EGYIPTOLÓGIAI TEZAURUSZ

(Egyptological thesaurus in Hungarian language)

Írta és szerkesztette: Thabet Mona
E-mail: thabet@freemail.hu Megkezdve: 1997. február 24. Utolsó módosítás: 2007. január 25. Ha tetszett és hasznosnak találtad e művet és szeretnéd hogy továbbra is bővüljön, kérlek támogasd munkám a címemre (Thabet Mona, Gyöngyös 3200, Szövetkezet u. 11.) küldött bármilyen kis összeggel vagy a témához kapcsolódó könyvvel, hogy továbbra is ingyen használhassa mindenki.

„Templom lesz a könyv és piramis, hogy fennen hirdesse a nevet. Elpusztul az ember, teste porrá lesz ismét, felebarátait befogadja a föld, de a könyv szájról-szájra adja emlékét”
(Chester Beatty IV. papirusz – Christiane Desroches-Noblecourt)

1

Az információkereső tezaurusz az MSZ 3418-87-es szabvány szerint: Az információkereső tezaurusz természetes nyelven kifejezett fogalmak olyan tartalmilag szabályozott, szükség szerint változtatható szótára, amelyben feltüntetik a legfontosabb fogalmi összefüggéseket. A tezaurusz fő rendeltetése információk feldolgozása és keresése. A tezauruszban a fogalmak lexikai egységek formájában jelennek meg. Az egyiptológiai tezaurusz: Az egyiptológiában használt fogalmak kontrollált szótára. Ezek a fogalmak alkotják e tudományág vázát. Minden fogalomnak megtalálhatjuk a tágabb és a szűkebb értelmezését, szinonimáit és kapcsolatait a többi fogalommal. A szinonimákról utalók ( ) mutatnak az általam preferált deszkriptorokra. Ha lerajzolnánk a fogalmak kapcsolatát, egy összefüggő gráfot alkotnának, ahol az utalók lennének a kis „tüskék”, s a legnépszerűbb fogalmak alkotnák a legnagyobb csomópontokat. Ajánlás: Ez a tezaurusz lexikon, címtár, szótár, szinonimaszótár és genealógiai tár is egyben, így szinte bárki forgathatja, aki az egyiptológiáról, Egyiptomról valami konkrétumot meg akar tudni, vagy közelebb szeretne kerülni az ezzel foglalkozó tudományos körhöz. Előszeretettel ajánlom történészeknek vagy egyiptológiai tanulmányokat folytatóknak, kutatóknak is, hiszen egy lexikonnál jóval részletekbemenőbb információkat is tartalmaz, amelyek külön deszkriptorként (címszóként) jelennek meg. Íróknak, akik az ókori Egyiptomban játszódó regényeket, történeteket írnak. Alapját képezheti további kutatásoknak is, hiszen a névváltozatok megadása miatt szinte minimálisra csökken az információveszteség abban az esetben, ha mondjuk az Interneten kezdünk el ez alapján keresni. Cél: Rendszerezni, összegyűjteni az eddig felhalmozott régi és legfrissebb ismereteket az egyiptológia terén. Személyes kapcsolatok kialakítását is lehetővé teszi, hiszen a ma élő egyiptológusok többségének, valamint az egyiptomi tárgyakat tartalmazó múzeumoknak a címe és/vagy az e-mail címe is megtalálható benne.

Rövidítések
Mielőtt bárki is belekezd a tezaurusz használatába, ajánlatos ezt a pár rövidítést megtanulni, különben állandóan előre kell lapozgatnia. A nyelvi rövidítések többnyire könnyen kikövetkeztethetők. Címszavakhoz tartozó rövidítések - röviden: UF: szinonimák (use for) SN: megjegyzések (scope note) BT: felérendelt fogalom (broader term) NT: alárendelt fogalmak (narrower term) RT: rokon fogalmak (related term) AD: címadatok (address) : utalás - bővebben: UF: Itt nem csupán a címszó szinonim kapcsolatait, hanem a névváltozatokat is tartalmazzák. Ilyen módon itt vannak felsorolva a címszó idegen nyelvű változatai is. Az idegen nyelvű változat nyelvi eredetére utal a zárójelbe tett rövidítés. Az olyan névváltozatok, ahol csak egy ékezet a különbség, nincsenek külön feltüntetve, csak az egyik változat szerepel, ugyanis feleslegesen szaporítaná az oldalakat. SN: Itt van megadva a címszó definíciója, vagy pedig a címszóval kapcsolatos megjegyzések, kutatási eredmények. BT: Egy fogalomnak lehet több felérendelt fogalma is, hiszen több címszó alá is besorolható, de mindig csak a közvetlen „felette levő” fogalmak vannak megadva. NT: Itt általában minden olyan szó szerepel, amely a címszónak egy kategóriáját, fajtáját, vagy valamilyen értelemben vett részét alkotja. Megjelenhetnek itt az alárendelt fogalmak alárendelt fogalmai is, ha a címszó alá illik. RT: Minden olyan szó szerepelhet itt, amely még kapcsolatba hozható a deszkriptorral. AD: Intézmények vagy személyek címadatait tartalmazzák, amennyiben ismert. A címen kívül (vagy helyett) megtalálható esetenként az e-mail cím és a telefonszám is. Ez a kutatók közötti kapcsolattartást segítheti elő. Címadatnak minősítettem továbbá weboldalak címeit is, amely a deszkriptorhoz legszorosabban kapcsolható.

2

Nyelvi rövidítések A következő rövidítések a szavak után zárójelben fogalmak nyelvi eredetére utalnak, avagy arra, hogy melyik nyelven lehet ilyen formában keresőszó. Ahol esetleg több rövidítés is szerepel, az arra céloz, hogy azokon a nyelveken azonos a névhasználat. Az olyan szavak után, ahol nincs nyelvi kiegészítés, magyar az alapértelmezett nyelv, azaz magyarul ez a leggyakrabban használt kifejezés. alb. ang. ar. ará. assz. bib. bol. cse. esp. fi. fr. gör. haw. héb. het. hin. hol. ind. izl. kat. kín. ko. lat. len. mon. ném. óei. óg. ol. óp. or. per. por. ro. röv. sém. spa. své. szl. szlé. tör. tr. zu. = albán = angol = arab = arámiai = asszíriai = bibliai = bolgár = cseh = eszperantó = finn = francia = görög = hawaii = héber = hettita = hindi = holland = indonéziai = izlandi = katalán = kínai = kopt = latin = lengyel = mongol = német = óegyiptomi = ógörög = olasz = óperzsa = orosz = perzsa = portugál = román = rövidített szóalak (mozaikszó) = sémi = spanyol = svéd = szlovák = szlovén = török = transzliteráció = zulu

Ezeken kívül még néhány szó dánul és észtül is található, amelyet viszont nem kellett rövidíteni. Kutatóknak ajánlom, hogy nézzenek szét a nem megszokott nyelvterületeken is, mivel érdekes és új információkra lelhetünk. Sajnos nem minden nemzet felgyülemlett anyagát vagy kutatási eredményeit fordítják le angolra, németre, franciára. Ha lefordítják is, több évbe telik, ami egy felkészült ember számára nem elegendően gyors, nem naprakész. Az idegen nyelvű keresőszavakkal neki lehet látni az interneten. A transzliterációk az óegyiptomi szavak átírása európai karakterekre. Ezekről külön utaló a tezaurusz legvégén található, amelyek mellett a hieroglif karakterekkel leírt szavak is szerepelnek. Ez azért van a legvégére helyezve, mivel a számítógépbarát transzliterációban más betűket jelölnek a kis és nagybetűvel írott karakterek, viszont a tezaurusz formai követelményei miatt ez az utalóknál elveszne, ahol csupa nagy betűvel történik a megjelenítés. Országnév rövidítések Országnév rövidítések szintén a szavak után találhatók zárójelben. Ez a rövidítés a szóban forgó dolog (múzeum, ... stb.) helyére utal, ahol található. pl. Louvre (Fro.)

3

An. Arg. Aua. Aul. Bel. Can. Cse. Dán. Eg. Fro. Gör. Hol. Hor. Ír. Izr. Len. Mo. No. Or. Ro. Sk. Spa. Sv. Svá. ÚZ Uru. USA

= Anglia = Argentína = Ausztria = Ausztrália = Belgium = Kanada = Csehország = Dánia = Egyiptom = Franciaország = Görögország = Hollandia = Horvátország = Írország = Izrael = Lengyelország = Magyarország = Németország = Oroszország = Románia = Skócia = Spanyolország = Svédország = Svájc = Új-Zéland = Uruguay = Amerikai Egyesült Államok

Lelőhely rövidítések A szavak után fordulnak elő zárójelben, a kettőspont előtt az első helyen. Ezek az alábbiakban megadott múzeumok általam használt rövidítései. Azt jelzik, hogy az adott lelet abban az intézményben található vagy megtekinthető. A kettőspont utáni rész a tárgy leltári számát jelzi. Tároló intézmény szerint: ALM AM ANM AUM BAM BAEM BEM BIR BM BSZM BRM CMM DEKM FMG GEK HM KEM KIM KM KNM L LA LEM LM LNRM LP MCM MM MNM MRAH MSZM NVM = Alexandriai Múzeum (Eg.) = Ashmolean Múzeum (An.) = Asszuáni Núbiai Múzeum (Eg.) = Ausztráliai Múzeum (Aul.) = Bolognai Archeológiai Múzeum (Ol.) = Barcelónai Egyiptomi Múzeum (Spa.) = Berlini Egyiptomi Múzeum (No.) = Birminghami Szépművészeti Múzeum (USA) = British Múzeum (An.) = Bosztoni Szépművészeti Múzeum (USA) = Brooklyn Múzeum = Cris Megyei Múzeum (Ro.) = Durham Egyetem Keleti Múzeuma = Freer Művészeti Galéria (USA) = Glasgowi Egyetemi Könyvtár Speciális Gyűjteménye (Sk.) = Hermitage Múzeum (Or.) = Kairói Egyiptomi Múzeum (Eg.) (1902–) = Keleti Intézet Múzeuma (USA) = Kunsthistorishes Múzeum = Koppenhágai Nemzeti Múzeum (Dán.) = Louvre (Fro.) = Los Angelesi Művészeti Múzeum (USA) = Lipcsei Egyiptomi Múzeum (No.) = Luxori Múzeum = Leideni Nemzeti Régiség Múzeum (Hol.) = Liverpool Múzeum (An.) = McClung Múzeum (USA) = New York-i Metropolitan Múzeum (USA) = Magyar Nemzeti Múzeum (Mo.) = Királyi Művészettörténeti Múzeum (Bel.) = Moszkvai Szépművészeti Múzeum = Niagara Vízesés Múzeum (Can.)

4

PHAM PIM PM PR PUM RPM SNM SZM TEM UM VEM WM

= Phoebe Hearst Antropológiai Múzeum (USA) = Picardie Múzeum (Fro.) = Petrie Múzeum (An.) = Pitt Rivers Múzeum (An.) = Puskin Múzeum (Or.) = Roemer- Pelizaeus Múzeum (No.) = Skót Nemzeti Múzeum (Sk.) = Szépművészeti Múzeum (Mo.) = Torinói Egyiptomi Múzeum (Ol.) = Ure Múzeum (An.) = Virtuális Egyiptomi Múzeum = Wellcome Múzeum (An.)

pl. Nefertiabet sztéléje (L: E 15591) – ezt úgy kell értelmezni, hogy Nefertiabet sztéléje a Louvre-ban található az E 15591-es leltári számmal. Eredet szerint: Ezek a rövidítések az angol nyelvterületen megszokott rövidítéseket tartalmazzák, amelyek az angol megfelelőikből vannak származtatva. G GT QV KV TT WV = gizehi masztaba pl. G7753 = Gerzeh Tomb (saját bevezetés), gerzehi sír, pl. GT205 = Queen Valley, Királynék Völgye, pl. QV44 = King Valley, Királyok Völgye1, pl. KV10 = Theban Tomb, thébai sír pl. TT52PM = West Valley, Nyugati Völgy, pl. WV23

Thébai síroknál forrás szerint felső indexben: PM = Bertha Porter–Rosalind L. B. Moss: Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Statues, Reliefs and Paintings: II. The Theban Necropolis: 1. Private Tombs. Oxford, 1964. pl. TT78PM (eredeti jelölés szerint: TT78) K = Friedericke Kampp: Die Thebanische Nekropole: Zum Wandel des Grabedankens von der XVIII bis zur XX Dynastie (1-2. kötet). Mainz, von Zabern, 1996. Megj.: A Kampp által megszámozott sírok eredeti jelölése két kötőjel között fekvő szám, de a tezauruszban a könnyebb elhelyezhetőség miatt másképp jelölöm. Ennek ellenére ajánlatos továbbra is egyiptológusok számára az eredeti jelölést használni. pl. TT59K (eredeti jelölés szerint: -59-) Elrendezés: A deszkriptorok nagybetűvel szedettek és aláhúzottak. Az olyan szavak, amelyekről utalás van egy másik szóra, nincsenek aláhúzva. A deszkriptorok abc sorrendben rendezettek, elöl a számokkal kezdődő szavak, majd az abc betűivel kezdődő szavak az abc sorrendje szerint. A deszkriptorban előforduló szóközök és kötőjelek figyelmen kívül vannak hagyva a rendezésnél, azaz, mintha ott sem lennének. Az abc sorrendben az ékezetes és transzliterált betűk belevegyülnek az ékezet nélküli betűk sorrendjébe. Sorszámok és névelők: Ha egy olyan uralkodó jön szóba, akinek neve előtt sorszám szerepel, akkor a sorszám a név mögé kerül. Pl.: Széthi, I. (i.e. 1318–1304) (i.e. 1318–1298) (i.e. 1317–1301) (i.e. 1306–1290) (i.e. 1303–1290) (i.e. 1293–1279) Ehhez hasonlóan, ha egy szó sorszámozott, akkor a sorszám a szót követően fog megjelenni egy vessző után. Ha egy uralkodó – akinek nevét sorszám előzi meg – valamely tulajdonáról van szó, akkor a hátradobott sorszám után jelölöm. Pl.: Széthi, I. sztéléje Az arab elnevezésű helységneveknél a névelő szintén a vessző után szerepel felcserélt sorrendben. Pl.: List, el- (ar.) Amennyiben egy mű címéről van szó, amelyben az első szó egy névelő, a szó után vesszővel elválasztva helyezkedik el. Pl.: hajótörött, A Amikor a szám kiküszöbölhetetlen, az abc legelején szerepel a fogalom. Pl.: XI. 14–15. papirusz

5

Uralkodási évek, időintervallumok: Amennyiben köztudott egy fáraó uralkodási éve, az a név után zárójelben jelenik meg. Pl.: Sziamún1 (i.e. 978–959) Előfordul, hogy több időszak is feltételezett egy fáraó uralkodási ciklusára. Ekkor minden eddig feltételezett időpont szerepel a név után külön zárójelekben. Sajnos előfordul, hogy egy évszázadnyi eltérések is vannak, valamint olyan is, hogy az uralkodás időtartama is több évvel eltér. Általában minél népszerűbb egy fáraó, annál többfajta feltételezés születik, s annál több névváltozat. Pl.: Thutmózisz, IV. (i.e. 1413–1405) (i.e. 1412–1402) (i.e. 1400–1390) (110; 311) A korszakoknál is fel vannak tüntetve a tudomány jelenlegi állása szerint feltételezett korhatárok. Referenciák A forrásra vonatkozó információt a hivatkozott szöveg után felső indexben jelölöm, első helyen a felhasznált irodalomban közölt mű sorszáma szerepel, második helyen pedig az oldalszám. pl. Légycsapó formájú jogar. (1; 621) Egyéb megjegyzések: Ha két vagy több szó ugyanolyan írásalakkal rendelkezik, ezeket egy felső számindex segítségével különböztetem meg. Ezek között előfordulhatnak személynevek, fogalmak és homonímák is. Írásművek címe mögött zárójelben a kiadás dátuma szerepel. Az olyan tárgyak esetében, amelyből több is előfordulhat, vagy ismeretlen a tulajdonos, zárójelbe tett múzeumi leltári számmal teszek különbséget, amelyet a lelőhelyének rövidítése előz meg a kettőspont előtt. Pl.: pótfej (BSZM: MFA 14718) pótfej (BSZM: MFA 14719) Azon óegyiptomi szövegek, szobrok, reliefek és festmények, amelyek a Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hierogliphic Texts, Statues, Reliefs and Paintings című munkában szerepelnek valamilyen számmal jelölve, a nevük után zárójelben közlöm ezt a számot és a „TB” rövidítéssel jelölöm, hogy ebből a forrásból való. Pl.: Riya1 szobra (801-633-300 TB)

6

Felhasznált irodalom Könyvek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. A Kairói Egyiptomi Múzeum képes kalauza. Geographia, Budapest, 2003. Andrews, Carol: Amulets of Ancient Egypt. Texas, University of Texas Press, 1994. Augusta, Pavel – Honzák, František: Ókori civilizációk. Pozsony-Bratislava, Madách Könyv- és Lapkiadó, 1990. Axmann Ágnes: Fertőző és trópusi betegségek. Pécs, Alexandra, 2002. Az ókori Egyiptom és Hellász története. Gallimard, Larousse-Officina Nova, 1991. Bács A. Tamás: Egyiptomi fáraók. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1992. Bács A. Tamás: First Preliminary Report on the Work of the Hungarian Mission in Thebes in Theban Tomb N°65 (Nebamun/Imiseba) (in: Sonderdruck aus den Mitteilungen des Deutschen Archäeologischen Instituts Abteilung. Band 54. Kairo, 1998.) Baedeker, Karl: Egypt: Handbook for Travellers. Leipsic, Karl Baedeker Publisher, 1898. Baines, J. – Malek, Jaromir: Az ókori Egyiptom atlasza. Budapest, Helikon, 1992. Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1976 (2003). Berei Andor (et al.): Új magyar lexikon. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1962. Boessneck, Joachim: Die Tierwelt des Alten Ägypten. München, 1988. Brega, Isabella: Egyiptom. (s.l.), Gabo, 2000. Brovarski, Edward: Giza Mastabas VII: The Senedjem Complex, Part I. Boston, Museum of Fine Arts, 2002. Budge, E. A. Wallis: Egyptian Language. New York, Dover Publications, 1983. Budge, E. A. Wallis: Egyptian Magic. London, Kegan, Paul, Trench and Trübner & Co, 1901. Carter, Howard: Tut-Ankh-Amen koporsója és múmiája. Budapest, Százszorszép, 1993. Chisholm, Jane – Millard, Anne: Az ókori Kelet. Budapest, Park Kvk., 1995. CKM (1999. márc.) Conti, Flavio: Dióhéjban az egyiptomi művészetről. Budapest, Corvina, 1989. Cork, Barbara – Reid, Struan: A tudomány nagy enciklopédiája. (s.l.), Aquila Könyvkiadó, 1994. Däniken, Erich von: A szfinx szemei. Budapest, Édesvíz Kiadó, 1994. David, Rosalie: Az egyiptomi birodalmak. Budapest, Helikon, 1986. David, Rosalie: Vallás és mágia az ókori Egyiptomban. Debrecen, Gold Book, 2002. Dittenberger, Wilhelm: Orientis Graeci Inscriptiones Selectae. 2 vols. Leipzig, S. Hirzel, 1903-1905 Éber László: Művészeti lexikon. Budapest, Merényi Kiadó, (s.a.) Edwards, Amelia Ann Blandford: Pharaohs fellahs and explorers. New York, Harper & Brothers, 1891. Egyiptom: a fáraók és múmiák országa. Athenaeum Kiadó, 1999. Egyiptománia. (s.l.), Atlas Kiadó, 2002. Egyiptom története. (s.l.), Black & White Kiadó, (s.a.) Eltűnt városok. (Puska sorozat diákoknak; 13.), (s.l.), Laude Kiadó, (s.a.). Erman, Adolf – Grapow, Hermann: Wörterbuch der Aegyptischen Sprache. Berlin, Akademie Verlag, 1971. Faulkner, Raymond O.: A Concise Dictionary of Middle Egyptian. Oxford, Griffith Institute, 1962. Fischer, Ernst Peter: Arisztotelész, Einstein és a többiek. (s.l.), Saxum, 1998. Foss, Michael: Kleopátra nyomában. (s.l.), Gold Book, (s.a.) Gadalla, Moustafa: Az ókori Egyiptom titkos története. (s.l.), Magyar Könyvklub, 2000. Gardiner, Alan: Egyptian Grammar. London, Griffith Institute, 1957. Ghyczy-Dráveczky Zsuzsa: Asszony a fáraók trónján. (s.l.), Metropolis Press Kft., (s.a.) Grant, Joan: Anubisz. Zepetnek Nyomda, (s.a.) Grandet, Pierre–Mathieu, Bernard: Cours d’Égypten Hiéroglyphique. Paris, Khéops, 2003. Grant, Neil: Fénypontban az egyiptomiak. Budapest, Magyar Könyvkiadó, 1996. Green, Christine Insley: The Temple Furniture from the Sacred Animal Necropolis at North Saqqara 1964–1976. London, (s.n.), 1987. Greetham, D. C.: Textual Scholarship. New York & London, Garland Publishing Inc, 1994. Győry Hedvig: Az első magyar ásatás Egyiptomban 1907. Válogatás a gamhudi ásatás leleteiből 1997. Budapest, 1998. Hamvas Béla: Pert em heru. (s.l.), (s.n.), (s.a.) Hancock, Graham – Bauval, Robert: A szfinx üzenete. Pécs, Alexandra, 2000. Harvey, Gill – Reid, Struan: Az Ókori Egyiptom enciklopédiája. (s.l.), Holló és Társa, (s.a.) Henri Stierlin: Ägypten. Germany, Evergreen, (s.a.) Hogy is van ez? Budapest, Reader’s Digest Kiadó Kft, 1995. Jakab György: Az őskor világa; az ókori civilizációk Budapest, Calibra, 1992. Janssen, Jacob J.: Grain transport in the Ramesside Period. Papyrus Baldwin (BM EA 10061) and Papyrus Amiens. London, British Museum Press, 2004. Jean, Georges: Az írás, az emberiség emlékezete. Budapest, 1991. Kákosy László: Az alexandriai időisten. Budapest, Osiris Kiadó, 2001. Kákosy László: Az ókori Egyiptom. Budapest, IKVA, 1993. Kákosy László: Dzsehutimesz sírja Thébában. Budapest, Pytheas, 1989. Kákosy László: Egyiptomi és antik csillaghit. Budapest, Akadémia, 1978. Kákosy László: Ré fiai. Budapest, Gondolat, 1979. Kákosy László: Varázslás az ókori Egyiptomban. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1969.

7

59. Kákosy László – Varga Edith: Egy évezred a Nílus Völgyében. Budapest, Gondolat, 1970. (1973.) 60. Kampp, Friederike: Die thebanische Nekropole: Zum Wandel des Grabgedankens von der XVIII gis zur XX Dynastie (1. és 2. kötet). Mainz, Theben Band 13, 1996. 61. Kantor, Helene J.: Plant Ornament in the Ancient Near East, Chapter II: The Swamp Plants. Chicago, (s.n.), 1945. 62. Kássa László: Tarot kisenciklopédia: Mítosz, Történet, Analógia, Praxis, (s.a.). 63. Kilépés a fénybe: Egyiptomi Halottaskönyv. (s.l.), Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1994. 64. Killen, Geoffrey: Egyptian Woodworking and Furniture. Princes Risborough, Shire Publications, 1994. 65. Klostermeier, Inge: Egyiptom. Budapest, Pegazus Rt., 1991. 66. Knight, Christopher – Lomas, Robert: A Hiram-kulcs. (sl.), Gold Book, (s.a.) 67. Kőszegi Frigyes: A történelem küszöbén. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1984. 68. Kriveljov, I. A.: Ásatások a „bibliai” országokban. Budapest, Kossuth Kvk., 1969. 69. László Péter: Kairó. Budapest, Panoráma, 1978. 70. LaViolette, Paul A.: Az ősrobbanáson túl. Pécs, Alexandra, 2004. 71. Lefebvre, Gustave: Essai sur la médicine égyptienne de l’époque pharaonique. Paris, Presses Universitaries de France, 1956. 72. Longley, Elizabeth: Az ókori Egyiptom. Budapest, Helikon, 1996. 73. Luft Ulrich: Ókori keleti írások: ékírás és képírás. Budapest, MTESZ Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, 1981. 74. Lunn, Martin: A Da-Vinci kód megfejtése. Debrecen, Gold Book, 2004. 75. Magyar és Nemzetközi ki kicsoda 1998. Budapest, Biográf,1997. 76. Magyar Szinonima szótár: A-ZS. Budapest, Akadémiai Könyvkiadó, 1983. 77. magyar természettudományi műnyelvről, A: Természettudományi Közlöny, XLII. kötet, 1910. május 1. 78. Mahler Ede: Ókori Egyiptom. Budapest, MTA, 1909. 79. Malek, Jaromir: Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs and Paintings, VIII kötet. Oxford, Griffith Institute, Ashmolean Museum, 2000–. 80. Manuelian, Peter Der (ed.): Studies in Honor of William Kelly Simpson. 1.kötet. Boston, Department of Ancient Egyptian, Nubian, and Near Eastern Art, Museum of Fine Arts, Boston, 1996. 81. Márki Sándor: Az ókor története. Budapest, Laude Kiadó, (s. a.) 82. Maspero, Gaston: Az ókori Egyiptom története. Budapest, Anno, 1998. 83. Matthews, Victor H.–Benjamin, Don C.: Laws and Stories from the Ancient Near East. New Jersey, Paulist Press, 1997. 84. Mereskovszkij, Sz.: Kelet titkai. Budapest, Holnap Kiadó, 1992. 85. Millard, Anne: Nagy civilizációk. (s.l.) Fabula Könyvkiadó, 1990. 86. Murray, Margaret Alice: The Osireion. London, Bernard Quaritch, 1904 87. Müller, Hans Wolfgang – Eberhard Thiem: A fáraók aranya. Totem Kiadó, Budapest, 2000. 88. Müller, Hans Wolfgang: L’ or de l’Egypte Ancienne. Paris, Sélection du Reader’s Digest, 2000. 89. Nelson, Nina: Egyiptom. Budapest, Cartographia, 1997. 90. Nyárádi Gábor: Istenek Völgye. Budapest, Kozmosz, 1966. 91. Ókori Keleti Történeti Chrestomathia. (Szerk. Harmatta János) Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997. 92. Osman, Ahmed: Idegen a Királyok Völgyében. Budapest, Százszorszép, 1992. 93. Otto Firchow: Grundzüge der Stilistik in den altägyptischen Pyramidentexten. Berlin, Akademie Verlag, 1953. 94. Petrie, W. M. Flinders: Corpus of prehistoric pottery and palettes. London, British School of Archeology (et al.) 1921. 95. Petrie, W. M. Flinders: Gizeh and Rifeh. London, 1907. 96. Petrie, W. M. Flinders: Objects of Daily Use. London, British Scool Archeology 42, 1927. 97. Podzorski, Patricia V.: Their bones shall not perish. England, SIA Publishing, New Malden, Surrey, 1990. 98. Randé Jenő: Egyiptom. Budapest, Panoráma, 1997. 99. Reeves, Carole: Egyptian Medicine. Princes Risborough, Shire Egyptology, 2001. 100. Reeves, Nicholas: Ancient Egypt: The Great Discoveries. London, Thames and Hudson, 2000. 101. Reisner, George A.: A History of the Giza Necropolis I. Cambridge: Harvard University Press, 1942. 102. Reisner, George A.: A Provincial Cemetery of the Pyramid Age. Naga-ed-Der. Part III. Oxford, 1932. 103. Renfrew, Colin – Bahn, Paul: Régészet. Osiris, 1999. 104. Révai Nagy Lexikona (CD) 105. Richardson, Dan: Egypt. London, Rough Guides Ltd, 1996. 106. Romei, Francesca: A szobrászat az ókortól napjainkig. Donati Gindici Associati, 1996. 107. Sebes Tibor: Afrika. Budapest, Móra, 1980. 108. Shaw, Ian: Ancient Egyptian Materials and Technology. Cambridge, Cambridge University Press, 2000. 109. Shaw, Ian: Az ókori Egyiptom története. (s.l.), Gold Book, (s.a.) 110. Shaw, Ian – Nicholson, Paul: The Dictionary of Ancient Egypt. London, Harry N. Abrams Inc., 2002. 111. Siliotti, Alberto: Egyiptomi piramisok. (s.l.), Gabo, 1998. 112. Siliotti, Alberto: Királyok Völgye. (s.l.), Gabo, s.a. 113. Simpson, William Kelly: The Mastabas of Qar and Idu (2. kötet). Boston, Department of Egyptian and Ancient Near Eastern Art, Museum of Fine Arts Boston, 1976. 114. Székely András: Az ókori Kelet művészete. Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1983. 115. The Times atlasz régészet. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994. 116. Tolnai világtörténelem (CD)

8

117. tudás fája, A (25. sz.). (s.l.) Marshall Cavendish Magyarország fióktelep, 1999. 118. Vandenberg, Philipp: A fáraók Völgye. Budapest, K. u. K. Kiadó, 2004. 119. Varga Domokos: Ős napkelet. Budapest, Móra F. Könyvkiadó, 1979. 120. Varga Edith: Napkorong a fej alatt. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1998. 121. Várkonyi Nándor: Sziriat oszlopai. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1972. 122. Világtörténelmi enciklopédia. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1984. 123. Vogel, Günter–Angermann, Harmut: SH Atlasz: Biológia. Budapest et al., Springer-Verlag, 1992. 124. Watterson, Barbara: Egyiptomiak. (s.l.), Szukits Könyvkiadó, 2005. 125. Weeks, Kent R.: II. Ramszesz fiainak sírja. Debrecen, Gold Book Kft., (s.a.) 126. Wenig, St.: A nő az ókori Egyiptomban. Budapest, 1967. 127. Wilson, Hilary: A fáraók népe. Debrecen, Gold Book Kft., 1999. 128. Wilson, Hilary: Egyptian food and drink. Princes Risborough, Shire Publications, 2001. 129. Zamarovský, Vojtech: A felséges piramisok. Bratislava, Madách, 1981.

Cikkek
130. Alberge, Dayla: Tomb reveals Ancient Egypt's humiliating secret. The Times. (2003, júl. 28.) 131. Aref, Nevine El-: Elkab’s hidden treasure. Al-Ahram. No. 649. (2003, júl. 31–aug. 6.) 132. Brovarski, Edward: An Inventory List from „Covington’s Tomb” and Nomenclature for Furniture in the Old Kingdom. Studies in Honor of William Kelly Simpson. Vol. 1. (1996) pp 117–155. 133. Brown, Cardyn: Reserve head 4th dynasty (2589–2532 BC) W164. Inscriptions. Issue 3. (2000. ápr.) p 10. 134. Brown, Terry: Ancient Egyptian Medical Practices and Rites. Inscriptions. Issue 3. (2000. ápr.) pp 8–9. 135. Callou, Cecile – Samzun Anaïck – Alain Zivie: Archaeology: A lion found in the Egyptian tomb of Maïa. Nature 427 (2004. jan. 15.) pp 211–212. 136. Cockburn, A. (et. al): Autopsy of an Egyptian Mummy. Science 187. (1975) pp. 1155–1160 137. Davis, Whitney: Archaism and modernism in the Reliefs of Hesy-Ra. Ancient Egypt’s View of Its Past. (2004) 138. Deeb, C. (et al): Transmission Electron Microscopy (TEM) investigations of Ancient Egyptian cosmetic powders. Applied Physics A 79 (2004) pp 393–396. 139. Dodson, Aidan: Thutmosis III: Family Man. The Ostracon. Vol. 15. No. 2. (Summer-2004) pp 2–7. 140. Driesch, Angela – Dieter Kessler – Joris Peters: Mummified Baboons and other Primates from the Saitic-Ptolemaic. Animal Necropolis of Tuna el-Gebel, Middle Egypt. Documenta Archaelogiae. Part IV., pp 231-278. 141. Gaál Ernő: Az óegyiptomi borról. Ókor (2005. IV. évf. 3. szám), pp 69–77 142. Gabolde, Marc: La statue de Merymaât gouverneur de Djâroukha (Bologne K.S. 1813). BIFAO 94 (1994), pp 261–275 143. Glueck, Nelson: Clarence Stanley Fisher in Memoriam. Bulletin of the American Schools of Oriental Research, No. 83 (1941. okt.) pp 1–4 144. Goodridge, Wendy: Sir Henry Wellcome. Inscriptions. Issue 3. (2000. ápr.) pp 6–7 145. Guasch-Jané, Maria Rosa – Andrés-Lacueva, Cristina – Jáuregui, Olga – Lamuela-Raventós, Rosa M: Fist evidence of white wine in ancient Egypt from Tutankhamun’s tomb. Journal of Archeological Science xx. (2006) pp 1–6 146. Hawass, Zahi: „Thot is burning”. Al-Ahram Weekly. (1999. nov. 11–17), No. 455 147. Hayes, William C.: Kharga Oasis in Prehistory by G. Caton-Thompson. American Journal of Archaeology, Vol. 57, No. 2 (1953. ápr.), pp. 117–119 148. Hayes, William C.: Most Ancient Egypt: Chapter 1. The Formation of the Land. Journal of Near Eastern Studies, Vol. 23, No. 2. (1964, ápr.), pp 73–114. 149. Kasztovszky Zsolt: Hideg neutronokkal régiek nyomában. Élet és Tudomány. LIX. évf. 51–53. szám (2004, dec. 17.), pp 1626–1628. 150. Kitchen, K. A.: The Chronology of Ancient Egypt. World Archaeology. Vol. 23, No. 2, Chronologies. (Oct., 1991), pp 201–208. 151. Kraemer, Jr. Casper J.: A Greek Element in Egyptian Dancing. American Journal of Archaeology, Vol. 35, No. 2 (1931, ápr-jún.), pp 125–138. 152. Lowe, Brenda L.: The domestic Cat in Egyptian Tomb Paintings. The Ostracon. Vol. 16, No 1, (2004-05), pp 7-11. 153. Maas, P.: The Philinna Papyrus. Journal of Hellenic Studies. Vol. 62, 1942 (1942), pp. 33–38. 154. O’Connor, David: Political Systems and Archeological Data in Egypt: 2600–1780 B. C.. World Archaeology, Vol. 6, No. 1., Political Systems (1974, jún.), pp 15–38. 155. Petrie, W. M. Flinders: Athribis. British School of Archeology in Egypt. XIV (1908), pp 1–26 + 43 plates. 156. Strouhal Eugen: The Relation of Iufaa to Persons Found beside his Shaft-Tomb at Abusir. Archiv orientalní, vol. 70, No. 3, (2002), pp 403–411.

Egyéb
157. Rabehl, Silvia Maria: Das Grab des Amenemhet (Jmnjj) in Beni Hassan oder der Versuch einer Symbiose. (disszertáció). München, (s.n.), 2006. 158. Zolnai Zsolt: Töltött részecskék besugárzásával keltett kristályhibák szilíciumkarbidban. (Ph.D. tézisfüzet). MTA, 2005.

9

1
1 H3 SN: Sír az 1. dinasztiából, Narmer idejéből. BT: heluáni sír SN: Sír az 1. dinasztiából, Narmer idejéből. BT: heluáni sír SN: Sír az 1. dinasztiából, Szemerhet idejéből. BT: heluáni sír SN: 2. dinasztiabeli masztaba, amelyben két sztélét találtak, amelyeket Khnemet-Ptah hercegnőnek állítottak. BT: heluáni sír masztaba SN: 2. dinasztiabeli sír. Nefermerika sztéléjét találták meg ebben a sírban. BT: heluáni sír RT: Nefermerika sztéléje SN: 3. dinasztiabeli sír, amely kelet felé néz és 1232 m2-en terül el. A sír építéséhez régebbi sírokból hasznosítottak újra kődarabokat. Befejezetlen téglaburkolat borítja. BT: heluáni sír SZOKARHOTEP SÍRJA SN: Ebben a sírban találták meg Heken mennyezeti sztéléjét. BT: heluáni sír RT: Heken sztéléje

40 H3

150 H5

175 H8

246 H8

287 H6

359 H3 381 H8

400 ÉV SZTÉLÉ UF: 400-year stela (ang.) SN: I Széthi tiszteletére készült ez a sztélé fia, II. Ramszesz által, amelyet Tanisznál, Tell el-Daba’a-tól északra találtak meg. BT: taniszi sztélé 400-YEAR STELA (ang.) 505 H4 400 ÉV SZTÉLÉ

SN: Sír a 2. dinasztiából, Ninutjer idejéből. BT: heluáni sír SN: Sír az 1. dinasztiából, Neithhotep idejéből. BT: heluáni sír SN: 2. dnasztiabeli sír. Itt találták meg Nisu-heqet sztéléjét. (64;
27)

728 H5

946 H8

BT: heluáni sír RT: Nisu-heqet sztéléje 1241 H9 SN: Sír a 2. dinasztiából, Heluánból. Sat-Ba sztéléjét találták meg ebben a sírban. BT: heluáni sír SN: Sír az 1. dinasztiából, Dun idejéből. BT: heluáni sír SN: Sír a 0. dinasztiából, Ka1 idejéből. BT: heluáni sír SN: Sír a 0. dinasztiából, Ka1 idejéből. BT: heluáni sír

1380 H2

1627 H2

1651 H2

2146E (64; 11) (137; 86) SN: 2. dinasztiabeli szakkarai sír. Itt találták meg Szehenefer hercegnő sztéléjét. BT: szakkarai sír RT: Szehenefer sztéléje

10

A
AA (óei.) AAH ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 2. AAHEPERKARÉNEFER AA-CHEPER-KA-RA-NEFER (ang.)

AAT-KŐ SN: Drágakő, amelyből edényeket, berakott díszítéseket és kisebb szobrokat készítettek. BT: drágakő AAUSERRE (spa.) AAUSZERRÉ APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542) APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542) APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542) APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542)

AAUSZERRÉ APÓPHISZ AA-WESER-RA (ang.) AB IB ABACUS

UF: Aah-te-Huti (ang.) Iah1 SN: Holdisten. Thot1 egy megnyilvánulása íbisz alakban. BT: holdisten THUTMÓZISZ, I. (i.e. 1493-1481) (i.e. 1525-

NYOLCOLDALÚ OSZLOP ÉBENFA ÉBENFA ÉBENFA

AAHEPERKARÉ 1512)

ABANOS (ro.)

ABANOZ (alb., haw.) ABANOZ AĞACI (tör.) ABATO

AAHEPERKARÉNEFER UF: Aa-cheper-ka-ra-nefer (ang.) SN: Hepuszeneb egyik fia a 18. dinasztiában. Főpap II. Thutmózisz halotti templomában. BT: főpap Hepuszeneb hozzátartozói AAHEPERURÉ AMENHOTEP, II. (i.e. 1450–1412) (spa.) AAHOTEPRÉ AHHOTEP, I–II. AAHETEPRE (ang.) AAHOTEP I–II (ang.)

UF: Ozirisz szentélye SN: Ozirisz tiltott szentélye volt, amely a Szenom szigeten helyezkedett el. BT: szentély RT: Szenom

AAHOTEPRÉ UF: Aahetepre (ang.) BT: dinasztia, 16. (i.e. 1663–1570) hükszósz fáraó AAH-TE-HUTI (ang.) AA-KENEN-RA (ang.) AAKENENRÉ AAKHEPERKARE (ang.) 1493–1481) AAH APÓPHISZ, II. THUTMÓZISZ, I. (i.e. 1525–1512) (i.e.

ABAU (ang., ném. spa.) SN: A lovasság írnoka a 20. dinasztiában. BT: írnok RT: Abau sírja ABAU SÍRJA UF: TT351PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Abau (ang., ném., spa.) ABBOTT PAPIRUSZ (BM: BM10221) SN: Kb. i.e. 1100 körül hat meggyalázott fáraósír kivizsgálására felállított különleges bizottság jelentése a ramesszida korból. BT: jegyzőkönyv papirusz ABDALLA, ALY OMAR ALY BT: egyiptomi egyiptológus AD: aly_omar@frcu.eun.eg ABDALLAH NIRQI SN: A település i.u. 4–13. századig állt fenn. Története felosztható egy korai időszakra, amikor a település gyéren elhelyezkedő lekerekített sarkú házakból állt, amelyek a késő antik korban használt eszközökkel voltak felszerelve. Egy virágkorra (i.sz. 550–1050), amikor a lakosok száma jelentősen megnőtt, és a hanyatlás időszakára (i.sz. 1050– 1300), amikor jelentős talajszint-emeléssel építették újjá a Citadella területén a romba dőlt épületek egy részét. Ma Abdallah Nirqit több méter magas víz fedi. BT: település RT: abdallah nirqi ásatás abdallah nirqi ház abdallah nirqi sír abdallah nirqi temető ABDALLAH NIRQI ÁSATÁS (1964. aug. 27–okt.5.) SN: Az Egyptian Antiquities Organisation 1964-ben felajánlotta a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének, hogy az Asszuáni Gát építése miatt víz alá kerülő területek egyikén az Abu Szimbeltől 4 km-rel északra fekvő Abdallah Nirqiben ásatást folytasson. Az expedíciót Castiglione László vezette. A város feltárását Barkóczi László, Salamon Ágnes, a temetőét Kákosy László, Varga Edith, Hajnóczy Gyula – végezte. A rendelkezésre álló rövid idő miatt csak viszonylag kis részét sikerült mindezeknek feltárni. A budapesti Szépművészeti Múzeumba került az itt végzett ásatás leletanyaga. BT: ásatás núbiai-magyar expedíció ABDALLAH NIRQI HÁZ SN: Az első épületeket i.sz. 4. sz. vége felé emelték és a 13. században néptelenedtek el. A korai időszakban lekerekített sarkú házak voltak jellemzők, a virágkorban a kupolás épületek. BT: ház RT: Abdallah Nirqi

APÓPHISZ, II.

AAMON UF: A-amun (ang.) SN: Amenemheb8 és Iszumut fia a 20. dinasztiában. BT: Amenemheb8 hozzátartozói NT: Aamon hozzátartozói AAMON HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Amenemheb8. Anyja: Iszumut. Felesége: Hathor3. BT: Aamon NT: Amenemheb8 (ang., fr., ném., spa.) Hathor3 (ang.) Iszumut AAMTJU AHMOSE (ang.) A-AMUN (ang.) AAMON AMENTHU (ang.)

AANAKHT SN: Egy szakkarai domborműtöredéken (JE 4872) olvasható a neve.(1; 165) BT: szolga RT: dombormű (KEM: JE 4872) AANETJERIRE (ang.) AANETJERIRÉ AANETJERIRÉ UF: Aanetjerire (ang.) BT: dinasztia, 16. (i.e. 1663–1570) hükszósz fáraó AANTJU AHMOSE (spa.) AAOUSIRRE (spa.) AAQENENRE (spa.) AA-QENEN-RÊ (ném.) AAQNENRE (spa.) AMENTHU (ang.) APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542) APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542) APÓPHISZ, II. APÓPHISZ, II. APÓPHISZ, II. APÓPHISZ, II.

AAOUSIRREAPOPHIS (spa.)

AAQNENREAPHOPHIS (spa.)

A’AT (ang.) SN: III. Amenemhet egyik felesége a 12. dinasztiában. BT: Amenemhet, III. hozzátartozói főfeleség AATI (óei.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 6.

11

ABDALLAH NIRQI SÍR SN: A K-NY tájolású, nagy kövekből kialakított, többnyire téglalap alakú síremlékeket vastag, fehér mésszel vonták be és tetejükön némely esetben kivehető volt egy vésett kereszt. Általában padok övezték. Magukat a halottakat vászonba tekerve helyezték el a sírgödörben, amelynek nyugati oldalán néha kis fülkét alakítottak ki. Edényt állítottak bele. Ugyanazon sírban több temetkezés is elképzelhető volt. RT: Abdallah Nirqi abdallah nirqi temető ABDALLAH NIRQI TEMETŐ SN: A temető sírépítményeinek mintegy ötödét sikerült feltárni, magát a sírkamrát azonban csak 7 sír esetében. Az itt talált valamennyi tárgyat Magyarországnak ajándékozta az Egyiptomi Köztársaság. A budapesti Szépművészeti Múzeumban megtekinthetők. BT: nekropolisz RT: Abdallah Nirqi abdallah nirqi sír ABDERRASUL, AHMED SN: El-kurnai fellah, aki szerény jövedelmét illegális ásatásokon szerzett kincsek eladásával egészítette ki. 1881. februárjában megtalálta a 21. dinasztiabeli papok által elrejtett 36 fáraó múmiáját, amelyeken még rajta voltak a királyi ékszereik. Mustafa Aga Ejeat konzult bízta meg a kincsek eladásával, aki Angliát, Belgiumot és Oroszországot képviselte. Hamarosan azonban Gaston Maspero megállította őket. BT: sírrabló ABDJU (óei.) ABDU1 ABÜDOSZ (gör.)

mágikus gemmákon, melyek egy kakasfejű kígyólábú lényt ábrázolnak, és az Iaó Abraszax feliratot viselik. (53;
275)

BT: absztrakt isten ÁBRÁZOLÁS SN: A 4. dinasztiától kezdődőden az elhunytat foglalkozásának megfelelő ruhában és kellékekkel ábrázolták. A királyi hercegek és magas tisztségviselők szívesen ábrázoltatták magukat írnokként. BT: festészet szobrászat NT: Ankhmahor sírjának ábrázolásai csillagászati ábrázolás falfestmény macskaábrázolás vádi magharai ábrázolás ABSZOLÚT KORMEGHATÁROZÁS SN: A kőzetekben található radioaktív elemek segítségével történő kormeghatározás, mely különféle módszerekkel történhet. A módszer alapjául a radioaktív elemek lebomlási ideje szolgál. Az egyes elemek más-más felezési idővel alakulnak át stabil elemmé. A felezési idő az az időtartam, amely alatt a radioaktív anyag fele stabil állapotúvá alakul. A radiokatív és a stabil anyag arányából következtetni lehet az anyag korára. BT: kormeghatározás NT: izotópos kormeghatározás kálium-argon módszer radioizotópos kormeghatározás radiokarbonos kormeghatározás urán-módszer ABSZOLÚT KRONOLÓGIA SN: Konkrét időpontokhoz rendeli a leletek, történések idejét. BT: kronológia ABSZTRAKT ISTEN BT: isten NT: Abraszax ABT (óei.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 8. ABU (óei.) ELEPHANTINÉ (gör.) ABU EL-HOL (ar.) GIZEHI SZFINX ABU GHURAB (ang.) ABU GORÁB ABU GORÁB UF: Abu Ghurab (ang.) Abu Gurab (len.) BT: település RT: Neuszerré naptemploma ABU GORÁBI NAPTEMPLOM ABU GURAB (LEN.) ABU-KIR ABU MARKUB (ar.) KANOPOSZ PAPUCSCSŐRŰ GÓLYA NEUSZERRÉ NAPTEMPLOMA ABU GORÁB

SN: Inettel együtt emlegetik a barátság isteneként. A két teknős, melyek a millió év ívének két oldalán úsznak. Az évmilliók csónakja képviseli a ka-t, mint számtalan inkarnáción keresztül vándorol a tökéletesedéshez vezető úton. A vezetők a jó barátok, akikkel útja során találkozik, és akik megkönnyítik útját. BT: teknős-isten ABÜDOSZ (gör.) ABÜDOSZ (gör.) ABÜDOSZ (gör.)

ABDU2 (óei.) ABDZSU (óei.) ABEDJOU (óei.) ABET

SN: A Középbirodalom koporsófelirataiban fordul elő ez a tárgy, ami rudat mintáz. BT: tárgy

ABHANDLUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS KAIRO (1958–) UF: ADAIK (röv.) SN: Glückstaldtban indult ez a folyóirat 1958-ban. BT: egyiptológiai folyóirat ABIDO (ol.) ABÜDOSZ (gör.) ABÜDOSZ (gör.) ABÜDOSZI KIRÁLYLISTA ABIDOSZ (gör.) ABIDWA ABIES (lat.)

ABIDOSZI KIRÁLYTÁBLA ABÜDOSZ (gör.)

JEGENYEFENYŐ KILIKIAI JEGENYEFENYŐ KILIKIAI JEGENYEFENYŐ

ABIES CILICIA (lat.) (134; 9) ABIES CILICICA (lat.) ABISAI (bib.) AB NIAU (óei.) IBSA (óei.)

ABU’N-NAGAI NEKRPOLISZ SN: A 18. dinasztia idején kezdett fontossá válni. Itt hantolták el azokat a thébai fejedelmeket, akik elűzték a hükszószokat. A völgyben Abu’n-Naga sírjait fosztották ki a legtöbbször. BT: nekropolisz ABU RAWASH (ang.) ABU ROÁS ABU RAUWASH (ang.) ABU ROÁS ABU ROAS UF: Abu Rauwash (ang.) Abu Rawash (ang.) Abú Roaš (szl.) Abu Roash (ang.) SN: Itt található Dzsedefré befejezetlen piramisa. BT: település RT: abu roasi hajó Dzsedefré piramisa ABÚ ROAŠ (szl.) ABU ROAS ABU ROASH (ang.) ABU ROAS ABU ROASI HAJÓ SN: 2 hajót találtak Abu Roasban az M jelzésű hegynél. BT: hajó ABU SHAR EL-QIBLI (ar.) MÜOSZ HORMOSZ (gör.)

KECSKESZARV ABORTUSZ

ABORTION (ang.) (99; 18)

ABORTUSZ UF: abortion (ang.) (99; 18) SN: A terhesség természetes vagy mesterséges úton való megszakítása. Deir el-Medinéből írásos bizonyíték maradt fenn egy abortuszról. (99; 18) BT: nőgyógyászat RT: terhesség ABRASZAX SN: A római kori Alexandriában absztrakt, gnosztikus körökben kedvelt istenség, aki nevének számértéke 365, így az idő és a 365 ég uraként tisztelték. Neve sokszor feltűnik

12

Az oszlopokat újjáépítették vagy agyagból készült téglákkal pótolták ki. A falakat többek közt a kádesi csata és a szíriai háborúk jelenetei ékesítik (i. John Lewis (1784–1817) ABU SZIMBELI NAGY TEMPLOM DOMBORMŰVEI SN: A király diadalmas hadjáratait idézik.) ABU SZÍRI PIRAMIS UF: abuszíri piramis BT: piramis NT: Hentkáwesz. amíg ezt sikerült 1036 darabban lebontani és újra felépíteni. Egyetlen sziklából faragták ki mindkettőt.) SN: Város Felső-Egyiptomban.) Abidosz (gör. piramisai ABUSZÍRI PIRAMIS ABU SZÍRI PIRAMIS ABU SZÍRI SÍR BT: sír NT: Fetekti masztabája Iufaa sírja Kaaper2 masztabája Ptahsepszesz1 masztabája ABU SZÍRI SÍRRABLÁS (1973) SN: Hét hónap alatt mintegy 5000 sírt raboltak ki az Abu Szíri hegység lábánál pamutgyári munkások. sz. ezért vált zarándokhellyé. Néhány falat újra véstek. dinasztia királyainak temetkezési helye a mai Arabat el-Madfune mellett. A nagy templom homlokzatánál lévő egyik óriási Ramszesz-szobor megrongálódott ennek során. amelyet végül is megvalósítottak.) Per-Uziri (óei. Ozirisz fejét állítólag itt temették el. hogy Egyiptom egyik legegészségesebb városának 13 . s elváltak a mennyezettől.. BT: abu szimbeli templom Ramszesz.) Abdu2 (óei. Ré-Harahtinak szentelték. 13.) SN: A 9. a svédek dolgozták ki. alsó-egyiptomi nomosz fővárosa volt.5 m-es vállszélességgel.(ar. egy nagy erejű földrengés rázta meg Núbiát. valamint a fáraó figurái is elpusztultak. Aranykora a Középbirodalom idejére esett. A túlságosan könnyen omló homokkő darabokat szintetikus gyanta beinjekciózásával erősítették meg. A templomot Amonnak. hogyan mutat be a királyi pár áldozatot különféle istenségeknek. kinek hegyesen végződő köténye az arab hajósok előtt rozsmérőhöz látszott hasonlatosnak. Mai neve az egyik sziklán féldomborműben ábrázolt egyiptomi férfitól ered. BT: Abu szimbeli kis templom dombormű ABU SZIMBELI KIS TEMPLOM HATHOR1 OSZLOPAI SN: A csarnokban lévő meglehetősen kezdetlegesen faragott Hathor1 fejekben végződő oszlopok. sziklatemplomai ABU SZÍR UF: Abusir Busiris (ang.) Buszirisz (gör. hogy ezeket a hatalmas tömböket valaha is megmozgatták. ill. A templomon belül a oszlopok is megrepedtek. Ennek bejárata előtt 10 méteres kőszobrok vannak. I. Egyik kiváló tulajdonsága volt. A kupola kivételével nem lehet nyomát látni annak. 5. Egy olyan tervrajzot készítettek. a felsőtestével együtt levált a szoborról és a földre hullott. gör.) Abidwa Abot Abydos (ang. a déli oldalon II. BT: város RT: Abu szimbeli kis templom Abu szimbeli nagy templom ABU SZIMBELI KIS TEMPLOM UF: Nefertari temploma SN: II. 55 m mélyen vájták sziklába. BT: sírrablás ABÜDOSZ UF: Abdju (óei. Ramszesz két sziklatemplomot faragtatott a 100 m magas hegyoldalba. A kőtömbök egyenként 20-30 tonnát nyomtak. A damiette-i ág nyugati partján fekszik. Ezen a szent helyen gyakran hagytak hátra sztélét vagy jelképes sírt.) Djedu (ang. egyenként 20 méteres ülő alakja 7. s egyben kultuszközpontja Ozirisz istennek. Ramszesz megostromol egy szíriai erősséget. sziklatemplomai NT: abu szimbeli kis templom domborművei abu szimbeli kis templom Hathor1 oszlopai RT: abu szimbeli nagy templom ABU SZIMBELI KIS TEMPLOM DOMBORMŰVEI SN: Azt ábrázolják. amikor John Lewis Burckhardt újra felfedezte. Azt állították. A baloldali haránt irányú teremben Ízisz1 és Hathor1 koronázza meg Nefertarit. A kereszténység korában ugyanis belepte a homok. A puszta és egy csatorna közé ékelve nagyon keskeny földszalagon feküdt. BT: sziklatemplom templom NT: Abu szimbeli kis templom Abu szimbeli nagy templom RT: Ramszesz. 1963-1972-ig tartott. BT: abu szimbeli templom Ramszesz. BT: Abu szimbeli nagy templom dombormű ABU SZIMBELI TEMPLOM SN: II.) Buzirisz (gör. hogy II.) Abedjou (óei. leszúrja és széttapossa a líbiaiakat. Ramszesz Hathor1 istennőnek és feleségének. festettek. piramisa Szahuré piramisa RT: Abu Szír dinasztia. BT: főváros RT: Abu Szíri isten Abu Szíri piramis Abu Szíri sír ABU SZÍRI ISTEN BT: helyi isten NT: Andjety (ang. Itt sikerült 1907–1908-ban Ranúzer király templomát kiásatni Borchardtnak. a szétvágáskor a tömböket számokkal megjelölték. a núbiai foglyok sorát kíséri. kettő a feleségét ábrázolja. amelytől a feje. Az északi oldalon a hettiták ellen vívott kádesi csata előkészülete és az ütközet menete látható. hogy egy fáraó sírját találták meg. Nefertarinak építtette.ABUSIR ABU SZÍR ABU SZIMBEL UF: Ipszambul SN: Maga a város egy fával sűrűn benőtt apró völgyben helyezkedik el Asszuántól délre 280 km-rel a Nílus nyugati partján az első és a második zuhatag között Vallási központ volt 3200 évvel ezelőtt. II. 1813-ban bukkant elő. hogy új helyén eredeti állapotában tudják újraépíteni a templomot.) Abido (ol.) Araba. 4 a fáraót. Ramszesz felszentelte Abu Szimbelt. Számszerűen 6 db.) Ebot Tjen (óei. Az 1. de II. Ramszesz kettétört szobra továbbra is ott hevert. Ezért nevezzük Abu Szimbelnek. 1973 elején ketten egy olyan sírkamrára leltek.). BT: Abu szimbeli kis templom Hathor1-oszlop ABU SZIMBELI NAGY TEMPLOM SN: A 35 m széles 30 méter magas homlokzata előtt van II. amelynek a tartalma túlszárnyalta mind az 5000 addig feltárt sírt. amin a templomok minden kőtömbjét feltüntették. Itt született Ménész. Ramszesz négy gigantikus. A derekánál egy repedés keletkezett. sziklatemplomai NT: abu szimbeli nagy templom domborművei RT: abu szimbeli kis templom Burkhardt. II. aki Alsóés Felső-Egyiptomot egyesítette. A következő két teremben vallási jelenetek ábrázolásai találhatók. piramisa Neuszerré piramisa Noferefré piramisa Noferirkaré.) Abdzsu (óei.) Dzsedu Ozirisz háza Peruziri (óei. A templom áthelyezésének ezt a tervét. II. ill. II.e. Hét év sem telt el. Az asszuáni gát építése miatt 64 méterrel magasabbra kellett helyezni az egész épületegyüttest. és 2. Ramszesz fáraó sziklatemplomai. el. „rozs-atyának” II.

8. dinasztiára datálták. Xerxész testvére. Ramszesz templomai találhatók itt. ahol az elmúlt 14 évben francia régészcsoport kutat a Centre National des Recherche Scientific megbízásából Alain Zivie vezetésével.766) SN: 30.) ACCIPITRINAE (lat.) abüdoszi királytemető B abüdoszi királytemető U ABÜDOSZI KIRÁLYTEMETŐ B UF: Abydos Cemetery B (ang. 1. Széthi és II. akinek uralkodása alatt Egyiptom helytartója volt.) ACACIA (ang. David Bourke (1938. feb. Méretük 18-tól 27 méterig változott és sártéglából vontak köréjük burkolatot. amely Ménésztől kezdve néhány név kihagyásával felsorolja I.) ACACIA DU NIL (fr. Ma a Kairói Egyiptomi Múzeumban látható. BT: királyi nekropolisz NT: Umm el-Qaab (ang.) ABYDOS CEMETERY B (ang. SN: II. mintegy 76 uralkodó nevét. BT: abüdoszi hüpokephal bronz hüpokephal RT: G50B ABÜDOSZI KIRÁLYLISTA UF: abidoszi királytábla BT: királylista NT: abüdoszi királylista. dinasztia korából került elő Petrie abüdoszi ásatásaikor a G50B jelzésű sírból. Iri-Hór. 28) ACCIPITER NISUS (lat. Dareiosz fia és I. BT: abüdoszi királytemető ABÜDOSZI KIRÁLYTEMETŐ U BT: abüdoszi királytemető ABÜDOSZI PIRAMIS BT: piramis NT: Jahmesz. abüdoszi királylista. Az itteni síremlékek oldalainak alapjai merőlegesek egymásra. melyet elhagyva a fáraó újjászületik. 2.) SN: Umm el-Qaab-tól északra fekszik. A sírkamrák fölé emelt egyszerű lépcsőzetes építmények jelképezik a teremtés első lépcsőjét. BT: város RT: abüdoszi ásatás abüdoszi hüpokephal abüdoszi királylista abüdoszi királytemető abüdoszi sír abüdoszi piramis abüdoszi templom felső-egyiptomi nomosz.766) abüdoszi hüpokephal (KEM: 10691) ABÜDOSZI HÜPOKEPHAL (BM: 37330) SN: Abüdoszban talált rá Flinders Petrie a 30. Ramszesz abüdoszi Memnon-templomában a két hüposztül-csarnokot körülvevő helyiségek egyikében találták meg. BT: hüpokephal NT: abüdoszi hüpokephal (BM: 37330) abüdoszi hüpokephal (BSZM: 02. ABÜDOSZI TEMPLOM BT: templom NT: Hentamentiu temploma Ramszesz.) BT: abüdoszi királylista Királyok Folyosója Széthi.) SN: 12 hajóból álló flottát fedeztek fel Umm el-Qaabtól 2kmre északra amerikai régészek az ausztrál David O’Connor vezetésével 1991-ben. RT: Abüdosz (gör. 1. spa. dinasztia korából. amelyet Flinders Petrie talált meg a G50D jelzésű sírban. amely ma a British Múzeumban van. II.) ACCOUNTING TEXT (ang. A hajókat az uralkodó a túlvilágon is szándékozta használni. BT: sír NT: Dun sírja Dzser sírja Dzset sírja G50B G50C G50D Iri-Hór sírja Ka1 sírja Ménész sírja Merietneith sírja Merimaat3 sírja Narmer sírja Ozireion Szemerhet sírja ABÜDOSZI OZIRISZ-TEMPLOM TEMPLOMA SZÉTHI.) ACE (röv.) ACCIPITRIDAE (lat.) ACACIA NILOTICA (lat. SN: I. ezekkel együtt összesen 14 található Abüdoszban.e. dinasztiabeli abüdoszi hüpokephal. Ma a Bosztoni Szépművészeti Múzeumban lehet megtekinteni.) ABÜDOSZI KIRÁLYLISTA. Széthi elődeit. 14 . I. homlokzatuk dőlt. I. valamint Ménész udvaroncainak sírjai. Memnon-temploma Széthi. 5–) ABÜDOSZI HÜPOKEPHAL SN: Petrie abüdoszi ásatásai során került elő 3 db bronz hüpokephal a 30. BT: abüdoszi hüpokephal bronz hüpokephal RT: G50C ABÜDOSZI HÜPOKEPHAL (BSZM: 02. abüdoszi temploma ABWAB EL-QOTAT SN: Egy szakkarai település. dinasztia korabeli hüpokephalra a G50C jelzésű sírban. ünnepi templomának domborművei ABÜDOSZI KIRÁLYTEMETŐ SN: Itt egyaránt találhatunk nyerstéglából és kőből épült síremlékeket. BT: abüdoszi hüpokephal bronz hüpokephal RT: G50D ABÜDOSZI HÜPOKEPHAL (KEM: 10691) SN: A 30. A hajók fából készültek és sárgára voltak festve kívülről. piramisa ABÜDOSZI SÍR SN: A sírok a külső falakig érnek. Ménész idejére. BT: fahajó RT: O’Connor. Az egyikben talált agyagedényekből korukat az 1. a Földet.) ABÜDOSZI HAJÓ ABÜDOSZI KIRÁLYTEMETŐ B AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA KARVALY VÁGÓMADÁRFÉLE VÁGÓMADÁR-ALAKÚ GAZDASÁGI SZÖVEG HÉJAALAKÚ ABYDOS BOAT (ang. I.) ACACIA VERA (lat. Ka1. Ma a British Múzeumban található. ABÜDOSZI ÁSATÁS BT: ásatás NT: Dreyer abüdoszi ásatásai (1977) Mariette abüdoszi ásatásai Pennsylvaniai Régészeti és Antropológiai ásatásai Petrie abüdoszi ásatásai RT: Abüdosz (gör. I. BT: abüdoszi királylista ABÜDOSZI KIRÁLYLISTA. BT: település ABYDOS ABÜDOSZ (gör.ismerték. akik tisztelték Oziriszt vagy templomot állítottak neki. Itt találhatóak Narmer. 2.) ACCIPITRIFORMES (lat.. valószínűleg azokat. Szentélyei híresek. I.) ACACIA ARABICA (lat. ABÜDOSZI Múzeum ABÜDOSZI HAJÓ UF: Abydos boat (ang. Széthi ünnepi templomában a Királyok Folyosójának jobb oldali falán olvasható.) AUSZTRÁL EGYIPTOLÓGIAI KÖZPONT ACHAJMENÉSZ (– i. 462) SN: I.) (99.

(154. Philophator (i.) ACHÁT ACHÁT AKHAMENRU (ang. University of Pennsylvania Museum 33rd & Spruce Streets Philadelphia PA 19104 USA Tel.) ÁCS AKHMIM (ang... 16) BT: szöveg NT: adóirat Boulaq 18 papirusz (KEM: CG 58069) Lahún papirusz (PM: UC32189) Lahún papirusz (PM: UC 32194) ADMINISZTRÁTOR UF: Verwalter (ném. 13f) BT: mesterség NT: faesztergályos Huja6 RT: ácsmunka ácsok felügyelője ÁCSMUNKA BT: munka NT: fűrészelés illesztés ÁCSMŰHELY MODELL BT: modell NT: ácsműhely modell (KEM: JE 46722) ÁCSMŰHELY MODELL (KEM: JE 46722) SN: A New York-i Metropolitan Múzeum 1919–1920-as expedíciója során került elő. spa. 2787–2767) (i.e. NETTIE K.e.: 215-573-9274 Fax: 215-898-0657 ADAMS. spa.) ADZSIB (i.) SUGÁRBAKTÉRIUM SUGÁRBAKTÉRIUMFÉLE SUGÁRGOMBA SUGARASÚSZÓJÚ HAL ADIT ELLENI GYÓGYSZER SN: Többféle gyógyszer is volt rá: 1.: 606-257-2840 ADARA (ar. 2939–2892) ADMINISZTRÁCIÓ ADMINISZTRÁCIÓS ADMINISZTRÁCIÓS ADMINISTRATION (ang. of Anthropology.) Pakharu (ang. Áttetsző. WILLIAM Y. 30–i.) ADAMS. Antóniusz egyedül maradt. BT: amerikai egyiptológus AD: Dept. hosszúsága 93 cm.) administrative record (ang. BT: kvarc RT: Vádi Abu Gerida ACHÁT AKHET ATON (óei.) ACTINOPTERYGII (lat. 393–380) (i.upenn. MATTHEW DOUGLAS BT: amerikai egyiptológus AD: mdadams@sas. pelikántrágya.: 606-257-2840 ADAMS.) ABHANDLUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS KAIRO (1958–) ADALÉKANYAG BT: anyag NT: élesztő SN: Az adót az adószedők mérték fel. 2. s a szem felületére tenni. Magassága: 26cm.) achates (lat. University of Kentucky.) MA ADIT UF: adet SN: Szembetegség.) BT: Nagy Kutya ADET ADIT FRÖHLICH SZINDRÓADIPOSOGENITAL DYSTROPHY (lat. University of Kentucky.) ACTINOBACTERIA (lat. Szövetségeseinek.) akhát SN: A kvarc kriptokristályos változata.) ACTINOPTERI (lat.) ACIPENSERINI (lat. (64.) UF: Epsilon Canis Majoris (lat. 16) BT: közigazgatás NT: regionális adminisztráció vallási adminisztráció világi adminisztráció ADMINISZTRÁCIÓS SZÖVEG UF: administrative document (ang. 31) SN: A görögországi Actiumnál ütközött meg Augusztusz és Antóniusz hajóhada. BT: háború RT: Antóniusz. BT: gyógyszer RT: adit ADJIB (ang.e.e.) ACHAT (ném. 83–30) Augusztusz (i. of Anthropology. Lexington KY 40506 Tel..) SZÖVEG ADMINISTRATIVE RECORD (ang.) ADMINISTRATIVE DOCUMENT (ang. Markusz (i. spa. flottáját megsemmisítették. Fából készült modell Meketré sírjából a 11.u. amely a hasábok görbülését idézte elő. ¾ keselyűtojást finoman szét kellett dörzsölni.) HAKÓRISZ (i.)(154.) BT: felügyelő NT: Amenhotep12 (ang. 51–30) ADAIK (röv. 393–381) TOK ALAKÚ AKHMIM (ang. hozzátartozói helytartó ACHAMENERAU (ném. Lexington KY 40506 Tel.. barátainak nagyobbik része az ellenség oldalára állt át. különböző színezésű. szélessége 52 cm. só és tömjén keverékét tették a szem belsejébe.BT: Dareiosz. BT: szembetegség RT: adit elleni gyógyszer ACHATES (lat.)(154. I. 16) SZÖVEG ADMINISZTRÁCIÓ UF: administration (ang. Antóniuszt azonban legyőzték.) SN: A világi és a vallási adminisztráció külön zajlott a provinciákban.) AKHMIM (ang.e.) UF: Achat (ném.) SN: A faanyagok megmunkálásával foglalkoztak a fatörzsek hasábokra darabolásától kezdve a késztermék elkészítéséig.) Amenkhau (ang. dinasztiából. ½ adag fekete szemfestéket.) BT: mesterség NT: Amenemhet3 Amenmesz8 Dzsehuti4 főadminisztrátor Neferszekheru2 ADMINITIONS OF IPUWER (ang. BT: amerikai egyiptológus AD: Dept. RT: adóirat adószedő ADÓIRAT BT: adminisztrációs szöveg RT: adó ADOPTÁCIÓ ÖRÖKBEFOGADÁS 15 . 19) Kleopátra.) ACTINOBACTERIDAE (lat.e. ELACHMIN ACHORIS (své. BT: Meketré halotti tárgyai ácsműhely modell ÁCSOK FELÜGYELŐJE UF: overseer of carpenters (ang. VII.) UF: carpenter (ang. spa. Lelőhelye Egyiptomban Vádi Abu Gerida. A fatörzset hosszában fűrészelték kisebb darabokra.) ACH-BIT ACHET-ATON ACHMIM. ném.edu Egyptian Section.e.e.) ACTINOMYCETALES (lat. 14) (1.) ADÓ IPUWER INTELMEI SUGARASÚSZÓJÚ HAL ACTIUMI CSATA (i. Antóniusz Kleopátrának ajánlotta fel Róma ázsiai hadjáratainak gyümölcsét..

dinasztia korából származik. dinasztia 5.) AEGYPTEN (ném.) Uszaphaisz SN: Az 1.) ÆGYPTEN (dán) AEGYPTUS (lat. evőedényként használták. 7) Ezt a fajt háziasították meg. Az agyag földpát tartalmú kőzetek (gránit.) AGGLOMERATE (ang.) AEGYPIIDAE (lat. 2787–2767) (i. a farka végén a fekete-fehér csíkozás halványabb.) (152. 7) Felis libyca (lat. BT: Adzsib (i.) Anedjib (ang. BT: baktérium AES RÉZ AESWA ANCIENT EGYPT SOCIETY OF WESTERN AUSTRALIA AETHIOPIA ETIÓPIA APÓPHISZ.) (AM: 1945. amelyek a 18. 4500–3300) ÓKORI EGYIPTOMI KUTATÓI TÁRSULAT AGYAG UF: clay (ang. ném. majmot.) AE (röv. képességet és élvezetet fokozó szer. I.) AFRODIZIÁKUM UF: ajzószer SN: Nemi vágyat. akinek tudományossága és lelkiismeretessége a források használatában a legnagyobb elismerést érdemli.) BT: elefánt AFRIKAI GOLYVÁSHAL FAHAKA AFRIKAI VADMACSKA UF: African wild cat (ang.e. spa. 2939–2892) UF: Adjib (ang. 7) Felis silvestris libyca (lat. BT: történetíró AFRICAN WILD CAT (ang. porfir stb. királya. BT: dinasztia. BT: felső-egyiptomi agyagedény óbirodalmi agyagedény RT: tarkhani sír 1702 AGYAGEDÉNY (PM: UC 17218) SN: A 0.) APHRODITOPOLISZ (gör.) AEMES (röv. BT: mesterség NT: Nefermenu1 (ang.) ADŻIB (len. Bundája cirmos. hogy kiszámíthassák mennyi adóval tartozik a földműves a fáraónak.e. I–III.) sivatagi macska AFRIKAI VADMACSKA 16 . és lábbal dagasztották..e.) ADÜTON (gör. 2939–2892) NT: Batirytes (ang. később pedig a lábbal hajtható fazekaskorong. JULIUS SN: Az első író. BT: vadmacska AFRODITOPOLIS (ol.e.) AFRICANUS.) APHRODITOPOLISZ (gör. 2920–2770) fáraó NT: Adzsib hozzátartozói ADZSIB HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Batirytes..) ÜLEDÉKES KŐZET BRECCSA AFZETTINGSGESTEENTE (hol. ökröt vagy szamarat. mint a csausz esetében.e.) ÓKORI EGYIPTOM ÉS KÖZÉP-KELET TÁRSULAT AENEOLITIKUM AERA (röv.) KHALKOLITIKUM (i. összemosódottabb.) ADVISOR (ang. a 0. 2939–2892) ALIZARINVÖRÖS SN: A csauszhoz képest kisebb és vékonyabb testalkatú. dinasztia alatt tűntek el. 206) (i. szienit. BT: szer NT: állati afrodiziákum ásványi afrodiziákum növényi afrodiziákum AFTIH (ar. vagy a korai 1.) ADZE (ang.96) ÖRÖKBEFOGADÁSI PAPIRUSZ ADÓSZEDŐ SN: Begyűjtés előtt az adószedők felmérték egy-egy földdarab termését.e. farka. Alakját kiszáradás után is megtartja és kiégetve összetartó.) mállásakor keletkező finom szemcséjű.) AGGLOMERÁTUM ÁGY BRECCSA ADZSIB (i. dinasztia korából származik. fején és lábán is láthatóak csíkozások.) Anedzsib Anendjib (ang.) cserépedény cserépkorsó pottery (ang. krokodilt.) RT: adó adóirat ADRIANOPELRÖTT (své.) ÓKORI EGYIPTOM ANCIENT EGYPT AND THE EAST (1914–1935) ÉGISZ KESELYŰFÉLE ÓKORI EGYIPTOM ÓKORI EGYIPTOM ÓKORI EGYIPTOM UF: ATwt (tr.) (152. gyúrható. aki teljes kivonatát adja Manethón nagy történeti munkájának.e. 3.) SN: A keretre gyékényszerű növényi fonatokat feszítettek ki.) AEE (röv. formálható lesz. BT: bútor NT: ágykeret ágyláb halotti ágy Kha2 és Merit1 ágya (TEM) lejtős ágy óbirodalmi ágy összecsukható ágy Tutankhamon ágyai RT: ágysátor AEGIS (ang. 7) AFRIKAI ELEFÁNT UF: Loxodonta africana (lat.) KÁPOLNA TANÁCSOS FEJSZEFEJ FEJSZE ADZSIB (i. majd vízzel gyúrták össze.e. AFOFIS I–III (spa.sz. (152. 3000–2840) (150. teste és lábai arányukban véve hosszabbak. sz. mely vizet felvéve képlékeny. 3150–2925) (i.ADOPTION PAPYRUS (ang. A megfelelő forma AEROB BAKTÉRIUM SN: Olyan baktériumok.) ADZE HEAD (ang. 2787–2767) (i. hogy egyenletesen puha legyen. trachit. lat. mely vízzel többé fel nem áztatható. 1. majd ismertté vált a kézzel.) Adżib (len. kemény. BT: felső-egyiptomi agyagedény óbirodalmi agyagedény RT: Tarkhani sír 694 AGYAGEDÉNY UF: clay vessel (ang. BT: agyagtárgy baba AGYAGEDÉNY (PM: UC 16092) SN: Az 1702-es számú tarkhani sírban találták. BT: törmelékes üledékes kőzet RT: agyagtárgy AGYAGÁRU BT: agyagtárgy kerámiák NT: agyagedény agyagváza cserép AGYAGBABA SN: Ezek az agyagfigurák sokszor állatokat formáztak: vízilovat. vagy a korai 1. kőszerű anyaggá lesz.) (152.e. 310) (i. Közvetlenül a halott arca előtt hevert. 3100–2890) (110. nedvesen zsíros tapintású anyag.e. (i.e. 2787–2767) (i. amelyek csak oxigén jelenlétében tudnak megélni.) Atyt (tr.-ban Nicopolisz püspöke.) SN: Az őskorban csak kézzel készítették.) SN: Az anyagot először megtisztították a kövektől.

(108. mumifikációs eszközök. Egy másik megoldási mód volt a lábak felé lefelé ívelő és keskenyedő rész.) BT: bútor sátor NT: Hotepheresz. 3200) (i.76 m hosszú volt. BT: agyagáru váza AGYAGVISKÓ ÁGYAS AGYAGKUNYHÓ SN: I. 486–465) ÁGYÉKKENDŐ UF: ágyékkötő loincloth (ang. Később az ágyékkendő szélesedett. vékony lenvászonból készült. finomodott.) SN: Az ágyasok a háremhölgyek közül lettek kiválasztva. 1886) UF: Egyiptom szóban és képben SN: Georg Ebers műve. (64. I.845 m-es ágykeretek voltak. többször redőzött volt. 2900–2076-ban a Nilus alsó folyása mentén az egyiptomiak egyetlen ruhadarabot. BT: kunyhó NT: vert agyagfalú ház AGYAGPECSÉT BT: agyagtárgy pecsét AGYAGPLASZTIKA AGYAGSZOBOR AGYAGSZOBOR UF: agyagplasztika BT: agyagtárgy szobor NT: asszuáni guggolószobor (99.75–1. koszorúkkal. A férfiak sentije rövidebb.) AHET AKHET AKHET ATON (óei. 24-28) BT: ágy bútorláb NT: oroszlánláb alakzatú ágyláb bikaláb alakzatú ágyláb ÄGYPTEN IN WORT UND BILD (1880. Használták folyadékok. Rendszerint az ágylábak rövidek voltak.) ÄGYPTISCHES MUSEUM (ném. Hesziré sírjában az ágykereteknek a fejrésznél van egy oldalsó kerete is. (64. dekoratív ágyaknál viszont állati lábak alakzatára volt kifaragva az ágy lába. virágfüzérekkel. átlátszó.e. I. papirusztekercsek tárolására is. korábban tűzre rakták.és Felső Egyiptom legfőbb orvosa volt az 5.) SN: Kenamun1 sírja az egyetlen az Újbirodalom korából. hogy ha megszöknének.e. amelyen végül aludni lehetett. BT: Ebers. olykor övhöz erősítve. Tarkhanban kedvelték az ökörláb alakzatú ágylábakat. mely egy kis hengeren állt. (134. vagy a lyukakon átbújtatva feszítették ki a bőrszíjakat vagy a köteleket. ágysátra AGYTUMOR SN: Kóros sejtburjánzás az agyban. BT: orvos RT: Ahhotep1 masztabája 17 . hogy valaki másnak a felesége legyen.) AKHETHOTEP1 (ang.) SN: Vezír a 12.e. Másik egyszerű megoldás volt az oszlopos láb. BT: öltözet ÁGYÉKKÖTŐ ÁGYÉKKENDŐ ÁGYKERET UF: bed-frame (ang. I. Ebből a viseletből alakult ki később a kötény.) SN: Az ágykeretek vagy simák vagy lyukacsosak voltak. Ettől függően vagy rákötözve. dinasztiától kezdve kemencében égették ki. elöl megcsomózva. amely talán azt a célt szolgálta. (gör. fényesítették. Két kiadásban és két kötetben jelent meg.e. bib. Sok ágyas és táncos múmiáján fedeztek fel tetoválásokat. I. Az Újbirodalom idején élénk színű motívumokkal. Szeszósztrisz idején.. Az edényt az 5.) MÚZEUM (No. Valaki ágyasának lenni nem zárta ki azt. s az egész halmot trágyával vonták be.) AHET-ATON AHETHOTEP XERXÉSZ. 25ff) BT: ágy NT: Tutankhamon ágyai ÁGYLÁB SN: Az ágyak lábait több féle módon oldották meg. 32) AGYAGTÁRGY BT: tárgy NT: agyagáru agyagbaba agyagpecsét agyagszobor AGYAGVÁZA SN: A fazekasoknak a Nílus iszapja és az árterület peremén keletkezett agyag szolgált nyersanyagul. BT: vezír AHASVÉR (ará. dinasztiában. aki ezt túlélte.) (i. egy kis pamut ágyékkendőt viseltek. 2000 körül a fáraók.e. 136) BT: műhely AGYAGKORSÓ BT: korsó NT: csúcsos korsó (PM: UC 16083) csúcsos korsó (PM: UC 17188) hengeres korsó (PM: UC 16087) hengeres korsó (PM: UC 16088) hengeres korsó (PM: UC 16093) hengeres korsó (PM: UC 16094) hengeres korsó (PM: UC 16095) hengeres korsó (PM: UC 16096) hengeres korsó (PM: UC 16097) hengeres korsó (PM: UC 16098) hengeres korsó (PM: UC 17174) AGYAGKUNYHÓ UF: agyagviskó SN: Iszapból és sásból tapasztották. 2955–2895) AHA (len.) EGYIPTOMI KÉK EGYIPTOMI AKÁCIA LIPCSEI EGYIPTOMI ÄGYPTISCHER SCHOTENDORN (ném. A legegyszerűbb mód volt. 9) BT: rák AH AKH MÉNÉSZ (i. s néha egymás felett több ágyékkendőt is viseltek. Tutankhamon sírjában azonban 1. a nőké hosszabb volt. hogy leessenek az ágyról. A tarkhani leletek közül a legnagyobb ágykeret 1. hogy eleve egy hajlított tönköt használtak a lábrészhez. állati alakokkal díszítették a vázákat.e. könnyebben rájuk találhassanak. akiknek szexuálisan is „szórakoztatnia” kellett a tulajdonosát. A felső hosszabb. amely megakadályozta. Georg Moritz könyvei ÄGYPTISCH BLAU (ném.) ÁGYSÁTOR UF: canopy (ang.) EGYIPTOLÓGUS UF: concubine (ang. s mikor már majdnem megszáradt. dinasztiában. BT: háremhölgy NT: királyi ágyas AHANAKHT (ang. A lábakat finom bőrkötelekkel erősítették a kerethez. ahol agyagedény készítő műhelyt ábrázolnak. BT: agyagáru irattartó NT: boroskorsó butói agyagedény felső-egyiptomi agyagedény hierakónpoliszi agyagedény kas nagadai agyagedény óbirodalmi agyagedény RT: agyagedény készítő műhely AGYAGEDÉNY KÉSZÍTŐ MŰHELY UF: pottery manufacture (ang. papok sentije díszesebb.) AHHOTEP1 SN: Alsó. A leletek szerint az egyiptomi sebészek tettek kísérletet az agytumor eltávolítására koponyalékeléssel és a begyógyult koponyacsont alapján volt olyan páciens.kialakítása után az edényt néha még színezték is. 3032–3000) (i.) ÄGYPTOLOGE (ném.

BT: masztaba AHHOTEP2 SN: Szenenmut lánytestvére. 1590–1530) UF: Aahotep I (ang. hozzátartozói AHMESZ2 SN: Az amarna-korszak egyik legelőkelőbb udvari tisztségviselője. körgallért. Thutmózisz idején.e. I. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói Jahmesz.) Inhapy (ang. BT: Hepuszeneb hozzátartozói AHMESZ-INHAPI AHHOTEP. II.) Jahhotep. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói Apóphisz. nyakláncot) és fegyvert (szertartási bárdot és tőrt) valamint egy aranyból és egy ezüstből készült bárkamodellt. Anyja: Tetiseri. lápis-lazuliből. sírja AHHOTEP. BT: emberalakú koporsó rishi koporsó AHHOTEP. KOPORSÓJA SN: Az aranyozott koporsó tartalmazta a királynő múmiáját és számos ékszert (karkötőt. A másik karkötő 30 sor gyöngyből áll ugyanazokból az alapanyagokból. Amenhotep testvérfelesége. AHMESZ5 SN: Antef1 testvére a 18. Aranyból. BT: dra abu el-nagai sír AHHOTEP. Szekenenrétől: Kamosze1. Hatsepszut1 idején. I. Thutmózisz első felesége. I. BT: Amenuszer hozzátartozói lánya a 18. II. I. 1591–1576) (i.) Ahmose Merytamun (ang. I. Amenhotep felesége. I. Egy részen egy arany csík fogja az egészet össze. amelyeket a fiától. karkötői (KEM: JE 4685–CG52070) Ahhotep. 1570–1546) UF: Ahmose-Nefertari (ang.e. Férje és testvére egyben: II. amiért segítette férjét és két gyermekét a hükszószok elleni küzdelemben.e. Fiai II.e. I. I. I. A harmincas éveiben halt meg. spa. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói Amenhotep. BT: sírfelirat AHMESZ2 SÍRJA BT: sziklasír NT: Ahmesz2 sírfeliratai AHMESZ3 UF: Ahmose (ang. KARKÖTŐI (KEM: JE 4685–CG 52070) SN: Két különböző mintázatú karkötő. Hapu felesége a 18.e. bőre sötétbarna volt. csak háromszög mintázatban. 20-án bontotta ki. dinasztiában Hatsepszut1 előtt.) 18 . (i. 1596–1591) (i.) SN: Amenuszer és Tuiu III. 1573–1570) (i.) Ahmose Meritamun (ném. hozzátartozói királyi feleség RT: Ahmesz Meritamon sírja AHMESZ-MERITAMON SÍRJA UF: TT358PM BT: deir el-bahari sír RT: Ahmesz Meritamon AHMESZ-NEFERTARI (i. dinasztiában. BT: ember-múmia RT: Ahhotep. BT: Ahhotep. melyre a következő szöveg van hieroglifákkal bevésve: „A tökéletes isten. I. hozzátartozói Tetiseri hozzátartozói NT: Ahhotep.e.) Inhapi (ang. BT: tisztségviselő RT: Ahmesz2 sírja AHMESZ2 SÍRFELIRATAI SN: Ezek között van megörökítve egy Aton-himnusz. I. 1570–1546) (i. II. Thutmózisz idején. SÍRJA SN: 1859-ben fedezte fel Mariette Dra abu el-Naga-ban. II.) SN: I.e. (i. 1530–1504) Kamosze1 (i.) SN: Ineni1 lánytestvére a 18. I.e. BT: Ineni1 hozzátartozói AHHOTEP4 (ang. 1590–1530) Rai külső koporsója (KEM: CG 61004) AHMESZ1 SN: I. Szekenenré. Apóphisz. SN: II. I. I. koporsója Ahhotep. 8090 éves korában halt meg. MÚMIÁJA (KEM: CG 61053) SN: A DB320-s sírban találta meg Gaston Maspero Rai külső koporsójába helyezve. (i. amelyek arany fonálra vannak fűzve. Jahmesz és Ahmesz-Nefertari 3.e. (i. I. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói főfeleség hercegnő Thutmózisz. I. A sír tartalmazta a királynő koporsóját múmiájával együtt. lánya. medált. BT: karkötő AHHOTEP. II. a Két Föld ura Jahmesz. Hepuszeneb és Szaamon lánytestvére a 18. hozzátartozói hercegnő Jahmesz.e. akinek örök élet adatott”. Anyja Ahmesz-Nefertari. múmiája (KEM: CG 61053) AHHOTEP. A karjai kinyújtva voltak a teste mellett. 1580–1558) (i. (i. hozzátartozói főfeleség isteni feleség Kamosze1 hozzátartozói Szekenenré.) SN: Hapu és Ahhotep4 lánya.) SN: Ahmesz-Nefertari és I. UF: Aahotep II (ang. BT: hercegnő Szekenenré. I. 1590–1530) NT: Ahmesz-Nefertari (i. Szekenenré nővérfelesége volt a 17. BT: Antef1 hozzátartozói AHMESZ6 UF: Ahmose (ang. 1576–1570) (i. I. Jahmesz. 1554–1549) Szekenenré.e. II.) iaHHtp (tr. hozzátartozói RT: Ahhotep. 1539–1514) (i. Jahmesztől kapott bátorságáért. I.) SN: Hepuszeneb anyja. II. A csíkos mintázatú 18 sor gyöngyből áll.e.. 1558–1554) Tetiseri (ang. Szekenenré és Szitdzsehuti lánya. II.e. Jahmesz. dinasztiában. II. II. Másik férje: II. III. hozzátartozói RT: Ahhotep. Szekenenrétől: Ahmesz-Nefertari. BT: Ramosze7 hozzátartozói Szenenmut hozzátartozói AHHOTEP3 UF: Aahotep (ang. 1559–1558) Szekenenré. hozzátartozói Szekenenré. kvarcból és türkizből készültek a sorminták.) AHHOTEP. 1550– 1525) (i.e. dinasztiában. I. Lánya II.e. (i. 1545– 1539) (i. I. dinasztiában. AHMESZ-MERITAMON UF: Ahmose-Meritamon (ang. dinasztiában. Jahmesz lánya. I. 1570–1546) Apóphisz.e.e. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. I.e. BT: Hepuszeneb hozzátartozói AHHOTEP.AHHOTEP1 MASZTABÁJA SN: 1903-ban fedezték fel a szakkarai temető piramisainak közelében. Thutmózisz idején. Szekenenré. Testét 1886.) SN: II. hozzátartozói Szitdzsehuti hozzátartozói RT: Ahmesz3 sírja AHMESZ3 SÍRJA UF: QV47 BT: Királynék Völgye sírjai AHMESZ4 UF: Ahmose (ang.) Ahmose Inhapy (ang.) Ahmesz-Inhapi Ahmose-Inhapi (ang. Amenhotep és III. jún.

és nem igen éheztek. 8 hónapot és 28 napot uralkodott.) AHMOSZ. (spa. 1525–1504) (110. Ezt mutatja egy fiatalon elhunyt múmia betört koponyája. A sebet takaró megszáradt gyantás anyagon látszik a balzsamozó kupa lenyomata.e. BT: Szetna regény AI. 1580–1558) (i.) AHMOSE-SIPAIR (ang. Ahmesz-Nefertari hajához emberi haj volt hozzáfonva és egy fonott emberi hajból készült paróka is volt a fején. I. (i. JAHMESZ HUMAY AHMESZ JAHMESZ HUMAY AHHOTEP. AHMOSZISZ. I–II. (i. 18. aki a karai Amon-templom második papjának tisztségét eladta fivérének. 13.) AHMOSIS I–II (ang.e.. 1558–1554) Szitamon2 Szitkamesz AHMESZ-NEFERTARI KÜLSŐ KOPORSÓJA (KEM: CG 61003) SN: Olyan kolosszális méretű volt. Jahmesz felesége.. A múmiát ókori sírrablók károsították meg: két kezét letörték. 311) (150.65 m volt.) (i.e. HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Inni.e.) Aya (ang. és csak kevesek élték meg az 50.e. BT: pecsétőr RT: Ahmesz Pennekhbet sírja AHMESZ PENNEKHBET SÍRJA UF: EK2 BT: kabi sír RT: Ahmesz Pennekhbet AHMESZ-SZIPAIR UF: Ahmose-Sipair (ang. BT: sír AJ1 (i. 393–380) (i.e.e.) AHMOSE MERITAMUN (ném. hozzátartozói főfeleség isteni feleség Jahmesz.) AHMOSE3 (ang. BT: Ai. aki a trónon is követte. II.) AHMOSE-NEFERTARI (ang. AHHOTEP. Jahmesz legidősebb fia. Szekenenré. I–II AHOM AHMESZ-MERITAMON AHMESZ-NEFERTARI AHMESZ PENNEKHBET AHMESZ-SZIPAIR JAHMESZ.e.e. 1570–1293) (i.e. I–II. Férje: I.e. 1539–1514) (i. I.) AHMOSE2 (ném. 1550– 1525) (i. JAHMESZ. ném. Ugyanakkor ebben a közösségben sem volt ismeretlen az erőszak.e. 1327–1323) (i.) Eje (ném. amelyet anyaggal tömtek be. Tuja1 és Juja fia. spa. 393-381) AHORISZ AHURE SN: A Szetna regény főhősének. 1530–1504) Szekenenré. Amenhotep. své.) SN: Kezdetben Tutankhamon éleseszű tanácsadója és vezíre. 1701–1677) (i. I–II. (ang. BT: földműves AIN LABAKHAI SÍR SN: Anubisz és Ozirisz ábrázolásokat is találtak e sírban. Dajkája Rai volt. I–II. 1701–1677) (i.e. BT: ember-múmia RT: Ahmesz-Nefertari (i.) Merineferre (ang. hozzátartozói AHMÍM 1 AHMOSE MERYTAMUN (ang. aki kb. Jahmesz. Az itt élő lakosság átlagmagassága 1.e. életévüket.) AIGYPTOS (gör. 1706–1683) (i. I. 1567–1320) (i. I. I.e. 1664– 1641) NT: Inni (ang. I.) (i. Meritamon2.e. I. (i. JAHMESZ. Az Óbirodalom idején még nem játszott jelentős szerepet. Ahmesz1 Ahmesz-Szipair Amenhotep. II.) AHMOSE-MERITAMON (ang. és inkább nyúlánk testalkatúak voltak. Nanoferkaptahnak a felesége. 1786–1633) (150. 70 évesen halt meg. 1706–1683) (i. II. BT: lélek HAKÓRISZ (i. 206) (i.e. Lánya Ahmesz.) AHMOSE-INHAPI (ang..e.) AIGISZ (gör. hozzátartozói AI. 1570–1546) Ahmesz-Nefertari külső koporsója (KEM: CG 61003) AHMESZ-NOFRETETE SN: Királynő. Ahhotep. 205) Jahmesz. spa. Lányai: Ahmesz1.) AIGÜPTOSZ2 (gör.) AHMOSE PENNEKHBET (ang.) ÄI-LAK AILUROS PHILAE SÁSFÖLD BASZTET ÄILU MEZŐI AIN LABAKHA BT: település RT: ain labakhai földműves ain labakhai sír AIN LABAKHAI FÖLDMŰVES SN: Egységes mediterrán típusú népesség volt. Bal oldalán egy balzsamozók által hagyott rés tátongott. BT: külső koporsó RT: Ahmesz-Nefertari múmiája (KEM: CG 61055) AHMESZ-NEFERTARI MÚMIÁJA (KEM: CG 61055) SN: A múmia Ahmesz-Nefertari külső koporsójába volt helyezve.SN: I. A kereszténység lendületes terjedése ellenére a temetkezési szokásokban fennmaradtak a hagyományos szertartások. (i. AHMESZ-MERITAMON AHMESZ-MERITAMON AHMOSE (ang. BT: dinasztia. NT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói BT: Ahmesz-Meritamon hozzátartozói Amenhotep.) JAHMESZ. spa. BT: Amon-pap főfeleség AHMESZ-PAPIRUSZ RHIND-PAPIRUSZ AHMESZ PENNEKHBET UF: Ahmose Pennekhbet (ang. Ramszesz kartonázskoporsója is elfért. dinasztia korai időszakából. Ramszesz kartonázs koporsójának és múmiájának is helyet tudott adni.) SN: A torinói királyi papirusz szerint 23 évet. I.e.) SN: Pecsétőr a 18. Fiai: Ahmesz-Szipair.) 19 . I.. 1550–1397) fáraó Juja hozzátartozói Tuja1 hozzátartozói vezír NT: Aj1 hozzátartozói RT: Aj1 és Hóremheb1 temploma Aj1 sírja Aj1 szarkofágja AKHMIM (ang.) (i. 1552–1306) (i. 1664–1641) UF: Ay4 (ang.. I. II.e.) SN: Ahmesz-Nefertari és I. 1338–1334) (i. Ahhotep.e.) AHMOSE INHAPY (ang.e. I. Eredetileg talán arannyal volt bevonva. BT: Ahmesz-Nefertari (i.e. A kutatások alapján úgy tűnik békés életet éltek. Szitamon2. amelyet aranyszínű sárga festékkel festettek át.e. 1570–1546) NT: Ahhotep. amelyben III. 1782–1650) fáraó NT: Ai. BT: dinasztia. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói Jahmesz. amely már tiszteletreméltó kornak számított. hogy még III.) AHMOSE HUMAY (ang.e. (i. hozzátartozói RT: Ahmesz-Nefertari múmiája (KEM: CG 61055) AHMESZ-NEFERTARI HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: II.e. többségében fehér bőrű. I–II. aki csecsemőkorában meghalt. Ennek ellenére az átlagéletkor alacsony volt.e. SN: Sólyom alakú lélekforma. II. Szitkamesz. 1591–1576) (i. 1324–1321) UF: Ay1 (ang.e. (ang. 1570–1546) (i. 1590–1530) Ahhotep.) ÉGISZ ÓKORI EGYIPTOM KOPT ÓKORI EGYIPTOM AIGÜPTOSZ1 (gör. Anyja: I.

1379–1362) (i.) AJ1 SZARKOFÁGJA SN: Aj sírjában feküdt. 1327–1323) (i. 1327–1323) (i.e. amit tinták. és tömött gömb. 10-15 m magas akáciák. A bejárati lépcső utolsó foka egy lejtős folyosóba torkollik.15. BT: oroszlán-isten ÅKERBLAD. Második felesége Tey. JOHAN DAVID (1763–1819) SN: 1800-ban a svéd konzulátus attaséja lett Párizsban és a Sylvestre de Sacy hallgatója. 1372– 1354) (i. 1324–1321) AJ 2 1 AJTÓ UF: doors (ang. ahol már nem lejt tovább.) Cape Gum (ang.) SN: Ennek a fafajtának volt a legelterjedtebb a használata az Egyiptomban megtalálható fák közül. és szerepüket a kiszélesedett levélnyél vette át. és éles tövist vagy tüskét viselhetnek tövüknél. ahol újra összeállították és kiállították egészen 1972-ig. tőle született lánya Nefertiti1.e. BT: szarkofág RT: Aj1 (i.) Lippenblüterartige (ném. (64. 1364–1347) (i. gepárdokat. Ebből pedig egy téglalap alakú kamra nyílik. A levélnyelek függőleges sorokba rendeződhetnek. 1324–1321) Belzoni. néha fehérek. Szobekhotep felesége a 13. BT: sír AJZÓSZER AFRODIZIÁKUM AKÁCIA UF: acacia (ang.) BT: építészeti elem NT: álajtó bejárati ajtó edfui Hórusz-templom könyvtárának ajtaja AJ UDVARONCAINAK SÍRJAI SN: Hóremheb1 leromboltatta mindet. Giovanni Battista (1778. ernyő formájú. Sok fajnál visszafejlődtek vagy teljesen eltűntek ezek a levélkék.) AKEPHALOS (ang.) EKHNATON (i. Ezt követi a halotti kamra. minekután a Minnesotai Egyiptomi Expedíció a sírt teljesen kitisztította és a szarkofág visszakerült régi helyére. amelyen keresztül a fáraó a túlvilágra belépett. Nevét és a dátumot a bejáratnál örökítette meg.) BT: fáraó AJTIHOTEP (spa. A sírt sok európai utazó megtekintette. egymásnak háttal forduló kettős oroszlánként vagy szfinxként ábrázolták. 800 fa és cserje tartozik. BT: Királyok Völgye1 sírjai királysír RT: Aj1 (i.) SN: Alvilági isten. BT: alvilági isten APÓPHISZ. BT: démon AKER SN: A föld és a halottak istene. 1324–1321) AJ1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Első felesége neve ismeretlen. magházukban álválaszfalak. amelynek oldala trapéz alakúra van kivájva és a vége felé egy alacsonyabb kiszögellés látható a felső részén. Lepsius megörökített néhány rajzot a halotti kamra faláról és a szarkofágról. és élénk színekben pompázó egzotikus madarakat kaptak. amelyek borzas külsőt nyújtanak. Használták bútor. beleértve Burtont és Wilkinsont is. amely ragasztók. gyógyszerek alapanyaga. Azon kapuját őrizte. 1338–1334) (i. BT: rózsaalkatú üres csalánvirágú NT: olajfaféle szezámféle AJÁNDÉK SN: Amikor Puntba mentek az egyiptomiak kereskedni. Számos fajnak van gazdasági jelentősége: belőlük nyerik az arabmézgát. majd ajándékokkal halmozták el őket: többek között párducokat. zsiráfokat.nov. fölső állású magház.e.e. 1352–1336) AKCENTUS JEL AKEN EKFONETIKUS JEL SN: II. Virágaik sárgák. Egy kőlépcső visz le a szikla északi oldaláról a belsejébe. amelyben a kanópuszokat és egyéb halotti tárgyakat tárolták. 1908-ban Howard Carter a Kairói Egyiptomi Múzeumba szállíttatta a szarkofág darabjait. II. amelybe kb. A Mimózafélék családjában az Acacia nemzetség tagja. A sírt 1994-ben nyitották meg a látogatók előtt. AKENENRA (spa. amelyet 1802-ben közöl.e. spa. Ez a halotti kamra az egyenes tengelyhez képest kissé kiugróan helyezkedik el. A legtöbb akácia kérge gazdag tanninban.) NT: Mutnedzsemet Nefertiti1 Tey (ang. 7) Termését az Ókori Egyiptomban cserzésre használták. két termőlevélből alakult termő. a tiszteletükre bankettet tartottak a puntiak.) SN: Az idetartozó növényeket keresztben átellenes levélállás. festékek és más termékek adalékául használnak. II. 1338–1334) (i. BT: fafajta mimózaféle NT: egyiptomi akácia RT: cserzés AKÁCMÉZ SN: Valószínűleg a legkeresettebb méz volt.e. 3. II. Legjellegzetesebb fái a szétszórt csoportokban élő. A második lépcsős folyosó egy négyzet alakú kamrához vezet.e. Ezeket a démonokat a lefejezett bűnözők lelkének hitték.e. Általános jellemzője: összetett levelein apró. BT: méz AKÁC AKÁCIA AKANATEN (ang. 1896-ban a szarkofágot teljesen szétzúzták a kincsrablók. hozzátartozói AJAKOSVIRÁGÚ UF: Lamiales (lat. dinasztiában. Tőle született lánya: Mutnedzsemet.e. Megfejti a Rosette-i kövön található démotikus írás egy részét.) AJ SÍRJA UF: KV23 WV23 SN: A Nyugati Völgy északnyugati végétől északnyugati irányban helyezkedik el a 23-as sír.AJ1 ÉS HÓREMHEB1 TEMPLOMA UF: Hóremheb1 és Aj temploma BT: nyugat-thébai templom RT: Aj1 (i.) AKHETHOTEP1 (ang. 1327–1323) (i. festékek.vagy páfrányszerű megjelenést kölcsönöznek. 1338–1334) (i. Viszonylag távol nőnek egymástól.és hajókészítésre. BT: svéd egyiptológus RT: hieroglif írás megfejtése AKER KÖNYVE FÖLD KÖNYVE 20 . osztott levélkék állnak.e.e. Az Alvilág komphajójának őrzője. hogy kiterjedt gyökérzetük elegendő vizet szívhasson. amely 55 m hosszú. 1664–1641) UF: Ay2 (ang.e.–1823.) Tür (ném.e. NT: áldozati ajándék AJÁNDÉKOZÁSI OKLEVÉL BT: oklevél NT: Wah2 ajándékozási oklevele AJ MERNOFERRÉ (i. Egyes akáciák értékes faanyagot szolgáltatnak. A második átjárót egy lépcsős lejtő követi. illatosak. BT: Aj1 (ang. dec.. vagy henger alakú virágzatba tömörülnek.) SN: A hellenisztikus Egyiptom fejnélküli démonainak egy alakja. valamint négy magkezdemény jellemzi. A sírt Giovanni Belzoni találta 1816 telén.e. APÓPHISZ. Virágaik aprók. Az alvilág keleti és nyugati horizontjának találkozási pontja felett uralkodott. BT: királyi feleség Szobekhotep. amelyek a levélnyélnek toll.) AKENENRE (spa. valamint építkezési munkálatoknál. sok különálló porzószállal.

spa. és Akhethotep1 masztabája AKHETHOTEP1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Fia: II.e. Ptahhoteppel közös sírba temetkezett Szakkarában.AKH (óei.) AKHET-RE (ang.) UF: ahet áradás évszaka Sa SN: Az áradás évszaka. Félúton van Théba és Memphisz között. II. Paofi.e. (99. szép házai. BT: Aton-templom AKHET-ATONI PALOTA BT: palota NT: akhet atoni palota szeméttárolója AKHET-ATONI PALOTA SZEMÉTTÁROLÓJA SN: 185 m hosszú és 120 m széles volt.) EKHNATON (i. II.e..) NT: Merititész. (99. BT: Ptahhotep.) KHEOPSZ1 PIRAMIS MENKAUHÓR NAPTEMPLOMA AKH-MENU (óei. hogy orr rója le tiszteletét egy közös mise keretében.) Khú-Áten Khutnáton Tell el-Amarna (ar.e. 1372– 1354) (i. Athyr.. Montu papja. egy hálószoba és egy konyha. 1352–1336) AKHENATON (ang. magasabb rendű szellem. 1379–1362) (i. 1372– 1354) (i. isteni erő. Ekhnaton felesége.) UF: Ahethotep Ajtihotep (spa.) UF: Achet-Aton Ahet-Aton Akhetaten (ang. palotái. 300m széles. egy nappali. 1493–1481) AKHEPERKARE2 (ang. 1525–1512) (i. dinasztiában.e. Ptahhotep. BT: Amenthu hozzátartozói Amenuszer hozzátartozói Montu-pap AKHEPERRE-SETEPANAMUN PSIBKHAEMNE (ang.) KARNAKI AMON-TEMPLOM FESZTIVÁLCSARNOKA 21 . 1364–1347) (i. Ekhnaton és felesége a templom udvarán miséztek.) PSZUSZENNÉSZ. mely Akhet-Atonnál épült a 18. A városnak megvoltak a maga műemlékei.) THUTMÓZISZ. AKHETHOTEP2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: II. 12) BT: lakosság RT: Akhet-Aton AKHETHOTEP1 (ang. hozzátartozói vezír NT: Akhethotep1 hozzátartozói RT: Ptahhotep.) AKHET (óei.e. A falakat sárvakolattal vonták be és belülről a falakat és a plafont is lemeszelték. Nefertiti1 építtette ezt az új fővárost a sziklás és homokos folyóparton Aton isten tiszteletére. 1352–1336) AKHENRESETEPENRE SZIPTAH AKHEPERKARE1 (ang.) UF: ah SN: A lélek halhatatlan része. szárnyas antilop.) EKHNATON (i.e.) SN: Vezír az 5. II. BT: állatalakú isten AKHENATEN (ang. 12) BT: lakóház RT: Akhet-Aton AKHET-ATONI MUNKÁSTELEP SN: Az óegyiptomi munkástelepek közül a legkisebb. 13) BT: fürdőszoba AKHET-ATONI LAKÓHÁZ SN: Minden ház 4 helységből állt: egy külső munkaterület. Iszeszi idején. Az innen származó leletek egy része a mai Manchester Múzeumban láthatók.) SN: Amenthu és Ta-amenthu fia. dinasztiában. 1379–1362) (i.e. I. BT: Akhethotep2 (ang. 12) AKHET-ATON AKHET-ATON (óei. AKHETHOTEP2 (ang. (29) BT: akhet atoni palota szeméttárolók AKHET-ATON LAKOSSÁGA SN: 30 éven át lakott Akhet-Atonban kb. Khoiak hónapokat foglalta magában. Merititész masztabája AKHETHOTEP2 ÉS II.e.) (99.) AKHÁT ACHÁT AKHEKH SN: Madárfejű.e. óei.(99. hogy hangzásban azonos volt vagy közel állt az íbisz madár nevéhez. II. de voltak szegényebb negyedek is. amely júliustól novemberig tartott. II. 1040–992) (i. A madáralakot csak azáltal nyerte ez a szó. 1039–991) AKHEPERURE (ang.e.e. BT: főváros NT: akhet-atoni munkástelep RT: akhet-atoni lakóház akhet-atoni nagytemplom akhet-atoni palota Akhet-Aton lakossága amarnai levelek Ekhnaton (i. I.) (99. 1352–1336) Nefertiti1 AKHET-ATONI FÜRDŐSZOBA SN: A fürdőszobából a víz egy fedett víznyelő aknán keresztül volt elvezetve egy tartályba.) AMENHOTEP. 1379–1362) (i.e. 12×5km volt az alapterülete csodálatos sziklafalakkal körülvéve. aki a TT122 PMes sírban van megemlítve. valamint egy lépcső vezetett fel a tetőre. mely fény vagy Íbisz formájában is megnyilvánulhat. II.e.) SN: Néhány évig Egyiptom fővárosa volt csaknem 4000 évvel ezelőtt. dinasztiában.) SN: Kheopsz1 prófétája. 1364–1347) (i. Thoth. BT: lélek RT: bá ká khaibit khu sahu sekhem szív lelke AKHAMENRU (ang. 350 lakos. 1364– 1347) (i. 1450–1412) (spa. BT: évszakok RT: peret semu AKHETATEN (ang. MERITITÉSZ MASZTABÁJA UF: G7650 BT: gizehi masztaba RT: Akhethotep2 (ang.. (i. BT: főadminisztrátor RT: Akhamennu sírja AKHAMENNU SÍRJA UF: TT404PM BT: asasifi sír RT: Akhamenru (ang. 12) Amarna El (ang.) SN: Az isteni papnő főadminisztrátora a 25. a palota igazgatója a 4. BT: Akhet-Aton munkástelep AKHET-ATONI NAGYTEMPLOM SN: 800m hosszú.e. Bár a házak nem voltak túl bonyolultak.) Merititész. BT: palotaigazgató próféta NT: Akhethotep2 hozzátartozói RT: Akhethotep2 és II. dinasztiában épp Akhet-Aton megépítésének céljából. 1372–1354) (i.e. míg kívül több kisebb oltár állt a nép rendelkezésére.e.) EA (röv. Merititész. Fiával. (i.) UF: Achamenerau (ném. erős szerkezetük volt. II. 1526–1512) (i. (i. AKHET-KHUFU (óei. BT: Akhethotep1 (ang.) Akhtihotep (ang. spa.) NT: Ptahhotep.e.

) UF: Umm-Garayat (ar. 1364–1347) (i. BT: féldrágakő kalcit vízmentes karbonátok pótanion nélkül RT: alabástromedény alabástromváza ALABÁSTROM EDÉNY UF: kalcit edény BT: edény NT: alabástrom áldozóedény Szat-Hathor-Iunet varázsedényei ALABÁSTROM ÁLDOZÓEDÉNY BT: alabástromedény áldozóedény NT: Hór varázsedényei RT: alabástromváza ALABÁSTROMSZOBOR BT: szobor NT: Amenirdisz. 393–381) (i. gör. de egyébként ismeretlen istenség. kékeszöld változata.) SN: A kopt dialektusok között a legarchaikusabb stílusú. mert az kalciumkarbonátból (CaCO3) van. JOANNA CIKKEI BT: Aksamit.AKHMIM (ang. 1372– 1354) (i.e.) Smin (ko.) SN: Örökös herceg. felső-egyiptomi nomosz virágzó székhelye volt AlsóEgyiptom deltájának északkeleti részén a Nílus keleti partján.e. hévforrásokból. ahol a sírkamra egy mély akna alján található. szemcsés.) AKITA AKHETHOTEP1 (ang. mely a 414-es számú tarkhani sírból került elő. jún. mely a 414-es számú tarkhani sírból került elő. században volt használatban.) 22 .) SN: A 9.e. szobra (KEM: JE 3420–CG 565) ALABÁSTROMTÁL UF: calcite bowl (ang. Joanna cikkei AKSAMIT. Min isten társaként itt Repitet tisztelték. 1352–1336) AKHORIS (ang. BT: alabástromtál AKHMIMI DIALEKTUS UF: Akhmimic (ang. El. melyeket jeles napokon.e. I. Törött állapotban van. gyakran aranysárga erekkel. BT: sír NT: Ozirisz-akna Padienisi sírja Tjanenhebu sírja Wennefer3 sírja AKORIS (gör.) AKHMIMI NEKROPOLISZ AKHNATEN (ang. The Petrie's Type D 46 D and Remarks on the Production and Decoration of Predynastic Decorated Pottery (1992) AKVAMARIN SN: A berill tengerzöld. vagy a korai 1. fejezetében szereplő. szárazulati és tengeri üledékekben egyaránt kiválhat. nem pedig kalciumszulfátból.) Hent-Min Ipu1 Kemnis (gör. majd kihalt. erről kapta a szohagi kormányzóság a Khemmin nevet. BT: város RT: akhmimi dialektus akhmimi nekropolisz AKHMÍM (ar.) HAKÓRISZ (i.) EKHNATON (i.) Min Panapolis (ang. valamint a római és a Ptolemaida-korból valók. Gaston Camille Charles (1846.) Panopoli (ol.) Akhmin (ar.) Panopolisz (gör. gör.e.) SN: Egy torinói papiruszon említik Akita vidékét.) Panopolis (ang. Asszuán magasságában a sivatagban bányászták.) BT: tál NT: alabástromtál (PM: UC 16902) alabástromtál (PM: UC 16903) alabástromtál (PM: UC 16905) ALABÁSTROMTÁL (PM: UC 16902) SN: A 0.) SN: Olyan sírok. BT: isten AKHTIHOTEP (ang. BT: herceg kancellár AKNA AKNASÍR AKNASÍR UF: akna shaft tomb (ang. Egy mocsaras terület volt. dinasztiából. Joanna NT: D-Ware from Abusir el-Meleq. részben áttetsző. dinasztiában. dinasztiából származik.. 23–1916.) UF: Ach-bit Achmim. BT: alabástromtál RT: tarkhani sír 414 ALABÁSTROMTÁL (PM: UC 16903) SN: A 0. BT: aranybánya AKIU (ang.) AKROBATA MUTATVÁNY SN: Lányok sajátították el. a 20-as tarkhani sírból. vallási ünnepeken mutattak be.) Khem (óei. JOANNA BT: lengyel egyiptológus NT: Aksamit.) Apu Chemmis (ang. Ma szövőiparáról híres. a hegyen levők pedig a 6.) Achmin Ahmím Akhmím (ar.) AKHMIMI DIALEKTUS AKHMIMIC (ang.) AKHMIMI NEKROPOLISZ UF: Akhmim necropolis (ang.) TIHNA EL-GEBEL (ar. A város lakói szövők és kőfaragók voltak. BT: drágakő RT: berill ALABÁSTROM UF: kalcit kalcium-karbonát mészpát SN: Az egyiptomi alabástrom különbözik az európaitól.) AKHMIM (ang. BT: alabástromtál RT: tarkhani sír 414 ALABÁSTROMTÁL (PM: UC 16905) SN: A 0.(ar. vagy a korai 1.) AKHMIM NECROPOLIS (ang. dinasztia korából származó törött alabástromból készült tál. El. 30.. vagy a korai 1. dinasztia korából származó törött alabástromból készült tál. 1379–1362) (i. Eredetileg Min isten temploma állt itt. kristályos formában megjelenő mészkő.(ar.) SN: 1884-ben fedezte fel Gaston Maspero. Mentuemhat sírjában van rá utalás. BT: szórakoztatás AKSAMIT.) Khemi Khemmin Khemmis Khemmisz Khemnín Khent-Min (ang. ahol Ízisz Hóruszt rejtegette és felnevelte. Az északi sírok a legrégibbek amelyek különböző egyiptomi korszakokból. fehér vagy sárgás. Magmás folyamatok során. kancellár a 26. BT: nekropolisz RT: Maspero. BT: kopt nyelv RT: Akhmim (ang. 393–380) AKHSESEF SN: A Halottak Könyvének 75. jún. A 45.) Chemnis Echmin. szénsavas mész.e.

mely Ptah. a halotti imákat és a varázsigéket. BT: áldozati tárgy asztal ÁLDOZATI CSARNOK BT: csarnok NT: denderahi Hathor1-templom áldozati csarnoka ÁLDOZATI ELÖLJÁRÓ BT: elöljáró NT: Amon templom áldozati elöljárója Jurai ÁLDOZATI KÁPOLNA BT: kápolna NT: Ptahhotep. 716–664) (i. 25. 38) BT: szék NT: Deditbaket széke ÁLAJTÓ UF: false-door (ang. (i. BT: város ALACSONY DOMBORMŰ UF: faragott sávdíszítmény lapos dombormű síkdombormű SN: Az alapzat eltávolításával emelték ki az alakokat. az Áldozatok Földjét és a Sásföldet. I. áldozati kápolnája ÁLDOZATI SZÖVEG BT: szöveg ÁLDOZATI TÁBLA BT: tábla NT: Ramesszeum könyvtár áldozati táblája Upemnofret áldozati táblája Zetju áldozati táblája ÁLDOZATI TÁRGY BT: tárgy NT: áldozati asztal áldozati tábla áldozati tálca áldozóedény ÁLDOZAT ÁLDOZATI AJÁNDÉK ÁLDOZATOK FÖLDJE UF: Béke Földje Sekht-Hotep (óei. Nevét onnan kapta. Az áldozati ajándékok az elhunyt gyermekeit terhelték.e. I.Törött állapotban van.) SN: Egyiptomi sírok díszítménye.RT: tarkhani sír 20 ALABÁSTROM SZARKOFÁG BT: szarkofág NT: Hotepheresz.) puerta falsa (spa. szarkofágja ALABÁSTROMVÁZA UF: calcite vessel (ang. BT: ajtó NT: ágyazat alsó szemöldök belső ajtókeret falmező felső szemöldök főpárkány hátsó falfülke hengeres kő Idu1 masztabájának álajtója Ini2 álajtója (BAEM: E 261) (803-010-600 TB) Iry4 sztéléje (GEM: 22775) középső ajtókeret középső szemöldök külső ajtókeret Mehu álajtója Neanhszahmet álajtója pilléres álajtó ALAPANYAG UF: nyersanyag SN: Az alapanyagok jó részét már a predinasztikus időkben is külföldről hozták. hogy egy valódi ajtókerettel ellátott ajtó élethű másolata volt. Ezután nem sokkal megkezdődhet a munka.) BT: váza NT: alabástrom váza (PM: UC 16901) Tutankhamon alabástromvázái RT: alabástrom edény ALABÁSTROMVÁZA (PM: UC 16901) SN: A 0. illetve ennek képes ábrázolása. Erre írták fel a halott nevét. úgymint különféle eszközök modelljeit és amuletteket. 15) BT: túlvilági hely RT: Sásföld 23 .e. amely rendszerint az áldozatot fogadó isten vagy személy előtt jelenik meg. 20) ÁLDOZATI AJÁNDÉK UF: áldozat Opfer (ném. BT: faalapzat ALARA BT: dinasztia. amely a holtak és az élők világát köti össze. Vakajtó. Az Égi Tehén hátára ülve ekkor alkotta meg a Túlvilág két fő területét.(64.) SN: Miután a Napisten megmentette az ellene lázadó emberiséget a teljes kiirtástól. nem akart többé közöttük maradni. BT: dombormű ALACSONY TÁMLÁJÚ SZÉK UF: rövid háttámlájú szék SN: A Középbirodalomban jellemző ez a székstílus. BT: szertartás ALAPÍTVÁNYBIRTOK BT: birtok ALAPTEST CSERÉP ALAPZAT UF: base (ang.) (15. II. felsorolásszerűen mutatja be. Ennek során ásnak egy kis gödröt közvetlenül a készítendő sír tervezett bejárata mellé. 715-656) (i. BT: alabástromváza hengereskorsó RT: tarkhani sír 414 ALABASZTRON SN: Ezután a város után kapta a nevét az alabástrom. amely a túlvilágra nyílik. 747–656) (i. előtte néha szobor áll. szarkofágja Széthi.) talapzat NT: Concorde obeliszk alapzata (L: D 31) faalapzat szoboralapzat ALAPZAT (WM: W 45) SN: Fából készült alapzat két lyukkal a tetején.(53. BT: ajándék NT: emberáldozat ételáldozat halotti áldozat italáldozat Narmer-paletta (KEM: JE 32169) smam virágáldozat ÁLDOZATI ASZTAL UF: Opfertisch (ném. ritkábban fából készítették.e. A ká ezen az álajtón keresztül közlekedhet.) SN: A halottnak szóló áldozati ajándék célja volt a halott táplálása a túlvilági életben. dinasztia idejéből származik a 414-es tarkhani sírból. Rendszerint kőből. vagy a korai 1. és áldozati felajánlásokat tesznek bele. 712–663) fáraó ALKAPTONÚRIA ALKÉMIA ALCAPTONURIA ALCHEMY (ar. és az áldozatokat részletesen. BT: anyag NT: növényi alapanyag állati alapanyag ásvány ALAPÍTÁSI RITUÁLÉ SN: Egy új sír munkálatainak megkezdése előtt végezték a papok ezt a szertartást. Szokarisz és Ozírisz isteneket említi két vörös csík között hieroglif írással.e.) SN: Áldozat bemutatására szolgáló asztal az áldozóhelyen. és eltávozott a földről.

Philophator hozzátartozói ALEXANDER’S CAMP (ang.ÁLDOZÓEDÉNY BT: rituális edény NT: alabástrom áldozóedény ALEUROLIT UF: hordalékkő siltstone (ang. beavatott. amelyek főként az egyiptomi ezotérikus. BT: Kleopátra. Az ő képletét alkalmazzuk ma is a háromszög területének kiszámítására. menekülések zaklatottá tették életét. 312) (i. 284–221) találmány NT: Alexandriai Héron szintezője dioptria gőzgép útmérő ALEXANDRIAI ÍZISZ1-TEMPLOM SN: Pharosz szigetén állt a tengerparton. egyiptomi és héber kéziratokat is tartalmazott. BT: város NT: Brukhion RT: alexandriai hajógyár alexandriai naptár alexandriai nekropolisz Alexandriai könyvtár alexandriai templom alexandriai világítótorony Dinokratész Kom esz-Sugafa Museion Nagy Sándor (i. hogy Áriuszt vegye vissza az alexandriai egyházba. Itt működött a világ első automatája. Igazgatójaként Eratoszthenész sokoldalú tudományos tevékenységet folytatott. Ptolemaiosz Szótér tervezte és fia. nem filozófiai fejtegetések. 332–304) ALEXANDER HÉLIOSZ SN: VII.e. 24 . védelmezve Krisztus valóságos istenségét. BT: alexandriai templom Ízisz1-templom ALEXANDRIAI KELEMEN (145–215) ALEXANDRIAI KIKÖTŐ BT: kikötő NT: Eunosztosz Nagy Kikötő ALEXANDRIAI KÖNYVTÁR UF: Brucheion Brucheum (ang. CLEMENS ALEXANDER III (ang. 332–305)(110. (i. 10. Minden jelentős ókori tudós meglátogatta.e. Művei teológiai tartalmuk miatt nagyon jelentősek. jún. 328ban. a császár pedig száműzte Trierbe.) 323.e. azonos a mai el-Hurijja sugárúttal. 250-ben. akik olyan sikeresen bújtatták.) ALEXANDRIA SN: Egyiptom földközi-tengeri tengerpartján épült. mely később tovább bővült és világhírűvé lett. a hatalmas építkezés irányítását a rodoszi Dinokratészra bízta. Paloták. Még Nagy Konstantin császárral is szembeszállt. akit a Nikaiai Zsinatra (325) is elkísért. Ekkor azonban Alexandria népe fellázadt és a császár kénytelen volt visszahívni őt. Rövid időre ismét visszatérhetett püspöki székébe. mint „békebontót és az istenek ellenségét” megint száműzték.. földrajztudósok. Innen is hazatért. i. de egy újabb zsinaton ismét száműzték. lóversenypálya. Az ókori Alexandria 5. Antóniusz 200000 tekerccsel kárpótolta Kleopátrát a pergamoni könyvtárból. Egy Tyruszban tartott zsinat megfosztotta püspöki székétől. alexandriai ALEXANDRIAI ATHANASZIOSZ (295–373) UF: Athanasziosz Szent Atanáz SN: Alexandriában született. Két fő tengellyel szelte ketté a várost: észak-déli és egy kelet-nyugati irányban. BT: Alexandriai Héron találmányai szintező ALEXANDRIAI HÉRON TALÁLMÁNYAI BT: Alexandriai Héron (i. VII. Itt építették fel az első üveghutát kb. hanem latin. de Julianusz császársága idején. hogy a világi hatóságok nem tudták felkutatni.) BT: makedón dinasztia (i. 332– Julianusz halála után újra csak hazatérhetett. de Valens császár is száműzte. 331-ben.e. 284–221) SN: Éneklő madarat és baglyot épített. Írásai leginkább a szentírásra támaszkodnak.10. aki szerint az iratok 17000 évre visszamenő emlékeket tartalmaztak. amely nemcsak görög. Gyula pápához.) 107–88) ALEXANDER II (ang. titkos tanok iratait halmozták fel és a Szerapeionban helyezték el. Az első anyagok az Arisztotelész könyvtárában található munkák másolatain alapultak. Ma a második legnagyobb város Egyiptomban. 366-tól kezdve 373-ban bekövetkezett haláláig megszakítás nélkül kormányozhatta híveit. de ennek ellenére is sokat írt. 317–306) UF: Alexandr IV. Innen két év múlva visszatérhetett székhelyére.jún.) QARA-OÁZIS NAGY SÁNDOR (i. történészek. PTOLEMAIOSZ. 332– ALEXANDER THE GREAT (ang. csillagászok. amely egy érme bedobásával szentelt vizet adott.e.7 km széles. ahol sikeresen szállt szembe az arianista tételekkel. Több épületgépészeti automatát is készített. Számos tudós költözött ide a Földközi-tenger partvidékeiről: matematikusok.e.e. Ekkor az egyiptomi szerzeteseknél talált menedéket. kerülete 16 km volt.) Szerapeum. II. tornaterem. A folytonos száműzetések. a legismertebb a kapunyitó automatája. Ünnepe a Keleti Egyházakban: május 2. Hérodotosz még látta a gyűjteményt. své.) SN: I. 250 éven át tartó folyamatos gyarapodás után i.e. X. Mielőtt az első épület építése befejeződött volna. Alaprajza szabályos volt. melynek több. 43-ban egy lázadás alkalmával a könyvtár leégett. Kallimakhosz. Korának legnagyobb ilyen jellegű intézménye volt. 332–323. a tűz átcsapott a városra és így leégett a könyvtár is és 40000 könyv semmisült meg.e. köztük Arkhimédész és Euklidész is. Alapítója a világhírű macedón Nagy Sándor volt (akiről nevét kapta) i. Ekkor Rómába menekült I. de újra csak megfosztották egy újabb zsinaton püspöki székétől.) ALEXANDER IV. Kleopátra és Antóniusz első gyermeke. Tanulmányai befejeztével Alexandrosz püspök diakónusa lett.e. Nagy Sándor újra útra kelt hódító serege élén.e. XI. 276–195) ALEXANDRINUS. 10. 80) PTOLEMAIOSZ. jún. Kb.) (i.1 km hosszú és 1.e. BT: püspök ALEXANDRIAI HAJÓGYÁR BT: hajógyár ALEXANDRIAI HÉRON (i. A város fénykorában 700000 tekercset őriztek itt. Rakote mellett. ALEXANDER (i.) BT: finom törmelékes üledékes kőzet ALEXANDER I (ang. BT: fizikus kibernetikus matematikus NT: Alexandriai Héron találmányai ALEXANDRIAI HÉRON SZINTEZŐJE SN: A dioptriájának segítségével szintezett. Állománya 43 ezer tekercsre rúgott. Amikor Julius Caesar az alexandriai kikötőben felgyújtotta Kleopátra hajóhadát. Az ő találmánya a dioptria és az útmérő (hodométer). Igen határozottan lépett fel a szakadárokkal szemben. az ókor nagy könyvtárosa 30 éven át dolgozott katalógusán. Ezek nagy része egyetlen példány volt. színházak.e.e.) 323. utcái derékszögben metszették egymást. Az utóbbi nyomvonala kb. templomok. ALEXANDER NAGY SÁNDOR (i. (cse. BT: könyvtár palota RT: Alexandria Eratoszthenész (i. Alexandrosz halála után a város keresztényei őt választották meg püspöküknek. Phalériai Démétriosz kezdte el gyűjteni a könyvtár első darabjait. parkok tették kedveltté ezt a várost.. aki azt kérte tőle. azonban Diocletianus máglyára dobatta ezeket. mint 500000 lakosa volt. Ptolemaiosz Philadelphosz valósította meg.

Hogy a szó eredete tisztán áll előttünk.) (15.) red madder (ang.) rose madder (ang. míg manapság 5 millió emberből egynek van ilyen betegsége. I. a homogentizinsavat bontaná le. BT: torony RT: Alexandria Ptolemaiosz. betegségekkel. BT: tudomány NT: alkimista ALKERMES (ang. a buzérgyökér színezőanyaga. Szótér (i. 20) SN: E szó egyiptomi eredetű. Jean-Yves (1952–) ALEXANDRIAI STADION SN: II. 180 körül járt. Ezekből 6 könyv volt az orvoslásnak és az emberi testnek szánva.e. a porcokra és a vizelettel is kiürül. 305–282) ALEXANDRINUS. 70) BT: stadion ALEXANDRIAI SZERAPISZ-TEMPLOM SN: Alexandriában állt. BT: egyiptológiai szervezet ALEXANDRIAI MÚZEUM (Eg. 20) Ars Hermetica Ars Spagyrica Khemeia. BT: csillag Nagy-Göncöl ÁLKANÓPUSZ UF: pszeudo-kanópusz SN: Főleg a III. 323–285) (i. akik a halált bűnök büntetéseként fogta fel.: 612-633-2608 ALISARIN (své.) Kraprød (dán. 8) BT: Egyiptom-utazó ALEXANDROS (gör. (141. „A gyermeknemzést leszámítva minden coitus a természet ellen való” – hirdette. (99. Dionüszosz tiszteletére megszervezett ünnepségeknek. 21) (134. A levélben szerepelt Márk evangéliumának egy korábban ismeretlen része. amelyben anatómiával. mert nem egyezik az egyház tanításaival. A torony hármas felépítésű lehetett. a korai egyházatyákkal szemben. I. Ha ez felszaporodik. Hoffmann és Lippmann érdeme. hogy ezt a részt ki kell hagyni az evangéliumból. elsajátították az egyiptomiak titkos művészetét és ezzel együtt átvették a nevet. plasztikusan megformált edény.) madder lake (ang.) turkiskt rött (své.) ALKAPTONÚRIA ALKAPTONÚRIA UF: alcaptouria alkaptonuria (ang. amidőn a tégelyben izzó anyag megfeketedik. mivel azokat ezen kanópuszok használata idején már visszahelyezték a testbe. Azt írta. Szerinte ezek a könyvek Athothis (Dzser) által íródtak.) BT: múzeum ALEXANDRIAI NAPTÁR UF: mozgó napév SN: Augustus korában vezették be. a Columbia Egyetem ókortörténész professzora 1958-ban Jeruzsálem közelében egy kolostorban rábukkant egy Antiochiai Szent Ignác műveit tartalmazó könyvben Clemens Alexandrinus levelére. Tetején bronztükrök szórták a fényt. 391-ben lerombolták. Chemea = feketével foglalkozás. hogy a beteg vizelete néhány órás állás után befeketedik.) NAGY SÁNDOR (i. i. Al. amelyet Theodor nevű kollégájának írt.) Krapprött (své.) ALIZARIN (své. Felnőtt korában a keresztény hitre tért. hogy a gerinc fekete pigmentje és az egyik balzsamozáshoz használt anyag.) (15. BT: genetikai betegség ALKATRÉSZ NT: mozgó alkatrész ALKÉMIA UF: Alchemy (ar. de az arab „al” névelőt ragasztották hozzá. 332–323) ALEXANDR VELIKÝ (cse. amelyeket a templomokban őriztek és a felvonulások alkalmával körbevitték.) alisarin (své. 332–323) NAGY SÁNDOR (i.(ar. amely a tirozin anyagcsere köztes termékét. Tünete.) alizarin (své. testi szervezetünknek egyszerű következménye. 20 évvel később a nukleáris mágneses rezonancia spektroszkópiás vizsgálatok kimutatták. uralkodója volt.e. A 60-as évek múmiavizsgálatai során a vizsgált múmiák egynegyedénél volt kimutatható. Ez volt a helyszíne a bor görög istene. Szerinte a filozófia Isten akaratából származik és ésszerű használata üdvös hatású. Negyedévenként tartottak egy hatodik szökőnapot. mint „feketével foglalkozás”.) ALIZARINVÖRÖS ALIZARINVÖRÖS ALIZARINVÖRÖS UF: adrianopelrött (své.) KARMAZSINTETŰ ALKIMISTA BT: alkémia NT: Héliopoliszi Testvériség 25 . károsan hat a csontokra. Mikor az arabok Egyiptomot meghódították. mely az egyik enzim defektusa miatt alakul ki. BT: alexandriai templom ALEXANDRIAI TEMPLOM BT: templom NT: alexandriai Ízisz1-templom alexandiai Szerapisz-templom Poszeidón-templom ALEXANDRIAI VILÁGÍTÓTORONY UF: phároszi világítótorony SN: Ez a világ egyik csodája közé tartozott. Clemens írásai szerint a korai dinasztikus időkben az egyiptomiak minden tudásukat leírták 42 szent könyvbe. A múmiákon a gerincben kicsapódó fekete pigment jelzi. Ptolemaiosz Philadelphosz építtette Alexandriában. a borókagyanta között molekuláris hasonlóság van. felnőttkorban gyakori az előrehaladott ízületi gyulladás. gyógyszerekkel. BT: naptár ALEXANDRIAI NEKROPOLISZ UF: Holtak Városa SN: 1997-ben fedezték fel a 3 km hosszú és 1 km széles temetőt. Ptolemaiosz Szótér építtette. így kapta „Hermész tudománya” az „alkémia” nevet. Egy részét Jean-Yves Empereur és munkatársai tárták fel Alexandriától nyugatra. Pharosz szigetéről lett elnevezve. CLEMENS (145–215) UF: Alexandriai Kelemen SN: Athénben született püspök. Átmeneti korban használt. aki az 1. 9) ocronosis SN: Rendkívül ritka recesszíven öröklődő betegség.u.) rubia (lat.) vallási fanatikusok ALING. A torony jelentős részét Jean-Yves Empereur az öböl fenekén találta meg. 310–240) ALEXANDRIAI KUTATÁSOK KÖZPONTJA SN: Igazgatója Jean Yves Empereur.e. sebészi előírásokkal. BT: nekropolisz RT: Empereur. de belső szerveket már nem tartalmaztak.Démétriosz Kallimakhosz (i. hogy a halál egészen természetes dolog.) SN: A vörös szín egy árnyalata. BT: vörös RT: buzérgyökér ALKAID UF: Eta Ursae Majoris SN: A Nagy-Göncöl egyik csillaga. a szem és a nők betegségeivel foglalkoztak. és annyit jelent.) törökvörös turkish red (ang. BT: amerikai egyiptológus AD: Tel. BT: kanópusz ALKAPTONURIA (ang.e. Teljes magasságát újabban 135 méterre becsülik. amelyek akár 30 mérföldről is láthatóak voltak.) Alisarinrött (své.)(99. Az 1326-os földrengés rombolta le. az Kopp. Alexandriában kb. Pott. CHARLES F. Ő vette észre. Morton Smith. 202-ben a Septimius Severus-féle keresztényüldözés idején Kappadociába menekült.e. dinasztia 2. A transzmutáció leglényegesebb szakasza. ott letelepedett és egy hitelemző iskola feje lett.

) Chontamenti (ang.) szenvedett alkoholizmusban. hogy kinek hány szarvasmarhája van. az állatokat beterelték az istállóba.) Hórusz Hórusz Behdeti Inet keselyű-isten Khepra kígyó-isten kobra-isten kos-isten krokodil-isten kutya-isten Mehit Veret Nehbet oroszlán-isten pávián-isten skorpió-isten sólyom-isten strucc-isten tehén-isten teknős-isten Thaaut (ang. A varázslatnak köszönhetően az ország és katonai ereje mágikus védelmet kapott. 304–284) Szetau1 ALKOHOLIZMUS SN: A legendák szerint. BT: eukarióta NT: harci állat háziállat hengeres féreg istenállat kígyó mehau puhatestű skorpió szent állat teknősbéka valódi szövetes állat RT: állatállomány számbavétele állati szarkofág állatkert állatmúmia állatok mumifikációja állatorvosi papirusz állatszobor ÁLLATALAKÚ ISTEN UF: állatisten SN: Az emberalakú isten mellett minden nomoszban volt állatalakú istenség is. Be kellett számolni a szaporulatról. Az állatokat a tulajdonos vagy egy magas rangú tisztviselő elé hajtották. hogy a külső és belső ellenállókat ily módon győzzék le és garantálják a hatalom és a kultúra kézbentartását. akik ott is aludtak velük.) SN: Az ókori Egyiptom területén és idejében létező állatok.) Basztet Bat béka-isten Benu (óei. Szótér (i. zsiráfok.) bika-isten Chenti-cheti (ang.) Banebdjedet (ang.) Hedetet Heket (ang. NT: alkirály bürokrata elit réteg fáraó hivatalnok közember nemes pap paraszt szolga tisztségviselő vezír ÁLLAT UF: Animalia (lat.) BT: állattartás NT: állatállomány számbavétele RT: állatállomány felügyelője ÁLLATÁLLOMÁNY FELÜGYELŐJE BT: felügyelő NT: Iniuia (ang. avagy szűz papiruszra rajzolták le őket képmágiát alkalmazva. (141. vagy fából faragták ki az ellenséget. bölények és antilopok) már a neolitikumban visszavonultak az egyiptomi területekről a szárazság miatt. Miután lezajlott az esemény.) Hez-ur (ang.) RT: állatállomány ÁLLATÁLLOMÁNY SZÁMBAVÉTELE UF: vagyon-számbavétel SN: A vagyon egyik fontos mércéje volt.) Ptolemaiosz. elefántok.) Hatmehit (ang. din. aki szemlét tartott felettük.) Cherti (ang.) Dieren (hol. 70) BT: szenvedélybetegség ALKOHOLOS ITAL BT: ital NT: bor sör ALKOTÁS BT: művészet NT: dombormű festmény szobor ÁLLAMELLENES MÁGIA SN: A varázslást állami szinten alkalmazták.) hal-isten Harsaphes (ang. Billogozással érték el. majd lefejezték.) Babi (ang. miközben az írnokok gondosan feljegyeztek mindent.) Chenti-irti (ang.) Hemen Hesat (ang.) Dzsehuti3 Huja1 Merimesz Nehi (ném.e. veszteségekről. az utóbbihoz tartozott az igazságszolgáltatás is.e. Viaszból. Az adót a számlálás eredménye szerint vetették ki.) Thoérisz Thot1 Uadzset1 víziló-isten ÁLLATÁLLOMÁNY UF: livestock (ang. ahol szolgák felügyelték őket.ALKIRÁLY UF: viceroy (ang. BT: mágia NT: rontó szobor ÁLLAMHATALOM BT: politikai hatalom NT: államigazgatás ÁLLAMIGAZGATÁS NT: közigazgatás BT: államhatalom ÁLLAMSZERVEZET SN: A két legfontosabb hatáskör a pénzügy és a polgári rendtartás volt. Mükerinosz fáraó (4. 26 .) Paszer1 Penhat (ang. 323–285) (i.) BT: államszervezet NT: Anhotep (ném. hogy az egyes nyájak állatait ne cseréljék ki. I. 305–282) (i. BT: isten NT: Abdu1 Aker Akhekh Amon Arensnuphis (ang. A nagy testű állatok (struccok.e.

ha töredékesen is. hogy az állat bőrét és csontját vízben megfőzték és hagyták a levet elpárologni. állat ÁLLATKOPORSÓ BT: koporsó NT: macskakoporsó ÁLLATLÁB ALAKÚ SZÉKLÁB BT: székláb ÁLLATLÁBÚ SZÉK BT: szék NT: oroszlánmancs lábú szék ÁLLATMESE BT: mese NT: oroszlán és az egér. Az ÁLLATMÚMIA BT: múmia NT: Ápisz-múmia cickány-múmia gazella-múmia hal-múmia íbisz-múmia kígyó-múmia macska-múmia pávián-múmia sólyom-múmia RT: állat állati szarkofág állatok mumifikációja ÁLLATOK MUMIFIKÁCIÓJA SN: Kezdetben az egyiptomiak hite szerint az állatfajták sokaságából mindig csak egyetlenegy példány lehetett a testet öltött isten. Később kezdték úgy vélni.) BT: egyszerűsödött szárnyas rovar NT: vérszívó tetű ÁLLATKERT SN: Az ókori Egyiptomban már Hatsepszut1 királynő idejében létesítettek állattartó kertet. (64. így egy sűrű ragasztásra alkalmas anyag maradt hátra. hogy isten szelleme nem korlátozódhat egyetlen példányra. BT: állattartás közművelődési intézmény NT: Ekhnaton állatkertje RT. A korai időszakban a juh. A világhódító Nagy Sándor Alexandriában létesített nyilvános állatkertet.BT: állatállomány szokás NT: libaszámlálás ÁLLATBŐR UF: leather (ang. 17) BT: ragasztóanyag ÁLLATISTEN ÁLLATALAKÚ ISTEN ÁLLATI SZARKOFÁG BT: szarkofág NT: kos szarkofág macska szarkofág RT: állatmúmia ÁLLATI TETŰ UF: Phthiraptera (lat. Az Újbirodalomban a szék. Arisztotelészt bízta meg. dinasztiáig nem ismerték az állati eredetű ragasztóanyagokat. meg is ehették.és ágykeretekhez feszítették ki hálósan. hiszen így lehetőség nyílt az őt pártfogoló istenség kegyeinek elnyerésére. kecske és marha volt háziasítva. (64. amely az Amon-papság fennhatósága alá tartozott. így ezen állatok bőrét használták fel öltözéknek vagy szíjaknak a famegmunkálásnál bizonyos darabok összeerősítéséhez a Predinasztikus Korban. s a kert igazgatásával tanítómesterét. de benne rejlik az adott fajta minden egyedében. Úgy állították elő. 10f) BT: állati alapanyag bőr íróeszköz NT: leopárdbőr RT: cserzés ÁLLATCSONT BT: állati alapanyag csont festékanyag NT: elefántcsont halszálka madárcsont vízilócsont ÁLLAT FORMÁJÚ PALETTA BT: paletta NT: kos formájú paletta sólyom formájú paletta teknős formájú paletta víziló formájú paletta ÁLLATHIZLALÁS BT: állattartás NT: tömés ÁLLATI AFRODIZIÁKUM BT: afrodiziákum NT: kőrisbogárpor ÁLLATI ALAPANYAG BT: alapanyag NT: állatbőr állatcsont állatszőr ÁLLATI ÉLELEM BT: élelem NT: belsőség kaviár méz ÁLLATI EREDETŰ ÉLELMISZER BT: élelmiszer NT: tejtermék hús ÁLLATI RAGASZTÓANYAG UF: animal-based glue (ang. ezért kizárólag nagy értékű szövegeket róttak rá.) (64. 17) SN: Az 5.) SN: Íróalapanyagként is használták. a többit öldöshették. Következésképpen ezeket is érdemesnek tartották a mumifikációra. BT: mumifikáció NT: madarak mumifikációja RT: állat állatmúmia ÁLLATORVOSI PAPIRUSZ BT: orvosi papirusz NT: Kahun B papirusz ÁLLATSÍR BT: sír NT: bika-sír fáraómacska-sír krokodilsír kutyasír majomsír ÁLLATSZOBOR BT: szobor NT: békaszobor halszobor lószobor víziló szobor ÁLLATSZŐR BT: állati alapanyag NT: gyapjú ÁLLATTARTÁS BT: Ókori Egyiptom NT: állatállomány állatállomány számbavétele állathizlalás állatkertek állattenyésztés méhészet ÁLLATTEMETŐ BT: temetkezési hely NT: macskatemető kígyótemető sakáltemető taposiris magnai állattemető 27 . Mivel ez még a papirusznál is költségesebb volt.

napján írt szöveg elmondja. Számos sírban találtak a halotti tárgyak között álomfejtő könyvet. New York. mely a kék vagy barna színek keveredése által ibolya vagy vörösbarna színűvé válik. hogy a kelésekből eltávolítsák a gennyet.) HAGYMAFÉLE VÖRÖSHAGYMA PÓRÉHAGYMA FOKHAGYMA HAGYMA ALMAFÉLE UF: Pomoideae (lat. KÖNYVEI BT: Allen. Ausztria). USA Tel.. 31) ALMANDIN SN: A gránát vérpiros fajtája.) (34. Vezérszíne a vörös. A fáraó uralkodásának 19. 1895-ben született Borostyánkőn (ma Bernstein. ALMINA VICTORIA MARIE ALEXANDRA (–1929) ALOE BT: liliomféle NT: Aloe Vera ALOE VERA ALLIUM PORRUM (lat. évében. of Egyptian Art. Szakterülete az óegyiptomi nyelv és a vallás.ÁLLATTENYÉSZTÉS BT: állattartás NT: madártenyésztés szarvasmarha tenyésztés ALLEN.Allen@metmuseum. Az Aloe növény birtoklása érdekében – Arisztotelész ajánlására – elfoglalta Socotra szigetét. Főként arra törekszik.) (34. The (1999) ALLEN.) ALLIUM CEPA (lat. Jelenleg a Metropolitan Múzeum kurátora és a Egyiptológusok Nemzetközi Egyesületének elnöke. 2000) Royal Women of Amarna. BT: egyiptológus AD: allredtj@ubtanet. James P. The (2004) Inflection of the Verb in the Pyramid Texts. 31) SN: 13 kötetes mű.) SN: Az Aloe nemzetség. BT: Egyiptom-utazó AL-MIDZSISZTI (ar. 10028. 17) jaw-bone (ang. 06877.és csontos hal hal négylábú ÁLLKAPOCSBETEGSÉG BT: betegség NT: ínygyulladás ÁLLKAPOCSCSONT UF: jaw bone (ang. NY. USA (otthoni cím) Tel. USA (hivatali cím) 333 Bennetts Farm Rd.com James. BT: gyümölcs NT: birsalma gránátalma ALMAGEST ALMAGESZT ALMAGESZT (34. 28 . New York. könyvei RT: Egyiptológusok Nemzetközi Egyesülete New Yorki Metropolitan Múzeum Egyiptomi Osztálya AD: jamesallen@compuserve. zárvatermők törzsébe tartozó növény.) SN: Az Álom-sztélé a 18. NT: Art of Medicine in Ancient Egypt. hogy a bolygók nem a Föld körül. 31) ALMAGESZT (34. amelyet fogsebészek ejtettek. hogy megismertesse az akkor ismert bolygók pályáját.: 212-650-2577 Fax: 212-570-3752 ALLIOT. Kitalálta a „kiegyenlítő köröknek” nevezett fogalmat. 1000 Fifth Avenue. dinasztiabeli IV. 31) Magiste techne (gör.) BT: gerinces koponyás NT: vértes.) (99. Filce Leek tudós szerint viszont maga a genny okozta a csont pusztulását. hanem a lehetséges kiegyenlítő pontok körül keringenek. A Közel-Kelet számos népe vélekedett úgy. majd a budapesti Népbíróság felmentette a háborús bűnök vádja alól. ahol folytatta korábbi kutatómunkáját.com ÁLLVÁNY BT: tartószerkezet NT: edénytartó állvány ÁLLVÁNYSZILIKÁT TEKTOSZILIKÁT ALOE BARBADENSIS MILLER (lat. világháború után letartóztatták. 18) SN: Az álmok értelmezését foglalja magában. Almásy 1947-ben visszatérhetett Egyiptomba. Az ókori Egyiptomba Kelet-Afrikából hozták és az örök élet szimbólumaként tisztelték. 31) UF: Almagest Almagesztum (34. 31ff) BT: Ptolemaiosz Klaudiusz könyvei ALMAGESZTUM (34. 1000 Fifth Avenue. Egyptian Art . 1926-tól a grazi Steyr gyár képviselőjeként több rövidebb utat tett Egyiptomban és Szudánban.) jawbone (ang. egyszikűek osztályába. súlyos fertőzés következtében hunyt el. (34. Az Ázsia kutató Almásy György fia. Nagy Sándor is eredményesen alkalmazta a katonái táplálására és sebeik gyógyítására.com Senior Research Associate. Az 1926-os és 1929. CT. 31) Al-midzsiszti (ar.org mmaegypt@sprynet. Almásy hatalmas sivatagi területeket térképezett és kutatott fel Egyiptom és Szudán sivatagi területein.) ÁLLKAPCSOS UF: Gnathostomata (lat. A II. JAMES P. BT: amerikai egyiptológus AD: susanjallen@mindspring. évi expedícióival bejárta és térképre vetette Egyiptom. MAURICE (1903–1960) BT: francia egyiptológus ALLIACEAE (lat.) ALLIUM SATIVUM (lat.The Metropolitan Museum of Art.) (34. Az orvoslásban használták még orrhurut enyhítésére. James P. Metropolitan Museum of Art. 1951-ben Salzburgban. Ridgefield. BT: amerikai egyiptológus NT: Allen. LADY WOMBWELL.: 212-570-3770 Fax: 212-570-3752 ALLEN. liliom-alkatúak alosztályába. THOMAS J. liliomfélék családjába.) SN: Számos állkapcson található egy apró fúrt lyuk. 31) ALMAGESZT (34. amelynek lényege. az áradás évszakának harmadik hónapjának 1.) SN: Az Újbirodalom fennállásától fogva Ázsiából hozták be. amelyben Ptolemaiosz Klaudiusz az ég megfigyelésének és felderítésének művészetéről ír. SUSAN J.) (99. spárgavirágúak rendjébe. The (1984) Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs (1999. Thutmózisz felirata. BT: aloe ÁLOMFEJTŐ BT: jós NT: Hór2 ÁLOMFEJTŐ KÖNYV UF: Dream Book (ang. 17) BT: csont ALLRED.com Dept. 10028-0198. Szudán és Líbia határvidékén az Uweinat-hegységet és a tőle észak-keletre fekvő Gilf el-Kebir-fennsíkot.) ALOE VERA UF: Aloe Barbadensis Miller (lat. SN: A Chicagoi Egyetemen diplomázott. JAMES P. hogy az Aloé nedve bölcsességet és halhatatlanságot nyújt. NY.) ALLIUM (lat. 31) ALMINA. (99. The (2005) Egyptian Art in the Age of the Pyramids (1999) Genesis in Egypt: The Philosophy of Ancient Egyptian Creation Accounts (1988) Heqanakht Papyri. BT: gránát ALMÁSY LÁSZLÓ (1895–1951) SN: Szahara kutató. BT: könyv ÁLOM-SZTÉLÉ UF: Dream Stela (ang.

hogy hamarosan a trónra kerül. 1413–1405) (i. Az ókorban mocsaras.) LÚD EGYIPTOMI LÚD SZÓTHISZ (gör.) ALOPOCHEN AEGYPTIACUS (lat. 15. alsó-egyiptomi nomosz. 9.) sleep temple (ang. Gizehben tudományos módszerrel kiszámította a Kheopsz1-piramis méreteit és tanulmányozta a többi piramist meg a szfinxet is. 6. 13. 3. E tartomány fővárosa „Ozirisz háza”.) ALPHA URSAE MAJORIS SZÓTHISZ (gör. 16. ahol a papok alvás közben. 19. OSAMA BT: egyiptológus AD: aaen0216@aast.(30.) Szaitesz SN: Fővárosa Szaisz volt. Egyiptom északi része a Nílus torkolatától Memphiszig. erősen elfáradva lepihent a szfinx árnyékában. BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) Lower Egypt (ang. feb. 6. 3. és a szfinx köré még egy 2. BT: alsó-egyiptomi nomosz RT: Chensit ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 10.) ALPHA CMA (lat. s Egyiptom ura lesz.) Kaset (ang.) ALPHA CANIS MAJORIS (lat. (i. –1617. BT: Egyiptom-utazó NT: Alpini. alsó-egyiptomi nomosz.) SN: Olasz orvos és botanikus. óei. 4. 29 .) Ka-henseb (ang. alsó-egyiptomi nomosz.) Ta-mehet (óei. 7.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. De (1592) ALRAUN MANDRAGÓRA ALSAADAWY. UF: He-kat (óei. alsó-egyiptomi nomosz. Thutmózisz amikor hatalomra került. alsó-egyiptomi nomosz. Velence konzuljának orvosi tanácsadója volt Kairóban (1580-1583). 20. De (1591) plantis Aegypti liber.) SN: Ezekbe a templomokba mentek a betegek gyógyulni. –1617. IV.e. ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. UF: Aneb-hez (óei. alsó-egyiptomi nomosz. UF: Sapi-res (ang. 105) BT: gránitsztélé RT: gizehi szfinx karbantartása Thutmózisz.e.) SN: Központja Héliopolisz volt. 14. Istennője Chensit. alsó-egyiptomi nomosz. 1412–1402) (i.) NT: medicina Aegyptorum. UF: Ka-kam (óei.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 13.) Ka-qem (ang. BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. UF: Ka-hebes (óei. UF: Nefer-Abt (óei. BT: alsó-egyiptomi nomosz RT: Héliopolisz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. hogy testét szabadítsa ki a homokból és megjósolta neki.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. UF: Ati (ang.) Ament (ang. 6. bár kiváló termőterülete a lápok miatt nem használható ki teljesen.) SN: Helyi istenének hatalmi jelképe két toll volt.) Sepi Res (óei. 11. 4.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. UF: Teb-neter (óei. alsó-egyiptomi nomosz.e.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 6. alsó-egyiptomi nomosz. ahol hamarosan elnyomta őt az álom.) SN: Fővárosa Szebennütosz volt. ekkor végezte el az ország flórájának és faunájának első tudományos vizsgálatát. BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 12 alsó-egyiptomi nomosz.) Khensu (ang.) Azi (óei.) Theb-ka (ang. BT: Ókori Egyiptom NT: alsó-egyiptomi nomosz RT: Nílus-Delta Felső-Egyiptom ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ BT: Alsó-Egyiptom nomosz NT: alsó-egyiptomi nomosz. azaz hipnózisban gyógyították őket.) Szethmotik BT: alsó-egyiptomi nomosz ALPINI PROSPERO (1553. alsó-egyiptomi nomosz. 2.) Létopolitész SN: Fővárosa Létopolisz volt. uralkodásának első évében megtette amit Harmakhisz tőle kívánt. nov. UF: Nefer-ament (óei. 17.) DUBHE EGYIPTOMI LÚD alsó-egyiptomi nomosz.net ALSÓ-EGYIPTOM UF: Deltaország Északi ország LE (röv. alsó-egyiptomi nomosz. hogy neki sikerült először datolyapálmákat mesterségesen megtermékenyíteni.) ALOPOCHEN (lat.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 1.és oroszlánvadászatra kikocsizott. nov. 14. 12. 8. alsó-egyiptomi nomosz. BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) Sepi-meht (óei. BT: kórház templom RT: alvásterápia ALOPECHEN AEGYPTIACUS (lat. 23. alsó-egyiptomi nomosz. vízben gazdag vidék. 10. Prospero (1553. UF: Sap-meh (ang. Thutmózisz még fiatal herceg korában a piramisok környékére gazella.) SN: Fővárosa Xoisz volt. UF: Amenet2 (óei. 5. 1. 9. 7. feb.) To-mihi Tomiri SN: A Nílus Delta-vidékének területe. PROSPERO KÖNYVEI BT: Alpini. 11.egnet.) Heq-at (ang. 23.15m vastag téglafalat is húzatott védelmül a homok ellen. 18. alsó-egyiptomi nomosz. 1400–1390) (110. 5. alsó-egyiptomi nomosz.. UF: Khent-abt (ang. Prospero könyvei ALPINI. UF: Aa (óei. alsó-egyiptomi nomosz. UF: Ka-set (óei.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 311) ÁLOMTEMPLOM UF: dream temple (ang. alsó-egyiptomi nomosz. 2.hogy amikor IV. Úgy tartják. Álmában megjelent neki Harmakhisz isten és felszólította a herceget. 8.

Amenhotep. (i. BT: csata ALTENMÜLLER.. UF. 1307–1240) (i. Thutmózisz.) BT: Núbia ALSÓ PALEOLITIKUM (i. BT: művészet RT: Akhet Aton (óei. BT: könyv NT: Alvilág Könyve ALVILÁG KÖNYVE SN: A mágiával és az alkímiával foglalkozik. Amenhotep és IV.e. 16.) ALVILÁGI KÖNYV SN: Az újbirodalmi királysírokban felvésett.e. de újabb sírkamra nem volt. A Későkorban magánszemélyek sírjában is alkalmazták.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) SN: 1887-ben egyiptomi parasztok találták Tell el-Amarnában.) AMMUT AMON AKHET-ATON (óei.e. Mezopotámia.) amarna-reform berlini „Kerti séta” sztélé Ekhnaton (i.) Andjety (ang.) (134. I. UF: Sam-Behutet (ang. A reformok nemcsak a vallásra korlátozódtak. amelyben nem az új isten személye. UF: Eta Canis Major (lat. 1279–1212) AMAM (ang.) Am-pehu (ang. 30 . mialatt az ártó démonokat kiűzték. 25. dinasztia idejében építtette III. hanem a többi isten betiltása jelentette az újdonságot.) AMANA (ang. BT: alvilági könyv AMADAI TEMPLOM SN: Egy darabban. 9) BT: terápia RT: álomtemplom ALVILÁG TÚLVILÁG ALVILÁGI ISTEN UF: underworld god (ang. vastag ajkú. 700000–5500) (i. II. A vallási reform egy egészen egyedülálló művészeti irányzatot termelt ki.) Imiut (ang. 1379–1362) (i. amikor az államvallás közeledést mutatott az egyistenhit felé.e. LUIS W. BT: egyiptológus ALVÁSTERÁPIA UF: sleep therapy (ang. (L) AMARNA-REFORM SN: Ekhnaton fáraó Aton napisten tiszteletét tette hivatalossá. 1488–1468) (i. Thutmózisz Amon és Ré-Harahti tiszteletére.e. akkádul (ékírással) íródtak. EL. A levelezés III. dinasztiabeli fáraók és Kánaán. 1292– 1225) (i. óei. Pillanatnyilag 382 égetett agyagtáblát sorolnak ide. 18.e. Hatsepszut1 királynő nő létére a protokolláris alkalmakon álszakállt viselt.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. amely nagy fájdalommal járt volna. Anatólia és az égei civilizáció között folyt. 20. Valószínű bódult állapotában végeztek el a betegen olyan kezelést is.e.6 km-rel észak felé és 65 m-rel magasabbra. 1364– 1347) (i. Ekhnaton 18. BT: szakáll szertartási tárgy RT: Hatsepszut1 (i. Ekhnaton idejéből származnak. UF: Tehut (ang.) BT: isten NT: Aken Am-heh (ang. 17. UF: Sept (ang.) TELL EL-AMARNAI LAKÓHÁZ AMARNA. Aj1. ahol az pap-orvosok ópiummal vagy mandragórával segítették elő az álmot (hallucinációt). 9) SN: A betegek egy része alvásterápiának vetette alá magát egy álomtemplomban.) BT: Nagy Kutya ALVAREZ. A valósághű szemléletet követő művész magát a fáraót sem kímélte: Ekhnaton szobrai hosszú arcú. 2000000–60000) UF: Lower paleolithic (ang. 1290–1224) (i. hogy a királyi család tagjait teljesen hétköznapi helyzetekben ábrázolja.ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. BT: templom AMAKHTU RAMSZESZ. BT: paleolitikum (i. BT: alsó-egyiptomi nomosz RT: Banebdjedet2 (ang.e.) ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.e. Ezt a templomot a 18. 15.) SN: A Nagy Kutya csillagkép egyik csillaga.e. 2000000–10000) ALSÓRENDŰ PAP WAB-PAP ÁLSZAKÁLL UF: istenszakáll mesterséges szakáll szertartási szakáll SN: Általában a fáraók viselték a halhatatlanság jelképeként.e.) Sam-hut (óei. 1304–1237)98 (i. Amenemhetet saját udvaroncai ölték meg. 1968 tavaszán kozmikus sugárzással átvilágította a Kephrén piramist egy újabb sírkamra reményében. 1372–1354) (i. 1503–1482) (i.) SN: A trónutódlás zavartalansága érdekében maga mellé vette társuralkodónak fiát.e. Az amarna-művészet másik sajátossága.e.e.e.) SN: Fővárosa Bubasztisz volt. 19.arcnet. BT: hivatalos levél tell el-amarnai levéltár AMARNAI LEVÉLTÁR AMARNAI SÍR AMARNA LETTERS (ang.e. Ez volt az egyetlen olyan periódus Egyiptom vallás-történetében. 1294–1227) (i.) Ba-Pef (ang. hanem a művészetre is jelentős hatással voltak.e.(ang.) Tehuti (óei. HARTWIG BT: egyiptológus AD: ar3a003@arche.de ÁL-TESTÜREGES UF: Pseudocoelia (lat. 1352–1336) terem. II. Manethón szerint I. 1301–1235) (i.) BT: ős-testüreges NT: fonálféreg ALUDRA (ar. a napistennek az alvilágon és az égen át vezető útját leíró képes és szöveges kompozíciók. BT: alsó-egyiptomi nomosz RT: Bubasztisz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. szétszedés nélkül helyezték át 2. Szeszósztriszt.e. UF: Am-khent (óei.uni-hamburg.) Khar (óei.(134. SN: 1968-ban Nobel-díjjal kitüntetett magfizikus és amatőr egyiptológus. és ezalatt a páciens azt nem érezhette annyira.) AMARNAI LAKÓHÁZ AMARNAI LEVELEK UF: Amarna letters (ang. 1479– 1457) ALTAKUI CSATA UF: eltekei csata SN: Taharka és szövetségesei vereséget szenvedtek Szanherib asszír királytól.) TELL EL-AMARNAI LEVÉLTÁR AMARNAI LEVELEK TELL EL-AMARNAI SÍR AMARNA-MŰVÉSZET SN: Az eddigi idealizált királyportrék helyett megjelentek a néha túlzottan is naturalista ábrázolások.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. UF: Am-peh (óei. nőies csípőjű fiatalembert ábrázolnak. Kha1 (ang.e. 1301–1234) (i. 1279–1213) (i.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-NÚBIA UF: Wawat (óei.) SN: Fővárosa Banebdjedet2 volt.

. ÉMILE (1850–1915) BT: francia egyiptológus AMEMAIT (ang.e. fr. Éjszakai útja során a Nap a halottak istenével egyesülve Ozirisz-Ré-vé válik. BT: építmény AMDUAT KÖNYVE UF: Book of the Secret Chamber (ang. ném. jan. (128. 1769– AMENEMOPE3 AMENEMHEB MEH1 (ang. BT: reform RT: amarna-művészet Ekhnaton (i. jobb sorsra érdemes alakja egyre inkább a feledés homályába merült.) AMEN (ang. fr. melyet a Nap bárkájával behajóz. Úgy képzelték. 570–526) (i.) AMENAJ (spa.) JAHMESZ. hozzáfűzve a varázsszavakat. spa. Egy felirat bizonyítja.) AMENKHAU (ang.) SN: A tenger istennője. sírjának falfeliratai AMDUAT KÖNYVÉNEK 4–5.–1917. 1352–1336) AMARNA-RELIEF REPRODUKCIÓJA (BRM: 65. BT: Honszu1-főpap próféta NT: Amenemheb3 hozzátartozói RT: Amenemheb3 sírja AMENEMHEB3 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Tauszert3. I. 26. BT: írnok RT: Amenemheb4 sírja AMENEMHEB4 SÍRJA UF: TT364PM BT: asasifi sír RT: Amenemheb4 (ang. fr. fr..) UF: Amenemib (ném. spa.) AMMUT AMMUT AMON AMENNAKHT (ang. BT: polgármester RT: Amenemheb5 sírja AMENEMHEB5 SÍRJA UF: TTA8 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemheb5 (ang.) AMENCHAU (ném. II.) SN: Théba polgármestere a 18.e. fr.. ném. órája RT: Amenhotep. A gonosz erők közül különösen Apóphisz-szal.) Rejtett Kamra Könyve Rejtett Termek Könyve Titkos Szoba Könyve Túlvilág Könyve SN: A könyv az alvilág pontos földrajzi leírását és a Ré. Raoul (1870. ném.azonban ez a kor még nem érett meg arra.e.. feb. hogy így bírja azt megállásra... II sírfelirata Thutmózisz.) AMBO (lat. 1372–1354) (i.. amelyeket sakálok húznak. Itt a Apóphisz naponta megpróbálja kiszívni a vizet Ré1 bárkája alól. 1530–1504) AMASZISZ. 569–526) AMATHAUNTA (ang. hogy Antóninusz Piusz császársága idején helyreállították a templomot.) (i. a napisten éjszakai utazását tartalmazza.e. al. (cse. de az azt követő 19. II.e. ném. BT: Amduat Könyve AMENEMHEB MEH1 (ang. ném. ném.. spa. spa. Az „eretnek fáraó” feliratait kivakartatták.e.) AMENEMHEB6 (ang. Antóninusz (i... valamint gyakorta a görög-római kori születési házakat kívülről körbefutó. 3. 4. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866. BT: istennő AMATŐR EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Carnarvon. Ahogy a Nap újjászületik minden reggel. spa.) NT: Tauszert3 AMENEMHEB3 SÍRJA UF: TT25PM BT: asasifi sír RT: Amenemheb3 AMENEMHEB4 (ang.. ném. dinasztiából. amelyet Amenebis istennek szenteltek..e. 1570–1546) (i.e. akit a sumér bevándorlók imádtak Egyiptomban.) AMENEMHAT SURER (ang..) 31 . dinasztia vége felé. fr. oszlopos folyosó.. miközben a többi elhunyt tiszteleg átkelése előtt. felsorolja az alvilág 12 kapuján (nappal) és 12 barlangján (éjszaka) keresztül vezető utat. BT: helyi isten RT: Amenebis-templom AMENEBIS-TEMPLOM UF: Zayyan temple.. spa.. máj. JAHMESZ.) AMENIRNEFERU (ang. és 20. 1539–1514) (i.–1924. az óriáskígyóval kell megküzdeni. Ekhnaton halála után Tutankhamon és a trónon őt követő Aj1 és Hóremheb1 visszaállították a régi vallási rendet.. spa. 19) AMENEJ KEMAU (cse...) AMENEMHEB3 (ang.) SN: Honszu1 főpapja a Ramesszida korban.e.. fr. III. 1379–1362) (i. hogy a nappal és az éjszaka 12 órája egy-egy vidéknek felel meg.. hogy elfogadja Ekhnaton reformjait.) 1765) AMEN-EM-APT (ang. ném. spa. 1550–1525) (i. fr. fr..) AMENEMHEB1 (ang..(ang. 28. BT: Amenemheb3 (ang. dinasztiából. fedett. ÓRÁJA SN: Megjelennek a kígyó alakú bárkák.) AMENEMHET AMENEMHET SURER AMENMESZ15 AMENEMHAB MEH (spa.) AMBULLATÓRIUM UF: kerengő SN: A kisebb újbirodalmi templomokat és a bárkakikötőket. (i. Mike Warocqué. BT: templom RT: Amenebis Piusz. A 18. VIII.) SN: Amon magtárainak írnoka a 19. ném.u. jún.) Wilson.. BT: halotti irodalom könyv túlvilági szöveg NT: Amduat Könyvének 4–5.) SN: A Kharga-oázisban található templom.) MUT KOM OMBÓ (ar. spa. 6) BT: relief reprodukció AMAS EL-OUOGOUD VÁRA PHILAE AMASIS I (ang. dinasztiabeli sírok bejáratának belső oldalán is találtak ilyen feliratokat.) AMÉLINEAU. dinasztia folyamán az Amduat Könyve a legfontosabb irat.) HAEMUASZET6 AMENAR-NEFRU (ném.) AMEMET (ang.. spa..) AMENEMHEB2 (ang..) AMENEMHEB5 (ang.. emlékét megpróbálták eltörölni.) AMENEMES (kat.e. 1364– 1347) (i.16) SN: A reprodukált reliefen egy kertész visz vizet a folyóból az öntözni való termőföldre. úgy a fáraó is feltámad. melyek segítségével a barlangokat őrző szörnyeket ártalmatlanná lehet tenni.) AMENEBIS SN: Takhoneourit városának istene volt..e.) SN: Amon-Ré pásztora a 20. (i. BT: pásztor RT: Amenemheb2 sírja AMENEMHEB2 SÍRJA UF: TT278PM BT: gurnet murai sír RT: Amenemheb2 (ang. spa. Küzdelme sikere érdekében az elhunyt uralkodót védelmező istenségek kísérik. 1580–1558) (i. amit a királysírok falára írtak. mivel ő meg akarja állítani a napbárkát káoszt kiváltva ezzel a földön.) Dyall-Smith. Mark AMAUNET (ang. 138–161)(1.) AMEN-CHAEMWASET (ném. Bárkáját halotti szellemek vontatják a folyón. spa.) AMENEMHAT (ang.) AMENEMHET.e.

ném. (152. spa. ném. dinasztiából.. BT: kormányzó polgármester RT: Amenemhet8 sírja AMENEMHET8 SÍRJA UF: TT163PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemhet8 AMENEMHET9 UF: Amenemhat (ang.. BT: adminisztrátor RT: Amenemhet3 sírja AMENEMHET SÍRJA UF: TT53PM SN: A sírábrázolásban macska látható egy halászó és szárnyasvadászó jelenetben.) SN: Maat írnoka a 18.) AMENEMHEB MEH1 (ang..) SN: A 18. Thutmózisz idején. ném.) Mahu2 (ang.. katonák parancsnoka.. ném... hozzátartozói AMENEMHET2 UF: Amenemhat (ang. BT: felügyelő RT: Amenhotep4 és Amenemhet5 sírja AMENEMHET5 SÍRJA 6 AMENHOTEP4 ÉS AMENEMHET5 SÍRJA AMENEMHET UF: Amenemhat (ang. 10) 3 32 . BT: könyvelő RT: Amenemhet2 sírja AMENEMHET2 SÍRJA UF: TT82PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet2 AMENEMHET3 UF: Amenemhat (ang. Thutmózisz (18. dinasztia idején. ném. BT: kapuőr RT: Amenemheb6 sírja AMENEMHEB6 SÍRJA UF: TTA15 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemheb6 (ang.. majd később egy hajó kapitánya a 18. dinasztiából.. ném. BT: Amenemheb8 (ang.) UF: Amenemhab (ang. BT: Amon-főpap RT: Amenemhet4 sírja AMENEMHET4 SÍRJA UF: TT97PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet4 AMENEMHET5 UF: Amenemhat (ang. BT: írnok RT: Amenemhet9 sírja AMENEMHET9 SÍRJA UF: TT182PM BT: Khokha-sír RT: Amenemhet9 AMENEMHET10 UF: Amenemhat (ang. ném.) AMENEMHEB7 (ang. spa. spa.. fr.... BT: deir el-medinei kézműves RT: Amenemhet10 sírjai AMENEMHET10 SÍRJAI NT: Amenemhet10 TT340PM-es sírja Amenemhet10 TT354PM-es sírja BT: deir el-medinei sír RT: Amenemhet10 AMENEMHET10 TT340PM-ES SÍRJA UF: TT340PM BT: Amenemhet10 sírjai RT: Amenemhet10 AMENEMHET10 TT354PM-ES SÍRJA UF: TT354PM BT: Amenemhet10 sírjai RT: Amenemhet10 AMENEMHET11 UF: Amenemhat (ang. III. fr. spa. Neve a karnaki Amon-templom fesztiválcsarnokában tűnik fel a déli oldalon. évében. II. fr. fr. dinasztiában Amon magtárainak könyvelője.. Thutmózisz és II. fr. BT: Aamon hozzátartozói wab-pap NT: Amenemheb8 hozzátartozói RT: Amenemheb8 sírja AMENEMHEB8 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Hóri10. spa. Felesége: Baki3.) SN: Deir el-medinei kézműves a 18.) SN: III. BT: ká-pap RT: Amenemhet11 sírja MEH4 (ang. spa.) UF: Amenemheb1 (ang. BT: Amon marháinak felügyelője Thutmózisz. dinasztiából. ném..) SN: Ramosze8 apja a 19.. dinasztiából. ném.. dinasztia idejéből. dinasztiából. Amenhotep korából. ném. II. prófétája a 18. BT: Ramosze8 hozzátartozói AMENEMHEB8 (ang.) SN: Magas tisztségű hivatalnok a hadseregben. spa. spa. apja uralkodásának 24...) SN: Ká-pap a 18. III.. dinasztiában.. BT: Amenemheb Meh1 (ang. spa. BT: magtárfelügyelő RT: Amenemhet6 sírja AMENEMHET6 SÍRJA UF: TT123PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet6 AMENEMHET7 SN: Szenenmut fiútestvére.. Ramszesz idején.. BT: hadsereg parancsnok hivatalnok tengerészkapitány NT: Amenemheb Meh1 hozzátartozói RT: Amenheb Meh1 sírja AMENEMHEB MEH1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Tetires2. dinasztiából III. ném. spa. spa. BT: Amon-pap Ramosze7 hozzátartozói Szenenmut hozzátartozói AMENEMHET8 UF: Amenemhat (ang.) SN: Amon wab-papja a 20. Amenhotep idején szolgált. spa. din.) Amenemhab Meh (spa. aki még apja előtt fiatalon meghalt.) SN: Magtárfelügyelő a 18.) SN: Amon termelési területeinek felügyelője...) SN: Adminisztrátor Amon templomában III. spa. ném.) SN: Théba polgármestere a 19.. ném... Thutmózisz idejéből. Felesége: Iszumut. spa. III.) NT: Baki3 (ang.. Thutmózisz idejéből.SN: Fő kapuőr Amon birtokain a Ramesszida korban. Fiuk Aamon. Amon bárkájának papja.. spa.) legöregebb fia...) AMENEMHEB MEH1 SÍRJA UF: TT85PM BT: seikh abd el-gurnai sír AMENEMHEB MEH2 1 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet3 AMENEMHET4 SN: Amon főpapja és 1.) AMENEMHET UF: Amenemhat (ang.) NT: Aamon Hóri10 Iszumut AMENEMHEB8 SÍRJA UF: TT44PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemheb8 (ang.. spa.) Tetires2 (ang.

(ang. II. I. 1875–1840) NT: Hnumit Ita Itaweret (ang. évéből (tehát i. a kerület örökös hercege. sírkamrája falfestmény AMENEMHET. A trónon utódai követték és számos célkitűzését megvalósították. I. birkózók láthatók a falfestményeken. 1971–1928) (i. 1991–1962) (i. 1955–1913) (i. II.) SN: Ő vezette III. Neferet. 1875–1840) AMENEMHET.e. BT: Amenemhet. BT: protodór oszlop AMENEMHET.. BT: Amenemhet. 12. 1875–1840) UF: Amenemhat. Felesége: Neferytateten.e.AMENEMHET11 SÍRJA UF: TTA1 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemhet11 AMENEMHET12 UF: Amenemhat (ang. 1929–1892) (i. 1971–1928) (i. szántás. felső-egyiptomi nomosz vezíre és kormányzója volt IV.e.e. dőlésszög 54° 27’ 44”. II. 1991–1962) (i.. atléták. dinasztiát. A dahsuri tört piramistól délkeletre található. Mészkőből épült. II. Amenemhet viszonylag békés korszaka a Középbirodalom gazdasági és kulturális fellendülését 33 .) Nimaatre (ang. BT: dinasztia. gabonanyomtatás. kötélgyártás. piramisa Amenemhet. Olyan áthatolhatatlan sorompót akart létrehozni. 1929–1892) (i.) Szeszósztrisz. 1937–1908) NT: Neferet.e.és kőedények formálása.e. (i. 310) (i. alapja 105×105 m volt eredetileg. (i. BT: Amenemhet. I. 1937–1908) UF: Amenemhat.e. intelmei Amenemhet. protodór oszlopai Amenemhet. 1971–1926) (i. 310) (i. Mentuhotep idején. sírkamrája mennyezet AMENEMHET.e. 1817–1772) UF: Amenemhat III (ang.e. BT: Amenemhet. I. (i. Amenemhet sírkamrája előtti tornác területén található két protodór oszlop. uralkodója. I. I. I.) Moeris2 (gör. (i. Lányai Szithathormerit. I. PROTODÓR OSZLOPAI SN: I. Ezek az írások feltehetően fia uralkodásának ideje alatt születtek.. I.) Szeszósztrisz. aki aztán magával ragadta a teljes hatalmat. I.) Amenhemet (své. 310) (i. 1929–1895) (i.) Kaneferu (ang. A belső magba óbirodalmi domborművekkel díszített tömböket építettek be. SÍRJA UF: BH2 SN: I.e. s megalapította a 12. (i. 12. Ita. I. Anyja: III.e. II. Hnumit. 1844–1797) (i.e. 1985–1795) (110. piramisa AMENEMHET.) Nubkaure (ang. erre számos régi előjoguk helyreállításával is ösztönözte őket. Kereskedelmi kapcsolatokat folytatott Mezopotámiával és Elő-Ázsiával. sírkamrájának mennyezete AMENEMHET. 1963–1786)( 150.) SN: Eredeti magassága és a dőlésszög meghatározhatatlan. Eredetileg Thébából származott fővárosát Itj-Tauiba tette át. Szeszósztrisz.e. II. I. I. II.e. SÍRKAMRÁJA SN: A tornác mögött a sziklába mélyül. (i. udvaroncainak egy csoportja azonban meggyilkolta. PIRAMISA SN: Eredeti magassága 55m (ma már alig 20 m magas). amely megakadályozza a betöréseket. 1929–1892) (i. II. hozzátartozói RT: Amenemhet.e.5 m (84m). dinasztiából. sírja Uralkodói Fal AMENEMHET.e. 1985–1795) (110. (i. és megvédi a jelentősebb szárazföldi utakat.e. SÍRKAMRÁJÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: Kő és fémek megmunkálása. dinasztia 3. I. Jahmesz idejéből. I. BT: intelem AMENEMHET.e. Feleségei Keminub.e. hogy megakadályozza a nomádok betöréseit.e. halak és madarak hálóval való elejtése. piramisai téglapiramis RT: Amenemhet.e. hozzátartozói RT: Amenemhet. Mentuhotep expedícióját Vádi Hammamatban. I.. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja I. Neferu.e.e. (i. 1917–1872) Szithathormerit AMENEMHET. Szeszósztrisz. betakarítás.) Ammenemes III (ang. A 16. sírja NT: Amenemhet. sírkamrája RT: Amenemhet. I. A Delta nyugati határában erődítményeket emelt. oldalak hosszúsága 78. nyíl. (ang. ném. Fia: I. 1855–1808)(110.e. I. borkészítés. (. BT: Amenemhet. 1917–1872) AMENEMHET. I. PIRAMISA UF: Amenemhet. (i. Tájolása nem olyan pontos a négy égtáj irányában. 1971–1926) (i. I. Az ő idejében vezették be azt a szabályt. BT: dinasztia. spa. ném. Itaweret.) Neferu. spa. I. s azokat átszelő hieroglif szövegek borítják.) SN: Hivatalnok a korai 18. SÍRKAMRÁJÁNAK MENNYEZETE SN: A mennyezet lapos ívű dongáinak belső felületét geometriai minták. II. 1929–1895) (i. 1929–1895) (i. számos isten és istennő papja.(i. miszerint az utódot még az uralkodó életében régenssé nevezik ki. 1955–1913) (i.) Ameni Ammenemes I (ang.) Keminub (ang. (i. I. II. (ang. Állítólag az utóbbi sportnak ez a legrégibb ábrázolása.e. 1991–1962) (i. III. Ammenemes II (ang. I. III. Kaneferu. 1937–1908) AMENEMHET.e. BT: dahsuri piramis dinasztia. INTELMEI UF: Amenemhat. 1850–1800) (i. BT: listi piramis dinasztia. 1963–1786)( 150. BT: beni hasszáni sír királysír NT: Amenemhet. HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: I. I.) Seheptepibre (ang. I. 1934-ből) származik. intelmei SN: Egy palotaforradalom nyomán a hatalom gyakorlásának tapasztalatairól és az emberi hálátlanságról kesereg.e. Szeszósztrisz király uralkodásának 43. II. 205) fáraó NT: Amenemhet.e. I.) SN: A 12. 12. piramisai AMENEMHET. sírkamrájának falfestményei Amenemhet. BT: hivatalnok RT: Amenemhet12 sírja AMENEMHET12 SÍRJA UF: TT20K TTC2 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet12 AMENEMHET.e. I. fáraó fejedelem herceg nomarkhosz pap vezír NT: Amenemhet.e.e. A nomarkhoszok támogatták uralmának megalapozásában. téglapiramisa Fehér Piramis Hatalmas piramis White Pyramid (ang. agyag. Nagyon megrongált piramis. Alapja 50m. 205) AMENEMHET. az oszlopok három hajóra osztják. I. TÉGLAPIRAMISA PIRAMISA AMENEMHET.) SN: III. ma már csupán szétszórt törmelékhalmaz.e. 12. sörkészítés.) Neferytateten (ang.

1855–1808)(110. Litikus homokkőből készült. magassága 75m. III. III. Szeszósztrisz.) Neferuptah Nubhotepet (ang. III. a Magyar Nemzeti Múzeumban látható.e. 1844–1797) (i.e.e. 1985–1795) (110. szobra (HM) Amenemhet.e. 1844–1797) (i. dahsuri piramisának piramidionja RT: Amenemhet. BT: Amenemhet. III. 1850–1800) (i. III.(i.5 m (ma 58 m). szobrai mellszobor RT: Amenemhet.e. (i. 1817–1772) AMENEMHET. eredeti alapja 105×105 m (ma 102 m). 1844–1797) (i. III. III. 1850–1800) (i. (i. III. és így a tó. hanem kényelmesen használható kézikönyv gyanánt. III. 1799–1787) (i. 1817–1772) NT: A’at (ang. IV. 1963–1786)( 150. fáraó Szeszósztrisz. dahsuri piramisa Amenemhet. Amenemhet.e.e. III. Lányai: Neferuptah. Főfelesége: A’at. dahsuri piramisa Amenemhet.e. 1798–1790) (i. SZOBORKOLOSSZUSAI SN: Fajjúmban állították fel III.e. Amenemhet egy szoborkolosszusának fejrésze. hozzátartozói AMENEMHET. dahsuri piramisa piramidion AMENEMHET. Hathorhetepet. III. Azért kapta a Fekete Piramis nevet. III. HAWARAI PIRAMISA SN: A magja a szikla volt. E mű avat be bennünket az ókori egyiptomiak matematikatudományának titkaiba. Szithathor. III. Nubhotepet.e. IV. 205) fáraó NT: Amenemhet. III.) Fekete Piramis SN: A 12.e.e. III. III. fejlesztik és bővítik az öntözőberendezéseket. BT: Amenemhet III. III. dahsuri piramisának folyosói Amenemhet. III. III. A 12. Nagy rabszolgatartó birtokok alakulnak ki.e. 1985–1795) (110. III. mellékfelesége: Hetepi1. III. III. 310) (i. amely tételeket és bizonyításokat tartalmazta. 1763–1759) AMENEMHET. A Moirisz-tavat összeköti a Nílussal. 1817–1772) AMENEMHET. 1963–1786)( 150. magassága 86. III.e. amelyet szárított agyagtéglákkal építettek körbe. 12. 1855–1808)(110. piramisai NT: Amenemhet. Amenemhet családjának 10 aknasírját fedezte fel. 1888-ban Petrie jött rá.e. amely a piramis déli részén kívül helyezkedik el. III. 1787–1783) (i. (cse. III. 310) (i. 1844–1797) (i. Maakherure (ang. BT: Amenemhet. BT: Amenemhet. III. hawarai piramisa piramidion AMENEMHET. BT: Amenemhet.e.e. A matematika terén addig empirikus úton elért ismereteket összegyűjtötte és leíratta. Amenemhet két kolosszális szobrát. szobrai dioritszobor AMENEMHET. Amenemhet Dahsurban. 1817–1772) AMENEMHET. akinek múmiáját egy fakoporsóban találták meg a sírban. Az akna keleti végét Hór1 vette tulajdonába. III. 34 . A piramis mellett a Labirintus maradványai. 310) (i. az arcvonások egyértelműen III. FEJSZOBRA (BM) SN: Bubasztiszból származik Naville 1886-89-es ásatásából. szoborkolosszusai Amenemhet. SZOBRA (HM) SN: A Hermitage Múzeumban található. Most kb. Anyja: Hetepi1. 1850–1800) (i. dinasztia szobrainak tipikus példája. (i.e. piramisai téglapiramis NT: Amenemhet.) Szeszósztrisz. 1817–1772) AMENEMHET. TÉGLAPIRAMISA HAWARAI PIRAMISA AMENEMHET. IV. Nevéhez fűződik a Fajum előállítása és a hawarai templom (labirintus) felépítése. III.e. Amenemhet síremléke. III. szobrai fejszobor AMENEMHET. mellszobra (MNM) Amenemhet. HALOTTI TEMPLOMA LABIRINTUS AMENEMHET. III. 1855–1808)(110. hozzátartozói dinasztia. Ezt a templomegyüttest Petrie vizsgálta át. IV. III. BT: Amenemhet. III. piramisai dahsuri piramis dinasztia 12. 1798–1790) (i. hogy ez a piramis III. 310) (i. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: III. dinasztia idején építtette III. PIRAMISAI BT: dinasztia.e. III.eredményezte. 1772–1763) Hathorhetepet (ang.e. titulusa Labirintus AMENEMHET. III. TITULUSA BT: királyi titulus RT: Amenemhet.e.e. BT: Amenemhet. III.e. mint gyűjtőmedence óriási új területeket lát el vízzel és termékenyít meg. 310) (i. III.e. 30 m magas. hawarai piramisának piramidionja AMENEMHET. 1844–1797) (i.e. IV.e. Szobeknoferu.e.e. III. hawarai piramisa Amenemhet.e. egy III. 1817–1772) AMENEMHET. a Holtak Templomát Hawara közelében. III.) BT: dinasztia.e.e. amely gyakorlati célokat szolgált. III. mert sötét színű nyerstéglából és bazaltból építették. fejszobra (BM) Amenemhet. 1850–1800) (i. de nem tankönyv alakjában. III. Amenemhetet tükrözik. hozzátartozói RT: Amenemhet. Alapja 105×105m. BT: Amenemhet.e. 1850–1800) (i. 205) BT: Amenemhet. 1855–1808)(110. 12.e. szobra (L: N 464) RT: Amenemhet. (i. III. 310) (i. piramisai hawarai piramis NT: Amenemhet.(29) A külső és a belső északi kerítésfalak között de Morgan III. amely ma a Kairói Egyiptomi Múzeumban látható.e. 1855–1808)(110. (i. (i. Ez volt Egyiptom utolsó nagy piramisa. III. Neki tulajdonítják a híres “Labirintust”. 1772–1763) UF: Amenemhat. hawarai piramisa AMENEMHET. (i. 1894-ben Jacques de Morgan tárta fel. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: III. AMENEMHET. 1844–1797) (i. BT: Amenemhet. szobrai kolosszus RT: Amenemhet.e. 1878–1841) (i.e. Eredeti magassága 81.) (i. BT: Amenemhet. Hetepi1-től született fia: IV.) Hetepi1 (ang. Testvére: Szobeknoferu. dahsuri piramisa folyosó AMENEMHET. délre egy kis szatellit piramis romjai találhatók. Amenemhet.5 cm. szobrai Amenemhet. MELLSZOBRA (MNM) SN: Fekete dioritból készült. hozzátartozói NT: Amenemhet.e. SZOBRAI BT: fáraószobor NT: Amenemhet. III. 1850–1800) (i. III. (i. 1789–1786) (i. III. amelyet a görög történészek még a piramisokat is felülmúló csodának írtak le. SZOBRA (L: N 464) SN: A szobron bár nem található felirat. III. 310) (i. 1872–1853) (i.e.e. III. (i. III. 310) (i. majd a kész piramist mészkőlapokkal burkolták be.) Amenemhet. DAHSURI PIRAMISÁNAK FOLYOSÓI SN: Egy föld alatti folyosó köti össze a király és a királyné sírkamráját. dőlésszög 54-57°. szobrai AMENEMHET. DAHSURI PIRAMISÁNAK PIRAMIDIONJA BT: Amenemhet. 1799–1787) (i. IV.e. 1836–1817) Szithathor Szobeknoferu (i. III. DAHSURI PIRAMISA UF: Black Pyramid (ang. 12. 1878–1843) (i. Petrie feljegyzéseiből rekonstruálták az egyik szobor képét. HAWARAI PIRAMISÁNAK PIRAMIDIONJA SN: 1894-ben találta meg Jacques de Morgan a piramis feltárása közben. 1855–1808)(110.

) AMENEMINET (ang.) SN: Főadminisztrátor. 35 cm magas... 13. 1787–1783) (i. Amenhotep templomainak 20.) Amenemopet (ang.) AMENEMHEB AMENEMINET1 (ang.) BT: dinasztia.) Usermare-setepenamun2 (ang. 13. 1770–1769) BT: dinasztia. Amon isten atyja a 18.) Nephercheres2 (ang. gör.e. Ramszesz közeli társa.e.e. BT: szarkofág AMENEMOPE2 SN: I.Amenhotep és Aj idejéből a 18. BT: Ameneminet2 NT: Wennefer2 (ang.e.e. 1799–1787) (i.) (i.) Amenophtis (ang. Civil háborúk dühöngtek a thébai területen.) (i. BT: dinasztia. 1782–1650) fáraó RT: Amenemhet. 13.e. A fáraó nevét a környéken talált alabástromvázák felirataiból következtették ki. 1778–1770) UF: Seankhibre (spa.e. BT: gurnet murai sír RT: Ameneminet3 (ang. fáraója.) SN: Templomi írnok a Ramesszida korban. 310) (i. (i. BT: dinasztia.) SN: II. I. 1782–1650) fáraó AMENEMHET. dinasztiában.) AMENEMNISU (ang. (i.e. Pszuszennésszel társuralkodóként kormányzott. dinasztia 4.e. BT: befejezetlen piramis dahsuri piramis dinasztia.e. 1789–1786) (i. akit Imiszeba is alkalmazott. 1085–945) fáraó Tentamun1 hozzátartozói AMENEMONET (ném. 1786–1633) (150.e.e. 1786–1778) UF: Ameny Intef IV (ang.) AMENEMOPE1 (i. mellszobra AMENEMHET V. (i. VIII. szembeszálltak a királlyal.e.. (i. spa. 206) (i. amikor kinevezték a király hintósának és lova felügyelőjének. VII.e.) Mut-Tuy2 (ang. dinasztiából. amelybe Ameneminet beletemetkezett.e. Pszuszennész sírjának második kamrájában találtak rá.. (ang. V. BT: Amon marháinak felügyelője főadminisztrátor NT: Amenemhet Surer hozzátartozói RT: Amenemhet Surer sírja AMENEMHET SURER HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Ith-taui. 13. (cse. Ramszesz épületein végzett munkák és a Medjay polgárőrség parancsnokának főnökévé. 206) (i. len.) (i.e. 1786–1633) (150. BT: hintós hírvivő íjász munkafelügyelő Wennefer2 hozzátartozói NT: Ameneminet2 hozzátartozói RT: Ameneminet2 sírja Medjay milícia AMENEMINET2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Wennefer2. (cse.) UF: Amenemonet (ném. dinasztia végéről.e. Öreg és beteges emberként került trónra. Elephantineben találták.) (i.) AMENEMIPET PAIRY (ang. (i.e. 13. 1763–1759) AMENEMHET. VIII. 21. 206) (i. 1769–1765) UF: Amenej Kemau (cse. BT: Amon isten atyja Neferhotep4 hozzátartozói AMENEMIPET (ang. 1782–1650) fáraó AMENEMHET.e..) SN: A 21.) AMENEMHET SURER SÍRJA UF: TT48PM BT: Khokha-sír RT: Amenemhet Surer AMENEMHOTEP SN: Deir el Medine-i festőművész.) BT: dinasztia. ol. Később.) Szobeknoferu (i. 993–984) UF: Amenemipet1 (ang. spa. piramisa AMENEMHET. dinasztia 2. cse. „A festők elöljárója”..e. 1279–1213) AMENEMINET2 SÍRJA UF: TT381PM BT: gurnet murai sír RT: Ameneminet2 (ang.. Később az idegen földek követe lett.) Amenikemau BT: dinasztia. 21.e. Anyja: Mut-Tuy2.BT: Amenemhet. 1798–1790) (i. spa. (cse..) Surero (ang. (i. len. MELLSZOBRA SN: A Kunsthistorisches Múzeumban látható. BT: felügyelő RT: Amenemope2 koporsója 35 .) AMENEMOPET AMENEMOPET5 AMENEMOPET TJANEFER AMENEMIPET TJANEFER (ang.e. Taniszban született.) SN: A 21.) AMENEMINET4 SN: Takhat3 férje. 206) (i. 1817–1772) Hetepi1 (ang.) Amenophthis (gör. Később kineveztetett a II. 1085–945) fáraó RT: Amenemope1 szarkofágja AMENEMOPE1 SZARKOFÁGJA SN: I. Pszuszennész fáraó lányának házasodása után visszaengedték ezeket a szembeszállókat. Neferhotep4 apja.) AMENEMINET3 (ang. 1855–1808)(110. 1043–1039) UF: Neferkarehikwast (ang. fáraója. 1850–1800) (i.. ném.e. 1772–1763) NT: Amenemhet.(i. VI.e. aki a nyugati oázisba száműzte őket.5 cm × 20 cm széles.) Surer (ném. BT: Amenemhet Surer NT: Ith-taui (ang. Thutmózisz fáraó fegyvervivőinek felügyelője a 18.) (spa. és 17. 1786–1633) (150. dinasztiában. talán I.e.e. piramisai AMENEMHET SURER UF: Amenemhat Surer (ang. Hivatali karrierje akkor kezdődött. BT: festők NT: Amenemhotep hozzátartozói AMENEMHOTEP HOZZÁTARTOZÓI BT: Amenemhotep NT: Amonnaht AMENEMIB (ném. spa. 1786–1633) (150. PIRAMISA SN: Befejezetlen piramis Dahsurban. BT: írnok AMENEMINET1 SÍRJA UF: TT58PM SN: Egy korábbi ismeretlen emberé volt ez a sír.. III. Amon marháinak felügyelője III.e. BT: seikh abd el-gurnai sír AMENEMINET2 (ang.) (i.) Amunemope (ang.) SN: III.) Amenope (ang.) (i. (i. V. 1844–1797) (i. 1782–1650) fáraó RT: Amenemhet. BT: mellszobor AMENEMHET.) Usimara-setpenamun Amenemope-meramun (ol. BT: wab-pap RT: Ameneminet3 sírja wab-papja a AMENEMINET3 SÍRJA UF: TT277PM SN: A gurnet murai nekropolisz keleti részén található. VIII. aki számos posztban szolgálta a királyt. IV.

Széthi halotti templomában. dinasztiában IV.) Paszer4 Szennefer1 Weretmaetef (ang.AMENEMOPE2 KOPORSÓJA SN: A koporsó testrésze feketére festett. ném.. és IV. amely Dra Abu el-Nagában található. spa.) SN: Amon-pap a 20. spa. dinasztia idejéből származik.) UF: Amenemipet (ang. spa. A szöveg kisebb részei számos helyen található meg: a Torinói Egyiptomi Múzeumban. a Louvre-ban. spa. Ramszesz idejében.) AMENEMOPET4 SÍRJA UF: TT41PM TTB4 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemopet4 (ang.) SN: Mose4 fia a 20. amely a múmia testét átszelő kötéseket hivatott utánozni.. Testvére: Szennefer1.. ném... dinasztia idejéből. egy osztrakonon Kairóban. Felesége: Nedzsmet2. valamint megerősítették a falon lévő festményeket és acélkerettel támasztották alá a hosszú csarnok mennyezetét. Középen függőlegesen és vízszintesen négy aranyozott csík szeli át.) SN: Királyi írnok Deir el-Medinében a 19. Boyo Ockinga igazgatásával.) SN: A 19. egy töredékes papiruszon Stockholmban. amelyet Amenemope3 intelmei néven ismerünk.) SN: Akhmimi lakos a 20.) AMENEMOPET3 (ang.. BT: Amenemopet5 sírjai Királyok Völgye1 sírjai AMENEMOPET5 SÍRJAI BT: sír NT: Amenemopet5 KV48-as sírja Amenemopet5 TT29PM-es sírja RT: Amenemopet5 AMENEMOPET5 TT29PM-ES SÍRJA UF: TT29PM BT: Amenemopet5 sírjai seikh abd el-gurnai sír AMENEMOPET6 (ném. A párizsi Louvre-ban egy írótábla található részletekkel Amenemope3 intelmeiből.. ném. BT: emberalakú koporsó RT: Amenemope2 AMENEMOPE3 UF: Amen-em-apt (ang. Szeszósztrisz idejéből egy isteni feleség főudvarmestere az egyik Amon templomban. ném. Anyja: Aniy.. dinasztiából. Ő a szerzője a leghíresebb egyiptomi bölcsesség könyvének. Boyo AMENEMOPET4 (ang. len.) AMENEMOPET5 KV48-AS SÍRJA UF: KV48 SN: Edward Ayrton és Theodore M. dr. A szöveg majdnem hiánytalanul egy kéziratban (BM 10474) található meg a British Múzeumban.. Felesége: Weretmaetef. ném.) Pairi3 (ang. BT: Amenemope3 NT: Kanaht AMENEMOPE3 INTELMEI UF: Instructions of Amenemope (ang. ném. becsületről.) SN: Ebben a könyvben tanácsokat ad a becsületességről. BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemopet3 Ockinga. Anyja: Nub. BT: polgármester Szennefer1 hozzátartozói vezír NT: Amenemopet5 hozzátartozói RT: Amenemopet5 sírjai AMENEMOPET5 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Jahmesz Humay.) AMENEMOPET2 TT215PM-ÖS SÍRJA UF: TT215PM BT: Amenemopet2 sírjai RT: Amenemopet2 (ang. BT: felügyelő kincstárnok RT: Amenemopet6 sírja 36 . spa.) SN: II.) AMENEMOPET2 TT265PM-ÖS SÍRJA UF: TT265PM BT: Amenemopet2 sírjai RT: Amenemopet2 (ang.) UF: Amenemipet Ipy (ang. BT: Mose4 hozzátartozói AMENEMOPET1 (ang. A Macquarie Theban Tombs Project keretében végeztek feltáró munkálatokat 1996-97-ben Karin Sowada vezetésével. megőrző munkálatokat is folytattak. a Puskin Múzeumban. dinasztia idején.) UF: Amenemipet (ang.) UF: Amenemipet (ang.) UF: Amenemipet2 (ang. ném.) Amenemipet Pairy (ang.. dinasztiából.) BT: A kincstár felügyelője a 18.) AMENEMOPET5 UF: Amenemipet (ang.. önkontrollról. spa. len. spa. BT: Amenemopet5 NT: Jahmesz Humay Nub (ang. A 18. aki egy szent bárkán volt ábrázolva I.. BT: felügyelő főudvarmester NT: Amenemopet4 hozzátartozói RT: Amenemopet4 sírja AMENEMOPET4 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Nefertiu. ami nyugalmat ad és megszabadítja az aggodalmaktól. Fia: Paszer4. hogy bízzon az istenben. BT: írnok RT: Amenemopet1 sírja AMENEMOPET1 SÍRJA UF: TT177PM BT: Khokha-sír RT: Amenemopet1 AMENEMOPET2 (ang.. Ramszesz és I. spa. len. Min és Ízisz prófétáinak felügyelője.) SN: Az Igazság írnoka a Ramesszeumban a 19. III... len. Davis találta meg 1906ban a sírt a Királyok Völgye1 keleti részében.) NT: Nedzsmet2 Nefertiu (ang. dinasztiából. Feljegyzéseket készítettek a kisebb leletekről és konzerváló.. BT: Amon-pap RT: Amenemopet3 sírja 3 AMENEMOPET3 SÍRJA UF: TT148PM SN: Pierre Montet fedezte fel 1940-ben ezt az akkor még érintetlen sírt.. A fejrészt berakásos szemek teszik élethűvé. NT: Amenemope3 hozzátartozói RT: Amenemope3 intelmei AMENEMOPE HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Kanaht. dinasztiában I. dinasztia idején II. Észak és Dél magtárainak felügyelője. Thutmózisz idején. BT: deir el-medinei munkás királyi írnok RT: Amenemopet2 sírjai AMENEMOPET2 SÍRJAI BT: deir el-medinei sír NT: Amenemopet2 TT215PM-ös sírja Amenemopet2 TT265PM-ös sírja RT: Amenemopet2 (ang. és a jóságról. BT: Amenemopet4 (ang. Amenhotep déli vezíre és Théba polgármestere a 18.. Arra tanítja.. Ramszesz idejéből. BT: Budge papirusz intelem RT: Amenemope3 Budge papirusz (BM: BM 10474) AMENEMOPE4 (ang.

.) UF: Amenemipet (ang.) Amenemopet Djehutynefer (ang. Thutmózisz idejéből.) HUJA AMENHOTEP3 (ang. BT: thébai sír AMENEMOPET TJANEFER (spa..) AMENET1 (ang. spa.) NT: Amenthu (ang. AMENEMHET. egy nagyobb méretű szobor alapzatát.) AMEN-HIR-KHOP-SHEF (ang. dinasztiában. spa.) UF: Amenemipet (ang. a 18.) SN: Kenamun1 apja. ném.) AMENEMOPET8 (ném.) SN: Kincstári írnok a Ramesszeumban a 19. II. spa.) Amenemweskhet (ang. hozzátartozói AMENEMUYA2 (ang. BT: főnök RT: Amenemopet8 sírja AMENEMOPET8 SÍRJA UF: TTA18 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemopet8 (ném. BT: könyvelő RT: Amenemopet Tjanefer sírja AMENEMOPET TJANEFER SÍRJA UF: TT297PM BT: asasifi sír RT: Amenemopet Tjanefer (spa.) AMENET2 (óei.. spa. spa.) AMENEMOPET7 (ném. Az alsó helységekből csigák segítségével hordták ki a törmeléket. dinasztiában. Az írnoki palettában három szín maradt meg: piros. I. AMONHERHOPESEF AMONHERHOPESEF AMENEMWASKHET (ang..) SN: Palotai hivatalnok. spa.) Merimaat5 Ta-amenthu (ang. spa. ném. A negyedik szín kiesett. amely sárga alapú (Ramesszida típusú) koporsóban nyugodott. spa.. írnoki palettát. hogy az egyik sír belsejéből át lehet jutni a másik síréba..) SN: Amon magtárainak könyvelője a 18. BT: felügyelő hivatalnok felolvasó papja a AMENHOTEP2 (ném. Amenhotep sírjának oldalhelyiségeibe több generáció is temetkezett. spa. dinasztia idején.. BT: Amenhotep1 NT: Baket1 AMENHOTEP1 SÍRJA SN: Dzsehutimesz1 sírjának közvetlen szomszédságában fekszik. ném.) AMENEMWASKHET (ang. ezért ideiglenesen a Dzsehutimesz1 sírjának előterében helyezték el. BT: munkafelügyelő RT: Amenhotep3 sírja AMENHOTEP3 SÍRJA UF: TT73PM BT: seikh abd el-gurnai sír AMENHOTEP4 (ang.) AMENEMWIA (ang. Anyja: Ta-amenthu. valamint fából és fajanszból készült usébti is. I.. III. amely az idő folyamán meglehetősen besötétült. koporsódarabot. BT: munkafelügyelő NT: Amenhotep1 hozzátartozói RT: Amenhotep1 sírja AMENHOTEP1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Baket1...) Amon-em-wia (ang. ném. kartonázst..) AMENHIRKHOPSHEF (ang. spa.) SN: Ptah-Szokarisz wab-papja és 19. mivelhogy a sírrablók áttörték a két sír közötti falat.) AMENEMUYA3 UF: Amenemwia (ang.) TJANEFER (spa.) AMENHEMET I–IV (své. spa.) UF: Amenemwia (ang. dinasztiából való. Eléggé porlékony állapotban találták.) SN: Amon termelési területeinek és raktárainak felügyelője a 18. olyannyira.. BT: deir el-medinei kézművesek RT: Amenemuya3 sírja AMENEMUYA3 SÍRJA UF: TT356PM BT: deir el-medinei sír RT: Amenemuya3 AMENEMWASCHET (ném. Több figyelemreméltó leletet hoztak a felszínre.) UF: Amenemwia (ang. dinasztiából.. helyiségből kanópuszmaradványok.) UF: Amenemipet Tjanefer (ang. ném.) SN: A két nagy obeliszk munkafelügyelője a 18.) AMENEMUYA (ang. edénydarabok kerültek elő. kabinetek felügyelője a 18. 3.) Amon-em-wia (ang..) AMENEMOPET RT: Amenemwaskhet sírja AMENEMWASKHET SÍRJA UF: TT62PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemwaskhet AMENEMWESKHET (ang.AMENEMOPET6 SÍRJA UF: TT276PM BT: gurnet murai sír RT: Amenemopet6 (ném. BT: kincstári írnok RT: Amenemopet7 sírja AMENEMOPET7 SÍRJA UF: TT374PM BT: Khokha-sír RT: Amenemopet7 (ném.) 37 .) AMENEMOSE (ang.) AMENMESZ AMENEMUYA1 (ang.) SN: Egyik fennmaradt címe: „Az első munkacsoport vezetője”. Thutmózisz idején. Az 5. dinasztiában. Továbbá előkerült még egy szenet játék kerek bábfigurája.. A Dzsehutimesz1 sírnál régebbi keltezésű. Ramszesz idején. Amenhotep dadája. BT: Amenthu hozzátartozói felügyelő NT: Amenhotep4 hozzátartozói RT: Amenhotep4 és Amenemhet5 sírja AMENHOTEP4 ÉS AMENEMHET5 SÍRJA UF: Amenemhet5 sírja TT122PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet5 AMENHOTEP4 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Amenthu. BT: Kenamun1 hozzátartozói AMENEMOPET DJEHUTYNEFER (ang. Az 1997-es szezonban kezdték el itt a feltárási munkát Kákosy László vezetésével. sárga és fekete.) SN: Az írnokok főnöke Amon birtokain a Ramesszida korban.. BT: herceg Ramszesz.. A fausébtit lakkréteggel vonták be.) MUT ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. Fia Merimaat5. de valószínűleg kékeszöld színű volt. III. BT: Amenhotep4 (ang.) SN: Deir el-medinei kézműves a 19. ném. amely valószínűleg alabástromból készült. Egy múmia került elő a sírból. dinasztiából.) AMENHOTEP1 (spa.) SN: II. Ramszesz egyik fia. ném. spa..) AMENEMOPET9 (ang.) UF: Amenemwaschet (ném.–IV..) AMENEMWASKHET (ang. spa. II. dinasztiában Hatsepszut1 idején. miniatűr fahajó modellt (pár cm).. BT: felolvasó pap wab-pap RT: Amenemuya2 sírja AMENEMUYA2 SÍRJA UF: TT270PM BT: gurnet murai sír RT: Amenemuya2 (ang. Pl.

hozzátartozói NT: Amenhotep. spa. aki szakított az addig szokásos feltűnő temetkezési szokásokkal. Ramszesz idejében a 19. BT: kancellár RT: Amenhotep18 sírja AMENHOTEP18 SÍRJA SN: II. II. ném. 1525–1504) (110. BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenhotep.. Ő alapította Deir el-Medinét.. BT: Pabasa4 hozzátartozói wab-pap AMENHOTEP9 (ang. I.e. BT: Rehmiré hozzátartozói AMENHOTEP17 (ang... dinasztiából. dinasztiában IV. spa. 205) UF: Amenhotpe I (ang. Anyja: Ahmesz-Nefertari.) AMENHOTEP6 (ang. 1567–1320) (i.... Amenhotep az elsők között volt. 1550–1397) fáraó Jahmesz. 1493–1481) AMENHOTEP. spa.. (ang. ném. Ahhotep. din. 1530–1504) Szenszeneb2 Thutmózisz....e. BT: dahsuri sír AMENHOTEP.) SN: Amon magtárainak felügyelője a 18. spa. 1539–1514) (i. hozzátartozói dinasztia. hozzátartozói 38 . AMENHOTEP14 SÍRJA UF: TT127K BT: thébai sír AMENHOTEP15 SÍRJA UF: TT336K BT: thébai sír AMENHOTEP16 SN: Rehmiré és Merit2 fia a 18. III. ném. (ang.e.) SN: Tanisz1 polgármestere a 18.) AMENHOTEP8 (ang. Fia Szenszenebtől2: I... spa. dinasztiában. 18. spa. spa.AMENHOTEP5 (ang. BT: wab-pap RT: Amenhotep6 sírja AMENHOTEP6 SÍRJA UF: TT345PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenhotep6 (ang.) (i. (i. 311) (150.e. (spa. Amenemhet piramisának nyugati oldalánál Dahsurban fedezte fel Jacques de Morgan 1894-ben.) SN: Wab-pap.) SN: Amon ácsainak felügyelője III. gyorsan véget ért.) SN: Wab-pap a 18.. 1550– 1525) (i.) SN: I. (i.e.e. spa.. I. Pabasa4 és Taweretemheb fia II.) Rema (ang. 205) AMENHOTEP.e.. BT: polgármester RT: Amenhotep11 sírja AMENHOTEP11 SÍRJA UF: TTA19 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenhotep11 (ang. dinasztiából.. és sírját 120 könyök mélyen a sziklába vájatta. spa. dinasztiából. 1570–1293) (i.) Amenophis II. 1552–1306) (i. Az egyiptomiak Mitanni határához érkeztek. ném. spa. ném. spa. (i. spa..) (i. SN: Ereje nagy részét nem a háborúkra fordította. Három hadjáratot indított Szíriába. spa.e. 1525–1504) (110. dinasztiában. 1526–1512) (i. ném. BT: Khokha-sír RT: Amenhotep5 (ang.) SN: Ramosze1 testvére és Merietptah apja a 18. hozzátartozói NT: Amenhotep.) élt kancellár. ném.e.) AMENHOTEP11 (ang. spa.) Amenhotep Hekaiunu Amenhotpe II (ang. Amenhotep idején. Ahmesz-Meritamon Ahmesz-Nefertari Jahmesz.. SÍRJA UF: AN B SN: I. I. I. hozzátartozói Thutmózisz. Jahmesz és Ahmesz-Nefertari 3. BT: könyvelő RT: Amenhotep10 sírja AMENHOTEP10 SÍRJA UF: TTA7 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenhotep10 (ang.) Amenóphisz. 1525–1504) (110.) AMENHOTEP7 (ang. spa.. dinasztiában II.e.. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. spa. II. fia.e. 1552–1306) (i. dinasztia idején I. I sírja kom ombói templom AMENHOTEP. hozzátartozói RT: Amenhotep.) AMENHOTEP12 (ang. Amenhotep idejéből.. BT: háremtisztségviselő RT: Amenhotep7 sírja AMENHOTEP7 SÍRJA UF: TT346PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenhotep7 (ang. spa.. Az első.e. II.. I.) SN: Tentipet isteni feleségeinek felügyelője a háremben a 20. Ramszesz idején.) SN: Megbízott kincstárnok a 18. (spa.) SN: Könyvelő a 18. Thutmózisz korából. III.. 1570–1293) (i.e. ném. ném. ném. Ahmesz-Meritamon.. (i. Amenhotep idején. 1550–1397 fáraó Thutmózisz. 1450–1412) UF: Aaheperuré Akheperure (ang..e. ném. ném.. I... Jahmesz. ahol a hercegek a fáraó elé járulva kértek kegyelmet.) (i.. I. aki testvére is volt egyben.e.) a 18. Feleségei: Szenszeneb2. BT: magtárfelügyelő RT: Amenhotep5 sírja AMENHOTEP5 SÍRJA UF: TT294PM SN: Amenhotep5 sírját később Rema vette birtokba. ném. ezek során azonban fel kellett adnia az Orontész és az Eufrátesz között fekvő területeit. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói dinasztia. 1525–1512) (i..) AMENHOTEP13 (ang. 18. I.. I. BT: Amenhotep. 1580–1558) (i. 1570–1546) (i. ném. spa.e. (ang. BT: Amenhotep. 1567–1320) (i. ném. II. BT: kincstárnok RT: Amenhotep13 sírja AMENHOTEP13 SÍRJA UF: TTC3 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenhotep13 (ang. II. amely a lázadó ázsiai népek leverésére irányult. dinasztiában. dinasztiában. dinasztiából. BT: Ramosze1 hozzátartozói AMENHOTEP18 UF: Amenhotep kancellár SN: II.) (i. III.e.e.) SN: Főorvos a 19... Két másik hadjáratát közvetlenül Mitanni ellen vezette.e. BT: főorvos RT: Amenhotep9 sírja AMENHOTEP9 SÍRJA UF: TT415 BT: thébai sír RT: Amenhotep9 AMENHOTEP10 (ang. Thutmózisz.e. BT: ácsok felügyelője RT: Amenhotep12 sírja AMENHOTEP12 SÍRJA UF: TTC1 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenhotep12 (ang. 311) (150. 311) (150. ném.) Amenophis I (ang. spa. I. 205) NT: Ahhotep. Amenemhet idejében (12.

Ez azonban az ő idejében még nem éreztette hatását.1402– 1364) (i.e. 1390–1352)(1. II. III. III.(i. akik egy napéneket hagytak ránk egy sztélén. nem volt olyan külső fenyegetés.1402– 1364) (i. Fényűző életmódjához illő pompás palotát építtetett Théba nyugati részén.e. II. III.e. III.1402– 1364) (i. dinasztia 9. királya volt. múmiája Amenhotep.e. MÚMIÁJA SN: A sír felfedezésekor (1898) a kvarcit szarkofág még őrizte a fáraó érintetlen múmiáját. BT: Amenhotep. 1550–1397) fáraó Teje1 hozzátartozói Tutankhamon hozzátartozói NT: Amenhotep. 1390–1352)(1. III. II. SÍRRABLÁSA (1901.e. (ang. III. Amenofisz.e. dinasztia papjai rejtettek el az akkori sírrablók elől.e. BT: Amenhotep. 311) (i. 311) (i. 311) (i. 1417–1379) (i. III. Ide volt 13 fáraó-múmia elrejtve.) (i. III.. nov. A szobor jobb oldala a fül alatti résztől felfelé harántosan letörött. II. II.1402–1364) (i. SÍRFELIRATA SN: A sárgás árnyalatú falak a friss papirusztekercset utánozzák. szobrai fejszobor kvarcit szobor AMENHOTEP.) (i.) Heqawaset (ang.e. BT: Amenhotep.e. 204) AMENHOTEP. II. Amon isten tiszteletének központjai. Egy núbiai lázadástól eltekintve.e. III. III. Ramszesz szarkofágjában II.e. 1390–1352)(1. Uralkodásának 11. Amenhotep nevével Juja és Tuja1 sírjában találták meg. háremhölgyei Amenhotep. 1450–1412) Uszer-Szatet AMENHOTEP..e.e. (i. és Teje1 fajansztáblája Amenhotep. III. FEJSZOBRA (MM: 3425) SN: Kvarcitból készült. 1390–1352)(1. Egyiptom hatalmi súlya érdekében szövetséget kötött Mitannival a hettiták ellen.e. III. III. behatoltak a sírba és elvitték a fáraó ékszereit és amulettjeit. spa. ÉS TEJE1 FAJANSZTÁBLÁJA SN: Egy szikomor és egy baku fa párbeszédét tartalmazhatta a tekercs. 1382–1344) UF: Amenhotpe III (ang.. Uralkodását a béke. háremhölgyei királyi ágyas AMENHOTEP. spa. 6) Anyja: Meritré1.) (i. BT: napének RT: Amenhotep. III. hozzátartozói RT: Amenhotep. Thutmózisz. BT: Amenhotep. 60 méter hosszú. ÁGYASAI SN: III. III. Uralma alatt nem vezetett hódító hadjáratokat. amely mellett szép üdülőtó feküdt. melyet hadvezérei vertek le. II. 1898 márciusában fedezte fel Victor Loret.e. 1382–1344) AMENHOTEP. BT: fajansz tábla AMENHOTEP. II. temploma AMENHOTEP. Ekkor az egyiptomi hatalom a mai Szudántól a modern Irakig terjedt. 1450–1412) Amenhotep. A harci dicsőség helyett a vadászatban lelte örömét. úgyhogy a birodalom expanzív lendülete és összetartó ereje lassan meggyengült. 24. 1479–1425) (110. Malqatában.) Amenophisz. amelyet képek magyaráznak. a későbbiekben a napfelkeltekor megszülető életet ábrázolja. III. (i.. 1392–1355) (i. III.) SN: Fegyveres rablók megtámadták az őröket. 1417–1379) (i. Thébában. TEMPLOMA BT: nyugat-thébai templom AMENHOTEP. mint a karnaki és luxori templomegyüttesek. kápolnája Amenhotep.e. Amenhotep arra használta a birodalom gazdagságát. III. III. III. 1570–1293) (i. Amenóphisz. Itt találja meg Loret III. Ez az időszak volt az Újbirodalom virágkorának csúcspontja. Azzal dicsekedett.e. 1567–1320) (i.e. de ezek az ellentétek mindvégig a felszín alatt maradtak. III. spa.e. a rajtuk található hieroglifák az Amduat Könyvének teljes szövegét tartalmazzák. sírja Amenhotep. 1392–1355) (i.e. Uralkodása alatt már óriási ellentétek feszültek a király és az egyre nagyobb hatalomra törő Amon-papság között. 1552–1306) (i. hogy óvakodjon a núbiai néptől és a varázslóktól. III. EMLÉKSZKARABEUSZAI SN: Ezeken örökíti meg a nem rangjabeli Tejével kötött házasságát. A múmiát 1928-ig a sírban állították ki. BT: építész NT: Amenhotep. 1450–1412) Amenhotep. aztán pedig átvitték a Kairói Egyiptomi Múzeumba.e. III. Amenhotep figyelmezteti benne Uszer-Szatet-ot.e. templomai elephantinei templom peripterosz AMENHOTEP.e. Hapu fia RT: Amenhotep.e. sírja sírfelirat AMENHOTEP. amely az amúgy sem túl harcias uralkodót háborúra kényszeríthette volna. HALOTTI TEMPLOMA AMENÓPHIUM 39 .e. ágyasonként 40 kit ezüstért. A tartományokból befolyó adók és ajándékok növelték az ország gazdagságát. sírfelirata RT: Amenhotep. SÍRJA UF: KV35 SN: A Királyok Völgyében a 35-ös számú sír. (i. Gyakran töltötte itt szabadidejét. 1382–1344) Amenhotep.e. II. (i. III. III. 1450–1412) (spa. Teje1 részére. II.e. templomai Memnon-kolosszusok AMENHOTEP. (ang. ÉPÍTÉSZEI SN: Köztük volt egy ikerpár. sztéléje Amenhotep.) SN: A 18.) Amenophis III (ang. Amunhotep III (ang. BT: emlékszkarabeusz RT: Amenhotep. Amenhotep egy Milkilu nevű kánaánita hercegtől rendelt 40 ágyast. 1417–1379) (i. III. amelyet még a 21. Oroszlánvadászatainak sikereiről az előkelők között szétosztott emlék-szkarabeuszok feliratain számolt be. aminek megjelölésére szolgált ez a fajansztáblácska. BT: Királyok Völgye1 sírjai királysír NT: Amenhotep. III.) Nebmaatre2 (ang. levele Uszer-Szatet-hoz AMENHOTEP. II.RT: Amenhotep. spa. III. Amenhotepet III. hogy monumentális épületek eddig soha nem látott sorát emelje. ÉPÍTÉSZEINEK NAPÉNEKE SN: Az elején álló részben még keverednek az ősi elképzelések. a jólét és a fényűzés jellemezte. (i. BT: levél RT: Amenhotep. II. évében tavat ásatott főfelesége. (ang. (ang. III. II. nyaka körül mimózafüzérrel. II. BT: fáraó-múmia RT: Amenhotep. III. II. 1392–1355) (i. a fényes fővárosban székelő udvarában a nők nagy szerepet játszottak. III. építészei Amenhotep. II. emlékszkarabeuszai Amenhotep. fakoporsója Amenhotep.(139. Ma a British Múzeumban őrzik. LEVELE USZER-SZATET-HOZ SN: II. 18. BT: sírrablás AMENHOTEP.e. építészeinek napéneke AMENHOTEP. sírja AMENHOTEP. ELEPHANTINEI TEMPLOMA BT: Amenhotep. építészei AMENHOTEP. III. 311) (i. 1392–1355) (i.) (i. nem kereste fel tartományait. BT: dinasztia. FAKOPORSÓJA SN: Ezt a fakoporsót III. 1417–1379) (i. Széthi szarkofágfedelével lezárva. III. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja III. 1382–1344) AMENHOTEP. II.e. BT: fakoporsó RT: Amenhotep. hogy uralkodása első 10 évében 102 vad oroszlánt ejtett el. 311) (1.) NT: Meritré1 Thutmózisz.

III. 1417–1379) (i. 1382–1344) AMENHOTEP. Hapu fia alkotta templomtípus. III. luxori temploma papiruszoszlop AMENHOTEP.e. III. III. (1. 1450–1412) (spa. a pálmák koronáját vagy a papiruszsást.) Szemenhkaré Szitamon1 Teje1 Thutmózisz Thutmózisz. Szitamon1-tól született fia: Szemenhkaré. A falak alsó részén a stilizált növények a termékeny nílusi föld dús növényzetét. Amenhotep Mitanni állam királyától a királyleánnyal együtt 317 hölgyet is kapott ajándékba. 1822-ben elrombolták. Amenhotep sírjában találta meg III. Ő építette a nagy udvart és az oszlopcsarnokot. 1390–1352)(1. amely összedőlt. templomai Amon-templom nyugat-thébai templom NT: Amenhotep.e. Ramszesz szarkofágjában II. 1412–1402) (i. A főbejárat a pülónnál van. Siatum (?). a várost pedig köré építették. SÍRJA UF: KV22 WV22 SN: A Nyugati Völgyben található 22-es számú sír. Thutmózisz volt. szélessége 55 m. s III. luxori temploma obeliszk NT: Concorde obeliszk AMENHOTEP. ahol III.e. 1379–1362) (i. Hossza 190 m. 1392–1355) (i.) Hentymerheb (ang. beosztását tekintve a fáraók államának osztálytagozódását tükrözte.e. háremhölgyei Baketaton Ekhnaton (i. 1413–1405) (i. III. III. Hentymerheb.. III. III. BT: Amenhotep.. 1382–1344) Amenhotep. luxori templomának papiruszoszlopai AMENHOTEP.e. IV. 311) Ventiu AMENHOTEP. 1352–1336) Giluhepa Hentaneb (ang. III. De egy felajánló írás.e. 1799-ben találta meg Jollois és Devi Miera a 100 m hosszúságú sírt. luxori templomának obeliszkjei Amenhotep. hogy még az előző időkben is állott templom ezen a helyen. az Opet-ünnep alkalmával ide hozták Karnakból e három isten szent bárkáit.e. Széthi sírjába helyezték. Ventiu. III.e. Roppantul elhízott ember volt életében. BT: Amenhotep. luxori templomának papiruszoszlopai Amenhotep. Első felesége: Teje1. ezt azonban a portréin az etikett miatt nem örökítették meg. BT: Amenhotep. Fiai: Thutmózisz. Hófehér kövekből áll. III. melyen aranysárga csillagképek rajzolódnak ki. II. díszítése pedig az ország természeti világát igyekezett visszaadni. Thutmózisz kápolnája állott. BT: Amenhotep.) Amenhotep. Erről a testen lévő bőrtöbblet miatti gyűrődések árulkodtak. III.. 14 hatalmas papiruszvirág fejezetű oszlop alkotja. Az Amenhotep. III. (i. A bejárati kaputól a hátsó falig a templom közel 260 m hosszú. 1390–1352)(1.e. 311) (i. A falak belső és külső oldalai. Második felesége: Szitamon1. III. luxori temploma pülón RT: kádesi csata AMENHOTEP. 1417–1379) (i. 311) (i.1402– 1364) (i.e. LUXORI TEMPLOMÁNAK PAPIRUSZOSZ– LOPAI SN: 18m magas és 10 m kerületű oszlopok. III. III. Ekhnaton. III. 1392–1355) (i. Amenhotep.e. 37) BT: fáraó-múmia RT: Amenhotep. II. 1417–1379) (i. Később Victor Loret II. luxori temploma oszlopcsarnok RT: Amenhotep. Nebetah és Baketaton.AMENHOTEP. ágyasai Giluhepa AMENHOTEP.e.e. valamint a fáraó 16 szobra díszíti.e.e. az elmélkedést volt hivatva elősegíteni. (ang. HÁREMHÖLGYEI SN: III. Giluhepa. III. KÁPOLNÁJA SN: Elephantinéban állt.e. melyeket Mohamed Ali pasa 1819-ben Franciaországnak ajándékozott. III. Vivant Denon rajzolta le a napóleoni expedíció során. luxori templomának bárkaszentélye Amenhotep. LUXORI TEMPLOMÁNAK PÜLÓNJA SN: Ennek homlokzatán látható a kádesi csata története. 1400–1390) (1. Amon nevét pedig drágakővel rakták ki. spa. Apja: IV. (i.) (i. Ramszesz hatalmas udvart építtetett a templomhoz észak felől. spa. Unokái: Meritaton..e. melynek elszállításáról a franciák 1980ban végleg lemondtak.) Honitmerhabi (ang. A keleti obeliszk a helyén maradt. III.e. Még a templom feltárása előtti időkben sok-sok évvel ezelőtt egy falu telepedett meg az oszlopok védelmében. luxori temploma 40 . luxori templomának pülónja Concorde obeliszk Opet-szentély RT: Amenhotep. a sötétkékre festett mennyezetet pedig. (ang.1402– 1364) (i. luxori templomának oszlopcsarnoka Amenhotep. BT: Királyok Völgye1 sírjai RT: Amenhotep.e. III. 1417–1379) (i. Nagyapja: II. Ramszesz két obeliszket is állíttatott a pülon elé. 1382–1344) AMENHOTEP. a lótuszkötegeket utánzó oszlopok a folyó menti lápokat vagy pálmaligeteket idézik. Amenhotep nevét mutatják. azt bizonyítja. (ang. az összes helyiségek oszlopai. III. luxori temploma Amon-szentély bárkaszentély AMENHOTEP. MÚMIÁJA SN: E fáraót annak idején I.1402– 1364) (i. mely előtt két fáraószobor és obeliszk helyezkedett el. melyet Nagy Sándor építtetett újjá.e. hozzátartozói háremhölgy NT: Amenhotep. akik közül a legszebbek háremhölgyek lettek.) (i. kapuja aranyberakásos fából épült. III.e. Ízisz4 (szintén felesége lett). II. spa. Amon. III. Amenhotep jelentékenyen kibővített új épületet emelt helyébe. III. BT: Amenhotep.e. III. Az oszlopcsarnok építését Tutankhamon idejében kezdték el az Opet fesztivál nagyszerű jeleneteivel. 1390–1352)(1.1402– 1364) (i. Mut és Honszu1 isteneknek szentelték.e. architrávjai és kapuzatai III. LUXORI TEMPLOMÁNAK OBELISZKJEI SN: A bejárat nyugati oldalán álló obeliszket 1819-ben Mohamed Ali Franciaországnak ajándékozta. 1364– 1347) (i. Lányai Szitamon1 (aki egyben felesége is lett később). BT: Amenhotep. III. 1372–1354) (i. Kiya. Az ő udvarát két sorban 74 papirusz formájú oszlop. BT: Amenhotep. HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Mutemwia1. melyet a király egy architrávra íratott. III. spa. III. így Denon pompás alkotása az egyetlen emlék az épületről. BT: kápolna AMENHOTEP. 311) (i. Hentaneb. III.e. LUXORI TEMPLOMÁNAK BÁRKASZEN– TÉLYE SN: A templom legbelső termében áll az isteni bárkaszentély. Maketaton. 1390–1352)(1. BT: Amenhotep. Széthi szarkofágjának a fedelével lezárva. 1392–1355) (i. 311) (i.) (i. Hatsepszut1 egyik temploma. A thébai teremtéstan a templomot az isteni Nyolcasság keletkezési helyének tekintette. III. (ang. 1382–1344) NT: Amenhotep. Többi felesége: Ízisz4. LUXORI TEMPLOMA UF: Amon Déli Háreme luxori Amon-templom luxori templom SN: A Nílus keleti partján épült.) (i.e. LUXORI TEMPLOMÁNAK OSZLOPCSAR– NOKA SN: Az első ilyen jellegű alkotás.e.e. 1392–1355) (i.e. ott.) Ízisz4 Kiya Maketaton Meritaton Mutemwia1 Nebetah Siatum (ang. Gaston Maspero restauráltatta az épületegyüttest.

) SN: A raktárhelyiségek felügyelője a 18. III. I. Most a Luxori Múzeumban látható...e. dinasztiából. 1203–1200) AMENHOTEP. spa.) (i. elephantinei temploma Amenhotep. Luxor1 szennyvízszivárgása miatt veszélybe kerültek a templom alapjai.) AMENHOTEP. 1214– 1211) (i. Hapu fia sírja Amenhotep. (cse.e. (ang.e. I. IV. SZOBRAI BT: fáraószobor NT: Amenhotep. Ameniau felszabadult és átvette régi ura feladatát. BT: sztélé AMENHOTEP. spa. mikor III.e. 1392–1355) (i. I–III. SZOBRA (BM) SN: A londoni British Múzeumban található. Ramszesz templomában az ácsok felügyelője a 19.) AMENMESZ AMENMESSZU AMENMESSU (ang.) AMENHOTEP.e. testvére Piankhi2.) UF: Amenchau (ném. 1382–1344) AMENHOTEP.) AMENMESZ AMENMESES (ang. II. NT: Kasta (i.) AMENIRDISZ. 41 .e. s ezért talajmintát vetettek a veszély felmérése végett. Miután egy szabad nő házasságot kötött vele. BT: felszabadított rabszolga AMENIKEMAU AMENEMHET. SZOBRA (KEM: JE 3420–CG 565) SN: Alabástrom szobor bazalt alappal. sugarai vakítóbbak Aton reggeli fényénél. BT: Amenirdisz. 1204– 1201) (i. I. spa. BT: Amon-pap RT: Amenhotepsase sírja AMENHOTEPSASE SÍRJA UF: TT75M BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenhotepsase AMENHOTEP-SON-OF-HAPU (ang.) AMENMESZ4 (i. BT: Amenhotep. BT: ácsok felügyelője Khay1 hozzátartozói RT: Amenkhau sírja AMENKHAU SÍRJA UF: TT372PM BT: Khokha-sír RT: Amenkhau (ang. TEMPLOMAI BT: templom NT: Amenóphium Amenhotep. III.) SN: Amon második papja a 18.e. 747–716) AMENIRDISZ. szobra (LM: J 838) AMENHOTEP. 1372– 1354) (i. dinasztiából. (ang. A Későkorban istenként tisztelték és mondásait még halála után 1200 évvel is idézték.1402– 1364) (i. spa. III.) SN: Kasta fáraó lánya. luxori temploma AMENHOTEP. dinasztiából származik. HAPU FIA AMENHOTEP.e. I. szobrának felirata (LM: J838) RT: Amenhotep. majd 21 másikra. 311) (i. Schaden. 1364–1347) (i. Taharka lánya. ném. BT: Amenhotep.e.e. szobra (BM) Amenirdisz. 1. I. II.) AMENHOTEP KANCELLÁR AMENHOTEP-SASE (ang. AMENIRDIS I (ang. szobra (LM: J 838) szoborfelirat AMENHOTEP. 1203–1200) AMENMESSE (ang.. a thébai Amon isteni felesége. amely a KV 10-es sírt tisztítja.e. 1364–1347) (i. spa. 10 AMENHOTEP18 AMENHOTEPSASE AMENHOTPE IV (ang. SZOBRÁNAK FELIRATA (LM: J838) SN: „Nagysága csillogóbb az égboltnál. III. II.AMENHOTEP. HAPU FIA AMENMESSE TOMB PROJECT (1993–) SN: A Memphis-i Egyetem missziója.. SN: Amon főpapnője. BT: alabástromszobor AMENIRDISZ. I.3 cm magas.) AMENHOTEP (ZOON VAN HAPOE) AMENHOTPE I–III (ang. III. fejszobra (MM: 3425) Amenhotep. BT: felügyelő RT: Amenirneferu sírja AMENIRNEFERU SÍRJA UF: TT199PM BT: Khokha-sír RT: Amenirneferu (ang.e..e. spa. BT: expedíció AMENMESSU-HEQA-WASET (ang. 1372–1354) (i. VIII. isteni feleség a 26. 1352–1336) AMENHOTEP ÉS AHMESZ-NEFERTARI TEMPLOMA BT: nyugat-thébai templom AMENHOTEP. BT: szobor AMENIRDISZ. I. I. HAPU FIA SÍRJA UF: TT396K BT: thébai sír RT: Amenhotep.) UF: Amenar-nefru (ném. SZOBRA (LM: J 838) SN: A Luxorban található temploma alatt találták meg a vörös kvarcitból készült szobrot.e.e. hozzátartozói RT: Amenirdisz. Amonortaisz I (ang.e.. 28. spa..) Amenhotep-si-se (ném. spa. dinasztiából.7 m magas. Hapu fia AMENHOTEP. 1450–1412) HUJA1. (i. Amenhotep Amonnak ajánlotta a templomot.) AMENHOTEP HUY (ang.e. Ekkor bukkantak rá egy szoborra.) AMENHOTEPSASE UF: Amenhotep-sase (ang. III.) AMENKHAAMWASET (ang. 1937–1908) AMENIAU SN: Hadifogolyból lett rabszolga. III. 760–747) Piankhi2 (i. Hapu fia temploma AMENHOTEP.e.e. szobra (KEM: JE 3420–CG 565) AMENIRDISZ.) EKHNATON (i.e. A misszió vezetője Otto J. 1991–1962) (i. UF: Amenirdis I (ang.) AMENMES (ang. Amenhotep rendkívül tehetséges minisztere és építészeként szolgált. 1379–1362) (i. III. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja Kasta.. 1204–1201) (i. HAPU FIA UF: Amenhotep-Son-of-Hapu (ang.e.. (i. III.) Amonirdisz.e. III.) AMENMESZ4 (i. 1352–1336) AMENI AMENEMHET. Amenhotep számára.) Amenhotep (zoon van Hapoe) SN: III. Az a jelenet látható rajta. I.) (i.” BT: Amenhotep. de III. Ő tervezte a Memnon-kolosszusokat III. dinasztiában. építészei isten RT: Amenhotep. HAPU FIA TEMPLOMA BT: nyugat-thébai templom AMENHOTEP HEKAIUNU (spa. homokkőből készült. III. III. A 25. Amenhotepé volt a legnagyobb.) EKHNATON (i. 1769–1765) AMENIRDISZ. 1379–1362) (i. Ramszesz idejéből. 1390–1352)(1.) SN: III. BT: Amon-főpapnő isteni feleség Kasta hozzátartozói núbiaiak Piankhi2 hozzátartozói NT: Amenirdisz. BT: Amon-főpapnő Tahara hozzátartozói AMENIRNEFERU (ang. 1417–1379) (i.) Amenhotep Sise (ang. III. Egy királyi borbély rabszolgája volt.e.) HAEMUASZET6 AMENKHAU (ang.e. I. szobrai kvarcit szobor NT: Amenhotep.e. III. 1214–1211) (i. I. SZTÉLÉJE SN: Az Amenóphium előtt állt.

) Amenmose (ang. ném. Korán elhalálozott. ném. 1204–1201) (i. Amenhotep idejéből. spa.. BT: kincstári írnok RT: Amenmesz3 sírja AMENMESZ3 SÍRJA UF: TT254PM BT: Khokha-sír RT: Amenmesz3 AMENMESZ4 (i.AMENMESSZE AMENMESZ AMENMESSZU UF: Amenmessu (ang.. spa.) BT: dinasztia.2212) Amenmesz4 usébtije (56. spa. BT: királyi kézműves skorpióbűvölő NT: Amenmesz5 hozzátartozói RT: Amenmesz5 sírja AMENMESZ5 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Tenthom. spa.. BT: Amenmesz4 (i. ném. BT: herceg Hatsepszut1 hozzátartozói tábornok Thutmózisz. 1204–1201) (i. 1320–1200) (i. dinasztiában élt kincstári írnok..) Mose2 (ang.e.e..e. ném. BT: Amenmesz2 NT: Henuttaui3 AMENMESZ2 SÍRJA UF: TT42PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz2 AMENMESZ3 UF: Amenmose (ang.) Panefernekhu (ang. ném.) Amenmesse (ang. ném. 75 m hosszú. BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenmesz6 AMENMESZ7 UF: Amenmes (ang. Amenhotep idejéből. a hátsó fal jobb oldalán a templom. dinasztiából I. ném. aki a fáraó hadseregének volt a tábornoka. BT: Királyok Völgye1 sírjai királysír RT: Amenmesz4 (i. I.. 1204–1201) (i.) SN: Legyezőhordozó a király jobbján a 18.. dinasztia idején. Teje1 földbirtokának őrzője Amon birtokain III. BT: Amenmesz6 NT: Baknayu (ang. ném.) AMENMESZ6 SÍRJA UF: TT19PM SN: A sírkamra reliefjeinek fele védett. spa.e. csapatkapitány. 1907-ben fedezte fel Ayrton. spa. 1203–1200) UF: Amenmes (ang. I. BT: csapatkapitány elöljáró NT: Amenmesz2 hozzátartozói RT: Amenmesz2 sírja AMENMESZ2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Henuttaui3. 1345–1200) (i.) AMENMESZ4 SÍRJA UF: KV10 SN: A Királyok Völgye 10-es számú sírja. ném. Thutmózisz vált fáraóvá helyette apjuk halála után.e.. Amenhotep templomában a 18.) Amenmessze Amenmose (ang. Thutmózisz és II. spa...e. 1203– 1200) AMENMESZ4 USÉBTIJEI BT: usébti NT: Amenmesz4 usébtije (51. dinasztiában III. 1203– 1200) NT: Baketwerel (ang. a király szeme Retenu Két Földjén a 18.) Takhat2 (ang.) SN: Adminisztrátor a Déli Városban a 18.e. spa. Amenhotepet hordja körbe a szent bárkán. dinasztiában.e.) Amenmessu-heqa-Waset (ang. III. BT: Amenmesz5 hozzátartozói NT: Tenthom AMENMESZ5 SÍRJA UF: TT9PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenmesz5 AMENMESZ6 UF: Amenmose (ang. 1203– 1200) AMENMESZ5 UF: Amenmose (ang. 1214–1211) (i. 1293–1186) fáraó NT: Amenmesz4 hozzátartozói RT: Amenmesz4 sírja Amenmesz4 usébtijei AMENMESZ4 HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Takhat2. Panefernekhu.) SN: Amon prófétája. (i. Amenhotep idejéből..) Amenmeses (ang. ezért testvére.) SN: A 18.) Amenmose (ang. Amenhotep idején. főpap I. BT: legyezőhordozó RT: Amenmesz9 sírja AMENMESZ9 SÍRJA UF: TT118PM 42 .) Amenmse (ol.) SN: Írnok a Két Föld Urának oltáránál a 20. 1204–1201) (i. 19. Thutmózisz és Ahmesz1 fia.. 1214–1211) (i. BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz7 AMENMESZ8 UF: Amenmose (ang. 1214–1211) (i.114-E) Amenmesz4 usébtije (6762/a-b) Amenmesz4 usébtije (8727) RT: Amenmesz4 (i. BT: adminisztrátor RT: Amenmesz8 sírja AMENMESZ8 SÍRJA UF: TT89PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz8 AMENMESZ9 UF: Amenmose (ang.e. 1214–1211) (i.e.e. dinasztiából. BT: királyi írnok AMENMESSZU SÍRJA UF: TT373PM BT: Khokha-sír RT: Amenmesszu AMENMESZ1 UF: Amenmes (ang..) SN: A szandálkészítők felügyelője Amon birtokain a 21. dinasztia idejében. spa..e. ném.) Iuy1 (ang.) Amenmse (ol.. BT: felügyelő RT: Amenmesz7 sírja AMENMESZ7 SÍRJA UF: TT70PM SN: A sír eredeti tulajdonosa Suaniamen volt..) SN: I.) SN: Az északi idegen földek elöljárója. dinasztiából II. hozzátartozói AMENMESZ2 UF: Amenmose (ang.e.e.) Men-mi-Ra setep-en-Ra meri-Amen (ang. BT: főpap próféta NT: Amenmesz6 hozzátartozói RT: Amenmesz6 sírja AMENMESZ6 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Iuy1.. amelynek a halott a főpapja volt. A halotti szertartást és a sírban véghezvitt ceremóniákat örökítik meg.. II. Fiai: Baknayu. Felesége: Baketwerel. Amenhotep idejében.) SN: Királyi kézműves és a skorpiók bűvölője a 20.e.

Mára csak a hajdan előtte álló Memnon-kolosszusok és egy sztélé maradt fenn.. I–III AMENÓPHISZ.. II. Bakenhonszu2 fia. (ang.. 993–984) AMENHOTEP. Merneptah király előszeretettel használta fel a díszített köveket saját templomának megépítéséhez. Ramszesz idején. (spa. 1364–1347) (i. dinasztiában. 1379–1362) (i.e.. EKHNATON (i. 1352–1336) AMÉNOPHIS IV (fr. Théba polgármestere a 19. Thutmózisz és Hatsepszut1 idejéből..) AMENNAKHT (ang.e.) AMENHOTEP. (spa.) AMENMSE (ol. I–III. 1364–1347) (i.) EKHNATON (i. 993–984) AMENPAHAPI (spa.) Amennakhte (ang.) AMENHOTEP.. Amenhotep. BT: deir el-medinei kézműves királyi kézműves RT: Amennakht1 sírja AMENNAKHT1 SÍRJA UF: TT218PM BT: deir el-medinei sír RT: Amennakht1 AMENNAKHT2 (spa. ol. halotti temploma SN: Ezt a templomot a következő fáraók uralkodása alatt teljesen elbontották. BT: felügyelő RT: Amenmesz10 sírja AMENMESZ10 SÍRJA UF: TT149PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenmesz10 AMENMESZ11 UF: Amenmose (ang. BT.) SN: Nefertari1 királynő testvére.) AMENOPHIS IV (ang. Ma már az alaprajzát is alig tudják rekonstruálni.e. 1364–1347) (i.e.e. spa. III. ném.) AMENOFISZ. dinasztiában.. BT: Dzsehutimesz1 hozzátartozói felügyelő 15 14 polgármester Tia3 hozzátartozói AMENMIKUI (ang. I–III.e.e. a fáraó csapatainak felügyelője. spa. Fia: Dzsehuti3. gör. III.. 993–984) AMENEMOPE1 (i. Ramszesz idején.) AMENOPHIS I–III.) UF: Amennacht (ném.) SN: Paheri fia. AMENHOTEP. dinasztiában..) AMENÓPHISZ. 1379–1362) (i. gör.e.) 1 AMENMESZ AMENMESZ AMENMESZ AMENNAKHT AMENNACHT (ném.. BT: nekropolisz-munkás RT: Amenmesz13 sírja AMENMESZ13 SÍRJA UF: TT318PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz13 AMENMESZ UF: Amenemose (ang.e. spa. 1372– 1354) (i. dinasztiából. BT: énekesnő AMENMOSE (ang. spa. Eszna polgármestere.e.) RT: Amenmesz15 sírja AMENMESZ15 SÍRJA UF: TT598 BT: thébai sír RT: Amenmesz15 AMENMESZ16 UF: Amenmose (ang. 1352–1336) AMENÓPHIUM UF: Amenhotep. (spa.) UF: Amenaj (spa. BT: Bakenhonszu2 hozzátartozói Nefertari1 hozzátartozói polgármester AMENMESZ17 UF: Amenmosi (ang. 1352–1336) AMENOPHISZ. dinasztiabeli wab-pap.) SN: Amon kincstárainak írnoka a 18. BT: Amon marháinak felügyelője RT: Amenmesz12 sírja AMENMESZ12 SÍRJA UF: TT251PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz12 AMENMESZ13 UF: Amenmose (ang. I–III. II. ném. templomai évmilliók templomai RT: Amenhotep. Thutmózisz idején.) SN: A deir el-medinei kézművesek főnöke a 19.) EKHNATON (i. Neve Amenmesz6 sírjában jelenik meg.) Amunpahapy (ang. I–III AMENOPE (ang. spa.) AMENEMOPE1 (i. dinasztiában..) SN: Dzsehutimesz1 apja a 19. III. AMENNAKHTE (ang.) SN: 18. IV.) AMENMOSI (ang. dinasztia idején.) SN: Énekesnő a 18. BT: főnök RT: Amennakht2 sírja AMENNAKHT2 SÍRJA UF: TT266PM BT: deir el-medinei sír RT: Amennakht2 (spa. Thutmózisz idejéből.e.BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz9 AMENMESZ10 UF: Amenmose (ang. dinasztiában. ném.) dinasztiából.) SN: Amon nekropolisz-munkása a 18. I–III..) SN: Dzsehuti3 apja a 18. spa.) AMENNEFERU (ang. BT: Amenmesz17 NT: Dzsehuti3 Isoneb (ang.. III. BT: Dzsehuti3 hozzátartozói NT: Amenmesz17 hozzátartozói AMENMESZ17 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Isoneb.e. BT: írnok RT: Amenmesz11 sírja AMENMESZ11 SÍRJA UF: TT228PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz11 AMENMESZ12 UF: Amenmose (ang. dinasztiából III.) UF: Amunpahapi (ném. 1379–1362) (i. BT: wab-pap RT: Amenneferu sírja AMENNEFERU SÍRJA UF: TTB2 BT: Khokha-sír RT: Amenneferu (ang.. 1372– 1354) (i.) AMENMESZ18 UF: Amenmose (ang..) UF: Amunneferu (ném.) SN: Amon marháinak és termelési területeinek felügyelője a 18.) Amun-nacht (ném.) SN: Deir el-medinei kézműves a 20. sztéléje Memnon-kolosszusok AMENOPHTHIS (ang. 43 . I–III. spa. 1372– 1354) (i.) SN: Amon vadászainak felügyelője a 20. dinasztiában. ném.e. melynek hosszúságát az Egyiptomi Expedíció tudósai 600m-re becsülték. BT: Paheri hozzátartozói AMENMESZ UF: Amenemes (kat.e. dinasztiából.) AMENOPHTIS (ang. ném.) AMENEMOPE1 (i.e. III.) SN: Deir el-medinei kézműves a 20. (spa.) AMENNAKHT (spa.

Susan J. ném.) Amenuserhet (ang. spa.. Thutmózisz idejéből. Anyja: Ta-amenthu. spa..) 2 Userhat (ang. Aling.BT: deir el-medinei kézműves RT: Amenpahapi sírja AMENPAHAPI SÍRJA UF: TT355PM BT: deir el-medinei sír RT: Amenpahapi (spa. V.) 1786–1778) AMENEMHET.e. dinasztiából. Dieter Arnold. Matthew Douglas Adams. cse. aki védi a halottakat. Andrew Bell. BT: Amenhotep4 hozzátartozói Neferweben1 hozzátartozói vezír NT: Amenthu hozzátartozói RT: Amenthu sírja AMENTHU HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Ta-amenthu. ném.) Amethu (ang. (ang. spa.) AMENUSERHET (ang.) SN: Penbuy felesége a 19.) AMENWAHSU2 (ang. BT: Penbuy hozzátartozói AMENTHES (ang. BT: írnok RT: Amenwahsu sírja relief (KIM: OIM 10507) AMENWAHSU1 SÍRJA UF: TT111PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenwahsu1 (ang.. ném. Amon szolgája. ném. dinasztiából II.. James P. BT: Amenuszer NT: Ahmesz4 Akheperkare2 (ang. Allen. Arnold..) Aantju Ahmose (spa. Adams.. ném. AMENTET1 UF: Amenti3 Szürkület helye SN: A földi létezéssel legközvetlenebbül érintkező birodalom.) AMENUSZER UF: Amenuser (ang. dinasztia idején. Amenhotep és IV.) AMENUSERHAT (spa.) AMERIKAI EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Adams..) AMENTETUSZERT AMENTETUSZERT UF: Amentetusert (ang.) UF: Amenouahsou Amunwahsu (ang.) Ta-amenthu (ang. Allen. Charles F.) Neferweben1 (ang. BT: Montu-főpap szem-pap RT: Amenwahsu2 sírja AMENWAHSU2 SÍRJA UF: TT274PM BT: gurnet murai sír RT: Amenwahsu2 (ang. Vezír és kormányzó a 18.) NT: Akheperkare2 (ang..) Tuja2 AMENUSZER SÍRJAI BT: seikh abd el-gurnai sír NT: Amenuszer TT61PM-es sírja Amenuszer TT131PM-es sírja AMENUSZER TT61PM-ES SÍRJA UF: TT61PM BT: Amenuszer sírjai AMENUSZER TT131PM-ES SÍRJA UF: TT131PM BT: Amenuszer sírjai AMENWAHSU1 (ang.) AMENTI2 AMENTI3 MUT OZIRISZ (gör. II.) AMERICAN RESEARCH CENTRE IN EGYPT AMERIKAI KUTATÁSI KÖZPONT EGYIPTOMBAN (Eg. Fiai: Neferweben1. Akheperkare2. ném.) AMENTET2 AMENTHU (ang.. spa. BT: istennő AMENTETUSERT (ang. 3.) AMENTET1 AMENWAHSU (ang. dinasztiában.) User2 (ang.) SN: Déli vezír a 18... Amenuszer. Lanny D. BT: Amenthu hozzátartozói kormányzó Neferweben1 hozzátartozói vezír NT: Amenuszer hozzátartozói RT: Amenuszer sírjai AMENUSZERHAT UF: Amenuserhat (spa.) Amenhotep4 (ang. Anderson. III. Ramszesz idejéből.. 44 .) Ta-amenthu (ang.) AMENWAHSU3 SN: Mose4 fia.) Amenhotep4 (ang. dinasztiából. Dorothea Bayuk.) AMENUSER (ang. BT: Amon szolgája RT: Amenuszerhat sírja AMENUSZERHAT SÍRJA UF: TT176PM BT: Khokha-sír RT: Amenuszerhat AMENUSZER HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Amenthu. Akheperkare2. Thutmózisz idejéből. BT: túlvilági hely AMENTET2 UF: Amenthes (ang.) Amenthu (ang. Amenhotep4. Felesége: Tuja2. BT: Amenthu (ang.) SN: Montu főpapja Thébában és szem-pap a Ramesszeumban a 20. spa. spa. II. dinasztiából III. Testvérei: Neferweben1.) Uszerhat6 SN: Amon szolgája a 18.) UF: Aamtju Ahmose (ang. spa.) UF: Amenuahsu (spa.) AMENT (ang.) Amenuszer Neferweben1 (ang. Lányuk: Ahmesz4.) AMENUSZER AMENUSZERHAT AMENUSZERHAT AMENUAHSU (spa. Ramszesz idején..) Useramun SN: Amenthu és Ta-amenthu fia.) AMENT1 (ang. David A.) SN: A Nyugat és a halottak alvilágának istennője.. William Y.) SN: Az istenek könyveinek írnoka Amon birtokain az Élet Házában a 19. Nettie K.) Amunweser (ném...) AMENTHU SÍRJA UF: TT83PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenthu AMENTI1 (ang. Thutmózisz idejéből. Amenhotep4. BT: Amon szolgája Mose4 hozzátartozói AMENY INTEF IV (ang.) Useramen (ang. MUT ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. ném.) (i.) Amunweserhat (ném. ném.

papiruszai gazdasági szöveg hieratikus papirusz RT: Grain Transport in the Ramessid Period: Papyrus Baldwin (BM EA 10061) and Papyrus Amiens (2004) AM-KHENT (óei. Kent R. szakasza Mut AMENHOTEP. Később. Richard H. 33f) BT: Amherst papiruszok görög papirusz RT: Berlin 7504 papirusz Philinna papirusz AMHERST 63 PAPIRUSZ SN: Arámi nyelven de démotikus írással írott esszék.) Amemait (ang. P. Clarence Stanley (1876–1941.) AMETHYSTUS (lat.) Amon-Ra (ang. 21–1963. George Andrew (1867. (1941.) AMENTHU (ang. a levegő és termékenység istene.. akik az i.) amethystus (lat. Honszu1-val alkotják a thébai triászt.) BT: egyiptológiai szervezet AMETHU (ang. mellső lábai pedig az oroszlánéhoz hasonló. 16–) Wilkinson. gör.) Halottfaló Nagy Pusztító SN: Krokodilfejű fenevad.) AMON ELSŐ ISTENSZOLGÁJA AMENEMUYA (ang. ezért kaptak kosfejet a karnaki templom bejárata előtt sorakozó szfinxek. ha az nem találtatott igaznak.feb. AMMON OÁZIS UF: Sziuah BT: oázis AMMUT UF: Amam (ang.) SN: Átlátszóan ibolyaszínű.) Hammon (ang.) termékenység isten thébai triász védőisten RT: Amon énekesnője Amon-főpap Amon-főpapnő Amon-himnusz Amon-kultusz Amon-pap Amon szolgája Amon-templom Honszu1 leideni papirusz (I. Mérete 6×4. Mark Lythgoe. márc. az Újbirodalomban összekapcsolták a két nevet és a főistent Amon-Rének hívták.) Amun-Re (ang.Brier.5 m hosszúak BT: papirusz NT: Amherst 11 papirusz Amherst 63 papirusz AMIENS PAPIRUSZ (PIM) SN: Gazdasági szöveg a 20. Szakállas emberként ábrázolják két magas tolldísszel a feje fölött. szakasza leideni papirusz (I.) BT: alvilági isten AMHERST 11 PAPIRUSZ (1. Mindazonáltal a Síva-oázisban egészen Nagy Sándorig kiemelkedő istenség maradt.1. III. Lelőhelye Vádi el-Hudi. 350) 600.) AMON ÉNEKESNŐJE UF: Chantress of Amun (ang. júl. 350) 60.) Amon-Ré Amun (ang. de lúdként és kosként fején görbe szarvakkal is megjelenik. tör. LUXORI AMON-FŐPAP AMON DÉLI HÁREME TEMPLOMA AMON-EM-WIA (ang.) AMMIT (ang. UF: Amana (ang.) Thomas. egyes időszakokban még templomként is szolgált.) Amen (ang.–1942. 10.) ánfora (spa. Bob Cagle. Ez egészen addig tartott. BT: napisten főisten gyógyító isten Ogdoad (ang. de csak az Első Átmeneti Kortól követhető nyomon. Bőrét kékre festették. 20. Amon és a befolyásos thébai papok Ekhnaton uralkodása idején visszaszorultak. Azt beszélték róla. ném.) Devouress of the Dead (ang.. Albert Morton (1868–1944) Piccione.) 45 . felsőegyiptomi nomosz különböző helyeinek gabonaadóit tartja számon.jan.) Ammit (ang.) AMON MAGZATBURKOS AMETISZT UF: Amethyst (ném. 18. William Christopher (1906.) Amemet (Ang. melynek két hátsó lába a vízilóéhoz.) Lansing. Elizabeth Weeks. jún.. a levegő és az égbolt színére.) AMMUT AMON AMENEMHET.u.2 cm. 6. századra datálták korát és 1897 és 1900 között vásárolták Lord Amherstnek.e.) Hayes. dinasztiától kezdve vált Théba és a birodalom főistenévé.) SN: Akhmim és Théba védőistene volt. század között épült Alexandria határán.) BT: királyi váza NT: Tutankhamon amfórái AM-HEH (ang. 663 körül az asszíriaiak meg nem sarcoltatták Thébát.e. 1. amely a 10. hogy gyógyszer nélkül orvosolja a szem betegségeit. II. és IV. New Yorkban.) AMMON (ang. Feleségével. Herbert Eustis (1884. BT: építmény AMFÓRA UF: amphora (ang. BT: krokodil-isten RT: Szív megmérettetése AMNIOTA (lat. New Yorkban. 20. Peter A. 33) Átlagban 2. A túlvilági ítéletnél ő nyerte el az ember szívét. Egyiptomban találták. Ekkor Amon már csupán helyi jelentőségű isten volt.) ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. BT: kvarc AMFITEÁTRUM SN: 1964-ben fedezték fel Napóleon Egyiptomi Expedíciója során épített erőd lerombolásakor.(1) BT: dinasztia.25. Reisner. júl. Muttal és fiával.) AMETHYST (ném. a római időkben Gebel Abu Diyeiba volt.) UF: American Research Centre in Egypt ARCE (röv. Theodor Monroe (1837–1915) Fisher. 1913 óta a J.) imn (tr.) AMERIKAI KUTATÁSI KÖZPONT EGYIPTOMBAN (Eg. nov. Már az Óbirodalom idején ismert volt (a piramisszövegek említették). Ezt többször is átépítették. ném) anfora (ol. lat) Amphore (fr. 5.) AMETISZT AMETISZT AMMENEMES I–III (ang. 35) SN: 1901-ben publikálta Grenfell és Hunt. míg i. BT: Amherst papiruszok AMHERST PAPIRUSZOK SN: Jelenleg a Lord Amherst Pierpont Morgan Könyvtárban találhatóak. de Ekhnaton halála után hamar felvirágoztatták újra az Amon kultuszt. I–III. (1. Másutt Ré1 volt a neve. Winlock.. Anthony Davis. dinasztiából. I.–1950. A Berlin 7504 papirusszal és a Philinna papirusszal egy egységet alkot.(1.) Ammon (ang.. Ambrose (1891–1959) Lehner. dec. A 18. Morgan Könyvtárban van.

III. I. II. emberi uralkodó- 46 .) Ramessenakht (ang. démotikus papirusz Amon-himnuszai AMONHIRJOPESHEF (spa. hozzátartozói AMONIRDISZ.) (i.) (i.) SN: II.) Maja3 Mutemwia (ang. 1074–1070) Pinodzsem.1046–993) Meri2 (spa. 311) AMON-FŐPAPNŐ SN: A 25. 944–924) Masaharta (i.e. hogy megerősítést kapjon az egyiptomi trón jogára. és a 26.e. Ramszesz fia. 2000 körül az Amon-papok vezető szerephez jutottak. 83 hajó. II. Ramszesz egyik fiatalon elhunyt. (i. 884–874) Takelóth.) Wab RT: Amon AMON-FŐPAP UF: Amon első istenszolgája Amon-Ré-főpap Hohepriester des Amun (ném. 1108–1098) AMONHERHOPESEF1 RAMSZESZ. BT: Amon-pap főpap NT: Amenemhet4 Amon-főpapnő Bakenhonszu1 Bakenhonszu2 Dzsedhonszedankh Dzsedhonszefankh (i. I.. spa.e. spa. 1070–1055) Pinodzsem. melyen a nép nem vehetett részt.) Amenhirkhopshef (ang. BT: herceg Ramszesz. így választotta ki őt is Imiszeba sírjának festéséhez. I.e.e.) Uszerhat5 AMONNAHT SN: Amenemhotep fia. 1046) Harsziésze2 Hepuszeneb Hóremakhet1 szobra (ANM) Iuwelot (i.) Amenhirkhopshef (ang. BT: Amon-főpap főpapnő NT: isteni feleség Pabasa3 RT: Amon főpapnőinek kápolnája AMON HÁREMÉNEK FŐNÖKE BT: háremtisztségviselő titulus NT: Takhat3 (ang.) Ízisz7 Iszetnofret Iuy1 (ang.) Amon-her-hepsef Amon-her-hopesef Amon-her-khepeshef Amonhirjopeshef (spa.e. I. 991–970) Pszuszennész. III.) SN: A 21.e.) HPA (röv.) Sesonk.) SN: II.e. dinasztia idején igen-igen nagy hatalommal és tekintéllyel bírtak.e. X.e.) SN: III. BT: herceg Ramszesz. II. Haemuaszet1 féltestvére.BT: énekes NT: Amon Tamunefret Aniy (ang.) Henutnefert2 (ang. 1108–1099) AMONHOTEP (ang. BT: kultusz RT: Amon Amon-pap AMON MARHÁINAK FELÜGYELŐJE BT: marhák felügyelője titulus NT: Amenemhet1 Amenemhet Surer Amenmesz12 Heby (ang.e. 992–990) Szmendész. 969–945) (i. dinasztiából származik.e. AMON ISTEN ATYJA UF: Divine father of Amun (ang. hozzátartozó RT: Amonherhopesef2 sírja AMONHERHOPESEF2 SÍRJA UF: QV55 BT: Királynék Völgye sírjai AMON-HER-KHEPESHEF AMONHERHOPESEF1 AMON-HIMNUSZ BT: himnusz NT: leideni Amon-himnusz Ryland IX. hozzátartozói AMONHERHOPESEF2 UF: Amen-hir-khop-shef (ang. A pontosan kidolgozott és összehangolt napi rítusok királyként. 11. AMENIRDISZ.) AMON PAPJAI AMENIRDISZ.(1. aki szintén kiváló festőnek bizonyult.. 850–825) (1. 894–884) Juput (i. II.e.) Ith-taui (ang. ennek folytán került előtérbe az Amon-kultusz. BT: Amenhotep hozzátartozói festő AMONORTAISZ I (ang. AMON-PAP AMONHERHOPESEF1 UF: Amen-hir-khop-shef (ang. AMON-PAP UF: Amon papjai SN: Az i.) High Priest of Amon (ang. 924–894) Szmendész. ám legidősebb fia. Az Amon-papok saját napi rituálét mutattak be. II. amely a 19. dinasztia idején a királyokhoz hasonlóan uralkodtak Thébában.) Taemreszefu Tahat Tarenenu (ang. II.) Amon-her-hepsef Amon-her-hopesef Amon-her-khepeshef Amonhirjopeshef (spa.. (i. spa.) AMONHIRKHOPSHEF (ang. (i.e. BT: jósda Zeusz-Amon-templom AMONKAU SN: Neve egy domborműtöredéken (JE 4872) maradt fenn.. (i. 959–945) Ptahmose4 (ang.) BT: istenatyák titulusok NT: Ameneminet4 Parennefer2 AMON-JÓSDA SN: Ide zarándokolt el Nagy Sándor 331-ben.e. 46 hajóépítő műhely és 420000 marha volt az Amon-papok tulajdonában.e.e. 1427–1400) Nebvenenef1 Piankhi1 (i. II.e. (i. sz-ban 2400 szántóföld. 165) BT: írnok AMON-KULTUSZ SN: I. (i. 860–835) (i.) Rema4 (ang. (i.e. (i.) Nedzsmet2 Nefertari4 Shepenmut (ang. Ramszesz egyik fia.) Ray1 (spa.) Rema2 (ang.e. 1054–1046) Menkheperraszeneb1 Menkheperre1 (i.) AMON-HER-HEPSEF AMON-HER-HOPESEF AMONHERHOPESEF1 AMONHERHOPESEF1 BT: herceg Ramszesz.

luxori templomának bárkaszentélye teudzsaji Amon-szentély vádi hammamati Amon-szentély AMON SZOLGÁJA BT: szolga NT: Amenuszerhat Amenwahsu3 AMON TAMUNEFRET BT: Amon énekesnője RT: Amon Tamunefret szarkofágja AMON TAMUNEFRET SZARKOFÁGJA SN: Több. BT: temetkezés RT: amrahi sír Nagada I. 828–720) (i. Ramszesz több mint 86 ezer embert osztott be szolgálatra a thébai Amon-templomokhoz.) Samut4 (ang. 1080–1074)98 Horemkenesi (ang.) AMON-RÉ AMON-RÉ RÉ1 AMON-FŐPAP AMON RÉ1 AMON-TEMPLOM SN: II. III. Az idő múlásával a föld egyre jobban beomlott..) Nebi Nebmehit2 (ném.(i. ném. derékszögű.. BT: templom NT: Deir el-Hagar templom karnaki Amon-templom Amenhotep. 1554–1549) AM-PEH (óei. Az egyenes oldalú derékszögű gödrök több időt és munkát követeltek és így drágábbak is voltak.) AMSU1 (óei. deir el-bahari temploma Zeusz-Amon-templom RT: Amenemhet. A sírokat egy kis dombbal takarták be.e. (i. egymásba helyezett koporsóból állt. spa.e. 19. spa.) Juput Káemheribszen Khaemopet1 (ang. 828–712) fáraó AMON SZENT BÁRKÁJA USZERHAT3 AMON-SZENTÉLY BT: szentély NT: Amenhotep.) AMPHIBIA (lat.e. BT: sír NT: B101 RT: amrahi temetkezés AMRAHI TEMETKEZÉS SN: Főként a déli csoportra jellemző a holttestek szándékos feldarabolása.) BT: istenatya titulus NT: Horpesh (ang.ként kezelik istenüket: öltöztetik. III. BT: szarkofágok RT: Amon Tamunefret AMSZET UF: Amset (ang.) Imsety (ang. 1576–1570) (i.) AMSU2 (óei. spa.) AMON-RA (ang. 3850–3650) AMRAHI SÍR AMRATIAN GRAVE (ang. spa. ném) AMRAHI SÍR UF: Amratian grave (ang. A formaválasztékot leginkább a társadalmi különbségek határozták meg. ném.) Khaemopet2 Khonszu-mesz Masaharta (i.e. A sírok többsége 115 méter mély volt.) Neferhotep4 (ang.) AMON AMON-RÉ-FŐPAP AMON-RÉ ISTEN ATYJA UF: god’s father of Amun-Re (ang. Kormeghatározó jelentőségű az egy sírban több feldarabolt tetem előfordulása. de ez a körülmény zavarja a leletek megfigyelését és a sírmellékletek elhelyezésében mutatkozó rend megállapítását. KÉTÉLTŰ AMFÓRA AMFÓRA AMPHORA (ang.. ném.. Előfordult..) Imset (ang.) RT: Amon Amon-kultusz Amon-templom cachette AMON-RA (ang.)( 1. 1573–1570) (i.) Rema2 (ang. luxori temploma nyugat-thébai Amon-templom pi-ramszeszi Amon-templom Thutmózisz.) KAMOSZE1 (i.) ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 1054–1046) Minhotep Nakhtamun3 (ang..) Tjanefer1 (ang. etetik és kitakarítják hajlékát. ovális. ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. hogy a fejet eltávolították és a helyére edényt helyeztek.e.) AM-PEHU (ang.) BT: dinasztia.) AMONRUD (ang.. lat) AMPHORE (fr. BT: Hórusz fiai RT: Amszet-amulett kanópusz AMSZET-AMULETT BT: amulett 47 . I.) Neferhotep4 (ang. 1070–1055) Rema1 (ang. kerekített sarkú.e. NAGADA I.e. AMRAHI TEMETŐ BT: nekropolisz NT: amrahi temetkezés RT: amrahi sír holttest feldarabolása AMRATIAN (ang.e.e. 9. III. I. a máj védelmezője.) SN: Többféle alakú sírokat is találtak: kerek.) Hornakht2 (ang. feliratai Amon-pap Amon templomok áldozati elöljárói AMON TEMPLOMOK ÁLDOZATI ELÖLJÁRÓI BT: áldozati elöljáró NT: Jurai AMON VÁROSA THÉBA AMOSE (ang. ékszerezik. Némely esetben erről különböztették meg a sírokat. fejük alá tálat vagy lapos korongot helyeztek. 203) AMSET (ang.) Irthorru (ang.) SN: Hórusz emberfejű fia. egyenes oldalú. földdel és ágakkal. 19. BT: pap NT: Ahmesz-Nofretete Amenemhet7 Amenemopet3 Amenhotepsase Amon-főpap Bakenhonszu1 Bakenhonszu2 Haemuaszet5 Harsziésze1 Hepuszeneb Herihór (i.) Pabasa3 Paenkhemenu Pakhihat (spa..) AMSZET MIN FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) Nesperennub Niay1 (ang.e. 1545–1539) (i.) Panebmontu Piankhi1 Pinodzsem. 23. A holttesteket bőrbe csavarták. (i..

de a színes egyiptomi fajanszból is. Az egyiptomiak rengeteg amulettel rendelkeztek. Testvére: Haemuaszet7.AMU (ang. Anyja: Resi. (ang. (spa. például igen elterjedtek voltak Ízisz szemének vagy Ozirisz gerincének különböző motívumai.) AMENEMOPE1 (i. és az elhunyt mellére helyezték. változó formájúak.) BÉKA-AMULETT LÉTRA-AMULETT MENAT menat nefer-amulett névamulett oroszlán-amulett papiruszjogar-amulett Pataikosz-amulett shen-amulett sündisznó-amulett szema szívskarabeusz szülőtégla Thoérisz szobrai Tutankhamon amulettjei uadzs-oszlop udzsat-szem varázsgyűrű varázspálca RT: denderahi amulett lista szimbólum AMULETT LISTA BT: lista NT: denderahi amulett lista AMULETT-TARTÓ SN: A papiruszra írt varázsigéket és az amuletteket ilyen tokba tették és nyakláncra fűzve hordták.) AMÜRTAIOSZ (i. Hathor1-papnő a 11.) Resi (ang.e.) AMENHOTEP.) AMULET (ang..) AMULET NEFER (ang. dinasztiában. spa. III.) Amyrtaios (ang. BT: ember-múmia AMUNHOTEP. ném.) AMENNAKHT (ang.) AMENUSZER AMENUSZERHAT AMUNWAHSU (ang.) AMUN-RE AMON AMENWAHSU (ang.) BT: dinasztia.) AMUN-NACHT (ném. Mentuhotep ágyasa. Petrie egy 1914-ben írt monográfiájában 270 féle amulettet sorol fel és osztályoz.) 48 . BT: királyi hírvivő NT: Amunedjeh hozzátartozói RT: Amunedjeh sírja AMUNEDJEH HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Szidzsehuti. spa. Felesége: Henutnefert1.) AMULET OF PATAIKOS (ang. Karjain és combjain párhuzamos vonalakat és egy elliptikus mintát viselt a köldöke alatt a medence csontjánál. A legrégebbi ismert egyiptomi amulettek zöld agyagpala darabok voltak. A denderahi amulett lista 104 különböző amulettet sorol fel temetkezési használatra. Nagy számban találtak ilyeneket a prehisztorikus eredetű sírokban.. 993–984) AMUNET (ang.) SHEN-AMULETT BÁ1-AMULETT LÉPCSŐ-AMULETT KÉT UJJ AMULETT KESELYŰ-AMULETT AMULET OF THE TWO FINGERS (ang.) AMULET OF THE LADDER (ang. Rendeltetése.) AMUNWESER (ném.) aranyamulett aranygallér amulett atef-amulett bá1-amulett Basztet-amulett béka-amulett Bész-amulett disznó-amulett dzsed-oszlop fejtámasz-amulett gyermek-amulett hal-amulett Hórusz-sztélé írásjegy alakú amulett Ízisz1 csomó keselyű-amulett két ujj amulett kéz-amulett kígyófej-amulett lépcső-amulett létra-amulett AMUNWESERHAT (ném.) ANKH (óei.e. BT: Amunedjeh (ang.) talizmán varázstárgy SN: Nyakban vagy a test más részén viselt bűvös tárgy.) SN: II.) Szidzsehuti AMUNEDJEH SÍRJA UF: TT84PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amunedjeh AMUNEMOPE (ang. ném. BT: amulett AMUN (ang. ném. I–III. Thutmózisz idején.) AMULET OF THE VULTURE (ang. általában állat vagy egyéb teremtmény alakját öltötték fel.) AMENPAHAPI (spa.) AMON AMUNEDJEH (ang.) FEJTÁMASZ-AMULETT KÍGYÓFEJSZEMA AMULET OF THE SERPENT'S HEAD (ang.) AMENNEFERU (ang.) AMUNNEFERU (ném.) AMULET OF THE PAPYRUS SCEPTRE (ang.) AMENPAHAPI (spa.) AMULET OF THE FROG (ang. (i. amelynek természetfölötti erőt tulajdonítanak...) AMULETT AMULET OF THE EYE OF HORUS (ang.) NT: Haemuaszet7 Henutnefert1 (ang. hogy távol tartsa viselőjétől a balvégzetet és a démonokat és szerencsét hozzon neki. I–III.) AMULETT AMULET OF THE SHEN (ang. BT: Hathor1-papnő királyi ágyas RT: Amunet múmiája AMUNET MÚMIÁJA SN: Múmiája arról híres. 404–399) UF: Amürteusz Amyrtaeus (ang.) PAPIRUSZJOGAR-AMULETT AMULET OF THE PILLOW (ang.) AMULET OF THE BUCKLE (ang.e. BT: mágia NT: Amszet-amulett amulett-tartó ankh (óei.. 16.) AMULET OF THE COLLAR OF GOLD (ang.) AMUNPAHAPY (ang.) Yamunedjeh SN: A király első hírnöke a 18.) AMUNPAHAPI (ném.) NEFER-AMULETT BASZTET-AMULETT PATAIKOSZ-AMULETT ÍZISZ1-CSOMÓ ARANYGALLÉRUDZSAT-SZEM AMULETT AMULET OF BASTET (ang. 1663–1570) hükszósz fáraó AMULET OF LIFE (ang. hogy tisztán látható tetoválások maradtak fenn rajta.) AMULETT UF: amulet (ang.) AMULET OF THE MENAT (ang.) AMULET OF THE STEPS (ang. vagy lápis lazuliból készültek. ezüstből. spa.) AMULET OF THE SAM (ang.) AMULET OF THE SOUL (ang. Az amulettek általában aranyból. dinasztiában.. Amulettet csak beavatott pap készíthetett.) UF: Iamunedjeh (ang. gránitból.

e. 2787–2767) (i. Eredetileg a 9.) ANCIENT EMPIRE (ang. a gyógyítás során szerzett ismeretekből kikövetkeztetett elemekre épültek. Több.com Egyptian Section. Fax: 412-826-0443 dander+@pitt.E.e. azokból alkottak rendszert. of Anthropology.e. II.e. Szakkarában és Asmúneinben ásatásokon volt jelen.Andelkovic@f. The (1981. Kultuszának központja Abu Szír. 2939–2892) ANCIENT EGYPT AND MIDDLE EAST SOCIETY (ang.) ANEDJIB (ang. spa. 1999) ANEB-HEZ (óei. ékszerek.yu Near Eastern Archaeology Faculty of Philosophy. BT: papirusz ANAT (ol. (ang. por. 2200) ANDELKOVIC.e.e.: +49 (0) 30-2093-1556 petra. (i.e. 404–399) AMÜRTAIOSZ (i.andrassy@rz.BT: dinasztia.) SN: Az UC 32194-es számú Lahún papiruszon található rá hivatkozás. por. ném. BT: Anat (ol. spa. 2180) (i. CAROL KÖNYVEI BT: Andrews. Fax. kúpos koronát viselt.) AMYRTAIOS (ang. PETRA BT: magyar egyiptológus AD: Tel. University of Pittsburgh 3H01 Forbes Quadrangle Pittsburgh PA 15260 USA (hivatali cím) 5313 Friendship Avenue. BT: amerikai egyiptológus AD: Dept. ném. dinasztia egyik fáraója. Cika Ljubina 18-20.) ÓBIRODALOM (i.) SN: A 16...edu ANDERSON.e. ADZSIB (i. 1996) BM Catalogue of Demotic Papyri iv: Ptolemaic Legal Texts from the Theban Area (1990) Egyptian Mummies (1984.) ANCIENT EGYPT ANKHEFENRAHORAKHTY ANDRASSY. PAPIRUSZ SN: I. 2780–i. 404–399) AMYRTAEUS (ang. 49 . SÍRJA ANCHARIA SN: Caius Octavius1 első felesége. BT: dinasztia.e. Tudományos szakterületei a mummifikáció. nomoszban.) EGYIPTOM ÉS KÖZÉP-KELET TÁRSULAT ANCIENT EGYPT AND THE EAST (1914–1935) UF: AEE (röv. 2787–2767) (i.. 2181) (i.) ANCHEFREHARACHTE (ném.e.) ANKHHOR (ang. Department of Near Eastern and Asian Civilizations. halotti tárgyak és az óegyiptomi nyelv. (i.) ANCHKA (len. Az egyiptomi mitológia szerint őt és Asztarté istennőt ajándékozta Ré1 Széthnek. Carol könyvei AD: candrews@british_museum.de ANDREWS. 1998) Rosetta Stone. BT: istennő Ré1 hozzátartozói NT: Anat hozzátartozói ANAT HOZZÁTARTOZÓI SN: Testvére és férje: Baál.) Anezti (ang. Carol NT: Amulets of Ancient Egypt (1994) Ancient Egyptian Jewellery (1990.) (ang. Ezek szerint az emberi test éltető erejét a szív biztosította. Fisher-Elfert írt róla könyvet.) SN: Hóremakhet2 apja a Ptolemaida korban.) ANCHOR (ném. mint 60-szor járt Egyiptomban.: 412-441-5414. DAVID A. akitől Octavia Thurina Major nevű lánya született. Jelenleg a Londoni Egyetem Birbeck College-ben előadó. BRANISLAV BT: szerb egyiptológus AD: B.) ÓKORI EGYIPTOM ÓKORI ADZSIB (i. Caius1 hozzátartozói ANCHEFEN-DJEHUTI (ném..) RÉCEFÉLE ANATÓMIA SN: A legkorábbi Egyiptomban fennmaradt anatómiai utalások a Smith papirusz magyarázó-szövegeibe beépült részletek.e.+381 11 639 356 ANDERSON. Gyakran Ozirisszel kapcsolták össze. 404–399) fáraó AMÜRTEUSZ AMÜRTAIOSZ (i.) SN: Egyiptomi alvilági isten. BT: Octavius..e.2155) (i.uk ANDREWS. BT: egyiptológiai folyóirat ANEKSY (ang. 16. Serbia Tel. Ré1 leánya.. BT: orvostudomány NT: test AN B AMENHOTEP. BT: papirusz NT: Szatírikus levél ANASTASI VI.. 2685–i.235. Az ily módon szerzett tudás a modern anatómiai ismeretektől azonban jelentősen különbözött.e. 11000 Belgrade. fra.) SN: A háború istennője.) ANATHER (ang. BT: angol egyiptológus NT: Andrews. 1786-1567) MÁSODIK ÁTMENETEI KOR ANASTASI I.e. CAROL SN: 1971–2000-ig a British Múzeumban dolgozott kutatói asszisztensként.) ANATHER (ang. ol. PAPIRUSZ (BM 10247) SN: Egy újbirodalmi szatírikus levelet tartalmaz.. 1663–1570) hükszósz fáraó ANATIDAE (lat. 13.) UF: Anat-Her (ang. Ember alakban ábrázolták. Taniszban tisztelték. 100 Queens Park Cres. hol.ac.e. 2635–I. Asszonyalaknak ábrázolták atef koronával. 404–399) AMÜRTAIOSZ (i. A fáraókori orvosok anatómiai ismeretei. BT: kapuőrök RT: Lahún papirusz (PM: UC 32194) ANEMHOR.e..) NYUGAT AUSZTRÁLIAI ÓKORI EGYIPTOM TÁRSULAT (Aul..) Heka Chawst Anather (ném.) ANEDZSIB ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) ANKHEFENTHUT NEFERIBRASENEB (ang.) UF: Anedjti (ang.e. JULIE RENEE BT: kanadai egyiptológus AD: nisses@patchom.) EGYIPTOMI KUTATÓI TÁRSULAT ÓKORI ANCIENT EGYPT SOCIETY OF WESTERN AUSTRALIA (ang. Azt állítja.) KACSA ANCIENT EGYPT RESEARCH ASSOCIATES (ang. Royal Ontario Museum. 28.: +381 11 3281 550/ext. úgy tűnik elméleti jellegűek voltak.) ANAS (lat. ANDJETY (ang. hol. 1.) NT: Baál ANAT-HER (ang.) Hekakhasut Anather (spa. BT: abu szíri isten alvilági isten ANDRA INTERMEDIET (své...E. fra. összefüggő traktátust képező fejezetek. 2620–I..) Heka-khaswt Anather (ang. mert koronája nagyon hasonlított Ozirisz atef koronájához. AlsóEgyiptomban munkálkodott. ol.. dárdával és pajzzsal. Department of Archaeology. századból származik. 2686–i.e. amikor elvette tőle Egyiptom trónját. 2260) (i. hogy a marhatartó beduinoknak engedélyt adtak elhaladni a Merneptah erődje előtt. Apt 2 Pittsburgh PA 15224 USA (otthoni cím) Tel.bg.hu-berlin. 2939–2892) ANKH-KA (ang. I. spa. spa.ac.e. Felelős volt az emberek túlvilágon való újjászületéséért és a lelkeikért. Egyes helyeken szó szerint megegyeznek vele a hajdani eladó szerint azonos sírban talált – Ebers papiruszon található. hogy vízhez jussanak.) (i. magas. Toronto Ontario M5S 2C6 Canada..) SN: Londonban indult egyiptológiai folyóirat. csatabárddal.

) ANGUILLOIDES (lat.okt. 28. Gertrude (1888–1985) David. melyben arra hivatkozva.) ANENDJIB (ang. Eve A.e.–1875. A gyermek királynő sajnos ennek következtében kétszer is elvetélt. Helen Strudwick. William Matthew Flinders (1853.BT: Hóremakhet2 hozzátartozói ANÉMIA VÉRSZEGÉNYSÉG ANEN (ang. Kenneth Anderson (1932–) Mace. Nigel Sullivan. akivel együtt uralkodhatnak Egyiptomon.5.3–6. spa. 30–) Rose.be ANGIOSPERMATOPHYTA (lat. Összetétel: PbSO4.. jan. 3.okt. 28.5–3. 6– 1965. majd Tutankhamon felesége. így kénytelen volt hozzámenni Ayhoz. BT: betegség NT: hipofoszfatemiás angolkór ANGOL MENTA BORSMENTA ANGOLNA UF: Anguilla (lat. 1363–1361) INHERKAU (ang. Az egyiptomi-görög kevert stílus példája. 2787–2767) (i. Frederick William (1869–1949) Griffith. Aylward Manley (1883–1956) Burton. 2–2004.. John Shae (1813–1869) Petrie.) ANHERT (ang. végül pedig Ayé.) ANGOLNA ANGOLNAFÉLE ANGOLNAALKATÚ ANGOLNOIDA PÚPOSSÁG ANGUILLIDAE (lat. nagyapja nagybátyjához. máj.) ANHESZ SN: Ahmimban élt Hathor1-papnő. 26.–1885. 2. John ANGUILLIFORMES (lat. márc. 2939–2892) AMFÓRÁK AMFÓRÁK Strudwick. okt. Peter le Page (1822. spa.) ANHEPERURÉ ANHERCHAU (ném.) Caton-Thompson. 14.. jan. A hettita király bizalmatlan volt vele szemben. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866. jún.) BT: sugarasúszójú hal NT: angolnaféle ANGOLNAFÉLE UF: Anguillidae (lat. Anna Macpherson Cummings (1881. James Edward (1867–1935) Reeves. Ernest Alfred Thompson Wallis (1857–1934) Burton. 10) BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Anen (ang. 23.) Akhesenpaaten (ang.) Reymond. Harry (1879–1940) Carnarvon. BT: szulfátok ANGOL EGYIPTOLÓGUS UF: egyptologue anglais (fr.. ném. jún. Norman de Garis (1865–1941) Davies. BT: Juja hozzátartozói próféták szem-pap Tuja1 hozzátartozói RT: Anen sírja ANEN SÍRJA UF: TT120PM SN: A szék alatt macskát.e. ném. hogy neki nincs fia és a szolgái közül nem akar férjet választani.–1924.) ANGOLKÓR UF: rachitis rachitisz SN: Az angolkórt elsősorban fényhiány okozza. a hettiták királyát. Arthur Cruttenden (1874–1928) Martin. akit végül elküldött számára a hettita király. tör. UVfényben sárgán fluoreszkál.. azonban Zannanzas herceget. majmot és ludat ábrázolnak.) BT: csőrösszájú NT: csőrösszájú angolnoida ANGUILLA (lat. Howard (1874.) Quibell.) ANGULAR KYPHOSIS (lat. Ekhnaton és Nefertiti1 3.) ANH ANKH SZEMENHKARÉ (i.) ANFUSI NEKROPOLISZ SN: Az Anfusi-öböl partján van. de második 50 .ac.) Carter. spa. 9. fiatal özvegye levelet írt a hettita királynak. A fényhiány következtében zavarok támadnak a kalcium. Herbert Walter (1907–1982) Firth. aug. lánya volt.–1892.) ANFORA (ol. William Vivian Edwards.) Blackman. A galenit lebomlásából jön létre. Sir John Gardner (1797.) ANGLEZIT ZÁRVATERMŐ ANGLEZIT UF: anglesite (ang. Francis Llewellyn (1862–1934) Kitchen. szept. VALERIE BT: egyiptológus AD: vangenot@ulb. Nicholas Renouf. Edward Russel Birch. Walter Brian (1903–1971) Engelbach. 3. 23–1897. 15.) Perring. júl. E. Romer. aki 4 év múltán szintén meghalt. Carol Ayrton. 3–1942. BT: nekropolisz ANGENOT.) Emery. jan.) SN: Juja és Tuja1 fia.) BT: angolnaalkatú NT: angolna ANGOLNOIDA UF: anguilloides (lat.) SN: A szulfátok csoportjába tartozik. 7.) Ankh-esz-en-pa-Aten SN: Először Szemenhkaré. John Louis (1941. szept. jún.) ANHERKHAU (ang.) Davies. spa. BT: Ekhnaton hozzátartozói főfeleség hercegnő Nefertiti1 hozzátartozói Tutankhamon hozzátartozói RT: Anheszenamon levele Supplilulimashoz ANHESZENAMON LEVELE SUPPLILULIMASHOZ SN: Mivel Tutankhamon idejekorán meghalt. Fajsúlya: 6.29.–) Montserrat. Tutankhamon halála után meggyőzte I. Rosalie Davies. Arthur Edward Pearse Brome (1880–1934) Wilkinson.–1939..) INHERKAU (ang. Samuel (1813. (1.) Onen (spa. küldje el a hettita király az egyik fiát neki férjéül.4 Kristályrendszere: rombos. Mindössze 9 éves volt az esküvő idején.) UF: Aanen (ang.és a foszfátanyagcserében. Suppiluliumast.e. nov. Geoffrey Thorndike (1934. Peter Weigall. máj. Amon 2.) BT: brit egyiptológus NT: Andrews. BT: Hathor1-papnő ANHESZENAMON UF: Anheszenpaaton Ankhesenamun (ang.) ANGLESITE (ang. hogy adja hozzá férjül egyik fiát. prófétája.) ADZSIB (i. Dominic (1964. James (1788–1862) Budge.) ÁNFORA (spa. Reginald (1888–1946) Fairman. Amelia Ann Blandford (1831. aki egyúttal király lehet Egyiptom országaiban.) ONURISZ (gör. ápr. Amenhotep idején. 27. Cecil Mallaby (1878–1931) Green.) BT: angolnaféle hal ANGOLNAALKATÚ UF: Anguilliformes (lat. Két föld alatti sírboltot tártak itt fel. út közben megölték valószínűleg Hóremheb1 egyiptomi tábornok parancsára. dec. Héliopolisz szempapja III. Keménység: 2.

) ONURISZ (gör. Később az ankh vált minden titkos tudomány jelképévé.) ANHURE (ang. Az ankh. szaporítása magról történik.) ANHURI ANI1 ONURISZ (gör. Feljogosította őket arra.) ANKHENESMERIRE.) SN: Kush alkirálya a 20.) ANHHAF ANKHAF ANHESZENAMON ANHOTEP (ném. BT: pap RT: Ani2 sírja ANI2 SÍRJA UF: TT168PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Ani2 ANIMAL-BASED GLUE (ang. BT: Amenemopet4 hozzátartozói Amon énekesnői ÁNIZS UF: Pimpinella anisum (lat.. hogy életet adjanak. Feje kopasz..) ANHURET (ang. veje. Fönícia. BT: fűszernövény növényi afrodiziákum ANKHHOR (ang.) ANKHEFENTHUT NEFERIBRASENEB (ang. BT: Ankhaf NT: Hotepheresz. 2613–2589) (i.) SN: Amenemopet4 anyja.) ANKH (óei. míg a csepp formájú hurokban végződő ankh az érett asszony szimbóluma volt. (ang.) SN: Pap a 19. és szimbolizálta az isteni erőket. az élet és az életerő szimbóluma. megtöri a rontást. spa.) anh Crux ansata füleskereszt Níluskereszt Níluskulcs Tau SN: Fogantyús kereszt. Nefertiu férje. Zannaza herceget. Az ankh a későbbi időkben is megőrizte népszerűségét. Részt vett Hemiunu herceggel a Kheopsz1 piramis tervezésében és a gizehi táj elrendezésében. BT: mellszobor RT: Ankhaf ANKHEFENRAHORAKHTY (ang. Nemcsak a véges földi életet jelképezte.) ANJOTEF I–VII (ném.) ANKET (ang. hanem a halál utáni megdicsőült halhatatlanságot is. de Káldea. A Tau az egyiptomi hajók jele volt. ANUKISZ ANJOR (spa.) SN: Egyiptomi bölcs. Arcvonásai olyan élethűvé teszik. BT: levél ANHESZENPAATON ANHETEP (ang.) ONURISZ (gör.. hogy szinte megelevenedik..e. vagy tarthatták kezükben. 2639–2604) (i. valamint hosszú és boldog életet biztosít viselőjének. a vízszintes vonal a horizont vonala. Hotepheresz.) Ankhnesmerire I (ang. BT: főnök RT: Ankhefenrahorakhty sírja ANKHEFENRAHORAKHTY SÍRJA UF: TT380PM BT: gurnet murai sír RT: Ankhefenrahorakhty (ang.) UF: Anhetep (ang. Mexikó és Peru földjén is. a hatalom és az örök élet jelképeként viselték.. 17) RAGASZTÓANYAG ANIMALIA (lat. mely a lelkeket az alvilágba szállította. A kereszt ősi. vagy elvegyék a náluk alacsonyabb rangú halandó életét.) UF: Anchefreharachte (ném. hanem a széles vállakat és a mellkast is megörökítette. ANI1 PAPIRUSZ BT: Halottak Könyve ANI2 (ném. BT: herceg Hotepheresz.e. Ezt a szimbolikus tárgyat csak királyok és istenek viselhették.e.. A brahmin papok ma is ezt a jelet írják homlokukra. fából.) életadó árvíz előtt.) ANTEF.) ANHUR (ang.) UF: amulet of life (ang. nemcsak Egyiptom.e. 2551– 2528) Sznofru (i. Felesége: II. amely nem csupán a fejet. Melegigényes. Crux ansata néven is ismerik. Atlantiszból származó jelkép.levelére már elküldte egyik fiát. A hagyomány szerint az ankh viselése fokozza az életerőt. spa. BT: amulett hieroglif szimbólum királyi tárgy RT: szandálszíj ANKHAF UF: Anhhaf Ankh-haf SN: Kheopsz1 féltestvére.) ÁLLAT ÁLLATI ANIY (ang. igen elterjedt volt például a kopt keresztények körében. akinek ránk maradtak életszabályai.) Ankhesenpepi I (ang. 2575– 2551) ANKHAF MASZTABÁJA UF: G7510 SN: A keleti temető észak-keleti sarkában álló gigantikus masztaba. Kheopsz1 (i. az élet kulcsa. hozzátartozói Kheopsz1 hozzátartozói vezír NT: Ankhaf hozzátartozói RT: Ankhaf masztabája Ankhaf mellszobra (BSZM) ANKHAF HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja Sznofru. spa. A kerek hurokban végződő ankh a még meg nem nyílt méh szimbólumaként a szüzek jelképe. Az ankh kerek része ugyanakkor a felkelő napot is jelképezte. óei.e. melyet az egyiptomiak Tau formájában tiszteltek. esetleg féldrágakőből is. távol tartja a betegségeket és egyéb káros hatásokat. II.) ANHOTEP (ném.) SN: Thébai főnök a Ptolemaida korból.) UF: Ankhesenmeryre I (ang. dinasztia idejéből. füleskereszt vagy Níluskereszt máig népszerű és egyetemes szimbólum. I.) UF: Anchefen-djehuti (ném. akit útban Egyiptom felé Hóremheb1 megöletett.) ONURISZ (gör. A fáraók a tudás.) (1..) UF: Any (ang. dinasztia elején.e. RT: Ankhefenthut Neferibraseneb sírja ANKHEFENTHUT NEFERIBRASENEB SÍRJA UF: TTC14 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Ankhefenthut Neferibraseneb (ang.. Féltestvére: Kheopsz1. BT: alkirályok RT: Anhotep sírja ANHOTEP SÍRJA UF: TT300PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Anhotep (ném. Fűszerként való használatáról már az ókori Egyiptom területéről is vannak bizonyítékok. II. spa. Készülhetett bármilyen fémből. I–VII. BT: gizehi masztaba ANKHAF MELLSZOBRA (BSZM) SN: Ankhaf herceg mellszobra jóformán az egyetlen olyan Óbirodalmi képmás. dinasztia idején. 2589–2566) (i. spa. alatta a függőleges vonal a Nap felfelé vezető útja.) SN: A közönséges ánizs egyéves lágy szárú növény. Ez nyitotta meg a Nílus zsilipjeit az 51 . elűzi a démonokat. A Bosztoni Szépművészeti Múzeumba található. fajanszból. Kephrén vezíre. 2604–2581) (i. spa. spa.) SN: A Későkorban élt. Amon énekesnője a 19.

) UF: Anchor (ném. Pepi. (i. II. I–IV. (ang.e. 1786–1602) (1. hozzátartozói RT: Ankhenesmerire. III. BT: dinasztia. (ang. Fia: I.) Ankh-Hor (ang. ANHESZENAMON ANKHESENMERYRE I–IV (ang. 2289–2255) ANKHENESMERIRE.) Merenré.Meryankhnes I (ang. I. II. 206) (i.e. II.) Ankhesenpepi IV (ang.) Meryankhnes III (ang. 1730–1680) (i. 29) ANKHMAHOR (ang.) SN: Memphisz.) SN: I. 2255– 2246) Neith2 Pepi.) ANKHHEPRURÉ ANKHHOR1 (ang. (ang. II. (i. Ankhenesmerire. 1363–1361) ANKHMAHOR (ang. 2246–2152) ANKHENESMERIRE. (ang. (i.) Meryankhnes IV (ang. A szarkofág fedele rózsaszín gránitból készült. dinasztiában. 310) (i. Pepi egyik felesége a 6. (ang. I. Ankhenesmerire piramisától Szakkarában. dinasztia idején. I. BT: Hór4 hozzátartozói ANKH-KA (ang. I. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Khui.e. III. II. I. hozzátartozói RT: Ankhenesmerire.e. Huga.) Ankhesenpepi III (ang. dinasztiában. I.e.) ANKHMARÉ 52 . (i.) ANKHESENPEPI I–IV (ang. III. dinasztiában. a 26. BT: szakkarai piramis ANKHENESMERIRE. Lánya: Neith2.) UF: Anchka (len.e.) SZEMENHKARÉ (i. az isteni papnő főadminisztrátora a Későkorban. (ang. 2321– 2287) (1.) Meryre-ankh-nas II (ang. Karoma férje a 25.) NT: Ankhenesmerire.) ANKHKARE (své. 2283–2278) (i. Nővére szintén felesége volt I.) NT: Ankhenesmerire. Pepinek. hozzátartozói Pepi.) ANKHMAHOR SÍRJÁNAK ÁBRÁZOLÁSAI SN: A falfestmények jellegzetessége. 2283–2278) (i. BT: Ankhenesmerire.) Ankhnesmerire IV (ang. 2285–2279) (i. dinasztiában.e.) (1. Testvére: I. 2332–2283) (i. I.) Meryre-ankh-nas I (ang. Pepi piramisától DNY-ra fekszik Szakkarában.) SN: II. 14. (ang. hozzátartozói királyi feleség Merenré. hogy rengeteg orvosi művelet ábrázolását jeleníti meg.) ANKHKARÉ ANKHKARÉ UF: Ankhkare (své. 29) SN: Vezír a Teti1 és I.) ANKHESENPAATEN (ang.) Meryre-ankh-nas III (ang. I. II. piramisa ANKHENESMERIRE.) ANKHESZESZONK BT: héliopoliszi Ré-pap RT: Ankheszeszonk antológiája ANKHESZESZONK ANTOLÓGIÁJA SN: Csak egy darabja maradt fenn. II. II. uralkodója.) SN: Hór4 apja. BT: királyi feleség Pepi. IV.) Anjor (spa.) Dzsau Khui (ang.) Ankhesenpepi II (ang.e. SZARKOFÁGJA SN: Piramisának az erősen károsult sírkamrájában találták homokkő szarkofágját. 2335–2285) (1. 2255– 2246) Pepi. 1715–1650) ANKHKHEPERURE (ang.) ANKHHOR2 (ang.) SN: I. BT: Ankhenesmerire. hozzátartozói délre található ANKHESENAMUN (ang.) Dzsau Khui (ang. I.e. 245) (i. BT: királyi feleség Pepi.) SN: A 14. I. Férje: I. Pepinek. dinasztiában. 2278–2184) (i. ANHESZENAMON ANKHENESMERIRE. BT: homokkő szarkofág ANKHENESMERIRE. amely a padlóba volt beágyazva.e. (i.e. Pepi egyik felesége a 6.) Merenré.) UF: Ankhesenmeryre II (ang. Pepi. I–IV. III. II. II. mint egy lyukas zsákot homokkal tölteni”. szarkofágja ANKHENESMERIRE. Pepi első felesége a 6. Pepi idején a 6. hozzátartozói Pepi. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Khui. amelyben a nőkkel szemben tanusított magatartásról árulkodik: „Nőt tanítani annyi. BT: szakkarai piramis ANKHENESMERIRE. Férjei: I. hozzátartozói NT: Ankhenesmerire. később I. A jeleneteken ábrázolják többek között a körülmetélést is. Ankhenesmerire.) UF: Ankhesenmeryre IV (ang.) Ankhnesmerire III (ang. Ankhenesmerire szintén felesége volt I. Dun uralkodása idején. hozzátartozói ANKHENESMERIRE. II.) ANKH-ESZ-EN-PA-ATEN ANHESZENAMON ANKHENESMERIRE. BT: Ankhenesmerire. piramisa Ankhenesmerire.) Ankhnesmerire II (ang.) BT: szakkarai masztaba NT: Ankhmahor sírjának ábrázolásai RT: Ankhmahor (ang. Testvére: II. BT: ábrázolás Ankhmahor sírja ANKH-MA-RA (ang. hozzátartozói királyi feleség Pepi.) Meryankhnes II (ang. Merenré.e. PIRAMISA SN: I. II. BT: Ibi2 hozzátartozói polgármester főadminisztrátor RT: Ankhhor sírja ANKHHOR1 SÍRJA UF: TT414 BT: asasifi sír RT: Ankhhor1 (ang. III. Pepi. Oxyrinchus és a Baharijja-oázis polgármestere. II. Pepi második felesége. I. Dzsau. 2285–2279) (i. hozzátartozói NT: Ankhenesmerire.) (1. ÉszakSzakkarába temetkezett.) Meryre-ankh-nas IV (ang.e. dinasztia 23. 1363–1361) ANKHHOR (ang. Dzsau.e.) UF: Ankh-ma-Hor (ang.) SN: Kancellár az 1.) SN: II. BT: Ankhenesmerire. Emiatt a sírt gyakran az orvosok sírjának nevezik.e. BT: antológia ANKH-HAF ANKH-HOR ANKHAF SZEMENHKARÉ (i. Fia II.e. BT: vezír RT: Ankhmahor sírja ANKH-MA-HOR (ang.) ANKHMAHOR SÍRJA UF: orvosok sírja tomb of the physicians (ang.e. dinasztiában. Merenré.) UF: Ankhesenmeryre III (ang. akihez uralkodásának második felében ment hozzá. PIRAMISA SN: III. BT: kancellár RT: Ankh-Ka masztabája ANKH-KA MASZTABÁJA UF: S3036 BT: szakkarai sír RT: Ankh-Ka (ang.

. II. Pszammetik lánya..) UF: Intef (ang. Amon főpapnője.) ANKNESNEFERIBRE (ang. i. Mükerinosz idején.) ANTAEUS (gör..) Two Brothers. BT: hírvivők tisztségviselő NT: Antef1 hozzátartozói RT: Antef1 sírja Antef1 sztéléje ANTEF1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Testvére: Ahmesz5. Apriész és II.75m magas és 1. BT: helytartók ANKHTIFY (ang. A belső termek nagyon romosak.) Ankhmare (ang.) ANUKISZ ANSFORD.) UF: Intef (ang.) ANOPHELES (lat.) ANOPLURA (lat. Kezében íjjal és nyíllal ábrázolták. isteni feleség a 26. Felül jóval jobbra egy víziló vadászatot örökítettek meg. RT: Antef5 sírja ANTEF5 SÍRJA UF: TT115PM SN: A 7 oszlopos előcsarnok. Thébai kormányzó volt..e. mire Batának el kell menekülnie. Antef1 sírjában találták. kat. 1250-ben (a 19. The (ang. II.) SN: A 18. Bata3 azonban visszautasítja. A fal végében egy sztélé maradványai hevernek. ANTON BT: egyiptológus ANTAEOPOLIS (gör. dinasztiában. Dra Abu el-Naga temetőjében. a felesége féltékeny lesz testvéri szeretetükre és úgy 53 .) Ankhmara (ang.) UF: Ankhnesneferibre (ang. ANKT (ang. hírvivő.) UF: Intef (ang. BT: Antef1 NT: Ahmesz5 Teti3 ANTEF1 SÍRJA UF: TT155PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Antef1 Antef1 sztéléje ANTEF1 SZTÉLÉJE SN: A Lovre-ban látható.) Hekatneferumut (ném.) QAW EL-KEBIR (ang. hogy felkínálja magát Batának. Thutmózisz magas rangú tisztviselője.) SN: Tábornok a Középbirodalomban.) SN: A háborúk lándzsa-vivő istennője.) QAW EL-KEBIR (ang. dinasztia idején. az ártatlanul üldözöttek oltalmazója azonban megmenti és a csábító asszony halállal lakol. spa.) SN: II. Utódai (I–III.) SN: II. fő gazdasági intézője Sesonk1. jobb oldalon szüretelési jelenet. spa.) ANKHMARÉ ANKHMARÉ ANKHMARÉ UF: Ankh-ma-ra (ang.) Anknesneferibre (ang. II. Jahmesz idején. Neve a Boulaq 18 papiruszon tűnik fel.2m széles mészkőtábla. BT: Amon-főpapnő isteni feleség Pszammetik. 198) BT: D’Orbiney papirusz (BM: BM 10183) mesék ANQET (ang.ANKHMARA (ang. hozzátartozói ANKHNESNEFERIBRE (ang. kat.) ANKHNESNEFERIBRA (ang.) UNISZANKH ANKHNESNEFERIBRA (ang.) Két testvér története Tale of The Two Brothers (ang. Le (fr. amely most le van fedve védelme érdekében. Thébától nyugatra. BT: Ptahhotep. BT: munkafelügyelő Wah2 hozzátartozói ANKHTIFI UF: Ankhtify (ang.(1. ar. dinaztiában élt.) MALÁRIASZÚNYOG VÉRSZÍVÓ TETŰ DIORIT ANORTHOSITE GNEISS (ang. BT: istennő AN-MONTU (óei. 1. Thutmózisz idejéből. dinasztiában. kamarása Harsziésze4.) SN: Vezír a 13. dinasztia idején. Alsó-Egyiptom királyának kincstárnoka a 4. próbálja megrontani kapcsolatukat. BT: írnok RT: Antef3 sírja ANTEF3 SÍRJA UF: TT164PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Antef3 (ném. akik nagyon szeretik egymást és felnővén mikor az idősebbik megnősül. amely egy fiú testvérpárról szól.) ANKHTIFI ANKHU1 (ang. BT: kormányzó ANKHREN SN: Wah2 sopedi pap fiútestvére.) ANOUKE (ang.) ANTEF4 (ném. hogy a leve korsókba folyjon. amint a szőlőt tapossák.) SN: Moalla helytartója a 10. A hátsó falakon stukkó reliefek maradványai láthatók: balra a halott személy a feleségével számos ajándékot fogad.) HERMONTHISZ (gör. BT: istennő ANPU (ang. vezír és legfőbb bíra.) (ang. Szobekhotep és az őt követő fáraók idején. s bosszúból az asszony erőszakkal vádolja meg őt férjénél.) ANKHMARE (ang. Fia: Teti3.) SN: III.) SN: Kephrén egyik fia. spa..) ANKHNESNEFERIBRA ANTEF1 (ném. dinasztiában. Ré1 napisten.) SN: A háború idősebb istennője. I–IV. dinasztiában) keletkezett mese. hozzátartozói vezír ANKHU2 (ang.) SN: Újoncok írnoka a 18. BT: sztélé RT: Antef1 ANTEF2 SN: Théba hatalmi pozíciójának megalapozója. dinasztiából.) ANUBISZ ANPU ÉS BATA3 UF: Conte des deux frères. BT: kincstárnok legfőbb bíra vezír RT: Ankhmaré masztabája ANKHMARÉ MASZTABÁJA UF: G7837+7843 BT: gizehi masztaba RT: Ankhmaré ANKHNESMERIRE I–IV (ang. Hivatalnoka Uahibré1 volt.) ANTEF5 (ang. de eredetileg nyitott volt. BT: tábornok RT: Antef4 sírja ANTEF4 SÍRJA UF: TT386PM TTB5 BT: asasifi sír RT: Antef4 (ném.) ANTEF3 (ném.) SN: Kb.) (ang.) ANKHENESMERIRE. III. BT: vezír ANKHWENIS (spa. Antef) már királynak tüntették fel magukat. ar.. Ptahhotep fia. vezír az 5.

(i.) Intef III (ang. nem lehet tudni.) ANTHOPHYTA (lat. I. II.e. VII.. 2103–2054) NT: Neferukayet (ang. koporsója ANTEF.e. SÍRJA SN: Ezt a sírt 1827-ben rabolták ki arab fellahok.. 1668–1663) (i. földbe mélyesztett téglalap. BT: Antef.) Intef I (ang.) Uahanh Wahankh (ang. 2125–1985) (1. (i. (ang. 2112–2063) (1. KOPORSÓJA SN: Dra Abu el-Nagából került elő. aki Thébát tette Egyiptom fővárosává. VI. (i. királya. (ang. III.) INIOTEFOKER INIOTEFOKER CSÁPOS ÍZELTLÁBÚ MAGVAS NÖVÉNY ANTRAKÓZIS EMBERALAKÚ KOPORSÓ PÁRTÁS DARU ANTHRACOSIS (ang. I. Sólyomként vagy sólyomfejjel ábrázolták gyakran egy csónakban állva.) Inyotef I (ang.) SN: Egyiptomi védőisten és a révészek istene.e. 310) NT: Mentuhotep. BT: királysír ANTEF PIRAMISA SN: Az Amenhotep templom előudvarának északi részén fekszik.e. 1663–1570) (i.) (i.) SN: Egészen a 21. I. Uralmáról nem maradtak fenn szövegek. 1786–1633) (1.) Inyotef II (ang.) Inyotef VII (ang.) Nakhtnebtepnefer (ang. fr. HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Ij1.2 (i. 206) (i. I. hozzátartozói NT: Antef.e. 1782–1650) fáraó NT: Antef. II.e. spa.e. V. 2106–1963) (1.) UF: Anty (fr.) ANTI (ang.e.) Antjotef III (ném. sírja ANTEF. 2061–2010) Mentuhotep. . 206) (i.) Sehertowy (ang. felső-egyiptomi nomoszig tolta ki a határt.e. II. VII.e. 310) UF: Iniotef I. 206) (i.e. 11. II.) ANTEF. 13.e.e. 2106–1963) (1. 1680–1562) (i. 2054–2046) (i. a sziklából kivágott dupla oszlopsorból álló széles homlokzat és a három kápolna (egy a király számára..) Sehertawy (ang. KOPORSÓJA BT: rishi koporsó ANTEF.) ANTENNATA (lat.) SN: A 17. 310) (i. 2125–1985) (1. (ang.) BT: dinasztia. (ang. 1652–1552) (i. 206) (i. 1652–1552) (i. sírja ANTEF. (ang.e. mellékfelsége Henite volt. I. I. 11. II.e. 1668–1663) (i. 17. SÍRJA UF: Davaba-szaff Saff el-Daouabah (ar. (ang. BT: dinasztia. (i.) (i.e.e. I. II. Neferu.) ANTEFOQER (ang.e. SÍRJA UF: Saff el-Bagar (ar. 1663–1570) (i. sírja ANTEF. Így átmenetileg egyensúlyi helyzet jött létre a két állam között. III.) Szehertaui SN: A 11.e. II. Fiai: I.1 ANTEF.e. 2040–1991) fáraó RT: Antef. 150) BT: szaff-sír ANTEF.e..e.. II. 2125–2112) (1.e. (ang. (i. óei.) ANTHROPOIDES VIRGO (lat.e.e. 400000 m3 homokot és puha kőzetet vájtak ki hozzá és tornyoztak fel két hosszúkás halomban az udvar két oldalán. BT: sólyom-isten védőisten RT: révész 54 . Mentuhotep. I. (i. BT: piramis ANTEFOKER (ang. 1650–1567) fáraó RT: Antef. (i.e. 11.e. dinasztia 1. Lányuk: II.e. 2125–1985) (1.(1.e. III. Mentuhotep. 1625–1622) ANTEF. II.e.e. 17. hogy eredetileg festettek voltak-e. 1710) NT: Ij1 ANTEF. a másik kettő pedig a feleségeinek). 1680–1562) (i. 1650–1567) (i.e. 1680–1562) (i. 1596) UF: Antjotef VII (ném. viszonylag jó állapotban vannak.e.) SN: Gigantikus méretű sír. dinasztia megalapítója. HOZZÁTARTOZÓI SN: Főfelesége Iah2.) SN: A 11. BT: Antef. ném.e.) Sekhemré-Heruhermaet (ang. V. BT: rishi koporsó RT: Antef.) Inyotef III (ang. (ang. 310) (i.. 2040–1991) fáraó Mentuhotep. 1710) UF: Intef IV (ang. fáraója.) BT: szaff-sír ANTEF. Mivel a falak felülete teljesen lemállott. de egy vereség arra kényszerítette.e.) Sejemre-Heruhermaat Inyotef VII (spa. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I.) Intef II (ang. V. sírja ANTEF.e. 2015–2007) NT: Henite Iah2 (ang. 2052–1992) (i.e. I.) Inyotef VI (ang. III. 2054–2046) (i. 310) (i.. 1625–1622) UF: Intef V (ang.) (i.e.) BT: szaff-sír ANTEF.e. (i. (i. Az udvar elülső fele (ahol valamiféle bejárati kápolna állt) sajnos elveszett.BT: dra abu el-nagai sír RT: Antef5 (ang. óei. 2040–1991) fáraó NT: Antef. 1640–1550)(1.) (i. BT: dinasztia. hozzátartozói RT: Antef. 17.) Nebheperré Nubcheperre (ném. BT: dinasztia.) Nachtnebtepnefer (ném. 34) ANTHROPOID COFFIN (ang. (i. 2125–2112) (1. hozzátartozói RT: Antef. IV. IV. HOZZÁTARTOZÓI BT: Antef. 1601–1596) UF: Intef VI (ang. 2015–2007) UF: Anjotef III (ném. 300 m hosszú és 54 m széles hatalmas.2 hozzátartozói Mentuhotep.e.) Mentuhotep. BT: Antef. hozzátartozói ANTEF. fr.) Inyotef IV (ang. 18) fáraó RT: Antef. 310) (i. (i. III. koporsója Antef.) Nubheper-ré-Antef Nubkheperra Intef (ang. VII. VII.) ANTEF.) BT: dinasztia. (ang. 2052–1992) (i. (i. (i.) ANTEF. Mentuhotep1.) (i.e.) Sekhemre-Heruhermaat Intef (ang. 1652–1552) (i. IV. 2106–1963) (1. 2052–1992) (i. 1663–1570) (i. 1650–1567) fáraó ANTEF. VII.) Inyotef V (ang.) (i. 2103–2054) UF: Iniotef II. V. SÍRJA UF: Saff el-Kisasiyah (ar.e.e. IV.) Intef VII (ang.e.e. de a sír hátulsó része. III.) BT: dinasztia. dinasztia 4. 2112–2063) (1.) (1. 310) (i. fr. 2046–1995) Neferu. hogy békét kössön.e. BT: dinasztia. (i.e.

) ANUBISEMONEKH BT: bíra írnok ANUBIS-PAVIAN (ném. MARKUSZ (i. 34) BT: tüdőbetegség ANTROPOMORF KOPORSÓ ANTY (fr.) EGYIPTOMI MŰEMLÉKVÉDELMI SZOLGÁLAT ANTIRRHODOSZ SN: Egy Alexandria melletti kis Ptolemaioszok egyik palotája állt. 19) ÖLTÖZET ANTRAKÓZIS UF: anthracosis (ang.) stíbium SN: Az antimon a földkéreg azon ritka elemei közé tartozik. okt. ANTOLÓGIA BT: irodalom NT: Ankheszeszok antológiája ANTONIUS ANTÓNIUSZ. amely addig Bész isten kultuszközpontja volt.e. A görögök Hermésszel azonosították. Feladata volt eldönteni. Ezt a várost Antinoénak nevezte el. Fajjúm2-nál. Ezt a főzésből. VII.u. hogy bejusson a túlvilágra. BT: Kleopátra. Egy útba ejtett kikötőben. Ebben a városban volt színház. A balzsamozást és a test megtisztítását vezető papok az ő maszkját öltötték fejükre.) ANTI (ang. a Nílus vizében találták meg. Az a kutyaféle. században még jól láthatók voltak a város romjai. 34) bányásztüdő SN: Füst. 31. miután magához ragadta a hatalmat. Antinousz halálának emlékére. ANTÓNINUSZ (i. Ő a felelős a temetési szertartásokért (pl. BT: város RT: Antinousz Hadriánusz ANTINOPOLIS (ang. I–VII. Az alvilág egyik bírája. Philophator hozzátartozói RT: actiumi csata (i.e.(1. amely a porszemcsék léghólyagok közötti lerakódásából és a kötőszövet felszaporodásából áll. amely természetes állapotában nagyon ritkán dúsul fel. ar. Kleopátra Afroditével. balzsamozás) és a ká-nak az átvezetéséért az önítélet helyére.) SN: Ozirisz és Nephtüsz törvénytelen fiaként született. akinek felajánlotta gazdagságát is.) (1. A birodalmi hadihajó és kísérete lassan haladt felfelé a Níluson. (1. Hadriánusz Antionusz emlékére egy várost építtetett Bersa alapjaira. Ma már csak az alapok maradványaiból következtethetünk a város hajdani csillogására. Nem sokkal később Kleopátra is öngyilkosságot követett el. számos templom. A XIX. 138–161) (1. egy diadalív. egy cirkusz és egy lóversenypálya is. Néhány évvel később azonban Mohamed Ali engedélyt adott a romok újbóli felhasználására a környéken épült üzemek alapjaihoz.(ar.e. aki egyiptomi utazása folytán halt meg az Arab-hegység lábánál. a napóleoni expedíció tudósai számos rajzot és metszetet készítettek róla. Kutyafejű isten. 30–i. A császár meg akarta mutatni Antionusznak az ókori egyiptomi civilizáció nagyszerűségét. 83–30) UF: Antonius Mark Antony (ang.) ANUBIS (ang. Ő őrzi a túlvilág kapuját.) ANUBI (ol.) ANTINOUSZ SN: Hadriánusz római császár védence. ezzel jelképezve az egyiptomi és a római birodalom szövetségét.) Anup1 Apuat Hermanubis (ang.) stibium (ang) stibnite (ang.) Sepa1 Yinepu (ang.) ANUBISZ ANUBISZ ANUBISZ-PÁVIÁN EMBERALAKÚ KOPORSÓ ANUBIS BABOON (ang.) Sheikh Abada (ang.) Inpu Lenpw (ang. Róma azonban megsértődött. s csak egy segítő szerep jutott neki a halottak őrzőjeként és a temetési kultusz isteneként. a halottak istene kiszorította helyéről. s így a két név összetevéséből jött létre a Hermanubisz névalak. hogy egy olyan római álljon az élén. Ízisz szoptatta és nevelte fel. Antinouszt a közép-egyiptomi Bersától nem messze. akit Szabinának hívtak. BT: sziget sziget.u. bár volt felesége is.) Anubi (ol. hogy egy kurtizán legyen a hitvese. i. s lelküket elkíséri a földalatti világban. Bár Nephtüsz szülte.. 37) Vegyjele: Sb2S3. Augusztusz. Szemfestékként használták.u. A sakál azonban nem honos Egyiptomban. I–II TÖMJÉNFA ANTIMON UF: antimonit msDm (tr. akit hatalma úgy elvakított. 19) ANTONINUS PIUS ANTRÆK (dán) PIUSZ.u. 30-án alapította meg Hadriánusz a várost. de inkább farkasra hasonlít. A város Bersa alapjaira épült. Actium eleste után Antóniusz Kleopátrát halottnak hiszi. 130.) Hermanubisz Ienpw (ang. 14) (1. A dráma nem sokkal ezután következett be.e. Az Óbirodalom korai periódusa után Ozirisz. I. I. Egy 12 éves fiú múmiája kb. Hadriánusz szeretői viszonyban volt Antionusszal. Fajjúm2-ban Hadriánusz. es. szénpor belégzése okozta por-tüdő betegség. nem fogadta el. Egy irodalmi esten ismerkedtek meg. hogy megengedi magának. ezért magába mélyeszti kardját alulról felfelé.) ANTINOUPOLISZ ANTINOÉ ANTINOÉ ANTÓNIUSZ. 130 júliusában Alexandriában kötöttek ki. fogadja az elhunytakat. majd feleségül vette Kleopátrát. BT: Egyiptom-utazó RT: Antinoé ANTIQUITIES SERVICE (ang. Habár Egyiptom soha nem kérdőjelezte meg a római befolyás jogosságát. a flotta és a kincstár egy részével együtt. MARKUSZ ANUBISZ UF: Anpu (ang.) Augusztusz (i. amelynek Anubiszt ábrázolják a sakáltól származik. az örök utak megnyitója. BT: ember-múmia ANTJOTEF I–VII (ném. tűzön való sütésből és a olajlámpákból származó füst okozhatta. amelyen a ANUBISZ-PÁVIÁN ANTJAU MÚMIÁJA SN: A Royal Ontario Múzeum egyiptomi galériájában látható.) ANTIJU FA ÓKORI EGYIPTOM MERENRÉ.) ANTIEMSAF I–II (por. BT: terméselem RT: sászuk ANTIMONIT ANTIMON ANTINOÉ UF: Antinopolis (ang.) Antinoupolisz Sejk-Ibáda. Antinouszt elég érettnek találván megbízza a sivatagi oroszlánvadászat vezetésével.ANTIBIOTIKUM BT: gyógyszer ANTIC EGIPTE (kat. ha kis zárt helyiségben használták. Antóniusz Dionnüszosszal azonosította magát. amely addig Bész isten kultuszközpontja volt. háborúba indult Antóniusz ellen.) Marcus Antonius (ang. Kultuszának központja 55 .) Igau Imeut (ang. Az actiumi csatában Kleopátra és Antóniusz megmenekülnek az ellenség karmai közül.) Anubis (ang.) SN: Elhagyta feleségét Kleopátra kegyeiért. aki 3 gyermeket szült neki. Farka bozontos és lapos. hogy az elé járuló halott elég tiszta-e ahhoz.) SN: Hadriánusz építtette a Nílus keleti partján.) ANTEF. 700-450-ből. a balzsamozók és a balzsamozás felett őrködött.

felül szélesedő bordázott fejdísszel. spa.) Papion Anubis (fr. BT: elephantinei triász Nílus-isten védőistennő ANUP1 ANUBISZ ANUP2 (óei.) ANUKISZ ANUKISZ UF: Anket (ang. gömb alakú hifa-tömörülések. a magházba jutnak.) ANYAG NT: adalékanyag alapanyag balzsamozóanyag lakk mínium muna nátron ragasztóanyag szer szervetlen anyag szintetikus anyag szövet tartósítószer tehenet tejnövelő szer tüzelőanyag üveg viasz ANYAGI KULTÚRA BT: kultúra NT: kézművesség ANYAROZS UF: Claviceps purpurea (lat. a Louvre tulajdona. Kb.) Anqet (ang. Nőalakban ábrázolták magas.. Abüdoszban a szintén kutya-alakú Chontamenti-vel azonosították. és a fertőző ciklus folytatódik. súlyuk 14–28 kg. amelynek alakja idegen eredetre utal. Hatóanyagai közül gyógyászati jelentősége csak az alkaloidoknak van. BT: Aperia NT: Hatiay1 (ang. Főleg az Asszuán közelében lévő alsó kataraktával hozták kapcsolatba. tavasszal „kicsírázik”: megjelennek rajta a sztrómák. Ebből alakul ki a kemény. Fiuk Huja2. Előfordul még a gyermekszületések védőjeként is.) Papio cynocephalus anubis (lat. hétköznapi és vallási tárgyak.. A tuna el-gebeli nekropoliszban találtak ilyen Anubisz-pávián múmiákat. BÉKA ANI2 (ném. 1–3 cm hosszú. a mezőket tápláló Nílust személyesítette meg. sok tápanyagot tartalmazó áttelelő alak. BT: halottvédő isten kutya-isten Nephtüsz hozzátartozói túlvilági isten NT. a nyakon vörös festett gallér látható. Szeni1 és Hatiay1. majd gyors hifaképződéssel megtapadva.) ANURA (lat.) APERIA (ang. közülük legjelentősebb az ergotamin.) SN: A 18. Sírjában találták meg maradványait a feleségével és fiáéval együtt csodálatos koporsókban.) SN: Ez a gombafajta járványokat és betegségeket terjesztett. Már 30 mikrogramm is erős hallucinációkat válthat ki. 2–10 mm vastag. Fülei nincsenek. Alain Zivie dolgozott a sír megerősítésén. BT: tömlősgomba AOH APEP IAH2 APÓPHISZ APÓPHISZ. BT: Anubisz-szobor faszobor ANUKET (ang.) Zivie.) Huja2 Szeni1 Tauret1 APERIA SÍRJA SN: 1987-ben fedezte fel egy francia csoport Bubaszteion szikláiban. amelyek mellett alabástromból készült kanopuszedények. Wellcome vásárolta egy londoni árverésen Rustafjaell kollekciójából. valamint ékszerek hevertek.) Anubis-Pavian (ném.) Nephtüsz Ozirisz ANUBISZ-PAP UF: múmiapreparátor SN: Ők végezték a mumifikációt két hónapon át Anubisz isten jelmezében és maszkjában. és puha. szarv alakú. a harci szekérség tábornoka III. amennyiben a tél folyamán legalább egyszer megfagyott. 30–45 évig élnek. Anubisz ANUBISZ-PÁVIÁN UF: Anubis baboon (ang. amelynek varjúköröm a neve. BT: szakkarai sír RT: Aperia (ang. bronzszobor RT: Anubisz ANUBISZ HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja Ozirisz. Tulajdonképpen a vele fertőzött rozs nevezendő „anyarozs”-nak. Jellegzetessége.) UF: Aperel (ang. elpusztítják. dinasztiában volt Alsó-Egyiptom vezíre. szürkés micéliumtömeget hoznak létre. Alain 56 . Ott szívófonalai behatolnak a magkezdeménybe. Ezek az apró.. BT: mumifikáló pap RT. testhosszuk 60–74 cm. BT: tábornok vezír NT: Aperia hozzátartozói RT: Aperia sírja APERIA HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Tauret1. 50-60 éves lehetett halálakor. spóratermő fejecskék aszkospórát hoznak létre. kb. Anubisz hozzátartozói RT: Anubisz beszéde Anubisz bronzszobra (L) Anubisz-pap Ozirisz mítosza ANUBISZ BESZÉDE BT: Nebszeni1 papirusz (BM: EA 9900) Nu papirusz ANUBISZ BRONZSZOBRA (L) SN: Későkorból származó magas dombormű. Amenhotep és Ekhnaton uralkodása alatt. APEPI I–II (ang.) SN: Elephantine sziget és a nílusi zuhatagok vidékének istennője. Féltestvére Hórusz apai ágon.) Grüne Pavian (ném. Fő szentélye Elephantinéban volt. A szklerócium által ivaros úton létrehozott aszkospórák a szél szárnyán a virágzó rozs bibéjére. BT: Anubisz NT: Hórusz Kabechet (ang. mely ma a Wellcome Múzeumban látható. 17. spa. Hnum és Szatisz lánya. magasságuk 43–49 cm. Az aranyból készültek a Kairói Múzeumban láthatók.) Babouin doguera (fr. Neki tulajdonították a Nílus áradását. hogy bal karja kissé előre tartva könyékben hajlított.) ANY (ang.) Papio Anubis (lat. Lánya: Kabechet.) Anuket (ang. sötétibolya vagy barnásfekete színű. ném.Künónpoliszban volt.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. I–II.(100) BT: pávián ANUBISZ-SZOBOR BT: istenszobor NT: Anubisz-szobor (WM: EC152) Tutankhamon Anubisz-szobra ANUBISZ-SZOBOR (WM: EC152) SN: Fából készült durva kidolgozású Anubisz-szobor a Későkorból.) Olive baboon (ang. Ez a talajra hullva. anyja Nephtüsz. BT.) SN: Kb.

I–III. Aztán az állkapocsból eltávolították a két szemfogat. majd egy gondosan megmunkált szentélyben szállásoltak el. a papok szétszéledtek szerte az országban. 2. hogy Ptah isten. A fejet négy kötéssel kell beburkolni felül.) BT: dinasztia. akkor Memphiszbe vitték.. APÓPHISZ. szélességük kétharmad könyök kell legyen. Az iratok hangsúlyozzák.APET OPET (ang.) APIRU OPET-SZENTÉLY APÓPHISZ. amely hordozta. OPET-ÜNNEP ERNYŐS SN: Rabszolgák. I–III.) Aphroditespolis (gör. a fejét és nyakát kikötötték.) APHRODITOPOLISZ (gör. hátán kiterjesztett szárnyú keselyűnek vagy sasnak alakjával. akit Ápisznak neveztek és szentként tisztelték.) APHRODITESPOLIS (gör. A kitömött bikát végül felegyenesítették. 1663–1570) hükszósz fáraó APET SZENTÉLY APET ÜNNEP APHOBIS I–III (spa. Az állat kiválasztása rendkívül fontos feladat volt. hogy a balzsamnak be kell ivódnia a testbe. (i. 19) BT: város APEP I–III (spa. Ez lett az új Ápisz-bika. aki az i.76m hosszú) bikaszobrot finom mészkőből faragták. akinek tiszteletét Haemuaszet1 felügyelte. BT: rabszolga ÁPISZ MÉH APIS (ang. A hasüregből is mindent kivettek és vászonnal kitömték.) APHRODITOPOLISZ (gör.) APER-ANAT (ang. Ismertetőjelei a következők: fekete volt. I–III.) Gebelein (ang.) SN: Aphroditopoliszból és Aszjútból származó 709 dinasztikus koponyából – amelyek ma a Turini Antropológiai Intézetben vannak – a tudósok megállapították.) APÓPHISZ. I–III. hogy természetes legyen a tartása. és néggyel alul.) APIACEAE (lat. A Ptah istent megtestesítő bikát Egyiptom összes csordájában körülnézve választották ki.) UF: Apis (ang. dinasztia idejéből származik. BT: Ápisz-szobor ÁPISZ-BIKA SZOBOR ÁPISZ BOTJA ÁPISZ SZOBOR ÁPISZ-PAP APEPI I–III (ang. (1. 57 .) Kusae (ang. nyelvén szkarabeusz képével. a nemzés és a termékenység erejének jelképe volt. A balzsamozás 70 napig tartott.(ar. valamint két másik fogat. melyet a vallás előírt egy Ápisz-bika számára. amely Ptah memphiszi templomának közelében épült. évezredbeli babilóni adósrabszolgaság elől szöktek meg. hogy az átlagéletkor 36 év volt. el.) Qusiya. 16. és valaha teljesen feketére volt festve. Ezek hossza 6 könyök. APÓPHISZ. APERANAT (ang.) Aphroditopolis (gör. egy élő bika formájában jelenik meg az emberiség között. Mikor sikerült kiválasztani a bikát.) Pathyris (gör. míg élt. amelyhez hívők vándoroltak.) User-Anat (ang. Atyja nem is volt. ami az I. amelynek testén meglelték az isteni jeleket. Két istenség is lakozott benne: Ozirisz és Ptah. akik Között sok menekült is volt.e. Az 1.) APHRODITOPOLISZ (gör. homlokán háromszögű fehér folttal. s keresték az utódot. mirhával és tömjénnel. Az élet nagyságú (1. mialatt a papság mindvégig gyászolt. BT: Ápisz-bikák mumifikációja balzsamozás RT: Ápisz-bika ÁPISZ-BIKÁK MUMIFIKÁCIÓJA SN: Miután bepólyázták és bebalzsamozták az Ápisz-bikát. A bika mellső lábai közé kell helyezni a szövetet a jobb vállától befelé oly módon. BT: bika-isten termékenység isten RT: Ápisz-bika Szerapisz ÁPISZ-BIKA UF: Hep-bika SN: Memphiszben úgy vélték. hogy a bal vállánál kilógjon. APÓPHISZ. BT: állatmúmia RT: Ápisz-bika ÁPISZ-PAP UF: Ápisz botjai SN: Ők választották ki a bikák közül azt. Halálát 70 napig gyászolták. Mikor egy bika meghalt (várható élettartamuk 25 év volt). Nektanebosz által építtetett két templomot összekötő temetési menetekkor használt út mentén állt.e. E szobor a 30.) APERANAT (ang. Ezután a kötést szétvágják és a bal vállától befelé helyezik fel úgy. Ebből az összetett lényből alakult ki a hellenisztikus világ nagy istene. Szerapisz. A nyelve alá egy mirhával telt zsákot kellett helyezni.) UF: Aftih (ar. BT: szent állat RT: Ápisz Ápisz-bikák bebalzsamozása Ápsiz-bikák mumifikálása Ápisz-bikák pólyázása Ápisz-bikák sírjai Ápisz-bikák temetési szertartása Ápisz-szobor Ptah Szerapeum ÁPISZ-BIKÁK BEBALZSAMOZÁSA SN: Csak a bepólyázás után balzsamozták be. hogy a jobb oldalon lógjon ki. BT: Ápisz-bikák mumifikációja pólyázás RT: Ápisz-bika ÁPISZ-BIKÁK SÍRJAI BT: bikasír RT: Ápisz-bika Szerapeum ÁPISZ-BIKÁK TEMETÉSI SZERTARTÁSA SN: Ehhez a szertartáshoz valamennyi papnak és szolgának vörösbe kellett öltözni. majd kitömték viasszal. s ott a megtestesült Ptah istenné ÁPISZ-MÚMIA SN: Az istenként tisztelt Ápisz bika múmiája. A mezőgazdaság istenének.26m magas és 1. Csak egyetlen bikát választottak ki. és II. A férfierő és a termékenység szimbóluma volt.) nyilvánították. hanem égből jött sugár termékenyítette meg az üszőt.) ÁPISZ APIS MELLIFERA CARNICA (lat.) APHRODITOPOLIS (gör. BT: mumifikáció NT: Ápisz-bikák bebalzsamozása Ápisz-bikák pólyázása RT: Ápisz-bika ÁPISZ-BIKÁK PÓLYÁZÁSA SN: A pólyáknak hat ujjnyi szélesnek és másfél ujjnyi vastagságúnak kell lenni. farka kétágú szőrcsomóban végződött.) Per-Hathor (óei. magát a nyelvet be kellett borítani balzsamba áztatott kötéssel. BT: temetési szertartás RT: Ápisz-bika ÁPISZ-BIKÁK TEMETŐJE SZERAPEUM ÁPISZ-BIKA SZOBRA (L: N 390) SN: Auguste Mariette találta a Szerapeum és a Memphisz melletti Szakkara feltárása közben egy kis kápolnában. Egyiptom 1852-ben ajándékozta a Louvre-nak. amelynek Memphisz volt a központja. dinasztiától kezdve megtalálható a kultusza. mely rendelkezik mindazon különleges jellel.) UF: Aper-Anat (ang. spa..) APHOPHIS I–III (spa. felnyitották a koponyáját és mindent kivettek belőle. s amelynek több magzata nem lehetett. ar.) SN: Bikaisten.) Per-Inerty (óei.) APEPA I–III (spa. Ehhez a lábai közé tolták a deszkát. I–III. Később az izraelitákkal szövetségben álltak.

II. I.) Akenenra (spa.) Apep II (spa.) Nibkhopeshre (spa.e.) Apepi I (ang. a káosz istene.) BT: fesztivál APIUM GRAVOLENS APOFIS I–III (spa.. I. a kozmikus rend és a holtak ősellensége alvilági útjuk során. kinek feje helyén két válla közül egy kígyó tekergőzött elő.) Apepi (ang. II.) Apepa III (spa.e. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. Apóphisz. Trachómájából férje gyógyította ki egy saját maga által készített antibakteriális kenőcs segítségével. I–III.) Aphophis I (spa. dinasztia hükszósz fáraója.(i. I.) Apopi2 SN: Démoni lény. NT: Ahhotep. spa.) Aphophis III (spa. ÁPISZ-ÜNNEP UF: festival of Apis (ang. 1585–1542) Apóphisz. SÍRJÁNAK SZARKOFÁGCSAR- Rhind papiruszt.) Qus (ar.) Auserre Apepi (ang. 1730–1630) (i.) APÓPHISZ UF: Apep (ang.e.) Afofis I (spa.) APOPHIS I–II (ang. I.) Afofis II (spa. 1585–1542) UF: Aaousirre (spa. spa.) SN: A 15.) SN: A 15.) Ippi II (spa. UF: Apep III (spa. APÓPHISZ. BT: isten APÓPHISZ.. APOLLONIOS SN: Egyiptomi jós. aki állítólag előre jelezte Caligula halálát. APOPHIS (ang.) Apopi II (spa. 15.) Aaqnenre (spa. I.) Aphobis III (spa. I–III.e. 1730–1630) (i. az alapvetően gonosz. BT: jós APOLLONITES (gör.) Apopi III (spa.) Auserra (spa. 2. APOLLINOPOLIS-PARVA (gör. I.) Aphophis II (spa. Apóphisz. egyiptomi emlék. 1663–1570) hükszósz fáraó APOPI1 SN: Imhotep1 felesége.) Ippy II (spa. BT: Apóphisz.) Aauszerré Apóphisz Aauszerré Aa-weser-ra (ang. 15. BT: dinasztia.e.) Nebkhepeshre (spa.) Apophis (ang.) Nebkhepesre Apopi Neb-khopesh-ra (ang.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ.e.) Ippi I (spa. BT: város APOLLÓNOSZPOLISZ MAGNA (gör.) APOPI I–III (spa. felső-egyiptomi nomosz központja volt.) Apophis II (ang.) Aqenenre (spa. 1652–1544) hükszósz fáraó NT: Apóphisz.) Apepi III (ang. dinasztia hükszósz fáraója. HOZZÁTARTOZÓI SN: Fia: III. uralkodási évében. BT: Imhotep1 hozzátartozói APÓPHISZ APÓPHISZ. I–III. Ez az első írott. csak magukra vállalták ezt a munkát az orvosok és betegek kisegítésére. hozzátartozói dinasztia..) Nebhepesré Nebkhepeshra (spa.) SN: A 16. 2.) Apepa II (spa.) Apopis I (ang. Ré.) Awoserre (spa.) Apophis I (ang. UF: Aa-kenen-ra (ang. (i. 1652–1544) hükszósz fáraó NT: Apóphisz.) APOPIS I–III (ang.) APOLLINOPOLIS MAGNA2 (gör. Nagy kígyóként vagy krokodilként is ábrázolják.) Nibkhopeshreapophis (spa.) VAD ZELLER APÓPHISZ. az áradás évszak 4.e.) SN: Nem hivatásszerűen dolgoztak.) Apepa I (spa.) SN: Az 5. A feneketlen mélység sárkánya. hozzátartozói APÓPHISZ. (i. III. BT: dinasztia.) Aakenenré Aaqenenre (spa.) Aa-qenen-Rê (ném.) UF: Gesy (óei.) 58 .. hónapjában másolták le a APOPI2 (spa. I. BT: mesterség NT: Szenimen RT: mesterség APÓPHISZ APÓPHISZ.) Aaqnenreaphophis (spa.) Ippy I (spa. II.) Apopis II (ang.) NOMOSZ.) Akenenre (spa. I–II.) Apepi II (ang. 1674–1567) (i.) Aqenenra (ang. spa. I.) Ipepi I (spa. II.) Apep I (spa. a sötétség és a bűn megtestesülése. spa. II. BT: Apóphisz.) Aauserre (spa.) Apofis I (spa. emberi testű isten.e.) Apofis III (spa.e. amelyet Thébában találtak meg.e.) Apofis II (spa.) Nebkhepeshra Apop (ol.) Ipepi III (spa. Felesége: Ahhotep.) Ippy III (spa.) Apopi I (spa. Az ő 33. (i.) Apopis III (ang. hozzátartozói APÓPHISZ. 1674–1567) (i. (i. BT: Apóphisz. Apóphisz. matematikai tartalmú.) Aaousirreapophis (spa.) Ipepi II (spa. dinasztia hükszósz fáraója a Deltában.) Aphobis I (spa. 16.) Aphobis II (spa. EDFU FELSŐ-EGYIPTOMI APOLLINOPOLIS MAGNA1 (gör. I.) Ippi III (spa. APÓPHISZ.) ÁPOLÓ EDFU UF: nővér nurse2 (ang. (i. 1585–1542) APÓPHISZ.BT: pap RT: Ápisz-bika ÁPISZ-SZOBOR UF: Ápisz-bika szobor BT: istenszobor NT: Ápisz-bika szobra (L: N 390) ÁPISZ TERME NOKA SZÉTHI.

A Torinói Múzeum falát díszíti. ÉSZAKI PETYMEG túli kereskedelemre használták. Ramszesz thébai templomába rendelt szoborról szólt.) GALLÉROS PÁVIÁN DROMEDÁR ARAB MORINGA UF: bAq1 (tr. így válogatták ki a többi ércnél nehezebb aranydarabkákat. III. alul a sziklákkal és kövekkel kijelölt főutat.e.) SN: Az aranybányák jelentős hozammal működtek.) AKHET ARÁLIAVIRÁGÚ ARÁLIAVIRÁGÚ UF: Aralianae (lat. ezek lábánál a munkások apró házait. (1. i. hanem zöld színű metamorf vulkanitokat is bányásztak itt díszítőkőnek.e. APÓPHISZ. hogy felrajzolt egy 9x19-es négyzetsort. jobbra fehér színnel Amon isten templomát. 620) BT: mágia APRIES (ang. Felül ábrázolták a gránit hegyeket az aranybányákkal. 587–569) APRIÉSZ (i. s ezután szerkesztette meg az alakot: a felső 3 sorba a fej (a homlok felső szélétől a nyak aljáig). Az arany bősége később nagyban hozzájárult Egyiptom nagyhatalmi tekintélyéhez az Újbirodalom korában.(ar.APOTROPAIKUM SN: Bajelhárító erő. a bányaigazgató felelt. maguk a bányák a karnaki Amontemplomtól és „Amon aranyának legfőbb őrzőjétől” AQENENRA (ang. II.) ÁR1 UF: awl (ang.) NEFER ÉS KA-HAI FÖLD ALATTI KAMRÁJA TJANENHEBU SÍRJA PADIENISI SÍRJA ANUBISZ UPUAUT APÓPHISZ.) ARAB HÓDÍTÓ SN: I. II. BT: térkép torinói papirusz RT: aranybánya ARANYBÁNYÁSZAT SN: Az aranybányákban a munkások kis lámpákkal megvilágított szűk járatokban kúszva dolgoztak. Egy kutat is ábrázol.) BT: rózsaalkatú NT: ernyős ARANY UF: gold (ang.) AQENENRE (spa. hieratikus írással. A port aztán lejtős rámpán terítették szét. Meghonosították Egyiptomban az iszlám vallást. BT: hódító ARABIAN BABOON (ang. 639–642-ig tartott az arab hódítás.) Wahibre (ang. A papiruszon mintegy 100 – az Arab-sivatagban. ahol kvarcban halmozódott fel az arany. Az arab lett a hivatalos nyelv. 1100-1150-ből) való. Habár a lelőhelyekért egy magas rangú állami tisztviselő.) kiáradás SN: A Nílus július közepétől november közepéig áradt. 78) BT: moringa ARAB-SIVATAG UF: Keleti sivatag BT: Kelet-Szahara ÁRADÁS UF: ár2 árvíz dagály flood (ang. akkor dögvész.e. valamint határon 59 . másrészt a Nílus és a Vörös-tenger között lévő sivatag lelőhelyeiről. Koptosztól keletre. 26. A gyerekek összegyűjtötték a kvarckristály darabkákat. A kemény sziklából először nagyobb darabokat szakítottak ki.) ÁR 2 ARAABIA AKAATSIA (észt) ARABA. (i. betegségek és éhínség következett be. Dzsebel gerinceit négy hegyláncban jelölték meg.) nebw (óei. majd ezeket kalapáccsal aprózták tovább.) (1. A Bizánccal szembenálló monofizita keresztények segítségével sikerült elfoglalniuk Egyiptomot.) ARABISCHES KAMEL (ném. valamint tartalmaz egy feliratot: ‘a hegyek ahol aranyat bányásznak’. a következő 10 sorba a testnek a válltól a térdig terjedő része kerül.) APRIÉSZ (i. s Egyiptom addigi kultúrája eltörlődött általuk.e.) inundation (ang. 589–570) (i. Ennek ellenére a kopt nyelv helyenként megmaradt. dinasztia korából (kb. Az öregek és az asszonyok kézzel hajtott gránitmalmokkal zúzták porrá az ércet. így tették lehetetlenné. Ha az áradás elmaradt. a Nílus és a Vörös-tenger közti szűk átjáróban fekvő – aranybánya helyét és az odavezető utat jelölték..) SN: Aranyból komoly mennyiség állt rendelkezésre egyrészt a núbiai aranybányákból. és a kopt használata a keresztény liturgiákra korlátozódott. 589–570) (i. Az arany csillogásával Ré. Thébától északra.e.) (1.) BT: dinasztia. védelmez és elhárítja a gonosz befolyást. 11) BT: természeti jelenség RT: Nílus ÁRADÁS ÉVSZAKA ARALIANAE (lat. A térkép valószínűleg egy per iratainak melléklete: a II. Dekorációs célokra. EL. Nem csak aranyat. BT: festészet RT: négyzetrácsozás ARANYAMULETT BT: amulett NT: aranygallér-amulett keselyű-amulett ARANYBÁNYA UF: goldmine (ang. amely szentnek tartott nyersanyagból készült és amely befejezetlenül hevert a Nílushoz vezető út mentén. amin vizet folyattak keresztül. 664–525) fáraó APRÓPETTYES GINSTERMACSKA APU APU43 APU53 APU55 APUAT APUAUT AKHMIM (ang.e. a napisten „húsára” utal. A 20. sz. BT: fém terméselem RT: aranybányászat arany ékszer aranymaszk aranymosó aranyműves arany nyaklánc aranyozás aranyozott faszobor ARÁNY SN: Az egyiptomi művész úgy kezdett hozzá egy emberalak megrajzolásához. BT: bánya NT: Akita barramijei aranybánya gebel zebarai aranybánya vádi el-hudi aranybánya vádi hammamati aranybánya RT: aranybányák papirusza aranybányászat ARANYBÁNYÁK PAPIRUSZA UF: aranybánya-térkép SN: A világ első térképe. spa. (1. hogy bárki akárcsak a legkisebb darabot is ellopja. Vegyjele: Au. Thutmózisz alatt 3 tonna nemesfémet szállítottak a fővárosba. az utolsó 6-ban helyezkedik el a láb.) BT: famegmunkáló eszköz ÁRADÁS EGYIPTOMI AKÁCIA ABÜDOSZ (gör.) nebu (óei. ahol borsószemnyi darabokra törték őket a kevésbé erős munkások.) nbw (tr. és a felszínre vitték. Az arany szállítása szigorú katonai őrizet mellett történt. 78) Moringa arabica (lat. 587–569) UF: Apries (ang.

függtek.e. amiket a hajó első harmadánál állítottak fel. (1. A gabonát tulajdonképpen kovakőszilánkokkal megrecésített sarlókkal fűrészelték le valamivel térdmagasság alatt. 16) BT: famegmunkálási technika ARANYOZOTT FASZOBOR BT: faszobor NT: Tutankhamon aranyozott faszobra ARANYSZANDÁL (KEM: JE 354221-354222) SN: Aranyból készült halotti szandál a késői Újbirodalom korából. Széth fölött aratott győzelmére utal. Aratáskor az asszonyok feladata volt a gabona tisztítása. BT: kézműves NT: Neferrenpet1 Szenna RT: aranyművesek felügyelője ARANYMŰVESEK FELÜGYELŐJE BT: felügyelő NT: Nebszeni5 Nebszeni6 ARANY NYAKLÁNC BT: nyaklánc NT: Hnumit sólyomfejes arany nyaklánca ARANYOZÁS UF: gilding (ang. Az Újbirodalom alatt az egy tönkből készült árboc a hajótest közepén helyezkedett el.) SN: Az arany finomítását feltehetően már a bronzkorban (i. bányászat RT: aranybánya ARANYBÁNYA-TÉRKÉP ARANYBÁNYÁK PAPIRUSZA ARANYEDÉNY BT: edény NT: Hotepheresz. amely a 26. A finomított arany tömbökbe öntve jutott el a mesterekhez. BT: királyi titulus RT: fő királyi név Hórusz-név nebty név trónnév ARANYKOR-MÍTOSZ BT: mítosz NT: Ré1 elleni összeesküvés Ré1 szeme Ré1 titkos neve ARANYMASZK BT: múmiamaszk NT: Pszuszennész. hogy megszabaduljon a pólyáitól.) SN: Ez az amulett erőt adott a halottnak. BT: ékszer NT: arany gyűrű lahúni kincs ARANYGALLÉR-AMULETT UF: amulet of the collar of gold (ang. Később a Nílus völgyébe vitték emberháton vagy hajón. és az ólom-oxiddal együtt részben elpárologtak. a szennyezők feloldódtak az ólom-oxidban. I. ólmot adtak hozzá. majd faszéntűzön elkezdték melegíteni. A kitermelt aranyércből kupellálással (űzéssel) különítették el az aranyat a szennyezőanyagoktól. mely négyzet alakú volt és fonott papiruszgyékényből készült. valamint kis szögekkel biztosították.) RT: arany ARANYMŰVES UF: goldsmith (ang. Sót hozzáadva az ezüstből ezüst-klorid keletkezett. szükség esetén akár le is lehetett ereszteni. 6. A menyasszony a bal kezének középső ujján hordta az arany gyűrűt.) AMERIKAI KUTATÁSI KÖZPONT EGYIPTOMBAN (Eg.) ARCFESTÉK SN: Alapanyagokként gyakran galenitet és malachitot használtak. majd rudakat formáltak belőle. de csak i. A tamatés napján kellett a halott nyakába helyezni és aranyból kellett készíteni. aranyedényei ARANY ÉKSZER SN: Az ókorban készült arany ékszerek igen magas finomságúak voltak. Hosszúsága: 21 cm. A két ágat a hajótestbe épített alapok. A visszamaradt arany-ezüst ötvözetből kétféle módon távolíthatták el az ezüstöt.) SN: Az aranyozást úgy végezték. Az ezüst a kénnel reagálva ezüst-szulfid formában az olvadék tetején kivált.) SN: 1 arasz = 1/7 rőf = 7. Az istenség nagybátyja.e. A másik lehetséges eljárás az volt. Eleinte az aranyat a kitermelés helyszínén dolgozták fel. hogy a nedves gipszvakolatra nagyon vékony aranylapot helyeztek. Megszilárdulás után ezt a réteget már könnyen el lehetett távolítani az arany felületéről. BT. BT: földművelés NT: gabona aratás papiruszsás aratása ARATÁS ÉVSZAKA ÁRBOC SEMU SN: Az Ó. ólom és só ötvözetével lezárt agyagkemencékben olvasztották. rajta a vízszintes nagy vitorla. eleme. részben a tégely falába ivódtak. aranymaszkja Tutankhamon aranymaszkja (KEM: JE 60672) ARANYMOSÓ BT: mesterség NT: Khay1 (ang. BT: tárgy ARCE (röv.és Középbirodalom alatt fordított V betűre hasonlító kétlábú árbocokat használtak. BT: aranyamulett ARANY GYŰRŰ SN: Az ókori egyiptomiak csak kivételes esetekben használtak aranyat gyűrűkészítésre. Az ércet meglehetősen porózus agyag olvasztótégelybe (kupellába) tették. akkor nyomással és ütögetéssel érték el. hogy kéntartalmú anyagot (talán antimon-szulfátot) adtak hozzá. dinasztiára volt jellemző. BT: arany ékszer gyűrű NT: Tutankhamon pecsétgyűrűje ARANY HÓRUSZ NÉV SN: A királyi titulus 3. az árbocot pedig a hajó két végéhez rögzített kötelek tartották egyenesen. BT: festék szépítőszer NT: arcfesték (L: AF 167) arcfesték (L: E 11048b) arcfesték (L: E 20514) arcfesték (L: E 23100) arcfesték (L: E 23106) arcfesték (L: MG 14400a) arcfesték (L: MG 14400b) fehér arcfesték RT: szemfesték szempillafesték 60 . BT: aranyszandálok ARANYSZANDÁL BT: szandál NT: aranyszandál (KEM: JE 354221-354222) ARANYSZOBOR BT: szobor NT: Ihi aranyszobra RT: aranyozott faszobor ARANYVÁROS ARASZ KOM OMBÓ (ar. szélessége 7 cm. BT: mértékegység ARATÁS SN: Március-áprilisban végezték a gabona learatását. Ez az amulett nagyon ritka és úgy tűnik azon hiedelem kifejezéséből nőtt ki. Száradás után a gipszvakolat az aranylemezt erősen kötötte a fához. vagy még por formájában zsákokba tették. ritkán foszgenitet és ólom-hidroxid-kloridot. I. Amikor vastagabb aranyréteget kívántak a fához rögzíteni. mivel a kaszát nem ismerték. Az ólom oxidálódott. századtól vált általánossá az alkalmazása. a menetet pedig fegyveresek védelmezték. III–II. és így visszamaradt az arany. amely beszívódott a tégely falába. évezred) is ismerték. Ez lassú munka volt. általában 22–23 karátosak.47 cm. hogy ne mozduljon el.

BT: arcfesték ARCHAEOMETRIA(1. szfalerit 9. 3100–2686) (i. 206) (i. ANTHONY JOHN (1898. BT: régészet NT: neutronaktivációs analízis(1.) SN: Történész és egyiptológus.R.) thiniszi korszak ARNOLD. mg-nyi porának százalékos összetétele: galenit 72%. palmierit 8. termolumineszcens kormeghatározást. BT: oroszlán-isten ARGOLOU (fr. 1626) RT: Archaeometriai Laboratórium (Gör. 10. 26.e. anglezit 10.5%.e. 3150–2925) (i. amelynek fő alkotóeleme a galenit.2%. anglezit 13. Fax. Hawkes-tól származik. laurionit 1%.) SN: Az első feliratokon jelent meg a predinasztikus korban. 3100) UF: Archaic Egyptian language (ang. obszidiánt. ezért is szokták ezt a korszakot taniszi korszaknak is nevezni.3%.) SZÜRKE GÉM PÁLMAFÉLE HOMOKKŐ HOMOKKŐ ARENSNUPHIS (ang. laurionit 3. 2955–2635) UF: epoque thinite (cse.demokritos.3%.) ÍJÁSZ ŐS-TESTÜREGES ÉPÍTÉSZET ÉPÍTÉSZ ÉPÍTÉSZET ÉPÍTÉSZ RÉGÉSZ RÉGÉSZ ARCHICOELOMATA (lat. BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: E 23100) SN: Középbirodalomból származó kozmetikai por. cerusszit 12.1%.e.e. 2840–2700) (1.) SN: Az egyiptomi Núbia jóindulatú istene és Ízisz egyik társa. (i. hipsz 2. cerusszit 3%. szfalerit 4.) SN: 1987 óta működik hivatalosan. Itt ismerkedett meg Eratoszthenésszel. BT: egyiptomi nyelv ARCHAIKUS KOR (i.8%.e.gr Tel. cerusszit 16.: +30 (0) 1 650 3389 . Greece E-mail: maniatis@ims.) taniszi korszak Thinisk (své.6%.6%. Az ebben található ólom izotopikus összetevőinek vizsgálatából kiderült. 3200–2780) (i.) ARCHITECTURE (ang. A laboratórium végez radiokarbonos kormeghatározást. júl. Az 1.5%.) ARCMASZK URALKODÓ HÜLLŐ MÚMIAMASZK ARCPIROSÍTÓ SN: A nők arcukat és szájukat is pirosították.) FEGYVER KARPEREC KRISZTUSTÖVISFA HERMONTHISZ ARCHAIKUS EGYIPTOMI NYELV (i. foszgenit 33.1–0. 10.e.) ARCHITRÁV UF: episztülion SN: Közvetlenül az oszlopfőre támaszkodó kőgerenda.e. BT: építészeti elem ARCHOSAURIA (lat.) ARENARIA (ol.e. BT: laboratórium AD: Laboratory of Archaeometry. dinasztia ideje. Az alkotóelemek százalékarányú összetétele ebben a festékporban: galenit 82%. cotunnit 2. Hinxhillben (Kent) született és Chelmsfordban (Essex) halt meg.) ARCHITECT (ang. 3300–2650) (i.) ARENISCA (spa. F. BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: E 20514) SN: Kozmetikában alkalmazott por.e.) ARMANT (ar.4%.7%.9%. Az alkotóelemek százalékarányú összetétele ebben a festékben: galenit: 58.) Harensnuphis (ang. 1.C.5%. a fennmaradó százalékban cotunnitból és kvarcból áll.) ARECACEAE (lat.3 µm galenitet találtak.–1980. rőtvörös színű. smithsonit 1. kvarc 2. anglezit 4.) ARNAVES (fr. BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: MG 14400a) SN: Középbirodalmi kozmetikai por.e. 206) (i.e. 2920–2650) RT: Tanisz1 ARCHEOLOGIA (len.5%.2%.e. Nagyobb szemcsékben 50–100 µm.) UF: Ari-Hes-Nefer (óei.) ARCHITEKTON (gör.) ARCHAEOMETRIAI LABORATÓRIUM (Gör. cerusszit 11. 10 mg-nyi por összetevője százalékarányban: galenit 3.) ARCHEOLÓGUS ARCHER (ang. BT: korszak NT: dinasztia.7%. EPR datálást.1%.7%. Fő alkotóeleme a galenit.e. 287–212) SN: Görög matematikus és fizikus. hogy az ólomércet a Vörös-tengerből nyerték. 3000–2840) (1. (1. 3100–2890) (1. anglezit 19%. 2890– 2686) (1.e. BT: egyiptológus ARKHIMÉDÉSZ (i. Institute of Materials Science N.ARCFESTÉK (L: AF 167) SN: Újbirodalomból származó kozmetikai por. akivel hazatérte után is levelező kapcsolatot tartott fenn. BT: szépítőszer ARDEA CINEREA (lat. 2920–2770) (i. amely sötétebb. C. 10.) KRISZTUSTÖVISFA ARENSNUPHIS (ang. Kerámiákat. 2925–2686) (i.1%. amelynek fő alkotóeleme a foszgenit. mg-nyi porának százalékos összetétele: galenit 52. 310) (i. 394) BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: E 11048b) SN: Kozmetikában alkalmazott por.) ARCHEOLOGIST (ang. Alkotóelemeinek százalékarányú összetétele: foszgenit 86. Tudományos munkásságának eredményeit éppen ez a baráti tudományos beszélgetés őrizte meg számunkra. 1626) SN: A kifejezés 1958-ból. 3100) ARCHAIKUS SN: Az 1–2. foszgenit 0. 1626) prompt-gamma aktivációs analízis(1. gipsz 3. foszgenit 88%. amelynek fő alkotóeleme a galenit.e. Demokritos. 3100–2865) (i. DIETER BT: amerikai egyiptológus 61 .5%.) ARCHEOLÓGIA RÉGÉSZET BOLOGNAI RÉGÉSZET ARCHEOLOGICAL MUSEUM OF BOLOGNA ARCHEOLÓGIAI MÚZEUM (Ol. BT: matematikus fizikus ARMAMENT (ro. kimagasló gyarmati ügyintéző. foszgenit 8.e. ekkor a főváros Tanisz1 volt.) ARKELL. foszgenit 18.e.) Arsnuphis (ang. 394) BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: E 23106) SN: Kozmetikában alkalmazott por. Ménész egyesítette a két királyságot. dinasztiát alapító legendás fáraó.) EGYIPTOMI NYELV (i. 394) BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: MG 14400b) SN: Kozmetikai por. feb. Oroszlánként vagy tollas koronát viselő emberként ábrázolták. 2920–2770) dinasztia. 15310 Aghia Paraskevi Attiki. 29. kvarc 0.e.e. C.3%. 310) (i.S. márványt és fémeket tud bevizsgálni.6%. 2. Ifjabb korában megfordult Alexandriában is.4%. erre vasoxidot használták. amelynek fő alkotóeleme a galenit.: +30 (0) 1 651 9430 ARCHAIC EGYPTIAN LANGUAGE (ang.7%.) UF: Laboratory of Archaeometry (ang. 3150– 2686)99 (i. amely a régészet és a természettudományok összevegyítését jelenti. 5200–3150) protodinasztikus kor (i.) ARCHITEKTÚRA (gör.) ARMLET (ang. 3 µm nagyságú szemcsékben 0. mg-nyi porának százalékos összetétele: galenit: 46.(1. előtte 1983 óta a Demokritos-on működött. 2800–2650) predinasztikus kor (i. (i.) ARI-HES-NEFER (óei.8%.(1.e.

Kutatásai többnyire a középbirodalmi piramisokra szorítkoznak.) ÁRPA URA ARRACHE.AD: Dept. 312) (i. Mészkőből készült. I. felesége. FEJSZOBRA (MM: 38. 54) ARRHIDEAUS.. 338–336) ALKÉMIA FAJJÚM2 ARSZINOÉ.) it (óei. felesége volt. (i. 332–305)(1.. BT: Ptolemaiosz.e. 54) UF: Arrhidaios. III.) ARTNOLD. IV. The Metropolitan Museum of Art.e.e.e.) BT: fáraó makedón dinasztia (i.e. 525–404) fáraó ARTAXERXÉSZ.e.e. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. homlokán két letörött fejű ureusz kígyó látható.10) SN: A Ptolemaida Korból.) NT: Bereniké. (–i. 282–246) Ptolemaiosz Keraunosz ARSZINOÉ. cse.e. 305–282) (i. I.e.) (i. 312) (i. (i. II. 220) Ptolemaiosz.) SN: I. 31. (i.e. Fax: 212-570-3879 ARNOLD. II.) Esarhaddon (ang.) ÉRELMESZESEDÉS ÉRELMESZESEDÉS ÍZELTLÁBÚ CHICAGOI MŰVÉSZETI ART INSTITUTE OF CHICAGO (ang. I. of Egyptian Art. felbujtott váddal elűzte I. II.) BT: dinasztia.) MŰVÉSZET MŰVÉSZET ARTAXERXÉSZ. 338–336) UF: Arses (ang. magassága 11. júl. Ptolemaiosz Szótér. II.: 212-570-3770. II.e.) BT: dinasztia. 1000 Fifth Ave. of Egyptian Art.) (ném. Neosz Dionüszosz hozzátartozói ART (ang.e. 1000 Fifth Ave.) SN: Hérakelopolisz kosfejű istene. The Metropolitan Museum of Art.. 323–285) (i. cse.) ÁRPA UF: barley (ang.) NYÍL ARSAPHES UF: Hershefi (óei. II. 312) (i. (i. BT: kos-isten ARSENICON AURIPIGMENT ARSZÉSZ (i. aki ásatásokat végzett at-Tarifban. UF: Arure (ném.) aki II. júl.) SN: Asszír király. amelyet II. Abby Aldrich Rockefeller ajándékaként került 1938-ban a Metropolitan Múzeumba. SN: II.) BT: dinasztia.) SZERAPISZ 62 . 70) (i. 304–284) Ptolemaiosz. (1.) SN: Területegység. a feje tetején hiányzó korona. 285–246) (1.e. I.) ARTISAN (ang. Ramszesz állíttatott 1.) ARTRITIS (lat. 281-ben bekövetkezett halála után féltestvéréhez. II. 316–270.e. PHILIP (ang. A mai Bejrútban sztélét vésetett II.e. 323–305)(1.) (i. Philadelphosz (i.e.. Ptolemaiosszal. Philadelphosz hozzátartozói NT: Arszinoé. Arszinoét.e.e. a királyi házasságot fivér és nővér között. fejszobra ARSZINOÉ. Ő az első. cse. BT: Arszinoé.8 cm.) BT: dinasztia.) ARURA KÉZMŰVES PÁROSUJJÚ PATÁS ÍZÜLETI GYULLADÁS ARSZÉSZ (i. 405–359) UF: Artaxerxes II (ang. 3 gyermeket szült neki.e.e. hozzátartozói RT: Arszinoé. (i. Arszinoé Alexandriába ment. Jelenleg Listban és Dahsurban folytat ásatásokat a Metropolitan Museum American Archeological expedíciója keretében. 323–305)(1.. I–IV. Bereniké. Ptolemaiosz Neosz Dionüszosz lánya. BT: német egyiptológus RT: German Archeological Institute (No. GABRIELA BT: egyiptológus ARRHIDAIOS.) ARSNUPHIS (ang. s helyébe lépve testvérházasságot kötött II.) ÁRVÍZ AS1 (ang.. 278-270-ből származik Abu Roasból. BT: asszír hódító ASAR-HAPI (ang. (i. BT: Ptolemaiosz. 343–338) UF: Artaxerxes III (ang. (i. FILIP (cse. ARTA EGIPTEANĂ (ro. aki háborúzott a 25.–III. Féltestvére: Ptolemaiosz Keraunosz. 28) BT: gabonaféle kultúrnövény pázsitféle NT: hatsoros árpa közönséges árpa FÖLDMŰVES ARTAXERXES I–III (ang. 284–246) (i. XII.e.e. DOROTHEA BT: amerikai egyiptológus AD: Dept. Az orrész letörött. de tejjel összekeverve rögzítő kötést is készítettek belőle törött csontokhoz a Hearst-papirusz 219. (i. SN: XII. 343–332) fáraó ARTERIOSCLEROSIS ARTERIOSZKLERÓZIS ARTHROPODA (lat. 323–317)(1. ami lecsökkentette a talaj sótartalmát. VII.) (1.hódítása emlékére a városban.e. cse.) INTÉZET (USA) ARTIODACTYLA (lat. BT: mészkő fejszobor ARSZINOÉ.e.) (i.e. 9) Hordeum vulgare (lat. aki szinte azonnal megölette két gyermekét.) ARS HERMETICA ARSINOE (ang.) ARURE (ném.e. I. cse. a harmadik azonban el tudott menekülni. 31. Philadelphosz hozzátartozói ARSZINOÉ. Ptolemaiosz 1. Ezután II. Deir el-Bahariban és Dahsurban a Garman Archeological Institute részére. Anyja: I. New York NY 10028-0198 Tel. New York NY 10028-0198 Tel. 700–688) UF: Ashshurahiddin (assz. PHILIP (ang. BT: Ptolemaiosz.) ARS SPAGYRICA ARSINOE I–IV (ang. 2. 465–424) UF: Artaxerxes I (ang.) 2 ASARHADDON (or. 13). 316–270. Főként sör készítésére használták (1.) UF: Arsinoe II (ang. 27. 27. DIETER SN: Egyiptológus és építész. Ptolemaiosz Philadelphosz. (i. 332–304) ARROW (ang. században az öntözéses földművelés fejlődése újabb területek művelés alá vonását tette lehetővé a sivatag szélén. Fax: 212-570-3879 ÁRNYÉKÓRA NAPÓRA ARENSNUPHIS (ang.) ARTAXERXÉSZ. 525–404) fáraó ARTAXERXÉSZ. aki felélesztette a régi egyiptomi szokást. amelynek csak az illesztő tokja maradt meg. Ramszesz sztéléje mellé. Ptolemaiosz 1. Ptolemaiosz Keraunoszhoz ment feleségül Cassandreában. Kleopátra édestestvére. Testvére: II. i. kb.) ARRHIDEAUS.) AS (ang. Ezekre a földekre rendszerint árpát vetettek. cse.) SN: Thrace királynője Lysimachus oldalán. 323–317)(1. FAJJÚM2 ALKÉMIA ARSES (ang. Arszinoé. sora szerint. II. II. dinasztia etióp királyaival. akit száműzött később II.) ARSINOITE (gör. II. Szótér (i. 343–332) fáraó ARSZINOÉ. Filip (cse.e.: 212-570-3770. 1 arura = 2735 m2 BT: mértékegység RT: sétat ARURA ÁRADÁS ÍZISZ1 ASH1 (ang.

) (1.) UF: Ashayet (ang.e.) BÉLGILISZTA ORSÓGILISZTA ASASIF.) Ashaikhet (ang. Az itt talált legkorábbi tárgyak az i.) UF: As2 (ang..e.) ASEM (óei.) ASSZURBANIPAL (i.(ar. spa) UF: Aschachet (ném.) UF: Ashmolean Museum (ang. Jacques ásatásai Dreyer abüdoszi ásatásai Emery szakkarai ásatásai (1935–1956) Fakhry. EL. A sivatag isteneként néha Széth istennel azonosították.) ASHSHURAHIDDIN (assz.ASASA ISZESZI (i. kelet-ázsiai és középkori műkincseket is.) ASHAYT (ang.(ang. 8) ASMÚNEIN. asszír. R.) ASOSI (ang.) ASARHADDON (or.: 01865 278000.) ASCHACHET (ném.. Ahmed ásatásai (1971–1972) Gamhudi ásatás (1907) Goneim szakkarai ásatásai (1951–1955) magyar ásatások Mariette abüdoszi ásatásai narmouthiszi ásatások oxyrinchusi ásatások Petrie abüdoszi ásatásai Sarunai ásatás (2002–2003) Schiaparelli. ELIMHOTEP1 (ang. 5. gör. 8) KŐRISFA ASHAKHET (ang.e.e. ELASHMUNEIN.) AD: Beaumont Street. BT: mellékfeleség RT: Ashayt sírja ASHAYT SÍRJA BT: deir el-bahari sír ASHMAN. 668–626) ASKLEPIOS (ang. 2388–2356) ASCARIDIDA (lat. fax: 01865 278018 ASHMUNAYN. BT: Mut-pap RT: Ashakhet sírja ASHAKHET SÍRJA UF: TT174PM BT: Khokha-sír RT: Ashakhet (ang.) ASET (ang.) ASHMUNEIM. BT: Nyugat-Théba vádi NT: Asasifi nekropolisz ASASIFI NEKROPOLISZ BT: thébai nekropolisz NT: asasifi sír ASASIFI SÍR BT: asasifi nekropolisz thébai sír NT: Akhamenru sírja Amenemheb3 sírja Amenemheb4 sírja Amenemopet Tjanefer sírja Ankhhor1 sírja Antef4 sírja Bakenamon1 sírja Bakenamon4 sírja Bakenhonszu2 sírja Basa sírja Bintenduatnetjer sírja Dzsar sírja Harwa sírja Hóri4 sírja Ibi2 sírja Irterau sírja Kheruef sírja Khnumemheb sírja Kiki sírja Mentuemhat sírja Meriptah1 sírja Meru2 sírja Mutirdisz sírja Nakhtdzsehuti sírja Nesbanebdjed sírja Padiamenipet sírja Padihorresnet sírja Padineit sírja Pakharu sírja Pamu sírja Parennefer1 sírja Piay5 sírja Ptahemheb sírja Sesonk1 sírja Thutemheb sírja TT388PM Uszerhat4 sírja Wahibranebpehty sírja Uahibré1 sírja ÁSATÁS UF: udgrawning (dán) BT: expedíció régészet NT: abdallah nirqi ásatás abüdoszi ásatások Back Fülöp ásatásai Barsanti. spa. Emberi alakban ábrázolták.) ASHMOLEAN MÚZEUM (An.) ASCARIS (lat. dinasztiában.) SN: II. BT: nekropolisz ASMUNÉN (ar.) SN: A legrégibb publikus múzeum Angliában.e.e. spa) ASHAIKHET (ang. Az egyiptomi műkincsek mellett tartalmaz görög. ahol a C.e.) SN: Egy kis völgy Nyugat-Thébában Deir el-Bahari és Dra abu el-Naga között. Oxford.) 63 .) ASCOMYCETES (lat. 2388–2356) SPÁRGAVIRÁGÚ ASPARAGALES (lat. OX1 2PH United Kingdom Tel.. 669–633) (i. ELUF: Assasif (ang. Ernesto ásatásai tebtuniszi ásatás (1899–1900) thébai magyar ásatás (1983) tudi ásatások ASCARIDEN (ném. 2414–2375) (i.e.. 668–631) (i.) ASHURBANIPAL (ang.) ASER (óei.) SN: Mut-pap a 19.) HERMOPOLISZ (gör.e. AL.) SN: A Líbiai sivatag (Szahara) egyiptomi istene.) ORSÓGILISZTAFÉLE ORSÓGILISZTAFÉLE ASHAKHET (ang. melyet1683-ban alapítottak. magában foglalva az Oxfordi Egyetem gyűjteményét.) ASCLEPIEION (gör. BT: sólyom-isten RT: Széth ASH2 (ang. néha sólyom fejjel.) (1. a város északi részén.) 1 ELEKTRUM ELEKTRUM SÜLT ÉTEL ÍZISZ1 ASH (ang.) ASHAYT (ang.. Oxfordban található. Cockerell klasszikus épületben foglal helyet.) ASHAKHET (ang. spa) ASZKLEPION TÖMLŐSGOMBA ASCARIS LUMBRICOIDES (lat. Alessandro ásatásai (1905–1912) Carnarvon thébai ásatásai (1906) De Morgan. 669–627) (i. JAN ASHMOLEAN MÚZEUM (An) ASHMOLEAN MUSEUM (ang. Főleg a termékeny oázissal hozták kapcsolatba.) ASEMU (óei.) ASMÚNEINI NEKROPOLISZ SN: Túna el-Gebeltől 7 km-re fekszik. BT: múzeum NT: Griffith Institute (An.) HERMOPOLISZ (gör. Mentuhotep egyik mellékfelesége. IAIN ASSMAN.) HERMOPOLISZ (gör.) HERMOPOLISZ (gör. századból származó arameus nyelvű papirusztekercsek.) HERMOPOLISZ (gör.) ISZESZI (i. 2414–2375) (i.) ASHAYET (ang.

e. BT: kórokozó ASSASIF (ang. A felhívásra jelentkezett 50 ország pénzbeli és technikai segítsége lehetővé tette. ar. 668–626) ASSZÍR HÓDÍTÓ SN: Az egyiptomiak az Újbirodalom idején kerültek kapcsolatba az asszírokkal. amelynek feladata volt felmérni az elárasztás által fenyegetett építményeket és helyeket. amely szovjet segítséggel készült 1960 és 1970 között a Nílus felső szakaszán. 35000 ember építette 11 éven át. A 40 millió tonnás mesterséges hegy térfogata 17-szer nagyobb a Kheopsz1 piramisnál. Mai Nevét egy óegyiptomi szó után kapta. több mint 800 km távolságra Kairótól.) Aswan Island (ang. akikkel először Ekhnaton vette fel a diplomáciai kapcsolatot.urz. Négy kisebb templomot a hatalmas vállalkozáshoz való hozzájárulásukért Olaszországnak.) ASSZURBANIPAL (i. Spanyolországnak.ASPERGILLUS FICUUM (lat. 668–631) (i.) UF: Assuan Aswan (ang.) Seheil-sziget Sewnet Suene (óei. ezért nevezik Nasszer-tónak is. dinasztia idején jó kapcsolatban álltak az egyiptomiak az asszírokkal. JAN KÖNYVEI BT: Assmann. Jan könyvei AD: ae3@ix. ol. a partokat pedig a tengeri erózió rombolja. a vízhiánytól kiszáradnak a lagúnák. 669–633) (i. ami kereskedést jelent. Hollandiának és az Egyesült Államoknak ajándékoztak.) Nubisches Museum (ném.e. BT: gát RT: Asszuán (ar.) ASSOERBANIPAL (hol. 669– 627) (i. Jan NT: Ägyptische Geheimisse (2004) Konig als Sonnenpriester.) UF: Museo della Cultura Nubiana (ol. Ennek következményeként összesen 14 templomot és egyéb épületet költöztettek át új helyre. Éhínség-sztélé ASSZUÁNI BÁNYA SN: Kb. 669–627) (i. 1964. 680–669) Asszurbanipal (i. 3. ol. 669–627) (i. akik Mezopotámia északi részén éltek. de II.) ASASIF. 32) SN: Vörös agyagból készült szobor.) ASPERGILLUS NIGER ASPERGILLUS NIGER SN: Ez a gomba múmiákban vagy zárt sírkamrákban és piramisokban akár három-négyezer évig is életképes.. Egymillió hektár földet tettek mezőgazdasági művelésre alkalmassá. Ramszesz és felesége. Nevét építtetőjéről Gamal Abdel Nasserről kapta.e.(1. A predinasztikus korból származik Asszuánból. Rózsaszín. 668–626) ASSURBANAPLI ASSZURBANIPAL (i. hogy a 64 . BT: gránit RT: asszuáni bánya ASSZUÁNI GUGGOLÓSZOBOR (1. amely a tuberkolózisis gyulladásos csontbetegség jeleit mutatja.) ASSIUTIC (ang. viszont súlyos környezeti károkat okoz.e. A XVIII. 32) BT: agyagszobor ASSZUÁNI ÍZISZ1-TEMPLOM BT: asszuáni templom Ízisz1-templom ASSZUÁNI NEKROPOLISZ BT: nekropolisz ASSZUÁNI NÚBIAI MÚZEUM (Eg. 669–633) (i. 668–631) (i.) Nasszer-tó SN: Duzzasztómű. háta púpos.) SN: Egyiptom legdélibb városa. de ma már elborítja az asszuáni duzzasztómedence vize. 1000 km-re délre feküdtek Szakkarától. BT: gránitbánya RT: Asszuán (ar. végül pedig i.) ASSZUÁNI GRÁNIT SN: Ezt használták Kephrén és Mükerinosz piramisának külső borításához. Akkor az asszírok még ajándékokat is küldtek a fáraóknak. BT: hódító NT: Asarhaddon (i.uni-heidelberg.) SN: Elephantiné szigetén található. EL. The (2003) Religion der Agypter. Jelenleg Párizsban van.e.e. A hordaléklerakódás hiánya miatt a deltatorkolat is állandóan pusztul.) SZUB-AKHMIMI DIALEKTUS különböző fáraók számára hol vájták ki a szarkofágokat és obeliszkeket. mesterséges tavat hozott létre. A kövekre írt hieroglifák elmondják. Der (1970) Mind of Egypt. Ez a gigantikus duzzasztómű egy hatalmas. 667-ben sikerült meghódítaniuk Egyiptomot Asszurbanipal vezetésével. Ez a világ egyik legnagyobb víztározója.e. Ehhez egy 2 millió megawattos erőmű kapcsolódik. ami a Kék.e.6 km hosszú és a feneke 980 m széles.) Syene1 (gör. köztük az abu szimbeli templomokat is. 669–633) (i. 668–631) (i. Ez a vízi erőmű szolgáltatja Egyiptom áramtermelésének nagyobb részét. amelyet 114 m magas földből és sziklából épült hegy fog közre. 668–631) (i. vörös és fekete gránitot fejtettek innen. amely elárasztotta a II. BT: sziget város RT: asszuáni bánya asszuáni gát Asszuáni Núbiai Múzeum (Eg..) Szehel Szehel-sziget Szuanu Szun Szüéné (gör.és a FehérNílusból származik.) Swenet (óei.e. a bordák kilátszódnak. a Tigris felső folyásánál.e.) EGYIPTOLÓGUSOK NEMZETKÖZI EGYESÜLETE (No. hogy ezek a remekművek rekord rövidségű idő alatt biztonságos helyre kerüljenek.e. Iain BT: egyiptológus NT: Assmann. máj. az áradások hiányában a földeken maradtak.) Sunet (óei.(ar.e.) asszuáni templom felső-egyiptomi nomosz. 668–626) ASSZIUT ASZJÚT ASSZUÁN (ar. 13-án az elterelt Nílus homokgátjainak felrobbantásával befejeződött az Asszuáni-gát építésének első szakasza. Az arc csontsovány. Egyiptom déli részén. JAN UF: Ashman.e. Nefertari által emeltetett két abu szimbeli templomot. A belső kamrák burkolására alkalmazott gránitot ebből a bányából szállították. Az UNESCO megbízta Christiane Desroches-Noblecourt-t az Egyiptomi Műemlékek Dokumentációs Központjának megalapításával. Kezdetben Mitanni alattvalói voltak. amik mint egy parazita növény. Ramszesz idején már komoly fenyegetést jelentettek Egyiptom számára.) asszuáni gránit ASSZUÁNI DUZZASZTÓGÁT ASSZUÁNI GÁT ASSZUÁNI GÁT UF: asszuáni duzzasztógát High Dam (ang.e..e.e. 669–633) (i. Die (1934) ASSOCIATION INTERNATIONALE DES EGYPTOLOGUES (ném. 1. évente mintegy 100 milliárd m3 vizet képes befogadni. de legalább ennyi földet sterilizáltak azok a sók. 669– 627) (i.de ASSMANN.e.e. mert a múltban Asszuán a fekete Afrikából érkező karavánok kereskedelmi központja volt. A megnyitó ünnepségen részt vett a háromhetes látogatáson ott tartózkodó Hruscsov is. magántulajdonban. 668–626) ASSUR-BAN-APLU ASSZURBANIPAL (i. BT: múzeum ASSZUÁNI TEMPLOM BT: templom NT: asszuáni Ízisz1-templom ASSMANN.

e. gyógyításképp. E tudomány értelmében egy-egy dekán kezdete és egy ember születése sorsszerűen összekapcsolódik..) ASTEROIDEAE (lat.e. BT: tudomány ASZTRONÓMIA ASZTRONÓMUS CSILLAGÁSZAT CSILLAGÁSZ ASÚRBANIPAL ASSZURBANIPAL(i. ar. 13. A mítosz szerint fájdalomdíj volt Széth számára.) UF: Asyut (ang.) SN: A város fő istensége Nemti révész-isten volt. BT: gyógyszer ASZTROLÓGIA UF: dekántan SN: A papok és a varázslók tudománya.(ang. Aszjútból és Aphroditopoliszból származó 709 dinasztikus koponyából – amelyek ma a Turini Antropológiai Intézetben vannak – a tudósok megállapították.e. hogy az átlagéletkor 36 év volt.) Assoerbanipal (hol. 669–627) (i..) SN: Már i. 667-ben meghódította Egyiptomot.. FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ.e. A görög hódítás idején az Aszklepiont kórházként használták.) Assziut Licopoli (gör. ar.) ASTERID (ang. 14.) ASWAN ISLAND (ang.) FÉSZKESVIRÁGÚ ASZTERID ASZTERID CSÖVESVIRÁGÚ vagy fürdőbe.) HERMOPOLISZ (gör. Nevét a görög gyógyítás istenéről.e. FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) UF: Hierakon (gör.) ASZALT GYÜMÖLCS BT: gyümölcs NT: mazsola ASZÁLY ÉVSZAKA SEMU ASZJÚT (ar.) Sziut SN: A 13. 668–626) ÁSVÁNY UF: ásványi nyersanyag BT: alapanyag NT: drágakő érc féldrágakő halogenid karbonát karneol kőzet laurionit lazurit molibdén ásvány obszidián oxid palmierit szilikát szulfát szulfid terméselem türkiz ÁSVÁNYI AFRODIZIÁKUM BT: afrodiziákum ÁSVÁNYI NYERSANYAG ASWAN (ang. 668–626) UF: Ashurbanipal (ang. melyet maga tervezett Dzsószer számára. felső-egyiptomi nomosz fővárosa. pl. 21. 5000-ben is voltak asztalosok Egyiptomban. (1.) ASZJÚT (ar. ol.) vagy tornaterembe küldte őket IMHOTEP1 HERMOPOLISZ (gör. ol.) Asúrbanipal Szardanapal (gör.. 669–627) (i. 2 és fél évezreddel később már furnérlemezt is. akik csodálatos dolgokat csináltak fából. 65 .) ATEF-PEH2 (óei. 669–633) (i.) Lykonpolisz (gör.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. BT: asszír hódító ASTERALES (lat. BT: betegség ASZTMA ELLENI GYÓGYSZER SN: Szárított teve illetve krokodilürüléket javasoltak a gyógyítására. aki i.) SN: A legnagyobb asszír király.) SN: Ozírisz jellegzetes koronája. 20. Aszklépioszról kapta..e.) ATEF-PEHU (óei.ASSZURBANIPAL (i.) ASTERIDAE (lat. Athribisz2-ben telepedett meg. Pszammetik felszabadította a nemzetet az asszír uralom alól. 669–633) (i. 300től a görögök körében nagyon elterjedtek voltak az Aszklepionnak nevezett gyógyító templomok. BT: levél AT12 NAKHTPAATEN SÍRJA METAMORFIKUS KŐZET ÁTALAKULT KŐZET ATAWLA. EL.) Assur-Ban-Aplu Assurbanipal (nor. BT: isteni korona RT: atef-amulett hemhem korona BT: város RT: szub-akhmimi dialektus ASZKLEPION UF: Asclepieion (gör.) Asteridae (lat. de 12 év múlva I.e.) ASZMUNAJN.) ASSZUÁN (ar.) SN: Imhotep1 tiszteletére épült kápolna abban a temetőben.) ATEF-PEH1 (óei. AL. BT: település ATEF UF: Crown of Osiris (ang.) Osziut Siut (óei. I.) Per-Nemty (óei. ar. 668–631) (i. ar.) ASZURUBALLIT LEVELE SN: Asszíria királya aranyat kért Egyiptom uralkodójától.. 21.) ATEF-KHENT2 (óei.) ASZTAL BT: bútor NT: áldozati asztal kerek asztal tálalóasztal téglalap alakú asztal ASZTALOS UF: joiner (ang.e. BT: kápolna kórház RT: Imhotep1 ASZKLÉPIOSZ (gör. 19) ÁSVÁNY ASSZUÁN (ar.) ASYUT (ang.e.(len. BT: mesterség RT: furnérlemez ASZTARTÉ SN: Egyiptomi istennő. 668–631) (i.(len. amikor elvették tőle Egyiptom trónját és Hórusznak adták. FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. BT: isten ASZTERID UF: Asterid (ang. A beteg álmát másnap a pap kielemezte és az alapján rendszerint ATEF-AMULETT BT: amulett NT: Haemuaszet1 amulettje (PM: UC 12796) ATEF-KHENT1 (óei.e.e. AL.) ASZMUNEJN.) BT: rozopszida NT: euaszterid ASZTMA SN: Az egyiptomi orvosok már ismerték ezt a visszatérő nehézlégzéssel járó betegséget.

e.)(1. közömbösít mindennemű káros befolyást és varázslatot. Fia: Augusztusz. ATHANASZIOSZ ATHÉNI NEMZETI MÚZEUM BT: múzeum ATHOR HATHOR1 DZSER (i.) HATHOR1 ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. ezzel együtt belharcaik fellángolása.e.e. BT: borkészítés ATFIH SN: Felső-egyiptomi település. A területen Petrie végzett ásatást 1900-ban. 30–i. felső egyiptomi nomosz fővárosa volt. A gyűrű második tulajdonsága a gyógyítás. 3 templom található itt a Ptolemaida és a Római Korból. amely azt célozta. 1) Hut Repyt (óei. mikor nőni kezdett jelentősége.. spa.) Hat-her-ab (óei.e. I. ásatásainak eredményeiről 1908-ban kiadott Athribis című könyvében nyújtott tájékoztatást. amelyből végül egy kis pihentetés után fogyasztani lehet. 3000–2999) (i. A 26. 2181–2140) (1. spa.e. Pszammetik felszabadította nemzetét az asszír domináció alól.) Hut Ta-Hery-ibt (óei.. 16-ig tartott. 2 ATLANTISZI GYŰRŰ SN: A belevésett geometriai figurák: három egyenes. Lánya: Octavia Thurina Minor. 43) SN: Caius Julius Caesar unokahúga.e. 43) NT: Augusztusz (i. amelyek az életet jelképező hieroglifákat tartották és leértek a Földön élő emberekhez..ATEN (ang.e..e. XII. 85–i.) UF: Athribis (ang.) SN: A 10. hogy az ábrázolt lény akciója megbénuljon. Thutmózisz uralkodása alatt jelent meg először Egyiptomban egy ázsiai hadjáratot követően. 2181–2050) (i. BT: település ALEXANDRIAI ATHANASZIOSZ (295–373) BT: Augusztusz hozzátartozói Caesar. Gyakori volt.) ATHRIBISZ1 UF: Athribis (ang.e. 17) színtelen lakk SN: Gyanta és olaj keverékéből állították elő. IV. 3000–2999) (i. 11) Octavius.) Hwt-Heryib (óei. hogy a két országrésznek külön uralkodói voltak és jellemző volt a hivatalnokok hatalmának és vagyonának látványos növekedése. Aton ősi szimbólumát mindig használták a Tanítás Szentélyeiben.e. A varázslat nyelvtani formája mutatja.) SN: Nagyváros Alsó-Egyiptomban a szebennütoszi ág jobb partján. jelenléte Ázsiai befolyásra utal. 1786–1567) (i. Szeszósztrisz korából származó kőtömb bizonyítja. Ezt egy I. 59) ATLAS OF ANCIENT EGYPT AZ (1992) ÓKORI EGYIPTOM ATLASZA. dinasztiában használták a faanyagok bevonására. BT: gyűrű mágikus tárgy ÁTLÁTSZÓ LAKK UF: áttetsző lakk clear varnish (ang.) Wannina (ang. A harmadik tulajdonsága pedig. 2895–2868) DZSER (i. hónapja. BT: közigazgatási egység ATHÜR ATHYR ATHYR1 UF: athür SN: Az óegyiptomi év akhet évszakának 3.e. A gyűrű hívei szerint a Királyok Völgyében bukkant rá Márki de Agrain „egyiptológus” 1860 körül. 69–i. hogy a varázslat csak lázadás esetén lépett életbe. gör. megvédésére. amikor a központi hatalom megingott vagy teljesen meg is szűnt és a hatalom megoszlott. gör. 1) Hatrib Hut Hery-ib (óei. gör.) ATET (ang.e.e. 66 .e. Ekhnaton idején éri el csúcsát kultusza. 2155–2040) (i. 2895–2868) DZSER (i. 2895–2868) ATHRIBISZ ATHOTHIS (ang. majd a szaiszi király. Az átfejtést megelőzően szívócsővel végeztek ellenőrzést.) (1.u. azonban mindez állítást más forrásból igazolni nem lehet.e. BT: felirat RT: rontó szobor ATON UF: Aten (ang. 1785–1552) (i. hogy a gyűrű tulajdonosának más dimenziókkal tesz lehetővé kapcsolatteremtést. amelyet Ekhnaton építtetett. 1075–656) Második Átmeneti Kor (i. BT: hónap ATHYR2 ATI (ang. Legfontosabb kultuszhelye Akhet-Aton volt. A városnak akkor adták a görögök az Athribisz elnevezést.e. akit ő a szeretet és az öröm istenének tartott. hogy a bor kellőképpen megerjedt-e már. BT: főváros RT: athribisz1-i sír athribisz1-i templom felső-egyiptomi nomosz. Caius Julius hozzátartozói Octavius. Caius1 (–i. 45) Tell Athrib (ar. 1782–1570) (i. 1070–714) (i. Ez a település önmagában alkotott egy közigazgatási egységet.e. 3000–2999) (i. 1785–1570) (i.. a sugarak emberi kézben végződtek.) (1. Ekhnatonnak személyes istene volt.) Wennina (fr.) Hat-repyt (óei. 85–i.e. amely „Athribisz uaret”-et nevezi meg.) Tell Atrib (ar. Ezek a szövegek sok sémi személy. a napkorong megszemélyesítője. ATHRIBISZ1-I SÍR BT: sír NT: Pamehit és Ibpameni sírja ATHRIBISZ1-I TEMPLOM BT: templom NT: Ptolemaiosz.) Hwt Repyt (óei. 2180–2133) Harmadik Átmeneti Kor (i. Neosz Dionüszosz temploma ATHRIBISZ (gör. Szept.e. A gyűrű véd a szerencsétlenségtől. 19) Octavia Thurina Minor (i. spa.e. 9. 14) (1.e. aki megszülte a később trónra jutó Augusztusz császárt. 15) (i. mely kezdetben Héliopolisz városának istene volt. az egyetlen valódi istennek. Aton addig csak egy kisebb istennek számított. 1640–1540) ÁTOKFIGURA ÁTOKFORMULA RONTÓ SZOBOR ÁTOKSZÖVEG ÁTOKSZÖVEG UF: átokformula execration text (ang. valamint egy sír a Ptolemaida Korból. 10. Sugarakat kibocsátó napkorongként ábrázolták.e.e.) SN: A rontó szobrokra vésett szöveg.. 17–okt. (1.és helynevet tartalmaztak.e.) ATON ITET ÁTFEJTÉS SN: Az erjesztő edényekből egy másik korsóba történő áttöltése a bornak.e. gör. BT: Atia Balba Caesonia (i. mint gyógyító és harmonizáló erőt. dinasztia idején Asszurbanipál uralta 12 éven át. a 18.) (1. 17) BT: lakk ÁTMENETI KOROK SN: Egyiptom történetének azon időszakai.) ATHÓTHISZ ATHÓTISZ ATHRIBIS (ang. BT: napisten ATIA BALBA CAESONIA (i. hat négyzet és két egyenlő oldalú háromszög. BT: korszakok NT: Első Átmeneti Kor (i.. ahonnan Hathor1 származik.) nappali csillag SN: Napisten. Caius1 hozzátartozói NT: Atia Balba Caesonia hozzátartozói ATIA BALBA CAESONIA HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje: Caius Octavius.

Néhány nappal később Győzelmét fitogtatva harci szekere után akarta kötni Kleopátrát. Az actiumi csatában győzött.) SN: Héliopoliszi napisten.) AUSZTRÁL RÉGÉSZETI INTÉZET (Aul. a levegőistent és Tefnutot. Felégette a földet az Eufrátesztől egészen Spanyolországig. NEOSZ DIONÜSZOSZ (i. 80–51) AURELIUS. 161– KOMMODUSZ (i. aranyszínű arzén néven (arsenicon. 1364– 1347) (i.) 67 . Markusz hozzátartozói AURÉLIUSZ.u. Caius Julius Caesar (ang.e. 1379–1362) (i.e.e. 85–i. 11) Octavius.e.e. Apai ágon féltestvére: Octavia Thurina Major.e. I. 31) AUGUSZTUSZ HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Caius Octavius1. 1585–1542) AUSZTRÁL AUSTRALIAN CENTRE FOR EGYPTOLOGY EGYIPTOLÓGIAI KÖZPONT AUSTRALIAN INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY (ang.u.) Oktáviusz AUSAAS SN: Hórusz felesége BT: Hórusz hozzátartozói ÁU SEPESZU (óei.e. Testvére: Octavia Thurina Minor. az üres elemet. LUCIUS AELIUS (ang. szept.) 180) (1. XII.) Octavius. 1364– 1347) ATP17 ATP18 KAGEMNI2 MASZTABÁJA MERERUKA MASZTABÁJA MANDRAGÓRA ÁTLÁTSZÓ LAKK SN: I. BT: Auréliusz.) 192) (1.) HÓR1 AUEROCHS (ném.) SN: Császár a Római Korban.e. 1372–1354) (i. a levegőt. Caius1 hozzátartozói rómaiak NT: Augusztusz hozzátartozói RT: actiumi csata (i.) ŐSMARHA ŐSMARHA ATUM-HIMNUSZ BT: himnusz NT: Himnusz Atumhoz ATUM HOZZÁTARTOZÓI SN: Gyermekei: Su és Tefnut. Az ég és a föld teremtője. aki csak a mezőgazdasági termények behajtásával volt megbízva.) BT: naphimnusz NT: Himnusz Aton napisten tiszteletére RT: Ahmesz2 sírfeliratai ATON-HIT BT: kultusz istenhit RT: Ekhnaton(i.u.e. Markusz (i. 19) AURICHALCUM SÁRGARÉZ AURIPIGMENT UF: arsenicon chrysizon skhiston orpiment (ang. aug. I. mint a sárga arzénszulfid (AS2S3). MARCUS (ang. gör.e. (i. I. BT: héliopoliszi isten napisten Nut hozzátartozói Su hozzátartozói NT: Atum hozzátartozói RT: Atum-himnusz KOMMODUSZ (i.. 30–i.) SN: Régóta ismeretes. MARKUSZ (i. 180–192) AURÉLIUSZ. 14) (1. 19) NT: Fausztina Kommodusz (i. BT: Augusztusz (i.fr AUBRIRE (ang. 1364– 1347) (i.) MUNKAFELÜGYELŐ AUFSEHER IM KÖNGLICHEN HAREM (ném.) SZEMFESTÉK AUGUSTUS (ang.) AUROQUE (por. 161–180) (1.) AUGUSZTUSZ (i.) HÁREMIGAZGATÓ AUGENSCHMINKE (ném. 30.e.u. már a leideni X papiruszon is szerepel leveles.) AUSERRA (spa.e. Caius1 (–i. 19) UF: Augustus (ang. ami nem más.) ŐSMARHA AUFSEHER DER ARBEITEN (ném. chrysizon skhiston). I.u.e. Marcus (ang.) Octavianus.e. 14) (1.) PTOLEMAIOSZ. 19) (1.) Tum (ang. az istenek atyja.) AUSERRE APEPI NEMESFÉM APÓPHISZ. ERIC BT: egyiptológus AD: aubourg@hep.RT: Aton-himnusz Aton-pap Aton-templom ATON-HIMNUSZ UF: Hymnem do Atona (lat. 23-án született lovagrendi családban Caius Octavius néven. augusztus 28án bevonult Alexandriába. Azonban az önmagára és az általa képviselt ezeréves civilizációra büszke utolsó egyiptomi királynő inkább a halált választotta. 19) NT: Atia Balba Caesonia (i. Ő nemzette egy köpéssel Sut. MARKUSZ (i. Általában emberi alakban ábrázolták fején a vöröslő napkoronggal és ureusz kígyóval a szarvai között vagy kettős koronával. Háborúba indult Antóniusz ellen. Aton templomainak nem volt tetejük. Anyja: Atia Balba Caesonia. 1352–1336) ATON-PAP BT: pap NT: Ekhnaton (i. 19-én halt meg. BT: császár rómaiak NT: Auréliusz. Róma egyik alapkövévé. a nedvesség istenét. 161–180) (1.e. BT: Atum NT: Su Tefnut Nut ATUM-RÉ ATUM AUBOURG. (i.e. 43) Octavia Thurina Major Octavia Thurina Minor (i.e. Unokája Nut. Caius2 (ang. 30–i. Fia: Kommodusz.e. 19) ATROPA MANDRAGORA (ang. 180–192) (1. római provinciává vált Egyiptom egy olyan helytartó kormányzása alatt.u. 1372–1354) (i. 1379–1362) (i. 19) UF: Aurelius. 59) AU-IB-RÉ HÓR1 AULETES (ang. 1352–1336) ATON-TEMPLOM SN: Az első Aton-templom még a régi fővárosban épült. I. fr.e. 180– AURÉLIUSZ.e.e. BT: festékanyag AUROCHS (ang.u. A lenyugvó napkorong megszemélyesítője. 1585–1542) APÓPHISZ.e. mint egy közönséges rabszolgát. 69–i. BT: templom NT: akhet-atoni nagy templom RT: Aton Ekhnaton (i. 1379–1362) (i. akinek a szájából az istenek.e.saclay. akik mindketten kiköpés útján jöttek világra. BT: császár Octavius. 30–i. NEOSZ DIONÜSZOSZ (i. 14) (1. 63. LUCIUSZ AÉLIUSZ AURÉLIUSZ.e. 1372–1354) (i.e. 80–51) AULETÉSZ PTOLEMAIOSZ.e. 27-ben Augustus néven koronázták császárrá Rómában.e. 19) AURELIUS. szeméből az emberek jöttek elő.. u. MARKUSZ HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Fausztina.u.) ÁTTETSZŐ LAKK ATUM UF: Atum-Ré Tem2 (ang.u.cea. XII. 14. 19) AUGUSZTUSZ (i.

) HAWARA AVARISZ VIZE SN: Pi-Ramszesznél a Nílus peluzioni ágának keleti ága.e. (+612) 9320 6000.) ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. Amurru hercegének levele a tell el-amarnai levéltárból.e. szombatonként és vasárnaponként 1000–1600.) tjefer (óei. BT: szkenner AY1 AY2 4 AZI (óei. Victoria. Amenmesz4 sírját. Matt AUSZTRÁLIAI MÚZEUM (Aul. 1585–1542) AXE (ang. i. (ang.e. 3000 Tel.e.) AI.: (+61) 03-9650 3477 Fax: (+61) 03-9654 2774 AVARIS (óei.e. és 2.e.) (i.e. 1338–1334) (i. mely körbe forog a vizsgált tárgy vagy alany körül. BT: levél RT: tell el-amarnai levéltár AZURIT1 (ném. (+612) 9320 6152 AUSZTRÁL RÉGÉSZETI INTÉZET (Aul.) LÁPIS LAZULI ÁZSIAI BETEGSÉG SN: Az Újbirodalomban jelent meg ez a betegség.) MADÁR AVOKÁDÓ FA UF: Persea gratissima (lat.) AZURITE (ang.) UF: azurite (ang.) SN: Térhálós szerkezetű bázikus rézkarbonát.e. mert Ázsiából hurcolták be.) University Students for Egyptological Research Victoriai Egyiptológiai Társulat AUSZTRÁL EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: O’Connor.) AI. 1701–1677) (i.) Australian Centre for Egyptology SN: A Macquarie Egyetemen működik Sydneyben.) Tfr (tr. 9.) BT: perzea AWL (ang. BT: peluzioni ág AVENUE OF SPHINXES (ang. Hóremheb1. Vegyjele: Cu3(CO3)2(OH)2. Magassága 13.) BALTA AXIOM SIEMENS SZKENNER SN: Egy Stanfordi kórházban alkalmazták a Stanfordi Egyetem kutatói egy Sheritnek elnevezett gyermekmúmia vizsgálatánál. 1324–1321) AJ MERNOFERRÉ (i. David Bourke (1938. 1664–1641) AJ2 AY3 (ang.) SN: Nyitvatartás: péntekenként 1500–1700. Legfrissebb ásatásaikat Heluánban végzik. I. dinasztiabeli sírokat tárnak fel. BT: ausztrál egyiptológiai szervezet AD: Ancient Times House 116 Little Bourke Street.) AZÚRKŐ ULTRAMARIN KÉK AZURIT1 (ném. Christiana Kohler. 1664–1641) AYA (ang. 1706–1683) (i. I. BT: betegség AJ1 (i.) UF: Australian Institute of Archaeology (ang. (i. (ang.) SN: Sydney-ben található.) AUSZIM LÉTOPOLISZ AUSZTRÁL EGYIPTOLÓGIAI KÖZPONT UF: ACE (röv. NSW 2010 Australia Tel: (+612) 9320 6202.) (1827–) UF: Australian Museum (ang. AZIRU LEVELE SN: Aziru. 1370 körül.) AUSZTRÁLIAI MÚZEUM (Aul. 1827-ben alapították.e.) (i.e. feb. 1706–1683) (i. Melbourne. (+612) 9320 6181. Ez a készülék egy karral van felszerelve. BT: angol egyiptológus régész 68 . ahol 1.e. BT: ausztrál egyiptológiai szervezet AUSZTRÁL EGYIPTOLÓGIAI SZERVEZET BT: egyiptológiai szervezet NT: Ausztrál Egyiptológiai Központ Ausztrál Régészeti Intézet (Aul. Tagja Dr.e. EDWARD RUSSEL SN: Ő tárta fel Sziptah.) AUSZAR (óei.) SZFINXEK ÚTJA AVES (lat. 1664–1641) AYRTON. Azért hívták így. A Múzeum az év minden napján nyitva van dec. 25. Grafton Elliot (1871–1937) Underwood.) (Aul. I. 1701–1677) (i.) APÓPHISZ. BT: múzeum AD: 6 College Street Sydney. 1327–1323) (i.) tefer (óei.) Nyugat Ausztráliai Ókori Egyiptom Társulat (Aul.) Rundle Foundation for the Egyptian Archeology (ang.) OZIRISZ (gör. 5–) Smith.5 cm.) ÁR1 AWOSERRE (spa.) AY (ang. valamint a KV56-os sírt a Királyok Völgyében.AUSTRALIAN MUSEUM (ang. BT: féldrágakő AZURIT2 (ang. kivételével.

Egyes sírokon külön ajtót festettek a számára.) BAAL (ol.) bby (tr. és csak a halál pillanatában válik szabaddá. Az ékírásos szövegekben „aki a EGYIPTOMI AKÁCIA CSECSEMŐ 69 . Segített azon emberek szívei elpusztításában. Az ember minden fizikai (evés. dinasztiában. magva gömbölyded. A lélek energia-természetét jeleníti meg. 2840–2700) (1. 2925–2686) (i.) BT: pillangósvirágú BABI (ang. 206) (i. E szervével más füvekbe kapaszkodik.) BABÉRFÉLE UF: Lauraceae (lat.) funkcióját véghezvitte. mert a hiedelem szerint az erejüket és hatalmasságukat testesítette meg. vezír Sepszeszkaf uralkodása alatt a 4.) BABI (ang. ezért sokféle módon próbálták megidézni. úgy hogy az ilyen helyen a füvet kaszálni bajos.) BT: amulett RT: bá1 BA2 UF: Kneph (ang. Mezopotámiában Adad.e. dinasztia papságát ejtette rabul. megkönnyítve ezáltal az útját a testhez. Levele szárnyalt. BT: amrahi sír 1 felhőkön lovagol” jelzővel látták el.) UF: Khnembaf (ang. ha meg szerettek volna foganni.) BAB1 UF: ful Phaseolus (lat.) BABOON GOD (ang.) SN: Az idegenek. szarvakkal ellátott sisakja és kezében cédrusfát tart.) BABA (óei. emberkezű madárként – ábrázolt része. A sötétség démona. Az emberek varázslatokkal védték meg ellene magukat. a mennydörgés istene volt a megfelelője. stb. rájuk ágaskodik vagy összevissza fonja őket. hogy a bá visszataláljon a testhez. BT: munkafelügyelő vezír RT: Babaef masztabája BABAEF MASZTABÁJA UF: G5230 BT: gizehi masztaba RT: Babaef (ang. Őt hívták segítségül az asszonyok. BT: dinasztia. BT: Baál NT: Anat (ol. Menüjén szerepeltek az emberi belek. Kezdetben a bá csak az isteneknek és a fáraóknak lehetett alkotóeleme. a tetején több szál kacsója van. 2800–2650) fáraó BAÁL 1 SN: Agyagból. átokszórásnál viszont ő volt a végrehajtó. hüvelye lapított. 20) PÁVIÁN UF: Baal (ol. dinasztia utolsó királya.) BT: babérvirágú NT: fahéjféle perzea BABÉRVIRÁGÚ UF: Laurales (lat. akik a szív megmérettetésénél méltatlannak bizonyultak.e. 2890– 2686) (1. bár kevésbé függ tőle. amely a halála után sem megy messzire a testtől.) UF: Bäi (óei. épp ezért a bá életének fenntartása folyamatos étel. A későbbiekben a bá minden ember életerejének a megtestesítőjévé vált. Az egyiptomiak összetett lélekelképzelése szerint a lélek madár formában – emberfejű. amely a testtel egyidejűleg alakul ki.) bal (tr. ahol a 18. 2920–2770) (i. (i.és italáldozatot igényelt.e. s követte az embert a síri világban. A Halottak Könyvében is megemlítették. BT: isten NT: Baál hozzátartozói BAÁL HOZZÁTARTOZÓI SN: Lánytestvére és felesége: Anat. BT: lélek RT: akh bá1-amulett dzsafi ib ká képmás khaibit khu sahu sekhem BÁ1-AMULETT UF: amulet of the soul (ang. némelyiknek a karja is mozgatható volt. BT: démon pávián-isten BABÓ UF: kaszanyüg SN: Vitorlás virágú fű. amely egy fiatal nőé volt. melyek megszűnése a halálát okozta. akinek kultusza Ugarittól Szírián át Egyiptomig terjedt. BT: kos-isten termékenység isten SN: A 2. BT: növény PÁVIÁN ANUBISZ-PÁVIÁN PÁVIÁN-ISTEN BA3 BABOON (ang.) BABUINMAJOM BABUL (ang. Egyes korokban arra törekedtek. Virágja elég nagy.e.B B1 B2 B7 B9 B17 B18 B19 B101 IRI-HÓR SÍRJA IRI-HÓR SÍRJA KA1 SÍRJA KA1 SÍRJA NARMER SÍRJA NARMER SÍRJA MÉNÉSZ SÍRJA SN: Diospolis Parvában található sír. A hiedelem szerint nappal az égben tartózkodott.) BABA2 BÁ (óei.) UF: Bab2 (óei. ritkán lapított.) Baba1 (óei.) BT: magnólia alkatú NT: babérféle BABI (ang. a parókájuk pedig cserélhető.) Bi SN: A bá-t az emberi természet legjavaként képzelték el.) BAÁL BABOUIN DOGUERA (fr. ütőszerszámot vagy lándzsát. első látásra is képes volt gyilkolni. innen ered a neve is. fából vagy rongyból készültek. Ezt a lelket fenyegeti a túlvilágon a szétszóródás és a tudatosság végleges elvesztésének veszélye. magányos vagy fürtös. ivás. Hegyes szakálla van. hosszas hegyes.) (1. s egyben a termékenységé is. erőszakos természete volt.) SN: Az alsó-egyiptomi Mendész kos-istene. külföldiek valamint a szélvész és mennydörgés és háború istene. BT: játék NT: agyagbaba CSECSEMŐ BABA3 BABAEF (ang. valószínűleg az őskori „lélekmadár” utódja. 2.) SN: Munkafelügyelő.) BABY (ang.) SN: Az Óbirodalom alatt a férfiasság isteneként tűnt fel („páviánok bikája”). Az ég és a viharok kiemelkedő istene.e. hanem a sírban tartózkodik. 310) (i.) BAB2 (óei.

2546–2539) (i.) BAGRUS BAYED MACROPTERUS (lat. 3/c.e. 1–) BÁCS ANTAL TAMÁS (1960. számmal jelölt sírhelyen egyelőre négy nagy.) NÍLUSI HARCSA NÍLUSI HARCSA NÍLUSI HARCSA NÍLUSI HARCSA NÍLUSI HARCSA BAGRUS BAYAD BAYAD (lat.5 kilométer hosszú nekropolisz a görög-római időkből (i.BABYLON (ang.e. EL. jó állapotban megmaradt 106 db kétezer éves múmiára bukkantak ebben az oázisban egyiptomi régészek. BT: egyiptológus AD: bagnall@columbia.e. akinek üzletháza volt Kairóban. Dr. 4500–3800) UF: badarian (ang.(ar.) Bahria oázis SN: Baharijja festői környezetben sötét tónusú hegyek között fekszik.hu 1088 Budapest.) BADARIAN (ang.) UF: Ó-Kairó Old Cairo (ang.) BAHARIA BAHARIJA OÁZIS BAHARIJJA-OÁZIS BAHARIJJA-OÁZIS NÍLUSI HARCSA BADARI.(ar. 2546–2539) (i.) BACK FÜLÖP SN: Surány vidékéről származó kereskedő volt.e. 2539–2532) BAGH.e. AL.) BAGRUS DOCMAC (lat.) BAUFRÉ (i. melyet Babylonnak neveztek el. dinasztiabeli templom található itt.) BAGRUS BAYAD (lat.) BAGRUS BAYAD MACROPTERUS (lat. egy 19. Három 26. gyermeke Bács László (1992).) Merimde Neolithic (ang.) PÁLCIKÁS BAKTÉRIUM BACILLUS UF: Bacillales (lat. mivel vasban gazdag. 14.–) BAKTÉRIUM BADARI KULTÚRA (i. 10000–4500) (i. jan. i. gör. BT: korszak kultúra predinasztikus kor (i. 2539–2532) BAUFRÉ (i. márc. Ezek mindegyikéből mintegy ötven-ötven. Ptolemaiosz Szótér korában épült sharunai templom. 5200–3150) RT: badari temető neolitikum (i. A kalcedonnak egykor lelőhelye volt. 330–i.) SN: A perzsák alapították.) BAEF-RÊ (ném. valamint predinasztikus temetők.e.e. Tamás Bács Tamás SN: Az ELTE BTK régészet-egyiptológia szakán végzett egyiptológus.) BAHARIYA. 4/b. ahol a talaj is sötét színben látszik.e. később a rómaiak építettek itt erődöt. márc. 5500–3100) (i. 4500–3800) badari temető BAHARIJJA-OÁZIS UF: Baharia Baharija oázis Bahariya (ang. 4000-ből származó nem érintetlen sír. BT: oázis RT: Múmiák Völgye BAHARIYA BAHARIJJA-OÁZIS BAHARIJJA-OÁZIS OXYRINCHUS (ang.e. Gyűjteményét a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta.) SN: A legkorábbi ismert neolitikus kultúra a Nílus völgyében.e. A badari maradványok között több település nyomai is megtalálhatók. BT: nekropolisz NT: badari sír BAEFRA (spa.The 1990 Season (1992) BÁCS ANTAL TAMÁS KÖNYVEI BT: Bács Antal Tamás (1960.e.) 3800) BÁCS TAMÁS (1960.) BAEFRE (spa.–) NT: Select Pottery . és egy Ptolemaiosz-kori temető.e.e.e. BT: badari sír RT: csont váza (PM: UC 9054) dugó (PM: UC 9055) kozmetikai paletta (PM: UC 9060) BADARI SÍR BT: badari temető sír NT: badari sír 5112 BADARI TEMETŐ SN: Predinasztikus kori temető.. amelynek kiegészítő darabjai Bécsben láthatók a Kunsthistorisches Múzeum egyiptomi kiállításán. 5000) (i. Ma Ó-Kairónak nevezik. 14. márc.e. valamint szintén a 26.) BAHRIA OÁZIS BAHARIJJA-OÁZIS 70 . Back Fülöp ásatásainak eredménye egy késő óbirodalmi sír. 5000) (i. Török László és Dr.e. Múzeum krt. 5000) (i.(ar.) SN: A mai Asszjút városától 30 km-re délre fekszik FelsőEgyiptomban.ihi.ku. melegvizű forrásokkal rendelkezik Abu Szimbeltől észak-nyugatra. dinasztia idejéből való katakombák. 1142 Budapest. 14. A nemesi címerre egy piramis rajza elé állított tipikus egyiptomi pülón került. amelyeket akár falvaknak is lehet nevezni. Szabó Miklós tanárai tettek rá nagy hatást.. egymásra rakott múmia került elő. Al. Az 54.dk BAGNALL. 1907-ben ásatást kezdett KözépEgyiptomban Sharuna mellett saját költségén. 5540– 4500) BADARI SÍR 5112 SN: Kb. Kákosy László. egymás mellett lévő sírtermet tártak fel Mohammed Ayadi régész vezetésével. márc.e. A 6.) BT: gömb alakú baktérium pálcikás baktérium NT: Staphylococcaceae (lat. Arannyal gazdagon díszített. Back Fülöp kairói munkáját a Magyar Egyletben és az ásatás terén a Monarchia nemesi címmel jutalmazta. BT: város BACILLI (lat. amelyet az egyiptomi i. amelyet a fiatal lengyel egyiptológus: Tadeusz Smoleński vezetett. EL. Marijában és Bavatiban ma 26000-en laknak összesen. BT: magyar egyiptológus magyar régész NT: Bács Antal Tamás cikkei Bács Antal Tamás könyvei RT: Imiszeba sírja thébai-magyar ásatás (1983–1992) AD: E-mail: bacst@isis. Három falvában: Zabuban. 14. Tel/fax: 266-08-60 BÁCS ANTAL TAMÁS CIKKEI BT: Bács Antal Tamás (1960. TAMÁS BÁCS TAMÁS BACTERIA (lat. TINE BT: egyiptológus AD: bagh@coco.–) BÁCS TAMÁS (1960.) BAHNASA. dinasztiabeli temető.(ar. ROGER S.–) UF: Bács A.–) NT: Egyiptomi fáraók (1992) First Preliminary Report on the work of the Hungarian BÁCS A.u. 2546–2539) (i.e. 14. BT: település RT: Badari kultúra (i.elte. BT: Egyiptom-utazó NT: Back Fülöp ásatásai BACK FÜLÖP ÁSATÁSAI BT: ásatás NT: gamhudi ásatás (1907) sarunai ásatás (1907. 4500– BADARI KULTÚRA (i. egy I. 400 körülről) származik. Sárköz u.e. 5000 előtti predinasztikus kultúrára legjellemzőbb településegyüttesnek tartanak.) Bahariya. márc. Felesége Vicze Magdolna. Jelenleg Imiszeba sírja (TT65) feltárásának vezetője. amelyeket később a keresztények kisajátítottak.edu BAGRUS BAJAD (lat. 2539–2532) BAUFRÉ (i. Fő kutatási területe a Ramesszida-kor.

JOHN R.) Irsu (ang. BT: írnok 71 . SN: Egyiptológus professzor az Oxfordi Egyetemen és a Queen’s College munkatársa. Számos egyiptológiai témájú cikknek és publikációnak a szerzője. majd 11 évet tanult Mut templomában Karnakban. BT: csatorna BAHR JUSSZEF (ar.) BAHR JUSZUF (ar. dinasztiából való Bakenamon sírját Gaál Ernő tárta fel 1996–1999-ig.e.) BAKENHONSZU BAKENHONSZU HETTITA BIRODALOM (i. ol. Pottery and Sealings from the Tomb of Tutankhamun (1994) BAJ UF: Bai (ang. BT: Amon-főpap Nefertari1 hozzátartozói Ptah-főpap próféta Rema4 hozzátartozói BAKENAMON1 UF: Bakenamun (ang. papi rangot..) SN: Amon wab-papja a 19.) Bekenamun (ang. ném) Bekenamun (ang.) SN: Amon főpapja és prófétája.) RABSZOLGA BAUFRÉ (i. A papi ranglétra minden fokát végigjárta: 4 évet járt általános iskolába.S. Ramszesz idejéből. amely sok korabeli nemest irritált. 12 év múlva.ox. az ókori civilizációk összehasonlítása és antropológiai megközelítése.) Bekenamun (ang. John R. Ptah főpapja. BT: munkafelügyelő RT: Bakenamon4 sírja BAKENAMON4 SÍRJA UF: TT408PM BT: asasifi sír RT: Bakenamon4 (spa. Mohammed Szaleh fedezte fel és tisztította ki részben a sírt a közelben folytatott régészeti feltárások folyamán a 60-as évek vége felé és õ készíttethette el a sírt lezáró vasajtót is. Ezt a nevét a koptoktól kapta. AR.e.) BT: wab-pap RT: Bakenamon2 sírja BAKENAMON2 SÍRJA UF: TT59K SN: A 18. KÖNYVEI BT: Baines.) BAKARE (ang. Amon-Ré prófétáinak felügyelője. században az Aszjútig hosszabbították meg az Ibrahimija csatorna által. Gaál Ernõ feltételezése szerint Dr. dinasztiából.e. ném.) BAJ BÁ (óei.) BAHR-JUSZSZUF (ar. II.) BAHTÁN BAI (ang.ac. 2539–2532) BAUFRÉ (i. Kutatási területei az óegyiptomi művészet. 12.baines@orinst. mire eggyel magasabb rangba jutott. Dr.) SN: Kancellár és vezír a 19. BT: wab-pap RT: Bakenamon3 sírja BAKENAMON3 SÍRJA UF: TT135PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Bakenamon3 (spa. 1700–) MADÁR BAINES. Ezt a tisztséget 15 évig viselte. dinasztiából. BT: Khokha-sír BAKENAMON3 (spa.) UF: Bahr Jusszef (ar. ném. s közben lovaskatonává képezték ki a fáraó hadserege számára. dinasztia idejében.) József-csatorna SN: Összeköttetésben van a Birket el-Karun tóval.) BAHR EL-JUSZUF (ar. JOHN R..) BAKENHONS (ang. Neve a Harris I papiruszon maradt fenn..és 20. könyvei AD: john. dinasztiából.e..) SN: Amon birtokmunkásainak főnöke a 20.) SN: A kincstár írnoka Amon birtokain a 19. Négy év múlva istenatya lett.) BAHR EL-JUSZUF (ar.) BAHR EL-JUSZUF (ar. BT: Amon-főpap wab-pap RT: karnaki Mut-templom Bakenhonszu1 sírja BAKENHONSZU1 SÍRJA UF: TT141PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Bakenhonszu1 BAKENHONSZU2 UF: Bakhenkhons (ang. BT: fogadalmi sztélé mágikus sztélé BAK (óei.) Bay (ang.BAHR EL-JUSZUF (ar. Magyarra lefordítva neve „József csatornája”. ném.) Iarsu (ang.) UF: Bakenamun (ang.) BAKENAMUN (ang.) Bay Irsu (ang..) Bahr-Juszszuf Canal of Joseph (ang. 2546–2539) (i. Hatvan évesen pedig III. az egyiptomi társadalom felépítése. John R..) BAHR JUSUF (ANG. jobb oldalon pedig 6 isteni fület.) UF: Bekenamun (ang.) BAKENAMON4 (spa. dinasztiából.) BAKENCHONS (ném. Nefertari1 apja a 19.) BAKENAMON (spa.. Ramszesz Amon főpapjává nevezte ki. NT: Atlas of Ancient Egypt (1980) Conceptions of God in Ancient Egypt: the One and the Many (1993) Fecundity Figures (2001) Fecundity Figures: Egyptian Personification and the Iconology of a Genre (1987) High Culture and Experience in Ancient Egypt (2000) Pyramid Studies and Other Essays Presented to I.) Bekenkhons (ang. A 19. hogy az istenek biztosan meghallgassák imáját.e. Átlagon felüli intelligenciájának köszönhetően azonban 17 évesen wab-pap lehetett a karnaki Amon templomban. századból maradt ránk. BT: egyiptológus NT: Baines.) BAI2 BÄI (óei. azaz 33 évesen kapta meg a 3.e.. BT: kancellár vezír RT: Baj sírja Baj sztéléje BAJ SÍRJA UF: KV13 BT: Királyok Völgye1 sírjai RT: Baj BAJ SZTÉLÉJE SN: A sztélé Bajt ábrázolja bal oldalon.E. Valószínűleg szíriai származású volt. Edwards (1988) Stone Vessels.) BAKA (ang.) RT: Bakenamon sírja BAKENAMON1 SÍRJA UF: TT195PM BT: asasifi sír RT: Bakenamon1 BAKENAMON2 UF: Bakenamun Bakenmun (ang. 2546–2539) (i.) Bahr Jusuf (ang. ar. ném.) Bakhenkhonszu Bekenhonszu SN: Életének leírása i. 2539–2532) BAKENHONSZU1 UF: Bakenhons (ang.uk BAINES.) Bahr Juszuf (ar.) BAHR EL-JUSZUF (ar.

6) BAKETAMON BAKETATON UF: Bakytaten (ang. 719– 714) (i. Lányuk: Nefertari1. II. BAKET.) SN: III. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. Thutmózisz idején. dinasztiából. BT: Baket. II.) SN: Amenhotep csoportvezető felesége. I. UF: Baqet. 15) BT: Baket. 6) Beketamen (ang. dinasztiában. III. dinasztiában élt. I.) SN: I. BT: Ipi5 hozzátartozói UF: Bakt (ang.) SN: III. SÍRJA UF: BH33(1.) BAKENHONSZU3 BAKENAMON 3 2 BAKET. BT: Baket. HOZZÁTARTOZÓI SN: Fia: II. a déli falon pedig állatok.e. Baket. NT: Kheti1 (ang. A hátsó falon birkózók. UF: Baqet I (ang. Baket. Baket apja.. 15) Fia: Kheti1. (1.e. SÍRJA UF: BH15 (1. 720–715) (i. BAKET. hozzátartozói RT: Baket. BT: hegység BAKHENKHONS (ang.) UF: Bekenptah (ang. (ang. Amenmesz16. BT: hadsereg parancsnok BAKENRENEF (ang. III. BT: Uszer1 hozzátartozói BAKET. III.) SN: Neferrompet fia. III.) SN: Uszer1 felesége a 18. 72 . BT: Amenmesz4 hozzátartozói főfeleség BAKHAU SN: Az égboltot keleten alátámasztó hegység. BAKET. hozzátartozói NT: Baket.(1. hogy itt található a legkorábbi háziasított macska ábrázolása. SÍRJA UF: BH29(1. I. II. hozzátartozói Ekhnaton hozzátartozói Teje1 hozzátartozói hercegnő BAKETMUT SN: Nebszumenu anyja. s a vele szemben álló patkánnyal készült megküzdeni. Baket fia. II.) Baqt I (ang.) SN: II. BT: Bakenhonszu2 NT: Amenmesz16 Ipi7 Meretszeger3 Nefertari1 Paszer5 Rema4 Tjanefer1 BAKENHONSZU SÍRJA UF: TT35PM BT: asasifi sír RT: Bakenhonszu2 BAKENHONSZU UF: Bakenchons (ném.) SN: Amenmesz4 felesége. 7) BT: Baket. sírja falfestmény macskaábrázolás vadászat közben BAKETAMON UF: Baketamun (ang. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Remusenti. dolgozó fazekasok. III. UF: Baqet II (ang.) Baqet (ang. I.) Baqet (ang. 15) BT: Baket. spa.) BAKHENKHONSZU BAKENHONSZU BAKENHONSZU BAKENPTAH1 (ang. SÍRJÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: A sírkamra északi falán munkaábrázolások és különféle szórakozásokat megörökítő jelenetek láthatók. BT: Nebszumenu hozzátartozói BAKETWEREL (ang.) (1.) SN: Ipi5 felesége. BT: Amenhotep hozzátartozói BAKET 2 UF: Bakt (ang.) Baqet (ang. I. III.)(1. I. Sesonk idején. NT: Baket. I. III. 15) BT: beni hasszáni sír NT: Baket. II. sírja BAKET. BT: Neferrompet hozzátartozói Ptah-pap BAKENPTAH2 SN: Hadsereg parancsnok a 22. III.. tábla mellett ülő férfiak ábrázolásai. I.) Remusenti BAKET. III. I. sírjának falfestményei BAKET. A sír arról nevezetes. sírja BAKET. Fiaik: Paszer5. III. BT: Dzsehuti5 hozzátartozói BAKET 3 BAKET4 UF: Bakt (ang. II.) Bakenkhons (ang. fr.) Baqt II (ang. III. Anyja: Ipi7. NT: Baket. hozzátartozói BAKETAMUN (ang. BT: írnok RT: Bakenhonszu3 sírja BAKENHONSZU3 SÍRJA UF: TT288PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Bakenhonszu3 BAKENKHONS (ang. csataképek vannak.) Baqt III (ang. amely nőstény macska volt.) BOKKHÓRISZ (i. Felesége: Meretszeger3. 10) (1. hozzátartozói NT: Baket. BT: Baket.(1. 8) SN: A 11.) Baqet (ang. Tjanefer1. hozzátartozói RT: Baket. I. 6) BT: Thutmózisz.) SN: Dzsehuti5 felesége a 18. Amenhotep és Teje1 legkisebb leánya. 15) BT: beni hasszáni sír RT: Baket. III. (1. dinasztiában.) Bekenkhons (ang. 15) BT: beni hasszáni sír RT: Baket. Az ő koporsójának egy darabját megtalálták Nebszumenu sírjában. Oszorkon főpap testvére.) PÉKSÉG BAKET1 UF: Bakt (ang. BT: herceg NT: Baket.) SN: Honszu isten könyveinek írnoka a 20.(1. hozzátartozói RT: Baket. dinasztiában. Thutmózisz idején. II. BT: Amenhotep. Thutmózisz egyik lánya. Ptah-pap Memphiszben. sírja BAKET. II.)(1.e. szoborszállítás.NT: Bakenhonszu2 hozzátartozói RT: Bakenhonszu2 sírja BAKENHONSZU2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Rema4.) BAKENMUN (ang. III. 717–712) BAKERY (ang. II. III.

melynek során többek között Nefertari1 sírját is megtalálták. borókaolajat. Célja volt a test felbomlásának megakadályozása. 20. II. BT: mumifikálók NT: Thutmózisz4 RT: balzsamozás balzsamozóműhely BAKTWERNEL. BT: munkafelügyelő RT: Baki2 és Wennefer8 sírja BAKI2 ÉS WENNEFER8 SÍRJA UF: TT298PM BT: deir el-medinei sír RT: Baki2 Wennefer8 BAKI3 (ang. hozzátartozói Ramszesz. BT: balta NT: Szeszósztrisz. BT: Amenmesz6 hozzátartozói felolvasó pap wab-pap BAKTERIÁLIS BETEGSÉG BT: betegség NT: lepra tetanusz tuberkolózis tüszős mandulagyulladás vérhas RT: baktérium BAKTÉRIUM UF: Bacteria (lat. Apja Ahmesz-Nefertari marhaszámlálásainak írnoka volt. Az ő segítségével végzett ásatásokat Ernesto Schiaparelli a Királynék Völgyében. amelyek olyan kicsik.) SN: Amon birtokain kincstári hivatalnok. egészen i.) BALAENICIPITINAE (lat. felsőegyiptomi nomosz különböző helyeinek gabonaadóit tartja számon. I. ahol a papok ellenőrzése alatt dolgoztak.) BAKETATON PAPUCSCSŐRŰ PAPUCSCSŐRŰ GÓLYA PAPUCSCSŐRŰ GÓLYA PAPUCSCSŐRŰ MADÁR-FÉLE PAPUCSCSŐRŰ MADÁR-FÉLE BALAENICEPS GOULD (lat.) SN: Férfiak és nők egyaránt viselték a parókájuk tetején. hogy nem is láthatók. BT: királyi feleség Ramszesz. Kenőcsökből.) SN: XI. dinasztia után a technikák tovább finomodtak: egyes helyeken a végbélen keresztül olyan olajat juttattak a testbe. 20. IX. balzsamozása dinasztia. petróleum bitument használták.) BAL CSAPAT BT: sírásó munkacsoport BALDWIN PAPIRUSZ (BM: BM 10061) SN: Dazdasági szöveg a 20.) BALAENICIPITIDAE (lat. olajokból állt. 21.) SN: A balzsamozók elvitték a holttestet a Nílus bal partján lévő műhelyükbe. Evershed és Buckley 13 (i. dinasztiában. melyet egy fanyélhez kötöztek. BT: királyi feleség Ramszesz. ami feloldotta a belső szerveket.) BALAENICEPS (lat. Buckley és Evershed felismerte a tűlevelűeken kívül a pisztácia. A tűző nap hatására megolvadt kúp beszivárgott a paróka alá.yale. papiruszai gazdasági szöveg hieratikus papirusz RT: Grain Transport in the Ramessid Period: Papyrus Baldwin (BM EA 10061) and Papyrus Amiens (2004) BA-LÉLEK PIRAMISA NOFERIRKARÉ. I. dinasztiában. BT: Amenemheb Meh1 hozzátartozói dadák dada a BT: dinasztia. aki az ezüstöt és aranyat mérte a 18.. sz. balzsamfa gyantáját. (ang. PIRAMISA BALIGH. 2800-tól gyakorolták és ismerték. megőrzése a halál utáni életre. spa. XI.baligh@aya. amely a 10. hozzátartozói X. BT: halotti szertartás mumifikáció NT: Ápisz-bika balzsamozása dinasztia.(1) 73 .. baltafeje BALTAPENGE BT: penge NT: kagylós kivágású baltapenge BALZSAMKÚP UF: cosmetic cone (ang. II. Amenhotep idején. Ramszesz felesége a 20. fő királyi 18. Ramszesz felesége. RANDA BT: egyiptológus AD: randa.u.) SN: IX.. X.BAKI1 (ang. A balzsamozást i. BT: egyiptológus BALTA UF: axe (ang. balzsamozása sügér balzsamozása RT: balzsamozó balzsamozóműhely BALZSAMOZÓ UF: embalmer (ang. BT: kórokozó NT: aerob baktérium fakultatív aerob baktérium Gram-negatív baktérium Gram-pozitív baktérium Mycobacterium tuberculosis (lat. mirhát. tűlevelűek és egyéb növények gyantáját.edu BALLASI NEKROPOLISZ UF: ballasi temető BT: nekropolisz RT: holttest feldarabolása BALLERINI. Ezeket a kórokozókat „érgeknek” nevezték. propoliszt. I. ném. hogy a balzsamozáshoz kámfor olajat. dinasztiában. a nemesek és a gazdagok is bebalzsamoztatták testüket.) SN: Amenemheb Meh1 felesége. FRANCESCO SN: Comói egyiptológus.. amely mirhaparfümmel volt átitatva s a legnagyobb melegben is üde illatával frissítette a levegőt. 640-ig.) RT: bakteriális betegség BAKTWERNEL. 5. Ramszesz anyja a BALTAFEJ SN: A baltafejek háta kiszélesedett. de ez csak a fáraók kiváltsága volt.) SN: Deir el-medinei munkavezető a Ramesszida korból. ném.) kézibalta BT: fegyver famegmunkáló eszköz NT: baltafej favágó balta szertartási balta BAKNAYU (ang. hozzátartozói BAKYTATEN (ang. dinasztiában.e. Amenhotep tisztító és felolvasó papja. Később e szokás szélesebb körben is elterjedt. BT: kincstárnok RT: Baki1 sírja BAKI1 SÍRJA UF: TT18PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Baki1 BAKI2 (ang.) SN: Az ókori egyiptomiak nem ismerték a baktériumokat. (ang.e. BT: illatszer BALZSAMOZÁS SN: A balzsamozás művészete tökéletessége csúcsát Thébában érte el. A 21. spa. I. dinasztiából. különböző növényi olajok és állati zsiradékok alkalmazásának nyomait is. 395-ből származó) múmián végzett kutatásai alapján bebizonyosodott. de élettani hatásaikkal tisztában voltak.) SN: Amenmesz6 és Iuy1 fia a 18. A baktériumok fejlődési folyamata miatt feketedtek meg a múmiák. így segített a parókát a fejhez rögzíteni. 1985–i.) BALAENICEPS REX (lat. dinasztiából.

melyet aztán a Kairói Egyiptomi Múzeumba szállíttatott.) BANEBDJEDET1 (ang. de az eredeti kéziratok alapjául szolgáltak a későbbi térképeknek és a thébai magánsírok rendszerezett katalógusának. amelyet a Műemlékvédelmi Szolgálat adott ki 1919-ben. Banebdjedet ugrott be a végső csata közepébe.) UF: Banaded (ang.) BANNER-NÉV BANTÁZS MNEDESZ (gör.) BANEBDJEDET2 (ang.) BT: múzeum BARD.) BANIPE (ko..) Ba Neb Tetet (ang.) BANEBDJEDET (ang. ar.) Banebdedet (ang.) BT: alvilági isten BAQET (ang. Amikor Hórusz Széth-tel csatázott az istenek trónjáért. francia régész. Neith Hórusznak ítélte a trónt. RT: Egyiptomi Műemlékvédelmi Szolgálat munkatársai régész BARAMIJE (ném.BALZSAMOZÓANYAG BT: anyag NT: fahéj guaiakol kilikai jegenyefenyő gyantája RT: balzsamozás BALZSAMOZÓ MŰHELY UF: életerő háza uabet BT: építmény RT: balzsamozás balzsamozó BANADED (ang. Celetnà ul.) BARRAMIJE (ném. BAQET I–III (ang. Ő készítette eddig a legjobb térképet a thébai nekropoliszról.) SN: Alsó-Egyiptom holdistene. tudatva velük: ha az istenek elhagyják Maatot. I–III. I–III. hogy békességet eszközöljön.) BANI HASAN (ang. Baraize térképei soha nem voltak tökéletesek és soha nem is publikálták őket. a munkafelügyelők és a katonák botokkal tartottak köztük rendet és semmilyen kapcsolatot nem tarthattak fenn az ország többi részével. BT: létesítmény NT: Akita aranybánya asszuáni bánya fajjúmi bánya féldrágakőbánya galenitbánya Gebel el-Ahmar bánya Gebel el-Zeit bánya gizehi bánya kőbánya malachitbánya mészkőbánya rézbánya szerabit el-hadimi bánya turai mészkőbánya vádi magharai rézbánya RT: bányász bányászat BÁNYAIGAZGATÓ BT: igazgató BARBARY MACAQUE (ang. EMILE SN: Az Egyiptomi Műemlékvédelmi Szolgálat mérnöke. AGUSTIN BT: egyiptológus AD: barahona@lander.) Baneb Djedet (ang.es BARAIZE.bu.) METEORVAS HÓRUSZ-NÉV PÓLYA BÁNYA SN: A templomokban titkosan őrzött térképek megmutatják azon bányák elhelyezkedését.) BAN BERAL (hin.) CSAUSZ CSAUSZ BANEBDJEDET (ang. Ember alakban kosfejjel ábrázolták. a szabadulás reménye nélkül. Ezeket a foglyokat egyedül vagy családjukkal együtt meztelenül. vagy a Nílus völgyét övező sivatagban találhatók. szemben Széth-tel. megláncolva tartották. ahonnan az egyiptomiak a drágaköveket és nemesfémeket kinyerték. BT: Hatmehit hozzátartozói holdisten kos-isten mendészi isten NT: Banebdjedet1 hozzátartozói BANEBDJEDET1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége Hatmehit halistennő. 1925-ben megpróbálta rendbehozni a gizehi szfinxet. c/o Ceskoslov. aki hűtlenül tört a trónra megháborítva a nyugalmat. Ezek a helyek legtöbbször a hegyekben.) BANEB DJEDET (ang.) BA NEB TETET (ang. 20.) PAPIRUSZSÁS BARCELÓNAI EGYIPTOMI MÚZEUM (Spa. egyptologicky ústav.) BÁNYÁSZ SN: A bányászok a hadifoglyok és az elítélt bűnözők soraiból kerültek ki.) BARBIR (ar. BAKET. hogy forduljanak Neith1 istennőhöz bölcsességért.) BANEBDEDET (ang.) BAQT I–III (ang. Hatsepszut1 kőszarkofágját 7 év alatt sikerült kiemelnie a WA-D sírból.edu BÁRDOK BT: fegyver vadászeszköz BARES. KATHRYN BT: egyiptológus AD: kbard@acs.) BAKET1 BAKET.) BARAHONA JUAN. Azt tanácsolta a többi istennek. BT: Banebdjedet1 NT: Hatmehit (ang.) BERBERMAKÁKÓ BERBERMAKÁKÓ BARBARY APE (ang. akkor univerzális csapás lesz az eredmény. BT: mesterség RT: bánya bányászat BÁNYÁSZAT NT: aranybányászat gránitbányászat kőbányászat RT: bánya bányász bányászati jog BÁNYÁSZATI JOG SN: A bányászati jog állami monopóliumként működött. LADISLAV BT: cseh egyiptológus AD: Czeh Republic.) BAN BILAO (hin.) UF: Museu Egipci de Barcelona (spa.) BENI HASSZÁN (ar.) BANEBDJEDET (ang. BT: jog RT: bányászat BÁNYÁSZTÜDŐ ANTRAKÓZIS BA-PEF (ang. 110 00 Praha 1 BÁRKA BT: folyami hajó NT: halotti bárka isteni bárka királyi bárka napbárka szent bárka ünnepi bárka RT: bárkaszentély CSILLAGÁSZATI TEREM BÁRKÁK TERME 74 . Az elviselhetetlen hőségtől kiszáradt és a betegségektől tizedelt bányászok éjjel-nappal dolgoztak végkimerülésig.) BANEBDJEDET (ang.

század elején Unisz király piramisánál végzett vizsgálatokat Szakkarában és munkálatai során nemcsak a király halotti templomát tárta fel. Tel: (24) 440 324 BARTOS ZOLTÁN CIKKEI BT: Bartos Zoltán NT: Jean-Jacques Rifaud és Dzsehutimesz thébai sírja (TT 32) (2004) Kapitel 17 des ägyptischen Totenbuches im Grab des Djehutimes (TT 32) (1993) BASA (ang. a férfiakat is védi a betegségektől és a fizikai támadásoktól.) BARRAMIJE (ném. Macskafejű nőként vagy fekete macskának ábrázolják. amikor ünnepi felvonulásokon vettek részt.) BASTET (ang.) BARREL HINGES (ang.) (1.. BT: szentély NT: Amenhotep. Alexandre SN: A 20. Bernoullistrasse 32.ch BASKETWORK (ang. Ő a patrónusa a terhes nőknek.) BASZTET KASSZIA BASZTET KOSÁRFONÁS ÜLŐSZEMŰ TÜDŐS CSIGA BASOMMATOPHORA (lat.) SN: 26. ném.) BASALT (ang. Ovális szarkofágjairól vagy agyagtokjairól felismerhető. 8. BT: egyiptológus AD: barke002@maroon. hanem rátalált három fontos perzsakori sírhelyre is. Théba polgármestere. de az Újbirodalom idején macskává változott.) BAZALT BAZALT ALAPZAT BASELI EGYETEM (Svá. Miroslav NT: Sinuhe. állatok és mindenféle lények laknak. a tánc. Ezt követően 1905-1912-ig Závijet el-Arjánon ásatott. M. ALESSANDRO ÁSATÁSAI (1905–1912) SN: Závijet el-Arjánban ásatott.) AD: Ägyptologisches Seminar der Universität Basel. fő témája a büntetés és a jutalom. ALESSANDRO (1858–1917) UF: Barsanti. and the Patriarch (2003) BÁRTA. BT: francia régész RT: Barsanti. ALEXANDRE 1917) BARSANTI.) UF: Universität Basel (ném.) BT: mesterség NT: Khay3 (ang. MIROSLAV UF: Bárta.unibas.) BASALTES (lat. mert Basztetnak macskaáldozatokat mutattak be. Itt számos mumifikált macskát találtak. Az istennő a nap gyógyító erejét jelképezte. RT: hieroglif írás megfejtése BARTOS ZOLTÁN BT: magyar egyiptológus NT: Bartos Zoltán cikkei AD: Szigetszentmiklós. BT: ásatás RT: Barsanti.BÁRKASZENTÉLY SN: Az istenek bárkamodelleken utazva hagyták el a templomokat. R. The Bible.) Bastet (ang.edu BARLANGOK KÖNYVE UF: Book of Caverns (ang. JEAN.) (1.) Pasht (ang. a zene. BT: jáspis BARNA SÖR SN: A sörök közül ez volt az elterjedtebb.) Pasch (ang. melyben istenek. spa.) RT: barramijei aranybánya BARRAMIJEI ARANYBÁNYA SN: Az Újbirodalom korából származik.) BASE (ang. Ptah felesége és Mahesz anyja. III. Kultuszának központja Bubasztiszban volt. A vidámság. 9) ÁRPA BARNA JÁSPIS SN: Barna jáspist a sivatagban kavics formájában találtak. Ifjúság u. BT: halotti irodalom könyv szöveg BARLEY (ang.cuni.ch/aegyptologie/index. A folyosón nagyobb isteni bárkákat használtak.) BT: vádi (ar. mivel megtalálta az erre utaló hatalmas 21 m mély négyszögletes árkot. Alessandro (1858–1917) BARSANTI. BT: Min-pap polgármester RT: Basa sírja BASA SÍRJA UF: TT389PM BT: asasifi sír RT: Basa (ang. a szerelem istennője. 18) HÜVELYES FORGÓPÁNT BARSANTI. ném.) BAST (ang. MIROSLAV BASZTET UF: Ailuros Ba en Aset Bast (ang. ALESSANDRO (1858– BARTÉLEMY. Miroslav könyvei AD: miroslav.. Hérodotosz feljegyzései szerint Basztet tiszteletére évente vidám dalos-táncos ünnepségeket tartottak. Erre a teóriájára támaszkodott később Champollion a hieroglifák megfejtésében.umn.) BARTA. Alessandro ásatásai (1905–1912) Unisz Halotti temploma BARSANTI. luxori templomának bárkaszentélye karnaki Amon-templom Fehér Kápolnája karnaki Honszu templom bárkaszentélye RT: bárka BARKER.. dinasztiabeli Min-pap.) SN: Eredetileg oroszlánistennő volt.) UF: Bes2 (ang. Ré1 az éjszaka óráinak nehezen megfeleltethető területeket jár be. Miroslaw BT: egyiptológus NT: Barta. 251) BT: aranybánya RT: Barramije (ném. CH-4056 Basel Tel: +41 (0) 612673060 Fax: +41 (0) 612673194 http://pages. mivel azok száma és időtartamuk nem mindig pontosítottak. MIROSLAV KÖNYVEI BT: Barta. hogy a kartusokban a királyok nevei találhatóak. BT: sör BAROMFIŐRZŐ UF: fowlkeeper (ang. dinasztia egyik óriási piramisa állhatott.barta@ff.tc. (1. ném.) BASTARD CINNAMON (ang.htm aegyptologie@unibas.) Ubasti (ang.. BT: állatalakú isten bubasztiszi isten holdisten istennő Mahesz hozzátartozói NT: Basztet hozzátartozói RT: Basztet-amulett Basztet-fesztivál Basztet bubasztiszi szentélye Basztet-pap Basztet-szobor Basztet-templom 75 . MIROSLAW BARTA.JACQUES (1716–1795) SN: Ő tette azt a jelentőségteljes felfedezést. Alapvetően pszichológiai irányultságú. „Basztet-háza” áll. ahol feltevése szerint a 4.cz BARTA. A.) SN: A túlvilág szent földrajzáról és a Nap által éjszaka megteendő barlangi utakról szól. ahol a legismertebb temploma. a béke istennője.) UF: Baramije (ném.

55 m (G7310). Bubasztiszból származó bronzszobor. LAURENT BT: egyiptológus AD: lbavay@ulb.) SN: Kheopsz1 fáraó fia. Fején egy törött ureusz kígyót visel. 2546–2539) (i. akik tánccal üdvözölték őket.6 cm magas.) Bikka (ang.e.) UF: Bat (ang. Területe: 4. A BAUFRÉ HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Kheopsz1.e. (1.e.15×1. 2539–2532) UF: Baefra (spa. némely esetben bájaikat is felfedték. sőt.8 cm magas. 2613– 2498) (i.e. 2939–2892) Szemerhet (i. Pszammetik fáraó uralkodása alatt élő Merszopdu. Michel könyvei AD: mbaud@ifao. Csak a föld alatti részek épültek meg. (ang.) BATIRYTES (ang.egnet. Bubasztiszba rengeteg áldozati ajándékot hoztak és több bor fogyott ekkor. 2639–2504) (i.e. 700000-en zarándokoltak el minden évben.e.7 cm magas Basztet-medál. ábrázolták tehénként vagy emberi alakban tehén fülekkel és szarvakkal. BT: Basztet-szobor bronzszobor BASZTET-SZOBOR (MET MM 00878) SN: A 22. A bubasztiszi Basztettemplomnál rendezték meg.e. (i. BT: dinasztia. Bal kezében szisztrumot. 2546–2539) (i. BT: gizehi masztaba RT: Baufré BAUFRÉ PIRAMISA SN: Befejezetlen piramis. Bal kezében égiszt.) Baef-Rê (ném. amelyen feltehetőleg maga is részt vett.e. 2604–2581) (i.) Baufre (cse. 4. Az alapzatára vésett szöveg szerint a szobrot I. majd a tehén tejjel asszociálva a termékenység tehén istennőjévé alakult 76 . Arannyal és festett üveggel berakott bronzszobor.. MICHEL BT: egyiptológus NT: Baud. lábainál 4 kis macska hever.) SN: Eredetileg a Tejútrendszer istenítése volt. ahová kb.) BT: amulett NT: Basztet-amulett (VEM: FAI. I.e. BT: Adzsib hozzátartozói királyi feleség NT: Batirytes hozzátartozói BATIRYTES HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje: Adzsib. 2723–2563) (i. 6.) Bikeres (gör. BT: Batirytes (ang.. 1274) BAUD.) Bicheres (gör.BASZTET-AMULETT (VEM: FAI. spa. piramisai závijet el-arjáni piramis BAVAY.) BATA1 BATA (ang. Eredetileg egy Felső-Egyiptomban imádták.) Baka (ang.) UF: Betresh (ang.e. Fia: Szemerhet.. hogy Basztet védelmező támogatását elnyerje. BT: település BATA2 (ang. dinasztiában. Az útközben érintett partmenti településekből a parthoz rohantak a nők.SS 00255) BASZTET BUBASZTISZI SZENTÉLYE BT: szentély RT: Basztet BASZTET BUBASZTISZI TEMPLOMA BASZTET-TEMPLOM BUBASZTISZI a mitológiában. kezében egy udzsatszemet tart. BT: Basztet-szobor BASZTET-TEMPLOM BT: templom NT: bubasztiszi Basztet-templom BAT (ang..15×1.) Bicheris (gör. BT: befejezetlen piramis dinasztia. Závijet el-Arjánban található.e. jobb kezébenszisztrumot tart. Hajókon utaztak ide vegyesen nők és férfiak.e.) KÁDESI CSATA (i. RT: Anpu és Bata3 FÜRDŐSZOBA BATHROOM (ang. Fiuk: Mahesz. 27. 69) SN: Hérodotosz részletes leírást adott e fesztiválról. dinasztia idejéből. 2613–2494) fáraó Kheopsz1 hozzátartozói Meritiész. A Alsó-Egyiptomból származik a 23.) Ra-bauwf (ang. dinasztiából.) BASZTET-SZOBOR BT: istenszobor NT: Basztet-szobor (BM: EA25565) Basztet-szobor (L) Basztet-szobor (MET MM 00878) BASZTET-SZOBOR (BM: EA25565) SN: 26 cm magas szobor a Ptolemaida korból.ac. 4.) SN: Adzsib fáraó felesége az 1. mint az év egész többi részében.be BASZTET-FESZTIVÁL UF: bubasztiszi ünnepi játék (1. Antoine Barthéleminek gyűjteményéből vásárolta meg a Louvre 1853-ban. a nők pedig szisztrummal kísérték a dallamot. a többiek tapsoltak és énekeltek.) NT: Adzsib (i. 4. jobb kezével egy kosarat tart. Hór fia adományozta.e. A szokatlan formájú szarkofágot a sírkamra padlójába ágyazták be.) Biqueris (gör. fáraója. 2787–2767) (i. 2551– 2528) BAUFRÉ MASZTABÁJA UF: G7310-G7320 SN: Bauré (G7320) és felesége (G7310) masztabája. BT: Basztet-amulett medál BASZTET-AMULETT UF: amulet of Bastet (ang. spa. BT: Basztet-szobor BASZTET-SZOBOR (L) SN. hol. 2767–2741) BÁTOR CSAPAT BT: sírásó munkacsoport BATTLE OF KADESH (ang.) BAUFRÉ (i. BT: Basztet NT: Mahesz Ptah BASZTET-PAP BT: pap NT: Nefermaat.e. 2539–2532) BAUFRÉ (i. dinasztia 5.65 m (G7320). 2589–2566) (i.SS 00255) SN: Zöld fajanszból készült. 10.e. a 4.net BAUD. MICHEL KÖNYVEI BT: Baud. I. spa. Michel NT: Djeser et la IIIe dynastie (2002) BAUFRE (cse. A szobrot Mohamed Ali sebészének. BT: tehén-isten termékenység istennő BATA3 SN: Anpu és Bata3 meséjében Anpu öccse. hozzátartozói NT: Baufré hozzátartozói RT: Baufré masztabája Baufré piramisa varázsló és az elveszett amulett.) Bakare (ang. 69) BT: fesztivál BASZTET HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje: Ptah. BT: Baufré NT: Kheopsz1 (i.) SN: Itt található a Geb-szentély. s utazásuk közben míg a férfiak furulyáztak. 115g súlyú.

Az előés hátoldalán két különböző kézírással ellátott papirusz feltehetőleg a memphiszi Szerapeumból.e. dinasztiában.) Sewoserenra (ang. 19–) NT: Chronologie des Pharaonischen Ägypten (1997) Handbuch der Ägyptischen Königsnamen (1999) BÉCSI CSÁSZÁRI MÚZEUM MÚZEUM (Aua) KUNSTHISTORISCHES BAYUK.e. Coral Springs. 1600–1588) BEBIANKH (i. Jürgen von könyvei RT: Jubileum sztélé karnaki nilométer szöveg BECKERATH.) SN: Renefsoneb anyja (talán) a 13. USA (hivatali cím) 11250 NW 36th Street. BT: öltözet BEE’S WAX (ang.e.) BEDET (óei. BT: amerikai egyiptológus AD: Guardian@guardians. Jürgen von (1920.) BT: kiömlési magmás kőzet NT: dolerit fekete bazalt RT: bazaltváza bazaltszarkofág bazaltszobor BAZALT KÖVEZŐKŐ BT: kövezőkő RT: bazalt kövezőkövön látható fűrésznyomok BAZALT KÖVEZŐKÖVÖN LÁTHATÓ FŰRÉSZNYOMOK SN: A Kheopsz1 piramis keleti oldalához közel fekszik egy 50 cm-es bazalt kő. BT: szertartás NT: eleuziszi beavatás RT: Thot Könyve BEB-ANCH (ném. Jürgen von (1920.e. BT: vezír BEBIANKH (i. 33065. ANDREW (1961–) SN: New Yorkban született egyiptológus. a ptolemaiosz korból származik. 1663–1570) hükszósz fáraó 77 .) BEAVATÁS HIVATALNOK SZAKÁLL BEAVATÁSI SZERTARTÁS BÉCSI CSÁSZÁRI MÚZEUM PAPIRUSZ-GYŰJTEMÉNYE KUNSTHISTORISCHES MÚZEUM PAPIRUSZ-GYŰJTEMÉNYE BÉCS PAPIRUSZ (27. mint az Orientalia. Archiv für Orientforschung és a Studien Zur Altägyptischen Kultur. Ennek közelében bukkant a CSA nevű egyiptomi régészeket magába tömörítő szervezet egy gigantikus méretű (6 km2) temetőre. Ezen kívül kereskedelmi kapocsként is működtek: Egyiptomba szállítottak egzotikus árukat. dinasztiabeli fűrész nyoma.) (1. A nomádok összekötőként és munkásként is szolgáltak később a türkiz kitermelésének történelmében. BT: falu BAY (ang.sz.) basaltes (lat. BT: dinasztia.: 954-255-7139 BAZALT UF: Basalt (ang. JÜRGEN VON (1920. amelyeket később az erózió elpusztított. dinasztiában. Mentuhotep idején.) Beb-Ankh (ang.net Egyptology Photography and Web Design. Fehér színű piros rajzokkal ékesített. geometriai mintákkal díszített leplet viseltek. 19–) SN: Német egyiptológus. Coral Springs. (1. ném. JÜRGEN VON KÖNYVEI BT: Beckerath. BT: város BEAVATÁSI SZERTARTÁS UF: beavatás SN: A philaei nagytemplomban láthatjuk ilyen avatási szertartás ábrázolását. feb. és hosszú. Die (1996) BECKERATH. A Középbirodalomtól kezdve azonban az ellenségeskedések megszűntek. Egyiptomban a rituális halálnak megrendítő külsősége volt. 16. 33065. BT: idegen nép NT: sászuk sémik RT: beduinok öltözete BEDUINOK ÖLTÖZETE SN: A férfiak levágott szakállukból készült nyakláncot.. JÜRGEN VON CIKKEI BT: Beckerath.e. hogy a nagy küszöb átlépését átélje. 1600–1588) UF: Beb-Anch (ném. az i.e. Lábbelijük pirosra festett finom bőrből készült. Journal of the American Research Center in Egypt. III. és az uralkodó és a nomádok között partnerség kibontakozását figyelhetjük meg. USA (otthoni cím) Tel.) BEDU HORNYOLÓ VÉSŐ BÚZAFÉLE ÁGYKERET BED-FRAME (ang. Ő fedezett fel és publikált egy kevésbé ismert sztélét II.) BEBANKH (ang.) BAJ BAJ BEBU (ang. 200 sírt tártak fel. 250 és 150 közötti időből és pontos utasításokat tartalmaz a papok és szolgáik számára az Ápisz-bika bebalzsamozását és mumifikálását illetően. II.) Bebankh (ang. mielőtt békésebbre fordult a völgybeliek és a nomádok kapcsolata.) SN: Vezír a 11.BAWITI SN: A Bahariyya oázis legnagyobb falva.) BEB-ANKH (ang. ol.) BEBIANKH (i. 300). Göttinger Miszellen. FL. feb.) BEARD (ang. FL. 10000 konzervált testet rejtenek magukban. BT: papirusz BÉDANES (fr. (i. Az asszonyok lenge ruhái szabadon hagyták vállukat. Jürgen von cikkei Beckerath. ahol kb. Az Ápisz-bika temetési rituáléját szinte percnyi pontossággal adta vissza. BT: német egyiptológus NT: Beckerath. 300–i. amelyet Jubileum sztéléként emlegetnek az akadémikusok.) SN: Töredékes formában fennmaradt démotikus és hieratikus írást egyaránt tartalmazó szöveg.) SN: Város az asszuáni kerületben. szobra (LM) BAZALTVÁZA BT: váza BEAMTER (ném.e. A tanítványt kellő előkészítés után kriptába zárták és mesterségesen úgy befolyásolták. A közdelem a királyok és a beduinok között az Óbirodalom alatt szinte folyamatosan dúlt. amelyek kb. Valamennyi a görögrómai korból származik (i. mint például a Vörös-tenger korállja vagy az afganisztáni lazurit. 1600–1588) BEBIANKH (i. dinasztiában.) BAY IRSU (ang. 14) BT: Renefsoneb hozzátartozói BECKERATH. 1250 NW 36th Street.. 9) BEESWAX (ang.) SN: 12 éven át uralkodott a 16. aki számtalan cikket írt olyan újságokba. 1600–1588) BEDUINOK UF: mentiu (óei) SN: Ázsiából származó nomád törzsek. amelyen jól látszódik egy 4. Oszorkontól. 19–) NT: Angebliche Jubiläums-Stele Osorkons II. Ő örökítette meg az utókornak a karnaki nilométer szövegeket 1953-ban. színes szegélyű anyagból készültek. feb. Az Újbirodalom és a Harmadik Átmeneti Kor időszakára specializálódott. BT: fűrésznyom BAZALT SZARKOFÁG BT: szarkofág NT: Ahmosze szarkofágja Mükerinosz szarkofágja Padienisi szarkofágja (KEM: JE 34648) BAZALT SZOBOR BT: szobor NT: Thutmózisz.) PROPOLISZ PROPOLISZ BEBI (ang.

) BEHEDET2 (óei. Fia II.. Ramszesz első hódító hadjárata emlékére. LANNY D. BT: Ramszesz.de BEIRUT STELA (ang. Hnumhotep.) BEHEDET1 (óei. ar. AL. BT: Hnumhotep. mint amilyen ez lett volna.) SN: Bejrútban vésette egy sziklába ezt a sztélét II. 41 m-nél is hosszabb és még most is egy hatalmas gránittömbben fekszik. BT: gránitobeliszk BEFEJEZETLEN PIRAMIS BT: piramis NT: Amenemhet. Sírokban és múmiákon gyakorta találtak ilyet.) SN: Királyi írnok. Az irányítása alatt működő expedíciók hatásköre az epigráfiák tanulmányozásán és rögzítésén kívül kiterjedt feltárási és konzerválási munkálatokra is. Ez a gyűszűvirág mérgéhez hasonlít. Amenhotep idején. I. de újabb törés miatt abbahagyták a munkát. BEHDITE (ang.) NT: Maanakhtef (ang. Az Egyetem Theban Tomb Project-jének a vezetője is volt ezidő alatt Luxorban. amelynek szája egy kötél segítségével mozgatható.uni-wuerzburg.) BEKET BEKENKHONS (ang.) 78 . BT: méreg BÉKASZOBOR BT: állatszobor NT: békajáték BÉKE FÖLDJE ÁLDOZATOK FÖLDJE BAKENAMON BAKENHONSZU BEKENAMUN (ang. Egyetlen ma álló obeliszk sincs olyan magas. A szövege szinte olvashatatlan. Jean (1877–1947) Kinnaer. II.) BAKENHONSZU BAKENPTAH (ang. BT: gyógyszer BELGA EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Bruwier. 2. hozzátartozói.) HETTITA BIRODALOM (i.) BEHTEN OXYRINCHUS (ang. BARBARA BT: egyiptológus AD: bbegel@compuserve.(ang. piramisa Baufré piramisa Dzsedefré piramisa Noferefré piramisa Noferirkaré. sztéléi BÉKA UF: Anura (lat.. Lanny könyvei RT: Dra Abu el-Naga AD: 26 Ragged Rock Road. Maanakhtef testvére II. fizikailag annyira szétmállott.) Heh (ang. és az Egyetemi Múzeumban dolgozott 12 éven át.) BEJRÚT SZTÉLÉ BEJÁRAT BT: építészeti elem NT: Királyok Völgyének bejárata királysírok bejárata piramisok bejárata Ramesszeum könyvtár bejárata RT: bejárati ajtó BEJÁRATI AJTÓ BT: ajtó NT: kahuni lakóházak bejárati ajtaja RT: bejárat BEJRÚT SZTÉLÉ UF: Beirut stela (ang. BT: Begeni (ang. HEIKE BT: egyiptológus AD: hbehmle@gwdg.D-jét a Pennsylvániai Egyetemen szerezte. Jacques BÉLGILISZTA UF: Ascaridida (lat. spa. II. akinek felirataiban maradt fenn a neve.) BEHEDTI (ang. BT: amerikai egyiptológus NT: Bell.. 1977-ben a Chicagoi Egyetemen kezdett tanítani és az Orientális Intézet Epigráfiai Tanulmányának vezetőjévé vált. dinasztia korában kezdték megmunkálni. 1700–) BEKET HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje Neheri. A következő 12 évéből évi 9 hónapot a luxori Chicago Házban töltött. A 18. Egy éjszakát 15 ro vízzel elkeverve kell állni hagyni. Heket hatalmát átvigyék vele a halottra. Tel.de BEHNESA. Ezt az amulettet a holttestre helyezték és azt a célt szolgálta. de az egyik oldalán egy nagy repedés keletkezett. Rá 630 évre Asarhaddon asszír király mellé vésette a sziklába a sajátját. BT: amulett BÉKA-ISTEN BT: állatalakú isten NT: Hauhet (ang. Neheri hozzátartozói RT: Beket hozzátartozói BAKETAMON HÓRUSZ BEHDETI BEKETAMEN (ang. Marie-Cécile Capart. csak apró szerkezeti különbségben térnek el.) BT: kétéltű RT: béka-amulett béka-isten békaméreg békaszobor BÉKA-AMULETT UF: amulet of the frog (ang. Visszavonulása után a Brown és a Columbia Egyetemeken tanított. II. ol. SN: Egyiptológiai Ph.) SN: A nyüzsgő élet és a feltámadás szimbóluma.) BÉKAJÁTÉK SN: Kőből készült béka figura.) BT: farmídiumos NT: orsógilisztaféle BELL. Hnumhotep. Neheri BELÉNDFŰ KORIANDER BÉLFÉREG ELLENI GYÓGYSZER SN: Gránátalmafa gyökerét 5 ro sörrel szét kell dörzsölni.BEFEJEZETLEN OBELISZK SN: Az egyik asszuáni bányában található. BT: királyi írnok Maanakhtef hozzátartozói NT: Begeni hozzátartozói BEGENI HOZZÁTARTOZÓI SN: Testvére: Maanakhtef.) SN: Egy nomarkhosz lánya. ol. Ezt egy ruhán átszűrten kell meginni. Old Saybrook CT 06475. gör../Fax: 860-388-2037 jillbaker1@prodigy.com BEGENI (ang. fia II. hogy a békafejű istennő.) Tinetmennefer (ang.) BEHDET EDFU HÓRUSZ BEHDETI EDFU FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. BT: Beket NT: Hnumhotep.) BEHMLER. BT: békaszobor kötéllel mozgatható játék BÉKAMÉREG SN: A békák füle mellett lévő púpszerű kiemelkedésben található a mérgük. Megpróbáltak kisebb obeliszket faragni belőle.) Heket (ang. VIII. HORST BT: egyiptológus AD: aegy002@mail. Felesége: Tinetmennefer.) BEKENHONSZU BEKENPTAH (ang.e. piramisa Szanaht piramisa Szehemhet piramisa BEGELSBACHER.net BEINLICH..

ar. sírja 79 . spa. Szerkesztett ugyanis egy vízkereket. jún. II. ahol Mohamed Ali pasa egy hivatalnokával ismerkedett meg. BT: Egyiptom-utazó felfedező régész NT: Belzoni. ném. Ez egy piramis alakú szent kőtömb.) SN: Idu1 lánya. 16.BELL.) BENI HASAN (ang.15–1823. de az első felmérést Percy Newerry végezte el a nekropoliszról 1890–1894 között az Egyiptom Kutatási Alap oldalán. a aki meggyőzte arról. Giovanni Battista Belzoniról kapta ez az üres sírkamra a nevét. Tombs and Excavations in Egypt and Nubia (1820) BELZONI-KAMRA SN: A Kephrén piramisban található 130 m-rel a csúcs alatt. dinasztiában. spa. hol. LANNY KÖNYVEI BT: Bell. A város sírásói megszabott díj ellenében szállították neki a hullákat. sírja Baket.portal. BT: múmiahamisítók BENBEN SN: A legelső föld. ar. GIOVANNI BATTISTA KÖNYVEI BT: Belzoni.) Panubit Per Huer (óei. I. dinasztiabeli sírok a 16. a negyedikbe pedig a tüdőt helyezték. Angelica BELZONI.) UF: Patagonian Samson (ang. dec. harmadikba a zsigereket.) BENIA (ang. amely kiemelkedett az ősvízből. I.. A bűnszövetkezet 1952.. Ezt azonban már előtte Muhammed Ahmed kőfaragó mester valamikor megtette. GIOVANNI BATTISTA (1778. Miután ajánlatát visszautasították régész lett. Egyikbe a szívet.) BENIA SÍRJA UF: TT343PM BT: magánsír seikh abd el-gurnai sír RT: Benia (ang. GIOVANNI BATTISTA HOZZÁTARTOZÓI BT: Belzoni. mint feltaláló. dec.. GEORGES AARON (1857–1926) SN: Tutankhamon sírját közvetlenül meglátogatta. BT: mumifikáció RT: kanópusz BELZONI. majd négy kanópuszedénybe zárták őket. A 39 sírból mindössze 4 látogatható a turisták számára a BH18-as számú dekorálatlan sírral együtt.) UF: Benia Paheqamen (ang. mialatt a Niger folyó forrását próbálta felkutatni. a National Galleryben található. BT: munkafelügyelő RT: Benia sírja BENIA PAHEQAMEN (ang. BT: csúcselem kő BENDJET (ang. hol. azokat szétválasztották..) Beni Hassan (ang. dinasztiában. amelyek többsége a 11. valamint azon sírok egyszerű méretarány nélküli rajzát. spa. BT: felső-egyiptomi nomosz. Temples.) SN: A Nílus keleti partján fekvő régészeti terület.. pálmaolajjal megmosták. 1823.) Estable ‘Antar (ang.) Pahekmen (ang. Kar1 lánytestvére a 6. hogy elkerülje a börtönbüntetést.) SN: A Nílus keleti partján sziklába vájt sírok. Ramszesz.) Szpeosz Artemidosz (gör. II.ru BELSŐ KOPORSÓ BT: koporsó NT: Panebmontu belső koporsója Sepenmehit belső koporsója (BM: EA 22814B) BELSŐSÉG BT: állati élelem NT: vese BELSŐ SZERVEK MUMIFIKÁCIÓJA SN: Ha a belső szerveket mumifikálták. Felfedezőjéről. amelyeket ő azután több hetes otthoni munkával ókori egyiptomi múmiává preparált. ném. I. BT: orosz egyiptológus AD: belova@moscow. hogy Egyiptomba utazzon.) SN: Munkafelügyelő a 18.) BENI HASSZÁN (ar.. ar. a másikba a májat. BT: kamra BELZONI-SÍR SZÉTHI. 3.. spa.) NT: Valabreque. III.) UF: Bani Hasan (ang. 3. Giovanni Battista hozzátartozói Belzoni. 3. dinasztiából is. amiről a sírkamra egyik falán található felirat tanusít. I. A nekropoliszról sok felfedező írt a régi időben. I. hol. Henry (1780–1827) Széthi. 16 éves korában belépett egy szerzetes rendbe Rómában. település BENI HASSZÁNI NEKROPOLISZ BT: nekropolisz NT: beni hasszáni sír BENI HASSZÁNI SÍR UF: BH (röv. Ott vándorcirkuszba szegődött 12 évig.. Padua-ban egy borbély fiaként. illatos fűvel beszórták.) Hebenu (óei.. A beni hasszáni kis dombok lejtőin John Garstang 1902 és 1904 között 880 további kis sírt fedezett fel. Lanny NT: American Discovery of Ancient Egypt (1997) Temples of Ancient Egypt (1996) BELOVA. sírja BELZONI.) BENI HASSZÁNI SÍR BENI HASSZÁN BENI HASAN TOMBS (ang. ahol Patagoniai Sámsonnak nevezték. amely szinte a világ valamennyi nagyobb egyiptomi gyűjteményével kapcsolatban állt.. 12. 3án halt meg vérhasban és lázban Gatonál Beninben (DélAfrika). Kairótól durván 245 km-re. 2-án szüntette be működését. Többek között neki köszönhetjük Aj (1816). A 11–12.. mint az Abu Szimbeli templom feltárása vagy a Kephrén piramis felnyitása.15-1823. de található néhány kisebb sír a 6.nov. BT: egyiptológus BENIA (ang. felső-egyiptomi nomosz nomarkhoszainak készültek. El-Minyatól 23 km-re délre.) SN: 1778-ban született Olaszországban.) a feltárás után BENI HASSZÁN (ar. melynek teljesítménye négyszer meghaladta a hagyományosét és felkínálta a szabadalmat Mohamed Ali szultánnak. ném.. BT: Idu1 hozzátartozói Kar1 hozzátartozói BÉNÉDITE. dinasztiához tartozik.) NT: Narrative of the Operations and Recent Discoveries within the Pyramids. sírja Baket. nov. dec. James Curtinnal Máltába utazott. sírja Baket. 1815-ben feleségével Sarah-val és ír szolgájukkal. GALINA A. Giovanni Battista (1778. Az obeliszkek tetejére is helyeztek ilyet.) Beni Hasan (ang. melyeket ő tárt fel. BT: beni hasszáni nekropolisz sziklasír NT: Amenemhet.nov. ahol politikai botrányba keveredett és 1803-ban Angliába menekült. BT: szent hely BENBENET BENBEN-KŐ BENBEN-KŐ UF: benbenet ben-kő SN: Héliopoliszban fétisként tisztelték..) Beni Hasan tomb (ang. A Királyok Völgyéről készült 1818-as térképe a Keleti és Nyugati Völgy vázlatos topográfiáját is tartalmazza. dec. 15–1823. ALI SHUKRI SN: Ő volt a feje annak a múmiahamisítóbandának.) BENI HASSAN (ang. Széthi (1817) sírjának felfedezését. Giovanni Battista könyvei RT: Belzoni-kamra Salt. spa. Az olasz Belzoni 1815–1819-ig olyan kivételes vállalkozásokat vezetett Egyiptomban. SÍRJA BENAM. Giovanni Battista (1778. A Belzoniról készült festmény Londonban.

Férjei: X. A (1963) BENU (óei. Behten ország (talán Baktria) fejedelmének a leánya. IX. Kleopátra Kleopátra Bereniké SN: IX. UF: Bereniké.) Berberaap (hol. i. Noferuré huga. évében sógornője. ez kiűzi a démont. A fáraó először egy orvost küldött hozzá. Úgy tekintették. mielőtt az V. III. Utcái egyenes szögben keresztezték egymást.) Magot bezocasý (cse. 88–81)(1.e.) BENTRES SN: A bahtáni hettita fejedelem lánya. Ennek szövege szerint II.) SN: A tuna el-gebeli nekropoliszban találtak egy berbermakákó múmiát. XI. majd a Níluson felfelé ÉszakEgyiptomba vitték azokat.e. nádfonatok és cseréptárgyak képezték a szobák főbb berendezési tárgyait. BT: királyi feleség Ménész hozzátartozói BERENICE TROGLODYTICA BERENIKÉ1 BERENIKÉ UF: Berenice Troglodytica Ras Banas (ar. Erre a thébai Honszu isten csodatévő szobrát viszik hozzá. Kleopátra.) UF: bennu Bonu főnix Phoenix (gör. a római diktátor nyomására feleségül ment unokaöccséhez.e. 116–107 és i.) Berberräffin (ném.) BINTENDUATNETJER (ang. 109–107 és i. BT: Bereniké. Ptolemaiosz Alexanderhez. Némelyek szerint atyjának mirhába takart testét is magával hozta.e. aki segíti a napot mindennapos újjászületésében.) SN: Főnix madár formájú napisten. 116–110. fején két hosszú lobogó tollal. Szótér hozzátartozói NT: Bereniké. ezek a népnek eleven. IV. III. a jelenen s a jövőben létező dolgok őrzőjeként élt a köztudatban. de amikor álmában azt látja. 312) (i. Ptolemaiosz Alexander majd XI. Ennek meggyilkoltatása után 246-ban.e. Században veszélybe került. Ré1 isten templomának szent madara. Szótér (i. dinasztiában. Behten fejedelme magánál akarja tartani az istent. BT: beni hasszáni sír sírfelirat BENI HASSZÁNI SZIKLASÍR BEN-KŐ BENNU BENBEN-KŐ BENU (óei. IX. ezért az agyagtéglák. Viszonylag gyorsan egy jelentős várossá alakult és az is maradt a Római Birodalom teljes ideje alatt. Ramszesz uralkodásának 15. (–i. NT: Kleopátra. amely most a Louvre-ban található. Anyja: IV. Alexander hozzátartozói Ptolemaiosz. aki mivel túl öregnek találta hitvesét és egyedül akart kormányozni.) SN: A Vörös-tenger forgalmas kikötője. hogy az aranysólyomként repül vissza a hazájába. hogy önmaga által teremtette az ősi óceánt. BT: tárgy NT: bútor BERENIB (ang. 17) BT: díszítő technika BERAKOTT DÍSZÍTÉS BERAKÁS 80 .) Bertuccia (ol.) BERBERMAKÁKÓ BERBERMAKÁKÓ UF: Barbary ape (ang. A Halottak Könyve gyakran hivatkozik rá Hajnalcsillagként (Vénusz) vagy Ozirisz egyik megjelenési formájaként.) BENT PYRAMID (ang. mint 10000 lakos lakta a ptolemaioszi időkben BT: kikötő RT: Bereniké temploma BERENIKÉ. Szép hajáról az északi égen egy csillagzatot neveztek el (Bereniké fürtjei). hogy el kell engednie.) DAHSURI TÖRT PIRAMIS BENI HASSZÁNI SÍR BERBERAAP (hol. II. BT: állatalakú isten szent állat BEPÓLYÁZÁS BÉR FIZETÉS PÓLYÁZÁS BERAKÁS UF: berakott díszítés marquetry (ang. Másik változat szerint megjött nyugatról és Ré1 templomára leszállt. ám az a démontól megszállt betegen nem tudott segíteni. mégis gyakran aranysólyomnak ábrázolták. Ptolemaiosz Euergetészhez ment feleségül. BT: sztélé RT: Bentres paraszt panaszai. Sosibiosnak felbujtogatására meggyilkolták 220-ban. III. Démétrios Poliorketés fiát elcsábította. Démétriost. A benu. IV. 220) SN: Magos lánya. I.) phoinix (gör. I.) Barbary macaque (ang. BT: hettiták Noferuré hozzátartozói RT: Bentres-sztélé BENTRES-SZTÉLÉ SN: I. hozzátartozói RT: Bereniké fürtjei BERENIKÉ. Ptolemaiosz. súlyúak.e. BT: makákó BERBERRÄFFIN (ném. BT: Ptolemaiosz. megérti. akit Atummal hoztak kapcsolatba. i. Ceylonról és Távol-Keletről Berenikébe rakományaikat.) Mono de Berbería (spa. IV. 88–80) (1.) BERBERMAKÁKÓ BERENDEZÉSI TÁRGY SN: Az otthonokat meglehetősen egyszerűen bútorozták: a faanyag drága volt. A sztélé magyar fordítása A paraszt panaszai című antológiában jelent meg 1963-ban. megölette. amelyek egyúttal az agyondolgoztatott nép roppant nyomoráról is beszélnek.) macaque de Barbarie (fr. mert vőlegényét. Eurgetész hozzátartozói Ptolemaiosz Piladelphosz. hozzátartozói Ptolemaiosz. 38) Hnumhotep. Arsinoé uralma ellen.) (1. 19) BENTENDUANETJER (ném.) Magot (len. IV. ahonnan aztán szárazföldön Koptoszba. hogy 500 évenként magát elégetve saját hamvaiból újra életre támad. Az isten megnyilvánulásaként tisztelték. 250-ben összeesküdött anyja. IV Ptolemaios kegyencének. Az a monda járt róla. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: IX. Ptolemaiosz Szótér lánya.) macaco-de-Gibraltar (por.) Macaca sylvanus (lat.e. Fiának. Bentres megbetegedett. Ptolemaiosz Alexander. IV.) SN: Ménész felesége az 1. A kikötő Ptolemaiosz Philadelphosz kezdeményezésére épült. művelt életéről tanúskodnak. 37) Deditbaket sírja (1. BT: Arszinoé. Indiából. 3. Egy betegségéből való meggyógyulásának történetét meséli el a Bentres-sztélé. Egyes becslések szerint több. Az a hír járta róla.(100) Maximum 75 cm-esre nőnek és 13 kg.e. sírja Hnumhotep sziklasírja Kheti1 sírja Remusenti sírja Szobekhotepi sírja BENI HASSZÁNI SÍROK FELIRATAI SN: A 39 sírból mindössze 12 volt dekorálva. aki i. hozzátartozói BERENIKÉ. A legkülönbözőbb hajók szállították a Perzsa-öbölből. Ptolemaiosz Szótér. XI. századból származó egyiptomi elbeszélés. II. 80-ban Sulla. egy 600 m hosszú és 270 m széles téglalap alakban.beni hasszáni sírok feliratai BH18 BH569 (1.) Magoto (esp. A Benu a valóságban a bíbic egy faja volt. sírja Hnumhotep.e. Valóságos festett történetek. mint Ozirisz megtestesülését.

1915-ben máciustól májusig Reisner követte őket. Alexander (i.) BERLINI EGYIPTOMI MÚZEUM (No. amely a 19. 24 hasábos. 312) Ptolemaiosz. Negyedrendű csillagoknál kisebb. amelyek többnyire díszítetlenek. melyet 1907-ben dolgozott fel Wilamowitz. Gunther Roeder is. BT: görög papirusz BERLIN 7504 PAPIRUSZ (1. BT: dinasztia. BT: dinasztia. Ebből megismerhetjük a legrégebbre datált terhességi tesztet és hogy hogyan állapították meg a még meg nem született gyermek nemét. az Első Átmeneti Kor. 107–88) (1. Ptolemaiosz Euergetész egyiptomi király nejének.) SN: Átlátszóan zöld. dinasztiabeli hieratikus papirusz. Egy másik oldalfalon a „zöld bánya” istennőjének ajánlják fel az áldozati adományt.) SN: A második leghosszabb (20×520 cm) orvosi papirusz. Itt található a Westcar-papirusz és a „Kerti séta” sztélé. aki a smaragdbányákat védelmezi. BT: múzeum RT: életbe belefáradt ember párbeszéde a lelkével.e. amely Szehemszenuszert (II. amelyből csak Dzsehutihotep1é. BT: dinasztia.) Deir al-Barsha (ang. elBersha. 8. Miután ők tovább nem kívántak ásatni a területen. amiből nem maradt fenn más. Az Erman. 35) SN: Késő-görög papirusz. BT: nekropolisz BERSAI SÍR SN: El-Bersaban főként sziklasírok találhatóak. Tiberiust. Dietrich Wildung. Jean Pierre Adolf (1854.) Deir el-Bersha (ang.(ar. Konón csillagász adta e nevet. a tartomány kormányzójáé tekinthető meg. Először a ptolemaioszi időktől a Vöröstenger melletti Sikait-Subara körül bányászták.e. A múzeum vásárolt Giuseppe Ferlini Meroéi ásatásaiból szármaó leleteket is. Mérete: 10×4 cm.Ptolemaiosz. Daressy és A. Baloldalt egy lépcső vezetett fel a tetőre. hogyan képzelték el ebben az időben a segítő szellem elnyerését.) UF: Berse. 4–5.–1937) Ferlini. BERENIKÉ TEMPLOMA SN: Bereniké városának közepén emelkedik egy Zeusznak felszentelt szentély. Gunther (1881–1966) BERLINI „KERTI SÉTA” SZTÉLÉ UF: Kerti séta sztélé SN: Egy fiatal pár látható rajta: talán Tutankhamon és Anheszenamon. el. Giuseppe (1800–1870) Roeder. A Berlini Múzeum alapját a Lepsius vezette egyiptomi expedícióból származó gyűjtemény képezte. papiruszai orvosi papirusz RT: terhességi teszt BERLIN 5025 PAPIRUSZ SN: I. majd a Leideni Egyetem folytatta a munkálatokat a területen 1990-től a Bosztoni Szépművészeti Múzeummal közösen. Alexander (i. BT: papirusz RT: északi uaret BERLIN 10456 PAPIRUSZ 10456 RUBENSOHN PAPIRUSZ (BEM: BERLIN 12412 PAPIRUSZ SN: A 19. 1970ben az Egyptian Antiquities Organization vállalt feltárásokat a falu közepén. BT: drágakő ortoszilikát RT: akvamarin BERILL BERLINI Berlini Múzeum számára. Das (ném. Vegyjele: Be3Al2Si6O18. 70. BT: templom BERIL BERILL BERILL UF: beril berillus (lat.) SN: III. Willems. 33ff) BT: görög papiruszok RT: Amherst 11 papirusz Philinna papirusz BERLIN 8869 PAPIRUSZ SN: 8. 80) BERENIKÉ FÜRTJEI UF: Coma Berenices Haar der Berenike. Az Amherst 11 papirusszal és a Philinna papirusszal egy egységet alkot.) SN: Közép-Egyiptomban található. Az előrész baloldali falán egy római császárt látni. E sírok koporsóinak alján lehet egyedül megtalálni a Két Út Könyvét és a Boldogság Vidékének szövegét. Giuseppe Passalacqua szerezte be Szakkarában és a porosz Friedrich Wilhelm IV-nek adta el 1827-ben a 81 . akinek ötletéből a lengyel Poznańi Archeológiai Múzeumban is nyílt egy folytonos egyiptomi kiállítás 1998-tól. Ez az Amarna-művészet egy szép darabja. amelyek Középbirodalmiak. A bejárat az előcsarnokra nyílt. X. dinasztia korából származik. mely már-már feledésbe ment és Tycho Brahe elevenítette fel. Bey Kamal. A terület számos lelettel szolgál különböző korokból. Sajnos mindezen feltáró munkálatok közül egyet sem publikáltak. BT: csillagkép RT: Bereniké. Az első 21 hasáb és az utolsó 3 más írnok kézírása. KLEOPÁTRA BERENIKÉ. A királynő virágcsokrot tart férje orrához. 1873-ban állították helyre ezt a templomot. I. Összesen 10 feltárt sír van.e. BT: sztélé RT: Amarna-művészet BERLIN MEDICAL PAPYRUS (ang. őket a Leuveni Katolikus Egyetem váltotta fel. XI. 220) BERENIKÉ.31. majd a századfordulón G. GörögRómai Kor korszakaiból is.) BERLIN 3038 PAPIRUSZ BERLIN 3024 PAPIRUSZ SN: Egy férfinak a bával folytatott beszélgetését rögzíti. I. Ezeken kívül még találhatóak itt sírok az Óbirodalom. hogy megszagoltassa az illatát. amint áldozatot nyújt Min istennek és Ízisznek. a többit a szomszédos kőbányákban folytatott kitermelés romba döntötte.(ang.) Beryll (ném. papiruszai BERLIN 13602 PAPIRUSZ BT: démotikus papirusz BERSA. 19.sz.okt. amelyben leírták. BT: papirusz BERLIN 3038 PAPIRUSZ UF: Berlin Medical Papyrus (ang. szabad szemmel látható csillagból áll. 1988 és 1992 között H. dinasztiából származik. BT: falu RT: bersai nekropolisz bersai sír BERSAI NEKROPOLISZ SN: A hegy lábánál nyíló völgyben található Nyúl-tartomány főleg a 11–12. Újbirodalom. (1. IV. századi görög nyelvű papirusz. 19.) SN: Ennek az intézménynek volt az igazgatója Adolf Erman professzor és itt dolgozott tanítványa. Wreszinski fordította le német nyelvre 1909-ben. papiruszai hieratikus papirusz BERLIN 10003A PAPIRUSZ BT: papirusz BERLIN 10236d PAPIRUSZ SN: Ez említi egy északi uaretnek olyan birtokát. és számos kopt maradvány. mint az alapfalak és néhány oldalfal. az eleje hiányzik.) UF: Berlin Ägyptisches Museum (ném. BERILLUS (lat. Szeszósztrisz piramisvárosa) területén belül helyezkedett el. Néhány Dzsehutinakht nomarkhosz által fennmaradt felirat alapján lehet csak datálni az itt eltemetett nomarkhoszok sírjait. főként az epigráfiákra koncentrálva. (–i. 1891-ben Newberry indított először expedíciót ide.) EGYIPTOMI MÚZEUM (No.) BERLIN ÄGYPTISCHES MUSEUM (ném. Az előcsarnokkal szemben egy előszoba helyezkedik el. ami a kétoldali kápolnákkal ellátott főhajóba vezet. EL. dinasztiabeli hercegeinek temetkezőhelye. Igazgatója volt továbbá Prof. Berenikének hajfürtjeiről elnevezett csillagkép az északi égen.

322@compuserve. tetanusz. BT: istennő RT: Bész BÉSZ JÓSDÁJA SN: Abüdoszban működött ez a jósda.) 1 BERBERMAKÁKÓ BERILL BASA (ang. köszvény. kádesi csata (i. ijesztő külseje van. Többi tudós társával együtt megírták a Description de l’Egypt című 9+11 kötetes könyvet.BT: sír NT: Dzsehutihotep1 sírja Gua sírja BERSE. mandula–gyulladás és struma. C. fogszuvasodás.) SN: Ha valakinek valamilyen betegsége volt. BETEGSÉG UF: disease (ang. Az adomány az beteg anyagi helyzetétől függően lehetett kenyér. hogy az egyiptomiak ugyanazokban a betegségekben szenvedtek. A tudósok arra a következtetésre jutottak. Többi tudóstársával együtt megírták a Description de l’Egypt című 9+11 kötetes könyvet. Részt vett a napóleoni hadjáratban. Később Horus-szal azonosították.) BETA URSAE MAJORIS (lat.) BES (ang. a hypo feltalálója.878) SN: A Harmadik Átmeneti Korból származó fajanszból készült Bész-amulett. Több példány is ismeretes belőle. dinasztiában.) BT: Bész-amulett BÉSZ-AMULETT SN: Népszerű amulett volt Bész törpe isten képmása. Bes valószínűleg idegen isten volt eredetileg. vagy egy templomot és megkérdezte. oltalmazó szobrokat tartottak otthonukban. vagy akár ökör. amelyben olyan álomról számol be. ahol a kérdéseket általában cédulákon nyújtották be az istenségnek.) MIRZAM (ar..7.7. Tiszteletét azonban hamar átvették az egyiptomiak. 18) BT: szexuális elhajlás BESTIALITY (ang. DIANE BT: egyiptológus AD: bklnmus3@metgate. III. hogy mely megbántott istenség felelős a bajaiért. BT: Neferweben1 hozzátartozói Rehmiré hozzátartozói BETA CANIS MAJOR (lat.org BERMAN.) (1. Az alábbi betegségek nyomait sikerült azonosítaniuk a múmiákon: szívbetegség.) SN: Törpeisten. A Nátron-tó vizének elemzésekor a só és a mészkő közti addig ismeretlen kémiai reakciókat figyelte meg. malária.878) BESZENMUT UF: Besenmut (ang. DAG BT: egyiptológus AD: 76761. Groteszk. L. Harkness hagyatékából szerzett be 1926-ban. még a dinasztiák előtti időkben.) MERAK BERTHOLLET.) SN: A király bizalmasa a 26. ízületi gyulladások.org BERTHOLLET SN: Francia kémikus. 25) BT: orvostudomány NT: adit (óei. dinasztiából. felkeresett egy „tudósnőnek” nevezett asszonyt. A Bészt ábrázoló amuletteket nagy becsben tartották. Amulettje a nevetést. EL. RT: Beszenmut sírja BESZENMUT SÍRJA UF: TT160PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Beszenmut BESZET SN: Egyiptomi istennő.) BESENMUT (ang. ELBERSA.) BERYLL (ném. az ének. ELBERSA.) alkaptonúria állkapocsbetegség angolkór asztma ázsiai betegség bakteriális betegség bőrbetegség csontbetegség diftéria érelmeszesedés fej betegségei Fröhlich szindróma fogbetegség genetikai betegség gyermekbénulás gyomorbetegség 82 . Részt vett a napóleoni hadjáratban. elbeszélés RT.. BT: amulett NT: Bész-amulett (MM: HB 26. ékszer is. ruha...000 múmiát vizsgáltak meg a legfejlettebb technikai eszközök segítségével. a jószerencsét és a boldogságot biztosította. Rehmiré vezír anyja a 18. Nagy szakállas fejjel. Bész női alakja. gyermekbénulás. mint a mai ember. spa. aki így a beteg távollétében is tudta azt gyógyítani. előrelógó nyelvvel.(ang. Ez rossz előjelet jelentett a könyv szerint. (1.) SN: Neferweben1 vezír felesége.) BESZENMUT BÉSZ BES2 (ang.és vesekő. spa. BT. ném. hajlott háttal. LAWRENCE MICHAEL BT: egyiptológus AD: berman@cma-oh. A szépség és vidámság patrónusaként. A Nátron-tó vizének elemzésekor a só és a mészkő közti addig ismeretlen kémiai reakciókat figyelt meg. rákos daganatok. 18) SN: Állatokkal való fajtalankodás. spa. BT: törpeisten védőisten RT: Beszet BESZÁMOLÓ SN: A kádesi csatáról szól. BT: jósda BET (ang.e... csontritkulás. A betegségek megelőzésére amuletteket viseltek és kis gyógyító. a gyerekek védelmezőjeként tisztelték. ném. 18) BÉSZ BESTIALITÁS UF: Bes1 (ang. hogy lecsillapodjék. BT: napóleoni expedíció tagjai RT: Nátron-tó BEÖNTÉS BT: gyógymód NT: vérvizelés elleni beöntés BERGMAN. tüdő. valószínűleg az egyiptomi hadsereg naplója alapján készült. A felelős istenség beazonosítása után adományt kellett neki vinni. himlő. de a gyermekszülés és a háború istenének is tartották. ahol férfiak és nők bizonyos állatokkal vannak. ném. bokros farokkal ábrázolták. BT: napóleoni expedíció tagjai RT: Nátron-tó BERTUCCIA (ol. érelmeszesedés. ELBERSHA. a hypo feltalálója. reumatikus betegségek. vashiányos vérszegénység. Feltűnik még az ágyak háttámláján és a hüpokephalokon. aki a többi istent mulattatta. görbe lábakkal.és mellhártyagyulladás. 1274) BESZÁMOLÓ ELBESZÉLÉS BÉSZ-AMULETT (MM: HB 26. de jótékony istenség volt. (1. Kapcsolatba hozható a szerencsével is. Később a művészetek.com BERGMAN. epe. a zene és a társas örömök istenének tekintették. amelyet a Metropolitan Múzeum Edward S. A beteg sokszor a beteg testrészéről egy modellt hagyott a templomi orvosnál.) (1. tuberkolózis.) BESTIALITÁS UF: bestiality (ang. 8) Paleopatológiai (őslény kórbonctani) kutatások során 36. angolkór.metro. s egyben védelmezte a bűnös szellemek ellen az otthonokat és a gyermekeket. vérhas és székrekedés. (1748–1822) SN: Francia kémikus. májelégtelenség. vaskos karokkal. Osztrakonok szövegei számolnak be ezekről az eljárásokról. eredetileg Egyiptom királyi házait védte. Ilyenre csak egy álomfejtő könyvben találni hivatkozást. (1. Thutmózisz idején.

) BIANCHI.net BIBAN EL-HARIM (ar. szep. 6–2003. Keringési elégedetlenségben (más források szerint szívinfarktusban) halt meg. I.) SN: Urugvájban.) KIRÁLYNÉK VÖLGYE KIRÁLYNÉK VÖLGYE KIRÁLYOK VÖLGYE1 KIRÁLYOK VÖLGYE1 ALEXANDRIAI BIBAN EL-SULTANAT (ar. BT: beni hasszáni sír REMUSENTI SÍRJA BAKET. la protección. az Urugváji Egyiptológiai Intézet munkatársa volt. Alberto könyvei BIANCHI. Alberto (1920.) NT: Algunas consideraciones sobre la doctrina herética del rey Akhenatón (1992) Algunas consideraciones sobre la muerte y la resurrección de Osiris (1986) Algunos aspectos de los componentes mítico-religiosos del dios Thot en relación con el ibis (1991) Consideraciones sobre la significación del tocado floral en el antiguo Egipto (1989) fertilidad.) BETRO. El (1991. George Edward Stanhope Molyneux Herbert munkatársai Carter. 6–2003. melynek egyik lelete volt egy szék aljának a váza. SÍRJA BAKET. 6–2003.) KÖNYVTÁR BH27 BH29 BH33 BH183 (1. SÍRJA HNUMHOTEP. La (1994) Sobre la significación múltiple de los ushabti (1996) Una estatua de Osorkón I en el Museo del Louvre (1990) BIANCHI. 37) BI1 (óei.) NT: Contribución al estudio de las divinidades llamadas Mert(i) y Merut(i) (1991) Estudios complementarios sobre la momia egipcia en el Museo Nacional de Historia Natural (1993) Glosario de términos egiptológicos (1999) Libro de los Muertos. La (1998) situación social de los pigmeos y enanos en el antiguo Egipto. Alberto (1920.) BENI HASSZÁNI SÍR HNUMHOTEP.hideg tűz homályos látás ízületi gyulladás kopt rühösség kórokozó köhögés köszvény légúti megbetegedés májzsugorodás mandulagyulladás Marfan-kór mellhártyagyulladás migrén nemi betegség nőgyógyászati betegség nyelv betegségei orrhurut pajzsmirigy-betegség paradontózis parazita betegség pestis petechiás láz púposság rák skarlát székrekedés szembetegség szenvedélybetegség szívbetegség tályog tífusz törpeség trachoma trichiasis tuberkolózis tüdőbetegség végbélnyílás betegségei véraláfutásos szem vérmérgezés vérszegénység vérvizelés vírusos betegség RT: Smith.) BIBAN EL MOLUK (ar. 37) SN: John Garstang fedezte fel a sírt. SÍRJA AMENEMHET. I. III. La (1997) Los animales en el mito y la religión egipcia (1991) Los avatares del difunto luego de enfrentarse al Tribunal Divino (1995) Los cánidos en el mito y la religión egipcia (1984) Los équidos en el antiguo Egipto (1985) On the presence of the wild dog in ancient Egyptian iconography (1998) pluralidad mitológica del dios Horus. Richard ( -1929) NT: Westbury.) BH2 BH3 BH14 BH15 BH17 BH18 (1. 1998) BIANCHI. Szeszósztrisz). SÍRJA KHETI1 SÍRJA SN: Dekorálatlan sír. I. La (1993) Posible significación del uso de la piel de pantera como atavío jerárquico en el antiguo Egipto (1987) Reflexiones acerca de los componentes mítico-religiosos de Thot en relación con el ibis (1992) Reflexiones acerca del pensamiento religioso egipcio sobre el fuego (1982) Remarks on the beings called mrwty or mrwryt in the Coffin Texts (1987) simbología de la imagen del tekenu en la fiesta Sed. megmunkálás után kivételes fénnyel csillog. BT: urugváji egyiptológus NT: Bianchi.) BIBAN EL MULUK (ar. ALBERTO KÖNYVEI BT: Bianchi. BT: egyiptológus AD: drbob04@ibm. RICHARD (–1929) SN: Carter és Carnarvon személyi titkára volt. Lord ( -1930. amely nyitott a turisták számára. Amikor apja (Lord Westbury) értesült fia halálából kivetette magát londoni lakásának 7. BT: Carnarvon. el erotismo y el belicismo en el antiguo Egipto. 21. Richard hozzátartozói BETHELL. emeletéről. ALBERTO CIKKEI BT: Bianchi. MARILINA BT: egyiptológus AD: betro@sta. III.it BH (röv. 38) BIBLIOTHECA ALEXANDRINA (ang. Alberto cikkei Bianchi. II. A kőzet felhasználása az arab hódítás után megszűnt. A világon elsőként Egyiptomban hoztak létre bíborkő bányát VII. Howard munkatársai NT: Bethell.) BI (óei. szep.) METEORVAS BIA EN PET (óei. ROBERT S. BT: beni hasszáni sír RT: széklábak (AM: E 4162)(1. feb.) BETRESH (ang. 83 .) BATIRYTES (ang.) SN: Vöröses színű andezites összetételű kőzet. Grafton Elliot (1871–1937) BETHELL. RICHARD HOZZÁTARTOZÓI BT: Bethell. szep.) 2 MADARAK BÁ (óei. 12) BH569 (1. SÍRJA DEDITBAKET SÍRJA (1. III. SÍRJA BAKET.unipi. ALBERTO (1920. 38) BÍBORKŐ UF: porfír porfirit porphyry (ang. Kleopátra elrendelésére. azon belül Montevideoban született egyiptológus. de ezt a kőzetet használták kis mértékben előtte is szobrok készítésére (pl.

Theodore Maximillian (1825–1862) BILHARZIOSE (ném.) ökör SN: A szarvasmarhák hím egyede. Wilhelm Griesinger belgyógyász magával vitte asszisztensként az egyiptomi alkirály udvarába. 2546–2539) (i. ném.e.. 2539–2532) átment fertőzőképes lárva. hogy orvostudományt. Biomphalaria és Oncomelania nembe tartozó vízicsigák. Ramszesz és Ízisz-Noferet lánya.) vérmételybetegség SN: Mételyek által okozott megbetegedés. BT: szarvasmarha szent állat NT: Ápisz-bika Buchis (ang. Két év után Tünbingenbe ment. A fertőzés a bőrön keresztül történhet a vízben való járákáláskor vagy fertőzött víz ivásánál a nyálkahártyán keresztül.) BAUFRÉ (i. dinasztia idején volt elterjedt az egyszerűbb ágylábak mellett. Az embertől kikerülő peték a folyókban.nl BIGEH BIKA SZENOM UF: oxen (ang.ccer.566@compuserve.) (1.) (1.de BINDSALAT (dán. ahol halászok húznak egy kötelet. Schistosoma japonicum és a ritkán előforduló Schistosoma intercalatum.BT: kiömlési magmás kőzet BÍBORTETŰ KARMAZSINTETŰ BAUFRÉ (i. BT: fonogram NT: mn pr RT: ideogram triliterális jel uniliterális jel BILOLO. A Schistosoma mansoni. ahol ivarérett féreggé alakulnak.) Mnevisz BIKA-ISTEN BT: állatalakú isten NT: Ápisz BIKALÁB ALAKZATÚ ÁGYLÁB UF: bovine-shaped leg (ang.e. Később múmiakutatásokat végzett.) Snail Fever (ang.) BINDSLA (hol.. Az ember testében a fertőző férgek fajtájától függően a bél. megnagyobbodott herezacskók. SUSANNE BT: egyiptológus AD: sbickel@ifao. vagy a máj és a lép vénáiban telepszenek meg. A betegség panaszaiért a peték tehetők felelőssé. 18 évesen Freiburgba utazott.) (1.) SN: II. majd felfedezte egy régóta honos trópusi betegségnek a kórokozóját. (1. amelyet Bilharz német orvos írt le először 1852-ben. 20) RT: Bilharz.ac. a húgy-ivarszervek. A betegségek ezen tünetei jól látható Mehu sírjának azon falfestményén. irodalomtörténetet. 2539–2532) BAUFRÉ (i. amely egyiptomi vérvizelés néven ment át a köztudatba. 1858-tól az Egyptian Society alelnöke volt. 2546–2539) (i. 20) Schistosoma japonicum (lat. 20) Schistosoma mansoni (lat. Schistosoma mansoni.uk BIESBROEK. MUBABINGE BT: egyiptológus AD: bilolodr@writeme. MORRIS BT: egyiptológus AD: mbierbrier@british-museum.) Swimmer’s Itch (ang. spa.) BICKEL. 19) BILHAZIÁZIS BILHARZIÁZIS UF: Schistosomiasis (lat. másodlagos tünet lehet a májzsugorodás.) bilharziózis egyiptomi vérvizelés (1. 24) ökörláb alakzatú ágyláb SN: Trakhanban az 1. RT: bilharzia bilharziázis BILITERÁLIS JEL UF: kéthangzós fonogram SN: Két betűből álló jelek kombinációja. Egy díjnyertes munkájával államvizsgája után megkapta a doktori címét.e. és intercalatum bélrendszeri megbetegedést okoz.e. táplálkoznak és szaporodnak a kifejlett mételyek. mivel a Nílus Deltában fordult elő leggyakrabban.egnet. 20) BT: bilharziázis parazita NT: Schistosoma haematobium (lat.e. akit később elvett feleségül. ahol Bilharz nemsokára átvette háziorvosi helyét. BT: Ízisz-Noferet hozzátartozói Ramszesz. 2539–2532) BICHERES (gör. 19) Katayama Fever (ang.) BILATERIA (lat. Közben Bilharz részt vett ásatásokon. ALEXANDER BT: egyiptológus AD: biesbroek@www. II.univ. Theodore Maximillian (1825–1862) tányércsiga BILHARZIASIS (1. zoológiát.com BIERBRIER.) BILATERALIA (lat. 19) Bilharziose (ném. 20) Schistosoma intercalatum (lat.) BILHARZIÓZIS BILHARZIÁZIS BILHARZIÁZIS BILHARZIA SN: A bilharziázis betegség kórokozó férgei.) BINT-ANATH 84 . spa. köldöksérv a hasi nyomás megnövekedése következtében.) (1. A nőstény állatból kikerülő milliónyi pete süllyedés révén vándorol a fertőzött emberben. 2539–2532) KÉTOLDALI SZIMMETRIÁJÚ ÁLLAT KÉTOLDALI SZIMMETRIÁJÚ ÁLLAT SZOBRÁSZ BAUFRÉ (i. hogy megszerezze az orvosi doktorátusát. véres hasmenést. THEODORE MAXIMILLIAN (1825–1862) SN: Kenzingenből származott.e. amelyet a hasüregben felszaporodott folyadék okoz. A Schistosoma japonicum nem található meg Afrikában. Ezután az időszak után alakult ki nála a tűrhetetlen vizelési inger. 34) Napóleon hólyagpanaszait is húgyúti bilharziázis okozta. Ezekben a vénákban azután párosával élnek.) KÖTÖZŐSALÁTA KÖTÖZŐSALÁTA BINT-ANATH UF: Bintanath (ang. patakokban és tavakban az ott élő csigákba jutnak ismét. régészetet és antik művészettörténetet tanuljon. amelyeknek 4 fajtája ismeretes: Schistosoma haematobium.) BICHERIS (gör.) BIKKA (ang. átfúrja az útjába eső szervek falát. melyek szervezetét elhagyva a vízbe kerül az átalakuláson BILHARZ. 19) bilharziasis (1. hozzátartozói RT: Bint-Anath sírja BINTANATH (ang.e.) BILDHAUER (ném. hol. A betegség terjedését egy közti gazdaszervezet segíti elő.. A betegséget róla nevezték el bilharziázisnak.e. 2546–2539) (i. A betegség egyik kórokozója a Schistosoma haematobium húgyúti megbetegedést okoz. PIOTR BT: egyiptológus AD: 100731. és a bélen.) (1. A fertőzés látható elsődleges tünetei: férfiaknál mellmegnagyobbodás.net BIENKOWSKI.)(1. BT: ágyláb BIKASÍR BT: állatsír NT: Ápisz-bikák sírja Mnevisz-bikák sírja BIKERES (gör. a húgyhólyagon keresztül a széklettel és a vizelettel a külvilágba jut. aki az egyiptomi hadjárat alatt fertőződhetett. 2546–2539) (i. ahol bonyolult átalakulási cikluson mennek keresztül. hasi görcsöket. BT: mételybetegség NT: bilharzia RT: Bilharz.studies@t-online. (1. amelyek a Bulinus. ahol széleskörű szakmai ismeretei és jó nyelvtudása miatt szívesen látták. amelyek vándorlásuk során mérgező és közvetlen szövetkárosító hatást fejtenek ki.com african.

) Tetires3 (ang. Samuel könyvei RT: British Múzeum (An. A felszíni kerámiát a 3000 m2-nyi településen belül gyűjtötték össze.) RT: bíra. The records of the past of Egypt and Assyr. BT: expedíció RT: Bir Minayh bir minayhi sziklarajzok BIR MINAYHI SZIKLARAJZOK SN: Néhány rajzon az emberek – a vadász. Papirológusként tartják számon. Alabama. 3.) UF: Birket el-Kerun SN: A Fajjum nyugati részét az 50 km hosszú. A halott feladata volt bebizonyítani. Bir Minayhban az emberi lét nyomai legalább 6000 éven át nyomon követhetők.) Renefsoneb (ang. spa.) Judgement Hall (ang. 2000 Eighth Avenue North. A bir minayhi expedíció sokkal több feliratot talált. A legrégebbi rajzok több.u. SAMUEL KÖNYVEI BT: Birch. elsősorban a feliratos és rajzos mezőkből.–1885. és felelős az egyiptomi kollekció katalógusáért és rendszerezéséért. Ezeket Dr. részt vett Bunsennek Egyiptomról szóló munkája megírásában. A 2000. Budai György. vízszintes kartusba került. mint amennyit Green 1909-ben közölt. A Nílus-völgytől e vidék lassan emelkedik és a Vörös-tenger előtt helyenként eléri a 2000 m magasságot is. BT: igazságszolgáltatás mesterség tisztségviselő NT: Anubisemonekh bíra. 27) 85 . nov. Rengeteg főző. Frederick William (1869–1949) BIR MINAYHI EXPEDÍCIÓ (1998–2000) SN: A 3-szori expedíciót Luft Ulrich vezette az ELTE Egyiptológiai Tanszékének megbízásával. azaz a király trónra lépésekor felvett programszerű név az alatta látható.) SN: Az isteni papnő kamarása a 26. Történetileg értelmezhető ábrák is akadnak az anyagban. Farkas Attila Márton. Sweden BIR MINAYH SN: A Nílus völgyétől 100 km-re fekszik a keleti sziklás sivatagban. Khephrén fáraó. The (1889) BIRKET EL-KERUN (ar.e. BT: tudomány BIPHURIA (het. 42 Szív megmérettetése BIRCH.) BIRKET EL-QARUN (ar.) BIOFIZIKAI VIZSGÁLAT BT: régészet NT: spektroszkópiai módszer BIOGÉN ÜLEDÉKES KŐZET UF: szerves üledékes kőzet SN: Fossziliákból. BT: sziklarajz BIRMINGHAMI SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM (USA) UF: Birmingham Museum of Art (ang. A szív megmérettetésénél is jelen voltak. évi kutatásaikat a Kutatási és Fejlesztési Alap valamint az OTKA támogatta. Az egyik szelvényről 727. SAMUEL (1813. Mint egyiptológus. Lassányi Gábor. – 1885. Itt az emberi jelenlét 5000 éves története követhető nyomon viszonylag érintetlen körülmények között. illetve a gránit különféle változataiként határozta meg.. Birmingham.) Szidzsehuti Wermeru2 (ang. Számos éven keresztül volt a British Múzeum tulajdonosa. a legfiatalabbak i. BT: angol egyiptológus papirológus NT: Birch. BENGT BT: svéd egyiptológus AD: Repslagargatan 7 K. században készültek. Ha ez sikerült. 42 UF: túlvilági bíra SN: Mindegyik a 42 lehetséges bűn egyikét képviselte. a másikról 582 beazonosítható főző. a második hatalmas gízai piramis építtetője. USA 35203-2278 Tel.) SN: Londonban született és halt meg. 7.) SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM BÍRÓ BÍRA BIRMINGHAMI UF: bíró judge (ang. BT: bíra NT: Anubisz Árnyékfaló Tűzhányó Vérszívó RT: bírák terme Duat1 szív megmérettetése BÍRÁK TERME UF: Hall of the Two Truths (ang. hogy egyiket sem követte el.) BIRKET EL-QARUN (ar. abban az esetben a 42 démon közül egy sem támadta meg. 7-8 km széles és mintegy 10 m mély Birket el-Qarun nevű tó foglalja el. Hórusz nevét egy palotahomlokzatra emlékeztető építmény felső táblájába karcolták. évi expedíció résztvevői: Almásy Adrienn. spa.és tárolóedény töredéket szedtek fel. Furka Ildikó.) BÍRA. 2546–2539) (i. egy romterületet és egy núbiai temetőt találtak itt. Kőzetmintákat is vettek. az ELTE Ásványtani Tanszéke vezető egyetemi tanára gránitként. a pásztor vagy a lovas – az állatokkal együtt láthatók. hieroglifát. BT: kamarások RT: Bintenduatnetjer sírja BINTENDUATNETJER SÍRJA UF: TT407PM BT: asasifi sír RT: Bintenduatnetjer (ang. nov. S-753 33 Uppsala.e. 2539–2532) BIQUERIS (gör. BT: település RT: bir minayhi expedíció (1998–2000) Green. vendégként pedig Danyi József és Rajna András. A felsorolás az előfordulási sorrendnek felel meg. 3..) BÍRA TUTANKHAMON BAUFRÉ (i. dinasztiában. dec. mint 5000 évesek.) NT: An introduction of the study of hieroglyphics (1857) Description of the papyrus of Nash-Khem (1863) Manners and customs of the Ancient Egyptians. Horváth Zoltán. késő neolitikus sziklarajzmező mellé vésve.BINT-ANATH SÍRJA UF: QV71 BT: Királynék Völgye sírjai BINTENDUATNETJER (ang.: 205 254 2566 Fax: 205 254 2714 vagy 205 254 2710 BIRMINGHAM MUSEUM OF ART (ang. 27. 2000. A feliratok az Óbirodalomban Sznofru fáraóéival kezdődnek.) BT: mesterséges kikötő Nyugat-Théba BIRKÓZÁS BT: játék BIRKSTAM.és tárolóedény-töredéket. Az uralkodói név.. 42 legfőbb bírák Kagemni2 Nebszeni7 Neh (ang. egykor élt szervezetekből keletkezik.) BIRCH. BT: üledékes kőzet BIORITMIKA SN: Egy Újbirodalom idejéből származó papirusz tanúsága szerint már tanították ezt a tudományágat. A hüpokephal-kutatásnak az ő tanulmánya adott igazi lendületet. BT: tó BIRKET HABU (ang. a 4. A leletek alapján kora bizáncinak keltezték a települést.) UF: Bentenduanetjer (ném. spa.) SN: Bíró csak a fáraó kegyelméből lehetett valaki. Samuel (1813. dec.) BT: múzeum AD: Birmingham Museum of Art. számos sziklarajzot. dinasztia negyedik királya Hórusz nevével és az uralkodói névvel jelenik meg egy korábbi.

e. ELKE BT: német egyiptológus SN: Lipcsei egyiptológus professzor. Munkahelyi fax (0341) 973 70 29 E-mail: egypt@rz.uni-leipzig. Ein BNON (ang. 17) 86 . berlini és lipcsei tanulmányai után 1910-1928-ig az első egyiptológiai egyetemi előadó lett Hollandiában.) SZÜLŐTÉGLA BIRTOK BT: település NT: alapítványbirtok királybirtok szolgálati birtok BIRTOKFELÜGYELŐ BT: felügyelő NT: Dzsehutihotep2 Hóri7 Jahmesz Humay Kheruef Meh4 (ang. amely ma Törökországban található.) BOHAIRI DIALEKTUS AMENEMHET.e.) PIRAMISA FEKETE FÉNYEZETT BOHLEKE. Edward NT: Official Gift in Ancient Egypt. FERNAND (1885–1958) SN: 1922 és 1924 között Abu Roas északi részén 5.bohleke@yale. II. EDWARD BT: egyiptológus NT: Bleiberg. Bir Minayhtól 50 km-re északra található. 1892-1925-ig a Leideni Nemzeti Régiség Múzeum kurátora majd aligazgatója.e.) Ranunculidae (lat. A kora bizánci korra datálható. PIETER ADRIAAN AART (1858–1935) SN: Leideni. DAHSURI FEKETE TETEJŰ FEKETE LAKK BLACK TOP POTTERIES (ang.) AGYAGEDÉNY (1. Hattusilishez írott ékírásos levele. ELKE KÖNYVEI BT: Blumenthal.) BLUMENTHAL. EDWARD KÖNYVEI BT: Bleiberg.) Nebszumenu Roy1 (ném.BÍRÓSÁG BT: hatóság RT: bíra BIRSALMA BT: almaféle BIRTH (ang. nem élt sokáig. Elke könyvei AD: Kommandant-Prendel-Allee 107. Elke NT: Biblische Weihnachtsgeschichte und das Alte Ägypten. de ismert általános katalógusa a leideni egyiptomi gyűjteményről 1907-ből és a Beschreibung részére készített 12 kötetnyi fotografikus ábrák és leírások a gyűjtemény főbb darabjairól. fax: (0341) 878 06 20. Thutmózisz lánya. 720–715) (i. spa. 717–712) BOELAK MUSEUM BOULAQ MÚZEUM (Eg.) BIRTHING BRICK (ang. FRIEDRICH WILHELM VON (1873–1956) UF: Bissing.) KÉK EGYIPTOMI KÉK GALENIT EGYIPTOMI KÉK KOCKASZOBOR BIRTH HOUSE (ang. 19) BLEIBERG. Die Leipziger Grabdenkmal im Ägyptischen Stil Und die Anfänge der Ägyptologie In Deutschland. spa. BT: egyiptológus AD: pbochi@compuserve. FREDERICK VON VON (1873–1956) BISSING.) BIR UMM FAWAKHIR SN: Egy chicagói kutatócsoport tárta fel a közelmúltban. Edward könyvei BLEIBERG. AYLWARD MANLEY (1883–1956) SN: Kiterjedt munkálatokat végzett Núbiában.com BOCHORIS (fr.e.) BT: kétszikű NT: mákvirágú BOHAC. 719–714) (i. Számos régészeti és közép-egyiptomi szövegről szóló cikk szerzője volt.) (1.) BOESER.e. FRIEDRICH WILHELM BLUE EGIZIANO (ol. 395–640) BT: korszak BIZTONSÁGI SZERELVÉNY BT: szerelvény NT: lakat zár BLACK (ang. Ramszesz III. BT: levéltár RT: Ramszesz.) BLUE LEAD (ang. Munkahelyi tel: (0341) 973 70 10.) Szenimen BIRTOKLEVÉL BT: levél NT: imit-per (óei. levele III.) BOKKHÓRISZ (i. Hatsepszut1 testvére sokat betegeskedett. hozzátartozói BIZÁNCI KOR (i. I. Frederick von BT: német egyiptológus BISSON DE LA ROQUE. The (1996) BLEU EGYPTIEN (fr. Hattusilishez BOHAIRIC (ang.) (1.. BT: holland egyiptológus filológus RT: Leideni Nemzeti Régiség Múzeum (Hol. KENNETH BT: egyiptológus AD: Bohac@cma-oh. BRIANT BT: egyiptológus AD: b.edu BOGAZKÖY SN: A hettita birodalom egykori fővárosa ezen város környékén feküdt. 717–712) BOCCHORIS (fr. 04299 Leipzig Tel.e. 118) BLACKMAN.) BOKKHÓRISZ (i. 719–714) (i.) SESI CSÓNAK BOCHI. FERNAND KÖNYVEI BT: Bisson de la Roque. Fernand könyvei BISSON DE LA ROQUE.) BOGLÁRKA ALKATÚ UF: Hahnenfussähnliche (ném. 19) SZÜLÉS MAMMISZIK (1. PATRICIA A. XIX) BLACK PYRAMID (ang. és 6. BT: francia egyiptológus francia régész NT: Bisson de la Roque. BT: hercegnő Thutmózisz..) BLOKKSZOBOR BLUE (ang. 720–715) (i. Fernand (1885–1958) NT: Rapport sur les fouilles de Médamoud (1927) BITNOFRU SN: I. BT: angol egyiptológus BLACK POLISHED POTTERIES (ang.) (1.) AGYAGEDÉNY BLACK VARNISH (ang. BT: Hettita Birodalom RT: Bogazköyi irattár Hattusas BOGAZKÖYI IRATTÁR SN: Itt található II. BT: település BISSING. III.org BISSING.) FEKETE FEKETE SZEMFESTÉK BLACK EYE-PAINT (ang. Főként filológus volt.de BLUMENTHAL.u..) BOAT (ang. dinasztiabeli masztabákat ásatott ki. NT: Blumenthal.

bologna. 719–714) (i. A Nílus deltájában már az Óbirodalom idején nagy szőlőföldek terültek el. aki útjára bocsátott egy új tudományt. hogy a jó túlvilági élethez is nélkülözhetetlen. ezért az italáldozatok között is gyakran szerepelt.) Bocchoris (fr. A bort isteneknek áldozták. BT: Bonaparte Napóleon étkészlete BONCOLÓ SN: A boncoló vágta fel a hasfalat a kovakő késével. BT: halotti irodalom könyv RT: Halottak Könyve BOLOGNAI ARCHEOLÓGIAI MÚZEUM (Ol. Megtalálható volt benne a Philaei templom négy obeliszkkel szegélyezett pavilonja.) BONU BENU (óei. és két másik kosár.) BONE STATUETTE (ang. Denderah és Edfu templomai.) BOR BOOK OF THE SECRET CHAMBER (ang. 725–715) fáraó BOLDOG LELKEK FÖLDJE BOLDOGOK BIRODALMA UF: Sekhet hetepet BT: túlvilági hely BOLDOGSÁG VIDÉKE SN: A bersai nekropolisz az egyetlen.) BOOK OF TWO WAYS (ang.) UF: Napoleon (ang. Úgy gondolták. amely 12 állatövi jeggyel volt díszítve. 1) Az Óbirodalom idején festett jelenetekben rendszerint a taposókádakból 87 . 15. aug. 717–712) BOKKHÓRISZ (i. BT: mumifikáló BONE (ang. részint a készülőben lévő Egyiptom leírása lapjaiból.) BONY TONGUE (ang.-ként. mindkettő harminchat darabból állt. BT: egyiptológus AD: imhotep@boshakov. ezen kívül egy teás.) BOOK OF THE NIGHT (ang.spb. és mindkettőt egyiptomi motívumok díszítették. uralkodója. ANDREY O. BT: Bonaparte Napóleon étkészlete RT: Le Peyre BONAPARTE NAPÓLEON DESSZERTES KÉSZLETE SN: Denon tervezte meg. azaz a felső osztály ihattak belőle.) Bochoris (fr. amelyet az egyiptomi helyekről való épületek alkottak. BT: Bonaparte Napóleon étkészlete BONAPARTE NAPÓLEON TEÁSKÉSZLETE (L) SN: 1810-ben készítette a Servesi porcelán manufaktúra egyiptomi elemekkel. Az étkészlet készítésének munkálatai 1805-ben indultak meg. 1–1802. fr. Jacques François Joseph Swebach műve. ahol a koporsók alján megtalálható ez a szöveg. 720–715) (i.) BOOK OF THE EARTH (ang. A maradványokban a szőlőből készült borok jelzője a tartaric acid.) Memphitic (ang. A készlethez tartozott továbbá négy egyiptomi alakú cukortartó. Az étkészlethez tartozott még egy asztaldísz.e. főleg a kopt templomokban terjedt el.) SN: Francia hódító.64m×0. dinasztia 2.) BOOK OF CAVERNS (ang.e. BT: Bonaparte Napóleon (1769. 1769-ben született Korzikán Carlo és Letizia Bonaparte 8 gyermeke közül a 2.) NT: Sasfiók BONAPARTE NAPÓLEON TÁNYÉRJA SN: A Sevres-i királyi porcelán manufaktúrától rendelte az egyiptomi hadjárata emlékére.) BOOK OF THE DEAD (ang. két oroszlán karom alakú lekvártartó. a gyümölcsös tál. máj. 5. az egyiptológiát. 717–712) UF: Bakenrenef (ang.) UF: wine (ang. s a krónikások szerint különleges eljárásokkal akár 200 évig is tárolhatták boraikat.e. 15. Sándor cárnak ajándékozta Napóleon.) Museo Civico Archeologico di Bologna (ol. (i. Az asztaldísz egy makett volt. két jégtartó mozsár. 5. papok és hivatalnokok. BT: kopt nyelv RT: Memphisz BOKALÁNC UF: bokaperec BT: ékszer NT: Mereret bokalánca BOKAPEREC BOKALÁNC BOKHÓRISZ BOKKHÓRISZ (i.e.) BT: múzeum AD: Tel: 051 2757211 Fax: 051 266516 mca@comuine. Az aljukat szürkével festett Egyiptomból származó jelenetek és tájképek borították. máj.BOHAIRI DIALEKTUS UF: Bohairic (ang. BT: Bonaparte Napóleon (1769. máj. a jelenlévők pedig követve őt kövekkel dobálták meg és átkokat szórtak rá. 719–714) (i. BT: francia hódító NT: Bonaparte Napóleon hozzátartozói Bonaparte Napóleon étkészlete RT: Egyiptomi Intézet napóleoni expedíció (1798.) CSONT CSONTFEKETE CSONTSZOBOR CSONTOS NYELVŰ BARLANGOK KÖNYVE KAPUK KÖNYVE HALOTTAK KÖNYVE FÖLD KÖNYVE ÉGBOLT KÖNYVE AMDUAT KÖNYVE ÉJSZAKA KÖNYVE KÉT ÚT KÖNYVE BONE BLACK (ang.. BT: dinasztia.) UF: Archeological Museum of Bologna (ang. A tányér Fajjúmot ábrázolja. júl.–1821. aug.) SN: A felső-Nílus delta nyelve volt. BT: Bonaparte Napóleon étkészlete SÁSFÖLD BONAPARTE NAPÓLEON ÉTKÉSZLETE SN: Denon tervezte meg.76m nagyságú műalkotás Sevres-i porcelánból készült. amelyet az asztal közepén szoktak elhelyezni. Ekkor ő elfutott. szept. de csak előírt mérték szerint. 1807-ben a csodálatos étkészletet diplomáciai ajándékként I. Dominique Vivant (1747–1825) BONAPARTE NAPÓLEON HOZZÁTARTOZÓI SN: Fia: Sasfiók.–1821. részint a saját Utazás Felső. 720–715) (i.) SN: Az egyiptomiak a bort főként szőlőből készítették. nádszállal itták.e.) BONAPARTE NAPÓLEON ASZTALDÍSZE SN: Az asztaldíszt Le Peyre készítette.) NT: Bonaparte Napóleon asztaldísze Bonaparte Napóleon desszertes készlete Bonaparte Napóleon tányérja Bonaparte Napóleon teáskészlete RT: Denon.ru BOLTÍVES FEDELŰ LÁDA BT: láda NT: Tutankhamon boltíves fedelű ládája BOLYGÓ BT: csillagászat NT: Föld Merkúr BONAPARTE NAPÓLEON (1769.és egy kávéskészlet. 24. egy csodálatos tányér.) BOOK OF THE HEAVENS (ang.e. amelyeknek lótusz formájuk volt. amelyet Alexandre Brongniart arannyal futtatott egyiptomi motívumokkal díszített.it BOLSHAKOV.–1821.és Alsó-Egyiptomban című munkájából merítve ihletett.e. két pálmakosár. Ez az egyedülálló 6. Az étkészlet 72 gyönyörű kék csipkeszegélyű tányérból állt. Törvényhozóként tisztelte a későbbi hagyomány. 5. melyre egyiptomi földgömbábrázolást festettek. aug. Memphisz környékén használták. 15. Ma a Fontaine-bleau kastélyban található. (1.) Bokhórisz Wahkare Bakenranef SN: A 24.) BOOK OF GATES (ang. illetve a fáraók. az előkészület alatt álló Egyiptom leírása alapján. Denon személyesen választotta ki a díszítésként szolgáló témákat és mintákat.

amiből először taposással. Ezt kisajtolták és testük bedörzsölésére használták. Ezután megfelelő űrtartalmú edényekbe töltötték (a kisebb korsókat boráldozatokhoz. 13008.) BORÁSZAT BORPÁLMA DELEBPÁLMA BORASSUS FIABELLIFORMIS (lat. amelyet végükön papirusz alakúra formáltak. BT: növény BOROTVA UF: razor (ang. hogy fogyasztás előtt keverték a borokat. míg a Ptolemaida korban hosszúkás és vékony.) SN: Leggyakrabban a boroskorsókon és amfórákon tüntették fel neveiket. egy élő borjúnak tőből levágták a mellső lábát. Marseille Tel: 04 91 25 26 64 BORJÚCSONKOLÁS SN: Ez a szörnyű szokás a halotti szertartás része volt. a bor minőségét és a borkészítő nevét is. BT: gyalogfenyő BORÓKABOKOR BORÓKACSERJE BORÓKACSERJE UF: borókabokor BT: boróka BORÓKAGYANTA UF: juniper resins (ang. boráldozatai BORASSUS (lat. Mialatt a gyászolók búcsút vettek a múmiától. a tulajdonost. ami a minőség meghatározására (jó. a Swiss Institute alapítója.) SN: Balzsamozáskor használták.5. MATILDE BT: egyiptológus AD: mathilda@tin. Ludwig könyvei BORCHARDT. kétszeresen jó. 71) gyakorta megjelenik templomok falain a heb-szed ünnep. 76) BT: cselekedet 88 . BT: füstölő BOROSKORSÓ UF: wine jar (ang. A boroskorsók szalmával kevert lezáró agyagkupakján általában feltüntették a szüretelés évét (az épp uralkodó fáraó nevét és uralkodási évét). LUDWIG (1863. Ilyet látni pl. az újév ünnepe és a koronázási ceremónia részeként. (1. Ezt azután egy vásznon átszűrve erjesztő edénybe töltötték. és amelyet a zárókupakok szélén tüntettek fel. 75) Az átfejtés és pihentetés után a végső fázis a borkóstolás volt. a Közép és Újbirodalomban elég változatos alakjuk volt. 1) BT: italáldozat NT: Ramszesz.–1938) SN: A kairói német egyiptomi történelmi intézet igazgatójaként dolgozott.(1.) SN: Ezek jellegzetessége. BT: ciprusféle NT: borókacserje gyalogfenyő BORÓKABOGYÓ UF: juniper berries (ang. 1) SN: A fáraó által az isteneknek gömbölyű borosedényekben felajánlott bor (1.5-2%-ban tartalmaz illóolajat. 1) SN: Az első boroskorsót Dun masztabájában találták. ami miatt azt hitték. Die (1911) BORDÁZOTT FEJTÁMASZ UF: fluted headrest (ang. Az Óbirodalomban a szimmetrikus pengéjű borotvák végére egy más anyagból illesztettek hozzá fogót.) Juniperi galbulus (lat. (1. 1) A borkészítés folyamata a leszüretelt szőlő kipréselésével kezdődött. a borkészítés helyét. dinasztiában I. Később saját anyagukból közepükre ráillesztett. Több falfestményen fellelhető. Ásatott Abu Gorábban és Abu Szírben. NT: Nakht BORKÉSZÍTÉS UF: borászat wine-making (ang. amely két év alatt fejlődik ki elhúsosodó levelekből. 72) Borkészítési jelenetek már az Óbirodalomtól kezdve megjelennek a magánsírok falain és később az Újbirodalom alatt is.it BORÓKA SN: Örökzöld kétlaki cserje vagy fa.kifolyó gyümölcslé színe sötétvörös. Molekuláris hasonlóságot mutat a gerinc fekete pigmentjével. Ezt a tisztázatlan jelentőségű szokást falfestményekről ismerjük.) SN: A gyalogfenyő kékesfeketére érett tobozbogyója. (1. Ti2 masztabájának domborművein az 5. dinasztiában uralkodott.okt. BT: illóolaj BORÓKÁS FÜSTÖLŐ SN: Testük és lelkük megtisztítására borókás füstölőt égettek. majd a hátramaradt anyag kicsavarásával préselték ki a szőlőlét. III.) SN: Már a 4. BT: egyiptológus NT: Borchardt. Alakjukat tekintve az Óbirodalom idején a szimmetrikus vagy trapéz formájú pengék voltak elterjedtek.)( 1. Ludwig (1863. Ez egyaránt szolgálta a rovarok távoltartását. de a leggyakoribb a világos.) (1.) SN: Ízisz6 belső koporsójának fedelén találkozhatunk a kezében tartott virágzó borostyánággal.) UF: Musée Borély (fr.(1. (1.) szolgált. (1. Az egyiptomiak hajfestésre használták ősz hajszálaik eltüntetésére a borókabogyóból készített krémet.) (1. Termékeny tudós. A borotvák fogantyúi különfélék voltak. A bornak vallási jelentősége van a felajánlási liturgiákban. 33) BT: fejtámasz BORÉLY MÚZEUM (Fro. 76) BT: agyagedény RT: bor BOROSTYÁN UF: Hedera Helix (lat. 1) SN: Az egyiptomi mitológia szerint Ozirisz tanította meg az embereket a szőlőtermesztésre és a borászatra.) BT: múzeum AD: 143.5.–1938) NT: Nefret-ete (1923) Piramiden. aki az 1.) BORKÉSZÍTÉS NT: átfejtés fehérbor készítés szőlőpréselés vörösbor készítés RT: bor boroskorsó BORLA. vagy a végükből kikanyarított görbe foganytúkkal találkozhatunk. hogy sok múmia alkaptonúria betegségben szenvedett. Hotepheresz halotti tárgyai között lehet találni aranyréteggel bevont borotvákat. dinasztiából. hogy a fejtámasz tartóoszlopa bordázott mintázattal van ellátva. BT: halotti szertartás BORKERESKEDŐ UF: vintner (ang. háromszorosan jó. LUDWIG KÖNYVEI BT: Borchardt. a nagyobb korsókat családi fogyasztásra szánták). avenue Clot-Bey. BT: szépítkezési eszköz NT: borotva (PM: UC 16333) borotva (PM: UC 18725) borotva (PM: UC 30655ab) borotva (PM: UC 40537) borotva (PM: UC 40538) BORCHARDT. BT: gyanta BORÓKAOLAJ SN: A borókabogyó 0.okt. (1. a halottnak ajánlották fel a túlvilági életre. Az Újbirodalomban réz és bronz borotvákat használtak a brotválkozáshoz és csak a Későbirodalomban terjedt el a jóval kíméletesebb vasborotva. édes stb. 74) BT: alkoholos ital NT: fehérbor feketebor gránátalmabor pálmabor vörösbor RT: boráldozat borkereskedő borkészítés boroskorsó BORÁLDOZAT UF: wine offering (ang.

BT: dinasztia. BOSZTONI SZÉPMŰVÉSZETI BOSTON MUSEUM OF FINE ARTS (ang. hogy a nők is borotválkoztak már az Óbirodalom idején. A lakomákat 1–2 mentalevél elrágásával fejezték be.) mitchem menta SN: Használták az egyiptomiak is. Vékony és hosszúkás alakúak. BT: borotva BOROTVA (PM: UC 18725) SN: Az Első Átmeneti Korból.) Courtesy Museum of Fine Arts (ang. U6) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 43143) SN: A Középbirodalomból származó hosszúkás hegyes végű borotva. X21) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40660) SN: Az Óbirodalom korából származó borotva.) (1. A nők az Újbirodalom idején réz.) SN: William Stevenson Smith felügyelőként dolgozott itt. (1. William Stevenson (1907–1969) BOT BT: tárgy NT: hajítóbot villásbot BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40543) SN: Az Óbirodalom korából származó borotva. I. 18. melynek egyetlen faja a delebpálma. akik gyakran szakállal voltak ábrázolva.) UF: Bulaq (ang. LXI. végük kerekített. BT: növény BORSÓ UF: pea (ang. a 661-es haragai sírból származó trapéz alakú borotva.) MÚZEUM (USA) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40539) SN: A Középbirodalom korából származó borotva. 18) A hadseregben a borotválkozás szokását Nagy Sándor makedón birodalma idején kezdték alkalmazni.) SN: Már a 4.) BOULAQ (ang. 111) RT: borotva BORPÁLMA UF: Borassus (lat. XXXI. LXI. BORSOS MENTA BOS (lat. ALEJANDRO FELIX BT: egyiptológus AD: clopezru@midway. BT: borotva RT: haragai sír 661 BOROTVA (PM: UC 30655AB) SN: A Ptolemaida korból származó két kalapált bronz borotva.) BOS TAURUS PRIMIGENIUS (lat. XXXI. X23) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40540) SN: Középbirodalom korából származó borotva. BT: borotva BOROTVÁLKOZÁS UF: shaving (ang. Hotepheresz sírjában találtak borotvákat. BT: város BOULAQ 2 PAPIRUSZ SN: Papirusz a 18.uchicago. mert ízléstelennek találták a túl sok szőrt. 27) BT: pillangósvirágú takarmánynövény RT: Ebers-papirusz 522b sora BORSMENTA ŐSMARHA ŐSMARHA ŐSMARHA SZARVASMARHA BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40537) SN: Az Újbirodalom korából származó fogantyús borotva.) SN: A pálmafélék génusza. a Későbirodalomban vasborotvával borotválták testüket és csipeszeket használtak az elkalandozott szőrszálak kihúzására. Szakkarában fedezte fel Petrie az ún. BT: múzeum RT: Smith.és bronzborotvával. LXI. BT: pálmaféle NT: delebpálma BORSMENTA UF: angol menta borsos menta Mentha piperita (lat.) SN: Kairótól északra fekvő Nílus menti kereskedelmi külváros. (1. Sólyom galéria 9-es raktárában.borotva (PM: UC 40539) borotva (PM: UC 40540) borotva (PM: UC 40541) borotva (PM: UC 40543) borotva (PM: UC 40545) borotva (PM: UC 40660) borotva (PM: UC 43143) RT: borotválkozás BOROTVA (PM: UC 16333) SN: Újbirodalom korából származó foganytús borotva. BOS PRIMIGENIUS (lat. (1. (1. LXI. papiruszai BOULAQ 3 PAPIRUSZ BT: papirusz BOULAQ 4 PAPIRUSZ (KEM: CG 58042) BT: papirusz BOULAQ 6 PAPIRUSZ (KEM: CG 58039) BT: papirusz BOULAQ 8 PAPIRUSZ (KEM: CG 58041) BT: hieratikus papirusz BOULAQ 10 PAPIRUSZ (KEM: CG 58092) BT: papirusz 89 . A férfiak többnyire borotváltak voltak.) BOSTON MUSEUM (ang. X79) (1. dinasztiában.) Museum of Fine Arts (ang. kivételt képeztek a pásztorok. LXI. Voltak akik a borotválkozás műveletét hivatásos vándorborbélyra bízta.) TÖMJÉNFA BOSZTONI SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM (USA) UF: Boston Museum (ang. (1. amely arra utal. X77) (1. BT: szőrtelenítés BOTOZÁS BT: büntetés BOTTA. (1.) Boston Museum of Fine Arts (ang. hogy megelőzzék az emésztési panaszokat. 27) SN: Az Ebers-papiruszon az összetört borsó a fertőzött sebre teendő kenőcs egyik alapanyaga. X74) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40660) SN: Az Óbirodalom korából származó borotva.edu BOULAK MUSEUM BOULAQ MÚZEUM (Eg. LXI.) MFA (röv.) BOS PRIMIGENIUS TAURUS (lat. (1. X78) (1. U6) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 43143) SN: Középbirodalom korából származó borotva. BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40545) SN: Az Újbirodalom korából származó borotva.) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40538) SN: Az Újbirodalom korából származó fogantyús borotva. dinasztiából.) BOSZTONI SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM (USA) BOSWELLIA CARTERII (lat. BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40541) SN: Az Újbirodalom korából származó fogantyús borotva. (1. Valószínűleg rituális borotválkozásra használták.

) BRAID (ang. BT: tegez BŐRTEKERCS BT: kézírásos dokumentum NT: londoni bőtekercs BÖRTÖN BT: büntetés-végrehajtó intézet építmény NT: Amon-templom börtöne BRACELET (ang. Asszuánba. Szobekhotep király Thébában tartózkodott.ca BRASSICACEAE (lat.2. JANINE BT: egyiptológus AD: jdb29@cam. sora Ebers-papirusz 708-721. BT: amerikai egyiptológus Carter. CHARLES SN: J.br BRAND. (i. sora 90 .) ŐSMARHA BOURRIAU. James Henry hozzátartozói Breasted.–1935. amely a bokánál egy hurokkal fonódott a boka köré és a sarok bal és jobb oldalánál a talphoz két szíjjal kapcsolódott a hurok. BT: bőrszandál BŐRSZANDÁL BT: szandál NT: bőrszandál (BM: EA 26780) Tutankhamon kék szandálja BŐRTEGEZ SN: Ebben vitték a nyilakat a harci mezőre. majd Etiópiába ment.) BRASSICALES (lat. JAMES HENRY (1865. a Chicagoi Egyetem (University of Chicago) Keleti Intézetének (Oriental Institute) igazgatója volt.) NT: Breasted.dec. történész és pecsétszakértő.27.ac. 1905-ben érkezett első ízben Egyiptomba. James Henry (1865. 27–1935. The (1930.aug.e. Kereskedőket említ. egy szája és orra elé tartott vászonkendővel minden nap kiment a Királyok Völgyébe. A talpat és a talpbélést papiruszkötéllel öltötték össze. s a királyi udvar eltartásához a karnaki Amon templomnak is hozzá kellett járulnia napi száz kenyérrel és száz korsó sörrel. 11) BT: termelés BŐRSISAK SN: A hadsereg tisztjei viseltek ilyen sisakokat. hogy egy skót számára készítsen másolatokat egyiptomi feliratokról. Bár nagyon megbetegedett. Howard munkatársai filológus régész NT: Breasted. Rockfordban született. dinasztiabeli papirusz.) SN: Bőrgyártás már a predinasztikus kortól kimutatható. Thébából származik. JEAN-LUC BT: egyiptológus AD: bovot@louvre. (1. Charles Hart. dec.) (1902–) BOUR (ro. BT: múzeum RT: Kairói Egyiptomi Múzeum (Eg. Breasted fia volt. JAMES HENRY HOZZÁTARTOZÓI BT: Breasted. dinasztiából származó papirusz. Luxorba.uk BOUTO 1 BŐRGYÁRTÁS UF: leather production (ang. 1991) BOVINE-SHAPED LEG (ang. Imogen BREASTED. Denderahban. s ekkor a Kairói Egyiptomi Múzeum nevet kapta.) BOX (ang.) BÖLCSEK NT: Héliopoliszi Testvériség BÖLCSESSÉGEK KÖNYVE UF: book of wisdom SN: Ezt a könyvet Dzsedefhórnak tulajdonítják. BT: dinasztia.) KARKÖTŐ HAJFONAT BRANCAGLION. 24) ÁGYLÁB BOVOT. BT: adminisztrációs szöveg dinasztia. Egy egyiptomi expedíció során valamitől megbénult. majd 1902-ben Kairóba. II. BT: egyiptológus AD: anubis@usp. JAMES HENRY KÖNYVEI BT: Breasted.) BREAD (ang.) NT: Ancient Records of Egypt (1962) Edwin Smith Surgical Papyrus. 2.dec. BT: sisak BŐRSZANDÁL (BM: EA 26780) SN: Thébából származik az Újbirodalomból. RT: Dzsedefhór BŐR BT: sejtszövet NT: állatbőr múmiák bőre RT: bőrbetegség BŐRBETEGSÉG BT: betegség NT: gennyedző bőrbetegség hámló bőrbetegség irritatív bőrbetegség RT: bőr Ebers-papirusz 90-95. a Luxori Amon-templomban és Abüdoszban feltárt leletek.fr BOWL (ang. amelyet 1930-ban publikált. Látni kívánta. hogy II.27. aug. 1891-ben Gizehbe telepítették át. Expedíciójuk Kairóba. James Henry hozzátartozói BREASTED.e. 1760–1756) (i.) TÜLKÖSSZARVÚ ÖKÖRLÁB ALAKZATÚ BREASTED. A nagylábujj mellől indult a bőrszíj. New York Cityben halt meg.2. BT: Breasted. James Henry (1865.) SN: Chicagoi egyiptológus. sora Ebers-papirusz 104-118.) TÁL ÍJÁSZ DOBOZ BOWMAN (ang. mint az Edfuban.aug. filológus. akik húst és bort vásárolnak egy nőtől a piacon és ezüst „shaty”-val fizetnek. Azt meséli el. II. papiruszai BOULAQ 13 PAPIRUSZ (KEM: CG 58041) BT: papirusz BOULAQ 14 PAPIRUSZ (KEM: CG 58059) BT: papirusz BOULAQ 16 PAPIRUSZ (KEM: CG 58058) BT: papirusz BOULAQ 17 PAPIRUSZ (KEM: CG 58038) BT: papirusz BOULAQ 18 PAPIRUSZ (KEM: CG 58069) SN: 13.) KERESZTESVIRÁGÚ KAPRIVIRÁGÚ UADZSET BUTÓ 1 KENYÉR BOUTO2 BOVIDAE (lat. Visszafelé tartva Breasted megállt Luxorban.utoronto. Olyan felfedezések gazdagították a fiatal múzeum gyűjteményét. ANTONION JR. James Henry könyvei BREASTED. archeológus. papiruszai RT: Ankhu2 Szobekhotep. A bal lábra való szandál szíja épségben megmaradt.BOULAQ 11 PAPIRUSZ (KEM: CG 58070) SN: A 18. Szobekhotep korából. 1724–1718) BOULAQ 19 PAPIRUSZ (KEM: CG 58096) BT: papirusz BOULAQ MÚZEUM (Eg. 13. Közben fáradhatatlanul dolgozott a sebészi tárgyú Edwin Smith papirusz fordításán.)(1. PETER BT: egyiptológus AD: pbrand@chass.–1935. 1899-ben olyan megbízást kapott a berlini Királyi Akadémiától. 18. Carter épp akkor fedezte fel Tutankhamon sírját. H.) (1858–1902) UF: Boelak Museum Boulak Museum Bulaq Múzeum SN: 1858-ban alapította Mariette.

BT: eszköz NT: kahuni famegmunkáló eszköz BRONZFEGYVER BT: fegyver BRONZ FORGÓPÁNT UF: bronze hinge (ang. BT: múzeum RT: Belzoni.org BROOKLYN PAPYRUS (ang. BRIER.) BRITISH MÚZEUM (An. Kísérletezett a holttestek mumifikálásával.37. LYLA PINCH BT: egyiptológus AD: ecb@internetegypt. Nyitva H-Szo: 10–17.4 hektárnyi területet foglal el.com BRONCHOPNEUMÓNIA TÜDŐGYULLADÁS 91 . RT: bronzedény bronzeszköz bronzfegyver bronz forgópánt bronz hüpokephal bronzszobrászat bronzszobor BRONZEDÉNY BT: edény NT: szitula BRONZE HINGE (ang. században készülhetett. CW Post College. Mérete: 500×24 cm. Bob könyvei AD: Philosophy Dept. Belzoni és Salt (1823. MICHELE BT: egyiptológus AD: phtalon@resul. A papirusz ívek hieroglifákkal vannak írva. nov.) SN: Nagy terjedelemben foglalkozik a kígyóharapásokkal.std. Használata az Újbirodalomban terjedt el.britishmuseum. Alan Wynn (1905–1938) Vadász tábla AD: egypt@british-museum. The (1998) Mordfall Tutanchamun.: 516-299-2341. BT: kőváza BREMNER-RHIND PAPIRUSZ (BM: EA 10188) SN: Brit régészek bukkantak erre a hieratikus papiruszra 1865ben Thébában.be BRTOCK. 15–1823. Bob NT: Murder of Tutankhamen.) (1753–) UF: British Museum (ang.) BRICK EDIFICE (ang. Feltételezése szerint Ekhnaton Marfan-kórban szenvedett. Évente 5. Fax: 516-299-4140.) SZILFA BROCK.) SN: Ón és réz ötvözete.) BRONZ FORGÓPÁNT BRONZESZKÖZ SN: Elsőként a Középbirodalomban. 1768-ban látogatott Luxorba és a Királyok Völgyébe.) BRITISH MÚZEUM (An.ac.uk Greet Russel Street (metró: Russel Square/Holborn/Tottenham Court Road) BROAD-LEAVED ELM (ang. EDWARD BT: egyiptológus AD: eb@world. 33 oszlopból és 930 sorból áll.ulb. 2-3.14) BROOKLYNI KÍGYÁSZATI PAPIRUSZ UF: Brooklyn Papyrus (ang.uk www.) Museo Británico (spa. A múzeum 5.) Museu Britanico SN: 1753-ban alapították Londonban. V: 14:30–18. 1835) gyűjteményének darabjai alkották. Itt tekinthető meg pl.ac.unipi. az óegyiptomi módszereket követve s az eredmény meglepően jó lett. Giovanni (1780–1860) Salt. BT: szobrászat RT: bronzszobor BRONZSZOBOR BT: szobor NT: Anubisz bronzszobra (L) Basztet-szobor (MET: MM 00878) Hadriánusz fejszobra hamisított bronzszobor Hórusz-szobor (BM: EA 11498) Louvrei Basztet szobor Ozirisz bronzszobra (E 197) Uadzset1-szobor (LA: 50.) BT: forgópánt NT: Juput. BT: terrakotta BRECCSAVÁZA SN: A breccsa nevű foltos kőből faragták ki kovakő és rézszerszámok segítségével. The (1933) BRESCIANI. BOB KÖNYVEI BT: Brier.it BRETTSPIEL (ném. Egyiptomi tárlatának alapját d’Anastasi (1839).) agglomerátum breccia BT: törmelékes üledékes kőzet vulkanoklasztit BRECCSA TERRAKOTTA (ALM: SB 1. Világhírű kollekciót tartalmaz. 3. a Rozetti kő is vagy Amenemope3 intelmei (BM10474) majdnem teljes formában. EDDA BT: egyiptológus AD: bresciani@sta. Felületét kvarchomokkal csiszolták simára.) PAPIRUSZ BROVARSKI. Ramszesz BROOKLYNI KÍGYÁSZATI BRIER.) TÁBLAJÁTÉK TÉGLAÉPÍTMÉNY UF: bronze (ang. I.2670) SN: I.metro.766) abüdoszi hüpokephal (KEM: 10691) BRONZSZOBRÁSZAT SN: A szaiszi korban lendült fel igazán. de csak az Újbirodalomban váltak elterjedtté.com BRUCE. de már a Középbirodalomban is kimutatható Kahunban. BT: hieratikus papirusz NT: Himnusz Atumhoz RT: Papyrus Bremner-Rhind. dinasztiában jelentek meg Kahunban.) d’Anastasi.ac. John D.BRECCIA BRECCSA BRONZ BRECCSA UF: agglomerate (ang. forgópántja Tutankhamon összecsukható ágyának forgópántjai BRONZ HÜPOKEPHAL BT: hüpokephal NT: abüdoszi hüpokephal (BM: 37330) abüdoszi hüpokephal (BSZM: 02. Ezen található egy Atum-himnusz. Der (2000) BRIT EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: angol egyiptológus BRITISH MUSEUM (ang.9 millió látogatója van (2001-es adat). a 12. BT: múzeum NT: Wilbour Egyiptológiai Könyvtár RT: Cooney. III. dec. BT: papirusz BROOKLYN MUSEUM OF ART (ang. BT: amerikai egyiptológus NT: Brier.) SN: New Yorkban található.e. Greenvale NY 11548. Giovanni Battista (1778. (1905–1982) AD: bklnmus3@metgate. A Római Korban vázatartó állványok anyaga. JAMES (1730–1794) SN: James Bruce Kinnairdben (Skócia) született.) BROOKLYN MÚZEUM BROOKLYN MÚZEUM (USA) UF: Brooklyn Museum of Art (ang. Henry (1780–1827) Shorter. EDWIN BT: egyiptológus AD: ecb@internetegypt. Tel.com BROZE. BOB SN: 20 éve tanít egyiptológiát a Long Island University-n.

jún. dinasztia székhelye volt. emiatt komplexusai voltak. Ramszesznek felbecsülhetetlen értékű koporsóját és múmiáját.) Tell-Busztuh (ar. MARIE-CÉCILE BT: belga egyiptológus NT: Bruwier. Marie-Cécile NT: aventures d'une comtesse en Egypte.) Pubaszti (ko. 945–730) (1. 700000-en zarándokoltak az évenként megtartott fesztiválra Basztet tiszteletére a templomhoz. BETSY M. Tudathasadásos állapotba került.) BUBASZTEION BUBASZTISZ BRUCHEUM (ang.) SN: Egy hely Szakkarában. Brunton kis híján megőrült. BT: francia egyiptológus BUCHIS SN: Hermonthisz szent bikája. Apja őrmester volt.) Per-Baszt (óei. hogy lerajzoljon néhány kitűnő állapotban megmaradt falfestményt.be/ Tel: +32 (0)2-650-3990 Tel: +32 (0)2-650-3857 Fax: +32 (0)2-650-3990 BRÜSSZELI MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNELMI KIRÁLYI MÚZEUM KIRÁLYI MŰVÉSZETTÖRTÉNETI MÚZEUM (Bel. Ezek a rajzok pontatlanok és erősen stilizáltak voltak. A területet Naville tárta fel először 1887-89 között és megerősítette a Hérodotosz által írtakat.bryan@jhu. Testvére Émile Charles Albert Brugsch. – 1894. a hárfást ábrázoló kép.) Phibeszet (bib. Henry Edouard (1844. A Bristoli Egyetem kutatója. ÉMILE CHARLES ALBERT (1842. 18. ÉMILE CHARLES ALBERT (1842. alsó-egyiptomi nomosz központja. Széthinek és II. Paul könyvei BRUNTON.ac. 14) UF: Brugsch. III. dinasztiától egészen a római korig fontos szerepű város volt és a 18. III. Először Hérodotosz dokumentálta az 5. BERNARD (1879–1971) SN: Évtizedeken át tartó ásatása hozta felszínre a deir elmedinei munkástelepet. Ugyanebben az évben Deir elBahari megtisztításáért volt felelős.) BRYAN.D.) SN: Német filológus és egyiptológus.edu BUBASTEION (ang.) ECSET BRUWIER. 9. The L'Egypte dans la bibliothèque de Raoul Warocqué (1992) L’ Egypte vue par les Occidentaux dans les collections de la bibliothèque de l’Université de Mons-Hainaut (2000) L’Égyptologie avant Champollion (2005) Presence de l’egypte (2002) BRUYÈRE.e.) Bubaszti Per-Bastet (óei. Kb. 14) BRUGSCH. BT: Alexandria BRUNTON. BT: Basztet-templom bubasztiszi templom BUBASZTISZI DINASZTIA (i. 18. és a Boulaq Múzeumban konzervátor asszisztens lett.–1926) BUBASZTISZI BASZTET-TEMPLOM UF: Basztet bubasztiszi temploma SN: Vörösgránitból épült. Ez tette őt híressé. A Kairói egyiptológiai iskolának igazgatója és a Göttingeni Egyetem professzora volt. A Khedive’s School of Egyptology-ban dolgozott 1870–1879 között. 24–1930. EMILE CHARLES ADALBERT BRUGSCH. SN: A baltimoori Johns Hopkins egyetem egyiptológus professzora. Másnap reggel teljes közömbösség uralkodott el rajta. aki III. I.sírban rászánt egy délutánt arra. BT: Szakkara BUBASZTI BUBASZTISZ BUBASZTISZ UF: Bubastis (ang. PAUL SN: Francia egyiptológus. Berlinben született Ernest Wilhelm Brugsch és Dorothea Schramm fiaként és Charlottenburgban halt meg. Marie-Cécile könyvei BRUWIER. BT: francia egyiptológus régész BUBASZTEION UF: Bubasteion (ang. jan.) Tell Basta (ang. víziói támadtak saját haláláról. Később Mariette helyettesévé vált. 16 évesen képes volt elolvasni a démotikus írást. 945–715) BUBASZTISZI ISTEN BT: helyi isten NT: Basztet BUBASZTISZI TEMPLOM BT: templom NT: Bubasztiszi Basztet-templom BUBASZTISZI ÜNNEPI JÁTÉK (1. (i. ahol 1881-ben piramisszövegeket fedezett fel. A 4. 24–1930. STEPHEN SN: Az angliai Chesire-ben született. BT: város RT: alsó-egyiptomi nomosz. PAUL SN: Angol India és Afrika-kutató. Les (2005) dieux égyptiens racontés aux enfants.) ÍZISZ1 CSOMÓ BUCKLEY.) BRUGSCH. BT: egyiptológus AD: betsy. szept. majd publikálta. feb. 14. PAUL KÖNYVEI BT: Brunton. MARIE-CÉCILE KÖNYVEI BT: Bruwier. BT: német egyiptológus BRUGSCH. Ramszesz sírja a „Bruce-sír” nevet.ulb. bubasztiszi isten Naville. sírja BRUCE-SÍR BRUCHEION RAMSZESZ. Egy éjszakára bezáratta magát a Kheopsz1 piramis alatti sírkamrába. Amózisz és I. BT: német egyiptológus német régész BRUKHION SN: Alexandria városközpontját nevezték így. Ide temetkezett Aperia vezír.. században. Amenhotep sírjának falain található szövegeket másolta le. 22. 16) 92 . Les (2004) Great Pyramids of Giza. Thutmózisz.) UF: ULB (röv. aki Richard Eversheddel együtt tömegspektroszkópiás és gázkromatográfiás vizsgálatokkal derítette ki. Thutmózisz és II. B-1050 Bruxelles http://www. jan. feb.) BUBASTIS (ang. feb. ar.) SN: A 22.) Université Libre de Bruxelles BT: egyiptológiai iskola AD: avenue F. 25 DINASZTIA. BT: Egyiptom-utazó kutató NT: Brunton. Amenhotep. BT: bika RT: Bucheum BUCKLE OF ISIS (ang. Mariette szolgálatában később Szakkarában dolgozott. Romjain épült a mai TellBusztuh falu Zagazigtól 3 km-re délkeletre. Paul NT: Search in Secret Egypt (1984) BRUSH (ang. ahol Basztet istennő szentélye emelkedett. Emile Charles Adalbert SN: Heinrich Ferdinand Karl Brugsch fivére. mégis James Bruce után kapta III. Roosevelt 50. SÍRJA ALEXANDRIAI KÖNYVTÁR ALEXANDRIAI KÖNYVTÁR BRÜSSZELI SZABADEGYETEM (Bel. 69) BASZTET-FESZTIVÁL BUCHER. Deir el Bahariban Hatsepszut1 halotti templomának közelében megtalálta III.e. HEINRICH FERDINAND KARL (1827. mint pl. BT: Egyiptom-utazó felfedező RT: Ramszesz. milyen alapanyagokat használtak a mumifikáció során.

) BUSZIRISZ (gör.A. Ernest Alfred Thompson Wallis (1857–1934) NT: Book of Am-Tuat . BT: játék BUKHANEF (ang. Herbert Eustis munkatársai RT: Meketré sírja Tutankhamon sírja BURTON. BT: angol egyiptológus Carter. amely Amenemope3 intelmeit tartalmazza majdnem teljes formában. James (1788–1862) NT: Excerpta Hieroglyphica (1825–1828) BURTON’S TOMB „B” (ang.) BOULAQ (ang.co.e. Feltárt két felirat nélküli sírt és MeriAtum hercegnek a sírját is.ac. a Trinity College-ben tanult. An (1920. dinasztiában.) UF: Bouto2 Buto2 (ang. Röviddel ezután szülei kitagadták. Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Ramszesz fiai sírlabirintusának bejáratán túl néhány méterre. amelyek kora i.uni-muenchen. majd ötleteivel Richard Evershedet kereste fel a Bristoli Egyetemen.uk 3 St Mary’s Close.vagy rézékeket is ezzel verték a gránitba. hogy kihasadjon az alapkőzetből. aki 1813-ban tevékenykedett a Nílus nyugati partjának hegyei között. JEAN-LOUIS (1784–1817) BURKHARDT. ahol 1996-ban végül is PhD-t szerzett.) BOULAQ MÚZEUM (Eg. Tutankhamon és Meketré sírjának feltárásánál ő készítette a fotókat. BT: Szennedzsem hozzátartozói BUNKÓ SN: Fegyverként és segédeszközként is használták. ném.múmiát vizsgált meg. fiainak sírja BURTON. BT: Kasa1 hozzátartozói BULAQ (ang. Ez az épület a városi tanács gyűléseinek a színhelye lehetett. Egy gyertya kormával a sírkamra falára fel is írta a nevét.) Budge papirusz (BM: BM 10474) BUDGE.de BUDGE. Jean-Louis SN: Svéd felfedező. 1788-ban született Londonban James Haliburton (aki később Burtonra változtatta nevét) és Elizabeth Westly fiaként. WA45DD. BT: Egyiptom-utazó BUTO2 (ang.Buckley@bristol.u. században építettek. BT: fegyver NT: elektrum bumeráng fa bumeráng BUNAKHTEF (ang. Ekkor ő már eljutott II. George Edward Stanhope Molyneux Herbert hozzátartozói BURIAL EQUIPMENT (ang. 1988) BUDGE PAPIRUSZ (BM: BM 10474) SN: A British Múzeum egy kézirata. A lengyel egyiptológusok feltáró és konzerváló munkájának köszönhetően az Alexandria legjobb állapotban megőrzött létesítménye. 1835-ben elvett feleségül egy görög rabszolgalányt Andreanat. BT: papirusz NT: Amenemope3 intelmei BÚGÓCSIGA SN: Fából vagy fajanszból készültek.buckley@totalise. BT: angol egyiptológus NT: Budge. majd a Ramesszida korban harci fegyverré vált.: + 49(0)6131-39-25693.. Ő talált rá ekkor újra az abu szimbeli templomokra.a. Valamilyen titokzatos ok miatt nem folytatta a kutatást. 1978) Egyptian Magic (1899) Mummy.) BUTO1 (ang.) BUSIRIS (ang.de BURKHARDT. II. ADELHEID BT: egyiptológus AD: burkhardt@bbaw. HARRY (1879–1940) SN: Angol fotós. Vele ment vissza Angliába. ERNEST ALFRED THOMPSON WALLIS (1857–1934) SN: Több éven keresztül volt a British Múzeum tulajdonosa. Két-három fogadott emberrel kiásatta a folyosót.e. Howard munkatársai Winlock. JOHN LEWIS BURKHARDT.) SN: Szennedzsem egyik fia a 19. 4. Mindegyikből csak egy egészen apró. ERNEST ALFRED THOMPSON WALLIS KÖNYVEI BT: Budge. JOHN LEWIS (1784–1817) UF: Burkhardt. GUENTER BT: egyiptológus AD: Guenter. Fabunkóval verték a rézvésőt és a fa. Számos munkáját még mindig kiadják. amelynek segítségével a síron kívülről a 28–30 m hosszú folyosón keresztül bevezette a napsugarat a sírba. BT: svéd egyiptológus RT: abu szimbeli kis templom abu szimbeli nagy templom BURTON. aki a „Travels in Nubia” című könyvével jelentősen hozzájárult az európaiak Egyiptommal kapcsolatos műveltségéhez. bár gyakran pontatlanok a dátumai. 1993 óta egy egyiptomi sír ásatásán dolgozik a Királyok Völgyében. Meketré sírjánál tükröket használva felállított egy egyedülálló rendszert. 1989) Osiris and the Egyptian Resurrection (1973. BUDDE. ahová fényszóróként világított be.1 mg-os mintára volt szükség a vizsgálatok elvégzéséhez. Ernest Alfred Thompson Wallis könyvei RT: British Múzeum (An. Romjait Alexandria központjában fedezték fel. LADY SN: Lord Carnarvon nővére. BT: színház BUMERÁNG SN: Eleinte csak vadászatra használták.) SN: Kasa1 felesége a 19. 395 közötti időszakra tehető. Cambridge-ben. James könyvei RT: Ramszesz.) (1858–1902) BULAQ MÚZEUM BURG EL-HAMMAM (ar. JOHANN LUDWIG (1784–1817) SN: Svéd utazó.) Dep Dzsebaut 93 . DAGMAR BT: német egyiptológus AD: Institut für Ägyptologie und Altorientalistik.) BUTÓ KOMORNYIK UADZSET1 BUTÓ ABU SZÍR ABU SZÍR SZÉTHI.) BT: hegység NT: burg el-hammami sír BURG EL-HAMMAMI SÍR BT: hierakónpoliszi sír NT: Hormesz3 sírja BURGHCLERE.) BUTEHAMUN BT: írnok BUTLER (ang. Kutatásait az 1990-es évek elején kezdte. s. Talán a legtermékenyebb írója volt az egyiptológia tudományának. és egyiptológus. UK. Ramszesz idején. SÍRJA BULETÉRION SN: Egy kisebb szabadtéri színház amit valószínűleg az i. Chesire. JAMES (1788–1862) SN: Brit régész. dinasztiában.Burkard@lrz. II. The (1905) Egyptian hieroglyphic dictionary.uk . BT: Carnarvon. D-55099 Mainz Tel.) HALOTTI TÁRGY BURKARD. 1825-ben a Nílus mentén Kairótól leutazott Abu Szimbelig. BT: angol egyiptológus NT: Burton. II. Appleton. JAMES KÖNYVEI BT: Burton.. BT: eszköz fegyver NT: hajítóbunkó BURCKHARDT. The (1893. 0. akit előtte Egyiptomban vásárolt.de BURKHARDT. ném. Fax: + 49(0)6131-39-25409 E-mail: budde@uni-mainz. 1995 februárjában Kent Weeks és munkatársai törték át a bejárat mögött lévő falat. 2600 és i. Warrington. BT: múmiavizsgáló AD: S.

2700 körül termesztettek búzát. fajtalankodás. a földmérőjelek megváltoztatása. meglopása. házasságtörés. BT: festőbuzér BUZÉRVIRÁGÚ UF: Gentianales (lat. a kotnyelesség. BT: bútor NT: esztergált bútorláb ágyláb székláb BUTTERFLY CRAMP (ang.) Schâba (ném. fadarabokat nyomtak bele. hogy megszárították és összezúzták. BT: agyagedény RT: Butó BUTÓI ISTEN BT: helyi isten NT: Djebauti (ang. II. A festőbuzér földben kúszó gyöke eléri az egy méter hosszúságot is. az istentelenség. mágikus szimbólumokkal díszítették a bútorokat. amelyből az alizarinvörös színezőanyagot úgy nyerték ki. Bőségesen termett a Nílus és a sivatag közti keskeny. BT: gabonaféle NT: durumbúza kétszemű búza tönkölybúza zea BÚZAMAG SN: A szarkofágba ültetett csírázó búzamagvak Ozirisz újjászületését szimbolizálzák.) BÚTOR BT: berendezés tárgy NT: ágy ágysátor asztal bútorláb fabútor fejtámasz királyi bútor láda szék RT: bútordíszítés BÚZAVIRÁG UF: Centaurea (lat.) SN: Az ismert legrégebbi növényi színezőanyagok egyike.) BT: rózsaalkatú NT: buzérféle BUZIRISZ ABU SZÍR BUZOGÁNY1 SN: Bunkósbothoz hasonló eszköz a végén átlyukasztott kővagy fémfejjel.) SN: Ma Libanon területén található a Földközi-tenger partján. a csacskaság. vagy kicserélése. BT: város RT: butói agyagedény butói isten BUTÓI AGYAGEDÉNY SN: Egyszerűen készülték. a múmiák burkolatának lefejtése és ellopása és mindenféle gonosz cselekedetek elkövetése. könnyek fakasztása.) CSATLAKOZTATÓ FORGÓPÁNT VÉGILLESZTÉS BÜBLOSZ UF: Byblos Dzsubail (ar. a fáraónak átkozása. ar. BT: fegyver NT: Narmer buzogánya Skorpió. megfertőztetés. az erőszakosság. Sokszor alkalmaztak gömbölyített végű lábakat is. az áldozati adományok ellopása.) BT: buzérvirágú NT: festőbuzér BUZÉRGYÖKÉR UF: madder root (ang. rablás. a folyamon átkelés megakadályozása. BT: csövesvirágú évelő növény BUZÉRFÉLE UF: Rötegewächse (ném. BT: díszítés RT: bútor BÚTORLÁB SN: Az ágyakhoz és a székekhez hasonló kialakítású lábakat használtak.) SN: Egyiptomban már i. Az ember fogott egy agyagdarabot. lopás. az ország istenének. Pe és Dep város egyesítésével jött létre Butó. amelyeket csontszegekkel rögzítettek a bútorra.) Tell el-Farein (ang. Ozirisz mítosza szerint Ozirisz holttestét itt fogadta magába egy fa.és a Római Korban az esztergált bútorlábak jöttek divatba. NT: határkő elmozdítása RT: büntetés BÚZAFÉLE UF: bedet (óei.) Tell el-Faráin (ar. A Késő.) BUTT-JOINT (ang. majd elsimították.) SN: Alsó-Egyiptom közigazgatási fővárosa volt a Két Föld egyesítése előtt.com.e. a táplálék megvonása. mértékek és súlyok megkisebbítése. a hirtelen harag. a víz folyásának elvágása. szent állatok megölése. BT: város RT: Ozirisz mítosza BŰN SN: Tiltva volt a hazugság. Gyakran használtak intarziát vagy berakást is. KIRSTEN BT: egyiptológus AD: aegyptustvl@link.) Tell el-Faráîn (ném.) POLGÁRMESTER 94 . a fellobbanás. a szolga leszólása ura előtt. letette a földre. az önfejűség. BT: mag BÜNTETÉS BT: cselekedet NT: botozás kivégzés RT: bűn büntetés-végrehajtó intézet Utasítások Merikarénak BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÓ INTÉZET BT: intézet NT: börtön RT: büntetés BÜRGERMEISTER (ném. buzogánya BUZOGÁNY2 BUZOGÁNYFŰ BUZOGÁNYSÁS GYÉKÉNY GYÉKÉNY GYÉKÉNY BÚTORDÍSZÍTÉS SN: Egyenes vonalakkal bemetszett csontcsíkokkal.eg BUTT-HINGE (ang. termékeny földsávon. 15) LEPKECSAP BUTTERWECK-ABDEL RAHIM..) Per-Uadjit (ang.) Per-Wadjet (óei. 22). Kedvelt volt az ökörláb és az oroszlánláb. a dölyfösség.) Pauzit Pe Per-Edjo (óei. A díszesebb ágylábakat valamilyen állat lábához hasonlóvá faragták ki.) Rubiaceae (lat.) Rubidales (lat. Fegyverként vagy szertartáshoz használták. gyilkolás.) (1. a süketség színlelése és az igazság elől elzárkózás.) SN: Az egyiptomi királysírokban leggyakrabban megtalált növény. szögfejekkel és egymásbafonódó láncmintákkal(1.Ibtu (ném. Már időszámításunk előtt használták Egyiptomban.) Triticum (lat.

fehér ernyős virágzata mérgező.BÜROKRATA BT: államszervezet NT: Nebmarenakht BÜRÖK UF: Conium SN: Az Umbelliferae (Ernyősök) családjába tartozik. torokfájás. Legjellemzőbb tünetei: reszketés. BT: mérgező növény NT: foltos bürök BÜBLOSZ BYBLOS 95 . izomgyengeség. levele. melynek 2 faja van. émelygés. Szára.

999 Third Ave. ápr. XV. Caesarion (i.) KANOPOSZI DEKRÉTUM ÁGYSÁTOR CAESAR.) CARDIA (lat. své. de sosem látták a boldog szerelmesek befejezve. CAIUS JULIUS HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: VII.e. XV. márc. júl. Seattle WA 98104 CAIRO ANTIQUITIES MUSEUM (ang.edu Center for the Evaluation of Emergency Medical Services Public Health – Seattle and King County.) TORINÓI KIRÁLYI PAPIRUSZ CANOPIC VESSEL (ang. 1994-ben terepigazgató a Washingtoni Egyetem Fajjúm projektjében. 15. 2003-ban pedig ugyanitt társigazgató.e. 85–i. Cambridge-ben a Trinity College-ben kezdte egyetemi tanulmányait.) CANIS MAIOR (lat. márc. George Edward Stanhope Molyneux SN: Angol egyiptológus.) CALCITE VESSEL (ang. BT: templom CAESARION PTOLEMAIOSZ. BT: Egyiptom-utazó CAPPARALES (lat. BT: Egyiptom-utazó CALLIMACHUS OF CYRENE (ang. 51–30) Ptolemaiosz.e. hű sofőrjével együtt súlyos autóbalesetet szenvedett. Ő lépett be elsőként Tutankhamon sírjába Carterrel. mint a Tutanhamon király múmiáján talált folt.edu. 44-ben meggyilkolták. 13–i.) KANNIBÁL HIMNUSZ UNISZ FÁRAÓHOZ CANOBUS (ang.) TEVEFÉLE TEVE DROMEDÁR CAMELUS DROMEDARIUS (lat. CAIUS JULIUS (i. KALCIT ALABÁSTROM VÁZA KAIRÓI EGYIPTOMI CAPART. Az Augustus néven császárrá koronázott Augusztusz saját kultuszát hirdette benne. XV. VII. Kleopátra Philopathor.) NAGY KUTYA CANIS MAJORIS SZÓTHISZ (gör. valamint azt a hetven napos periódust.) KANOPOSZ CANOPUS DECREE (ang.e.e.) CAMPAGNO. (i. BT: Kleopátra.) 310–240) KALLIMAKHOSZ (i. 48) NAGY KUTYA CANIS MAJOR (lat. 6. amely megemlíti a dekánok tíz naponként bekövetkező halálát.) KANÓPUSZ CANOPUS (ang. CAESARION (i. amelyet egy egész szemeszteren át az íróasztalában tartott. Fiuk: XV. II.) UF: Caesar. 26-án született. Apja.. 44–30) CAESAR. abüdoszi temploma CAMBITOGLOU. márc. RT: Széthi. Highclere-ben (Anglia) 1866. mely leleteinek egy részét a belgiumi Királyi Művészettörténeti Múzeumnak ajándékozta. CAIUS JULIUS (i.e. BT: Caesar. FRÉDÉRIC SN: Francia utazó.washington. 100. Caius Julius (i.) CAMELUS (lat.) CAMELIDAE (lat. akitől egy gyermeke is született. Antóniuszt jelölte ki örökösnek és a keleti területekért felelős triumvirnek.) (1.e. BT: relief CANAL OF JOSEPH (ang.CAMBYSES (ang. 43) Kleopátra. 44. Az egyiptomi művészetről nagyértékű cikkeket közölt.28–1923.e.) CAESALPINIACEAE (lat. A belga egyiptológia alapítójának tekintik. ápr. Cambridge-ben tanult.) (1902–) CALCITE BOWL (ang. majd Etonba vezetett az útja. I. 15. júl.) GYOMOR FOGSZUVASODÁS ALABÁSTROM TÁL CARLSBERG 1 PAPIRUSZ SN: Asztronómiai tárgyú papirusz. júl. 44–30) CAESAREION SN: A templom építését Kleopátra rendelte el Antóniusz tiszteletére. 26-án feleségül vette Almina Wombwellt.ar CAMPANA-RELIEF SN: A Nílus élővilágát ábrázoló relief. BT: egyiptológus CALLIAUD. GEORGE EDWARD STANHOPE MOLYNEUX HERBERT (1866.e. Julius Caesart i. BT: belga egyiptológus RT: Királyi Művészettörténeti Múzeum (Bel. 100. 100. valamint egy kígyóval. JEAN (1877–1947) SN: 1900-ban lett felügyelő-helyettes.) BAHR EL-JUSZUF (ar. jún. Egy alkalommal Carnarvon Edward Trotmannal. Carnarvonnal és Carnarvon lányával.) NT: Atia Balba Caesonia (i. GABRIELLE SN: Egy velencei nemesember. 525–522) C C8 KAAPER1 MASZTABÁJA VEREMSÍR LEPÉNYFAFÉLE CACHETTE (ném. akit Egyiptom oázisai érdekeltek a leginkább. 5-én hajnali két óra előtt 10 perccel. A csípés testének ugyanazon a helyén volt. Unokahúga: Atia Balba Caesonia. Egy ideig keresztény templomként használták.) KAPRIVIRÁGÚ KAPRIVIRÁGÚ CSAPATKAPITÁNY CAPTAIN OF TROOPS (ang. 44. JULIUS CAESAR.) CAPELET (fr. melynek során Carnarvon agyrázkódást szenvedett.e.) CALCITE GROUP (ang. 1937-ben El-Kab-ban végzett ásatásokat.) CALCOEN.e.au 96 .) CAGLE.uba. VII. hogy megtisztuljon. 5) (1866.) CARIES (lat.filo. AMICE MARY (1896–1959) SN: I. Lord Herbert. Az elsők között készített leírást a gizehi piramisokról. Henry Howard Molyneux Herbert halála után 23 évesen vette át a családi vagyont. 1996-ban terepfelügyelő az Amerikai Kutatási Központ Egypt Field School-ban. MARCELO BT: egyiptológus AD: postmast@narmer. 44. Julius SN: VII. Széthi ünnepi templomának fotográfusa volt. BRAM BT: egyiptológus CALLENDER SN: Tutankhamon sírjától néhány km2-rel arrébb ásatott. Philophator hozzátartozói NT: Caesar. ápr. amikor a dekán Geb házában tartózkodik. 13–i.e. 1993-ban pedig a Királyok Völgye Konzervációs projektben volt felügyelő.) KANOPOSZ CANONE DI TORINO (ol. ANTHONY SN: 1988-ban Kom el-Hisn projekt keetén belül végzett ásatást. ALEXANDER BT: Nicholson Régiség Múzeum munkatársai AD: acambito@mail. BT: amerikai egyiptológus AD: acagle@u.e. 13–i. 15. 1895. majd 1991-ben ásatási felügyelője volt a Királyok Völgye1 Projektnek. meghalt egy mérges szúnyogcsípés következtében Egyiptomban 1923.) UF: Carnarvon.) AKÁCIA KRISZTUSTÖVISFA CAPODILISTA. BT: démotikus papirusz CARNARVON.) CAPE GUM (ang.usyd. jún. elemi iskolai tanulmányait egy magántanárnál végezte.) CANOPY (ang. Ptolemaiosz Caesarion. jún.e.) CAPPARIDALES (lat.) CANNIBAL HYMN TO PHARAOH UNIS (ang. aki szentföldi zarándokútja során 1458-ban járt Egyiptomban. Légzési CALVERLEY. jún. Caius Julius hozzátartozói RT: polgárháború (i. Suite 700. ahol a lovassport terén nyújtott kiemelkedő teljesítményeivel tűnt ki.) KAMBÜSZÉSZ. 26–1923.e. Kleopátra szerelmese. átmenetileg elvesztette a látását. Epilepsziás rohamokban gyakran szenvedett. Ptolemaiosz Caesarion. majd 912-ben lerombolták. 48) CAESAR. Philophator (i.) MÚZEUM (Eg.

Howard munkatársai Carter.26. mégsem akar visszatérni Angliába.aug. főleg a párás angliai telek idején. Alkonyatkor eljutottak az ajtóig. máj.jan. jun.org CARNELIAN (ang.) (1. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866. Ebben az időben Carternek volt egy kanárija.máj. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866. Ő kiváltja az ásatási engedélyt. de nem elégedett meg a másolói és akvarellista munkákkal. BT: ásatás CARNEGIE MUSEUM OF NATURAL HISTORY (ang. és 1907-ben alkalmazza Cartert. jún.) CAROB-POD (ang. 27. Nővére Lady Burghclere. az uralkodás jelképe. Felesége: Almina Victoria Marie Alexandra Wombwell.3.9.jún.jan. Mindegyik sírt fel is fedezték. 2. 5) (1866. Állás nélkül marad. Ez volt Tutankhamon sírja. 1918-ig kell várniuk. ő fedezte fel a legnagyobb érintetlen sírt. Andrew Herbert. November 4-én hajnalban az első lebontott kunyhó alatt a csapat vízhordó fiúja lépcsőfokokat talált. jan. így november 1-én újra kezdődtek a munkák. mert megvárták Carnarvon és lánya érkezését. Több ezer köbméter földet mozgattak meg kézi erővel. jún.) Porchester. A napvilágra hozott kincsek nagy része a Kairói Egyiptomi Múzeumba került. Henry Howard Molyneux (1831. egyiptológus lett.) Wombwell. Korán kezdett egyiptomi archeológiával foglalkozni. 5. Henry George Reginald Molyneux Herbert Lord (1898–) Stanhope.) SN: Walton Hallban található múzeum.) SZENTJÁNOSKENYÉRFA ÁCS FAMEGMUNKÁLÓ ESZKÖZ HORDSZÉK CARPENTRY TOOL (ang. ápr.–1924.) CARRYING CHAIR (ang. A felfedezés fokozza a lord lelkesedését. BT: amatőr egyiptológus angol egyiptológus Herbert. 8) CAROB POD (ang. Almina Victoria Marie Alexandra hozzátartozói NT: Carnarvon. hogy rábukkantak volna a sírra. GEORGE EDWARD STANHOPE MOLYNEUX HERBERT CARNARVON THÉBAI ÁSATÁSAI (1906) SN: Carnarvon 1906-ban kezdett ásatni Nyugat-Thébában Sir William Garstin segítségével. amelyet hivatalosan 1923. Ekkor még az ásatásról nem sok fogalma volt. a kedvenc kismadár kénytelen volt farkasszemet nézni egy kobrával.ca CARTER. George Edward Stanhope Molyneux Herbert hozzátartozói Carnarvon. hogy finanszírozzon még egy ásatási szakaszt.) NT: Bethell. GEORGE EDWARD STANHOPE MOLYNEUX HERBERT HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Henry Howard Molyneux Herbert (4.3131 cmnhweb@carnegiemuseums.28–1923. júl.nehézségekkel küszködött. George Edward Stanhope Molyneux Herbert munkatársai Carnarvon. 1912-ben kutatási jogokat kap Masperotól. 6 heti ásatás jutalma mindössze egy macskamúmia volt.–1924.) KARNEOL KARNEOL KARNEOL FORGÓPÁNT RAGADOZÓ EMLŐS SZENTJÁNOSKENYÉRFA GUBÓJA SZENTJÁNOSKENYÉRFA (1. 3–1942. Theodor Monroe (1837–1915) Petrie. amely Tutankhamon sírjának meglétét bizonyította.) CARNEGIE TERMÉSZETTÖRTÉNETI MÚZEUM (USA) CARNEGIE TERMÉSZETTÖRTÉNETI MÚZEUM (USA) UF: Carnegie MUseum of Natural History (ang.) GUBÓJA CARPENTER (ang. mivel nem tudott megbékélni az ásatásokat látogató amatőrökkel. Mivel a kobra a fáraók kígyója. aki szenvedélyes egyiptológus. LORD CARNARVON. Halála után nem sokkal az őt ápoló nővér is meghalt. aki Carnarvon után néhány héttel halt meg. melyet ugyan már kifosztottak. PATRICK BT: egyiptológus AD: patrick. ahol a páratartalom szinte sosem emelkedik 40% fölé. néhány tárgy mégis megmaradt. Swaffhamban (Anglia) született és Londonban halt meg.622. 412. hogy az „aranymadár” szerencsét hoz. William Trotmann.3. 32) CARSTENS. ápr. dinasztia valamennyi uralkodóját a Királyok Völgyében temették el.jún. 17) (1. általános közöny közepette hunyt el.) CARNEOLUS (lat.) NT: Five Years’ Explorations at Thebes (1912) CARNARVON. egyetlen kivételével: ez pedig a fiatal fáraó.GEORGE EDWARD STANHOPE MOLYNEUX HERBERT KÖNYVEI BT: Carnarvon. HOWARD (1874. BT: angol egyiptológus régész NT: Carter. 9.–1924. Lady Herbert. hanem rövid idő alatt megtanulta a hieroglifikus írást.) Tutankhamon sírja CARTER. 15) CAROB TREE (ang. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866.) Davis. Lányuk Evelyn Leonora Almina Herbert. Evelyn Leonora Almina (1901. a munkások az esetet szerencsétlen előjelnek tekintették. William Matthew Flinders (1853. jún.márc. Earl of Carnarvon) Anyja: Evelyn Stanhope. 26. a kairói múzeum felügyelője kinevezte az ókori gyűjtemény egyik felügyelőjévé. ápr. A harmadik télen már ásatásokat végzett. 17-én nyitottak meg.26. Richard (–1929) Garstin. mert Carter beavatja elgondolásaiba – a 18. De egy év múlva már le is kellett mondania.) SN: Brit régész. Mire mindketten felkészülnek a nagy munkára.15–) Herbert. feb. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866. amely Anubisz pecsétjével volt lezárva. A Carter által kijelölt terület abba az övezetbe tarozott.24–1890. és elpusztította a szerencsétlen madarat.) ĈARNIRO (esp.GEORGE EDWARD STANHOPE MOLYNEUX HERBERT MUNKATÁRSAI SN: Titkára volt Bethell.) NT: Burghclere.7–) Herbert.2. Almina Victoria Marie Alexandra (–1929) CARNARVON.) (1. 1920-ban leállították az ásatást. mely a többi régész számára törmelékrakodóként szolgált. Hitték. 1906-ban Maspéro összeismerkedik Lord Carnarvonnal. mikor Gaston Maspéro. Henry George Alfred Marius Victor Francis (1898. egy gazdag magánemberrel. 28. 1939-ben névtelenül.) CARNIVORA (lat. George Edward Stanhope Molyneux Herbert könyvei CARNARVON. márc. Ők ketten és munkacsapatuk már az első évben feltárnak egy hercegi sírt a 17. november 4-én Carter megtalálta az első jelet. 1922-ben Carter kijárta Carnarvonnál. Evelyn (–1875. Pittsburgh. Két gyermekük született. Tutankhamonét. Néhány nappal viszont azelőtt. Tutankhamon sírja. BT: Carnarvon. 1917-ben a háború miatt félbeszakadnak az ásatások. PA 15213 Tel. Edward CARNARVON.–1939. 26–1923. kitör az első világháború. és szakavatott kutató. BT: múzeum AD: 4400 Forbes Avenue. 1922. Kilenc éve dolgozott már Egyiptomban. melyet a munkabrigád is nagyon megszeretett. dinasztia idejéből. 28. A kígyó felkúszott a kalitkához.jún.) 97 .cartens2@sympatico. Öccse: Andrew Herbert. BT: Carnarvon.–1939. Fiuk: Henry George Alfred Marius Victor Francis Herbert.) CARNEOL (ném.nov. Ezt csak majdnem 3 héttel később ásták ki. Seikh Abd el-Gurna tetején kapott egy területet. Howard (1873. 6. 1903-ban első ízben töltötte a telet Egyiptomban. Annál is inkább. HOWARD MUNKATÁRSAI BT: Carter. jún. Howard könyvei RT: Carnarvon. 1890 óta dolgozott Egyiptomban: egyiptomi pályafutását 17 évesen rajzolóként és akvarellistaként kezdte Sir Flinders Petrie mellett. Henry George Alfred Marius Victor Francis hozzátartozói Wombwell.

okt. dec. Gardnerrel tárta fel a legrégibb földműves közösség lakhelyét Fajjúmban. Ennek az olajnak olyan erős a hatása. 1881-ben ajándékozta Egyiptom az Egyesült Államoknak.) CARTOUCHE CARUM CARVI (lat. BT: gyűjtők CEDAE (röv. BT: uruguayi egyiptológus NT: Castillos. 2.) CAT (ang. W.) CÉDRUS CÉDRUS UF: cedar (ang. bútorkészítésnél.) CAVETTO CORNICE FELJÁRÓ LOVASSÁG HOMORÚ PÁRKÁNYZAT CARIOUS CAVITY (ang. 1817-ben mancsai között talált egy gránitsztélét.márc. Riveraban (Urugváj) született. Juan Jose könyvei RT: Urugváji Egyiptológiai Intézet (Uru. BT: obeliszk 98 .) CÈDRE DU LIBAN (fr.) RICINUSOLAJ MACSKA MACSKAFÉLE CEDRO DEL LÍBANO (spa. hogy a húst és a beleket is kimossa. 500-900 TEMETŐ.) SZARVASMARHA KENOTÁFIUM BÚZAVIRÁG CENTER OF DOCUMENTATION AND STUDIES ON ANCIENT EGYPT (ang. JUAN JOSE (1944.) SN: Ezt használják a modern orvosok a csontszerkezet és más szövetek vizsgálatára múmiáknál. JUAN JOSE KÖNYVEI BT: Castillos. majd eltávolították belőle. MARIUS (1839–1913) SN: Gaston Maspero barátja volt.) CÉDRUS LIBANONI CÉDRUS CÉDRUS LIBANONI CÉDRUS LIBANONI CÉDRUS LIBANONI CÉDRUS CEDAR OF LEBANON (ang.9. The (1902. aki E.NT: Bethell. Richard (–1929) Breasted. BT: szkenner CATTLE (ang. és hosszú tanulmányt írt Kheopsz1-fáraó piramisáról.) CEDRUS (lat. BT: fenyő NT: libanoni cédrus CÉDRUSFA CÉDRUS LIBANONI CÉDRUS CEDRUS LIBANI (lat. ELISA BT: egyiptológus AD: ecastel@arrakis.es KASSZIA CSATTOGTATÓ TÁNCOS CAVIGLIA.) (1.) Cedrus (lat.) ÓKORI EGYIPTOMI TANULMÁNYOK KÖZPONTJA CENTRAL PARK OBELISZK SN: Kleopátra tűjének a párja.–) NT: A reappraisal of the published evidence on Egyptian Predynastic and Early Dynastic cemeteries (1982) A study of the spatial distribution of large and richly endowed tombs in Egyptian Predynastic and Early Dynastic cemeteries (1983) Catálogo de piezas originales en el Museo de la Sociedad Uruguaya de Egiptología (1990) El Arte Egipcio (1973) Egipto Faraónico.) CAT SZKENNER CAT SZKENNER UF: cat scanner (ang.–1939. The (1923–1933) CARTONNAGE (ang. El (2002) Predynastic Period in Egypt. GERTRUDE (1888–1985) SN: Brit ősrégész kutatónő.) KARTONÁZS KÖMÉNY FOGSZUVASODÁS KARTUS CAULFEILD.) CEMETERY 7000 (ang. 1989) CAUSEWAY (ang.) CÉDRUSOLJAS MUMIFIKÁCIÓ SN: A cédrusolajat a végbélen keresztül bejuttatták a hasüregbe. 17) CASARIEGO.máj. GEORGE (1869–) SN: Az Ozireion hosszú folyosóját részlegesen ő tisztította le. El (1996) Estudios Históricos (1994) Hombre y la Religión. ALGERNON THOMAS ST.) CEDR LIBANSKI (len. A núbiai magyar expedíciót ő vezette. BT: mumifikáció CEILING STELAE (ang. E másolaton maradt fenn a 13. Evelyn CARTER. Algernon Thomas St. George (1869–) NT: Temple of the Kings at Abydos. ALGERNON THOMAS ST. George könyvei RT: Ozireion CAULFEILD. BT: egyiptológus NT: Caulfeild. JORGE BT: urugváji egyiptológus CASSIA (ang.) CATLIKE (ang. GEORGE KÖNYVEI BT: Caulfeild. 8) A cédrust felhasználták az építészetben. A palermói kő. amelyről Thomas Young készített másolatot. HOWARD KÖNYVEI BT: Carter. amely lejegyzi a korai dinasztiák fáraóinak krónikáját. ami miatt a szfinxet Hafrénak tulajdonítják.) CENTAUREA (lat.) CENOTAPH (ang. szandálok talpaként. 18. így a testből csak a csontok és a bőr marad meg.) cedarwood (ang.) (1. BT: régészet RT: gizehi szfinx CAZENEUVE. Alfred Mace. Ma New Yorkban a Central Park közepén áll.) CAVALRY (ang. El (1996) Imágenes del Antiguo Egipto (1980) Nuevas imágenes del Antiguo Egipto (1989) Orígenes del Monoteismo Hebreo (1966) Período Predinástico en Egipto. számos bizonyítékot nyújt erre. Douglas Hall Hauser Lafleur Lucas. amelyben egy Haf szótagocska szerepel.–) SN: Az Urugváji Egyiptológiai Intézet igazgatója. ezután 70 napig nátronban áztatták. The (2002) Una momia egipcia de la Baja Epoca en el Museo Arqueológico Palacio Taranco de Montevideo (1980) CASTOR OIL (ang.) Burton.) NT: Tomb of Tut-Ankh-Amen. akinek Maspero az akhmimi ásatásából Taoszir koporsóját ajándékozta oda.) cédrusfa SN: A cédrusfát importálták a legkorábban Libanonból és Szíriából. BT: angol egyiptológus régész CAT SCANNER (ang. Howard (1873.(1. 125) CASTIGLIONE LÁSZLÓ SN: Felesége Varga Edith. Algernon Thomas St.com CASTILLOS. BT: magyar egyiptológus RT: núbiai magyar expedíció CASTILLOS.) MENNYEZET SZTÉLÉ TEMETŐ. A Tutankhamon sírjában talált számos bútor is cédrusfából készült. okt. Arthur Cruttenden (1874–1928) White. Juan Jose (1944.) CASTEL. 7000 CATON-THOMPSON. és a hatalmas szobrot részben ki is ásta a homokból.) AD: juancast@yahoo. Caviglia a gizehi szfinxnél is végzett ásatásokat.2. Harry (1879–1940) Derry. 18.) CASTANET DANCER (ang. 27–1935. James Henry (1965. GIOVANNI BATTISTA (1770–1845) SN: Henry Salt szolgálatában állt.) KASSZIA CASSIA CORYMBOSA (lat. aug. sor. aki szintén egyiptológus.) CEMETERY 500-900 (ang.) ÓKORI EGYIPTOMI TANULMÁNYOK KÖZPONTJA CEDAR (ang.) CEDARWOOD (ang.

François Joseph (1817. JACQUES-JOSEF FIGEAC CHAMPOLLION. 70.) NT: Égyptologie. s Ippolito Rosselini pisai professzorral együtt vezették a X. Jean-Yves Empereur. aki egyiptomi művészettörténettel foglalkozott. FRANÇOIS JOSEPH (1817. JACQUES-JOSEPH FIGEAC (1778–1867) UF: Champollion. Antropológiai kutatások vitték az egyiptológia mezejére.e.) CENTRE NATIONAL DES RECHERCHE SCIENTIFIC CENTRO AMERICANO DE EGYIPTOLOGÍA (Arg. szept. CAESARION (i. en Palestine au quatorzieme siecle avant notre ere (1866) CHABECHNET (ang.) CHABAS. Dimitri Meeks.máj.) CERKÓFMAJOM CERCOPITHECUS PATAS (lat. s minden kapcsolatát latba vetette. JAROSLAV (1898–1970) SN: Az oxfordi egyetem egyiptológia professzora.) KHA2 HAEMHET KHAEMOPET (ang. FRANÇOIS JOSEPH KÖNYVEI BT: Chabas. Christian CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CENTRE NATIONAL DES RECHERCHE SCIENTIFIC CENTRE NATIONALE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (ang.) CENTRE NATIONAL DES RECHERCHE SCIENTIFIC UF: Centre National de la Recherche Scientifique Centre Nationale de la Recherche Scientifique (ang.) CEREMÓNIA GABONAFÉLE SZERTARTÁS KEPHRÉN (i. Jean-François munkatársai Champollion. spa.) CHAFRA (óei.) SN: Vegyjele PbCO3.) CEZARION CHA (ang. JEAN-FRANÇOIS (1790. BT: egyiptológus CÉRUSITE (fr. BT: Champollion. 4500– CERCOPITHECUS AETHIOPS (lat.) HUSZÁRMAJOM CEREAL (ang.) cerkófmajomféle BT: főemlős NT: cerkóf makákó pávián CERKÓFMAJOMFÉLE CERKÓFFÉLE ČERNỲ.) CHAEMHET (ang.) SORBONNE EGYIPTOLÓGIAI KUTATÁSI KÖZPONT (Fro. L’ (1876–1880) Les papyres hieratiques de Berlin (1864) Mélanges égyptologiques (1862–1873) Recherches pour servis à l’histoire de la XIXme dynastie (1873) Une inscripton historique du regne de Séti I (1856) Voyage d’un Égyptien en Syrie. 44–30) C-ES KORMEGHATÁROZÁS RADIOKARBONOS KORMEGHATÁROZÁS 99 . en Phénicie. amellyel üvegpasztát vagy színes köveket illesztettek fémalap mélyedéseibe.e. 1824ben közreadja A régi egyiptomiak hieroglifarendszerének rövid összefoglalását. Közvetlenül hazatérte után meghalt.) HAEMUASZET4 KHALKOLITIKUM (i.jan. Pályája során az egyik legbefolyásosabb és elismertebb filológus volt.) UF: Chabas Ferenc SN: Briançonban született és Versaillesben halt meg. ez azonban nem jött össze. s bánatában felcsapott kereskedőnek. FRANÇOIS JOSEPH (1817.–1882.e. 44–30) KHA HAFHUFU CHAAFCHUFUI (ném. 1448 Buenos Aires CERATONIA SILIQUA (lat.) BT: egyiptológiai szervezet AD: Casilla de Correo No.) BT: egyiptológiai szervezet AD: Lavalle.márc.23. Felfedezését 1822. Alain CENTRE NATIONAL DES RECHERCHE SCIENTIFIC MUNKATÁRSAI BT: Centre National des Recherche Scientific NT: Leblanc.) 2 1 KHABEKHENET1 (ang. BT: francia egyiptológus NT: Chabas.) CHABAS FERENC CHABAS.) KRÉTAFEHÉR KAMARÁS CERKÓF BT: majom NT: fehérbarkójú cerkófmajom feketeorrú huszármajom CERKÓFFÉLE UF: Cercopithecidae (lat. Különösen a hieratikus szövegek olvasásában és kritikai magyarázásában jeleskedett.) CERUSSZIT CERUSSZIT CERUSSZIT CHAMPLEVÉ (fr. François Joseph könyvei RT: Harris 500 papirusz (BM: BM 10060) CHABAS.17.–1882.–1882.e.2.) CHAEMWASET (ném. XV.e. BT: vízmentes karbonátok pótanion nélkül CESARION 14 PTOLEMAIOSZ. 18. 2520–2494) FEKETEORRÚ CHALCOLITIC PERIOD (ang. máj. BT: francia egyiptológus NT: Champollion. majd összeesett. Az anglezit lebomlásából jön létre.) SN: Francia tudós. Jean-François hozzátartozói Champollion. 17.) cerussit cerussite (ang.) SZENTJÁNOSKENYÉRFA CERKÓFFÉLE FEHÉRBARKÓJÚ CESTODA (lat. 1048 Buenos Aires CENTRO DE ESTUDIOS DE EGIPTO (Arg. hogy megfejti a rosettei kövön található jeleket.jan. 27-én közölte a párizsi akadémiával. s öt napig eszméletlenül feküdt. hogy Napóleon őt is magával vigye az 1798as egyiptomi hadjáratra.2. Jacques-Josef Figeac SN: Jean François Champollion bátyja volt. XV.) GALANDFÉREG PTOLEMAIOSZ. Az egyiptológia professzorává nevezték ki. 2558–2532) (i.) 3300) CHALK WHITE (ang. Jean François könyvei CERUSSZIT UF: cérusite (fr. (1. Ő készítette el az első egyiptomi szótárt..4. Ő az egyiptológia megalapítója.) KHAMTERI (ang. CAESARION (i.) CHAEMTERI (ném.17.) SN: Kutatásainak igazgatói: Alain Zivie. amely nagy hatást gyakorolt kisöccsére.máj.) fehérólomérc ólom-karbonát white lead ore (ang. és 1828-ban a tudomány szolgálatában Egyiptomba küldték..) CHAEMHET (ném.–1832. Jacques-Joseph előfizetője volt a Courier del’Egypte című folyóiratnak. Ebből értesültek először a Rozetti kőről. 2.) SN: Ékszerkészítő technika.RT: Kleopátra tűje CENTRE DE RECHERCHES EGYPTOLOGIQUES DE LA SORBONNE (fr. aki 11 évesen határozta el. Károly király és a toscanai kormány által szervezett expedíciót.) CHAEMOPET (ném. Örömében ezt kiáltotta: Je tiens l’affaire! (Megvan!) karját magasba nyújtotta. Sucursal 48 (B).) CHAMBERLAIN (ang. Jean François hozzátartozói CHAMPOLLION. Jean-Yves (1952–) Meeks. JACQUES-JOSEPH FIGEAC (1778–1867) CHAMPOLLION.) CERCOPITHECIDAE (lat. Élete munkájával végül is megfejtette a hieroglif írást. 1o. BT: egyiptológiai szervezet NT: Centre National des Recherche Scientific munkatársai RT: Empereur. jan. 620) BT: ékszerkészítés CHAMPOLLION.dec.) CERUSSIT CERUSSITE (ang. Dimitri Zivie.) CNRS (röv. 1523.

) CHEMMIS (ang.) CHAY (ang.–1832.) a rend sólyomistene. BT: kos-isten CHERUEF (ném. 2460–2453) (i. BT: papirusz CHASSINAT. spa. JEAN-FRANÇOIS HOZZÁTARTOZÓI BT: Champollion. II.) (i. spa. BT: állatalakú isten CHENTI-IRTI (ang. Kosként vagy kosfejű emberként ábrázolták.) CHANTRESS (ang.márc.dec. Betegség szállt meg engem. BT: királyi feleség Nékó.) UF: Machenti-irti SN: A törvény és azonosították.márc. BT: papirusz CHASSINAT III PAPIRUSZ SN: 3 szöveget tartalmaz. BT: francia egyiptológus francia régész CHAWI (ném.. BT: istennő RT: alsó-egyiptomi nomosz.e. II. BT: dinasztia. (i. SÍRJA KANCELLÁR CHEMENU CHEMNIS HERMOPOLISZ AKHMIM (ang. A halottak komphajósa és a fáraók sírjainak védője. 18) SN: Egy kétes hitelességű mese 4 részlete található rajta. akik az Élet Házában dolgoztak. 2551–2528) CHEPERA CHEPHREN CHEPRE KHEPRA KEPHRÉN (i.) AKHMIM (ang.) NT: Monuments de l’Égypte (1835–1845) CHAMPOLLION’S NO. papiruszai NT: Pepi.e. A történet a Delta keleti területén játszódik Héliopolisz és Hórusz útja között.chermette@mom. és Sasenet tábornok meséje RT: írótábla (KIM: OIM 13539) CHASSINAT II PAPIRUSZ (L) SN: A király és a szellem meséjének 4 észletét tatalmazza.) NT: L’Hôte.RT: Bartélemy. szerelmi költeményeket.4. své.) CHARLESWORTH. 2520–2494) KEPHRÉN PIRAMIS KHEPRA CHERHEM NOFEREFRÉ (i. (1.ch CHARACIDAE (lat. 2177) BT: dinasztia.dec.) CHAPEL (ang.e.) 2494) SAJT KEPHRÉN (i.) ÉNEKES AMON ÉNEKESNŐJE SZÉTHI. Gyorsan dobog a szívem..) CHEST (ang.e. Aszjútban és Meirben végzett ásatásokat..) CHAPPAZ. Hórusszal HENTKÁWESZ.) CHERHEM UF: chercheb SN: A cherhemek magas rangú papok és orvosok voltak egyszemélyben.egnet.fr CHERPION. akivel i. JEAN-LUC BT: egyiptológus AD: Jean-Luc.) CHENTIAMENTIU HONSZUMESZ2 CHONTAMENTI (ang. 2589– 2566) (i. valamint Hórusz és Széth legendáját tartalmazza.) KHAY (ang.) CHASSINAT I PAPIRUSZ (L: E 25351) (1.e.e. Ramszesz idejéből származik. II.e. A papiruszon található költemények sorrendben: Páratlan nővér.) SN: Kultuszának központja Létopoliszban volt.) CHENDU (cse. CHENSUMOSE (ném.23. Jean-François (1790. A második szöveg egy ima a thébai istenekhez.) CHARUV (héb.4.–1832. BT: állatalakú isten CHENTKAUES (ném.23. Pepi tábornokával Sasenet-tel tiltott homoszexuális viszonyt folytat. 2558–2532) (i. i.) SN: Krokodilisten. EMILE GASTON (1868–1948) SN: 1901-ben Abu Roasban.–1832. CHEOPS (ang. Nestor Hyppolite Antoine (1804–1842) CHAMPOLLION.) CHEIRONÓMIA UF: kézjel SN: A hanglépések kézzel történő levegőbe rajzolásával a dallam lejtésére utalnak. 2419–2416) CHARIOTEER (ang. BT: pap CHERMES (ol.) FORGÓPÁNT PAPIRUSZ SZENTJÁNOSKENYÉRFA CHEPHREN PIRAMISA CHERCHEB CHERES (gör. 12...) KHERUEF LÁDA CHEDEBNITJERBONE (ang.) KHAWI (ang.chappaz@mah.) SN: II.e. Nékó felesége.) PONTYLAZAC ALAKÚ PONTYLAZAC-FÉLE KHARGA OÁZIS HINTÓ HINTÓS CHARACIFORMES (lat. 17) CHEFREN (ném. I–III. Milyen jól tudja hajítani a hurkot!. 626-ban házasodott össze.e.márc. ném. Elhaladtam háza előtt. BT: zenei jelrendszer CHESTER BEATTY I PAPIRUSZ SN: A dublini Chester Beatty Könyvtárban található. legtöbbször tudósok is. Jean-Jacques (1716–1795) hieroglif írás hieroglif írás megfejtése Rozetti kő (BM: EA 24) CHAMPOLLION. de később sólyom alakúvá tették. 18) Kb. své. 25.net CHERTI (ang.4. NADINE BT: egyiptológus AD: ncherpion@ifao. BT: hieratikus papirusz szerelmi költemény NT: Betegség szállt meg engem Elhaladtam háza előtt Fivérem kínozza szívem Gyorsan dobog a szívem Milyen jól tudja hajítani a hurkot! Páratlan nővér RT: Chester Beatty I (1931) Hórusz és Széth CHESTER BEATTY II PAPIRUSZ (BM: CBM 10682) BT: papirusz 100 . hozzátartozói CHEESE (ang. DOROTHY (1927–1981) BT: régész CHARNEIRA (por.) KÁPOLNA CHENTI-CHETI (ang. amely nagy hasonlóságot mutat Anpu és Bata3 történetével. 700-ból származik.dec. V.) CHANCELLOR (ang. 7. JEAN-FRANÇOIS MUNKATÁRSAI BT: Champollion. 2181–2173) fáraó CHENSIT (ang. 2604–2581) (i. Jacques-Joseph Figeac (1778–1867) CHAMPOLLION. 2520– SEIKH ABD EL-GURNA CHEIKH ABD EL GURNAH (ang.) (1.23.) NT: Champollion. 2558–2532) (i.) CHATRESS OF AMUN (ang. MICHELE BT: egyiptológus AD: michele. a harmadik szöveg pedig egy könyvelés. hol. Fivérem kínozza szívem. Denderahban.) KHEOPSZ1 (i. amelyben II. Jean-François (1790.e.e.e.) CHENTI (ném. JEAN FRANÇOIS KÖNYVEI BT: Champollion.) SN: A 12. Jean-François (1790.e.) CHARTA (lat. alsó-egyiptomi nomosz istennője.ville-ge. A rektón és a hátsó oldal egy részén egy mitológiai mese áll.) KARMAZSINTETŰ CHERMETTE.) CHARGA OASIS CHARIOT (ang.. 10 (ang.) KHENTI (spa.

amelyet Kenkhepesef írt. 2604–2581) (i. A papirusz elejét egy másik írnok korrigálta és széljegyzetekkel látta el. 13) CHICON (fr. ném. 19. kutyaként vagy sakál alakban ábrázolták. Kaliforniában tervezték spanyol stílusban.) SN: Itt található Paankhenamun koporsója.) CHONTAMENTI (ang. amelyet Kenkhepesef írt. BT: egyiptológiai szervezet AD: Art Institute of Chicago. 19.) CHINESE CASSIA (ang. BT: méreg 101 . amelyet Kenkhepesef írt. 19. 21) ORVOSOK FŐNÖKE CHIEF OF DOCTORS (ang.) CHIEF JUSTICE (ang. amelyet Kenkhepesef írt.) CHUFA FLATSEDGE (ang. avagy kutya fejjel és szarvakkal.) CHISEL (ang.) CHIEF WIFE (ang. cse. A végbélnyílás betegségeivel foglalkozik. BT: egyiptológiai szervezet NT: Chicago Ház Egyiptológiai Könyvtára CHICAGO HÁZ EGYIPTOLÓGIAI KÖNYVTÁRA SN: A Chicago Ház büszkélkedhet a világ egyik legnagyszerűbb egyiptológiai könyvtárával és fennállásának jelentős ideje alatt a kutatói behatóan foglalkoztak a 19.. 20.) GERINCHÚROS GERINCHÚROS CHOUFOU (ang. 21×135 cm hosszú. Az BT: Lepsius. BT: kutya-isten CHORDADIEREN (hol. Egy oldalból áll papirusz. BT: egyiptológiai könyvtárak AD: The Chester Beatty Library. hogyan csillapítható a szomjúság.) UF: Chentiamentiu SN: A Nyugat Földjének és a halottak istene..) CHOIAK CHONS CHONSZ FŐORVOS KASSZIA KASSZIA ORVOSOK FŐNÖKE FŐFELESÉG CHINESE CINNAMON (ang.CHESTER BEATTY III PAPIRUSZ (BM: CBM 10683) BT: papirusz CHESTER BEATTY IV PAPIRUSZ (BM: CBM 10684) BT: papirusz NT: tudós írnokok.) KHEOPSZ1 (i. spa. 2604–2581) (i. 2589–2566) (i.e. amely inkább mágikus természetű. Dublin Castle.) (1. Ireland Tel: +353 1 4070750 Fax: +353 1 4070760 E-mail: info@cbl.) CHIROPTERA (lat. HENRI SN: A Karnaki Amon-templomnál 1925-ben 25 kolosszális Ekhnaton és Nefertiti1 szobrot ásott ki.) KRISZTUSTÖVISFA KRISZTUSTÖVISFA KORSZAK CHRONOLOGIE DER AEGYPTER (1849) UF: egyiptomiak kronológiája. amely az 5-9.e. BT: dinasztia. 2551–2528) CHRIST’S THORN (ang.) KHOIAK HONSZU HONSZU1 CHONDROSTEI (lat. és 20.) CHRIST-THORN (ang. BT: dinasztia.) CSICSERIBORSÓ LEGFŐBB BÍRA KIRÁLYI KÖTÖZŐSALÁTA CHIEF OF COURT PHYSICIANS (ang. 2589–2566) (i. 2604–2581) (i. papiruszai hieratikus papirusz RT: Kenkhepesef CHESTER BEATTY XIX PAPIRUSZ (BM: CBM 10699) BT: papirusz CHESTER BEATTY KÖNYVTÁR (Ír. A harmadik rész migrénre nyújt orvosi ellenszert. 2551–2528) CHICAGO HÁZ UF: Chicago House University of Chicago (ang. 19. 2551–2528) CIÁN SN: Keserűmandulából vonták ki.e.) CHETI (ang. 41 önálló részből áll. BT: dinasztia. dinasztiabeli papirusz.ie CHEST ON LEGS (ang.) CHISELLER (ang. Dublin 2.) CHORDATA (lat.) KHEOPSZ1 (i. 19. Chicago. 60603-6404 CHICKPEA (ang.) LÁBAKON ÁLLÓ LÁDA KHETI SN: 1920-ban építtette J. Rockefeller. 111 South Michigan Avenue.e. papiruszai orvosi papirusz RT: Kenkhepesef CHESTER BEATTY VI PAPIRUSZ (BM: CBM 10686) SN: Deir el-Medinéből származik 1928-ból. 19. 19. A CHESTER BEATTY V PAPIRUSZ (BM: CBM 10685) SN: Deir el-Medinéből származik 1928-ból. papiruszai hieratikus papirusz RT: Kenkhepesef CHESTER BEATTY XI PAPIRUSZ (BM: CBM 10691) BT: papirusz CHESTER BEATTY XIII PAPIRUSZ (BM: CBM 10693) BT: papirusz CHESTER BEATTY XIV PAPIRUSZ (BM: CBM 10694) BT: papirusz CHESTER BEATTY XV PAPIRUSZ (BM: CBM 10695) SN: Deir el-Medinéből származik 1928-ból. BT: dinasztia.e. BT: dinasztia. dinasztiabeli papirusz. 2589–2566) (i. sorában azt írja le.) CHUFU (ang.) KHEOPSZ1 (i. dinasztiabeli papirusz.e. Karl Richard könyvei CHRYSIZON SKHYSTON CHRYSOCOLLA (ang. az eleje és a vége hiányzik.) CHRONOLOGY (ang. H. Az épület a Chicagoi Egyetem Keleti Intézetének luxori központja. BT: francia régész CHFW (óei. dinasztiabeli papirusz. Illinois.) (1.) CHISELER (ang. 20. 19-20.e. 20. Ez a könyvtár tartalmazza a Chester Beatty papiruszokat.) SN: Dublinban található Írországban. BT: Chicago Ház egyiptológiai könyvtár CHICAGO HOUSE CHICAGO HÁZ CHICAGOI MŰVÉSZETI INTÉZET (USA) UF: Art Institute of Chicago (ang. dinasztiabeli papirusz. A papirusz elején számos skorpió elleni instrukció olvasható.e. dinasztiák műemlékeivel.) PORCOS VÉRTESHAL CHNUMMOSE (ném. amelyet Kenkhepesef írt. papiruszai hieratikus papirusz RT: Kenkhepesef CHESTER BEATTY VIII PAPIRUSZ (BM: CBM 10688) SN: Deir el-Medinéből származik 1928-ból.e.) CHUFA (ang.) CHUFA SEDGE (ang. Breasted és John D. papiruszai dinasztia. 8) CHIEF PHYSICIAN (ang.. papiruszai hieratikus papirusz orvosi papirusz RT: Kenkhepesef CHESTER BEATTY VII PAPIRUSZ (BM: CBM 10687) SN: Deir el-Medinéből származik 1928-ból.) DENEVÉR KŐFARAGÓ KŐFARAGÓ VÉSŐ HNUM KHNUMMOSE (ang.) CHNUM (ang.) ISZAPSÁS ISZAPSÁS ISZAPSÁS AURIPIGMENT KRIZOKOLLA CHEVRIER.) (1.

) (1. 7–1868.) CINNAMOMUM VERUM (lat. 13) WC-ÜLŐKE CLOSTRIDIUM TETANI (lat.) CINNAMON (ang. BT: festékanyag szulfid RT: cinóber vörös CINÓBERVÖRÖS UF: vermilion (ang.) CIENNEHEBU (ang.) COCHINELLE-TETŰ KOBALTKÉK UADZSET1 KARMAZSINTETŰ KARMAZSINTETŰ KARMAZSINTETŰ TEKNŐSPAJZSTETŰ-FÉLE CIPÉSZMŰHELY BT: műhely NT: Montuneferi műhelye RT: cipész CIPPI (ang. mezopotámiai. skarlátvörös színű ásvány.) CINNABARIT GÓLYAALAKÚ TJANENHEBU (ang.) SN: Mély sebbe jutva tetanuszt okoz.) CLERGY (ang. BT: múzeum AD: Parc du Cinquantenaire . 620–621) BT: rómaiak öltözete CLAY (ang.) AGYAG AGYAGEDÉNY CLAY VESSELS (ang.) COCCUS ILICIS (lat. BT: egyiptológus AD: mec7151@is2. nov. BT: endospóra CLOT-BEY. VI. 51–30) CLEOPATRA’S NEEDLE (ang.) CIGÁNYPETREZSELYEM CLARYSSE.) CLAVUS SN: Bíborvörös csík a római tunikán. a legfontosabb higanyérc (vegyjele: HgS). 29) BT: növényi élelem MÁJZSUGORODÁS GÖRÖGDINNYE CSATTOGTATÓ CIRRÓZIS CITRULLUS LANATUS (lat. aug. az első egyiptomi orvosi iskola alapítója.) CLAPPER (ang. BT: vörös RT: cinóber CINQUANTENAIRE MÚZEUM (Bel. 27) CLEAR VARNISH (ang. 130 00 Praha 3 . Róla nevezték el Kairó legidősebb utcáját is. melyet a római kori Egyiptomban a rómaiak viseltek. VII.) PERPAUT LÁDÁJA 102 .) (1.) CINNAMOMUM CASSIA (lat.) SN: Ékszerkészítő technika.e.) BT: hasadtujjú emlős NT: macskalábú mongúzalakú CICA MACSKA DÍSZVÁGÁS CICATRIZATION (ang. ANTOINE-BARTHELEMY (1793.) UF: Musée du Cinquantenaire (fr. BT: gyűjtő CMA (röv.) KORIANDER KILIKIAI JEGENYEFENYŐ KILIKIAI JEGENYEFENYŐ KILIKIAI JEGENYEFENYŐ CIPRUSFÉLE BT: fenyőalakú NT: boróka CIRCUMCISIÓ CIROK KÖRÜLMETÉLÉS KÖRÜLMETÉLÉS CIRCUMCISION (ang.) COCCIDAE (lat.) COBRA GODDESS (ang.) SN: Narancsos vörös szín. 17) STERIL SEB ÁTLÁTSZÓ LAKKOK CINÓBER UF: cinnabar (ang. Belgium Tel. BT: tengerjáró hajó RT: Kleopátra tűje CLEOPATRA VI TRYPHAENA (ang.(1.) SN: Orvos volt.kuleuven.) cinnabarit fekete cinóber higany-szulfid lac vaccae nigrae (lat. Egyiptomi műkincs gyűjteményéből vásárolt a Louvre.) SN: Gyémántfényű.be CLASSICAL EGYPTIAN (ang.arts. tegezeket. 1000 Bruxelles. 620) BT: ékszerkészítés CLOSET-STOOL (ang. 28.) CILICIAN FIR (ang. KLEOPÁTRA.) CLEOPATRA VII PHILOPHATOR (své. JANE BT: cseh egyiptológus AD: Czeh Republic.) COCCUS BAUHINI (lat.e.) CICKÁNY-MÚMIA BT: állatmúmia CICONIIFORMES (lat. MADELEINE E. 9) CINNAMOMUM ZEYLANICUM (lat.nyu.) (1.) CENTRE NATIONAL DES RECHERCHE SCIENTIFIC COBALT BLUE (ang. BT: mesterség NT: Montuneferi sarukészítő CLEOPATRA SN: 1875-ben ezzel a hajóval szállították Alexandriából Londonba Kleopátra tűjét. A mesterséges cinóbert higanyból és kénből készítik.) CILICICA FIR (ang.CIÁNHIDROGÉN KÉKSAV CIPPUS (ang.edu COFANETTO DI PERPAUT (ol.ac.) CINK-SZULFID CINNABAR (ang.Vinohrady CLEAN WOUND (ang. WILLY BT: egyiptológus AD: clarysse@onyx.) Zinnober (ném.: 02/7417211 CINTÁNYÉR SN: A cintányérokat spárgával kötötték össze.) (1.) vermillion (ang. amely halálos mérgezést is okozhatott.) NAGY KUTYA CNRS (röv.) KÖZÉP-EGYIPTOMI NYELV ANYAROZS SZFALERIT CINÓBER FAHÉJFÉLE KASSZIA FAHÉJ FAHÉJ CINÓBER CINNAMOMUM (lat. amellyel üvegpasztát vagy színes köveket illesztettek fémalap mélyedéseibe. Càslavskà 1. BT: hangszer CIPÉSZ SN: Memphiszben több száz könyöknyi külön negyedük volt a cipészeknek és tímároknak. de használták ajakrúzsba is. görög és római gyűjteménnyel rendelkezik. (1.) Usifur Usufur vaccae nigrae (lat.) HÓRUSZ-SZTÉLÉ CIBETMACSKAFÉLE UF: Viverridae (lat.) FAHÉJ CLAYOVÀ.) (1.) PHILOPHATOR (i. KLEOPÁTRA TŰJE CLOISONNÉ (fr.) (i.) CILICICAN FIR (ang.) PAP KLEOPÁTRA. pajzsokat és a szandálokat. A piros tinta tartalmazta ezt az anyagot. amelyet cinóberporból állítottak elő. Ők készítették a zsákokat.) SN: Egyiptomi.) HÓRUSZ-SZTÉLÉ CODY. 2100–) CLAVICEPS PURPUREA (lat.

amely vörösgránitből készült.) FELESÉG SZÉKREKEDÉS CONTE DES DEUX FRÈRES.) COFFIN TEXT (ang. Nº 151. (1905–1982) SN: 1947–1963-ig volt a Brooklyn Múzeum kurátora. PHILIPPE BT: egyiptológus NT: Collombert.) COPPER SAW (ang. Oxfordban adták ki. Faulkner. Az új alapzatot az obeliszk felállításának eseményei díszítik. amely a konvencionális katekizmus stílusnál magasabb nyelvet használ. EL.) PARANCSNOK COMBINED CROWN (ang.) RÉZ RÉZTÁL MALACHIT (ném. 31-én döntötték le az obeliszket Luxorban s majd csak 1836. I. III. 325 cm hosszú hím páviánokkal díszített alapzaton állt. 1988. MIRHAFA CORCORAN.) COPTIC (ang. NICOLAS JACQUES SN: Krétáiról híres kémikus. 5.) CORYNEBACTERINEAE (lat.) (1. 22-én állították fel a Concorde téren. mint pl. 1550 körül fejtették ki egy asszuáni bányából ezt a gránittömböt. luxori temploma gránitobeliszk NT: Concorde obeliszk alapzata (L: D31) RT: Luxor2 Sphinx CORPUS HERMETICUM UF: Corpus Hermetikum SN: Az alexandriai korból Hermész Triszmegisztosz neve alatt egész sereg.sun. LORELEI BT: egyiptológus AD: Lcorcoran@cc. 1999. LE (fr.) CONCISE DICTIONARY OF MIDDLE EGYPTIAN. a csirkesütő.) COMMIPHORA ABYSSINICA COMMON ASH (ang.) KOPORSÓ KOPORSÓTÖREDÉK KŐKOPORSÓ COFFIN FRAGMENT (ang.e.) COMPOSITAE (lat.) COMMON FOLK (ang.) (1.) COMMON CRANES (ang. PHILIPPE KÖNYVEI BT: Collombert. 22m magas és 220 tonna.) COLUMBIDAE (lat.) COMMON ELM (ang.) KOPORSÓSZÖVEG HAJVISELET COLLÈGE DE FRANCE (fr. Az eredeti alapzat a Louvre-ban van kiállítva D31-es leltári számmal. Raymond O. 1972. 1996.edu CORIANDRUM SATIUM (lat.) CONIUM BÜRÖK CONIUM MACULATUM CONQUEST OF JAFFA (ang. főként dialogizált értekezés maradt fenn.) BT: egyiptológiai iskola AD: 11. okt.) COIFFURE (ang.) CONSANGUINEOUS MARRIAGE (ang. Ezek az értekezések – ha töredékesek is – világosan jelzik. inkább a hermetikus hagyományba való beavatásról van szó. COLOSSAT. az egyiptológiai tanulmányok igazgatója.) PARANCSNOK COMMEMORATIVE SCARAB (ang. BT: egyiptológus AD: m. Az obeliszket a Luxor2 nevű hajó szállította 136 fős személyzet irányításával.) PSENT COMES SARGITIONUM SACRARUM SN: A papiruszgyárak e tisztségviselő felügyelete alatt álltak a bizánci időkben.) HAJTÁSOS NÖVÉNY CORNELIUS. Place Marcelin-Berthelot.) KŐRISFA DARU KÖZEMBER ÉSZAKI PETYMEG SZILFA HADSEREG HADSEREG EMLÉKSZKARA–BEUSZ COPPER CARBONATE (ang. kézzel írott.za CORNER JOINT (ang. Az egyiptomiak mindennapi életét megfigyelve olyan. BT: napóleoni expedíció tagjai COONEY.) COPPER DRILL (ang. Amenhotep. 1986. 75231 Paris Cedex 05. Philippe könyvei COLLOMBERT. 1976. Lajos-Fülöp túlságosan bujának találta a páviánok kidolgozott nemiségét.) COPTITES KOPT COMANDANTE DE SOLDADOS (spa. okt.ac.) CONSTIPATIO (lat.) BT: Frankia baktériumfaj NT: mikobaktérium CORMOBIONTA (lat. A Corpus Hermeticumban csak néhány mű van.) ANPU ÉS BATA3 CONTÉ. Ő kezdte meg az első régészeti kutatást Egyiptomban.) CONCORDE OBELISZK ALAPZATA (L: D31) SN: Az obeliszk eredetileg egy 159 cm magas. 9) FELSŐ EGYIPTOMI NOMOSZ. addig ismeretlen eljárásokat figyelt meg.: +44 (0)151 794 2468 Fax: +44 (0)151 794 2226 COLLOMBERT. 1991.) COMA BERENICES MEMNON-KOLOSSZUSOK MEMNON-KOLOSSZUSOK GALAMBFÉLE GALAMBALAKÚ HADSEREG BERENIKÉ FÜRTJEI COLOSSI OF MEMNON (ang.memphis.) COPPER TOOL (ang. Amenhotep templomának bejáratát díszítette a nyugati oldalon. JOHN D. a keltető. 18) HÁZASSÁG CONSORT (ang. SN: A Liverpooli Egyetemen előadó. 1831. A (1962. hogy itt nem magáról Hermész személyes tanításáról. ezért új alapzat elkészítését rendelte el. könnyen feltételezhető. vagy a gipszmalom. melyet egy darabban faragtak ki. Túlnyomó részük inkább kései gnosztikus iratnak látszik.) SAROKILLESZTÉS TRÓNNÉV CORONATION NAME (ang. BT: Faulkner.) CONIFEROPHYTNA (lat.) CONQUISTA DE JAFFA. könyvei CONCORDE OBELISZK SN: A párizsi Concorde téren álló obeliszk eredetileg III. BT.(ar. 1981.) PARANCSNOK COMMANDER OF THE ARMY (ang. hogy valamely beavatás oktató művei. A gyűjtemény általában a Corpus Hermeticum neve alatt ismeretes.) (Fro. MARK A.a.) KORIANDER CORYNEBAKTÉRIUMFÉLE FÉSZKESVIRÁGÚ CORYNEBAKTÉRIUMFÉLE UF: Corynebacterineae (lat. s e művek 103 .) COMMON GENET (ang. une novelle hypothèse. 2002) UF: FCD SN: Szerzője Raymond O. BT: alapzat Concorde obeliszk CONCUBINE (ang.) COFFIN OF STONE (ang. BT: tisztségviselő COMMANDER OF SOLDIERS (ang. a napóleoni tudós expedíció tagja. BT: egyiptológus COPPER (ang.collier@liv. LA (spa.COFFIN (ang. ISAK BT: egyiptológus AD: ic@semt.) COLUMBIFORMES (lat.ac. Philippe NT: Les „Fils royaux de Ramsès”. Kutatási területe az óegyiptomi irodalom és szövegek.) RÉZFÚRÓ RÉZFŰRÉSZ RÉZSZERSZÁM COPPER BOWL (ang.) ÁGYAS TOBOZOS TOBOZOS FOLTOS BÜRÖK JOPPA BEVÉTELE JOPPA BEVÉTELE VÉRFERTŐZŐ CONIFEROPHYTA (lat. Tel: 0144271045 Fax: 0144271109 COLLIER.uk Tel.

DOW SN: Filantrópus. BT: Ptolemaiosz Klaudiusz könyvei COTUNNIT (ang.) KROKODIL-ISTEN FAJJÚM2 KROKODILFÉLE NÍLUSI KROKODIL SÁFRÁNY KROKODIL CORTEGGIANI. az orfikát.) FÜRJ COTURNIX COTURNIX (lat. BT: felfedező RT: Covington-sír COVINGTON-SÍR UF: Covington’s tomb (ang. James Edward (1867–1935) COVINGTON’S TOMB (ang. Az apa volt a felelős a gazdasági jólétért.) CROOK (ang.) COW (ang. Ezek az értekezések.) UF: cotunnit (ang. GENE BT: egyiptológus CSACSA-EM-ANK DZSADZSAEMANKH CSÁKÁNY BT: szerszám NT: bazalt csákány kőcsákány CSALÁD SN: A család volt a legalapvetőbb szociális egység az ókori Egyiptomban. Később a koptra specializálódott és az egyik legjobb tudós vált belőle ebben a témában. ném.) ólom-klorid plumbous chloride (ang.. BT: egyiptológus AD: jpcorteggiani@ifao. 119f) (1.. CSALÁDI SZOBOR BT: szobor NT: Szeneb családi szobra CSALÁNVIRÁGÚ UF: Urticales (lat. Reisner Haszehemui idejére datálta a sírt amely a 3.) cotunnite (ang. PIERS BT: norvég egyiptológus CROCODILE GOD (ang. Kővázák százainak darabjait.) 104 .) UF: Cris County Museum (ang. BT: koptológus NT: Crum.. Walter Ewing (1865–1944) NT: Coptic Dictionary (1929–1939) CRUX ANSATA ANKH (óei. Az alexandriai tenger alatti kutatások az ő segítségével folytak. sok tekintetben a gnózist.) COSMETIC CONE (ang.) Pabasa4 (ang. 2630–2611) KOPONYÁS HAL MANDRAGÓRA CRAZY APPLE (ang.edu CROWN OF OSIRIS (ang.upenn.egnet.) COULON. (1. BT: múzeum RT: Uahibré2 usébtije (CMM: 454) AD: contact@mtariicrisurilor. spa.) CROCODILIA (lat. Leonard Holl nyomdájában.) CRIS COUNTY MUSEUM (ang. jelenleg költözés alatt áll.) NEMESI PÁR (L: N2293) BOSZTONI COURTESY MUSEUM OF FINE ARTS (ang.) CÓZER TEHÉN TEHÉNTEJ COW’S MILK (ang. L. és rézből készült modelleket talált a föld alatti kamrában.gondolatainak folyamatos jelenléte különböző szerzőknél úgyszólván a mai napig követhető.) BT: hadsereg kapitány NT: Amenmesz2 Dedi (ang.net CORTIGGIANI. 1906–1907-ben Petrie kutatta ezt a sírt. JEAN-PIERRE UF: Cortiggiani. ném.) SORBONNE EGYIPTOLÓGIAI KUTATÁSI KÖZPONT (Fro. JEAN-PIERRE KÖTÖZŐSALÁTA BALZSAMKÚP KOZMETIKAI KANÁL CROCODYLUS NILOTICUS (lat.) COTUNNIT (ang.) CRUZ-URIBE.) Mastaba T (ang. ennek latin nyelvű kiadása 1482-ben jelent meg először Ulmban. Jean Pierre SN: A Ptolemaiosz-korszak specialistája.ro CROCKER. WALTER EWING (1865–1944) SN: Brit koptológus. tárgyakat.e.) COSMOGRAPHIA SN: Ptolemaiosz Klaudiusz műve. Dow Quibell. Ebben található Uahibré2 usébtije.) CROCODILOPOLIS (gör.) CROWELL.) COSMETICS SPOONS (ang.com CRUM.) Penneszuttaui CSAP UF: dowel (ang. 1879-ben Etonban tanult.) SN: Gizeh déli részén található masztaba. ném.) CORPUS HERMETICUM FOLYOSÓ CRIS MEGYEI MÚZEUM (Ro. 7f) BT: gizehi masztaba RT: Covington. Egy másik ulmi nyomdász 4 évvel később újra kiadta. aki 1902-1903-ban Quibellel együtt felfedezte Gizeh déli részén a róla elnevezett sírt.. jan. dinasztia acheológiai csoportjai karakterisztikájának a kezdete. Capelrigben született és Bathban halt meg.) CORTEGGIANI. főként a negyedik (az úgynevezett szent beszéd) és a tizenhatodik (Ammonhoz).) Muzeul Ţării Crişurilor (ro. végül 6 kötetben jelentette meg 1929–1939 között. BT: hermetikus irat CORPUS HERMETIKUM CORRIDORS (ang. amelyet Convington és Quibell fedezett fel 1902-1903-ban.) JOGAR KERESZT MEDÁL CROSS PENDANT (ang. Tanulmányai alatt szerette meg az egyiptológiát és Párizsba ment az óegyiptomi hieroglifákat és a koptot tanulni. ném.) COVINGTON-SÍR DZSÓSZER (i. Kopt szótárához 1892-ben fogott hozzá.) CRES (röv.) SN: A Romániában található múzeum 2006. BRIGIT BT: egyiptológus AD: Bcrowell@sas. a többitől már tömörségüknél fogva is különböznek. a Kabalát és az egyiptomi hagyományt kötik össze. WALTER EWING KÖNYVEI BT: Crum.) lead dichloride (ang.) ATEF CROZIERR-BRELOT. amelyet ő „Mastaba T”-nek nevezett. majd a Balliol College-ben Oxfordban 1888-tól.) SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM (USA) COVINGTON..) lead chloride (ang.) CROCUS SATIVUS (lat. LAURENT BT: egyiptológus AD: coulon@ifao.) Khay1 (ang.) (1.net COUPLE EN BOIS (fr. ném. óta zárva van.. JEAN PIERRE COS LETTUCE (ang. Walter Ewing könyvei CRUM.egnet.) CROCODYLIDAE (lat.) CRIS MEGYEI MÚZEUM (Ro. egy játék kőgolyóit. BT: oxihalogenid COTUNNITE (ném.) SN: Vegyjele: PbCl2. az anya pedig felülvizsgálta a háztartást és a gyerekek nevelésével foglalkozott. 28) CRANIOTA (lat. 3. CLAUDE BT: egyiptológus AD: Crozier-cl@France-mail.) BT: varázsdió alkatú NT: szilfaféle CSAPATKAPITÁNY UF: captain of troops (ang. az armsheimi Johann Schnitzer mester 32 egész oldalt betöltő fametszetes térképével. L.

Luciusz (i.u. 7) BT: valódi macska CSECSEMŐ UF: baba3 baby (ang. A lakóhely közvetlen közelébe temetett csecsemőket találtak a predinasztikus és dinasztikus időkben egyaránt.u.) SN: A csapolást akkor alkalmazták. 125) CSAUSZ UF: Ban Beral (hin.u. BT: illesztés RT: csap CSÁPOS ÍZELTLÁBÚ UF: Antennata (lat. Celetna 20 Tel: 420-(0)2-24491394 Fax: 420-(0)2-24491628 EAK Egypt. 19) Othó (i. 19) Hadriánusz (i.) BT: tárgy NT: patkányfogó varsa CSAPLYUK ÉS CSAP ILLESZTÉS (1.) UF: Czeh Institute of Egyptology (ang. 19) Galba (i. hosszúsága 25. 19) Kaligula (i.u. BT: egyiptológiai szervezet RT: Verner. 285–305) (1. az 1920-as években is fennált Felső-Egyiptom területén. 19) Maximiánusz (i.) (1.u.) (1. 19) Szeverusz.u. BT: fegyver CSATA NT: altakui csata kádesi csata karkemiszi csata pelusiumi csata CSATLAKOZTATÓ FORGÓPÁNT UF: butt-hinges (ang. 14–37) (1.e.u. BT: építmény NT: Bahr el-Juszuf szennyvízcsatorna Szuezi-csatorna CSATORNAÁSÓ NOMARKHOSZ CSATTOGTATÓ UF: clapper (ang. BT: tárgy NT: facsap lepkecsap RT: csapolás (1.) (i. 2-02-3315297 105 .u. 68–69) (1.u. 7) SN: Rövid farka és hosszú. CG 69247) SN: Kéz alakú csont csattogtatók. 19) Trajánusz (i.u. 19) Verusz. 249–251) (1.(1. 251–252) (1. Antóninusz (i. 19) Karakalla (len.u.u. (1. 69) (1. 19) Makriánusz (i. 270–275) (1. 161–180) (1.) swamp cat (ang.u. Markusz (i. farka vége fekete-fehér csíkos. 293–311) (1.) (1.u. 30–i.u.u. (1. Fejükön és testükön halvány csíkozású. hogy könnyebben lehessen vele vagdalkozni. 19) Galériusz (i. 30–i. 222–235) (1. 161–169) (1.e. (1.) (1. 19) Tibériusz (i.u.u. 395) (i.u. 260–261) (1.u. 19) Makrinusz (i. 81–96) (1. 253–260) (1. 19) Auréliánusz (i. 20) SN: Petrie Kahuni ásatásai alkalmával több házban a padlózat alá dobozba temetett csecsemőt talált. 19) Néró (i. 19) Daia. 19) Gordiánusz. 19) Titusz (i.u.) dzsungelmacska Felis chaus (lat. 16) SN: A legkorábbi ilyen illesztés az 1. 19) Kommodusz (i. 37–41) (1. 180–192) (1. amikor a faanyag nem volt elég hosszú. 19) Piusz.) (1. 284–305) (1.u.u. 19) Diokletiánusz (i. (i. a másik része az ajtófélfa illeszkedő részeihez van hozzáerősítve és egy forgócsap tartja össze.u. 79–81) (1. edelőcsarnok fesztiválcsarnok karnaki Amon templom fesztiválcsarnoka oszlopcsarnok pronaosz szarkofág csarnok CSÁSZÁR SN: Itt szerepel minden olyan császár neve a Római Korból.u. dinasztiában lelhető meg az ágykeretek összeillesztésénél.) Ban Bilao (hin. 11636 Praha. Egyes bárdok rézpengéje görbe volt. Hosszúsága 20 cm. Alexander (i. 238–244) (1. 15) UF: scarf-joint (ang. 20) BT: ember CSEH EGYIPTOLÓGIAI INTÉZET(Cse. 19) Veszpásziánusz (i. 16) UF: mortise and tenon joint (ang. amelyek ma a Manchester Múzeumban és a Petrie Múzeumban találhatók. 19) Geta (i. BT: csattogtató CSATTOGTATÓ TÁNCOS UF: castanet dancer (ang.) BT: tárgy NT: csattogtatók (KEM: JE CG 69224.) (1. Szőrük világos vörösesbarnától vagy a homokszíntől a szürkéig terjed. A bútoroknál használtak fából és aranyból készült csatlakoztató forgópántot is. 69–79) (1. 19) Valériánusz (i. 217–218) (1. 7) Jungli Billi (hin.u. 198–217) (1.u. 138–161) (1. 19) Domitiánusz (i. dinasztiából származik a Második Átmeneti Korból. 18) SN: Két lemezből áll. 14) (1. 313) (1. 260–261) (1. 251–252) (1. amikor két vagy több részből kívántak egyet készíteni.u. 211–212) (1. 19) Probusz (i. 193–211) (1. fekete színben végződő füle van. Dokki Street 4. akik nevét a hieroglif és démotikus szövegek említik.u. 15) scarph joint (ang. 305–313) (1. Két fadarabot különféle csapolási technikákkal illesztettek össze így érvén el a megkívánt hosszúságot.u.u. 98–117) (1. Maximinusz (i. 15) CSAPDA UF: trap (ang. 19) CSATABÁRD SN: Közelharcban használták. A felső csattogtató a 16. talán hogy a halott csecsemő lelke újraszülethessen az anya következő gyermekében.u.u. 253–268) (1. 16) BT: illesztés CSAPOLÁS (1.) (1.) mocsári hiúz reed cat (ang. 125) BT: táncos NT: Izidóra (1. 276–282) (1. 19) Gallienusz (i.e. NT: Augusztusz (i. 19) Klaudiusz (i.u.u. 19) Deciusz (i. 19) Quietusz (i. 19) RT: Római Kor (i. 19) Szeverusz. Szeptimiusz (i.) SN: 17 éven át volt igazgatója Miroslav Verner. 19) Didumeniánusz (i. 19) Volusziánusz (i.u. 218) (1. 96–98) (1. 117–138) (1.u. 19) Filippusz (i. Az alsó Deir el-Medinéből származik az Újbirodalom korából.) Khattas (hin. melynek egyik része az ajtó. 30–i.u. 18) BT: forgópánt CSATORNA SN: A Nílusból vezették a földművelés és a hajókázás céljaira. Cairo-Giza Tel: 2-02-3315257.) (1. III.u.) BT: ízeltlábú CSARNOK BT: épületrész NT: áldozati csarnok derri templom első csarnoka.SN: Csapillesztéseknél használták.) flapper (fi.u.5 cm. 19) Nerva (i. 19) Gallusz (i. 69247) CSATTOGTATÓK (KEM: JE 69224. Miroslav AD: Czeh Republic. 41–54) (1. 7) jungle cat (ang. 19) Auréliusz. Ez a gyakorlat még a múlt század elején. 244–249) (1. 54–68) (1.

ezt a „Nagy Horizontnak” is hívták. fogak. Ez az ismeret a papok titka maradt. torok.) potstones (ang. Szorgalmasan figyelték a bolygókat is.. E. (1. az ekliptikát 36 részre osztották. a csillagok megjelenésének és eltűnésének időpontját... vörös vagy fehér színű test. Az ókori Egyiptomban mindenekelőtt az akácfa termését használták cserzésre.) steatites (ang.) BT: mesterség NT: Dzsehuti5 Neferweben3 (ang. és megváltoztatják minőségét és színárnyalatát. A Nap látszólagos pályáját jelképező kört. belek. 13) Lathyrus cicera (lat. Milada CSELEKEDET UF: cselekvés NT: borkészítés büntetés cserzés eljárás étkezés felszabadítás festés fizetés fonalgyártás fonás gyermeknevelés hamisítás hányás házasságtörés háziasítás kárpitozás légszennyezés lopás préselés ragasztás szüretelés tájolás takarítás termelés tisztálkodás CSELEKVÉS CSELEKEDET CSÉPLÉS BT: mezőgazdasági munka CSEREKERESKEDELEM SN: Az első hivatalos kereskedelmi kapcsolat Punttal alakult ki.) BT: puhatestű NT: tüdős csiga CSILLAG BT: csillagászat NT: Alioth Alkaid Benetas Dubhe Merak Mizar Nap1 Szóthisz RT: csillagkép CSILLAGÁSZAT UF: asztronómia SN: Az ókori Egyiptomban 36 csillagcsoportot különböztettek meg. Eugen Vachala. 11) BT: cselekedet 106 . Jana Strouhal. mivel a mennyezet a sírokban az eget szimbolizálta. amelyeket dekánoknak neveznek. Miroslav Vilímkovà. Testének tizenkét része: kezek. Csillagászattörténeti szempontból nagyon fontos. spa. BT: kereskedelem CSERÉP UF: alaptest SN: Egy lyukacsos. hogy a Merkur és a Vénusz mozgásából következtették. Jane Oerter. ajkak. újjászületésekor ér a vaginájához. belső szervek. csak a sírfeliratok tettek bizonyságot a papok zsenialitására. amely teljes barátságban folyó cserekereskedelem volt. Hasán és tagjain jelölték a napokat és a hónapokat. mellkas. színtelen.) Tati (ang. sárga. ném. Egy kései szokás már a nap óráit is Nut testrészeihez társítja.CSEH EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Bares. évezredeken át senki nem beszélt róla. fogai a harmadiknak. Bretislav Verner. Souckovà.) BT: pillangósvirágú takarmánynövény ünnepi étel CSIGA UF: Gastropoda (lat. Testrészei tíznapos egységeket. BT: tudomány NT: bolygó csillagászati ábrázolás csillagászati eszköz csillagkép csillag Hold hónap időmérés naptár RT: csillagász CSILLAGÁSZATI ÁBRÁZOLÁS SN: Többnyire a mennyezeteken jelentek meg. Wolf B. mellkasa pedig az ötödiknek. feljegyezték miként mozognak az állócsillagok körül. 11) SN: Bőrkikészítési folyamat. vagy tömör törési felületű. melynek egy tárgy az alakját köszönheti. vagy színes üvegszerű réteggel. A keleti horizont az istennő combjai felett helyezkedik el. A nap a tizedik órában. BT: ábrázolás csillagászat NT: Pamehit és Ibpameni sírjának mennyezete Petoszirisz sírjának mennyezetfreskója BT. torka a negyediknek. hogy a két bolygó nem a Föld.. növény NT: indigócserje tamariszkusz cserje CSERZÉS UF: tanning (ang. a cserzőanyagok behatolnak a bőrbe. az egyiptomiak időszámításának alapegységeit jelölik. Sok esetben egy fényes. Nutot megtalálni a szent épületek valamennyi csillagkép ábrázolásán. spa.. Ladislav Clayovà. Az aranyért cserébe az egyiptomiak Afganisztán területéről érkező lazúrkövet és ezüstöt kértek. ném. ném. hüvely és comb jelölik a csillagok mozgásának útját a végtelenben.) (1. mivel egyetlen ezüstbánya sem működött a birodalomban.) Parennefer1 (ang. amikor is bizonyos cserzőanyagoknak nevezett adalékokat tartalmazó fürdőbe helyezik a bőrt. hanem a Nap körül kering és a Nappal együtt keringenek a Föld körül.) (1. Ajkai felelnek meg a második órának. Eve A.) Tjener Thutmózisz2 Wah1 CSICSERIBORSÓ UF: chickpea (ang. Reymond.) BT: szappankő CSERÉPDARAB CSERÉPEDÉNY CSERÉPKORSÓ CSERJE OSZTRAKON AGYAGEDÉNY AGYAGEDÉNY RT: akácia állatbőr CSÉSZEHORDOZÓ UF: cupbearer (ang. mázzal van bevonva BT: agyagáru CSERÉPAGYAG UF: lapis ollaris (ang.

amely talán a tulajdonos neve volt. és ezzel kiteszi a törés veszélyének. és VI.és vízilócsontokat használtak számtalan műalkotás és szertartási tárgy kifaragására.) SN: A csontfekete színt az égetett és porrá zúzott elefántcsontból állították elő.) BT: sugarasúszójú hal NT: csőrösszájú-féle CSONTRITKULÁS UF: oszteoporózis SN: Olyan csontanyagcsere-betegség mely az eredendően erős csontozatot fokozatosan elvékonyítja. enyhén barnásfekete szín. vastagsága 0.) BT: hajó CSÓNAKOS CSAPAT BT: sírásó munkacsoport CSONT UF: bone (ang. és a csukló törik el leggyakrabban. dinasztiából. A fésűn egy „kad” felirat található.) SN: Elefánt. BT: fekete CSONTFELIRAT UF: ivory label (ang. A levelek száma és szélessége fajonként eltérő. BT: Ramesszeum kis oszlopcsarnokai CSILLAGÁSZ UF: asztronómus BT: mesterség tudós NT: Nakht1 Ptolemaiosz. Clot-Bey gyűjteményéből 1853-ban vásárolta meg a Louvre. BT: csontfésű RT: tarkhani sír 213 CSONTKANÁL BT: kanál NT: csontkanál (L) CSONTKANÁL (L) SN: Elefántcsontból készült kacsát fogó úszó nőt formázó 29. 4.) ivory black (ang. 10) Porrá zúzva fehér festékekhez használták. Ramszesz sírjának mennyezete Szenenmut TT353PM-as sírjának mennyezete RT: Nut CSILLAGÁSZATI ESZKÖZ BT: csillagászat eszköz NT: merhet (óei.4 cm. lágyszárú növények. BT: csontfelirat CSONTFELIRAT (KEM: CG 14142) SN: Egy nagadai királyi masztabából származik. A 18. A falfestményeken Amon bárkájának és az erőt szimbolizáló fának szállítását láthatjuk. Már az ókorban leírták.) SN: A pillangósok családjához tartozó nemzetség. Klaudiusz RT: csillagászat CSILLAGFÜRT UF: Lupinus (lat. Az összes csont érintettsége ellenére a gerinc. BT: csontbetegség CSONTSZOBOR UF: bone statuette (ang. Clot-Bey. dekánok és istenségek díszítették. Egyiptomban mintegy 4000 éve vonták be a termesztésbe. Aha idejéből. 28.) BT: szobor NT: lószobor (MM: 26. (1. A British Múzeum 1922-ben szerezte be MacGregor gyűjteményéből.) CSILLAGÁSZATI TEREM UF: Bárkák terme SN: Plafonját csillagok. A csontcímkét talán egy pár szandálra akasztották.5×5.ÉS CSONTOSHAL CSONTOS NYELVŰ UF: bony tongue (ang. Arcfesték. BT: csontkanál RT. a csípő. aug. Dun idejéből.1293) CSONTVÁZ BT: csont CSONTBETEGSÉG BT: betegség NT: csontritkulás gyulladásos csontbetegség CSONTÉKSZER BT: ékszer 107 .7. BT: csont felirat CSONTFÉSŰ UF: ivory comb (ang. mivel a hátoldalán egy szandál látható.) CSONTKARKÖTŐ BT: karkötő NT: karkötő (WM: W 949b) CSONTKEREPLŐ SN: A kereplő két felét valószínűleg papiruszspárgával kötötték össze.2 cm. Meleg.) BT: fésű NT: csontfésű (PM: UC 16076) Dzset csontfésűje elefántcsont fésű CSONTFÉSŰ (PM: UC 16076) SN: Az 1.Ramszesz. Leveleik ujjasan összetettek és lándzsaalakúak. dinasztiából származik. Antoine-Barthelemy (1793.) Osteoglossiformes (lat. BT: hangszer CSONTOS HAL VÉRTES. BT: sejtszövet NT: állatcsont állkapocscsont gemacsont csontváz CSONT FEJTÁMASZ BT: fejtámasz NT: Tutankhamon csont fejtámasza CSONTFEKETE UF: bone black (ang. nov. dinasztiábó származik a 213-as tarkhani sírból. 7–1868.3 cm-es kanál. hogy két gabona közé iktatva javítja a terméskilátásokat. krémek vagy illatszerek adagolására szolgált. Alacsony hőmérsékleten csírázó. V.) BT: csillagászat NT: Bereniké fürtjei Kis-Göncöl Nagy-Göncöl Nagy Kutya Orion RT: csillag CSILLAGÓRA BT: óra CSILLÁM ÉS ROKON RÁCSÉPÍTMÉNYŰ ÁSVÁNY BT: filloszilikát NT: szerpentinásvány CSIPESZ BT: eszköz NT: hajgöndörítő csipesz sebészcsipesz szőrtelenítő csipesz CSISZOLÁS BT: megmunkálási technika NT: facsiszolás kőcsiszolás CSÓNAK UF: boat (ang.) BT: felirat NT: csontfelirat (BM: EA 55586) csontfelirat (KEM: CG 14142) CSONTFELIRAT (BM: EA 55586) SN: Abüdoszból származik az 1. BT: kultúrnövény pillangósvirágú CSILLAGKÉP UF: Sternbild (ném.

17) (1. A későbbiekben Egyiptom lett a leghíresebb cukrot termelő országok egyike.) (1.e. felső részén Narmer neve látható.) (1. i. Kürt formája volt.) Tubuliflorae (lat. (1) BT: halszálka RT: csőrösszájú angolnoida CSŐRÖSSZÁJÚ-FÉLE UF: elefánthal elephantfish (ang.) Mormyrops longiceps (lat. majd régészeti munkálatokra kiutazott Egyiptomba. BT: csontváza RT: badari sír 5112 CSONTVÁZA UF: ivory vase (ang. Az első cukorszállítmány 996-ban ment Egyiptomból Velencébe.NT: csontváz (BM: EA 52887) csontváz (BM: EA 52888) Nesziuszert csontváza CSONTVÁZ (BM: EA 52887) SN: Kb. 4000-ből származik. 1 dl fért bele. így hűvösen tartotta a benne tárolt dolgokat. Nagy méretű korsó. BT: csontváz CSONTVÁZA (PM: UC 9054) SN: Az 5112-es badari sírból került elő.) BT: csukaféle CSUKAFÉLE UF: Esocidae (lat. lelőhelye Tarkhan.) POHÁR CSÉSZEHORDOZÓ SÁRGARÉZ CUPBEARER (ang. ami ehhez a fajhoz tartozik.) Mormyrus zambanenje (lat.) CUCURBITACEAE (lat. i. hogy a homokba vagy a puha talajba bele lehessen állítani stabilan. BT: edény CUMMINGS.) CUSH (ang. BT: csontváz CSONTVÁZ (BM: EA 52888) SN: Kb. (1881.e.) BT: heringalakú NT: csuka CSUKLÓSPÁNT FORGÓPÁNT CSUPASZFOGÚ UF: Gymnodontes (lat. BT: édesítőszer CUKORNÁD UF: Saccharum officinarum (lat. széles nyakkal. 3000-ből származik. BT: kanadai egyiptológus RT: Royal Ontario Régészeti Múzeum (Can. kb. Különleges alakja van. kissé nyújtott. de akkoriban még nem üvegből készült. BT: korsó NT: csúcsos korsó (PM: UC 16083) csúcsos korsó (PM: UC 17188) CSUKA UF: Esox (lat.) BT: csőrösszájú-féle NT: angolnoida CSŐRÖSSZÁJÚ ANGOLNOIDA UF: Mormyrops anguilloides (lat. a Victoria College-ben tanult.) NÚBIA PÁRNA CUSHION (ang. CHARLES TRICK (1876–1957) SN: Exeterben született.) CUMIN (ang.) Mormyrops zambanenje (lat. 18) BT: mozgó alkatrész szerelvény NT: forgópánt CSÖRGŐ HANGSZER BT: hangszer NT: szisztrum CSŐRÖSSZÁJÚ UF: Mormyrops (lat. i.) BT: forrt állkapcsú NT: négyfogú-féle CSŰR SN: A csűrökbe fent szórták be a gabonát.ÉS CSONTOSHAL CSOPORT BT: ember NT: munkacsoport CSOPORTVEZETŐ MUNKAFELÜGYELŐ CSŐÖSSZEKÖTŐ UF: fitting (ang. 13) CUCUMIS SATIVUS (lat. apró fülekkel.) CUPRUM CITRINUM DAVIES. vagy a korai 1. főként Tell el-Maskhuta-ba.) Mormyrops anguiloides anguiloides (lat.) Mormyrops deliciosus (lat.) BT: csontos nyelvű NT: csőrösszájú keleti csőrösszájú hal nílusi csőrösszájú hal CSÖVESVIRÁGÚ UF: Asteroideae (lat.) 108 .e. NINA M. 8) CUMISÜVEG SN: Anyatej tárolására használt edény. BT: pázsitféle CULICIDAE (lat.) Mormyrops anguilloides voltae (lat. CURRELLY.) Mormyrus swanenburgi (lat. amely technikát az Indiaiak is átvették és még ma is az ő finomítási eljárásukat használják. ANNA MACPHERSON jan.) IGAZI SZÚNYOG SZERTARTÁSI TÁRGY KÖMÉNY CULT OBJECT (ang.) BT: angolnoida RT: csőrösszájú angolnoida szálka CSŐRÖSSZÁJÚ ANGOLNOIDA SZÁLKA SN: Az elephantinei temetőben 88 olyan halszálkát találtak. középen egy kidomborodó keresztcsíkkal.) Mormyrus anguilloides (lat. Az egyiptomiak növényi hamuval finomították a cukrot. A fő cél volt műtárgyak gyűjtése.–1965) CUP (ang.) BT: fészkesvirágú NT: búzavirág CSÚCSELEM BT: építészeti díszítés NT: benben-kő piramidion CSÚCSOS KORSÓ (PM: UC 16083) SN: A trkhani 414-es sírból származik a 0.) SN: A Ptolemaioszok idején jelent meg Egyiptomban a cukornád. 3000-ből származik.) BT: váza NT: csontváza (PM: UC 9054) CSONTVÉRTES HAL VÉRTES. Kb. lent egy másik ajtó szolgált kiürítésre. amelyek először a Victoria College tulajdonát képezték A gyűjtemény az Ontario Múzeummá nőtte ki magát 1907-ben.) Mormyridae (lat.) Mormyrus tuckeyi (lat.) CUKOR SN: A cukornád meghonosítása az arab hódítás után történt.) (1. ami arra szolgált. BT: agyagkorsó csúcsos korsó RT: tarkhani sír 414 CSÚCSOS KORSÓ (PM: UC 17188) BT: agyagkorsó csúcsos korsó CSÚCSOS KORSÓ SN: A korsó alja csúcsos végződésű. majd Krétára és Ázsiába. lelőhelye Tarkhan. dinasztia korából. BT: raktár UBORKA UBORKA KABAKOS CUCUMBER (ang. 6.

CYBER JOURNEY TO EGYPT SN: Andrew Bayuk new yorki egyiptológus alapította az Interneten.) CYPRINIFORMES (lat.) CYLINDER JAR (ang. BT: egyiptológus CZOAN (bib.) PALKA CYPERUS ESCULENTUS (lat.) 109 .) CYPERUS (lat.) CYPERUS TUBEROSUS (lat.) TANISZ (gör.) PAPIRUSZSÁS ISZAPSÁS ISZAPSÁS PONTYFÉLE PONTYALKATÚ NÍLUSI LABEO CSEH CYPRINUS NILOTICUS (lat.) CZEH INSTITUTE OF EGYPTOLOGY (ang.) RÉZ CYPERUS LEPTOSTACHYUS (lat.) SZÍVÓKÁS HENGERES KORSÓ SÁSFÉLE ISZAPSÁS ISZAPSÁS KÜNÓNPOLISZ (gör. Segítségével betekinthetünk a piramisok. Az ő tudományos vezetése alatt tanult Wessetzky Vilmos bécsi ösztöndíjasként.) CYPERUS ROTUNDUS (lat.) EGYIPTOLÓGIAI INTÉZET(Cse.) CYPRIUM (lat. aki a történelemben és a valláskutatásban is komoly eredményeket ért el.) CZERMAK. WILHELM SN: Nyelvész egyiptológus.) CYPRINIDAE (lat.) CYPERUS PAPYRUS (lat. BT: egyiptológiai folyóirat CYCLOPHYLLIDEA (lat.) CYPERACEAE (lat.) CYNOPOLIS (gör. és különböző építmények belsejébe a saját számítógépünkről.

de még így is ez a legépebben maradt piramis. Homokra épült. spa. din. BT: város NT: dahsuri kincs dahsuri lakóház dahsuri piramis dahsuri sír DAHSURI KINCS SN: Jacques de Morgan lelt rájuk 1894-ben Ita és Hnumit hercegnő érintetlen sírjában a Közép-Birodalom dahsuri piramisainak feltárása közben II.) Templo de Sobek en Dahamsha (spa. de itt fedezték fel Balat neolitikus településének a nyomait is. dinasztia korából származik. amelyeket az Óbirodalom korában építettek.D D22 TI1 MASZTABÁJA DACIER. a Vörös piramistól délre.) UF: Dagi (ang.) SN: A gazdag nők dajkákat fogadtak. BT: lakóház DAHSHURI PIRAMIS DAHSURI PIRAMIS DAHSURI PIRAMIS UF: Dahshuri piramis Dahszúri piramis SN: Dahsurban lévő piramisok. de sokszor ők nevelték fel és tanították a gyermekeket. A Kharga oázistól 162 km-rel nyugatra található. (1. amely a leggazdagabb régészeti helynek is számít. Először leltek a térségben Újbirodalomhoz tartozó sírra. hogy a gizehi piramisokon kívül – Dzsószerétől kezdve – héjszerűen épültek: egy belső magra fokozatosan készültek a piramis megnagyobbításai.) BT: Szobek-templom DAHLA OÁZIS UF: Dakhla (ang.. Ez az egyetlen tört piramis. Mentuhotep deir el-bahari halotti templomában mint a kapuőrök vezetője jelenik meg. Az alapterülete 188. piramisai Sznofru piramisai tört piramis RT: Sznofru völgytemploma Vörös piramis DAHSZÚRI PIRAMIS DAJKA DAHSURI PIRAMIS DAHSURI TÖRT PIRAMIS DAHSZÚRI TÖRT PIRAMIS DAGÁLY DAGGER (ang. de 128. mint 35 ezren laknak. 15 m mélyen. esetleg fából épültek. magy. BT: oázis NT: Kaszr. piramisa Vörös piramis DAHSURI SÍR BT: sír NT: Amenhotep18 sírja Hnumit sírja Ita sírja Itaweret sírja Keminub sírja Szithathormerit sírja DAHSURI TÖRT PIRAMIS UF: Bent pyramid (ang.. ném.. 19) wet-nurse (ang. ezért megsüllyedt és repedések keletkeztek rajta. Az oázisnak ma tíz faluja van. BT: szarkofág DAHAMSHA (ang.) UF: Sumenu (óei. 19) 110 .) (1. Ez a törés minden bizonnyal az építészek számítási hibájából eredt. Mentuhotep uralkodott. Eredeti magassága 105 (119. A sírt a késői 18. piramisa Dahsuri tört piramis Szeszósztrisz. ápr.) Dakhle oázis Dakhleh Rózsaszín oázis SN: 24 km hosszú és 45 km széles. III. BT: mesterség NT: Baki3 (ang.) SN: Vezír. elRT: Fakhry.) SN: Luxortól ÉNY-ra fekszik. ahol több. BT: felügyelő vezír RT: Dági sírja Dági szarkofágja DÁGI SÍRJA UF: TT103PM SN: Seikh Abd el-Gurna ÉK-i lejtőjén található monumentális pillérekkel tagolt homlokzatú sír.) SN: A French Academie Royale des Inscriptions titkára. 4. a közepétől a csúcsig 43º22’. míg a babát pelenkázni és szoptatni kellett.–1833. II. Itt Szobek istent imádták. amikor még II. piramisa Amenemhet. Dacier-ben. II–III.6×188. Ezek tulajdonképpen pompásan díszített halotti kellékek. 4.) SN: A dadák vigyáztak a gyerekekre szüleik távollétében.) Nebiri ÁRADÁS TŐR DÁGI SN: 1998-ban japán régészek az Újbirodalomból származó. ékszerek voltak. Tőle délre egy mellékpiramis található. BT: dahsuri piramis dinasztia. BT: egyiptológus DADA UF: nurse1 (ang. a piramis felügyelője. spa.). dahsuri piramisa Amenemhet..6m (220m). Sírjában és sírja körül az Epiphaniosz-kolostor rendezkedett be. Anyaga festett mészkő. 3000 éves szarkofágot találtak a Kairótól 35 km-re délre fekvő Dahsur közelében. Amenemhet piramisától nyugatra. BT: halotti tárgy DAHSURI LAKÓHÁZ SN: Szárított agyagtéglából. feb. II.) dajkák Hekarnehhe Ipu2 (ang. VIII.) dAgi (tr. Ezeknek a piramisoknak a teste tömör és sokkal kisebb kváderekből áll.712) m. BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Dági DÁGI SZARKOFÁGJA SN: A Középbirodalomból a 11. A piramis téglasorainak rakása még a régi elvet követi.) Dahshuri tört piramis Dahszúri tört piramis déli ragyogó piramis Sznofru déli piramisa Tört Piramis SN: Sznofru építtette.. William Fix arra hívja fel a figyelmet. BON JOSEPH BARON (1742. ném. A dajkák viszont csupán addig vettek részt a gyermekgondozásban. 2 km-re fekszik. Ahmed ásatásai (1971–1972) DAHSHUR DAHSUR DAHSUR UF: Dahshur UF: wet nurse (ang. III. dinasztiához sorolják.) DÁGI DAGI (ang. BT: település RT: dahamshai Szobek-templom DAHAMSHAI SZOBEK-TEMPLOM UF: Sobek Temple of Dahamsha (ang. legnagyobb piramis Egyiptomban. 1. Láthatunk itt az Óbirodalom idején épült masztabaszerű sírokat. Ma a Kairói Egyiptomi Múzeumban láthatók. A 4. dőlésszöge az alapoktól a közepéig 54º27’44” (58º). Tájképileg a legszebb és a legsűrűbben lakott oázis.5 mesre tervezték. BT: piramis NT: Amenemhet. akinek Champollion először küldte el a a hieroglif írás megfejtését a Lettre a M. mikor a kőtömböket függőlegesen illesztik a központi maghoz. Mentuhotep idején (11.

Cryptographic Compositions in the Tombs of Tutankhamun.. aki földmérőként megcsinálta a maga szerencséjét Napóleon hadseregében. 520–465) (i. 13) DATEBANK ZUR LITERATURRECHERCHE IM FACHGEBIET ÄGYPTOLOGIE (ném. és 1990-től megjelentetett publikációk bibliográfiája. JOHN COLEMAN HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Deborah Darnell. gör. 13) Phoenix dactylifera1 (lat. John Coleman NT: Darnell. Rmesses VI and Ramesses IX (2004) DARU UF: Common Cranes (ang. 27.) SN: A müncheni Institut für Ägyptologie der Ludwig-Maximilians-Universität keretein belül 1996-tól fejlesztették tovább az 1990-ben indított irodalmi adatbankot Martina Ulmann gondozásában. 31).) (1. 20 évig dolgozott egy orvosokból és tudósokból álló teammel. 486–465) DAREIOSZ.) SN: Ti2 masztabájának domborművein látható (5. amit meg is lehet szárítani. din.) (1.. BT: kultúrnövény pálmaféle D’ AURIA. 521–486) (i.e. így minden évszakban fogyasztható. (i. Az arabok 641ben foglalták el. (i. 311) (i. ROSALIE DAREIOSZ.org DAVABA-SZAFF SZAFF-SÍR DAVIDOVITS.) SN: Süteményeket édesítettek vele. Azt is elrendelte. 522–486) (1. (i.e. Egyiptomba küldött egy szatrapát. 311) fáraó NT: Dareiosz. I. I. John Coleman NT: Enigmatic Netherworld Books of the Solar-Osirian Unity.. (i.fr DAVID. ROSALIND DAVID.e. II. és ahogy legtöbb kollégája elkezdte gyűjteni ő is a régiségeket. hogy fejezzék be a szaisziak által megkezdett csatornát.) Leideni Nemzeti Régiség Múzeum (Hol. JOHN COLEMAN KÖNYVEI BT: Darnell. 525–404) (1. Első gyűjteményét a Leideni Múzeum vásárolta fel 1828-ban. BT: édesítőszer gyümölcs RT: datolyapálma DATOLYAPÁLMA UF: Phoenix dactylifera2 (lat. GIOVANNI (1780–1860) SN: Egyiptomban született egy görög kereskedő fiaként.) Grus grus (lat. A datolya jelentette a földművesek étrendjének fő szénhidrátforrását és a legelterjedtebb ízesítője volt a sörnek.e. 525–404) (1.) TÁNCOS DÁN EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Lerstrup. valamint egyiptomi nyelven vésték fel.) DAJKAMEGÁLLAPODÁS SN: Egy asszony dajkaságot vállalt bizonyos időre és ezért kikötöttek egy bért egy szerződésben. JOHN COLEMAN SN: a Yale Egyetem egyiptológus professzora. Nem csupán fontos kereskedő volt. 336–332) BT: dinasztia. 311) fáraó DAREIOSZ KODOMANNOSZ.) BT: daruféle DAMANHAR DAMIETTE UD: Dimiat (ar. BT: Darnell. 343–332) fáraó DAREIOSZ-SZOBOR SN: A szoborra óperzsául. BT: egyiptológus NT: Darnell. 311) (i.) DARNELL.e.) DANCER (ang.e. ROSALIE UF: David. BT: szobor RT: Dareiosz DARIUS I–II (ang. JOSEPH BT: egyiptológus AD: geopolymer@wanadoo. III. DARAYAVAUŠ I–II (óp. (i. (i. 521– 485) NT: Achajmenész (– i. BT: dinasztia. de svéd-norvég konzul-tábornok is volt. I–II.e.e. dinasztia 2.e. I. a maradékot pedig Párizsban bocsátotta aukcióba 1857-ben.e.e.) DAHLA OÁZIS DAKHLEH DAHLA OÁZIS DAKHLE OÁZIS DAHLA OÁZIS DAL BT: zene NT: Oxyrinchus 15 papirusz (GEK: MS Gen 1026/1) EDFU (ol. 423–405) UF: Darayavauš II (óp. 522–486) (1. I. John Coleman könyvei DARNELL. Az adatbázis csak felhasználónévvel és jelszóval használható Interneten. 462) Xerxész. hogy Neith istennő adta Dareiosznak az íját.) DARUFÉLE BT: gázlómadár vándormadár NT: daru pártás daru szürke daru DAT DUAT1 KORMEGHATÁROZÁS DATOLYA DATÁCIÓ DATE (ang. I. SUE BT: egyiptológus AD: sdauria@mfa.. (i. finom módszereket dolgoztak ki 5000 éves múmiákon végzett vizsgálatokra.e. 31. Xerxész. HOZZÁTARTOZÓI SN: Fiai: I.e. hozzátartozói DAREIOSZ. akkádul és elámiul. hogy leverje a lázadásokat. své. BT: szerződés DAKHLA (ang. 521–486) (i. Egy datolyapálma évente 40-80 kg gyümölcsöt terem. 111 . papok és katonák ismeretei alapján készítsen részletes beszámolót az egyiptomi jog történetéről. gör.. hogy az egyiptomi írnokok. valamint templomokat építtetett az egyiptomiak számára. I–II. építőanyagot és rostot a különböző kosarak és kötelek készítéséhez. 27. Erősen érdeklődött Egyiptom ősi kultúrája iránt. és újítsák fel az Élet Házát (1. Rosalind SN: Manchesteri egyiptológus és múmiakutató. perzsa uralkodója. Deborah DARNELL.) BT: dinasztia. BT: város D’ANASTASI.BT: dada NT: Rai (ang. Annette DANSE DU VENTRE HASTÁNC DAREIOSZ. (i.) SN: A 27.) DAREIOSZ. Achajmenész. magy. 424–405) (1. Egyiptológiai témájú 1970-től kiadott szakkönyvek.) Darius I (ang. 311) (i.) Tamiathis SN: Város Alsó-Egyiptomban a Nílus keleti ágának jobb partján 1 km-nyire a Menzaleh tó végétől. BT: angol egyiptológus múmiavizsgáló DAVID.e. své. BT: gyűjtő RT: British Múzeum (An. John Coleman hozzátartozói Darnell. mivel egyszerre biztosított élelmet. Második gyűjteményét a British Múzeum vásárolta fel 1839-ben.e.) SN: Az Egyiptomban honos fafajták közül a datolyapálma volt a legfontosabb. BT: Dareiosz. BT: egyiptológiai adatbázis DATOLYA UF: date (ang. 521–485) UF: Darayavauš I (óp.

Thutmózisz. Norman de Garis hozzátartozói NT: Davies. Reisner-rel is együtt dolgozott Gizehben és James H. a 3. Norman de Garis hozzátartozói Davies. Norman de Garis könyvei RT: Uszerhat1 sírja DAVIES. Mivel művészeti iskolát végzett. PAOLA BT: egyiptológus AD: bazzanib@mbox. később felértékelődött 91 g-ra. JOHN CHARLES BT: egyiptológus AD: Jde2129629@aol. BENEDICT G. akire nagy benyomást tettek Anna festményei és 1929-ig gyűjtötte azokat. Szalonikiben született 1881-ben. Anna Macpherson Cummings festményei DAVIES. Aberdeenbe. Ő bukkant rá IV. Jahmesz. II. A deben eredeti súlya 14 g volt. 1914-ben visszaadta az ásatási engedélyét.) UF: Cummings.-ben I. NATHANIEL SN: A Kheopsz1 piramisban a királykamra mennyezete felett nyitott meg egy kamrát 1765-ben. Anna Macpherson Cummings (1881. ANDREA BT: egyiptológus AD: aldavies@liverpool. Erhart DEATON. valamint egy névtelen. III. 14.com DAVIES. Istemkheb. Anna Nina Macpherson Davies. JAN. 6– 1965. akinek a fáraó 50 munkást bocsátott a rendelkezésére. ivóedények. 1902-ben kezdett ásatásokat a Királyok Völgyében. ANNA MACPHERSON CUMMINGS (1881. Hogy a sír eredetileg kié volt. Maatkare-Mutemhet. hogy az sírt építhessen magának. az erősen vitatott. a 9. Nathaniel DAVISON. I. III. Nedzsmet1. Innentől kezdve érdekelte az egyiptológia. 6. Szekenenré. BT: egyiptológus AD: BGNDavies@aol. a 2.) NAUKRATISZI DEKRÉTUM 112 . a 7.ac.–1941) NT: Davies.) DB308 DB311 DB312 DB313 DB314 DB320 DEIR EL-BAHARI KEMSIT SÍRJA KHETI2 SÍRJA ESPEKASHUTI SÍRJA HENENU SÍRJA HORHOTEP SÍRJA UF: Königlichen Cachette (ném. Széthi múmiája.) XXXI-XXXVII) ISTEN DÍSZÍTETT AGYAGEDÉNY (1.vol.-ban DuathathorHenttawy. amelyet a Metropolitan Múzeum szervezett. Gaston Maspéro fedezte fel 1881-ben. Anna Macpherson Davies. a festés oldaláról közelítette meg Egyiptomot és így festői pozícióban segédkezett.-ban II. Amenhotep.DAVIES. Ramszesz. 6.– 1965) DAVIES. amelyet 1908-ban készített. Pinodzsem. a 8. Hatsepszutnak1. az 5. és Tayuheret múmiája hevert. és egy ismeretlen ember. Ahmesz-Nefertari. 14. a 4. II. 6. BT: Davies. A legkorábbi datált festménye Dzsehuti4 sírjából származik. Déli falába vágták a Caviglia féle járatot. SN: Norman de Garis Davies felesége volt. DÍSZÍTŐ TECHNIKA DECORATIVE TECHNIQUE (ang. aki egy év múlva el is vette feleségül. 6–1965. szept.ac. de Sziptah feleségének. később pedig Bedfordba. ANNA MACPHERSON CUMMINGS (1881. ANNA MACPHERSON CUMMINGS (1881. DAVIES. Anna Macpherson Cummings (1881. VIVIAN SN: A British Múzeum munkatársa. II. I. Norman de Garis (1865. Először másolóként dolgozott Petrie mellett Denderában az 18978-as szezonban. NINA M. dinasztiabeli Szobeknakht sírján. THEODOR MONROE (1837–1915) SN: Newporti ügyvéd és mágnás. Nina M.) DEKRÉTUM DECREE OF NAUKRATIS (ang. ahol összeismerkedett Norman de Garis Davies-szel. Vivian NT: Egypt Uncovered (1998) DAVISON-KAMRA BT: kamra Kheopsz1 piramis SN: 1765-ben nyitotta meg Nathaniel Davison Kheopsz1 piramisban a királykamra felett.-ben II.-ben II. 1894-ben halt meg apja. akit valószínűleg élve temettek el. I. Sziamún1. Thutmózisz.–1965) DAVIES. NORMAN DE GARIS (1865.uk DAVIES. Alan H. Ramszesz (I.uk DAVIES. 1909-ben végeztek a sír megtisztításával. BT: angol egyiptológus NT: Davies. ekkor családja visszament Skóciába. VIVIAN KÖNYVEI BT: Davies. BT: súlymértékek DEBHEN SN: Mükerinosz szolgálója. Tauszertnak a kincseit tartalmazó sírra és egy másik névtelen sírra. jan. NORMAN DE GARIS HOZZÁTARTOZÓI SN: 1906-ban jegyezte el Anna Macpherson Cummings-ot és 1907. Az ő vezetésével kezdtek 2003-ban dolgozni a 17. BT: deir el-bahari sír veremsír RT: Graefe. NINA DE GARIS DAVIES.–1965) DAVIES.) TT320 SN: Királymúmiák rejtekhelye volt.it DB (röv. a 6. dinasztia idején helyezték el ebbe a sírba több király és hozzátartozóik múmiáját az Amon-papok hogy megvédjék a sírrablók és fosztogatók elől. ADRIAAN (1892–1959) BT: holland egyiptológus DECHER-IRTY-IMY-HUT-INSY (óei. Teje1 ékszereit és tárgyait rejtette. amelyik Ekhnaton és anyja. jan. RT: Davison. Szitamon2. Masaharta. jan. A 21. BT: felfedező RT: Davison-kamra DAVIS. 1906-ban barátait ment Alexandriába meglátogatni. Ahhotep. BT: angol egyiptológus NT: Davies. Vivian könyvei RT: Szobeknakht sírja AD: wdavies@british-museum. IX. A sírban végzett munkáját 1927-ben publikálta Two Ramesside Tombs at Thebes címmel.com DEBEN SN: 1 deben = 10 kedet. hogy a Királyok Völgyében nincs több felfedezetlen sír. Ahmesz-Meritamon. október 8-án kötöttek házasságot a Hampstead-i Emmanuel templomban. Dr. Nestanebtishru. amelyet róla Davisonkamrának neveztek el. ANNA MACPHERSON CUMMINGS FESTMÉNYEI BT: Davies.-ban Istemkheb bőr kanópusz ereklyéje. Breasteddel Núbiában. Pinodzsem. Neskhons. Az 1. amikor Normannak (férjének) asszisztált. kanópuszok. BT: egyiptológus RT: KV56 DAVOLI. Pinodzsem és Neskhons családi pincéje. Gardiner volt az egyik. Ramszesz fakoporsójában).–1941) SN: Tanulmányait a Glasgow-i Egyetemen végezte. jan. 9 helységből állt. Görögországban. Ezután Londonba költöztek. NORMAN DE GARIS KÖNYVEI BT: Davies. Ramszesz. BT: angol egyiptológus Davies.-ban I. Thutmózisz.) (1. amelyben Djedptahiufankh. Hóremheb1-nek és Sziptahnak a sírjára. Norman de Garis (1865–1941) NT: Two Ramesside Tombs at Thebes (1927) DAVIES. 1905-1907-ben George A.) DECORATED POTTERY (ang.-ben usébtik. Nina de Garis Davies. Erhart Graefe végzett utófeltárást a síron. 17) DECREE (ang. Thutmózisznak. BT: szolga DEBU EDFU DE BUCK.-ben Nebszeni4. szept. 1907-ben jelen volt a grafikus szekció vezetőjeként Uszerhat2 sírjának megtisztításánál. mivel szilárdan meg volt győződve arról. 1 deben 12 satira is oszlott.) NT: Menna1 sírfalának fakszimiléje DAVIES.

Kútjuk nem volt.) DEIR AMBA BISOI DEIR AMBA SENÚDI DEIR EL-ABJAD BERSA. később építettek egy közös víztározót az északi kapun kívülre. Ő teremtette az emberiséget és az anyagot az Ani papiruszon található Halottak Könyve 15. Amenhotep alapította.) NT: Tuya2 DEDI SÍRJA UF: TT200PM BT: Khokha-sír RT: Dedi (ang.) Deir el-Medineh DM (röv.5 km-re lévő folyóból kellett a vizet hordaniuk..) SN: A fáraó csapatkapitánya.) DEGEM (óei.(ar. A hátsó széklábak meghosszabbításából nyúlik fel az alacsony háttámla. 2506– 2504) (i. II. Elsőként Ernesto Schiaparelli végzett itt ásatást 1905–1909 között. II.) DEIR EL-HAGAR TEMPLOM SN: Római kori Amon-templom a Dahla oázisban. s ezt a helyet teljesen elfeledték mintegy 3 ezer évig..) DEDITBAKET UF: Dedyt-baqt (ang.) UF: Ptah-Tanen (ang.) Szet Maat (óei. 38) SN: John Garstang fedezte fel 1902-1904 között. A Királyok Völgyétől déli irányban 2 km-re fekszik.. mesterembereknek és családjuknak.) SN: A thébai hegy nyugati lejtője és a gurnet murai kis hegy között fekvő Deir el-Medinét I. BT: munkástelep RT: Bruyere.) Deir el-Bahri Deir el-Behri Der el-bahri BT: Nyugat-Théba NT: deir el-bahari sír deir el-bahari templom DEIR EL-BAHARI SÍR BT: thébai sír NT: Ahmesz-Meritamon sírja DB320 Henhenet sírja Henenu sírja Horhotep sírja Ipi1 sírja Kauit sírja Kheti2 sírja Meketré sírja Mentuhotep. amelyet közel 70 lakóház vett közre a településen. Közelében meleg vizű források fakadnak.) DEIR ABU HINNIS UF: Wadi el-Ne’na BT: település DEIR AL-BARSHA (ang. BT: Dedi (ang.(1..) DEDITBAKET TIHNA EL-GEBEL (ar.DÉCSY SÁMUEL SN: Magyar hírlapíró és történetíró. 50 közhasznú épület és műhely. spa. szerszámot hagytak itt. Ptah egyik megjelenési formája. 500 évvel a falu alapítása után már nem temettek senkit a Királyok Völgyébe.) DEIR EL-MEDINE (ar. betemette a futóhomok. Amenhotep idején.. Théba nyugati sivatagjainak helytartója a 18. EL.) Deir el-Medinah (ang. Gyakran ábrázolták ember alakban.. világháború időtartamát kivéve. BT: csapatkapitány helytartó NT: Dedi hozzátartozói RT: Dedi sírja DEDI HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Tuya2.(ar. Az itt élt iparosok a város melletti hegyen temetkeztek. III. s egy 5 méter magas fallal volt körülvéve. BT: dodekarkia DEDI (ang. ném. két szék lábait és egy fejtámaszt.e.) DEIR EL-BERSHA (ang.(1. II..) (i. 38) BT: alacsony támlájú szék középbirodalmi szék DED’R EL BAHARI (fr. fr. BT: Amon-templom DEIR EL-MEDINA (ang. majd a Kairói Francia Intézet 1917–1947-ig a II.) DEIR EL-BAHARI DEDUN (ang. A déli föld gazdagságával azonosították..) (1. 38) DEDITBAKET SÍRJA UF: BH183 (1. ném. A fallal körülvett templomon hieroglifák emlékeznek meg Néróról. Csak egyetlen éjjel-nappal őrzött bejárata volt.) DINOKRATÉSZ RICINUSOLAJ THUTMÓZISZ (1.) RT: Deditbaket sírja (1. B. A tábla homorú párkányzattal volt díszítve.) DEIR EL-MEDINAH (ang. A sírban talált egy táblát. ném. Emléke elhalványult. 12) A telep adott szállást a thébai királysírok kiásását és a temetéshez szükséges felszerelés előállítását végző állandó munkaerőnek.) (1.e. 2500–2498) DEDEKARCH SN: A dodekarkia kormányban uralkodó királyok összefoglaló neve. 38) DEIR EL-AHMAR VÖRÖS KOLOSTOR DEIR EL-BAHARI UF: DB (röv.) DZSEDEFHÓR DEDEFPTAH THAMPHTIS (ang. deir el-bahari temploma DEIR EL-BAHRI DEIR EL-BEHRI DEIR EL-BAHARI DEIR EL-BAHARI BERSA. BT: történetíró NT: Décsy Sámuel könyvei DÉCSY SÁMUEL KÖNYVEI BT: Décsy Sámuel NT: Egyiptom históriája (1811) DEDEF-HOR (ang. deir el-medinei kézműves 113 . 52) Tatunen (óei. és Iah2 sírja Sadhe sírja Szenenmut TT353PM-as sírja TT310PM DEIR EL-BAHARI TEMPLOM BT: nyugat-thébai templom NT: Hatsepszut1 halotti temploma Mentuhotep. 38) BT: beni hasszáni sír RT: Deditbaket széke DEDITBAKET SZÉKE SN: Deditbaket sírjából származik. 6500 m2-t foglalt el.) DEHUTMOSE DEINOKRATÉSZ DEHENETIS (óei. Vespasianusról és Titusról. BT: földisten oroszlán-isten RT: Ptah tömjén DEDYT-BAQT (ang. EL. ar.) FEHÉR KOLOSTOR VÖRÖS KOLOSTOR FEHÉR KOLOSTOR DEIR EL-MEDINE (ar. A főút 2–3 méter széles lehetett.) (1. 52) SN: A jólét és a tömjén egyiptomi-núbiai istene. el-Kaszrtól délre található. valamint kb. hol. amelyek átvészeltek egy római kori földrengést is. fejezete szerint. szobrot.) Deďr el Bahari (fr. ném. Ma már csak romjai láthatók. így az 1. és III. ar. temploma Thutmózisz. dinasztiából III.. (1. spa. Mentuhotep sírja Neferhotep7 sírja Neferu. ol. amely kb.. spa... írásra használt mészkőtáblát.) DEIR EL-MEDINE (ar. de néha oroszlánként is. Legfeljebb 130 m hosszú és 50 m széles lehetett. 52) Tanen (ang. Thutmózisz és II. Több ezernyi.) UF: Deir el-Medina (ang.Kezdetben a lakásban hatalmas vázákban tartották a vizet.

melybe az elhunyt szobra és egy naphimnusz feliratát tartalmazó sztélé volt elhelyezve. 15) BT: fizetés DEIR EL-MEDINEI MUNKÁSTELEP DEIR EL-MEDINE DEIR EL-MEDINEI NEKROPOLISZ UF: Necropolis of Deir el-Medina (ang.. hogy az Újbirodalom idején is a gúlát tekintették a legelőkelőbb sírformának. majd később kőalapú falakból épültek. majd gondos listák megírása után átadták őket a kézműveseknek... de fesztiváli alkalmakkor sót.) Mose4 (ang. zöldünk” (1. uralkodási évében tört ki a sztrájk. 12): egy előteret. dinasztia végéig (1..) Ker (ang.. 12) BT: lakóház RT: Deir el-Medine DEIR EL-MEDINEI MAGÁNKÖNYVTÁR KÖNYVTÁRA KENHERKOPSÉF DEIR EL-MEDINEI MUNKÁS SN: Ide tartoztak nem csupán a kézművesek. spa.) Penbuy (ang. BT: osztrakon DEIR EL-MEDINEI SÍR SN: Rendszerint ezekhez a sírokhoz két pülónnal szegélyezett bejárat vezetett egy vagy két nyitott udvaron keresztül.) Neferrenpet5 (ang. spa. ahol a hegy oldalába vájt sírokat kis piramisok koronázták. A Halottak 114 .. ném. Közel 450 év alatt.) SN: Tekintettel arra.) Paneb (ang. dinasztia elejétől a 20. főzéshez való faanyagot kaptak.) Penshenabu1 (ang. a halott balzsamozása vagy a száj megnyitásának szertartása. ném. (1. A teraszt nádfonatok árnyékolták a napfénytől. halat.) Neferabet (ném. 15) A munkások elhagyták telepüket. Egy héten több alkalommal is kellett élelmet és vizet szállítani az ottlakóknak. spa.) Nebnakht (ang. BT: deir el-medinei munkás királyi kézműves NT: Amenemhet10 Amenemuya3 Amennakht1 (ang. ném. melynek bejárata égetetlen sártéglából készült. hónapjában a 18. spa. sö és datolya.. A kápolna hátsó falán egy falfülke volt található. homokkő vagy agyaglapokba.. akik ruhát szőttek számukra.. 16) Ipi2 Nebnefer1 (ang. A faluban szövő munkásoknak időnként pótolták a ruhaanyag szükségleteit. hogy megérkezzenek a Királyok Völgyébe. bár állt néhány kőkunyhó. A lakások belsejét freskókkal díszítették vagy egyszerűen csak lemeszelték.. ném.. 12) a munkások és kézművesek 25 generációja élt itt. ablakos tetejű nappalit. a 18. A kápolna tetején épült egy kis piramis. egy megemelt. spa. egy konyhát.. Nincsen ruhánk. spa.) (1.) Wennefer8 DEIR EL-MEDINEI KÉZMŰVESEK SZTRÁJKJA SN: III. A halotti kamráknak boltíves mennyezete volt. ácsok. BT: munkás NT: Amenemopet2 deir el-medinei kézműves Metu3 (ang.) Khabekhenet1 (ang. a falu falától északra. mert a fizetésül szolgáló ellátmány 20 napot késett. Néhányat kívül. ném. (1. szezámolajat és húst is osztogattak bónuszként. BT: deir el-medinei kézműves RT: torinói sztrájk papirusz DEIR EL-MEDINEI LAKÓHÁZ SN: Deir el-Medine házai méretben és alaprajzban nagy variációt mutatnak. ném.. amelynek közepén egy oszlop volt. spa.. falait pedig vagy az elhunyt és családja hétköznapi jeleneteivel díszítették vagy halotti rituálékkal.) Tementu (ang. amit szélfogó vászonnal is felszereltek a hűvös levegő áramlásának biztosítására. spa. A házak kezdetben sártéglából. és a tűzhelynek is helyet adó teraszt.) (1. Szobáikban apró fülkéket vágtak a falakba.) Nebenmaat (ang.... egy szobát. behatoltak a régi királyok halotti templomainak a körzetébe. A munka befejezése után a szerszámokat vissza kellett szolgáltatni.) Mose3 (ang. kőfejtők.) Kasa1 (ném. spa. Az osztrakonok bősége bizonyítja.. A fából készült bejárati ajtók közvetlenül az utcára nyíltak.) Huja3 Irynefer (ang. 16) RT: deir el-medinei munkások fizetése DEIR EL-MEDINEI MUNKÁSOK FIZETÉSE SN: A deir el-medinei munkások és családtagjaik fizetésként gabonát.) Raweben (ang.) Nakhtmin (ang. mely rendszerint több helyiséget foglalt magában. Minden ház földszintes volt. ném.deir el-medinei lakóház deir el-medinei osztrakon deir el-medinei sír deir el-medinei szeméttároló deir el-medinei nekropolisz Deir el-Medine lakossága Schiaparelli. Felháborodásukat felvonulásokkal fejezték ki: „Jönnünk kellett. ahol az élelmiszereket raktározták.) SN: Az Újbirodalom királyi temetkezőhelyének munkásai: szobrászok. így 1. A földön aludtak..) Khamteri (ang. nátront. Bész. spa. ha mégis ott töltötték az éjszakát. hogy az írásbeliség aránya a faluban kivételesen magas volt.) Neferhotep6 (ang. ném. kis kő vagy farácsos ablakokkal és átlagosan 3–4 helyiséget foglalt magában(1. spa) Pasedu2 Pasedu3 Penamun (ang.) Ken1 (ném.5 km-ről hozták a vizet a folyóból. Hathor1). napon. zöldségeket és vizet valamint agyagedényeket és fűtéshez. spa. kenőcsünk.) DEIR EL-MEDINEI KÉZMŰVES UF: Diener der Maat (ném.) Igazság Helyének szolgája servant in the Place of Truth (ang. vagy fa fejtámasszal ellátott szövött kötélágyon. itt ültek le és itt töltötték az éjszakát is. hanem az ő ellátásukra szakosodott emberek is. A munkások minden nap korán reggel elhagyták a falut s egy órai kaptató után megmászták a hegyet.) Deir el-Medinei kézművesek sztrájkja Dzsehuti1 Dzsehutihermaktuf Hay2 (ang. Kút nem volt. Ramszesz 29. melyek polcként szolgáltak a ruháiknak és házi isteneik szobrainak (pl. A következő napokban behatoltak a Ramesszeum épületébe. akik a királyi sírok kiásásával..) Khaemopet3 (ang. spa.) Nakhtamun2 (ang. spa. festők és kőművesek. felügyelték vagy orvosolták őket... Ernesto (1856–1928) DEIR EL-MEDINEH DEIR EL-MEDINE (ar. spa. Az udvar hátsó részében volt egy kis kápolna.. BT: thébai nekropolisz NT: deir el-medinei sír DEIR EL-MEDINEI OSZTRAKON SN: Az itt dolgozó művészek szívesen írták le gondolataikat. A sírkamra a föld alatt helyezkedett el az udvar és a piramis alatt. a sarjadás (peret) 2.) Amenpahapi (spa. a döntő bizonyítékot a deir el-medinei nekropolisz szolgáltatja. Még a leglényegtelenebb dolgokat is belekarcolták az apró mészkő-. spa. a falból kinyúló agyagpadkán.. laposan fedett. Este ugyanezen az útvonalon mentek vissza. spa. A kevésbé gyakori fizetések közé tartoztak a sütemények.) Szennedzsem Terebay (ang. egyfajta írnoki szemétgödörként használt nagy verembe dobtak. de a térbeosztás alapja minden háznál megegyezett. mert éhesek és szomjasok vagyunk. Ízisz. Az írnokok vették át naponta a raktárakból a szerszámok és a munkához szükséges anyagokat.. A házakhoz tartozott még egy padlóba vágott pince is. amolyan pihenőházféle a hegytetőn is arra az esetre. dekorálásával és a mesterségük gyermekeinek való továbbadásával foglalkoztak. mint pl.

12) BT: lakosság RT: Deir el-Medine DEIR TASAI TEMETŐ SN: Az el-Badari régióban található kis predinasztikus temető. Egy földi tárgyról jövő fénysugár a különböző sűrűségű rétegeken áthaladva folytonos törést és teljes visszaverődést szenvedve érkezik a szembe. BT: közigazgatási egység DELIA.) SN: A Kék-Nílus és a Zambezi között található. BT: szeméttároló DEIR EL-MEDINE LAKOSSÁGA SN: A 19. s ekkor Thébába ment.) SN: Ez a gyűjtemény tartalmazza John Garstang beni hassani feltárásából származó kerámiákat. BT: nekropolisz DE ISIDE ET OSIRIDE SN: Az Ozirisz mítosz egyetlen ránk maradt forrása Plutarkhosztól. rendkívül tehetséges ember. a peripatetikus filozófia művelője. Levele 3 m hosszú. I. dinasztiában I. a levélkorona alatt már csak 30 cm. Törzse kúpalakúan 30 m-re is felnyúlik.) NÍLUS-DELTA ALSÓ-EGYIPTOM DELTA CANIS MAJOR (lat. Óriási fa. BT: múzeum AD: North Terrace. BT: közigazgatási egység DÉLI VÁROS DELTA THÉBA WEZEN (ar. PIRAMISA HERMONTHISZ FELSŐ-EGYIPTOM DAHSURI TÖRT PIRAMIS MARU-ATON DÉLI LISTI PIRAMIS DÉLI ORSZÁG DÉLI RAGYOGÓ PIRAMIS DÉLI-TÓ PALOTÁJA DÉLI UARET SN: Ez a közigazgatási terület Közép-Egyiptomot foglalta magába.) UF: Museum of South Australia (ang. A „Dél Feje uaret”-nek voltak hivatalnokai és számos esetben fordul elő hivatali címek integráns részeként.nl DÉMÉTRIOSZ UF: Phalériai Démétriosz Phaleróni Démétriosz Démétriosz Phaléreusz Démétriosz Phalerón SN: Egy rabszolga fia. R. BT: egyiptológus AD: demaree@rullet. tüskés nyél végén álló legyezőalakú levelekkel.com DÉLIBÁB UF: déli bába fata morgana SN: Igazi hazája Alsó-Egyiptom. BT: görög filozófus RT: Alexandriai Könyvtár DÉMÉTRIOSZ PHALÉREUSZ DÉMÉTRIOSZ PHALERÓN DÉMÉTRIOSZ DÉMÉTRIOSZ 115 . de helyéről erőszakkal eltávolították. Ptolemaiosz Philadelphosz száműzte. Ő kezdte el gyűjteni az Alexandriai Könyvtár első darabjait. Innen hívta meg Ptolemaiosz Szótér a Muszeion élére. gyűrűsen ízelt. Theophrasztosz barátja. amely Elephantinétól Akhmimig terjedt. BT: borpálma DÉL FEJE UARET SN: Közigazgatási egység. South Australia.) rendelet BT: jogi okirat NT: kanoposzi dekrétum naukratiszi dekrétum DEKORÁCIÓ DÍSZÍTÉS DÍSZÍTETT AGYAGEDÉNY (1. 5000 Tel: (+61) 08-8207 7500 Fax: (+61) 08-8207 7390 DELEBPÁLMA UF: Borassus fiabelliformis (lat. Széthi idején kb. J. Főleg akkor lehet észlelni. LUC BT: egyiptológus DEMAREE. Athén zsarnoka. amikor a levegő alul erősen felmelegszik. (1. Nyitva minden nap 1017 óráig.Könyvének feliratai is gyakran ékesítették ezen sírok falait. Egyik érdekes találmánya volt a kúszni képes csiga. Mose4 és Ipi5 sírja Nakhtamun2 sírja Nebenmaat sírja Nebnakht sírja Nebnefer1 és Neferhotep6 sírja Neferabet sírja Neferrenpet5 sírja Nu3 és Nakhtmin sírja Paneb sírja Pasedu1 sírjai Pasedu3 sírja Pasedu4 sírja Penamun sírja Penbuy és Kasa1 sírja Penshenabu1 sírja Ramosze2 sírjai Ramosze8 sírja Raweben sírja Smen sírja Szennedzsem sírja Terebay sírja RT: Deir el-Medine DEIR EL-MEDINEI SZEMÉTTÁROLÓ SN: Ezernyi írásos cserépdarab került elő ebből a hatalmas ásott szeméttárolóból. BT: természeti jelenség DÉLI BÁBA DÉLI ON DÉLIBÁB SZESZÓSZTRISZ. BT: Plutarkhosz könyvei DEKRÉTUM UF: decree (ang. belül fekete. már fiatalon a város kormányzójává tette meg.) DELTAORSZÁG DELVAUX. átmérője a tövén 60. keményfájú törzzsel. ROBERT BT: egyiptológus AD: rdelia6341@aol. (egyes kutatók Elephantinét és Alsó-Núbiát értik alatta). Adelaide. 600 ember élt itt. Kasszandrosz. BT: deir el-medinei nekropolisz thébai sír NT: Amenemhet10 sírjai Amenemopet2 sírjai Amenemuya3 sírja Amennakht1 sírja Amennakht2 sírja Amenpahapi sírja Dzsehutihermaktuf sírja Hatiay2 sírja Hay1 sírja Hay2 sírja Huja3 és Pasedu2 sírja Huja6 sírja Inherkau sírjai Ipi2 sírja Irynefer sírja Ken1 TT4PM-es sírja Ken1 TT337PM-es sírja Ker sírja Kha2 sírja Kha3 sírja Khabekhenet1 sírja Khaemopet3 sírja Khamteri sírja Khawi sírja May3 sírja Mose3.leidenuniv. DEKORÁLT AGYAGEDÉNY XXXI-XXXVII) DÉL-AUSZTRÁLIA MÚZEUMA (Aul. mely annak fordított képét látja. és az a korábbi időkkel ellentétben az állatokat a város falain kívül tartották.

) Ihi DENDERAHI HATHOR1 TEMPLOM UF: denderahi templom juneti templom tanterei templom tentórei templom tentüriszi templom SN: Itt volt Hathor1-nak a főszentélye.) DÉMONI ALMA DÉMON BT: Duat1 NT: Akephalos (ang. dinasztia korára vezethető vissza keletkezése. BT: írásfajta RT: hieratikus írás hieroglif írás kopt írás DÉMOTIKUS PAPIRUSZ BT: papirusz NT: Berlin 13602 papirusz Carlsberg 1 papirusz Lansing papirusz Sallier I. Rátalált itt még Keminub királyné.) LISTA DENDERAH (ar.) UF: Dendera Dendur Iunet (óei.. Cesarion.) Am-aau Árnyékfaló Babi déli démon éjszakai démon Haas Ikui késes démon Nagy démon Őrjöngő Rerek Tűzszemű Ugató Vérszívó Vízilóképű Weret RT: szellem PÁRTÁS DARU MANDRAGÓRA Tentürisz (gör.e. Az óbirodalom óta főleg a Ptolemaiosz-uralkodók építettek hozzá a templomhoz. A templom valószínűleg Hathor1 misztériumába való beavatás helyeként működött.) demotoszi írás népi írás SN: A démotikus görög eredetű szó. A démotikus írás jelrendszere és szerkezete egyaránt a késői dinasztikus kori egyiptomi nyelvből fejlődött ki. A 6. népies. A felszentelt templom körül egy ambulatórium fut. DENDERAHI AMULETT LISTA UF: Dendera Amulets List (ang. Itt találták meg Hadriánusz római császár hatalmas bronz fejszobrát. len.u. a hieratikus írásból. Az áldozati csarnokkal összefüggő helyiséget heretibnek (közbülső teremnek) nevezték BT: áldozati csarnok denderahi Hathor1-templom csarnokai DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM CSARNOKAI BT: csarnok denderahi Hathor1-templom NT: denderahi Hathor1-templom áldozati csarnoka denderahi Hathor1-templom előcsarnoka DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM ELŐCSARNOKA SN: A római korban. 450) DUN (i. melynek két kis ajtaján keresztül a beavatottak megközelíthették a külső oszlopcsarnokot. 6. Legfontosabb felfedezései közé tartozott a II. rövidítést alkalmazott. hogy már irodalmi és vallásos szövegek rögzítéséhez is igénybe vették.e. papirusz (BM: BM 10185) Sallier II.) DÉMOTIKUS ÍRÁS (i. Jacques De SN: 1894-ben nevezték ki a Régészeti Hivatal igazgatójává. amelyeket a temetkezéshez használtak. Egyéb napokon a templom ezen elrejtett részét kizárólag az istennő mindennapos. emiatt rendkívül nehéz olvasni. Eleinte csupán a nem irodalmi jellegű szövegek készítéséhez használták.) DENDERA DÉMOTIKUS ÍRÁS (i. BT: amulett lista RT: Denderah (ar.) Ni Tentore (óei. és csakis balról jobbra lehetett olvasni. 650–i. Amenemhet piramisának nyugati oldalánál folytatott ásatás során feltárt két érintetlen hercegnői sír. Innen indultak a jelentősebb körmenetek.) Tentóre 116 . kurzív.) Tentyra (gör. Ita és Hnumit sírja. 450) UF: demotic (ang.u.) MacGregor papirusz DENDERAHI ISTEN UF: Denderahi isten BT: helyi isten NT: Hathor1 (ang. csak nagyobb ünnepségek alkalmával nyitották ki. nevezetesen az újévi körmenet.) SN: 104 különböző amulettet sorol fel. felső-egyiptomi nomosz fővárosa volt.e. Számos sikeres ásatást vezetett a dahsuri piramisoknál. A templom alapjában a föld alatt titkos kamrákat találtak egyedülálló rajzolattal. A templom építését Néró császár uralkodása alatt fejezték be. Kleopátrától született fiuk. 450) DÉMOTIKUS ÍRÁS (i.e. Sok jel-összevonást. 2928–2787) DENDERAHI AMULETT DENDERAH DENDERA AMULETS LIST (ang. Ezek mindegyike megtalálható a MacGregor papiruszon. BT: denderahi templom halotti templom NT: denderahi Hathor1-templom csarnokai denderahi Hathor1 templom kapuja denderahi Hathor1 templom mammiszije denderahi Hathor1 templom titkos kamrái DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM ÁLDOZATI CSARNOKA SN: E teremben helyezték el az istennőnek szánt adományokat. A középső ajtót mely a templom belsejébe vezetett. Hathor1 istennőt imádták ezen a helyen. amikor Hóruszt. ő volt a város oltalmazó istensége. melyeket szertartás végeztével szétosztottak a rítusban résztvevő papok között.) Junet (óei. A templom külső flán Hathor1 szisztruma körül látható Julius Caesar és VII. BT: denderahi Hathor1-templom csarnokai tizennyolcoszlopos előcsarnok NT: denderahi Hathor1-templom előcsarnokának oszlopai DE MORGAN.) Tantere Tentara (óei. 650–i. 2952–2939) (i. „népi” formája. 650–i. A terem mindkét oldaláról egyegy lépcsősor vezetett a teraszra. melyekben pompásan díszített temetkezési kellékekre lelt.) Tentyris (gör. papirusz (BM: BM 10182) DEMOTOSZI ÍRÁS DEN (ang. Ez az egyik legjobb állapotban megmaradt templom Egyiptomban. Amenhotep18 és Itaweret. jelentése: népi. a papok által bemutatott szertartásainak tartották fenn. Valószínűleg a Delta nyelvjárását tükrözi. A temetéssel kapcsolatos szövegekhez gyakran használták.DEMOISELLE CRANE (ang. Az egyiptomi írás legegyszerűbb. A „dahsuri kincsek”-nek nevezett leletegyüttes ma az Egyiptomi Múzeumban található. Hathor1-t é fiukat Ihit vitték körbe a széles épületen és a teraszon.u.) SN: A 6. BT: egyiptológus DEMOTIC (ang. de rövid időn belül annyira általánossá vált.e. JACQUES JEAN MARIE (1857–1924) UF: Morgan. valamint Szithathormerit hercegnő sírjaira is. valamint a rómaiak. BT: város RT: denderahi amulett lista denderahi isten denderahi templom felső-egyiptomi nomosz. Tiberius uralkodása alatt építtettek hozzá a templomhoz.

) (1. Givryben (Saône-etLoire) született. 14-én ott volt a Junon fedélzetén és júl. rézmetsző. 17) DENTIST (ang. Mindenkinél jobban bírta a perzselő éghajlatot és a hosszú sivatagi menetelést. Nut látható. Dominique Vivant könyvei RT: Bonaparte Napóleon étkészlete Napóleoni Expedíció (1798. Az isteni múmia mágikus védelmét amulettek biztosították. Ha ismerjük az adott területen élő adott fafaj minden egyes évre jellemző átlagos évgyűrűvastagság adatait. BT: Napóleoni Expedíció tagjai NT: Denon. amely sikerkönyv lett. 1798. hanem fürödtek benne. Hazatérése után jelent meg Voyage dans la Haute et la Basse Égypte (Utazás Alsó. BT: denderahi templom Hórusz-templom NT: denderahi Hórusz-templom Hórusz-oszlopai DENDERAHI HÓRUSZ-TEMPLOM HÓRUSZ-OSZLOPAI SN: Összesen 24 pillért koronáznak Hórusz fejek. Lajos alatt. Dominique Vivant (1747–1825) NT: Voyage dans la Haute et la Basse Égypta DENTAL ABRASION (ang. BT: kronológia DENDUR DENDERAH (ar.és Felső-Egyiptomban) című műve. XV. majd a restauráció idején is számos elismerésben részesült. BT: denderahi Hathor1-templom kapu NT: denderahi Hathor1-templom kapujának domborművei DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM KAPUJÁNAK DOMBORMŰ– VEI SN: A kapu külső falán jobbra fent egy dombormű maradt meg. A külső oszlopcsarnok teljes mennyezetét asztrológiai ábrázolások díszítik. DOMINIQUE VIVANT (1747–1825) SN: Vésnök. 78 évesen hunyt el. A Hathor1-templom mellett tárták fel ezt az építményt. melyeknek törzse a papiruszsást mintázza.) DENTAL ATTRITION (ang. júl. Szélessége 1.) SZTÉLÉ DENON.) (1. amelyet Ízisz szent anyaságának szenteltek fel. A Description de l’Égypte című könyv megírásához is hozzájárult munkájával. a Napot és a Holdat.) BT: méhlepényes NT: szabadfarkú denevér DENKMÄLER AUS AEGYPTEN UND AETHIOPIEN DENKMÄLER AUS ÄGYPTEN UND ÄTHIOPIEN (1849-59) DENKMÄLER AUS ÄGYPTEN UND ÄTHIOPIEN (1849-59) UF: Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien SN: Karl Richard Lepsius műve. BT: Lepsius. mely a mai napig alapműnek számít. akkor a régészeti ásatásokon előkerülő famaradványok a bennük megőrződött évgyűrűik segítségével keltezhetők. 1–1802.DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM ELŐCSARNOKÁNAK OSZLOPAI UF: denderahi Hathor1-templom Hathor1-oszlopai SN: A pülónt 6 Hathor1 oszlop fúrja át. amelynek végében áll a templom. BT: pap 1 DENDERAHI SZANATÓRIUM SN: Itt a vizet külsőleg alkalmazták: a szent vizet nem itták meg. 1802ben Napóleon a múzeumok főigazgatójává nevezte ki. diplomata és kém XVI. DOMINIQUE VIVANT KÖNYVEI BT: Denon. író. hosszúsága 4.) DENEVÉR UF: Chiroptera (lat. ahol a víz egykor szoboralapzaton csurgott le a fürdőkbe.) (1. de feljegyezte a legjelentéktelenebb helyi szokásokat is. BT: denderahi templom DENDERAHI NUT-TEMPLOM BT: denderahi templom Nut-templom DENDERAHI PAP SN: A dendarai templom papjai minden évben különlegesen bonyolult rituális szertartás keretében bebalzsamozták Osiris képmását. Karl Richard könyvei DENKSTEIN (ném. BT: denderahi Hathor1-templom oszlopcsarnok NT: Megjelenés terme DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM TITKOS KAMRÁI SN: A Hathor1-templom hátulsó részében két emelet mélyen található. 17) FOGÁSZ DEODORANT (ang. 4 évi expedíciós kutatásának eredményeit és ősi műemlékeket ír le benne 12 kötetben. Denont az Egyiptomi Expedíció mókamesterének nevezték. Érkezésétől számítva egy év alatt csodálatos tudósítást állított össze Egyiptomról. szept. BT: szanatórium DENDERAHI TEMPLOM BT: templom NT: denderahi Hathor1-templom denderahi Hórusz-templom denderahi Ihi-templom denderahi Nut-templom DENDROKRONOLÓGIA SN: A dendrokronológia a fa évgyűrűinek megszámolásával határozza meg a fa korát. Lajos érméinek felügyelője. soha nem zökkent ki egyensúlyából. 1-én megérkezett Alexandriába. A csatákba is az első vonalban indult. BT: denderahi Hathor1-templom kapuja dombormű DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM MAMMISZIJE SN: A denderhai Hathor1-templom melléképülete.) (1. amelyek fejezete Hathor1 fejét ábrázolják parókában. BT: Denderahi Hathor1-templom mammiszi DENDERAHI HATHOR -TEMPLOM MENNYEZETE SN: Ezen az ég istennője. 17) FOGKOPÁS FOGSEBÉSZ FOGBÉL DENTAL SURGEON (ang. Részletesen tárgyalta a piramisokat. Listájuk nem kevesebb.6 m. ezt nevezik a Megjelenés termének. Elmélete szerint minden piramist lépcsősre építettek. Ő tervezte meg Napóleon egyiptomi elemekkel átszőtt desszertes készletét. 8) DEP BUTÓ FOGKOPÁS (1. A kapun keresztül egy széles udvarba jutunk. Napóleon seregével került Egyiptomba 51 évesen. máj. Nemcsak hűen lerajzolta a legjelentősebb műemlékeket. A belső oszlopcsarnokban 6 oszlop áll.12 m. s a hézagokat csak később töltötték ki. hogy ceruzájával megörökíthesse a harc különböző fázisait. BT: denderahi Hathor1-templom kamra NT: denderahi Hathor1-templom titkos kamráinak falfestményei DENDERAHI HÓRUSZ TEMPLOM SN: Mára teljesen eltűnt. BT: denderahi Hathor1-templom előcsarnoka Hathor1-oszlop DENDERAHI HATHOR1 TEMPLOM HATHOR1-OSZLOPAI DENDERAHI HATHOR1 TEMPLOM ELŐCSARNOKÁNAK OSZLOPAI DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM KAPUJA SN: Egy dromoszon kereztül lehet a kapuig eljutni. amely Hathor1-t ábrázolja Ré1 és Ptah között.) DENTAL PULP (ang. mint száznégy tételről tesz említést.) METROPOLITAN MUSEUM EGYIPTOMI OSZTÁLYA 117 . melyek aranyból és drágakövekből készültek. BT: mennyezet DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM OSZLOPCSARNOKAI SN: A külső oszlopcsarnokban 18 oszlop található. BT: Denderahi Hórusz-templom Hórusz-oszlop DENDERAHI IHI TEMPLOM SN: Ebből a templomból mára már csak egy homokkőből épült monumentális kapu maradt. 18) PARFÜM DEPARTMENT OF EGYPTIAN ART (ang. A A kapubejárat közelében kétoldalt egy-egy római kioszk áll.) DENON. megjelenítve a csillagokat és az égitesteket. közüket szekrényfalak töltik ki.

htm DERRI TEMPLOM. EDSN: II.) Grande nubiade ou le Parcours d'une égyptologue.brown. Derry professzor Howard Carterral Tutankhamon boncolását. (52) 417-577 Fax: +36 (52) 417-560 deri@derimuz. edDERRI TEMPLOM ELSŐ CSARNOKA. Az ő kitartó munkásságának köszönhető 14. (52) 417-561. A higiéniai körülményeket és az egyiptomiak betegségmegelőző módszereit tanulmányozta.) reine mystérieuse.1– márc.–okt.: +36 (52) 322-207. így illesztik egymáshoz össze. Benne állt az őshalom. amelyek a tenger szintjénél mélyebben helyezkednek el.) KÜLDÖNC DEPUYDT. BT: múmiavizsgáló RT: Tutankhamon boncolása DESCRIPTION DE L’ÈGYPTE (1810) SN: Bonaparte Napóleon egyiptomi hadjáratával magával vitt francia tudósok írták ezt a könyvet. A második emeleten kapott helyet Déri Frigyes különleges gyűjteményének egyiptomi anyaga. SN: 1925. CHRISTIANE KÖNYVEI BT: Desroches-Noblecourt. BT: nekropolisz DE SMET-RODRIGUES.oxford. BT: Ókori Egyiptom DESGENETTES SN.) Ramsès II . Innen a Sorbonne-ba ment. Kilenc szöveges és 11 képes kötetből állt. CHRISTIANE (1913–) SN: Egyiptomi tanulmányait a Louvre iskolájában kezdte az 1930-as években.) DESZDESZ-TÓ SN: A világteremtés mitikus helye Hermopolisz közelében. RT: napóleoni expedíció (1798. Az asszuáni gát építésekor őt bízta meg az UNESCO az Ókori Egyiptomi Tanulmányok Központjának létrehozásával.30-ig 10–16 óra. BT: szögmérő DERÉKSZÖGŰ HAJLAT ILLESZTÉS (1.30-ig 10–18 óra. a völgyben lévő sír egyszerű alaprajzát és még további ötről is beszámol. az egyiptomi nyelv professzorának tanítványa lett. Richard könyvei DESERET1 (óei. 15) UF: mitre-housing joint (ang.) Lorsque la nature parlait aux Egyptiens (fr. La (fr. Le (fr. Francia báró és orvos. EDBT: csarnok derri templom. La (fr. eddombormű DERRY. LEO BT: egyiptológus AD: ldepuydt@brownvm. melyet elérhetetlennek minősít.) secret des temples de la Nubie. 16 sírban a szándékos feldarabolásnak 4 fajta típusát állapították meg. melynek segítségével a falak függőlegességét állapították meg. Ezek bejáratához egy fekete pontot rajzoltak a térképen.DEPAUW. Ezt Mitchell jegyezte fel. Le (fr. ahol Drioton kanonok.La véritable histoire (fr. amelyet ebben a könyvben közöltek. miközben szorgalmasan látogatta a College de France egyiptomi kurzusait.uk DEPRESSZIÓ SN: A szárazföldeknek azon területei. BT: tó DESZKAPALETTA ÍRNOKPALETTA DETERMINATÍVUM DETERMINATIVE (ang. BT: Pococke. edNT: derri templom első csarnokának domborművei DERRI TEMPLOM ELSŐ CSARNOKÁNAK DOMBORMŰVEI. PATRICK BT: egyiptológus AD: udjat@skynet.) femme au temps des pharaons. Nyitvatartás: nov. BT: múzeum AD: 4026 Debrecen.hu http://www. dinasztiabeli temetőt. júl. 1–1802) DESCRIPTION OF THE EAST AND SOME OTHER COUNTRIES (1743) SN: E könyv első kötete Egyiptomról szól.ac. Nem sokkal később keringési elégtelenségben halt meg. hétfő szünnap. Ramszesz núbiai hadjáratait mutatják be. 19 éves korában tartotta első előadását Tutankhamon kincseiből. MARK BT: egyiptológus AD: mark.) L'Egypte (fr. BT: derri templom első csarnoka. Ramszesz fiainak sírja. ezért bal lábát levágták. Az egyik ilyen fekete pötty volt II. La (fr.) secret des bâtisseurs des grandes pyramides. Egyiptomi műtárgyai között található 4 terrakotta és Riya1 írnok fejnélküli szobra is. Ő ejtette az első sebvágást Tutankhamon múmiáján.) DETERMINATÍVUM UF: determinative (ang. az egyiptomi halotti kultusz legjellegzetesebb tárgya. következtetéseivel új utakat nyitott az orvostudományban.be DESROCHES-NOBLECOURT. 15) SN: Két fadarab sarka 45 fokban van levágva. A Louvre ókori egyiptomi leletek megőrzéséért felelős munkatársa. BT: francia egyiptológus francia régész NT: Desroches-Noblecourt.hu/DeriMuzeum/index. BT: ember-múmia DESHASHEHI TEMETŐ SN: Petrie fedezte fel ezt az 5. BT: természeti képződmény NT: Fajjúm-oázis Kharga depresszió mélyföldek Nabta Playa Síva Vádi Natrum DEPUTY (ang. BT: sarokillesztés DER EL-BAHRI DEIR EL-BAHARI DÉRI MÚZEUM (Mo. EDSN: Ré-Harmachis napisten tiszteletére keletkezett már csak két oszlopos csarnok és három szoborfülke maradt meg.) (1. dinasztia specialistája lett.derimuz.) (1.) SN: Debrecen híres múzeuma. Déri tér 1. a napóleoni expedíció tagja.1. A szemléletes térképet Edmé Jomard és báró Louis Costaz készítették. 15) BT: sarokillesztés DERÉKSZÖGŰ ILLESZTÉS (1. Ez a térkép tartalmazza 11.) Dictionnaire illustré des dieux de l'Egypte (fr.) taxogram 118 . Oxfordban fejezte be végül egyetemi éveit. ápr. DOUGLAS E.edu DERÉKSZÖG SN: Az építőmesterek használták ezt az eszközt. nov.) Sous le regard des dieux (fr.) Pharaons et reines d'Egypte (fr.) reine mystérieuse Hatshepsout. Tel. Christiane könyvei RT: Louvre Ókori Egyiptomi Tanulmányok Központja DESROCHES-NOBLECOURT. 11-én 945-kor elkezdte Douglas E. BT: napóleoni expedíció tagjai DESHASHEH MÚMIÁJA SN: Gyermekbénulásban szenvedett. Ők készítették az első térképet a thébai nekropoliszról. BT: templom NT: derri templom első csarnoka. La (fr. amely az elárasztással fenyegetett műemlékek feltérképezésére jött létre. Christiane (1913–) NT: Amours et fureurs de la lointaine (fr. köztük az abu szimbeli templomok megmentése is. A terem közepén került elhelyezésre két múmiakoporsó.depauw@university-college. 15) UF: simple mitre joint (ang. melyen a napisten először megjelent. Hamarosan a 18. a Keleti Nyelvek Szabadegyetemére.) 2 VÖRÖS KORONA DESERET UF: Sivatag2 Vörös Föld SN: Így nevezték Egyiptom Földjének terméketlen sivatagos részét összefoglaló néven.

e.) INTÉZET (USA) DE-UBASTEIRI (ang. grecs.2223@compuserve. Ibi2 anyja a 26.e. 2498–2345) (i. DIDIER BT: egyiptológus AD: 101713. mert ezt mindegyikük számára külön készítették. 2181–2173) 119 . 2925–2686) (i. 4..) dinastias (spa. (i. 10) DIADALSZEKÉR BT: szekér NT: Tutankhamon diadalszekerei DIADÉM SN: Egyszerű vagy díszes homlokék mesterséges vagy természetes anyagokból. Mágikus erőt tulajdonítottak neki. 2800–2650) dinasztia. 2840–2700) (1.e.com DEVERIA. amelyet rendszerint a kezelhetőség mértékének megállapítása követ. arabes et latins qui sont conservés au musée égyptien du Louvre (1874. Előfordul.e. DEIR EL-MEDINEI KÉZMŰVES DEUBASTEIRI UF: De-ubasteiri (ang. 2. hogy azonos dinasztiában találunk olyan fáraókat. BT: ideogram RT: logogram ortogram DETROITI MŰVÉSZETI INTÉZET (USA) UF: Detroit Institute of Arts (ang.) 5200–3150) DINASTIJA (hor.: 313 833 7900 DETROIT INSTITUTE OF ARTS (ang. 7.e.) KETTŐS HALÁNTÉKABLAKÚ KÉTSZIKŰ DICOTYLEDONOPSIDA (lat. amely azt a jelentéskategóriát vagy jelentéstartományt jelzi.SN: A szavak leírásánál alkalmazott fonogramok után elhelyezett írásjel.e. agyagedények.e.e. 2628–2613) dinasztia. Két francia utazó (Remy és Brenchly) által került hozzá Ábrahám könyvének másolata.) dinastio (esp.e. ahol Ptahmose1 sírját találták. toile. BT: Ibi2 hozzátartozói DEUTEROSTOMIA (lat.) DHUTI2 (ném.e. (1831–1872) SN: A Louvre egyiptológusa volt. THÉODULE M.e. 2566–2558) (i.) dynasty (ang. mint a rokoni kapcsolatok nyilvántartását. 310) (i.e. 2920–2770) dinasztia. (i. Théodule M. (1831–1872) NT: Catalogue des manuscrits égyptiens écrits sur papyrus. coptes.) SN: Elvileg egymással rokoni kapcsolatban álló uralkodók csoportja.) DIEREN (hol. Nem azonos a királyi koronával. (i.) dynastique (fr. akinek idegen országokba kellett mennie. 310) (i. melynek magja (múmiák.e. 1881. 2639–2504) (i.e. 3000–2840) (1.. A dinasztiákba sorolás Manethón munkáján alapszik.) BT: kétszikű NT: ibolyavirágú kaprivirágú tökvirágú DILLENIIDAE (lat. betegségcsoport azonosítása következett. később a királyi jelvényhordozó lett. 2920–2770) (i. (i. 3100–2890) (1. Új dinasztia mindig akkor kezdődött.) ÁLLAT DILLÉNIA ALKATÚ UF: Dilleniidae (lat.e. tablettes et ostraca en caractères hiéroglyphiques.e. 2952–2939) (i. BT: hivatásos katona királyi jelvényhordozó RT: Meri-Amen DIENER DER MAAT (ném. 2723–2563) (i.) SN: Kelet-Thébában volt a sivatagok felelősének kinevezve. MIKE SN: Amatőr egyiptológus. A múzeum Howard Cartert is megbízta rendelésekkel.) DINASZTIA DINASZTIA DHUTIHIRMAKTUF (ang. 0. (i. hiératiques. hogy két dinasztia uralkodói párhuzamosan uralkodtak. BT: ékszer NT: Tutankhamon diadémja RT: Golenyisev-papirusz DIADÉM-PAPIRUSZ DIAGNOSZTIKA GOLENYISEV PAPIRUSZ DIAGNOSZTIZÁLÁS DIAGNOSZTIZÁLÁS UF: diagnosztika SN: Az orvosok a diagnosztizálásban részben a betegek elmondására.) DINASTIO (esp. ám Egyiptomban a rokonság nem mindig áll fenn.) ÚJSZÁJÚ DEVAUCHELLE. 206) (i. 3. szl. 2494–2345) (i. akik között nincs rokoni kapcsolat. Michigan 48202 Tel. BT: múzeum AD: The Detroit Institute of Arts 5200 Woodward Avenue Detroit. por.) DINASTIAS (spa. részben saját. Théodule M. 2581–2572) (i.) dinastia (ol. Mintegy 360 fáraót és idegen uralkodót sorolhatunk be a dinasztiák alá.e. amely az ellenséget legyőzi. 2528–2520) DIDU (ang. 2829–2787) THOT1 DZSEHUTI DZSEHUTIHERMAKTUF DINASTIA (ol. pl.e. amelyhez az illető szó tartozik.) ÉLETBE BELEFÁRADT EMBER PÁRBESZÉDE A LELKÉVEL. BT: történelem NT: dinasztia.) (1. dinasztiában. amelyből 6 beszerzés valósult meg.) DIDOUFRI (fr. könyvei DEVERIA. Deveria francia ásatásoknál dolgozott Szakkarában.) SN: Ankhhor1 felesége. tapintás.e. Előfordult olyan is. Egyiptom történetét 31 dinasztiára oszthatjuk fel. BT: francia egyiptológus NT: Deveria. 5. BT: orvostudomány DIALL-SMYTH.) DZSEDEFRÉ (i.) DEUBASTEIRI DETROITI MŰVÉSZETI BT: egyiptológus DIALOGUE BETWEEN A MAN TIRED OF LIFE AND HIS ’BA’ (ang. és az is.e. majd királyi követ lett. empirikus megfigyeléseikre támaszkodtak.) DINÁSTICO PRIMITIVO (spa. DINASZTIA UF: dinasti (alb. szag. A tünetek regisztrálása után a betegség ill. (i.) SN: Ez a múzeum tartalmaz egyiptomi gyűjteményt. 2480– 2350) dinasztia. amelyet kérésükre lefordított.) DUN (i. THÉODULE M.e. a MeriAmen nevű hajó kapitánya. 1980) DEWEN (ang.e.e. pecsétek) Frederick Stearns adományából származik 1890-ből. por.) DILLÉNIA ALKATÚ DAMIETTE DINASZTIA DINASZTIA DINASZTIA PREDINASZTIKUS KOR (i. Ő fotózta le a sírt. 2686–2613) (i. démotiques.e. KÖNYVEI BT: Deveria. a hükszósz korban. látvány egyaránt fontos szerepet játszott. 2890– 2686) (1.) DINASTI (alb. 2613– 2498) (i. 3150–2925) (i. 2613–2494) dinasztia. ahol a szín. (i.e. 206) (i.) DHUTI1 (ném. majd a rendőrség parancsnoka. hogy egymással rokon fáraókat különböző dinasztiába sorolunk. (i. és sokkal inkább a kezelhető tagolást szolgálja.) dynasti (své.) DIMIAT (ar.. 1.) dynastia (len. 6.e.) dinastija (hor. amikor egy fáraó nemzetsége kihalt és egy másik került a trónra. 3130–3032) dinasztia. 2350–2181) dinasztia. melyet Egyiptomi útjai során szerzett be. AZ DIANDRA BT: sodortbimbós NT: olajfaféle DIAPSIDA (lat.e.

2686–2613) (i.e.e.) SN: Abüdoszban találta meg Günter Dreyer a 0. 2472– 2467) Sznofru (i. Huni fáraó pedig lépcsős piramisát egyenes élűvé építteti. E dinasztia ideje alatt jöttek létre a legnagyobb piramisok Gizehben. 2106–1963) (1. 206) dinasztia. BT: Archaikus Kor (i.e.e.e. (i. 404–399) dinasztia.dinasztia. 2686) Hotepszehemui (i.e. 2661–2653) Ninutjer (i.e. 1550–1397) dinasztia. 3100–2686) (i.e.e. 712–663) dinasztia. 2955–2895) Narmer Szemerhet (i. piramisai DINASZTIA. RT: Dreyer abüdoszi ásatásai (1977) DINASZTIA. 2604–2581) (i.e. (i.e. 2125–1985) (1. 3000–2999) (i. 2130–2040) (1. dinasztia királyai alatt érkezett el történelmének csúcsára.e. 2723–2563) (i. 2551– 2528) Mükerinosz (i.e. 1674–156 7) (i. 2787–2767) (i. 2723–2563) (i. 18. fr. 3130–3032) UF: Dynasty 0 (ang. BT: óbirodalmi piramis NT: Baufré piramisa dahsuri tört piramis Dzsedefré piramis Kephrén piramis Kheopsz1 piramis Mükerinosz piramis Vörös piramis RT: dinasztia. 3200–2780) (i.e.e. 2160–2130) (1.e.e. 22.e.e. 3.e. BT: dinasztia NT: Dzsószer (i. Szakkarában Imhotep1 megépíti Dzsószer fáraónak a lépcsős piramist.e. 15.e. 2628–2613) DINASZTIA.e.e.e. 1570–1293) (i. 206) (i.) Ni-Hór Skorpió. 31. 1730–1680) (i.e. 2840–2700) (1.e. (i. 2955–2635) thiniszi dinasztia NT: Adzsib (i.e. 2504–2500) (i. 23.e. 3100–2865) (i. 828–712) dinasztia. 1782–1650) dinasztia.e. (i. 24. 312) (i. 3. PIRAMISAI SN: A 4.e. 2800–2650) SN: Alsó-Egyiptom fellázad a központi hatalom ellen. 2895–2868) Dzset (i.. 5200–3150) ) NT: Hat-Hór Iri-Hór Ka1 (spa. 2628–2613) SN: Legjelentősebb esemény az első piramis megjelenése.e. 1650–1567) (i.e.e. 0. 9.e. 2925–2686) (i. (i. 1730–1630) (i.e.e. 2506–2504) (i.e.e. 206) dinasztia.e. 17.e. I.e.e. 1663–1570) dinasztia. 2639–2504) (i.e. 2599–2575) Szanaht (i. (i. 1640–1550)(1. (i. 26. (i. 13.e. 4.e.e.e. 10.e. 2603–2599) Huni (i. 2539–2532) Dzsedefré (i. (i. 2581–2572) (i. 30. 2566–2558) (i. 3300–2650) (i. MAGÁNSZOBRAI SN: Ezeken a szobrokon érezhetők utoljára az archaikus hagyományok. 2955–2635) thiniszi dinasztia NT: Ba3 Haszehemui (i. 310) (i. 2686–2630) (i.e. 3150–2925) (i. Az ő piramisaik különlegessége. BT: predinasztikus kor (i. (i.e. Kheopsz1.e.e.e. 15) (2160– 2106) (1.e.e. 2613–2498) (i.e.e.. 343–332) makedón dinasztia (i. 25. 2498–2345) (i.e. 380–342) (i.) DINASZTIA.e. 828–720) (i.e. 2920–2770) (i. 399–379) dinasztia.e. 1320–1200) (i.e. dinasztia nyomait.e. 310) (i.e.e.e.e. 206) (i. 15) (2106–2010) (1. 304–30) thiniszi dinasztia DINASZTIA.e.e. 16.e. 19.e. 2920–2770) BT: Archaikus Kor (i. 747–656) (i.e.e. 2480–2350) UF: Dynasty 5 (ang. 3200–2780) (i. 2532–2504) (i. 2928–2787) Dzser (i. 379–341) dinasztia. illetve Palesztina déli részén. 1663–1570) (i.. (i.e. (i. piramisai DINASZTIA. 5.e.e. (i.e. dinasztia fáraói.e. Kimutatható ebben az időben Alsó-Núbia irányába történő egyiptomi terjeszkedés. (i. 1186–1069) (1. 3100–2890) (1.e.e. (i.e. 2500–2498) RT: dinasztia. 1345–1200) (i. 3032–3000) (i. 1985–1795) (1. (i. (i. 3. 2040–1991) dinasztia. (i. 3150–2686) (i.e. A 3. 206) (i. ahol a 4.e. 1293–1186) dinasztia. 27. 2639–2504) (i.e.e. 20. 664–525) dinasztia. 2611–2603) RT: dinasztia.e.e.e. ném. 727–715) dinasztia. hol. (i..e. 4.e. (i. 332–304) Ptolemaida-dinasztia (i. 2767–2741) Ubienthész (i. 2754–2709) Peribszen (i. (i. 2546–2539) (i. 2686–2613) (i. magánszobrai dinasztia.e. 206) (i. 3. 2490–2472) Sepszeszkaf (i. 3. (i. Skorpió.e.e. 2173–2160) dinasztia. 2628–2613) DINASZTIA.e.e.e.e. 1963–1786)( 1.e.e. PIRAMISAI BT: óbirodalmi piramis NT: dahsuri tört piramis Dzsószer piramis Haba piramisa kulai piramis meidumi piramis nagadai piramis Szanaht piramisa Szehemhet piramisa szilai piramis Vörös piramis závijet el-mejtini piramis RT: dinasztia. Kephrén és Mükerinosz uralkodása alatt végbement jelentős változtatások után érték el a piramisok legnagyobb építészeti és geometriai tökéletességüket. 1552–1306) (i. 2052–1992) (i. 3100–2865) (i.e. 2. 1680–1562) (i. 305–30) (i.e. (i. 29. Rendszeres kereskedelmet folytattak Büblosszal és Núbiával.e. 2613– 2498) (i. 1567–1320) (i. 2741–2723) Ménész (i. 2613–2494) UF: Dynasty 4 (ang. 1652–1552) (i. 2558–2532) (i. 2649– 2630) Szehemhet (i. 2589–2566) (i.e. 2613–2494) DINASZTIA.e. (i. (i. II.e. 2520–2494) Kheopsz1 (i. 1786–1633) (1. 525–332) dinasztia. (i.e. 2613–2589) (i. 206) (i. 2709–2690) Wadjnes (ang.e.e. BT: dinasztia NT: Baufré (i.e.e. 12. 3300–2650) (i. 1069–945) dinasztia.e. 1786–1602) (1. 2723–2697) DINASZTIA.e. Alkalmi bányászat folyt a Sínai félszigeten.e. dinasztia fáraói Szakkara mellett laktak.e. 2160–2135) (i.) 120 .e. 716–664) (i. (i. 2639–2604) (i. 945–715) dinasztia. ol. 8. 3150–2686)99 (i.e. hogy oldalaik simák. (i. 2216–2170) (i. 3000– 2840) (1.e. 28. 1652–1544) dinasztia. 2494–2345) (i. (i. 2511–2506) (i. 2831–2791) Hudjefa Nebré (i.e. BT: magánszobor RT: dinasztia.e.e. 2575– 2551) Thamphtis (ang.) (i.e. 332–305)(1.e.e. 11.e. 2676–2661) Seneferka (1.e.e.) SN: Az Óbirodalom a 4. 2890–2686) 310) (i. 4.e. 311) dinasztia. 4. 205) dinasztia. dinasztiabeli fáraók rezidenciája volt. 310) (i. 2939–2892) Dun (i.e.e.e.e. 14. 3. 2952–2939) (i. valamint folyamatos egyiptomi jelenlét a Sínai-félsziget északi. 3.e. 2630–2611) Haba (i. 2686–2613) (i. 1715–1650) dinasztia. 2868–2829) Ka2 (i.e. (i. 3100–2686) (i.e. 2791–2754) Neferkasokar (i.e. 2650–2630) (i. (i.e. 18) dinasztia. (i. Szenedzs Uneg (i. (i.e. 21. 1. 2528– 2520) Kephrén (i.

2173–2169) RT: dinasztia. 8. 310) Antef. (i. 6. (i. kevés kivételtől eltekintve a holttestek csontváz állapotban maradtak fenn.e. PIRAMISAI SN: A 11. IV. 2173) Noferkamin. 5. 2350–2181) (i.e. 206) (i.e..e.e.e. 2130–2040) (1.e. 2323–2291) Uszerkaré (i. 10. BT: dinasztia NT: Iszeszi (i. 2184–2181) (1.e. 15) (2160–2106) (1. II. 2332–2283) (i. 310) Merenré. 2347–2216) (i. 245) (i. I.e.2 (i. III. I. (i. BT: balzsamozás RT: dinasztia. I. 2289–2255) Pepi.e. 2375–2345) (i. 206) UF: hérakleopoliszi dinasztia BT: dinasztia NT: Heti. Sokkal kisebbek és gyengébb minőségű helyi kövekből épültek.e. 2167–2163) Nikaré. 6. (i. 206) UF: hérakleopoliszi dinasztia (1. művészete dinasztia.e.e. balzsamozása dinasztia. (i. 1944–1937) Mentuhotep.e. piramisai DINASZTIA. 2467–2460) (i.e. Noferirkaré. 2169–2167) Noferkaré. PIRAMISAI BT: óbirodalmi piramis NT: Merenre piramisa Pepi. Az 5. II.) (i.e. 2181–2173) UF: Dynasty 7 (ang.e. 6. 7.e.) memphiszi dinasztia BT: dinasztia NT: Chendu (cse.e. 2426–2419) Szahuré (i. 2453–2422) (i. 121 .e. 2347–2216) (i. I.e. 2173–2160) UF: memphiszi dinasztia BT: dinasztia NT: Dzsedkaré-Semai Ibi1 (i. 2278–2184) (i. II.e. A Nílus hosszú évekig nem áradt. 1995–1983) (i. 6. dinasztia az első évszázadában csak Théba felett uralkodott. 2061–2010) Mentuhotep.e. 2477–2467) (i. (i. PIRAMISAI BT: első átmeneti kori piramis NT: Ibi1 piramisa DINASZTIA. piramisai DINASZTIA. 2181) Noferkaré. dinasztia piramisai építészetileg is és stílusukban is különböznek a gizehi piramisoktól.e. I.e.e. 8.e. MŰVÉSZETE SN: E kor művészete általában elnagyoltabb. 1997–1991) (i. 2446–2426) Sepszeszkaré (i. BT: óbirodalmi piramis NT: Iszeszi piramisa Neuszerré piramisa Noferefré piramisa Noferirkaré. hogy utat nyissanak Núbia felé.e.e.e. s ez súlyos éhínséget okozott. II. I. piramisai DINASZTIA. mivel egyes nemesek masztabái. 2498–2345) (i. (i. 2494–2345) (i. 2345– 2181) DINASZTIA.e. II. 2458–2446) Unisz (i. (i. 6. III. 2125–1985) (1. OBELISZKJEI SN: Ezek elhelyezkedésükre vonatkozóan a legnagyobb számban a masztaba bejáratánál az udvarban vagy az álajtó előtt felállított obeliszkek. 8. Az első ismert utazás Punt országába ekkor zajlott. IV. 2347–2216) (i. 2321– 2287) (1. de közben Núbiával is hadat viseltek.e. 1998–1991) RT: dinasztia. 2491–2477) (i. 2177) Dzsedkaré-Semai Merienhór (i. 2125–2112) (1.e. (i.e. 2416–2392) Noferefré (i. fejlettebbé vált reliefművészet. 2054–2046) (i.e. 8.e.e. 6. II. (i. majd egész Egyiptomra kiterjesztette hatalmát és több háború után teljes győzelmet aratott. 2010–1998) (i. Ettől a dinasztiától kezdve minden fáraó megkapta a Ré1 fia titulust.e. 5. (i. 2133–1991) (1.e. (i. a nagyobb templomok és helytartók hatalma növekedett. (i.e.e. 2163–2161) Noferkauhór Kapuibi (i. 2283–2278) (i.e. II.e. (i. 2347–2337) (i. piramisa Szahuré piramisa Unisz piramisa Uszerkaf piramisa RT: abu szíri piramis DINASZTIA. Előtérbe került Ré1 kultusza. 1983–1976) (i. 2291–2289) RT: dinasztia. BT: dinasztia NT: Antef.e. 2498–2491) (i. VI. (i.e.e. 2052–1992) (i. 2350–2181) (i. 310) (i. 2345–2181) UF: Dynasty 6 (ang. Merihathor Merikaré Noferkaré1 DINASZTIA.e. (i.e. 2040–1991) UF: Dynasty 11 (ang. (i. 2337–2335) (i.e.e.e. 2112–2063) (1. 2350–2181) (i.e. hatalmas naptemplomokat építettek.e. Merikaré DINASZTIA. 2347–2216) (i.e. 11.e. piramisa Pepi.e. 2216–2170) (i.e. 2255– 2246) Merenré. Abu Szír mellett pedig palotáik. 9. 2106–1963) (1.e. 15) BT: dinasztia NT: Heti. A dinasztia végén az Óbirodalom teljes dicsőségben állt. 2161–2160) Uadzskaré-Pepiszeneb (i. (i. III. 5.e. 2015–2007) Mentuhotep. A tartományi kormányzók nagyobb hatalomra tettek szert. 2246–2152) Teti1 (i.e. 310) (i. PAPIRUSZAI BT: papirusz NT: Berlin 8869 papirusz DINASZTIA. 2460–2453) (i. dinasztiától kezdődően a piramis elvesztette kizárólagos királyi jellegét. BT: dinasztia NT: Netjerikaré Nitókrisz1 (i.e. 6. (ang. obeliszkjei dinasztia. 6. 6.SN: E dinasztia idején a királyság hanyatlásnak indult.e. (i. Hódító és rablóháborúkat folytattak a Sínai-félsziget ellen (rézbányák).e. (i. piramisai DINASZTIA. 2414–2375) (i. 2480– 2350) DINASZTIA.e.e. (i. 6. V. 2103–2054) Antef. (i. egész piramisokká terebélyesedtek. 11. 11.e.e. 2174) DINASZTIA. piramisa Teti1 piramisa RT: dinasztia.e. I. BT: művészet RT: dinasztia.) (i. 2285–2279) (i. II. 2350–2181) (i. 2345– 2181) DINASZTIA. 2356–2323) Uszerkaf (i. Helyi központok alakultak ki.) thébai dinasztia1 SN: A 11. III. 2175) Noferkaré. 2218–2216) (i. 2219–2218) Pepi. 2419–2416) Noferirkaré. (i.e. BT: obeliszk RT: dinasztia. (i. (i. 2396–2388) Neuszerré (i. 2345– 2181) DINASZTIA. 2388–2356) Menkauhór (i. ezáltal csökkent a fáraó hatalma és tekintélye. 2335–2285)(1. 2160–2135) (i.e.e. 2180) Noferkaré. 15) (2106–2010) (1.e.e. I. (i. a fáraók sokat veszítettek hatalmukból. II. I. 2422–2414) (i.e. 15) (i. II. 2160) Noferkamin.e.e.) SN: Csatornát építettek az első vízlépcsőknél. négyzet alapú épületből. 2046–1995) Mentuhotep.e. BALZSAMOZÁSA SN: A balzsamozási módszer ekkor még nagyon kezdetleges volt.e.e.e.e. PIRAMISAI SN: Az 5. 5. (i. Heti. Pepi 94 évig uralkodott.e. és egy földbe vájt sírkamrából álló temetkezési helyei. egy felszíni. I.e.e.e. papiruszai dinasztia. dinasztia fáraóinak többsége Abu Szírben építtette fel piramisát. Megépültek az abu szíri piramisok. 5.e. 1956–1944) Mentuhotep. 310) (i.e. (i. 2465–2458) RT: deshashehi temető dinasztia. 2160–2130)(1. 8. 2176) Noferkauhór (i.

III. papiruszai dinasztia.e. 1955–1913) (i. 1743–1740) Szobekhotep.e. 1718– 1712) Neferhotep.e. 1855–1808)(1. 1712–1710) Szeszósztrisz.e. 1937–1908) Amenemhet. 1786–1778) Amenemhet. Amenemhet hawarai piramisában a holttest nyugalmát biztosítani.e.e. 1730–1680) (i.. BT: középbirodalmi piramis NT: Amenemhet. 1875–1840) Amenemhet. dinasztia első uralkodói alatt a bejárat továbbra is északon van ugyanúgy. 1685) Szobekhotep. Mermesa (i. (i. 13. V.e.) (i. 1622–1610) Szihathor (i. 2040–1785) (i. 1850–1650) NT: Amenemhet. (cse. erődöket építettek a második vízlépcsőnél.e. por. 2040–1783) (i.e. Hamudi (i.e. megtévesztő bejáratokkal és a sírkamra vastag gránitfalával igyekeztek ellensúlyozni. 12.e. 1778–1770) Amenemhet. A sírrablástól való félelem már ekkor elevenen élt. (ang. 310) (i. III.BT: piramis NT: Mentuhotep. piramisa Ismeretlen fáraó piramisa Khendzser piramisa DINASZTIA..) (i. piramisa DINASZTIA. (ang. III.e. dahsuri piramisa Amenemhet. II. 1600–1588) Jakbemu Joam Kar2 Meribré Nebankhré Nebirierau.e.e. PAPIRUSZAI BT: papirusz NT: Boulaq 18 papirusz DINASZTIA. 1799–1787) (i. az óbirodalmi monumentalitástól azonban messze állnak. 1729–1720) (i.(i. VIII. sehová nem vezető.) (i.) xoiszi dinasztia SN: Ezt a dinasztiát Xoiszból irányították. 1772–1763) Szeszósztrisz. 1770–1769) Amenemhet. (cse.e.e.e.) (i. II.e. de mára már nagyon rossz állapotban vannak.e.e. 1817–1772) Amenemhet.e. 12.e.e. III. 1738–1727) (i. I. (i. PIRAMISAI BT: piramis NT: Amenemhet.e.e. (i. 16. 2040–1633) (i. (i. VIII. (i.e.e. II. III. 15. 1878–1841) (i. (cse. 12.) Apóphisz.e. piramisa DINASZTIA. II. III.) (i.) (i. 1696–1686) Neferhotep. 1717–1712) (i. I. 1764–1759) (i.e.) (i. (i. 1760–1756) (i.e. II.) Anather Aperanat (ang. (i. I. II. ol.e.e. 1786–1602) (1. Szeszósztrisz lahúni piramisa mutat először jelentős szerkezeti eltéréseket. 1963–1786)( 1.e.e. 1585–1542) Apóphisz. III. I. 2133–1786) (i.e. 1917–1872) Szeszósztrisz. piramisa Amenemhet. (i.e. Ini. 1878–1843) (i.e. 54 király uralkodott ez időszak alatt. 1715) Noferibré Nofertumkaré Szanhibré Szehebré Szeheperenré Szuadzskaré Ubenré RT: Xoisz DINASZTIA. 12. 1786–1633) (1. II. 2040–1782) (i. dinasztia csaknem 200 éves uralkodása alatt.e. por. A székhely Közép-Egyiptomba helyeződött. Ilyen módon próbálták például III. 1710) Ibi. VIII. (i. 1897–1878) (i. 1769–1765) Antef. A 12. 1929–1892) (i.e. 1674–1567) (i. dinasztia piramisai technikai szempontból jelentős javulást mutatnak az átmeneti korral szemben.e. 1705–1694) (i.e. 1724–1718) Szobekhotep. Senész Szemken Szobekhotep. 1535–1523) Hian Sesi Szalitisz DINASZTIA. 1715– 1650) UF: Dynasty 14 (ang. 1929–1895) (i. ahogyan ez az óbirodalomban mindvégig szokásban maradt. papiruszai dinasztia. 1842–1836) Szeszósztrisz. (ang.e. 1701–1677) (i. II. I.e. (i. 1652–1544) UF: hükszósz dinasztia BT: dinasztia NT: Apóphisz.e.e. IV. 13. IV. I.e. VII. Szeszósztrisz. 206) (i.e. 1685–1678) Szobekhotep. 13. I. 1850–1800) (i. 1836–1817) Szobeknoferu (i.. VI. III. (i.e. III.e.e. (i.e. Nikaré. 1971–1928) (i. piramisa Szeszósztrisz. 70 uralkodó váltotta egymást ebben az időszakban. PAPIRUSZAI BT: papirusz NT: Kahun A papirusz Leningrád 1115 papirusz DINASZTIA. 1663–1570) UF: hükszósz dinasztia BT: dinasztia NT: Aahotepré Aanetjeriré Amu (ang. megalapították Ity Taui várost.e. ném. (i. (cse. 12. 205) UF: Dynasty 12 (ang. 1971–1926) (i.e.e. rejtett ajtókkal. 1798–1790) (i. piramisai DINASZTIA. IV. (i. 1706–1683) (i.e. 1782–1778) RT: dinasztia.e. Főként Fajjúmban és Memphisz környékén épültek.e..) SN: A belső béke helyreállt a 12. (i.e. V. 1678–1674) Ugaf (i.e.e.e. 1627–1601) Nebirierau. (i. 310) (i.e. 1763–1759) RT: dinasztia. 1991–1962) (i. ném. BT: dinasztia NT: Ankhkaré Dzsedheruré Hatiré Heribré Merdzsefaré Nebdzsefaré Nebfauré Nebszenré Neheszi1 (i.e. 13. hawarai piramisa lahúni piramis Szeszósztrisz.e.e.e. I. 1720–1715) (i. 1725–1721) (i. 1782–1650) UF: Dynasty 13 (ang. 1664– 1641) Amenemhet. BT: dinasztia NT: Ai. 206) (i. ol.e. piramisai DINASZTIA. Meghódították Núbiát.e.e. I. Amenemhet volt.e. II. PIRAMISAI SN: A 12. piramisa Amenemhet. 1756–1751) (i.e. 1844–1797) (i. 1787–1783) (i.) SN: Keleti hódítók törtek be Egyiptomba és uralmuk alá vonták területének nagyobb részét. 13. (i. I. (i. Pepi.e.e. 1677–1675) Hór1 Huiker Khendzser (i. Bebiankh (i. és a piramisok kisebb méreteit és a kő helyett a szárított agyagtéglák felhasználását több szinten elhelyezett járatokkal. 1601) Nebmaatré Neferhotep. IV.e. Alapítója I. (i. 1730–1630) (i. V. II. 1985–1795) (1.e. BT: dinasztia Középbirodalom (i. 14. Szokarhór 122 . (i. 1789–1786) (i.

18. 1379–1362) (i. 1372–1354) (i. melyek közül a második szolgált halottas kamraként. (i. 1214–1211) (i. III.e. 19.e.e. 1668–1570) (i. 1481–1479) Thutmózisz.) SN: I. (i. papiruszai dinasztia. azaz L alakú. 18) UF: thébai dinasztia2 BT: dinasztia Új-Thébai Birodalom NT: Antef.e. 1153–1147) Ramszesz. sírjai DINASZTIA. lépcsők. 1364– 1347) Hatsepszut1 (i. 1126–1108) Ramszesz. 1622–1619) Szekenenré.e. 18. 1450–1412) Amenhotep.e. 1295–1294) Ramszesz. BT: dinasztia NT: Aj1 (i.e. 204) Thutmózisz.e. (i.e. VI. 1293–1186) UF: Dynasty 19 (ang. BT: dinasztia NT: Ramszesz.e. (i. 1345–1200) (i.e. 311) RT: dinasztia.e. 205) Amenhotep. 1136–1129) Ramszesz.) Zaket (ang.e.) SN: III. (i. A folyosók és lépcsők felváltva követik egymást.e.) (i. 311) (i. (spa. (i. dinasztia sírjaiban megszokott. dinasztia idején egy hét 8 munkanapból és 2 pihenőnapból állt.e. VI.e. 1197–1166) (i. 19. 1566–1559) Szobekemszaf.e.e. 1186–1184) 123 .e. (i. 1200–1194) Sziptah (i.e.e.e. 1643–1642) Mentuhotep.e. BT: sír DINASZTIA. 1129–1126) Ramszesz. dinasztia uralkodói a Nagy Királyi Leányt. II.) SN: Kiűzik a hükszószokat. 1413–1405) (i. 1348–1320) (i. 19.e. (i.e. II.e.. 1663–1660) (i.e.e. I. 18.e.e.e. 1503–1490) (i. XI. 1293– 1279) Széthi.e. 311) UF: Dinastia 20 (por. 1320–1200) (i. 1327–1323) (i. 18. 1098–1069) Széthnaht (i. (i. Ezek meredeken vezetnek lefelé két oszlopcsarnokba.e. I.e.e. II. A 19. 311) (1. 1292– 1225) (i. 1306–1290) (i.e.e. 1098–1070) (i.e.e.e. 17. BT: papirusz NT: Berlin 3038 papirusz Berlin 12412 papirusz Chester Beatty V papirusz (BM: CBM 10685) Chester Beatty VI papirusz (BM: CBM 10686) Chester Beatty VIII papirusz (BM: CBM 10688) Chester Beatty XV papirusz (BM: CBM 10695) D’Orbiney papirusz (BM: BM 10183) Sallier III. (i. II. A 18. II. 1318–1298) (i.e. III. 18. BT: dinasztia NT: Amenmesz4 (i.e. 1293–1186) DINASZTIA. 1412–1402) (i. 18.e.e.e. (i. A 19. papirusz (BM: BM 10185) Westcar-papirusz DINASZTIA.e. 1301–1234) (i.e. (ang.e.e.e.e. 1363–1361) Tutankhamon (své.e.e.e. (i. 1307–1240) (i. a birodalom eléri legnagyobb kiterjedését.e. IV. SÍRJAI SN: Építészeti sajátossága.e.e. I. 1216–1210) (i. (i. 1492–1479) (i. 1493–1481) Thutmózisz. 1525–1504) (1. 1347–1339) (i. 1567–1320) (i. 1530–1504) Nefertiti1 Szemenhkaré (i. (i.e. sírjai DINASZTIA.e. vagy négyszögletesek és általában négy kisebb kamra fogta őket közre.e.e. 1570–1293) (i.e. BT: papirusz NT: Boulaq 2 papirusz Boulaq 11 papirusz (KEM: CG 58070) Londoni papirusz (BM: BM 10059) Sallier I. 18. papiruszai dinasztia. Rahotep2 (i.e. (i.e. PAPIRUSZAI SN: Általában 23-29 cm szélesek és sötétbarnák. 1345–1200) (i. 1203– 1200) Merneptah (i. (ang. 1198–1167) (i.e. spa.1402– 1364) (i. 1145-1141) Ramszesz. hogy a lejtős folyosó 90º-ban elkanyarodik. IV.e.e. FALFESTÉSZETE SN: Ebben a korban főleg Ozirisszal és az ő halál utáni életben játszott szerepével kapcsolatos leírások és ábrázolások kerültek a falakra. 1361–1352) (i.e.e. akik szertartások alkalmával egy bizonyos mélységig bemehettek a sírba a fáraó halála után is. 1304–1237) (i. III.e. dinasztia sírjai részben nyitottak maradtak a papság számára. 1336–1327) Thutmózisz. 1640–1550)(1. 1680–1562) (i. Széthi és II. 1236–1223) Ramszesz. 19. 1417–1379) (i.e. 1320–1200) (i. VII. A halottas kamrák lehettek oválisak. 1194–1188) Tauszert1 (i.) (i. (i. 1596–1591) (i. 1663–1570) (i. 1567–1320) (i.e.e. 1323– 1295) (i.e. 1204–1201) (i.e. falfestészete dinasztia. Ramszesz megmenti Egyiptomot a tengeri népek támadásától. 1392–1355) (i.e.e.e. 19. 19.e. papirusz (BM: BM 10184) RT: dinasztia.e. 1147–1143) (i. 19.e.e. 1525–1512) (i. 1338–1334) (i. 1194–1169) Ramszesz.e.e.e.e. 1668–1663) (i. PAPIRUSZAI SN: Általában 34 cm szélesek és halványbarnák.e. 1644–1643) DINASZTIA. (i.Wasa (ang. 1552–1306) (i. V. 19. 1318–1304) (i. 1400–1390) (1. BT: sír DINASZTIA. VIII.e. 1320–1200) (i. 1143–1136) Ramszesz.) Dynasty 20 (ang. 1570–1293) (i.e. 1559–1558) Szekenenré. (i. 1488–1468) (i. I. 1660–1644) (i. mélyen bele a hegyoldalba.e. (spa.e.e. falfestészete dinasztia.e.e.e. 1320–1318) (i. (i. (i. melyekben temetkezési eszközöket tároltak.e. 1301– 1235) (i. 1324–1321) Amenhotep.) (i. 1479–1425) (1.e.e. IX. 1554–1549) Mentuhotep.e.e. (i. kamrák egyenesen lefelé haladnak. Megépülnek az abu szimbeli templomok.e.e. mielőtt elérne a szarkofág terméig. VII.e.e. 1294–1227) (i. 1148–1144) (i. FALFESTÉSZETE SN: A nap alvilágban tett éjszakai utazásán volt a fő hangsúly. BT: falfestészet RT: dinasztia. 1198–1196) (i. (i. (i.e. 20. I. BT: falfestészet RT: dinasztia.e. 1610–1601) Thot2 (i.vagy féltestvérüket vették feleségül.e.e. Valószínűleg az egyetlen végérvényesen lezárt hely maga a sírkamra volt a hozzátartozó mellékkamrákkal együtt. 1550– 1525) (i.e. 1573–1570) (i. 311) (1. Ramszesz visszahódít néhány keleti tartományt. 1552–1306) DINASZTIA. gyakran saját édes.e. 1652–1552) (i.e. (i. 1202–1196) (i.e. 1210– 1204) (i.) (i.e.e. mint a 18. 1545– 1539) (i. X. 1550–1397) UF: Dynasty 18 (ang.e. 1317– 1301) (i. (i. 1503–1482) (i. 1625–1622) Antef. 1494–1490) (i. (i. 1596) Kamosze1 (i. I. 1591–1576) (i.e. 1539–1514) (i. 1293–1186) DINASZTIA.e.e.e. 1133–1126) (i. A lepecsételt ajtókat ilyenkor újra ki lehetett nyitni. V.e. 1303–1290) (i. 1188–1186) RT: dinasztia.e. (i. VI. 1279– 1212) Széthi. 1382–1344) Ekhnaton (i.) DINASZTIA. 1321–1295) Jahmesz. 1570–1546) (i. 1345–1200) (i. 1108–1099) (i. VII. 19. 18. Ezután a hanyatlás korszaka következik.e. A sír méreteit megnagyobbították és az alkalmazott dekorációk is sokkal kidolgozottabbak. 1601–1596) Antef. 1108–1098) Ramszesz.e. SÍRJAI SN: Ezekben a sírokban a folyosók. 1650–1567) (i. 1479– 1457) Hóremheb1 (i.e.e. papirusz (BM: BM 10181) Sallier IV. I. II (i. 1576–1570) (i.e.) (i. 1279–1213) (i. 1186–1069) (1. (i. 1214–1208) (i.e. 1200–1197) (i. (i.e. 1290–1224) (i. 1390–1352)(1. 1334–1306) (i. 1526–1512) (i.e. 1580–1558) (i. (i. A dinasztia története végzetes trónviszályokba torkollik. (i.e. 1358–1349) (i. 1558–1554) Szemenré Szobekemszaf.

311) DINASZTIA.) líbiai dinasztia SN: Egy líbiai uralkodóház tagjaié volt a hatalom. 747–656) (i.e. 716–664) (i.e. 1080–1074) Oszokhór (i.) (i. 715-656) (i. (i. délen Thébában Amon főpapjai. (i. 1186–1069) (1.e. PAPIRUSZAI BT: dinasztia. dinasztia alatt a balzsamozók úgy tökéletesítették a test állapotának megőrzését. feb. A fáraók Thébából és Leontopliszból kormányoztak. 20. III. papjai DINASZTIA. BALZSAMOZÁSA SN: A 21. SÍRJAI SN: Ezek a sírok kisebbek voltak.e. 22. I. 311) DINASZTIA. 715-656) (i. 1186–1069) (1. 828–720) (i. 740–725) (ang. 828–712) UF: Dynasty 23 (ang.e. 1069–1043) RT: dinasztia.e.e. 1039–991) Pszuszennész. BT: papirusz NT: dinasztia. 21. (i. (i. amelynek királyai a fáraó örököseként Thébában uralkodtak. Az egyiptoi kultúrát felületesen fogadták el. 993–984) Herihór (i. 804–783) Juput. mint az őket megelőző dinasztiák esetében.e. II.e. (i. 311) DINASZTIA.e.e. (i. 978–959) Szmendész. 25. 21. 774–767) RT: dinasztia. 777–749) (i. 25. 25. I.e. 22–25 papiruszai DINASZTIA. PAPIRUSZAI SN: 13–17 cm szélesek és sokkal barnábbak. és Egyiptomot a núbiai birodalomhoz csatolták. 716–664) (i. (ang.e. (i. 16) UF: Dynasty 21 (ang. dinasztia idején Alsó-Egyiptom számtalan kis államra esett szét. 828–803) (i. hol pedig Ozirisz történetei jelennek meg váltakozó intenzitással.e. Ebből 13-at II. 720–715) (i. (i. 185–945) DINASZTIA. II.e.e. BT: papirusz NT: Amiens papirusz (PIM) Baldwin papirusz (BM: BM 10061) Chester Beatty VII papirusz (BM: CBM 10687) Chester Beatty XV papirusz (BM: CBM 10695) Puskin 127 papirusz (PUM) RT: dinasztia. 747–716) Sabaka (i. 21. BT: dinasztia NT: Harsziésze1 Oszorkon.) (i.e. 16) (i. 23.) Dynasty 24 (ang. 984–978) Pszuszennész. 311) Pedubasztisz. 1043–1039) Amenemope1 (i. papiruszai dinasztia.e.e.e. 724–717) DINASZTIA.e.e.) taniszi dinasztia SN: A fővárost áthelyezték Taniszba. 803–797) Sesonk.e. A 18.e. 1085–945) DINASZTIA. (i. falfestészete dinasztia. (i. 712–663) DINASZTIA. I. 1070–1044) (i. PAPJAI BT: dinasztia pap SN: Fáraók múmiáit mentették meg a sírrablók elől. szám szerint 49-et. (i. BT: piramis NT: Piankhi2 piramisa RT: dinasztia. BT: balzsamozás RT: dinasztia.) Rudamon (ang.e. 874–850) Oszorkon.e. 924–894) Sesonk. PAPIRUSZAI SN: Ezek 52–55 cm hosszúak és rendkívül tartósak. (i. IV. 25.e. IV. 1186–1069) (1.) Oszorkon. II.e.) leontopoliszi dinasztia SN: A 23. papiruszai DINASZTIA.e. 22. 715-656) (i. 25.e. (i. 717–712) Tefnaht (i. BT: papirusz NT: Moszkva 120 papirusz (MSZM) Moszkva 127 papirusz Moszkva 169 papirusz Moszkva 5560 papirusz RT: dinasztia. 20. (len.e. PAPIRUSZAI SN: Kb. mint a későbbi dinasztia papiruszai. (i.e. I. akik Bubasztiszban uralkodtak. (i. 747–656) (i. 21. 760–747) Piankhi2 (i. 767–765) Takelóth. PIRAMISAI SN: Újjáéledt a kőből épített piramis szokása. Ezt a rejtekhelyet csak közel háromezer év múlva 1881.e. 21.e. 712–698) Sabataka (i. 39 cm-esek és nagyon világosbarnák. 860–835) (i. 835–783) Sesonk. Végül núbiai hódítók foglalták el az országot. (i. (i. a fennmaradó 36-ot pedig egy sziklarepedéshez vitték. 716–664) (i. 20. 725–715) UF: dynastie. piramisai dinasztia.e.e. 21.e. (i.e.e. papiruszai dinasztia.) Sesonk.e.e. dinasztia uralkodóinak bebalzsamozott testét itt lerakták és befalazták azokat. sírjai DINASZTIA 20. csupán a folyosók voltak szélesebbek és magasabbak A másik jellegzetessége.) Juput.e.e. 690–664) Tanutamon1 (i.e.e. FALFESTÉSZETE SN: Hol a nap alvilági utazása. 959–945) Sziamún1 (i. 22–25.e. (i. V.e. 24e (fr. RT: dinasztia. 712–663) DINASZTIA. szobrai DINASZTIA. és 19.e.e. II. (i.e. (i. 311) RT: dinasztia. 25. 814–790) (i.) Sesonk. 20.e. 945–730) (1. 22–25. balzsamozása dinasztia. 745–720) Nimlot (ang.e. BT: dinasztia NT: Amenemnisu (ang. papiruszai dinasztia. 21. 850–825) (1. (i. (i. Az akna végén egy folyosó vezetett egy 7×7 m-es csarnokba. (i. (i. BT: sír RT: dinasztia. (i. 725–720) (i.e. VI. (i. papiruszai NT: Chassinat I papirusz (L: E 25351) (1. 712– 663) UF: etióp dinasztia BT: dinasztia NT: Alara Kasta (i. 797–769) (777–749) (1. 21.-ban fedezték fel. 773–735) Takelóth.e. ahol egy 9 m mély járat tátongott. III. 664–656) RT: dinasztia. 818–793) Peftjauabastet (i. 924–889) Oszorkon.e. BT: falfestészet RT: dinasztia.e.e.e. (i.e. 20.e.e. 1085–945) DINASZTIA. 889–874) Takelóth. I. 945–715) UF: bubasztiszi dinasztia Dynasty. I. 25. 924–909) (i. 719–714) (i. (i. III. papiruszai DINASZTIA. hogy a meredek lejtés helyett szinte teljesen vízszintesen helyezkednek el a hegyben. hogy a forma megtartása érdekében bemetszették az arcbőrt.e. Amenhotep titkos sírjába szállítottak. I. 25.) szaiszi dinasztia1 BT: dinasztia NT: Bokkhórisz (i. 25. 20. ők maguk megőrizték saját elkülönült identitásukat és katonai szemléletmódjukat. SZOBRAI BT: szobor NT: Hóremakhet1 szobra (ANM) 124 .e. 20. 945–924) Sesonk. 747–656) (i. 22–25. (i. (i. 698–690) Taharka (i.RT: dinasztia. 24. 20. BT: dinasztia NT: Amonrud (ang. de többé-kevésbé egyenlő mértékben. 716–702) (i. Északon Taniszban uralkodtak a fáraók.e. 21. 18) RT: dinasztia.e.e. 730–715) Pimay (ang.e. II. 25. és agyaggal töltötték ki. 21. 1085–945) (1.

e. 672–664) (i. II. 311) (1. (i. (i.) BT: dinasztia NT: Arszész (i. 609–595) (i. a közigazgatás pedig majdnem mindig Memphiszben. 379–341) BT: dinasztia szebennütoszi dinasztia NT: Nektanebosz... szintezésre. A görögök közül egyedül ő foglalkozott algebrával.) Rhodoszi Deinokratész SN: Híres görög építész. 32. hogy a papok egy 47 sírt tartalmazó listát adtak neki oda a Királyok Völgyéről.e. Mindent leírt.e.) (i. 31. (i. 587–569) Jahmesz.) mendészi dinasztia BT: dinasztia NT: Hakórisz (i. 16) (i. egyrészt a vízszintes sík kijelölésére s ezzel magasságmérésre.e. 525–522) Xerxész. 26. 610–595) (i.e. 521– 485) Dareiosz.e. 311) (i.e.e. 338–336) Artaxerxész.e. A földművelés jelentette a gazdaság gerincét. (i. ol. 664–525) (1. (i. BT: dinasztia NT: Apriész (i. 380–342) (i. még az egyes anekdotáiból sem lehet sokat felhasználni. III. 570–526) (i. 664–610) (1. 311) (i.) BETEGSÉG HOMORÍTOTT ÜLŐKE HOMORÍTOTT KŐÜLŐKE DISHED SEAT (ang.e. 27. 343–338) Dareiosz Kodomannosz. 465–424) Artaxerxész.e. Elbeszéléseiből kirí a tudatlanság. Dareiosz alatt kiteljesítették a csatornát. (i.e. 525-ben perzsák törtek be Egyiptomba. II.e.e. 365–360) (i. 343) (1. 486–465) RT: Babylon (ang.) DÍSZ ÉBENFA DRA ABU EL-NAGA (ar.) SN: A 7. (i. Abu-Szimbeltől északnyugatra bányászták. SZIKULUSZ DIODÓROSZ. 305–30) (i. 569–526) Nekó.e. 404–399) DINASZTIA. 609–594) Pszammetik. 404–399) (1. Nevét őrzik a diophantoszi egyenletek.e. dinasztiát és vaskézzel irányították az országot.) DINOCRATES (ang. 30. felső-egyiptomi nomosz fővárosa volt. 16) UF: perzsa dinasztia2 Second Persian Period (ang. I. 393–391) Pszammuthisz (i. 393–381) (i. 29. másrészt kettős irányzóval ellátva vízszintes síkban levő szögek mérésére. 424–405) (1. I. I.e. Azt állította írásaiban.) UF: Hiw (ar.) Hu (ar. 16) UF: Dynasty 26 (ang. I. 28. II.e. 393) DINASZTIA. 26.) DISEASE (ang. 589–570) (i. (i. Rejtély. I. szép fehérek és kb. 336–332) DINASZTIA. I. I. 380) Muthisz (i. 16) UF: szaiszi dinasztia3 BT: dinasztia NT: Amürtaiosz (i. 522–486) (1. 521–486) (i. 16) UF: Dynasty 27 (ang. 304–30) PTOLEMAIDA-DINASZTIA (i. 362–360) DINASZTIA. II. III. 525–404) (1. (i. 405–359) Dareiosz.e.e. (i.e.e. papiruszai DINASZTIA. (i.e. 380–362) (i. PAPIRUSZAI SN: Vékonyak. (i. A király aktív szerepet játszott a bíráskodásban. (i. akit Nagy Sándor bízott meg Alexandria megtervezésével és a város elrendezésével. s amelyet már II.) Hut (óei. BT: Egyiptom-utazó történetíró DIODORUS.e.e. néha foltos dioritot az Óbirodalom idején Toskában. BT: építész RT: Alexandria DIODOROS DIODÓROSZ.e. 343–332) (1. 311) (1. amely a Nílust a Vörös-tengerrel kötötte össze. III. II. 16 cm szélesek. 380–i.) DINASZTIA. 44) NT: fejdísz hajdísz protomé 125 .e. 359–341) Takhósz (i.) diorite (ang. megalapították a 27. SZIKULUSZ DIOPHANTOSZ (250) SN: Alexandriai matematikus.e.e.e. 204) Pszammetik.e. BT: matematikus DIOPTRIA SN: Héron több célra használta dioptriáját.e. BT: Alexandriai Héron találmányai DIORIT UF: anorthosite gneiss (ang.e. 399–380) (1. 379–362) (i.e.e. Ő is megtartotta Hérodotosz néhány elméletét. II. Nekó elkezdett a 26.-ban élt szicíliai születésű görög történész. 664–525) DINASZTIA. (i.) DIOSPOLIS MAGNA2 (gör.e. az ún.e.DINASZTIA. (i. (i. SICULUS DIODÓRUSZ DIODÓROSZ. szobra (HM) Harwa szobra (BM: EA 32555) Harwa szobra (L: A 84 – N 85) Kephrén völgytemplomának dioritszobrai DIOSPOLIS MAGNA1 (gör. Kambüszész és I. 16) (i.e.e. szép. amelyet most Ó-Kairónak hívunk.e. 399–379) UF: Dynasty 29 (ang.e.) perzsa dinasztia1 SN: I.e. ami csak kínálkozott. (i.e. zöldesszürke mintázatú kő. BT: dinasztia NT: Artaxerxész. 399–393) Nepheritész. (i. de akkor Babylonnak nevezték. (i. DIOSPOLIS PARVA (gör. III. A híres Kephrén-szobor anyaga. Itt Hathor1 istennőt imádták. 26.e.e. DINOKRATÉSZ Dinokratész két nagyszerű sugárutat tervezett. 423–405) Kambüszész. hiszen keménysége ma is komoly gondot okoz. I.e.) DIORITSZOBOR BT: szobor NT: Amenemhet.e. sz.) Hut-Sekhem (óei. 360–343) (i. 65–40 között tett látogatást Thébában.e.) (1. s melyeket derékszögben metszettek kisebb utcák.e. 393–380) Nepheritész.e. 594–588) Pszammetik. 526) RT: dinasztia. BT: város DIOSPYROS EBENUM (lat. 595–589) (i. SZIKULUSZ DIODÓROSZ. Templomokat és új várost is építettek a perzsák. BT: mélységi magmás kőzet RT: dioritszobor DIORIT DIORITE (ang. (i. melyek mentén nagyobb épületek álltak.) Mendesian dynasty (ang.e. A feketés. kritika és ítélőképesség nélkül. (i. Siculus Diodórusz Siculus Szikulus SN: I.) DINOKRATÉSZ UF: Deinokratész Dinocrates (ang.) SN: Rendkívül kemény.e.e. (i. BT: papirusz RT: dinasztia. a hivatalnokok kinevezésében és jutalmazásában és a kormányzati döntéshozatalban. 664–656) Nekó. aki Alexandriában is élt. II. (i. (i. SZIKULUSZ UF: Diodoros Diodorus. II.e. akik átvették a hatalmat. 378– 360) Nektanebosz. 26. THÉBA FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. hogy hogyan tudták megmunkálni. ol. dinasztia idején.) DIRA ABU ’N-NAGA (ném.) szaiszi dinasztia2 SN: Királyainak székhelye Szaisz volt. (gör. 1.e.) 4. DISHED STONE SEAT (ang.

2414–2375) (i. hogy mennyire adtak magukra ebben a korban az emberek.) SN: A Nílus Deltában már a predinassztikus korban háziasították. amelyet a Halottak Könyvéből vett feliratok borítanak. 2388–2356) EDFU DJEBAUTI (ang.) DZSEDEFRÉ (i. BT: közember RT: Ditamunpaseneb koporsója (LP) DITAMUNPASENEB KOPORSÓJA (LP) SN: Szikomorfából készült dupla koporsó. (1) BT: település RT: Merimaat4 DJATI (ang. 2528–2520) DJEDEFRE (ang. Előfordultak vadcsordákban és háziasított csordákban is. 365–360) (i. fr.e. 2581–2572) (i. 2566–2558) (i.. fr. óei. 2581–2572) (i. 2566–2558) (i.) DJAR (ang.) dekorált agyagedény BT: nagadai agyagedény DÍSZÍTŐELEM BT: díszítés NT: párkányzat hieroglif szimbólum DÍSZÍTŐ TECHNIKA UF: decorative technique (ang.) SN: Hórusz nevének egyik változata. amelyeket kis mennyiségben tartottak családok disznófarmokon. 2528–2520) DJEDEF RÊ (fr.e.e.) SN: A 11. vonalat.e.e. 2414–2375) (i.e. rombuszt.e. 2414–2375) (i.) DJARUHA (ang.) UF: Djaruha (ang.) SN: E település helytartója volt Merimaat4. Számtalan fésű. 600–500-ban élt.e.) 2356) DJEDKHONSEDANKH (ang.) DZSEDEFRÉ (i. Hórusz egy jelzőrúdon landolt. Neve Merimaat szobrán maradt fenn. Afrika egyes részein még ma is elterjedt. felső-egyiptomi nomoszban.e. Meglehetősen absztrakt díszítőmotívumokat alkalmaztak: pontot.e.)(1) town of queen Tiye (ang..) MENDÉSZ (gör.) DJEDKARE (ang. Amenhotep emlékszkarabeuszain..e. BT: disznóféle háziállat RT: disznó-amulett DISZNÓALAKÚ UF: Suiformes (lat. fr. karcsú lábai és nyúlt pofája. XXXI-XXXVII) UF: decorated pottery (ang. 2528–2520) DJEDET (ang.. NT: ékszer hajviselet koponyatorzítás lábbeli öltözet szakáll ISTENI FELESÉG ISTENI FELESÉG AMON ISTEN ATYJA DÍSZÍTÉS UF: dekoráció NT: bútordíszítés díszítőelem díszvágás építészeti díszítés tetoválás DÍSZÍTETT AGYAGEDÉNY (1.)(1) (1) DJARUKHA (ang.) DIVINE FATHER (ang.) ISTENATYA DIVINE FATHER OF AMUN (ang.e.. s ezt szimbolizállja a felfelé tartott ujj.e..) DJD (óei. BT: amulett RT: disznó DISZNÓFÉLE UF: Suidae (lat.) DZSEDEFRÉ (i. 2581–2572) (i. BT: díszítés DITAMUNPASENEB SN: Kb. 2414–2375) (i. 17) BT: technika NT: berakás intarzia parkettázás DÍSZLÉC PÁRKÁNYZAT DISZNÓ UF: pig (ang.) 126 .) BT: szkarabeusz DÍSZTÁRGY BT: tárgy NT: dísztőr DÍSZTŐR BT: dísztárgy tőr NT: arany dísztőr Tutankhamon vastőre DÍSZVÁGÁS UF: cicatrization (ang. amely ujjat jelent. A város nem messze volt Akhmimtől a 9.e.e. amely urának tartották. fr.e.) DZSATI DZSAU DJARUKHA (ang.. Ebben a formájában gémként ábrázolták és Butóban tisztelték. 2566–2558) (i. Ez a fajta átmenet a vaddisznó és a mai disznók között. de a Neolitikus korban is feltűnik vad fajtája.) VÉRHAS DZSAR DZSAR TJARU (ang. ékszerekkel.) BT: disznóalakú NT: disznó DÍSZSZKARABEUSZ UF: ornamental scarab (ang.e.) DIZENTÉRIA DJARE (spa. 2388–2356) DJAUKHET (ang. virágfüzérekkel illatszerekkel és persze ruhákkal. fr. Az egyiptomi disznónak kemény szőre volt. 2388–2356) ISZESZI (i. a kor divatját szinte kötelezően követték.e. Nagy gonddal díszítették magukat parókákkal...) (1) ISZESZI (i. ném.) DJARU (ang.) TAKHÓSZ (i. ném. fr.) DJAU (ang.e. tükör.) ISZESZI (i. 2528–2520) DJDKARA (óei. dinasztiában elterjedt női testdíszítés bizonyos alakzatokban bevágott sebekkel az alhason. BT: helyi isten RT: Hórusz DJED COLUMN (ang.e.) DIVINE ADORATRIX (ang. 2388– DZSEDHONSZEDANKH DZSEDI DJEDKARE IZEZI (ang. amelyek önmagukban jelentés nélkül bírtak.) DJEBA (ang. hol. a Djebauti a „djeba” szóból ered.) (1) DJARUKHA (ang. Nevének jelentése „az ujjak egyike”. 2566–2558) (i. 2581–2572) (i. DIVINE ADORATRICE (ang. fr.e. 362–360) ISZESZI (i.DÍSZÁLLAT HÁZI KEDVENC DIVAT BT: fakoporsó SN: Egy-egy társaságon belül a ruhák többsége nagyon hasonló egymáshoz vagy teljesen egyformák.e.) (1) DJDFRA (óei. Kis százalékban néhány sír falán is megjelenik Beni Hasszánban vagy El-Kab-ban. i..) (1.) DJEDI (ang.. ugyanis azt tartották. kenőcsös tégely bizonyítja.e.) BT: párosujjú patás NT: disznóféle DISZNÓ-AMULETT SN: Színes kövekből készült disznót formázó szerencseamulettek.) DZSED-OSZLOP DJEDEFRA (ang.)(1) Djaukhet (ang.) DJEDHOR (ang.) DZSEDEFRÉ (i. amely a Bolognai Archeológiai Múzeumban található valamint az Amiens papiruszon és III. hogy amikor a világot megteremtették.

) THUTMÓZISZ. BT. své. mely a görög történetírók állítása szerint 12.) DJEHUTY (ang.e.) DJEHUTY (ang. (1.) DJEHUTY-NEFER (spa.) SN: Írnok.) DM (röv. amelyet szüretkor játszottak a gyerekek. melyek sarok illesztéssel voltak összerakva. A 4. melyeket kötéllel összekötöttek és lepecsételtek.) NT: Irinakht Uadzsrenpet DJESERKARESONEB SÍRJA UF: TT38PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Djeserkaresoneb DJESERKERESENEB (ang.e.) DJET (ang.) 1 DZSEDHONSZEFANKH (i..e.e. dinasztia végén a féloldalasan ívelt vagy háztető alakú dobozfedelek. A legkorábbi dobozok mintázatlan lemezekből álltak. Aidan könyvei AD: 100761.) DJOSER (ang. BT: történelem NT: dedekarch DODENBOEK (hol.e. DZSEHUTINAKHT DZSEHUTINEFER DZSEHUTINEFER DZSEMUTEFANKH DZSEMUTEFANKH DZSEHUTI4 UF: box (ang.com Aidan. spa.Dodson@bristol. muzeológus.3075@compuserve. művészettörténész. ném.) DJEMUTEFANCH (ném.e.) DJESER-DJESERU (ang.) DJEHO (ang.) DJEHUTYNEFER (ang. 2895–2868) TUPHIUM (gör. (1. Ilyenkor két hosszú rudat tettek a doboz alá és azokat megmarkolva minimum két ember cipelte. 362–360) DJEHOTEMHEB (ang.) SN: Az óegyiptomiak dobozokat használtak nehéz dolgok viteléhez hosszú távra. VASSIL BT: egyiptológus AD: vdobrev@ifao.) DZSEHUTINAKHT DJEHUTINEFER (ang.com DOCTOR (ang. AIDAN KÖNYVEI BT: Dodson. mezopotámiai regék és mondák (1995) Irodalom és vallás az ókori Egyiptomban (1979) paraszt panaszai.) DZSÓSZER (i.) DJEMUTEFANKH (ang.) ORVOS DODEKARKIA SN: Egyiptomban az etiópiai királyok elűzetésétől i.) 1046) DJEDMAATESANKH (ang. Thutmózisz idején. AIDAN SN: Előszót írt a Mummy in Ancient Egypt című könyvhöz és számos saját könyvet publikált.) SZEMENHKARÉ (i. Amon istennek felajánlott gabona számlálója a magtárban. 1363–1361) DZSET (i. az ország különböző részeiben lakó királyból (dedekarchok) állott. BT.) DJESERKARESONEB (ang. Jelenleg a Bristoli Egyetemen kutatói munkatárs. BT: egyiptológus AD: cdoch@azstarnet. 2630–2611) DZSÓSZER PIRAMIS SZEHEMHET (i. míg a 6. 672-től 655-ig fennálló kormány. 365–360) (i.egnet. intarziával díszítették vagy beburkolták. de jobb minőségű dobozok zárószerkezettel voltak ellátva. 2611–2603) DJOSERS TRINPYRAMIDE (dán) DJOSER TETI (ang. BT: Djeserkaresoneb (ang..) DJESERKHEPERU (ang.) DEIR EL-MEDINE (ar.) DJEDMUTIUFANKH (spa.) BT: királyi írnok DJEHUTI1 (ang. E kormányzásnak I.) DJEHUTI-NAHT DJEHUTINAKHT (ang.. DZSEDMAATESZANKH DZSEMUTEFANKH DZSED-OSZLOP DOBJ EGYET SESZMUÉRT SN: Rituális szabadtéri játék. A (1963) DOCHNIAK. játék 127 .net DOBROVITS ALADÁR SN: Egyiptológus.) DJEHUTY-NAKHT (ang. CRAIG C. míg később keretes szerkezettel rendelkeztek.) DJEHUTI-NACHT (ném. 18) Az Óbirodalomban minden méretben és formában előfordultak.ac. Mereszankh sírjában már megjelennek a boltíves dobozfedelek.e. Tartalmuk védelmét a dobozon és a dobozfedélen lévő gombaalakú kis fül biztosította. 34f) BT: tárolóeszköz NT: ékszeres doboz fadoboz írnoki doboz parókatartó doboz piperedoboz ruhatartó doboz Szithathoriunet dobozai Tutankhamon dobozai usébtidoboz DOBREV. Ezeket befestették.) Djeserkereseneb (ang.) DJEDU (ang.) DJEHUTIMES-MACHET (ang.) HALOTTAK KÖNYVE DODSON.) DJED PILLAR (ang.) 2 THOT1 DZSEHUTI DZSEHUTIEMHEB DZSEHUTIMESZ1 DZSEHUTIMESZ-MAHET DZSEHUTINAKHT DZSEHUTINAKHT DZSEHUTINEFER DJEHUTIEMHEB (ang.) DJEHUTI (ang.e.) DZSEHUTI DJEHUTYMES I–III (ang.DJED-KHONS-EF-ANKH (ang. Amenhotepsase háztartásának gazdasági intézője IV. Pszammetik vetett véget.) DJEHO2 (ang.) TEMPLOMA DJESERKARASENEB (ném. 2630–2611) HATSEPSZUT1 HALOTTI DJESERKARESONEB (ang.) DOBÁLÓS JÁTÉK SN: Kagylókkal vagy agyagdarabokkal játszották. Szakterülete az egyiptomi régészet és történelme. BT: egyiptológus NT: Dodson.) DJEHUTIMES (ang. BT: magyar egyiptológus NT: Dobrovits Aladár könyvei DOBROVITS ALADÁR KÖNYVEI BT: Dobrovits Aladár NT: Egyiptom és a hellénizmus (1943) Egyiptom és az Antik világ (1979) Egyiptom és az ókori Kelet világa I–II (1975) Egyiptom festészete (1944) Egyiptomi.e. I–III. Egy bottal céloztak a néha egyszerűen csak a földre helyezett táblára. Fia: Irinakht.) UF: Djeserkaraseneb (ném.uk DODSON. 2868–2829) THOTH1 DZSÓSZER (i.) DJER DJERTY (óei. dinasztiabeli III. szabadtéri játék RT: Seszmu DOBÓFEGYVER DOBOZ HAJÍTÓFEGYVER ABU SZÍR DZSEDHER TAKHÓSZ (i.) DJEWHTY (ang.e. Aidan NT: After the Pyramids: The Valley of the Kings and Beyond (2000) Ancient Egypt: Pyramids and Hieroglyphs (2006) DZSER (i.) DJESER (ang.e. BT: gazdasági intéző írnok NT: Djeserkaresoneb hozzátartozói RT: Djeserkaresoneb sírja DJESERKARESONEB HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Uadzsrenpet.) DJESERKARESONEB (ang. 3000–2999) (i.

amely 114 sziklasírt tartalmaz. 2004) Mummy in Ancient Egypt: Equipping the Dead for Eternity. Északon az el-Tarifi.e.) DRA ABU EL-NAGAI SÍR SN: 114 hivatalnoki és uralkodói sziklasír található itt.) (1. A dobormű a Kairói Egyiptomi Múzeum 7-es termében tekinthető meg.Canopic Equipment of the Kings of Egypt. amely francia régészek jóvoltából található meg a British Múzeumban. akik karjukat felemelő 8 embert üdvözölnek. BT: famegmunkáló eszköz piramisépítéshez használt szerszám NT: bazalt döngölő fadöngölő gránit döngölő DÖRZSHAJTÓMŰ SN: Az i. 164f) BT: dombormű RT: Aanakht Amonkau DOMESTIC ANIMAL (ang. THE (ang. 205) DOKTOR ORVOS SZÓTHISZ DONKEY (ang. II. The (2003) Royal Mummies in the Egyptian Museum (1998) DOG STAR (ang. 2001.) SN: A sír kivájásához és a falak formálásához használták a vésővel együtt.) AJTÓ DOOMED PRINCE.upenn. 15) FECSKEFARKÚ DERÉKSZÖG HAJLAT ILLESZTÉS (1. 275)(1.edu DOYEN. 19. de az asszuáni kőbányákban is nagy mennyiségű doleritgolyóra bukkantak. dinasztia korából. 128 . 15) HÁZIÁLLAT HÁZIASÍTÁS HÁZIASÍTOTT BAROMFI DOXEY. amelyeket rendszerint színeztek. fa. amit kővágásra használtak. Az újbirodalmi sírokat és I. réz és bronz. Amenhotep halotti komplexumát érintette munkája.) (1. DENISE BT: egyiptológus AD: doxey@sas. The (1998) Hieroglyphs of Ancient Egypt.) KRISZTUSTÖVISFA DOUBLE SHOULDER-MITRE JOINT (ang. BT: dinasztia. PETER BT: egyiptológus AD: peter_dorman@memphis-orinst. 16) DOWEL (ang. amelyből a következő századok folyamán a különböző mechanizmusokban gyakran használt fogaskerekek fejlődtek ki.net DOMESTIC FOWL (ang. BT: munkaeszköz DRA ABU EL-NAGA (ar.uchicago.edu DORN (ang. 4.) DONGALÁB BT: láb NT: sziptah lába DONKER VAN HEEL.) Dra Abu l’Naga (ném.) DOMESTICATION (ang. A festészet általános szabályai érvényesek voltak a domborművekre is. ünnepi templomának domborművei Ti1 masztabájának domborművei vádi magharai dombormű vájt relief RT: falfestmény sírfelirat DOMBORMŰ (KEM: JE 4872) SN: A jelenet örömünnepet ábrázol post-Amarna stílusban a 19. eddombormű (KEM: JE 4872) Dzsehutihotep1 sírjának domborműve féldombormű Hesziré masztabájának domborműve Iaszen masztabájának domborművei Idut masztabájának domborművei Kagemni2 masztabájának domborművei karnaki Ptah-templom előcsarnokának domborművei magas dombormű Mereruka masztabájának domborművei mészkődombormű Pennut sziklasírjának domborművei Ptahhotep. júl. (1. kő.) UF: Dira Abu ’n-Naga (ném. BT: bazalt DOMB BT: természeti képződmény NT: Kom Panaion Tell D’ORBINEY PAPIRUSZ (BM: BM 10183) SN: A 19.) DOOR (ang. századból ismert Egyiptomban a dörzshajtómű. The (1994) Complete Royal Families of Ancient Egypt.) Dra Abu’l-Naga SN: Dra Abu el-Naga (É 23o44' K 32o27') Théba nyugati partján elhelyezkedő nekropolisz. BT: építészeti díszítés síkművészet NT: Abu szimbeli kis templom domborművei Abu szimbeli nagy templom domborművei alacsony dombormű denderahi Hathor1-templom kapujának domborművei derri templom első csarnokának domborművei.) Dra Abu el-Neggar (ang. The (2004) Egyptian Rock-cut Tombs (1991) Egyptians. The (2001) Monarchs of the Nile (1995. The (1998) Pyramids of Ancient Egypt. FLORENCE BT: egyiptológus AD: fdoyen@ulb.) (1. ElQuszeir vidékéről származik. 1967-ben Lanny Bell folytatott munkálatokat ezen a területen az epigrafikus anyagok rögzítésére és a sziklasírok dekorációinak konzervációjára szorítkozva. dinasztiából származó hieratikus papirusz. más csont. KOEN BT: egyiptológus AD: donkervanheel@netscape. Szakkarából.) (1. 20. AZ DONKEY-LOADER (ang.be DŐLT TÁMLÁJÚ SZÉK BT: szék NT: dőlt támlájú szék (KEM: CG 20232) Tutankhamon széke DŐLT TÁMLÁJÚ SZÉK (KEM: CG 20232) BT: dőlt támlájú szék DÖNGÖLŐ UF: kalapács mallet (ang. 15) DOVETAILED MITRE-HOUSING JOINT (ang. amelyen Anpu és Bata3 meséje maradt fenn. délen a Deir el-Bahari és az Asasifi nekropoliszokkal határos. Clarence Stanley (1876–1941.) SZAMÁR SZAMÁR-RAKODÓ ELÁTKOZOTT HERCEG. 15) DUPLA PEREMES DERÉKSZÖGŰ ILLESZTÉS (1. BT: Nyugat-Théba thébai nekropolisz NT: dra abu el-nagai sír RT: Bell. 1921–1923-ig Clarence Fisher tárta fel ezt a területet. áldozati kápolnájának domborművei Ramesszeum könyvtár bejáratának domborművei Ramesszeum nagy oszlopcsarnokának domborművei relief Széthi.) Dra Abu el-Naggah (ar.) KAPUŐRÖ KAPUNYITÓ DOKUMENTUM NT: kézírásos dokumentum DOLERIT SN: Nagyon kemény kő. 15) DOVETAIL JOINT (ang.ac. Lanny Fisher. papiruszai hieratikus papirusz NT: Anpu és Bata3 DORMAN. I. 16) DOMBORMŰ SN: Anyaguk lehetett elefántcsont. A jeleneten zenészek és táncosok tűnnek fel.) DOOR-OPENER (ang.) DOORKEEPER (ang. az ott eltemetett számos ramesszida tisztségviselő egyik sírjából származik.) CSAP FECSKEFARKÚ ILLESZTÉS (1.) (1.

Feliratos csontlapokra bukkantak az U-j nevű sír királyának sírjában (i.) DREAM BOOK (ang.) sziklasír thébai sír NT: Ahhotep.e. 3200). amely dinasztiát a 0.) DRA ABU L’NAGA (ném. 3200-ból). Az egyiptológusok kénytelenek voltak bevezetni egy nulladik dinasztiát. Szerinte az egyesülés Narmer előtt már legalább 5 nemzedékkel megtörtént.) FOGALMAZÓ ÁLOMFEJTŐ KÖNYV ÁLOMTEMPLOM ÁLOM-SZTÉLÉ SZENNYVÍZCSATORNA DRA ABU EL-NAGA (ar.) DREIFURCHENPOLLEN-ZWEIKEIMBLÄTTRIGE (ném.e.) DREAM TEMPLE (ang. BT: ásatás DREYER. Egy csontdarabra bukkant. I.e.) DRA ABU EL-NAGA (ar. I.) ROZOPSZIDA DREYER ABÜDOSZI ÁSATÁSAI (1977) SN: Dreyer 1977-es abüdoszi ásatásai szerint az egyesülés Narmer előtt már legalább öt nemzedékkel megtörtént (i. Dreyer megtalálta a dinasztia királyainak sírjait. de nehezen olvasható hieroglif írás és számok láthatók. sírja Amenmesz5 sírja Amenmesz6 sírja Amenmesz10 sírja Anhotep sírja Ani2 sírja Antef1 sírja Antef3 sírja Antef5 sírja Bakenhonszu1 sírja Bakenhonszu3 sírja Baki sírja Beszenmut sírja Dzsehuti3 sírja Dzsehutihotep2 sírja Dzsehutinefer3 sírja Dzsehutinefer Seniu sírja Haemuaszet4 sírja Haemuaszet6 sírja Heti sírja Hóri3 sírja Hornakht2 sírja Hray sírja Huja4 sírja Ini1 sírja Meriré3 sírja Montuherkhepeshef sírja Nakht4 sírja Nakht6 sírja Nakht8 sírja Nebamun3 sírja Nebamun5 sírja Nebamun6 sírja Nebamun7 sírja Nebamun9 sírja Nebszeni5 sírja Nebvenenef1 sírja Nebvenenef2 sírja Neferhabef2 sírja Neferhotep8 sírja Neferrenpet1 sírja Neferrenpet4 sírja Nehemauy sírja Niay2 sírja Nu sírja Pahemnetjer sírja Paimesz sírja Pamesz sírja Panehszi1 sírja Paraemhab1 sírja Penaasefit sírja Pendua sírja Penhat sírja Penneszuttaui sírja Penrenutet sírja Piay4 sírja Raia2 sírja Ramessenakht sírja Ramosze4 sírja Rema2 sírja Roy1 sírja Roy2 sírja Ruru sírja Samut1 sírja Samut4 sírja Saroy sírja Say1 sírja Suroy sírja Szenna sírja Szetau1 sírja Sziuszer sírja Tati sírja Tetiki sírja Tharwas sírja Tjanefer1 sírja Tjanefer2 sírja TT143PM TT147PM TT152PM TT153PM TT167PM TT262PM TT333PM TT334PM TT375PM TT377PM TT379PM TT393PM TT394PM TT395PM TT396PM TT399PM TT402PM TTA2 TTA9 TTA14 TTA21 TTA25 TTA26 Uszer2 sírja Uszerhat5 sírja Uszerhat8 sírja Wennefer7 sírja DRA ABU EL-NAGGAH (ar.) DRÁMAÍRÓ BT: író NT: Horapollón DRAUGHTSMAN (ang. i. dinasztiának nevezték el az egyiptológusok. amelyet régen az olajos kancsókra kötöttek.) DRA ABU’L-NAGA DRÁGAKŐ BT: kő NT: aat-kő akvamarin berill gránát krizotil smaragd türkiz RT: ékszer féldrágakő DRAINAGE CHANNEL (ang. 3200 körül.BT: Dra Abu el-Naga (ar.) DRA ABU EL-NEGGAR (ang.) (1. sírja Amenemheb5 sírja Amenemhet11 sírja Amenemopet3 sírja Amenemopet8 sírja Amenhotep10 sírja Amenhotep11 sírja Amenhotep. 18) DREAM STELA (ang. Egy ismeretlen dinasztia királyainak sírjaira lelt rá. BT: egyiptológus 129 .) DRA ABU EL-NAGA (ar. akik már egész Egyiptomból adót szedtek.) DRA ABU EL-NAGA (ar. melyeken már teljesen kidolgozott. GÜNTER SN: 1977-ben kezdte el Abüdoszban az újabb ásatásokat.

15) Instructions of Dua-Khety (ang. BT: Kephrén hozzátartozói Mereszankh. Ide az juthatott be. BT: gyűjtő olasz egyiptológus régész RT: Torinói Egyiptomi Múzeum (Ol. BT: Dua-Khety (ang. (1. de humorosan állítja ellentétbe és magasztalja az írnoki foglalkozás előnyeit más szakmák hátrányaival szemben. amelyet az egyiptomiak boldog helynek gondoltak a messzi nyugaton. 12 részre osztották. III. A szatírában az apa (Dua-Khety aki Tjaruból származik) gúnyosan. Első feladata az volt. aki színvonalas könyvet jelentetett meg Egyiptom történelméről számos kiadásban. BT. dinasztiában.) Dromedar (ném. főleg thébai ásatók révén. Ezek a Torinói Egyiptomi Múzeumba kerültek. út DROVETTI. 15) SN: A Sallier II.e.) DROMEDAR (ném.) FÚRÓ DRIOTON. melyek közt a torinói királyi papirusz is megtalálható volt.) UF: felvonulási út SN: A Nílus partjától a templomig vezető út. ahol a nap felkelt.) SN: Hórusz fia. spa. 42 Halottak Könyve DUAT2 UF: Tuat SN: Az egyiptomiak hite szerint a halott e Duat2 nevű hosszú folyón kel át.. majd konzul-tábornok (1821-1829-ig) Alexandriában. A halott a Halottak Könyvét vitte magával segítségül és vele volt egy térkép. BT: intelem szatíra RT: Dua-Khety (ang. hogy ezzel fiának kedvet csináljon az írnoki szakmához. ném. A Louvre-nak 1827-ben és a Berlin Múzeumnak 1836-ban adakozott még gyűjteményéből.) Einhöckriges Kamel (ném.) DUAUNEHEH (ang. később az alvilágot. hogyan kerülje el a sok veszélyt. A halál utáni élet színhelye. 22) SN: A szembetegségek istene. A régiségek nagy gyűjtőjévé vált a helyi ügynökök és a bennszülött.) Camelus dromedarius (lat. francia alkonzul (18011814-ig). Mükerinosz uralkodása alatt vezírként szolgált. BT: francia egyiptológus DRITTE ZWISCHENZEIT (ném. BERNARDINO MICHELE MARIA (1776–1852) SN: Napóleon alatt szolgáló ezredes.) Thmoomathph (ang.. 1070–714) (i. és ott végződött. a halottak gyomrának védelmezője kanopusz alakban. A Satire of the Trades (ang.)(1. A Duat2 a Nílus nyugati partján eredt. Eredetileg a csillagos eget jelentette. Hatsepszut1 idejéből.) DROMEDÁR DROMEDÁR RT: Dua-Khety tanításai DUA-KHETY HOZZÁTARTOZÓI SN: Fia: Pepi. ÉTIENNE-MARIE (1889–1961) SN: Francia egyiptológus és felirat-szakértő.) DROMEDÁR DROMOSZ (gör. s ott volt az első európai kutatók között Abu Szimbelben. Gyűjteményéből 1824-ben adományozott Szardínia királyának.) SN: Kephrén és III.) BT: Hotepheresz. Egyiptomi sakálfejű halotti isten. A tűz taván túljutva a 42 bíra elé került.) DUAUF INTELMEI HENUTTAUI2 DUA-KHETY TANÍTÁSAI DUAUNEHEH (ang. 130 . BT: túlvilág NT: bíróság terme démon Jaret földje mérleg szellem túlvilági hely túlvilági ítélet RT: bíra.) SN: Az öltözködés egyiptomi istene.) (1. Északnak tartott.) SN: Első hírvivő a 18.) DUA-KHETY (ang.) UF: Duaerneheh (ang.) mesterségek szatírája. BT: isten DUAW (ang.) HARMADIK ÁTMENETI KOR (i.) NT: Pepi DUA-KHETY TANÍTÁSAI UF: Duauf intelmei Instruction of Duauf (ang. Mereszankh fia a 4. hogy rávegye az öreg révészt: vigye át a halál folyosóján..)(1.) DUAENRÉ DUAENRÉ UF: Duaenre (ang.) dromadaire (fr.. hozzátartozói Kawab hozzátartozói RT: Duaenhor masztabája DUAENHOR MASZTABÁJA UF: G7550 BT: gizehi masztaba DUAENRE (ang. majd át kellett mennie a kígyók vigyázta 12 kapun.) NT: Dua-Khety hozzátartozói DUATENTOPET SÍRJA UF: QV74 BT: Királynék Völgye sírjai DUATHATHOR-HENTTAWY (ang. 22) BT: isten DUAENHOR (ang. amely ezzel a gyűjteménnyel nyitotta meg először kapuit 1824ben.) SN: Egypupú teve.) torinói királyi papirusz DUA (ang. a történet azonban a Középbirodalomból származik. termékeny író.RT: Dreyer abüdoszi ásatásai (1977) DRILL (ang. BT: túlvilági hely NT: Tenait Tűztó Zsarátmező DROMEDÁR UF: Arabisches Kamel (ném.) Sallier II. mielőtt Ré1 dicsőségét elnyeri.) Tuamutef (ang. Csak az Újbirodalomból származó szövegváltozataiból ismerjük. papirusz (BM: BM 10182) DUAMUTEF UF: Golden Dawn (ang. 1075–656) DROMADAIRE (fr. miközben egy írnok iskolába viszi. hozzátartozói vezír RT: Duaenré masztabája DUAENRÉ MASZTABÁJA UF: G5110 BT: gizehi masztaba RT: Duaenré DUAERNEHEH (ang. Egyébként a kelet védelmezője és a temetés istene. mely eligazította. Jegyzett egyiptológussá vált. spa. majd keletre fordult. A halottnak egy sor próbatételen kellett átesnie. II.) dromedary camel (ang. Elején és végén 1–1 kamra volt.e. ném. A Collège de France professzora. dinasztiából. BT: teve DROMEDARY CAMEL (ang. aki erényes életet élt.) UF: Dat Holtak Birodalma holtak világa nyugati királyság nyugati ország SN: Az alvilág keleti tartománya. az Egyiptomi Emlékek Osztályának igazgatója 1936-tól 1942-ig. BT: Hórusz fiai RT: kanópusz DUAT1 (óei. papiruszon található.

2829–2787) UF: Den (ang. Amikor visszatért Németországba. 2566–2558) (i. DOWS (1890–1984) BT: egyiptológus NT: Dunham.délafrikai és ázsiai gyűjteményt tartalmaz az időszámításunk előtti korból.e.) BT: nagadai agyagedény DUSH-TEMPLOM SN: A Paris-oázisban álló római templom. Mivel a király kisbaba volt még.e.) BT: búzaféle DURVA AGYAGEDÉNY (1. aztán a háromszöges íjak váltották fel. Johannes könyvei DÜMICHEN. Egyiptomi.) DUDAIM (héb. az 5112-es badari sírból.–) UF: Dümichen János SN: Weissholzban született. 206) (i. Buhenből. okt. 15) UF: double shoulder-mitre joint (ang.e. viasz és tavi gyom volt. BT: abüdoszi sír DUNSZTKÖTÉS UF: poultice (ang. Dzset után. amelyek a korai bronzkori II..e. mert érdekelt volt az ásványok forrásainak védelmében. XXXVIII-XLIV) UF: rough potteries (ang. BT: dinasztia. A király egy energikus személy volt és művész is. A 18. hanem Szakkarába. amikor uralomra jutott.) (1. 25. DOWS KÖNYVEI BT: Dunham. len. 21–1936. Johannes DUCK (ang. mintha fényezett fából lenne és nagy csomókban nő a fán. 4000-ből származik. a belsejéből pedig faszenet készítettek. BT: íj DUPLA PEREMES DERÉKSZÖGŰ ILLESZTÉS (1. BT: oázis DUN SÍRJA SN: Dun nem ide temetkezett.e. BT: csillag Nagy-Göncöl KACSA MANDRAGÓRA DUN MASZTABÁJA SN: Itt jelent meg a temetkezési aknához vezető folyosó. Innen kerültek elő Petrie ásatásai során olyan cserépdarabok. Henry (1853. 15–) DÜMICHEN.) BT: tárgy NT: dugó (PM: UC 9055) DUGÓ (PM: UC 9055) SN: Kb. BT: Szerapisz-templom RT: Paris-oázis DUTCH NATIONAL MUSEUM OF ANTIQUITIES (ang. akárcsak a berlini orvosi papiruszon.) DUDUFRI DZSEDEFRÉ (i. csapongtak a gondolatai.) SN: Elterjedt volt az ország déli részében.e.e. amely mind méretben mind formában leginkább egy kis papirkához hasonlítható. A király Szakkarába temetkezett. hercegének kollekciójára alapult. BT: múzeum RT: Wellcome. 2952–2939) (i. BT: német egyiptológus NT: Dümichen. bár ma már igen ritkának számít. 310) (i. BT: dugó RT: badari sír 5112 DUMPÁLMA UF: Hyphaena thebaica (lat. dinasztia végéig használtak ilyen íjakat. 74) BT: királyi masztaba szakkarai sír DUNQUL SN: A legdélebbre fekvő egyiptomi oázis. Az egyiptomi gyűjtemény Northumberland IV. Dun alakja rajta van az Ebers-papiruszon. 2952–2939) (i. de a halottasháza az ősi Abüdoszban épült. A Juntiu beduinokra mért csapást. Dunnak nagyon aktív katonasága volt Sinaiban.5000 és 4000 között épülhettek. Szakkarában épült. Fallal körülvett sátortáborokra bukkantak itt. 2581–2572) (i. (i. Dows könyvei DUNHAM. júl. 3100–2890) (1.) LEIDENI NEMZETI RÉGISÉG MÚZEUM (Hol. Dows (1890–1984) NT: Recollections of an Egyptologist (1972) DUN HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Merietneith. A zabkásából és mirtuszból készített dunszkötést a mellkasban lévő nyálka eltávolítására használták. A dumpálma termése. itt csak a halottasháza volt. 2920–2770) fáraó Merietneith hozzátartozói NT: Dun hozzátartozói RT: Dun masztabája Kó-komei piramis DUNHAM. További ásatási leletek bővítették később a gyűjteményt Szakkarából. A Durhami Egyetem ezt 1950-ben szerezte meg.) (1.e. Qasr Ibrimből.e. fűrészpor. 28) SN: Horzsolt sérülésekre és mérgek „kihúzására” alkalmazták belső megbetegedéseknél.e. A termés rostos külső rétegét vízbe áztatták. 3150–2925) (i. közel-keleti.) Dewen (ang. Nagy nélkülözések árán elutazott Egyiptomba és Núbiába (összesen ötször). 2829–2787) NT: Merietneith Semat (ang. aki egyiptomi műtárgyaira angliai árveréseken tett szert a 19. BT: pálmaféle DUN (i. aug. Szerethór. 3000–2840) (1.e. Feleségei: Szesemetka. 15) BT: sarokillesztés DURHAMI EGYETEM KELETI MÚZEUMA UF: Oriental Museum of Durham University (ang.e. Egy sziléziai lelkipásztor fia. 2528–2520) DUGÓ UF: plug (ang. Semat. (1. Ő uralta Egyiptomot majdnem ötven évig apja. akik a Delta keleti partján éltek. amelyet Szerapisz tiszteletére emeltek. keleti. amelyek i.) Szerethór Szesemetka 131 .) Udimu (ang. alig tudott egy mondatot befejezni de kiadói elkeseredésére így is írt. 28) BT: gyógymód DUPLA ÍVŰ ÍJ SN: Ezek az íjak oldalnézetből egy 3-as alakot vesznek fel. dinasztia 4. kultúrából erednek dél-palesztina területéről. de alatta éhség lett úrrá az országon. amely lehetővé tette. BT: Dun (i.okt.) Triticum turgidum (lat. pépesítették és kenyeret sütöttek belőle. Ezt a fafajtát Szennedzsem Deir elMedinében található sírjában villás törzse alapján különböztették meg a datolyapálmától. század közepén. ahol templomok és sírok feliratait másolta le. amelyet tömjén égésére használtak. A sírban felfedeztek egy boroskancsót.) Uenephész SN: Az 1. hogy a halottat a már megépített sírba temessék el. akit apja szintén papnak szánt. 1870-től a strassburgi egyetem tanára volt. JOHANNES (1833. amely elnéptelenítette Egyiptomot.) DURUMBÚZA UF: Triticum durum (lat.) DÜMICHEN JÁNOS DÜMICHEN JOHANNES (1833. Más dunszkötések alapja agyag. i.e.BT: hírvivő RT: Duauneheh sírja DUAUNEHEH SÍRJA UF: TT125PM BT: seikh abd el-gurnai sír DUBHE UF: Alpha Ursae Majoris SN: A Nagy-Göncöl egyik csillaga.) SN: 1960-ban nyílt meg. olyan. 1. (1. majd Sir Henry Wellcome gyűjteményével növelte. Gyakran heteket töltött a föld alatt vagy egy-egy romban. JOHANNES KÖNYVEI BT: Dümichen. királya. Ő építtette a Khókhómé körüli piramisokat.15. Merenith királynő volt az ő politikai tanácsadója.

2581–2572) (i. I.e. 1–31.e. 4. 2723–2563) (i. BT: dinasztia. 2566–2558) (i. 2528– 2520) DZSEDEFRÉ HOZZÁTARTOZÓI SN: Feleségei: II..) DYNASTY 1–31 (ang. Az egyiptomi állam 1907-ben adományozta a Louvre-nak BT.) SN: Kheopsz1 fia.) Rédzsedef SN: A 4. 2581–2572) (i.e.5cm magas fejet Gebel el-Ahmar bányáiból származó vörösesbarna kvarcitból faragták. Mereszankh és Horbaef fia. fejszobor RT: Dzsedefré (i. Nekhen (Hierakónpolisz) őrzője. A Bölcsességek Könyvét neki tulajdonítják.) DZSÓSZER (i. A MÁGUS 132 .e..au m. egy mellékpiramisa volt. 2630–2611) FASZÉN DZSADZSAEMANKH UF: Csacsa-em-ank SN: Sznofru fáraó írnoka és főpapja. BT: herceg Kheopsz1 hozzátartozói Meritiész. 2895–2868) DZSEHUTIHERMAKTUF DINASZTIA DZSEDEFHÓR UF: Dedef-hor (ang. hozzátartozói Kheopsz1 hozzátartozói Meritiész. 2566–2558) (i.edu.e. tábornok és expedíció felügyelő a 4. MIKE BT: amatőr egyiptológus AD: mikeds@ariel. és II. BT: Dzsedefré (i. hozzátartozói NT: Dzsedefré hozzátartozói RT: Dzsedefré fejszobra (L: E 12626) Dzsedefré piramisa DZSEDEFRÉ FEJSZOBRA (L: E 12626) SN: A 26. 2639–2504) (i. Abu Roásban található csaknem teljesen tönkrement befejezetlen piramis. Der (1869) Geograf.) DYSENTERY (ang. piramisai RT: Dzsedefré (i. Alapja 106×106m.) DYSENTERIA DŻER (len.) Kephrén (i..e. Kentetenka.e. I. aki egyes források szerint trónbitorló volt. 2520–2494) DZSEDEFRÉ PIRAMISA UF: Fényes csillag piramis SN: A legészakibb piramis Egyiptomban.) SN: II. hozzátartozói vezír BUTÓ DZSEDI VARÁZSLÓ DZSED-OSZLOP DZSEBAUT DZSED DZSED.e. 2566–2558) (i.) Djare (spa. 2566–2558) (i. Gránittal borították. VÉRHAS VÉRHAS DZSER (i.dziobek@research-int. I. BT: főpap írnok RT: Westcar-papirusz DZSAFI SN: Kettős lélek.) SN: Királyi őr a belső palotában a 11.e.) DWELLING (ang. II. 2613– 2498) (i.unimelb. 2581–2572) (i.ucs. BT: gizehi masztaba DZSEDEFRÉ (i. 1839-ben Perring és Vyse végzett rajta vizsgálatokat. ném. 2613–2494) fáraó Hotepheresz.) TÖRPEISTEN LAKÓHÁZ HIPOFOSZFATEMIÁS DYALL-SMITH.edu.e. Kentetenka (ang. 2528– 2520) DZSDEFRÉ-RATOISZÉSZ DZSEDEFRÉ (i. dinasztiában. hol. BT: lélek UF: Djar (ang.e. II.e. II.) DZSABET (óei. dinasztiában. 2528–2520) UF: Didoufri (fr.e.com DŽÓSER (szl.NT: Altägyptische Kalenderinschriften (1866) Baugeschichte des Denderatempels (1877) Bauurkunde der Tempelanlagen von Dendera (1865) Felsentempel von Abu Simbel.) Djedefra (ang. dinasztiában építtette Dzsedefré fáraó. 3000–2999) (i. hozzátartozói tábornok RT: Dzsati masztabája DZSATI MASZTABÁJA UF: G7810 BT: gizehi masztaba RT: Dzsati DZSAU UF: Djau (ang. Hotepheresz. 4. vagyis Ozirisz és Ré1 egy személyben. BT: felügyelő Mereszankh. 2528–2520) DZIOBEK. Pepi idején.e. BT: őr RT: Dzsar sírja DZSAR DZSAR SÍRJA UF: TT366PM BT: asasifi sír RT: Dzsar DZSATI UF: Djati (ang. Der (1884) D-VITAMIN REZISZTENS ANGOLKÓR ANGOLKÓR DWARF GOD (ang. 2581–2572) (i. I. aki a Westcar-papiruszban a Dzsedi nevű varázslót viszi apja elé. Ankhenesmerire testvére.au DYEHUTYHIRMAKTUF (spa.) Radzsedef Ratoises (gör. 2566–2558) (i. BT: befejezetlen piramis dinasztia. 2581–2572) (i.e. dinasztiában Merenré és II.e. 2528– 2520) NT: Hotepheresz.) Djedef Rê (fr. és a Francia Tudományos Intézet Kairói Keleti Régészeti osztályának 1901 és 1902 között folytatott ásatásai során fedezték fel Abu Roásban a halotti templomában. Ő viselte először a „Ré fia” címet. 2558–2532) (i. ném.e.e. (i. Féltestvére: Kephrén. Ő helyeztette az 1954-ben megtalált fabárkákat atyja piramisa mellé.) Djdfra (óei.e..e. Kephrén meggyilkolta Abu Roasban építette fel temetkezési komplexumát. hozzátartozói Ankhenesmerire.) DINASZTIA DINASZTIA.e.e.) DYNASTIQUE (fr.) Redjedef (ang. Magassága 67m.) SN: Vezír a 6. Inschriften altägyptischer Denkmäler (1866) Geschichte des alten Ägyptens (1879) Grabpalast des Patuamenap. Kheopsz1 fia.) Hordyedef (spa.e.) Rádžedef (szl. dinasztia 3. aki ismerte Thot titkos kamráinak számát.) Djedefre (ang. akit a Westcarpapiruszból ismerünk.) DYNASTY (ang.) Herutataf Hordjedef (ang. A 4. II.) Dudufri Dzsdefré-Ratoiszész Radjedef (ang.) Radžedef (cse.dyall-smith@microbiology. fivérét megölte. BT: Ankhenesmerire. királya. EBERHARD BT: egyiptológus AD: e.e. hozzátartozói RT: Bölcsességek Könyve Dzsedefhór masztabája DZSEDEFHÓR MASZTABÁJA UF: G7210-7220 SN: A sírfeliratokat megkárosították.

BT: Amon-főpap Harsziésze2 hozzátartozói NT: Dzsedhonszedankh hozzátartozói DZSEDHONSZEDANKH HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Harsziésze2. 1786–1602) (1. RT: Dzsedhór sírja DZSEDHÓR SÍRJA UF: TT378PM BT: thébai sír RT: Dzsedhór DZSEDI UF: Djedi (ang. A dzsed-oszlop egyike a legősibb egyiptomi amuletteknek. Dzsedi tudta hány titkos kamra volt Thot szentélyében. hogy élőben is láthasson csodákat. Amulettként tehát ezeknek a tulajdonságoknak a biztosítását és megőrzését szolgálta. dinasztia korából is találtak példányokat. világos azonban.e.) dzsed SN: Több értelmezése is van ennek a tárgynak: 1. BT: Kheopsz1 és a varázslók DZSEDKARÉ DZSEDKAURÉ ISZESZI (i. Az író szerint tehát a Kheopsz1 piramis belső elrendezése Thot titkos kamráit utánozta. (i. vagyis az Életfa egy ősi szimbólumaként szolgált. BT: Amon-főpap Pinodzsem. 1046) UF: Djed-Khons-ef-Ankh (ang. míg harmadik fia. Megjelent Dzsedefhór kérésére Kheopsz1 udvarában. mint a közepénél. BT: főpap RT: Dzsedher gyógyító szobra Dzsedher sztéléje DZSEDHER GYÓGYÍTÓ SZOBRA SN: 1918-ban Tell-Attrib közelében találták meg.e.e.) Teos1 (gör. A történetből a későbbiekben kiderül. hogy gondoskodott a szent sólymok múmiáinak eltemetéséről. dinasztia idején volt Amon főpapja. 2414–2375) (i. Az életrajzi rész célzásokat tartalmaz a második perzsa hódítás idején bekövetkezett zűrzavarra. mely az alapjánál szélesebb.) Djehuti (ang.) BT: zenész RT: Dzsedmaateszankh koporsója DZSEDMAATESZANKH KOPORSÓJA SN: Aranyozott festett koporsó. Hatsepszut1 és III. A piramisszövegekben a fáraó két dzsed-oszlopon hág fel az égbe.e. Jelenleg a budapesti Szépművészeti Múzeumban látható. Felirata büszkén említi. említi a templomban táborozó katonákat. az állandóság.. dinasztiából. az állandóságot jelenti. 2388–2356) SABATAKA (i. örökkévalóság szimbóluma. hanem Ré hármasikreinek egyike. 3. Anyja: Isitweret3. maga Ozirisz. aki egy wab-pap feleségétől Reddzsedettől fog megszületni. 2. Ez tulajdonképpen egy olyan oszlop. építkezéseket végzett templomukban. 206) (i. de nem ő fogja ezeket a királynak elhozni. akinek apja is ugyanezen a helyen dolgozott szintén kőművesként. egy állat levágott fejének visszahelyezése. BT: alkirály Amenmesz17 hozzátartozói kicstárnok NT: Dzsehuti3 hozzátartozói RT: Dzsehuti3 sírja 133 . Hieroglifa formájában a tartósságot.) SN: Deir el-Medinében élt kézműves. ahonnét ezeket az adatokat meg lehet szerezni. 1715–1650) fáraó DZSEDHONSZEDANKH UF: Djedkhonsedankh (ang.e. egy ökörcombot és 100 korsó sört fogyasztott el.e. dinasztia idején. amely a Royal Ontario Múzeumban található. a tetejét pedig négy vízszintes rúd szeli át. s ismerte Thot szentélye kamráinak méreteit. i. 15. Thutmózisz idejéből. 38×26 cm. Kheopsz1 unatkozott és mágiáról szóló történeteket szeretett volna hallani. mint pl. 14. amely magába zárta Ozirisz holttestét. 698–690) DZSEDKARÉ-ISZESZI DZSEDMAATESZANKH UF: Djedmaatesankh (ang. ami az élet jele. BT: Dzsedhonszedankh NT: Harsziésze2 Isitweret3 DZSEDHONSZEFANKH (i.) Djehuty (ang. lenyesett fatörzs. Az eredetileg fekvő helyzetű oszlop felállításának ünnepsége Ozirisz feltámadását szimbolizálta. a varázslót. hogy a varázsló ugyan ismeri a rejtekhelyet. 1730–1680) (i.) Tut (ang. évezredtől kezdve Ozirisz hátgerinceként értelmezik.) SN: A Ramesszida korban élt. hogy Kheopsz1 végül megszerzi ezt a titkot. E szerint meg tudta tenni.) SN: Amon-főpap Thébában a 22.) Teta SN: Varázsló Kheopsz1 idejében. A dzsed-oszlop amulettje gyakran összefonódik az ankh kereszttel. 5.) SN: A kincstár és az északi idegen földek felügyelője a 18. BT: sztélé DZSEDHERURÉ SN: A 14. I. BT: deir el-medinei kézműves DZSEHUTI2 3 THOT1 DZSEHUTI UF: Dhuti (ném. hogy az oroszlán kövesse őt.) djed pillar (ang. Az. Jellegzetessége a szárnyas napkorong alatt hajózó sakál ábrázolása. Csak beavatottak érinthették meg.e. din. amelyben egy liba feje és teste egyesül. BT: dinasztia.e. Erről az eseményről a Westcar-papirusz számol be. BT: koporsó RT: Dzsedmaateszankh DZSED-OSZLOP UF: djed column (ang. az élet fája. de használták múmiák védelmezésére is a múmia nyakára függesztve. ezért is lehetséges az élet fájaként értelmezni. Pinodzsem fia.) Djehuty (ang. The (ang. II. a mágus Magician Djedi. Két fia csodálatos történeteket mesélt neki. 2414–2375) (i. feltehetően az a bübloszi fa.) Thut (ang. hozzátartozói DZSEDHÓR UF: Dedhor (kat. oktatói feladata mellett a könyvtár könyveinek kijavítását is ellátta. akiről a Westcar-papirusz egyik meséjében olvashatunk. már az 1. BT: amulett hieroglif szimbólum szent tárgy DZSED SZTÉLÉJE BT: sztélé DZSEDU ABU SZÍR DZSEHUTI1 UF: Dhuti (ném. ahol megmutathatta híres mutatványát.) SN: Memphiszi főpap. amely Kheopszot amúgy is nagyon érdekelte valamint olyan érdekes varázslatokat tudott véghez vinni. Ozirisz hátgerince. miközben a kötele a földön van. BT: gyógyító szobor DZSEDHER SZTÉLÉJE SN: A Ptolemaiosz-korból való mészkő sztélé. Papi.) SN: Dzsedi 110 éves korában is naponta 500 kenyeret. aki a 21.DZSEDHER UF: Djeho1 (ang. 4. BT: varázsló RT: Dzsedi varázslata DZSEDIT MENDÉSZ DZSEDI VARÁZSLÓ UF: Dzsed.) SN: I. 2388–2356) ISZESZI (i.) Thut (ang.) Tut (ang.e.e. fáraója. A dzsed eredetileg talán egy gabonakévékkel övezett májusfaszerű oszlop kicsinyített mása lehetett. ném. A papirusz vége hiányzik. Dzsedefhór herceg megkereste Dzsedit.

(1. 3 ember a segédkezők közül csak a locsoláshoz való vizet vitte. súlya 371.Dzsehuti3 szobra (BM: EA 69863) (801-631-200 TB) (1. tehát magas pozíciókat töltött be.2 cm.. amelyet később. Anyja: Keku.) Pesediri (ang. ném.dinasztiában Dzsehutiemheb foglalt el. ném. 6. 14. dinasztiában. ném.) Thut (ang. RT: Dzsehuti4 sírja DZSEHUTIHERMAKTUF UF: Dhutihirmaktuf (ang. részint II. dinasztiában keletkezett. Norman de Garis (1865. A tál belsejét stilizált halakkal díszítették.e. részint Thébában az Amon templomban. magassága 2. BT: gránitszobor DZSEHUTI3 TÁLA (L: N 713) SN: A Louvre-ben található.) Djehuty (ang. az összes ország hírvivője. Aranyból készült. dinasztia idejéből. amelyet férje.) Thutmose (ang. melyeket lótuszvirágok vesznek körül. királyi írnok. Norman de Garis Davies kutatott. amely fekete gránitból készült.) Thut (ang. BT: Dzsehuti5 NT: Baket3 Keku (ang.. 1559– DZSEHUTIEMHEB UF: Djehutiemheb (ang. dinasztiából. 486) BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Dzsehuti5 DZSEHUTI-AA 1558) SZEKENENRÉ.) SN: Théba birtokainak felügyelője a Ramesszida korban. és a vászonfonók műhelyének felelőse a 18. Ugyan Amon isten szolgálatában állt. Ez a sír a 18. amely egy szoborkolosszus szállítását ábrázolja a lehető legkezdetlegesebb módszerrel: 88 ember húzza a facsúszkára helyezett kb.) Djehuti (ang. Kiléte ismeretlen. BT: dombormű Dzsehutihotep1 sírja DZSEHUTIHOTEP2 UF: Thothotep (fr.7 g. a 19. 2003-ban a sírhoz tartozó udvarban egy odatemetett nőt találtak. 10) Dyehutyhirmaktuf (spa.e. prófétájának adminisztrátora. BT: adminisztrátor írnok NT: Dzsehuti4 hozzátartozói RT: Dzsehuti4 sírja DZSEHUTI4 HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Dzsehutit. írnok.– 1965) Davies.) Tut (ang. Anyja: Isoneb.) SN: Deir el-medinei kéműves a 19. 486) SN: A szobor alsó része maradt fenn. BT: bersai sír NT: Dzsehutihotep1 sírjának domborműve DZSEHUTIHOTEP1 SÍRJÁNAK DOMBORMŰVE SN: Felfedeztek itt egy olyan rajzot.) SN: Sírjaként Dzsehuti4 sírját választotta Seikh Abd elGurnában. Felesége Ízisz7. I. átmérője 17. BT: tál RT: Dzsehuti3 DZSEHUTI UF: Dhuti (ném. aki egy naplót is vezetett az eseményekről. Anna Macpherson Cummings (1881. Ramszesz egyik előkelő tisztségviselője. (i.–1941) Dzsehutiemheb DZSEHUTI5 UF: Dhuti (ném.. jan.9 cm. BT: birtokfelügyelő RT: Dzsehutihotep2 sírja DZSEHUTIHOTEP2 SÍRJA UF: TTA16 BT: dra abu el-nagai sír RT: Dzsehutihotep2 DZSEHUTIMESZ1 UF: Djehutimes (ang. BT: deir el-medinei kézműves RT: Dzsehutihermaktuf sírja DZSEHUTIHERMAKTUF SÍRJA UF: TT357PM SN: A sírfalon a tulajdonos széke alatt két házikedvenc: macska és majom látható. 84 pedig segédkezik mellettük. s a király első istálló mestere volt..) SN: II. hanem mint gazdasági vezető.) SN: A király csészehordozója és hírvivője Hatsepszut1 és III.. 1596–1591) (i. Feltehetően Bübloszból vagy Szíriából származik.) DZSEHUTI5 SÍRJA UF: TT110PM 4 134 .(1.) Thuthermeketef (ang. Felesége: Baket 3. spa. 486) Dzsehuti3 tála (L: N 713) Joppa bevétele DZSEHUTI3 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Amenmesz17. szept.) BT: Neheri hozzátartozói nomarkhosz RT: Dzsehutihotep1 sírja DZSEHUTIHOTEP1 SÍRJA SN: El-Bershében található. A csúszást nedves iszappal könnyítették meg.) Djehuty (ang. BT: deir el-medinei sír RT: Dzsehutihermaktuf DZSEHUTIHOTEP1 UF: Thothotep (fr.. spa. ném. de nem papként. BT: gazdasági intéző hírvivő istálló mester királyi írnok magtárfelügyelő Tia3 hozzátartozói NT: Dzsehutimesz1 hozzátartozói RT: Dzsehutimesz1 fejszobra Dzsehutimesz1 sírja Dzsehutimesz1 szarkofágja DZSEHUTIMESZ1 FEJSZOBRA SN: A Kairói Egyiptomi Múzeumban van kiállítva. Percy Edward (1869–1949) Northampton-sztélé Spielberg. így a szobor súlya a tizedére csökkent. Thutmózisz idejéből a 18.) Thuthotep (ang.) Thutihermaktuf (ném. Wilhelm (1870–1930) DZSEHUTI3 SZOBRA (BM: EA 69863) (801-631-200 TB) (1.) Tut (ang. BT: dra abu el-nagai sír RT: Newberry. Ramszesz udvarában.) Thuthotep (ang. amelyhez ma a Griffith Insistute-ban lehet hozzáférni. Amon magtárainak felügyelője és fő gazdasági intézője. BT: csészehordozó királyi hírvivő NT: Dzsehuti5 hozzátartozói RT: Dzsehuti5 sírja DZSEHUTI5 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Pesediri. 60 tonnás szobrot. majd Eszna város kormányzója.) SN: Amon 1.) (1. Dzsehutimesz1 fő jószágkormányzó. BT: Dzsehuti4 NT: Dzsehutit DZSEHUTI4 SÍRJA UF: TT45PM SN: 1908-ban Anna Macpherson Cummings Davies készített festményt a sírról. 486) BT: Dzsehuti3 NT: Amenmesz17 Isoneb (ang.) DZSEHUTI3 SÍRJA UF: TT11PM SN: 1898-1899-ben lett megtisztítva Percy Newberry és Wilhelm Spielberg által. BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Davies.

usébtik.) DZSEHUTIMESZ1 SÍRJA UF: TT32PM SN: Az el-Khokha dombon található Thébában.) Schreiber Gábor (1974–) Stamped Bricks from TT32 thébai magyar ásatás (1983–1998) DZSEHUTIMESZ1 SZARKOFÁGJA SN: A sírba a múlt században behatoló Drovetti számos tárgyat.) Djemutefanch (ném.) SN: A 11. A sír feltárását Kákosy László végezte. 29.) SN: Királyi írnok és kincstárnok a 18. míg a szép kartonázsok.) SN: Kincstárfelügyelő a 18. dinasztia kori betemetkezéssel éppúgy lehetett találkozni. A sír mellett a keresztcsarnok modern időkben áttört falának a túloldalán Amenhotep sírja található.) SN: A mocsárföldek felügyelője a 18. BT: kincstár felügyelője RT: Dzsehutinefer3 sírja DZSEHUTINEFER3 SÍRJA UF: TTA10 BT: dra abu el-nagai sír RT: Dzsehutinefer3 DZSEHUTINEFER SENIU UF: Thutnefer Seniu (ang. BT: piramis RT: Dzsehutimesz1 Kákosy László (1932. ném. BT: Dzsehutimesz1 NT: Amenmesz18 Henutwedzseb Ízisz7 Tia3 (ang.) Djemutefankh (ang. Erről a sírról Edmé Francois Jomard tesz először említést. dinasztiából. dinasztiát követően. BT: kincstárnok királyi írnok RT: Dzsehutinefer sírjai DZSEHUTINEFER1 SÍRJAI BT: seikh abd el-gurnai sír NT: Dzsehutinefer1 TT80PM-as sírja Dzsehutinefer1 TT104PM-es sírja RT: Dzsehutinefer1 DZSEHUTINEFER1 TT80PM-AS SÍRJA UF: TT80PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Dzsehutinefer1 DZSEHUTINEFER1 TT104PM-ES SÍRJA UF: TT104PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Dzsehutinefer1 DZSEHUTINEFER2 UF: Thutnefer (ang. III. Ízisz7 is.) Djehuty-nefer (spa.aug.) Djehuti-Naht Djehutinakht (ang. ném. jelenleg Schreiber Gábor folytatja a munkálatokat. hogy hol van a többi sír. edények a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében találhatók.. BT: könyvelő Samut1 hozzátartozói RT: Dzsehutinefer2 sírja DZSEHUTINEFER2 SÍRJA UF: TT317PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Dzsehutinefer2 DZSEHUTINEFER3 UF: Thutnefer (ang. spa. Thutmózisz idejéből. BT: fakoporsó DZSEHUTINEFER1 UF: Djehutinefer (ang. Ennél az oknál fogva egy szinttel lejjebb helyezték el a sírt.. Anyja: Henutwedzseb. dinasztiából II. köztük Dzsehutimesz1 kőszarkofágjának hiányzó darabját is elvitte. mert építői feltehetőleg nem tudták egészen pontosan. amelyekbe nem akartak beleütközni. Thutmózisz idején. jan.) DZSEHUTIMESZ1 KOPORSÓJA BT: gránitkoporsó DZSEHUTIMESZ1 PIRAMISA SN: Az 1997-es ásatási munkák folyamán talált rá a piramis alapjaira a Dzsehutimesz1 sír tetején Kákosy László és segédei. A piramis 15 méter magas. spa. jan. BT: Khokha-csoport thébai sziklasír NT: Dzsehutimesz1 szarkofágja RT: Bács Anatl Tamás Kákosy László (1932. BT: fogalmazó 135 . Az ásatás legértékesebb leletei Kairóban maradtak. egy önmaga alá tekeredő rugó formát követő alagút kialakításával. ném. dinasztiában. dinasztiából. A sírt az ókorban többször is birtokba vették.) SN: Hepuszeneb fia a 18. A hosszú és fáradságos munka után.BT: mészkő fejszobor RT: Dzsehutimesz1 DZSEHUTIMESZ1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Amenmesz18. Számos múmia talált itt nyugvóhelyre a 20. BT: mocsárföldek felügyelője RT: Dzsehutinefer Seniu sírja DZSEHUTINEFER SENIU SÍRJA UF: TT174K TTA6 BT: dra abu el-nagai sír RT: Dzsehutinefer Seniu DZSEHUTIT SN: Dzsehuti4 anyja.. sőt római kori sírokkal. 29. Amenhotep idején. BT: Dzsehuti4 hozzátartozói DZSEMUTEFANKH UF: Djedmutiufankh (spa. a napóleon expedíció egy mérnöke. III. festett vászoncsíkok. spa. mint Ptolemaiosz. BT: Dzsehutinakht NT: Teti4 (ang. BT: nomarkhosz Teti4 hozzátartozói NT: Dzsehutinakht hozzátartozói RT: Dzsehutinakht koporsója DZSEHUTINAKHT HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Teti4. dinasztiából. dinasztiában élt.. mert egy spirális alagút vezet a sírhelyig. Az alagút azért nem egyenes – mint társai –. ném.) SN: 22..) Djehuty-Nakht (ang. E tárgyak egy része a Torinói Egyiptomi Múzeumba került. Thébában élt és oda is temetkezett..) DZSEHUTINAKHT KOPORSÓJA SN: Cédrusból készült festett koporsó.15–2003.. Az egész sírépítménynek templomhoz hasonló külsőt kölcsönöztek. BT: Dzsehutimesz1 sírja kőszarkofág NT: Dzsehutimesz1 szarkofágjának fedele RT: Dzsehutimesz1 DZSEHUTIMESZ1 SZARKOFÁGJÁNAK FEDELE SN: Ez a fedél most Torinóban van.) Djehutynefer (ang. dinasztiában élt fogalmazó.) SN: Amon magtárában az istennek felajánlott gabona könyvelője a 18. aug. Ide temetkezett felesége. Fiútestvére: Tia3. 15–2003. 1997-ben feltárt temetkezési hely azért is különleges.) Thutnefer (ang. Felesége: Ízisz7. A sír belsejében 21–22. BT: Dzsehutimesz1 szarkofágja szarkofágfedél DZSEHUTIMESZ2 SN: Nefertiti1 építésze BT: építész DZSEHUTIMESZ-MAHET UF: Djehutimes-machet (ang. BT: Hepuszeneb hozzátartozói DZSEHUTINAKHT UF: Djehuti-Nacht (ném.) Djehuty-nekht (ang.

uralkodója. éhségbe taszítván az országot. Egy sziklarajz tanúsága szerint egészen a második kataraktáig hatolt.e.e. uralkodója.e.e. BT: Éhínség-sztélé legenda mítosz RT: Dzsószer (i.) Wadji (ang. 2686–2613) (i. katarakta urától lehetne segítséget kérni.e. 3150–2925) (i. hogy tanácsot kérjen.) (1.) Khenthap (ang. aki panaszkodott. BT: dinasztia.e. 2628–2613) fáraó Héliopoliszi Testvériség Hotephirnebty hozzátartozói Nimaathap hozzátartozói Sepszeszkaf hozzátartozói NT: Dzsószer hozzátartozói RT: Dzsószer és Imhotep legendája Dzsószer naptemploma Dzsószer piramis Dzsószer szentélye Dzsószer szerdabja Dzsószer trónoló szobra Éhínség-sztélé DZSÓSZER ÉS IMHOTEP LEGENDÁJA UF: Hét szűk esztendő SN: Dzsószer idején rettenetes szárazság sújtotta Egyiptomot. 3100–2890) (1.e. 2868–2829) UF: Djet (ang. a torinói papirusz királylistáján nevét ritka kivételként piros betűvel írták.) Dżer (len. ami miatt nem termett gabona sem. jótevő áradásai elmaradtak. BT: seikh abd el-gurnai sír DZSER (i. Abüdoszból. hogy halmozzák el ajándékkal az istent. 2630–2611) UF: Cózer Djeser (ang. A Nílus hét éven át nem áradt ki.e.. 2895–2868) DZSET (i. az uralkodót is beleértve bánkódott. 3150–2925) (i. 2630–2611) hermopoliszi Thot templom Hnum DZSÓSZER HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Nimaathap.e. 3000–2840) (1.) Szeket-Ré BT: naptemplom DZSÓSZER PIRAMIS UF: Djosers trinpyramide (dán) Haram el-Mudarrag. BT: abüdoszi sír DZSET SZTÉLÉJE (L: E 11007) SN: Mészkő sztélé. és a 22. Felesége: Hotephirnebty. BT: csontfésű DZSET HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Merietneith. dinasztia 3. amely Dzset sírjából került elő. 206) (i. az 1. (i. Kevéssel ezután Hnum megjelenik álmában. és Manethón és Clemens(1.e. tiszteletére már rég nem épült új szentély.) Hor Wadj (ang. ő írta a sebészetről az első könyvet. melyet a Nílus átszel.(ar. Hatalma Núbia északi részére is kiterjedt. Dzsószernek még aznap megjelent álmában Hnum isten. 206) (i.) Zet Atot SN: Az I.e. el. Manethón és Clemens Athothis néven emlegette.) Horus Djer (ang. Hogy ezt megköszönje. BT: abüdoszi sír királysír RT: Dzser (i. Flinders Petrie egy levágott kart talált benne négy karkötővel díszítve.) Zoser (ang.) Kenkenész Kígyó király Uadzset2 Wadj1 (ang.e. az éhínség pedig véget ért. BT: Dzsószer (i. 2920–2770) fáraó Merietneith hozzátartozói NT: Dzset hozzátartozói RT: Dzset csontfésűje Dzset sztéléje DZSET CSONTFÉSŰJE SN: Abüdoszban találták.e.) SN: Ménész fia.e. 2895–2868) UF: Athothis (ang. BT: Dzser (i. (i. Feleségei: Herneith. és a szárazság végét ígéri.e.e. dinasztiában foglalta el új tulajdonosa. 8) szerint jelentős anatómiai könyveket írt. Délen Asszuántól Philae-ig védőfalat építtetett a nomád törzsek ellen. Ménész politikáját folytatta tovább.) DZSER SÍRJA SN: Abüdoszon belül Umm el-Qaab-ban található sírja 21×20 méteres lehetett. gör. hogy terményükbőlzsákmányukból adjanak egy részt az istennek. Másnap a király parancsot adott ki minden földművesnek. A termés egyre rosszabb lett. Ezek a hadjáratok inkább büntető expedíciók és portyázások voltak. Núbia meghódítása még nem következett be. Imhotep azt tanácsolja a királynak. 310) (i. 2630–2611) NT: Hotephirnebty (ang. 2868–2829) NT: Merietneith DZSET SÍRJA SN: Umm el-Qaab-ban található.) Tosorthos (ang. BT: dinasztia. templomai romba dőlnek. 3000–2999) (i. hogy melyik istenhez kellene fordulni segítségért. így pl. dinasztia 2.) Džóser (szl. 2920–2770) fáraó Ménész hozzátartozói NT: Dzser hozzátartozói RT: Dzser sírja DZSER HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Ménész. hogy a krónikákban megkülönböztetett helyet biztosítottak számára. Dzsószer hálája bizonyítékaként Imhotepet teljhatalmú miniszterelnökké nevezte ki. így nem borította el a völgyet termékeny iszapjával. Dzsemutefankh a sírt. dinasztiabeli emberé volt. A Nílus attól fogva megáradt. s Thot templomában kikutatta. Ő építette a memphiszi királyi palotát.RT: Dzsemutefankh sírja DZSEMUTEFANKH SÍRJA UF: TT117PM SN: A sír eredetileg egy 11.e. BT: dinasztia. orvoslással foglalkozott.) SN: Uralkodását olyan jelentősnek tartották. BT: Dzset (i.e. 3.) PS05 136 . Ekkor Dzsószer hivatta Imhotep főpapot. 3000–2840) (1. hogy Hnum. Dzset nevével van ellátva. halásznak és vadásznak.(i. 1. A Nílus kegyetlenül apadni látszott. spa. Az egész nép.. Imhotep elment Hermopoliszba. Ezen mindössze a fáraó neve áll.) Djoser (ang.) Nimaathap DZSÓSZER NAPTEMPLOMA UF: Seket-Re (óei. hogy hiába segíti Egyiptomot. Királysága alatt a Nílus és a Vörös tenger közötti területre indult expedíció. 8) Athotis Athótisz Athóthisz Djer (ang. az 1. Dzsószer kötelezővé teszi imádatát Alsó-Núbiáig minden vidéken. Nakhtneith. 2895–2868) NT: Herneith (ang. 19 évig uralkodott. BT: mészkő sztélé DZSÓSZER (i. 3000–2999) (i.) Lauer piramis Piramida Dżesera (len. aki lábával vissza tudja tartani a folyó vizét.e. azaz Núbiába hadjáratokat vezetett.e.) Ménész Nakhtneith (ang. anyja: Khenthap. 1. Hét évig folyamatosan romlott a helyzet. Senki nem tudta.e. 3100–2890) (1.) Neterikhet Netjerihet-Dzsószer Netjerykhet (ang. 310) (i. 3000–2999) (i.

a legfelsőé pedig 9 méter. Kívülről a turai mészkőbányából származó finom mészkőlapokkal borították be. A szobor a lépcsős piramis falához épített kis kamrában állt. James Edward (1867–1935) Segato. Girolamo Szakkara DZSÓSZER SZENTÉLYE SN: Héliopoliszban építtette Dzsószer fáraó. Eredetileg a piramist négylépcsősre építették. BT: fáraószobor monumentális szobor RT: Dzsószer (i. A piramis alatt számos föld alatti folyosó és kamra húzódik.PS05A Pyramid of Zoser (ang. E síremlék bejáratát Jean-Philippe Lauer állíttatta helyre. eredeti magassága 60m (1) . BT: szentély RT: Dzsószer (i. benne azokat a hieroglif szövegeket. Kivésett szemgödreiben berakott szemek voltak. később megnagyobbították hatlépcsősre. BT: szerdab RT: Imhotep1 DZSÓSZER SZOBRA DZSÓSZER-TETI DZSÓSZERTI DZSÓSZER TRÓNOLÓ SZOBRA SZEHEMHET SZEHEMHET DZSÓSZER TRÓNOLÓ SZOBRA UF: Dzsószer szobra SN: A monumentális szobrászat jellege elsőnek ebben a szoborban jutott kifejezésre. Ehhez Imhotep1 a földműves lakosságot mozgósította. Az egész épületegyüttes alapja 109×121m. 2630–2611) DZSUBAIL (ar.5 méter. ezek azonban ma már hiányoznak. 3. A legalsó szint magassága 11. mint a szakkarai lépcsős piramis egyedüli építőjét írják le.e. Először alkalmaztak nagy építkezéshez bányászott. 2630–2611) DZSÓSZER SZERDABJA SN: Cecil Firth találta meg 1924-ben a sivatagban. 2600 körül Szakkarában épült hatlépcsős piramis.) SN: I. főleg az áradások idején. amely az első piramis volt Egyiptomban. a Dzsószer fáraó udvarában élő építész szervezésével épült.) DZSU DESER BÜBLOSZ GEBEL EL-AHMAR BÁNYA CSAUSZ DZSUNGELMACSKA 137 .e. amelybe a király és családja temetkezett. A piramisban számos boroskancsót és mazsolamaradványt tártak fel a régészek. oldaluk 16°-kal térnek el a merőlegestől.e. 2630–2611) Imhotep1 Lauer.e. Imhotep1. hanem a magasságuk is fokozatosan kisebbedik.6m magasak. Ezen belül helyet kapott egy templom. csiszolt mészkövet. Jean-Philippe Quibell. A kőtömbök 2. egy udvar és a heb-szed kápolnák. piramisai lépcsős piramis szakkarai piramis RT: Dzsószer (i. Reliefekkel és feliratokkal díszítette. A piramist és környékét 547×278 m-es kerítéssel vették körül. melyek Imhotepet. 74) BT: dinasztia. Az egymásra következő emeletszinteknek nemcsak a kerületük. arccal a halotti templom áldozóhelye felé. (1. amikor egyébként sem sokat tehettek volna a szántóföldeken.

RT: reinkarnáció EARRING (ang. sora Ebers-papirusz 132-164.–1898.) Diospyros ebenum (lat. 20. orvostudományi. sora EBERS-PAPIRUSZ 104–108. sora Ebers-papirusz 627-696. i. haw.) SN: I.1. női betegségeket. akiről tulajdonképpen a nevét kapta a papirusz. Különböző szakterületeket foglal magában: orvosi gyógykezelések előtti ráolvasást. A korai dinasztiákban még csak kis mértékben állt rendelkezésre.) Geschichte meines Lebens. amelyet a 132–164.) ébène (fr.) NT: Ägypten in Wort und Bild (1880. sebészeti eseteket.) SN: Berlinben született egyiptológus. sora Ebers-papirusz 482-529. 1881) Egypt and the Books of Moses (1867–1868) 138 . anatómiai. BT: Ebers-papirusz RT: Ebers-papirusz 104-108. Az ébenfát nagyon nehéz megdolgozni. SORA SN: A végbélnyílás betegségei az emésztési szekcióban vannak. 1889-től betegsége miatt nem tart előadásokat. sora Ebers-papirusz 242-247. Három évvel később publikálta a papiruszt.) EBENHOLZ (ném. 108 (110) hasábja közül 98 a gyógyító szereket írta le. aug.) ÉBENFA UF: abanos (ro. különféle emésztési zavarok és ezek egész testre gyakorolt hatása foglalja el.) Ebenholz (ném. 1534-ben). ami feltűnő váltást jelent stílusában az Edwin Smith papirusz EASTERN BOTTLENOSE MORMYRID (ang. sora EBERS-PAPIRUSZ 132–164. ein Lebensbild (1885) EBERS-PAPIRUSZ UF: Papyrus Ebers (ang.) ébano (spa. BT: Ebers-papirusz RT: Ebers-papirusz 90-95.–1898. aki I. 8f) BT: fafajta EBENHOLTS (své. sora Ebers-papirusz 90-95.) ebony (ang.1. DOROTHY (1904–1981) SN: Egy brit nő. sora Ebers-papirusz 783-839. sora Ebers papirusz 855 d sora RT: Ebers. majd Brugsch. SORA SN: A három kategóriába szedett bőrbetegségekről ír. Németországban és külföldön igen ismertté tették regényei. Egy múmia lábai között találták a thébai nekropolisz Asasif kerületében. így az ebből készült bútorok igen értékesnek számítottak. sorban a belső parazitákkal foglalkozik. szélsőséges betegségeket (a fej.3×18. fogak. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 90–95. segítséget nyújt a gyógykezelésben és a diagnózisban.63 m hosszú) egyiptomi kézirat.) ÉBENFA ÉBENFA EBERS.23 m hosszú és 30 cm széles tekercs.márc. bőrbetegségeket. belső betegségeket. regényíró és költő. hogy Egyiptomba szállítsák. orr.) ÉBÈNE (fr. sora Ebers-papirusz 250. 1869-1870-ben beutazta Egyiptomot és Núbiát.) SN: Fekete vagy sötétbarna szívós fa. aug. Georg Moritz (1837.–1898.E EA (röv. SORA SN: A 188–207. főleg a gyomor betegségei. 7. sora Ebers-papirusz 739-750. Georg Moritz (1837. sora Ebers-papirusz 708-721. sora Ebers-papirusz 208-241. GEORG MORITZ KÖNYVEI BT: Ebers. Egy jelenet Hatsepszut1 deir el-bahari templomában egyiptomiakat mutat. Lepsius és Böckh alatt tanult keleti nyelveket. 1886) Ägypten und die Bücher Mosis (1868) An Egyptian Princess (1864) Disquisitiones de dynastia vicesima sexta regum egyptiorum (1865) Durch Gosen zum Sinai (1872. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 50–85. sora Ebers-papirusz 261-283. melyek többnyire Egyiptomban játszódnak. összesen pedig 2289-et.) abanoz (alb. Die (1892) Papyus Ebers.) EARTH GOD (ang. sora Ebers-papirusz 761-781. amely nagyon vastag évgyűrűkkel rendelkezik.) ebony tree (ang. sora Ebers-papirusz 50-85. és patológiai ismereteket és szómagyarázatot.1. sorok tartalmazzák a „gyomor könyvét”. SORA SN: Az 50-85.) AKHET ATON (óei. Hosszú ideig lakott Abüdoszban és számos könyvet írt erről a helyről. amint Puntban ébenfákat vágnak ki és az afrikai szolgák hajókra rakodják azokat. 108 (110) hasábjával a leghosszabb (0. sora Ebers-papirusz 188-207. Amenhotep uralkodásának 9. A róla elnevezett papiruszt 1872-ben vásárolta meg második egyiptomi utazása alkalmával Edwin Smith-től a Lipcsei Egyetem számára.) ebbehout (hol.márc. sor fed le. BT: orvosi papirusz NT: Ebers-papirusz 1-3. Mintegy 800 mérget is felsorol. s tőle vásárolta meg 10 évvel később Georg Ebers a Lipcsei Egyetem számára. évében keletkezett (kb. A későbbi fáraók ébenfából készült bútorokat ajándékoztak más országok uralkodóinak. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 188–207. amely növeli az orvosság hatékonyságát. das hermetische Buch über die Arzneimittel der alten Ägypter (1875) Richard Lepsius. GEORG MORITZ (1837. Egyfajta mágikus-orvosi tankönyv. Széthi szeretője reinkarnációjának vallotta magát.) ebano (ol. sora Ebers-papirusz 437-476. aug.) ÉBANO (spa. SORA SN: A bőrbetegségeket tárgyalja.) FÜLBEVALÓ ISZAPSÁS KELETI FÖLDISTEN EARTHALMOND (ang. amely hasábok egyenként 20-22 sort tartalmaznak. (1.) ebenholts (své. sora Ebers-papirusz 697-704.e. Tutankhamon sírjában pompás ébenfából készült ágykeret került elő. A papirusz szerkesztője minden bizonnyal két különböző hagyomány vagy iskola tudásanyagát jegyezte le. sor mágikus szövegekhez kapcsolódik.) hbny (óei. Előbb Göttingenben tanult jogot.) ÉBENFA ÉBENFA ÉBENFA ÉBENFA EBBEHOUT (hol. fül betegségeit és a kozmetikát).márc.. Etiópiából. 877 leírás található benne betegségekről és tünetekről. Egyiptomtól délre fekvő régiókból szállíthatták. Georg Moritz könyvei RT: Ebers-papirusz Harris 500 papirusz (BM: BM 10060) Geschichte meines Lebens. Az ókori és a mai Egyiptomban is általánosan elterjedt szembántalmak ellen is szokatlan kezeléseket említ. SORA SN: Az 1-3. A legnagyobb terjedelmet a belgyógyászat.) görögszéna EBERS-PAPIRUSZ 1–3. szem betegségeit. torok. BT: német egyiptológus NT: Ebers. ahol ő egyetemi tanárként dolgozott. 7. sora Ebers-papirusz 104-118. 7. Die (1892) EBERS.) CSŐRÖSSZÁJÚ HAL EBANO (ol. Ezt a papiruszt Edwin Smith vette meg a valószínűleg rablóásatásból származó dokumentumot Luxorban 1862-ben.) EADY. amelyek jelentése megvéd a természetfeletti erőktől.) abanoz ağacı (tör. mint pl.

(1. SORA SN: A hajra vonatkozó orvosi aggodalomra okot adó állapotokat vitatja meg. orr. sora recept frissítő testmosásra EBERS-PAPIRUSZ 739–750. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 708–721. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 250. EBERS-PAPIRUSZ 437–476.) (1. 17) BT: Ebers-papirusz 739–750. SORA SN: Azt tartalmazza. (1. Csak a 188.e. sora EBERS-PAPIRUSZ 836-837. Bardinet a Menière-szindrómát véli felismerni benne. SORA SN: A szöveg stílusa visszavált az eredetihez. petéik ezen állatok székletével ürülnek. sornak volt címe. 1372–1354) (i.) AKHMIM (ang. fenyőtömjént és a szenjtánoskenyérfa gubóját porrá őrölve ajánlja közvetlenül a fogra. sora recept elkopott fogra EBERS-PAPIRUSZ 761–781. ahol a szívről tart rövid értekezést.) ECSET EGYIPTOMI AKÁCIA GAZDASÁGI SZÖVEG ECONOMIC RECORD (ang. BT: Ebers-papirusz 708–721. BT: Ebers-papirusz NT: Ebers-papirusz 831-833. SORA SN: A 250. sorral félbeszakad. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 208–241. SORA SN: Tömjén.) ECDYSOZOA (lat. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 242–247. sora Ebers-papirusz 715. 19) BT: Ebers-papirusz 783–839. BT: Echinococcus (lat. amelyek hírnévre tettek szert. EL. sora Ebers-papirusz 711. SORA SN: A fül. A panaszok a ciszták méretével arányosan fokozódnak. SORA SN: Bőrgyógyászati dolgokkal foglalkozik. fenyőolajból és törött borsó keverékéből készült kenőcsöt ajánl fertőzött sebre. sora EBERS-PAPIRUSZ 709. sor a vizelet szabályos folyásáról beszél. Emberi fertőzés a végső gazdaszervezetek székletével szennyezett étel elfogyasztásával következik be.) SN: A kifejlett féreg 3–9 mm hosszú. BT: Ebers-papirusz NT: Ebers-papirusz 522b sora EBERS-PAPIRUSZ 522B SORA SN: Kecske hájából.) BT: eszköz NT: festőecset nádecset UF: vessel (ang. sora EBERS PAPIRUSZ 742. hogy a Ré1 fejében levő betegségre orvosságot teremtett. ami jellegzetes hasonlóságot mutat az Edwin Smith papirusszal.sora Ebers-papirusz 836-837. és sokszor csak évekkel a fertőzés után válnak nyilvánvalóvá. BT: galandféreg parazita NT: Echinococcus granulosus (lat. és néhány cm átmérőjűre nőnek. mint például a megégés. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 482–529. BT: Ebers-papirusz EBONY (ang. SORA SN: A test felfrissítő átsúrolásához porrá zúzott kalcit. SORA SN: Az elkopott fogra nyújt receptet.) BT: használati tárgy NT: agyagedény alabástrom edény áldozóedény aranyedény bronzedény cserépedény fajansz edény kancsó kőedény mumifikációs edény pohár rituális edény szitula EDÉNY 139 . sora EBERS-PAPIRUSZ 715. hogy a metut (izomzatot) hogyan lehet erősíteni és ellazítani.(ar. A ciszták tele vannak fertőző lárvákkal (echinococcus hydatidosus). torok betegségeivel foglalkozik. SORA SN: A nyelv betegségeivel foglalkozik.) ECHINOCOCCUS GRANULOSUS (lat. sora tejnövelő szer EBERS PAPIRUSZ 855 D SORA SN: Egy szívpanaszra vonatkozó szakszóhoz fűzött orvosi kommentár. 36) SN: A hydatid betegség kórokozó galandférge. sor tartalmazott a fent említett részből Ízisszel kapcsolatos speciális diagnózist. sor a köhögés különböző formáira ajánl gyógyszereket. BT: Ebers-papirusz NT: Ebers papirusz 742.SORA BT: Ebers-papirusz 783–839. sora EBERS-PAPIRUSZ 711. só és méz keverékét ajánlja. sor orvosságokat tartalmaz. valamint egy genew nevű betegségre. A paraziták a bélfalon keresztül a májba és tüdőkbe jutnak. (1. A folytatás a 251. SORA SN: Szentjánoskenyérfa gubójából készített őrleményt ajánl a test szagtalanítására.tartalmához képest. SORA SN: A traumás sebesüléseket. BT: Ebers-papirusz RT: izomszövet EBERS-PAPIRUSZ 697–704. 18) BT: Ebers-papirusz 708–721. Végső gazdaszervezetük a kutyák és más kutyafélék.) ECHMIN. mások pedig nem hozzák konkrét betegséggel kapcsolatba. Köztigazda lehet az ember. majd az orvosságok követik. mégis minden sorban volt egy „ha megvizsgálsz egy embert …” kifejezés. amelyben köményt. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 305–335. 1379–1362) (i. Ettől a ponttól kezdődnek a diagnózisok felállításai. SORA SN: A 261–283. BT: Ebers-papirusz NT: Ebers-papirusz 709. ahol hydatid cisztákat formálnak. SORA SN: Tejnövelő szerekre vonatkozó előírásokat tartalmaz. és a sebeket vitatja meg. vörös nátron. Leca szerint valószínűleg szívvisszhangot ír le a máj és tüdő hatására.) ECHINOCOCCUS (lat. (1.) ÉBENFA ÉBENFA VEDLŐ ÁLLAT EBONY TREE (ang. Csak a 247.e.) (1. SORA SN: A 242–247. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 261–283. mert személyesen használtak a különféle istenek is. 16) UF: brush (ang. sora EBERS-PAPIRUSZ 831-833. 1364–1347) ECHTE ACACIA (hol. BT: Ebers-papirusz 482–529. SORA SN: A fogászattal foglalkozik.e. sora recept fertőzött sebre RT: fertőzött seb EBERS-PAPIRUSZ 627–696. SORA SN: A 305–335. SORA SN: A nőgyógyászattal foglalkozik. zabkása keverékét golyókba gyúrva ajánlja a test illatosítására. rénszarvas és jávorszarvas.) ECHNATON EKHNATON (i. BT: BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 783–839. sorban a migrénre való gyógykezelést folytatják. juh. 18) BT: Ebers-papirusz 708–721.

Thutmózisz építtetett.) UF: Apollinopolis Magna1 (gör.e. A szertatásoknál használt kézikönyvek hieroglifákkal írt katalógusa is ránk maradt. a laboratórium. i. Jobbról és balról két géniusz üdvözlő kéztartással köszönti ezt a jelenetet. A kincstár falán gazdag emberek portréi láthatók. Egyet közülük Hathor1-nak szenteltek. Ptolemaiosz épített hozzá. A 30. jobbra pedig a kincstár. majd i. Az előcsarnokot és a belőle nyíló termet 12 oszlop tartja. 2 másikat Honszunak. 2200 tájékán születtek. Ptolemaiosz (i. óei. A Középbirodalom legfontosabb városa volt. A második csarnokból balra egy kisebb kamra nyílik.) Idfu Utsesz-Hor (óei. BT: edfui Hórusz-templom templomfelirat NT: edfui építőszöveg edfui Hórusz-mítosz edfui Hórusz-templom receptjei EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM KÖNYVTÁRA SN: Az edfui templom hüposztül-csarnokában maradt fenn ez a kis helyiség.)(1.e. évi ismertetése és Bergmann alapvető szövegközlése óta ismert. Mindegyik alak felett az illetőt meghatározó írásjel látható. ugyanis falaira különböző illatszerek elkészítési módját írták fel. Balra a „reggel házát” találjuk. 57-ben XII. BT: város RT: edfui Hórusz-templom EDFUI ÉPÍTŐSZÖVEG SN: Ezek a szövegek kb. BT: ajtók edfui Hórusz-templom könyvtára EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM „LABORATÓRIUMA” SN: Az oszlopos csarnokból nyíló bal hátsó kis helyiséget szokták laboratórium néven emlegetni. nemesfémeket. Bal oldalon a fül és szem hieroglifáit. dinasztia idején III.tárolóedény urna varázsedény váza RT: edényfestő művészet edénytartó állvány EDÉNYES NÖVÉNY UF: Tracheobionta (lat. valamint Hórusz Széth elleni háborúját beszéli el. BT: edfui Hórusz-templom pülón EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM RECEPTJEI SN: A szent helyek tisztításához használt szerek receptjei. kultúrában volt. BT: edfui Hórusz-templom feliratai építőszöveg EDFUI HÓRUSZ-MÍTOSZ SN: Az edfui Hórusz-templom egyik falán maradt fenn. A régi mennyezet helyenként még érintetlen. BT: edfui Hórusz-templom EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM OSZLOPCSARNOKA SN: 18 oszlop helyezkedik el benne. RT: edény EDÉNYTARTÓ ÁLLVÁNY BT: állvány NT: vázatartó állvány (BM: EA 2470) RT: edény ÉDESÍTŐSZER UF: sweetener (ang. 15) SN: Mézzel és szentjánoskenyérfa nedvével édesítették ételeiket. amilyet még a tisztán történeti feliratokban sem találunk. amelyet III. Nyugati részét még az Óbirodalom idejéből származó belső és külső fal fogja körül. illatanyagokat és porrá tört ásványokat.) SN: Luxor1 és Asszuán között félúton helyezkedik el egy széles völgyben. A könyvek elhelyezésére itt olyan fülkés kiképzésű fal szolgált.. Ezt az 140 . BT: edfui Hórusz-templom feliratai recept EDFUI KATALÓGUS SN: Az edfui katalógus igazán Brugsch 1871.) Damanhar Debu Djeba (ang. Nektanebosz építtetett északról egy feketegránit szentélyt. 145–116) idejére datálják. amely később a hasonló elhelyezési módot alkalmazó császárkori római könyvtáraknál látható.e. A falból két kisebb terembe nyílik bejárat. A teljes falfelületet festett domborművek és hieroglif feliratok borítják. amiatt nagyon kevés volt a szuvas fog. melyeket fél magasságig emelt fal köt össze. és e mítosz szerint Széth elvesztette egyik lábát. jobbra pedig a könyvtárat.) Apollónoszpolisz Magna (gör. a két csarnok oszlopai egymásra merőlegesen helyezkednek el. 25 évvel később IV. amely elsőként szállt le a szárazföldre ezen a helyen. BT: edfui Hórusz-templom feliratai Hórusz-mítosz EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM SN: Építése i. BT: edfui Hórusz-templom oszlopcsarnok EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM PÜLÓNJA SN: A pülón Egyiptom legnagyobb bejárati kapuja. Eszerint a világ kezdetekor a Káosz vizéből a Teremtés Szigete emelkedett ki. amelynek tetejére fel lehet menni. jobb oldalon pedig a „Teremtő szó” és a „Megismerés” hieroglifáit találjuk. Hórusz volt az a madár. A templom alaprajza megegyezik a denderahi temploméval. E szerint küzdelmük színhelye Oxyrinchusban volt.) Behdet Behedet1 (óei. BT: Hórusz-templom NT: edfui Hórusz-templom feliratai edfui Hórusz-templom könyvtára edfui Hórusz-templom „laboratóriuma” edfui Hórusz-templom mammiszija edfui Hórusz-templom oszlopcsarnoka edfui Hórusz-templom pülónja RT: Edfu EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM FELIRATAI SN: A Ptolemaiosz-kor vallási szertartásairól ad számot. Összetevőik között találhatunk kátrányt. Ez lett az emberek első otthona. A belső udvarrészt az előudvartól hat oszlop választja el. Ezt a csarnokot VII. Ptolemaiosz Neosz Dionüszosz fejeztette be. Egyiptom legjobb állapotban fennmaradt épülete. A második csarnoktól észak-nyugatra egy kis terem falán a vallási szertartásokhoz használt készítmények receptjeit olvashatjuk. Ptolemaiosz Eurgetész idején egy régebbi szentély helyén. A templom oldalán körülfutó folyosóról 11 kamra nyílik.e. itt kezdődött Hórusz kultusza. BT: edfui Hórusz-templom Szent Könyvek Templomai templomi könyvtárak NT: edfui Hórusz-templom könyvtárának ajtója edfui katalógus EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM KÖNYVTÁRÁNAK AJTÓJA SN: Párkányán két térdelő alak nagy palettát emel az ég felé.) BT: növény NT: tobozos EDÉNYFESTŐ MŰVÉSZET BT: művészet SN: Fénykora a Nagada II.) Idfa (ang. 237-ben kezdődött III. Innen remekül áttekinthető a templom elrendeződése. BT: táplálkozás NT: cukor datolya füge mandulakávé mazsola méz szentjánoskenyérfa gubója szentjánoskenyérfa nedve EDFOU EDFU EDFU (ol. amely Hórusz és Széth küzdelmét meséli el olyan alapos részletességgel.) Edfou (ang.

) EGIPTOLOG (ro. A órák védelme.) EFE EGYIPTOM KUTATÁSI ALAP NIKARÉ. építészeti és művészeti kérdéseknek a kézikönyveit tartalmazzák. liturgikus vonatkozású.) Mehit Veret ÉGISZ UF: aegis (ang. A EDFUI KATALÓGUS 2. A krokodil távoltartása. ARNO BT: egyiptológus AD: egberts@rullet.) EDWIN SMITH SN: Ekhnaton papja. A Felséged körmenete az ünnepeken házadból gonosz tekintet eltávolításáról. a nap útját írja le az egekben. „nyugvóhely” védelme mind Hóruszra vonatkozik.) SN: 1862-ben vásárolta Edwin Smith kalandor és kereskedő Mustafa Agha-tól(1.) Hórusz Inmutef (ang. 17. hogy minden idejét az Alapnak szentelje. a harcról és a szemmelverés elhárításáról szóló könyvek kivételével az összes többiről megállapítható. 8) BT: orvosi papirusz RT: Smith.) egido (esp. halálakor a ÉGISTEN UF: égi isten BT: isten NT: Hah (ang. ma pedig a New York-i Tudományos Akadémia gyűjteményében van. 15. a Smithpapirusz áttekinthető felépítésű és tiszta elvek szerint tagolt „sebkezelési szakkönyv”. Luckhardt segítségével. A szó maga pajzsot jelent. amely két listában sorol fel könyveket. aki a halotti ágyon fekszik egyesítés. A templomi leltár. oltalmazás. A megfélemlítés. A nagy szent bárka felnyitása. A templom terve.edfui Hórusz templom könyvtárának belső falán találjuk.) aigisz (gör. században keletkezett. a krokodil és kígyók távoltartása. listája edfui katalógus 2. 1930-ban fordította és publikálta James Henry Breasted. 22 hasábos. A isteni áldozatok tudománya. AZ ÉGI TEHÉN MÍTOSZA SN: Vallásos szöveg. hogy a templomi szervezetnek gazdasági.) EDWARDS. Edwin (1822–1906) EDWIN SMITH SURGICAL PAPYRUS (ang. Az koronázás. BT: edfui katalógus NT: fal díszítése.) EGIPTOLOGIE TOJÁS ÉGISZ ÉGISTEN EDFUI RELIKVIATARTÓ EGYIPTOMIAK ÓKORI EGYIPTOM EGYIPTOLÓGUS EGYIPTOLÓGIA EGYIPTOLÓGUS EGYIPTOLÓGIA ÓKORI EGYIPTOM ÉGI LÁB ŐRZŐJE EGIPTOLOGIA (spa. BT: pap EGBERTS.) EGIPTÓLOGO (spa.) ÉGI ISTEN EGIPT (len. Eltérően a különféle szakterületeket és szövegcsoportokat összefoglaló írásművektől. Sok feljegyzést írt. A helyiségek felsorolása és azok tartalma. AMELIA ANN BLANDFORD KÖNYVEI BT: Edwards.–1892. pártfogás szimbóluma. A ÉGI SZEKÉR ÉGI TEHÉN KÖNYVE. 15. Mehit Veret istennőt megszemélyesítő ágy nap- 141 .7. hogy a tehénfejet mintázó. ápr.leidenuniv. hogy szervezetet hozott létre 1882-ben az egyiptomi emlékek dokumentálására és megőrzésére: Egypt Exploration Fund (Egyiptom Kutatási Alapot) (később Egyptian Exploration Society-nek hívták).) EGIPTO (spa. Amelia Blandford könyvei EDWARDS. A hely védelme.) ÉPÍTMÉNY UADZSET1 nővére a New York-i Történelmi Társulatnak adományozta. Elhivatottsága oda vezetett.–1892.) (1. LISTÁJA SN: Ez a lista kivétel nélkül kultikus. BT: szimbólum NAGY-GÖNCÖL TEHÉN KÖNYVE. amely i. BT: edfui katalógus NT: Annak felmagasztalása. I. tanulta a hieroglifákat és pénzt szerzett. 1906-ban.) SN: Az Újbirodalom idején keletkezett.nl ÉGBOLT KÖNYVE UF: Book of the Heavens (ang. 17 a rektóban (377 sor) foglal helyet.jún. ápr. Az periodikusan visszatérő csillagok feletti hatalom. BT: halotti irodalom NT: Éjszaka Könyve Nappal Könyve Nut Könyve EGÉRFÉLE UF: Muridae (lat. A templom őrző személyzete. 8) Luxorban. Az előforduló „ház”. A összes harcról szóló iratok.) SN: Védelmezés. listája EDFUI KATALÓGUS 1.) BT: rágcsáló NT: egérféle EGG (ang.. A (1870) Egyptian Exploration Fund (1883) Pharaoh fellas and explorers (1891) EDWIN SMITH PAPIRUSZ UF: Edwin Smith Surgical Papyrus (ang. A EDFUI RELIKVIATARTÓ UF: Égi Láb őrzője BT: relikviatartó obeliszk EDIFICIO (SPA) EDJO (ang. A ház védelme. Ez az Eberspapirusz után a második leghosszabb papirusz.) EGIPTENI (ro.e.) NT: thousand miles up the Nile. amelyből 5 hasáb a verzóban (92 sor). Arno B. A király védelme házában. A nyugvóhely védelme. BT: angol egyiptológus NT: Edwards. A szentély titkainak ismerete Széth leverése Titokzatos alakokra és az isteni Kilencség minden titkára vonatkozó előírások város védelme. LISTÁJA SN: A megfélemlítésről. sőt ezen felül csillagászati és földrajzi munkát is. Egy részlete arra utal. BT: edfui Hórusz templom könyvtára NT: edfui katalógus 1. Az Szehmet megengesztelése szent bárka gondozása.) PAPIRUSZ EEF (röv. Minden más írását abbahagyta. A két fény visszatérésének ismerete. Az fehér korona védelme. aki a helyek őrzője címet viseli. 15) EGIDO (esp.7. A liturgia. (1.) BT: egérszerű NT: házi egér házi patkány EGÉRSZERŰ UF: Myomorpha (lat.) SN: Londonban született és Wetton super Mare-ban halt meg. EENKARE I (spa. Amalia Ann Blandford (1831. Az év védelme. „hely”. Az oroszlán elrejtése.jún. lat. Dr. AMELIA ANN BLANDFORD (1831.

) Nyugati Katolikus Egyetem (Fro.) Lillei Papirológiai és Egyiptológiai Intézet (Fro.) Kemet2 (Fro. L’ Ein ägyptisches Glasperlenspiel Essays Lipinska impero ramesside. L’ Informatica ed Egittologia Journal of Egyptian archeology Journal of Near Eastern Studies KMT1 Ostracon.) Lyoni Lumière Egyetem.) egyptologi (dán) egyptologie (cse) SN: A fáraónikus Egyiptom tana i. II (Fro.) Nemzetközi Egyiptológiai Champollion Adatbázis Nemzetközi Egyiptológiai Címtár Nemzetközi Múmia Adatbázis EGYIPTOLÓGIAI FOLYÓIRAT BT: egyiptológia NT: Ancien Empire.) Revista de la Sociedad Uruguaya de Egiptología (1984– 1999) (Uru. spa.) Lipcsei Egyetem Egyiptológiai Intézet (No. hogy a király sikeresen megérkezzen a túlvilágra.) Chicagoi Művészeti Intézet (USA) CSA Cseh Egyiptológiai Intézet (Cse. Az egyiptológia az a tudomány.) (Fro..) Louvre Iskola (Fro.) Felsőfokú Tanulmányok Gyakorlati Ikolája (Fro.) Párizsi Katolikus Teológiai és Vallástudományi Intézet (Fro. BT: íj EGY FÉRFI BESZÉLGETÉSE BA-JÁVAL ÉLETBE BELEFÁRADT EMBER PÁRBESZÉDE A LELKÉVEL.) Integrated Egyptological Database System (ang. 4500-tól i.) Rennesi Egyiptológia (Fro.sz.) Brüsszeli Szabadegyetem (Bel.) egyiptológiai gyűjtemény egyiptológiai iskola egyiptológiai könyvtár Egyiptológusok Nemzetközi Egyesülete (No.) ÓKORI EGYIPTOM EGYIPTOLÓGIA EGITTOLOGIA (ol. AZ EGYHANGZÓS FONOGRAM UNILITERÁLIS JEL EGYIPTOLÓGIA UF: egiptologia (len.e. Az egyiptológia.) Collège de France (fr.) Centre National des Recherche Scientific Centro Americano de Egiptología (Arg.) Isis Angersi és Nantesi Egyiptológiai Egyesület (Fro.) Egyiptomi Antikvikvitási Szervezet 142 .) Revue égyptologique (1880–1920) Sonderdruck aus den Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo Studien zur altägyptischen Kultur (No.) Katolikus Intézet (Fro.) EGYENES OLDALÚ PIRAMIS UF: klasszikus piramis SN: Az egyenes oldalú piramisok dőlésszöge az alapoktól a csúcsig megegyezik. ahol egyiptológiát lehet egyetemi szinten tanulni a kezdőtől a doktori fokozatig. L’ Abhandlungen des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo (1958–) Ancient Egypt and the East (1914–1935) Ancient Egyptian nad Mediterranean Studies Ward Ankh Archeological Research in Roman Egypt Archéo-Nil Archiv für Ägyptische Archäologie (1938–) Cyber Journey to Egypt Egyptian Exploration Fund (1883–) Égyptologie. The (2000–) Revista de Estudios de Egiptología (Arg.) Ausztrál Egyiptológiai Központ ausztrál egyiptológiai szervezet Ausztrál Régészeti Intézet (Aul.) Vauclusi Egyiptológiai Központ Egyesület (Fro.) Centro de Estudios de Egipto (Arg. kurzuson részt venni.) Tanis Varia Aegyptiaca (USA) Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde (No. BT: piramis NT: gizehi piramis meidumi piramis EGYES ÍVŰ ÍJ SN: Ezek az íjak enyhe C alakúak oldalnézetből. amely az ókori Egyiptom történeti és összes közművelődési viszonyainak földerítésével foglalkozik.) BT: egyiptológia NT: Datebank zur Literaturrecherche im Fachgebiet Ägyptologie (ném.) EGYIPTOLÓGIAI GYŰJTEMÉNY BT: egyiptológiai szervezet NT: egyiptológiai könyvtár Glasgowi Egyetemi Könyvtár Speciális Gyűjteménye galéria múzeum EGYIPTOLÓGIAI INTÉZET EGYIPTOLÓGIAI SZERVEZET EGYIPTOLÓGIAI SZERVEZET EGYIPTOLÓGIAI INTÉZMÉNY EGYIPTOLÓGIAI ISKOLA SN: Olyan intézmények. BT: egyiptológiai szervezet NT: Baseli Egyetem (Svá.bárka módjára segédkezett abban. Oldalukat mészkőlapokkal borították. 641-ig terjed.) Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetem (Mo.) Sorbonne Egyiptológiai Kutatási Központ (Fro. aki tudósok kíséretével vonult be. dinasztia végéig használták.) Paul-Valéry Egyetem (Fro.) Kheopsz2 (Fro. A 18.) Lyoni Victor Loret Egyiptológiai Kör (Fro.) Department of Egyptian Art (ang. de az igazán nagy lendületet Champollion munkássága hozott a hieroglifák megfejtésével.) egiptologíe (ro) Egittologia (ol.) Strasbourgi Egyiptológiai Intézet (Fro. BT: mítosz EGITTO (ol. ezen tudományágon belül továbbképzésben.) Katolikus Kar (Fro.) Gardi Egyiptológiai Egyesület (Fro. amelyek a kőtömbök egyenetlenségeit simává varázsolták.) Írnok egyiptológia (Fro.) EGYIPTOLÓGIAI KÖNYVTÁR BT: egyiptológiai gyűjtemény könyvtár NT: Chester Beatty Könyvtár Chicago Ház Egyiptológiai Könyvtára Wilbour Egyiptológiai Könyvtár EGYIPTOLÓGIAI SZERVEZET UF: egyiptológiai intézet egyiptológiai intézmény BT: egyiptológia intézmény NT: Alexandriai Kutatások Központja Amerikai Kutatási Központ Egyiptomban (Eg.) Lyoni Intézet (Fro. BT: tudomány NT: egyiptológiai adatbázis egyiptológiai folyóirat egyiptológiai gyűjtemény egyiptológiai kongresszus egyiptológiai könyvtár egyiptológiai szervezet egyiptológus EGYIPTOLÓGIAI ADATBÁZIS UF: Egyptological database (ang.) Revue d'Égyptologie (Fro. L’ (1876-1880) Égyptomanie a l’épreuve de l’archéologie. mint tudomány kezdete Napóleon Egyiptomba való betörésekor kezdődött (1798–1801).) Deir el-Medina Database (ang.) Hieroglifák Egyesület (Fro.

) (ném. Andrey O. Elisa Caulfeild. Piotr Bierbrier. Alberto (1920. Giovanni Battista (1770–1845) Černý.2. Baines. Paolo Carstens. Osama Altenmüller. Michele Cherpion. Peter Breasted. Ernest Alfred Thompson Wallis (1857–1934) Bullock. Knut Butterweck-Abdel Rahim. Jane Cody. Gabriela Assaad. tanulmányozza. Edward Brunsch. Janine Bovot. Mubabinge Birkstam. Mohamed Ibrahim Alvarez. R.) (ném.) Bosticco. Susanne Bienkowski. Patrick Castel. Jean-Pierre Bartos Zoltán Barwik. Fawzia Assmann. Jean (1877–1947) Caputo.) Bresciani. Klaus Bagh. van den Brissaud. James Henry (1865.–2003. Horst Beinlich-Seeber. Lawrence Michael Bernhauer. Alejandro Felix Bouriant. A. L.) egyptolog (cse. Elke Bochi. Christine belga egyiptológus Belluccio. Bettina Baer. Donald M. Giovanni Battista (1778. Diane Berlandini. 29. Bickel. Brunton. júl. Marilina Bianchi.dec. Sydney ausztrál egyiptológus Aziza. Edda Brink. feb. Hans-Georg Bartoli.15. dec.okt. Briant Bolshakov.. Belzoni. Guillemette Angenot. Shafia Begelsbacher. Luis W.) Programa de Estudios de Egiptología (Arg. Claude Bader. Edward Blumenthal. Eric Aufrere. David A. Edward Broze.27–1935. Manfred Bilolo. Jean-Luc Brancaglion. Bartel. 3. Guy (1878–1948) Bryan. Barta. Felix Arrache. Ronald Burkard. Robert S.) Victoriai Egyiptológiai Társulat Waseda University Institute of Egyptology (ang. Jocelyne Berman. Jaroslav (1898–1970) Chappaz. George (1869–) Caviglia. Alsaadawy.) Rundle Foundation for the Egyptian Archeology (ang.–1980. Kathryn Bares. Urbain (1849–1903) Bourriau.) egiptolog (ro.16–1998. Algernon Thomas St. Miroslaw Baud.) Bénédite. Adriana Belova.) Arnold. 143 . Madeleine E. Tine Bagnall. Barbara Behmler. James (1886–1931) Bailey. Edwin Brovarski.–1828. Baruch Brand. W. M. Baligh. Joseph (1796–1878) Borchardt.ápr. Ludwig (1863. Marcelo Cannuyer. Antonion Jr. Georges Aaron (1857–1926) Ben-Tor. Bram Callender Calverly. Francesco Barahona Juan.aug.–1938.) EGYIPTOLÓGUS UF: Ägyptologe (ném.4. Kirsten Calcoen.) Borla. BT: egyiptológia tudós NT: Allred.) Nyugat Ausztráliai Ókori Egyiptom Társulat (Aul. Betsy M.) Szépművészeti Múzeum (Mo. Bob Bianchi. Valerie angol egyiptológus Anselin. Edith Betro. amatőr egyiptológus amerikai egyiptológus Andreu. Morris Biesbroek. Somers (1842–1926) Clayovà. Bongrani. Kate (1910. Margaret M. szep. Aubourg.) Katalán Egyiptológiai Társaság Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság (Mo. Randa Ballerini. Bakos. John Lewis (1784–1817) Burok. Alain Ansford. Hartwig Aly. Adelheid Burkhardt. Brandl.) Ókori Emlékek Osztálya Ókori Egyiptom és Közép-Kelet Társulat Ókori Egyiptomi Kutatói Társulat Ókori Egyiptomi Tanulmányok Központja Papirusz Intézet (Eg. Bengt Bleiberg. M. Amice Mary (1896–1959) Campagno. Sergio Botta. Baikie. Michel Bavay.) égyptologue (fr. Kenneth Bohleke. Christian Capart.) Institut für Ägyptologie der Ludwig-Maximilians-Universität (No. Agustin Bard. Alexander Bietak. Galina A. Michele Brtock. Bohac. Jean-Luc Chermette. Miroslav Barta.Egyiptomi Emlékek Osztálya Egyiptomi Intézet Egyiptomi Műemlékvédelmi Szolgálat Egyiptomi Régészeti Hivatal (Eg. W. Anton Arkell. Philippe Brock. 6. Anthony John (1898. Lyla Pinch Brovarski.) egiptológo (spa.) Théba Alapítvány University Students for Egyptological Research Urugváji Egyiptológiai Intézet (Uru.júl. John R. Laurent Bedier. Nadine Clarysse. Heike Beinlich. dán) egyptologists (ang. Willy Clarke.5. Jan Aston. Dag Bergman.) Egyiptom Kutatási Alap German Archeological Institute (No.) SN: Az egyiptológia művelője. Guenter Burkhardt. Edwin C. Thomas J. Daphna Bergman.nov. Patricia A. Bonomi.) Bianchi. Budge. Roger S. 26. aki az Ókori Egyiptom történelmét kutatja. Ladislav Barker. Matilde Bosse-Griffiths.

Jean-Pierre Coulon. Joann Foster. Khaled A. S. John (1602–1652) Green. Michel Dobrev. Erwin Fuscaldo. Andrew Gordon. Laurent Cour-Marty Cozi. Henri (1897–1954) Freed. Ewen. Dows (1890–1984) Dyall-Smith. Heike Gunn. Henry Reginald Holland (1873–1930) Hallof. Bernardino Michele Maria (1776–1852) Dunham. Gaballa Ali Gaboda Péter Gabolde. Orly Golenyisev.) Gomaa. Didier Dewachter. aug. Wilhelm Czerner. George Gibson. Arlette M. Sergio Donker van Heel. Stephen Erbes. (1905–1982) Corcoran. Georges Goyon. Katja Goelet. Robin Gilula. Depauw. Fakhry. Arno egyiptomi egyiptológus Ellis. Marc Gabra. Vlagyimir Szemionovics (1856. Brigit Crozierr-Brelot. francia egyiptológus Frandsen. Raymond O. Trude Doxey. Katherine Grimal. Jochen Hamza. Nicolas Groll. Detlef Frankfort. Robert Delvaux. Beate Gestermann. Piers Crowell.19. jan. Philippe Cooney. Leo De Rouge. Tom Harfoush. Andrea Goebs. Gene cseh egyiptológus Currelly. Elisa Fisher-Elfert.–2005. Sheldon Lee Gout.) Gaballa. Pierre Grapow. Aidan Doetsch-Amberger Donadoni. Massimo Crocker. Svenja Guglielmi. Lorelei Cornelius. Stefan Grzymski. Florence Drovetti. Chris Emmel. Wolja Ertman. Janet Davidovits. John Charles De Buck. 5. Charles Wycliffe (1817–1878) Gophna. Cheryl Ward Hall. Battiscombe George (1883–1950) Haarlem. M. Elke Frenck. Erika finn egyiptológus Finnestad. Ulrich Hartwig. Paul Franke. Dodson. Gayle Gillam. Geoffrey Grandet. John Gennaro. Rita E. Davies. Melinda 144 . Stephen Randolph (1900–1956) Gnirs. Andrea Davies. Henry G. Ram Gordon. Sue Davey. Galit Deaton. John D. Ahmed Haring. Cristina Guilhou. aug. Jose Manuel Gardiner. Joshua Benjamin Eyre. Joseph David. Christine Fazzini. Luc Gabolde. Mike Dziobek. Tohfa Hare. Claude Cruz-Uribe. van Hafeman. Farouk Goneim. Andrzej Czermak. Willem M. S. Moshe Dothan. Perla Gaál Ernő (1941. Mordechai Glanville. Anne Goyon. Roxana Fletcher. Mahmud Handoussa. Erichsen. Mohammed Zakaria (1905–1959) Goodman. Ingelore Hafström. Flammini. Ben Harpur. R. Hans Werner Fisher. Alfredo George. Adriaan (1892–1959) Dégardin. Ahmed (1905–1973) Farid. Sami (1892–1973) Galan. Barbro Haikal. Patrick Devauchelle. Ragnhild Bjerre Fiore Marochetti. Waltraud Guichard. Freier. 30. Sylvie Guidotti. Daressy. Charles Trick (1876–1957) Cwiek. Rafal dán egyiptológus Daoud. Isak Corteggiani. Collombert.A. William Goodwin. Luc Demaree. Yvonne Hart. Lyn Griffis. Paola Dawson. Arkadi E. Koen Dorman. Marie-Eve Collender. Vassil Dochniak. Fayza Haiying.Colin. Richard A. Norma Goldwasser. Krzystof Guelden. Johann E. Jean-Claude Delia. Izraelit Grossman. Georges Emile Jules (1864–1938) Darnell. Mark Depuydt. Craig C. E. J. Benedict G. John L. Yan Haldane. Nadine Guksch. Ogden Goldman. Adel Faulkner. Oliver Charles Camille Emanuel (1811–1872) De Smet-Rodrigues. John Coleman D’Auria. Christopher J. (1894–1982) Favard-Meeks. Earl L. Warren (1888–1968) Dayan.– 1947. Egberts. Hermann (1885–1930) Greaves. Eberhard Edwards. Davoli. Feucht. Louise Giacumakis. Alan Henderson (1879–1963) Gee. Demichik. George Hartung. Arthur ( –1931) Collier. Mark A. Jean-Claude Graf Graham. Eitan Grunert. Denise Doyen. William Gosline.júl. 20. I. Peter Dothan.

Cihó Moderna-Sieben. Henk Miles. Joan A. Sarah izraeli egyiptológus Jaeger. Hicks. Lise Manning. Emmanuel Loyrette. márc. Salima indiai egyiptológus Ismail. Kircher. Péter Janot. Daniel kanadai egyiptológus Kaper. Jenny Hill. Diana magyar egyiptológus Mahler Ede (1857. Peter Hincks. Jean-Marcel Hussein. Lopez-Ruiz. L. Dirk Ikram. Angela Milward Jones. Emad elMeulenaere. Lesko. Lexa. Barbara S. Stephen Hasel. Revd Edward (1792–1866) Hoch. Israeli. Taber M. Antonio Loring. Edwin Heyerdahl. Karl Janssen. Christian Logan. Manfredo Manniche. Howard Humbert. Julia Harvey. Hassan. Heidorn. Anne Minutoli. Alan Klemm. Jack A. Leonard H. 24. T. Alan B. Colin Houser. Huyge. A. František Lichtheim. Bernard Knudsen. G. James. Friedrich Kadish. Locher. Gaspard (1746–1818) Moreno. Huddlestun. Richard James. Magdy A. Hanna Jéquier. Edward Lorton. Charles Jones. John Hulm. Jennifer Henfling. Nozumu Kees. Thomas E. Jacques Kirby. Jiro Kóthai Katalin Anna Krejci. Friedhelm Hoffmeier. Rosemarie Kloth. Ian Mattila. Dimitri Lalkin. Shlomit Israelit-Groll. Esteban Lloyd. Jacob J. Yahia elMathieu. D. Martina Minault-Gout. Bernard Mathieson. Christine Llagostera. Francisco José Masry. Uro (1878–1963) Hornung. Joseph Grafton (1867–1951) Minas. Thor (1914–) Heyne.Harvey. Peter McDonald. Wegner Jennifer Hovestreydt.–1946. Charlotte Kettel. W Raymond Jones. R. Carolina Loprieno. James Eric Hodel-Hoenes. Henry George (1864–1944) MacLaughan. Katja Lembke. Herman de Meyer. Amanda Marciniak. Dimitri Mercer. Manuelian. Mahmoud I. Eduard (1855–1930) Meza. Francis Jansen-Winkeln. Peter Der Maravelias. Rita Lucas. Gustave (1868. Meskell. Carol Meyer. Andrea Meeks. Junge. Helena Jaeschke. Michael Jenni. Kolos. M. Herman Alexander Jacob (1886–1964) kenyai egyiptológus Kerlik. Janet Johnson. Dieter Laboury. Athanase (1602–1680) Kirkland. Bente Holscher. japán egyiptológus Jasnow. H. Jeannot Kinnaer. Michael Josephson. Gerald Kahn. Nir Lambrecht. S. (–1998) Maree. Richard Jeffreys. Kashiwagi Hiroyuki Kawai. Lynn holland egyiptológus Hollis. Anne-Marie Luban. Janssen. szept. Willem Huber. Thomas J. Miguel Angel Mond. James Holden. Kamal el Manfredi. Béatrice Hudec. Elizabeth Millet. Jaromir Kurth. Lisa Lehmann. Kurt Loeben. Alicia Milde. 14. Miriam Lilyquist. Jánosi. J. A. Marcel Markowitz. Maderna-Sieben. E. Robert (1867–1938) Monge. aug. Berenice Larsen. Heinrich Carl (1772–1846) Miron.) Johnson. Annette Lesko. Michael G. Sigrid Hodjash. John McDowell. Joseph Mantellini. Jennifer Houser. Leahy. Lief C. J. Lisa Hellum.– ) Malek. Nicholas Milne. Levy. Marianne Lucarelli. Katja lengyel egyiptológus Lerstrup. Claudia Molinero Polo. Bertrand Jaeschke. Alice K. Svetlana Hoffmann. Loretta James. Alfred (1867–1945) Lyons. Garcia 145 . Selim (1886–1961) Heerma van Voss. Christopher J. Erik Hope. Susan Tower Holmen. Marek L. David Louant. Daniel Kondo. 28. Jaromir Mallah. Nicole Knapp. Claudia Magee. David Jenkins. Lynn Metwally. Raija May. Yvonne Martin Valentin. Jozef M. Anthony Leahy. Olaf E.

B. Archibald Henry (1845–1933) Schaden. Pathan Murray. Stephan Seldenthuis. Stuart Smith. Alessandro Richards. Jerry Rosellini. Porter. Eliezer D. Alan (1891–1968) Rummel. M. R. Katharina Nordström. Polotsky. Friderike Seyfried. Pamela Roth. Olivier Perrould. Thomas Eric (1882–1934) Pegg. Georges 146 . Brigitte pakisztáni egyiptológus Pantalacci. Achim Porter. Gilbert Nibbi. Sc. Alexandra Obsomer. Maha F. Barbara A. Vera Myres. Klaus Patane. Richard Holton Pierre. Margaret Alice (1863–1963) Murnane. Ronit Shisha-Halevy. Otto J. Anna Maria Donadoni Rowe. Roberta Sheikholeslami. Jacke Piacentini. Donald B. Claude Ockinga. Pécsi Ágnes Peet. Alessandra Nicholson. Steven Souckovà. Grafton Elliot (1871–1937) Smith.–) Reynders. William J. Wolfgang Schiaparelli. Ann Macy Roulin. Ariel Shupak. Ellen Fowles Moss. Leo (1832. Carlos Sass. B. Oren. George Postel. Luc Plankoff. Mary Ann Preys. Jacqueline Perdu. Jorge Roberto olasz egyiptológus Onasch. Sabek. Ogdon. Calvin W. Benjamin Satzinger. Percy Edward (1869–1949) Ngom. Jose das Canderias Samuel. okt. Elsa Rikala. Eva Parkinson. Janet Rickal. Dariusz Niwinski. Reginald Stuart (1832–1895) Popescu. William J. Seidlmayer. Patrizia Pierce. Parlasca. William Stevenson (1907–1969) Snape. James F. Alison Robins. Claude (1677–1726) Silverman. Laure Pardey. Rosanna Pfirsch. Joachim Ragab. Alexandre (1897–1966) Pleidell Orsolya Podzorski. Diana Craig Paulson. Paul T. David román egyiptológus Romano. (1890–1990) Mostafa. Massimo Patch. Susan Redmount. Cynthia May Sheikh. Marissa Schoneveld. Isabelle Pinch. Sara E. Julius Peust. Muhammad Khalid Sicard. Donald Ryholt. Niedziólka. Haszan Raisman. Carsten Phillips. Ute Ryan. William H. Robert Roberts. Elin Ravish. Karol Naeser. Helmut Säve-Söderbergh. Salah elNaguib. Yasser Sagrillo. Müller. Boyo O’Donoghue. Ernesto (1856–1928) Schlesinger. orosz egyiptológus Osing. Maya Müller. Wolf B. Oliver Humphrys (1903–1966) Mysliwiec. Joel Pawlicki. Delwen Sarmento. Ahmed Mu-chou Poo Muhammad Munir Khan. Torgny (1914–1998) Sayce. elObenga. Kim S. Achilles Constant Theodore Émile (1807–1879) Priyanka. John Shaw. Hans Jacob Polz. Catharine Rohl. Vivien Rand Nielsen. norvég egyiptológus Noubi. Walter F. J. Bengt E. H. Geraldine Harris Pirelli. Bertha (1852–1941) Posener. (1887–1949) Peterson. William Kelly Shalomi-Hen. Richard B. Greg Reineke. Joseph Smith. Mia Ritner. Rene Prisse D’Avennes. Rose. Franciszek Peck. Reinisch. Heinrich (1868–1957) Schenkel. Claudia Naggar. Daniel Poole. Desai Ray. (1934–) Redford. David Simpson. Théophile O’Brien. Schäfer. Gay Roehrig. Ahmed Sales. Jana Soukiassian. J. Maged német egyiptológus Newberry. 26. Ricci. Marleen Rhind. Lilian Pouls. Patricia V. Andrzej Nordh. John Redford. Karl Sharpe. Ian Shaw. Niccolo Francesco Ippolito Baldessare (1800–1843) Rose. L. Saphinaz Amal Nagy István Negm. Moussa. Ludwig Morris. A. Jan Schwabe. Racheli Shavit-Hivroni. Mansour. Carol Reeder. Hans-Ulrich Orel.Morenz. Alexander Henry (1833–1863) Rhodes. Troy Saleh. Nili skót egyiptológus Smith. Michael D. Gilles Roveri. Perry. Asija Quack. Bastiaan Seyfried. Osman. Michael Oerter. Osman Moustafa osztrák egyiptológus Ouellet.

Tuttla. sora EGYIPTOMIAK KRONOLÓGIÁJA. Nabil Szafranski. Ana Taylor. Marcella Troy. Z. kerek. Roxie Walz. Rob Wente. Penny Wilson. Michel Yellin. Susanne Wolf. Charles Edwin (1833–1896) Wilfong. David Ward. az ajkak vastagok. John Tefnin. ápr. Heike Strouhal. Francesco Toivari. Stefan Winand. mint a legtöbb gyalogjáró népnél meglehetősen megerősödtek hosszú.Soushchevski.–) van Haarlem. Edward Wessetzky Vilmos (1909–1997) West.) Echte acacia (hol. Gaye Wilson. Mark Wilson. Deborah Swelim. I. Sonia Ziegler. Milada von Bissing. 28) Acacia vera (lat. Giorgia Vachala. Edwin van der Plas. Rene Vartavan. John Tallet. Karin Spalinger.) Acacia du Nil (fr. A. de nem duzzadtak.) Acacia nilotica (lat.) romet-en-Kemt Rotu (óei. H. szept. Verde. Terry Warburton. Ludovicus Martinus Johannes EGYIPTOLÓGUSOK NEMZETKÖZI EGYESÜLETE (No. az orr rövid. Manfred Wells. Christian de Vasiljevic. Richard Twarowski. Willem M. Carl Wilbour. Ronald Wendrich. Miroslav Vilímkovà. s a szuezi földszoroson jöttek át Ázsiából.) Gom-acacia (hol. Carolyn A.) Egyptian Thorn (ang. Tracey Tyldesley.) UF: Association Internationale des Egyptologues (ném. J. Claude van Dijk. Karen Wilson.) nemes akácia Niiluse akaatsia (észt) SN: Levelét vízzel és gumival keverve rögzítő kötéshez használták a Hearst-papirusz 223. Michel van den Berg.) (1. Bretislav Vacherot.) Araabia akaatsia (észt) Babul (ang. Janice Young. Donald Spence. Matt Urbani. Walther Wolinski. Stephen Tiradritti. BT: egyiptológiai szervezet RT: Allen. vékony lábai a mezítláb járás miatt végükön ellapultak.) Ägyptischer Schotendorn (ném. Cheryl Weber. Walter (1880–1935) Wuttmann. Frank szerb egyiptológus Zakrzewski. Az egyiptomiak néprajzilag Elő-Ázsia fehér népfajaihoz tartoztak. Frank Sterling. Szentléleky Tihamér Szpakowska. Vera Vaudersleyen. John Anthony Widmer. Heinz Josef Thompson. 13–) Wenke. Kate Spencer. Jacobus (1953. Az egyiptomiak magas. 2. Christiane Zonhoven.) International Association of Egyptologists (ang. 28) BT: akácia RT: Hearst-papirusz 223. Richard William Howard (1798–1853) Wainwright. a szuezi földszoroson jöhettek át Ázsiából. Edward F. erősen fejlett csípők mellett majdnem száraz combjai voltak. Christiane Zivie-Coche. svéd egyiptológus Tait. Elka Wohlfarth. van Walsem. James P. EGYIPTOM ÓKORI EGYIPTOM EGYIPTOMIAK UF: egiptenii (ro) Lodu (óei. Florian Steindorff. Dirk Vandersleyen. Friedrich Wilhelm (1873–1956) Vörös Győző Vyse. domború mellkassal. Kasia Sztruve.) Kruidje-roer-me-niet soort (hol. Eugen svájci egyiptológus Swartz. (1. Harco Williams. Yurco. Werner. Claude Ventura. Anthony Spanel. sora szerint. Sarah Sternberg-el Hotabi. Terry Willems. A homlok kissé alacsony. Török László Trapani. Dorothy Thompson. Ghislaine Widstrand. Jeffrey Steinborn. Willemina (1961. Bruce Williams nee Ransome.) Mimosa nilotica (lat. Edmund Sowada. Thomas (1773–1829) Yousef. Raphael Vercoutter. széles és telt vállakkal. Thissen. Jean Windus-Staginsky. Allen. Andrey G. Robert Verner. te Vergnieux. Hans van den Brink. Jaana Tooley.) Gum Arabic Tree (ang. Joyce új-zélandi egyiptológus Underwood. V. szikár termetűek voltak. Izmos karjai finom kézben végződtek. Angela M.) Mimosasoort (hol. Georg Steinmann. Lynn Sweeney. Magali Valloggia. Caroline Louise (–1952) Wilson. Pierre Tavares.) SN: Elnöke James P. Hussein M. V. Southworth.) SN: Az egyiptomiak az ős sémi törzsekhez tartoztak.) Gum acacia (ang. Roland Theriault. Lana K.) IAE (röv. BT: lakosság NT: egyiptomiak ősei EGYIPTOMI AKÁCIA UF: Acacia arabica (lat.) Gum arabic (ang. AZ AEGYPTER (1849) EGYIPTOMIAK ŐSEI UF: Hórusz szolgái Szosu-Hór CHRONOLOGIE DER 147 . Gerald Avery (1878–1964) Walker. Sarah Wimmer. a szemek nagyok. Arelene Wreszinski.

egyenként harmincnapos hónapból.) SN: Az ásatási engedélyek kiadásainak intézésére rendelte el Szaid pasa a felállítását.) UF: Staatliche Museum Ägyptischer Kunst (ném. BT: vízi rózsa EGYIPTOMI ÉGI ÉV SN: 1440 évből állt. amilyennek a történeti idők kezdetén ismerjük. míg csak Alsó. Az egyiptomi történelem minden korszakából tartalmaz leleteket. valamint 5 szökőnapból állt.és Felső-Egyiptom maradt. Germany. Ludwig király gyűjteményéből jött létre. ném. BT: lúd EGYIPTOMI MONGÚZ UF: Egyptian mongoose (ang. Haszan EGYIPTOMI EMLÉKEK OSZTÁLYA UF: Egypt’s Service des Antiquités (fr. reliefek. AZ (1930) URGESCHICHTE UND ÄLTESTE RELIGION DER ÄGYPTER (1930) EGYIPTOMI ANTIKVITÁSI SZERVEZET UF: Egyptian Antiquities Organisation (ang. Mallah. A kiállításon szobrok.u.és oktatásrendszerére is kiterjesztették.SN: Ezeknek a történetileg ismeretlen nemzedékeknek az érdemük Egyiptom megalkotása abban az alakban.) blue egiziano (ol.) EGYIPTOMI MŰEMLÉKEK DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONTJA ÓKORI EGYIPTOMI TANULMÁNYOK KÖZPONTJA EGYIPTOMI MŰEMLÉKVÉDELMI SZOLGÁLAT UF: Antiquities Service (ang. aug. Sok szó pontos kiejtését valószínűleg sohasem fogjuk pontosan megtudni. BT: kék szintetikus szín EGYIPTOMI KÖNYÖK EGYIPTOMI LIBA KÖNYÖK EGYIPTOMI LÚD EGYIPTOMI LÚD UF: Alopechen aegyptiacus (lat. BT: egyiptológiai szervezet NT: Egyiptomi Műemlékvédelmi Szolgálat munkatársai EGYIPTOMI MŰEMLÉKVÉDELMI SZOLGÁLAT MUNKATÁR– SAI BT: Egyiptomi Műemlékvédelmi Szolgálat NT: Baraize. Mohammed Zakaria (1905–1959) Hamza.) Mangusta egipska (len.e. Sami (1892–1973) Gomaa. mint szarkofágok. Gabra. században fedezték fel újra. de az egyiptomi és a kopt nyelvben közös alakok összevetése alapján nagy valószínűséggel következtethetünk az egykori kiejtésre. 11. Egy speciális üveget állítottak elő.) Ichneumon (ang. BT: naptár NT: hónap szökőnap RT: alexandriai naptár EGYIPTOMI NYELV SN: A semita-hamita nyelvcsaládba tartozik. BT: nyelv NT: archaikus egyiptomi nyelv (i. BT: naptár EGYIPTOMI EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Abdalla. Idővel ezek az államok egybeolvadtak. 19.) SN: 1986-ban a Kulturális Minisztériummal és a Getty Conservation Institute-tal kooperációs munkában segített Nefertari1 sírjának restaurálásában. Gamal Ragab.) EGYIPTOMI FILOZÓFUS BT: filozófus NT: Philón (–40) Plotinosz (204–270) Valentinus EGYIPTOMI HALOTTASKÖNYV EGYIPTOMI ÍBISZ SZENT ÍBISZ HALOTTAK KÖNYVE alkalmaztak. 400 körül a homályba merült és csak a 19. de nem vette figyelembe a szökőéveket. démotikus és kopt. Giuseppe (1800–1870) AD: Staatliche Museum Ägyptischer Kunst. Nyitvatartás: keddenként 9–17h. amelyet először a 4. szombat-vasárnap 10–17h.) Egyptische ichneumon (hol. Kamal el Mokhtar. Az egyiptomi kék CaCuSi4O10 összetételű réteges kristályokat tartalmaz. dinasztia idején 148 . Első igazgatója Mariette volt. BT: egyiptológiai szervezet EGYIPTOMI KÉK UF: Ägyptisch Blau (ném. Zahi A. 20-án alapította Bonaparte Napóleon a Francia Tudományos Intézet mintájára. A kutatást az ország szokásaira. állagmegóvásukat és kiállításra kerülésüket.) BT: mongúz EGYIPTOMI MÚZEUM (1902–) KAIRÓI EGYIPTOMI MÚZEUM (Eg.) State Museum of Egyptian Art (ang. 3100) kopt nyelv közép-egyiptomi nyelv (i. amelyből az ultramarin kék színt nyerték. 19–21h.) réznitrát SN: Mivel a lápis lazuli. Hofgartenstrasse 1. Először számos törzsre oszlottak.) SN: A Nílus-Völgyben szélesen elterjedt lúdfajta. főleg falfestményeken. Munich.) egyiptomi liba egyptian goose (ang.) Pompeian blue (ang. BT: egyiptológiai szervezet EGYIPTOMI BAB SN: A vízi rózsa bogyója. megpróbálkoztak egy hozzá hasonló. BT: múzeum RT: Ferlini..) Icneumôme (por.) Rat des pharaons (fr. ékszerek. jog. Diá M. használati tárgyak és fegyverek éppúgy szerepelnek. Vásárolt Ferlini meroéi ásatásaiból származó leleteket is. Aly Omar Aly Abou-Ghazi. amelyet 900 Cº-on hevítettek és pár óráig ezen a hőmérsékleten tartották.e.) Egyptian blue (ang.: 089/298546 EGYIPTOMI NAPTÁR UF: mozgó napév napkalendárium SN: Tizenkét. Tel. amely nyersen vagy szárítva egyaránt ehető. Így jött létre a történelem első szintetikus színe. Emile EGYIPTOMI MŰVÉSZET ÁLLAMI MÚZEUMA (No. újegyiptomi.) bleu Egyptien (fr. de sokkal olcsóbb kék szín előállításával. Mahmud Hassan. rendkívül drága volt. Réz-karbonátból (főleg malachit). kalciumból (mészkő) és sivatagi homokból kevert nátronsókból készítettek egy elegyet.) Herpestes ichneumon (lat. Ez a szervezet ellenőrzi a felfedezett leleteket. amelyet aztán porrá zúztak. BT: egyiptomiak EGYIPTOMIAK ŐSTÖRTÉNETE ÉS LEGRÉGIBB VALLÁSA.) SN: Münichi múzeum. s egyszerre több helyen is független államocskákat kezdtek alkotni külön törvényekkel és istentisztelettel. BT: egyiptológiai szervezet RT: Drioton. Auguste Ferdinand François (1821. a predisztakius kortól kezdve a kopt időkig. Célja volt megállítani a művészeti leletek illegális és tömeges exportját. 1661 egyiptomi év = 1460 alexandriai naptárév. Selim (1886–1961) Hawas. feb. Négy fontosabb állomást ismerünk e nyelvben: óegyiptomi.) SN: Mérnöke Emile Baraize. – 1881. 2100–) ó-démotikus nyelv EGYIPTOMI INTÉZET SN: 1798. Előállításának titka i.) Alopochen aegyptiacus (lat.) szczur faraona (len. amely Duke Albrecht és I. jan. Farouk Goneim. 1936–1942-ig Drioton abbé. Étienne-Marie (1889–1961) Mariette. Több évszázadon át használták mindkét naptárt.

Percy Edward (1869–1949) EGYIPTOM SZÓBAN ÉS KÉPBEN BILD (1880. dán) EGYPTOLOGI (dán) EGYIPTOMI MONGÚZ KAIRÓI EGYIPTOMI MÚZEUM EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI MONGÚZ EGYIPTOLÓGUS EGYIPTOLÓGIA EGYIPTOLÓGIAI EGYIPTOM KUTATÁSI ALAP UF: EEF (röv. Amelia (1831–1892) Eugenie. 1800–660) RT: Ägyptische Grammatik (1911) Egyptian Grammar (1957) Middle Egyptian Grammar (1996) EGYIPTOMI NYELVTAN 1964) EGYPTIAN GRAMMAR (1927.) ALAP EGYPT EXPLORATION SOCIETY (ang. Abu’l-Hasszán Mező Szilveszter (1971.e. BT: egyiptológiai szervezet NT: Hawas.–1823. 1964.sz.) EGYPTOLOG (cse. Ma Zahi Hawas.) Egypt Exploration Society (ang.) EGYPTOLOGY (ang.) (Eg. ISBN: 1556708181.) EGYIPTOLÓGIA EGYIPTOLÓGUS EGYIPTOLÓGUS ANGOL EGYIPTOLÓGUS VICTORIAI EGYIPTOLÓGIA ÉGYPTOLOGUE ANGLAIS (fr. 30. E. el-elidőzik az ókori Egyiptom történelmének legfontosabb állomásain.) EMLÉKEK OSZTÁLYA EGYIPTOMI EGYPT UNCOVERED (1998) SN: 224 oldal. feb.) Egypt Exploration Fund (ang. Zahi A. század nagy utazóinak és régészeinek képeit.) EMLÉKEK OSZTÁLYA EGYPTIAN ANTIQUITIES MUSEUM (ang. BT: Davies. BT: egyiptológiai szervezet RT: Martin. dec.) EGYIPTOMI LÚD EGYPTIAN GRAMMAR (1927.) Supreme Council of Antiquities (ang. 1957. Iskander. 16–) Norden. A Kultúrminisztérium irányítása alatt felügyeli az Egyiptomban található minden műtárgyat és építményt.) KAIRÓI EGYIPTOMI MÚZEUM (Eg. 23–1916.) Bruce. Clemens Almásy László (1895–1951) Alpini.e. Igazgatói voltak: Gaston Maspero Zeki Iskander. BT: Gardiner Alan Henderson könyvei EGYPTIAN MONGOOSE (ang. 1957. a Fajjumba.) EGYPTOLOGICAL DATABASE (ang. Drioton. 21) Thevenot. své.e.) EGYPTOLOGUE (fr.) UF: Egyiptomi Ókori Hivatal Egyiptomi Régészeti Főfelügyelőség Egyiptomi Régiségek Legfőbb Tanácsa (Eg) Kairói Ókori Hivatal SCA (röv.) Antinousz Back Fülöp Belzoni. EGYIPTOMI RÉGÉSZETI EGYIPTOMI EGYIPTOMI ÓKORI HIVATAL HIVATAL (Eg. még a turisták számára ma már nehezen elérhető núbiai templomokhoz is. John Pococke.) KUTATÁSI ALAP EGYPTIAN ANTIQUITIES DEPARTMENT (ang. Empress (1826–1920) Fekete István Greaves.) (1902–) EGYPTIAN THORN (ang.–) Newberry. A nagy régészeti lelőhelyeket csodálatos művészi fényképfelvételeken mutatja be. jún.) ADATBÁZIS EGYPTOLOGIE (cse. Paul Burckhardt. Frédéric EGYPTISCHE ICHNEUMON (hol.) EGYPTOLOGY SOCIETY OF VICTORIA (ang. A leghíresebb lelőhelyeken túl elvezet minket a kevésbé látogatott. FÁRAÓK (1996) SN: A szerző. máj. Gabrielle Diodórosz. nov.óegyiptomi nyelv (i. Gardiner ebben 26 csoportba sorolta a hieroglifákat. Régebbi neve Egypt Exploration Fund volt. Gaston Camille Charles (1846. Robert (1799–1863) Hubasek János Masz-Udi. felvillantva a felfedezések különböző állomásait és a 19. Johann Ludwig (1784–1817) Calliaud. BT:egiptológiai folyóirat EGYPTIAN GOOSE (ang. 1886) ÄGYPTEN IN WORT UND EGYIPTOM: TEMPLOMOK. sőt alig ismert tájakra is. Arthur Strabo (i.) (1902–) EGYPTIAN ANTIQUITIES ORGANISATION (ang.) EGYIPTOMI ANTIKVITÁSI SZERVEZET EGYPTIAN BLUE (ang. a Líbiaisivatag oázisaiba.nov. Kairo.) EGYIPTOLÓGIAI TÁRSULAT EGYPT’S SERVICE DES ANTIQUITÉS (fr.dec. Prospero (1553.) EGYPTOLOGIST (ang.3. 1994) UF: Egyiptomi nyelvtan SN: Hieroglif nyelvtan könyv. A történettudomány és a régészet legfrissebb eredményeinek felhasználásával írt olvasmányos szöveg végigvezet bennünket a fáraók földjén a Földközitengertől a Nasszer-tóig.) ÉGYPTE (fr. 19) Capodilista. 23.) EGYIPTOMI RÉGÉSZETI FŐFELÜGYELŐSÉG RÉGÉSZETI HIVATAL (Eg. 3 El-Adel Abou Bakr Street.15. A legfontosabb ásatásokból elő-került emlékeket eredeti lelőhelyükön és környezetükben ábrázolja.) EGYIPTOMI RŐF MEH BILHARZIÁZIS EGYIPTOMI VÉRVIZELÉS (1.) SN: 1858-ban Auguste Mariette alapította. 64–i. Mustafa Amer. Giovanni Battista (1778. Alberto EGYIPTOM-UTAZÓ UF: utazó NT: Alexandrinus. Jean EGYPT (ang. Egypt EGYIPTOMI RÉGISÉGEK LEGFŐBB TANÁCSA (Eg. alapította ezt a folyóiratot 1883-ban. 1300–600) (i. Geoffrey Thorndike (1934.) AD: Supreme Council of Antiquities. David (1796–1864) Segato Girolamo Shae (1813–1869) Stanley.) EGYPT EXPLORATION FUND (ang. ISTENEK. 2600–) új-démotikus nyelv újegyiptomi nyelv (i. John (1602–1652) Gyertyánffy Lukács Hay.) EGYIPTOMI RÉGÉSZETI HIVATAL (Eg.) SN: Geoffrey Martin volt az igazgatója.) ÓKORI EGYIPTOM ÓKORI EGYIPTOM ÓKORI EGYIPTOM EGYIPTOM KUTATÁSI EGYIPTOM ÓKORI EGYPTEN (dán. újabb nevében a Fund helyett Society áll. RT: Siliotti.) EGYPTIAN MUSEUM (ang. James (1730–1794) Brunton. s főleg az ókori Egyiptommal foglalkozik. a Deltába. Vivian könyvei EGYRÉTEGŰ RELIEF LAPOS RELIEF 149 . Alberto Siliotti egész életét a régi kultúrák tanulmányozására szánta. Frederik Ludwig (1708-1742) Perring. –1617. Szikulusz Edwards.) EGYIPTOMI RÉGÉSZETI HIVATAL (Eg. 28. Richard (1704–1765) Roberts. keménykötésű. 6. Zamalek. tanár és Wilson E.e. Zeki Maspero.) EGYIPTOMI KÉK EGYPTIAN EXPLORATION FUND (1883–) SN: Amalia Blandford Edwards valamint Poole S. jún.

) Khuenáton Khunáten Nefer-kheperue-re Noferkhepruré Waenré SN: Amikor apjától.) FELESÉG ÉHÍNSÉG UF: famine (ang.e. Az Újbirodalom idején az ázsiai gabonaimportnak köszönhetően. 1372–1354) (i.e. hozzátartozói Aton-pap fáraó főpap Héliopoliszi Testvériség Teje1 hozzátartozói Tutankhamon hozzátartozói NT: Ekhnaton hozzátartozói Ekhnaton vércsoportja RT: Akhet Aton amarna-reform Aton-hit Ekhnaton állatkertje Ekhnaton fejszobra (L) Ekhnaton könyvtára Ekhnaton naptemploma Ekhnaton sírja Himnusz Aton napisten tiszteletére koponyatorzítás Marfan-kór terem. III.) AJ1 (i. aki ajándékokat is küldött neki.e. 10) BT: tárgy NT: faék EKE SN: Az ekéket szarvasmarhák húzták. 25.) Aménophis IV (fr. Amenhoteptől átvette a hatalmat. Meritatont. melyben a 7 évig tartó ínségnek próbálnak véget vetni. Eckhard NT: Untersuchungen zum Expeditionswesen des ägyptischen Alten Reiches (1993) EILEITHYIASPOLIS (gör. spa. de a túlvilágon is jelen volt. Der (1872) political condition of Egypt before the reign of Ramses III. Felesége Nefertiti1. –) SN: Mannheimben született.) BT: teljes átalakuló NT: állati tetű EGYSZIKŰ UF: Liliopsida (lat.. Uralma alatt az egyiptomiak elveszítették keleti birtokaik jó részét. emiatt gyakran hallucinált. 1379–1362) (i. egészen pontosan Asszuruballit asszír királlyal. 1324–1321) ÉJSZAKA KÖNYVE UF: Book of the Night (ang. (L) 150 .6.) NEKHAB (óei.) HÉRAKELOPOLISZ EHNATON EKHNATON (i.e. Elhagyta Thébát és megalapította AkhetAtont (a mai Tell el-Amarnát). 1327–1323) (i.6. August (1832.e.és lábujjak. The (1872) EJE (ném.) NEKHAB (óei.) Amenóphisz.e. A meghajlított ekeszarvak rövidek. Ekhnatonnak mellékfeleségétől született csak halála után híressé vált gyermeke: Tutankhamon.–) NT: Ein mathematisches Handbuch der alten Egypter (1877) grosse Papyrus Harris. Az egyiptomiak hite szerint az éhínségtől való félelem nemcsak a földön. 1379–1362) (i. BT: Amenhotep. Radikálisan új művészetet teremtettek az őt tisztelő írástudók és művészek.) Amenhotep IV (ang.) SN: Szehel-szigeten (Asszuánban) találták meg.) DROMEDÁR EINHÖCKRIGES KAMEL (ném. Eckhard könyvei EICHLER. Egyiptom már többé-kevésbé fel tudott készülni a Nílus áradásának szeszélyeire.) BT: Égbolt Könyve RT: Nappal Könyve Nut Könyve EK (röv. s megerősítette az Aton vallást.) EISENLOHR. Ekhnaton furcsa testalkata: nyúlánk testalkat.) Akhenaton (ang.e. talán ennek köszönhető hogy a fényt. a mai Szudán területe) terjedt. ezért bezáratta a thébai templomokat. Uralkodásának vége felé összeveszett feleségével vallási okok miatt. Halálával az Aton vallás is megszűnik. aki 6 leánygyermekkel ajándékozta meg.) EILETHYASPOLIS (gör. 1352–1336) UF: Ahanjáti Akanaten (ang. IV. a Napot tekintette istenének.e. BT: katasztrófa RT: Éhínség-sztélé Unisz piramis feljárójának relieftöredéke (L: E 17376) (1. hosszúkás arc.) EKHNATON (i. széles csípő arról árulkodik. III. ECKHARD BT: német egyiptológus NT: Eichler.okt. A Nílus áradásának elmaradása miatt még a királyi udvar is szükséget szenvedett. 1338–1334) (i.) Paraneoptera (lat. hangsúlyaira Unisz piramis feljárójának relieftöredéke (L: E 17381) ÉHÍNSÉG-SZTÉLÉ UF: famine stele (ang. Epilepsziás is volt. Az ekét és az eketalpat is fából készítették. vízeséséig (Ataba északi részéig. 1364–1347) (i. délre a Nílus 4. své. A Görög Korszakban jegyezték le ezen a gránitsztélén.e. Dzsószer és Imhotep legendáját tartalmazza. az Egyiptomi Birodalom keleti irányban az Eufráteszig (a mai Irak területe). BT: faszerszám mezőgazdasági eszköz EKFONETIKUS JEL UF: akcentus jel SN: A zenei mondanivaló vonatkoznak. Az Amon-papok hatalmát akarta megtörni.) Amenhotpe IV (ang.) Akhnaten (ang.. ECKHARD KÖNYVEI BT: Eichler. 1372–1354) (i. amely Aton isten kultuszközpontja lett.okt. 1364–1347) EICHLER.) EK2 EK3 EK4 EK5 EK7 ÉK KABI SÍR AHMESZ PENNEKHBET SÍRJA PAHERI SÍRJA SZETAU2 SÍRJA JAHMESZ3 SÍRJA RENNI SÍRJA UF: dowel (ang. Ő vette fel először a diplomáciai kapcsolatot az asszírokkal.) Amenophis IV (ang. Korai halálát is valószínűleg ez okozta.e.) SN: Az éhínséget a Nílus áradásának hiánya okozta. hogy Marfan-kórban szenvedett.) BT: zárvatermő NT: liliom-alkatú pálmaféle pelyvásvirágú EHEFRAU (ném.EGYSZERŰSÖDÖTT SZÁRNYAS ROVAR UF: Eumetabola (lat. Hosszú rúdját egy rá merőleges rudacska segítségével erősítették a marhák szarvához. akihez hozzá is adta egyik lányát. Echnaton Ehnaton Ikhnaton (ang. BT: német egyiptológus NT: Eisenlohr. AUGUST KÖNYVEI BT: Eisenlohr. BT: zenei jelrendszer tagolására. Hatalmát megosztotta Szemenhkaréval. 11) BT: gránitsztélé NT: Dzsószer és Imhotep legendája EHNAS (ar. August könyvei EISENLOHR. (1. hosszú kéz.) Akhenaten (ang. AUGUST (1832.

Kapott is egy kis kutyát.) jewellery (ang. Rendszerint cédrus lapokból illesztették össze egyszerű végillesztésekkel.) Príncipe predestinado. A Szinuhe Wenamon elbeszélése ELCOA (röv.) SN: Az Újbirodalom korában az ékszereket kis díszes dobozokban tárolták. Le (fr. A herceg aztán elmondta újdonsült feleségének. 1379– 1362) NT: Anheszenamon Kia Maketaton Meritaton Nefertiti1 Nofernofruaton-ta-serit Nofernofruré Szetepenré Teje1 Tutankhamon EKHNATON KÖNYVTÁRA BT: könyvtár RT: Ekhnaton (i. aki követte őt. Napok elteltével a herceg a kutyájával szaladgált és a kutya begázolt a vízbe. NT: champlevé (fr. mire a kígyó jóllakottan elaludt. így végül beleegyezett a főnök a házasságukba. annak adja lányát. AZ UF: Doomed Prince. 1379– 1362) ÉKSZER UF: jewel (ang.) SN: A történet szerint egy királynak nem született sokáig gyermeke és fohászkodott az istenekhez. dinasztia kezdeteiből származó egyetlen kivételtől eltekintve először a ptolemaioszi időktől dolgozták fel ékszernek.e. Itt a papirusz megszakad. 1364– 1347) EKHNATON NAPTEMPLOMA UF: Gem-pa-iten SN: Karnakban állt. BT: doboz NT: ékszeres doboz (BM: EA 5897) ÉKSZERES DOBOZ (BM: EA 5897) SN: Az Újbirodalom korából származik. 88cm széles.e.) RT: kő üveg ELAIA OLAJFA ELÁTKOZOTT HERCEG. Ezalatt a feleség tőrével leszúrta a kígyót. A fiú egyszer egy sétáján meglátott egy embert egy kutyával és küldött az apjának együzenetet..) cloisonné (fr. amely mindenhová elkísérte. Majd Hathor1 meghatározta a fiú végzetét. egy kígyó vagy egy kutya okozza majd halálát. 1372–1354) (i.e.. Lányai: Meritaton.) ELDEST OF DOCTORS (ang. Nofernofruré. A gyöngyházat már a predinasztikus időkben is ismerték. A szolgák azonban a kígyót megitatták a tejjel és (mézzel kevert borral). El (spa. ahol mindentől óvva neveltette fel az őt szolgáló emberekkel. hogy megharapja a herceget. egy lány. Mellékfelesége: Kia. 1379–1362) (i.e. Thébából. koronát. BT: ékszeres doboz ÉKSZERÉSZ BT: mesterség RT: ékszer ékszerkészítés ÉKSZERKÉSZÍTÉS SN: Az ékszerek készítéséhez üveget vagy követ használtak. hogy ő is szeretne egyet.EKHNATON ÁLLATKERTJE SN: Akhet-Atontól északra építtette Ekhnaton. 8) LEGIDŐSEBB ORVOS ELECTRON PARAMAGNETIC RESONANCE (ang. A doboz felületét 151 . mire a herceg követte őt és a krokodil megjelent. amelyből egy kígyó mászott elő. A sok fiatal közül a hercegnek sikerült elnyerni a lány kezét. The (ang. 1364–1347) (i. Szetepenré. Naharainába keveredett. amely azt a benyomást keltette. Nofernofruaton-ta-serit. BT: homokkő fejszobor EKHNATON HIMNUSZA TISZTELETÉRE HIMNUSZ ATON NAPISTEN ébenfával fedték be. Egy napon aztán a herceg este fáradtan és elégedetten leheveredett.e. Tőle született fia: Tutankhamon. 1.e. szeretett volna világot látni és elvándorolt a kutyájával. A főnök azomban szökevénynek tekintette és nem akarta neki adni a lányát.) prince prédestiné. hogy áldják meg. Amikor a herceg felnőtt.és bokapereceket. Amenhotep. 1364–1347) (i. mondván neki ő a végzete. Maketaton. BT: karnaki templom naptemplom EKHNATON SÍRJA UF: TA26 SN: Tell el-Amarna 26-os sírja. 1372–1354) (i.e. Végül a felesége szült egy fiút. Anheszenamon. de a szín volt a meghatározó. A gyöngykagylóból nyert valódi gyöngyöt a 18. mintha abból az igen drága faanyagból készült volna. gallért. hogy milyen halálra lett kárhoztatva. BT: Ekhnaton (i. A felesége azonban mindentől óvni igyekezett. BT: királysír EKHNATON VÉRCSOPORTJA SN: Megegyezik Tutankhamonéval (A2).37m magas. Egyiptom ajándékozta Franciaországnak a Nasszer-tó vize által fenyegetett núbiai műkincsek megmentésében játszott szerepét megköszönve. Szociális státuszukat ezzel jelezték a külvilág felé BT: divat NT: arany ékszer bokalánc csontékszer diadém fülbevaló gallér gyűrű homlokpánt karkötő karperec korona medál menat nyakék övlánc Tutankhamon ékszerei RT: drágakő ékszeres doboz ékszerész ékszerkészítés féldrágakő ÉKSZERES DOBOZ UF: jewellery boxes (ang.) (1. Anyja: Teje1.e. hogy nem akartak egymás nélkül élni. BT: Harris 500 papirusz (BM: BM 10060) mese ELBESZÉLÉS UF: beszámoló BT: irodalom NT: Beszámoló hajótörött. egy erős emberrel tartatta vissza a krokodilokat a folyóban.) PÁRIZSI KATOLIKUS TEOLÓGIAI ÉS VALLÁSTUDOMÁNYI INTÉZET (Fro. aki megtalálja melyik ablak mögött lakik.) SN: A férfiak és nők egyaránt viseltek ékszert. Azt mondta egy krokodil. homlokpántot. ha elutaztak egy városba. szalagokat. és annak akinek egy 70 ablakos palotát emeltetett és azt ígérte. amely főnökének szintén csak egy gyermeke született. kar. A fiatalok azonban úgy egymásba szerettek. A Hősköltemény Izidóra története paraszt elbeszélése. Felesége: Nefertiti1.e. BT: állatkert EKHNATON FEJSZOBRA (L) SN: Ekhnaton naptemplomának udvarán állt.) ELEKTRON PARAMÁGNESES REZONANCIÁS VIZSGÁLAT EKHNATON HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: III. A felesége egy tejes kancsót tett mellé. 1372–1354) (i. BT: Ekhnaton (i. A király a sivatagban építtetett a fiának egy házat.

AZ UF: Dialogue between a Man Tired of Life and his ’ba’ (ang. hogy az abban tükröződő napfény vezette rá Eratoszthenészt a Föld kerületének kiszámítására.) Elefánt-sziget Elephantine (gör. ha asem jut hozzá.) ELEFÁNTCSONT UF: ivory (ang. Szerepük.) BT: ormányos NT: elefánt ELEFÁNTHAL CSŐRÖSSZÁJÚ-FÉLE ELEPHANTINÉ (gör. ahonnan rá lehetne látni. Kritikus szemléletű abban az értelemben. és a centrumokat körülvevő szomszédos atomok kémiai azonosítására. mint elektron.) ELEPHANTINÉ (gör.) ELEPHANTINE (gör. mert az alkémisták szerint alacsonyabbrendű fém vagy ötvözet.) ELEPHANTINEI KALENDÁRIUM SN: I. dinasztia alatt. felső-egyiptomi nomosz fővárosa volt. szimmetria tulajdonságaik analízisére.) Elefantina (gör. még pedig azért.) ELEPHANTINEI SZATISZ-TEMPLOM BT: elephantinei templom ELEPHANTINEI SZIKLAFELIRAT BT: királyfelirat sziklafelirat ELEPHANTINEI TEMPLOM BT: templom NT: Amenhotep.e. 13) BT: táplálkozás NT: állati élelem élelmiszer étel növényi élelem ÉLELMISZER BT: élelem NT: állati eredetű élelmiszer növényi eredetű élelmiszer ELEMEK ISTENEI SN: A vallásos gyakorlatban alig jöttek számításba.) usem (óei. BT: adalékanyag NT: sörélesztő gomba ÉLETBE BELEFÁRADT EMBER PÁRBESZÉDE A LELKÉVEL. amelyet KeletAfrikából szállítottak Egyiptomba. A csillagot jobbról a harmadik oszlop közepére helyezték.) elektron fermentum ismu (óei. 1. 1900 körül.) táplálék SN: Becslések szerint a dinasztikus korszakban a napi táplálékbevitel 480-576 g volt. 9) Porrá zúzva a fehér színű festék alapanyaga volt.és süteménysütéshez.) Elephantine island (ang. Asem e szerint annyi.) ELEPHANTIDAE (lat. amelyeket évente azon a napon kell az isteneknek felajánlani.) ELEPHANTINÉ (gör.) ELEPHANTINEI NILOMÉTER SN: E nilométer nevezetessége.(1.) ELEKTRUM Elefantine (gör.) 152 . mert körvonalai elefántalakot formálnak. ha volt is valaha. melynek félreérthetősége az ókori egyiptomiakat is fogalkoztatta. (1.) UF: Abu (óei.) EPR (röv. 1450-ben készítették a város egyik templomában. melyek az egyiptomiak számára oly ELEKTRON PARAMÁGNESES REZONANCIÁS VIZSGÁLAT UF: Electron Paramagnetic Resonance (ang.) BT: A legrégebbi feljegyzések Elephantine néven említik. Az azonban rejtély hogy hogyan vették észre.ELEFÁNT BT: elefántféle NT: afrikai elefánt harci elefánt ELEFÁNTFÉLE UF: Elephantidae (lat. 1969 óta folynak itt ásatások. (1. ELEPHANTINEI HNUM-TEMPLOM BT: elephantinei templom Hnum-templom ELEPHANTINEI ISTEN BT: helyi isten NT: Anukisz elephantinei triász Hnum Szatisz RT: Elephantiné (gör. hónapjának 28. a 12. Thutmózisz uralkodása alatt (kb. hieratikus írással született filozófiai elmélkedés.) CSŐRÖSSZÁJÚ-FÉLE ELEFÁNTFÉLE ELEPHANTINÉ (gör. i. BT: naptár RT: Elephantiné (gör. Előbukkanásához időmegjelölés is társul: a nyár 3. A későbbi korban elveszti ezt az értelmét és úgy szerepel.) SN: Az EPR technika alkalmas a ponthiba centrumok spinállapotának és elektronszerkezetének vizsgálatára. Felsorolja az adományokat.) ELEFANTINA (gör. hogy megkérdőjelezi a halotti szertartásokat. amelyet a Berlini Múzeumban őriznek. elephantinei temploma elephantinei Hnum-templom elephantinei Szatisz-templom ELEPHANTINEI TRIÁSZ BT: elephantinei isten NT: Anukisz Hnum Szatisz ELEPHANTINÉ SZIGETE ELEPHANTINÉ (gör. napja. BT: nilométer RT: Eratoszthenész (i.) asemu (óei.) ELEITHYIASPOLIS (gör. nagyon korán lejárhatott a napistenek tisztelete előtt. Egyetlen változata ismert.) NEKHAB (óei. amely ideális volt a faragáshoz. amikor a Szothisz csillag felbukkan a láthatáron.e.) Yebu (óei. 3) BT: spektroszkópiai módszer ELEKTRUM UF: asem (óei. BT: állatcsont RT: elefántcsont fésű ELEFÁNTCSONT FÉSŰ BT: fésű ELEFÁNT-SZIGET ELEKTRON ELEPHANTINÉ (gör.) Nahrung (ném. Az 1.) (1. BT: fém ÉLELEM UF: kau (óei. 9) SN: Az elefánt agyarát a neolitikus kor óta használták alapanyagként. mint fermentum.) Egy férfi beszélgetése ba-jával SN: I. minőségben javul. III.) ELEFANTINE (gör. hiszen nincs a környéken olyan magaslat. 5:1 arányú arany-ezüst természetes ötvözet. Gyakran nevezik a „Fekete Afrika kapujának” is. RT: Elephantinei hnum-templom elephantinei isten elephantinei kalendárium felső-egyiptomi nomosz. 276–195) ELEPHANTINE ISLAND (ang. BT: isten NT: Geb Nut ELEPHANTFISH (ang.) ELEPHANTINÉ (gör.) SN: Már az Ebers-féle papirusz is megemlékezik róla.) Elephantiné szigete Jazirat Elephantine (ang.e.) ÉLESZTŐ SN: A sörkészítés folyamán a sör tetején képződő habot megszárították és ezt használták élesztőként kenyér.

amelyben az irodalom értékeit másolták. Szeneb ELŐNÉV TRÓNNÉV ELŐRAJZOLÓ SN: A holttest bal testfelére egy jelet rajzol. melyek annyira idegenek az egyiptomi gondolkodásmódtól. udvari körökön kívül a széleskörű művelődést nem érintette.) First Intermediate Period (ang.e. BT: udvar NT: Szenet1 és Iniotefoker sírjának előudvara ELREJTETTSÉG SN: Ősistenpár. Az ország ókori történelme során az uralkodói 153 . valamint orvostudományt.nagy értékkel bírnak. városok lázadása következett be Egyiptomban. 2181–2140) (1. ahol majd a vágást meg kell ejteni. menedéket találva a túlvilágon. közepén nyitott térséggel. hogy használja ki az életét. 15) (i. ném. mind a közéletben.) Vorstand (ném.) ELIT RÉTEG ELIT RÉTEG UF: elit (ang.) BT: mesterség NT: áldozati elöljáró Amenmesz2 Amon-templom áldozati elöljárói Haemuaszet1 Iaszen Ihi Jurai Kar1 Nebnefer1 (ang. amelynek mennyezetét oszlopsorok tartják Az előudvarba magas és szűk ajtónyíláson keresztül lehet bejutni. (22) BT: halotti irodalom pesszimista irodalom ÉLETERŐ HÁZA ÉLET HÁZ BALZSAMOZÓMŰHELY ÉLET HÁZA ELŐKELŐK MAGÁNKÖNYVTÁRAI SN: Ezek képezték azokat a szűkkörű művelődési központokat. piramisai Merikaré piramisa ELSŐ KÖZÉPKOR ELSŐ ÁTMENETI KOR (i. 2155–2040) (i. másrészt az erre megfelelően kiképzett papok itt végezték tudományos munkájukat. Majd ezen a vágáson keresztül veszik ki a belső testrészeket. BT: államszervezet NT: Dzsehutihotep1 hivatalnok írnok jogász katona kerületi hivatalnok orvos pap Upemnofret RT: előkelők magánkönyvtárai ELÍZIUMI MEZŐK ELJÁRÁS BT: cselekedet NT: technika ELKAB (ar. 15) (i. CHRIS BT: egyiptológus ELM (ang. Egy viszonylag kisszámú felső uralkodói rétegen.e.. hogy elmeneküljön e szenvedés elől.e. Mennyezetes udvar.) Nefermenu1 (ang. 8. Bá-jára bízza halálvágyát. Ez egyrészt a levéltár szerepét töltötte be. északon Hérakelopolisz. III. I. hogy az előkelők kezén nagy földbirtokok halmozódhattak fel. Az egyiptomi birodalom két részre szakadt. 2155–2040) (i.) SN: Minden nagyobb egyiptomi templomban volt egy Élet Háza. 9) BT: sebkötözés ELLENSZER GYÓGYSZER ELLIS. A bá viszont próbálja meggyőzni.) SN: A templom egyik főrésze.e.e.e.)(1.) BT: emlős NT: méhlepényes emlős ELIT (ang. délen Théba lett a központ.) előkelő SN: Kezdetben a fáraó rokonai és a törzsi arisztokrácia alkotta ezt a réteget.) SN: Az államhatalom összeomlása után lassú gazdasági és társadalmi anarchia. templomi közigazgatást. A férfit letargiába taszítja az országban általánosodott hanyatlás. hanem a törvény is szentesítette mind a magán. dinasztia idejéig tartott.) SZILFA ELŐCSARNOK UF: vestibule (ang.) Första intermediet (své. Ez a 7–10. 2181–2050) (i. BT: mumifikáló ÉLŐSKÖDŐ PARAZITA ÉLŐLÉNY ÉLŐ SZERVEZET ÉLET HÁZA UF: Életház Per Ankh (óei. BT: iskola NT: írnokiskola ÉLETRAJZ BT: irodalom NT: Uni életrajzi felirata ÉLETTANI SZÜKSÉGLET BT: szükséglet NT: szexualitás ELEVENSZÜLŐ EMLŐS UF: Theria (lat. 2180–2133) ELSŐSZÜLÖTT LÁNY JOGAI SN: Az elsőszülött lány jogait nem csupán a hagyomány.) ELKÖTÉS UF: ligature (ang. rituálékat és teológiát tanítottak. 2181– 2140) (1. BT: átmeneti korok RT: első átmeneti kori piramis ELSŐ ÁTMENETI KORI PIRAMIS BT: piramis NT: dinasztia. spa. 2181–2050) (i. Férfitagjának béka. Az Óbirodalom végétől kezdve ezek a hivatali állások kezdtek örökletessé válni. ami azt jelentette. 2180–2133) UF: Első Középkor FIP (röv.e. BT: könyvtár RT: elit réteg ÉLŐLÉNY UF: élő szevezet NT: eukarióta ELÖLJÁRÓ UF: prefect (ang.) BT: csarnok NT: denderahi Hathor1-templom előcsarnoka karnaki Ptah-templom előcsarnoka oszlopos előcsarnok philaei Ízisz-templom előcsarnoka Thutmózisz.) orvosok elöljárói Ptahhotep. női tagjának kígyó feje volt.) perisztül udvar peristylium terasz Terrasse (ném. BT: ősisten ELSŐ ÁTMENETI KOR (i.. őrizték és használták is. sírjának előcsarnoka Unisz piramisának előcsarnoka ELŐKELŐ ELIT RÉTEG SÁSFÖLD ELŐUDVAR UF: forecourt (ang. Meglepőek késztetései az öngyilkosságra.) Vorhof (ném.e.) NEKHAB (óei.

Walter Bryan SN: Angol régész. Ezeket megemlékezésként az udvaroncok között osztották szét. IV. múmiája Sepenmehit múmiája Sherit múmiája Széthi. majd 1927-ben a 18. E. Walter Brian munkatársai EMERY. BT: nők jogai ELTEKEI CSATA ALTAKUI CSATA SZEHEMHET PIRAMISA ELTEMETETT PIRAMIS ÉLTETŐ SN: Így nevezték a sírszobrot. múmiája Sziptah múmiája Szitamon2 múmiája Takerheb múmiája Taoszir múmiája (VEM: APR. Abüdoszban pedig csak jelképes sírokat építtettek maguknak. majd 19351939-ig a szakkarai ásatások vezetője lett. AZ TEHÉN KÖNYVE. a halott tartós póttestét megalkotó szobrászt. melyeken hieroglif feliratok örökítették meg a király életének egy-egy nagyobb eseményét.) SN: A Középbirodalomban jöttek divatba. A EMBER-MÚMIA BT: múmia NT: Ahhotep.VL. BT: angol egyiptológus régész NT: Emery szakkarai ásatásai (1935–1956) Emery.) antropomorf koporsó human-shaped coffin (ang. Amenhotep korában nagy divat volt az emlékszkarabeuszok készítése. WALTER BRIAN MUNKATÁRSAI BT: Emery. amelyeket királysíroknak tartottak.) Zoogdieren (hol. BT: koporsó NT: Ahhotep. III. Peet professzornál egyiptológiát tanult. Első feladata volt az I. WALTER BRIAN (1903–1971) UF: Emery. múmiája múmia (BM: EA 52889) Nakht 3 múmiája EMERY SZAKKARAI ÁSATÁSAI SN: Szakkarában feltárt néhány sírt az 1. 1926-ban már több ókori sír feltárásán is túl volt. Gyakran kiegészítették e koporsó fedelét a halott arcával. hogy Szakkarában volt az egyesülés után az uralkodók igazi temetője. 01175. akik a fáraót életében szolgálták. Mivel az ókori szövegek elmélyült tanulmányozása nem elégítette ki. két év után otthagyta az egyetemet és felfedezőútra indult Luxorba. 610) Taoszir koporsója (VEM: APR.) EMBER NT: csecsemő csoport fogoly1 gyermek közember nép törpe vak ember vendég SZABADFARKÚ DENEVÉR BALZSAMOZÓ EMELŐ Nedzsmet1 múmiája Neszikhonszu múmiája Peduamun múmiája Ramszesz. 438. 1964-ben Szakkarában szent állatok körülzárt helyét találta meg.) BT: négylábú NT: elevenszülő emlős kisemlős ormányos párosujjú patás EMERY WALTER BRIAN (1903– 154 .) EMBALMER (ang. II. koporsója Sepenmehit belső koporsója Sepenmehit koporsói Szennedzsem külső koporsója (KEM: JE 27299) (1. aztán 1921-ben visszament az egyetemre és T. Liverpoolban hajómérnöki tanulmányokat folytatott. WALTER BRYAN 1971) EMÉSZTŐSZERV BT: szerv NT: gyomor máj EMLÉKSZKARABEUSZ UF: commemorative scarab (ang. BT: szobrász EMBALLONURIDAE (lat. múmiája (KEM: CG 61053) Ahmesz-Nefertari múmiája (KEM: CG 61055) Amunet múmiája Antjau múmiája Deshasheh múmiája fáraó-múmia Gyömbér Haemuaszet1 múmiája Hóri1 múmiája Irtierszenu Isis-Iri-Hetes múmiája Iufaa múmiája Ízisz6 múmiája Khary múmiája Khnumu-Nekht múmiája Maiherperi múmiája Mentuhotep.) SN: III. Eredetileg gépész volt. dinasztia óriási temetőjét feltárni. dinasztia korából. Feltételezte. BT: szkarabeusz NT: Amenhotep. BT: ásatás Emery. III. egyiptológus professzor. valószínűleg azokét a fiatal férfiakét. A feltételezését egyenlőre még nem bizonyították. II. hogy a halál után a szellem felismerje a testet. I. emlékszkarabeuszai EMLŐS UF: Mammalia (lat.S) Tutankhamon koporsói EMBERÁLDOZAT SN: A korai dinasztiák idején a fáraók mellé emberáldozatokat is temettek. 1929-ben Núbiában folytatta kutatásait (ahová még a háború után is visszatért). templomában talált múmiák Mereszankh. hogy a fáraó emberei a túlvilágon is szolgálhassák őt. BT: áldozati ajándék EMBERI HATALOM BT: hatalom NT: politikai hatalom EMBERISÉG MEGSEMMISÍTÉSE. III. múmiája Széthi. 1951-1970-ig egyiptológus professzor volt Londonban. II. dinasztia egyik legértékesebbjén. 01175. és több mint 2000 éven át fennmaradt használatuk.S) Teje1 múmiája Teje2 múmiája Wah2 múmiája UF: emelő szerkezet BT: szerkezet NT: lengő emelő saduf úszó emelő EMELŐ EMELŐ SZERKEZET EMBERALAKÚ KOPORSÓ UF: anthropoid coffin (ang. koporsója Amenemope2 koporsója Hatnefret koporsója Ízisz6 belső koporsója (KEM: JE 27309) (1. Walter Brian (1903–1971) EMERY. Walter Brian (1903–1971) NT: Khouli.cím sok törvényes örökösével előfordult. Ali elEMERY. I.610) Maiherperi koporsója Nedzsmet1 koporsója Panehszi2 koporsója (LNRM) Panesz koporsója (KNM) Ramosze7 koporsója Ramszesz. hogy nem ment férjhez és maga vállalta fel az uralkodó szerepét. Ezt azon célból tették.VL. Ramosze1 vezír sírján is.

fal.) architekton (gör. Az eljárás során lehetséges a szövettani mintavétel is. Sajnos a felülvizsgálat 400-ban korlátozta a számba vehető magánsírok számát.) kántáló songster (ang. Az endospórák nem folytatnak kimutatható anyagcserét. ún. V. A műszert valamelyik természetes testnyíláson vagy egy kis bemetszésen keresztül vezetik be a vizsgálandó szervbe. 205– 180) (i. viszontválaszok hasítják át. melyekben a legfontosabb dekorációk találhatóak. A tanítást visszatükröző értekező prózát nemegyszer kérdések. JEAN-YVES (1952–) SN: Francia régész. A Manchesteri Egyiptomi Múmiakutatási Projekt alkalmával használtak ilyen módszert a múmiák vizsgálatára. Máj. amely tartalmazza az összes látható felszíni műemléket.) építészmérnök építőmester 155 . BT: hónap EPIGRÁFIA SN: Tartós anyagra (pl. imákat. okító szövegeket tartalmaznak többnyire sír.) (1.) songstress (ang. A Sorbonne-non tanult klasszikát. STEPHEN BT: egyiptológus AD: emmstel@nwz. 15–jún.) TELJES ÁTALAKULÓ ENDOSZKÓPIA ENDOSCOPIC EXAMINATION (ang. Ebben a nyugvó állapotban ezek az organizmusok évmilliókig életképesek maradhatnak.de EMMER WHEAT (ang. EPIPHANÉSZ (i. hónapja a semu évszakban. s ma is érezhető rajta.rágcsáló teve EMMEL.) EPET EPIFI EPICEA COMMUN (fr. és képesek átvészelni extrém fizikai és kémiai igénybevételt. szikla) nyomással. A kevésbé díszes és feltáratlan magánsírok ezreit hanyagolták el ezzel. 1976-ban nyelvi előadó a Kairói Egyetemen.e. helyeselt vagy cáfolt.) Ízisz8 Iszetnofret Nebetakhbit (ang. A kapott képek rögzíthetők.) BT: növényi ragasztóanyag EPIFI LUCFENYŐ OPET (ang. majd régészetből szerzett Ph.) (1.) ENDOSZKÓPIA UF: endoscopic examination (ang.) KÉTSZEMŰ BÚZA EMPEREUR.) Nefer Ptah énekesnői Ré1 énekesnői Shepenmut (ang. BT: gram-pozitív baktérium NT: Clostridium tetani (lat. s az akció nem terjedt ki a nekropolisz nagy részére sem. A francia CNRS kutatási igazgatója valamint a French Center for Alexandria Studies igazgatója.D-t 1977-ben. 13-ig tartott.) PTOLEMAIOSZ.) ÉPÍTÉSZ UF: architect (ang. csupán azokra vonatkozóan.) ENYV UF: glue (ang. Ezek a nehezen gördülő értekezések a tanítványi körben folytatott filozófiai eszmecserékből jöttek létre. Ilyenféle szövegek visszaadása nagyon nehéz.uni-muenster. hogy messzi századok távlatából egy szellemi közület életritmusát hozza felénk.) Tahat Tauszert4 Tuja1 UF: Epep (ang. közbeszólások. REGINALD (1888–1946) SN: 1920-ban konzultált az egyiptomi hatóságokkal egy olyan thébai térkép ügyében. ezeket veszi körbe egy külső réteg (kéreg). Az endospórák közepén található a citoplazma a DNS-sel és a riboszómákkal. valakinek a tiszteletét.) Epiphi SN: Az óegyiptomi év 11. Tartalmilag ajánlásokat. Magyar fordítás először 1911-ben jelent meg Plotinoszból a „Szellem” c.) ENDOSPÓRA SN: A Gram-pozitív baktériumok bizonyos nemzetségei képesek ellenálló nyugvó állapotú képleteket. Az Enneászok gondolatmenete elevenen hullámzik. BT: felirat NT: kőfelirat sírfelirat sziklafelirat sziklarajz templomfelirat ÉPINE DU CHRIST (fr. NT: Amenmikui (ang. melyet egy áthatolhatatlan merev burok zár körbe. 33) endoszkópiás vizsgálat tükrözés SN: Olyan vizsgálati módszer. ráírással. Ő tárta fel az alexandriai nekropolisz egy részét.) EPEP (ang. folyóiratban. valamint a Királyok és Királynék Völgyében elérhető sírok bejáratait. Ilyenkor az epikai szöveg szinte drámaivá.) Amon énekesnői Hatsepszut3 Irthorru (ang. BT: angol egyiptológus ENNEÁD KILENCSÉG KILENCSÉG ENNEADE (ném. amelynek során egy optikai rendszerrel felszerelt cső segítségével belenéznek egyes szervekbe. BT: Plotinosz könyvei ÉNÓK HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ HELYI TISZTSÉGVISELŐ HÍRVIVŐ ENTI-EM-SZERU ENVOY (ang. 204–180) EPIPHI EPIFI ARCHITRÁV EPISZTÜLION (gör. véséssel készített feliratok. kő.) ÉNEKES UF: chantress (ang. törvényeket. BT: múmiavizsgálat RT: Manchesteri Egyiptomi Múmiakutatási Projekt ENDOSZKÓPIÁS VIZSGÁLAT ÉNEK BT: zene NT: gyászének Maneros napének Vak hárfás éneke varázsének RT: énekes ENDOSZKÓPIA ENNEÁSZ SN: Hat kilences tagolású egységből áll. A mester előadta nézeteit. endospórákat képezni. a hallgatóság kérdéseket intézett.) BT: mesterség zene SN: Ezt a foglalkozást az istenek vagy fáraók templomaiban űzték. vagy legalábbis párbeszédessé válik.e.) KRISZTUSTÖVISFA EPIPHANES (ang. BT: régész RT: alexandriai nekropolisz ENDOPTERYGOTA (lat.és templomfalakon. Templomi szertartások alkalmával ők kántálták a szent dicsőítő szövegeket. 33) RT: ének énekesek főnöke ÉNEKESEK FŐNÖKE BT: főnök NT: Raia1 RT: énekes ÉNEKESMADÁR BT: madár NT: fecske ENGELBACH.

) ÉPOQUE (fr. hogy kivágják építőanyagnak. Mivel a fa nagyon kevés és mint élelemforrás túl értékes volt. elvezető csatornák. NT: építészeti díszítés építészeti elem kőépítészet monumentális építészet piramisépítészet sírépítészet temetkezési építészet templomépítészet RT: építész építmény ÉPÍTÉSZETI DEKORÁCIÓ ÉPÍTÉSZETI DÍSZÍTÉS ÉPÍTÉSZETI DÍSZÍTÉS UF: építészeti dekoráció építészeti díszítőelem BT: díszítés építészet NT: dombormű csúcselem falfestmény vakolat ÉPÍTÉSZETI DÍSZÍTŐELEM ÉPÍTÉSZETI ELEM UF: építészeti tagozat BT: építészet NT: ajtó architráv bejárat építőanyag falfülke fríz homorú párkányzat mennyezet oltár tégla ÉPÍTÉSZETI TAGOZAT ÉPÍTÉSZMÉRNÖK ÉPÍTKEZÉS ÉPÍTÉSZET ÉPÍTÉSZETI ELEM ÉPÍTÉSZ ÉPÍTÉSZETI DÍSZÍTÉS NT: ambulatórium áldozati csarnok Amfiteátrum balzsamozóműhely börtön csarnok csatorna dereglye Élet Háza épületrész erődítmény fürdő gát hajógyár halotti építmény hárem ház hentesüzlet Heptasztadion hivatal kápolna kemence kohó kolostor kovakő-építmény könyvtár kút levéltár magtár monolit Museion műhely obeliszk palota pergola pülón propülón raktár sátor sír sörfőzde sörház stadion sugárút sütöde szanatórium szfinx színház téglaépítmény templom torony RT: szobor ÉPÍTŐANYAG SN: A leggyakoribb építőanyag a Nílus mentén különösen a folyótorkolatban dúsan burjánzó nád és fű volt. spa. építészei Amenhotep. s maguk a szövegek is ebbe az ősi vallási központba vezetnek.) Kha2 (ang. NT: Amenhotep.BT: közember SN: Az építészek korlátlan mennyiségű aranyat használhattak fel emlékműveik díszítésére.) EPOCHE (ném. BT: szöveg NT: edfui építőszöveg EPOCH (ang. Az egyiptomi építészet első nagy korszaka jellegben egységes képet mutatott az 1–3. dinasztiák idején.. Jellegzetessége a nagy kőtömegek használata. kikötő. III. ném.) architektúra építkezés SN: Az egyiptomi építészet napjainkig fennmaradt emlékeinek túlnyomó többsége vallásos célú épület. a földet kosarakban szállították el. BT: építészeti elem NT: fű habarcs muna nád tafla (ar. Tartalmában és formájában híven tükrözte az egyesülés időszakát: Erődök. amelyek legalább annyira szimbolikus. a munkások szálláshelyének felépítése.. Az alapvető épületeket kizárólag nádból is készítették. Az építkezés elsődleges alapja a közlekedési fejlesztések elvégzése: utak.) RT: építészet építmény ÉPÍTÉSZET UF: architecture (ang. megerősített paloták jelentették a tipikus építészeti feladatokat. a fatető és faoszlop helyét átvette a kötegekbe kötött nád.) tégla ÉPÍTŐMESTER ÉPÍTÉSZ ÉPÍTŐSZÖVEG SN: Eve A.) királyi építész May1 Rhodoszi Deinokratész Szenenmut Szennedzsemib Inti Szennefer2 udvari építész Washptah (ang.és rakpartépítés. Hapu fia Dinokratész Dzsehutimesz2 Hemiunu Ineni1 (ang. mint funkcionális célokat szolgáltak. Reymond cseh-angol egyiptológusnő elemzése szerint az építőszövegek az ős-héliupoliszi templomnak állítanak emléket.) KORSZAK KORSZAK KORSZAK ÉPÍTMÉNY UF: edificio (spa) épület 156 . E. Az elvezető csatorna helyét ekeszerű vassal vájták ki.

3150–2686)99 (i. Az Alexandriai könyvtár igazgatójaként sokoldalú tudományos tevékenységet folytatott. Merneptahnál.) HERMONTHISZ (gör..) ÉR LÓFÉLE SZAMÁR EQUUS ASINUS (lat. Az ő nevéhez fűződik az első földnagyság-meghatározás.) HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ ERMES TRISMEGISTOS ERMONT (óei. kellő szakértelemmel feldolgozhatta volna. Halántéki érelmeszesedést fedeztek fel II. BT: geográfus történetíró NT: Eratoszthenész könyvei RT: Alexandriai könyvtár elephantinei nilométer ERATOSZTHENÉSZ KÖNYVEI BT: Eratoszthenész (i.) ERNUTET (ang.) HUSZÁRMAJOM ÉRZÉKSZERV BT: szerv NT: látószerv ÉRZÉSTELENÍTÉS BT: orvostudomány NT: fogak érzéstelenítése ES (spa. Tanulmányozta ugyan az egyiptomi nyelvet.) RENENUTET ERATOSZTHENÉSZ (i.) ERMONTIS (gör. 36f) BT: betegség ERICHSEN. leírja a földmérés eszközeit és geometriai módszereit.e.) SN: Karakhamun fiútestvére.) helyőrség katonai támaszpont BT: építmény katonaság NT: Falacro Kumma Merneptah erődítménye Oxyrinchus (ang. 1892ben pedig rendes tanára lett. a gömbi kerület kiszámítása.) HERMONTHISZ (gör. WOLJA KÖNYVEI BT: Erichsen. 3100– 2865) (i.e.) ESAMENOPET1 (ang. 276–195) UF: Eratosthenes Eratosthenész Pentatlosz SN: Cyreneben született és Alexandriában halt meg. Grammatik (1894) Literatur der Ägypter. BT: Karakhamun hozzátartozói FEKETEORRÚ EREKLYE EREKLYETARTÓ ÉRELMESZESEDÉS UF: arteriosclerosis arterioszklerózis SN: Az ütőerek falának megbetegedése.) ERACLEOPOLIS MAGNA (gör. Így munkáját nem hasznosíthatjuk.e.edu ERYTHROCEBUS PATAS (lat. 3100–2686) (i. amely az ütőerek belső hártyáján kezdődik. Die (1923) Neuägyptische Grammatik (1880) Pluralbildung der Aegyptischen Grammatik. –1937) SN: Berlinben született.) BT: szerv HÉRAKELOPOLISZ ERATOSZTHENÉSZ (i. hogy a feliratos anyagot amelyet a forrásemlékek nyújtottak. E betegség nyomait számottevő múmiában megtalálták.31–1937) NT: Aegypten und ägyptisches Leben im Altertum (1885) Ägyptische Grammatik (1911) Ägyptisches Glossar (1904) ancient Egyptians. WOLJA BT: egyiptológus 157 .e. 3300-2650) (i. JEAN PIERRE ADOLF KÖNYVEI BT: Erman. 1883ban a berlini egyetemen az egyiptológia rendkívüli. EARL L.) RT: Es sírja ES SÍRJA UF: TT62K BT: thébai sír RT: Es (spa. Adolf könyvei ERMAN. Wolja NT: Demotisches Glossar (1954) ERMAN.) Szemna Takhoneouriti erőd Tjaru (ang. Jean Pierre Adolf (1854.okt.) Uralkodói Fal Uronarti ERTMAN. Lipcsében és Berlinben tanult.) ÉPÜLETEK ÉPÍTMÉNY ÉPÜLETRÉSZ BT: építmény NT: csarnok folyosó homlokzat kamra kapu kert mennyezet oszlop pülón szentély szoba udvar EQUIDAE (lat. de áttekintést nem nyert az egyes történeti események fölött. 31. gör. Három kötetes Geographie című művében útmutatót ad a földtérkép szerkesztéshez (fokhálózat). ahol a kötőszövet megvastagszik. A Berlini Egyiptomi Múzeum igazgatójává 1885-ben nevezték ki. The (1966) Bruchstücke der oberägyptischen Uebersetzung des Alten Testaments (1880) Egypt. de nem sajátította el annyira.) ARCHAIKUS KOR (i. Die (1934) ERMENT (ar. (1.) UF: metu2 (óei. akik fiatalon haltak meg. BT: német egyiptológus NT: Erman. Ramszesznél és az aortában egyik fiánál. BT: egyiptológus AD: earl2@uakron. Ruffer az Újbirodalom. 3200–2780) (i. 276–195) NT: Geographie ÉRC BT: ásvány NT: antimon szulfidérc RELIKVIA RELIKVIATARTÓ ERNYŐS UF: Apiaceae (lat. 2955–2635) EPR (röv.) ERATOSTHENES ERATOSTHENÉSZ ERMETE TRISMEGISTO (ol.) ELEKTRON PARAMÁGNESES REZONANCIÁS VIZSGÁLAT EPSILON CANIS MAJORIS (lat.e. okt.) Umbelliferae (lat. 276–195) ADARA (ar.e.) HERMONTHISZ (gör. Die (1878) Religion der Ägypter. 276–195) ERATOSZTHENÉSZ (i.e.) NT: Erichsen.e.e.) BT: aráliavirágú NT: petrezselyem ERŐD ERŐDÍTMÉNY ERŐDÍTMÉNY UF: erőd fortress (ang. a Görög és Kopt korszakokból is talált a múmiákban érelmeszesedést.EPOQUE THINITE (cse.e. Wolja könyvei ERICHSEN. JEAN PIERRE ADOLF (1854. Kitűnő hírnevű és tudományossága folytán nagy tekintélyben álló polihisztor volt.

) Genetta genetta (lat.) SN: Vezír a 28.) ÉSZAK-ABÜDOSZ KULTIKUS ÖVEZETE PROJEKT UF: North Abydos Cultic Zone Project (ang.) ESOCIDAE (lat.) SN: Amon wab-papja. ar.) ESENKHEBI (ang.) ESPANEFERHOR (ang. Amon prófétája. egy esetben hivatali cím részeként is említik. Ízisz9 férje a 26.) SZAMÁR ÍZISZ1 ÍZISZ9 1 ASARHADDON (or.) Iunyt (óei.) SN: A projekt igazgatója Mary-Ann Pouls Wegner 2000 óta.) ESNEH ESZNA CSUKAFÉLE HERINGALAKÚ ESPEKASHUTI (ang. dinasztia idejéből. BT: város RT: esznai isten esznai templom ESZNAI ISTEN BT: helyi isten ESBANEBDED (ang.) ESENCHEBIS (gör. BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Espaneferhor (ang. ar.) SN: Mára már eltűnt Egyiptomból.) NT: Shepenmut (ang. BT: Esamenopet2 (ang. Ezt a várost Nagy Sándor nevezte el Latopolisznak és a nílusi sügér a római hódoltság idejétől fogva Lates-néven szerepel egész napjainkig. BT: felügyelő RT: Espaneferhor sírja ESPANEFERHOR SÍRJA UF: TT68PM SN: A sírt eredetileg Paenkhemenu építtette.) UF: Eshne Esna (ang. de helyi megjelölésként is használták egy településen belül.. III. dinasztiában. Pszammetik idején.) small spotted genet (ang.) ESEL (ném. amelynek Espaneferhor lett később új tulajdonosa.) SN: Mentuemhat apja. BT: Mentuemhat hozzátartozói ESNA (ang..) Latopolisz (gör.ESAMENOPET2 (ang.) Szni Ta-Senet (óei.. de az óegyiptomiak sírfalain előfordult ábrázolása vadászat közben.) Nespeneferher (spa. felső-egyiptomi nomosznak volt egykor fővárosa. Mary-Ann Pouls ÉSZAKI CSAPAT BT: sírásó munkacsoport ÉSZAKI ON HÉLIOPOLISZ ALSÓ-EGYIPTOM ÉSZAKI ORSZÁG 158 . dinasztiában. A 3.) Latopolis (gör. ném.) SN: Amon temploma írnokainak felügyelője.) ESPEKASHUTI (ang.) ESPTAH (ang. (1.) ESZNA ESOCIFORMES (lat. ném.) ÉSZAKI PETYMEG UF: aprópettyes ginstermacska common genet (ang.) BENI HASSZÁN LELTÁRI SZTÉLÉ ESTELA DEL INVENTARIO (spa. sőt.) Szeni2 (óei.) UF: Espakaschuti (ném. BT: wap-pap NT: Esamenopet2 hozzátartozói ESAMENOPET2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Lánya: Shepenmut.) Esneh (ar. Itt divatban volt a sügérkultusz.) ESET (ang.) SN: Luxortól 55 km-re délre található. Taharka és I. BT: közigazgatási egység RT: Berlin 10236d papirusz ÉSZET ÍZISZ1 ESZKÖZ UF: felszerelés Gerät (ném.) Nespekashuty (spa. sírjának falfestményei ÉSZAKI UARET SN: Ez a közigazgatási terület feltételezések szerint a Deltát és Memphiszt foglalja magában.) NESBANEBDJED (ang.) ESHNE ÍZISZ ESZNA (ar. Théba polgármestere.. BT: vezír RT: Espekashuti sírja ESPEKASHUTI SÍRJA UF: DB312 TT312PM BT: deir el-bahari sír RT: Espekashuti (ang. de szerepel a 10236d jelű Berlin papiruszon és előfordul a Szobek-tó területének megnevezéseként is. BT: expedíció RT: Wegner. 7) BT: petymeg RT: Hnumhotep.) ESOX (lat.) ESARHADDON (ang. BT: Mentuemhat hozzátartozói polgármester próféta ESTABLE ‘ANTAR (ang. ném.) használati eszköz BT: tárgy NT: ácsvonalzó bronzeszköz bunkó csillagászati eszköz csipesz ecset evőeszköz fegyver festőeszköz függőón harci eszköz íróeszköz ivóeszköz kaparóeszköz kés kőeszköz mérőeszköz múmiavizsgálatok eszközei munkaeszköz orvosi eszköz paletta rézeszköz szállító eszköz szandáltartó szépítkezési eszköz szobrászeszköz szórólapát tárolóeszköz vaseszköz világítóeszköz RT: használati tárgy ESZNA (ar.) CSUKA ESPAKASCHUTI (ném.) Nespaqashuty (ang.) UF: Nespaneferher (ang.) Eszne Eszneh Isna (ar..) ESKHONS (ang.) North Abydos Votive Zone Project (ang.) SN: Mentuemhat egyik felesége a 26.

Kialakította a nyelvet is a beszédhez. (i.NT: esznai triász Hnum Nebtuu Neith Szatisz ESZNAI TEMPLOM SN: Alapítása III. míg a másik munkás egy simítókéssel alakítja a faanyag felületét. amely előfordult. tejtermékeket. megformálta műhelyében keze műveként.e. A nyelőcsövet.e. csak a törzsüket. A felső osztályok változatosabban és bőségesebben táplálkoztak. A szárnyasok szárnyát. hogy megemésszék a dolgokat. a heréket. hogy még a gyerekeknek is kenyeret és sört vittek az anyák az iskolába. és hasonlóképpen. melyet egy munkás kötéllel forgat a vonós fúró használatához hasonló módszerrel. az ágyékot. a torkot.) Lamiidae (lat. BT: áldozati ajándék RT: italáldozat ETIÓP DINASZTIA DINASZTIA. a hátsót. BT: élelem NT: árpakása borsópüré főtt étel fügebefőtt galambbecsinált lencsés-babos ragu marhacomb mézes sütemény palacsinta sült étel sült fürj sütemény ünnepi étel zabkása RT: étkezés ESZNAI TEMPLOM HNUM-HIMNUSZA SN: Számos testrészt sorol fel.és a Római Korban széles körben elterjedtté váltak karosszékek. megformálta az étkezéshez az ajkat.. Az esztergált anyagok a Késő. MASAHIRO SN: A Tokai Egyetem kutatója. BT: bútorláb NT: esztergált díványláb (WM: W 2601)(1. 15) Egy újbirodalmi iratból kiderül. kenyér. 747–656) (i.) ETA URSAE MAJORIS ALUDRA (ar. dinasztia idejéből.) EUDICOT (ang. hogy támogassa a hímvesszőt a nemzés aktusában. hogy erővel cselekedjen. feladatkörüket is leírva. zöldségeket és gyümölcsöket foglalt magába az egyiptomiak étrendje. A reggeli és az esti étkezés bőségesebb volt a délinél. a hátsót. dinasztia alatt gyarmatosította Egyiptom Etiópiát. BT: szerkezet RT: faesztergályos ESZTERGÁLT BÚTORLÁB SN: A Késő. a kart. repülő keselyűk és csillagászati ábrázolások díszítik. aki műholdas felvételek alapján keres óegyiptomi építményeket. hogy kinyíljanak. 55) ESZTERGÁLT DÍVÁNYLÁB (WM: W 2601)(1. szétosztották a jelenlévők között. az állkapcsokat. székek és ágyak lábainak elkészítésében. Miután felajánlották az isteneknek az ajándékokat. 716–664) (i. „Hnum…kötötte a vér folyását a csontokhoz. megmaradt része az oszlopcsarnok. de kezüket gyakran mosták a kézmosó tálakban.) SN: Főleg gabonát.) SZÍNGALANDFÉREG VARÁZSDIÓ ALKATÚ ROZOPSZIDA 159 . hogy elvégezzék munkáikat. Thutmózisz idejére esik. mellé pedig sört fogyasztottak.) Euasteridae (lat. avagy az alapanyagait. (1. vagy a közvetett melegítést cseréplábasokban. hogy telítsék a beleket. Leggyakoribb ételük a kenyér volt.) EUASTERIDAE (lat. zöldség. még a gyerekek is. 55) BT: esztergált bútorláb ETA CANIS MAJOR (lat.) EUASZTERID EUASZTERID ESZPAMAI BT: pap RT: Eszpamai koporsója ESZPAMAI KOPORSÓJA SN: Eszpamai akhmimi pap ember alakú koporsója a 26. amelyek a Ptolemaioszok és a római császárok idejéből származnak.e. amely évszázadokon keresztül szerves kiegészítő részét képezte az egyiptomi területnek. A halottnak kenyeret. A forgatott faláb forgáscsapokkal van befogva egy alsó és egy felső lemez közé. A gerincet. BT: koporsó ESZTERGAPAD UF: lathes (ang. ha nem is sokkal gyakrabban.) ALKAID ETAYA. hogy irányítson. hogy mozogjanak. és a torkot a nyeléshez. hogy kényelmesen üljön.. hogy támasztékot adjon. hogy nyeljen és köpjön. a kezeket és ujjaikat. BT: óegyiptomi gyarmat ETIÓP KŐKÉS KOVAKŐ KÉS ÉTKEZÉS UF: evés SN: Az egyiptomiak naponta háromszor ettek.) EUCOMMIIDAE (lat. Így mindenben benne van az élet lehelete. a nyelőcsövet az iváshoz.) Speisen (ném. hogy csak kenyérből és sörből állt. és a 27. 712–663) ETIÓPIA UF: Aethiopia SN: A 12. az elülső szerveket. BT: esznai templom oszlopcsarnok ESZNAI TRIÁSZ BT: esznai isten NT: Hnum Neith1 Szatisz ESZNE ESZNEH ESZNA (ar. a szívet. A szószokba és ragukba kenyeret mártogattak. Ételeik elkészítéséhez két fő módozatot alkalmaztak: a roston sütést közvetlenül erős tűzön. hogy faljon.) BT: aszterid NT: üres csalánvirágú EUCESTODA (lat. nagy ünnepeken a királyi vagy papi birtokokról szállították.) SN: Petoszírisz sírjának egyik falfestményén látható Philip Arrhideaus idejéből egy primitív függőleges esztergapad. később már csak az ételek utánzatait helyezték el a sírkamrákban. sütemény) az istenek szobra előtt az áldozati asztalon a mindennapi szertartásokhoz a hívők helyezték el. lábát és fejét nem fogyasztották el. BT: templom NT: Esznai templom Hnum-himnusza Esznai templom oszlopcsarnoka Egyetlen BT: japán egyiptológus ÉTEL UF: food (ang. és fenntartsa a beleket éjjel…” BT: esznai templom Hnum-himnusz ESZNAI TEMPLOM OSZLOPCSARNOKA SN: Mennyezetét 24 kompozitoszlop tartja.) Lamidae (lat.) ESZNA (ar. húst. Eme két élelmiszer egész életükben végigkísérte az egyiptomiakat. sört és hagymát áldoztak.és a Római Korban terjedtek el. Kézzel ettek. EUASZTERID UF: Euasterid (ang. 25. Ezzel a módszerrel már feltártak Dahsúrban egy 47 méter hosszú újbirodalmi sírt. hogy elvégezze feladatát.) ÉTELÁLDOZAT SN: Az áldozati ajándékokat (marhahús. BT: cselekedet NT: lakoma RT: étel EUASTERID (ang. szárnyas.

) EXORCISM (ang.aug. I.e. EURGETÉSZ (i. aki a IV.) sejtmagvas BT: élőlény NT: állat gomba növény EUKARYOTA EUKLEIDÉSZ EUKARIÓTA EUKLIDÉSZ EUKLIDÉSZ (i.) (1. halotti temploma Széthi. az Újbirodalomban már csak 15 evezőst használtak. gurnai temploma ÉVSZAK UF: tetramens SN: Az ókori Egyiptomban egy év három évszakra oszlott (a Nílushoz igazodva). BT: alexandriai kikötő RT: Heptasztadion EUROPEAN MANDRAKE (ang.uk Tel: +44 (0)117 928 7671 EVÉS ÉTKEZÉS EVEZŐS SN: A tat és az árboc között ültek. sz.evershed@bristol. I.) silver (ang. júl. vizsgáztató elnök.K. Kezdetben 16. BT: múmiavizsgáló RT: tömegspektrométer AD: Postacím: School of Chemistry.ac.-ban készült örmény fordítása és Hieronimus latin fordítása maradt reánk. Ptolemaiosz királynak arra a kérdésére: Miként lehetne a geometriát könnyen elsajátítani? Euklidész azt felelte: „A geometriához nem vezet királyi út.”. Két anekdota ismeretes hozzá kapcsolódóan. CHRISTOPHER J.) MANDRAGÓRA EUSEBIUS SN: Caesarea tudós püspöke.) EUNESZTOSZ EUNOSTOS EGYSZERŰSÖDÖTT SZÁRNYAS VALÓDI SZÖVETES ÁLLAT EUNOSZTOSZ EUNOSZTOSZ EUNOSZTOSZ UF: Eunesztosz Eunostos SN: Alexandria keleti kikötője. Egy évszak pedig 4 hónapból állt. sz. BT: naptár NT: akhet peret semu EVŐESZKÖZ BT: eszköz NT: kanál EWEN. BT: mesterség NT: vontató-evezős EXPEDÍCIÓ NT: Amenmesse Tomb Project American Archeological expedíció ásatás bir minayhi expedíció (1998–2000) Észak-Abüdosz Kultikus Övezete projekt Harward-Boston expedíció Junker. SN: A Liverpooli Egyetemen előadó. 395 között készült 13 ókori egyiptomi múmiát vizsgált meg gázkromatográfiás és tömegspektrométeres módszerrel. RT: hajókormányos tengerész ÉVMILLIÓK TEMPLOMAI SN: A thébai nekropoliszhoz kapcsolódó újbirodalmi halotti templomok.u.edu EXCREMENT OF CROCODILE (ang. ami megvédte őket a napfénytől. RICHARD SN: A biogeovegytan professzora. EVELYN LEONORA ALMINA (1901.” BT: matematikus EUMETABOLA (lat. III. BT: egyiptológus AD: ceyre@liverpool.ac. Proklosz írta le. Kutatási területei: az ókori egyiptomiak szocio-gazdasági történelme. Stephen Buckley-vel együtt i. Vegyjele: Ag.ac. BT: fizetőeszköz EZÜSTKOPORSÓ BT: koporsó NT: Pszuszennész. III.e.) ROVAR EUMETAZOA (lat. épp ezért nagyobb értékkel bírt. III. Hermann expedíciója Kairói Svájci Intézet expedíciója Lengyel-egyiptomi régészeti expedíció Lepsius expedíciója (1842–1845) Macquarie Theban Tombs Project (1996) Magyar Meroé Régészeti Expedíció (2006–) Mentuhotep. University of Bristol. LADY HERBERT. BT: nemesfém terméselemek EZÜSTDEBEN BT: fizetőeszköz EZÜSTKIT SN: Hat bronztállal. 21) ÖRDÖGŰZÉS KROKODILÜRÜLÉK ÁTOKSZÖVEG EUKARIÓTA UF: eukaryota (lat. Az evezősök a fedélzeten pihentek és aludtak. VIII.uk ceyre@liv. egy takaróval. 15 rend vászon ruhával és egy bödön mézzel volt egyenértékű. egy vitorlával. irodalom. 1985–i. I. Bristol BS8 1TS. A Heptasztadion nyugati részén helyezkedett el. Ptolemaiosz idejében Alexandriában tanított.) 145–116) ROZOPSZIDA PTOLEMAIOSZ. század elején. amelynek eredetije ugyan elveszett.) (1. 1–1802) núbiai magyar expedíció EYRE. de egy V. PTOLEMAIOSZ.) 246–222) EUERGETES II (ang.e. JOSHUA BENJAMIN BT: egyiptológus AD: st000069@brownvm. és ezt még egy gondolattal megtoldotta: „Munka nélkül nincs kenyér sem geometria. hogy I. 9) EXECRATION TEXT (ang. BT: történetíró ÉVELŐ NÖVÉNY BT: növény NT: búzavirág EVELYN.EU-DICOTYLÉDONES (fr.) hedj1 (óei.uk Tel: +44 (0)151 794 2447 Fax: +44 (0)151 794 2226 EZÜST UF: HD1 (tr. felirattan. a Bristol University Chemistry-n. hogy kiderítse milyen alapanyagokat használtak a mumifikáció során a balzsamozáshoz és a pólyát milyen összetételű anyagba mártották bele. expedíciója Meroé-gát Projekt (2002–) New York-i Metropolitan Múzeum expedíciója napóleoni expedíció (1798. Védőgátja a Pharosz-sziget és a nekropolisz között húzódott. U. nevének jelentése: „Szerencsés visszatérés”. BT: újbirodalmi halotti templom NT: Amenóphium Ramesszeum Ramszesz. ezért gyakran a fedélzetre sátrat vertek.p.) EUERGETES I (ang.) SN: Az ezüst ritkább fém volt az aranynál Egyiptomban.15–) EVERSHED. elején nagy szinkronisztikus munkát írt.e. EURGETÉSZ (i. koporsója 160 . nyelvészet. E-mail: r. III.brown.e. Főleg Afganisztánból szerezték be. amelyek Nyugat-Théba határán húzódnak végig. tíz rézdebennel. 365–300) UF: Eukleidész SN: Görög matematikus az i.

20) EZÜSTTÁL (MM: 07. BT: ezüsttál származik 161 . mcsári jelenetekkel díszített.20) SN: A Harmadik Átmeneti Kor végéből Bubasztiszból.EZÜSTSZARKOFÁG BT: szarkofág NT: Sesonk.) BT: tál NT: ezüsttál (MM: 07.228.228. II. szarkofágja EZÜSTTÁL UF: silver bowl (ang.

) SN: Csüdjük tollatlan. Fontos volt. lehetnek. valamint Észak-Szíria területéről szállították Egyiptomba a hatalmas cédrus. Hosszúsága: 24. ahol az ácsok farudakat gőzölnek és hajlítanak. mint például egy középbirodalmi szaff-sír és a felette elhelyezkedő újbirodalmi sírok.F FA FAFAJTA FAALAPZAT UF: wooden base (ang. vagy indiánsátor alakban döltötték egymáshoz. így már az 1. Baket beni hasszáni sírjelenete. BT: fadoboz RT: tarkhani sír 213 FADÖNGÖLŐ UF: wooden mallet (ang. BT: munkaeszköz FADENWÜRMER (ném. amelyből hiányt szenvedtek. 22–) NT: Artist of TT32. és ezt a nedvességtartalmat 6-8% közé kellett szorítaniuk. BT: faszerszám döngölő NT: fadöngölő (BM: EA 41187) FADÖNGÖLŐ (BM: EA 41187) SN: Az Újbirodalomból származik.) SN: A faesztergályosok egyenes élű hornyolókést használtak és szögletes ferde vésőket. din. (1. szikomorfa és a krisztustövisfa volt a leggyakoribb 162 .és fenyőerdőkből. 21) SN: Kissé tölcsér alakú tömör fa. dinasztiából származó doboz. BT: fadöngölő FAÉK UF: wooden wedge (ang. egy 193031-es ásatásból.) FONÁLFÉREG FADOBOZ UF: wooden box (ang. The (1997) Did They Say ’Yes’ in the 19th Dynasty Version of Book of the Dead 145? (1999) Graffiti in TT 32 (1992) Hárfás dal Dzsehutimesz sírjában (1993) Harper's Song in the Tomb of Djehutimes (TT 32) (1995) Notes on the Opening of the Mouth in Theban Tomb 32 (1995) Some Unusual or So-Called Late or Cryptic Hieroglyphs in Djehutimes' Tomb-Chapel (TT 32) (1998-99) FABURKOLÁS SN: A gyenge minőségi faanyagok felületét burkolattal takarták. 72) A fa drága alapanyagnak számított. és a végső forma kialakítása után a fa megrepedezhet vagy összemehet.) MÚMIAMASZK FACSAP UF: wooden dowel (ang. Egy ilyen jelenet látható Ti1 egyik domborművén az 5. és nádfonattal fedték be. (1. BT: magyar egyiptológus NT: Fábián Zoltán Imre cikkei RT: Nefermenu1 sírtemploma FÁBIÁN ZOLTÁN IMRE CIKKEI BT: Fábián Zoltán Imre (1954. valamint ezzel erősítették szilárdságát és ellenállóbb lett a fákat károsító gombákkal és rovarokkal szemben.) SN: A faanyag felhasználása a szobrászatban a 4. fadoboza (KEM: JE 72030) kahuni fadobozok FADOBOZ (PM: UC 16075) SN: Az 1.(1. 16f) BT: famegmunkálási technika FABÚTOR UF: wooden furniture (ang. dinasztia idején importáltak faalapanyagot. Az akácia.) SN: Faanyagok csapillesztésénél használták. mint a követ. A nedves fadarabokat a munkaműhely falához támasztották. Észrevették.)(1. I. lebenyek stb. amelyet Leningrádban kezdett tanulni. nyakukon csupasz bőrfelületek. BT: ács RT: esztergapad FAFAJTA UF: fa tree (ang.) BT: alapzat NT: alapzat (WM: W 45) FAANYAG UF: timber (ang. BT: csiszolás famegmunkálási technika FACSÚSZKA SN: Sírokban talált domborművek alapján biztosan tudjuk. mivel sivatagos ország lévén kevés fával rendelkezett. BT: csap NT: facsap (WM: EC 5958) FACSAP (WM: EC 5958) SN: Tell el-Amarnából származik a 18. nem fedik el őket tollak. Az ásatási szám első két számjegye (57) olvasható rajta. ugyanakkor jóval sérülékenyebb is volt. amelyeket gumival vagy enyvvel rögzítettek a fa felszínére és ékekkel akadályozták elmozdulását. dinasztiából. Jelenleg Nefermenu 1 sírtemploma feltárásának vezetője. amelyek egy földrengéskor megsérültek és a beomlás veszélye miatt berobbantották a szaff sír felett közvetlenül elhelyezkedő sírt. hogy a nagy mészköveket facsúszkák segítségével emelték rá a feljárókra.) FABALES (lat. hogy a levegő szabadon cirkulálhasson a fahasábok körül. így téve azt simává. 7) A mai Libanon területén lévő Bübloszból.) BT: doboz NT: fadoboz (PM: UC 16075) Hotepheresz.) FAESZTERGÁLYOS UF: wood turner (ang. tamariszkuszfa.) BT: ék faszerszám FAJANSZ FÁBIÁN ZOLTÁN IMRE (1954.8 cm. hogy a túl száraz atmoszféra elősegíti a fa kiszáradását. fűzfa. BT: facsap FACSISZOLÁS SN: A fa egyenetlenségeit úgy tüntették el. a fa volt. taraj. 14) BT: növényi alapanyag NT: furnérlemez RT: ácsmunka fafajta famegmunkálási technika FABACEAE (lat. dinasztiából. Egy művészi megmunkálásról tanúskodik III. (1. 13) A kivágás után a fa sejtüregeiben még víz van. 22–) SN: Hieroglifák fordításával foglalkozott. BT: tyúkalakú NT: fogoly2 fürj páva tyúk FACE MASK (ang. hogy megelőzzék a túl gyors kiszáradását.) SN: Az egyetlen nyersanyag. a fogójánál elkeskenyített. Ehhez előszeretettel alkalmaztak finompengéjű fűrészel szeletelt ébenfa lemezeket. A sír kutatása során több egymást keresztező sír is felbukkant.) wood (ang.) PILLANGÓSVIRÁGÚ HÜVELYES FÁCÁNFÉLE UF: Phasianidae (lat. átmérője 14. Sokkal könnyebb volt megmunkálni. nov. idején terjedt el. Fejükön.8 cm. Nem tehették ki a közvetlen napsütésnek sem. melyet a tarkhani 213as sírban találtak. NOV. hogy homokkövet húzogattak a fadarabon. melynek tartalma így a szaff-sírba zuhant. (1. a hímek gyakran sarkantyút viselnek. Orrlyukaik szabadok. (1. 8) A faanyagot edzették a könnyebb megmunkálás érdekében.) BT: bútor FAENZA (ol.

mely tetszése szerint tudja felfújni magát. A palánkok közötti részt papirusznád törmelékkel töltötték ki. és Teje1 fajansz táblája FAJANSZ TÁL UF: faience bowl (ang. de amíg nem volt megfelelő szerszámuk a fa megmunkálásához és nem merült fel igény súlyosabb terhek szállítására. A Edward S. Zöld alapon sötétkék mintázattal.(ar. W. Magassága 14.) FAIYUM OASES (ang. aki Gaballa Ali Gaballát is tanította. akit vagy karokkal rendelkező faként.felhasználási alapanyag. más fafajtákat inkább importáltak. (1907–1982) SN: Professzor. III.18) FAJANSZ TÁL (MM: 1988. akinek azt le kellett nyalnia. Harkness ajándékaként került a Metropolitan Múzeum tulajdonába 1926-ban. átmérője 16.) FAJANSZ UF: faience (ang.) fayans SN: Nem agyagból készült kék vagy zöld mázas kerámia. Lila Acheson Wallace ajándékából 1988-ban került a Mteropolitan Múzeum tulajdonába.) FAIYUMIC DIALECT (ang.) BT: tál NT: fajansz tál (MM: 1988. BT: fajansz pohár FAJANSZ SZOBOR BT: szobor NT: Neferhotep7 ágyasának szobra (KEM: JE 47710) víziló szobor (KEM: CG 51113) víziló szobor (L: E5886) víziló szobor (L: E7709) FAJANSZ TÁBLA BT: tábla NT: Amenhotep. egymás felett pedig facsapokkal hézagmentesen erősítették egymáshoz.) BT: babérféle NT: fahéj kasszia FAIENCE (ang. amelynek anyaga zúzott kvarc.(1. dinasztiából. EL. (1. Az áradás idején. BT: angol egyiptológus FAISTENNŐ SN: Szent fával társított istennő. Az Egyiptomban megtalálható fafajok a szikomorfa és az akác vagy mézga alakjuk miatt nem éppen alkalmasak a hajóépítésre. BT: isten NT: Hathor1 Ízisz1 Nut FAIYUM (ang.) cinnamon (ang. Valószínű. mész és nátron keverékéből áll. BT: hajó NT: abüdoszi hajó FAHAK FAHAKA FAHAKA UF: afrikai golyváshal fahak Tetrodon fahaka (lat. Az akácból a hajóbordához szükséges nagyobb görbületű darabok nem alakíthatóak ki. (1) BT: hal négyfogú féle FAHÉJ UF: Cinnamomum verum (lat. Mérgezés ellen ugyanezt alkalmazták. csak kisebb darabok készíthetőek el belőlük. Íziszt és Nutot ábrázolták faistennőként. EL.) FAJJÚM-OÁZIS TARIFI KULTÚRA FAJJÚMI DIALEKTUS FAJJÚM-OÁZIS FAJJÚM-OÁZIS FAIYUM A NEOLITHIC (ang. 17) BT: kerámia RT: fajansz edény fajansz szobor fajansz tábla fajansz usébti FAJANSZ EDÉNY BT: edény NT: fajansz pohár FAJANSZ POHÁR BT: fajansz edény pohár NT: fajansz pohár (MM: 26. A Hatsepszut1 által Szomália területére szervezett kereskedelmi expedícióikon jutottak hozzá. addig nem volt szükségük fából készült hajóra. BT: fajansz tál FAJANSZ USÉBTI BT: usébti NT: Iufaa 408 fajansz usébtije FÁJDALMAK ELLENI KEZELÉS SN: Egy-egy isten alakját festették a beteg kezére. 9) BT: balzsamozóanyag fahéjféle fűszernövény FAIENCE BOWL (ang. hanem folyékony orvosságokkal festettek. valamennyiüket a halottkultusszal összefüggésben. 1 m hosszú rövid fadarabokat téglához hasonlóan raktak egymásra és hosszirányban fecskefark alakú ékekkel. amikor a víz visszahúzódik.) PAPIRUSZSÁS FAHAJÓ SN: A fából készült hajót is ismerték az egyiptomiak.7. magassága 4. Az elephantine Szatisz-templomnál 3 fahaka csontot találtak.6 cm. amely Egyiptomban megtalálható volt. BT: növény NT: akácia baku fa cédrusfa ébenfa fenyőalakú fügefa fűzfa gránátalmafa Ised fa kajszi barackfa krisztustövisfa kőrisfa mirhafa olajfaféle pálmaféle perzea szentjánoskenyérfa szikomorfa szilfa tamariszkusz tölgyfa tömjénfa FAFELDOLGOZÁS BT: kézművesség RT: faanyag FAFIR.5 cm. H.18) SN: A Ptolemaida Korból származik. BT: mágikus kezelés FAJJÚM1 (ar.7 cm. ott marad az iszapos földeken madarak és emberek zsákmányának s gyermekek játékszerének.) FAJJÚM-OÁZIS FAHÉJFÉLE UF: Cinnamomum (lat.) (1. Hathor1-t.(ar.) FAJANSZ TÁL FAIRMAN.) FAJANSZ 163 .) faenza (ol. hanyatt fordul. Így a gerinccel és a bordákkal való merevítés fel sem merült az építőmesterekben. 9) SN: Fűszerként és balzsamozószerként is használták az egyiptomiak. ingadozni kezd.) SN: Ez egy hosszú testű halfaj. ezért más eljárást dolgoztak ki: kb.7. hogy ezeket az istenalakokat nem festékkel.) Cinnamomum zeylanicum (lat.) FAIYUM. mikor már túlságosan kifeszült.971) FAJANSZ POHÁR (MM: 26. s hátának súlya lefelé húzza. a 22. tüskékkel hintett hasával fölfelé. vagy fából előbújó asszonyként jelenítettek meg.971) SN: Lótusz alakú fajansz pohár a Harmadik Átmeneti Korból.

dinasztiából származik.) Scedit (óei. sírjának falfestményei Hnumhotep sziklasírjának falfestményei Hóremheb1 magánsírjának falfestményei Hóremheb1 sírjának falfestményei Huja1 sírjának falfestményei Imiszeba sírjának falfestményei Ipi2 sírjának falfestményei Kenamun1 sírjának falfestményei Kheti1 sírjának falfestményei 164 . században. Ő volt ez az egyiptológus.) Fayyumic (ang. A Fajjúm története a 12. el. A kanál fogóján egy fiatal lantos játszik lantján két papirusznád között.) SÓLYOM SÓLYOM SÓLYOM-ISTEN SÓLYOMFÉLE SÓLYOMALAKÚ FALCON GOD (ang. BT: fakanál FAKHRY. Ahmed ásatásai (1971–1972) FAKHRY. A kalcedon lelőhelyeként is számon tartották. AHMED ÁSATÁSAI (1971–1972) SN: A Dahla-oázisban kimutatták. falfestészete dinasztia. BT: kopt nyelv RT: Fajjúm Fajjúm-oázis FAJJÚM-OÁZIS UF: Faiyum (ang. 610) Tahat koporsója (NVM) Tutankhamon középső koporsója FAKULTATÍV AEROB BAKTÉRIUM SN: Olyan baktériumok. sárgával.(ar. Ezután a kézművesek lefaragva a hátteret domborművesítették az alkotást.) SN: Közép-Egyiptom északi részén volt használatban a 4–11.) Krokodeilonpolisz Krokodilopolis (gör. BT: baktérium FALACRO SN: Azon helyőrségek egyike.) Faiyum oases (ang. dinasztia idején már biztosan egyiptomi igazgatás alatt álltak. Ezért is nevezték az ókori Egyiptomban Krokodilopolisznak. amely 5m mély és víztükre 45m-re fekszik a tengerszint alatt. falfestészete RT: falfestmény FALFESTMÉNY UF: falkép freskó grafitto (ang. I. Segédkezett a Kephrén piramis kozmikus sugárzással való átvilágításánál 1968 tavaszán Luis W. fakoporsója Ditamunpaseneb koporsója Dzsehutinakht koporsója Gua koporsója Ízisz6 belső koporsója (KEM: JE 27309) Mükerinosz koporsója Panesz koporsója (KNM) Szennedzsem külső koporsója (KEM: JE 27299) (1. amelyek oxigén jelenlétében és hiányában is képesek élni.) Sodu BT: város RT: fajjúmi dialektus narmouthiszi ásatás FAJJÚMI BÁNYA SN: Gizehbe szállítottak innen több százezernyi mészkőtömböt. és ahol szükséges volt. Aztán egy másik írnok ellenőrizte a rajzokat. majd megint mások lecsiszolták a falat és kivésték a figurák és hieroglifák részleteit. III. dinasztiával kezdődik.) Krokodilopolisz (gör.) Fayoum (ang. BT: depresszió oázis NT: Szobek-tó RT: Fajjúm2 fajjúmi bánya fajjúmi dialektus Líbiai-sivatag FAKALAPÁCS FADÖNGÖLŐ FAKANÁL UF: szépítőszeres kanál SN: Szépítőszer felkenéséhez használták.) SN: Kairótól 100 km-re délnyugatra fekszik. amikor a fáraók különösen III. A dahlai helytartó székhelye a mai Balat közelében volt. a Kairói Egyetem professzora. falfestészete dinasztia. A Fajjúm-oázist a Nílus egyik mellékága. BT: mészkőbánya RT: Fajjúm-oázis FAJJÚMI DIALEKTUS UF: Faiyumic dialect (ang. Alvarez professzornak. BT: egyiptomi egyiptológus piramisszakértő RT: Fakhry.) Fajjúm1 (ar. 18. Amenemhet szabályoztatták zsilipek és gátak segítségével a tó vízellátását és termővé tették a környező földeket. Először egy írnok vörös festékkel megrajzolta a figurák körvonalait és a vésendő szöveg hieroglifáit. A munka futószalag szerűen történt. sírjának falfestményei denderahi Hathor1-templom titkos kamráinak falfestményei falfestmény töredék Fetekti masztabájának falfestményei Haemuaszet4 sírjának falfestményei Hatsepszut1 halotti templomának falfestményei Hekareshu sírjának falfestményei Hnumhotep. Weeks életében először találkozott. majd a vizet a Qárún tóban gyűjti össze. a Líbiai sivatag közepén található 1827 km2-en elterülve.FAJJÚM2 UF: Arsinoe1 Arsinoite (gör. fekete festékkel javította a vonalakat vagy esetleg újabb figurákat és részleteket rajzolt a képre. BT: ásatás RT: Dahla-oázis FAKOPORSÓ BT: koporsó NT: Amenhotep. BT: kanál szépítkezési eszköz NT: fakanál (L: N 1748) FAKANÁL (L: N 1748) SN: A 18. a Bahr Juszúf táplálja. Mivel a vízben nyüzsögtek a krokodilok. amelyek a Rónai Birodalom idején. AHMED (1905–1973) SN: Egyiptomi piramisszakértő.) Fayoum oases (ang. BT: festészet NT: dinasztia. sírjának falfestményei Baket.) Fayum (ol.) FALCONIDAE (lat. III.) Per Sobk (óei.) Crocodilopolis (gör. ezen a helyen nagy tisztelet övezte a krokodil formájú Szobek istent.) BT: ábrázolás építészeti díszítés festmény síkművészet NT: Amenemhet.) FALFESTÉSZET SN: Leggyakrabban sírokban és templomokban végezték. Végül a Ptolemaiosz-dinasztia idején szorították vissza jelenlegi kiterjedésére a tavat. fehérrel és feketével). Egész Egyiptomnak ez a legtermékenyebb területe. Végezetül az egészet kifestették (vörössel. 19.) Faiyum. BT: erődítmény FALCO (lat. amely szerteágazó csatornarendszeren át látja el vízzel az oázist. 20. a Berenikétőből Koptoszba vezető – tizenegy nap alatt megjárható – utat felügyelték. III.) FALCON (ang. akivel Knet R. hogy a Líbiai sivatag oázisai a 6.) FALCONIFORMES (lat.

a Nyugatisivatag második legnagyobb kiterjedésű mélyföldjén.meidumi sétáló libák Menkheperraszeneb1 TT86PM-os sírjának falfestményei Menna1 sírjának falfestményei mennyezet-freskó Mereszankh.) List Merimda-Beni Salam Qaw el-Kebir (ang. masztabájának falfestményei Metjeti masztabájának falfestménye Nakht1 sírjának falfestménye Nebamun5 sírjának falfestményei Paheri sírjának falfestményei Pamehit és Ibpameni sírjának falfestményei Pasedu1 TT326PM-os sírjának falfestményei Petoszirisz sírjának falfestményei Petoszirisz sírjának mennyezetfreskója Ptahhotep. arabista. III. 14) FALFÜLKE UF: niche (ang. IX. Haszan Ragab egyiptológus építtette a Nílus egyik szigetén Gizeh mellett. III. és közben élőképek sora vonul el előtte: az ősi Egyiptom különböző foglalkozásai elevenednek meg magyarázat kíséretében. BT: hónap FAMINE (ang. Nincsenek őshonos egyiptomi maradványok. hónapja a peret évszakban. A legkisebb a jelentősebbnek számító oázisok között. A látogató bárkába ül. sírjának falfestményei Tjaj1 sírjának falfestményei RT: falfestészet FALFESTMÉNY TÖREDÉK BT: falfestmény töredék NT: kutya a kicsinyeivel (L: E11557) thébai falfestmény töredék (MRAH: E 2877) (1. A Meroé-gát Projekt 2006-os magyar expedíciójának tagja. 34) BT: famegmunkáló eszköz fűrész NT: fűrészfog kézifűrész kovakő fűrész rézfűrész RT: fűrészelés Rehmiré sírjának falfestményei FAMEGMUNKÁLÓ TECHNIKA TECHNIKA FAMEGMUNKÁLÁSI FAMENOTH UF: Phamenoth Pnamenotu (ang. A SN: Egy tágas terület közepén helyezkedik el.) Tehén földje.(1.) Rakote Seikh Abd el-Gurna KAAPER SZOBRA FANCY POTTERY (ang.) NT: ár1 balta döngölő famegmunkáló fűrész fejszék fenőkő hornyolókés hornyolóvéső kahuni famegmunkáló eszköz rovátkoló véső szögvágó segédeszköz vonós fúró FAMEGMUNKÁLÓ FŰRÉSZ SN: A korai dinasztiákból származó fűrészek. sírjának falfestményei Rehmiré sírjának falfestményei Szennefer1 sírjának falfestményei Szobekhotep sírjának falfestményei Tutankhamon sírjának falfestményei Thutmózisz.) Fáraófalu földművelő falvak Gurnet Murai Kom Ombó (ar. Nyitva 900 – 1600-ig.) Ta-ihw (óei. egyiptológus. Jan.) FAN (ang. projektvezetőhelyettes.) ÉHÍNSÉG ÉHÍNSÉG-SZTÉLÉ LEGYEZŐHORDOZÓ KÜLÖNLEGES AGYAGEDÉNY (1. el. V. Merneptah fáraó uralkodása alatt a líbiaiak szállták meg. BT: oázis FARAGOTT SÁVDÍSZÍTMÉNY ALACSONY DOMBORMŰ FÁRAÓFALU UF: Pharaonic village (ang. Arról nevezetes. II.. hogyan méhészkedtek. ar.) BT: település NT: Asmúnein. 15– feb. Ma Kairótól délre. hogy környékén hihetetlen formába csiszolta a Fehér-sivatag szele a mészkőtömböket. aratták a gabonát. vége csúcsos. Láthatjuk miként vetettek. dinasztia idején.) BT: építészeti elem FALKE (ném. BT: magyar egyiptológus RT: Magyar Meroé Régészeti Expedíció (2006–) FARAFRA-OÁZIS UF: Frafra-oázis Ta-iht (óei.) BT: famegmunkálás megmunkálási technika NT: aranyozás faburkolás facsiszolás intarzia készítés lakkozás szögletesre alakítás RT: faanyag famegmunkáló eszköz FAMEGMUNKÁLÓ ESZKÖZ UF: carpentry tools (ang.) SN: Az újbirodalmi ácsok kiterjedt munkaeszköz készlettel rendelkeztek. csatornákon vontatják. és VI. XII. ami jól látható Ti1 masztabájának domborművein. Neosz Dionüszosz templomának falfestményei Ramszesz. dinasztiában a fűrészek fogas része ívelt. ültettek. XVFAMINE STELE (ang. 20) Az 5.) SN: Dr. Ramszesz sírjának falfestményei Ramszesz. A 19. halotti templomának falfestményei Ramszesz. 504 km-re fekszik. a felső része egyenes volt. BT: famegmunkálás munkaeszköz 165 .(ar. III. karnaki templomának kapuján lévő falfestmény Ramszesz. elBawiti Bersa. egyik oldalán egy kis fogórésszel. (1. BT: falu FALUSI BÍRÓ SZOBRA FAMEGMUNKÁLÁS BT: megmunkálás NT: famegmunkáló eszköz famegmunkálási technika FAMEGMUNKÁLÁSI TECHNIKA UF: famegmunkáló technika woodworking technique (ang. I.) LEGYEZŐ FAN BEARER (ang. melyeket Abüdoszban és Szakkarában találtak 25–40 cm hosszúak voltak.) SN: Az óegyiptomi év 7. masztabájának falfestményei Ptahhotep. III. Föllendülése erre az időszakra tehető: kulcsszerepet kapott a Líbia és a Nílus-völgy között húzódó fő kereskedelmi és hadiúton haladó karavánok ellátásában. Majd bizonyítottan a rómaiak szállták meg a területet. és Akhethotep1 masztabájának falfestményei Ptolemaiosz.) FALU SÓLYOM ÁLAJTÓ FALSE-DOOR (ang.) XVIII) FARAGÓ ZSUZSANNA SN: Történész. A látogatás 2 órás. 13-ig tartott ez a hónap.

e. 1769–1765) Amenemnisu (ang. V. Hian Hór Hóremheb1 (i. Iri-Hór Iszeszi (i. 717–712) Dareiosz.e. 2054–2046) (i. 1844–1797) (i. 1772–1763) Amenemhet. (i. 1991–1962) (i. (ang.e.e. 311) (1.e.e.e.e. 311) (i.e.e. Olyan nagy volt a tisztelet a király iránt. I. 1710) Antef. spa. II. (i. 745–720) Ka1 (spa. 2603–2599) Hakórisz (i. 1706–1683) (i. 1321– 1295) Hotepszehemui (i. VI.) (i.e. az államigazgatás feje és a legfőbb bíró. legelőkelőbb tanácsosaitól körülvéve fogadta a király a belépőt. (i. Kodomannosz.e. 814–790) (804–783) (len.e.) (i. akit a nép atyjának tekintettek.e. elöljárói pedig minden alkalmat megragadtak. II. 310) Antef. VII.e. azaz a királyság intézményére vonatkozott.e. (i. 1701–1677) (i.e. 1929–1892) (i. 570–526) (i. 2015–2007) Antef. 343–338) Ba Baufré (i. (i. 1550– 1525) (i.) (i. 1204–1201) (i. 311) (i.e. (cse.e.e.e. (i.e.) (i. II. 719–714) (i. hogy minden hozzá intézett megszólítást hosszabb himnusszal vezettek be. 1203– 1200) Amu Amürtaiosz (i. II.e.e.e. III. hogy milyen fajta és minőségű ételt ehet.e.e. 310) (i. (i.e. 1214–1211) (i.e. akkor nem volt elég. A legrégebbi időkben ezeket a feladatokat valószínűleg személyesen látta el. 405–359) Artaxerxész. II. 1817–1772) Amenemhet. 54) Arszész (i.e. ha a király megengedte a belépőnek vagy hozzá közeledőnek. de az Újbirodalom korától a jelentés köre már kiterjedt az uralkodó személyére is. (i. 2829–2787) Dzsedefré (i. I. 1625–1622) Antef. A per-aa kifejezés eredetileg a királyi palotára és a benne élő hozzátartozó emberek összességére.e. 465–424) Artaxerxész. a cím a ‘per-aa’.e. 1364–1347) (i. (ang. (ang. 1372–1354) (i. 205) Amenhotep. Ha a király valamelyik tanácsosát magához szólította.e.e.e.e. 569–526) Jakbaal Jakbemu Joam Juput. 2787–2767) (i.) Amenhotep. 1929–1895) (i. 1580–1558) (i. 423–405) Dareiosz.) Juput. (cse. Eredetileg csak a királyi udvart jelölte. 1450–1412) (spa.) (i. Még azt is pontosan meghatározták. 2539–2532) Bebiankh (i. (i. hogy hódoló meghajlással kezdte meg beszédét. 2388–2356) Jahmesz. II.e. (i.e.e. 1855–1808)(1. 393–380) (i. A túlzásokat az élet minden területén kerülnie kellett. 2546–2539) (i. 1530–1504) Jahmesz. 2895–2868) Dzset (i. V. Aki a királyhoz közeledett. II.) Ka2 (i.e. 1786–1778) Amenemhet.) (i.e. 1600–1588) Bokkhórisz (i.e.e. II. az isten fia soha nem mondhatott le. 404–399) Anather Ankhkaré Antef Antef.e. 1770–1769) Amenemhet. 1778–1770) Amenemhet. 1798–1790) (i. 1596) Aperanat (ang. 993–984) Amenhotep.e. (ang.e. III.) (i.e.e.e. 2103–2054) Antef. 1043–1039) Amenemopé (i.e. azaz “nagy ház” kifejezésből alakult ki de a király címei között nem szerepelt.) (i. (cse. kötelességeit és tevékenységét. 1382–1344) Amenikemau Amenmesz4 (i.e.e. (i. I. II. III. IV.e. 522–486) (1.e. teendői egy részét tisztségviselőire ruházta át. 1379– 1362) fáraók hozzátartozói Haba (i.1402– 1364) (i. 2952–2939) (i. 1535–1523) Harsziésze1 Haszehemui (i. A király akarata törvény volt. 2831–2791) Huni (i.e.e. 1338–1334) (i. 521– 485) Dareiosz.e. században jelent meg II. hogy tőle valamilyen ügyben tanácsot kérjen.e.e. 338–336) Artaxerxész.) (i. 521–486) (i. hogy személyesen vagy nyilvánosan emlékeztessék kötelességeikre. 312) (i. (i.e. 323– 305)(1. 2686) Hat-Hór Hatiré Hatsepszut1 (i. 1585–1542) Apóphisz. 1327–1323) (i.e. 2125–2112) (1.) (i.e.e.e. BT: államszervezet NT: Aahotepré Aakenenré Apóphisz Aanetjeriré Aauszerré Apóphisz Adzsib (i. Feladatai haláláig változatlanul megmaradtak. 1392–1355) (i. IV. 1525–1504) (1. Egyiptomi uralkodó.e. III. kényszer alkalmazása nélkül is engedelmeskedtek neki. VII. 2599–2575) Huiker hükszósz fáraó Ibi1 (i. 336–332) Dun (i. (i. 589–570) (i. 1664– 1641) Aj1 (i. az Újbirodalom idején olvad össze jelentése a király személyével. Heti. (i. Apriész (i.e. 525–522) 166 . Ptolemaiosz parancsára a görögre fordított Bibliában.e.) (i. VIII. I.e. 2167–2163) Ibi.e.e. A fáraó.e. 2868–2829) Dzsószer (i. (i. 1390–1352)(1.e. 424–405) (1.e. I.e.e. (i. (ang. (i.e.e. 2630–2611) Eke Ekhnaton (i.e.e.e. 1324–1321) Aj Mernoferré (i.e.) pharaoh Phrah uralkodó SN: Az ókori Egyiptom uralkodóinak a címe. annak földre kellett előtte borulnia. 323–317)(1.e.e. I. 393–381) Hamudi (i. 1875–1840) Amenemhet. korlátlanul rendelkezett alattvalóinak élete és javai fölött.e. 2741–2723) Kambüszész. 1479– 1457) Hauszerré Heribré Herihór (i.e.e. vagy vonulhatott nyugalomba. hanem csodálatát a király iránt hosszabb himnuszban kellett kifejeznie és csak azután felelhetett a hozzá intézett kérdésre. 1417–1379) (i.e. 1488–1468) (i. 1799–1787) (i. I. Pompás díszöltözetben. VI. mint az istenek képviselője számos tisztséget töltött be: ő volt a hadsereg főparancsnoka. 1664–1641) Alara Amenemhet. 2528–2520) Dzsedkaré-Semai Dzser (i.e.e. 587–569) Arrhideaus. A szent könyvekben lefektetett törvények határozták meg az uralkodó életmódját. III. 1539–1514) (i. (i. 311) (i.e. ezért minden tekintetben. A pharaó szó először az i.) Apóphisz. III. Az egyiptomiak mélységesen szerették és tisztelték uralkodójukat. 1668–1663) (i.e.e.e.e. 2566–2558) (i. (i. 2112–2063) (1. II.e.e. A per-aa kifejezés Ekhnaton uralkodása alatt keletkezett. 1503–1482) (i. I. II. (i. 1334–1306) (i. 1323–1295) (i. de amikor az ország szervezete egyre bonyolultabbá vált. hogy a lábát csókolja meg és ne a földet. I. (spa.e.e. 1080–1074) Heti.) (i.e. 3..e.) Ré-fiai pharaó (bib. 1850–1800) (i. Philip (ang.e. 1601–1596) Antef. 2414–2375) (i. (cse. 310) (i. 1937–1908) Amenemhet.e. I. Kiváló kegyjele volt már az is.e.e.FÁRAÓ HELYE FÁRAÓ FÁRAÓK MASZTABÁJA UF: király per-aa (óei. Apóphisz. 2939–2892) Ai.e. (i. 1570–1546) (i.e. Heti. III.e.

II. 145–116) Ptolemaiosz. 1131–1112) (i. II.e. 2169–2167) Noferirkaré. (i. 2661–2653) Neheszi1 (i.e. I. III.e. VII.e. I.e. 107–88) Ptolemaiosz. V.e. 360–343) (i. 828–803) (i. 712–698) Sabataka (i. VII. II.e.e.e. (i.e.e. 1576–1570) (i.e..e. VII.e. 2650–2630) (i. 80) Ptolemaiosz. I. 285–246) (1. I. ol. (i. XV. (i. (i.e.e. 312) (i. por.e.e. i.e.e. I. IX.) (i. (i. (i.e.e. (i.e. 1715) Nekó. IV. (i. 1995–1983) (i. 305–282) (i. Merdzsefaré Merenré.e. 1039–991) Pszuszennész. (i. VI.e.e.e.e.e.e. Alexander (i.e. 323–285) (i.e. 1279–1213) (1. 730–715) Oszorkon. Nikaré. XI. (i.) (i.e. I. (i. 2604–2581) (i.e.) Narmer Nebankhré Nebdzsefaré Nebfauré Nebhepesré Apóphisz Nebirierau. (i.e. 1143–1136) Ramszesz. 2558–2532) (i. 2335–2285)(1.e. 1098–1069) Ranúzer Rhampszinitosz Rudamon Sabaka (i.e. 747–716) Pije (i. 2180) Noferkaré. Epiphanész (i. (i. 1622–1619) Ramszesz. V. 2511–2506) (i. 777–749) (i. (i.e. VI.e. 311) (1.e. 1738–1727) (i. III.e. 393) Mükerinosz (i. 672–664) Nekó. 284–246) (i.e. 116–107 és i. 716–702) (i. 1098–1070) (i. 2218–2216) (i. 2520–2494) Khendzser (i.e. 1554–1549) Kar2 Kasta (i.(i. 380) Netjerikaré Neuszerré (i. III.e.e. 2611–2603) Szekenenré.e. V.e. Neosz Dionüszosz (i. I.) Pepi. 2791–2754) Nebuszerré Neferhotep. 311) Oszorkon.e. 1134–1117) (i. 145–116) Ptolemaiosz.e. 2010–1998) (i. Philadelphosz (i.e. 246–222) Ptolemaiosz. I.e. ném.e. 803–797) Sesonk. (i. 1320–1318) Ramszesz.e. (i.e.e. XI. 797–769) (777–749) (1.e. 2426–2419) Sesi Sesonk. 311) (1. (i.e. VII.. 2161–2160) Nubnofer Oszokhór (i. 1705–1694) (i. 767–765) Skorpió.e. 2285–2279) (i.e. 51–47) Ptolemaiosz.e. Philopator (i. 2181) Noferkaré. 204–180) Ptolemaiosz.e. 1545– 1539) (i.e. 924–894) Sesonk.e. 2321– 2287) (1. (i.e. Philometor (i.e. 88–80) (1. 1596–1591) (i. (ang. (i.e. 750–712) Pimay Pszammetik.e. 180–164) (i.e. 760–747) Kaszekhemui Kephrén (i. 332–323. 984–978) Oszorkon.e. (i. 1126–1108) (i.e.e. IV. ném. 2175) Noferkamin. (i. 204) Pszammetik. 204) Ramszesz. (i. 47–44) Ptolemaiosz.e. 1696–1686) Neferhotep. Neferkasokar (i.e. (i. 1147–1143) (i.e.e. (i. 380–362) (i. 1718– 1712) Kheopsz1 (i. 773–735) Sesonk. (i.e. 1153–1147) Ramszesz. 393) Pszuszennész. II.e. 1764–1759) (i. 945–924) Sesonk. 1712–1710) Merneptah (i. 2649–630) Szehebré Szehemhet (i. (i. 1756–1751) (i. IV.e.e. 2422–2414) (i.e. IV. I. 1236–1223) Meruszerré Jakobher Muthisz (i.e.e.e. 2477–2467) (i. I. 163–145) Ptolemaiosz. 1295–1294) (i.e. 1627–1601) Nebirierau.e. ol.e. Ramszesz. (i. Philophator (i. II. X.e. 180–145) (i. Philophathor (i. Alexander (i.. (i. I. 610–595) Nektanebosz. I. 310) (i. II.e.e.e.e. Caesarion (i. 2396–2388) Mentuhotep.e.e.e.e.e.e. 109–107 és i. 1148–1144) (i. 2246–2152) Pepi. (i. 116–110.e.e. 2955–2895) Menkauhór (i. (i.e. VI. 2686–2630) (i.e.e. 1997–1991) (i. 1998–1991) Mentuhotep. 1558–1554) 167 . II. 2061–2010) Mentuhotep.10. II.e.e. II. 88–81)(1. 1197–1165) (i.e. 959–945) Ptolemaiosz.e.) (i.e.e. I. (i. 1601) Nebmaatré Nebré (i. X.e. 1108–1099) (i. I.e. 2289–2255) Pepi. Eurgetész (i. Szahuré (i. XII.e. III. II. 924–909) Oszorkon.e. IV. I. Noferkaré1 Noferkaré.e. 2332–2283) (i. III. IV.e.e. 2115–2100) Noferkauhór (i.e.e. 1663–1660) (i. (i.e. IX. 205–180) (i. VI.e. VI.e. 664–610) (1. (i.e.e. 2532–2504) (i. 2446–2426) Noferirkaré. 2416–2392) Ni-hór Nikaré.e. II. 70) (i.e. Neosz Philophator (i. VII.e.e.e. 3200) (i.e. II. 2173) Noferkauhór Kapuibi (i. 595–589) (i.e. 2174) Noferkaré. (i.e.e. I.e. 1944–1937) Mentuhotep. (i. 2472– 2467) Sepszeszkaré (i.e. 378– 360) Nektanebosz.e. 835–783) Sesonk. II. (i. 379–362) (i. (i.e. 51–30) Ménész (i. 2278–2184) (i. 359–341) Nepheritész. 1591–1576) (i. III. Peribszen (i. Eurgetész (i.e. I. (i.e. 2460–2453) (i. 2163–2161) Noferkaré. I. II. 874–850) (i. 1573–1570) (i. 1194–1169) Ramszesz. 526–525) Pszammuthisz (i.e.e. (i. (i. 310) Noferefré (i. 2255– 2246) Meribré Merienhór (i.e. 2184–2181) (1. Ninutjer Nitókrisz1 (i.e. V.e. 2458–2446) Szaket Szalitisz Szanaht (i.e. 2490–2472) Nagy Sándor (i. 80–51) Ptolemaiosz. (i. 2176) Merihathor Merikaré Mermesa (i.e. 245) (i. 1956–1944) Mentuhotep. 2419–2416) Noferibré Noferkamin.e.e.e. 698–690) Seneferka Senész Sepi Sepszeszkaf (i. 2283–2278) (i. 222–205) Ptolemaiosz. 1145-1141) Ramszesz.e.e.e. Szótér (i. II. (i. VIII. 2551– 2528) Kleopátra. (i.e. 399–393) Nepheritész. XIV.e. 735–712) Pami (i. II.e. 44–30) Rahotep2 (i. (i. (i. 924–889) Oszorkon. 1108–1098) Ramszesz.e.e.e. 19) Ptolemaiosz.e. 818–793) Peftjauabastet (i.e. III. (ang. III.e.e. (i. 1559–1558) Szekenenré. (i. (i.Kamosze1 (i.e. Skorpió. I.(ang. 2046–1995) Mentuhotep.e. 2589–2566) (i. XIII.e. 2676–2661) Piankhi2 (i.e. III. 3032–3000) (i.e.e.jún.e. II.e.e. 282–246) Ptolemaiosz. (i. por. 304–284) Ptolemaiosz. Szótér (i. II. 1198–1167) (i.e. I.2 (i. 2453–2422) (i. 2491–2477) (i. VIII. V. 740–725) (ang.. 1136–1129) Ramszesz. 1643–1642) Mentuhotep.e. 1983–1976) (i. 1125–1107) Ramszesz.e. 2504–2500) (i. 783–773) Pedubasztisz. 594–588) Pszammetik. (i.

III. múmiája Széthi.. (i. 1479–1425) (1.e.e. II.e.e. ném. Szobekemszaf. III. 725–720) (i.e. BT: szobor NT: Amenemhet. 1789–1786) (i. III. (i.e.) FARKASVAKSÁG BT: szembetegség FARMÍDIUMOS UF: Phasmidia (lat.e. 1293– 1279) Széthi.e. 1200–1197) (i.e. (gör. (i. III.e. Auguste Mariette fedezte és tárta fel. (i.e. 1492–1479) (i. században papok gyűjtötték össze a megszentségtelenített sírokból a megmaradt királyi múmiákat és titokban újratemették őket két rejtett sírba.e. II.e.e.e.e.e. 1214–1208) (i. múmiája Merneptah múmiája Pszuzsennész.e. 889–874) Takelóth. szobrai FÄRBERWAID (ném.e.e. Szobekhotep. 2337–2335) (i.e. I. I. I.e. 2575–551) Szobekemszaf. múmiája Ramszesz. 1971–1928) Szeszósztrisz. 664–656) Tauszert1 (i. (i.(i.e. Egy pár farmídiummal rendelkeznek. 850–825) (1. 1685–1678) Szobekhotep. 1760–1756) (i. szobra Amenhotep. BT: sziget FÁRAÓSZOBOR UF: királyszobor SN: Gránitból. Miután Ízisz és Ozirisz külföldi helytartói voltak.e.e. szobrai Dzsószer trónoló szobra Haszehemui szobrai Hór1 szobra (KEM) Kephrén szobrai Kheopsz1 szobra Mentuhotep.e. múmiája Ramszesz. 1685) Sziptah Szmendész. 365–360) (i.e. 19. Szobekhotep.e.e. II. sz.e.e.e. BT: öltözet NT: szed-öltözet FÁRAÓ-MÚMIA UF: királymúmia SN: Az i. 1306–1290) (i. 1725–1721) (i. III. I.e. Szeszósztrisz. 1644–1643) Thutmózisz. II. múmiája Thutmózisz. 204) Thutmózisz. 1674–1664) Ubenré Ubienthész (i.e.e. II.e. Szobeknoferu (i. IV. néhány kilométerre Tabától. 1724–1718) Szobekhotep. 2506–2504) (i. 724–717) Teti1 (i.) SN: Az izraeli határ közelében található. (i.e. 1763–1759) Szokarhór Szuadzskaré Taharka (i. 774–767) Takhósz (i. II. Mükerinosz fiának.) Masztabat el Faraun (ar.e. 1186–1184) Sziamún1 (i.e. múmiája Ramszesz.e. szobrai Amenhotep. múmiája Szemenhkaré múmiája Széthi. II.e. 2767–2741) Szemken Szenoferanhré Apóphisz Szeszósztrisz. VIII. 1210– 1204) (i. 1493–1481) Thutmózisz.e.e. V. 2465–2458) Uszerkaré (i.e.) Secernentea (lat.. az istenek jelképeit hordták köpenyeiken és fejdíszeiken.e.e. 1878–1843) Szeszósztrisz. Ramszesz fia végzett rajta restaurációs munkálatokat. IV. 1782–1778) Unisz (i. Sepszeszkafnak készült.) Wasa (ang. I.Szemenhkaré (i. (i. 1717–1712) (i. csak sokkal gazdagabb kivitelben. 1216–1210) (i.e. 690–664) Takelóth.e. 1503–1490) (i.e. III.e. századig. 2291–2289) Wadjnes (ang. III.) Xerxész. múmiája RT: múmiahamisítás FÁRAÓSÍR KIRÁLYSÍR FÁRAÓ-SZIGET UF: Gezira Faraún (ar. hol. Alapja 100m×72m. II.e. 1318–1304) (i.e.e.e.) Megtisztított piramis Sepszeszkaf masztabája Sepszeszkaf temetőegyüttese szarkofág alakú piramis SN: A legnagyobb masztaba. 1481–1479) Thutmózisz.e.e. II.e. (i. (i. III. 311) Takelóth. 2504–2500) (i. 1303–1290) (i.e.e. 2472– 2467) FÁRAÓK ÖLTÖZETE SN: Azonos az általános viselettel.e. BT: királyi masztaba RT: Sepszeszkaf (i. 1188–1186) Tefnaht (i. 2500–2498) Thot2 (i.e. 978–959) Szihathor (i.e. 1202–1196) (i. múmiája Amenhotep. (i. 1897–1878) Szeszósztrisz. fr.e. (i. II. 1069–1043) Sznofru (i..e. múmiája Sziptah múmiája Tutankhamon múmiája Thutmózisz. 1198–1196) (i.e. 1743–1740) Szobekhotep. III. szobra Thutmózisz. 1917–1872) (i. 486–465) Zehen (pre) Zezer RT: fáraók magánkönyvtára fáraók öltözete királyi feleség királyi titulus királysír FÁRAÓK HOZZÁTARTOZÓI BT: fáraó NT: herceg királyi feleség FÁRAÓK MAGÁNKÖNYVTÁRA BT: magánkönyvtár NT: Sepszeszkaf könyvtára FÁRAÓK MASZTABÁJA UF: Fáraó Helye Mastaba el-Faraun (ar. II.e. 860–835) (i. II. 1200–1194) Széthnaht (i.) (i.e. 2613–2589) (i. (i. I. 2356–2323) Uszeranath Uszerkaf (i. 2723–2697) Ugaf (i. 1070–1044) (i. 1526–1512) (i. (i. I.e. festett mészkő szobra Nagy Sándor szobra Ramszesz. 1363–1361) Szemerhet (i.e.) SN: A fonálférgek osztályának egy alosztálya. 1525–1512) (i. II.. 2323–2291) Thamphtis (ang. V. Tutankhamon Uadzsed Uadzskaré-Pepiszeneb Uahibré2 (i.e.e. amely Szakkarától délre helyezkedik el. (i. 1678–1674) Szobekhotep. III. 1955–1913) (i. BT: fonálféreg FESTŐ-CSÜLLENG 168 . szobrai Sesonk. I. (i. 311) (1. ol.e. Haemuaszet1. BT: ember-múmia NT: Amenhotep. (i. dioritból és egyéb kemény kövekből faragták. 1494–1490) (i. szobra (BM) Sesonk. 362–360) Tanutamon1 (i. 1836–1817) (i. 11. 1318–1298) (i. 2511–2506) (i. I. 2347–2337) (i. IV. 1842–1836) (i. 1622–1610) Széthi.e. I. III.e.e. 1317– 1301) (i. I. 1720–1715) (i. 2639–2604) (i. ahol sértetlenül fennmaradtak i.e. I. IV.e.) (i.

dinasztiában bronzból készültek. BT: sarokillesztés FECSKEFARKÚ ILLESZTÉS (1. jó minőségűnek kellett lennie kevés hibával. 15) SN: Ilyen illesztést használtak a 12. I. A fának egyenesnek.7 m-es hosszúságúra darabolták fel. körülbelül 1. Hnumhotep sírjának egyik falfestményén. 1986. CHRISTINE BT: egyiptológus AD: dimitri. 15-ig tartott ez a hónap. (1894–1982) NT: ancient Egyptian coffin texts. 2002) Papyrus Bremner-Rhind. 16) UF: dovetail joint (ang. dinasztiában a kahuni fadobozoknál. RAYMOND O.) wer2 (óei. csak oldalfalakkal határolt feljárók. ahol favágók dolgoznak. (1. könyvei FAULKNER. BT: feljáró FEDETT FELJÁRÓ SN: A piramisok mellett a völgytemplomtól a halotti templomig fedett feljárókat építettek.NT: bélgiliszta FARMUTHI UF: Pharmuthi (ang. KÖNYVEI BT: Faulkner.) BT: töredék NT: töredék (WM: EC 356) töredék (WM: EC 357) töredék (WM: EC 2024) töredék (WM: W 1058) FAULKNER. festéssel díszítették. Feb. (1894–1982) BT: egyiptológus NT: Faulkner. 1999. The (1973.) HOMLOKZAT FASZÉN UF: dzsabet (óei. A fa kidöntését két ember végezte egyszerre. így könnyebb volt a szállítás. Markusz hozzátartozói rómaiak RT: római pénzérme (BM: 1214) FAYANS FAJANSZ FAJJÚMI DIALEKTUS FAYYUMIC (ang. 12) 169 .(1. 14– márc. Raymond O. 1972. BT: hónap FASSADE (ném. A (1962) ÜNNEP WAGY-ÜNNEP FEAST (ang. 16) SN: Először a 4. akik felváltva hasítottak éket baltával a fa törzsébe. 1976.) UF: Unis-Ankh (ang. BT: Auréliusz. dinasztiában jelent meg ez a fajta sarokillesztési mód I. 1988.com FCD CONCISE DICTIONARY OF MIDDLE EGYPTIAN.) SN: Az óegyiptomi év 8. Ez jól látható III.) BT: tüzelőanyag FASZERSZÁM BT: szerszám NT: bunkó csúszka eke faék fadöngölő FASZOBOR BT: szobor NT: Anubisz-szobor (WM: EC152) aranyozott faszobor Hór1 szobra (KEM) Kaaper1 szobra Louvre-i nemesi pár Nahti szobra Nebdzsefau halotti szobra púpos ember szobra (KEM: JE 52081) (1. amelyeket nedves bőrszíjakkal rögzítettek a nyélhez.) BT: vezír RT: Fefi sírja FEFI SÍRJA SN: A lengyel-egyiptomi régészeti expedíció fedezte fel Dzsószer piramisától nyugatra Szakkarában.) FAZZINI. melyeknek baltafeje kerekített volt és a két végén egy-egy kiálló fül.meeks@wanadoo.) fegyverzet BT: harci eszköz NT: balta bárd bronzfegyver bumeráng bunkó buzogány1 csatabárd hajítófegyver íj kard UF: wooden bowl (ang. A fahasábokat az ácsok udvaraira szállították. 15) UF: dovetailed mitre-housing joint (ang. Miután kivágták a fát.) BT: tőr FATÖREDÉK UF: wood fragment (ang.) SN: Az faanyagokhoz szükséges fák kiválasztása fontos feladat volt.) BT: énekesmadár vándormadár FECSKEFARKÚ DERÉKSZÖG HAJLAT ILLESZTÉS (1. 12f) BT: mesterség RT: favágó balta FAVARD-MEEKS. (1. hónapja peret évszakában. BT: szakkarai sír FEGYVER UF: armament (ro. 16) BT: sarokillesztés FEDELES SZELENCE BT: szelence FEDETLEN FELJÁRÓ SN: A Középbirodalom idején épültek fedetlen. 1981. BT: egyiptológus AD: bakenmut@aol. A (1962. Hotepheresz leletei között. faszobra (KEM: JE 44951) FASZTÉLÉ BT: sztélé NT: hárfás sztéléje (L: N3657) FAT (ang.) FECSKE UF: Hirundo rustica savignii (lat. The (1933) FA USÉBTI BT: usébti NT: Juja és Tuja1 usébtije (MM: 02b) Juja és Tuja1 usébtije (MM: 02c) Kenimen usébtije FAUSZTINA SN: Markusz Auréliusz felesége és Kommodusz anyja. Raymond O.fr FAYOUM OASES FAYUM A FAJJÚM-OÁZIS TARIFI KULTÚRA TARIFI KULTÚRA FAYUM NEOLITHIC (ang.) BT: tál NT: tál (WM: EC 936) DÉLIBÁB FATA MORGANA FATŐR UF: wood dagger (ang. A falakat és a mennyezetet domborművekkel. 1996. RAYMOND O.) FAVÁGÓ BALTA SN: A 12.) (1.) FEAST OF WAGY (ang. 2004) concise dictionary of middle Egyptian. BT: feljáró FEFI (ang. 1991.) (1. 32) Szeszósztrisz. RICHARD A.) FATÁL HÁJ BT: balta FAVÁGÓ UF: woodcutter (ang.) Meref-Nebef (óei.

kés lándzsa nyíl szablyatörő szekerce tőr RT: fegyverhordozó FEGYVERHORDOZÓ BT: mesterség NT: Noferhotep RT: fegyver FEGYVERZET FEHÉR FEGYVER

FEHÉR KORONA UF: nedzset white crown (ang.) SN: A fáraó fehér – valószínűleg ezüstből készült – kúpban végződő koronája, Felső-Egyiptom szimbóluma. BT: királyi korona RT: kettős korona vörös korona FEHÉR KVARC SN: Gyakran arannyal társulva található. Asszuánból bányászták. BT: kvarc FEHÉR LÓTUSZ UF: Nymphaea lotus (lat.) white lotus (ang.) SN: Néha kenyérsütéshez is felhasználták.(1; 13) BT: lótusz FEHÉR-NÍLUS SN: A Fehér-Nílust trópusi esők táplálják, hozama viszonylag állandó egész éven át. BT: Nílus FEHÉR ÓLOM UF: white lead (ang.) BT: ólom FEHÉRÓLOMÉRC FEHÉR PIRAMIS CERUSSZIT AMENEMHET, II. PIRAMISA

UF: HD2 (tr.) hedj2 (óei.) white (ang.) SN: A tisztaság és szentség és egyszerűség színe volt, ezért a szent tárgyakat fehérre festették, s a szent állatokat is fehér színnel ábrázolták. A fehérhez két természetes pigmentet, krétát és gipszet használtak, az ólomfehéret viszont már szintetikusan álították elő. BT: szín NT: krétafehér ólomfehér RT: fehér arcfesték

FEHÉR ALAPON KÉK SN: A színek ezen kombinációja népszerű volt a halotti felszerelések között és a Középbirodalomban koporsókon is alkalmazták. BT: színkombináció RT: fehér kék FEHÉR ARCFESTÉK SN: Ólomfehér malachit (ólom-karbonát) felhasználásával állították elő. BT: arcfesték FEHÉRBARKÓJÚ CERKÓFMAJOM UF: Cercopithecus aethiops (lat.) Green monkey (ang.) Grüne Meerkatze (ném.) Vervet monkey (ang.) SN: A tuna el-gebeli nekropoliszban találtak fehérbarkójú cerkófmajom múmiákat.(100) BT: cerkóf FEHÉRBOR UF: white wine (ang.) (1; 1) SN: A legkorábbi idegentől származó utalás az egyiptomiak fehérborára a görög Athenaeustól származik i.u. 2. század körül. BT: bor RT: fehérbor készítés FEHÉRBOR KÉSZÍTÉS SN: A fehérbor készítésekor csak a préseléskor a taposókádakból szabadon lefutó szőlőlét erjesztették, és kifejezetten el kellett kerülniük, hogy a héj sokáig érintkezzen a musttal. A műveletet olyan rövid idő alatt hajtották végre, hogy a bor csak a szőlő zamatát vegye át. (1; 74) BT: borkészítés RT: fehérbor FEHÉR HÁZ FEHÉR FAL KINCSTÁR MEMPHISZ

FEHÉR-SIVATAG UF: Sahra el-Beida (ar.) SN: A Szahara szívében terül el. A Farafra-depresszió legérdekesebb felszíni alakulata. Ez az óegyiptomiak hite szerint a gonosz Széthnek a birtoka. Furcsa kőalakzatairól híres. Szinte szünet nélkül fúj a szél, sokszor csak enyhe szellő, máskor tomboló fergeteg formájában. A Fehéársivataghoz legközelebbi emberi település a Farafra-oázis. BT: Szahara RT: Farafra-oázis FEHÉRVONALAS AGYAGEDÉNY (1; XX-XXV) UF: white cross lined potteries (ang.) BT: nagadai agyagedény FEJ UF: Kopf (ném.) SN: Az egyiptomi nők többségében borotválták fejüket, amely higiéniai szempontból előnyös volt (a tetvek ellen) és a kopasz fejre könnyebben tudták hozzátapasztani a parókát.
(1; 32)

BT: testrész NT: fej betegségei Ramszesz, II. feje Tutankhamon feje FEJALÁTÉT HÜPOKEPHÁL FEJ BETEGSÉGEI BT: betegség fej NT: henet FEJDÍSZ BT: dísz öltözet NT: kalathosz kendő korona FEJEDELEM UF: há1 hik BT: államszervezet NT: Amenemhet, I. (i.e. 1991–1962) (i.e. 1937–1908) Paszer1 Paver Tafnekht FEJKENDŐ NEMESZ TELJES ÁTALAKULÓ FEJLETT SZÁRNYAS ROVAR

FEHÉR FESTÉK SN: A fehér festékek alapanyagaként porrá zúzott állati csontokat használtak BT: festék RT: fehér FEHÉR KÁPOLNA KARNAKI AMON TEMPLOM FEHÉR KÁPOLNÁJA FEHÉR KOLOSTOR UF: Deir Amba Senúdi Deir el-Abjad SN: A 4. században alapították, felbecsülhetetlen értékű kéziratok kerültek innen európai gyűjteményekbe. BT: kolostor

FEJ LEVÉTELE SN: A nagadai és ballasi nekropoliszokban találhatók ilyen példák. A fejet vagy a sírban hagyták a test többi része körül vagy egy külön sírban temették el.

170

BT: holttest feldarabolása FEJSZE UF: adze (ang.) SN: A durva faanyagból kisebb fadarab levágására vagy finom alakítására használt famegmunkáló eszköz. Emery számos egyenes fa fejszenyelet és rézből kiöntött kerekített végű fejszefejet talált. A fejsze feje bőrszíjakkal vagy kötéllel volt hozzákötözve a fanyélhez. Vallási vonatkozásban is használták a szájmegnyitás rituáléjánál, ahol az eszközt peszeskafnak nevezték. BT: famegmunkáló eszköz NT: fejsze (BM: EA 26279) fejszefej

újjászületendő fejét, a másik, hogy megóvja a fejet attól, hogy elválasszák testétől. BT: amulett NT: fejtámasz-amulett (BM: EA 8307) RT: fejtámasz FEJTÁMASZ-AMULETT (BM: EA 8307) SN: Hematitból készült fejtámasz-amulett a Későkorból, kb. i.e. 600-ból. Magassága: 1,25 cm, hosszúsága 2,47 cm, szélessége 1 cm. BT: fejtámasz amulett FEKÁLIA WHDW FEKETE UF: black (ang.) kem (óei.) km (tr.) SN: Kétféle fekete színt csontfeketét és koromfeketét használtak, amelyeket alapanyaguk különböztetett meg egymástól. BT: szín NT: csontfekete koromfekete RT: fekete festék FEKETEBOR SN: Az Óbirodalom korában temetések alkalmával alkalmazták. (1; 74) BT: bor FEKETE CINÓBER FEKETE GRÁNIT BT: gránit FEKETE ÍBISZ UF: Plegadis falcinellus (lat.) BT: íbisz FEKETE FÉNYEZETT AGYAGEDÉNY(1; XIX) UF: black polished pottery (ang.) BT: különleges agyagedény FEKETE FESTÉK SN: A nagyon sűrű és tartós fekete tinta az olajlámpák kormából vagy égetett és porrá zúzott elefántcsontból és víz keverékéből állt, amelyhez valamilyen rögzítőszert adtak. Forralt bor seprőjéből is készítették. BT: festék RT: fekete FEKETE FÖLD KEMET1 FEKETE ISTVÁN BT: Egyiptom-utazó AD: 5000, Szolnok, Táncsics u. 18. 6/5. Tel: (56) 376-965 FEKETE LAKK UF: black varnish (ang.) (1; 17) SN: Szurok és olaj keverékéből állították elő, így a felület egyenetlenségét eltüntették és megóvták a faanyagot. (1; 17) BT: lakk FEKETEORRÚ HUSZÁRMAJOM UF: Cercopithecus patas (lat.) Erythrocebus patas (lat.) Husarenaffe (ném.) Hussar guenon (ang.) huszármajom Military monkey (ang.) Mono Húsar (spa.) Patas Monkey (ang.) Red guenon (ang.) SN: A Tuna el-gebeli nekropoliszban találtak egy feketeorrú huszármajom múmiát. (100) Kiváló futók, 55 km/h-s sebességgel is képesek futni. A hímek súlya 7–13 kg, a nőstényeké kb. 4–7 kg. Testhosszuk 50–88 cm. Fűféléket, gyümölcsöket, magvakat, tojásokat, kisebb állatokat fogyasztanak. BT: cerkóf FEKETE PIRAMIS AMENEMHET, III. DAHSURI PIRAMISA FEKETE-SIVATAG SN: A Baharijja- és a Farafra-oázisok között terül el. Nevét a sötét, vulkanikus kőzetekről kapta, amely beteríti. BT: sivatag1 CINÓBER

FEJSZE (BM: EA 26279) SN: Deir el-Bahariban találták, Hatsepszut1 idejéből (18. din.) való.Nyele fából, a fejsze feje bronzból készült. Hosszúsága: 34,3 cm. A British Múzeum 62-es termében látható. BT: fejsze FEJSZEFEJ UF: adze head (ang.) SN: Rézből készültek. BT: fejsze NT: hegyes végű fejszefej kerekített végű fejszefej FEJSZEFEJ (PM: UC 17082) SN: A 474-es számú tarkhani sírból előkerült hegyes végű réz fejszefej, amely a korai 1. dinasztiából származik. BT: hegyes végű fejszefej RT: tarkhani sír 474 FEJSZOBOR UF: szoborfej BT: szobor NT: Amenemhet, III. fejszobra (BM) Amenhotep, III. fejszobra (MM: 3425) Dzsedefré fejszobra (L: E 12626) Dzsehutimesz1 fejszobra Ekhnaton fejszobra Hadriánusz fejszobra homokkő fejszobor Ízisz7 fejszobra Kephrén fejszobra mészkő fejszobor Narmer fejszobra Ptolemaiosz, XII. Neosz Dionüszosz fejszobra (L) Szeszósztrisz, III. fejszobra (L) FEJTÁBLA HÜPOKEPHÁL FEJTÁMASZ UF: headrest (ang.) (1; 32) weres (óei.) SN: Az alvó ember skorpió elleni védelmét is szolgálta. A fejtámaszokat olykor vastag, vászonköteg vagy szalmával töltött vászonbélés borítja. A fejtámasz neve egy 3. dinasztia kori sztélén olvasható először. A fejtámaszok az ágy keretébe voltak illesztve, tartóoszlopuk néha bordázott volt. A fejtámaszok még ma is használatosak Kenyában és Afrika más részein. (1; 33) Gyakran az elhunyt feje mellé tették a koporsójába, hogy a túlvilágon is használhassa. Mint szimbólum, a napkultuszhoz kapcsolódott. BT: hieroglif szimbólum bútor NT: állat alakú fejtámasz bordázott fejtámasz csont fejtámasz fa fejtámasz kétoszlopos fejtámasz összecsukható fejtámasz Tutankhamon fejtámaszai RT: fejtámasz-amulett FEJTÁMASZ-AMULETT UF: amulet of the pillow (ang.) SN: A fejtámasz amulettek hematitból vagy valamilyen sötét kőből készültek, kifejezvén kapcsolatukat a túlvilági élettel, folyamatos védelmet nyújtva az elhunytnak. A fejtámasz-amulettek a valódi fejtámaszt helyettesítették a sírban. A Harmadik Átmeneti Korban és a Későkorban széleskörben elterjedtek. A Halottak Könyve 166. fejezete szerint két fő szerepük volt: az egyik, hogy felemeljék az

171

FEKETE SZEMFESTÉK UF: black eye-paint (ang.) (1; 118) mesdemet (óei.) msdmt (tr.) (1; 118) (1; 9) SN: A Keleti-sivatagból származó finomra őrölt galenitből (ólom-szulfid ásványból) (1; 9), vagy ritkábban antimonitból (antimon-szulfidból) készítették. BT: szemfesték FEKETE TETEJŰ AGYAGEDÉNY (PHAM: 6-4307) SN: A naga ed-deiri 7632-es sírból származó Nagada II kultúrabeli agyagedény. BT: fekete tetejű agyagedény FEKETE TETEJŰ AGYAGEDÉNY UF: black top potteries (ang.) SN: Az agyagedények egyik predinasztikus díszítési formája a fekete felsőrész és a vörös alsórész, amely két szín különböző hőmérsékleten való égetéssel keletkezett: a fekete színt oxigénmentes légkörrel csökkentett nyomáson, míg a vöröset oxidizáló légkörrel érték el. BT: nagadai agyagedény NT: fekete tetejű agyagedény (PHAM: 6-4307) FEKETE VÉSETT AGYAGEDÉNY (1; XXVI-XXVII) UF: black incised potteries (ang.) BT: nagadai agyagedény FÉLDOMBORMŰ SN: Az alakok kidomborítását illetőleg középhelyen áll a lapos és a kiemelkedő domborművek között. BT: dombormű NT: Ramosze1 sírjának féldomborművei FELDPATHOID (ang.) FELDSPAR (ang.) FÖLDPÁT FÖLDPÁT

epigráfia győzelmi felirat Hunszobek-felirat karnaki Amon templom Fehér kápolnájának feliratai királyfelirat Metjen felirat szoborfelirat sztélé felirat szuezi-felirat Tutankhamon osztrakonjának felirata Thutmózisz, I. obeliszkjének feliratai FELIRATOS TÁRGY BT: tárgy NT: palermói kő sztélé tábla taniszi tábla FELIS (lat.) MACSKA CSAUSZ AFRIKAI VADMACSKA VADMACSKA AFRIKAI VADMACSKA
(1; 7)

FELIS CHAUS (lat.) (1; 7) FELIS LIBYCA (lat.) FELISMERÉS

SZIA (óei.)

FELIS SILVESTRIS (lat.)

FELIS SILVESTRIS LIBYCA (lat.)

FÉLDRÁGAKŐBÁNYA BT: kőbánya NT: malachitbánya türkizbánya RT: féldrágakő FÉLDRÁGAKŐ BT: ásványok NT: azurit1 (ném.) karneol lápis lazuli malachit türkiz RT: drágakő ékszer féldrágakőbánya FELESÉG UF: consort (ang.) Ehefrau (ném.) hitves wife (ang.) NT: főfeleség isteni feleség királyi feleség mellékfeleség FÉLFEDÉS UF: half-lap (ang.) BT: sarokillesztés FELFEDEZŐ NT: Belzoni, Giovanni Battista (1778.nov.15.–1823. dec. 3.) Bruce, James (1730–1794) Covington, L. Dow Davison, Nathaniel FELIDAE (lat.) FELINAE (lat.) MACSKAFÉLE VALÓDI MACSKA
(1; 15)

FÉLISTEN UF: Halottak Lelkei SN: Olyan emberek, akiket a mitológiákban istenek közé emeltek, vagy akik csak egyik részről voltak isteni származásúak (atyjuk vagy anyjuk ember volt). BT: isten NT: Hermész Triszmegisztosz Imhotep1 RT: absztrakt isten helyi isten túlvilági isten védőistennő FELJÁRÓ UF: causeway (ang.) feljáróút SN: Többféle feljáró létezett: 1. A halotti templomot köti össze a piramissal. 2. A piramishoz épített feljáró. Az ehhez használt nyersanyag valószínűleg pálmafarönkökkel megerősített nyerstégla. 3. Templomokat egymással összekötő feljárók. Ezek kövezettek és díszítettek voltak. BT: utak NT: fedetlen feljáró fedett feljáró Kephrén piramisának feljárója nyitott feljáró Unisz piramisának feljárója RT: rámpa FELJÁRÓÚT FELJEGYZÉS FELJÁRÓ SZÖVEG SZENT KÖNYVEK

FELJEGYZÉSEK CSARNOKA TEMPLOMAI

FELKENÉS SN: A király felkenéséhez krokodilhájat használtak, innen származik a messiás szó, amelynek eredeti alakja a messeh, óegyiptomi nyelven krokodilt jelentett. BT: szertartás FÉLOLDALASAN ÍVELT FEDELŰ LÁDA UF: shrine shaped boxes (ang.) BT: láda NT: Tutankhamon ládája (KEM: JE 61477) FELOLVASÓ PAP UF: herihebet lector priest (ang.) lecture priest (ang.) sacerdote lector (spa.) Vorleser (ném.) SN: A papok egy külön csoportja a tekercstartó felolvasó papok, akik közül sokan foglalkoztak varázslással, s legmagasabb műveltséggel rendelkeztek. Fontos feladataik voltak a halotti kultuszban is. A felolvasó pap felügyelt a balzsamozási munkára és elmondta a tekercsekről a megfelelő igéket a „balzsamozóműhely titkainak fel-

FELIRAT SN: Főként a halotti szertartások különböző tárgyait jellemzik a feliratok: székek, ágyak, dobozok, sírfalak. Szinte mindegyiken megtalálható a tulajdonos neve, leggyakrabban halotti szövegek kíséretében. BT: szöveg NT: Amenemhet, I. felirata Amenhotep, II. amadai felirata átokszöveg csontfelirat

172

vigyázója” jelenlétében. A felolvasó papokat kezükben papirusztekerccsel szokták ábrázolni, mellükön rézsútos irányban futó, széles szalagot hordtak. Az Óbirodalom idején a trónörökösök is viselték az „atyja felolvasópapja” címet. BT: pap NT: Amenemuya2 (ang.) Baknayu (ang.) Hapu Ini2 Iufaa Jahmesz Kaaper1 (ang.) Khaemopet2 Padiamenipet Panekhuemniut (ang.) Raia5 (ang.) Wennefer7 (ang., ném.). FELSŐ-EGYIPTOM UF: Déliország Pa-ta-res To-riszi UE (röv.) Upper Egypt (ang.) SN: Egyiptom déli része, a Delta csúcsától, Memphisztől az első vízesésig terjed (tulajdonképpen Asszuánig). A felső paleolitikum vége óta lakott terület. Keskeny, a sivatagi platóba bevágódott folyamvölgy, ahol mezőgazdasági termelésre csak a part egy szűk sávjában van lehetőség. A mai Felső-Egyiptomot inkább Aszjútig számítják, onnantól északra Közép-Egyiptomnak nevezik. Védőistennője Nehbet. BT: Ókori Egyiptom NT: felső-egyiptomi nomosz RT: Alsó-Egyiptom felső-egyiptomi agyagedény Nehbet FELSŐ-EGYIPTOMI AGYAGEDÉNY SN: Az anyaguk sokkal sűrűbb és erősebb, azért, mert a felsőegyiptomi technológia sokkal jobb volt, mint a deltavidékiek. BT: agyagedény NT: agyagedény (PM: UC 16092) agyagedény (PM: UC 17218) FELSŐ-EGYIPTOMI KERÜLET FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 1. UF: Syene2 (gör., ol.) Ta-Sety (óei., ol.) Ta-szeti (óei.) Ta-Kens (óei.) SN: Núbia földjéhez tartozott eredetileg. Ezt a területet valószínűleg a dinasztiák korának kezdetén csatolták Egyiptomhoz. Elephantiné volt a fővárosa, ez magában foglalta a két híres szigetet, Szenomot és Philae-t, amelyek az egyiptomi pogányok utolsó menedékét képezték. Ehhez a nomoszhoz tartozott még Kom Ombó is, amely az Újbirodalomtól kezdve lett e nomosz központja. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 2. UF: Apollinopolis Magna2 (gör., ol.) Apollonitesz Behedet (óei, ol.) Gebat (óei., ol.) Tes-Hor (óei.) Tesz-Hor (óei.) SN: Edfu volt a központja. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 3. UF: Hierakonpolis2 (gör. ol.) Iunit (óei., ol.) Nekheb3 (óei., ol.) Ten (óei.) SN: Fővárosa Eszna. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 4. UF: Diospolis Magna2 (gör., ol.) Phathyritész (gör.) Thebai (gör., ol.) Uast

Uaszet-kerület Uiszit nomosz Waset2 (óei., ol.) SN: Ezeket a helységeket foglalta magában: Théba, Medinet Habu, Királyok Völgye, Királynék Völgye. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Királynék Völgye Királyok Völgye1 Medinet Habu Théba Uaszet FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 5. UF: Coptites Gebtiu2 (óei., ol.) Herui (óei.) Horu nomosza Koptos2 (gör., ol.) SN: Székhelye Koptosz volt. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 6. UF: Aati (óei.) SN: Denderah volt a fővárosa. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Denderah FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 7. UF: Sekhem3 SN: Fővárosa Diospolis Parva volt. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 8. UF: Abt (óei.) SN: Fővárosa Abüdosz volt. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Abüdosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 9. UF: Amsu2 (óei.) Panopolite nome (ang.) (1) SN: Fővárosa Akhmim volt. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Akhmim (ang.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 10. UF: Uazet (óei.) SN: Fővárosa Athribisz1 volt. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Athribisz1 FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 11. UF: Set1 (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 12. UF: Tu-f (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 13. UF: Atef-khent1 (óei.) SN: Fővárosa Sziut (ma Aszjút) volt. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 14. UF: Atef-peh2 (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 15. UF: Gazella-kerület Un (óei.) SN: Ide tartozott Akhet Aton és Hermopolisz. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Akhet Aton Hermopolisz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 16. UF: Meh-Mahet (óei.) Oryx nome (ang.) BT: felső-egyiptomi nomosz NT: Beni Hasszán (ar.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 17. UF: Anup2 (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 18. UF: Sep (óei.) SN: E nomosz fővárosa Saruna volt.

173

BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 19. UF: Oxyrhynchités Oxyrinchos2 (gör., ol.) Per-Meget (óei., ol.) Uab1 (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 20. UF: Atef-Khent2 (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 21. UF: Atef-peh2 (óei.) Atef-Pehu (óei.) SN: E nomoszben Hnum istent tisztelték. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 22. UF: Aphrodités Maten (óei.) SN: Fővárosa Aphroditopolisz volt. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ SN: Felső-Egyiptom nomoszának határait az 5. dinasztia idején rögzítették, s a folyó menti kiterjedésüket megörökítő felirat I. Szeszósztrisz karnaki kioszkjában maradt fenn. BT: Felső-Egyiptom nomosz NT: felső-egyiptomi nomosz, 1. felső-egyiptomi nomosz, 2. felső-egyiptomi nomosz, 3. felső-egyiptomi nomosz, 4. felső-egyiptomi nomosz, 5. felső-egyiptomi nomosz, 6. felső-egyiptomi nomosz, 7. felső-egyiptomi nomosz, 8. felső-egyiptomi nomosz, 9. felső-egyiptomi nomosz, 10. felső-egyiptomi nomosz, 11. felső-egyiptomi nomosz, 12. felső-egyiptomi nomosz, 13. felső-egyiptomi nomosz, 14. felső-egyiptomi nomosz, 15. felső-egyiptomi nomosz, 16. felső-egyiptomi nomosz, 17. felső-egyiptomi nomosz, 18. felső-egyiptomi nomosz, 19. felső-egyiptomi nomosz, 20. felső-egyiptomi nomosz, 21. felső-egyiptomi nomosz, 22. FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK GYAKORLATI IKOLÁJA (Fro.) SN: A Sorbonne-on működik. A IV. szekción Történeti és filológiai tudományokat tanítanak, ezen belül középegyiptomit, hieratikust, démotikust, koptot, építészetet és papirusz előállítást. Az V. szekción Vallástudományokat, ezen belül egyiptomi vallást illetve az egyiptomi vallást a hellenisztikus és a római világban. (22) BT: egyiptológiai iskola AD: Tel: 01 40463137 FELSŐ-NÚBIA UF: Cush (ang.) Kush (ang.) BT: Núbia FELSŐ PALEOLITIKUM (i.e. 25000–5500) (i.e. 35000–10000) UF: késő paleolitikum upper paleolithic (ang.) BT: paleolitikum (i.e. 700000–5500) (i.e. 2000000–10000) FELSZABADÍTÁS SN: A rabszolgák gazdái gyakran éltek a felszabadítás lehetőségével. Rabszolgát férfi és nő is felszabadíthatott. Szabad szolgák is köthettek házasságot az Egyiptomban született rabszolgákkal. A házasság révén a rabszolganő felszabadult és gyermekeik már szabadnak születtek. Jobb esetben a volt gazda még hozományt is adott a nő mellé. BT: cselekedet RT: felszabadított rabszolga rabszolgák

FELSZABADÍTOTT RABSZOLGA BT: rabszolgák NT: Ameniaiu RT: felszabadítás FELSZERELÉS ESZKÖZ FÉLSZIGET BT: természeti képződmény NT: Sínai-félsziget FÉLTÉKENYSÉG VIZE SN: Mérgezett víz, amelyből annak az asszonynak kellett innia, aki házasságtörését nem vallotta be. Ezt az eljárást templomokban hajtották végre, amelyet a legtöbben nem éltek túl. BT: méreg FELUKKA SN: Könnyű evezős és vitorlás hajó két előrehajló árboccal. BT: folyami hajó FELÜGYELŐ UF: overseer (ang.) superintendent (ang.) BT: mesterség NT: ácsok felügyelője állatállomány felügyelője Amenehet5 Amenemope2 Amenemopet4 (ang., ném., spa.) Amenemopet6 (ném., spa.) Amenemwaskhet (ang.) Amenhotep4 Amenirneferu (ang., spa.) Amenmesz7 Amenmesz10 Amenmesz12 Amenmesz18 aranyművesek felügyelője birtokfelügyelő Dági Dzsati Espaneferhor (ang., ném.) főfelügyelő Hekareshu Heti (ném.) Hnumenti Huja7 Iaszen Idu1 (ang.) Iniuia (ang.) Ipi6 Ipij Iteti (ang.) Kaaper3 (ang.) Kakherptah (ang.) Kanofer2 (ang.) Kar1 Khaemankh (ang.) Khafraankh (ang.) Kheti Khnemdzsedef kincstár felügyelője lovasság felügyelője magtárfelügyelő marhák felügyelője Merikhufu Meru2 (ang., ném., spa.) mezők felügyelője Min3 Min-Inu mocsárföldek felügyelője mocsárlakók felügyelője munkafelügyelő Nakht7 Nakht10 (ang., spa.) Nebenkemet (ang., ném., spa.) Nebszeni5 Nebszumenu Nefermenu2 (ang., ném., spa.) Neferrenpet2 Nikauré orvosok felügyelője

174

Padienisi (ang.) Paraemhab1 Paraemhab2 Pairi1 Pakharu (ang., spa.) papok felügyelője Penhat (ang.) Ptahhotep, II. Ptahmose4 (ang.) Piay4 Ray2 (ném.) termőföldek felügyelője Thutemheb (ang., ném., spa.) Ti1 Tjaj2 szántóföldek felügyelője Szenemiah Szennedzsemib Inti Szennedzsemib Mehi Uniszankh Wennefer2 FELVONULÁSI ÚT FÉM DROMOSZ (gör.)

FENYŐTÖMJÉN UF: frankincense (ang.) (1; 17) (1; 8) SN: Az Ebers-papirusz szerint a fogszuvasodás elleni gyógyszer egyik alapanyaga volt. Hatsepszut1 expedíciói folyamán került az országba.(1; 9) BT: tömjén FÉRGESSÉG BT: parazita betegség NT: mételybetegség trichinózis FERLINI, GIUSEPPE (1800–1870) SN: Bologna-ban született, az 1830-as években az egyiptomi hadsereg fősebésze lett. Szudánban szolgált, majd 1834ben visszatért Meroét feltárni Antonio Stefanival. A leleteket később a Münichi és a Berlini Múzeumnak adta el. BT: régész RT: Berlini Egyiptomi Múzeum (No.) Egyiptomi Művészet Állami Múzeuma (No.) Meroé FERMENTUM ELEKTRUM RÉVÉSZ TERMÉKENYSÉG ISTEN TERMÉKENYSÉG ISTENNŐ FERRYMAN (ang.)

SN: Egyiptom fémekben igen szegény volt. BT: szervetlen anyag NT: arany elektrum nemes fém ólom réz vas RT: fémmegmunkálás

FERTILITY GOD (ang.)

FERTILITY GODDESS (ang.)

FÉMMEGMUNKÁLÁS BT: megmunkálás NT: fenés RT: fém FENÉS UF: honing (ang.) SN: A fenést palakőből készült fenőkövön végezték, amely tetejére kevés olajat öntöttek. Az olajat kis szarvban tárolták, melynek a csúcsa ki volt lyukasztva vagy kis kanál alakú csőben. (1; 43f) BT: fémmegmunkálás

FERTŐZÖTT SEB UF: gennyes seb infected wound (ang.) (1; 27) purulent wound (ang.) (1; 27) SN: Az óegyiptomi orvosok különbséget tettek a steril és a fertőzött seb között. A fertőzött sebre való receptet az Ebers-papirusz 522b sorában olvashatunk. (1; 27) BT: seb1 RT: Ebers-papirusz 522b sora FESTÉKANYAG BT: festék NT: állatcsont auripigment cinóber gipsz henna (ang.) krizokolla lápis lazuli malachit mínium okker realgár réz táblapát szén vörös okker RT: szín FESTÉK SN: A festékeket a természetben található ásványok apróra zúzásával állították elő, amelyet vízzel és valamilyen kötőanyaggal kevertek. (1; 16) A leideni X papirusz részletesen beszámol arról, hogyan állítottak elő különféle színeket. BT: anyag NT: arcfesték fehér festék fekete festék festékanyag szemfesték vörös festék FESTÉS BT: cselekedet NT: hajfestés

FENŐKŐ UF: hone (ang.) SN: Ahhoz használták, hogy a munkaeszközeik vágóélének egyenetlenségét kiigazítsák, kiélesítsék. Palakőből készültek és egyik végükön egy lyuk volt, hogy a műhelyben felakaszthassák egy szögre. (1; 43) BT: famegmunkáló eszköz kő FÉNYES CSILLAG PIRAMIS DZSEDEFRÉ PIRAMISA FÉNYEZETT VÖRÖS AGYAGEDÉNY (1; IX-XIV) UF: polished red potteries (ang.) BT: nagadai agyagedény FENYŐ UF: fir (ang.) BT: fenyőalakú NT: cédrusfa

FENYŐALAKÚ UF: Coniferales (lat.) fenyőféle Pinaceae (lat.) Pinopsida (lat.) BT: fafajta tobozos NT: ciprusféle fenyő jegenyefenyő lucfenyő FENYŐFÉLE FENYŐALAKÚ FENYŐOLAJ UF: fir oil (ang.) (1; 27) SN: Az Ebers-papiruszon a fertőzött sebre teendő kenőcs egyik alapanyaga. (1; 27) BT: olaj RT: Ebers-papirusz 522b sora

FESTÉSZET SN: A festészet Egyiptomban a szobrászat és az építészet mellékművészete. Az egyiptomi festészet hét színt ismer: a feketét, a fehéret, a vöröset, a sárgát, kéket, zöldet és barnát. Az ember arcát profilból ábrázolták, amelyen a szem viszont elölnézetből látszódott. A lábak elölnézetből, viszont a lábfej szintén profilból volt ábrázolva. Bevezették a négyzethálós újítást, amely a pozicionálást segítette elő. (1; 8) BT: művészet

175

NT: ábrázolás arány falfestészet festékanyag négyzetrácsozás szín RT: festmény festő FESTIVAL (ang.) FESZTIVÁL FESZTIVÁLCSARNOK ÁPISZ-ÜNNEP MIN-ÜNNEP OPET-ÜNNEP SZOKARISZ-ÜNNEP FESTIVAL HALL (ang.) FESTIVAL OF APIS (ang.) FESTIVAL OF MIN (ang.) FESTIVAL OF OPET (ang.) FESTIVAL OF SOKAR (ang.) FESTMÉNY BT: alkotás NT: falfestmény RT: festészet FESTŐ SN: A festők megfeszített munkában dolgoztak napi 10 órában szegényes eszközökkel. Munkájuk megkönnyítésére bevezették azt az újítást, hogy négyzetes hálókat rajzoltak, amely segített a festmény egyes részeinek és egészének pozícionálásában. (1; 8) BT: művész NT: Amenemhotep Amonnaht Hormin1 Szanidzsin RT: festészet festőecset

NT: Ápisz-ünnep Basztet-fesztivál heb-szed (óei.) Isteni kihallgatás ünnepe (1; 348) Min-ünnep Opet-ünnep Szokarisz-ünnep Thot1-ünnep Wagy-ünnep wepet renpet RT: fesztiváligazgató FESZTIVÁLCSARNOK UF: festival hall (ang.) BT: csarnok NT: karnaki Amon-templom fesztiválcsarnoka FESZTIVÁLIGAZGATÓ BT: igazgató NT: Wahibranebpehty (ang., spa.) RT: fesztivál FETEKHY (ang.) FETEKTI (ang., cse.) FETEKTI (ang., cse.) UF: Fetekhy (ang.) Fetetka (ang.) SN: Szennedzsemib Inti fia az 5. dinasztiában. BT: Szennedzsemib Inti hozzátartozói RT: Fetekti masztabája FETEKTI MASZTABÁJA SN: 1991-ben azonosította a sírt egy cseh csoport, amelyet előzőleg már Lepsius dokumentált, de az idő során feledésbe merült pontos holléte. BT: abu szíri sír NT: Fetekti masztabájának falfestményei RT: Fetekti (ang, cse.) FETEKTI MASZTABÁJÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: Számos falfestményt tartalmaz Fetekti masztabája, amelyen szokatlanul részletes módon örökítettek meg piaci jeleneteket, amelyekről Lepsius másolatokat is készített. BT: falfestmény FETETKA (ang.) FETEKTI (ang., cse.) TŰZKŐ FÜGE SZIKOMORFÜGE ISZAPSÁS FEUERSTEIN (ném.) FICUS CARICA (lat.) FIELD SEDGE (ang.) FIG (ang.) (1; 13) FÜGE

FESTŐBUZÉR UF: Krappwurzel (ném.) madder (ang.) Rubia tinctorium (lat.) Rubiae tinctorium radix (lat.) SN: Ennek a növénynek a gyökerét használták vörös színezésre. BT: buzérféle NT: buzérgyökér FESTŐ-CSÜLLENG UF: Färberwaid (ném.) glastum (ang.) isatis tinctoria (lat.) woad (ang.) SN: Festékanyagot nyertek ki belőle, az indigókék színezéket. BT: keresztesvirágú RT: indigókék FESTŐECSET SN: A festőecset vagy egy pálmarostkötegből vagy kis kalapált fából állt. (1; 8) BT: ecset festőeszköz FESTŐ ESZKÖZ BT: eszköz NT: festőecset RT: íróeszköz FÉSŰ BT: szépítkezési eszköz NT: csontfésű

FICUS SYCOMORUS (lat.) (1; 7)

FILLOSZILIKÁT UF: Phyllosilicates (ang.) rétegszilikát SN: Végtelen kétdimenziós SiO4-síkhálózatok. BT: szilikát NT: csillámok és rokon rácsépítményű ásványok krizokolla FILOLÓGUS UF: philologist (ang.) BT: nyelvész NT: Boeser, Pieter Adriaan Aart (1858–1935) Breasted, James Henry (1865. aug. 27–1935. dec. 2.) Lauth, Franz Joseph von (1822. feb. 18–) Naville, Henry Edouard (1844. jún. 14–1926) FILOZÓFIA BT: tudomány RT: filozófus FILOZÓFUS BT: tudós NT: egyiptomi filozófus görög filozófus RT: filozófia FINN EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Mattila, Raija FINNESTAD, RAGNHILD BJERRE BT: norvég egyiptológus AD: Norvégia, 5000 Bergen, Nubbebacken 2.

FÉSZKESVIRÁGÚ UF: Asteraceae (lat.) Asterales (lat.) Compositae (lat.) fészkesvirágzatú BT: mályvaalkatú NT: csövesvirágú kötözősaláta nyelvesvirágú FÉSZKESVIRÁGZATÚ FESZTIVÁL UF: festival (ang.) Hb (tr.) BT: ünnep FÉSZKESVIRÁGÚ

176

FINOM TÖRMELÉKES ÜLEDÉKES KŐZET BT: törmelékes üledékes kőzet NT: aleurolit FIORE MAROCHETTI, ELISA BT: egyiptológus AD: marochetti@iol.it FIP (röv.) ELSŐ ÁTMENETI KOR (i.e. 2155–2040) (i.e. 2181– 2050) (i.e. 2181–2140) (1; 15) (i.e. 2180–2133) FIR (ang.) FENYŐ FIRENZEI EGYIPTOMI MÚZEUM UF: Museo Egizio di Firenze (Ol.) SN: Nyitvatartás: hétköznap 9–14, hétvégén 9–13 óráig. BT: múzeum AD: Museo Egizio di Firenze, Via della Colonna 38., 50121 Firenze Tel.: +39 055-2478641 FIRENZEI NEMZETI RÉGÉSZETI MÚZEUM (Ol.) UF: Museo Archeologico Nacionale di Firenze (ol.) SN: Itt található I. Széthi sírjából egy dombormű, amely Hathor1 istennőt ábrázolja, amint nyakláncát átnyújtja I. Széthinek. BT: múzeum AD: Museo Archeologico Nazionale, Via della Colonna 38., 50121 Firenze Tel.: +39 055-23575 Fax: +39 055-242213 E-mail: sat@comune.firenze.it FIRMER CHISEL (ang.) FIRMICUTES (lat.) FIR OIL (ang.) (1; 27) ROVÁTKOLÓ VÉSŐ GRAM-POZITÍV BAKTÉRIUM FENYŐOLAJ

AD: Tel.: +44(0)1223332900 Fax: +44(0)1233332923 fitzmuseum-enquiries@lists.cam.ac.uk FIZETÉS UF: bér munkadíj payment (ang.) wage (ang.) SN: A munkások természetbeni juttatást kaptak: élelmet (zöldséget, halat), ruhát, testápoláshoz szükséges olajokat, tüzifát, agyagárut, fiatal barmokat, tejet. A görög korszakig nem volt pénzügyi rendszer kiépítve az egyiptomiaknál. Míg a fizetés állandó volt, a munkaközösség jól élt, viszont elmaradása esetén a munkások sztrájkban törtek ki. (1; 15) BT: cselekedet NT: deir el-medinei munkások fizetése RT: munka FIZETŐESZKÖZ SN: Fizetőeszközként használtak gabonát, kenyeret, sört. Még a nemzetközi kereskedelem is gabonaalapú volt. A pénzérmék használata csak a római korban jött divatba. BT: kereskedelem NT: ezüstdeben ezüstkit gabonaféle kenyér pénzérme rézdeben rézkit sör FIZIKUS BT: tudós NT: Alexandriai Héron (i.e. 284–221) Arkhimédész (i.e. 287–212) FLABELLUM UF: strucctoll-legyező SN: Amikor a király elhagyta a palotát, minden alkalommal nagy alakú flabellumot vittek mögötte, hogy árnyékot nyújtsanak vele. A sírképeken gyakran látható a flabellum előkelők kezében, amikor a király elé járulnak. BT: legyező NT: Tutankhamon flabellumai FLAMINGÓ UF: Phoenicopterus (lat.) SN: Kenamun1 sírjának falfestményein láthatóak flamingók. BT: flamingóféle FLAMINGÓFÉLE UF: Phoenicopteridae (lat.) SN: A flamingók a sekély, sós vízek planktonevő madarai. Lábuk és nyakuk nagyon hosszú, sajátosan ívelt csűrük kávájának széle lemezes szerkezetű. Tollazatuk a fehér, rózsaszín, vagy vörös. Csapatokban élnek és telepesen költenek. BT: gólyaalakú NT: flamingó FLAMMINI, ROXANA BT: egyiptológus AD: flammini@mail.retina.ar FLAPPER (fi.) CSATTOGTATÓ FLASKA UF: flask (ang.) BT: tárolóedény NT: olajflaska újévi flaska FLASK (ang.) FLAX (ang.)
(1; 15)

FIRST INTERMEDIATE PERIOD (ang.) ELSŐ ÁTMENETI KOR (i.e. 2155–2040) (i.e. 2181–2050) (i.e. 2181–2140) (1; 15) (i.e. 2180–2133) FIRST PROPHET OF THE ROYAL KA OF TUTHMOSIS I (ang.) THUTMÓZISZ, I. KIRÁLYI KÁJÁNAK ELSŐ PRÓFÉTÁJA FIRTH, CECIL MALLABY (1878–1931) SN: Brit egyiptológus. Fő szerepet játszott a núbiai régészeti munkálatokban 1907-1910-ig, és 1913-1931-ig a korai dinasztiákhoz kapcsolódó feltárásokban Szakkarában, ahol feltárta a Dzsószer piramis körzetét, Dzsószer szerdabját (1924) és a Teti1 piramisa köüli temetőt. BT: angol egyiptológus RT: Dzsószer szerdabja FISCHER-ELFERT, HANS WERNER SN: A Lipcsei Egyiptomi Múzeum igazgatója. BT: egyiptológus NT: Fischer-Elfert, Hans Werner könyvei RT: Lipcsei Egyiptomi Múzeum (No.) FISCHER-ELFERT, HANS WERNER KÖNYVEI BT: Fischer-Elfert, Hans Werner NT: Papyrus Anastasi I. (1992) FISHBONE (ang.) HALSZÁLKA FISHER, CLARENCE STANLEY (1876. aug. 17.–1941. júl. 20.)(1; 2) SN: Philadelphiában született és Jeruzsálemben halt meg. Az American School of Oriental Research ügyvezető igazgatója volt. 1897-ben diplomázott a Pennsilvániai Egyetemen mint építész, de aztán újabb hivatásához maradt hű, a régészethez, amelyet a Philadelphiai Egyetemi Múzeum keretében végzett.(1; 2) 1921–1923-ig Dra Abu el-Nagát tárta fel. Az újbirodalmi sírokat és I. Amenhotep halotti komplexumát érintette munkája. BT: egyiptológus régész FISH-HOOK (ang.) FISHING (ang.) FISH TRAP (ang.) FISSIPEDIA (lat.) FITTING (ang.) (1; 18) HALHOROG HALÁSZAT VARSA HASADTUJJÚ EMLŐS CSŐÖSSZEKÖTŐ

FLASKA LEN

FLETCHER, JOANN BT: egyiptológus AD: Joann@Jfegypt.Demon.co.uk FLINT (ang.) FLOOD (ang.) KOVAKŐZET KOVAKŐ FŰRÉSZ ÁRADÁS FLINT SAW (ang.)

FITZWILLIAM MÚZEUM (An.) SN: A Cambridge-i Egyetem művészeti múzeuma. BT: múzeum

177

FLOTTA BT: tengeri hadászat NT: királyi flotta FLUTED HEADREST (ang.) FLY DUNG (ang.) (1; 18) BORDÁZOTT FEJTÁMASZ LÉGYÜRÜLÉK

FODRÁSZ SN: A fodrászok kivételezett helyzetben voltak, házról házra jártak, és így gyakorolták mesterségüket. Mialatt a fodrász a hajon és a szakállon dolgozott, a kliens térden állt. Miután a szakállat és a szőrrel fedett bőrt egy kenőccsel meglágyította, egy nagyon éles bronzpengéjű borotvával végezte a dolgát. Hogy a borotválás miatt jelentkező égető érzést enyhítse, a fodrász keserűmandula olajat masszírozott a bőrbe. BT: mesterség RT: hajviselet FOG SN: Az egyiptomiak sok durvára őrölt lisztből készült kenyeret ettek, s ebbe ráadásul még a sivatag pora is beleszállt, valamint a mészkő darabjai, amivel és amin őrölték. Ez nagyon koptatta a fogakat. A fogak kopottságából így következtetni lehet a személy korára. A fogak kopása esetenként annyira előrehaladott volt, hogy a fogínyek megsérültek, ami viszont elfertőződhetett és így számos kelés, tályog alakulhatott ki, akár a csontszövetet is károsítva. BT: rágószerv NT: fogbél Ramszesz, II. fogai Tutankhamon fogai RT: fogak érzéstelenítése fogbetegség

FOGÁSZAT SN: Egy 4. dinasztiabeli gizehi felfedezés során egy sírban több összedrótozott fogat találtak, amely azt sugallja, hogy már kísérleteztek a foghíd építéssel. (1; 8) BT: orvostudomány NT: fogak érzéstelenítése fogbetegség FOGBÉL UF: dental pulp (ang.) (1; 17) SN: A fogbél a fertőzések számára a durva fogkopások folytán vált szabaddá.(1; 17) BT: fog FOGBETEGSÉG BT: betegség fogászat NT: fogágy betegség fogínysorvadás fogkopás fogszuvasodás RT: Ebers-papirusz 739–750. sora fog FOGÍNYSORVADÁS BT: fogbetegség RT: fogínysorvadás elleni gyógyszer FOGÍNYSORVADÁS ELLENI GYÓGYSZER SN: A köményt, tömjént és szentjánoskenyérfa nedvét összekeverték és ezt az ínyre rakták. BT: gyógyszer FOGKOPÁS UF: dental abrasion (ang.) dental attrition (ang.) (1; 17) SN: A durva fogkopások a gabonafélék kézi őrlése során a lisztbe jutott homok és kődarabok folytán keletkeztek. A fogak néha annyira lekoptak, hogy a fogbél szabaddá vált és megfertőződött. Ez okozta továbbá az állkapocsízület túlterhelését és deformációját is. Elsődleges jele volt a csontízületgyulladás, amely gyakran szembetűnő az egyiptomi koponyákon. (1; 17) BT: fogbetegség FOGLALKOZÁS MESTERSÉG FOGOLY1 UF: rab SN: Az Újbirodalom korára a külföldön folytatott háborúk erős elterjedésével számos foglyot hurcoltak Egyiptomba és ajándékozták házi cselédként a templomoknak a magánuradalmaknak vagy a gazdáknak. Egy részüket szolgálólányokként, másokat dajkaként dolgoztatták. A rabul ejtett férfiakat a királyi építkezésekhez rendelték ki. A nők, ha elég szépek voltak, bejuthattak a hárembe, vagy zenészek ill. táncosnők lehettek. BT: ember NT: hadifogoly FOGOLY2 UF: kóré (héb.) Perdix perdix (lat.) BT: fácánféle FOGSEBÉSZ UF: dental surgeon (ang.) (1; 17) BT: sebész FOGSZUVASODÁS UF: caries (lat.) carious cavity (ang.) (1; 17) SN: A 4. dinasztiában Kheopsz1 rokonságának és udvaroncainak 1188 megvizsgált foga közül mindössze 38 szuvas fogat találtak (1; 17) (3,1%), ami a Ptolemaiosz korra 20%-ra emelkedett, mert ekkor jelent meg a cukornád. A kevés szuvas fog annak volt köszönhető, hogy mézzel és szentjánoskenyérfa nedvével édesítették ételeiket, sok fügét ettek, ami leszedte fogukról a lepedéket, és rengeteget rágtak. A fogszuvasodást a szájüregben élő Streptococcus mutans baktériumok segítik elő. BT: fogbetegség RT: fogszuvasodás elleni gyógyszer Streptococcus mutans (lat.) FOGSZUVASODÁS ELLENI GYÓGYSZER SN: Az Ebers papirusz ínyekről szóló fejezetében olvasható gyógyszer: kömény, fenyőtömjén, szentjánoskenyérfa

FOGADALMI PALETTA SN: Festék vagy kenőcs kikeverésére szolgáló, tálcaszerű kőlap, a művelethez kialakított kerek mélyedés körül gyakran gazdag díszítéssel. A predinasztikus kortól ismeretesek, fennmaradásuk és díszítésük azt sugallja, hogy fogadalmi áldozatként is használták őket. Legszebbek többek között az „Oroszlánvadászat” paletta és a Narmer-paletta. BT: paletta NT: Narmer-paletta (KEM: JE 32169) Oroszlánvadászat paletta FOGADALMI SZTÉLÉ UF: votive stelae (ang.) SN: A 19. dinasztiában ábrázoltak először nagy füleket fogadalmi sztéléken. Ezek a fülek istenek fülei voltak, amelyek arra voltak hivatottak, hogy az istenek biztosan meghallgassák az imádkozó imáját. BT: sztélé NT: Baj sztéléje FOGÁGY BETEGSÉG UF: periodontal disease (ang.) (1; 17) SN: Ez nagyon elterjedt volt Egyiptomban, amelyet a stressz és feszültség okozott rágás közben, valamint a durva fogkopások.(1; 17) BT: fogbetegség FOGAK ÉRZÉSTELENÍTÉSE SN: Egy memphiszi kővel vagy annak porával dörzsölték be az ínyt. BT: érzéstelenítés fogászat FOGALMAZÓ UF: draughtsman (ang.) BT: mesterség NT: Dzsemutefankh May3 (ang., spa.) Pasedu4 FOGAMZÁSGÁTLÁS SN: Fogamzásgátlásra a Kahun A papirusz 20-22. soráben krokodilürüléket 45 ml mézzel és savanyútejjel elkeverve ajánlják. BT: nőgyógyászat RT: Kahun A papirusz 20–22. sora FOGÁSZ UF: dentist (ang.) (1; 8) BT: orvos NT: Hesziré (i.e. 2667–2648)

178

gubója péppé zúzva és összekeverve közvetlenül a fogra alkalmazva.(1; 8) BT: gyógyszer RT: fogszuvasodás FOKHAGYMA UF: Allium sativum (lat.) garlic (ang.) (1; 13) SN: Az Ebers-papirusz 800 gyógyászati formulája közül 22 a fokhagymát ajánlja szívproblémák, fejfájás, daganatok, férgesség és harapások esetén. BT: fűszernövény hagyma szent növény FOLDING BED (ang.)
(1; 18)

NT: kosárfonás FONOGRAM UF: hangjel SN: Hangjelek, vagyis hangot jelölő írásjelek. Csak a mássalhangzókat jelölték pontosan, egy-egy fonogrammával akár 1-4 mássalhangzót is leírhattak. BT: írásjel NT: biliterális jel triliterális jel uniliterális jel RT: ideogram FOOD (ang.) ÉTEL SEBÉSZCSIPESZ ELŐUDVAR MUNKAFELÜGYELŐ FORCEPS (ang.) (1; 27) FORECOURT (ang.) FOREMAN (ang.) (1; 16)

ÖSSZECSUKHATÓ ÁGY TUTANKHAMON

FOLDING BED OF TUTANKHAMUN (ang.) ÖSSZECSUKHATÓ ÁGYA FOLDING HEADREST (ang.) FOLDING STOOL (ang.) (1; 46)

ÖSSZECSUKHATÓ FEJTÁMASZ ÖSSZECSUKHATÓ ÜLŐKE

FOLTOS BÜRÖK UF: Conium maculatum SN: Alkaloidja az erősen mérgező koniin. ½–2 m magas, kopasz, csöves szára gyakran lilafoltos. A koniin a nagy mérgező növények közé tartozik, a mozgató idegek végződéseit bénítja, s ezáltal az izommozgást is. BT: bürök FOLYAMI HAJÓ SN: Ezekkel közlekedtek a Níluson. BT: hajó NT: bárka felukka halászhajó kiránduló hajó papiruszhajó tutaj utasszállító hajó FOLYÓ ÍRÁS HIERATIKUS ÍRÁS FOLYOSÓ UF: corridor (ang.) passage (ang.) SN: A völgytemplomot és a halotti templomot fedett folyosó kötötte össze. BT: épületrész NT: Amenemhet, III. dahsuri piramisának folyosói Kheopsz1 piramis bejárati folyosója Királyok folyosója lejtős folyosó Nagy Galéria oldalfolyosó Thot kápolna folyosói Unisz piramisának folyosója FONALASCSÁPÚ KÉTSZÁRNYÚ SZÚNYOGALKATÚ FONÁLFÉREG UF: Fadenwürmer (ném.) Nematoda (lat.) roundworm (ang.) (1; 9) SN: A hengeresférgek törzsének egyik osztálya. Testük szelvényezetlen, szabad szemmel láthatóak. Jelentős részük állatban, emberben, növényekben élősködik. A legkisebbek mikroszkopikus nagyságrendűek, a legnagyobbak több méter hosszúak is lehetnek. A parazita fajok bélcsöve gyakran hiányzik vagy csökevényes, keringési és légzési szerveik nincsenek. BT: ál-testüreges hengeresféreg NT: farmídiumos FONALGYÁRTÁS SN: A még nyers rostokból laza fonalat sodortak, majd feltekerték gombolyaggá. Két ilyen gombolyagot a fonótálba tettek, s egy-egy szálat egy felfüggesztett gyűrűn átfűzve azok megfeszültek. Ezt rátekerték az orsóra és két tenyérrel sodorták. Ezzel vékony, feszes, megmunkálásra alkalmas fonalat kaptak. BT: cselekedet FONÁS UF: weaving (ang.) BT: cselekedet

FORGÓPÁNT UF: ĉarniro (esp.) charneira (por.) csuklóspánt hinges (ang.) (1; 18) scharnier (hol.) zsanér BT: csőösszekötő NT: bronz forgópánt csatlakoztató forgópánt hüvelyes forgópánt FORKED STAFF (ang.) FORRÓSÁG ÉVSZAKA FORRT ÁLLCSONTÚ VILLÁSBOT SEMU FORRT ÁLLKAPCSÚ

FORRT ÁLLKAPCSÚ UF: forrt állcsontú BT: vértes- és csontoshal NT: csupaszfogú FORSKALS CATFISH (ang.) FORTRESS (ang.) NÍLUSI HARCSA ERŐDÍTMÉNY

FOSZGENIT UF: horn lead (ang.) kerazin ólomszaruérc ólom-klorid-karbonát phosgenite (ang.) SN: Enyhén színezett, másodlagos ólomérceket tartalmazó ásvány. Vegyjele: Pb2Cl2CO3. (1; 396) Arcfestékekben mutatták ki jelenlétét. BT: karbonát FOWLKEEPER (ang.) BAROMFIŐRZŐ FŐADMINISZTRÁTOR UF: Great Steward (ang.) Hauptverwalter (ném.) BT: adminisztrátorok NT: Akhamenru (ang., spa.) Amenemhet Surer Ankhhor1 (ang.) Harwa (ang., ném.) Kenamun1 (ném.) Nikauré Pabasa3 Padihorresnet (ang., ném.) Padineit (ang.) FŐBÍRÓ LEGFŐBB BÍRA FŐEMLŐS UF: Primates (lat.) BT: méhlepényes NT: cerkófféle FŐFELESÉG UF: chief wife (ang.) minor consort (ang.) BT: királyi feleség NT: A’at Ahhotep, I. Ahmesz Ahmesz-Nefertari Ahmesz-Nofretete Anheszenamon

179

Baketwerel (ang.) Hamerernebti, I. Hamerernebti, II. Hotepheresz Iah2 (ang.) Inenek-Inti (ang.) Ízisz2 Ízisz3 Karoadzset Keminub Kentetenka (ang.) Mereszankh, III. Merititész, I. Meritré1 Mutemwia1 Mutnedzsemet Mutnofret Nagy Királyi Hitvesek Nefertari1 Nefertiti1 Neferu, I. Neferu, II. (ang., spa.) Neferukayet (ang.) Nitókrisz1 (i.e. 2218–2216) (i.e. 2184–2181) (1; 310) Nub-khesed (ang.) Szatia Szat-Ré Tauszert1 (i.e. 1198–1196) (i.e. 1188–1186) Teje1 Tem1 (ang.) Tetiseri Titi Thent Heb (ang.) RT: főfeleség öltözete FŐFELESÉG ÖLTÖZETE SN: A nyakék alatt összeráncolt ovális gallért viseltek. Ők Ízisz1 helytartóiként keselyűfejet hordtak, szárnyai a fejet takarták. BT: nők öltözete RT: főfeleség FŐFELÜGYELŐ UF: inspector (ang.) BT: felügyelő NT: orvosok főfelügyelője FŐHIVATALNOK BT: hivatalnok NT: Ramosze5 FŐISTEN BT: isten NT: Amon Ré FŐKANCELLÁR BT: kancellár NT: Imhotep1 FŐKINCSTÁRNOK SN: A legfőbb állások egyike. A főkincstárnok volt az összes pénzügyek vezetője. BT: kincstárnok FŐ KIRÁLYNÉV UF: nomen (ang.) SN: A név a fáraók címének 5. eleme, amelyet mindig másodikként írtak kartusba a trónnév után. Ez kb. a mi családnevünknek felel meg. BT: királyi titulus RT: Arany Hórusz-név Hórusz-név nebty név trónnév FÖLD ALATTI KAMRA UF: hypogeum (gör.) BT: kamra NT: Kheopsz1 piramis föld alatti kamrája Nefer és Ka-hai föld alatti kamrája FÖLD NT: mocsaras föld termőföld

FÖLDISTEN SN: earth god (ang.) BT: isten NT: Dedun (ang.) FÖLD KÖNYVE UF: Aker Könyve Book of Earth (ang.) SN: Az egyik nagy, mágikus szövegeket tartalmazó 4 részből álló gyűjtemény A 20. dinasztiában keletkezett és számos ramesszida sír halotti kamrájában tűnik fel. Ré1 napisten Alvilágban tett utazását és fénybe való kilépését beszéli el. A kert, a föld szellemét eredetileg egy földsávval ábrázolják, két végén egy-egy fejjel. Majd később, két egymásnak hátat fordító oroszlán képében tűnik fel. Emiatt kettős oroszlánnak vagy ikeroroszlánnak (Aker) nevezik. Ő a túlvilág őre, és Ozirisz védelezője. A könyv elmeséli az éjszakai átváltozásokat és a Nap születését. BT: halotti irodalom könyv varázsszöveg FÖLDKÖZI-TENGER NAGY KÉKSÉG FÖLDMÉRŐ SN: Ha az áradás elsodorta a mezsgyét, földmérőt hívtak és új határkövet állíttattak. Piramisépítéskor ők rajzolták fel a leendő piramis pontos helyét. Hogy megbizonyosodjanak a terület tökéletes simaságáról, a földmérők a piramis kerülete mentén árkot ástak és vízzel töltötték meg. Ha nem folyt az árokban, azt jelentette, hogy a terület és a kövek teljesen egy szintben vannak. BT: mesterség FÖLDMŰVELÉS SN: A földművelés módszerei (vetés, aratás) i.e. 3500-ban honosodtak meg. Először a földet ekével felszántották. Egy ember fogta az ekét, ami egy szarvasmarha után volt kötve, a szarvasmarhát pedig egy másik ember hajtotta. Mögöttük a vetőmagszóró földműves ment, aki nyomban beleszórta a magot a frissen fellazított földbe. Mindezek után végighajtottak egy juhnyájat a mezőn, hogy betapossák a magot a földbe. BT: gazdasági munka NT: aratás gabonatermesztés vetés RT: földművelő falu FÖLDMŰVELŐ FALU BT: falu NT: Merimda-Beni-Salam RT: földművelés földműves földműves lakóháza FÖLDMŰVES UF: árpa urai niszutiu tönköly urai SN: Az egyiptomi társadalomban az írnokokat, papokat és a kézműveseket eltartó támasz a földműves volt. BT: paraszt NT: ain labakhai földműves RT: földművelő falu földműves lakóháza FÖLDMŰVES LAKÓHÁZA SN: A tűző napon keményre szárított vályogtéglából épült. Csak 3-4 helyiség volt benne, a főzés és sok más gazdasági munka a szabad ég alatt zajlott. A családtagok a szellős tetőteraszon pihenhettek. A magtárak és a szerszámoskamrák az udvaron helyezkedtek el, és éjszaka ott őrizték a háziállatokat is. BT: lakóház RT: földművelő falu FÖLDPÁT UF: feldpathoids (ang.) feldspar (ang.) SN: Áttetszően zöld. 40-60%-ban kőzetalkotója a gránitnak is. Lelőhelyei Vádi el Rusheid, Gebel Migif, Vádi Nugrus, Vádi Higelig. BT: tektoszilikát NT: szodalit2 FŐMINISZTER VEZÍR

180

FŐNIX FŐNÖK

BENU (óei.) BT: mesterség NT: Amenemopet8 (ném.) Amennakht2 Ankhefenrahorakhty (ang., spa.) énekesek főnöke Hauf (ang., ném., spa.) Hóri8 Ini1 (ném.) Neferrenpet3 (ang.) orvosok főnöke Paszer2 Raia1 Ramszesz, II. (i.e. 1279–1213) (1; 311) (1; 204) Riya2 Suroy Uszerhat8

RT: főpapok öltözete FŐPAPNŐ SN: A szüzességre kényszerített főpapnők hivatala örökbefogadás útján szállt át az utódra. BT: főpap papnő NT: Amenirdisz, II. Amon főpapnője Ankhnesneferibra Hathor1-főpapnő Juput-főpapnő Neszkhonsz Sepenupet, II. Sepenupet, III. thébai főpapnő FŐPAPOK ÖLTÖZETE SN: A főpap fehér tiarát hordott, mellvértjén szimbolikus drágakövek tüze ragyogott. BT: öltözet RT: főpap FŐRAKTÁRNOK BT: mesterség NT: Nebamun FÖRSTA INTERMEDIET (své.) ELSŐ ÁTMENETI KOR (i.e. 2155–2040) (i.e. 2181–2050) (i.e. 2181–2140)(1; 15) (i.e. 2180– 2133) FŐTT ÉTEL UF: peszi (óei.) BT: étel NT: lencsés-babos ragu FŐUDVARMESTER UF: major-domo (ang.) majordomo (ang.) BT: mesterség NT: Amenemopet4 (ang., ném., spa.) FŐVÁROS UF: nuit SN: A főváros és határa, mint a polgári és katonai kormányzat székhelye, a tartományi vallás központja. BT: város NT: Abu Szír Akhet-Aton (óei.) Athribisz1 Létopolisz (gör.) Memphisz Per-Szopdu (óei.) Saruna Tanisz (gör.) Théba (gör.) Xoisz FŐZÉS SN: Lenmagból, sáfrányból vagy szezámmagból sajtolt olajjal főztek. BT: táplálkozás RT: fűszernövény tűzhely FARAFRA OÁZIS TÖREDÉK

FŐORVOS UF: chief physician (ang.) BT: orvos NT: Amenhotep9 (ang., ném., spa.) Imhotep1 Nebamun5 (ang., ném.) Nebamun11 (ang., ném.) Nemtiemhat (ang., ném., fr.) FŐPAP UF: high priest (ang.) Ker Heb (óei.) sumo sacerdote (spa.) SN: A főpap volt a papi ranglétra legmagasabb fokán. Csak abból válhatott főpap, aki kívülről tudta az ősi szent könyveket. A vallásügy főintézője volt a főpap, de ez a méltóság örökölhető is volt, vagy választás útján is betölthették. BT: pap NT: Aaheperkarénefer Amenemheb3 Amenhotep Amenmesz6 Amenwahsu2 (ang., ném., spa.) Amon-főpap Bakenhonszu1 Dzsadzsaemankh Dzsedher Haankhef (ang.) Haemuaszet1 Hatiay2 (ang., ném., spa.) héliopoliszi főpap Hepuszeneb Herihór Heriu, I. (ang.) Honszu1-főpap Honszu2 Imhotep1 Imhotep2 Imiszeba Iuwlot (ang.) Ken2 (ang.) Kenamun1 (ném.) Khay4 (ang.) Masaharta (i.e. 1054–1046) Mut-főpap Nebszeni2 Neferhotep9 (ang.) Nesperennub Neszamon Onurisz-főpap Ozirisz-főpap Panehszi1 Petoszirisz Pinodzsem, I. Ptah-főpap Ramszesznaht Sedszunofertum Sepenupet, I. Szobek-főpap Uszerhat2 Wennefer2 (ang.) (i.e. 1279–1213) Wennefer6 (ang.)

FRAFRA OÁZIS FRAGMENT (ang.)

FRANCIA EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Alliot, Maurice (1903–1960) Amélineau, Émile (1850–1915) Barsanti, Alessandro (1858–1917) Bisson de la Roque, Fernand (1885–1958) Bruyère, Bernard (1879–1971) Bucher, Paul Chabas, François Joseph (1817. jan. 2. – 1882. máj. 17.) Champollion, Jean-François (1790.dec.23.–1832.márc.4.) Chassinat, Emile Gaston (1868–1948) Chevrier, Henri Dacier, Bon Joseph Baron (1742. ápr. 1.–1833. feb. 4.) De Morgan, Jacques Jean Marie (1857–1924) Desroches-Noblecourt, Christiane (1913–) Deveria, Théodule M. (1831–1872) Drioton, Étienne-Marie (1889–1961) Garnot, Jean Sainte Fare (1908–1963) Gauthier, Henry Louis Marie Alexandre (1877–1950)

181

Eugène (1838–1908) Lefébvre.jún.27.) Fröhlich syndrome (ang. RITA E. J. 15. MRC 707 Washington. Box 37012.27. (1. dec. Nefertiti1. Alexandre (1868–1938) Ratié.: 202. Pierre (1885. Rougé (1811. PAUL BT: egyiptológus AD: pjf@coco.de FRENCK.) GOMBA FUNERARY PRACTICES (ang. ELKE BT: egyiptológus AD: freier@bbaw. ERWIN SN: Osztrák ókorkutató muzeológus. hossz ujjak és lábujjak jellemzik.) Montet.jún. a ma ismert furnérlemezt csak 1884 óta használjuk. Weill.–1966.)(1. Rita E. – 1881. Egy furnérlemezt találtak a szakkarai Dzsószer piramis egy folyosólyán. Christian Leclant.) Varille. augusztusában – Egyptian Funerary Arts and Art of the Ancient Near East). Labrousse. 20013-7012 Tel. Alessandro (1858–1917) Bisson de la Roque. Auguste Ferdinand François (1821. Jean Lefébure. hogy a fatönköknél stabilabb és nagyobb méretű anyagot tudnak így létrehozni.) FRANCIA RÉGÉSZ BT: régész NT: Barsanti. Christiane (1913–) Lauer.) SN: A gerendázatnak az architráv és a hosszú párkány közötti része. Már a 3. Emile Gaston (1868–1948) Chevrier.) SN: Washingtonban található. 19. RT: Fröhlich szindróma FRÖH-LICH’S SYNDROME (ang.) FRÖHLICH SYNDROME (ang. A koponya megnövekedése mentális és nemi visszamaradottságot okoz.C.) FUNGI (lat. dinasztiára datálták és feltehetően egy koporsó oldalának egy részét képezte.357. ALFRED (1871–1953) SN: Ausztriai farmakológus és neurológus. aug. 9) SN: Több vékony farétegből rétegesen összeragasztott falap. Jean-Philippe (1902–2001) Leblanc.) Frohlich syndrome (ang.) (1. George (1865–1917) Loret. Csupán e két kiállítás anyaga közel 700 tárgyat tartalmazott.Grébaut Jouguet. filozófiáról és királyságról. A másodlagos nemi jelleg az agyalapi mirigy és a hipotalamusz gyenge működésének vagy betegségének eredménye. 11. Kiállításokat szervezett az Amarna-korról (Pharaohs of the Sun: Akhenaten. A Fröchlich szindróma nem örökölhető. BT: egyiptológus NT: Freed.) FROHLICH SZINDRÓMA FRÖHLICH. Victor (1859–1946) Mariette. ásatott Tell el-Amarnában.) FRESKÓK FRÍZ KŐRISFA FALFESTMÉNY UF: thrinkos (gör. Jean Zivie. Henri Desroches-Noblecourt. Tutankhamen). 5.) FREER MŰVÉSZETI GALÉRIA (USA) UF: Freer Gallery of Art (ang. Az ácsok nyilvánvalóan rájöttek.) SN: A szindróma nevét Alfred Fröhlichről kapta. jan. A KV55-ös sír szarkofágjában talált múmián állapítottak meg ilyen szindrómát. számos könyvet írt az egyiptomi vallásról. Jean-Philippe (1902–2001) Mariette. hogy Tutankhamont a tarkójára mért jókora ütéssel gyilkolták meg. 9) BT: faanyag 182 . – 1881. ápr. Alain FRANCIA HÓDÍTÓ BT: hódító NT: Bonaparte Napóleon (1769.dk FRANKFORT. SN: Egy nemzetközi szaktekintély az egyiptomi művészetben: 1985–1987-ig a „Ramses the Great” elnevezésű kiállítást vezette.) GALÉRIA (USA) FREER MŰVÉSZETI FUNERARY CONES (ang. 17) (1.) FRANDSEN. Gaston Camille Charles (1846. Pierre (1885. jan. 8) MCCLUNG MÚZEUM BT: galéria AD: Freer Gallery of Art / Arthur M. MCCLUNG MUSEUM (ang. dinasztia idején tudtak az ácsok furnérlemezt készíteni(1. NT: Ramesses the Great (1988) FREER GALLERY OF ART (ang. könyvei AD: rfreed@mfa.O. Raymond (1874–1950) Yoyotte. KÖNYVEI BT: Freed. A. Audran Lalouette.19.feb.jún. RITA E.–1821. HENRI (1897–1954) SN: A Chicagoi Egyetemen a Keleti Intézet régésze volt. Sackler Gallery Smithsonian Institution P. 8) FRAXINUS EXCELSIOR (lat. Cl.) (1.4911 FREIER. 9). máj. P.) Maspéro. Fernand (1885–1958) Chassinat.30.jún. A Bosztoni Szépművészeti Múzeumban volt kurátor 1989-ben. 11. Ő tisztította le az Ozireiont 1926-ban. amelyet a Kairói Egyiptomi Múzeumból utaztatott meg. FURNÉRLEMEZ UF: plywood (ang.) (USA) FRANKINCENSE (ang. 1901-ben publikálta a ma már Fröhlich szindróma néven ismert állapotot.ihi. Auguste Ferdinand François (1821. 11. 19.jún. A hatrétegű furnérlemez rétegeit faékekkel erősítették össze. 31. BT: egyiptológus régész RT: Keleti Intézet Múzeuma (USA) Ozireion FRANK H. D.) zophoros (gör.23. Alfred (1871–1953) KV55 koporsó FTÁH FUL PTAH MEMPHISZ TEMETÉSI SZERTARTÁS SÍRKÚP TEMETÉSI SZERTARTÁS BAB FTÁH VÁROSA FUNERAL (ang. Gustave (1879–1957) Legrain. az egyiptomi és közel keleti művészetről (1998.– 1916.4880 Fax: 202.) Montet. BT: építészeti elem NT: áldozati ajándék-fríz heker-fríz HAJVISELET FRÖHLICH SZINDRÓMA FRÖHLICH SZINDRÓMA FRIZURA FROHLICH SYNDROME (ang. Claire Lauer.) FREED.19. A korát a 3. mivel aki ebben szenved terméketlen.) Moret.jún. Suzanne Revillout. ez a találmány azonban az évezredek folyamán feledésbe merült.ku. aki megállapította. feb.–1872.–1966.633.org FREED. Hatalmas gömb alakú koponya. Rita E.) FRÖHLICH SZINDRÓMA FRÖHLICH SZINDRÓMA FENYŐTÖMJÉN KŐRISFA FRÖHLICH SZINDRÓMA UF: Adiposogenital dystrophy (lat. (1843–) Robichon. BT: osztrák egyiptológus FRÊNE (fr. BT: betegség RT: Fröhlich.) Frohlich szindróma Fröh-lich’s syndrome (ang.

(1.) UF: Zeta Canis Major (lat. amelyet kötéllel erősítettek egybe. hogy a fűrész ne akadjon el. A KV56-os sírból kerültek elő 1908-ban.5 cm. A fűrészvágatot ék alakúra kellett kialakítaniuk. Quantarától 22 kilométerre keletre. PERLA BT: egyiptológus AD: perlafuscaldo@usa. századi római fürdőket találtak 1998-ban a Sínai-félsziget északi részén a Baluza régióban.net FUTÁR HÍRVIVŐ FÚVÓS HANGSZER BT: hangszer NT: duda furulya fuvola kettős síp trombita FŰ FÜGE BT: építőanyag UF: Ficus carica (lat. BT: édesítőszer gyümölcs NT: szikomorfüge SZIKOMORFA FÜGEFA FÜGGŐÓN UF: mérőón SN: A falak vagy kőtömbök vízszintjét határozta meg.) BT: kőszerszám piramisépítéshez használt szerszám rézszerszám sebészeti szerszám NT: rézfúró vonós fúró római kori szakemberek. BT: mérőeszköz szerszám FÜLBEVALÓ UF: earring (ang. s mindegyikhez tartozott egy gőzkamra is. BT: fácánféle FÜSTÖLŐ BT: szertartási tárgy NT: borókás füstölő FŰSZER FŰSZERNÖVÉNY FŰSZERNÖVÉNY UF: fűszer BT: növény NT: ánizs fahéj fokhagyma görögszéna kakukkfű kasszia koriander kömény mustár UF: fürdőhelység SN: Egyiptomi régészek III. BT: építmény RT: fürdőszoba FÜRDŐSZOBA UF: bathroom (ang.) saw (ang.) (1. akik azt mondják. meglehetősen egyenetlenül voltak kialakítva és csak egy irányba dőltek. dinasztiából. Széthi korából valók a 19. 28) SN: A fűrészport dunszkötések alapbázisaként hasznosították. BT: fülbevaló FÜLESKANCSÓ SN: Az elhunyt mosakodásra használja. A meleg víz és a gőz csővezetékeit a falakba építették. A fürdő falait mésszel vonták be. A fülbevalók II.) BT: munkaeszköz NT: famegmunkáló fűrész sebészfűrész FŰRÉSZELÉS SN: A fadarabokat az ácsok úgy fűrészelték kisebb hasábokra. hogy a szennyezett víz könnyebben elfollyon. hogy két fa közé beszorították. A fürdők. 28) FUSCALDO. A fürdőmedence körül kőpadok voltak. nem pedig hegyesen. bizony tévednek – még és már életükben kell részesülniük a feltámadás szentségében. amelyeket folyamatosan engedtek le.) SN: A Nagy Kutya Csillagkép egyik csillaga. BT: Nagy Kutya FÚRÓ UF: drill (ang. 13) BT: ácsmunka NT: fűrésznyom RT: famegmunkáló fűrész fűrészpor FŰRÉSZFOG UF: saw-teeth (ang. Az egyiptomiak mindig állva „zuhanyoztak” egy meszes kőlapon állva. 15) SN: A fürjek vadászata a gazdagok kedvenc időtöltése közé tartozott. hogy megakadályozzák a víz beivódását a nyers téglafalba. A fürjhús finom csemege volt számukra. BT: halotti tárgy FÜLESKERESZT ANKH FÜLÖP EVANGÉLIUMA SN: Kopt szöveg. ők előbb meghalnak s azután támadnak fel.) quail (ang.” BT: nag hammdi kódex FÜRDŐHELYSÉG FÜRDŐ FÜRDŐ BT: por RT: fűrészelés FÜRJ UF: Coturnix coturnix (lat. (1. (1. Hosszúságuk 13.) (1. Fentről lefelé fűrészeltek és a kötelet a munka haladtával tologatták a külső foglalaton. A szegény emberek fürdő híján házon kívül mosakodtak. mivel ezen a – római kori és bizánci emlékekben egyaránt igen gazdag – területen az eddig talált öt hasonló fürdőben nem alkalmaztak ilyen megoldást a 183 . 13) SN: Süteményeket édesítettek vele. vagy kis medencéken keresztül. meleg és hideg vizű helyiségek voltak. akik betű szerint értelmezik a feltámadást”: „Azok. a fogvégeket pedig sokszor egyenesen hagyták. így a szolgák még nagyobb hatékonysággal tudták önteni a vizet urukra.) fig (ang. Az árkokat kicsípték.) BT: ékszer NT: fülbevalók (KEM: CG 52397-52398) osztrigahéj függő FÜLBEVALÓK (KEM: CG 52397-52398) SN: Aranyból készültek. melyet enyhén lejtősre csináltak. 20f) BT: famegmunkáló fűrész FŰRÉSZNYOM UF: saw mark (ang. amely kigúnyolja „a tudatlan keresztényeket.) (1. A Nag Hammadi közelében talált 13 papirusztekercs egy része tartalmazza Fülöp evangéliumát.) BT: fűrészelés NT: bazalt kövezőkövön látható fűrésznyomok szarkofágján látható fűrésznyomok Kheopsz1 gipszöntvénye (PM: UC 69833) FŰRÉSZPOR UF: sawdust (ang. (1) BT: szoba NT: akhet-atoni fürdőszoba FŰRÉSZ UF: pullsaw (ang. s ez egyedülálló leletnek számít a térségben.RT: asztalos FURUD (ar.) SN: A fürdőnek szánt terem a ház urának szobája mellett volt.) SN: A fogak a fogófoglalattól a fűrész végének lekereküléséig terjedtek. Az elhasznált vizet vagy égetett agyagból készült csatornán keresztül vezették el a falon át.

(1. 7) saule pleureur (fr.) SN: Egyiptomban megtalálható fafajta volt.) szomorúfűz willow (ang.)(1. 7) BT: fafajta 184 . amelyet bútorok készítésére használtak korlátozott számban.petrezselyem sáfrány RT: főzés sütés FŰZFA UF: Salix safsaf (lat.

II.Raml faluban született. adjunktus.–2005.júl. 1999–2002 között Széchenyi professzori ösztöndíjas volt.–2005. GABOLDE. The (1993) GABALLA. La (1994) GABONA ARATÁS SN: A semu évszak Epifi hónapjának utolsó napjaiban. II. MASZTABÁJA NEFERMAAT. 20.G7721 KAKHERPTAH MASZTABÁJA SN: 5. MASZTABÁJA KAMENI MASZTABÁJA HUFUHAF. 49) OROMFEDELŰ LÁDA GABODA PÉTER BT: magyar egyiptológus AD: 1024 Budapest. MASZTABÁJA KÁEMTHENENT MASZTABÁJA ANKHAF MASZTABÁJA DUAENHOR MASZTABÁJA AKHETHOTEP2 ÉS II. Herbert Walter Fairman tanítványa volt. 1980-ban a történettudomány kandidátusa. aug. III.766) KANOFER SÍRJA SN: A nyugati temető középső szektorának legnagyobb masztabája. GABALLA ALI SN: Kufour Al.19. 1813). A Supreme Council of Antiquities titkára. MASZTABÁJA SZESEM-NEFER. században Mezopotámiában (1988) sör az ókori Egyiptomban és Mezopotámiában.) NT: Alalah társadalma és gazdasági élete az i.S. MASZTABÁJA MINKHAF MASZTABÁJA MERESZANKH. Tomb 32 (1985) GAÁL ERNŐ KÖNYVEI BT: Gaál Ernő (1941. június 10-e körül kezdődött a gabona aratása. 1971-1981-ig tanársegéd. MASZTABÁJA DUAENRÉ MASZTABÁJA SZESEM-NEFER. 1981-1997 az ELTE BTK egyiptológiai tanszékének egyetemi docense. II.com GABOLDE. BT: magyar egyiptológus NT: Gaál Ernő cikkei Gaál Ernő könyvei GAÁL ERNŐ CIKKEI BT: Gaál Ernő (1941. Marc NT: statue de Merymaât gouverneur de Djâroukha (Bologne K. MERITITÉSZ MASZTABÁJA KÁEMSZEKHEM MASZTABÁJA KHNEMDZSEDEF MASZTABÁJA 2 G7753 G7760 G7810 G7813D G7814 G7815 G7820 G7821 G7822 G7836 G7851 G7946 G7948 G50C G50D G1203 G2000 G7837+7843 G2196 G2370 G2374 G2378 G4000 G4940 G5080 G5110 G5170 G5230 G5550 G7000X G7050 G7060 G7070 G7101 G7102 G7130 G7140 G7142 G7150 G7152 G7211 G7244 G7246 G7248A G7249 G7350 G7391 G7411 G7510 G7550 G7650 G7660 G7711A GAÁL ERNŐ (1941.gabolde@mom. magas rangú tisztségviselőnek emeltek. Később az ELTE BTK Ókortörténeti Intézetének igazgatója. 1983-ban a thébai magyar régészeti expedíció tagja. II. I.) NT: First Preliminary Report on the Hungarian Excavation in Thebes-West.cairo. 1989-ben Trefort díjban részesül. 20. LUC BT: egyiptológus AD: lgabolde@internetegypt. aug.) SN: Szombathelyen született magyar egyiptológus. MARC BT: egyiptológus NT: Gabolde. 18–17. A (1988) Stamped Bricks from TT32. BT: gizehi masztaba IASZEN MASZTABÁJA SZENNEDZSEMIB INTI MASZTABÁJA HNUMENTI MASZTABÁJA SZENNEDZSEMIB MEHI MASZTABÁJA HEMIUNU MASZTABÁJA SZESEM-NEFER. KÁPOLNÁJA SZEHEMANKHPTAH MASZTABÁJA DZSEDEFHÓR MASZTABÁJA KHAEMANKH MASZTABÁJA KHUENPTAH KÁPOLNÁJA KHUENPTAH MASZTABÁJA MESTJU MASZTABÁJA MENIB MASZTABÁJA BAUFRÉ MASZTABÁJA HOTEPHERESZ. II. Az ELTE BTK-n tanult 1962-1967-ig. ő tárta fel Bakenamun sírját. Kutatási területe az ókori keleti társadalomés gazdaságtörténet. 1970-1971 az ELTE BTK ókori keleti történeti tanszékén ösztöndíjas. amelyet egy Kephrén vagy Kheopsz1 idejében élt ismeretlen.–2005.) (1. az Egyiptológia Tanszék vezetője. G7110-7120 G7210-7220 G7310-G7320 G7410-7420 G7430-7440 G7530-7540 185 . BT: egyiptomi egyiptológus RT: Supreme Council of Antiquities (Eg. BT: gizehi masztaba MINDJEDEF MASZTABÁJA DZSATI MASZTABÁJA INEKEF MASZTABÁJA KAAPER3 MASZTABÁJA HAPENENEBTY MASZTABÁJA IJNEFER. dinasztiabeli masztaba. MASZTABÁJA ITETI MASZTABÁJA MERESZANKH. MARC CIKKEI BT: Gabolde. MASZTABÁJA NEFERTKAU. Keleti Károly u. 25.eg GABLE-LID CHESTS (ang. MASZTABÁJA BABAEF MASZTABÁJA IDU NEFER MASZTABÁJA HOTEPHERESZ.) AD: gaballa@main-scc.júl. 20. Alalah társadalmi és gazdasági élete. I. ókortörténész.19. Marc cikkei AD: marc. az egyiptomi Újbirodalom gazdasági élete.júl. aug.eun.fr GABOLDE. II.e. KÁPOLNÁJA SZNOFRU-KHAF MASZTABÁJA KAR1 MASZTABÁJA IDU1 MASZTABÁJA KAWAB MASZTABÁJA NEFERTKAU. I. III. 1997-től egyetemi tanárrá nevezték ki. I. II.) (ang.19. egyiptomi régészet. KÁPOLNÁJA HUFUHAF. MASZTABÁJA PTAHNEFERSZESEM MASZTABÁJA MESUW MASZTABÁJA NEBTYHERKAUWS MASZTABÁJA ANKHMARÉ MASZTABÁJA WERMERU1 MASZTABÁJA NEFU ÉS KHENETEMSZETJU MASZTABÁJA KHAFRAANKH MASZTABÁJA G G50B BT: abüdoszi sír RT: abüdoszi hüpokephal (KEM: 10691) BT: abüdoszi sír RT: abüdoszi hüpokephal (BM: 37330) BT: abüdoszi sír RT: abüdoszi hüpokephal (BSZM: 02. 1982-ben Maróth Károly díjat kap.

BT: egyiptomi egyiptológus RT: Higher Studies of the Coptic Institute Tuna el-Gebeli nekropolisz GALACSINHAJTÓ SZKARABEUSZ TEJNÖVELŐ SZER GALACTAGOGUE (ang.csic. 19) GALAMB SN: Ketrecekben tartották őket étkezési célokra. Budapest. 9) lead glance (ang. amelyet Back Fülöp szervezett meg pénzt és fáradtságot nem kímélve. Bőrből. melegvizes oldatokból válik ki. Finomra őrölve fekete arcfestékként használták és szemfestékek alapanyagaként i.) színgalandféreg GAMHUDI ÁSATÁS (1907.) tapeworm (ang.) (1. BT: gabonatermesztés GABRA. Thot1 isten jelképeként. BT: gabonatermesztés GABONATERMESZTÉS SN: Egyiptom gazdasági életének alapját jelentette.) Hamadryaspavian (ném. BT: növényi élelem fizetőeszköz NT: árpa búzaféle fehér szehet zöld szehet GABONAMAGTÁR SN: Az ókorban Egyiptom volt a világ gabonamagtára. rendkívül tág hőmérsékleti tartományban. Az előkerült emlékeken négy város osztozott: Kairó. és a Higher Studies of the Coptic Institute igazgatója. Kiegészítőként fehér ólommal keverték a színárnyalat befolyásolására és a szem fertőzések elleni védelmére.) SN: Belső élősködők. magasságuk 60–70 cm. a Kairói Egyetem Egyiptológiai Intézetének igazgatója. A felszínközeli. 4. majd Liverpoolban tanult és Párizsban. amely a Nap ellen is védte a felsőtestet.) ISZAPSÁS GALLÉR SN: A gallér mindkét nem által viselt dekoratív ékszer volt. BT: pávián GALLIFORMES (lat. Smoleński. Nemcsak a nép táplálására szolgáltak. BT: galambféle házi kedvenc GALAMBALAKÚ UF: Columbiformes (lat. A városokban és falvakban a kenyér és a kancsó sör helyettesítette a pénzt.) galena (ang.) (1. az előző (sharunai) ásatás vezetője lebetegedett.) Sacred baboon (ang. Bécs és Krakkó. fémből vagy textilből készítették. Sok közülük emberre és háziállatokra egyaránt veszélyes.) Mantelpavian (ném.es GALASSO.) SN: A Tuna el-gebeli nekropoliszban találtak galléros pávián múmiákat. Sziklás sivatagokat kedvelik Testük hossza 60– 75 cm. ALBERTO BT: urugváji egyiptológus GALENA (ang. A táplálkozás alapjául szolgáltak elsősorban kenyér és sör formájában.) Hamadryas baboon (ang. BT: molibdén ásvány szulfidérc RT: mesdemet (óei. 9) ólom-szulfid SN: Vegyjele PbS.) Papio hamadryas (lat. amelyet a mai napig használnak még Észak-Afrikában és Közel-Keleten. BT: laposféreg NT: Echinococcus (lat. vállszélességük 40–60 cm. Az ásatás vezetését Ahmed Bey Kamalnak kellett átvennie. mert T. Az ólom fő ércásványa. színesre festették és drágakövekkel díszítették. Többnyire a különböző magmákból felszálló. majd a Szépművészeti Múzeumban leltek otthonra. BT: növénytermesztés NT: gabona aratás gabonaőrlés gabonatisztítás GABONATISZTÍTÁS SN: Az asszonyok végezték rostával és szórólapáttal.) TYÚKALAKÚ GALUCCI.) GALENIT GALENIT UF: blue lead (ang.) BT: galambalakú NT: galamb gerlice GALANDFÉREG UF: Cestoda (lat.) lead sulphide (ang.) SN: A Kis-Ázsiából.filol. a Kaukázus és a Kaszpi-tenger vidékéről származó gabonanövények a neolitikum idején jutottak el Egyiptomba.–) SN: Az első magyar régészeti expedíció második állomása. az Egyetem ásatásainak igazgatója Gebel el-Tunában. A két világháború között a Tuna el-gebeli nekropolisz sírjain dolgozott.e. A lisztbe jutott kőpor és homok erősen rongálta a fogazatukat. de az ókori egyiptomiak szent állatként tisztelték.. szervezetük nagymértékben leegyszerűsödött. CARLOS BT: urugváji egyiptológus GÁLYA BT: hajó GABONAŐRLÉS SN: Az nők végezték a szabadban kőlapokon. SAMI (1892–1973) SN: Életpályája során volt a Kairói Egyetem professzora. márc.) Mantled baboon (ang.(100) A hímek általában kétszer nagyobbak a nősténynél és nagyobb szőrzetet viselnek fejükön és felsőtestükön.BT: aratás gabonatermesztés GABONAFÉLE UF: cereal (ang. majd ebből cerusszit (PbCO3) jön létre. A búza és az árpa számos alfaját ismerték. BT: ásatás RT: gamhudi temető 186 . oxidációs övben könnyen elbomlik: ilyenkor anglezit (PbSO4).) BT: madár NT: galambféle GALAMBFÉLE UF: Columbidae (lat. Bordeaux-ban doktorált. hanem fizetőeszközként is.) (1. A Budapestre került leleteket először a Néprajzi Múzeumban állították ki.) gabonanemű gabonanövény grain (ang. amely néhány ezreléknyi ezüstöt mindig tartalmaz.) galenitbánya szempillafesték GALENITBÁNYA BT: bánya NT: Gebel el-Zeit bánya GALÉRIA BT: egyiptológiai gyűjtemény NT: Freer Művészeti Galéria GALINGALE (ang. BT: magtár GABONANEMŰ GABONANÖVÉNY GABONAFÉLE GABONAFÉLE GALAN. Mára már kipusztultak Egyiptomból. BT: nyakék NT: gyöngygallér GALLÉROS PÁVIÁN UF: Arabian baboon (ang. JOSE MANUEL BT: egyiptológus AD: jmgalan@shapshu. 3000-től kezdve. Gyakran az egyszerű matrózok és a főtisztségviselők egyaránt gabonában kapták fizetésüket.

The (1973) GARDNER. A hátlapon többnyire Hathor1. BT: régész GAS CHROMATOGRAPHY (ang. Upuaut-2). 1957. The (1959. 120 m széles délkelet ÉNy-i fekvésű területen. HENRY LOUIS MARIE ALEXANDRE (1877–1950) BT: francia egyiptológus GAUTHIER. 1966) Hymns to Amon from a Leiden Papyrus (1905) Kadesh inscriptions of Ramesses II (1960) Late-Egyptian Miscellanies (1937) Late-Egyptian Stories (1932) Ramesside Administrative Documents (1968) Royal Canon of Turin. a Hórusz-fiúk és a szentélyén fekvő sakál.) gázkromatográfiás vizsgálat GC (röv. SN: Gustave Jéquierrel vezetett ásatásokat Listben. E.e.) GÁT CSIGA GÁZKROMATOGRÁFIA BT: építmény NT: Asszuáni gát Heptasztadion GÁTOS HALÁSZAT UF: weir fishing (ang. vagy a dzsed-oszlop tűnik fel.29. 344) GARDINER. A mozgó fázis gáz halmazállapotú. 2685–i. 2260) (i. Chemin du Puy-en-Velay. RICARDO BT: urugváji egyiptológus GARDI EGYIPTOLÓGIAI EGYESÜLET (Fro. Anubisz alakja. BT: egyiptológus régész GAZDASÁGI INTÉZŐ UF: steward (ang. amint a mumifikálás nehéz feladatát végzi.) GAMLA RIKET (své. 1979. A sírokat az ókorban és a modern korban is sírrablók fosztogatták. 2200) GANAJTÚRÓ GANÉJTÚRÓ SZKARABEUSZ SZKARABEUSZ 1933 téli időszakaiban a Kharga-oázist kutatták a Líbiai fennsík egy kis területével együtt. A sík területen a pillanatnyi igényeknek megfelelően aknákat vagy föld alatti kamrákat vágtak és azok oldalaiba vájták az újabb és újabb sírokat. 2620–i.) FOKHAGYMA ÖLTÖZET GARNOT.márc.e. BT: német egyiptológus RT: Upuaut-1 Upuaut-2 GARCÍA. szerencsés esetben a halott megnevezésével együtt. 2180) (i. aki Fajjúmban a legrégibb földműves közösség lakhelyét tárta fel Caton-Thompsonnal. szemmel láthatatlan szegényebb emberek múmiáit tárták fel. ELINOR W. amely máig a leghasználhatóbb hieroglif tankönyv. JOHN (1876–1956) SN: A Liverpooli Egyetemen volt régész professzor.e. BT: halászat GAUTHIER.) Nebszumenu Ptahneferszesem Ramosze5 Sesonk1 Uszer1 GAZDASÁGI MUNKA BT: munka NT: mezőgazdasági munka GAZDASÁGI SZÖVEG UF: accounting text (ang. 2635–i.. 15 GAZELLA-MÚMIA SN: Általában nők sírjában találtak gazella-múmiát. aki 1902– 1904 között mintegy 880 kis sírt tárt fel Beni Hasszánban.e. JEAN SAINTE FARE (1908–1963) BT: francia egyiptológus GARSTANG. vagy istennevek olvashatók.e.) GASTROPODA (lat. RUDOLF SN: 1993-ben küldött a Kheopsz1 piramis déli járatába kutatócsoportjával speciális robotokat (Upuaut-1.e. 2780–i. Az előlapra kevés. tülkösszarvú házi kedvenc RT: gazella-múmia GAZELLAHÚS BT: hús GAZELLA KERÜLET FELSŐ EGYIPTOMI NOMOSZ. 2181) (i.) SN: Az első ismert gátos halászat ábrázolása az 5. BT. He) csak az elválasztási folyamatok kinetikájára.e. BT: egyiptológus NT: Gardiner. 1997) Tomb of Amenemhet.2155) (i. ALAN HENDERSON (1879.GAMHUDI KOPORSÓ SN: A ládakoporsók mellett három különböző múmiaalakú koporsótípust készítettek a hellenisztikus és kora római Gamhud halottai számára. hogy helyettük több oszlopban felirat olvasható. ahol pusztán földbe temetett.(1.19.) BT: egyiptológiai iskola AD: 54. Előfordul.e. Két szélén duplaaknás sírok helyezkedtek el. SN: Ősrégész kutatónő. GANTENBRINK.) (1. Alan Henderson könyvei RT: Ipuwer papirusz (l. 13) GARMENT (ang. BT: állat-múmia GÁZKROMATOGRÁFIA UF: gas chromatography (ang. BT: nekropolisz RT: gamhudi ásatás GAMMA CANIS MAJOR (lat.) SN: Az elválasztás gázfázisban történik.) BT: mesterség NT: Djeserkaresoneb (ang. és típusa (N2. 117) BT: régész GARLIC (ang. ném.) SN: Professzor írásszakértő. H2.) economic record (ang.) ÓBIRODALOM (i. dinasztiára esik. Éppen ezért ennek a résznek a feltárását az ásatók abbahagyták. ALAN HENDERSON KÖNYVEI BT: Gardiner. majd egyes óbirodalmi sírokban. akik házi kedvencükként temettették maguk mellé. Szeszósztrisz sírját. J. 1994) Egypt of the Pharaos (1961. Ezek a gazdagabb.) MULIPHEN (ar.e. 2686–i. BT: gamhudi koporsó romboid koporsó GAMHUDI TEMETŐ SN: A gamhudi temetőt a sivatag félköríves sávján alakították ki a Ptolemaiosz korban egy 480 m hosszú. Neki köszönhető az „Egyptian Grammar” című könyv. 1964. melyeknek leletei egyaránt megtalálhatóak múzeumokban és magángyűjtőknél. Alan Henderson (1879–1963) NT: Chester Beatty I (1931) Egyptian Grammar (1927.–1963. koporsóval ellátott sírok övezték a középső területet. ahol sikerült azonosítaniuk I.) Dzsehutimesz1 Ibi2 (ang. vagyis az elválasztó oszlop hatékonyságára van hatással. Maat vagy Ízisz1 istennő festett alakja látható. 16) BT: szöveg NT: Amiens papirusz (PIM) Baldwin papirusz (BM: BM 10061) GAZELLA SN: Gazdagabb családok gyermekei sivatagban befogott kis gazellát kaptak ajándékba. sajnos többnyire már erősen elmosódott áldozati formula került.) (1.dec. Neuszerré naptemplomában tűnik fel. 1930- 187 . A szelektivitásra. vagyis az elválasztás termodinamikájára nem. 30000 Nîmes Tel: 04 66295606 GARDINER.e. BT: koporsó NT: gamhudi romboid koporsó GAMHUDI ROMBOID KOPORSÓ SN: A külső oldalak jellegzetes motívumai a többsávos tarka elemekből összeállított „széles gallér“ a kiterjesztett szárnyú Nut istennő.

5.) SN: Kom Ombó és Edfu között helyezkedik el. Felesége Nut. Sweden GERÄT (ném. ol. Innen vitte a köveket Amenhotep. A föld kiemelkedő pontjának vélték Geb térdét.. 7) GENETA (kat. KOPTOSZ (gör. 276–195) Sztrabón GEORGE. BT: elemek istenei NT: Geb hozzátartozói RT: Geb-szentély FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. BT: kőbánya GEBEL EL-SILSILA (ang.) Kheny (óei. Nephtüsz és Széth. Emberalakban ábrázolták állva.) Place of Rowing (ang.) GEBTU (óei.) SADUF EKHNATON NAPTEMPLOMA TÁBORNOK PETYMEG PETYMEG GENERAL (ang.) UF: Gebel el-Silsila (ang. míg a nyugati parton számos magánszemély és király létesített szent helyet. 2.) GENETIKAI BETEGSÉG BT: betegség NT: alkaptonúria GENETT (své. Ramszesz fedezte fel ezt a kőbányát a 9.) GEB FELKELÉSE GEB HOZZÁTARTOZÓI SN: Szülei Su és Tefnut.) GEBTIU (óei. Széthi egyik aranybányája volt.) Szib SN: A Föld megszemélyesítője és Nut férje...) Seb2 (ang.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. S-111 52 Stockholm.) Jebel Silsila (ang. vagy féloldalt fekve fején lúddal esetleg teljesen libaként.) GEBEL ESZ-SZILSZILE GEBEL EL-ZEIT UF: olajhegy BT: hegység RT: Gebel el-Zeit bánya GEBEL EL-ZEIT BÁNYA SN: A Szuezi öbölben fekszik.) GEE. lúd alakban elképzelt formájával. HEGYSÉG GÁZKROMATO– Khenw (óei.) SN: Kar1 felesége a 6.) Gebel es-Silsila (ang. a fülcimpa és az állkapocs között lévő csont. fr. BT: szentély GEBTIU1 (óei. ol. amit csak tetézett Geb hirtelen támadt szerelme anyja. hogy a teremtésmítoszokban felbukkanó Nagy Gágogó azonos lehet Geb ősi.) 188 .) GERLICE UF: gerle gilice gőrice Turtur (lat. Su királyságát Geb váltotta a trónon.) Gebel Silsila (ang. a Memnon-kolosszusok megépítéséhez.) GENETTE (dán.BT: múmiavizsgálat GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLAT GRÁFIA GÁZLÓMADÁR BT: madár NT: daruféle gólyaalakú GC GEB GÁZKROMATOGRÁFIA UF: Keb (ang. ar. BT: csont GÉMESKÚT GEM-PA-ITEN GENET (ang. Az Edwin-Smith papirusz vizsgálati útmutatóval szolgál ennek sérülése esetén. BT: aranybánya GEB-SZENTÉLY SN: Batában található. A király ismeretségi körébe tartozott. ar. Ozirisz. BT: növény GENNYES SEB FERTŐZÖTT SEB BUZÉRVIRÁGÚ GENTIANALES (lat. felé meredő pénisszel.) Khenu (óei. amelyek a területhez kapcsolódtak.e. Felmerült az is. ar... az ametiszt lelőhelye volt a római korban.) GEOGRÁFUS BT: tudós NT: Eratoszthenész (i.. Ábrázolásokon Nutot támasztja alulról.) GEBEL ES-SILSILE (ang.) PETYMEG PETYMEG ÉSZAKI PETYMEG PETYMEG GENETTA (lat. dinasztiában. JOHN BT: egyiptológus AD: john_gee@byu.) MÜKERINOSZ PIRAMISVÁROSA GEBEL ESZ-SZILSZILE GEBEL-SILSILA (ang. Hapu fia.edu GEFI (ang. BT: hegység település GEBEL QIBLI (ar..) GENGENET SN: Krétai babhoz hasonló növény. BT: galenitbánya GEBEL ES-SILSILA (ang.. A Túlvilágon ő vezeti a holtak első lépteit.) APHRODITOPOLISZ (gör. Hathor1 papnőjeként szolgált. ar. Tefnut iránt. BEATE BT: svéd egyiptológus AD: Box 5405. ar.) GEBEL ESZ-SZILSZILE GEBEL ESZ-SZILSZILE GENETTA GENETTA (lat. ezért hívták az egyiptomiak a hegyeket és a dombokat „Geb felkelésének”.) Gebel es-Silsile (ang.) GEBEL EL-AHMAR BÁNYA UF: Dzsu Deser SN: II.) Su Széth Tefnut GEBEL ABU DIYEIBA SN: A Vörös-tenger mellett fekszik. ol. ném. itt homokkövet bányásztak. uralkodási évében. mivel a liba volt a szent állata.) (1. Nevetése földrengést okozott.) GERLE ESZKÖZ GERLICE GEBEL ESZ-SZILSZILE (ar. Gyermekeik: Ízisz1.. BT: Hathor1-papnő Kar1 hozzátartozói GÉM BT: madár NT: szürke gém GEBAT (óei. Kettejük uralma között azonban nagy zűrzavar támadt a fővárosban. Kőolaj lelőhely volt.) 2 KOPTOSZ (gör. A fő lelőhelyek a keleti parton vannak.) GEBEL ZEBARAI ARANYBÁNYA SN: I. BT: Geb NT: Ízisz Nephtüsz Nut Ozirisz (gör. Kilenc napon át tomboltak a viharok az országban. Ezen a környéken Thoérisz volt a tiszta vizek pártfogója.) VÖRÖS HEGY GEBEL EL-AHMAR GEMACSONT SN: A szemzug. BT: település GEBELEIN (ar.) Jabal as Silsilah (ang. míg végül Geb elfoglalta helyét a trónon és meghódoltatta a fellázadt embereket is. ar.

e.) Roszetau (óei. BT: gipszmaszk GIPSZVAKOLAT UF: gesso (ang. Magassága: 28. (i. GAYLE BT: egyiptológus AD: gayleg@rom.ca GIBT (ar.) Jīzah.) gypsum (ang.) GIRMIZ (ar. II. túl érdesek voltak ahhoz. kamrákból. MOHAMMED ZAKARIA GEWITTERDRACHE (ném.) BT: újszájú NT: gerinces GERMAN ARCHEOLOGICAL INSTITUTE (No. bokára. BT: Amenhotep.) GHONEIM.) Chordata (lat.) SN: III.) SN: Szerkezete: táblás.) GIZAI PIRAMIS GIZEH ÓKORI EGYIPTOM KARMAZSINTETŰ GIZEH GIZEHI PIRAMIS GIZEHI NEKROPOLISZ NAGADA II.2H2O) hidratált formája. 206) NAGADA II.on.) GILLAM. A Duatba vezető ösvények és csarnokok leírásai sokkal inkább valósak.(ar.) GIPSZ GERZEH SN: Meidum közelében van. hogy rá tudjanak festeni. prizmás megjelenésű színtelen. amely egyébként az ezüstöt képviselte. lat. ALSN: I. 3500– NAGADA III. Sutarnának lánya. 206) GERZÉEN B (cse. Amenhotep mellékfelesége. (i. 3650–3300) (i. sírok falai akár sártéglából vagy kőből voltak. lábra. Ez a fejre.e. M. 3500– GIFT (své. (1.) SN: A házak.) SN: Az állati rendszertanban a gerinchúrosok egyik altörzse. (1. 16) Dekorációs festésnél háttérként is használták fehér színként. EL. mint az alvilági Duatot.e. 3650–3300) (i. Úgy véli az alvilág komplexumának bejárata Nazlet el-Samman falu utcái alatt rejtőzik.e. GEORGE BT: egyiptológus AD: ggiacumakis@fullerton. Ezért nevezték Gizát Roszetaunak.) GINSTKATT (své.) Sakhbu (óei.5 cm.) BT: egyiptológiai szervezet RT: Artnold. majd ezt vonták be gipsszel. szélessége: 19. BT: város 189 .) 3000)(1. BT: lelőhely GERZEHI KULTÚRA 3000)( 1. 3500– NAGADA II. 3500– UF: Gyps (ném. 16) BT: gipsz vakolat GIPT1 (tör. (i. (i.) (ném. mind kristályos formában is jelen volt. III. paloták. Mitanni királyának. 3500–3000)(1. 3500– NAGADA II. átlátszó ásvány.e.e. combra. csuklóra terjedt ki.e.) GIZA. 206) GERZEHI SÍR BT: sír NT: GT20 GT67 GT80 GT105 GT205 GERZEHI TEMETKEZÉS BT: gerzehi temető temetkezés RT: gerzehi kultúra gerzehi sír GERZEHI TEMETŐ SN: A holttestek szándékos szétdarabolása volt jellemző a sírok kb. így a festési felületre vékony rétegben meszet és ragasztóanyagot kentek. A jobb arcon az or mellett félkör alakú barázda sérülés nyomai láthatók. Nem közvetlenül az acról vett maszk. 3650–3300) (i. A kalcium-szulfát (CaSO4. Egyiptomban mind kőzeti. BT: nekropoliszok NT: gerzehi temetkezések RT: gerzehi sír holttest feldarabolása GERZIAI KULTÚRA 3000)( 1.e..) (1. háremhölgyei mellékfeleség GILUKHIPA (ang.BT: galambféle vándormadár GERINCES UF: Vertebrata (lat. A koponyákat homokkal töltötték ki.8×14. 552-ben épült. Másodlagosan agyag mállásakor keletkezhet. Apja ajándékul küldte őt a fáraónak 317 nő kíséretében. folyosókból és folyókból álló hálózata létezik Giza alatt. 206) GERZÉEN A (cse.) APOLLINOPOLIS-PARVA (gör.) GILUHEPA PETYMEG PETYMEG PETYMEG GINSTERKATZE (ném. amelyet kézzel fomáltak.) KOM MEDINET GORÁB GHUWAYTAH TEMPLOM. BT: gerinchúros NT: állkapcsos kétéltű madár GERINCHÚROS UF: Chordadieren (hol. dinasztiából származik a gizehi nekropoliszból. gipszből készült.) GESY (óei. ¼-énél. mint szimbolikusak. Az így képzett felületre nagyszerűen lehetett festeni.4 cm.ca GILUHEPA UF: Gilukhipa (ang. Tömegesen tengervízből válik ki.) GILICE MÉREG ARANYOZÁS GERLICE GILDING (ang. 203) 3000)( 1. Itt épültek a legnagyobb piramisok. hogy mészkőfennsík alatt egy predinasztikus föld alatti komplexum. 3300–3100) (i.e.) KOPT UF: Giza. Andrew Collins a Gods of Edenben leírja. (i. ROBIN BT: egyiptológus AD: gillam@yorku. 3650–3300) (i.) GFT MAJOM MAFDET MAJOM GIZA NECROPOLIS (ang.e. ZAKARIJA (1905–1959) GHURAB (ang. FÁRAÓ-SZIGET GONEIM. A faanyagok felületét bevonva az évgyűrűk és a felületi hibák elrejtését hivatott szolgálni. Al (ar.e.) 3000)(1. 206) GERZIAN (ang. III.) APÓPHISZ. Dieter GERZEAN (ang. GIPSZVAKOLAT GESSO (ang. 3650–3300) (i.) SN: Óegyiptom uralkodóinak temetkezőhelye volt. (i.(ar.e. BT: festékanyag szulfát NT: gipszvakolat GIPSZMASZK BT: maszk NT: gipszmaszk (RPM: 2386) GIPSZMASZK (RPM: 2386) SN: A 6. BT: templom GIACUMAKIS. el.) GINETA (spa.e.) 206) NAGADA II. valószínűleg csak a róla készült szoborról.edu GIBSON.) GEZIRA FARAÚN (ar. Ezt a föld alatti hálózatot említik az edfui építőszövegek is.

) Horemakhet1 (ang. több.) Kameni masztabája Kar1 masztabája Kawab masztabája Khaemankh masztabája Khafraankh masztabája Khnemdzsedef masztabája Khuenptah masztabája Mereszankh. miután megtisztította azt a homoktól és talán restaurálta is. Eredetileg az arcvonásait élénk színű festékek hangsúlyozták. ugyanis a fonott állszakáll csak 1000 évvel később jött divatba. Giovanni Battista (1770–1845) gizehi szfinx karbantartása Thutmózisz.2 m.(1) Az oroszlán teste 45 m.(1. A fejkendő redőzése azonban Kheopsz fejkendőjével azonos. akár Kheopsz piramisát. (1.21f) Ezt is Hemiunu tervezte. I.5 m. A három nagy gizehi piramisnak nincs belső tokja és egymásra épülő héjszerkezete. masztabája Mestju masztabája Mesuw masztabája Mindjedef masztabája Minkhaf masztabája Nebtyherkauws masztabája Nefertkau. században. széles. Csupán ezen három piramisra volt jellemző a gránitborítás. amelyeknek leginkább adminisztrációs. dinasztiában Iry4 volt a nekropolisz adminisztrátora.e. a szögletes áll és a fül jellegzetes hasonlóságot mutat Kephrén dioritszobrának vonásaival. felső platformjuk 21×7. magasságuk 4. aminek ma már csak szórványos jeleit fedezhetjük fel. Thutmózisz idején került a szoborra. Valószínűleg Kephrén arcát ábrázolja. amit sem előtte sem utána nem használtak.8 m. I. hosszú.(i. masztabája Inekef masztabája Iteti masztabája Kaaper3 masztabája Káemszekhem masztabája Káemthenent masztabája Kakherptah (ang. dinasztia uralkodóinak és rokonságának valamint az őket támogatóknak sírjai találhatóak. I. IV. Ezt bizonyítják a szobor arcvonásai is. de az első három a leghíresebb.e. Az óegyiptomiak Horem-Ahetnek nevezték. valószínúleg a 9. A temetőben több „mag” csoportosulás is felismerhető. masztabája Iaszen masztabája Idu1 masztabája Idu Nefer masztabája Ijnefer.) Hor-em-Ahet (óei. BT: egyenes oldalú piramis NT: Hotepheresz.5×10. masztabája Nefu és Khenmetszetju masztabája Ptahneferszesem masztabája Szesem-nefer. masztabája Szesem-nefer. masztabája Szesem-nefer. sírja Iry4 sírja Kai sírja Kanofer2 sírja Khamerernebty. Kephrén piramisától nyugatra ma is láthatók a kitermelés nyomai. A 4. BT: szfinx RT: Álom-sztélé Caviglia. I. beleértve egy jóval magasabb technológiai tudást. mint egy városé. 107) BT: gizehi sír masztaba NT: Akhethotep2 és II. Összesen 10 volt belőlük. ami nélkülözhetetlen a stabilitáshoz. valamint a 6. II. 500 m hosszú és 300 m széles területet foglal el. míg abban a korban vízszintesen lépcsős állszakállat viseltek. Egy emberfejű természetes sziklából (márgás mészkőből) faragott oroszlántestű szobor. amelyeket az Óbirodalom korában építettek. III. IV. viszont elképzelhető. 107) BT: nekropolisz NT: gizehi sír gizehi központi temető 1200 Iry4 nyugati temető GIZEHI PIRAMIS UF: gizai piramis SN: Gizehben lévő piramisok.(1. Hatalmas tömböket gyártottak hozzá. A szfinx mancsai között talált állszakáll fonottsága külön kérdést vet fel. amit a görögök Harmakhiszra változtattak.RT: gizehi bánya gizehi masztaba gizehi nekropolisz gizehi templom gizehi piramis GIZEHI BÁNYA SN: A 4. óei. BT: kőbánya RT: Gizeh GIZEHI KÖZPONTI TEMETŐ 1200 UF: Nucleus Cemetery 1200 (ang. mint 14 m széles. Orrát még jóval Napóleon előtt elvesztette. és 4 m. II. piramisa Kheopsz1 piramisa Kephrén piramis Mükerinosz piramis RT: Gizeh gizehi piramisváros Pyramids and temples of Gizeh (1883) GIZEHI PIRAMISOK ÉS TEMPLOMOK. 10 m.e. Leszármazottaik még az 5. II. masztabája Mereszankh.) Neb SN: A legrégebbi egyiptomi szfinx. masztabája Hufuhaf.. A TEMPLES OF GIZEH (1883) GIZEHI PIRAMISVÁROS BT: piramisváros NT: Kephrén piramisvárosa Kheopsz1 piramisvárosa Mükerinosz piramisvárosa GIZEHI SÍR BT: sír NT: gizehi masztaba Hentkáwesz. III. a fej. dinasztia idején is ide temetkeztek.) SN: A nekropoliszban főként a 4. 2500 körül épült. a lábak 15 m. A nekropolisz alaprajza olyan. aki ezt a szfinxet építtette. hosszú. I. nem pedig politikai elszakadásból történtő oka volt. i. I. Merititész masztabája Ankhaf masztabája Ankhmaré masztabája Babaef masztabája Baufré masztabája Covington-sír Duaenhor masztabája Duaenré masztabája Dzsati masztabája Dzsedefhór masztabája G7753 Haemanh masztabája Hapenenebty masztabája Hemiunu masztabája Hnumenti masztabája Hotepheresz. dinasztia idején nyitottak a gizehi fennsíkon bányákat a piramisépítéshez szükséges kőmennyiség egy részének előteremtésére. 1413–1405) (i. II. hogy ez IV. dinasztia magas rangú hivatal- nokai.) BT: gizehi nekropolisz GIZEHI MASZTABA SN: A Gizehben található masztabák átlagos alapterülete 23. masztabája Szehemankhptah masztabája Szennedzsemib Inti masztabája Szennedzsemib Mehi masztabája Sznofru-Khaf masztabája GIZEHI NEKROPOLISZ UF: Giza necropolis (ang. masztabája Szesem-nefer. míg Kephréné csak alul. amely csak felül volt redőzött. amely 73 m hosszú és 20 m magas. 1401–1390) PYRAMIDS AND 190 . a masztabák közti utak egymást derékszögben keresztezik. II. masztabája Hotepheresz. sírja GIZEHI SZFINX UF: Abu el-Hol (ar.

GIZEHI SZFINX KARBANTARTÁSA SN: IV.) KECSKESZAKÁLL KORMÁNYZÓ KÁOSZ-ISTEN VÍZ-ISTEN ISTENATYA AMON-RÉ ISTEN ATYJA ISTENNŐ GOBEMADOR (spa. Mára a felszínhez közeli talajvizek. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856. Egy magánszemélytől vásárolta Oroszországban. Róla neveztek el egy papiruszt.edu GNOSTIC CODICES (ang. aug.uk GOELET. aug. Napóleon expedíciója újra kiemelte a szobrot a homokból. geológusok és mérnökök együtt dolgoztak a felújításon.goebs@merton. Thutmózisz tisztíttatta meg i.) GOLENYISEV. 5. aug. 1925-26-ban is megtisztították a szobrot Émile Baraize vezetésével.) PELYVÁSVIRÁGÚ ÁLLKAPCSOS GNATHOSTOMATA (lat. 30.) GOLDWASSER.com GOLD (ang. BT: gyűjtő orosz egyiptológus RT: Golenyisev papirusz Hermitage papiruszok (HM) Moszkvai Matematikai Papirusz (PUM) Puskin 120 papirusz (PUM) Puskin Múzeum (Or. A cementet egy vékony habarcsréteggel helyettesítették. 5. „Álom-sztélé” emlékezik meg erről a cselekedetéről.) GOD’S FATHER OF AMUN-RE (ang.) BT: egyiptológiai gyűjtemények GLASS PASTE (ang. évszázadban. Régészek. amelyet 1909-ben adott el a Puskin Múzeumnak. 1905-ben ásták ki újra.) GOLENYISEV PAPIRUSZ UF: diadém-papirusz SN: Vlagyimir Golenyisev orosz gyűjtő tulajdona volt e papirusz. Szétfeszítette a sótartalomtól meggyengült sziklát.) GODS OF CHAOS (ang.) GNOSZTIKUS EVANGÉLIUM GNOSZTIKUS EVANGÉLIUM UF: Gnostic Codices (ang.oxford. Az 1982 és 1987 között beépített 390 kőtömb helyét 1852 új elem foglalta el. 30. 571 cm hosszú. Baraize óta állandó karbantartással gondoskodnak a szfinxről. 15 darabból áll.. majd ezek alapján a szobrot eredeti anyagához hasonló mészkőtömbökkel pótolták ki.–1947. Neve cirill betűkkel: Владимир Семёнович Голенищев.) GOLD TOMB (ang. 5. jan. az erózió. A mancsai között található ún. ORLY BT: egyiptológus AD: msmush@mscc.ac. jan.) 191 . Valdemar SN: A Szentpétervári Egyetemen tanult. de a munkálatoknak sajnos a külső védőréteg is áldozatul esett. Ez a technika okozta az 1988-ban bekövetkezett katasztrófát is. a sivatagi szél azonban időről időre homokkal borítja be alsó részét és eltakarja a belsejébe vájt római kori sziklatemplomot. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856.) GODS OF WATER (ang.) Vádi Hammamat GOLENISHCHEV.) ÜVEGPASZTA KRISTÁLYOS PALA FESTŐ-CSÜLLENG GOD’S WIFE (ang. VLADIMIR SEMYONOVICH GOLENYISEV. Az Újbirodalom idején kicserélték a szobor egyes díszítőelemeit.) GODDESS (ang. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856.) GLUE (ang. 1924– 1929 között a Kairói Egyetemen ő vezette az egyiptológia tanszéket.–1947.) BT: vallási szöveg kopt szöveg NT: Fülöp evangéliuma Igazság evangéliuma Júdás evangéliuma Tamás evangéliuma GOATEE (ang. de ez az anyag sokkal keményebb volt a mészkőnél. jan. 30. Először a leginkább megrongálódott külső téglákat távolították el.) Tell el-Mashkuta (ar. jan. hogy a tudós szakemberek megmérhessék méreteit.) ARANY DUAMUTEF ARANYBÁNYA ARANYMŰVES KV56 GOLDEN DAWN (ang. A szövegeket valószínűleg Szobek egyik papja írta nagyjából az i.–1947.ac. 1884–85-ben feltárásokat szervezett és finanszírozott Vádi Hammamatba. Ahol mégis elkerülhetetlen volt a kötőanyag használata.) UF: Golenichtchev. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856. amelyek a kőfaragók mintadarabjaiul szolgáltak. 5.) GOLENISHCHEV. majd a cement nyomait. 30.il GOLENICHTCHEV. jan. Kifogástalan állapotban maradt meg.) ENYV GLUMIFLORAE (lat.– 1947. 17. ANDREA BT: egyiptológus AD: gnirs@humnet. a görögök és a rómaiak további beavatkozásokat végeztek a szobron. OGDEN BT: egyiptológus AD: og1@is3. Vladimir Semenovitch Golenischeff. VLADIMIR SEMYONOVICH GOLENYISEV.) SN: A gólyát főként mint vándormadarat tisztelték. aug. jan. amely bármilyen távolságból is mindig hazatalál. BT: gázlómadár vándormadár GLIMMERSCHIEFER (ném. jan. 30.e. sz-ban a homoktól és ő vont köré egy téglafalat is.edu 73007. VLADIMIR SEMENOVITCH GOLENYISEV.1651@compuserve. és több mint 6000 óegyiptomi antikvitásból álló óriási gyűjteménnyel tért vissza. amelyek egyes részeken 3 méter mélységig is beszivárogtak. Vladimir Semyonovich Golenyisev. 1917 után nem tért soha többé vissza Oroszországba.) GLASTUM (ang. Vladimir Samionovitch Golenishchev. 5.) GNIRS.) GÓLYAALAKÚ UF: Ciconiiformes (lat. Vlagyimir Szemionovics (1856. RT: Golenyisev. Tökéletesen illeszkedő formájuknak köszönhetően cement nélkül illeszkedtek helyükre. 30.–1947. A következő két évtizedben mintegy 60-szor utazott Egyiptomba. így az méginkább felgyorsította a szobor töredezését.) GOLDMINE (ang. 1982-ben közönséges cementtel próbálták az elpusztult részeket pótolni. 30. ott egy égi recept szerinti mész és homok alapú habarcsot használtak. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856. 5. aug.–1947. VLADIMIR SAMIONOVITCH GOLENYISEV. RT: Álom-sztélé gizehi szfinx GIZEHI TEMPLOM BT: templom NT: Kephrén halotti temploma Kephrén völgytemploma GLASGOWI EGYETEMI KÖNYVTÁR SPECIÁLIS GYŰJTEMÉNYE (Sk. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856.– 1947. VALDEMAR GOLENYISEV. aug.e.) GOLENYISEV.nyu.) GOLDSMITH (ang. amely a saját gyűjteményéből való volt.huji.) GOLENISCHEFF. KATJA BT: egyiptológus AD: katja.ucla. a környezetszennyezés és a szakszerűtlen helyreállítási kísérletek következményeként igencsak megnőtt a hatalmas szobor összedőlésének kockázata. a szfinx vállának egy darabja levált. A sérült részek helyét szobrászok töltötték ki polisztirollal. majd 1888–1889 Tell el-Mashkutában folytatott kutatásokat. Az ókorban.) ISTENI FELESÉG GOEBS. aug.) GOD’S FATHER (ang. 1989-től kezdve az UNESCO égisze alatt folytak a felújítási munkálatok. 5. aki pedig Egyiptomban tett rá szert. 15. művészek.

Muhammad Zakaria (ang. Mohammed Zakarija Gomeim. Hosszú évekig tartó depresszió után 1959 elején végzett önmagával.) GONEIM.) coccus (lat.) GOYON. papirusz GÖRÖG-RÓMAI KOR (i.) GOTTESVATER (ném.) GOUT (ang. MOHAMMED ZAKARIA (1905–1959) UF: Ghoneim. WILLIAM BT: egyiptológus AD: wmgoodman@earthlink. Mohammed Zakaria (1905–1959) GOODWIN. aki 1950-ben felfedezte az Eltemetett Piramist. illetve Egyiptommal is foglalkoztak.) GOTTESGEMAHLIN (ném. CHARLES WYCLIFFE (1817–1878) SN: Egyiptológus és jogász.com gosline@263.) sarlóalakú kard BT: kard GŐRICE GERLICE GÖRÖGDINNYE UF: Citrullus lanatus (lat. La (2004) GÖNCÖLSZEKÉR NAGY-GÖNCÖL GOODMAN. BT: ásatás Goneim. MUHAMMAD ZAKARIA (ang.e. GEORGES BT: egyiptológus NT: Goyon. FAROUK SN: A memphiszi Ptah templom előtti két szoborkolosszuson ő fedezte fel Haemuaszet1 alakjait és a Haemuaszetről szóló feliratokat is. SHELDON LEE BT: egyiptológus AD: gosline@hotmail.) SN: Csak a fáraók fogyasztották. BT: terrakotta GÖRÖG FILOZÓFUS SN: Olyan filozófusok vannak itt felsorakoztatva.) KORMÁNYZÓ GÖMB ALAKÚ BAKTÉRIUM UF: cocci (lat. A lábak kézzel faragottak. GEORGES KÖNYVEI BT: Goyon. 45) SN: A thébai sírokban találtak ilyen székeket. WILLIAM BT: egyiptológus AD: wgordon@ucla. Georges könyvei RT: piramisépítés Goyon elmélete szerint GOYON. 395) UF: Greco-Roman Period (ang.) Goneim.) SN: Némely egyiptomi piramis őrzi a dinnye ábrázolását.) Mycobionta (lat.) KÖSZVÉNY HELYTARTÓ ISTENI FELESÉG ISTENATYA GOUVERNEUR (ném. BT: filozófus NT: Démétriosz Platón (i. A bibliai hagyomány szerint itt éltek azok a zsidó munkások. MOHAMMED ZAKARIA (1905–1959) GONEIM SZAKKARAI ÁSATÁSAI (1951–1955) SN: Ekkor találta meg Szakkarában Szehemhet befejezetlen piramisát Goneim. BT: eukarióta növény NT: valódi gomba GOMEIM. MOHAMMED ZACHERIA (ang. BT: egyiptológus RT: Harris 500 papirusz (BM: BM 10060) GOSHEN SN: Város a Delta keleti felében.e.) (1. 332–i. 428-348) Szolón GÖRÖGÖK BT: idegen nép NT: Uahibré-Emakhet GÖRÖG PAPIRUSZ BT: papirusz NT: Amherst 11 papirusz Berlin 5025 papirusz Berlin 7054 papirusz Oxyrinchus 15 papirusz (GEK: MS Gen 1026/1) Oxyrinchus 52 papirusz (GEK: MS Gen 1026/2) Oxyrinchus 72 papirusz (GEK: MS Gen 1026/3) Oxyrinchus 185 papirusz (GEK: MS Gen 1026/4) Oxyrinchus 247 papirusz (GEK: MS Gen 1026/5) Oxyrinchus 310 papirusz (GEK: MS Gen 1026/6) Oxyrinchus 338 papirusz (GEK: MS Gen 1026/7) Oxyrinchus 359 papirusz (GEK: MS GEN 1026/8) Oxyrinchus 893 papirusz (GEK: MS Gen 1026/9) Oxyrinchus 895 papirusz (GEK: MS Gen 1026/10) Oxyrinchus 930 papirusz (GEK: MS Gen 1026/11) Oxyrinchus 1151 papirusz (GEK: MS Gen 1151/12) Oxyrinchus 1228 papirusz (GEK: MS Gen 1026/13) Oxyrinchus 1259 papirusz (GEK: MS Gen 1026/14) Oxyrinchus 1294 papirusz (GEK: MS Gen 1026/15) Oxyrinchus 1384 papirusz (GEK: MS Gen 1026/16) Oxyrinchus 1422 papirusz (GEK: MS Gen 1026/17) Oxyrinchus 1513 papirusz (GEK: MS Gen 1026/18) Oxyrinchus 1565 papirusz (GEK: MS Gen 1026/19) Oxyrinchus 1658 papirusz (GEK: MS Gen 1026/20) Oxyrinchus 1735 papirusz (GEK: MS Gen 1026/21) Oxyrinchus 1783 papirusz (GEK: MS Gen 1026/22) Philinna papirusz Rylands IX.u. Georges NT: découverte des trésors de Tanis. Mohammed Zacheria (ang.) EGYIPTOMI AKÁCIA GOMBA UF: Fungi (lat. akik Pi-Ramszesz építkezésein dolgoztak.) GONEIM. Shanghaiban halt meg.egnet.net 192 .) SN: Egyiptomi egyiptológus.edu GOSLINE. ANNE BT: egyiptológus AD: agout@ifao. MOHAMMED ZAKARIA (1905–1959) GONEIM.net GOUT. akik rövidebb-hosszabb ideig Egyiptomban tartózkodtak. BT: gyümölcs kabakos GÖRÖG-EGYIPTOMI TERRAKOTTA UF: gréco-egyiptomi terrakotta SN: Elsősorban Alsó-Egyiptomban terjedt el.NT: flamingóféle íbiszféle papucscsőrű madár-féle GOLYVA STRUMA GOMAA. BT: város RT: Pi-Ramszesz (óei.net GORDON. BT: egyiptomi egyiptológus GOM-ACACIA (hol.) GOVERNOR (ang. BT: egyiptomi egyiptológus NT: Goneim szakkarai ásatásai (1951–1955) RT: Szehemhet piramisa GONEIM. amelyet Szehemhet fáraó hagyott befejezetlenül. BT: szék NT: gömbölyített lábú ülőke GÖMBÖLYÍTETT LÁBÚ ÜLŐKE BT: gömbölyített lábú szék ülőke NT: ülőke (BM: EA 2472) GÖMBÖLYÍTETT SZÉKLÁB BT: székláb GÖRBE KARD UF: hepes (óei.) BT: Gram-pozitív baktérium NT: bacillus GÖMBÖLYÍTETT LÁBÚ SZÉK UF: round-legged stools (ang. de nem volt ismeretlen Felső-Egyiptomban sem.

) KILENCSÉG GŐZGÉP SN: Alexandriai Héron híres készüléke az első gőzgép.graham@yale.) SN: Azokat a baktériumokat nevezzük így. hosszúkás.) SN: Alexandriában található BT: múzeum AD: E. vastagság 3. majd i. fehér vagy vöröses (a sötétvöröstől a vörösesbarnáig).6 mm. A hajtóerőt a nagy sebességgel kiáramló gőz reakcióereje szolgáltatta. a szőrözöttség mértéke gyenge.8 mm átmérőjű. Alexandria. lapított alakú (átlagos magméretek: hosszúság 5. BT: német egyiptológus koptológus NT: Graefe.grandet@wanadoo. GEOFFREY BT: egyiptológus AD: geoffrey. 17.) FALFESTMÉNY GRAHAM. éretten sárgásbarna színűek. Levele átellenes. lándzsás. termékenység. de a hegyvidékeken gyakran felszínre bukkan. A gránát vérpiros fajtája az almandin. Az Ebers-papiruszok i. Erhart könyvei RT: DB320 AD: Universität Münster. Az egyiptomiak krémeket készítettek a magvakból. 48143 Münster Tel: 0251 832 45 36 E-mail: grafe@uni-muenster. átlagosan 12–17 db.e. A hüvelyek 12– 21 cm hosszúak. enyhén fogazottak.e.e. A.2 mm. BT: almaféle gránátalmafa RT: gránátalmabor GRÁNÁTALMABOR UF: pomegranate wine (ang. A virágzatban 1–2 pillangós. Levelei hármasan összetettek. megalapítva a fáraók utolsó dinasztiáját. aki a DB320-as síron végzett utófeltárási munkálatokat. Királlyá koronázták. K. (hektolitertömeg átlagosan 81. szélesség 1. eleinte lilába játszó. jólét szimbóluma volt és érdekes módon a halál és a feltámadásé is. BT: mélységi magmás kőzet GRAEFE.) SN: Gram dán orvos által. ERHART SN: A Münsteri Egyetem egyiptológusa.) GRANAT MAGTÁR GRÁNÁT GRÁNÁT UF: granat granatus SN: Általánosan ismert drágakő a kovasavas ásványok között. fehér magjaihoz a spermát asszociálhatjuk. 332–304) Ptolemaida-dinasztia (i.) Musée Gréco-Romain.e. ettől függ. ezek külső húsos héja adja e gyümölcs ehető részét. fehér .yale. Gyökerének csersavát az orsógiliszta kiűzésére használták. 332–305)(1. PIERRE BT: egyiptológus AD: pierre. A mag köldöke kerek.e.) SN: A magma kristályosodásával keletkezik a Föld mélyében.fr GRÁNIT UF: granito (ol. Lelőhelye Asszuán és a Sínaifélsziget. szórt állásúak. 3. amelyek színüket megtartják a Gram-festés után. A pálhalevelek kicsik. mert fölötte lekopnak a lágyabb kőzetek.5-0. koptológusa. Durvaszemcsés ásványkristályokból áll. végre piros vagy sárga. épszélű. A primér lomblevél ép. BT: baktérium NT: pálcikás baktérium endospóra gömb alakú baktérium sugárbaktérium GRANARY (ang. amellyel lázcsillapítás céljából kenték be a beteg testét.) UF: Graeco-Roman Museum (ang. BT: gránátalmaféle fafajta NT: gránátalma gránátalmabor gránátalmafa gyökere GRÁNÁTALMAFÉLE BT: mirtuszvirágú NT: gránátalmafa GRANATUS GRÁNÁT GRANDET. BT: bor RT: gránátalma gránátalmafa GRÁNÁTALMAFA SN: A gránátalmafa 5-8m magas fa. A levélkék lekerekített lándzsa alakúak. A hüvelyenkénti magszám változó. tűzpiros virága és különös formájú gyümölcse népszerű elemmé vált az ékszerkészítésben. többnyire kerekded (1. épszélűek.e. 5 Sharia’ al-Mathaf GÖRÖGSZÉNA UF: Trigonella foenum-graecum (lat. Magja kicsi. 15) Punicum malum (lat. némelykor eltövisesedő cserje. A növényt ezüstfehér szőrzet borítja. valamint a templomok és a paloták berakásos díszítésében. hajlottak. 305–30) (i.0–23.) (1. Vastag tetején megmarad a bőrnemű csésze.8 cm hosszú.edu sokar@minerva.) GRAM-NEGATÍV BAKTÉRIUM UF: Gracilicutes (lat.de GRAEFE.SN: Nagy Sándor i. Institut für Ägyptologie und Koptologie. 8cm. 304–30) GÖRÖG-RÓMAI MÚZEUM (Eg. 2–3 cm hosszúak. belül vékony falakkal rekeszekre és 2 emeletre osztott. aromás.) MUTIRDISZ SÍRJA GRAM-NEGATÍV BAKTÉRIUM GRAM-POZITÍV BAKTÉRIUM UF: Firmicutes (lat. kívül kemény. Egyiptom.) SN: Szára 45–65 cm hosszú. Schlaunstr. sárgásbarna színű. Vagyis működési elve a mai rakétákhoz hasonló. Kissé lapított gömbölyű.0 cm széles). keskenyek. 2000-ben égés elleni gyógyszerként említik. 0. 328-ban helytartója Ptolemaiosz Szótér vette át a hatalmat. ERHART KÖNYVEI BT: Graefe.cis.9 mm.) SN: Ökölnyi 30–40 dkg-os aranysárga gyümölcsei október végén érnek be. 2. kopasz. 332-ben felszabadította az országot a perzsa uralom alól.később besárguló virág található. BT: Alexandriai Héron találmányai GRAB DES MUTIRDIS (ném. Még az Újbirodalom szerelmi költészetében is hagyott nyomokat. BT: baktérium 193 .2–3.8 kg). a vége csőrben elkeskenyedő. 312) (i. Vörös levéhez a vért.2 mm).e. a gránátalma szinte minden misztériumvallásban megjelenik mint az elpusztuló és feltámadó isten attribútuma. a rövid hajtáson csoportos. BT: korszak NT: makedón dinasztia (i. hogy a színe szürke. nagysága 0. elágazó. A hüvely keresztmetszete lapított. háromszög alakúak. BT: fűszernövény RT: Ebers-papirusz GÖTTERNEUNHEIT (ném.) GRACILICUTES (lat.3 g ezermagtömegű. a rekeszekben sok mag van. egészség. barna színű. Kőzetalkotója 40–60%-ban a földpát. Szimpla.5–1. kör keresztmetszetű.edu GRAIN (ang. antociános színeződésű.) GABONAFÉLE PÁZSITFÉLE GRAMINEAE (lat. Ez a gyümölcs a belsejében lévő sok piros (ribizliszemre emlékeztető) magja miatt ősidőktől fogva a tisztaság. felfedezett festési eljárás során a színüket elvesztő baktériumok.. Le (ol. A levélzet középzöld színű.8–1. 15) SN: A középosztály számára a valódi szőlőből készült bort helyettesítette. fás héja van. fali frízek faragásában. BT: drágakő szilikát NT: almandin GRÁNÁTALMA UF: pomegranate (ang. Erhart NT: Mittelägyptische Grammatik für Anfänger (2001) GRAFITTO (ang. Az elágazások lehetnek terpedtek és felállóak. Az ókor kultúrnépei is pontosan ezt tették. Az egész növény intenzív.) (1. 1–2 cm szélesek.

395) GÖRÖG-EGYIPTOMI GÖRÖG-RÓMAI KOR GREEN.) BT: szarkofág NT: Kephrén gránitszarkofágja Kheopsz1 szarkofágja Mereszankh.) (1. teremben halottas tárgyakat i. hogy a múmia rákban (ovarian dropsy) halt meg. BT: bányászat RT: gránitbánya GRÁNITDÖNGÖLŐ SN: Kétféle alakban léteztek.) (1. a 4. III.u.) UF: Egyptian-Gregorian Museum (ang. BT: Egyiptom-utazó NT: Greaves. Great Shelfordban halt meg 1949-ben. A Cambridge-i Jesus College-ben tanult. teremben bronz és agyagfigurákat a hellenisztikus és római Egyiptom korából. a 9. Megállapította. BT: múmiavizsgáló RT: Irtierszenu GRAPE (ang. a 8. a másik pedig egyszerű gömb alakú volt. aki tudományos boncolást végzett egy Irtierszenu nevű múmián 1825-ben.u. teremben ékírásos táblákat pecséteket Mezopotámiából.) Gregorian Egyptian Museum (ang. JOHN KÖNYVEI BT: Greaves.green@utoronto. KATHERINE BT: egyiptológus AD: grifcon@mindspring.) HOMOKKŐ KÖZÖNSÉGES MIRTUSZ GRIECHISCHE MYRTE (ném. LYN BT: egyiptológus AD: lyng@rom.) SÍR SÍR LITIKUS HOMOKKŐ NAGY KIRÁLYI HITVESEK FŐADMINISZTRÁTOR SZŐLŐ GRAYWACKE (ang. BT: angol egyiptológus régész RT: Bir Minayh GREEN.u. teremben Adriana rezidenciája Szerapeumának rekonstrukcióját. majd 1898-99-ben egyedül.) GRÁNIT GRÁNITOBELISZK BT: obeliszk NT: befejezetlen obeliszk Concorde obeliszk héliopoliszi obeliszk GRÁNITOSZLOP BT: oszlop NT: Pompeius oszlopa GRÁNITSZARKOFÁG UF: granite sarcophagus (ang.) (i. Ilyen gömb alakú gránitkalapácsot talált Waynman Dixon és Dr. Grant a Kheopsz1 piramisban a királyné kamrájának északi kürtőjében. A hirtelen lehűléstől a repedezett felület lehasadt és alatta hozzáférhetővé vált a jobb minőségű gránit.ca GREEN MONKEY (ang.) GREAVES. 332–i.) FEHÉRBARKÓJÚ CERKÓFMAJOM GREGORIAN EGYIPTOMI MÚZEUM (Ol. Az első pontos számításokat a piramisoknál ő végezte el. évezredből. teremben reliefeket és feliratokat asszír palotákból. teremben fogadalmi bronzokat az i.e. vázákat és bronzokat SzíriaPlaesztinából. 2000–i. II. gránitszarkofágja GRÁNITSZERSZÁM BT: szerszám NT: gránitdöngölő RT: gránit GRÁNITSZOBOR BT: szobor NT: Dzsehuti3 szobra (BM: EA 69863) (801-631-200 TB) 486) GRANVILLE. aki 1869-ben született Londonban.on. taniszi szobra Riya1 szobra (801-633-300 TB) GRÁNITSZTÉLÉ BT: sztélé NT: Álom-sztélé Éhínség-sztélé GRIFFIS. azaz lerajzolta azokat. Harwa szobra (KEM: JE 36930) Harwa szobra (LEM: 8163) Neheszi2 szobra Ramszesz.e. 100-ig. 1901-02-ben visszatért a területre Somers Clarke-kal és Archibald Sayce-szel. teremben hieroglif feliratokat sztéléken és szobrokon.com GRIFFITH. 200-ig. az 5. 1.u. John (1602-1652) NT: Pyramidographia (1644) GRÉCO-EGYIPTOMI TERRAKOTTA TERRAKOTTA GRECO-ROMAN PERIOD (ang. 13) GRAV (dán) GRAVE (ang. Bir Minayhból 17 feliratot közölt 1909-ben. Gregory pápa alapította 1839-ben Rómában. amikor egy csodálatos sírt fedezett fel. FREDERICK WILLIAM (1869–1949) SN: Angol egyiptológus-régész. Az egyik tölcsér alakú volt a fogójánál elkeskenyítve. 2600–i. teremben fáraószobrokat i. Göttingenben és Strassburgban pedig Kurt Sethe tanítványa volt.e.) GRÁNITKOPORSÓ BT: koporsó NT: Dzsehutimesz1 koporsója Ízisz7 koporsója GRANITO (ol. feketegránit szarkofágja Ramszesz. BT: döngölő gránitszerszám RT: fadöngölő GRANITE ROSE (fr. ramesszeumi szobra Ramszesz.) GREAT ROYAL WIFE (ang. a 2. Magától tanult meg óegyiptomi nyelven.) VÖRÖSGRÁNIT GRÁNITSZARKOFÁG GRANITE SARCOPHAGUS (ang. a 3. John könyvei GREAVES. a 6. 1902-ben járt Bir Minayhban a nagy etbai területeket bejárva mindenütt csak kevés időt töltött. teremben i.NT: asszuáni gránit fekete gránit rózsaszín gránit vörösgránit RT: gránitbánya gránitbányászat gránitobeliszk gránitszarkofág gránitszerszám gránitszobor gránitsztélé GRÁNITBÁNYA BT: bányák NT: asszuáni bánya RT: gránitbányászat GRÁNITBÁNYÁSZAT SN: A gránit felületén nagy tüzet raktak és amikor a kőzet átforrósodott. 1895-97-ben Petrievel és Somers Clarke-kal ásatott el-Kabban. aki 1638-ban járt Gizehben. amely most a British Múzeumban látható. századi Egyiptom és Róma leleteit. Az Ókori Egyiptom kultúrájából tartalmaz az 1. AUGUSTUS BOZZI (1783–1872) SN: Angol orvos. hideg vizet zúdítottak rá. II.ca lyn. BT: múzeum GRÈS (fr.) GREAT STEWARD (ang. a 7. Önereje és természetadta 194 . FRANCIS LLEWELLYN (1862–1934) SN: 1879-ben vált egyetemi hallgatóvá. JOHN (1602–1652) SN: Angol csillagász.e. 1896-98-ban táérképkészítőként dolgozott a Geological Survey of Egypt-nek. 1–2. VI. Eredményeit „Pyramidographia” (1644) című könyvében tette közzé.) SN: XVI. 1897-98-ban Hieakónpoliszban Quibellel. reliefeket Palmirából. ahol nagy lelkesedéssel vetette bele magát az egyiptológiába.

BT: gerzehi sír UF: gum (ang.Guelden@uni-koeln. Karrierjét két fő területen lehet számon tartani. A fej a testtől elválasztva hevert a nyak felett. HEIKE BT: egyiptológus AD: b13@ix. amelyek között két lapis lazuliból készült nyaklánc is volt. STEFAN BT: egyiptológus AD: grunert@bbaw. BT: gerzehi sír SN: Egy oldalára fektetett holttest található a kis sírgödörben felhúzott térddel és könyökben behajlított karokkal. mellette 6 sírmelléklettel.) GRUS VIRGO (lat.de guksch@daad. másrészt aktív ásató Egyiptomban és Szudánban. Vegyjele: C7H8O2.) GRZYMSKI. BT: fakoporsó RT: Gua Gua sírja Két Út Könyve GUA SÍRJA SN: El-Bersában található.) CERKÓFMAJOM GRÜNE PAVIAN (ném. Karjai maga előtt kinyújtva a combjai közé nyúlnak be. BT: orvos RT: Gua koporsója Gua sírja GUAIAKOL GUAIACOL (ang. NICOLAS BT: egyiptológus NT: Grimal.museum griffox@ermine. amely az egyiptológiára és a ókori közel-keleti tanulmányokra specializálódott. mellette 8 sírmelléklettel.) mézga BT: növényi ragasztóanyag MIRHA TÖMJÉN GUMMI MIRRHAE GUMMI RESINA OLIBANUM GT67 GUNDLACH.ac. Egyrészt brilliáns filológus volt. CHRIS GUM ACACIA (ang.: + 49(0)6131-39-20885 (Titkárnő: 39-22438) Fax: + 49(0)6131-39-5409 email: R.net GRIMAL.html GRIMAL.on. BT: gerzehi sír SN: Oldalára fektetett halott található a sírgödörben 16 sírmelléklettel. ROLF SN: Egyetemi professzor a mainzi Johannes Gutenberg Egyetemen.de GRUS CINEREA (lat. Francis Llewellyn (1862–1934) NT: Petrie Papyri. SYLVIE BT: egyiptológus AD: guichard@louvre. oldalára fektetett holttest található derékszögben felhúzott térdekkel.ox.) GUAIAKOL UF: guaiacol (ang. BT: német egyiptológus AD: Institut für Ägyptologie und Altorientalistik Johannes Gutenberg-Universität Mainz. BT: Ashmolean múzeum (An. A Kairói Egyiptomi Múzeumban található. KRZYSTOF UF: Grzymski.uk http://www. s azonnal elismerést szerzett az egyiptológusok között. majd 1924–1932-ig az egyiptológia professzora.egnet. FRANCIS LLEWELLYN KÖNYVEI BT: Griffith.urz. D-55099 Mainz Tel.) GRUS GRUS (ang. BT: balzsamozóanyag GUA KOPORSÓJA SN: Alja a Két Út Könyve néven ismert irattal van díszítve. A falu lakosait felsoroló listák épségben megmaradtak.: +44 (0) 1865-278099 (hivatal) vagy +44 (0) 1865278097 (Archív és Topographical Bibliography) Fax: +44-(0)1865-278100 griffox@ermineean. BT: egyiptológus RT: Heqanakht papiruszok (MMA 223516–523a-e) GURNET MURAI UF: Gurret Murrai (spa. 14 sírmelléklet volt mellette.) SÍR GRUNERT. BT: angol egyiptológus NT: Griffith.fr GUKSCH.) GUMI ANUBISZ-PÁVIÁN GUM ARABIC TREE (ang.) GRZYMSKI. A lábak és a karok erősen behajlítva.) GRÜNE MEERKATZE (ném.bishkek. a térd és a könyök a test előtt összeér. Róla lett elnevezve a Griffith Institute.ac. NICOLAS KÖNYVEI BT: Grimal.ox. amelyet cédrusfából vontak ki és mumifikációnál alkalmaztak.tehetsége folytán zsenivé vált.de GUNN.) Qurnet Murrai SN: Ez volt az egyetlen emberi település a Nílus nyugati partján.de GUICHARD. SVENJA BT: egyiptológus AD: Svenja.uni-heidelberg. KRZYSTOF GRZYMSKI.) SN: A Griffith Institute az Oxford Egyetem része. Chris BT: egyiptológus AD: krzysg@rom. Itt találtak egy női szolgaszobrot. Francis Llewellyn könyvei GRIFFITH. dinasztia idején élt főorvos. BATTISCOMBE GEORGE (1883–1950) SN: Filológus. The (1898) GRIFFITH INSTITUTE (An.) AD: Oxford OX1 2PH United Kingdom Tel.) GUM ARABIC (ang. Nicolas NT: Historia del antiguo Egipto (2004) GRÓB (len. BT: bersai sír RT: Gua Gua koporsója női szolgaszobor (BM: EA 30716) GUELDEN.) SZÜRKE DARU DARU PÁRTÁS DARU FEHÉRBARKÓJÚ GUA SN: A 12.uk/Griffith. Nicolas könyvei AD: ngrimal@ifao. BT: gerzehi sír SN: Felhúzott térdekkel és könyökben behajlított karokkal oldalára fektetett halott található benne. 1901-től egyetemi docens.ca GT20 SN: Oldalára fektetett holttest derékszögben felhúzott térdekkel és mellkas előtt könyökben hajlított karokkal található a kis sírgödörben 16 sírmelléklettel.ashmol.Gundlach-DA@t-online.su GÚLA PIRAMIS GUMI EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA GUM (ang. BT: falu NT: Gurnet Murai ókori lakosai gurnet murai nekropolisz GURNET MURAI NEKROPOLISZ BT: Gurnet Murai nekropolisz NT: gurnet murai sír GT80 GT105 GT205 195 . aki a Heqanakht papiruszokat elsőként vizsgálta. BT: gerzehi sír SN: Ebben a sírgödörben egy fejétől megcsonkított.) SN: Sárgás aromás olaj.

e. BT: múzeum AD: Museum Gustavianum. A módszer két alaptételét W. BT: illatszer növényi alapanyag NT: borókagyanta kilikai jegenyefenyő gyantája GYAPJÚ SN: A birka testét borító szőrzet. BT: hintó GYALOGSÁG BT: katonaság GYANTA UF: resin (ang. hogy egy kerámiastílus előfordulásának gyakorisági arányai hogyan változnak. The Victoria Museum of Egyptian Antiquities. A duett formában írt dal szövege valószínűleg egy sokkal korábbi gyászéneken alapul. S-75310 Uppsala Tel. A férfiak hasonló ruhában voltak és ők is ütögették a testüket. Uszerré.) GYARMATBIRODALOM UF: gyarmat BT: ókori birodalom NT: óegyiptomi gyarmat GYÁSZ UF: gyászolás SN: Emberek gyászolása esetén megnövesztették a hajukat és a férfiak a szakállukat. BT: hajviselet GYERMEKEK SZÜLETÉSE SN: Egy történet a Westcar-papirusz Kheopsz1 és a varázslók című fejezetéből. 70 napig gyászolták az egész országban. a fejüket kopaszra nyíratták és leborotválták szemöldöküket. BT: amulett GYERMEKBÉNULÁS UF: Heine-Medin-féle betegség Poliomelytis (lat. néha az arcát is. mégpedig a gerincvelő első szürkeoszlopainak gyulladása. BT: szeriáció GYALOGFENYŐ UF: Juniperus communis (lat. BT: gyászének GYÁSZOLÁS GYÁSZ GYÉKÉNY UF: buzogányfű buzogány2 buzogánysás rush (ang. BT: állatszőr GYARMAT GYARMATBIRODALOM GYÁSZÉNEK UF: gyászdal BT: ének NT: gyászének Oziriszért Maneros RT: gyász GYÁSZÉNEK OZIRISZÉRT SN: Ebben a költeményben Ízisz és Nephtüsz siratják bátyjukat és könyörögnek neki. hanem az egyes házak lakóit is. nemes cselekedeteit és annak gyümölcsét. 17) SN: Az illatos gyantafüst segítségével a halottak legyőzhették a nehézségi erőt és így megszabadulhattak a földi világtól. BT: vírusos betegség RT: Deshasheh múmiája Khnumu-Nekht múmiája Sziptah lába GYERMEKEK HAJVISELETE SN: A gyermekek fejét leborotválták. Az Amarna-korból maradtak fenn ilyen amulettek. fonott gyékényt imitálva. akik koronákkal látják el a gyermekeket.) KOM MEDINET GORÁB GURNET MURAI GURRET MURRAI (spa. A halálozás napján sárral kente be a ház minden asszonya saját fejét.se/vm/victoria.html GÜMŐKÓR TUBERKOLÓZIS GYAKORISÁGI SZERIÁCIÓ SN: Azt méri. amely lassan háttérbe szorította a lent.) poliomelytis epidemica (lat. Ha macskájukat gyászolták az emberek. 5.uu. A történet vége hiányzik. I. A gyász ideje alatt zárva maradtak a templomok. majd előszámlálta érdemeit. Két nappal a haláleset után vette kezdetét a balzsamozás hosszú művelete a balzsamozó pap vallási szertartásával. és falaikat aranyfüstlemezzel vonták be. Robinson illetve G. a gizehi Ré wab-pap felesége Reddzsedet hármasikreknek ad életet istenek asszisztálásával. egyéniségét.GURNET MURAI ÓKORI LAKOSAI SN: A falu lakóit felsoroló fennmaradt listák nemcsak az összes személyt és annak foglalkozását sorolják fel. A.) BT: növényi alapanyag GYERMEK BT: ember NT: Sherit GYERMEK-AMULETT SN: Egy guggoló gyermekalakot figuráztak oldalsó hajtinccsel. egyetlen oldalra lógó hajtincset meghagyva. melynek tűlevelei árszerűek. hogy térjen vissza hozzájuk. Tobozbogyója a borókabogyó. Gyantából állítottak elő átlátszó lakkot olaj hozzákeverésével. A rokonok útközben csatlakoztak az asszonyokhoz. A gyászszertartás során a főpap méltatta az elhunyt uralkodó jellemét.) (1. W. Ezek után a holttestet elszállították és bebalzsamozták (ha tehetősebb volt életében). az élők világába. Akademigatan 3. és nem rendeztek ünnepeket. S. amelyben. században kezdték használni a Nílus partján. Brained fektették le 1951ben. bunda. nem mutattak be áldozatokat. melynek lényege a gerincvelő elváltozása. BT: Gurnet Murai GURNET MURAI SÍR BT: gurnet murai nekropolisz NT: Amenemheb2 sírja Ameneminet2 sírja Ameneminet3 sírja Amenemopet6 sírja Amenemuya2 sírja Amenwahsu2 sírja Ankhefenrahorakhty sírja Hekamaatranakht Ture sírja Hormin2 sírja Huja1 sírja Karakhamun sírja Meh4 sírja Merimesz sírja Nay1 sírja Nehi sírja Petersemsedu sírja Sayemitef sírja Szobekmesz1 sírja Uszerhat7 sírja Uszermontu1 sírja GUROB (ang. valamint siratták a halottat.) SN: 2-5 éves korban a legkönnyebb elkapni ezt a betegséget. Ha az uralkodó halt meg. és egy övvel rögzítették. A hetven nap alatt előkészítették a temetést.: ++46 / (0)18-471-7571 Fax: ++46 / (0)18-471-7572 E-mail: museum@gustavianum. szúrósan merevek. és az utolsó napon a sír bejáratánál felravatalozták a halottat. BT: boróka NT: borókabogyó GYALOGHINTÓ SN: A gyaloghintók általában elegáns.) SN: 5-6 m magasra növő örökzöld fa. arany pálmalevél formájú oszlopfőkben végződtek. 196 . 10) Typha tourn (lat.uu.) (1. fedetlen mellüket csapkodták.) UF: Museum Gustavianum SN: Az Egyiptomi Antikvitások kurátora Geoffrey Metz M. BT: szokás GYÁSZÉNEK GYÁSZDAL GUSTAVIANUM MÚZEUM (Sv. majd a halottat hátrahagyva körbefutották a várost és mellkasukat.se Web: http://www. ruhájukat felhúzták.gustavianum.

BT: Kheopsz1 és a varázslók GYERMEKNEVELÉS SN: Az anyák gyermekeiket az oldalukhoz kötözték vagy a hátukra. Ennek döntő fontossága volt a halhatatlanság szempontjából. BT: gyógyítás NT: adit elleni gyógyszer antibiotikum asztma elleni gyógyszer bélféreg elleni gyógyszer fogínysorvadás elleni gyógyszer fogszuvasodás elleni gyógyszer főzet gyomorfekély elleni gyógyszer henet kezelése homályos látás elleni kezelés hullaméreg elleni szer kenőcs kúp propolisz skorpiómarás elleni kezelés trichiasis elleni kezelés véraláfutásos szem elleni kezelés RT: Ebers-papirusz gyógymód GYÓGYSZERES KEZELÉS GYOMOR UF: Cardia (lat) khet (óei.) BT: emésztőszerv GYOMORFEKÉLY ELLENI GYÓGYSZER SN: Összezúzott datolyamagot le kell forrázni. én drága fivérem… E szavakkal szól a falomb gyönyörűség dalainak kezdete. A Ó. BT: szobor NT: Dzsedher gyógyító szobra GYÓGYÍTÓ SZÖVEG BT: gyógyítás szöveg NT: ráolvasás GYÓGYMÓD UF: gyógyító eljárás BT: orvostudomány NT: beöntés dunsztkötés inhalálás rögzítő kötés RT: gyógyszer GYÓGYNÖVÉNY BT: növény NT: kakukkfű retek sáfrány GYMNOSPERMATOPHYTA (lat..) GYÓGYINTÉZET BT: intézet NT: kórház GYÓGYÍTÁS SN: Az ókori Egyiptom gyógyítási és varázslási szokásairól kilenc orvosi papirusz ad felvilágosítást. Vöröses hajszíne miatt nevezték el Gyömbérnek. Kiadta a Magyar Helikon. BT: ember-múmia GYÖNGYGALLÉR UF: usekh necklace (ang. templomban. A hétköznapi emberek körében éppúgy előfordult. ásványokból készítették. majd ezt 4 napig kell inni. Nevét megtalálhatjuk az egyik szobron az abu-szimbeli . jönnél bárcsak a nővérhez Ré1 dicsérete Szívből szeretett nővéred GYÓGYSZER 197 . BT: gyógyszer GYÖMBÉR SN: Zsugorított helyzetben fekvő ötezer éves múmia.) uszekh-nyakék uzeht gallér SN: Jellegzetességük. hogy több gyöngysorból állnak. A Himnusz Aton napisten tiszteletére Kezdete a szépszavú beszédnek Kis pecsétgyűrűje csillan az ujján nagy gyönyörűség mondásainak kezdete. A szobrokat „megmentő”-nek nevezték és nyilvános helyen állították fel őket. a nyersfordításokat az óegyiptomi eredeti szövegekből Kákosy László készítette. Fordította Molnár Imre. Legtöbbször magokból. valószínűleg főként azért. (1. mint a fáraók viseletében. ábrázolásokon istenek is díszítettek ilyen nyakékkel. BT: isten NT: Amon Honszu1 Hórusz Imhotep1 Ízisz 1 Min Szahmet Thot1 RT: orvostudomány GYÓGYÍTÓ SZOBOR SN: A gyógyító szobrok mindig az istenné vált állíttatót ábrázolják és segítséget nyújtanak a hozzájuk fordulóknak. BT: orvostudomány NT: gyógyító szöveg gyógyszer terápia ördögűzés recept RT: orvosi papirusz GYÓGYÍTÓ UF: healer (ang. többnyire összezúzással. BT: Egyiptom-utazó GYMNARCHUS NILOTICUS (lat. BT: gallér NT: Neferuptah gyöngygallérja (KEM: JE 90199) GYÖNGYHÁLÓ SN: Főként a Harmadik Átmeneti korra jellemző.. melyeket végükön egy széles dísz tart össze. 21) BT: orvos GYÓGYÍTÓ ELJÁRÁS GYÓGYMÓD GYÓGYÍTÓ ISTEN SN: A gyógyító istenek segítségül hívása lényeges része az egyiptomi orvosok működésének a betegségek kezelésében és megelőzésében. A gyógyszereket maguk az orvosok készítették. hogy ilyen gyöngyhálóval fedték az elhunyt testét. Thébában a Ramesszeum egyik oszlopán és a Deir es-Selwít templomban. hogy az ábrázolt személy nevét minél többen kimondják. Címét az egyik benne szereplő versről kapta. Általában lakomákon viselték a nők és a férfiak egyaránt. BT: halotti ruha GYÖNYÖRŰSÉG DALAINAK KEZDETE. nem volt külön gyógyszerész.) HAL GYMNODONTES (lat. A (1973) SN: Szerelmi költeményeket tartalmazó mű. BT: cselekedet GYERTYÁNFFY LUKÁCS SN: 1840-ben járta be Egyiptomot. amelynek bőre és hajszálai is viszonylag épségben megmaradtak.) NÍLUSI CSÖRÖSSZÁJÚ CSUPASZFOGÚ NYITVATERMŐ GYÓGYSZER UF: ellenszer gyógyszeres kezelés orvosság remedy (ang. 21) SN: A gyógyítók az orvosokkal ellentétben csupán mágikus orvosságokat vagy ördögűzést alkalmaztak a gyógyításhoz.) SN: Gyógyszerek tömegét sorolják fel a papiruszok. előállításukhoz szerves és szervetlen anyagot egyaránt felhasználtak. BT: szerelmi költemény NT: Elmennél tőlem? Én istenem.) (1.

(1) 397-5228 GYŐRY-KIRÁLY HEDVIG GYŐRY HEDVIG (1959. otth. Dózsa György u. jan. nov. 28. lat. (1) 343-9759. Henry (1853.–) UF: Győry-Király Hedvig BT: magyar egyiptológus AD: Szépművészeti Múzeum.: mh.GYŐRY HEDVIG (1959. a hieroglif írásban azokat mindig egy sólyom és alatta az arany szimbóluma jelentette. 5. 23. 23. –) GYŐZELMI FELIRAT SN: Ha a fáraók meg akarták örökíttetni a győzelmeiket.) Rollin.– 1947. 7–1868. máj. Anthony Charles (1790–1869) Golenyisev. 25. 41. 30.) BT: csontbetegség NT: tuberkolózisos gyulladásos csontbetegség GYŰJTŐ NT: Cazeneuve. aug. Henry (1780–1827) Wellcome. Camille Salt.) d’Anastasi. Antoine-Barthelemy (1793. Budapest. Marius (1839–1913) Clot-Bey. Tel. máj. Vlagyimir Szemionovics (1856. aug. BT: felirat NT: Kheopsz1 győzelmi felirata GYŐZELMI SZTÉLÉ BT: sztélé NT: Piankhi2 sztéléje GYPS (ném. Giovanni (1780–1860) Déri Frigyes Drovetti.) GIPSZ GIPSZ GYPSUM (ang..) GYÜMÖLCS BT: élelem növény NT: almaféle aszalt gyümölcs datolya dumpálma diója füge gránátalma görögdinnye őszibarack sárgabarack szőlő GYŰRŰ BT: ékszer NT: arany gyűrű atlantiszi gyűrű pecsétgyűrű 198 .) GYULLADÁSOS CSONTBETEGSÉG UF: osteomyelitis (lat. júl. aug. Bernardino Michele Maria (1776–1852) Feuardent Harris. 21–1936.

IV.) SN: A 3. akit gyengéd szálak fűztek Antinouszhoz.u. Miután ezzel elkészült rögtön kezelte és ezáltal megóvta azokat a falrészeket is. melynek alapja kb. Hadriánusz Antinousz emlékére ezév október 30-án megalapította Antinoét. Egyiptom állandó hadserege legalább 40 ezer főből állt. BT.e. valamint Nagadában egy kőedényen. a görög fiatalhoz. 130 júliusában szállt partra szeretőjével és kíséretükkel Alexandriában. BT: császár RT: Antinoé Hadriánusz fejszobra Hadriánusz palotája Ptolemaiosz. BT: befejezetlen piramis dinasztia.) NT: Neferhotep. Nevét Hierakónpoliszból és Závijet el-Arjáni sírokból ismerjük.H HA SN: A Nyugati-sivatag istene. 2603-2599) UF: Khaba (ang. majd Fajjúm2-nál rejtélyes körülmények között meghalt Antinousz. században a hükszószok hadjáratának köszönhetően új haditechnika honosodott meg Egyiptomban. LAMIA ELSN: 1993 nyarára szerződtették II. I. kisebb hadivállalatokra is ezt küldte ki. BT: fáraó RT: Haba piramisa HABADJILAT (ang. IV. akit 50 évesen ismert meg. 131 elején hagyta el Egyiptomot. 19) UF: Hadrian (ang. I. amelyet Bersa alapjaira építtetett. 18.e.e. amelyeket frissen szabadítottak meg a rárakódott rétegektől. görbe kard) melyek más ősi ellenségeiktől. Szobekhotep) a 13. Noferhotep.e.) HADRIANUS HADRIÁNUSZ HADRIÁNUSZ TENGERI HADÁSZAT HAANKHEF (ang. hogy az első kamra falait és dekorációit megtisztítsa és megvédje. akinek tetemét a Nílusban találták meg. 3. (i. BT: építőanyag HABEHENT USÉBTIJE SN: Az Újbirodalomból származik. Háború kitörésekor az egyes kerületi fejedelmek és templomok csapataikat a király rendelkezésére bocsátották. Később. 1696–1686 Szobekhotep. 83×83 m. Ezután utazását Thébába folytatta.) SN: Abüdoszi pap. hozzátartozói NT: Haankhef hozzátartozói RT: Haankhef szkarabeusza (PM: UC 11546) HAANKHEF HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Kemi2. dinasztia idején. akinek fiából fáraó vált (IV.) SN: Befejezetlen lépcsős piramis Závijet el-Arjánban. az Újbirodalom idején a fáraó katonái rengeteg olyan fegyvert használtak (háromszögű íj. Az egyes kerületi fejedelmeknek is megvolt a maguk kisebb csapatuk és a pénzügyi hivatalnokoknak is szükségük volt a katonákra. büntető expedíciója szíriai háború RT: Montu HACHISHI. BT.e.u. XII. dinasztiabeli írnok. a Louvre-ban található. Szahmet NT: actiumi csata (i. A Níluson átkelve meglátogatta a Memnonkolosszusokat. DAS (ném. BT: hadászat technika HADITENGERÉSZET HADIÚT BT: út NT: Hórusz útja HADJÁRAT BT: hadászat NT: hódító hadjárat HADOSZTÁLY NT: hadtest Ramszesz. Neith1. 1705–1694) (i. páncéling. Fiai: I. büntető expedíciója polgárháború Szeszósztrisz. BT: isten FEJEDELEM SN: 19. Onurisz. III. Ramszesz fiainak sírjához. 1738–1727) (i. restaurátor HADISZEKÉR HARCI SZEKÉR HADITECHNIKA UF: harci technika SN: Az i. dinasztia 4. IV. Ptolemaiosz által elkezdett templom építését. melyeket ezen hadvezér hatalma alá helyeztek. Fegyverzetükre nézve lándzsások és íjászok voltak. Ők hozták ugyanis az országba az első lovakat és harci szekereket is.e. kiket a bányákba vagy kőfejtőkbe küldött csapatok fedezetére használtak. SUZUKI BT: japán egyiptológus HADÁSZAT UF: hadviselés NT: haditechnika hadjárat hadsereg harci állat harci eszköz tengeri hadászat HADRIÁNUSZ (i. Finom kezeléssel és egy sor kémiai anyaggal Lamia eltávolította a falakon lévő só nagy részét.) Hadrianus SN: Római császár. BT: főpap Szobekhotep.) BERENIKÉ FÜRTJEI HABA (i. BT: usébtik HÁBORÚ SN: A háborúknak több istene is volt: Montu. írnok HÁ1 HÁ2 HADIDI.) SN: Ízisz3 anyja. Az egyiptológusok Szahuré sírjában találták bevésve a nevét.e. és visszaillesztette a megtisztított festett dekorációt. II. 31) hükszósz háború líbiai háború Mentuhotep. Szobekhotep. hadseregének hadosztályai HADRIAN (ang. Neosz Dionüszosz temploma HADRIÁNUSZ FEJSZOBRA SN: Denderahban találták meg Hadriánusz hatalmas bronz fejszobrát. 1685–1678) HAANKHEF SZKARABEUSZA (PM: UC 11546) BT: szkarabeusz HAAR DER BERENIKE. (i. míg a 4. Athribisz1-ben ő fejeztette be a XII. BT. bronzszobor fejszobor RT: Hadriánusz HADRIÁNUSZ PALOTÁJA BT: palota HADSEREG SN: Az Újbirodalom kezdetéig nem volt nagy állandó hadsereg. BT: Haankhef (ang. Mut. A királynak csak testőrcsapat állt a rendelkezésére. ahová november 18-án érkezett. 199 . sisak. dinasztiában Gizehben már a gipsz alapút választották. négy egyenként 10 ezer főnyi hadtestről szólnak a krónikák. királya. piramisai lépcsős piramis závijet el-arjáni piramis HABARCS SN: Imhotep1 Szakkarában agyag alapú habarcsot. a szírektől és a hettitáktól származtak. BT: Ízisz3 hozzátartozói HABA PIRAMISA UF: Layer Pyramid (ang. I. 6 évig uralkodott. 117–138) (1.

és Dél-Egyiptom királyainak épületeit. hogy az egyik legnagyobb tudós és varázsló. de mivel háreméből még egyetlen asszony mellett sem kötelezte el magát. uralkodási évében szerezte meg a közép-papi címet. sírkápolna és szobor restaurációjára került sor.) commander of the army (ang. Minden esetben feliratot készíttetett az objektum falára. hadserege újbirodalmi hadsereg HADSEREG PARANCSNOK UF: comandante de soldados (spa. BT: hadosztály HADVISELÉS HADÁSZAT HAEMANH MASZTABÁJA SN: A G2000 jelű masztabától keletre helyezkedik el. Még alig múlt el 10 éves. amelyet Memphisz gyakorolt. Miután tanácskozott II.) Bakenptah2 Mermesa (i. Ezek a lyukak ott is maradtak a szövegben. dinasztiabeli Hormesz1 kincstárnok unokája. Nyakában aranylánc lógott amulettekkel.és Felső-Egyiptom magtárainak felügyelője és királyi írnok a 18. amelyeknek állomáshelyei: Théba fölött az első katarakta környékén. Egy másikon pedig a nyugat-ázsiai Tunipnál folytatott katonai hadjáratban vett részt. BT: Haemhet sírja sírfelirat HAEMUASZET1 UF: Jaemuaset (spa. Unisz. uralkodási évben szerezte meg a Ptah főpapjának előkelő címét. Még halála után ezer évvel is úgy emlegették. Ennek a fegyveres akciónak a jeleneteit Beit-el-Váli templomának falára vésték.) Khamhat Meh (ang. (i.) Kha-em-waset (ang. dinasztia idején. Apja 16. BT: ember-múmia Haemuaszet1 HAEMUASZET1 USÉBTIJE (PM: UC 2311) BT: usébtik RT: Haemuaszet1 HAEMUASZET2 UF: Khaemwaset (ang. majd a 25.) Khemwaset (ang. hadserege katonaság katonatiszt királyi hadsereg középbirodalmi hadsereg lándzsás Ptolemaida hadsereg Ramszesz. I. templom.) BT: hadsereg parancsnok NT: Amenemheb Meh1 (ang. BT: Királynék Völgye sírjai magánsír HAEMUASZET3 SN: A 18. Tehetséggel megáldott építész lévén nagy figyelmet fordított a korábbi fáraók által készíttetett építményekre. rajtuk Haemuaszet1 neve. II. BT: seikh abd el-gurnai sír sziklasír NT: Haemhet sírjának feliratai RT: Haemhet HAEMHET SÍRJÁNAK FELIRATAI SN: Haemhetnek még életében elkészült a sziklasírja. melynek eredményeképpen több. 945–924) Sesonk2 Uni HADTEST SN: Egy 10 ezer főnyi hadtestből állt Egyiptom állandó hadserege. Második gyermekként született II. 1712–1710) Meru1 Nemrat Sesonk. BT: Hormesz1 hozzátartozói 200 . és a szilárdságuk. hogy a kézművesek legfőbb vezetője. RT: Haemuaszet3 sírja HAEMUASZET2 SÍRJA UF: QV44 SN: 1903 februárjában fedezte fel Schiaparelli. Szahuré. Ramszesz fia (20. Ramszesszel a kérdést illetően. a Király fia. BT: elöljáró herceg Ptah-főpap Ramszesz.BT: államszervezet hadászat NT: csapatkapitány gyalogság hadsereg parancsnok hadtest hadosztály íjász Kambüszész. mivel meghalt. a sírfeliratokon a „kedves hitvesem” vagy a „ház úrnője” kifejezések után üres helyet hagyott. amikor féltestvérével.. melyben mágikus varázslatok olvashatóak. hogy felhívja az utókor figyelmét a jó munkájára: „Őfelsége úgy határozott.) Truppenkommandeur (ném.) Khaemwese (ang. a líbiai határ körzetében.) SN: III.) Khaemhet (ang. Az ő korában már igencsak romos állapotban voltak. Arcát aranymaszk fedte. Ramszesz kedvenc fia volt. aki valaha is Egyiptomban született. Alsó. Uszerkaf piramisát is ő újíttatta fel. leírják. Gizehben is építtetett magának sírt. Khaemwese.) SN: Vezír és városi elöljáró. Ramszesz második feleségétől. Amenhotep jószágigazgatója. memphiszi főpap. A „Stories of Setne Khaemwese” című könyv egyik elbeszélésében pl. BT: jószágigazgató királyi írnok magtárfelügyelő RT: Haemhet sírja HAEMHET SÍRJA UF: TT57PM SN: Három kamrával rendelkezik nagyszerűen faragott reliefekkel. beindított egy tisztítási és állagmegóvási programot. amelyből készültek. március 15-én robbantotta ki a földből Auguste Mariette. BT: gizehi masztaba HAEMHET UF: Chaemhet2 (ném. az anyag állapota.) Khaemuaszet Khaemwas (ang. II. a Közép-pap és Király fia. helyreállítsa ….) Mahu1 (ang. Palesztinában és a Nílus-delta térségében voltak. erős hanyatlásnak indult. Az osztrák-német kutatócsoport fedezte fel Junker vezetésével. II. mint egy tucat piramis.) Khaemwaset (ang.e.) Khaemwase (ang.) SN: III. Közép-pap. Amon-herkhepseffel együtt elkísérték II. din. hogyan próbálta meg megszerezni azt a Thot1 isten által írt könyvet. amelyek számos érdekes tárgyat tartalmaznak. épületét … Khaemwese. Az L alakú sírszerkezet központi kamrája négyszögletes és az észak-déli tengelyen fekszik.e. hozzátartozói vezír NT: Haemuaszet1 amulettje (PM: UC 12796) Haemuaszet1 múmiája Haemuaszet1 usébtije (PM: UC 2311) HAEMUASZET1 AMULETTJE (PM: UC 12796) BT: atef-amulett HAEMUASZET1 MÚMIÁJA SN: 1852. Az egyik képen a két fiú egy harci szekérben áll s éppen követik apjukat egy ütközetbe. Számos történet született róla.) commander of soldiers (ang. III hozzátartozói. valamint a Fáraók masztabáját. Ramszeszt egy katonai hadjáratra Núbiába. Ez a sír tele volt múmiákkal és szarkofágokkal. kiterjesztett szárnyú sólyom feküdt. mielőtt elszánta volna magát a házasságra. BT: Ramszesz. Ízisznofrettől. nagymértékben helyrehozta Észak.). ellátta földadománnyal és személyzettel”. de végül nem oda temetkezett. Dzsószer. Mellkasán aranyból és zománcból készült.) Jaemjet (spa. II. Szent áldozatokat hozott értük … vizével együtt ….

BT: bot hajítófegyver HAJÍTÓBUNKÓ SN: Háborús jelenetek ábrázolásain látható.. 2520–2494) HAFSTRÖM. Ezután elefántcsont fésűvel fésülték ki.) BT: spárgavirágú NT: hagyma HAH (ang. III. Az őszülő hajat hennával festették.) Khamwaset (ang. 73) BT: falfestmény HAEMUASZET5 UF: Chaemwaset (ném.) Amenkhaamwaset (ang. 2558–2532) (i. hozzátartozói HAFRÉ KEPHRÉN (i. BT: szépségápolás NT: hajfestés hajgöndörítés RT: sütővas HAJDÍSZ UF: hair ornament (ang. kis amuletteket.) BT: hagymaféle liliomféle zöldség NT: fokhagyma póréhagyma vöröshagyma HAGYMAFÉLE UF: Alliaceae (lat. de volt receptjük a kopaszság késleltetésére is. hogy erősebb és rugalmasabb legyen a tartása. dinasztiában. dinasztiában. BT: égisten HAHEPERRÉSZENEB LAMENTÁCIÓJA BT: pesszimista irodalom HAHNENFUSSÄHNLICHE (ném. BT: Amunedjeh hozzátartozói HAFEMAN. A gyermeki oldalsó hajfürtöket csattal vagy karikával rögzítették.) Khaf-Khufu (ang. II. BARBRO BT: svéd egyiptológus AD: Prästogardsgatan 12c. Szinte alig maradt fenn ősz hajú ember ábrázolása.e.) BOGLÁRKA ALKATÚ 4 HAI BT: munkafelügyelő HAIKAL. spa. BT: fegyver NT: hajítóbot hajítóbunkó 201 . Krémekkel és balzsamokkal adták meg a haj színét és csillogását. A taposókád előtt Haemuaszet 4 mutat be áldozatot Renenutet istennőnek.edu HAIR ORNAMENT (ang. BT: hajítófegyver HAJÍTÓFA HAJÍTÓBOT HAJÍTÓFEGYVER UF: dobófegyver SN: A madarakat fából készített hajítófegyverrel ejtették el. csavarás művészetét.) Khamwaset (ang.) Kamweset (spa. BT: hajviselet HAJGÖNDÖRÍTÉS BT: hajápolás RT: hajgöndörítő csipesz HAJGÖNDÖRÍTŐ CSIPESZ BT: csipesz szépítkezési eszköz RT: hajgöndörítés HAJÍTÓBOT UF: hajítófa SN: Hajítóbotok ábrázolásait gyakran láthatjuk madarak és kisvadak elejtésénél. Arany csöveket. arany búzavirágot. BT: festés hajápolás RT: borókabogyó henna HAJFONAT UF: braids (ang. RT: Haemuaszet6 sírja HAEMUASZET6 SÍRJA UF: TTA11 BT: dra abu el-nagai sír RT: Haemuaszet6 HAEMUASZET7 SN: Amunedjeh testvére a 18. Hufuhaf fia. S-752 30 Uppsala. BT: wab-pap RT: Haemuaszet4 sírja HAEMUASZET4 SÍRJA UF: TT261PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Haemuaszet4 HAEMUASZET4 SÍRJÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: Egy jelenetsor az egyiptomi szőlészet és boászat főbb műveleteit vonultatja fel. A kisgyermekek haját leborotválták.) SN: Sokszor a haj dúsítására vagy díszsebbé tételére a hajat befonták vagy önálló hajfonatokat illesztettek hozzá az eredeti hajhoz. INGELORE BT: egyiptológus AD: hafemann@bbaw. dinasztiában.) BT: zsír NT: kecskeháj HAJDÍSZ HAJÁPOLÁS SN: A hajukat illatos olajjal kenték be.) SN: Az ég istene.) SN: A hajba fűzött díszek gyakori kellékei voltak az ünnepi hajviseleteknek.) Kamwaset (ang.RT: Hormesz1 HAEMUASZET UF: Chaemwaset (ném. Karjai segítik az eget tartani. spa. A hajukat hosszúra megnövesztő nők ismerték a fonás. Amenhotep wab-papja a 18. majd vékony tincsekre osztották szét. hogy ne bomoljanak szét. parókáknak. BT: dísz NT: hal-amulett HAJFESTÉS SN: Hajfestést többnyire akkor alkalmaztak. BT: Hufuhaf.) SN: I. Ő jelképezi az ég korlátlan kiterjedését. FAYZA BT: egyiptológus AD: fhaikal@aucegypt. ami a fej egyik oldalán hullott alá. A hajfestésre hennát és borókabogyót használtak.. ha a hajuk elkezdett őszülni. Sweden HAGYMA UF: Allium (lat. Thutmózisz idején.) SN: Az Újbirodalomban élt.de HAFHUFU UF: Chaafchufui (ném. BT: Amon-pap próféta Ptah-főpap RT: Haemuaszet5 sírja HAEMUASZET5 SÍRJA UF: TT369PM BT: Khokha-sír RT: Haemuaszet5 HAEMUASZET6 UF: Amen-chaemwaset (ném.) SN: Ptah főpapja. csak egyetlen fonatot hagytak meg. Amon harmadik prófétája a 19.) HÁJ UF: fat (ang. BT: bunkó hajítófegyver HAJÍTÓDÁRDA SN: A fáraó gyalogságának egyik fegyvere.e.) SN: II. (1.

A kígyó azt is elmondta. A kígyókirály megjósolta a hajótöröttnek. BT: divat NT: gyermekek hajviselete hajfonat hercegek hajviselete paróka táncosok hajviselete RT: fodrász HAJTÁSOS NÖVÉNY UF: Cormobionta (lat.e. A UF: Shipwrecked Sailor.e. BT: vérszívó tetű HAJVISELET UF: coiffure (ang. 393–380) HAKÓRISZ (i. 393–381) (i. Minden így is lett.e. 393–380) HAJÓGYÁR BT: építmény NT: alexandriai hajógyár RT: hajó HAJÓKORMÁNYOS SN: Hat kormányos volt az első távoli vidékre utazó hajón. A társadalom kivetette ezeket az embereket. hátrasimították fülüket szabadon hagyva és kenőccsel kenték.e.e.) SN: Az egyik legrégibb egyiptomi mese. amivel hazatérhet. Egy. The (ang. Karnakban kápolnát. néha meg is gyilkolták őket. mint az istenek által magukra hagyott pestiseseket. A szigeten egy jóságos kígyó uralkodott. Nepheritész. sőt. mások vállig érő. hogy négy hónap múlva egy egyiptomi hajó keresi fel Ká szigetét. A hajóvázat hidakhoz használt deszkákkal vonták be. Egyedül a mesélő tengerész élte túl a katasztrófát.” Ez a legenda megmutatja. A hajóácsok szabályos távolságonként fatraverzekkel erősítették meg a hajót. Az egyiptomiak sohasem váltak igazi tengeri hajósnéppé. Egyiptomban a természetes vörös hajúakat úgy tekintették.e.) hgr (tr.) HAKORIS (ang. melyekkel mindenféle elmozdulást kiküszöbölhettek. de még a történelem előtti időkben áttértek a sokevezős fabárkára. BT: jármű NT: abu roasi hajó bárka Cleopatra csónak fahajó felukka folyami hajó gálya hadihajó halászhajó heluáni hajó Junon kereskedelmi hajó kiránduló hajó Luxor2 Meri-Amen nádcsónak papiruszhajó Sphinx teherhajó tengerjáró hajó tutaj utasszállító hajó RT: hajógyár hajós kikötő HAJTETŰ UF: lice (ang. a vízből magasan kiemelkedő meggörbült orr és tat volt jellemző.. hogy a hajótörött soha nem fogja viszontlátni a Boldogság szigetét. BT: állkapcsos NT: angolna csőrösszájú angolnoida csuka fahaka friss hal harcsa keszeg koponyás hal márna mugil nílusi csőrösszájú hal pérhal ponty rája szárított hal uadzs hal vargahal RT: halcsont hal-múmia halszobor KIVÉGZÉS TÚLVILÁGI ÍTÉLET HALÁLBÜNTETÉS HALÁL UTÁNI ÍTÉLKEZÉS 202 . BT: tisztségviselő NT: Knemhotep RT: evezős tengerész HAJÓPARANCSNOK TENGERÉSZKAPITÁNY HAJÓTÖRÖTT.e.. amelyet itt Ká szigetének neveztek. 393–381) (i.(120. BT: Hakórisz (i. 393–380) NT: Nepheritész.e. ek-Kaabban templomot.e.e.e.) Hakor (ang. (i.) SN: Szakkarába temetkezett. (i. Ismerték a parókát. aki Punt uralkodójának hívatta magát. Az egyiptomi hajókra az ívelt test. 399–380) (i. melyekért az egyiptomiak rendszeresen felkeresték Punt országát. mindkét oldalon csak egy-egy sor evezős számára volt hely. Az ajándékok azok az anyagok voltak.) Ahprisz Akhoris (ang. 399–379) fáraó NT: Hakórisz hozzátartozói HAKÓRISZ HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. Faszegeccsel erősítették össze a deszkákat. melyeket belülről porrá zúzott papirusszal vontak be. Fia: II. levél. 29. (i. sapka alakú frizurát hordtak.) SN: A hajtetvek ellen a fej kopaszra borotválásával védekeztek. BT: dinasztia. 393–380) UF: Achoris (své. amely a Középbirodalomból származik. hogy az egyiptomiak mennyire mesebeli helyként tekintettek Puntra.) SN: Nem négylábú vízi gerinces állat.) Hakoris (ang. 393–381) (i. 399–393) Nepheritész. 380) HAL UF: pez (spa. aki a puntok földjén ért partot. Nepheritész.) HAKÓRISZ (i. II. és a mesélő az ajándékba kapott csodálatos kincsekkel megrakva tért vissza hazájába.. A punti herceg ily szavakkal bocsátotta útjára: „Ég veled. mert az egy nap elsüllyed a tengerben. Némely múmia hajában egyaránt találtak serkéket és felnőtt tetveket is. 393–381) (i. ég veled. a fáraó bányáiból visszatérő hajó borzalmas tengeri viharba került és elsüllyedt.) száras növény SN: Sporofitonuk az alapvető szervekre (szár. menj haza! Viszontlátod gyermekeidet. kerek.) Pediculus humanus capitis (lat. Medinet Habuban pedig egy kioszkot építtetett. félhosszú hajukat egyenesre vágták.e.hajítódárda lándzsa HAJÓ UF: vízi jármű SN: E járművet először egymáshoz kötözött papirusz–nyalábokból készítették. Megint mások hajukat mindenhol rövidre nyíratták. I. gyökér) tagolódik.) frizura SN: Egyes férfiak fejüket teljesen leborotválták. az istenek hazájára. BT: elbeszélés legenda Leningrád 1115 papirusz mese HAKÓRISZ (i. 553) BT: növény NT: magvas növény HAKOR (ang..

aki jelen volt 1923. valamint a kéréseket végrehajtani.) Egyiptomi Halottaskönyv Halottaskönyv HK (röv. származási helye ismeretlen. A hal-amulettek fulladás elleni szerepét erősíti meg a Westcar-papiruszon található Sznofru matrózlányai című történet is. Howard munkatársai HALLGATÓ SN: Egész nap csak gazdájuk kérdéseit várták. ABD ELSN: Egyiptomi közmunkaügyi miniszter. BT: amulett hajdísz HALASTÓ SN: A vízi kertek egy mesterségesen kialakított része. BT: folyami hajó HALÁSZHÁLÓ BT: halászeszköz NT: kerítőháló merítőháló HALCSONT HALSZÁLKA HALDANE. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 7772I. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 63379) SN: Vasból készült halhorog a Későkor és aRómai Kor közti időből származik.) Book of the Dead (ang.) BT: halászeszköz kampó NT: halhorog (PM: UC 5507) halhorog (PM: UC 7251) halhorog (PM: UC 7252) halhorog (PM: UC 7253) halhorog (PM: UC 7772i. Lahunból. CHERYL WARD BT: egyiptológus AD: wardc@tamug. Nyersen szolgálták fel. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 7775) SN: Kom Medinet Gorábból került elő. amelyben vízililiomok virágoztak és halak voltak bele telepítve. BT: szolga HALLOF. ii. miután sóval tartósították és a napon kiszárították. nehogy a Nílusba fulladjanak. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 7252) SN: A Késői Középbirodalom korából való. 17-én Tutankhamon sírjának megnyitásánál. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 63384) SN: A Későkortól a Római korig datálják.) Dodenboek (hol.) SN: 190 fejezetből álló szent szöveggyűjtemény vázlatos illusztrációkkal. Lahunból. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 7253) SN: A Késői Középbirodalom korából való.) HALL SN: Rajzoló.) Pir-m-haru (óei.) SN: A kihalászott halakat azonnal fejbeverték egy kalapáccsal. VII) SN: Kom Medinet Gorábból kerültek elő.) HALMÚMIA BT: állatmúmia NT: sügérmúmia HALOGENID UF: Halogenmineral (ném. Az amulett védte őket. akit Howard Carter vett maga mellé Tutankhamon sírjának feltárásánál. Díszként viselték néha táncosok is a hajukban. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 7251) SN: A Késői Középbirodalom korából való. a Fajjúmból és a mocsarakból fogták a halakat. A Nílus gazdag populációjából. Két végükön felfelé kanyarodott a hajó teste. eredete ismeretlen. BT: munkaeszköz NT: halászháló halhorog szigony varsa RT: halászat HALÁSZHAJÓ SN: Papirusszárból készült. az Újbirodalom korából. BT: halhorog HALHÚS SN: A legfőbb fehérjeforrásuk ez volt az ókori egyiptomiaknak.HAL-AMULETT SN: Általában kisgyermekek hajába tűzték. a mai Egyiptom déli határánál. származási helye ismeretlen. melynek az elhunyt túlélését kellett szol- 203 . Ballasból. a kicsit hatékonyabb halászatra varsát. NT: gátos halászat horgászat kelepcés halászat kerítőhálós halászat szigonyos halászat RT: halászeszköz HALÁSZESZKÖZ SN: Az egyenkénti halfogásra horgot. JOCHEN BT: egyiptológus AD: aegy020@mail.) BT: ásvány NT: laurionit oxihalogenid HALOGENMINERAL (ném. növényi szálakkal erősítették meg. BT: Carter. a leghatékonyabbra pedig kerítőhálót. BT: tó HALÁSZAT UF: fishing (ang.) FÉLFEDÉS HALHOROG UF: fish-hook (ang. III.) Holtak Könyve Kilépés a fénybe Nappali Eljövetel Könyve Napra Kilépés Könyve Nu papirusz Pert em heru (óei. hogy ne szenvedjenek. vii) halhorog (PM: UC 7775) halhorog (PM: UC 56262) halhorog (PM: UC 63379) halhorog (PM: UC 63384) HALHOROG (PM: UC 5507) SN: A korai dinasztikus korból való. feb.) Todtenbuch (ném. BT: Tutankhamon sírja megnyitásának vendégei HALISTEN BT: állatalakú isten NT: Hatmehit (ang. az Újbirodalom korából. ennyi volt a feladatuk. BT: vádi HALF-LAP (ang. BT: hús HALIM. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 56262) SN: A Későkortól a Római korig datálják. Lahunból.) HALOGENID HOLTTEST HALOTTAK FELDARABOLÁSA FELDARABOLÁSA BÍRÁK TERME HALOTTAK KÖNYVE UF: Ägyptisches Totenbuch (ném. II.de HALL OF THE TWO TRUTHS (ang.tamu. szigonyt vagy merítőhálót használtak.edu HALFA-VÁDI SN: A világon a legrégebbi házhoz hasonló építményekre a Halfa-vádi közelében bukkantak rá.uni-wuerzburg. iii.

2. kiegészítő szövegekkel látták el. hanem a koporsók belső falain is feltűntek. fejezete Halottak Könyve 162. amint az igazság csarnokába lép. menj Te helyettem. fejezete Halottak Könyve 160. fejezete Halottak Könyve 158. a sírok falára. sztélékre. Örvendj hát. A temetésről. A szöveg részletes utasítása meghatározza az amulett anyagát. BT: bárka halotti tárgy HALOTTI ÉPÍTMÉNY BT: építmény NT: halotti templom katakomba sír HALOTTI FELSZERELÉS HALOTTI TÁRGY HALOTTI IRODALOM UF: mortuary literature (ang. majd a későbbi időkben papiruszokra írták és az elhunyt mellé helyezték. mikor az uadzs virul. A Halottak Könyvét először Peter Le Page Renouf fordította le terjedelmes kommentárral ellátva. az ábrázolandó legfőbb istenséget. Lépj fel trónusodra. amelyet a halott nyakába akasztott keselyű-amulett felett kell elmondani. Kik undort és utálatot keltenek benne!” BT: Halottak Könyve RT: Ízisz1-csomó HALOTTAK KÖNYVE 157. csodákat művelő imákat. Oziriszhez és Réhez. 3. dinasztia korából származik a 162. BT: Halottak Könyve HALOTTAK KÖNYVE 158. BT: halotti irodalom varázsszöveg NT: Ani1 papirusz Halottak Könyve 6. FEJEZETE SN: Újbirodalmi keltezésű és hasonlóan a koporsószövegek 335. a halott szívének megmérése. melyet egy darabig ankham-virágok vizében tartanak.) SN: A túlvilággal. melyek mögött rettenetes szörnyek lapulnak.. A Halottak Könyvéhez készített illusztrációkon a Halottak Birodalmának valóságos térképét találjuk tavakkal. melyekből egy-egy példányt minden halott mellé a sírba tettek. egy smaragdba metszett uadzs-amulett. ó Osiris! Gerinced most a tiéd. Karl Richard Lepsius nevezte el ezeket a szövegeket a Halottak Könyve gyűjtőszóval. Osiris. BT: halotti kultusz irodalom 204 . A szövegeket a koporsó oldalára. 14. FEJEZETE SN: Ezt a szöveget leggyakrabban usébtikre vésték: A szobor elvégzi az elhunyt tennivalóit a túlvilágon.. Előre kijelölt útiterv. istennő. fejezete Halottak Könyve 157. melyekből a Szaiszi-kor idejére ismét rendszerezett szöveggyűjtemény lett. tárgyalások a kapu őreivel. aug. papiruszra írt mágikus szöveg. fejezete Halottak Könyve 155. A szövegek szerepe az volt. mely segít kiválasztani a jó utat. koporsókra. fejezete Halottak Könyve 125. jóllehet még hiányos megfogalmazása. Hogy megszenteljem lábaidat. Elhoztam néked az arany Dzsedet. hozz vizet a folyóról (…)”. FEJEZETE SN: Azt a szöveget tartalmazza. műveld meg a földeket. FEJEZETE SN: A 21. az elmondandó imát és megjelöli elhelyezését is. fejezete Halottak Könyve 156. FEJEZETE SN: A túlvilági ítéletet írja le a lehető legrészletesebben. Tartalmilag 4 részre oszlik: 1. Maga Thot1 adta ezt azoknak. ó Osiris! Íme. a halott túlvilági utazásával foglalkozó. varázsmondásokat tartalmazott. e fenséges szellemet! Mentsd meg őt ama lényektől. ha ezt hallja: „Ó usébti (…) ha hívnak. E fejezet megjelenése előtt nem léteztek hüpokephálok. BT: Halottak Könyve HALOTTAK LELKEI HALOTTAK VÁROSA HALOTTAK VÁROSAI HALOTTASKÖNYV HALOTTFALÓ HALOTTAS TEMPLOM FÉLISTEN NYUGAT-THÉBA NEKROPOLISZ HALOTTAK KÖNYVE HALOTTI TEMPLOM AMMUT HALOTTI ÁGY BT: ágy halotti tárgy NT: Tutankhamon halotti ágyai HALOTTI BÁRKA SN: Ezt a különleges bárkát kizárólag a fáraó számára építették. fejezetében a következőeket találhatjuk az Ízisz1-csomóról: „Ó. fejezete Halottak Könyve 17. FEJEZETE SN: A Halottak Könyvének 160. Ehhez köthető a hüpokephálok megjelenése. virulok én is! Ha ő romolhatatlan. én is az vagyok! Most Thot1 beszél. Ó mozdulatlan szívű isten! Nyakadba erő és szilárdság költözött. öntök az áldott vízből. 4. amik mesebeli szörnyek képében leselkednek az elhunytra. amint átlépi a halál kapuját és felbukkan a Túlvilágon. fejezet eddig ismert első. kik kerülik. valamint megvéd azoktól a veszélyektől és csapdáktól. amely egy thébai Amon papnő papiruszának szövegei között maradt fenn. Az Újbirodalom és a Szaiszi-kor közötti időben a fejezetek számos. évezred első felében tovább bővítették. e mágikus jel láttán!” A szöveg szerint az amulettnek szikomorfából készített foglalata van. Mi nem kedves az isteneknek. A szövegek között himnuszokat és dicsőítéseket is találunk a halottak veszélyes és hatalmas birodalmának urairól. BT: Halottak Könyve HALOTTAK KÖNYVE 17. Az amulettet a temetés napján a halott nyakára teszik. FEJEZETE SN: A Halottak Könyvének 156. fejezete szerint a következőeket kell elmondani a dzsed-oszlop fölött: „Emelkedj fel. folyókkal és ajtókkal. melyeket Thot1 isten a gyenge emberiség iránt táplált szánakozásból maga szerkesztett és a papoknak kinyilvánított. FEJEZETE SN: Halottak Könyvének 155.e 1. így szentséges szellemmé válik az Alvilágban BT: Halottak Könyve RT: dszed-oszlop HALOTTAK KÖNYVE 156. okt. FEJEZETE SN: A lélek első benyomásairól beszél. BT: Halottak Könyve RT: túlvilági ítélet HALOTTAK KÖNYVE 155. A boldogság feltételeit az egyiptomiak gyakorlati erkölcstanban foglalták össze a hívők számára.) HALOTTAK KÖNYVE 6. addig nem idézett halotti szöveggel bővültek. a halott vallomása az ítélőszék előtt. fejezete Kahapa Halottak Könyve Pakerer Halottak Könyve (LNRM) Nu papirusz RT: Renouf. Peter le Page (1822. BT: Halottak Könyve HALOTTAK KÖNYVE 125. a túlvilági útról szólt. BT: Halottak Könyve HALOTTAK KÖNYVE 160.” BT: Halottak Könyve RT: uadzs-oszlop HALOTTAK KÖNYVE 162. és már nem csupán a papiruszokon. figyelj szavára! Mágikus igéje megóvja hátgerincemet. Ennek pontozatai itt találhatók meg a legrészletesebben. A papok ezen könyvből számos másolatot készítettek. A Halottak Könyve fejezeteit az i. Biztos védelem a rontás ellen. a halott beszéde Oziriszhez. amint a halott a csarnokot elhagyja. hogy biztosítsák a halott eljutását az ókori Egyiptom isteneihez. fejezetéhez a halott Nappal történő egyesülését beszéli el.gálnia a túlvilágon. Ízisz! Mutatkozzék meg véred hatalma! Mutatkozzék meg kisugárzásod hatalma! Mutatkozzék meg mágikus erőd hatalma! Oltalmazd. fejezetében a következőket találhatjuk az uadzs-amulettről: „Lásd. Lásd. 23–1897. a temetés után pedig a bárkát is eltemették a sír közelében.

egy 6. miközben a pap vállára terített leopárdbőrben tömjénfüstöt bocsátott a vállára. hogy a ká majd felismerje. a gazdagok és hatalmasok faragott szolgaszobrokat is temettettek maguk mellé. A halotti szoborra is legalább olyan szigorú előírások vonatkoztak. Az élő ember pontos mását kellett megörökítenie. s megtestesülhessen benne. 47. Általában a halotti szobor előtt mutatták be az elhunyt kultuszának szánt áldozatokat. barátainak menete kísérte a sírhoz. vagy valami hasonló színű anyaggal díszített halotti ruha. A szobrot a sírépítmény belsejében.) BT: kápolna NT: Hatsepszut1 halotti kápolnája HALOTTI KELLÉK HALOTTI TÁRGY HALOTTI KULTUSZ BT: kultusz NT: halotti irodalom halotti tárgy halotti szertartás herihebet temetési szertartás temetkezés temetkezési hely uabet RT: halotti kultusztárgy halotti templom HALOTTI KULTUSZTÁRGY BT: halotti tárgy NT: hüpokephál HALOTTI MASZK MÚMIAMASZK HALOTTI MENET SN: A halotti menet mindig a Nílus keleti partján kezdődött. A korai időkben ételt és italt temettek halottaik mellé. Az Óbirodalom idején egy-egy előkelő masztabának sok halotti papja volt. melyekről úgy vélték. a nőket 20–25 évesen kellett megörökíteniük. a közepén pedig egy baldachin állt. földdarabot kaptak. Ezt virágokkal gazdagon díszítették. mint az elhunyt testére. ahol a koporsót egy alacsony építésű hajóra rakták.) halotti felszerelés halotti kellék sírmelléklet temetkezési kellék temetési eszköz temetési felszerelés SN: Az egyiptomiak a hétköznapok tárgyait magukkal vitték a sírba. Az előkelő temetéseken hivatásos gyászolók. a családi szobrok és az ah szoborcsoportok. persze más-más cél érdekében végzett eljárásnak. papok. A Harmadik Átmeneti korban a halottat gyöngyhálóval borították be. valamint a halott tárgyait vivő teherhordók is részt vettek. BT: szobor NT: magán halotti szobor Mereruka halotti szobra Nebdzsefau halotti szobra Ti1 halotti szobra (KEM: JE 10065–CG 20) RT: szerdab HALOTTI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY BT: szöveg NT: héliopoliszi recenzió szaiszi recenzió thébai recenzió HALOTTI SZTÉLÉ UF: sírsztélé BT: sztélé NT: Hormesz1 sztéléje Knemhotep sztéléje Nefer és Ka-hai halotti sztéléje Nefertiabet sztéléje (L: E 15591) Theodosz halotti sztéléje HALOTTI TÁRGY UF: burial equipment (ang. A halott hitvese és leányai a koporsó két oldalához ülve siratták őt. hogy majd gondoskodnak róluk a túlvilágon. BT: pap NT: Hekanahte isten szolgái Káemked Nakht7 HALOTTI RUHA SN: Az istenek országába való belépésnek elengedhetetlen kelléke volt az arannyal. Három fő típusuk az önálló. A testi fogyatékosságot hűen kellett ábrázolnia a szobrásznak. BT: ruha NT: gyöngyháló HALOTTI SZERTARTÁS SN: Az egyiptomi halottkultusz figyelemre méltó eredményeket produkált. befalazott helyiségben állították fel. Jelentős többségük kőből készült és festették őket. BT: halotti kultusz tárgy NT: dahsuri kincs füles kancsó halotti ágy halotti bárka halotti kultusztárgy halotti szobor halotti sztélé homlokszalag hüpokephal kanópuszláda kanópusz kartonázs koporsó korong 205 . és mintául szolgált a nyugati kultúrkörben használatos számos későbbi. később már ágyat. a férfiakat 40–50 év között. melynek jövedelméből fedezték az áldozatok költségeit.NT: Amduat Könyve Barlangok Könyve Boldogság Vidéke Duat Könyve Égbolt Könyve Éjszaka Könyve életbe belefáradt ember párbeszéde a lelkével. tükröt. illatszert is tettek a sírba. A szobornak az elhunytat az ideálisnak tartott életkorban. Ahogy a szokás továbbfejlődött.) SN: A halotti papok az elhunyttól valamilyen alapítványt. A halottat családtagjainak. áldozati állatok. Az Föld Könyve Halottak Könyve Kapuk Könyve Két Út Könyve koporsószöveg Lélegzések Könyve Nappal Könyve Nut Könyve piramisszöveg szarkofágszöveg HALOTTI KAMRA BT: kamra NT: Iufaa halotti kamrája HALOTTI KÁPOLNA UF: mortuary chapel (ang. amely csak egy szűk nyíláson keresztül érintkezett a szentéllyel. BT: halotti kultusz halottkultusz NT: balzsamozás borjúcsonkolás konzerválás mumifikáció szájmegnyitás szív megmérettetése temetési szertartás RT: halotti kultusz túlvilághit halotti templom HALOTTI SZOBOR UF: sírszobor SN: Kultikus sírmelléklet. dinasztiabeli sír esetében pl. BT: temetési szertartás HALOTTI PAP UF: ah keresője Ka szolgái Totenpriester (ném.

1674–156 7) (i. Itt gyakorolták a halott fáraó kultuszát.e. hanem akár 2. halotti temploma Szahuré halotti temploma Szeszósztrisz. BT: főfeleség HAMERERNEBTI. mozaikokra. Ezt követően egy gránit követ ásott ki. fáraója.) Szokarisz HALOTTVÉDŐ ISTENNŐ BT: halottvédő isten védőisten NT: Ízisz1 Nephtüsz Nut HALSZÁLKA UF: fishbone (ang.) VARÁZSDIÓ ALKATÚ HAMBURGI MŰVÉSZETI ÉS IPARI MÚZEUM (No.) GALLÉROS PÁVIÁN GALLÉROS PÁVIÁN HAMAMELIDIDAE (lat. hogy olyan nehéz legyen.) LEPRA LEPRA SZOBEKHOTEP. (i. 1652–1544) hükszósz fáraó HAMZA. cserepekre. BT: zene NT: cintányér csontkereplő csörgő hangszer dob duda furulya fuvola fúvós hangszer hárfa húros hangszer kettős síp krotál lant líra szisztrum tambura trombita ütőhangszer HA-NINSU (óei. SN: Kephrén főfelesége. Legtöbbször nem a sír mellé épült. BT: halotti építmény templom NT: Amenemhet.) SN: Szinte minden fáraó építtetett magának halotti templomot tényleges sírjától nem messze. III. SN: Mükerinosz felesége. Ramszesz idejéből származó tárgyakra.) VARÁZSDIÓVIRÁGÚ 206 . I. később a halotti kultusz helye is. amely egyértelműen PiRamszesz létezését bizonyította. halotti temploma Széthi. nehogy elárulja annak a helyét.) HANOFERRÉ HANSEN BETEGSÉG HÉRAKELOPOLISZ (gör. mint az ősi Egyiptomban készített bronzszobor. a Nílus-völgy nyugati szikláinak a tövébe. II. II. BT: dinasztia. amely egy szentély tartóoszlopa lehetett. ang.) halcsont szálka BT: állatcsont NT: csőrösszájú angolnoida szálka nílusi harcsa szálka nílusi labeo szálka nílusi sügér szálka nílusi tigrislazac szálka RT: hal HALSZOBOR BT: állatszobor NT: keleti csőrösszájú hal szobra HAMADRYAS BABOON (ang.) BT: múzeum HAMERERNEBTI. halotti temploma Pepi. III.e.) Museum für Kunst und Gewerbe (ném. gurnai temploma Sznofru halotti temploma újbirodalmi halotti templom Unisz halotti temploma RT: sír halotti szertartás HALOTTKULTUSZ HALOTTI SZERTARTÁS HALOTTVÉDŐ ISTEN BT: védőisten NT: Anubisz halottvédő istennő Ízisz1 Nephtüsz Nut Ozirisz (gör. 1730–1630) (i.) HANGJEL KÉZIFŰRÉSZ FONOGRAM HANGSZER SN: Fő hangszereik a hárfa és a fuvola voltak. I.5 km-rel is távolabb.. 15. ezt azonban röntgenfelvételekkel könnyen ki lehet mutatni. halotti temploma Ramesszeum Ramszesz. I.e. MAHMUD SN: Az 1930-as években Qantir helyén végzett ásatásai során értékes leletekre. 18) MEIDUMI PIRAMIS AMON ÓKORI EGYIPTOM KHAMSZIN HAMUDI (i. és amelyre II.) SN: A 15. dinasztia 7. I. II.) HAND-SAW (ang. (i. Ramszesz tisztviselőinek nevét vésték fel.) HAMAMELIDANAE (lat. BT: hamisítvány HAMISÍTVÁNY BT: tárgy NT: hamisított bronzszobor HAMIS PIRAMIS HAMMON (ang.e.) HAMADRYASPAVIAN (ném. 1685–1678) HANSEN’S DISEASE (ang. II.) UF: MKG (röv. BT: egyiptomi egyiptológus RT: Pi-Ramszesz (óei. minden nap áldozatot mutattak be a király lelkének. kőlapokra és kerámiákra bukkant. piramisa HAMISÍTÁS BT: cselekedet NT: múmiahamisítás HAMISÍTOTT BRONZSZOBOR SN: Általában rezet raknak a szobor belsejébe.lahúni kincs Meketré halotti tárgyai múmiamaszk múmiatakaró pótfej sírkúp szarkofág tartalékfej Tutankhamon tárgyai ujjvédő vágáseltakaró viaszlap HALOTTI TEMPLOM UF: mortuary temple (ang.) HAM ORSZÁGA HAMSZÍN (1.) Totentempel (ném. BT: főfeleség Mükerinosz hozzátartozói RT: Hamerernebti. halotti temploma Denderahi templom Hatsepszut1 halotti temploma Inenek-Inti halotti temploma Kephrén halotti temploma Kheopsz1 halotti temploma Nebhepetré Mentuhotep templomegyüttese Nebwenet halotti temploma Nefertari1 halotti temploma Neuszerré halotti temploma Noferirkaré.e. 1535–1523) UF: Khamudi (ang. IV.

amelyek alkalmasak lehettek volna idomításra.) HARÁM EL-MAKHARBIS.) USZERKAF PIRAMISA DZSÓSZER PIRAMIS HARMAKHISZ (gör. S. akinek elefántjai Raffiánál megfutamodtak komoly gondokat okozva ezzel saját hadseregükben. Felfedezéseiket Harageh című könyvükben publikálták. főleg királyi személyek szállítására is. Kutyáját is mumifikáltatta és lábainál helyezték el a koporsójában vászonpólyában.) HARAGA (ang.) SN: Abüdoszban temették el.) HARAHTI HARAKHTE (ang.) SN: Hórusz egyik fia.) HAPU (ang. Alacsony. késő óbirodalmi és Első átmeneti koriak a C és D. tr.) HARBOUR MASTER (ang. Minden évben az áradás évszakának kezdetén hozzá imádkoztak az egyiptomiak. BT: Hórusz fiai RT: kanópusz NÍLUS ÁPISZ-BIKA NIMAATHAP HAPENENEBTY 2 HARAGAI SÍR BT: haragai temetők sír NT: haragai sír 661 HARAGAI TEMETŐ SN: Egy sor temető található itt. A szekér két kereke tömör fából készült. BT: felolvasó pap Hepuszeneb hozzátartozói HAPUSENEB (spa. BT: haragai sír RT: borotva (PM: UC 18725) kőedény (PM: UC 18645) nyakláncok (PM: UC 18727) szkarabeuszok (PM: UC 18726) 207 . BT: Wadzserenesz hozzátartozói HARAGA (ang. Az innen származó leletek a Petrie Múzeumban láthatóak: borotva. Ptolemaiosz ejtett el fogságba harci elefántokat a gázai csatából.) SN: Amon felolvasó papja a 18.) SN: A törvényes feleség mellett a királynak és az előkelőknek háremük is volt..) SN: Egy homoksziget a Nílus és Fajjúm közötti részen. amelyeket későbbi már maga is alkalmazott hogy megrohamozza és szétzúzza velük az ellenség sorait. aki egy hajós széles övre fűzött ágyékkötőjét viselte és vízinövényekből font koszorút.. nyilakkal és hajítódárdákkal voltak felfegyverkezve.) HARMAKHISZ (gör. amelyek a predinasztikus kortól az Újbirodalomig keletkeztek.) (1. B. onager vontatta. és ékszerek.(82) BT: elefánt harci állat HARCI ESZKÖZ BT: eszköz hadászat NT: tegez fegyver harci szekér pajzs páncél sisak HARCI LÓ BT: ló HARCI SZEKÉR UF: hadiszekér SN: A hükszószokkal harcolva ismerkedtek meg a kocsival és a lóval. késő középbirodalmiak az A. BT: harci eszköz szekér HARCI TECHNIKA HADITECHNIKA HARCSA BT: hal NT: nílusi harcsa HÁREM UF: Harén (spa. BT: próféta RT: Hapenenebty masztabája HAPENENEBTY MASZTABÁJA UF: G7815 BT: gizehi masztaba RT: Hapenenebty HAPI1 (ang. EL.HÁNYÁS UF: vomiting (ang.) HARAM EL-MUDARRAG.) SN: Wadzserenesz apja a 26. Predinasztikus temetők a G és H jelzésű. BT: Nílus-isten termékenység isten RT: Nílus HAPI2 UF: Hapy (ang. NZ. lógó női mellű férfiként személyesítették meg (ami a termékenységre utal).) Khent per-khemret (óei. Az afrikai elefántok harcászatra nem voltak elég megfelelőek.) UF: Harageh (ang.) HAPY2 (ang. kőedény. Képviseli a Két Egyiptomot és a két növényt. a lótuszt és a papiruszt. Egy kocsihajtó hajtotta. Ez jelentős problémát okozott IV. Ptolemaiosz hadseregében.) HAP-N-NEBTY (ang.) Hep (ang. felfűzött szkarabeuszok.) HAPENENEBTY UF: Hap-n-nebty (ang. melyben néha több száz nő is élt többféle országból összezárva.) HAPI1 HAPI2 HEPUSZENEB HARCI ELEFÁNT SN: Elsőként I. tr.) SN: A termékeny Nílus áradásának istene. Az SH jelzésű néhány szétszóródott temetőt takar a modern falu déli részén. 14) BT: cselekedet RT: thébai falfestmény töredék (MRAH: E 2877) (1.(ar. újbirodalmiak a B. mellette pedig egy harcos állt.) ipet2 (óei. négy félszamárnak nevezett vadlóféle. 14) HAP (ang. A harci elefántok támadása ellen homokba szúrt vascölöpökkel védekeztek. Templomokat is emeltek neki a folyó fontosabb szakaszain. dinasztiában. sokkal kisebbek voltak az indiai elefántoknál.) UF: Hap (ang. dinasztiában. dinasztia idején Hatsepszut1 előtt. Mindketten lándzsákkal. NH.) HARAKHTI (ang. akit pávián fejjel ábrázolnak és a tüdő védelmezője. E.) Hapy1 (ang.) HARMAKHISZ (gör. BT: nekropolisz NT: haragai sír HARAGEH (ang. NZ. Asszonyai a királyi párt ünnepségek HAPYMEN (ang. BT: közember HAR1 HÓRUSZ HAR2 (ang. EL.) SN: Hathor1 és Neith1 prófétanője az 5-6.) HAPY1 (ang. Reginald Engelbach és Battiscombe Gunn ásatott ezen a területen 1913–1914 telén. BT: település RT: Haragai temető HARAGAI SÍR 661 SN: Az Első átmeneti korból származó sír.) HARCI ÁLLAT BT: állat hadászat NT: harci elefánt harci ló KIKÖTŐ-FELVIGYÁZÓ HAPI3 HÁPI HAPNYMA’AT (ang. Használták a harci szekeret előkelő.) HAPI1 (ang.(ar. F. mert az erdei fajták.

A hárem vezetői tisztét főhivatalnokok látták el. de egyes korokban a gazdag nagyurak is tartottak saját külön háremet. Salt gyűjteményéből Champollion vásárolta meg a Louvre számára 1826-ban.) Heraktes (ang.) HARENSNUPHIS (ang. mely expedíciókból mindannyiszor ékes ajándékokkal (300 szamárral. Pepi uralkodása alatt. négytől húszig terjedt. BT: fasztélé HARFOUSH.) HARMAKHISZ (gör.) HARMADIK ÁTMENETI KOR (i.4 cm széles.) BT: háremtisztségviselő igazgató NT: Jahmesz Humay Meretszeger3 Pay Uszerhat4 HÁREMTÁNC SN: A háremhölgyek tánca.. hogy szépek legyenek. Az Óbirodalomban egyes magas rangú tisztviselők úgy szereztek maguknak hírnevet.. Néha a fáraó megajándékozta leghűségesebb szolgálóit egy asszonnyal. AHMED BT: egyiptológus AD: dendera@intouch. tudományokban és tudniuk kellett különböző hangszereken játszani.stanford.. Merenré és II.5 cm magas és 22.edu HÁRFA SN: Hárfákból készítettek kicsit is. 1070–714) (i. amint Hórusznak játszik. Jártasnak kellett lenniük a művészetekben.nl HARKHUF SN: A 6.) Hor-m-akhet (óei.) HÓREMHEB NT: íves hárfa öthúrú hárfa szöghárfa HÁRFÁS UF: harpist (ang. BT: építmény NT: háremhölgy háremtisztségviselő királyi hárem privát hárem HAR-EM-AKHET (óei.) HAREMHAB (ném. A háremtartás leggyakrabban csak az uralkodónak adatott meg.) Nebmehit3 Rahotep3 (ang. Jelentése „Hórusz apjának megbosszulója”.e. BEN BT: egyiptológus AD: haring@rulet. Az elhunyt hárfást ábrázolja térdelő helyzetben. 1075–656) UF: Dritte Zwischenzeit (ném.) Taemwatszi HARÉN (spa.) SN: Hórusz egy speciális formája. Jelentése: „A horizonton lévő Hórusz”.) Tredje intermediet (své. BT: tánc RT: háremhölgy HÁREMTISZTSÉGVISELŐ BT: hárem tisztségviselő NT: Amenhotep7 (ang.) SN: A hárfát térden ülve vagy állva a vállukhoz támasztva vagy a vállukon pengették. bumeráng árukkal megtöltve) tért vissza. mint maga a hárfaművész. BT: átmeneti korok HARMADIK GIZAI PIRAMIS HARMAHISZ HARMAKHIS MÜKERINOSZ PIRAMIS HARMAKHISZ (gör.) Horemakhet3 (ang.) HARENDOTÉSZ UF: Har-End-Yotef Harendotes (ang. spa. III.) Harakhti (ang.) Har-nedj-itef (ang. ébenfa. nagyot is. A felkelő nap istene.) HARMAKHISZ (gör. HARMAKHISZ UF: Harahti Harakhte (ang. A húrok száma is változó volt. némelyik olyan magas volt. hogy a nőknek semmiféle kapcsolata ne legyen a külvilággal.com HARGA-OÁZIS HARHOTEP KHARGA-OÁZIS HORHOTEP (ang. 2 cm vastag sztélé a Harmadik Átmeneti Korban készült. tudjanak énekelni és táncolni. BT: Hórusz HAR-END-YOTEF HARENDOTÉSZ ARENSNUPHIS (ang. Napisten. spa.) Amon háremének főnöke háremigazgató Iuy1 (ang.) HARMAKHISZ (gör.) HÁREMHÖLGY SN: Semmilyen joguk nem volt a férjet illetően.) Raia4 (ang. elefántcsont. III. BT: hárem NT: ágyas Amenhotep.) TIP (röv. Az ő dolguk csak az volt. Ezzel a névvel illették a gizehi oroszlántestű és emberfejű szfinxet.) HARING. ném.e.) overseer of private rooms (ang. TOM BT: egyiptológus AD: thare@leland.) Werethetesz RT: háremtánc HÁREMIGAZGATÓ UF: Aufseher im könglichen Harem (ném.) SN: Hórusz egyik megjelenési formája.) HARMAKHISZ (gör. ném. tömjén. A háremet ajtónállók őrizték.alkalmával énekkel és tánccal voltak kötelesek mulattatni. I. hogy egy királyi háremhölgyet vettek feleségül. háremhölgyei Meni-hemt Mut-Tuy1 (ang.) SN: Thébából származó faragásokkal díszített élénk színekkel aprólékosan kifestett sztélé. 4 expedíciót vezetett Yam földjére. dinasztiáig tartott ez az időszak..) HARE. Külön tanár tanította őket táncolni.) HÁREM HARENDOTÉSZ HARENDOTES (ang. melyeket a yamita király küldött az egyiptomi fáraónak.) Har-em-akhet (óei. Ők ügyeltek arra is.) Heru-em-Akhet (óei. SÍRJA HÁRFÁS SZTÉLÉJE (L: N3657) UF: harpist’s stele (ang. A 29. akit a Duat kapuival azonosítottak.) 208 . BT: helytartó karavánvezető HARMACHIS HARMAKHISZ (gör. Tőle tudunk a Núbiai Yam helységről.) HAR-MAU (ang. amellyel urukat kellett szórakoztatniuk.) Third Intermediate Period (ang.leidenuniv. óei.) SN: A 21–24.) Harmachis Harmahisz Harmakhis Harmakhuti Harmakis (ang.. BT: zenész NT: Hor Akhti RT: Vak hárfás éneke HÁRFÁSOK SÍRJA RAMSZESZ. BT: isten RT: Hórusz HARMAKHUTI HARMAKIS (ang. Lábujjhegyen. szabott rendű hennás tetoválásokkal díszített testtel táncolták.) HARSOMTUS (ang. leopárd bőr. amelyről az asszuáni sírjában tesz említést. dinasztiában élt elephantinei helytartó.

óei. és a nap legfiatalabb aspektusát jelképezte.5 cm. hogy sokkal könnyebb volt kezelni és sorozatban gyártani. YVONNE BT: egyiptológus HARRIS 499 PAPIRUSZ HARRIS C PAPIRUSZ (BM: BM 10052) HARRIS 500 PAPIRUSZ (BM: BM 10060) SN: A 19.e. BT: hermonthiszi isten koptoszi isten medamudi triász Montu hozzátartozói napisten Raet-Taui hozzátartozói NT: Harpré hozzátartozói HARPRÉ HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Montu. 31) SN: A zeneelméletek első kézikönyvének tekinthető. BT: haroériszi triász NT: Haroérisz hozzátartozói RT: Hórusz HAROÉRISZ HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Taszenetnofret. BT: gyűjtő RT: Harris 500 papirusz (BM: BM 10060) Harris 501 papirusz (BM: BM 10042) Harris A papirusz (BM: BM 10053) Harris C papirusz (BM: BM 10052) Harris I papirusz (BM: BM 9999) Harris papirusz (BM: BM 10054) HARRIS A PAPIRUSZ (BM: BM 10053) UF: Papyrus Amherst VII (ang.) HAR PA RA (óei.u.) (1.) (i. BT: usébtidoboz HÁROMSZOR LEGNAGYOBB HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ HÁROMSZÖGES ÍJ SN: Nevüket onnan kapták. 969–945) HÁROMLÁBÚ ÜLŐKE (BM: EA 2481) SN: Thébából származik a 18. Magassága: 26.) Harpakhrad (ang. Maspero és Ebers fordította.) HARPRE (ang. dinasztiából származó papiruszt nagyon rossz állapotban találták meg. „Gyermek Hórusz”. 959–945) HARPUR. BT: papirusz NT: Joppa bevétele elátkozott herceg. a kopt időszakból való.) HORNAKHT2 (ang.) HARPOKRATES (gör.HARMERTI SN: Gondviselő isten. 46) HÁROMOSZTATÚ USÉBTIDOBOZ SN: Az usébtiket tartó doboz függőlegesen két falemezzel tagolódik három részre. Edfuban napkorongként tisztelték. BT: Haroérisz NT: Panebtaui Taszenetnofret HAROÉRISZI TRIÁSZ BT: kom ombói triász NT: Haroérisz Panebtaui Taszenetnofret HAROÏRI HAROÉRISZ TRILITERÁLIS JEL HÁROMHANGZÓS FONOGRAM HARPRÉ UF: Har Pa Ra (óei. Gyakran ábrázolják kitárt védő szárnyakkal épületek bejáratai felett. Medamudban és Koptoszban tisztelt napisten.) HARPOKRATÉSZ HARPRÉ HÁRFÁS HÁRFÁS SZTÉLÉJE (L: N3657) HARPOKRATÉSZ HARPIST’S STELE (ang. Fiuk Panebtaui.) BT: papirusz HARRIS C PAPIRUSZ (BM: BM 10052) UF: Harris 499 papirusz Papyrus Harris 499 (ang. Meztelenül anyja ölében ülő csecsemőként ábrázolták.) Raet-Taui (fr. A verzón két történet található: Joppa bevétele (1-3 oldal) és Az elvarázsolt herceg (4-8. fából készült.) UF: Haroeris (ang. BT: isten HARMINC-LYUKAS JÁTÉK SN: A Louvre-ban látható egy ilyen. 8 cm. Chabas.e. A medamudi triász egyik tagja volt.) SN: Hermonthiszban.) 209 . alapja: 39.) HARPOCRATES (gör.) Harpocrates (gör. dinasztiából. IV–VII. Az ülőrész egy darab vastag fadeszkából volt kialakítva homorúra. (i.) HARENDOTÉSZ HAROÉRISZ HAR-NEDJ-ITEF (ang. részben szintén 3 vers van. BT: ülőke NT: háromlábú ülőke (BM: EA 2481) háromlábú ülőke (SNM: 1956.) SN: Ez az alak Hórusz kozmikus változata. hogy oldalnézetből háromszög alakúak.3×40. ANTHONY CHARLES (1790–1869) SN: 1855-ben ő vásárolta meg a Harris I papiruszt.) Heru-Pa-Khret Heru-p-khart (óei. amelyet egy Medinet Habui templomban találtak.) PSZUSZENNÉSZ.) Harpokrates (gör.) SN: Hórusz egyik megjelenési formája. A harmadik szekcióban az első két vers teljes. az első részben 8 további vers. oldal). a 3. Előnye volt. akit Ízisz1 a mocsarakban bújkálva szült. Salt kollekciójából származik. (1. mindegyik egy virágnévvel kezdődik. anyja: Raet-Taui. Pár ilyen szék került elő Deir elMedinéből a 19.) Haroïri Har-wer (óei.) SZIGONY HARPRÉ HARPRÉ HAROÉRISZ (gör. II.107) (1. Fából készült. BT: íj HARPAKHRAD (ang. ebben az alakban harcolt Széth ellen. A 18.) HARPRA (fr. a harmadik viszont már töredékes. Az HARRIS 501 PAPIRUSZ (BM: BM 10042) SN: Harris magical Papyrus (501) (ang. dinasztiából.) HARPIST (ang. 46) BT: háromlábú ülőke homorított ülőke HÁROMLÁBÚ ÜLŐKE UF: three-legged stool (ang. 31) BT: Ptolemaiosz Klaudiusz könyvei HARNAKHT (spa. BT: táblajáték HARMONIK (1. BT: Harpré NT: Montu (ang. faragásokkal díszített táblajáték. Szakadások éktelenítették és számos írásakor elkövetett hiba. BT: isten HARPOON (ang. A rektón 3 szerelmi költemény található.) BT: papirusz HARRIS..) HAR-PSUSENNES II (ang. századból. amelyek egymással nem mutatnak kapcsolatot. Macska alakban ábrázolták. Szerelmi költeményeket és meséket tartalmaz.) Harpre (ang. A papiruszt Goodwin.) HAROERIS (ang.) Harpra (fr.107) (1.) HARPOKRATÉSZ HARPOKRATÉSZ UF: Har-pa-khered (ang.) Heru-úr (óei. a második részben szintén 8 egymástól független vers. BT: háromlábú ülőke homorított ülőke HÁROMLÁBÚ ÜLŐKE (SNM: 1956. amely i. a kissé ívelt lábak pedig külön darabokból illeszkedtek az ülőrészhez. 46) SN: Többnyire az ácsok használták munka közben az Újbirodalom idején. dinasztia végén jelent meg.

Anyja: Neszitanebtasru. század elején élt Karnakban. BT: Harsziésze1 NT: Isitweret3 Neszitanebtasru Sesonk.prestel. Ez volt minden bizonnyal a legalaposabb röntgenvizsgálata a fáraónak. Mindenre kiterjedő képet ad a korabeli állapotokról. BT: papirusz RT: Harris. dinasztiában.uk HART. dinasztia fáraói nevében egész Dél-Egyiptomot ő irányította. Az 50 elkészült röntgenképből kiderült. dinasztia korából a legfőbb forrás és a leghosszabb ismert papirusz (41m). I. Ramszesz az isteneknek. ném. Sesonk1 fia. BT: Amon-főpap Dzsedhonszedankh hozzátartozói Isitweret3 hozzátartozói NT: Harsziésze2 hozzátartozói RT: Harsziésze2 sírja HARSZIÉSZE2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Isitweret3. egyebek között Amon papjainak növekvő gazdagságáról. BT: Amon-pap dinasztia. Kheopsz1 édesanyjának sírját fedezték fel a gizai területeken. a 22.edu HARWA (ang.) SN: Egy Amon főpapnő főinasa a 25. akinek sikerült megszüntetnie az anarchiát Baj vezírsége alatt. i..com HÁRTYÁSSZÁRNYÚ UF: Hymenoptera (lat.co.e. IMOGEN SN: James Henry Breasted második felesége.6.) SN: Egy független király. kat.) SN: Hórusz egy megnyilvánulása.és Felső-Egyiptomot egyesítő szerepére.. BT: Breasted. dec. RONALD SN: Liverpooli anatómus professzor. Frigyük nem tartott sokáig.) Harsiesi (ang. GEORGE SN: Egy egyiptológus a British Múzeumból. amely megszemélyesíti őt az OziriszÍzisz-Hórusz legendakörben BT: isten RT: Hórusz HARSZIÉSZE4 UF: Harsiesi (ang. Amon-pap Thébában. 22. George Andrew (1867. 864168 [TM29]arura földet).) HARSIESIS (ang. Felsorolja azokat a gazdag adományokat (pl.–1942. JULIA BT: egyiptológus AD: dijkharv@wish. James Henry (1865. A 20. (i. III.) PAPIRUSZ (BM: BM 10042) HARRIS 501 NT: Dzsedhonszedankh Isitweret3 HARSZIÉSZE2 SÍRJA UF: TT437 BT: thébai sír HARSZIÉSZE3 UF: Har-Sa-Iset (óei.) SN: Egy Medinet Habu közelében fekvő sírban találták.–1935.e. hogy a 25. Jahmesz piramisának újravizsgálatát vezette Abüdoszban a Pennsylvania Yale Institute of Fine Arts keretén belül.) SN: Ankhnesneferibra kamarása a 26.jún. de elsősorban Amonnak juttatott. kat.) HARSZIÉSZE3 HART. II. BT: expedíció RT: Hotepheresz. II. Harris 1855-ben vásárolta meg gyűjteményébe.nov. 1925.. BT: kamarás Sesonk1 hozzátartozói HARSZIÉSZISZ (gör. aki Breasted első feleségének huga volt.. BT: főadminisztrátor RT: Harwa sírja Harwa szobrai Harwa usébtije HARWARD-BOSTON EXPEDÍCIÓ SN: Georges Andrew Reisner volt az expedíció vezetője.) Harsiese (ang. BT: egyiptológus AD: sharvey@sas. Sesonk. aug. aki a Királyok Völgyében vizsgálta meg hordozható röntgenkészülékkel Tutankhamon múmiáját. ném. Ramszesz nevében fogalmazták fiának.) Harsziészisz (gör. 924–894) HARSZIÉSZE2 UF: Harsiese (ang.) UF: Har-mau (ang. GERALDINE PINCH. Ramszesz és apja.) SN: Hórusz egy alakja. Anthony Charles (1790–1869) HARRIS MAGICAL PAPYRUS (501) (ang. melyeket III.) HrwsAAst (tr. hozzátartozói NT: Harsziésze1 hozzátartozói HARSZIÉSZE1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: II. III.) SN: Amon főpapja a 22. BT: isten RT: Hórusz HARSZIÉSZE1 UF: Harsiese Hedjkheperre Setepenamun (ang. IV. 945–715) fáraó Isitweret3 hozzátartozói Sesonk.) Harsiesi (ang. Vasból készült Nílus szobrokat is említ.) HARSZIÉSZE HERISHEF (ang.) HARSZIÉSZE HERISHEF (ang. BT: múmiavizsgáló HARRIS PAPIRUSZ (BM: BM 10054) BT: papirusz HAR-SA-ISET (óei.) HARSAPHES (ang.upenn.) BT: teljes átalakuló NT: méh HARVEY. II. 2. (i.) Hor-sza-Iszet (óei.) HARSAPHÈS (fr.) HARSIESE (ang. hogy Tutankhamon erőszakos halált halt. Ez a név utalás Alsó.) Hor-Sa-Iset (óei. Lánya: Isitweret3. 27. BT: asasifi sír RT: Harwa (ang.) HARWA SÍRJA UF: TT37PM SN: Francisco Tiradritti csapata fel a sírt az Olasz Régészeti Misszió oldalán 1995 óta.) HARTWIG.BT: papirusz HARRIS. februárjában a legnagyobb piramis építtetőjének. STEPHEN SN: 1993-ban I.) Harsiesi (ang. Reisner. BT: egyiptológus AD: G.) Harsiesis (ang. A sírjában történt ásatásokból kiderül. 7. Szétnaht tetteit meséli el.. aki kb. BT: Harsziésze2 210 . HARRIS GERALDINE HARRIS I PAPIRUSZ (BM: BM 9999) UF: Papyrus Great Harris (ang.) HARSZIÉSZE1 HARSIESI (ang. dinasztiából. James Henry hozzátartozói RT: Breasted.) HARSZIÉSZE HARSZIÉSZE HARSOMTUS (ang.) HARRISON. mert Breasted meghalt. Ramszesznek. gör.Hart@hatbat. Oszorkon idején. MELINDA BT: egyiptológus AD: 105164.net HARVEY.) HARSIESE HEDJKHEPERRE SETEPENAMUN (ang.5. dinasztiában. Fia: Dzsedhonszedankh.e. dinasztiában.1646@compuserve.

Kezében hatalmi jelvények láthatók. BT: egyiptológus AD: mhasel@southern.) BT: ragadozó emlős NT: cibetmacskaféle HASEL.e.e. földmérőt hívtak. Peribszen szított.) SN: A 2.) Nebwyhetepimef (ang. BT: dinasztia. BT: gránitszobor Harwa szobrai HARWA SZOBRA (KEM: JE 37377) BT: Harwa szobrai HARWA SZOBRA (KEM: JE 37386) BT: Harwa szobrai HARWA SZOBRA (L: A 84 – N 85) SN: Dioritból készült 57 cm magas kockaszobor. SELIM (1886–1961) SN: A Kairói Egyetemen tanított. BT: usébti RT: Harwa (ang. Két Hierakónpoliszból való szobrának felirata számol be az északiak lázadása felett aratott győzelemről. amelyet az árvíz nem tudott elsodorni. BT: gránitszobor Harwa szobrai kockaszobor HARWA SZOBRAI BT: szobor NT: Harwa szobra (BM: EA 32555) Harwa szobra (BM: EA 55306) Harwa szobra (KEM: JE 36711) Harwa szobra (KEM: JE 36930) Harwa szobra (KEM: JE 37377) Harwa szobra (KEM: JE 37386) Harwa szobra (L: A 84 – N 85) Harwa szobra (LEM: 8163) HARWA USÉBTIJE SN: Harwa sírjából került elő 1997-ben. BT: dioritszobor Harwa szobrai HARWA SZOBRA (BM: EA 55306) SN: 38 cm magas kockaszobor.HARWA SZOBRA (BM: EA 32555) SN: Dioritból készült. 2. ámbár más területeken dolgozott. BT: kő RT: határkő elmozdítása határkőfelirat HATÁRKŐ ELMOZDÍTÁSA SN: Főbenjáró bűnnek számított a határkő elmozdítása.) HAR-WER (óei.edu HASHAJTÓ RECEPT HASHAJTÁSRA HASHEPSOWE (ang. Eredményeit tíz kötetben publikálta. BT: dioritszobor Harwa szobrai kockaszobor HARWA SZOBRA (LEM: 8163) SN: 48.e. Délen uralkodott.9 cm. határkőfeliratai RT: határkő USZERHAT3 AMENEMHET.) Khasekhemwy (ang.e. 1503–1482) (i. 2800–2650) fáraó Hotephirnebty hozzátartozói Nimaathap hozzátartozói NT: Haszehemui hozzátartozói RT: Haszehemui szobrai HASZEHEMUI HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Nimaathap. 310) (i. ném.e. 2920–2770) (i.) Nimaathap HASZEHEMUI SZOBRA (AM: E 517) BT: Haszehemui szobrai mészkőszobor HASZEHEMUI SZOBRA (BSZM: EEJ 58324) SN: Csak a fejrész maradt fenn.e.7 cm magas gránitból készült kockaszobor. 2925–2686) (i. spa. Az arab nők termékenységi tánca. A gizehi nekropoliszokra koncentrált.e.) Khasekhemui (ang. 206) (i..e.) Kha’Sekhemwy (ang. PIRAMISA ESZKÖZ 211 . BT: Haszehemui (i. 2653–2625) NT: Hotephirnebty (ang. magassága 63 cm. své. BT: tánc HASZEHEM HASZEHEMUI HASZEHEMUI (i. 1479–1457) HASSAN. amelyet valószínűleg elődje.) Khasekhem (ang.. tárgy NT: edény kád kosár tál tűzhely RT: eszköz HATALMAS HAJÓORR HATALMAS PIRAMIS HATALMI SZIMBÓLUM BT: szimbólum NT: cséphadaró jogar pásztorbot RT: hatalom HATALOM NT: emberi hatalom isteni hatalom RT: hatalmi szimbólum HATÁRKŐ SN: Ezzel jelölték meg a földművelők birtokuk határát. dinasztia utolsó királya.) HATSEPSZUT1 (i. 1488– 1468) (i. Magassága: 33. Mészkőből készült. de csak az arabok hódítása után. A karnaki Amon-templom környékéről került elő. BT: Harwa szobrai kockaszobor HARWA SZOBRA (KEM: JE 36711) BT: Harwa szobrai HARWA SZOBRA (KEM: JE 36930) SN: Gránitból készült. 2890– 2686) (1. BT: Haszehemui szobrai mészkőszobor HASZEHEMUI SZOBRA (KEM: JDE 32161) BT: Haszehemui szobrai NT: Haszehemui szobrának feliratai (KEM: JdE 32161) HASZEHEMUI SZOBRAI BT: fáraószobor NT: Haszehemui szobra (AM: E 517) Haszehemui szobra (BSZM: EEJ 58324) Haszehemui szobra (KEM: JdE 32161) HASZEHEMUI SZOBRÁNAK FELIRATAI (KEM: JDE 32161) BT: Haszehemui szobra (KEM: JdE 32161) szoborfelirat HASZNÁLATI ESZKÖZ HASZNÁLATI TÁRGY BT. MICHAEL G. Az ellenség elesettjeinek száma megközelítette az ötvenezret. 2840–2700) (1. III. feje hiányzik. Lánya: Hotephirnebty. 23 cm magas. II. meglehetősen rossz állapotban.e. 2686) UF: Haszehem Horseth (ang. BT: egyiptomi egyiptológus régész HASTÁNC UF: danse du ventre SN: Egyiptomban keletkezett. Egy másik usébtije a Bosztoni Szépművészeti Múzeumban látható..) HAROÉRISZ HASADTUJJÚ EMLŐS UF: Fissipedia (lat.) Khasekkhemwy (ang. BT: bűn HATÁRKŐFELIRAT BT: kőfelirat NT: Szeszósztrisz. mint például Abu Roásban. Ha mégis megtörtént. (i.e.

a későbbiekben pedig a fizikai szívet a tudatalatti és az ösztönélet központját. A görög-római korban az ib és a hati1 fogalmakat gyakran felcserélték. 206) (i. Amenemhet lánya a 12. Kultuszának központja Denderahban volt. A nők. hozzátartozói hercegnő HATHORNEFER UF: Hathornufer (ang. Mentuhotep emeltette.) SN: Szennedzsem egyik lánya a 19. akit később Ízisz helyettesített).) NT: Banebdjedet1 (ang.) Khatire (své. 1479–1457) HÁTH HATHOR1 ATHRIBISZ2 HATHOR (ang.) HATHOR1-PAPNŐ BT: papnő NT: Amunet (ang..) Athor (ang.e. Őt tartották a türkiz istennőjének is. dinasztiában. dinasztia 2.) Athyr (ang. A Hati a „megvalósított” sorsot jelenti. (A kora egyiptomi mitológiában ő volt az anyja Hórusznak. spa. BT: Amenemhet. Úgy tartották.) HATMEHIT (ang.) SN: III. 1715–1650) fáraó HATLÁBÚ ROVAR HATMEHIT (ang. BT: denderahi isten szobeki triász tehén-isten védőistennő NT: Hathor1 hozzátartozói RT: Hathor1-oszlop Hathor1-pap Hathor1-templom menat Ré1 elleni összeesküvés HATHOR1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Ré.) HATNEFRET SN: Szenenmut anyja. Képét az egyiptomi építészet oszlopfőkön is gyakran megjelenítette.) NT: Hórusz Ihi1 Nut Ré HATHOR1 ÉS AZ EMBERISÉG PUSZTULÁSA ÖSSZEESKÜVÉS HATHOR1-FŐPAP BT: Hathor1-pap NT: Nebvenenef1 HATHOR1-OSZLOP SN: Olyan oszlopok. BT: Káemthenent hozzátartozói HATHORNUFER (ang. Férje: Hórusz. denderahi Hathor1 templom előcsarnokának oszlopai RT: Hathor1 (ang. az ég asszonya. hogy a halottak örökkévalóság felé tartó lelke megpihenhessen fája árnyékában és felüdülhessen az istennőtől kapott gyümölcstől és víztől.) UF: Hatmehyt (ang. Ő képviselte a nagy anyát. (i. Hathor1 a sivatag szélén várakozik ennek a világnak és a másvilágnak a határán. III.) HATHOR1-PAP BT: pap NT: Anhesz Hathor1-főpap Hathor1-papnő Nebvenenef1 HATHOR1-TEMPLOM SN: Az első Hathor1-templomot I. A szerelem. 14. A Halottak Könyve 26-30. BT: írnok Szobek-főpap RT: Hatiay2 sírja HATIAY2 SÍRJA UF: TT324PM BT: deir el-medinei sír RT: Hatiay2 (ang. fejezete a két fogalmat ellentétként használja. Tehén vagy emberi alakban ábrázolták fején kosszarvak közötti napkoronggal.) SN: Halistennő.) HATMEHYT (ang.) SN: Aamon felesége a 20. a gyerekek. pap III. Hathor1-t gyakran szimbolizálták a papirusznádra tekeredő kígyóval és a szisztrummal. aki visszaadta férjének a látását. 1) HAT-HOR (ang.) (1. dinasztia idején. Anyja: Nut.e..) SN: Eredetileg „mellső részt”. BT: Ramosze7 hozzátartozói Szenenmut hozzátartozói RT: Hatnefret koporsója Hatnefret széke 212 . 1488–1468) (i. de a hati végül kiszorította az ib-et. Hórusz felesége.) SN: Káemthenent felesége az 5. BT: templom RÉ1 ELLENI SZEMHÉJGYULLADÁS HATIAY (ang. ném.) Het-Hert (ang.e. ném. dinasztiában. Ramosze7 felesége.) Anhesz Gefi (ang.) UF: Aphrodite (gör.e.) HATHORNEFER HATI1 (óei. 1503–1482) (i.) HAT-HER-AB (óei. ném. amelyeknek oszlopfője Hathor1 istennő fejét szimbolizálják.. spa. Szennedzsem sírjába temetkezett egy koporsóba zárva. Fia: Ihi BT: Hathor1 (ang. „mell”-et jelentett. bányák védelmezője volt.. BT: Hatmehit (ang.) HATIRÉ HATIRÉ UF: Hatire (ang. 1730–1680) (i. 1786–1602) (1. a zene és a halottak.) NT: denderahi Hathor1-templom nyugat-thébai Hathor1-templom philaei Hathor1-templom serabit el-khadimi Hathor1-templom HATHOR2 (ang. BT: Aamon hozzátartozói HATHORHETEPET (ang. írnok a Montu templomban a 20. és IV: Amenhotep idejében.) HATIRE (ang. BT: Banebdjedet1 hozzátartozói halisten istennő NT: Hatmehit hozzátartozói HATMEHIT HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje Banebdjedet1.) 1 HATHOR1 (ang.. BT: oszlop NT: abu szimbeli kis templom Hathor1 oszlopai.) SN: A 14.. spa. BT: szív RT: ib HATI2 (óei.e.) SN: Szobek főpapja.) SN: Aperia vezír fia.HATCHEPSUT HATSEPSZUT1 (i.e. a szépség és az öröm istennőjeként is tisztelték. BT: Szennedzsem hozzátartozói RT: Szennedzsem sírja HATHOR3 (ang. dinasztiában.) Háth Hat-Hor (óei. fáraója BT: dinasztia. aki foganta és világra hozta és fenntartja az életet. Nut és Ré1 lánya.) Hentkáwesz3 Nikahór RT: Hathor1 (ang. dinasztia idején Deir elMedinében. BT: Aperia hozzátartozói pap HATIAY2 (ang. a múlt egészét „halott” lehetőségeivel együtt. óei) Szikomorfüge Hölgye SN: Tehénfejjel ábrázolt istennő.

a Király Testvére. 1479–1457) UF: Hashepsowe (ang. 1503–1482) (i. az arc és a nyak arannyal van kontrasztosítva. Nagy Királyi Feleség és a Két Föld úrnője. s helyére III. 1493–1481) Thutmózisz. I. A templomot három oszlopos terasz alkotja.e.e.. A fedélen a múmia keresztbe fonja kezét a mellkasán egy-egy lótuszvirágot tartva. fenyőtömjént és mirhát. aki magához ragadta a hatalmat. Isten felesége. 5 darab 30 evezős hajó indul el Puntba és ajándékot hoz haza. sírkamrája HAT-REPYT (óei. Hatsepszut1”..e. az árukat. aki egyben testvére is volt II.) (1. 1503–1482) (i. Egyiptom harmadik.e. Thutmózisz lánya... és Hatsepszut1 sírja HATSEPSZUT1 TEMPLOMA TEMPLOMA HATSEPSZUT1 HALOTTI HATSCHEPSUT (ném. dinasztiában. 1481–1479) Thutmózisz.e.) Hatshepsout (fr.e. 1492–1479) (i.) HATSEPSZUT4 UF: Hatshepsut (ang. összedőlt. Fia III. amelyet Luxorban építtetett.) Maatkaré3 SN: I.e. a hajókat.e.HATNEFRET KOPORSÓJA SN: Alapszíne kívül-belül fekete. Thutmózisz.) Shepset (ang. sőt.e. Thutmózisz felesége. 1488–1468) (i. BT: levéltár HATOSZLOPOS SÍRKAMRA BT: sírkamra NT: Amenhotep. II. BT: deir el-bahari templom sziklatemplom NT: Hatsepszut1 halotti templomának falfestményei Hatsepszut1 halotti templomának reliefjei RT: halotti templom Hatsepszut1 (i. II. BT: Uszerhat2 hozzátartozói NT: Hatsepszut4 hozzátartozói HATSEPSZUT4 HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Henuttaui4. eredetileg piramisnak.(1. 1525–1512) (i. Expedíciói alkalmával rendszeresen hozott az országba fahéjat. 1503–1482) (i.e. své. 1488–1468) (i.e. 1488– 1468) (i. 1) HATRIB ATHRIBISZ2 ATHRIBISZ1 (gör. BT: szék HAT-NETER TEMPLOM HATÓSÁGI IRATTÁR SN: A családi irományokat az emberek hatósági irattárakban őriztették. és egyben legjelentősebb királynője.) HATSEPSZUT1 (i. Ramszesz és I. és Hatsepszut1 sírja HATSEPSZUT1 HALOTTI TEMPLOMÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: Részletes képek örökítik meg a punti utat. hozzátartozói Thutmózisz.) HATSEPSZUT1 (i. své.e.. 1503–1482) (i. 1503–1482) (i.e. A központi oszlopsor északi falán a király születése van megörökítve. spa. 1479–1425) (1.) Hatseput (spa. III. 1479–1457) HATSEPSZUT1 (i. Ez egy nagy méretű sárga kőből faragott szarkofág volt. 1 HATSEPSZUT2 UF: Hatshepsut (ang.e. BT: Hatsepszut2 NT: Szobekmesz2 Szobeknakht2 HATSEPSZUT3 UF: Hatshepsut (ang. své. A szék lábai oroszlánmancsokat formáznak. Amenhotep építtetett egy másik templomot.) Hatshepsut (ang. Férje: Uszerhat2.. 204) HATSEPSZUT1 SÍRJAI BT: királysír NT: Thutmózisz.e.e. 1479– 1457) NT: Amenmesz1 Bitnofru Thutmózisz. majd a Kairói Egyiptomi Múzeumba szállíttatta. 311) (1. (i. Ő indította el a punti expedíciót mely megnyitotta a kereskedelmi kapcsolatokat belső Afrikával. 1479– 1457) Hatsepszut1 szentélye Thutmózisz. spa. Thutmózisz.) SN: Uszerhat2 felesége I.) Hatsepszut1 temploma SN: Az egyiptomi művészet egyik legszebb alkotása. BT: Nebszeni3 hozzátartozói NT: Hatsepszut2 hozzátartozói HATSEPSZUT2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje: Szobeknakht2.e. I. 1503–1482) (i. Férje. III.) BT: relief RT: Hatsepszut1 halotti temploma HATSEPSZUT1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja I. I.) Hatchepsut Hatschepsut (ném. BT: fáraó Thutmózisz. 1479– 1457) Hatsepszut1 halotti temploma Thutmózisz. BT: szentélyek RT: Hatsepszut1 (i.) HATSEPSZUT1 (i. III. BT: Hatsepszut4 NT: Henuttaui4 Uszerhat2 HATSEPUT (spa. Thutmózisz.e. hozzátartozói NT: Hatsepszut1 hozzátartozói RT: álszakáll Hatsepszut1 halotti temploma Hatsepszut1 sírjai Hatsepszut1 szarkofágja HATSEPSZUT1 HALOTTI TEMPLOMA UF: Djeser-Djeseru (ang. Ezt a templomot Szenenmut építész tervezte.e. BT: Hatsepszut1 (i. Mut.e. és Hatsepszut1 sírja WA-D HATSEPSZUT1 SZARKOFÁGJA SN: A WA-D sírban találta meg Howard Carter.e. 1488–1468) (i. egy hegyoldalban fekszik. 1479–1457) HATSHEPSOUT (fr.) SN: Énekesnő a 18. 1503–1490) (i. II. Férfiruhákban járt és a fáraói hatalom jelképeként álszakállt viselt.e. Oszlopos folyosók vezetnek a nagy termekbe és csarnokokba. 1400-as években építtette a thébai istenhármasság (Amon. 1479–1457) 213 . 9) Egyik temploma.e. spa. Fia: Szobekmesz2. dinasztiában. fiútestvére Amenmesz1.e. své. 1503–1482) (i.. 1488–1468) (i. spa. BT: kőszarkofág RT: Baraize. BT: falfestmény Hatsepszut1 halotti temploma HATSEPSZUT HALOTTI TEMPLOMÁNAK RELIEFJEI SN: Ezek mesélik el Hatsepszut1 királynő Puntba indított expedíciójának történetét.) SN: Nebszeni3 és Nebetta lánya a 18. I. Emile HATSEPSZUT1 SZENTÉLYE SN: Hatsepszut1 i. I. Széthi idején a 19. lánytestvére Bitnofru. melyre a következő feliratot vésték: „Király lánya. BT: Hatsepszut3 NT: Kasa2 (ang.e. 1488– 1468) (i. 1526–1512) (i.e. dinasztiában. 1494–1490) (i.. Nem kis technikai feladat lehetett a szarkofágot a sír belsejébe juttatni.e. BT: énekes NT: Hatsepszut3 hozzátartozói HATSEPSZUT3 HOZZÁTARTOZÓI SN: Lánya: Kasa2. még a Puntban látott embereket is. BT: emberalakú koporsó RT: Hatnefret HATNEFRET SZÉKE SN: A háttámlán Bész isten látható dzsed-oszlopokkal és ankh jelekkel körülvéve. Emile Baraize 7 év alatt tudta csak onnan kiemelni. (i.e.e. (i. Honszu1) szent bárkái számára a szentélyt. Thutmózisz mostohaanyja.e. Vörös kvarcitból készült. 1488–1468) (i.

. ahová a piramisépítőket temették. Zamalek. BT: Szenneferi hozzátartozói HAYES. III. NT: Secrets of the Sphinx.) Tell el-Daba (ar. své. ném. Keletkezésük a késő paleolit korba nyúlik vissza. ami lenyűgözte. majd az egészet betapasztották sárral.) HATSEPSZUT1 (i. BT: Carter. Kairo. III.e. amelyet nagy becsben tartottak Egyiptomban ritkasága miatt. I. el-Mahasánál bukkantak rá. BT: hivatalnok RT: Hay1 sírja HAY1 SÍRJA UF: TT267PM BT: deir el-medinei sír RT: Hay1 (ang.) haüyne (ang. 3600 körül jelentek meg az első idáig talált legrégebbi téglalap alakú házak. júl.) HAUHET (ang.) HAYDJEHUTY (ang. a mai Egyiptom déli határánál.) SN: Az Igazság Helyének szolgája a 20. BT: egyiptomi egyiptológus Egyiptomi Régészeti Hivatal NT: Hawas. Ezt az ásványt először 1807-ben írta le Rene Just Hauy. BT: szodalit2 RT: lápis lazuli lazurit szodalit1 HAÜYNE (ang. A vesszőfonat építmények vázát farudakból készítették. 2001-ben kinevezték a nyolcadik National Geographic helybéli felfedezőjének. BT: amerikai egyiptológus RT: New Yorki Metropolitan Múzeum Egyiptomi Osztálya Szenenmut TT71PM-es sírja HAY.) HETTITA BIRODALOM HATTUSAS SN: A egykori Hettita Birodalom fővárosa volt. amelyek szerepe könnyű faszerkezetekre erősített gyékény vagy állatbőr rögzítése volt.) HAUPTVERWALTER (ném. HAWARAI LABIRINTUS HAWARA HAVARATI PIRAMIS PIRAMISA HAVARATI TEMPLOM HAVARU HAVI BAJ HAWARA MENSTRUÁCIÓ MENSTRUÁCIÓ HAVI VÉRZÉS HAWARA UF: Avaris (ang.) SN: Szenneferi apja a 18. 12.és fényjáték szövegét ő írta.. A Kheopsz1 piramis melletti nyugati temető feltárásának munkálatait vezette. 10. majd malátává alakítva ez lett a sör alapanyaga.) HAY2 (ang. Howard munkatársai HAUVARE HAWARA HAÜYN HAÜYN HAUYNE (ang.. Ramszesz sírjában lakott. WILLIAM CHRISTOPHER (1906. lapos tetejűre építették az épületeket BT: építmény NT: Abdallah Nirqi ház deir el-medinei lakóház földművesek lakóháza HAÜYN UF: hauyne (ang.) FŐADMINISZTRÁTOR HAUSER SN: Rajzoló. BT: árpa HATTI (óei.. Ekkor festette a sír belsejéről az akvarelleket.) SN: Tektoszilikát ásvány a szodalitok csoportjából. Ezekre Abüdosztól északra.. A gizehi hang. ZAHI A. spa. aki Tutankhamon sírjának feltárásánál segédkezett Carternak. The (1999) HAY1 (ang. gör. UF: Hawass. Ramses sírjában voltak.e.) HAUYNITE (ang.. Zahi A. ném. spa.) HAYDZSEHUTI HAYDZSEHUTI UF: Haydjehuty (ang.. KÖNYVEI BT: Hawas. Mialatt ott volt. Gyakran ábrázolják békaként vagy békafejű nőként. Zahi A. ném. 3 El-Adel Abou Bakr Street. BT: főnök RT: Hauf sírja HAUF SÍRJA UF: TTB3 BT: Khokha-sír RT: Hauf (ang. ZAHI A. A Királyok Völgyéről vázlatos térképeket készített. miközben a barátai VI. ROBERT (1799–1863) SN: Az 1820-as években járt a Királyok Völgyében. BT: deir el-medinei kézműves RT: Hay2 sírja HAY2 SÍRJA UF: TT328PM BT: deir el-medinei sír RT: Hay2 (ang.) HAVARAT HAÜYN AMENEMHET. ném. HAWAS.. Ebben az évben fedezte fel Szenenmut szüleinek sírját Ambrose Lansinggel együtt. könyvei AD: Supreme Council of Antiquities.. spa. akiről az ásvány a nevét kapta. óei.. ném. 1479–1457) HATSOROS ÁRPA UF: Hordeum hexastichon (lat. Vegyjele: (NaCa)4 8(S3So2)1 2(Al6Si6O24). Ezek szabálytalan mészkőtömbökből kialakított körök voltak. BT: béka-isten istennő Ogdoad (ang. Thutmózisz idején. piramisai téglapiramis 214 . SN: Az Egyiptomi Régészeti Hivatal igazgatója 2002-től.) NT: Amenemhet.) hauynite (ang. Ezek a mészkőlapokkal kirakott oldalú kis mélyedések fölé épített „házak” viszonylag hosszú időre készültek.HATSHEPSUT (spa. Egypt HAWAS.e. márc.. BT: Egyiptom-utazó HÁZ SN: A világon a legrégebbi házhoz hasonló építményekre a Halfa-vádi közelében bukkantak rá.) SN: Főleg csíráztatásra használták. Mivel az esőzéstől nem kellett tartaniuk. BT: város HAWARAI PAP BT: pap NT: Paszuchosz HAWARAI PIRAMIS BT: dinasztia. ZAHI A.) SN: A hükszósz uralkodók fővárosa volt. Különösen a régi Théba volt az.. ném. LABIRINTUS HAWAS.) SN: A New York-i Metropolitan Múzeum kurátora volt 1936tól. spa. dinasztiában. hawarai piramisa Neferuptah piramisa HAWARAI TEMPLOM HAWASS. 1488–1468) (i. 21–1963.. Zahi A. A szodalit1 nevű ásvánnyal együtt a lazurit alkotóeleme és ezzel együtt a lápis lazulié. spa. dinasztiából.) SN: A deir el-medinei kézművesek hivatalnoka a 20. IV. ZAHI A.) SN: A termelési terület főnöke Amon birtokain a Későkorban. dinasztiában.) Hauvare Havarat Havaru Tell ed-Dab’a (ar..e. BT: hettita város RT: Bogazköy HAUF (ang. spa. III.. 1503–1482) (i.) SN: Az óriási végtelenség istennője.

hogy a hettita királyleány Egyiptomba való utazását megkönnyítse. Az egyiptomiak általában monogám házasságban éltek.Egyes falvakban ásott kutak használtak erre a célra. 19).) HEALER (ang. A királyi családokban ez nem mindig volt így. majmot). gabonának. mivel az egyiptomiak nem ismerték a vérfertőzés fogalmát. A szerződés magában foglalt egy próbaévet. E szerint Amon a téli időszakban csodálatos jó időt hoz. (1.) BT: szkarabeusz HÁZASSÁGI SZTÉLÉ UF: Marriage stela (ang. BT: háziállat NT: galamb gazella kutya macska pávián HÁZIORVOS BT: orvos NT: Neanhszahmet Pentu HÁZI PATKÁNY UF: Rattus rattus (lat. amely bevezetőt és szójegyzéket is tartalmazott. i. A rokoni kapcsolatot nem tekintették házassági akadálynak. Bár előfordult. BT: cselekedet HÁZIASÍTOTT BAROMFI UF: domestic fowl (ang. Ramszesz egyik sztéléje. A Bancroft Library-ban tartják. A hétköznapi emberek érzelemből házasodtak. 18) BT: cselekedet HÁZIÁLLAT UF: domestic animal (ang. amelyet a lába mellé helyeztek koporsójába. Egy matematikai mértani sorozatos példát akképpen írtak fel. A KV50-es sírban egy kutya és egy majom volt eltemetve. a nőknél 12-13 éves korukban történt.) (1. George Andrew (1867. (1. Magánemberek körében csak a 22. BT: szertartás NT: házasság királyi házasságkötés politikai házasságkötés HÁZASSÁGTÖRÉS UF: adultery (ang.) SN: II. BT: orvosi papirusz NT: Hearst-papirusz 155. míg mások a legközelebbi csatornákba. A férfiaknál ez kb.) ovális formájú ház paraván pavilon pihenőház udvarház vert agyagfalú ház HÁZASSÁG UF: marriage (ang. de a 18. A Középbirodalomban bukkantak fel először sírok ábrázolásain. a lányok 12–13. Az is szokás volt. (1. Egyik ismert példa Hapymen és a kutyája.) (1.) (1. amelyek sok hasznot hoztak a ház körül a rágcsáló kártevők elpusztításában. 1905ben George Reisner publikálta a papiruszt. macskát.) megszelídítés szelídítés SN: Az egyiptomiak érdeme az afrikai vadmacskák háziasítása. 15) BT: állat NT: antilop disznó háziasított baromfi házi kedvenc kecske kígyó madár majom mongúz szarvasmarha teve HÁZIASÍTÁS UF: domestication (ang.) SN: A háziállatokat ritkán kötötték meg. de inkább természetes haláluk után lettek a sírjukba helyezve. de elterjedtté vált a Római Korban. sora Hearst-papirusz 223. II. dinasztia idején találkozhattunk biztosan egyetlen egy ilyen esettel.) SN: Az egyiptomiak házi kedvenceiket gyakran ábrázolták sírfalaikon a tulajdonosuk széke alatt (pl. amit aztán meggyújtottak.jún. BT: egérféle HÁZI KEDVENC UF: díszállat pet (ang. hogy egy nagy lerakodóhelyen gyűjtötték össze a szemetet. hogy megölték az állatokat a gazdájuk halálakor. 15) SN: A háziasított baromfi ritka import volt az Újbirodalom idején. BT: takarítás RT: szeméttároló HBNY (óei. de előfodult. életévükben) (1. 18) SN: Hivatalosan elítélt dolog volt. BT: Ramszesz. A csordákat a határföldeken. de a papok kivételével minden más férfinak lehetett elvileg több felesége is. de nem mind járt maradéktalan sikerrel.) BT: egérféle HÁZTARTÁSI SZEMÉT SN: Általában lyukat vájtak a földbe és abba dobták minden háztartási szemetüket. együtt éltek a család ritmusával. sztéléi HÁZASSÁGKÖTÉS UF: házassági szertartás SN: Mindössze egy házassági szerződést kötöttek az esküvő alkalmával. hogy ha 7 házban van 49 macska. inkább a hatalom családban tartása volt a fontos. azok a folyóba dobták szemetüket. Kb.) SN: A házi egerek fő ellenségei voltak terményeiknek és a ház körül tárolt élelmiszereknek. amely2401 búzaszemet enne meg. ami 16807 hekat terménnyel érne fel. Akik a Nílus mellett laktak. 7) Több más vadon élő állatot is próbáltak háziasítani. BT: háziállat HÁZI EGÉR UF: Mus musculus (lat. 1550-ben íródott hieratikus írással. A házasságtörésre írott bizonyíték maradt fenn Deir el-Medinéből.e. amelynek letelte után a házasságot minden további nélkül fel lehetett bontani. sora RT: Reisner.) SN: A házasságnál a gazdasági és társadalmi megfontolások jelentős szerepet játszottak a magasabb tisztségű családoknál. mocsaras területeken legeltették. sora Hearst papirusz 219.6.) 215 . Ez azonban inkább a királyi házasságkötésekre volt jellemző.. ellenük macskákat háziasítottak.) ÉBENFA HBONU UF: Tuho Theodosipolis BT: város HEADREST (ang.nov. a magasabb rangúaknál előfordult a vagyoni ok. Többnyire a nemi érés bekövetkezésekor házasodtak (a fiúk 15.5–1946. hogy állataik mumifikált holttestét is a sírjukba helyezték a gazdája mellé. 15. BT: házasságkötés NT: házassági szerződés középbirodalmi házasság poligámia testvérházasság vérfertőző házasság RT: házasságtörés HÁZASSÁGI SZERTARTÁS HÁZASSÁGKÖTÉS HÁZASSÁGI SZKARABEUSZ UF: marriage scarab (ang.kunyhó lakóház mammiszi (ko. 21) FEJTÁMASZ GYÓGYÍTÓ HEARST-PAPIRUSZ SN: 18 hasábos orvosi papirusz. az 343 egeret fog el. dinasztiától kezdve terjedtek el igazán.

hogy lecserélje hatalmi jelképeit és hogy pihenjen. el. 28) BT: Hearst-papirusz rögzítő kötés HEART SCARAB (ang.) héja-forma BT: vágómadárféle NT: karvaly HÉJA-FORMA HÉJAALAKÚ HEKA1 (spa. BT: kvarc HEGYI-NÍLUS SN: A Nílus legfelső szakasza a Bár el-Gazállal való összefolyásáig. III.) 1070–1044) (i. TAKELÓTH. I.) jubileum Sed Jubilee Feast (ang. Tisztelete elsősorban az egyiptomi történelem korai időszakában virágzott. számos istenszobor és az udvar legelőkelőbb személyiségei közül a kiválasztottak. Az ünnepet bonyolult forgatókönyv szerint két teremben és egy udvaron rendezték meg. amik előtt a fáraónak el kell majd haladnia örökös utazása során. Amon marháinak felügyelője az északi kerületben. hogy a helyi istenek szentélye előtt áldozzon.e. A történelemben először Imhotep1 építette meg szilárd anyagokból a heb-szed díszleteit. melynek lépcsői a négy égtáj felé néztek. könnyű anyagokból készült díszletek közt bonyolították.heidorn@helsinki. fizikai és kultikus erejét.(1. melynek tagja volt a fáraó. BT: istennő skorpió-isten HEDGEHOG AMULET (ang. BT: béka-isten Ogdoad (ang. Az évforduló megünneplésére Memphiszben került sor. a koronázáshoz hasonlóan. Ezután kezdődött a trónralépés megújítása. Itt kapta meg a két országrész koronázási jelvényeit. (1. A fáraó egymás után lépett be a két pavilonba.fi HEINE-MEDIN-FÉLE BETEGSÉG HÉJAALAKÚ UF: Accipitrinae (lat.) UF: Hike (ang.) HEHENHIT (ang.e. Az ünnep eredete a predinasztikus korig nyúlik vissza. kezében az imit-perrel. A fontosabb vallási aktusok közben rengeteg drága ajándékot halmoztak fel. A király többször rituálisan körbejárta a birodalmát jelképező „falakat”. a fáraó körbefutott egy mezőt. (i. Amenhotep idején. SORA SN: A törött csont rögzítésére egyiptomi akácia levelét gumival és vízzel összekeverve ajánlja. szikomor nedvével. 18) BT: Hearst-papirusz recept szőrtelenítés HEARST-PAPIRUSZ 219. (1. A jubileum a peret évszak első napján kezdődött. olajjal. dinasztiában élt hercegnő.) 1 SÜNDISZNÓ AMULETT EZÜST FEHÉR HEKENUDJET SZMENDÉSZ. A rituális futás eredetileg az uralkodó képességeinek próbatétele lehetett. A nagy istenekkel egyenrangú hatalmat képvisel. amely számos szülés utáni fertőzést okozott.(ang. melyek szentélyeket ábrázoltak. majd Alsó.) Manu Mokattam-hegység Seikh Abd el-Gurna Thot1-hegy Vörös-hegy HEH (ang.) UF: Hb-sd (tr. gör.) SN: Ramosze1 apja a 18. A szertartást később.) Imhotpu SN: A varázslás istene. Körmenetre indultak. majd a „nagyok udvarába” ment.) Gebel el-Zeit Gebel esz-Szilszile (ar. 889– HEDJHEKENU (ang. vagy békafejű emberként ábrázolták.e. Így vette szimbolikusan birtokba Egyiptom földjét. A nagy nap reggelén a fáraó dzsed-oszlop felállításával kezdte meg a jubileumi ünnepségsorozatot. politikai. BT: Amon marháinak felügyelője Ramosze1 hozzátartozói HEGYES VÉGŰ FEJSZEFEJ BT: fejszefej NT: fejszefej (PM: UC 17082) HEGYIKRISTÁLY SN: A Sínai-félsziget volt lelőhelye. (1. Ekkor a dzsedoszlopot felállítja a király. s amelybe a szülés után hamarosan belehalt. vesicovaginális fekélye volt. BT: Nílus HEGYSÉG UF: Geb felkelése hegy BT: természeti képződmény NT: Bakhau Burg el-Hammam (ar.) HEDJ (óei. gumival és uborkával. A királyt ülve. számos isten és a birodalom minden tájáról odasereglett alattvalók jelenlétében.) SN: A végtelenséget jelképező isten.HEARST-PAPIRUSZ 155.) HEGY HEZ-UR (ang. BT: kápolna HEBY (ang.) Khokha. 28) BT: Hearst-papirusz rögzítő kötés HEARST-PAPIRUSZ 223. Memphiszben Ptah és Szahmet istennő fiaként említik.) szed-ünnepség SN: A fáraók 30 éves jubileumi ünnepsége. (i. LISA BT: egyiptológus AD: lisa. Az ünnepségre 4 pavilont építettek. Esznában viszont Hnum és Nebtuu fiaként. dinasztiában.és FelsőEgyiptom királyi hordszékén vitték körbe.. ahányszor az uralkodó szükségét érezte.) SN: Skorpió-istennő. BT: fesztivál NT: rituális futás RT: uhem mesut völgy ünnepe wepet renpet HEB-SZED KÁPOLNA SN: A fáraó emlékére emelték.) BOROSTYÁN HEDETET (ang. rövidebb időközökkel – általában háromévenként – megismételhették. Ezután a birodalom előkelői a fáraó lábaihoz helyezték hűségük bizonyításaként felajánlott ajándékaikat. SORA SN: Szőrtelenítőszerként a következőt ajánlja: főtt és összetört madárcsont összekeverve légyürülékkel. Kicsit később.) HEDJ2 (óei.) HEDJIKHEPERRA SETEPENRA (ang.) 874) HEDJWER (óei.) HEGYSÉG HEB-SZED (óei.) SN: A 11. A fáraó ezután hatalma kifejezéséül szimbolikusan kilőtt 4 nyílvesszőt. SORA SN: A törött csont rögzítésére szolgáló anyag összetételének tehéntej és árpa keverékét ajánlja. 19) BT: hercegnő HEIDORN.) HEBENU SZÍVSZKARABEUSZ BENI HASSZÁN HEDERA HELIX (lat. 1069–1043) HEDJKHEPERRE-TAKELOTH I (fra. fején kettős koronával ábrázolták. Az ünnep egyes szakaszai között a fáraó több alkalommal is visszament a palotába. a lépcsőkön keresztül. Békaként. A Dzsószer előtti időkben ezt a versenyt alkalmi. I. hogy a káosz erőit elrettentse. hogy visszanyerje a fiatalságát. BT: Hnum hozzátartozói isten Nebtuu hozzátartozói Nofertum hozzátartozói Ptah hozzátartozói Szahmet hozzátartozói GYERMEKBÉNULÁS 216 .

A teremtés. BT: felügyelő királyi írnok RT: Hekareshu sírja HEKARESHU SÍRJA UF: TT226PM BT: seikh abd el-gurnai sír NT: Hekareshu sírjának falfestményei RT: Hekareshu HEKARESHU SÍRJÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: Hekareshu van ábrázolva. 136) HEKA-KHASWT ANATHER (ang. Földeket bérelt és önálló birtokkal is rendelkezett. 11) Ezt a várost a Hórusz követő predinasztikus uralkodók idején alapították. BT: Heka1 HEKA2 HEKA-JOGAR HÜKSZÓSZ ANATHER (ang. melynek ókori (bibliai) neve On (oszlop) volt.) HEKA-JOGAR UF: heka heka-pásztorbot heqa-jogar pásztorbot BT: jogar HEKAMAATRANACHT (ném. Kephrén piramiskomplexusában lett eltemetve. BT: mennyezet sztélé RT: Heken (ang. Anyja: Szahmet. BT: falfestmény Hekareshu sírja HELIACAL RISING OF SOTHIS (ang.) 1147) HEKAMAATRESETEPENAMUN (ang.) HEKAMAATRANAKHT TURE HEKAMAATRANAKHT TURE UF: Hekamaatranacht (ném. ahol azok megőrződtek számunkra. dinasztiából.) HÉLIOPOLISZ (gör. Gabona mérésekor használták.) HEKA KHASWT (óei. HEKA CHASWT ANATHER (ném. amely a heluáni 381 H8-as sírból került elő.) (1. Ré1 fő szentélye itt volt. BT: fríz HEKERNEHEH HEKARNEHHE HEKET (ang. BT: béka-isten HEKT HEKET MEMPHISZ SZÓTHISZ HEKUFTÁH HEKANAHTE SN: Ipi halotti papja. Testvére: Nofertum. BT: mértékegység ANKHNESNEFERIBRA (ang.) HEKAU (óei. BT: Montu-főpap RT: Hekamaatranakht Ture sírja HEKAMAATRANAKHT TURE SÍRJA UF: TT222PM BT: gurnet murai sír RT: Hekamaatranakht Ture HEKAMAATRÉ SETEPAMON (por. szám szerint minimum háromra.) ANATHER (ang. amint III... BT: Hekanahte levél HEKA-PAP ORVOS HEKARESHU UF: Heqareshu (ang. Ramszesz idejéből.) HEKA CHASWT (ném. aki Heluánba temetkezett.) UF: Hedjhekenu (ang.) SN: A 2.) SN: III. dinasztiában. spa. dinasztiában élt hölgy..) Juno Junu (óei) On (bib. Ennek a technikának az ókori eredetét