–CG52070) Ahhotep. I.) iaHHtp (tr. A másik karkötő 30 sor gyöngyből áll ugyanazokból az alapanyagokból. 1570–1546) (i. I. II.e.e. II. I. dinasztiában. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói Amenhotep. Apóphisz. I. 1596–1591) (i.) AHHOTEP. Szekenenré nővérfelesége volt a 17. BT: Antef1 hozzátartozói AHMESZ6 UF: Ahmose (ang. II. hozzátartozói RT: Ahhotep. spa. dinasztiában. I. SÍRJA SN: 1859-ben fedezte fel Mariette Dra abu el-Naga-ban. BT: Amenuszer hozzátartozói lánya a 18. I. BT: dra abu el-nagai sír AHHOTEP. 1570–1546) UF: Ahmose-Nefertari (ang. hozzátartozói hercegnő Jahmesz. lápis-lazuliből.

) AHMOSIS I–II (ang.e. 393-381) AHORISZ AHURE SN: A Szetna regény főhősének. Anyja: I. JAHMESZ. (i. BT: lélek HAKÓRISZ (i. BT: Ai. 1567–1320) (i. 1550– 1525) (i. BT: ember-múmia RT: Ahmesz-Nefertari (i. A kereszténység lendületes terjedése ellenére a temetkezési szokásokban fennmaradtak a hagyományos szertartások. Az itt élő lakosság átlagmagassága 1. 1338–1334) (i.e. Ahhotep.) AHMOSE3 (ang. Amenhotep.e. I.e. 1570–1293) (i. 1324–1321) UF: Ay1 (ang. 1552–1306) (i. 206) (i.) Eje (ném.) (i. 1706–1683) (i. BT: sír AJ1 (i. hozzátartozói főfeleség isteni feleség Jahmesz. AHMESZ-MERITAMON AHMESZ-MERITAMON AHMOSE (ang. Dajkája Rai volt. 1580–1558) (i. I–II.) ÉGISZ ÓKORI EGYIPTOM KOPT ÓKORI EGYIPTOM AIGÜPTOSZ1 (gör.e.) AHMOSE-NEFERTARI (ang. 1525–1504) (110. (i.e. aki a trónon is követte. 1539–1514) (i.. hozzátartozói AHMÍM 1 AHMOSE MERYTAMUN (ang.e. 8 hónapot és 28 napot uralkodott.) AIGÜPTOSZ2 (gör.e. I.e.SN: I. A kutatások alapján úgy tűnik békés életet éltek.e. 1701–1677) (i. amelyben III. 393–380) (i. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói Jahmesz. I–II. Ezt mutatja egy fiatalon elhunyt múmia betört koponyája. (i.) (i..) AHMOSE INHAPY (ang. BT: Szetna regény AI. Ramszesz kartonázskoporsója is elfért. 70 évesen halt meg.) AHMOSE MERITAMUN (ném.) AHMOSE-MERITAMON (ang.e. ném.) AIGISZ (gör.e.) SN: Ahmesz-Nefertari és I.) (i.e. BT: dinasztia. BT: Ahmesz-Nefertari (i. 205) Jahmesz. és nem igen éheztek..e. I. 13. JAHMESZ. többségében fehér bőrű. 1570–1546) (i. BT: földműves AIN LABAKHAI SÍR SN: Anubisz és Ozirisz ábrázolásokat is találtak e sírban. I–II. 1782–1650) fáraó NT: Ai. Ugyanakkor ebben a közösségben sem volt ismeretlen az erőszak.e. spa. I.65 m volt.) Merineferre (ang. és csak kevesek élték meg az 50. A múmiát ókori sírrablók károsították meg: két kezét letörték. 1786–1633) (150. 1664– 1641) NT: Inni (ang. NT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói BT: Ahmesz-Meritamon hozzátartozói Amenhotep. I. AHHOTEP.) SN: A torinói királyi papirusz szerint 23 évet. (ang. Lányai: Ahmesz1.) Aya (ang. Bal oldalán egy balzsamozók által hagyott rés tátongott. hozzátartozói RT: Ahmesz-Nefertari múmiája (KEM: CG 61055) AHMESZ-NEFERTARI HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: II. spa. HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Inni.) ÄI-LAK AILUROS PHILAE SÁSFÖLD BASZTET ÄILU MEZŐI AIN LABAKHA BT: település RT: ain labakhai földműves ain labakhai sír AIN LABAKHAI FÖLDMŰVES SN: Egységes mediterrán típusú népesség volt. Ennek ellenére az átlagéletkor alacsony volt. Ahhotep. své. Eredetileg talán arannyal volt bevonva. (spa. és inkább nyúlánk testalkatúak voltak. dinasztia korai időszakából. AHMOSZISZ. I–II.) JAHMESZ..e. II.e. I–II AHOM AHMESZ-MERITAMON AHMESZ-NEFERTARI AHMESZ PENNEKHBET AHMESZ-SZIPAIR JAHMESZ. Ahmesz-Nefertari hajához emberi haj volt hozzáfonva és egy fonott emberi hajból készült paróka is volt a fején. 1570–1546) NT: Ahhotep. 1590–1530) Ahhotep. I. BT: pecsétőr RT: Ahmesz Pennekhbet sírja AHMESZ PENNEKHBET SÍRJA UF: EK2 BT: kabi sír RT: Ahmesz Pennekhbet AHMESZ-SZIPAIR UF: Ahmose-Sipair (ang. 1664–1641) UF: Ay4 (ang. Férje: I. aki a karai Amon-templom második papjának tisztségét eladta fivérének. (i.) SN: Pecsétőr a 18.e. 1327–1323) (i. 1550–1397) fáraó Juja hozzátartozói Tuja1 hozzátartozói vezír NT: Aj1 hozzátartozói RT: Aj1 és Hóremheb1 temploma Aj1 sírja Aj1 szarkofágja AKHMIM (ang. Tuja1 és Juja fia. 1530–1504) Szekenenré. II. 1701–1677) (i. hozzátartozói AI. Fiai: Ahmesz-Szipair. II. Jahmesz felesége. 1558–1554) Szitamon2 Szitkamesz AHMESZ-NEFERTARI KÜLSŐ KOPORSÓJA (KEM: CG 61003) SN: Olyan kolosszális méretű volt. életévüket. hogy még III. Szekenenré. 18.e.) AHMOSE-SIPAIR (ang.e. spa. Ahmesz1 Ahmesz-Szipair Amenhotep.e. II.) AHMOSE-INHAPI (ang. BT: dinasztia.e. I. Szitkamesz. II. Lánya Ahmesz. I. I.) AHMOSZ. 1570–1546) Ahmesz-Nefertari külső koporsója (KEM: CG 61003) AHMESZ-NOFRETETE SN: Királynő. I.e. JAHMESZ HUMAY AHMESZ JAHMESZ HUMAY AHHOTEP.) SN: Kezdetben Tutankhamon éleseszű tanácsadója és vezíre. BT: külső koporsó RT: Ahmesz-Nefertari múmiája (KEM: CG 61055) AHMESZ-NEFERTARI MÚMIÁJA (KEM: CG 61055) SN: A múmia Ahmesz-Nefertari külső koporsójába volt helyezve. 1706–1683) (i. (ang. BT: Amon-pap főfeleség AHMESZ-PAPIRUSZ RHIND-PAPIRUSZ AHMESZ PENNEKHBET UF: Ahmose Pennekhbet (ang. I–II. 1591–1576) (i. Ramszesz kartonázs koporsójának és múmiájának is helyet tudott adni. amelyet aranyszínű sárga festékkel festettek át. Nanoferkaptahnak a felesége. Jahmesz legidősebb fia.) 19 ..e.) AHMOSE PENNEKHBET (ang. amelyet anyaggal tömtek be.) AHMOSE2 (ném. 311) (150. aki csecsemőkorában meghalt. SN: Sólyom alakú lélekforma. aki kb. Jahmesz.e. Az Óbirodalom idején még nem játszott jelentős szerepet.e.) AIGYPTOS (gör. Szitamon2.e.e. I. Meritamon2. (i. amely már tiszteletreméltó kornak számított. A sebet takaró megszáradt gyantás anyagon látszik a balzsamozó kupa lenyomata.) AHMOSE HUMAY (ang.

BT: svéd egyiptológus RT: hieroglif írás megfejtése AKER KÖNYVE FÖLD KÖNYVE 20 . Megfejti a Rosette-i kövön található démotikus írás egy részét. Legjellegzetesebb fái a szétszórt csoportokban élő. vagy henger alakú virágzatba tömörülnek. Azon kapuját őrizte. BT: Királyok Völgye1 sírjai királysír RT: Aj1 (i.nov. dec.–1823.e.e. II. egymásnak háttal forduló kettős oroszlánként vagy szfinxként ábrázolták. A második átjárót egy lépcsős lejtő követi.15. Ezeket a démonokat a lefejezett bűnözők lelkének hitték.e. néha fehérek.. festékek és más termékek adalékául használnak. APÓPHISZ.) BT: fáraó AJTIHOTEP (spa. festékek. és élénk színekben pompázó egzotikus madarakat kaptak. hogy kiterjedt gyökérzetük elegendő vizet szívhasson. A sírt sok európai utazó megtekintette. II. Nevét és a dátumot a bejáratnál örökítette meg. 1364–1347) (i.) AKENENRE (spa.) Tür (ném. 1338–1334) (i. A sírt Giovanni Belzoni találta 1816 telén. A legtöbb akácia kérge gazdag tanninban. A második lépcsős folyosó egy négyzet alakú kamrához vezet. magházukban álválaszfalak. 1379–1362) (i. ahol már nem lejt tovább. Általános jellemzője: összetett levelein apró. 3. 1338–1334) (i. 1327–1323) (i. 1324–1321) Belzoni.e. beleértve Burtont és Wilkinsont is. Ebből pedig egy téglalap alakú kamra nyílik. 10-15 m magas akáciák.) AKEPHALOS (ang. fölső állású magház. 800 fa és cserje tartozik. A bejárati lépcső utolsó foka egy lejtős folyosóba torkollik. BT: sír AJZÓSZER AFRODIZIÁKUM AKÁCIA UF: acacia (ang. a tiszteletükre bankettet tartottak a puntiak. sok különálló porzószállal. ernyő formájú.e. Egy kőlépcső visz le a szikla északi oldaláról a belsejébe. 7) Termését az Ókori Egyiptomban cserzésre használták. BT: méz AKÁC AKÁCIA AKANATEN (ang.) BT: építészeti elem NT: álajtó bejárati ajtó edfui Hórusz-templom könyvtárának ajtaja AJ UDVARONCAINAK SÍRJAI SN: Hóremheb1 leromboltatta mindet. minekután a Minnesotai Egyiptomi Expedíció a sírt teljesen kitisztította és a szarkofág visszakerült régi helyére.e. ahol újra összeállították és kiállították egészen 1972-ig. 1324–1321) AJ 2 1 AJTÓ UF: doors (ang. amely ragasztók. 1338–1334) (i. BT: démon AKER SN: A föld és a halottak istene. Sok fajnál visszafejlődtek vagy teljesen eltűntek ezek a levélkék. 1664–1641) UF: Ay2 (ang. Giovanni Battista (1778. BT: alvilági isten APÓPHISZ. hozzátartozói AJAKOSVIRÁGÚ UF: Lamiales (lat. zsiráfokat. Lepsius megörökített néhány rajzot a halotti kamra faláról és a szarkofágról.e. BT: oroszlán-isten ÅKERBLAD.) SN: Alvilági isten. Számos fajnak van gazdasági jelentősége: belőlük nyerik az arabmézgát. és tömött gömb.) SN: A hellenisztikus Egyiptom fejnélküli démonainak egy alakja. 1352–1336) AKCENTUS JEL AKEN EKFONETIKUS JEL SN: II. JOHAN DAVID (1763–1819) SN: 1800-ban a svéd konzulátus attaséja lett Párizsban és a Sylvestre de Sacy hallgatója. A sírt 1994-ben nyitották meg a látogatók előtt.és hajókészítésre. gepárdokat. AKENENRA (spa. A levélnyelek függőleges sorokba rendeződhetnek. Viszonylag távol nőnek egymástól.) SN: Ennek a fafajtának volt a legelterjedtebb a használata az Egyiptomban megtalálható fák közül. BT: fafajta mimózaféle NT: egyiptomi akácia RT: cserzés AKÁCMÉZ SN: Valószínűleg a legkeresettebb méz volt. A Mimózafélék családjában az Acacia nemzetség tagja. BT: szarkofág RT: Aj1 (i.) AJ SÍRJA UF: KV23 WV23 SN: A Nyugati Völgy északnyugati végétől északnyugati irányban helyezkedik el a 23-as sír.) Lippenblüterartige (ném. Tőle született lánya: Mutnedzsemet. tőle született lánya Nefertiti1.e. BT: királyi feleség Szobekhotep. osztott levélkék állnak. amelybe kb. (64. és éles tövist vagy tüskét viselhetnek tövüknél. Az Alvilág komphajójának őrzője. 1324–1321) AJ1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Első felesége neve ismeretlen. amelyek borzas külsőt nyújtanak. Virágaik aprók. gyógyszerek alapanyaga. valamint építkezési munkálatoknál.e.e. amelyet 1802-ben közöl. Szobekhotep felesége a 13.) Cape Gum (ang. Használták bútor. NT: áldozati ajándék AJÁNDÉKOZÁSI OKLEVÉL BT: oklevél NT: Wah2 ajándékozási oklevele AJ MERNOFERRÉ (i. Ezt követi a halotti kamra. illatosak. Az alvilág keleti és nyugati horizontjának találkozási pontja felett uralkodott. BT: Aj1 (ang. 1896-ban a szarkofágot teljesen szétzúzták a kincsrablók. amit tinták.e. amelyen keresztül a fáraó a túlvilágra belépett.) SN: Az idetartozó növényeket keresztben átellenes levélállás. Virágaik sárgák.e. és szerepüket a kiszélesedett levélnyél vette át. amely 55 m hosszú. 1327–1323) (i. 1327–1323) (i.) EKHNATON (i.) AKHETHOTEP1 (ang. Második felesége Tey. 1372– 1354) (i. spa.) NT: Mutnedzsemet Nefertiti1 Tey (ang. 1908-ban Howard Carter a Kairói Egyiptomi Múzeumba szállíttatta a szarkofág darabjait. II. két termőlevélből alakult termő. BT: rózsaalkatú üres csalánvirágú NT: olajfaféle szezámféle AJÁNDÉK SN: Amikor Puntba mentek az egyiptomiak kereskedni. Ez a halotti kamra az egyenes tengelyhez képest kissé kiugróan helyezkedik el.) AJ1 SZARKOFÁGJA SN: Aj sírjában feküdt.AJ1 ÉS HÓREMHEB1 TEMPLOMA UF: Hóremheb1 és Aj temploma BT: nyugat-thébai templom RT: Aj1 (i.e. Egyes akáciák értékes faanyagot szolgáltatnak. amelyek a levélnyélnek toll.vagy páfrányszerű megjelenést kölcsönöznek. dinasztiában. valamint négy magkezdemény jellemzi.e. amelyben a kanópuszokat és egyéb halotti tárgyakat tárolták. amelynek oldala trapéz alakúra van kivájva és a vége felé egy alacsonyabb kiszögellés látható a felső részén. majd ajándékokkal halmozták el őket: többek között párducokat.

MERITITÉSZ MASZTABÁJA UF: G7650 BT: gizehi masztaba RT: Akhethotep2 (ang.e. Merititész. Ekhnaton felesége. 1379–1362) (i. I.e. BT: főadminisztrátor RT: Akhamennu sírja AKHAMENNU SÍRJA UF: TT404PM BT: asasifi sír RT: Akhamenru (ang. Bár a házak nem voltak túl bonyolultak.) SN: Kheopsz1 prófétája. II. BT: lélek RT: bá ká khaibit khu sahu sekhem szív lelke AKHAMENRU (ang. magasabb rendű szellem. A falakat sárvakolattal vonták be és belülről a falakat és a plafont is lemeszelték.) UF: Ahethotep Ajtihotep (spa.) EKHNATON (i.) THUTMÓZISZ. A madáralakot csak azáltal nyerte ez a szó.) AKHÁT ACHÁT AKHEKH SN: Madárfejű. II. BT: Ptahhotep. BT: Akhethotep2 (ang.e. 1364– 1347) (i. 13) BT: fürdőszoba AKHET-ATONI LAKÓHÁZ SN: Minden ház 4 helységből állt: egy külső munkaterület. Thoth.e.) UF: Achet-Aton Ahet-Aton Akhetaten (ang. 1364–1347) (i.e. BT: Akhethotep1 (ang. palotái. Khoiak hónapokat foglalta magában. 12) Amarna El (ang.. Merititész masztabája AKHETHOTEP2 ÉS II. AKHETHOTEP2 (ang. 1526–1512) (i..) KARNAKI AMON-TEMPLOM FESZTIVÁLCSARNOKA 21 . 300m széles. BT: Akhet-Aton munkástelep AKHET-ATONI NAGYTEMPLOM SN: 800m hosszú. 1372– 1354) (i. dinasztiában. BT: évszakok RT: peret semu AKHETATEN (ang.) SN: Amenthu és Ta-amenthu fia.) Akhtihotep (ang. erős szerkezetük volt. BT: Aton-templom AKHET-ATONI PALOTA BT: palota NT: akhet atoni palota szeméttárolója AKHET-ATONI PALOTA SZEMÉTTÁROLÓJA SN: 185 m hosszú és 120 m széles volt. 12) AKHET-ATON AKHET-ATON (óei. Athyr.) NT: Merititész. II. aki a TT122 PMes sírban van megemlítve.e.) (99.) UF: Achamenerau (ném. BT: állatalakú isten AKHENATEN (ang.e. 12) BT: lakóház RT: Akhet-Aton AKHET-ATONI MUNKÁSTELEP SN: Az óegyiptomi munkástelepek közül a legkisebb. 1372– 1354) (i. míg kívül több kisebb oltár állt a nép rendelkezésére. 1352–1336) AKHENATON (ang. 12×5km volt az alapterülete csodálatos sziklafalakkal körülvéve. óei. (99. (99. I. II.) AMENHOTEP. 1039–991) AKHEPERURE (ang. II. valamint egy lépcső vezetett fel a tetőre.e.e.) SN: Vezír az 5. szárnyas antilop. 1364–1347) (i. (i. II.e. hozzátartozói vezír NT: Akhethotep1 hozzátartozói RT: Ptahhotep. mely fény vagy Íbisz formájában is megnyilvánulhat. dinasztiában épp Akhet-Aton megépítésének céljából. 1040–992) (i. (i. Nefertiti1 építtette ezt az új fővárost a sziklás és homokos folyóparton Aton isten tiszteletére. Iszeszi idején.e. BT: Amenthu hozzátartozói Amenuszer hozzátartozói Montu-pap AKHEPERRE-SETEPANAMUN PSIBKHAEMNE (ang. 12) BT: lakosság RT: Akhet-Aton AKHETHOTEP1 (ang. egy nappali. 350 lakos. 1379–1362) (i. 1493–1481) AKHEPERKARE2 (ang. BT: palotaigazgató próféta NT: Akhethotep2 hozzátartozói RT: Akhethotep2 és II. mely Akhet-Atonnál épült a 18. Ekhnaton és felesége a templom udvarán miséztek.) Khú-Áten Khutnáton Tell el-Amarna (ar.) UF: ahet áradás évszaka Sa SN: Az áradás évszaka.) AKHET (óei.) (99.) EA (röv. AKHETHOTEP2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: II.) EKHNATON (i. Félúton van Théba és Memphisz között.e.) Merititész.e. 1450–1412) (spa. 1352–1336) Nefertiti1 AKHET-ATONI FÜRDŐSZOBA SN: A fürdőszobából a víz egy fedett víznyelő aknán keresztül volt elvezetve egy tartályba. 1352–1336) AKHENRESETEPENRE SZIPTAH AKHEPERKARE1 (ang.e. A városnak megvoltak a maga műemlékei.. Az innen származó leletek egy része a mai Manchester Múzeumban láthatók. AKHET-KHUFU (óei. II. BT: főváros NT: akhet-atoni munkástelep RT: akhet-atoni lakóház akhet-atoni nagytemplom akhet-atoni palota Akhet-Aton lakossága amarnai levelek Ekhnaton (i.e. 1379–1362) (i. 1372–1354) (i. spa. a palota igazgatója a 4. és Akhethotep1 masztabája AKHETHOTEP1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Fia: II. egy hálószoba és egy konyha. Ptahhoteppel közös sírba temetkezett Szakkarában. Ptahhotep. (29) BT: akhet atoni palota szeméttárolók AKHET-ATON LAKOSSÁGA SN: 30 éven át lakott Akhet-Atonban kb. de voltak szegényebb negyedek is.) SN: Néhány évig Egyiptom fővárosa volt csaknem 4000 évvel ezelőtt. hogy orr rója le tiszteletét egy közös mise keretében.) AKHET-RE (ang.(99. Montu papja. Fiával. Paofi.AKH (óei. dinasztiában.e.e. amely júliustól novemberig tartott. szép házai. spa.e.) KHEOPSZ1 PIRAMIS MENKAUHÓR NAPTEMPLOMA AKH-MENU (óei.) NT: Ptahhotep. (i. dinasztiában. 1525–1512) (i. hogy hangzásban azonos volt vagy közel állt az íbisz madár nevéhez. isteni erő.) PSZUSZENNÉSZ.) SN: Az isteni papnő főadminisztrátora a 25.) UF: ah SN: A lélek halhatatlan része.

BT: féldrágakő kalcit vízmentes karbonátok pótanion nélkül RT: alabástromedény alabástromváza ALABÁSTROM EDÉNY UF: kalcit edény BT: edény NT: alabástrom áldozóedény Szat-Hathor-Iunet varázsedényei ALABÁSTROM ÁLDOZÓEDÉNY BT: alabástromedény áldozóedény NT: Hór varázsedényei RT: alabástromváza ALABÁSTROMSZOBOR BT: szobor NT: Amenirdisz.e. mert az kalciumkarbonátból (CaCO3) van. jún. BT: alabástromtál RT: tarkhani sír 414 ALABÁSTROMTÁL (PM: UC 16905) SN: A 0. Eredetileg Min isten temploma állt itt.) SN: A kopt dialektusok között a legarchaikusabb stílusú. Joanna NT: D-Ware from Abusir el-Meleq. El. BT: alabástromtál RT: tarkhani sír 414 ALABÁSTROMTÁL (PM: UC 16903) SN: A 0. 1364–1347) (i. kristályos formában megjelenő mészkő. BT: aranybánya AKIU (ang. szobra (KEM: JE 3420–CG 565) ALABÁSTROMTÁL UF: calcite bowl (ang.) Apu Chemmis (ang. 393–380) AKHSESEF SN: A Halottak Könyvének 75. gyakran aranysárga erekkel. valamint a római és a Ptolemaida-korból valók. fehér vagy sárgás.) 22 .) SN: Örökös herceg. században volt használatban.) AKHMIMI NEKROPOLISZ UF: Akhmim necropolis (ang. Ma szövőiparáról híres. vagy a korai 1.) Chemnis Echmin..e.e.) SN: Egy torinói papiruszon említik Akita vidékét. dinasztiából. a hegyen levők pedig a 6. szárazulati és tengeri üledékekben egyaránt kiválhat. Asszuán magasságában a sivatagban bányászták. kancellár a 26. The Petrie's Type D 46 D and Remarks on the Production and Decoration of Predynastic Decorated Pottery (1992) AKVAMARIN SN: A berill tengerzöld. szemcsés.) Min Panapolis (ang. 393–381) (i. Mentuemhat sírjában van rá utalás. 23–1916. BT: alabástromtál AKHMIMI DIALEKTUS UF: Akhmimic (ang. felső-egyiptomi nomosz virágzó székhelye volt AlsóEgyiptom deltájának északkeleti részén a Nílus keleti partján. vagy a korai 1. nem pedig kalciumszulfátból.) SN: 1884-ben fedezte fel Gaston Maspero. gör. gör. Magmás folyamatok során. vallási ünnepeken mutattak be. 1379–1362) (i. majd kihalt. BT: drágakő RT: berill ALABÁSTROM UF: kalcit kalcium-karbonát mészpát SN: Az egyiptomi alabástrom különbözik az európaitól.) EKHNATON (i. JOANNA CIKKEI BT: Aksamit. A 45. I. A város lakói szövők és kőfaragók voltak. a 20-as tarkhani sírból. BT: város RT: akhmimi dialektus akhmimi nekropolisz AKHMÍM (ar. BT: nekropolisz RT: Maspero.) AKHMIM NECROPOLIS (ang. dinasztia korából származó törött alabástromból készült tál. ahol Ízisz Hóruszt rejtegette és felnevelte.) Achmin Ahmím Akhmím (ar.AKHMIM (ang.) HAKÓRISZ (i.) UF: Umm-Garayat (ar.) SN: Olyan sírok. 1372– 1354) (i. BT: szórakoztatás AKSAMIT. 30. El.) BT: tál NT: alabástromtál (PM: UC 16902) alabástromtál (PM: UC 16903) alabástromtál (PM: UC 16905) ALABÁSTROMTÁL (PM: UC 16902) SN: A 0. dinasztiából származik. jún. BT: isten AKHTIHOTEP (ang.e. ahol a sírkamra egy mély akna alján található. fejezetében szereplő. Törött állapotban van.) AKHMIMI DIALEKTUS AKHMIMIC (ang.) Panopoli (ol. dinasztia korából származó törött alabástromból készült tál. Egy mocsaras terület volt. kékeszöld változata.) SN: A 9.) AKROBATA MUTATVÁNY SN: Lányok sajátították el.. Az északi sírok a legrégibbek amelyek különböző egyiptomi korszakokból. BT: kopt nyelv RT: Akhmim (ang. 1352–1336) AKHORIS (ang. Joanna cikkei AKSAMIT.) Khem (óei. BT: herceg kancellár AKNA AKNASÍR AKNASÍR UF: akna shaft tomb (ang. hévforrásokból.) Khemi Khemmin Khemmis Khemmisz Khemnín Khent-Min (ang. vagy a korai 1.(ar.(ar.) AKHMIM (ang. BT: sír NT: Ozirisz-akna Padienisi sírja Tjanenhebu sírja Wennefer3 sírja AKORIS (gör. JOANNA BT: lengyel egyiptológus NT: Aksamit.e. szénsavas mész.) Panopolisz (gör.) Panopolis (ang.) Akhmin (ar.) AKITA AKHETHOTEP1 (ang. Min isten társaként itt Repitet tisztelték. mely a 414-es számú tarkhani sírból került elő. de egyébként ismeretlen istenség.) UF: Ach-bit Achmim.) TIHNA EL-GEBEL (ar.e. melyeket jeles napokon. dinasztiában.) Hent-Min Ipu1 Kemnis (gör. részben áttetsző. Gaston Camille Charles (1846. erről kapta a szohagi kormányzóság a Khemmin nevet.) AKHMIMI NEKROPOLISZ AKHNATEN (ang. mely a 414-es számú tarkhani sírból került elő.) Smin (ko.

) SN: Miután a Napisten megmentette az ellene lázadó emberiséget a teljes kiirtástól. 715-656) (i. az Áldozatok Földjét és a Sásföldet. Az Égi Tehén hátára ülve ekkor alkotta meg a Túlvilág két fő területét. úgymint különféle eszközök modelljeit és amuletteket.) talapzat NT: Concorde obeliszk alapzata (L: D 31) faalapzat szoboralapzat ALAPZAT (WM: W 45) SN: Fából készült alapzat két lyukkal a tetején. Erre írták fel a halott nevét.Törött állapotban van. 716–664) (i. I.e. Ezután nem sokkal megkezdődhet a munka.(53. Ennek során ásnak egy kis gödröt közvetlenül a készítendő sír tervezett bejárata mellé. Vakajtó. BT: ajtó NT: ágyazat alsó szemöldök belső ajtókeret falmező felső szemöldök főpárkány hátsó falfülke hengeres kő Idu1 masztabájának álajtója Ini2 álajtója (BAEM: E 261) (803-010-600 TB) Iry4 sztéléje (GEM: 22775) középső ajtókeret középső szemöldök külső ajtókeret Mehu álajtója Neanhszahmet álajtója pilléres álajtó ALAPANYAG UF: nyersanyag SN: Az alapanyagok jó részét már a predinasztikus időkben is külföldről hozták. szarkofágja ALABÁSTROMVÁZA UF: calcite vessel (ang.) BT: váza NT: alabástrom váza (PM: UC 16901) Tutankhamon alabástromvázái RT: alabástrom edény ALABÁSTROMVÁZA (PM: UC 16901) SN: A 0. ritkábban fából készítették. 25. BT: faalapzat ALARA BT: dinasztia. vagy a korai 1. I. BT: dombormű ALACSONY TÁMLÁJÚ SZÉK UF: rövid háttámlájú szék SN: A Középbirodalomban jellemző ez a székstílus. felsorolásszerűen mutatja be. 20) ÁLDOZATI AJÁNDÉK UF: áldozat Opfer (ném. előtte néha szobor áll. BT: ajándék NT: emberáldozat ételáldozat halotti áldozat italáldozat Narmer-paletta (KEM: JE 32169) smam virágáldozat ÁLDOZATI ASZTAL UF: Opfertisch (ném.RT: tarkhani sír 20 ALABÁSTROM SZARKOFÁG BT: szarkofág NT: Hotepheresz. áldozati kápolnája ÁLDOZATI SZÖVEG BT: szöveg ÁLDOZATI TÁBLA BT: tábla NT: Ramesszeum könyvtár áldozati táblája Upemnofret áldozati táblája Zetju áldozati táblája ÁLDOZATI TÁRGY BT: tárgy NT: áldozati asztal áldozati tábla áldozati tálca áldozóedény ÁLDOZAT ÁLDOZATI AJÁNDÉK ÁLDOZATOK FÖLDJE UF: Béke Földje Sekht-Hotep (óei. BT: anyag NT: növényi alapanyag állati alapanyag ásvány ALAPÍTÁSI RITUÁLÉ SN: Egy új sír munkálatainak megkezdése előtt végezték a papok ezt a szertartást. illetve ennek képes ábrázolása. Nevét onnan kapta.) puerta falsa (spa. BT: szertartás ALAPÍTVÁNYBIRTOK BT: birtok ALAPTEST CSERÉP ALAPZAT UF: base (ang. hogy egy valódi ajtókerettel ellátott ajtó élethű másolata volt. BT: város ALACSONY DOMBORMŰ UF: faragott sávdíszítmény lapos dombormű síkdombormű SN: Az alapzat eltávolításával emelték ki az alakokat. szarkofágja Széthi. és eltávozott a földről. 712–663) fáraó ALKAPTONÚRIA ALKÉMIA ALCAPTONURIA ALCHEMY (ar. amely a holtak és az élők világát köti össze. nem akart többé közöttük maradni. A ká ezen az álajtón keresztül közlekedhet. Rendszerint kőből. és az áldozatokat részletesen.) SN: Áldozat bemutatására szolgáló asztal az áldozóhelyen. II.e. amely rendszerint az áldozatot fogadó isten vagy személy előtt jelenik meg. BT: alabástromváza hengereskorsó RT: tarkhani sír 414 ALABASZTRON SN: Ezután a város után kapta a nevét az alabástrom. 747–656) (i. és áldozati felajánlásokat tesznek bele.) SN: Egyiptomi sírok díszítménye. 38) BT: szék NT: Deditbaket széke ÁLAJTÓ UF: false-door (ang. dinasztia idejéből származik a 414-es tarkhani sírból. (i.) SN: A halottnak szóló áldozati ajándék célja volt a halott táplálása a túlvilági életben. a halotti imákat és a varázsigéket. Szokarisz és Ozírisz isteneket említi két vörös csík között hieroglif írással.) (15.e. 15) BT: túlvilági hely RT: Sásföld 23 .e.(64. amely a túlvilágra nyílik. Az áldozati ajándékok az elhunyt gyermekeit terhelték. mely Ptah. BT: áldozati tárgy asztal ÁLDOZATI CSARNOK BT: csarnok NT: denderahi Hathor1-templom áldozati csarnoka ÁLDOZATI ELÖLJÁRÓ BT: elöljáró NT: Amon templom áldozati elöljárója Jurai ÁLDOZATI KÁPOLNA BT: kápolna NT: Ptahhotep.

e. Rövid időre ismét visszatérhetett püspöki székébe. BT: könyvtár palota RT: Alexandria Eratoszthenész (i. 332–305)(110. mint 500000 lakosa volt. nem filozófiai fejtegetések. (cse. 276–195) ALEXANDRINUS. 10. Hérodotosz még látta a gyűjteményt. Igen határozottan lépett fel a szakadárokkal szemben. Innen két év múlva visszatérhetett székhelyére. de Valens császár is száműzte. Phalériai Démétriosz kezdte el gyűjteni a könyvtár első darabjait. XI. menekülések zaklatottá tették életét.e. kerülete 16 km volt. Itt építették fel az első üveghutát kb. Innen is hazatért.e. a hatalmas építkezés irányítását a rodoszi Dinokratészra bízta. BT: város NT: Brukhion RT: alexandriai hajógyár alexandriai naptár alexandriai nekropolisz Alexandriai könyvtár alexandriai templom alexandriai világítótorony Dinokratész Kom esz-Sugafa Museion Nagy Sándor (i.e. történészek. Korának legnagyobb ilyen jellegű intézménye volt. 24 .) BT: finom törmelékes üledékes kőzet ALEXANDER I (ang. (i. Ekkor Rómába menekült I. Minden jelentős ókori tudós meglátogatta. Kleopátra és Antóniusz első gyermeke. Ezek nagy része egyetlen példány volt. beavatott. 332– ALEXANDER THE GREAT (ang. azonban Diocletianus máglyára dobatta ezeket. Számos tudós költözött ide a Földközi-tenger partvidékeiről: matematikusok. Alapítója a világhírű macedón Nagy Sándor volt (akiről nevét kapta) i. Igazgatójaként Eratoszthenész sokoldalú tudományos tevékenységet folytatott. mint „békebontót és az istenek ellenségét” megint száműzték. lóversenypálya. amely nemcsak görög. az ókor nagy könyvtárosa 30 éven át dolgozott katalógusán. melynek több. II. amelyek főként az egyiptomi ezotérikus.e.. földrajztudósok. de ennek ellenére is sokat írt.ÁLDOZÓEDÉNY BT: rituális edény NT: alabástrom áldozóedény ALEUROLIT UF: hordalékkő siltstone (ang.jún.e. své. de egy újabb zsinaton ismét száműzték. utcái derékszögben metszették egymást. csillagászok. Egy Tyruszban tartott zsinat megfosztotta püspöki székétől.e. akit a Nikaiai Zsinatra (325) is elkísért. akik olyan sikeresen bújtatták. tornaterem. Antóniusz 200000 tekerccsel kárpótolta Kleopátrát a pergamoni könyvtárból. Rakote mellett. BT: püspök ALEXANDRIAI HAJÓGYÁR BT: hajógyár ALEXANDRIAI HÉRON (i.) 107–88) ALEXANDER II (ang. BT: Kleopátra. Ekkor azonban Alexandria népe fellázadt és a császár kénytelen volt visszahívni őt. alexandriai ALEXANDRIAI ATHANASZIOSZ (295–373) UF: Athanasziosz Szent Atanáz SN: Alexandriában született. amely egy érme bedobásával szentelt vizet adott. Kallimakhosz.e. Kb. 43-ban egy lázadás alkalmával a könyvtár leégett. Még Nagy Konstantin császárral is szembeszállt. 317–306) UF: Alexandr IV. Az első anyagok az Arisztotelész könyvtárában található munkák másolatain alapultak. A folytonos száműzetések. 250-ben. A város fénykorában 700000 tekercset őriztek itt.) (i. aki azt kérte tőle.7 km széles. Írásai leginkább a szentírásra támaszkodnak. de újra csak megfosztották egy újabb zsinaton püspöki székétől.) 323.e. PTOLEMAIOSZ. jún. Ptolemaiosz Philadelphosz valósította meg. Az ókori Alexandria 5. 328ban.) Szerapeum. védelmezve Krisztus valóságos istenségét. Gyula pápához. 80) PTOLEMAIOSZ. titkos tanok iratait halmozták fel és a Szerapeionban helyezték el. hogy a világi hatóságok nem tudták felkutatni. Ünnepe a Keleti Egyházakban: május 2. 331-ben. 284–221) SN: Éneklő madarat és baglyot épített. CLEMENS ALEXANDER III (ang.) ALEXANDER IV. BT: Alexandriai Héron találmányai szintező ALEXANDRIAI HÉRON TALÁLMÁNYAI BT: Alexandriai Héron (i. hanem latin.e. jún. Az ő találmánya a dioptria és az útmérő (hodométer). BT: alexandriai templom Ízisz1-templom ALEXANDRIAI KELEMEN (145–215) ALEXANDRIAI KIKÖTŐ BT: kikötő NT: Eunosztosz Nagy Kikötő ALEXANDRIAI KÖNYVTÁR UF: Brucheion Brucheum (ang. 10. köztük Arkhimédész és Euklidész is. a tűz átcsapott a városra és így leégett a könyvtár is és 40000 könyv semmisült meg. i. Paloták.) 323.) BT: makedón dinasztia (i. Ekkor az egyiptomi szerzeteseknél talált menedéket. 332– Julianusz halála után újra csak hazatérhetett. Két fő tengellyel szelte ketté a várost: észak-déli és egy kelet-nyugati irányban. egyiptomi és héber kéziratokat is tartalmazott. Alexandrosz halála után a város keresztényei őt választották meg püspöküknek. ahol sikeresen szállt szembe az arianista tételekkel. Az ő képletét alkalmazzuk ma is a háromszög területének kiszámítására. aki szerint az iratok 17000 évre visszamenő emlékeket tartalmaztak. 250 éven át tartó folyamatos gyarapodás után i. Az utóbbi nyomvonala kb. ALEXANDER NAGY SÁNDOR (i.e. X. Mielőtt az első épület építése befejeződött volna. azonos a mai el-Hurijja sugárúttal. Itt működött a világ első automatája. Amikor Julius Caesar az alexandriai kikötőben felgyújtotta Kleopátra hajóhadát. BT: fizikus kibernetikus matematikus NT: Alexandriai Héron találmányai ALEXANDRIAI HÉRON SZINTEZŐJE SN: A dioptriájának segítségével szintezett.) QARA-OÁZIS NAGY SÁNDOR (i.10. Alaprajza szabályos volt. Művei teológiai tartalmuk miatt nagyon jelentősek. parkok tették kedveltté ezt a várost. ALEXANDER (i.) ALEXANDRIA SN: Egyiptom földközi-tengeri tengerpartján épült. hogy Áriuszt vegye vissza az alexandriai egyházba. 284–221) találmány NT: Alexandriai Héron szintezője dioptria gőzgép útmérő ALEXANDRIAI ÍZISZ1-TEMPLOM SN: Pharosz szigetén állt a tengerparton.1 km hosszú és 1. 332–304) ALEXANDER HÉLIOSZ SN: VII. VII. Ptolemaiosz Szótér tervezte és fia. 312) (i..e. Tanulmányai befejeztével Alexandrosz püspök diakónusa lett. Ma a második legnagyobb város Egyiptomban. templomok.) SN: I. Nagy Sándor újra útra kelt hódító serege élén. a császár pedig száműzte Trierbe. 366-tól kezdve 373-ban bekövetkezett haláláig megszakítás nélkül kormányozhatta híveit. a legismertebb a kapunyitó automatája. 332–323. színházak. Philophator hozzátartozói ALEXANDER’S CAMP (ang. Állománya 43 ezer tekercsre rúgott. de Julianusz császársága idején.e. Több épületgépészeti automatát is készített.e. mely később tovább bővült és világhírűvé lett.

) Kraprød (dán. dinasztia 2.u.(ar. CLEMENS (145–215) UF: Alexandriai Kelemen SN: Athénben született püspök. Átmeneti korban használt.) SN: A vörös szín egy árnyalata. BT: csillag Nagy-Göncöl ÁLKANÓPUSZ UF: pszeudo-kanópusz SN: Főleg a III. akik a halált bűnök büntetéseként fogta fel. hogy a gerinc fekete pigmentje és az egyik balzsamozáshoz használt anyag. így kapta „Hermész tudománya” az „alkémia” nevet. 310–240) ALEXANDRIAI KUTATÁSOK KÖZPONTJA SN: Igazgatója Jean Yves Empereur.) NAGY SÁNDOR (i.) ALIZARINVÖRÖS ALIZARINVÖRÖS ALIZARINVÖRÖS UF: adrianopelrött (své. 20 évvel később a nukleáris mágneses rezonancia spektroszkópiás vizsgálatok kimutatták.) KARMAZSINTETŰ ALKIMISTA BT: alkémia NT: Héliopoliszi Testvériség 25 . Szerinte ezek a könyvek Athothis (Dzser) által íródtak.) madder lake (ang. BT: vörös RT: buzérgyökér ALKAID UF: Eta Ursae Majoris SN: A Nagy-Göncöl egyik csillaga. A múmiákon a gerincben kicsapódó fekete pigment jelzi. BT: tudomány NT: alkimista ALKERMES (ang.) vallási fanatikusok ALING.Démétriosz Kallimakhosz (i. hogy ezt a részt ki kell hagyni az evangéliumból. de belső szerveket már nem tartalmaztak.e.) alizarin (své. mivel azokat ezen kanópuszok használata idején már visszahelyezték a testbe. Ezekből 6 könyv volt az orvoslásnak és az emberi testnek szánva. a szem és a nők betegségeivel foglalkoztak.) BT: múzeum ALEXANDRIAI NAPTÁR UF: mozgó napév SN: Augustus korában vezették be. I.e. BT: egyiptológiai szervezet ALEXANDRIAI MÚZEUM (Eg. az Kopp. plasztikusan megformált edény. míg manapság 5 millió emberből egynek van ilyen betegsége. BT: kanópusz ALKAPTONURIA (ang. Felnőtt korában a keresztény hitre tért. 9) ocronosis SN: Rendkívül ritka recesszíven öröklődő betegség.) rose madder (ang. 20) Ars Hermetica Ars Spagyrica Khemeia. BT: amerikai egyiptológus AD: Tel. BT: torony RT: Alexandria Ptolemaiosz. Al. BT: alexandriai templom ALEXANDRIAI TEMPLOM BT: templom NT: alexandriai Ízisz1-templom alexandiai Szerapisz-templom Poszeidón-templom ALEXANDRIAI VILÁGÍTÓTORONY UF: phároszi világítótorony SN: Ez a világ egyik csodája közé tartozott. A torony hármas felépítésű lehetett.)(99. 305–282) ALEXANDRINUS. Egy részét Jean-Yves Empereur és munkatársai tárták fel Alexandriától nyugatra. Szótér (i. Pott. 323–285) (i. testi szervezetünknek egyszerű következménye. Pharosz szigetéről lett elnevezve.e. CHARLES F. ott letelepedett és egy hitelemző iskola feje lett. a porcokra és a vizelettel is kiürül. Negyedévenként tartottak egy hatodik szökőnapot.) Krapprött (své. Tünete. Hogy a szó eredete tisztán áll előttünk. elsajátították az egyiptomiak titkos művészetét és ezzel együtt átvették a nevet. Ha ez felszaporodik.) Alisarinrött (své. betegségekkel.: 612-633-2608 ALISARIN (své. 21) (134. Tetején bronztükrök szórták a fényt. Azt írta. A levélben szerepelt Márk evangéliumának egy korábban ismeretlen része. Ptolemaiosz Szótér építtette. Ptolemaiosz Philadelphosz építtette Alexandriában. 8) BT: Egyiptom-utazó ALEXANDROS (gör. amidőn a tégelyben izzó anyag megfeketedik. i.e. Hoffmann és Lippmann érdeme. A 60-as évek múmiavizsgálatai során a vizsgált múmiák egynegyedénél volt kimutatható. 332–323) NAGY SÁNDOR (i. 332–323) ALEXANDR VELIKÝ (cse. A transzmutáció leglényegesebb szakasza. a borókagyanta között molekuláris hasonlóság van.) (15. károsan hat a csontokra.) ALIZARIN (své. BT: genetikai betegség ALKATRÉSZ NT: mozgó alkatrész ALKÉMIA UF: Alchemy (ar. a homogentizinsavat bontaná le. Az 1326-os földrengés rombolta le. (141.) alisarin (své. a Columbia Egyetem ókortörténész professzora 1958-ban Jeruzsálem közelében egy kolostorban rábukkant egy Antiochiai Szent Ignác műveit tartalmazó könyvben Clemens Alexandrinus levelére. BT: naptár ALEXANDRIAI NEKROPOLISZ UF: Holtak Városa SN: 1997-ben fedezték fel a 3 km hosszú és 1 km széles temetőt. Clemens írásai szerint a korai dinasztikus időkben az egyiptomiak minden tudásukat leírták 42 szent könyvbe. 70) BT: stadion ALEXANDRIAI SZERAPISZ-TEMPLOM SN: Alexandriában állt. de az arab „al” névelőt ragasztották hozzá. sebészi előírásokkal.) törökvörös turkish red (ang.) turkiskt rött (své.) red madder (ang. uralkodója volt. Ő vette észre. A torony jelentős részét Jean-Yves Empereur az öböl fenekén találta meg. 180 körül járt. mely az egyik enzim defektusa miatt alakul ki. amely a tirozin anyagcsere köztes termékét. Dionüszosz tiszteletére megszervezett ünnepségeknek. (99.e. Mikor az arabok Egyiptomot meghódították. Ez volt a helyszíne a bor görög istene.) ALKAPTONÚRIA ALKAPTONÚRIA UF: alcaptouria alkaptonuria (ang. 20) SN: E szó egyiptomi eredetű.) rubia (lat. mert nem egyezik az egyház tanításaival. BT: nekropolisz RT: Empereur. I. a korai egyházatyákkal szemben. amelyek akár 30 mérföldről is láthatóak voltak. 202-ben a Septimius Severus-féle keresztényüldözés idején Kappadociába menekült. Szerinte a filozófia Isten akaratából származik és ésszerű használata üdvös hatású. hogy a beteg vizelete néhány órás állás után befeketedik. a buzérgyökér színezőanyaga. „A gyermeknemzést leszámítva minden coitus a természet ellen való” – hirdette. és annyit jelent. hogy a halál egészen természetes dolog. Jean-Yves (1952–) ALEXANDRIAI STADION SN: II. mint „feketével foglalkozás”.) (15. gyógyszerekkel. Teljes magasságát újabban 135 méterre becsülik. felnőttkorban gyakori az előrehaladott ízületi gyulladás. Morton Smith. Chemea = feketével foglalkozás. Alexandriában kb. amelyet Theodor nevű kollégájának írt. 391-ben lerombolták. aki az 1. amelyben anatómiával. amelyeket a templomokban őriztek és a felvonulások alkalmával körbevitték.

akik ott is aludtak velük. Az állatokat a tulajdonos vagy egy magas rangú tisztviselő elé hajtották. 305–282) (i.) bika-isten Chenti-cheti (ang. hogy a külső és belső ellenállókat ily módon győzzék le és garantálják a hatalom és a kultúra kézbentartását. A varázslatnak köszönhetően az ország és katonai ereje mágikus védelmet kapott. avagy szűz papiruszra rajzolták le őket képmágiát alkalmazva. az utóbbihoz tartozott az igazságszolgáltatás is.) Thoérisz Thot1 Uadzset1 víziló-isten ÁLLATÁLLOMÁNY UF: livestock (ang. Szótér (i.) Ptolemaiosz. Az adót a számlálás eredménye szerint vetették ki. BT: eukarióta NT: harci állat háziállat hengeres féreg istenállat kígyó mehau puhatestű skorpió szent állat teknősbéka valódi szövetes állat RT: állatállomány számbavétele állati szarkofág állatkert állatmúmia állatok mumifikációja állatorvosi papirusz állatszobor ÁLLATALAKÚ ISTEN UF: állatisten SN: Az emberalakú isten mellett minden nomoszban volt állatalakú istenség is.) SN: Az ókori Egyiptom területén és idejében létező állatok. din.) Chenti-irti (ang.) Hórusz Hórusz Behdeti Inet keselyű-isten Khepra kígyó-isten kobra-isten kos-isten krokodil-isten kutya-isten Mehit Veret Nehbet oroszlán-isten pávián-isten skorpió-isten sólyom-isten strucc-isten tehén-isten teknős-isten Thaaut (ang.) Basztet Bat béka-isten Benu (óei. az állatokat beterelték az istállóba. 323–285) (i.) hal-isten Harsaphes (ang. bölények és antilopok) már a neolitikumban visszavonultak az egyiptomi területekről a szárazság miatt. I. NT: alkirály bürokrata elit réteg fáraó hivatalnok közember nemes pap paraszt szolga tisztségviselő vezír ÁLLAT UF: Animalia (lat.) Hez-ur (ang. ahol szolgák felügyelték őket. BT: isten NT: Abdu1 Aker Akhekh Amon Arensnuphis (ang. 26 . veszteségekről. hogy kinek hány szarvasmarhája van.) Paszer1 Penhat (ang. Mükerinosz fáraó (4. A nagy testű állatok (struccok. BT: mágia NT: rontó szobor ÁLLAMHATALOM BT: politikai hatalom NT: államigazgatás ÁLLAMIGAZGATÁS NT: közigazgatás BT: államhatalom ÁLLAMSZERVEZET SN: A két legfontosabb hatáskör a pénzügy és a polgári rendtartás volt.) Cherti (ang. hogy az egyes nyájak állatait ne cseréljék ki. elefántok.) szenvedett alkoholizmusban.ALKIRÁLY UF: viceroy (ang. Miután lezajlott az esemény. Billogozással érték el.) Hedetet Heket (ang. majd lefejezték.) Dieren (hol.e. zsiráfok.) Chontamenti (ang. (141.) BT: államszervezet NT: Anhotep (ném. miközben az írnokok gondosan feljegyeztek mindent.) BT: állattartás NT: állatállomány számbavétele RT: állatállomány felügyelője ÁLLATÁLLOMÁNY FELÜGYELŐJE BT: felügyelő NT: Iniuia (ang. aki szemlét tartott felettük. Be kellett számolni a szaporulatról. Viaszból.) Babi (ang. 70) BT: szenvedélybetegség ALKOHOLOS ITAL BT: ital NT: bor sör ALKOTÁS BT: művészet NT: dombormű festmény szobor ÁLLAMELLENES MÁGIA SN: A varázslást állami szinten alkalmazták.e.) Dzsehuti3 Huja1 Merimesz Nehi (ném.) RT: állatállomány ÁLLATÁLLOMÁNY SZÁMBAVÉTELE UF: vagyon-számbavétel SN: A vagyon egyik fontos mércéje volt.e. vagy fából faragták ki az ellenséget.) Hemen Hesat (ang.) Hatmehit (ang.) Banebdjedet (ang. 304–284) Szetau1 ALKOHOLIZMUS SN: A legendák szerint.

(64.) BT: egyszerűsödött szárnyas rovar NT: vérszívó tetű ÁLLATKERT SN: Az ókori Egyiptomban már Hatsepszut1 királynő idejében létesítettek állattartó kertet. amely az Amon-papság fennhatósága alá tartozott. hogy isten szelleme nem korlátozódhat egyetlen példányra. ezért kizárólag nagy értékű szövegeket róttak rá. Arisztotelészt bízta meg. Úgy állították elő. 10f) BT: állati alapanyag bőr íróeszköz NT: leopárdbőr RT: cserzés ÁLLATCSONT BT: állati alapanyag csont festékanyag NT: elefántcsont halszálka madárcsont vízilócsont ÁLLAT FORMÁJÚ PALETTA BT: paletta NT: kos formájú paletta sólyom formájú paletta teknős formájú paletta víziló formájú paletta ÁLLATHIZLALÁS BT: állattartás NT: tömés ÁLLATI AFRODIZIÁKUM BT: afrodiziákum NT: kőrisbogárpor ÁLLATI ALAPANYAG BT: alapanyag NT: állatbőr állatcsont állatszőr ÁLLATI ÉLELEM BT: élelem NT: belsőség kaviár méz ÁLLATI EREDETŰ ÉLELMISZER BT: élelmiszer NT: tejtermék hús ÁLLATI RAGASZTÓANYAG UF: animal-based glue (ang. s a kert igazgatásával tanítómesterét. A korai időszakban a juh. de benne rejlik az adott fajta minden egyedében. BT: állattartás közművelődési intézmény NT: Ekhnaton állatkertje RT.) (64. dinasztiáig nem ismerték az állati eredetű ragasztóanyagokat. így ezen állatok bőrét használták fel öltözéknek vagy szíjaknak a famegmunkálásnál bizonyos darabok összeerősítéséhez a Predinasztikus Korban. így egy sűrű ragasztásra alkalmas anyag maradt hátra.) SN: Íróalapanyagként is használták.BT: állatállomány szokás NT: libaszámlálás ÁLLATBŐR UF: leather (ang. Az ÁLLATMÚMIA BT: múmia NT: Ápisz-múmia cickány-múmia gazella-múmia hal-múmia íbisz-múmia kígyó-múmia macska-múmia pávián-múmia sólyom-múmia RT: állat állati szarkofág állatok mumifikációja ÁLLATOK MUMIFIKÁCIÓJA SN: Kezdetben az egyiptomiak hite szerint az állatfajták sokaságából mindig csak egyetlenegy példány lehetett a testet öltött isten. állat ÁLLATKOPORSÓ BT: koporsó NT: macskakoporsó ÁLLATLÁB ALAKÚ SZÉKLÁB BT: székláb ÁLLATLÁBÚ SZÉK BT: szék NT: oroszlánmancs lábú szék ÁLLATMESE BT: mese NT: oroszlán és az egér. kecske és marha volt háziasítva. Mivel ez még a papirusznál is költségesebb volt. hogy az állat bőrét és csontját vízben megfőzték és hagyták a levet elpárologni.és ágykeretekhez feszítették ki hálósan. 17) BT: ragasztóanyag ÁLLATISTEN ÁLLATALAKÚ ISTEN ÁLLATI SZARKOFÁG BT: szarkofág NT: kos szarkofág macska szarkofág RT: állatmúmia ÁLLATI TETŰ UF: Phthiraptera (lat. A világhódító Nagy Sándor Alexandriában létesített nyilvános állatkertet. 17) SN: Az 5. Később kezdték úgy vélni. Következésképpen ezeket is érdemesnek tartották a mumifikációra. hiszen így lehetőség nyílt az őt pártfogoló istenség kegyeinek elnyerésére. meg is ehették. ha töredékesen is. (64. BT: mumifikáció NT: madarak mumifikációja RT: állat állatmúmia ÁLLATORVOSI PAPIRUSZ BT: orvosi papirusz NT: Kahun B papirusz ÁLLATSÍR BT: sír NT: bika-sír fáraómacska-sír krokodilsír kutyasír majomsír ÁLLATSZOBOR BT: szobor NT: békaszobor halszobor lószobor víziló szobor ÁLLATSZŐR BT: állati alapanyag NT: gyapjú ÁLLATTARTÁS BT: Ókori Egyiptom NT: állatállomány állatállomány számbavétele állathizlalás állatkertek állattenyésztés méhészet ÁLLATTEMETŐ BT: temetkezési hely NT: macskatemető kígyótemető sakáltemető taposiris magnai állattemető 27 . Az Újbirodalomban a szék. a többit öldöshették.

dinasztiabeli IV. Almásy 1947-ben visszatérhetett Egyiptomba. ALMINA VICTORIA MARIE ALEXANDRA (–1929) ALOE BT: liliomféle NT: Aloe Vera ALOE VERA ALLIUM PORRUM (lat. The (2004) Inflection of the Verb in the Pyramid Texts. Jelenleg a Metropolitan Múzeum kurátora és a Egyiptológusok Nemzetközi Egyesületének elnöke. BT: gránát ALMÁSY LÁSZLÓ (1895–1951) SN: Szahara kutató. hogy a bolygók nem a Föld körül. SUSAN J.) SN: Az Aloe nemzetség.: 212-570-3770 Fax: 212-570-3752 ALLEN. JAMES P. Almásy hatalmas sivatagi területeket térképezett és kutatott fel Egyiptom és Szudán sivatagi területein.és csontos hal hal négylábú ÁLLKAPOCSBETEGSÉG BT: betegség NT: ínygyulladás ÁLLKAPOCSCSONT UF: jaw bone (ang. 10028-0198. Az Aloe növény birtoklása érdekében – Arisztotelész ajánlására – elfoglalta Socotra szigetét. James P. Főként arra törekszik. liliomfélék családjába. amelyet fogsebészek ejtettek. mely a kék vagy barna színek keveredése által ibolya vagy vörösbarna színűvé válik.com Dept. NY. Számos sírban találtak a halotti tárgyak között álomfejtő könyvet. A Közel-Kelet számos népe vélekedett úgy. évi expedícióival bejárta és térképre vetette Egyiptom. 31) ALMINA.) SN: Számos állkapcson található egy apró fúrt lyuk. amelyben Ptolemaiosz Klaudiusz az ég megfigyelésének és felderítésének művészetéről ír.) HAGYMAFÉLE VÖRÖSHAGYMA PÓRÉHAGYMA FOKHAGYMA HAGYMA ALMAFÉLE UF: Pomoideae (lat. hogy az Aloé nedve bölcsességet és halhatatlanságot nyújt. 31ff) BT: Ptolemaiosz Klaudiusz könyvei ALMAGESZTUM (34. egyszikűek osztályába.) (34. Ridgefield.) SN: Az Álom-sztélé a 18. LADY WOMBWELL. 31) ALMANDIN SN: A gránát vérpiros fajtája. 1895-ben született Borostyánkőn (ma Bernstein. hogy a kelésekből eltávolítsák a gennyet.) ÁLLKAPCSOS UF: Gnathostomata (lat. 10028. 31) ALMAGESZT (34.com ÁLLVÁNY BT: tartószerkezet NT: edénytartó állvány ÁLLVÁNYSZILIKÁT TEKTOSZILIKÁT ALOE BARBADENSIS MILLER (lat.) BT: gerinces koponyás NT: vértes. Szudán és Líbia határvidékén az Uweinat-hegységet és a tőle észak-keletre fekvő Gilf el-Kebir-fennsíkot. évében.) (34. Thutmózisz felirata.com James. BT: könyv ÁLOM-SZTÉLÉ UF: Dream Stela (ang.) (99. Szakterülete az óegyiptomi nyelv és a vallás.The Metropolitan Museum of Art. 31) SN: 13 kötetes mű. 06877. NT: Art of Medicine in Ancient Egypt. USA (otthoni cím) Tel. zárvatermők törzsébe tartozó növény. Vezérszíne a vörös. 28 . The (1984) Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs (1999. az áradás évszakának harmadik hónapjának 1. CT. (34. KÖNYVEI BT: Allen. Az orvoslásban használták még orrhurut enyhítésére. USA Tel. James P. of Egyptian Art. amelynek lényege. The (1999) ALLEN. majd a budapesti Népbíróság felmentette a háborús bűnök vádja alól. BT: egyiptológus AD: allredtj@ubtanet. BT: amerikai egyiptológus AD: susanjallen@mindspring. világháború után letartóztatták.) (99. napján írt szöveg elmondja. Egyptian Art . Az ókori Egyiptomba Kelet-Afrikából hozták és az örök élet szimbólumaként tisztelték. Filce Leek tudós szerint viszont maga a genny okozta a csont pusztulását. JAMES P. NY.ÁLLATTENYÉSZTÉS BT: állattartás NT: madártenyésztés szarvasmarha tenyésztés ALLEN.) (34. Kitalálta a „kiegyenlítő köröknek” nevezett fogalmat. 18) SN: Az álmok értelmezését foglalja magában. A fáraó uralkodásának 19. hanem a lehetséges kiegyenlítő pontok körül keringenek. THOMAS J. 31) ALMAGESZT (34. ahol folytatta korábbi kutatómunkáját.) ALLIUM SATIVUM (lat. 1000 Fifth Avenue.. 17) jaw-bone (ang.: 212-650-2577 Fax: 212-570-3752 ALLIOT. MAURICE (1903–1960) BT: francia egyiptológus ALLIACEAE (lat. hogy megismertesse az akkor ismert bolygók pályáját. 17) BT: csont ALLRED.com Senior Research Associate. (99.) ALLIUM (lat. 31) Al-midzsiszti (ar. 31) Magiste techne (gör. Az Ázsia kutató Almásy György fia. A II. BT: aloe ÁLOMFEJTŐ BT: jós NT: Hór2 ÁLOMFEJTŐ KÖNYV UF: Dream Book (ang. BT: Egyiptom-utazó AL-MIDZSISZTI (ar. 2000) Royal Women of Amarna. 1951-ben Salzburgban. Metropolitan Museum of Art.) ALLIUM CEPA (lat. BT: amerikai egyiptológus NT: Allen.) SN: Az Újbirodalom fennállásától fogva Ázsiából hozták be. Nagy Sándor is eredményesen alkalmazta a katonái táplálására és sebeik gyógyítására.) jawbone (ang. 31) UF: Almagest Almagesztum (34. BT: gyümölcs NT: birsalma gránátalma ALMAGEST ALMAGESZT ALMAGESZT (34. Az 1926-os és 1929. súlyos fertőzés következtében hunyt el. könyvei RT: Egyiptológusok Nemzetközi Egyesülete New Yorki Metropolitan Múzeum Egyiptomi Osztálya AD: jamesallen@compuserve. New York. The (2005) Egyptian Art in the Age of the Pyramids (1999) Genesis in Egypt: The Philosophy of Ancient Egyptian Creation Accounts (1988) Heqanakht Papyri. spárgavirágúak rendjébe. 1926-tól a grazi Steyr gyár képviselőjeként több rövidebb utat tett Egyiptomban és Szudánban. liliom-alkatúak alosztályába.org mmaegypt@sprynet.Allen@metmuseum. USA (hivatali cím) 333 Bennetts Farm Rd. SN: A Chicagoi Egyetemen diplomázott.) ALOE VERA UF: Aloe Barbadensis Miller (lat. New York. Ausztria). 1000 Fifth Avenue.

alsó-egyiptomi nomosz.) SN: Ezekbe a templomokba mentek a betegek gyógyulni. 23. s Egyiptom ura lesz. azaz hipnózisban gyógyították őket. UF: Teb-neter (óei.) Lower Egypt (ang. alsó-egyiptomi nomosz. Úgy tartják. 7. Thutmózisz amikor hatalomra került. 1412–1402) (i. 16. UF: Sap-meh (ang. UF: Ka-hebes (óei. UF: Nefer-ament (óei. alsó-egyiptomi nomosz. 1. UF: He-kat (óei. PROSPERO KÖNYVEI BT: Alpini. De (1592) ALRAUN MANDRAGÓRA ALSAADAWY.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. óei. alsó-egyiptomi nomosz. 1400–1390) (110. UF: Ka-kam (óei.) ALOPOCHEN AEGYPTIACUS (lat.) SN: Központja Héliopolisz volt. 17. hogy testét szabadítsa ki a homokból és megjósolta neki. alsó-egyiptomi nomosz. uralkodásának első évében megtette amit Harmakhisz tőle kívánt. Egyiptom északi része a Nílus torkolatától Memphiszig. E tartomány fővárosa „Ozirisz háza”. feb.net ALSÓ-EGYIPTOM UF: Deltaország Északi ország LE (röv. ekkor végezte el az ország flórájának és faunájának első tudományos vizsgálatát. alsó-egyiptomi nomosz. BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) Szethmotik BT: alsó-egyiptomi nomosz ALPINI PROSPERO (1553.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) LÚD EGYIPTOMI LÚD SZÓTHISZ (gör.. 2. feb. Prospero könyvei ALPINI. erősen elfáradva lepihent a szfinx árnyékában. BT: alsó-egyiptomi nomosz RT: Héliopolisz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 6. 1413–1405) (i.) sleep temple (ang. De (1591) plantis Aegypti liber. 8.) Heq-at (ang.15m vastag téglafalat is húzatott védelmül a homok ellen. –1617.) Sepi Res (óei.) DUBHE EGYIPTOMI LÚD alsó-egyiptomi nomosz. IV. 1. 6. UF: Aa (óei. 3. 6.) Kaset (ang. 11. 5.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 18.) Ka-henseb (ang. 13. 15.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. ahol hamarosan elnyomta őt az álom.) Khensu (ang. UF: Khent-abt (ang. 8. 9.egnet. nov. alsó-egyiptomi nomosz. alsó-egyiptomi nomosz. ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) SN: Olasz orvos és botanikus. 6. Az ókorban mocsaras. hogy hamarosan a trónra kerül. 10. BT: alsó-egyiptomi nomosz RT: Chensit ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 13. UF: Ati (ang. 5.e. és a szfinx köré még egy 2. alsó-egyiptomi nomosz.) NT: medicina Aegyptorum.) ALPHA CANIS MAJORIS (lat.) Szaitesz SN: Fővárosa Szaisz volt.) Ament (ang. 3.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) Ka-qem (ang. 105) BT: gránitsztélé RT: gizehi szfinx karbantartása Thutmózisz. 14. Prospero (1553. alsó-egyiptomi nomosz. 12 alsó-egyiptomi nomosz. BT: Ókori Egyiptom NT: alsó-egyiptomi nomosz RT: Nílus-Delta Felső-Egyiptom ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ BT: Alsó-Egyiptom nomosz NT: alsó-egyiptomi nomosz. 2.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. Álmában megjelent neki Harmakhisz isten és felszólította a herceget. alsó-egyiptomi nomosz.hogy amikor IV. 9. hogy neki sikerült először datolyapálmákat mesterségesen megtermékenyíteni.) SN: Helyi istenének hatalmi jelképe két toll volt. 29 . (i.) SN: Fővárosa Szebennütosz volt.) Theb-ka (ang.e. alsó-egyiptomi nomosz.) To-mihi Tomiri SN: A Nílus Delta-vidékének területe.) Sepi-meht (óei.(30. 311) ÁLOMTEMPLOM UF: dream temple (ang. UF: Aneb-hez (óei. BT: kórház templom RT: alvásterápia ALOPECHEN AEGYPTIACUS (lat.) ALOPOCHEN (lat.) ALPHA URSAE MAJORIS SZÓTHISZ (gör.) Azi (óei. UF: Amenet2 (óei. 19. alsó-egyiptomi nomosz. 23. 20. UF: Nefer-Abt (óei. 7. UF: Ka-set (óei. alsó-egyiptomi nomosz. BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. alsó-egyiptomi nomosz.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. OSAMA BT: egyiptológus AD: aaen0216@aast.) Ta-mehet (óei. vízben gazdag vidék. alsó-egyiptomi nomosz. 14. Istennője Chensit. ahol a papok alvás közben.e. 4.) Létopolitész SN: Fővárosa Létopolisz volt. Gizehben tudományos módszerrel kiszámította a Kheopsz1-piramis méreteit és tanulmányozta a többi piramist meg a szfinxet is. 4. nov. –1617. 10. UF: Sapi-res (ang.) ALPHA CMA (lat.) SN: Fővárosa Xoisz volt. Velence konzuljának orvosi tanácsadója volt Kairóban (1580-1583). BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.és oroszlánvadászatra kikocsizott. 11. BT: Egyiptom-utazó NT: Alpini. Thutmózisz még fiatal herceg korában a piramisok környékére gazella. 12. BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. bár kiváló termőterülete a lápok miatt nem használható ki teljesen. alsó-egyiptomi nomosz.

1279–1213) (i. UF: Tehut (ang. 1290–1224) (i. UF: Sam-Behutet (ang. BT: szakáll szertartási tárgy RT: Hatsepszut1 (i. 1379–1362) (i. BT: alsó-egyiptomi nomosz RT: Banebdjedet2 (ang.e. hogy a királyi család tagjait teljesen hétköznapi helyzetekben ábrázolja.de ÁL-TESTÜREGES UF: Pseudocoelia (lat. és ezalatt a páciens azt nem érezhette annyira. BT: alsó-egyiptomi nomosz RT: Bubasztisz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. amely nagy fájdalommal járt volna.) AMARNAI LAKÓHÁZ AMARNAI LEVELEK UF: Amarna letters (ang. Hatsepszut1 királynő nő létére a protokolláris alkalmakon álszakállt viselt. II. a napistennek az alvilágon és az égen át vezető útját leíró képes és szöveges kompozíciók.) BT: Nagy Kutya ALVAREZ. 1301–1235) (i.e. I.) TELL EL-AMARNAI LAKÓHÁZ AMARNA.e. 1304–1237)98 (i.) SN: A trónutódlás zavartalansága érdekében maga mellé vette társuralkodónak fiát. A reformok nemcsak a vallásra korlátozódtak. 1364– 1347) (i. BT: egyiptológus ALVÁSTERÁPIA UF: sleep therapy (ang. 30 . A levelezés III. 1488–1468) (i.e. ahol az pap-orvosok ópiummal vagy mandragórával segítették elő az álmot (hallucinációt).) Sam-hut (óei.6 km-rel észak felé és 65 m-rel magasabbra. Amenhotep és IV. 2000000–60000) UF: Lower paleolithic (ang. UF: Eta Canis Major (lat.) SN: 1887-ben egyiptomi parasztok találták Tell el-Amarnában. A valósághű szemléletet követő művész magát a fáraót sem kímélte: Ekhnaton szobrai hosszú arcú. BT: templom AMAKHTU RAMSZESZ. Aj1. BT: alvilági könyv AMADAI TEMPLOM SN: Egy darabban. BT: paleolitikum (i. UF: Am-peh (óei.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. Ez volt az egyetlen olyan periódus Egyiptom vallás-történetében. 1294–1227) (i.e.e.(134.) Am-pehu (ang.e.) BT: isten NT: Aken Am-heh (ang. amelyben nem az új isten személye.e. SN: 1968-ban Nobel-díjjal kitüntetett magfizikus és amatőr egyiptológus.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-NÚBIA UF: Wawat (óei.) Tehuti (óei.e. akkádul (ékírással) íródtak.) TELL EL-AMARNAI LEVÉLTÁR AMARNAI LEVELEK TELL EL-AMARNAI SÍR AMARNA-MŰVÉSZET SN: Az eddigi idealizált királyportrék helyett megjelentek a néha túlzottan is naturalista ábrázolások. dinasztiabeli fáraók és Kánaán.) (134.) Khar (óei. EL.e. 1479– 1457) ALTAKUI CSATA UF: eltekei csata SN: Taharka és szövetségesei vereséget szenvedtek Szanherib asszír királytól. BT: könyv NT: Alvilág Könyve ALVILÁG KÖNYVE SN: A mágiával és az alkímiával foglalkozik. 1279–1212) AMAM (ang. II.e. nőies csípőjű fiatalembert ábrázolnak. 1503–1482) (i. 18. (i. Manethón szerint I.) Imiut (ang.e. dinasztia idejében építtette III. mialatt az ártó démonokat kiűzték. 25. hanem a művészetre is jelentős hatással voltak. (L) AMARNA-REFORM SN: Ekhnaton fáraó Aton napisten tiszteletét tette hivatalossá. Ekhnaton idejéből származnak.) Ba-Pef (ang. 1301–1234) (i. Amenhotep. 15. Szeszósztriszt. vastag ajkú. 1307–1240) (i. UF: Am-khent (óei. 1372–1354) (i.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.e.) SN: Fővárosa Banebdjedet2 volt. HARTWIG BT: egyiptológus AD: ar3a003@arche.) amarna-reform berlini „Kerti séta” sztélé Ekhnaton (i. Anatólia és az égei civilizáció között folyt. 2000000–10000) ALSÓRENDŰ PAP WAB-PAP ÁLSZAKÁLL UF: istenszakáll mesterséges szakáll szertartási szakáll SN: Általában a fáraók viselték a halhatatlanság jelképeként. UF: Sept (ang.e. Thutmózisz. Amenemhetet saját udvaroncai ölték meg. Ezt a templomot a 18. Kha1 (ang.(ang.) BT: ős-testüreges NT: fonálféreg ALUDRA (ar. amikor az államvallás közeledést mutatott az egyistenhit felé. BT: hivatalos levél tell el-amarnai levéltár AMARNAI LEVÉLTÁR AMARNAI SÍR AMARNA LETTERS (ang. A Későkorban magánszemélyek sírjában is alkalmazták. szétszedés nélkül helyezték át 2. BT: csata ALTENMÜLLER.) SN: A Nagy Kutya csillagkép egyik csillaga. Thutmózisz Amon és Ré-Harahti tiszteletére. 1292– 1225) (i.) BT: Núbia ALSÓ PALEOLITIKUM (i. Ekhnaton 18.) AMMUT AMON AKHET-ATON (óei.e. 19. 1968 tavaszán kozmikus sugárzással átvilágította a Kephrén piramist egy újabb sírkamra reményében. hanem a többi isten betiltása jelentette az újdonságot.) ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.. 1352–1336) terem. A vallási reform egy egészen egyedülálló művészeti irányzatot termelt ki.e. LUIS W. 700000–5500) (i.uni-hamburg. 16. Mezopotámia. UF. Valószínű bódult állapotában végeztek el a betegen olyan kezelést is.arcnet. BT: művészet RT: Akhet Aton (óei.e.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. Az amarna-művészet másik sajátossága.ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. Pillanatnyilag 382 égetett agyagtáblát sorolnak ide.) SN: Fővárosa Bubasztisz volt.e.e. 9) SN: A betegek egy része alvásterápiának vetette alá magát egy álomtemplomban. óei.) AMANA (ang.) ALVILÁGI KÖNYV SN: Az újbirodalmi királysírokban felvésett.) Andjety (ang. de újabb sírkamra nem volt. 17. 9) BT: terápia RT: álomtemplom ALVILÁG TÚLVILÁG ALVILÁGI ISTEN UF: underworld god (ang. 20.

fr.) SN: Honszu1 főpapja a Ramesszida korban.) AMÉLINEAU. 28. de az azt követő 19. 1769– AMENEMOPE3 AMENEMHEB MEH1 (ang.) SN: Amon-Ré pásztora a 20. BT: építmény AMDUAT KÖNYVE UF: Book of the Secret Chamber (ang. BT: templom RT: Amenebis Piusz. hogy így bírja azt megállásra. Bárkáját halotti szellemek vontatják a folyón..(ang. jan.) HAEMUASZET6 AMENAR-NEFRU (ném. 1372–1354) (i.) AMENCHAU (ném. VIII.. (128.) SN: A Kharga-oázisban található templom.) AMBULLATÓRIUM UF: kerengő SN: A kisebb újbirodalmi templomokat és a bárkakikötőket. amelyeket sakálok húznak. 1550–1525) (i.–1917.. ném..) AMMUT AMMUT AMON AMENNAKHT (ang....) NT: Tauszert3 AMENEMHEB3 SÍRJA UF: TT25PM BT: asasifi sír RT: Amenemheb3 AMENEMHEB4 (ang. 4. fr. BT: helyi isten RT: Amenebis-templom AMENEBIS-TEMPLOM UF: Zayyan temple.) AMENEMHEB5 (ang.) Wilson.) AMENEMHAT SURER (ang. ÓRÁJA SN: Megjelennek a kígyó alakú bárkák.. Mike Warocqué. fr. spa. hogy elfogadja Ekhnaton reformjait.e.) Dyall-Smith. felsorolja az alvilág 12 kapuján (nappal) és 12 barlangján (éjszaka) keresztül vezető utat. melyet a Nap bárkájával behajóz.. spa. a napisten éjszakai utazását tartalmazza.e. ném. spa. ném.. fr.) SN: Théba polgármestere a 18. Itt a Apóphisz naponta megpróbálja kiszívni a vizet Ré1 bárkája alól. Úgy képzelték. spa..) AMENEMHET AMENEMHET SURER AMENMESZ15 AMENEMHAB MEH (spa. (cse.) AMEN (ang.–1924.. 138–161)(1. BT: istennő AMATŐR EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Carnarvon. Ahogy a Nap újjászületik minden reggel. az óriáskígyóval kell megküzdeni.. 1352–1336) AMARNA-RELIEF REPRODUKCIÓJA (BRM: 65. 1539–1514) (i. 1379–1362) (i. 1580–1558) (i.. al. spa.e. fr..16) SN: A reprodukált reliefen egy kertész visz vizet a folyóból az öntözni való termőföldre. dinasztia folyamán az Amduat Könyve a legfontosabb irat.) AMENEMHET. spa. Éjszakai útja során a Nap a halottak istenével egyesülve Ozirisz-Ré-vé válik. II sírfelirata Thutmózisz.e. valamint gyakorta a görög-római kori születési házakat kívülről körbefutó. miközben a többi elhunyt tiszteleg átkelése előtt. ném. spa.e. 1530–1504) AMASZISZ. 570–526) (i. ÉMILE (1850–1915) BT: francia egyiptológus AMEMAIT (ang. Küzdelme sikere érdekében az elhunyt uralkodót védelmező istenségek kísérik. A 18. BT: Honszu1-főpap próféta NT: Amenemheb3 hozzátartozói RT: Amenemheb3 sírja AMENEMHEB3 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Tauszert3. BT: halotti irodalom könyv túlvilági szöveg NT: Amduat Könyvének 4–5. JAHMESZ. BT: Amenemheb3 (ang.) AMEN-CHAEMWASET (ném. fr.. akit a sumér bevándorlók imádtak Egyiptomban.) Rejtett Kamra Könyve Rejtett Termek Könyve Titkos Szoba Könyve Túlvilág Könyve SN: A könyv az alvilág pontos földrajzi leírását és a Ré. hogy a nappal és az éjszaka 12 órája egy-egy vidéknek felel meg.) AMENKHAU (ang. 3. BT: pásztor RT: Amenemheb2 sírja AMENEMHEB2 SÍRJA UF: TT278PM BT: gurnet murai sír RT: Amenemheb2 (ang. 569–526) AMATHAUNTA (ang.. BT: írnok RT: Amenemheb4 sírja AMENEMHEB4 SÍRJA UF: TT364PM BT: asasifi sír RT: Amenemheb4 (ang.) AMENEMHEB2 (ang.u. Mark AMAUNET (ang. dinasztiából. amelyet Amenebis istennek szenteltek. BT: Amduat Könyve AMENEMHEB MEH1 (ang. fedett. ném..e.e..e. fr. fr. dinasztiabeli sírok bejáratának belső oldalán is találtak ilyen feliratokat.) SN: A tenger istennője.e. jobb sorsra érdemes alakja egyre inkább a feledés homályába merült.. jún. Raoul (1870. máj. hogy Antóninusz Piusz császársága idején helyreállították a templomot. mivel ő meg akarja állítani a napbárkát káoszt kiváltva ezzel a földön. Antóninusz (i. Egy felirat bizonyítja. emlékét megpróbálták eltörölni.) JAHMESZ.. sírjának falfeliratai AMDUAT KÖNYVÉNEK 4–5. hozzáfűzve a varázsszavakat.) 1765) AMEN-EM-APT (ang.. I. 26. fr. 1364– 1347) (i.. spa. 6) BT: relief reprodukció AMAS EL-OUOGOUD VÁRA PHILAE AMASIS I (ang. és 20. BT: reform RT: amarna-művészet Ekhnaton (i.) MUT KOM OMBÓ (ar.) (i. órája RT: Amenhotep.e. ném. Az „eretnek fáraó” feliratait kivakartatták..) AMENEMHEB3 (ang. Ekhnaton halála után Tutankhamon és a trónon őt követő Aj1 és Hóremheb1 visszaállították a régi vallási rendet. ném.) AMENEMHEB1 (ang.) AMENIRNEFERU (ang.) AMENEMES (kat. III.e.) AMENEMHAT (ang.) AMENAJ (spa. ném.) SN: Amon magtárainak írnoka a 19. úgy a fáraó is feltámad. feb. spa.e. BT: polgármester RT: Amenemheb5 sírja AMENEMHEB5 SÍRJA UF: TTA8 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemheb5 (ang..) AMENEMHEB6 (ang. melyek segítségével a barlangokat őrző szörnyeket ártalmatlanná lehet tenni. II.) AMEMET (ang. (i.azonban ez a kor még nem érett meg arra.... oszlopos folyosó.) 31 . A gonosz erők közül különösen Apóphisz-szal..) AMBO (lat.) UF: Amenemib (ném. spa. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866. dinasztiából. spa. II. spa.) AMENEBIS SN: Takhoneourit városának istene volt. 1570–1546) (i. (i. 19) AMENEJ KEMAU (cse. ném. dinasztia vége felé. amit a királysírok falára írtak.

) NT: Aamon Hóri10 Iszumut AMENEMHEB8 SÍRJA UF: TT44PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemheb8 (ang. fr... BT: ká-pap RT: Amenemhet11 sírja MEH4 (ang. aki még apja előtt fiatalon meghalt. spa.) SN: Maat írnoka a 18. BT: magtárfelügyelő RT: Amenemhet6 sírja AMENEMHET6 SÍRJA UF: TT123PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet6 AMENEMHET7 SN: Szenenmut fiútestvére. BT: írnok RT: Amenemhet9 sírja AMENEMHET9 SÍRJA UF: TT182PM BT: Khokha-sír RT: Amenemhet9 AMENEMHET10 UF: Amenemhat (ang. spa. II. dinasztiából.. BT: Amon-főpap RT: Amenemhet4 sírja AMENEMHET4 SÍRJA UF: TT97PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet4 AMENEMHET5 UF: Amenemhat (ang. spa.) Mahu2 (ang.. dinasztiából. dinasztiából III.. II.) SN: Magtárfelügyelő a 18. Felesége: Baki3. BT: Amon marháinak felügyelője Thutmózisz. ném.) UF: Amenemhab (ang.) AMENEMHEB MEH1 (ang.) AMENEMHEB7 (ang. spa.) Amenemhab Meh (spa.) AMENEMHET UF: Amenemhat (ang.. Amenhotep korából. spa. dinasztiából. spa.. Thutmózisz és II. ném.) SN: Ramosze8 apja a 19. ném. BT: kapuőr RT: Amenemheb6 sírja AMENEMHEB6 SÍRJA UF: TTA15 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemheb6 (ang. spa...) Tetires2 (ang.. dinasztiában.. III. III. dinasztiából.) NT: Baki3 (ang. Thutmózisz (18.. fr. spa.) SN: Magas tisztségű hivatalnok a hadseregben.. BT: Amon-pap Ramosze7 hozzátartozói Szenenmut hozzátartozói AMENEMHET8 UF: Amenemhat (ang. BT: kormányzó polgármester RT: Amenemhet8 sírja AMENEMHET8 SÍRJA UF: TT163PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemhet8 AMENEMHET9 UF: Amenemhat (ang. dinasztiában Amon magtárainak könyvelője. dinasztiából. BT: Ramosze8 hozzátartozói AMENEMHEB8 (ang.) SN: Amon wab-papja a 20. 10) 3 32 . Amenhotep idején szolgált.. BT: felügyelő RT: Amenhotep4 és Amenemhet5 sírja AMENEMHET5 SÍRJA 6 AMENHOTEP4 ÉS AMENEMHET5 SÍRJA AMENEMHET UF: Amenemhat (ang.) SN: III. spa. ném.) legöregebb fia. Fiuk Aamon. BT: Aamon hozzátartozói wab-pap NT: Amenemheb8 hozzátartozói RT: Amenemheb8 sírja AMENEMHEB8 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Hóri10. dinasztia idejéből. ném.. BT: könyvelő RT: Amenemhet2 sírja AMENEMHET2 SÍRJA UF: TT82PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet2 AMENEMHET3 UF: Amenemhat (ang... III. ném...) SN: A 18... spa.. ném. ném.. fr. fr.) AMENEMHEB MEH1 SÍRJA UF: TT85PM BT: seikh abd el-gurnai sír AMENEMHEB MEH2 1 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet3 AMENEMHET4 SN: Amon főpapja és 1. Thutmózisz idejéből. spa. ném. katonák parancsnoka. spa.... spa. Thutmózisz idejéből. ném. (152..SN: Fő kapuőr Amon birtokain a Ramesszida korban.. majd később egy hajó kapitánya a 18. hozzátartozói AMENEMHET2 UF: Amenemhat (ang.) SN: Ká-pap a 18. évében. Neve a karnaki Amon-templom fesztiválcsarnokában tűnik fel a déli oldalon. fr.) SN: Deir el-medinei kézműves a 18. apja uralkodásának 24. spa.) UF: Amenemheb1 (ang. BT: hadsereg parancsnok hivatalnok tengerészkapitány NT: Amenemheb Meh1 hozzátartozói RT: Amenheb Meh1 sírja AMENEMHEB MEH1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Tetires2.. spa.. ném. BT: deir el-medinei kézműves RT: Amenemhet10 sírjai AMENEMHET10 SÍRJAI NT: Amenemhet10 TT340PM-es sírja Amenemhet10 TT354PM-es sírja BT: deir el-medinei sír RT: Amenemhet10 AMENEMHET10 TT340PM-ES SÍRJA UF: TT340PM BT: Amenemhet10 sírjai RT: Amenemhet10 AMENEMHET10 TT354PM-ES SÍRJA UF: TT354PM BT: Amenemhet10 sírjai RT: Amenemhet10 AMENEMHET11 UF: Amenemhat (ang. BT: Amenemheb8 (ang. BT: adminisztrátor RT: Amenemhet3 sírja AMENEMHET SÍRJA UF: TT53PM SN: A sírábrázolásban macska látható egy halászó és szárnyasvadászó jelenetben.. dinasztia idején. spa. Ramszesz idején. Amon bárkájának papja. BT: Amenemheb Meh1 (ang.) SN: Théba polgármestere a 19... prófétája a 18. din. Thutmózisz idején. Felesége: Iszumut.) SN: Amon termelési területeinek felügyelője. ném. ném.) SN: Adminisztrátor Amon templomában III.

AMENEMHET11 SÍRJA UF: TTA1 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemhet11 AMENEMHET12 UF: Amenemhat (ang. 1937–1908) UF: Amenemhat. 1971–1928) (i. (i. I.) Szeszósztrisz. I. uralkodója. A trónon utódai követték és számos célkitűzését megvalósították.e. I. 1985–1795) (110.5 m (84m).e. II. (i. (i. I. A 16. III. PIRAMISA SN: Eredeti magassága 55m (ma már alig 20 m magas).) Szeszósztrisz. INTELMEI UF: Amenemhat. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja I. téglapiramisa Fehér Piramis Hatalmas piramis White Pyramid (ang. Mentuhotep expedícióját Vádi Hammamatban. Az ő idejében vezették be azt a szabályt. 1844–1797) (i.e. A belső magba óbirodalmi domborművekkel díszített tömböket építettek be. betakarítás. (i.e. I. intelmei Amenemhet. dinasztiát. 1929–1892) (i. Szeszósztrisz király uralkodásának 43.) Neferu. miszerint az utódot még az uralkodó életében régenssé nevezik ki. alapja 105×105 m volt eredetileg.e. 1929–1892) (i. ma már csupán szétszórt törmelékhalmaz.e.e. BT: Amenemhet. 205) AMENEMHET. 310) (i. I.e. Felesége: Neferytateten. Alapja 50m. 1917–1872) AMENEMHET. Jahmesz idejéből. piramisai téglapiramis RT: Amenemhet.e.e. Amenemhet viszonylag békés korszaka a Középbirodalom gazdasági és kulturális fellendülését 33 .e. piramisa Amenemhet. I. 1963–1786)( 150.e. ném. 1991–1962) (i. hogy megakadályozza a nomádok betöréseit. sörkészítés. 1917–1872) Szithathormerit AMENEMHET. BT: protodór oszlop AMENEMHET..(i. HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: I. BT: dinasztia.) Ameni Ammenemes I (ang. Itaweret.) Moeris2 (gör. sírkamrája mennyezet AMENEMHET. I. Mentuhotep idején.) Amenhemet (své. SÍRKAMRÁJA SN: A tornác mögött a sziklába mélyül. (i. halak és madarak hálóval való elejtése. 1875–1840) AMENEMHET. felső-egyiptomi nomosz vezíre és kormányzója volt IV. hozzátartozói RT: Amenemhet. 1955–1913) (i. II. hozzátartozói RT: Amenemhet. BT: intelem AMENEMHET. 1929–1895) (i. Ita. (ang. 205) fáraó NT: Amenemhet. Eredetileg Thébából származott fővárosát Itj-Tauiba tette át. II. II.. III. II. Hnumit. az oszlopok három hajóra osztják. évéből (tehát i. birkózók láthatók a falfestményeken. 1971–1926) (i. 12. I. 1937–1908) AMENEMHET. II. sírkamrájának falfestményei Amenemhet.) SN: Eredeti magassága és a dőlésszög meghatározhatatlan. I.) Neferytateten (ang. SÍRJA UF: BH2 SN: I. I. sírkamrájának mennyezete AMENEMHET. PIRAMISA UF: Amenemhet. ném. szántás. 1985–1795) (110. sírkamrája RT: Amenemhet. 12. Fia: I. sírkamrája falfestmény AMENEMHET. 1850–1800) (i. (ang. A nomarkhoszok támogatták uralmának megalapozásában. I. BT: dahsuri piramis dinasztia. I. 1929–1892) (i. Nagyon megrongált piramis. atléták. Amenemhet sírkamrája előtti tornác területén található két protodór oszlop. 1971–1928) (i. 1991–1962) (i. II.) SN: Hivatalnok a korai 18.e. 1934-ből) származik. (i. II.e. számos isten és istennő papja. BT: listi piramis dinasztia. Feleségei Keminub. 1929–1895) (i. 310) (i. I.e. aki aztán magával ragadta a teljes hatalmat. kötélgyártás. Kereskedelmi kapcsolatokat folytatott Mezopotámiával és Elő-Ázsiával. fáraó fejedelem herceg nomarkhosz pap vezír NT: Amenemhet. erre számos régi előjoguk helyreállításával is ösztönözte őket. BT: Amenemhet.) Seheptepibre (ang. BT: Amenemhet. I. (i.e. spa. I.) SN: Ő vezette III. (i. I. spa. oldalak hosszúsága 78. Olyan áthatolhatatlan sorompót akart létrehozni. Szeszósztrisz. piramisa AMENEMHET.e. Állítólag az utóbbi sportnak ez a legrégibb ábrázolása. II. A Delta nyugati határában erődítményeket emelt. I. Neferet. amely megakadályozza a betöréseket. (ang.e. BT: dinasztia.e.e. 1929–1895) (i. Mészkőből épült.és kőedények formálása. Szeszósztrisz. 1971–1926) (i. 1855–1808)(110.) Nubkaure (ang. I. 1875–1840) NT: Hnumit Ita Itaweret (ang. Neferu.e. (i. intelmei SN: Egy palotaforradalom nyomán a hatalom gyakorlásának tapasztalatairól és az emberi hálátlanságról kesereg. I.e. piramisai AMENEMHET.e. agyag.) Nimaatre (ang.e. Ammenemes II (ang. Tájolása nem olyan pontos a négy égtáj irányában. 1937–1908) NT: Neferet. I. TÉGLAPIRAMISA PIRAMISA AMENEMHET. (. borkészítés. I. BT: Amenemhet. BT: beni hasszáni sír királysír NT: Amenemhet.e. I..) SN: III. I. BT: Amenemhet.e. I. SÍRKAMRÁJÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: Kő és fémek megmunkálása. s azokat átszelő hieroglif szövegek borítják. 1991–1962) (i.e.e. Anyja: III. Kaneferu. 1817–1772) UF: Amenemhat III (ang. udvaroncainak egy csoportja azonban meggyilkolta. Lányai Szithathormerit.e. dinasztia 3.) SN: A 12. I. Ezek az írások feltehetően fia uralkodásának ideje alatt születtek. I. II. 1955–1913) (i. 1875–1840) UF: Amenemhat. (i. A dahsuri tört piramistól délkeletre található. s megalapította a 12. gabonanyomtatás. sírja NT: Amenemhet.e.) Kaneferu (ang.. és megvédi a jelentősebb szárazföldi utakat. 310) (i. sírja Uralkodói Fal AMENEMHET. dőlésszög 54° 27’ 44”.) Keminub (ang.) Ammenemes III (ang. 1963–1786)( 150. BT: hivatalnok RT: Amenemhet12 sírja AMENEMHET12 SÍRJA UF: TT20K TTC2 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet12 AMENEMHET. nyíl. a kerület örökös hercege. I. II. SÍRKAMRÁJÁNAK MENNYEZETE SN: A mennyezet lapos ívű dongáinak belső felületét geometriai minták.e. 12. protodór oszlopai Amenemhet. 12. PROTODÓR OSZLOPAI SN: I. dinasztiából.e.

1799–1787) (i. 310) (i. Amenemhet egy szoborkolosszusának fejrésze.e. III. Szithathor. 310) (i.e. dőlésszög 54-57°. dahsuri piramisa piramidion AMENEMHET. III. hozzátartozói RT: Amenemhet. hawarai piramisának piramidionja AMENEMHET.) Amenemhet. TÉGLAPIRAMISA HAWARAI PIRAMISA AMENEMHET. Eredeti magassága 81. III. (i. BT: Amenemhet.) Hetepi1 (ang. DAHSURI PIRAMISA UF: Black Pyramid (ang. DAHSURI PIRAMISÁNAK FOLYOSÓI SN: Egy föld alatti folyosó köti össze a király és a királyné sírkamráját. 1817–1772) AMENEMHET. III.5 m (ma 58 m). III. Szobeknoferu. IV. III. szobrai Amenemhet. 1844–1797) (i.(29) A külső és a belső északi kerítésfalak között de Morgan III. III. 1798–1790) (i. hawarai piramisa piramidion AMENEMHET. (i. 1817–1772) AMENEMHET. magassága 86.) BT: dinasztia.e. BT: Amenemhet. (i. 1985–1795) (110. amely ma a Kairói Egyiptomi Múzeumban látható. Lányai: Neferuptah.e. 310) (i. BT: Amenemhet. Neki tulajdonítják a híres “Labirintust”.e. mellékfelesége: Hetepi1. 310) (i. BT: Amenemhet. III. III. dahsuri piramisa Amenemhet. 1872–1853) (i. Amenemhet két kolosszális szobrát. III. szobrai mellszobor RT: Amenemhet. III.e. III.) (i. 30 m magas. III.e. FEJSZOBRA (BM) SN: Bubasztiszból származik Naville 1886-89-es ásatásából. hawarai piramisa AMENEMHET. 1817–1772) AMENEMHET. 12. 1844–1797) (i. III. szobrai dioritszobor AMENEMHET. fejszobra (BM) Amenemhet. 1798–1790) (i.e. A 12.e.) Fekete Piramis SN: A 12.e. III. Ezt a templomegyüttest Petrie vizsgálta át. III. Az akna keleti végét Hór1 vette tulajdonába.(i. Főfelesége: A’at. III. Maakherure (ang. (cse. eredeti alapja 105×105 m (ma 102 m).e. Nevéhez fűződik a Fajum előállítása és a hawarai templom (labirintus) felépítése. Hathorhetepet. BT: Amenemhet. IV. 12. fáraó Szeszósztrisz. 1855–1808)(110.e. hozzátartozói AMENEMHET. BT: Amenemhet III. hozzátartozói dinasztia.e. 205) fáraó NT: Amenemhet. (i. 1855–1808)(110. piramisai téglapiramis NT: Amenemhet.e. 310) (i.e. dinasztia szobrainak tipikus példája. 1817–1772) AMENEMHET. piramisai NT: Amenemhet. dahsuri piramisának piramidionja RT: Amenemhet. szobrai AMENEMHET. TITULUSA BT: királyi titulus RT: Amenemhet. szobrai kolosszus RT: Amenemhet. MELLSZOBRA (MNM) SN: Fekete dioritból készült. Azért kapta a Fekete Piramis nevet. 34 . 205) BT: Amenemhet. E mű avat be bennünket az ókori egyiptomiak matematikatudományának titkaiba.e. SZOBRA (HM) SN: A Hermitage Múzeumban található. a Holtak Templomát Hawara közelében. BT: Amenemhet. 1772–1763) Hathorhetepet (ang. magassága 75m. HAWARAI PIRAMISÁNAK PIRAMIDIONJA SN: 1894-ben találta meg Jacques de Morgan a piramis feltárása közben. 1850–1800) (i. (i.e. III. AMENEMHET. III. piramisai hawarai piramis NT: Amenemhet. Ez volt Egyiptom utolsó nagy piramisa. hanem kényelmesen használható kézikönyv gyanánt. Amenemhet síremléke. Litikus homokkőből készült.e. akinek múmiáját egy fakoporsóban találták meg a sírban. III. 1963–1786)( 150.e. dahsuri piramisa Amenemhet. (i. 1855–1808)(110.e. 310) (i.e.) Neferuptah Nubhotepet (ang. hogy ez a piramis III. III. 1817–1772) NT: A’at (ang.eredményezte.e. amelyet szárított agyagtéglákkal építettek körbe. III.e. A piramis mellett a Labirintus maradványai. III.e. Amenemhet. III. 1850–1800) (i. 1844–1797) (i.e. SZOBRA (L: N 464) SN: A szobron bár nem található felirat. hozzátartozói NT: Amenemhet. III. III. titulusa Labirintus AMENEMHET.e. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: III.e. A Moirisz-tavat összeköti a Nílussal. III. Most kb. 1763–1759) AMENEMHET. Hetepi1-től született fia: IV. 1844–1797) (i. mellszobra (MNM) Amenemhet.e.e.e. III. és így a tó. 12. (i. dinasztia idején építtette III. III. III. III. Amenemhet Dahsurban. HAWARAI PIRAMISA SN: A magja a szikla volt. III. BT: Amenemhet. BT: Amenemhet. 310) (i. 1799–1787) (i. szobra (L: N 464) RT: Amenemhet. Testvére: Szobeknoferu. 1850–1800) (i. 1850–1800) (i. 1894-ben Jacques de Morgan tárta fel. III. Amenemhet. de nem tankönyv alakjában. 1789–1786) (i. 1772–1763) UF: Amenemhat. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: III. szoborkolosszusai Amenemhet. 1817–1772) AMENEMHET. III. IV. amely a piramis déli részén kívül helyezkedik el. A matematika terén addig empirikus úton elért ismereteket összegyűjtötte és leíratta. 1888-ban Petrie jött rá. Anyja: Hetepi1.e. III. fejlesztik és bővítik az öntözőberendezéseket. III.5 cm. IV.e. 310) (i. 1985–1795) (110. szobrai fejszobor AMENEMHET. III. III.e.e. 1787–1783) (i. 1963–1786)( 150. 1855–1808)(110. a Magyar Nemzeti Múzeumban látható. III. mert sötét színű nyerstéglából és bazaltból építették. piramisai dahsuri piramis dinasztia 12. szobra (HM) Amenemhet. 1850–1800) (i. (i. Amenemhet családjának 10 aknasírját fedezte fel. 1878–1843) (i. BT: Amenemhet. amely gyakorlati célokat szolgált. 1855–1808)(110. Nubhotepet.) Szeszósztrisz.e. Nagy rabszolgatartó birtokok alakulnak ki. 1844–1797) (i.e. mint gyűjtőmedence óriási új területeket lát el vízzel és termékenyít meg. 1855–1808)(110. SZOBRAI BT: fáraószobor NT: Amenemhet. hawarai piramisa Amenemhet. egy III. III. DAHSURI PIRAMISÁNAK PIRAMIDIONJA BT: Amenemhet. III. III. III. III. Alapja 105×105m. IV. III. Petrie feljegyzéseiből rekonstruálták az egyik szobor képét. majd a kész piramist mészkőlapokkal burkolták be.e. Szeszósztrisz. III. 1878–1841) (i. 1844–1797) (i.e. IV. dahsuri piramisa folyosó AMENEMHET. Amenemhetet tükrözik. amely tételeket és bizonyításokat tartalmazta. (i. az arcvonások egyértelműen III. PIRAMISAI BT: dinasztia.e. HALOTTI TEMPLOMA LABIRINTUS AMENEMHET.e. III. dahsuri piramisának folyosói Amenemhet. amelyet a görög történészek még a piramisokat is felülmúló csodának írtak le. 1850–1800) (i. III.e. délre egy kis szatellit piramis romjai találhatók. SZOBORKOLOSSZUSAI SN: Fajjúmban állították fel III. 1836–1817) Szithathor Szobeknoferu (i. III.

piramisai AMENEMHET SURER UF: Amenemhat Surer (ang. 206) (i... Amenhotep templomainak 20. Elephantineben találták.e.e. BT: felügyelő RT: Amenemope2 koporsója 35 .e.) AMENEMINET4 SN: Takhat3 férje.) Amenophthis (gör.) Amenemopet (ang. 1799–1787) (i. Civil háborúk dühöngtek a thébai területen. 993–984) UF: Amenemipet1 (ang.) UF: Amenemonet (ném. 1769–1765) UF: Amenej Kemau (cse. 1778–1770) UF: Seankhibre (spa.) Usermare-setepenamun2 (ang. 1817–1772) Hetepi1 (ang. gör. 1279–1213) AMENEMINET2 SÍRJA UF: TT381PM BT: gurnet murai sír RT: Ameneminet2 (ang. Öreg és beteges emberként került trónra.) AMENEMOPET AMENEMOPET5 AMENEMOPET TJANEFER AMENEMIPET TJANEFER (ang. 13. Pszuszennész fáraó lányának házasodása után visszaengedték ezeket a szembeszállókat.) AMENEMINET3 (ang.BT: Amenemhet.. Anyja: Mut-Tuy2. „A festők elöljárója”. 1855–1808)(110.e. dinasztiában..e. (cse. dinasztia 2. Ramszesz közeli társa. 1043–1039) UF: Neferkarehikwast (ang.e.e. BT: Amenemhet Surer NT: Ith-taui (ang.e. BT: festők NT: Amenemhotep hozzátartozói AMENEMHOTEP HOZZÁTARTOZÓI BT: Amenemhotep NT: Amonnaht AMENEMIB (ném.) Mut-Tuy2 (ang. Pszuszennész sírjának második kamrájában találtak rá.. 1789–1786) (i.) AMENEMOPE1 (i.e.. 1782–1650) fáraó AMENEMHET. 1850–1800) (i. dinasztiából. 1782–1650) fáraó RT: Amenemhet.e. (i.e. BT: dinasztia. VIII. BT: gurnet murai sír RT: Ameneminet3 (ang.e. amelybe Ameneminet beletemetkezett. 1786–1633) (150. BT: szarkofág AMENEMOPE2 SN: I.) Amunemope (ang. V. 21. BT: Ameneminet2 NT: Wennefer2 (ang.Amenhotep és Aj idejéből a 18. BT: hintós hírvivő íjász munkafelügyelő Wennefer2 hozzátartozói NT: Ameneminet2 hozzátartozói RT: Ameneminet2 sírja Medjay milícia AMENEMINET2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Wennefer2. 1085–945) fáraó RT: Amenemope1 szarkofágja AMENEMOPE1 SZARKOFÁGJA SN: I.e. Később kineveztetett a II. 1787–1783) (i.) AMENEMIPET PAIRY (ang. szembeszálltak a királlyal. 1786–1633) (150.e. 13. BT: Amon marháinak felügyelője főadminisztrátor NT: Amenemhet Surer hozzátartozói RT: Amenemhet Surer sírja AMENEMHET SURER HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Ith-taui. 21. spa.) (spa.) Surer (ném. VI. (i.) SN: Templomi írnok a Ramesszida korban.) Amenikemau BT: dinasztia. (i. (cse.e. (cse.) Amenope (ang.e.e..) Amenophtis (ang.) Nephercheres2 (ang.e. 206) (i. 1085–945) fáraó Tentamun1 hozzátartozói AMENEMONET (ném.e. fáraója. Neferhotep4 apja.) Szobeknoferu (i. Később az idegen földek követe lett. 1772–1763) NT: Amenemhet. Amon marháinak felügyelője III. talán I. IV. dinasztia 4. 206) (i. cse. 1786–1633) (150. 1786–1633) (150. VII. len. Thutmózisz fáraó fegyvervivőinek felügyelője a 18.) AMENEMHEB AMENEMINET1 (ang. (i. Hivatali karrierje akkor kezdődött.) Surero (ang. BT: dinasztia. 1782–1650) fáraó RT: Amenemhet.) (i. BT: írnok AMENEMINET1 SÍRJA UF: TT58PM SN: Egy korábbi ismeretlen emberé volt ez a sír. amikor kinevezték a király hintósának és lova felügyelőjének.) (i. (i. Ramszesz épületein végzett munkák és a Medjay polgárőrség parancsnokának főnökévé.e. 35 cm magas. Taniszban született. és 17.) (i. BT: befejezetlen piramis dahsuri piramis dinasztia. PIRAMISA SN: Befejezetlen piramis Dahsurban. BT: mellszobor AMENEMHET.) BT: dinasztia. mellszobra AMENEMHET V. 310) (i.) SN: III. BT: wab-pap RT: Ameneminet3 sírja wab-papja a AMENEMINET3 SÍRJA UF: TT277PM SN: A gurnet murai nekropolisz keleti részén található. 1798–1790) (i. Később. spa.e. Amon isten atyja a 18.) (i. VIII. 1770–1769) BT: dinasztia.) SN: II.e. III.) (i. ném. V. dinasztia végéről. 1763–1759) AMENEMHET.5 cm × 20 cm széles.) AMENEMNISU (ang. 1844–1797) (i. 206) (i. ol.e. (i. 13.e.) AMENEMHET SURER SÍRJA UF: TT48PM BT: Khokha-sír RT: Amenemhet Surer AMENEMHOTEP SN: Deir el Medine-i festőművész. Pszuszennésszel társuralkodóként kormányzott.) SN: A 21. A fáraó nevét a környéken talált alabástromvázák felirataiból következtették ki. len.) (i. akit Imiszeba is alkalmazott.) SN: Főadminisztrátor. fáraója. 1786–1778) UF: Ameny Intef IV (ang. BT: Amon isten atyja Neferhotep4 hozzátartozói AMENEMIPET (ang. spa.e.. dinasztiában.e.e. I. (ang. 1782–1650) fáraó AMENEMHET.. aki a nyugati oázisba száműzte őket. 13. spa. 13. (i.) BT: dinasztia. aki számos posztban szolgálta a királyt.. MELLSZOBRA SN: A Kunsthistorisches Múzeumban látható.) SN: A 21.) Usimara-setpenamun Amenemope-meramun (ol. piramisa AMENEMHET. VIII.) AMENEMINET (ang. BT: seikh abd el-gurnai sír AMENEMINET2 (ang.(i.

ném. spa.. ném. dinasztia idején II. és IV. III. Thutmózisz idején. Középen függőlegesen és vízszintesen négy aranyozott csík szeli át.) SN: Ebben a könyvben tanácsokat ad a becsületességről.. Anyja: Nub.) Paszer4 Szennefer1 Weretmaetef (ang. dinasztiából.) UF: Amenemipet (ang. Ramszesz idejéből. BT: Amon-pap RT: Amenemopet3 sírja 3 AMENEMOPET3 SÍRJA UF: TT148PM SN: Pierre Montet fedezte fel 1940-ben ezt az akkor még érintetlen sírt. BT: polgármester Szennefer1 hozzátartozói vezír NT: Amenemopet5 hozzátartozói RT: Amenemopet5 sírjai AMENEMOPET5 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Jahmesz Humay.. Arra tanítja. len. ném. BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemopet3 Ockinga.) SN: A 19. A szöveg kisebb részei számos helyen található meg: a Torinói Egyiptomi Múzeumban... aki egy szent bárkán volt ábrázolva I. ami nyugalmat ad és megszabadítja az aggodalmaktól..) Amenemipet Pairy (ang. len.) UF: Amenemipet2 (ang.) AMENEMOPET2 TT215PM-ÖS SÍRJA UF: TT215PM BT: Amenemopet2 sírjai RT: Amenemopet2 (ang. Ramszesz és I. Szeszósztrisz idejéből egy isteni feleség főudvarmestere az egyik Amon templomban. hogy bízzon az istenben. BT: felügyelő főudvarmester NT: Amenemopet4 hozzátartozói RT: Amenemopet4 sírja AMENEMOPET4 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Nefertiu. Amenhotep déli vezíre és Théba polgármestere a 18. spa. BT: Mose4 hozzátartozói AMENEMOPET1 (ang. spa.. BT: emberalakú koporsó RT: Amenemope2 AMENEMOPE3 UF: Amen-em-apt (ang. Ő a szerzője a leghíresebb egyiptomi bölcsesség könyvének. dinasztia idejéből származik. Min és Ízisz prófétáinak felügyelője.) UF: Amenemipet Ipy (ang. Ramszesz idejében. egy osztrakonon Kairóban.) SN: II.) UF: Amenemipet (ang. BT: Amenemope3 NT: Kanaht AMENEMOPE3 INTELMEI UF: Instructions of Amenemope (ang.) NT: Nedzsmet2 Nefertiu (ang. spa. dinasztia idején. és a jóságról.) BT: A kincstár felügyelője a 18...) UF: Amenemipet (ang.AMENEMOPE2 KOPORSÓJA SN: A koporsó testrésze feketére festett. Davis találta meg 1906ban a sírt a Királyok Völgye1 keleti részében. amely Dra Abu el-Nagában található..) SN: Királyi írnok Deir el-Medinében a 19..) AMENEMOPET4 SÍRJA UF: TT41PM TTB4 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemopet4 (ang.. ném. Boyo AMENEMOPET4 (ang. spa. Feljegyzéseket készítettek a kisebb leletekről és konzerváló.) SN: Mose4 fia a 20.) SN: Az Igazság írnoka a Ramesszeumban a 19. spa. spa. A párizsi Louvre-ban egy írótábla található részletekkel Amenemope3 intelmeiből. BT: Budge papirusz intelem RT: Amenemope3 Budge papirusz (BM: BM 10474) AMENEMOPE4 (ang.. amely a múmia testét átszelő kötéseket hivatott utánozni. BT: Amenemopet5 sírjai Királyok Völgye1 sírjai AMENEMOPET5 SÍRJAI BT: sír NT: Amenemopet5 KV48-as sírja Amenemopet5 TT29PM-es sírja RT: Amenemopet5 AMENEMOPET5 TT29PM-ES SÍRJA UF: TT29PM BT: Amenemopet5 sírjai seikh abd el-gurnai sír AMENEMOPET6 (ném.) AMENEMOPET2 TT265PM-ÖS SÍRJA UF: TT265PM BT: Amenemopet2 sírjai RT: Amenemopet2 (ang. valamint megerősítették a falon lévő festményeket és acélkerettel támasztották alá a hosszú csarnok mennyezetét. Boyo Ockinga igazgatásával.. a Louvre-ban.. BT: Amenemopet5 NT: Jahmesz Humay Nub (ang. len. ném. A 18. BT: írnok RT: Amenemopet1 sírja AMENEMOPET1 SÍRJA UF: TT177PM BT: Khokha-sír RT: Amenemopet1 AMENEMOPET2 (ang. amelyet Amenemope3 intelmei néven ismerünk. dinasztiában I. dinasztiából. ném. egy töredékes papiruszon Stockholmban.) SN: Akhmimi lakos a 20.. dinasztiából. dr.) Pairi3 (ang.) SN: Amon-pap a 20. A szöveg majdnem hiánytalanul egy kéziratban (BM 10474) található meg a British Múzeumban. BT: felügyelő kincstárnok RT: Amenemopet6 sírja 36 . becsületről. a Puskin Múzeumban. dinasztia idejéből. Anyja: Aniy. BT: deir el-medinei munkás királyi írnok RT: Amenemopet2 sírjai AMENEMOPET2 SÍRJAI BT: deir el-medinei sír NT: Amenemopet2 TT215PM-ös sírja Amenemopet2 TT265PM-ös sírja RT: Amenemopet2 (ang. spa. A fejrészt berakásos szemek teszik élethűvé.) AMENEMOPET5 UF: Amenemipet (ang. Fia: Paszer4.) AMENEMOPET5 KV48-AS SÍRJA UF: KV48 SN: Edward Ayrton és Theodore M. ném. dinasztiában IV.. Felesége: Weretmaetef. Széthi halotti templomában. len.. NT: Amenemope3 hozzátartozói RT: Amenemope3 intelmei AMENEMOPE HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Kanaht. önkontrollról.) AMENEMOPET3 (ang. Testvére: Szennefer1. A Macquarie Theban Tombs Project keretében végeztek feltáró munkálatokat 1996-97-ben Karin Sowada vezetésével. megőrző munkálatokat is folytattak. BT: Amenemopet4 (ang. Észak és Dél magtárainak felügyelője.. Felesége: Nedzsmet2.

a 18. spa. dinasztiából. ezért ideiglenesen a Dzsehutimesz1 sírjának előterében helyezték el.. mivelhogy a sírrablók áttörték a két sír közötti falat.) Amenemweskhet (ang. AMONHERHOPESEF AMONHERHOPESEF AMENEMWASKHET (ang. Thutmózisz idejéből. spa. hogy az egyik sír belsejéből át lehet jutni a másik síréba. Eléggé porlékony állapotban találták. Amenhotep sírjának oldalhelyiségeibe több generáció is temetkezett... BT: munkafelügyelő NT: Amenhotep1 hozzátartozói RT: Amenhotep1 sírja AMENHOTEP1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Baket1. Az alsó helységekből csigák segítségével hordták ki a törmeléket. dinasztiából.) SN: Amon termelési területeinek és raktárainak felügyelője a 18.. dinasztiában. helyiségből kanópuszmaradványok. BT: kincstári írnok RT: Amenemopet7 sírja AMENEMOPET7 SÍRJA UF: TT374PM BT: Khokha-sír RT: Amenemopet7 (ném.) AMENEMOPET RT: Amenemwaskhet sírja AMENEMWASKHET SÍRJA UF: TT62PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemwaskhet AMENEMWESKHET (ang..) Amon-em-wia (ang.) SN: Kenamun1 apja. BT: főnök RT: Amenemopet8 sírja AMENEMOPET8 SÍRJA UF: TTA18 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemopet8 (ném.. BT: Amenhotep4 (ang. BT: Kenamun1 hozzátartozói AMENEMOPET DJEHUTYNEFER (ang. koporsódarabot.AMENEMOPET6 SÍRJA UF: TT276PM BT: gurnet murai sír RT: Amenemopet6 (ném. dinasztiából való.) UF: Amenemwaschet (ném.) Amenemopet Djehutynefer (ang.) AMEN-HIR-KHOP-SHEF (ang. I.. amely sárga alapú (Ramesszida típusú) koporsóban nyugodott. spa.) Amon-em-wia (ang. spa. spa. spa. ném.) AMENEMWASKHET (ang. ném.. spa.) SN: Ptah-Szokarisz wab-papja és 19. spa. olyannyira. de valószínűleg kékeszöld színű volt. Anyja: Ta-amenthu. Thutmózisz idején. BT: munkafelügyelő RT: Amenhotep3 sírja AMENHOTEP3 SÍRJA UF: TT73PM BT: seikh abd el-gurnai sír AMENHOTEP4 (ang. Pl..) AMENEMOPET9 (ang. AMENEMHET. spa.) AMENEMOSE (ang. III.) TJANEFER (spa.. spa. II. dinasztiában.) Merimaat5 Ta-amenthu (ang.. spa. ném. BT: könyvelő RT: Amenemopet Tjanefer sírja AMENEMOPET TJANEFER SÍRJA UF: TT297PM BT: asasifi sír RT: Amenemopet Tjanefer (spa.) UF: Amenemipet Tjanefer (ang.) 37 . miniatűr fahajó modellt (pár cm). ném.) SN: Deir el-medinei kézműves a 19.. spa.) UF: Amenemipet (ang. valamint fából és fajanszból készült usébti is. BT: felügyelő hivatalnok felolvasó papja a AMENHOTEP2 (ném. A Dzsehutimesz1 sírnál régebbi keltezésű. Az 5.) MUT ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) SN: Az írnokok főnöke Amon birtokain a Ramesszida korban. Amenhotep dadája. kartonázst. dinasztiában Hatsepszut1 idején. amely valószínűleg alabástromból készült. II. Ramszesz idején.) HUJA AMENHOTEP3 (ang. írnoki palettát. BT: thébai sír AMENEMOPET TJANEFER (spa. Az írnoki palettában három szín maradt meg: piros. Ramszesz egyik fia. Továbbá előkerült még egy szenet játék kerek bábfigurája. A fausébtit lakkréteggel vonták be. egy nagyobb méretű szobor alapzatát. ném. BT: Amenhotep1 NT: Baket1 AMENHOTEP1 SÍRJA SN: Dzsehutimesz1 sírjának közvetlen szomszédságában fekszik.) SN: Palotai hivatalnok..) UF: Amenemwia (ang. BT: herceg Ramszesz.) SN: Amon magtárainak könyvelője a 18..) AMENMESZ AMENEMUYA1 (ang. dinasztiában. Több figyelemreméltó leletet hoztak a felszínre.) AMENET2 (óei. 3.) AMENHOTEP1 (spa.) UF: Amenemipet (ang...) AMENET1 (ang. sárga és fekete. amely az idő folyamán meglehetősen besötétült.) UF: Amenemwia (ang. A negyedik szín kiesett.–IV.) AMENHEMET I–IV (své. hozzátartozói AMENEMUYA2 (ang. BT: Amenthu hozzátartozói felügyelő NT: Amenhotep4 hozzátartozói RT: Amenhotep4 és Amenemhet5 sírja AMENHOTEP4 ÉS AMENEMHET5 SÍRJA UF: Amenemhet5 sírja TT122PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet5 AMENHOTEP4 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Amenthu. Egy múmia került elő a sírból.) SN: Kincstári írnok a Ramesszeumban a 19. Fia Merimaat5. ném.) AMENEMWASKHET (ang..) SN: II.) AMENEMUYA3 UF: Amenemwia (ang.) AMENEMOPET8 (ném.) AMENEMWIA (ang.... I. edénydarabok kerültek elő.) SN: Egyik fennmaradt címe: „Az első munkacsoport vezetője”. kabinetek felügyelője a 18.) SN: A két nagy obeliszk munkafelügyelője a 18. ném.) NT: Amenthu (ang.) AMENEMUYA (ang. spa. BT: felolvasó pap wab-pap RT: Amenemuya2 sírja AMENEMUYA2 SÍRJA UF: TT270PM BT: gurnet murai sír RT: Amenemuya2 (ang. Az 1997-es szezonban kezdték el itt a feltárási munkát Kákosy László vezetésével.) AMENEMOPET7 (ném. III.) AMENHIRKHOPSHEF (ang. BT: deir el-medinei kézművesek RT: Amenemuya3 sírja AMENEMUYA3 SÍRJA UF: TT356PM BT: deir el-medinei sír RT: Amenemuya3 AMENEMWASCHET (ném. dinasztia idején.

205) AMENHOTEP. ném. ném. III. 205) NT: Ahhotep... spa. ném. 1539–1514) (i. 311) (150.. 1570–1546) (i.. 1450–1412) UF: Aaheperuré Akheperure (ang..) SN: Amon magtárainak felügyelője a 18. aki testvére is volt egyben.) Rema (ang.) AMENHOTEP7 (ang.e. (spa.) Amenóphisz.) (i. 1525–1504) (110. dinasztiából.... AMENHOTEP14 SÍRJA UF: TT127K BT: thébai sír AMENHOTEP15 SÍRJA UF: TT336K BT: thébai sír AMENHOTEP16 SN: Rehmiré és Merit2 fia a 18. Jahmesz. 311) (150. ném. (i. fia. BT: ácsok felügyelője RT: Amenhotep12 sírja AMENHOTEP12 SÍRJA UF: TTC1 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenhotep12 (ang. Amenhotep idején. I. spa. spa.) a 18..) élt kancellár. spa.) SN: Könyvelő a 18. I. hozzátartozói dinasztia. I. ném. 1525–1504) (110. gyorsan véget ért.... 18. 1530–1504) Szenszeneb2 Thutmózisz. BT: Khokha-sír RT: Amenhotep5 (ang. dinasztiában II. BT: kincstárnok RT: Amenhotep13 sírja AMENHOTEP13 SÍRJA UF: TTC3 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenhotep13 (ang. ném. dinasztiából. BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenhotep.. Amenhotep az elsők között volt.. 1550–1397 fáraó Thutmózisz. spa. (spa. dinasztiában. spa. 1570–1293) (i. spa. 1567–1320) (i. Amenemhet piramisának nyugati oldalánál Dahsurban fedezte fel Jacques de Morgan 1894-ben.e.) AMENHOTEP6 (ang. 1567–1320) (i. 311) (150. spa. 1550– 1525) (i.e. 1525–1512) (i. ném. spa. I. spa. I.. Feleségei: Szenszeneb2.. dinasztiából. BT: főorvos RT: Amenhotep9 sírja AMENHOTEP9 SÍRJA UF: TT415 BT: thébai sír RT: Amenhotep9 AMENHOTEP10 (ang. 1580–1558) (i.) SN: Amon ácsainak felügyelője III. SN: Ereje nagy részét nem a háborúkra fordította. II.e. spa. Anyja: Ahmesz-Nefertari. II. ném.. I.e.. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. Jahmesz és Ahmesz-Nefertari 3.) Amenhotep Hekaiunu Amenhotpe II (ang. ezek során azonban fel kellett adnia az Orontész és az Eufrátesz között fekvő területeit. dinasztiából. II.. 1525–1504) (110.) Amenophis I (ang. ném. hozzátartozói 38 . Ahmesz-Meritamon.AMENHOTEP5 (ang.e. III. Thutmózisz korából. 1552–1306) (i. BT: polgármester RT: Amenhotep11 sírja AMENHOTEP11 SÍRJA UF: TTA19 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenhotep11 (ang. Amenhotep idején.. 1526–1512) (i.. ahol a hercegek a fáraó elé járulva kértek kegyelmet. BT: Pabasa4 hozzátartozói wab-pap AMENHOTEP9 (ang. ném.) (i.e.) SN: Ramosze1 testvére és Merietptah apja a 18. Ramszesz idejében a 19. spa.e. BT: Ramosze1 hozzátartozói AMENHOTEP18 UF: Amenhotep kancellár SN: II.e. spa.e.. Pabasa4 és Taweretemheb fia II. Ahmesz-Meritamon Ahmesz-Nefertari Jahmesz. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói dinasztia. BT: wab-pap RT: Amenhotep6 sírja AMENHOTEP6 SÍRJA UF: TT345PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenhotep6 (ang.. III. BT: dahsuri sír AMENHOTEP. Az első.e. I sírja kom ombói templom AMENHOTEP.) AMENHOTEP8 (ang.) SN: Főorvos a 19. BT: kancellár RT: Amenhotep18 sírja AMENHOTEP18 SÍRJA SN: II.e. BT: háremtisztségviselő RT: Amenhotep7 sírja AMENHOTEP7 SÍRJA UF: TT346PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenhotep7 (ang. I.) AMENHOTEP12 (ang. aki szakított az addig szokásos feltűnő temetkezési szokásokkal. BT: magtárfelügyelő RT: Amenhotep5 sírja AMENHOTEP5 SÍRJA UF: TT294PM SN: Amenhotep5 sírját később Rema vette birtokba.) (i. Thutmózisz. dinasztiában IV..e..) SN: Tentipet isteni feleségeinek felügyelője a háremben a 20.) AMENHOTEP13 (ang.) SN: Wab-pap.e.e.e. SÍRJA UF: AN B SN: I. spa. spa. I. BT: Rehmiré hozzátartozói AMENHOTEP17 (ang. dinasztia idején I. spa. spa. (ang. ném. Ő alapította Deir el-Medinét. (ang. Fia Szenszenebtől2: I.. Amenemhet idejében (12. dinasztiában. ném.) Amenophis II. din. II.e. (i..) AMENHOTEP11 (ang. (i. ném.. hozzátartozói NT: Amenhotep.e.) SN: Wab-pap a 18.e. Ahhotep. Az egyiptomiak Mitanni határához érkeztek.. spa. ném. Ramszesz idején..) (i. Három hadjáratot indított Szíriába. BT: Amenhotep. BT: könyvelő RT: Amenhotep10 sírja AMENHOTEP10 SÍRJA UF: TTA7 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenhotep10 (ang.. 1570–1293) (i. 1493–1481) AMENHOTEP. II. ném. amely a lázadó ázsiai népek leverésére irányult.. Amenhotep idejéből.. (ang.. spa.) SN: Megbízott kincstárnok a 18. 18. és sírját 120 könyök mélyen a sziklába vájatta. (i.. 1552–1306) (i. hozzátartozói NT: Amenhotep. hozzátartozói Thutmózisz. ném. 1550–1397) fáraó Jahmesz. dinasztiában. dinasztiában. hozzátartozói RT: Amenhotep. I. I.) SN: I. 205) UF: Amenhotpe I (ang. Két másik hadjáratát közvetlenül Mitanni ellen vezette.e. BT: Amenhotep.) SN: Tanisz1 polgármestere a 18.

1390–1352)(1.. nov.1402–1364) (i. 1550–1397) fáraó Teje1 hozzátartozói Tutankhamon hozzátartozói NT: Amenhotep. építészei AMENHOTEP. spa.) (i. aminek megjelölésére szolgált ez a fajansztáblácska. levele Uszer-Szatet-hoz AMENHOTEP. Amenhotep nevével Juja és Tuja1 sírjában találták meg. Oroszlánvadászatainak sikereiről az előkelők között szétosztott emlék-szkarabeuszok feliratain számolt be. (i. háremhölgyei királyi ágyas AMENHOTEP.e. 1570–1293) (i. a rajtuk található hieroglifák az Amduat Könyvének teljes szövegét tartalmazzák. (ang. A harci dicsőség helyett a vadászatban lelte örömét. III.e. ÉPÍTÉSZEINEK NAPÉNEKE SN: Az elején álló részben még keverednek az ősi elképzelések. III. spa. sírfelirata RT: Amenhotep. 1417–1379) (i.) NT: Meritré1 Thutmózisz. III.e.e.e. A múmiát 1928-ig a sírban állították ki. a jólét és a fényűzés jellemezte. építészeinek napéneke AMENHOTEP. III. amely mellett szép üdülőtó feküdt. III.e.) (i. 311) (i. amelyet még a 21.e. III.(i.. BT: építész NT: Amenhotep. III.e. Ez az időszak volt az Újbirodalom virágkorának csúcspontja. 1552–1306) (i. 1382–1344) AMENHOTEP. Széthi szarkofágfedelével lezárva.(139. 1382–1344) AMENHOTEP. ágyasonként 40 kit ezüstért. II. aztán pedig átvitték a Kairói Egyiptomi Múzeumba. Amenofisz. FEJSZOBRA (MM: 3425) SN: Kvarcitból készült. III. 1479–1425) (110. III. III. 311) (1.) Amenophis III (ang. a fényes fővárosban székelő udvarában a nők nagy szerepet játszottak. II.e. BT: Amenhotep. (i. 1417–1379) (i. II. Fényűző életmódjához illő pompás palotát építtetett Théba nyugati részén. II. Hapu fia RT: Amenhotep. 1450–1412) (spa. Ez azonban az ő idejében még nem éreztette hatását. II. Amenóphisz. amely az amúgy sem túl harcias uralkodót háborúra kényszeríthette volna. 1567–1320) (i. FAKOPORSÓJA SN: Ezt a fakoporsót III.) SN: A 18. Gyakran töltötte itt szabadidejét. III.) (i. BT: fakoporsó RT: Amenhotep. III.RT: Amenhotep. Amon isten tiszteletének központjai.e.e. szobrai fejszobor kvarcit szobor AMENHOTEP. III.e. III. sírja AMENHOTEP. III. Uralkodását a béke.e. de ezek az ellentétek mindvégig a felszín alatt maradtak.e. Malqatában. 1392–1355) (i. (ang. III. III. 1390–1352)(1. hogy uralkodása első 10 évében 102 vad oroszlánt ejtett el. ÉS TEJE1 FAJANSZTÁBLÁJA SN: Egy szikomor és egy baku fa párbeszédét tartalmazhatta a tekercs.e. hogy monumentális épületek eddig soha nem látott sorát emelje. III. Amenhotepet III. ÁGYASAI SN: III.) SN: Fegyveres rablók megtámadták az őröket. BT: dinasztia. nem volt olyan külső fenyegetés. hozzátartozói RT: Amenhotep. II. templomai elephantinei templom peripterosz AMENHOTEP. Ekkor az egyiptomi hatalom a mai Szudántól a modern Irakig terjedt. dinasztia 9. Uralkodásának 11. III. III. Egy núbiai lázadástól eltekintve.) Heqawaset (ang. BT: levél RT: Amenhotep. mint a karnaki és luxori templomegyüttesek. spa. 1382–1344) UF: Amenhotpe III (ang. III. III. (i. dinasztia papjai rejtettek el az akkori sírrablók elől.1402– 1364) (i. BT: Amenhotep. (ang. II. BT: fáraó-múmia RT: Amenhotep.e. 1392–1355) (i. II. III. emlékszkarabeuszai Amenhotep. háremhölgyei Amenhotep. BT: Amenhotep.e. hogy óvakodjon a núbiai néptől és a varázslóktól. 18.. A tartományokból befolyó adók és ajándékok növelték az ország gazdagságát. behatoltak a sírba és elvitték a fáraó ékszereit és amulettjeit. (i. amelyet képek magyaráznak. 1450–1412) Amenhotep. 6) Anyja: Meritré1. nyaka körül mimózafüzérrel.e. 24. Azzal dicsekedett. TEMPLOMA BT: nyugat-thébai templom AMENHOTEP. királya volt. II. 1417–1379) (i. Thutmózisz. II. 60 méter hosszú. múmiája Amenhotep. spa.e.e. III. EMLÉKSZKARABEUSZAI SN: Ezeken örökíti meg a nem rangjabeli Tejével kötött házasságát. III. III. SÍRRABLÁSA (1901.e. LEVELE USZER-SZATET-HOZ SN: II. II. 1450–1412) Uszer-Szatet AMENHOTEP. III. 1390–1352)(1. (ang. III. 1382–1344) Amenhotep. sírja Amenhotep. 204) AMENHOTEP. BT: Amenhotep. Amenhotep arra használta a birodalom gazdagságát.) Amenophisz. Ide volt 13 fáraó-múmia elrejtve.e. SÍRJA UF: KV35 SN: A Királyok Völgyében a 35-ös számú sír. II. Ramszesz szarkofágjában II. a későbbiekben a napfelkeltekor megszülető életet ábrázolja. akik egy napéneket hagytak ránk egy sztélén. BT: fajansz tábla AMENHOTEP. II.. III.1402– 1364) (i. BT: napének RT: Amenhotep. 1898 márciusában fedezte fel Victor Loret.) (i. úgyhogy a birodalom expanzív lendülete és összetartó ereje lassan meggyengült. 311) (i. II. II. III. 1390–1352)(1. Thébában. évében tavat ásatott főfelesége. nem kereste fel tartományait.e. III.e.1402– 1364) (i. és Teje1 fajansztáblája Amenhotep. Amenhotep figyelmezteti benne Uszer-Szatet-ot. Amunhotep III (ang. temploma AMENHOTEP. Ma a British Múzeumban őrzik. II. Egyiptom hatalmi súlya érdekében szövetséget kötött Mitannival a hettiták ellen.e. sztéléje Amenhotep. 311) (i.e. ÉPÍTÉSZEI SN: Köztük volt egy ikerpár. BT: Királyok Völgye1 sírjai királysír NT: Amenhotep. 1392–1355) (i. A szobor jobb oldala a fül alatti résztől felfelé harántosan letörött. ELEPHANTINEI TEMPLOMA BT: Amenhotep. fakoporsója Amenhotep. 1450–1412) Amenhotep. melyet hadvezérei vertek le. Itt találja meg Loret III. sírja sírfelirat AMENHOTEP. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja III. Amenhotep egy Milkilu nevű kánaánita hercegtől rendelt 40 ágyast. (i. 1392–1355) (i. III. III. BT: emlékszkarabeusz RT: Amenhotep.e. építészei Amenhotep. Teje1 részére. 1417–1379) (i.e. SÍRFELIRATA SN: A sárgás árnyalatú falak a friss papirusztekercset utánozzák. HALOTTI TEMPLOMA AMENÓPHIUM 39 . Uralkodása alatt már óriási ellentétek feszültek a király és az egyre nagyobb hatalomra törő Amon-papság között. kápolnája Amenhotep. Uralma alatt nem vezetett hódító hadjáratokat. MÚMIÁJA SN: A sír felfedezésekor (1898) a kvarcit szarkofág még őrizte a fáraó érintetlen múmiáját.e. BT: sírrablás AMENHOTEP. 311) (i. II.) Nebmaatre2 (ang. templomai Memnon-kolosszusok AMENHOTEP.

így Denon pompás alkotása az egyetlen emlék az épületről. BT: Amenhotep. Amon nevét pedig drágakővel rakták ki.1402– 1364) (i. 1450–1412) (spa. Thutmózisz kápolnája állott. LUXORI TEMPLOMÁNAK OSZLOPCSAR– NOKA SN: Az első ilyen jellegű alkotás. melynek elszállításáról a franciák 1980ban végleg lemondtak. Hossza 190 m. Hófehér kövekből áll.e. Lányai Szitamon1 (aki egyben felesége is lett később). BT: kápolna AMENHOTEP. III. 1379–1362) (i. spa.) Szemenhkaré Szitamon1 Teje1 Thutmózisz Thutmózisz. 1382–1344) NT: Amenhotep. 14 hatalmas papiruszvirág fejezetű oszlop alkotja. Apja: IV. III.e. Nagyapja: II.. Hentymerheb. melyet a király egy architrávra íratott. LUXORI TEMPLOMÁNAK PÜLÓNJA SN: Ennek homlokzatán látható a kádesi csata története.e. III.) (i. szélessége 55 m.e. Az ő udvarát két sorban 74 papirusz formájú oszlop. (ang. III. Második felesége: Szitamon1. III. II. 1417–1379) (i. Amenhotep Mitanni állam királyától a királyleánnyal együtt 317 hölgyet is kapott ajándékba. 1392–1355) (i. 1400–1390) (1. 1822-ben elrombolták. BT: Királyok Völgye1 sírjai RT: Amenhotep. 1413–1405) (i. III. Unokái: Meritaton. 311) (i.. III. A bejárati kaputól a hátsó falig a templom közel 260 m hosszú. Fiai: Thutmózisz. valamint a fáraó 16 szobra díszíti. BT: Amenhotep. Ízisz4 (szintén felesége lett). HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Mutemwia1. Többi felesége: Ízisz4.e. A falak alsó részén a stilizált növények a termékeny nílusi föld dús növényzetét. LUXORI TEMPLOMA UF: Amon Déli Háreme luxori Amon-templom luxori templom SN: A Nílus keleti partján épült. III.e. spa. hozzátartozói háremhölgy NT: Amenhotep. luxori temploma obeliszk NT: Concorde obeliszk AMENHOTEP. luxori temploma oszlopcsarnok RT: Amenhotep. 311) (i.e. 1390–1352)(1. III. 1392–1355) (i. 1417–1379) (i. Erről a testen lévő bőrtöbblet miatti gyűrődések árulkodtak.) (i. 311) (i. luxori templomának papiruszoszlopai AMENHOTEP. III. a lótuszkötegeket utánzó oszlopok a folyó menti lápokat vagy pálmaligeteket idézik. díszítése pedig az ország természeti világát igyekezett visszaadni. Később Victor Loret II. 1390–1352)(1. BT: Amenhotep. Ramszesz szarkofágjában II. 1417–1379) (i. III. háremhölgyei Baketaton Ekhnaton (i. Thutmózisz volt. 1382–1344) Amenhotep. Széthi sírjába helyezték. SÍRJA UF: KV22 WV22 SN: A Nyugati Völgyben található 22-es számú sír.e. a pálmák koronáját vagy a papiruszsást. IV. III.e. akik közül a legszebbek háremhölgyek lettek. 1392–1355) (i.1402– 1364) (i. Ő építette a nagy udvart és az oszlopcsarnokot. KÁPOLNÁJA SN: Elephantinéban állt.e. Maketaton. III. A thébai teremtéstan a templomot az isteni Nyolcasság keletkezési helyének tekintette. (ang. luxori templomának bárkaszentélye Amenhotep.e. hogy még az előző időkben is állott templom ezen a helyen. 1390–1352)(1. (i. az összes helyiségek oszlopai. luxori templomának oszlopcsarnoka Amenhotep. Szitamon1-tól született fia: Szemenhkaré. ágyasai Giluhepa AMENHOTEP. III. BT: Amenhotep. Ramszesz két obeliszket is állíttatott a pülon elé. III. a sötétkékre festett mennyezetet pedig. A főbejárat a pülónnál van.e. 1382–1344) AMENHOTEP. Ramszesz hatalmas udvart építtetett a templomhoz észak felől. III. III.e. 1417–1379) (i. luxori temploma papiruszoszlop AMENHOTEP. II. melyet Nagy Sándor építtetett újjá. 37) BT: fáraó-múmia RT: Amenhotep.) Amenhotep. luxori templomának obeliszkjei Amenhotep. Az Amenhotep. Giluhepa. (ang. amely összedőlt.e. LUXORI TEMPLOMÁNAK PAPIRUSZOSZ– LOPAI SN: 18m magas és 10 m kerületű oszlopok. spa. 1372–1354) (i. Gaston Maspero restauráltatta az épületegyüttest. az Opet-ünnep alkalmával ide hozták Karnakból e három isten szent bárkáit. Vivant Denon rajzolta le a napóleoni expedíció során. Hapu fia alkotta templomtípus. III.e.e.e.) Ízisz4 Kiya Maketaton Meritaton Mutemwia1 Nebetah Siatum (ang. luxori temploma Amon-szentély bárkaszentély AMENHOTEP. 1352–1336) Giluhepa Hentaneb (ang. mely előtt két fáraószobor és obeliszk helyezkedett el.1402– 1364) (i. Még a templom feltárása előtti időkben sok-sok évvel ezelőtt egy falu telepedett meg az oszlopok védelmében. III. ott.e.e. BT: Amenhotep. Az oszlopcsarnok építését Tutankhamon idejében kezdték el az Opet fesztivál nagyszerű jeleneteivel. Amenhotep jelentékenyen kibővített új épületet emelt helyébe. architrávjai és kapuzatai III.e. III. Széthi szarkofágjának a fedelével lezárva. III. BT: Amenhotep. 311) Ventiu AMENHOTEP. azt bizonyítja.) (i. III. Mut és Honszu1 isteneknek szentelték. 1799-ben találta meg Jollois és Devi Miera a 100 m hosszúságú sírt. MÚMIÁJA SN: E fáraót annak idején I. Nebetah és Baketaton. melyen aranysárga csillagképek rajzolódnak ki. beosztását tekintve a fáraók államának osztálytagozódását tükrözte. Első felesége: Teje1. BT: Amenhotep. Amenhotep nevét mutatják. 1390–1352)(1. HÁREMHÖLGYEI SN: III. BT: Amenhotep. A keleti obeliszk a helyén maradt. 1392–1355) (i. De egy felajánló írás. II. kapuja aranyberakásos fából épült. LUXORI TEMPLOMÁNAK BÁRKASZEN– TÉLYE SN: A templom legbelső termében áll az isteni bárkaszentély. III. a várost pedig köré építették. (ang. III. 311) (i. III.e. Ventiu.e. III. Hentaneb. III.e. 1364– 1347) (i.AMENHOTEP. A falak belső és külső oldalai.e. Roppantul elhízott ember volt életében. 1412–1402) (i. III. LUXORI TEMPLOMÁNAK OBELISZKJEI SN: A bejárat nyugati oldalán álló obeliszket 1819-ben Mohamed Ali Franciaországnak ajándékozta. III. (1. luxori temploma 40 . Kiya. Amenhotep. melyeket Mohamed Ali pasa 1819-ben Franciaországnak ajándékozott. s III. (i. luxori templomának papiruszoszlopai Amenhotep. luxori temploma pülón RT: kádesi csata AMENHOTEP.) (i..e. spa. III. Siatum (?).) Honitmerhabi (ang.e.e. Amenhotep sírjában találta meg III. III. Amon. ahol III. ezt azonban a portréin az etikett miatt nem örökítették meg.e. Hatsepszut1 egyik temploma.) Hentymerheb (ang. luxori templomának pülónja Concorde obeliszk Opet-szentély RT: Amenhotep. Ekhnaton.. 1382–1344) AMENHOTEP. templomai Amon-templom nyugat-thébai templom NT: Amenhotep. az elmélkedést volt hivatva elősegíteni.1402– 1364) (i.

II. spa. luxori temploma AMENHOTEP.. a thébai Amon isteni felesége.. építészei isten RT: Amenhotep. de III.. spa. 1937–1908) AMENIAU SN: Hadifogolyból lett rabszolga. VIII. BT: alabástromszobor AMENIRDISZ. Amenhotep rendkívül tehetséges minisztere és építészeként szolgált. 41 . dinasztiából.e.e. Amenhotep Amonnak ajánlotta a templomot. III.e.e. III. III. 1203–1200) AMENMESSE (ang.) AMENHOTEPSASE UF: Amenhotep-sase (ang. SZOBRA (BM) SN: A londoni British Múzeumban található. 1372– 1354) (i. III.) AMENHOTEP.. Amenhotep számára.) SN: A raktárhelyiségek felügyelője a 18. Miután egy szabad nő házasságot kötött vele.) AMENIRDISZ.) AMENMESZ AMENMESSZU AMENMESSU (ang. I.) SN: Kasta fáraó lánya. HAPU FIA UF: Amenhotep-Son-of-Hapu (ang. SZOBRÁNAK FELIRATA (LM: J838) SN: „Nagysága csillogóbb az égboltnál. (i.) AMENKHAAMWASET (ang.) (i. 1364–1347) (i. Ameniau felszabadult és átvette régi ura feladatát. BT: expedíció AMENMESSU-HEQA-WASET (ang.e. spa.) UF: Amenar-nefru (ném.e.) AMENHOTEP (ZOON VAN HAPOE) AMENHOTPE I–III (ang. 28.) EKHNATON (i.e. Ramszesz templomában az ácsok felügyelője a 19. NT: Kasta (i. SZOBRA (LM: J 838) SN: A Luxorban található temploma alatt találták meg a vörös kvarcitból készült szobrot. 1390–1352)(1. dinasztiából. III. dinasztiából.) AMENHOTEP KANCELLÁR AMENHOTEP-SASE (ang. HAPU FIA AMENHOTEP.) AMENHOTEP. III. A 25. SZOBRAI BT: fáraószobor NT: Amenhotep. spa.. I. amely a KV 10-es sírt tisztítja.7 m magas. SZOBRA (KEM: JE 3420–CG 565) SN: Alabástrom szobor bazalt alappal. mikor III. 1204– 1201) (i.e. BT: Amon-pap RT: Amenhotepsase sírja AMENHOTEPSASE SÍRJA UF: TT75M BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenhotepsase AMENHOTEP-SON-OF-HAPU (ang.) (i.1402– 1364) (i.) AMENHOTEP HUY (ang.) AMENMESZ4 (i. dinasztiából származik. 760–747) Piankhi2 (i. I. Ekkor bukkantak rá egy szoborra.) Amenhotep (zoon van Hapoe) SN: III. spa.) Amonirdisz. BT: Amon-főpapnő Tahara hozzátartozói AMENIRNEFERU (ang. BT: sztélé AMENHOTEP. Az a jelenet látható rajta.e. Hapu fia sírja Amenhotep. (cse. 1372–1354) (i. 1364–1347) (i. HAPU FIA AMENMESSE TOMB PROJECT (1993–) SN: A Memphis-i Egyetem missziója. SN: Amon főpapnője. BT: felszabadított rabszolga AMENIKEMAU AMENEMHET. III. szobrai kvarcit szobor NT: Amenhotep. (ang. 1214–1211) (i. 1392–1355) (i. III. testvére Piankhi2. Amenhotepé volt a legnagyobb. spa. 1204–1201) (i. A misszió vezetője Otto J. III. I–III. 1379–1362) (i. I. III. (i. HAPU FIA SÍRJA UF: TT396K BT: thébai sír RT: Amenhotep.) AMENMES (ang. I. 311) (i.. BT: Amenirdisz. Amonortaisz I (ang. I. 1. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja Kasta. 1379–1362) (i. fejszobra (MM: 3425) Amenhotep.AMENHOTEP. BT: felügyelő RT: Amenirneferu sírja AMENIRNEFERU SÍRJA UF: TT199PM BT: Khokha-sír RT: Amenirneferu (ang.e. III..e.) HAEMUASZET6 AMENKHAU (ang.e.e. I. Most a Luxori Múzeumban látható.) AMENMESZ4 (i. SZTÉLÉJE SN: Az Amenóphium előtt állt. szobra (LM: J 838) AMENHOTEP.e. 1769–1765) AMENIRDISZ. AMENIRDIS I (ang. sugarai vakítóbbak Aton reggeli fényénél.) EKHNATON (i. 10 AMENHOTEP18 AMENHOTEPSASE AMENHOTPE IV (ang.e. Hapu fia temploma AMENHOTEP. hozzátartozói RT: Amenirdisz.. I.e. spa.) SN: III. szobra (KEM: JE 3420–CG 565) AMENIRDISZ. I. ném.e.e. II. 747–716) AMENIRDISZ. 1214– 1211) (i. 1352–1336) AMENI AMENEMHET. BT: Amenhotep.) SN: Amon második papja a 18. (ang. BT: ácsok felügyelője Khay1 hozzátartozói RT: Amenkhau sírja AMENKHAU SÍRJA UF: TT372PM BT: Khokha-sír RT: Amenkhau (ang. homokkőből készült. 1203–1200) AMENHOTEP. spa. III. elephantinei temploma Amenhotep. Egy királyi borbély rabszolgája volt.e.e.e. A Későkorban istenként tisztelték és mondásait még halála után 1200 évvel is idézték. szobra (LM: J 838) szoborfelirat AMENHOTEP. dinasztiában. I. 1352–1336) AMENHOTEP ÉS AHMESZ-NEFERTARI TEMPLOMA BT: nyugat-thébai templom AMENHOTEP. Taharka lánya. majd 21 másikra. I. UF: Amenirdis I (ang. 1382–1344) AMENHOTEP.) Amenhotep Sise (ang. szobra (BM) Amenirdisz.3 cm magas. Ramszesz idejéből. Schaden. 1450–1412) HUJA1.) Amenhotep-si-se (ném.e.e. 1991–1962) (i.) AMENMESZ AMENMESES (ang. Ő tervezte a Memnon-kolosszusokat III. TEMPLOMAI BT: templom NT: Amenóphium Amenhotep.” BT: Amenhotep. szobrának felirata (LM: J838) RT: Amenhotep. III. IV. HAPU FIA TEMPLOMA BT: nyugat-thébai templom AMENHOTEP HEKAIUNU (spa.. BT: Amenhotep.e. III. isteni feleség a 26. 1417–1379) (i. s ezért talajmintát vetettek a veszély felmérése végett. Luxor1 szennyvízszivárgása miatt veszélybe kerültek a templom alapjai. BT: Amon-főpapnő isteni feleség Kasta hozzátartozói núbiaiak Piankhi2 hozzátartozói NT: Amenirdisz. BT: szobor AMENIRDISZ. Hapu fia AMENHOTEP. II.) UF: Amenchau (ném.e.

dinasztiában III. BT: királyi kézműves skorpióbűvölő NT: Amenmesz5 hozzátartozói RT: Amenmesz5 sírja AMENMESZ5 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Tenthom. Korán elhalálozott..) SN: A 18. 1203– 1200) AMENMESZ5 UF: Amenmose (ang. 75 m hosszú.e.. Felesége: Baketwerel. ném. Teje1 földbirtokának őrzője Amon birtokain III.) Men-mi-Ra setep-en-Ra meri-Amen (ang. spa. BT: Amenmesz6 NT: Baknayu (ang. 1204–1201) (i.) Amenmesse (ang.) AMENMESZ4 SÍRJA UF: KV10 SN: A Királyok Völgye 10-es számú sírja. 1345–1200) (i. I.) Amenmse (ol.. BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenmesz6 AMENMESZ7 UF: Amenmes (ang. Thutmózisz és Ahmesz1 fia. 1204–1201) (i.. amelynek a halott a főpapja volt.) Amenmessze Amenmose (ang.e.e. Thutmózisz vált fáraóvá helyette apjuk halála után.) BT: dinasztia.) Amenmeses (ang. ném.) Amenmose (ang. 1204–1201) (i. 1203– 1200) AMENMESZ4 USÉBTIJEI BT: usébti NT: Amenmesz4 usébtije (51. Amenhotepet hordja körbe a szent bárkán.) Amenmse (ol. ném. ném.) AMENMESZ6 SÍRJA UF: TT19PM SN: A sírkamra reliefjeinek fele védett. dinasztia idejében. A halotti szertartást és a sírban véghezvitt ceremóniákat örökítik meg. ném. főpap I.e. dinasztia idején. dinasztiában élt kincstári írnok. BT: csapatkapitány elöljáró NT: Amenmesz2 hozzátartozói RT: Amenmesz2 sírja AMENMESZ2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Henuttaui3. BT: Amenmesz2 NT: Henuttaui3 AMENMESZ2 SÍRJA UF: TT42PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz2 AMENMESZ3 UF: Amenmose (ang. ezért testvére.. BT: herceg Hatsepszut1 hozzátartozói tábornok Thutmózisz. spa. Amenhotep templomában a 18. Amenhotep idejéből.e. ném. ném..e. Fiai: Baknayu. 1203–1200) UF: Amenmes (ang.. ném..e. aki a fáraó hadseregének volt a tábornoka. (i. ném. Amenhotep idejéből. dinasztiából. dinasztiából I.) SN: Írnok a Két Föld Urának oltáránál a 20. spa. 1907-ben fedezte fel Ayrton. spa.e. BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz7 AMENMESZ8 UF: Amenmose (ang..) Mose2 (ang. 1204–1201) (i.) Amenmessu-heqa-Waset (ang..) SN: Az északi idegen földek elöljárója. spa. hozzátartozói AMENMESZ2 UF: Amenmose (ang.. 1214–1211) (i. Panefernekhu. II.) Takhat2 (ang. BT: Királyok Völgye1 sírjai királysír RT: Amenmesz4 (i. a király szeme Retenu Két Földjén a 18.e. 1214–1211) (i. BT: főpap próféta NT: Amenmesz6 hozzátartozói RT: Amenmesz6 sírja AMENMESZ6 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Iuy1. spa. BT: felügyelő RT: Amenmesz7 sírja AMENMESZ7 SÍRJA UF: TT70PM SN: A sír eredeti tulajdonosa Suaniamen volt..e. Amenhotep idejéből. spa. 1293–1186) fáraó NT: Amenmesz4 hozzátartozói RT: Amenmesz4 sírja Amenmesz4 usébtijei AMENMESZ4 HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Takhat2. 1203– 1200) NT: Baketwerel (ang. Thutmózisz és II. Amenhotep idején.e.. dinasztiából II. spa.. a hátsó fal jobb oldalán a templom.) SN: I. 19. 1320–1200) (i. dinasztiában...) Amenmose (ang.) SN: Királyi kézműves és a skorpiók bűvölője a 20.) Iuy1 (ang..e. III. ném.) SN: Amon prófétája.) SN: A szandálkészítők felügyelője Amon birtokain a 21. BT: Amenmesz4 (i.e.) Panefernekhu (ang.. Amenhotep idejében. spa. BT: legyezőhordozó RT: Amenmesz9 sírja AMENMESZ9 SÍRJA UF: TT118PM 42 .114-E) Amenmesz4 usébtije (6762/a-b) Amenmesz4 usébtije (8727) RT: Amenmesz4 (i.) SN: Adminisztrátor a Déli Városban a 18.e. BT: Amenmesz5 hozzátartozói NT: Tenthom AMENMESZ5 SÍRJA UF: TT9PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenmesz5 AMENMESZ6 UF: Amenmose (ang.) SN: Legyezőhordozó a király jobbján a 18. BT: királyi írnok AMENMESSZU SÍRJA UF: TT373PM BT: Khokha-sír RT: Amenmesszu AMENMESZ1 UF: Amenmes (ang.e. BT: kincstári írnok RT: Amenmesz3 sírja AMENMESZ3 SÍRJA UF: TT254PM BT: Khokha-sír RT: Amenmesz3 AMENMESZ4 (i. BT: adminisztrátor RT: Amenmesz8 sírja AMENMESZ8 SÍRJA UF: TT89PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz8 AMENMESZ9 UF: Amenmose (ang.AMENMESSZE AMENMESZ AMENMESSZU UF: Amenmessu (ang. 1214–1211) (i. 1214–1211) (i.2212) Amenmesz4 usébtije (56. csapatkapitány. I.

. II.) AMENHOTEP. spa. dinasztiában. BT: Dzsehutimesz1 hozzátartozói felügyelő 15 14 polgármester Tia3 hozzátartozói AMENMIKUI (ang. dinasztiában. dinasztiában. ném. Thutmózisz és Hatsepszut1 idejéből. 993–984) AMENPAHAPI (spa. (spa. (spa. 1364–1347) (i. 1372– 1354) (i.) AMENOPHIS IV (ang. BT: főnök RT: Amennakht2 sírja AMENNAKHT2 SÍRJA UF: TT266PM BT: deir el-medinei sír RT: Amennakht2 (spa.. ném. 1364–1347) (i.e. sztéléje Memnon-kolosszusok AMENOPHTHIS (ang. dinasztiából III. ol. Neve Amenmesz6 sírjában jelenik meg.) AMENNAKHT (spa.) SN: Énekesnő a 18. 993–984) AMENEMOPE1 (i.e.) SN: 18.) AMENEMOPE1 (i.) AMENNEFERU (ang. ném.) SN: Dzsehuti3 apja a 18.BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz9 AMENMESZ10 UF: Amenmose (ang.) RT: Amenmesz15 sírja AMENMESZ15 SÍRJA UF: TT598 BT: thébai sír RT: Amenmesz15 AMENMESZ16 UF: Amenmose (ang. Merneptah király előszeretettel használta fel a díszített köveket saját templomának megépítéséhez.) SN: Amon nekropolisz-munkása a 18.) AMENMESZ18 UF: Amenmose (ang.) EKHNATON (i. I–III.) SN: Amon marháinak és termelési területeinek felügyelője a 18. AMENNAKHTE (ang. Bakenhonszu2 fia.) SN: Paheri fia. Thutmózisz idejéből.) UF: Amennacht (ném.) UF: Amunpahapi (ném. Théba polgármestere a 19. 1352–1336) AMENÓPHIUM UF: Amenhotep.e.) SN: Amon kincstárainak írnoka a 18. dinasztiabeli wab-pap. spa.e. 993–984) AMENHOTEP.. (ang. I–III AMENÓPHISZ.e. 1372– 1354) (i. IV. dinasztiában. Amenhotep. Mára csak a hajdan előtte álló Memnon-kolosszusok és egy sztélé maradt fenn.) UF: Amenaj (spa. BT: énekesnő AMENMOSE (ang. III.) 1 AMENMESZ AMENMESZ AMENMESZ AMENNAKHT AMENNACHT (ném. halotti temploma SN: Ezt a templomot a következő fáraók uralkodása alatt teljesen elbontották. Fia: Dzsehuti3. BT: Paheri hozzátartozói AMENMESZ UF: Amenemes (kat... a fáraó csapatainak felügyelője. (spa. I–III.) Amennakhte (ang.) AMENHOTEP. spa.e. spa. spa. 1352–1336) AMÉNOPHIS IV (fr.e.. 1352–1336) AMENOPHISZ. dinasztiában..) Amun-nacht (ném. I–III.e. templomai évmilliók templomai RT: Amenhotep.) AMENEMOPE1 (i.. BT: nekropolisz-munkás RT: Amenmesz13 sírja AMENMESZ13 SÍRJA UF: TT318PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz13 AMENMESZ UF: Amenemose (ang. I–III AMENOPE (ang. 1379–1362) (i. III... Ma már az alaprajzát is alig tudják rekonstruálni. II.) SN: Nefertari1 királynő testvére. 43 .) Amunpahapy (ang. BT: wab-pap RT: Amenneferu sírja AMENNEFERU SÍRJA UF: TTB2 BT: Khokha-sír RT: Amenneferu (ang.) AMENMSE (ol.e.e. AMENHOTEP. ném. 1379–1362) (i.e. gör.) AMENOPHTIS (ang. BT: Bakenhonszu2 hozzátartozói Nefertari1 hozzátartozói polgármester AMENMESZ17 UF: Amenmosi (ang. Thutmózisz idején. III. dinasztiából. III.e.e.) SN: Amon vadászainak felügyelője a 20. BT: felügyelő RT: Amenmesz10 sírja AMENMESZ10 SÍRJA UF: TT149PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenmesz10 AMENMESZ11 UF: Amenmose (ang. BT.) dinasztiából. dinasztiából.) AMENOFISZ. melynek hosszúságát az Egyiptomi Expedíció tudósai 600m-re becsülték. 1364–1347) (i.) SN: Deir el-medinei kézműves a 20. Ramszesz idején.) AMENÓPHISZ. EKHNATON (i.e.. spa.) AMENNAKHT (ang.. BT: Dzsehuti3 hozzátartozói NT: Amenmesz17 hozzátartozói AMENMESZ17 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Isoneb. dinasztiában.) SN: Deir el-medinei kézműves a 20.) UF: Amunneferu (ném. BT: Amenmesz17 NT: Dzsehuti3 Isoneb (ang.. 1372– 1354) (i. I–III.e. BT: Amon marháinak felügyelője RT: Amenmesz12 sírja AMENMESZ12 SÍRJA UF: TT251PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz12 AMENMESZ13 UF: Amenmose (ang. III.) EKHNATON (i. gör. I–III.. Ramszesz idején.) AMENMOSI (ang.) AMENOPHIS I–III. 1379–1362) (i. dinasztia idején..) SN: Dzsehutimesz1 apja a 19. BT: írnok RT: Amenmesz11 sírja AMENMESZ11 SÍRJA UF: TT228PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz11 AMENMESZ12 UF: Amenmose (ang. Eszna polgármestere. (spa. BT: deir el-medinei kézműves királyi kézműves RT: Amennakht1 sírja AMENNAKHT1 SÍRJA UF: TT218PM BT: deir el-medinei sír RT: Amennakht1 AMENNAKHT2 (spa. ném.) SN: A deir el-medinei kézművesek főnöke a 19. spa.

) AMENT1 (ang. BT: Amenhotep4 hozzátartozói Neferweben1 hozzátartozói vezír NT: Amenthu hozzátartozói RT: Amenthu sírja AMENTHU HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Ta-amenthu. dinasztiából III. Amenuszer. ném.) AMENUSZER UF: Amenuser (ang. dinasztiából II. Thutmózisz idejéből. ném. Aling.) AMENT (ang. Dieter Arnold. BT: írnok RT: Amenwahsu sírja relief (KIM: OIM 10507) AMENWAHSU1 SÍRJA UF: TT111PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenwahsu1 (ang. Amenhotep és IV. Dorothea Bayuk..e. Vezír és kormányzó a 18. ném. ném.) AMERIKAI EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Adams. Ramszesz idejéből.) Useramun SN: Amenthu és Ta-amenthu fia.) Ta-amenthu (ang. BT: Penbuy hozzátartozói AMENTHES (ang.) AMENTHU SÍRJA UF: TT83PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenthu AMENTI1 (ang.) Aantju Ahmose (spa. spa.) AMENUSER (ang.) Uszerhat6 SN: Amon szolgája a 18. BT: Amenthu (ang. ném.) UF: Amenuahsu (spa. dinasztiából.... dinasztiában.) NT: Akheperkare2 (ang.. Nettie K.. Matthew Douglas Adams. Susan J. II. Amon szolgája. William Y. Anyja: Ta-amenthu..) AMENWAHSU2 (ang.) Amethu (ang. Thutmózisz idejéből. spa.) SN: Penbuy felesége a 19..) 1786–1778) AMENEMHET. Allen. Amenhotep4.) Neferweben1 (ang.) AMENTET2 AMENTHU (ang. (ang.) Amenhotep4 (ang..BT: deir el-medinei kézműves RT: Amenpahapi sírja AMENPAHAPI SÍRJA UF: TT355PM BT: deir el-medinei sír RT: Amenpahapi (spa. David A.. MUT ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) (i. Fiai: Neferweben1. Lányuk: Ahmesz4. BT: istennő AMENTETUSERT (ang. BT: Amon szolgája Mose4 hozzátartozói AMENY INTEF IV (ang. Charles F.) User2 (ang. Akheperkare2. spa.) AMENTETUSZERT AMENTETUSZERT UF: Amentetusert (ang. 44 .. V. BT: Montu-főpap szem-pap RT: Amenwahsu2 sírja AMENWAHSU2 SÍRJA UF: TT274PM BT: gurnet murai sír RT: Amenwahsu2 (ang.) SN: Az istenek könyveinek írnoka Amon birtokain az Élet Házában a 19.. III. cse. Lanny D. Adams.) AMENTET1 AMENWAHSU (ang. BT: Amenthu hozzátartozói kormányzó Neferweben1 hozzátartozói vezír NT: Amenuszer hozzátartozói RT: Amenuszer sírjai AMENUSZERHAT UF: Amenuserhat (spa.) Useramen (ang.) SN: A Nyugat és a halottak alvilágának istennője.) Tuja2 AMENUSZER SÍRJAI BT: seikh abd el-gurnai sír NT: Amenuszer TT61PM-es sírja Amenuszer TT131PM-es sírja AMENUSZER TT61PM-ES SÍRJA UF: TT61PM BT: Amenuszer sírjai AMENUSZER TT131PM-ES SÍRJA UF: TT131PM BT: Amenuszer sírjai AMENWAHSU1 (ang. spa.) UF: Aamtju Ahmose (ang. Testvérei: Neferweben1.) AMENUSZER AMENUSZERHAT AMENUSZERHAT AMENUAHSU (spa. spa.) Amenuserhet (ang.) SN: Montu főpapja Thébában és szem-pap a Ramesszeumban a 20. 3. spa. BT: túlvilági hely AMENTET2 UF: Amenthes (ang.) AMENTI2 AMENTI3 MUT OZIRISZ (gör..) Amunweser (ném. Thutmózisz idejéből. II.) 2 Userhat (ang. ném. dinasztia idején. Amenhotep4. spa.) Amenhotep4 (ang.) AMENUSERHET (ang. BT: Amenuszer NT: Ahmesz4 Akheperkare2 (ang.. Allen.) Amenuszer Neferweben1 (ang.. ném.) SN: Déli vezír a 18. Ramszesz idején. James P. ném.) Amunweserhat (ném.) AMENWAHSU3 SN: Mose4 fia. Andrew Bell. Anderson. AMENTET1 UF: Amenti3 Szürkület helye SN: A földi létezéssel legközvetlenebbül érintkező birodalom. BT: Amon szolgája RT: Amenuszerhat sírja AMENUSZERHAT SÍRJA UF: TT176PM BT: Khokha-sír RT: Amenuszerhat AMENUSZER HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Amenthu.) Ta-amenthu (ang.) Amenthu (ang. Arnold. Felesége: Tuja2. dinasztiából..) AMENUSERHAT (spa. aki védi a halottakat.) AMERICAN RESEARCH CENTRE IN EGYPT AMERIKAI KUTATÁSI KÖZPONT EGYIPTOMBAN (Eg.) UF: Amenouahsou Amunwahsu (ang. Akheperkare2.

5. Herbert Eustis (1884.) AMMON (ang. Amon és a befolyásos thébai papok Ekhnaton uralkodása idején visszaszorultak. ha az nem találtatott igaznak. Elizabeth Weeks. Azt beszélték róla.) BT: királyi váza NT: Tutankhamon amfórái AM-HEH (ang. Muttal és fiával. Később.) Devouress of the Dead (ang. akik az i. 33) Átlagban 2. júl. Clarence Stanley (1876–1941.) imn (tr. Mindazonáltal a Síva-oázisban egészen Nagy Sándorig kiemelkedő istenség maradt.) Halottfaló Nagy Pusztító SN: Krokodilfejű fenevad. egyes időszakokban még templomként is szolgált.. 350) 600. Richard H. 18. dec. mellső lábai pedig az oroszlánéhoz hasonló. A 18. és IV.) termékenység isten thébai triász védőisten RT: Amon énekesnője Amon-főpap Amon-főpapnő Amon-himnusz Amon-kultusz Amon-pap Amon szolgája Amon-templom Honszu1 leideni papirusz (I.1. ném) anfora (ol.) Amun-Re (ang. márc. 35) SN: 1901-ben publikálta Grenfell és Hunt.) Ammon (ang. 21–1963. I.) amethystus (lat. 1. I–III.) Lansing. AMMON OÁZIS UF: Sziuah BT: oázis AMMUT UF: Amam (ang.) Ammit (ang.) AMENTHU (ang. New Yorkban. Ekkor Amon már csupán helyi jelentőségű isten volt. III. ezért kaptak kosfejet a karnaki templom bejárata előtt sorakozó szfinxek. 20. 350) 60.feb. a levegő és az égbolt színére.) ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. A túlvilági ítéletnél ő nyerte el az ember szívét. melynek két hátsó lába a vízilóéhoz. papiruszai gazdasági szöveg hieratikus papirusz RT: Grain Transport in the Ramessid Period: Papyrus Baldwin (BM EA 10061) and Papyrus Amiens (2004) AM-KHENT (óei. de lúdként és kosként fején görbe szarvakkal is megjelenik. ném.jan. (1. 33f) BT: Amherst papiruszok görög papirusz RT: Berlin 7504 papirusz Philinna papirusz AMHERST 63 PAPIRUSZ SN: Arámi nyelven de démotikus írással írott esszék. 1913 óta a J.) Hayes.) BT: egyiptológiai szervezet AMETHU (ang. a levegő és termékenység istene.2 cm. gör. Anthony Davis. de Ekhnaton halála után hamar felvirágoztatták újra az Amon kultuszt. lat) Amphore (fr. Már az Óbirodalom idején ismert volt (a piramisszövegek említették).) Hammon (ang. amely a 10.) AMETHYSTUS (lat. Albert Morton (1868–1944) Piccione.) AMMUT AMON AMENEMHET.e.–1942. Ambrose (1891–1959) Lehner..–1950. a római időkben Gebel Abu Diyeiba volt. 16–) Wilkinson. Morgan Könyvtárban van.(1) BT: dinasztia. Ez egészen addig tartott. júl.) BT: alvilági isten AMHERST 11 PAPIRUSZ (1. századra datálták korát és 1897 és 1900 között vásárolták Lord Amherstnek. 10.5 m hosszúak BT: papirusz NT: Amherst 11 papirusz Amherst 63 papirusz AMIENS PAPIRUSZ (PIM) SN: Gazdasági szöveg a 20.) ánfora (spa.) AMETISZT AMETISZT AMMENEMES I–III (ang. Bob Cagle.) Amon-Ra (ang.) Amen (ang. de csak az Első Átmeneti Kortól követhető nyomon. UF: Amana (ang.u.) AMETHYST (ném.e.) AMERIKAI KUTATÁSI KÖZPONT EGYIPTOMBAN (Eg. (1941. Honszu1-val alkotják a thébai triászt.) SN: Átlátszóan ibolyaszínű. Feleségével. Kent R. Egyiptomban találták.) Amemait (ang.) SN: Akhmim és Théba védőistene volt.) Amemet (Ang. Theodor Monroe (1837–1915) Fisher. New Yorkban. P. BT: Amherst papiruszok AMHERST PAPIRUSZOK SN: Jelenleg a Lord Amherst Pierpont Morgan Könyvtárban találhatóak. LUXORI AMON-FŐPAP AMON DÉLI HÁREME TEMPLOMA AMON-EM-WIA (ang.) UF: American Research Centre in Egypt ARCE (röv. tör. BT: kvarc AMFITEÁTRUM SN: 1964-ben fedezték fel Napóleon Egyiptomi Expedíciója során épített erőd lerombolásakor. Winlock. 6. BT: napisten főisten gyógyító isten Ogdoad (ang.) AMON ELSŐ ISTENSZOLGÁJA AMENEMUYA (ang. BT: építmény AMFÓRA UF: amphora (ang.. Bőrét kékre festették. Ezt többször is átépítették. dinasztiából. míg i. szakasza leideni papirusz (I. BT: krokodil-isten RT: Szív megmérettetése AMNIOTA (lat. Lelőhelye Vádi el-Hudi. II. William Christopher (1906. dinasztiától kezdve vált Théba és a birodalom főistenévé. jún.) 45 . Mark Lythgoe.) Thomas. hogy gyógyszer nélkül orvosolja a szem betegségeit. nov. Peter A. szakasza Mut AMENHOTEP.) Amon-Ré Amun (ang.25. felsőegyiptomi nomosz különböző helyeinek gabonaadóit tartja számon. 20.Brier.. század között épült Alexandria határán.) AMON ÉNEKESNŐJE UF: Chantress of Amun (ang. 663 körül az asszíriaiak meg nem sarcoltatták Thébát. Szakállas emberként ábrázolják két magas tolldísszel a feje fölött.) AMMIT (ang. Másutt Ré1 volt a neve. Reisner. az Újbirodalomban összekapcsolták a két nevet és a főistent Amon-Rének hívták.) AMON MAGZATBURKOS AMETISZT UF: Amethyst (ném. A Berlin 7504 papirusszal és a Philinna papirusszal egy egységet alkot..(1. Mérete 6×4. George Andrew (1867.

944–924) Masaharta (i. 860–835) (i. II. 850–825) (1. AMENIRDISZ. melyen a nép nem vehetett részt. (i. amely a 19... X.BT: énekes NT: Amon Tamunefret Aniy (ang. BT: jósda Zeusz-Amon-templom AMONKAU SN: Neve egy domborműtöredéken (JE 4872) maradt fenn. 165) BT: írnok AMON-KULTUSZ SN: I. BT: herceg Ramszesz.e. BT: Amenhotep hozzátartozói festő AMONORTAISZ I (ang.e. II. 969–945) (i. spa. 2000 körül az Amon-papok vezető szerephez jutottak. AMON-PAP AMONHERHOPESEF1 UF: Amen-hir-khop-shef (ang. II. Ramszesz egyik fia. II.e. A pontosan kidolgozott és összehangolt napi rítusok királyként. 1070–1055) Pinodzsem. (i.) SN: A 21. 992–990) Szmendész. III.e.) Uszerhat5 AMONNAHT SN: Amenemhotep fia.) AMON-HER-HEPSEF AMON-HER-HOPESEF AMONHERHOPESEF1 AMONHERHOPESEF1 BT: herceg Ramszesz.e.e. Ramszesz fia.) Amon-her-hepsef Amon-her-hopesef Amon-her-khepeshef Amonhirjopeshef (spa. (i. I. 311) AMON-FŐPAPNŐ SN: A 25. hozzátartozói AMONIRDISZ.e. 11. III. (i. BT: herceg Ramszesz..) Amenhirkhopshef (ang. spa. I. 959–945) Ptahmose4 (ang.e. BT: kultusz RT: Amon Amon-pap AMON MARHÁINAK FELÜGYELŐJE BT: marhák felügyelője titulus NT: Amenemhet1 Amenemhet Surer Amenmesz12 Heby (ang. (i.) Sesonk.e. hozzátartozó RT: Amonherhopesef2 sírja AMONHERHOPESEF2 SÍRJA UF: QV55 BT: Királynék Völgye sírjai AMON-HER-KHEPESHEF AMONHERHOPESEF1 AMON-HIMNUSZ BT: himnusz NT: leideni Amon-himnusz Ryland IX. AMON-PAP UF: Amon papjai SN: Az i.) High Priest of Amon (ang. I. és a 26.e. 884–874) Takelóth. 894–884) Juput (i.) (i. emberi uralkodó- 46 .e. spa.) Ramessenakht (ang.) Ízisz7 Iszetnofret Iuy1 (ang. BT: Amon-főpap főpapnő NT: isteni feleség Pabasa3 RT: Amon főpapnőinek kápolnája AMON HÁREMÉNEK FŐNÖKE BT: háremtisztségviselő titulus NT: Takhat3 (ang.) SN: II.. sz-ban 2400 szántóföld.e. aki szintén kiváló festőnek bizonyult.) Amon-her-hepsef Amon-her-hopesef Amon-her-khepeshef Amonhirjopeshef (spa. 991–970) Pszuszennész.) Henutnefert2 (ang. démotikus papirusz Amon-himnuszai AMONHIRJOPESHEF (spa.) HPA (röv.) Maja3 Mutemwia (ang.e. Haemuaszet1 féltestvére. hogy megerősítést kapjon az egyiptomi trón jogára. (i.) Ith-taui (ang. Az Amon-papok saját napi rituálét mutattak be. BT: Amon-pap főpap NT: Amenemhet4 Amon-főpapnő Bakenhonszu1 Bakenhonszu2 Dzsedhonszedankh Dzsedhonszefankh (i.) AMONHIRKHOPSHEF (ang. így választotta ki őt is Imiszeba sírjának festéséhez.) SN: III. AMON ISTEN ATYJA UF: Divine father of Amun (ang. (i.) Amenhirkhopshef (ang. 924–894) Szmendész.(1.e.e. dinasztia idején igen-igen nagy hatalommal és tekintéllyel bírtak. 83 hajó. II.1046–993) Meri2 (spa.) (i.) Nedzsmet2 Nefertari4 Shepenmut (ang. II. 1054–1046) Menkheperraszeneb1 Menkheperre1 (i. (i. dinasztia idején a királyokhoz hasonlóan uralkodtak Thébában. hozzátartozói AMONHERHOPESEF2 UF: Amen-hir-khop-shef (ang. 1108–1098) AMONHERHOPESEF1 RAMSZESZ.) Rema4 (ang.e.) Wab RT: Amon AMON-FŐPAP UF: Amon első istenszolgája Amon-Ré-főpap Hohepriester des Amun (ném. I.e. dinasztiából származik.) BT: istenatyák titulusok NT: Ameneminet4 Parennefer2 AMON-JÓSDA SN: Ide zarándokolt el Nagy Sándor 331-ben.) Ray1 (spa. 1046) Harsziésze2 Hepuszeneb Hóremakhet1 szobra (ANM) Iuwelot (i.e.) SN: II.e. 1074–1070) Pinodzsem. ennek folytán került előtérbe az Amon-kultusz. II. Ramszesz egyik fiatalon elhunyt. ám legidősebb fia. 1427–1400) Nebvenenef1 Piankhi1 (i.) Rema2 (ang.) AMON PAPJAI AMENIRDISZ.) Taemreszefu Tahat Tarenenu (ang. 1108–1099) AMONHOTEP (ang.e. 46 hajóépítő műhely és 420000 marha volt az Amon-papok tulajdonában.

) Imset (ang.. KÉTÉLTŰ AMFÓRA AMFÓRA AMPHORA (ang. BT: sír NT: B101 RT: amrahi temetkezés AMRAHI TEMETKEZÉS SN: Főként a déli csoportra jellemző a holttestek szándékos feldarabolása.) Rema2 (ang. spa. luxori temploma nyugat-thébai Amon-templom pi-ramszeszi Amon-templom Thutmózisz.) Khaemopet2 Khonszu-mesz Masaharta (i. NAGADA I.) Panebmontu Piankhi1 Pinodzsem..) Pabasa3 Paenkhemenu Pakhihat (spa.) AMPHIBIA (lat. Némely esetben erről különböztették meg a sírokat. 828–712) fáraó AMON SZENT BÁRKÁJA USZERHAT3 AMON-SZENTÉLY BT: szentély NT: Amenhotep.) Nesperennub Niay1 (ang. 1576–1570) (i.) SN: Hórusz emberfejű fia. feliratai Amon-pap Amon templomok áldozati elöljárói AMON TEMPLOMOK ÁLDOZATI ELÖLJÁRÓI BT: áldozati elöljáró NT: Jurai AMON VÁROSA THÉBA AMOSE (ang.) AMONRUD (ang.) KAMOSZE1 (i. egymásba helyezett koporsóból állt. A sírok többsége 115 méter mély volt. ném) AMRAHI SÍR UF: Amratian grave (ang.ként kezelik istenüket: öltöztetik. 1080–1074)98 Horemkenesi (ang.e. III. I.e. fejük alá tálat vagy lapos korongot helyeztek. (i. 1070–1055) Rema1 (ang.(i. lat) AMPHORE (fr. BT: pap NT: Ahmesz-Nofretete Amenemhet7 Amenemopet3 Amenhotepsase Amon-főpap Bakenhonszu1 Bakenhonszu2 Haemuaszet5 Harsziésze1 Hepuszeneb Herihór (i.)( 1.e. ném.e. I. egyenes oldalú. 19. spa.) Juput Káemheribszen Khaemopet1 (ang. deir el-bahari temploma Zeusz-Amon-templom RT: Amenemhet. kerekített sarkú. ovális. (i..) Irthorru (ang. spa. etetik és kitakarítják hajlékát.) AM-PEHU (ang.) RT: Amon Amon-kultusz Amon-templom cachette AMON-RA (ang.e. III. de ez a körülmény zavarja a leletek megfigyelését és a sírmellékletek elhelyezésében mutatkozó rend megállapítását. spa. 3850–3650) AMRAHI SÍR AMRATIAN GRAVE (ang..) BT: istenatya titulus NT: Horpesh (ang. BT: szarkofágok RT: Amon Tamunefret AMSZET UF: Amset (ang. Ramszesz több mint 86 ezer embert osztott be szolgálatra a thébai Amon-templomokhoz. hogy a fejet eltávolították és a helyére edényt helyeztek. 23. Kormeghatározó jelentőségű az egy sírban több feldarabolt tetem előfordulása. BT: templom NT: Deir el-Hagar templom karnaki Amon-templom Amenhotep. a máj védelmezője. A formaválasztékot leginkább a társadalmi különbségek határozták meg..e. A holttesteket bőrbe csavarták. 1545–1539) (i. 203) AMSET (ang. 1573–1570) (i.) Neferhotep4 (ang.) AMON AMON-RÉ-FŐPAP AMON-RÉ ISTEN ATYJA UF: god’s father of Amun-Re (ang. A sírokat egy kis dombbal takarták be.) AMON-RA (ang. ném. Előfordult.. ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) BT: dinasztia. 9.) Hornakht2 (ang.e.) Neferhotep4 (ang. luxori templomának bárkaszentélye teudzsaji Amon-szentély vádi hammamati Amon-szentély AMON SZOLGÁJA BT: szolga NT: Amenuszerhat Amenwahsu3 AMON TAMUNEFRET BT: Amon énekesnője RT: Amon Tamunefret szarkofágja AMON TAMUNEFRET SZARKOFÁGJA SN: Több. derékszögű. III.e.) Nebi Nebmehit2 (ném.) AMSZET MIN FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. ném. 1054–1046) Minhotep Nakhtamun3 (ang. Az idő múlásával a föld egyre jobban beomlott.) Tjanefer1 (ang. Az egyenes oldalú derékszögű gödrök több időt és munkát követeltek és így drágábbak is voltak.) Samut4 (ang. BT: temetkezés RT: amrahi sír Nagada I.. BT: Hórusz fiai RT: Amszet-amulett kanópusz AMSZET-AMULETT BT: amulett 47 .) AMSU2 (óei. 828–720) (i. ékszerezik. AMRAHI TEMETŐ BT: nekropolisz NT: amrahi temetkezés RT: amrahi sír holttest feldarabolása AMRATIAN (ang.) Imsety (ang.e.) SN: Többféle alakú sírokat is találtak: kerek..e.) AMSU1 (óei. 19.) AMON-RÉ AMON-RÉ RÉ1 AMON-FŐPAP AMON RÉ1 AMON-TEMPLOM SN: II. 1554–1549) AM-PEH (óei..) ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. földdel és ágakkal.

) NT: Haemuaszet7 Henutnefert1 (ang.) AMULET NEFER (ang.) AMENEMOPE1 (i. (i. ezüstből..) AMULETT AMULET OF THE SHEN (ang.e. spa.) AMULET OF THE SOUL (ang. ném. ném.) PAPIRUSZJOGAR-AMULETT AMULET OF THE PILLOW (ang.) AMUN-NACHT (ném. I–III. Testvére: Haemuaszet7.. hogy tisztán látható tetoválások maradtak fenn rajta.) 48 . BT: királyi hírvivő NT: Amunedjeh hozzátartozói RT: Amunedjeh sírja AMUNEDJEH HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Szidzsehuti. amelynek természetfölötti erőt tulajdonítanak. 16.) AMULET OF THE PAPYRUS SCEPTRE (ang.e.) AMENPAHAPI (spa. változó formájúak.) AMUNWESER (ném.) AMULET OF THE SAM (ang.) AMULET OF PATAIKOS (ang. Thutmózisz idején. de a színes egyiptomi fajanszból is.) SHEN-AMULETT BÁ1-AMULETT LÉPCSŐ-AMULETT KÉT UJJ AMULETT KESELYŰ-AMULETT AMULET OF THE TWO FINGERS (ang. Petrie egy 1914-ben írt monográfiájában 270 féle amulettet sorol fel és osztályoz. Karjain és combjain párhuzamos vonalakat és egy elliptikus mintát viselt a köldöke alatt a medence csontjánál.. BT: mágia NT: Amszet-amulett amulett-tartó ankh (óei.. Rendeltetése. A legrégebbi ismert egyiptomi amulettek zöld agyagpala darabok voltak. (spa.) AMENUSZER AMENUSZERHAT AMUNWAHSU (ang.AMU (ang. Az amulettek általában aranyból.) Yamunedjeh SN: A király első hírnöke a 18.) aranyamulett aranygallér amulett atef-amulett bá1-amulett Basztet-amulett béka-amulett Bész-amulett disznó-amulett dzsed-oszlop fejtámasz-amulett gyermek-amulett hal-amulett Hórusz-sztélé írásjegy alakú amulett Ízisz1 csomó keselyű-amulett két ujj amulett kéz-amulett kígyófej-amulett lépcső-amulett létra-amulett AMUNWESERHAT (ném.) AMENNEFERU (ang. dinasztiában. 404–399) UF: Amürteusz Amyrtaeus (ang. gránitból.) AMENNAKHT (ang.) UF: Iamunedjeh (ang. (ang.) AMUNPAHAPI (ném.e.) FEJTÁMASZ-AMULETT KÍGYÓFEJSZEMA AMULET OF THE SERPENT'S HEAD (ang. I–III.) AMULETT UF: amulet (ang.) AMON AMUNEDJEH (ang.) BT: dinasztia.) ANKH (óei.) AMENPAHAPI (spa. például igen elterjedtek voltak Ízisz szemének vagy Ozirisz gerincének különböző motívumai. dinasztiában.) AMULET OF THE FROG (ang. BT: Amunedjeh (ang.) SN: II.) AMULET OF THE LADDER (ang. BT: ember-múmia AMUNHOTEP.) AMULET OF THE VULTURE (ang. spa. Mentuhotep ágyasa. III.) Amyrtaios (ang. általában állat vagy egyéb teremtmény alakját öltötték fel. Amulettet csak beavatott pap készíthetett.) Szidzsehuti AMUNEDJEH SÍRJA UF: TT84PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amunedjeh AMUNEMOPE (ang. ném. spa.) NEFER-AMULETT BASZTET-AMULETT PATAIKOSZ-AMULETT ÍZISZ1-CSOMÓ ARANYGALLÉRUDZSAT-SZEM AMULETT AMULET OF BASTET (ang.) AMULET OF THE BUCKLE (ang. Felesége: Henutnefert1. Hathor1-papnő a 11.. A denderahi amulett lista 104 különböző amulettet sorol fel temetkezési használatra.) Resi (ang.) BÉKA-AMULETT LÉTRA-AMULETT MENAT menat nefer-amulett névamulett oroszlán-amulett papiruszjogar-amulett Pataikosz-amulett shen-amulett sündisznó-amulett szema szívskarabeusz szülőtégla Thoérisz szobrai Tutankhamon amulettjei uadzs-oszlop udzsat-szem varázsgyűrű varázspálca RT: denderahi amulett lista szimbólum AMULETT LISTA BT: lista NT: denderahi amulett lista AMULETT-TARTÓ SN: A papiruszra írt varázsigéket és az amuletteket ilyen tokba tették és nyakláncra fűzve hordták. Anyja: Resi. BT: Hathor1-papnő királyi ágyas RT: Amunet múmiája AMUNET MÚMIÁJA SN: Múmiája arról híres. hogy távol tartsa viselőjétől a balvégzetet és a démonokat és szerencsét hozzon neki. és az elhunyt mellére helyezték.) AMÜRTAIOSZ (i.) AMULET OF THE COLLAR OF GOLD (ang. BT: amulett AMUN (ang. Az egyiptomiak rengeteg amulettel rendelkeztek. 1663–1570) hükszósz fáraó AMULET OF LIFE (ang.) AMUNNEFERU (ném. 993–984) AMUNET (ang.) AMULETT AMULET OF THE EYE OF HORUS (ang.) AMULET OF THE STEPS (ang.) AMULET OF THE MENAT (ang.) AMENHOTEP.) AMUN-RE AMON AMENWAHSU (ang.) talizmán varázstárgy SN: Nyakban vagy a test más részén viselt bűvös tárgy. vagy lápis lazuliból készültek..) AMULET (ang. Nagy számban találtak ilyeneket a prehisztorikus eredetű sírokban.) AMUNPAHAPY (ang.

) ANCHEFREHARACHTE (ném.BT: dinasztia.e. Az egyiptomi mitológia szerint őt és Asztarté istennőt ajándékozta Ré1 Széthnek.) KACSA ANCIENT EGYPT RESEARCH ASSOCIATES (ang.e. ném.e. por.) Anezti (ang.uk ANDREWS. BT: Anat (ol. a gyógyítás során szerzett ismeretekből kikövetkeztetett elemekre épültek.e. Gyakran Ozirisszel kapcsolták össze. Fax: 412-826-0443 dander+@pitt. BT: dinasztia.Andelkovic@f..) SN: Hóremakhet2 apja a Ptolemaida korban.e.) SN: Londonban indult egyiptológiai folyóirat.) SN: Az UC 32194-es számú Lahún papiruszon található rá hivatkozás. Caius1 hozzátartozói ANCHEFEN-DJEHUTI (ném..e.) (ang. amikor elvette tőle Egyiptom trónját. PETRA BT: magyar egyiptológus AD: Tel.) SN: Egyiptomi alvilági isten.edu ANDERSON. BT: abu szíri isten alvilági isten ANDRA INTERMEDIET (své. 2200) ANDELKOVIC. BT: orvostudomány NT: test AN B AMENHOTEP. dinasztia egyik fáraója. ol. mint 60-szor járt Egyiptomban.com Egyptian Section. Carol NT: Amulets of Ancient Egypt (1994) Ancient Egyptian Jewellery (1990....: 412-441-5414.) AMYRTAIOS (ang. kúpos koronát viselt. 49 .ac..) ÓKORI EGYIPTOM ÓKORI ADZSIB (i.ac. 2939–2892) ANKH-KA (ang. 11000 Belgrade.) ANATHER (ang.E. CAROL KÖNYVEI BT: Andrews. spa.. ANDJETY (ang.yu Near Eastern Archaeology Faculty of Philosophy. 2635–I. 100 Queens Park Cres. 13. Asszonyalaknak ábrázolták atef koronával. 2181) (i. 2787–2767) (i. 1996) BM Catalogue of Demotic Papyri iv: Ptolemaic Legal Texts from the Theban Area (1990) Egyptian Mummies (1984. Kultuszának központja Abu Szír.e. 2686–i. Az ily módon szerzett tudás a modern anatómiai ismeretektől azonban jelentősen különbözött. Ezek szerint az emberi test éltető erejét a szív biztosította.) UF: Anedjti (ang.) UF: Anat-Her (ang. Department of Near Eastern and Asian Civilizations. Carol könyvei AD: candrews@british_museum. Toronto Ontario M5S 2C6 Canada. nomoszban. SÍRJA ANCHARIA SN: Caius Octavius1 első felesége.) ANEDZSIB ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. Azt állítja.e. ol.) ANKHHOR (ang.. Fax. Department of Archaeology. BT: papirusz NT: Szatírikus levél ANASTASI VI. Tudományos szakterületei a mummifikáció. spa. Apt 2 Pittsburgh PA 15224 USA (otthoni cím) Tel.e. hol. 2939–2892) ANCIENT EGYPT AND MIDDLE EAST SOCIETY (ang. AlsóEgyiptomban munkálkodott. The (1981. 1.) ANCHOR (ném. (i.2155) (i.e.) ANCIENT EMPIRE (ang. 404–399) AMÜRTAIOSZ (i.e. por. fra. BT: egyiptológiai folyóirat ANEKSY (ang.) EGYIPTOMI KUTATÓI TÁRSULAT ÓKORI ANCIENT EGYPT SOCIETY OF WESTERN AUSTRALIA (ang. 404–399) AMÜRTAIOSZ (i.) RÉCEFÉLE ANATÓMIA SN: A legkorábbi Egyiptomban fennmaradt anatómiai utalások a Smith papirusz magyarázó-szövegeibe beépült részletek. dárdával és pajzzsal. PAPIRUSZ SN: I. Cika Ljubina 18-20. CAROL SN: 1971–2000-ig a British Múzeumban dolgozott kutatói asszisztensként. 404–399) fáraó AMÜRTEUSZ AMÜRTAIOSZ (i. ném. BT: angol egyiptológus NT: Andrews.. csatabárddal. mert koronája nagyon hasonlított Ozirisz atef koronájához. Eredetileg a 9. Jelenleg a Londoni Egyetem Birbeck College-ben előadó. spa.) ANCIENT EGYPT ANKHEFENRAHORAKHTY ANDRASSY. Royal Ontario Museum. BRANISLAV BT: szerb egyiptológus AD: B. fra. azokból alkottak rendszert. összefüggő traktátust képező fejezetek..) (i.) ANCHKA (len. (ang. 2685–i.) Heka-khaswt Anather (ang. Ré1 leánya.235. Egyes helyeken szó szerint megegyeznek vele a hajdani eladó szerint azonos sírban talált – Ebers papiruszon található. hogy vízhez jussanak. BT: istennő Ré1 hozzátartozói NT: Anat hozzátartozói ANAT HOZZÁTARTOZÓI SN: Testvére és férje: Baál. DAVID A.+381 11 639 356 ANDERSON. Serbia Tel. BT: amerikai egyiptológus AD: Dept.. hol.hu-berlin. Szakkarában és Asmúneinben ásatásokon volt jelen.bg. University of Pittsburgh 3H01 Forbes Quadrangle Pittsburgh PA 15260 USA (hivatali cím) 5313 Friendship Avenue.e.e. 2787–2767) (i..e. PAPIRUSZ (BM 10247) SN: Egy újbirodalmi szatírikus levelet tartalmaz.E. Felelős volt az emberek túlvilágon való újjászületéséért és a lelkeikért. 1786-1567) MÁSODIK ÁTMENETEI KOR ANASTASI I. magas. ékszerek. 1999) ANEB-HEZ (óei. ADZSIB (i. II.) NT: Baál ANAT-HER (ang.) Hekakhasut Anather (spa. századból származik. I. 404–399) AMYRTAEUS (ang. 2620–I. Taniszban tisztelték.) ANKHEFENTHUT NEFERIBRASENEB (ang.e. 1663–1570) hükszósz fáraó ANATIDAE (lat..e. 2260) (i. BT: papirusz ANAT (ol. 2780–i. spa.) NYUGAT AUSZTRÁLIAI ÓKORI EGYIPTOM TÁRSULAT (Aul. hogy a marhatartó beduinoknak engedélyt adtak elhaladni a Merneptah erődje előtt.e. Fisher-Elfert írt róla könyvet.. (i.: +381 11 3281 550/ext.) SN: A háború istennője.. 16.e.) ÓBIRODALOM (i. halotti tárgyak és az óegyiptomi nyelv. BT: Octavius.andrassy@rz. A fáraókori orvosok anatómiai ismeretei.: +49 (0) 30-2093-1556 petra.) ANEDJIB (ang.) EGYIPTOM ÉS KÖZÉP-KELET TÁRSULAT ANCIENT EGYPT AND THE EAST (1914–1935) UF: AEE (röv. 28.) ANAS (lat. Ember alakban ábrázolták.e. 2180) (i. 1998) Rosetta Stone.) SN: A 16. akitől Octavia Thurina Major nevű lánya született.) Heka Chawst Anather (ném. úgy tűnik elméleti jellegűek voltak. of Anthropology. Több.de ANDREWS. JULIE RENEE BT: kanadai egyiptológus AD: nisses@patchom.) ANATHER (ang. BT: kapuőrök RT: Lahún papirusz (PM: UC 32194) ANEMHOR.

Mindössze 9 éves volt az esküvő idején. spa..) Perring. 15. Összetétel: PbSO4. jún. Kenneth Anderson (1932–) Mace. Amenhotep idején.) ANFUSI NEKROPOLISZ SN: Az Anfusi-öböl partján van.e. Dominic (1964.) ANHERT (ang. Francis Llewellyn (1862–1934) Kitchen.) ANFORA (ol.–1892. 27. BT: szulfátok ANGOL EGYIPTOLÓGUS UF: egyptologue anglais (fr. de második 50 ..) BT: angolnaféle hal ANGOLNAALKATÚ UF: Anguilliformes (lat. 3.) Akhesenpaaten (ang. Edward Russel Birch.) ANGOLNA ANGOLNAFÉLE ANGOLNAALKATÚ ANGOLNOIDA PÚPOSSÁG ANGUILLIDAE (lat. 10) BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Anen (ang. 28. Rosalie Davies. BT: Juja hozzátartozói próféták szem-pap Tuja1 hozzátartozói RT: Anen sírja ANEN SÍRJA UF: TT120PM SN: A szék alatt macskát. jan. 23–1897.) Blackman. A galenit lebomlásából jön létre. VALERIE BT: egyiptológus AD: vangenot@ulb.) BT: sugarasúszójú hal NT: angolnaféle ANGOLNAFÉLE UF: Anguillidae (lat. hogy adja hozzá férjül egyik fiát. Romer. Amon 2. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866. James Edward (1867–1935) Reeves. aug. jan. 9. hogy neki nincs fia és a szolgái közül nem akar férjet választani. jan. Keménység: 2.) BT: csőrösszájú NT: csőrösszájú angolnoida ANGUILLA (lat.) Reymond. 2939–2892) AMFÓRÁK AMFÓRÁK Strudwick. aki 4 év múltán szintén meghalt. Howard (1874.) BT: angolnaalkatú NT: angolna ANGOLNOIDA UF: anguilloides (lat. aki egyúttal király lehet Egyiptom országaiban. 3–1942. A hettita király bizalmatlan volt vele szemben. nagyapja nagybátyjához. nov. Anna Macpherson Cummings (1881.) ANHEPERURÉ ANHERCHAU (ném. azonban Zannanzas herceget. BT: betegség NT: hipofoszfatemiás angolkór ANGOL MENTA BORSMENTA ANGOLNA UF: Anguilla (lat. 26. A fényhiány következtében zavarok támadnak a kalcium.) ANHERKHAU (ang..) INHERKAU (ang. 6– 1965. spa.be ANGIOSPERMATOPHYTA (lat.–1939. Tutankhamon halála után meggyőzte I.) Ankh-esz-en-pa-Aten SN: Először Szemenhkaré. márc.29. BT: Hathor1-papnő ANHESZENAMON UF: Anheszenpaaton Ankhesenamun (ang. Frederick William (1869–1949) Griffith. A gyermek királynő sajnos ennek következtében kétszer is elvetélt. Ekhnaton és Nefertiti1 3.okt.. BT: nekropolisz ANGENOT. szept. Carol Ayrton. Norman de Garis (1865–1941) Davies. szept. Fajsúlya: 6. John Louis (1941. így kénytelen volt hozzámenni Ayhoz. UVfényben sárgán fluoreszkál. 2–2004.) ANGOLKÓR UF: rachitis rachitisz SN: Az angolkórt elsősorban fényhiány okozza. Két föld alatti sírboltot tártak itt fel. 3. Reginald (1888–1946) Fairman.) Davies. majmot és ludat ábrázolnak. máj. Peter le Page (1822. jún. 23. E.3–6. 2. William Vivian Edwards.) ANGLEZIT ZÁRVATERMŐ ANGLEZIT UF: anglesite (ang. Nicholas Renouf. ném.) SN: A szulfátok csoportjába tartozik.) ONURISZ (gör. Geoffrey Thorndike (1934. Nigel Sullivan. melyben arra hivatkozva.) Caton-Thompson. máj.4 Kristályrendszere: rombos.) ÁNFORA (spa.–1924.–1885. akit végül elküldött számára a hettita király. BT: Ekhnaton hozzátartozói főfeleség hercegnő Nefertiti1 hozzátartozói Tutankhamon hozzátartozói RT: Anheszenamon levele Supplilulimashoz ANHESZENAMON LEVELE SUPPLILULIMASHOZ SN: Mivel Tutankhamon idejekorán meghalt. Herbert Walter (1907–1982) Firth.) ANH ANKH SZEMENHKARÉ (i.) UF: Aanen (ang. James (1788–1862) Budge. Ernest Alfred Thompson Wallis (1857–1934) Burton.–) Montserrat. majd Tutankhamon felesége.e. út közben megölték valószínűleg Hóremheb1 egyiptomi tábornok parancsára. fiatal özvegye levelet írt a hettita királynak.) Emery. júl.–1875. küldje el a hettita király az egyik fiát neki férjéül. végül pedig Ayé. Harry (1879–1940) Carnarvon.5–3.) ADZSIB (i. William Matthew Flinders (1853. dec. John ANGUILLIFORMES (lat. Walter Brian (1903–1971) Engelbach. 1363–1361) INHERKAU (ang. Eve A.) Quibell.) Onen (spa.) ANENDJIB (ang.. Peter Weigall. jún. 2787–2767) (i.BT: Hóremakhet2 hozzátartozói ANÉMIA VÉRSZEGÉNYSÉG ANEN (ang.. Suppiluliumast. 30–) Rose.e.ac. okt. akivel együtt uralkodhatnak Egyiptomon. tör. Sir John Gardner (1797. Héliopolisz szempapja III. spa. lánya volt. 28. Arthur Cruttenden (1874–1928) Martin. a hettiták királyát.) Carter.) SN: Juja és Tuja1 fia. 7. Helen Strudwick.) ANGLESITE (ang.) ANHESZ SN: Ahmimban élt Hathor1-papnő. ném. Cecil Mallaby (1878–1931) Green. Gertrude (1888–1985) David. Aylward Manley (1883–1956) Burton.okt.) BT: brit egyiptológus NT: Andrews. prófétája. 14.5. (1.) ANGULAR KYPHOSIS (lat. Arthur Edward Pearse Brome (1880–1934) Wilkinson. spa. ápr. Samuel (1813. Az egyiptomi-görög kevert stílus példája.és a foszfátanyagcserében. Amelia Ann Blandford (1831. John Shae (1813–1869) Petrie.) ANGUILLOIDES (lat.

Mexikó és Peru földjén is. alatta a függőleges vonal a Nap felfelé vezető útja. II. 2604–2581) (i.) ANHURE (ang. BT: Amenemopet4 hozzátartozói Amon énekesnői ÁNIZS UF: Pimpinella anisum (lat. fából. dinasztia idején. melyet az egyiptomiak Tau formájában tiszteltek. A kerek hurokban végződő ankh a még meg nem nyílt méh szimbólumaként a szüzek jelképe. Később az ankh vált minden titkos tudomány jelképévé.) SN: Egyiptomi bölcs. Nemcsak a véges földi életet jelképezte. akinek ránk maradtak életszabályai. RT: Ankhefenthut Neferibraseneb sírja ANKHEFENTHUT NEFERIBRASENEB SÍRJA UF: TTC14 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Ankhefenthut Neferibraseneb (ang.) ONURISZ (gör. vagy tarthatták kezükben.e.) ANHUR (ang. BT: mellszobor RT: Ankhaf ANKHEFENRAHORAKHTY (ang.levelére már elküldte egyik fiát. de Káldea. Felesége: II. Zannaza herceget. hogy életet adjanak. 2575– 2551) ANKHAF MASZTABÁJA UF: G7510 SN: A keleti temető észak-keleti sarkában álló gigantikus masztaba. spa. míg a csepp formájú hurokban végződő ankh az érett asszony szimbóluma volt. A Bosztoni Szépművészeti Múzeumba található. hogy szinte megelevenedik. a hatalom és az örök élet jelképeként viselték. Fönícia. 17) RAGASZTÓANYAG ANIMALIA (lat. Amon énekesnője a 19. spa. A Tau az egyiptomi hajók jele volt. spa. megtöri a rontást. elűzi a démonokat. A brahmin papok ma is ezt a jelet írják homlokukra.) ANKHENESMERIRE. valamint hosszú és boldog életet biztosít viselőjének. Feje kopasz. BT: gizehi masztaba ANKHAF MELLSZOBRA (BSZM) SN: Ankhaf herceg mellszobra jóformán az egyetlen olyan Óbirodalmi képmás.) SN: Amenemopet4 anyja.. II. hanem a széles vállakat és a mellkast is megörökítette.) SN: Pap a 19. spa.) (1.) UF: amulet of life (ang.) ONURISZ (gör. BT: fűszernövény növényi afrodiziákum ANKHHOR (ang.e. Az ankh. amely nem csupán a fejet.e. ANUKISZ ANJOR (spa. spa. Arcvonásai olyan élethűvé teszik. Ez nyitotta meg a Nílus zsilipjeit az 51 .) ONURISZ (gör. BT: amulett hieroglif szimbólum királyi tárgy RT: szandálszíj ANKHAF UF: Anhhaf Ankh-haf SN: Kheopsz1 féltestvére. a vízszintes vonal a horizont vonala. Részt vett Hemiunu herceggel a Kheopsz1 piramis tervezésében és a gizehi táj elrendezésében.) életadó árvíz előtt.) ANHURI ANI1 ONURISZ (gör. szaporítása magról történik. Hotepheresz. BT: alkirályok RT: Anhotep sírja ANHOTEP SÍRJA UF: TT300PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Anhotep (ném. Feljogosította őket arra. hanem a halál utáni megdicsőült halhatatlanságot is. Nefertiu férje.e. vagy elvegyék a náluk alacsonyabb rangú halandó életét.) UF: Anhetep (ang.) ÁLLAT ÁLLATI ANIY (ang. (ang. Kheopsz1 (i.) UF: Any (ang. I.. 2613–2589) (i. 2551– 2528) Sznofru (i.) SN: Kush alkirálya a 20. veje. I–VII. BT: pap RT: Ani2 sírja ANI2 SÍRJA UF: TT168PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Ani2 ANIMAL-BASED GLUE (ang. A kereszt ősi. Atlantiszból származó jelkép. dinasztia elején. BT: Ankhaf NT: Hotepheresz.. Az ankh a későbbi időkben is megőrizte népszerűségét.. Ezt a szimbolikus tárgyat csak királyok és istenek viselhették. Az ankh kerek része ugyanakkor a felkelő napot is jelképezte. A hagyomány szerint az ankh viselése fokozza az életerőt. 2639–2604) (i.) ANHOTEP (ném. 2589–2566) (i.) ANKHEFENTHUT NEFERIBRASENEB (ang.) SN: A közönséges ánizs egyéves lágy szárú növény. Kephrén vezíre.) UF: Ankhesenmeryre I (ang. az élet és az életerő szimbóluma.e.. Készülhetett bármilyen fémből. BT: levél ANHESZENPAATON ANHETEP (ang.. fajanszból. akit útban Egyiptom felé Hóremheb1 megöletett.) SN: A Későkorban élt. Fűszerként való használatáról már az ókori Egyiptom területéről is vannak bizonyítékok..) ANKET (ang. füleskereszt vagy Níluskereszt máig népszerű és egyetemes szimbólum. spa.) Ankhnesmerire I (ang. Crux ansata néven is ismerik. spa.) ANKH (óei. Féltestvére: Kheopsz1.) ANHHAF ANKHAF ANHESZENAMON ANHOTEP (ném. mely a lelkeket az alvilágba szállította. óei.) UF: Anchefreharachte (ném. és szimbolizálta az isteni erőket.) UF: Anchefen-djehuti (ném.) SN: Thébai főnök a Ptolemaida korból. távol tartja a betegségeket és egyéb káros hatásokat.) ANJOTEF I–VII (ném.e.. igen elterjedt volt például a kopt keresztények körében. dinasztia idejéből.) ANHURET (ang. az élet kulcsa. hozzátartozói Kheopsz1 hozzátartozói vezír NT: Ankhaf hozzátartozói RT: Ankhaf masztabája Ankhaf mellszobra (BSZM) ANKHAF HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja Sznofru. ANI1 PAPIRUSZ BT: Halottak Könyve ANI2 (ném.) ANTEF.) anh Crux ansata füleskereszt Níluskereszt Níluskulcs Tau SN: Fogantyús kereszt. Melegigényes.) Ankhesenpepi I (ang. A fáraók a tudás. esetleg féldrágakőből is. BT: főnök RT: Ankhefenrahorakhty sírja ANKHEFENRAHORAKHTY SÍRJA UF: TT380PM BT: gurnet murai sír RT: Ankhefenrahorakhty (ang. nemcsak Egyiptom. BT: herceg Hotepheresz.

2332–2283) (i. 1730–1680) (i. II.) Ankhnesmerire II (ang.) ANKHMARÉ 52 . HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Khui.) Meryre-ankh-nas I (ang.) Ankhnesmerire IV (ang. II. (ang. 310) (i. BT: antológia ANKH-HAF ANKH-HOR ANKHAF SZEMENHKARÉ (i.) UF: Ankhesenmeryre III (ang. I. Férje: I. II.) Meryankhnes III (ang. Pepi idején a 6. I.e. Pepi piramisától DNY-ra fekszik Szakkarában.e. Testvére: II.) SN: I. BT: dinasztia. II.) Merenré. hozzátartozói NT: Ankhenesmerire.Meryankhnes I (ang.) ANKH-ESZ-EN-PA-ATEN ANHESZENAMON ANKHENESMERIRE. (ang.e. I–IV. Ankhenesmerire. BT: Ankhenesmerire.) UF: Ankhesenmeryre IV (ang. IV. BT: királyi feleség Pepi. 2321– 2287) (1.) Dzsau Khui (ang. BT: Ibi2 hozzátartozói polgármester főadminisztrátor RT: Ankhhor sírja ANKHHOR1 SÍRJA UF: TT414 BT: asasifi sír RT: Ankhhor1 (ang. dinasztiában. 2285–2279) (i. A jeleneteken ábrázolják többek között a körülmetélést is.e. 2335–2285) (1. Emiatt a sírt gyakran az orvosok sírjának nevezik.) ANKHESENPAATEN (ang. BT: homokkő szarkofág ANKHENESMERIRE. amely a padlóba volt beágyazva. BT: királyi feleség Pepi. PIRAMISA SN: I. 2283–2278) (i. (ang.) SN: Hór4 apja. ÉszakSzakkarába temetkezett. hozzátartozói RT: Ankhenesmerire.) Ankhnesmerire III (ang.) SZEMENHKARÉ (i.) SN: A 14.) ANKHESZESZONK BT: héliopoliszi Ré-pap RT: Ankheszeszonk antológiája ANKHESZESZONK ANTOLÓGIÁJA SN: Csak egy darabja maradt fenn.) NT: Ankhenesmerire. 2246–2152) ANKHENESMERIRE. akihez uralkodásának második felében ment hozzá. Oxyrinchus és a Baharijja-oázis polgármestere. amelyben a nőkkel szemben tanusított magatartásról árulkodik: „Nőt tanítani annyi. A szarkofág fedele rózsaszín gránitból készült.) BT: szakkarai masztaba NT: Ankhmahor sírjának ábrázolásai RT: Ankhmahor (ang.e. II. Testvére: I. az isteni papnő főadminisztrátora a Későkorban.e. dinasztiában. Pepi első felesége a 6. Karoma férje a 25. hozzátartozói királyi feleség Pepi. III.) Merenré.e. II. I. Pepi. ANHESZENAMON ANKHENESMERIRE.) UF: Ankhesenmeryre II (ang. (i. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Khui. (i.e.e. szarkofágja ANKHENESMERIRE. később I.) Ankhesenpepi III (ang.) Dzsau Khui (ang. 245) (i. 29) SN: Vezír a Teti1 és I.) ANKHESENPEPI I–IV (ang.) (1. BT: ábrázolás Ankhmahor sírja ANKH-MA-RA (ang.) SN: Memphisz.e. Pepinek.e. Ankhenesmerire szintén felesége volt I. Lánya: Neith2. Pepi egyik felesége a 6. Fia II. (ang.e. Nővére szintén felesége volt I. hogy rengeteg orvosi művelet ábrázolását jeleníti meg. II. II. dinasztia 23.) Meryre-ankh-nas II (ang. BT: szakkarai piramis ANKHENESMERIRE. hozzátartozói királyi feleség Merenré. hozzátartozói Pepi. Pepi. I. hozzátartozói ANKHENESMERIRE. (i. BT: vezír RT: Ankhmahor sírja ANKH-MA-HOR (ang. I.) Ankhesenpepi IV (ang. 2289–2255) ANKHENESMERIRE. dinasztiában.) Meryre-ankh-nas IV (ang. Fia: I. Férjei: I. Merenré.) SN: II. Pepi második felesége. 1363–1361) ANKHMAHOR (ang.) Ankhesenpepi II (ang.e. Pepinek. mint egy lyukas zsákot homokkal tölteni”. II.) ANKHKARE (své.) SN: I. PIRAMISA SN: III. Huga.) SN: Kancellár az 1. 206) (i. II. BT: kancellár RT: Ankh-Ka masztabája ANKH-KA MASZTABÁJA UF: S3036 BT: szakkarai sír RT: Ankh-Ka (ang. 2285–2279) (i. uralkodója. BT: Hór4 hozzátartozói ANKH-KA (ang.) UF: Anchor (ném. I. III. Merenré.e.) Ankh-Hor (ang. 29) ANKHMAHOR (ang. 2255– 2246) Neith2 Pepi.) SN: II. 1363–1361) ANKHHOR (ang. 14. I–IV. Dun uralkodása idején.) Meryankhnes II (ang. II. Ankhenesmerire. piramisa ANKHENESMERIRE. (i. 2255– 2246) Pepi. III. hozzátartozói délre található ANKHESENAMUN (ang. 1715–1650) ANKHKHEPERURE (ang. BT: Ankhenesmerire. I.) ANKHMAHOR SÍRJA UF: orvosok sírja tomb of the physicians (ang. (ang. BT: szakkarai piramis ANKHENESMERIRE. BT: Ankhenesmerire. dinasztiában. (ang. 2278–2184) (i. I. III. piramisa Ankhenesmerire.e. dinasztia idején. I. hozzátartozói RT: Ankhenesmerire. dinasztiában.) Meryankhnes IV (ang. II. Ankhenesmerire piramisától Szakkarában.) ANKHHOR2 (ang. 2283–2278) (i. hozzátartozói Pepi.) Meryre-ankh-nas III (ang. ANHESZENAMON ANKHESENMERYRE I–IV (ang. BT: Ankhenesmerire. Pepi egyik felesége a 6. a 26.) UF: Ankh-ma-Hor (ang. 1786–1602) (1. SZARKOFÁGJA SN: Piramisának az erősen károsult sírkamrájában találták homokkő szarkofágját.) UF: Anchka (len.) NT: Ankhenesmerire. hozzátartozói NT: Ankhenesmerire.) (1.) ANKHMAHOR SÍRJÁNAK ÁBRÁZOLÁSAI SN: A falfestmények jellegzetessége.) Anjor (spa. I. (i.e.e.) ANKHHEPRURÉ ANKHHOR1 (ang. Dzsau. I. dinasztiában. Pepi. II. III. (ang.) ANKHKARÉ ANKHKARÉ UF: Ankhkare (své. Dzsau.

e. II.) ANKHNESNEFERIBRA ANTEF1 (ném. s bosszúból az asszony erőszakkal vádolja meg őt férjénél. fő gazdasági intézője Sesonk1. ar.) MALÁRIASZÚNYOG VÉRSZÍVÓ TETŰ DIORIT ANORTHOSITE GNEISS (ang.) ANKHENESMERIRE. Fia: Teti3. I–IV.) SN: Vezír a 13.) ANTAEUS (gör. Thutmózisz idejéből. Antef1 sírjában találták. Thutmózisz magas rangú tisztviselője. BT: munkafelügyelő Wah2 hozzátartozói ANKHTIFI UF: Ankhtify (ang. Hivatalnoka Uahibré1 volt. A hátsó falakon stukkó reliefek maradványai láthatók: balra a halott személy a feleségével számos ajándékot fogad.) SN: Tábornok a Középbirodalomban.) ANOPHELES (lat.) Two Brothers.) SN: A háború idősebb istennője.) (ang.) UNISZANKH ANKHNESNEFERIBRA (ang.) UF: Ankhnesneferibre (ang. A fal végében egy sztélé maradványai hevernek..) Ankhmara (ang. Amon főpapnője. Bata3 azonban visszautasítja.) ANOPLURA (lat.(1. vezír az 5.) HERMONTHISZ (gör. BT: Ptahhotep. vezír és legfőbb bíra. Neve a Boulaq 18 papiruszon tűnik fel. Utódai (I–III.75m magas és 1. II. Ptahhotep fia. II. amint a szőlőt tapossák..) Két testvér története Tale of The Two Brothers (ang. az ártatlanul üldözöttek oltalmazója azonban megmenti és a csábító asszony halállal lakol.) QAW EL-KEBIR (ang. dinasztiában. Alsó-Egyiptom királyának kincstárnoka a 4. i. BT: hírvivők tisztségviselő NT: Antef1 hozzátartozói RT: Antef1 sírja Antef1 sztéléje ANTEF1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Testvére: Ahmesz5. dinasztiában. A belső termek nagyon romosak. dinasztiában) keletkezett mese.) ANKHMARÉ ANKHMARÉ ANKHMARÉ UF: Ankh-ma-ra (ang. ANTON BT: egyiptológus ANTAEOPOLIS (gör.) SN: II. 1250-ben (a 19. Ré1 napisten. 198) BT: D’Orbiney papirusz (BM: BM 10183) mesék ANQET (ang.) ANTEF4 (ném.) SN: III..) SN: II.) QAW EL-KEBIR (ang. ANKT (ang. isteni feleség a 26.2m széles mészkőtábla. BT: helytartók ANKHTIFY (ang. hogy felkínálja magát Batának.) Anknesneferibre (ang. dinasztiából. próbálja megrontani kapcsolatukat. hírvivő. kamarása Harsziésze4. The (ang. Szobekhotep és az őt követő fáraók idején. kat. spa. de eredetileg nyitott volt. Le (fr. spa.) ANKNESNEFERIBRE (ang. BT: tábornok RT: Antef4 sírja ANTEF4 SÍRJA UF: TT386PM TTB5 BT: asasifi sír RT: Antef4 (ném. Apriész és II.) ANTEF5 (ang. Jahmesz idején. Thébai kormányzó volt. Felül jóval jobbra egy víziló vadászatot örökítettek meg.) SN: A háborúk lándzsa-vivő istennője. akik nagyon szeretik egymást és felnővén mikor az idősebbik megnősül. BT: istennő AN-MONTU (óei.) SN: Újoncok írnoka a 18. Kezében íjjal és nyíllal ábrázolták.) Hekatneferumut (ném. Mükerinosz idején. spa. RT: Antef5 sírja ANTEF5 SÍRJA UF: TT115PM SN: A 7 oszlopos előcsarnok.) SN: Kb. dinasztia idején.) UF: Intef (ang. BT: istennő ANPU (ang. BT: sztélé RT: Antef1 ANTEF2 SN: Théba hatalmi pozíciójának megalapozója. BT: vezír ANKHWENIS (spa. Pszammetik lánya. amely most le van fedve védelme érdekében.) ANKHMARE (ang. BT: Antef1 NT: Ahmesz5 Teti3 ANTEF1 SÍRJA UF: TT155PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Antef1 Antef1 sztéléje ANTEF1 SZTÉLÉJE SN: A Lovre-ban látható.) ANUBISZ ANPU ÉS BATA3 UF: Conte des deux frères.) SN: Moalla helytartója a 10. Thébától nyugatra. 1... hogy a leve korsókba folyjon.) SN: A 18.) ANOUKE (ang.) Ankhmare (ang. dinasztia idején. ar.) SN: Kephrén egyik fia.. Antef) már királynak tüntették fel magukat. amely egy fiú testvérpárról szól. kat.) ANTEF3 (ném. jobb oldalon szüretelési jelenet.) UF: Intef (ang. dinasztiában. BT: Amon-főpapnő isteni feleség Pszammetik.) (ang.) UF: Intef (ang. BT: kormányzó ANKHREN SN: Wah2 sopedi pap fiútestvére. III. hozzátartozói ANKHNESNEFERIBRE (ang. hozzátartozói vezír ANKHU2 (ang. BT: írnok RT: Antef3 sírja ANTEF3 SÍRJA UF: TT164PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Antef3 (ném.ANKHMARA (ang.) ANUKISZ ANSFORD. BT: kincstárnok legfőbb bíra vezír RT: Ankhmaré masztabája ANKHMARÉ MASZTABÁJA UF: G7837+7843 BT: gizehi masztaba RT: Ankhmaré ANKHNESMERIRE I–IV (ang. a felesége féltékeny lesz testvéri szeretetükre és úgy 53 . mire Batának el kell menekülnie.) ANKHNESNEFERIBRA (ang. dinaztiában élt.) ANKHTIFI ANKHU1 (ang. Dra Abu el-Naga temetőjében.

(ang. 2125–1985) (1. 1710) NT: Ij1 ANTEF. koporsója ANTEF. 1668–1663) (i.e.) Nebheperré Nubcheperre (ném. (i. I. 2061–2010) Mentuhotep. VII. 310) UF: Iniotef I.e.) UF: Anty (fr.e. 2125–2112) (1.e. (i.e.) Intef II (ang. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. 2125–2112) (1.) BT: szaff-sír ANTEF. III. hozzátartozói RT: Antef. Mivel a falak felülete teljesen lemállott. 17.e. IV.e. 150) BT: szaff-sír ANTEF. I. fr. I. földbe mélyesztett téglalap.e.e.e. III.) Uahanh Wahankh (ang. 2112–2063) (1. 206) (i. Neferu. hogy eredetileg festettek voltak-e.) ANTEF. 2112–2063) (1. nem lehet tudni. koporsója Antef. 11.e. 17. 310) (i. 2106–1963) (1.2 hozzátartozói Mentuhotep. de egy vereség arra kényszerítette.. 1782–1650) fáraó NT: Antef. hogy békét kössön.e.) Inyotef III (ang. (ang. Így átmenetileg egyensúlyi helyzet jött létre a két állam között. BT: dinasztia. 2103–2054) NT: Neferukayet (ang. 1680–1562) (i. HOZZÁTARTOZÓI SN: Főfelesége Iah2. (i.(1. BT: királysír ANTEF PIRAMISA SN: Az Amenhotep templom előudvarának északi részén fekszik. 1663–1570) (i.) SN: A 11.) Inyotef II (ang. HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Ij1. II. VII.) Intef I (ang.e.) (i. II.e.e. III. 2052–1992) (i.) Sejemre-Heruhermaat Inyotef VII (spa. 1663–1570) (i. 206) (i. BT: Antef.e.e.) Inyotef V (ang. II.) Nachtnebtepnefer (ném. 18) fáraó RT: Antef. 1668–1663) (i.e. (i. ném.) Inyotef VI (ang. V. (ang.e.e..e. 2052–1992) (i.) Inyotef VII (ang.e. I.) SN: Gigantikus méretű sír.) (i. dinasztia megalapítója. 300 m hosszú és 54 m széles hatalmas. 1601–1596) UF: Intef VI (ang. VI. hozzátartozói ANTEF.. I. 1680–1562) (i. 2125–1985) (1. III. (ang.2 (i.e. 310) NT: Mentuhotep. spa.) BT: dinasztia. (i.e. dinasztia 4. Sólyomként vagy sólyomfejjel ábrázolták gyakran egy csónakban állva. (i. VII. 2106–1963) (1.) (i. hozzátartozói NT: Antef. I. 310) (i. IV. sírja ANTEF.. IV.) (i. (i.e. II.e.) Intef VII (ang. 1710) UF: Intef IV (ang. viszonylag jó állapotban vannak. II. SÍRJA UF: Davaba-szaff Saff el-Daouabah (ar. a másik kettő pedig a feleségeinek). BT: Antef. SÍRJA SN: Ezt a sírt 1827-ben rabolták ki arab fellahok. mellékfelsége Henite volt. fr.) ANTHOPHYTA (lat. (ang.) Inyotef I (ang.) (i. dinasztia 1. VII. 1652–1552) (i. III. II.e. 2040–1991) fáraó Mentuhotep. fr.) (i. II.1 ANTEF. 2106–1963) (1. II. (ang.) Mentuhotep. 1650–1567) (i. KOPORSÓJA BT: rishi koporsó ANTEF. III. 1650–1567) fáraó RT: Antef. (i. BT: sólyom-isten védőisten RT: révész 54 .e.) BT: dinasztia. óei. 2015–2007) UF: Anjotef III (ném.e. (i. 1652–1552) (i. BT: rishi koporsó RT: Antef. Lányuk: II. . 1680–1562) (i.) SN: Egészen a 21.e.e. 310) (i.) ANTENNATA (lat.) SN: Egyiptomi védőisten és a révészek istene.e. Mentuhotep. KOPORSÓJA SN: Dra Abu el-Nagából került elő.. 1625–1622) ANTEF.e. V. 1652–1552) (i. (i. (ang.) BT: szaff-sír ANTEF. II.) ANTHROPOIDES VIRGO (lat. 1786–1633) (1. 2054–2046) (i. I. királya. 1625–1622) UF: Intef V (ang. 1640–1550)(1. 400000 m3 homokot és puha kőzetet vájtak ki hozzá és tornyoztak fel két hosszúkás halomban az udvar két oldalán.) Nakhtnebtepnefer (ang. (ang.) INIOTEFOKER INIOTEFOKER CSÁPOS ÍZELTLÁBÚ MAGVAS NÖVÉNY ANTRAKÓZIS EMBERALAKÚ KOPORSÓ PÁRTÁS DARU ANTHRACOSIS (ang. 2046–1995) Neferu. 11.) ANTEF.) Antjotef III (ném.e. SÍRJA UF: Saff el-Kisasiyah (ar. aki Thébát tette Egyiptom fővárosává. sírja ANTEF.) SN: A 17. 17. (i.e.) Nubheper-ré-Antef Nubkheperra Intef (ang. felső-egyiptomi nomoszig tolta ki a határt.e.) Sekhemré-Heruhermaet (ang. 310) (i.) Sehertowy (ang. 2103–2054) UF: Iniotef II.e. sírja ANTEF. fáraója.) Inyotef IV (ang. 2040–1991) fáraó RT: Antef. 13.e.) Intef III (ang. HOZZÁTARTOZÓI BT: Antef. Mentuhotep. 2052–1992) (i. 1663–1570) (i. BT: dinasztia. V. (i. 206) (i.BT: dra abu el-nagai sír RT: Antef5 (ang. óei.e.) Sekhemre-Heruhermaat Intef (ang.) (1. 2015–2007) NT: Henite Iah2 (ang.) Sehertawy (ang. IV. BT: Antef. 310) (i. Mentuhotep1. VII.) BT: dinasztia. sírja ANTEF.e.e.. 2054–2046) (i.) ANTEF. Az udvar elülső fele (ahol valamiféle bejárati kápolna állt) sajnos elveszett. Uralmáról nem maradtak fenn szövegek. Fiai: I. 1650–1567) fáraó ANTEF. BT: dinasztia.. 2040–1991) fáraó NT: Antef.) ANTI (ang. 34) ANTHROPOID COFFIN (ang. a sziklából kivágott dupla oszlopsorból álló széles homlokzat és a három kápolna (egy a király számára.e. V. I. I. BT: piramis ANTEFOKER (ang.) ANTEFOQER (ang.) Szehertaui SN: A 11. 1596) UF: Antjotef VII (ném. 11.e.e. (i. hozzátartozói RT: Antef. 2125–1985) (1. 206) (i.e. SÍRJA UF: Saff el-Bagar (ar.e.e. (i. (ang. BT: dinasztia. de a sír hátulsó része.

) Antinoupolisz Sejk-Ibáda. aki 3 gyermeket szült neki. ezért magába mélyeszti kardját alulról felfelé.) ANTIJU FA ÓKORI EGYIPTOM MERENRÉ. amely természetes állapotában nagyon ritkán dúsul fel. hogy az elé járuló halott elég tiszta-e ahhoz.(1. fogadja az elhunytakat.) ANTI (ang. I. Ő a felelős a temetési szertartásokért (pl.e. Bár Nephtüsz szülte. miután magához ragadta a hatalmat. Hadriánusz szeretői viszonyban volt Antionusszal. A balzsamozást és a test megtisztítását vezető papok az ő maszkját öltötték fejükre. a balzsamozók és a balzsamozás felett őrködött.) (1. Augusztusz. s csak egy segítő szerep jutott neki a halottak őrzőjeként és a temetési kultusz isteneként. MARKUSZ (i. Antinouszt a közép-egyiptomi Bersától nem messze. Róma azonban megsértődött. BT: terméselem RT: sászuk ANTIMONIT ANTIMON ANTINOÉ UF: Antinopolis (ang. s így a két név összetevéséből jött létre a Hermanubisz névalak. 130 júliusában Alexandriában kötöttek ki. Egy 12 éves fiú múmiája kb.) SN: Hadriánusz építtette a Nílus keleti partján. 83–30) UF: Antonius Mark Antony (ang. amely addig Bész isten kultuszközpontja volt. Farka bozontos és lapos. 30–i. Néhány évvel később azonban Mohamed Ali engedélyt adott a romok újbóli felhasználására a környéken épült üzemek alapjaihoz. hogy bejusson a túlvilágra.) Marcus Antonius (ang. tűzön való sütésből és a olajlámpákból származó füst okozhatta. szénpor belégzése okozta por-tüdő betegség.) Augusztusz (i.) ANTINOUSZ SN: Hadriánusz római császár védence.u. s lelküket elkíséri a földalatti világban. akit Szabinának hívtak. Ma már csak az alapok maradványaiból következtethetünk a város hajdani csillogására. 37) Vegyjele: Sb2S3. I–VII. Philophator hozzátartozói RT: actiumi csata (i. 130. 138–161) (1. Hadriánusz Antionusz emlékére egy várost építtetett Bersa alapjaira.) ANUBIS (ang. Ezt a várost Antinoénak nevezte el. BT: Kleopátra.) Hermanubisz Ienpw (ang. ha kis zárt helyiségben használták. BT: ember-múmia ANTJOTEF I–VII (ném. BT: város RT: Antinousz Hadriánusz ANTINOPOLIS (ang. aki egyiptomi utazása folytán halt meg az Arab-hegység lábánál. Nem sokkal később Kleopátra is öngyilkosságot követett el.) ANTIEMSAF I–II (por. hogy egy olyan római álljon az élén. Kutyafejű isten. i. ar. háborúba indult Antóniusz ellen.u. 30-án alapította meg Hadriánusz a várost.) Anup1 Apuat Hermanubis (ang. bár volt felesége is. 19) ÖLTÖZET ANTRAKÓZIS UF: anthracosis (ang. 34) bányásztüdő SN: Füst. Az a kutyaféle.) stibium (ang) stibnite (ang.) ANUBISZ ANUBISZ ANUBISZ-PÁVIÁN EMBERALAKÚ KOPORSÓ ANUBIS BABOON (ang.) SN: Ozirisz és Nephtüsz törvénytelen fiaként született. Egy útba ejtett kikötőben. Habár Egyiptom soha nem kérdőjelezte meg a római befolyás jogosságát. amelynek Anubiszt ábrázolják a sakáltól származik. amely addig Bész isten kultuszközpontja volt. A császár meg akarta mutatni Antionusznak az ókori egyiptomi civilizáció nagyszerűségét.) ANUBISEMONEKH BT: bíra írnok ANUBIS-PAVIAN (ném. akit hatalma úgy elvakított. Szemfestékként használták. Ebben a városban volt színház. számos templom. A dráma nem sokkal ezután következett be. Ő őrzi a túlvilág kapuját. 700-450-ből. a napóleoni expedíció tudósai számos rajzot és metszetet készítettek róla. hogy megengedi magának. ANTOLÓGIA BT: irodalom NT: Ankheszeszok antológiája ANTONIUS ANTÓNIUSZ. Egy irodalmi esten ismerkedtek meg.ANTIBIOTIKUM BT: gyógyszer ANTIC EGIPTE (kat.. a Nílus vizében találták meg. Kultuszának központja 55 .(ar. 31. BT: sziget sziget. BT: Egyiptom-utazó RT: Antinoé ANTIQUITIES SERVICE (ang.) Sepa1 Yinepu (ang.) stíbium SN: Az antimon a földkéreg azon ritka elemei közé tartozik. I. Antóniusz Dionnüszosszal azonosította magát. Antinousz halálának emlékére. 14) (1. ANTÓNINUSZ (i. Az alvilág egyik bírája. a halottak istene kiszorította helyéről. Az Óbirodalom korai periódusa után Ozirisz. amely a porszemcsék léghólyagok közötti lerakódásából és a kötőszövet felszaporodásából áll.) Anubis (ang. 19) ANTONINUS PIUS ANTRÆK (dán) PIUSZ. egy diadalív. A birodalmi hadihajó és kísérete lassan haladt felfelé a Níluson. MARKUSZ ANUBISZ UF: Anpu (ang. Antinouszt elég érettnek találván megbízza a sivatagi oroszlánvadászat vezetésével. Ízisz szoptatta és nevelte fel. 34) BT: tüdőbetegség ANTROPOMORF KOPORSÓ ANTY (fr.e.e.) EGYIPTOMI MŰEMLÉKVÉDELMI SZOLGÁLAT ANTIRRHODOSZ SN: Egy Alexandria melletti kis Ptolemaioszok egyik palotája állt. de inkább farkasra hasonlít. A görögök Hermésszel azonosították.) Sheikh Abada (ang. században még jól láthatók voltak a város romjai. es.) Igau Imeut (ang. Kleopátra Afroditével. (1. hogy egy kurtizán legyen a hitvese. a flotta és a kincstár egy részével együtt.) SN: Elhagyta feleségét Kleopátra kegyeiért. Ezt a főzésből. Az actiumi csatában Kleopátra és Antóniusz megmenekülnek az ellenség karmai közül. Feladata volt eldönteni. nem fogadta el.) ANTINOUPOLISZ ANTINOÉ ANTINOÉ ANTÓNIUSZ. A sakál azonban nem honos Egyiptomban.e. egy cirkusz és egy lóversenypálya is.u. I–II TÖMJÉNFA ANTIMON UF: antimonit msDm (tr. majd feleségül vette Kleopátrát. ezzel jelképezve az egyiptomi és a római birodalom szövetségét. balzsamozás) és a ká-nak az átvezetéséért az önítélet helyére. amelyen a ANUBISZ-PÁVIÁN ANTJAU MÚMIÁJA SN: A Royal Ontario Múzeum egyiptomi galériájában látható. Actium eleste után Antóniusz Kleopátrát halottnak hiszi. Fajjúm2-nál. okt. A város Bersa alapjaira épült. az örök utak megnyitója.u. A XIX. Fajjúm2-ban Hadriánusz.) ANTEF.) Anubi (ol.) Inpu Lenpw (ang. akinek felajánlotta gazdagságát is.) ANUBI (ol. VII.

hétköznapi és vallási tárgyak. kb.) ANUKISZ ANUKISZ UF: Anket (ang. Az aranyból készültek a Kairói Múzeumban láthatók. Ott szívófonalai behatolnak a magkezdeménybe. 50-60 éves lehetett halálakor. Tulajdonképpen a vele fertőzött rozs nevezendő „anyarozs”-nak. tavasszal „kicsírázik”: megjelennek rajta a sztrómák. Hatóanyagai közül gyógyászati jelentősége csak az alkaloidoknak van. és puha.) Papio cynocephalus anubis (lat. 1–3 cm hosszú. a magházba jutnak. Előfordul még a gyermekszületések védőjeként is.. Kb. és a fertőző ciklus folytatódik.) SN: Kb. Hnum és Szatisz lánya. amennyiben a tél folyamán legalább egyszer megfagyott. a mezőket tápláló Nílust személyesítette meg. Abüdoszban a szintén kutya-alakú Chontamenti-vel azonosították. felül szélesedő bordázott fejdísszel. 17. Amenhotep és Ekhnaton uralkodása alatt.) Papio Anubis (lat. valamint ékszerek hevertek. A szklerócium által ivaros úton létrehozott aszkospórák a szél szárnyán a virágzó rozs bibéjére. a Louvre tulajdona. BT: Anubisz NT: Hórusz Kabechet (ang.) APERIA (ang.) Zivie. anyja Nephtüsz. majd gyors hifaképződéssel megtapadva. spóratermő fejecskék aszkospórát hoznak létre. ném. Alain 56 . Jellegzetessége.) Anubis-Pavian (ném. Ezek az apró.) Nephtüsz Ozirisz ANUBISZ-PAP UF: múmiapreparátor SN: Ők végezték a mumifikációt két hónapon át Anubisz isten jelmezében és maszkjában. 2–10 mm vastag.) SN: A 18.) Babouin doguera (fr.) Grüne Pavian (ném. Már 30 mikrogramm is erős hallucinációkat válthat ki. Ebből alakul ki a kemény.) Papion Anubis (fr. Féltestvére Hórusz apai ágon. BT: Aperia NT: Hatiay1 (ang.) Huja2 Szeni1 Tauret1 APERIA SÍRJA SN: 1987-ben fedezte fel egy francia csoport Bubaszteion szikláiban. elpusztítják. Lánya: Kabechet. sötétibolya vagy barnásfekete színű.. spa. Főleg az Asszuán közelében lévő alsó kataraktával hozták kapcsolatba. APEPI I–II (ang. Nőalakban ábrázolták magas. 30–45 évig élnek. BÉKA ANI2 (ném. Alain Zivie dolgozott a sír megerősítésén. bronzszobor RT: Anubisz ANUBISZ HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja Ozirisz. Szeni1 és Hatiay1. BT: elephantinei triász Nílus-isten védőistennő ANUP1 ANUBISZ ANUP2 (óei. szürkés micéliumtömeget hoznak létre. súlyuk 14–28 kg. testhosszuk 60–74 cm. BT: Anubisz-szobor faszobor ANUKET (ang. amelynek alakja idegen eredetre utal. mely ma a Wellcome Múzeumban látható. Wellcome vásárolta egy londoni árverésen Rustafjaell kollekciójából. I–II.) ANY (ang. Sírjában találták meg maradványait a feleségével és fiáéval együtt csodálatos koporsókban. Anubisz ANUBISZ-PÁVIÁN UF: Anubis baboon (ang.) Olive baboon (ang. amelyek mellett alabástromból készült kanopuszedények. szarv alakú.) UF: Aperel (ang. BT: halottvédő isten kutya-isten Nephtüsz hozzátartozói túlvilági isten NT. BT: mumifikáló pap RT. spa.) Anqet (ang. BT: szakkarai sír RT: Aperia (ang.) SN: Ez a gombafajta járványokat és betegségeket terjesztett. Ez a talajra hullva. Neki tulajdonították a Nílus áradását. sok tápanyagot tartalmazó áttelelő alak.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. Fő szentélye Elephantinéban volt. Fiuk Huja2. Fülei nincsenek. BT: tábornok vezír NT: Aperia hozzátartozói RT: Aperia sírja APERIA HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Tauret1. A tuna el-gebeli nekropoliszban találtak ilyen Anubisz-pávián múmiákat.(100) BT: pávián ANUBISZ-SZOBOR BT: istenszobor NT: Anubisz-szobor (WM: EC152) Tutankhamon Anubisz-szobra ANUBISZ-SZOBOR (WM: EC152) SN: Fából készült durva kidolgozású Anubisz-szobor a Későkorból. magasságuk 43–49 cm. a harci szekérség tábornoka III. gömb alakú hifa-tömörülések.) ANURA (lat.Künónpoliszban volt. közülük legjelentősebb az ergotamin.. Anubisz hozzátartozói RT: Anubisz beszéde Anubisz bronzszobra (L) Anubisz-pap Ozirisz mítosza ANUBISZ BESZÉDE BT: Nebszeni1 papirusz (BM: EA 9900) Nu papirusz ANUBISZ BRONZSZOBRA (L) SN: Későkorból származó magas dombormű.) Anuket (ang. BT. amelynek varjúköröm a neve. dinasztiában volt Alsó-Egyiptom vezíre.) ANYAG NT: adalékanyag alapanyag balzsamozóanyag lakk mínium muna nátron ragasztóanyag szer szervetlen anyag szintetikus anyag szövet tartósítószer tehenet tejnövelő szer tüzelőanyag üveg viasz ANYAGI KULTÚRA BT: kultúra NT: kézművesség ANYAROZS UF: Claviceps purpurea (lat. a nyakon vörös festett gallér látható.) SN: Elephantine sziget és a nílusi zuhatagok vidékének istennője. hogy bal karja kissé előre tartva könyékben hajlított. BT: tömlősgomba AOH APEP IAH2 APÓPHISZ APÓPHISZ.

(1.) APHRODITOPOLISZ (gör. Ismertetőjelei a következők: fekete volt. I–III. APÓPHISZ.(ar. majd kitömték viasszal. APÓPHISZ. BT: temetési szertartás RT: Ápisz-bika ÁPISZ-BIKÁK TEMETŐJE SZERAPEUM ÁPISZ-BIKA SZOBRA (L: N 390) SN: Auguste Mariette találta a Szerapeum és a Memphisz melletti Szakkara feltárása közben egy kis kápolnában. OPET-ÜNNEP ERNYŐS SN: Rabszolgák.) APHOPHIS I–III (spa. hogy Ptah isten. BT: Ápisz-szobor ÁPISZ-BIKA SZOBOR ÁPISZ BOTJA ÁPISZ SZOBOR ÁPISZ-PAP APEPI I–III (ang. Mikor egy bika meghalt (várható élettartamuk 25 év volt). és II. amely Ptah memphiszi templomának közelében épült.) SN: Bikaisten. nyelvén szkarabeusz képével. majd egy gondosan megmunkált szentélyben szállásoltak el. a papok szétszéledtek szerte az országban. A mezőgazdaság istenének. Két istenség is lakozott benne: Ozirisz és Ptah. A nyelve alá egy mirhával telt zsákot kellett helyezni. E szobor a 30. A hasüregből is mindent kivettek és vászonnal kitömték. s amelynek több magzata nem lehetett.) SN: Aphroditopoliszból és Aszjútból származó 709 dinasztikus koponyából – amelyek ma a Turini Antropológiai Intézetben vannak – a tudósok megállapították.) APHRODITOPOLISZ (gör. egy élő bika formájában jelenik meg az emberiség között. a nemzés és a termékenység erejének jelképe volt.) Per-Hathor (óei. hogy a bal vállánál kilógjon.) Per-Inerty (óei. Csak egyetlen bikát választottak ki. magát a nyelvet be kellett borítani balzsamba áztatott kötéssel.) Aphroditespolis (gör. BT: Ápisz-bikák mumifikációja pólyázás RT: Ápisz-bika ÁPISZ-BIKÁK SÍRJAI BT: bikasír RT: Ápisz-bika Szerapeum ÁPISZ-BIKÁK TEMETÉSI SZERTARTÁSA SN: Ehhez a szertartáshoz valamennyi papnak és szolgának vörösbe kellett öltözni. Az élet nagyságú (1. felnyitották a koponyáját és mindent kivettek belőle.) APHRODITOPOLIS (gör. I–III. Szerapisz.APET OPET (ang. mirhával és tömjénnel. Atyja nem is volt.e. dinasztiától kezdve megtalálható a kultusza. mely rendelkezik mindazon különleges jellel. BT: Ápisz-bikák mumifikációja balzsamozás RT: Ápisz-bika ÁPISZ-BIKÁK MUMIFIKÁCIÓJA SN: Miután bepólyázták és bebalzsamozták az Ápisz-bikát. hogy a jobb oldalon lógjon ki.) ÁPISZ APIS MELLIFERA CARNICA (lat.. 2.) APHRODITOPOLISZ (gör. mialatt a papság mindvégig gyászolt. A balzsamozás 70 napig tartott.26m magas és 1. A bika mellső lábai közé kell helyezni a szövetet a jobb vállától befelé oly módon. A Ptah istent megtestesítő bikát Egyiptom összes csordájában körülnézve választották ki.e.) Pathyris (gör..) APER-ANAT (ang. Ezek hossza 6 könyök. hanem égből jött sugár termékenyítette meg az üszőt. akinek tiszteletét Haemuaszet1 felügyelte. spa.) User-Anat (ang. BT: állatmúmia RT: Ápisz-bika ÁPISZ-PAP UF: Ápisz botjai SN: Ők választották ki a bikák közül azt. I–III. Aztán az állkapocsból eltávolították a két szemfogat. szélességük kétharmad könyök kell legyen. akkor Memphiszbe vitték. hogy a balzsamnak be kell ivódnia a testbe. 16. Egyiptom 1852-ben ajándékozta a Louvre-nak. ar. Az 1. homlokán háromszögű fehér folttal. APÓPHISZ.) nyilvánították. BT: rabszolga ÁPISZ MÉH APIS (ang.) APÓPHISZ. míg élt. Később az izraelitákkal szövetségben álltak. Ez lett az új Ápisz-bika.) APIACEAE (lat. BT: mumifikáció NT: Ápisz-bikák bebalzsamozása Ápisz-bikák pólyázása RT: Ápisz-bika ÁPISZ-BIKÁK PÓLYÁZÁSA SN: A pólyáknak hat ujjnyi szélesnek és másfél ujjnyi vastagságúnak kell lenni. farka kétágú szőrcsomóban végződött. valamint két másik fogat. és valaha teljesen feketére volt festve.) APIRU OPET-SZENTÉLY APÓPHISZ. hogy természetes legyen a tartása. Mikor sikerült kiválasztani a bikát. dinasztia idejéből származik.) UF: Apis (ang. Nektanebosz által építtetett két templomot összekötő temetési menetekkor használt út mentén állt. a fejét és nyakát kikötötték. amelynek Memphisz volt a központja.) APHRODITESPOLIS (gör. s keresték az utódot. évezredbeli babilóni adósrabszolgaság elől szöktek meg. Ehhez a lábai közé tolták a deszkát. I–III. I–III. 1663–1570) hükszósz fáraó APET SZENTÉLY APET ÜNNEP APHOBIS I–III (spa. amelynek testén meglelték az isteni jeleket. amelyhez hívők vándoroltak.) Qusiya. akik Között sok menekült is volt. s ott a megtestesült Ptah istenné ÁPISZ-MÚMIA SN: Az istenként tisztelt Ápisz bika múmiája.) Aphroditopolis (gör. aki az i.) APEPA I–III (spa.) Gebelein (ang. BT: szent állat RT: Ápisz Ápisz-bikák bebalzsamozása Ápsiz-bikák mumifikálása Ápisz-bikák pólyázása Ápisz-bikák sírjai Ápisz-bikák temetési szertartása Ápisz-szobor Ptah Szerapeum ÁPISZ-BIKÁK BEBALZSAMOZÁSA SN: Csak a bepólyázás után balzsamozták be. A kitömött bikát végül felegyenesítették. BT: bika-isten termékenység isten RT: Ápisz-bika Szerapisz ÁPISZ-BIKA UF: Hep-bika SN: Memphiszben úgy vélték. 19) BT: város APEP I–III (spa. hátán kiterjesztett szárnyú keselyűnek vagy sasnak alakjával.) APERANAT (ang. Az iratok hangsúlyozzák.) BT: dinasztia. Halálát 70 napig gyászolták. hogy az átlagéletkor 36 év volt.) UF: Aper-Anat (ang. Ebből az összetett lényből alakult ki a hellenisztikus világ nagy istene. (i. Ezután a kötést szétvágják és a bal vállától befelé helyezik fel úgy.) UF: Aftih (ar. ami az I. és néggyel alul. APERANAT (ang.) Kusae (ang. 57 . Az állat kiválasztása rendkívül fontos feladat volt. A férfierő és a termékenység szimbóluma volt. el. akit Ápisznak neveztek és szentként tisztelték. amely hordozta. melyet a vallás előírt egy Ápisz-bika számára. A fejet négy kötéssel kell beburkolni felül.76m hosszú) bikaszobrot finom mészkőből faragták.

felső-egyiptomi nomosz központja volt.) APOPI I–III (spa..) Aauserre (spa.) Apopi2 SN: Démoni lény. I. spa.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. dinasztia hükszósz fáraója. dinasztia hükszósz fáraója a Deltában.) Aakenenré Aaqenenre (spa.) 58 . 15.) ÁPOLÓ EDFU UF: nővér nurse2 (ang. Apóphisz. APÓPHISZ.) Afofis II (spa.) APOPIS I–III (ang.) Apepi III (ang. Nagy kígyóként vagy krokodilként is ábrázolják. I–III. II.) Apepa I (spa.) Nebhepesré Nebkhepeshra (spa. az alapvetően gonosz. aki állítólag előre jelezte Caligula halálát.) Aphophis II (spa.) SN: A 15. I. dinasztia hükszósz fáraója. I. az áradás évszak 4. Ré.e.) Ipepi III (spa. Ez az első írott.) Aphophis III (spa.) Aqenenra (ang. hónapjában másolták le a APOPI2 (spa. csak magukra vállalták ezt a munkát az orvosok és betegek kisegítésére. 1663–1570) hükszósz fáraó APOPI1 SN: Imhotep1 felesége.) Ippi I (spa.) Apofis II (spa.) Aaqnenreaphophis (spa. Az ő 33.) Nebkhepesre Apopi Neb-khopesh-ra (ang. egyiptomi emlék.) APOPHIS I–II (ang.) Aaousirreapophis (spa.) Apepi (ang. BT: Imhotep1 hozzátartozói APÓPHISZ APÓPHISZ. UF: Apep III (spa.) Nebkhepeshre (spa. II.) Apepi I (ang.) NOMOSZ. 1585–1542) Apóphisz.) Apophis I (ang. BT: város APOLLÓNOSZPOLISZ MAGNA (gör.) Ipepi I (spa. (i. I. BT: dinasztia.) Aaqnenre (spa. hozzátartozói dinasztia.) APÓPHISZ UF: Apep (ang.) APOLLINOPOLIS MAGNA2 (gör.) Ippy I (spa. amelyet Thébában találtak meg.) Apopis III (ang.(i.) UF: Gesy (óei. NT: Ahhotep. SÍRJÁNAK SZARKOFÁGCSAR- Rhind papiruszt. BT: Apóphisz. 1730–1630) (i.e. EDFU FELSŐ-EGYIPTOMI APOLLINOPOLIS MAGNA1 (gör.) Apopi III (spa. 2. 15.) Nibkhopeshre (spa. matematikai tartalmú.) Apophis II (ang. 1674–1567) (i.) Ippy II (spa.) VAD ZELLER APÓPHISZ. a kozmikus rend és a holtak ősellensége alvilági útjuk során.) Aauszerré Apóphisz Aauszerré Aa-weser-ra (ang. hozzátartozói APÓPHISZ. APÓPHISZ.) Aphophis I (spa.) Ippi II (spa. I. I.) Apophis (ang.e. kinek feje helyén két válla közül egy kígyó tekergőzött elő. BT: jós APOLLONITES (gör. (i.e.) Apopis II (ang.) Apofis III (spa.) Apepa II (spa.) Afofis I (spa.) Aphobis I (spa. BT: isten APÓPHISZ.) Apopis I (ang.e.) Apopi I (spa.) Nebkhepeshra Apop (ol. 2. II. BT: mesterség NT: Szenimen RT: mesterség APÓPHISZ APÓPHISZ..) Apep II (spa.e. BT: Apóphisz. I. APOPHIS (ang. II. I.) Aqenenre (spa. (i.) Apepa III (spa.) Akenenre (spa.) Ipepi II (spa.) Awoserre (spa. Trachómájából férje gyógyította ki egy saját maga által készített antibakteriális kenőcs segítségével.) BT: fesztivál APIUM GRAVOLENS APOFIS I–III (spa. II. ÁPISZ-ÜNNEP UF: festival of Apis (ang. APOLLONIOS SN: Egyiptomi jós. a káosz istene.) SN: A 16. 1585–1542) APÓPHISZ.) Aphobis II (spa. BT: Apóphisz.) Auserra (spa. I. I–II. 1585–1542) UF: Aaousirre (spa. (i. 1730–1630) (i.e. I–III. 1652–1544) hükszósz fáraó NT: Apóphisz.) Ippy III (spa.) Auserre Apepi (ang.) Apofis I (spa. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I.) Apopi II (spa.) SN: A 15.e.) Apep I (spa.BT: pap RT: Ápisz-bika ÁPISZ-SZOBOR UF: Ápisz-bika szobor BT: istenszobor NT: Ápisz-bika szobra (L: N 390) ÁPISZ TERME NOKA SZÉTHI. BT: dinasztia.) SN: Az 5. 16. 1674–1567) (i. a sötétség és a bűn megtestesülése.) Apepi II (ang.. uralkodási évében.) SN: Nem hivatásszerűen dolgoztak. emberi testű isten. hozzátartozói APÓPHISZ. 1652–1544) hükszósz fáraó NT: Apóphisz.e. UF: Aa-kenen-ra (ang. APOLLINOPOLIS-PARVA (gör. A feneketlen mélység sárkánya. HOZZÁTARTOZÓI SN: Fia: III. spa. Apóphisz.) Aphobis III (spa.) Akenenra (spa. I–III. Felesége: Ahhotep.) Aa-qenen-Rê (ném.) Ippi III (spa.. spa. Apóphisz. spa. (i.e. III.) Qus (ar.) Nibkhopeshreapophis (spa.

sz. a Nílus és a Vörös-tenger közti szűk átjáróban fekvő – aranybánya helyét és az odavezető utat jelölték. Ha az áradás elmaradt. Felül ábrázolták a gránit hegyeket az aranybányákkal. hogy felrajzolt egy 9x19-es négyzetsort. Dzsebel gerinceit négy hegyláncban jelölték meg. Az arany szállítása szigorú katonai őrizet mellett történt. 664–525) fáraó APRÓPETTYES GINSTERMACSKA APU APU43 APU53 APU55 APUAT APUAUT AKHMIM (ang. alul a sziklákkal és kövekkel kijelölt főutat. Dekorációs célokra. Az öregek és az asszonyok kézzel hajtott gránitmalmokkal zúzták porrá az ércet.) BT: famegmunkáló eszköz ÁRADÁS EGYIPTOMI AKÁCIA ABÜDOSZ (gör. (1. Az arany csillogásával Ré. hanem zöld színű metamorf vulkanitokat is bányásztak itt díszítőkőnek. s Egyiptom addigi kultúrája eltörlődött általuk. Vegyjele: Au. védelmez és elhárítja a gonosz befolyást. dinasztia korából (kb. II. amin vizet folyattak keresztül. 11) BT: természeti jelenség RT: Nílus ÁRADÁS ÉVSZAKA ARALIANAE (lat. ahol kvarcban halmozódott fel az arany. A Torinói Múzeum falát díszíti.) AKHET ARÁLIAVIRÁGÚ ARÁLIAVIRÁGÚ UF: Aralianae (lat. A port aztán lejtős rámpán terítették szét. hieratikus írással. ÉSZAKI PETYMEG túli kereskedelemre használták.) nbw (tr. valamint tartalmaz egy feliratot: ‘a hegyek ahol aranyat bányásznak’. BT: hódító ARABIAN BABOON (ang. Az arab lett a hivatalos nyelv.) BT: rózsaalkatú NT: ernyős ARANY UF: gold (ang.) ÁR1 UF: awl (ang. 589–570) (i.) ARABISCHES KAMEL (ném.APOTROPAIKUM SN: Bajelhárító erő. spa. Thébától északra. így válogatták ki a többi ércnél nehezebb aranydarabkákat.) NEFER ÉS KA-HAI FÖLD ALATTI KAMRÁJA TJANENHEBU SÍRJA PADIENISI SÍRJA ANUBISZ UPUAUT APÓPHISZ. A kemény sziklából először nagyobb darabokat szakítottak ki. Habár a lelőhelyekért egy magas rangú állami tisztviselő.) ARAB HÓDÍTÓ SN: I. így tették lehetetlenné. 639–642-ig tartott az arab hódítás. Nem csak aranyat. és a felszínre vitték. 587–569) UF: Apries (ang. 589–570) (i. ezek lábánál a munkások apró házait. Meghonosították Egyiptomban az iszlám vallást.) (1. és a kopt használata a keresztény liturgiákra korlátozódott. az utolsó 6-ban helyezkedik el a láb. II. 1100-1150-ből) való. akkor dögvész. maguk a bányák a karnaki Amontemplomtól és „Amon aranyának legfőbb őrzőjétől” AQENENRA (ang.) SN: Az aranybányák jelentős hozammal működtek. Ramszesz thébai templomába rendelt szoborról szólt. Egy kutat is ábrázol.e.) BT: dinasztia. s ezután szerkesztette meg az alakot: a felső 3 sorba a fej (a homlok felső szélétől a nyak aljáig). 26. a bányaigazgató felelt.) ÁR 2 ARAABIA AKAATSIA (észt) ARABA. BT: bánya NT: Akita barramijei aranybánya gebel zebarai aranybánya vádi el-hudi aranybánya vádi hammamati aranybánya RT: aranybányák papirusza aranybányászat ARANYBÁNYÁK PAPIRUSZA UF: aranybánya-térkép SN: A világ első térképe. 587–569) APRIÉSZ (i. EL. a napisten „húsára” utal. másrészt a Nílus és a Vörös-tenger között lévő sivatag lelőhelyeiről. APÓPHISZ. hogy bárki akárcsak a legkisebb darabot is ellopja.) AQENENRE (spa. III. BT: festészet RT: négyzetrácsozás ARANYAMULETT BT: amulett NT: aranygallér-amulett keselyű-amulett ARANYBÁNYA UF: goldmine (ang. Koptosztól keletre. 78) Moringa arabica (lat.e. i. A 20.e.) GALLÉROS PÁVIÁN DROMEDÁR ARAB MORINGA UF: bAq1 (tr..e. Thutmózisz alatt 3 tonna nemesfémet szállítottak a fővárosba. A gyerekek összegyűjtötték a kvarckristály darabkákat. valamint határon 59 .e.e.) inundation (ang. ahol borsószemnyi darabokra törték őket a kevésbé erős munkások. BT: fém terméselem RT: aranybányászat arany ékszer aranymaszk aranymosó aranyműves arany nyaklánc aranyozás aranyozott faszobor ARÁNY SN: Az egyiptomi művész úgy kezdett hozzá egy emberalak megrajzolásához.) (1.) Wahibre (ang. A térkép valószínűleg egy per iratainak melléklete: a II. (i.) nebu (óei. 78) BT: moringa ARAB-SIVATAG UF: Keleti sivatag BT: Kelet-Szahara ÁRADÁS UF: ár2 árvíz dagály flood (ang. (1.(ar. BT: térkép torinói papirusz RT: aranybánya ARANYBÁNYÁSZAT SN: Az aranybányákban a munkások kis lámpákkal megvilágított szűk járatokban kúszva dolgoztak.) SN: Aranyból komoly mennyiség állt rendelkezésre egyrészt a núbiai aranybányákból. majd ezeket kalapáccsal aprózták tovább. jobbra fehér színnel Amon isten templomát. A Bizánccal szembenálló monofizita keresztények segítségével sikerült elfoglalniuk Egyiptomot. Az arany bősége később nagyban hozzájárult Egyiptom nagyhatalmi tekintélyéhez az Újbirodalom korában. a következő 10 sorba a testnek a válltól a térdig terjedő része kerül.) APRIÉSZ (i. betegségek és éhínség következett be.) kiáradás SN: A Nílus július közepétől november közepéig áradt. A papiruszon mintegy 100 – az Arab-sivatagban.) nebw (óei. 620) BT: mágia APRIES (ang. amely szentnek tartott nyersanyagból készült és amely befejezetlenül hevert a Nílushoz vezető út mentén. Ennek ellenére a kopt nyelv helyenként megmaradt.

akkor nyomással és ütögetéssel érték el. szükség esetén akár le is lehetett ereszteni.) SN: Ez az amulett erőt adott a halottnak. Amikor vastagabb aranyréteget kívántak a fához rögzíteni. ólmot adtak hozzá. amely a 26. Később a Nílus völgyébe vitték emberháton vagy hajón. A másik lehetséges eljárás az volt. BT: királyi titulus RT: fő királyi név Hórusz-név nebty név trónnév ARANYKOR-MÍTOSZ BT: mítosz NT: Ré1 elleni összeesküvés Ré1 szeme Ré1 titkos neve ARANYMASZK BT: múmiamaszk NT: Pszuszennész. ólom és só ötvözetével lezárt agyagkemencékben olvasztották.) SN: 1 arasz = 1/7 rőf = 7. A két ágat a hajótestbe épített alapok. 6.) SN: Az arany finomítását feltehetően már a bronzkorban (i. Sót hozzáadva az ezüstből ezüst-klorid keletkezett.) RT: arany ARANYMŰVES UF: goldsmith (ang. de csak i. és így visszamaradt az arany. Ez az amulett nagyon ritka és úgy tűnik azon hiedelem kifejezéséből nőtt ki. BT: arany ékszer gyűrű NT: Tutankhamon pecsétgyűrűje ARANY HÓRUSZ NÉV SN: A királyi titulus 3.e. az árbocot pedig a hajó két végéhez rögzített kötelek tartották egyenesen. ritkán foszgenitet és ólom-hidroxid-kloridot. vagy még por formájában zsákokba tették. (1. Hosszúsága: 21 cm. BT: földművelés NT: gabona aratás papiruszsás aratása ARATÁS ÉVSZAKA ÁRBOC SEMU SN: Az Ó.függtek. I. A visszamaradt arany-ezüst ötvözetből kétféle módon távolíthatták el az ezüstöt.47 cm. A kitermelt aranyércből kupellálással (űzéssel) különítették el az aranyat a szennyezőanyagoktól. eleme. Ez lassú munka volt. aranyedényei ARANY ÉKSZER SN: Az ókorban készült arany ékszerek igen magas finomságúak voltak.) ARCFESTÉK SN: Alapanyagokként gyakran galenitet és malachitot használtak. bányászat RT: aranybánya ARANYBÁNYA-TÉRKÉP ARANYBÁNYÁK PAPIRUSZA ARANYEDÉNY BT: edény NT: Hotepheresz. hogy kéntartalmú anyagot (talán antimon-szulfátot) adtak hozzá. majd faszéntűzön elkezdték melegíteni. dinasztiára volt jellemző. I. Megszilárdulás után ezt a réteget már könnyen el lehetett távolítani az arany felületéről. majd rudakat formáltak belőle. BT: mértékegység ARATÁS SN: Március-áprilisban végezték a gabona learatását. Az istenség nagybátyja. valamint kis szögekkel biztosították. 16) BT: famegmunkálási technika ARANYOZOTT FASZOBOR BT: faszobor NT: Tutankhamon aranyozott faszobra ARANYSZANDÁL (KEM: JE 354221-354222) SN: Aranyból készült halotti szandál a késői Újbirodalom korából.e.) AMERIKAI KUTATÁSI KÖZPONT EGYIPTOMBAN (Eg.) SN: Az aranyozást úgy végezték. BT: aranyamulett ARANY GYŰRŰ SN: Az ókori egyiptomiak csak kivételes esetekben használtak aranyat gyűrűkészítésre. BT: aranyszandálok ARANYSZANDÁL BT: szandál NT: aranyszandál (KEM: JE 354221-354222) ARANYSZOBOR BT: szobor NT: Ihi aranyszobra RT: aranyozott faszobor ARANYVÁROS ARASZ KOM OMBÓ (ar. BT: tárgy ARCE (röv. hogy megszabaduljon a pólyáitól. A menyasszony a bal kezének középső ujján hordta az arany gyűrűt. évezred) is ismerték. Eleinte az aranyat a kitermelés helyszínén dolgozták fel. Az ezüst a kénnel reagálva ezüst-szulfid formában az olvadék tetején kivált. III–II. Aratáskor az asszonyok feladata volt a gabona tisztítása. részben a tégely falába ivódtak. BT: festék szépítőszer NT: arcfesték (L: AF 167) arcfesték (L: E 11048b) arcfesték (L: E 20514) arcfesték (L: E 23100) arcfesték (L: E 23106) arcfesték (L: MG 14400a) arcfesték (L: MG 14400b) fehér arcfesték RT: szemfesték szempillafesték 60 . amiket a hajó első harmadánál állítottak fel. a menetet pedig fegyveresek védelmezték. BT: kézműves NT: Neferrenpet1 Szenna RT: aranyművesek felügyelője ARANYMŰVESEK FELÜGYELŐJE BT: felügyelő NT: Nebszeni5 Nebszeni6 ARANY NYAKLÁNC BT: nyaklánc NT: Hnumit sólyomfejes arany nyaklánca ARANYOZÁS UF: gilding (ang. A gabonát tulajdonképpen kovakőszilánkokkal megrecésített sarlókkal fűrészelték le valamivel térdmagasság alatt. a szennyezők feloldódtak az ólom-oxidban. A tamatés napján kellett a halott nyakába helyezni és aranyból kellett készíteni. szélessége 7 cm. és az ólom-oxiddal együtt részben elpárologtak. amely beszívódott a tégely falába. rajta a vízszintes nagy vitorla. századtól vált általánossá az alkalmazása. hogy a nedves gipszvakolatra nagyon vékony aranylapot helyeztek. Széth fölött aratott győzelmére utal. Az ércet meglehetősen porózus agyag olvasztótégelybe (kupellába) tették. A finomított arany tömbökbe öntve jutott el a mesterekhez. általában 22–23 karátosak. Az ólom oxidálódott. hogy ne mozduljon el. mivel a kaszát nem ismerték. BT: ékszer NT: arany gyűrű lahúni kincs ARANYGALLÉR-AMULETT UF: amulet of the collar of gold (ang. mely négyzet alakú volt és fonott papiruszgyékényből készült. aranymaszkja Tutankhamon aranymaszkja (KEM: JE 60672) ARANYMOSÓ BT: mesterség NT: Khay1 (ang. BT.és Középbirodalom alatt fordított V betűre hasonlító kétlábú árbocokat használtak. Száradás után a gipszvakolat az aranylemezt erősen kötötte a fához. Az Újbirodalom alatt az egy tönkből készült árboc a hajótest közepén helyezkedett el.

) UF: Laboratory of Archaeometry (ang. 2. foszgenit 88%. cerusszit 11. cerusszit 3%. 2925–2686) (i.5%.e.) ÍJÁSZ ŐS-TESTÜREGES ÉPÍTÉSZET ÉPÍTÉSZ ÉPÍTÉSZET ÉPÍTÉSZ RÉGÉSZ RÉGÉSZ ARCHICOELOMATA (lat. anglezit 19%. obszidiánt. foszgenit 18. termolumineszcens kormeghatározást.) SN: 1987 óta működik hivatalosan. Tudományos munkásságának eredményeit éppen ez a baráti tudományos beszélgetés őrizte meg számunkra.e. A laboratórium végez radiokarbonos kormeghatározást. 3100–2865) (i.e. 3100–2890) (1. Az ebben található ólom izotopikus összetevőinek vizsgálatából kiderült.e.) ARCHITECTURE (ang. rőtvörös színű.e. BT: építészeti elem ARCHOSAURIA (lat. 3200–2780) (i.e. előtte 1983 óta a Demokritos-on működött. 310) (i. cotunnit 2. anglezit 10. 10. 2920–2650) RT: Tanisz1 ARCHEOLOGIA (len. 15310 Aghia Paraskevi Attiki. 3000–2840) (1. Nagyobb szemcsékben 50–100 µm. foszgenit 33.) Arsnuphis (ang. ezért is szokták ezt a korszakot taniszi korszaknak is nevezni. 10. anglezit 4.5%.6%. amelynek fő alkotóeleme a galenit. laurionit 1%. mg-nyi porának százalékos összetétele: galenit 52. BT: arcfesték ARCHAEOMETRIA(1.) KRISZTUSTÖVISFA ARENSNUPHIS (ang.3%. cerusszit 16. foszgenit 0. F.7%. BT: szépítőszer ARDEA CINEREA (lat. Greece E-mail: maniatis@ims. 206) (i.3%.) ARECACEAE (lat.e.) ARMANT (ar.(1. mg-nyi porának százalékos összetétele: galenit: 46.(1.e. Institute of Materials Science N.) ARCHEOLÓGIA RÉGÉSZET BOLOGNAI RÉGÉSZET ARCHEOLOGICAL MUSEUM OF BOLOGNA ARCHEOLÓGIAI MÚZEUM (Ol.e.) SN: Történész és egyiptológus. 3100) ARCHAIKUS SN: Az 1–2. (i. ANTHONY JOHN (1898. hipsz 2.e. szfalerit 9.: +30 (0) 1 651 9430 ARCHAIC EGYPTIAN LANGUAGE (ang. Hinxhillben (Kent) született és Chelmsfordban (Essex) halt meg.1%. 287–212) SN: Görög matematikus és fizikus.) FEGYVER KARPEREC KRISZTUSTÖVISFA HERMONTHISZ ARCHAIKUS EGYIPTOMI NYELV (i.e.) EGYIPTOMI NYELV (i. 3100) UF: Archaic Egyptian language (ang.e. Fő alkotóeleme a galenit. 394) BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: E 23106) SN: Kozmetikában alkalmazott por. amelynek fő alkotóeleme a foszgenit. BT: oroszlán-isten ARGOLOU (fr.C.) thiniszi korszak ARNOLD. 3 µm nagyságú szemcsékben 0.gr Tel. BT: laboratórium AD: Laboratory of Archaeometry. kvarc 2. 29. Alkotóelemeinek százalékarányú összetétele: foszgenit 86. C.e. 2920–2770) dinasztia. a fennmaradó százalékban cotunnitból és kvarcból áll.S.e. Az alkotóelemek százalékarányú összetétele ebben a festékporban: galenit 82%. amelynek fő alkotóeleme a galenit. Itt ismerkedett meg Eratoszthenésszel. Az alkotóelemek százalékarányú összetétele ebben a festékben: galenit: 58.8%.) ARI-HES-NEFER (óei.) ARENISCA (spa. BT: matematikus fizikus ARMAMENT (ro. 1626) prompt-gamma aktivációs analízis(1.) ARCHITRÁV UF: episztülion SN: Közvetlenül az oszlopfőre támaszkodó kőgerenda. smithsonit 1.) ARMLET (ang.) ARNAVES (fr. foszgenit 8. kimagasló gyarmati ügyintéző.e.) UF: Ari-Hes-Nefer (óei. 1626) SN: A kifejezés 1958-ból. 10 mg-nyi por összetevője százalékarányban: galenit 3. 5200–3150) protodinasztikus kor (i. 310) (i. 2920–2770) (i. 3300–2650) (i. szfalerit 4. Ifjabb korában megfordult Alexandriában is.1%. 26. 3100–2686) (i. 394) BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: MG 14400b) SN: Kozmetikai por.) ARCHITEKTÚRA (gör. Demokritos. márványt és fémeket tud bevizsgálni. mg-nyi porának százalékos összetétele: galenit 72%.7%. dinasztia ideje.5%. (1. Hawkes-tól származik. Kerámiákat. Fax.9%. amely a régészet és a természettudományok összevegyítését jelenti. (i. 10. BT: egyiptomi nyelv ARCHAIKUS KOR (i.) ARCHAEOMETRIAI LABORATÓRIUM (Gör. erre vasoxidot használták. akivel hazatérte után is levelező kapcsolatot tartott fenn.) ARCHEOLOGIST (ang. 3150–2925) (i. 1626) RT: Archaeometriai Laboratórium (Gör.4%. Oroszlánként vagy tollas koronát viselő emberként ábrázolták. laurionit 3. BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: E 23100) SN: Középbirodalomból származó kozmetikai por.4%. 2840–2700) (1. gipsz 3.e. 394) BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: E 11048b) SN: Kozmetikában alkalmazott por. Ménész egyesítette a két királyságot.) SN: Az egyiptomi Núbia jóindulatú istene és Ízisz egyik társa. amelynek fő alkotóeleme a galenit.6%.) SN: Az első feliratokon jelent meg a predinasztikus korban. 2800–2650) predinasztikus kor (i. 1. cerusszit 12.) SZÜRKE GÉM PÁLMAFÉLE HOMOKKŐ HOMOKKŐ ARENSNUPHIS (ang.3 µm galenitet találtak. 2955–2635) UF: epoque thinite (cse. dinasztiát alapító legendás fáraó.3%. 3150– 2686)99 (i.) taniszi korszak Thinisk (své.e. hogy az ólomércet a Vörös-tengerből nyerték. ekkor a főváros Tanisz1 volt.–1980. BT: egyiptológus ARKHIMÉDÉSZ (i.6%. kvarc 0.) ARENARIA (ol.1%.) ARCHEOLÓGUS ARCHER (ang.7%.5%.e.demokritos. BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: MG 14400a) SN: Középbirodalmi kozmetikai por. BT: korszak NT: dinasztia.) Harensnuphis (ang.1–0.) ARKELL.) ARCHITEKTON (gör.8%.2%. júl. EPR datálást.7%. 2890– 2686) (1.e. C.2%.e. anglezit 13.: +30 (0) 1 650 3389 . DIETER BT: amerikai egyiptológus 61 .ARCFESTÉK (L: AF 167) SN: Újbirodalomból származó kozmetikai por.) ARCMASZK URALKODÓ HÜLLŐ MÚMIAMASZK ARCPIROSÍTÓ SN: A nők arcukat és szájukat is pirosították. 206) (i. amely sötétebb. palmierit 8.) ARCHITECT (ang.5%. Az 1. BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: E 20514) SN: Kozmetikában alkalmazott por.R. BT: régészet NT: neutronaktivációs analízis(1. feb.

312) (i. 278-270-ből származik Abu Roasból.) INTÉZET (USA) ARTIODACTYLA (lat. de tejjel összekeverve rögzítő kötést is készítettek belőle törött csontokhoz a Hearst-papirusz 219.) ARURE (ném. II. a királyi házasságot fivér és nővér között. DIETER SN: Egyiptológus és építész. UF: Arure (ném. 27. 2.e. júl. 338–336) ALKÉMIA FAJJÚM2 ARSZINOÉ. SN: II. BT: német egyiptológus RT: German Archeological Institute (No. cse. A mai Bejrútban sztélét vésetett II.–III. DOROTHEA BT: amerikai egyiptológus AD: Dept.) BT: dinasztia.) BT: fáraó makedón dinasztia (i.) ARRHIDEAUS.: 212-570-3770. Ptolemaiosszal. I. Arszinoét. II. 323–285) (i. (i. Deir el-Bahariban és Dahsurban a Garman Archeological Institute részére. 338–336) UF: Arses (ang.) ÁRPA UF: barley (ang. 54) ARRHIDEAUS. amelynek csak az illesztő tokja maradt meg. 312) (i. I. Arszinoé Alexandriába ment. II. III.) AS (ang. akit száműzött később II. FEJSZOBRA (MM: 38. BT: Ptolemaiosz.) SN: Asszír király.e. amelyet II.AD: Dept. a feje tetején hiányzó korona.e. 343–332) fáraó ARTERIOSCLEROSIS ARTERIOSZKLERÓZIS ARTHROPODA (lat. 1000 Fifth Ave.e. II. cse.8 cm. cse. Szótér (i. Ramszesz sztéléje mellé.) ÁRPA URA ARRACHE.) ARTRITIS (lat. 27.) ARURA KÉZMŰVES PÁROSUJJÚ PATÁS ÍZÜLETI GYULLADÁS ARSZÉSZ (i. (1.e.e. FILIP (cse. 70) (i.) it (óei. 305–282) (i.) 2 ASARHADDON (or.) UF: Arsinoe II (ang.e. BT: asszír hódító ASAR-HAPI (ang. (i. 31. homlokán két letörött fejű ureusz kígyó látható. Ramszesz állíttatott 1.e. I. Neosz Dionüszosz hozzátartozói ART (ang.) (i. hozzátartozói RT: Arszinoé. Ptolemaiosz 1.e.e. aki szinte azonnal megölette két gyermekét. XII. BT: kos-isten ARSENICON AURIPIGMENT ARSZÉSZ (i.e. 312) (i. Arszinoé. felesége volt.) ÉRELMESZESEDÉS ÉRELMESZESEDÉS ÍZELTLÁBÚ CHICAGOI MŰVÉSZETI ART INSTITUTE OF CHICAGO (ang.) ARSNUPHIS (ang.) ARTAXERXÉSZ. 316–270. VII. cse. (i. Főként sör készítésére használták (1. Ptolemaiosz Szótér. (i. aki ásatásokat végzett at-Tarifban. Ezután II. (i. II. 285–246) (1. 323–317)(1.) BT: dinasztia. Fax: 212-570-3879 ÁRNYÉKÓRA NAPÓRA ARENSNUPHIS (ang. ami lecsökkentette a talaj sótartalmát. GABRIELA BT: egyiptológus ARRHIDAIOS. 13). New York NY 10028-0198 Tel. IV. kb.e. Ptolemaiosz Neosz Dionüszosz lánya. Féltestvére: Ptolemaiosz Keraunosz. Fax: 212-570-3879 ARNOLD.e. Philadelphosz hozzátartozói NT: Arszinoé.) NYÍL ARSAPHES UF: Hershefi (óei. Kutatásai többnyire a középbirodalmi piramisokra szorítkoznak.) SN: Hérakelopolisz kosfejű istene. fejszobra ARSZINOÉ. dinasztia etióp királyaival. Philadelphosz (i.) BT: dinasztia. 31. FAJJÚM2 ALKÉMIA ARSES (ang. II. New York NY 10028-0198 Tel. 405–359) UF: Artaxerxes II (ang.) ARS HERMETICA ARSINOE (ang..e. felesége.) NT: Bereniké. SN: XII.e. ARTA EGIPTEANĂ (ro. 281-ben bekövetkezett halála után féltestvéréhez. 323–305)(1.) ÁRVÍZ AS1 (ang. 343–332) fáraó ARSZINOÉ. Ptolemaiosz 1.) Esarhaddon (ang.e. 343–338) UF: Artaxerxes III (ang. aki háborúzott a 25.) SZERAPISZ 62 . (i. 284–246) (i. aki felélesztette a régi egyiptomi szokást. magassága 11.. 304–284) Ptolemaiosz. cse. I. 1 arura = 2735 m2 BT: mértékegység RT: sétat ARURA ÁRADÁS ÍZISZ1 ASH1 (ang. 220) Ptolemaiosz.e.) ARTNOLD. (–i. 525–404) fáraó ARTAXERXÉSZ.e. Ő az első. Abby Aldrich Rockefeller ajándékaként került 1938-ban a Metropolitan Múzeumba.) MŰVÉSZET MŰVÉSZET ARTAXERXÉSZ.) ARTISAN (ang.e.e. Bereniké. felbujtott váddal elűzte I.) SN: I.e.. Testvére: II.10) SN: A Ptolemaida Korból. 1000 Fifth Ave. 323–317)(1.. 54) UF: Arrhidaios. s helyébe lépve testvérházasságot kötött II.e. 700–688) UF: Ashshurahiddin (assz. BT: Arszinoé. BT: Ptolemaiosz. 332–305)(1. sora szerint.) aki II.e.: 212-570-3770. században az öntözéses földművelés fejlődése újabb területek művelés alá vonását tette lehetővé a sivatag szélén. júl. Mészkőből készült. 28) BT: gabonaféle kultúrnövény pázsitféle NT: hatsoros árpa közönséges árpa FÖLDMŰVES ARTAXERXES I–III (ang.e. 9) Hordeum vulgare (lat. BT: Ptolemaiosz. 465–424) UF: Artaxerxes I (ang.) SN: Thrace királynője Lysimachus oldalán. Philadelphosz hozzátartozói ARSZINOÉ. Az orrész letörött.e. Jelenleg Listban és Dahsurban folytat ásatásokat a Metropolitan Museum American Archeological expedíciója keretében.) (i. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. Ptolemaiosz Philadelphosz. 332–304) ARROW (ang.. (i. i.) (1. Filip (cse. 525–404) fáraó ARTAXERXÉSZ. The Metropolitan Museum of Art.) ARS SPAGYRICA ARSINOE I–IV (ang. The Metropolitan Museum of Art. Ezekre a földekre rendszerint árpát vetettek. cse.) ARSINOITE (gör. I. of Egyptian Art.) BT: dinasztia. II. II. BT: mészkő fejszobor ARSZINOÉ. Ptolemaiosz Keraunoszhoz ment feleségül Cassandreában.e.hódítása emlékére a városban.) (ném. of Egyptian Art. PHILIP (ang. PHILIP (ang. 3 gyermeket szült neki.e.) SN: Területegység. II. 282–246) Ptolemaiosz Keraunosz ARSZINOÉ.) (i. Anyja: I. I–IV.. (i. 323–305)(1. 316–270. Kleopátra édestestvére. a harmadik azonban el tudott menekülni. II. (i.

Mentuhotep egyik mellékfelesége.) HERMOPOLISZ (gör. R. kelet-ázsiai és középkori műkincseket is.) ASHAYT (ang..: 01865 278000. Oxford. 2388–2356) ASCARIDIDA (lat.) ASET (ang. Emberi alakban ábrázolták. Cockerell klasszikus épületben foglal helyet..) (1.) ASMÚNEINI NEKROPOLISZ SN: Túna el-Gebeltől 7 km-re fekszik.) ASHAKHET (ang.) ASHAYET (ang.) ASER (óei.) ASEM (óei.) ASHAYT (ang. a város északi részén.) 1 ELEKTRUM ELEKTRUM SÜLT ÉTEL ÍZISZ1 ASH (ang.) SN: II.) SN: A Líbiai sivatag (Szahara) egyiptomi istene. 669–633) (i. 8) ASMÚNEIN.) UF: Ashmolean Museum (ang.) ASHSHURAHIDDIN (assz.) HERMOPOLISZ (gör. EL.) AD: Beaumont Street. gör. spa) ASZKLEPION TÖMLŐSGOMBA ASCARIS LUMBRICOIDES (lat. 2414–2375) (i.) UF: As2 (ang. 2414–2375) (i.) HERMOPOLISZ (gör.) 63 . spa. 2388–2356) SPÁRGAVIRÁGÚ ASPARAGALES (lat.) SN: Egy kis völgy Nyugat-Thébában Deir el-Bahari és Dra abu el-Naga között. 668–631) (i.e. Alessandro ásatásai (1905–1912) Carnarvon thébai ásatásai (1906) De Morgan.) ISZESZI (i. JAN ASHMOLEAN MÚZEUM (An) ASHMOLEAN MUSEUM (ang.) UF: Ashayet (ang. A sivatag isteneként néha Széth istennel azonosították.) ASEMU (óei. Ernesto ásatásai tebtuniszi ásatás (1899–1900) thébai magyar ásatás (1983) tudi ásatások ASCARIDEN (ném.) HERMOPOLISZ (gör. BT: múzeum NT: Griffith Institute (An.e. BT: Nyugat-Théba vádi NT: Asasifi nekropolisz ASASIFI NEKROPOLISZ BT: thébai nekropolisz NT: asasifi sír ASASIFI SÍR BT: asasifi nekropolisz thébai sír NT: Akhamenru sírja Amenemheb3 sírja Amenemheb4 sírja Amenemopet Tjanefer sírja Ankhhor1 sírja Antef4 sírja Bakenamon1 sírja Bakenamon4 sírja Bakenhonszu2 sírja Basa sírja Bintenduatnetjer sírja Dzsar sírja Harwa sírja Hóri4 sírja Ibi2 sírja Irterau sírja Kheruef sírja Khnumemheb sírja Kiki sírja Mentuemhat sírja Meriptah1 sírja Meru2 sírja Mutirdisz sírja Nakhtdzsehuti sírja Nesbanebdjed sírja Padiamenipet sírja Padihorresnet sírja Padineit sírja Pakharu sírja Pamu sírja Parennefer1 sírja Piay5 sírja Ptahemheb sírja Sesonk1 sírja Thutemheb sírja TT388PM Uszerhat4 sírja Wahibranebpehty sírja Uahibré1 sírja ÁSATÁS UF: udgrawning (dán) BT: expedíció régészet NT: abdallah nirqi ásatás abüdoszi ásatások Back Fülöp ásatásai Barsanti. 5. IAIN ASSMAN..) ASCLEPIEION (gör. Az egyiptomi műkincsek mellett tartalmaz görög. spa) ASHAIKHET (ang.) SN: A legrégibb publikus múzeum Angliában.e.) ASCOMYCETES (lat. BT: mellékfeleség RT: Ashayt sírja ASHAYT SÍRJA BT: deir el-bahari sír ASHMAN.e. BT: Mut-pap RT: Ashakhet sírja ASHAKHET SÍRJA UF: TT174PM BT: Khokha-sír RT: Ashakhet (ang. fax: 01865 278018 ASHMUNAYN. ELUF: Assasif (ang.ASASA ISZESZI (i.) ASCARIS (lat. századból származó arameus nyelvű papirusztekercsek. asszír. ELIMHOTEP1 (ang. Ahmed ásatásai (1971–1972) Gamhudi ásatás (1907) Goneim szakkarai ásatásai (1951–1955) magyar ásatások Mariette abüdoszi ásatásai narmouthiszi ásatások oxyrinchusi ásatások Petrie abüdoszi ásatásai Sarunai ásatás (2002–2003) Schiaparelli.) ASHMOLEAN MÚZEUM (An.) ASHURBANIPAL (ang.) ASARHADDON (or. melyet1683-ban alapítottak.) BÉLGILISZTA ORSÓGILISZTA ASASIF.) ORSÓGILISZTAFÉLE ORSÓGILISZTAFÉLE ASHAKHET (ang. 669–627) (i. BT: nekropolisz ASMUNÉN (ar. 8) KŐRISFA ASHAKHET (ang.e. ELASHMUNEIN. spa) UF: Aschachet (ném.) ASCHACHET (ném.e. BT: sólyom-isten RT: Széth ASH2 (ang.) (1..e.) ASHMUNEIM.. OX1 2PH United Kingdom Tel.e. Jacques ásatásai Dreyer abüdoszi ásatásai Emery szakkarai ásatásai (1935–1956) Fakhry. dinasztiában.) SN: Mut-pap a 19. magában foglalva az Oxfordi Egyetem gyűjteményét.) ASSZURBANIPAL (i. Oxfordban található.) Ashaikhet (ang.) ASOSI (ang.e.(ang. ahol a C.) HERMOPOLISZ (gör.(ar. 668–626) ASKLEPIOS (ang. Főleg a termékeny oázissal hozták kapcsolatba. Az itt talált legkorábbi tárgyak az i. néha sólyom fejjel. AL.

BT: múzeum ASSZUÁNI TEMPLOM BT: templom NT: asszuáni Ízisz1-templom ASSMANN. háta púpos. akik Mezopotámia északi részén éltek. viszont súlyos környezeti károkat okoz. 1964. 3. EL.e.e.) SN: Elephantiné szigetén található.) Nubisches Museum (ném. Spanyolországnak. köztük az abu szimbeli templomokat is.) Aswan Island (ang. évente mintegy 100 milliárd m3 vizet képes befogadni.) ASASIF. Ez a vízi erőmű szolgáltatja Egyiptom áramtermelésének nagyobb részét. 669– 627) (i. Jan könyvei AD: ae3@ix. magántulajdonban.) Sunet (óei. amely a tuberkolózisis gyulladásos csontbetegség jeleit mutatja.e. amely elárasztotta a II. 669–627) (i. Jelenleg Párizsban van.ASPERGILLUS FICUUM (lat.és a FehérNílusból származik.e. de II. Iain BT: egyiptológus NT: Assmann. ol. 668–631) (i.urz. BT: kórokozó ASSASIF (ang.e..e.(1. 32) SN: Vörös agyagból készült szobor. 667-ben sikerült meghódítaniuk Egyiptomot Asszurbanipal vezetésével.e. amelyet 114 m magas földből és sziklából épült hegy fog közre.6 km hosszú és a feneke 980 m széles.) ASSIUTIC (ang. Hollandiának és az Egyesült Államoknak ajándékoztak. A hordaléklerakódás hiánya miatt a deltatorkolat is állandóan pusztul. A kövekre írt hieroglifák elmondják. hogy a 64 . BT: sziget város RT: asszuáni bánya asszuáni gát Asszuáni Núbiai Múzeum (Eg. 668–626) ASSZIUT ASZJÚT ASSZUÁN (ar. mert a múltban Asszuán a fekete Afrikából érkező karavánok kereskedelmi központja volt.) Seheil-sziget Sewnet Suene (óei. JAN KÖNYVEI BT: Assmann. 668–631) (i.e.e. de legalább ennyi földet sterilizáltak azok a sók.(ar. Ehhez egy 2 millió megawattos erőmű kapcsolódik.de ASSMANN.) Szehel Szehel-sziget Szuanu Szun Szüéné (gör. 680–669) Asszurbanipal (i.) Swenet (óei.e.) Nasszer-tó SN: Duzzasztómű.) Syene1 (gör. 668–626) ASSURBANAPLI ASSZURBANIPAL (i. Az UNESCO megbízta Christiane Desroches-Noblecourt-t az Egyiptomi Műemlékek Dokumentációs Központjának megalapításával. Der (1970) Mind of Egypt. 669–633) (i.) asszuáni gránit ASSZUÁNI DUZZASZTÓGÁT ASSZUÁNI GÁT ASSZUÁNI GÁT UF: asszuáni duzzasztógát High Dam (ang. Rózsaszín. Ez a világ egyik legnagyobb víztározója. 669–633) (i. akikkel először Ekhnaton vette fel a diplomáciai kapcsolatot. Akkor az asszírok még ajándékokat is küldtek a fáraóknak. A 40 millió tonnás mesterséges hegy térfogata 17-szer nagyobb a Kheopsz1 piramisnál. A XVIII. ami kereskedést jelent. JAN UF: Ashman. ami a Kék.) UF: Assuan Aswan (ang. Mai Nevét egy óegyiptomi szó után kapta. A belső kamrák burkolására alkalmazott gránitot ebből a bányából szállították.. 669–633) (i. végül pedig i.) asszuáni templom felső-egyiptomi nomosz. Ennek következményeként összesen 14 templomot és egyéb épületet költöztettek át új helyre. BT: hódító NT: Asarhaddon (i. Éhínség-sztélé ASSZUÁNI BÁNYA SN: Kb. Négy kisebb templomot a hatalmas vállalkozáshoz való hozzájárulásukért Olaszországnak. ar. A felhívásra jelentkezett 50 ország pénzbeli és technikai segítsége lehetővé tette. Kezdetben Mitanni alattvalói voltak.e.e.e. dinasztia idején jó kapcsolatban álltak az egyiptomiak az asszírokkal. 669– 627) (i. a bordák kilátszódnak. Jan NT: Ägyptische Geheimisse (2004) Konig als Sonnenpriester. Nevét építtetőjéről Gamal Abdel Nasserről kapta. ol. 669–633) (i. Az arc csontsovány. az áradások hiányában a földeken maradtak.e. Nefertari által emeltetett két abu szimbeli templomot. Ez a gigantikus duzzasztómű egy hatalmas. 669–627) (i. a partokat pedig a tengeri erózió rombolja.e. a Tigris felső folyásánál.uni-heidelberg. Die (1934) ASSOCIATION INTERNATIONALE DES EGYPTOLOGUES (ném. de ma már elborítja az asszuáni duzzasztómedence vize.) EGYIPTOLÓGUSOK NEMZETKÖZI EGYESÜLETE (No. amelynek feladata volt felmérni az elárasztás által fenyegetett építményeket és helyeket. BT: gránit RT: asszuáni bánya ASSZUÁNI GUGGOLÓSZOBOR (1. amely szovjet segítséggel készült 1960 és 1970 között a Nílus felső szakaszán. több mint 800 km távolságra Kairótól. vörös és fekete gránitot fejtettek innen. 668–626) ASSZÍR HÓDÍTÓ SN: Az egyiptomiak az Újbirodalom idején kerültek kapcsolatba az asszírokkal. A megnyitó ünnepségen részt vett a háromhetes látogatáson ott tartózkodó Hruscsov is. 32) BT: agyagszobor ASSZUÁNI ÍZISZ1-TEMPLOM BT: asszuáni templom Ízisz1-templom ASSZUÁNI NEKROPOLISZ BT: nekropolisz ASSZUÁNI NÚBIAI MÚZEUM (Eg. amik mint egy parazita növény.) UF: Museo della Cultura Nubiana (ol.) ASSZURBANIPAL (i. Ramszesz idején már komoly fenyegetést jelentettek Egyiptom számára. 668–626) ASSUR-BAN-APLU ASSZURBANIPAL (i. a vízhiánytól kiszáradnak a lagúnák. Egyiptom déli részén. ezért nevezik Nasszer-tónak is. BT: gránitbánya RT: Asszuán (ar. 35000 ember építette 11 éven át. Egymillió hektár földet tettek mezőgazdasági művelésre alkalmassá.) ASPERGILLUS NIGER ASPERGILLUS NIGER SN: Ez a gomba múmiákban vagy zárt sírkamrákban és piramisokban akár három-négyezer évig is életképes. 668–631) (i. mesterséges tavat hozott létre.) ASSOERBANIPAL (hol.) SN: Egyiptom legdélibb városa. A predinasztikus korból származik Asszuánból. BT: gát RT: Asszuán (ar..) ASSZUÁNI GRÁNIT SN: Ezt használták Kephrén és Mükerinosz piramisának külső borításához.e. The (2003) Religion der Agypter. 1000 km-re délre feküdtek Szakkarától. Ramszesz és felesége.) SZUB-AKHMIMI DIALEKTUS különböző fáraók számára hol vájták ki a szarkofágokat és obeliszkeket.e. 668–631) (i. máj.e. 1. hogy ezek a remekművek rekord rövidségű idő alatt biztonságos helyre kerüljenek. 13-án az elterelt Nílus homokgátjainak felrobbantásával befejeződött az Asszuáni-gát építésének első szakasza.

BT: betegség ASZTMA ELLENI GYÓGYSZER SN: Szárított teve illetve krokodilürüléket javasoltak a gyógyítására. Pszammetik felszabadította a nemzetet az asszír uralom alól.) ASYUT (ang.. 669–627) (i.e.) Per-Nemty (óei. 668–626) UF: Ashurbanipal (ang. E tudomány értelmében egy-egy dekán kezdete és egy ember születése sorsszerűen összekapcsolódik.) Asúrbanipal Szardanapal (gör.) BT: rozopszida NT: euaszterid ASZTMA SN: Az egyiptomi orvosok már ismerték ezt a visszatérő nehézlégzéssel járó betegséget. BT: levél AT12 NAKHTPAATEN SÍRJA METAMORFIKUS KŐZET ÁTALAKULT KŐZET ATAWLA.) ATEF-PEHU (óei. 20.e. aki i.(len. BT: isten ASZTERID UF: Asterid (ang.) ASZMUNEJN. BT: mesterség RT: furnérlemez ASZTARTÉ SN: Egyiptomi istennő. FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. melyet maga tervezett Dzsószer számára.) vagy tornaterembe küldte őket IMHOTEP1 HERMOPOLISZ (gör. EL. FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ.(len. 668–631) (i.) Assoerbanipal (hol.) Asteridae (lat. BT: település ATEF UF: Crown of Osiris (ang.) ASTERIDAE (lat. BT: tudomány ASZTRONÓMIA ASZTRONÓMUS CSILLAGÁSZAT CSILLAGÁSZ ASÚRBANIPAL ASSZURBANIPAL(i. 669–633) (i. 14. Athribisz2-ben telepedett meg.e. FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. ol. BT: asszír hódító ASTERALES (lat.) ASZMUNAJN.) UF: Asyut (ang. 2 és fél évezreddel később már furnérlemezt is.) ASZTAL BT: bútor NT: áldozati asztal kerek asztal tálalóasztal téglalap alakú asztal ASZTALOS UF: joiner (ang. ar..) ASTERID (ang.) Assziut Licopoli (gör. ar.ASSZURBANIPAL (i.e.) ASZALT GYÜMÖLCS BT: gyümölcs NT: mazsola ASZÁLY ÉVSZAKA SEMU ASZJÚT (ar. 13. 300től a görögök körében nagyon elterjedtek voltak az Aszklepionnak nevezett gyógyító templomok.e.) Assur-Ban-Aplu Assurbanipal (nor. BT: isteni korona RT: atef-amulett hemhem korona BT: város RT: szub-akhmimi dialektus ASZKLEPION UF: Asclepieion (gör.(ang. 669–633) (i.) SN: Imhotep1 tiszteletére épült kápolna abban a temetőben.) SN: Már i. gyógyításképp.) ATEF-PEH1 (óei.) Lykonpolisz (gör. amikor elvették tőle Egyiptom trónját és Hórusznak adták.) ASWAN ISLAND (ang. 19) ÁSVÁNY ASSZUÁN (ar. 669–627) (i. akik csodálatos dolgokat csináltak fából.) Sziut SN: A 13. Nevét a görög gyógyítás istenéről. de 12 év múlva I.e.) FÉSZKESVIRÁGÚ ASZTERID ASZTERID CSÖVESVIRÁGÚ vagy fürdőbe. AL. felső-egyiptomi nomosz fővárosa.) HERMOPOLISZ (gör. BT: gyógyszer ASZTROLÓGIA UF: dekántan SN: A papok és a varázslók tudománya.) SN: Ozírisz jellegzetes koronája. 668–631) (i.) ASSZUÁN (ar. ol.) ATEF-KHENT2 (óei.. 65 .) ASTEROIDEAE (lat... 667-ben meghódította Egyiptomot. ar. (1.) SN: A legnagyobb asszír király. A görög hódítás idején az Aszklepiont kórházként használták.e. Aszklépioszról kapta. 21. FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. Aszjútból és Aphroditopoliszból származó 709 dinasztikus koponyából – amelyek ma a Turini Antropológiai Intézetben vannak – a tudósok megállapították. 668–626) ÁSVÁNY UF: ásványi nyersanyag BT: alapanyag NT: drágakő érc féldrágakő halogenid karbonát karneol kőzet laurionit lazurit molibdén ásvány obszidián oxid palmierit szilikát szulfát szulfid terméselem türkiz ÁSVÁNYI AFRODIZIÁKUM BT: afrodiziákum ÁSVÁNYI NYERSANYAG ASWAN (ang.e.e.) ATEF-PEH2 (óei. 21..) Osziut Siut (óei. A mítosz szerint fájdalomdíj volt Széth számára.) ASZURUBALLIT LEVELE SN: Asszíria királya aranyat kért Egyiptom uralkodójától. I.) SN: A város fő istensége Nemti révész-isten volt.) UF: Hierakon (gör. pl.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ.e. A beteg álmát másnap a pap kielemezte és az alapján rendszerint ATEF-AMULETT BT: amulett NT: Haemuaszet1 amulettje (PM: UC 12796) ATEF-KHENT1 (óei. AL.e. hogy az átlagéletkor 36 év volt. ar. 5000-ben is voltak asztalosok Egyiptomban.) ASZJÚT (ar. BT: kápolna kórház RT: Imhotep1 ASZKLÉPIOSZ (gör.

A gyűrű második tulajdonsága a gyógyítás. A varázslat nyelvtani formája mutatja.) Wannina (ang. 1) Hatrib Hut Hery-ib (óei. a 18.) Tell Atrib (ar. spa. 10.e.e. Aton addig csak egy kisebb istennek számított. hónapja.e. dinasztiában használták a faanyagok bevonására. Ezek a szövegek sok sémi személy. Fia: Augusztusz. 2 ATLANTISZI GYŰRŰ SN: A belevésett geometriai figurák: három egyenes.) SN: A 10. (1. Ezt egy I. gör. hogy az ábrázolt lény akciója megbénuljon. 17) BT: lakk ÁTMENETI KOROK SN: Egyiptom történetének azon időszakai. majd a szaiszi király. Caius1 hozzátartozói NT: Atia Balba Caesonia hozzátartozói ATIA BALBA CAESONIA HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje: Caius Octavius. spa.) UF: Athribis (ang. gör.)(1. ATHANASZIOSZ ATHÉNI NEMZETI MÚZEUM BT: múzeum ATHOR HATHOR1 DZSER (i.) ATET (ang.. azonban mindez állítást más forrásból igazolni nem lehet. A 26.e. 30–i. 9. hogy a varázslat csak lázadás esetén lépett életbe.e. Szept.) Hut Ta-Hery-ibt (óei. BT: Atia Balba Caesonia (i. Ez a település önmagában alkotott egy közigazgatási egységet. BT: napisten ATIA BALBA CAESONIA (i. BT: borkészítés ATFIH SN: Felső-egyiptomi település.) ATHRIBISZ1 UF: Athribis (ang. Legfontosabb kultuszhelye Akhet-Aton volt. 85–i. Ekhnaton idején éri el csúcsát kultusza. BT: főváros RT: athribisz1-i sír athribisz1-i templom felső-egyiptomi nomosz. Pszammetik felszabadította nemzetét az asszír domináció alól.e. ásatásainak eredményeiről 1908-ban kiadott Athribis című könyvében nyújtott tájékoztatást. hogy a két országrésznek külön uralkodói voltak és jellemző volt a hivatalnokok hatalmának és vagyonának látványos növekedése. ATHRIBISZ1-I SÍR BT: sír NT: Pamehit és Ibpameni sírja ATHRIBISZ1-I TEMPLOM BT: templom NT: Ptolemaiosz.e. 2180–2133) Harmadik Átmeneti Kor (i. amikor a központi hatalom megingott vagy teljesen meg is szűnt és a hatalom megoszlott. mikor nőni kezdett jelentősége. Thutmózisz uralkodása alatt jelent meg először Egyiptomban egy ázsiai hadjáratot követően. 1785–1552) (i.e. 3 templom található itt a Ptolemaida és a Római Korból.. 17) színtelen lakk SN: Gyanta és olaj keverékéből állították elő.) Hat-repyt (óei.e. IV. Szeszósztrisz korából származó kőtömb bizonyítja. Neosz Dionüszosz temploma ATHRIBISZ (gör. ahonnan Hathor1 származik. 1075–656) Második Átmeneti Kor (i. jelenléte Ázsiai befolyásra utal. közömbösít mindennemű káros befolyást és varázslatot. amely azt célozta. Caius Julius hozzátartozói Octavius.e. spa.) SN: Nagyváros Alsó-Egyiptomban a szebennütoszi ág jobb partján. dinasztia idején Asszurbanipál uralta 12 éven át. 1070–714) (i. hogy a gyűrű tulajdonosának más dimenziókkal tesz lehetővé kapcsolatteremtést. 2895–2868) DZSER (i. 1) Hut Repyt (óei. 3000–2999) (i.e.) Hwt-Heryib (óei. megvédésére. a napkorong megszemélyesítője. 43) SN: Caius Julius Caesar unokahúga. Gyakori volt. 3000–2999) (i.e.e.) (1. 1785–1570) (i. BT: korszakok NT: Első Átmeneti Kor (i.) (1.e.e. Aton ősi szimbólumát mindig használták a Tanítás Szentélyeiben. 2155–2040) (i. a sugarak emberi kézben végződtek. 1640–1540) ÁTOKFIGURA ÁTOKFORMULA RONTÓ SZOBOR ÁTOKSZÖVEG ÁTOKSZÖVEG UF: átokformula execration text (ang. amely „Athribisz uaret”-et nevezi meg.e.. A városnak akkor adták a görögök az Athribisz elnevezést.) HATHOR1 ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. amelyet Ekhnaton építtetett. Caius1 (–i.e. 59) ATLAS OF ANCIENT EGYPT AZ (1992) ÓKORI EGYIPTOM ATLASZA. 69–i. Sugarakat kibocsátó napkorongként ábrázolták.e. Az átfejtést megelőzően szívócsővel végeztek ellenőrzést.. A harmadik tulajdonsága pedig.) nappali csillag SN: Napisten. 2895–2868) DZSER (i. 45) Tell Athrib (ar.e.) Hwt Repyt (óei. BT: hónap ATHYR2 ATI (ang.. 3000–2999) (i. 11) Octavius. mely kezdetben Héliopolisz városának istene volt. 66 .) ATON ITET ÁTFEJTÉS SN: Az erjesztő edényekből egy másik korsóba történő áttöltése a bornak. A gyűrű hívei szerint a Királyok Völgyében bukkant rá Márki de Agrain „egyiptológus” 1860 körül. 15) (i. 2181–2050) (i.) SN: A rontó szobrokra vésett szöveg. hat négyzet és két egyenlő oldalú háromszög.e. gör.) (1. 17–okt.) Hat-her-ab (óei. gör.e.) Wennina (fr. 85–i. Ekhnatonnak személyes istene volt. A területen Petrie végzett ásatást 1900-ban. amelyek az életet jelképező hieroglifákat tartották és leértek a Földön élő emberekhez. 1786–1567) (i. hogy a bor kellőképpen megerjedt-e már.e.e. 43) NT: Augusztusz (i.. az egyetlen valódi istennek. 2895–2868) ATHRIBISZ ATHOTHIS (ang. felső egyiptomi nomosz fővárosa volt. BT: felirat RT: rontó szobor ATON UF: Aten (ang. valamint egy sír a Ptolemaida Korból.e.. BT: település ALEXANDRIAI ATHANASZIOSZ (295–373) BT: Augusztusz hozzátartozói Caesar. 1782–1570) (i. A gyűrű véd a szerencsétlenségtől. 19) Octavia Thurina Minor (i. akit ő a szeretet és az öröm istenének tartott. 16-ig tartott. 2181–2140) (1. XII. Lánya: Octavia Thurina Minor. 14) (1.u.e. amelyből végül egy kis pihentetés után fogyasztani lehet. ezzel együtt belharcaik fellángolása. mint gyógyító és harmonizáló erőt. BT: gyűrű mágikus tárgy ÁTLÁTSZÓ LAKK UF: áttetsző lakk clear varnish (ang.) ATHÓTHISZ ATHÓTISZ ATHRIBIS (ang. aki megszülte a később trónra jutó Augusztusz császárt.és helynevet tartalmaztak. BT: közigazgatási egység ATHÜR ATHYR ATHYR1 UF: athür SN: Az óegyiptomi év akhet évszakának 3.ATEN (ang. I.

180–192) (1. 80–51) AURELIUS.) Octavianus. aranyszínű arzén néven (arsenicon. (i. mint a sárga arzénszulfid (AS2S3). MARCUS (ang.) AUROQUE (por.e. BT: héliopoliszi isten napisten Nut hozzátartozói Su hozzátartozói NT: Atum hozzátartozói RT: Atum-himnusz KOMMODUSZ (i. Marcus (ang. Az ég és a föld teremtője. 1379–1362) (i.u.) BT: naphimnusz NT: Himnusz Aton napisten tiszteletére RT: Ahmesz2 sírfeliratai ATON-HIT BT: kultusz istenhit RT: Ekhnaton(i. 69–i. az istenek atyja. Markusz hozzátartozói AURÉLIUSZ. 1364– 1347) ATP17 ATP18 KAGEMNI2 MASZTABÁJA MERERUKA MASZTABÁJA MANDRAGÓRA ÁTLÁTSZÓ LAKK SN: I.) Tum (ang. gör. 27-ben Augustus néven koronázták császárrá Rómában. 1352–1336) ATON-PAP BT: pap NT: Ekhnaton (i. LUCIUS AELIUS (ang. 30–i.e. BT: templom NT: akhet-atoni nagy templom RT: Aton Ekhnaton (i. 19-én halt meg.) SZEMFESTÉK AUGUSTUS (ang.e.e. 19) (1. Testvére: Octavia Thurina Minor. I. 1364– 1347) (i. 1585–1542) APÓPHISZ. aki csak a mezőgazdasági termények behajtásával volt megbízva. Felégette a földet az Eufrátesztől egészen Spanyolországig.e. BT: Auréliusz. BT: császár rómaiak NT: Auréliusz.) SN: Császár a Római Korban.) PTOLEMAIOSZ. 85–i.) 180) (1.) ÁTTETSZŐ LAKK ATUM UF: Atum-Ré Tem2 (ang. NEOSZ DIONÜSZOSZ (i. MARKUSZ HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Fausztina.e. 80–51) AULETÉSZ PTOLEMAIOSZ. 43) Octavia Thurina Major Octavia Thurina Minor (i. I.) 192) (1.u. XII.u. Az actiumi csatában győzött. Néhány nappal később Győzelmét fitogtatva harci szekere után akarta kötni Kleopátrát. ERIC BT: egyiptológus AD: aubourg@hep. 19) NT: Atia Balba Caesonia (i.) Octavius. aug. akik mindketten kiköpés útján jöttek világra. u. 1372–1354) (i. Caius1 (–i.u. 19) AURELIUS.fr AUBRIRE (ang. 1364– 1347) (i. Róma egyik alapkövévé. chrysizon skhiston). már a leideni X papiruszon is szerepel leveles. 1585–1542) AUSZTRÁL AUSTRALIAN CENTRE FOR EGYPTOLOGY EGYIPTOLÓGIAI KÖZPONT AUSTRALIAN INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY (ang.e.e.) SN: Héliopoliszi napisten. 19) AUGUSZTUSZ (i.) MUNKAFELÜGYELŐ AUFSEHER IM KÖNGLICHEN HAREM (ném.e.e.) AUSZTRÁL RÉGÉSZETI INTÉZET (Aul. római provinciává vált Egyiptom egy olyan helytartó kormányzása alatt. (i.e. 30–i.u.u. MARKUSZ (i.. BT: festékanyag AUROCHS (ang.) AUSERRA (spa.RT: Aton-himnusz Aton-pap Aton-templom ATON-HIMNUSZ UF: Hymnem do Atona (lat. szeméből az emberek jöttek elő.cea. BT: Augusztusz (i. 31) AUGUSZTUSZ HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Caius Octavius1. 1372–1354) (i.u.u.) HÓR1 AUEROCHS (ném.e. Fia: Kommodusz. Caius Julius Caesar (ang. 19) ATROPA MANDRAGORA (ang. I. 161–180) (1. 180–192) AURÉLIUSZ.saclay.e. mint egy közönséges rabszolgát.e. 11) Octavius.e. 19) AURICHALCUM SÁRGARÉZ AURIPIGMENT UF: arsenicon chrysizon skhiston orpiment (ang.) AUGUSZTUSZ (i. 180– AURÉLIUSZ.) HÁREMIGAZGATÓ AUGENSCHMINKE (ném. Unokája Nut. NEOSZ DIONÜSZOSZ (i. I. Háborúba indult Antóniusz ellen. a levegőt.u. A lenyugvó napkorong megszemélyesítője. BT: császár Octavius.e. Markusz (i.e. szept. ami nem más. 1379–1362) (i. 14) (1. augusztus 28án bevonult Alexandriába. 1352–1336) ATON-TEMPLOM SN: Az első Aton-templom még a régi fővárosban épült. 161–180) (1. 63. 1372–1354) (i.) ŐSMARHA AUFSEHER DER ARBEITEN (ném.e. XII. Aton templomainak nem volt tetejük.e.) Oktáviusz AUSAAS SN: Hórusz felesége BT: Hórusz hozzátartozói ÁU SEPESZU (óei. akinek a szájából az istenek. 161– KOMMODUSZ (i.e. 14) (1.e. LUCIUSZ AÉLIUSZ AURÉLIUSZ. 19) UF: Augustus (ang. fr. 19) UF: Aurelius.e. a nedvesség istenét. az üres elemet.e.) SN: Régóta ismeretes. 14.. 1379–1362) (i. Caius2 (ang. 59) AU-IB-RÉ HÓR1 AULETES (ang.e.e. 30.) 67 . Anyja: Atia Balba Caesonia.) AUSERRE APEPI NEMESFÉM APÓPHISZ. Azonban az önmagára és az általa képviselt ezeréves civilizációra büszke utolsó egyiptomi királynő inkább a halált választotta. BT: Atum NT: Su Tefnut Nut ATUM-RÉ ATUM AUBOURG. I.) ŐSMARHA ŐSMARHA ATUM-HIMNUSZ BT: himnusz NT: Himnusz Atumhoz ATUM HOZZÁTARTOZÓI SN: Gyermekei: Su és Tefnut. MARKUSZ (i. 23-án született lovagrendi családban Caius Octavius néven. 14) (1. Általában emberi alakban ábrázolták fején a vöröslő napkoronggal és ureusz kígyóval a szarvai között vagy kettős koronával.e. 30–i. 19) NT: Fausztina Kommodusz (i. Apai ágon féltestvére: Octavia Thurina Major.e. Caius1 hozzátartozói rómaiak NT: Augusztusz hozzátartozói RT: actiumi csata (i. Ő nemzette egy köpéssel Sut. a levegőistent és Tefnutot.

) LÁPIS LAZULI ÁZSIAI BETEGSÉG SN: Az Újbirodalomban jelent meg ez a betegség.) Tfr (tr.e. Amurru hercegének levele a tell el-amarnai levéltárból. mert Ázsiából hurcolták be. 1827-ben alapították.) AZÚRKŐ ULTRAMARIN KÉK AZURIT1 (ném. BT: szkenner AY1 AY2 4 AZI (óei. 1701–1677) (i.e. mely körbe forog a vizsgált tárgy vagy alany körül. 3000 Tel. Hóremheb1.) SZFINXEK ÚTJA AVES (lat. (+612) 9320 6152 AUSZTRÁL RÉGÉSZETI INTÉZET (Aul. Ez a készülék egy karral van felszerelve.) AUSZTRÁLIAI MÚZEUM (Aul.) tefer (óei.) AUSZIM LÉTOPOLISZ AUSZTRÁL EGYIPTOLÓGIAI KÖZPONT UF: ACE (röv.e.) APÓPHISZ.) (i. Tagja Dr. EDWARD RUSSEL SN: Ő tárta fel Sziptah. feb.) University Students for Egyptological Research Victoriai Egyiptológiai Társulat AUSZTRÁL EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: O’Connor.) SN: Nyitvatartás: péntekenként 1500–1700. BT: betegség AJ1 (i. kivételével. BT: múzeum AD: 6 College Street Sydney.) HAWARA AVARISZ VIZE SN: Pi-Ramszesznél a Nílus peluzioni ágának keleti ága. 5–) Smith. i.) BT: perzea AWL (ang.) Australian Centre for Egyptology SN: A Macquarie Egyetemen működik Sydneyben.) SN: Térhálós szerkezetű bázikus rézkarbonát. (ang. és 2. dinasztiabeli sírokat tárnak fel. I. BT: angol egyiptológus régész 68 . Melbourne. David Bourke (1938.AUSTRALIAN MUSEUM (ang.) ÁR1 AWOSERRE (spa.) AY (ang. NSW 2010 Australia Tel: (+612) 9320 6202. Vegyjele: Cu3(CO3)2(OH)2.) AI. (+612) 9320 6000.) (1827–) UF: Australian Museum (ang. 1664–1641) AYA (ang.) Rundle Foundation for the Egyptian Archeology (ang.e.) AUSZAR (óei.) tjefer (óei. 1701–1677) (i. 1370 körül. szombatonként és vasárnaponként 1000–1600. 1327–1323) (i. BT: ausztrál egyiptológiai szervezet AUSZTRÁL EGYIPTOLÓGIAI SZERVEZET BT: egyiptológiai szervezet NT: Ausztrál Egyiptológiai Központ Ausztrál Régészeti Intézet (Aul.: (+61) 03-9650 3477 Fax: (+61) 03-9654 2774 AVARIS (óei. 1706–1683) (i.) SN: Sydney-ben található. Grafton Elliot (1871–1937) Underwood. Amenmesz4 sírját. 1585–1542) AXE (ang. I.e. ahol 1.) UF: azurite (ang.) (Aul. A Múzeum az év minden napján nyitva van dec.) UF: Australian Institute of Archaeology (ang.) MADÁR AVOKÁDÓ FA UF: Persea gratissima (lat.) OZIRISZ (gör.) ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. BT: féldrágakő AZURIT2 (ang. Azért hívták így. Legfrissebb ásatásaikat Heluánban végzik. (i.) BALTA AXIOM SIEMENS SZKENNER SN: Egy Stanfordi kórházban alkalmazták a Stanfordi Egyetem kutatói egy Sheritnek elnevezett gyermekmúmia vizsgálatánál. 9.5 cm. BT: ausztrál egyiptológiai szervezet AD: Ancient Times House 116 Little Bourke Street. Magassága 13.e.e.) (i.) AI.e.e. 1324–1321) AJ MERNOFERRÉ (i. (+612) 9320 6181. BT: peluzioni ág AVENUE OF SPHINXES (ang. Victoria.e. 1664–1641) AJ2 AY3 (ang. Matt AUSZTRÁLIAI MÚZEUM (Aul.) Nyugat Ausztráliai Ókori Egyiptom Társulat (Aul. 1706–1683) (i. 1664–1641) AYRTON. I. Christiana Kohler.e. valamint a KV56-os sírt a Királyok Völgyében.) AZURITE (ang. BT: levél RT: tell el-amarnai levéltár AZURIT1 (ném. AZIRU LEVELE SN: Aziru. 1338–1334) (i.e. (ang. 25.

Az ég és a viharok kiemelkedő istene. Az ember minden fizikai (evés. amely egy fiatal nőé volt.) BABOON GOD (ang. BT: növény PÁVIÁN ANUBISZ-PÁVIÁN PÁVIÁN-ISTEN BA3 BABOON (ang. melyek megszűnése a halálát okozta. Levele szárnyalt. ahol a 18.) BAÁL BABOUIN DOGUERA (fr. 310) (i.) bal (tr.) BABA2 BÁ (óei. (i.) BT: magnólia alkatú NT: babérféle BABI (ang. dinasztia papságát ejtette rabul.) Bi SN: A bá-t az emberi természet legjavaként képzelték el. A Halottak Könyvében is megemlítették.) BAAL (ol. BT: Baál NT: Anat (ol. 2800–2650) fáraó BAÁL 1 SN: Agyagból. dinasztiában.és italáldozatot igényelt. ha meg szerettek volna foganni. BT: amrahi sír 1 felhőkön lovagol” jelzővel látták el. a parókájuk pedig cserélhető. hosszas hegyes.) funkcióját véghezvitte.) BABI (ang.) BAB2 (óei. akik a szív megmérettetésénél méltatlannak bizonyultak. Egyes sírokon külön ajtót festettek a számára.) UF: Bab2 (óei. első látásra is képes volt gyilkolni. BT: játék NT: agyagbaba CSECSEMŐ BABA3 BABAEF (ang. ezért sokféle módon próbálták megidézni. rájuk ágaskodik vagy összevissza fonja őket. magva gömbölyded.) BABUINMAJOM BABUL (ang. Kezdetben a bá csak az isteneknek és a fáraóknak lehetett alkotóeleme. bár kevésbé függ tőle. Hegyes szakálla van. 2925–2686) (i. BT: démon pávián-isten BABÓ UF: kaszanyüg SN: Vitorlás virágú fű.) BABY (ang. Őt hívták segítségül az asszonyok. 2840–2700) (1. külföldiek valamint a szélvész és mennydörgés és háború istene. Egyes korokban arra törekedtek.) SN: Az Óbirodalom alatt a férfiasság isteneként tűnt fel („páviánok bikája”). szarvakkal ellátott sisakja és kezében cédrusfát tart. megkönnyítve ezáltal az útját a testhez. vezír Sepszeszkaf uralkodása alatt a 4.) UF: Khnembaf (ang. Ezt a lelket fenyegeti a túlvilágon a szétszóródás és a tudatosság végleges elvesztésének veszélye.B B1 B2 B7 B9 B17 B18 B19 B101 IRI-HÓR SÍRJA IRI-HÓR SÍRJA KA1 SÍRJA KA1 SÍRJA NARMER SÍRJA NARMER SÍRJA MÉNÉSZ SÍRJA SN: Diospolis Parvában található sír. BT: dinasztia. hüvelye lapított. innen ered a neve is. amely a halála után sem megy messzire a testtől. amely a testtel egyidejűleg alakul ki.) BT: amulett RT: bá1 BA2 UF: Kneph (ang.e. BT: lélek RT: akh bá1-amulett dzsafi ib ká képmás khaibit khu sahu sekhem BÁ1-AMULETT UF: amulet of the soul (ang. Az egyiptomiak összetett lélekelképzelése szerint a lélek madár formában – emberfejű. emberkezű madárként – ábrázolt része.) Baba1 (óei. fából vagy rongyból készültek.) SN: Munkafelügyelő. 2920–2770) (i. A sötétség démona. némelyiknek a karja is mozgatható volt. átokszórásnál viszont ő volt a végrehajtó. mert a hiedelem szerint az erejüket és hatalmasságukat testesítette meg. épp ezért a bá életének fenntartása folyamatos étel. BT: isten NT: Baál hozzátartozói BAÁL HOZZÁTARTOZÓI SN: Lánytestvére és felesége: Anat.) SN: Az alsó-egyiptomi Mendész kos-istene. dinasztia utolsó királya. Az emberek varázslatokkal védték meg ellene magukat. s egyben a termékenységé is. magányos vagy fürtös. s követte az embert a síri világban. akinek kultusza Ugarittól Szírián át Egyiptomig terjedt. A hiedelem szerint nappal az égben tartózkodott. Segített azon emberek szívei elpusztításában.) (1. a mennydörgés istene volt a megfelelője. A lélek energia-természetét jeleníti meg.e.) SN: Az idegenek.) bby (tr. a tetején több szál kacsója van.) UF: Bäi (óei. 2. stb. E szervével más füvekbe kapaszkodik.) BT: babérvirágú NT: fahéjféle perzea BABÉRVIRÁGÚ UF: Laurales (lat.e.) BT: pillangósvirágú BABI (ang. A későbbiekben a bá minden ember életerejének a megtestesítőjévé vált. 206) (i. úgy hogy az ilyen helyen a füvet kaszálni bajos. 2890– 2686) (1. BT: munkafelügyelő vezír RT: Babaef masztabája BABAEF MASZTABÁJA UF: G5230 BT: gizehi masztaba RT: Babaef (ang. Mezopotámiában Adad. 20) PÁVIÁN UF: Baal (ol.) BAB1 UF: ful Phaseolus (lat. BT: kos-isten termékenység isten SN: A 2.) BABÉRFÉLE UF: Lauraceae (lat. hogy a bá visszataláljon a testhez.e. ritkán lapított. és csak a halál pillanatában válik szabaddá.e. hanem a sírban tartózkodik. valószínűleg az őskori „lélekmadár” utódja. ütőszerszámot vagy lándzsát. erőszakos természete volt. Az ékírásos szövegekben „aki a EGYIPTOMI AKÁCIA CSECSEMŐ 69 . Menüjén szerepeltek az emberi belek.) BABA (óei. Virágja elég nagy. ivás.

) Merimde Neolithic (ang. 4500–3800) badari temető BAHARIJJA-OÁZIS UF: Baharia Baharija oázis Bahariya (ang. 10000–4500) (i. A badari maradványok között több település nyomai is megtalálhatók.ihi.e. 1907-ben ásatást kezdett KözépEgyiptomban Sharuna mellett saját költségén.hu 1088 Budapest. Tamás Bács Tamás SN: Az ELTE BTK régészet-egyiptológia szakán végzett egyiptológus. amelynek kiegészítő darabjai Bécsben láthatók a Kunsthistorisches Múzeum egyiptomi kiállításán. Múzeum krt. A 6. Három falvában: Zabuban. Három 26. dinasztiabeli temető.) BAHARIYA. ahol a talaj is sötét színben látszik.ku. BT: egyiptológus AD: bagnall@columbia.e.(ar. 14.e.) BAGRUS BAYAD (lat.The 1990 Season (1992) BÁCS ANTAL TAMÁS KÖNYVEI BT: Bács Antal Tamás (1960.) 3800) BÁCS TAMÁS (1960.e.) BAGRUS BAYED MACROPTERUS (lat. Szabó Miklós tanárai tettek rá nagy hatást.) BAEF-RÊ (ném.) NÍLUSI HARCSA NÍLUSI HARCSA NÍLUSI HARCSA NÍLUSI HARCSA NÍLUSI HARCSA BAGRUS BAYAD BAYAD (lat. később a rómaiak építettek itt erődöt. egymás mellett lévő sírtermet tártak fel Mohammed Ayadi régész vezetésével. A nemesi címerre egy piramis rajza elé állított tipikus egyiptomi pülón került. 4500– BADARI KULTÚRA (i.) SN: A legkorábbi ismert neolitikus kultúra a Nílus völgyében. dinasztia idejéből való katakombák. mivel vasban gazdag. 5000) (i. melyet Babylonnak neveztek el.e.) SN: A perzsák alapították. Back Fülöp ásatásainak eredménye egy késő óbirodalmi sír. 1142 Budapest. 5000) (i.e.(ar.) BAHARIA BAHARIJA OÁZIS BAHARIJJA-OÁZIS BAHARIJJA-OÁZIS NÍLUSI HARCSA BADARI.edu BAGRUS BAJAD (lat. gyermeke Bács László (1992).e. Arannyal gazdagon díszített.) BAHNASA. AL. 5500–3100) (i.) Bahariya.) BAHRIA OÁZIS BAHARIJJA-OÁZIS 70 .) UF: Ó-Kairó Old Cairo (ang.–) NT: Select Pottery . 4000-ből származó nem érintetlen sír. Fő kutatási területe a Ramesszida-kor. TAMÁS BÁCS TAMÁS BACTERIA (lat. 2539–2532) BAGH.) BAEFRE (spa. 3/c. 2546–2539) (i.e. Dr. BT: badari sír RT: csont váza (PM: UC 9054) dugó (PM: UC 9055) kozmetikai paletta (PM: UC 9060) BADARI SÍR BT: badari temető sír NT: badari sír 5112 BADARI TEMETŐ SN: Predinasztikus kori temető. 14.e. 4500–3800) UF: badarian (ang.e. 5000) (i.BABYLON (ang. BT: magyar egyiptológus magyar régész NT: Bács Antal Tamás cikkei Bács Antal Tamás könyvei RT: Imiszeba sírja thébai-magyar ásatás (1983–1992) AD: E-mail: bacst@isis.5 kilométer hosszú nekropolisz a görög-római időkből (i. márc. Ezek mindegyikéből mintegy ötven-ötven. 14. TINE BT: egyiptológus AD: bagh@coco. 330–i. amelyeket akár falvaknak is lehet nevezni. dinasztiabeli templom található itt.e.(ar.(ar.–) NT: Egyiptomi fáraók (1992) First Preliminary Report on the work of the Hungarian BÁCS A. melegvizű forrásokkal rendelkezik Abu Szimbeltől észak-nyugatra.elte.–) BAKTÉRIUM BADARI KULTÚRA (i. egymásra rakott múmia került elő..e. Gyűjteményét a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta.) BAGRUS DOCMAC (lat.. Back Fülöp kairói munkáját a Magyar Egyletben és az ásatás terén a Monarchia nemesi címmel jutalmazta.) BACK FÜLÖP SN: Surány vidékéről származó kereskedő volt.e. akinek üzletháza volt Kairóban.) BAGRUS BAYAD MACROPTERUS (lat. jó állapotban megmaradt 106 db kétezer éves múmiára bukkantak ebben az oázisban egyiptomi régészek. és egy Ptolemaiosz-kori temető. valamint predinasztikus temetők. jan. 14. 4/b.) PÁLCIKÁS BAKTÉRIUM BACILLUS UF: Bacillales (lat.) Bahria oázis SN: Baharijja festői környezetben sötét tónusú hegyek között fekszik. 2546–2539) (i. i. 1–) BÁCS ANTAL TAMÁS (1960. 2539–2532) BAUFRÉ (i. márc.dk BAGNALL. Az 54. Marijában és Bavatiban ma 26000-en laknak összesen. Jelenleg Imiszeba sírja (TT65) feltárásának vezetője.–) UF: Bács A. Sárköz u.u. számmal jelölt sírhelyen egyelőre négy nagy. 400 körülről) származik. Kákosy László. Tel/fax: 266-08-60 BÁCS ANTAL TAMÁS CIKKEI BT: Bács Antal Tamás (1960.) BT: gömb alakú baktérium pálcikás baktérium NT: Staphylococcaceae (lat.e. Felesége Vicze Magdolna. 5540– 4500) BADARI SÍR 5112 SN: Kb. EL. amelyet az egyiptomi i. Al.e.e. egy I. Ptolemaiosz Szótér korában épült sharunai templom. gör. 5200–3150) RT: badari temető neolitikum (i. BT: oázis RT: Múmiák Völgye BAHARIYA BAHARIJJA-OÁZIS BAHARIJJA-OÁZIS OXYRINCHUS (ang. 14.e.e. 2539–2532) BAUFRÉ (i. Ma Ó-Kairónak nevezik.e. márc. A kalcedonnak egykor lelőhelye volt. 5000 előtti predinasztikus kultúrára legjellemzőbb településegyüttesnek tartanak.–) BÁCS TAMÁS (1960. 2546–2539) (i. Török László és Dr. márc. ROGER S. valamint szintén a 26.) BAUFRÉ (i. amelyeket később a keresztények kisajátítottak. BT: korszak kultúra predinasztikus kor (i. márc.) SN: A mai Asszjút városától 30 km-re délre fekszik FelsőEgyiptomban. BT: település RT: Badari kultúra (i. BT: város BACILLI (lat.) BADARIAN (ang. BT: nekropolisz NT: badari sír BAEFRA (spa. egy 19. EL. BT: Egyiptom-utazó NT: Back Fülöp ásatásai BACK FÜLÖP ÁSATÁSAI BT: ásatás NT: gamhudi ásatás (1907) sarunai ásatás (1907. amelyet a fiatal lengyel egyiptológus: Tadeusz Smoleński vezetett.

.) Bay (ang.és 20... BT: egyiptológus NT: Baines. mire eggyel magasabb rangba jutott. dinasztiából. BT: munkafelügyelő RT: Bakenamon4 sírja BAKENAMON4 SÍRJA UF: TT408PM BT: asasifi sír RT: Bakenamon4 (spa. Négy év múlva istenatya lett. Kutatási területei az óegyiptomi művészet. A 19.) SN: Kancellár és vezír a 19.E. Átlagon felüli intelligenciájának köszönhetően azonban 17 évesen wab-pap lehetett a karnaki Amon templomban. BT: Amon-főpap Nefertari1 hozzátartozói Ptah-főpap próféta Rema4 hozzátartozói BAKENAMON1 UF: Bakenamun (ang.) BAHR EL-JUSZUF (ar.) BAKENAMUN (ang. 2539–2532) BAKENHONSZU1 UF: Bakenhons (ang. amely sok korabeli nemest irritált. JOHN R. BT: Amon-főpap wab-pap RT: karnaki Mut-templom Bakenhonszu1 sírja BAKENHONSZU1 SÍRJA UF: TT141PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Bakenhonszu1 BAKENHONSZU2 UF: Bakhenkhons (ang.) Bekenamun (ang. John R.) UF: Bahr Jusszef (ar. s közben lovaskatonává képezték ki a fáraó hadserege számára.) BAKENCHONS (ném. Dr.) BAKENHONS (ang. Pottery and Sealings from the Tomb of Tutankhamun (1994) BAJ UF: Bai (ang. ar.ac. BT: kancellár vezír RT: Baj sírja Baj sztéléje BAJ SÍRJA UF: KV13 BT: Királyok Völgye1 sírjai RT: Baj BAJ SZTÉLÉJE SN: A sztélé Bajt ábrázolja bal oldalon. JOHN R.) BAKARE (ang. majd 11 évet tanult Mut templomában Karnakban. 12. dinasztiából. BT: wab-pap RT: Bakenamon3 sírja BAKENAMON3 SÍRJA UF: TT135PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Bakenamon3 (spa. ném) Bekenamun (ang. papi rangot.) Bay Irsu (ang.) BAKENHONSZU BAKENHONSZU HETTITA BIRODALOM (i.) Iarsu (ang. Ezt a nevét a koptoktól kapta.. dinasztia idejében. John R. ném. Nefertari1 apja a 19.) Bahr Juszuf (ar. jobb oldalon pedig 6 isteni fület.) SN: A kincstár írnoka Amon birtokain a 19. ném. Valószínűleg szíriai származású volt. Magyarra lefordítva neve „József csatornája”.) RABSZOLGA BAUFRÉ (i. azaz 33 évesen kapta meg a 3.baines@orinst.) BAHR EL-JUSZUF (ar.ox. Számos egyiptológiai témájú cikknek és publikációnak a szerzője.e.. AR.e. századból maradt ránk. 2546–2539) (i. SN: Egyiptológus professzor az Oxfordi Egyetemen és a Queen’s College munkatársa.) SN: Amon főpapja és prófétája. II.) BAHR-JUSZSZUF (ar. Mohammed Szaleh fedezte fel és tisztította ki részben a sírt a közelben folytatott régészeti feltárások folyamán a 60-as évek vége felé és õ készíttethette el a sírt lezáró vasajtót is. Amon-Ré prófétáinak felügyelője. 12 év múlva. dinasztiából. ném. Gaál Ernõ feltételezése szerint Dr.) BT: wab-pap RT: Bakenamon2 sírja BAKENAMON2 SÍRJA UF: TT59K SN: A 18.) SN: Amon wab-papja a 19.S.) BAKENAMON (spa.) Bahr Jusuf (ang. A papi ranglétra minden fokát végigjárta: 4 évet járt általános iskolába.) BAHTÁN BAI (ang. Ramszesz idejéből. Hatvan évesen pedig III.e. az ókori civilizációk összehasonlítása és antropológiai megközelítése. dinasztiából. Ramszesz Amon főpapjává nevezte ki. 2546–2539) (i. könyvei AD: john. BT: fogadalmi sztélé mágikus sztélé BAK (óei. BT: Khokha-sír BAKENAMON3 (spa..) József-csatorna SN: Összeköttetésben van a Birket el-Karun tóval.e.) BAHR EL-JUSZUF (ar. Neve a Harris I papiruszon maradt fenn. Edwards (1988) Stone Vessels.) BAHR JUSUF (ANG. ol. KÖNYVEI BT: Baines. BT: csatorna BAHR JUSSZEF (ar. Ptah főpapja. NT: Atlas of Ancient Egypt (1980) Conceptions of God in Ancient Egypt: the One and the Many (1993) Fecundity Figures (2001) Fecundity Figures: Egyptian Personification and the Iconology of a Genre (1987) High Culture and Experience in Ancient Egypt (2000) Pyramid Studies and Other Essays Presented to I.) UF: Bakenamun (ang.) Bekenkhons (ang.) SN: Amon birtokmunkásainak főnöke a 20..) Irsu (ang. BT: írnok 71 .) BAHR EL-JUSZUF (ar. az egyiptomi társadalom felépítése.BAHR EL-JUSZUF (ar. században az Aszjútig hosszabbították meg az Ibrahimija csatorna által.uk BAINES.) Bekenamun (ang.) BAKA (ang. 2539–2532) BAUFRÉ (i.) BAKENAMON4 (spa.) BAHR JUSZUF (ar.) BAI2 BÄI (óei. 1700–) MADÁR BAINES. Ezt a tisztséget 15 évig viselte.) BAJ BÁ (óei..) Bahr-Juszszuf Canal of Joseph (ang. dinasztiából való Bakenamon sírját Gaál Ernő tárta fel 1996–1999-ig.e.) Bakhenkhonszu Bekenhonszu SN: Életének leírása i. ném.) RT: Bakenamon sírja BAKENAMON1 SÍRJA UF: TT195PM BT: asasifi sír RT: Bakenamon1 BAKENAMON2 UF: Bakenamun Bakenmun (ang.e.) UF: Bekenamun (ang. hogy az istenek biztosan meghallgassák imáját.

III. 6) BAKETAMON BAKETATON UF: Bakytaten (ang. tábla mellett ülő férfiak ábrázolásai. II.(1.) Baqet (ang. dinasztiából.) Baqt II (ang. II. SÍRJA UF: BH15 (1. UF: Baqet. III.) SN: Amenhotep csoportvezető felesége. (1. sírja BAKET.(1. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. BT: Bakenhonszu2 NT: Amenmesz16 Ipi7 Meretszeger3 Nefertari1 Paszer5 Rema4 Tjanefer1 BAKENHONSZU SÍRJA UF: TT35PM BT: asasifi sír RT: Bakenhonszu2 BAKENHONSZU UF: Bakenchons (ném. BT: Amenmesz4 hozzátartozói főfeleség BAKHAU SN: Az égboltot keleten alátámasztó hegység. 15) BT: beni hasszáni sír RT: Baket. I. III. NT: Kheti1 (ang. 15) BT: Baket. dinasztiában. I. 15) BT: Baket. BT: Baket. 719– 714) (i.) Baqet (ang. dinasztiában.) Baqet (ang.) SN: III. II. III.) Remusenti BAKET.) Baqt III (ang. Anyja: Ipi7. sírja BAKET. III. I. 8) SN: A 11. Tjanefer1.e. BT: Amenhotep. sírja falfestmény macskaábrázolás vadászat közben BAKETAMON UF: Baketamun (ang.) PÉKSÉG BAKET1 UF: Bakt (ang..) SN: Uszer1 felesége a 18.NT: Bakenhonszu2 hozzátartozói RT: Bakenhonszu2 sírja BAKENHONSZU2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Rema4. BT: herceg NT: Baket. hozzátartozói NT: Baket. Thutmózisz egyik lánya. 6) Beketamen (ang. I.) SN: Amenmesz4 felesége. BAKET.) Bakenkhons (ang. 72 .) SN: Honszu isten könyveinek írnoka a 20.) BAKENMUN (ang.) SN: I.) BOKKHÓRISZ (i. 717–712) BAKERY (ang. hozzátartozói Ekhnaton hozzátartozói Teje1 hozzátartozói hercegnő BAKETMUT SN: Nebszumenu anyja. dolgozó fazekasok. BT: Baket. III. Felesége: Meretszeger3. III. BAKET. BT: Uszer1 hozzátartozói BAKET. III.. Az ő koporsójának egy darabját megtalálták Nebszumenu sírjában. UF: Baqet II (ang. Amenmesz16. BT: Nebszumenu hozzátartozói BAKETWEREL (ang. SÍRJA UF: BH33(1. SÍRJÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: A sírkamra északi falán munkaábrázolások és különféle szórakozásokat megörökítő jelenetek láthatók.e. II.) Baqt I (ang. csataképek vannak. amely nőstény macska volt. I. szoborszállítás. s a vele szemben álló patkánnyal készült megküzdeni.) (1. fr. 15) BT: beni hasszáni sír NT: Baket. A sír arról nevezetes.) SN: Dzsehuti5 felesége a 18. (1. I. II. (ang. 15) Fia: Kheti1. III. dinasztiában élt. BT: Dzsehuti5 hozzátartozói BAKET 3 BAKET4 UF: Bakt (ang. Baket fia. II. Thutmózisz idején. BT: Baket. II.(1. Baket. spa. Oszorkon főpap testvére. NT: Baket. III.) Baqet (ang. Thutmózisz idején. A hátsó falon birkózók. a déli falon pedig állatok. sírja BAKET. BT: Ipi5 hozzátartozói UF: Bakt (ang. HOZZÁTARTOZÓI SN: Fia: II. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Remusenti.) Bekenkhons (ang.) UF: Bekenptah (ang. BT: írnok RT: Bakenhonszu3 sírja BAKENHONSZU3 SÍRJA UF: TT288PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Bakenhonszu3 BAKENKHONS (ang. II. hozzátartozói RT: Baket. Lányuk: Nefertari1.) BAKHENKHONSZU BAKENHONSZU BAKENHONSZU BAKENPTAH1 (ang. 15) BT: beni hasszáni sír RT: Baket. Amenhotep és Teje1 legkisebb leánya. SÍRJA UF: BH29(1. hozzátartozói RT: Baket. II. sírjának falfestményei BAKET. 10) (1.) SN: Ipi5 felesége. 7) BT: Baket. NT: Baket. 6) BT: Thutmózisz.) BAKENHONSZU3 BAKENAMON 3 2 BAKET. Baket. hozzátartozói RT: Baket. hozzátartozói BAKETAMUN (ang. I. III. III. I. BT: hadsereg parancsnok BAKENRENEF (ang.e. hozzátartozói NT: Baket.)(1. Ptah-pap Memphiszben.)(1. BAKET.) SN: II. III. 720–715) (i. hogy itt található a legkorábbi háziasított macska ábrázolása.) SN: Neferrompet fia. BT: Amenhotep hozzátartozói BAKET 2 UF: Bakt (ang. Baket apja. Sesonk idején. BT: Neferrompet hozzátartozói Ptah-pap BAKENPTAH2 SN: Hadsereg parancsnok a 22. dinasztiában. I. Fiaik: Paszer5. UF: Baqet I (ang. III. I. BT: hegység BAKHENKHONS (ang.) SN: III.

5. hozzátartozói Ramszesz. PIRAMISA BALIGH.. I. X.) BAL CSAPAT BT: sírásó munkacsoport BALDWIN PAPIRUSZ (BM: BM 10061) SN: Dazdasági szöveg a 20. propoliszt. BT: Amenmesz6 hozzátartozói felolvasó pap wab-pap BAKTERIÁLIS BETEGSÉG BT: betegség NT: lepra tetanusz tuberkolózis tüszős mandulagyulladás vérhas RT: baktérium BAKTÉRIUM UF: Bacteria (lat. amely mirhaparfümmel volt átitatva s a legnagyobb melegben is üde illatával frissítette a levegőt. 640-ig. mirhát. különböző növényi olajok és állati zsiradékok alkalmazásának nyomait is. XI.) BALAENICEPS REX (lat. A balzsamozást i. így segített a parókát a fejhez rögzíteni. petróleum bitument használták. Az ő segítségével végzett ásatásokat Ernesto Schiaparelli a Királynék Völgyében.u. olajokból állt.) BAKETATON PAPUCSCSŐRŰ PAPUCSCSŐRŰ GÓLYA PAPUCSCSŐRŰ GÓLYA PAPUCSCSŐRŰ MADÁR-FÉLE PAPUCSCSŐRŰ MADÁR-FÉLE BALAENICEPS GOULD (lat.) SN: Az ókori egyiptomiak nem ismerték a baktériumokat. Célja volt a test felbomlásának megakadályozása.) SN: A balzsamozók elvitték a holttestet a Nílus bal partján lévő műhelyükbe. BT: királyi feleség Ramszesz. Ramszesz felesége a 20. 2800-tól gyakorolták és ismerték.) SN: Férfiak és nők egyaránt viselték a parókájuk tetején. ném. 20.) RT: bakteriális betegség BAKTWERNEL..) BALAENICIPITINAE (lat. ami feloldotta a belső szerveket. IX. hogy a balzsamozáshoz kámfor olajat. dinasztiából. fő királyi 18. aki az ezüstöt és aranyat mérte a 18. Ramszesz felesége. hozzátartozói X.e. hozzátartozói BAKYTATEN (ang. A tűző nap hatására megolvadt kúp beszivárgott a paróka alá. melyet egy fanyélhez kötöztek. A 21. BT: kórokozó NT: aerob baktérium fakultatív aerob baktérium Gram-negatív baktérium Gram-pozitív baktérium Mycobacterium tuberculosis (lat. BT: kincstárnok RT: Baki1 sírja BAKI1 SÍRJA UF: TT18PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Baki1 BAKI2 (ang. BT: Amenemheb Meh1 hozzátartozói dadák dada a BT: dinasztia. 21. felsőegyiptomi nomosz különböző helyeinek gabonaadóit tartja számon.yale. dinasztiában.) SN: Amenmesz6 és Iuy1 fia a 18. A baktériumok fejlődési folyamata miatt feketedtek meg a múmiák. borókaolajat. hogy nem is láthatók.. (ang.) SN: Deir el-medinei munkavezető a Ramesszida korból. (ang. Apja Ahmesz-Nefertari marhaszámlálásainak írnoka volt. 20. de élettani hatásaikkal tisztában voltak. II. sz.baligh@aya. BT: halotti szertartás mumifikáció NT: Ápisz-bika balzsamozása dinasztia. a nemesek és a gazdagok is bebalzsamoztatták testüket.) kézibalta BT: fegyver famegmunkáló eszköz NT: baltafej favágó balta szertartási balta BAKNAYU (ang. Buckley és Evershed felismerte a tűlevelűeken kívül a pisztácia. FRANCESCO SN: Comói egyiptológus. dinasztiában. I. I. ahol a papok ellenőrzése alatt dolgoztak.) BALAENICEPS (lat. balzsamozása sügér balzsamozása RT: balzsamozó balzsamozóműhely BALZSAMOZÓ UF: embalmer (ang.e. papiruszai gazdasági szöveg hieratikus papirusz RT: Grain Transport in the Ramessid Period: Papyrus Baldwin (BM EA 10061) and Papyrus Amiens (2004) BA-LÉLEK PIRAMISA NOFERIRKARÉ. BT: munkafelügyelő RT: Baki2 és Wennefer8 sírja BAKI2 ÉS WENNEFER8 SÍRJA UF: TT298PM BT: deir el-medinei sír RT: Baki2 Wennefer8 BAKI3 (ang.edu BALLASI NEKROPOLISZ UF: ballasi temető BT: nekropolisz RT: holttest feldarabolása BALLERINI. I. Ezeket a kórokozókat „érgeknek” nevezték. spa. RANDA BT: egyiptológus AD: randa.BAKI1 (ang. 1985–i. BT: balta NT: Szeszósztrisz. Amenhotep tisztító és felolvasó papja. egészen i. balzsamfa gyantáját. 395-ből származó) múmián végzett kutatásai alapján bebizonyosodott. tűlevelűek és egyéb növények gyantáját. BT: mumifikálók NT: Thutmózisz4 RT: balzsamozás balzsamozóműhely BAKTWERNEL. balzsamozása dinasztia. dinasztia után a technikák tovább finomodtak: egyes helyeken a végbélen keresztül olyan olajat juttattak a testbe. BT: királyi feleség Ramszesz. Evershed és Buckley 13 (i. Kenőcsökből. megőrzése a halál utáni életre. baltafeje BALTAPENGE BT: penge NT: kagylós kivágású baltapenge BALZSAMKÚP UF: cosmetic cone (ang. amely a 10.) BALAENICIPITIDAE (lat. dinasztiában. de ez csak a fáraók kiváltsága volt. ném.) SN: IX.(1) 73 .) SN: XI.) SN: Amenemheb Meh1 felesége. dinasztiából. melynek során többek között Nefertari1 sírját is megtalálták. spa. amelyek olyan kicsik.. Ramszesz anyja a BALTAFEJ SN: A baltafejek háta kiszélesedett. BT: egyiptológus BALTA UF: axe (ang.) SN: Amon birtokain kincstári hivatalnok. Később e szokás szélesebb körben is elterjedt. BT: illatszer BALZSAMOZÁS SN: A balzsamozás művészete tökéletessége csúcsát Thébában érte el. Amenhotep idején. II. dinasztiában.

) BANEB DJEDET (ang. de az eredeti kéziratok alapjául szolgáltak a későbbi térképeknek és a thébai magánsírok rendszerezett katalógusának. hogy békességet eszközöljön.) BAN BERAL (hin. c/o Ceskoslov. melyet aztán a Kairói Egyiptomi Múzeumba szállíttatott. amelyet a Műemlékvédelmi Szolgálat adott ki 1919-ben. LADISLAV BT: cseh egyiptológus AD: Czeh Republic. BT: Hatmehit hozzátartozói holdisten kos-isten mendészi isten NT: Banebdjedet1 hozzátartozói BANEBDJEDET1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége Hatmehit halistennő.) BAKET1 BAKET.) UF: Museu Egipci de Barcelona (spa. Az elviselhetetlen hőségtől kiszáradt és a betegségektől tizedelt bányászok éjjel-nappal dolgoztak végkimerülésig. vagy a Nílus völgyét övező sivatagban találhatók. a munkafelügyelők és a katonák botokkal tartottak köztük rendet és semmilyen kapcsolatot nem tarthattak fenn az ország többi részével.) BANEBDJEDET (ang.) Banebdedet (ang. aki hűtlenül tört a trónra megháborítva a nyugalmat.) BANI HASAN (ang.BALZSAMOZÓANYAG BT: anyag NT: fahéj guaiakol kilikai jegenyefenyő gyantája RT: balzsamozás BALZSAMOZÓ MŰHELY UF: életerő háza uabet BT: építmény RT: balzsamozás balzsamozó BANADED (ang. Neith Hórusznak ítélte a trónt.) SN: Alsó-Egyiptom holdistene.) BT: alvilági isten BAQET (ang. francia régész. BT: létesítmény NT: Akita aranybánya asszuáni bánya fajjúmi bánya féldrágakőbánya galenitbánya Gebel el-Ahmar bánya Gebel el-Zeit bánya gizehi bánya kőbánya malachitbánya mészkőbánya rézbánya szerabit el-hadimi bánya turai mészkőbánya vádi magharai rézbánya RT: bányász bányászat BÁNYAIGAZGATÓ BT: igazgató BARBARY MACAQUE (ang. akkor univerzális csapás lesz az eredmény. BT: jog RT: bányászat BÁNYÁSZTÜDŐ ANTRAKÓZIS BA-PEF (ang.) BANIPE (ko.) Baneb Djedet (ang.) BANEBDJEDET2 (ang.) BAN BILAO (hin.) BANNER-NÉV BANTÁZS MNEDESZ (gör. Ezeket a foglyokat egyedül vagy családjukkal együtt meztelenül. BAKET. Hatsepszut1 kőszarkofágját 7 év alatt sikerült kiemelnie a WA-D sírból. Baraize térképei soha nem voltak tökéletesek és soha nem is publikálták őket. BT: mesterség RT: bánya bányászat BÁNYÁSZAT NT: aranybányászat gránitbányászat kőbányászat RT: bánya bányász bányászati jog BÁNYÁSZATI JOG SN: A bányászati jog állami monopóliumként működött.) BAQT I–III (ang. 1925-ben megpróbálta rendbehozni a gizehi szfinxet.edu BÁRDOK BT: fegyver vadászeszköz BARES..) BARRAMIJE (ném. I–III. hogy forduljanak Neith1 istennőhöz bölcsességért.) BA NEB TETET (ang.) BANEBDEDET (ang.) Ba Neb Tetet (ang.) BARAHONA JUAN. ahonnan az egyiptomiak a drágaköveket és nemesfémeket kinyerték.) CSAUSZ CSAUSZ BANEBDJEDET (ang. Banebdjedet ugrott be a végső csata közepébe.) BANEBDJEDET1 (ang. Celetnà ul. ar.) BÁNYÁSZ SN: A bányászok a hadifoglyok és az elítélt bűnözők soraiból kerültek ki.) BT: múzeum BARD.) BENI HASSZÁN (ar. BT: Banebdjedet1 NT: Hatmehit (ang. EMILE SN: Az Egyiptomi Műemlékvédelmi Szolgálat mérnöke. Ember alakban kosfejjel ábrázolták. 110 00 Praha 1 BÁRKA BT: folyami hajó NT: halotti bárka isteni bárka királyi bárka napbárka szent bárka ünnepi bárka RT: bárkaszentély CSILLAGÁSZATI TEREM BÁRKÁK TERME 74 . AGUSTIN BT: egyiptológus AD: barahona@lander. a szabadulás reménye nélkül.es BARAIZE.) UF: Banaded (ang. Amikor Hórusz Széth-tel csatázott az istenek trónjáért. egyptologicky ústav. BAQET I–III (ang.) BARBIR (ar. Ő készítette eddig a legjobb térképet a thébai nekropoliszról. tudatva velük: ha az istenek elhagyják Maatot.) BANEBDJEDET (ang.) METEORVAS HÓRUSZ-NÉV PÓLYA BÁNYA SN: A templomokban titkosan őrzött térképek megmutatják azon bányák elhelyezkedését. RT: Egyiptomi Műemlékvédelmi Szolgálat munkatársai régész BARAMIJE (ném. szemben Széth-tel. KATHRYN BT: egyiptológus AD: kbard@acs.) PAPIRUSZSÁS BARCELÓNAI EGYIPTOMI MÚZEUM (Spa. Azt tanácsolta a többi istennek.) BANEBDJEDET (ang. I–III. Ezek a helyek legtöbbször a hegyekben.bu. 20.) BERBERMAKÁKÓ BERBERMAKÁKÓ BARBARY APE (ang. megláncolva tartották.

Miroslaw BT: egyiptológus NT: Barta.) BARTA. Théba polgármestere. ALESSANDRO ÁSATÁSAI (1905–1912) SN: Závijet el-Arjánban ásatott.) Bastet (ang.barta@ff. Tel: (24) 440 324 BARTOS ZOLTÁN CIKKEI BT: Bartos Zoltán NT: Jean-Jacques Rifaud és Dzsehutimesz thébai sírja (TT 32) (2004) Kapitel 17 des ägyptischen Totenbuches im Grab des Djehutimes (TT 32) (1993) BASA (ang.. The Bible.ch BASKETWORK (ang. BT: jáspis BARNA SÖR SN: A sörök közül ez volt az elterjedtebb. BT: állatalakú isten bubasztiszi isten holdisten istennő Mahesz hozzátartozói NT: Basztet hozzátartozói RT: Basztet-amulett Basztet-fesztivál Basztet bubasztiszi szentélye Basztet-pap Basztet-szobor Basztet-templom 75 . Ifjúság u.) UF: Universität Basel (ném. 251) BT: aranybánya RT: Barramije (ném.) BAST (ang. ném.) (1. melyben istenek. MIROSLAV KÖNYVEI BT: Barta.) UF: Baramije (ném. mivel megtalálta az erre utaló hatalmas 21 m mély négyszögletes árkot. Miroslav NT: Sinuhe.) BARRAMIJE (ném. a férfiakat is védi a betegségektől és a fizikai támadásoktól. Ovális szarkofágjairól vagy agyagtokjairól felismerhető. Alessandro ásatásai (1905–1912) Unisz Halotti temploma BARSANTI.) SN: Eredetileg oroszlánistennő volt. Kultuszának központja Bubasztiszban volt. Hérodotosz feljegyzései szerint Basztet tiszteletére évente vidám dalos-táncos ünnepségeket tartottak. Miroslav könyvei AD: miroslav.) SN: A túlvilág szent földrajzáról és a Nap által éjszaka megteendő barlangi utakról szól. dinasztiabeli Min-pap. CH-4056 Basel Tel: +41 (0) 612673060 Fax: +41 (0) 612673194 http://pages.) BASTARD CINNAMON (ang. Az istennő a nap gyógyító erejét jelképezte.) BASE (ang. A. század elején Unisz király piramisánál végzett vizsgálatokat Szakkarában és munkálatai során nemcsak a király halotti templomát tárta fel. spa. Ő a patrónusa a terhes nőknek. a béke istennője. a szerelem istennője. BT: ásatás RT: Barsanti. Ré1 az éjszaka óráinak nehezen megfeleltethető területeket jár be. 9) ÁRPA BARNA JÁSPIS SN: Barna jáspist a sivatagban kavics formájában találtak. mivel azok száma és időtartamuk nem mindig pontosítottak.edu BARLANGOK KÖNYVE UF: Book of Caverns (ang. Ezt követően 1905-1912-ig Závijet el-Arjánon ásatott. Alessandro (1858–1917) BARSANTI.) BASALT (ang.) BT: mesterség NT: Khay3 (ang.. A vidámság. luxori templomának bárkaszentélye karnaki Amon-templom Fehér Kápolnája karnaki Honszu templom bárkaszentélye RT: bárka BARKER. (1. Macskafejű nőként vagy fekete macskának ábrázolják. and the Patriarch (2003) BÁRTA. hogy a kartusokban a királyok nevei találhatóak.) Ubasti (ang. BT: halotti irodalom könyv szöveg BARLEY (ang.) RT: barramijei aranybánya BARRAMIJEI ARANYBÁNYA SN: Az Újbirodalom korából származik. fő témája a büntetés és a jutalom.tc.) SN: 26.) UF: Bes2 (ang. BT: Min-pap polgármester RT: Basa sírja BASA SÍRJA UF: TT389PM BT: asasifi sír RT: Basa (ang.htm aegyptologie@unibas.umn. hanem rátalált három fontos perzsakori sírhelyre is. 8. Bernoullistrasse 32. ALEXANDRE 1917) BARSANTI.cuni. Itt számos mumifikált macskát találtak. RT: hieroglif írás megfejtése BARTOS ZOLTÁN BT: magyar egyiptológus NT: Bartos Zoltán cikkei AD: Szigetszentmiklós. III. ALESSANDRO (1858–1917) UF: Barsanti.) BASZTET KASSZIA BASZTET KOSÁRFONÁS ÜLŐSZEMŰ TÜDŐS CSIGA BASOMMATOPHORA (lat.. R. MIROSLAW BARTA. MIROSLAV UF: Bárta.) Pasch (ang. mert Basztetnak macskaáldozatokat mutattak be. Erre a teóriájára támaszkodott később Champollion a hieroglifák megfejtésében.) BARREL HINGES (ang.ch/aegyptologie/index. ahol a legismertebb temploma. Alapvetően pszichológiai irányultságú. dinasztia egyik óriási piramisa állhatott.) (1.) BASTET (ang. M. ném.JACQUES (1716–1795) SN: Ő tette azt a jelentőségteljes felfedezést. állatok és mindenféle lények laknak.) AD: Ägyptologisches Seminar der Universität Basel..cz BARTA. ném.) BASALTES (lat. BT: egyiptológus AD: barke002@maroon.BÁRKASZENTÉLY SN: Az istenek bárkamodelleken utazva hagyták el a templomokat. ALESSANDRO (1858– BARTÉLEMY. „Basztet-háza” áll.) Pasht (ang.unibas. 18) HÜVELYES FORGÓPÁNT BARSANTI. BT: francia régész RT: Barsanti. MIROSLAV BASZTET UF: Ailuros Ba en Aset Bast (ang. de az Újbirodalom idején macskává változott.) BAZALT BAZALT ALAPZAT BASELI EGYETEM (Svá. Alexandre SN: A 20. BT: sör BAROMFIŐRZŐ UF: fowlkeeper (ang. ahol feltevése szerint a 4. a tánc.) BT: vádi (ar. BT: szentély NT: Amenhotep. a zene. A folyosón nagyobb isteni bárkákat használtak. amikor ünnepi felvonulásokon vettek részt. JEAN. Ptah felesége és Mahesz anyja.

) SN: Kheopsz1 fáraó fia. 69) SN: Hérodotosz részletes leírást adott e fesztiválról. BT: dinasztia. dinasztia 5.) Baka (ang.e. A Alsó-Egyiptomból származik a 23. Bal kezében szisztrumot.) SN: Eredetileg a Tejútrendszer istenítése volt. 2723–2563) (i. Az alapzatára vésett szöveg szerint a szobrot I. 4. 4. a nők pedig szisztrummal kísérték a dallamot. A szokatlan formájú szarkofágot a sírkamra padlójába ágyazták be. (1.15×1.) BAUFRÉ (i. kezében egy udzsatszemet tart..) UF: Bat (ang. hol. 10.15×1. Antoine Barthéleminek gyűjteményéből vásárolta meg a Louvre 1853-ban. MICHEL BT: egyiptológus NT: Baud.) Bakare (ang. Arannyal és festett üveggel berakott bronzszobor. 2546–2539) (i.) BATA1 BATA (ang. 115g súlyú. BT: Basztet NT: Mahesz Ptah BASZTET-PAP BT: pap NT: Nefermaat.7 cm magas Basztet-medál. dinasztia idejéből. Fején egy törött ureusz kígyót visel. BT: Basztet-szobor BASZTET-SZOBOR (L) SN.) NT: Adzsib (i.8 cm magas. Bubasztiszból származó bronzszobor. A bubasztiszi Basztettemplomnál rendezték meg. jobb kezével egy kosarat tart..) Biqueris (gör. Hór fia adományozta. 2551– 2528) BAUFRÉ MASZTABÁJA UF: G7310-G7320 SN: Bauré (G7320) és felesége (G7310) masztabája. A szobrot Mohamed Ali sebészének.) Bicheres (gör. 2539–2532) UF: Baefra (spa. a 4. RT: Anpu és Bata3 FÜRDŐSZOBA BATHROOM (ang. lábainál 4 kis macska hever.) Baufre (cse. dinasztiából. BT: Basztet-szobor bronzszobor BASZTET-SZOBOR (MET MM 00878) SN: A 22. 27. (i. akik tánccal üdvözölték őket.ac.e.) Ra-bauwf (ang. BT: Adzsib hozzátartozói királyi feleség NT: Batirytes hozzátartozói BATIRYTES HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje: Adzsib.) BATIRYTES (ang.) Baef-Rê (ném.be BASZTET-FESZTIVÁL UF: bubasztiszi ünnepi játék (1. jobb kezébenszisztrumot tart. BT: tehén-isten termékenység istennő BATA3 SN: Anpu és Bata3 meséjében Anpu öccse. (ang. ahová kb.e. 2589–2566) (i.) BT: amulett NT: Basztet-amulett (VEM: FAI.e.e. Michel NT: Djeser et la IIIe dynastie (2002) BAUFRE (cse. majd a tehén tejjel asszociálva a termékenység tehén istennőjévé alakult 76 . 2767–2741) BÁTOR CSAPAT BT: sírásó munkacsoport BATTLE OF KADESH (ang. BT: gizehi masztaba RT: Baufré BAUFRÉ PIRAMISA SN: Befejezetlen piramis.) Bikka (ang. piramisai závijet el-arjáni piramis BAVAY.65 m (G7320).) UF: Betresh (ang. I. Eredetileg egy Felső-Egyiptomban imádták.e. némely esetben bájaikat is felfedték.) BASZTET-SZOBOR BT: istenszobor NT: Basztet-szobor (BM: EA25565) Basztet-szobor (L) Basztet-szobor (MET MM 00878) BASZTET-SZOBOR (BM: EA25565) SN: 26 cm magas szobor a Ptolemaida korból.e.SS 00255) BASZTET BUBASZTISZI SZENTÉLYE BT: szentély RT: Basztet BASZTET BUBASZTISZI TEMPLOMA BASZTET-TEMPLOM BUBASZTISZI a mitológiában.egnet. LAURENT BT: egyiptológus AD: lbavay@ulb. hogy Basztet védelmező támogatását elnyerje.. 2939–2892) Szemerhet (i.e.e. 2613–2494) fáraó Kheopsz1 hozzátartozói Meritiész. amelyen feltehetőleg maga is részt vett. sőt. fáraója. 6. Területe: 4. Csak a föld alatti részek épültek meg. MICHEL KÖNYVEI BT: Baud.SS 00255) SN: Zöld fajanszból készült. Az útközben érintett partmenti településekből a parthoz rohantak a nők. spa. spa. Fiuk: Mahesz..) Bicheris (gör. Pszammetik fáraó uralkodása alatt élő Merszopdu.) SN: Itt található a Geb-szentély. BT: Baufré NT: Kheopsz1 (i. Fia: Szemerhet. 2604–2581) (i. 69) BT: fesztivál BASZTET HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje: Ptah. a többiek tapsoltak és énekeltek. 4.net BAUD.e.e. ábrázolták tehénként vagy emberi alakban tehén fülekkel és szarvakkal.55 m (G7310). 2539–2532) BAUFRÉ (i. mint az év egész többi részében. 2546–2539) (i. Hajókon utaztak ide vegyesen nők és férfiak. BT: település BATA2 (ang. 2639–2504) (i.e. Michel könyvei AD: mbaud@ifao. hozzátartozói NT: Baufré hozzátartozói RT: Baufré masztabája Baufré piramisa varázsló és az elveszett amulett. 2613– 2498) (i. 2787–2767) (i. dinasztiában.e. 1274) BAUD.e. Bubasztiszba rengeteg áldozati ajándékot hoztak és több bor fogyott ekkor. BT: Basztet-szobor BASZTET-TEMPLOM BT: templom NT: bubasztiszi Basztet-templom BAT (ang.e.BASZTET-AMULETT (VEM: FAI.) KÁDESI CSATA (i. Bal kezében égiszt. A BAUFRÉ HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Kheopsz1.) SN: Adzsib fáraó felesége az 1. BT: Basztet-amulett medál BASZTET-AMULETT UF: amulet of Bastet (ang.) Bikeres (gör. s utazásuk közben míg a férfiak furulyáztak. Závijet el-Arjánban található. BT: befejezetlen piramis dinasztia. spa.6 cm magas. BT: Batirytes (ang. 700000-en zarándokoltak el minden évben. I.

BT: dinasztia. USA (hivatali cím) 11250 NW 36th Street. az i. Coral Springs. A tanítványt kellő előkészítés után kriptába zárták és mesterségesen úgy befolyásolták. 1663–1570) hükszósz fáraó 77 . amelyen jól látszódik egy 4. ANDREW (1961–) SN: New Yorkban született egyiptológus.) SN: Vezír a 11. hogy a nagy küszöb átlépését átélje.) SN: Töredékes formában fennmaradt démotikus és hieratikus írást egyaránt tartalmazó szöveg. amelyek kb. BT: papirusz BÉDANES (fr. Die (1996) BECKERATH. 1250 NW 36th Street.) BAY IRSU (ang. mint az Orientalia.) BEBANKH (ang.) SN: 12 éven át uralkodott a 16. és az uralkodó és a nomádok között partnerség kibontakozását figyelhetjük meg.) BAJ BAJ BEBU (ang.) Beb-Ankh (ang.) BEDET (óei. A közdelem a királyok és a beduinok között az Óbirodalom alatt szinte folyamatosan dúlt. BT: szertartás NT: eleuziszi beavatás RT: Thot Könyve BEB-ANCH (ném. Ennek közelében bukkant a CSA nevű egyiptomi régészeket magába tömörítő szervezet egy gigantikus méretű (6 km2) temetőre. JÜRGEN VON (1920. 1600–1588) UF: Beb-Anch (ném. Coral Springs. dinasztiában. JÜRGEN VON CIKKEI BT: Beckerath. BT: falu BAY (ang. 300).. 1600–1588) BEBIANKH (i.) Bebankh (ang.) SN: Renefsoneb anyja (talán) a 13. FL. Az Újbirodalom és a Harmadik Átmeneti Kor időszakára specializálódott. feb. USA (otthoni cím) Tel. amelyeket később az erózió elpusztított. Valamennyi a görögrómai korból származik (i. 10000 konzervált testet rejtenek magukban. Jürgen von (1920. színes szegélyű anyagból készültek.) BEARD (ang. 19–) NT: Chronologie des Pharaonischen Ägypten (1997) Handbuch der Ägyptischen Königsnamen (1999) BÉCSI CSÁSZÁRI MÚZEUM MÚZEUM (Aua) KUNSTHISTORISCHES BAYUK.) BT: kiömlési magmás kőzet NT: dolerit fekete bazalt RT: bazaltváza bazaltszarkofág bazaltszobor BAZALT KÖVEZŐKŐ BT: kövezőkő RT: bazalt kövezőkövön látható fűrésznyomok BAZALT KÖVEZŐKÖVÖN LÁTHATÓ FŰRÉSZNYOMOK SN: A Kheopsz1 piramis keleti oldalához közel fekszik egy 50 cm-es bazalt kő. Göttinger Miszellen. Egyiptomban a rituális halálnak megrendítő külsősége volt. Oszorkontól. Ezen kívül kereskedelmi kapocsként is működtek: Egyiptomba szállítottak egzotikus árukat.) (1.. dinasztiában. Az Ápisz-bika temetési rituáléját szinte percnyi pontossággal adta vissza. (i. geometriai mintákkal díszített leplet viseltek. (1. Archiv für Orientforschung és a Studien Zur Altägyptischen Kultur. feb. Journal of the American Research Center in Egypt.) BEDU HORNYOLÓ VÉSŐ BÚZAFÉLE ÁGYKERET BED-FRAME (ang.: 954-255-7139 BAZALT UF: Basalt (ang. JÜRGEN VON KÖNYVEI BT: Beckerath. a ptolemaiosz korból származik. Az asszonyok lenge ruhái szabadon hagyták vállukat. 19–) NT: Angebliche Jubiläums-Stele Osorkons II. BT: német egyiptológus NT: Beckerath. ahol kb.e. Az előés hátoldalán két különböző kézírással ellátott papirusz feltehetőleg a memphiszi Szerapeumból.e. 1600–1588) BEDUINOK UF: mentiu (óei) SN: Ázsiából származó nomád törzsek.e. ol. 33065.net Egyptology Photography and Web Design. 250 és 150 közötti időből és pontos utasításokat tartalmaz a papok és szolgáik számára az Ápisz-bika bebalzsamozását és mumifikálását illetően.e. feb.e. és hosszú. mint például a Vörös-tenger korállja vagy az afganisztáni lazurit. 19–) SN: Német egyiptológus. III. 33065. mielőtt békésebbre fordult a völgybeliek és a nomádok kapcsolata.e. ném. Jürgen von (1920. Lábbelijük pirosra festett finom bőrből készült.e.) BEAVATÁS HIVATALNOK SZAKÁLL BEAVATÁSI SZERTARTÁS BÉCSI CSÁSZÁRI MÚZEUM PAPIRUSZ-GYŰJTEMÉNYE KUNSTHISTORISCHES MÚZEUM PAPIRUSZ-GYŰJTEMÉNYE BÉCS PAPIRUSZ (27. 1600–1588) BEBIANKH (i.) BEBIANKH (i.) basaltes (lat. 16. BT: öltözet BEE’S WAX (ang. aki számtalan cikket írt olyan újságokba. Ő fedezett fel és publikált egy kevésbé ismert sztélét II.sz. BT: vezír BEBIANKH (i. szobra (LM) BAZALTVÁZA BT: váza BEAMTER (ném.) BEB-ANKH (ang. Jürgen von könyvei RT: Jubileum sztélé karnaki nilométer szöveg BECKERATH. 200 sírt tártak fel.BAWITI SN: A Bahariyya oázis legnagyobb falva. BT: fűrésznyom BAZALT SZARKOFÁG BT: szarkofág NT: Ahmosze szarkofágja Mükerinosz szarkofágja Padienisi szarkofágja (KEM: JE 34648) BAZALT SZOBOR BT: szobor NT: Thutmózisz.) PROPOLISZ PROPOLISZ BEBI (ang. 14) BT: Renefsoneb hozzátartozói BECKERATH.) Sewoserenra (ang. dinasztiabeli fűrész nyoma. A Középbirodalomtól kezdve azonban az ellenségeskedések megszűntek. BT: amerikai egyiptológus AD: Guardian@guardians. 9) BEESWAX (ang. BT: város BEAVATÁSI SZERTARTÁS UF: beavatás SN: A philaei nagytemplomban láthatjuk ilyen avatási szertartás ábrázolását. Ő örökítette meg az utókornak a karnaki nilométer szövegeket 1953-ban. amelyet Jubileum sztéléként emlegetnek az akadémikusok. Jürgen von cikkei Beckerath. dinasztiában. FL. II. A nomádok összekötőként és munkásként is szolgáltak később a türkiz kitermelésének történelmében.) SN: Város az asszuáni kerületben. Fehér színű piros rajzokkal ékesített. 300–i. Mentuhotep idején. BT: idegen nép NT: sászuk sémik RT: beduinok öltözete BEDUINOK ÖLTÖZETE SN: A férfiak levágott szakállukból készült nyakláncot.

Ezt egy ruhán átszűrten kell meginni. 41 m-nél is hosszabb és még most is egy hatalmas gránittömbben fekszik.) BEHEDET1 (óei.) SN: Egy nomarkhosz lánya. BT: méreg BÉKASZOBOR BT: állatszobor NT: békajáték BÉKE FÖLDJE ÁLDOZATOK FÖLDJE BAKENAMON BAKENHONSZU BEKENAMUN (ang.) SN: Királyi írnok. Hnumhotep.. 1700–) BEKET HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje Neheri. Az irányítása alatt működő expedíciók hatásköre az epigráfiák tanulmányozásán és rögzítésén kívül kiterjedt feltárási és konzerválási munkálatokra is. Maanakhtef testvére II. A szövege szinte olvashatatlan. BT: amerikai egyiptológus NT: Bell. hozzátartozói.) BT: farmídiumos NT: orsógilisztaféle BELL. Fia II. de az egyik oldalán egy nagy repedés keletkezett. Ezt az amulettet a holttestre helyezték és azt a célt szolgálta.. hogy a békafejű istennő. dinasztia korában kezdték megmunkálni. piramisa Baufré piramisa Dzsedefré piramisa Noferefré piramisa Noferirkaré. Egy éjszakát 15 ro vízzel elkeverve kell állni hagyni. BT: Ramszesz. piramisa Szanaht piramisa Szehemhet piramisa BEGELSBACHER.) Heket (ang.D-jét a Pennsylvániai Egyetemen szerezte.) BEHEDET2 (óei. Rá 630 évre Asarhaddon asszír király mellé vésette a sziklába a sajátját.) BEHEDTI (ang. A 18. Megpróbáltak kisebb obeliszket faragni belőle. Lanny könyvei RT: Dra Abu el-Naga AD: 26 Ragged Rock Road. 1977-ben a Chicagoi Egyetemen kezdett tanítani és az Orientális Intézet Epigráfiai Tanulmányának vezetőjévé vált.com BEGENI (ang. Sírokban és múmiákon gyakorta találtak ilyet. mint amilyen ez lett volna.) BEKET BEKENKHONS (ang.) 78 . de újabb törés miatt abbahagyták a munkát. LANNY D.(ang. spa. Felesége: Tinetmennefer. I. Marie-Cécile Capart. BT: Beket NT: Hnumhotep. AL.. sztéléi BÉKA UF: Anura (lat. II. ol..) SN: A nyüzsgő élet és a feltámadás szimbóluma. Jacques BÉLGILISZTA UF: Ascaridida (lat. és az Egyetemi Múzeumban dolgozott 12 éven át.) NT: Maanakhtef (ang. BEHDITE (ang.) Tinetmennefer (ang. gör.e. Heket hatalmát átvigyék vele a halottra./Fax: 860-388-2037 jillbaker1@prodigy. SN: Egyiptológiai Ph. Amenhotep idején.) BEJRÚT SZTÉLÉ BEJÁRAT BT: építészeti elem NT: Királyok Völgyének bejárata királysírok bejárata piramisok bejárata Ramesszeum könyvtár bejárata RT: bejárati ajtó BEJÁRATI AJTÓ BT: ajtó NT: kahuni lakóházak bejárati ajtaja RT: bejárat BEJRÚT SZTÉLÉ UF: Beirut stela (ang. fia II.) HETTITA BIRODALOM (i. Neheri hozzátartozói RT: Beket hozzátartozói BAKETAMON HÓRUSZ BEHDETI BEKETAMEN (ang. Old Saybrook CT 06475. Ez a gyűszűvirág mérgéhez hasonlít. BT: gránitobeliszk BEFEJEZETLEN PIRAMIS BT: piramis NT: Amenemhet. Neheri BELÉNDFŰ KORIANDER BÉLFÉREG ELLENI GYÓGYSZER SN: Gránátalmafa gyökerét 5 ro sörrel szét kell dörzsölni. Ramszesz első hódító hadjárata emlékére.) BAKENHONSZU BAKENPTAH (ang. BARBARA BT: egyiptológus AD: bbegel@compuserve. amelynek szája egy kötél segítségével mozgatható. akinek felirataiban maradt fenn a neve. BT: amulett BÉKA-ISTEN BT: állatalakú isten NT: Hauhet (ang. Az Egyetem Theban Tomb Project-jének a vezetője is volt ezidő alatt Luxorban.) BEHTEN OXYRINCHUS (ang.) BEHMLER. BT: Hnumhotep.net BEINLICH.) BEHDET EDFU HÓRUSZ BEHDETI EDFU FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. BT: békaszobor kötéllel mozgatható játék BÉKAMÉREG SN: A békák füle mellett lévő púpszerű kiemelkedésben található a mérgük. ar. A következő 12 évéből évi 9 hónapot a luxori Chicago Házban töltött.de BEHNESA.BEFEJEZETLEN OBELISZK SN: Az egyik asszuáni bányában található. II. Egyetlen ma álló obeliszk sincs olyan magas. BT: gyógyszer BELGA EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Bruwier. fizikailag annyira szétmállott.de BEIRUT STELA (ang.) BÉKAJÁTÉK SN: Kőből készült béka figura. HORST BT: egyiptológus AD: aegy002@mail.) SN: Bejrútban vésette egy sziklába ezt a sztélét II.) BEKENHONSZU BEKENPTAH (ang. csak apró szerkezeti különbségben térnek el. ol. Hnumhotep.. VIII. Jean (1877–1947) Kinnaer.uni-wuerzburg. HEIKE BT: egyiptológus AD: hbehmle@gwdg. 2. Visszavonulása után a Brown és a Columbia Egyetemeken tanított. BT: Begeni (ang.) Heh (ang.) BT: kétéltű RT: béka-amulett béka-isten békaméreg békaszobor BÉKA-AMULETT UF: amulet of the frog (ang. Tel. BT: királyi írnok Maanakhtef hozzátartozói NT: Begeni hozzátartozói BEGENI HOZZÁTARTOZÓI SN: Testvére: Maanakhtef. II.

GEORGES AARON (1857–1926) SN: Tutankhamon sírját közvetlenül meglátogatta. 3. I.) NT: Valabreque. SÍRJA BENAM. Giovanni Battista hozzátartozói Belzoni. a másikba a májat. BT: szent hely BENBENET BENBEN-KŐ BENBEN-KŐ UF: benbenet ben-kő SN: Héliopoliszban fétisként tisztelték. BT: beni hasszáni nekropolisz sziklasír NT: Amenemhet. melyeket ő tárt fel. A beni hasszáni kis dombok lejtőin John Garstang 1902 és 1904 között 880 további kis sírt fedezett fel. ar. 16. 1823. 3. Henry (1780–1827) Széthi. ar.) SN: Munkafelügyelő a 18.) UF: Benia Paheqamen (ang. Ez egy piramis alakú szent kőtömb. mint az Abu Szimbeli templom feltárása vagy a Kephrén piramis felnyitása.15-1823.) SN: A Nílus keleti partján sziklába vájt sírok. Az olasz Belzoni 1815–1819-ig olyan kivételes vállalkozásokat vezetett Egyiptomban. A város sírásói megszabott díj ellenében szállították neki a hullákat. amelyeket ő azután több hetes otthoni munkával ókori egyiptomi múmiává preparált. BT: kamra BELZONI-SÍR SZÉTHI.) Hebenu (óei. spa. de található néhány kisebb sír a 6.) BENI HASAN (ang. 12. El-Minyatól 23 km-re délre. II... mint feltaláló. Tombs and Excavations in Egypt and Nubia (1820) BELZONI-KAMRA SN: A Kephrén piramisban található 130 m-rel a csúcs alatt. BT: múmiahamisítók BENBEN SN: A legelső föld. Giovanni Battista (1778. Giovanni Battista (1778. dinasztiához tartozik.) BENI HASSZÁN (ar. A bűnszövetkezet 1952.) UF: Patagonian Samson (ang. illatos fűvel beszórták. II. GIOVANNI BATTISTA (1778. dinasztiából is. amely kiemelkedett az ősvízből. pálmaolajjal megmosták.) Beni Hassan (ang. sírja BELZONI.) Beni Hasan (ang.. 3án halt meg vérhasban és lázban Gatonál Beninben (DélAfrika). Egyikbe a szívet. Angelica BELZONI..portal. dec.nov. felső-egyiptomi nomosz nomarkhoszainak készültek. Giovanni Battista Belzoniról kapta ez az üres sírkamra a nevét. GALINA A.) BENI HASSAN (ang. ném. BT: mumifikáció RT: kanópusz BELZONI. azokat szétválasztották.) SN: Idu1 lánya. dinasztiabeli sírok a 16. ar. dec. ALI SHUKRI SN: Ő volt a feje annak a múmiahamisítóbandának. 15–1823. a negyedikbe pedig a tüdőt helyezték. majd négy kanópuszedénybe zárták őket. ahol politikai botrányba keveredett és 1803-ban Angliába menekült.. dinasztiában. A Királyok Völgyéről készült 1818-as térképe a Keleti és Nyugati Völgy vázlatos topográfiáját is tartalmazza.. sírja Baket.) Beni Hasan tomb (ang.) BENI HASSZÁNI SÍR BENI HASSZÁN BENI HASAN TOMBS (ang. hol. melynek teljesítménye négyszer meghaladta a hagyományosét és felkínálta a szabadalmat Mohamed Ali szultánnak. település BENI HASSZÁNI NEKROPOLISZ BT: nekropolisz NT: beni hasszáni sír BENI HASSZÁNI SÍR UF: BH (röv. BT: egyiptológus BENIA (ang. A nekropoliszról sok felfedező írt a régi időben. Giovanni Battista könyvei RT: Belzoni-kamra Salt.) BENIA SÍRJA UF: TT343PM BT: magánsír seikh abd el-gurnai sír RT: Benia (ang.) Panubit Per Huer (óei. A 39 sírból mindössze 4 látogatható a turisták számára a BH18-as számú dekorálatlan sírral együtt. sírja Baket. BT: munkafelügyelő RT: Benia sírja BENIA PAHEQAMEN (ang.BELL. Többek között neki köszönhetjük Aj (1816). dec. Felfedezőjéről. Ott vándorcirkuszba szegődött 12 évig. nov. Szerkesztett ugyanis egy vízkereket. spa.) UF: Bani Hasan (ang. BT: csúcselem kő BENDJET (ang. Miután ajánlatát visszautasították régész lett.. Padua-ban egy borbély fiaként.. BT: Idu1 hozzátartozói Kar1 hozzátartozói BÉNÉDITE. valamint azon sírok egyszerű méretarány nélküli rajzát. spa.) BENIA (ang. 2-án szüntette be működését.) a feltárás után BENI HASSZÁN (ar. amelyek többsége a 11. a aki meggyőzte arról. GIOVANNI BATTISTA HOZZÁTARTOZÓI BT: Belzoni.) SN: A Nílus keleti partján fekvő régészeti terület. I. ahol Patagoniai Sámsonnak nevezték. spa. dinasztiában. Kar1 lánytestvére a 6.) Estable ‘Antar (ang.. sírja 79 .) NT: Narrative of the Operations and Recent Discoveries within the Pyramids. LANNY KÖNYVEI BT: Bell.15–1823. jún. James Curtinnal Máltába utazott. hol. de az első felmérést Percy Newerry végezte el a nekropoliszról 1890–1894 között az Egyiptom Kutatási Alap oldalán. amiről a sírkamra egyik falán található felirat tanusít. Lanny NT: American Discovery of Ancient Egypt (1997) Temples of Ancient Egypt (1996) BELOVA... harmadikba a zsigereket. Kairótól durván 245 km-re. 3. GIOVANNI BATTISTA KÖNYVEI BT: Belzoni. I. III. 16 éves korában belépett egy szerzetes rendbe Rómában. A Belzoniról készült festmény Londonban.) SN: 1778-ban született Olaszországban.. ném. amely szinte a világ valamennyi nagyobb egyiptomi gyűjteményével kapcsolatban állt. BT: Egyiptom-utazó felfedező régész NT: Belzoni. Széthi (1817) sírjának felfedezését. sírja Baket. a National Galleryben található. hogy elkerülje a börtönbüntetést. ném. hogy Egyiptomba utazzon. hol. Ramszesz. ahol Mohamed Ali pasa egy hivatalnokával ismerkedett meg. Temples. BT: orosz egyiptológus AD: belova@moscow. Ezt azonban már előtte Muhammed Ahmed kőfaragó mester valamikor megtette.nov.ru BELSŐ KOPORSÓ BT: koporsó NT: Panebmontu belső koporsója Sepenmehit belső koporsója (BM: EA 22814B) BELSŐSÉG BT: állati élelem NT: vese BELSŐ SZERVEK MUMIFIKÁCIÓJA SN: Ha a belső szerveket mumifikálták. I. spa.) Pahekmen (ang. A 11–12.. I.) Szpeosz Artemidosz (gör. dec. BT: felső-egyiptomi nomosz. Az obeliszkek tetejére is helyeztek ilyet. mialatt a Niger folyó forrását próbálta felkutatni. 1815-ben feleségével Sarah-val és ír szolgájukkal.

mégis gyakran aranysólyomnak ábrázolták. 17) BT: díszítő technika BERAKOTT DÍSZÍTÉS BERAKÁS 80 . ám az a démontól megszállt betegen nem tudott segíteni. a római diktátor nyomására feleségül ment unokaöccséhez. 116–110. Démétriost.) Barbary macaque (ang. Noferuré huga. akit Atummal hoztak kapcsolatba. A legkülönbözőbb hajók szállították a Perzsa-öbölből. súlyúak. amelyek egyúttal az agyondolgoztatott nép roppant nyomoráról is beszélnek. BT: makákó BERBERRÄFFIN (ném. de amikor álmában azt látja. aki segíti a napot mindennapos újjászületésében. BT: Ptolemaiosz. sírja Hnumhotep sziklasírja Kheti1 sírja Remusenti sírja Szobekhotepi sírja BENI HASSZÁNI SÍROK FELIRATAI SN: A 39 sírból mindössze 12 volt dekorálva. majd a Níluson felfelé ÉszakEgyiptomba vitték azokat. BT: királyi feleség Ménész hozzátartozói BERENICE TROGLODYTICA BERENIKÉ1 BERENIKÉ UF: Berenice Troglodytica Ras Banas (ar.(100) Maximum 75 cm-esre nőnek és 13 kg. Ptolemaiosz Alexander. IX. II. A fáraó először egy orvost küldött hozzá. 220) SN: Magos lánya. Némelyek szerint atyjának mirhába takart testét is magával hozta.) (1. Ennek szövege szerint II.) DAHSURI TÖRT PIRAMIS BENI HASSZÁNI SÍR BERBERAAP (hol. 109–107 és i. 3. sírja Hnumhotep. dinasztiában. XI. Az isten megnyilvánulásaként tisztelték.e. 88–80) (1. Ré1 isten templomának szent madara. BT: Bereniké. hozzátartozói RT: Bereniké fürtjei BERENIKÉ. Az a hír járta róla. A Benu a valóságban a bíbic egy faja volt. Ptolemaiosz Szótér lánya. Ramszesz uralkodásának 15. A benu.e.e. A sztélé magyar fordítása A paraszt panaszai című antológiában jelent meg 1963-ban. Egyes becslések szerint több. IV. művelt életéről tanúskodnak. nádfonatok és cseréptárgyak képezték a szobák főbb berendezési tárgyait. Indiából. Szótér hozzátartozói NT: Bereniké. I. mint Ozirisz megtestesülését.) SN: A tuna el-gebeli nekropoliszban találtak egy berbermakákó múmiát. BT: tárgy NT: bútor BERENIB (ang. Viszonylag gyorsan egy jelentős várossá alakult és az is maradt a Római Birodalom teljes ideje alatt. 312) (i. hozzátartozói Ptolemaiosz. Utcái egyenes szögben keresztezték egymást. Úgy tekintették. NT: Kleopátra. a jelenen s a jövőben létező dolgok őrzőjeként élt a köztudatban. Behten fejedelme magánál akarja tartani az istent.) SN: Főnix madár formájú napisten. Egy betegségéből való meggyógyulásának történetét meséli el a Bentres-sztélé. hogy önmaga által teremtette az ősi óceánt. Az a monda járt róla. i.e. II. megérti. BT: Arszinoé. ezért az agyagtéglák. Anyja: IV. mielőtt az V. évében sógornője. Ptolemaiosz Szótér. hogy az aranysólyomként repül vissza a hazájába. Szótér (i. ez kiűzi a démont.e. 19) BENTENDUANETJER (ném. A kikötő Ptolemaiosz Philadelphosz kezdeményezésére épült. Eurgetész hozzátartozói Ptolemaiosz Piladelphosz. III. 80-ban Sulla.) macaque de Barbarie (fr. mert vőlegényét. XI. IV. aki i.) Berberaap (hol. Fiának.) SN: A Vörös-tenger forgalmas kikötője. A (1963) BENU (óei. Arsinoé uralma ellen.) Magot (len. Behten ország (talán Baktria) fejedelmének a leánya. századból származó egyiptomi elbeszélés. fején két hosszú lobogó tollal. Démétrios Poliorketés fiát elcsábította. Kleopátra Kleopátra Bereniké SN: IX. IV.e. Ptolemaiosz Alexanderhez.) macaco-de-Gibraltar (por. Sosibiosnak felbujtogatására meggyilkolták 220-ban. Szép hajáról az északi égen egy csillagzatot neveztek el (Bereniké fürtjei). 37) Deditbaket sírja (1. Másik változat szerint megjött nyugatról és Ré1 templomára leszállt. III. BT: sztélé RT: Bentres paraszt panaszai. IV. Században veszélybe került. IX. Valóságos festett történetek.) SN: Ménész felesége az 1. 38) Hnumhotep. hogy el kell engednie. aki mivel túl öregnek találta hitvesét és egyedül akart kormányozni.) phoinix (gör.) UF: bennu Bonu főnix Phoenix (gör. Ptolemaiosz Euergetészhez ment feleségül.) BINTENDUATNETJER (ang. I. Ptolemaiosz Alexander majd XI. amely most a Louvre-ban található.) BENTRES SN: A bahtáni hettita fejedelem lánya. i. III.) BERBERMAKÁKÓ BERBERMAKÁKÓ UF: Barbary ape (ang. A Halottak Könyve gyakran hivatkozik rá Hajnalcsillagként (Vénusz) vagy Ozirisz egyik megjelenési formájaként.) Macaca sylvanus (lat. UF: Bereniké. ezek a népnek eleven. Ptolemaiosz. ahonnan aztán szárazföldön Koptoszba.beni hasszáni sírok feliratai BH18 BH569 (1.) Bertuccia (ol. Erre a thébai Honszu isten csodatévő szobrát viszik hozzá. hogy 500 évenként magát elégetve saját hamvaiból újra életre támad. (–i.) Magot bezocasý (cse. 250-ben összeesküdött anyja. 88–81)(1. BT: beni hasszáni sír sírfelirat BENI HASSZÁNI SZIKLASÍR BEN-KŐ BENNU BENBEN-KŐ BENU (óei.) BENT PYRAMID (ang. BT: állatalakú isten szent állat BEPÓLYÁZÁS BÉR FIZETÉS PÓLYÁZÁS BERAKÁS UF: berakott díszítés marquetry (ang.) Magoto (esp. Kleopátra. mint 10000 lakos lakta a ptolemaioszi időkben BT: kikötő RT: Bereniké temploma BERENIKÉ.) Mono de Berbería (spa. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: IX. IV Ptolemaios kegyencének. 116–107 és i.e. egy 600 m hosszú és 270 m széles téglalap alakban.) BERBERMAKÁKÓ BERENDEZÉSI TÁRGY SN: Az otthonokat meglehetősen egyszerűen bútorozták: a faanyag drága volt. Ennek meggyilkoltatása után 246-ban. Bentres megbetegedett. BT: hettiták Noferuré hozzátartozói RT: Bentres-sztélé BENTRES-SZTÉLÉ SN: I. megölette. Ceylonról és Távol-Keletről Berenikébe rakományaikat. Férjei: X. Alexander hozzátartozói Ptolemaiosz. IV.) Berberräffin (ném.e.e. hozzátartozói BERENIKÉ.

papiruszai hieratikus papirusz BERLIN 10003A PAPIRUSZ BT: papirusz BERLIN 10236d PAPIRUSZ SN: Ez említi egy északi uaretnek olyan birtokát. Ptolemaiosz Euergetész egyiptomi király nejének. E sírok koporsóinak alján lehet egyedül megtalálni a Két Út Könyvét és a Boldogság Vidékének szövegét. dinasztiából származik. I. BT: sztélé RT: Amarna-művészet BERLIN MEDICAL PAPYRUS (ang. A múzeum vásárolt Giuseppe Ferlini Meroéi ásatásaiból szármaó leleteket is.sz. Először a ptolemaioszi időktől a Vöröstenger melletti Sikait-Subara körül bányászták. Wreszinski fordította le német nyelvre 1909-ben. IV. majd a századfordulón G. 35) SN: Késő-görög papirusz. A királynő virágcsokrot tart férje orrához. az Első Átmeneti Kor. KLEOPÁTRA BERENIKÉ. el. Ez az Amarna-művészet egy szép darabja. X. BERILLUS (lat. az eleje hiányzik. főként az epigráfiákra koncentrálva. századi görög nyelvű papirusz. BT: papirusz RT: északi uaret BERLIN 10456 PAPIRUSZ 10456 RUBENSOHN PAPIRUSZ (BEM: BERLIN 12412 PAPIRUSZ SN: A 19. BT: görög papirusz BERLIN 7504 PAPIRUSZ (1. Negyedrendű csillagoknál kisebb.) SN: A második leghosszabb (20×520 cm) orvosi papirusz. BERENIKÉ TEMPLOMA SN: Bereniké városának közepén emelkedik egy Zeusznak felszentelt szentély. Az Amherst 11 papirusszal és a Philinna papirusszal egy egységet alkot. Ezeken kívül még találhatóak itt sírok az Óbirodalom. Gunther (1881–1966) BERLINI „KERTI SÉTA” SZTÉLÉ UF: Kerti séta sztélé SN: Egy fiatal pár látható rajta: talán Tutankhamon és Anheszenamon. amelyek többnyire díszítetlenek. 33ff) BT: görög papiruszok RT: Amherst 11 papirusz Philinna papirusz BERLIN 8869 PAPIRUSZ SN: 8. dinasztiabeli hieratikus papirusz. BT: nekropolisz BERSAI SÍR SN: El-Bersaban főként sziklasírok találhatóak. Igazgatója volt továbbá Prof. Sajnos mindezen feltáró munkálatok közül egyet sem publikáltak. EL. 1988 és 1992 között H. 312) Ptolemaiosz. Berenikének hajfürtjeiről elnevezett csillagkép az északi égen. Egy másik oldalfalon a „zöld bánya” istennőjének ajánlják fel az áldozati adományt. A Berlini Múzeum alapját a Lepsius vezette egyiptomi expedícióból származó gyűjtemény képezte. mint az alapfalak és néhány oldalfal. Willems. amely Szehemszenuszert (II. melyet 1907-ben dolgozott fel Wilamowitz. (1. A bejárat az előcsarnokra nyílt. hogyan képzelték el ebben az időben a segítő szellem elnyerését. Giuseppe Passalacqua szerezte be Szakkarában és a porosz Friedrich Wilhelm IV-nek adta el 1827-ben a 81 . hogy megszagoltassa az illatát. 19. ami a kétoldali kápolnákkal ellátott főhajóba vezet. Újbirodalom. dinasztiabeli hercegeinek temetkezőhelye. Néhány Dzsehutinakht nomarkhosz által fennmaradt felirat alapján lehet csak datálni az itt eltemetett nomarkhoszok sírjait. 1915-ben máciustól májusig Reisner követte őket.okt. 8. Dietrich Wildung.31.) SN: Átlátszóan zöld. aki a smaragdbányákat védelmezi. Összesen 10 feltárt sír van. Itt található a Westcar-papirusz és a „Kerti séta” sztélé. Az előrész baloldali falán egy római császárt látni. papiruszai orvosi papirusz RT: terhességi teszt BERLIN 5025 PAPIRUSZ SN: I. Giuseppe (1800–1870) Roeder.) BERLIN ÄGYPTISCHES MUSEUM (ném. BT: dinasztia.e.(ang. Az első 21 hasáb és az utolsó 3 más írnok kézírása. 24 hasábos. Szeszósztrisz piramisvárosa) területén belül helyezkedett el. XI. Jean Pierre Adolf (1854. (–i. 80) BERENIKÉ FÜRTJEI UF: Coma Berenices Haar der Berenike. amely a 19. Bey Kamal. Alexander (i.) SN: Ennek az intézménynek volt az igazgatója Adolf Erman professzor és itt dolgozott tanítványa.) BERLIN 3038 PAPIRUSZ BERLIN 3024 PAPIRUSZ SN: Egy férfinak a bával folytatott beszélgetését rögzíti. szabad szemmel látható csillagból áll. BT: dinasztia.e. BT: múzeum RT: életbe belefáradt ember párbeszéde a lelkével.) UF: Berse.) UF: Berlin Ägyptisches Museum (ném. 4–5. amelyben leírták.) BERLINI EGYIPTOMI MÚZEUM (No. 220) BERENIKÉ. amelyből csak Dzsehutihotep1é. majd a Leideni Egyetem folytatta a munkálatokat a területen 1990-től a Bosztoni Szépművészeti Múzeummal közösen. A terület számos lelettel szolgál különböző korokból. Alexander (i. Konón csillagász adta e nevet. GörögRómai Kor korszakaiból is. 107–88) (1. Az Erman. BT: templom BERIL BERILL BERILL UF: beril berillus (lat. a tartomány kormányzójáé tekinthető meg. BT: csillagkép RT: Bereniké. 19. dinasztia korából származik. amelyek Középbirodalmiak. 1873-ban állították helyre ezt a templomot. Ebből megismerhetjük a legrégebbre datált terhességi tesztet és hogy hogyan állapították meg a még meg nem született gyermek nemét. Az előcsarnokkal szemben egy előszoba helyezkedik el. papiruszai BERLIN 13602 PAPIRUSZ BT: démotikus papirusz BERSA. mely már-már feledésbe ment és Tycho Brahe elevenítette fel. amint áldozatot nyújt Min istennek és Ízisznek.) Deir al-Barsha (ang. Miután ők tovább nem kívántak ásatni a területen. 1970ben az Egyptian Antiquities Organization vállalt feltárásokat a falu közepén. és számos kopt maradvány. BT: falu RT: bersai nekropolisz bersai sír BERSAI NEKROPOLISZ SN: A hegy lábánál nyíló völgyben található Nyúl-tartomány főleg a 11–12.(ar. őket a Leuveni Katolikus Egyetem váltotta fel. amiből nem maradt fenn más. Tiberiust. Baloldalt egy lépcső vezetett fel a tetőre.) Beryll (ném. BT: drágakő ortoszilikát RT: akvamarin BERILL BERLINI Berlini Múzeum számára.) EGYIPTOMI MÚZEUM (No.e.Ptolemaiosz. Das (ném.) SN: III. Daressy és A. elBersha. BT: dinasztia. a többit a szomszédos kőbányákban folytatott kitermelés romba döntötte.) Deir el-Bersha (ang. 1891-ben Newberry indított először expedíciót ide.–1937) Ferlini. Gunther Roeder is.) SN: Közép-Egyiptomban található. akinek ötletéből a lengyel Poznańi Archeológiai Múzeumban is nyílt egy folytonos egyiptomi kiállítás 1998-tól. Mérete: 10×4 cm. I. BT: papirusz BERLIN 3038 PAPIRUSZ UF: Berlin Medical Papyrus (ang. 70. Vegyjele: Be3Al2Si6O18.

Bes valószínűleg idegen isten volt eredetileg..) (1. EL. mandula–gyulladás és struma.(ang.és vesekő. valószínűleg az egyiptomi hadsereg naplója alapján készült.) alkaptonúria állkapocsbetegség angolkór asztma ázsiai betegség bakteriális betegség bőrbetegség csontbetegség diftéria érelmeszesedés fej betegségei Fröhlich szindróma fogbetegség genetikai betegség gyermekbénulás gyomorbetegség 82 . hogy lecsillapodjék. 18) BÉSZ BESTIALITÁS UF: Bes1 (ang. Thutmózisz idején. III. BETEGSÉG UF: disease (ang. ELBERSA. bokros farokkal ábrázolták. Amulettje a nevetést.) MIRZAM (ar.org BERMAN. vagy akár ökör. Részt vett a napóleoni hadjáratban. májelégtelenség. Több példány is ismeretes belőle. L. vaskos karokkal. A szépség és vidámság patrónusaként. Kapcsolatba hozható a szerencsével is. ijesztő külseje van. Többi tudós társával együtt megírták a Description de l’Egypt című 9+11 kötetes könyvet. Nagy szakállas fejjel.) BETA URSAE MAJORIS (lat.. Részt vett a napóleoni hadjáratban. A felelős istenség beazonosítása után adományt kellett neki vinni. ELBERSHA. görbe lábakkal.BT: sír NT: Dzsehutihotep1 sírja Gua sírja BERSE. aki így a beteg távollétében is tudta azt gyógyítani. Ez rossz előjelet jelentett a könyv szerint. Groteszk.. a gyerekek védelmezőjeként tisztelték. Osztrakonok szövegei számolnak be ezekről az eljárásokról. A beteg sokszor a beteg testrészéről egy modellt hagyott a templomi orvosnál. BT: napóleoni expedíció tagjai RT: Nátron-tó BEÖNTÉS BT: gyógymód NT: vérvizelés elleni beöntés BERGMAN. C.7.) BESTIALITÁS UF: bestiality (ang. mint a mai ember. fogszuvasodás. spa. a zene és a társas örömök istenének tekintették..org BERTHOLLET SN: Francia kémikus.és mellhártyagyulladás. Ilyenre csak egy álomfejtő könyvben találni hivatkozást.000 múmiát vizsgáltak meg a legfejlettebb technikai eszközök segítségével. malária. s egyben védelmezte a bűnös szellemek ellen az otthonokat és a gyermekeket. epe. tüdő.) BESZENMUT BÉSZ BES2 (ang. ném. a hypo feltalálója. ahol férfiak és nők bizonyos állatokkal vannak. spa. dinasztiában. A tudósok arra a következtetésre jutottak. A Bészt ábrázoló amuletteket nagy becsben tartották. (1748–1822) SN: Francia kémikus.) 1 BERBERMAKÁKÓ BERILL BASA (ang. elbeszélés RT. kádesi csata (i. érelmeszesedés. aki a többi istent mulattatta.metro. vérhas és székrekedés.e. még a dinasztiák előtti időkben.322@compuserve. a hypo feltalálója. az ének. A Nátron-tó vizének elemzésekor a só és a mészkő közti addig ismeretlen kémiai reakciókat figyelte meg. ruha. de a gyermekszülés és a háború istenének is tartották. RT: Beszenmut sírja BESZENMUT SÍRJA UF: TT160PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Beszenmut BESZET SN: Egyiptomi istennő. eredetileg Egyiptom királyi házait védte. de jótékony istenség volt. Rehmiré vezír anyja a 18. BT: jósda BET (ang. (1. tuberkolózis. BT: amulett NT: Bész-amulett (MM: HB 26. ném. Harkness hagyatékából szerzett be 1926-ban.) SN: Törpeisten. himlő. 18) BT: szexuális elhajlás BESTIALITY (ang. DAG BT: egyiptológus AD: 76761. hogy mely megbántott istenség felelős a bajaiért. ékszer is. Az alábbi betegségek nyomait sikerült azonosítaniuk a múmiákon: szívbetegség.) BES (ang. dinasztiából.) MERAK BERTHOLLET.) SN: Ha valakinek valamilyen betegsége volt. Később Horus-szal azonosították. amelyet a Metropolitan Múzeum Edward S. hogy az egyiptomiak ugyanazokban a betegségekben szenvedtek.) BT: Bész-amulett BÉSZ-AMULETT SN: Népszerű amulett volt Bész törpe isten képmása.com BERGMAN.) (1. (1. BT: törpeisten védőisten RT: Beszet BESZÁMOLÓ SN: A kádesi csatáról szól. 25) BT: orvostudomány NT: adit (óei. A betegségek megelőzésére amuletteket viseltek és kis gyógyító. köszvény. 18) SN: Állatokkal való fajtalankodás. vagy egy templomot és megkérdezte. (1. BT: Neferweben1 hozzátartozói Rehmiré hozzátartozói BETA CANIS MAJOR (lat.) SN: Neferweben1 vezír felesége. BT: istennő RT: Bész BÉSZ JÓSDÁJA SN: Abüdoszban működött ez a jósda. ELBERSA.) SN: A király bizalmasa a 26. felkeresett egy „tudósnőnek” nevezett asszonyt.878) BESZENMUT UF: Besenmut (ang. gyermekbénulás. Az adomány az beteg anyagi helyzetétől függően lehetett kenyér. tetanusz. BT.878) SN: A Harmadik Átmeneti Korból származó fajanszból készült Bész-amulett. ahol a kérdéseket általában cédulákon nyújtották be az istenségnek. reumatikus betegségek. angolkór. a jószerencsét és a boldogságot biztosította. Tiszteletét azonban hamar átvették az egyiptomiak...) BESENMUT (ang. DIANE BT: egyiptológus AD: bklnmus3@metgate.) BERYLL (ném. Később a művészetek. 1274) BESZÁMOLÓ ELBESZÉLÉS BÉSZ-AMULETT (MM: HB 26. vashiányos vérszegénység. amelyben olyan álomról számol be. Feltűnik még az ágyak háttámláján és a hüpokephalokon. Többi tudóstársával együtt megírták a Description de l’Egypt című 9+11 kötetes könyvet. előrelógó nyelvvel. A Nátron-tó vizének elemzésekor a só és a mészkő közti addig ismeretlen kémiai reakciókat figyelt meg. hajlott háttal. spa.7. ném. Bész női alakja. BT: napóleoni expedíció tagjai RT: Nátron-tó BERTUCCIA (ol. oltalmazó szobrokat tartottak otthonukban. csontritkulás. ízületi gyulladások. LAWRENCE MICHAEL BT: egyiptológus AD: berman@cma-oh. rákos daganatok. 8) Paleopatológiai (őslény kórbonctani) kutatások során 36.

hideg tűz homályos látás ízületi gyulladás kopt rühösség kórokozó köhögés köszvény légúti megbetegedés májzsugorodás mandulagyulladás Marfan-kór mellhártyagyulladás migrén nemi betegség nőgyógyászati betegség nyelv betegségei orrhurut pajzsmirigy-betegség paradontózis parazita betegség pestis petechiás láz púposság rák skarlát székrekedés szembetegség szenvedélybetegség szívbetegség tályog tífusz törpeség trachoma trichiasis tuberkolózis tüdőbetegség végbélnyílás betegségei véraláfutásos szem vérmérgezés vérszegénység vérvizelés vírusos betegség RT: Smith.unipi.) BETRO. szep. BT: egyiptológus AD: drbob04@ibm. Grafton Elliot (1871–1937) BETHELL. III. MARILINA BT: egyiptológus AD: betro@sta. BT: beni hasszáni sír REMUSENTI SÍRJA BAKET.) BETRESH (ang. BT: urugváji egyiptológus NT: Bianchi. La (1997) Los animales en el mito y la religión egipcia (1991) Los avatares del difunto luego de enfrentarse al Tribunal Divino (1995) Los cánidos en el mito y la religión egipcia (1984) Los équidos en el antiguo Egipto (1985) On the presence of the wild dog in ancient Egyptian iconography (1998) pluralidad mitológica del dios Horus. A kőzet felhasználása az arab hódítás után megszűnt. II. 12) BH569 (1. Richard hozzátartozói BETHELL.) NT: Contribución al estudio de las divinidades llamadas Mert(i) y Merut(i) (1991) Estudios complementarios sobre la momia egipcia en el Museo Nacional de Historia Natural (1993) Glosario de términos egiptológicos (1999) Libro de los Muertos. de ezt a kőzetet használták kis mértékben előtte is szobrok készítésére (pl. el erotismo y el belicismo en el antiguo Egipto. az Urugváji Egyiptológiai Intézet munkatársa volt. 83 . 6–2003.) BIBAN EL MULUK (ar. 21. Szeszósztrisz). Kleopátra elrendelésére.) KÖNYVTÁR BH27 BH29 BH33 BH183 (1. RICHARD HOZZÁTARTOZÓI BT: Bethell. ROBERT S. 38) BÍBORKŐ UF: porfír porfirit porphyry (ang.it BH (röv.) SN: Urugvájban. amely nyitott a turisták számára. ALBERTO (1920. 38) BIBLIOTHECA ALEXANDRINA (ang. 6–2003.net BIBAN EL-HARIM (ar.) BATIRYTES (ang.) BIANCHI. SÍRJA DEDITBAKET SÍRJA (1. George Edward Stanhope Molyneux Herbert munkatársai Carter. I. RICHARD (–1929) SN: Carter és Carnarvon személyi titkára volt. ALBERTO KÖNYVEI BT: Bianchi. El (1991. Howard munkatársai NT: Bethell. Amikor apja (Lord Westbury) értesült fia halálából kivetette magát londoni lakásának 7. Alberto (1920. La (1993) Posible significación del uso de la piel de pantera como atavío jerárquico en el antiguo Egipto (1987) Reflexiones acerca de los componentes mítico-religiosos de Thot en relación con el ibis (1992) Reflexiones acerca del pensamiento religioso egipcio sobre el fuego (1982) Remarks on the beings called mrwty or mrwryt in the Coffin Texts (1987) simbología de la imagen del tekenu en la fiesta Sed. azon belül Montevideoban született egyiptológus. emeletéről. szep. 1998) BIANCHI. SÍRJA KHETI1 SÍRJA SN: Dekorálatlan sír. III.) BENI HASSZÁNI SÍR HNUMHOTEP. La (1998) situación social de los pigmeos y enanos en el antiguo Egipto.) BI (óei. la protección. III. megmunkálás után kivételes fénnyel csillog. SÍRJA HNUMHOTEP. melynek egyik lelete volt egy szék aljának a váza.) NT: Algunas consideraciones sobre la doctrina herética del rey Akhenatón (1992) Algunas consideraciones sobre la muerte y la resurrección de Osiris (1986) Algunos aspectos de los componentes mítico-religiosos del dios Thot en relación con el ibis (1991) Consideraciones sobre la significación del tocado floral en el antiguo Egipto (1989) fertilidad. La (1994) Sobre la significación múltiple de los ushabti (1996) Una estatua de Osorkón I en el Museo del Louvre (1990) BIANCHI. 37) BI1 (óei.) METEORVAS BIA EN PET (óei. Lord ( -1930. SÍRJA BAKET. SÍRJA AMENEMHET.) SN: Vöröses színű andezites összetételű kőzet. 6–2003. szep.) KIRÁLYNÉK VÖLGYE KIRÁLYNÉK VÖLGYE KIRÁLYOK VÖLGYE1 KIRÁLYOK VÖLGYE1 ALEXANDRIAI BIBAN EL-SULTANAT (ar. A világon elsőként Egyiptomban hoztak létre bíborkő bányát VII. 37) SN: John Garstang fedezte fel a sírt. I. I. Alberto cikkei Bianchi.) 2 MADARAK BÁ (óei. Richard ( -1929) NT: Westbury. feb. Alberto (1920. SÍRJA BAKET. BT: Carnarvon. Keringési elégedetlenségben (más források szerint szívinfarktusban) halt meg. ALBERTO CIKKEI BT: Bianchi.) BH2 BH3 BH14 BH15 BH17 BH18 (1. Alberto könyvei BIANCHI. BT: beni hasszáni sír RT: széklábak (AM: E 4162)(1.) BIBAN EL MOLUK (ar.

) (1. véres hasmenést.) BINDSLA (hol. aki az egyiptomi hadjárat alatt fertőződhetett.)(1. Schistosoma japonicum és a ritkán előforduló Schistosoma intercalatum. és a bélen. II. Schistosoma mansoni. Ramszesz és Ízisz-Noferet lánya. 2539–2532) átment fertőzőképes lárva. Wilhelm Griesinger belgyógyász magával vitte asszisztensként az egyiptomi alkirály udvarába..e. Közben Bilharz részt vett ásatásokon.) (1. 24) ökörláb alakzatú ágyláb SN: Trakhanban az 1.ac.e. táplálkoznak és szaporodnak a kifejlett mételyek. 19) Katayama Fever (ang. amelyeknek 4 fajtája ismeretes: Schistosoma haematobium.) bilharziózis egyiptomi vérvizelés (1.) Swimmer’s Itch (ang.e. akit később elvett feleségül. 18 évesen Freiburgba utazott. A betegségek ezen tünetei jól látható Mehu sírjának azon falfestményén. átfúrja az útjába eső szervek falát.) BILATERALIA (lat.e. amely egyiptomi vérvizelés néven ment át a köztudatba. 20) BT: bilharziázis parazita NT: Schistosoma haematobium (lat. A fertőzés a bőrön keresztül történhet a vízben való járákáláskor vagy fertőzött víz ivásánál a nyálkahártyán keresztül. patakokban és tavakban az ott élő csigákba jutnak ismét.) (1. spa. Két év után Tünbingenbe ment.univ. dinasztia idején volt elterjedt az egyszerűbb ágylábak mellett. Az ember testében a fertőző férgek fajtájától függően a bél.) BILATERIA (lat. ahol ivarérett féreggé alakulnak. hozzátartozói RT: Bint-Anath sírja BINTANATH (ang. Ezekben a vénákban azután párosával élnek. 2539–2532) BAUFRÉ (i. 19) bilharziasis (1. amelyet a hasüregben felszaporodott folyadék okoz.) BINT-ANATH 84 . hogy orvostudományt. Theodore Maximillian (1825–1862) BILHARZIOSE (ném.) (1.. melyek szervezetét elhagyva a vízbe kerül az átalakuláson BILHARZ. 20) Schistosoma mansoni (lat. a húgy-ivarszervek. Egy díjnyertes munkájával államvizsgája után megkapta a doktori címét. 20) Schistosoma japonicum (lat. 19) Bilharziose (ném. megnagyobbodott herezacskók. Később múmiakutatásokat végzett. BT: szarvasmarha szent állat NT: Ápisz-bika Buchis (ang.com african. 2539–2532) BICHERES (gör.) BICHERIS (gör. majd felfedezte egy régóta honos trópusi betegségnek a kórokozóját. hogy megszerezze az orvosi doktorátusát. amelyek a Bulinus. BT: fonogram NT: mn pr RT: ideogram triliterális jel uniliterális jel BILOLO. 2546–2539) (i.) SN: II. köldöksérv a hasi nyomás megnövekedése következtében. spa. ahol Bilharz nemsokára átvette háziorvosi helyét.) (1. 20) RT: Bilharz. irodalomtörténetet. ahol halászok húznak egy kötelet. 34) Napóleon hólyagpanaszait is húgyúti bilharziázis okozta. amelyek vándorlásuk során mérgező és közvetlen szövetkárosító hatást fejtenek ki.e.) Mnevisz BIKA-ISTEN BT: állatalakú isten NT: Ápisz BIKALÁB ALAKZATÚ ÁGYLÁB UF: bovine-shaped leg (ang. 2539–2532) KÉTOLDALI SZIMMETRIÁJÚ ÁLLAT KÉTOLDALI SZIMMETRIÁJÚ ÁLLAT SZOBRÁSZ BAUFRÉ (i.com BIERBRIER. 20) Schistosoma intercalatum (lat. Ezután az időszak után alakult ki nála a tűrhetetlen vizelési inger. BT: mételybetegség NT: bilharzia RT: Bilharz. BT: ágyláb BIKASÍR BT: állatsír NT: Ápisz-bikák sírja Mnevisz-bikák sírja BIKERES (gör.566@compuserve. Az embertől kikerülő peték a folyókban. (1.nl BIGEH BIKA SZENOM UF: oxen (ang. vagy a máj és a lép vénáiban telepszenek meg.) vérmételybetegség SN: Mételyek által okozott megbetegedés. másodlagos tünet lehet a májzsugorodás. amelyet Bilharz német orvos írt le először 1852-ben. A nőstény állatból kikerülő milliónyi pete süllyedés révén vándorol a fertőzött emberben. 2546–2539) (i. A fertőzés látható elsődleges tünetei: férfiaknál mellmegnagyobbodás. ném. ahol bonyolult átalakulási cikluson mennek keresztül. a húgyhólyagon keresztül a széklettel és a vizelettel a külvilágba jut. 2546–2539) (i. és intercalatum bélrendszeri megbetegedést okoz.) BIKKA (ang. Biomphalaria és Oncomelania nembe tartozó vízicsigák.) KÖTÖZŐSALÁTA KÖTÖZŐSALÁTA BINT-ANATH UF: Bintanath (ang. 1858-tól az Egyptian Society alelnöke volt. A betegség panaszaiért a peték tehetők felelőssé. zoológiát.. PIOTR BT: egyiptológus AD: 100731.e. MORRIS BT: egyiptológus AD: mbierbrier@british-museum.) BAUFRÉ (i. ALEXANDER BT: egyiptológus AD: biesbroek@www.ccer. hol.) ökör SN: A szarvasmarhák hím egyede.egnet. A Schistosoma mansoni. THEODORE MAXIMILLIAN (1825–1862) SN: Kenzingenből származott.e.uk BIESBROEK.de BINDSALAT (dán.e.studies@t-online. régészetet és antik művészettörténetet tanuljon. BT: Ízisz-Noferet hozzátartozói Ramszesz.BT: kiömlési magmás kőzet BÍBORTETŰ KARMAZSINTETŰ BAUFRÉ (i. A Schistosoma japonicum nem található meg Afrikában. 2546–2539) (i.) BILDHAUER (ném. MUBABINGE BT: egyiptológus AD: bilolodr@writeme.) Snail Fever (ang. (1. hasi görcsöket. RT: bilharzia bilharziázis BILITERÁLIS JEL UF: kéthangzós fonogram SN: Két betűből álló jelek kombinációja.) BICKEL. SUSANNE BT: egyiptológus AD: sbickel@ifao. A betegség egyik kórokozója a Schistosoma haematobium húgyúti megbetegedést okoz. Theodore Maximillian (1825–1862) tányércsiga BILHARZIASIS (1.net BIENKOWSKI. mivel a Nílus Deltában fordult elő leggyakrabban. ahol széleskörű szakmai ismeretei és jó nyelvtudása miatt szívesen látták. A betegséget róla nevezték el bilharziázisnak.) BILHARZIÓZIS BILHARZIÁZIS BILHARZIÁZIS BILHARZIA SN: A bilharziázis betegség kórokozó férgei. 19) BILHAZIÁZIS BILHARZIÁZIS UF: Schistosomiasis (lat. A betegség terjedését egy közti gazdaszervezet segíti elő.

) Judgement Hall (ang.és tárolóedény töredéket szedtek fel. BT: bíra NT: Anubisz Árnyékfaló Tűzhányó Vérszívó RT: bírák terme Duat1 szív megmérettetése BÍRÁK TERME UF: Hall of the Two Truths (ang.) SN: Bíró csak a fáraó kegyelméből lehetett valaki.) Tetires3 (ang. dinasztiában. 3. spa.) Szidzsehuti Wermeru2 (ang. részt vett Bunsennek Egyiptomról szóló munkája megírásában. Az uralkodói név. elsősorban a feliratos és rajzos mezőkből. Horváth Zoltán. A legrégebbi rajzok több.) SN: Londonban született és halt meg. 2539–2532) BIQUERIS (gör. 27) 85 . a pásztor vagy a lovas – az állatokkal együtt láthatók. a 4. és felelős az egyiptomi kollekció katalógusáért és rendszerezéséért. egy romterületet és egy núbiai temetőt találtak itt. illetve a gránit különféle változataiként határozta meg.) Renefsoneb (ang. vízszintes kartusba került. Rengeteg főző. USA 35203-2278 Tel. dec. a másikról 582 beazonosítható főző. A bir minayhi expedíció sokkal több feliratot talált. hieroglifát. Lassányi Gábor. BT: település RT: bir minayhi expedíció (1998–2000) Green. számos sziklarajzot. mint 5000 évesek. Khephrén fáraó. egykor élt szervezetekből keletkezik.) BT: mesterséges kikötő Nyugat-Théba BIRKÓZÁS BT: játék BIRKSTAM. Számos éven keresztül volt a British Múzeum tulajdonosa. 42 UF: túlvilági bíra SN: Mindegyik a 42 lehetséges bűn egyikét képviselte. A feliratok az Óbirodalomban Sznofru fáraóéival kezdődnek. 2000. hogy egyiket sem követte el. A 2000.) UF: Birket el-Kerun SN: A Fajjum nyugati részét az 50 km hosszú. késő neolitikus sziklarajzmező mellé vésve. SAMUEL (1813. The records of the past of Egypt and Assyr. Budai György. mint amennyit Green 1909-ben közölt. Papirológusként tartják számon. 42 Szív megmérettetése BIRCH.) SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM BÍRÓ BÍRA BIRMINGHAMI UF: bíró judge (ang.: 205 254 2566 Fax: 205 254 2714 vagy 205 254 2710 BIRMINGHAM MUSEUM OF ART (ang. vendégként pedig Danyi József és Rajna András. A felsorolás az előfordulási sorrendnek felel meg. dec.) BIRKET EL-QARUN (ar.. Történetileg értelmezhető ábrák is akadnak az anyagban. évi expedíció résztvevői: Almásy Adrienn. BT: igazságszolgáltatás mesterség tisztségviselő NT: Anubisemonekh bíra. A Nílus-völgytől e vidék lassan emelkedik és a Vörös-tenger előtt helyenként eléri a 2000 m magasságot is. azaz a király trónra lépésekor felvett programszerű név az alatta látható. Furka Ildikó.) UF: Bentenduanetjer (ném. a legfiatalabbak i. abban az esetben a 42 démon közül egy sem támadta meg.) BÍRA. Mint egyiptológus. Kőzetmintákat is vettek.és tárolóedény-töredéket. BT: angol egyiptológus papirológus NT: Birch. nov. BT: üledékes kőzet BIORITMIKA SN: Egy Újbirodalom idejéből származó papirusz tanúsága szerint már tanították ezt a tudományágat. S-753 33 Uppsala. az ELTE Ásványtani Tanszéke vezető egyetemi tanára gránitként.. A leletek alapján kora bizáncinak keltezték a települést. 2546–2539) (i.) BÍRA TUTANKHAMON BAUFRÉ (i. Itt az emberi jelenlét 5000 éves története követhető nyomon viszonylag érintetlen körülmények között. A felszíni kerámiát a 3000 m2-nyi településen belül gyűjtötték össze. Ezeket Dr. Frederick William (1869–1949) BIR MINAYHI EXPEDÍCIÓ (1998–2000) SN: A 3-szori expedíciót Luft Ulrich vezette az ELTE Egyiptológiai Tanszékének megbízásával.–1885. Ha ez sikerült. A szív megmérettetésénél is jelen voltak.) BIOFIZIKAI VIZSGÁLAT BT: régészet NT: spektroszkópiai módszer BIOGÉN ÜLEDÉKES KŐZET UF: szerves üledékes kőzet SN: Fossziliákból. nov. 42 legfőbb bírák Kagemni2 Nebszeni7 Neh (ang. BT: sziklarajz BIRMINGHAMI SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM (USA) UF: Birmingham Museum of Art (ang.) BT: múzeum AD: Birmingham Museum of Art.) RT: bíra.BINT-ANATH SÍRJA UF: QV71 BT: Királynék Völgye sírjai BINTENDUATNETJER (ang.) BIRKET EL-QARUN (ar. 3. Hórusz nevét egy palotahomlokzatra emlékeztető építmény felső táblájába karcolták. A hüpokephal-kutatásnak az ő tanulmánya adott igazi lendületet. évi kutatásaikat a Kutatási és Fejlesztési Alap valamint az OTKA támogatta.) NT: An introduction of the study of hieroglyphics (1857) Description of the papyrus of Nash-Khem (1863) Manners and customs of the Ancient Egyptians. században készültek. BT: tó BIRKET HABU (ang.e. dinasztia negyedik királya Hórusz nevével és az uralkodói névvel jelenik meg egy korábbi. Bir Minayhban az emberi lét nyomai legalább 6000 éven át nyomon követhetők.u. Sweden BIR MINAYH SN: A Nílus völgyétől 100 km-re fekszik a keleti sziklás sivatagban. Az egyik szelvényről 727. The (1889) BIRKET EL-KERUN (ar.) BIRCH. Birmingham. – 1885. Samuel (1813. Alabama. spa. 7-8 km széles és mintegy 10 m mély Birket el-Qarun nevű tó foglalja el. 2000 Eighth Avenue North..) SN: Az isteni papnő kamarása a 26. 7. BENGT BT: svéd egyiptológus AD: Repslagargatan 7 K. BT: tudomány BIPHURIA (het. SAMUEL KÖNYVEI BT: Birch.e. A halott feladata volt bebizonyítani. BT: expedíció RT: Bir Minayh bir minayhi sziklarajzok BIR MINAYHI SZIKLARAJZOK SN: Néhány rajzon az emberek – a vadász. 27. BT: kamarások RT: Bintenduatnetjer sírja BINTENDUATNETJER SÍRJA UF: TT407PM BT: asasifi sír RT: Bintenduatnetjer (ang. Farkas Attila Márton. spa. a második hatalmas gízai piramis építtetője. Samuel könyvei RT: British Múzeum (An.

spa. 720–715) (i.) BOKKHÓRISZ (i. 717–712) BOCCHORIS (fr.) PIRAMISA FEKETE FÉNYEZETT BOHLEKE.) Szenimen BIRTOKLEVÉL BT: levél NT: imit-per (óei.e. Ein BNON (ang. Fernand könyvei BISSON DE LA ROQUE. BT: település BISSING. KENNETH BT: egyiptológus AD: Bohac@cma-oh.) SESI CSÓNAK BOCHI. PIETER ADRIAAN AART (1858–1935) SN: Leideni. ELKE KÖNYVEI BT: Blumenthal. II.e.edu BOGAZKÖY SN: A hettita birodalom egykori fővárosa ezen város környékén feküdt. BT: egyiptológus AD: pbochi@compuserve. The (1996) BLEU EGYPTIEN (fr. ELKE BT: német egyiptológus SN: Lipcsei egyiptológus professzor. levele III. EDWARD KÖNYVEI BT: Bleiberg. BT: angol egyiptológus BLACK POLISHED POTTERIES (ang.) Nebszumenu Roy1 (ném. PATRICIA A.) BOGLÁRKA ALKATÚ UF: Hahnenfussähnliche (ném. és 6.BÍRÓSÁG BT: hatóság RT: bíra BIRSALMA BT: almaféle BIRTH (ang. AYLWARD MANLEY (1883–1956) SN: Kiterjedt munkálatokat végzett Núbiában. Hattusilishez írott ékírásos levele. berlini és lipcsei tanulmányai után 1910-1928-ig az első egyiptológiai egyetemi előadó lett Hollandiában. 19) BLEIBERG.) SZÜLŐTÉGLA BIRTOK BT: település NT: alapítványbirtok királybirtok szolgálati birtok BIRTOKFELÜGYELŐ BT: felügyelő NT: Dzsehutihotep2 Hóri7 Jahmesz Humay Kheruef Meh4 (ang.uni-leipzig.) AGYAGEDÉNY BLACK VARNISH (ang.) AGYAGEDÉNY (1. 118) BLACKMAN. Elke könyvei AD: Kommandant-Prendel-Allee 107. 17) 86 .) (1.) BLUMENTHAL. III.de BLUMENTHAL. Bir Minayhtól 50 km-re északra található. Számos régészeti és közép-egyiptomi szövegről szóló cikk szerzője volt.) Ranunculidae (lat. spa.) BOAT (ang. Thutmózisz lánya. XIX) BLACK PYRAMID (ang.e.e. Hattusilishez BOHAIRIC (ang.e. BT: hercegnő Thutmózisz.org BISSING.) (1.) BLOKKSZOBOR BLUE (ang. Frederick von BT: német egyiptológus BISSON DE LA ROQUE.. 19) SZÜLÉS MAMMISZIK (1. FRIEDRICH WILHELM VON (1873–1956) UF: Bissing. dinasztiabeli masztabákat ásatott ki. nem élt sokáig. Fernand (1885–1958) NT: Rapport sur les fouilles de Médamoud (1927) BITNOFRU SN: I.) BT: kétszikű NT: mákvirágú BOHAC. 717–712) BOELAK MUSEUM BOULAQ MÚZEUM (Eg. hozzátartozói BIZÁNCI KOR (i.) BOESER. amely ma Törökországban található. Die Leipziger Grabdenkmal im Ägyptischen Stil Und die Anfänge der Ägyptologie In Deutschland. A kora bizánci korra datálható.) BLUE LEAD (ang.. EDWARD BT: egyiptológus NT: Bleiberg. Ramszesz III. BT: holland egyiptológus filológus RT: Leideni Nemzeti Régiség Múzeum (Hol. DAHSURI FEKETE TETEJŰ FEKETE LAKK BLACK TOP POTTERIES (ang.) BOKKHÓRISZ (i. Elke NT: Biblische Weihnachtsgeschichte und das Alte Ägypten. 395–640) BT: korszak BIZTONSÁGI SZERELVÉNY BT: szerelvény NT: lakat zár BLACK (ang. 1892-1925-ig a Leideni Nemzeti Régiség Múzeum kurátora majd aligazgatója. FERNAND (1885–1958) SN: 1922 és 1924 között Abu Roas északi részén 5.) BIRTHING BRICK (ang. de ismert általános katalógusa a leideni egyiptomi gyűjteményről 1907-ből és a Beschreibung részére készített 12 kötetnyi fotografikus ábrák és leírások a gyűjtemény főbb darabjairól. Edward könyvei BLEIBERG.) FEKETE FEKETE SZEMFESTÉK BLACK EYE-PAINT (ang. 719–714) (i.bohleke@yale. Főként filológus volt.) KÉK EGYIPTOMI KÉK GALENIT EGYIPTOMI KÉK KOCKASZOBOR BIRTH HOUSE (ang.u. Edward NT: Official Gift in Ancient Egypt. 720–715) (i. FERNAND KÖNYVEI BT: Bisson de la Roque. Hatsepszut1 testvére sokat betegeskedett.. fax: (0341) 878 06 20. NT: Blumenthal. Munkahelyi fax (0341) 973 70 29 E-mail: egypt@rz. BT: Hettita Birodalom RT: Bogazköyi irattár Hattusas BOGAZKÖYI IRATTÁR SN: Itt található II.) BIR UMM FAWAKHIR SN: Egy chicagói kutatócsoport tárta fel a közelmúltban.) (1. BT: levéltár RT: Ramszesz. Munkahelyi tel: (0341) 973 70 10. I. 04299 Leipzig Tel. 719–714) (i.e.com BOCHORIS (fr. FRIEDRICH WILHELM BLUE EGIZIANO (ol. BT: francia egyiptológus francia régész NT: Bisson de la Roque. FREDERICK VON VON (1873–1956) BISSING. BRIANT BT: egyiptológus AD: b.) BOHAIRI DIALEKTUS AMENEMHET.

az előkészület alatt álló Egyiptom leírása alapján. de csak előírt mérték szerint. BT: francia hódító NT: Bonaparte Napóleon hozzátartozói Bonaparte Napóleon étkészlete RT: Egyiptomi Intézet napóleoni expedíció (1798. BT: Bonaparte Napóleon (1769.e. Az étkészlet 72 gyönyörű kék csipkeszegélyű tányérból állt. papok és hivatalnokok. BT: Bonaparte Napóleon (1769.) BOR BOOK OF THE SECRET CHAMBER (ang.) SN: A felső-Nílus delta nyelve volt. BT: Bonaparte Napóleon étkészlete RT: Le Peyre BONAPARTE NAPÓLEON DESSZERTES KÉSZLETE SN: Denon tervezte meg. részint a készülőben lévő Egyiptom leírása lapjaiból. aug.) Museo Civico Archeologico di Bologna (ol.e. 15.) Bocchoris (fr. 1–1802. júl. aki útjára bocsátott egy új tudományt. 5. fr. A készlethez tartozott továbbá négy egyiptomi alakú cukortartó. melyre egyiptomi földgömbábrázolást festettek.) BOOK OF GATES (ang. amelyeknek lótusz formájuk volt. Az asztaldísz egy makett volt..) BONU BENU (óei. BT: Bonaparte Napóleon étkészlete SÁSFÖLD BONAPARTE NAPÓLEON ÉTKÉSZLETE SN: Denon tervezte meg.e. Jacques François Joseph Swebach műve. dinasztia 2. mindkettő harminchat darabból állt. szept.ru BOLTÍVES FEDELŰ LÁDA BT: láda NT: Tutankhamon boltíves fedelű ládája BOLYGÓ BT: csillagászat NT: Föld Merkúr BONAPARTE NAPÓLEON (1769. aug. Memphisz környékén használták. 725–715) fáraó BOLDOG LELKEK FÖLDJE BOLDOGOK BIRODALMA UF: Sekhet hetepet BT: túlvilági hely BOLDOGSÁG VIDÉKE SN: A bersai nekropolisz az egyetlen. 1769-ben született Korzikán Carlo és Letizia Bonaparte 8 gyermeke közül a 2. 719–714) (i.e. főleg a kopt templomokban terjedt el. máj.–1821.) UF: Archeological Museum of Bologna (ang. 15. illetve a fáraók. nádszállal itták.) Bokhórisz Wahkare Bakenranef SN: A 24. Denon személyesen választotta ki a díszítésként szolgáló témákat és mintákat. amelyet az egyiptomi helyekről való épületek alkottak. ahol a koporsók alján megtalálható ez a szöveg.és egy kávéskészlet. A bort isteneknek áldozták. A maradványokban a szőlőből készült borok jelzője a tartaric acid.) BOOK OF THE NIGHT (ang. 1) Az Óbirodalom idején festett jelenetekben rendszerint a taposókádakból 87 . amely 12 állatövi jeggyel volt díszítve. 15.) Memphitic (ang.-ként. amelyet az asztal közepén szoktak elhelyezni. ANDREY O. Ez az egyedülálló 6. ezért az italáldozatok között is gyakran szerepelt.) CSONT CSONTFEKETE CSONTSZOBOR CSONTOS NYELVŰ BARLANGOK KÖNYVE KAPUK KÖNYVE HALOTTAK KÖNYVE FÖLD KÖNYVE ÉGBOLT KÖNYVE AMDUAT KÖNYVE ÉJSZAKA KÖNYVE KÉT ÚT KÖNYVE BONE BLACK (ang. BT: mumifikáló BONE (ang. BT: Bonaparte Napóleon étkészlete BONCOLÓ SN: A boncoló vágta fel a hasfalat a kovakő késével. Törvényhozóként tisztelte a későbbi hagyomány.) NT: Sasfiók BONAPARTE NAPÓLEON TÁNYÉRJA SN: A Sevres-i királyi porcelán manufaktúrától rendelte az egyiptomi hadjárata emlékére. BT: Bonaparte Napóleon étkészlete BONAPARTE NAPÓLEON TEÁSKÉSZLETE (L) SN: 1810-ben készítette a Servesi porcelán manufaktúra egyiptomi elemekkel. (1. hogy a jó túlvilági élethez is nélkülözhetetlen. A tányér Fajjúmot ábrázolja. és két másik kosár.) BOOK OF THE HEAVENS (ang.) BOOK OF TWO WAYS (ang. A Nílus deltájában már az Óbirodalom idején nagy szőlőföldek terültek el.76m nagyságú műalkotás Sevres-i porcelánból készült. BT: dinasztia. 1807-ben a csodálatos étkészletet diplomáciai ajándékként I. egy csodálatos tányér. 720–715) (i. BT: egyiptológus AD: imhotep@boshakov.) NT: Bonaparte Napóleon asztaldísze Bonaparte Napóleon desszertes készlete Bonaparte Napóleon tányérja Bonaparte Napóleon teáskészlete RT: Denon. Ekkor ő elfutott. 5. máj.) BOOK OF CAVERNS (ang. máj. a gyümölcsös tál.e. Az étkészlethez tartozott még egy asztaldísz.) BOOK OF THE EARTH (ang.spb. 719–714) (i. az egyiptológiát.–1821.) BONY TONGUE (ang. 717–712) BOKKHÓRISZ (i. 717–712) UF: Bakenrenef (ang.) Bochoris (fr.–1821. BT: halotti irodalom könyv RT: Halottak Könyve BOLOGNAI ARCHEOLÓGIAI MÚZEUM (Ol.) BONAPARTE NAPÓLEON ASZTALDÍSZE SN: Az asztaldíszt Le Peyre készítette. Ma a Fontaine-bleau kastélyban található. BT: kopt nyelv RT: Memphisz BOKALÁNC UF: bokaperec BT: ékszer NT: Mereret bokalánca BOKAPEREC BOKALÁNC BOKHÓRISZ BOKKHÓRISZ (i.bologna. részint a saját Utazás Felső. uralkodója.BOHAIRI DIALEKTUS UF: Bohairic (ang. amelyet Alexandre Brongniart arannyal futtatott egyiptomi motívumokkal díszített. 24.és Alsó-Egyiptomban című munkájából merítve ihletett.) BT: múzeum AD: Tel: 051 2757211 Fax: 051 266516 mca@comuine.) UF: wine (ang. ezen kívül egy teás. s a krónikások szerint különleges eljárásokkal akár 200 évig is tárolhatták boraikat. azaz a felső osztály ihattak belőle. Az étkészlet készítésének munkálatai 1805-ben indultak meg. és mindkettőt egyiptomi motívumok díszítették. 5. Úgy gondolták.) SN: Francia hódító. két oroszlán karom alakú lekvártartó.it BOLSHAKOV. két jégtartó mozsár. Sándor cárnak ajándékozta Napóleon.) SN: Az egyiptomiak a bort főként szőlőből készítették. 720–715) (i. a jelenlévők pedig követve őt kövekkel dobálták meg és átkokat szórtak rá. Megtalálható volt benne a Philaei templom négy obeliszkkel szegélyezett pavilonja.) BONE STATUETTE (ang.) UF: Napoleon (ang. Az aljukat szürkével festett Egyiptomból származó jelenetek és tájképek borították.64m×0.) BOOK OF THE DEAD (ang.e. két pálmakosár. aug.e. (i. Dominique Vivant (1747–1825) BONAPARTE NAPÓLEON HOZZÁTARTOZÓI SN: Fia: Sasfiók. Denderah és Edfu templomai.

BT: gyanta BORÓKAOLAJ SN: A borókabogyó 0. BT: gyalogfenyő BORÓKABOKOR BORÓKACSERJE BORÓKACSERJE UF: borókabokor BT: boróka BORÓKAGYANTA UF: juniper resins (ang. aki az 1. hogy a fejtámasz tartóoszlopa bordázott mintázattal van ellátva. 74) BT: alkoholos ital NT: fehérbor feketebor gránátalmabor pálmabor vörösbor RT: boráldozat borkereskedő borkészítés boroskorsó BORÁLDOZAT UF: wine offering (ang. Hotepheresz halotti tárgyai között lehet találni aranyréteggel bevont borotvákat. BT: ciprusféle NT: borókacserje gyalogfenyő BORÓKABOGYÓ UF: juniper berries (ang. Ezután megfelelő űrtartalmú edényekbe töltötték (a kisebb korsókat boráldozatokhoz. amely két év alatt fejlődik ki elhúsosodó levelekből. 76) BT: agyagedény RT: bor BOROSTYÁN UF: Hedera Helix (lat. BT: halotti szertartás BORKERESKEDŐ UF: vintner (ang. Több falfestményen fellelhető. BT: illóolaj BORÓKÁS FÜSTÖLŐ SN: Testük és lelkük megtisztítására borókás füstölőt égettek.–1938) SN: A kairói német egyiptomi történelmi intézet igazgatójaként dolgozott. de a leggyakoribb a világos. egy élő borjúnak tőből levágták a mellső lábát. Marseille Tel: 04 91 25 26 64 BORJÚCSONKOLÁS SN: Ez a szörnyű szokás a halotti szertartás része volt. 13008.(1.5-2%-ban tartalmaz illóolajat. 75) Az átfejtés és pihentetés után a végső fázis a borkóstolás volt. Ludwig (1863. Az Újbirodalomban réz és bronz borotvákat használtak a brotválkozáshoz és csak a Későbirodalomban terjedt el a jóval kíméletesebb vasborotva. 1) BT: italáldozat NT: Ramszesz. a Közép és Újbirodalomban elég változatos alakjuk volt. A borotvák fogantyúi különfélék voltak. 1) A borkészítés folyamata a leszüretelt szőlő kipréselésével kezdődött. BT: növény BOROTVA UF: razor (ang. édes stb. vagy a végükből kikanyarított görbe foganytúkkal találkozhatunk. Ezt kisajtolták és testük bedörzsölésére használták. 76) BT: cselekedet 88 . kétszeresen jó.(1.) BT: múzeum AD: 143. LUDWIG KÖNYVEI BT: Borchardt. míg a Ptolemaida korban hosszúkás és vékony. (1. BT: egyiptológus NT: Borchardt.) UF: Musée Borély (fr.) (1. Ezt a tisztázatlan jelentőségű szokást falfestményekről ismerjük. Ezt azután egy vásznon átszűrve erjesztő edénybe töltötték. boráldozatai BORASSUS (lat. Termékeny tudós. amiből először taposással. (1. a nagyobb korsókat családi fogyasztásra szánták). NT: Nakht BORKÉSZÍTÉS UF: borászat wine-making (ang. Molekuláris hasonlóságot mutat a gerinc fekete pigmentjével.okt. Az egyiptomiak hajfestésre használták ősz hajszálaik eltüntetésére a borókabogyóból készített krémet. LUDWIG (1863. dinasztiából. ami a minőség meghatározására (jó.) szolgált. Mialatt a gyászolók búcsút vettek a múmiától.) SN: Ezek jellegzetessége. A boroskorsók szalmával kevert lezáró agyagkupakján általában feltüntették a szüretelés évét (az épp uralkodó fáraó nevét és uralkodási évét). avenue Clot-Bey. 71) gyakorta megjelenik templomok falain a heb-szed ünnep. A bornak vallási jelentősége van a felajánlási liturgiákban. Alakjukat tekintve az Óbirodalom idején a szimmetrikus vagy trapéz formájú pengék voltak elterjedtek. Ti2 masztabájának domborművein az 5. és amelyet a zárókupakok szélén tüntettek fel.) SN: Már a 4. dinasztiában uralkodott. MATILDE BT: egyiptológus AD: mathilda@tin. Az Óbirodalomban a szimmetrikus pengéjű borotvák végére egy más anyagból illesztettek hozzá fogót. majd a hátramaradt anyag kicsavarásával préselték ki a szőlőlét. 33) BT: fejtámasz BORÉLY MÚZEUM (Fro.) BORÁSZAT BORPÁLMA DELEBPÁLMA BORASSUS FIABELLIFORMIS (lat. Ludwig könyvei BORCHARDT. a Swiss Institute alapítója.it BORÓKA SN: Örökzöld kétlaki cserje vagy fa. ami miatt azt hitték. Ásatott Abu Gorábban és Abu Szírben.kifolyó gyümölcslé színe sötétvörös. a halottnak ajánlották fel a túlvilági életre. amelyet végükön papirusz alakúra formáltak. a tulajdonost. 1) SN: A fáraó által az isteneknek gömbölyű borosedényekben felajánlott bor (1. BT: füstölő BOROSKORSÓ UF: wine jar (ang.) SN: Leggyakrabban a boroskorsókon és amfórákon tüntették fel neveiket.5.–1938) NT: Nefret-ete (1923) Piramiden. (1. az újév ünnepe és a koronázási ceremónia részeként. 72) Borkészítési jelenetek már az Óbirodalomtól kezdve megjelennek a magánsírok falain és később az Újbirodalom alatt is.) Juniperi galbulus (lat. (1.okt. a borkészítés helyét. 1) SN: Az egyiptomi mitológia szerint Ozirisz tanította meg az embereket a szőlőtermesztésre és a borászatra. (1.5.) (1. 1) SN: Az első boroskorsót Dun masztabájában találták. hogy sok múmia alkaptonúria betegségben szenvedett. dinasztiában I. (1. háromszorosan jó.) SN: A gyalogfenyő kékesfeketére érett tobozbogyója. Die (1911) BORDÁZOTT FEJTÁMASZ UF: fluted headrest (ang.) SN: Ízisz6 belső koporsójának fedelén találkozhatunk a kezében tartott virágzó borostyánággal.)( 1. hogy fogyasztás előtt keverték a borokat.) BORKÉSZÍTÉS NT: átfejtés fehérbor készítés szőlőpréselés vörösbor készítés RT: bor boroskorsó BORLA. Később saját anyagukból közepükre ráillesztett.) SN: Balzsamozáskor használták. III. Ez egyaránt szolgálta a rovarok távoltartását. a bor minőségét és a borkészítő nevét is. BT: szépítkezési eszköz NT: borotva (PM: UC 16333) borotva (PM: UC 18725) borotva (PM: UC 30655ab) borotva (PM: UC 40537) borotva (PM: UC 40538) BORCHARDT. Ilyet látni pl.

(1. hogy megelőzzék az emésztési panaszokat. ALEJANDRO FELIX BT: egyiptológus AD: clopezru@midway. BT: borotva RT: haragai sír 661 BOROTVA (PM: UC 30655AB) SN: A Ptolemaida korból származó két kalapált bronz borotva. Szakkarában fedezte fel Petrie az ún.) BOULAQ (ang. (1.és bronzborotvával. LXI.) BOSTON MUSEUM (ang. 111) RT: borotva BORPÁLMA UF: Borassus (lat. BT: borotva BOROTVÁLKOZÁS UF: shaving (ang. William Stevenson (1907–1969) BOT BT: tárgy NT: hajítóbot villásbot BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40543) SN: Az Óbirodalom korából származó borotva. I.) Courtesy Museum of Fine Arts (ang. (1.) Boston Museum of Fine Arts (ang. 18) A hadseregben a borotválkozás szokását Nagy Sándor makedón birodalma idején kezdték alkalmazni. amely arra utal. XXXI. BT: borotva BOROTVA (PM: UC 18725) SN: Az Első Átmeneti Korból. BOS PRIMIGENIUS (lat. akik gyakran szakállal voltak ábrázolva. a 661-es haragai sírból származó trapéz alakú borotva. X78) (1. 27) SN: Az Ebers-papiruszon az összetört borsó a fertőzött sebre teendő kenőcs egyik alapanyaga. X74) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40660) SN: Az Óbirodalom korából származó borotva. (1. A férfiak többnyire borotváltak voltak. dinasztiából. BT: növény BORSÓ UF: pea (ang.) UF: Bulaq (ang. X77) (1. BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40541) SN: Az Újbirodalom korából származó fogantyús borotva. (1. XXXI. mert ízléstelennek találták a túl sok szőrt. végük kerekített. BT: pálmaféle NT: delebpálma BORSMENTA UF: angol menta borsos menta Mentha piperita (lat. BT: város BOULAQ 2 PAPIRUSZ SN: Papirusz a 18. A nők az Újbirodalom idején réz.) mitchem menta SN: Használták az egyiptomiak is. Vékony és hosszúkás alakúak. U6) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 43143) SN: A Középbirodalomból származó hosszúkás hegyes végű borotva.) TÖMJÉNFA BOSZTONI SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM (USA) UF: Boston Museum (ang.borotva (PM: UC 40539) borotva (PM: UC 40540) borotva (PM: UC 40541) borotva (PM: UC 40543) borotva (PM: UC 40545) borotva (PM: UC 40660) borotva (PM: UC 43143) RT: borotválkozás BOROTVA (PM: UC 16333) SN: Újbirodalom korából származó foganytús borotva.) SN: Kairótól északra fekvő Nílus menti kereskedelmi külváros. kivételt képeztek a pásztorok.uchicago.) BOSZTONI SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM (USA) BOSWELLIA CARTERII (lat. LXI. BORSOS MENTA BOS (lat. X23) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40540) SN: Középbirodalom korából származó borotva. BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40545) SN: Az Újbirodalom korából származó borotva. BT: szőrtelenítés BOTOZÁS BT: büntetés BOTTA.) BOS PRIMIGENIUS TAURUS (lat.) BOS TAURUS PRIMIGENIUS (lat.) SN: Már a 4. LXI. hogy a nők is borotválkoztak már az Óbirodalom idején. U6) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 43143) SN: Középbirodalom korából származó borotva. melynek egyetlen faja a delebpálma.) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40538) SN: Az Újbirodalom korából származó fogantyús borotva. Hotepheresz sírjában találtak borotvákat. BOSZTONI SZÉPMŰVÉSZETI BOSTON MUSEUM OF FINE ARTS (ang.) SN: A pálmafélék génusza. papiruszai BOULAQ 3 PAPIRUSZ BT: papirusz BOULAQ 4 PAPIRUSZ (KEM: CG 58042) BT: papirusz BOULAQ 6 PAPIRUSZ (KEM: CG 58039) BT: papirusz BOULAQ 8 PAPIRUSZ (KEM: CG 58041) BT: hieratikus papirusz BOULAQ 10 PAPIRUSZ (KEM: CG 58092) BT: papirusz 89 .) (1. a Későbirodalomban vasborotvával borotválták testüket és csipeszeket használtak az elkalandozott szőrszálak kihúzására. BT: dinasztia. (1.) MFA (röv. Valószínűleg rituális borotválkozásra használták. Voltak akik a borotválkozás műveletét hivatásos vándorborbélyra bízta. LXI. dinasztiában. 18.) Museum of Fine Arts (ang. X79) (1.) SN: William Stevenson Smith felügyelőként dolgozott itt. X21) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40660) SN: Az Óbirodalom korából származó borotva. A lakomákat 1–2 mentalevél elrágásával fejezték be. LXI. LXI. (1. BT: múzeum RT: Smith. (1. 27) BT: pillangósvirágú takarmánynövény RT: Ebers-papirusz 522b sora BORSMENTA ŐSMARHA ŐSMARHA ŐSMARHA SZARVASMARHA BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40537) SN: Az Újbirodalom korából származó fogantyús borotva.) MÚZEUM (USA) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40539) SN: A Középbirodalom korából származó borotva.edu BOULAK MUSEUM BOULAQ MÚZEUM (Eg. Sólyom galéria 9-es raktárában.

BT: múzeum RT: Kairói Egyiptomi Múzeum (Eg. II.ac. A bal lábra való szandál szíja épségben megmaradt. JANINE BT: egyiptológus AD: jdb29@cam.ca BRASSICACEAE (lat. 18. 24) ÁGYLÁB BOVOT. 1891-ben Gizehbe telepítették át. Visszafelé tartva Breasted megállt Luxorban. BT: Breasted. papiruszai RT: Ankhu2 Szobekhotep.fr BOWL (ang.–1935. akik húst és bort vásárolnak egy nőtől a piacon és ezüst „shaty”-val fizetnek.) NT: Breasted.2. H. Asszuánba. 1905-ben érkezett első ízben Egyiptomba. 13.) BOX (ang. II.e. Szobekhotep korából. 11) BT: termelés BŐRSISAK SN: A hadsereg tisztjei viseltek ilyen sisakokat. A talpat és a talpbélést papiruszkötéllel öltötték össze. Bár nagyon megbetegedett. Carter épp akkor fedezte fel Tutankhamon sírját.e.) ŐSMARHA BOURRIAU. dinasztiából származó papirusz. sora 90 .) TÜLKÖSSZARVÚ ÖKÖRLÁB ALAKZATÚ BREASTED.) BÖLCSEK NT: Héliopoliszi Testvériség BÖLCSESSÉGEK KÖNYVE UF: book of wisdom SN: Ezt a könyvet Dzsedefhórnak tulajdonítják. BT: tegez BŐRTEKERCS BT: kézírásos dokumentum NT: londoni bőtekercs BÖRTÖN BT: büntetés-végrehajtó intézet építmény NT: Amon-templom börtöne BRACELET (ang. JAMES HENRY (1865. Szobekhotep király Thébában tartózkodott. 1899-ben olyan megbízást kapott a berlini Királyi Akadémiától. filológus. s ekkor a Kairói Egyiptomi Múzeum nevet kapta. Rockfordban született. amelyet 1930-ban publikált. James Henry hozzátartozói Breasted. James Henry hozzátartozói BREASTED. archeológus.) KERESZTESVIRÁGÚ KAPRIVIRÁGÚ UADZSET BUTÓ 1 KENYÉR BOUTO2 BOVIDAE (lat. történész és pecsétszakértő.) TÁL ÍJÁSZ DOBOZ BOWMAN (ang. sora Ebers-papirusz 104-118.uk BOUTO 1 BŐRGYÁRTÁS UF: leather production (ang. BT: egyiptológus AD: anubis@usp. majd Etiópiába ment. Azt meséli el. JAMES HENRY HOZZÁTARTOZÓI BT: Breasted. Közben fáradhatatlanul dolgozott a sebészi tárgyú Edwin Smith papirusz fordításán.aug. hogy II. 1724–1718) BOULAQ 19 PAPIRUSZ (KEM: CG 58096) BT: papirusz BOULAQ MÚZEUM (Eg. Látni kívánta.utoronto. New York Cityben halt meg. (1. hogy egy skót számára készítsen másolatokat egyiptomi feliratokról.27. Denderahban.2. PETER BT: egyiptológus AD: pbrand@chass. Kereskedőket említ.aug. James Henry (1865.dec. sora Ebers-papirusz 708-721.) SN: Bőrgyártás már a predinasztikus kortól kimutatható. Egy egyiptomi expedíció során valamitől megbénult. BT: dinasztia. a Chicagoi Egyetem (University of Chicago) Keleti Intézetének (Oriental Institute) igazgatója volt.)(1.br BRAND. dec.) BRAID (ang. s a királyi udvar eltartásához a karnaki Amon templomnak is hozzá kellett járulnia napi száz kenyérrel és száz korsó sörrel. 1760–1756) (i. Charles Hart.) (1858–1902) UF: Boelak Museum Boulak Museum Bulaq Múzeum SN: 1858-ban alapította Mariette. 2. James Henry (1865. Breasted fia volt. James Henry könyvei BREASTED. Thébából származik. egy szája és orra elé tartott vászonkendővel minden nap kiment a Királyok Völgyébe. CHARLES SN: J.) (1902–) BOUR (ro. majd 1902-ben Kairóba.) BREAD (ang.BOULAQ 11 PAPIRUSZ (KEM: CG 58070) SN: A 18. amely a bokánál egy hurokkal fonódott a boka köré és a sarok bal és jobb oldalánál a talphoz két szíjjal kapcsolódott a hurok. Howard munkatársai filológus régész NT: Breasted. JAMES HENRY KÖNYVEI BT: Breasted.) KARKÖTŐ HAJFONAT BRANCAGLION.27. a Luxori Amon-templomban és Abüdoszban feltárt leletek. Imogen BREASTED. mint az Edfuban. JEAN-LUC BT: egyiptológus AD: bovot@louvre. aug. 1991) BOVINE-SHAPED LEG (ang. A nagylábujj mellől indult a bőrszíj.) NT: Ancient Records of Egypt (1962) Edwin Smith Surgical Papyrus.) BRASSICALES (lat. dinasztiabeli papirusz. BT: adminisztrációs szöveg dinasztia.) SN: Chicagoi egyiptológus. BT: sisak BŐRSZANDÁL (BM: EA 26780) SN: Thébából származik az Újbirodalomból. (i. papiruszai BOULAQ 13 PAPIRUSZ (KEM: CG 58041) BT: papirusz BOULAQ 14 PAPIRUSZ (KEM: CG 58059) BT: papirusz BOULAQ 16 PAPIRUSZ (KEM: CG 58058) BT: papirusz BOULAQ 17 PAPIRUSZ (KEM: CG 58038) BT: papirusz BOULAQ 18 PAPIRUSZ (KEM: CG 58069) SN: 13. RT: Dzsedefhór BŐR BT: sejtszövet NT: állatbőr múmiák bőre RT: bőrbetegség BŐRBETEGSÉG BT: betegség NT: gennyedző bőrbetegség hámló bőrbetegség irritatív bőrbetegség RT: bőr Ebers-papirusz 90-95. ANTONION JR. BT: bőrszandál BŐRSZANDÁL BT: szandál NT: bőrszandál (BM: EA 26780) Tutankhamon kék szandálja BŐRTEGEZ SN: Ebben vitték a nyilakat a harci mezőre. Olyan felfedezések gazdagították a fiatal múzeum gyűjteményét.–1935. BT: amerikai egyiptológus Carter.dec. 27–1935. Expedíciójuk Kairóba. Luxorba. The (1930.

) SN: New Yorkban található.uk www. nov. BT: amerikai egyiptológus NT: Brier. RT: bronzedény bronzeszköz bronzfegyver bronz forgópánt bronz hüpokephal bronzszobrászat bronzszobor BRONZEDÉNY BT: edény NT: szitula BRONZE HINGE (ang.37. Évente 5. The (1933) BRESCIANI. Világhírű kollekciót tartalmaz. Giovanni Battista (1778.4 hektárnyi területet foglal el.) TÁBLAJÁTÉK TÉGLAÉPÍTMÉNY UF: bronze (ang. Fax: 516-299-4140. BT: szobrászat RT: bronzszobor BRONZSZOBOR BT: szobor NT: Anubisz bronzszobra (L) Basztet-szobor (MET: MM 00878) Hadriánusz fejszobra hamisított bronzszobor Hórusz-szobor (BM: EA 11498) Louvrei Basztet szobor Ozirisz bronzszobra (E 197) Uadzset1-szobor (LA: 50. Bob NT: Murder of Tutankhamen. MICHELE BT: egyiptológus AD: phtalon@resul. dec.com BRONCHOPNEUMÓNIA TÜDŐGYULLADÁS 91 . Belzoni és Salt (1823. az óegyiptomi módszereket követve s az eredmény meglepően jó lett.britishmuseum.) agglomerátum breccia BT: törmelékes üledékes kőzet vulkanoklasztit BRECCSA TERRAKOTTA (ALM: SB 1.ac.be BRTOCK.) BRONZ FORGÓPÁNT BRONZESZKÖZ SN: Elsőként a Középbirodalomban.) Museo Británico (spa.) SN: Ón és réz ötvözete.) BRITISH MÚZEUM (An.) SN: Nagy terjedelemben foglalkozik a kígyóharapásokkal.) PAPIRUSZ BROVARSKI.std.unipi. a 12.com BRUCE. John D.) BRITISH MÚZEUM (An.2670) SN: I. BOB SN: 20 éve tanít egyiptológiát a Long Island University-n. forgópántja Tutankhamon összecsukható ágyának forgópántjai BRONZ HÜPOKEPHAL BT: hüpokephal NT: abüdoszi hüpokephal (BM: 37330) abüdoszi hüpokephal (BSZM: 02. V: 14:30–18. The (1998) Mordfall Tutanchamun. EDDA BT: egyiptológus AD: bresciani@sta. Greenvale NY 11548. CW Post College. A Római Korban vázatartó állványok anyaga. Itt tekinthető meg pl. BOB KÖNYVEI BT: Brier. Egyiptomi tárlatának alapját d’Anastasi (1839). Ezen található egy Atum-himnusz. Mérete: 500×24 cm. BT: múzeum NT: Wilbour Egyiptológiai Könyvtár RT: Cooney.14) BROOKLYNI KÍGYÁSZATI PAPIRUSZ UF: Brooklyn Papyrus (ang. III. Ramszesz BROOKLYNI KÍGYÁSZATI BRIER.) BROOKLYN MÚZEUM BROOKLYN MÚZEUM (USA) UF: Brooklyn Museum of Art (ang.) SZILFA BROCK. A múzeum 5.ulb. Felületét kvarchomokkal csiszolták simára. LYLA PINCH BT: egyiptológus AD: ecb@internetegypt. A papirusz ívek hieroglifákkal vannak írva.com BROZE.) (1753–) UF: British Museum (ang. dinasztiában jelentek meg Kahunban. 33 oszlopból és 930 sorból áll. században készülhetett. de már a Középbirodalomban is kimutatható Kahunban. Alan Wynn (1905–1938) Vadász tábla AD: egypt@british-museum. 2-3. Bob könyvei AD: Philosophy Dept.: 516-299-2341.) BT: forgópánt NT: Juput. Der (2000) BRIT EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: angol egyiptológus BRITISH MUSEUM (ang. (1905–1982) AD: bklnmus3@metgate.9 millió látogatója van (2001-es adat). Nyitva H-Szo: 10–17. I.ac.metro. EDWIN BT: egyiptológus AD: ecb@internetegypt. Kísérletezett a holttestek mumifikálásával. a Rozetti kő is vagy Amenemope3 intelmei (BM10474) majdnem teljes formában. BT: múzeum RT: Belzoni.ac.) BRICK EDIFICE (ang.e.) d’Anastasi.766) abüdoszi hüpokephal (KEM: 10691) BRONZSZOBRÁSZAT SN: A szaiszi korban lendült fel igazán.it BRETTSPIEL (ném. 15–1823. BT: kőváza BREMNER-RHIND PAPIRUSZ (BM: EA 10188) SN: Brit régészek bukkantak erre a hieratikus papiruszra 1865ben Thébában. Giovanni (1780–1860) Salt. Feltételezése szerint Ekhnaton Marfan-kórban szenvedett. JAMES (1730–1794) SN: James Bruce Kinnairdben (Skócia) született. BT: papirusz BROOKLYN MUSEUM OF ART (ang. 1768-ban látogatott Luxorba és a Királyok Völgyébe.uk Greet Russel Street (metró: Russel Square/Holborn/Tottenham Court Road) BROAD-LEAVED ELM (ang. EDWARD BT: egyiptológus AD: eb@world. Henry (1780–1827) Shorter. BT: eszköz NT: kahuni famegmunkáló eszköz BRONZFEGYVER BT: fegyver BRONZ FORGÓPÁNT UF: bronze hinge (ang. Használata az Újbirodalomban terjedt el.) Museu Britanico SN: 1753-ban alapították Londonban. BT: hieratikus papirusz NT: Himnusz Atumhoz RT: Papyrus Bremner-Rhind.org BROOKLYN PAPYRUS (ang. BT: terrakotta BRECCSAVÁZA SN: A breccsa nevű foltos kőből faragták ki kovakő és rézszerszámok segítségével. 1835) gyűjteményének darabjai alkották. BRIER. Tel. 3. de csak az Újbirodalomban váltak elterjedtté.BRECCIA BRECCSA BRONZ BRECCSA UF: agglomerate (ang.

–1926) BUBASZTISZI BASZTET-TEMPLOM UF: Basztet bubasztiszi temploma SN: Vörösgránitból épült. BT: francia egyiptológus régész BUBASZTEION UF: Bubasteion (ang. Roosevelt 50.) BRUGSCH. 14) BRUGSCH. BT: város RT: alsó-egyiptomi nomosz. A Bristoli Egyetem kutatója. PAUL SN: Francia egyiptológus. jan. Les (2005) dieux égyptiens racontés aux enfants. BT: Alexandria BRUNTON.) BUBASTIS (ang. ahol Basztet istennő szentélye emelkedett. ÉMILE CHARLES ALBERT (1842.) ÍZISZ1 CSOMÓ BUCKLEY. SN: A baltimoori Johns Hopkins egyetem egyiptológus professzora. Ide temetkezett Aperia vezír.e. 24–1930. jún. Tudathasadásos állapotba került. ahol 1881-ben piramisszövegeket fedezett fel. szept. BT: Basztet-templom bubasztiszi templom BUBASZTISZI DINASZTIA (i. Emile Charles Adalbert SN: Heinrich Ferdinand Karl Brugsch fivére. 18. BERNARD (1879–1971) SN: Évtizedeken át tartó ásatása hozta felszínre a deir elmedinei munkástelepet. BT: német egyiptológus BRUGSCH. BT: bika RT: Bucheum BUCKLE OF ISIS (ang. dinasztiától egészen a római korig fontos szerepű város volt és a 18. 9. Először Hérodotosz dokumentálta az 5. Thutmózisz.) BRYAN. Henry Edouard (1844. BT: egyiptológus AD: betsy. I. MARIE-CÉCILE KÖNYVEI BT: Bruwier. Széthinek és II. Deir el Bahariban Hatsepszut1 halotti templomának közelében megtalálta III. Testvére Émile Charles Albert Brugsch.) Per-Baszt (óei. A Khedive’s School of Egyptology-ban dolgozott 1870–1879 között. emiatt komplexusai voltak.ac. Később Mariette helyettesévé vált. HEINRICH FERDINAND KARL (1827.) Phibeszet (bib. Thutmózisz és II.) Pubaszti (ko. BT: Egyiptom-utazó felfedező RT: Ramszesz.) SN: Német filológus és egyiptológus. jan. Paul könyvei BRUNTON.bryan@jhu. feb. The L'Egypte dans la bibliothèque de Raoul Warocqué (1992) L’ Egypte vue par les Occidentaux dans les collections de la bibliothèque de l’Université de Mons-Hainaut (2000) L’Égyptologie avant Champollion (2005) Presence de l’egypte (2002) BRUYÈRE. században. 14. A 4. Marie-Cécile NT: aventures d'une comtesse en Egypte. MARIE-CÉCILE BT: belga egyiptológus NT: Bruwier. BT: francia egyiptológus BUCHIS SN: Hermonthisz szent bikája. III. 22. alsó-egyiptomi nomosz központja. Ramszesz sírja a „Bruce-sír” nevet.) Tell Basta (ang. Les (2004) Great Pyramids of Giza. A Kairói egyiptológiai iskolának igazgatója és a Göttingeni Egyetem professzora volt. Egy éjszakára bezáratta magát a Kheopsz1 piramis alatti sírkamrába. Ugyanebben az évben Deir elBahari megtisztításáért volt felelős.edu BUBASTEION (ang. A területet Naville tárta fel először 1887-89 között és megerősítette a Hérodotosz által írtakat. Ezek a rajzok pontatlanok és erősen stilizáltak voltak. Amenhotep. 24–1930. hogy lerajzoljon néhány kitűnő állapotban megmaradt falfestményt.) SN: Egy hely Szakkarában. 69) BASZTET-FESZTIVÁL BUCHER. 25 DINASZTIA. BT: Egyiptom-utazó kutató NT: Brunton. Ez tette őt híressé. milyen alapanyagokat használtak a mumifikáció során. PAUL SN: Angol India és Afrika-kutató. Másnap reggel teljes közömbösség uralkodott el rajta.) UF: ULB (röv. Amózisz és I. sírja BRUCE-SÍR BRUCHEION RAMSZESZ. 945–730) (1.be/ Tel: +32 (0)2-650-3990 Tel: +32 (0)2-650-3857 Fax: +32 (0)2-650-3990 BRÜSSZELI MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNELMI KIRÁLYI MÚZEUM KIRÁLYI MŰVÉSZETTÖRTÉNETI MÚZEUM (Bel. 16) 92 . B-1050 Bruxelles http://www. 14) UF: Brugsch. STEPHEN SN: Az angliai Chesire-ben született. BT: Szakkara BUBASZTI BUBASZTISZ BUBASZTISZ UF: Bubastis (ang. Romjain épült a mai TellBusztuh falu Zagazigtól 3 km-re délkeletre. Apja őrmester volt. 700000-en zarándokoltak az évenként megtartott fesztiválra Basztet tiszteletére a templomhoz.) ECSET BRUWIER. feb. Amenhotep sírjának falain található szövegeket másolta le. BETSY M. ar. mint pl. Paul NT: Search in Secret Egypt (1984) BRUSH (ang. (i. a hárfást ábrázoló kép. Berlinben született Ernest Wilhelm Brugsch és Dorothea Schramm fiaként és Charlottenburgban halt meg. 945–715) BUBASZTISZI ISTEN BT: helyi isten NT: Basztet BUBASZTISZI TEMPLOM BT: templom NT: Bubasztiszi Basztet-templom BUBASZTISZI ÜNNEPI JÁTÉK (1.) Tell-Busztuh (ar.) SN: A 22.) Bubaszti Per-Bastet (óei. – 1894. Kb. SÍRJA ALEXANDRIAI KÖNYVTÁR ALEXANDRIAI KÖNYVTÁR BRÜSSZELI SZABADEGYETEM (Bel. BT: német egyiptológus német régész BRUKHION SN: Alexandria városközpontját nevezték így. bubasztiszi isten Naville. Brunton kis híján megőrült. EMILE CHARLES ADALBERT BRUGSCH. ÉMILE CHARLES ALBERT (1842..e. Mariette szolgálatában később Szakkarában dolgozott.ulb. III. PAUL KÖNYVEI BT: Brunton. 16 évesen képes volt elolvasni a démotikus írást.) BUBASZTEION BUBASZTISZ BRUCHEUM (ang. víziói támadtak saját haláláról. mégis James Bruce után kapta III. aki III. dinasztia székhelye volt.) Université Libre de Bruxelles BT: egyiptológiai iskola AD: avenue F. és a Boulaq Múzeumban konzervátor asszisztens lett. aki Richard Eversheddel együtt tömegspektroszkópiás és gázkromatográfiás vizsgálatokkal derítette ki. Ramszesznek felbecsülhetetlen értékű koporsóját és múmiáját. 18. majd publikálta. Marie-Cécile könyvei BRUWIER.D. feb.sírban rászánt egy délutánt arra.

) SN: Kasa1 felesége a 19. Herbert Eustis munkatársai RT: Meketré sírja Tutankhamon sírja BURTON. Appleton. Egy gyertya kormával a sírkamra falára fel is írta a nevét.) BOULAQ MÚZEUM (Eg.Burkard@lrz. ném.uni-muenchen. II. BT: múmiavizsgáló AD: S. Ernest Alfred Thompson Wallis könyvei RT: British Múzeum (An.e. BT: papirusz NT: Amenemope3 intelmei BÚGÓCSIGA SN: Fából vagy fajanszból készültek. 1993 óta egy egyiptomi sír ásatásán dolgozik a Királyok Völgyében.ac.: + 49(0)6131-39-25693.de BURKHARDT.) BUTO1 (ang. II. Vele ment vissza Angliába.) BUSZIRISZ (gör. Ernest Alfred Thompson Wallis (1857–1934) NT: Book of Am-Tuat ..) BUTEHAMUN BT: írnok BUTLER (ang. The (1905) Egyptian hieroglyphic dictionary. akit előtte Egyiptomban vásárolt. fiainak sírja BURTON.a. 1995 februárjában Kent Weeks és munkatársai törték át a bejárat mögött lévő falat. Cambridge-ben. Talán a legtermékenyebb írója volt az egyiptológia tudományának. bár gyakran pontatlanok a dátumai.buckley@totalise.A.1 mg-os mintára volt szükség a vizsgálatok elvégzéséhez. 1978) Egyptian Magic (1899) Mummy. 395 közötti időszakra tehető.) BUTÓ KOMORNYIK UADZSET1 BUTÓ ABU SZÍR ABU SZÍR SZÉTHI. BT: svéd egyiptológus RT: abu szimbeli kis templom abu szimbeli nagy templom BURTON. Warrington. a Trinity College-ben tanult. Johannes Gutenberg-Universität Mainz. JOHN LEWIS (1784–1817) UF: Burkhardt. HARRY (1879–1940) SN: Angol fotós. George Edward Stanhope Molyneux Herbert hozzátartozói BURIAL EQUIPMENT (ang. UK..) HALOTTI TÁRGY BURKARD. ERNEST ALFRED THOMPSON WALLIS KÖNYVEI BT: Budge. ném.) Budge papirusz (BM: BM 10474) BUDGE.múmiát vizsgált meg. Howard munkatársai Winlock. BT: Carnarvon.u. JAMES (1788–1862) SN: Brit régész. JAMES KÖNYVEI BT: Burton.co. BT: angol egyiptológus NT: Budge. dinasztiában.) Dep Dzsebaut 93 . Chesire.de BURKHARDT. SÍRJA BULETÉRION SN: Egy kisebb szabadtéri színház amit valószínűleg az i. BT: angol egyiptológus Carter. James (1788–1862) NT: Excerpta Hieroglyphica (1825–1828) BURTON’S TOMB „B” (ang.uk . An (1920. aki a „Travels in Nubia” című könyvével jelentősen hozzájárult az európaiak Egyiptommal kapcsolatos műveltségéhez. és egyiptológus. ADELHEID BT: egyiptológus AD: burkhardt@bbaw.) BUSIRIS (ang. Ramszesz fiai sírlabirintusának bejáratán túl néhány méterre. majd a Ramesszida korban harci fegyverré vált. James könyvei RT: Ramszesz. The (1893. Ő talált rá ekkor újra az abu szimbeli templomokra. BT: Kasa1 hozzátartozói BULAQ (ang. Jean-Louis SN: Svéd felfedező.) BT: hegység NT: burg el-hammami sír BURG EL-HAMMAMI SÍR BT: hierakónpoliszi sír NT: Hormesz3 sírja BURGHCLERE. 4. BT: eszköz fegyver NT: hajítóbunkó BURCKHARDT. BT: játék BUKHANEF (ang. Röviddel ezután szülei kitagadták. BT: Egyiptom-utazó BUTO2 (ang. amelyek kora i. Ez az épület a városi tanács gyűléseinek a színhelye lehetett. BT: Szennedzsem hozzátartozói BUNKÓ SN: Fegyverként és segédeszközként is használták. A lengyel egyiptológusok feltáró és konzerváló munkájának köszönhetően az Alexandria legjobb állapotban megőrzött létesítménye. dinasztiában.Buckley@bristol. Ekkor ő már eljutott II. BUDDE. Feltárt két felirat nélküli sírt és MeriAtum hercegnek a sírját is. Fabunkóval verték a rézvésőt és a fa. Valamilyen titokzatos ok miatt nem folytatta a kutatást. WA45DD. majd ötleteivel Richard Evershedet kereste fel a Bristoli Egyetemen. 1825-ben a Nílus mentén Kairótól leutazott Abu Szimbelig. JOHANN LUDWIG (1784–1817) SN: Svéd utazó. Fax: + 49(0)6131-39-25409 E-mail: budde@uni-mainz. ahol 1996-ban végül is PhD-t szerzett.) SN: Szennedzsem egyik fia a 19. Ramszesz idején. 2600 és i. Kutatásait az 1990-es évek elején kezdte.e. II.) (1858–1902) BULAQ MÚZEUM BURG EL-HAMMAM (ar. amely Amenemope3 intelmeit tartalmazza majdnem teljes formában. aki 1813-ban tevékenykedett a Nílus nyugati partjának hegyei között. Meketré sírjánál tükröket használva felállított egy egyedülálló rendszert. 1788-ban született Londonban James Haliburton (aki később Burtonra változtatta nevét) és Elizabeth Westly fiaként. JEAN-LOUIS (1784–1817) BURKHARDT. 1988) BUDGE PAPIRUSZ (BM: BM 10474) SN: A British Múzeum egy kézirata. 0. Két-három fogadott emberrel kiásatta a folyosót.uk 3 St Mary’s Close. Mindegyikből csak egy egészen apró. DAGMAR BT: német egyiptológus AD: Institut für Ägyptologie und Altorientalistik. században építettek. 1989) Osiris and the Egyptian Resurrection (1973. JOHN LEWIS BURKHARDT. Számos munkáját még mindig kiadják.de BUDGE. ahová fényszóróként világított be. LADY SN: Lord Carnarvon nővére.) UF: Bouto2 Buto2 (ang.) BOULAQ (ang. s. 1835-ben elvett feleségül egy görög rabszolgalányt Andreanat. BT: fegyver NT: elektrum bumeráng fa bumeráng BUNAKHTEF (ang. amelynek segítségével a síron kívülről a 28–30 m hosszú folyosón keresztül bevezette a napsugarat a sírba. ERNEST ALFRED THOMPSON WALLIS (1857–1934) SN: Több éven keresztül volt a British Múzeum tulajdonosa. D-55099 Mainz Tel. BT: angol egyiptológus NT: Burton. Tutankhamon és Meketré sírjának feltárásánál ő készítette a fotókat. BT: színház BUMERÁNG SN: Eleinte csak vadászatra használták.vagy rézékeket is ezzel verték a gránitba. hogy kihasadjon az alapkőzetből. Romjait Alexandria központjában fedezték fel. GUENTER BT: egyiptológus AD: Guenter.

BT: festőbuzér BUZÉRVIRÁGÚ UF: Gentianales (lat. a múmiák burkolatának lefejtése és ellopása és mindenféle gonosz cselekedetek elkövetése.) SN: Ma Libanon területén található a Földközi-tenger partján. szögfejekkel és egymásbafonódó láncmintákkal(1.) SN: Egyiptomban már i.) BT: buzérvirágú NT: festőbuzér BUZÉRGYÖKÉR UF: madder root (ang. szent állatok megölése. A festőbuzér földben kúszó gyöke eléri az egy méter hosszúságot is. BT: csövesvirágú évelő növény BUZÉRFÉLE UF: Rötegewächse (ném.) SN: Az egyiptomi királysírokban leggyakrabban megtalált növény. A díszesebb ágylábakat valamilyen állat lábához hasonlóvá faragták ki. BT: város RT: butói agyagedény butói isten BUTÓI AGYAGEDÉNY SN: Egyszerűen készülték. BT: bútor NT: esztergált bútorláb ágyláb székláb BUTTERFLY CRAMP (ang. gyilkolás..) BÚTOR BT: berendezés tárgy NT: ágy ágysátor asztal bútorláb fabútor fejtámasz királyi bútor láda szék RT: bútordíszítés BÚZAVIRÁG UF: Centaurea (lat. II. Már időszámításunk előtt használták Egyiptomban. Sokszor alkalmaztak gömbölyített végű lábakat is.) SN: Az ismert legrégebbi növényi színezőanyagok egyike. a fellobbanás.) BT: rózsaalkatú NT: buzérféle BUZIRISZ ABU SZÍR BUZOGÁNY1 SN: Bunkósbothoz hasonló eszköz a végén átlyukasztott kővagy fémfejjel.) Triticum (lat. BT: gabonaféle NT: durumbúza kétszemű búza tönkölybúza zea BÚZAMAG SN: A szarkofágba ültetett csírázó búzamagvak Ozirisz újjászületését szimbolizálzák. az áldozati adományok ellopása. lopás.e. Ozirisz mítosza szerint Ozirisz holttestét itt fogadta magába egy fa.) (1. letette a földre. fajtalankodás. Fegyverként vagy szertartáshoz használták. NT: határkő elmozdítása RT: büntetés BÚZAFÉLE UF: bedet (óei. a süketség színlelése és az igazság elől elzárkózás. mágikus szimbólumokkal díszítették a bútorokat. az önfejűség. a táplálék megvonása. mértékek és súlyok megkisebbítése. BT: mag BÜNTETÉS BT: cselekedet NT: botozás kivégzés RT: bűn büntetés-végrehajtó intézet Utasítások Merikarénak BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÓ INTÉZET BT: intézet NT: börtön RT: büntetés BÜRGERMEISTER (ném.) POLGÁRMESTER 94 . az erőszakosság. BT: város RT: Ozirisz mítosza BŰN SN: Tiltva volt a hazugság. az ország istenének. KIRSTEN BT: egyiptológus AD: aegyptustvl@link. az istentelenség.Ibtu (ném. a fáraónak átkozása.) Schâba (ném. Kedvelt volt az ökörláb és az oroszlánláb. a csacskaság. a földmérőjelek megváltoztatása.com. Gyakran használtak intarziát vagy berakást is. Bőségesen termett a Nílus és a sivatag közti keskeny.) Rubidales (lat. ar. vagy kicserélése. BT: agyagedény RT: Butó BUTÓI ISTEN BT: helyi isten NT: Djebauti (ang. BT: fegyver NT: Narmer buzogánya Skorpió.) Rubiaceae (lat. a víz folyásának elvágása. könnyek fakasztása.) CSATLAKOZTATÓ FORGÓPÁNT VÉGILLESZTÉS BÜBLOSZ UF: Byblos Dzsubail (ar. amelyből az alizarinvörös színezőanyagot úgy nyerték ki.) Pauzit Pe Per-Edjo (óei.) Per-Wadjet (óei.) BUTT-JOINT (ang. Pe és Dep város egyesítésével jött létre Butó. amelyeket csontszegekkel rögzítettek a bútorra. 15) LEPKECSAP BUTTERWECK-ABDEL RAHIM. a szolga leszólása ura előtt. a dölyfösség.és a Római Korban az esztergált bútorlábak jöttek divatba. a folyamon átkelés megakadályozása.) Tell el-Farein (ang. hogy megszárították és összezúzták. rablás. buzogánya BUZOGÁNY2 BUZOGÁNYFŰ BUZOGÁNYSÁS GYÉKÉNY GYÉKÉNY GYÉKÉNY BÚTORDÍSZÍTÉS SN: Egyenes vonalakkal bemetszett csontcsíkokkal.) Per-Uadjit (ang.eg BUTT-HINGE (ang.) Tell el-Faráin (ar. 22). házasságtörés. meglopása.) SN: Alsó-Egyiptom közigazgatási fővárosa volt a Két Föld egyesítése előtt. fadarabokat nyomtak bele. a kotnyelesség.) Tell el-Faráîn (ném. megfertőztetés. A Késő. a hirtelen harag. termékeny földsávon. 2700 körül termesztettek búzát. BT: díszítés RT: bútor BÚTORLÁB SN: Az ágyakhoz és a székekhez hasonló kialakítású lábakat használtak. Az ember fogott egy agyagdarabot. majd elsimították.

levele. Legjellemzőbb tünetei: reszketés. torokfájás. BT: mérgező növény NT: foltos bürök BÜBLOSZ BYBLOS 95 . fehér ernyős virágzata mérgező. émelygés. melynek 2 faja van.BÜROKRATA BT: államszervezet NT: Nebmarenakht BÜRÖK UF: Conium SN: Az Umbelliferae (Ernyősök) családjába tartozik. Szára. izomgyengeség.

Ptolemaiosz Caesarion. JEAN (1877–1947) SN: 1900-ban lett felügyelő-helyettes. 44. melynek során Carnarvon agyrázkódást szenvedett. aki szentföldi zarándokútja során 1458-ban járt Egyiptomban. Fiuk: XV. jún.e. Seattle WA 98104 CAIRO ANTIQUITIES MUSEUM (ang.) NT: Atia Balba Caesonia (i. GABRIELLE SN: Egy velencei nemesember.CAMBYSES (ang. amelyet egy egész szemeszteren át az íróasztalában tartott. 26-án született. júl. MARCELO BT: egyiptológus AD: postmast@narmer.) CALCOEN. márc. valamint egy kígyóval. Széthi ünnepi templomának fotográfusa volt. 44. Az egyiptomi művészetről nagyértékű cikkeket közölt. átmenetileg elvesztette a látását. BT: Egyiptom-utazó CAPPARALES (lat.) CAGLE. akit Egyiptom oázisai érdekeltek a leginkább. BT: Egyiptom-utazó CALLIMACHUS OF CYRENE (ang.) UF: Carnarvon. 100. ápr. BT: belga egyiptológus RT: Királyi Művészettörténeti Múzeum (Bel. 5) (1866. 6.) (1. A belga egyiptológia alapítójának tekintik. Kleopátra szerelmese. Caesarion (i. (i. Philophator (i. CAIUS JULIUS (i. XV. elemi iskolai tanulmányait egy magántanárnál végezte.e. ápr.e.) GYOMOR FOGSZUVASODÁS ALABÁSTROM TÁL CARLSBERG 1 PAPIRUSZ SN: Asztronómiai tárgyú papirusz. amikor a dekán Geb házában tartózkodik.e. Az Augustus néven császárrá koronázott Augusztusz saját kultuszát hirdette benne. BT: Kleopátra. Epilepsziás rohamokban gyakran szenvedett. júl.) NAGY KUTYA CANIS MAJORIS SZÓTHISZ (gör. 13–i.) CAPELET (fr. BT: amerikai egyiptológus AD: acagle@u. júl.ar CAMPANA-RELIEF SN: A Nílus élővilágát ábrázoló relief.) 310–240) KALLIMAKHOSZ (i.e. 44–30) CAESAR.) CAESALPINIACEAE (lat.) TEVEFÉLE TEVE DROMEDÁR CAMELUS DROMEDARIUS (lat. 26–1923. CAESARION (i. BT: templom CAESARION PTOLEMAIOSZ. 999 Third Ave. ALEXANDER BT: Nicholson Régiség Múzeum munkatársai AD: acambito@mail. hű sofőrjével együtt súlyos autóbalesetet szenvedett. valamint azt a hetven napos periódust. I. 15. Julius Caesart i. 85–i.) KANÓPUSZ CANOPUS (ang.) CANOPY (ang. Cambridge-ben a Trinity College-ben kezdte egyetemi tanulmányait. 44–30) CAESAREION SN: A templom építését Kleopátra rendelte el Antóniusz tiszteletére.e. 26-án feleségül vette Almina Wombwellt.uba. Ő lépett be elsőként Tutankhamon sírjába Carterrel. ANTHONY SN: 1988-ban Kom el-Hisn projekt keetén belül végzett ásatást.) CAPE GUM (ang. de sosem látták a boldog szerelmesek befejezve. 1993-ban pedig a Királyok Völgye Konzervációs projektben volt felügyelő.) CAPPARIDALES (lat. jún. Légzési CALVERLEY.28–1923. Antóniuszt jelölte ki örökösnek és a keleti területekért felelős triumvirnek.) CANNIBAL HYMN TO PHARAOH UNIS (ang.e.e. jún. Egy ideig keresztény templomként használták. abüdoszi temploma CAMBITOGLOU. 1895.e. Kleopátra Philopathor. Caius Julius hozzátartozói RT: polgárháború (i. meghalt egy mérges szúnyogcsípés következtében Egyiptomban 1923.) KAMBÜSZÉSZ. VII.) BAHR EL-JUSZUF (ar. Cambridge-ben tanult.) KAPRIVIRÁGÚ KAPRIVIRÁGÚ CSAPATKAPITÁNY CAPTAIN OF TROOPS (ang.e. mint a Tutanhamon király múmiáján talált folt. Egy alkalommal Carnarvon Edward Trotmannal. Lord Herbert. 5-én hajnali két óra előtt 10 perccel. George Edward Stanhope Molyneux SN: Angol egyiptológus. BRAM BT: egyiptológus CALLENDER SN: Tutankhamon sírjától néhány km2-rel arrébb ásatott. BT: relief CANAL OF JOSEPH (ang.usyd. Suite 700. Philophator hozzátartozói NT: Caesar. 2003-ban pedig ugyanitt társigazgató. 51–30) Ptolemaiosz. Unokahúga: Atia Balba Caesonia. 1996-ban terepfelügyelő az Amerikai Kutatási Központ Egypt Field School-ban. márc. 48) CAESAR. Henry Howard Molyneux Herbert halála után 23 évesen vette át a családi vagyont.) CARIES (lat. JULIUS CAESAR. 15.filo. 1994-ben terepigazgató a Washingtoni Egyetem Fajjúm projektjében.) AKÁCIA KRISZTUSTÖVISFA CAPODILISTA. A csípés testének ugyanazon a helyén volt. KALCIT ALABÁSTROM VÁZA KAIRÓI EGYIPTOMI CAPART. majd 1991-ben ásatási felügyelője volt a Királyok Völgye1 Projektnek. AMICE MARY (1896–1959) SN: I. své.e. 525–522) C C8 KAAPER1 MASZTABÁJA VEREMSÍR LEPÉNYFAFÉLE CACHETTE (ném.e. CAIUS JULIUS HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: VII. 100. FRÉDÉRIC SN: Francia utazó.e.) CAMELUS (lat. 44.) KANNIBÁL HIMNUSZ UNISZ FÁRAÓHOZ CANOBUS (ang.) CALCITE GROUP (ang.) KANOPOSZI DEKRÉTUM ÁGYSÁTOR CAESAR. Az elsők között készített leírást a gizehi piramisokról.) CAMPAGNO. Carnarvonnal és Carnarvon lányával. 48) NAGY KUTYA CANIS MAJOR (lat. 43) Kleopátra. mely leleteinek egy részét a belgiumi Királyi Művészettörténeti Múzeumnak ajándékozta. BT: démotikus papirusz CARNARVON.e. Highclere-ben (Anglia) 1866.e. 44-ben meggyilkolták. Apja.) CANIS MAIOR (lat. ápr. 13–i.) UF: Caesar.) KANOPOSZ CANOPUS DECREE (ang.) (1902–) CALCITE BOWL (ang. RT: Széthi. Ptolemaiosz Caesarion. BT: Caesar.) MÚZEUM (Eg. 15. ahol a lovassport terén nyújtott kiemelkedő teljesítményeivel tűnt ki.edu. Caius Julius (i.) CAMELIDAE (lat. majd 912-ben lerombolták. 1937-ben El-Kab-ban végzett ásatásokat. amely megemlíti a dekánok tíz naponként bekövetkező halálát.. BT: egyiptológus CALLIAUD.au 96 .washington. XV. II. VII. XV.) KANOPOSZ CANONE DI TORINO (ol. 13–i. majd Etonba vezetett az útja. akitől egy gyermeke is született.) CARDIA (lat. CAIUS JULIUS (i. Julius SN: VII. jún.) CALCITE VESSEL (ang.edu Center for the Evaluation of Emergency Medical Services Public Health – Seattle and King County. hogy megtisztuljon. márc. 100. GEORGE EDWARD STANHOPE MOLYNEUX HERBERT (1866.) TORINÓI KIRÁLYI PAPIRUSZ CANOPIC VESSEL (ang.

George Edward Stanhope Molyneux Herbert munkatársai Carnarvon. Állás nélkül marad. November 4-én hajnalban az első lebontott kunyhó alatt a csapat vízhordó fiúja lépcsőfokokat talált. Fiuk: Henry George Alfred Marius Victor Francis Herbert. amely Tutankhamon sírjának meglétét bizonyította. 1903-ban első ízben töltötte a telet Egyiptomban.) SN: Walton Hallban található múzeum. hogy rábukkantak volna a sírra. Kilenc éve dolgozott már Egyiptomban. 17) (1. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866. amelyet hivatalosan 1923. november 4-én Carter megtalálta az első jelet. 6 heti ásatás jutalma mindössze egy macskamúmia volt. aki Carnarvon után néhány héttel halt meg. Alkonyatkor eljutottak az ajtóig. 27.28–1923.) CARNEGIE TERMÉSZETTÖRTÉNETI MÚZEUM (USA) CARNEGIE TERMÉSZETTÖRTÉNETI MÚZEUM (USA) UF: Carnegie MUseum of Natural History (ang. ápr. BT: angol egyiptológus régész NT: Carter.) GUBÓJA CARPENTER (ang. így november 1-én újra kezdődtek a munkák. 1890 óta dolgozott Egyiptomban: egyiptomi pályafutását 17 évesen rajzolóként és akvarellistaként kezdte Sir Flinders Petrie mellett. 412.) CARRYING CHAIR (ang. jún. jan. máj.–1924. 5) (1866. 3–1942.) Tutankhamon sírja CARTER. Mivel a kobra a fáraók kígyója. jún. 32) CARSTENS. mely a többi régész számára törmelékrakodóként szolgált.márc.) Porchester. A felfedezés fokozza a lord lelkesedését.nehézségekkel küszködött. Ezt csak majdnem 3 héttel később ásták ki.622. 1922.jún.24–1890.26. mikor Gaston Maspéro. főleg a párás angliai telek idején. Ő kiváltja az ásatási engedélyt. a kedvenc kismadár kénytelen volt farkasszemet nézni egy kobrával.máj. Seikh Abd el-Gurna tetején kapott egy területet. az uralkodás jelképe. George Edward Stanhope Molyneux Herbert könyvei CARNARVON. HOWARD (1874. Richard (–1929) Garstin. Evelyn Leonora Almina (1901. júl. melyet ugyan már kifosztottak.9. feb. 2.–1939. 8) CAROB POD (ang. hogy az „aranymadár” szerencsét hoz.) CARNEOL (ném. George Edward Stanhope Molyneux Herbert hozzátartozói Carnarvon.) SN: Brit régész.–1924.jún. mert Carter beavatja elgondolásaiba – a 18. egyetlen kivételével: ez pedig a fiatal fáraó. BT: Carnarvon. amely Anubisz pecsétjével volt lezárva.jún. PA 15213 Tel.–1924.7–) Herbert. 1939-ben névtelenül.) (1.3. William Matthew Flinders (1853.nov. a kairói múzeum felügyelője kinevezte az ókori gyűjtemény egyik felügyelőjévé. GEORGE EDWARD STANHOPE MOLYNEUX HERBERT CARNARVON THÉBAI ÁSATÁSAI (1906) SN: Carnarvon 1906-ban kezdett ásatni Nyugat-Thébában Sir William Garstin segítségével. BT: ásatás CARNEGIE MUSEUM OF NATURAL HISTORY (ang.26. 1912-ben kutatási jogokat kap Masperotól. BT: amatőr egyiptológus angol egyiptológus Herbert. Pittsburgh. HOWARD MUNKATÁRSAI BT: Carter. A napvilágra hozott kincsek nagy része a Kairói Egyiptomi Múzeumba került.aug. 1922-ben Carter kijárta Carnarvonnál. 1906-ban Maspéro összeismerkedik Lord Carnarvonnal.jan.) Wombwell.2.) NT: Burghclere. Korán kezdett egyiptomi archeológiával foglalkozni. Mire mindketten felkészülnek a nagy munkára.) CARNEOLUS (lat. 26–1923. Evelyn (–1875. Ez volt Tutankhamon sírja. Halála után nem sokkal az őt ápoló nővér is meghalt. jun. Lady Herbert. 1917-ben a háború miatt félbeszakadnak az ásatások.) CARNIVORA (lat. Henry George Alfred Marius Victor Francis hozzátartozói Wombwell. Andrew Herbert. kitör az első világháború. Howard (1873. egyiptológus lett. jún. Tutankhamon sírja. hogy finanszírozzon még egy ásatási szakaszt. Howard munkatársai Carter. egy gazdag magánemberrel. Ebben az időben Carternek volt egy kanárija. Felesége: Almina Victoria Marie Alexandra Wombwell. melyet a munkabrigád is nagyon megszeretett.ca CARTER. 15) CAROB TREE (ang. Henry George Reginald Molyneux Herbert Lord (1898–) Stanhope. Earl of Carnarvon) Anyja: Evelyn Stanhope. A kígyó felkúszott a kalitkához. Mindegyik sírt fel is fedezték. de nem elégedett meg a másolói és akvarellista munkákkal. 9.jan. Henry Howard Molyneux (1831.org CARNELIAN (ang. 26.GEORGE EDWARD STANHOPE MOLYNEUX HERBERT KÖNYVEI BT: Carnarvon.) NT: Five Years’ Explorations at Thebes (1912) CARNARVON. BT: Carnarvon.) KARNEOL KARNEOL KARNEOL FORGÓPÁNT RAGADOZÓ EMLŐS SZENTJÁNOSKENYÉRFA GUBÓJA SZENTJÁNOSKENYÉRFA (1. A Carter által kijelölt terület abba az övezetbe tarozott. 1918-ig kell várniuk. aki szenvedélyes egyiptológus. William Trotmann.–1939. Hitték.) (1. Néhány nappal viszont azelőtt. 17-én nyitottak meg. 6. Edward CARNARVON. dinasztia valamennyi uralkodóját a Királyok Völgyében temették el. mégsem akar visszatérni Angliába.) 97 . Ők ketten és munkacsapatuk már az első évben feltárnak egy hercegi sírt a 17. jún.) Davis.cartens2@sympatico. általános közöny közepette hunyt el. és elpusztította a szerencsétlen madarat. A harmadik télen már ásatásokat végzett. Nővére Lady Burghclere.GEORGE EDWARD STANHOPE MOLYNEUX HERBERT MUNKATÁRSAI SN: Titkára volt Bethell. mivel nem tudott megbékélni az ásatásokat látogató amatőrökkel.) NT: Bethell. ápr. Ekkor még az ásatásról nem sok fogalma volt.) SZENTJÁNOSKENYÉRFA ÁCS FAMEGMUNKÁLÓ ESZKÖZ HORDSZÉK CARPENTRY TOOL (ang. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866.3131 cmnhweb@carnegiemuseums. márc. ahol a páratartalom szinte sosem emelkedik 40% fölé.) ĈARNIRO (esp. hanem rövid idő alatt megtanulta a hieroglifikus írást. Almina Victoria Marie Alexandra (–1929) CARNARVON. 28. Öccse: Andrew Herbert. a munkások az esetet szerencsétlen előjelnek tekintették. néhány tárgy mégis megmaradt. De egy év múlva már le is kellett mondania. Henry George Alfred Marius Victor Francis (1898. Tutankhamonét. 28. Két gyermekük született. dinasztia idejéből. GEORGE EDWARD STANHOPE MOLYNEUX HERBERT HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Henry Howard Molyneux Herbert (4. Theodor Monroe (1837–1915) Petrie. LORD CARNARVON. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866. és 1907-ben alkalmazza Cartert. ápr. PATRICK BT: egyiptológus AD: patrick. és szakavatott kutató. 1920-ban leállították az ásatást. Annál is inkább. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866. Almina Victoria Marie Alexandra hozzátartozói NT: Carnarvon. Howard könyvei RT: Carnarvon.15–) Herbert. Swaffhamban (Anglia) született és Londonban halt meg. mert megvárták Carnarvon és lánya érkezését. BT: múzeum AD: 4400 Forbes Avenue. ő fedezte fel a legnagyobb érintetlen sírt. Lányuk Evelyn Leonora Almina Herbert. Több ezer köbméter földet mozgattak meg kézi erővel.3. 5.) CAROB-POD (ang.

7000 CATON-THOMPSON.es KASSZIA CSATTOGTATÓ TÁNCOS CAVIGLIA. JUAN JOSE KÖNYVEI BT: Castillos. The (1902.) CEDARWOOD (ang. The (2002) Una momia egipcia de la Baja Epoca en el Museo Arqueológico Palacio Taranco de Montevideo (1980) CASTOR OIL (ang. The (1923–1933) CARTONNAGE (ang.) CENOTAPH (ang.) RICINUSOLAJ MACSKA MACSKAFÉLE CEDRO DEL LÍBANO (spa. Ennek az olajnak olyan erős a hatása. így a testből csak a csontok és a bőr marad meg.) cédrusfa SN: A cédrusfát importálták a legkorábban Libanonból és Szíriából.–) NT: A reappraisal of the published evidence on Egyptian Predynastic and Early Dynastic cemeteries (1982) A study of the spatial distribution of large and richly endowed tombs in Egyptian Predynastic and Early Dynastic cemeteries (1983) Catálogo de piezas originales en el Museo de la Sociedad Uruguaya de Egiptología (1990) El Arte Egipcio (1973) Egipto Faraónico.márc.máj.) CAT SZKENNER CAT SZKENNER UF: cat scanner (ang. BT: fenyő NT: libanoni cédrus CÉDRUSFA CÉDRUS LIBANONI CÉDRUS CEDRUS LIBANI (lat. ALGERNON THOMAS ST.(1. 500-900 TEMETŐ. okt. 1817-ben mancsai között talált egy gránitsztélét. 18.) cedarwood (ang. JORGE BT: urugváji egyiptológus CASSIA (ang.) CEMETERY 500-900 (ang.) CÈDRE DU LIBAN (fr. A palermói kő. El (1996) Imágenes del Antiguo Egipto (1980) Nuevas imágenes del Antiguo Egipto (1989) Orígenes del Monoteismo Hebreo (1966) Período Predinástico en Egipto. és a hatalmas szobrot részben ki is ásta a homokból. dec. Algernon Thomas St. aki szintén egyiptológus. BT: egyiptológus NT: Caulfeild. szandálok talpaként. aug. BT: gyűjtők CEDAE (röv. El (2002) Predynastic Period in Egypt. számos bizonyítékot nyújt erre. 17) CASARIEGO.) CÉDRUSOLJAS MUMIFIKÁCIÓ SN: A cédrusolajat a végbélen keresztül bejuttatták a hasüregbe. Riveraban (Urugváj) született. Algernon Thomas St. Howard (1873. sor.) CARTOUCHE CARUM CARVI (lat. A Tutankhamon sírjában talált számos bútor is cédrusfából készült.) CASTEL.) Cedrus (lat.) CÉDRUS CÉDRUS UF: cedar (ang. amelyről Thomas Young készített másolatot. ezután 70 napig nátronban áztatták. GIOVANNI BATTISTA (1770–1845) SN: Henry Salt szolgálatában állt. bútorkészítésnél.) MENNYEZET SZTÉLÉ TEMETŐ. JUAN JOSE (1944. ELISA BT: egyiptológus AD: ecastel@arrakis.–) SN: Az Urugváji Egyiptológiai Intézet igazgatója. W.) CAT (ang.) KARTONÁZS KÖMÉNY FOGSZUVASODÁS KARTUS CAULFEILD. BT: angol egyiptológus régész CAT SCANNER (ang. 8) A cédrust felhasználták az építészetben. E másolaton maradt fenn a 13. majd eltávolították belőle. BT: mumifikáció CEILING STELAE (ang.) CASTANET DANCER (ang.com CASTILLOS.) CAVETTO CORNICE FELJÁRÓ LOVASSÁG HOMORÚ PÁRKÁNYZAT CARIOUS CAVITY (ang. ami miatt a szfinxet Hafrénak tulajdonítják. Ma New Yorkban a Central Park közepén áll.–1939. 125) CASTIGLIONE LÁSZLÓ SN: Felesége Varga Edith.) AD: juancast@yahoo. Harry (1879–1940) Derry.NT: Bethell.) CEMETERY 7000 (ang. BT: régészet RT: gizehi szfinx CAZENEUVE.) (1. BT: szkenner CATTLE (ang. aki E.) SN: Ezt használják a modern orvosok a csontszerkezet és más szövetek vizsgálatára múmiáknál. Juan Jose könyvei RT: Urugváji Egyiptológiai Intézet (Uru. 27–1935.) NT: Tomb of Tut-Ankh-Amen. 18. James Henry (1965.) CATLIKE (ang. GERTRUDE (1888–1985) SN: Brit ősrégész kutatónő. BT: magyar egyiptológus RT: núbiai magyar expedíció CASTILLOS. George (1869–) NT: Temple of the Kings at Abydos. 1989) CAUSEWAY (ang. és hosszú tanulmányt írt Kheopsz1-fáraó piramisáról.) KASSZIA CASSIA CORYMBOSA (lat.) ÓKORI EGYIPTOMI TANULMÁNYOK KÖZPONTJA CEDAR (ang. Juan Jose (1944. ALGERNON THOMAS ST.) CENTAUREA (lat. 2. Gardnerrel tárta fel a legrégibb földműves közösség lakhelyét Fajjúmban. hogy a húst és a beleket is kimossa. Alfred Mace. BT: uruguayi egyiptológus NT: Castillos. George könyvei RT: Ozireion CAULFEILD. El (1996) Estudios Históricos (1994) Hombre y la Religión.) Burton. Arthur Cruttenden (1874–1928) White. MARIUS (1839–1913) SN: Gaston Maspero barátja volt. amely lejegyzi a korai dinasztiák fáraóinak krónikáját.) CEDRUS (lat. okt. Caviglia a gizehi szfinxnél is végzett ásatásokat. GEORGE (1869–) SN: Az Ozireion hosszú folyosóját részlegesen ő tisztította le. Richard (–1929) Breasted. A núbiai magyar expedíciót ő vezette. amelyben egy Haf szótagocska szerepel.) ÓKORI EGYIPTOMI TANULMÁNYOK KÖZPONTJA CENTRAL PARK OBELISZK SN: Kleopátra tűjének a párja. akinek Maspero az akhmimi ásatásából Taoszir koporsóját ajándékozta oda.2.) CEDR LIBANSKI (len.9. GEORGE KÖNYVEI BT: Caulfeild.) CÉDRUS LIBANONI CÉDRUS CÉDRUS LIBANONI CÉDRUS LIBANONI CÉDRUS LIBANONI CÉDRUS CEDAR OF LEBANON (ang. Douglas Hall Hauser Lafleur Lucas.) CAVALRY (ang.) SZARVASMARHA KENOTÁFIUM BÚZAVIRÁG CENTER OF DOCUMENTATION AND STUDIES ON ANCIENT EGYPT (ang. Evelyn CARTER. HOWARD KÖNYVEI BT: Carter.) (1. 1881-ben ajándékozta Egyiptom az Egyesült Államoknak. BT: obeliszk 98 .

2. Sucursal 48 (B). Jacques-Josef Figeac SN: Jean François Champollion bátyja volt. BT: Champollion.) CERUSSZIT CERUSSZIT CERUSSZIT CHAMPLEVÉ (fr. JAROSLAV (1898–1970) SN: Az oxfordi egyetem egyiptológia professzora.e. Az anglezit lebomlásából jön létre.e. FRANÇOIS JOSEPH (1817. Jean François hozzátartozói CHAMPOLLION. s Ippolito Rosselini pisai professzorral együtt vezették a X. 2520–2494) FEKETEORRÚ CHALCOLITIC PERIOD (ang. en Palestine au quatorzieme siecle avant notre ere (1866) CHABECHNET (ang.) BT: egyiptológiai szervezet AD: Casilla de Correo No. 70.) KHA2 HAEMHET KHAEMOPET (ang.) CENTRE NATIONAL DES RECHERCHE SCIENTIFIC CENTRO AMERICANO DE EGYIPTOLOGÍA (Arg.e. CAESARION (i. Jean-Yves Empereur.) CENTRE NATIONAL DES RECHERCHE SCIENTIFIC UF: Centre National de la Recherche Scientifique Centre Nationale de la Recherche Scientifique (ang.2. JACQUES-JOSEF FIGEAC CHAMPOLLION.e.) cerkófmajomféle BT: főemlős NT: cerkóf makákó pávián CERKÓFMAJOMFÉLE CERKÓFFÉLE ČERNỲ. 1824ben közreadja A régi egyiptomiak hieroglifarendszerének rövid összefoglalását. BT: francia egyiptológus NT: Chabas. BT: egyiptológiai szervezet NT: Centre National des Recherche Scientific munkatársai RT: Empereur. (1. François Joseph könyvei RT: Harris 500 papirusz (BM: BM 10060) CHABAS.17. JACQUES-JOSEPH FIGEAC (1778–1867) UF: Champollion. FRANÇOIS JOSEPH (1817. s minden kapcsolatát latba vetette. 2.jan.–1882. BT: vízmentes karbonátok pótanion nélkül CESARION 14 PTOLEMAIOSZ.) CHAFRA (óei. Antropológiai kutatások vitték az egyiptológia mezejére. XV. Ebből értesültek először a Rozetti kőről.) SN: Kutatásainak igazgatói: Alain Zivie. JACQUES-JOSEPH FIGEAC (1778–1867) CHAMPOLLION. ez azonban nem jött össze. 18. spa. Különösen a hieratikus szövegek olvasásában és kritikai magyarázásában jeleskedett.máj. Károly király és a toscanai kormány által szervezett expedíciót. BT: egyiptológus CÉRUSITE (fr.–1882. aki egyiptomi művészettörténettel foglalkozott.) NT: Égyptologie.) fehérólomérc ólom-karbonát white lead ore (ang. Jean-François munkatársai Champollion. Örömében ezt kiáltotta: Je tiens l’affaire! (Megvan!) karját magasba nyújtotta.) SN: Francia tudós. en Phénicie. Ő az egyiptológia megalapítója.) CHAEMHET (ang.) CHAEMTERI (ném. Élete munkájával végül is megfejtette a hieroglif írást. Dimitri Meeks.–1832. FRANÇOIS JOSEPH KÖNYVEI BT: Chabas. szept. Ő készítette el az első egyiptomi szótárt.máj. Közvetlenül hazatérte után meghalt.dec. s bánatában felcsapott kereskedőnek. Jean-François hozzátartozói Champollion. 1448 Buenos Aires CERATONIA SILIQUA (lat. Jean François könyvei CERUSSZIT UF: cérusite (fr.) SN: Ékszerkészítő technika. 2558–2532) (i.) UF: Chabas Ferenc SN: Briançonban született és Versaillesben halt meg.e.17.) CHAMBERLAIN (ang.) CHAEMOPET (ném.) cerussit cerussite (ang.23.) HUSZÁRMAJOM CEREAL (ang.) CERCOPITHECIDAE (lat. 1523.) CHABAS. 4500– CERCOPITHECUS AETHIOPS (lat.) KRÉTAFEHÉR KAMARÁS CERKÓF BT: majom NT: fehérbarkójú cerkófmajom feketeorrú huszármajom CERKÓFFÉLE UF: Cercopithecidae (lat.) CEZARION CHA (ang. amellyel üvegpasztát vagy színes köveket illesztettek fémalap mélyedéseibe. XV. máj.) 2 1 KHABEKHENET1 (ang. hogy Napóleon őt is magával vigye az 1798as egyiptomi hadjáratra. s öt napig eszméletlenül feküdt. 17.) SORBONNE EGYIPTOLÓGIAI KUTATÁSI KÖZPONT (Fro.) HAEMUASZET4 KHALKOLITIKUM (i.) CERKÓFMAJOM CERCOPITHECUS PATAS (lat.) GALANDFÉREG PTOLEMAIOSZ.) CNRS (röv.) BT: egyiptológiai szervezet AD: Lavalle. aki 11 évesen határozta el.. és 1828-ban a tudomány szolgálatában Egyiptomba küldték. CAESARION (i. 44–30) C-ES KORMEGHATÁROZÁS RADIOKARBONOS KORMEGHATÁROZÁS 99 .RT: Kleopátra tűje CENTRE DE RECHERCHES EGYPTOLOGIQUES DE LA SORBONNE (fr. Pályája során az egyik legbefolyásosabb és elismertebb filológus volt.) SN: Vegyjele PbCO3. Jean-Yves (1952–) Meeks. 1048 Buenos Aires CENTRO DE ESTUDIOS DE EGIPTO (Arg. 620) BT: ékszerkészítés CHAMPOLLION. BT: francia egyiptológus NT: Champollion.) 3300) CHALK WHITE (ang.) SZENTJÁNOSKENYÉRFA CERKÓFFÉLE FEHÉRBARKÓJÚ CESTODA (lat.) CHAEMWASET (ném. majd összeesett..) CEREMÓNIA GABONAFÉLE SZERTARTÁS KEPHRÉN (i.jan. Christian CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CENTRE NATIONAL DES RECHERCHE SCIENTIFIC CENTRE NATIONALE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (ang.) CERUSSIT CERUSSITE (ang. L’ (1876–1880) Les papyres hieratiques de Berlin (1864) Mélanges égyptologiques (1862–1873) Recherches pour servis à l’histoire de la XIXme dynastie (1873) Une inscripton historique du regne de Séti I (1856) Voyage d’un Égyptien en Syrie. 1o. François Joseph (1817. Alain CENTRE NATIONAL DES RECHERCHE SCIENTIFIC MUNKATÁRSAI BT: Centre National des Recherche Scientific NT: Leblanc.) CHABAS FERENC CHABAS. Felfedezését 1822. JEAN-FRANÇOIS (1790.) CHAEMHET (ném.4. Dimitri Zivie.márc. Az egyiptológia professzorává nevezték ki. 27-én közölte a párizsi akadémiával. jan. amely nagy hatást gyakorolt kisöccsére. Jacques-Joseph előfizetője volt a Courier del’Egypte című folyóiratnak.) KHAMTERI (ang.–1882. hogy megfejti a rosettei kövön található jeleket. 44–30) KHA HAFHUFU CHAAFCHUFUI (ném.

23.e. BT: istennő RT: alsó-egyiptomi nomosz. SÍRJA KANCELLÁR CHEMENU CHEMNIS HERMOPOLISZ AKHMIM (ang. 2181–2173) fáraó CHENSIT (ang.) CHASSINAT I PAPIRUSZ (L: E 25351) (1.) PONTYLAZAC ALAKÚ PONTYLAZAC-FÉLE KHARGA OÁZIS HINTÓ HINTÓS CHARACIFORMES (lat.) SN: II.23. Milyen jól tudja hajítani a hurkot!. BT: papirusz CHASSINAT III PAPIRUSZ SN: 3 szöveget tartalmaz.) KHEOPSZ1 (i.–1832.) SN: Kultuszának központja Létopoliszban volt. Pepi tábornokával Sasenet-tel tiltott homoszexuális viszonyt folytat. 2419–2416) CHARIOTEER (ang.ville-ge.. NADINE BT: egyiptológus AD: ncherpion@ifao.) 2494) SAJT KEPHRÉN (i. Nékó felesége. Hórusszal HENTKÁWESZ.) (1. JEAN-FRANÇOIS HOZZÁTARTOZÓI BT: Champollion. (i.) NT: Monuments de l’Égypte (1835–1845) CHAMPOLLION’S NO. 17) CHEFREN (ném. Aszjútban és Meirben végzett ásatásokat. 2520–2494) KEPHRÉN PIRAMIS KHEPRA CHERHEM NOFEREFRÉ (i. Jean-François (1790.) CHAY (ang. DOROTHY (1927–1981) BT: régész CHARNEIRA (por.ch CHARACIDAE (lat. CHEOPS (ang. ném.) CHEMMIS (ang. Jean-François (1790. 2604–2581) (i. 2558–2532) (i.) CHEIRONÓMIA UF: kézjel SN: A hanglépések kézzel történő levegőbe rajzolásával a dallam lejtésére utalnak. V.egnet. I–III.e. Kosként vagy kosfejű emberként ábrázolták. A rektón és a hátsó oldal egy részén egy mitológiai mese áll.) CHERHEM UF: chercheb SN: A cherhemek magas rangú papok és orvosok voltak egyszemélyben.) a rend sólyomistene.dec. 18) Kb. JEAN-LUC BT: egyiptológus AD: Jean-Luc.) CHARLESWORTH. své. Jacques-Joseph Figeac (1778–1867) CHAMPOLLION.e. de később sólyom alakúvá tették.dec.e.dec.) CHEST (ang.23. Jean-François (1790. 2177) BT: dinasztia.) SN: A 12. hol. 700-ból származik. hozzátartozói CHEESE (ang. spa. spa.e. i.fr CHERPION..e.) CHAPEL (ang. BT: papirusz CHASSINAT. valamint Hórusz és Széth legendáját tartalmazza. 2589– 2566) (i.) NT: Champollion. 12. amelyben II. BT: állatalakú isten CHENTI-IRTI (ang.chermette@mom.4. JEAN FRANÇOIS KÖNYVEI BT: Champollion.) KÁPOLNA CHENTI-CHETI (ang.4.márc. 626-ban házasodott össze. legtöbbször tudósok is. 2520– SEIKH ABD EL-GURNA CHEIKH ABD EL GURNAH (ang. A halottak komphajósa és a fáraók sírjainak védője. alsó-egyiptomi nomosz istennője. és Sasenet tábornok meséje RT: írótábla (KIM: OIM 13539) CHASSINAT II PAPIRUSZ (L) SN: A király és a szellem meséjének 4 észletét tatalmazza.) CHARUV (héb.e. 2558–2532) (i. 7. BT: hieratikus papirusz szerelmi költemény NT: Betegség szállt meg engem Elhaladtam háza előtt Fivérem kínozza szívem Gyorsan dobog a szívem Milyen jól tudja hajítani a hurkot! Páratlan nővér RT: Chester Beatty I (1931) Hórusz és Széth CHESTER BEATTY II PAPIRUSZ (BM: CBM 10682) BT: papirusz 100 . BT: francia egyiptológus francia régész CHAWI (ném. BT: állatalakú isten CHENTKAUES (ném..) CHENTIAMENTIU HONSZUMESZ2 CHONTAMENTI (ang. szerelmi költeményeket. 18) SN: Egy kétes hitelességű mese 4 részlete található rajta.) CHAPPAZ.) CHANCELLOR (ang.e.márc. BT: dinasztia.) CHARGA OASIS CHARIOT (ang.) FORGÓPÁNT PAPIRUSZ SZENTJÁNOSKENYÉRFA CHEPHREN PIRAMISA CHERCHEB CHERES (gör. Denderahban. BT: zenei jelrendszer CHESTER BEATTY I PAPIRUSZ SN: A dublini Chester Beatty Könyvtárban található.márc. Jean-Jacques (1716–1795) hieroglif írás hieroglif írás megfejtése Rozetti kő (BM: EA 24) CHAMPOLLION.chappaz@mah. Elhaladtam háza előtt. CHENSUMOSE (ném. A második szöveg egy ima a thébai istenekhez.) KHAWI (ang. II.. Betegség szállt meg engem.. BT: kos-isten CHERUEF (ném.) KHAY (ang.) KHENTI (spa. A papiruszon található költemények sorrendben: Páratlan nővér.RT: Bartélemy.) KARMAZSINTETŰ CHERMETTE.) SN: Krokodilisten.–1832. Fivérem kínozza szívem. (1. 2460–2453) (i. 2551–2528) CHEPERA CHEPHREN CHEPRE KHEPRA KEPHRÉN (i. BT: királyi feleség Nékó. II. své.) (i.e.) CHANTRESS (ang. akivel i.e.) NT: L’Hôte.net CHERTI (ang. 25.e. BT: pap CHERMES (ol. A történet a Delta keleti területén játszódik Héliopolisz és Hórusz útja között.4.) CHATRESS OF AMUN (ang. akik az Élet Házában dolgoztak.) UF: Machenti-irti SN: A törvény és azonosították. Gyorsan dobog a szívem. II. EMILE GASTON (1868–1948) SN: 1901-ben Abu Roasban. amely nagy hasonlóságot mutat Anpu és Bata3 történetével. MICHELE BT: egyiptológus AD: michele.) KHERUEF LÁDA CHEDEBNITJERBONE (ang. a harmadik szöveg pedig egy könyvelés.e. papiruszai NT: Pepi..) CHARTA (lat. 10 (ang.–1832.) CHENDU (cse.e. Nestor Hyppolite Antoine (1804–1842) CHAMPOLLION.) AKHMIM (ang. Ramszesz idejéből származik.) ÉNEKES AMON ÉNEKESNŐJE SZÉTHI.) CHENTI (ném. JEAN-FRANÇOIS MUNKATÁRSAI BT: Champollion.

e.) CHINESE CASSIA (ang. BT: francia régész CHFW (óei. Breasted és John D. 13) CHICON (fr. BT: dinasztia. Egy oldalból áll papirusz. papiruszai hieratikus papirusz orvosi papirusz RT: Kenkhepesef CHESTER BEATTY VII PAPIRUSZ (BM: CBM 10687) SN: Deir el-Medinéből származik 1928-ból. Az épület a Chicagoi Egyetem Keleti Intézetének luxori központja. dinasztiák műemlékeivel. amelyet Kenkhepesef írt.) CHONTAMENTI (ang. 20. dinasztiabeli papirusz.) GERINCHÚROS GERINCHÚROS CHOUFOU (ang.. papiruszai dinasztia.e.) KHEOPSZ1 (i. kutyaként vagy sakál alakban ábrázolták. Karl Richard könyvei CHRYSIZON SKHYSTON CHRYSOCOLLA (ang.) CHOIAK CHONS CHONSZ FŐORVOS KASSZIA KASSZIA ORVOSOK FŐNÖKE FŐFELESÉG CHINESE CINNAMON (ang.) CHIEF WIFE (ang. papiruszai hieratikus papirusz RT: Kenkhepesef CHESTER BEATTY VIII PAPIRUSZ (BM: CBM 10688) SN: Deir el-Medinéből származik 1928-ból. és 20. amelyet Kenkhepesef írt. avagy kutya fejjel és szarvakkal. BT: Chicago Ház egyiptológiai könyvtár CHICAGO HOUSE CHICAGO HÁZ CHICAGOI MŰVÉSZETI INTÉZET (USA) UF: Art Institute of Chicago (ang.e.e. BT: egyiptológiai szervezet AD: Art Institute of Chicago. 111 South Michigan Avenue. A papirusz elején számos skorpió elleni instrukció olvasható.. Ireland Tel: +353 1 4070750 Fax: +353 1 4070760 E-mail: info@cbl. papiruszai hieratikus papirusz RT: Kenkhepesef CHESTER BEATTY XIX PAPIRUSZ (BM: CBM 10699) BT: papirusz CHESTER BEATTY KÖNYVTÁR (Ír. A CHESTER BEATTY V PAPIRUSZ (BM: CBM 10685) SN: Deir el-Medinéből származik 1928-ból. 21×135 cm hosszú. cse. 60603-6404 CHICKPEA (ang.) CHNUM (ang.) (1.) (1. 21) ORVOSOK FŐNÖKE CHIEF OF DOCTORS (ang.e. H.) CHRONOLOGY (ang. A harmadik rész migrénre nyújt orvosi ellenszert. HENRI SN: A Karnaki Amon-templomnál 1925-ben 25 kolosszális Ekhnaton és Nefertiti1 szobrot ásott ki. BT: dinasztia. BT: egyiptológiai könyvtárak AD: The Chester Beatty Library.) CHUFA SEDGE (ang. Az BT: Lepsius.) CHETI (ang.e.) KRISZTUSTÖVISFA KRISZTUSTÖVISFA KORSZAK CHRONOLOGIE DER AEGYPTER (1849) UF: egyiptomiak kronológiája.) CHUFA FLATSEDGE (ang.) CHUFU (ang.e. 20. 19. amelyet Kenkhepesef írt.) CHIROPTERA (lat.) CHRIST-THORN (ang. papiruszai orvosi papirusz RT: Kenkhepesef CHESTER BEATTY VI PAPIRUSZ (BM: CBM 10686) SN: Deir el-Medinéből származik 1928-ból. dinasztiabeli papirusz. BT: kutya-isten CHORDADIEREN (hol.) SN: Dublinban található Írországban. dinasztiabeli papirusz.) (1. 19.) CHISELER (ang. 2604–2581) (i. hogyan csillapítható a szomjúság. papiruszai hieratikus papirusz RT: Kenkhepesef CHESTER BEATTY XI PAPIRUSZ (BM: CBM 10691) BT: papirusz CHESTER BEATTY XIII PAPIRUSZ (BM: CBM 10693) BT: papirusz CHESTER BEATTY XIV PAPIRUSZ (BM: CBM 10694) BT: papirusz CHESTER BEATTY XV PAPIRUSZ (BM: CBM 10695) SN: Deir el-Medinéből származik 1928-ból. 20.e.CHESTER BEATTY III PAPIRUSZ (BM: CBM 10683) BT: papirusz CHESTER BEATTY IV PAPIRUSZ (BM: CBM 10684) BT: papirusz NT: tudós írnokok. 19.) SN: Itt található Paankhenamun koporsója. BT: dinasztia.e.) KHEOPSZ1 (i.) KHEOPSZ1 (i. Kaliforniában tervezték spanyol stílusban. 2604–2581) (i. 2551–2528) CHICAGO HÁZ UF: Chicago House University of Chicago (ang. dinasztiabeli papirusz. ném. 2551–2528) CHRIST’S THORN (ang. amelyet Kenkhepesef írt. Dublin 2. spa. 2589–2566) (i. 2589–2566) (i. 19.) CHUFA (ang. sorában azt írja le. BT: dinasztia. 41 önálló részből áll. 19. BT: méreg 101 . 8) CHIEF PHYSICIAN (ang.) PORCOS VÉRTESHAL CHNUMMOSE (ném.) CSICSERIBORSÓ LEGFŐBB BÍRA KIRÁLYI KÖTÖZŐSALÁTA CHIEF OF COURT PHYSICIANS (ang.) UF: Chentiamentiu SN: A Nyugat Földjének és a halottak istene. Dublin Castle.) CHORDATA (lat. 19. dinasztiabeli papirusz. amelyet Kenkhepesef írt. 2589–2566) (i. 2604–2581) (i. az eleje és a vége hiányzik. A papirusz elejét egy másik írnok korrigálta és széljegyzetekkel látta el.) CHISEL (ang. 19. Rockefeller. Chicago. amely az 5-9.) KHOIAK HONSZU HONSZU1 CHONDROSTEI (lat. Ez a könyvtár tartalmazza a Chester Beatty papiruszokat. BT: dinasztia. BT: egyiptológiai szervezet NT: Chicago Ház Egyiptológiai Könyvtára CHICAGO HÁZ EGYIPTOLÓGIAI KÖNYVTÁRA SN: A Chicago Ház büszkélkedhet a világ egyik legnagyszerűbb egyiptológiai könyvtárával és fennállásának jelentős ideje alatt a kutatói behatóan foglalkoztak a 19.) DENEVÉR KŐFARAGÓ KŐFARAGÓ VÉSŐ HNUM KHNUMMOSE (ang.) ISZAPSÁS ISZAPSÁS ISZAPSÁS AURIPIGMENT KRIZOKOLLA CHEVRIER.ie CHEST ON LEGS (ang.) LÁBAKON ÁLLÓ LÁDA KHETI SN: 1920-ban építtette J.) CHISELLER (ang. 2551–2528) CIÁN SN: Keserűmandulából vonták ki. 19-20.) CHIEF JUSTICE (ang. A végbélnyílás betegségeivel foglalkozik. amely inkább mágikus természetű. Illinois..

CIÁNHIDROGÉN KÉKSAV CIPPUS (ang.) CLAVUS SN: Bíborvörös csík a római tunikán. KLEOPÁTRA TŰJE CLOISONNÉ (fr. BT: múzeum AD: Parc du Cinquantenaire . 28.) AGYAG AGYAGEDÉNY CLAY VESSELS (ang.e.) CIENNEHEBU (ang. nov.) (1. MADELEINE E. WILLY BT: egyiptológus AD: clarysse@onyx. BT: egyiptológus AD: mec7151@is2.) KORIANDER KILIKIAI JEGENYEFENYŐ KILIKIAI JEGENYEFENYŐ KILIKIAI JEGENYEFENYŐ CIPRUSFÉLE BT: fenyőalakú NT: boróka CIRCUMCISIÓ CIROK KÖRÜLMETÉLÉS KÖRÜLMETÉLÉS CIRCUMCISION (ang.) COCCIDAE (lat. VI.) HÓRUSZ-SZTÉLÉ CODY.arts. Ők készítették a zsákokat. Egyiptomi műkincs gyűjteményéből vásárolt a Louvre. amely halálos mérgezést is okozhatott. A mesterséges cinóbert higanyból és kénből készítik.) COBRA GODDESS (ang.) CILICICAN FIR (ang. 7–1868. 620) BT: ékszerkészítés CLOSET-STOOL (ang.) CILICICA FIR (ang. 1000 Bruxelles. 51–30) CLEOPATRA’S NEEDLE (ang.) UF: Musée du Cinquantenaire (fr. tegezeket.: 02/7417211 CINTÁNYÉR SN: A cintányérokat spárgával kötötték össze.) BT: hasadtujjú emlős NT: macskalábú mongúzalakú CICA MACSKA DÍSZVÁGÁS CICATRIZATION (ang.) CILICIAN FIR (ang.) CLAPPER (ang.) PAP KLEOPÁTRA. BT: hangszer CIPÉSZ SN: Memphiszben több száz könyöknyi külön negyedük volt a cipészeknek és tímároknak. BT: endospóra CLOT-BEY.be CLASSICAL EGYPTIAN (ang. BT: gyűjtő CMA (röv.) CIGÁNYPETREZSELYEM CLARYSSE. BT: mesterség NT: Montuneferi sarukészítő CLEOPATRA SN: 1875-ben ezzel a hajóval szállították Alexandriából Londonba Kleopátra tűjét.) CLERGY (ang.) CINNAMOMUM CASSIA (lat.) SN: Orvos volt. de használták ajakrúzsba is.) PHILOPHATOR (i. 13) WC-ÜLŐKE CLOSTRIDIUM TETANI (lat.) (1. 9) CINNAMOMUM ZEYLANICUM (lat.) (1.) NAGY KUTYA CNRS (röv.) KÖZÉP-EGYIPTOMI NYELV ANYAROZS SZFALERIT CINÓBER FAHÉJFÉLE KASSZIA FAHÉJ FAHÉJ CINÓBER CINNAMOMUM (lat. amelyet cinóberporból állítottak elő.) CINK-SZULFID CINNABAR (ang.(1.) SN: Mély sebbe jutva tetanuszt okoz.) Usifur Usufur vaccae nigrae (lat. BT: tengerjáró hajó RT: Kleopátra tűje CLEOPATRA VI TRYPHAENA (ang.) CENTRE NATIONAL DES RECHERCHE SCIENTIFIC COBALT BLUE (ang. BT: vörös RT: cinóber CINQUANTENAIRE MÚZEUM (Bel.e.) HÓRUSZ-SZTÉLÉ CIBETMACSKAFÉLE UF: Viverridae (lat. ANTOINE-BARTHELEMY (1793. pajzsokat és a szandálokat.) (1.kuleuven.) CINNABARIT GÓLYAALAKÚ TJANENHEBU (ang. Càslavskà 1. a legfontosabb higanyérc (vegyjele: HgS). melyet a római kori Egyiptomban a rómaiak viseltek.) Zinnober (ném.) vermillion (ang.) COCHINELLE-TETŰ KOBALTKÉK UADZSET1 KARMAZSINTETŰ KARMAZSINTETŰ KARMAZSINTETŰ TEKNŐSPAJZSTETŰ-FÉLE CIPÉSZMŰHELY BT: műhely NT: Montuneferi műhelye RT: cipész CIPPI (ang. Róla nevezték el Kairó legidősebb utcáját is.) SN: Ékszerkészítő technika. görög és római gyűjteménnyel rendelkezik.) COCCUS BAUHINI (lat.) CINNAMOMUM VERUM (lat. 2100–) CLAVICEPS PURPUREA (lat. VII. KLEOPÁTRA.edu COFANETTO DI PERPAUT (ol.) SN: Egyiptomi.) CICKÁNY-MÚMIA BT: állatmúmia CICONIIFORMES (lat.ac.) COCCUS ILICIS (lat. Belgium Tel.) SN: Narancsos vörös szín.) (1. A piros tinta tartalmazta ezt az anyagot. 620–621) BT: rómaiak öltözete CLAY (ang. JANE BT: cseh egyiptológus AD: Czeh Republic. 27) CLEAR VARNISH (ang. skarlátvörös színű ásvány.) (i.) CINNAMON (ang.) FAHÉJ CLAYOVÀ. amellyel üvegpasztát vagy színes köveket illesztettek fémalap mélyedéseibe.) CLEOPATRA VII PHILOPHATOR (své. 17) STERIL SEB ÁTLÁTSZÓ LAKKOK CINÓBER UF: cinnabar (ang. aug. (1. 29) BT: növényi élelem MÁJZSUGORODÁS GÖRÖGDINNYE CSATTOGTATÓ CIRRÓZIS CITRULLUS LANATUS (lat. az első egyiptomi orvosi iskola alapítója.nyu. 130 00 Praha 3 . mezopotámiai.) cinnabarit fekete cinóber higany-szulfid lac vaccae nigrae (lat. BT: festékanyag szulfid RT: cinóber vörös CINÓBERVÖRÖS UF: vermilion (ang.) PERPAUT LÁDÁJA 102 .) SN: Gyémántfényű.Vinohrady CLEAN WOUND (ang.

Az új alapzatot az obeliszk felállításának eseményei díszítik.) CONIUM BÜRÖK CONIUM MACULATUM CONQUEST OF JAFFA (ang. Raymond O.collier@liv.) SAROKILLESZTÉS TRÓNNÉV CORONATION NAME (ang. BT.) (1.ac. JOHN D. BT: Faulkner. 9) FELSŐ EGYIPTOMI NOMOSZ. Philippe könyvei COLLOMBERT.) KOPORSÓSZÖVEG HAJVISELET COLLÈGE DE FRANCE (fr. hogy itt nem magáról Hermész személyes tanításáról. PHILIPPE BT: egyiptológus NT: Collombert.ac. 18) HÁZASSÁG CONSORT (ang.) COPTIC (ang. 1981.) CONQUISTA DE JAFFA. Amenhotep.sun. 1999.) COMMON ELM (ang. I. ISAK BT: egyiptológus AD: ic@semt. Nº 151.) COPPER SAW (ang. Az egyiptomiak mindennapi életét megfigyelve olyan.) CONCISE DICTIONARY OF MIDDLE EGYPTIAN. une novelle hypothèse.) COPPER TOOL (ang.) COMMON GENET (ang.COFFIN (ang. a keltető. BT: egyiptológus AD: m. 2002) UF: FCD SN: Szerzője Raymond O. Tel: 0144271045 Fax: 0144271109 COLLIER. NICOLAS JACQUES SN: Krétáiról híres kémikus.) PARANCSNOK COMBINED CROWN (ang.edu CORIANDRUM SATIUM (lat.) CONSTIPATIO (lat. 22-én állították fel a Concorde téren. könnyen feltételezhető. 1972.) KOPORSÓ KOPORSÓTÖREDÉK KŐKOPORSÓ COFFIN FRAGMENT (ang. LE (fr.) ÁGYAS TOBOZOS TOBOZOS FOLTOS BÜRÖK JOPPA BEVÉTELE JOPPA BEVÉTELE VÉRFERTŐZŐ CONIFEROPHYTA (lat. vagy a gipszmalom.) COMMON CRANES (ang. addig ismeretlen eljárásokat figyelt meg.) COLUMBIFORMES (lat. Ezek az értekezések – ha töredékesek is – világosan jelzik. 31-én döntötték le az obeliszket Luxorban s majd csak 1836.(ar. BT: tisztségviselő COMMANDER OF SOLDIERS (ang.) RÉZ RÉZTÁL MALACHIT (ném. Az obeliszket a Luxor2 nevű hajó szállította 136 fős személyzet irányításával. 1550 körül fejtették ki egy asszuáni bányából ezt a gránittömböt. 325 cm hosszú hím páviánokkal díszített alapzaton állt.) PARANCSNOK COMMEMORATIVE SCARAB (ang. Place Marcelin-Berthelot. főként dialogizált értekezés maradt fenn. 1991. ezért új alapzat elkészítését rendelte el.e. Az eredeti alapzat a Louvre-ban van kiállítva D31-es leltári számmal. COLOSSAT.) CONIFEROPHYTNA (lat. 22m magas és 220 tonna.) COPPER DRILL (ang.) COFFIN OF STONE (ang. Lajos-Fülöp túlságosan bujának találta a páviánok kidolgozott nemiségét. 1976. inkább a hermetikus hagyományba való beavatásról van szó. LA (spa.) CONCORDE OBELISZK ALAPZATA (L: D31) SN: Az obeliszk eredetileg egy 159 cm magas. kézzel írott. 5. amely a konvencionális katekizmus stílusnál magasabb nyelvet használ. PHILIPPE KÖNYVEI BT: Collombert.) (Fro. BT: egyiptológus COPPER (ang.) BT: Frankia baktériumfaj NT: mikobaktérium CORMOBIONTA (lat.: +44 (0)151 794 2468 Fax: +44 (0)151 794 2226 COLLOMBERT. LORELEI BT: egyiptológus AD: Lcorcoran@cc. EL. luxori temploma gránitobeliszk NT: Concorde obeliszk alapzata (L: D31) RT: Luxor2 Sphinx CORPUS HERMETICUM UF: Corpus Hermetikum SN: Az alexandriai korból Hermész Triszmegisztosz neve alatt egész sereg.za CORNER JOINT (ang.uk Tel.) KŐRISFA DARU KÖZEMBER ÉSZAKI PETYMEG SZILFA HADSEREG HADSEREG EMLÉKSZKARA–BEUSZ COPPER CARBONATE (ang. a csirkesütő.) COLUMBIDAE (lat. Kutatási területe az óegyiptomi irodalom és szövegek.) BT: egyiptológiai iskola AD: 11. A (1962.) FELESÉG SZÉKREKEDÉS CONTE DES DEUX FRÈRES.) COMPOSITAE (lat. III.) CORYNEBACTERINEAE (lat.a.) COPTITES KOPT COMANDANTE DE SOLDADOS (spa. SN: A Liverpooli Egyetemen előadó. s e művek 103 . MIRHAFA CORCORAN. melyet egy darabban faragtak ki.) RÉZFÚRÓ RÉZFŰRÉSZ RÉZSZERSZÁM COPPER BOWL (ang. 1831. A gyűjtemény általában a Corpus Hermeticum neve alatt ismeretes.) COMMIPHORA ABYSSINICA COMMON ASH (ang.) CONSANGUINEOUS MARRIAGE (ang.) ANPU ÉS BATA3 CONTÉ. okt. a napóleoni tudós expedíció tagja.) KORIANDER CORYNEBAKTÉRIUMFÉLE FÉSZKESVIRÁGÚ CORYNEBAKTÉRIUMFÉLE UF: Corynebacterineae (lat. (1905–1982) SN: 1947–1963-ig volt a Brooklyn Múzeum kurátora. Philippe NT: Les „Fils royaux de Ramsès”.) COMMON FOLK (ang. Ő kezdte meg az első régészeti kutatást Egyiptomban. az egyiptológiai tanulmányok igazgatója. mint pl. MARK A. Oxfordban adták ki. A Corpus Hermeticumban csak néhány mű van. Túlnyomó részük inkább kései gnosztikus iratnak látszik.) COIFFURE (ang. könyvei CONCORDE OBELISZK SN: A párizsi Concorde téren álló obeliszk eredetileg III.) COFFIN TEXT (ang.) COMA BERENICES MEMNON-KOLOSSZUSOK MEMNON-KOLOSSZUSOK GALAMBFÉLE GALAMBALAKÚ HADSEREG BERENIKÉ FÜRTJEI COLOSSI OF MEMNON (ang.memphis.) (1. BT: napóleoni expedíció tagjai COONEY. 1988. okt. hogy valamely beavatás oktató művei. BT: alapzat Concorde obeliszk CONCUBINE (ang.) HAJTÁSOS NÖVÉNY CORNELIUS. 1986. Faulkner. 75231 Paris Cedex 05.) PARANCSNOK COMMANDER OF THE ARMY (ang. amely vörösgránitből készült.) PSENT COMES SARGITIONUM SACRARUM SN: A papiruszgyárak e tisztségviselő felügyelete alatt álltak a bizánci időkben. Amenhotep templomának bejáratát díszítette a nyugati oldalon. 1996.

BT: felfedező RT: Covington-sír COVINGTON-SÍR UF: Covington’s tomb (ang. CSALÁDI SZOBOR BT: szobor NT: Szeneb családi szobra CSALÁNVIRÁGÚ UF: Urticales (lat.) COVINGTON-SÍR DZSÓSZER (i. 28) CRANIOTA (lat. ném. L.) SN: Vegyjele: PbCl2. JEAN-PIERRE UF: Cortiggiani.) Pabasa4 (ang. egy játék kőgolyóit.) Penneszuttaui CSAP UF: dowel (ang. spa. L. végül 6 kötetben jelentette meg 1929–1939 között. BT: múzeum RT: Uahibré2 usébtije (CMM: 454) AD: contact@mtariicrisurilor. Később a koptra specializálódott és az egyik legjobb tudós vált belőle ebben a témában. tárgyakat. sok tekintetben a gnózist. az orfikát. BT: hermetikus irat CORPUS HERMETIKUM CORRIDORS (ang. DOW SN: Filantrópus. WALTER EWING KÖNYVEI BT: Crum. PIERS BT: norvég egyiptológus CROCODILE GOD (ang.) SN: A Romániában található múzeum 2006. James Edward (1867–1935) COVINGTON’S TOMB (ang. főként a negyedik (az úgynevezett szent beszéd) és a tizenhatodik (Ammonhoz). BT: egyiptológus AD: jpcorteggiani@ifao.) CRIS COUNTY MUSEUM (ang. Leonard Holl nyomdájában.) Mastaba T (ang. BT: oxihalogenid COTUNNITE (ném. Kővázák százainak darabjait. Az apa volt a felelős a gazdasági jólétért.) (1. (1.egnet.) BT: hadsereg kapitány NT: Amenmesz2 Dedi (ang.) COSMETIC CONE (ang. Ebben található Uahibré2 usébtije.. Capelrigben született és Bathban halt meg.) CRIS MEGYEI MÚZEUM (Ro.) BT: varázsdió alkatú NT: szilfaféle CSAPATKAPITÁNY UF: captain of troops (ang. 3. Walter Ewing könyvei CRUM. Walter Ewing (1865–1944) NT: Coptic Dictionary (1929–1939) CRUX ANSATA ANKH (óei. aki 1902-1903-ban Quibellel együtt felfedezte Gizeh déli részén a róla elnevezett sírt. Reisner Haszehemui idejére datálta a sírt amely a 3. a Kabalát és az egyiptomi hagyományt kötik össze.. BT: Ptolemaiosz Klaudiusz könyvei COTUNNIT (ang. Jean Pierre SN: A Ptolemaiosz-korszak specialistája.) CROCUS SATIVUS (lat.) CROCODILOPOLIS (gör. az armsheimi Johann Schnitzer mester 32 egész oldalt betöltő fametszetes térképével. amelyet ő „Mastaba T”-nek nevezett.. amelyet Convington és Quibell fedezett fel 1902-1903-ban.) KROKODIL-ISTEN FAJJÚM2 KROKODILFÉLE NÍLUSI KROKODIL SÁFRÁNY KROKODIL CORTEGGIANI.gondolatainak folyamatos jelenléte különböző szerzőknél úgyszólván a mai napig követhető.) NEMESI PÁR (L: N2293) BOSZTONI COURTESY MUSEUM OF FINE ARTS (ang. az anya pedig felülvizsgálta a háztartást és a gyerekek nevelésével foglalkozott. dinasztia acheológiai csoportjai karakterisztikájának a kezdete. Dow Quibell. ném.) CROWELL. JEAN PIERRE COS LETTUCE (ang.upenn.) UF: Cris County Museum (ang.) CROOK (ang. óta zárva van.) ATEF CROZIERR-BRELOT.) CRUZ-URIBE. WALTER EWING (1865–1944) SN: Brit koptológus.) CROCODYLIDAE (lat. JEAN-PIERRE KÖTÖZŐSALÁTA BALZSAMKÚP KOZMETIKAI KANÁL CROCODYLUS NILOTICUS (lat.) 104 .net CORTIGGIANI.) FÜRJ COTURNIX COTURNIX (lat. ennek latin nyelvű kiadása 1482-ben jelent meg először Ulmban.) UF: cotunnit (ang.) cotunnite (ang. GENE BT: egyiptológus CSACSA-EM-ANK DZSADZSAEMANKH CSÁKÁNY BT: szerszám NT: bazalt csákány kőcsákány CSALÁD SN: A család volt a legalapvetőbb szociális egység az ókori Egyiptomban.) CRES (röv.) COW (ang. Az alexandriai tenger alatti kutatások az ő segítségével folytak. Ezek az értekezések.) COTUNNIT (ang.edu CROWN OF OSIRIS (ang.) CROCODILIA (lat.) COSMETICS SPOONS (ang. 7f) BT: gizehi masztaba RT: Covington. 1879-ben Etonban tanult.) COULON.e.net COUPLE EN BOIS (fr. CLAUDE BT: egyiptológus AD: Crozier-cl@France-mail. Kopt szótárához 1892-ben fogott hozzá..) SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM (USA) COVINGTON.) Khay1 (ang.) CORPUS HERMETICUM FOLYOSÓ CRIS MEGYEI MÚZEUM (Ro. Egy másik ulmi nyomdász 4 évvel később újra kiadta. BRIGIT BT: egyiptológus AD: Bcrowell@sas.) COSMOGRAPHIA SN: Ptolemaiosz Klaudiusz műve.) CORTEGGIANI.) JOGAR KERESZT MEDÁL CROSS PENDANT (ang. ném.com CRUM.. majd a Balliol College-ben Oxfordban 1888-tól. Tanulmányai alatt szerette meg az egyiptológiát és Párizsba ment az óegyiptomi hieroglifákat és a koptot tanulni.) lead dichloride (ang.) CÓZER TEHÉN TEHÉNTEJ COW’S MILK (ang. LAURENT BT: egyiptológus AD: coulon@ifao.) SORBONNE EGYIPTOLÓGIAI KUTATÁSI KÖZPONT (Fro. és rézből készült modelleket talált a föld alatti kamrában.egnet. jan. 1906–1907-ben Petrie kutatta ezt a sírt. BT: koptológus NT: Crum. ném. a többitől már tömörségüknél fogva is különböznek.) lead chloride (ang.) SN: Gizeh déli részén található masztaba.) Muzeul Ţării Crişurilor (ro. ném. 119f) (1.) ólom-klorid plumbous chloride (ang..ro CROCKER. 2630–2611) KOPONYÁS HAL MANDRAGÓRA CRAZY APPLE (ang. jelenleg költözés alatt áll.

u. 218) (1. 251–252) (1. 19) Szeverusz.u. BT: tárgy NT: facsap lepkecsap RT: csapolás (1.) (1. Luciusz (i.) (i. 19) Klaudiusz (i. 260–261) (1. 98–117) (1. 7) Jungli Billi (hin. 19) Kaligula (i.(1. 125) CSAUSZ UF: Ban Beral (hin. 193–211) (1. 198–217) (1. 2-02-3315297 105 . Szőrük világos vörösesbarnától vagy a homokszíntől a szürkéig terjed. 19) Diokletiánusz (i.u. 244–249) (1.u. Hosszúsága 20 cm. Ez a gyakorlat még a múlt század elején. 19) Veszpásziánusz (i. 217–218) (1. 19) Piusz.u. 161–169) (1. 19) Auréliusz. 19) Domitiánusz (i. farka vége fekete-fehér csíkos. 30–i. 19) Kommodusz (i. 19) Galériusz (i. Maximinusz (i. 19) Maximiánusz (i. 7) BT: valódi macska CSECSEMŐ UF: baba3 baby (ang. 69247) CSATTOGTATÓK (KEM: JE 69224.) (1.5 cm.u.u. BT: építmény NT: Bahr el-Juszuf szennyvízcsatorna Szuezi-csatorna CSATORNAÁSÓ NOMARKHOSZ CSATTOGTATÓ UF: clapper (ang. 222–235) (1. Egyes bárdok rézpengéje görbe volt. 69) (1. (1.u. 19) Othó (i. Szeptimiusz (i.u. Fejükön és testükön halvány csíkozású. 11636 Praha. Markusz (i.u. 19) RT: Római Kor (i.) flapper (fi. 20) SN: Petrie Kahuni ásatásai alkalmával több házban a padlózat alá dobozba temetett csecsemőt talált. A lakóhely közvetlen közelébe temetett csecsemőket találtak a predinasztikus és dinasztikus időkben egyaránt. 19) Néró (i.u. 19) Auréliánusz (i.u.u.) UF: Czeh Institute of Egyptology (ang. 30–i.e.u.) dzsungelmacska Felis chaus (lat. 37–41) (1. 69–79) (1. 285–305) (1. Miroslav AD: Czeh Republic. Az alsó Deir el-Medinéből származik az Újbirodalom korából.u. (i.u. 81–96) (1. amikor a faanyag nem volt elég hosszú.u.) (1. 19) Didumeniánusz (i. 30–i.) SN: 17 éven át volt igazgatója Miroslav Verner. 19) Daia. 305–313) (1. 15) UF: scarf-joint (ang. 211–212) (1.) Ban Bilao (hin.SN: Csapillesztéseknél használták. 180–192) (1.u.) (1. talán hogy a halott csecsemő lelke újraszülethessen az anya következő gyermekében. 260–261) (1.) (1.u. fekete színben végződő füle van. 313) (1. BT: illesztés RT: csap CSÁPOS ÍZELTLÁBÚ UF: Antennata (lat. Antóninusz (i. 15) scarph joint (ang. hosszúsága 25. 19) Karakalla (len.u. 117–138) (1.u. 238–244) (1.) (1.) BT: tárgy NT: csattogtatók (KEM: JE CG 69224. 7) SN: Rövid farka és hosszú. 19) Makriánusz (i. BT: egyiptológiai szervezet RT: Verner. 161–180) (1.) Khattas (hin. 19) Gordiánusz. 19) Valériánusz (i.e. hogy könnyebben lehessen vele vagdalkozni.u. NT: Augusztusz (i.u. 19) CSATABÁRD SN: Közelharcban használták. 18) BT: forgópánt CSATORNA SN: A Nílusból vezették a földművelés és a hajókázás céljaira.u. 20) BT: ember CSEH EGYIPTOLÓGIAI INTÉZET(Cse. 284–305) (1.u. 54–68) (1.u.u.u.u. BT: csattogtató CSATTOGTATÓ TÁNCOS UF: castanet dancer (ang. BT: fegyver CSATA NT: altakui csata kádesi csata karkemiszi csata pelusiumi csata CSATLAKOZTATÓ FORGÓPÁNT UF: butt-hinges (ang. 249–251) (1. 19) Geta (i. 270–275) (1.e. amelyek ma a Manchester Múzeumban és a Petrie Múzeumban találhatók. 276–282) (1. 395) (i.) BT: ízeltlábú CSARNOK BT: épületrész NT: áldozati csarnok derri templom első csarnoka. 19) Hadriánusz (i.u. 14–37) (1.u. 41–54) (1. A bútoroknál használtak fából és aranyból készült csatlakoztató forgópántot is. 19) Trajánusz (i. akik nevét a hieroglif és démotikus szövegek említik. Alexander (i. 125) BT: táncos NT: Izidóra (1. 7) jungle cat (ang.u. 16) UF: mortise and tenon joint (ang. 68–69) (1. 16) SN: A legkorábbi ilyen illesztés az 1. 19) Deciusz (i. 14) (1. (1. 19) Probusz (i. melynek egyik része az ajtó. 19) Galba (i. 19) Verusz.) (1. dinasztiában lelhető meg az ágykeretek összeillesztésénél. 19) Filippusz (i.u. az 1920-as években is fennált Felső-Egyiptom területén. 253–268) (1.) swamp cat (ang. Celetna 20 Tel: 420-(0)2-24491394 Fax: 420-(0)2-24491628 EAK Egypt. CG 69247) SN: Kéz alakú csont csattogtatók. 19) Gallienusz (i. 19) Makrinusz (i. 19) Nerva (i. 79–81) (1. a másik része az ajtófélfa illeszkedő részeihez van hozzáerősítve és egy forgócsap tartja össze.u.u. 19) Quietusz (i.) (1.u.u. 253–260) (1. 293–311) (1. Dokki Street 4.) BT: tárgy NT: patkányfogó varsa CSAPLYUK ÉS CSAP ILLESZTÉS (1. 19) Volusziánusz (i.u.u. 19) Gallusz (i. dinasztiából származik a Második Átmeneti Korból. A felső csattogtató a 16. edelőcsarnok fesztiválcsarnok karnaki Amon templom fesztiválcsarnoka oszlopcsarnok pronaosz szarkofág csarnok CSÁSZÁR SN: Itt szerepel minden olyan császár neve a Római Korból.) mocsári hiúz reed cat (ang. 19) Titusz (i. 251–252) (1. 138–161) (1. 19) Tibériusz (i. amikor két vagy több részből kívántak egyet készíteni. 15) CSAPDA UF: trap (ang. 19) Szeverusz. III.u.) SN: A csapolást akkor alkalmazták. (1. Két fadarabot különféle csapolási technikákkal illesztettek össze így érvén el a megkívánt hosszúságot. 96–98) (1. 16) BT: illesztés CSAPOLÁS (1. 18) SN: Két lemezből áll. Cairo-Giza Tel: 2-02-3315257.

Ladislav Clayovà. Jane Oerter. A Nap látszólagos pályáját jelképező kört. Szorgalmasan figyelték a bolygókat is. 11) BT: cselekedet 106 . spa. ném. fogak. a cserzőanyagok behatolnak a bőrbe.) BT: puhatestű NT: tüdős csiga CSILLAG BT: csillagászat NT: Alioth Alkaid Benetas Dubhe Merak Mizar Nap1 Szóthisz RT: csillagkép CSILLAGÁSZAT UF: asztronómia SN: Az ókori Egyiptomban 36 csillagcsoportot különböztettek meg. mellkas. Ajkai felelnek meg a második órának. hogy a két bolygó nem a Föld. mivel a mennyezet a sírokban az eget szimbolizálta. Az ókori Egyiptomban mindenekelőtt az akácfa termését használták cserzésre. és megváltoztatják minőségét és színárnyalatát. mázzal van bevonva BT: agyagáru CSERÉPAGYAG UF: lapis ollaris (ang. Az aranyért cserébe az egyiptomiak Afganisztán területéről érkező lazúrkövet és ezüstöt kértek. évezredeken át senki nem beszélt róla. Reymond. ajkak. 11) SN: Bőrkikészítési folyamat. Eve A. A keleti horizont az istennő combjai felett helyezkedik el. újjászületésekor ér a vaginájához. mivel egyetlen ezüstbánya sem működött a birodalomban.. Nutot megtalálni a szent épületek valamennyi csillagkép ábrázolásán. Miroslav Vilímkovà. feljegyezték miként mozognak az állócsillagok körül.) BT: szappankő CSERÉPDARAB CSERÉPEDÉNY CSERÉPKORSÓ CSERJE OSZTRAKON AGYAGEDÉNY AGYAGEDÉNY RT: akácia állatbőr CSÉSZEHORDOZÓ UF: cupbearer (ang. amely teljes barátságban folyó cserekereskedelem volt. Testének tizenkét része: kezek. Hasán és tagjain jelölték a napokat és a hónapokat.) BT: mesterség NT: Dzsehuti5 Neferweben3 (ang. BT: tudomány NT: bolygó csillagászati ábrázolás csillagászati eszköz csillagkép csillag Hold hónap időmérés naptár RT: csillagász CSILLAGÁSZATI ÁBRÁZOLÁS SN: Többnyire a mennyezeteken jelentek meg. amikor is bizonyos cserzőanyagoknak nevezett adalékokat tartalmazó fürdőbe helyezik a bőrt. növény NT: indigócserje tamariszkusz cserje CSERZÉS UF: tanning (ang. mellkasa pedig az ötödiknek. csak a sírfeliratok tettek bizonyságot a papok zsenialitására. fogai a harmadiknak. vagy tömör törési felületű. az ekliptikát 36 részre osztották.) potstones (ang. E. Wolf B. A nap a tizedik órában.. (1. a csillagok megjelenésének és eltűnésének időpontját. BT: ábrázolás csillagászat NT: Pamehit és Ibpameni sírjának mennyezete Petoszirisz sírjának mennyezetfreskója BT. ném. vagy színes üvegszerű réteggel.. hogy a Merkur és a Vénusz mozgásából következtették. Sok esetben egy fényes. torok. Csillagászattörténeti szempontból nagyon fontos. Bretislav Verner. Ez az ismeret a papok titka maradt. torka a negyediknek.) Tati (ang. Testrészei tíznapos egységeket. melynek egy tárgy az alakját köszönheti. belső szervek. vörös vagy fehér színű test. 13) Lathyrus cicera (lat. ném.) BT: pillangósvirágú takarmánynövény ünnepi étel CSIGA UF: Gastropoda (lat. BT: kereskedelem CSERÉP UF: alaptest SN: Egy lyukacsos. hanem a Nap körül kering és a Nappal együtt keringenek a Föld körül.CSEH EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Bares...) Tjener Thutmózisz2 Wah1 CSICSERIBORSÓ UF: chickpea (ang. Egy kései szokás már a nap óráit is Nut testrészeihez társítja. amelyeket dekánoknak neveznek. spa. belek. színtelen. Jana Strouhal. Milada CSELEKEDET UF: cselekvés NT: borkészítés büntetés cserzés eljárás étkezés felszabadítás festés fizetés fonalgyártás fonás gyermeknevelés hamisítás hányás házasságtörés háziasítás kárpitozás légszennyezés lopás préselés ragasztás szüretelés tájolás takarítás termelés tisztálkodás CSELEKVÉS CSELEKEDET CSÉPLÉS BT: mezőgazdasági munka CSEREKERESKEDELEM SN: Az első hivatalos kereskedelmi kapcsolat Punttal alakult ki. ezt a „Nagy Horizontnak” is hívták.) (1.) Parennefer1 (ang. az egyiptomiak időszámításának alapegységeit jelölik.) steatites (ang. Souckovà. Eugen Vachala. hüvely és comb jelölik a csillagok mozgásának útját a végtelenben. sárga.) (1.

BT: kultúrnövény pillangósvirágú CSILLAGKÉP UF: Sternbild (ném. BT: csontfésű RT: tarkhani sír 213 CSONTKANÁL BT: kanál NT: csontkanál (L) CSONTKANÁL (L) SN: Elefántcsontból készült kacsát fogó úszó nőt formázó 29. Egyiptomban mintegy 4000 éve vonták be a termesztésbe. dekánok és istenségek díszítették. BT: csontkanál RT. amely talán a tulajdonos neve volt. Leveleik ujjasan összetettek és lándzsaalakúak.) BT: szobor NT: lószobor (MM: 26. BT: sejtszövet NT: állatcsont állkapocscsont gemacsont csontváz CSONT FEJTÁMASZ BT: fejtámasz NT: Tutankhamon csont fejtámasza CSONTFEKETE UF: bone black (ang. 4.) CSONTKARKÖTŐ BT: karkötő NT: karkötő (WM: W 949b) CSONTKEREPLŐ SN: A kereplő két felét valószínűleg papiruszspárgával kötötték össze. lágyszárú növények. a csípő. nov. A csontcímkét talán egy pár szandálra akasztották.ÉS CSONTOSHAL CSONTOS NYELVŰ UF: bony tongue (ang. mivel a hátoldalán egy szandál látható.és vízilócsontokat használtak számtalan műalkotás és szertartási tárgy kifaragására.) SN: A pillangósok családjához tartozó nemzetség. Klaudiusz RT: csillagászat CSILLAGFÜRT UF: Lupinus (lat. A levelek száma és szélessége fajonként eltérő. 10) Porrá zúzva fehér festékekhez használták. Dun idejéből.) BT: felirat NT: csontfelirat (BM: EA 55586) csontfelirat (KEM: CG 14142) CSONTFELIRAT (BM: EA 55586) SN: Abüdoszból származik az 1. BT: hangszer CSONTOS HAL VÉRTES. Antoine-Barthelemy (1793. 28. A fésűn egy „kad” felirat található. dinasztiábó származik a 213-as tarkhani sírból. Ramszesz sírjának mennyezete Szenenmut TT353PM-as sírjának mennyezete RT: Nut CSILLAGÁSZATI ESZKÖZ BT: csillagászat eszköz NT: merhet (óei. enyhén barnásfekete szín. V. hogy két gabona közé iktatva javítja a terméskilátásokat.) SN: A csontfekete színt az égetett és porrá zúzott elefántcsontból állították elő. Az összes csont érintettsége ellenére a gerinc. Clot-Bey gyűjteményéből 1853-ban vásárolta meg a Louvre. és a csukló törik el leggyakrabban. (1. aug. BT: csontfelirat CSONTFELIRAT (KEM: CG 14142) SN: Egy nagadai királyi masztabából származik. és ezzel kiteszi a törés veszélyének. Clot-Bey. Már az ókorban leírták.2 cm.) BT: hajó CSÓNAKOS CSAPAT BT: sírásó munkacsoport CSONT UF: bone (ang.) BT: csillagászat NT: Bereniké fürtjei Kis-Göncöl Nagy-Göncöl Nagy Kutya Orion RT: csillag CSILLAGÓRA BT: óra CSILLÁM ÉS ROKON RÁCSÉPÍTMÉNYŰ ÁSVÁNY BT: filloszilikát NT: szerpentinásvány CSIPESZ BT: eszköz NT: hajgöndörítő csipesz sebészcsipesz szőrtelenítő csipesz CSISZOLÁS BT: megmunkálási technika NT: facsiszolás kőcsiszolás CSÓNAK UF: boat (ang. A falfestményeken Amon bárkájának és az erőt szimbolizáló fának szállítását láthatjuk. BT: csontbetegség CSONTSZOBOR UF: bone statuette (ang. dinasztiából.1293) CSONTVÁZ BT: csont CSONTBETEGSÉG BT: betegség NT: csontritkulás gyulladásos csontbetegség CSONTÉKSZER BT: ékszer 107 .) CSILLAGÁSZATI TEREM UF: Bárkák terme SN: Plafonját csillagok. BT: csont felirat CSONTFÉSŰ UF: ivory comb (ang.) Osteoglossiformes (lat.) ivory black (ang. Meleg. dinasztiából származik. 7–1868.Ramszesz. A 18. vastagsága 0. BT: fekete CSONTFELIRAT UF: ivory label (ang. Arcfesték.3 cm-es kanál.7. A British Múzeum 1922-ben szerezte be MacGregor gyűjteményéből. krémek vagy illatszerek adagolására szolgált. és VI.) BT: fésű NT: csontfésű (PM: UC 16076) Dzset csontfésűje elefántcsont fésű CSONTFÉSŰ (PM: UC 16076) SN: Az 1.4 cm. Aha idejéből.) SN: Elefánt.) BT: sugarasúszójú hal NT: csőrösszájú-féle CSONTRITKULÁS UF: oszteoporózis SN: Olyan csontanyagcsere-betegség mely az eredendően erős csontozatot fokozatosan elvékonyítja.5×5. BT: Ramesszeum kis oszlopcsarnokai CSILLAGÁSZ UF: asztronómus BT: mesterség tudós NT: Nakht1 Ptolemaiosz. Alacsony hőmérsékleten csírázó.

BT: korsó NT: csúcsos korsó (PM: UC 16083) csúcsos korsó (PM: UC 17188) CSUKA UF: Esox (lat.) Mormyrus zambanenje (lat. Kb.) Mormyrus swanenburgi (lat.NT: csontváz (BM: EA 52887) csontváz (BM: EA 52888) Nesziuszert csontváza CSONTVÁZ (BM: EA 52887) SN: Kb. i. dinasztia korából.) BT: fészkesvirágú NT: búzavirág CSÚCSELEM BT: építészeti díszítés NT: benben-kő piramidion CSÚCSOS KORSÓ (PM: UC 16083) SN: A trkhani 414-es sírból származik a 0. 3000-ből származik. főként Tell el-Maskhuta-ba.) (1. 8) CUMISÜVEG SN: Anyatej tárolására használt edény.) Mormyrops anguilloides voltae (lat. majd Krétára és Ázsiába. (1881. 4000-ből származik. CHARLES TRICK (1876–1957) SN: Exeterben született. ANNA MACPHERSON jan.) CUMIN (ang.) Mormyrus anguilloides (lat. i. 3000-ből származik. vagy a korai 1.) Mormyrus tuckeyi (lat. BT: kanadai egyiptológus RT: Royal Ontario Régészeti Múzeum (Can.) (1. A fő cél volt műtárgyak gyűjtése. középen egy kidomborodó keresztcsíkkal. így hűvösen tartotta a benne tárolt dolgokat.) IGAZI SZÚNYOG SZERTARTÁSI TÁRGY KÖMÉNY CULT OBJECT (ang. kissé nyújtott. NINA M.) CUKOR SN: A cukornád meghonosítása az arab hódítás után történt. a Victoria College-ben tanult. de akkoriban még nem üvegből készült. Az egyiptomiak növényi hamuval finomították a cukrot. 18) BT: mozgó alkatrész szerelvény NT: forgópánt CSÖRGŐ HANGSZER BT: hangszer NT: szisztrum CSŐRÖSSZÁJÚ UF: Mormyrops (lat. 13) CUCUMIS SATIVUS (lat. 17) (1.ÉS CSONTOSHAL CSOPORT BT: ember NT: munkacsoport CSOPORTVEZETŐ MUNKAFELÜGYELŐ CSŐÖSSZEKÖTŐ UF: fitting (ang.e. majd régészeti munkálatokra kiutazott Egyiptomba. hogy a homokba vagy a puha talajba bele lehessen állítani stabilan. BT: edény CUMMINGS.–1965) CUP (ang. Nagy méretű korsó. ami ehhez a fajhoz tartozik.) (1.) POHÁR CSÉSZEHORDOZÓ SÁRGARÉZ CUPBEARER (ang. apró fülekkel. 6. széles nyakkal.e. felső részén Narmer neve látható. BT: csontváza RT: badari sír 5112 CSONTVÁZA UF: ivory vase (ang. i. Kürt formája volt. BT: agyagkorsó csúcsos korsó RT: tarkhani sír 414 CSÚCSOS KORSÓ (PM: UC 17188) BT: agyagkorsó csúcsos korsó CSÚCSOS KORSÓ SN: A korsó alja csúcsos végződésű. BT: pázsitféle CULICIDAE (lat.) CUSH (ang.) Mormyrops deliciosus (lat. lelőhelye Tarkhan.) CUPRUM CITRINUM DAVIES.) Mormyrops zambanenje (lat.) BT: angolnoida RT: csőrösszájú angolnoida szálka CSŐRÖSSZÁJÚ ANGOLNOIDA SZÁLKA SN: Az elephantinei temetőben 88 olyan halszálkát találtak.) BT: csőrösszájú-féle NT: angolnoida CSŐRÖSSZÁJÚ ANGOLNOIDA UF: Mormyrops anguilloides (lat.) BT: csukaféle CSUKAFÉLE UF: Esocidae (lat. amelyek először a Victoria College tulajdonát képezték A gyűjtemény az Ontario Múzeummá nőtte ki magát 1907-ben.) Mormyrops anguiloides anguiloides (lat. amely technikát az Indiaiak is átvették és még ma is az ő finomítási eljárásukat használják.) 108 . 1 dl fért bele.) BT: heringalakú NT: csuka CSUKLÓSPÁNT FORGÓPÁNT CSUPASZFOGÚ UF: Gymnodontes (lat. A későbbiekben Egyiptom lett a leghíresebb cukrot termelő országok egyike.) Mormyrops longiceps (lat.) BT: váza NT: csontváza (PM: UC 9054) CSONTVÉRTES HAL VÉRTES. BT: csontváz CSONTVÁZ (BM: EA 52888) SN: Kb. ami arra szolgált.) CUCURBITACEAE (lat. kb.e.) BT: forrt állkapcsú NT: négyfogú-féle CSŰR SN: A csűrökbe fent szórták be a gabonát. CURRELLY. BT: édesítőszer CUKORNÁD UF: Saccharum officinarum (lat.) NÚBIA PÁRNA CUSHION (ang.) Mormyridae (lat.) SN: A Ptolemaioszok idején jelent meg Egyiptomban a cukornád.) BT: csontos nyelvű NT: csőrösszájú keleti csőrösszájú hal nílusi csőrösszájú hal CSÖVESVIRÁGÚ UF: Asteroideae (lat. BT: raktár UBORKA UBORKA KABAKOS CUCUMBER (ang.) Tubuliflorae (lat. lent egy másik ajtó szolgált kiürítésre. lelőhelye Tarkhan. Különleges alakja van. (1) BT: halszálka RT: csőrösszájú angolnoida CSŐRÖSSZÁJÚ-FÉLE UF: elefánthal elephantfish (ang. Az első cukorszállítmány 996-ban ment Egyiptomból Velencébe. BT: csontváz CSONTVÁZA (PM: UC 9054) SN: Az 5112-es badari sírból került elő.

Az ő tudományos vezetése alatt tanult Wessetzky Vilmos bécsi ösztöndíjasként. BT: egyiptológiai folyóirat CYCLOPHYLLIDEA (lat.CYBER JOURNEY TO EGYPT SN: Andrew Bayuk new yorki egyiptológus alapította az Interneten.) PALKA CYPERUS ESCULENTUS (lat. Segítségével betekinthetünk a piramisok.) CZEH INSTITUTE OF EGYPTOLOGY (ang.) RÉZ CYPERUS LEPTOSTACHYUS (lat.) CYPERUS TUBEROSUS (lat.) CYPERUS ROTUNDUS (lat. WILHELM SN: Nyelvész egyiptológus.) CYPERUS (lat.) TANISZ (gör.) CYLINDER JAR (ang. aki a történelemben és a valláskutatásban is komoly eredményeket ért el.) CYPRINIFORMES (lat.) EGYIPTOLÓGIAI INTÉZET(Cse.) CYNOPOLIS (gör.) CYPERACEAE (lat.) CYPRINIDAE (lat. és különböző építmények belsejébe a saját számítógépünkről.) 109 .) CZERMAK.) SZÍVÓKÁS HENGERES KORSÓ SÁSFÉLE ISZAPSÁS ISZAPSÁS KÜNÓNPOLISZ (gör.) CYPRIUM (lat. BT: egyiptológus CZOAN (bib.) CYPERUS PAPYRUS (lat.) PAPIRUSZSÁS ISZAPSÁS ISZAPSÁS PONTYFÉLE PONTYALKATÚ NÍLUSI LABEO CSEH CYPRINUS NILOTICUS (lat.

) SN: A dadák vigyáztak a gyerekekre szüleik távollétében. II–III. Ez a törés minden bizonnyal az építészek számítási hibájából eredt. 3000 éves szarkofágot találtak a Kairótól 35 km-re délre fekvő Dahsur közelében. Amenemhet piramisától nyugatra. 4. Homokra épült. Mentuhotep deir el-bahari halotti templomában mint a kapuőrök vezetője jelenik meg. II. a közepétől a csúcsig 43º22’. (1. a piramis felügyelője. Anyaga festett mészkő. III. Először leltek a térségben Újbirodalomhoz tartozó sírra.D D22 TI1 MASZTABÁJA DACIER. Ezeknek a piramisoknak a teste tömör és sokkal kisebb kváderekből áll. magy.712) m. BT: felügyelő vezír RT: Dági sírja Dági szarkofágja DÁGI SÍRJA UF: TT103PM SN: Seikh Abd el-Gurna ÉK-i lejtőjén található monumentális pillérekkel tagolt homlokzatú sír.) UF: Dagi (ang. BT: lakóház DAHSHURI PIRAMIS DAHSURI PIRAMIS DAHSURI PIRAMIS UF: Dahshuri piramis Dahszúri piramis SN: Dahsurban lévő piramisok. Itt Szobek istent imádták. BT: település RT: dahamshai Szobek-templom DAHAMSHAI SZOBEK-TEMPLOM UF: Sobek Temple of Dahamsha (ang. BT: halotti tárgy DAHSURI LAKÓHÁZ SN: Szárított agyagtéglából. Mentuhotep uralkodott. a Vörös piramistól délre. Az alapterülete 188. 19) 110 . spa. akinek Champollion először küldte el a a hieroglif írás megfejtését a Lettre a M.6×188. III. ékszerek voltak. A dajkák viszont csupán addig vettek részt a gyermekgondozásban.. Ahmed ásatásai (1971–1972) DAHSHUR DAHSUR DAHSUR UF: Dahshur UF: wet nurse (ang.) (1. dahsuri piramisa Amenemhet.6m (220m).) SN: A French Academie Royale des Inscriptions titkára. de sokszor ők nevelték fel és tanították a gyermekeket.) Templo de Sobek en Dahamsha (spa. 2 km-re fekszik. dinasztia korából származik.) dAgi (tr. BT: mesterség NT: Baki3 (ang. hogy a gizehi piramisokon kívül – Dzsószerétől kezdve – héjszerűen épültek: egy belső magra fokozatosan készültek a piramis megnagyobbításai. dinasztiához sorolják. BT: piramis NT: Amenemhet. 4.) DÁGI DAGI (ang.) Dakhle oázis Dakhleh Rózsaszín oázis SN: 24 km hosszú és 45 km széles. William Fix arra hívja fel a figyelmet.) UF: Sumenu (óei. ahol több. Az oázisnak ma tíz faluja van. legnagyobb piramis Egyiptomban.) dajkák Hekarnehhe Ipu2 (ang.). ném. 15 m mélyen.–1833.) SN: Vezír. Láthatunk itt az Óbirodalom idején épült masztabaszerű sírokat. ezért megsüllyedt és repedések keletkeztek rajta. piramisa Amenemhet. ném. ápr.. piramisa Dahsuri tört piramis Szeszósztrisz. BON JOSEPH BARON (1742.) SN: A gazdag nők dajkákat fogadtak. BT: oázis NT: Kaszr. míg a babát pelenkázni és szoptatni kellett. amikor még II. Dacier-ben. 1. Ez az egyetlen tört piramis. BT: város NT: dahsuri kincs dahsuri lakóház dahsuri piramis dahsuri sír DAHSURI KINCS SN: Jacques de Morgan lelt rájuk 1894-ben Ita és Hnumit hercegnő érintetlen sírjában a Közép-Birodalom dahsuri piramisainak feltárása közben II. BT: dahsuri piramis dinasztia.) BT: Szobek-templom DAHLA OÁZIS UF: Dakhla (ang. Sírjában és sírja körül az Epiphaniosz-kolostor rendezkedett be. A sírt a késői 18. A 4.) SN: Luxortól ÉNY-ra fekszik.) Nebiri ÁRADÁS TŐR DÁGI SN: 1998-ban japán régészek az Újbirodalomból származó. dőlésszöge az alapoktól a közepéig 54º27’44” (58º). BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Dági DÁGI SZARKOFÁGJA SN: A Középbirodalomból a 11. esetleg fából épültek. VIII.. mikor a kőtömböket függőlegesen illesztik a központi maghoz. amely a leggazdagabb régészeti helynek is számít. din.5 mesre tervezték. de még így is ez a legépebben maradt piramis. Ma a Kairói Egyiptomi Múzeumban láthatók.. A piramis téglasorainak rakása még a régi elvet követi. Tájképileg a legszebb és a legsűrűbben lakott oázis. Ezek tulajdonképpen pompásan díszített halotti kellékek. de 128. spa.) Dahshuri tört piramis Dahszúri tört piramis déli ragyogó piramis Sznofru déli piramisa Tört Piramis SN: Sznofru építtette. 19) wet-nurse (ang. Eredeti magassága 105 (119. Tőle délre egy mellékpiramis található. de itt fedezték fel Balat neolitikus településének a nyomait is.. BT: szarkofág DAHAMSHA (ang. piramisai Sznofru piramisai tört piramis RT: Sznofru völgytemploma Vörös piramis DAHSZÚRI PIRAMIS DAJKA DAHSURI PIRAMIS DAHSURI TÖRT PIRAMIS DAHSZÚRI TÖRT PIRAMIS DAGÁLY DAGGER (ang. mint 35 ezren laknak. feb. elRT: Fakhry. II. piramisa Vörös piramis DAHSURI SÍR BT: sír NT: Amenhotep18 sírja Hnumit sírja Ita sírja Itaweret sírja Keminub sírja Szithathormerit sírja DAHSURI TÖRT PIRAMIS UF: Bent pyramid (ang. A Kharga oázistól 162 km-rel nyugatra található. Mentuhotep idején (11. amelyeket az Óbirodalom korában építettek. BT: egyiptológus DADA UF: nurse1 (ang.

e.) (1. JOSEPH BT: egyiptológus AD: geopolymer@wanadoo. 311) fáraó NT: Dareiosz. 20 évig dolgozott egy orvosokból és tudósokból álló teammel. 311) (i. BT: gyűjtő RT: British Múzeum (An. építőanyagot és rostot a különböző kosarak és kötelek készítéséhez. BT: egyiptológiai adatbázis DATOLYA UF: date (ang. 486–465) DAREIOSZ.. 311) (i. 13) DATEBANK ZUR LITERATURRECHERCHE IM FACHGEBIET ÄGYPTOLOGIE (ném. a maradékot pedig Párizsban bocsátotta aukcióba 1857-ben. 31. papok és katonák ismeretei alapján készítsen részletes beszámolót az egyiptomi jog történetéről. magy.. finom módszereket dolgoztak ki 5000 éves múmiákon végzett vizsgálatokra. ROSALIND DAVID.. és 1990-től megjelentetett publikációk bibliográfiája.) SN: Ti2 masztabájának domborművein látható (5. Egyiptológiai témájú 1970-től kiadott szakkönyvek. Achajmenész.) Darius I (ang.) DAHLA OÁZIS DAKHLEH DAHLA OÁZIS DAKHLE OÁZIS DAHLA OÁZIS DAL BT: zene NT: Oxyrinchus 15 papirusz (GEK: MS Gen 1026/1) EDFU (ol.e. I.e. amit meg is lehet szárítani. A datolya jelentette a földművesek étrendjének fő szénhidrátforrását és a legelterjedtebb ízesítője volt a sörnek. dinasztia 2.e.) DAREIOSZ. hogy leverje a lázadásokat.e. és újítsák fel az Élet Házát (1. Azt is elrendelte.e.) BT: daruféle DAMANHAR DAMIETTE UD: Dimiat (ar.) SN: Az Egyiptomban honos fafajták közül a datolyapálma volt a legfontosabb. BT: város D’ANASTASI. 311) fáraó DAREIOSZ KODOMANNOSZ.e. hogy az egyiptomi írnokok. (i.) Tamiathis SN: Város Alsó-Egyiptomban a Nílus keleti ágának jobb partján 1 km-nyire a Menzaleh tó végétől.) (1. (i. hogy fejezzék be a szaisziak által megkezdett csatornát.e. 424–405) (1. Deborah DARNELL.) SN: A 27. Cryptographic Compositions in the Tombs of Tutankhamun. de svéd-norvég konzul-tábornok is volt. 111 . Erősen érdeklődött Egyiptom ősi kultúrája iránt. GIOVANNI (1780–1860) SN: Egyiptomban született egy görög kereskedő fiaként. SUE BT: egyiptológus AD: sdauria@mfa.e. (i. BT: angol egyiptológus múmiavizsgáló DAVID. hogy Neith istennő adta Dareiosznak az íját. Nem csupán fontos kereskedő volt. mivel egyszerre biztosított élelmet. John Coleman NT: Darnell. (i.. din. své. 343–332) fáraó DAREIOSZ-SZOBOR SN: A szoborra óperzsául. 521–486) (i. DARAYAVAUŠ I–II (óp. BT: Dareiosz. BT: édesítőszer gyümölcs RT: datolyapálma DATOLYAPÁLMA UF: Phoenix dactylifera2 (lat.) DANCER (ang. BT: szerződés DAKHLA (ang. I. (i. 521–485) UF: Darayavauš I (óp. 27. Annette DANSE DU VENTRE HASTÁNC DAREIOSZ. II. Xerxész.) Leideni Nemzeti Régiség Múzeum (Hol.e. BT: dinasztia.) SN: Süteményeket édesítettek vele. (i. 520–465) (i.) SN: A müncheni Institut für Ägyptologie der Ludwig-Maximilians-Universität keretein belül 1996-tól fejlesztették tovább az 1990-ben indított irodalmi adatbankot Martina Ulmann gondozásában. (i. ROSALIE DAREIOSZ. Az arabok 641ben foglalták el. Egyiptomba küldött egy szatrapát. I. 311) (i. BT: szobor RT: Dareiosz DARIUS I–II (ang. BT: egyiptológus NT: Darnell. gör.e.. BT: kultúrnövény pálmaféle D’ AURIA. Második gyűjteményét a British Múzeum vásárolta fel 1839-ben. I–II. JOHN COLEMAN KÖNYVEI BT: Darnell.) Grus grus (lat. John Coleman hozzátartozói Darnell.e. I. své. 336–332) BT: dinasztia. perzsa uralkodója. Rosalind SN: Manchesteri egyiptológus és múmiakutató. és ahogy legtöbb kollégája elkezdte gyűjteni ő is a régiségeket. aki földmérőként megcsinálta a maga szerencséjét Napóleon hadseregében. valamint egyiptomi nyelven vésték fel.BT: dada NT: Rai (ang. 522–486) (1. valamint templomokat építtetett az egyiptomiak számára. 521–486) (i.) DARUFÉLE BT: gázlómadár vándormadár NT: daru pártás daru szürke daru DAT DUAT1 KORMEGHATÁROZÁS DATOLYA DATÁCIÓ DATE (ang. I–II. JOHN COLEMAN HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Deborah Darnell. 423–405) UF: Darayavauš II (óp.fr DAVID. ROSALIE UF: David. John Coleman NT: Enigmatic Netherworld Books of the Solar-Osirian Unity.org DAVABA-SZAFF SZAFF-SÍR DAVIDOVITS. III. 13) Phoenix dactylifera1 (lat. 27.) TÁNCOS DÁN EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Lerstrup. HOZZÁTARTOZÓI SN: Fiai: I. 462) Xerxész.e.e. (i. 31). I.) DAJKAMEGÁLLAPODÁS SN: Egy asszony dajkaságot vállalt bizonyos időre és ezért kikötöttek egy bért egy szerződésben. 522–486) (1. Első gyűjteményét a Leideni Múzeum vásárolta fel 1828-ban. hozzátartozói DAREIOSZ. John Coleman könyvei DARNELL. 525–404) (1. JOHN COLEMAN SN: a Yale Egyetem egyiptológus professzora.) BT: dinasztia.e. gör. BT: Darnell. Az adatbázis csak felhasználónévvel és jelszóval használható Interneten. akkádul és elámiul.) DARNELL. így minden évszakban fogyasztható. 521– 485) NT: Achajmenész (– i. Egy datolyapálma évente 40-80 kg gyümölcsöt terem. Rmesses VI and Ramesses IX (2004) DARU UF: Common Cranes (ang. 525–404) (1.

szept. ANNA MACPHERSON CUMMINGS FESTMÉNYEI BT: Davies. később pedig Bedfordba. jan. Norman de Garis (1865. II. 9 helységből állt. Dr.–1965) DAVIES. A sírban végzett munkáját 1927-ben publikálta Two Ramesside Tombs at Thebes címmel. Széthi múmiája. Az ő vezetésével kezdtek 2003-ban dolgozni a 17. NORMAN DE GARIS KÖNYVEI BT: Davies.-ban DuathathorHenttawy. Innentől kezdve érdekelte az egyiptológia. amelyet 1908-ban készített. Hatsepszutnak1. 6–1965. szept. VIVIAN SN: A British Múzeum munkatársa.uk DAVIES. Anna Macpherson Cummings (1881. jan. ahol összeismerkedett Norman de Garis Davies-szel. Amenhotep.-ban II. ANDREA BT: egyiptológus AD: aldavies@liverpool. dinasztia idején helyezték el ebbe a sírba több király és hozzátartozóik múmiáját az Amon-papok hogy megvédjék a sírrablók és fosztogatók elől. Masaharta.–1965) DAVIES. 17) DECREE (ang. BT: deir el-bahari sír veremsír RT: Graefe. Erhart Graefe végzett utófeltárást a síron. és Tayuheret múmiája hevert.com DEBEN SN: 1 deben = 10 kedet.com DAVIES. Ramszesz. BENEDICT G. dinasztiabeli Szobeknakht sírján. Ahmesz-Meritamon.– 1965) DAVIES. NORMAN DE GARIS (1865. III. mivel szilárdan meg volt győződve arról. Maatkare-Mutemhet. 14. Gardiner volt az egyik. akit valószínűleg élve temettek el. Először másolóként dolgozott Petrie mellett Denderában az 18978-as szezonban. valamint egy névtelen. Vivian könyvei RT: Szobeknakht sírja AD: wdavies@british-museum. BT: egyiptológus RT: KV56 DAVOLI. ADRIAAN (1892–1959) BT: holland egyiptológus DECHER-IRTY-IMY-HUT-INSY (óei. 1894-ben halt meg apja. III. JAN.) XXXI-XXXVII) ISTEN DÍSZÍTETT AGYAGEDÉNY (1. 6. I. Breasteddel Núbiában. Szekenenré. 6.-ben I. Ahmesz-Nefertari. Jahmesz. BT: felfedező RT: Davison-kamra DAVIS. JOHN CHARLES BT: egyiptológus AD: Jde2129629@aol. Nedzsmet1. Ő bukkant rá IV.) TT320 SN: Királymúmiák rejtekhelye volt. BT: szolga DEBU EDFU DE BUCK.DAVIES.) NAUKRATISZI DEKRÉTUM 112 . Vivian NT: Egypt Uncovered (1998) DAVISON-KAMRA BT: kamra Kheopsz1 piramis SN: 1765-ben nyitotta meg Nathaniel Davison Kheopsz1 piramisban a királykamra felett. a festés oldaláról közelítette meg Egyiptomot és így festői pozícióban segédkezett.) NT: Menna1 sírfalának fakszimiléje DAVIES. NATHANIEL SN: A Kheopsz1 piramisban a királykamra mennyezete felett nyitott meg egy kamrát 1765-ben. Anna Macpherson Cummings (1881. Norman de Garis könyvei RT: Uszerhat1 sírja DAVIES. akinek a fáraó 50 munkást bocsátott a rendelkezésére. jan. ekkor családja visszament Skóciába. a 4. Sziamún1.–1941) NT: Davies. 1907-ben jelen volt a grafikus szekció vezetőjeként Uszerhat2 sírjának megtisztításánál.) UF: Cummings. Aberdeenbe. Mivel művészeti iskolát végzett. BT: angol egyiptológus Davies. Erhart DEATON. II. DÍSZÍTŐ TECHNIKA DECORATIVE TECHNIQUE (ang. 6– 1965. az erősen vitatott. Hóremheb1-nek és Sziptahnak a sírjára.–1941) SN: Tanulmányait a Glasgow-i Egyetemen végezte. NORMAN DE GARIS HOZZÁTARTOZÓI SN: 1906-ban jegyezte el Anna Macpherson Cummings-ot és 1907. amelyet a Metropolitan Múzeum szervezett. A legkorábbi datált festménye Dzsehuti4 sírjából származik. az 5. ANNA MACPHERSON CUMMINGS (1881. II. Reisner-rel is együtt dolgozott Gizehben és James H. 14. de Sziptah feleségének. 6. BT: angol egyiptológus NT: Davies. PAOLA BT: egyiptológus AD: bazzanib@mbox. Teje1 ékszereit és tárgyait rejtette. Hogy a sír eredetileg kié volt. Szalonikiben született 1881-ben. amelyet róla Davisonkamrának neveztek el. I.ac. jan. 1905-1907-ben George A. Szitamon2. Neskhons. később felértékelődött 91 g-ra. IX. SN: Norman de Garis Davies felesége volt.-ban I. 1902-ben kezdett ásatásokat a Királyok Völgyében.) (1. Norman de Garis (1865–1941) NT: Two Ramesside Tombs at Thebes (1927) DAVIES. október 8-án kötöttek házasságot a Hampstead-i Emmanuel templomban. Déli falába vágták a Caviglia féle járatot.it DB (röv.) DEKRÉTUM DECREE OF NAUKRATIS (ang. Ramszesz (I. ANNA MACPHERSON CUMMINGS (1881. Ezután Londonba költöztek. Norman de Garis hozzátartozói NT: Davies. Pinodzsem. Ramszesz. a 8. a 6. Ramszesz fakoporsójában). BT: angol egyiptológus NT: Davies. Nina de Garis Davies. Nina M. Alan H. Tauszertnak a kincseit tartalmazó sírra és egy másik névtelen sírra. Ahhotep. a 7. a 3.-ben II. Nestanebtishru. A 21. ANNA MACPHERSON CUMMINGS (1881. BT: egyiptológus AD: BGNDavies@aol.uk DAVIES. a 2. kanópuszok. BT: súlymértékek DEBHEN SN: Mükerinosz szolgálója. amelyik Ekhnaton és anyja. akire nagy benyomást tettek Anna festményei és 1929-ig gyűjtötte azokat. Thutmózisz. A deben eredeti súlya 14 g volt. Anna Macpherson Davies. Pinodzsem. 1914-ben visszaadta az ásatási engedélyét. Anna Macpherson Cummings festményei DAVIES. ivóedények. 1 deben 12 satira is oszlott.ac.) DB308 DB311 DB312 DB313 DB314 DB320 DEIR EL-BAHARI KEMSIT SÍRJA KHETI2 SÍRJA ESPEKASHUTI SÍRJA HENENU SÍRJA HORHOTEP SÍRJA UF: Königlichen Cachette (ném.) DECORATED POTTERY (ang. Thutmózisz. THEODOR MONROE (1837–1915) SN: Newporti ügyvéd és mágnás.-ben usébtik. a 9. VIVIAN KÖNYVEI BT: Davies.vol.-ben Nebszeni4. Nathaniel DAVISON. Gaston Maspéro fedezte fel 1881-ben. amelyben Djedptahiufankh. Istemkheb. Görögországban. RT: Davison. 1909-ben végeztek a sír megtisztításával. 1906-ban barátait ment Alexandriába meglátogatni. BT: Davies. Thutmózisz. és egy ismeretlen ember. hogy a Királyok Völgyében nincs több felfedezetlen sír. aki egy év múlva el is vette feleségül. Norman de Garis hozzátartozói Davies. Az 1.-ben II. NINA M. Pinodzsem és Neskhons családi pincéje.-ban Istemkheb bőr kanópusz ereklyéje. DAVIES. Anna Nina Macpherson Davies. I. amikor Normannak (férjének) asszisztált. hogy az sírt építhessen magának. Thutmózisznak. NINA DE GARIS DAVIES.

Kútjuk nem volt.) DZSEDEFHÓR DEDEFPTAH THAMPHTIS (ang.) DEDITBAKET UF: Dedyt-baqt (ang. ar.) UF: Ptah-Tanen (ang. spa.) FEHÉR KOLOSTOR VÖRÖS KOLOSTOR FEHÉR KOLOSTOR DEIR EL-MEDINE (ar. fejezete szerint. 52) SN: A jólét és a tömjén egyiptomi-núbiai istene.) Szet Maat (óei. Amenhotep alapította. el-Kaszrtól délre található. szerszámot hagytak itt.) DEIR EL-BAHARI DEDUN (ang.e. amelyek átvészeltek egy római kori földrengést is.. 2506– 2504) (i. spa. amely kb. A Királyok Völgyétől déli irányban 2 km-re fekszik. Csak egyetlen éjjel-nappal őrzött bejárata volt.) DEIR EL-MEDINAH (ang.) SN: A thébai hegy nyugati lejtője és a gurnet murai kis hegy között fekvő Deir el-Medinét I. 2500–2498) DEDEKARCH SN: A dodekarkia kormányban uralkodó királyok összefoglaló neve. és Iah2 sírja Sadhe sírja Szenenmut TT353PM-as sírja TT310PM DEIR EL-BAHARI TEMPLOM BT: nyugat-thébai templom NT: Hatsepszut1 halotti temploma Mentuhotep.. ném. BT: Dedi (ang.) (1. deir el-medinei kézműves 113 . dinasztiából III.5 km-re lévő folyóból kellett a vizet hordaniuk. amelyet közel 70 lakóház vett közre a településen.. 50 közhasznú épület és műhely. B.) UF: Deir el-Medina (ang. Ő teremtette az emberiséget és az anyagot az Ani papiruszon található Halottak Könyve 15. Az itt élt iparosok a város melletti hegyen temetkeztek. deir el-bahari temploma DEIR EL-BAHRI DEIR EL-BEHRI DEIR EL-BAHARI DEIR EL-BAHARI BERSA. 38) BT: beni hasszáni sír RT: Deditbaket széke DEDITBAKET SZÉKE SN: Deditbaket sírjából származik. A fallal körülvett templomon hieroglifák emlékeznek meg Néróról. 38) SN: John Garstang fedezte fel 1902-1904 között. Théba nyugati sivatagjainak helytartója a 18. BT: csapatkapitány helytartó NT: Dedi hozzátartozói RT: Dedi sírja DEDI HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Tuya2..) Deir el-Bahri Deir el-Behri Der el-bahri BT: Nyugat-Théba NT: deir el-bahari sír deir el-bahari templom DEIR EL-BAHARI SÍR BT: thébai sír NT: Ahmesz-Meritamon sírja DB320 Henhenet sírja Henenu sírja Horhotep sírja Ipi1 sírja Kauit sírja Kheti2 sírja Meketré sírja Mentuhotep. BT: dodekarkia DEDI (ang. Thutmózisz és II. 6500 m2-t foglalt el. ném. II.) DEIR EL-MEDINE (ar. valamint kb. Elsőként Ernesto Schiaparelli végzett itt ásatást 1905–1909 között. két szék lábait és egy fejtámaszt.) RT: Deditbaket sírja (1. II. Emléke elhalványult. s ezt a helyet teljesen elfeledték mintegy 3 ezer évig. Ptah egyik megjelenési formája. 38) DEIR EL-AHMAR VÖRÖS KOLOSTOR DEIR EL-BAHARI UF: DB (röv.(1. hol. Több ezernyi.. és III.) SN: A fáraó csapatkapitánya. 12) A telep adott szállást a thébai királysírok kiásását és a temetéshez szükséges felszerelés előállítását végző állandó munkaerőnek. Amenhotep idején. 52) Tanen (ang. ném.. ar. 38) BT: alacsony támlájú szék középbirodalmi szék DED’R EL BAHARI (fr. II. A hátsó széklábak meghosszabbításából nyúlik fel az alacsony háttámla. 500 évvel a falu alapítása után már nem temettek senkit a Királyok Völgyébe.) (i.) NT: Tuya2 DEDI SÍRJA UF: TT200PM BT: Khokha-sír RT: Dedi (ang. fr.DÉCSY SÁMUEL SN: Magyar hírlapíró és történetíró. írásra használt mészkőtáblát. világháború időtartamát kivéve. A déli föld gazdagságával azonosították...) DEIR EL-BERSHA (ang.(1. így az 1. betemette a futóhomok.. spa. ném. A főút 2–3 méter széles lehetett. A tábla homorú párkányzattal volt díszítve. szobrot.) Deir el-Medinah (ang. A sírban talált egy táblát.) DEHUTMOSE DEINOKRATÉSZ DEHENETIS (óei. később építettek egy közös víztározót az északi kapun kívülre.) DEIR EL-HAGAR TEMPLOM SN: Római kori Amon-templom a Dahla oázisban. s egy 5 méter magas fallal volt körülvéve. BT: földisten oroszlán-isten RT: Ptah tömjén DEDYT-BAQT (ang. III. 52) Tatunen (óei.) Deďr el Bahari (fr.) DEIR AMBA BISOI DEIR AMBA SENÚDI DEIR EL-ABJAD BERSA.) DEIR EL-MEDINE (ar. Mentuhotep sírja Neferhotep7 sírja Neferu. BT: történetíró NT: Décsy Sámuel könyvei DÉCSY SÁMUEL KÖNYVEI BT: Décsy Sámuel NT: Egyiptom históriája (1811) DEDEF-HOR (ang. Vespasianusról és Titusról. EL. EL. Közelében meleg vizű források fakadnak. majd a Kairói Francia Intézet 1917–1947-ig a II. Legfeljebb 130 m hosszú és 50 m széles lehetett.) DEDITBAKET TIHNA EL-GEBEL (ar. temploma Thutmózisz.) DEGEM (óei.. (1.) DEIR ABU HINNIS UF: Wadi el-Ne’na BT: település DEIR AL-BARSHA (ang. Gyakran ábrázolták ember alakban.) Deir el-Medineh DM (röv.) (1.(ar.) DINOKRATÉSZ RICINUSOLAJ THUTMÓZISZ (1. ol.(ar. BT: munkástelep RT: Bruyere.. de néha oroszlánként is.Kezdetben a lakásban hatalmas vázákban tartották a vizet.e. mesterembereknek és családjuknak. BT: Amon-templom DEIR EL-MEDINA (ang. Ma már csak romjai láthatók. 38) DEDITBAKET SÍRJA UF: BH183 (1..) (1.

Még a leglényegtelenebb dolgokat is belekarcolták az apró mészkő-. hanem az ő ellátásukra szakosodott emberek is.) Igazság Helyének szolgája servant in the Place of Truth (ang.) Tementu (ang.) Wennefer8 DEIR EL-MEDINEI KÉZMŰVESEK SZTRÁJKJA SN: III. spa.) SN: Tekintettel arra. spa. egy szobát. ném. a falu falától északra.) Neferhotep6 (ang.. spa. szezámolajat és húst is osztogattak bónuszként.) Nakhtmin (ang..) Ken1 (ném. amit szélfogó vászonnal is felszereltek a hűvös levegő áramlásának biztosítására. spa.) Khaemopet3 (ang.. spa. ném. ha mégis ott töltötték az éjszakát.5 km-ről hozták a vizet a folyóból. 12) BT: lakóház RT: Deir el-Medine DEIR EL-MEDINEI MAGÁNKÖNYVTÁR KÖNYVTÁRA KENHERKOPSÉF DEIR EL-MEDINEI MUNKÁS SN: Ide tartoztak nem csupán a kézművesek. de fesztiváli alkalmakkor sót. A kápolna hátsó falán egy falfülke volt található. amolyan pihenőházféle a hegytetőn is arra az esetre. főzéshez való faanyagot kaptak. Minden ház földszintes volt. melybe az elhunyt szobra és egy naphimnusz feliratát tartalmazó sztélé volt elhelyezve. Ernesto (1856–1928) DEIR EL-MEDINEH DEIR EL-MEDINE (ar. napon.) Neferrenpet5 (ang. ácsok.. A következő napokban behatoltak a Ramesszeum épületébe. ném. kis kő vagy farácsos ablakokkal és átlagosan 3–4 helyiséget foglalt magában(1.. spa. Az osztrakonok bősége bizonyítja.) Kasa1 (ném...) Nebnakht (ang. ném.) Huja3 Irynefer (ang. Hathor1). de a térbeosztás alapja minden háznál megegyezett.) Deir el-Medinei kézművesek sztrájkja Dzsehuti1 Dzsehutihermaktuf Hay2 (ang. spa. A fából készült bejárati ajtók közvetlenül az utcára nyíltak. A házakhoz tartozott még egy padlóba vágott pince is. dinasztia végéig (1. spa.) DEIR EL-MEDINEI KÉZMŰVES UF: Diener der Maat (ném.. A kevésbé gyakori fizetések közé tartoztak a sütemények. (1.) Neferabet (ném. A teraszt nádfonatok árnyékolták a napfénytől. Néhányat kívül. ahol az élelmiszereket raktározták. így 1. amelynek közepén egy oszlop volt. majd később kőalapú falakból épültek. a 18. itt ültek le és itt töltötték az éjszakát is. zöldségeket és vizet valamint agyagedényeket és fűtéshez.. Ramszesz 29. Kút nem volt. A kápolna tetején épült egy kis piramis.) (1. sö és datolya.. 16) Ipi2 Nebnefer1 (ang.. ném. spa. Nincsen ruhánk. A munkások minden nap korán reggel elhagyták a falut s egy órai kaptató után megmászták a hegyet. mert a fizetésül szolgáló ellátmány 20 napot késett. mint pl.) Amenpahapi (spa. falait pedig vagy az elhunyt és családja hétköznapi jeleneteivel díszítették vagy halotti rituálékkal.) Nakhtamun2 (ang.) SN: Az Újbirodalom királyi temetkezőhelyének munkásai: szobrászok..) Szennedzsem Terebay (ang. A halotti kamráknak boltíves mennyezete volt. kőfejtők. spa. hogy az Újbirodalom idején is a gúlát tekintették a legelőkelőbb sírformának.. ablakos tetejű nappalit. A munka befejezése után a szerszámokat vissza kellett szolgáltatni.deir el-medinei lakóház deir el-medinei osztrakon deir el-medinei sír deir el-medinei szeméttároló deir el-medinei nekropolisz Deir el-Medine lakossága Schiaparelli.) Mose3 (ang. felügyelték vagy orvosolták őket. spa.. egyfajta írnoki szemétgödörként használt nagy verembe dobtak. laposan fedett. mert éhesek és szomjasok vagyunk. hogy megérkezzenek a Királyok Völgyébe. ném.) Penbuy (ang. Közel 450 év alatt. 15) BT: fizetés DEIR EL-MEDINEI MUNKÁSTELEP DEIR EL-MEDINE DEIR EL-MEDINEI NEKROPOLISZ UF: Necropolis of Deir el-Medina (ang. A sírkamra a föld alatt helyezkedett el az udvar és a piramis alatt. Szobáikban apró fülkéket vágtak a falakba.. A faluban szövő munkásoknak időnként pótolták a ruhaanyag szükségleteit.. dekorálásával és a mesterségük gyermekeinek való továbbadásával foglalkoztak. melyek polcként szolgáltak a ruháiknak és házi isteneik szobrainak (pl.) Paneb (ang. A Halottak 114 . akik ruhát szőttek számukra.) Nebenmaat (ang. spa. egy megemelt. behatoltak a régi királyok halotti templomainak a körzetébe. spa. homokkő vagy agyaglapokba.) (1. a halott balzsamozása vagy a száj megnyitásának szertartása.. dinasztia elejétől a 20. bár állt néhány kőkunyhó. A földön aludtak.. Ízisz.. melynek bejárata égetetlen sártéglából készült.) Mose4 (ang. ném. egy konyhát. 12) a munkások és kézművesek 25 generációja élt itt. nátront. A lakások belsejét freskókkal díszítették vagy egyszerűen csak lemeszelték. 15) A munkások elhagyták telepüket. a döntő bizonyítékot a deir el-medinei nekropolisz szolgáltatja. 16) RT: deir el-medinei munkások fizetése DEIR EL-MEDINEI MUNKÁSOK FIZETÉSE SN: A deir el-medinei munkások és családtagjaik fizetésként gabonát..) Penshenabu1 (ang. Az udvar hátsó részében volt egy kis kápolna.. Este ugyanezen az útvonalon mentek vissza. festők és kőművesek.) Raweben (ang. mely rendszerint több helyiséget foglalt magában. vagy fa fejtámasszal ellátott szövött kötélágyon. ahol a hegy oldalába vájt sírokat kis piramisok koronázták.) Khabekhenet1 (ang.. a sarjadás (peret) 2. BT: thébai nekropolisz NT: deir el-medinei sír DEIR EL-MEDINEI OSZTRAKON SN: Az itt dolgozó művészek szívesen írták le gondolataikat. Az írnokok vették át naponta a raktárakból a szerszámok és a munkához szükséges anyagokat. kenőcsünk. BT: munkás NT: Amenemopet2 deir el-medinei kézműves Metu3 (ang. 12): egy előteret.. a falból kinyúló agyagpadkán. uralkodási évében tört ki a sztrájk.) Khamteri (ang. akik a királyi sírok kiásásával. spa. és a tűzhelynek is helyet adó teraszt.. spa. A házak kezdetben sártéglából. (1. halat. BT: deir el-medinei kézműves RT: torinói sztrájk papirusz DEIR EL-MEDINEI LAKÓHÁZ SN: Deir el-Medine házai méretben és alaprajzban nagy variációt mutatnak. hónapjában a 18. Egy héten több alkalommal is kellett élelmet és vizet szállítani az ottlakóknak. BT: osztrakon DEIR EL-MEDINEI SÍR SN: Rendszerint ezekhez a sírokhoz két pülónnal szegélyezett bejárat vezetett egy vagy két nyitott udvaron keresztül.. ném. zöldünk” (1. spa.) Ker (ang. hogy az írásbeliség aránya a faluban kivételesen magas volt. Bész. majd gondos listák megírása után átadták őket a kézműveseknek. Felháborodásukat felvonulásokkal fejezték ki: „Jönnünk kellett. BT: deir el-medinei munkás királyi kézműves NT: Amenemhet10 Amenemuya3 Amennakht1 (ang. spa) Pasedu2 Pasedu3 Penamun (ang.

nl DÉMÉTRIOSZ UF: Phalériai Démétriosz Phaleróni Démétriosz Démétriosz Phaléreusz Démétriosz Phalerón SN: Egy rabszolga fia. Levele 3 m hosszú. s ekkor Thébába ment.) UF: Museum of South Australia (ang. dinasztiában I. BT: közigazgatási egység DELIA. BT: múzeum AD: North Terrace. a peripatetikus filozófia művelője. átmérője a tövén 60. Ptolemaiosz Philadelphosz száműzte. BT: szeméttároló DEIR EL-MEDINE LAKOSSÁGA SN: A 19. (egyes kutatók Elephantinét és Alsó-Núbiát értik alatta).leidenuniv.) DELTAORSZÁG DELVAUX. J. Főleg akkor lehet észlelni.) SN: A Kék-Nílus és a Zambezi között található. Ő kezdte el gyűjteni az Alexandriai Könyvtár első darabjait. BT: egyiptológus AD: demaree@rullet. rendkívül tehetséges ember. keményfájú törzzsel. amely Elephantinétól Akhmimig terjedt. Innen hívta meg Ptolemaiosz Szótér a Muszeion élére. belül fekete. I. 600 ember élt itt.) rendelet BT: jogi okirat NT: kanoposzi dekrétum naukratiszi dekrétum DEKORÁCIÓ DÍSZÍTÉS DÍSZÍTETT AGYAGEDÉNY (1. 5000 Tel: (+61) 08-8207 7500 Fax: (+61) 08-8207 7390 DELEBPÁLMA UF: Borassus fiabelliformis (lat. BT: természeti jelenség DÉLI BÁBA DÉLI ON DÉLIBÁB SZESZÓSZTRISZ. Theophrasztosz barátja. BT: borpálma DÉL FEJE UARET SN: Közigazgatási egység. 12) BT: lakosság RT: Deir el-Medine DEIR TASAI TEMETŐ SN: Az el-Badari régióban található kis predinasztikus temető. (1. már fiatalon a város kormányzójává tette meg. Mose4 és Ipi5 sírja Nakhtamun2 sírja Nebenmaat sírja Nebnakht sírja Nebnefer1 és Neferhotep6 sírja Neferabet sírja Neferrenpet5 sírja Nu3 és Nakhtmin sírja Paneb sírja Pasedu1 sírjai Pasedu3 sírja Pasedu4 sírja Penamun sírja Penbuy és Kasa1 sírja Penshenabu1 sírja Ramosze2 sírjai Ramosze8 sírja Raweben sírja Smen sírja Szennedzsem sírja Terebay sírja RT: Deir el-Medine DEIR EL-MEDINEI SZEMÉTTÁROLÓ SN: Ezernyi írásos cserépdarab került elő ebből a hatalmas ásott szeméttárolóból. ROBERT BT: egyiptológus AD: rdelia6341@aol. Kasszandrosz.com DÉLIBÁB UF: déli bába fata morgana SN: Igazi hazája Alsó-Egyiptom. BT: nekropolisz DE ISIDE ET OSIRIDE SN: Az Ozirisz mítosz egyetlen ránk maradt forrása Plutarkhosztól. Athén zsarnoka. PIRAMISA HERMONTHISZ FELSŐ-EGYIPTOM DAHSURI TÖRT PIRAMIS MARU-ATON DÉLI LISTI PIRAMIS DÉLI ORSZÁG DÉLI RAGYOGÓ PIRAMIS DÉLI-TÓ PALOTÁJA DÉLI UARET SN: Ez a közigazgatási terület Közép-Egyiptomot foglalta magába. tüskés nyél végén álló legyezőalakú levelekkel. Egyik érdekes találmánya volt a kúszni képes csiga. Nyitva minden nap 1017 óráig. DEKORÁLT AGYAGEDÉNY XXXI-XXXVII) DÉL-AUSZTRÁLIA MÚZEUMA (Aul. BT: deir el-medinei nekropolisz thébai sír NT: Amenemhet10 sírjai Amenemopet2 sírjai Amenemuya3 sírja Amennakht1 sírja Amennakht2 sírja Amenpahapi sírja Dzsehutihermaktuf sírja Hatiay2 sírja Hay1 sírja Hay2 sírja Huja3 és Pasedu2 sírja Huja6 sírja Inherkau sírjai Ipi2 sírja Irynefer sírja Ken1 TT4PM-es sírja Ken1 TT337PM-es sírja Ker sírja Kha2 sírja Kha3 sírja Khabekhenet1 sírja Khaemopet3 sírja Khamteri sírja Khawi sírja May3 sírja Mose3. Széthi idején kb. Adelaide. LUC BT: egyiptológus DEMAREE. South Australia. a levélkorona alatt már csak 30 cm.) SN: Ez a gyűjtemény tartalmazza John Garstang beni hassani feltárásából származó kerámiákat. Törzse kúpalakúan 30 m-re is felnyúlik. gyűrűsen ízelt. A „Dél Feje uaret”-nek voltak hivatalnokai és számos esetben fordul elő hivatali címek integráns részeként. Egy földi tárgyról jövő fénysugár a különböző sűrűségű rétegeken áthaladva folytonos törést és teljes visszaverődést szenvedve érkezik a szembe.) NÍLUS-DELTA ALSÓ-EGYIPTOM DELTA CANIS MAJOR (lat. BT: Plutarkhosz könyvei DEKRÉTUM UF: decree (ang. BT: görög filozófus RT: Alexandriai Könyvtár DÉMÉTRIOSZ PHALÉREUSZ DÉMÉTRIOSZ PHALERÓN DÉMÉTRIOSZ DÉMÉTRIOSZ 115 . BT: közigazgatási egység DÉLI VÁROS DELTA THÉBA WEZEN (ar.Könyvének feliratai is gyakran ékesítették ezen sírok falait. de helyéről erőszakkal eltávolították. amikor a levegő alul erősen felmelegszik. R. és az a korábbi időkkel ellentétben az állatokat a város falain kívül tartották. Óriási fa. mely annak fordított képét látja.

) LISTA DENDERAH (ar. A temetéssel kapcsolatos szövegekhez gyakran használták.) Tentóre 116 .) DENDERA DÉMOTIKUS ÍRÁS (i. 450) DÉMOTIKUS ÍRÁS (i.DEMOISELLE CRANE (ang.) Tantere Tentara (óei. Kleopátrától született fiuk. „népi” formája. Ezek mindegyike megtalálható a MacGregor papiruszon. Tiberius uralkodása alatt építtettek hozzá a templomhoz. Innen indultak a jelentősebb körmenetek. Az óbirodalom óta főleg a Ptolemaiosz-uralkodók építettek hozzá a templomhoz. melynek két kis ajtaján keresztül a beavatottak megközelíthették a külső oszlopcsarnokot.) MacGregor papirusz DENDERAHI ISTEN UF: Denderahi isten BT: helyi isten NT: Hathor1 (ang. emiatt rendkívül nehéz olvasni. felső-egyiptomi nomosz fővárosa volt.u. valamint Szithathormerit hercegnő sírjaira is. népies.) Ihi DENDERAHI HATHOR1 TEMPLOM UF: denderahi templom juneti templom tanterei templom tentórei templom tentüriszi templom SN: Itt volt Hathor1-nak a főszentélye. len. BT: írásfajta RT: hieratikus írás hieroglif írás kopt írás DÉMOTIKUS PAPIRUSZ BT: papirusz NT: Berlin 13602 papirusz Carlsberg 1 papirusz Lansing papirusz Sallier I.) SN: 104 különböző amulettet sorol fel. Az egyiptomi írás legegyszerűbb. Eleinte csupán a nem irodalmi jellegű szövegek készítéséhez használták. Számos sikeres ásatást vezetett a dahsuri piramisoknál. nevezetesen az újévi körmenet. papirusz (BM: BM 10185) Sallier II. valamint a rómaiak.) Ni Tentore (óei. Sok jel-összevonást. JACQUES JEAN MARIE (1857–1924) UF: Morgan. A templom külső flán Hathor1 szisztruma körül látható Julius Caesar és VII. a hieratikus írásból. 2928–2787) DENDERAHI AMULETT DENDERAH DENDERA AMULETS LIST (ang. papirusz (BM: BM 10182) DEMOTOSZI ÍRÁS DEN (ang.) Junet (óei. Az áldozati csarnokkal összefüggő helyiséget heretibnek (közbülső teremnek) nevezték BT: áldozati csarnok denderahi Hathor1-templom csarnokai DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM CSARNOKAI BT: csarnok denderahi Hathor1-templom NT: denderahi Hathor1-templom áldozati csarnoka denderahi Hathor1-templom előcsarnoka DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM ELŐCSARNOKA SN: A római korban. A terem mindkét oldaláról egyegy lépcsősor vezetett a teraszra. A démotikus írás jelrendszere és szerkezete egyaránt a késői dinasztikus kori egyiptomi nyelvből fejlődött ki.) DÉMONI ALMA DÉMON BT: Duat1 NT: Akephalos (ang. 6.e. 2952–2939) (i. A 6. A középső ajtót mely a templom belsejébe vezetett. Ez az egyik legjobb állapotban megmaradt templom Egyiptomban.) Tentyris (gör.) demotoszi írás népi írás SN: A démotikus görög eredetű szó.e. A templom építését Néró császár uralkodása alatt fejezték be.e.) Tentyra (gör. BT: város RT: denderahi amulett lista denderahi isten denderahi templom felső-egyiptomi nomosz. 650–i. Jacques De SN: 1894-ben nevezték ki a Régészeti Hivatal igazgatójává. Amenemhet piramisának nyugati oldalánál folytatott ásatás során feltárt két érintetlen hercegnői sír. BT: amulett lista RT: Denderah (ar.u. BT: egyiptológus DEMOTIC (ang. BT: denderahi Hathor1-templom csarnokai tizennyolcoszlopos előcsarnok NT: denderahi Hathor1-templom előcsarnokának oszlopai DE MORGAN. csak nagyobb ünnepségek alkalmával nyitották ki. DENDERAHI AMULETT LISTA UF: Dendera Amulets List (ang. ő volt a város oltalmazó istensége. Cesarion.) Am-aau Árnyékfaló Babi déli démon éjszakai démon Haas Ikui késes démon Nagy démon Őrjöngő Rerek Tűzszemű Ugató Vérszívó Vízilóképű Weret RT: szellem PÁRTÁS DARU MANDRAGÓRA Tentürisz (gör. dinasztia korára vezethető vissza keletkezése. rövidítést alkalmazott.) DÉMOTIKUS ÍRÁS (i. Egyéb napokon a templom ezen elrejtett részét kizárólag az istennő mindennapos. amelyeket a temetkezéshez használtak. hogy már irodalmi és vallásos szövegek rögzítéséhez is igénybe vették. A templom alapjában a föld alatt titkos kamrákat találtak egyedülálló rajzolattal. melyekben pompásan díszített temetkezési kellékekre lelt. Valószínűleg a Delta nyelvjárását tükrözi. 450) UF: demotic (ang. BT: denderahi templom halotti templom NT: denderahi Hathor1-templom csarnokai denderahi Hathor1 templom kapuja denderahi Hathor1 templom mammiszije denderahi Hathor1 templom titkos kamrái DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM ÁLDOZATI CSARNOKA SN: E teremben helyezték el az istennőnek szánt adományokat.) SN: A 6.. 650–i. A „dahsuri kincsek”-nek nevezett leletegyüttes ma az Egyiptomi Múzeumban található. a papok által bemutatott szertartásainak tartották fenn. kurzív. 450) DUN (i. Amenhotep18 és Itaweret. Hathor1 istennőt imádták ezen a helyen. 650–i.e. Hathor1-t é fiukat Ihit vitték körbe a széles épületen és a teraszon.e.) UF: Dendera Dendur Iunet (óei. A felszentelt templom körül egy ambulatórium fut. Rátalált itt még Keminub királyné. A templom valószínűleg Hathor1 misztériumába való beavatás helyeként működött. de rövid időn belül annyira általánossá vált. melyeket szertartás végeztével szétosztottak a rítusban résztvevő papok között. és csakis balról jobbra lehetett olvasni. Legfontosabb felfedezései közé tartozott a II. amikor Hóruszt. Itt találták meg Hadriánusz római császár hatalmas bronz fejszobrát.u. Ita és Hnumit sírja. jelentése: népi.

) METROPOLITAN MUSEUM EGYIPTOMI OSZTÁLYA 117 . Hazatérése után jelent meg Voyage dans la Haute et la Basse Égypte (Utazás Alsó. ahol a víz egykor szoboralapzaton csurgott le a fürdőkbe. diplomata és kém XVI. Szélessége 1.) DENEVÉR UF: Chiroptera (lat. A csatákba is az első vonalban indult. A külső oszlopcsarnok teljes mennyezetét asztrológiai ábrázolások díszítik. 8) DEP BUTÓ FOGKOPÁS (1. soha nem zökkent ki egyensúlyából.6 m. melyeknek törzse a papiruszsást mintázza.és Felső-Egyiptomban) című műve. Napóleon seregével került Egyiptomba 51 évesen. amelyet Ízisz szent anyaságának szenteltek fel. amely Hathor1-t ábrázolja Ré1 és Ptah között. Givryben (Saône-etLoire) született. júl. 4 évi expedíciós kutatásának eredményeit és ősi műemlékeket ír le benne 12 kötetben.) (1. A Description de l’Égypte című könyv megírásához is hozzájárult munkájával. Lajos alatt. 18) PARFÜM DEPARTMENT OF EGYPTIAN ART (ang. akkor a régészeti ásatásokon előkerülő famaradványok a bennük megőrződött évgyűrűik segítségével keltezhetők. BT: denderahi Hathor1-templom oszlopcsarnok NT: Megjelenés terme DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM TITKOS KAMRÁI SN: A Hathor1-templom hátulsó részében két emelet mélyen található. szept. megjelenítve a csillagokat és az égitesteket. máj. majd a restauráció idején is számos elismerésben részesült. 78 évesen hunyt el. Ő tervezte meg Napóleon egyiptomi elemekkel átszőtt desszertes készletét. Elmélete szerint minden piramist lépcsősre építettek. BT: denderahi Hathor1-templom kamra NT: denderahi Hathor1-templom titkos kamráinak falfestményei DENDERAHI HÓRUSZ TEMPLOM SN: Mára teljesen eltűnt. Listájuk nem kevesebb. hogy ceruzájával megörökíthesse a harc különböző fázisait. 1-én megérkezett Alexandriába. 1–1802. Részletesen tárgyalta a piramisokat. Dominique Vivant könyvei RT: Bonaparte Napóleon étkészlete Napóleoni Expedíció (1798. BT: denderahi Hathor1-templom kapuja dombormű DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM MAMMISZIJE SN: A denderhai Hathor1-templom melléképülete. A Hathor1-templom mellett tárták fel ezt az építményt. Nut látható. 1798. 17) FOGKOPÁS FOGSEBÉSZ FOGBÉL DENTAL SURGEON (ang. ezt nevezik a Megjelenés termének. a Napot és a Holdat. amelyek fejezete Hathor1 fejét ábrázolják parókában. Karl Richard könyvei DENKSTEIN (ném. 17) DENTIST (ang. 14-én ott volt a Junon fedélzetén és júl. DOMINIQUE VIVANT KÖNYVEI BT: Denon. Nemcsak hűen lerajzolta a legjelentősebb műemlékeket. hosszúsága 4. Denont az Egyiptomi Expedíció mókamesterének nevezték. BT: denderahi templom Hórusz-templom NT: denderahi Hórusz-templom Hórusz-oszlopai DENDERAHI HÓRUSZ-TEMPLOM HÓRUSZ-OSZLOPAI SN: Összesen 24 pillért koronáznak Hórusz fejek. BT: denderahi Hathor1-templom előcsarnoka Hathor1-oszlop DENDERAHI HATHOR1 TEMPLOM HATHOR1-OSZLOPAI DENDERAHI HATHOR1 TEMPLOM ELŐCSARNOKÁNAK OSZLOPAI DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM KAPUJA SN: Egy dromoszon kereztül lehet a kapuig eljutni.) DENTAL PULP (ang.) (1.) (1. 17) FOGÁSZ DEODORANT (ang. de feljegyezte a legjelentéktelenebb helyi szokásokat is. Lajos érméinek felügyelője. BT: denderahi templom DENDERAHI NUT-TEMPLOM BT: denderahi templom Nut-templom DENDERAHI PAP SN: A dendarai templom papjai minden évben különlegesen bonyolult rituális szertartás keretében bebalzsamozták Osiris képmását. mely a mai napig alapműnek számít. közüket szekrényfalak töltik ki.) DENTAL ATTRITION (ang. BT: kronológia DENDUR DENDERAH (ar. Mindenkinél jobban bírta a perzselő éghajlatot és a hosszú sivatagi menetelést.) (1. mint száznégy tételről tesz említést. Az isteni múmia mágikus védelmét amulettek biztosították. hanem fürödtek benne. BT: Napóleoni Expedíció tagjai NT: Denon. BT: Denderahi Hathor1-templom mammiszi DENDERAHI HATHOR -TEMPLOM MENNYEZETE SN: Ezen az ég istennője. A belső oszlopcsarnokban 6 oszlop áll. A A kapubejárat közelében kétoldalt egy-egy római kioszk áll.) SZTÉLÉ DENON. XV. melyek aranyból és drágakövekből készültek. Dominique Vivant (1747–1825) NT: Voyage dans la Haute et la Basse Égypta DENTAL ABRASION (ang.) BT: méhlepényes NT: szabadfarkú denevér DENKMÄLER AUS AEGYPTEN UND AETHIOPIEN DENKMÄLER AUS ÄGYPTEN UND ÄTHIOPIEN (1849-59) DENKMÄLER AUS ÄGYPTEN UND ÄTHIOPIEN (1849-59) UF: Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien SN: Karl Richard Lepsius műve. rézmetsző. Érkezésétől számítva egy év alatt csodálatos tudósítást állított össze Egyiptomról. BT: pap 1 DENDERAHI SZANATÓRIUM SN: Itt a vizet külsőleg alkalmazták: a szent vizet nem itták meg. BT: Denderahi Hórusz-templom Hórusz-oszlop DENDERAHI IHI TEMPLOM SN: Ebből a templomból mára már csak egy homokkőből épült monumentális kapu maradt. BT: Lepsius. amely sikerkönyv lett. A kapun keresztül egy széles udvarba jutunk. BT: denderahi Hathor1-templom kapu NT: denderahi Hathor1-templom kapujának domborművei DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM KAPUJÁNAK DOMBORMŰ– VEI SN: A kapu külső falán jobbra fent egy dombormű maradt meg. 1802ben Napóleon a múzeumok főigazgatójává nevezte ki. Ha ismerjük az adott területen élő adott fafaj minden egyes évre jellemző átlagos évgyűrűvastagság adatait.12 m. DOMINIQUE VIVANT (1747–1825) SN: Vésnök.DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM ELŐCSARNOKÁNAK OSZLOPAI UF: denderahi Hathor1-templom Hathor1-oszlopai SN: A pülónt 6 Hathor1 oszlop fúrja át.) DENON. BT: szanatórium DENDERAHI TEMPLOM BT: templom NT: denderahi Hathor1-templom denderahi Hórusz-templom denderahi Ihi-templom denderahi Nut-templom DENDROKRONOLÓGIA SN: A dendrokronológia a fa évgyűrűinek megszámolásával határozza meg a fa korát. író. s a hézagokat csak később töltötték ki. BT: mennyezet DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM OSZLOPCSARNOKAI SN: A külső oszlopcsarnokban 18 oszlop található. amelynek végében áll a templom.

amely az elárasztással fenyegetett műemlékek feltérképezésére jött létre. Derry professzor Howard Carterral Tutankhamon boncolását. Richard könyvei DESERET1 (óei. BT: tó DESZKAPALETTA ÍRNOKPALETTA DETERMINATÍVUM DETERMINATIVE (ang. PATRICK BT: egyiptológus AD: udjat@skynet. Ramszesz núbiai hadjáratait mutatják be.1.brown.) DETERMINATÍVUM UF: determinative (ang. MARK BT: egyiptológus AD: mark.derimuz. A Louvre ókori egyiptomi leletek megőrzéséért felelős munkatársa. ahol Drioton kanonok. BT: Pococke. az egyiptomi nyelv professzorának tanítványa lett. így illesztik egymáshoz össze. LEO BT: egyiptológus AD: ldepuydt@brownvm. A higiéniai körülményeket és az egyiptomiak betegségmegelőző módszereit tanulmányozta. dinasztia specialistája lett.30-ig 10–16 óra. BT: francia egyiptológus francia régész NT: Desroches-Noblecourt.) reine mystérieuse.: +36 (52) 322-207. Az egyik ilyen fekete pötty volt II. BT: szögmérő DERÉKSZÖGŰ HAJLAT ILLESZTÉS (1.–okt. Ezt Mitchell jegyezte fel. A szemléletes térképet Edmé Jomard és báró Louis Costaz készítették. Le (fr.La véritable histoire (fr. melynek segítségével a falak függőlegességét állapították meg.DEPAUW.) L'Egypte (fr.) KÜLDÖNC DEPUYDT. az egyiptomi halotti kultusz legjellegzetesebb tárgya. Christiane könyvei RT: Louvre Ókori Egyiptomi Tanulmányok Központja DESROCHES-NOBLECOURT. BT: sarokillesztés DER EL-BAHRI DEIR EL-BAHARI DÉRI MÚZEUM (Mo.edu DERÉKSZÖG SN: Az építőmesterek használták ezt az eszközt. Déri tér 1. BT: napóleoni expedíció tagjai DESHASHEH MÚMIÁJA SN: Gyermekbénulásban szenvedett. BT: templom NT: derri templom első csarnoka.) SN: Debrecen híres múzeuma. Az asszuáni gát építésekor őt bízta meg az UNESCO az Ókori Egyiptomi Tanulmányok Központjának létrehozásával. BT: nekropolisz DE SMET-RODRIGUES.) (1. EDSN: II. melyet elérhetetlennek minősít. melyen a napisten először megjelent. ezért bal lábát levágták.uk DEPRESSZIÓ SN: A szárazföldeknek azon területei.) secret des temples de la Nubie. Ez a térkép tartalmazza 11. köztük az abu szimbeli templomok megmentése is. Nyitvatartás: nov. amelyet ebben a könyvben közöltek. (52) 417-561. amelyek a tenger szintjénél mélyebben helyezkednek el. SN: 1925.ac.) Ramsès II . DOUGLAS E. CHRISTIANE (1913–) SN: Egyiptomi tanulmányait a Louvre iskolájában kezdte az 1930-as években. (52) 417-577 Fax: +36 (52) 417-560 deri@derimuz. Benne állt az őshalom. BT: természeti képződmény NT: Fajjúm-oázis Kharga depresszió mélyföldek Nabta Playa Síva Vádi Natrum DEPUTY (ang. Ramszesz fiainak sírja.) (1. Christiane (1913–) NT: Amours et fureurs de la lointaine (fr. BT: múmiavizsgáló RT: Tutankhamon boncolása DESCRIPTION DE L’ÈGYPTE (1810) SN: Bonaparte Napóleon egyiptomi hadjáratával magával vitt francia tudósok írták ezt a könyvet. 15) UF: simple mitre joint (ang. nov. miközben szorgalmasan látogatta a College de France egyiptomi kurzusait.) Grande nubiade ou le Parcours d'une égyptologue. BT: múzeum AD: 4026 Debrecen. júl. Nem sokkal később keringési elégtelenségben halt meg. a Keleti Nyelvek Szabadegyetemére.depauw@university-college. BT: derri templom első csarnoka. 11-én 945-kor elkezdte Douglas E. Innen a Sorbonne-ba ment. Tel. Kilenc szöveges és 11 képes kötetből állt.) taxogram 118 .htm DERRI TEMPLOM. EDBT: csarnok derri templom.) Lorsque la nature parlait aux Egyptiens (fr.) Pharaons et reines d'Egypte (fr.) Sous le regard des dieux (fr.) Dictionnaire illustré des dieux de l'Egypte (fr. a napóleoni expedíció tagja.) DESZDESZ-TÓ SN: A világteremtés mitikus helye Hermopolisz közelében. Ő ejtette az első sebvágást Tutankhamon múmiáján. Francia báró és orvos. Hamarosan a 18. Le (fr.be DESROCHES-NOBLECOURT. La (fr. Ezek bejáratához egy fekete pontot rajzoltak a térképen. Oxfordban fejezte be végül egyetemi éveit.1– márc. La (fr. következtetéseivel új utakat nyitott az orvostudományban. ápr. hétfő szünnap. Az ő kitartó munkásságának köszönhető 14. a völgyben lévő sír egyszerű alaprajzát és még további ötről is beszámol. A második emeleten kapott helyet Déri Frigyes különleges gyűjteményének egyiptomi anyaga. dinasztiabeli temetőt.) secret des bâtisseurs des grandes pyramides. A terem közepén került elhelyezésre két múmiakoporsó.30-ig 10–18 óra. 15) BT: sarokillesztés DERÉKSZÖGŰ ILLESZTÉS (1. edDERRI TEMPLOM ELSŐ CSARNOKA.oxford. Ők készítették az első térképet a thébai nekropoliszról. 16 sírban a szándékos feldarabolásnak 4 fajta típusát állapították meg. eddombormű DERRY. BT: Ókori Egyiptom DESGENETTES SN.) 2 VÖRÖS KORONA DESERET UF: Sivatag2 Vörös Föld SN: Így nevezték Egyiptom Földjének terméketlen sivatagos részét összefoglaló néven. 19 éves korában tartotta első előadását Tutankhamon kincseiből.) reine mystérieuse Hatshepsout. La (fr. 15) SN: Két fadarab sarka 45 fokban van levágva.) femme au temps des pharaons. BT: ember-múmia DESHASHEHI TEMETŐ SN: Petrie fedezte fel ezt az 5. edNT: derri templom első csarnokának domborművei DERRI TEMPLOM ELSŐ CSARNOKÁNAK DOMBORMŰVEI. RT: napóleoni expedíció (1798.hu http://www. 15) UF: mitre-housing joint (ang. EDSN: Ré-Harmachis napisten tiszteletére keletkezett már csak két oszlopos csarnok és három szoborfülke maradt meg. La (fr.hu/DeriMuzeum/index. 1–1802) DESCRIPTION OF THE EAST AND SOME OTHER COUNTRIES (1743) SN: E könyv első kötete Egyiptomról szól. CHRISTIANE KÖNYVEI BT: Desroches-Noblecourt. Egyiptomi műtárgyai között található 4 terrakotta és Riya1 írnok fejnélküli szobra is.

Mintegy 360 fáraót és idegen uralkodót sorolhatunk be a dinasztiák alá. 7. 2840–2700) (1.) 5200–3150) DINASTIJA (hor. és sokkal inkább a kezelhető tagolást szolgálja. a hükszósz korban. hogy egymással rokon fáraókat különböző dinasztiába sorolunk. empirikus megfigyeléseikre támaszkodtak. 2181–2173) 119 .e. melyet Egyiptomi útjai során szerzett be. A múzeum Howard Cartert is megbízta rendelésekkel. részben saját. Előfordul. 310) (i. szl.e. Michigan 48202 Tel.) DIMIAT (ar. akinek idegen országokba kellett mennie.) SN: Elvileg egymással rokoni kapcsolatban álló uralkodók csoportja. (i..e.) DINASTIO (esp. MIKE SN: Amatőr egyiptológus.) dinastias (spa.) DINASTI (alb. (i. 2. A dinasztiákba sorolás Manethón munkáján alapszik. (1831–1872) NT: Catalogue des manuscrits égyptiens écrits sur papyrus.e.e.e. 206) (i. akik között nincs rokoni kapcsolat. 2639–2504) (i. 2613–2494) dinasztia.) DHUTI2 (ném.SN: A szavak leírásánál alkalmazott fonogramok után elhelyezett írásjel.) SN: Ankhhor1 felesége. és az is. toile.) DIEREN (hol. 2890– 2686) (1.e. BT: ékszer NT: Tutankhamon diadémja RT: Golenyisev-papirusz DIADÉM-PAPIRUSZ DIAGNOSZTIKA GOLENYISEV PAPIRUSZ DIAGNOSZTIZÁLÁS DIAGNOSZTIZÁLÁS UF: diagnosztika SN: Az orvosok a diagnosztizálásban részben a betegek elmondására.e. amely azt a jelentéskategóriát vagy jelentéstartományt jelzi. pl.e.) dynasty (ang.) dynasti (své. hiératiques. Nem azonos a királyi koronával. tapintás.e. betegségcsoport azonosítása következett. amelyet rendszerint a kezelhetőség mértékének megállapítása követ. (1831–1872) SN: A Louvre egyiptológusa volt.) DILLÉNIA ALKATÚ DAMIETTE DINASZTIA DINASZTIA DINASZTIA PREDINASZTIKUS KOR (i.) dinastia (ol.e. Előfordult olyan is. majd királyi követ lett.) INTÉZET (USA) DE-UBASTEIRI (ang. (i. 2920–2770) (i.) dynastique (fr. DEIR EL-MEDINEI KÉZMŰVES DEUBASTEIRI UF: De-ubasteiri (ang. 10) DIADALSZEKÉR BT: szekér NT: Tutankhamon diadalszekerei DIADÉM SN: Egyszerű vagy díszes homlokék mesterséges vagy természetes anyagokból. Deveria francia ásatásoknál dolgozott Szakkarában.e. 2613– 2498) (i. BT: Ibi2 hozzátartozói DEUTEROSTOMIA (lat.e.) DINASTIAS (spa.e. BT: francia egyiptológus NT: Deveria.) SN: Ez a múzeum tartalmaz egyiptomi gyűjteményt. 0.) DIDOUFRI (fr. ahol Ptahmose1 sírját találták. arabes et latins qui sont conservés au musée égyptien du Louvre (1874. 6.e.) dinastija (hor. 4. agyagedények.e. BT: orvostudomány DIALL-SMYTH.e. pecsétek) Frederick Stearns adományából származik 1890-ből.) DINÁSTICO PRIMITIVO (spa.e.) DUN (i. látvány egyaránt fontos szerepet játszott. Ibi2 anyja a 26. DINASZTIA UF: dinasti (alb. ám Egyiptomban a rokonság nem mindig áll fenn. 3..e. Új dinasztia mindig akkor kezdődött. 2800–2650) dinasztia. Ő fotózta le a sírt. 2723–2563) (i.) BT: kétszikű NT: ibolyavirágú kaprivirágú tökvirágú DILLENIIDAE (lat. könyvei DEVERIA. BT: történelem NT: dinasztia. (i.) DINASZTIA DINASZTIA DHUTIHIRMAKTUF (ang. szag. 206) (i. amikor egy fáraó nemzetsége kihalt és egy másik került a trónra. amelyhez az illető szó tartozik. 3150–2925) (i.e. por. 2686–2613) (i.e. 2920–2770) dinasztia. BT: ideogram RT: logogram ortogram DETROITI MŰVÉSZETI INTÉZET (USA) UF: Detroit Institute of Arts (ang.) (1. AZ DIANDRA BT: sodortbimbós NT: olajfaféle DIAPSIDA (lat.) ÚJSZÁJÚ DEVAUCHELLE. 2952–2939) (i. tablettes et ostraca en caractères hiéroglyphiques. (i. 2925–2686) (i. mint a rokoni kapcsolatok nyilvántartását. Egyiptom történetét 31 dinasztiára oszthatjuk fel. mert ezt mindegyikük számára külön készítették. 2829–2787) THOT1 DZSEHUTI DZSEHUTIHERMAKTUF DINASTIA (ol.e.e. 3100–2890) (1. THÉODULE M. 3130–3032) dinasztia. majd a rendőrség parancsnoka.. a MeriAmen nevű hajó kapitánya. 3000–2840) (1.) DZSEDEFRÉ (i.com DEVERIA.) dynastia (len. KÖNYVEI BT: Deveria.) SN: Kelet-Thébában volt a sivatagok felelősének kinevezve. démotiques.) ÉLETBE BELEFÁRADT EMBER PÁRBESZÉDE A LELKÉVEL. BT: múzeum AD: The Detroit Institute of Arts 5200 Woodward Avenue Detroit. A tünetek regisztrálása után a betegség ill. Théodule M.) KETTŐS HALÁNTÉKABLAKÚ KÉTSZIKŰ DICOTYLEDONOPSIDA (lat. 2581–2572) (i.2223@compuserve. 2494–2345) (i. (i.) ÁLLAT DILLÉNIA ALKATÚ UF: Dilleniidae (lat. BT: hivatásos katona királyi jelvényhordozó RT: Meri-Amen DIENER DER MAAT (ném.e. 5. 2628–2613) dinasztia. coptes. (i. amelyből 6 beszerzés valósult meg.) DHUTI1 (ném. (i.e. 1881. 1980) DEWEN (ang.e.) dinastio (esp. 2566–2558) (i. 2480– 2350) dinasztia. 310) (i. Két francia utazó (Remy és Brenchly) által került hozzá Ábrahám könyvének másolata. melynek magja (múmiák. 2350–2181) dinasztia.) DEUBASTEIRI DETROITI MŰVÉSZETI BT: egyiptológus DIALOGUE BETWEEN A MAN TIRED OF LIFE AND HIS ’BA’ (ang. THÉODULE M.e. amely az ellenséget legyőzi. 1.: 313 833 7900 DETROIT INSTITUTE OF ARTS (ang. Mágikus erőt tulajdonítottak neki. DIDIER BT: egyiptológus AD: 101713. ahol a szín. 2498–2345) (i. később a királyi jelvényhordozó lett. hogy azonos dinasztiában találunk olyan fáraókat. dinasztiában. grecs. 2528–2520) DIDU (ang. Théodule M. hogy két dinasztia uralkodói párhuzamosan uralkodtak. amelyet kérésükre lefordított. por.

e. 13. (i. 1680–1562) (i. (i. 1663–1570) (i. 2589–2566) (i.e.e..e. 310) (i.e. 2661–2653) Ninutjer (i.) DINASZTIA. 2787–2767) (i. ahol a 4. (i.e. 2952–2939) (i. 2767–2741) Ubienthész (i. 2628–2613) DINASZTIA. 3.e. 3. 2686) Hotepszehemui (i.e.e. 2528– 2520) Kephrén (i.e.e.e.e. 3000– 2840) (1. 2676–2661) Seneferka (1. 18. 2575– 2551) Thamphtis (ang.e.e. 3300–2650) (i. 2628–2613) SN: Legjelentősebb esemény az első piramis megjelenése.e. 1550–1397) dinasztia. Szenedzs Uneg (i. 1715–1650) dinasztia. Rendszeres kereskedelmet folytattak Büblosszal és Núbiával. fr.e. 206) dinasztia.e. dinasztiabeli fáraók rezidenciája volt. 1786–1633) (1. 3000–2999) (i. 1786–1602) (1.e. 2052–1992) (i.e.e. 2.e.e. hogy oldalaik simák. 2558–2532) (i. (i. 0. (i. 2955–2635) thiniszi dinasztia NT: Ba3 Haszehemui (i. (i.e. (i.e. 19. hol. 2686–2613) (i. 2868–2829) Ka2 (i.dinasztia.e.e.e. 2472– 2467) Sznofru (i. 18) dinasztia.e. 2498–2345) (i.e.e. 9. (i.e. 2511–2506) (i. 1963–1786)( 1. 310) (i.) 120 . 2106–1963) (1.e. 2920–2770) (i.e. 311) dinasztia.e. 3.e.e. 2604–2581) (i. 24. 747–656) (i. 1. Kheopsz1.e. 525–332) dinasztia. (i. 2216–2170) (i. 2173–2160) dinasztia.) (i. 2639–2504) (i. 2160–2130) (1.. 3.e.e. MAGÁNSZOBRAI SN: Ezeken a szobrokon érezhetők utoljára az archaikus hagyományok. 3.e.e. 343–332) makedón dinasztia (i.) SN: Abüdoszban találta meg Günter Dreyer a 0. 304–30) thiniszi dinasztia DINASZTIA. Kephrén és Mükerinosz uralkodása alatt végbement jelentős változtatások után érték el a piramisok legnagyobb építészeti és geometriai tökéletességüket.e. 1570–1293) (i. 1186–1069) (1. 2628–2613) DINASZTIA.e. ol. PIRAMISAI BT: óbirodalmi piramis NT: dahsuri tört piramis Dzsószer piramis Haba piramisa kulai piramis meidumi piramis nagadai piramis Szanaht piramisa Szehemhet piramisa szilai piramis Vörös piramis závijet el-mejtini piramis RT: dinasztia. piramisai DINASZTIA. II. 27. 14. 2791–2754) Neferkasokar (i.e. 206) (i.e. 2613–2589) (i. 1730–1630) (i. RT: Dreyer abüdoszi ásatásai (1977) DINASZTIA.e.e. E dinasztia ideje alatt jöttek létre a legnagyobb piramisok Gizehben.e.e.e.e. 30. 312) (i. 21.e. BT: dinasztia NT: Dzsószer (i.e. 2566–2558) (i.e. 2520–2494) Kheopsz1 (i. BT: dinasztia NT: Baufré (i.e. valamint folyamatos egyiptomi jelenlét a Sínai-félsziget északi. 2686–2613) (i. 15. 15) (2160– 2106) (1. 664–525) dinasztia. 28. 4. 716–664) (i. 2686–2613) (i.e. 12. Szakkarában Imhotep1 megépíti Dzsószer fáraónak a lépcsős piramist. (i.e. 2611–2603) RT: dinasztia. 945–715) dinasztia. Skorpió.e.e.e. dinasztia fáraói.e. 3200–2780) (i. ném. 2603–2599) Huni (i.) Ni-Hór Skorpió. 1069–945) dinasztia. 310) (i. Az ő piramisaik különlegessége. 305–30) (i. 828–720) (i. 1674–156 7) (i. 25. 2831–2791) Hudjefa Nebré (i. 2649– 2630) Szehemhet (i. Alkalmi bányászat folyt a Sínai félszigeten. (i. 23. A 3. 2939–2892) Dun (i. BT: magánszobor RT: dinasztia. 8. 2920–2770) BT: Archaikus Kor (i. (i. 4. 2494–2345) (i. (i.e.e.e. 712–663) dinasztia.e. 15) (2106–2010) (1. 399–379) dinasztia. 31. 2539–2532) Dzsedefré (i. BT: predinasztikus kor (i. 2613–2494) DINASZTIA. 2160–2135) (i.e. 3130–3032) UF: Dynasty 0 (ang. 1652–1544) dinasztia. 3100–2865) (i. 2895–2868) Dzset (i. 1320–1200) (i.e. 3100–2865) (i. (i. 2650–2630) (i. 1640–1550)(1. 2506–2504) (i. 1663–1570) dinasztia.e. 2686–2630) (i.e. 205) dinasztia. 2130–2040) (1.e. (i. 1345–1200) (i.e.e. (i.e. (i. 1552–1306) (i. 828–712) dinasztia. 2546–2539) (i. (i.e. BT: Archaikus Kor (i. (i.e.e. 17. 1985–1795) (1. 3200–2780) (i.e. (i.e.e. 3150–2686)99 (i. (i. 3100–2686) (i.e. magánszobrai dinasztia. 4. 3100–2890) (1. 26. dinasztia fáraói Szakkara mellett laktak.e. 1650–1567) (i.e. (i.e.e.e. (i. piramisai DINASZTIA.e. 2500–2498) RT: dinasztia. 2480–2350) UF: Dynasty 5 (ang. I. dinasztia nyomait. 2754–2709) Peribszen (i..e.e. 380–342) (i. 10. 2630–2611) Haba (i. 3.e.e.e. 3100–2686) (i.e.e. 206) (i.e. BT: óbirodalmi piramis NT: Baufré piramisa dahsuri tört piramis Dzsedefré piramis Kephrén piramis Kheopsz1 piramis Mükerinosz piramis Vörös piramis RT: dinasztia.e.e.e. 2613– 2498) (i. 2613–2494) UF: Dynasty 4 (ang.e.e.e. 206) dinasztia. 2551– 2528) Mükerinosz (i.e. 2955–2635) thiniszi dinasztia NT: Adzsib (i. (i. 20. 2490–2472) Sepszeszkaf (i. 5200–3150) ) NT: Hat-Hór Iri-Hór Ka1 (spa.e. (i. 2532–2504) (i.e. 22. (i. 2890–2686) 310) (i.e. 3032–3000) (i.) SN: Az Óbirodalom a 4. 404–399) dinasztia.e. 2504–2500) (i. (i. (i.e. 4. 2125–1985) (1.e.e.e.e.e. 2581–2572) (i.e. (i. 379–341) dinasztia. 2840–2700) (1. (i. 29. Kimutatható ebben az időben Alsó-Núbia irányába történő egyiptomi terjeszkedés. 2613–2498) (i. 727–715) dinasztia.e.e.e. 3300–2650) (i.e. 2741–2723) Ménész (i. 1567–1320) (i. 2928–2787) Dzser (i. 5. 2040–1991) dinasztia.e. 2709–2690) Wadjnes (ang. 2925–2686) (i. illetve Palesztina déli részén. 1730–1680) (i.e. 2639–2604) (i.e.e.e.e. 206) (i.e. 206) (i.e.e. 3150–2925) (i. 3150–2686) (i.e. Huni fáraó pedig lépcsős piramisát egyenes élűvé építteti. 2723–2563) (i.e. (i. 1293–1186) dinasztia.e.e. PIRAMISAI SN: A 4. 16.. 332–304) Ptolemaida-dinasztia (i.e. (i.e.e. 2723–2697) DINASZTIA.e. 2639–2504) (i. (i.e. 332–305)(1. 206) (i.e. 11.e. 2800–2650) SN: Alsó-Egyiptom fellázad a központi hatalom ellen. 1782–1650) dinasztia. 3. 2599–2575) Szanaht (i. 2723–2563) (i. dinasztia királyai alatt érkezett el történelmének csúcsára.e. 2955–2895) Narmer Szemerhet (i. 1652–1552) (i.

2010–1998) (i. 6. 2458–2446) Unisz (i. 2112–2063) (1.) (i. 2216–2170) (i. Noferirkaré. 5. dinasztia fáraóinak többsége Abu Szírben építtette fel piramisát.SN: E dinasztia idején a királyság hanyatlásnak indult. II. dinasztiától kezdődően a piramis elvesztette kizárólagos királyi jellegét.e.e. PIRAMISAI BT: óbirodalmi piramis NT: Merenre piramisa Pepi. 2347–2216) (i. 2350–2181) (i. 206) UF: hérakleopoliszi dinasztia (1. és egy földbe vájt sírkamrából álló temetkezési helyei. 2218–2216) (i. 2255– 2246) Merenré. (i. 6. de közben Núbiával is hadat viseltek. 310) (i. (i. 2416–2392) Noferefré (i. 1944–1937) Mentuhotep. (i.e. 5.e. I. 2103–2054) Antef. 2350–2181) (i.e. piramisai DINASZTIA. 2052–1992) (i. 2133–1991) (1.e.e. dinasztia piramisai építészetileg is és stílusukban is különböznek a gizehi piramisoktól.e. 2219–2218) Pepi. PIRAMISAI BT: első átmeneti kori piramis NT: Ibi1 piramisa DINASZTIA.e. 2345– 2181) DINASZTIA. s ez súlyos éhínséget okozott. 2181) Noferkaré. 11. dinasztia az első évszázadában csak Théba felett uralkodott. 2347–2216) (i. (i.e. BT: művészet RT: dinasztia. 2347–2216) (i.. 2356–2323) Uszerkaf (i. Sokkal kisebbek és gyengébb minőségű helyi kövekből épültek.e. II.e. 206) UF: hérakleopoliszi dinasztia BT: dinasztia NT: Heti. IV.e. 2278–2184) (i. 2498–2491) (i. 2337–2335) (i.e.e. 6. művészete dinasztia. hatalmas naptemplomokat építettek.e. (i. (i. 8. 2184–2181) (1.e.e. 2345– 2181) DINASZTIA. papiruszai dinasztia.e.e. MŰVÉSZETE SN: E kor művészete általában elnagyoltabb. OBELISZKJEI SN: Ezek elhelyezkedésükre vonatkozóan a legnagyobb számban a masztaba bejáratánál az udvarban vagy az álajtó előtt felállított obeliszkek.e. A dinasztia végén az Óbirodalom teljes dicsőségben állt.e. III.e. Az első ismert utazás Punt országába ekkor zajlott. 2347–2216) (i.e. BT: balzsamozás RT: dinasztia. 2106–1963) (1. 6.e. 1983–1976) (i. Előtérbe került Ré1 kultusza. II. II. 2175) Noferkaré. piramisa Szahuré piramisa Unisz piramisa Uszerkaf piramisa RT: abu szíri piramis DINASZTIA. 310) (i. 2347–2337) (i. Az 5.e.e. 2350–2181) (i. 2181–2173) UF: Dynasty 7 (ang. I.e. 2061–2010) Mentuhotep.e. 2345–2181) UF: Dynasty 6 (ang. PIRAMISAI SN: Az 5. 9. 2323–2291) Uszerkaré (i. 1995–1983) (i.e. I. 2498–2345) (i. piramisa Pepi. 6. (i. I.e. 5. 2375–2345) (i. Heti.) thébai dinasztia1 SN: A 11. (i. 2015–2007) Mentuhotep.e.e. 6.e. III. 8. (i. 2291–2289) RT: dinasztia. (i.e. 2419–2416) Noferirkaré.e.e. 2491–2477) (i. II.e.e.e. 2285–2279) (i.e. 6. 2125–1985) (1.e. 1998–1991) RT: dinasztia.e. III. 2388–2356) Menkauhór (i. (i. 310) Merenré.e.e. 2414–2375) (i. VI. 7. 11.e.e. 2446–2426) Sepszeszkaré (i. (i. 2130–2040) (1. 2040–1991) UF: Dynasty 11 (ang. 2173) Noferkamin. (i.) SN: Csatornát építettek az első vízlépcsőknél. 2046–1995) Mentuhotep.e.e.e. 5. Megépültek az abu szíri piramisok.e.e.e. 15) (2106–2010) (1. BT: obeliszk RT: dinasztia. (i.e.e. A tartományi kormányzók nagyobb hatalomra tettek szert. 2160) Noferkamin. (ang.e. Pepi 94 évig uralkodott. A Nílus hosszú évekig nem áradt. 6. II. (i. 2453–2422) (i.e. (i. 2177) Dzsedkaré-Semai Merienhór (i. 2180) Noferkaré. I. 2321– 2287) (1. BT: dinasztia NT: Antef. 2054–2046) (i.e. (i. (i. 2460–2453) (i.e. (i.e.e. 310) Antef. BT: óbirodalmi piramis NT: Iszeszi piramisa Neuszerré piramisa Noferefré piramisa Noferirkaré. mivel egyes nemesek masztabái. (i.e.e.e. (i. piramisa Teti1 piramisa RT: dinasztia. I. a nagyobb templomok és helytartók hatalma növekedett.) (i.e. 2396–2388) Neuszerré (i. II. egész piramisokká terebélyesedtek.e. 1956–1944) Mentuhotep. 2335–2285)(1. 2332–2283) (i.e. 11.e. egy felszíni. 2465–2458) RT: deshashehi temető dinasztia. négyzet alapú épületből.) memphiszi dinasztia BT: dinasztia NT: Chendu (cse.2 (i.e. V. 206) (i.e. 6. Ettől a dinasztiától kezdve minden fáraó megkapta a Ré1 fia titulust. 2161–2160) Uadzskaré-Pepiszeneb (i. Hódító és rablóháborúkat folytattak a Sínai-félsziget ellen (rézbányák).e. BALZSAMOZÁSA SN: A balzsamozási módszer ekkor még nagyon kezdetleges volt. hogy utat nyissanak Núbia felé. 15) (2160–2106) (1. 5. piramisai DINASZTIA. 2160–2130)(1. 2176) Noferkauhór (i. (i. I. Helyi központok alakultak ki.e. (i. 15) (i. 2163–2161) Noferkauhór Kapuibi (i. 2283–2278) (i. 2246–2152) Teti1 (i.e. 2345– 2181) DINASZTIA.e. 2173–2169) RT: dinasztia. BT: dinasztia NT: Iszeszi (i. 2167–2163) Nikaré. 2477–2467) (i. III. 1997–1991) (i. kevés kivételtől eltekintve a holttestek csontváz állapotban maradtak fenn. 2174) DINASZTIA. obeliszkjei dinasztia. Abu Szír mellett pedig palotáik. 2173–2160) UF: memphiszi dinasztia BT: dinasztia NT: Dzsedkaré-Semai Ibi1 (i. 2426–2419) Szahuré (i. (i.e. 2467–2460) (i. (i. 2494–2345) (i.e. 8. PAPIRUSZAI BT: papirusz NT: Berlin 8869 papirusz DINASZTIA. 310) (i.e. Merihathor Merikaré Noferkaré1 DINASZTIA.e. PIRAMISAI SN: A 11. (i. fejlettebbé vált reliefművészet. 2422–2414) (i.e. II. I. balzsamozása dinasztia. majd egész Egyiptomra kiterjesztette hatalmát és több háború után teljes győzelmet aratott. 10. 2160–2135) (i.e. (i. a fáraók sokat veszítettek hatalmukból.e. I. 6. 8. 2125–2112) (1. piramisai DINASZTIA. 2480– 2350) DINASZTIA. 2169–2167) Noferkaré.e. II. I.e.e.e. 8. IV. Merikaré DINASZTIA. piramisai DINASZTIA. II. 245) (i. (i. BT: dinasztia NT: Netjerikaré Nitókrisz1 (i.e. 121 .e. 15) BT: dinasztia NT: Heti. ezáltal csökkent a fáraó hatalma és tekintélye. 2289–2255) Pepi. 2350–2181) (i.

e. piramisa Amenemhet. 1850–1650) NT: Amenemhet. 1772–1763) Szeszósztrisz. III.e.e. III.e. 1764–1759) (i. 1798–1790) (i.e.e.e. (i. az óbirodalmi monumentalitástól azonban messze állnak. ném.e. (i.e. Szeszósztrisz.e.e. 1710) Ibi. Ini.e. III. 12. ahogyan ez az óbirodalomban mindvégig szokásban maradt.e.e. 1836–1817) Szobeknoferu (i. 13. III.) (i.e. 13..e. 1878–1841) (i. 1705–1694) (i.e. Amenemhet volt. 1715) Noferibré Nofertumkaré Szanhibré Szehebré Szeheperenré Szuadzskaré Ubenré RT: Xoisz DINASZTIA. (ang. 310) (i. 1770–1769) Amenemhet. 54 király uralkodott ez időszak alatt. PAPIRUSZAI BT: papirusz NT: Kahun A papirusz Leningrád 1115 papirusz DINASZTIA. 1787–1783) (i. II. 1929–1895) (i. 1963–1786)( 1. (i.. por. VIII.e. III. 1878–1843) (i. 1769–1765) Antef. (i. 1685–1678) Szobekhotep. (i. 1842–1836) Szeszósztrisz.e. (i. 310) (i. 1725–1721) (i.BT: piramis NT: Mentuhotep. 1763–1759) RT: dinasztia. rejtett ajtókkal. 1756–1751) (i.e. ol. 1850–1800) (i. 1622–1610) Szihathor (i. II. dinasztia piramisai technikai szempontból jelentős javulást mutatnak az átmeneti korral szemben. III.) (i. I. IV.e.e. BT: dinasztia NT: Ankhkaré Dzsedheruré Hatiré Heribré Merdzsefaré Nebdzsefaré Nebfauré Nebszenré Neheszi1 (i. (cse. 2040–1783) (i. hawarai piramisa lahúni piramis Szeszósztrisz. 2040–1785) (i.e. (ang. 205) UF: Dynasty 12 (ang.e. 2133–1786) (i. A székhely Közép-Egyiptomba helyeződött. III.e. Amenemhet hawarai piramisában a holttest nyugalmát biztosítani. és a piramisok kisebb méreteit és a kő helyett a szárított agyagtéglák felhasználását több szinten elhelyezett járatokkal. 1855–1808)(1. 1955–1913) (i. 13.e.e. ném. 1786–1778) Amenemhet.e.e. I. 1730–1680) (i.) (i. 1875–1840) Amenemhet.) (i. Ilyen módon próbálták például III. Senész Szemken Szobekhotep.e.e. 13. 15. VIII. 1724–1718) Szobekhotep. II. V. 1929–1892) (i. (i. 1991–1962) (i.e. 1652–1544) UF: hükszósz dinasztia BT: dinasztia NT: Apóphisz.(i.) (i. BT: dinasztia Középbirodalom (i.e.e. papiruszai dinasztia.e. 1782–1778) RT: dinasztia. PIRAMISAI SN: A 12.e.e. II. IV. II. (cse. I. VI. piramisa Szeszósztrisz. 1786–1633) (1.e.e. 1817–1772) Amenemhet.e. 1685) Szobekhotep.e.e. III.e. 12. PIRAMISAI BT: piramis NT: Amenemhet.) (i. Nikaré. V. A 12.e.e. Meghódították Núbiát. II. 1760–1756) (i.e. II.e. A sírrablástól való félelem már ekkor elevenen élt.) Apóphisz. 1743–1740) Szobekhotep. dahsuri piramisa Amenemhet. erődöket építettek a második vízlépcsőnél. 1674–1567) (i. ol.e. 12. sehová nem vezető.e. BT: középbirodalmi piramis NT: Amenemhet. I.e. 1663–1570) UF: hükszósz dinasztia BT: dinasztia NT: Aahotepré Aanetjeriré Amu (ang. (cse. 1706–1683) (i.e. 1937–1908) Amenemhet. Főként Fajjúmban és Memphisz környékén épültek. papiruszai dinasztia.e.e. piramisa Ismeretlen fáraó piramisa Khendzser piramisa DINASZTIA. 14.e.e. I.e. Bebiankh (i. 1600–1588) Jakbemu Joam Kar2 Meribré Nebankhré Nebirierau. (i. de mára már nagyon rossz állapotban vannak. por.. 1789–1786) (i. piramisai DINASZTIA. 206) (i. 1844–1797) (i. 1738–1727) (i. 206) (i.) xoiszi dinasztia SN: Ezt a dinasztiát Xoiszból irányították.e. IV. 1712–1710) Szeszósztrisz. 1917–1872) Szeszósztrisz. 13. megalapították Ity Taui várost. piramisai DINASZTIA. I. 1678–1674) Ugaf (i. VIII. (i.) SN: Keleti hódítók törtek be Egyiptomba és uralmuk alá vonták területének nagyobb részét. Mermesa (i.e. VII. 1778–1770) Amenemhet. piramisa Amenemhet. (i.) SN: A belső béke helyreállt a 12. 12. 1720–1715) (i.) Anather Aperanat (ang. (i. 1985–1795) (1. 1786–1602) (1.e. piramisa DINASZTIA. I. (i. dinasztia első uralkodói alatt a bejárat továbbra is északon van ugyanúgy. 1799–1787) (i. 1601) Nebmaatré Neferhotep.e. BT: dinasztia NT: Ai.e. 1717–1712) (i. 1535–1523) Hian Sesi Szalitisz DINASZTIA.e. IV.e.. 1701–1677) (i. 2040–1782) (i.e. Alapítója I. Hamudi (i. 1897–1878) (i. 1627–1601) Nebirierau.e. Szeszósztrisz lahúni piramisa mutat először jelentős szerkezeti eltéréseket. 1782–1650) UF: Dynasty 13 (ang.e. dinasztia csaknem 200 éves uralkodása alatt.e. (i. II. PAPIRUSZAI BT: papirusz NT: Boulaq 18 papirusz DINASZTIA. megtévesztő bejáratokkal és a sírkamra vastag gránitfalával igyekeztek ellensúlyozni. 1729–1720) (i. III. 1585–1542) Apóphisz. I. (i.e. 70 uralkodó váltotta egymást ebben az időszakban. (i. V.e.e.e. piramisa DINASZTIA. I.) (i. 1730–1630) (i.e. 1664– 1641) Amenemhet. 1715– 1650) UF: Dynasty 14 (ang. (ang. I. 2040–1633) (i.e.e. 1971–1926) (i. 12. (i. (i. Szokarhór 122 . 1718– 1712) Neferhotep. II.e. 1971–1928) (i. 1677–1675) Hór1 Huiker Khendzser (i. 16. (i. (i. (cse. 1696–1686) Neferhotep. (i. II. Pepi.

) SN: III. 19.e. 18. 18.e.e. 1591–1576) (i. Ezután a hanyatlás korszaka következik.e. (i.e. dinasztia sírjai részben nyitottak maradtak a papság számára. 19. 18.e.e.e. IV.e. 1098–1069) Széthnaht (i. I. 1108–1099) (i. 1363–1361) Tutankhamon (své. 1186–1069) (1. 18. A 18.) Dynasty 20 (ang. II. 1570–1546) (i. 1400–1390) (1. (i.e..e. BT: dinasztia NT: Aj1 (i.e. 1204–1201) (i. 1379–1362) (i. sírjai DINASZTIA. 1194–1188) Tauszert1 (i.e.e. dinasztia uralkodói a Nagy Királyi Leányt. 20.e.) (i. Ramszesz visszahódít néhány keleti tartományt. A 19. hogy a lejtős folyosó 90º-ban elkanyarodik.e. mélyen bele a hegyoldalba. 1663–1570) (i.e. 1334–1306) (i.) SN: I. A sír méreteit megnagyobbították és az alkalmazott dekorációk is sokkal kidolgozottabbak. BT: papirusz NT: Boulaq 2 papirusz Boulaq 11 papirusz (KEM: CG 58070) Londoni papirusz (BM: BM 10059) Sallier I. 1576–1570) (i. 1347–1339) (i.) Zaket (ang. 1668–1663) (i.e. 1301–1234) (i. IV.e. 1525–1512) (i. (spa.e.e. 1186–1184) 123 . Széthi és II. falfestészete dinasztia. I.e. papirusz (BM: BM 10185) Westcar-papirusz DINASZTIA. 1345–1200) (i. 19. 1336–1327) Thutmózisz. papiruszai dinasztia.) (i.e.e. 1216–1210) (i. BT: papirusz NT: Berlin 3038 papirusz Berlin 12412 papirusz Chester Beatty V papirusz (BM: CBM 10685) Chester Beatty VI papirusz (BM: CBM 10686) Chester Beatty VIII papirusz (BM: CBM 10688) Chester Beatty XV papirusz (BM: CBM 10695) D’Orbiney papirusz (BM: BM 10183) Sallier III.e.e. 19. (i. (i. II. papirusz (BM: BM 10184) RT: dinasztia. 1294–1227) (i. 1550–1397) UF: Dynasty 18 (ang. (i. spa. 1601–1596) Antef. (i. 19. 1558–1554) Szemenré Szobekemszaf. 1210– 1204) (i. 1545– 1539) (i. lépcsők.e. V.e. (i. 1290–1224) (i. akik szertartások alkalmával egy bizonyos mélységig bemehettek a sírba a fáraó halála után is.e. A lepecsételt ajtókat ilyenkor újra ki lehetett nyitni.e. Ezek meredeken vezetnek lefelé két oszlopcsarnokba.e. (i. (i. 1640–1550)(1. 1492–1479) (i. 1559–1558) Szekenenré. falfestészete dinasztia. BT: falfestészet RT: dinasztia. 1450–1412) Amenhotep. VI. 1567–1320) (i. 1188–1186) RT: dinasztia. 1567–1320) (i. III. 311) UF: Dinastia 20 (por. melyekben temetkezési eszközöket tároltak. 1214–1208) (i. BT: dinasztia NT: Amenmesz4 (i.e. 1573–1570) (i. 1198–1167) (i. II. (spa.e. 1580–1558) (i.e.) SN: Kiűzik a hükszószokat. V.e. 1596) Kamosze1 (i. III. 1382–1344) Ekhnaton (i.e. 1680–1562) (i. 1663–1660) (i.vagy féltestvérüket vették feleségül. 19. 1194–1169) Ramszesz. 1307–1240) (i. 1345–1200) (i.e. 1392–1355) (i. 1143–1136) Ramszesz. VI. (i. I. 1417–1379) (i. 1293–1186) UF: Dynasty 19 (ang. 1550– 1525) (i.e. 1570–1293) (i.e. A dinasztia története végzetes trónviszályokba torkollik.e. 1320–1318) (i.e.) (i.e.e. 1610–1601) Thot2 (i. I. 1129–1126) Ramszesz. BT: sír DINASZTIA.e. 1148–1144) (i. mint a 18. II. (i. Megépülnek az abu szimbeli templomok. (i. (i. (i. (i.e. 1539–1514) (i. 311) (i.e. PAPIRUSZAI SN: Általában 23-29 cm szélesek és sötétbarnák. 1668–1570) (i. III.e.e. VIII. I. 1566–1559) Szobekemszaf. 1293–1186) DINASZTIA. 1525–1504) (1. sírjai DINASZTIA. 18. (i. 19. X. 1323– 1295) (i. SÍRJAI SN: Ezekben a sírokban a folyosók.e. 1133–1126) (i. 1622–1619) Szekenenré.e. kamrák egyenesen lefelé haladnak. XI.e.Wasa (ang.e.1402– 1364) (i. 18. 1412–1402) (i. 1320–1200) (i.e.e. 205) Amenhotep.e.e. 1338–1334) (i.e. 19.e.e.e. 1303–1290) (i. 1650–1567) (i. 18.e. 1293–1186) DINASZTIA. 1098–1070) (i. gyakran saját édes.e. (i.e. BT: dinasztia NT: Ramszesz. 1318–1304) (i.e. (i. 1200–1194) Sziptah (i. FALFESTÉSZETE SN: A nap alvilágban tett éjszakai utazásán volt a fő hangsúly.e.e.e.e. mielőtt elérne a szarkofág terméig. SÍRJAI SN: Építészeti sajátossága. 1503–1490) (i. 1361–1352) (i. 1660–1644) (i.e. vagy négyszögletesek és általában négy kisebb kamra fogta őket közre.e. 311) (1. 1552–1306) DINASZTIA. 1203– 1200) Merneptah (i. 1292– 1225) (i. (i.e.e. VII. 1320–1200) (i. 1236–1223) Ramszesz. 1136–1129) Ramszesz. 18. 1200–1197) (i. 1321–1295) Jahmesz. 17.e. 311) (1.e. 1413–1405) (i. 1479– 1457) Hóremheb1 (i. (ang. dinasztia sírjaiban megszokott. (i. (i. 1488–1468) (i.e. (i. 1327–1323) (i. 1318–1298) (i.e.e. 1643–1642) Mentuhotep. 1552–1306) (i. 1279– 1212) Széthi. 1570–1293) (i.e.e. 1293– 1279) Széthi. 1481–1479) Thutmózisz.e.e.e.e. 1197–1166) (i.e. 1596–1591) (i. 1503–1482) (i. 1358–1349) (i. a birodalom eléri legnagyobb kiterjedését. A 19. 1479–1425) (1.e. 1304–1237) (i. IX. 1153–1147) Ramszesz. (i.e.) (i.) DINASZTIA. II. 1372–1354) (i.e.e.e.e.e. 1301– 1235) (i.e.e.e. (i. Rahotep2 (i. 1108–1098) Ramszesz.e. (i. 1364– 1347) Hatsepszut1 (i.e. 311) RT: dinasztia.e. I. 1145-1141) Ramszesz. (ang. 1306–1290) (i.e. dinasztia idején egy hét 8 munkanapból és 2 pihenőnapból állt. 1494–1490) (i. VII. (i. 1279–1213) (i.e.e. 1324–1321) Amenhotep.e. 1390–1352)(1. (i. 1214–1211) (i.e.e. VI. BT: sír DINASZTIA.e.e. 18) UF: thébai dinasztia2 BT: dinasztia Új-Thébai Birodalom NT: Antef. 1644–1643) DINASZTIA. (i.e. (i.e. 204) Thutmózisz.e.e. 1625–1622) Antef.e. 1320–1200) (i. papiruszai dinasztia. 1530–1504) Nefertiti1 Szemenhkaré (i. (i. 1198–1196) (i.e. melyek közül a második szolgált halottas kamraként. azaz L alakú. 1147–1143) (i.e.e. Valószínűleg az egyetlen végérvényesen lezárt hely maga a sírkamra volt a hozzátartozó mellékkamrákkal együtt. 19. 1295–1294) Ramszesz. 1652–1552) (i. 1317– 1301) (i. 1554–1549) Mentuhotep. 1202–1196) (i. Ramszesz megmenti Egyiptomot a tengeri népek támadásától.e.e.e. II (i. VII.e. A halottas kamrák lehettek oválisak. papirusz (BM: BM 10181) Sallier IV. 1126–1108) Ramszesz.e.) (i. FALFESTÉSZETE SN: Ebben a korban főleg Ozirisszal és az ő halál utáni életben játszott szerepével kapcsolatos leírások és ábrázolások kerültek a falakra. A folyosók és lépcsők felváltva követik egymást. 1348–1320) (i.e. I.e.e. 1345–1200) (i.e. PAPIRUSZAI SN: Általában 34 cm szélesek és halványbarnák. 1526–1512) (i. 1493–1481) Thutmózisz.e.e.e.e. (i.e. BT: falfestészet RT: dinasztia.e.e.e.

és agyaggal töltötték ki.e.e. 25.e. RT: dinasztia. 747–656) (i. (i. 724–717) DINASZTIA. (i. 712–698) Sabataka (i. 20. 818–793) Peftjauabastet (i. 21. piramisai dinasztia. papjai DINASZTIA. (i. 21. papiruszai dinasztia. (i.e. BT: balzsamozás RT: dinasztia. (i. (i. (i. V. 747–656) (i.e. 828–720) (i. BT: dinasztia NT: Amenemnisu (ang. 715-656) (i.e.e.e.e.) taniszi dinasztia SN: A fővárost áthelyezték Taniszba.e. 18) RT: dinasztia. IV. 725–720) (i. (i.e. 25.e. (i. 740–725) (ang. (i. FALFESTÉSZETE SN: Hol a nap alvilági utazása.e. Ezt a rejtekhelyet csak közel háromezer év múlva 1881. (i.e. akik Bubasztiszban uralkodtak.) (i. 1080–1074) Oszokhór (i. (i. I. 1085–945) (1. 311) Pedubasztisz.e. 185–945) DINASZTIA. 25. (i. 860–835) (i. (i. 20. 959–945) Sziamún1 (i.e. 720–715) (i. Végül núbiai hódítók foglalták el az országot. (i. 25. 24. 767–765) Takelóth. 978–959) Szmendész.e. 797–769) (777–749) (1. 39 cm-esek és nagyon világosbarnák. hogy a meredek lejtés helyett szinte teljesen vízszintesen helyezkednek el a hegyben. 747–656) (i.e. 25. a fennmaradó 36-ot pedig egy sziklarepedéshez vitték. 945–715) UF: bubasztiszi dinasztia Dynasty.e. I. 747–716) Sabaka (i. (i. BT: papirusz NT: Moszkva 120 papirusz (MSZM) Moszkva 127 papirusz Moszkva 169 papirusz Moszkva 5560 papirusz RT: dinasztia.e. PAPIRUSZAI BT: dinasztia. 773–735) Takelóth. és 19. Ebből 13-at II.e. (i. 712– 663) UF: etióp dinasztia BT: dinasztia NT: Alara Kasta (i. 22. 1085–945) DINASZTIA. 712–663) DINASZTIA. SZOBRAI BT: szobor NT: Hóremakhet1 szobra (ANM) 124 . BT: falfestészet RT: dinasztia. 1039–991) Pszuszennész.e. 21. 889–874) Takelóth. (i. BT: sír RT: dinasztia.e. délen Thébában Amon főpapjai. I.e. feb.e. 311) DINASZTIA. 21. 1085–945) DINASZTIA. 993–984) Herihór (i.e. I.e.e. BT: dinasztia NT: Amonrud (ang. de többé-kevésbé egyenlő mértékben.e. 698–690) Taharka (i. (i. 20. 20. PAPIRUSZAI SN: 13–17 cm szélesek és sokkal barnábbak. 21. 22–25. 25. mint a későbbi dinasztia papiruszai. 16) (i. 1186–1069) (1. 874–850) Oszorkon.) Rudamon (ang.e. amelynek királyai a fáraó örököseként Thébában uralkodtak. 850–825) (1.e. Az akna végén egy folyosó vezetett egy 7×7 m-es csarnokba. II. (i. IV. 828–803) (i. 716–664) (i. papiruszai dinasztia.e.-ban fedezték fel. 715-656) (i. 1070–1044) (i. 22–25. 20. 717–712) Tefnaht (i.e.e.e. I. Az egyiptoi kultúrát felületesen fogadták el. (i. 21. II. (i.e.e.e. 716–702) (i.) Sesonk.) szaiszi dinasztia1 BT: dinasztia NT: Bokkhórisz (i. sírjai DINASZTIA 20.e. 760–747) Piankhi2 (i. PAPIRUSZAI SN: Kb.e.e. 21.e.) leontopoliszi dinasztia SN: A 23. 22.e. 745–720) Nimlot (ang. SÍRJAI SN: Ezek a sírok kisebbek voltak. Amenhotep titkos sírjába szállítottak. 20. Északon Taniszban uralkodtak a fáraók.) Juput. BT: papirusz NT: dinasztia.e. 716–664) (i.) Sesonk. (i.e. II. papiruszai DINASZTIA. A fáraók Thébából és Leontopliszból kormányoztak. 716–664) (i.) Dynasty 24 (ang. (i.) (i. PAPIRUSZAI SN: Ezek 52–55 cm hosszúak és rendkívül tartósak. BT: piramis NT: Piankhi2 piramisa RT: dinasztia. szobrai DINASZTIA. (i. falfestészete dinasztia. balzsamozása dinasztia. 777–749) (i. (i. 311) RT: dinasztia. (i.RT: dinasztia. 25. papiruszai DINASZTIA.e. és Egyiptomot a núbiai birodalomhoz csatolták. 25. 835–783) Sesonk. 712–663) DINASZTIA. dinasztia idején Alsó-Egyiptom számtalan kis államra esett szét. PIRAMISAI SN: Újjáéledt a kőből épített piramis szokása.e. 22–25.e. I. (i. dinasztia uralkodóinak bebalzsamozott testét itt lerakták és befalazták azokat. papiruszai NT: Chassinat I papirusz (L: E 25351) (1. BT: dinasztia NT: Harsziésze1 Oszorkon. 730–715) Pimay (ang. II.e.e. BALZSAMOZÁSA SN: A 21. hogy a forma megtartása érdekében bemetszették az arcbőrt. ahol egy 9 m mély járat tátongott.e. II. szám szerint 49-et. III. 21. (len.e. 828–712) UF: Dynasty 23 (ang.e. 664–656) RT: dinasztia. (i. 1186–1069) (1. 984–978) Pszuszennész. 803–797) Sesonk. papiruszai dinasztia.e.e. 22–25 papiruszai DINASZTIA.) líbiai dinasztia SN: Egy líbiai uralkodóház tagjaié volt a hatalom. 20. (ang. 690–664) Tanutamon1 (i. III. 924–889) Oszorkon.e. PAPJAI BT: dinasztia pap SN: Fáraók múmiáit mentették meg a sírrablók elől. III. 725–715) UF: dynastie. 20. A 18. 814–790) (i. 945–730) (1.e.e.e. 719–714) (i.e. 16) UF: Dynasty 21 (ang. 715-656) (i. 24e (fr. csupán a folyosók voltak szélesebbek és magasabbak A másik jellegzetessége.e.e. 25. I. 21. 311) DINASZTIA.e. 945–924) Sesonk. 774–767) RT: dinasztia. 311) DINASZTIA. VI. ők maguk megőrizték saját elkülönült identitásukat és katonai szemléletmódjukat. 804–783) Juput.e.) Oszorkon. dinasztia alatt a balzsamozók úgy tökéletesítették a test állapotának megőrzését. mint az őket megelőző dinasztiák esetében. 924–894) Sesonk. 23.e. (i. 21.e. 1043–1039) Amenemope1 (i. 1186–1069) (1. (i. 1069–1043) RT: dinasztia. 924–909) (i. BT: papirusz NT: Amiens papirusz (PIM) Baldwin papirusz (BM: BM 10061) Chester Beatty VII papirusz (BM: CBM 10687) Chester Beatty XV papirusz (BM: CBM 10695) Puskin 127 papirusz (PUM) RT: dinasztia. 25. hol pedig Ozirisz történetei jelennek meg váltakozó intenzitással.e.

31.e. (i. (i.e. BT: Egyiptom-utazó történetíró DIODORUS. II.e. 305–30) (i. 204) Pszammetik.e. ol. (i.e. 521– 485) Dareiosz. dinasztia idején. BT: város DIOSPYROS EBENUM (lat. (i. szintezésre. I. az ún. SZIKULUSZ DIODÓROSZ. SICULUS DIODÓRUSZ DIODÓROSZ. 311) (i.e.e. kritika és ítélőképesség nélkül. III. (i. A feketés. II. 26. 378– 360) Nektanebosz. 521–486) (i. 380–342) (i.) Rhodoszi Deinokratész SN: Híres görög építész. de akkor Babylonnak nevezték.e. 664–656) Nekó.) 4.) Hut (óei. II. 343–338) Dareiosz Kodomannosz. 336–332) DINASZTIA.e. BT: mélységi magmás kőzet RT: dioritszobor DIORIT DIORITE (ang. 526) RT: dinasztia. 664–525) DINASZTIA. Ő is megtartotta Hérodotosz néhány elméletét. 16 cm szélesek. 664–610) (1.e. 399–379) UF: Dynasty 29 (ang. 609–594) Pszammetik. Abu-Szimbeltől északnyugatra bányászták. (i.e.e. 609–595) (i.) diorite (ang. sz. BT: matematikus DIOPTRIA SN: Héron több célra használta dioptriáját.) DINASZTIA. A földművelés jelentette a gazdaság gerincét. 26.e.) SN: A 7.e.e. 587–569) Jahmesz. ami csak kínálkozott.e. 16) UF: szaiszi dinasztia3 BT: dinasztia NT: Amürtaiosz (i. hogy hogyan tudták megmunkálni.) DÍSZ ÉBENFA DRA ABU EL-NAGA (ar.e.e. 672–664) (i. egyrészt a vízszintes sík kijelölésére s ezzel magasságmérésre. akit Nagy Sándor bízott meg Alexandria megtervezésével és a város elrendezésével.e. (i. I. papiruszai DINASZTIA. (i. Nekó elkezdett a 26. PAPIRUSZAI SN: Vékonyak. BT: dinasztia NT: Apriész (i.e. 26. 393–380) Nepheritész. 32. 525–522) Xerxész. 404–399) DINASZTIA. (i. 380) Muthisz (i. DIOSPOLIS PARVA (gör. 16) (i. II. (i. 311) (1. 26.DINASZTIA. I. 423–405) Kambüszész. SZIKULUSZ DIOPHANTOSZ (250) SN: Alexandriai matematikus. Azt állította írásaiban. 304–30) PTOLEMAIDA-DINASZTIA (i.e. 664–525) (1.) DIOSPOLIS MAGNA2 (gör.e. 44) NT: fejdísz hajdísz protomé 125 . (i. másrészt kettős irányzóval ellátva vízszintes síkban levő szögek mérésére. I. a közigazgatás pedig majdnem mindig Memphiszben.e. dinasztiát és vaskézzel irányították az országot. amelyet most Ó-Kairónak hívunk.) DISEASE (ang. I.) mendészi dinasztia BT: dinasztia NT: Hakórisz (i. II. A görögök közül egyedül ő foglalkozott algebrával. felső-egyiptomi nomosz fővárosa volt. s melyeket derékszögben metszettek kisebb utcák.e.e. Kambüszész és I.) (1. Rejtély. (i. I.) DIORITSZOBOR BT: szobor NT: Amenemhet. (i.e. II. 16) UF: Dynasty 26 (ang.e. 525–404) (1. hogy a papok egy 47 sírt tartalmazó listát adtak neki oda a Királyok Völgyéről. néha foltos dioritot az Óbirodalom idején Toskában. I. szép. Itt Hathor1 istennőt imádták.e.e. aki Alexandriában is élt. (i.e. amely a Nílust a Vörös-tengerrel kötötte össze. 360–343) (i.e.e. 380–i. 399–380) (1.) (i.e.e. 399–393) Nepheritész. 595–589) (i. 28.) DIRA ABU ’N-NAGA (ném. THÉBA FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) DINOKRATÉSZ UF: Deinokratész Dinocrates (ang.e. 16) (i.. 569–526) Nekó. 343) (1. 16) UF: perzsa dinasztia2 Second Persian Period (ang. III. 311) (1.e. 1.) SN: Rendkívül kemény..e. 594–588) Pszammetik. 380–362) (i.e. BT: papirusz RT: dinasztia. Mindent leírt. szobra (HM) Harwa szobra (BM: EA 32555) Harwa szobra (L: A 84 – N 85) Kephrén völgytemplomának dioritszobrai DIOSPOLIS MAGNA1 (gör. 393) DINASZTIA.) BETEGSÉG HOMORÍTOTT ÜLŐKE HOMORÍTOTT KŐÜLŐKE DISHED SEAT (ang.e. Nevét őrzik a diophantoszi egyenletek. még az egyes anekdotáiból sem lehet sokat felhasználni. ol. 65–40 között tett látogatást Thébában.e. Siculus Diodórusz Siculus Szikulus SN: I. 522–486) (1. 379–362) (i.e. (i.e. 525-ben perzsák törtek be Egyiptomba. SZIKULUSZ DIODÓROSZ. 359–341) Takhósz (i. 393–381) (i.e. 393–391) Pszammuthisz (i.e. 365–360) (i. (i.) perzsa dinasztia1 SN: I. s amelyet már II. 610–595) (i.e.e. Dareiosz alatt kiteljesítették a csatornát. III. 379–341) BT: dinasztia szebennütoszi dinasztia NT: Nektanebosz. A király aktív szerepet játszott a bíráskodásban. III.) BT: dinasztia NT: Arszész (i. (i. (i. (i.) UF: Hiw (ar.-ban élt szicíliai születésű görög történész. 343–332) (1. 404–399) (1.e. 27.e. (i. 29.) Hu (ar. BT: Alexandriai Héron találmányai DIORIT UF: anorthosite gneiss (ang.e.e.) DINOCRATES (ang.) Mendesian dynasty (ang. BT: építész RT: Alexandria DIODOROS DIODÓROSZ. I. 589–570) (i.) szaiszi dinasztia2 SN: Királyainak székhelye Szaisz volt. szép fehérek és kb. Elbeszéléseiből kirí a tudatlanság. 486–465) RT: Babylon (ang. II. megalapították a 27. (i. zöldesszürke mintázatú kő.e. (gör.e. 405–359) Dareiosz. DINOKRATÉSZ Dinokratész két nagyszerű sugárutat tervezett. 16) UF: Dynasty 27 (ang. 362–360) DINASZTIA. hiszen keménysége ma is komoly gondot okoz.e. 465–424) Artaxerxész. Templomokat és új várost is építettek a perzsák. SZIKULUSZ UF: Diodoros Diodorus. (i.e. 424–405) (1. 30. BT: dinasztia NT: Artaxerxész.) Hut-Sekhem (óei. 570–526) (i. A híres Kephrén-szobor anyaga.e. a hivatalnokok kinevezésében és jutalmazásában és a kormányzati döntéshozatalban. 338–336) Artaxerxész. akik átvették a hatalmat. 311) (i. (i. melyek mentén nagyobb épületek álltak. DISHED STONE SEAT (ang. (i. II.

) DZSED-OSZLOP DJEDEFRA (ang. BT: disznóféle háziállat RT: disznó-amulett DISZNÓALAKÚ UF: Suiformes (lat. 2581–2572) (i. 2414–2375) (i. felső-egyiptomi nomoszban.) DJARUHA (ang. 2414–2375) (i. 2414–2375) (i. ném.) TAKHÓSZ (i.) SN: E település helytartója volt Merimaat4.) BT: szkarabeusz DÍSZTÁRGY BT: tárgy NT: dísztőr DÍSZTŐR BT: dísztárgy tőr NT: arany dísztőr Tutankhamon vastőre DÍSZVÁGÁS UF: cicatrization (ang. 2566–2558) (i. fr. 2566–2558) (i.e.e.e. 2566–2558) (i.. fr.) DZSATI DZSAU DJARUKHA (ang.) SN: A 11..e. Ebben a formájában gémként ábrázolták és Butóban tisztelték... amely urának tartották. 365–360) (i. Kis százalékban néhány sír falán is megjelenik Beni Hasszánban vagy El-Kab-ban. fr.e.) ISTENATYA DIVINE FATHER OF AMUN (ang.. BT: helyi isten RT: Hórusz DJED COLUMN (ang. 2528–2520) DJEDEF RÊ (fr. BT: közember RT: Ditamunpaseneb koporsója (LP) DITAMUNPASENEB KOPORSÓJA (LP) SN: Szikomorfából készült dupla koporsó.e.) 2356) DJEDKHONSEDANKH (ang.) (1.e.) (1) DJARUKHA (ang. A város nem messze volt Akhmimtől a 9. amelyet a Halottak Könyvéből vett feliratok borítanak. ékszerekkel. tükör. 600–500-ban élt.) DJARU (ang.) DJEBA (ang. a Djebauti a „djeba” szóból ered. hol.) DIVINE FATHER (ang. fr.. 2528–2520) DJEDEFRE (ang.) DZSEDEFRÉ (i. 17) BT: technika NT: berakás intarzia parkettázás DÍSZLÉC PÁRKÁNYZAT DISZNÓ UF: pig (ang.e. Számtalan fésű. fr.) DJEDKARE (ang.e.) DJEDI (ang.DÍSZÁLLAT HÁZI KEDVENC DIVAT BT: fakoporsó SN: Egy-egy társaságon belül a ruhák többsége nagyon hasonló egymáshoz vagy teljesen egyformák. 2388–2356) EDFU DJEBAUTI (ang.) (1) DJDFRA (óei. ném. BT: amulett RT: disznó DISZNÓFÉLE UF: Suidae (lat.)(1) town of queen Tiye (ang. Amenhotep emlékszkarabeuszain.e.) DJAR (ang.) SN: A Nílus Deltában már a predinassztikus korban háziasították.e. 2388–2356) DJAUKHET (ang. Ez a fajta átmenet a vaddisznó és a mai disznók között. a kor divatját szinte kötelezően követték. de a Neolitikus korban is feltűnik vad fajtája. Nevének jelentése „az ujjak egyike”.) DZSEDEFRÉ (i.e. virágfüzérekkel illatszerekkel és persze ruhákkal..e.e. s ezt szimbolizállja a felfelé tartott ujj. amely a Bolognai Archeológiai Múzeumban található valamint az Amiens papiruszon és III.) SN: Hórusz nevének egyik változata. dinasztiában elterjedt női testdíszítés bizonyos alakzatokban bevágott sebekkel az alhason. NT: ékszer hajviselet koponyatorzítás lábbeli öltözet szakáll ISTENI FELESÉG ISTENI FELESÉG AMON ISTEN ATYJA DÍSZÍTÉS UF: dekoráció NT: bútordíszítés díszítőelem díszvágás építészeti díszítés tetoválás DÍSZÍTETT AGYAGEDÉNY (1.e. (1) BT: település RT: Merimaat4 DJATI (ang. 2566–2558) (i. hogy mennyire adtak magukra ebben a korban az emberek.e.) MENDÉSZ (gör. Afrika egyes részein még ma is elterjedt.) DJEDHOR (ang. hogy amikor a világot megteremtették. amelyek önmagukban jelentés nélkül bírtak.) 126 .e. 2528–2520) DJDKARA (óei..e. 2414–2375) (i.e. Az egyiptomi disznónak kemény szőre volt.) ISZESZI (i.) DJAU (ang.) dekorált agyagedény BT: nagadai agyagedény DÍSZÍTŐELEM BT: díszítés NT: párkányzat hieroglif szimbólum DÍSZÍTŐ TECHNIKA UF: decorative technique (ang. Meglehetősen absztrakt díszítőmotívumokat alkalmaztak: pontot. i.. Neve Merimaat szobrán maradt fenn. BT: díszítés DITAMUNPASENEB SN: Kb. Előfordultak vadcsordákban és háziasított csordákban is. amelyeket kis mennyiségben tartottak családok disznófarmokon. Nagy gonddal díszítették magukat parókákkal. kenőcsös tégely bizonyítja. 2528–2520) DJEDET (ang. rombuszt.) DIVINE ADORATRIX (ang. fr. 362–360) ISZESZI (i. XXXI-XXXVII) UF: decorated pottery (ang..) BT: párosujjú patás NT: disznóféle DISZNÓ-AMULETT SN: Színes kövekből készült disznót formázó szerencseamulettek.) (1) ISZESZI (i.) DJD (óei.)(1) Djaukhet (ang.)(1) (1) DJARUKHA (ang.) UF: Djaruha (ang. vonalat.) BT: disznóalakú NT: disznó DÍSZSZKARABEUSZ UF: ornamental scarab (ang. amely ujjat jelent. ugyanis azt tartották.) DIZENTÉRIA DJARE (spa. karcsú lábai és nyúlt pofája.e. 2388– DZSEDHONSZEDANKH DZSEDI DJEDKARE IZEZI (ang. 2388–2356) ISZESZI (i. 2581–2572) (i.) DZSEDEFRÉ (i..e. DIVINE ADORATRICE (ang. 2581–2572) (i. Hórusz egy jelzőrúdon landolt. óei. fr.e. 2581–2572) (i.e.) DZSEDEFRÉ (i.) VÉRHAS DZSAR DZSAR TJARU (ang.

melyek sarok illesztéssel voltak összerakva.e. de jobb minőségű dobozok zárószerkezettel voltak ellátva. 2895–2868) TUPHIUM (gör. E kormányzásnak I.DJED-KHONS-EF-ANKH (ang.) 1046) DJEDMAATESANKH (ang. Jelenleg a Bristoli Egyetemen kutatói munkatárs. szabadtéri játék RT: Seszmu DOBÓFEGYVER DOBOZ HAJÍTÓFEGYVER ABU SZÍR DZSEDHER TAKHÓSZ (i.) DJESERKARESONEB (ang.) DJESERKHEPERU (ang.e. 3000–2999) (i.e.) DJED PILLAR (ang. BT. (1. ném.net DOBROVITS ALADÁR SN: Egyiptológus. mely a görög történetírók állítása szerint 12. 2630–2611) HATSEPSZUT1 HALOTTI DJESERKARESONEB (ang.) 2 THOT1 DZSEHUTI DZSEHUTIEMHEB DZSEHUTIMESZ1 DZSEHUTIMESZ-MAHET DZSEHUTINAKHT DZSEHUTINAKHT DZSEHUTINEFER DJEHUTIEMHEB (ang.) DOBÁLÓS JÁTÉK SN: Kagylókkal vagy agyagdarabokkal játszották. melyeket kötéllel összekötöttek és lepecsételtek..) DM (röv. DZSEHUTINAKHT DZSEHUTINEFER DZSEHUTINEFER DZSEMUTEFANKH DZSEMUTEFANKH DZSEHUTI4 UF: box (ang.) DJEMUTEFANCH (ném. muzeológus.) DJEHO (ang. AIDAN KÖNYVEI BT: Dodson. BT: történelem NT: dedekarch DODENBOEK (hol. Pszammetik vetett véget. 365–360) (i. A legkorábbi dobozok mintázatlan lemezekből álltak. míg később keretes szerkezettel rendelkeztek.) NT: Irinakht Uadzsrenpet DJESERKARESONEB SÍRJA UF: TT38PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Djeserkaresoneb DJESERKERESENEB (ang. 362–360) DJEHOTEMHEB (ang. Aidan könyvei AD: 100761. az ország különböző részeiben lakó királyból (dedekarchok) állott.e.e.) SN: Írnok.uk DODSON.) DJEHUTYNEFER (ang.3075@compuserve.e.) SZEMENHKARÉ (i. 2868–2829) THOTH1 DZSÓSZER (i. Aidan NT: After the Pyramids: The Valley of the Kings and Beyond (2000) Ancient Egypt: Pyramids and Hieroglyphs (2006) DZSER (i. 672-től 655-ig fennálló kormány.com DOCTOR (ang. 2630–2611) DZSÓSZER PIRAMIS SZEHEMHET (i.) DJEHUTY (ang. BT: egyiptológus AD: cdoch@azstarnet. 34f) BT: tárolóeszköz NT: ékszeres doboz fadoboz írnoki doboz parókatartó doboz piperedoboz ruhatartó doboz Szithathoriunet dobozai Tutankhamon dobozai usébtidoboz DOBREV.) DJEHUTY-NEFER (spa. Szakterülete az egyiptomi régészet és történelme. své.) BT: királyi írnok DJEHUTI1 (ang. 1363–1361) DZSET (i. I–III. BT.e.) DJEHUTIMES (ang.) DEIR EL-MEDINE (ar. BT: Djeserkaresoneb (ang.) DJET (ang. Tartalmuk védelmét a dobozon és a dobozfedélen lévő gombaalakú kis fül biztosította. BT: magyar egyiptológus NT: Dobrovits Aladár könyvei DOBROVITS ALADÁR KÖNYVEI BT: Dobrovits Aladár NT: Egyiptom és a hellénizmus (1943) Egyiptom és az Antik világ (1979) Egyiptom és az ókori Kelet világa I–II (1975) Egyiptom festészete (1944) Egyiptomi. dinasztia végén a féloldalasan ívelt vagy háztető alakú dobozfedelek.) THUTMÓZISZ.) DJESER-DJESERU (ang. BT: gazdasági intéző írnok NT: Djeserkaresoneb hozzátartozói RT: Djeserkaresoneb sírja DJESERKARESONEB HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Uadzsrenpet. 2611–2603) DJOSERS TRINPYRAMIDE (dán) DJOSER TETI (ang.) DJER DJERTY (óei.) 1 DZSEDHONSZEFANKH (i. A 4.) DJEMUTEFANKH (ang..) DJEWHTY (ang. (1.) DJEHUTI-NAHT DJEHUTINAKHT (ang.) DJEHUTY (ang.) DZSÓSZER (i.) DJESER (ang.) DJOSER (ang.) DJESERKARESONEB (ang. Amon istennek felajánlott gabona számlálója a magtárban. Ilyenkor két hosszú rudat tettek a doboz alá és azokat megmarkolva minimum két ember cipelte.) DJEHO2 (ang.) DJEDU (ang. dinasztiabeli III. DZSEDMAATESZANKH DZSEMUTEFANKH DZSED-OSZLOP DOBJ EGYET SESZMUÉRT SN: Rituális szabadtéri játék. AIDAN SN: Előszót írt a Mummy in Ancient Egypt című könyvhöz és számos saját könyvet publikált. CRAIG C. VASSIL BT: egyiptológus AD: vdobrev@ifao. Thutmózisz idején.com Aidan.) DZSEHUTI DJEHUTYMES I–III (ang.e. Ezeket befestették. BT: egyiptológus NT: Dodson.) DJEHUTY-NAKHT (ang. mezopotámiai regék és mondák (1995) Irodalom és vallás az ókori Egyiptomban (1979) paraszt panaszai. míg a 6. 18) Az Óbirodalomban minden méretben és formában előfordultak.) DJEHUTIMES-MACHET (ang.e. Fia: Irinakht.e.. játék 127 .) DJEHUTI (ang.egnet. Mereszankh sírjában már megjelennek a boltíves dobozfedelek.) Djeserkereseneb (ang.) ORVOS DODEKARKIA SN: Egyiptomban az etiópiai királyok elűzetésétől i. Egy bottal céloztak a néha egyszerűen csak a földre helyezett táblára.Dodson@bristol. amelyet szüretkor játszottak a gyerekek. művészettörténész.) DJEHUTI-NACHT (ném.e.) DZSEHUTINAKHT DJEHUTINEFER (ang.ac. spa. A (1963) DOCHNIAK.) UF: Djeserkaraseneb (ném. intarziával díszítették vagy beburkolták.) SN: Az óegyiptomiak dobozokat használtak nehéz dolgok viteléhez hosszú távra. Amenhotepsase háztartásának gazdasági intézője IV.) TEMPLOMA DJESERKARASENEB (ném.) HALOTTAK KÖNYVE DODSON.) DJEDMUTIUFANKH (spa.

15) HÁZIÁLLAT HÁZIASÍTÁS HÁZIASÍTOTT BAROMFI DOXEY. réz és bronz. amely francia régészek jóvoltából található meg a British Múzeumban. A festészet általános szabályai érvényesek voltak a domborművekre is.) KAPUŐRÖ KAPUNYITÓ DOKUMENTUM NT: kézírásos dokumentum DOLERIT SN: Nagyon kemény kő.e. amit kővágásra használtak. 275)(1. amelyből a következő századok folyamán a különböző mechanizmusokban gyakran használt fogaskerekek fejlődtek ki.) DOMESTICATION (ang.) (1. 16) DOWEL (ang. BT: famegmunkáló eszköz piramisépítéshez használt szerszám NT: bazalt döngölő fadöngölő gránit döngölő DÖRZSHAJTÓMŰ SN: Az i.) Dra Abu el-Naggah (ar. fa.) AJTÓ DOOMED PRINCE.) Dra Abu’l-Naga SN: Dra Abu el-Naga (É 23o44' K 32o27') Théba nyugati partján elhelyezkedő nekropolisz. BT: bazalt DOMB BT: természeti képződmény NT: Kom Panaion Tell D’ORBINEY PAPIRUSZ (BM: BM 10183) SN: A 19.) KRISZTUSTÖVISFA DOUBLE SHOULDER-MITRE JOINT (ang. 19. 1967-ben Lanny Bell folytatott munkálatokat ezen a területen az epigrafikus anyagok rögzítésére és a sziklasírok dekorációinak konzervációjára szorítkozva. akik karjukat felemelő 8 embert üdvözölnek. 2001. ünnepi templomának domborművei Ti1 masztabájának domborművei vádi magharai dombormű vájt relief RT: falfestmény sírfelirat DOMBORMŰ (KEM: JE 4872) SN: A jelenet örömünnepet ábrázol post-Amarna stílusban a 19. amelyen Anpu és Bata3 meséje maradt fenn.) DOOR-OPENER (ang.) (1. FLORENCE BT: egyiptológus AD: fdoyen@ulb. de az asszuáni kőbányákban is nagy mennyiségű doleritgolyóra bukkantak. 1921–1923-ig Clarence Fisher tárta fel ezt a területet. BT: munkaeszköz DRA ABU EL-NAGA (ar.Canopic Equipment of the Kings of Egypt. Amenhotep halotti komplexumát érintette munkája. 2004) Mummy in Ancient Egypt: Equipping the Dead for Eternity. júl. századból ismert Egyiptomban a dörzshajtómű. ElQuszeir vidékéről származik. 164f) BT: dombormű RT: Aanakht Amonkau DOMESTIC ANIMAL (ang. eddombormű (KEM: JE 4872) Dzsehutihotep1 sírjának domborműve féldombormű Hesziré masztabájának domborműve Iaszen masztabájának domborművei Idut masztabájának domborművei Kagemni2 masztabájának domborművei karnaki Ptah-templom előcsarnokának domborművei magas dombormű Mereruka masztabájának domborművei mészkődombormű Pennut sziklasírjának domborművei Ptahhotep.uchicago. délen a Deir el-Bahari és az Asasifi nekropoliszokkal határos. az ott eltemetett számos ramesszida tisztségviselő egyik sírjából származik. amely 114 sziklasírt tartalmaz. 4. 128 .net DOMESTIC FOWL (ang. BT: Nyugat-Théba thébai nekropolisz NT: dra abu el-nagai sír RT: Bell. DENISE BT: egyiptológus AD: doxey@sas. dinasztia korából. The (1998) Pyramids of Ancient Egypt.be DŐLT TÁMLÁJÚ SZÉK BT: szék NT: dőlt támlájú szék (KEM: CG 20232) Tutankhamon széke DŐLT TÁMLÁJÚ SZÉK (KEM: CG 20232) BT: dőlt támlájú szék DÖNGÖLŐ UF: kalapács mallet (ang. I. amelyeket rendszerint színeztek. The (2001) Monarchs of the Nile (1995. Északon az el-Tarifi. AZ DONKEY-LOADER (ang. The (2004) Egyptian Rock-cut Tombs (1991) Egyptians.) (1.) DOOR (ang.) DONGALÁB BT: láb NT: sziptah lába DONKER VAN HEEL.) DRA ABU EL-NAGAI SÍR SN: 114 hivatalnoki és uralkodói sziklasír található itt. 16) DOMBORMŰ SN: Anyaguk lehetett elefántcsont. Clarence Stanley (1876–1941. BT: építészeti díszítés síkművészet NT: Abu szimbeli kis templom domborművei Abu szimbeli nagy templom domborművei alacsony dombormű denderahi Hathor1-templom kapujának domborművei derri templom első csarnokának domborművei. A jeleneten zenészek és táncosok tűnnek fel.) (1.) (1. A dobormű a Kairói Egyiptomi Múzeum 7-es termében tekinthető meg. más csont.) DOORKEEPER (ang.) CSAP FECSKEFARKÚ ILLESZTÉS (1. (1. Lanny Fisher. The (1994) Complete Royal Families of Ancient Egypt.upenn. kő. 15) DUPLA PEREMES DERÉKSZÖGŰ ILLESZTÉS (1. BT: dinasztia. 15) DOVETAILED MITRE-HOUSING JOINT (ang.edu DOYEN. THE (ang. Az újbirodalmi sírokat és I. áldozati kápolnájának domborművei Ramesszeum könyvtár bejáratának domborművei Ramesszeum nagy oszlopcsarnokának domborművei relief Széthi. KOEN BT: egyiptológus AD: donkervanheel@netscape. The (1998) Hieroglyphs of Ancient Egypt. 15) FECSKEFARKÚ DERÉKSZÖG HAJLAT ILLESZTÉS (1. dinasztiából származó hieratikus papirusz.) SN: A sír kivájásához és a falak formálásához használták a vésővel együtt. papiruszai hieratikus papirusz NT: Anpu és Bata3 DORMAN. 20. The (2003) Royal Mummies in the Egyptian Museum (1998) DOG STAR (ang. Szakkarából.edu DORN (ang. 205) DOKTOR ORVOS SZÓTHISZ DONKEY (ang. II.) UF: Dira Abu ’n-Naga (ném.) SZAMÁR SZAMÁR-RAKODÓ ELÁTKOZOTT HERCEG. 15) DOVETAIL JOINT (ang.) Dra Abu l’Naga (ném.ac.) Dra Abu el-Neggar (ang. PETER BT: egyiptológus AD: peter_dorman@memphis-orinst.

) (1.) DRA ABU EL-NEGGAR (ang. Egy csontdarabra bukkant. akik már egész Egyiptomból adót szedtek. 3200-ból).e. 3200 körül. Egy ismeretlen dinasztia királyainak sírjaira lelt rá.) DREIFURCHENPOLLEN-ZWEIKEIMBLÄTTRIGE (ném. i. amelyet régen az olajos kancsókra kötöttek. sírja Amenmesz5 sírja Amenmesz6 sírja Amenmesz10 sírja Anhotep sírja Ani2 sírja Antef1 sírja Antef3 sírja Antef5 sírja Bakenhonszu1 sírja Bakenhonszu3 sírja Baki sírja Beszenmut sírja Dzsehuti3 sírja Dzsehutihotep2 sírja Dzsehutinefer3 sírja Dzsehutinefer Seniu sírja Haemuaszet4 sírja Haemuaszet6 sírja Heti sírja Hóri3 sírja Hornakht2 sírja Hray sírja Huja4 sírja Ini1 sírja Meriré3 sírja Montuherkhepeshef sírja Nakht4 sírja Nakht6 sírja Nakht8 sírja Nebamun3 sírja Nebamun5 sírja Nebamun6 sírja Nebamun7 sírja Nebamun9 sírja Nebszeni5 sírja Nebvenenef1 sírja Nebvenenef2 sírja Neferhabef2 sírja Neferhotep8 sírja Neferrenpet1 sírja Neferrenpet4 sírja Nehemauy sírja Niay2 sírja Nu sírja Pahemnetjer sírja Paimesz sírja Pamesz sírja Panehszi1 sírja Paraemhab1 sírja Penaasefit sírja Pendua sírja Penhat sírja Penneszuttaui sírja Penrenutet sírja Piay4 sírja Raia2 sírja Ramessenakht sírja Ramosze4 sírja Rema2 sírja Roy1 sírja Roy2 sírja Ruru sírja Samut1 sírja Samut4 sírja Saroy sírja Say1 sírja Suroy sírja Szenna sírja Szetau1 sírja Sziuszer sírja Tati sírja Tetiki sírja Tharwas sírja Tjanefer1 sírja Tjanefer2 sírja TT143PM TT147PM TT152PM TT153PM TT167PM TT262PM TT333PM TT334PM TT375PM TT377PM TT379PM TT393PM TT394PM TT395PM TT396PM TT399PM TT402PM TTA2 TTA9 TTA14 TTA21 TTA25 TTA26 Uszer2 sírja Uszerhat5 sírja Uszerhat8 sírja Wennefer7 sírja DRA ABU EL-NAGGAH (ar.) ROZOPSZIDA DREYER ABÜDOSZI ÁSATÁSAI (1977) SN: Dreyer 1977-es abüdoszi ásatásai szerint az egyesülés Narmer előtt már legalább öt nemzedékkel megtörtént (i.) DRA ABU L’NAGA (ném.) DRA ABU’L-NAGA DRÁGAKŐ BT: kő NT: aat-kő akvamarin berill gránát krizotil smaragd türkiz RT: ékszer féldrágakő DRAINAGE CHANNEL (ang.) DREAM TEMPLE (ang. de nehezen olvasható hieroglif írás és számok láthatók. dinasztiának nevezték el az egyiptológusok.BT: Dra Abu el-Naga (ar. Szerinte az egyesülés Narmer előtt már legalább 5 nemzedékkel megtörtént.e. Dreyer megtalálta a dinasztia királyainak sírjait. I.) DRA ABU EL-NAGA (ar. I. amely dinasztiát a 0. Feliratos csontlapokra bukkantak az U-j nevű sír királyának sírjában (i. BT: ásatás DREYER.) sziklasír thébai sír NT: Ahhotep. BT: egyiptológus 129 .) DRA ABU EL-NAGA (ar.) DREAM BOOK (ang. Az egyiptológusok kénytelenek voltak bevezetni egy nulladik dinasztiát. 18) DREAM STELA (ang.) FOGALMAZÓ ÁLOMFEJTŐ KÖNYV ÁLOMTEMPLOM ÁLOM-SZTÉLÉ SZENNYVÍZCSATORNA DRA ABU EL-NAGA (ar.) DRÁMAÍRÓ BT: író NT: Horapollón DRAUGHTSMAN (ang.e. sírja Amenemheb5 sírja Amenemhet11 sírja Amenemopet3 sírja Amenemopet8 sírja Amenhotep10 sírja Amenhotep11 sírja Amenhotep. 3200). melyeken már teljesen kidolgozott. GÜNTER SN: 1977-ben kezdte el Abüdoszban az újabb ásatásokat.) DRA ABU EL-NAGA (ar.

Egyébként a kelet védelmezője és a temetés istene. papiruszon található. 15) SN: A Sallier II. BT: Dua-Khety (ang.) UF: Dat Holtak Birodalma holtak világa nyugati királyság nyugati ország SN: Az alvilág keleti tartománya. francia alkonzul (18011814-ig). BT: teve DROMEDARY CAMEL (ang.)(1.RT: Dreyer abüdoszi ásatásai (1977) DRILL (ang.) Tuamutef (ang. A Collège de France professzora. A szatírában az apa (Dua-Khety aki Tjaruból származik) gúnyosan. Gyűjteményéből 1824-ben adományozott Szardínia királyának.) UF: felvonulási út SN: A Nílus partjától a templomig vezető út. Mükerinosz uralkodása alatt vezírként szolgált.) SN: Az öltözködés egyiptomi istene..) (1. BT: túlvilág NT: bíróság terme démon Jaret földje mérleg szellem túlvilági hely túlvilági ítélet RT: bíra.) Sallier II. amelyet az egyiptomiak boldog helynek gondoltak a messzi nyugaton. BT: túlvilági hely NT: Tenait Tűztó Zsarátmező DROMEDÁR UF: Arabisches Kamel (ném. s ott volt az első európai kutatók között Abu Szimbelben. A Satire of the Trades (ang. 22) BT: isten DUAENHOR (ang. 15) Instructions of Dua-Khety (ang. az Egyiptomi Emlékek Osztályának igazgatója 1936-tól 1942-ig.) DUA-KHETY (ang. Északnak tartott. A Duat2 a Nílus nyugati partján eredt. 1070–714) (i.) DUAUF INTELMEI HENUTTAUI2 DUA-KHETY TANÍTÁSAI DUAUNEHEH (ang. BT: Hórusz fiai RT: kanópusz DUAT1 (óei. A Louvre-nak 1827-ben és a Berlin Múzeumnak 1836-ban adakozott még gyűjteményéből. ahol a nap felkelt. BT: Kephrén hozzátartozói Mereszankh. dinasztiában.) SN: Kephrén és III.) UF: Duaerneheh (ang. BT: gyűjtő olasz egyiptológus régész RT: Torinói Egyiptomi Múzeum (Ol.) NT: Pepi DUA-KHETY TANÍTÁSAI UF: Duauf intelmei Instruction of Duauf (ang.) dromedary camel (ang. hozzátartozói vezír RT: Duaenré masztabája DUAENRÉ MASZTABÁJA UF: G5110 BT: gizehi masztaba RT: Duaenré DUAERNEHEH (ang. BT: francia egyiptológus DRITTE ZWISCHENZEIT (ném. spa. termékeny író. miközben egy írnok iskolába viszi. BERNARDINO MICHELE MARIA (1776–1852) SN: Napóleon alatt szolgáló ezredes.. aki színvonalas könyvet jelentetett meg Egyiptom történelméről számos kiadásban.)(1. BT: isten DUAW (ang. 130 .e.) torinói királyi papirusz DUA (ang. A tűz taván túljutva a 42 bíra elé került.) Dromedar (ném.) DUAENRÉ DUAENRÉ UF: Duaenre (ang. 22) SN: A szembetegségek istene. majd át kellett mennie a kígyók vigyázta 12 kapun.) Camelus dromedarius (lat. később az alvilágot. aki erényes életet élt. amely ezzel a gyűjteménnyel nyitotta meg először kapuit 1824ben. út DROVETTI. BT.) DROMEDAR (ném. Első feladata az volt. Eredetileg a csillagos eget jelentette. hozzátartozói Kawab hozzátartozói RT: Duaenhor masztabája DUAENHOR MASZTABÁJA UF: G7550 BT: gizehi masztaba DUAENRE (ang. hogy ezzel fiának kedvet csináljon az írnoki szakmához. melyek közt a torinói királyi papirusz is megtalálható volt.) FÚRÓ DRIOTON. 1075–656) DROMADAIRE (fr.. BT: intelem szatíra RT: Dua-Khety (ang.) DUAUNEHEH (ang. ném. hogyan kerülje el a sok veszélyt.) mesterségek szatírája. Csak az Újbirodalomból származó szövegváltozataiból ismerjük. A halott a Halottak Könyvét vitte magával segítségül és vele volt egy térkép. ÉTIENNE-MARIE (1889–1961) SN: Francia egyiptológus és felirat-szakértő. A halottnak egy sor próbatételen kellett átesnie. Hatsepszut1 idejéből. Mereszankh fia a 4. ném. mielőtt Ré1 dicsőségét elnyeri.) DROMEDÁR DROMEDÁR RT: Dua-Khety tanításai DUA-KHETY HOZZÁTARTOZÓI SN: Fia: Pepi. Egyiptomi sakálfejű halotti isten. 42 Halottak Könyve DUAT2 UF: Tuat SN: Az egyiptomiak hite szerint a halott e Duat2 nevű hosszú folyón kel át. (1. majd keletre fordult. A régiségek nagy gyűjtőjévé vált a helyi ügynökök és a bennszülött. Ezek a Torinói Egyiptomi Múzeumba kerültek.) SN: Egypupú teve. papirusz (BM: BM 10182) DUAMUTEF UF: Golden Dawn (ang.) dromadaire (fr.) SN: Hórusz fia.) BT: Hotepheresz. Jegyzett egyiptológussá vált. II. hogy rávegye az öreg révészt: vigye át a halál folyosóján. a halottak gyomrának védelmezője kanopusz alakban.) DROMEDÁR DROMOSZ (gör.) HARMADIK ÁTMENETI KOR (i. A halál utáni élet színhelye. Elején és végén 1–1 kamra volt. III.) NT: Dua-Khety hozzátartozói DUATENTOPET SÍRJA UF: QV74 BT: Királynék Völgye sírjai DUATHATHOR-HENTTAWY (ang.e. a történet azonban a Középbirodalomból származik. 12 részre osztották.) Einhöckriges Kamel (ném.) Thmoomathph (ang. spa. majd konzul-tábornok (1821-1829-ig) Alexandriában. de humorosan állítja ellentétbe és magasztalja az írnoki foglalkozás előnyeit más szakmák hátrányaival szemben. dinasztiából. mely eligazította. főleg thébai ásatók révén. Ide az juthatott be.. és ott végződött.) SN: Első hírvivő a 18.

Dzset után. XXXVIII-XLIV) UF: rough potteries (ang.e. A termés rostos külső rétegét vízbe áztatták.) DUDUFRI DZSEDEFRÉ (i. akit apja szintén papnak szánt. BT: dugó RT: badari sír 5112 DUMPÁLMA UF: Hyphaena thebaica (lat. Az egyiptomi gyűjtemény Northumberland IV. okt. Amikor visszatért Németországba. A Juntiu beduinokra mért csapást. 1870-től a strassburgi egyetem tanára volt. BT: dinasztia. mintha fényezett fából lenne és nagy csomókban nő a fán.) LEIDENI NEMZETI RÉGISÉG MÚZEUM (Hol. közel-keleti. alig tudott egy mondatot befejezni de kiadói elkeseredésére így is írt. olyan.e. amelyet tömjén égésére használtak.e. 3100–2890) (1. akárcsak a berlini orvosi papiruszon. A zabkásából és mirtuszból készített dunszkötést a mellkasban lévő nyálka eltávolítására használták.) (1. len. Szakkarában épült.) BT: búzaféle DURVA AGYAGEDÉNY (1. DOWS KÖNYVEI BT: Dunham. aztán a háromszöges íjak váltották fel. Gyakran heteket töltött a föld alatt vagy egy-egy romban. Dun alakja rajta van az Ebers-papiruszon. 2829–2787) UF: Den (ang. 2920–2770) fáraó Merietneith hozzátartozói NT: Dun hozzátartozói RT: Dun masztabája Kó-komei piramis DUNHAM.) SN: Elterjedt volt az ország déli részében. itt csak a halottasháza volt. 28) SN: Horzsolt sérülésekre és mérgek „kihúzására” alkalmazták belső megbetegedéseknél. majd Sir Henry Wellcome gyűjteményével növelte. 3000–2840) (1. a belsejéből pedig faszenet készítettek. BT: csillag Nagy-Göncöl KACSA MANDRAGÓRA DUN MASZTABÁJA SN: Itt jelent meg a temetkezési aknához vezető folyosó. királya. dinasztia végéig használtak ilyen íjakat. (1. JOHANNES (1833. 4000-ből származik. Merenith királynő volt az ő politikai tanácsadója.) Szerethór Szesemetka 131 . i. Egy sziléziai lelkipásztor fia. ahol templomok és sírok feliratait másolta le. A sírban felfedeztek egy boroskancsót. Semat. 25. 74) BT: királyi masztaba szakkarai sír DUNQUL SN: A legdélebbre fekvő egyiptomi oázis. Dunnak nagyon aktív katonasága volt Sinaiban.e. század közepén. Henry (1853. 2829–2787) NT: Merietneith Semat (ang.délafrikai és ázsiai gyűjteményt tartalmaz az időszámításunk előtti korból. BT: íj DUPLA PEREMES DERÉKSZÖGŰ ILLESZTÉS (1. pépesítették és kenyeret sütöttek belőle. (1. Qasr Ibrimből. amely lehetővé tette. 21–1936. A 18. BT: pálmaféle DUN (i. akik a Delta keleti partján éltek. A király Szakkarába temetkezett. Szerethór. aug. bár ma már igen ritkának számít. Fallal körülvett sátortáborokra bukkantak itt.e. de alatta éhség lett úrrá az országon. Dows könyvei DUNHAM. 15–) DÜMICHEN. az 5112-es badari sírból. viasz és tavi gyom volt. hercegének kollekciójára alapult.) Uenephész SN: Az 1.) SN: 1960-ban nyílt meg. 2581–2572) (i.) Triticum turgidum (lat. 2566–2558) (i. keleti. BT: múzeum RT: Wellcome.) Dewen (ang. amely elnéptelenítette Egyiptomot. 2528–2520) DUGÓ UF: plug (ang. amely mind méretben mind formában leginkább egy kis papirkához hasonlítható. Mivel a király kisbaba volt még. (i. DOWS (1890–1984) BT: egyiptológus NT: Dunham.) DURUMBÚZA UF: Triticum durum (lat. Feleségei: Szesemetka. További ásatási leletek bővítették később a gyűjteményt Szakkarából. Ezt a fafajtát Szennedzsem Deir elMedinében található sírjában villás törzse alapján különböztették meg a datolyapálmától.e.. csapongtak a gondolatai.) DÜMICHEN JÁNOS DÜMICHEN JOHANNES (1833. Nagy nélkülözések árán elutazott Egyiptomba és Núbiába (összesen ötször). Johannes könyvei DÜMICHEN. fűrészpor. aki egyiptomi műtárgyaira angliai árveréseken tett szert a 19. hanem Szakkarába.e. Buhenből. júl. 1.e. Dows (1890–1984) NT: Recollections of an Egyptologist (1972) DUN HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Merietneith. Johannes DUCK (ang. 15) BT: sarokillesztés DURHAMI EGYETEM KELETI MÚZEUMA UF: Oriental Museum of Durham University (ang.) BT: tárgy NT: dugó (PM: UC 9055) DUGÓ (PM: UC 9055) SN: Kb.e. de a halottasháza az ősi Abüdoszban épült. dinasztia 4. Egyiptomi.e.15. 310) (i. A király egy energikus személy volt és művész is. BT: német egyiptológus NT: Dümichen. Más dunszkötések alapja agyag.e.e. Ő uralta Egyiptomot majdnem ötven évig apja.okt. amikor uralomra jutott.5000 és 4000 között épülhettek. mert érdekelt volt az ásványok forrásainak védelmében.–) UF: Dümichen János SN: Weissholzban született. Ő építtette a Khókhómé körüli piramisokat. A dumpálma termése. 2952–2939) (i. 206) (i. 2952–2939) (i. BT: Dun (i.) BT: nagadai agyagedény DUSH-TEMPLOM SN: A Paris-oázisban álló római templom.BT: hírvivő RT: Duauneheh sírja DUAUNEHEH SÍRJA UF: TT125PM BT: seikh abd el-gurnai sír DUBHE UF: Alpha Ursae Majoris SN: A Nagy-Göncöl egyik csillaga. hogy a halottat a már megépített sírba temessék el. amelyet Szerapisz tiszteletére emeltek. kultúrából erednek dél-palesztina területéről. amelyek i.) (1.e. BT: Szerapisz-templom RT: Paris-oázis DUTCH NATIONAL MUSEUM OF ANTIQUITIES (ang. 3150–2925) (i.) Udimu (ang. BT: oázis DUN SÍRJA SN: Dun nem ide temetkezett. A Durhami Egyetem ezt 1950-ben szerezte meg. JOHANNES KÖNYVEI BT: Dümichen. 28) BT: gyógymód DUPLA ÍVŰ ÍJ SN: Ezek az íjak oldalnézetből egy 3-as alakot vesznek fel. amelyek a korai bronzkori II. 15) UF: double shoulder-mitre joint (ang.) DUDAIM (héb. Innen kerültek elő Petrie ásatásai során olyan cserépdarabok. BT: abüdoszi sír DUNSZTKÖTÉS UF: poultice (ang.

e.) Djedefra (ang.) DYNASTIQUE (fr. Pepi idején. 2566–2558) (i. hol. hozzátartozói NT: Dzsedefré hozzátartozói RT: Dzsedefré fejszobra (L: E 12626) Dzsedefré piramisa DZSEDEFRÉ FEJSZOBRA (L: E 12626) SN: A 26. 2613– 2498) (i. BT: őr RT: Dzsar sírja DZSAR DZSAR SÍRJA UF: TT366PM BT: asasifi sír RT: Dzsar DZSATI UF: Djati (ang. 2613–2494) fáraó Hotepheresz.) Herutataf Hordjedef (ang. I. I.au DYEHUTYHIRMAKTUF (spa. 2528– 2520) DZSEDEFRÉ HOZZÁTARTOZÓI SN: Feleségei: II. hozzátartozói Kheopsz1 hozzátartozói Meritiész. 2581–2572) (i. A 4. 1839-ben Perring és Vyse végzett rajta vizsgálatokat. 2895–2868) DZSEHUTIHERMAKTUF DINASZTIA DZSEDEFHÓR UF: Dedef-hor (ang. VÉRHAS VÉRHAS DZSER (i. dinasztiában.e. 2581–2572) (i.) SN: Kheopsz1 fia.com DŽÓSER (szl. BT: lélek UF: Djar (ang. hozzátartozói Ankhenesmerire. I. hozzátartozói vezír BUTÓ DZSEDI VARÁZSLÓ DZSED-OSZLOP DZSEBAUT DZSED DZSED.e. 2723–2563) (i.edu.) Radžedef (cse. és II.) SN: II.e.) Djedefre (ang. egy mellékpiramisa volt. Kentetenka. BT: befejezetlen piramis dinasztia. 2639–2504) (i.e. Gránittal borították. Alapja 106×106m. BT: Dzsedefré (i. 2581–2572) (i. I. dinasztiában.e. Féltestvére: Kephrén.) DYNASTY 1–31 (ang. dinasztiában Merenré és II.e. Ankhenesmerire testvére.5cm magas fejet Gebel el-Ahmar bányáiból származó vörösesbarna kvarcitból faragták.) Rádžedef (szl.e.) SN: Királyi őr a belső palotában a 11. 2566–2558) (i.) Djare (spa.unimelb.. akit a Westcarpapiruszból ismerünk. dinasztiában építtette Dzsedefré fáraó. Hotepheresz. EBERHARD BT: egyiptológus AD: e. dinasztia 3. hozzátartozói tábornok RT: Dzsati masztabája DZSATI MASZTABÁJA UF: G7810 BT: gizehi masztaba RT: Dzsati DZSAU UF: Djau (ang. (i. aki egyes források szerint trónbitorló volt. 2566–2558) (i. Az egyiptomi állam 1907-ben adományozta a Louvre-nak BT. II. Mereszankh és Horbaef fia.e.) DZSÓSZER (i. ném. Abu Roásban található csaknem teljesen tönkrement befejezetlen piramis. 2520–2494) DZSEDEFRÉ PIRAMISA UF: Fényes csillag piramis SN: A legészakibb piramis Egyiptomban. II. Ő helyeztette az 1954-ben megtalált fabárkákat atyja piramisa mellé. királya.e. 2528–2520) DZIOBEK. és a Francia Tudományos Intézet Kairói Keleti Régészeti osztályának 1901 és 1902 között folytatott ásatásai során fedezték fel Abu Roásban a halotti templomában. Kheopsz1 fia. fejszobor RT: Dzsedefré (i.dyall-smith@microbiology. Ő viselte először a „Ré fia” címet. II.dziobek@research-int.e.e.) DYSENTERY (ang. 1–31. BT: dinasztia.e. Kentetenka (ang.) Hordyedef (spa. piramisai RT: Dzsedefré (i. Der (1869) Geograf. Kephrén meggyilkolta Abu Roasban építette fel temetkezési komplexumát.) Rédzsedef SN: A 4.) DWELLING (ang. tábornok és expedíció felügyelő a 4.NT: Altägyptische Kalenderinschriften (1866) Baugeschichte des Denderatempels (1877) Bauurkunde der Tempelanlagen von Dendera (1865) Felsentempel von Abu Simbel. BT: Ankhenesmerire.) DYSENTERIA DŻER (len. Der (1884) D-VITAMIN REZISZTENS ANGOLKÓR ANGOLKÓR DWARF GOD (ang.e..) DINASZTIA DINASZTIA. 2566–2558) (i. fivérét megölte. Inschriften altägyptischer Denkmäler (1866) Geschichte des alten Ägyptens (1879) Grabpalast des Patuamenap. BT: gizehi masztaba DZSEDEFRÉ (i. BT: herceg Kheopsz1 hozzátartozói Meritiész.) Dudufri Dzsdefré-Ratoiszész Radjedef (ang. 2630–2611) FASZÉN DZSADZSAEMANKH UF: Csacsa-em-ank SN: Sznofru fáraó írnoka és főpapja.) Radzsedef Ratoises (gör. aki ismerte Thot titkos kamráinak számát. aki a Westcar-papiruszban a Dzsedi nevű varázslót viszi apja elé.edu.e.e. hozzátartozói RT: Bölcsességek Könyve Dzsedefhór masztabája DZSEDEFHÓR MASZTABÁJA UF: G7210-7220 SN: A sírfeliratokat megkárosították. 2528– 2520) DZSDEFRÉ-RATOISZÉSZ DZSEDEFRÉ (i.) TÖRPEISTEN LAKÓHÁZ HIPOFOSZFATEMIÁS DYALL-SMITH.) Kephrén (i. BT: felügyelő Mereszankh. Nekhen (Hierakónpolisz) őrzője. 2581–2572) (i. 4. 2528– 2520) NT: Hotepheresz.e. 2581–2572) (i. II. A MÁGUS 132 ..) Redjedef (ang.) Djedef Rê (fr.ucs.) DYNASTY (ang.e. 2566–2558) (i.e.e.) SN: Vezír a 6.) DZSABET (óei. 3000–2999) (i.e. 2558–2532) (i..e. ném. MIKE BT: amatőr egyiptológus AD: mikeds@ariel. A Bölcsességek Könyvét neki tulajdonítják. Magassága 67m.) Djdfra (óei. 4. BT: főpap írnok RT: Westcar-papirusz DZSAFI SN: Kettős lélek.e.e. vagyis Ozirisz és Ré1 egy személyben. 2528–2520) UF: Didoufri (fr.au m.

Ozirisz hátgerince. 2388–2356) ISZESZI (i. építkezéseket végzett templomukban.e. Jellegzetessége a szárnyas napkorong alatt hajózó sakál ábrázolása. dinasztia korából is találtak példányokat.) Teta SN: Varázsló Kheopsz1 idejében. hogy a varázsló ugyan ismeri a rejtekhelyet. 2388–2356) SABATAKA (i. din. lenyesett fatörzs. amely magába zárta Ozirisz holttestét. A piramisszövegekben a fáraó két dzsed-oszlopon hág fel az égbe. 2414–2375) (i. BT: koporsó RT: Dzsedmaateszankh DZSED-OSZLOP UF: djed column (ang. (i. ezért is lehetséges az élet fájaként értelmezni. Az. 206) (i. I.) Thut (ang. aki a 21. miközben a kötele a földön van. de nem ő fogja ezeket a királynak elhozni. Thutmózisz idejéből. BT: Kheopsz1 és a varázslók DZSEDKARÉ DZSEDKAURÉ ISZESZI (i.) Thut (ang.e. 698–690) DZSEDKARÉ-ISZESZI DZSEDMAATESZANKH UF: Djedmaatesankh (ang. A dzsed-oszlop egyike a legősibb egyiptomi amuletteknek. BT: varázsló RT: Dzsedi varázslata DZSEDIT MENDÉSZ DZSEDI VARÁZSLÓ UF: Dzsed. az állandóságot jelenti. Papi. ahonnét ezeket az adatokat meg lehet szerezni. hogy élőben is láthasson csodákat. mint a közepénél. Amulettként tehát ezeknek a tulajdonságoknak a biztosítását és megőrzését szolgálta.. oktatói feladata mellett a könyvtár könyveinek kijavítását is ellátta. Hieroglifa formájában a tartósságot. Az eredetileg fekvő helyzetű oszlop felállításának ünnepsége Ozirisz feltámadását szimbolizálta.e. Dzsedefhór herceg megkereste Dzsedit. említi a templomban táborozó katonákat. II. BT: Dzsedhonszedankh NT: Harsziésze2 Isitweret3 DZSEDHONSZEFANKH (i. míg harmadik fia.) Djehuti (ang. A történetből a későbbiekben kiderül.) dzsed SN: Több értelmezése is van ennek a tárgynak: 1. dinasztiából. már az 1. 3. Pinodzsem fia.) SN: A Ramesszida korban élt. Hatsepszut1 és III. BT: Amon-főpap Pinodzsem. mint pl. feltehetően az a bübloszi fa. ami az élet jele. E szerint meg tudta tenni.e. az élet fája. a tetejét pedig négy vízszintes rúd szeli át.) SN: A kincstár és az északi idegen földek felügyelője a 18. a varázslót. The (ang. 4. Felirata büszkén említi. fáraója. Az író szerint tehát a Kheopsz1 piramis belső elrendezése Thot titkos kamráit utánozta. Csak beavatottak érinthették meg.e. hogy gondoskodott a szent sólymok múmiáinak eltemetéséről. BT: gyógyító szobor DZSEDHER SZTÉLÉJE SN: A Ptolemaiosz-korból való mészkő sztélé. akiről a Westcar-papirusz egyik meséjében olvashatunk. mely az alapjánál szélesebb. s ismerte Thot szentélye kamráinak méreteit. 5.) SN: I.DZSEDHER UF: Djeho1 (ang. akinek apja is ugyanezen a helyen dolgozott szintén kőművesként. egy állat levágott fejének visszahelyezése. Erről az eseményről a Westcar-papirusz számol be. BT: amulett hieroglif szimbólum szent tárgy DZSED SZTÉLÉJE BT: sztélé DZSEDU ABU SZÍR DZSEHUTI1 UF: Dhuti (ném. A dzsed-oszlop amulettje gyakran összefonódik az ankh kereszttel.) Tut (ang. 1046) UF: Djed-Khons-ef-Ankh (ang. Kheopsz1 unatkozott és mágiáról szóló történeteket szeretett volna hallani.) Teos1 (gör. BT: deir el-medinei kézműves DZSEHUTI2 3 THOT1 DZSEHUTI UF: Dhuti (ném.) SN: Memphiszi főpap. 1715–1650) fáraó DZSEDHONSZEDANKH UF: Djedkhonsedankh (ang. 2414–2375) (i. 15. 1730–1680) (i.e. Anyja: Isitweret3.e. dinasztia idején volt Amon főpapja.) SN: Deir el-Medinében élt kézműves. BT: sztélé DZSEDHERURÉ SN: A 14. BT: alkirály Amenmesz17 hozzátartozói kicstárnok NT: Dzsehuti3 hozzátartozói RT: Dzsehuti3 sírja 133 . i. örökkévalóság szimbóluma. de használták múmiák védelmezésére is a múmia nyakára függesztve. Az életrajzi rész célzásokat tartalmaz a második perzsa hódítás idején bekövetkezett zűrzavarra. Két fia csodálatos történeteket mesélt neki. dinasztia idején. vagyis az Életfa egy ősi szimbólumaként szolgált.e. Dzsedi tudta hány titkos kamra volt Thot szentélyében. világos azonban. aki egy wab-pap feleségétől Reddzsedettől fog megszületni. egy ökörcombot és 100 korsó sört fogyasztott el. hogy az oroszlán kövesse őt. BT: főpap RT: Dzsedher gyógyító szobra Dzsedher sztéléje DZSEDHER GYÓGYÍTÓ SZOBRA SN: 1918-ban Tell-Attrib közelében találták meg. A dzsed eredetileg talán egy gabonakévékkel övezett májusfaszerű oszlop kicsinyített mása lehetett. Jelenleg a budapesti Szépművészeti Múzeumban látható. hanem Ré hármasikreinek egyike. RT: Dzsedhór sírja DZSEDHÓR SÍRJA UF: TT378PM BT: thébai sír RT: Dzsedhór DZSEDI UF: Djedi (ang. 1786–1602) (1. 38×26 cm.e. évezredtől kezdve Ozirisz hátgerinceként értelmezik. a mágus Magician Djedi. az állandóság. BT: Amon-főpap Harsziésze2 hozzátartozói NT: Dzsedhonszedankh hozzátartozói DZSEDHONSZEDANKH HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Harsziésze2. 2. Megjelent Dzsedefhór kérésére Kheopsz1 udvarában.) SN: Amon-főpap Thébában a 22.) BT: zenész RT: Dzsedmaateszankh koporsója DZSEDMAATESZANKH KOPORSÓJA SN: Aranyozott festett koporsó. 14.e. hogy Kheopsz1 végül megszerzi ezt a titkot.) SN: Dzsedi 110 éves korában is naponta 500 kenyeret. ném. ahol megmutathatta híres mutatványát. amely Kheopszot amúgy is nagyon érdekelte valamint olyan érdekes varázslatokat tudott véghez vinni. amely a Royal Ontario Múzeumban található. hozzátartozói DZSEDHÓR UF: Dedhor (kat. amelyben egy liba feje és teste egyesül.) djed pillar (ang.) Djehuty (ang.) Tut (ang. BT: dinasztia. maga Ozirisz. A papirusz vége hiányzik.) Djehuty (ang. Ez tulajdonképpen egy olyan oszlop.

BT: birtokfelügyelő RT: Dzsehutihotep2 sírja DZSEHUTIHOTEP2 SÍRJA UF: TTA16 BT: dra abu el-nagai sír RT: Dzsehutihotep2 DZSEHUTIMESZ1 UF: Djehutimes (ang. BT: adminisztrátor írnok NT: Dzsehuti4 hozzátartozói RT: Dzsehuti4 sírja DZSEHUTI4 HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Dzsehutit.) SN: Amon 1. dinasztia idejéből. Amon magtárainak felügyelője és fő gazdasági intézője. BT: deir el-medinei kézműves RT: Dzsehutihermaktuf sírja DZSEHUTIHERMAKTUF SÍRJA UF: TT357PM SN: A sírfalon a tulajdonos széke alatt két házikedvenc: macska és majom látható. dinasztiában. ném. 6.. ném.) BT: Neheri hozzátartozói nomarkhosz RT: Dzsehutihotep1 sírja DZSEHUTIHOTEP1 SÍRJA SN: El-Bershében található.. I. A csúszást nedves iszappal könnyítették meg. Ramszesz udvarában.) SN: Deir el-medinei kéműves a 19. BT: Dzsehuti5 NT: Baket3 Keku (ang.) SN: Théba birtokainak felügyelője a Ramesszida korban. Felesége Ízisz7.) Thutmose (ang. 3 ember a segédkezők közül csak a locsoláshoz való vizet vitte. aki egy naplót is vezetett az eseményekről. 2003-ban a sírhoz tartozó udvarban egy odatemetett nőt találtak.) Djehuti (ang. magassága 2.. dinasztiában keletkezett.dinasztiában Dzsehutiemheb foglalt el. 486) Dzsehuti3 tála (L: N 713) Joppa bevétele DZSEHUTI3 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Amenmesz17.) SN: II.) Pesediri (ang. dinasztiából. Dzsehutimesz1 fő jószágkormányzó. prófétájának adminisztrátora. melyeket lótuszvirágok vesznek körül. ném. BT: csészehordozó királyi hírvivő NT: Dzsehuti5 hozzátartozói RT: Dzsehuti5 sírja DZSEHUTI5 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Pesediri. 486) BT: Dzsehuti3 NT: Amenmesz17 Isoneb (ang. 1559– DZSEHUTIEMHEB UF: Djehutiemheb (ang. 14.) (1. Feltehetően Bübloszból vagy Szíriából származik. amely egy szoborkolosszus szállítását ábrázolja a lehető legkezdetlegesebb módszerrel: 88 ember húzza a facsúszkára helyezett kb.) Thuthermeketef (ang. Anyja: Keku. Ez a sír a 18.. 486) SN: A szobor alsó része maradt fenn. BT: Dzsehuti4 NT: Dzsehutit DZSEHUTI4 SÍRJA UF: TT45PM SN: 1908-ban Anna Macpherson Cummings Davies készített festményt a sírról. jan.– 1965) Davies.. Ugyan Amon isten szolgálatában állt.) DZSEHUTI5 SÍRJA UF: TT110PM 4 134 .9 cm.) Djehuty (ang. BT: bersai sír NT: Dzsehutihotep1 sírjának domborműve DZSEHUTIHOTEP1 SÍRJÁNAK DOMBORMŰVE SN: Felfedeztek itt egy olyan rajzot. BT: dra abu el-nagai sír RT: Newberry. Kiléte ismeretlen. részint Thébában az Amon templomban. spa. BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Davies.) Tut (ang. (1. 486) BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Dzsehuti5 DZSEHUTI-AA 1558) SZEKENENRÉ.Dzsehuti3 szobra (BM: EA 69863) (801-631-200 TB) (1. a 19.7 g.) DZSEHUTI3 SÍRJA UF: TT11PM SN: 1898-1899-ben lett megtisztítva Percy Newberry és Wilhelm Spielberg által. Thutmózisz idejéből a 18.. így a szobor súlya a tizedére csökkent. majd Eszna város kormányzója. átmérője 17.) Thuthotep (ang.) SN: A király csészehordozója és hírvivője Hatsepszut1 és III. 60 tonnás szobrot. Felesége: Baket 3.e. és a vászonfonók műhelyének felelőse a 18. Aranyból készült. BT: tál RT: Dzsehuti3 DZSEHUTI UF: Dhuti (ném.2 cm. BT: gazdasági intéző hírvivő istálló mester királyi írnok magtárfelügyelő Tia3 hozzátartozói NT: Dzsehutimesz1 hozzátartozói RT: Dzsehutimesz1 fejszobra Dzsehutimesz1 sírja Dzsehutimesz1 szarkofágja DZSEHUTIMESZ1 FEJSZOBRA SN: A Kairói Egyiptomi Múzeumban van kiállítva. 10) Dyehutyhirmaktuf (spa.e.) Tut (ang. 1596–1591) (i. de nem papként. amelyet később. tehát magas pozíciókat töltött be. Norman de Garis Davies kutatott. RT: Dzsehuti4 sírja DZSEHUTIHERMAKTUF UF: Dhutihirmaktuf (ang. BT: gránitszobor DZSEHUTI3 TÁLA (L: N 713) SN: A Louvre-ben található. (i.) Thut (ang. Anyja: Isoneb. 84 pedig segédkezik mellettük. Norman de Garis (1865.(1.) Djehuty (ang. Percy Edward (1869–1949) Northampton-sztélé Spielberg. BT: deir el-medinei sír RT: Dzsehutihermaktuf DZSEHUTIHOTEP1 UF: Thothotep (fr. amelyet férje. amelyhez ma a Griffith Insistute-ban lehet hozzáférni. az összes ország hírvivője. amely fekete gránitból készült.) SN: Sírjaként Dzsehuti4 sírját választotta Seikh Abd elGurnában. Wilhelm (1870–1930) DZSEHUTI3 SZOBRA (BM: EA 69863) (801-631-200 TB) (1.) Thut (ang. s a király első istálló mestere volt.–1941) Dzsehutiemheb DZSEHUTI5 UF: Dhuti (ném.) Thutihermaktuf (ném. spa.) Thuthotep (ang. írnok. BT: dombormű Dzsehutihotep1 sírja DZSEHUTIHOTEP2 UF: Thothotep (fr. súlya 371. A tál belsejét stilizált halakkal díszítették. Ramszesz egyik előkelő tisztségviselője. királyi írnok. szept. ném. hanem mint gazdasági vezető. részint II. Anna Macpherson Cummings (1881.

ném.) SN: Hepuszeneb fia a 18. Az alagút azért nem egyenes – mint társai –. 29.) Djemutefanch (ném. Thébában élt és oda is temetkezett.) DZSEHUTIMESZ1 KOPORSÓJA BT: gránitkoporsó DZSEHUTIMESZ1 PIRAMISA SN: Az 1997-es ásatási munkák folyamán talált rá a piramis alapjaira a Dzsehutimesz1 sír tetején Kákosy László és segédei. A sír mellett a keresztcsarnok modern időkben áttört falának a túloldalán Amenhotep sírja található. usébtik. míg a szép kartonázsok. A hosszú és fáradságos munka után. BT: Hepuszeneb hozzátartozói DZSEHUTINAKHT UF: Djehuti-Nacht (ném.) DZSEHUTIMESZ1 SÍRJA UF: TT32PM SN: Az el-Khokha dombon található Thébában. Amenhotep idején.) Djehutynefer (ang. egy önmaga alá tekeredő rugó formát követő alagút kialakításával. BT: piramis RT: Dzsehutimesz1 Kákosy László (1932. Az egész sírépítménynek templomhoz hasonló külsőt kölcsönöztek.. ném. BT: fakoporsó DZSEHUTINEFER1 UF: Djehutinefer (ang.) Djehuty-nefer (spa. Számos múmia talált itt nyugvóhelyre a 20. 1997-ben feltárt temetkezési hely azért is különleges. jan. BT: Dzsehuti4 hozzátartozói DZSEMUTEFANKH UF: Djedmutiufankh (spa. Ennél az oknál fogva egy szinttel lejjebb helyezték el a sírt. edények a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében találhatók. dinasztiát követően.) SN: 22.) Djehuti-Naht Djehutinakht (ang. a napóleon expedíció egy mérnöke. dinasztiában élt fogalmazó. Thutmózisz idején.) Djehuty-Nakht (ang. III. dinasztiából II. spa.) SN: Kincstárfelügyelő a 18. mert egy spirális alagút vezet a sírhelyig. dinasztia kori betemetkezéssel éppúgy lehetett találkozni. Ízisz7 is.15–2003. jelenleg Schreiber Gábor folytatja a munkálatokat. E tárgyak egy része a Torinói Egyiptomi Múzeumba került. Fiútestvére: Tia3. dinasztiából. köztük Dzsehutimesz1 kőszarkofágjának hiányzó darabját is elvitte.) Thutnefer (ang. BT: kincstárnok királyi írnok RT: Dzsehutinefer sírjai DZSEHUTINEFER1 SÍRJAI BT: seikh abd el-gurnai sír NT: Dzsehutinefer1 TT80PM-as sírja Dzsehutinefer1 TT104PM-es sírja RT: Dzsehutinefer1 DZSEHUTINEFER1 TT80PM-AS SÍRJA UF: TT80PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Dzsehutinefer1 DZSEHUTINEFER1 TT104PM-ES SÍRJA UF: TT104PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Dzsehutinefer1 DZSEHUTINEFER2 UF: Thutnefer (ang. BT: Dzsehutimesz1 sírja kőszarkofág NT: Dzsehutimesz1 szarkofágjának fedele RT: Dzsehutimesz1 DZSEHUTIMESZ1 SZARKOFÁGJÁNAK FEDELE SN: Ez a fedél most Torinóban van..) DZSEHUTINAKHT KOPORSÓJA SN: Cédrusból készült festett koporsó. aug. A sír belsejében 21–22. BT: fogalmazó 135 . jan..) SN: A mocsárföldek felügyelője a 18.BT: mészkő fejszobor RT: Dzsehutimesz1 DZSEHUTIMESZ1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Amenmesz18. 29.. amelyekbe nem akartak beleütközni.) Djemutefankh (ang. Thutmózisz idejéből.. dinasztiából. spa. dinasztiában élt. BT: nomarkhosz Teti4 hozzátartozói NT: Dzsehutinakht hozzátartozói RT: Dzsehutinakht koporsója DZSEHUTINAKHT HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Teti4. dinasztiából. Felesége: Ízisz7. Az ásatás legértékesebb leletei Kairóban maradtak. BT: Dzsehutinakht NT: Teti4 (ang.) Schreiber Gábor (1974–) Stamped Bricks from TT32 thébai magyar ásatás (1983–1998) DZSEHUTIMESZ1 SZARKOFÁGJA SN: A sírba a múlt században behatoló Drovetti számos tárgyat. A sír feltárását Kákosy László végezte.) SN: Királyi írnok és kincstárnok a 18. BT: Dzsehutimesz1 szarkofágja szarkofágfedél DZSEHUTIMESZ2 SN: Nefertiti1 építésze BT: építész DZSEHUTIMESZ-MAHET UF: Djehutimes-machet (ang. BT: mocsárföldek felügyelője RT: Dzsehutinefer Seniu sírja DZSEHUTINEFER SENIU SÍRJA UF: TT174K TTA6 BT: dra abu el-nagai sír RT: Dzsehutinefer Seniu DZSEHUTIT SN: Dzsehuti4 anyja. Erről a sírról Edmé Francois Jomard tesz először említést.. dinasztiában. Anyja: Henutwedzseb. 15–2003. festett vászoncsíkok.aug. Ide temetkezett felesége. ném. spa. BT: Dzsehutimesz1 NT: Amenmesz18 Henutwedzseb Ízisz7 Tia3 (ang. III.) SN: Amon magtárában az istennek felajánlott gabona könyvelője a 18.) Djehuty-nekht (ang. BT: Khokha-csoport thébai sziklasír NT: Dzsehutimesz1 szarkofágja RT: Bács Anatl Tamás Kákosy László (1932. BT: könyvelő Samut1 hozzátartozói RT: Dzsehutinefer2 sírja DZSEHUTINEFER2 SÍRJA UF: TT317PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Dzsehutinefer2 DZSEHUTINEFER3 UF: Thutnefer (ang. mert építői feltehetőleg nem tudták egészen pontosan. sőt római kori sírokkal. hogy hol van a többi sír. A sírt az ókorban többször is birtokba vették.) SN: A 11. mint Ptolemaiosz. ném. A piramis 15 méter magas.. BT: kincstár felügyelője RT: Dzsehutinefer3 sírja DZSEHUTINEFER3 SÍRJA UF: TTA10 BT: dra abu el-nagai sír RT: Dzsehutinefer3 DZSEHUTINEFER SENIU UF: Thutnefer Seniu (ang.

Senki nem tudta.e.) Hor Wadj (ang. Hatalma Núbia északi részére is kiterjedt. 1. BT: dinasztia.) Džóser (szl.e.e. 2895–2868) DZSET (i. 3000–2840) (1.) Ménész Nakhtneith (ang. Ezen mindössze a fáraó neve áll. dinasztiabeli emberé volt. ő írta a sebészetről az első könyvet. amely Dzset sírjából került elő. gör. BT: Dzser (i.) Zet Atot SN: Az I. dinasztia 3. A Nílus kegyetlenül apadni látszott. BT: abüdoszi sír DZSET SZTÉLÉJE (L: E 11007) SN: Mészkő sztélé.) Kenkenész Kígyó király Uadzset2 Wadj1 (ang.) SN: Ménész fia. 8) Athotis Athótisz Athóthisz Djer (ang. halásznak és vadásznak.(i. 3100–2890) (1. Nakhtneith. az 1.e.e.e. és Manethón és Clemens(1.) Dżer (len. hogy Hnum. 2868–2829) UF: Djet (ang. Kevéssel ezután Hnum megjelenik álmában. 2868–2829) NT: Merietneith DZSET SÍRJA SN: Umm el-Qaab-ban található. Az egész nép. Királysága alatt a Nílus és a Vörös tenger közötti területre indult expedíció.) SN: Uralkodását olyan jelentősnek tartották. (i.e. BT: Dzset (i.e.) PS05 136 . (i.e. Dzsemutefankh a sírt. Felesége: Hotephirnebty.(ar. 2628–2613) fáraó Héliopoliszi Testvériség Hotephirnebty hozzátartozói Nimaathap hozzátartozói Sepszeszkaf hozzátartozói NT: Dzsószer hozzátartozói RT: Dzsószer és Imhotep legendája Dzsószer naptemploma Dzsószer piramis Dzsószer szentélye Dzsószer szerdabja Dzsószer trónoló szobra Éhínség-sztélé DZSÓSZER ÉS IMHOTEP LEGENDÁJA UF: Hét szűk esztendő SN: Dzsószer idején rettenetes szárazság sújtotta Egyiptomot. BT: mészkő sztélé DZSÓSZER (i. 2895–2868) NT: Herneith (ang. BT: csontfésű DZSET HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Merietneith. uralkodója.) Tosorthos (ang. BT: Dzsószer (i. így pl. Dzset nevével van ellátva.e. A Nílus hét éven át nem áradt ki. és a szárazság végét ígéri. 206) (i. melyet a Nílus átszel. 3150–2925) (i.e. 2895–2868) UF: Athothis (ang.e. az uralkodót is beleértve bánkódott. anyja: Khenthap. hogy halmozzák el ajándékkal az istent. Hogy ezt megköszönje. 3. 1. 3100–2890) (1. Ménész politikáját folytatta tovább.) Zoser (ang.e. jótevő áradásai elmaradtak.) Szeket-Ré BT: naptemplom DZSÓSZER PIRAMIS UF: Djosers trinpyramide (dán) Haram el-Mudarrag. 206) (i.) Lauer piramis Piramida Dżesera (len.) DZSER SÍRJA SN: Abüdoszon belül Umm el-Qaab-ban található sírja 21×20 méteres lehetett. 3000–2999) (i. Dzsószer hálája bizonyítékaként Imhotepet teljhatalmú miniszterelnökké nevezte ki. hogy a krónikákban megkülönböztetett helyet biztosítottak számára. spa. aki panaszkodott. 310) (i.) Wadji (ang. így nem borította el a völgyet termékeny iszapjával.e. Flinders Petrie egy levágott kart talált benne négy karkötővel díszítve.e. 2686–2613) (i. Dzsószer kötelezővé teszi imádatát Alsó-Núbiáig minden vidéken. A termés egyre rosszabb lett. Imhotep azt tanácsolja a királynak. az éhínség pedig véget ért.e.) (1. Ekkor Dzsószer hivatta Imhotep főpapot. katarakta urától lehetne segítséget kérni. Hét évig folyamatosan romlott a helyzet.. 2630–2611) NT: Hotephirnebty (ang. 2920–2770) fáraó Merietneith hozzátartozói NT: Dzset hozzátartozói RT: Dzset csontfésűje Dzset sztéléje DZSET CSONTFÉSŰJE SN: Abüdoszban találták. 3000–2999) (i. a torinói papirusz királylistáján nevét ritka kivételként piros betűvel írták.) Khenthap (ang.) Horus Djer (ang. és a 22. templomai romba dőlnek. BT: dinasztia. Núbia meghódítása még nem következett be. ami miatt nem termett gabona sem. Manethón és Clemens Athothis néven emlegette.e.. hogy tanácsot kérjen. Egy sziklarajz tanúsága szerint egészen a második kataraktáig hatolt. Dzsószernek még aznap megjelent álmában Hnum isten. BT: dinasztia. aki lábával vissza tudja tartani a folyó vizét. hogy terményükbőlzsákmányukból adjanak egy részt az istennek. Abüdoszból. dinasztia 2. hogy melyik istenhez kellene fordulni segítségért. dinasztiában foglalta el új tulajdonosa.e. Imhotep elment Hermopoliszba. 8) szerint jelentős anatómiai könyveket írt.e. éhségbe taszítván az országot. 2630–2611) UF: Cózer Djeser (ang. BT: Éhínség-sztélé legenda mítosz RT: Dzsószer (i. hogy hiába segíti Egyiptomot. Délen Asszuántól Philae-ig védőfalat építtetett a nomád törzsek ellen. BT: abüdoszi sír királysír RT: Dzser (i. 2630–2611) hermopoliszi Thot templom Hnum DZSÓSZER HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Nimaathap.) Neterikhet Netjerihet-Dzsószer Netjerykhet (ang. 19 évig uralkodott.e.e. tiszteletére már rég nem épült új szentély. Másnap a király parancsot adott ki minden földművesnek. az 1. Ezek a hadjáratok inkább büntető expedíciók és portyázások voltak. 3000–2840) (1. 3150–2925) (i.) Djoser (ang. 3000–2999) (i. orvoslással foglalkozott. s Thot templomában kikutatta. BT: seikh abd el-gurnai sír DZSER (i. A Nílus attól fogva megáradt. el. 2920–2770) fáraó Ménész hozzátartozói NT: Dzser hozzátartozói RT: Dzser sírja DZSER HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Ménész. azaz Núbiába hadjáratokat vezetett. Ő építette a memphiszi királyi palotát. Feleségei: Herneith. 310) (i.RT: Dzsemutefankh sírja DZSEMUTEFANKH SÍRJA UF: TT117PM SN: A sír eredetileg egy 11. uralkodója.) Nimaathap DZSÓSZER NAPTEMPLOMA UF: Seket-Re (óei.

eredeti magassága 60m (1) . a legfelsőé pedig 9 méter. arccal a halotti templom áldozóhelye felé. 2630–2611) DZSUBAIL (ar. A piramis alatt számos föld alatti folyosó és kamra húzódik. A piramisban számos boroskancsót és mazsolamaradványt tártak fel a régészek.e. egy udvar és a heb-szed kápolnák. 74) BT: dinasztia.e. csiszolt mészkövet. 2600 körül Szakkarában épült hatlépcsős piramis. később megnagyobbították hatlépcsősre. Az egész épületegyüttes alapja 109×121m. 2630–2611) Imhotep1 Lauer. amikor egyébként sem sokat tehettek volna a szántóföldeken. Először alkalmaztak nagy építkezéshez bányászott. főleg az áradások idején. oldaluk 16°-kal térnek el a merőlegestől. benne azokat a hieroglif szövegeket. 3. Eredetileg a piramist négylépcsősre építették. hanem a magasságuk is fokozatosan kisebbedik. BT: fáraószobor monumentális szobor RT: Dzsószer (i.5 méter. Imhotep1. Jean-Philippe Quibell. amely az első piramis volt Egyiptomban.e. A legalsó szint magassága 11. E síremlék bejáratát Jean-Philippe Lauer állíttatta helyre. James Edward (1867–1935) Segato.6m magasak. (1. Ezen belül helyet kapott egy templom. Kívülről a turai mészkőbányából származó finom mészkőlapokkal borították be.) SN: I.) DZSU DESER BÜBLOSZ GEBEL EL-AHMAR BÁNYA CSAUSZ DZSUNGELMACSKA 137 . Ehhez Imhotep1 a földműves lakosságot mozgósította. ezek azonban ma már hiányoznak. Girolamo Szakkara DZSÓSZER SZENTÉLYE SN: Héliopoliszban építtette Dzsószer fáraó. mint a szakkarai lépcsős piramis egyedüli építőjét írják le. A szobor a lépcsős piramis falához épített kis kamrában állt. A kőtömbök 2. Az egymásra következő emeletszinteknek nemcsak a kerületük. BT: szentély RT: Dzsószer (i. Kivésett szemgödreiben berakott szemek voltak. melyek Imhotepet. 2630–2611) DZSÓSZER SZERDABJA SN: Cecil Firth találta meg 1924-ben a sivatagban. A piramist és környékét 547×278 m-es kerítéssel vették körül. amelybe a király és családja temetkezett. piramisai lépcsős piramis szakkarai piramis RT: Dzsószer (i.PS05A Pyramid of Zoser (ang.e. BT: szerdab RT: Imhotep1 DZSÓSZER SZOBRA DZSÓSZER-TETI DZSÓSZERTI DZSÓSZER TRÓNOLÓ SZOBRA SZEHEMHET SZEHEMHET DZSÓSZER TRÓNOLÓ SZOBRA UF: Dzsószer szobra SN: A monumentális szobrászat jellege elsőnek ebben a szoborban jutott kifejezésre. a Dzsószer fáraó udvarában élő építész szervezésével épült. Reliefekkel és feliratokkal díszítette.

BT: orvosi papirusz NT: Ebers-papirusz 1-3.) ebony (ang. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 50–85.1. Németországban és külföldön igen ismertté tették regényei. aug. sora Ebers-papirusz 482-529. SORA SN: A 188–207.márc.) Diospyros ebenum (lat. BT: német egyiptológus NT: Ebers. sora Ebers-papirusz 761-781.) ébène (fr. és patológiai ismereteket és szómagyarázatot.) EBENHOLZ (ném.) FÜLBEVALÓ ISZAPSÁS KELETI FÖLDISTEN EARTHALMOND (ang. mint pl. sor fed le.) ÉBENFA ÉBENFA EBERS. GEORG MORITZ (1837. 1881) Egypt and the Books of Moses (1867–1868) 138 ..) SN: Berlinben született egyiptológus. SORA SN: Az 50-85. SORA SN: A bőrbetegségeket tárgyalja. amelyet a 132–164. Ezt a papiruszt Edwin Smith vette meg a valószínűleg rablóásatásból származó dokumentumot Luxorban 1862-ben. hogy Egyiptomba szállítsák.–1898.1. fogak.e.) ÉBÈNE (fr. A későbbi fáraók ébenfából készült bútorokat ajándékoztak más országok uralkodóinak. akiről tulajdonképpen a nevét kapta a papirusz. 1889-től betegsége miatt nem tart előadásokat. Georg Moritz könyvei RT: Ebers-papirusz Harris 500 papirusz (BM: BM 10060) Geschichte meines Lebens. das hermetische Buch über die Arzneimittel der alten Ägypter (1875) Richard Lepsius. szélsőséges betegségeket (a fej. sorok tartalmazzák a „gyomor könyvét”. belső betegségeket. sora Ebers-papirusz 627-696. 20. Három évvel később publikálta a papiruszt. A legnagyobb terjedelmet a belgyógyászat. orr. összesen pedig 2289-et. A róla elnevezett papiruszt 1872-ben vásárolta meg második egyiptomi utazása alkalmával Edwin Smith-től a Lipcsei Egyetem számára. sor mágikus szövegekhez kapcsolódik.23 m hosszú és 30 cm széles tekercs. aug. Különböző szakterületeket foglal magában: orvosi gyógykezelések előtti ráolvasást. bőrbetegségeket. sorban a belső parazitákkal foglalkozik.) EADY. sora Ebers-papirusz 50-85. regényíró és költő. Az ébenfát nagyon nehéz megdolgozni. 1869-1870-ben beutazta Egyiptomot és Núbiát. szem betegségeit.) abanoz ağacı (tör.) ebony tree (ang. ahol ő egyetemi tanárként dolgozott.) EARTH GOD (ang. sora Ebers-papirusz 783-839. anatómiai. Egy múmia lábai között találták a thébai nekropolisz Asasif kerületében. A korai dinasztiákban még csak kis mértékben állt rendelkezésre. orvostudományi. sora Ebers-papirusz 90-95. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 188–207.1. amely hasábok egyenként 20-22 sort tartalmaznak. aki I. amint Puntban ébenfákat vágnak ki és az afrikai szolgák hajókra rakodják azokat. melyek többnyire Egyiptomban játszódnak. sebészeti eseteket.) ébano (spa.) CSŐRÖSSZÁJÚ HAL EBANO (ol. sora Ebers-papirusz 739-750. Az ókori és a mai Egyiptomban is általánosan elterjedt szembántalmak ellen is szokatlan kezeléseket említ. RT: reinkarnáció EARRING (ang.) Geschichte meines Lebens. torok. amely növeli az orvosság hatékonyságát. Egyiptomtól délre fekvő régiókból szállíthatták.) ebbehout (hol. 108 (110) hasábja közül 98 a gyógyító szereket írta le.márc. (1. sora Ebers-papirusz 242-247. DOROTHY (1904–1981) SN: Egy brit nő. 7. Die (1892) EBERS. Egyfajta mágikus-orvosi tankönyv. így az ebből készült bútorok igen értékesnek számítottak.) ÉBENFA UF: abanos (ro. sora Ebers-papirusz 104-118. 8f) BT: fafajta EBENHOLTS (své.E EA (röv. A papirusz szerkesztője minden bizonnyal két különböző hagyomány vagy iskola tudásanyagát jegyezte le. sora Ebers-papirusz 208-241. SORA SN: A három kategóriába szedett bőrbetegségekről ír.) AKHET ATON (óei. amely nagyon vastag évgyűrűkkel rendelkezik. sora Ebers papirusz 855 d sora RT: Ebers. i. sora Ebers-papirusz 708-721. 1534-ben).) ÉBENFA ÉBENFA ÉBENFA ÉBENFA EBBEHOUT (hol.márc.) SN: I.–1898. Etiópiából. évében keletkezett (kb.) ebenholts (své.) Ebenholz (ném. ami feltűnő váltást jelent stílusában az Edwin Smith papirusz EASTERN BOTTLENOSE MORMYRID (ang. fül betegségeit és a kozmetikát). aug.) abanoz (alb. 108 (110) hasábjával a leghosszabb (0. sora Ebers-papirusz 437-476. sora Ebers-papirusz 188-207. BT: Ebers-papirusz RT: Ebers-papirusz 90-95. Széthi szeretője reinkarnációjának vallotta magát. sora EBERS-PAPIRUSZ 104–108. SORA SN: A végbélnyílás betegségei az emésztési szekcióban vannak. segítséget nyújt a gyógykezelésben és a diagnózisban. női betegségeket.63 m hosszú) egyiptomi kézirat. sora Ebers-papirusz 132-164. Előbb Göttingenben tanult jogot. Hosszú ideig lakott Abüdoszban és számos könyvet írt erről a helyről. főleg a gyomor betegségei. BT: Ebers-papirusz RT: Ebers-papirusz 104-108.) görögszéna EBERS-PAPIRUSZ 1–3. sora Ebers-papirusz 250. Georg Moritz (1837. sora Ebers-papirusz 261-283.) ÉBANO (spa. 1886) Ägypten und die Bücher Mosis (1868) An Egyptian Princess (1864) Disquisitiones de dynastia vicesima sexta regum egyptiorum (1865) Durch Gosen zum Sinai (1872.–1898. Egy jelenet Hatsepszut1 deir el-bahari templomában egyiptomiakat mutat. GEORG MORITZ KÖNYVEI BT: Ebers.) NT: Ägypten in Wort und Bild (1880. sora Ebers-papirusz 697-704. Georg Moritz (1837. Mintegy 800 mérget is felsorol. Die (1892) Papyus Ebers.) ebano (ol.3×18.) SN: Fekete vagy sötétbarna szívós fa. különféle emésztési zavarok és ezek egész testre gyakorolt hatása foglalja el. SORA SN: Az 1-3. haw.) hbny (óei. ein Lebensbild (1885) EBERS-PAPIRUSZ UF: Papyrus Ebers (ang. amelyek jelentése megvéd a természetfeletti erőktől. Tutankhamon sírjában pompás ébenfából készült ágykeret került elő. 7. 877 leírás található benne betegségekről és tünetekről. majd Brugsch. s tőle vásárolta meg 10 évvel később Georg Ebers a Lipcsei Egyetem számára. Lepsius és Böckh alatt tanult keleti nyelveket. 7. sora EBERS-PAPIRUSZ 132–164. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 90–95. Amenhotep uralkodásának 9.

sora Ebers-papirusz 711. sorban a migrénre való gyógykezelést folytatják.) SN: A kifejlett féreg 3–9 mm hosszú. A paraziták a bélfalon keresztül a májba és tüdőkbe jutnak.) ECHINOCOCCUS GRANULOSUS (lat. 18) BT: Ebers-papirusz 708–721. SORA SN: A traumás sebesüléseket. sora EBERS-PAPIRUSZ 715. juh. SORA SN: Tömjén. (1. sora EBERS-PAPIRUSZ 831-833. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 708–721. és néhány cm átmérőjűre nőnek. Bardinet a Menière-szindrómát véli felismerni benne. hogy a metut (izomzatot) hogyan lehet erősíteni és ellazítani. A panaszok a ciszták méretével arányosan fokozódnak. sora Ebers-papirusz 715. BT: Ebers-papirusz NT: Ebers papirusz 742.) ECHNATON EKHNATON (i. SORA SN: Bőrgyógyászati dolgokkal foglalkozik. A ciszták tele vannak fertőző lárvákkal (echinococcus hydatidosus). valamint egy genew nevű betegségre.SORA BT: Ebers-papirusz 783–839. SORA SN: Azt tartalmazza. Csak a 188. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 305–335. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 261–283. hogy a Ré1 fejében levő betegségre orvosságot teremtett.) AKHMIM (ang. sor tartalmazott a fent említett részből Ízisszel kapcsolatos speciális diagnózist. majd az orvosságok követik.e.tartalmához képest. SORA SN: A 250. 17) BT: Ebers-papirusz 739–750. BT: Ebers-papirusz NT: Ebers-papirusz 522b sora EBERS-PAPIRUSZ 522B SORA SN: Kecske hájából. 1364–1347) ECHTE ACACIA (hol. ahol a szívről tart rövid értekezést. zabkása keverékét golyókba gyúrva ajánlja a test illatosítására. BT: Echinococcus (lat. amelyek hírnévre tettek szert. vörös nátron. rénszarvas és jávorszarvas. SORA SN: A 305–335.) BT: eszköz NT: festőecset nádecset UF: vessel (ang.) (1. sora EBERS-PAPIRUSZ 836-837. sorral félbeszakad. sora EBERS PAPIRUSZ 742. amelyben köményt. A folytatás a 251. ami jellegzetes hasonlóságot mutat az Edwin Smith papirusszal. SORA SN: A hajra vonatkozó orvosi aggodalomra okot adó állapotokat vitatja meg. 1379–1362) (i. és sokszor csak évekkel a fertőzés után válnak nyilvánvalóvá.) ECHINOCOCCUS (lat. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 482–529. mégis minden sorban volt egy „ha megvizsgálsz egy embert …” kifejezés. BT: galandféreg parazita NT: Echinococcus granulosus (lat. Leca szerint valószínűleg szívvisszhangot ír le a máj és tüdő hatására. sor a köhögés különböző formáira ajánl gyógyszereket. sora EBERS-PAPIRUSZ 709. 1372–1354) (i.e. SORA SN: A test felfrissítő átsúrolásához porrá zúzott kalcit. EL. SORA SN: A 261–283. orr.(ar. ahol hydatid cisztákat formálnak. BT: Ebers-papirusz EBONY (ang. SORA SN: A 242–247. (1. EBERS-PAPIRUSZ 437–476. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 242–247. (1. SORA SN: A nyelv betegségeivel foglalkozik. só és méz keverékét ajánlja. fenyőolajból és törött borsó keverékéből készült kenőcsöt ajánl fertőzött sebre. sor a vizelet szabályos folyásáról beszél. mert személyesen használtak a különféle istenek is. mint például a megégés. Emberi fertőzés a végső gazdaszervezetek székletével szennyezett étel elfogyasztásával következik be. SORA SN: A szöveg stílusa visszavált az eredetihez. SORA SN: A fogászattal foglalkozik.) ÉBENFA ÉBENFA VEDLŐ ÁLLAT EBONY TREE (ang. BT: Ebers-papirusz NT: Ebers-papirusz 709. SORA SN: A fül. fenyőtömjént és a szenjtánoskenyérfa gubóját porrá őrölve ajánlja közvetlenül a fogra.) (1. BT: Ebers-papirusz RT: izomszövet EBERS-PAPIRUSZ 697–704. és a sebeket vitatja meg. BT: Ebers-papirusz NT: Ebers-papirusz 831-833.e. 36) SN: A hydatid betegség kórokozó galandférge. petéik ezen állatok székletével ürülnek. 19) BT: Ebers-papirusz 783–839. BT: Ebers-papirusz 708–721. Köztigazda lehet az ember. (1. 16) UF: brush (ang. 18) BT: Ebers-papirusz 708–721.) ECSET EGYIPTOMI AKÁCIA GAZDASÁGI SZÖVEG ECONOMIC RECORD (ang. BT: Ebers-papirusz 482–529. torok betegségeivel foglalkozik. BT: BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 783–839. SORA SN: A nőgyógyászattal foglalkozik. Végső gazdaszervezetük a kutyák és más kutyafélék. SORA SN: Tejnövelő szerekre vonatkozó előírásokat tartalmaz. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 208–241. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 250. sora EBERS-PAPIRUSZ 711. SORA SN: Az elkopott fogra nyújt receptet. sora recept fertőzött sebre RT: fertőzött seb EBERS-PAPIRUSZ 627–696. sornak volt címe. Csak a 247. Ettől a ponttól kezdődnek a diagnózisok felállításai.) BT: használati tárgy NT: agyagedény alabástrom edény áldozóedény aranyedény bronzedény cserépedény fajansz edény kancsó kőedény mumifikációs edény pohár rituális edény szitula EDÉNY 139 .sora Ebers-papirusz 836-837. mások pedig nem hozzák konkrét betegséggel kapcsolatba. sora recept frissítő testmosásra EBERS-PAPIRUSZ 739–750. SORA SN: Szentjánoskenyérfa gubójából készített őrleményt ajánl a test szagtalanítására.) ECHMIN. sora tejnövelő szer EBERS PAPIRUSZ 855 D SORA SN: Egy szívpanaszra vonatkozó szakszóhoz fűzött orvosi kommentár. sora recept elkopott fogra EBERS-PAPIRUSZ 761–781.) ECDYSOZOA (lat. sor orvosságokat tartalmaz.

A szertatásoknál használt kézikönyvek hieroglifákkal írt katalógusa is ránk maradt. amelynek tetejére fel lehet menni.e.) Apollónoszpolisz Magna (gör. BT: táplálkozás NT: cukor datolya füge mandulakávé mazsola méz szentjánoskenyérfa gubója szentjánoskenyérfa nedve EDFOU EDFU EDFU (ol. Innen remekül áttekinthető a templom elrendeződése. A második csarnokból balra egy kisebb kamra nyílik. amilyet még a tisztán történeti feliratokban sem találunk. 145–116) idejére datálják. A második csarnoktól észak-nyugatra egy kis terem falán a vallási szertartásokhoz használt készítmények receptjeit olvashatjuk. i. Ptolemaiosz Neosz Dionüszosz fejeztette be. Egyet közülük Hathor1-nak szenteltek.) SN: Luxor1 és Asszuán között félúton helyezkedik el egy széles völgyben. A könyvek elhelyezésére itt olyan fülkés kiképzésű fal szolgált. Nyugati részét még az Óbirodalom idejéből származó belső és külső fal fogja körül. Ezt a csarnokot VII. A teljes falfelületet festett domborművek és hieroglif feliratok borítják.) BT: növény NT: tobozos EDÉNYFESTŐ MŰVÉSZET BT: művészet SN: Fénykora a Nagada II. A Középbirodalom legfontosabb városa volt. 57-ben XII. BT: edfui Hórusz-templom feliratai építőszöveg EDFUI HÓRUSZ-MÍTOSZ SN: Az edfui Hórusz-templom egyik falán maradt fenn. amely Hórusz és Széth küzdelmét meséli el olyan alapos részletességgel. BT: ajtók edfui Hórusz-templom könyvtára EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM „LABORATÓRIUMA” SN: Az oszlopos csarnokból nyíló bal hátsó kis helyiséget szokták laboratórium néven emlegetni. nemesfémeket. Thutmózisz építtetett. Ptolemaiosz Eurgetész idején egy régebbi szentély helyén.) Damanhar Debu Djeba (ang.. melyeket fél magasságig emelt fal köt össze.)(1. amely később a hasonló elhelyezési módot alkalmazó császárkori római könyvtáraknál látható. A régi mennyezet helyenként még érintetlen. Ptolemaiosz (i. Összetevőik között találhatunk kátrányt. A templom alaprajza megegyezik a denderahi temploméval. A kincstár falán gazdag emberek portréi láthatók. kultúrában volt. amiatt nagyon kevés volt a szuvas fog. majd i. A 30. Nektanebosz építtetett északról egy feketegránit szentélyt. 25 évvel később IV. jobb oldalon pedig a „Teremtő szó” és a „Megismerés” hieroglifáit találjuk. a két csarnok oszlopai egymásra merőlegesen helyezkednek el.) Behdet Behedet1 (óei. BT: edfui Hórusz-templom feliratai Hórusz-mítosz EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM SN: Építése i. Egyiptom legjobb állapotban fennmaradt épülete. 237-ben kezdődött III. jobbra pedig a kincstár. 2200 tájékán születtek. valamint Hórusz Széth elleni háborúját beszéli el. A belső udvarrészt az előudvartól hat oszlop választja el. BT: edfui Hórusz-templom feliratai recept EDFUI KATALÓGUS SN: Az edfui katalógus igazán Brugsch 1871. Eszerint a világ kezdetekor a Káosz vizéből a Teremtés Szigete emelkedett ki. BT: Hórusz-templom NT: edfui Hórusz-templom feliratai edfui Hórusz-templom könyvtára edfui Hórusz-templom „laboratóriuma” edfui Hórusz-templom mammiszija edfui Hórusz-templom oszlopcsarnoka edfui Hórusz-templom pülónja RT: Edfu EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM FELIRATAI SN: A Ptolemaiosz-kor vallási szertartásairól ad számot. Balra a „reggel házát” találjuk.) Edfou (ang.) Idfa (ang. E szerint küzdelmük színhelye Oxyrinchusban volt. BT: edfui Hórusz-templom templomfelirat NT: edfui építőszöveg edfui Hórusz-mítosz edfui Hórusz-templom receptjei EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM KÖNYVTÁRA SN: Az edfui templom hüposztül-csarnokában maradt fenn ez a kis helyiség. és e mítosz szerint Széth elvesztette egyik lábát. A templom oldalán körülfutó folyosóról 11 kamra nyílik. Ez lett az emberek első otthona. BT: város RT: edfui Hórusz-templom EDFUI ÉPÍTŐSZÖVEG SN: Ezek a szövegek kb. RT: edény EDÉNYTARTÓ ÁLLVÁNY BT: állvány NT: vázatartó állvány (BM: EA 2470) RT: edény ÉDESÍTŐSZER UF: sweetener (ang.) Idfu Utsesz-Hor (óei. a laboratórium. évi ismertetése és Bergmann alapvető szövegközlése óta ismert. amely elsőként szállt le a szárazföldre ezen a helyen. óei. illatanyagokat és porrá tört ásványokat. 15) SN: Mézzel és szentjánoskenyérfa nedvével édesítették ételeiket.e. BT: edfui Hórusz-templom Szent Könyvek Templomai templomi könyvtárak NT: edfui Hórusz-templom könyvtárának ajtója edfui katalógus EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM KÖNYVTÁRÁNAK AJTÓJA SN: Párkányán két térdelő alak nagy palettát emel az ég felé.) UF: Apollinopolis Magna1 (gör. ugyanis falaira különböző illatszerek elkészítési módját írták fel. itt kezdődött Hórusz kultusza. Hórusz volt az a madár. Ezt az 140 . Ptolemaiosz épített hozzá. BT: edfui Hórusz-templom EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM OSZLOPCSARNOKA SN: 18 oszlop helyezkedik el benne. amelyet III. Az előcsarnokot és a belőle nyíló termet 12 oszlop tartja.tárolóedény urna varázsedény váza RT: edényfestő művészet edénytartó állvány EDÉNYES NÖVÉNY UF: Tracheobionta (lat. BT: edfui Hórusz-templom pülón EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM RECEPTJEI SN: A szent helyek tisztításához használt szerek receptjei.e.e. jobbra pedig a könyvtárat. Mindegyik alak felett az illetőt meghatározó írásjel látható. 2 másikat Honszunak. Jobbról és balról két géniusz üdvözlő kéztartással köszönti ezt a jelenetet. BT: edfui Hórusz-templom oszlopcsarnok EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM PÜLÓNJA SN: A pülón Egyiptom legnagyobb bejárati kapuja. Bal oldalon a fül és szem hieroglifáit. dinasztia idején III. A falból két kisebb terembe nyílik bejárat.

Elhivatottsága oda vezetett. hogy szervezetet hozott létre 1882-ben az egyiptomi emlékek dokumentálására és megőrzésére: Egypt Exploration Fund (Egyiptom Kutatási Alapot) (később Egyptian Exploration Society-nek hívták). AZ ÉGI TEHÉN MÍTOSZA SN: Vallásos szöveg. liturgikus vonatkozású. A Felséged körmenete az ünnepeken házadból gonosz tekintet eltávolításáról. aki a helyek őrzője címet viseli. aki a halotti ágyon fekszik egyesítés. A templom őrző személyzete. A ház védelme. oltalmazás.7. Az előforduló „ház”. a Smithpapirusz áttekinthető felépítésű és tiszta elvek szerint tagolt „sebkezelési szakkönyv”.) egido (esp. A szentély titkainak ismerete Széth leverése Titokzatos alakokra és az isteni Kilencség minden titkára vonatkozó előírások város védelme.) SN: Londonban született és Wetton super Mare-ban halt meg. hogy a tehénfejet mintázó. A összes harcról szóló iratok. a harcról és a szemmelverés elhárításáról szóló könyvek kivételével az összes többiről megállapítható. 17 a rektóban (377 sor) foglal helyet. A megfélemlítés. Eltérően a különféle szakterületeket és szövegcsoportokat összefoglaló írásművektől.) NT: thousand miles up the Nile. pártfogás szimbóluma. (1. ápr. BT: szimbólum NAGY-GÖNCÖL TEHÉN KÖNYVE. halálakor a ÉGISTEN UF: égi isten BT: isten NT: Hah (ang.) (1.) EGIPTOLOG (ro.leidenuniv. Dr. A EDFUI KATALÓGUS 2.) EDWIN SMITH SN: Ekhnaton papja.) EDWARDS. Egy részlete arra utal.) Mehit Veret ÉGISZ UF: aegis (ang.nl ÉGBOLT KÖNYVE UF: Book of the Heavens (ang. építészeti és művészeti kérdéseknek a kézikönyveit tartalmazzák.e. A helyiségek felsorolása és azok tartalma. A király védelme házában.jún. tanulta a hieroglifákat és pénzt szerzett. Sok feljegyzést írt.–1892.) Hórusz Inmutef (ang. Minden más írását abbahagyta. listája edfui katalógus 2. században keletkezett. BT: pap EGBERTS.–1892. Az év védelme. A két fény visszatérésének ismerete.) EGIPTO (spa. „nyugvóhely” védelme mind Hóruszra vonatkozik. Az periodikusan visszatérő csillagok feletti hatalom. 1930-ban fordította és publikálta James Henry Breasted. amely két listában sorol fel könyveket.) SN: Az Újbirodalom idején keletkezett.) EGIPTENI (ro.) ÉGI ISTEN EGIPT (len. A isteni áldozatok tudománya. Amelia Blandford könyvei EDWARDS. 17. A nyugvóhely védelme.) ÉPÍTMÉNY UADZSET1 nővére a New York-i Történelmi Társulatnak adományozta. A templom terve. a nap útját írja le az egekben.) EGIPTÓLOGO (spa. A szó maga pajzsot jelent. Az Szehmet megengesztelése szent bárka gondozása. 15) EGIDO (esp. Mehit Veret istennőt megszemélyesítő ágy nap- 141 . Az koronázás. A nagy szent bárka felnyitása. a krokodil és kígyók távoltartása. A hely védelme. „hely”. A órák védelme. Amalia Ann Blandford (1831. 8) Luxorban. ma pedig a New York-i Tudományos Akadémia gyűjteményében van.) EFE EGYIPTOM KUTATÁSI ALAP NIKARÉ.) BT: rágcsáló NT: egérféle EGG (ang.) BT: egérszerű NT: házi egér házi patkány EGÉRSZERŰ UF: Myomorpha (lat. 8) BT: orvosi papirusz RT: Smith. BT: edfui katalógus NT: Annak felmagasztalása. BT: halotti irodalom NT: Éjszaka Könyve Nappal Könyve Nut Könyve EGÉRFÉLE UF: Muridae (lat. Arno B. A templomi leltár. amelyből 5 hasáb a verzóban (92 sor). BT: edfui Hórusz templom könyvtára NT: edfui katalógus 1. Az oroszlán elrejtése. BT: edfui katalógus NT: fal díszítése.) SN: Védelmezés. A krokodil távoltartása. amely i. BT: angol egyiptológus NT: Edwards. LISTÁJA SN: Ez a lista kivétel nélkül kultikus. ápr. A (1870) Egyptian Exploration Fund (1883) Pharaoh fellas and explorers (1891) EDWIN SMITH PAPIRUSZ UF: Edwin Smith Surgical Papyrus (ang. A EDFUI RELIKVIATARTÓ UF: Égi Láb őrzője BT: relikviatartó obeliszk EDIFICIO (SPA) EDJO (ang. 1906-ban. listája EDFUI KATALÓGUS 1. lat.jún. A ÉGI SZEKÉR ÉGI TEHÉN KÖNYVE. Ez az Eberspapirusz után a második leghosszabb papirusz. AMELIA ANN BLANDFORD KÖNYVEI BT: Edwards. 15.) aigisz (gör. 15. sőt ezen felül csillagászati és földrajzi munkát is.edfui Hórusz templom könyvtárának belső falán találjuk.. hogy a templomi szervezetnek gazdasági. AMELIA ANN BLANDFORD (1831. hogy minden idejét az Alapnak szentelje. Edwin (1822–1906) EDWIN SMITH SURGICAL PAPYRUS (ang. ARNO BT: egyiptológus AD: egberts@rullet.) SN: 1862-ben vásárolta Edwin Smith kalandor és kereskedő Mustafa Agha-tól(1. Az fehér korona védelme. A liturgia. I. 22 hasábos. EENKARE I (spa. LISTÁJA SN: A megfélemlítésről.) EGIPTOLOGIE TOJÁS ÉGISZ ÉGISTEN EDFUI RELIKVIATARTÓ EGYIPTOMIAK ÓKORI EGYIPTOM EGYIPTOLÓGUS EGYIPTOLÓGIA EGYIPTOLÓGUS EGYIPTOLÓGIA ÓKORI EGYIPTOM ÉGI LÁB ŐRZŐJE EGIPTOLOGIA (spa.7.) PAPIRUSZ EEF (röv. Luckhardt segítségével.

) Egyiptomi Antikvikvitási Szervezet 142 .) Hieroglifák Egyesület (Fro.) Felsőfokú Tanulmányok Gyakorlati Ikolája (Fro. II (Fro.) egiptologíe (ro) Egittologia (ol.) Brüsszeli Szabadegyetem (Bel. dinasztia végéig használták.) Collège de France (fr.) Tanis Varia Aegyptiaca (USA) Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde (No.) Centro de Estudios de Egipto (Arg. BT: egyiptológiai szervezet NT: Baseli Egyetem (Svá. 641-ig terjed.) Nyugati Katolikus Egyetem (Fro.) Centre National des Recherche Scientific Centro Americano de Egiptología (Arg. L’ (1876-1880) Égyptomanie a l’épreuve de l’archéologie.) Nemzetközi Egyiptológiai Champollion Adatbázis Nemzetközi Egyiptológiai Címtár Nemzetközi Múmia Adatbázis EGYIPTOLÓGIAI FOLYÓIRAT BT: egyiptológia NT: Ancien Empire. L’ Ein ägyptisches Glasperlenspiel Essays Lipinska impero ramesside.) Revista de la Sociedad Uruguaya de Egiptología (1984– 1999) (Uru. amely az ókori Egyiptom történeti és összes közművelődési viszonyainak földerítésével foglalkozik. L’ Abhandlungen des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo (1958–) Ancient Egypt and the East (1914–1935) Ancient Egyptian nad Mediterranean Studies Ward Ankh Archeological Research in Roman Egypt Archéo-Nil Archiv für Ägyptische Archäologie (1938–) Cyber Journey to Egypt Egyptian Exploration Fund (1883–) Égyptologie.) (Fro.sz.) Sorbonne Egyiptológiai Kutatási Központ (Fro.) Lyoni Lumière Egyetem.) Isis Angersi és Nantesi Egyiptológiai Egyesület (Fro.) Lyoni Intézet (Fro.) Lyoni Victor Loret Egyiptológiai Kör (Fro.) Gardi Egyiptológiai Egyesület (Fro.) Vauclusi Egyiptológiai Központ Egyesület (Fro.) Katolikus Intézet (Fro.) Integrated Egyptological Database System (ang. Oldalukat mészkőlapokkal borították.) Rennesi Egyiptológia (Fro.) Írnok egyiptológia (Fro.) Kemet2 (Fro. aki tudósok kíséretével vonult be.) Revue d'Égyptologie (Fro. mint tudomány kezdete Napóleon Egyiptomba való betörésekor kezdődött (1798–1801).) Department of Egyptian Art (ang.) BT: egyiptológia NT: Datebank zur Literaturrecherche im Fachgebiet Ägyptologie (ném. ahol egyiptológiát lehet egyetemi szinten tanulni a kezdőtől a doktori fokozatig.) ÓKORI EGYIPTOM EGYIPTOLÓGIA EGITTOLOGIA (ol. L’ Informatica ed Egittologia Journal of Egyptian archeology Journal of Near Eastern Studies KMT1 Ostracon.) Revue égyptologique (1880–1920) Sonderdruck aus den Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo Studien zur altägyptischen Kultur (No.) Chicagoi Művészeti Intézet (USA) CSA Cseh Egyiptológiai Intézet (Cse.) Lipcsei Egyetem Egyiptológiai Intézet (No.) Louvre Iskola (Fro. AZ EGYHANGZÓS FONOGRAM UNILITERÁLIS JEL EGYIPTOLÓGIA UF: egiptologia (len.) Katolikus Kar (Fro. Az egyiptológia. de az igazán nagy lendületet Champollion munkássága hozott a hieroglifák megfejtésével. The (2000–) Revista de Estudios de Egiptología (Arg.. BT: piramis NT: gizehi piramis meidumi piramis EGYES ÍVŰ ÍJ SN: Ezek az íjak enyhe C alakúak oldalnézetből.) EGYIPTOLÓGIAI KÖNYVTÁR BT: egyiptológiai gyűjtemény könyvtár NT: Chester Beatty Könyvtár Chicago Ház Egyiptológiai Könyvtára Wilbour Egyiptológiai Könyvtár EGYIPTOLÓGIAI SZERVEZET UF: egyiptológiai intézet egyiptológiai intézmény BT: egyiptológia intézmény NT: Alexandriai Kutatások Központja Amerikai Kutatási Központ Egyiptomban (Eg. kurzuson részt venni. Az egyiptológia az a tudomány.) Kheopsz2 (Fro.) egyiptológiai gyűjtemény egyiptológiai iskola egyiptológiai könyvtár Egyiptológusok Nemzetközi Egyesülete (No. hogy a király sikeresen megérkezzen a túlvilágra.) Párizsi Katolikus Teológiai és Vallástudományi Intézet (Fro.) Paul-Valéry Egyetem (Fro.) EGYIPTOLÓGIAI GYŰJTEMÉNY BT: egyiptológiai szervezet NT: egyiptológiai könyvtár Glasgowi Egyetemi Könyvtár Speciális Gyűjteménye galéria múzeum EGYIPTOLÓGIAI INTÉZET EGYIPTOLÓGIAI SZERVEZET EGYIPTOLÓGIAI SZERVEZET EGYIPTOLÓGIAI INTÉZMÉNY EGYIPTOLÓGIAI ISKOLA SN: Olyan intézmények.e.) Ausztrál Egyiptológiai Központ ausztrál egyiptológiai szervezet Ausztrál Régészeti Intézet (Aul. spa.bárka módjára segédkezett abban.) EGYENES OLDALÚ PIRAMIS UF: klasszikus piramis SN: Az egyenes oldalú piramisok dőlésszöge az alapoktól a csúcsig megegyezik.) Deir el-Medina Database (ang. BT: íj EGY FÉRFI BESZÉLGETÉSE BA-JÁVAL ÉLETBE BELEFÁRADT EMBER PÁRBESZÉDE A LELKÉVEL. amelyek a kőtömbök egyenetlenségeit simává varázsolták. BT: mítosz EGITTO (ol.) Lillei Papirológiai és Egyiptológiai Intézet (Fro. BT: tudomány NT: egyiptológiai adatbázis egyiptológiai folyóirat egyiptológiai gyűjtemény egyiptológiai kongresszus egyiptológiai könyvtár egyiptológiai szervezet egyiptológus EGYIPTOLÓGIAI ADATBÁZIS UF: Egyptological database (ang.) Strasbourgi Egyiptológiai Intézet (Fro. 4500-tól i. A 18.) Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetem (Mo.) egyptologi (dán) egyptologie (cse) SN: A fáraónikus Egyiptom tana i. ezen tudományágon belül továbbképzésben.

aki az Ókori Egyiptom történelmét kutatja. Christian Capart. Jean (1877–1947) Caputo.) egiptológo (spa. Claude Bader. James Henry (1865. Alejandro Felix Bouriant.okt.) Institut für Ägyptologie der Ludwig-Maximilians-Universität (No. Edwin C.júl. Somers (1842–1926) Clayovà. Baikie. James (1886–1931) Bailey. Alexander Bietak.–1980. 143 . Willy Clarke. Peter Breasted. szep.) EGYIPTOLÓGUS UF: Ägyptologe (ném. Knut Butterweck-Abdel Rahim. Baines. Elisa Caulfeild. Patrick Castel. Michel Bavay. Susanne Bienkowski. Baligh.–1938. Thomas J. Jocelyne Berman. Kate (1910. John Lewis (1784–1817) Burok. Betsy M. Antonion Jr. Heike Beinlich. Amice Mary (1896–1959) Campagno. John R.) egiptolog (ro. Lawrence Michael Bernhauer.dec. Dag Bergman.) Bianchi. dán) egyptologists (ang. Ronald Burkard. Jaroslav (1898–1970) Chappaz.) Théba Alapítvány University Students for Egyptological Research Urugváji Egyiptológiai Intézet (Uru. Madeleine E. W.) Katalán Egyiptológiai Társaság Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság (Mo.) Egyiptom Kutatási Alap German Archeological Institute (No. feb. Edda Brink. Laurent Bedier. Margaret M. Georges Aaron (1857–1926) Ben-Tor.aug. Guy (1878–1948) Bryan. Felix Arrache. Baruch Brand. 3.) (ném. Budge. Barta.5. Diane Berlandini. Giovanni Battista (1770–1845) Černý. George (1869–) Caviglia. Miroslav Barta.) Nyugat Ausztráliai Ókori Egyiptom Társulat (Aul.2.Egyiptomi Emlékek Osztálya Egyiptomi Intézet Egyiptomi Műemlékvédelmi Szolgálat Egyiptomi Régészeti Hivatal (Eg. Sydney ausztrál egyiptológus Aziza. Luis W. Patricia A. júl. Kenneth Bohleke. Marcelo Cannuyer. BT: egyiptológia tudós NT: Allred.nov.–1828. Daphna Bergman. Hartwig Aly. Osama Altenmüller. Edith Betro.) Borla. Francesco Barahona Juan. Miroslaw Baud. Michele Brtock. Edwin Brovarski. Jan Aston. Sergio Botta.) Ókori Emlékek Osztálya Ókori Egyiptom és Közép-Kelet Társulat Ókori Egyiptomi Kutatói Társulat Ókori Egyiptomi Tanulmányok Központja Papirusz Intézet (Eg. Ernest Alfred Thompson Wallis (1857–1934) Bullock. R. Eric Aufrere. Bohac. Gabriela Assaad.) (ném.4. Giovanni Battista (1778. Michele Cherpion.15. Lyla Pinch Brovarski. Edward Broze.) Bénédite. 26. Agustin Bard. Edward Brunsch. Alain Ansford.–2003. A. M. Bakos. Mubabinge Birkstam. 6. Joseph (1796–1878) Borchardt.ápr. Paolo Carstens. Valerie angol egyiptológus Anselin.) égyptologue (fr. Mohamed Ibrahim Alvarez. Bob Bianchi.27–1935. Tine Bagnall. Aubourg. Janine Bovot. tanulmányozza. Kirsten Calcoen. Adelheid Burkhardt.. Bengt Bleiberg. Klaus Bagh. M. Briant Bolshakov. Alberto (1920.) Arnold. Belzoni. Hans-Georg Bartoli. W. 29.) Victoriai Egyiptológiai Társulat Waseda University Institute of Egyptology (ang. Andrey O. Roger S. Manfred Bilolo. amatőr egyiptológus amerikai egyiptológus Andreu. Christine belga egyiptológus Belluccio. Shafia Begelsbacher. Galina A. Bettina Baer. Jean-Luc Chermette. Kathryn Bares. Algernon Thomas St.) Szépművészeti Múzeum (Mo. Adriana Belova. Marilina Bianchi. Ludwig (1863. Guillemette Angenot. Alsaadawy. David A. Bram Callender Calverly. Guenter Burkhardt. Fawzia Assmann.) egyptolog (cse. Edward Blumenthal. Brunton. Elke Bochi. Anton Arkell. Jane Cody.) Rundle Foundation for the Egyptian Archeology (ang. L.) Bresciani. Barbara Behmler. Matilde Bosse-Griffiths.16–1998. Bartel. Jean-Pierre Bartos Zoltán Barwik. Jean-Luc Brancaglion. Donald M. Nadine Clarysse.) SN: Az egyiptológia művelője. Ladislav Barker. Philippe Brock. Horst Beinlich-Seeber. van den Brissaud.) Programa de Estudios de Egiptología (Arg. Piotr Bierbrier. Robert S. Urbain (1849–1903) Bourriau. Brandl. Morris Biesbroek. Bickel.) Bosticco. dec. Randa Ballerini. Bongrani. Anthony John (1898. Bonomi.

Cristina Guilhou. Didier Dewachter. Moshe Dothan. Erwin Fuscaldo. Christine Fazzini. George Hartung. Anne Goyon. 5. (1894–1982) Favard-Meeks. Arlette M. Benedict G. Vassil Dochniak.júl. Koen Dorman. Pierre Grapow. Mohammed Zakaria (1905–1959) Goodman. Laurent Cour-Marty Cozi. Gayle Gillam. Adriaan (1892–1959) Dégardin. Johann E. Hermann (1885–1930) Greaves. Galit Deaton. Robin Gilula. Patrick Devauchelle. Luc Demaree. Gaballa Ali Gaboda Péter Gabolde. Andrew Gordon. Isak Corteggiani. I. Denise Doyen. Brigit Crozierr-Brelot. Stephen Randolph (1900–1956) Gnirs. Farouk Goneim. Warren (1888–1968) Dayan. Detlef Frankfort. Sheldon Lee Gout. George Gibson. Piers Crowell. Ragnhild Bjerre Fiore Marochetti. Barbro Haikal. Ewen. Heike Gunn. Norma Goldwasser. Yan Haldane. aug. Peter Dothan. Craig C. Michel Dobrev. Orly Golenyisev. Beate Gestermann. Aidan Doetsch-Amberger Donadoni. Marc Gabra. Jean-Claude Delia. Ogden Goldman. Sylvie Guidotti. Dows (1890–1984) Dyall-Smith. John D. Sami (1892–1973) Galan. Sergio Donker van Heel. Davies. Fayza Haiying. Trude Doxey. Ulrich Hartwig. S. E.) Gomaa. Hans Werner Fisher. Ram Gordon. Yvonne Hart. (1905–1982) Corcoran. John Coleman D’Auria. Nadine Guksch. Geoffrey Grandet. Jean-Claude Graf Graham. Henry G. Paul Franke. 30. Andrea Davies. Marie-Eve Collender. Jochen Hamza. Egberts. Mark Depuydt. Depauw. Mahmud Handoussa. Khaled A. Feucht. John L. Georges Emile Jules (1864–1938) Darnell. Ben Harpur. Earl L. Joseph David. John (1602–1652) Green.– 1947. Jose Manuel Gardiner. Perla Gaál Ernő (1941. Mike Dziobek. Bernardino Michele Maria (1776–1852) Dunham. Tohfa Hare. Gene cseh egyiptológus Currelly. francia egyiptológus Frandsen. Izraelit Grossman. Charles Wycliffe (1817–1878) Gophna. Vlagyimir Szemionovics (1856. Massimo Crocker. Roxana Fletcher. S. Davoli. Adel Faulkner. Louise Giacumakis. Florence Drovetti. Oliver Charles Camille Emanuel (1811–1872) De Smet-Rodrigues. Tom Harfoush. Katja Goelet. J. Henri (1897–1954) Freed. Stephen Erbes. Krzystof Guelden. Erichsen. Battiscombe George (1883–1950) Haarlem. Andrzej Czermak. John Charles De Buck. William Gosline. Raymond O. Ahmed (1905–1973) Farid. Flammini.Colin. M. Erika finn egyiptológus Finnestad. Svenja Guglielmi. Rafal dán egyiptológus Daoud. Lorelei Cornelius. Arkadi E. Nicolas Groll. Eitan Grunert.) Gaballa. Sue Davey. Wolja Ertman. Jean-Pierre Coulon. Eberhard Edwards. aug. Daressy. Alan Henderson (1879–1963) Gee. Leo De Rouge. Chris Emmel. Christopher J. Cheryl Ward Hall. Elisa Fisher-Elfert. Wilhelm Czerner. Katherine Grimal.–2005. van Hafeman. Freier. Robert Delvaux. Demichik. Richard A. Alfredo George. Arno egyiptomi egyiptológus Ellis. Charles Trick (1876–1957) Cwiek. Arthur ( –1931) Collier. Elke Frenck. Fakhry. Rita E. Philippe Cooney. Collombert. Luc Gabolde. Mordechai Glanville. Joshua Benjamin Eyre. Stefan Grzymski. Henry Reginald Holland (1873–1930) Hallof. Ingelore Hafström. Janet Davidovits. Dodson. R. Andrea Goebs. jan. Ahmed Haring.19. Waltraud Guichard. Claude Cruz-Uribe. Paola Dawson. William Goodwin. John Gennaro. Willem M. Lyn Griffis. Melinda 144 . Georges Goyon. 20. Joann Foster.A. Mark A.

Marcel Markowitz. Rita Lucas. Manfredo Manniche. Colin Houser. Esteban Lloyd. Levy. M. Garcia 145 . James.–1946. František Lichtheim. Bertrand Jaeschke. Mahmoud I. Dirk Ikram. Francis Jansen-Winkeln. Jeannot Kinnaer. Kircher. David Jenkins. aug. Nir Lambrecht. Revd Edward (1792–1866) Hoch. Stephen Hasel. 24. Dimitri Mercer. Katja lengyel egyiptológus Lerstrup. Manuelian. Bernard Mathieson. Uro (1878–1963) Hornung. Charles Jones. Nicole Knapp. E. Olaf E. Svetlana Hoffmann. Lise Manning. Meskell. Jiro Kóthai Katalin Anna Krejci. Bente Holscher. Barbara S. D. Maderna-Sieben. Miriam Lilyquist. Peter McDonald. Lexa. Thomas J. Christopher J. Karl Janssen. Peter Der Maravelias. Diana magyar egyiptológus Mahler Ede (1857. Jacques Kirby. 14. David Louant. Gerald Kahn. Emmanuel Loyrette. Péter Janot. Lynn Metwally. Alicia Milde. Jenny Hill. Jaromir Mallah. Susan Tower Holmen. John McDowell. Richard James. W Raymond Jones. Nicholas Milne. Huddlestun. Loretta James. Eduard (1855–1930) Meza. Emad elMeulenaere. Jack A. Jánosi. John Hulm. Taber M. Shlomit Israelit-Groll. Elizabeth Millet. Bernard Knudsen. Amanda Marciniak. Rosemarie Kloth. Richard Jeffreys. Alfred (1867–1945) Lyons. Daniel kanadai egyiptológus Kaper. Helena Jaeschke. James Holden. Edwin Heyerdahl. Berenice Larsen. Charlotte Kettel. Jacob J. Janssen. Salima indiai egyiptológus Ismail. Heinrich Carl (1772–1846) Miron. Béatrice Hudec. Anne-Marie Luban. Carol Meyer. Athanase (1602–1680) Kirkland. Herman de Meyer. Howard Humbert. Leahy. Daniel Kondo. H. (–1998) Maree. Friedhelm Hoffmeier. Cihó Moderna-Sieben. Julia Harvey. Locher. Annette Lesko. Marek L. Alan B. Peter Hincks. Sigrid Hodjash. James Eric Hodel-Hoenes. Joseph Grafton (1867–1951) Minas. Magdy A. Anthony Leahy. Katja Lembke. Friedrich Kadish. Christine Llagostera. Gaspard (1746–1818) Moreno. Nozumu Kees. Edward Lorton. Leonard H. J. Marianne Lucarelli. Hicks. J.– ) Malek. R. G. Christian Logan. Lopez-Ruiz. Thor (1914–) Heyne. Joan A. Kolos. Kashiwagi Hiroyuki Kawai. 28. Alice K. A. Michael G. Sarah izraeli egyiptológus Jaeger. T. Gustave (1868. Raija May. Claudia Molinero Polo. Heidorn. Ian Mattila. Michael Josephson. Alan Klemm.Harvey. Lief C. szept. Michael Jenni. A. Joseph Mantellini. Jozef M. Thomas E. Herman Alexander Jacob (1886–1964) kenyai egyiptológus Kerlik. Janet Johnson. Claudia Magee. Carolina Loprieno. Anne Minutoli. Hassan. japán egyiptológus Jasnow. Junge. Lisa Lehmann. Willem Huber. Robert (1867–1938) Monge. Lynn holland egyiptológus Hollis. Israeli. Lesko. Wegner Jennifer Hovestreydt. Antonio Loring. Francisco José Masry. Martina Minault-Gout. Jaromir Kurth. Erik Hope. Yvonne Martin Valentin. Huyge. Jean-Marcel Hussein. Kurt Loeben. Andrea Meeks. Miguel Angel Mond. Lisa Hellum. Jennifer Houser. L. Jennifer Henfling. Dimitri Lalkin. Yahia elMathieu. Henk Miles. Dieter Laboury. Selim (1886–1961) Heerma van Voss. Kamal el Manfredi. S. Hanna Jéquier. Henry George (1864–1944) MacLaughan. Angela Milward Jones.) Johnson. márc.

Achilles Constant Theodore Émile (1807–1879) Priyanka. Isabelle Pinch. Anna Maria Donadoni Rowe. Niedziólka. Achim Porter. Oren. Mansour. Ricci. Gilbert Nibbi. A. Roberta Sheikholeslami. Dariusz Niwinski. Perry. Georges 146 .Morenz.–) Reynders. Haszan Raisman. Carlos Sass. Eva Parkinson. David román egyiptológus Romano. (1887–1949) Peterson. Cynthia May Sheikh. Asija Quack. Osman Moustafa osztrák egyiptológus Ouellet. Thomas Eric (1882–1934) Pegg. Elin Ravish. Michael D. Catharine Rohl. Alessandro Richards. Porter. Rene Prisse D’Avennes. Greg Reineke. Joseph Smith. Barbara A. Janet Rickal. 26. Eliezer D. Parlasca. Gay Roehrig. Bertha (1852–1941) Posener. Hans Jacob Polz. Ellen Fowles Moss. Sc. Ahmed Sales. Ahmed Mu-chou Poo Muhammad Munir Khan. Susan Redmount. B. Oliver Humphrys (1903–1966) Mysliwiec. Ann Macy Roulin. Daniel Poole. Ludwig Morris. Kim S. Katharina Nordström. Archibald Henry (1845–1933) Schaden. Muhammad Khalid Sicard. Vera Myres. Mary Ann Preys. Klaus Patane. okt. Claudia Naggar. Brigitte pakisztáni egyiptológus Pantalacci. Joel Pawlicki. Maged német egyiptológus Newberry. Yasser Sagrillo. John Shaw. George Postel. Torgny (1914–1998) Sayce. Julius Peust. Leo (1832. Ariel Shupak. Laure Pardey. Rose. J. Wolfgang Schiaparelli. Michael Oerter. Patrizia Pierce. Troy Saleh. Nili skót egyiptológus Smith. Richard Holton Pierre. Alan (1891–1968) Rummel. Friderike Seyfried. Luc Plankoff. James F. Donald Ryholt. Patricia V. Otto J. William J. Maya Müller. David Simpson. Claude Ockinga. Percy Edward (1869–1949) Ngom. Helmut Säve-Söderbergh. norvég egyiptológus Noubi. Andrzej Nordh. Karl Sharpe. Paul T. William J. Jana Soukiassian. Heinrich (1868–1957) Schenkel. (1934–) Redford. Massimo Patch. Maha F. Reginald Stuart (1832–1895) Popescu. Diana Craig Paulson. William Kelly Shalomi-Hen. Ute Ryan. Marleen Rhind. orosz egyiptológus Osing. Alexander Henry (1833–1863) Rhodes. Polotsky. B. Joachim Ragab. Carol Reeder. M. Olivier Perrould. Seidlmayer. Müller. Gilles Roveri. Steven Souckovà. Margaret Alice (1863–1963) Murnane. Marissa Schoneveld. Sabek. Walter F. L. Calvin W. Donald B. Niccolo Francesco Ippolito Baldessare (1800–1843) Rose. Osman. Salah elNaguib. Pécsi Ágnes Peet. Bastiaan Seyfried. John Redford. Desai Ray. Sara E. Saphinaz Amal Nagy István Negm. Pathan Murray. Alexandre (1897–1966) Pleidell Orsolya Podzorski. Vivien Rand Nielsen. elObenga. Ernesto (1856–1928) Schlesinger. Reinisch. Racheli Shavit-Hivroni. Stuart Smith. Jerry Rosellini. Rosanna Pfirsch. Lilian Pouls. Ronit Shisha-Halevy. Geraldine Harris Pirelli. William H. Robert Roberts. Franciszek Peck. Mia Ritner. J. Moussa. Théophile O’Brien. Hans-Ulrich Orel. Claude (1677–1726) Silverman. Jose das Canderias Samuel. Carsten Phillips. Jacqueline Perdu. Wolf B. Alessandra Nicholson. Alexandra Obsomer. Bengt E. (1890–1990) Mostafa. William Stevenson (1907–1969) Snape. Ogdon. Jorge Roberto olasz egyiptológus Onasch. H. Delwen Sarmento. Benjamin Satzinger. Schäfer. Jacke Piacentini. Elsa Rikala. Boyo O’Donoghue. Pamela Roth. Grafton Elliot (1871–1937) Smith. Alison Robins. Jan Schwabe. Richard B. Ian Shaw. Stephan Seldenthuis. Karol Naeser. R.

) Mimosa nilotica (lat.–) van Haarlem. V. Walther Wolinski. de nem duzzadtak. Gaye Wilson. Richard Twarowski.) International Association of Egyptologists (ang. sora szerint. Arelene Wreszinski. Terry Warburton. Jean Windus-Staginsky. Deborah Swelim. 2. Claude Ventura. Heinz Josef Thompson. Southworth. Ghislaine Widstrand.) nemes akácia Niiluse akaatsia (észt) SN: Levelét vízzel és gumival keverve rögzítő kötéshez használták a Hearst-papirusz 223. Török László Trapani. Az egyiptomiak magas. Sarah Sternberg-el Hotabi. Bruce Williams nee Ransome. Manfred Wells. az ajkak vastagok. Jaana Tooley. John Anthony Widmer. John Tefnin. Christiane Zivie-Coche. Friedrich Wilhelm (1873–1956) Vörös Győző Vyse. ápr. Az egyiptomiak néprajzilag Elő-Ázsia fehér népfajaihoz tartoztak. Francesco Toivari. Ludovicus Martinus Johannes EGYIPTOLÓGUSOK NEMZETKÖZI EGYESÜLETE (No. van Walsem. Andrey G. az orr rövid. Roxie Walz. Izmos karjai finom kézben végződtek. szept. Willem M. Janice Young. erősen fejlett csípők mellett majdnem száraz combjai voltak. sora EGYIPTOMIAK KRONOLÓGIÁJA. Stefan Winand.) SN: Az egyiptomiak az ős sémi törzsekhez tartoztak. Jacobus (1953. A.) Gum Arabic Tree (ang.) SN: Elnöke James P.) IAE (röv. Donald Spence. s a szuezi földszoroson jöttek át Ázsiából. Stephen Tiradritti. kerek.) Acacia nilotica (lat. Milada von Bissing. Sarah Wimmer. Tracey Tyldesley. Claude van Dijk. Z. (1.) Gom-acacia (hol. Jeffrey Steinborn. BT: lakosság NT: egyiptomiak ősei EGYIPTOMI AKÁCIA UF: Acacia arabica (lat. Thissen. Anthony Spanel.) Egyptian Thorn (ang. Richard William Howard (1798–1853) Wainwright. szikár termetűek voltak.) Ägyptischer Schotendorn (ném.) Acacia du Nil (fr. 28) BT: akácia RT: Hearst-papirusz 223. a szemek nagyok. Penny Wilson. BT: egyiptológiai szervezet RT: Allen. Pierre Tavares. Szentléleky Tihamér Szpakowska.Soushchevski. Joyce új-zélandi egyiptológus Underwood. a szuezi földszoroson jöhettek át Ázsiából. Karen Wilson. svéd egyiptológus Tait. Walter (1880–1935) Wuttmann. Angela M. H. Giorgia Vachala. Edwin van der Plas. Carolyn A. 13–) Wenke. Cheryl Weber.) romet-en-Kemt Rotu (óei. Allen. Frank Sterling.) Gum acacia (ang. David Ward. Carl Wilbour.) Araabia akaatsia (észt) Babul (ang. I. Ana Taylor. Georg Steinmann. Marcella Troy. AZ AEGYPTER (1849) EGYIPTOMIAK ŐSEI UF: Hórusz szolgái Szosu-Hór CHRONOLOGIE DER 147 . Vera Vaudersleyen.) Kruidje-roer-me-niet soort (hol. Elka Wohlfarth. domború mellkassal. Willemina (1961. Tuttla. Dorothy Thompson. Ronald Wendrich. Dirk Vandersleyen. Thomas (1773–1829) Yousef. Eugen svájci egyiptológus Swartz. Nabil Szafranski. Raphael Vercoutter. Verde.) Gum arabic (ang. Karin Spalinger. Lana K. Frank szerb egyiptológus Zakrzewski. J. Edward F. Susanne Wolf. Werner. Yurco. Harco Williams. Mark Wilson. Heike Strouhal. Christian de Vasiljevic. mint a legtöbb gyalogjáró népnél meglehetősen megerősödtek hosszú. Caroline Louise (–1952) Wilson. Matt Urbani. Robert Verner.) Echte acacia (hol.) (1. Florian Steindorff. James P. Lynn Sweeney. Terry Willems. te Vergnieux. Michel Yellin. John Tallet. V.) UF: Association Internationale des Egyptologues (ném. Edmund Sowada. Charles Edwin (1833–1896) Wilfong. Hussein M. Hans van den Brink. vékony lábai a mezítláb járás miatt végükön ellapultak. Sonia Ziegler. Rob Wente. Christiane Zonhoven. 28) Acacia vera (lat. Roland Theriault. Rene Vartavan. EGYIPTOM ÓKORI EGYIPTOM EGYIPTOMIAK UF: egiptenii (ro) Lodu (óei. Michel van den Berg. Miroslav Vilímkovà. Kate Spencer.) Mimosasoort (hol. A homlok kissé alacsony. Kasia Sztruve. Edward Wessetzky Vilmos (1909–1997) West. Bretislav Vacherot. Magali Valloggia. széles és telt vállakkal. Gerald Avery (1878–1964) Walker.

19–21h. Auguste Ferdinand François (1821. de nem vette figyelembe a szökőéveket. Haszan EGYIPTOMI EMLÉKEK OSZTÁLYA UF: Egypt’s Service des Antiquités (fr. egyenként harmincnapos hónapból. Először számos törzsre oszlottak. Emile EGYIPTOMI MŰVÉSZET ÁLLAMI MÚZEUMA (No.) EGYIPTOMI MŰEMLÉKEK DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONTJA ÓKORI EGYIPTOMI TANULMÁNYOK KÖZPONTJA EGYIPTOMI MŰEMLÉKVÉDELMI SZOLGÁLAT UF: Antiquities Service (ang. – 1881.) BT: mongúz EGYIPTOMI MÚZEUM (1902–) KAIRÓI EGYIPTOMI MÚZEUM (Eg.) SN: A Nílus-Völgyben szélesen elterjedt lúdfajta.) State Museum of Egyptian Art (ang. BT: egyiptomiak EGYIPTOMIAK ŐSTÖRTÉNETE ÉS LEGRÉGIBB VALLÁSA.) Egyptian blue (ang. amely nyersen vagy szárítva egyaránt ehető. míg csak Alsó. 19. Több évszázadon át használták mindkét naptárt. Zahi A.) SN: Münichi múzeum. Mallah. BT: egyiptológiai szervezet EGYIPTOMI BAB SN: A vízi rózsa bogyója. Mohammed Zakaria (1905–1959) Hamza. főleg falfestményeken. újegyiptomi. Előállításának titka i.) egyiptomi liba egyptian goose (ang. BT: múzeum RT: Ferlini. Első igazgatója Mariette volt. Idővel ezek az államok egybeolvadtak. AZ (1930) URGESCHICHTE UND ÄLTESTE RELIGION DER ÄGYPTER (1930) EGYIPTOMI ANTIKVITÁSI SZERVEZET UF: Egyptian Antiquities Organisation (ang.u. 1936–1942-ig Drioton abbé. dinasztia idején 148 . mint szarkofágok. Réz-karbonátból (főleg malachit). jan. Gabra. amely Duke Albrecht és I. amelyet először a 4. ném.) Icneumôme (por. Ludwig király gyűjteményéből jött létre. Tel. amilyennek a történeti idők kezdetén ismerjük. Sok szó pontos kiejtését valószínűleg sohasem fogjuk pontosan megtudni.e. Giuseppe (1800–1870) AD: Staatliche Museum Ägyptischer Kunst. rendkívül drága volt. használati tárgyak és fegyverek éppúgy szerepelnek. démotikus és kopt. Így jött létre a történelem első szintetikus színe. BT: vízi rózsa EGYIPTOMI ÉGI ÉV SN: 1440 évből állt. valamint 5 szökőnapból állt. 2100–) ó-démotikus nyelv EGYIPTOMI INTÉZET SN: 1798. Munich.) Herpestes ichneumon (lat. Célja volt megállítani a művészeti leletek illegális és tömeges exportját.) Mangusta egipska (len. 400 körül a homályba merült és csak a 19. Selim (1886–1961) Hawas. Farouk Goneim.) SN: 1986-ban a Kulturális Minisztériummal és a Getty Conservation Institute-tal kooperációs munkában segített Nefertari1 sírjának restaurálásában. Sami (1892–1973) Gomaa. Egy speciális üveget állítottak elő. 3100) kopt nyelv közép-egyiptomi nyelv (i. BT: egyiptológiai szervezet NT: Egyiptomi Műemlékvédelmi Szolgálat munkatársai EGYIPTOMI MŰEMLÉKVÉDELMI SZOLGÁLAT MUNKATÁR– SAI BT: Egyiptomi Műemlékvédelmi Szolgálat NT: Baraize.) Rat des pharaons (fr. A kutatást az ország szokásaira. BT: naptár NT: hónap szökőnap RT: alexandriai naptár EGYIPTOMI NYELV SN: A semita-hamita nyelvcsaládba tartozik. kalciumból (mészkő) és sivatagi homokból kevert nátronsókból készítettek egy elegyet. 1661 egyiptomi év = 1460 alexandriai naptárév.) bleu Egyptien (fr. században fedezték fel újra. 11.) EGYIPTOMI FILOZÓFUS BT: filozófus NT: Philón (–40) Plotinosz (204–270) Valentinus EGYIPTOMI HALOTTASKÖNYV EGYIPTOMI ÍBISZ SZENT ÍBISZ HALOTTAK KÖNYVE alkalmaztak. BT: lúd EGYIPTOMI MONGÚZ UF: Egyptian mongoose (ang. Gamal Ragab..) UF: Staatliche Museum Ägyptischer Kunst (ném.és oktatásrendszerére is kiterjesztették. Vásárolt Ferlini meroéi ásatásaiból származó leleteket is. szombat-vasárnap 10–17h.) szczur faraona (len. Hofgartenstrasse 1. feb. BT: egyiptológiai szervezet EGYIPTOMI KÉK UF: Ägyptisch Blau (ném.) SN: Mérnöke Emile Baraize. de sokkal olcsóbb kék szín előállításával. reliefek. amelyből az ultramarin kék színt nyerték.) Pompeian blue (ang.) Alopochen aegyptiacus (lat.) Egyptische ichneumon (hol. Mahmud Hassan.és Felső-Egyiptom maradt. ékszerek. Ez a szervezet ellenőrzi a felfedezett leleteket. aug. BT: nyelv NT: archaikus egyiptomi nyelv (i. s egyszerre több helyen is független államocskákat kezdtek alkotni külön törvényekkel és istentisztelettel. amelyet aztán porrá zúztak. Kamal el Mokhtar. BT: egyiptológiai szervezet RT: Drioton. megpróbálkoztak egy hozzá hasonló. BT: naptár EGYIPTOMI EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Abdalla.: 089/298546 EGYIPTOMI NAPTÁR UF: mozgó napév napkalendárium SN: Tizenkét.e. de az egyiptomi és a kopt nyelvben közös alakok összevetése alapján nagy valószínűséggel következtethetünk az egykori kiejtésre. Nyitvatartás: keddenként 9–17h. Diá M. amelyet 900 Cº-on hevítettek és pár óráig ezen a hőmérsékleten tartották.) SN: Az ásatási engedélyek kiadásainak intézésére rendelte el Szaid pasa a felállítását. Étienne-Marie (1889–1961) Mariette. BT: kék szintetikus szín EGYIPTOMI KÖNYÖK EGYIPTOMI LIBA KÖNYÖK EGYIPTOMI LÚD EGYIPTOMI LÚD UF: Alopechen aegyptiacus (lat. A kiállításon szobrok. Az egyiptomi történelem minden korszakából tartalmaz leleteket. jog. Az egyiptomi kék CaCuSi4O10 összetételű réteges kristályokat tartalmaz. a predisztakius kortól kezdve a kopt időkig.SN: Ezeknek a történetileg ismeretlen nemzedékeknek az érdemük Egyiptom megalkotása abban az alakban.) Ichneumon (ang. állagmegóvásukat és kiállításra kerülésüket.) blue egiziano (ol. 20-án alapította Bonaparte Napóleon a Francia Tudományos Intézet mintájára.) réznitrát SN: Mivel a lápis lazuli. Germany. Négy fontosabb állomást ismerünk e nyelvben: óegyiptomi. Aly Omar Aly Abou-Ghazi.

dec. Gaston Camille Charles (1846. BT: Davies. még a turisták számára ma már nehezen elérhető núbiai templomokhoz is. Zeki Maspero. Igazgatói voltak: Gaston Maspero Zeki Iskander.) ÉGYPTE (fr.) EGYPTOLOGIST (ang.sz.) EMLÉKEK OSZTÁLYA EGYPTIAN ANTIQUITIES MUSEUM (ang.) EGYIPTOMI KÉK EGYPTIAN EXPLORATION FUND (1883–) SN: Amalia Blandford Edwards valamint Poole S. Abu’l-Hasszán Mező Szilveszter (1971.) Egypt Exploration Society (ang. Drioton. Robert (1799–1863) Hubasek János Masz-Udi.) EGYIPTOMI LÚD EGYPTIAN GRAMMAR (1927.) EGYPTOLOGICAL DATABASE (ang. James (1730–1794) Brunton. Frederik Ludwig (1708-1742) Perring. EGYIPTOMI RÉGÉSZETI EGYIPTOMI EGYIPTOMI ÓKORI HIVATAL HIVATAL (Eg. BT: egyiptológiai szervezet NT: Hawas.) EGYIPTOLÓGIAI TÁRSULAT EGYPT’S SERVICE DES ANTIQUITÉS (fr.) ÓKORI EGYIPTOM ÓKORI EGYIPTOM ÓKORI EGYIPTOM EGYIPTOM KUTATÁSI EGYIPTOM ÓKORI EGYPTEN (dán. Zamalek. Kairo.) UF: Egyiptomi Ókori Hivatal Egyiptomi Régészeti Főfelügyelőség Egyiptomi Régiségek Legfőbb Tanácsa (Eg) Kairói Ókori Hivatal SCA (röv.) ALAP EGYPT EXPLORATION SOCIETY (ang. Gardiner ebben 26 csoportba sorolta a hieroglifákat. A legfontosabb ásatásokból elő-került emlékeket eredeti lelőhelyükön és környezetükben ábrázolja.) EGYIPTOMI RŐF MEH BILHARZIÁZIS EGYIPTOMI VÉRVIZELÉS (1. Paul Burckhardt. Egypt EGYIPTOMI RÉGISÉGEK LEGFŐBB TANÁCSA (Eg.óegyiptomi nyelv (i.) EGYPTOLOGUE (fr.) Supreme Council of Antiquities (ang. RT: Siliotti. század nagy utazóinak és régészeinek képeit.) (Eg. BT: egyiptológiai szervezet RT: Martin. jún. a Líbiaisivatag oázisaiba.–) Newberry. dán) EGYPTOLOGI (dán) EGYIPTOMI MONGÚZ KAIRÓI EGYIPTOMI MÚZEUM EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI MONGÚZ EGYIPTOLÓGUS EGYIPTOLÓGIA EGYIPTOLÓGIAI EGYIPTOM KUTATÁSI ALAP UF: EEF (röv.3.) (1902–) EGYPTIAN ANTIQUITIES ORGANISATION (ang.e. 19) Capodilista. Szikulusz Edwards. BT:egiptológiai folyóirat EGYPTIAN GOOSE (ang. 1300–600) (i.e. Empress (1826–1920) Fekete István Greaves. dec.–1823.) AD: Supreme Council of Antiquities. 30. John Pococke. Régebbi neve Egypt Exploration Fund volt. David (1796–1864) Segato Girolamo Shae (1813–1869) Stanley. ISTENEK. A leghíresebb lelőhelyeken túl elvezet minket a kevésbé látogatott. el-elidőzik az ókori Egyiptom történelmének legfontosabb állomásain. Mustafa Amer. 1800–660) RT: Ägyptische Grammatik (1911) Egyptian Grammar (1957) Middle Egyptian Grammar (1996) EGYIPTOMI NYELVTAN 1964) EGYPTIAN GRAMMAR (1927. 64–i. alapította ezt a folyóiratot 1883-ban. Frédéric EGYPTISCHE ICHNEUMON (hol. 1994) UF: Egyiptomi nyelvtan SN: Hieroglif nyelvtan könyv. Iskander. 2600–) új-démotikus nyelv újegyiptomi nyelv (i. Alberto EGYIPTOM-UTAZÓ UF: utazó NT: Alexandrinus. Johann Ludwig (1784–1817) Calliaud. John (1602–1652) Gyertyánffy Lukács Hay.e. feb. 21) Thevenot. a Deltába.) EGYIPTOMI RÉGÉSZETI HIVATAL (Eg. 16–) Norden. A nagy régészeti lelőhelyeket csodálatos művészi fényképfelvételeken mutatja be. E.) (1902–) EGYPTIAN THORN (ang.nov. Arthur Strabo (i. Jean EGYPT (ang. Giovanni Battista (1778.) ADATBÁZIS EGYPTOLOGIE (cse. 23–1916.) EGYIPTOMI RÉGÉSZETI FŐFELÜGYELŐSÉG RÉGÉSZETI HIVATAL (Eg.) EGYIPTOLÓGIA EGYIPTOLÓGUS EGYIPTOLÓGUS ANGOL EGYIPTOLÓGUS VICTORIAI EGYIPTOLÓGIA ÉGYPTOLOGUE ANGLAIS (fr.) KAIRÓI EGYIPTOMI MÚZEUM (Eg. své. Ma Zahi Hawas. a Fajjumba. jún. Prospero (1553. sőt alig ismert tájakra is. tanár és Wilson E. ISBN: 1556708181. BT: Gardiner Alan Henderson könyvei EGYPTIAN MONGOOSE (ang. máj. Alberto Siliotti egész életét a régi kultúrák tanulmányozására szánta.) Bruce. Amelia (1831–1892) Eugenie. nov.) KUTATÁSI ALAP EGYPTIAN ANTIQUITIES DEPARTMENT (ang. 1957. 1964.) EGYIPTOMI RÉGÉSZETI HIVATAL (Eg. Geoffrey Thorndike (1934.) Egypt Exploration Fund (ang. Vivian könyvei EGYRÉTEGŰ RELIEF LAPOS RELIEF 149 .) EGYPTOLOGY SOCIETY OF VICTORIA (ang. keménykötésű. Richard (1704–1765) Roberts. –1617. 6. Zahi A.) SN: 1858-ban Auguste Mariette alapította. s főleg az ókori Egyiptommal foglalkozik.) EGYIPTOMI ANTIKVITÁSI SZERVEZET EGYPTIAN BLUE (ang. A történettudomány és a régészet legfrissebb eredményeinek felhasználásával írt olvasmányos szöveg végigvezet bennünket a fáraók földjén a Földközitengertől a Nasszer-tóig.) EGYPT EXPLORATION FUND (ang.) EMLÉKEK OSZTÁLYA EGYIPTOMI EGYPT UNCOVERED (1998) SN: 224 oldal.) EGYPTOLOGY (ang.15. Percy Edward (1869–1949) EGYIPTOM SZÓBAN ÉS KÉPBEN BILD (1880. Clemens Almásy László (1895–1951) Alpini. A Kultúrminisztérium irányítása alatt felügyeli az Egyiptomban található minden műtárgyat és építményt.) EGYPTOLOG (cse. 1957. Gabrielle Diodórosz.) Antinousz Back Fülöp Belzoni. felvillantva a felfedezések különböző állomásait és a 19. 1886) ÄGYPTEN IN WORT UND EGYIPTOM: TEMPLOMOK.e.) SN: Geoffrey Martin volt az igazgatója. 3 El-Adel Abou Bakr Street. FÁRAÓK (1996) SN: A szerző. 28. újabb nevében a Fund helyett Society áll. 23.) EGYPTIAN MUSEUM (ang.

okt. spa. BT: zenei jelrendszer tagolására. III. IV.) Aménophis IV (fr.e. amely Aton isten kultuszközpontja lett. talán ennek köszönhető hogy a fényt. hozzátartozói Aton-pap fáraó főpap Héliopoliszi Testvériség Teje1 hozzátartozói Tutankhamon hozzátartozói NT: Ekhnaton hozzátartozói Ekhnaton vércsoportja RT: Akhet Aton amarna-reform Aton-hit Ekhnaton állatkertje Ekhnaton fejszobra (L) Ekhnaton könyvtára Ekhnaton naptemploma Ekhnaton sírja Himnusz Aton napisten tiszteletére koponyatorzítás Marfan-kór terem. széles csípő arról árulkodik.e. 25. Meritatont..) SN: Szehel-szigeten (Asszuánban) találták meg.) DROMEDÁR EINHÖCKRIGES KAMEL (ném. AUGUST (1832. vízeséséig (Ataba északi részéig.) Amenophis IV (ang.e. Az ekét és az eketalpat is fából készítették. melyben a 7 évig tartó ínségnek próbálnak véget vetni. Felesége Nefertiti1. 10) BT: tárgy NT: faék EKE SN: Az ekéket szarvasmarhák húzták. Ekhnatonnak mellékfeleségétől született csak halála után híressé vált gyermeke: Tutankhamon. a mai Szudán területe) terjedt. Radikálisan új művészetet teremtettek az őt tisztelő írástudók és művészek. ezért bezáratta a thébai templomokat. az Egyiptomi Birodalom keleti irányban az Eufráteszig (a mai Irak területe). Ekhnaton furcsa testalkata: nyúlánk testalkat.) NEKHAB (óei. BT: katasztrófa RT: Éhínség-sztélé Unisz piramis feljárójának relieftöredéke (L: E 17376) (1. Eckhard NT: Untersuchungen zum Expeditionswesen des ägyptischen Alten Reiches (1993) EILEITHYIASPOLIS (gör. A meghajlított ekeszarvak rövidek.) BT: zárvatermő NT: liliom-alkatú pálmaféle pelyvásvirágú EHEFRAU (ném. Amenhoteptől átvette a hatalmat.e.) BT: teljes átalakuló NT: állati tetű EGYSZIKŰ UF: Liliopsida (lat.) Akhnaten (ang.6. Hosszú rúdját egy rá merőleges rudacska segítségével erősítették a marhák szarvához. 1324–1321) ÉJSZAKA KÖNYVE UF: Book of the Night (ang.) EILETHYASPOLIS (gör.–) NT: Ein mathematisches Handbuch der alten Egypter (1877) grosse Papyrus Harris. své. a Napot tekintette istenének. 1372–1354) (i.) Amenhotep IV (ang. Uralkodásának vége felé összeveszett feleségével vallási okok miatt.) EK2 EK3 EK4 EK5 EK7 ÉK KABI SÍR AHMESZ PENNEKHBET SÍRJA PAHERI SÍRJA SZETAU2 SÍRJA JAHMESZ3 SÍRJA RENNI SÍRJA UF: dowel (ang. Korai halálát is valószínűleg ez okozta. Egyiptom már többé-kevésbé fel tudott készülni a Nílus áradásának szeszélyeire. Hatalmát megosztotta Szemenhkaréval. The (1872) EJE (ném.e.. hangsúlyaira Unisz piramis feljárójának relieftöredéke (L: E 17381) ÉHÍNSÉG-SZTÉLÉ UF: famine stele (ang. hogy Marfan-kórban szenvedett.e.) BT: Égbolt Könyve RT: Nappal Könyve Nut Könyve EK (röv. BT: faszerszám mezőgazdasági eszköz EKFONETIKUS JEL UF: akcentus jel SN: A zenei mondanivaló vonatkoznak.e.) AJ1 (i. de a túlvilágon is jelen volt. ECKHARD KÖNYVEI BT: Eichler. Uralma alatt az egyiptomiak elveszítették keleti birtokaik jó részét.) HÉRAKELOPOLISZ EHNATON EKHNATON (i. 11) BT: gránitsztélé NT: Dzsószer és Imhotep legendája EHNAS (ar. 1379–1362) (i. A Nílus áradásának elmaradása miatt még a királyi udvar is szükséget szenvedett. August (1832. s megerősítette az Aton vallást. III.e. Echnaton Ehnaton Ikhnaton (ang.) SN: Az éhínséget a Nílus áradásának hiánya okozta.okt. Az Újbirodalom idején az ázsiai gabonaimportnak köszönhetően. A Görög Korszakban jegyezték le ezen a gránitsztélén. Der (1872) political condition of Egypt before the reign of Ramses III. 1364–1347) (i.és lábujjak. (L) 150 . 1379–1362) (i. (1.) Paraneoptera (lat. 1338–1334) (i.6. aki 6 leánygyermekkel ajándékozta meg. Halálával az Aton vallás is megszűnik.) FELESÉG ÉHÍNSÉG UF: famine (ang. BT: német egyiptológus NT: Eisenlohr. 1372–1354) (i.EGYSZERŰSÖDÖTT SZÁRNYAS ROVAR UF: Eumetabola (lat.) Khuenáton Khunáten Nefer-kheperue-re Noferkhepruré Waenré SN: Amikor apjától.) Amenhotpe IV (ang. Az egyiptomiak hite szerint az éhínségtől való félelem nemcsak a földön.) EKHNATON (i. egészen pontosan Asszuruballit asszír királlyal. 1327–1323) (i. BT: Amenhotep. Epilepsziás is volt. AUGUST KÖNYVEI BT: Eisenlohr. hosszúkás arc. akihez hozzá is adta egyik lányát. emiatt gyakran hallucinált. délre a Nílus 4. Ő vette fel először a diplomáciai kapcsolatot az asszírokkal.) Akhenaton (ang. 1352–1336) UF: Ahanjáti Akanaten (ang. August könyvei EISENLOHR. 1364–1347) EICHLER.e. aki ajándékokat is küldött neki.e. Az Amon-papok hatalmát akarta megtörni. ECKHARD BT: német egyiptológus NT: Eichler.) Akhenaten (ang.) EISENLOHR.) NEKHAB (óei. –) SN: Mannheimben született. Eckhard könyvei EICHLER.) Amenóphisz. Elhagyta Thébát és megalapította AkhetAtont (a mai Tell el-Amarnát). Dzsószer és Imhotep legendáját tartalmazza. hosszú kéz.

de a szín volt a meghatározó. BT: királysír EKHNATON VÉRCSOPORTJA SN: Megegyezik Tutankhamonéval (A2). Azt mondta egy krokodil. Kapott is egy kis kutyát. dinasztia kezdeteiből származó egyetlen kivételtől eltekintve először a ptolemaioszi időktől dolgozták fel ékszernek.e.) Príncipe predestinado. szalagokat.e. amely mindenhová elkísérte. Egyiptom ajándékozta Franciaországnak a Nasszer-tó vize által fenyegetett núbiai műkincsek megmentésében játszott szerepét megköszönve. A fiú egyszer egy sétáján meglátott egy embert egy kutyával és küldött az apjának együzenetet. 1364– 1347) EKHNATON NAPTEMPLOMA UF: Gem-pa-iten SN: Karnakban állt. Anheszenamon. Majd Hathor1 meghatározta a fiú végzetét. Naharainába keveredett. mire a kígyó jóllakottan elaludt. szeretett volna világot látni és elvándorolt a kutyájával. Mellékfelesége: Kia. Egy napon aztán a herceg este fáradtan és elégedetten leheveredett.. A felesége azonban mindentől óvni igyekezett. mire a herceg követte őt és a krokodil megjelent. A Hősköltemény Izidóra története paraszt elbeszélése. Rendszerint cédrus lapokból illesztették össze egyszerű végillesztésekkel. 1364–1347) (i.) cloisonné (fr. Amikor a herceg felnőtt.) SN: A történet szerint egy királynak nem született sokáig gyermeke és fohászkodott az istenekhez. amelyből egy kígyó mászott elő.e. 1372–1354) (i. Thébából.) (1.) PÁRIZSI KATOLIKUS TEOLÓGIAI ÉS VALLÁSTUDOMÁNYI INTÉZET (Fro. hogy ő is szeretne egyet.) ELDEST OF DOCTORS (ang. hogy áldják meg. egy erős emberrel tartatta vissza a krokodilokat a folyóban. BT: állatkert EKHNATON FEJSZOBRA (L) SN: Ekhnaton naptemplomának udvarán állt. koronát. mintha abból az igen drága faanyagból készült volna. A gyöngykagylóból nyert valódi gyöngyöt a 18.e. AZ UF: Doomed Prince. BT: homokkő fejszobor EKHNATON HIMNUSZA TISZTELETÉRE HIMNUSZ ATON NAPISTEN ébenfával fedték be. és annak akinek egy 70 ablakos palotát emeltetett és azt ígérte. hogy megharapja a herceget. Nofernofruaton-ta-serit. 1379– 1362) ÉKSZER UF: jewel (ang.EKHNATON ÁLLATKERTJE SN: Akhet-Atontól északra építtette Ekhnaton. Le (fr. 1364–1347) (i. 88cm széles. 1379–1362) (i. mondván neki ő a végzete. aki megtalálja melyik ablak mögött lakik. annak adja lányát. BT: doboz NT: ékszeres doboz (BM: EA 5897) ÉKSZERES DOBOZ (BM: EA 5897) SN: Az Újbirodalom korából származik.37m magas. Itt a papirusz megszakad. A szolgák azonban a kígyót megitatták a tejjel és (mézzel kevert borral). aki követte őt. A főnök azomban szökevénynek tekintette és nem akarta neki adni a lányát.) jewellery (ang. 1372–1354) (i. ha elutaztak egy városba. A herceg aztán elmondta újdonsült feleségének. ahol mindentől óvva neveltette fel az őt szolgáló emberekkel. kar. A felesége egy tejes kancsót tett mellé. Lányai: Meritaton. Felesége: Nefertiti1. A király a sivatagban építtetett a fiának egy házat.) ELEKTRON PARAMÁGNESES REZONANCIÁS VIZSGÁLAT EKHNATON HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: III. Ezalatt a feleség tőrével leszúrta a kígyót. Szociális státuszukat ezzel jelezték a külvilág felé BT: divat NT: arany ékszer bokalánc csontékszer diadém fülbevaló gallér gyűrű homlokpánt karkötő karperec korona medál menat nyakék övlánc Tutankhamon ékszerei RT: drágakő ékszeres doboz ékszerész ékszerkészítés féldrágakő ÉKSZERES DOBOZ UF: jewellery boxes (ang.és bokapereceket. 8) LEGIDŐSEBB ORVOS ELECTRON PARAMAGNETIC RESONANCE (ang. Maketaton. BT: Ekhnaton (i.e. A Szinuhe Wenamon elbeszélése ELCOA (röv. 1379– 1362) NT: Anheszenamon Kia Maketaton Meritaton Nefertiti1 Nofernofruaton-ta-serit Nofernofruré Szetepenré Teje1 Tutankhamon EKHNATON KÖNYVTÁRA BT: könyvtár RT: Ekhnaton (i. A gyöngyházat már a predinasztikus időkben is ismerték. The (ang.e. A fiatalok azonban úgy egymásba szerettek.e. gallért.) SN: A férfiak és nők egyaránt viseltek ékszert. Amenhotep.e. BT: Ekhnaton (i. 1372–1354) (i. hogy nem akartak egymás nélkül élni. Tőle született fia: Tutankhamon. BT: Harris 500 papirusz (BM: BM 10060) mese ELBESZÉLÉS UF: beszámoló BT: irodalom NT: Beszámoló hajótörött. Végül a felesége szült egy fiút. A doboz felületét 151 . egy kígyó vagy egy kutya okozza majd halálát..) RT: kő üveg ELAIA OLAJFA ELÁTKOZOTT HERCEG.e. így végül beleegyezett a főnök a házasságukba. Anyja: Teje1. Szetepenré. amely azt a benyomást keltette. egy lány. A sok fiatal közül a hercegnek sikerült elnyerni a lány kezét. NT: champlevé (fr. Napok elteltével a herceg a kutyájával szaladgált és a kutya begázolt a vízbe. BT: ékszeres doboz ÉKSZERÉSZ BT: mesterség RT: ékszer ékszerkészítés ÉKSZERKÉSZÍTÉS SN: Az ékszerek készítéséhez üveget vagy követ használtak. Nofernofruré.) SN: Az Újbirodalom korában az ékszereket kis díszes dobozokban tárolták. El (spa.) prince prédestiné. BT: karnaki templom naptemplom EKHNATON SÍRJA UF: TA26 SN: Tell el-Amarna 26-os sírja. amely főnökének szintén csak egy gyermeke született. 1. homlokpántot. hogy milyen halálra lett kárhoztatva.

1969 óta folynak itt ásatások.) UF: Abu (óei. mert körvonalai elefántalakot formálnak.) Elefantina (gör.) Yebu (óei. hiszen nincs a környéken olyan magaslat.) 152 . 1900 körül. BT: fém ÉLELEM UF: kau (óei. melyek az egyiptomiak számára oly ELEKTRON PARAMÁGNESES REZONANCIÁS VIZSGÁLAT UF: Electron Paramagnetic Resonance (ang. 9) Porrá zúzva a fehér színű festék alapanyaga volt. szimmetria tulajdonságaik analízisére. ha asem jut hozzá. ahonnan rá lehetne látni.) BT: A legrégebbi feljegyzések Elephantine néven említik.) (1.) Egy férfi beszélgetése ba-jával SN: I. felső-egyiptomi nomosz fővárosa volt. Előbukkanásához időmegjelölés is társul: a nyár 3. ha volt is valaha. 1450-ben készítették a város egyik templomában. 5:1 arányú arany-ezüst természetes ötvözet. (1. Thutmózisz uralkodása alatt (kb.e. amelyet a Berlini Múzeumban őriznek.) EPR (röv. elephantinei temploma elephantinei Hnum-templom elephantinei Szatisz-templom ELEPHANTINEI TRIÁSZ BT: elephantinei isten NT: Anukisz Hnum Szatisz ELEPHANTINÉ SZIGETE ELEPHANTINÉ (gör.) ELEPHANTINEI NILOMÉTER SN: E nilométer nevezetessége.) ELEPHANTINÉ (gör. BT: adalékanyag NT: sörélesztő gomba ÉLETBE BELEFÁRADT EMBER PÁRBESZÉDE A LELKÉVEL. RT: Elephantinei hnum-templom elephantinei isten elephantinei kalendárium felső-egyiptomi nomosz. amely ideális volt a faragáshoz. (1. BT: állatcsont RT: elefántcsont fésű ELEFÁNTCSONT FÉSŰ BT: fésű ELEFÁNT-SZIGET ELEKTRON ELEPHANTINÉ (gör. AZ UF: Dialogue between a Man Tired of Life and his ’ba’ (ang. nagyon korán lejárhatott a napistenek tisztelete előtt. Asem e szerint annyi.) asemu (óei.) Elephantine island (ang. 13) BT: táplálkozás NT: állati élelem élelmiszer étel növényi élelem ÉLELMISZER BT: élelem NT: állati eredetű élelmiszer növényi eredetű élelmiszer ELEMEK ISTENEI SN: A vallásos gyakorlatban alig jöttek számításba.) ELEPHANTINEI SZATISZ-TEMPLOM BT: elephantinei templom ELEPHANTINEI SZIKLAFELIRAT BT: királyfelirat sziklafelirat ELEPHANTINEI TEMPLOM BT: templom NT: Amenhotep. ELEPHANTINEI HNUM-TEMPLOM BT: elephantinei templom Hnum-templom ELEPHANTINEI ISTEN BT: helyi isten NT: Anukisz elephantinei triász Hnum Szatisz RT: Elephantiné (gör. hónapjának 28.és süteménysütéshez.) ELEPHANTINÉ (gör. minőségben javul. és a centrumokat körülvevő szomszédos atomok kémiai azonosítására.) elektron fermentum ismu (óei. dinasztia alatt. a 12. melynek félreérthetősége az ókori egyiptomiakat is fogalkoztatta.) ELEPHANTINE (gör.) ELEFANTINE (gör. 9) SN: Az elefánt agyarát a neolitikus kor óta használták alapanyagként. 3) BT: spektroszkópiai módszer ELEKTRUM UF: asem (óei.) ELEPHANTIDAE (lat. mint elektron. Kritikus szemléletű abban az értelemben.) Nahrung (ném. i.ELEFÁNT BT: elefántféle NT: afrikai elefánt harci elefánt ELEFÁNTFÉLE UF: Elephantidae (lat. Az azonban rejtély hogy hogyan vették észre. BT: nilométer RT: Eratoszthenész (i.) ELEPHANTINEI KALENDÁRIUM SN: I. BT: naptár RT: Elephantiné (gör.) ELEPHANTINÉ (gör.) ELEFANTINA (gör. Szerepük. Egyetlen változata ismert.(1.) CSŐRÖSSZÁJÚ-FÉLE ELEFÁNTFÉLE ELEPHANTINÉ (gör. amikor a Szothisz csillag felbukkan a láthatáron. hogy az abban tükröződő napfény vezette rá Eratoszthenészt a Föld kerületének kiszámítására. A későbbi korban elveszti ezt az értelmét és úgy szerepel.e. hogy megkérdőjelezi a halotti szertartásokat. napja.) ELEKTRUM Elefantine (gör.e. amelyet KeletAfrikából szállítottak Egyiptomba. még pedig azért.) táplálék SN: Becslések szerint a dinasztikus korszakban a napi táplálékbevitel 480-576 g volt. mert az alkémisták szerint alacsonyabbrendű fém vagy ötvözet. 276–195) ELEPHANTINE ISLAND (ang.) Elephantiné szigete Jazirat Elephantine (ang.) BT: ormányos NT: elefánt ELEFÁNTHAL CSŐRÖSSZÁJÚ-FÉLE ELEPHANTINÉ (gör. 1.) Elefánt-sziget Elephantine (gör. BT: isten NT: Geb Nut ELEPHANTFISH (ang. Gyakran nevezik a „Fekete Afrika kapujának” is. Az 1.) NEKHAB (óei.) ELEFÁNTCSONT UF: ivory (ang.) SN: Már az Ebers-féle papirusz is megemlékezik róla.) usem (óei.) ELEITHYIASPOLIS (gör.) SN: Az EPR technika alkalmas a ponthiba centrumok spinállapotának és elektronszerkezetének vizsgálatára. A csillagot jobbról a harmadik oszlop közepére helyezték. hieratikus írással született filozófiai elmélkedés. Felsorolja az adományokat. amelyeket évente azon a napon kell az isteneknek felajánlani. mint fermentum. III.) ÉLESZTŐ SN: A sörkészítés folyamán a sör tetején képződő habot megszárították és ezt használták élesztőként kenyér.

) BT: csarnok NT: denderahi Hathor1-templom előcsarnoka karnaki Ptah-templom előcsarnoka oszlopos előcsarnok philaei Ízisz-templom előcsarnoka Thutmózisz.) SN: A templom egyik főrésze. Egy viszonylag kisszámú felső uralkodói rétegen. Az egyiptomi birodalom két részre szakadt.) Vorstand (ném. (22) BT: halotti irodalom pesszimista irodalom ÉLETERŐ HÁZA ÉLET HÁZ BALZSAMOZÓMŰHELY ÉLET HÁZA ELŐKELŐK MAGÁNKÖNYVTÁRAI SN: Ezek képezték azokat a szűkkörű művelődési központokat. közepén nyitott térséggel.) SZILFA ELŐCSARNOK UF: vestibule (ang. I. 8. BT: könyvtár RT: elit réteg ÉLŐLÉNY UF: élő szevezet NT: eukarióta ELÖLJÁRÓ UF: prefect (ang. őrizték és használták is. 2181–2050) (i. Ez a 7–10.e.e. északon Hérakelopolisz. délen Théba lett a központ.e. 2155–2040) (i. 9) BT: sebkötözés ELLENSZER GYÓGYSZER ELLIS. amelynek mennyezetét oszlopsorok tartják Az előudvarba magas és szűk ajtónyíláson keresztül lehet bejutni. Bá-jára bízza halálvágyát. BT: udvar NT: Szenet1 és Iniotefoker sírjának előudvara ELREJTETTSÉG SN: Ősistenpár. Az ország ókori történelme során az uralkodói 153 .) Nefermenu1 (ang.e. 2181– 2140) (1. mind a közéletben. 2181–2050) (i.)(1. Mennyezetes udvar. városok lázadása következett be Egyiptomban.) First Intermediate Period (ang. Az Óbirodalom végétől kezdve ezek a hivatali állások kezdtek örökletessé válni. másrészt az erre megfelelően kiképzett papok itt végezték tudományos munkájukat. 2181–2140) (1. 15) (i. spa. BT: mumifikáló ÉLŐSKÖDŐ PARAZITA ÉLŐLÉNY ÉLŐ SZERVEZET ÉLET HÁZA UF: Életház Per Ankh (óei. Meglepőek késztetései az öngyilkosságra. BT: iskola NT: írnokiskola ÉLETRAJZ BT: irodalom NT: Uni életrajzi felirata ÉLETTANI SZÜKSÉGLET BT: szükséglet NT: szexualitás ELEVENSZÜLŐ EMLŐS UF: Theria (lat.) SN: Minden nagyobb egyiptomi templomban volt egy Élet Háza. hogy az előkelők kezén nagy földbirtokok halmozódhattak fel. Ez egyrészt a levéltár szerepét töltötte be. Majd ezen a vágáson keresztül veszik ki a belső testrészeket. templomi közigazgatást. menedéket találva a túlvilágon. BT: átmeneti korok RT: első átmeneti kori piramis ELSŐ ÁTMENETI KORI PIRAMIS BT: piramis NT: dinasztia. 2180–2133) ELSŐSZÜLÖTT LÁNY JOGAI SN: Az elsőszülött lány jogait nem csupán a hagyomány. 2155–2040) (i. 2180–2133) UF: Első Középkor FIP (röv.) orvosok elöljárói Ptahhotep.e. rituálékat és teológiát tanítottak. udvari körökön kívül a széleskörű művelődést nem érintette. sírjának előcsarnoka Unisz piramisának előcsarnoka ELŐKELŐ ELIT RÉTEG SÁSFÖLD ELŐUDVAR UF: forecourt (ang... ném. BT: ősisten ELSŐ ÁTMENETI KOR (i.) előkelő SN: Kezdetben a fáraó rokonai és a törzsi arisztokrácia alkotta ezt a réteget.) BT: mesterség NT: áldozati elöljáró Amenmesz2 Amon-templom áldozati elöljárói Haemuaszet1 Iaszen Ihi Jurai Kar1 Nebnefer1 (ang.e.) Första intermediet (své.) SN: Az államhatalom összeomlása után lassú gazdasági és társadalmi anarchia. 15) (i.e. A bá viszont próbálja meggyőzni. valamint orvostudományt. BT: államszervezet NT: Dzsehutihotep1 hivatalnok írnok jogász katona kerületi hivatalnok orvos pap Upemnofret RT: előkelők magánkönyvtárai ELÍZIUMI MEZŐK ELJÁRÁS BT: cselekedet NT: technika ELKAB (ar.nagy értékkel bírnak.) NEKHAB (óei. piramisai Merikaré piramisa ELSŐ KÖZÉPKOR ELSŐ ÁTMENETI KOR (i.) ELIT RÉTEG ELIT RÉTEG UF: elit (ang. ami azt jelentette.) Vorhof (ném. CHRIS BT: egyiptológus ELM (ang.) ELKÖTÉS UF: ligature (ang. ahol majd a vágást meg kell ejteni. hogy használja ki az életét. Férfitagjának béka. hogy elmeneküljön e szenvedés elől. dinasztia idejéig tartott.) BT: emlős NT: méhlepényes emlős ELIT (ang.e. melyek annyira idegenek az egyiptomi gondolkodásmódtól. Szeneb ELŐNÉV TRÓNNÉV ELŐRAJZOLÓ SN: A holttest bal testfelére egy jelet rajzol.) perisztül udvar peristylium terasz Terrasse (ném. III. hanem a törvény is szentesítette mind a magán. A férfit letargiába taszítja az országban általánosodott hanyatlás. női tagjának kígyó feje volt. amelyben az irodalom értékeit másolták.

BT: szkarabeusz NT: Amenhotep. dinasztia korából.VL. Mivel az ókori szövegek elmélyült tanulmányozása nem elégítette ki. Peet professzornál egyiptológiát tanult. egyiptológus professzor.) EMBER NT: csecsemő csoport fogoly1 gyermek közember nép törpe vak ember vendég SZABADFARKÚ DENEVÉR BALZSAMOZÓ EMELŐ Nedzsmet1 múmiája Neszikhonszu múmiája Peduamun múmiája Ramszesz. II. 01175. 1951-1970-ig egyiptológus professzor volt Londonban. 1964-ben Szakkarában szent állatok körülzárt helyét találta meg. Gyakran kiegészítették e koporsó fedelét a halott arcával. Walter Bryan SN: Angol régész. majd 19351939-ig a szakkarai ásatások vezetője lett. amelyeket királysíroknak tartottak. és több mint 2000 éven át fennmaradt használatuk. Első feladata volt az I. III. Walter Brian munkatársai EMERY. Feltételezte. akik a fáraót életében szolgálták. hogy nem ment férjhez és maga vállalta fel az uralkodó szerepét.S) Teje1 múmiája Teje2 múmiája Wah2 múmiája UF: emelő szerkezet BT: szerkezet NT: lengő emelő saduf úszó emelő EMELŐ EMELŐ SZERKEZET EMBERALAKÚ KOPORSÓ UF: anthropoid coffin (ang.) EMBALMER (ang.) BT: négylábú NT: elevenszülő emlős kisemlős ormányos párosujjú patás EMERY WALTER BRIAN (1903– 154 . múmiája múmia (BM: EA 52889) Nakht 3 múmiája EMERY SZAKKARAI ÁSATÁSAI SN: Szakkarában feltárt néhány sírt az 1. múmiája Széthi.) SN: A Középbirodalomban jöttek divatba. Walter Brian (1903–1971) EMERY. II. A EMBER-MÚMIA BT: múmia NT: Ahhotep. II. 610) Taoszir koporsója (VEM: APR. Liverpoolban hajómérnöki tanulmányokat folytatott. 438. múmiája (KEM: CG 61053) Ahmesz-Nefertari múmiája (KEM: CG 61055) Amunet múmiája Antjau múmiája Deshasheh múmiája fáraó-múmia Gyömbér Haemuaszet1 múmiája Hóri1 múmiája Irtierszenu Isis-Iri-Hetes múmiája Iufaa múmiája Ízisz6 múmiája Khary múmiája Khnumu-Nekht múmiája Maiherperi múmiája Mentuhotep. BT: angol egyiptológus régész NT: Emery szakkarai ásatásai (1935–1956) Emery. I. melyeken hieroglif feliratok örökítették meg a király életének egy-egy nagyobb eseményét. WALTER BRIAN MUNKATÁRSAI BT: Emery. Ali elEMERY. 1926-ban már több ókori sír feltárásán is túl volt. templomában talált múmiák Mereszankh. Ramosze1 vezír sírján is. Amenhotep korában nagy divat volt az emlékszkarabeuszok készítése. dinasztia óriási temetőjét feltárni. 01175. Eredetileg gépész volt.610) Maiherperi koporsója Nedzsmet1 koporsója Panehszi2 koporsója (LNRM) Panesz koporsója (KNM) Ramosze7 koporsója Ramszesz. Ezeket megemlékezésként az udvaroncok között osztották szét.) Zoogdieren (hol. Abüdoszban pedig csak jelképes sírokat építtettek maguknak.) antropomorf koporsó human-shaped coffin (ang. aztán 1921-ben visszament az egyetemre és T. A feltételezését egyenlőre még nem bizonyították. WALTER BRIAN (1903–1971) UF: Emery. IV. I. BT: ásatás Emery.VL. emlékszkarabeuszai EMLŐS UF: Mammalia (lat. Walter Brian (1903–1971) NT: Khouli. Ezt azon célból tették. koporsója Amenemope2 koporsója Hatnefret koporsója Ízisz6 belső koporsója (KEM: JE 27309) (1. III. koporsója Sepenmehit belső koporsója Sepenmehit koporsói Szennedzsem külső koporsója (KEM: JE 27299) (1. E. BT: szobrász EMBALLONURIDAE (lat. BT: áldozati ajándék EMBERI HATALOM BT: hatalom NT: politikai hatalom EMBERISÉG MEGSEMMISÍTÉSE. BT: nők jogai ELTEKEI CSATA ALTAKUI CSATA SZEHEMHET PIRAMISA ELTEMETETT PIRAMIS ÉLTETŐ SN: Így nevezték a sírszobrot. a halott tartós póttestét megalkotó szobrászt. majd 1927-ben a 18. valószínűleg azokét a fiatal férfiakét.) SN: III. WALTER BRYAN 1971) EMÉSZTŐSZERV BT: szerv NT: gyomor máj EMLÉKSZKARABEUSZ UF: commemorative scarab (ang. AZ TEHÉN KÖNYVE. 1929-ben Núbiában folytatta kutatásait (ahová még a háború után is visszatért). hogy Szakkarában volt az egyesülés után az uralkodók igazi temetője. III. hogy a fáraó emberei a túlvilágon is szolgálhassák őt. múmiája Sepenmehit múmiája Sherit múmiája Széthi.cím sok törvényes örökösével előfordult. hogy a halál után a szellem felismerje a testet. két év után otthagyta az egyetemet és felfedezőútra indult Luxorba. BT: koporsó NT: Ahhotep. múmiája Sziptah múmiája Szitamon2 múmiája Takerheb múmiája Taoszir múmiája (VEM: APR.S) Tutankhamon koporsói EMBERÁLDOZAT SN: A korai dinasztiák idején a fáraók mellé emberáldozatokat is temettek. dinasztia egyik legértékesebbjén.

Ilyenkor az epikai szöveg szinte drámaivá. valamint a Királyok és Királynék Völgyében elérhető sírok bejáratait. A mester előadta nézeteit. folyóiratban. Az endospórák nem folytatnak kimutatható anyagcserét. A kevésbé díszes és feltáratlan magánsírok ezreit hanyagolták el ezzel. V. melyet egy áthatolhatatlan merev burok zár körbe. melyekben a legfontosabb dekorációk találhatóak. Az eljárás során lehetséges a szövettani mintavétel is.) (1. a hallgatóság kérdéseket intézett. Magyar fordítás először 1911-ben jelent meg Plotinoszból a „Szellem” c. EPIPHANÉSZ (i. törvényeket. JEAN-YVES (1952–) SN: Francia régész. A kapott képek rögzíthetők. viszontválaszok hasítják át. Tartalmilag ajánlásokat.) Nefer Ptah énekesnői Ré1 énekesnői Shepenmut (ang. kő.de EMMER WHEAT (ang. endospórákat képezni. 205– 180) (i. Templomi szertartások alkalmával ők kántálták a szent dicsőítő szövegeket.) songstress (ang. 33) endoszkópiás vizsgálat tükrözés SN: Olyan vizsgálati módszer. csupán azokra vonatkozóan.) EPET EPIFI EPICEA COMMUN (fr. amely tartalmazza az összes látható felszíni műemléket. BT: gram-pozitív baktérium NT: Clostridium tetani (lat. A műszert valamelyik természetes testnyíláson vagy egy kis bemetszésen keresztül vezetik be a vizsgálandó szervbe.D-t 1977-ben. vagy legalábbis párbeszédessé válik. s az akció nem terjedt ki a nekropolisz nagy részére sem. Az Enneászok gondolatmenete elevenen hullámzik.) ENYV UF: glue (ang. A francia CNRS kutatási igazgatója valamint a French Center for Alexandria Studies igazgatója. REGINALD (1888–1946) SN: 1920-ban konzultált az egyiptomi hatóságokkal egy olyan thébai térkép ügyében.) ENDOSPÓRA SN: A Gram-pozitív baktériumok bizonyos nemzetségei képesek ellenálló nyugvó állapotú képleteket. Máj.) Ízisz8 Iszetnofret Nebetakhbit (ang.) Tahat Tauszert4 Tuja1 UF: Epep (ang. BT: felirat NT: kőfelirat sírfelirat sziklafelirat sziklarajz templomfelirat ÉPINE DU CHRIST (fr.) TELJES ÁTALAKULÓ ENDOSZKÓPIA ENDOSCOPIC EXAMINATION (ang. helyeselt vagy cáfolt. BT: múmiavizsgálat RT: Manchesteri Egyiptomi Múmiakutatási Projekt ENDOSZKÓPIÁS VIZSGÁLAT ÉNEK BT: zene NT: gyászének Maneros napének Vak hárfás éneke varázsének RT: énekes ENDOSZKÓPIA ENNEÁSZ SN: Hat kilences tagolású egységből áll.) építészmérnök építőmester 155 .) BT: növényi ragasztóanyag EPIFI LUCFENYŐ OPET (ang. Ezek a nehezen gördülő értekezések a tanítványi körben folytatott filozófiai eszmecserékből jöttek létre. Ilyenféle szövegek visszaadása nagyon nehéz.rágcsáló teve EMMEL.) KRISZTUSTÖVISFA EPIPHANES (ang.) BT: mesterség zene SN: Ezt a foglalkozást az istenek vagy fáraók templomaiban űzték. fal. ezeket veszi körbe egy külső réteg (kéreg). imákat. ún. okító szövegeket tartalmaznak többnyire sír. Sajnos a felülvizsgálat 400-ban korlátozta a számba vehető magánsírok számát. közbeszólások. és képesek átvészelni extrém fizikai és kémiai igénybevételt. BT: Plotinosz könyvei ÉNÓK HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ HELYI TISZTSÉGVISELŐ HÍRVIVŐ ENTI-EM-SZERU ENVOY (ang. hónapja a semu évszakban.) ÉNEKES UF: chantress (ang. BT: régész RT: alexandriai nekropolisz ENDOPTERYGOTA (lat.) PTOLEMAIOSZ. NT: Amenmikui (ang. majd régészetből szerzett Ph. valakinek a tiszteletét. 15–jún. 13-ig tartott.) architekton (gör.) Amon énekesnői Hatsepszut3 Irthorru (ang. A Sorbonne-non tanult klasszikát. 1976-ban nyelvi előadó a Kairói Egyetemen. hogy messzi századok távlatából egy szellemi közület életritmusát hozza felénk.) ÉPÍTÉSZ UF: architect (ang. 204–180) EPIPHI EPIFI ARCHITRÁV EPISZTÜLION (gör. Ő tárta fel az alexandriai nekropolisz egy részét. szikla) nyomással.) EPEP (ang.) kántáló songster (ang. ráírással. BT: hónap EPIGRÁFIA SN: Tartós anyagra (pl.és templomfalakon. BT: angol egyiptológus ENNEÁD KILENCSÉG KILENCSÉG ENNEADE (ném.e.e. A tanítást visszatükröző értekező prózát nemegyszer kérdések. Az endospórák közepén található a citoplazma a DNS-sel és a riboszómákkal. Ebben a nyugvó állapotban ezek az organizmusok évmilliókig életképesek maradhatnak. s ma is érezhető rajta.) (1. A Manchesteri Egyiptomi Múmiakutatási Projekt alkalmával használtak ilyen módszert a múmiák vizsgálatára. STEPHEN BT: egyiptológus AD: emmstel@nwz.) KÉTSZEMŰ BÚZA EMPEREUR.uni-muenster.) ENDOSZKÓPIA UF: endoscopic examination (ang. amelynek során egy optikai rendszerrel felszerelt cső segítségével belenéznek egyes szervekbe.) Epiphi SN: Az óegyiptomi év 11. 33) RT: ének énekesek főnöke ÉNEKESEK FŐNÖKE BT: főnök NT: Raia1 RT: énekes ÉNEKESMADÁR BT: madár NT: fecske ENGELBACH. véséssel készített feliratok.

) Kha2 (ang. a munkások szálláshelyének felépítése. Hapu fia Dinokratész Dzsehutimesz2 Hemiunu Ineni1 (ang.) EPOCHE (ném. ném..) architektúra építkezés SN: Az egyiptomi építészet napjainkig fennmaradt emlékeinek túlnyomó többsége vallásos célú épület. dinasztiák idején. Az egyiptomi építészet első nagy korszaka jellegben egységes képet mutatott az 1–3. Az építkezés elsődleges alapja a közlekedési fejlesztések elvégzése: utak. elvezető csatornák. BT: szöveg NT: edfui építőszöveg EPOCH (ang.) királyi építész May1 Rhodoszi Deinokratész Szenenmut Szennedzsemib Inti Szennefer2 udvari építész Washptah (ang. s maguk a szövegek is ebbe az ősi vallási központba vezetnek.) ÉPOQUE (fr. építészei Amenhotep. Az elvezető csatorna helyét ekeszerű vassal vájták ki. Mivel a fa nagyon kevés és mint élelemforrás túl értékes volt.) RT: építészet építmény ÉPÍTÉSZET UF: architecture (ang. III. Tartalmában és formájában híven tükrözte az egyesülés időszakát: Erődök.) KORSZAK KORSZAK KORSZAK ÉPÍTMÉNY UF: edificio (spa) épület 156 .BT: közember SN: Az építészek korlátlan mennyiségű aranyat használhattak fel emlékműveik díszítésére. Jellegzetessége a nagy kőtömegek használata.és rakpartépítés.) tégla ÉPÍTŐMESTER ÉPÍTÉSZ ÉPÍTŐSZÖVEG SN: Eve A. BT: építészeti elem NT: fű habarcs muna nád tafla (ar. Reymond cseh-angol egyiptológusnő elemzése szerint az építőszövegek az ős-héliupoliszi templomnak állítanak emléket. Az alapvető épületeket kizárólag nádból is készítették. hogy kivágják építőanyagnak. a fatető és faoszlop helyét átvette a kötegekbe kötött nád. NT: építészeti díszítés építészeti elem kőépítészet monumentális építészet piramisépítészet sírépítészet temetkezési építészet templomépítészet RT: építész építmény ÉPÍTÉSZETI DEKORÁCIÓ ÉPÍTÉSZETI DÍSZÍTÉS ÉPÍTÉSZETI DÍSZÍTÉS UF: építészeti dekoráció építészeti díszítőelem BT: díszítés építészet NT: dombormű csúcselem falfestmény vakolat ÉPÍTÉSZETI DÍSZÍTŐELEM ÉPÍTÉSZETI ELEM UF: építészeti tagozat BT: építészet NT: ajtó architráv bejárat építőanyag falfülke fríz homorú párkányzat mennyezet oltár tégla ÉPÍTÉSZETI TAGOZAT ÉPÍTÉSZMÉRNÖK ÉPÍTKEZÉS ÉPÍTÉSZET ÉPÍTÉSZETI ELEM ÉPÍTÉSZ ÉPÍTÉSZETI DÍSZÍTÉS NT: ambulatórium áldozati csarnok Amfiteátrum balzsamozóműhely börtön csarnok csatorna dereglye Élet Háza épületrész erődítmény fürdő gát hajógyár halotti építmény hárem ház hentesüzlet Heptasztadion hivatal kápolna kemence kohó kolostor kovakő-építmény könyvtár kút levéltár magtár monolit Museion műhely obeliszk palota pergola pülón propülón raktár sátor sír sörfőzde sörház stadion sugárút sütöde szanatórium szfinx színház téglaépítmény templom torony RT: szobor ÉPÍTŐANYAG SN: A leggyakoribb építőanyag a Nílus mentén különösen a folyótorkolatban dúsan burjánzó nád és fű volt. E. spa.. NT: Amenhotep. kikötő. amelyek legalább annyira szimbolikus. a földet kosarakban szállították el. megerősített paloták jelentették a tipikus építészeti feladatokat. mint funkcionális célokat szolgáltak.

) HUSZÁRMAJOM ÉRZÉKSZERV BT: szerv NT: látószerv ÉRZÉSTELENÍTÉS BT: orvostudomány NT: fogak érzéstelenítése ES (spa. gör.) ELEKTRON PARAMÁGNESES REZONANCIÁS VIZSGÁLAT EPSILON CANIS MAJORIS (lat. Die (1934) ERMENT (ar.) BT: aráliavirágú NT: petrezselyem ERŐD ERŐDÍTMÉNY ERŐDÍTMÉNY UF: erőd fortress (ang. 276–195) UF: Eratosthenes Eratosthenész Pentatlosz SN: Cyreneben született és Alexandriában halt meg. Die (1923) Neuägyptische Grammatik (1880) Pluralbildung der Aegyptischen Grammatik. BT: egyiptológus AD: earl2@uakron.EPOQUE THINITE (cse. 3100– 2865) (i. WOLJA KÖNYVEI BT: Erichsen.) BT: szerv HÉRAKELOPOLISZ ERATOSZTHENÉSZ (i. hogy a feliratos anyagot amelyet a forrásemlékek nyújtottak.edu ERYTHROCEBUS PATAS (lat.e. Wolja könyvei ERICHSEN. Ruffer az Újbirodalom. Wolja NT: Demotisches Glossar (1954) ERMAN. a gömbi kerület kiszámítása. de áttekintést nem nyert az egyes történeti események fölött. Jean Pierre Adolf (1854.okt. 276–195) ADARA (ar.) ARCHAIKUS KOR (i.e. 1892ben pedig rendes tanára lett. Lipcsében és Berlinben tanult.) HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ ERMES TRISMEGISTOS ERMONT (óei. BT: Karakhamun hozzátartozói FEKETEORRÚ EREKLYE EREKLYETARTÓ ÉRELMESZESEDÉS UF: arteriosclerosis arterioszklerózis SN: Az ütőerek falának megbetegedése. leírja a földmérés eszközeit és geometriai módszereit.) RT: Es sírja ES SÍRJA UF: TT62K BT: thébai sír RT: Es (spa.) NT: Erichsen. JEAN PIERRE ADOLF KÖNYVEI BT: Erman. de nem sajátította el annyira. 36f) BT: betegség ERICHSEN.) ERACLEOPOLIS MAGNA (gör. okt. 1883ban a berlini egyetemen az egyiptológia rendkívüli.e.) helyőrség katonai támaszpont BT: építmény katonaság NT: Falacro Kumma Merneptah erődítménye Oxyrinchus (ang. EARL L. 3300-2650) (i. ahol a kötőszövet megvastagszik. WOLJA BT: egyiptológus 157 . 276–195) NT: Geographie ÉRC BT: ásvány NT: antimon szulfidérc RELIKVIA RELIKVIATARTÓ ERNYŐS UF: Apiaceae (lat. 31. 3200–2780) (i. Tanulmányozta ugyan az egyiptomi nyelvet.) HERMONTHISZ (gör. BT: geográfus történetíró NT: Eratoszthenész könyvei RT: Alexandriai könyvtár elephantinei nilométer ERATOSZTHENÉSZ KÖNYVEI BT: Eratoszthenész (i.) SN: Karakhamun fiútestvére.) Szemna Takhoneouriti erőd Tjaru (ang.e. kellő szakértelemmel feldolgozhatta volna.) RENENUTET ERATOSZTHENÉSZ (i. amely az ütőerek belső hártyáján kezdődik. a Görög és Kopt korszakokból is talált a múmiákban érelmeszesedést. (1. –1937) SN: Berlinben született.) ÉR LÓFÉLE SZAMÁR EQUUS ASINUS (lat. akik fiatalon haltak meg. 2955–2635) EPR (röv. Grammatik (1894) Literatur der Ägypter.) ÉPÜLETEK ÉPÍTMÉNY ÉPÜLETRÉSZ BT: építmény NT: csarnok folyosó homlokzat kamra kapu kert mennyezet oszlop pülón szentély szoba udvar EQUIDAE (lat. Az Alexandriai könyvtár igazgatójaként sokoldalú tudományos tevékenységet folytatott. BT: német egyiptológus NT: Erman.) HERMONTHISZ (gör. JEAN PIERRE ADOLF (1854.) ERATOSTHENES ERATOSTHENÉSZ ERMETE TRISMEGISTO (ol. E betegség nyomait számottevő múmiában megtalálták.) HERMONTHISZ (gör. Három kötetes Geographie című művében útmutatót ad a földtérkép szerkesztéshez (fokhálózat).31–1937) NT: Aegypten und ägyptisches Leben im Altertum (1885) Ägyptische Grammatik (1911) Ägyptisches Glossar (1904) ancient Egyptians. Adolf könyvei ERMAN. Halántéki érelmeszesedést fedeztek fel II.) Uralkodói Fal Uronarti ERTMAN. Így munkáját nem hasznosíthatjuk.) ESAMENOPET1 (ang.e.e.) UF: metu2 (óei. Die (1878) Religion der Ägypter.e.) ERMONTIS (gör. The (1966) Bruchstücke der oberägyptischen Uebersetzung des Alten Testaments (1880) Egypt. Kitűnő hírnevű és tudományossága folytán nagy tekintélyben álló polihisztor volt. 3150–2686)99 (i. Az ő nevéhez fűződik az első földnagyság-meghatározás.e. Ramszesznél és az aortában egyik fiánál. A Berlini Egyiptomi Múzeum igazgatójává 1885-ben nevezték ki.) ERNUTET (ang. Merneptahnál. 3100–2686) (i.) Umbelliferae (lat.e.e.. 276–195) ERATOSZTHENÉSZ (i.

7) BT: petymeg RT: Hnumhotep.) Szni Ta-Senet (óei. ném.) ESNEH ESZNA CSUKAFÉLE HERINGALAKÚ ESPEKASHUTI (ang.) UF: Eshne Esna (ang. BT: vezír RT: Espekashuti sírja ESPEKASHUTI SÍRJA UF: DB312 TT312PM BT: deir el-bahari sír RT: Espekashuti (ang. (1.) SN: Amon temploma írnokainak felügyelője.) ESKHONS (ang. ar.ESAMENOPET2 (ang.) SN: Amon wab-papja. BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Espaneferhor (ang. dinasztia idejéből. sőt. dinasztiában.) ESZNA ESOCIFORMES (lat. BT: wap-pap NT: Esamenopet2 hozzátartozói ESAMENOPET2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Lánya: Shepenmut.) SN: A projekt igazgatója Mary-Ann Pouls Wegner 2000 óta.) small spotted genet (ang. Mary-Ann Pouls ÉSZAKI CSAPAT BT: sírásó munkacsoport ÉSZAKI ON HÉLIOPOLISZ ALSÓ-EGYIPTOM ÉSZAKI ORSZÁG 158 .) ESENCHEBIS (gör. amelynek Espaneferhor lett később új tulajdonosa.) CSUKA ESPAKASCHUTI (ném. ar. Taharka és I.) SN: Luxortól 55 km-re délre található. de az óegyiptomiak sírfalain előfordult ábrázolása vadászat közben.) UF: Nespaneferher (ang.) NESBANEBDJED (ang.) BENI HASSZÁN LELTÁRI SZTÉLÉ ESTELA DEL INVENTARIO (spa..) Szeni2 (óei.) ESPANEFERHOR (ang. dinasztiában. BT: Esamenopet2 (ang. Amon prófétája.) ESENKHEBI (ang.) ESPEKASHUTI (ang.) SN: Mentuemhat apja. de helyi megjelölésként is használták egy településen belül.) SZAMÁR ÍZISZ1 ÍZISZ9 1 ASARHADDON (or. Itt divatban volt a sügérkultusz. III.) ESET (ang. de szerepel a 10236d jelű Berlin papiruszon és előfordul a Szobek-tó területének megnevezéseként is.. BT: Mentuemhat hozzátartozói polgármester próféta ESTABLE ‘ANTAR (ang.) NT: Shepenmut (ang.) ESOCIDAE (lat. Pszammetik idején..) ESOX (lat. felső-egyiptomi nomosznak volt egykor fővárosa.) ESEL (ném.) Esneh (ar.) Nespeneferher (spa. egy esetben hivatali cím részeként is említik.) használati eszköz BT: tárgy NT: ácsvonalzó bronzeszköz bunkó csillagászati eszköz csipesz ecset evőeszköz fegyver festőeszköz függőón harci eszköz íróeszköz ivóeszköz kaparóeszköz kés kőeszköz mérőeszköz múmiavizsgálatok eszközei munkaeszköz orvosi eszköz paletta rézeszköz szállító eszköz szandáltartó szépítkezési eszköz szobrászeszköz szórólapát tárolóeszköz vaseszköz világítóeszköz RT: használati tárgy ESZNA (ar. BT: felügyelő RT: Espaneferhor sírja ESPANEFERHOR SÍRJA UF: TT68PM SN: A sírt eredetileg Paenkhemenu építtette.) North Abydos Votive Zone Project (ang..) SN: Vezír a 28.) Nespekashuty (spa.) ESPTAH (ang.) ESARHADDON (ang.) SN: Mentuemhat egyik felesége a 26. BT: közigazgatási egység RT: Berlin 10236d papirusz ÉSZET ÍZISZ1 ESZKÖZ UF: felszerelés Gerät (ném.) UF: Espakaschuti (ném.) Nespaqashuty (ang. BT: expedíció RT: Wegner. Ízisz9 férje a 26.) Iunyt (óei.) ÉSZAK-ABÜDOSZ KULTIKUS ÖVEZETE PROJEKT UF: North Abydos Cultic Zone Project (ang. A 3.) ESHNE ÍZISZ ESZNA (ar.) Eszne Eszneh Isna (ar. sírjának falfestményei ÉSZAKI UARET SN: Ez a közigazgatási terület feltételezések szerint a Deltát és Memphiszt foglalja magában. Théba polgármestere.) ÉSZAKI PETYMEG UF: aprópettyes ginstermacska common genet (ang.) SN: Mára már eltűnt Egyiptomból. Ezt a várost Nagy Sándor nevezte el Latopolisznak és a nílusi sügér a római hódoltság idejétől fogva Lates-néven szerepel egész napjainkig.) Latopolis (gör. ném.) Genetta genetta (lat. ném..) Latopolisz (gör. BT: város RT: esznai isten esznai templom ESZNAI ISTEN BT: helyi isten ESBANEBDED (ang. BT: Mentuemhat hozzátartozói ESNA (ang.

az állkapcsokat.e. BT: áldozati ajándék RT: italáldozat ETIÓP DINASZTIA DINASZTIA. BT: templom NT: Esznai templom Hnum-himnusza Esznai templom oszlopcsarnoka Egyetlen BT: japán egyiptológus ÉTEL UF: food (ang. A halottnak kenyeret. Kézzel ettek. A forgatott faláb forgáscsapokkal van befogva egy alsó és egy felső lemez közé. a hátsót. és hasonlóképpen.) ALKAID ETAYA. később már csak az ételek utánzatait helyezték el a sírkamrákban. húst.. lábát és fejét nem fogyasztották el.) ETA URSAE MAJORIS ALUDRA (ar. hogy kinyíljanak. EUASZTERID UF: Euasterid (ang. a kart. hogy még a gyerekeknek is kenyeret és sört vittek az anyák az iskolába. hogy nyeljen és köpjön. szárnyas.) SN: Petoszírisz sírjának egyik falfestményén látható Philip Arrhideaus idejéből egy primitív függőleges esztergapad. 55) BT: esztergált bútorláb ETA CANIS MAJOR (lat. még a gyerekek is.) SN: Főleg gabonát. megformálta műhelyében keze műveként. A szárnyasok szárnyát.és a Római Korban terjedtek el. (1.NT: esznai triász Hnum Nebtuu Neith Szatisz ESZNAI TEMPLOM SN: Alapítása III. megmaradt része az oszlopcsarnok.és a Római Korban széles körben elterjedtté váltak karosszékek. hogy mozogjanak. hogy elvégezze feladatát. hogy erővel cselekedjen. amely évszázadokon keresztül szerves kiegészítő részét képezte az egyiptomi területnek. 15) Egy újbirodalmi iratból kiderül. nagy ünnepeken a királyi vagy papi birtokokról szállították.e. hogy kényelmesen üljön. hogy támogassa a hímvesszőt a nemzés aktusában. a szívet. megformálta az étkezéshez az ajkat. A felső osztályok változatosabban és bőségesebben táplálkoztak. „Hnum…kötötte a vér folyását a csontokhoz. BT: bútorláb NT: esztergált díványláb (WM: W 2601)(1. A szószokba és ragukba kenyeret mártogattak. sört és hagymát áldoztak. 55) ESZTERGÁLT DÍVÁNYLÁB (WM: W 2601)(1. szétosztották a jelenlévők között. (i. a nyelőcsövet az iváshoz.) ESZNA (ar.) BT: aszterid NT: üres csalánvirágú EUCESTODA (lat.) EUDICOT (ang. amely előfordult. BT: esznai templom oszlopcsarnok ESZNAI TRIÁSZ BT: esznai isten NT: Hnum Neith1 Szatisz ESZNE ESZNEH ESZNA (ar. hogy elvégezzék munkáikat. a heréket.) ÉTELÁLDOZAT SN: Az áldozati ajándékokat (marhahús.) EUASZTERID EUASZTERID ESZPAMAI BT: pap RT: Eszpamai koporsója ESZPAMAI KOPORSÓJA SN: Eszpamai akhmimi pap ember alakú koporsója a 26. mellé pedig sört fogyasztottak. Eme két élelmiszer egész életükben végigkísérte az egyiptomiakat. dinasztia idejéből. zöldség. hogy támasztékot adjon. BT: szerkezet RT: faesztergályos ESZTERGÁLT BÚTORLÁB SN: A Késő. BT: koporsó ESZTERGAPAD UF: lathes (ang. 712–663) ETIÓPIA UF: Aethiopia SN: A 12. Thutmózisz idejére esik. Ételeik elkészítéséhez két fő módozatot alkalmaztak: a roston sütést közvetlenül erős tűzön. Kialakította a nyelvet is a beszédhez.) Speisen (ném. A reggeli és az esti étkezés bőségesebb volt a délinél. tejtermékeket. Miután felajánlották az isteneknek az ajándékokat. A nyelőcsövet. melyet egy munkás kötéllel forgat a vonós fúró használatához hasonló módszerrel. avagy az alapanyagait. hogy csak kenyérből és sörből állt. zöldségeket és gyümölcsöket foglalt magába az egyiptomiak étrendje. az elülső szerveket. hogy telítsék a beleket. székek és ágyak lábainak elkészítésében. Ezzel a módszerrel már feltártak Dahsúrban egy 47 méter hosszú újbirodalmi sírt. repülő keselyűk és csillagászati ábrázolások díszítik. hogy irányítson. aki műholdas felvételek alapján keres óegyiptomi építményeket.e. BT: óegyiptomi gyarmat ETIÓP KŐKÉS KOVAKŐ KÉS ÉTKEZÉS UF: evés SN: Az egyiptomiak naponta háromszor ettek. kenyér. csak a törzsüket..) Lamiidae (lat. a hátsót. Leggyakoribb ételük a kenyér volt. az ágyékot. MASAHIRO SN: A Tokai Egyetem kutatója. hogy faljon.) Lamidae (lat. 747–656) (i. vagy a közvetett melegítést cseréplábasokban.) SZÍNGALANDFÉREG VARÁZSDIÓ ALKATÚ ROZOPSZIDA 159 . BT: cselekedet NT: lakoma RT: étel EUASTERID (ang. dinasztia alatt gyarmatosította Egyiptom Etiópiát.) Euasteridae (lat.) EUCOMMIIDAE (lat. hogy megemésszék a dolgokat. a kezeket és ujjaikat. Így mindenben benne van az élet lehelete. és fenntartsa a beleket éjjel…” BT: esznai templom Hnum-himnusz ESZNAI TEMPLOM OSZLOPCSARNOKA SN: Mennyezetét 24 kompozitoszlop tartja. és a torkot a nyeléshez. ha nem is sokkal gyakrabban. Az esztergált anyagok a Késő. míg a másik munkás egy simítókéssel alakítja a faanyag felületét. a torkot.) EUASTERIDAE (lat. feladatkörüket is leírva. 25. és a 27. BT: élelem NT: árpakása borsópüré főtt étel fügebefőtt galambbecsinált lencsés-babos ragu marhacomb mézes sütemény palacsinta sült étel sült fürj sütemény ünnepi étel zabkása RT: étkezés ESZNAI TEMPLOM HNUM-HIMNUSZA SN: Számos testrészt sorol fel. amelyek a Ptolemaioszok és a római császárok idejéből származnak. A gerincet. 716–664) (i. de kezüket gyakran mosták a kézmosó tálakban. sütemény) az istenek szobra előtt az áldozati asztalon a mindennapi szertartásokhoz a hívők helyezték el.

aug.) hedj1 (óei.e.) (1. nevének jelentése: „Szerencsés visszatérés”. E-mail: r. BT: naptár NT: akhet peret semu EVŐESZKÖZ BT: eszköz NT: kanál EWEN. irodalom. BT: fizetőeszköz EZÜSTKOPORSÓ BT: koporsó NT: Pszuszennész. Ptolemaiosz királynak arra a kérdésére: Miként lehetne a geometriát könnyen elsajátítani? Euklidész azt felelte: „A geometriához nem vezet királyi út. BT: alexandriai kikötő RT: Heptasztadion EUROPEAN MANDRAKE (ang. a Bristol University Chemistry-n. de egy V. III.) ROVAR EUMETAZOA (lat.-ban készült örmény fordítása és Hieronimus latin fordítása maradt reánk.u. SN: A Liverpooli Egyetemen előadó. Két anekdota ismeretes hozzá kapcsolódóan.) (1. hogy I.” BT: matematikus EUMETABOLA (lat. és ezt még egy gondolattal megtoldotta: „Munka nélkül nincs kenyér sem geometria. Vegyjele: Ag.edu EXCREMENT OF CROCODILE (ang.ac. Stephen Buckley-vel együtt i. VIII. sz. Proklosz írta le. ami megvédte őket a napfénytől. ezért gyakran a fedélzetre sátrat vertek. Főleg Afganisztánból szerezték be.uk Tel: +44 (0)117 928 7671 EVÉS ÉTKEZÉS EVEZŐS SN: A tat és az árboc között ültek. elején nagy szinkronisztikus munkát írt. Hermann expedíciója Kairói Svájci Intézet expedíciója Lengyel-egyiptomi régészeti expedíció Lepsius expedíciója (1842–1845) Macquarie Theban Tombs Project (1996) Magyar Meroé Régészeti Expedíció (2006–) Mentuhotep. I. BT: egyiptológus AD: ceyre@liverpool.) sejtmagvas BT: élőlény NT: állat gomba növény EUKARYOTA EUKLEIDÉSZ EUKARIÓTA EUKLIDÉSZ EUKLIDÉSZ (i. Egy évszak pedig 4 hónapból állt.EU-DICOTYLÉDONES (fr.uk ceyre@liv.) EXORCISM (ang. PTOLEMAIOSZ.) silver (ang.p.15–) EVERSHED. A Heptasztadion nyugati részén helyezkedett el. az Újbirodalomban már csak 15 evezőst használtak.) 246–222) EUERGETES II (ang. egy takaróval. RICHARD SN: A biogeovegytan professzora. Kezdetben 16. CHRISTOPHER J. 9) EXECRATION TEXT (ang. 1985–i. University of Bristol.uk Tel: +44 (0)151 794 2447 Fax: +44 (0)151 794 2226 EZÜST UF: HD1 (tr. koporsója 160 . 1–1802) núbiai magyar expedíció EYRE.e.) EUNESZTOSZ EUNOSTOS EGYSZERŰSÖDÖTT SZÁRNYAS VALÓDI SZÖVETES ÁLLAT EUNOSZTOSZ EUNOSZTOSZ EUNOSZTOSZ UF: Eunesztosz Eunostos SN: Alexandria keleti kikötője.) EUERGETES I (ang. I. Bristol BS8 1TS. század elején. Az evezősök a fedélzeten pihentek és aludtak. JOSHUA BENJAMIN BT: egyiptológus AD: st000069@brownvm.ac. felirattan.e. BT: mesterség NT: vontató-evezős EXPEDÍCIÓ NT: Amenmesse Tomb Project American Archeological expedíció ásatás bir minayhi expedíció (1998–2000) Észak-Abüdosz Kultikus Övezete projekt Harward-Boston expedíció Junker. vizsgáztató elnök. épp ezért nagyobb értékkel bírt.) 145–116) ROZOPSZIDA PTOLEMAIOSZ. tíz rézdebennel. RT: hajókormányos tengerész ÉVMILLIÓK TEMPLOMAI SN: A thébai nekropoliszhoz kapcsolódó újbirodalmi halotti templomok.brown. I.K.ac. BT: történetíró ÉVELŐ NÖVÉNY BT: növény NT: búzavirág EVELYN. hogy kiderítse milyen alapanyagokat használtak a mumifikáció során a balzsamozáshoz és a pólyát milyen összetételű anyagba mártották bele.) SN: Az ezüst ritkább fém volt az aranynál Egyiptomban. Ptolemaiosz idejében Alexandriában tanított. Védőgátja a Pharosz-sziget és a nekropolisz között húzódott. EVELYN LEONORA ALMINA (1901.) MANDRAGÓRA EUSEBIUS SN: Caesarea tudós püspöke. III. LADY HERBERT. 365–300) UF: Eukleidész SN: Görög matematikus az i. egy vitorlával. 21) ÖRDÖGŰZÉS KROKODILÜRÜLÉK ÁTOKSZÖVEG EUKARIÓTA UF: eukaryota (lat.evershed@bristol. III. gurnai temploma ÉVSZAK UF: tetramens SN: Az ókori Egyiptomban egy év három évszakra oszlott (a Nílushoz igazodva). amelynek eredetije ugyan elveszett. BT: nemesfém terméselemek EZÜSTDEBEN BT: fizetőeszköz EZÜSTKIT SN: Hat bronztállal.e. 15 rend vászon ruhával és egy bödön mézzel volt egyenértékű. júl. U. EURGETÉSZ (i.e. aki a IV. 395 között készült 13 ókori egyiptomi múmiát vizsgált meg gázkromatográfiás és tömegspektrométeres módszerrel. Kutatási területei: az ókori egyiptomiak szocio-gazdasági történelme. BT: újbirodalmi halotti templom NT: Amenóphium Ramesszeum Ramszesz. EURGETÉSZ (i. amelyek Nyugat-Théba határán húzódnak végig. sz. III. nyelvészet. BT: múmiavizsgáló RT: tömegspektrométer AD: Postacím: School of Chemistry. halotti temploma Széthi.”. expedíciója Meroé-gát Projekt (2002–) New York-i Metropolitan Múzeum expedíciója napóleoni expedíció (1798.

228. BT: ezüsttál származik 161 .) BT: tál NT: ezüsttál (MM: 07.20) EZÜSTTÁL (MM: 07.228. mcsári jelenetekkel díszített.20) SN: A Harmadik Átmeneti Kor végéből Bubasztiszból.EZÜSTSZARKOFÁG BT: szarkofág NT: Sesonk. szarkofágja EZÜSTTÁL UF: silver bowl (ang. II.

BT: tyúkalakú NT: fogoly2 fürj páva tyúk FACE MASK (ang. I. taraj. dinasztiából. 16f) BT: famegmunkálási technika FABÚTOR UF: wooden furniture (ang. valamint Észak-Szíria területéről szállították Egyiptomba a hatalmas cédrus. tamariszkuszfa.) PILLANGÓSVIRÁGÚ HÜVELYES FÁCÁNFÉLE UF: Phasianidae (lat.) FABALES (lat. amelyek egy földrengéskor megsérültek és a beomlás veszélye miatt berobbantották a szaff sír felett közvetlenül elhelyezkedő sírt. Az akácia. fűzfa. Hosszúsága: 24. dinasztiából származó doboz. a fogójánál elkeskenyített.) BT: doboz NT: fadoboz (PM: UC 16075) Hotepheresz. és nádfonattal fedték be. nyakukon csupasz bőrfelületek. BT: csap NT: facsap (WM: EC 5958) FACSAP (WM: EC 5958) SN: Tell el-Amarnából származik a 18. ugyanakkor jóval sérülékenyebb is volt. ahol az ácsok farudakat gőzölnek és hajlítanak. és a végső forma kialakítása után a fa megrepedezhet vagy összemehet.) SN: Faanyagok csapillesztésénél használták. 8) A faanyagot edzették a könnyebb megmunkálás érdekében. BT: magyar egyiptológus NT: Fábián Zoltán Imre cikkei RT: Nefermenu1 sírtemploma FÁBIÁN ZOLTÁN IMRE CIKKEI BT: Fábián Zoltán Imre (1954. (1. Jelenleg Nefermenu 1 sírtemploma feltárásának vezetője.és fenyőerdőkből.F FA FAFAJTA FAALAPZAT UF: wooden base (ang. hogy a levegő szabadon cirkulálhasson a fahasábok körül.8 cm.)(1.) BT: alapzat NT: alapzat (WM: W 45) FAANYAG UF: timber (ang. így téve azt simává.(1. BT: facsap FACSISZOLÁS SN: A fa egyenetlenségeit úgy tüntették el. átmérője 14. 14) BT: növényi alapanyag NT: furnérlemez RT: ácsmunka fafajta famegmunkálási technika FABACEAE (lat.) MÚMIAMASZK FACSAP UF: wooden dowel (ang. nov. szikomorfa és a krisztustövisfa volt a leggyakoribb 162 . The (1997) Did They Say ’Yes’ in the 19th Dynasty Version of Book of the Dead 145? (1999) Graffiti in TT 32 (1992) Hárfás dal Dzsehutimesz sírjában (1993) Harper's Song in the Tomb of Djehutimes (TT 32) (1995) Notes on the Opening of the Mouth in Theban Tomb 32 (1995) Some Unusual or So-Called Late or Cryptic Hieroglyphs in Djehutimes' Tomb-Chapel (TT 32) (1998-99) FABURKOLÁS SN: A gyenge minőségi faanyagok felületét burkolattal takarták. (1. hogy a nagy mészköveket facsúszkák segítségével emelték rá a feljárókra. nem fedik el őket tollak.) BT: bútor FAENZA (ol. 21) SN: Kissé tölcsér alakú tömör fa. Baket beni hasszáni sírjelenete. mint például egy középbirodalmi szaff-sír és a felette elhelyezkedő újbirodalmi sírok. Fejükön. BT: ács RT: esztergapad FAFAJTA UF: fa tree (ang. melyet a tarkhani 213as sírban találtak. (1. Orrlyukaik szabadok. NOV. Az ásatási szám első két számjegye (57) olvasható rajta.) SN: A faanyag felhasználása a szobrászatban a 4. dinasztiából. din. 22–) NT: Artist of TT32. Sokkal könnyebb volt megmunkálni. lehetnek.) SN: A faesztergályosok egyenes élű hornyolókést használtak és szögletes ferde vésőket. A nedves fadarabokat a munkaműhely falához támasztották. hogy homokkövet húzogattak a fadarabon. egy 193031-es ásatásból. amelyet Leningrádban kezdett tanulni. vagy indiánsátor alakban döltötték egymáshoz.8 cm. mint a követ.) SN: Az egyetlen nyersanyag. Ehhez előszeretettel alkalmaztak finompengéjű fűrészel szeletelt ébenfa lemezeket.) FAESZTERGÁLYOS UF: wood turner (ang. Nem tehették ki a közvetlen napsütésnek sem. lebenyek stb. 7) A mai Libanon területén lévő Bübloszból. 72) A fa drága alapanyagnak számított. A sír kutatása során több egymást keresztező sír is felbukkant. mivel sivatagos ország lévén kevés fával rendelkezett. így már az 1. 13) A kivágás után a fa sejtüregeiben még víz van. 22–) SN: Hieroglifák fordításával foglalkozott. a fa volt. valamint ezzel erősítették szilárdságát és ellenállóbb lett a fákat károsító gombákkal és rovarokkal szemben. a hímek gyakran sarkantyút viselnek. BT: fadöngölő FAÉK UF: wooden wedge (ang. amelyeket gumival vagy enyvvel rögzítettek a fa felszínére és ékekkel akadályozták elmozdulását. (1.) wood (ang. Egy művészi megmunkálásról tanúskodik III. hogy megelőzzék a túl gyors kiszáradását. BT: faszerszám döngölő NT: fadöngölő (BM: EA 41187) FADÖNGÖLŐ (BM: EA 41187) SN: Az Újbirodalomból származik.) BT: ék faszerszám FAJANSZ FÁBIÁN ZOLTÁN IMRE (1954.) SN: Csüdjük tollatlan. Fontos volt. fadoboza (KEM: JE 72030) kahuni fadobozok FADOBOZ (PM: UC 16075) SN: Az 1. BT: csiszolás famegmunkálási technika FACSÚSZKA SN: Sírokban talált domborművek alapján biztosan tudjuk. BT: fadoboz RT: tarkhani sír 213 FADÖNGÖLŐ UF: wooden mallet (ang. Egy ilyen jelenet látható Ti1 egyik domborművén az 5. idején terjedt el. dinasztia idején importáltak faalapanyagot. hogy a túl száraz atmoszféra elősegíti a fa kiszáradását. BT: munkaeszköz FADENWÜRMER (ném. melynek tartalma így a szaff-sírba zuhant. Észrevették.) FONÁLFÉREG FADOBOZ UF: wooden box (ang. (1. és ezt a nedvességtartalmat 6-8% közé kellett szorítaniuk. amelyből hiányt szenvedtek.

9) SN: Fűszerként és balzsamozószerként is használták az egyiptomiak. H. 9) BT: balzsamozóanyag fahéjféle fűszernövény FAIENCE BOWL (ang. hanyatt fordul.) faenza (ol.) FAJANSZ UF: faience (ang.) FAIYUM. magassága 4. Az Egyiptomban megtalálható fafajok a szikomorfa és az akác vagy mézga alakjuk miatt nem éppen alkalmasak a hajóépítésre. EL.5 cm. valamennyiüket a halottkultusszal összefüggésben. és Teje1 fajansz táblája FAJANSZ TÁL UF: faience bowl (ang.18) FAJANSZ TÁL (MM: 1988. hogy ezeket az istenalakokat nem festékkel. A Edward S. Így a gerinccel és a bordákkal való merevítés fel sem merült az építőmesterekben. A Hatsepszut1 által Szomália területére szervezett kereskedelmi expedícióikon jutottak hozzá.) FAIYUM OASES (ang. amelynek anyaga zúzott kvarc. BT: mágikus kezelés FAJJÚM1 (ar. 17) BT: kerámia RT: fajansz edény fajansz szobor fajansz tábla fajansz usébti FAJANSZ EDÉNY BT: edény NT: fajansz pohár FAJANSZ POHÁR BT: fajansz edény pohár NT: fajansz pohár (MM: 26. mely tetszése szerint tudja felfújni magát. akinek azt le kellett nyalnia.) FAJJÚM-OÁZIS FAHÉJFÉLE UF: Cinnamomum (lat.18) SN: A Ptolemaida Korból származik. Hathor1-t.(ar. EL.7. ott marad az iszapos földeken madarak és emberek zsákmányának s gyermekek játékszerének. amely Egyiptomban megtalálható volt. csak kisebb darabok készíthetőek el belőlük. Valószínű.) FAIYUMIC DIALECT (ang. W. Az akácból a hajóbordához szükséges nagyobb görbületű darabok nem alakíthatóak ki. Az áradás idején. III.) SN: Ez egy hosszú testű halfaj. s hátának súlya lefelé húzza. BT: hajó NT: abüdoszi hajó FAHAK FAHAKA FAHAKA UF: afrikai golyváshal fahak Tetrodon fahaka (lat. de amíg nem volt megfelelő szerszámuk a fa megmunkálásához és nem merült fel igény súlyosabb terhek szállítására.971) FAJANSZ POHÁR (MM: 26. Magassága 14.) BT: babérféle NT: fahéj kasszia FAIENCE (ang.) FAJANSZ TÁL FAIRMAN.971) SN: Lótusz alakú fajansz pohár a Harmadik Átmeneti Korból. Az elephantine Szatisz-templomnál 3 fahaka csontot találtak.) Cinnamomum zeylanicum (lat. BT: angol egyiptológus FAISTENNŐ SN: Szent fával társított istennő. Zöld alapon sötétkék mintázattal. (1) BT: hal négyfogú féle FAHÉJ UF: Cinnamomum verum (lat.) (1. amikor a víz visszahúzódik.felhasználási alapanyag. (1907–1982) SN: Professzor.) fayans SN: Nem agyagból készült kék vagy zöld mázas kerámia. addig nem volt szükségük fából készült hajóra. aki Gaballa Ali Gaballát is tanította. akit vagy karokkal rendelkező faként. a 22. BT: növény NT: akácia baku fa cédrusfa ébenfa fenyőalakú fügefa fűzfa gránátalmafa Ised fa kajszi barackfa krisztustövisfa kőrisfa mirhafa olajfaféle pálmaféle perzea szentjánoskenyérfa szikomorfa szilfa tamariszkusz tölgyfa tömjénfa FAFELDOLGOZÁS BT: kézművesség RT: faanyag FAFIR.7.) PAPIRUSZSÁS FAHAJÓ SN: A fából készült hajót is ismerték az egyiptomiak. Mérgezés ellen ugyanezt alkalmazták. (1. hanem folyékony orvosságokkal festettek. Íziszt és Nutot ábrázolták faistennőként. 1 m hosszú rövid fadarabokat téglához hasonlóan raktak egymásra és hosszirányban fecskefark alakú ékekkel. tüskékkel hintett hasával fölfelé. dinasztiából. Lila Acheson Wallace ajándékából 1988-ban került a Mteropolitan Múzeum tulajdonába.6 cm. más fafajtákat inkább importáltak.) cinnamon (ang.) FAJJÚM-OÁZIS TARIFI KULTÚRA FAJJÚMI DIALEKTUS FAJJÚM-OÁZIS FAJJÚM-OÁZIS FAIYUM A NEOLITHIC (ang. BT: isten NT: Hathor1 Ízisz1 Nut FAIYUM (ang.(ar.) BT: tál NT: fajansz tál (MM: 1988. BT: fajansz tál FAJANSZ USÉBTI BT: usébti NT: Iufaa 408 fajansz usébtije FÁJDALMAK ELLENI KEZELÉS SN: Egy-egy isten alakját festették a beteg kezére. ezért más eljárást dolgoztak ki: kb. vagy fából előbújó asszonyként jelenítettek meg.7 cm.(1. Harkness ajándékaként került a Metropolitan Múzeum tulajdonába 1926-ban. A palánkok közötti részt papirusznád törmelékkel töltötték ki. egymás felett pedig facsapokkal hézagmentesen erősítették egymáshoz. átmérője 16.) FAJANSZ 163 . BT: fajansz pohár FAJANSZ SZOBOR BT: szobor NT: Neferhotep7 ágyasának szobra (KEM: JE 47710) víziló szobor (KEM: CG 51113) víziló szobor (L: E5886) víziló szobor (L: E7709) FAJANSZ TÁBLA BT: tábla NT: Amenhotep. ingadozni kezd. mikor már túlságosan kifeszült. mész és nátron keverékéből áll.

Mivel a vízben nyüzsögtek a krokodilok.) Faiyum oases (ang. A Fajjúm története a 12. BT: festészet NT: dinasztia. Ezután a kézművesek lefaragva a hátteret domborművesítették az alkotást. a Berenikétőből Koptoszba vezető – tizenegy nap alatt megjárható – utat felügyelték. BT: egyiptomi egyiptológus piramisszakértő RT: Fakhry. amelyek a Rónai Birodalom idején.) Krokodilopolisz (gör.) Fayoum (ang. és ahol szükséges volt.) SN: Közép-Egyiptom északi részén volt használatban a 4–11. 20. Alvarez professzornak. BT: kanál szépítkezési eszköz NT: fakanál (L: N 1748) FAKANÁL (L: N 1748) SN: A 18. Aztán egy másik írnok ellenőrizte a rajzokat.) Per Sobk (óei. III. I. fehérrel és feketével). el. dinasztiával kezdődik.FAJJÚM2 UF: Arsinoe1 Arsinoite (gör. majd megint mások lecsiszolták a falat és kivésték a figurák és hieroglifák részleteit. a Kairói Egyetem professzora. AHMED ÁSATÁSAI (1971–1972) SN: A Dahla-oázisban kimutatták. Végül a Ptolemaiosz-dinasztia idején szorították vissza jelenlegi kiterjedésére a tavat.) Scedit (óei. falfestészete RT: falfestmény FALFESTMÉNY UF: falkép freskó grafitto (ang.) Crocodilopolis (gör. sírjának falfestményei denderahi Hathor1-templom titkos kamráinak falfestményei falfestmény töredék Fetekti masztabájának falfestményei Haemuaszet4 sírjának falfestményei Hatsepszut1 halotti templomának falfestményei Hekareshu sírjának falfestményei Hnumhotep. falfestészete dinasztia. majd a vizet a Qárún tóban gyűjti össze.(ar.) Sodu BT: város RT: fajjúmi dialektus narmouthiszi ásatás FAJJÚMI BÁNYA SN: Gizehbe szállítottak innen több százezernyi mészkőtömböt. A kalcedon lelőhelyeként is számon tartották. amelyek oxigén jelenlétében és hiányában is képesek élni.) FALCONIDAE (lat. dinasztiából származik. sírjának falfestményei Hnumhotep sziklasírjának falfestményei Hóremheb1 magánsírjának falfestményei Hóremheb1 sírjának falfestményei Huja1 sírjának falfestményei Imiszeba sírjának falfestményei Ipi2 sírjának falfestményei Kenamun1 sírjának falfestményei Kheti1 sírjának falfestményei 164 .) FALCONIFORMES (lat. amikor a fáraók különösen III.) Krokodeilonpolisz Krokodilopolis (gör. III.) SN: Kairótól 100 km-re délnyugatra fekszik.) BT: ábrázolás építészeti díszítés festmény síkművészet NT: Amenemhet. AHMED (1905–1973) SN: Egyiptomi piramisszakértő. hogy a Líbiai sivatag oázisai a 6. Először egy írnok vörös festékkel megrajzolta a figurák körvonalait és a vésendő szöveg hieroglifáit. BT: mészkőbánya RT: Fajjúm-oázis FAJJÚMI DIALEKTUS UF: Faiyumic dialect (ang. BT: depresszió oázis NT: Szobek-tó RT: Fajjúm2 fajjúmi bánya fajjúmi dialektus Líbiai-sivatag FAKALAPÁCS FADÖNGÖLŐ FAKANÁL UF: szépítőszeres kanál SN: Szépítőszer felkenéséhez használták. Segédkezett a Kephrén piramis kozmikus sugárzással való átvilágításánál 1968 tavaszán Luis W. 18. A munka futószalag szerűen történt.) Faiyum. BT: ásatás RT: Dahla-oázis FAKOPORSÓ BT: koporsó NT: Amenhotep. sírjának falfestményei Baket. Ő volt ez az egyiptológus. Egész Egyiptomnak ez a legtermékenyebb területe. BT: fakanál FAKHRY. A dahlai helytartó székhelye a mai Balat közelében volt. a Líbiai sivatag közepén található 1827 km2-en elterülve.) SÓLYOM SÓLYOM SÓLYOM-ISTEN SÓLYOMFÉLE SÓLYOMALAKÚ FALCON GOD (ang. sárgával. 610) Tahat koporsója (NVM) Tutankhamon középső koporsója FAKULTATÍV AEROB BAKTÉRIUM SN: Olyan baktériumok. dinasztia idején már biztosan egyiptomi igazgatás alatt álltak. Ahmed ásatásai (1971–1972) FAKHRY. Végezetül az egészet kifestették (vörössel. a Bahr Juszúf táplálja. amely szerteágazó csatornarendszeren át látja el vízzel az oázist. akivel Knet R.) FALFESTÉSZET SN: Leggyakrabban sírokban és templomokban végezték. fakoporsója Ditamunpaseneb koporsója Dzsehutinakht koporsója Gua koporsója Ízisz6 belső koporsója (KEM: JE 27309) Mükerinosz koporsója Panesz koporsója (KNM) Szennedzsem külső koporsója (KEM: JE 27299) (1.) Fayyumic (ang. A kanál fogóján egy fiatal lantos játszik lantján két papirusznád között. BT: erődítmény FALCO (lat. falfestészete dinasztia. fekete festékkel javította a vonalakat vagy esetleg újabb figurákat és részleteket rajzolt a képre. A Fajjúm-oázist a Nílus egyik mellékága. 19. Amenemhet szabályoztatták zsilipek és gátak segítségével a tó vízellátását és termővé tették a környező földeket.) Fayoum oases (ang. BT: kopt nyelv RT: Fajjúm Fajjúm-oázis FAJJÚM-OÁZIS UF: Faiyum (ang.) FALCON (ang. BT: baktérium FALACRO SN: Azon helyőrségek egyike. ezen a helyen nagy tisztelet övezte a krokodil formájú Szobek istent.) Fajjúm1 (ar. Weeks életében először találkozott. amely 5m mély és víztükre 45m-re fekszik a tengerszint alatt. Ezért is nevezték az ókori Egyiptomban Krokodilopolisznak. században.) Fayum (ol. III.

Haszan Ragab egyiptológus építtette a Nílus egyik szigetén Gizeh mellett. Ramszesz sírjának falfestményei Ramszesz. 504 km-re fekszik. BT: famegmunkálás munkaeszköz 165 . Neosz Dionüszosz templomának falfestményei Ramszesz. vége csúcsos. csatornákon vontatják.) BT: építészeti elem FALKE (ném. el. III.meidumi sétáló libák Menkheperraszeneb1 TT86PM-os sírjának falfestményei Menna1 sírjának falfestményei mennyezet-freskó Mereszankh. A látogatás 2 órás. Arról nevezetes. aratták a gabonát.) FALU SÓLYOM ÁLAJTÓ FALSE-DOOR (ang. hónapja a peret évszakban.) SN: Dr. A látogató bárkába ül. egyiptológus. XII. halotti templomának falfestményei Ramszesz. ültettek. III. karnaki templomának kapuján lévő falfestmény Ramszesz. és közben élőképek sora vonul el előtte: az ősi Egyiptom különböző foglalkozásai elevenednek meg magyarázat kíséretében. Majd bizonyítottan a rómaiak szállták meg a területet.) List Merimda-Beni Salam Qaw el-Kebir (ang.) BT: település NT: Asmúnein. A Meroé-gát Projekt 2006-os magyar expedíciójának tagja. arabista. BT: oázis FARAGOTT SÁVDÍSZÍTMÉNY ALACSONY DOMBORMŰ FÁRAÓFALU UF: Pharaonic village (ang. 13-ig tartott ez a hónap.) Rakote Seikh Abd el-Gurna KAAPER SZOBRA FANCY POTTERY (ang. BT: falu FALUSI BÍRÓ SZOBRA FAMEGMUNKÁLÁS BT: megmunkálás NT: famegmunkáló eszköz famegmunkálási technika FAMEGMUNKÁLÁSI TECHNIKA UF: famegmunkáló technika woodworking technique (ang.. Merneptah fáraó uralkodása alatt a líbiaiak szállták meg. Jan. 20) Az 5. II. Ma Kairótól délre.) Tehén földje. Láthatjuk miként vetettek. a felső része egyenes volt. BT: magyar egyiptológus RT: Magyar Meroé Régészeti Expedíció (2006–) FARAFRA-OÁZIS UF: Frafra-oázis Ta-iht (óei. hogy környékén hihetetlen formába csiszolta a Fehér-sivatag szele a mészkőtömböket. (1. dinasztia idején.) LEGYEZŐ FAN BEARER (ang. projektvezetőhelyettes. A legkisebb a jelentősebbnek számító oázisok között.) ÉHÍNSÉG ÉHÍNSÉG-SZTÉLÉ LEGYEZŐHORDOZÓ KÜLÖNLEGES AGYAGEDÉNY (1.) XVIII) FARAGÓ ZSUZSANNA SN: Történész.) SN: Az újbirodalmi ácsok kiterjedt munkaeszköz készlettel rendelkeztek. sírjának falfestményei Rehmiré sírjának falfestményei Szennefer1 sírjának falfestményei Szobekhotep sírjának falfestményei Tutankhamon sírjának falfestményei Thutmózisz. és Akhethotep1 masztabájának falfestményei Ptolemaiosz.) BT: famegmunkálás megmunkálási technika NT: aranyozás faburkolás facsiszolás intarzia készítés lakkozás szögletesre alakítás RT: faanyag famegmunkáló eszköz FAMEGMUNKÁLÓ ESZKÖZ UF: carpentry tools (ang. A SN: Egy tágas terület közepén helyezkedik el. 15– feb. A 19. elBawiti Bersa. ar.) FAN (ang.) SN: Az óegyiptomi év 7. Nyitva 900 – 1600-ig. hogyan méhészkedtek. Nincsenek őshonos egyiptomi maradványok.(1. III. V. sírjának falfestményei Tjaj1 sírjának falfestményei RT: falfestészet FALFESTMÉNY TÖREDÉK BT: falfestmény töredék NT: kutya a kicsinyeivel (L: E11557) thébai falfestmény töredék (MRAH: E 2877) (1. masztabájának falfestményei Ptahhotep. 14) FALFÜLKE UF: niche (ang. és VI. 34) BT: famegmunkáló eszköz fűrész NT: fűrészfog kézifűrész kovakő fűrész rézfűrész RT: fűrészelés Rehmiré sírjának falfestményei FAMEGMUNKÁLÓ TECHNIKA TECHNIKA FAMEGMUNKÁLÁSI FAMENOTH UF: Phamenoth Pnamenotu (ang.) NT: ár1 balta döngölő famegmunkáló fűrész fejszék fenőkő hornyolókés hornyolóvéső kahuni famegmunkáló eszköz rovátkoló véső szögvágó segédeszköz vonós fúró FAMEGMUNKÁLÓ FŰRÉSZ SN: A korai dinasztiákból származó fűrészek. BT: hónap FAMINE (ang.) Fáraófalu földművelő falvak Gurnet Murai Kom Ombó (ar. egyik oldalán egy kis fogórésszel. III. ami jól látható Ti1 masztabájának domborművein. a Nyugatisivatag második legnagyobb kiterjedésű mélyföldjén. I. XVFAMINE STELE (ang. IX.(ar.) Ta-ihw (óei. dinasztiában a fűrészek fogas része ívelt. masztabájának falfestményei Metjeti masztabájának falfestménye Nakht1 sírjának falfestménye Nebamun5 sírjának falfestményei Paheri sírjának falfestményei Pamehit és Ibpameni sírjának falfestményei Pasedu1 TT326PM-os sírjának falfestményei Petoszirisz sírjának falfestményei Petoszirisz sírjának mennyezetfreskója Ptahhotep. melyeket Abüdoszban és Szakkarában találtak 25–40 cm hosszúak voltak. Föllendülése erre az időszakra tehető: kulcsszerepet kapott a Líbia és a Nílus-völgy között húzódó fő kereskedelmi és hadiúton haladó karavánok ellátásában.

1929–1895) (i. (spa. 745–720) Ka1 (spa. 343–338) Ba Baufré (i.) (i. (cse. 1417–1379) (i. (ang. 1601–1596) Antef.e. (i. A szent könyvekben lefektetett törvények határozták meg az uralkodó életmódját. 1580–1558) (i. 1379– 1362) fáraók hozzátartozói Haba (i. kényszer alkalmazása nélkül is engedelmeskedtek neki. 2112–2063) (1.e. I. 1338–1334) (i.e.e.) Apóphisz.e. (i.e.e. 2599–2575) Huiker hükszósz fáraó Ibi1 (i. A király akarata törvény volt.e. 1937–1908) Amenemhet.) Amenhotep. II.e. 311) (1. 1535–1523) Harsziésze1 Haszehemui (i.e. annak földre kellett előtte borulnia.e.e. Eredetileg csak a királyi udvart jelölte. (i.e. 1525–1504) (1. I. 323– 305)(1.e. 719–714) (i. Kiváló kegyjele volt már az is. 1324–1321) Aj Mernoferré (i. 2868–2829) Dzsószer (i. 1799–1787) (i. II. (cse. 1080–1074) Heti.e.) (i. I. 1204–1201) (i. a cím a ‘per-aa’.e. 2787–2767) (i. 336–332) Dun (i. IV.e. Iri-Hór Iszeszi (i. II.e. III. (i. Feladatai haláláig változatlanul megmaradtak.e.e. 310) (i. 2388–2356) Jahmesz. (i.e. (i. I. 2167–2163) Ibi.e. 2546–2539) (i.e. A fáraó. 1479– 1457) Hauszerré Heribré Herihór (i.e.e. 1530–1504) Jahmesz.e. 1844–1797) (i. (ang. (i. 1327–1323) (i.e.e. VII. (cse. 338–336) Artaxerxész.) (i. az isten fia soha nem mondhatott le.e. kötelességeit és tevékenységét. Ptolemaiosz parancsára a görögre fordított Bibliában.e. de amikor az ország szervezete egyre bonyolultabbá vált. 1043–1039) Amenemopé (i.e. Még azt is pontosan meghatározták. de az Újbirodalom korától a jelentés köre már kiterjedt az uralkodó személyére is.e. hogy milyen fajta és minőségű ételt ehet. 1382–1344) Amenikemau Amenmesz4 (i.) (i.) (i. Apriész (i. hogy minden hozzá intézett megszólítást hosszabb himnusszal vezettek be. 1488–1468) (i.e. 1706–1683) (i. 1600–1588) Bokkhórisz (i. 2528–2520) Dzsedkaré-Semai Dzser (i.e. 1769–1765) Amenemnisu (ang. 521– 485) Dareiosz.e. 1664– 1641) Aj1 (i. I.e. 1539–1514) (i. Heti. (i.e.e.e. elöljárói pedig minden alkalmat megragadtak. 2829–2787) Dzsedefré (i. az Újbirodalom idején olvad össze jelentése a király személyével.1402– 1364) (i.e.e. 311) (i. hogy a lábát csókolja meg és ne a földet.e. Olyan nagy volt a tisztelet a király iránt. (i. 2103–2054) Antef. Pompás díszöltözetben. II. 1664–1641) Alara Amenemhet. 1770–1769) Amenemhet. 1991–1962) (i. VII.e. 1875–1840) Amenemhet. BT: államszervezet NT: Aahotepré Aakenenré Apóphisz Aanetjeriré Aauszerré Apóphisz Adzsib (i. 1710) Antef.e.) (i.e. 2630–2611) Eke Ekhnaton (i. 589–570) (i. 1372–1354) (i. 570–526) (i.e.e. 522–486) (1. 2831–2791) Huni (i.) (i. 1214–1211) (i. 1203– 1200) Amu Amürtaiosz (i. 54) Arszész (i. Heti. 1321– 1295) Hotepszehemui (i.e. Philip (ang.e.e. 1625–1622) Antef.e. 310) Antef.e.e. 1450–1412) (spa. 2686) Hat-Hór Hatiré Hatsepszut1 (i.e. spa.e. 1668–1663) (i. III. hogy tőle valamilyen ügyben tanácsot kérjen. (ang.e.e. (i.e. 323–317)(1. korlátlanul rendelkezett alattvalóinak élete és javai fölött. (cse.e.e.e. 311) (i.e. Aki a királyhoz közeledett. 1817–1772) Amenemhet.e. A pharaó szó először az i. (i. 2125–2112) (1. ha a király megengedte a belépőnek vagy hozzá közeledőnek.e.e. 2741–2723) Kambüszész. III. 2603–2599) Hakórisz (i. 525–522) 166 .) (i.e.) (i. 2015–2007) Antef.e. (i.e. 405–359) Artaxerxész. 1390–1352)(1. hogy személyesen vagy nyilvánosan emlékeztessék kötelességeikre. IV.e.e. Apóphisz. 1778–1770) Amenemhet. I. Hian Hór Hóremheb1 (i. vagy vonulhatott nyugalomba. V.e. 423–405) Dareiosz.e. II. 587–569) Arrhideaus. 1855–1808)(1. 1850–1800) (i.e. mint az istenek képviselője számos tisztséget töltött be: ő volt a hadsereg főparancsnoka. 312) (i. I. II. Az egyiptomiak mélységesen szerették és tisztelték uralkodójukat.e. VIII. (i. A legrégebbi időkben ezeket a feladatokat valószínűleg személyesen látta el. azaz “nagy ház” kifejezésből alakult ki de a király címei között nem szerepelt. 2952–2939) (i. (ang.e. 1570–1546) (i.e. 1585–1542) Apóphisz. 1503–1482) (i. akkor nem volt elég. században jelent meg II. 1798–1790) (i.e. 1772–1763) Amenemhet. III. 2414–2375) (i. 1550– 1525) (i.e.e.e. 1392–1355) (i. (ang.e. II.) pharaoh Phrah uralkodó SN: Az ókori Egyiptom uralkodóinak a címe.e. 393–380) (i.e. Egyiptomi uralkodó.) Juput. hogy hódoló meghajlással kezdte meg beszédét.) (i. hanem csodálatát a király iránt hosszabb himnuszban kellett kifejeznie és csak azután felelhetett a hozzá intézett kérdésre. legelőkelőbb tanácsosaitól körülvéve fogadta a király a belépőt. 2539–2532) Bebiankh (i.) Ré-fiai pharaó (bib. 1929–1892) (i. 1596) Aperanat (ang. I. (i. (i. 521–486) (i.. 3. ezért minden tekintetben.e.e.e. A per-aa kifejezés Ekhnaton uralkodása alatt keletkezett.e.e. 2054–2046) (i. 404–399) Anather Ankhkaré Antef Antef.e. III.FÁRAÓ HELYE FÁRAÓ FÁRAÓK MASZTABÁJA UF: király per-aa (óei. 1323–1295) (i.) (i.e. 1334–1306) (i. 465–424) Artaxerxész.e.e. teendői egy részét tisztségviselőire ruházta át.e.e. 424–405) (1. A túlzásokat az élet minden területén kerülnie kellett.) (i. VI. 1364–1347) (i. 2566–2558) (i. VI. 717–712) Dareiosz. 2939–2892) Ai.e. II.e. az államigazgatás feje és a legfőbb bíró. 993–984) Amenhotep.e. (i.e.e. II. 310) (i. II.e. 2895–2868) Dzset (i. 1701–1677) (i. 311) (i. III. azaz a királyság intézményére vonatkozott.e. 205) Amenhotep. 393–381) Hamudi (i.e. (i. I. (i. 814–790) (804–783) (len. A per-aa kifejezés eredetileg a királyi palotára és a benne élő hozzátartozó emberek összességére. III.e.e. I. (i. V. II. 569–526) Jakbaal Jakbemu Joam Juput. (i. (i.e.) Ka2 (i. Ha a király valamelyik tanácsosát magához szólította.e. akit a nép atyjának tekintettek. Kodomannosz. 1786–1778) Amenemhet.e.

959–945) Ptolemaiosz. 2676–2661) Piankhi2 (i.e. 145–116) Ptolemaiosz. II.e. I. 924–889) Oszorkon. III.e.e. ol. (i. ol. (i. 594–588) Pszammetik. 1108–1099) (i. (i. IV. 2061–2010) Mentuhotep. I.e. (i. 116–110. 2460–2453) (i. 204) Pszammetik.e. (i. 1705–1694) (i. Eurgetész (i. ném.e. 874–850) (i. 204) Ramszesz. 1764–1759) (i. V. 2477–2467) (i.e. (i. I.e.e. 698–690) Seneferka Senész Sepi Sepszeszkaf (i. 610–595) Nektanebosz. Philometor (i. II. 145–116) Ptolemaiosz. 80–51) Ptolemaiosz. 2321– 2287) (1. 1596–1591) (i. 735–712) Pami (i. 1125–1107) Ramszesz. Alexander (i. X. III. 1997–1991) (i. por. 2453–2422) (i. 1983–1976) (i. 2046–1995) Mentuhotep. i. I. (i.Kamosze1 (i. II.e. 393) Mükerinosz (i. 797–769) (777–749) (1.e. 2472– 2467) Sepszeszkaré (i. 2335–2285)(1.e. 783–773) Pedubasztisz. 311) Oszorkon. 2173) Noferkauhór Kapuibi (i. XIV. 2611–2603) Szekenenré. 1194–1169) Ramszesz.e. 595–589) (i. (i.e. 1279–1213) (1. Philophathor (i. (i. 70) (i.e. 2589–2566) (i.e. V. 1627–1601) Nebirierau.e.e. 924–909) Oszorkon. I.e. 1147–1143) (i. 2490–2472) Nagy Sándor (i.e. (i.e. 1136–1129) Ramszesz. 311) (1. I.e.e.e. 2285–2279) (i. 777–749) (i.e. 747–716) Pije (i. 1712–1710) Merneptah (i.e. VI.e.) (i. Eurgetész (i. Szótér (i. 803–797) Sesonk. 1320–1318) Ramszesz. 285–246) (1. I. 2278–2184) (i. (i. Ramszesz.e. 1718– 1712) Kheopsz1 (i. I.e. 310) (i.e. III. IX. (i.e.e.e.e. 1756–1751) (i. (i. 88–80) (1.e.e. 1554–1549) Kar2 Kasta (i. 1715) Nekó. 1591–1576) (i. 80) Ptolemaiosz.e. I. 2176) Merihathor Merikaré Mermesa (i.e. 44–30) Rahotep2 (i. Philophator (i. 2661–2653) Neheszi1 (i. I. 1956–1944) Mentuhotep. (i. 2791–2754) Nebuszerré Neferhotep.e.e.e. 116–107 és i. II. II. II. 2504–2500) (i. 284–246) (i.e. I.e. (i.e. 204–180) Ptolemaiosz. 379–362) (i. 180–164) (i. (i.e. 107–88) Ptolemaiosz.e.e.e. 304–284) Ptolemaiosz. 2175) Noferkamin.e. 2520–2494) Khendzser (i.e.e.e.e.) (i. 1098–1070) (i. 2246–2152) Pepi.e.e. 399–393) Nepheritész.e.e. (i. 2184–2181) (1. IV. IV. II. 1153–1147) Ramszesz.. 1998–1991) Mentuhotep. 305–282) (i.. (i.e.e. (i. II. 323–285) (i. 1696–1686) Neferhotep.e. 180–145) (i.e. 2180) Noferkaré. XI.e. I.e.e.e. 773–735) Sesonk.e. (i. 1558–1554) 167 .e. 1108–1098) Ramszesz.e. 716–702) (i.e. 2169–2167) Noferirkaré.e. 2458–2446) Szaket Szalitisz Szanaht (i.e. ném. 282–246) Ptolemaiosz. VIII. (i.e. 1198–1167) (i.e.e.e.e.e.e. (i.e.e.e. 2255– 2246) Meribré Merienhór (i.e.e. 924–894) Sesonk..e. VI.e. 378– 360) Nektanebosz.e.e. 712–698) Sabataka (i.e. 750–712) Pimay Pszammetik.e. 312) (i.e. 1576–1570) (i. 222–205) Ptolemaiosz.e. 3032–3000) (i.e. 2181) Noferkaré.e. XV. 945–924) Sesonk. (i.e. 109–107 és i.e. (i. 2558–2532) (i. 2422–2414) (i.e. 359–341) Nepheritész.e. 1143–1136) Ramszesz.. (i. (i. II. II. X. (i.e. XI.e.e. 311) (1.e. 672–664) Nekó.e.e. 2010–1998) (i.e. 1039–991) Pszuszennész. 3200) (i. 984–978) Oszorkon. (ang. Epiphanész (i. 2649–630) Szehebré Szehemhet (i. VII.e. VII. (i. 2332–2283) (i.e. 526–525) Pszammuthisz (i. II. 246–222) Ptolemaiosz.e.e. 2446–2426) Noferirkaré. 1643–1642) Mentuhotep. Szótér (i. III.e. (i.e. 818–793) Peftjauabastet (i. II. (i. (i. (i. Peribszen (i.e.e.e.e.e. 2218–2216) (i. 760–747) Kaszekhemui Kephrén (i.e. (i. III. I. (i.10. 51–47) Ptolemaiosz. (i. II. (i.e.e. 310) Noferefré (i. II. 1197–1165) (i. (ang. I.e.e. 2289–2255) Pepi. 1148–1144) (i. 2426–2419) Sesi Sesonk.e.e.) (i. (i. 2396–2388) Mentuhotep. 1573–1570) (i. 47–44) Ptolemaiosz. XII. 1145-1141) Ramszesz.e. VII. I. 1622–1619) Ramszesz.e. 1559–1558) Szekenenré. 2650–2630) (i.e.e. 740–725) (ang. (i. 2419–2416) Noferibré Noferkamin. Neosz Philophator (i.e. XIII. Caesarion (i. 2532–2504) (i. 205–180) (i.e. II.e. (i. 1131–1112) (i. 2115–2100) Noferkauhór (i. VII.) Pepi. III. 2491–2477) (i.e.e. (i. 332–323. 2174) Noferkaré.e. 2511–2506) (i.e. 835–783) Sesonk.e.e. 393) Pszuszennész.e.e. Alexander (i. I. 360–343) (i. 1295–1294) (i. 664–610) (1.e.e.e. (i. Ninutjer Nitókrisz1 (i. IV. IV. Nikaré. 1236–1223) Meruszerré Jakobher Muthisz (i. 245) (i. VI. 2283–2278) (i. 1545– 1539) (i. (i.e.e. (i.2 (i. Neferkasokar (i. por.e.e. 1663–1660) (i. IX. VII.e. Neosz Dionüszosz (i.e.jún. Philopator (i.(ang.e. Merdzsefaré Merenré. V. II.e. VI.e. II. (i.e. III.e. III. IV. 1601) Nebmaatré Nebré (i. (i. I. VIII. 2161–2160) Nubnofer Oszokhór (i. 1995–1983) (i.(i. 1944–1937) Mentuhotep. 2604–2581) (i.e. 767–765) Skorpió. Szahuré (i. 163–145) Ptolemaiosz.e. 2163–2161) Noferkaré. 1098–1069) Ranúzer Rhampszinitosz Rudamon Sabaka (i. 19) Ptolemaiosz.e.e.e.e.e. 380–362) (i.e. 1134–1117) (i. VI. (i. (i. 1738–1727) (i. 88–81)(1.) Narmer Nebankhré Nebdzsefaré Nebfauré Nebhepesré Apóphisz Nebirierau. 2955–2895) Menkauhór (i. (i. 2686–2630) (i. 730–715) Oszorkon.e. 51–30) Ménész (i. I.e.e. (i. (i.e. Philadelphosz (i. V. II. 828–803) (i. 2551– 2528) Kleopátra.e.e. 380) Netjerikaré Neuszerré (i. Noferkaré1 Noferkaré.e.e.e. I. 1126–1108) (i. III. 2416–2392) Ni-hór Nikaré. V.e.e. Skorpió. I. (i.e.

e. 1306–1290) (i.e.e. 1363–1361) Szemerhet (i. 1760–1756) (i.) (i.e. 1789–1786) (i. 1685–1678) Szobekhotep. 1720–1715) (i. III. múmiája Amenhotep. 1317– 1301) (i. II. 1494–1490) (i. 2291–2289) Wadjnes (ang. III. 1069–1043) Sznofru (i. 311) Takelóth. 690–664) Takelóth..e. ahol sértetlenül fennmaradtak i. III. 1842–1836) (i. 1214–1208) (i. 2506–2504) (i. V.) SN: Az izraeli határ közelében található. (i.e.e.) Xerxész. 774–767) Takhósz (i.) Secernentea (lat.e. I.e. dioritból és egyéb kemény kövekből faragták. IV.e.e. 860–835) (i. 1303–1290) (i. (i. 1493–1481) Thutmózisz. II. hol. 2347–2337) (i. I.) FARKASVAKSÁG BT: szembetegség FARMÍDIUMOS UF: Phasmidia (lat. II. III. 2337–2335) (i. ném.e. néhány kilométerre Tabától. 1743–1740) Szobekhotep.e. Szobekhotep. (i. Tutankhamon Uadzsed Uadzskaré-Pepiszeneb Uahibré2 (i. IV. 1685) Sziptah Szmendész. III. szobrai Dzsószer trónoló szobra Haszehemui szobrai Hór1 szobra (KEM) Kephrén szobrai Kheopsz1 szobra Mentuhotep. 2575–551) Szobekemszaf. 664–656) Tauszert1 (i. I. 1763–1759) Szokarhór Szuadzskaré Taharka (i. 1492–1479) (i.e.e.) (i.e. II. 362–360) Tanutamon1 (i. I. I.e. 1971–1928) Szeszósztrisz. BT: fonálféreg FESTŐ-CSÜLLENG 168 . 1479–1425) (1. II.e.) Megtisztított piramis Sepszeszkaf masztabája Sepszeszkaf temetőegyüttese szarkofág alakú piramis SN: A legnagyobb masztaba. II. 1210– 1204) (i.e. 2323–2291) Thamphtis (ang. BT: öltözet NT: szed-öltözet FÁRAÓ-MÚMIA UF: királymúmia SN: Az i.e.) Masztabat el Faraun (ar. (i. III.e. az istenek jelképeit hordták köpenyeiken és fejdíszeiken.e. múmiája Széthi. 1186–1184) Sziamún1 (i. 850–825) (1.e.e.Szemenhkaré (i. (i. 1917–1872) (i. 486–465) Zehen (pre) Zezer RT: fáraók magánkönyvtára fáraók öltözete királyi feleség királyi titulus királysír FÁRAÓK HOZZÁTARTOZÓI BT: fáraó NT: herceg királyi feleség FÁRAÓK MAGÁNKÖNYVTÁRA BT: magánkönyvtár NT: Sepszeszkaf könyvtára FÁRAÓK MASZTABÁJA UF: Fáraó Helye Mastaba el-Faraun (ar. szobra (BM) Sesonk. szobrai Sesonk. 1724–1718) Szobekhotep. 1678–1674) Szobekhotep.e. I.e. I.e.e. V. IV. I.e. amely Szakkarától délre helyezkedik el.e.e. 11. (i.e.e. 1318–1304) (i.e. 978–959) Szihathor (i. 1202–1196) (i. 1293– 1279) Széthi.e. 2472– 2467) FÁRAÓK ÖLTÖZETE SN: Azonos az általános viselettel.e. 204) Thutmózisz. BT: királyi masztaba RT: Sepszeszkaf (i. múmiája Sziptah múmiája Tutankhamon múmiája Thutmózisz. 2465–2458) Uszerkaré (i.e. múmiája Szemenhkaré múmiája Széthi.e.e.e.e.e. (i.e. Mükerinosz fiának. 365–360) (i. 2723–2697) Ugaf (i. 2356–2323) Uszeranath Uszerkaf (i. festett mészkő szobra Nagy Sándor szobra Ramszesz.e. 1878–1843) Szeszósztrisz.e.e.. 1200–1197) (i.e. (i. 1188–1186) Tefnaht (i.e. 311) (1. III. múmiája Ramszesz. 2639–2604) (i. múmiája Thutmózisz.e.e.e. 1782–1778) Unisz (i. VIII. IV.e.e.) SN: A fonálférgek osztályának egy alosztálya. BT: ember-múmia NT: Amenhotep. 2504–2500) (i. III. II. III. ol.. 2613–2589) (i. 1526–1512) (i.) Wasa (ang. 1481–1479) Thutmózisz. Auguste Mariette fedezte és tárta fel. 1725–1721) (i. II. 1836–1817) (i.e. szobrai Amenhotep.e.e. (i. múmiája RT: múmiahamisítás FÁRAÓSÍR KIRÁLYSÍR FÁRAÓ-SZIGET UF: Gezira Faraún (ar. II. 1644–1643) Thutmózisz.e. I. szobra Amenhotep.e. I. BT: sziget FÁRAÓSZOBOR UF: királyszobor SN: Gránitból. 1897–1878) Szeszósztrisz.e. 724–717) Teti1 (i. Szobekemszaf. II. múmiája Merneptah múmiája Pszuzsennész. fr.e. (i. múmiája Ramszesz. Sepszeszkafnak készült.e.e. 2511–2506) (i. 889–874) Takelóth. csak sokkal gazdagabb kivitelben. Haemuaszet1. 725–720) (i. századig. Miután Ízisz és Ozirisz külföldi helytartói voltak. 1525–1512) (i. I. Ramszesz fia végzett rajta restaurációs munkálatokat. III. 1318–1298) (i. szobra Thutmózisz.e. Szeszósztrisz.e. Alapja 100m×72m. 1955–1913) (i. 1070–1044) (i. (i.. I.(i. században papok gyűjtötték össze a megszentségtelenített sírokból a megmaradt királyi múmiákat és titokban újratemették őket két rejtett sírba. múmiája Ramszesz.e. 1198–1196) (i.e. 1503–1490) (i. 1622–1610) Széthi. 19. (i. (gör.e. Szobekhotep. (i. BT: szobor NT: Amenemhet.e.e.e. 1717–1712) (i.e. 2500–2498) Thot2 (i.e. (i. 1216–1210) (i. (i.e. III. Egy pár farmídiummal rendelkeznek. 1674–1664) Ubenré Ubienthész (i.e. Szobeknoferu (i. II. sz. (i.e.e.e. szobrai FÄRBERWAID (ném. 2767–2741) Szemken Szenoferanhré Apóphisz Szeszósztrisz. II. II. 1200–1194) Széthnaht (i.

com FCD CONCISE DICTIONARY OF MIDDLE EGYPTIAN. Raymond O.7 m-es hosszúságúra darabolták fel. így könnyebb volt a szállítás. A falakat és a mennyezetet domborművekkel. 15) SN: Ilyen illesztést használtak a 12. BT: feljáró FEFI (ang.fr FAYOUM OASES FAYUM A FAJJÚM-OÁZIS TARIFI KULTÚRA TARIFI KULTÚRA FAYUM NEOLITHIC (ang.) FEAST OF WAGY (ang. RAYMOND O.) BT: tál NT: tál (WM: EC 936) DÉLIBÁB FATA MORGANA FATŐR UF: wood dagger (ang. 15) UF: dovetailed mitre-housing joint (ang.) FAVÁGÓ BALTA SN: A 12. I. dinasztiában a kahuni fadobozoknál.) FECSKE UF: Hirundo rustica savignii (lat. BT: egyiptológus AD: bakenmut@aol. faszobra (KEM: JE 44951) FASZTÉLÉ BT: sztélé NT: hárfás sztéléje (L: N3657) FAT (ang. Markusz hozzátartozói rómaiak RT: római pénzérme (BM: 1214) FAYANS FAJANSZ FAJJÚMI DIALEKTUS FAYYUMIC (ang. Miután kivágták a fát.) BT: töredék NT: töredék (WM: EC 356) töredék (WM: EC 357) töredék (WM: EC 2024) töredék (WM: W 1058) FAULKNER. 1981.) UF: Unis-Ankh (ang. 16) UF: dovetail joint (ang. 16) SN: Először a 4. Raymond O. festéssel díszítették. The (1933) FA USÉBTI BT: usébti NT: Juja és Tuja1 usébtije (MM: 02b) Juja és Tuja1 usébtije (MM: 02c) Kenimen usébtije FAUSZTINA SN: Markusz Auréliusz felesége és Kommodusz anyja. csak oldalfalakkal határolt feljárók.) HOMLOKZAT FASZÉN UF: dzsabet (óei. 12) 169 .(1.) SN: Az óegyiptomi év 8. BT: hónap FASSADE (ném. 16) BT: sarokillesztés FEDELES SZELENCE BT: szelence FEDETLEN FELJÁRÓ SN: A Középbirodalom idején épültek fedetlen. 1972.) (1.) BT: tüzelőanyag FASZERSZÁM BT: szerszám NT: bunkó csúszka eke faék fadöngölő FASZOBOR BT: szobor NT: Anubisz-szobor (WM: EC152) aranyozott faszobor Hór1 szobra (KEM) Kaaper1 szobra Louvre-i nemesi pár Nahti szobra Nebdzsefau halotti szobra púpos ember szobra (KEM: JE 52081) (1. Ez jól látható III. A fa kidöntését két ember végezte egyszerre. 2004) concise dictionary of middle Egyptian. BT: Auréliusz. KÖNYVEI BT: Faulkner. A fának egyenesnek.) (1. 1996. RAYMOND O. jó minőségűnek kellett lennie kevés hibával.) BT: tőr FATÖREDÉK UF: wood fragment (ang. melyeknek baltafeje kerekített volt és a két végén egy-egy kiálló fül.) BT: vezír RT: Fefi sírja FEFI SÍRJA SN: A lengyel-egyiptomi régészeti expedíció fedezte fel Dzsószer piramisától nyugatra Szakkarában. amelyeket nedves bőrszíjakkal rögzítettek a nyélhez. BT: szakkarai sír FEGYVER UF: armament (ro. 12f) BT: mesterség RT: favágó balta FAVARD-MEEKS.) FATÁL HÁJ BT: balta FAVÁGÓ UF: woodcutter (ang.) BT: énekesmadár vándormadár FECSKEFARKÚ DERÉKSZÖG HAJLAT ILLESZTÉS (1. hónapja peret évszakában. 1999. 15-ig tartott ez a hónap. Hnumhotep sírjának egyik falfestményén. A (1962. ahol favágók dolgoznak. (1894–1982) BT: egyiptológus NT: Faulkner. akik felváltva hasítottak éket baltával a fa törzsébe. 32) Szeszósztrisz. 1986.) SN: Az faanyagokhoz szükséges fák kiválasztása fontos feladat volt. 14– márc. (1.) wer2 (óei. Hotepheresz leletei között. dinasztiában bronzból készültek.) Meref-Nebef (óei. RICHARD A. The (1973. (1. 1991.NT: bélgiliszta FARMUTHI UF: Pharmuthi (ang. körülbelül 1. könyvei FAULKNER. 1988. (1894–1982) NT: ancient Egyptian coffin texts. Feb.) fegyverzet BT: harci eszköz NT: balta bárd bronzfegyver bumeráng bunkó buzogány1 csatabárd hajítófegyver íj kard UF: wooden bowl (ang. BT: sarokillesztés FECSKEFARKÚ ILLESZTÉS (1.meeks@wanadoo. 2002) Papyrus Bremner-Rhind. A fahasábokat az ácsok udvaraira szállították. A (1962) ÜNNEP WAGY-ÜNNEP FEAST (ang.) FAZZINI. BT: feljáró FEDETT FELJÁRÓ SN: A piramisok mellett a völgytemplomtól a halotti templomig fedett feljárókat építettek. CHRISTINE BT: egyiptológus AD: dimitri. 1976. dinasztiában jelent meg ez a fajta sarokillesztési mód I.

kés lándzsa nyíl szablyatörő szekerce tőr RT: fegyverhordozó FEGYVERHORDOZÓ BT: mesterség NT: Noferhotep RT: fegyver FEGYVERZET FEHÉR FEGYVER

FEHÉR KORONA UF: nedzset white crown (ang.) SN: A fáraó fehér – valószínűleg ezüstből készült – kúpban végződő koronája, Felső-Egyiptom szimbóluma. BT: királyi korona RT: kettős korona vörös korona FEHÉR KVARC SN: Gyakran arannyal társulva található. Asszuánból bányászták. BT: kvarc FEHÉR LÓTUSZ UF: Nymphaea lotus (lat.) white lotus (ang.) SN: Néha kenyérsütéshez is felhasználták.(1; 13) BT: lótusz FEHÉR-NÍLUS SN: A Fehér-Nílust trópusi esők táplálják, hozama viszonylag állandó egész éven át. BT: Nílus FEHÉR ÓLOM UF: white lead (ang.) BT: ólom FEHÉRÓLOMÉRC FEHÉR PIRAMIS CERUSSZIT AMENEMHET, II. PIRAMISA

UF: HD2 (tr.) hedj2 (óei.) white (ang.) SN: A tisztaság és szentség és egyszerűség színe volt, ezért a szent tárgyakat fehérre festették, s a szent állatokat is fehér színnel ábrázolták. A fehérhez két természetes pigmentet, krétát és gipszet használtak, az ólomfehéret viszont már szintetikusan álították elő. BT: szín NT: krétafehér ólomfehér RT: fehér arcfesték

FEHÉR ALAPON KÉK SN: A színek ezen kombinációja népszerű volt a halotti felszerelések között és a Középbirodalomban koporsókon is alkalmazták. BT: színkombináció RT: fehér kék FEHÉR ARCFESTÉK SN: Ólomfehér malachit (ólom-karbonát) felhasználásával állították elő. BT: arcfesték FEHÉRBARKÓJÚ CERKÓFMAJOM UF: Cercopithecus aethiops (lat.) Green monkey (ang.) Grüne Meerkatze (ném.) Vervet monkey (ang.) SN: A tuna el-gebeli nekropoliszban találtak fehérbarkójú cerkófmajom múmiákat.(100) BT: cerkóf FEHÉRBOR UF: white wine (ang.) (1; 1) SN: A legkorábbi idegentől származó utalás az egyiptomiak fehérborára a görög Athenaeustól származik i.u. 2. század körül. BT: bor RT: fehérbor készítés FEHÉRBOR KÉSZÍTÉS SN: A fehérbor készítésekor csak a préseléskor a taposókádakból szabadon lefutó szőlőlét erjesztették, és kifejezetten el kellett kerülniük, hogy a héj sokáig érintkezzen a musttal. A műveletet olyan rövid idő alatt hajtották végre, hogy a bor csak a szőlő zamatát vegye át. (1; 74) BT: borkészítés RT: fehérbor FEHÉR HÁZ FEHÉR FAL KINCSTÁR MEMPHISZ

FEHÉR-SIVATAG UF: Sahra el-Beida (ar.) SN: A Szahara szívében terül el. A Farafra-depresszió legérdekesebb felszíni alakulata. Ez az óegyiptomiak hite szerint a gonosz Széthnek a birtoka. Furcsa kőalakzatairól híres. Szinte szünet nélkül fúj a szél, sokszor csak enyhe szellő, máskor tomboló fergeteg formájában. A Fehéársivataghoz legközelebbi emberi település a Farafra-oázis. BT: Szahara RT: Farafra-oázis FEHÉRVONALAS AGYAGEDÉNY (1; XX-XXV) UF: white cross lined potteries (ang.) BT: nagadai agyagedény FEJ UF: Kopf (ném.) SN: Az egyiptomi nők többségében borotválták fejüket, amely higiéniai szempontból előnyös volt (a tetvek ellen) és a kopasz fejre könnyebben tudták hozzátapasztani a parókát.
(1; 32)

BT: testrész NT: fej betegségei Ramszesz, II. feje Tutankhamon feje FEJALÁTÉT HÜPOKEPHÁL FEJ BETEGSÉGEI BT: betegség fej NT: henet FEJDÍSZ BT: dísz öltözet NT: kalathosz kendő korona FEJEDELEM UF: há1 hik BT: államszervezet NT: Amenemhet, I. (i.e. 1991–1962) (i.e. 1937–1908) Paszer1 Paver Tafnekht FEJKENDŐ NEMESZ TELJES ÁTALAKULÓ FEJLETT SZÁRNYAS ROVAR

FEHÉR FESTÉK SN: A fehér festékek alapanyagaként porrá zúzott állati csontokat használtak BT: festék RT: fehér FEHÉR KÁPOLNA KARNAKI AMON TEMPLOM FEHÉR KÁPOLNÁJA FEHÉR KOLOSTOR UF: Deir Amba Senúdi Deir el-Abjad SN: A 4. században alapították, felbecsülhetetlen értékű kéziratok kerültek innen európai gyűjteményekbe. BT: kolostor

FEJ LEVÉTELE SN: A nagadai és ballasi nekropoliszokban találhatók ilyen példák. A fejet vagy a sírban hagyták a test többi része körül vagy egy külön sírban temették el.

170

BT: holttest feldarabolása FEJSZE UF: adze (ang.) SN: A durva faanyagból kisebb fadarab levágására vagy finom alakítására használt famegmunkáló eszköz. Emery számos egyenes fa fejszenyelet és rézből kiöntött kerekített végű fejszefejet talált. A fejsze feje bőrszíjakkal vagy kötéllel volt hozzákötözve a fanyélhez. Vallási vonatkozásban is használták a szájmegnyitás rituáléjánál, ahol az eszközt peszeskafnak nevezték. BT: famegmunkáló eszköz NT: fejsze (BM: EA 26279) fejszefej

újjászületendő fejét, a másik, hogy megóvja a fejet attól, hogy elválasszák testétől. BT: amulett NT: fejtámasz-amulett (BM: EA 8307) RT: fejtámasz FEJTÁMASZ-AMULETT (BM: EA 8307) SN: Hematitból készült fejtámasz-amulett a Későkorból, kb. i.e. 600-ból. Magassága: 1,25 cm, hosszúsága 2,47 cm, szélessége 1 cm. BT: fejtámasz amulett FEKÁLIA WHDW FEKETE UF: black (ang.) kem (óei.) km (tr.) SN: Kétféle fekete színt csontfeketét és koromfeketét használtak, amelyeket alapanyaguk különböztetett meg egymástól. BT: szín NT: csontfekete koromfekete RT: fekete festék FEKETEBOR SN: Az Óbirodalom korában temetések alkalmával alkalmazták. (1; 74) BT: bor FEKETE CINÓBER FEKETE GRÁNIT BT: gránit FEKETE ÍBISZ UF: Plegadis falcinellus (lat.) BT: íbisz FEKETE FÉNYEZETT AGYAGEDÉNY(1; XIX) UF: black polished pottery (ang.) BT: különleges agyagedény FEKETE FESTÉK SN: A nagyon sűrű és tartós fekete tinta az olajlámpák kormából vagy égetett és porrá zúzott elefántcsontból és víz keverékéből állt, amelyhez valamilyen rögzítőszert adtak. Forralt bor seprőjéből is készítették. BT: festék RT: fekete FEKETE FÖLD KEMET1 FEKETE ISTVÁN BT: Egyiptom-utazó AD: 5000, Szolnok, Táncsics u. 18. 6/5. Tel: (56) 376-965 FEKETE LAKK UF: black varnish (ang.) (1; 17) SN: Szurok és olaj keverékéből állították elő, így a felület egyenetlenségét eltüntették és megóvták a faanyagot. (1; 17) BT: lakk FEKETEORRÚ HUSZÁRMAJOM UF: Cercopithecus patas (lat.) Erythrocebus patas (lat.) Husarenaffe (ném.) Hussar guenon (ang.) huszármajom Military monkey (ang.) Mono Húsar (spa.) Patas Monkey (ang.) Red guenon (ang.) SN: A Tuna el-gebeli nekropoliszban találtak egy feketeorrú huszármajom múmiát. (100) Kiváló futók, 55 km/h-s sebességgel is képesek futni. A hímek súlya 7–13 kg, a nőstényeké kb. 4–7 kg. Testhosszuk 50–88 cm. Fűféléket, gyümölcsöket, magvakat, tojásokat, kisebb állatokat fogyasztanak. BT: cerkóf FEKETE PIRAMIS AMENEMHET, III. DAHSURI PIRAMISA FEKETE-SIVATAG SN: A Baharijja- és a Farafra-oázisok között terül el. Nevét a sötét, vulkanikus kőzetekről kapta, amely beteríti. BT: sivatag1 CINÓBER

FEJSZE (BM: EA 26279) SN: Deir el-Bahariban találták, Hatsepszut1 idejéből (18. din.) való.Nyele fából, a fejsze feje bronzból készült. Hosszúsága: 34,3 cm. A British Múzeum 62-es termében látható. BT: fejsze FEJSZEFEJ UF: adze head (ang.) SN: Rézből készültek. BT: fejsze NT: hegyes végű fejszefej kerekített végű fejszefej FEJSZEFEJ (PM: UC 17082) SN: A 474-es számú tarkhani sírból előkerült hegyes végű réz fejszefej, amely a korai 1. dinasztiából származik. BT: hegyes végű fejszefej RT: tarkhani sír 474 FEJSZOBOR UF: szoborfej BT: szobor NT: Amenemhet, III. fejszobra (BM) Amenhotep, III. fejszobra (MM: 3425) Dzsedefré fejszobra (L: E 12626) Dzsehutimesz1 fejszobra Ekhnaton fejszobra Hadriánusz fejszobra homokkő fejszobor Ízisz7 fejszobra Kephrén fejszobra mészkő fejszobor Narmer fejszobra Ptolemaiosz, XII. Neosz Dionüszosz fejszobra (L) Szeszósztrisz, III. fejszobra (L) FEJTÁBLA HÜPOKEPHÁL FEJTÁMASZ UF: headrest (ang.) (1; 32) weres (óei.) SN: Az alvó ember skorpió elleni védelmét is szolgálta. A fejtámaszokat olykor vastag, vászonköteg vagy szalmával töltött vászonbélés borítja. A fejtámasz neve egy 3. dinasztia kori sztélén olvasható először. A fejtámaszok az ágy keretébe voltak illesztve, tartóoszlopuk néha bordázott volt. A fejtámaszok még ma is használatosak Kenyában és Afrika más részein. (1; 33) Gyakran az elhunyt feje mellé tették a koporsójába, hogy a túlvilágon is használhassa. Mint szimbólum, a napkultuszhoz kapcsolódott. BT: hieroglif szimbólum bútor NT: állat alakú fejtámasz bordázott fejtámasz csont fejtámasz fa fejtámasz kétoszlopos fejtámasz összecsukható fejtámasz Tutankhamon fejtámaszai RT: fejtámasz-amulett FEJTÁMASZ-AMULETT UF: amulet of the pillow (ang.) SN: A fejtámasz amulettek hematitból vagy valamilyen sötét kőből készültek, kifejezvén kapcsolatukat a túlvilági élettel, folyamatos védelmet nyújtva az elhunytnak. A fejtámasz-amulettek a valódi fejtámaszt helyettesítették a sírban. A Harmadik Átmeneti Korban és a Későkorban széleskörben elterjedtek. A Halottak Könyve 166. fejezete szerint két fő szerepük volt: az egyik, hogy felemeljék az

171

FEKETE SZEMFESTÉK UF: black eye-paint (ang.) (1; 118) mesdemet (óei.) msdmt (tr.) (1; 118) (1; 9) SN: A Keleti-sivatagból származó finomra őrölt galenitből (ólom-szulfid ásványból) (1; 9), vagy ritkábban antimonitból (antimon-szulfidból) készítették. BT: szemfesték FEKETE TETEJŰ AGYAGEDÉNY (PHAM: 6-4307) SN: A naga ed-deiri 7632-es sírból származó Nagada II kultúrabeli agyagedény. BT: fekete tetejű agyagedény FEKETE TETEJŰ AGYAGEDÉNY UF: black top potteries (ang.) SN: Az agyagedények egyik predinasztikus díszítési formája a fekete felsőrész és a vörös alsórész, amely két szín különböző hőmérsékleten való égetéssel keletkezett: a fekete színt oxigénmentes légkörrel csökkentett nyomáson, míg a vöröset oxidizáló légkörrel érték el. BT: nagadai agyagedény NT: fekete tetejű agyagedény (PHAM: 6-4307) FEKETE VÉSETT AGYAGEDÉNY (1; XXVI-XXVII) UF: black incised potteries (ang.) BT: nagadai agyagedény FÉLDOMBORMŰ SN: Az alakok kidomborítását illetőleg középhelyen áll a lapos és a kiemelkedő domborművek között. BT: dombormű NT: Ramosze1 sírjának féldomborművei FELDPATHOID (ang.) FELDSPAR (ang.) FÖLDPÁT FÖLDPÁT

epigráfia győzelmi felirat Hunszobek-felirat karnaki Amon templom Fehér kápolnájának feliratai királyfelirat Metjen felirat szoborfelirat sztélé felirat szuezi-felirat Tutankhamon osztrakonjának felirata Thutmózisz, I. obeliszkjének feliratai FELIRATOS TÁRGY BT: tárgy NT: palermói kő sztélé tábla taniszi tábla FELIS (lat.) MACSKA CSAUSZ AFRIKAI VADMACSKA VADMACSKA AFRIKAI VADMACSKA
(1; 7)

FELIS CHAUS (lat.) (1; 7) FELIS LIBYCA (lat.) FELISMERÉS

SZIA (óei.)

FELIS SILVESTRIS (lat.)

FELIS SILVESTRIS LIBYCA (lat.)

FÉLDRÁGAKŐBÁNYA BT: kőbánya NT: malachitbánya türkizbánya RT: féldrágakő FÉLDRÁGAKŐ BT: ásványok NT: azurit1 (ném.) karneol lápis lazuli malachit türkiz RT: drágakő ékszer féldrágakőbánya FELESÉG UF: consort (ang.) Ehefrau (ném.) hitves wife (ang.) NT: főfeleség isteni feleség királyi feleség mellékfeleség FÉLFEDÉS UF: half-lap (ang.) BT: sarokillesztés FELFEDEZŐ NT: Belzoni, Giovanni Battista (1778.nov.15.–1823. dec. 3.) Bruce, James (1730–1794) Covington, L. Dow Davison, Nathaniel FELIDAE (lat.) FELINAE (lat.) MACSKAFÉLE VALÓDI MACSKA
(1; 15)

FÉLISTEN UF: Halottak Lelkei SN: Olyan emberek, akiket a mitológiákban istenek közé emeltek, vagy akik csak egyik részről voltak isteni származásúak (atyjuk vagy anyjuk ember volt). BT: isten NT: Hermész Triszmegisztosz Imhotep1 RT: absztrakt isten helyi isten túlvilági isten védőistennő FELJÁRÓ UF: causeway (ang.) feljáróút SN: Többféle feljáró létezett: 1. A halotti templomot köti össze a piramissal. 2. A piramishoz épített feljáró. Az ehhez használt nyersanyag valószínűleg pálmafarönkökkel megerősített nyerstégla. 3. Templomokat egymással összekötő feljárók. Ezek kövezettek és díszítettek voltak. BT: utak NT: fedetlen feljáró fedett feljáró Kephrén piramisának feljárója nyitott feljáró Unisz piramisának feljárója RT: rámpa FELJÁRÓÚT FELJEGYZÉS FELJÁRÓ SZÖVEG SZENT KÖNYVEK

FELJEGYZÉSEK CSARNOKA TEMPLOMAI

FELKENÉS SN: A király felkenéséhez krokodilhájat használtak, innen származik a messiás szó, amelynek eredeti alakja a messeh, óegyiptomi nyelven krokodilt jelentett. BT: szertartás FÉLOLDALASAN ÍVELT FEDELŰ LÁDA UF: shrine shaped boxes (ang.) BT: láda NT: Tutankhamon ládája (KEM: JE 61477) FELOLVASÓ PAP UF: herihebet lector priest (ang.) lecture priest (ang.) sacerdote lector (spa.) Vorleser (ném.) SN: A papok egy külön csoportja a tekercstartó felolvasó papok, akik közül sokan foglalkoztak varázslással, s legmagasabb műveltséggel rendelkeztek. Fontos feladataik voltak a halotti kultuszban is. A felolvasó pap felügyelt a balzsamozási munkára és elmondta a tekercsekről a megfelelő igéket a „balzsamozóműhely titkainak fel-

FELIRAT SN: Főként a halotti szertartások különböző tárgyait jellemzik a feliratok: székek, ágyak, dobozok, sírfalak. Szinte mindegyiken megtalálható a tulajdonos neve, leggyakrabban halotti szövegek kíséretében. BT: szöveg NT: Amenemhet, I. felirata Amenhotep, II. amadai felirata átokszöveg csontfelirat

172

vigyázója” jelenlétében. A felolvasó papokat kezükben papirusztekerccsel szokták ábrázolni, mellükön rézsútos irányban futó, széles szalagot hordtak. Az Óbirodalom idején a trónörökösök is viselték az „atyja felolvasópapja” címet. BT: pap NT: Amenemuya2 (ang.) Baknayu (ang.) Hapu Ini2 Iufaa Jahmesz Kaaper1 (ang.) Khaemopet2 Padiamenipet Panekhuemniut (ang.) Raia5 (ang.) Wennefer7 (ang., ném.). FELSŐ-EGYIPTOM UF: Déliország Pa-ta-res To-riszi UE (röv.) Upper Egypt (ang.) SN: Egyiptom déli része, a Delta csúcsától, Memphisztől az első vízesésig terjed (tulajdonképpen Asszuánig). A felső paleolitikum vége óta lakott terület. Keskeny, a sivatagi platóba bevágódott folyamvölgy, ahol mezőgazdasági termelésre csak a part egy szűk sávjában van lehetőség. A mai Felső-Egyiptomot inkább Aszjútig számítják, onnantól északra Közép-Egyiptomnak nevezik. Védőistennője Nehbet. BT: Ókori Egyiptom NT: felső-egyiptomi nomosz RT: Alsó-Egyiptom felső-egyiptomi agyagedény Nehbet FELSŐ-EGYIPTOMI AGYAGEDÉNY SN: Az anyaguk sokkal sűrűbb és erősebb, azért, mert a felsőegyiptomi technológia sokkal jobb volt, mint a deltavidékiek. BT: agyagedény NT: agyagedény (PM: UC 16092) agyagedény (PM: UC 17218) FELSŐ-EGYIPTOMI KERÜLET FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 1. UF: Syene2 (gör., ol.) Ta-Sety (óei., ol.) Ta-szeti (óei.) Ta-Kens (óei.) SN: Núbia földjéhez tartozott eredetileg. Ezt a területet valószínűleg a dinasztiák korának kezdetén csatolták Egyiptomhoz. Elephantiné volt a fővárosa, ez magában foglalta a két híres szigetet, Szenomot és Philae-t, amelyek az egyiptomi pogányok utolsó menedékét képezték. Ehhez a nomoszhoz tartozott még Kom Ombó is, amely az Újbirodalomtól kezdve lett e nomosz központja. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 2. UF: Apollinopolis Magna2 (gör., ol.) Apollonitesz Behedet (óei, ol.) Gebat (óei., ol.) Tes-Hor (óei.) Tesz-Hor (óei.) SN: Edfu volt a központja. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 3. UF: Hierakonpolis2 (gör. ol.) Iunit (óei., ol.) Nekheb3 (óei., ol.) Ten (óei.) SN: Fővárosa Eszna. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 4. UF: Diospolis Magna2 (gör., ol.) Phathyritész (gör.) Thebai (gör., ol.) Uast

Uaszet-kerület Uiszit nomosz Waset2 (óei., ol.) SN: Ezeket a helységeket foglalta magában: Théba, Medinet Habu, Királyok Völgye, Királynék Völgye. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Királynék Völgye Királyok Völgye1 Medinet Habu Théba Uaszet FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 5. UF: Coptites Gebtiu2 (óei., ol.) Herui (óei.) Horu nomosza Koptos2 (gör., ol.) SN: Székhelye Koptosz volt. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 6. UF: Aati (óei.) SN: Denderah volt a fővárosa. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Denderah FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 7. UF: Sekhem3 SN: Fővárosa Diospolis Parva volt. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 8. UF: Abt (óei.) SN: Fővárosa Abüdosz volt. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Abüdosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 9. UF: Amsu2 (óei.) Panopolite nome (ang.) (1) SN: Fővárosa Akhmim volt. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Akhmim (ang.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 10. UF: Uazet (óei.) SN: Fővárosa Athribisz1 volt. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Athribisz1 FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 11. UF: Set1 (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 12. UF: Tu-f (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 13. UF: Atef-khent1 (óei.) SN: Fővárosa Sziut (ma Aszjút) volt. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 14. UF: Atef-peh2 (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 15. UF: Gazella-kerület Un (óei.) SN: Ide tartozott Akhet Aton és Hermopolisz. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Akhet Aton Hermopolisz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 16. UF: Meh-Mahet (óei.) Oryx nome (ang.) BT: felső-egyiptomi nomosz NT: Beni Hasszán (ar.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 17. UF: Anup2 (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 18. UF: Sep (óei.) SN: E nomosz fővárosa Saruna volt.

173

BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 19. UF: Oxyrhynchités Oxyrinchos2 (gör., ol.) Per-Meget (óei., ol.) Uab1 (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 20. UF: Atef-Khent2 (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 21. UF: Atef-peh2 (óei.) Atef-Pehu (óei.) SN: E nomoszben Hnum istent tisztelték. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 22. UF: Aphrodités Maten (óei.) SN: Fővárosa Aphroditopolisz volt. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ SN: Felső-Egyiptom nomoszának határait az 5. dinasztia idején rögzítették, s a folyó menti kiterjedésüket megörökítő felirat I. Szeszósztrisz karnaki kioszkjában maradt fenn. BT: Felső-Egyiptom nomosz NT: felső-egyiptomi nomosz, 1. felső-egyiptomi nomosz, 2. felső-egyiptomi nomosz, 3. felső-egyiptomi nomosz, 4. felső-egyiptomi nomosz, 5. felső-egyiptomi nomosz, 6. felső-egyiptomi nomosz, 7. felső-egyiptomi nomosz, 8. felső-egyiptomi nomosz, 9. felső-egyiptomi nomosz, 10. felső-egyiptomi nomosz, 11. felső-egyiptomi nomosz, 12. felső-egyiptomi nomosz, 13. felső-egyiptomi nomosz, 14. felső-egyiptomi nomosz, 15. felső-egyiptomi nomosz, 16. felső-egyiptomi nomosz, 17. felső-egyiptomi nomosz, 18. felső-egyiptomi nomosz, 19. felső-egyiptomi nomosz, 20. felső-egyiptomi nomosz, 21. felső-egyiptomi nomosz, 22. FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK GYAKORLATI IKOLÁJA (Fro.) SN: A Sorbonne-on működik. A IV. szekción Történeti és filológiai tudományokat tanítanak, ezen belül középegyiptomit, hieratikust, démotikust, koptot, építészetet és papirusz előállítást. Az V. szekción Vallástudományokat, ezen belül egyiptomi vallást illetve az egyiptomi vallást a hellenisztikus és a római világban. (22) BT: egyiptológiai iskola AD: Tel: 01 40463137 FELSŐ-NÚBIA UF: Cush (ang.) Kush (ang.) BT: Núbia FELSŐ PALEOLITIKUM (i.e. 25000–5500) (i.e. 35000–10000) UF: késő paleolitikum upper paleolithic (ang.) BT: paleolitikum (i.e. 700000–5500) (i.e. 2000000–10000) FELSZABADÍTÁS SN: A rabszolgák gazdái gyakran éltek a felszabadítás lehetőségével. Rabszolgát férfi és nő is felszabadíthatott. Szabad szolgák is köthettek házasságot az Egyiptomban született rabszolgákkal. A házasság révén a rabszolganő felszabadult és gyermekeik már szabadnak születtek. Jobb esetben a volt gazda még hozományt is adott a nő mellé. BT: cselekedet RT: felszabadított rabszolga rabszolgák

FELSZABADÍTOTT RABSZOLGA BT: rabszolgák NT: Ameniaiu RT: felszabadítás FELSZERELÉS ESZKÖZ FÉLSZIGET BT: természeti képződmény NT: Sínai-félsziget FÉLTÉKENYSÉG VIZE SN: Mérgezett víz, amelyből annak az asszonynak kellett innia, aki házasságtörését nem vallotta be. Ezt az eljárást templomokban hajtották végre, amelyet a legtöbben nem éltek túl. BT: méreg FELUKKA SN: Könnyű evezős és vitorlás hajó két előrehajló árboccal. BT: folyami hajó FELÜGYELŐ UF: overseer (ang.) superintendent (ang.) BT: mesterség NT: ácsok felügyelője állatállomány felügyelője Amenehet5 Amenemope2 Amenemopet4 (ang., ném., spa.) Amenemopet6 (ném., spa.) Amenemwaskhet (ang.) Amenhotep4 Amenirneferu (ang., spa.) Amenmesz7 Amenmesz10 Amenmesz12 Amenmesz18 aranyművesek felügyelője birtokfelügyelő Dági Dzsati Espaneferhor (ang., ném.) főfelügyelő Hekareshu Heti (ném.) Hnumenti Huja7 Iaszen Idu1 (ang.) Iniuia (ang.) Ipi6 Ipij Iteti (ang.) Kaaper3 (ang.) Kakherptah (ang.) Kanofer2 (ang.) Kar1 Khaemankh (ang.) Khafraankh (ang.) Kheti Khnemdzsedef kincstár felügyelője lovasság felügyelője magtárfelügyelő marhák felügyelője Merikhufu Meru2 (ang., ném., spa.) mezők felügyelője Min3 Min-Inu mocsárföldek felügyelője mocsárlakók felügyelője munkafelügyelő Nakht7 Nakht10 (ang., spa.) Nebenkemet (ang., ném., spa.) Nebszeni5 Nebszumenu Nefermenu2 (ang., ném., spa.) Neferrenpet2 Nikauré orvosok felügyelője

174

Padienisi (ang.) Paraemhab1 Paraemhab2 Pairi1 Pakharu (ang., spa.) papok felügyelője Penhat (ang.) Ptahhotep, II. Ptahmose4 (ang.) Piay4 Ray2 (ném.) termőföldek felügyelője Thutemheb (ang., ném., spa.) Ti1 Tjaj2 szántóföldek felügyelője Szenemiah Szennedzsemib Inti Szennedzsemib Mehi Uniszankh Wennefer2 FELVONULÁSI ÚT FÉM DROMOSZ (gör.)

FENYŐTÖMJÉN UF: frankincense (ang.) (1; 17) (1; 8) SN: Az Ebers-papirusz szerint a fogszuvasodás elleni gyógyszer egyik alapanyaga volt. Hatsepszut1 expedíciói folyamán került az országba.(1; 9) BT: tömjén FÉRGESSÉG BT: parazita betegség NT: mételybetegség trichinózis FERLINI, GIUSEPPE (1800–1870) SN: Bologna-ban született, az 1830-as években az egyiptomi hadsereg fősebésze lett. Szudánban szolgált, majd 1834ben visszatért Meroét feltárni Antonio Stefanival. A leleteket később a Münichi és a Berlini Múzeumnak adta el. BT: régész RT: Berlini Egyiptomi Múzeum (No.) Egyiptomi Művészet Állami Múzeuma (No.) Meroé FERMENTUM ELEKTRUM RÉVÉSZ TERMÉKENYSÉG ISTEN TERMÉKENYSÉG ISTENNŐ FERRYMAN (ang.)

SN: Egyiptom fémekben igen szegény volt. BT: szervetlen anyag NT: arany elektrum nemes fém ólom réz vas RT: fémmegmunkálás

FERTILITY GOD (ang.)

FERTILITY GODDESS (ang.)

FÉMMEGMUNKÁLÁS BT: megmunkálás NT: fenés RT: fém FENÉS UF: honing (ang.) SN: A fenést palakőből készült fenőkövön végezték, amely tetejére kevés olajat öntöttek. Az olajat kis szarvban tárolták, melynek a csúcsa ki volt lyukasztva vagy kis kanál alakú csőben. (1; 43f) BT: fémmegmunkálás

FERTŐZÖTT SEB UF: gennyes seb infected wound (ang.) (1; 27) purulent wound (ang.) (1; 27) SN: Az óegyiptomi orvosok különbséget tettek a steril és a fertőzött seb között. A fertőzött sebre való receptet az Ebers-papirusz 522b sorában olvashatunk. (1; 27) BT: seb1 RT: Ebers-papirusz 522b sora FESTÉKANYAG BT: festék NT: állatcsont auripigment cinóber gipsz henna (ang.) krizokolla lápis lazuli malachit mínium okker realgár réz táblapát szén vörös okker RT: szín FESTÉK SN: A festékeket a természetben található ásványok apróra zúzásával állították elő, amelyet vízzel és valamilyen kötőanyaggal kevertek. (1; 16) A leideni X papirusz részletesen beszámol arról, hogyan állítottak elő különféle színeket. BT: anyag NT: arcfesték fehér festék fekete festék festékanyag szemfesték vörös festék FESTÉS BT: cselekedet NT: hajfestés

FENŐKŐ UF: hone (ang.) SN: Ahhoz használták, hogy a munkaeszközeik vágóélének egyenetlenségét kiigazítsák, kiélesítsék. Palakőből készültek és egyik végükön egy lyuk volt, hogy a műhelyben felakaszthassák egy szögre. (1; 43) BT: famegmunkáló eszköz kő FÉNYES CSILLAG PIRAMIS DZSEDEFRÉ PIRAMISA FÉNYEZETT VÖRÖS AGYAGEDÉNY (1; IX-XIV) UF: polished red potteries (ang.) BT: nagadai agyagedény FENYŐ UF: fir (ang.) BT: fenyőalakú NT: cédrusfa

FENYŐALAKÚ UF: Coniferales (lat.) fenyőféle Pinaceae (lat.) Pinopsida (lat.) BT: fafajta tobozos NT: ciprusféle fenyő jegenyefenyő lucfenyő FENYŐFÉLE FENYŐALAKÚ FENYŐOLAJ UF: fir oil (ang.) (1; 27) SN: Az Ebers-papiruszon a fertőzött sebre teendő kenőcs egyik alapanyaga. (1; 27) BT: olaj RT: Ebers-papirusz 522b sora

FESTÉSZET SN: A festészet Egyiptomban a szobrászat és az építészet mellékművészete. Az egyiptomi festészet hét színt ismer: a feketét, a fehéret, a vöröset, a sárgát, kéket, zöldet és barnát. Az ember arcát profilból ábrázolták, amelyen a szem viszont elölnézetből látszódott. A lábak elölnézetből, viszont a lábfej szintén profilból volt ábrázolva. Bevezették a négyzethálós újítást, amely a pozicionálást segítette elő. (1; 8) BT: művészet

175

NT: ábrázolás arány falfestészet festékanyag négyzetrácsozás szín RT: festmény festő FESTIVAL (ang.) FESZTIVÁL FESZTIVÁLCSARNOK ÁPISZ-ÜNNEP MIN-ÜNNEP OPET-ÜNNEP SZOKARISZ-ÜNNEP FESTIVAL HALL (ang.) FESTIVAL OF APIS (ang.) FESTIVAL OF MIN (ang.) FESTIVAL OF OPET (ang.) FESTIVAL OF SOKAR (ang.) FESTMÉNY BT: alkotás NT: falfestmény RT: festészet FESTŐ SN: A festők megfeszített munkában dolgoztak napi 10 órában szegényes eszközökkel. Munkájuk megkönnyítésére bevezették azt az újítást, hogy négyzetes hálókat rajzoltak, amely segített a festmény egyes részeinek és egészének pozícionálásában. (1; 8) BT: művész NT: Amenemhotep Amonnaht Hormin1 Szanidzsin RT: festészet festőecset

NT: Ápisz-ünnep Basztet-fesztivál heb-szed (óei.) Isteni kihallgatás ünnepe (1; 348) Min-ünnep Opet-ünnep Szokarisz-ünnep Thot1-ünnep Wagy-ünnep wepet renpet RT: fesztiváligazgató FESZTIVÁLCSARNOK UF: festival hall (ang.) BT: csarnok NT: karnaki Amon-templom fesztiválcsarnoka FESZTIVÁLIGAZGATÓ BT: igazgató NT: Wahibranebpehty (ang., spa.) RT: fesztivál FETEKHY (ang.) FETEKTI (ang., cse.) FETEKTI (ang., cse.) UF: Fetekhy (ang.) Fetetka (ang.) SN: Szennedzsemib Inti fia az 5. dinasztiában. BT: Szennedzsemib Inti hozzátartozói RT: Fetekti masztabája FETEKTI MASZTABÁJA SN: 1991-ben azonosította a sírt egy cseh csoport, amelyet előzőleg már Lepsius dokumentált, de az idő során feledésbe merült pontos holléte. BT: abu szíri sír NT: Fetekti masztabájának falfestményei RT: Fetekti (ang, cse.) FETEKTI MASZTABÁJÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: Számos falfestményt tartalmaz Fetekti masztabája, amelyen szokatlanul részletes módon örökítettek meg piaci jeleneteket, amelyekről Lepsius másolatokat is készített. BT: falfestmény FETETKA (ang.) FETEKTI (ang., cse.) TŰZKŐ FÜGE SZIKOMORFÜGE ISZAPSÁS FEUERSTEIN (ném.) FICUS CARICA (lat.) FIELD SEDGE (ang.) FIG (ang.) (1; 13) FÜGE

FESTŐBUZÉR UF: Krappwurzel (ném.) madder (ang.) Rubia tinctorium (lat.) Rubiae tinctorium radix (lat.) SN: Ennek a növénynek a gyökerét használták vörös színezésre. BT: buzérféle NT: buzérgyökér FESTŐ-CSÜLLENG UF: Färberwaid (ném.) glastum (ang.) isatis tinctoria (lat.) woad (ang.) SN: Festékanyagot nyertek ki belőle, az indigókék színezéket. BT: keresztesvirágú RT: indigókék FESTŐECSET SN: A festőecset vagy egy pálmarostkötegből vagy kis kalapált fából állt. (1; 8) BT: ecset festőeszköz FESTŐ ESZKÖZ BT: eszköz NT: festőecset RT: íróeszköz FÉSŰ BT: szépítkezési eszköz NT: csontfésű

FICUS SYCOMORUS (lat.) (1; 7)

FILLOSZILIKÁT UF: Phyllosilicates (ang.) rétegszilikát SN: Végtelen kétdimenziós SiO4-síkhálózatok. BT: szilikát NT: csillámok és rokon rácsépítményű ásványok krizokolla FILOLÓGUS UF: philologist (ang.) BT: nyelvész NT: Boeser, Pieter Adriaan Aart (1858–1935) Breasted, James Henry (1865. aug. 27–1935. dec. 2.) Lauth, Franz Joseph von (1822. feb. 18–) Naville, Henry Edouard (1844. jún. 14–1926) FILOZÓFIA BT: tudomány RT: filozófus FILOZÓFUS BT: tudós NT: egyiptomi filozófus görög filozófus RT: filozófia FINN EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Mattila, Raija FINNESTAD, RAGNHILD BJERRE BT: norvég egyiptológus AD: Norvégia, 5000 Bergen, Nubbebacken 2.

FÉSZKESVIRÁGÚ UF: Asteraceae (lat.) Asterales (lat.) Compositae (lat.) fészkesvirágzatú BT: mályvaalkatú NT: csövesvirágú kötözősaláta nyelvesvirágú FÉSZKESVIRÁGZATÚ FESZTIVÁL UF: festival (ang.) Hb (tr.) BT: ünnep FÉSZKESVIRÁGÚ

176

FINOM TÖRMELÉKES ÜLEDÉKES KŐZET BT: törmelékes üledékes kőzet NT: aleurolit FIORE MAROCHETTI, ELISA BT: egyiptológus AD: marochetti@iol.it FIP (röv.) ELSŐ ÁTMENETI KOR (i.e. 2155–2040) (i.e. 2181– 2050) (i.e. 2181–2140) (1; 15) (i.e. 2180–2133) FIR (ang.) FENYŐ FIRENZEI EGYIPTOMI MÚZEUM UF: Museo Egizio di Firenze (Ol.) SN: Nyitvatartás: hétköznap 9–14, hétvégén 9–13 óráig. BT: múzeum AD: Museo Egizio di Firenze, Via della Colonna 38., 50121 Firenze Tel.: +39 055-2478641 FIRENZEI NEMZETI RÉGÉSZETI MÚZEUM (Ol.) UF: Museo Archeologico Nacionale di Firenze (ol.) SN: Itt található I. Széthi sírjából egy dombormű, amely Hathor1 istennőt ábrázolja, amint nyakláncát átnyújtja I. Széthinek. BT: múzeum AD: Museo Archeologico Nazionale, Via della Colonna 38., 50121 Firenze Tel.: +39 055-23575 Fax: +39 055-242213 E-mail: sat@comune.firenze.it FIRMER CHISEL (ang.) FIRMICUTES (lat.) FIR OIL (ang.) (1; 27) ROVÁTKOLÓ VÉSŐ GRAM-POZITÍV BAKTÉRIUM FENYŐOLAJ

AD: Tel.: +44(0)1223332900 Fax: +44(0)1233332923 fitzmuseum-enquiries@lists.cam.ac.uk FIZETÉS UF: bér munkadíj payment (ang.) wage (ang.) SN: A munkások természetbeni juttatást kaptak: élelmet (zöldséget, halat), ruhát, testápoláshoz szükséges olajokat, tüzifát, agyagárut, fiatal barmokat, tejet. A görög korszakig nem volt pénzügyi rendszer kiépítve az egyiptomiaknál. Míg a fizetés állandó volt, a munkaközösség jól élt, viszont elmaradása esetén a munkások sztrájkban törtek ki. (1; 15) BT: cselekedet NT: deir el-medinei munkások fizetése RT: munka FIZETŐESZKÖZ SN: Fizetőeszközként használtak gabonát, kenyeret, sört. Még a nemzetközi kereskedelem is gabonaalapú volt. A pénzérmék használata csak a római korban jött divatba. BT: kereskedelem NT: ezüstdeben ezüstkit gabonaféle kenyér pénzérme rézdeben rézkit sör FIZIKUS BT: tudós NT: Alexandriai Héron (i.e. 284–221) Arkhimédész (i.e. 287–212) FLABELLUM UF: strucctoll-legyező SN: Amikor a király elhagyta a palotát, minden alkalommal nagy alakú flabellumot vittek mögötte, hogy árnyékot nyújtsanak vele. A sírképeken gyakran látható a flabellum előkelők kezében, amikor a király elé járulnak. BT: legyező NT: Tutankhamon flabellumai FLAMINGÓ UF: Phoenicopterus (lat.) SN: Kenamun1 sírjának falfestményein láthatóak flamingók. BT: flamingóféle FLAMINGÓFÉLE UF: Phoenicopteridae (lat.) SN: A flamingók a sekély, sós vízek planktonevő madarai. Lábuk és nyakuk nagyon hosszú, sajátosan ívelt csűrük kávájának széle lemezes szerkezetű. Tollazatuk a fehér, rózsaszín, vagy vörös. Csapatokban élnek és telepesen költenek. BT: gólyaalakú NT: flamingó FLAMMINI, ROXANA BT: egyiptológus AD: flammini@mail.retina.ar FLAPPER (fi.) CSATTOGTATÓ FLASKA UF: flask (ang.) BT: tárolóedény NT: olajflaska újévi flaska FLASK (ang.) FLAX (ang.)
(1; 15)

FIRST INTERMEDIATE PERIOD (ang.) ELSŐ ÁTMENETI KOR (i.e. 2155–2040) (i.e. 2181–2050) (i.e. 2181–2140) (1; 15) (i.e. 2180–2133) FIRST PROPHET OF THE ROYAL KA OF TUTHMOSIS I (ang.) THUTMÓZISZ, I. KIRÁLYI KÁJÁNAK ELSŐ PRÓFÉTÁJA FIRTH, CECIL MALLABY (1878–1931) SN: Brit egyiptológus. Fő szerepet játszott a núbiai régészeti munkálatokban 1907-1910-ig, és 1913-1931-ig a korai dinasztiákhoz kapcsolódó feltárásokban Szakkarában, ahol feltárta a Dzsószer piramis körzetét, Dzsószer szerdabját (1924) és a Teti1 piramisa köüli temetőt. BT: angol egyiptológus RT: Dzsószer szerdabja FISCHER-ELFERT, HANS WERNER SN: A Lipcsei Egyiptomi Múzeum igazgatója. BT: egyiptológus NT: Fischer-Elfert, Hans Werner könyvei RT: Lipcsei Egyiptomi Múzeum (No.) FISCHER-ELFERT, HANS WERNER KÖNYVEI BT: Fischer-Elfert, Hans Werner NT: Papyrus Anastasi I. (1992) FISHBONE (ang.) HALSZÁLKA FISHER, CLARENCE STANLEY (1876. aug. 17.–1941. júl. 20.)(1; 2) SN: Philadelphiában született és Jeruzsálemben halt meg. Az American School of Oriental Research ügyvezető igazgatója volt. 1897-ben diplomázott a Pennsilvániai Egyetemen mint építész, de aztán újabb hivatásához maradt hű, a régészethez, amelyet a Philadelphiai Egyetemi Múzeum keretében végzett.(1; 2) 1921–1923-ig Dra Abu el-Nagát tárta fel. Az újbirodalmi sírokat és I. Amenhotep halotti komplexumát érintette munkája. BT: egyiptológus régész FISH-HOOK (ang.) FISHING (ang.) FISH TRAP (ang.) FISSIPEDIA (lat.) FITTING (ang.) (1; 18) HALHOROG HALÁSZAT VARSA HASADTUJJÚ EMLŐS CSŐÖSSZEKÖTŐ

FLASKA LEN

FLETCHER, JOANN BT: egyiptológus AD: Joann@Jfegypt.Demon.co.uk FLINT (ang.) FLOOD (ang.) KOVAKŐZET KOVAKŐ FŰRÉSZ ÁRADÁS FLINT SAW (ang.)

FITZWILLIAM MÚZEUM (An.) SN: A Cambridge-i Egyetem művészeti múzeuma. BT: múzeum

177

FLOTTA BT: tengeri hadászat NT: királyi flotta FLUTED HEADREST (ang.) FLY DUNG (ang.) (1; 18) BORDÁZOTT FEJTÁMASZ LÉGYÜRÜLÉK

FODRÁSZ SN: A fodrászok kivételezett helyzetben voltak, házról házra jártak, és így gyakorolták mesterségüket. Mialatt a fodrász a hajon és a szakállon dolgozott, a kliens térden állt. Miután a szakállat és a szőrrel fedett bőrt egy kenőccsel meglágyította, egy nagyon éles bronzpengéjű borotvával végezte a dolgát. Hogy a borotválás miatt jelentkező égető érzést enyhítse, a fodrász keserűmandula olajat masszírozott a bőrbe. BT: mesterség RT: hajviselet FOG SN: Az egyiptomiak sok durvára őrölt lisztből készült kenyeret ettek, s ebbe ráadásul még a sivatag pora is beleszállt, valamint a mészkő darabjai, amivel és amin őrölték. Ez nagyon koptatta a fogakat. A fogak kopottságából így következtetni lehet a személy korára. A fogak kopása esetenként annyira előrehaladott volt, hogy a fogínyek megsérültek, ami viszont elfertőződhetett és így számos kelés, tályog alakulhatott ki, akár a csontszövetet is károsítva. BT: rágószerv NT: fogbél Ramszesz, II. fogai Tutankhamon fogai RT: fogak érzéstelenítése fogbetegség

FOGÁSZAT SN: Egy 4. dinasztiabeli gizehi felfedezés során egy sírban több összedrótozott fogat találtak, amely azt sugallja, hogy már kísérleteztek a foghíd építéssel. (1; 8) BT: orvostudomány NT: fogak érzéstelenítése fogbetegség FOGBÉL UF: dental pulp (ang.) (1; 17) SN: A fogbél a fertőzések számára a durva fogkopások folytán vált szabaddá.(1; 17) BT: fog FOGBETEGSÉG BT: betegség fogászat NT: fogágy betegség fogínysorvadás fogkopás fogszuvasodás RT: Ebers-papirusz 739–750. sora fog FOGÍNYSORVADÁS BT: fogbetegség RT: fogínysorvadás elleni gyógyszer FOGÍNYSORVADÁS ELLENI GYÓGYSZER SN: A köményt, tömjént és szentjánoskenyérfa nedvét összekeverték és ezt az ínyre rakták. BT: gyógyszer FOGKOPÁS UF: dental abrasion (ang.) dental attrition (ang.) (1; 17) SN: A durva fogkopások a gabonafélék kézi őrlése során a lisztbe jutott homok és kődarabok folytán keletkeztek. A fogak néha annyira lekoptak, hogy a fogbél szabaddá vált és megfertőződött. Ez okozta továbbá az állkapocsízület túlterhelését és deformációját is. Elsődleges jele volt a csontízületgyulladás, amely gyakran szembetűnő az egyiptomi koponyákon. (1; 17) BT: fogbetegség FOGLALKOZÁS MESTERSÉG FOGOLY1 UF: rab SN: Az Újbirodalom korára a külföldön folytatott háborúk erős elterjedésével számos foglyot hurcoltak Egyiptomba és ajándékozták házi cselédként a templomoknak a magánuradalmaknak vagy a gazdáknak. Egy részüket szolgálólányokként, másokat dajkaként dolgoztatták. A rabul ejtett férfiakat a királyi építkezésekhez rendelték ki. A nők, ha elég szépek voltak, bejuthattak a hárembe, vagy zenészek ill. táncosnők lehettek. BT: ember NT: hadifogoly FOGOLY2 UF: kóré (héb.) Perdix perdix (lat.) BT: fácánféle FOGSEBÉSZ UF: dental surgeon (ang.) (1; 17) BT: sebész FOGSZUVASODÁS UF: caries (lat.) carious cavity (ang.) (1; 17) SN: A 4. dinasztiában Kheopsz1 rokonságának és udvaroncainak 1188 megvizsgált foga közül mindössze 38 szuvas fogat találtak (1; 17) (3,1%), ami a Ptolemaiosz korra 20%-ra emelkedett, mert ekkor jelent meg a cukornád. A kevés szuvas fog annak volt köszönhető, hogy mézzel és szentjánoskenyérfa nedvével édesítették ételeiket, sok fügét ettek, ami leszedte fogukról a lepedéket, és rengeteget rágtak. A fogszuvasodást a szájüregben élő Streptococcus mutans baktériumok segítik elő. BT: fogbetegség RT: fogszuvasodás elleni gyógyszer Streptococcus mutans (lat.) FOGSZUVASODÁS ELLENI GYÓGYSZER SN: Az Ebers papirusz ínyekről szóló fejezetében olvasható gyógyszer: kömény, fenyőtömjén, szentjánoskenyérfa

FOGADALMI PALETTA SN: Festék vagy kenőcs kikeverésére szolgáló, tálcaszerű kőlap, a művelethez kialakított kerek mélyedés körül gyakran gazdag díszítéssel. A predinasztikus kortól ismeretesek, fennmaradásuk és díszítésük azt sugallja, hogy fogadalmi áldozatként is használták őket. Legszebbek többek között az „Oroszlánvadászat” paletta és a Narmer-paletta. BT: paletta NT: Narmer-paletta (KEM: JE 32169) Oroszlánvadászat paletta FOGADALMI SZTÉLÉ UF: votive stelae (ang.) SN: A 19. dinasztiában ábrázoltak először nagy füleket fogadalmi sztéléken. Ezek a fülek istenek fülei voltak, amelyek arra voltak hivatottak, hogy az istenek biztosan meghallgassák az imádkozó imáját. BT: sztélé NT: Baj sztéléje FOGÁGY BETEGSÉG UF: periodontal disease (ang.) (1; 17) SN: Ez nagyon elterjedt volt Egyiptomban, amelyet a stressz és feszültség okozott rágás közben, valamint a durva fogkopások.(1; 17) BT: fogbetegség FOGAK ÉRZÉSTELENÍTÉSE SN: Egy memphiszi kővel vagy annak porával dörzsölték be az ínyt. BT: érzéstelenítés fogászat FOGALMAZÓ UF: draughtsman (ang.) BT: mesterség NT: Dzsemutefankh May3 (ang., spa.) Pasedu4 FOGAMZÁSGÁTLÁS SN: Fogamzásgátlásra a Kahun A papirusz 20-22. soráben krokodilürüléket 45 ml mézzel és savanyútejjel elkeverve ajánlják. BT: nőgyógyászat RT: Kahun A papirusz 20–22. sora FOGÁSZ UF: dentist (ang.) (1; 8) BT: orvos NT: Hesziré (i.e. 2667–2648)

178

gubója péppé zúzva és összekeverve közvetlenül a fogra alkalmazva.(1; 8) BT: gyógyszer RT: fogszuvasodás FOKHAGYMA UF: Allium sativum (lat.) garlic (ang.) (1; 13) SN: Az Ebers-papirusz 800 gyógyászati formulája közül 22 a fokhagymát ajánlja szívproblémák, fejfájás, daganatok, férgesség és harapások esetén. BT: fűszernövény hagyma szent növény FOLDING BED (ang.)
(1; 18)

NT: kosárfonás FONOGRAM UF: hangjel SN: Hangjelek, vagyis hangot jelölő írásjelek. Csak a mássalhangzókat jelölték pontosan, egy-egy fonogrammával akár 1-4 mássalhangzót is leírhattak. BT: írásjel NT: biliterális jel triliterális jel uniliterális jel RT: ideogram FOOD (ang.) ÉTEL SEBÉSZCSIPESZ ELŐUDVAR MUNKAFELÜGYELŐ FORCEPS (ang.) (1; 27) FORECOURT (ang.) FOREMAN (ang.) (1; 16)

ÖSSZECSUKHATÓ ÁGY TUTANKHAMON

FOLDING BED OF TUTANKHAMUN (ang.) ÖSSZECSUKHATÓ ÁGYA FOLDING HEADREST (ang.) FOLDING STOOL (ang.) (1; 46)

ÖSSZECSUKHATÓ FEJTÁMASZ ÖSSZECSUKHATÓ ÜLŐKE

FOLTOS BÜRÖK UF: Conium maculatum SN: Alkaloidja az erősen mérgező koniin. ½–2 m magas, kopasz, csöves szára gyakran lilafoltos. A koniin a nagy mérgező növények közé tartozik, a mozgató idegek végződéseit bénítja, s ezáltal az izommozgást is. BT: bürök FOLYAMI HAJÓ SN: Ezekkel közlekedtek a Níluson. BT: hajó NT: bárka felukka halászhajó kiránduló hajó papiruszhajó tutaj utasszállító hajó FOLYÓ ÍRÁS HIERATIKUS ÍRÁS FOLYOSÓ UF: corridor (ang.) passage (ang.) SN: A völgytemplomot és a halotti templomot fedett folyosó kötötte össze. BT: épületrész NT: Amenemhet, III. dahsuri piramisának folyosói Kheopsz1 piramis bejárati folyosója Királyok folyosója lejtős folyosó Nagy Galéria oldalfolyosó Thot kápolna folyosói Unisz piramisának folyosója FONALASCSÁPÚ KÉTSZÁRNYÚ SZÚNYOGALKATÚ FONÁLFÉREG UF: Fadenwürmer (ném.) Nematoda (lat.) roundworm (ang.) (1; 9) SN: A hengeresférgek törzsének egyik osztálya. Testük szelvényezetlen, szabad szemmel láthatóak. Jelentős részük állatban, emberben, növényekben élősködik. A legkisebbek mikroszkopikus nagyságrendűek, a legnagyobbak több méter hosszúak is lehetnek. A parazita fajok bélcsöve gyakran hiányzik vagy csökevényes, keringési és légzési szerveik nincsenek. BT: ál-testüreges hengeresféreg NT: farmídiumos FONALGYÁRTÁS SN: A még nyers rostokból laza fonalat sodortak, majd feltekerték gombolyaggá. Két ilyen gombolyagot a fonótálba tettek, s egy-egy szálat egy felfüggesztett gyűrűn átfűzve azok megfeszültek. Ezt rátekerték az orsóra és két tenyérrel sodorták. Ezzel vékony, feszes, megmunkálásra alkalmas fonalat kaptak. BT: cselekedet FONÁS UF: weaving (ang.) BT: cselekedet

FORGÓPÁNT UF: ĉarniro (esp.) charneira (por.) csuklóspánt hinges (ang.) (1; 18) scharnier (hol.) zsanér BT: csőösszekötő NT: bronz forgópánt csatlakoztató forgópánt hüvelyes forgópánt FORKED STAFF (ang.) FORRÓSÁG ÉVSZAKA FORRT ÁLLCSONTÚ VILLÁSBOT SEMU FORRT ÁLLKAPCSÚ

FORRT ÁLLKAPCSÚ UF: forrt állcsontú BT: vértes- és csontoshal NT: csupaszfogú FORSKALS CATFISH (ang.) FORTRESS (ang.) NÍLUSI HARCSA ERŐDÍTMÉNY

FOSZGENIT UF: horn lead (ang.) kerazin ólomszaruérc ólom-klorid-karbonát phosgenite (ang.) SN: Enyhén színezett, másodlagos ólomérceket tartalmazó ásvány. Vegyjele: Pb2Cl2CO3. (1; 396) Arcfestékekben mutatták ki jelenlétét. BT: karbonát FOWLKEEPER (ang.) BAROMFIŐRZŐ FŐADMINISZTRÁTOR UF: Great Steward (ang.) Hauptverwalter (ném.) BT: adminisztrátorok NT: Akhamenru (ang., spa.) Amenemhet Surer Ankhhor1 (ang.) Harwa (ang., ném.) Kenamun1 (ném.) Nikauré Pabasa3 Padihorresnet (ang., ném.) Padineit (ang.) FŐBÍRÓ LEGFŐBB BÍRA FŐEMLŐS UF: Primates (lat.) BT: méhlepényes NT: cerkófféle FŐFELESÉG UF: chief wife (ang.) minor consort (ang.) BT: királyi feleség NT: A’at Ahhotep, I. Ahmesz Ahmesz-Nefertari Ahmesz-Nofretete Anheszenamon

179

Baketwerel (ang.) Hamerernebti, I. Hamerernebti, II. Hotepheresz Iah2 (ang.) Inenek-Inti (ang.) Ízisz2 Ízisz3 Karoadzset Keminub Kentetenka (ang.) Mereszankh, III. Merititész, I. Meritré1 Mutemwia1 Mutnedzsemet Mutnofret Nagy Királyi Hitvesek Nefertari1 Nefertiti1 Neferu, I. Neferu, II. (ang., spa.) Neferukayet (ang.) Nitókrisz1 (i.e. 2218–2216) (i.e. 2184–2181) (1; 310) Nub-khesed (ang.) Szatia Szat-Ré Tauszert1 (i.e. 1198–1196) (i.e. 1188–1186) Teje1 Tem1 (ang.) Tetiseri Titi Thent Heb (ang.) RT: főfeleség öltözete FŐFELESÉG ÖLTÖZETE SN: A nyakék alatt összeráncolt ovális gallért viseltek. Ők Ízisz1 helytartóiként keselyűfejet hordtak, szárnyai a fejet takarták. BT: nők öltözete RT: főfeleség FŐFELÜGYELŐ UF: inspector (ang.) BT: felügyelő NT: orvosok főfelügyelője FŐHIVATALNOK BT: hivatalnok NT: Ramosze5 FŐISTEN BT: isten NT: Amon Ré FŐKANCELLÁR BT: kancellár NT: Imhotep1 FŐKINCSTÁRNOK SN: A legfőbb állások egyike. A főkincstárnok volt az összes pénzügyek vezetője. BT: kincstárnok FŐ KIRÁLYNÉV UF: nomen (ang.) SN: A név a fáraók címének 5. eleme, amelyet mindig másodikként írtak kartusba a trónnév után. Ez kb. a mi családnevünknek felel meg. BT: királyi titulus RT: Arany Hórusz-név Hórusz-név nebty név trónnév FÖLD ALATTI KAMRA UF: hypogeum (gör.) BT: kamra NT: Kheopsz1 piramis föld alatti kamrája Nefer és Ka-hai föld alatti kamrája FÖLD NT: mocsaras föld termőföld

FÖLDISTEN SN: earth god (ang.) BT: isten NT: Dedun (ang.) FÖLD KÖNYVE UF: Aker Könyve Book of Earth (ang.) SN: Az egyik nagy, mágikus szövegeket tartalmazó 4 részből álló gyűjtemény A 20. dinasztiában keletkezett és számos ramesszida sír halotti kamrájában tűnik fel. Ré1 napisten Alvilágban tett utazását és fénybe való kilépését beszéli el. A kert, a föld szellemét eredetileg egy földsávval ábrázolják, két végén egy-egy fejjel. Majd később, két egymásnak hátat fordító oroszlán képében tűnik fel. Emiatt kettős oroszlánnak vagy ikeroroszlánnak (Aker) nevezik. Ő a túlvilág őre, és Ozirisz védelezője. A könyv elmeséli az éjszakai átváltozásokat és a Nap születését. BT: halotti irodalom könyv varázsszöveg FÖLDKÖZI-TENGER NAGY KÉKSÉG FÖLDMÉRŐ SN: Ha az áradás elsodorta a mezsgyét, földmérőt hívtak és új határkövet állíttattak. Piramisépítéskor ők rajzolták fel a leendő piramis pontos helyét. Hogy megbizonyosodjanak a terület tökéletes simaságáról, a földmérők a piramis kerülete mentén árkot ástak és vízzel töltötték meg. Ha nem folyt az árokban, azt jelentette, hogy a terület és a kövek teljesen egy szintben vannak. BT: mesterség FÖLDMŰVELÉS SN: A földművelés módszerei (vetés, aratás) i.e. 3500-ban honosodtak meg. Először a földet ekével felszántották. Egy ember fogta az ekét, ami egy szarvasmarha után volt kötve, a szarvasmarhát pedig egy másik ember hajtotta. Mögöttük a vetőmagszóró földműves ment, aki nyomban beleszórta a magot a frissen fellazított földbe. Mindezek után végighajtottak egy juhnyájat a mezőn, hogy betapossák a magot a földbe. BT: gazdasági munka NT: aratás gabonatermesztés vetés RT: földművelő falu FÖLDMŰVELŐ FALU BT: falu NT: Merimda-Beni-Salam RT: földművelés földműves földműves lakóháza FÖLDMŰVES UF: árpa urai niszutiu tönköly urai SN: Az egyiptomi társadalomban az írnokokat, papokat és a kézműveseket eltartó támasz a földműves volt. BT: paraszt NT: ain labakhai földműves RT: földművelő falu földműves lakóháza FÖLDMŰVES LAKÓHÁZA SN: A tűző napon keményre szárított vályogtéglából épült. Csak 3-4 helyiség volt benne, a főzés és sok más gazdasági munka a szabad ég alatt zajlott. A családtagok a szellős tetőteraszon pihenhettek. A magtárak és a szerszámoskamrák az udvaron helyezkedtek el, és éjszaka ott őrizték a háziállatokat is. BT: lakóház RT: földművelő falu FÖLDPÁT UF: feldpathoids (ang.) feldspar (ang.) SN: Áttetszően zöld. 40-60%-ban kőzetalkotója a gránitnak is. Lelőhelyei Vádi el Rusheid, Gebel Migif, Vádi Nugrus, Vádi Higelig. BT: tektoszilikát NT: szodalit2 FŐMINISZTER VEZÍR

180

FŐNIX FŐNÖK

BENU (óei.) BT: mesterség NT: Amenemopet8 (ném.) Amennakht2 Ankhefenrahorakhty (ang., spa.) énekesek főnöke Hauf (ang., ném., spa.) Hóri8 Ini1 (ném.) Neferrenpet3 (ang.) orvosok főnöke Paszer2 Raia1 Ramszesz, II. (i.e. 1279–1213) (1; 311) (1; 204) Riya2 Suroy Uszerhat8

RT: főpapok öltözete FŐPAPNŐ SN: A szüzességre kényszerített főpapnők hivatala örökbefogadás útján szállt át az utódra. BT: főpap papnő NT: Amenirdisz, II. Amon főpapnője Ankhnesneferibra Hathor1-főpapnő Juput-főpapnő Neszkhonsz Sepenupet, II. Sepenupet, III. thébai főpapnő FŐPAPOK ÖLTÖZETE SN: A főpap fehér tiarát hordott, mellvértjén szimbolikus drágakövek tüze ragyogott. BT: öltözet RT: főpap FŐRAKTÁRNOK BT: mesterség NT: Nebamun FÖRSTA INTERMEDIET (své.) ELSŐ ÁTMENETI KOR (i.e. 2155–2040) (i.e. 2181–2050) (i.e. 2181–2140)(1; 15) (i.e. 2180– 2133) FŐTT ÉTEL UF: peszi (óei.) BT: étel NT: lencsés-babos ragu FŐUDVARMESTER UF: major-domo (ang.) majordomo (ang.) BT: mesterség NT: Amenemopet4 (ang., ném., spa.) FŐVÁROS UF: nuit SN: A főváros és határa, mint a polgári és katonai kormányzat székhelye, a tartományi vallás központja. BT: város NT: Abu Szír Akhet-Aton (óei.) Athribisz1 Létopolisz (gör.) Memphisz Per-Szopdu (óei.) Saruna Tanisz (gör.) Théba (gör.) Xoisz FŐZÉS SN: Lenmagból, sáfrányból vagy szezámmagból sajtolt olajjal főztek. BT: táplálkozás RT: fűszernövény tűzhely FARAFRA OÁZIS TÖREDÉK

FŐORVOS UF: chief physician (ang.) BT: orvos NT: Amenhotep9 (ang., ném., spa.) Imhotep1 Nebamun5 (ang., ném.) Nebamun11 (ang., ném.) Nemtiemhat (ang., ném., fr.) FŐPAP UF: high priest (ang.) Ker Heb (óei.) sumo sacerdote (spa.) SN: A főpap volt a papi ranglétra legmagasabb fokán. Csak abból válhatott főpap, aki kívülről tudta az ősi szent könyveket. A vallásügy főintézője volt a főpap, de ez a méltóság örökölhető is volt, vagy választás útján is betölthették. BT: pap NT: Aaheperkarénefer Amenemheb3 Amenhotep Amenmesz6 Amenwahsu2 (ang., ném., spa.) Amon-főpap Bakenhonszu1 Dzsadzsaemankh Dzsedher Haankhef (ang.) Haemuaszet1 Hatiay2 (ang., ném., spa.) héliopoliszi főpap Hepuszeneb Herihór Heriu, I. (ang.) Honszu1-főpap Honszu2 Imhotep1 Imhotep2 Imiszeba Iuwlot (ang.) Ken2 (ang.) Kenamun1 (ném.) Khay4 (ang.) Masaharta (i.e. 1054–1046) Mut-főpap Nebszeni2 Neferhotep9 (ang.) Nesperennub Neszamon Onurisz-főpap Ozirisz-főpap Panehszi1 Petoszirisz Pinodzsem, I. Ptah-főpap Ramszesznaht Sedszunofertum Sepenupet, I. Szobek-főpap Uszerhat2 Wennefer2 (ang.) (i.e. 1279–1213) Wennefer6 (ang.)

FRAFRA OÁZIS FRAGMENT (ang.)

FRANCIA EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Alliot, Maurice (1903–1960) Amélineau, Émile (1850–1915) Barsanti, Alessandro (1858–1917) Bisson de la Roque, Fernand (1885–1958) Bruyère, Bernard (1879–1971) Bucher, Paul Chabas, François Joseph (1817. jan. 2. – 1882. máj. 17.) Champollion, Jean-François (1790.dec.23.–1832.márc.4.) Chassinat, Emile Gaston (1868–1948) Chevrier, Henri Dacier, Bon Joseph Baron (1742. ápr. 1.–1833. feb. 4.) De Morgan, Jacques Jean Marie (1857–1924) Desroches-Noblecourt, Christiane (1913–) Deveria, Théodule M. (1831–1872) Drioton, Étienne-Marie (1889–1961) Garnot, Jean Sainte Fare (1908–1963) Gauthier, Henry Louis Marie Alexandre (1877–1950)

181

Christian Leclant. Nefertiti1. ERWIN SN: Osztrák ókorkutató muzeológus. Jean Zivie.) Montet.) FREED. 15.jún.ihi. ez a találmány azonban az évezredek folyamán feledésbe merült.C. filozófiáról és királyságról. aki megállapította.org FREED. Ő tisztította le az Ozireiont 1926-ban. mivel aki ebben szenved terméketlen. Pierre (1885. Pierre (1885.) SN: A szindróma nevét Alfred Fröhlichről kapta. 9) SN: Több vékony farétegből rétegesen összeragasztott falap.–1821. 11. Alfred (1871–1953) KV55 koporsó FTÁH FUL PTAH MEMPHISZ TEMETÉSI SZERTARTÁS SÍRKÚP TEMETÉSI SZERTARTÁS BAB FTÁH VÁROSA FUNERAL (ang. Victor (1859–1946) Mariette. ELKE BT: egyiptológus AD: freier@bbaw. Alain FRANCIA HÓDÍTÓ BT: hódító NT: Bonaparte Napóleon (1769.) Frohlich szindróma Fröh-lich’s syndrome (ang.) Varille. RT: Fröhlich szindróma FRÖH-LICH’S SYNDROME (ang. SN: Egy nemzetközi szaktekintély az egyiptomi művészetben: 1985–1987-ig a „Ramses the Great” elnevezésű kiállítást vezette. dec. Gustave (1879–1957) Legrain. MCCLUNG MUSEUM (ang. jan.) Moret.–1872. A Bosztoni Szépművészeti Múzeumban volt kurátor 1989-ben. augusztusában – Egyptian Funerary Arts and Art of the Ancient Near East). Csupán e két kiállítás anyaga közel 700 tárgyat tartalmazott.) GOMBA FUNERARY PRACTICES (ang.23. – 1881. FURNÉRLEMEZ UF: plywood (ang.) (USA) FRANKINCENSE (ang.) FREER MŰVÉSZETI GALÉRIA (USA) UF: Freer Gallery of Art (ang. (1. számos könyvet írt az egyiptomi vallásról.) (1.19. Egy furnérlemezt találtak a szakkarai Dzsószer piramis egy folyosólyán. jan. 1901-ben publikálta a ma már Fröhlich szindróma néven ismert állapotot. – 1881. (1843–) Robichon.30. Raymond (1874–1950) Yoyotte. aug.) FRANCIA RÉGÉSZ BT: régész NT: Barsanti. Jean Lefébure. Fernand (1885–1958) Chassinat.) FRESKÓK FRÍZ KŐRISFA FALFESTMÉNY UF: thrinkos (gör. Jean-Philippe (1902–2001) Leblanc. KÖNYVEI BT: Freed. Már a 3. 5.4880 Fax: 202. Weill.357. hossz ujjak és lábujjak jellemzik. Cl. Sackler Gallery Smithsonian Institution P.) Maspéro. 11.) SN: Washingtonban található.jún. PAUL BT: egyiptológus AD: pjf@coco. Suzanne Revillout. dinasztiára datálták és feltehetően egy koporsó oldalának egy részét képezte. A korát a 3. 20013-7012 Tel.de FRENCK. Kiállításokat szervezett az Amarna-korról (Pharaohs of the Sun: Akhenaten. MRC 707 Washington.) FUNGI (lat. NT: Ramesses the Great (1988) FREER GALLERY OF ART (ang.27. máj. BT: építészeti elem NT: áldozati ajándék-fríz heker-fríz HAJVISELET FRÖHLICH SZINDRÓMA FRÖHLICH SZINDRÓMA FRIZURA FROHLICH SYNDROME (ang.4911 FREIER. Jean-Philippe (1902–2001) Mariette.) Fröhlich syndrome (ang.)(1. Rita E.) zophoros (gör.) Frohlich syndrome (ang. 9) BT: faanyag 182 .) FRÖHLICH SYNDROME (ang. hogy a fatönköknél stabilabb és nagyobb méretű anyagot tudnak így létrehozni. A. Audran Lalouette.) Montet.jún. RITA E.) FRÖHLICH SZINDRÓMA FRÖHLICH SZINDRÓMA FENYŐTÖMJÉN KŐRISFA FRÖHLICH SZINDRÓMA UF: Adiposogenital dystrophy (lat. a ma ismert furnérlemezt csak 1884 óta használjuk. könyvei AD: rfreed@mfa. Alessandro (1858–1917) Bisson de la Roque. Tutankhamen). Henri Desroches-Noblecourt. Az ácsok nyilvánvalóan rájöttek. amelyet a Kairói Egyiptomi Múzeumból utaztatott meg. dinasztia idején tudtak az ácsok furnérlemezt készíteni(1.O. Christiane (1913–) Lauer.) GALÉRIA (USA) FREER MŰVÉSZETI FUNERARY CONES (ang. George (1865–1917) Loret. Auguste Ferdinand François (1821. Claire Lauer.: 202.jún. 17) (1.19. BT: egyiptológus régész RT: Keleti Intézet Múzeuma (USA) Ozireion FRANK H. 31.dk FRANKFORT.) SN: A gerendázatnak az architráv és a hosszú párkány közötti része.ku. Rita E. 9). BT: betegség RT: Fröhlich. hogy Tutankhamont a tarkójára mért jókora ütéssel gyilkolták meg.feb.jún.27. RITA E. ásatott Tell el-Amarnában. Auguste Ferdinand François (1821. Gaston Camille Charles (1846. Box 37012. Hatalmas gömb alakú koponya. A KV55-ös sír szarkofágjában talált múmián állapítottak meg ilyen szindrómát. HENRI (1897–1954) SN: A Chicagoi Egyetemen a Keleti Intézet régésze volt. Labrousse. Emile Gaston (1868–1948) Chevrier. 11. A koponya megnövekedése mentális és nemi visszamaradottságot okoz. 19. 19. az egyiptomi és közel keleti művészetről (1998. 8) MCCLUNG MÚZEUM BT: galéria AD: Freer Gallery of Art / Arthur M. ALFRED (1871–1953) SN: Ausztriai farmakológus és neurológus. A másodlagos nemi jelleg az agyalapi mirigy és a hipotalamusz gyenge működésének vagy betegségének eredménye. BT: osztrák egyiptológus FRÊNE (fr. A Fröchlich szindróma nem örökölhető. BT: egyiptológus NT: Freed. Rougé (1811. Eugène (1838–1908) Lefébvre.) FRANDSEN.–1966. feb. Alexandre (1868–1938) Ratié.–1966.jún.633. ápr.– 1916. D. A hatrétegű furnérlemez rétegeit faékekkel erősítették össze.) (1.Grébaut Jouguet. P. J. 8) FRAXINUS EXCELSIOR (lat.) FROHLICH SZINDRÓMA FRÖHLICH.

Az árkokat kicsípték. meglehetősen egyenetlenül voltak kialakítva és csak egy irányba dőltek. A KV56-os sírból kerültek elő 1908-ban. amelyeket folyamatosan engedtek le. A szegény emberek fürdő híján házon kívül mosakodtak. Hosszúságuk 13. BT: fülbevaló FÜLESKANCSÓ SN: Az elhunyt mosakodásra használja.” BT: nag hammdi kódex FÜRDŐHELYSÉG FÜRDŐ FÜRDŐ BT: por RT: fűrészelés FÜRJ UF: Coturnix coturnix (lat. PERLA BT: egyiptológus AD: perlafuscaldo@usa. amelyet kötéllel erősítettek egybe. hogy két fa közé beszorították. A fürdőmedence körül kőpadok voltak.) SN: A Nagy Kutya Csillagkép egyik csillaga. BT: halotti tárgy FÜLESKERESZT ANKH FÜLÖP EVANGÉLIUMA SN: Kopt szöveg. (1) BT: szoba NT: akhet-atoni fürdőszoba FŰRÉSZ UF: pullsaw (ang.) SN: A fogak a fogófoglalattól a fűrész végének lekereküléséig terjedtek. BT: Nagy Kutya FÚRÓ UF: drill (ang. bizony tévednek – még és már életükben kell részesülniük a feltámadás szentségében. A fülbevalók II. akik azt mondják. 15) SN: A fürjek vadászata a gazdagok kedvenc időtöltése közé tartozott. hogy megakadályozzák a víz beivódását a nyers téglafalba.) fig (ang.) BT: kőszerszám piramisépítéshez használt szerszám rézszerszám sebészeti szerszám NT: rézfúró vonós fúró római kori szakemberek.) BT: munkaeszköz NT: famegmunkáló fűrész sebészfűrész FŰRÉSZELÉS SN: A fadarabokat az ácsok úgy fűrészelték kisebb hasábokra. (1. BT: édesítőszer gyümölcs NT: szikomorfüge SZIKOMORFA FÜGEFA FÜGGŐÓN UF: mérőón SN: A falak vagy kőtömbök vízszintjét határozta meg.) BT: fűrészelés NT: bazalt kövezőkövön látható fűrésznyomok szarkofágján látható fűrésznyomok Kheopsz1 gipszöntvénye (PM: UC 69833) FŰRÉSZPOR UF: sawdust (ang. Fentről lefelé fűrészeltek és a kötelet a munka haladtával tologatták a külső foglalaton. dinasztiából. nem pedig hegyesen. (1. A fürdők. amely kigúnyolja „a tudatlan keresztényeket. hogy a fűrész ne akadjon el.) UF: Zeta Canis Major (lat.) SN: A fürdőnek szánt terem a ház urának szobája mellett volt. 28) SN: A fűrészport dunszkötések alapbázisaként hasznosították. ők előbb meghalnak s azután támadnak fel. 28) FUSCALDO. Az egyiptomiak mindig állva „zuhanyoztak” egy meszes kőlapon állva. Széthi korából valók a 19. BT: fácánféle FÜSTÖLŐ BT: szertartási tárgy NT: borókás füstölő FŰSZER FŰSZERNÖVÉNY FŰSZERNÖVÉNY UF: fűszer BT: növény NT: ánizs fahéj fokhagyma görögszéna kakukkfű kasszia koriander kömény mustár UF: fürdőhelység SN: Egyiptomi régészek III. századi római fürdőket találtak 1998-ban a Sínai-félsziget északi részén a Baluza régióban. (1. A fürdő falait mésszel vonták be.) (1.5 cm. a fogvégeket pedig sokszor egyenesen hagyták. A meleg víz és a gőz csővezetékeit a falakba építették. vagy kis medencéken keresztül. s ez egyedülálló leletnek számít a térségben. Quantarától 22 kilométerre keletre.net FUTÁR HÍRVIVŐ FÚVÓS HANGSZER BT: hangszer NT: duda furulya fuvola kettős síp trombita FŰ FÜGE BT: építőanyag UF: Ficus carica (lat. melyet enyhén lejtősre csináltak. mivel ezen a – római kori és bizánci emlékekben egyaránt igen gazdag – területen az eddig talált öt hasonló fürdőben nem alkalmaztak ilyen megoldást a 183 . A fürjhús finom csemege volt számukra. akik betű szerint értelmezik a feltámadást”: „Azok.) quail (ang. s mindegyikhez tartozott egy gőzkamra is. A fűrészvágatot ék alakúra kellett kialakítaniuk. BT: építmény RT: fürdőszoba FÜRDŐSZOBA UF: bathroom (ang. Az elhasznált vizet vagy égetett agyagból készült csatornán keresztül vezették el a falon át. 13) SN: Süteményeket édesítettek vele.) saw (ang. BT: mérőeszköz szerszám FÜLBEVALÓ UF: earring (ang. 13) BT: ácsmunka NT: fűrésznyom RT: famegmunkáló fűrész fűrészpor FŰRÉSZFOG UF: saw-teeth (ang.) (1. 20f) BT: famegmunkáló fűrész FŰRÉSZNYOM UF: saw mark (ang.RT: asztalos FURUD (ar.) (1. meleg és hideg vizű helyiségek voltak. hogy a szennyezett víz könnyebben elfollyon. A Nag Hammadi közelében talált 13 papirusztekercs egy része tartalmazza Fülöp evangéliumát. így a szolgák még nagyobb hatékonysággal tudták önteni a vizet urukra.) BT: ékszer NT: fülbevalók (KEM: CG 52397-52398) osztrigahéj függő FÜLBEVALÓK (KEM: CG 52397-52398) SN: Aranyból készültek.

7) BT: fafajta 184 . 7) saule pleureur (fr.)(1. (1.petrezselyem sáfrány RT: főzés sütés FŰZFA UF: Salix safsaf (lat. amelyet bútorok készítésére használtak korlátozott számban.) szomorúfűz willow (ang.) SN: Egyiptomban megtalálható fafajta volt.

G7721 KAKHERPTAH MASZTABÁJA SN: 5.gabolde@mom. Marc NT: statue de Merymaât gouverneur de Djâroukha (Bologne K. I.) AD: gaballa@main-scc. Keleti Károly u.júl. az egyiptomi Újbirodalom gazdasági élete. Kutatási területe az ókori keleti társadalomés gazdaságtörténet. Később az ELTE BTK Ókortörténeti Intézetének igazgatója.19. II. MASZTABÁJA MINKHAF MASZTABÁJA MERESZANKH. KÁPOLNÁJA SZEHEMANKHPTAH MASZTABÁJA DZSEDEFHÓR MASZTABÁJA KHAEMANKH MASZTABÁJA KHUENPTAH KÁPOLNÁJA KHUENPTAH MASZTABÁJA MESTJU MASZTABÁJA MENIB MASZTABÁJA BAUFRÉ MASZTABÁJA HOTEPHERESZ.cairo. MASZTABÁJA PTAHNEFERSZESEM MASZTABÁJA MESUW MASZTABÁJA NEBTYHERKAUWS MASZTABÁJA ANKHMARÉ MASZTABÁJA WERMERU1 MASZTABÁJA NEFU ÉS KHENETEMSZETJU MASZTABÁJA KHAFRAANKH MASZTABÁJA G G50B BT: abüdoszi sír RT: abüdoszi hüpokephal (KEM: 10691) BT: abüdoszi sír RT: abüdoszi hüpokephal (BM: 37330) BT: abüdoszi sír RT: abüdoszi hüpokephal (BSZM: 02. BT: gizehi masztaba MINDJEDEF MASZTABÁJA DZSATI MASZTABÁJA INEKEF MASZTABÁJA KAAPER3 MASZTABÁJA HAPENENEBTY MASZTABÁJA IJNEFER.fr GABOLDE.júl. az Egyiptológia Tanszék vezetője. században Mezopotámiában (1988) sör az ókori Egyiptomban és Mezopotámiában. Marc cikkei AD: marc.eg GABLE-LID CHESTS (ang.S. MASZTABÁJA KAMENI MASZTABÁJA HUFUHAF. I. 1980-ban a történettudomány kandidátusa. 1999–2002 között Széchenyi professzori ösztöndíjas volt. II. II. KÁPOLNÁJA SZNOFRU-KHAF MASZTABÁJA KAR1 MASZTABÁJA IDU1 MASZTABÁJA KAWAB MASZTABÁJA NEFERTKAU.) (1.) NT: First Preliminary Report on the Hungarian Excavation in Thebes-West. BT: magyar egyiptológus NT: Gaál Ernő cikkei Gaál Ernő könyvei GAÁL ERNŐ CIKKEI BT: Gaál Ernő (1941.eun.19. 1813). MASZTABÁJA NEFERMAAT. 1982-ben Maróth Károly díjat kap. 18–17. 1983-ban a thébai magyar régészeti expedíció tagja.e. MASZTABÁJA NEFERTKAU.–2005. I. G7110-7120 G7210-7220 G7310-G7320 G7410-7420 G7430-7440 G7530-7540 185 . MARC BT: egyiptológus NT: Gabolde. 1971-1981-ig tanársegéd. 20. MASZTABÁJA KÁEMTHENENT MASZTABÁJA ANKHAF MASZTABÁJA DUAENHOR MASZTABÁJA AKHETHOTEP2 ÉS II. III. Alalah társadalmi és gazdasági élete.766) KANOFER SÍRJA SN: A nyugati temető középső szektorának legnagyobb masztabája.–2005. 20. II.júl. A Supreme Council of Antiquities titkára. ókortörténész. MASZTABÁJA BABAEF MASZTABÁJA IDU NEFER MASZTABÁJA HOTEPHERESZ. MASZTABÁJA ITETI MASZTABÁJA MERESZANKH.) (ang. június 10-e körül kezdődött a gabona aratása. 20. BT: egyiptomi egyiptológus RT: Supreme Council of Antiquities (Eg. II.Raml faluban született. aug.19. ő tárta fel Bakenamun sírját. A (1988) Stamped Bricks from TT32. MERITITÉSZ MASZTABÁJA KÁEMSZEKHEM MASZTABÁJA KHNEMDZSEDEF MASZTABÁJA 2 G7753 G7760 G7810 G7813D G7814 G7815 G7820 G7821 G7822 G7836 G7851 G7946 G7948 G50C G50D G1203 G2000 G7837+7843 G2196 G2370 G2374 G2378 G4000 G4940 G5080 G5110 G5170 G5230 G5550 G7000X G7050 G7060 G7070 G7101 G7102 G7130 G7140 G7142 G7150 G7152 G7211 G7244 G7246 G7248A G7249 G7350 G7391 G7411 G7510 G7550 G7650 G7660 G7711A GAÁL ERNŐ (1941.) SN: Szombathelyen született magyar egyiptológus. II. dinasztiabeli masztaba. Herbert Walter Fairman tanítványa volt. 25. II. 1981-1997 az ELTE BTK egyiptológiai tanszékének egyetemi docense. III. LUC BT: egyiptológus AD: lgabolde@internetegypt. 1970-1971 az ELTE BTK ókori keleti történeti tanszékén ösztöndíjas. MARC CIKKEI BT: Gabolde.com GABOLDE. Az ELTE BTK-n tanult 1962-1967-ig. aug. MASZTABÁJA SZESEM-NEFER. Tomb 32 (1985) GAÁL ERNŐ KÖNYVEI BT: Gaál Ernő (1941. GABALLA ALI SN: Kufour Al. 1989-ben Trefort díjban részesül. 49) OROMFEDELŰ LÁDA GABODA PÉTER BT: magyar egyiptológus AD: 1024 Budapest. GABOLDE. KÁPOLNÁJA HUFUHAF. aug. I.–2005. 1997-től egyetemi tanárrá nevezték ki. magas rangú tisztségviselőnek emeltek. egyiptomi régészet. adjunktus.) NT: Alalah társadalma és gazdasági élete az i. La (1994) GABONA ARATÁS SN: A semu évszak Epifi hónapjának utolsó napjaiban. BT: gizehi masztaba IASZEN MASZTABÁJA SZENNEDZSEMIB INTI MASZTABÁJA HNUMENTI MASZTABÁJA SZENNEDZSEMIB MEHI MASZTABÁJA HEMIUNU MASZTABÁJA SZESEM-NEFER. amelyet egy Kephrén vagy Kheopsz1 idejében élt ismeretlen. MASZTABÁJA DUAENRÉ MASZTABÁJA SZESEM-NEFER. The (1993) GABALLA.

Az előkerült emlékeken négy város osztozott: Kairó. oxidációs övben könnyen elbomlik: ilyenkor anglezit (PbSO4). Budapest. A táplálkozás alapjául szolgáltak elsősorban kenyér és sör formájában. márc. Sok közülük emberre és háziállatokra egyaránt veszélyes. Gyakran az egyszerű matrózok és a főtisztségviselők egyaránt gabonában kapták fizetésüket. rendkívül tág hőmérsékleti tartományban. a Kaukázus és a Kaszpi-tenger vidékéről származó gabonanövények a neolitikum idején jutottak el Egyiptomba.) BT: madár NT: galambféle GALAMBFÉLE UF: Columbidae (lat.) tapeworm (ang. magasságuk 60–70 cm.) BT: galambalakú NT: galamb gerlice GALANDFÉREG UF: Cestoda (lat. A városokban és falvakban a kenyér és a kancsó sör helyettesítette a pénzt. az előző (sharunai) ásatás vezetője lebetegedett. BT: pávián GALLIFORMES (lat.) Hamadryas baboon (ang.) ISZAPSÁS GALLÉR SN: A gallér mindkét nem által viselt dekoratív ékszer volt. majd a Szépművészeti Múzeumban leltek otthonra. a Kairói Egyetem Egyiptológiai Intézetének igazgatója.) SN: A Kis-Ázsiából.es GALASSO. 19) GALAMB SN: Ketrecekben tartották őket étkezési célokra.e. BT: ásatás RT: gamhudi temető 186 .) színgalandféreg GAMHUDI ÁSATÁS (1907.) SN: A Tuna el-gebeli nekropoliszban találtak galléros pávián múmiákat. mert T. majd ebből cerusszit (PbCO3) jön létre. szervezetük nagymértékben leegyszerűsödött.) Mantled baboon (ang. CARLOS BT: urugváji egyiptológus GÁLYA BT: hajó GABONAŐRLÉS SN: Az nők végezték a szabadban kőlapokon. amely a Nap ellen is védte a felsőtestet.. BT: gabonatermesztés GABONATERMESZTÉS SN: Egyiptom gazdasági életének alapját jelentette. amely néhány ezreléknyi ezüstöt mindig tartalmaz. BT: növényi élelem fizetőeszköz NT: árpa búzaféle fehér szehet zöld szehet GABONAMAGTÁR SN: Az ókorban Egyiptom volt a világ gabonamagtára. BT: molibdén ásvány szulfidérc RT: mesdemet (óei. Mára már kipusztultak Egyiptomból. Az ólom fő ércásványa. Bécs és Krakkó. Nemcsak a nép táplálására szolgáltak. 3000-től kezdve.filol. hanem fizetőeszközként is. fémből vagy textilből készítették. A lisztbe jutott kőpor és homok erősen rongálta a fogazatukat. Többnyire a különböző magmákból felszálló.BT: aratás gabonatermesztés GABONAFÉLE UF: cereal (ang. SAMI (1892–1973) SN: Életpályája során volt a Kairói Egyetem professzora.) Sacred baboon (ang. BT: egyiptomi egyiptológus RT: Higher Studies of the Coptic Institute Tuna el-Gebeli nekropolisz GALACSINHAJTÓ SZKARABEUSZ TEJNÖVELŐ SZER GALACTAGOGUE (ang.) lead sulphide (ang. A felszínközeli. BT: galambféle házi kedvenc GALAMBALAKÚ UF: Columbiformes (lat. és a Higher Studies of the Coptic Institute igazgatója. Kiegészítőként fehér ólommal keverték a színárnyalat befolyásolására és a szem fertőzések elleni védelmére.) GALENIT GALENIT UF: blue lead (ang. 9) ólom-szulfid SN: Vegyjele PbS. ALBERTO BT: urugváji egyiptológus GALENA (ang. színesre festették és drágakövekkel díszítették.–) SN: Az első magyar régészeti expedíció második állomása. A két világháború között a Tuna el-gebeli nekropolisz sírjain dolgozott. majd Liverpoolban tanult és Párizsban. 9) lead glance (ang. az Egyetem ásatásainak igazgatója Gebel el-Tunában.) galenitbánya szempillafesték GALENITBÁNYA BT: bánya NT: Gebel el-Zeit bánya GALÉRIA BT: egyiptológiai gyűjtemény NT: Freer Művészeti Galéria GALINGALE (ang. 4. A búza és az árpa számos alfaját ismerték. de az ókori egyiptomiak szent állatként tisztelték. A Budapestre került leleteket először a Néprajzi Múzeumban állították ki.) (1.(100) A hímek általában kétszer nagyobbak a nősténynél és nagyobb szőrzetet viselnek fejükön és felsőtestükön. Finomra őrölve fekete arcfestékként használták és szemfestékek alapanyagaként i. vállszélességük 40–60 cm. BT: laposféreg NT: Echinococcus (lat. Sziklás sivatagokat kedvelik Testük hossza 60– 75 cm. BT: nyakék NT: gyöngygallér GALLÉROS PÁVIÁN UF: Arabian baboon (ang.) TYÚKALAKÚ GALUCCI. amelyet a mai napig használnak még Észak-Afrikában és Közel-Keleten.) SN: Belső élősködők. Thot1 isten jelképeként. Bordeaux-ban doktorált. Az ásatás vezetését Ahmed Bey Kamalnak kellett átvennie. BT: gabonatermesztés GABRA. amelyet Back Fülöp szervezett meg pénzt és fáradtságot nem kímélve. JOSE MANUEL BT: egyiptológus AD: jmgalan@shapshu.) Hamadryaspavian (ném.) (1. BT: magtár GABONANEMŰ GABONANÖVÉNY GABONAFÉLE GABONAFÉLE GALAN.) galena (ang. melegvizes oldatokból válik ki. Smoleński.csic.) (1.) Mantelpavian (ném. Bőrből.) gabonanemű gabonanövény grain (ang. BT: növénytermesztés NT: gabona aratás gabonaőrlés gabonatisztítás GABONATISZTÍTÁS SN: Az asszonyok végezték rostával és szórólapáttal.) Papio hamadryas (lat.

117) BT: régész GARLIC (ang.e. Neki köszönhető az „Egyptian Grammar” című könyv. 1930- 187 .) SN: Az elválasztás gázfázisban történik. vagyis az elválasztó oszlop hatékonyságára van hatással. JEAN SAINTE FARE (1908–1963) BT: francia egyiptológus GARSTANG. A sírokat az ókorban és a modern korban is sírrablók fosztogatták. 1997) Tomb of Amenemhet.) gázkromatográfiás vizsgálat GC (röv. szemmel láthatatlan szegényebb emberek múmiáit tárták fel. Éppen ezért ennek a résznek a feltárását az ásatók abbahagyták. 1966) Hymns to Amon from a Leiden Papyrus (1905) Kadesh inscriptions of Ramesses II (1960) Late-Egyptian Miscellanies (1937) Late-Egyptian Stories (1932) Ramesside Administrative Documents (1968) Royal Canon of Turin. koporsóval ellátott sírok övezték a középső területet. szerencsés esetben a halott megnevezésével együtt. Két szélén duplaaknás sírok helyezkedtek el. dinasztiára esik. RICARDO BT: urugváji egyiptológus GARDI EGYIPTOLÓGIAI EGYESÜLET (Fro. 30000 Nîmes Tel: 04 66295606 GARDINER.) economic record (ang. akik házi kedvencükként temettették maguk mellé. 2260) (i. BT: gamhudi koporsó romboid koporsó GAMHUDI TEMETŐ SN: A gamhudi temetőt a sivatag félköríves sávján alakították ki a Ptolemaiosz korban egy 480 m hosszú. BT: régész GAS CHROMATOGRAPHY (ang. A hátlapon többnyire Hathor1. ahol pusztán földbe temetett. E. 1979. 15 GAZELLA-MÚMIA SN: Általában nők sírjában találtak gazella-múmiát. BT: német egyiptológus RT: Upuaut-1 Upuaut-2 GARCÍA. aki Fajjúmban a legrégibb földműves közösség lakhelyét tárta fel Caton-Thompsonnal. ALAN HENDERSON (1879. 2181) (i. The (1973) GARDNER.) (1. The (1959. Maat vagy Ízisz1 istennő festett alakja látható. Chemin du Puy-en-Velay. Előfordul.e. Szeszósztrisz sírját. BT: állat-múmia GÁZKROMATOGRÁFIA UF: gas chromatography (ang. 2635–i. ALAN HENDERSON KÖNYVEI BT: Gardiner. SN: Ősrégész kutatónő.e.e. BT: nekropolisz RT: gamhudi ásatás GAMMA CANIS MAJOR (lat.(1. tülkösszarvú házi kedvenc RT: gazella-múmia GAZELLAHÚS BT: hús GAZELLA KERÜLET FELSŐ EGYIPTOMI NOMOSZ. és típusa (N2. vagyis az elválasztás termodinamikájára nem.) (1. BT. GANTENBRINK. melyeknek leletei egyaránt megtalálhatóak múzeumokban és magángyűjtőknél. amely máig a leghasználhatóbb hieroglif tankönyv.) ÓBIRODALOM (i.e. Neuszerré naptemplomában tűnik fel.) SN: Professzor írásszakértő.. 1964.29.e. 344) GARDINER. sajnos többnyire már erősen elmosódott áldozati formula került. SN: Gustave Jéquierrel vezetett ásatásokat Listben.márc. BT: halászat GAUTHIER. vagy a dzsed-oszlop tűnik fel.) MULIPHEN (ar. 13) GARMENT (ang. Ezek a gazdagabb. BT: egyiptológus régész GAZDASÁGI INTÉZŐ UF: steward (ang. RUDOLF SN: 1993-ben küldött a Kheopsz1 piramis déli járatába kutatócsoportjával speciális robotokat (Upuaut-1. Anubisz alakja. Az előlapra kevés. Alan Henderson könyvei RT: Ipuwer papirusz (l. He) csak az elválasztási folyamatok kinetikájára.) GAMLA RIKET (své.2155) (i. 2620–i.) SN: Az első ismert gátos halászat ábrázolása az 5. 2685–i. Upuaut-2). HENRY LOUIS MARIE ALEXANDRE (1877–1950) BT: francia egyiptológus GAUTHIER.) GASTROPODA (lat. 120 m széles délkelet ÉNy-i fekvésű területen. ném. H2.) Nebszumenu Ptahneferszesem Ramosze5 Sesonk1 Uszer1 GAZDASÁGI MUNKA BT: munka NT: mezőgazdasági munka GAZDASÁGI SZÖVEG UF: accounting text (ang. A mozgó fázis gáz halmazállapotú. a Hórusz-fiúk és a szentélyén fekvő sakál.) GÁT CSIGA GÁZKROMATOGRÁFIA BT: építmény NT: Asszuáni gát Heptasztadion GÁTOS HALÁSZAT UF: weir fishing (ang. BT: egyiptológus NT: Gardiner. Alan Henderson (1879–1963) NT: Chester Beatty I (1931) Egyptian Grammar (1927. 1957.dec.GAMHUDI KOPORSÓ SN: A ládakoporsók mellett három különböző múmiaalakú koporsótípust készítettek a hellenisztikus és kora római Gamhud halottai számára.e.19. vagy istennevek olvashatók. ahol sikerült azonosítaniuk I. 2686–i. 2180) (i.e. A sík területen a pillanatnyi igényeknek megfelelően aknákat vagy föld alatti kamrákat vágtak és azok oldalaiba vájták az újabb és újabb sírokat.e. aki 1902– 1904 között mintegy 880 kis sírt tárt fel Beni Hasszánban. A szelektivitásra. 1994) Egypt of the Pharaos (1961.) Dzsehutimesz1 Ibi2 (ang. J. amint a mumifikálás nehéz feladatát végzi.) FOKHAGYMA ÖLTÖZET GARNOT. 2780–i.) BT: egyiptológiai iskola AD: 54. 2200) GANAJTÚRÓ GANÉJTÚRÓ SZKARABEUSZ SZKARABEUSZ 1933 téli időszakaiban a Kharga-oázist kutatták a Líbiai fennsík egy kis területével együtt. 16) BT: szöveg NT: Amiens papirusz (PIM) Baldwin papirusz (BM: BM 10061) GAZELLA SN: Gazdagabb családok gyermekei sivatagban befogott kis gazellát kaptak ajándékba.) BT: mesterség NT: Djeserkaresoneb (ang. BT: koporsó NT: gamhudi romboid koporsó GAMHUDI ROMBOID KOPORSÓ SN: A külső oldalak jellegzetes motívumai a többsávos tarka elemekből összeállított „széles gallér“ a kiterjesztett szárnyú Nut istennő.e. ELINOR W. hogy helyettük több oszlopban felirat olvasható. majd egyes óbirodalmi sírokban. JOHN (1876–1956) SN: A Liverpooli Egyetemen volt régész professzor.–1963.

Nevetése földrengést okozott.) (1. Nephtüsz és Széth. ar. míg a nyugati parton számos magánszemély és király létesített szent helyet.) Gebel Silsila (ang. Az Edwin-Smith papirusz vizsgálati útmutatóval szolgál ennek sérülése esetén. HEGYSÉG GÁZKROMATO– Khenw (óei. Ábrázolásokon Nutot támasztja alulról. BT: Hathor1-papnő Kar1 hozzátartozói GÉM BT: madár NT: szürke gém GEBAT (óei.) Kheny (óei..) GEE.edu GEFI (ang. ném.. ar. ar. Su királyságát Geb váltotta a trónon.) Su Széth Tefnut GEBEL ABU DIYEIBA SN: A Vörös-tenger mellett fekszik.) SADUF EKHNATON NAPTEMPLOMA TÁBORNOK PETYMEG PETYMEG GENERAL (ang.) VÖRÖS HEGY GEBEL EL-AHMAR GEMACSONT SN: A szemzug. BT: szentély GEBTIU1 (óei. 2. BT: galenitbánya GEBEL ES-SILSILA (ang. uralkodási évében. BT: Geb NT: Ízisz Nephtüsz Nut Ozirisz (gör.. BEATE BT: svéd egyiptológus AD: Box 5405. BT: növény GENNYES SEB FERTŐZÖTT SEB BUZÉRVIRÁGÚ GENTIANALES (lat. dinasztiában.BT: múmiavizsgálat GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLAT GRÁFIA GÁZLÓMADÁR BT: madár NT: daruféle gólyaalakú GC GEB GÁZKROMATOGRÁFIA UF: Keb (ang. A föld kiemelkedő pontjának vélték Geb térdét. Tefnut iránt. ar. hogy a teremtésmítoszokban felbukkanó Nagy Gágogó azonos lehet Geb ősi.) GEBEL ESZ-SZILSZILE GEBEL ESZ-SZILSZILE GENETTA GENETTA (lat. Kettejük uralma között azonban nagy zűrzavar támadt a fővárosban.. BT: aranybánya GEB-SZENTÉLY SN: Batában található. Hapu fia. ol.) SN: Kar1 felesége a 6. BT: kőbánya GEBEL EL-SILSILA (ang. Innen vitte a köveket Amenhotep. amit csak tetézett Geb hirtelen támadt szerelme anyja. itt homokkövet bányásztak.) GEBEL ESZ-SZILSZILE GEBEL EL-ZEIT UF: olajhegy BT: hegység RT: Gebel el-Zeit bánya GEBEL EL-ZEIT BÁNYA SN: A Szuezi öbölben fekszik. ar.) GENETTE (dán. A Túlvilágon ő vezeti a holtak első lépteit.) Seb2 (ang.) Khenu (óei. míg végül Geb elfoglalta helyét a trónon és meghódoltatta a fellázadt embereket is.) Jebel Silsila (ang.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. Hathor1 papnőjeként szolgált. mivel a liba volt a szent állata.) GERLICE UF: gerle gilice gőrice Turtur (lat.) GEBEL ZEBARAI ARANYBÁNYA SN: I. Felmerült az is... JOHN BT: egyiptológus AD: john_gee@byu.) GEBTIU (óei. BT: csont GÉMESKÚT GEM-PA-ITEN GENET (ang.) GEOGRÁFUS BT: tudós NT: Eratoszthenész (i. 5. Ozirisz.) GEB FELKELÉSE GEB HOZZÁTARTOZÓI SN: Szülei Su és Tefnut. amelyek a területhez kapcsolódtak. ar.) Gebel es-Silsile (ang. Kőolaj lelőhely volt.) PETYMEG PETYMEG ÉSZAKI PETYMEG PETYMEG GENETTA (lat. 276–195) Sztrabón GEORGE. Ezen a környéken Thoérisz volt a tiszta vizek pártfogója.) GENETIKAI BETEGSÉG BT: betegség NT: alkaptonúria GENETT (své. Kilenc napon át tomboltak a viharok az országban.. KOPTOSZ (gör. 7) GENETA (kat.) 188 . BT: település GEBELEIN (ar. Sweden GERÄT (ném.) GENGENET SN: Krétai babhoz hasonló növény. ol. A király ismeretségi körébe tartozott. Széthi egyik aranybányája volt. Emberalakban ábrázolták állva. Felesége Nut.) SN: Kom Ombó és Edfu között helyezkedik el. ezért hívták az egyiptomiak a hegyeket és a dombokat „Geb felkelésének”.) GERLE ESZKÖZ GERLICE GEBEL ESZ-SZILSZILE (ar. felé meredő pénisszel.) MÜKERINOSZ PIRAMISVÁROSA GEBEL ESZ-SZILSZILE GEBEL-SILSILA (ang. vagy féloldalt fekve fején lúddal esetleg teljesen libaként.) GEBEL EL-AHMAR BÁNYA UF: Dzsu Deser SN: II.) UF: Gebel el-Silsila (ang..) Gebel es-Silsila (ang. fr. lúd alakban elképzelt formájával.) APHRODITOPOLISZ (gör. S-111 52 Stockholm. a Memnon-kolosszusok megépítéséhez.) Jabal as Silsilah (ang.e.) 2 KOPTOSZ (gör.) GEBTU (óei.) GEBEL ES-SILSILE (ang. az ametiszt lelőhelye volt a római korban.) Place of Rowing (ang. A fő lelőhelyek a keleti parton vannak.. Gyermekeik: Ízisz1. ol. BT: elemek istenei NT: Geb hozzátartozói RT: Geb-szentély FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. BT: hegység település GEBEL QIBLI (ar. a fülcimpa és az állkapocs között lévő csont.) Szib SN: A Föld megszemélyesítője és Nut férje. Ramszesz fedezte fel ezt a kőbányát a 9.

II. A kalcium-szulfát (CaSO4. 3650–3300) (i.) 206) NAGADA II. 3500– GIFT (své. hogy rá tudjanak festeni. hogy mészkőfennsík alatt egy predinasztikus föld alatti komplexum. gipszből készült. Andrew Collins a Gods of Edenben leírja.) GESY (óei. 206) GERZIAN (ang.) GIPSZ GERZEH SN: Meidum közelében van. BT: templom GIACUMAKIS. (i. EL. combra. el.5 cm.) GHONEIM. Apja ajándékul küldte őt a fáraónak 317 nő kíséretében.(ar. 206) GERZEHI SÍR BT: sír NT: GT20 GT67 GT80 GT105 GT205 GERZEHI TEMETKEZÉS BT: gerzehi temető temetkezés RT: gerzehi kultúra gerzehi sír GERZEHI TEMETŐ SN: A holttestek szándékos szétdarabolása volt jellemző a sírok kb.2H2O) hidratált formája. lábra.ca GIBT (ar. (1. BT: nekropoliszok NT: gerzehi temetkezések RT: gerzehi sír holttest feldarabolása GERZIAI KULTÚRA 3000)( 1. MOHAMMED ZAKARIA GEWITTERDRACHE (ném. 206) GERZÉEN B (cse.e. (1.) 3000)(1.) GIZAI PIRAMIS GIZEH ÓKORI EGYIPTOM KARMAZSINTETŰ GIZEH GIZEHI PIRAMIS GIZEHI NEKROPOLISZ NAGADA II.) SN: Óegyiptom uralkodóinak temetkezőhelye volt. valószínűleg csak a róla készült szoborról.) GIRMIZ (ar. dinasztiából származik a gizehi nekropoliszból. mint szimbolikusak. III. A faanyagok felületét bevonva az évgyűrűk és a felületi hibák elrejtését hivatott szolgálni. BT: gerinchúros NT: állkapcsos kétéltű madár GERINCHÚROS UF: Chordadieren (hol. GAYLE BT: egyiptológus AD: gayleg@rom. mind kristályos formában is jelen volt. Itt épültek a legnagyobb piramisok.) KOM MEDINET GORÁB GHUWAYTAH TEMPLOM. folyosókból és folyókból álló hálózata létezik Giza alatt. BT: lelőhely GERZEHI KULTÚRA 3000)( 1.) SN: Szerkezete: táblás. Al (ar.) SN: III. (i. ALSN: I. kamrákból.e. 3650–3300) (i. 203) 3000)( 1.) Roszetau (óei. mint az alvilági Duatot. Másodlagosan agyag mállásakor keletkezhet. szélessége: 19. 3500– NAGADA III. (i. BT: gipszmaszk GIPSZVAKOLAT UF: gesso (ang. bokára.e.) SN: A házak. 3500– NAGADA II. 3650–3300) (i. paloták. A koponyákat homokkal töltötték ki.e.) Jīzah. Az így képzett felületre nagyszerűen lehetett festeni. amely egyébként az ezüstöt képviselte. átlátszó ásvány.) GIZA. GEORGE BT: egyiptológus AD: ggiacumakis@fullerton.) APOLLINOPOLIS-PARVA (gör.) GINETA (spa. Ez a fejre. Egyiptomban mind kőzeti. M. 206) NAGADA II. lat. Amenhotep mellékfelesége.e.) (1.e. így a festési felületre vékony rétegben meszet és ragasztóanyagot kentek. majd ezt vonták be gipsszel. Nem közvetlenül az acról vett maszk. BT: város 189 . 552-ben épült.) SN: Az állati rendszertanban a gerinchúrosok egyik altörzse. FÁRAÓ-SZIGET GONEIM. Ezt a föld alatti hálózatot említik az edfui építőszövegek is.8×14.e. BT: Amenhotep.e.e.e. A jobb arcon az or mellett félkör alakú barázda sérülés nyomai láthatók. Ezért nevezték Gizát Roszetaunak. Magassága: 28. Úgy véli az alvilág komplexumának bejárata Nazlet el-Samman falu utcái alatt rejtőzik. Dieter GERZEAN (ang.) GILLAM.) GFT MAJOM MAFDET MAJOM GIZA NECROPOLIS (ang. GIPSZVAKOLAT GESSO (ang. Tömegesen tengervízből válik ki.) APÓPHISZ. 3650–3300) (i. csuklóra terjedt ki. (i.) BT: egyiptológiai szervezet RT: Artnold. 3650–3300) (i.) GEZIRA FARAÚN (ar.) gypsum (ang. A Duatba vezető ösvények és csarnokok leírásai sokkal inkább valósak. Sutarnának lánya. sírok falai akár sártéglából vagy kőből voltak.e. amelyet kézzel fomáltak. Mitanni királyának. 16) Dekorációs festésnél háttérként is használták fehér színként..BT: galambféle vándormadár GERINCES UF: Vertebrata (lat. túl érdesek voltak ahhoz.) Chordata (lat.e.edu GIBSON. (i. 3500–3000)(1.) GINSTKATT (své. prizmás megjelenésű színtelen.) GILUHEPA PETYMEG PETYMEG PETYMEG GINSTERKATZE (ném. III.e. 3300–3100) (i. BT: festékanyag szulfát NT: gipszvakolat GIPSZMASZK BT: maszk NT: gipszmaszk (RPM: 2386) GIPSZMASZK (RPM: 2386) SN: A 6.) GILICE MÉREG ARANYOZÁS GERLICE GILDING (ang. ROBIN BT: egyiptológus AD: gillam@yorku. ZAKARIJA (1905–1959) GHURAB (ang.(ar.on. 16) BT: gipsz vakolat GIPT1 (tör. ¼-énél.ca GILUHEPA UF: Gilukhipa (ang.) KOPT UF: Giza. (i. 3500– UF: Gyps (ném. 3500– NAGADA II.) Sakhbu (óei. háremhölgyei mellékfeleség GILUKHIPA (ang.4 cm.) (ném. 206) GERZÉEN A (cse.) BT: újszájú NT: gerinces GERMAN ARCHEOLOGICAL INSTITUTE (No.) 3000)(1.

amely csak felül volt redőzött. II. sírja Iry4 sírja Kai sírja Kanofer2 sírja Khamerernebty. nem pedig politikai elszakadásból történtő oka volt. 10 m. valamint a 6. hogy ez IV. 500 m hosszú és 300 m széles területet foglal el. I. Egy emberfejű természetes sziklából (márgás mészkőből) faragott oroszlántestű szobor.) Kameni masztabája Kar1 masztabája Kawab masztabája Khaemankh masztabája Khafraankh masztabája Khnemdzsedef masztabája Khuenptah masztabája Mereszankh.21f) Ezt is Hemiunu tervezte.(i. hosszú. A TEMPLES OF GIZEH (1883) GIZEHI PIRAMISVÁROS BT: piramisváros NT: Kephrén piramisvárosa Kheopsz1 piramisvárosa Mükerinosz piramisvárosa GIZEHI SÍR BT: sír NT: gizehi masztaba Hentkáwesz. A fejkendő redőzése azonban Kheopsz fejkendőjével azonos. ugyanis a fonott állszakáll csak 1000 évvel később jött divatba.RT: gizehi bánya gizehi masztaba gizehi nekropolisz gizehi templom gizehi piramis GIZEHI BÁNYA SN: A 4.. masztabája Hufuhaf. viszont elképzelhető. III. több. masztabája Szesem-nefer. akár Kheopsz piramisát. 107) BT: gizehi sír masztaba NT: Akhethotep2 és II. Merititész masztabája Ankhaf masztabája Ankhmaré masztabája Babaef masztabája Baufré masztabája Covington-sír Duaenhor masztabája Duaenré masztabája Dzsati masztabája Dzsedefhór masztabája G7753 Haemanh masztabája Hapenenebty masztabája Hemiunu masztabája Hnumenti masztabája Hotepheresz. a masztabák közti utak egymást derékszögben keresztezik.5×10.) Neb SN: A legrégebbi egyiptomi szfinx. (1. i. 2500 körül épült. II.5 m. masztabája Hotepheresz. széles. Eredetileg az arcvonásait élénk színű festékek hangsúlyozták. amit sem előtte sem utána nem használtak. II. amelyeknek leginkább adminisztrációs. dinasztia uralkodóinak és rokonságának valamint az őket támogatóknak sírjai találhatóak. masztabája Nefu és Khenmetszetju masztabája Ptahneferszesem masztabája Szesem-nefer. 107) BT: nekropolisz NT: gizehi sír gizehi központi temető 1200 Iry4 nyugati temető GIZEHI PIRAMIS UF: gizai piramis SN: Gizehben lévő piramisok. I. I. Orrát még jóval Napóleon előtt elvesztette.(1) Az oroszlán teste 45 m. A temetőben több „mag” csoportosulás is felismerhető. században. Csupán ezen három piramisra volt jellemző a gránitborítás. míg Kephréné csak alul. sírja GIZEHI SZFINX UF: Abu el-Hol (ar. A 4. miután megtisztította azt a homoktól és talán restaurálta is. a szögletes áll és a fül jellegzetes hasonlóságot mutat Kephrén dioritszobrának vonásaival. Összesen 10 volt belőlük. míg abban a korban vízszintesen lépcsős állszakállat viseltek. Valószínűleg Kephrén arcát ábrázolja. beleértve egy jóval magasabb technológiai tudást.2 m. masztabája Iaszen masztabája Idu1 masztabája Idu Nefer masztabája Ijnefer. Kephrén piramisától nyugatra ma is láthatók a kitermelés nyomai. de az első három a leghíresebb. A három nagy gizehi piramisnak nincs belső tokja és egymásra épülő héjszerkezete.) SN: A nekropoliszban főként a 4. BT: kőbánya RT: Gizeh GIZEHI KÖZPONTI TEMETŐ 1200 UF: Nucleus Cemetery 1200 (ang. masztabája Inekef masztabája Iteti masztabája Kaaper3 masztabája Káemszekhem masztabája Káemthenent masztabája Kakherptah (ang.8 m. masztabája Szehemankhptah masztabája Szennedzsemib Inti masztabája Szennedzsemib Mehi masztabája Sznofru-Khaf masztabája GIZEHI NEKROPOLISZ UF: Giza necropolis (ang.) Hor-em-Ahet (óei.e. óei. aki ezt a szfinxet építtette.e. A nekropolisz alaprajza olyan. hosszú. masztabája Szesem-nefer. Giovanni Battista (1770–1845) gizehi szfinx karbantartása Thutmózisz. amelyeket az Óbirodalom korában építettek. Hatalmas tömböket gyártottak hozzá. magasságuk 4. amely 73 m hosszú és 20 m magas. I. dinasztiában Iry4 volt a nekropolisz adminisztrátora. piramisa Kheopsz1 piramisa Kephrén piramis Mükerinosz piramis RT: Gizeh gizehi piramisváros Pyramids and temples of Gizeh (1883) GIZEHI PIRAMISOK ÉS TEMPLOMOK. IV. 1413–1405) (i. felső platformjuk 21×7. dinasztia idején nyitottak a gizehi fennsíkon bányákat a piramisépítéshez szükséges kőmennyiség egy részének előteremtésére. 1401–1390) PYRAMIDS AND 190 . IV. ami nélkülözhetetlen a stabilitáshoz. amit a görögök Harmakhiszra változtattak. Ezt bizonyítják a szobor arcvonásai is. III.) BT: gizehi nekropolisz GIZEHI MASZTABA SN: A Gizehben található masztabák átlagos alapterülete 23. dinasztia magas rangú hivatal- nokai.(1. II. I. II. BT: egyenes oldalú piramis NT: Hotepheresz.) Horemakhet1 (ang. A szfinx mancsai között talált állszakáll fonottsága külön kérdést vet fel. Leszármazottaik még az 5. masztabája Mereszankh. a lábak 15 m. masztabája Mestju masztabája Mesuw masztabája Mindjedef masztabája Minkhaf masztabája Nebtyherkauws masztabája Nefertkau. Thutmózisz idején került a szoborra. mint egy városé.(1. aminek ma már csak szórványos jeleit fedezhetjük fel. mint 14 m széles. és 4 m. I.e. BT: szfinx RT: Álom-sztélé Caviglia. a fej. Az óegyiptomiak Horem-Ahetnek nevezték. valószínúleg a 9. masztabája Szesem-nefer. dinasztia idején is ide temetkeztek.

de a munkálatoknak sajnos a külső védőréteg is áldozatul esett.) KECSKESZAKÁLL KORMÁNYZÓ KÁOSZ-ISTEN VÍZ-ISTEN ISTENATYA AMON-RÉ ISTEN ATYJA ISTENNŐ GOBEMADOR (spa. Tökéletesen illeszkedő formájuknak köszönhetően cement nélkül illeszkedtek helyükre. aug. Mára a felszínhez közeli talajvizek.oxford. aki pedig Egyiptomban tett rá szert. jan.huji.– 1947.goebs@merton.–1947. jan. majd 1888–1889 Tell el-Mashkutában folytatott kutatásokat. A mancsai között található ún. 5. Vladimir Semyonovich Golenyisev.) GOLENYISEV.) GOD’S FATHER OF AMUN-RE (ang. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856. Vladimir Semenovitch Golenischeff. BT: gázlómadár vándormadár GLIMMERSCHIEFER (ném. ott egy égi recept szerinti mész és homok alapú habarcsot használtak. aug. ANDREA BT: egyiptológus AD: gnirs@humnet.uk GOELET. A sérült részek helyét szobrászok töltötték ki polisztirollal. aug. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856. VALDEMAR GOLENYISEV. VLADIMIR SEMYONOVICH GOLENYISEV.com GOLD (ang.) GOLDWASSER. 5. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856. 17. és több mint 6000 óegyiptomi antikvitásból álló óriási gyűjteménnyel tért vissza. RT: Golenyisev. sz-ban a homoktól és ő vont köré egy téglafalat is. 30.) GLASTUM (ang. Egy magánszemélytől vásárolta Oroszországban.) GOLENYISEV PAPIRUSZ UF: diadém-papirusz SN: Vlagyimir Golenyisev orosz gyűjtő tulajdona volt e papirusz.edu 73007. A cementet egy vékony habarcsréteggel helyettesítették. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856.) ISTENI FELESÉG GOEBS. 1989-től kezdve az UNESCO égisze alatt folytak a felújítási munkálatok.) GOLDSMITH (ang. 5. RT: Álom-sztélé gizehi szfinx GIZEHI TEMPLOM BT: templom NT: Kephrén halotti temploma Kephrén völgytemploma GLASGOWI EGYETEMI KÖNYVTÁR SPECIÁLIS GYŰJTEMÉNYE (Sk. Az ókorban. 5.) GODS OF CHAOS (ang.edu GNOSTIC CODICES (ang. Szétfeszítette a sótartalomtól meggyengült sziklát. jan. KATJA BT: egyiptológus AD: katja.e.) UF: Golenichtchev. majd ezek alapján a szobrot eredeti anyagához hasonló mészkőtömbökkel pótolták ki.ucla.) GOLDMINE (ang. amelyet 1909-ben adott el a Puskin Múzeumnak. Thutmózisz tisztíttatta meg i. 1982-ben közönséges cementtel próbálták az elpusztult részeket pótolni. OGDEN BT: egyiptológus AD: og1@is3. hogy a tudós szakemberek megmérhessék méreteit. BT: gyűjtő orosz egyiptológus RT: Golenyisev papirusz Hermitage papiruszok (HM) Moszkvai Matematikai Papirusz (PUM) Puskin 120 papirusz (PUM) Puskin Múzeum (Or.–1947. amely bármilyen távolságból is mindig hazatalál. Kifogástalan állapotban maradt meg. 30.) SN: A gólyát főként mint vándormadarat tisztelték.–1947.) GODDESS (ang.– 1947. 30. Ez a technika okozta az 1988-ban bekövetkezett katasztrófát is. a sivatagi szél azonban időről időre homokkal borítja be alsó részét és eltakarja a belsejébe vájt római kori sziklatemplomot. Ahol mégis elkerülhetetlen volt a kötőanyag használata. A következő két évtizedben mintegy 60-szor utazott Egyiptomba. évszázadban. jan. aug.nyu. Régészek.) GOLENYISEV.) GOD’S FATHER (ang. VLADIMIR SEMYONOVICH GOLENYISEV. 30.) PELYVÁSVIRÁGÚ ÁLLKAPCSOS GNATHOSTOMATA (lat. de ez az anyag sokkal keményebb volt a mészkőnél.) 191 .. Valdemar SN: A Szentpétervári Egyetemen tanult. VLADIMIR SAMIONOVITCH GOLENYISEV. aug. jan.) GOLENISHCHEV.) GNIRS. Róla neveztek el egy papiruszt. jan. ORLY BT: egyiptológus AD: msmush@mscc. 15.–1947. 5.) GOLD TOMB (ang.) GLUE (ang. A szövegeket valószínűleg Szobek egyik papja írta nagyjából az i. „Álom-sztélé” emlékezik meg erről a cselekedetéről. Először a leginkább megrongálódott külső téglákat távolították el.) ENYV GLUMIFLORAE (lat. a szfinx vállának egy darabja levált. amely a saját gyűjteményéből való volt. a környezetszennyezés és a szakszerűtlen helyreállítási kísérletek következményeként igencsak megnőtt a hatalmas szobor összedőlésének kockázata. amelyek egyes részeken 3 méter mélységig is beszivárogtak.) BT: vallási szöveg kopt szöveg NT: Fülöp evangéliuma Igazság evangéliuma Júdás evangéliuma Tamás evangéliuma GOATEE (ang. 1917 után nem tért soha többé vissza Oroszországba. Vladimir Samionovitch Golenishchev.) BT: egyiptológiai gyűjtemények GLASS PASTE (ang. VLADIMIR SEMENOVITCH GOLENYISEV.ac. majd a cement nyomait.) Vádi Hammamat GOLENISHCHEV. 1905-ben ásták ki újra.e. jan. 1925-26-ban is megtisztították a szobrot Émile Baraize vezetésével. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856. Napóleon expedíciója újra kiemelte a szobrot a homokból.) ARANY DUAMUTEF ARANYBÁNYA ARANYMŰVES KV56 GOLDEN DAWN (ang.–1947. Vlagyimir Szemionovics (1856. 5. aug. Neve cirill betűkkel: Владимир Семёнович Голенищев.) ÜVEGPASZTA KRISTÁLYOS PALA FESTŐ-CSÜLLENG GOD’S WIFE (ang.) GÓLYAALAKÚ UF: Ciconiiformes (lat.) GNOSZTIKUS EVANGÉLIUM GNOSZTIKUS EVANGÉLIUM UF: Gnostic Codices (ang. 5.) GODS OF WATER (ang. 30. amelyek a kőfaragók mintadarabjaiul szolgáltak. Baraize óta állandó karbantartással gondoskodnak a szfinxről.1651@compuserve. így az méginkább felgyorsította a szobor töredezését. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856. 30. aug. 30.) GOLENISCHEFF. 1884–85-ben feltárásokat szervezett és finanszírozott Vádi Hammamatba.il GOLENICHTCHEV.) Tell el-Mashkuta (ar. Az 1982 és 1987 között beépített 390 kőtömb helyét 1852 új elem foglalta el. Az Újbirodalom idején kicserélték a szobor egyes díszítőelemeit. 15 darabból áll.ac. 1924– 1929 között a Kairói Egyetemen ő vezette az egyiptológia tanszéket. a görögök és a rómaiak további beavatkozásokat végeztek a szobron. művészek.GIZEHI SZFINX KARBANTARTÁSA SN: IV. geológusok és mérnökök együtt dolgoztak a felújításon. 571 cm hosszú. az erózió.

) GOUT (ang. SHELDON LEE BT: egyiptológus AD: gosline@hotmail. Mohammed Zakaria (1905–1959) GOODWIN.) GOVERNOR (ang. WILLIAM BT: egyiptológus AD: wgordon@ucla. La (2004) GÖNCÖLSZEKÉR NAGY-GÖNCÖL GOODMAN. BT: ásatás Goneim.) Mycobionta (lat.NT: flamingóféle íbiszféle papucscsőrű madár-féle GOLYVA STRUMA GOMAA.) GOYON. BT: egyiptomi egyiptológus GOM-ACACIA (hol.u. akik rövidebb-hosszabb ideig Egyiptomban tartózkodtak. Shanghaiban halt meg. MOHAMMED ZAKARIA (1905–1959) UF: Ghoneim.) GOTTESVATER (ném.net GORDON.) GONEIM.) GOTTESGEMAHLIN (ném. GEORGES BT: egyiptológus NT: Goyon. illetve Egyiptommal is foglalkoztak. BT: szék NT: gömbölyített lábú ülőke GÖMBÖLYÍTETT LÁBÚ ÜLŐKE BT: gömbölyített lábú szék ülőke NT: ülőke (BM: EA 2472) GÖMBÖLYÍTETT SZÉKLÁB BT: székláb GÖRBE KARD UF: hepes (óei. Mohammed Zakarija Gomeim. A lábak kézzel faragottak. BT: eukarióta növény NT: valódi gomba GOMEIM.net 192 .) EGYIPTOMI AKÁCIA GOMBA UF: Fungi (lat. BT: filozófus NT: Démétriosz Platón (i. WILLIAM BT: egyiptológus AD: wmgoodman@earthlink.) BT: Gram-pozitív baktérium NT: bacillus GÖMBÖLYÍTETT LÁBÚ SZÉK UF: round-legged stools (ang. Mohammed Zacheria (ang. 395) UF: Greco-Roman Period (ang. 332–i.) coccus (lat.) (1.e. BT: egyiptomi egyiptológus NT: Goneim szakkarai ásatásai (1951–1955) RT: Szehemhet piramisa GONEIM. aki 1950-ben felfedezte az Eltemetett Piramist. BT: gyümölcs kabakos GÖRÖG-EGYIPTOMI TERRAKOTTA UF: gréco-egyiptomi terrakotta SN: Elsősorban Alsó-Egyiptomban terjedt el. BT: város RT: Pi-Ramszesz (óei. BT: egyiptológus RT: Harris 500 papirusz (BM: BM 10060) GOSHEN SN: Város a Delta keleti felében. CHARLES WYCLIFFE (1817–1878) SN: Egyiptológus és jogász. de nem volt ismeretlen Felső-Egyiptomban sem.) SN: Némely egyiptomi piramis őrzi a dinnye ábrázolását.) KORMÁNYZÓ GÖMB ALAKÚ BAKTÉRIUM UF: cocci (lat. ANNE BT: egyiptológus AD: agout@ifao. MOHAMMED ZAKARIA (1905–1959) GONEIM SZAKKARAI ÁSATÁSAI (1951–1955) SN: Ekkor találta meg Szakkarában Szehemhet befejezetlen piramisát Goneim. MOHAMMED ZAKARIA (1905–1959) GONEIM. Muhammad Zakaria (ang.e.com gosline@263. A bibliai hagyomány szerint itt éltek azok a zsidó munkások.) sarlóalakú kard BT: kard GŐRICE GERLICE GÖRÖGDINNYE UF: Citrullus lanatus (lat. GEORGES KÖNYVEI BT: Goyon. papirusz GÖRÖG-RÓMAI KOR (i.) GONEIM.egnet. akik Pi-Ramszesz építkezésein dolgoztak.edu GOSLINE. Hosszú évekig tartó depresszió után 1959 elején végzett önmagával. BT: terrakotta GÖRÖG FILOZÓFUS SN: Olyan filozófusok vannak itt felsorakoztatva.) SN: Egyiptomi egyiptológus.) Goneim. Georges NT: découverte des trésors de Tanis. 45) SN: A thébai sírokban találtak ilyen székeket. 428-348) Szolón GÖRÖGÖK BT: idegen nép NT: Uahibré-Emakhet GÖRÖG PAPIRUSZ BT: papirusz NT: Amherst 11 papirusz Berlin 5025 papirusz Berlin 7054 papirusz Oxyrinchus 15 papirusz (GEK: MS Gen 1026/1) Oxyrinchus 52 papirusz (GEK: MS Gen 1026/2) Oxyrinchus 72 papirusz (GEK: MS Gen 1026/3) Oxyrinchus 185 papirusz (GEK: MS Gen 1026/4) Oxyrinchus 247 papirusz (GEK: MS Gen 1026/5) Oxyrinchus 310 papirusz (GEK: MS Gen 1026/6) Oxyrinchus 338 papirusz (GEK: MS Gen 1026/7) Oxyrinchus 359 papirusz (GEK: MS GEN 1026/8) Oxyrinchus 893 papirusz (GEK: MS Gen 1026/9) Oxyrinchus 895 papirusz (GEK: MS Gen 1026/10) Oxyrinchus 930 papirusz (GEK: MS Gen 1026/11) Oxyrinchus 1151 papirusz (GEK: MS Gen 1151/12) Oxyrinchus 1228 papirusz (GEK: MS Gen 1026/13) Oxyrinchus 1259 papirusz (GEK: MS Gen 1026/14) Oxyrinchus 1294 papirusz (GEK: MS Gen 1026/15) Oxyrinchus 1384 papirusz (GEK: MS Gen 1026/16) Oxyrinchus 1422 papirusz (GEK: MS Gen 1026/17) Oxyrinchus 1513 papirusz (GEK: MS Gen 1026/18) Oxyrinchus 1565 papirusz (GEK: MS Gen 1026/19) Oxyrinchus 1658 papirusz (GEK: MS Gen 1026/20) Oxyrinchus 1735 papirusz (GEK: MS Gen 1026/21) Oxyrinchus 1783 papirusz (GEK: MS Gen 1026/22) Philinna papirusz Rylands IX. MUHAMMAD ZAKARIA (ang.) KÖSZVÉNY HELYTARTÓ ISTENI FELESÉG ISTENATYA GOUVERNEUR (ném.) SN: Csak a fáraók fogyasztották.net GOUT. MOHAMMED ZACHERIA (ang. amelyet Szehemhet fáraó hagyott befejezetlenül. FAROUK SN: A memphiszi Ptah templom előtti két szoborkolosszuson ő fedezte fel Haemuaszet1 alakjait és a Haemuaszetről szóló feliratokat is. Georges könyvei RT: piramisépítés Goyon elmélete szerint GOYON.

Az elágazások lehetnek terpedtek és felállóak. Vagyis működési elve a mai rakétákhoz hasonló. Az egyiptomiak krémeket készítettek a magvakból. 2–3 cm hosszúak.) MUTIRDISZ SÍRJA GRAM-NEGATÍV BAKTÉRIUM GRAM-POZITÍV BAKTÉRIUM UF: Firmicutes (lat.0 cm széles). lapított alakú (átlagos magméretek: hosszúság 5. Durvaszemcsés ásványkristályokból áll. aki a DB320-as síron végzett utófeltárási munkálatokat. BT: bor RT: gránátalma gránátalmafa GRÁNÁTALMAFA SN: A gránátalmafa 5-8m magas fa. a vége csőrben elkeskenyedő.edu sokar@minerva. belül vékony falakkal rekeszekre és 2 emeletre osztott.) KILENCSÉG GŐZGÉP SN: Alexandriai Héron híres készüléke az első gőzgép. hosszúkás. vastagság 3. keskenyek. mert fölötte lekopnak a lágyabb kőzetek. a szőrözöttség mértéke gyenge. 1–2 cm szélesek. 17. BT: drágakő szilikát NT: almandin GRÁNÁTALMA UF: pomegranate (ang. Vörös levéhez a vért. 332–305)(1. 312) (i.) (1. ezek külső húsos héja adja e gyümölcs ehető részét. eleinte lilába játszó. a gránátalma szinte minden misztériumvallásban megjelenik mint az elpusztuló és feltámadó isten attribútuma.e.) UF: Graeco-Roman Museum (ang. A levélzet középzöld színű. Vastag tetején megmarad a bőrnemű csésze. A gránát vérpiros fajtája az almandin. (hektolitertömeg átlagosan 81.graham@yale. Királlyá koronázták.) SN: Gram dán orvos által. A pálhalevelek kicsik. BT: német egyiptológus koptológus NT: Graefe. éretten sárgásbarna színűek. 48143 Münster Tel: 0251 832 45 36 E-mail: grafe@uni-muenster.e. 2000-ben égés elleni gyógyszerként említik. aromás.) GRACILICUTES (lat. elágazó. jólét szimbóluma volt és érdekes módon a halál és a feltámadásé is..cis. Kőzetalkotója 40–60%-ban a földpát. Schlaunstr.) SN: Ökölnyi 30–40 dkg-os aranysárga gyümölcsei október végén érnek be.SN: Nagy Sándor i. fás héja van. a rekeszekben sok mag van. fali frízek faragásában. A hüvelyenkénti magszám változó. fehér vagy vöröses (a sötétvöröstől a vörösesbarnáig). Erhart NT: Mittelägyptische Grammatik für Anfänger (2001) GRAFITTO (ang. ERHART SN: A Münsteri Egyetem egyiptológusa. enyhén fogazottak. 3.később besárguló virág található. hajlottak.5-0. Le (ol. BT: korszak NT: makedón dinasztia (i. BT: fűszernövény RT: Ebers-papirusz GÖTTERNEUNHEIT (ném. BT: baktérium 193 . Még az Újbirodalom szerelmi költészetében is hagyott nyomokat. Erhart könyvei RT: DB320 AD: Universität Münster. Levele átellenes. BT: gránátalmaféle fafajta NT: gránátalma gránátalmabor gránátalmafa gyökere GRÁNÁTALMAFÉLE BT: mirtuszvirágú NT: gránátalmafa GRANATUS GRÁNÁT GRANDET. A mag köldöke kerek. Egyiptom.) GRAM-NEGATÍV BAKTÉRIUM UF: Gracilicutes (lat. Kissé lapított gömbölyű. végre piros vagy sárga. 328-ban helytartója Ptolemaiosz Szótér vette át a hatalmat.yale. Lelőhelye Asszuán és a Sínaifélsziget.8 mm átmérőjű. amellyel lázcsillapítás céljából kenték be a beteg testét.e. A növényt ezüstfehér szőrzet borítja. 5 Sharia’ al-Mathaf GÖRÖGSZÉNA UF: Trigonella foenum-graecum (lat.2 mm). BT: Alexandriai Héron találmányai GRAB DES MUTIRDIS (ném.) SN: Azokat a baktériumokat nevezzük így. koptológusa. átlagosan 12–17 db.2–3. valamint a templomok és a paloták berakásos díszítésében. ERHART KÖNYVEI BT: Graefe.edu GRAIN (ang. épszélű. termékenység.) GABONAFÉLE PÁZSITFÉLE GRAMINEAE (lat. Az Ebers-papiruszok i. A virágzatban 1–2 pillangós.8–1. Institut für Ägyptologie und Koptologie. A levélkék lekerekített lándzsa alakúak. barna színű. majd i.) SN: A magma kristályosodásával keletkezik a Föld mélyében. lándzsás.e. GEOFFREY BT: egyiptológus AD: geoffrey. amelyek színüket megtartják a Gram-festés után.8 cm hosszú. K. antociános színeződésű. A primér lomblevél ép. kör keresztmetszetű. fehér magjaihoz a spermát asszociálhatjuk.de GRAEFE.) SN: Szára 45–65 cm hosszú. A hajtóerőt a nagy sebességgel kiáramló gőz reakcióereje szolgáltatta.) SN: Alexandriában található BT: múzeum AD: E. BT: almaféle gránátalmafa RT: gránátalmabor GRÁNÁTALMABOR UF: pomegranate wine (ang. kívül kemény. A hüvelyek 12– 21 cm hosszúak. tűzpiros virága és különös formájú gyümölcse népszerű elemmé vált az ékszerkészítésben. Levelei hármasan összetettek. Az egész növény intenzív.) FALFESTMÉNY GRAHAM. szórt állásúak. A hüvely keresztmetszete lapított.e.fr GRÁNIT UF: granito (ol. Gyökerének csersavát az orsógiliszta kiűzésére használták.) (1. Szimpla.e. Magja kicsi. sárgásbarna színű. 0.8 kg).3 g ezermagtömegű.9 mm. A. BT: mélységi magmás kőzet GRAEFE. háromszög alakúak. 15) Punicum malum (lat. PIERRE BT: egyiptológus AD: pierre. 305–30) (i. épszélűek.) GRANAT MAGTÁR GRÁNÁT GRÁNÁT UF: granat granatus SN: Általánosan ismert drágakő a kovasavas ásványok között.grandet@wanadoo.2 mm.6 mm. 332-ben felszabadította az országot a perzsa uralom alól.) Musée Gréco-Romain. hogy a színe szürke. a rövid hajtáson csoportos.5–1.e. Az ókor kultúrnépei is pontosan ezt tették. BT: baktérium NT: pálcikás baktérium endospóra gömb alakú baktérium sugárbaktérium GRANARY (ang. nagysága 0. 304–30) GÖRÖG-RÓMAI MÚZEUM (Eg.0–23. egészség. 332–304) Ptolemaida-dinasztia (i. de a hegyvidékeken gyakran felszínre bukkan. Alexandria. kopasz. 2. megalapítva a fáraók utolsó dinasztiáját. ettől függ. többnyire kerekded (1. némelykor eltövisesedő cserje. 8cm. 15) SN: A középosztály számára a valódi szőlőből készült bort helyettesítette. fehér . szélesség 1. Ez a gyümölcs a belsejében lévő sok piros (ribizliszemre emlékeztető) magja miatt ősidőktől fogva a tisztaság. felfedezett festési eljárás során a színüket elvesztő baktériumok.

feketegránit szarkofágja Ramszesz. hideg vizet zúdítottak rá.e. II.) GREAT ROYAL WIFE (ang. amikor egy csodálatos sírt fedezett fel. BT: múzeum GRÈS (fr. A hirtelen lehűléstől a repedezett felület lehasadt és alatta hozzáférhetővé vált a jobb minőségű gránit. FRANCIS LLEWELLYN (1862–1934) SN: 1879-ben vált egyetemi hallgatóvá.ca GREEN MONKEY (ang.e. JOHN KÖNYVEI BT: Greaves. 395) GÖRÖG-EGYIPTOMI GÖRÖG-RÓMAI KOR GREEN. LYN BT: egyiptológus AD: lyng@rom. III.ca lyn. 100-ig. ahol nagy lelkesedéssel vetette bele magát az egyiptológiába. gránitszarkofágja GRÁNITSZERSZÁM BT: szerszám NT: gránitdöngölő RT: gránit GRÁNITSZOBOR BT: szobor NT: Dzsehuti3 szobra (BM: EA 69863) (801-631-200 TB) 486) GRANVILLE.e.) VÖRÖSGRÁNIT GRÁNITSZARKOFÁG GRANITE SARCOPHAGUS (ang. aki 1869-ben született Londonban. a 6. teremben i. teremben reliefeket és feliratokat asszír palotákból.u. aki tudományos boncolást végzett egy Irtierszenu nevű múmián 1825-ben. aki 1638-ban járt Gizehben.e. Önereje és természetadta 194 . FREDERICK WILLIAM (1869–1949) SN: Angol egyiptológus-régész. századi Egyiptom és Róma leleteit. BT: Egyiptom-utazó NT: Greaves.u. JOHN (1602–1652) SN: Angol csillagász. 2000–i.) UF: Egyptian-Gregorian Museum (ang. Eredményeit „Pyramidographia” (1644) című könyvében tette közzé. Magától tanult meg óegyiptomi nyelven. VI. A Cambridge-i Jesus College-ben tanult. azaz lerajzolta azokat. hogy a múmia rákban (ovarian dropsy) halt meg. amely most a British Múzeumban látható.) SÍR SÍR LITIKUS HOMOKKŐ NAGY KIRÁLYI HITVESEK FŐADMINISZTRÁTOR SZŐLŐ GRAYWACKE (ang. az 5.on. a 7. KATHERINE BT: egyiptológus AD: grifcon@mindspring.) HOMOKKŐ KÖZÖNSÉGES MIRTUSZ GRIECHISCHE MYRTE (ném. 13) GRAV (dán) GRAVE (ang. Az első pontos számításokat a piramisoknál ő végezte el. teremben hieroglif feliratokat sztéléken és szobrokon. 1901-02-ben visszatért a területre Somers Clarke-kal és Archibald Sayce-szel. teremben ékírásos táblákat pecséteket Mezopotámiából. BT: angol egyiptológus régész RT: Bir Minayh GREEN. Ilyen gömb alakú gránitkalapácsot talált Waynman Dixon és Dr. II. vázákat és bronzokat SzíriaPlaesztinából. ramesszeumi szobra Ramszesz.u. Megállapította.com GRIFFITH. a másik pedig egyszerű gömb alakú volt. Harwa szobra (KEM: JE 36930) Harwa szobra (LEM: 8163) Neheszi2 szobra Ramszesz. 1895-97-ben Petrievel és Somers Clarke-kal ásatott el-Kabban. 2600–i. John (1602-1652) NT: Pyramidographia (1644) GRÉCO-EGYIPTOMI TERRAKOTTA TERRAKOTTA GRECO-ROMAN PERIOD (ang. Great Shelfordban halt meg 1949-ben.) (i. 1. 1896-98-ban táérképkészítőként dolgozott a Geological Survey of Egypt-nek. Göttingenben és Strassburgban pedig Kurt Sethe tanítványa volt. BT: döngölő gránitszerszám RT: fadöngölő GRANITE ROSE (fr. a 8. John könyvei GREAVES. teremben halottas tárgyakat i. 200-ig.) GREAT STEWARD (ang.) Gregorian Egyptian Museum (ang.) (1.) (1. teremben bronz és agyagfigurákat a hellenisztikus és római Egyiptom korából. Bir Minayhból 17 feliratot közölt 1909-ben. reliefeket Palmirából. AUGUSTUS BOZZI (1783–1872) SN: Angol orvos. 332–i. Gregory pápa alapította 1839-ben Rómában.) BT: szarkofág NT: Kephrén gránitszarkofágja Kheopsz1 szarkofágja Mereszankh. Az egyik tölcsér alakú volt a fogójánál elkeskenyítve.NT: asszuáni gránit fekete gránit rózsaszín gránit vörösgránit RT: gránitbánya gránitbányászat gránitobeliszk gránitszarkofág gránitszerszám gránitszobor gránitsztélé GRÁNITBÁNYA BT: bányák NT: asszuáni bánya RT: gránitbányászat GRÁNITBÁNYÁSZAT SN: A gránit felületén nagy tüzet raktak és amikor a kőzet átforrósodott. 1–2. BT: bányászat RT: gránitbánya GRÁNITDÖNGÖLŐ SN: Kétféle alakban léteztek. 1897-98-ban Hieakónpoliszban Quibellel. Grant a Kheopsz1 piramisban a királyné kamrájának északi kürtőjében. teremben fogadalmi bronzokat az i. Az Ókori Egyiptom kultúrájából tartalmaz az 1. majd 1898-99-ben egyedül.green@utoronto.u. taniszi szobra Riya1 szobra (801-633-300 TB) GRÁNITSZTÉLÉ BT: sztélé NT: Álom-sztélé Éhínség-sztélé GRIFFIS.) SN: XVI. 1902-ben járt Bir Minayhban a nagy etbai területeket bejárva mindenütt csak kevés időt töltött. a 2. a 3.) FEHÉRBARKÓJÚ CERKÓFMAJOM GREGORIAN EGYIPTOMI MÚZEUM (Ol. évezredből.) GREAVES. teremben Adriana rezidenciája Szerapeumának rekonstrukcióját. a 4. teremben fáraószobrokat i.) GRÁNITKOPORSÓ BT: koporsó NT: Dzsehutimesz1 koporsója Ízisz7 koporsója GRANITO (ol.) GRÁNIT GRÁNITOBELISZK BT: obeliszk NT: befejezetlen obeliszk Concorde obeliszk héliopoliszi obeliszk GRÁNITOSZLOP BT: oszlop NT: Pompeius oszlopa GRÁNITSZARKOFÁG UF: granite sarcophagus (ang. a 9. BT: múmiavizsgáló RT: Irtierszenu GRAPE (ang.

BT: orvos RT: Gua koporsója Gua sírja GUAIAKOL GUAIACOL (ang. CHRIS GUM ACACIA (ang. NICOLAS KÖNYVEI BT: Grimal. STEFAN BT: egyiptológus AD: grunert@bbaw. amelyet cédrusfából vontak ki és mumifikációnál alkalmaztak. NICOLAS BT: egyiptológus NT: Grimal. KRZYSTOF UF: Grzymski. Nicolas könyvei AD: ngrimal@ifao.de GUNN. ROLF SN: Egyetemi professzor a mainzi Johannes Gutenberg Egyetemen. mellette 6 sírmelléklettel. aki a Heqanakht papiruszokat elsőként vizsgálta.uni-heidelberg.net GRIMAL. BT: gerzehi sír SN: Felhúzott térdekkel és könyökben behajlított karokkal oldalára fektetett halott található benne. BATTISCOMBE GEORGE (1883–1950) SN: Filológus. BT: angol egyiptológus NT: Griffith. The (1898) GRIFFITH INSTITUTE (An.) GRUS GRUS (ang. mellette 8 sírmelléklettel. A Kairói Egyiptomi Múzeumban található. Róla lett elnevezve a Griffith Institute.uk/Griffith.) CERKÓFMAJOM GRÜNE PAVIAN (ném.) GRZYMSKI.: +44 (0) 1865-278099 (hivatal) vagy +44 (0) 1865278097 (Archív és Topographical Bibliography) Fax: +44-(0)1865-278100 griffox@ermineean.) GRÜNE MEERKATZE (ném.) GUMI ANUBISZ-PÁVIÁN GUM ARABIC TREE (ang. 1901-től egyetemi docens. KRZYSTOF GRZYMSKI.) SN: Sárgás aromás olaj.de GUICHARD. BT: egyiptológus RT: Heqanakht papiruszok (MMA 223516–523a-e) GURNET MURAI UF: Gurret Murrai (spa. A fej a testtől elválasztva hevert a nyak felett.) SN: A Griffith Institute az Oxford Egyetem része.on. Egyrészt brilliáns filológus volt. másrészt aktív ásató Egyiptomban és Szudánban. 14 sírmelléklet volt mellette. SVENJA BT: egyiptológus AD: Svenja. Karjai maga előtt kinyújtva a combjai közé nyúlnak be. BT: gerzehi sír SN: Egy oldalára fektetett holttest található a kis sírgödörben felhúzott térddel és könyökben behajlított karokkal. BT: fakoporsó RT: Gua Gua sírja Két Út Könyve GUA SÍRJA SN: El-Bersában található. BT: gerzehi sír UF: gum (ang.tehetsége folytán zsenivé vált. SYLVIE BT: egyiptológus AD: guichard@louvre.html GRIMAL.) AD: Oxford OX1 2PH United Kingdom Tel.Guelden@uni-koeln. Nicolas NT: Historia del antiguo Egipto (2004) GRÓB (len. FRANCIS LLEWELLYN KÖNYVEI BT: Griffith. BT: gerzehi sír SN: Oldalára fektetett halott található a sírgödörben 16 sírmelléklettel.) GRZYMSKI. A falu lakosait felsoroló listák épségben megmaradtak.) GRUS VIRGO (lat.) Qurnet Murrai SN: Ez volt az egyetlen emberi település a Nílus nyugati partján. BT: balzsamozóanyag GUA KOPORSÓJA SN: Alja a Két Út Könyve néven ismert irattal van díszítve.bishkek. a térd és a könyök a test előtt összeér. dinasztia idején élt főorvos.egnet. Vegyjele: C7H8O2. majd 1924–1932-ig az egyiptológia professzora.ac.) SÍR GRUNERT. amely az egyiptológiára és a ókori közel-keleti tanulmányokra specializálódott.museum griffox@ermine.) mézga BT: növényi ragasztóanyag MIRHA TÖMJÉN GUMMI MIRRHAE GUMMI RESINA OLIBANUM GT67 GUNDLACH.: + 49(0)6131-39-20885 (Titkárnő: 39-22438) Fax: + 49(0)6131-39-5409 email: R. oldalára fektetett holttest található derékszögben felhúzott térdekkel. Chris BT: egyiptológus AD: krzysg@rom. BT: bersai sír RT: Gua Gua koporsója női szolgaszobor (BM: EA 30716) GUELDEN.ashmol.su GÚLA PIRAMIS GUMI EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA GUM (ang.ox. Karrierjét két fő területen lehet számon tartani. amelyek között két lapis lazuliból készült nyaklánc is volt. BT: német egyiptológus AD: Institut für Ägyptologie und Altorientalistik Johannes Gutenberg-Universität Mainz.Gundlach-DA@t-online. s azonnal elismerést szerzett az egyiptológusok között.ox. BT: falu NT: Gurnet Murai ókori lakosai gurnet murai nekropolisz GURNET MURAI NEKROPOLISZ BT: Gurnet Murai nekropolisz NT: gurnet murai sír GT80 GT105 GT205 195 . Itt találtak egy női szolgaszobrot.) SZÜRKE DARU DARU PÁRTÁS DARU FEHÉRBARKÓJÚ GUA SN: A 12. Francis Llewellyn könyvei GRIFFITH.ca GT20 SN: Oldalára fektetett holttest derékszögben felhúzott térdekkel és mellkas előtt könyökben hajlított karokkal található a kis sírgödörben 16 sírmelléklettel.de guksch@daad. A lábak és a karok erősen behajlítva. D-55099 Mainz Tel.de GRUS CINEREA (lat. Francis Llewellyn (1862–1934) NT: Petrie Papyri.ac.) GUM ARABIC (ang.fr GUKSCH. BT: Ashmolean múzeum (An. HEIKE BT: egyiptológus AD: b13@ix.uk http://www.urz.) GUAIAKOL UF: guaiacol (ang. BT: gerzehi sír SN: Ebben a sírgödörben egy fejétől megcsonkított.

html GÜMŐKÓR TUBERKOLÓZIS GYAKORISÁGI SZERIÁCIÓ SN: Azt méri. BT: boróka NT: borókabogyó GYALOGHINTÓ SN: A gyaloghintók általában elegáns. hogy térjen vissza hozzájuk. amely lassan háttérbe szorította a lent. Ha az uralkodó halt meg.uu. 70 napig gyászolták az egész országban. 196 . nem mutattak be áldozatokat. az élők világába. S. 10) Typha tourn (lat. 17) SN: Az illatos gyantafüst segítségével a halottak legyőzhették a nehézségi erőt és így megszabadulhattak a földi világtól.se Web: http://www.) poliomelytis epidemica (lat. 5.se/vm/victoria. Ha macskájukat gyászolták az emberek. Robinson illetve G. egyéniségét. fonott gyékényt imitálva. egyetlen oldalra lógó hajtincset meghagyva. Az Amarna-korból maradtak fenn ilyen amulettek. W. amelyben. néha az arcát is.e. BT: szeriáció GYALOGFENYŐ UF: Juniperus communis (lat. ruhájukat felhúzták. A rokonok útközben csatlakoztak az asszonyokhoz.) SN: 5-6 m magasra növő örökzöld fa. és nem rendeztek ünnepeket.) GYARMATBIRODALOM UF: gyarmat BT: ókori birodalom NT: óegyiptomi gyarmat GYÁSZ UF: gyászolás SN: Emberek gyászolása esetén megnövesztették a hajukat és a férfiak a szakállukat. I. Brained fektették le 1951ben. a gizehi Ré wab-pap felesége Reddzsedet hármasikreknek ad életet istenek asszisztálásával.) SN: 2-5 éves korban a legkönnyebb elkapni ezt a betegséget. nemes cselekedeteit és annak gyümölcsét. A duett formában írt dal szövege valószínűleg egy sokkal korábbi gyászéneken alapul. A gyászszertartás során a főpap méltatta az elhunyt uralkodó jellemét. melynek tűlevelei árszerűek.) (1.) KOM MEDINET GORÁB GURNET MURAI GURRET MURRAI (spa. BT: hintó GYALOGSÁG BT: katonaság GYANTA UF: resin (ang. és falaikat aranyfüstlemezzel vonták be. Két nappal a haláleset után vette kezdetét a balzsamozás hosszú művelete a balzsamozó pap vallási szertartásával. A. A módszer két alaptételét W. Uszerré. BT: szokás GYÁSZÉNEK GYÁSZDAL GUSTAVIANUM MÚZEUM (Sv. A történet vége hiányzik. BT: vírusos betegség RT: Deshasheh múmiája Khnumu-Nekht múmiája Sziptah lába GYERMEKEK HAJVISELETE SN: A gyermekek fejét leborotválták. Ezek után a holttestet elszállították és bebalzsamozták (ha tehetősebb volt életében).) UF: Museum Gustavianum SN: Az Egyiptomi Antikvitások kurátora Geoffrey Metz M. Tobozbogyója a borókabogyó. Akademigatan 3. BT: múzeum AD: Museum Gustavianum. majd a halottat hátrahagyva körbefutották a várost és mellkasukat. hogy egy kerámiastílus előfordulásának gyakorisági arányai hogyan változnak. mégpedig a gerincvelő első szürkeoszlopainak gyulladása. a fejüket kopaszra nyíratták és leborotválták szemöldöküket. The Victoria Museum of Egyptian Antiquities. Gyantából állítottak elő átlátszó lakkot olaj hozzákeverésével.) BT: növényi alapanyag GYERMEK BT: ember NT: Sherit GYERMEK-AMULETT SN: Egy guggoló gyermekalakot figuráztak oldalsó hajtinccsel. melynek lényege a gerincvelő elváltozása. BT: illatszer növényi alapanyag NT: borókagyanta kilikai jegenyefenyő gyantája GYAPJÚ SN: A birka testét borító szőrzet.: ++46 / (0)18-471-7571 Fax: ++46 / (0)18-471-7572 E-mail: museum@gustavianum. S-75310 Uppsala Tel. A hetven nap alatt előkészítették a temetést.GURNET MURAI ÓKORI LAKOSAI SN: A falu lakóit felsoroló fennmaradt listák nemcsak az összes személyt és annak foglalkozását sorolják fel. akik koronákkal látják el a gyermekeket. bunda. A férfiak hasonló ruhában voltak és ők is ütögették a testüket. és egy övvel rögzítették. hanem az egyes házak lakóit is.) (1.uu.gustavianum. fedetlen mellüket csapkodták. majd előszámlálta érdemeit. században kezdték használni a Nílus partján. BT: amulett GYERMEKBÉNULÁS UF: Heine-Medin-féle betegség Poliomelytis (lat. valamint siratták a halottat. A halálozás napján sárral kente be a ház minden asszonya saját fejét. szúrósan merevek. és az utolsó napon a sír bejáratánál felravatalozták a halottat. arany pálmalevél formájú oszlopfőkben végződtek. BT: gyászének GYÁSZOLÁS GYÁSZ GYÉKÉNY UF: buzogányfű buzogány2 buzogánysás rush (ang. BT: állatszőr GYARMAT GYARMATBIRODALOM GYÁSZÉNEK UF: gyászdal BT: ének NT: gyászének Oziriszért Maneros RT: gyász GYÁSZÉNEK OZIRISZÉRT SN: Ebben a költeményben Ízisz és Nephtüsz siratják bátyjukat és könyörögnek neki. A gyász ideje alatt zárva maradtak a templomok. BT: hajviselet GYERMEKEK SZÜLETÉSE SN: Egy történet a Westcar-papirusz Kheopsz1 és a varázslók című fejezetéből. BT: Gurnet Murai GURNET MURAI SÍR BT: gurnet murai nekropolisz NT: Amenemheb2 sírja Ameneminet2 sírja Ameneminet3 sírja Amenemopet6 sírja Amenemuya2 sírja Amenwahsu2 sírja Ankhefenrahorakhty sírja Hekamaatranakht Ture sírja Hormin2 sírja Huja1 sírja Karakhamun sírja Meh4 sírja Merimesz sírja Nay1 sírja Nehi sírja Petersemsedu sírja Sayemitef sírja Szobekmesz1 sírja Uszerhat7 sírja Uszermontu1 sírja GUROB (ang.

BT: gyógyszer GYÖMBÉR SN: Zsugorított helyzetben fekvő ötezer éves múmia. A Himnusz Aton napisten tiszteletére Kezdete a szépszavú beszédnek Kis pecsétgyűrűje csillan az ujján nagy gyönyörűség mondásainak kezdete. 21) SN: A gyógyítók az orvosokkal ellentétben csupán mágikus orvosságokat vagy ördögűzést alkalmaztak a gyógyításhoz. jönnél bárcsak a nővérhez Ré1 dicsérete Szívből szeretett nővéred GYÓGYSZER 197 .) NÍLUSI CSÖRÖSSZÁJÚ CSUPASZFOGÚ NYITVATERMŐ GYÓGYSZER UF: ellenszer gyógyszeres kezelés orvosság remedy (ang. A Ó. Legtöbbször magokból. A gyógyszereket maguk az orvosok készítették. BT: cselekedet GYERTYÁNFFY LUKÁCS SN: 1840-ben járta be Egyiptomot. melyeket végükön egy széles dísz tart össze.BT: Kheopsz1 és a varázslók GYERMEKNEVELÉS SN: Az anyák gyermekeiket az oldalukhoz kötözték vagy a hátukra. (1. Kiadta a Magyar Helikon. hogy ilyen gyöngyhálóval fedték az elhunyt testét. Fordította Molnár Imre. előállításukhoz szerves és szervetlen anyagot egyaránt felhasználtak. ábrázolásokon istenek is díszítettek ilyen nyakékkel. majd ezt 4 napig kell inni. Thébában a Ramesszeum egyik oszlopán és a Deir es-Selwít templomban.. hogy az ábrázolt személy nevét minél többen kimondják. BT: szerelmi költemény NT: Elmennél tőlem? Én istenem. én drága fivérem… E szavakkal szól a falomb gyönyörűség dalainak kezdete. a nyersfordításokat az óegyiptomi eredeti szövegekből Kákosy László készítette. templomban. Általában lakomákon viselték a nők és a férfiak egyaránt. Ennek döntő fontossága volt a halhatatlanság szempontjából. BT: ember-múmia GYÖNGYGALLÉR UF: usekh necklace (ang.. ásványokból készítették.) (1. nem volt külön gyógyszerész.) SN: Gyógyszerek tömegét sorolják fel a papiruszok. BT: halotti ruha GYÖNYÖRŰSÉG DALAINAK KEZDETE.) HAL GYMNODONTES (lat.) uszekh-nyakék uzeht gallér SN: Jellegzetességük. A szobrokat „megmentő”-nek nevezték és nyilvános helyen állították fel őket. BT: szobor NT: Dzsedher gyógyító szobra GYÓGYÍTÓ SZÖVEG BT: gyógyítás szöveg NT: ráolvasás GYÓGYMÓD UF: gyógyító eljárás BT: orvostudomány NT: beöntés dunsztkötés inhalálás rögzítő kötés RT: gyógyszer GYÓGYNÖVÉNY BT: növény NT: kakukkfű retek sáfrány GYMNOSPERMATOPHYTA (lat. A hétköznapi emberek körében éppúgy előfordult. többnyire összezúzással. Vöröses hajszíne miatt nevezték el Gyömbérnek. BT: orvostudomány NT: gyógyító szöveg gyógyszer terápia ördögűzés recept RT: orvosi papirusz GYÓGYÍTÓ UF: healer (ang. amelynek bőre és hajszálai is viszonylag épségben megmaradtak. BT: Egyiptom-utazó GYMNARCHUS NILOTICUS (lat.) GYÓGYINTÉZET BT: intézet NT: kórház GYÓGYÍTÁS SN: Az ókori Egyiptom gyógyítási és varázslási szokásairól kilenc orvosi papirusz ad felvilágosítást. Címét az egyik benne szereplő versről kapta. hogy több gyöngysorból állnak. BT: gyógyítás NT: adit elleni gyógyszer antibiotikum asztma elleni gyógyszer bélféreg elleni gyógyszer fogínysorvadás elleni gyógyszer fogszuvasodás elleni gyógyszer főzet gyomorfekély elleni gyógyszer henet kezelése homályos látás elleni kezelés hullaméreg elleni szer kenőcs kúp propolisz skorpiómarás elleni kezelés trichiasis elleni kezelés véraláfutásos szem elleni kezelés RT: Ebers-papirusz gyógymód GYÓGYSZERES KEZELÉS GYOMOR UF: Cardia (lat) khet (óei. 21) BT: orvos GYÓGYÍTÓ ELJÁRÁS GYÓGYMÓD GYÓGYÍTÓ ISTEN SN: A gyógyító istenek segítségül hívása lényeges része az egyiptomi orvosok működésének a betegségek kezelésében és megelőzésében. mint a fáraók viseletében. BT: gallér NT: Neferuptah gyöngygallérja (KEM: JE 90199) GYÖNGYHÁLÓ SN: Főként a Harmadik Átmeneti korra jellemző. A (1973) SN: Szerelmi költeményeket tartalmazó mű. Nevét megtalálhatjuk az egyik szobron az abu-szimbeli . BT: isten NT: Amon Honszu1 Hórusz Imhotep1 Ízisz 1 Min Szahmet Thot1 RT: orvostudomány GYÓGYÍTÓ SZOBOR SN: A gyógyító szobrok mindig az istenné vált állíttatót ábrázolják és segítséget nyújtanak a hozzájuk fordulóknak.) BT: emésztőszerv GYOMORFEKÉLY ELLENI GYÓGYSZER SN: Összezúzott datolyamagot le kell forrázni. valószínűleg főként azért.

máj. Dózsa György u. BT: felirat NT: Kheopsz1 győzelmi felirata GYŐZELMI SZTÉLÉ BT: sztélé NT: Piankhi2 sztéléje GYPS (ném.GYŐRY HEDVIG (1959. aug. 7–1868. Henry (1853. 41. 25.– 1947. júl. Tel.) BT: csontbetegség NT: tuberkolózisos gyulladásos csontbetegség GYŰJTŐ NT: Cazeneuve. 23. 5. 30.) d’Anastasi.) GIPSZ GIPSZ GYPSUM (ang. Anthony Charles (1790–1869) Golenyisev.) Rollin. Antoine-Barthelemy (1793. 23. Henry (1780–1827) Wellcome. (1) 343-9759. Marius (1839–1913) Clot-Bey. 28. 21–1936. lat. a hieroglif írásban azokat mindig egy sólyom és alatta az arany szimbóluma jelentette. (1) 397-5228 GYŐRY-KIRÁLY HEDVIG GYŐRY HEDVIG (1959. –) GYŐZELMI FELIRAT SN: Ha a fáraók meg akarták örökíttetni a győzelmeiket. Budapest.–) UF: Győry-Király Hedvig BT: magyar egyiptológus AD: Szépművészeti Múzeum.: mh. aug. jan. Giovanni (1780–1860) Déri Frigyes Drovetti.) GYULLADÁSOS CSONTBETEGSÉG UF: osteomyelitis (lat. máj. nov. Vlagyimir Szemionovics (1856.) GYÜMÖLCS BT: élelem növény NT: almaféle aszalt gyümölcs datolya dumpálma diója füge gránátalma görögdinnye őszibarack sárgabarack szőlő GYŰRŰ BT: ékszer NT: arany gyűrű atlantiszi gyűrű pecsétgyűrű 198 .. Bernardino Michele Maria (1776–1852) Feuardent Harris. otth. aug. Camille Salt.

Háború kitörésekor az egyes kerületi fejedelmek és templomok csapataikat a király rendelkezésére bocsátották. az Újbirodalom idején a fáraó katonái rengeteg olyan fegyvert használtak (háromszögű íj. valamint Nagadában egy kőedényen. Neosz Dionüszosz temploma HADRIÁNUSZ FEJSZOBRA SN: Denderahban találták meg Hadriánusz hatalmas bronz fejszobrát. ahová november 18-án érkezett. dinasztiában Gizehben már a gipsz alapút választották. bronzszobor fejszobor RT: Hadriánusz HADRIÁNUSZ PALOTÁJA BT: palota HADSEREG SN: Az Újbirodalom kezdetéig nem volt nagy állandó hadsereg. 199 .) SN: Abüdoszi pap. 18. dinasztiabeli írnok. I. Neith1.e. majd Fajjúm2-nál rejtélyes körülmények között meghalt Antinousz. 31) hükszósz háború líbiai háború Mentuhotep. görbe kard) melyek más ősi ellenségeiktől. piramisai lépcsős piramis závijet el-arjáni piramis HABARCS SN: Imhotep1 Szakkarában agyag alapú habarcsot. Hadriánusz Antinousz emlékére ezév október 30-án megalapította Antinoét. Szobekhotep) a 13. 19) UF: Hadrian (ang. melynek alapja kb. dinasztia 4. Ptolemaiosz által elkezdett templom építését. 131 elején hagyta el Egyiptomot. Noferhotep.) SN: A 3. BT: Haankhef (ang. melyeket ezen hadvezér hatalma alá helyeztek. Miután ezzel elkészült rögtön kezelte és ezáltal megóvta azokat a falrészeket is. BT: főpap Szobekhotep. században a hükszószok hadjáratának köszönhetően új haditechnika honosodott meg Egyiptomban. 1696–1686 Szobekhotep. büntető expedíciója polgárháború Szeszósztrisz. Később. 83×83 m. 117–138) (1. I.) Hadrianus SN: Római császár. Ezután utazását Thébába folytatta. Mut. Ők hozták ugyanis az országba az első lovakat és harci szekereket is.u. BT: fáraó RT: Haba piramisa HABADJILAT (ang. II. a Louvre-ban található. büntető expedíciója szíriai háború RT: Montu HACHISHI. Nevét Hierakónpoliszból és Závijet el-Arjáni sírokból ismerjük. SUZUKI BT: japán egyiptológus HADÁSZAT UF: hadviselés NT: haditechnika hadjárat hadsereg harci állat harci eszköz tengeri hadászat HADRIÁNUSZ (i. BT: usébtik HÁBORÚ SN: A háborúknak több istene is volt: Montu.u. III. IV. BT: isten FEJEDELEM SN: 19. Onurisz. BT. páncéling. BT: hadászat technika HADITENGERÉSZET HADIÚT BT: út NT: Hórusz útja HADJÁRAT BT: hadászat NT: hódító hadjárat HADOSZTÁLY NT: hadtest Ramszesz. IV. dinasztia idején. és visszaillesztette a megtisztított festett dekorációt.) HADRIANUS HADRIÁNUSZ HADRIÁNUSZ TENGERI HADÁSZAT HAANKHEF (ang.e. Az egyiptológusok Szahuré sírjában találták bevésve a nevét. 2603-2599) UF: Khaba (ang.e. Szahmet NT: actiumi csata (i. hozzátartozói NT: Haankhef hozzátartozói RT: Haankhef szkarabeusza (PM: UC 11546) HAANKHEF HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Kemi2. kisebb hadivállalatokra is ezt küldte ki. 130 júliusában szállt partra szeretőjével és kíséretükkel Alexandriában.H HA SN: A Nyugati-sivatag istene. négy egyenként 10 ezer főnyi hadtestről szólnak a krónikák. A királynak csak testőrcsapat állt a rendelkezésére.) SN: Befejezetlen lépcsős piramis Závijet el-Arjánban.e. 3.) BERENIKÉ FÜRTJEI HABA (i. BT. a szírektől és a hettitáktól származtak. hadseregének hadosztályai HADRIAN (ang.) NT: Neferhotep. királya. BT: Ízisz3 hozzátartozói HABA PIRAMISA UF: Layer Pyramid (ang.) SN: Ízisz3 anyja. Szobekhotep.e. Fegyverzetükre nézve lándzsások és íjászok voltak. BT: befejezetlen piramis dinasztia. akinek tetemét a Nílusban találták meg.e. Fiai: I. Az egyes kerületi fejedelmeknek is megvolt a maguk kisebb csapatuk és a pénzügyi hivatalnokoknak is szükségük volt a katonákra. míg a 4. Finom kezeléssel és egy sor kémiai anyaggal Lamia eltávolította a falakon lévő só nagy részét. BT: építőanyag HABEHENT USÉBTIJE SN: Az Újbirodalomból származik. (i. amelyet Bersa alapjaira építtetett. sisak. 1738–1727) (i. (i. Athribisz1-ben ő fejeztette be a XII. I. Ramszesz fiainak sírjához. IV. kiket a bányákba vagy kőfejtőkbe küldött csapatok fedezetére használtak. akit 50 évesen ismert meg. 6 évig uralkodott. hogy az első kamra falait és dekorációit megtisztítsa és megvédje. akinek fiából fáraó vált (IV. BT. akit gyengéd szálak fűztek Antinouszhoz. DAS (ném. írnok HÁ1 HÁ2 HADIDI. A Níluson átkelve meglátogatta a Memnonkolosszusokat. a görög fiatalhoz. restaurátor HADISZEKÉR HARCI SZEKÉR HADITECHNIKA UF: harci technika SN: Az i. BT: császár RT: Antinoé Hadriánusz fejszobra Hadriánusz palotája Ptolemaiosz. 1705–1694) (i. 1685–1678) HAANKHEF SZKARABEUSZA (PM: UC 11546) BT: szkarabeusz HAAR DER BERENIKE.e. LAMIA ELSN: 1993 nyarára szerződtették II. amelyeket frissen szabadítottak meg a rárakódott rétegektől. XII. Egyiptom állandó hadserege legalább 40 ezer főből állt.

melynek eredményeképpen több. din. Palesztinában és a Nílus-delta térségében voltak.és Dél-Egyiptom királyainak épületeit. Ízisznofrettől. Az L alakú sírszerkezet központi kamrája négyszögletes és az észak-déli tengelyen fekszik. Közép-pap.) SN: III.) Kha-em-waset (ang. a sírfeliratokon a „kedves hitvesem” vagy a „ház úrnője” kifejezések után üres helyet hagyott. mielőtt elszánta volna magát a házasságra. Még alig múlt el 10 éves.) Khaemwase (ang. uralkodási évében szerezte meg a közép-papi címet. Ez a sír tele volt múmiákkal és szarkofágokkal. valamint a Fáraók masztabáját. majd a 25. a Király fia.). dinasztia idején. mivel meghalt. Uszerkaf piramisát is ő újíttatta fel.. rajtuk Haemuaszet1 neve. amelyeknek állomáshelyei: Théba fölött az első katarakta környékén.) Truppenkommandeur (ném.) Khemwaset (ang. Alsó. hadserege katonaság katonatiszt királyi hadsereg középbirodalmi hadsereg lándzsás Ptolemaida hadsereg Ramszesz. Amenhotep jószágigazgatója. hogy az egyik legnagyobb tudós és varázsló. Második gyermekként született II. hogyan próbálta meg megszerezni azt a Thot1 isten által írt könyvet. Az osztrák-német kutatócsoport fedezte fel Junker vezetésével. leírják. BT: gizehi masztaba HAEMHET UF: Chaemhet2 (ném.) Jaemjet (spa. Apja 16. Unisz. Az egyik képen a két fiú egy harci szekérben áll s éppen követik apjukat egy ütközetbe. BT: elöljáró herceg Ptah-főpap Ramszesz. Még halála után ezer évvel is úgy emlegették.) Bakenptah2 Mermesa (i. Ennek a fegyveres akciónak a jeleneteit Beit-el-Váli templomának falára vésték. III hozzátartozói. Ramszeszt egy katonai hadjáratra Núbiába.) Khaemwese (ang. amelyből készültek. hadserege újbirodalmi hadsereg HADSEREG PARANCSNOK UF: comandante de soldados (spa. II. Ramszesszel a kérdést illetően. RT: Haemuaszet3 sírja HAEMUASZET2 SÍRJA UF: QV44 SN: 1903 februárjában fedezte fel Schiaparelli.) commander of soldiers (ang. Gizehben is építtetett magának sírt. kiterjesztett szárnyú sólyom feküdt. Miután tanácskozott II. Minden esetben feliratot készíttetett az objektum falára. BT: Királynék Völgye sírjai magánsír HAEMUASZET3 SN: A 18. Dzsószer. 945–924) Sesonk2 Uni HADTEST SN: Egy 10 ezer főnyi hadtestből állt Egyiptom állandó hadserege. II. Mellkasán aranyból és zománcból készült. helyreállítsa ….) Mahu1 (ang.e. március 15-én robbantotta ki a földből Auguste Mariette. BT: Ramszesz. Szent áldozatokat hozott értük … vizével együtt ….e. ellátta földadománnyal és személyzettel”. az anyag állapota. Nyakában aranylánc lógott amulettekkel. Ramszesz második feleségétől. BT: hadosztály HADVISELÉS HADÁSZAT HAEMANH MASZTABÁJA SN: A G2000 jelű masztabától keletre helyezkedik el. hogy felhívja az utókor figyelmét a jó munkájára: „Őfelsége úgy határozott. Arcát aranymaszk fedte. Ezek a lyukak ott is maradtak a szövegben. sírkápolna és szobor restaurációjára került sor. dinasztiabeli Hormesz1 kincstárnok unokája. Az ő korában már igencsak romos állapotban voltak. erős hanyatlásnak indult. amelyek számos érdekes tárgyat tartalmaznak. amelyet Memphisz gyakorolt.) commander of the army (ang.) SN: III. de végül nem oda temetkezett. A „Stories of Setne Khaemwese” című könyv egyik elbeszélésében pl. BT: Haemhet sírja sírfelirat HAEMUASZET1 UF: Jaemuaset (spa. BT: ember-múmia Haemuaszet1 HAEMUASZET1 USÉBTIJE (PM: UC 2311) BT: usébtik RT: Haemuaszet1 HAEMUASZET2 UF: Khaemwaset (ang. beindított egy tisztítási és állagmegóvási programot. uralkodási évben szerezte meg a Ptah főpapjának előkelő címét. memphiszi főpap. templom. BT: Hormesz1 hozzátartozói 200 . aki valaha is Egyiptomban született. I. melyben mágikus varázslatok olvashatóak. mint egy tucat piramis.) BT: hadsereg parancsnok NT: Amenemheb Meh1 (ang. hogy a kézművesek legfőbb vezetője.és Felső-Egyiptom magtárainak felügyelője és királyi írnok a 18. és a szilárdságuk.) Khamhat Meh (ang. amikor féltestvérével.) Khaemhet (ang. Szahuré. (i. BT: seikh abd el-gurnai sír sziklasír NT: Haemhet sírjának feliratai RT: Haemhet HAEMHET SÍRJÁNAK FELIRATAI SN: Haemhetnek még életében elkészült a sziklasírja. Khaemwese.) SN: Vezír és városi elöljáró. Számos történet született róla. Egy másikon pedig a nyugat-ázsiai Tunipnál folytatott katonai hadjáratban vett részt. Ramszesz fia (20. II. BT: jószágigazgató királyi írnok magtárfelügyelő RT: Haemhet sírja HAEMHET SÍRJA UF: TT57PM SN: Három kamrával rendelkezik nagyszerűen faragott reliefekkel. a líbiai határ körzetében. Ramszesz kedvenc fia volt. 1712–1710) Meru1 Nemrat Sesonk. Tehetséggel megáldott építész lévén nagy figyelmet fordított a korábbi fáraók által készíttetett építményekre.) Khaemuaszet Khaemwas (ang. Amon-herkhepseffel együtt elkísérték II.) Khaemwaset (ang. nagymértékben helyrehozta Észak. a Közép-pap és Király fia. de mivel háreméből még egyetlen asszony mellett sem kötelezte el magát. II. hozzátartozói vezír NT: Haemuaszet1 amulettje (PM: UC 12796) Haemuaszet1 múmiája Haemuaszet1 usébtije (PM: UC 2311) HAEMUASZET1 AMULETTJE (PM: UC 12796) BT: atef-amulett HAEMUASZET1 MÚMIÁJA SN: 1852. épületét … Khaemwese.BT: államszervezet hadászat NT: csapatkapitány gyalogság hadsereg parancsnok hadtest hadosztály íjász Kambüszész.

hogy ne bomoljanak szét. (1. II.) BT: hagymaféle liliomféle zöldség NT: fokhagyma póréhagyma vöröshagyma HAGYMAFÉLE UF: Alliaceae (lat.) SN: II. Thutmózisz idején. Az őszülő hajat hennával festették. A kisgyermekek haját leborotválták. 73) BT: falfestmény HAEMUASZET5 UF: Chaemwaset (ném. 2558–2532) (i. BT: Amunedjeh hozzátartozói HAFEMAN. BT: szépségápolás NT: hajfestés hajgöndörítés RT: sütővas HAJDÍSZ UF: hair ornament (ang. BT: dísz NT: hal-amulett HAJFESTÉS SN: Hajfestést többnyire akkor alkalmaztak. ami a fej egyik oldalán hullott alá. Ezután elefántcsont fésűvel fésülték ki.) SN: Az Újbirodalomban élt. A taposókád előtt Haemuaszet 4 mutat be áldozatot Renenutet istennőnek.e. Ő jelképezi az ég korlátlan kiterjedését.) BT: zsír NT: kecskeháj HAJDÍSZ HAJÁPOLÁS SN: A hajukat illatos olajjal kenték be. BT: fegyver NT: hajítóbot hajítóbunkó 201 . hogy erősebb és rugalmasabb legyen a tartása. spa. de volt receptjük a kopaszság késleltetésére is. S-752 30 Uppsala. spa.) HÁJ UF: fat (ang.) BOGLÁRKA ALKATÚ 4 HAI BT: munkafelügyelő HAIKAL. hozzátartozói HAFRÉ KEPHRÉN (i. BT: bot hajítófegyver HAJÍTÓBUNKÓ SN: Háborús jelenetek ábrázolásain látható. csavarás művészetét.) SN: Az ég istene. majd vékony tincsekre osztották szét. BT: Hufuhaf.) SN: I. csak egyetlen fonatot hagytak meg. BT: bunkó hajítófegyver HAJÍTÓDÁRDA SN: A fáraó gyalogságának egyik fegyvere. Sweden HAGYMA UF: Allium (lat. kis amuletteket.) Kamwaset (ang. dinasztiában. BT: hajviselet HAJGÖNDÖRÍTÉS BT: hajápolás RT: hajgöndörítő csipesz HAJGÖNDÖRÍTŐ CSIPESZ BT: csipesz szépítkezési eszköz RT: hajgöndörítés HAJÍTÓBOT UF: hajítófa SN: Hajítóbotok ábrázolásait gyakran láthatjuk madarak és kisvadak elejtésénél. BARBRO BT: svéd egyiptológus AD: Prästogardsgatan 12c.de HAFHUFU UF: Chaafchufui (ném. Arany csöveket. Krémekkel és balzsamokkal adták meg a haj színét és csillogását. Szinte alig maradt fenn ősz hajú ember ábrázolása. Karjai segítik az eget tartani.) SN: Sokszor a haj dúsítására vagy díszsebbé tételére a hajat befonták vagy önálló hajfonatokat illesztettek hozzá az eredeti hajhoz. FAYZA BT: egyiptológus AD: fhaikal@aucegypt.) Khaf-Khufu (ang. A hajukat hosszúra megnövesztő nők ismerték a fonás.) SN: A hajba fűzött díszek gyakori kellékei voltak az ünnepi hajviseleteknek. BT: hajítófegyver HAJÍTÓFA HAJÍTÓBOT HAJÍTÓFEGYVER UF: dobófegyver SN: A madarakat fából készített hajítófegyverrel ejtették el. ha a hajuk elkezdett őszülni. A hajfestésre hennát és borókabogyót használtak.edu HAIR ORNAMENT (ang.e.RT: Hormesz1 HAEMUASZET UF: Chaemwaset (ném. BT: wab-pap RT: Haemuaszet4 sírja HAEMUASZET4 SÍRJA UF: TT261PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Haemuaszet4 HAEMUASZET4 SÍRJÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: Egy jelenetsor az egyiptomi szőlészet és boászat főbb műveleteit vonultatja fel.) Amenkhaamwaset (ang.) Khamwaset (ang. 2520–2494) HAFSTRÖM..) Khamwaset (ang. BT: festés hajápolás RT: borókabogyó henna HAJFONAT UF: braids (ang. parókáknak.) SN: Ptah főpapja.) BT: spárgavirágú NT: hagyma HAH (ang. III. dinasztiában. BT: égisten HAHEPERRÉSZENEB LAMENTÁCIÓJA BT: pesszimista irodalom HAHNENFUSSÄHNLICHE (ném. A gyermeki oldalsó hajfürtöket csattal vagy karikával rögzítették. Amon harmadik prófétája a 19.. Amenhotep wab-papja a 18. INGELORE BT: egyiptológus AD: hafemann@bbaw. BT: Amon-pap próféta Ptah-főpap RT: Haemuaszet5 sírja HAEMUASZET5 SÍRJA UF: TT369PM BT: Khokha-sír RT: Haemuaszet5 HAEMUASZET6 UF: Amen-chaemwaset (ném. RT: Haemuaszet6 sírja HAEMUASZET6 SÍRJA UF: TTA11 BT: dra abu el-nagai sír RT: Haemuaszet6 HAEMUASZET7 SN: Amunedjeh testvére a 18. arany búzavirágot. Hufuhaf fia. dinasztiában.) Kamweset (spa.

sapka alakú frizurát hordtak.e. amely a Középbirodalomból származik. mások vállig érő.) száras növény SN: Sporofitonuk az alapvető szervekre (szár.) frizura SN: Egyes férfiak fejüket teljesen leborotválták.) Ahprisz Akhoris (ang. Medinet Habuban pedig egy kioszkot építtetett. A punti herceg ily szavakkal bocsátotta útjára: „Ég veled. menj haza! Viszontlátod gyermekeidet. Némely múmia hajában egyaránt találtak serkéket és felnőtt tetveket is. aki a puntok földjén ért partot.e.e.. II.) Hakor (ang. 393–380) HAJÓGYÁR BT: építmény NT: alexandriai hajógyár RT: hajó HAJÓKORMÁNYOS SN: Hat kormányos volt az első távoli vidékre utazó hajón. mert az egy nap elsüllyed a tengerben. mint az istenek által magukra hagyott pestiseseket. A hajóvázat hidakhoz használt deszkákkal vonták be. néha meg is gyilkolták őket.e. a fáraó bányáiból visszatérő hajó borzalmas tengeri viharba került és elsüllyedt. 393–381) (i. kerek. 393–381) (i.) Pediculus humanus capitis (lat. BT: elbeszélés legenda Leningrád 1115 papirusz mese HAKÓRISZ (i. 393–380) HAKÓRISZ (i. A kígyókirály megjósolta a hajótöröttnek. levél. BT: vérszívó tetű HAJVISELET UF: coiffure (ang. (i.) HAKORIS (ang. a vízből magasan kiemelkedő meggörbült orr és tat volt jellemző. Egy. 393–381) (i.. amelyet itt Ká szigetének neveztek. Faszegeccsel erősítették össze a deszkákat.) SN: Nem négylábú vízi gerinces állat.) hgr (tr. Nepheritész. és a mesélő az ajándékba kapott csodálatos kincsekkel megrakva tért vissza hazájába. melyeket belülről porrá zúzott papirusszal vontak be.e. az istenek hazájára. (i.e. 380) HAL UF: pez (spa. 393–380) UF: Achoris (své.” Ez a legenda megmutatja. 399–379) fáraó NT: Hakórisz hozzátartozói HAKÓRISZ HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I.e.e. Fia: II. The (ang. A hajóácsok szabályos távolságonként fatraverzekkel erősítették meg a hajót. 393–381) (i. BT: jármű NT: abu roasi hajó bárka Cleopatra csónak fahajó felukka folyami hajó gálya hadihajó halászhajó heluáni hajó Junon kereskedelmi hajó kiránduló hajó Luxor2 Meri-Amen nádcsónak papiruszhajó Sphinx teherhajó tengerjáró hajó tutaj utasszállító hajó RT: hajógyár hajós kikötő HAJTETŰ UF: lice (ang. ég veled. Egyiptomban a természetes vörös hajúakat úgy tekintették. Egyedül a mesélő tengerész élte túl a katasztrófát.e.e.hajítódárda lándzsa HAJÓ UF: vízi jármű SN: E járművet először egymáshoz kötözött papirusz–nyalábokból készítették.) SN: Az egyik legrégibb egyiptomi mese. A kígyó azt is elmondta. BT: állkapcsos NT: angolna csőrösszájú angolnoida csuka fahaka friss hal harcsa keszeg koponyás hal márna mugil nílusi csőrösszájú hal pérhal ponty rája szárított hal uadzs hal vargahal RT: halcsont hal-múmia halszobor KIVÉGZÉS TÚLVILÁGI ÍTÉLET HALÁLBÜNTETÉS HALÁL UTÁNI ÍTÉLKEZÉS 202 . 399–380) (i. A társadalom kivetette ezeket az embereket.e. (i. melyekkel mindenféle elmozdulást kiküszöbölhettek. Karnakban kápolnát. ek-Kaabban templomot. aki Punt uralkodójának hívatta magát. gyökér) tagolódik. Az ajándékok azok az anyagok voltak. Az egyiptomiak sohasem váltak igazi tengeri hajósnéppé. I. BT: dinasztia.e.) Hakoris (ang. hogy az egyiptomiak mennyire mesebeli helyként tekintettek Puntra.. BT: Hakórisz (i. Nepheritész. Ismerték a parókát. de még a történelem előtti időkben áttértek a sokevezős fabárkára. Megint mások hajukat mindenhol rövidre nyíratták. Minden így is lett. sőt. 393–380) NT: Nepheritész. BT: tisztségviselő NT: Knemhotep RT: evezős tengerész HAJÓPARANCSNOK TENGERÉSZKAPITÁNY HAJÓTÖRÖTT. hogy a hajótörött soha nem fogja viszontlátni a Boldogság szigetét. félhosszú hajukat egyenesre vágták. Az egyiptomi hajókra az ívelt test. hátrasimították fülüket szabadon hagyva és kenőccsel kenték.) HAKÓRISZ (i. 553) BT: növény NT: magvas növény HAKOR (ang.(120. mindkét oldalon csak egy-egy sor evezős számára volt hely..) SN: A hajtetvek ellen a fej kopaszra borotválásával védekeztek.) SN: Szakkarába temetkezett. amivel hazatérhet. melyekért az egyiptomiak rendszeresen felkeresték Punt országát. A UF: Shipwrecked Sailor. A szigeten egy jóságos kígyó uralkodott. 29. hogy négy hónap múlva egy egyiptomi hajó keresi fel Ká szigetét. BT: divat NT: gyermekek hajviselete hajfonat hercegek hajviselete paróka táncosok hajviselete RT: fodrász HAJTÁSOS NÖVÉNY UF: Cormobionta (lat. 399–393) Nepheritész.

) Egyiptomi Halottaskönyv Halottaskönyv HK (röv. Lahunból. BT: tó HALÁSZAT UF: fishing (ang. aki jelen volt 1923.HAL-AMULETT SN: Általában kisgyermekek hajába tűzték.) SN: A kihalászott halakat azonnal fejbeverték egy kalapáccsal.) Holtak Könyve Kilépés a fénybe Nappali Eljövetel Könyve Napra Kilépés Könyve Nu papirusz Pert em heru (óei.) BT: halászeszköz kampó NT: halhorog (PM: UC 5507) halhorog (PM: UC 7251) halhorog (PM: UC 7252) halhorog (PM: UC 7253) halhorog (PM: UC 7772i. 17-én Tutankhamon sírjának megnyitásánál.tamu. a Fajjúmból és a mocsarakból fogták a halakat. az Újbirodalom korából.) HALL SN: Rajzoló. BT: folyami hajó HALÁSZHÁLÓ BT: halászeszköz NT: kerítőháló merítőháló HALCSONT HALSZÁLKA HALDANE. hogy ne szenvedjenek. CHERYL WARD BT: egyiptológus AD: wardc@tamug. III. BT: szolga HALLOF. ii. nehogy a Nílusba fulladjanak. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 7253) SN: A Késői Középbirodalom korából való.) Todtenbuch (ném. növényi szálakkal erősítették meg. Nyersen szolgálták fel. melynek az elhunyt túlélését kellett szol- 203 . A Nílus gazdag populációjából. BT: munkaeszköz NT: halászháló halhorog szigony varsa RT: halászat HALÁSZHAJÓ SN: Papirusszárból készült. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 7772I.) BT: ásvány NT: laurionit oxihalogenid HALOGENMINERAL (ném.uni-wuerzburg. származási helye ismeretlen. VII) SN: Kom Medinet Gorábból kerültek elő.edu HALFA-VÁDI SN: A világon a legrégebbi házhoz hasonló építményekre a Halfa-vádi közelében bukkantak rá.de HALL OF THE TWO TRUTHS (ang.) Book of the Dead (ang. feb. Lahunból. iii. a leghatékonyabbra pedig kerítőhálót. amelyben vízililiomok virágoztak és halak voltak bele telepítve. miután sóval tartósították és a napon kiszárították. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 63379) SN: Vasból készült halhorog a Későkor és aRómai Kor közti időből származik. ennyi volt a feladatuk. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 7775) SN: Kom Medinet Gorábból került elő. vii) halhorog (PM: UC 7775) halhorog (PM: UC 56262) halhorog (PM: UC 63379) halhorog (PM: UC 63384) HALHOROG (PM: UC 5507) SN: A korai dinasztikus korból való. Díszként viselték néha táncosok is a hajukban. Howard munkatársai HALLGATÓ SN: Egész nap csak gazdájuk kérdéseit várták. akit Howard Carter vett maga mellé Tutankhamon sírjának feltárásánál. BT: Tutankhamon sírja megnyitásának vendégei HALISTEN BT: állatalakú isten NT: Hatmehit (ang. valamint a kéréseket végrehajtani. BT: Carter. BT: hús HALIM. BT: vádi HALF-LAP (ang.) HALOGENID HOLTTEST HALOTTAK FELDARABOLÁSA FELDARABOLÁSA BÍRÁK TERME HALOTTAK KÖNYVE UF: Ägyptisches Totenbuch (ném.) Dodenboek (hol. ABD ELSN: Egyiptomi közmunkaügyi miniszter. Lahunból. a mai Egyiptom déli határánál. Ballasból. szigonyt vagy merítőhálót használtak. NT: gátos halászat horgászat kelepcés halászat kerítőhálós halászat szigonyos halászat RT: halászeszköz HALÁSZESZKÖZ SN: Az egyenkénti halfogásra horgot. II. JOCHEN BT: egyiptológus AD: aegy020@mail. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 7251) SN: A Késői Középbirodalom korából való.) FÉLFEDÉS HALHOROG UF: fish-hook (ang.) HALMÚMIA BT: állatmúmia NT: sügérmúmia HALOGENID UF: Halogenmineral (ném. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 56262) SN: A Későkortól a Római korig datálják. eredete ismeretlen. a kicsit hatékonyabb halászatra varsát. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 7252) SN: A Késői Középbirodalom korából való. BT: halhorog HALHÚS SN: A legfőbb fehérjeforrásuk ez volt az ókori egyiptomiaknak.) SN: 190 fejezetből álló szent szöveggyűjtemény vázlatos illusztrációkkal. származási helye ismeretlen.) Pir-m-haru (óei. Két végükön felfelé kanyarodott a hajó teste. BT: amulett hajdísz HALASTÓ SN: A vízi kertek egy mesterségesen kialakított része. Az amulett védte őket. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 63384) SN: A Későkortól a Római korig datálják. az Újbirodalom korából. A hal-amulettek fulladás elleni szerepét erősíti meg a Westcar-papiruszon található Sznofru matrózlányai című történet is.

e mágikus jel láttán!” A szöveg szerint az amulettnek szikomorfából készített foglalata van. fejezete Halottak Könyve 155.gálnia a túlvilágon. dinasztia korából származik a 162. Kik undort és utálatot keltenek benne!” BT: Halottak Könyve RT: Ízisz1-csomó HALOTTAK KÖNYVE 157. melyekből egy-egy példányt minden halott mellé a sírba tettek. folyókkal és ajtókkal. Mi nem kedves az isteneknek. A boldogság feltételeit az egyiptomiak gyakorlati erkölcstanban foglalták össze a hívők számára. hozz vizet a folyóról (…)”. 14. fejezetében a következőket találhatjuk az uadzs-amulettről: „Lásd. 23–1897. Ó mozdulatlan szívű isten! Nyakadba erő és szilárdság költözött. amely egy thébai Amon papnő papiruszának szövegei között maradt fenn. Az amulettet a temetés napján a halott nyakára teszik. a halott beszéde Oziriszhez. Biztos védelem a rontás ellen. hanem a koporsók belső falain is feltűntek. kik kerülik. Tartalmilag 4 részre oszlik: 1. FEJEZETE SN: A Halottak Könyvének 156. sztélékre. a halott túlvilági utazásával foglalkozó. az elmondandó imát és megjelöli elhelyezését is. BT: Halottak Könyve HALOTTAK KÖNYVE 160. amint átlépi a halál kapuját és felbukkan a Túlvilágon. amelyet a halott nyakába akasztott keselyű-amulett felett kell elmondani. FEJEZETE SN: Azt a szöveget tartalmazza. Hogy megszenteljem lábaidat. aug. amik mesebeli szörnyek képében leselkednek az elhunytra. ó Osiris! Gerinced most a tiéd. Ennek pontozatai itt találhatók meg a legrészletesebben. 4. A Halottak Könyve fejezeteit az i. BT: Halottak Könyve RT: túlvilági ítélet HALOTTAK KÖNYVE 155. varázsmondásokat tartalmazott. A szövegek szerepe az volt. mikor az uadzs virul. fejezet eddig ismert első. BT: Halottak Könyve HALOTTAK KÖNYVE 158. Elhoztam néked az arany Dzsedet. FEJEZETE SN: A 21. A szövegeket a koporsó oldalára. fejezetéhez a halott Nappal történő egyesülését beszéli el. koporsókra. Ehhez köthető a hüpokephálok megjelenése.” BT: Halottak Könyve RT: uadzs-oszlop HALOTTAK KÖNYVE 162. Karl Richard Lepsius nevezte el ezeket a szövegeket a Halottak Könyve gyűjtőszóval. FEJEZETE SN: Ezt a szöveget leggyakrabban usébtikre vésték: A szobor elvégzi az elhunyt tennivalóit a túlvilágon. virulok én is! Ha ő romolhatatlan. műveld meg a földeket. BT: Halottak Könyve HALOTTAK KÖNYVE 125. A temetésről. fejezete Halottak Könyve 157. jóllehet még hiányos megfogalmazása. fejezetében a következőeket találhatjuk az Ízisz1-csomóról: „Ó. a túlvilági útról szólt. melyek mögött rettenetes szörnyek lapulnak. öntök az áldott vízből. papiruszra írt mágikus szöveg. Előre kijelölt útiterv. hogy biztosítsák a halott eljutását az ókori Egyiptom isteneihez. Maga Thot1 adta ezt azoknak. 2. FEJEZETE SN: Újbirodalmi keltezésű és hasonlóan a koporsószövegek 335. fejezete Halottak Könyve 162. én is az vagyok! Most Thot1 beszél. BT: halotti kultusz irodalom 204 . fejezete szerint a következőeket kell elmondani a dzsed-oszlop fölött: „Emelkedj fel. addig nem idézett halotti szöveggel bővültek. a halott vallomása az ítélőszék előtt. istennő. fejezete Halottak Könyve 125. a temetés után pedig a bárkát is eltemették a sír közelében. melyet egy darabig ankham-virágok vizében tartanak. FEJEZETE SN: Halottak Könyvének 155. Oziriszhez és Réhez. A Halottak Könyvéhez készített illusztrációkon a Halottak Birodalmának valóságos térképét találjuk tavakkal. FEJEZETE SN: A Halottak Könyvének 160. A papok ezen könyvből számos másolatot készítettek. 3. A szövegek között himnuszokat és dicsőítéseket is találunk a halottak veszélyes és hatalmas birodalmának urairól. Peter le Page (1822. mely segít kiválasztani a jó utat. fejezete Halottak Könyve 17. tárgyalások a kapu őreivel.) SN: A túlvilággal. ó Osiris! Íme. E fejezet megjelenése előtt nem léteztek hüpokephálok. BT: halotti irodalom varázsszöveg NT: Ani1 papirusz Halottak Könyve 6. okt. fejezete Halottak Könyve 158.e 1. ha ezt hallja: „Ó usébti (…) ha hívnak. csodákat művelő imákat. fejezete Halottak Könyve 156. így szentséges szellemmé válik az Alvilágban BT: Halottak Könyve RT: dszed-oszlop HALOTTAK KÖNYVE 156. Ízisz! Mutatkozzék meg véred hatalma! Mutatkozzék meg kisugárzásod hatalma! Mutatkozzék meg mágikus erőd hatalma! Oltalmazd. egy smaragdba metszett uadzs-amulett. az ábrázolandó legfőbb istenséget. amint a halott a csarnokot elhagyja.. Lásd. Örvendj hát. BT: Halottak Könyve HALOTTAK KÖNYVE 17. A Halottak Könyvét először Peter Le Page Renouf fordította le terjedelmes kommentárral ellátva. amint az igazság csarnokába lép. a sírok falára. FEJEZETE SN: A túlvilági ítéletet írja le a lehető legrészletesebben. BT: bárka halotti tárgy HALOTTI ÉPÍTMÉNY BT: építmény NT: halotti templom katakomba sír HALOTTI FELSZERELÉS HALOTTI TÁRGY HALOTTI IRODALOM UF: mortuary literature (ang. Lépj fel trónusodra. BT: Halottak Könyve HALOTTAK LELKEI HALOTTAK VÁROSA HALOTTAK VÁROSAI HALOTTASKÖNYV HALOTTFALÓ HALOTTAS TEMPLOM FÉLISTEN NYUGAT-THÉBA NEKROPOLISZ HALOTTAK KÖNYVE HALOTTI TEMPLOM AMMUT HALOTTI ÁGY BT: ágy halotti tárgy NT: Tutankhamon halotti ágyai HALOTTI BÁRKA SN: Ezt a különleges bárkát kizárólag a fáraó számára építették. melyeket Thot1 isten a gyenge emberiség iránt táplált szánakozásból maga szerkesztett és a papoknak kinyilvánított.) HALOTTAK KÖNYVE 6. FEJEZETE SN: A lélek első benyomásairól beszél. évezred első felében tovább bővítették.. és már nem csupán a papiruszokon. fejezete Kahapa Halottak Könyve Pakerer Halottak Könyve (LNRM) Nu papirusz RT: Renouf. Osiris. e fenséges szellemet! Mentsd meg őt ama lényektől. A szöveg részletes utasítása meghatározza az amulett anyagát. fejezete Halottak Könyve 160. kiegészítő szövegekkel látták el. a halott szívének megmérése. Az Újbirodalom és a Szaiszi-kor közötti időben a fejezetek számos. majd a későbbi időkben papiruszokra írták és az elhunyt mellé helyezték. valamint megvéd azoktól a veszélyektől és csapdáktól. melyekből a Szaiszi-kor idejére ismét rendszerezett szöveggyűjtemény lett. menj Te helyettem. figyelj szavára! Mágikus igéje megóvja hátgerincemet.

BT: szobor NT: magán halotti szobor Mereruka halotti szobra Nebdzsefau halotti szobra Ti1 halotti szobra (KEM: JE 10065–CG 20) RT: szerdab HALOTTI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY BT: szöveg NT: héliopoliszi recenzió szaiszi recenzió thébai recenzió HALOTTI SZTÉLÉ UF: sírsztélé BT: sztélé NT: Hormesz1 sztéléje Knemhotep sztéléje Nefer és Ka-hai halotti sztéléje Nefertiabet sztéléje (L: E 15591) Theodosz halotti sztéléje HALOTTI TÁRGY UF: burial equipment (ang. Jelentős többségük kőből készült és festették őket. hogy majd gondoskodnak róluk a túlvilágon. dinasztiabeli sír esetében pl. és mintául szolgált a nyugati kultúrkörben használatos számos későbbi. a családi szobrok és az ah szoborcsoportok. Általában a halotti szobor előtt mutatták be az elhunyt kultuszának szánt áldozatokat. a férfiakat 40–50 év között. vagy valami hasonló színű anyaggal díszített halotti ruha. Három fő típusuk az önálló. ahol a koporsót egy alacsony építésű hajóra rakták. s megtestesülhessen benne. valamint a halott tárgyait vivő teherhordók is részt vettek. A szobornak az elhunytat az ideálisnak tartott életkorban. a közepén pedig egy baldachin állt. befalazott helyiségben állították fel.) BT: kápolna NT: Hatsepszut1 halotti kápolnája HALOTTI KELLÉK HALOTTI TÁRGY HALOTTI KULTUSZ BT: kultusz NT: halotti irodalom halotti tárgy halotti szertartás herihebet temetési szertartás temetkezés temetkezési hely uabet RT: halotti kultusztárgy halotti templom HALOTTI KULTUSZTÁRGY BT: halotti tárgy NT: hüpokephál HALOTTI MASZK MÚMIAMASZK HALOTTI MENET SN: A halotti menet mindig a Nílus keleti partján kezdődött. később már ágyat.NT: Amduat Könyve Barlangok Könyve Boldogság Vidéke Duat Könyve Égbolt Könyve Éjszaka Könyve életbe belefáradt ember párbeszéde a lelkével. BT: temetési szertartás HALOTTI PAP UF: ah keresője Ka szolgái Totenpriester (ném.) SN: A halotti papok az elhunyttól valamilyen alapítványt. tükröt. miközben a pap vállára terített leopárdbőrben tömjénfüstöt bocsátott a vállára. A testi fogyatékosságot hűen kellett ábrázolnia a szobrásznak. A halotti szoborra is legalább olyan szigorú előírások vonatkoztak. BT: halotti kultusz tárgy NT: dahsuri kincs füles kancsó halotti ágy halotti bárka halotti kultusztárgy halotti szobor halotti sztélé homlokszalag hüpokephal kanópuszláda kanópusz kartonázs koporsó korong 205 . Az Föld Könyve Halottak Könyve Kapuk Könyve Két Út Könyve koporsószöveg Lélegzések Könyve Nappal Könyve Nut Könyve piramisszöveg szarkofágszöveg HALOTTI KAMRA BT: kamra NT: Iufaa halotti kamrája HALOTTI KÁPOLNA UF: mortuary chapel (ang. BT: pap NT: Hekanahte isten szolgái Káemked Nakht7 HALOTTI RUHA SN: Az istenek országába való belépésnek elengedhetetlen kelléke volt az arannyal. A korai időkben ételt és italt temettek halottaik mellé. illatszert is tettek a sírba. melyekről úgy vélték. A Harmadik Átmeneti korban a halottat gyöngyhálóval borították be. Az élő ember pontos mását kellett megörökítenie. egy 6. 47. A halottat családtagjainak. melynek jövedelméből fedezték az áldozatok költségeit. áldozati állatok. BT: halotti kultusz halottkultusz NT: balzsamozás borjúcsonkolás konzerválás mumifikáció szájmegnyitás szív megmérettetése temetési szertartás RT: halotti kultusz túlvilághit halotti templom HALOTTI SZOBOR UF: sírszobor SN: Kultikus sírmelléklet. hogy a ká majd felismerje. Az Óbirodalom idején egy-egy előkelő masztabának sok halotti papja volt. földdarabot kaptak. Ezt virágokkal gazdagon díszítették. BT: ruha NT: gyöngyháló HALOTTI SZERTARTÁS SN: Az egyiptomi halottkultusz figyelemre méltó eredményeket produkált. mint az elhunyt testére. barátainak menete kísérte a sírhoz. A halott hitvese és leányai a koporsó két oldalához ülve siratták őt. a nőket 20–25 évesen kellett megörökíteniük.) halotti felszerelés halotti kellék sírmelléklet temetkezési kellék temetési eszköz temetési felszerelés SN: Az egyiptomiak a hétköznapok tárgyait magukkal vitték a sírba. Az előkelő temetéseken hivatásos gyászolók. Ahogy a szokás továbbfejlődött. papok. persze más-más cél érdekében végzett eljárásnak. amely csak egy szűk nyíláson keresztül érintkezett a szentéllyel. A szobrot a sírépítmény belsejében. a gazdagok és hatalmasok faragott szolgaszobrokat is temettettek maguk mellé.

halotti temploma Denderahi templom Hatsepszut1 halotti temploma Inenek-Inti halotti temploma Kephrén halotti temploma Kheopsz1 halotti temploma Nebhepetré Mentuhotep templomegyüttese Nebwenet halotti temploma Nefertari1 halotti temploma Neuszerré halotti temploma Noferirkaré. 15. 1652–1544) hükszósz fáraó HAMZA.) HAMAMELIDANAE (lat. (i.) Museum für Kunst und Gewerbe (ném.) SN: Szinte minden fáraó építtetett magának halotti templomot tényleges sírjától nem messze. ang.e. halotti temploma Ramesszeum Ramszesz. Ezt követően egy gránit követ ásott ki.) GALLÉROS PÁVIÁN GALLÉROS PÁVIÁN HAMAMELIDIDAE (lat. BT: egyiptomi egyiptológus RT: Pi-Ramszesz (óei.5 km-rel is távolabb. mozaikokra. BT: zene NT: cintányér csontkereplő csörgő hangszer dob duda furulya fuvola fúvós hangszer hárfa húros hangszer kettős síp krotál lant líra szisztrum tambura trombita ütőhangszer HA-NINSU (óei. dinasztia 7.e. 1674–156 7) (i. fáraója. Ramszesz tisztviselőinek nevét vésték fel.) HANOFERRÉ HANSEN BETEGSÉG HÉRAKELOPOLISZ (gör. halotti temploma Széthi.) Totentempel (ném. halotti temploma Szahuré halotti temploma Szeszósztrisz. és amelyre II. nehogy elárulja annak a helyét.e. II. II.) halcsont szálka BT: állatcsont NT: csőrösszájú angolnoida szálka nílusi harcsa szálka nílusi labeo szálka nílusi sügér szálka nílusi tigrislazac szálka RT: hal HALSZOBOR BT: állatszobor NT: keleti csőrösszájú hal szobra HAMADRYAS BABOON (ang.. SN: Mükerinosz felesége. 1535–1523) UF: Khamudi (ang.) Szokarisz HALOTTVÉDŐ ISTENNŐ BT: halottvédő isten védőisten NT: Ízisz1 Nephtüsz Nut HALSZÁLKA UF: fishbone (ang.lahúni kincs Meketré halotti tárgyai múmiamaszk múmiatakaró pótfej sírkúp szarkofág tartalékfej Tutankhamon tárgyai ujjvédő vágáseltakaró viaszlap HALOTTI TEMPLOM UF: mortuary temple (ang. 18) MEIDUMI PIRAMIS AMON ÓKORI EGYIPTOM KHAMSZIN HAMUDI (i. hanem akár 2. I. SN: Kephrén főfelesége.) LEPRA LEPRA SZOBEKHOTEP.) HAM ORSZÁGA HAMSZÍN (1. III. III. Itt gyakorolták a halott fáraó kultuszát.) SN: A 15.) HAND-SAW (ang.e.) UF: MKG (röv.) HAMADRYASPAVIAN (ném. MAHMUD SN: Az 1930-as években Qantir helyén végzett ásatásai során értékes leletekre. II. mint az ősi Egyiptomban készített bronzszobor. a Nílus-völgy nyugati szikláinak a tövébe.) VARÁZSDIÓ ALKATÚ HAMBURGI MŰVÉSZETI ÉS IPARI MÚZEUM (No. Legtöbbször nem a sír mellé épült. 1685–1678) HANSEN’S DISEASE (ang. kőlapokra és kerámiákra bukkant. minden nap áldozatot mutattak be a király lelkének. később a halotti kultusz helye is. BT: halotti építmény templom NT: Amenemhet. cserepekre. (i.) BT: múzeum HAMERERNEBTI. BT: dinasztia. BT: főfeleség HAMERERNEBTI. I. hogy olyan nehéz legyen. 1730–1630) (i. amely egy szentély tartóoszlopa lehetett.) VARÁZSDIÓVIRÁGÚ 206 . ezt azonban röntgenfelvételekkel könnyen ki lehet mutatni.) HANGJEL KÉZIFŰRÉSZ FONOGRAM HANGSZER SN: Fő hangszereik a hárfa és a fuvola voltak. gurnai temploma Sznofru halotti temploma újbirodalmi halotti templom Unisz halotti temploma RT: sír halotti szertartás HALOTTKULTUSZ HALOTTI SZERTARTÁS HALOTTVÉDŐ ISTEN BT: védőisten NT: Anubisz halottvédő istennő Ízisz1 Nephtüsz Nut Ozirisz (gör. halotti temploma Pepi. I. BT: főfeleség Mükerinosz hozzátartozói RT: Hamerernebti.e. IV. BT: hamisítvány HAMISÍTVÁNY BT: tárgy NT: hamisított bronzszobor HAMIS PIRAMIS HAMMON (ang. I. Ramszesz idejéből származó tárgyakra. piramisa HAMISÍTÁS BT: cselekedet NT: múmiahamisítás HAMISÍTOTT BRONZSZOBOR SN: Általában rezet raknak a szobor belsejébe. II. amely egyértelműen PiRamszesz létezését bizonyította.

BT: harci eszköz szekér HARCI TECHNIKA HADITECHNIKA HARCSA BT: hal NT: nílusi harcsa HÁREM UF: Harén (spa.) SN: A termékeny Nílus áradásának istene. újbirodalmiak a B. BT: felolvasó pap Hepuszeneb hozzátartozói HAPUSENEB (spa. négy félszamárnak nevezett vadlóféle. A szekér két kereke tömör fából készült. amelyek a predinasztikus kortól az Újbirodalomig keletkeztek. sokkal kisebbek voltak az indiai elefántoknál. mellette pedig egy harcos állt.) HARMAKHISZ (gör.) SN: Egy homoksziget a Nílus és Fajjúm közötti részen. Kutyáját is mumifikáltatta és lábainál helyezték el a koporsójában vászonpólyában. E. késő középbirodalmiak az A. Predinasztikus temetők a G és H jelzésű. amelyeket későbbi már maga is alkalmazott hogy megrohamozza és szétzúzza velük az ellenség sorait. főleg királyi személyek szállítására is.) HAPENENEBTY UF: Hap-n-nebty (ang. EL. B. akinek elefántjai Raffiánál megfutamodtak komoly gondokat okozva ezzel saját hadseregükben. Mindketten lándzsákkal.) SN: Wadzserenesz apja a 26. Ptolemaiosz hadseregében.) HAPI1 (ang. amelyek alkalmasak lehettek volna idomításra. mert az erdei fajták.) HARMAKHISZ (gör.) HAPI1 HAPI2 HEPUSZENEB HARCI ELEFÁNT SN: Elsőként I. NZ. NZ.) ipet2 (óei. dinasztiában. Felfedezéseiket Harageh című könyvükben publikálták.) SN: Hórusz egyik fia. tr.) HARBOUR MASTER (ang.) HARAM EL-MUDARRAG. kőedény. Ez jelentős problémát okozott IV.HÁNYÁS UF: vomiting (ang.) UF: Hap (ang. aki egy hajós széles övre fűzött ágyékkötőjét viselte és vízinövényekből font koszorút.) HAPU (ang.(ar.(82) BT: elefánt harci állat HARCI ESZKÖZ BT: eszköz hadászat NT: tegez fegyver harci szekér pajzs páncél sisak HARCI LÓ BT: ló HARCI SZEKÉR UF: hadiszekér SN: A hükszószokkal harcolva ismerkedtek meg a kocsival és a lóval. Minden évben az áradás évszakának kezdetén hozzá imádkoztak az egyiptomiak. S.(ar. Az SH jelzésű néhány szétszóródott temetőt takar a modern falu déli részén.) HAPY2 (ang. tr. A harci elefántok támadása ellen homokba szúrt vascölöpökkel védekeztek. Alacsony. 14) HAP (ang. nyilakkal és hajítódárdákkal voltak felfegyverkezve. onager vontatta. NH. BT: Nílus-isten termékenység isten RT: Nílus HAPI2 UF: Hapy (ang. dinasztia idején Hatsepszut1 előtt.) HARAKHTI (ang.) (1.. BT: haragai sír RT: borotva (PM: UC 18725) kőedény (PM: UC 18645) nyakláncok (PM: UC 18727) szkarabeuszok (PM: UC 18726) 207 .) SN: Hathor1 és Neith1 prófétanője az 5-6. BT: közember HAR1 HÓRUSZ HAR2 (ang. Képviseli a Két Egyiptomot és a két növényt. BT: nekropolisz NT: haragai sír HARAGEH (ang.) HARAHTI HARAKHTE (ang.) SN: Abüdoszban temették el. EL. BT: Hórusz fiai RT: kanópusz NÍLUS ÁPISZ-BIKA NIMAATHAP HAPENENEBTY 2 HARAGAI SÍR BT: haragai temetők sír NT: haragai sír 661 HARAGAI TEMETŐ SN: Egy sor temető található itt. 14) BT: cselekedet RT: thébai falfestmény töredék (MRAH: E 2877) (1. és ékszerek. BT: Wadzserenesz hozzátartozói HARAGA (ang. Használták a harci szekeret előkelő.) HARCI ÁLLAT BT: állat hadászat NT: harci elefánt harci ló KIKÖTŐ-FELVIGYÁZÓ HAPI3 HÁPI HAPNYMA’AT (ang. dinasztiában.) Hep (ang. Az innen származó leletek a Petrie Múzeumban láthatóak: borotva. Az afrikai elefántok harcászatra nem voltak elég megfelelőek. a lótuszt és a papiruszt.) HAP-N-NEBTY (ang.. Templomokat is emeltek neki a folyó fontosabb szakaszain. melyben néha több száz nő is élt többféle országból összezárva. Ptolemaiosz ejtett el fogságba harci elefántokat a gázai csatából. Reginald Engelbach és Battiscombe Gunn ásatott ezen a területen 1913–1914 telén.) UF: Harageh (ang. F.) SN: A törvényes feleség mellett a királynak és az előkelőknek háremük is volt. felfűzött szkarabeuszok.) SN: Amon felolvasó papja a 18.) HARÁM EL-MAKHARBIS. BT: település RT: Haragai temető HARAGAI SÍR 661 SN: Az Első átmeneti korból származó sír.) USZERKAF PIRAMISA DZSÓSZER PIRAMIS HARMAKHISZ (gör.) Hapy1 (ang.) HARAGA (ang. lógó női mellű férfiként személyesítették meg (ami a termékenységre utal).) HAPY1 (ang.) Khent per-khemret (óei. Asszonyai a királyi párt ünnepségek HAPYMEN (ang. akit pávián fejjel ábrázolnak és a tüdő védelmezője. Egy kocsihajtó hajtotta. késő óbirodalmi és Első átmeneti koriak a C és D. BT: próféta RT: Hapenenebty masztabája HAPENENEBTY MASZTABÁJA UF: G7815 BT: gizehi masztaba RT: Hapenenebty HAPI1 (ang.

BT: fasztélé HARFOUSH. Ezzel a névvel illették a gizehi oroszlántestű és emberfejű szfinxet. BT: zenész NT: Hor Akhti RT: Vak hárfás éneke HÁRFÁSOK SÍRJA RAMSZESZ. BT: Hórusz HAR-END-YOTEF HARENDOTÉSZ ARENSNUPHIS (ang.4 cm széles.. BEN BT: egyiptológus AD: haring@rulet.) HARENDOTÉSZ UF: Har-End-Yotef Harendotes (ang. 4 expedíciót vezetett Yam földjére. szabott rendű hennás tetoválásokkal díszített testtel táncolták. Salt gyűjteményéből Champollion vásárolta meg a Louvre számára 1826-ban. tudományokban és tudniuk kellett különböző hangszereken játszani. Napisten. tömjén. Tőle tudunk a Núbiai Yam helységről. Jelentése: „A horizonton lévő Hórusz”.) Harakhti (ang. I.) Harmachis Harmahisz Harmakhis Harmakhuti Harmakis (ang.) HÁREM HARENDOTÉSZ HARENDOTES (ang. 1075–656) UF: Dritte Zwischenzeit (ném.) Nebmehit3 Rahotep3 (ang. ném. A hárem vezetői tisztét főhivatalnokok látták el. SÍRJA HÁRFÁS SZTÉLÉJE (L: N3657) UF: harpist’s stele (ang. némelyik olyan magas volt.. ném.) HARING.) HARENSNUPHIS (ang. AHMED BT: egyiptológus AD: dendera@intouch.) TIP (röv. Pepi uralkodása alatt.) SN: Hórusz egy speciális formája.) Tredje intermediet (své. hogy a nőknek semmiféle kapcsolata ne legyen a külvilággal.) SN: Thébából származó faragásokkal díszített élénk színekkel aprólékosan kifestett sztélé.) Horemakhet3 (ang. ébenfa. BT: tánc RT: háremhölgy HÁREMTISZTSÉGVISELŐ BT: hárem tisztségviselő NT: Amenhotep7 (ang. akit a Duat kapuival azonosítottak.) HAR-MAU (ang.) HARMAKHISZ (gör. Az elhunyt hárfást ábrázolja térdelő helyzetben. A húrok száma is változó volt. spa. III. Néha a fáraó megajándékozta leghűségesebb szolgálóit egy asszonnyal. mint maga a hárfaművész. TOM BT: egyiptológus AD: thare@leland. Jártasnak kellett lenniük a művészetekben. 1070–714) (i. A háremet ajtónállók őrizték. A 29. III. hogy egy királyi háremhölgyet vettek feleségül. BT: átmeneti korok HARMADIK GIZAI PIRAMIS HARMAHISZ HARMAKHIS MÜKERINOSZ PIRAMIS HARMAKHISZ (gör.edu HÁRFA SN: Hárfákból készítettek kicsit is.) Har-nedj-itef (ang.) BT: háremtisztségviselő igazgató NT: Jahmesz Humay Meretszeger3 Pay Uszerhat4 HÁREMTÁNC SN: A háremhölgyek tánca. BT: építmény NT: háremhölgy háremtisztségviselő királyi hárem privát hárem HAR-EM-AKHET (óei. BT: isten RT: Hórusz HARMAKHUTI HARMAKIS (ang. négytől húszig terjedt. BT: helytartó karavánvezető HARMACHIS HARMAKHISZ (gör. Lábujjhegyen.) overseer of private rooms (ang.) HAREMHAB (ném. nagyot is. bumeráng árukkal megtöltve) tért vissza. A háremtartás leggyakrabban csak az uralkodónak adatott meg. amellyel urukat kellett szórakoztatniuk.) Raia4 (ang.) Heru-em-Akhet (óei.) Taemwatszi HARÉN (spa.) Hor-m-akhet (óei. melyeket a yamita király küldött az egyiptomi fáraónak.e.) HÁREMHÖLGY SN: Semmilyen joguk nem volt a férjet illetően..) HARMAKHISZ (gör. BT: hárem NT: ágyas Amenhotep. amint Hórusznak játszik. Külön tanár tanította őket táncolni.alkalmával énekkel és tánccal voltak kötelesek mulattatni.com HARGA-OÁZIS HARHOTEP KHARGA-OÁZIS HORHOTEP (ang. Ők ügyeltek arra is. óei. Merenré és II.) 208 . amelyről az asszuáni sírjában tesz említést. A felkelő nap istene.) HARMAKHISZ (gör.stanford. spa. hogy szépek legyenek.. Az Óbirodalomban egyes magas rangú tisztviselők úgy szereztek maguknak hírnevet. Az ő dolguk csak az volt.) HÓREMHEB NT: íves hárfa öthúrú hárfa szöghárfa HÁRFÁS UF: harpist (ang..) HARMADIK ÁTMENETI KOR (i. dinasztiában élt elephantinei helytartó. elefántcsont. Jelentése „Hórusz apjának megbosszulója”.) Amon háremének főnöke háremigazgató Iuy1 (ang. háremhölgyei Meni-hemt Mut-Tuy1 (ang.e. de egyes korokban a gazdag nagyurak is tartottak saját külön háremet. mely expedíciókból mindannyiszor ékes ajándékokkal (300 szamárral.) SN: A hárfát térden ülve vagy állva a vállukhoz támasztva vagy a vállukon pengették. HARMAKHISZ UF: Harahti Harakhte (ang.) HARE.) SN: A 21–24. dinasztiáig tartott ez az időszak. leopárd bőr.nl HARKHUF SN: A 6. tudjanak énekelni és táncolni. 2 cm vastag sztélé a Harmadik Átmeneti Korban készült.) HARMAKHISZ (gör.) HARSOMTUS (ang.) Heraktes (ang.5 cm magas és 22.) Werethetesz RT: háremtánc HÁREMIGAZGATÓ UF: Aufseher im könglichen Harem (ném.) SN: Hórusz egyik megjelenési formája.leidenuniv.) Har-em-akhet (óei.) Third Intermediate Period (ang.

31) BT: Ptolemaiosz Klaudiusz könyvei HARNAKHT (spa. az első részben 8 további vers. 8 cm. Az ülőrész egy darab vastag fadeszkából volt kialakítva homorúra. II.) HARPRE (ang. ANTHONY CHARLES (1790–1869) SN: 1855-ben ő vásárolta meg a Harris I papiruszt. Pár ilyen szék került elő Deir elMedinéből a 19. 31) SN: A zeneelméletek első kézikönyvének tekinthető.) Harpra (fr. oldal).) PSZUSZENNÉSZ. (1.) HARPIST (ang. dinasztiából.5 cm. a második részben szintén 8 egymástól független vers. Magassága: 26.) Harpocrates (gör.) HARPOKRATÉSZ HARPRÉ HÁRFÁS HÁRFÁS SZTÉLÉJE (L: N3657) HARPOKRATÉSZ HARPIST’S STELE (ang.) HARENDOTÉSZ HAROÉRISZ HAR-NEDJ-ITEF (ang. Szerelmi költeményeket és meséket tartalmaz. BT: ülőke NT: háromlábú ülőke (BM: EA 2481) háromlábú ülőke (SNM: 1956.) HAR-PSUSENNES II (ang.) HAROERIS (ang..) Raet-Taui (fr.) (1. a harmadik viszont már töredékes. amelyek egymással nem mutatnak kapcsolatot. óei. Előnye volt.) Haroïri Har-wer (óei. Az HARRIS 501 PAPIRUSZ (BM: BM 10042) SN: Harris magical Papyrus (501) (ang.) Heru-Pa-Khret Heru-p-khart (óei. A papiruszt Goodwin. a 3. akit Ízisz1 a mocsarakban bújkálva szült. BT: haroériszi triász NT: Haroérisz hozzátartozói RT: Hórusz HAROÉRISZ HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Taszenetnofret. Fából készült.e.) HARPRA (fr. dinasztiából.) BT: papirusz HARRIS. faragásokkal díszített táblajáték. BT: isten HARMINC-LYUKAS JÁTÉK SN: A Louvre-ban látható egy ilyen. „Gyermek Hórusz”.) SN: Ez az alak Hórusz kozmikus változata. mindegyik egy virágnévvel kezdődik.3×40. IV–VII. Gyakran ábrázolják kitárt védő szárnyakkal épületek bejáratai felett. A rektón 3 szerelmi költemény található.) SZIGONY HARPRÉ HARPRÉ HAROÉRISZ (gör. BT: papirusz NT: Joppa bevétele elátkozott herceg. 46) SN: Többnyire az ácsok használták munka közben az Újbirodalom idején. 969–945) HÁROMLÁBÚ ÜLŐKE (BM: EA 2481) SN: Thébából származik a 18. 959–945) HARPUR. fából készült. Macska alakban ábrázolták.) BT: papirusz HARRIS C PAPIRUSZ (BM: BM 10052) UF: Harris 499 papirusz Papyrus Harris 499 (ang.) (i.) HAR PA RA (óei.) 209 . amely i. Fiuk Panebtaui. részben szintén 3 vers van. Meztelenül anyja ölében ülő csecsemőként ábrázolták. hogy oldalnézetből háromszög alakúak. Edfuban napkorongként tisztelték. a kissé ívelt lábak pedig külön darabokból illeszkedtek az ülőrészhez. századból. alapja: 39. Maspero és Ebers fordította. (i.) HARPOCRATES (gör.) HORNAKHT2 (ang. 46) HÁROMOSZTATÚ USÉBTIDOBOZ SN: Az usébtiket tartó doboz függőlegesen két falemezzel tagolódik három részre.107) (1.) Harpre (ang. A harmadik szekcióban az első két vers teljes. BT: isten HARPOON (ang. dinasztiából származó papiruszt nagyon rossz állapotban találták meg. BT: háromlábú ülőke homorított ülőke HÁROMLÁBÚ ÜLŐKE (SNM: 1956. BT: Haroérisz NT: Panebtaui Taszenetnofret HAROÉRISZI TRIÁSZ BT: kom ombói triász NT: Haroérisz Panebtaui Taszenetnofret HAROÏRI HAROÉRISZ TRILITERÁLIS JEL HÁROMHANGZÓS FONOGRAM HARPRÉ UF: Har Pa Ra (óei.u. hogy sokkal könnyebb volt kezelni és sorozatban gyártani. és a nap legfiatalabb aspektusát jelképezte.HARMERTI SN: Gondviselő isten. amelyet egy Medinet Habui templomban találtak. a kopt időszakból való.) Harpokrates (gör. Szakadások éktelenítették és számos írásakor elkövetett hiba.) SN: Hórusz egyik megjelenési formája. BT: hermonthiszi isten koptoszi isten medamudi triász Montu hozzátartozói napisten Raet-Taui hozzátartozói NT: Harpré hozzátartozói HARPRÉ HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Montu. A verzón két történet található: Joppa bevétele (1-3 oldal) és Az elvarázsolt herceg (4-8. Chabas.107) (1. BT: gyűjtő RT: Harris 500 papirusz (BM: BM 10060) Harris 501 papirusz (BM: BM 10042) Harris A papirusz (BM: BM 10053) Harris C papirusz (BM: BM 10052) Harris I papirusz (BM: BM 9999) Harris papirusz (BM: BM 10054) HARRIS A PAPIRUSZ (BM: BM 10053) UF: Papyrus Amherst VII (ang. BT: usébtidoboz HÁROMSZOR LEGNAGYOBB HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ HÁROMSZÖGES ÍJ SN: Nevüket onnan kapták.) HARPOKRATÉSZ HARPOKRATÉSZ UF: Har-pa-khered (ang. YVONNE BT: egyiptológus HARRIS 499 PAPIRUSZ HARRIS C PAPIRUSZ (BM: BM 10052) HARRIS 500 PAPIRUSZ (BM: BM 10060) SN: A 19. anyja: Raet-Taui. ebben az alakban harcolt Széth ellen.) Heru-úr (óei.) SN: Hermonthiszban. Medamudban és Koptoszban tisztelt napisten. Salt kollekciójából származik.) HARPOKRATES (gör. dinasztia végén jelent meg. BT: Harpré NT: Montu (ang. BT: íj HARPAKHRAD (ang. BT: táblajáték HARMONIK (1.) Harpakhrad (ang. A 18.) UF: Haroeris (ang.e. A medamudi triász egyik tagja volt. 46) BT: háromlábú ülőke homorított ülőke HÁROMLÁBÚ ÜLŐKE UF: three-legged stool (ang.

HARRIS GERALDINE HARRIS I PAPIRUSZ (BM: BM 9999) UF: Papyrus Great Harris (ang. gör.) HARSZIÉSZE3 HART. GEORGE SN: Egy egyiptológus a British Múzeumból. ném.. BT: Breasted.Hart@hatbat. BT: isten RT: Hórusz HARSZIÉSZE1 UF: Harsiese Hedjkheperre Setepenamun (ang.) HARSZIÉSZE HARSZIÉSZE HARSOMTUS (ang. (i. februárjában a legnagyobb piramis építtetőjének.jún. dinasztiában. Anyja: Neszitanebtasru. IV.1646@compuserve. 864168 [TM29]arura földet).) Harsiesi (ang. mert Breasted meghalt. aug.) SN: Egy Medinet Habu közelében fekvő sírban találták. aki Breasted első feleségének huga volt. Felsorolja azokat a gazdag adományokat (pl..) HARSIESE HEDJKHEPERRE SETEPENAMUN (ang. BT: Harsziésze2 210 . II. III. Ramszesz nevében fogalmazták fiának. aki a Királyok Völgyében vizsgálta meg hordozható röntgenkészülékkel Tutankhamon múmiáját. II.upenn. A 20. Az 50 elkészült röntgenképből kiderült. II. IMOGEN SN: James Henry Breasted második felesége. BT: egyiptológus AD: G. BT: Amon-pap dinasztia. 1925. JULIA BT: egyiptológus AD: dijkharv@wish. hogy Tutankhamon erőszakos halált halt. STEPHEN SN: 1993-ban I.co. Frigyük nem tartott sokáig..) Hor-sza-Iszet (óei. BT: papirusz RT: Harris.) SN: Hórusz egy alakja. hozzátartozói NT: Harsziésze1 hozzátartozói HARSZIÉSZE1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: II. BT: Amon-főpap Dzsedhonszedankh hozzátartozói Isitweret3 hozzátartozói NT: Harsziésze2 hozzátartozói RT: Harsziésze2 sírja HARSZIÉSZE2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Isitweret3. a 22.) SN: Egy Amon főpapnő főinasa a 25. George Andrew (1867. Fia: Dzsedhonszedankh.prestel. BT: Harsziésze1 NT: Isitweret3 Neszitanebtasru Sesonk. 2.) Harsiesi (ang.BT: papirusz HARRIS. Ez a név utalás Alsó. Mindenre kiterjedő képet ad a korabeli állapotokról. Ramszesz és apja.) Harsiese (ang. Ramszesz az isteneknek.) SN: Amon főpapja a 22.) HARSAPHES (ang. Lánya: Isitweret3.) Harsziészisz (gör. BT: egyiptológus AD: sharvey@sas. Szétnaht tetteit meséli el. század elején élt Karnakban. akinek sikerült megszüntetnie az anarchiát Baj vezírsége alatt. Harris 1855-ben vásárolta meg gyűjteményébe. Oszorkon idején. BT: főadminisztrátor RT: Harwa sírja Harwa szobrai Harwa usébtije HARWARD-BOSTON EXPEDÍCIÓ SN: Georges Andrew Reisner volt az expedíció vezetője.) SN: Hórusz egy megnyilvánulása. kat.) HARSZIÉSZE HERISHEF (ang.) HARSAPHÈS (fr.uk HART. 7.net HARVEY. i.) PAPIRUSZ (BM: BM 10042) HARRIS 501 NT: Dzsedhonszedankh Isitweret3 HARSZIÉSZE2 SÍRJA UF: TT437 BT: thébai sír HARSZIÉSZE3 UF: Har-Sa-Iset (óei.6. James Henry (1865. Vasból készült Nílus szobrokat is említ. BT: asasifi sír RT: Harwa (ang.nov. Anthony Charles (1790–1869) HARRIS MAGICAL PAPYRUS (501) (ang. dinasztia fáraói nevében egész Dél-Egyiptomot ő irányította.) HARSZIÉSZE1 HARSIESI (ang. I.com HÁRTYÁSSZÁRNYÚ UF: Hymenoptera (lat. dinasztiából.) HARSIESE (ang. Kheopsz1 édesanyjának sírját fedezték fel a gizai területeken. de elsősorban Amonnak juttatott.e. Sesonk1 fia.. kat. ném.) BT: teljes átalakuló NT: méh HARVEY.) SN: Ankhnesneferibra kamarása a 26. James Henry hozzátartozói RT: Breasted. Ez volt minden bizonnyal a legalaposabb röntgenvizsgálata a fáraónak.e. amely megszemélyesíti őt az OziriszÍzisz-Hórusz legendakörben BT: isten RT: Hórusz HARSZIÉSZE4 UF: Harsiesi (ang. GERALDINE PINCH.edu HARWA (ang.) UF: Har-mau (ang.) Harsiesis (ang. Reisner. BT: múmiavizsgáló HARRIS PAPIRUSZ (BM: BM 10054) BT: papirusz HAR-SA-ISET (óei. III. 924–894) HARSZIÉSZE2 UF: Harsiese (ang. Amon-pap Thébában. aki kb. 27. dinasztiában.) Harsiesi (ang. hogy a 25.. dinasztiában. 945–715) fáraó Isitweret3 hozzátartozói Sesonk. Jahmesz piramisának újravizsgálatát vezette Abüdoszban a Pennsylvania Yale Institute of Fine Arts keretén belül. (i.–1942.) HARSIESIS (ang.) HARRISON.) HARSZIÉSZE HERISHEF (ang. BT: kamarás Sesonk1 hozzátartozói HARSZIÉSZISZ (gör. 22.és Felső-Egyiptomot egyesítő szerepére. MELINDA BT: egyiptológus AD: 105164.) HARWA SÍRJA UF: TT37PM SN: Francisco Tiradritti csapata fel a sírt az Olasz Régészeti Misszió oldalán 1995 óta. dec. RONALD SN: Liverpooli anatómus professzor.–1935.) Hor-Sa-Iset (óei.) SN: Egy független király.5. Ramszesznek. egyebek között Amon papjainak növekvő gazdagságáról.) HrwsAAst (tr.e. A sírjában történt ásatásokból kiderül. BT: expedíció RT: Hotepheresz. Sesonk. dinasztia korából a legfőbb forrás és a leghosszabb ismert papirusz (41m).) HARTWIG. melyeket III.

A karnaki Amon-templom környékéről került elő. határkőfeliratai RT: határkő USZERHAT3 AMENEMHET. PIRAMISA ESZKÖZ 211 . 2800–2650) fáraó Hotephirnebty hozzátartozói Nimaathap hozzátartozói NT: Haszehemui hozzátartozói RT: Haszehemui szobrai HASZEHEMUI HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Nimaathap.) Nimaathap HASZEHEMUI SZOBRA (AM: E 517) BT: Haszehemui szobrai mészkőszobor HASZEHEMUI SZOBRA (BSZM: EEJ 58324) SN: Csak a fejrész maradt fenn. Lánya: Hotephirnebty. földmérőt hívtak. ném. 1488– 1468) (i.) SN: A 2. (i.) Khasekhem (ang.) Khasekkhemwy (ang. BT: usébti RT: Harwa (ang. de csak az arabok hódítása után. mint például Abu Roásban. ámbár más területeken dolgozott. BT: gránitszobor Harwa szobrai kockaszobor HARWA SZOBRAI BT: szobor NT: Harwa szobra (BM: EA 32555) Harwa szobra (BM: EA 55306) Harwa szobra (KEM: JE 36711) Harwa szobra (KEM: JE 36930) Harwa szobra (KEM: JE 37377) Harwa szobra (KEM: JE 37386) Harwa szobra (L: A 84 – N 85) Harwa szobra (LEM: 8163) HARWA USÉBTIJE SN: Harwa sírjából került elő 1997-ben. 2686) UF: Haszehem Horseth (ang. BT: dioritszobor Harwa szobrai kockaszobor HARWA SZOBRA (LEM: 8163) SN: 48.e. amelyet valószínűleg elődje.) Khasekhemui (ang. Az ellenség elesettjeinek száma megközelítette az ötvenezret. Két Hierakónpoliszból való szobrának felirata számol be az északiak lázadása felett aratott győzelemről. tárgy NT: edény kád kosár tál tűzhely RT: eszköz HATALMAS HAJÓORR HATALMAS PIRAMIS HATALMI SZIMBÓLUM BT: szimbólum NT: cséphadaró jogar pásztorbot RT: hatalom HATALOM NT: emberi hatalom isteni hatalom RT: hatalmi szimbólum HATÁRKŐ SN: Ezzel jelölték meg a földművelők birtokuk határát. dinasztia utolsó királya. MICHAEL G. Kezében hatalmi jelvények láthatók. spa. feje hiányzik. Ha mégis megtörtént. 2925–2686) (i. 2. BT: Haszehemui szobrai mészkőszobor HASZEHEMUI SZOBRA (KEM: JDE 32161) BT: Haszehemui szobrai NT: Haszehemui szobrának feliratai (KEM: JdE 32161) HASZEHEMUI SZOBRAI BT: fáraószobor NT: Haszehemui szobra (AM: E 517) Haszehemui szobra (BSZM: EEJ 58324) Haszehemui szobra (KEM: JdE 32161) HASZEHEMUI SZOBRÁNAK FELIRATAI (KEM: JDE 32161) BT: Haszehemui szobra (KEM: JdE 32161) szoborfelirat HASZNÁLATI ESZKÖZ HASZNÁLATI TÁRGY BT. magassága 63 cm. BT: dinasztia. Az arab nők termékenységi tánca. 2920–2770) (i. 310) (i.e.e. Mészkőből készült.edu HASHAJTÓ RECEPT HASHAJTÁSRA HASHEPSOWE (ang. meglehetősen rossz állapotban. BT: gránitszobor Harwa szobrai HARWA SZOBRA (KEM: JE 37377) BT: Harwa szobrai HARWA SZOBRA (KEM: JE 37386) BT: Harwa szobrai HARWA SZOBRA (L: A 84 – N 85) SN: Dioritból készült 57 cm magas kockaszobor.) BT: ragadozó emlős NT: cibetmacskaféle HASEL.e. Délen uralkodott. 23 cm magas.e. SELIM (1886–1961) SN: A Kairói Egyetemen tanított. BT: kő RT: határkő elmozdítása határkőfelirat HATÁRKŐ ELMOZDÍTÁSA SN: Főbenjáró bűnnek számított a határkő elmozdítása.. II.7 cm magas gránitból készült kockaszobor. BT: bűn HATÁRKŐFELIRAT BT: kőfelirat NT: Szeszósztrisz.) Khasekhemwy (ang. 1479–1457) HASSAN.) Nebwyhetepimef (ang.) HAR-WER (óei.e.e.) Kha’Sekhemwy (ang. amelyet az árvíz nem tudott elsodorni.e. 1503–1482) (i. BT: Haszehemui (i.HARWA SZOBRA (BM: EA 32555) SN: Dioritból készült. Peribszen szított. své. BT: egyiptológus AD: mhasel@southern. BT: dioritszobor Harwa szobrai HARWA SZOBRA (BM: EA 55306) SN: 38 cm magas kockaszobor. BT: egyiptomi egyiptológus régész HASTÁNC UF: danse du ventre SN: Egyiptomban keletkezett.. Eredményeit tíz kötetben publikálta. Egy másik usébtije a Bosztoni Szépművészeti Múzeumban látható. 2840–2700) (1..e. BT: Harwa szobrai kockaszobor HARWA SZOBRA (KEM: JE 36711) BT: Harwa szobrai HARWA SZOBRA (KEM: JE 36930) SN: Gránitból készült. 2653–2625) NT: Hotephirnebty (ang.) HAROÉRISZ HASADTUJJÚ EMLŐS UF: Fissipedia (lat. BT: tánc HASZEHEM HASZEHEMUI HASZEHEMUI (i. A gizehi nekropoliszokra koncentrált. 206) (i. Magassága: 33. III. 2890– 2686) (1.) HATSEPSZUT1 (i.e.9 cm.

) SN: Halistennő.) HATHOR1-PAPNŐ BT: papnő NT: Amunet (ang.) SN: A 14. (i.) Khatire (své. dinasztiában. Őt tartották a türkiz istennőjének is. BT: Banebdjedet1 hozzátartozói halisten istennő NT: Hatmehit hozzátartozói HATMEHIT HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje Banebdjedet1.. pap III.) HATNEFRET SN: Szenenmut anyja. denderahi Hathor1 templom előcsarnokának oszlopai RT: Hathor1 (ang. A Hati a „megvalósított” sorsot jelenti.) Het-Hert (ang.) SN: Káemthenent felesége az 5. aki visszaadta férjének a látását. dinasztia idején. BT: Ramosze7 hozzátartozói Szenenmut hozzátartozói RT: Hatnefret koporsója Hatnefret széke 212 . spa. BT: szív RT: ib HATI2 (óei. BT: Hatmehit (ang.) UF: Hatmehyt (ang. A szerelem. óei) Szikomorfüge Hölgye SN: Tehénfejjel ábrázolt istennő. fáraója BT: dinasztia.) Athyr (ang. hozzátartozói hercegnő HATHORNEFER UF: Hathornufer (ang. III. bányák védelmezője volt. Nut és Ré1 lánya. BT: templom RÉ1 ELLENI SZEMHÉJGYULLADÁS HATIAY (ang.) HATHOR1-PAP BT: pap NT: Anhesz Hathor1-főpap Hathor1-papnő Nebvenenef1 HATHOR1-TEMPLOM SN: Az első Hathor1-templomot I. 1503–1482) (i.) SN: Szennedzsem egyik lánya a 19. hogy a halottak örökkévalóság felé tartó lelke megpihenhessen fája árnyékában és felüdülhessen az istennőtől kapott gyümölcstől és víztől. Képét az egyiptomi építészet oszlopfőkön is gyakran megjelenítette. 1488–1468) (i.) SN: Aperia vezír fia. akit később Ízisz helyettesített).) (1. 1730–1680) (i. aki foganta és világra hozta és fenntartja az életet.e. 1479–1457) HÁTH HATHOR1 ATHRIBISZ2 HATHOR (ang.e. a gyerekek. ném. BT: Aperia hozzátartozói pap HATIAY2 (ang.) SN: III. BT: Szennedzsem hozzátartozói RT: Szennedzsem sírja HATHOR3 (ang. a későbbiekben pedig a fizikai szívet a tudatalatti és az ösztönélet központját.e. spa. BT: denderahi isten szobeki triász tehén-isten védőistennő NT: Hathor1 hozzátartozói RT: Hathor1-oszlop Hathor1-pap Hathor1-templom menat Ré1 elleni összeesküvés HATHOR1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Ré. ném. Hathor1-t gyakran szimbolizálták a papirusznádra tekeredő kígyóval és a szisztrummal..) HATHORNEFER HATI1 (óei. BT: Amenemhet. a szépség és az öröm istennőjeként is tisztelték.e.) HATMEHYT (ang. dinasztiában. írnok a Montu templomban a 20. BT: oszlop NT: abu szimbeli kis templom Hathor1 oszlopai.) 1 HATHOR1 (ang. Mentuhotep emeltette... BT: Aamon hozzátartozói HATHORHETEPET (ang. Úgy tartották. BT: Káemthenent hozzátartozói HATHORNUFER (ang. spa. Férje: Hórusz.) Hentkáwesz3 Nikahór RT: Hathor1 (ang. Hórusz felesége.) SN: Eredetileg „mellső részt”. A görög-római korban az ib és a hati1 fogalmakat gyakran felcserélték. Hathor1 a sivatag szélén várakozik ennek a világnak és a másvilágnak a határán. Tehén vagy emberi alakban ábrázolták fején kosszarvak közötti napkoronggal.) HAT-HER-AB (óei. az ég asszonya. 14. 206) (i. amelyeknek oszlopfője Hathor1 istennő fejét szimbolizálják. 1786–1602) (1. dinasztia 2. „mell”-et jelentett.) NT: Hórusz Ihi1 Nut Ré HATHOR1 ÉS AZ EMBERISÉG PUSZTULÁSA ÖSSZEESKÜVÉS HATHOR1-FŐPAP BT: Hathor1-pap NT: Nebvenenef1 HATHOR1-OSZLOP SN: Olyan oszlopok. Szennedzsem sírjába temetkezett egy koporsóba zárva.) Háth Hat-Hor (óei. Ramosze7 felesége. Amenemhet lánya a 12. A Halottak Könyve 26-30.) HATIRE (ang. A nők.e. Anyja: Nut.) UF: Aphrodite (gör.) HATIRÉ HATIRÉ UF: Hatire (ang.e.. és IV: Amenhotep idejében.. dinasztiában.) HATMEHIT (ang. 1715–1650) fáraó HATLÁBÚ ROVAR HATMEHIT (ang.) Athor (ang. ném. fejezete a két fogalmat ellentétként használja. a zene és a halottak. Kultuszának központja Denderahban volt.) Anhesz Gefi (ang.) NT: denderahi Hathor1-templom nyugat-thébai Hathor1-templom philaei Hathor1-templom serabit el-khadimi Hathor1-templom HATHOR2 (ang. BT: írnok Szobek-főpap RT: Hatiay2 sírja HATIAY2 SÍRJA UF: TT324PM BT: deir el-medinei sír RT: Hatiay2 (ang.) SN: Aamon felesége a 20.) NT: Banebdjedet1 (ang. a múlt egészét „halott” lehetőségeivel együtt. dinasztia idején Deir elMedinében. Fia: Ihi BT: Hathor1 (ang. (A kora egyiptomi mitológiában ő volt az anyja Hórusznak.) SN: Szobek főpapja. Ő képviselte a nagy anyát.HATCHEPSUT HATSEPSZUT1 (i. de a hati végül kiszorította az ib-et. 1) HAT-HOR (ang.

I. 1503–1482) (i..e. Nagy Királyi Feleség és a Két Föld úrnője. 1488–1468) (i. Oszlopos folyosók vezetnek a nagy termekbe és csarnokokba. (i.e. Thutmózisz mostohaanyja.e. Ő indította el a punti expedíciót mely megnyitotta a kereskedelmi kapcsolatokat belső Afrikával. sőt. III. 1493–1481) Thutmózisz. még a Puntban látott embereket is. BT: falfestmény Hatsepszut1 halotti temploma HATSEPSZUT HALOTTI TEMPLOMÁNAK RELIEFJEI SN: Ezek mesélik el Hatsepszut1 királynő Puntba indított expedíciójának történetét. BT: fáraó Thutmózisz. Thutmózisz. 1503–1482) (i. 1479– 1457) NT: Amenmesz1 Bitnofru Thutmózisz. A központi oszlopsor északi falán a király születése van megörökítve. aki egyben testvére is volt II.e.e. Ezt a templomot Szenenmut építész tervezte. 1479– 1457) Hatsepszut1 halotti temploma Thutmózisz. 1479–1457) HATSHEPSOUT (fr. 1488–1468) (i. BT: szentélyek RT: Hatsepszut1 (i. majd a Kairói Egyiptomi Múzeumba szállíttatta. aki magához ragadta a hatalmat. 1479–1425) (1. Fia: Szobekmesz2.. sírkamrája HAT-REPYT (óei.) HATSEPSZUT1 (i. 204) HATSEPSZUT1 SÍRJAI BT: királysír NT: Thutmózisz.) Shepset (ang. I. 1488– 1468) (i.. II. fenyőtömjént és mirhát. 1494–1490) (i. BT: Hatsepszut2 NT: Szobekmesz2 Szobeknakht2 HATSEPSZUT3 UF: Hatshepsut (ang.) Maatkaré3 SN: I. 1526–1512) (i. egy hegyoldalban fekszik.e. 1503–1482) (i. az árukat. BT: emberalakú koporsó RT: Hatnefret HATNEFRET SZÉKE SN: A háttámlán Bész isten látható dzsed-oszlopokkal és ankh jelekkel körülvéve. 1503–1482) (i. 1488– 1468) (i.e. Férfiruhákban járt és a fáraói hatalom jelképeként álszakállt viselt. 1479–1457) 213 . Egyiptom harmadik. Széthi idején a 19.e.e. Thutmózisz felesége. 1488–1468) (i.) Hatshepsut (ang. a Király Testvére.) Hatseput (spa.. BT: énekes NT: Hatsepszut3 hozzátartozói HATSEPSZUT3 HOZZÁTARTOZÓI SN: Lánya: Kasa2. Vörös kvarcitból készült.e.e. 5 darab 30 evezős hajó indul el Puntba és ajándékot hoz haza.e. A templomot három oszlopos terasz alkotja. eredetileg piramisnak. 1503–1482) (i. Mut. 1488–1468) (i.HATNEFRET KOPORSÓJA SN: Alapszíne kívül-belül fekete. spa.e.) SN: Uszerhat2 felesége I. hozzátartozói Thutmózisz. 1479–1457) UF: Hashepsowe (ang. 1479– 1457) Hatsepszut1 szentélye Thutmózisz.e. 1 HATSEPSZUT2 UF: Hatshepsut (ang. 1) HATRIB ATHRIBISZ2 ATHRIBISZ1 (gör. BT: Hatsepszut4 NT: Henuttaui4 Uszerhat2 HATSEPUT (spa. Isten felesége.e. I. 1503–1490) (i. spa. II.e. Ez egy nagy méretű sárga kőből faragott szarkofág volt. dinasztiában.) BT: relief RT: Hatsepszut1 halotti temploma HATSEPSZUT1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja I. své.e.) Hatshepsout (fr. és Hatsepszut1 sírja HATSEPSZUT1 HALOTTI TEMPLOMÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: Részletes képek örökítik meg a punti utat. své. BT: deir el-bahari templom sziklatemplom NT: Hatsepszut1 halotti templomának falfestményei Hatsepszut1 halotti templomának reliefjei RT: halotti templom Hatsepszut1 (i.) HATSEPSZUT4 UF: Hatshepsut (ang.e. az arc és a nyak arannyal van kontrasztosítva. 1503–1482) (i. Fia III. 1503–1482) (i. BT: Hatsepszut1 (i.e.) HATSEPSZUT1 (i. s helyére III.e. Ramszesz és I. (i. III. BT: levéltár HATOSZLOPOS SÍRKAMRA BT: sírkamra NT: Amenhotep.e. A fedélen a múmia keresztbe fonja kezét a mellkasán egy-egy lótuszvirágot tartva. 1488–1468) (i. dinasztiában. hozzátartozói NT: Hatsepszut1 hozzátartozói RT: álszakáll Hatsepszut1 halotti temploma Hatsepszut1 sírjai Hatsepszut1 szarkofágja HATSEPSZUT1 HALOTTI TEMPLOMA UF: Djeser-Djeseru (ang.) HATSEPSZUT1 (i. BT: szék HAT-NETER TEMPLOM HATÓSÁGI IRATTÁR SN: A családi irományokat az emberek hatósági irattárakban őriztették. Férje: Uszerhat2. fiútestvére Amenmesz1. II. III. Emile Baraize 7 év alatt tudta csak onnan kiemelni.e. spa.e.e. Hatsepszut1”. 1492–1479) (i. Thutmózisz.) SN: Énekesnő a 18. a hajókat. lánytestvére Bitnofru. dinasztiában. 9) Egyik temploma. své. BT: Hatsepszut3 NT: Kasa2 (ang. Emile HATSEPSZUT1 SZENTÉLYE SN: Hatsepszut1 i. 1400-as években építtette a thébai istenhármasság (Amon.e. Férje. és Hatsepszut1 sírja HATSEPSZUT1 TEMPLOMA TEMPLOMA HATSEPSZUT1 HALOTTI HATSCHEPSUT (ném. és Hatsepszut1 sírja WA-D HATSEPSZUT1 SZARKOFÁGJA SN: A WA-D sírban találta meg Howard Carter. Thutmózisz.. I.) (1. melyre a következő feliratot vésték: „Király lánya. své. és egyben legjelentősebb királynője.. Amenhotep építtetett egy másik templomot.(1.) Hatchepsut Hatschepsut (ném. 1481–1479) Thutmózisz. BT: Uszerhat2 hozzátartozói NT: Hatsepszut4 hozzátartozói HATSEPSZUT4 HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Henuttaui4.e.e..e. BT: Nebszeni3 hozzátartozói NT: Hatsepszut2 hozzátartozói HATSEPSZUT2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje: Szobeknakht2. összedőlt.) Hatsepszut1 temploma SN: Az egyiptomi művészet egyik legszebb alkotása. I. (i.e. 1479–1457) HATSEPSZUT1 (i.. 1525–1512) (i. spa. amelyet Luxorban építtetett.) SN: Nebszeni3 és Nebetta lánya a 18. Nem kis technikai feladat lehetett a szarkofágot a sír belsejébe juttatni. Expedíciói alkalmával rendszeresen hozott az országba fahéjat. BT: kőszarkofág RT: Baraize.e. Honszu1) szent bárkái számára a szentélyt. Thutmózisz lánya. A szék lábai oroszlánmancsokat formáznak. 311) (1.

Gyakran ábrázolják békaként vagy békafejű nőként. 2001-ben kinevezték a nyolcadik National Geographic helybéli felfedezőjének. piramisai téglapiramis 214 .. 1488–1468) (i.és fényjáték szövegét ő írta.. spa. 21–1963.. Mialatt ott volt. ném.) HAUHET (ang. LABIRINTUS HAWAS. 1503–1482) (i.. BT: Egyiptom-utazó HÁZ SN: A világon a legrégebbi házhoz hasonló építményekre a Halfa-vádi közelében bukkantak rá. Zahi A. hawarai piramisa Neferuptah piramisa HAWARAI TEMPLOM HAWASS. BT: egyiptomi egyiptológus Egyiptomi Régészeti Hivatal NT: Hawas. UF: Hawass. BT: hivatalnok RT: Hay1 sírja HAY1 SÍRJA UF: TT267PM BT: deir el-medinei sír RT: Hay1 (ang. aki Tutankhamon sírjának feltárásánál segédkezett Carternak. BT: főnök RT: Hauf sírja HAUF SÍRJA UF: TTB3 BT: Khokha-sír RT: Hauf (ang. könyvei AD: Supreme Council of Antiquities. Zahi A. majd az egészet betapasztották sárral.) HAUPTVERWALTER (ném.. BT: Carter.e. své. Thutmózisz idején. Ezek szabálytalan mészkőtömbökből kialakított körök voltak. Keletkezésük a késő paleolit korba nyúlik vissza. 12. 1479–1457) HATSOROS ÁRPA UF: Hordeum hexastichon (lat. ném. WILLIAM CHRISTOPHER (1906.HATSHEPSUT (spa. HAWARAI LABIRINTUS HAWARA HAVARATI PIRAMIS PIRAMISA HAVARATI TEMPLOM HAVARU HAVI BAJ HAWARA MENSTRUÁCIÓ MENSTRUÁCIÓ HAVI VÉRZÉS HAWARA UF: Avaris (ang. 10. lapos tetejűre építették az épületeket BT: építmény NT: Abdallah Nirqi ház deir el-medinei lakóház földművesek lakóháza HAÜYN UF: hauyne (ang.) FŐADMINISZTRÁTOR HAUSER SN: Rajzoló. ném.) HAYDJEHUTY (ang. Ezekre Abüdosztól északra.. A vesszőfonat építmények vázát farudakból készítették. BT: város HAWARAI PAP BT: pap NT: Paszuchosz HAWARAI PIRAMIS BT: dinasztia. gör. amelyet nagy becsben tartottak Egyiptomban ritkasága miatt. A Királyok Völgyéről vázlatos térképeket készített. a mai Egyiptom déli határánál. BT: amerikai egyiptológus RT: New Yorki Metropolitan Múzeum Egyiptomi Osztálya Szenenmut TT71PM-es sírja HAY. III. BT: Szenneferi hozzátartozói HAYES. A Kheopsz1 piramis melletti nyugati temető feltárásának munkálatait vezette. amelyek szerepe könnyű faszerkezetekre erősített gyékény vagy állatbőr rögzítése volt. A gizehi hang.e. Vegyjele: (NaCa)4 8(S3So2)1 2(Al6Si6O24). Ramses sírjában voltak. Ezt az ásványt először 1807-ben írta le Rene Just Hauy. BT: deir el-medinei kézműves RT: Hay2 sírja HAY2 SÍRJA UF: TT328PM BT: deir el-medinei sír RT: Hay2 (ang. Ezek a mészkőlapokkal kirakott oldalú kis mélyedések fölé épített „házak” viszonylag hosszú időre készültek.) hauynite (ang.) SN: A deir el-medinei kézművesek hivatalnoka a 20. BT: béka-isten istennő Ogdoad (ang. The (1999) HAY1 (ang. spa.) SN: A hükszósz uralkodók fővárosa volt.) HATSEPSZUT1 (i. IV. ném.. Howard munkatársai HAUVARE HAWARA HAÜYN HAÜYN HAUYNE (ang.) SN: Szenneferi apja a 18. ROBERT (1799–1863) SN: Az 1820-as években járt a Királyok Völgyében. BT: árpa HATTI (óei. spa. spa. ZAHI A. Zamalek. majd malátává alakítva ez lett a sör alapanyaga.) HAYDZSEHUTI HAYDZSEHUTI UF: Haydjehuty (ang. ahová a piramisépítőket temették.. ZAHI A. Különösen a régi Théba volt az. KÖNYVEI BT: Hawas.e...) Hauvare Havarat Havaru Tell ed-Dab’a (ar.) HAUYNITE (ang.) SN: Az Igazság Helyének szolgája a 20. Egypt HAWAS.) SN: Tektoszilikát ásvány a szodalitok csoportjából.. júl.. A szodalit1 nevű ásvánnyal együtt a lazurit alkotóeleme és ezzel együtt a lápis lazulié.) SN: Főleg csíráztatásra használták. el-Mahasánál bukkantak rá.) HAY2 (ang. Mivel az esőzéstől nem kellett tartaniuk. NT: Secrets of the Sphinx. spa. Ebben az évben fedezte fel Szenenmut szüleinek sírját Ambrose Lansinggel együtt. akiről az ásvány a nevét kapta.) Tell el-Daba (ar. Ekkor festette a sír belsejéről az akvarelleket..) HETTITA BIRODALOM HATTUSAS SN: A egykori Hettita Birodalom fővárosa volt. dinasztiából. miközben a barátai VI. dinasztiában. III. I. 3600 körül jelentek meg az első idáig talált legrégebbi téglalap alakú házak. III. SN: Az Egyiptomi Régészeti Hivatal igazgatója 2002-től.) haüyne (ang.) SN: A New York-i Metropolitan Múzeum kurátora volt 1936tól.) SN: A termelési terület főnöke Amon birtokain a Későkorban.. ném.e. BT: szodalit2 RT: lápis lazuli lazurit szodalit1 HAÜYNE (ang. BT: hettita város RT: Bogazköy HAUF (ang. márc. óei.) NT: Amenemhet. Kairo. spa. ZAHI A. 3 El-Adel Abou Bakr Street.) HAVARAT HAÜYN AMENEMHET. ami lenyűgözte. ZAHI A. Ramszesz sírjában lakott.. Zahi A. HAWAS. ném. dinasztiában.) SN: Az óriási végtelenség istennője.

7) Több más vadon élő állatot is próbáltak háziasítani. (1. BT: orvosi papirusz NT: Hearst-papirusz 155.. BT: egérféle HÁZI KEDVENC UF: díszállat pet (ang. Többnyire a nemi érés bekövetkezésekor házasodtak (a fiúk 15.) SN: A háziállatokat ritkán kötötték meg. BT: házasságkötés NT: házassági szerződés középbirodalmi házasság poligámia testvérházasság vérfertőző házasság RT: házasságtörés HÁZASSÁGI SZERTARTÁS HÁZASSÁGKÖTÉS HÁZASSÁGI SZKARABEUSZ UF: marriage scarab (ang. George Andrew (1867. a magasabb rangúaknál előfordult a vagyoni ok.nov. 18) BT: cselekedet HÁZIÁLLAT UF: domestic animal (ang. mivel az egyiptomiak nem ismerték a vérfertőzés fogalmát. hogy ha 7 házban van 49 macska. de a papok kivételével minden más férfinak lehetett elvileg több felesége is. dinasztia idején találkozhattunk biztosan egyetlen egy ilyen esettel. mocsaras területeken legeltették. Az egyiptomiak általában monogám házasságban éltek. majmot). hogy állataik mumifikált holttestét is a sírjukba helyezték a gazdája mellé.) ÉBENFA HBONU UF: Tuho Theodosipolis BT: város HEADREST (ang. az 343 egeret fog el.e. gabonának. 19). A Középbirodalomban bukkantak fel először sírok ábrázolásain. i. 21) FEJTÁMASZ GYÓGYÍTÓ HEARST-PAPIRUSZ SN: 18 hasábos orvosi papirusz. A királyi családokban ez nem mindig volt így. 1550-ben íródott hieratikus írással. Ramszesz egyik sztéléje. BT: szertartás NT: házasság királyi házasságkötés politikai házasságkötés HÁZASSÁGTÖRÉS UF: adultery (ang. Bár előfordult. de nem mind járt maradéktalan sikerrel.) (1. amelynek letelte után a házasságot minden további nélkül fel lehetett bontani. de előfodult.) BT: szkarabeusz HÁZASSÁGI SZTÉLÉ UF: Marriage stela (ang. de elterjedtté vált a Római Korban. együtt éltek a család ritmusával. Kb. BT: Ramszesz.6.) BT: egérféle HÁZTARTÁSI SZEMÉT SN: Általában lyukat vájtak a földbe és abba dobták minden háztartási szemetüket. BT: cselekedet HÁZIASÍTOTT BAROMFI UF: domestic fowl (ang.) megszelídítés szelídítés SN: Az egyiptomiak érdeme az afrikai vadmacskák háziasítása. de inkább természetes haláluk után lettek a sírjukba helyezve. azok a folyóba dobták szemetüket. A hétköznapi emberek érzelemből házasodtak.kunyhó lakóház mammiszi (ko. hogy megölték az állatokat a gazdájuk halálakor. 1905ben George Reisner publikálta a papiruszt. 18) SN: Hivatalosan elítélt dolog volt. életévükben) (1. Akik a Nílus mellett laktak. 15) BT: állat NT: antilop disznó háziasított baromfi házi kedvenc kecske kígyó madár majom mongúz szarvasmarha teve HÁZIASÍTÁS UF: domestication (ang. sora Hearst papirusz 219. ami 16807 hekat terménnyel érne fel. sora Hearst-papirusz 223. amelyet a lába mellé helyeztek koporsójába. Egyik ismert példa Hapymen és a kutyája. A rokoni kapcsolatot nem tekintették házassági akadálynak. inkább a hatalom családban tartása volt a fontos. (1. amit aztán meggyújtottak. A férfiaknál ez kb. A szerződés magában foglalt egy próbaévet. II. amely bevezetőt és szójegyzéket is tartalmazott. míg mások a legközelebbi csatornákba. a nőknél 12-13 éves korukban történt.) SN: Az egyiptomiak házi kedvenceiket gyakran ábrázolták sírfalaikon a tulajdonosuk széke alatt (pl. dinasztiától kezdve terjedtek el igazán.) SN: A házasságnál a gazdasági és társadalmi megfontolások jelentős szerepet játszottak a magasabb tisztségű családoknál.jún. BT: takarítás RT: szeméttároló HBNY (óei. 15. amelyek sok hasznot hoztak a ház körül a rágcsáló kártevők elpusztításában. de a 18. (1. sztéléi HÁZASSÁGKÖTÉS UF: házassági szertartás SN: Mindössze egy házassági szerződést kötöttek az esküvő alkalmával. hogy a hettita királyleány Egyiptomba való utazását megkönnyítse. macskát.) HEALER (ang.5–1946.) 215 . A csordákat a határföldeken. sora RT: Reisner.) (1. amely2401 búzaszemet enne meg. E szerint Amon a téli időszakban csodálatos jó időt hoz.) SN: II. 15) SN: A háziasított baromfi ritka import volt az Újbirodalom idején. ellenük macskákat háziasítottak. A házasságtörésre írott bizonyíték maradt fenn Deir el-Medinéből. BT: háziállat NT: galamb gazella kutya macska pávián HÁZIORVOS BT: orvos NT: Neanhszahmet Pentu HÁZI PATKÁNY UF: Rattus rattus (lat. BT: háziállat HÁZI EGÉR UF: Mus musculus (lat.) SN: A házi egerek fő ellenségei voltak terményeiknek és a ház körül tárolt élelmiszereknek.) (1. A KV50-es sírban egy kutya és egy majom volt eltemetve. hogy egy nagy lerakodóhelyen gyűjtötték össze a szemetet. A Bancroft Library-ban tartják.Egyes falvakban ásott kutak használtak erre a célra. Az is szokás volt. Ez azonban inkább a királyi házasságkötésekre volt jellemző. Magánemberek körében csak a 22.) ovális formájú ház paraván pavilon pihenőház udvarház vert agyagfalú ház HÁZASSÁG UF: marriage (ang. Egy matematikai mértani sorozatos példát akképpen írtak fel. a lányok 12–13.

SORA SN: A törött csont rögzítésére szolgáló anyag összetételének tehéntej és árpa keverékét ajánlja. melynek tagja volt a fáraó. gumival és uborkával.(ang. Ezután a birodalom előkelői a fáraó lábaihoz helyezték hűségük bizonyításaként felajánlott ajándékaikat. A nagy nap reggelén a fáraó dzsed-oszlop felállításával kezdte meg a jubileumi ünnepségsorozatot. Ekkor a dzsedoszlopot felállítja a király. A szertartást később.) 874) HEDJWER (óei. A fontosabb vallási aktusok közben rengeteg drága ajándékot halmoztak fel. Amon marháinak felügyelője az északi kerületben.) Gebel el-Zeit Gebel esz-Szilszile (ar. Ezután kezdődött a trónralépés megújítása. dinasztiában élt hercegnő. TAKELÓTH. A nagy istenekkel egyenrangú hatalmat képvisel. fején kettős koronával ábrázolták.) HEGY HEZ-UR (ang. Amenhotep idején.fi HEINE-MEDIN-FÉLE BETEGSÉG HÉJAALAKÚ UF: Accipitrinae (lat. 1069–1043) HEDJKHEPERRE-TAKELOTH I (fra. a koronázáshoz hasonlóan.) 1070–1044) (i. számos istenszobor és az udvar legelőkelőbb személyiségei közül a kiválasztottak. BT: kápolna HEBY (ang. Memphiszben Ptah és Szahmet istennő fiaként említik. BT: fesztivál NT: rituális futás RT: uhem mesut völgy ünnepe wepet renpet HEB-SZED KÁPOLNA SN: A fáraó emlékére emelték. BT: Amon marháinak felügyelője Ramosze1 hozzátartozói HEGYES VÉGŰ FEJSZEFEJ BT: fejszefej NT: fejszefej (PM: UC 17082) HEGYIKRISTÁLY SN: A Sínai-félsziget volt lelőhelye. BT: Hnum hozzátartozói isten Nebtuu hozzátartozói Nofertum hozzátartozói Ptah hozzátartozói Szahmet hozzátartozói GYERMEKBÉNULÁS 216 .e.) szed-ünnepség SN: A fáraók 30 éves jubileumi ünnepsége.) Manu Mokattam-hegység Seikh Abd el-Gurna Thot1-hegy Vörös-hegy HEH (ang. majd Alsó. szikomor nedvével. BT: Nílus HEGYSÉG UF: Geb felkelése hegy BT: természeti képződmény NT: Bakhau Burg el-Hammam (ar. SORA SN: A törött csont rögzítésére egyiptomi akácia levelét gumival és vízzel összekeverve ajánlja. hogy a helyi istenek szentélye előtt áldozzon.) SN: Ramosze1 apja a 18. (1. el. BT: istennő skorpió-isten HEDGEHOG AMULET (ang. Az ünnepségre 4 pavilont építettek.) HEBENU SZÍVSZKARABEUSZ BENI HASSZÁN HEDERA HELIX (lat.) héja-forma BT: vágómadárféle NT: karvaly HÉJA-FORMA HÉJAALAKÚ HEKA1 (spa.) HEHENHIT (ang. (1.(1. s amelybe a szülés után hamarosan belehalt. amik előtt a fáraónak el kell majd haladnia örökös utazása során. (i. I. vesicovaginális fekélye volt. A jubileum a peret évszak első napján kezdődött. ahányszor az uralkodó szükségét érezte. Kicsit később. Békaként.) Imhotpu SN: A varázslás istene. számos isten és a birodalom minden tájáról odasereglett alattvalók jelenlétében. 28) BT: Hearst-papirusz rögzítő kötés HEARST-PAPIRUSZ 223. 28) BT: Hearst-papirusz rögzítő kötés HEART SCARAB (ang. 19) BT: hercegnő HEIDORN.) SN: A 11. fizikai és kultikus erejét.és FelsőEgyiptom királyi hordszékén vitték körbe. Az ünnep egyes szakaszai között a fáraó több alkalommal is visszament a palotába. LISA BT: egyiptológus AD: lisa. könnyű anyagokból készült díszletek közt bonyolították. A történelemben először Imhotep1 építette meg szilárd anyagokból a heb-szed díszleteit. melyek szentélyeket ábrázoltak. a lépcsőkön keresztül. dinasztiában. Tisztelete elsősorban az egyiptomi történelem korai időszakában virágzott.) UF: Hb-sd (tr.) HEDJIKHEPERRA SETEPENRA (ang.heidorn@helsinki. amely számos szülés utáni fertőzést okozott. (1. vagy békafejű emberként ábrázolták.HEARST-PAPIRUSZ 155.) SN: A végtelenséget jelképező isten. Az ünnepet bonyolult forgatókönyv szerint két teremben és egy udvaron rendezték meg. A rituális futás eredetileg az uralkodó képességeinek próbatétele lehetett. A királyt ülve.) HEDJ2 (óei. hogy lecserélje hatalmi jelképeit és hogy pihenjen.) BOROSTYÁN HEDETET (ang. Az évforduló megünneplésére Memphiszben került sor.e. A király többször rituálisan körbejárta a birodalmát jelképező „falakat”. olajjal. A fáraó egymás után lépett be a két pavilonba. BT: kvarc HEGYI-NÍLUS SN: A Nílus legfelső szakasza a Bár el-Gazállal való összefolyásáig.) HEGYSÉG HEB-SZED (óei. BT: béka-isten Ogdoad (ang. a fáraó körbefutott egy mezőt. Körmenetre indultak.e.) 1 SÜNDISZNÓ AMULETT EZÜST FEHÉR HEKENUDJET SZMENDÉSZ.) jubileum Sed Jubilee Feast (ang. Itt kapta meg a két országrész koronázási jelvényeit. melynek lépcsői a négy égtáj felé néztek. A fáraó ezután hatalma kifejezéséül szimbolikusan kilőtt 4 nyílvesszőt.) HEDJ (óei.) Khokha. Az ünnep eredete a predinasztikus korig nyúlik vissza. I.) UF: Hike (ang. 18) BT: Hearst-papirusz recept szőrtelenítés HEARST-PAPIRUSZ 219.. 889– HEDJHEKENU (ang. gör. rövidebb időközökkel – általában háromévenként – megismételhették.) SN: Skorpió-istennő. Így vette szimbolikusan birtokba Egyiptom földjét. kezében az imit-perrel. III. (i. politikai. majd a „nagyok udvarába” ment. A Dzsószer előtti időkben ezt a versenyt alkalmi. hogy visszanyerje a fiatalságát. hogy a káosz erőit elrettentse. Esznában viszont Hnum és Nebtuu fiaként. SORA SN: Szőrtelenítőszerként a következőt ajánlja: főtt és összetört madárcsont összekeverve légyürülékkel.

Mesterséges magaslaton feküdt.) Juno Junu (óei) On (bib.) HÉLIOPOLISZ (gör.) HEKENUDJET (ang.. I. óei. BT: falfestmény Hekareshu sírja HELIACAL RISING OF SOTHIS (ang.. a címzett elolvasás után a leveleket bedobta a sír egyik helyiségébe. 205) HÉLIÁKUS KELÉSE HÉLIOPOLIS (gör. szám szerint minimum háromra. (1. BT: Kephrén hozzátartozói mellékfeleség Szehemkaré hozzátartozói HEKENUHEDJET (ang. dinasztiából III.) HEKAU (óei.) UF: Hekt Heqet (ang.) SN: Békaistennő. valamint III. 13. BT: Montu-főpap RT: Hekamaatranakht Ture sírja HEKAMAATRANAKHT TURE SÍRJA UF: TT222PM BT: gurnet murai sír RT: Hekamaatranakht Ture HEKAMAATRÉ SETEPAMON (por.e.) HEKAKHASUT ANATHER (spa.) HEKENUDJET (ang. lat.) SN: Királyi írnok és a király ápolónővéreinek felügyelője a 18. Területét kisebb kerületekre osztották. dinasztiából III. 11) Ezt a várost a Hórusz követő predinasztikus uralkodók idején alapították. Kephrén piramiskomplexusában lett eltemetve. feltámadása alkalmával. dinasztiában élt hölgy. lat) Héliupolisz (gör.. Amenhotep idején. spa. Amenhotep négy gyerekét a térdén tartva.) Heqamaatranakht Ture (ang. BT: halotti pap NT: Hekanahte levelei HEKANAHTE LEVELEI SN: Hekanahtének egy megbízásból délre kellett utaznia. BT: dada RT: Hekarnehhe sírja HEKARNEHHE SÍRJA UF: TT64PM BT: seikh abd el-gurnai sír HE-KAT (óei. 1153– RAMSZESZ.) Hekenuhedjet (ang. Földeket bérelt és önálló birtokkal is rendelkezett.) HEKER FRÍZ SN: A mai egyiptomiak a paravánok tetején a szabadon lógó szálakat elkötik. és IV.) ANATHER (ang.) SN: Kephrén fáraó egyik felesége a 4.54 liter. évezred elején élt. Amenhotepnek áldozati ajándékokat nyújt át. BT: Hekanahte levél HEKA-PAP ORVOS HEKARESHU UF: Heqareshu (ang. s ezeket a kerületeket uareteknek nevezték. Ramszesz idejéből. IV. BT: mértékegység ANKHNESNEFERIBRA (ang. a születés és a búza csírázásának istennője. gazdasági helyzetébe. BT: béka-isten HEKT HEKET MEMPHISZ SZÓTHISZ H