EGYIPTOLÓGIAI TEZAURUSZ

(Egyptological thesaurus in Hungarian language)

Írta és szerkesztette: Thabet Mona
E-mail: thabet@freemail.hu Megkezdve: 1997. február 24. Utolsó módosítás: 2007. január 25. Ha tetszett és hasznosnak találtad e művet és szeretnéd hogy továbbra is bővüljön, kérlek támogasd munkám a címemre (Thabet Mona, Gyöngyös 3200, Szövetkezet u. 11.) küldött bármilyen kis összeggel vagy a témához kapcsolódó könyvvel, hogy továbbra is ingyen használhassa mindenki.

„Templom lesz a könyv és piramis, hogy fennen hirdesse a nevet. Elpusztul az ember, teste porrá lesz ismét, felebarátait befogadja a föld, de a könyv szájról-szájra adja emlékét”
(Chester Beatty IV. papirusz – Christiane Desroches-Noblecourt)

1

Az információkereső tezaurusz az MSZ 3418-87-es szabvány szerint: Az információkereső tezaurusz természetes nyelven kifejezett fogalmak olyan tartalmilag szabályozott, szükség szerint változtatható szótára, amelyben feltüntetik a legfontosabb fogalmi összefüggéseket. A tezaurusz fő rendeltetése információk feldolgozása és keresése. A tezauruszban a fogalmak lexikai egységek formájában jelennek meg. Az egyiptológiai tezaurusz: Az egyiptológiában használt fogalmak kontrollált szótára. Ezek a fogalmak alkotják e tudományág vázát. Minden fogalomnak megtalálhatjuk a tágabb és a szűkebb értelmezését, szinonimáit és kapcsolatait a többi fogalommal. A szinonimákról utalók ( ) mutatnak az általam preferált deszkriptorokra. Ha lerajzolnánk a fogalmak kapcsolatát, egy összefüggő gráfot alkotnának, ahol az utalók lennének a kis „tüskék”, s a legnépszerűbb fogalmak alkotnák a legnagyobb csomópontokat. Ajánlás: Ez a tezaurusz lexikon, címtár, szótár, szinonimaszótár és genealógiai tár is egyben, így szinte bárki forgathatja, aki az egyiptológiáról, Egyiptomról valami konkrétumot meg akar tudni, vagy közelebb szeretne kerülni az ezzel foglalkozó tudományos körhöz. Előszeretettel ajánlom történészeknek vagy egyiptológiai tanulmányokat folytatóknak, kutatóknak is, hiszen egy lexikonnál jóval részletekbemenőbb információkat is tartalmaz, amelyek külön deszkriptorként (címszóként) jelennek meg. Íróknak, akik az ókori Egyiptomban játszódó regényeket, történeteket írnak. Alapját képezheti további kutatásoknak is, hiszen a névváltozatok megadása miatt szinte minimálisra csökken az információveszteség abban az esetben, ha mondjuk az Interneten kezdünk el ez alapján keresni. Cél: Rendszerezni, összegyűjteni az eddig felhalmozott régi és legfrissebb ismereteket az egyiptológia terén. Személyes kapcsolatok kialakítását is lehetővé teszi, hiszen a ma élő egyiptológusok többségének, valamint az egyiptomi tárgyakat tartalmazó múzeumoknak a címe és/vagy az e-mail címe is megtalálható benne.

Rövidítések
Mielőtt bárki is belekezd a tezaurusz használatába, ajánlatos ezt a pár rövidítést megtanulni, különben állandóan előre kell lapozgatnia. A nyelvi rövidítések többnyire könnyen kikövetkeztethetők. Címszavakhoz tartozó rövidítések - röviden: UF: szinonimák (use for) SN: megjegyzések (scope note) BT: felérendelt fogalom (broader term) NT: alárendelt fogalmak (narrower term) RT: rokon fogalmak (related term) AD: címadatok (address) : utalás - bővebben: UF: Itt nem csupán a címszó szinonim kapcsolatait, hanem a névváltozatokat is tartalmazzák. Ilyen módon itt vannak felsorolva a címszó idegen nyelvű változatai is. Az idegen nyelvű változat nyelvi eredetére utal a zárójelbe tett rövidítés. Az olyan névváltozatok, ahol csak egy ékezet a különbség, nincsenek külön feltüntetve, csak az egyik változat szerepel, ugyanis feleslegesen szaporítaná az oldalakat. SN: Itt van megadva a címszó definíciója, vagy pedig a címszóval kapcsolatos megjegyzések, kutatási eredmények. BT: Egy fogalomnak lehet több felérendelt fogalma is, hiszen több címszó alá is besorolható, de mindig csak a közvetlen „felette levő” fogalmak vannak megadva. NT: Itt általában minden olyan szó szerepel, amely a címszónak egy kategóriáját, fajtáját, vagy valamilyen értelemben vett részét alkotja. Megjelenhetnek itt az alárendelt fogalmak alárendelt fogalmai is, ha a címszó alá illik. RT: Minden olyan szó szerepelhet itt, amely még kapcsolatba hozható a deszkriptorral. AD: Intézmények vagy személyek címadatait tartalmazzák, amennyiben ismert. A címen kívül (vagy helyett) megtalálható esetenként az e-mail cím és a telefonszám is. Ez a kutatók közötti kapcsolattartást segítheti elő. Címadatnak minősítettem továbbá weboldalak címeit is, amely a deszkriptorhoz legszorosabban kapcsolható.

2

Nyelvi rövidítések A következő rövidítések a szavak után zárójelben fogalmak nyelvi eredetére utalnak, avagy arra, hogy melyik nyelven lehet ilyen formában keresőszó. Ahol esetleg több rövidítés is szerepel, az arra céloz, hogy azokon a nyelveken azonos a névhasználat. Az olyan szavak után, ahol nincs nyelvi kiegészítés, magyar az alapértelmezett nyelv, azaz magyarul ez a leggyakrabban használt kifejezés. alb. ang. ar. ará. assz. bib. bol. cse. esp. fi. fr. gör. haw. héb. het. hin. hol. ind. izl. kat. kín. ko. lat. len. mon. ném. óei. óg. ol. óp. or. per. por. ro. röv. sém. spa. své. szl. szlé. tör. tr. zu. = albán = angol = arab = arámiai = asszíriai = bibliai = bolgár = cseh = eszperantó = finn = francia = görög = hawaii = héber = hettita = hindi = holland = indonéziai = izlandi = katalán = kínai = kopt = latin = lengyel = mongol = német = óegyiptomi = ógörög = olasz = óperzsa = orosz = perzsa = portugál = román = rövidített szóalak (mozaikszó) = sémi = spanyol = svéd = szlovák = szlovén = török = transzliteráció = zulu

Ezeken kívül még néhány szó dánul és észtül is található, amelyet viszont nem kellett rövidíteni. Kutatóknak ajánlom, hogy nézzenek szét a nem megszokott nyelvterületeken is, mivel érdekes és új információkra lelhetünk. Sajnos nem minden nemzet felgyülemlett anyagát vagy kutatási eredményeit fordítják le angolra, németre, franciára. Ha lefordítják is, több évbe telik, ami egy felkészült ember számára nem elegendően gyors, nem naprakész. Az idegen nyelvű keresőszavakkal neki lehet látni az interneten. A transzliterációk az óegyiptomi szavak átírása európai karakterekre. Ezekről külön utaló a tezaurusz legvégén található, amelyek mellett a hieroglif karakterekkel leírt szavak is szerepelnek. Ez azért van a legvégére helyezve, mivel a számítógépbarát transzliterációban más betűket jelölnek a kis és nagybetűvel írott karakterek, viszont a tezaurusz formai követelményei miatt ez az utalóknál elveszne, ahol csupa nagy betűvel történik a megjelenítés. Országnév rövidítések Országnév rövidítések szintén a szavak után találhatók zárójelben. Ez a rövidítés a szóban forgó dolog (múzeum, ... stb.) helyére utal, ahol található. pl. Louvre (Fro.)

3

An. Arg. Aua. Aul. Bel. Can. Cse. Dán. Eg. Fro. Gör. Hol. Hor. Ír. Izr. Len. Mo. No. Or. Ro. Sk. Spa. Sv. Svá. ÚZ Uru. USA

= Anglia = Argentína = Ausztria = Ausztrália = Belgium = Kanada = Csehország = Dánia = Egyiptom = Franciaország = Görögország = Hollandia = Horvátország = Írország = Izrael = Lengyelország = Magyarország = Németország = Oroszország = Románia = Skócia = Spanyolország = Svédország = Svájc = Új-Zéland = Uruguay = Amerikai Egyesült Államok

Lelőhely rövidítések A szavak után fordulnak elő zárójelben, a kettőspont előtt az első helyen. Ezek az alábbiakban megadott múzeumok általam használt rövidítései. Azt jelzik, hogy az adott lelet abban az intézményben található vagy megtekinthető. A kettőspont utáni rész a tárgy leltári számát jelzi. Tároló intézmény szerint: ALM AM ANM AUM BAM BAEM BEM BIR BM BSZM BRM CMM DEKM FMG GEK HM KEM KIM KM KNM L LA LEM LM LNRM LP MCM MM MNM MRAH MSZM NVM = Alexandriai Múzeum (Eg.) = Ashmolean Múzeum (An.) = Asszuáni Núbiai Múzeum (Eg.) = Ausztráliai Múzeum (Aul.) = Bolognai Archeológiai Múzeum (Ol.) = Barcelónai Egyiptomi Múzeum (Spa.) = Berlini Egyiptomi Múzeum (No.) = Birminghami Szépművészeti Múzeum (USA) = British Múzeum (An.) = Bosztoni Szépművészeti Múzeum (USA) = Brooklyn Múzeum = Cris Megyei Múzeum (Ro.) = Durham Egyetem Keleti Múzeuma = Freer Művészeti Galéria (USA) = Glasgowi Egyetemi Könyvtár Speciális Gyűjteménye (Sk.) = Hermitage Múzeum (Or.) = Kairói Egyiptomi Múzeum (Eg.) (1902–) = Keleti Intézet Múzeuma (USA) = Kunsthistorishes Múzeum = Koppenhágai Nemzeti Múzeum (Dán.) = Louvre (Fro.) = Los Angelesi Művészeti Múzeum (USA) = Lipcsei Egyiptomi Múzeum (No.) = Luxori Múzeum = Leideni Nemzeti Régiség Múzeum (Hol.) = Liverpool Múzeum (An.) = McClung Múzeum (USA) = New York-i Metropolitan Múzeum (USA) = Magyar Nemzeti Múzeum (Mo.) = Királyi Művészettörténeti Múzeum (Bel.) = Moszkvai Szépművészeti Múzeum = Niagara Vízesés Múzeum (Can.)

4

PHAM PIM PM PR PUM RPM SNM SZM TEM UM VEM WM

= Phoebe Hearst Antropológiai Múzeum (USA) = Picardie Múzeum (Fro.) = Petrie Múzeum (An.) = Pitt Rivers Múzeum (An.) = Puskin Múzeum (Or.) = Roemer- Pelizaeus Múzeum (No.) = Skót Nemzeti Múzeum (Sk.) = Szépművészeti Múzeum (Mo.) = Torinói Egyiptomi Múzeum (Ol.) = Ure Múzeum (An.) = Virtuális Egyiptomi Múzeum = Wellcome Múzeum (An.)

pl. Nefertiabet sztéléje (L: E 15591) – ezt úgy kell értelmezni, hogy Nefertiabet sztéléje a Louvre-ban található az E 15591-es leltári számmal. Eredet szerint: Ezek a rövidítések az angol nyelvterületen megszokott rövidítéseket tartalmazzák, amelyek az angol megfelelőikből vannak származtatva. G GT QV KV TT WV = gizehi masztaba pl. G7753 = Gerzeh Tomb (saját bevezetés), gerzehi sír, pl. GT205 = Queen Valley, Királynék Völgye, pl. QV44 = King Valley, Királyok Völgye1, pl. KV10 = Theban Tomb, thébai sír pl. TT52PM = West Valley, Nyugati Völgy, pl. WV23

Thébai síroknál forrás szerint felső indexben: PM = Bertha Porter–Rosalind L. B. Moss: Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Statues, Reliefs and Paintings: II. The Theban Necropolis: 1. Private Tombs. Oxford, 1964. pl. TT78PM (eredeti jelölés szerint: TT78) K = Friedericke Kampp: Die Thebanische Nekropole: Zum Wandel des Grabedankens von der XVIII bis zur XX Dynastie (1-2. kötet). Mainz, von Zabern, 1996. Megj.: A Kampp által megszámozott sírok eredeti jelölése két kötőjel között fekvő szám, de a tezauruszban a könnyebb elhelyezhetőség miatt másképp jelölöm. Ennek ellenére ajánlatos továbbra is egyiptológusok számára az eredeti jelölést használni. pl. TT59K (eredeti jelölés szerint: -59-) Elrendezés: A deszkriptorok nagybetűvel szedettek és aláhúzottak. Az olyan szavak, amelyekről utalás van egy másik szóra, nincsenek aláhúzva. A deszkriptorok abc sorrendben rendezettek, elöl a számokkal kezdődő szavak, majd az abc betűivel kezdődő szavak az abc sorrendje szerint. A deszkriptorban előforduló szóközök és kötőjelek figyelmen kívül vannak hagyva a rendezésnél, azaz, mintha ott sem lennének. Az abc sorrendben az ékezetes és transzliterált betűk belevegyülnek az ékezet nélküli betűk sorrendjébe. Sorszámok és névelők: Ha egy olyan uralkodó jön szóba, akinek neve előtt sorszám szerepel, akkor a sorszám a név mögé kerül. Pl.: Széthi, I. (i.e. 1318–1304) (i.e. 1318–1298) (i.e. 1317–1301) (i.e. 1306–1290) (i.e. 1303–1290) (i.e. 1293–1279) Ehhez hasonlóan, ha egy szó sorszámozott, akkor a sorszám a szót követően fog megjelenni egy vessző után. Ha egy uralkodó – akinek nevét sorszám előzi meg – valamely tulajdonáról van szó, akkor a hátradobott sorszám után jelölöm. Pl.: Széthi, I. sztéléje Az arab elnevezésű helységneveknél a névelő szintén a vessző után szerepel felcserélt sorrendben. Pl.: List, el- (ar.) Amennyiben egy mű címéről van szó, amelyben az első szó egy névelő, a szó után vesszővel elválasztva helyezkedik el. Pl.: hajótörött, A Amikor a szám kiküszöbölhetetlen, az abc legelején szerepel a fogalom. Pl.: XI. 14–15. papirusz

5

Uralkodási évek, időintervallumok: Amennyiben köztudott egy fáraó uralkodási éve, az a név után zárójelben jelenik meg. Pl.: Sziamún1 (i.e. 978–959) Előfordul, hogy több időszak is feltételezett egy fáraó uralkodási ciklusára. Ekkor minden eddig feltételezett időpont szerepel a név után külön zárójelekben. Sajnos előfordul, hogy egy évszázadnyi eltérések is vannak, valamint olyan is, hogy az uralkodás időtartama is több évvel eltér. Általában minél népszerűbb egy fáraó, annál többfajta feltételezés születik, s annál több névváltozat. Pl.: Thutmózisz, IV. (i.e. 1413–1405) (i.e. 1412–1402) (i.e. 1400–1390) (110; 311) A korszakoknál is fel vannak tüntetve a tudomány jelenlegi állása szerint feltételezett korhatárok. Referenciák A forrásra vonatkozó információt a hivatkozott szöveg után felső indexben jelölöm, első helyen a felhasznált irodalomban közölt mű sorszáma szerepel, második helyen pedig az oldalszám. pl. Légycsapó formájú jogar. (1; 621) Egyéb megjegyzések: Ha két vagy több szó ugyanolyan írásalakkal rendelkezik, ezeket egy felső számindex segítségével különböztetem meg. Ezek között előfordulhatnak személynevek, fogalmak és homonímák is. Írásművek címe mögött zárójelben a kiadás dátuma szerepel. Az olyan tárgyak esetében, amelyből több is előfordulhat, vagy ismeretlen a tulajdonos, zárójelbe tett múzeumi leltári számmal teszek különbséget, amelyet a lelőhelyének rövidítése előz meg a kettőspont előtt. Pl.: pótfej (BSZM: MFA 14718) pótfej (BSZM: MFA 14719) Azon óegyiptomi szövegek, szobrok, reliefek és festmények, amelyek a Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hierogliphic Texts, Statues, Reliefs and Paintings című munkában szerepelnek valamilyen számmal jelölve, a nevük után zárójelben közlöm ezt a számot és a „TB” rövidítéssel jelölöm, hogy ebből a forrásból való. Pl.: Riya1 szobra (801-633-300 TB)

6

Felhasznált irodalom Könyvek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. A Kairói Egyiptomi Múzeum képes kalauza. Geographia, Budapest, 2003. Andrews, Carol: Amulets of Ancient Egypt. Texas, University of Texas Press, 1994. Augusta, Pavel – Honzák, František: Ókori civilizációk. Pozsony-Bratislava, Madách Könyv- és Lapkiadó, 1990. Axmann Ágnes: Fertőző és trópusi betegségek. Pécs, Alexandra, 2002. Az ókori Egyiptom és Hellász története. Gallimard, Larousse-Officina Nova, 1991. Bács A. Tamás: Egyiptomi fáraók. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1992. Bács A. Tamás: First Preliminary Report on the Work of the Hungarian Mission in Thebes in Theban Tomb N°65 (Nebamun/Imiseba) (in: Sonderdruck aus den Mitteilungen des Deutschen Archäeologischen Instituts Abteilung. Band 54. Kairo, 1998.) Baedeker, Karl: Egypt: Handbook for Travellers. Leipsic, Karl Baedeker Publisher, 1898. Baines, J. – Malek, Jaromir: Az ókori Egyiptom atlasza. Budapest, Helikon, 1992. Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1976 (2003). Berei Andor (et al.): Új magyar lexikon. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1962. Boessneck, Joachim: Die Tierwelt des Alten Ägypten. München, 1988. Brega, Isabella: Egyiptom. (s.l.), Gabo, 2000. Brovarski, Edward: Giza Mastabas VII: The Senedjem Complex, Part I. Boston, Museum of Fine Arts, 2002. Budge, E. A. Wallis: Egyptian Language. New York, Dover Publications, 1983. Budge, E. A. Wallis: Egyptian Magic. London, Kegan, Paul, Trench and Trübner & Co, 1901. Carter, Howard: Tut-Ankh-Amen koporsója és múmiája. Budapest, Százszorszép, 1993. Chisholm, Jane – Millard, Anne: Az ókori Kelet. Budapest, Park Kvk., 1995. CKM (1999. márc.) Conti, Flavio: Dióhéjban az egyiptomi művészetről. Budapest, Corvina, 1989. Cork, Barbara – Reid, Struan: A tudomány nagy enciklopédiája. (s.l.), Aquila Könyvkiadó, 1994. Däniken, Erich von: A szfinx szemei. Budapest, Édesvíz Kiadó, 1994. David, Rosalie: Az egyiptomi birodalmak. Budapest, Helikon, 1986. David, Rosalie: Vallás és mágia az ókori Egyiptomban. Debrecen, Gold Book, 2002. Dittenberger, Wilhelm: Orientis Graeci Inscriptiones Selectae. 2 vols. Leipzig, S. Hirzel, 1903-1905 Éber László: Művészeti lexikon. Budapest, Merényi Kiadó, (s.a.) Edwards, Amelia Ann Blandford: Pharaohs fellahs and explorers. New York, Harper & Brothers, 1891. Egyiptom: a fáraók és múmiák országa. Athenaeum Kiadó, 1999. Egyiptománia. (s.l.), Atlas Kiadó, 2002. Egyiptom története. (s.l.), Black & White Kiadó, (s.a.) Eltűnt városok. (Puska sorozat diákoknak; 13.), (s.l.), Laude Kiadó, (s.a.). Erman, Adolf – Grapow, Hermann: Wörterbuch der Aegyptischen Sprache. Berlin, Akademie Verlag, 1971. Faulkner, Raymond O.: A Concise Dictionary of Middle Egyptian. Oxford, Griffith Institute, 1962. Fischer, Ernst Peter: Arisztotelész, Einstein és a többiek. (s.l.), Saxum, 1998. Foss, Michael: Kleopátra nyomában. (s.l.), Gold Book, (s.a.) Gadalla, Moustafa: Az ókori Egyiptom titkos története. (s.l.), Magyar Könyvklub, 2000. Gardiner, Alan: Egyptian Grammar. London, Griffith Institute, 1957. Ghyczy-Dráveczky Zsuzsa: Asszony a fáraók trónján. (s.l.), Metropolis Press Kft., (s.a.) Grant, Joan: Anubisz. Zepetnek Nyomda, (s.a.) Grandet, Pierre–Mathieu, Bernard: Cours d’Égypten Hiéroglyphique. Paris, Khéops, 2003. Grant, Neil: Fénypontban az egyiptomiak. Budapest, Magyar Könyvkiadó, 1996. Green, Christine Insley: The Temple Furniture from the Sacred Animal Necropolis at North Saqqara 1964–1976. London, (s.n.), 1987. Greetham, D. C.: Textual Scholarship. New York & London, Garland Publishing Inc, 1994. Győry Hedvig: Az első magyar ásatás Egyiptomban 1907. Válogatás a gamhudi ásatás leleteiből 1997. Budapest, 1998. Hamvas Béla: Pert em heru. (s.l.), (s.n.), (s.a.) Hancock, Graham – Bauval, Robert: A szfinx üzenete. Pécs, Alexandra, 2000. Harvey, Gill – Reid, Struan: Az Ókori Egyiptom enciklopédiája. (s.l.), Holló és Társa, (s.a.) Henri Stierlin: Ägypten. Germany, Evergreen, (s.a.) Hogy is van ez? Budapest, Reader’s Digest Kiadó Kft, 1995. Jakab György: Az őskor világa; az ókori civilizációk Budapest, Calibra, 1992. Janssen, Jacob J.: Grain transport in the Ramesside Period. Papyrus Baldwin (BM EA 10061) and Papyrus Amiens. London, British Museum Press, 2004. Jean, Georges: Az írás, az emberiség emlékezete. Budapest, 1991. Kákosy László: Az alexandriai időisten. Budapest, Osiris Kiadó, 2001. Kákosy László: Az ókori Egyiptom. Budapest, IKVA, 1993. Kákosy László: Dzsehutimesz sírja Thébában. Budapest, Pytheas, 1989. Kákosy László: Egyiptomi és antik csillaghit. Budapest, Akadémia, 1978. Kákosy László: Ré fiai. Budapest, Gondolat, 1979. Kákosy László: Varázslás az ókori Egyiptomban. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1969.

7

59. Kákosy László – Varga Edith: Egy évezred a Nílus Völgyében. Budapest, Gondolat, 1970. (1973.) 60. Kampp, Friederike: Die thebanische Nekropole: Zum Wandel des Grabgedankens von der XVIII gis zur XX Dynastie (1. és 2. kötet). Mainz, Theben Band 13, 1996. 61. Kantor, Helene J.: Plant Ornament in the Ancient Near East, Chapter II: The Swamp Plants. Chicago, (s.n.), 1945. 62. Kássa László: Tarot kisenciklopédia: Mítosz, Történet, Analógia, Praxis, (s.a.). 63. Kilépés a fénybe: Egyiptomi Halottaskönyv. (s.l.), Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1994. 64. Killen, Geoffrey: Egyptian Woodworking and Furniture. Princes Risborough, Shire Publications, 1994. 65. Klostermeier, Inge: Egyiptom. Budapest, Pegazus Rt., 1991. 66. Knight, Christopher – Lomas, Robert: A Hiram-kulcs. (sl.), Gold Book, (s.a.) 67. Kőszegi Frigyes: A történelem küszöbén. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1984. 68. Kriveljov, I. A.: Ásatások a „bibliai” országokban. Budapest, Kossuth Kvk., 1969. 69. László Péter: Kairó. Budapest, Panoráma, 1978. 70. LaViolette, Paul A.: Az ősrobbanáson túl. Pécs, Alexandra, 2004. 71. Lefebvre, Gustave: Essai sur la médicine égyptienne de l’époque pharaonique. Paris, Presses Universitaries de France, 1956. 72. Longley, Elizabeth: Az ókori Egyiptom. Budapest, Helikon, 1996. 73. Luft Ulrich: Ókori keleti írások: ékírás és képírás. Budapest, MTESZ Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, 1981. 74. Lunn, Martin: A Da-Vinci kód megfejtése. Debrecen, Gold Book, 2004. 75. Magyar és Nemzetközi ki kicsoda 1998. Budapest, Biográf,1997. 76. Magyar Szinonima szótár: A-ZS. Budapest, Akadémiai Könyvkiadó, 1983. 77. magyar természettudományi műnyelvről, A: Természettudományi Közlöny, XLII. kötet, 1910. május 1. 78. Mahler Ede: Ókori Egyiptom. Budapest, MTA, 1909. 79. Malek, Jaromir: Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs and Paintings, VIII kötet. Oxford, Griffith Institute, Ashmolean Museum, 2000–. 80. Manuelian, Peter Der (ed.): Studies in Honor of William Kelly Simpson. 1.kötet. Boston, Department of Ancient Egyptian, Nubian, and Near Eastern Art, Museum of Fine Arts, Boston, 1996. 81. Márki Sándor: Az ókor története. Budapest, Laude Kiadó, (s. a.) 82. Maspero, Gaston: Az ókori Egyiptom története. Budapest, Anno, 1998. 83. Matthews, Victor H.–Benjamin, Don C.: Laws and Stories from the Ancient Near East. New Jersey, Paulist Press, 1997. 84. Mereskovszkij, Sz.: Kelet titkai. Budapest, Holnap Kiadó, 1992. 85. Millard, Anne: Nagy civilizációk. (s.l.) Fabula Könyvkiadó, 1990. 86. Murray, Margaret Alice: The Osireion. London, Bernard Quaritch, 1904 87. Müller, Hans Wolfgang – Eberhard Thiem: A fáraók aranya. Totem Kiadó, Budapest, 2000. 88. Müller, Hans Wolfgang: L’ or de l’Egypte Ancienne. Paris, Sélection du Reader’s Digest, 2000. 89. Nelson, Nina: Egyiptom. Budapest, Cartographia, 1997. 90. Nyárádi Gábor: Istenek Völgye. Budapest, Kozmosz, 1966. 91. Ókori Keleti Történeti Chrestomathia. (Szerk. Harmatta János) Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997. 92. Osman, Ahmed: Idegen a Királyok Völgyében. Budapest, Százszorszép, 1992. 93. Otto Firchow: Grundzüge der Stilistik in den altägyptischen Pyramidentexten. Berlin, Akademie Verlag, 1953. 94. Petrie, W. M. Flinders: Corpus of prehistoric pottery and palettes. London, British School of Archeology (et al.) 1921. 95. Petrie, W. M. Flinders: Gizeh and Rifeh. London, 1907. 96. Petrie, W. M. Flinders: Objects of Daily Use. London, British Scool Archeology 42, 1927. 97. Podzorski, Patricia V.: Their bones shall not perish. England, SIA Publishing, New Malden, Surrey, 1990. 98. Randé Jenő: Egyiptom. Budapest, Panoráma, 1997. 99. Reeves, Carole: Egyptian Medicine. Princes Risborough, Shire Egyptology, 2001. 100. Reeves, Nicholas: Ancient Egypt: The Great Discoveries. London, Thames and Hudson, 2000. 101. Reisner, George A.: A History of the Giza Necropolis I. Cambridge: Harvard University Press, 1942. 102. Reisner, George A.: A Provincial Cemetery of the Pyramid Age. Naga-ed-Der. Part III. Oxford, 1932. 103. Renfrew, Colin – Bahn, Paul: Régészet. Osiris, 1999. 104. Révai Nagy Lexikona (CD) 105. Richardson, Dan: Egypt. London, Rough Guides Ltd, 1996. 106. Romei, Francesca: A szobrászat az ókortól napjainkig. Donati Gindici Associati, 1996. 107. Sebes Tibor: Afrika. Budapest, Móra, 1980. 108. Shaw, Ian: Ancient Egyptian Materials and Technology. Cambridge, Cambridge University Press, 2000. 109. Shaw, Ian: Az ókori Egyiptom története. (s.l.), Gold Book, (s.a.) 110. Shaw, Ian – Nicholson, Paul: The Dictionary of Ancient Egypt. London, Harry N. Abrams Inc., 2002. 111. Siliotti, Alberto: Egyiptomi piramisok. (s.l.), Gabo, 1998. 112. Siliotti, Alberto: Királyok Völgye. (s.l.), Gabo, s.a. 113. Simpson, William Kelly: The Mastabas of Qar and Idu (2. kötet). Boston, Department of Egyptian and Ancient Near Eastern Art, Museum of Fine Arts Boston, 1976. 114. Székely András: Az ókori Kelet művészete. Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1983. 115. The Times atlasz régészet. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994. 116. Tolnai világtörténelem (CD)

8

117. tudás fája, A (25. sz.). (s.l.) Marshall Cavendish Magyarország fióktelep, 1999. 118. Vandenberg, Philipp: A fáraók Völgye. Budapest, K. u. K. Kiadó, 2004. 119. Varga Domokos: Ős napkelet. Budapest, Móra F. Könyvkiadó, 1979. 120. Varga Edith: Napkorong a fej alatt. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1998. 121. Várkonyi Nándor: Sziriat oszlopai. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1972. 122. Világtörténelmi enciklopédia. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1984. 123. Vogel, Günter–Angermann, Harmut: SH Atlasz: Biológia. Budapest et al., Springer-Verlag, 1992. 124. Watterson, Barbara: Egyiptomiak. (s.l.), Szukits Könyvkiadó, 2005. 125. Weeks, Kent R.: II. Ramszesz fiainak sírja. Debrecen, Gold Book Kft., (s.a.) 126. Wenig, St.: A nő az ókori Egyiptomban. Budapest, 1967. 127. Wilson, Hilary: A fáraók népe. Debrecen, Gold Book Kft., 1999. 128. Wilson, Hilary: Egyptian food and drink. Princes Risborough, Shire Publications, 2001. 129. Zamarovský, Vojtech: A felséges piramisok. Bratislava, Madách, 1981.

Cikkek
130. Alberge, Dayla: Tomb reveals Ancient Egypt's humiliating secret. The Times. (2003, júl. 28.) 131. Aref, Nevine El-: Elkab’s hidden treasure. Al-Ahram. No. 649. (2003, júl. 31–aug. 6.) 132. Brovarski, Edward: An Inventory List from „Covington’s Tomb” and Nomenclature for Furniture in the Old Kingdom. Studies in Honor of William Kelly Simpson. Vol. 1. (1996) pp 117–155. 133. Brown, Cardyn: Reserve head 4th dynasty (2589–2532 BC) W164. Inscriptions. Issue 3. (2000. ápr.) p 10. 134. Brown, Terry: Ancient Egyptian Medical Practices and Rites. Inscriptions. Issue 3. (2000. ápr.) pp 8–9. 135. Callou, Cecile – Samzun Anaïck – Alain Zivie: Archaeology: A lion found in the Egyptian tomb of Maïa. Nature 427 (2004. jan. 15.) pp 211–212. 136. Cockburn, A. (et. al): Autopsy of an Egyptian Mummy. Science 187. (1975) pp. 1155–1160 137. Davis, Whitney: Archaism and modernism in the Reliefs of Hesy-Ra. Ancient Egypt’s View of Its Past. (2004) 138. Deeb, C. (et al): Transmission Electron Microscopy (TEM) investigations of Ancient Egyptian cosmetic powders. Applied Physics A 79 (2004) pp 393–396. 139. Dodson, Aidan: Thutmosis III: Family Man. The Ostracon. Vol. 15. No. 2. (Summer-2004) pp 2–7. 140. Driesch, Angela – Dieter Kessler – Joris Peters: Mummified Baboons and other Primates from the Saitic-Ptolemaic. Animal Necropolis of Tuna el-Gebel, Middle Egypt. Documenta Archaelogiae. Part IV., pp 231-278. 141. Gaál Ernő: Az óegyiptomi borról. Ókor (2005. IV. évf. 3. szám), pp 69–77 142. Gabolde, Marc: La statue de Merymaât gouverneur de Djâroukha (Bologne K.S. 1813). BIFAO 94 (1994), pp 261–275 143. Glueck, Nelson: Clarence Stanley Fisher in Memoriam. Bulletin of the American Schools of Oriental Research, No. 83 (1941. okt.) pp 1–4 144. Goodridge, Wendy: Sir Henry Wellcome. Inscriptions. Issue 3. (2000. ápr.) pp 6–7 145. Guasch-Jané, Maria Rosa – Andrés-Lacueva, Cristina – Jáuregui, Olga – Lamuela-Raventós, Rosa M: Fist evidence of white wine in ancient Egypt from Tutankhamun’s tomb. Journal of Archeological Science xx. (2006) pp 1–6 146. Hawass, Zahi: „Thot is burning”. Al-Ahram Weekly. (1999. nov. 11–17), No. 455 147. Hayes, William C.: Kharga Oasis in Prehistory by G. Caton-Thompson. American Journal of Archaeology, Vol. 57, No. 2 (1953. ápr.), pp. 117–119 148. Hayes, William C.: Most Ancient Egypt: Chapter 1. The Formation of the Land. Journal of Near Eastern Studies, Vol. 23, No. 2. (1964, ápr.), pp 73–114. 149. Kasztovszky Zsolt: Hideg neutronokkal régiek nyomában. Élet és Tudomány. LIX. évf. 51–53. szám (2004, dec. 17.), pp 1626–1628. 150. Kitchen, K. A.: The Chronology of Ancient Egypt. World Archaeology. Vol. 23, No. 2, Chronologies. (Oct., 1991), pp 201–208. 151. Kraemer, Jr. Casper J.: A Greek Element in Egyptian Dancing. American Journal of Archaeology, Vol. 35, No. 2 (1931, ápr-jún.), pp 125–138. 152. Lowe, Brenda L.: The domestic Cat in Egyptian Tomb Paintings. The Ostracon. Vol. 16, No 1, (2004-05), pp 7-11. 153. Maas, P.: The Philinna Papyrus. Journal of Hellenic Studies. Vol. 62, 1942 (1942), pp. 33–38. 154. O’Connor, David: Political Systems and Archeological Data in Egypt: 2600–1780 B. C.. World Archaeology, Vol. 6, No. 1., Political Systems (1974, jún.), pp 15–38. 155. Petrie, W. M. Flinders: Athribis. British School of Archeology in Egypt. XIV (1908), pp 1–26 + 43 plates. 156. Strouhal Eugen: The Relation of Iufaa to Persons Found beside his Shaft-Tomb at Abusir. Archiv orientalní, vol. 70, No. 3, (2002), pp 403–411.

Egyéb
157. Rabehl, Silvia Maria: Das Grab des Amenemhet (Jmnjj) in Beni Hassan oder der Versuch einer Symbiose. (disszertáció). München, (s.n.), 2006. 158. Zolnai Zsolt: Töltött részecskék besugárzásával keltett kristályhibák szilíciumkarbidban. (Ph.D. tézisfüzet). MTA, 2005.

9

1
1 H3 SN: Sír az 1. dinasztiából, Narmer idejéből. BT: heluáni sír SN: Sír az 1. dinasztiából, Narmer idejéből. BT: heluáni sír SN: Sír az 1. dinasztiából, Szemerhet idejéből. BT: heluáni sír SN: 2. dinasztiabeli masztaba, amelyben két sztélét találtak, amelyeket Khnemet-Ptah hercegnőnek állítottak. BT: heluáni sír masztaba SN: 2. dinasztiabeli sír. Nefermerika sztéléjét találták meg ebben a sírban. BT: heluáni sír RT: Nefermerika sztéléje SN: 3. dinasztiabeli sír, amely kelet felé néz és 1232 m2-en terül el. A sír építéséhez régebbi sírokból hasznosítottak újra kődarabokat. Befejezetlen téglaburkolat borítja. BT: heluáni sír SZOKARHOTEP SÍRJA SN: Ebben a sírban találták meg Heken mennyezeti sztéléjét. BT: heluáni sír RT: Heken sztéléje

40 H3

150 H5

175 H8

246 H8

287 H6

359 H3 381 H8

400 ÉV SZTÉLÉ UF: 400-year stela (ang.) SN: I Széthi tiszteletére készült ez a sztélé fia, II. Ramszesz által, amelyet Tanisznál, Tell el-Daba’a-tól északra találtak meg. BT: taniszi sztélé 400-YEAR STELA (ang.) 505 H4 400 ÉV SZTÉLÉ

SN: Sír a 2. dinasztiából, Ninutjer idejéből. BT: heluáni sír SN: Sír az 1. dinasztiából, Neithhotep idejéből. BT: heluáni sír SN: 2. dnasztiabeli sír. Itt találták meg Nisu-heqet sztéléjét. (64;
27)

728 H5

946 H8

BT: heluáni sír RT: Nisu-heqet sztéléje 1241 H9 SN: Sír a 2. dinasztiából, Heluánból. Sat-Ba sztéléjét találták meg ebben a sírban. BT: heluáni sír SN: Sír az 1. dinasztiából, Dun idejéből. BT: heluáni sír SN: Sír a 0. dinasztiából, Ka1 idejéből. BT: heluáni sír SN: Sír a 0. dinasztiából, Ka1 idejéből. BT: heluáni sír

1380 H2

1627 H2

1651 H2

2146E (64; 11) (137; 86) SN: 2. dinasztiabeli szakkarai sír. Itt találták meg Szehenefer hercegnő sztéléjét. BT: szakkarai sír RT: Szehenefer sztéléje

10

A
AA (óei.) AAH ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 2. AAHEPERKARÉNEFER AA-CHEPER-KA-RA-NEFER (ang.)

AAT-KŐ SN: Drágakő, amelyből edényeket, berakott díszítéseket és kisebb szobrokat készítettek. BT: drágakő AAUSERRE (spa.) AAUSZERRÉ APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542) APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542) APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542) APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542)

AAUSZERRÉ APÓPHISZ AA-WESER-RA (ang.) AB IB ABACUS

UF: Aah-te-Huti (ang.) Iah1 SN: Holdisten. Thot1 egy megnyilvánulása íbisz alakban. BT: holdisten THUTMÓZISZ, I. (i.e. 1493-1481) (i.e. 1525-

NYOLCOLDALÚ OSZLOP ÉBENFA ÉBENFA ÉBENFA

AAHEPERKARÉ 1512)

ABANOS (ro.)

ABANOZ (alb., haw.) ABANOZ AĞACI (tör.) ABATO

AAHEPERKARÉNEFER UF: Aa-cheper-ka-ra-nefer (ang.) SN: Hepuszeneb egyik fia a 18. dinasztiában. Főpap II. Thutmózisz halotti templomában. BT: főpap Hepuszeneb hozzátartozói AAHEPERURÉ AMENHOTEP, II. (i.e. 1450–1412) (spa.) AAHOTEPRÉ AHHOTEP, I–II. AAHETEPRE (ang.) AAHOTEP I–II (ang.)

UF: Ozirisz szentélye SN: Ozirisz tiltott szentélye volt, amely a Szenom szigeten helyezkedett el. BT: szentély RT: Szenom

AAHOTEPRÉ UF: Aahetepre (ang.) BT: dinasztia, 16. (i.e. 1663–1570) hükszósz fáraó AAH-TE-HUTI (ang.) AA-KENEN-RA (ang.) AAKENENRÉ AAKHEPERKARE (ang.) 1493–1481) AAH APÓPHISZ, II. THUTMÓZISZ, I. (i.e. 1525–1512) (i.e.

ABAU (ang., ném. spa.) SN: A lovasság írnoka a 20. dinasztiában. BT: írnok RT: Abau sírja ABAU SÍRJA UF: TT351PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Abau (ang., ném., spa.) ABBOTT PAPIRUSZ (BM: BM10221) SN: Kb. i.e. 1100 körül hat meggyalázott fáraósír kivizsgálására felállított különleges bizottság jelentése a ramesszida korból. BT: jegyzőkönyv papirusz ABDALLA, ALY OMAR ALY BT: egyiptomi egyiptológus AD: aly_omar@frcu.eun.eg ABDALLAH NIRQI SN: A település i.u. 4–13. századig állt fenn. Története felosztható egy korai időszakra, amikor a település gyéren elhelyezkedő lekerekített sarkú házakból állt, amelyek a késő antik korban használt eszközökkel voltak felszerelve. Egy virágkorra (i.sz. 550–1050), amikor a lakosok száma jelentősen megnőtt, és a hanyatlás időszakára (i.sz. 1050– 1300), amikor jelentős talajszint-emeléssel építették újjá a Citadella területén a romba dőlt épületek egy részét. Ma Abdallah Nirqit több méter magas víz fedi. BT: település RT: abdallah nirqi ásatás abdallah nirqi ház abdallah nirqi sír abdallah nirqi temető ABDALLAH NIRQI ÁSATÁS (1964. aug. 27–okt.5.) SN: Az Egyptian Antiquities Organisation 1964-ben felajánlotta a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének, hogy az Asszuáni Gát építése miatt víz alá kerülő területek egyikén az Abu Szimbeltől 4 km-rel északra fekvő Abdallah Nirqiben ásatást folytasson. Az expedíciót Castiglione László vezette. A város feltárását Barkóczi László, Salamon Ágnes, a temetőét Kákosy László, Varga Edith, Hajnóczy Gyula – végezte. A rendelkezésre álló rövid idő miatt csak viszonylag kis részét sikerült mindezeknek feltárni. A budapesti Szépművészeti Múzeumba került az itt végzett ásatás leletanyaga. BT: ásatás núbiai-magyar expedíció ABDALLAH NIRQI HÁZ SN: Az első épületeket i.sz. 4. sz. vége felé emelték és a 13. században néptelenedtek el. A korai időszakban lekerekített sarkú házak voltak jellemzők, a virágkorban a kupolás épületek. BT: ház RT: Abdallah Nirqi

APÓPHISZ, II.

AAMON UF: A-amun (ang.) SN: Amenemheb8 és Iszumut fia a 20. dinasztiában. BT: Amenemheb8 hozzátartozói NT: Aamon hozzátartozói AAMON HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Amenemheb8. Anyja: Iszumut. Felesége: Hathor3. BT: Aamon NT: Amenemheb8 (ang., fr., ném., spa.) Hathor3 (ang.) Iszumut AAMTJU AHMOSE (ang.) A-AMUN (ang.) AAMON AMENTHU (ang.)

AANAKHT SN: Egy szakkarai domborműtöredéken (JE 4872) olvasható a neve.(1; 165) BT: szolga RT: dombormű (KEM: JE 4872) AANETJERIRE (ang.) AANETJERIRÉ AANETJERIRÉ UF: Aanetjerire (ang.) BT: dinasztia, 16. (i.e. 1663–1570) hükszósz fáraó AANTJU AHMOSE (spa.) AAOUSIRRE (spa.) AAQENENRE (spa.) AA-QENEN-RÊ (ném.) AAQNENRE (spa.) AMENTHU (ang.) APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542) APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542) APÓPHISZ, II. APÓPHISZ, II. APÓPHISZ, II. APÓPHISZ, II.

AAOUSIRREAPOPHIS (spa.)

AAQNENREAPHOPHIS (spa.)

A’AT (ang.) SN: III. Amenemhet egyik felesége a 12. dinasztiában. BT: Amenemhet, III. hozzátartozói főfeleség AATI (óei.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 6.

11

ABDALLAH NIRQI SÍR SN: A K-NY tájolású, nagy kövekből kialakított, többnyire téglalap alakú síremlékeket vastag, fehér mésszel vonták be és tetejükön némely esetben kivehető volt egy vésett kereszt. Általában padok övezték. Magukat a halottakat vászonba tekerve helyezték el a sírgödörben, amelynek nyugati oldalán néha kis fülkét alakítottak ki. Edényt állítottak bele. Ugyanazon sírban több temetkezés is elképzelhető volt. RT: Abdallah Nirqi abdallah nirqi temető ABDALLAH NIRQI TEMETŐ SN: A temető sírépítményeinek mintegy ötödét sikerült feltárni, magát a sírkamrát azonban csak 7 sír esetében. Az itt talált valamennyi tárgyat Magyarországnak ajándékozta az Egyiptomi Köztársaság. A budapesti Szépművészeti Múzeumban megtekinthetők. BT: nekropolisz RT: Abdallah Nirqi abdallah nirqi sír ABDERRASUL, AHMED SN: El-kurnai fellah, aki szerény jövedelmét illegális ásatásokon szerzett kincsek eladásával egészítette ki. 1881. februárjában megtalálta a 21. dinasztiabeli papok által elrejtett 36 fáraó múmiáját, amelyeken még rajta voltak a királyi ékszereik. Mustafa Aga Ejeat konzult bízta meg a kincsek eladásával, aki Angliát, Belgiumot és Oroszországot képviselte. Hamarosan azonban Gaston Maspero megállította őket. BT: sírrabló ABDJU (óei.) ABDU1 ABÜDOSZ (gör.)

mágikus gemmákon, melyek egy kakasfejű kígyólábú lényt ábrázolnak, és az Iaó Abraszax feliratot viselik. (53;
275)

BT: absztrakt isten ÁBRÁZOLÁS SN: A 4. dinasztiától kezdődőden az elhunytat foglalkozásának megfelelő ruhában és kellékekkel ábrázolták. A királyi hercegek és magas tisztségviselők szívesen ábrázoltatták magukat írnokként. BT: festészet szobrászat NT: Ankhmahor sírjának ábrázolásai csillagászati ábrázolás falfestmény macskaábrázolás vádi magharai ábrázolás ABSZOLÚT KORMEGHATÁROZÁS SN: A kőzetekben található radioaktív elemek segítségével történő kormeghatározás, mely különféle módszerekkel történhet. A módszer alapjául a radioaktív elemek lebomlási ideje szolgál. Az egyes elemek más-más felezési idővel alakulnak át stabil elemmé. A felezési idő az az időtartam, amely alatt a radioaktív anyag fele stabil állapotúvá alakul. A radiokatív és a stabil anyag arányából következtetni lehet az anyag korára. BT: kormeghatározás NT: izotópos kormeghatározás kálium-argon módszer radioizotópos kormeghatározás radiokarbonos kormeghatározás urán-módszer ABSZOLÚT KRONOLÓGIA SN: Konkrét időpontokhoz rendeli a leletek, történések idejét. BT: kronológia ABSZTRAKT ISTEN BT: isten NT: Abraszax ABT (óei.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 8. ABU (óei.) ELEPHANTINÉ (gör.) ABU EL-HOL (ar.) GIZEHI SZFINX ABU GHURAB (ang.) ABU GORÁB ABU GORÁB UF: Abu Ghurab (ang.) Abu Gurab (len.) BT: település RT: Neuszerré naptemploma ABU GORÁBI NAPTEMPLOM ABU GURAB (LEN.) ABU-KIR ABU MARKUB (ar.) KANOPOSZ PAPUCSCSŐRŰ GÓLYA NEUSZERRÉ NAPTEMPLOMA ABU GORÁB

SN: Inettel együtt emlegetik a barátság isteneként. A két teknős, melyek a millió év ívének két oldalán úsznak. Az évmilliók csónakja képviseli a ka-t, mint számtalan inkarnáción keresztül vándorol a tökéletesedéshez vezető úton. A vezetők a jó barátok, akikkel útja során találkozik, és akik megkönnyítik útját. BT: teknős-isten ABÜDOSZ (gör.) ABÜDOSZ (gör.) ABÜDOSZ (gör.)

ABDU2 (óei.) ABDZSU (óei.) ABEDJOU (óei.) ABET

SN: A Középbirodalom koporsófelirataiban fordul elő ez a tárgy, ami rudat mintáz. BT: tárgy

ABHANDLUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS KAIRO (1958–) UF: ADAIK (röv.) SN: Glückstaldtban indult ez a folyóirat 1958-ban. BT: egyiptológiai folyóirat ABIDO (ol.) ABÜDOSZ (gör.) ABÜDOSZ (gör.) ABÜDOSZI KIRÁLYLISTA ABIDOSZ (gör.) ABIDWA ABIES (lat.)

ABIDOSZI KIRÁLYTÁBLA ABÜDOSZ (gör.)

JEGENYEFENYŐ KILIKIAI JEGENYEFENYŐ KILIKIAI JEGENYEFENYŐ

ABIES CILICIA (lat.) (134; 9) ABIES CILICICA (lat.) ABISAI (bib.) AB NIAU (óei.) IBSA (óei.)

ABU’N-NAGAI NEKRPOLISZ SN: A 18. dinasztia idején kezdett fontossá válni. Itt hantolták el azokat a thébai fejedelmeket, akik elűzték a hükszószokat. A völgyben Abu’n-Naga sírjait fosztották ki a legtöbbször. BT: nekropolisz ABU RAWASH (ang.) ABU ROÁS ABU RAUWASH (ang.) ABU ROÁS ABU ROAS UF: Abu Rauwash (ang.) Abu Rawash (ang.) Abú Roaš (szl.) Abu Roash (ang.) SN: Itt található Dzsedefré befejezetlen piramisa. BT: település RT: abu roasi hajó Dzsedefré piramisa ABÚ ROAŠ (szl.) ABU ROAS ABU ROASH (ang.) ABU ROAS ABU ROASI HAJÓ SN: 2 hajót találtak Abu Roasban az M jelzésű hegynél. BT: hajó ABU SHAR EL-QIBLI (ar.) MÜOSZ HORMOSZ (gör.)

KECSKESZARV ABORTUSZ

ABORTION (ang.) (99; 18)

ABORTUSZ UF: abortion (ang.) (99; 18) SN: A terhesség természetes vagy mesterséges úton való megszakítása. Deir el-Medinéből írásos bizonyíték maradt fenn egy abortuszról. (99; 18) BT: nőgyógyászat RT: terhesség ABRASZAX SN: A római kori Alexandriában absztrakt, gnosztikus körökben kedvelt istenség, aki nevének számértéke 365, így az idő és a 365 ég uraként tisztelték. Neve sokszor feltűnik

12

a déli oldalon II. amin a templomok minden kőtömbjét feltüntették. A baloldali haránt irányú teremben Ízisz1 és Hathor1 koronázza meg Nefertarit.) SN: A 9. Ezért nevezzük Abu Szimbelnek. 4 a fáraót. Ramszesz kettétört szobra továbbra is ott hevert. gör. Ramszesz két sziklatemplomot faragtatott a 100 m magas hegyoldalba. piramisa Szahuré piramisa RT: Abu Szír dinasztia. II. A derekánál egy repedés keletkezett. el. 13. Itt született Ménész. Egyetlen sziklából faragták ki mindkettőt. Egy olyan tervrajzot készítettek. Ezen a szent helyen gyakran hagytak hátra sztélét vagy jelképes sírt.) Per-Uziri (óei. amíg ezt sikerült 1036 darabban lebontani és újra felépíteni. A templomon belül a oszlopok is megrepedtek. sziklatemplomai ABU SZÍR UF: Abusir Busiris (ang. Az északi oldalon a hettiták ellen vívott kádesi csata előkészülete és az ütközet menete látható. John Lewis (1784–1817) ABU SZIMBELI NAGY TEMPLOM DOMBORMŰVEI SN: A király diadalmas hadjáratait idézik.) Abdu2 (óei. de II. Ramszesz felszentelte Abu Szimbelt. A nagy templom homlokzatánál lévő egyik óriási Ramszesz-szobor megrongálódott ennek során. Néhány falat újra véstek.) ABU SZÍRI PIRAMIS UF: abuszíri piramis BT: piramis NT: Hentkáwesz. 1963-1972-ig tartott. valamint a fáraó figurái is elpusztultak. Ramszesz Hathor1 istennőnek és feleségének. 1973 elején ketten egy olyan sírkamrára leltek. Itt sikerült 1907–1908-ban Ranúzer király templomát kiásatni Borchardtnak.). egy nagy erejű földrengés rázta meg Núbiát. Azt állították. s elváltak a mennyezettől.) Ebot Tjen (óei. piramisa Neuszerré piramisa Noferefré piramisa Noferirkaré.) Abidosz (gör. hogy II. A kereszténység korában ugyanis belepte a homok. a szétvágáskor a tömböket számokkal megjelölték. I. A túlságosan könnyen omló homokkő darabokat szintetikus gyanta beinjekciózásával erősítették meg. A kőtömbök egyenként 20-30 tonnát nyomtak.) Dzsedu Ozirisz háza Peruziri (óei. a svédek dolgozták ki. A templom áthelyezésének ezt a tervét. BT: abu szimbeli templom Ramszesz. Hét év sem telt el. hogyan mutat be a királyi pár áldozatot különféle istenségeknek. 55 m mélyen vájták sziklába. BT: Abu szimbeli kis templom dombormű ABU SZIMBELI KIS TEMPLOM HATHOR1 OSZLOPAI SN: A csarnokban lévő meglehetősen kezdetlegesen faragott Hathor1 fejekben végződő oszlopok.) Abedjou (óei. Aranykora a Középbirodalom idejére esett. ill. 1813-ban bukkant elő. Ramszesz négy gigantikus. kettő a feleségét ábrázolja. 5. Ramszesz megostromol egy szíriai erősséget. és 2.) Djedu (ang. II. Számszerűen 6 db. Az 1. A következő két teremben vallási jelenetek ábrázolásai találhatók. amelyet végül is megvalósítottak. II. Ré-Harahtinak szentelték. hogy ezeket a hatalmas tömböket valaha is megmozgatták. hogy egy fáraó sírját találták meg. Az asszuáni gát építése miatt 64 méterrel magasabbra kellett helyezni az egész épületegyüttest.ABUSIR ABU SZÍR ABU SZIMBEL UF: Ipszambul SN: Maga a város egy fával sűrűn benőtt apró völgyben helyezkedik el Asszuántól délre 280 km-rel a Nílus nyugati partján az első és a második zuhatag között Vallási központ volt 3200 évvel ezelőtt. ill. BT: sziklatemplom templom NT: Abu szimbeli kis templom Abu szimbeli nagy templom RT: Ramszesz.5 m-es vállszélességgel. festettek.(ar.) Abdzsu (óei. alsó-egyiptomi nomosz fővárosa volt. BT: sírrablás ABÜDOSZ UF: Abdju (óei. Ramszesz fáraó sziklatemplomai. sz. hogy új helyén eredeti állapotában tudják újraépíteni a templomot. sziklatemplomai NT: abu szimbeli nagy templom domborművei RT: abu szimbeli kis templom Burkhardt. A puszta és egy csatorna közé ékelve nagyon keskeny földszalagon feküdt. amikor John Lewis Burckhardt újra felfedezte. ezért vált zarándokhellyé. A falakat többek közt a kádesi csata és a szíriai háborúk jelenetei ékesítik (i. leszúrja és széttapossa a líbiaiakat. piramisai ABUSZÍRI PIRAMIS ABU SZÍRI PIRAMIS ABU SZÍRI SÍR BT: sír NT: Fetekti masztabája Iufaa sírja Kaaper2 masztabája Ptahsepszesz1 masztabája ABU SZÍRI SÍRRABLÁS (1973) SN: Hét hónap alatt mintegy 5000 sírt raboltak ki az Abu Szíri hegység lábánál pamutgyári munkások. BT: abu szimbeli templom Ramszesz. aki Alsóés Felső-Egyiptomot egyesítette.) Buzirisz (gör. dinasztia királyainak temetkezési helye a mai Arabat el-Madfune mellett. Nefertarinak építtette. Az oszlopokat újjáépítették vagy agyagból készült téglákkal pótolták ki. BT: város RT: Abu szimbeli kis templom Abu szimbeli nagy templom ABU SZIMBELI KIS TEMPLOM UF: Nefertari temploma SN: II. amelynek a tartalma túlszárnyalta mind az 5000 addig feltárt sírt. Egyik kiváló tulajdonsága volt. egyenként 20 méteres ülő alakja 7. amelytől a feje. II. sziklatemplomai NT: abu szimbeli kis templom domborművei abu szimbeli kis templom Hathor1 oszlopai RT: abu szimbeli nagy templom ABU SZIMBELI KIS TEMPLOM DOMBORMŰVEI SN: Azt ábrázolják.) Abidwa Abot Abydos (ang. hogy Egyiptom egyik legegészségesebb városának 13 . Ozirisz fejét állítólag itt temették el. kinek hegyesen végződő köténye az arab hajósok előtt rozsmérőhöz látszott hasonlatosnak. BT: főváros RT: Abu Szíri isten Abu Szíri piramis Abu Szíri sír ABU SZÍRI ISTEN BT: helyi isten NT: Andjety (ang.) Abido (ol.e. a núbiai foglyok sorát kíséri. a felsőtestével együtt levált a szoborról és a földre hullott. BT: Abu szimbeli kis templom Hathor1-oszlop ABU SZIMBELI NAGY TEMPLOM SN: A 35 m széles 30 méter magas homlokzata előtt van II. „rozs-atyának” II. A templomot Amonnak.) SN: Város Felső-Egyiptomban. Mai neve az egyik sziklán féldomborműben ábrázolt egyiptomi férfitól ered. BT: Abu szimbeli nagy templom dombormű ABU SZIMBELI TEMPLOM SN: II. Ennek bejárata előtt 10 méteres kőszobrok vannak. s egyben kultuszközpontja Ozirisz istennek. A kupola kivételével nem lehet nyomát látni annak.) Buszirisz (gör.. A damiette-i ág nyugati partján fekszik.) Araba.

Ka1. abüdoszi királylista. BT: sír NT: Dun sírja Dzser sírja Dzset sírja G50B G50C G50D Iri-Hór sírja Ka1 sírja Ménész sírja Merietneith sírja Merimaat3 sírja Narmer sírja Ozireion Szemerhet sírja ABÜDOSZI OZIRISZ-TEMPLOM TEMPLOMA SZÉTHI. feb. homlokzatuk dőlt. Széthi és II. BT: királyi nekropolisz NT: Umm el-Qaab (ang. I. akinek uralkodása alatt Egyiptom helytartója volt. I. Méretük 18-tól 27 méterig változott és sártéglából vontak köréjük burkolatot. Itt találhatóak Narmer. I. I. II. Dareiosz fia és I.) ACCIPITRINAE (lat. valószínűleg azokat.) ACACIA DU NIL (fr. BT: abüdoszi hüpokephal bronz hüpokephal RT: G50D ABÜDOSZI HÜPOKEPHAL (KEM: 10691) SN: A 30. ezekkel együtt összesen 14 található Abüdoszban.) ABYDOS CEMETERY B (ang. BT: abüdoszi hüpokephal bronz hüpokephal RT: G50C ABÜDOSZI HÜPOKEPHAL (BSZM: 02. 1. 2. dinasztia korából került elő Petrie abüdoszi ásatásaikor a G50B jelzésű sírból.) ACCIPITRIFORMES (lat. 5–) ABÜDOSZI HÜPOKEPHAL SN: Petrie abüdoszi ásatásai során került elő 3 db bronz hüpokephal a 30. ünnepi templomának domborművei ABÜDOSZI KIRÁLYTEMETŐ SN: Itt egyaránt találhatunk nyerstéglából és kőből épült síremlékeket. Szentélyei híresek. Széthi elődeit. SN: II. BT: hüpokephal NT: abüdoszi hüpokephal (BM: 37330) abüdoszi hüpokephal (BSZM: 02. A hajók fából készültek és sárgára voltak festve kívülről. Az egyikben talált agyagedényekből korukat az 1.) SN: Umm el-Qaab-tól északra fekszik.) ACACIA (ang. Ma a British Múzeumban található.) BT: abüdoszi királylista Királyok Folyosója Széthi. dinasztia korából. Széthi ünnepi templomában a Királyok Folyosójának jobb oldali falán olvasható. I. Ménész idejére.) ACCIPITRIDAE (lat. ABÜDOSZI TEMPLOM BT: templom NT: Hentamentiu temploma Ramszesz. ABÜDOSZI ÁSATÁS BT: ásatás NT: Dreyer abüdoszi ásatásai (1977) Mariette abüdoszi ásatásai Pennsylvaniai Régészeti és Antropológiai ásatásai Petrie abüdoszi ásatásai RT: Abüdosz (gör. BT: város RT: abüdoszi ásatás abüdoszi hüpokephal abüdoszi királylista abüdoszi királytemető abüdoszi sír abüdoszi piramis abüdoszi templom felső-egyiptomi nomosz. David Bourke (1938. Memnon-temploma Széthi.) ACE (röv. dinasztiára datálták. abüdoszi temploma ABWAB EL-QOTAT SN: Egy szakkarai település. A sírkamrák fölé emelt egyszerű lépcsőzetes építmények jelképezik a teremtés első lépcsőjét. BT: abüdoszi királylista ABÜDOSZI KIRÁLYLISTA. mintegy 76 uralkodó nevét. amelyet Flinders Petrie talált meg a G50D jelzésű sírban. 2.) ABÜDOSZI KIRÁLYLISTA. 1. 28) ACCIPITER NISUS (lat. valamint Ménész udvaroncainak sírjai. a Földet.) ACACIA VERA (lat.ismerték. Ramszesz templomai találhatók itt.766) abüdoszi hüpokephal (KEM: 10691) ABÜDOSZI HÜPOKEPHAL (BM: 37330) SN: Abüdoszban talált rá Flinders Petrie a 30. ABÜDOSZI Múzeum ABÜDOSZI HAJÓ UF: Abydos boat (ang.) SN: 12 hajóból álló flottát fedeztek fel Umm el-Qaabtól 2kmre északra amerikai régészek az ausztrál David O’Connor vezetésével 1991-ben. Az itteni síremlékek oldalainak alapjai merőlegesek egymásra. amely Ménésztől kezdve néhány név kihagyásával felsorolja I. BT: fahajó RT: O’Connor. Iri-Hór. 8.e. RT: Abüdosz (gör. Ma a Bosztoni Szépművészeti Múzeumban lehet megtekinteni.) ABÜDOSZI HAJÓ ABÜDOSZI KIRÁLYTEMETŐ B AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA KARVALY VÁGÓMADÁRFÉLE VÁGÓMADÁR-ALAKÚ GAZDASÁGI SZÖVEG HÉJAALAKÚ ABYDOS BOAT (ang.) (99. amely ma a British Múzeumban van. Ma a Kairói Egyiptomi Múzeumban látható. 14 . akik tisztelték Oziriszt vagy templomot állítottak neki. melyet elhagyva a fáraó újjászületik.) abüdoszi királytemető B abüdoszi királytemető U ABÜDOSZI KIRÁLYTEMETŐ B UF: Abydos Cemetery B (ang.) ACCOUNTING TEXT (ang. spa.. BT: abüdoszi hüpokephal bronz hüpokephal RT: G50B ABÜDOSZI KIRÁLYLISTA UF: abidoszi királytábla BT: királylista NT: abüdoszi királylista.) ACACIA ARABICA (lat. BT: abüdoszi királytemető ABÜDOSZI KIRÁLYTEMETŐ U BT: abüdoszi királytemető ABÜDOSZI PIRAMIS BT: piramis NT: Jahmesz.) ACACIA NILOTICA (lat. ahol az elmúlt 14 évben francia régészcsoport kutat a Centre National des Recherche Scientific megbízásából Alain Zivie vezetésével. SN: I. BT: település ABYDOS ABÜDOSZ (gör.766) SN: 30. dinasztia korabeli hüpokephalra a G50C jelzésű sírban. Xerxész testvére. Ramszesz abüdoszi Memnon-templomában a két hüposztül-csarnokot körülvevő helyiségek egyikében találták meg.) AUSZTRÁL EGYIPTOLÓGIAI KÖZPONT ACHAJMENÉSZ (– i. dinasztiabeli abüdoszi hüpokephal. A hajókat az uralkodó a túlvilágon is szándékozta használni. 462) SN: I. piramisa ABÜDOSZI SÍR SN: A sírok a külső falakig érnek.

. Magassága: 26cm.) ÁCS AKHMIM (ang. különböző színezésű. I.e.BT: Dareiosz.) Pakharu (ang.) UF: Achat (ném. ¾ keselyűtojást finoman szét kellett dörzsölni. BT: amerikai egyiptológus AD: Dept. University of Pennsylvania Museum 33rd & Spruce Streets Philadelphia PA 19104 USA Tel. hosszúsága 93 cm.) ADZSIB (i.) BT: Nagy Kutya ADET ADIT FRÖHLICH SZINDRÓADIPOSOGENITAL DYSTROPHY (lat. Antóniusz Kleopátrának ajánlotta fel Róma ázsiai hadjáratainak gyümölcsét.upenn.) UF: carpenter (ang.)(154.) SZÖVEG ADMINISTRATIVE RECORD (ang.) ACTINOPTERYGII (lat.) ACHÁT ACHÁT AKHAMENRU (ang. 16) SZÖVEG ADMINISZTRÁCIÓ UF: administration (ang.) HAKÓRISZ (i. spa. ném.) UF: Epsilon Canis Majoris (lat.) achates (lat..) ABHANDLUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS KAIRO (1958–) ADALÉKANYAG BT: anyag NT: élesztő SN: Az adót az adószedők mérték fel. 2787–2767) (i.e. Antóniusz egyedül maradt. VII. ½ adag fekete szemfestéket. flottáját megsemmisítették.e. 2939–2892) ADMINISZTRÁCIÓ ADMINISZTRÁCIÓS ADMINISZTRÁCIÓS ADMINISTRATION (ang.) ACH-BIT ACHET-ATON ACHMIM. Philophator (i.) ACTINOBACTERIDAE (lat.) ACTINOPTERI (lat. 83–30) Augusztusz (i. BT: háború RT: Antóniusz. amely a hasábok görbülését idézte elő. dinasztiából.) ACHAT (ném. spa.) SN: A faanyagok megmunkálásával foglalkoztak a fatörzsek hasábokra darabolásától kezdve a késztermék elkészítéséig. spa. 16) BT: szöveg NT: adóirat Boulaq 18 papirusz (KEM: CG 58069) Lahún papirusz (PM: UC32189) Lahún papirusz (PM: UC 32194) ADMINISZTRÁTOR UF: Verwalter (ném. 393–381) TOK ALAKÚ AKHMIM (ang.edu Egyptian Section. 30–i. (64.) Amenkhau (ang. Szövetségeseinek.) SN: A világi és a vallási adminisztráció külön zajlott a provinciákban. Lexington KY 40506 Tel.. Lexington KY 40506 Tel.u. 393–380) (i. BT: szembetegség RT: adit elleni gyógyszer ACHATES (lat.) ACTINOMYCETALES (lat. barátainak nagyobbik része az ellenség oldalára állt át.) BT: felügyelő NT: Amenhotep12 (ang.) ADMINISTRATIVE DOCUMENT (ang. só és tömjén keverékét tették a szem belsejébe. University of Kentucky. (154. Áttetsző.) BT: mesterség NT: Amenemhet3 Amenmesz8 Dzsehuti4 főadminisztrátor Neferszekheru2 ADMINITIONS OF IPUWER (ang. spa. pelikántrágya.) MA ADIT UF: adet SN: Szembetegség.) ADÓ IPUWER INTELMEI SUGARASÚSZÓJÚ HAL ACTIUMI CSATA (i.e. University of Kentucky.) ACIPENSERINI (lat.)(154. BT: kvarc RT: Vádi Abu Gerida ACHÁT AKHET ATON (óei. of Anthropology.) administrative record (ang.) ACTINOBACTERIA (lat. 13f) BT: mesterség NT: faesztergályos Huja6 RT: ácsmunka ácsok felügyelője ÁCSMUNKA BT: munka NT: fűrészelés illesztés ÁCSMŰHELY MODELL BT: modell NT: ácsműhely modell (KEM: JE 46722) ÁCSMŰHELY MODELL (KEM: JE 46722) SN: A New York-i Metropolitan Múzeum 1919–1920-as expedíciója során került elő. MATTHEW DOUGLAS BT: amerikai egyiptológus AD: mdadams@sas.e.) SUGÁRBAKTÉRIUM SUGÁRBAKTÉRIUMFÉLE SUGÁRGOMBA SUGARASÚSZÓJÚ HAL ADIT ELLENI GYÓGYSZER SN: Többféle gyógyszer is volt rá: 1. 51–30) ADAIK (röv. 16) BT: közigazgatás NT: regionális adminisztráció vallási adminisztráció világi adminisztráció ADMINISZTRÁCIÓS SZÖVEG UF: administrative document (ang. hozzátartozói helytartó ACHAMENERAU (ném.) ADAMS. 31) SN: A görögországi Actiumnál ütközött meg Augusztusz és Antóniusz hajóhada. ELACHMIN ACHORIS (své.e. Fából készült modell Meketré sírjából a 11. RT: adóirat adószedő ADÓIRAT BT: adminisztrációs szöveg RT: adó ADOPTÁCIÓ ÖRÖKBEFOGADÁS 15 .: 215-573-9274 Fax: 215-898-0657 ADAMS.) akhát SN: A kvarc kriptokristályos változata..e. 19) Kleopátra. WILLIAM Y. 14) (1. Markusz (i. s a szem felületére tenni. NETTIE K.e.) AKHMIM (ang.. of Anthropology.: 606-257-2840 ADARA (ar. szélessége 52 cm. 2. BT: amerikai egyiptológus AD: Dept. BT: Meketré halotti tárgyai ácsműhely modell ÁCSOK FELÜGYELŐJE UF: overseer of carpenters (ang. Lelőhelye Egyiptomban Vádi Abu Gerida. A fatörzset hosszában fűrészelték kisebb darabokra. BT: gyógyszer RT: adit ADJIB (ang.: 606-257-2840 ADAMS. Antóniuszt azonban legyőzték.

BT: mesterség NT: Nefermenu1 (ang.e. majd vízzel gyúrták össze.) Anedjib (ang.) Adżib (len.) AFRICANUS. 310) (i.ADOPTION PAPYRUS (ang. BT: agyagtárgy baba AGYAGEDÉNY (PM: UC 16092) SN: Az 1702-es számú tarkhani sírban találták. JULIUS SN: Az első író.) KÁPOLNA TANÁCSOS FEJSZEFEJ FEJSZE ADZSIB (i. 2787–2767) (i. sz. (i.) Atyt (tr. AFOFIS I–III (spa.) ADVISOR (ang. BT: felső-egyiptomi agyagedény óbirodalmi agyagedény RT: Tarkhani sír 694 AGYAGEDÉNY UF: clay vessel (ang. aki teljes kivonatát adja Manethón nagy történeti munkájának. 3100–2890) (110. (152. 2939–2892) NT: Batirytes (ang. majmot. A megfelelő forma AEROB BAKTÉRIUM SN: Olyan baktériumok.) AEGYPIIDAE (lat. ném.) Uszaphaisz SN: Az 1.) ADZE HEAD (ang.) APHRODITOPOLISZ (gör.. 7) Felis libyca (lat.) KHALKOLITIKUM (i.) SN: A keretre gyékényszerű növényi fonatokat feszítettek ki.) ADZE (ang.e. mely vízzel többé fel nem áztatható. formálható lesz. ökröt vagy szamarat.e. vagy a korai 1.) AFRODIZIÁKUM UF: ajzószer SN: Nemi vágyat. 7) Ezt a fajt háziasították meg. akinek tudományossága és lelkiismeretessége a források használatában a legnagyobb elismerést érdemli.) (AM: 1945. BT: felső-egyiptomi agyagedény óbirodalmi agyagedény RT: tarkhani sír 1702 AGYAGEDÉNY (PM: UC 17218) SN: A 0. nedvesen zsíros tapintású anyag. dinasztia korából származik. evőedényként használták. BT: dinasztia. összemosódottabb. BT: Adzsib (i. 2787–2767) (i.) RT: adó adóirat ADRIANOPELRÖTT (své. képességet és élvezetet fokozó szer. BT: szer NT: állati afrodiziákum ásványi afrodiziákum növényi afrodiziákum AFTIH (ar. BT: vadmacska AFRODITOPOLIS (ol. 3000–2840) (150. 7) AFRIKAI ELEFÁNT UF: Loxodonta africana (lat. hogy egyenletesen puha legyen. és lábbal dagasztották. BT: baktérium AES RÉZ AESWA ANCIENT EGYPT SOCIETY OF WESTERN AUSTRALIA AETHIOPIA ETIÓPIA APÓPHISZ.e. Bundája cirmos. 2939–2892) UF: Adjib (ang. BT: bútor NT: ágykeret ágyláb halotti ágy Kha2 és Merit1 ágya (TEM) lejtős ágy óbirodalmi ágy összecsukható ágy Tutankhamon ágyai RT: ágysátor AEGIS (ang.) (152. 2920–2770) fáraó NT: Adzsib hozzátartozói ADZSIB HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Batirytes.e. trachit. mint a csausz esetében. 2787–2767) (i.) ÓKORI EGYIPTOM ANCIENT EGYPT AND THE EAST (1914–1935) ÉGISZ KESELYŰFÉLE ÓKORI EGYIPTOM ÓKORI EGYIPTOM ÓKORI EGYIPTOM UF: ATwt (tr.) ÓKORI EGYIPTOM ÉS KÖZÉP-KELET TÁRSULAT AENEOLITIKUM AERA (röv.) AGGLOMERATE (ang. Az agyag földpát tartalmú kőzetek (gránit.e. vagy a korai 1. porfir stb.) SN: Az őskorban csak kézzel készítették.) sivatagi macska AFRIKAI VADMACSKA 16 . BT: törmelékes üledékes kőzet RT: agyagtárgy AGYAGÁRU BT: agyagtárgy kerámiák NT: agyagedény agyagváza cserép AGYAGBABA SN: Ezek az agyagfigurák sokszor állatokat formáztak: vízilovat. lat. spa. később pedig a lábbal hajtható fazekaskorong.) cserépedény cserépkorsó pottery (ang.) ADÜTON (gör. amelyek csak oxigén jelenlétében tudnak megélni. a farka végén a fekete-fehér csíkozás halványabb. kőszerű anyaggá lesz. dinasztia 5. kemény.) BT: elefánt AFRIKAI GOLYVÁSHAL FAHAKA AFRIKAI VADMACSKA UF: African wild cat (ang.e.. szienit. 206) (i.) APHRODITOPOLISZ (gör.) AGGLOMERÁTUM ÁGY BRECCSA ADZSIB (i. 3. teste és lábai arányukban véve hosszabbak. dinasztia alatt tűntek el.) ADŻIB (len.) ÜLEDÉKES KŐZET BRECCSA AFZETTINGSGESTEENTE (hol.e. királya.e.) mállásakor keletkező finom szemcséjű. a 0. 7) Felis silvestris libyca (lat. dinasztia korából származik. farka.) AEE (röv.) AEMES (röv. krokodilt. fején és lábán is láthatóak csíkozások.) Anedzsib Anendjib (ang.) SN: Az anyagot először megtisztították a kövektől.) AEGYPTEN (ném. 4500–3300) ÓKORI EGYIPTOMI KUTATÓI TÁRSULAT AGYAG UF: clay (ang.) AE (röv. 3150–2925) (i. gyúrható.) ÆGYPTEN (dán) AEGYPTUS (lat.) (152.e. I–III. amelyek a 18. majd ismertté vált a kézzel.sz.e. Alakját kiszáradás után is megtartja és kiégetve összetartó. I. BT: történetíró AFRICAN WILD CAT (ang. 1. Közvetlenül a halott arca előtt hevert.-ban Nicopolisz püspöke.96) ÖRÖKBEFOGADÁSI PAPIRUSZ ADÓSZEDŐ SN: Begyűjtés előtt az adószedők felmérték egy-egy földdarab termését. hogy kiszámíthassák mennyi adóval tartozik a földműves a fáraónak. mely vizet felvéve képlékeny. 2939–2892) ALIZARINVÖRÖS SN: A csauszhoz képest kisebb és vékonyabb testalkatú.) (152.

A lábakat finom bőrkötelekkel erősítették a kerethez. amely talán azt a célt szolgálta. I. s néha egymás felett több ágyékkendőt is viseltek. aki ezt túlélte. 1886) UF: Egyiptom szóban és képben SN: Georg Ebers műve. Egy másik megoldási mód volt a lábak felé lefelé ívelő és keskenyedő rész.és Felső Egyiptom legfőbb orvosa volt az 5.e.75–1. A tarkhani leletek közül a legnagyobb ágykeret 1. (108.) AKHETHOTEP1 (ang. Rendszerint az ágylábak rövidek voltak. Tarkhanban kedvelték az ökörláb alakzatú ágylábakat.845 m-es ágykeretek voltak..) SN: Vezír a 12. mumifikációs eszközök. ágysátra AGYTUMOR SN: Kóros sejtburjánzás az agyban. s az egész halmot trágyával vonták be. s mikor már majdnem megszáradt. BT: agyagáru váza AGYAGVISKÓ ÁGYAS AGYAGKUNYHÓ SN: I. BT: orvos RT: Ahhotep1 masztabája 17 . 2900–2076-ban a Nilus alsó folyása mentén az egyiptomiak egyetlen ruhadarabot. 25ff) BT: ágy NT: Tutankhamon ágyai ÁGYLÁB SN: Az ágyak lábait több féle módon oldották meg. (64. papok sentije díszesebb. BT: vezír AHASVÉR (ará. I.e.) AHET-ATON AHETHOTEP XERXÉSZ. Másik egyszerű megoldás volt az oszlopos láb. Később az ágyékkendő szélesedett. A leletek szerint az egyiptomi sebészek tettek kísérletet az agytumor eltávolítására koponyalékeléssel és a begyógyult koponyacsont alapján volt olyan páciens.e. hogy ha megszöknének. korábban tűzre rakták. elöl megcsomózva. vagy a lyukakon átbújtatva feszítették ki a bőrszíjakat vagy a köteleket. Az edényt az 5. I.e.) ÄGYPTISCHES MUSEUM (ném. a nőké hosszabb volt. 136) BT: műhely AGYAGKORSÓ BT: korsó NT: csúcsos korsó (PM: UC 16083) csúcsos korsó (PM: UC 17188) hengeres korsó (PM: UC 16087) hengeres korsó (PM: UC 16088) hengeres korsó (PM: UC 16093) hengeres korsó (PM: UC 16094) hengeres korsó (PM: UC 16095) hengeres korsó (PM: UC 16096) hengeres korsó (PM: UC 16097) hengeres korsó (PM: UC 16098) hengeres korsó (PM: UC 17174) AGYAGKUNYHÓ UF: agyagviskó SN: Iszapból és sásból tapasztották. 2955–2895) AHA (len. mely egy kis hengeren állt. hogy valaki másnak a felesége legyen.) SN: Az ágyasok a háremhölgyek közül lettek kiválasztva.) BT: bútor sátor NT: Hotepheresz. BT: öltözet ÁGYÉKKÖTŐ ÁGYÉKKENDŐ ÁGYKERET UF: bed-frame (ang. Szeszósztrisz idején. koszorúkkal.e. Használták folyadékok.) ÁGYSÁTOR UF: canopy (ang. többször redőzött volt.) SN: Az ágykeretek vagy simák vagy lyukacsosak voltak. hogy leessenek az ágyról. 3032–3000) (i. fényesítették. bib. papirusztekercsek tárolására is. dinasztiában. egy kis pamut ágyékkendőt viseltek. hogy eleve egy hajlított tönköt használtak a lábrészhez. Georg Moritz könyvei ÄGYPTISCH BLAU (ném. 32) AGYAGTÁRGY BT: tárgy NT: agyagáru agyagbaba agyagpecsét agyagszobor AGYAGVÁZA SN: A fazekasoknak a Nílus iszapja és az árterület peremén keletkezett agyag szolgált nyersanyagul. könnyebben rájuk találhassanak. állati alakokkal díszítették a vázákat. vékony lenvászonból készült. dekoratív ágyaknál viszont állati lábak alakzatára volt kifaragva az ágy lába. I. amelyen végül aludni lehetett. virágfüzérekkel.) SN: Kenamun1 sírja az egyetlen az Újbirodalom korából. Ebből a viseletből alakult ki később a kötény. Az Újbirodalom idején élénk színű motívumokkal.kialakítása után az edényt néha még színezték is.) (i.) EGYIPTOLÓGUS UF: concubine (ang.) MÚZEUM (No. 24-28) BT: ágy bútorláb NT: oroszlánláb alakzatú ágyláb bikaláb alakzatú ágyláb ÄGYPTEN IN WORT UND BILD (1880. dinasztiától kezdve kemencében égették ki. Tutankhamon sírjában azonban 1. BT: agyagáru irattartó NT: boroskorsó butói agyagedény felső-egyiptomi agyagedény hierakónpoliszi agyagedény kas nagadai agyagedény óbirodalmi agyagedény RT: agyagedény készítő műhely AGYAGEDÉNY KÉSZÍTŐ MŰHELY UF: pottery manufacture (ang. amely megakadályozta. A felső hosszabb. BT: Ebers. Sok ágyas és táncos múmiáján fedeztek fel tetoválásokat. finomodott. A férfiak sentije rövidebb. Hesziré sírjában az ágykereteknek a fejrésznél van egy oldalsó kerete is. (64. BT: háremhölgy NT: királyi ágyas AHANAKHT (ang. Ettől függően vagy rákötözve. átlátszó. olykor övhöz erősítve.76 m hosszú volt. (134. 2000 körül a fáraók.) EGYIPTOMI KÉK EGYIPTOMI AKÁCIA LIPCSEI EGYIPTOMI ÄGYPTISCHER SCHOTENDORN (ném.) AHET AKHET AKHET ATON (óei. A legegyszerűbb mód volt. ahol agyagedény készítő műhelyt ábrázolnak.e.) ÄGYPTOLOGE (ném. BT: kunyhó NT: vert agyagfalú ház AGYAGPECSÉT BT: agyagtárgy pecsét AGYAGPLASZTIKA AGYAGSZOBOR AGYAGSZOBOR UF: agyagplasztika BT: agyagtárgy szobor NT: asszuáni guggolószobor (99. dinasztiában. 486–465) ÁGYÉKKENDŐ UF: ágyékkötő loincloth (ang. 9) BT: rák AH AKH MÉNÉSZ (i.) AHHOTEP1 SN: Alsó. 3200) (i. Két kiadásban és két kötetben jelent meg. Valaki ágyasának lenni nem zárta ki azt. akiknek szexuálisan is „szórakoztatnia” kellett a tulajdonosát. (gör.

lánya. amelyek arany fonálra vannak fűzve. 1590–1530) UF: Aahotep I (ang. Szekenenré. 1591–1576) (i. Jahmesz.) Ahmose Merytamun (ang. Apóphisz.e. 1545– 1539) (i.e. Amenhotep felesége. dinasztiában.e.e. 8090 éves korában halt meg.e.AHHOTEP1 MASZTABÁJA SN: 1903-ban fedezték fel a szakkarai temető piramisainak közelében.) Ahmose Inhapy (ang. A harmincas éveiben halt meg. Thutmózisz első felesége. BT: Ramosze7 hozzátartozói Szenenmut hozzátartozói AHHOTEP3 UF: Aahotep (ang. II. UF: Aahotep II (ang. 1530–1504) Kamosze1 (i. I. II. I. II. Fiai II. Szekenenrétől: Ahmesz-Nefertari. (i.e.) SN: Ahmesz-Nefertari és I. I. dinasztiában.e. II. Testét 1886. körgallért. KOPORSÓJA SN: Az aranyozott koporsó tartalmazta a királynő múmiáját és számos ékszert (karkötőt. AHMESZ-MERITAMON UF: Ahmose-Meritamon (ang. BT: Hepuszeneb hozzátartozói AHMESZ-INHAPI AHHOTEP. I. III. 1590–1530) NT: Ahmesz-Nefertari (i. 1576–1570) (i.) SN: Hepuszeneb anyja. Lánya II. SN: II. A csíkos mintázatú 18 sor gyöngyből áll. I. (i. amiért segítette férjét és két gyermekét a hükszószok elleni küzdelemben. I.) Ahmose Meritamun (ném. I. Jahmesz lánya. I. I. csak háromszög mintázatban. (i. Jahmesz és Ahmesz-Nefertari 3. I. 1539–1514) (i.e. BT: masztaba AHHOTEP2 SN: Szenenmut lánytestvére.e. 1554–1549) Szekenenré. BT: Ineni1 hozzátartozói AHHOTEP4 (ang. nyakláncot) és fegyvert (szertartási bárdot és tőrt) valamint egy aranyból és egy ezüstből készült bárkamodellt.) iaHHtp (tr. 1590–1530) Rai külső koporsója (KEM: CG 61004) AHMESZ1 SN: I.) SN: Amenuszer és Tuiu III. BT: emberalakú koporsó rishi koporsó AHHOTEP. akinek örök élet adatott”.) Ahmesz-Inhapi Ahmose-Inhapi (ang. Szekenenré és Szitdzsehuti lánya.e. kvarcból és türkizből készültek a sorminták. karkötői (KEM: JE 4685–CG52070) Ahhotep.e.) SN: Hapu és Ahhotep4 lánya. II. I. A sír tartalmazta a királynő koporsóját múmiájával együtt.) AHHOTEP. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. Anyja Ahmesz-Nefertari. 1559–1558) Szekenenré. koporsója Ahhotep. 1570–1546) UF: Ahmose-Nefertari (ang. Thutmózisz idején.) Inhapy (ang. BT: tisztségviselő RT: Ahmesz2 sírja AHMESZ2 SÍRFELIRATAI SN: Ezek között van megörökítve egy Aton-himnusz.) Jahhotep. I. Egy részen egy arany csík fogja az egészet össze.) SN: Ineni1 lánytestvére a 18. hozzátartozói királyi feleség RT: Ahmesz Meritamon sírja AHMESZ-MERITAMON SÍRJA UF: TT358PM BT: deir el-bahari sír RT: Ahmesz Meritamon AHMESZ-NEFERTARI (i. 1570–1546) Apóphisz. BT: Ahhotep. BT: ember-múmia RT: Ahhotep. I. hozzátartozói RT: Ahhotep. BT: hercegnő Szekenenré. Jahmesztől kapott bátorságáért.. Amenhotep és III. BT: Amenuszer hozzátartozói lánya a 18. BT: dra abu el-nagai sír AHHOTEP. medált. Amenhotep testvérfelesége. hozzátartozói AHMESZ2 SN: Az amarna-korszak egyik legelőkelőbb udvari tisztségviselője.e. MÚMIÁJA (KEM: CG 61053) SN: A DB320-s sírban találta meg Gaston Maspero Rai külső koporsójába helyezve. dinasztiában.) SN: II. a Két Föld ura Jahmesz. 1573–1570) (i. melyre a következő szöveg van hieroglifákkal bevésve: „A tökéletes isten. BT: Hepuszeneb hozzátartozói AHHOTEP. I. hozzátartozói hercegnő Jahmesz. II. dinasztiában. hozzátartozói Szekenenré. Szekenenrétől: Kamosze1. hozzátartozói Szitdzsehuti hozzátartozói RT: Ahmesz3 sírja AHMESZ3 SÍRJA UF: QV47 BT: Királynék Völgye sírjai AHMESZ4 UF: Ahmose (ang. 20-án bontotta ki.e. Hatsepszut1 idején. I. 1580–1558) (i.e. amelyeket a fiától. I. Thutmózisz idején. I. II. I. Szekenenré. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói Jahmesz. A karjai kinyújtva voltak a teste mellett. I. 1596–1591) (i. I. (i. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói Amenhotep. Thutmózisz idején.e. BT: Antef1 hozzátartozói AHMESZ6 UF: Ahmose (ang. hozzátartozói RT: Ahhotep. A másik karkötő 30 sor gyöngyből áll ugyanazokból az alapanyagokból. Szekenenré nővérfelesége volt a 17. Hepuszeneb és Szaamon lánytestvére a 18. II.e. BT: sírfelirat AHMESZ2 SÍRJA BT: sziklasír NT: Ahmesz2 sírfeliratai AHMESZ3 UF: Ahmose (ang.) 18 . SÍRJA SN: 1859-ben fedezte fel Mariette Dra abu el-Naga-ban. I. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói főfeleség hercegnő Thutmózisz. 1558–1554) Tetiseri (ang. Aranyból. hozzátartozói Tetiseri hozzátartozói NT: Ahhotep.e. Férje és testvére egyben: II. (i. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói Apóphisz. jún. lápis-lazuliből. 1550– 1525) (i. dinasztiában.) Inhapi (ang. I. Hapu felesége a 18. II. (i. BT: karkötő AHHOTEP. sírja AHHOTEP. Jahmesz.e. KARKÖTŐI (KEM: JE 4685–CG 52070) SN: Két különböző mintázatú karkötő. Anyja: Tetiseri. múmiája (KEM: CG 61053) AHHOTEP. hozzátartozói főfeleség isteni feleség Kamosze1 hozzátartozói Szekenenré. II. spa. 1570–1546) (i. bőre sötétbarna volt. Másik férje: II.) SN: I. AHMESZ5 SN: Antef1 testvére a 18. dinasztiában Hatsepszut1 előtt. I.

Férje: I. své.) SN: Ahmesz-Nefertari és I. többségében fehér bőrű. 70 évesen halt meg. amely már tiszteletreméltó kornak számított.e. 1550– 1525) (i. Ugyanakkor ebben a közösségben sem volt ismeretlen az erőszak. Nanoferkaptahnak a felesége.e.e. 1591–1576) (i.65 m volt. I–II AHOM AHMESZ-MERITAMON AHMESZ-NEFERTARI AHMESZ PENNEKHBET AHMESZ-SZIPAIR JAHMESZ. 1552–1306) (i.e. 1570–1546) NT: Ahhotep.e. Szitkamesz. 1706–1683) (i. Ezt mutatja egy fiatalon elhunyt múmia betört koponyája. Szekenenré. Ahhotep. aki kb. BT: földműves AIN LABAKHAI SÍR SN: Anubisz és Ozirisz ábrázolásokat is találtak e sírban. Fiai: Ahmesz-Szipair. NT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói BT: Ahmesz-Meritamon hozzátartozói Amenhotep. (i. 1701–1677) (i. 1570–1293) (i. amelyet anyaggal tömtek be. 1580–1558) (i.e. AHHOTEP. Jahmesz felesége. SN: Sólyom alakú lélekforma.. I. 1327–1323) (i. 393-381) AHORISZ AHURE SN: A Szetna regény főhősének.e.) 19 . (i.) AHMOSE-NEFERTARI (ang.) (i.) AHMOSE HUMAY (ang. spa. Bal oldalán egy balzsamozók által hagyott rés tátongott. 1664– 1641) NT: Inni (ang. 1782–1650) fáraó NT: Ai. JAHMESZ HUMAY AHMESZ JAHMESZ HUMAY AHHOTEP.SN: I. Az itt élő lakosság átlagmagassága 1. és nem igen éheztek. Dajkája Rai volt. Ahmesz1 Ahmesz-Szipair Amenhotep.) SN: Pecsétőr a 18. 1567–1320) (i. Meritamon2.) AHMOSZ. (i. 1664–1641) UF: Ay4 (ang. I–II. Anyja: I.e. spa.e. Ahmesz-Nefertari hajához emberi haj volt hozzáfonva és egy fonott emberi hajból készült paróka is volt a fején. Ramszesz kartonázskoporsója is elfért. II.e. JAHMESZ.) (i.e.) AIGYPTOS (gör.) AHMOSE-SIPAIR (ang. BT: Amon-pap főfeleség AHMESZ-PAPIRUSZ RHIND-PAPIRUSZ AHMESZ PENNEKHBET UF: Ahmose Pennekhbet (ang. 1550–1397) fáraó Juja hozzátartozói Tuja1 hozzátartozói vezír NT: Aj1 hozzátartozói RT: Aj1 és Hóremheb1 temploma Aj1 sírja Aj1 szarkofágja AKHMIM (ang. Jahmesz.e. I–II. II. 205) Jahmesz. életévüket.e.e. I. BT: ember-múmia RT: Ahmesz-Nefertari (i. I. Amenhotep. és csak kevesek élték meg az 50. 1701–1677) (i. Szitamon2. I. A kutatások alapján úgy tűnik békés életet éltek. 1324–1321) UF: Ay1 (ang. I. 1525–1504) (110. (ang. 8 hónapot és 28 napot uralkodott.) JAHMESZ.) SN: A torinói királyi papirusz szerint 23 évet. BT: Szetna regény AI.e. BT: sír AJ1 (i. 1558–1554) Szitamon2 Szitkamesz AHMESZ-NEFERTARI KÜLSŐ KOPORSÓJA (KEM: CG 61003) SN: Olyan kolosszális méretű volt. A múmiát ókori sírrablók károsították meg: két kezét letörték. BT: külső koporsó RT: Ahmesz-Nefertari múmiája (KEM: CG 61055) AHMESZ-NEFERTARI MÚMIÁJA (KEM: CG 61055) SN: A múmia Ahmesz-Nefertari külső koporsójába volt helyezve.e. BT: Ai. (ang. hozzátartozói RT: Ahmesz-Nefertari múmiája (KEM: CG 61055) AHMESZ-NEFERTARI HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: II. 1570–1546) Ahmesz-Nefertari külső koporsója (KEM: CG 61003) AHMESZ-NOFRETETE SN: Királynő.) AHMOSE PENNEKHBET (ang..) Aya (ang. 393–380) (i. I. AHMOSZISZ. 1590–1530) Ahhotep.. aki a karai Amon-templom második papjának tisztségét eladta fivérének.e. Lánya Ahmesz. Ennek ellenére az átlagéletkor alacsony volt. I. (i. Jahmesz legidősebb fia... A kereszténység lendületes terjedése ellenére a temetkezési szokásokban fennmaradtak a hagyományos szertartások.) AHMOSE2 (ném. BT: pecsétőr RT: Ahmesz Pennekhbet sírja AHMESZ PENNEKHBET SÍRJA UF: EK2 BT: kabi sír RT: Ahmesz Pennekhbet AHMESZ-SZIPAIR UF: Ahmose-Sipair (ang.) AHMOSE MERITAMUN (ném. 13.) AHMOSE INHAPY (ang. hozzátartozói főfeleség isteni feleség Jahmesz. 1338–1334) (i. AHMESZ-MERITAMON AHMESZ-MERITAMON AHMOSE (ang. 18. I–II. 1786–1633) (150.) ÄI-LAK AILUROS PHILAE SÁSFÖLD BASZTET ÄILU MEZŐI AIN LABAKHA BT: település RT: ain labakhai földműves ain labakhai sír AIN LABAKHAI FÖLDMŰVES SN: Egységes mediterrán típusú népesség volt. aki a trónon is követte. II.) AHMOSE-INHAPI (ang.e. 1539–1514) (i. II. I–II.e.) AHMOSIS I–II (ang. (i. I. I–II.e. és inkább nyúlánk testalkatúak voltak. Ahhotep.) Eje (ném.e.e. 1706–1683) (i.) AIGISZ (gör.e. (spa. Tuja1 és Juja fia.e. 1530–1504) Szekenenré. A sebet takaró megszáradt gyantás anyagon látszik a balzsamozó kupa lenyomata. I.e.) AIGÜPTOSZ2 (gör. amelyet aranyszínű sárga festékkel festettek át. hozzátartozói AI. aki csecsemőkorában meghalt. Eredetileg talán arannyal volt bevonva. Lányai: Ahmesz1. II. Ramszesz kartonázs koporsójának és múmiájának is helyet tudott adni.e.e.e. JAHMESZ. hozzátartozói AHMÍM 1 AHMOSE MERYTAMUN (ang.) SN: Kezdetben Tutankhamon éleseszű tanácsadója és vezíre. I. HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Inni. BT: dinasztia. BT: dinasztia. 206) (i. hogy még III. dinasztia korai időszakából. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói Jahmesz. amelyben III.) AHMOSE-MERITAMON (ang. 1570–1546) (i.) (i. BT: lélek HAKÓRISZ (i.) ÉGISZ ÓKORI EGYIPTOM KOPT ÓKORI EGYIPTOM AIGÜPTOSZ1 (gör.) AHMOSE3 (ang. ném. Az Óbirodalom idején még nem játszott jelentős szerepet. spa. 311) (150. I. BT: Ahmesz-Nefertari (i.) Merineferre (ang.

majd ajándékokkal halmozták el őket: többek között párducokat. Azon kapuját őrizte.e. osztott levélkék állnak. 1324–1321) AJ1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Első felesége neve ismeretlen. amelynek oldala trapéz alakúra van kivájva és a vége felé egy alacsonyabb kiszögellés látható a felső részén. amelyek borzas külsőt nyújtanak. Tőle született lánya: Mutnedzsemet. 1338–1334) (i.e. tőle született lánya Nefertiti1.) AKEPHALOS (ang. BT: sír AJZÓSZER AFRODIZIÁKUM AKÁCIA UF: acacia (ang. Ezeket a démonokat a lefejezett bűnözők lelkének hitték.) Cape Gum (ang. Egyes akáciák értékes faanyagot szolgáltatnak. BT: királyi feleség Szobekhotep. és szerepüket a kiszélesedett levélnyél vette át. A legtöbb akácia kérge gazdag tanninban. ahol újra összeállították és kiállították egészen 1972-ig. két termőlevélből alakult termő. (64. 3. Számos fajnak van gazdasági jelentősége: belőlük nyerik az arabmézgát.e.AJ1 ÉS HÓREMHEB1 TEMPLOMA UF: Hóremheb1 és Aj temploma BT: nyugat-thébai templom RT: Aj1 (i. AKENENRA (spa. Ebből pedig egy téglalap alakú kamra nyílik. dec.) Lippenblüterartige (ném.) AJ1 SZARKOFÁGJA SN: Aj sírjában feküdt. 1372– 1354) (i. 1338–1334) (i. A sírt 1994-ben nyitották meg a látogatók előtt.) SN: Ennek a fafajtának volt a legelterjedtebb a használata az Egyiptomban megtalálható fák közül.e. 1352–1336) AKCENTUS JEL AKEN EKFONETIKUS JEL SN: II.e. gyógyszerek alapanyaga. 1379–1362) (i. 1324–1321) Belzoni. A Mimózafélék családjában az Acacia nemzetség tagja.és hajókészítésre. amely 55 m hosszú. amelyet 1802-ben közöl. Ezt követi a halotti kamra.e.e.) EKHNATON (i. sok különálló porzószállal.e. APÓPHISZ.e. Általános jellemzője: összetett levelein apró.) AJ SÍRJA UF: KV23 WV23 SN: A Nyugati Völgy északnyugati végétől északnyugati irányban helyezkedik el a 23-as sír. magházukban álválaszfalak. BT: Királyok Völgye1 sírjai királysír RT: Aj1 (i. BT: Aj1 (ang. egymásnak háttal forduló kettős oroszlánként vagy szfinxként ábrázolták. 1664–1641) UF: Ay2 (ang.–1823.) NT: Mutnedzsemet Nefertiti1 Tey (ang. festékek. A második lépcsős folyosó egy négyzet alakú kamrához vezet. Az alvilág keleti és nyugati horizontjának találkozási pontja felett uralkodott.nov. BT: alvilági isten APÓPHISZ. spa. hogy kiterjedt gyökérzetük elegendő vizet szívhasson. zsiráfokat. Ez a halotti kamra az egyenes tengelyhez képest kissé kiugróan helyezkedik el. 1908-ban Howard Carter a Kairói Egyiptomi Múzeumba szállíttatta a szarkofág darabjait. Viszonylag távol nőnek egymástól. amelyek a levélnyélnek toll. Nevét és a dátumot a bejáratnál örökítette meg. vagy henger alakú virágzatba tömörülnek. Az Alvilág komphajójának őrzője. ernyő formájú. néha fehérek. BT: szarkofág RT: Aj1 (i.) BT: fáraó AJTIHOTEP (spa.e. beleértve Burtont és Wilkinsont is.e. Virágaik aprók. BT: rózsaalkatú üres csalánvirágú NT: olajfaféle szezámféle AJÁNDÉK SN: Amikor Puntba mentek az egyiptomiak kereskedni. amelybe kb. 1896-ban a szarkofágot teljesen szétzúzták a kincsrablók. amit tinták. Második felesége Tey. Legjellegzetesebb fái a szétszórt csoportokban élő.e.. Virágaik sárgák. Szobekhotep felesége a 13. 7) Termését az Ókori Egyiptomban cserzésre használták. II. 1364–1347) (i. illatosak.) Tür (ném.) AKHETHOTEP1 (ang.e.) BT: építészeti elem NT: álajtó bejárati ajtó edfui Hórusz-templom könyvtárának ajtaja AJ UDVARONCAINAK SÍRJAI SN: Hóremheb1 leromboltatta mindet. fölső állású magház. A bejárati lépcső utolsó foka egy lejtős folyosóba torkollik. BT: méz AKÁC AKÁCIA AKANATEN (ang. II. BT: démon AKER SN: A föld és a halottak istene. a tiszteletükre bankettet tartottak a puntiak.) SN: A hellenisztikus Egyiptom fejnélküli démonainak egy alakja. 1327–1323) (i. 800 fa és cserje tartozik.15.) SN: Az idetartozó növényeket keresztben átellenes levélállás. BT: svéd egyiptológus RT: hieroglif írás megfejtése AKER KÖNYVE FÖLD KÖNYVE 20 . hozzátartozói AJAKOSVIRÁGÚ UF: Lamiales (lat. A sírt Giovanni Belzoni találta 1816 telén. Giovanni Battista (1778. 1327–1323) (i. BT: fafajta mimózaféle NT: egyiptomi akácia RT: cserzés AKÁCMÉZ SN: Valószínűleg a legkeresettebb méz volt. valamint négy magkezdemény jellemzi. JOHAN DAVID (1763–1819) SN: 1800-ban a svéd konzulátus attaséja lett Párizsban és a Sylvestre de Sacy hallgatója. festékek és más termékek adalékául használnak. 10-15 m magas akáciák. amely ragasztók.vagy páfrányszerű megjelenést kölcsönöznek.) AKENENRE (spa. A sírt sok európai utazó megtekintette. Lepsius megörökített néhány rajzot a halotti kamra faláról és a szarkofágról. II. valamint építkezési munkálatoknál. Egy kőlépcső visz le a szikla északi oldaláról a belsejébe. Sok fajnál visszafejlődtek vagy teljesen eltűntek ezek a levélkék.) SN: Alvilági isten. és tömött gömb. A levélnyelek függőleges sorokba rendeződhetnek. ahol már nem lejt tovább. amelyben a kanópuszokat és egyéb halotti tárgyakat tárolták. és éles tövist vagy tüskét viselhetnek tövüknél. dinasztiában. NT: áldozati ajándék AJÁNDÉKOZÁSI OKLEVÉL BT: oklevél NT: Wah2 ajándékozási oklevele AJ MERNOFERRÉ (i. amelyen keresztül a fáraó a túlvilágra belépett. 1324–1321) AJ 2 1 AJTÓ UF: doors (ang. és élénk színekben pompázó egzotikus madarakat kaptak.e. Megfejti a Rosette-i kövön található démotikus írás egy részét. gepárdokat. minekután a Minnesotai Egyiptomi Expedíció a sírt teljesen kitisztította és a szarkofág visszakerült régi helyére. Használták bútor. 1338–1334) (i. A második átjárót egy lépcsős lejtő követi. 1327–1323) (i. BT: oroszlán-isten ÅKERBLAD.

II. valamint egy lépcső vezetett fel a tetőre. BT: főadminisztrátor RT: Akhamennu sírja AKHAMENNU SÍRJA UF: TT404PM BT: asasifi sír RT: Akhamenru (ang. dinasztiában. Ptahhotep..) SN: Az isteni papnő főadminisztrátora a 25. Félúton van Théba és Memphisz között. 12) BT: lakosság RT: Akhet-Aton AKHETHOTEP1 (ang. Fiával. Az innen származó leletek egy része a mai Manchester Múzeumban láthatók. 1379–1362) (i. 12) AKHET-ATON AKHET-ATON (óei. II. BT: Ptahhotep.) KHEOPSZ1 PIRAMIS MENKAUHÓR NAPTEMPLOMA AKH-MENU (óei.e. 1352–1336) Nefertiti1 AKHET-ATONI FÜRDŐSZOBA SN: A fürdőszobából a víz egy fedett víznyelő aknán keresztül volt elvezetve egy tartályba. BT: Amenthu hozzátartozói Amenuszer hozzátartozói Montu-pap AKHEPERRE-SETEPANAMUN PSIBKHAEMNE (ang.) NT: Ptahhotep. magasabb rendű szellem. 300m széles. 1364– 1347) (i. 1040–992) (i. BT: állatalakú isten AKHENATEN (ang.) Merititész.) AKHET (óei. 1525–1512) (i..) AKHÁT ACHÁT AKHEKH SN: Madárfejű. amely júliustól novemberig tartott. BT: Akhet-Aton munkástelep AKHET-ATONI NAGYTEMPLOM SN: 800m hosszú. Merititész. 1039–991) AKHEPERURE (ang. (i. BT: lélek RT: bá ká khaibit khu sahu sekhem szív lelke AKHAMENRU (ang. 1379–1362) (i.) Akhtihotep (ang.. II. 350 lakos.) PSZUSZENNÉSZ.) UF: Achamenerau (ném. A falakat sárvakolattal vonták be és belülről a falakat és a plafont is lemeszelték. 1379–1362) (i.e. a palota igazgatója a 4.(99.) UF: Achet-Aton Ahet-Aton Akhetaten (ang. II. Athyr. 12) BT: lakóház RT: Akhet-Aton AKHET-ATONI MUNKÁSTELEP SN: Az óegyiptomi munkástelepek közül a legkisebb.) (99.e.) UF: ahet áradás évszaka Sa SN: Az áradás évszaka.) AKHET-RE (ang. 12) Amarna El (ang. dinasztiában.e. 1352–1336) AKHENRESETEPENRE SZIPTAH AKHEPERKARE1 (ang.) NT: Merititész.) THUTMÓZISZ. (i. BT: évszakok RT: peret semu AKHETATEN (ang. míg kívül több kisebb oltár állt a nép rendelkezésére. BT: Aton-templom AKHET-ATONI PALOTA BT: palota NT: akhet atoni palota szeméttárolója AKHET-ATONI PALOTA SZEMÉTTÁROLÓJA SN: 185 m hosszú és 120 m széles volt. 1372–1354) (i. erős szerkezetük volt.e.) AMENHOTEP.) (99. MERITITÉSZ MASZTABÁJA UF: G7650 BT: gizehi masztaba RT: Akhethotep2 (ang. Iszeszi idején. egy hálószoba és egy konyha.e.e.e.) UF: ah SN: A lélek halhatatlan része.) SN: Amenthu és Ta-amenthu fia. Ekhnaton felesége. szárnyas antilop. 1372– 1354) (i.e. hogy hangzásban azonos volt vagy közel állt az íbisz madár nevéhez. BT: Akhethotep2 (ang. Bár a házak nem voltak túl bonyolultak. Nefertiti1 építtette ezt az új fővárost a sziklás és homokos folyóparton Aton isten tiszteletére. Ptahhoteppel közös sírba temetkezett Szakkarában. 1364–1347) (i. AKHETHOTEP2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: II. és Akhethotep1 masztabája AKHETHOTEP1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Fia: II. (99. 1526–1512) (i. 1364–1347) (i. A madáralakot csak azáltal nyerte ez a szó. szép házai. BT: palotaigazgató próféta NT: Akhethotep2 hozzátartozói RT: Akhethotep2 és II. 1450–1412) (spa. palotái.) SN: Néhány évig Egyiptom fővárosa volt csaknem 4000 évvel ezelőtt. mely Akhet-Atonnál épült a 18.e. AKHETHOTEP2 (ang. spa. egy nappali. I.) EA (röv. aki a TT122 PMes sírban van megemlítve. BT: Akhethotep1 (ang. spa.) UF: Ahethotep Ajtihotep (spa. (29) BT: akhet atoni palota szeméttárolók AKHET-ATON LAKOSSÁGA SN: 30 éven át lakott Akhet-Atonban kb.e.e. dinasztiában. 1493–1481) AKHEPERKARE2 (ang.) SN: Vezír az 5. BT: főváros NT: akhet-atoni munkástelep RT: akhet-atoni lakóház akhet-atoni nagytemplom akhet-atoni palota Akhet-Aton lakossága amarnai levelek Ekhnaton (i. I.e. II. isteni erő.e. Merititész masztabája AKHETHOTEP2 ÉS II. mely fény vagy Íbisz formájában is megnyilvánulhat. Ekhnaton és felesége a templom udvarán miséztek. A városnak megvoltak a maga műemlékei. Khoiak hónapokat foglalta magában. dinasztiában épp Akhet-Aton megépítésének céljából.) SN: Kheopsz1 prófétája. 13) BT: fürdőszoba AKHET-ATONI LAKÓHÁZ SN: Minden ház 4 helységből állt: egy külső munkaterület. 1352–1336) AKHENATON (ang. 12×5km volt az alapterülete csodálatos sziklafalakkal körülvéve. hozzátartozói vezír NT: Akhethotep1 hozzátartozói RT: Ptahhotep.e. 1372– 1354) (i.e. (i. Paofi.) EKHNATON (i.) KARNAKI AMON-TEMPLOM FESZTIVÁLCSARNOKA 21 .) Khú-Áten Khutnáton Tell el-Amarna (ar.AKH (óei. Montu papja.e.) EKHNATON (i.e. hogy orr rója le tiszteletét egy közös mise keretében. de voltak szegényebb negyedek is. óei. Thoth. II. (99. II. AKHET-KHUFU (óei.

felső-egyiptomi nomosz virágzó székhelye volt AlsóEgyiptom deltájának északkeleti részén a Nílus keleti partján. Joanna cikkei AKSAMIT. ahol Ízisz Hóruszt rejtegette és felnevelte.e.) UF: Umm-Garayat (ar.e. mely a 414-es számú tarkhani sírból került elő. BT: féldrágakő kalcit vízmentes karbonátok pótanion nélkül RT: alabástromedény alabástromváza ALABÁSTROM EDÉNY UF: kalcit edény BT: edény NT: alabástrom áldozóedény Szat-Hathor-Iunet varázsedényei ALABÁSTROM ÁLDOZÓEDÉNY BT: alabástromedény áldozóedény NT: Hór varázsedényei RT: alabástromváza ALABÁSTROMSZOBOR BT: szobor NT: Amenirdisz. vagy a korai 1. BT: kopt nyelv RT: Akhmim (ang.) EKHNATON (i. BT: alabástromtál AKHMIMI DIALEKTUS UF: Akhmimic (ang.) AKROBATA MUTATVÁNY SN: Lányok sajátították el.e.) Panopolis (ang. gör. BT: sír NT: Ozirisz-akna Padienisi sírja Tjanenhebu sírja Wennefer3 sírja AKORIS (gör. fehér vagy sárgás.e. dinasztia korából származó törött alabástromból készült tál. vallási ünnepeken mutattak be.AKHMIM (ang. dinasztiából származik. dinasztia korából származó törött alabástromból készült tál.) AKITA AKHETHOTEP1 (ang. Eredetileg Min isten temploma állt itt. BT: város RT: akhmimi dialektus akhmimi nekropolisz AKHMÍM (ar. El. de egyébként ismeretlen istenség.) Akhmin (ar. kékeszöld változata. erről kapta a szohagi kormányzóság a Khemmin nevet. 1372– 1354) (i. jún. The Petrie's Type D 46 D and Remarks on the Production and Decoration of Predynastic Decorated Pottery (1992) AKVAMARIN SN: A berill tengerzöld. BT: nekropolisz RT: Maspero. BT: isten AKHTIHOTEP (ang. majd kihalt.) AKHMIMI DIALEKTUS AKHMIMIC (ang. Gaston Camille Charles (1846.. 1364–1347) (i.) Hent-Min Ipu1 Kemnis (gör. Asszuán magasságában a sivatagban bányászták. A város lakói szövők és kőfaragók voltak.) AKHMIMI NEKROPOLISZ UF: Akhmim necropolis (ang. szobra (KEM: JE 3420–CG 565) ALABÁSTROMTÁL UF: calcite bowl (ang. dinasztiából. 393–380) AKHSESEF SN: A Halottak Könyvének 75.) Chemnis Echmin. BT: aranybánya AKIU (ang. Törött állapotban van. fejezetében szereplő.) AKHMIM (ang.) Apu Chemmis (ang. Az északi sírok a legrégibbek amelyek különböző egyiptomi korszakokból. melyeket jeles napokon.) 22 .) Khemi Khemmin Khemmis Khemmisz Khemnín Khent-Min (ang.e. szárazulati és tengeri üledékekben egyaránt kiválhat. Mentuemhat sírjában van rá utalás. BT: drágakő RT: berill ALABÁSTROM UF: kalcit kalcium-karbonát mészpát SN: Az egyiptomi alabástrom különbözik az európaitól.) Khem (óei. gyakran aranysárga erekkel.) UF: Ach-bit Achmim.) Min Panapolis (ang. Joanna NT: D-Ware from Abusir el-Meleq. szemcsés. A 45. mert az kalciumkarbonátból (CaCO3) van.) Panopoli (ol. I. vagy a korai 1. kancellár a 26. JOANNA BT: lengyel egyiptológus NT: Aksamit. részben áttetsző.) TIHNA EL-GEBEL (ar. hévforrásokból. Magmás folyamatok során.) Achmin Ahmím Akhmím (ar. 1379–1362) (i. szénsavas mész.) AKHMIM NECROPOLIS (ang.) AKHMIMI NEKROPOLISZ AKHNATEN (ang.e. gör. Ma szövőiparáról híres.) SN: A 9. valamint a római és a Ptolemaida-korból valók. BT: herceg kancellár AKNA AKNASÍR AKNASÍR UF: akna shaft tomb (ang. BT: szórakoztatás AKSAMIT.. 393–381) (i.(ar.) BT: tál NT: alabástromtál (PM: UC 16902) alabástromtál (PM: UC 16903) alabástromtál (PM: UC 16905) ALABÁSTROMTÁL (PM: UC 16902) SN: A 0. kristályos formában megjelenő mészkő. 30. a hegyen levők pedig a 6. a 20-as tarkhani sírból. Egy mocsaras terület volt. Min isten társaként itt Repitet tisztelték. dinasztiában. BT: alabástromtál RT: tarkhani sír 414 ALABÁSTROMTÁL (PM: UC 16903) SN: A 0.(ar. 1352–1336) AKHORIS (ang. vagy a korai 1.) HAKÓRISZ (i. mely a 414-es számú tarkhani sírból került elő. El. BT: alabástromtál RT: tarkhani sír 414 ALABÁSTROMTÁL (PM: UC 16905) SN: A 0. JOANNA CIKKEI BT: Aksamit.) Smin (ko.) SN: Örökös herceg.) SN: Olyan sírok. nem pedig kalciumszulfátból. jún. században volt használatban.) SN: A kopt dialektusok között a legarchaikusabb stílusú.) Panopolisz (gör.) SN: 1884-ben fedezte fel Gaston Maspero.) SN: Egy torinói papiruszon említik Akita vidékét. 23–1916. ahol a sírkamra egy mély akna alján található.

) SN: Miután a Napisten megmentette az ellene lázadó emberiséget a teljes kiirtástól. BT: anyag NT: növényi alapanyag állati alapanyag ásvány ALAPÍTÁSI RITUÁLÉ SN: Egy új sír munkálatainak megkezdése előtt végezték a papok ezt a szertartást. Ezután nem sokkal megkezdődhet a munka. Erre írták fel a halott nevét.) SN: A halottnak szóló áldozati ajándék célja volt a halott táplálása a túlvilági életben. és az áldozatokat részletesen. 20) ÁLDOZATI AJÁNDÉK UF: áldozat Opfer (ném. amely a holtak és az élők világát köti össze. amely rendszerint az áldozatot fogadó isten vagy személy előtt jelenik meg.e. (i. 15) BT: túlvilági hely RT: Sásföld 23 . 38) BT: szék NT: Deditbaket széke ÁLAJTÓ UF: false-door (ang. 25. illetve ennek képes ábrázolása. és áldozati felajánlásokat tesznek bele. amely a túlvilágra nyílik. 747–656) (i. Vakajtó. Szokarisz és Ozírisz isteneket említi két vörös csík között hieroglif írással.) puerta falsa (spa. mely Ptah. BT: alabástromváza hengereskorsó RT: tarkhani sír 414 ALABASZTRON SN: Ezután a város után kapta a nevét az alabástrom. A ká ezen az álajtón keresztül közlekedhet. úgymint különféle eszközök modelljeit és amuletteket. I.(64. az Áldozatok Földjét és a Sásföldet.) (15. BT: város ALACSONY DOMBORMŰ UF: faragott sávdíszítmény lapos dombormű síkdombormű SN: Az alapzat eltávolításával emelték ki az alakokat. I.) SN: Egyiptomi sírok díszítménye. BT: szertartás ALAPÍTVÁNYBIRTOK BT: birtok ALAPTEST CSERÉP ALAPZAT UF: base (ang. Nevét onnan kapta. II. szarkofágja Széthi. ritkábban fából készítették. BT: ajtó NT: ágyazat alsó szemöldök belső ajtókeret falmező felső szemöldök főpárkány hátsó falfülke hengeres kő Idu1 masztabájának álajtója Ini2 álajtója (BAEM: E 261) (803-010-600 TB) Iry4 sztéléje (GEM: 22775) középső ajtókeret középső szemöldök külső ajtókeret Mehu álajtója Neanhszahmet álajtója pilléres álajtó ALAPANYAG UF: nyersanyag SN: Az alapanyagok jó részét már a predinasztikus időkben is külföldről hozták. hogy egy valódi ajtókerettel ellátott ajtó élethű másolata volt. BT: dombormű ALACSONY TÁMLÁJÚ SZÉK UF: rövid háttámlájú szék SN: A Középbirodalomban jellemző ez a székstílus.RT: tarkhani sír 20 ALABÁSTROM SZARKOFÁG BT: szarkofág NT: Hotepheresz. dinasztia idejéből származik a 414-es tarkhani sírból. Rendszerint kőből.e. BT: faalapzat ALARA BT: dinasztia. vagy a korai 1. BT: ajándék NT: emberáldozat ételáldozat halotti áldozat italáldozat Narmer-paletta (KEM: JE 32169) smam virágáldozat ÁLDOZATI ASZTAL UF: Opfertisch (ném.) SN: Áldozat bemutatására szolgáló asztal az áldozóhelyen.) BT: váza NT: alabástrom váza (PM: UC 16901) Tutankhamon alabástromvázái RT: alabástrom edény ALABÁSTROMVÁZA (PM: UC 16901) SN: A 0. nem akart többé közöttük maradni. 716–664) (i. 712–663) fáraó ALKAPTONÚRIA ALKÉMIA ALCAPTONURIA ALCHEMY (ar. előtte néha szobor áll. a halotti imákat és a varázsigéket. BT: áldozati tárgy asztal ÁLDOZATI CSARNOK BT: csarnok NT: denderahi Hathor1-templom áldozati csarnoka ÁLDOZATI ELÖLJÁRÓ BT: elöljáró NT: Amon templom áldozati elöljárója Jurai ÁLDOZATI KÁPOLNA BT: kápolna NT: Ptahhotep.Törött állapotban van.e. áldozati kápolnája ÁLDOZATI SZÖVEG BT: szöveg ÁLDOZATI TÁBLA BT: tábla NT: Ramesszeum könyvtár áldozati táblája Upemnofret áldozati táblája Zetju áldozati táblája ÁLDOZATI TÁRGY BT: tárgy NT: áldozati asztal áldozati tábla áldozati tálca áldozóedény ÁLDOZAT ÁLDOZATI AJÁNDÉK ÁLDOZATOK FÖLDJE UF: Béke Földje Sekht-Hotep (óei. felsorolásszerűen mutatja be. 715-656) (i. szarkofágja ALABÁSTROMVÁZA UF: calcite vessel (ang. Az áldozati ajándékok az elhunyt gyermekeit terhelték. és eltávozott a földről.(53. Az Égi Tehén hátára ülve ekkor alkotta meg a Túlvilág két fő területét.) talapzat NT: Concorde obeliszk alapzata (L: D 31) faalapzat szoboralapzat ALAPZAT (WM: W 45) SN: Fából készült alapzat két lyukkal a tetején. Ennek során ásnak egy kis gödröt közvetlenül a készítendő sír tervezett bejárata mellé.e.

Alaprajza szabályos volt. 250 éven át tartó folyamatos gyarapodás után i.e. Állománya 43 ezer tekercsre rúgott. történészek.e.e. VII. Itt működött a világ első automatája.7 km széles. 250-ben. Az ő találmánya a dioptria és az útmérő (hodométer). amely nemcsak görög. A város fénykorában 700000 tekercset őriztek itt. BT: alexandriai templom Ízisz1-templom ALEXANDRIAI KELEMEN (145–215) ALEXANDRIAI KIKÖTŐ BT: kikötő NT: Eunosztosz Nagy Kikötő ALEXANDRIAI KÖNYVTÁR UF: Brucheion Brucheum (ang. 332– ALEXANDER THE GREAT (ang. Tanulmányai befejeztével Alexandrosz püspök diakónusa lett.e. Alapítója a világhírű macedón Nagy Sándor volt (akiről nevét kapta) i. Igazgatójaként Eratoszthenész sokoldalú tudományos tevékenységet folytatott. 312) (i. Kb. Művei teológiai tartalmuk miatt nagyon jelentősek.e. 10. menekülések zaklatottá tették életét. amelyek főként az egyiptomi ezotérikus. Alexandrosz halála után a város keresztényei őt választották meg püspöküknek. az ókor nagy könyvtárosa 30 éven át dolgozott katalógusán. Ptolemaiosz Szótér tervezte és fia. Számos tudós költözött ide a Földközi-tenger partvidékeiről: matematikusok. Még Nagy Konstantin császárral is szembeszállt. hogy a világi hatóságok nem tudták felkutatni. hogy Áriuszt vegye vissza az alexandriai egyházba. Ptolemaiosz Philadelphosz valósította meg. Korának legnagyobb ilyen jellegű intézménye volt. Igen határozottan lépett fel a szakadárokkal szemben. köztük Arkhimédész és Euklidész is. Antóniusz 200000 tekerccsel kárpótolta Kleopátrát a pergamoni könyvtárból. Az utóbbi nyomvonala kb. Phalériai Démétriosz kezdte el gyűjteni a könyvtár első darabjait. ALEXANDER (i. Két fő tengellyel szelte ketté a várost: észak-déli és egy kelet-nyugati irányban. Ma a második legnagyobb város Egyiptomban. BT: könyvtár palota RT: Alexandria Eratoszthenész (i. Minden jelentős ókori tudós meglátogatta.) BT: finom törmelékes üledékes kőzet ALEXANDER I (ang. melynek több. 317–306) UF: Alexandr IV. 284–221) SN: Éneklő madarat és baglyot épített.10. Itt építették fel az első üveghutát kb. aki azt kérte tőle. 43-ban egy lázadás alkalmával a könyvtár leégett. Ekkor azonban Alexandria népe fellázadt és a császár kénytelen volt visszahívni őt.) 107–88) ALEXANDER II (ang. Mielőtt az első épület építése befejeződött volna. Kleopátra és Antóniusz első gyermeke. BT: Kleopátra. 332–304) ALEXANDER HÉLIOSZ SN: VII. akik olyan sikeresen bújtatták. Amikor Julius Caesar az alexandriai kikötőben felgyújtotta Kleopátra hajóhadát. 331-ben. Hérodotosz még látta a gyűjteményt. földrajztudósok. 24 . XI. utcái derékszögben metszették egymást. Ekkor Rómába menekült I.e. amely egy érme bedobásával szentelt vizet adott. 332– Julianusz halála után újra csak hazatérhetett. 328ban. azonos a mai el-Hurijja sugárúttal.) ALEXANDER IV.e. a hatalmas építkezés irányítását a rodoszi Dinokratészra bízta.e. (cse. 10.. színházak.e. 276–195) ALEXANDRINUS. 80) PTOLEMAIOSZ. ALEXANDER NAGY SÁNDOR (i. i. (i. 366-tól kezdve 373-ban bekövetkezett haláláig megszakítás nélkül kormányozhatta híveit.) BT: makedón dinasztia (i. a legismertebb a kapunyitó automatája. akit a Nikaiai Zsinatra (325) is elkísért.e. 332–323. Rövid időre ismét visszatérhetett püspöki székébe. de Valens császár is száműzte. CLEMENS ALEXANDER III (ang. Innen két év múlva visszatérhetett székhelyére.e. Kallimakhosz. jún. mint 500000 lakosa volt. II.1 km hosszú és 1. parkok tették kedveltté ezt a várost. Philophator hozzátartozói ALEXANDER’S CAMP (ang. de újra csak megfosztották egy újabb zsinaton püspöki székétől. azonban Diocletianus máglyára dobatta ezeket. Paloták. Írásai leginkább a szentírásra támaszkodnak. titkos tanok iratait halmozták fel és a Szerapeionban helyezték el. Ekkor az egyiptomi szerzeteseknél talált menedéket. tornaterem. kerülete 16 km volt. lóversenypálya. Ünnepe a Keleti Egyházakban: május 2. BT: fizikus kibernetikus matematikus NT: Alexandriai Héron találmányai ALEXANDRIAI HÉRON SZINTEZŐJE SN: A dioptriájának segítségével szintezett.) Szerapeum. Nagy Sándor újra útra kelt hódító serege élén. mint „békebontót és az istenek ellenségét” megint száműzték. A folytonos száműzetések.jún.e. Az ő képletét alkalmazzuk ma is a háromszög területének kiszámítására. BT: város NT: Brukhion RT: alexandriai hajógyár alexandriai naptár alexandriai nekropolisz Alexandriai könyvtár alexandriai templom alexandriai világítótorony Dinokratész Kom esz-Sugafa Museion Nagy Sándor (i. de Julianusz császársága idején. Ezek nagy része egyetlen példány volt. egyiptomi és héber kéziratokat is tartalmazott. alexandriai ALEXANDRIAI ATHANASZIOSZ (295–373) UF: Athanasziosz Szent Atanáz SN: Alexandriában született.e. Innen is hazatért. de ennek ellenére is sokat írt.e. své. jún. csillagászok.) 323. Az első anyagok az Arisztotelész könyvtárában található munkák másolatain alapultak. nem filozófiai fejtegetések. Rakote mellett. ahol sikeresen szállt szembe az arianista tételekkel. 284–221) találmány NT: Alexandriai Héron szintezője dioptria gőzgép útmérő ALEXANDRIAI ÍZISZ1-TEMPLOM SN: Pharosz szigetén állt a tengerparton. BT: Alexandriai Héron találmányai szintező ALEXANDRIAI HÉRON TALÁLMÁNYAI BT: Alexandriai Héron (i. X. templomok. védelmezve Krisztus valóságos istenségét. hanem latin. Egy Tyruszban tartott zsinat megfosztotta püspöki székétől. Több épületgépészeti automatát is készített. BT: püspök ALEXANDRIAI HAJÓGYÁR BT: hajógyár ALEXANDRIAI HÉRON (i. 332–305)(110.) SN: I. beavatott. a tűz átcsapott a városra és így leégett a könyvtár is és 40000 könyv semmisült meg. Az ókori Alexandria 5.) ALEXANDRIA SN: Egyiptom földközi-tengeri tengerpartján épült. Gyula pápához. a császár pedig száműzte Trierbe.) 323.) QARA-OÁZIS NAGY SÁNDOR (i. de egy újabb zsinaton ismét száműzték. mely később tovább bővült és világhírűvé lett. aki szerint az iratok 17000 évre visszamenő emlékeket tartalmaztak..) (i. PTOLEMAIOSZ.ÁLDOZÓEDÉNY BT: rituális edény NT: alabástrom áldozóedény ALEUROLIT UF: hordalékkő siltstone (ang.

amidőn a tégelyben izzó anyag megfeketedik. amely a tirozin anyagcsere köztes termékét.) Kraprød (dán. az Kopp. BT: tudomány NT: alkimista ALKERMES (ang. BT: torony RT: Alexandria Ptolemaiosz. Teljes magasságát újabban 135 méterre becsülik. Ptolemaiosz Szótér építtette.Démétriosz Kallimakhosz (i.)(99. A múmiákon a gerincben kicsapódó fekete pigment jelzi. (141. testi szervezetünknek egyszerű következménye. 323–285) (i. Hoffmann és Lippmann érdeme. hogy a gerinc fekete pigmentje és az egyik balzsamozáshoz használt anyag. BT: csillag Nagy-Göncöl ÁLKANÓPUSZ UF: pszeudo-kanópusz SN: Főleg a III. BT: amerikai egyiptológus AD: Tel. Szótér (i. Azt írta. BT: vörös RT: buzérgyökér ALKAID UF: Eta Ursae Majoris SN: A Nagy-Göncöl egyik csillaga. hogy a halál egészen természetes dolog. Negyedévenként tartottak egy hatodik szökőnapot. dinasztia 2. Ez volt a helyszíne a bor görög istene. BT: nekropolisz RT: Empereur. BT: kanópusz ALKAPTONURIA (ang. a buzérgyökér színezőanyaga. mint „feketével foglalkozás”.) turkiskt rött (své.) red madder (ang. károsan hat a csontokra. Tünete. betegségekkel. (99. amelyeket a templomokban őriztek és a felvonulások alkalmával körbevitték. mely az egyik enzim defektusa miatt alakul ki.e. Jean-Yves (1952–) ALEXANDRIAI STADION SN: II. és annyit jelent.) rose madder (ang. Mikor az arabok Egyiptomot meghódították. a Columbia Egyetem ókortörténész professzora 1958-ban Jeruzsálem közelében egy kolostorban rábukkant egy Antiochiai Szent Ignác műveit tartalmazó könyvben Clemens Alexandrinus levelére. amelyet Theodor nevű kollégájának írt. hogy ezt a részt ki kell hagyni az evangéliumból.) vallási fanatikusok ALING. CHARLES F. Szerinte ezek a könyvek Athothis (Dzser) által íródtak. BT: genetikai betegség ALKATRÉSZ NT: mozgó alkatrész ALKÉMIA UF: Alchemy (ar. Dionüszosz tiszteletére megszervezett ünnepségeknek. A levélben szerepelt Márk evangéliumának egy korábban ismeretlen része. Felnőtt korában a keresztény hitre tért. de belső szerveket már nem tartalmaztak.) ALIZARIN (své. Morton Smith. Chemea = feketével foglalkozás. 332–323) ALEXANDR VELIKÝ (cse. amelyben anatómiával. 202-ben a Septimius Severus-féle keresztényüldözés idején Kappadociába menekült.) SN: A vörös szín egy árnyalata.) (15.e.) rubia (lat. a borókagyanta között molekuláris hasonlóság van. hogy a beteg vizelete néhány órás állás után befeketedik. Átmeneti korban használt. Alexandriában kb. plasztikusan megformált edény. felnőttkorban gyakori az előrehaladott ízületi gyulladás. BT: egyiptológiai szervezet ALEXANDRIAI MÚZEUM (Eg. 8) BT: Egyiptom-utazó ALEXANDROS (gör. A 60-as évek múmiavizsgálatai során a vizsgált múmiák egynegyedénél volt kimutatható.e. i. Egy részét Jean-Yves Empereur és munkatársai tárták fel Alexandriától nyugatra. Pott. amelyek akár 30 mérföldről is láthatóak voltak.) törökvörös turkish red (ang. így kapta „Hermész tudománya” az „alkémia” nevet. gyógyszerekkel. „A gyermeknemzést leszámítva minden coitus a természet ellen való” – hirdette. A transzmutáció leglényegesebb szakasza. CLEMENS (145–215) UF: Alexandriai Kelemen SN: Athénben született püspök. Az 1326-os földrengés rombolta le. a porcokra és a vizelettel is kiürül.(ar. 391-ben lerombolták. ott letelepedett és egy hitelemző iskola feje lett.) KARMAZSINTETŰ ALKIMISTA BT: alkémia NT: Héliopoliszi Testvériség 25 . sebészi előírásokkal. mivel azokat ezen kanópuszok használata idején már visszahelyezték a testbe. míg manapság 5 millió emberből egynek van ilyen betegsége. BT: naptár ALEXANDRIAI NEKROPOLISZ UF: Holtak Városa SN: 1997-ben fedezték fel a 3 km hosszú és 1 km széles temetőt. 180 körül járt.) NAGY SÁNDOR (i. 305–282) ALEXANDRINUS.) BT: múzeum ALEXANDRIAI NAPTÁR UF: mozgó napév SN: Augustus korában vezették be. aki az 1. BT: alexandriai templom ALEXANDRIAI TEMPLOM BT: templom NT: alexandriai Ízisz1-templom alexandiai Szerapisz-templom Poszeidón-templom ALEXANDRIAI VILÁGÍTÓTORONY UF: phároszi világítótorony SN: Ez a világ egyik csodája közé tartozott. Ő vette észre. Al. mert nem egyezik az egyház tanításaival. elsajátították az egyiptomiak titkos művészetét és ezzel együtt átvették a nevet. I.) ALIZARINVÖRÖS ALIZARINVÖRÖS ALIZARINVÖRÖS UF: adrianopelrött (své. 20 évvel később a nukleáris mágneses rezonancia spektroszkópiás vizsgálatok kimutatták. Ezekből 6 könyv volt az orvoslásnak és az emberi testnek szánva. A torony hármas felépítésű lehetett. uralkodója volt. 20) SN: E szó egyiptomi eredetű. Hogy a szó eredete tisztán áll előttünk. Tetején bronztükrök szórták a fényt. 332–323) NAGY SÁNDOR (i.: 612-633-2608 ALISARIN (své. a korai egyházatyákkal szemben.e.) Alisarinrött (své.) alisarin (své. A torony jelentős részét Jean-Yves Empereur az öböl fenekén találta meg. 9) ocronosis SN: Rendkívül ritka recesszíven öröklődő betegség.e. 20) Ars Hermetica Ars Spagyrica Khemeia. Clemens írásai szerint a korai dinasztikus időkben az egyiptomiak minden tudásukat leírták 42 szent könyvbe.) Krapprött (své. I. Szerinte a filozófia Isten akaratából származik és ésszerű használata üdvös hatású. Ptolemaiosz Philadelphosz építtette Alexandriában. Ha ez felszaporodik.u.) madder lake (ang.) alizarin (své. 21) (134. 70) BT: stadion ALEXANDRIAI SZERAPISZ-TEMPLOM SN: Alexandriában állt. a szem és a nők betegségeivel foglalkoztak. 310–240) ALEXANDRIAI KUTATÁSOK KÖZPONTJA SN: Igazgatója Jean Yves Empereur. Pharosz szigetéről lett elnevezve. akik a halált bűnök büntetéseként fogta fel. a homogentizinsavat bontaná le.) (15. de az arab „al” névelőt ragasztották hozzá.) ALKAPTONÚRIA ALKAPTONÚRIA UF: alcaptouria alkaptonuria (ang.

e.) szenvedett alkoholizmusban. 26 .) Thoérisz Thot1 Uadzset1 víziló-isten ÁLLATÁLLOMÁNY UF: livestock (ang.) BT: állattartás NT: állatállomány számbavétele RT: állatállomány felügyelője ÁLLATÁLLOMÁNY FELÜGYELŐJE BT: felügyelő NT: Iniuia (ang. zsiráfok. hogy kinek hány szarvasmarhája van. 70) BT: szenvedélybetegség ALKOHOLOS ITAL BT: ital NT: bor sör ALKOTÁS BT: művészet NT: dombormű festmény szobor ÁLLAMELLENES MÁGIA SN: A varázslást állami szinten alkalmazták.) Basztet Bat béka-isten Benu (óei. az utóbbihoz tartozott az igazságszolgáltatás is.ALKIRÁLY UF: viceroy (ang.) RT: állatállomány ÁLLATÁLLOMÁNY SZÁMBAVÉTELE UF: vagyon-számbavétel SN: A vagyon egyik fontos mércéje volt. Szótér (i. Miután lezajlott az esemény.) Banebdjedet (ang. I. bölények és antilopok) már a neolitikumban visszavonultak az egyiptomi területekről a szárazság miatt. majd lefejezték. avagy szűz papiruszra rajzolták le őket képmágiát alkalmazva.) bika-isten Chenti-cheti (ang.) Chontamenti (ang. Billogozással érték el. Az állatokat a tulajdonos vagy egy magas rangú tisztviselő elé hajtották. A nagy testű állatok (struccok. hogy az egyes nyájak állatait ne cseréljék ki. Mükerinosz fáraó (4. 304–284) Szetau1 ALKOHOLIZMUS SN: A legendák szerint.) Hez-ur (ang.) Paszer1 Penhat (ang. akik ott is aludtak velük.) Ptolemaiosz.e. elefántok.) Hatmehit (ang.) SN: Az ókori Egyiptom területén és idejében létező állatok. (141. BT: isten NT: Abdu1 Aker Akhekh Amon Arensnuphis (ang. az állatokat beterelték az istállóba.) BT: államszervezet NT: Anhotep (ném. 305–282) (i.) Hemen Hesat (ang.) Chenti-irti (ang.) Dieren (hol.e. veszteségekről. Az adót a számlálás eredménye szerint vetették ki. hogy a külső és belső ellenállókat ily módon győzzék le és garantálják a hatalom és a kultúra kézbentartását. vagy fából faragták ki az ellenséget. din.) Hórusz Hórusz Behdeti Inet keselyű-isten Khepra kígyó-isten kobra-isten kos-isten krokodil-isten kutya-isten Mehit Veret Nehbet oroszlán-isten pávián-isten skorpió-isten sólyom-isten strucc-isten tehén-isten teknős-isten Thaaut (ang. Viaszból.) Cherti (ang. A varázslatnak köszönhetően az ország és katonai ereje mágikus védelmet kapott. NT: alkirály bürokrata elit réteg fáraó hivatalnok közember nemes pap paraszt szolga tisztségviselő vezír ÁLLAT UF: Animalia (lat. Be kellett számolni a szaporulatról. aki szemlét tartott felettük.) Dzsehuti3 Huja1 Merimesz Nehi (ném. BT: eukarióta NT: harci állat háziállat hengeres féreg istenállat kígyó mehau puhatestű skorpió szent állat teknősbéka valódi szövetes állat RT: állatállomány számbavétele állati szarkofág állatkert állatmúmia állatok mumifikációja állatorvosi papirusz állatszobor ÁLLATALAKÚ ISTEN UF: állatisten SN: Az emberalakú isten mellett minden nomoszban volt állatalakú istenség is. 323–285) (i. BT: mágia NT: rontó szobor ÁLLAMHATALOM BT: politikai hatalom NT: államigazgatás ÁLLAMIGAZGATÁS NT: közigazgatás BT: államhatalom ÁLLAMSZERVEZET SN: A két legfontosabb hatáskör a pénzügy és a polgári rendtartás volt.) Babi (ang.) hal-isten Harsaphes (ang.) Hedetet Heket (ang. ahol szolgák felügyelték őket. miközben az írnokok gondosan feljegyeztek mindent.

hiszen így lehetőség nyílt az őt pártfogoló istenség kegyeinek elnyerésére.BT: állatállomány szokás NT: libaszámlálás ÁLLATBŐR UF: leather (ang. BT: állattartás közművelődési intézmény NT: Ekhnaton állatkertje RT. így ezen állatok bőrét használták fel öltözéknek vagy szíjaknak a famegmunkálásnál bizonyos darabok összeerősítéséhez a Predinasztikus Korban. Mivel ez még a papirusznál is költségesebb volt. így egy sűrű ragasztásra alkalmas anyag maradt hátra. 17) SN: Az 5. meg is ehették. Az Újbirodalomban a szék. (64. Arisztotelészt bízta meg. állat ÁLLATKOPORSÓ BT: koporsó NT: macskakoporsó ÁLLATLÁB ALAKÚ SZÉKLÁB BT: székláb ÁLLATLÁBÚ SZÉK BT: szék NT: oroszlánmancs lábú szék ÁLLATMESE BT: mese NT: oroszlán és az egér. Később kezdték úgy vélni. Úgy állították elő. A világhódító Nagy Sándor Alexandriában létesített nyilvános állatkertet.) SN: Íróalapanyagként is használták. ha töredékesen is. BT: mumifikáció NT: madarak mumifikációja RT: állat állatmúmia ÁLLATORVOSI PAPIRUSZ BT: orvosi papirusz NT: Kahun B papirusz ÁLLATSÍR BT: sír NT: bika-sír fáraómacska-sír krokodilsír kutyasír majomsír ÁLLATSZOBOR BT: szobor NT: békaszobor halszobor lószobor víziló szobor ÁLLATSZŐR BT: állati alapanyag NT: gyapjú ÁLLATTARTÁS BT: Ókori Egyiptom NT: állatállomány állatállomány számbavétele állathizlalás állatkertek állattenyésztés méhészet ÁLLATTEMETŐ BT: temetkezési hely NT: macskatemető kígyótemető sakáltemető taposiris magnai állattemető 27 . amely az Amon-papság fennhatósága alá tartozott. kecske és marha volt háziasítva. hogy isten szelleme nem korlátozódhat egyetlen példányra.) (64.és ágykeretekhez feszítették ki hálósan. de benne rejlik az adott fajta minden egyedében. s a kert igazgatásával tanítómesterét. dinasztiáig nem ismerték az állati eredetű ragasztóanyagokat. a többit öldöshették. A korai időszakban a juh.) BT: egyszerűsödött szárnyas rovar NT: vérszívó tetű ÁLLATKERT SN: Az ókori Egyiptomban már Hatsepszut1 királynő idejében létesítettek állattartó kertet. 10f) BT: állati alapanyag bőr íróeszköz NT: leopárdbőr RT: cserzés ÁLLATCSONT BT: állati alapanyag csont festékanyag NT: elefántcsont halszálka madárcsont vízilócsont ÁLLAT FORMÁJÚ PALETTA BT: paletta NT: kos formájú paletta sólyom formájú paletta teknős formájú paletta víziló formájú paletta ÁLLATHIZLALÁS BT: állattartás NT: tömés ÁLLATI AFRODIZIÁKUM BT: afrodiziákum NT: kőrisbogárpor ÁLLATI ALAPANYAG BT: alapanyag NT: állatbőr állatcsont állatszőr ÁLLATI ÉLELEM BT: élelem NT: belsőség kaviár méz ÁLLATI EREDETŰ ÉLELMISZER BT: élelmiszer NT: tejtermék hús ÁLLATI RAGASZTÓANYAG UF: animal-based glue (ang. 17) BT: ragasztóanyag ÁLLATISTEN ÁLLATALAKÚ ISTEN ÁLLATI SZARKOFÁG BT: szarkofág NT: kos szarkofág macska szarkofág RT: állatmúmia ÁLLATI TETŰ UF: Phthiraptera (lat. ezért kizárólag nagy értékű szövegeket róttak rá. hogy az állat bőrét és csontját vízben megfőzték és hagyták a levet elpárologni. Az ÁLLATMÚMIA BT: múmia NT: Ápisz-múmia cickány-múmia gazella-múmia hal-múmia íbisz-múmia kígyó-múmia macska-múmia pávián-múmia sólyom-múmia RT: állat állati szarkofág állatok mumifikációja ÁLLATOK MUMIFIKÁCIÓJA SN: Kezdetben az egyiptomiak hite szerint az állatfajták sokaságából mindig csak egyetlenegy példány lehetett a testet öltött isten. (64. Következésképpen ezeket is érdemesnek tartották a mumifikációra.

BT: gyümölcs NT: birsalma gránátalma ALMAGEST ALMAGESZT ALMAGESZT (34. ahol folytatta korábbi kutatómunkáját. (99. Szudán és Líbia határvidékén az Uweinat-hegységet és a tőle észak-keletre fekvő Gilf el-Kebir-fennsíkot. James P. Az ókori Egyiptomba Kelet-Afrikából hozták és az örök élet szimbólumaként tisztelték. A fáraó uralkodásának 19. 18) SN: Az álmok értelmezését foglalja magában. Nagy Sándor is eredményesen alkalmazta a katonái táplálására és sebeik gyógyítására.: 212-570-3770 Fax: 212-570-3752 ALLEN. 28 . Jelenleg a Metropolitan Múzeum kurátora és a Egyiptológusok Nemzetközi Egyesületének elnöke. Almásy 1947-ben visszatérhetett Egyiptomba. BT: gránát ALMÁSY LÁSZLÓ (1895–1951) SN: Szahara kutató.The Metropolitan Museum of Art. dinasztiabeli IV. SUSAN J. BT: amerikai egyiptológus AD: susanjallen@mindspring. Az Ázsia kutató Almásy György fia.: 212-650-2577 Fax: 212-570-3752 ALLIOT. 1951-ben Salzburgban. 06877. Az 1926-os és 1929. hogy a kelésekből eltávolítsák a gennyet. 31) ALMAGESZT (34.com Senior Research Associate.) ALOE VERA UF: Aloe Barbadensis Miller (lat.com James. Egyptian Art .) SN: Az Aloe nemzetség. A II. Almásy hatalmas sivatagi területeket térképezett és kutatott fel Egyiptom és Szudán sivatagi területein. amelynek lényege.) ALLIUM CEPA (lat. LADY WOMBWELL.) (99. Vezérszíne a vörös. of Egyptian Art. KÖNYVEI BT: Allen. hanem a lehetséges kiegyenlítő pontok körül keringenek.. ALMINA VICTORIA MARIE ALEXANDRA (–1929) ALOE BT: liliomféle NT: Aloe Vera ALOE VERA ALLIUM PORRUM (lat. 31) ALMANDIN SN: A gránát vérpiros fajtája. liliom-alkatúak alosztályába. egyszikűek osztályába.) SN: Számos állkapcson található egy apró fúrt lyuk.) ALLIUM SATIVUM (lat. Számos sírban találtak a halotti tárgyak között álomfejtő könyvet. 10028. Főként arra törekszik. Ridgefield. James P.) SN: Az Álom-sztélé a 18.ÁLLATTENYÉSZTÉS BT: állattartás NT: madártenyésztés szarvasmarha tenyésztés ALLEN. 2000) Royal Women of Amarna. majd a budapesti Népbíróság felmentette a háborús bűnök vádja alól. 31ff) BT: Ptolemaiosz Klaudiusz könyvei ALMAGESZTUM (34.Allen@metmuseum. JAMES P. 31) ALMINA. napján írt szöveg elmondja. spárgavirágúak rendjébe.) BT: gerinces koponyás NT: vértes. Filce Leek tudós szerint viszont maga a genny okozta a csont pusztulását. 17) BT: csont ALLRED. NY. hogy az Aloé nedve bölcsességet és halhatatlanságot nyújt. JAMES P. BT: könyv ÁLOM-SZTÉLÉ UF: Dream Stela (ang. Thutmózisz felirata. BT: Egyiptom-utazó AL-MIDZSISZTI (ar. mely a kék vagy barna színek keveredése által ibolya vagy vörösbarna színűvé válik. New York. súlyos fertőzés következtében hunyt el.) ALLIUM (lat. 1000 Fifth Avenue. 17) jaw-bone (ang. A Közel-Kelet számos népe vélekedett úgy. amelyben Ptolemaiosz Klaudiusz az ég megfigyelésének és felderítésének művészetéről ír. The (1999) ALLEN. évében. Az Aloe növény birtoklása érdekében – Arisztotelész ajánlására – elfoglalta Socotra szigetét.) (99. USA (otthoni cím) Tel. Kitalálta a „kiegyenlítő köröknek” nevezett fogalmat. BT: aloe ÁLOMFEJTŐ BT: jós NT: Hór2 ÁLOMFEJTŐ KÖNYV UF: Dream Book (ang. 31) Al-midzsiszti (ar.org mmaegypt@sprynet. CT. Metropolitan Museum of Art. 31) Magiste techne (gör. 31) UF: Almagest Almagesztum (34. 1000 Fifth Avenue. New York. hogy a bolygók nem a Föld körül.) ÁLLKAPCSOS UF: Gnathostomata (lat.) jawbone (ang.és csontos hal hal négylábú ÁLLKAPOCSBETEGSÉG BT: betegség NT: ínygyulladás ÁLLKAPOCSCSONT UF: jaw bone (ang. 31) ALMAGESZT (34. The (1984) Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs (1999. liliomfélék családjába. 31) SN: 13 kötetes mű.com ÁLLVÁNY BT: tartószerkezet NT: edénytartó állvány ÁLLVÁNYSZILIKÁT TEKTOSZILIKÁT ALOE BARBADENSIS MILLER (lat. 1926-tól a grazi Steyr gyár képviselőjeként több rövidebb utat tett Egyiptomban és Szudánban. Az orvoslásban használták még orrhurut enyhítésére.) HAGYMAFÉLE VÖRÖSHAGYMA PÓRÉHAGYMA FOKHAGYMA HAGYMA ALMAFÉLE UF: Pomoideae (lat. 10028-0198. The (2005) Egyptian Art in the Age of the Pyramids (1999) Genesis in Egypt: The Philosophy of Ancient Egyptian Creation Accounts (1988) Heqanakht Papyri.) (34. amelyet fogsebészek ejtettek. BT: amerikai egyiptológus NT: Allen. Ausztria). SN: A Chicagoi Egyetemen diplomázott.) SN: Az Újbirodalom fennállásától fogva Ázsiából hozták be. NT: Art of Medicine in Ancient Egypt.) (34.com Dept. BT: egyiptológus AD: allredtj@ubtanet. (34.) (34. 1895-ben született Borostyánkőn (ma Bernstein. NY. az áradás évszakának harmadik hónapjának 1. The (2004) Inflection of the Verb in the Pyramid Texts. THOMAS J. MAURICE (1903–1960) BT: francia egyiptológus ALLIACEAE (lat. hogy megismertesse az akkor ismert bolygók pályáját. évi expedícióival bejárta és térképre vetette Egyiptom. USA Tel. USA (hivatali cím) 333 Bennetts Farm Rd. Szakterülete az óegyiptomi nyelv és a vallás. könyvei RT: Egyiptológusok Nemzetközi Egyesülete New Yorki Metropolitan Múzeum Egyiptomi Osztálya AD: jamesallen@compuserve. zárvatermők törzsébe tartozó növény. világháború után letartóztatták.

23. alsó-egyiptomi nomosz. 1412–1402) (i. hogy testét szabadítsa ki a homokból és megjósolta neki. és a szfinx köré még egy 2. alsó-egyiptomi nomosz. Istennője Chensit. 11. 20.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. alsó-egyiptomi nomosz. alsó-egyiptomi nomosz. Gizehben tudományos módszerrel kiszámította a Kheopsz1-piramis méreteit és tanulmányozta a többi piramist meg a szfinxet is. 1. Velence konzuljának orvosi tanácsadója volt Kairóban (1580-1583). UF: Ka-kam (óei. BT: alsó-egyiptomi nomosz RT: Héliopolisz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. UF: Ati (ang.) Ta-mehet (óei.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) ALPHA URSAE MAJORIS SZÓTHISZ (gör.és oroszlánvadászatra kikocsizott. 1.(30. uralkodásának első évében megtette amit Harmakhisz tőle kívánt. BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. IV.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) ALPHA CMA (lat.) Szethmotik BT: alsó-egyiptomi nomosz ALPINI PROSPERO (1553. feb. BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. nov. BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) Ka-henseb (ang. 8. De (1591) plantis Aegypti liber. hogy hamarosan a trónra kerül. 105) BT: gránitsztélé RT: gizehi szfinx karbantartása Thutmózisz. 311) ÁLOMTEMPLOM UF: dream temple (ang.) DUBHE EGYIPTOMI LÚD alsó-egyiptomi nomosz. feb. 4. erősen elfáradva lepihent a szfinx árnyékában. alsó-egyiptomi nomosz.) SN: Központja Héliopolisz volt.) NT: medicina Aegyptorum. (i. PROSPERO KÖNYVEI BT: Alpini. UF: Aa (óei. Egyiptom északi része a Nílus torkolatától Memphiszig. UF: He-kat (óei. 23. BT: alsó-egyiptomi nomosz RT: Chensit ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. alsó-egyiptomi nomosz. 18.. –1617.) Heq-at (ang. Úgy tartják. 8. 14.egnet. ahol a papok alvás közben. 1400–1390) (110. Prospero (1553. 11. alsó-egyiptomi nomosz.15m vastag téglafalat is húzatott védelmül a homok ellen. Álmában megjelent neki Harmakhisz isten és felszólította a herceget. alsó-egyiptomi nomosz. alsó-egyiptomi nomosz. UF: Teb-neter (óei. 9.hogy amikor IV. UF: Sap-meh (ang. UF: Nefer-Abt (óei. BT: Ókori Egyiptom NT: alsó-egyiptomi nomosz RT: Nílus-Delta Felső-Egyiptom ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ BT: Alsó-Egyiptom nomosz NT: alsó-egyiptomi nomosz.) sleep temple (ang. ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. Thutmózisz még fiatal herceg korában a piramisok környékére gazella. ahol hamarosan elnyomta őt az álom. Thutmózisz amikor hatalomra került.) Szaitesz SN: Fővárosa Szaisz volt.) Sepi Res (óei.e. 2. vízben gazdag vidék. UF: Ka-set (óei. BT: kórház templom RT: alvásterápia ALOPECHEN AEGYPTIACUS (lat.) Kaset (ang. E tartomány fővárosa „Ozirisz háza”. 3.) Létopolitész SN: Fővárosa Létopolisz volt. óei. bár kiváló termőterülete a lápok miatt nem használható ki teljesen. BT: Egyiptom-utazó NT: Alpini. Prospero könyvei ALPINI.e.) Khensu (ang.) SN: Helyi istenének hatalmi jelképe két toll volt. Az ókorban mocsaras. 5. 15.) Ka-qem (ang. alsó-egyiptomi nomosz. hogy neki sikerült először datolyapálmákat mesterségesen megtermékenyíteni.) LÚD EGYIPTOMI LÚD SZÓTHISZ (gör. alsó-egyiptomi nomosz. 17. UF: Khent-abt (ang. alsó-egyiptomi nomosz. 19. 12. 10. 3.) SN: Ezekbe a templomokba mentek a betegek gyógyulni. 16.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. De (1592) ALRAUN MANDRAGÓRA ALSAADAWY. 5. alsó-egyiptomi nomosz. 6.) SN: Fővárosa Szebennütosz volt. nov. ekkor végezte el az ország flórájának és faunájának első tudományos vizsgálatát. 14. UF: Nefer-ament (óei. alsó-egyiptomi nomosz. UF: Sapi-res (ang.) ALOPOCHEN (lat. 6. 9.e. alsó-egyiptomi nomosz.) Theb-ka (ang.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) To-mihi Tomiri SN: A Nílus Delta-vidékének területe. s Egyiptom ura lesz. 7. OSAMA BT: egyiptológus AD: aaen0216@aast.) Lower Egypt (ang.) SN: Olasz orvos és botanikus.) ALPHA CANIS MAJORIS (lat. UF: Amenet2 (óei. 6.) Sepi-meht (óei.) SN: Fővárosa Xoisz volt. 13.) Azi (óei. azaz hipnózisban gyógyították őket. 29 . 7.) Ament (ang.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 12 alsó-egyiptomi nomosz. 1413–1405) (i.net ALSÓ-EGYIPTOM UF: Deltaország Északi ország LE (röv. 6. UF: Aneb-hez (óei. 13.) ALOPOCHEN AEGYPTIACUS (lat. UF: Ka-hebes (óei. 10. BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. –1617. alsó-egyiptomi nomosz. alsó-egyiptomi nomosz. 2. 4.

e. I.) Tehuti (óei. 1372–1354) (i. mialatt az ártó démonokat kiűzték.) BT: Nagy Kutya ALVAREZ. 9) SN: A betegek egy része alvásterápiának vetette alá magát egy álomtemplomban. BT: alsó-egyiptomi nomosz RT: Banebdjedet2 (ang. 19. vastag ajkú.e.e. UF: Am-peh (óei. Ekhnaton idejéből származnak.arcnet. 2000000–10000) ALSÓRENDŰ PAP WAB-PAP ÁLSZAKÁLL UF: istenszakáll mesterséges szakáll szertartási szakáll SN: Általában a fáraók viselték a halhatatlanság jelképeként.) SN: A trónutódlás zavartalansága érdekében maga mellé vette társuralkodónak fiát. Amenemhetet saját udvaroncai ölték meg. 1279–1212) AMAM (ang. Mezopotámia. BT: paleolitikum (i. BT: művészet RT: Akhet Aton (óei.) AMMUT AMON AKHET-ATON (óei. HARTWIG BT: egyiptológus AD: ar3a003@arche.) BT: isten NT: Aken Am-heh (ang. A reformok nemcsak a vallásra korlátozódtak. és ezalatt a páciens azt nem érezhette annyira. 18. UF: Eta Canis Major (lat.(ang. 1294–1227) (i. 1301–1235) (i.) SN: Fővárosa Banebdjedet2 volt. Thutmózisz. BT: csata ALTENMÜLLER.e. 1379–1362) (i. Pillanatnyilag 382 égetett agyagtáblát sorolnak ide. 1968 tavaszán kozmikus sugárzással átvilágította a Kephrén piramist egy újabb sírkamra reményében. BT: alvilági könyv AMADAI TEMPLOM SN: Egy darabban. amelyben nem az új isten személye. UF. hogy a királyi család tagjait teljesen hétköznapi helyzetekben ábrázolja.) AMARNAI LAKÓHÁZ AMARNAI LEVELEK UF: Amarna letters (ang. 1307–1240) (i. 25.e. BT: templom AMAKHTU RAMSZESZ. Manethón szerint I. 20. hanem a művészetre is jelentős hatással voltak.e. UF: Am-khent (óei.) Ba-Pef (ang. LUIS W. Amenhotep és IV.) Sam-hut (óei.e. óei.e. BT: egyiptológus ALVÁSTERÁPIA UF: sleep therapy (ang.) TELL EL-AMARNAI LAKÓHÁZ AMARNA. A levelezés III. EL. UF: Sam-Behutet (ang. A valósághű szemléletet követő művész magát a fáraót sem kímélte: Ekhnaton szobrai hosszú arcú. dinasztia idejében építtette III.) BT: Núbia ALSÓ PALEOLITIKUM (i. SN: 1968-ban Nobel-díjjal kitüntetett magfizikus és amatőr egyiptológus. 16. 1301–1234) (i. 1488–1468) (i.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. BT: könyv NT: Alvilág Könyve ALVILÁG KÖNYVE SN: A mágiával és az alkímiával foglalkozik.) amarna-reform berlini „Kerti séta” sztélé Ekhnaton (i. 700000–5500) (i. Valószínű bódult állapotában végeztek el a betegen olyan kezelést is.e. II.) SN: Fővárosa Bubasztisz volt. 1352–1336) terem.) Khar (óei.(134. UF: Tehut (ang.) (134. 1479– 1457) ALTAKUI CSATA UF: eltekei csata SN: Taharka és szövetségesei vereséget szenvedtek Szanherib asszír királytól.e..de ÁL-TESTÜREGES UF: Pseudocoelia (lat. 9) BT: terápia RT: álomtemplom ALVILÁG TÚLVILÁG ALVILÁGI ISTEN UF: underworld god (ang. Thutmózisz Amon és Ré-Harahti tiszteletére.e. 17.e.) AMANA (ang. UF: Sept (ang.e. A vallási reform egy egészen egyedülálló művészeti irányzatot termelt ki. BT: alsó-egyiptomi nomosz RT: Bubasztisz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) BT: ős-testüreges NT: fonálféreg ALUDRA (ar. ahol az pap-orvosok ópiummal vagy mandragórával segítették elő az álmot (hallucinációt). II. amely nagy fájdalommal járt volna. a napistennek az alvilágon és az égen át vezető útját leíró képes és szöveges kompozíciók.) TELL EL-AMARNAI LEVÉLTÁR AMARNAI LEVELEK TELL EL-AMARNAI SÍR AMARNA-MŰVÉSZET SN: Az eddigi idealizált királyportrék helyett megjelentek a néha túlzottan is naturalista ábrázolások. 1503–1482) (i. Aj1. dinasztiabeli fáraók és Kánaán. szétszedés nélkül helyezték át 2. 30 .) Andjety (ang. A Későkorban magánszemélyek sírjában is alkalmazták. hanem a többi isten betiltása jelentette az újdonságot. 1364– 1347) (i. de újabb sírkamra nem volt. 1292– 1225) (i.) Am-pehu (ang. Anatólia és az égei civilizáció között folyt. (L) AMARNA-REFORM SN: Ekhnaton fáraó Aton napisten tiszteletét tette hivatalossá. nőies csípőjű fiatalembert ábrázolnak. BT: szakáll szertartási tárgy RT: Hatsepszut1 (i.6 km-rel észak felé és 65 m-rel magasabbra.) ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. akkádul (ékírással) íródtak. Amenhotep.) SN: 1887-ben egyiptomi parasztok találták Tell el-Amarnában.e.e.e. 2000000–60000) UF: Lower paleolithic (ang.e.ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. BT: hivatalos levél tell el-amarnai levéltár AMARNAI LEVÉLTÁR AMARNAI SÍR AMARNA LETTERS (ang. 1290–1224) (i. 1304–1237)98 (i.) SN: A Nagy Kutya csillagkép egyik csillaga.e.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. Ezt a templomot a 18.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. amikor az államvallás közeledést mutatott az egyistenhit felé.) ALVILÁGI KÖNYV SN: Az újbirodalmi királysírokban felvésett.) Imiut (ang. Az amarna-művészet másik sajátossága. Hatsepszut1 királynő nő létére a protokolláris alkalmakon álszakállt viselt.uni-hamburg. Szeszósztriszt. Ez volt az egyetlen olyan periódus Egyiptom vallás-történetében. Kha1 (ang. (i. 1279–1213) (i.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-NÚBIA UF: Wawat (óei. 15.e. Ekhnaton 18.

e. A gonosz erők közül különösen Apóphisz-szal. és 20.) SN: A Kharga-oázisban található templom. mivel ő meg akarja állítani a napbárkát káoszt kiváltva ezzel a földön.) AMENEMHEB3 (ang. III. úgy a fáraó is feltámad.e.e.. fr. BT: pásztor RT: Amenemheb2 sírja AMENEMHEB2 SÍRJA UF: TT278PM BT: gurnet murai sír RT: Amenemheb2 (ang. fr. feb. 1364– 1347) (i. spa. Raoul (1870.. VIII..) HAEMUASZET6 AMENAR-NEFRU (ném. Itt a Apóphisz naponta megpróbálja kiszívni a vizet Ré1 bárkája alól..) AMENEMHEB2 (ang. hogy Antóninusz Piusz császársága idején helyreállították a templomot. ném. valamint gyakorta a görög-római kori születési házakat kívülről körbefutó.. fr. 28. fr.16) SN: A reprodukált reliefen egy kertész visz vizet a folyóból az öntözni való termőföldre. 19) AMENEJ KEMAU (cse..) MUT KOM OMBÓ (ar.e. ném. melyet a Nap bárkájával behajóz..) JAHMESZ. spa. Antóninusz (i.) AMENEMHET..u. ÓRÁJA SN: Megjelennek a kígyó alakú bárkák.. az óriáskígyóval kell megküzdeni. amit a királysírok falára írtak.e.) AMENEMHEB5 (ang. 3. 570–526) (i. BT: istennő AMATŐR EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Carnarvon. 26. dinasztia vége felé. ném. spa. jobb sorsra érdemes alakja egyre inkább a feledés homályába merült. fr.) Wilson. 1769– AMENEMOPE3 AMENEMHEB MEH1 (ang. Ekhnaton halála után Tutankhamon és a trónon őt követő Aj1 és Hóremheb1 visszaállították a régi vallási rendet. spa. amelyet Amenebis istennek szenteltek. I.(ang.) NT: Tauszert3 AMENEMHEB3 SÍRJA UF: TT25PM BT: asasifi sír RT: Amenemheb3 AMENEMHEB4 (ang.) 31 . BT: építmény AMDUAT KÖNYVE UF: Book of the Secret Chamber (ang. fr. ÉMILE (1850–1915) BT: francia egyiptológus AMEMAIT (ang.) SN: Amon-Ré pásztora a 20. dinasztiából. 6) BT: relief reprodukció AMAS EL-OUOGOUD VÁRA PHILAE AMASIS I (ang. spa. BT: halotti irodalom könyv túlvilági szöveg NT: Amduat Könyvének 4–5.) UF: Amenemib (ném. 1539–1514) (i.) SN: Amon magtárainak írnoka a 19.) SN: A tenger istennője.–1924.) AMENAJ (spa. spa. amelyeket sakálok húznak. BT: reform RT: amarna-művészet Ekhnaton (i...–1917.) AMENEMHEB6 (ang. ném.. al. 1379–1362) (i. fr. fr. 1530–1504) AMASZISZ.e. BT: Amenemheb3 (ang. spa.. BT: írnok RT: Amenemheb4 sírja AMENEMHEB4 SÍRJA UF: TT364PM BT: asasifi sír RT: Amenemheb4 (ang. máj.) AMENEMHEB1 (ang. 1580–1558) (i.) 1765) AMEN-EM-APT (ang. de az azt követő 19.) AMMUT AMMUT AMON AMENNAKHT (ang.) AMBO (lat. (128..e. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866. dinasztiabeli sírok bejáratának belső oldalán is találtak ilyen feliratokat.) AMENEBIS SN: Takhoneourit városának istene volt. JAHMESZ. hogy így bírja azt megállásra. jún.. órája RT: Amenhotep. Egy felirat bizonyítja. 1550–1525) (i. Az „eretnek fáraó” feliratait kivakartatták..) (i.) SN: Honszu1 főpapja a Ramesszida korban. hogy a nappal és az éjszaka 12 órája egy-egy vidéknek felel meg. melyek segítségével a barlangokat őrző szörnyeket ártalmatlanná lehet tenni.) SN: Théba polgármestere a 18.. 1352–1336) AMARNA-RELIEF REPRODUKCIÓJA (BRM: 65.) AMEN-CHAEMWASET (ném. II sírfelirata Thutmózisz. Ahogy a Nap újjászületik minden reggel. fedett. emlékét megpróbálták eltörölni. BT: helyi isten RT: Amenebis-templom AMENEBIS-TEMPLOM UF: Zayyan temple. hozzáfűzve a varázsszavakat.. BT: Honszu1-főpap próféta NT: Amenemheb3 hozzátartozói RT: Amenemheb3 sírja AMENEMHEB3 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Tauszert3. 1372–1354) (i.e. ném. II... spa. ném. a napisten éjszakai utazását tartalmazza. spa.e. ném.) AMENEMHAT SURER (ang. BT: polgármester RT: Amenemheb5 sírja AMENEMHEB5 SÍRJA UF: TTA8 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemheb5 (ang..e.) AMENEMES (kat. miközben a többi elhunyt tiszteleg átkelése előtt. dinasztia folyamán az Amduat Könyve a legfontosabb irat. dinasztiából. Küzdelme sikere érdekében az elhunyt uralkodót védelmező istenségek kísérik. ném. felsorolja az alvilág 12 kapuján (nappal) és 12 barlangján (éjszaka) keresztül vezető utat.. jan. spa. (i. spa. A 18..) AMEN (ang..) AMENEMHET AMENEMHET SURER AMENMESZ15 AMENEMHAB MEH (spa.) AMENEMHAT (ang. BT: Amduat Könyve AMENEMHEB MEH1 (ang. 569–526) AMATHAUNTA (ang. Mike Warocqué. fr. spa.) AMBULLATÓRIUM UF: kerengő SN: A kisebb újbirodalmi templomokat és a bárkakikötőket.) AMEMET (ang.azonban ez a kor még nem érett meg arra.. ném. Éjszakai útja során a Nap a halottak istenével egyesülve Ozirisz-Ré-vé válik.) Rejtett Kamra Könyve Rejtett Termek Könyve Titkos Szoba Könyve Túlvilág Könyve SN: A könyv az alvilág pontos földrajzi leírását és a Ré. II. 138–161)(1. sírjának falfeliratai AMDUAT KÖNYVÉNEK 4–5.. BT: templom RT: Amenebis Piusz. (cse.e. 1570–1546) (i.e. hogy elfogadja Ekhnaton reformjait. oszlopos folyosó.. Bárkáját halotti szellemek vontatják a folyón.) AMENCHAU (ném. Úgy képzelték. akit a sumér bevándorlók imádtak Egyiptomban.. Mark AMAUNET (ang.) AMÉLINEAU.) AMENKHAU (ang. (i..) Dyall-Smith.) AMENIRNEFERU (ang. 4.

) Amenemhab Meh (spa. fr.) SN: Ramosze8 apja a 19...) SN: Amon wab-papja a 20. spa. BT: kormányzó polgármester RT: Amenemhet8 sírja AMENEMHET8 SÍRJA UF: TT163PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemhet8 AMENEMHET9 UF: Amenemhat (ang. spa...) legöregebb fia. spa. évében. ném... ném. BT: adminisztrátor RT: Amenemhet3 sírja AMENEMHET SÍRJA UF: TT53PM SN: A sírábrázolásban macska látható egy halászó és szárnyasvadászó jelenetben. BT: Amon-főpap RT: Amenemhet4 sírja AMENEMHET4 SÍRJA UF: TT97PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet4 AMENEMHET5 UF: Amenemhat (ang... ném.) SN: Magtárfelügyelő a 18. Thutmózisz idejéből.. Amenhotep idején szolgált. BT: könyvelő RT: Amenemhet2 sírja AMENEMHET2 SÍRJA UF: TT82PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet2 AMENEMHET3 UF: Amenemhat (ang. Ramszesz idején. Felesége: Baki3.) Mahu2 (ang. dinasztia idejéből. katonák parancsnoka.) SN: Magas tisztségű hivatalnok a hadseregben. BT: Amon marháinak felügyelője Thutmózisz.. BT: kapuőr RT: Amenemheb6 sírja AMENEMHEB6 SÍRJA UF: TTA15 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemheb6 (ang.) AMENEMHEB MEH1 SÍRJA UF: TT85PM BT: seikh abd el-gurnai sír AMENEMHEB MEH2 1 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet3 AMENEMHET4 SN: Amon főpapja és 1.) SN: III.) SN: Théba polgármestere a 19. spa. aki még apja előtt fiatalon meghalt. spa. dinasztiából. 10) 3 32 . Thutmózisz idején. Fiuk Aamon. (152.. ném.) SN: A 18. dinasztiából. BT: magtárfelügyelő RT: Amenemhet6 sírja AMENEMHET6 SÍRJA UF: TT123PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet6 AMENEMHET7 SN: Szenenmut fiútestvére. spa...) NT: Aamon Hóri10 Iszumut AMENEMHEB8 SÍRJA UF: TT44PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemheb8 (ang.. ném. fr.. Amenhotep korából. majd később egy hajó kapitánya a 18. Thutmózisz és II. ném. spa. apja uralkodásának 24.) SN: Adminisztrátor Amon templomában III.. ném. ném. spa.) SN: Amon termelési területeinek felügyelője. BT: felügyelő RT: Amenhotep4 és Amenemhet5 sírja AMENEMHET5 SÍRJA 6 AMENHOTEP4 ÉS AMENEMHET5 SÍRJA AMENEMHET UF: Amenemhat (ang. fr.. dinasztiából III.) AMENEMHEB7 (ang. III. prófétája a 18.) SN: Deir el-medinei kézműves a 18. Felesége: Iszumut.. dinasztiából.) SN: Maat írnoka a 18.. II. spa. III. hozzátartozói AMENEMHET2 UF: Amenemhat (ang. II.. Neve a karnaki Amon-templom fesztiválcsarnokában tűnik fel a déli oldalon. BT: Amon-pap Ramosze7 hozzátartozói Szenenmut hozzátartozói AMENEMHET8 UF: Amenemhat (ang. ném. Amon bárkájának papja. fr.... Thutmózisz (18. BT: deir el-medinei kézműves RT: Amenemhet10 sírjai AMENEMHET10 SÍRJAI NT: Amenemhet10 TT340PM-es sírja Amenemhet10 TT354PM-es sírja BT: deir el-medinei sír RT: Amenemhet10 AMENEMHET10 TT340PM-ES SÍRJA UF: TT340PM BT: Amenemhet10 sírjai RT: Amenemhet10 AMENEMHET10 TT354PM-ES SÍRJA UF: TT354PM BT: Amenemhet10 sírjai RT: Amenemhet10 AMENEMHET11 UF: Amenemhat (ang. spa. BT: Ramosze8 hozzátartozói AMENEMHEB8 (ang. spa.) Tetires2 (ang. fr. spa. BT: ká-pap RT: Amenemhet11 sírja MEH4 (ang. III. BT: hadsereg parancsnok hivatalnok tengerészkapitány NT: Amenemheb Meh1 hozzátartozói RT: Amenheb Meh1 sírja AMENEMHEB MEH1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Tetires2. spa. dinasztiából. BT: Aamon hozzátartozói wab-pap NT: Amenemheb8 hozzátartozói RT: Amenemheb8 sírja AMENEMHEB8 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Hóri10... dinasztiában Amon magtárainak könyvelője. spa. Thutmózisz idejéből... dinasztiából. dinasztia idején. ném... din.) AMENEMHEB MEH1 (ang.. spa. ném.) NT: Baki3 (ang. ném. ném. BT: írnok RT: Amenemhet9 sírja AMENEMHET9 SÍRJA UF: TT182PM BT: Khokha-sír RT: Amenemhet9 AMENEMHET10 UF: Amenemhat (ang.) SN: Ká-pap a 18.) UF: Amenemhab (ang.. spa.) AMENEMHET UF: Amenemhat (ang.) UF: Amenemheb1 (ang. dinasztiában. BT: Amenemheb8 (ang. BT: Amenemheb Meh1 (ang..SN: Fő kapuőr Amon birtokain a Ramesszida korban..

atléták. II.) Seheptepibre (ang.) Nubkaure (ang. Feleségei Keminub. (i. 1991–1962) (i. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja I. 12. piramisa Amenemhet. (i. I..e.e.e. II. sírja Uralkodói Fal AMENEMHET. Eredetileg Thébából származott fővárosát Itj-Tauiba tette át. BT: dinasztia. fáraó fejedelem herceg nomarkhosz pap vezír NT: Amenemhet. Ammenemes II (ang. Az ő idejében vezették be azt a szabályt. I. I. I.) Nimaatre (ang.) SN: Hivatalnok a korai 18. I. III. III. 12.5 m (84m).) Keminub (ang. BT: hivatalnok RT: Amenemhet12 sírja AMENEMHET12 SÍRJA UF: TT20K TTC2 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet12 AMENEMHET. Ita. (ang. 1844–1797) (i.) Szeszósztrisz. amely megakadályozza a betöréseket.e. 1875–1840) UF: Amenemhat. Szeszósztrisz. I. II. BT: Amenemhet. intelmei SN: Egy palotaforradalom nyomán a hatalom gyakorlásának tapasztalatairól és az emberi hálátlanságról kesereg.e. a kerület örökös hercege. sírkamrája mennyezet AMENEMHET.e. borkészítés. I. felső-egyiptomi nomosz vezíre és kormányzója volt IV.) Amenhemet (své. és megvédi a jelentősebb szárazföldi utakat. SÍRKAMRÁJÁNAK MENNYEZETE SN: A mennyezet lapos ívű dongáinak belső felületét geometriai minták. Olyan áthatolhatatlan sorompót akart létrehozni.e. Lányai Szithathormerit. II.e. 1917–1872) Szithathormerit AMENEMHET. agyag.e. sírkamrája falfestmény AMENEMHET. 310) (i. 1991–1962) (i. Tájolása nem olyan pontos a négy égtáj irányában. SÍRKAMRÁJA SN: A tornác mögött a sziklába mélyül. I. A nomarkhoszok támogatták uralmának megalapozásában. BT: dinasztia. II. 1971–1926) (i. 1971–1928) (i. 1875–1840) NT: Hnumit Ita Itaweret (ang. 1971–1928) (i. II. PIRAMISA SN: Eredeti magassága 55m (ma már alig 20 m magas). 1929–1895) (i. PROTODÓR OSZLOPAI SN: I. (i.) Ameni Ammenemes I (ang. 1875–1840) AMENEMHET. (ang.) Szeszósztrisz. s azokat átszelő hieroglif szövegek borítják. I. 1929–1892) (i.e.e. Fia: I. aki aztán magával ragadta a teljes hatalmat. spa. Mészkőből épült. 1971–1926) (i. évéből (tehát i. II. I.e. Ezek az írások feltehetően fia uralkodásának ideje alatt születtek. számos isten és istennő papja. (i. I. I.e.e. I. A belső magba óbirodalmi domborművekkel díszített tömböket építettek be.e. dinasztiát. 1955–1913) (i. (i. sírkamrájának mennyezete AMENEMHET. udvaroncainak egy csoportja azonban meggyilkolta. az oszlopok három hajóra osztják. 1850–1800) (i. 1991–1962) (i.e. II. piramisai AMENEMHET.) Neferu.e. I.) Kaneferu (ang. BT: protodór oszlop AMENEMHET.) Neferytateten (ang.e. Amenemhet sírkamrája előtti tornác területén található két protodór oszlop. I. spa.e. PIRAMISA UF: Amenemhet.) SN: III. I. dinasztia 3. ném. Állítólag az utóbbi sportnak ez a legrégibb ábrázolása. BT: Amenemhet. 1934-ből) származik. Szeszósztrisz. Alapja 50m. BT: beni hasszáni sír királysír NT: Amenemhet. 1937–1908) NT: Neferet. hogy megakadályozza a nomádok betöréseit. 1929–1895) (i. piramisa AMENEMHET. BT: Amenemhet. 1917–1872) AMENEMHET. II. BT: intelem AMENEMHET. ma már csupán szétszórt törmelékhalmaz. Neferet. 12. uralkodója. 1955–1913) (i. szántás. 205) AMENEMHET. 1929–1892) (i. Neferu. miszerint az utódot még az uralkodó életében régenssé nevezik ki. sírja NT: Amenemhet.. Itaweret. sörkészítés. 1929–1892) (i.e. 1937–1908) AMENEMHET. halak és madarak hálóval való elejtése. TÉGLAPIRAMISA PIRAMISA AMENEMHET.e. BT: dahsuri piramis dinasztia. hozzátartozói RT: Amenemhet.e. 310) (i.) SN: Eredeti magassága és a dőlésszög meghatározhatatlan. (i. 1963–1786)( 150. Amenemhet viszonylag békés korszaka a Középbirodalom gazdasági és kulturális fellendülését 33 .e.. kötélgyártás. 1985–1795) (110. (ang. BT: Amenemhet. II. 1929–1895) (i. I. SÍRJA UF: BH2 SN: I. erre számos régi előjoguk helyreállításával is ösztönözte őket. A trónon utódai követték és számos célkitűzését megvalósították. 1937–1908) UF: Amenemhat. 310) (i.e. hozzátartozói RT: Amenemhet. I. 1855–1808)(110.. Anyja: III. sírkamrájának falfestményei Amenemhet. Jahmesz idejéből. I.e.(i. 205) fáraó NT: Amenemhet. I. SÍRKAMRÁJÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: Kő és fémek megmunkálása.) Ammenemes III (ang. betakarítás. alapja 105×105 m volt eredetileg.e. (i.e. nyíl. I. Hnumit. 1817–1772) UF: Amenemhat III (ang. sírkamrája RT: Amenemhet.AMENEMHET11 SÍRJA UF: TTA1 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemhet11 AMENEMHET12 UF: Amenemhat (ang. ném. I. BT: listi piramis dinasztia. A dahsuri tört piramistól délkeletre található. (i. Mentuhotep expedícióját Vádi Hammamatban. s megalapította a 12.e. (i. I. I. piramisai téglapiramis RT: Amenemhet. A 16. HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: I. 1985–1795) (110. INTELMEI UF: Amenemhat.e.e.e. BT: Amenemhet. protodór oszlopai Amenemhet.) SN: A 12. Kereskedelmi kapcsolatokat folytatott Mezopotámiával és Elő-Ázsiával. Mentuhotep idején.és kőedények formálása. intelmei Amenemhet. (i. I. 1963–1786)( 150. dőlésszög 54° 27’ 44”. I.) Moeris2 (gör. II. birkózók láthatók a falfestményeken.e. A Delta nyugati határában erődítményeket emelt. oldalak hosszúsága 78. Felesége: Neferytateten. (. dinasztiából. gabonanyomtatás. Szeszósztrisz király uralkodásának 43. I. 12. I. téglapiramisa Fehér Piramis Hatalmas piramis White Pyramid (ang. Kaneferu. Nagyon megrongált piramis.) SN: Ő vezette III.

III. A piramis mellett a Labirintus maradványai. TITULUSA BT: királyi titulus RT: Amenemhet.e. Amenemhet egy szoborkolosszusának fejrésze. Amenemhet Dahsurban.e. Nevéhez fűződik a Fajum előállítása és a hawarai templom (labirintus) felépítése. III. IV. 310) (i. III. 1850–1800) (i.e. BT: Amenemhet. 1799–1787) (i. hogy ez a piramis III. hanem kényelmesen használható kézikönyv gyanánt. III. 1855–1808)(110.e. III. (i.e.e.e. Amenemhetet tükrözik. hawarai piramisának piramidionja AMENEMHET.e. 1878–1843) (i. dőlésszög 54-57°. Nagy rabszolgatartó birtokok alakulnak ki. majd a kész piramist mészkőlapokkal burkolták be. HAWARAI PIRAMISA SN: A magja a szikla volt. III. 1985–1795) (110. Anyja: Hetepi1. III. SZOBRAI BT: fáraószobor NT: Amenemhet. Hetepi1-től született fia: IV. 1787–1783) (i. III. (i. A 12.) BT: dinasztia. III.e. 1836–1817) Szithathor Szobeknoferu (i. Testvére: Szobeknoferu.e. 1850–1800) (i. 310) (i. dahsuri piramisa Amenemhet. 1855–1808)(110. BT: Amenemhet. 310) (i. 34 . 1798–1790) (i. Alapja 105×105m. 310) (i. 1855–1808)(110. III. MELLSZOBRA (MNM) SN: Fekete dioritból készült. hawarai piramisa AMENEMHET. de nem tankönyv alakjában.) Szeszósztrisz. 12. 1850–1800) (i. (i.(i. III. 1844–1797) (i. (i. 1844–1797) (i. III. az arcvonások egyértelműen III. III. III. Most kb. III.e.e. szobra (HM) Amenemhet.5 cm. dahsuri piramisa piramidion AMENEMHET.e. szobrai kolosszus RT: Amenemhet.e. III. 1798–1790) (i. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: III. 1855–1808)(110. 1772–1763) UF: Amenemhat.) Fekete Piramis SN: A 12.e. piramisai dahsuri piramis dinasztia 12. 1817–1772) AMENEMHET. E mű avat be bennünket az ókori egyiptomiak matematikatudományának titkaiba.5 m (ma 58 m). szobrai AMENEMHET.e. amely gyakorlati célokat szolgált. IV. Lányai: Neferuptah.) (i.) Amenemhet. SZOBRA (L: N 464) SN: A szobron bár nem található felirat.e. III. 1844–1797) (i. III.e. dahsuri piramisának piramidionja RT: Amenemhet. III. DAHSURI PIRAMISA UF: Black Pyramid (ang. 205) BT: Amenemhet. hozzátartozói RT: Amenemhet.e. piramisai hawarai piramis NT: Amenemhet. Nubhotepet.) Hetepi1 (ang. 1844–1797) (i. BT: Amenemhet. BT: Amenemhet. 1855–1808)(110.) Neferuptah Nubhotepet (ang. 30 m magas.(29) A külső és a belső északi kerítésfalak között de Morgan III. Neki tulajdonítják a híres “Labirintust”. 1817–1772) AMENEMHET. III. Ezt a templomegyüttest Petrie vizsgálta át. szoborkolosszusai Amenemhet. III. III. (i. III. Amenemhet két kolosszális szobrát.e. Főfelesége: A’at. Litikus homokkőből készült. 1855–1808)(110. amelyet szárított agyagtéglákkal építettek körbe. dinasztia szobrainak tipikus példája. 1772–1763) Hathorhetepet (ang. 1817–1772) AMENEMHET. III. és így a tó. III. DAHSURI PIRAMISÁNAK PIRAMIDIONJA BT: Amenemhet. III.eredményezte. 1763–1759) AMENEMHET. eredeti alapja 105×105 m (ma 102 m). amely a piramis déli részén kívül helyezkedik el. BT: Amenemhet III. TÉGLAPIRAMISA HAWARAI PIRAMISA AMENEMHET. (i. Szeszósztrisz. 1789–1786) (i. III. III. délre egy kis szatellit piramis romjai találhatók. 1850–1800) (i.e. III. BT: Amenemhet. DAHSURI PIRAMISÁNAK FOLYOSÓI SN: Egy föld alatti folyosó köti össze a király és a királyné sírkamráját. BT: Amenemhet. III. 1850–1800) (i. dahsuri piramisának folyosói Amenemhet. 1844–1797) (i.e. a Holtak Templomát Hawara közelében.e.e. hawarai piramisa Amenemhet.e. (cse.e. III. mert sötét színű nyerstéglából és bazaltból építették. hozzátartozói AMENEMHET.e. HAWARAI PIRAMISÁNAK PIRAMIDIONJA SN: 1894-ben találta meg Jacques de Morgan a piramis feltárása közben. Maakherure (ang. 12. III. PIRAMISAI BT: dinasztia. III. Hathorhetepet. Amenemhet síremléke. amely tételeket és bizonyításokat tartalmazta. szobrai Amenemhet. hawarai piramisa piramidion AMENEMHET. Eredeti magassága 81. IV. III. dinasztia idején építtette III.e. A matematika terén addig empirikus úton elért ismereteket összegyűjtötte és leíratta. dahsuri piramisa Amenemhet. A Moirisz-tavat összeköti a Nílussal. magassága 75m. mellékfelesége: Hetepi1. magassága 86. III. mint gyűjtőmedence óriási új területeket lát el vízzel és termékenyít meg. szobrai mellszobor RT: Amenemhet. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: III. III. III. 1894-ben Jacques de Morgan tárta fel. III. Amenemhet családjának 10 aknasírját fedezte fel.e. hozzátartozói dinasztia. 1888-ban Petrie jött rá. fáraó Szeszósztrisz. BT: Amenemhet. titulusa Labirintus AMENEMHET. AMENEMHET. hozzátartozói NT: Amenemhet.e. III. Amenemhet. III. piramisai téglapiramis NT: Amenemhet. mellszobra (MNM) Amenemhet. 12. III.e. piramisai NT: Amenemhet. Ez volt Egyiptom utolsó nagy piramisa. III. Szithathor. IV. fejszobra (BM) Amenemhet. (i. SZOBORKOLOSSZUSAI SN: Fajjúmban állították fel III. III.e. III.e. SZOBRA (HM) SN: A Hermitage Múzeumban található. Azért kapta a Fekete Piramis nevet. III.e. 1963–1786)( 150. 310) (i.e. 310) (i. dahsuri piramisa folyosó AMENEMHET. fejlesztik és bővítik az öntözőberendezéseket. 1985–1795) (110. III. 1817–1772) NT: A’at (ang.e. III.e. 1799–1787) (i. HALOTTI TEMPLOMA LABIRINTUS AMENEMHET. egy III. Az akna keleti végét Hór1 vette tulajdonába. III. (i. amelyet a görög történészek még a piramisokat is felülmúló csodának írtak le. 1872–1853) (i. FEJSZOBRA (BM) SN: Bubasztiszból származik Naville 1886-89-es ásatásából. amely ma a Kairói Egyiptomi Múzeumban látható.e. 310) (i.e. 1963–1786)( 150. 1817–1772) AMENEMHET. 1850–1800) (i. 1844–1797) (i. 1817–1772) AMENEMHET. III.e. szobrai fejszobor AMENEMHET. IV. Petrie feljegyzéseiből rekonstruálták az egyik szobor képét. IV. (i. 1878–1841) (i. BT: Amenemhet. 310) (i. Amenemhet. szobrai dioritszobor AMENEMHET. Szobeknoferu. szobra (L: N 464) RT: Amenemhet. 205) fáraó NT: Amenemhet.e. akinek múmiáját egy fakoporsóban találták meg a sírban. BT: Amenemhet. a Magyar Nemzeti Múzeumban látható.

e. ném.) SN: III.) (i.) Amenope (ang.) Amunemope (ang. 13. (ang. Ramszesz épületein végzett munkák és a Medjay polgárőrség parancsnokának főnökévé.e. 1786–1633) (150. 1782–1650) fáraó RT: Amenemhet. Később az idegen földek követe lett.e.e. 35 cm magas. 1786–1633) (150. BT: Amon isten atyja Neferhotep4 hozzátartozói AMENEMIPET (ang.e. Pszuszennész fáraó lányának házasodása után visszaengedték ezeket a szembeszállókat. Neferhotep4 apja. BT: Amon marháinak felügyelője főadminisztrátor NT: Amenemhet Surer hozzátartozói RT: Amenemhet Surer sírja AMENEMHET SURER HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Ith-taui..) (i. VI.) BT: dinasztia.) Amenophtis (ang. Elephantineben találták. fáraója.) Amenikemau BT: dinasztia. (cse. és 17.) AMENEMOPET AMENEMOPET5 AMENEMOPET TJANEFER AMENEMIPET TJANEFER (ang. 206) (i.) AMENEMIPET PAIRY (ang.e. 1043–1039) UF: Neferkarehikwast (ang.e. 13. Taniszban született. BT: festők NT: Amenemhotep hozzátartozói AMENEMHOTEP HOZZÁTARTOZÓI BT: Amenemhotep NT: Amonnaht AMENEMIB (ném. BT: Ameneminet2 NT: Wennefer2 (ang. 1786–1633) (150. 1763–1759) AMENEMHET.e.e. VIII. 13.e.e. Később kineveztetett a II. mellszobra AMENEMHET V.e. Ramszesz közeli társa. len. Thutmózisz fáraó fegyvervivőinek felügyelője a 18.) Amenophthis (gör. 1789–1786) (i.Amenhotep és Aj idejéből a 18. piramisa AMENEMHET. Amenhotep templomainak 20.e. 1279–1213) AMENEMINET2 SÍRJA UF: TT381PM BT: gurnet murai sír RT: Ameneminet2 (ang.. 1799–1787) (i. dinasztiából.e. akit Imiszeba is alkalmazott. BT: írnok AMENEMINET1 SÍRJA UF: TT58PM SN: Egy korábbi ismeretlen emberé volt ez a sír. Pszuszennész sírjának második kamrájában találtak rá. Öreg és beteges emberként került trónra.) UF: Amenemonet (ném.) AMENEMHEB AMENEMINET1 (ang.. Anyja: Mut-Tuy2. I. Pszuszennésszel társuralkodóként kormányzott. 1782–1650) fáraó AMENEMHET. amelybe Ameneminet beletemetkezett. Hivatali karrierje akkor kezdődött.) AMENEMINET3 (ang.e.) (i. PIRAMISA SN: Befejezetlen piramis Dahsurban. BT: dinasztia. (i.) (i. 1786–1633) (150. 1772–1763) NT: Amenemhet.e. (i.BT: Amenemhet.) AMENEMINET (ang.) Surero (ang. dinasztiában. Amon isten atyja a 18..e.) AMENEMINET4 SN: Takhat3 férje. (i. 1085–945) fáraó RT: Amenemope1 szarkofágja AMENEMOPE1 SZARKOFÁGJA SN: I.) AMENEMHET SURER SÍRJA UF: TT48PM BT: Khokha-sír RT: Amenemhet Surer AMENEMHOTEP SN: Deir el Medine-i festőművész.) Mut-Tuy2 (ang. piramisai AMENEMHET SURER UF: Amenemhat Surer (ang. spa. BT: dinasztia. 1786–1778) UF: Ameny Intef IV (ang. 13. aki a nyugati oázisba száműzte őket.) SN: Főadminisztrátor. spa.e.) (i. 1850–1800) (i.e.e.) Usermare-setepenamun2 (ang.) Usimara-setpenamun Amenemope-meramun (ol.5 cm × 20 cm széles. spa. VIII. 21. talán I. V. Civil háborúk dühöngtek a thébai területen. dinasztia 2. 1782–1650) fáraó AMENEMHET. BT: felügyelő RT: Amenemope2 koporsója 35 . gör. (cse. V. 1787–1783) (i.) SN: A 21. VII. 1798–1790) (i. ol. dinasztiában.) AMENEMOPE1 (i.e. VIII. aki számos posztban szolgálta a királyt. (i. 1782–1650) fáraó RT: Amenemhet. fáraója.) Amenemopet (ang. 1844–1797) (i... 1855–1808)(110. len. amikor kinevezték a király hintósának és lova felügyelőjének. Később. 21. BT: mellszobor AMENEMHET.e. MELLSZOBRA SN: A Kunsthistorisches Múzeumban látható.) AMENEMNISU (ang. BT: gurnet murai sír RT: Ameneminet3 (ang.e.) SN: II. BT: befejezetlen piramis dahsuri piramis dinasztia.e. 13. A fáraó nevét a környéken talált alabástromvázák felirataiból következtették ki.. III.) Surer (ném.(i.e.) BT: dinasztia. (i. dinasztia 4. 206) (i. BT: Amenemhet Surer NT: Ith-taui (ang.) (spa. (i. 993–984) UF: Amenemipet1 (ang. 206) (i.) SN: A 21. „A festők elöljárója”. (cse. 206) (i. cse. BT: hintós hírvivő íjász munkafelügyelő Wennefer2 hozzátartozói NT: Ameneminet2 hozzátartozói RT: Ameneminet2 sírja Medjay milícia AMENEMINET2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Wennefer2. 1769–1765) UF: Amenej Kemau (cse. IV. (i. 1770–1769) BT: dinasztia.) Nephercheres2 (ang.) Szobeknoferu (i. BT: szarkofág AMENEMOPE2 SN: I. 1085–945) fáraó Tentamun1 hozzátartozói AMENEMONET (ném.) SN: Templomi írnok a Ramesszida korban. BT: wab-pap RT: Ameneminet3 sírja wab-papja a AMENEMINET3 SÍRJA UF: TT277PM SN: A gurnet murai nekropolisz keleti részén található. dinasztia végéről.e. Amon marháinak felügyelője III. szembeszálltak a királlyal. spa.) (i... 1817–1772) Hetepi1 (ang. 1778–1770) UF: Seankhibre (spa.. BT: seikh abd el-gurnai sír AMENEMINET2 (ang. 310) (i.e.

len. ném. Felesége: Weretmaetef. BT: emberalakú koporsó RT: Amenemope2 AMENEMOPE3 UF: Amen-em-apt (ang. dinasztiából. a Louvre-ban... spa. ném.. len. Amenhotep déli vezíre és Théba polgármestere a 18. BT: írnok RT: Amenemopet1 sírja AMENEMOPET1 SÍRJA UF: TT177PM BT: Khokha-sír RT: Amenemopet1 AMENEMOPET2 (ang. BT: Mose4 hozzátartozói AMENEMOPET1 (ang. BT: polgármester Szennefer1 hozzátartozói vezír NT: Amenemopet5 hozzátartozói RT: Amenemopet5 sírjai AMENEMOPET5 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Jahmesz Humay. Ramszesz idejében.) SN: A 19. spa. A szöveg kisebb részei számos helyen található meg: a Torinói Egyiptomi Múzeumban. BT: Amenemope3 NT: Kanaht AMENEMOPE3 INTELMEI UF: Instructions of Amenemope (ang. spa.) Pairi3 (ang. III. Fia: Paszer4. dinasztia idejéből.) UF: Amenemipet2 (ang. spa. és a jóságról. önkontrollról. amely a múmia testét átszelő kötéseket hivatott utánozni. Ő a szerzője a leghíresebb egyiptomi bölcsesség könyvének. NT: Amenemope3 hozzátartozói RT: Amenemope3 intelmei AMENEMOPE HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Kanaht. ném. Szeszósztrisz idejéből egy isteni feleség főudvarmestere az egyik Amon templomban.. hogy bízzon az istenben.. A Macquarie Theban Tombs Project keretében végeztek feltáró munkálatokat 1996-97-ben Karin Sowada vezetésével. ami nyugalmat ad és megszabadítja az aggodalmaktól.. dinasztiában I. len. dr. dinasztiából. amelyet Amenemope3 intelmei néven ismerünk.) AMENEMOPET2 TT215PM-ÖS SÍRJA UF: TT215PM BT: Amenemopet2 sírjai RT: Amenemopet2 (ang. ném.) SN: Mose4 fia a 20. spa. és IV.) AMENEMOPET5 UF: Amenemipet (ang. A szöveg majdnem hiánytalanul egy kéziratban (BM 10474) található meg a British Múzeumban.) UF: Amenemipet (ang. a Puskin Múzeumban.. spa. BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemopet3 Ockinga.) SN: II. dinasztia idején. BT: Amenemopet4 (ang.. spa. A párizsi Louvre-ban egy írótábla található részletekkel Amenemope3 intelmeiből.. Anyja: Aniy. dinasztiából. Ramszesz idejéből. Széthi halotti templomában. dinasztia idejéből származik.) AMENEMOPET4 SÍRJA UF: TT41PM TTB4 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemopet4 (ang. ném. Boyo AMENEMOPET4 (ang.) AMENEMOPET5 KV48-AS SÍRJA UF: KV48 SN: Edward Ayrton és Theodore M.) SN: Akhmimi lakos a 20. ném. valamint megerősítették a falon lévő festményeket és acélkerettel támasztották alá a hosszú csarnok mennyezetét. Testvére: Szennefer1.... Középen függőlegesen és vízszintesen négy aranyozott csík szeli át. megőrző munkálatokat is folytattak.) SN: Amon-pap a 20. A fejrészt berakásos szemek teszik élethűvé. Davis találta meg 1906ban a sírt a Királyok Völgye1 keleti részében.) BT: A kincstár felügyelője a 18.AMENEMOPE2 KOPORSÓJA SN: A koporsó testrésze feketére festett. Min és Ízisz prófétáinak felügyelője. len. Észak és Dél magtárainak felügyelője.) UF: Amenemipet (ang.) SN: Ebben a könyvben tanácsokat ad a becsületességről.. egy osztrakonon Kairóban..) Amenemipet Pairy (ang. ném. BT: deir el-medinei munkás királyi írnok RT: Amenemopet2 sírjai AMENEMOPET2 SÍRJAI BT: deir el-medinei sír NT: Amenemopet2 TT215PM-ös sírja Amenemopet2 TT265PM-ös sírja RT: Amenemopet2 (ang. Anyja: Nub. A 18..) AMENEMOPET3 (ang.. becsületről.) UF: Amenemipet Ipy (ang. Ramszesz és I. amely Dra Abu el-Nagában található.) AMENEMOPET2 TT265PM-ÖS SÍRJA UF: TT265PM BT: Amenemopet2 sírjai RT: Amenemopet2 (ang.. Thutmózisz idején. dinasztia idején II. egy töredékes papiruszon Stockholmban.) Paszer4 Szennefer1 Weretmaetef (ang. Feljegyzéseket készítettek a kisebb leletekről és konzerváló. BT: Amon-pap RT: Amenemopet3 sírja 3 AMENEMOPET3 SÍRJA UF: TT148PM SN: Pierre Montet fedezte fel 1940-ben ezt az akkor még érintetlen sírt. Boyo Ockinga igazgatásával. dinasztiában IV.) UF: Amenemipet (ang.) NT: Nedzsmet2 Nefertiu (ang. spa. Arra tanítja.) SN: Az Igazság írnoka a Ramesszeumban a 19. BT: felügyelő főudvarmester NT: Amenemopet4 hozzátartozói RT: Amenemopet4 sírja AMENEMOPET4 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Nefertiu. BT: Budge papirusz intelem RT: Amenemope3 Budge papirusz (BM: BM 10474) AMENEMOPE4 (ang.. BT: felügyelő kincstárnok RT: Amenemopet6 sírja 36 . BT: Amenemopet5 sírjai Királyok Völgye1 sírjai AMENEMOPET5 SÍRJAI BT: sír NT: Amenemopet5 KV48-as sírja Amenemopet5 TT29PM-es sírja RT: Amenemopet5 AMENEMOPET5 TT29PM-ES SÍRJA UF: TT29PM BT: Amenemopet5 sírjai seikh abd el-gurnai sír AMENEMOPET6 (ném. Felesége: Nedzsmet2. aki egy szent bárkán volt ábrázolva I.. BT: Amenemopet5 NT: Jahmesz Humay Nub (ang.) SN: Királyi írnok Deir el-Medinében a 19.

) SN: Palotai hivatalnok.) SN: Deir el-medinei kézműves a 19.. II. Több figyelemreméltó leletet hoztak a felszínre. Az írnoki palettában három szín maradt meg: piros.) AMEN-HIR-KHOP-SHEF (ang. Thutmózisz idején. BT: főnök RT: Amenemopet8 sírja AMENEMOPET8 SÍRJA UF: TTA18 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemopet8 (ném. dinasztiából. ném. Az 5... kartonázst.–IV. írnoki palettát.) AMENEMOPET9 (ang...) AMENHEMET I–IV (své. dinasztiában.) SN: Egyik fennmaradt címe: „Az első munkacsoport vezetője”. hozzátartozói AMENEMUYA2 (ang. A fausébtit lakkréteggel vonták be.) AMENEMOPET7 (ném. I. BT: felolvasó pap wab-pap RT: Amenemuya2 sírja AMENEMUYA2 SÍRJA UF: TT270PM BT: gurnet murai sír RT: Amenemuya2 (ang.) AMENEMWIA (ang.) UF: Amenemipet (ang. spa.) Merimaat5 Ta-amenthu (ang. spa. ném. A Dzsehutimesz1 sírnál régebbi keltezésű. Eléggé porlékony állapotban találták. AMENEMHET. I. amely az idő folyamán meglehetősen besötétült.) SN: Ptah-Szokarisz wab-papja és 19.. spa.) UF: Amenemwia (ang. Továbbá előkerült még egy szenet játék kerek bábfigurája.) AMENHIRKHOPSHEF (ang.) MUT ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) AMENMESZ AMENEMUYA1 (ang. dinasztiában.) Amenemweskhet (ang.) AMENEMOSE (ang. kabinetek felügyelője a 18.) SN: II. ném. Egy múmia került elő a sírból. 3. Az alsó helységekből csigák segítségével hordták ki a törmeléket. ném. BT: munkafelügyelő RT: Amenhotep3 sírja AMENHOTEP3 SÍRJA UF: TT73PM BT: seikh abd el-gurnai sír AMENHOTEP4 (ang. spa. spa.AMENEMOPET6 SÍRJA UF: TT276PM BT: gurnet murai sír RT: Amenemopet6 (ném.. de valószínűleg kékeszöld színű volt. ném. spa.) AMENEMOPET RT: Amenemwaskhet sírja AMENEMWASKHET SÍRJA UF: TT62PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemwaskhet AMENEMWESKHET (ang.. Ramszesz idején. ezért ideiglenesen a Dzsehutimesz1 sírjának előterében helyezték el.) Amon-em-wia (ang. spa. Ramszesz egyik fia. hogy az egyik sír belsejéből át lehet jutni a másik síréba. A negyedik szín kiesett. dinasztia idején.. Amenhotep dadája. III. dinasztiából. ném. BT: Amenhotep1 NT: Baket1 AMENHOTEP1 SÍRJA SN: Dzsehutimesz1 sírjának közvetlen szomszédságában fekszik. BT: Amenhotep4 (ang.) Amenemopet Djehutynefer (ang. dinasztiában. mivelhogy a sírrablók áttörték a két sír közötti falat.) AMENET1 (ang. spa. valamint fából és fajanszból készült usébti is. spa. Az 1997-es szezonban kezdték el itt a feltárási munkát Kákosy László vezetésével. BT: könyvelő RT: Amenemopet Tjanefer sírja AMENEMOPET TJANEFER SÍRJA UF: TT297PM BT: asasifi sír RT: Amenemopet Tjanefer (spa..) UF: Amenemipet Tjanefer (ang.) SN: A két nagy obeliszk munkafelügyelője a 18.. spa.) AMENHOTEP1 (spa. Fia Merimaat5. Anyja: Ta-amenthu.) SN: Amon magtárainak könyvelője a 18. helyiségből kanópuszmaradványok.) TJANEFER (spa. BT: felügyelő hivatalnok felolvasó papja a AMENHOTEP2 (ném. BT: herceg Ramszesz. BT: kincstári írnok RT: Amenemopet7 sírja AMENEMOPET7 SÍRJA UF: TT374PM BT: Khokha-sír RT: Amenemopet7 (ném.. spa.. amely sárga alapú (Ramesszida típusú) koporsóban nyugodott..) NT: Amenthu (ang. spa. koporsódarabot. spa.) UF: Amenemwia (ang. sárga és fekete.) AMENEMUYA3 UF: Amenemwia (ang.) SN: Kenamun1 apja.) AMENEMWASKHET (ang. amely valószínűleg alabástromból készült.) 37 .) HUJA AMENHOTEP3 (ang. dinasztiából való.) UF: Amenemwaschet (ném..) SN: Az írnokok főnöke Amon birtokain a Ramesszida korban.) SN: Amon termelési területeinek és raktárainak felügyelője a 18.) UF: Amenemipet (ang.) AMENEMWASKHET (ang. II.) AMENEMOPET8 (ném. dinasztiában Hatsepszut1 idején. miniatűr fahajó modellt (pár cm).) AMENEMUYA (ang. Thutmózisz idejéből. AMONHERHOPESEF AMONHERHOPESEF AMENEMWASKHET (ang. a 18.) AMENET2 (óei. Amenhotep sírjának oldalhelyiségeibe több generáció is temetkezett. Pl.. III.. BT: Kenamun1 hozzátartozói AMENEMOPET DJEHUTYNEFER (ang. edénydarabok kerültek elő.) SN: Kincstári írnok a Ramesszeumban a 19. ném. olyannyira. BT: deir el-medinei kézművesek RT: Amenemuya3 sírja AMENEMUYA3 SÍRJA UF: TT356PM BT: deir el-medinei sír RT: Amenemuya3 AMENEMWASCHET (ném..) Amon-em-wia (ang. BT: munkafelügyelő NT: Amenhotep1 hozzátartozói RT: Amenhotep1 sírja AMENHOTEP1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Baket1. BT: Amenthu hozzátartozói felügyelő NT: Amenhotep4 hozzátartozói RT: Amenhotep4 és Amenemhet5 sírja AMENHOTEP4 ÉS AMENEMHET5 SÍRJA UF: Amenemhet5 sírja TT122PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet5 AMENHOTEP4 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Amenthu. egy nagyobb méretű szobor alapzatát... BT: thébai sír AMENEMOPET TJANEFER (spa.

BT: főorvos RT: Amenhotep9 sírja AMENHOTEP9 SÍRJA UF: TT415 BT: thébai sír RT: Amenhotep9 AMENHOTEP10 (ang. 1539–1514) (i. I. ném. BT: ácsok felügyelője RT: Amenhotep12 sírja AMENHOTEP12 SÍRJA UF: TTC1 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenhotep12 (ang. 311) (150..e. BT: magtárfelügyelő RT: Amenhotep5 sírja AMENHOTEP5 SÍRJA UF: TT294PM SN: Amenhotep5 sírját később Rema vette birtokba. Jahmesz és Ahmesz-Nefertari 3. Ramszesz idején. dinasztiából.. ném.. 311) (150. II. (spa. I. (i. I. BT: kincstárnok RT: Amenhotep13 sírja AMENHOTEP13 SÍRJA UF: TTC3 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenhotep13 (ang.. BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenhotep. ném.. Az egyiptomiak Mitanni határához érkeztek. spa. spa. Ramszesz idejében a 19.AMENHOTEP5 (ang. hozzátartozói 38 .. Amenemhet piramisának nyugati oldalánál Dahsurban fedezte fel Jacques de Morgan 1894-ben.) (i. 1550–1397 fáraó Thutmózisz.) SN: Tentipet isteni feleségeinek felügyelője a háremben a 20.) a 18. SÍRJA UF: AN B SN: I. spa. 1570–1293) (i. Feleségei: Szenszeneb2.) SN: Tanisz1 polgármestere a 18.. II. dinasztiában IV. din. amely a lázadó ázsiai népek leverésére irányult. Anyja: Ahmesz-Nefertari. Amenhotep idejéből. I.) SN: I. gyorsan véget ért.) AMENHOTEP6 (ang. ahol a hercegek a fáraó elé járulva kértek kegyelmet. I. dinasztiában. Amenhotep az elsők között volt. 1567–1320) (i. BT: Amenhotep. aki szakított az addig szokásos feltűnő temetkezési szokásokkal. (i. SN: Ereje nagy részét nem a háborúkra fordította. spa. Ahmesz-Meritamon Ahmesz-Nefertari Jahmesz.. spa.e. BT: Pabasa4 hozzátartozói wab-pap AMENHOTEP9 (ang. ném.. ném. Ő alapította Deir el-Medinét.e. 1550– 1525) (i.. (i.. aki testvére is volt egyben.) SN: Ramosze1 testvére és Merietptah apja a 18. ném.) Amenhotep Hekaiunu Amenhotpe II (ang. I. hozzátartozói dinasztia.) SN: Könyvelő a 18. spa.) SN: Megbízott kincstárnok a 18. BT: Ramosze1 hozzátartozói AMENHOTEP18 UF: Amenhotep kancellár SN: II. (ang. Pabasa4 és Taweretemheb fia II. dinasztiából.. dinasztiából.. AMENHOTEP14 SÍRJA UF: TT127K BT: thébai sír AMENHOTEP15 SÍRJA UF: TT336K BT: thébai sír AMENHOTEP16 SN: Rehmiré és Merit2 fia a 18.) AMENHOTEP8 (ang. hozzátartozói NT: Amenhotep.e.) SN: Wab-pap.. BT: Khokha-sír RT: Amenhotep5 (ang. 1525–1504) (110. I. dinasztiában. Három hadjáratot indított Szíriába. fia. Thutmózisz korából. ném. Ahhotep. Ahmesz-Meritamon.. BT: polgármester RT: Amenhotep11 sírja AMENHOTEP11 SÍRJA UF: TTA19 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenhotep11 (ang. 205) AMENHOTEP. BT: dahsuri sír AMENHOTEP. 1526–1512) (i.e. dinasztiából.) AMENHOTEP12 (ang. ném. (ang. 1525–1504) (110.e. BT: wab-pap RT: Amenhotep6 sírja AMENHOTEP6 SÍRJA UF: TT345PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenhotep6 (ang. spa. 1552–1306) (i. 1525–1504) (110..) élt kancellár..e.e. dinasztiában. I sírja kom ombói templom AMENHOTEP. ném.e.) Amenophis I (ang. III.e.) Amenóphisz. BT: kancellár RT: Amenhotep18 sírja AMENHOTEP18 SÍRJA SN: II. III.. ném. BT: könyvelő RT: Amenhotep10 sírja AMENHOTEP10 SÍRJA UF: TTA7 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenhotep10 (ang..) Amenophis II. spa. hozzátartozói Thutmózisz. 1493–1481) AMENHOTEP. II. ném.. 1580–1558) (i. 1450–1412) UF: Aaheperuré Akheperure (ang. II... spa. ném. spa.. 18. spa.e.) AMENHOTEP7 (ang. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. spa. 1530–1504) Szenszeneb2 Thutmózisz.) Rema (ang.e. spa. 1550–1397) fáraó Jahmesz. 1552–1306) (i.) (i. Amenhotep idején.. 205) UF: Amenhotpe I (ang. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói dinasztia. ezek során azonban fel kellett adnia az Orontész és az Eufrátesz között fekvő területeit. Az első. spa. hozzátartozói RT: Amenhotep..e.) SN: Főorvos a 19.e. Jahmesz. 1570–1293) (i. Fia Szenszenebtől2: I. ném. 205) NT: Ahhotep. BT: Amenhotep.. 1567–1320) (i. BT: Rehmiré hozzátartozói AMENHOTEP17 (ang. dinasztiában.) (i. (ang. 18. dinasztiában II.. spa. 1525–1512) (i.. Amenhotep idején. (spa..e....e. Két másik hadjáratát közvetlenül Mitanni ellen vezette. Amenemhet idejében (12. 311) (150.) SN: Amon ácsainak felügyelője III.) AMENHOTEP13 (ang.. spa. spa. (i. I.. 1570–1546) (i.) SN: Wab-pap a 18. és sírját 120 könyök mélyen a sziklába vájatta. III.e. spa.. II. BT: háremtisztségviselő RT: Amenhotep7 sírja AMENHOTEP7 SÍRJA UF: TT346PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenhotep7 (ang. I. ném.e. ném.) (i.) SN: Amon magtárainak felügyelője a 18. spa. ném. Thutmózisz.) AMENHOTEP11 (ang. I.e.e. hozzátartozói NT: Amenhotep. dinasztia idején I.

sírja Amenhotep. és Teje1 fajansztáblája Amenhotep. HALOTTI TEMPLOMA AMENÓPHIUM 39 . FAKOPORSÓJA SN: Ezt a fakoporsót III. ÁGYASAI SN: III.e. sírfelirata RT: Amenhotep. II.. spa. Egyiptom hatalmi súlya érdekében szövetséget kötött Mitannival a hettiták ellen.e.(139. A szobor jobb oldala a fül alatti résztől felfelé harántosan letörött. II. BT: Amenhotep. Hapu fia RT: Amenhotep.e. III. Itt találja meg Loret III. hogy monumentális épületek eddig soha nem látott sorát emelje. III. Amon isten tiszteletének központjai. a rajtuk található hieroglifák az Amduat Könyvének teljes szövegét tartalmazzák. III. spa. SÍRJA UF: KV35 SN: A Királyok Völgyében a 35-ös számú sír. sírja sírfelirat AMENHOTEP. sztéléje Amenhotep.e. aztán pedig átvitték a Kairói Egyiptomi Múzeumba.e. II. LEVELE USZER-SZATET-HOZ SN: II. Ma a British Múzeumban őrzik. Amenhotep nevével Juja és Tuja1 sírjában találták meg. kápolnája Amenhotep. Ramszesz szarkofágjában II.1402– 1364) (i. Azzal dicsekedett. 1390–1352)(1. hogy uralkodása első 10 évében 102 vad oroszlánt ejtett el. 60 méter hosszú.e. II. de ezek az ellentétek mindvégig a felszín alatt maradtak.) NT: Meritré1 Thutmózisz. évében tavat ásatott főfelesége. Ez az időszak volt az Újbirodalom virágkorának csúcspontja. III. 24.1402– 1364) (i.e. a későbbiekben a napfelkeltekor megszülető életet ábrázolja. III.1402– 1364) (i. háremhölgyei királyi ágyas AMENHOTEP. spa. II.e. A múmiát 1928-ig a sírban állították ki. BT: építész NT: Amenhotep. II. III. II. SÍRFELIRATA SN: A sárgás árnyalatú falak a friss papirusztekercset utánozzák. (ang. 1382–1344) AMENHOTEP.e. spa. Amenofisz. nem volt olyan külső fenyegetés. dinasztia 9. 1898 márciusában fedezte fel Victor Loret. 1567–1320) (i. II. 1417–1379) (i. III. FEJSZOBRA (MM: 3425) SN: Kvarcitból készült.. 311) (i. III. Amenhotepet III. III. emlékszkarabeuszai Amenhotep. II. 311) (i. (i. II. Egy núbiai lázadástól eltekintve. 1450–1412) (spa. 1390–1352)(1.e. (i. Amunhotep III (ang. BT: sírrablás AMENHOTEP. aminek megjelölésére szolgált ez a fajansztáblácska. III. nov. amely mellett szép üdülőtó feküdt. építészei AMENHOTEP. 1382–1344) Amenhotep. Amenhotep arra használta a birodalom gazdagságát. III. BT: fakoporsó RT: Amenhotep. (i. amelyet képek magyaráznak. III.e. mint a karnaki és luxori templomegyüttesek. ÉPÍTÉSZEINEK NAPÉNEKE SN: Az elején álló részben még keverednek az ősi elképzelések. II. levele Uszer-Szatet-hoz AMENHOTEP. melyet hadvezérei vertek le. TEMPLOMA BT: nyugat-thébai templom AMENHOTEP. MÚMIÁJA SN: A sír felfedezésekor (1898) a kvarcit szarkofág még őrizte a fáraó érintetlen múmiáját. (ang. III. III. 1390–1352)(1.1402–1364) (i. SÍRRABLÁSA (1901.e. 6) Anyja: Meritré1.e. 1392–1355) (i. ágyasonként 40 kit ezüstért. BT: dinasztia. templomai elephantinei templom peripterosz AMENHOTEP. háremhölgyei Amenhotep. III. nyaka körül mimózafüzérrel. 1450–1412) Amenhotep. III. Uralkodását a béke. (i. hozzátartozói RT: Amenhotep. (ang. III. fakoporsója Amenhotep. Amenhotep figyelmezteti benne Uszer-Szatet-ot.. 311) (i. sírja AMENHOTEP.) Amenophisz. amely az amúgy sem túl harcias uralkodót háborúra kényszeríthette volna. III.) (i. Ekkor az egyiptomi hatalom a mai Szudántól a modern Irakig terjedt. Uralma alatt nem vezetett hódító hadjáratokat. BT: fáraó-múmia RT: Amenhotep. a fényes fővárosban székelő udvarában a nők nagy szerepet játszottak.e. 1479–1425) (110. Thutmózisz. Uralkodásának 11.e.e.e. III. 1417–1379) (i. Gyakran töltötte itt szabadidejét.e. 1417–1379) (i. behatoltak a sírba és elvitték a fáraó ékszereit és amulettjeit. hogy óvakodjon a núbiai néptől és a varázslóktól. III. III.e. III. múmiája Amenhotep. BT: Amenhotep. III. Széthi szarkofágfedelével lezárva. III. Malqatában. BT: Királyok Völgye1 sírjai királysír NT: Amenhotep.) Amenophis III (ang. 1450–1412) Uszer-Szatet AMENHOTEP.e. 1450–1412) Amenhotep.. Amenhotep egy Milkilu nevű kánaánita hercegtől rendelt 40 ágyast.) SN: A 18. III. 204) AMENHOTEP. Fényűző életmódjához illő pompás palotát építtetett Théba nyugati részén. amelyet még a 21.(i. EMLÉKSZKARABEUSZAI SN: Ezeken örökíti meg a nem rangjabeli Tejével kötött házasságát. II. Ide volt 13 fáraó-múmia elrejtve. BT: emlékszkarabeusz RT: Amenhotep. 311) (i. III.e. 1382–1344) UF: Amenhotpe III (ang. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja III. (i. 1417–1379) (i.) Heqawaset (ang. II. 311) (1.e.) (i.e. (ang. Ez azonban az ő idejében még nem éreztette hatását. 1570–1293) (i. II. Teje1 részére.) (i. temploma AMENHOTEP. II.RT: Amenhotep.e. A harci dicsőség helyett a vadászatban lelte örömét. ÉPÍTÉSZEI SN: Köztük volt egy ikerpár. BT: napének RT: Amenhotep. a jólét és a fényűzés jellemezte. Uralkodása alatt már óriási ellentétek feszültek a király és az egyre nagyobb hatalomra törő Amon-papság között. 1392–1355) (i. III. dinasztia papjai rejtettek el az akkori sírrablók elől. III. A tartományokból befolyó adók és ajándékok növelték az ország gazdagságát. Amenóphisz. BT: levél RT: Amenhotep. III. Thébában.e. BT: Amenhotep. ÉS TEJE1 FAJANSZTÁBLÁJA SN: Egy szikomor és egy baku fa párbeszédét tartalmazhatta a tekercs. 1552–1306) (i.) Nebmaatre2 (ang. III. III. III. 1382–1344) AMENHOTEP. építészei Amenhotep. királya volt.e. 1392–1355) (i. Oroszlánvadászatainak sikereiről az előkelők között szétosztott emlék-szkarabeuszok feliratain számolt be. templomai Memnon-kolosszusok AMENHOTEP. II. úgyhogy a birodalom expanzív lendülete és összetartó ereje lassan meggyengült.) SN: Fegyveres rablók megtámadták az őröket. 18. 1550–1397) fáraó Teje1 hozzátartozói Tutankhamon hozzátartozói NT: Amenhotep. akik egy napéneket hagytak ránk egy sztélén. nem kereste fel tartományait. 1392–1355) (i.) (i.e. BT: fajansz tábla AMENHOTEP. építészeinek napéneke AMENHOTEP. II. III. BT: Amenhotep.e. 1390–1352)(1.e. szobrai fejszobor kvarcit szobor AMENHOTEP. ELEPHANTINEI TEMPLOMA BT: Amenhotep.

311) (i. A falak alsó részén a stilizált növények a termékeny nílusi föld dús növényzetét. Az oszlopcsarnok építését Tutankhamon idejében kezdték el az Opet fesztivál nagyszerű jeleneteivel. a pálmák koronáját vagy a papiruszsást. 1400–1390) (1.e. luxori temploma 40 . Ventiu. Apja: IV.e. díszítése pedig az ország természeti világát igyekezett visszaadni. 1372–1354) (i. Thutmózisz volt. ágyasai Giluhepa AMENHOTEP.) Ízisz4 Kiya Maketaton Meritaton Mutemwia1 Nebetah Siatum (ang. akik közül a legszebbek háremhölgyek lettek. melyeket Mohamed Ali pasa 1819-ben Franciaországnak ajándékozott. III. Maketaton.e. Ekhnaton. Első felesége: Teje1. KÁPOLNÁJA SN: Elephantinéban állt. (ang. A thébai teremtéstan a templomot az isteni Nyolcasság keletkezési helyének tekintette. 1390–1352)(1.e. templomai Amon-templom nyugat-thébai templom NT: Amenhotep. BT: Amenhotep.) Szemenhkaré Szitamon1 Teje1 Thutmózisz Thutmózisz. 1392–1355) (i. Thutmózisz kápolnája állott. III.AMENHOTEP. Amenhotep sírjában találta meg III. III. (i. III. III. Szitamon1-tól született fia: Szemenhkaré. luxori templomának papiruszoszlopai AMENHOTEP. Giluhepa. III. 1450–1412) (spa. valamint a fáraó 16 szobra díszíti. kapuja aranyberakásos fából épült. (1. Az Amenhotep.e.e. III. Ramszesz két obeliszket is állíttatott a pülon elé. II. (i. BT: Amenhotep. Kiya. Amenhotep nevét mutatják.e. luxori temploma oszlopcsarnok RT: Amenhotep. luxori templomának bárkaszentélye Amenhotep. melynek elszállításáról a franciák 1980ban végleg lemondtak. 1822-ben elrombolták.e. luxori templomának obeliszkjei Amenhotep. ahol III. Erről a testen lévő bőrtöbblet miatti gyűrődések árulkodtak. 1382–1344) Amenhotep.e. a lótuszkötegeket utánzó oszlopok a folyó menti lápokat vagy pálmaligeteket idézik. III. Amenhotep Mitanni állam királyától a királyleánnyal együtt 317 hölgyet is kapott ajándékba. Amenhotep jelentékenyen kibővített új épületet emelt helyébe. II.1402– 1364) (i.) Amenhotep. spa. hozzátartozói háremhölgy NT: Amenhotep.1402– 1364) (i. azt bizonyítja. 1392–1355) (i. a sötétkékre festett mennyezetet pedig..e.1402– 1364) (i. spa. háremhölgyei Baketaton Ekhnaton (i. spa. Ramszesz szarkofágjában II. Második felesége: Szitamon1. LUXORI TEMPLOMA UF: Amon Déli Háreme luxori Amon-templom luxori templom SN: A Nílus keleti partján épült. Ő építette a nagy udvart és az oszlopcsarnokot. 311) (i. melyet Nagy Sándor építtetett újjá. LUXORI TEMPLOMÁNAK PAPIRUSZOSZ– LOPAI SN: 18m magas és 10 m kerületű oszlopok.e. 1417–1379) (i.e. III. Széthi sírjába helyezték.. 1382–1344) AMENHOTEP.e. III. (ang. Hentaneb. III. LUXORI TEMPLOMÁNAK PÜLÓNJA SN: Ennek homlokzatán látható a kádesi csata története. Az ő udvarát két sorban 74 papirusz formájú oszlop. Ramszesz hatalmas udvart építtetett a templomhoz észak felől. 1417–1379) (i. 1799-ben találta meg Jollois és Devi Miera a 100 m hosszúságú sírt. 1412–1402) (i. HÁREMHÖLGYEI SN: III.) (i.e. architrávjai és kapuzatai III. 1364– 1347) (i. Hossza 190 m. III. Fiai: Thutmózisz. luxori temploma pülón RT: kádesi csata AMENHOTEP. III. luxori temploma Amon-szentély bárkaszentély AMENHOTEP. HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Mutemwia1. BT: Amenhotep. III. Lányai Szitamon1 (aki egyben felesége is lett később). luxori temploma obeliszk NT: Concorde obeliszk AMENHOTEP. Ízisz4 (szintén felesége lett). Roppantul elhízott ember volt életében. III. LUXORI TEMPLOMÁNAK OBELISZKJEI SN: A bejárat nyugati oldalán álló obeliszket 1819-ben Mohamed Ali Franciaországnak ajándékozta. spa. III.e. Amon nevét pedig drágakővel rakták ki.e.) (i. III. LUXORI TEMPLOMÁNAK OSZLOPCSAR– NOKA SN: Az első ilyen jellegű alkotás. Széthi szarkofágjának a fedelével lezárva. BT: Amenhotep. III. A bejárati kaputól a hátsó falig a templom közel 260 m hosszú. 1392–1355) (i. Unokái: Meritaton.. III.e. így Denon pompás alkotása az egyetlen emlék az épületről. s III. a várost pedig köré építették.) Hentymerheb (ang. amely összedőlt. Hentymerheb. A keleti obeliszk a helyén maradt. Amenhotep. (ang. III. IV. 1392–1355) (i. Hófehér kövekből áll. III.e.e.) (i. Nagyapja: II.. Gaston Maspero restauráltatta az épületegyüttest. luxori temploma papiruszoszlop AMENHOTEP. Többi felesége: Ízisz4. 1417–1379) (i. BT: Királyok Völgye1 sírjai RT: Amenhotep. 1379–1362) (i. BT: Amenhotep. ott.1402– 1364) (i. BT: Amenhotep. luxori templomának papiruszoszlopai Amenhotep. az elmélkedést volt hivatva elősegíteni. LUXORI TEMPLOMÁNAK BÁRKASZEN– TÉLYE SN: A templom legbelső termében áll az isteni bárkaszentély. 1352–1336) Giluhepa Hentaneb (ang. Siatum (?). III. 1382–1344) NT: Amenhotep.e. melyen aranysárga csillagképek rajzolódnak ki. III. 1390–1352)(1. Hatsepszut1 egyik temploma. BT: Amenhotep. 311) (i. Vivant Denon rajzolta le a napóleoni expedíció során.e. III. 311) (i. 1390–1352)(1. BT: kápolna AMENHOTEP. (ang. III. 1390–1352)(1. 311) Ventiu AMENHOTEP. beosztását tekintve a fáraók államának osztálytagozódását tükrözte. A falak belső és külső oldalai. III.e. Még a templom feltárása előtti időkben sok-sok évvel ezelőtt egy falu telepedett meg az oszlopok védelmében. melyet a király egy architrávra íratott. Mut és Honszu1 isteneknek szentelték. 1417–1379) (i. Amon. az összes helyiségek oszlopai. Nebetah és Baketaton. III.) Honitmerhabi (ang. luxori templomának pülónja Concorde obeliszk Opet-szentély RT: Amenhotep. szélessége 55 m. 14 hatalmas papiruszvirág fejezetű oszlop alkotja.) (i. BT: Amenhotep. III. luxori templomának oszlopcsarnoka Amenhotep. Hapu fia alkotta templomtípus.e.e. III. az Opet-ünnep alkalmával ide hozták Karnakból e három isten szent bárkáit.e. mely előtt két fáraószobor és obeliszk helyezkedett el. III. hogy még az előző időkben is állott templom ezen a helyen. II. 1382–1344) AMENHOTEP. A főbejárat a pülónnál van.e. De egy felajánló írás. III. Később Victor Loret II.e. SÍRJA UF: KV22 WV22 SN: A Nyugati Völgyben található 22-es számú sír. MÚMIÁJA SN: E fáraót annak idején I.e. 1413–1405) (i. 37) BT: fáraó-múmia RT: Amenhotep. ezt azonban a portréin az etikett miatt nem örökítették meg.

1372–1354) (i. III. spa. elephantinei temploma Amenhotep.e. spa. III. 1382–1344) AMENHOTEP. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja Kasta. II. 1937–1908) AMENIAU SN: Hadifogolyból lett rabszolga. 760–747) Piankhi2 (i. dinasztiából származik. SZOBRA (BM) SN: A londoni British Múzeumban található. dinasztiából.) Amonirdisz.3 cm magas. 1364–1347) (i. (ang. 1392–1355) (i. Ramszesz idejéből.. I. BT: sztélé AMENHOTEP.) AMENKHAAMWASET (ang. 1214–1211) (i.e.e. 1352–1336) AMENHOTEP ÉS AHMESZ-NEFERTARI TEMPLOMA BT: nyugat-thébai templom AMENHOTEP. s ezért talajmintát vetettek a veszély felmérése végett. szobra (KEM: JE 3420–CG 565) AMENIRDISZ. 1450–1412) HUJA1. HAPU FIA SÍRJA UF: TT396K BT: thébai sír RT: Amenhotep. dinasztiából. Ő tervezte a Memnon-kolosszusokat III.) AMENMESZ AMENMESSZU AMENMESSU (ang.) Amenhotep-si-se (ném.) HAEMUASZET6 AMENKHAU (ang. 28. Amenhotep számára. Ramszesz templomában az ácsok felügyelője a 19. BT: szobor AMENIRDISZ. 1203–1200) AMENMESSE (ang. 1379–1362) (i.. II. I.) AMENHOTEP. spa. testvére Piankhi2. 1204–1201) (i.) AMENMESZ4 (i. BT: felügyelő RT: Amenirneferu sírja AMENIRNEFERU SÍRJA UF: TT199PM BT: Khokha-sír RT: Amenirneferu (ang. spa. I. SZOBRA (KEM: JE 3420–CG 565) SN: Alabástrom szobor bazalt alappal. III.. 41 . Ekkor bukkantak rá egy szoborra.e.) AMENIRDISZ. Luxor1 szennyvízszivárgása miatt veszélybe kerültek a templom alapjai. III.e.e. a thébai Amon isteni felesége. III. 1204– 1201) (i. III.) (i.) (i. IV. III.e.e.e.e. szobrának felirata (LM: J838) RT: Amenhotep.) EKHNATON (i. BT: Amon-főpapnő isteni feleség Kasta hozzátartozói núbiaiak Piankhi2 hozzátartozói NT: Amenirdisz..) UF: Amenchau (ném. Miután egy szabad nő házasságot kötött vele. 1364–1347) (i.e. III.) AMENHOTEP KANCELLÁR AMENHOTEP-SASE (ang.e.) AMENMES (ang. 1214– 1211) (i. HAPU FIA AMENHOTEP. spa. BT: ácsok felügyelője Khay1 hozzátartozói RT: Amenkhau sírja AMENKHAU SÍRJA UF: TT372PM BT: Khokha-sír RT: Amenkhau (ang. spa. A Későkorban istenként tisztelték és mondásait még halála után 1200 évvel is idézték. I.) AMENMESZ AMENMESES (ang. amely a KV 10-es sírt tisztítja. 1352–1336) AMENI AMENEMHET.1402– 1364) (i. dinasztiában.” BT: Amenhotep. BT: expedíció AMENMESSU-HEQA-WASET (ang. Amonortaisz I (ang. III. 1390–1352)(1. isteni feleség a 26. szobrai kvarcit szobor NT: Amenhotep. I. SZOBRA (LM: J 838) SN: A Luxorban található temploma alatt találták meg a vörös kvarcitból készült szobrot. UF: Amenirdis I (ang.) EKHNATON (i. III. 1991–1962) (i.) UF: Amenar-nefru (ném. SZOBRAI BT: fáraószobor NT: Amenhotep.) AMENHOTEP.e. Hapu fia sírja Amenhotep. dinasztiából.. BT: alabástromszobor AMENIRDISZ. BT: felszabadított rabszolga AMENIKEMAU AMENEMHET. 1769–1765) AMENIRDISZ. HAPU FIA AMENMESSE TOMB PROJECT (1993–) SN: A Memphis-i Egyetem missziója. szobra (BM) Amenirdisz. (i. BT: Amenhotep.) SN: III. Ameniau felszabadult és átvette régi ura feladatát. homokkőből készült.e.) SN: Amon második papja a 18. ném. BT: Amenirdisz. I.e. TEMPLOMAI BT: templom NT: Amenóphium Amenhotep. 1.e. Hapu fia temploma AMENHOTEP. spa. VIII.e. (i. építészei isten RT: Amenhotep.) AMENMESZ4 (i.e. Amenhotepé volt a legnagyobb.) Amenhotep Sise (ang. AMENIRDIS I (ang. Amenhotep rendkívül tehetséges minisztere és építészeként szolgált. sugarai vakítóbbak Aton reggeli fényénél. III.) SN: A raktárhelyiségek felügyelője a 18.) SN: Kasta fáraó lánya. HAPU FIA TEMPLOMA BT: nyugat-thébai templom AMENHOTEP HEKAIUNU (spa. I. 1379–1362) (i. I. majd 21 másikra. BT: Amenhotep. I. Most a Luxori Múzeumban látható. Hapu fia AMENHOTEP.e. 311) (i.e. Az a jelenet látható rajta.) Amenhotep (zoon van Hapoe) SN: III. szobra (LM: J 838) szoborfelirat AMENHOTEP. Amenhotep Amonnak ajánlotta a templomot.e.e. luxori temploma AMENHOTEP.. Taharka lánya. 1417–1379) (i. hozzátartozói RT: Amenirdisz. NT: Kasta (i. BT: Amon-pap RT: Amenhotepsase sírja AMENHOTEPSASE SÍRJA UF: TT75M BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenhotepsase AMENHOTEP-SON-OF-HAPU (ang. SZTÉLÉJE SN: Az Amenóphium előtt állt. HAPU FIA UF: Amenhotep-Son-of-Hapu (ang.) AMENHOTEP (ZOON VAN HAPOE) AMENHOTPE I–III (ang.e.. 1372– 1354) (i.. Egy királyi borbély rabszolgája volt. (ang.. II. A 25. SN: Amon főpapnője. A misszió vezetője Otto J. Schaden. III.7 m magas.e. I. III. I. spa. 1203–1200) AMENHOTEP. 10 AMENHOTEP18 AMENHOTEPSASE AMENHOTPE IV (ang. 747–716) AMENIRDISZ. SZOBRÁNAK FELIRATA (LM: J838) SN: „Nagysága csillogóbb az égboltnál. I–III. mikor III.) AMENHOTEPSASE UF: Amenhotep-sase (ang.) AMENHOTEP HUY (ang. de III. fejszobra (MM: 3425) Amenhotep. (cse.e. szobra (LM: J 838) AMENHOTEP.AMENHOTEP. BT: Amon-főpapnő Tahara hozzátartozói AMENIRNEFERU (ang. III.

. Amenhotep idejéből. 1214–1211) (i. ném. BT: felügyelő RT: Amenmesz7 sírja AMENMESZ7 SÍRJA UF: TT70PM SN: A sír eredeti tulajdonosa Suaniamen volt.) AMENMESZ6 SÍRJA UF: TT19PM SN: A sírkamra reliefjeinek fele védett. dinasztiából I. dinasztia idején. BT: Királyok Völgye1 sírjai királysír RT: Amenmesz4 (i.e. 75 m hosszú. 1204–1201) (i. BT: adminisztrátor RT: Amenmesz8 sírja AMENMESZ8 SÍRJA UF: TT89PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz8 AMENMESZ9 UF: Amenmose (ang. I.) SN: Legyezőhordozó a király jobbján a 18. Thutmózisz vált fáraóvá helyette apjuk halála után. Thutmózisz és Ahmesz1 fia. ném. Amenhotep idejéből. Amenhotep templomában a 18.) Panefernekhu (ang.e..e.) Amenmose (ang. BT: királyi kézműves skorpióbűvölő NT: Amenmesz5 hozzátartozói RT: Amenmesz5 sírja AMENMESZ5 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Tenthom. spa.e. Amenhotepet hordja körbe a szent bárkán.) SN: Amon prófétája. dinasztiából. Teje1 földbirtokának őrzője Amon birtokain III. ném. 1204–1201) (i. a király szeme Retenu Két Földjén a 18.e. ném.) Amenmse (ol..e. Korán elhalálozott.) Amenmessu-heqa-Waset (ang.e.. dinasztiából II.) Amenmose (ang... ném. BT: csapatkapitány elöljáró NT: Amenmesz2 hozzátartozói RT: Amenmesz2 sírja AMENMESZ2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Henuttaui3. 1203– 1200) AMENMESZ5 UF: Amenmose (ang. spa.) Men-mi-Ra setep-en-Ra meri-Amen (ang. spa.e. BT: legyezőhordozó RT: Amenmesz9 sírja AMENMESZ9 SÍRJA UF: TT118PM 42 . 1214–1211) (i. a hátsó fal jobb oldalán a templom. ném. ném.) Amenmse (ol.) BT: dinasztia.e. spa.. főpap I.) Mose2 (ang. Amenhotep idején. 1293–1186) fáraó NT: Amenmesz4 hozzátartozói RT: Amenmesz4 sírja Amenmesz4 usébtijei AMENMESZ4 HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Takhat2.e. BT: kincstári írnok RT: Amenmesz3 sírja AMENMESZ3 SÍRJA UF: TT254PM BT: Khokha-sír RT: Amenmesz3 AMENMESZ4 (i.. ezért testvére. 1203– 1200) NT: Baketwerel (ang. spa. 1907-ben fedezte fel Ayrton.) SN: A 18. BT: Amenmesz2 NT: Henuttaui3 AMENMESZ2 SÍRJA UF: TT42PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz2 AMENMESZ3 UF: Amenmose (ang. spa..e.) SN: A szandálkészítők felügyelője Amon birtokain a 21. aki a fáraó hadseregének volt a tábornoka.e. ném...) SN: Királyi kézműves és a skorpiók bűvölője a 20.114-E) Amenmesz4 usébtije (6762/a-b) Amenmesz4 usébtije (8727) RT: Amenmesz4 (i. BT: Amenmesz5 hozzátartozói NT: Tenthom AMENMESZ5 SÍRJA UF: TT9PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenmesz5 AMENMESZ6 UF: Amenmose (ang.) SN: I. Amenhotep idejéből. I. 1204–1201) (i. amelynek a halott a főpapja volt. Panefernekhu.) AMENMESZ4 SÍRJA UF: KV10 SN: A Királyok Völgye 10-es számú sírja... 1214–1211) (i. dinasztia idejében. BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz7 AMENMESZ8 UF: Amenmose (ang.) Iuy1 (ang.e. BT: Amenmesz4 (i.) SN: Az északi idegen földek elöljárója. ném..) Amenmeses (ang. 19. spa. A halotti szertartást és a sírban véghezvitt ceremóniákat örökítik meg. II.) Takhat2 (ang. ném.. Amenhotep idejében.. Fiai: Baknayu.e. dinasztiában. 1204–1201) (i. (i. BT: főpap próféta NT: Amenmesz6 hozzátartozói RT: Amenmesz6 sírja AMENMESZ6 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Iuy1. 1203– 1200) AMENMESZ4 USÉBTIJEI BT: usébti NT: Amenmesz4 usébtije (51.AMENMESSZE AMENMESZ AMENMESSZU UF: Amenmessu (ang.) SN: Adminisztrátor a Déli Városban a 18. 1214–1211) (i. csapatkapitány.. BT: királyi írnok AMENMESSZU SÍRJA UF: TT373PM BT: Khokha-sír RT: Amenmesszu AMENMESZ1 UF: Amenmes (ang. BT: herceg Hatsepszut1 hozzátartozói tábornok Thutmózisz. Felesége: Baketwerel. Thutmózisz és II. dinasztiában III.) Amenmesse (ang.e. BT: Amenmesz6 NT: Baknayu (ang.) SN: Írnok a Két Föld Urának oltáránál a 20.) Amenmessze Amenmose (ang. 1203–1200) UF: Amenmes (ang. hozzátartozói AMENMESZ2 UF: Amenmose (ang. 1345–1200) (i.2212) Amenmesz4 usébtije (56. III. spa. spa. BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenmesz6 AMENMESZ7 UF: Amenmes (ang. dinasztiában élt kincstári írnok. 1320–1200) (i..

AMENHOTEP. 1352–1336) AMÉNOPHIS IV (fr. I–III.e. 1352–1336) AMENOPHISZ.. III. dinasztiában. BT: Dzsehuti3 hozzátartozói NT: Amenmesz17 hozzátartozói AMENMESZ17 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Isoneb.) AMENMSE (ol.. I–III. ném.BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz9 AMENMESZ10 UF: Amenmose (ang.) Amunpahapy (ang. gör.) UF: Amennacht (ném. dinasztiabeli wab-pap. 1372– 1354) (i. ném. 993–984) AMENEMOPE1 (i. EKHNATON (i. 1379–1362) (i.) SN: Amon kincstárainak írnoka a 18.e.) AMENOPHTIS (ang. spa.) SN: Nefertari1 királynő testvére..) AMENEMOPE1 (i.) AMENOPHIS IV (ang. spa.e.) UF: Amenaj (spa.) EKHNATON (i. Merneptah király előszeretettel használta fel a díszített köveket saját templomának megépítéséhez. ném.) SN: Dzsehuti3 apja a 18.) UF: Amunneferu (ném. BT: Amon marháinak felügyelője RT: Amenmesz12 sírja AMENMESZ12 SÍRJA UF: TT251PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz12 AMENMESZ13 UF: Amenmose (ang. I–III AMENÓPHISZ..) SN: Dzsehutimesz1 apja a 19. Thutmózisz idejéből.. 993–984) AMENHOTEP.) SN: Amon vadászainak felügyelője a 20.e.) SN: A deir el-medinei kézművesek főnöke a 19. dinasztiából. 1372– 1354) (i. 1352–1336) AMENÓPHIUM UF: Amenhotep. spa.) 1 AMENMESZ AMENMESZ AMENMESZ AMENNAKHT AMENNACHT (ném. I–III. dinasztiában. III.e. 1379–1362) (i. dinasztia idején..) SN: Deir el-medinei kézműves a 20. Théba polgármestere a 19.) AMENHOTEP. ném. sztéléje Memnon-kolosszusok AMENOPHTHIS (ang.) UF: Amunpahapi (ném. BT: nekropolisz-munkás RT: Amenmesz13 sírja AMENMESZ13 SÍRJA UF: TT318PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz13 AMENMESZ UF: Amenemose (ang. BT: főnök RT: Amennakht2 sírja AMENNAKHT2 SÍRJA UF: TT266PM BT: deir el-medinei sír RT: Amennakht2 (spa. spa.e. (spa. (spa.e. Thutmózisz idején.) AMENEMOPE1 (i. IV.e.) dinasztiából. spa. dinasztiában. I–III. 1364–1347) (i. Ramszesz idején. BT: énekesnő AMENMOSE (ang. III.) SN: Paheri fia. 1372– 1354) (i. ném.. BT: Bakenhonszu2 hozzátartozói Nefertari1 hozzátartozói polgármester AMENMESZ17 UF: Amenmosi (ang.e.e.e.) SN: Énekesnő a 18. BT: Amenmesz17 NT: Dzsehuti3 Isoneb (ang. BT: írnok RT: Amenmesz11 sírja AMENMESZ11 SÍRJA UF: TT228PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz11 AMENMESZ12 UF: Amenmose (ang.) SN: Amon marháinak és termelési területeinek felügyelője a 18. spa.) SN: Amon nekropolisz-munkása a 18..) AMENOFISZ.. II.) SN: Deir el-medinei kézműves a 20. I–III. spa. BT: wab-pap RT: Amenneferu sírja AMENNEFERU SÍRJA UF: TTB2 BT: Khokha-sír RT: Amenneferu (ang.) EKHNATON (i. dinasztiából. BT: Paheri hozzátartozói AMENMESZ UF: Amenemes (kat. dinasztiából III. halotti temploma SN: Ezt a templomot a következő fáraók uralkodása alatt teljesen elbontották. Ma már az alaprajzát is alig tudják rekonstruálni. 1364–1347) (i. melynek hosszúságát az Egyiptomi Expedíció tudósai 600m-re becsülték. BT: felügyelő RT: Amenmesz10 sírja AMENMESZ10 SÍRJA UF: TT149PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenmesz10 AMENMESZ11 UF: Amenmose (ang. Ramszesz idején.) Amennakhte (ang.) AMENOPHIS I–III.) SN: 18. ol.) AMENNAKHT (ang. III. AMENNAKHTE (ang. II. BT: Dzsehutimesz1 hozzátartozói felügyelő 15 14 polgármester Tia3 hozzátartozói AMENMIKUI (ang. Thutmózisz és Hatsepszut1 idejéből. Neve Amenmesz6 sírjában jelenik meg.) Amun-nacht (ném. I–III AMENOPE (ang. dinasztiában.. a fáraó csapatainak felügyelője. Fia: Dzsehuti3. (spa.) AMENÓPHISZ. dinasztiában. Mára csak a hajdan előtte álló Memnon-kolosszusok és egy sztélé maradt fenn.e.) RT: Amenmesz15 sírja AMENMESZ15 SÍRJA UF: TT598 BT: thébai sír RT: Amenmesz15 AMENMESZ16 UF: Amenmose (ang.) AMENNEFERU (ang. dinasztiában. (spa. Eszna polgármestere.) AMENMESZ18 UF: Amenmose (ang.) AMENHOTEP. Bakenhonszu2 fia. Amenhotep. (ang.e. gör. BT. 43 . 1364–1347) (i.e... templomai évmilliók templomai RT: Amenhotep..) AMENNAKHT (spa..e.. BT: deir el-medinei kézműves királyi kézműves RT: Amennakht1 sírja AMENNAKHT1 SÍRJA UF: TT218PM BT: deir el-medinei sír RT: Amennakht1 AMENNAKHT2 (spa. 993–984) AMENPAHAPI (spa. 1379–1362) (i.) AMENMOSI (ang. III.

) Useramun SN: Amenthu és Ta-amenthu fia. spa. Andrew Bell. Amenhotep4. V.) AMENUSZER UF: Amenuser (ang..) Amenhotep4 (ang. ném.) Amenuszer Neferweben1 (ang.) Ta-amenthu (ang.) Amenthu (ang. Susan J. Fiai: Neferweben1. Dorothea Bayuk.BT: deir el-medinei kézműves RT: Amenpahapi sírja AMENPAHAPI SÍRJA UF: TT355PM BT: deir el-medinei sír RT: Amenpahapi (spa. AMENTET1 UF: Amenti3 Szürkület helye SN: A földi létezéssel legközvetlenebbül érintkező birodalom. dinasztiából II. William Y. BT: túlvilági hely AMENTET2 UF: Amenthes (ang. MUT ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. Dieter Arnold. BT: Amon szolgája Mose4 hozzátartozói AMENY INTEF IV (ang. Aling. spa. aki védi a halottakat.) 2 Userhat (ang.) AMENT1 (ang. Lanny D.) AMENTET1 AMENWAHSU (ang.) Amunweserhat (ném.. II.) Uszerhat6 SN: Amon szolgája a 18. II.) AMENT (ang. Amenhotep4. spa. Thutmózisz idejéből. Allen. 44 . BT: Amenthu (ang.) Amenhotep4 (ang. BT: Penbuy hozzátartozói AMENTHES (ang.. Akheperkare2.. spa.. 3. dinasztia idején. James P. Amenhotep és IV.) AMENTET2 AMENTHU (ang. Ramszesz idejéből.) Neferweben1 (ang. ném. ném.) Ta-amenthu (ang..) AMERIKAI EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Adams.. David A. spa.) (i...e.) UF: Amenuahsu (spa. ném..) SN: A Nyugat és a halottak alvilágának istennője. Akheperkare2. ném. BT: Amenuszer NT: Ahmesz4 Akheperkare2 (ang. Vezír és kormányzó a 18.) User2 (ang.) Amunweser (ném. (ang.) NT: Akheperkare2 (ang. BT: Amon szolgája RT: Amenuszerhat sírja AMENUSZERHAT SÍRJA UF: TT176PM BT: Khokha-sír RT: Amenuszerhat AMENUSZER HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Amenthu. Thutmózisz idejéből.) AMENWAHSU2 (ang. ném.. Thutmózisz idejéből.) SN: Az istenek könyveinek írnoka Amon birtokain az Élet Házában a 19. ném. Anyja: Ta-amenthu.) Aantju Ahmose (spa. BT: Amenthu hozzátartozói kormányzó Neferweben1 hozzátartozói vezír NT: Amenuszer hozzátartozói RT: Amenuszer sírjai AMENUSZERHAT UF: Amenuserhat (spa. Lányuk: Ahmesz4. III. ném.) 1786–1778) AMENEMHET. Matthew Douglas Adams. spa..) AMENUSZER AMENUSZERHAT AMENUSZERHAT AMENUAHSU (spa. cse. BT: Amenhotep4 hozzátartozói Neferweben1 hozzátartozói vezír NT: Amenthu hozzátartozói RT: Amenthu sírja AMENTHU HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Ta-amenthu.) AMERICAN RESEARCH CENTRE IN EGYPT AMERIKAI KUTATÁSI KÖZPONT EGYIPTOMBAN (Eg. BT: istennő AMENTETUSERT (ang.) AMENTHU SÍRJA UF: TT83PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenthu AMENTI1 (ang. dinasztiából.. Arnold.) AMENUSERHAT (spa.) UF: Amenouahsou Amunwahsu (ang. Amon szolgája. Charles F.) AMENUSERHET (ang.) Amenuserhet (ang. BT: Montu-főpap szem-pap RT: Amenwahsu2 sírja AMENWAHSU2 SÍRJA UF: TT274PM BT: gurnet murai sír RT: Amenwahsu2 (ang. Nettie K.) AMENUSER (ang.) UF: Aamtju Ahmose (ang.) SN: Penbuy felesége a 19. BT: írnok RT: Amenwahsu sírja relief (KIM: OIM 10507) AMENWAHSU1 SÍRJA UF: TT111PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenwahsu1 (ang.) AMENTETUSZERT AMENTETUSZERT UF: Amentetusert (ang. Allen....) Tuja2 AMENUSZER SÍRJAI BT: seikh abd el-gurnai sír NT: Amenuszer TT61PM-es sírja Amenuszer TT131PM-es sírja AMENUSZER TT61PM-ES SÍRJA UF: TT61PM BT: Amenuszer sírjai AMENUSZER TT131PM-ES SÍRJA UF: TT131PM BT: Amenuszer sírjai AMENWAHSU1 (ang. Anderson.) AMENTI2 AMENTI3 MUT OZIRISZ (gör.) Useramen (ang. Testvérei: Neferweben1. Ramszesz idején.) AMENWAHSU3 SN: Mose4 fia.) SN: Montu főpapja Thébában és szem-pap a Ramesszeumban a 20. Felesége: Tuja2. Amenuszer. Adams.) Amethu (ang.) SN: Déli vezír a 18. dinasztiában. dinasztiából. dinasztiából III. spa.

AMMON OÁZIS UF: Sziuah BT: oázis AMMUT UF: Amam (ang.) Lansing. I–III.) amethystus (lat. Honszu1-val alkotják a thébai triászt.. Anthony Davis.) Amun-Re (ang. BT: krokodil-isten RT: Szív megmérettetése AMNIOTA (lat. 33f) BT: Amherst papiruszok görög papirusz RT: Berlin 7504 papirusz Philinna papirusz AMHERST 63 PAPIRUSZ SN: Arámi nyelven de démotikus írással írott esszék. szakasza leideni papirusz (I.u. század között épült Alexandria határán.) AMMUT AMON AMENEMHET.) AMETHYSTUS (lat. 350) 60. 5. III. 18. LUXORI AMON-FŐPAP AMON DÉLI HÁREME TEMPLOMA AMON-EM-WIA (ang.) AMETHYST (ném. lat) Amphore (fr. William Christopher (1906.e. dinasztiából.) AMERIKAI KUTATÁSI KÖZPONT EGYIPTOMBAN (Eg. de Ekhnaton halála után hamar felvirágoztatták újra az Amon kultuszt.) BT: egyiptológiai szervezet AMETHU (ang. a levegő és termékenység istene. (1941. jún.) SN: Akhmim és Théba védőistene volt. Mérete 6×4.–1950. dinasztiától kezdve vált Théba és a birodalom főistenévé.2 cm. Szakállas emberként ábrázolják két magas tolldísszel a feje fölött. tör. A túlvilági ítéletnél ő nyerte el az ember szívét.) Hammon (ang.. papiruszai gazdasági szöveg hieratikus papirusz RT: Grain Transport in the Ramessid Period: Papyrus Baldwin (BM EA 10061) and Papyrus Amiens (2004) AM-KHENT (óei.) Halottfaló Nagy Pusztító SN: Krokodilfejű fenevad. 21–1963. Ez egészen addig tartott.(1) BT: dinasztia. felsőegyiptomi nomosz különböző helyeinek gabonaadóit tartja számon. II.) AMENTHU (ang. Azt beszélték róla. és IV. Amon és a befolyásos thébai papok Ekhnaton uralkodása idején visszaszorultak.) ánfora (spa. Lelőhelye Vádi el-Hudi. melynek két hátsó lába a vízilóéhoz.) Amon-Ré Amun (ang. akik az i. júl.) Ammon (ang. Mark Lythgoe. 20. a római időkben Gebel Abu Diyeiba volt. de lúdként és kosként fején görbe szarvakkal is megjelenik.) Amon-Ra (ang.) Hayes. Reisner. amely a 10.) AMON ÉNEKESNŐJE UF: Chantress of Amun (ang. Ezt többször is átépítették.) AMON ELSŐ ISTENSZOLGÁJA AMENEMUYA (ang. New Yorkban. ezért kaptak kosfejet a karnaki templom bejárata előtt sorakozó szfinxek. BT: építmény AMFÓRA UF: amphora (ang.) Thomas. Mindazonáltal a Síva-oázisban egészen Nagy Sándorig kiemelkedő istenség maradt. ném. 6.) AMON MAGZATBURKOS AMETISZT UF: Amethyst (ném. 33) Átlagban 2.) 45 .) AMMIT (ang. New Yorkban. I. 1913 óta a J.) Ammit (ang.) BT: királyi váza NT: Tutankhamon amfórái AM-HEH (ang. 10. Theodor Monroe (1837–1915) Fisher.) UF: American Research Centre in Egypt ARCE (röv. hogy gyógyszer nélkül orvosolja a szem betegségeit..feb.1. Bőrét kékre festették. Herbert Eustis (1884. Clarence Stanley (1876–1941. Muttal és fiával.) ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) Amemet (Ang. Később.) imn (tr. Ekkor Amon már csupán helyi jelentőségű isten volt. BT: napisten főisten gyógyító isten Ogdoad (ang. szakasza Mut AMENHOTEP. századra datálták korát és 1897 és 1900 között vásárolták Lord Amherstnek. Kent R. 350) 600. dec.. 663 körül az asszíriaiak meg nem sarcoltatták Thébát. Richard H. Ambrose (1891–1959) Lehner. Feleségével. Winlock. ném) anfora (ol.e.) BT: alvilági isten AMHERST 11 PAPIRUSZ (1. 20. egyes időszakokban még templomként is szolgált. de csak az Első Átmeneti Kortól követhető nyomon. George Andrew (1867. Egyiptomban találták. 16–) Wilkinson.Brier. 35) SN: 1901-ben publikálta Grenfell és Hunt.) AMETISZT AMETISZT AMMENEMES I–III (ang.. A 18.) SN: Átlátszóan ibolyaszínű. Albert Morton (1868–1944) Piccione.) Amemait (ang.) Devouress of the Dead (ang. Elizabeth Weeks. P. márc.) termékenység isten thébai triász védőisten RT: Amon énekesnője Amon-főpap Amon-főpapnő Amon-himnusz Amon-kultusz Amon-pap Amon szolgája Amon-templom Honszu1 leideni papirusz (I. mellső lábai pedig az oroszlánéhoz hasonló. 1. nov. míg i. Másutt Ré1 volt a neve. Már az Óbirodalom idején ismert volt (a piramisszövegek említették). UF: Amana (ang.5 m hosszúak BT: papirusz NT: Amherst 11 papirusz Amherst 63 papirusz AMIENS PAPIRUSZ (PIM) SN: Gazdasági szöveg a 20. Morgan Könyvtárban van.jan.(1.) Amen (ang. júl. a levegő és az égbolt színére. A Berlin 7504 papirusszal és a Philinna papirusszal egy egységet alkot. Peter A. BT: kvarc AMFITEÁTRUM SN: 1964-ben fedezték fel Napóleon Egyiptomi Expedíciója során épített erőd lerombolásakor. gör. ha az nem találtatott igaznak.–1942. (1.25. Bob Cagle.) AMMON (ang. BT: Amherst papiruszok AMHERST PAPIRUSZOK SN: Jelenleg a Lord Amherst Pierpont Morgan Könyvtárban találhatóak. az Újbirodalomban összekapcsolták a két nevet és a főistent Amon-Rének hívták.

1108–1099) AMONHOTEP (ang. 894–884) Juput (i. Ramszesz egyik fia.e. BT: herceg Ramszesz. (i. 924–894) Szmendész.e.e.) Rema2 (ang.) AMON PAPJAI AMENIRDISZ. és a 26.) Taemreszefu Tahat Tarenenu (ang. 11.) Wab RT: Amon AMON-FŐPAP UF: Amon első istenszolgája Amon-Ré-főpap Hohepriester des Amun (ném.. dinasztiából származik.) (i. dinasztia idején igen-igen nagy hatalommal és tekintéllyel bírtak. ennek folytán került előtérbe az Amon-kultusz.) Amon-her-hepsef Amon-her-hopesef Amon-her-khepeshef Amonhirjopeshef (spa. 992–990) Szmendész.) High Priest of Amon (ang. Ramszesz egyik fiatalon elhunyt. spa.) Ramessenakht (ang. 991–970) Pszuszennész. 1074–1070) Pinodzsem.) Amon-her-hepsef Amon-her-hopesef Amon-her-khepeshef Amonhirjopeshef (spa..) Ray1 (spa.BT: énekes NT: Amon Tamunefret Aniy (ang. I.e. (i.) SN: III. dinasztia idején a királyokhoz hasonlóan uralkodtak Thébában.e. I.e.e.1046–993) Meri2 (spa. II.) Ízisz7 Iszetnofret Iuy1 (ang.) SN: II. (i.e. II. 1046) Harsziésze2 Hepuszeneb Hóremakhet1 szobra (ANM) Iuwelot (i. 46 hajóépítő műhely és 420000 marha volt az Amon-papok tulajdonában.e. III. spa.e.. Az Amon-papok saját napi rituálét mutattak be.) Sesonk. BT: Amon-főpap főpapnő NT: isteni feleség Pabasa3 RT: Amon főpapnőinek kápolnája AMON HÁREMÉNEK FŐNÖKE BT: háremtisztségviselő titulus NT: Takhat3 (ang.e.e. Ramszesz fia. BT: Amon-pap főpap NT: Amenemhet4 Amon-főpapnő Bakenhonszu1 Bakenhonszu2 Dzsedhonszedankh Dzsedhonszefankh (i. I.) Nedzsmet2 Nefertari4 Shepenmut (ang. így választotta ki őt is Imiszeba sírjának festéséhez. III. AMON ISTEN ATYJA UF: Divine father of Amun (ang. (i. AMON-PAP UF: Amon papjai SN: Az i. aki szintén kiváló festőnek bizonyult.) Ith-taui (ang. 83 hajó.e. II. X.e.) Amenhirkhopshef (ang. 860–835) (i. II. hozzátartozó RT: Amonherhopesef2 sírja AMONHERHOPESEF2 SÍRJA UF: QV55 BT: Királynék Völgye sírjai AMON-HER-KHEPESHEF AMONHERHOPESEF1 AMON-HIMNUSZ BT: himnusz NT: leideni Amon-himnusz Ryland IX. emberi uralkodó- 46 .) AMONHIRKHOPSHEF (ang.e. BT: Amenhotep hozzátartozói festő AMONORTAISZ I (ang. 850–825) (1.) Maja3 Mutemwia (ang.) Henutnefert2 (ang.. 1070–1055) Pinodzsem. AMENIRDISZ.) BT: istenatyák titulusok NT: Ameneminet4 Parennefer2 AMON-JÓSDA SN: Ide zarándokolt el Nagy Sándor 331-ben. ám legidősebb fia.) Rema4 (ang. melyen a nép nem vehetett részt. (i. 944–924) Masaharta (i. AMON-PAP AMONHERHOPESEF1 UF: Amen-hir-khop-shef (ang. II. BT: jósda Zeusz-Amon-templom AMONKAU SN: Neve egy domborműtöredéken (JE 4872) maradt fenn. hogy megerősítést kapjon az egyiptomi trón jogára.e. sz-ban 2400 szántóföld. hozzátartozói AMONIRDISZ. BT: kultusz RT: Amon Amon-pap AMON MARHÁINAK FELÜGYELŐJE BT: marhák felügyelője titulus NT: Amenemhet1 Amenemhet Surer Amenmesz12 Heby (ang. 165) BT: írnok AMON-KULTUSZ SN: I. 969–945) (i. (i.) SN: II. II. démotikus papirusz Amon-himnuszai AMONHIRJOPESHEF (spa.e.e. 1427–1400) Nebvenenef1 Piankhi1 (i.) Amenhirkhopshef (ang.(1. I. 1108–1098) AMONHERHOPESEF1 RAMSZESZ. II.) AMON-HER-HEPSEF AMON-HER-HOPESEF AMONHERHOPESEF1 AMONHERHOPESEF1 BT: herceg Ramszesz. spa. amely a 19. hozzátartozói AMONHERHOPESEF2 UF: Amen-hir-khop-shef (ang. 2000 körül az Amon-papok vezető szerephez jutottak.e.) HPA (röv.e. BT: herceg Ramszesz. Haemuaszet1 féltestvére. (i. 884–874) Takelóth. 959–945) Ptahmose4 (ang. 1054–1046) Menkheperraszeneb1 Menkheperre1 (i. A pontosan kidolgozott és összehangolt napi rítusok királyként.) Uszerhat5 AMONNAHT SN: Amenemhotep fia. 311) AMON-FŐPAPNŐ SN: A 25. (i.) (i.) SN: A 21.

BT: templom NT: Deir el-Hagar templom karnaki Amon-templom Amenhotep. BT: sír NT: B101 RT: amrahi temetkezés AMRAHI TEMETKEZÉS SN: Főként a déli csoportra jellemző a holttestek szándékos feldarabolása. (i.) AMON-RA (ang.ként kezelik istenüket: öltöztetik.e. Az idő múlásával a föld egyre jobban beomlott. 23.) AMSU1 (óei. földdel és ágakkal. BT: Hórusz fiai RT: Amszet-amulett kanópusz AMSZET-AMULETT BT: amulett 47 . 203) AMSET (ang. III. 19. ékszerezik. lat) AMPHORE (fr.) Irthorru (ang.) Khaemopet2 Khonszu-mesz Masaharta (i. 1080–1074)98 Horemkenesi (ang. A formaválasztékot leginkább a társadalmi különbségek határozták meg. egymásba helyezett koporsóból állt.) Rema2 (ang. ovális.) ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) Samut4 (ang. III.e.e. 1576–1570) (i. BT: pap NT: Ahmesz-Nofretete Amenemhet7 Amenemopet3 Amenhotepsase Amon-főpap Bakenhonszu1 Bakenhonszu2 Haemuaszet5 Harsziésze1 Hepuszeneb Herihór (i.) Nesperennub Niay1 (ang.e..) SN: Többféle alakú sírokat is találtak: kerek. 3850–3650) AMRAHI SÍR AMRATIAN GRAVE (ang. Az egyenes oldalú derékszögű gödrök több időt és munkát követeltek és így drágábbak is voltak. derékszögű..) RT: Amon Amon-kultusz Amon-templom cachette AMON-RA (ang.. kerekített sarkú. I.e. luxori temploma nyugat-thébai Amon-templom pi-ramszeszi Amon-templom Thutmózisz.. 19. etetik és kitakarítják hajlékát. a máj védelmezője. AMRAHI TEMETŐ BT: nekropolisz NT: amrahi temetkezés RT: amrahi sír holttest feldarabolása AMRATIAN (ang.) Juput Káemheribszen Khaemopet1 (ang.)( 1. ném. I. A sírok többsége 115 méter mély volt.. de ez a körülmény zavarja a leletek megfigyelését és a sírmellékletek elhelyezésében mutatkozó rend megállapítását.) AMSZET MIN FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. deir el-bahari temploma Zeusz-Amon-templom RT: Amenemhet.) Nebi Nebmehit2 (ném.) Neferhotep4 (ang. ném. A holttesteket bőrbe csavarták.) BT: dinasztia.) AM-PEHU (ang. BT: szarkofágok RT: Amon Tamunefret AMSZET UF: Amset (ang.e.) SN: Hórusz emberfejű fia. ném.) AMON AMON-RÉ-FŐPAP AMON-RÉ ISTEN ATYJA UF: god’s father of Amun-Re (ang. fejük alá tálat vagy lapos korongot helyeztek. Ramszesz több mint 86 ezer embert osztott be szolgálatra a thébai Amon-templomokhoz. Kormeghatározó jelentőségű az egy sírban több feldarabolt tetem előfordulása.) Hornakht2 (ang. 828–720) (i. NAGADA I. KÉTÉLTŰ AMFÓRA AMFÓRA AMPHORA (ang..e. 1554–1549) AM-PEH (óei. spa. egyenes oldalú. BT: temetkezés RT: amrahi sír Nagada I. ném) AMRAHI SÍR UF: Amratian grave (ang. 828–712) fáraó AMON SZENT BÁRKÁJA USZERHAT3 AMON-SZENTÉLY BT: szentély NT: Amenhotep.) AMPHIBIA (lat. III. 9. spa.) Pabasa3 Paenkhemenu Pakhihat (spa. 1070–1055) Rema1 (ang.) Neferhotep4 (ang.) AMONRUD (ang..) BT: istenatya titulus NT: Horpesh (ang. feliratai Amon-pap Amon templomok áldozati elöljárói AMON TEMPLOMOK ÁLDOZATI ELÖLJÁRÓI BT: áldozati elöljáró NT: Jurai AMON VÁROSA THÉBA AMOSE (ang. 1054–1046) Minhotep Nakhtamun3 (ang. spa. Előfordult.) AMON-RÉ AMON-RÉ RÉ1 AMON-FŐPAP AMON RÉ1 AMON-TEMPLOM SN: II. luxori templomának bárkaszentélye teudzsaji Amon-szentély vádi hammamati Amon-szentély AMON SZOLGÁJA BT: szolga NT: Amenuszerhat Amenwahsu3 AMON TAMUNEFRET BT: Amon énekesnője RT: Amon Tamunefret szarkofágja AMON TAMUNEFRET SZARKOFÁGJA SN: Több..) Imset (ang. A sírokat egy kis dombbal takarták be.) KAMOSZE1 (i.e.(i. 1545–1539) (i. spa. (i.) Imsety (ang. ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. hogy a fejet eltávolították és a helyére edényt helyeztek.) Panebmontu Piankhi1 Pinodzsem.) AMSU2 (óei.e. 1573–1570) (i.) Tjanefer1 (ang..e. Némely esetben erről különböztették meg a sírokat.

. A denderahi amulett lista 104 különböző amulettet sorol fel temetkezési használatra.) AMULETT UF: amulet (ang. például igen elterjedtek voltak Ízisz szemének vagy Ozirisz gerincének különböző motívumai. spa.) AMULET OF THE MENAT (ang.) AMENEMOPE1 (i. Thutmózisz idején.) Amyrtaios (ang.) AMULET OF PATAIKOS (ang. Felesége: Henutnefert1. Karjain és combjain párhuzamos vonalakat és egy elliptikus mintát viselt a köldöke alatt a medence csontjánál. A legrégebbi ismert egyiptomi amulettek zöld agyagpala darabok voltak..) Resi (ang...) Szidzsehuti AMUNEDJEH SÍRJA UF: TT84PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amunedjeh AMUNEMOPE (ang.) AMUNPAHAPY (ang.) UF: Iamunedjeh (ang.AMU (ang.) AMULET OF THE STEPS (ang. Az egyiptomiak rengeteg amulettel rendelkeztek.) AMUN-NACHT (ném. gránitból. III.) Yamunedjeh SN: A király első hírnöke a 18. BT: amulett AMUN (ang. (i. spa.) AMULETT AMULET OF THE EYE OF HORUS (ang. de a színes egyiptomi fajanszból is. 1663–1570) hükszósz fáraó AMULET OF LIFE (ang.) AMULET NEFER (ang. I–III.) AMULETT AMULET OF THE SHEN (ang. (ang. dinasztiában.) 48 . BT: királyi hírvivő NT: Amunedjeh hozzátartozói RT: Amunedjeh sírja AMUNEDJEH HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Szidzsehuti.) AMUNNEFERU (ném. Anyja: Resi.) AMENHOTEP. általában állat vagy egyéb teremtmény alakját öltötték fel.e.) BÉKA-AMULETT LÉTRA-AMULETT MENAT menat nefer-amulett névamulett oroszlán-amulett papiruszjogar-amulett Pataikosz-amulett shen-amulett sündisznó-amulett szema szívskarabeusz szülőtégla Thoérisz szobrai Tutankhamon amulettjei uadzs-oszlop udzsat-szem varázsgyűrű varázspálca RT: denderahi amulett lista szimbólum AMULETT LISTA BT: lista NT: denderahi amulett lista AMULETT-TARTÓ SN: A papiruszra írt varázsigéket és az amuletteket ilyen tokba tették és nyakláncra fűzve hordták. amelynek természetfölötti erőt tulajdonítanak.) AMULET OF THE FROG (ang.) SHEN-AMULETT BÁ1-AMULETT LÉPCSŐ-AMULETT KÉT UJJ AMULETT KESELYŰ-AMULETT AMULET OF THE TWO FINGERS (ang.) AMULET OF THE BUCKLE (ang.. ném. (spa. 993–984) AMUNET (ang.) FEJTÁMASZ-AMULETT KÍGYÓFEJSZEMA AMULET OF THE SERPENT'S HEAD (ang.) ANKH (óei. hogy távol tartsa viselőjétől a balvégzetet és a démonokat és szerencsét hozzon neki. BT: Amunedjeh (ang.) BT: dinasztia. 16. Amulettet csak beavatott pap készíthetett.) SN: II.) AMULET OF THE SOUL (ang. változó formájúak.) AMUNWESER (ném.) AMUN-RE AMON AMENWAHSU (ang. Hathor1-papnő a 11. BT: ember-múmia AMUNHOTEP. BT: Hathor1-papnő királyi ágyas RT: Amunet múmiája AMUNET MÚMIÁJA SN: Múmiája arról híres.) talizmán varázstárgy SN: Nyakban vagy a test más részén viselt bűvös tárgy.) AMULET OF THE SAM (ang.) NT: Haemuaszet7 Henutnefert1 (ang.) AMÜRTAIOSZ (i. Nagy számban találtak ilyeneket a prehisztorikus eredetű sírokban.) NEFER-AMULETT BASZTET-AMULETT PATAIKOSZ-AMULETT ÍZISZ1-CSOMÓ ARANYGALLÉRUDZSAT-SZEM AMULETT AMULET OF BASTET (ang. Mentuhotep ágyasa.) aranyamulett aranygallér amulett atef-amulett bá1-amulett Basztet-amulett béka-amulett Bész-amulett disznó-amulett dzsed-oszlop fejtámasz-amulett gyermek-amulett hal-amulett Hórusz-sztélé írásjegy alakú amulett Ízisz1 csomó keselyű-amulett két ujj amulett kéz-amulett kígyófej-amulett lépcső-amulett létra-amulett AMUNWESERHAT (ném. I–III.) AMULET (ang. ezüstből.) AMENNEFERU (ang. BT: mágia NT: Amszet-amulett amulett-tartó ankh (óei.) AMULET OF THE PAPYRUS SCEPTRE (ang..) AMENPAHAPI (spa.) AMULET OF THE COLLAR OF GOLD (ang. dinasztiában. spa. 404–399) UF: Amürteusz Amyrtaeus (ang.) AMON AMUNEDJEH (ang.e. Az amulettek általában aranyból. Petrie egy 1914-ben írt monográfiájában 270 féle amulettet sorol fel és osztályoz. vagy lápis lazuliból készültek.) AMENUSZER AMENUSZERHAT AMUNWAHSU (ang.) AMULET OF THE LADDER (ang. ném.e. hogy tisztán látható tetoválások maradtak fenn rajta.) AMENPAHAPI (spa. Testvére: Haemuaszet7.) AMULET OF THE VULTURE (ang.) PAPIRUSZJOGAR-AMULETT AMULET OF THE PILLOW (ang. ném. Rendeltetése.) AMUNPAHAPI (ném.) AMENNAKHT (ang. és az elhunyt mellére helyezték.

2260) (i.e.) SN: Londonban indult egyiptológiai folyóirat. 404–399) fáraó AMÜRTEUSZ AMÜRTAIOSZ (i. The (1981. Toronto Ontario M5S 2C6 Canada.) EGYIPTOMI KUTATÓI TÁRSULAT ÓKORI ANCIENT EGYPT SOCIETY OF WESTERN AUSTRALIA (ang. Szakkarában és Asmúneinben ásatásokon volt jelen. CAROL KÖNYVEI BT: Andrews. Fax: 412-826-0443 dander+@pitt.235.) ANKHHOR (ang.) EGYIPTOM ÉS KÖZÉP-KELET TÁRSULAT ANCIENT EGYPT AND THE EAST (1914–1935) UF: AEE (röv.) NT: Baál ANAT-HER (ang. SÍRJA ANCHARIA SN: Caius Octavius1 első felesége. por. Az ily módon szerzett tudás a modern anatómiai ismeretektől azonban jelentősen különbözött. hogy a marhatartó beduinoknak engedélyt adtak elhaladni a Merneptah erődje előtt. 2780–i.2155) (i.e.e. 2200) ANDELKOVIC. ol.) ANCIENT EMPIRE (ang. csatabárddal.) Hekakhasut Anather (spa. a gyógyítás során szerzett ismeretekből kikövetkeztetett elemekre épültek. BT: istennő Ré1 hozzátartozói NT: Anat hozzátartozói ANAT HOZZÁTARTOZÓI SN: Testvére és férje: Baál. Az egyiptomi mitológia szerint őt és Asztarté istennőt ajándékozta Ré1 Széthnek. 1663–1570) hükszósz fáraó ANATIDAE (lat. 1.) ÓKORI EGYIPTOM ÓKORI ADZSIB (i. BT: egyiptológiai folyóirat ANEKSY (ang.) ANATHER (ang. BT: dinasztia.e. spa. 1998) Rosetta Stone. BT: abu szíri isten alvilági isten ANDRA INTERMEDIET (své.e.: 412-441-5414. Gyakran Ozirisszel kapcsolták össze.E. II. 2635–I.) ANCHKA (len. Kultuszának központja Abu Szír. 13..hu-berlin. 2180) (i.) UF: Anat-Her (ang.e. fra. amikor elvette tőle Egyiptom trónját. BT: papirusz NT: Szatírikus levél ANASTASI VI. BRANISLAV BT: szerb egyiptológus AD: B.: +49 (0) 30-2093-1556 petra. Department of Archaeology. DAVID A. Caius1 hozzátartozói ANCHEFEN-DJEHUTI (ném.. hol. PAPIRUSZ SN: I. spa. Ré1 leánya. azokból alkottak rendszert.e. akitől Octavia Thurina Major nevű lánya született. mint 60-szor járt Egyiptomban.BT: dinasztia. Jelenleg a Londoni Egyetem Birbeck College-ben előadó.e..e. BT: orvostudomány NT: test AN B AMENHOTEP. BT: amerikai egyiptológus AD: Dept. ném.e. halotti tárgyak és az óegyiptomi nyelv..) SN: A 16. 2939–2892) ANKH-KA (ang...E. Egyes helyeken szó szerint megegyeznek vele a hajdani eladó szerint azonos sírban talált – Ebers papiruszon található. BT: kapuőrök RT: Lahún papirusz (PM: UC 32194) ANEMHOR. ADZSIB (i.: +381 11 3281 550/ext.yu Near Eastern Archaeology Faculty of Philosophy.andrassy@rz. századból származik. Serbia Tel.) ANKHEFENTHUT NEFERIBRASENEB (ang. 404–399) AMYRTAEUS (ang. 1996) BM Catalogue of Demotic Papyri iv: Ptolemaic Legal Texts from the Theban Area (1990) Egyptian Mummies (1984. 2181) (i. dárdával és pajzzsal. 2787–2767) (i. 16. 49 .) ANEDZSIB ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.uk ANDREWS. Taniszban tisztelték. 404–399) AMÜRTAIOSZ (i. PETRA BT: magyar egyiptológus AD: Tel.) UF: Anedjti (ang. Fisher-Elfert írt róla könyvet.) ANEDJIB (ang.) (i.Andelkovic@f.. kúpos koronát viselt.) (ang..e..) Heka Chawst Anather (ném. összefüggő traktátust képező fejezetek.) ANCHOR (ném. ékszerek. (ang. PAPIRUSZ (BM 10247) SN: Egy újbirodalmi szatírikus levelet tartalmaz.. úgy tűnik elméleti jellegűek voltak. Department of Near Eastern and Asian Civilizations. 1786-1567) MÁSODIK ÁTMENETEI KOR ANASTASI I. 2620–I. Asszonyalaknak ábrázolták atef koronával. 404–399) AMÜRTAIOSZ (i.) ANAS (lat. 100 Queens Park Cres. spa.) ANCIENT EGYPT ANKHEFENRAHORAKHTY ANDRASSY.) KACSA ANCIENT EGYPT RESEARCH ASSOCIATES (ang. magas..) ANCHEFREHARACHTE (ném. hol.de ANDREWS. fra. Több. hogy vízhez jussanak.e. (i. Azt állítja. BT: Anat (ol. nomoszban.) SN: Hóremakhet2 apja a Ptolemaida korban.) Heka-khaswt Anather (ang. 2939–2892) ANCIENT EGYPT AND MIDDLE EAST SOCIETY (ang. spa..e.e.) ÓBIRODALOM (i.bg.) NYUGAT AUSZTRÁLIAI ÓKORI EGYIPTOM TÁRSULAT (Aul. AlsóEgyiptomban munkálkodott. Eredetileg a 9. 11000 Belgrade. University of Pittsburgh 3H01 Forbes Quadrangle Pittsburgh PA 15260 USA (hivatali cím) 5313 Friendship Avenue. 2686–i. of Anthropology. I.) SN: Egyiptomi alvilági isten. por. BT: angol egyiptológus NT: Andrews. Carol NT: Amulets of Ancient Egypt (1994) Ancient Egyptian Jewellery (1990. Tudományos szakterületei a mummifikáció. Fax..e. BT: Octavius.ac.e.) AMYRTAIOS (ang. Carol könyvei AD: candrews@british_museum. 28. 2787–2767) (i.) SN: Az UC 32194-es számú Lahún papiruszon található rá hivatkozás.) ANATHER (ang. JULIE RENEE BT: kanadai egyiptológus AD: nisses@patchom.com Egyptian Section. Royal Ontario Museum.) RÉCEFÉLE ANATÓMIA SN: A legkorábbi Egyiptomban fennmaradt anatómiai utalások a Smith papirusz magyarázó-szövegeibe beépült részletek. CAROL SN: 1971–2000-ig a British Múzeumban dolgozott kutatói asszisztensként. BT: papirusz ANAT (ol.. Ember alakban ábrázolták. Apt 2 Pittsburgh PA 15224 USA (otthoni cím) Tel.e. dinasztia egyik fáraója. Felelős volt az emberek túlvilágon való újjászületéséért és a lelkeikért. A fáraókori orvosok anatómiai ismeretei.+381 11 639 356 ANDERSON. mert koronája nagyon hasonlított Ozirisz atef koronájához.) Anezti (ang. ol.) SN: A háború istennője.ac..e. ném. Ezek szerint az emberi test éltető erejét a szív biztosította. ANDJETY (ang. Cika Ljubina 18-20. 1999) ANEB-HEZ (óei.edu ANDERSON. 2685–i. (i.e.

5.) ADZSIB (i. lánya volt. Amenhotep idején. Keménység: 2. 10) BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Anen (ang. végül pedig Ayé. júl. John ANGUILLIFORMES (lat. küldje el a hettita király az egyik fiát neki férjéül. jún. Samuel (1813. 2. 28. A hettita király bizalmatlan volt vele szemben. hogy adja hozzá férjül egyik fiát. Kenneth Anderson (1932–) Mace. 28.) Carter. nov. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866. Ekhnaton és Nefertiti1 3. Peter Weigall. 15. John Shae (1813–1869) Petrie.és a foszfátanyagcserében. BT: Hathor1-papnő ANHESZENAMON UF: Anheszenpaaton Ankhesenamun (ang. UVfényben sárgán fluoreszkál. aki egyúttal király lehet Egyiptom országaiban.) SN: A szulfátok csoportjába tartozik.–1892. Geoffrey Thorndike (1934.) ANGOLNA ANGOLNAFÉLE ANGOLNAALKATÚ ANGOLNOIDA PÚPOSSÁG ANGUILLIDAE (lat.) Onen (spa. melyben arra hivatkozva. jún.okt.–1875. akit végül elküldött számára a hettita király.) ANH ANKH SZEMENHKARÉ (i. Francis Llewellyn (1862–1934) Kitchen. James Edward (1867–1935) Reeves. Reginald (1888–1946) Fairman.5–3. A gyermek királynő sajnos ennek következtében kétszer is elvetélt. Cecil Mallaby (1878–1931) Green. spa. (1. Mindössze 9 éves volt az esküvő idején. máj.) BT: sugarasúszójú hal NT: angolnaféle ANGOLNAFÉLE UF: Anguillidae (lat. majd Tutankhamon felesége. Edward Russel Birch. Két föld alatti sírboltot tártak itt fel. jún. 2–2004. jan. márc.ac.) Perring.) Davies.) ANENDJIB (ang.okt. jan. Howard (1874.) ANFUSI NEKROPOLISZ SN: Az Anfusi-öböl partján van. 3.) ANGLEZIT ZÁRVATERMŐ ANGLEZIT UF: anglesite (ang.be ANGIOSPERMATOPHYTA (lat. Héliopolisz szempapja III.) BT: angolnaalkatú NT: angolna ANGOLNOIDA UF: anguilloides (lat. nagyapja nagybátyjához. James (1788–1862) Budge. ném. spa. BT: nekropolisz ANGENOT.–) Montserrat. ápr.–1939. 23–1897.BT: Hóremakhet2 hozzátartozói ANÉMIA VÉRSZEGÉNYSÉG ANEN (ang. máj. Anna Macpherson Cummings (1881. 3.) ANFORA (ol.) SN: Juja és Tuja1 fia. 9..) BT: brit egyiptológus NT: Andrews. Nicholas Renouf.) ANGULAR KYPHOSIS (lat.) INHERKAU (ang. Eve A. Sir John Gardner (1797. Suppiluliumast. út közben megölték valószínűleg Hóremheb1 egyiptomi tábornok parancsára. aug. Arthur Cruttenden (1874–1928) Martin. Norman de Garis (1865–1941) Davies. azonban Zannanzas herceget.4 Kristályrendszere: rombos.) Caton-Thompson. Ernest Alfred Thompson Wallis (1857–1934) Burton. Harry (1879–1940) Carnarvon.) BT: csőrösszájú NT: csőrösszájú angolnoida ANGUILLA (lat.) ANHESZ SN: Ahmimban élt Hathor1-papnő. A fényhiány következtében zavarok támadnak a kalcium. BT: betegség NT: hipofoszfatemiás angolkór ANGOL MENTA BORSMENTA ANGOLNA UF: Anguilla (lat. aki 4 év múltán szintén meghalt.) ANGUILLOIDES (lat. Amon 2.) ONURISZ (gör.) Quibell.. de második 50 .) ANHEPERURÉ ANHERCHAU (ném. BT: Juja hozzátartozói próféták szem-pap Tuja1 hozzátartozói RT: Anen sírja ANEN SÍRJA UF: TT120PM SN: A szék alatt macskát.) Ankh-esz-en-pa-Aten SN: Először Szemenhkaré. William Matthew Flinders (1853. VALERIE BT: egyiptológus AD: vangenot@ulb.) Emery. tör.e. így kénytelen volt hozzámenni Ayhoz. BT: Ekhnaton hozzátartozói főfeleség hercegnő Nefertiti1 hozzátartozói Tutankhamon hozzátartozói RT: Anheszenamon levele Supplilulimashoz ANHESZENAMON LEVELE SUPPLILULIMASHOZ SN: Mivel Tutankhamon idejekorán meghalt. akivel együtt uralkodhatnak Egyiptomon. Peter le Page (1822. Fajsúlya: 6. E.) Blackman... Herbert Walter (1907–1982) Firth. Helen Strudwick. 6– 1965.3–6. hogy neki nincs fia és a szolgái közül nem akar férjet választani.) ANGOLKÓR UF: rachitis rachitisz SN: Az angolkórt elsősorban fényhiány okozza.–1885. ném. William Vivian Edwards..) ANHERKHAU (ang.) Reymond.. Dominic (1964. Walter Brian (1903–1971) Engelbach. Nigel Sullivan.) UF: Aanen (ang. Gertrude (1888–1985) David. okt. 2787–2767) (i.) Akhesenpaaten (ang. spa. 26. Romer.) ANGLESITE (ang. fiatal özvegye levelet írt a hettita királynak. 3–1942. Rosalie Davies. Aylward Manley (1883–1956) Burton. szept. 23. Frederick William (1869–1949) Griffith. majmot és ludat ábrázolnak. Arthur Edward Pearse Brome (1880–1934) Wilkinson.e. BT: szulfátok ANGOL EGYIPTOLÓGUS UF: egyptologue anglais (fr. Tutankhamon halála után meggyőzte I.29. Az egyiptomi-görög kevert stílus példája. Összetétel: PbSO4. A galenit lebomlásából jön létre.e. Amelia Ann Blandford (1831. spa. 1363–1361) INHERKAU (ang. 30–) Rose.) ANHERT (ang. 14. 7. 2939–2892) AMFÓRÁK AMFÓRÁK Strudwick. Carol Ayrton. dec. szept. jan. John Louis (1941. prófétája. 27. a hettiták királyát.–1924.) BT: angolnaféle hal ANGOLNAALKATÚ UF: Anguilliformes (lat.) ÁNFORA (spa.

levelére már elküldte egyik fiát. BT: Amenemopet4 hozzátartozói Amon énekesnői ÁNIZS UF: Pimpinella anisum (lat... I–VII. Feje kopasz. Fönícia. Fűszerként való használatáról már az ókori Egyiptom területéről is vannak bizonyítékok. II. BT: Ankhaf NT: Hotepheresz.e. spa.e. míg a csepp formájú hurokban végződő ankh az érett asszony szimbóluma volt. Kephrén vezíre. hanem a széles vállakat és a mellkast is megörökítette. megtöri a rontást.) ANKET (ang.e.) ANHHAF ANKHAF ANHESZENAMON ANHOTEP (ném. Az ankh a későbbi időkben is megőrizte népszerűségét.) ANKHEFENTHUT NEFERIBRASENEB (ang. Az ankh kerek része ugyanakkor a felkelő napot is jelképezte. 2575– 2551) ANKHAF MASZTABÁJA UF: G7510 SN: A keleti temető észak-keleti sarkában álló gigantikus masztaba.) Ankhesenpepi I (ang. A Bosztoni Szépművészeti Múzeumba található. BT: levél ANHESZENPAATON ANHETEP (ang. spa. 17) RAGASZTÓANYAG ANIMALIA (lat. BT: főnök RT: Ankhefenrahorakhty sírja ANKHEFENRAHORAKHTY SÍRJA UF: TT380PM BT: gurnet murai sír RT: Ankhefenrahorakhty (ang.) ONURISZ (gör.) SN: A közönséges ánizs egyéves lágy szárú növény. A hagyomány szerint az ankh viselése fokozza az életerőt.) ANHOTEP (ném. 2639–2604) (i.) ANKHENESMERIRE. spa. esetleg féldrágakőből is.) ANJOTEF I–VII (ném. RT: Ankhefenthut Neferibraseneb sírja ANKHEFENTHUT NEFERIBRASENEB SÍRJA UF: TTC14 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Ankhefenthut Neferibraseneb (ang.. melyet az egyiptomiak Tau formájában tiszteltek. 2613–2589) (i. valamint hosszú és boldog életet biztosít viselőjének. hanem a halál utáni megdicsőült halhatatlanságot is.) életadó árvíz előtt. BT: fűszernövény növényi afrodiziákum ANKHHOR (ang. Féltestvére: Kheopsz1.e. Arcvonásai olyan élethűvé teszik. Nemcsak a véges földi életet jelképezte. BT: herceg Hotepheresz. Készülhetett bármilyen fémből. dinasztia idejéből. elűzi a démonokat. vagy tarthatták kezükben. Amon énekesnője a 19. füleskereszt vagy Níluskereszt máig népszerű és egyetemes szimbólum. spa.) UF: Any (ang.e. Az ankh. BT: pap RT: Ani2 sírja ANI2 SÍRJA UF: TT168PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Ani2 ANIMAL-BASED GLUE (ang. spa. A Tau az egyiptomi hajók jele volt. Zannaza herceget. Hotepheresz.) (1. BT: alkirályok RT: Anhotep sírja ANHOTEP SÍRJA UF: TT300PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Anhotep (ném. dinasztia idején... amely nem csupán a fejet. az élet kulcsa. A kereszt ősi. Ezt a szimbolikus tárgyat csak királyok és istenek viselhették. és szimbolizálta az isteni erőket.) ANKH (óei. mely a lelkeket az alvilágba szállította. Ez nyitotta meg a Nílus zsilipjeit az 51 .) UF: Anchefreharachte (ném. vagy elvegyék a náluk alacsonyabb rangú halandó életét. 2589–2566) (i. A fáraók a tudás. hogy szinte megelevenedik.) ONURISZ (gör.) SN: Amenemopet4 anyja. BT: mellszobor RT: Ankhaf ANKHEFENRAHORAKHTY (ang. az élet és az életerő szimbóluma. 2604–2581) (i. Crux ansata néven is ismerik. Melegigényes. 2551– 2528) Sznofru (i. spa.) SN: Egyiptomi bölcs. Felesége: II.) ANHURET (ang.. I.) Ankhnesmerire I (ang. távol tartja a betegségeket és egyéb káros hatásokat.) ANHURE (ang. a vízszintes vonal a horizont vonala.) UF: Anhetep (ang. fából. A brahmin papok ma is ezt a jelet írják homlokukra. Később az ankh vált minden titkos tudomány jelképévé. fajanszból. ANI1 PAPIRUSZ BT: Halottak Könyve ANI2 (ném.) SN: A Későkorban élt. II. alatta a függőleges vonal a Nap felfelé vezető útja. Részt vett Hemiunu herceggel a Kheopsz1 piramis tervezésében és a gizehi táj elrendezésében. BT: amulett hieroglif szimbólum királyi tárgy RT: szandálszíj ANKHAF UF: Anhhaf Ankh-haf SN: Kheopsz1 féltestvére. Feljogosította őket arra.) SN: Kush alkirálya a 20. akinek ránk maradtak életszabályai.) ONURISZ (gör. Mexikó és Peru földjén is. igen elterjedt volt például a kopt keresztények körében. Kheopsz1 (i.) anh Crux ansata füleskereszt Níluskereszt Níluskulcs Tau SN: Fogantyús kereszt..) ANHUR (ang. akit útban Egyiptom felé Hóremheb1 megöletett. spa. szaporítása magról történik.) ANHURI ANI1 ONURISZ (gör. BT: gizehi masztaba ANKHAF MELLSZOBRA (BSZM) SN: Ankhaf herceg mellszobra jóformán az egyetlen olyan Óbirodalmi képmás. ANUKISZ ANJOR (spa. óei.) SN: Pap a 19. hozzátartozói Kheopsz1 hozzátartozói vezír NT: Ankhaf hozzátartozói RT: Ankhaf masztabája Ankhaf mellszobra (BSZM) ANKHAF HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja Sznofru.) ÁLLAT ÁLLATI ANIY (ang.e. A kerek hurokban végződő ankh a még meg nem nyílt méh szimbólumaként a szüzek jelképe. veje. hogy életet adjanak.) UF: Anchefen-djehuti (ném. a hatalom és az örök élet jelképeként viselték.) ANTEF. Atlantiszból származó jelkép. nemcsak Egyiptom.. de Káldea. Nefertiu férje. dinasztia elején.) SN: Thébai főnök a Ptolemaida korból.) UF: Ankhesenmeryre I (ang. (ang.) UF: amulet of life (ang.

BT: Ankhenesmerire.) Merenré. Dzsau. SZARKOFÁGJA SN: Piramisának az erősen károsult sírkamrájában találták homokkő szarkofágját.) Ankhnesmerire IV (ang. dinasztiában.e.) UF: Anchor (ném. II. Pepi.) UF: Ankhesenmeryre IV (ang.) Ankhesenpepi III (ang.e.e. hozzátartozói királyi feleség Merenré. 2255– 2246) Pepi. az isteni papnő főadminisztrátora a Későkorban. 310) (i.) Meryankhnes IV (ang.e. ÉszakSzakkarába temetkezett. Merenré. ANHESZENAMON ANKHENESMERIRE.) SN: II. Pepi egyik felesége a 6. (ang. 2283–2278) (i. 1363–1361) ANKHMAHOR (ang. 29) SN: Vezír a Teti1 és I.e. amely a padlóba volt beágyazva. A szarkofág fedele rózsaszín gránitból készült. Pepinek. BT: antológia ANKH-HAF ANKH-HOR ANKHAF SZEMENHKARÉ (i. I–IV. Pepi egyik felesége a 6. 1715–1650) ANKHKHEPERURE (ang. III. (i. BT: Hór4 hozzátartozói ANKH-KA (ang. IV. dinasztiában. később I.) UF: Ankh-ma-Hor (ang.) Ankhnesmerire III (ang.) Meryre-ankh-nas II (ang. II. BT: kancellár RT: Ankh-Ka masztabája ANKH-KA MASZTABÁJA UF: S3036 BT: szakkarai sír RT: Ankh-Ka (ang.) ANKHESENPAATEN (ang.) Anjor (spa. hozzátartozói RT: Ankhenesmerire.) SN: Kancellár az 1. III. BT: Ibi2 hozzátartozói polgármester főadminisztrátor RT: Ankhhor sírja ANKHHOR1 SÍRJA UF: TT414 BT: asasifi sír RT: Ankhhor1 (ang. Pepinek. 2289–2255) ANKHENESMERIRE. Nővére szintén felesége volt I.) Meryankhnes III (ang. dinasztiában. Pepi első felesége a 6. PIRAMISA SN: III. II. I. I–IV.e. II. 2335–2285) (1. uralkodója. I.) SN: A 14. dinasztiában. III.) ANKHESENPEPI I–IV (ang. dinasztia 23. I. I. II. (ang. II. BT: szakkarai piramis ANKHENESMERIRE.) Meryre-ankh-nas I (ang. 1730–1680) (i.e. BT: királyi feleség Pepi.) Ankh-Hor (ang. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Khui. Testvére: II.) ANKHESZESZONK BT: héliopoliszi Ré-pap RT: Ankheszeszonk antológiája ANKHESZESZONK ANTOLÓGIÁJA SN: Csak egy darabja maradt fenn. dinasztia idején.) BT: szakkarai masztaba NT: Ankhmahor sírjának ábrázolásai RT: Ankhmahor (ang. II. BT: Ankhenesmerire. dinasztiában. BT: ábrázolás Ankhmahor sírja ANKH-MA-RA (ang.) UF: Ankhesenmeryre III (ang.e. BT: vezír RT: Ankhmahor sírja ANKH-MA-HOR (ang.) ANKHKARÉ ANKHKARÉ UF: Ankhkare (své. II.) UF: Anchka (len.e.) SN: Hór4 apja. (i. 2285–2279) (i. 245) (i. II. 1786–1602) (1.e. Dun uralkodása idején. mint egy lyukas zsákot homokkal tölteni”. Lánya: Neith2. BT: homokkő szarkofág ANKHENESMERIRE. 1363–1361) ANKHHOR (ang. Oxyrinchus és a Baharijja-oázis polgármestere. hozzátartozói RT: Ankhenesmerire.) SN: I.) ANKHHEPRURÉ ANKHHOR1 (ang. Pepi. ANHESZENAMON ANKHESENMERYRE I–IV (ang. III. PIRAMISA SN: I. 206) (i.) ANKHMARÉ 52 .e. I. Ankhenesmerire szintén felesége volt I. Ankhenesmerire. (ang.) (1. I. BT: Ankhenesmerire. amelyben a nőkkel szemben tanusított magatartásról árulkodik: „Nőt tanítani annyi. piramisa Ankhenesmerire.e. hozzátartozói Pepi. 2321– 2287) (1. Férjei: I. (ang.) NT: Ankhenesmerire. BT: dinasztia. Dzsau. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Khui. BT: Ankhenesmerire. 14. Pepi idején a 6.e. Fia II.) SN: I. dinasztiában.) SN: Memphisz.e. Emiatt a sírt gyakran az orvosok sírjának nevezik.) ANKHMAHOR SÍRJA UF: orvosok sírja tomb of the physicians (ang. Ankhenesmerire piramisától Szakkarában.) Merenré. III. hogy rengeteg orvosi művelet ábrázolását jeleníti meg. piramisa ANKHENESMERIRE. Karoma férje a 25. II. 2246–2152) ANKHENESMERIRE. Merenré.) Meryankhnes II (ang. 2285–2279) (i.) Dzsau Khui (ang. Férje: I. hozzátartozói Pepi. I. Pepi. Pepi második felesége. I. (i.) ANKHHOR2 (ang.) Ankhesenpepi II (ang. hozzátartozói NT: Ankhenesmerire.) Ankhnesmerire II (ang. Pepi piramisától DNY-ra fekszik Szakkarában. I. Ankhenesmerire.e.) Ankhesenpepi IV (ang. Fia: I. a 26. I. Testvére: I.) NT: Ankhenesmerire. hozzátartozói királyi feleség Pepi.) Meryre-ankh-nas IV (ang. hozzátartozói NT: Ankhenesmerire. II.) Meryre-ankh-nas III (ang.e.) (1.) Dzsau Khui (ang.) ANKHKARE (své. A jeleneteken ábrázolják többek között a körülmetélést is. (ang. BT: királyi feleség Pepi. hozzátartozói ANKHENESMERIRE. 2278–2184) (i.Meryankhnes I (ang.) SZEMENHKARÉ (i. akihez uralkodásának második felében ment hozzá.) SN: II. I. 2255– 2246) Neith2 Pepi. (i. 2283–2278) (i. (i. szarkofágja ANKHENESMERIRE. hozzátartozói délre található ANKHESENAMUN (ang.) ANKHMAHOR SÍRJÁNAK ÁBRÁZOLÁSAI SN: A falfestmények jellegzetessége.) ANKH-ESZ-EN-PA-ATEN ANHESZENAMON ANKHENESMERIRE.) UF: Ankhesenmeryre II (ang. 2332–2283) (i. II.e. II. (ang. Huga. 29) ANKHMAHOR (ang. (ang. BT: szakkarai piramis ANKHENESMERIRE.

Fia: Teti3.) UNISZANKH ANKHNESNEFERIBRA (ang. Thébától nyugatra. amely egy fiú testvérpárról szól. Neve a Boulaq 18 papiruszon tűnik fel. III. ar. spa. a felesége féltékeny lesz testvéri szeretetükre és úgy 53 . 198) BT: D’Orbiney papirusz (BM: BM 10183) mesék ANQET (ang.) SN: Tábornok a Középbirodalomban. amely most le van fedve védelme érdekében. BT: vezír ANKHWENIS (spa.) ANUKISZ ANSFORD. az ártatlanul üldözöttek oltalmazója azonban megmenti és a csábító asszony halállal lakol.) UF: Intef (ang. BT: istennő AN-MONTU (óei. spa. dinasztiában. 1. hírvivő. de eredetileg nyitott volt. RT: Antef5 sírja ANTEF5 SÍRJA UF: TT115PM SN: A 7 oszlopos előcsarnok. BT: kormányzó ANKHREN SN: Wah2 sopedi pap fiútestvére. II.) ANKHNESNEFERIBRA ANTEF1 (ném.75m magas és 1. Ré1 napisten. dinasztiában.ANKHMARA (ang. Hivatalnoka Uahibré1 volt. Ptahhotep fia.. ANTON BT: egyiptológus ANTAEOPOLIS (gör. Thutmózisz idejéből. hozzátartozói ANKHNESNEFERIBRE (ang.) QAW EL-KEBIR (ang.) Ankhmare (ang.) UF: Intef (ang.) ANTEF5 (ang. II.. The (ang. Thutmózisz magas rangú tisztviselője.) ANKHMARE (ang.) SN: II. BT: Ptahhotep. Kezében íjjal és nyíllal ábrázolták. kamarása Harsziésze4. hogy a leve korsókba folyjon. Utódai (I–III..) Hekatneferumut (ném. ar.) SN: Újoncok írnoka a 18. A belső termek nagyon romosak.) SN: A 18. BT: írnok RT: Antef3 sírja ANTEF3 SÍRJA UF: TT164PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Antef3 (ném.2m széles mészkőtábla.) ANTAEUS (gör. Thébai kormányzó volt. Bata3 azonban visszautasítja. I–IV. dinasztiában.) (ang. Mükerinosz idején.) Két testvér története Tale of The Two Brothers (ang. s bosszúból az asszony erőszakkal vádolja meg őt férjénél. Le (fr. BT: sztélé RT: Antef1 ANTEF2 SN: Théba hatalmi pozíciójának megalapozója.) ANKHNESNEFERIBRA (ang.) SN: Kephrén egyik fia. Szobekhotep és az őt követő fáraók idején. hogy felkínálja magát Batának.e. Felül jóval jobbra egy víziló vadászatot örökítettek meg.) UF: Ankhnesneferibre (ang. próbálja megrontani kapcsolatukat. BT: Antef1 NT: Ahmesz5 Teti3 ANTEF1 SÍRJA UF: TT155PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Antef1 Antef1 sztéléje ANTEF1 SZTÉLÉJE SN: A Lovre-ban látható.) ANKHMARÉ ANKHMARÉ ANKHMARÉ UF: Ankh-ma-ra (ang. isteni feleség a 26. fő gazdasági intézője Sesonk1. amint a szőlőt tapossák. 1250-ben (a 19. kat. dinasztia idején. BT: helytartók ANKHTIFY (ang.) SN: A háborúk lándzsa-vivő istennője. Alsó-Egyiptom királyának kincstárnoka a 4. kat.) ANKNESNEFERIBRE (ang.) SN: Kb. i. ANKT (ang. mire Batának el kell menekülnie.) ANTEF4 (ném. Amon főpapnője. Apriész és II. akik nagyon szeretik egymást és felnővén mikor az idősebbik megnősül. BT: kincstárnok legfőbb bíra vezír RT: Ankhmaré masztabája ANKHMARÉ MASZTABÁJA UF: G7837+7843 BT: gizehi masztaba RT: Ankhmaré ANKHNESMERIRE I–IV (ang.) ANOPLURA (lat.. BT: tábornok RT: Antef4 sírja ANTEF4 SÍRJA UF: TT386PM TTB5 BT: asasifi sír RT: Antef4 (ném.) ANOUKE (ang. BT: hírvivők tisztségviselő NT: Antef1 hozzátartozói RT: Antef1 sírja Antef1 sztéléje ANTEF1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Testvére: Ahmesz5. A hátsó falakon stukkó reliefek maradványai láthatók: balra a halott személy a feleségével számos ajándékot fogad.) SN: II.) SN: A háború idősebb istennője. hozzátartozói vezír ANKHU2 (ang. dinaztiában élt. dinasztiában) keletkezett mese. BT: munkafelügyelő Wah2 hozzátartozói ANKHTIFI UF: Ankhtify (ang.) SN: Moalla helytartója a 10. vezír és legfőbb bíra. BT: Amon-főpapnő isteni feleség Pszammetik.) ANKHTIFI ANKHU1 (ang.) Ankhmara (ang. Antef1 sírjában találták.(1. Antef) már királynak tüntették fel magukat..) UF: Intef (ang. Jahmesz idején. jobb oldalon szüretelési jelenet.) SN: III. BT: istennő ANPU (ang.) SN: Vezír a 13. vezír az 5.. Dra Abu el-Naga temetőjében.) HERMONTHISZ (gör.) ANUBISZ ANPU ÉS BATA3 UF: Conte des deux frères. A fal végében egy sztélé maradványai hevernek.) ANOPHELES (lat.) MALÁRIASZÚNYOG VÉRSZÍVÓ TETŰ DIORIT ANORTHOSITE GNEISS (ang. Pszammetik lánya. dinasztiából.) Two Brothers.) ANTEF3 (ném.) (ang. spa. dinasztia idején.) ANKHENESMERIRE.) QAW EL-KEBIR (ang. II.) Anknesneferibre (ang.

) Antjotef III (ném.e. 2040–1991) fáraó Mentuhotep. fáraója.e.e. felső-egyiptomi nomoszig tolta ki a határt.) (i.) Nubheper-ré-Antef Nubkheperra Intef (ang. 1652–1552) (i. 206) (i. 2061–2010) Mentuhotep.e. (i. 1680–1562) (i. 310) UF: Iniotef I. mellékfelsége Henite volt. (i. BT: dinasztia.e.2 hozzátartozói Mentuhotep. Uralmáról nem maradtak fenn szövegek. Neferu. 310) (i. VII. V. hozzátartozói RT: Antef.) Sejemre-Heruhermaat Inyotef VII (spa.e. 1650–1567) fáraó ANTEF.e. sírja ANTEF. a másik kettő pedig a feleségeinek).e. 1625–1622) UF: Intef V (ang. Az udvar elülső fele (ahol valamiféle bejárati kápolna állt) sajnos elveszett. 310) NT: Mentuhotep.e.) BT: szaff-sír ANTEF. .) Inyotef VI (ang.) ANTEF.) UF: Anty (fr. 2125–2112) (1.) (i. 1782–1650) fáraó NT: Antef.e.) SN: Gigantikus méretű sír. Lányuk: II.) ANTEF. (i.e. 17. I.e. BT: sólyom-isten védőisten RT: révész 54 .) Inyotef II (ang. 1650–1567) fáraó RT: Antef. II. (i.) ANTHROPOIDES VIRGO (lat. sírja ANTEF.) (i. a sziklából kivágott dupla oszlopsorból álló széles homlokzat és a három kápolna (egy a király számára. koporsója Antef. BT: dinasztia. 2052–1992) (i. III. 2103–2054) NT: Neferukayet (ang.) BT: dinasztia. II. hozzátartozói ANTEF. 2015–2007) NT: Henite Iah2 (ang.e. (ang. SÍRJA UF: Davaba-szaff Saff el-Daouabah (ar. 11.e. Fiai: I. 1596) UF: Antjotef VII (ném.) BT: dinasztia. 310) (i. hozzátartozói NT: Antef. 1680–1562) (i. dinasztia 1. (ang. I. 206) (i. Mentuhotep. 1652–1552) (i. ném. VII. 2046–1995) Neferu. 206) (i. I.) Nakhtnebtepnefer (ang. Így átmenetileg egyensúlyi helyzet jött létre a két állam között. 13.) Intef VII (ang.e. Mentuhotep1. 300 m hosszú és 54 m széles hatalmas.) (1. hogy eredetileg festettek voltak-e. 1663–1570) (i. 1663–1570) (i. 17. II.) ANTHOPHYTA (lat.2 (i. (i.) ANTI (ang. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. BT: rishi koporsó RT: Antef. BT: dinasztia.) (i.) ANTEFOQER (ang. 1710) NT: Ij1 ANTEF. 2054–2046) (i. III. 2106–1963) (1. 1668–1663) (i. HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Ij1. (i. földbe mélyesztett téglalap.e.) Sekhemre-Heruhermaat Intef (ang. II. 310) (i. 1710) UF: Intef IV (ang. II.) Intef I (ang.e. (ang.) (i.) BT: dinasztia.e.) SN: Egyiptomi védőisten és a révészek istene.) Sehertawy (ang. II. spa.e. V. dinasztia megalapítója.) Inyotef VII (ang.e. Sólyomként vagy sólyomfejjel ábrázolták gyakran egy csónakban állva. BT: Antef. BT: piramis ANTEFOKER (ang.e. (i.e. IV.) ANTENNATA (lat.) SN: A 17. 2106–1963) (1. 2112–2063) (1.) (i. dinasztia 4. VI.) Sehertowy (ang. III. fr. III.. 18) fáraó RT: Antef. (i.) ANTEF. (ang. (i. 11.) SN: Egészen a 21. HOZZÁTARTOZÓI BT: Antef. SÍRJA UF: Saff el-Bagar (ar.e..) Mentuhotep. VII.) Sekhemré-Heruhermaet (ang.) Inyotef IV (ang. fr. 1663–1570) (i. KOPORSÓJA BT: rishi koporsó ANTEF. sírja ANTEF.e.. V.) INIOTEFOKER INIOTEFOKER CSÁPOS ÍZELTLÁBÚ MAGVAS NÖVÉNY ANTRAKÓZIS EMBERALAKÚ KOPORSÓ PÁRTÁS DARU ANTHRACOSIS (ang.(1. Mivel a falak felülete teljesen lemállott. 2052–1992) (i. nem lehet tudni. fr. de egy vereség arra kényszerítette. (i.e. (ang. sírja ANTEF. II. 2040–1991) fáraó NT: Antef. III.) Nebheperré Nubcheperre (ném. VII. de a sír hátulsó része.) Inyotef I (ang. 400000 m3 homokot és puha kőzetet vájtak ki hozzá és tornyoztak fel két hosszúkás halomban az udvar két oldalán. KOPORSÓJA SN: Dra Abu el-Nagából került elő. BT: királysír ANTEF PIRAMISA SN: Az Amenhotep templom előudvarának északi részén fekszik.. 1650–1567) (i. (i.e.e. 1625–1622) ANTEF.. 1601–1596) UF: Intef VI (ang. (ang. 2106–1963) (1. 310) (i. 2125–1985) (1. 17. koporsója ANTEF.) Uahanh Wahankh (ang.) Nachtnebtepnefer (ném. II. I. BT: Antef. 2125–1985) (1.e. királya. hozzátartozói RT: Antef. BT: Antef.) BT: szaff-sír ANTEF. 2125–2112) (1. I.e. SÍRJA UF: Saff el-Kisasiyah (ar. IV. (i. 2040–1991) fáraó RT: Antef. 1640–1550)(1.e. 150) BT: szaff-sír ANTEF. VII.e.BT: dra abu el-nagai sír RT: Antef5 (ang.) Intef III (ang.e.) Inyotef III (ang.e.e. 34) ANTHROPOID COFFIN (ang.1 ANTEF. IV. 1786–1633) (1.) Szehertaui SN: A 11. óei.e. I.e. viszonylag jó állapotban vannak. aki Thébát tette Egyiptom fővárosává. hogy békét kössön. V.) Inyotef V (ang.e.e. BT: dinasztia. 1668–1663) (i.e. (ang. Mentuhotep.e. I.) SN: A 11.e. IV. 1680–1562) (i.e.e. 310) (i. (i.. III. 2052–1992) (i. II. 11.e. óei. 2112–2063) (1. 2015–2007) UF: Anjotef III (ném.e. I. (ang. SÍRJA SN: Ezt a sírt 1827-ben rabolták ki arab fellahok.. 1652–1552) (i. HOZZÁTARTOZÓI SN: Főfelesége Iah2. 2125–1985) (1. (ang. 206) (i. 2103–2054) UF: Iniotef II.e. I.) Intef II (ang. 2054–2046) (i. (i.e.

A dráma nem sokkal ezután következett be. A város Bersa alapjaira épült. számos templom. Bár Nephtüsz szülte.) Hermanubisz Ienpw (ang. akit hatalma úgy elvakított.) Sheikh Abada (ang. hogy az elé járuló halott elég tiszta-e ahhoz. Hadriánusz Antionusz emlékére egy várost építtetett Bersa alapjaira.) ANUBISEMONEKH BT: bíra írnok ANUBIS-PAVIAN (ném. Egy 12 éves fiú múmiája kb.) Marcus Antonius (ang.u. Szemfestékként használták. Antinouszt elég érettnek találván megbízza a sivatagi oroszlánvadászat vezetésével. 19) ANTONINUS PIUS ANTRÆK (dán) PIUSZ. BT: terméselem RT: sászuk ANTIMONIT ANTIMON ANTINOÉ UF: Antinopolis (ang.(1. 30-án alapította meg Hadriánusz a várost.ANTIBIOTIKUM BT: gyógyszer ANTIC EGIPTE (kat. A XIX. es.) Sepa1 Yinepu (ang. akinek felajánlotta gazdagságát is. 34) bányásztüdő SN: Füst. szénpor belégzése okozta por-tüdő betegség.) ANTIJU FA ÓKORI EGYIPTOM MERENRÉ. I. Egy irodalmi esten ismerkedtek meg.) SN: Elhagyta feleségét Kleopátra kegyeiért. aki egyiptomi utazása folytán halt meg az Arab-hegység lábánál.) SN: Ozirisz és Nephtüsz törvénytelen fiaként született. Habár Egyiptom soha nem kérdőjelezte meg a római befolyás jogosságát.) ANTINOUPOLISZ ANTINOÉ ANTINOÉ ANTÓNIUSZ. egy diadalív.) Anubi (ol. ANTOLÓGIA BT: irodalom NT: Ankheszeszok antológiája ANTONIUS ANTÓNIUSZ. 19) ÖLTÖZET ANTRAKÓZIS UF: anthracosis (ang. 700-450-ből.e. amelyen a ANUBISZ-PÁVIÁN ANTJAU MÚMIÁJA SN: A Royal Ontario Múzeum egyiptomi galériájában látható. Ízisz szoptatta és nevelte fel. 83–30) UF: Antonius Mark Antony (ang. aki 3 gyermeket szült neki. VII. Ő a felelős a temetési szertartásokért (pl. Fajjúm2-nál. az örök utak megnyitója. Farka bozontos és lapos.) Anup1 Apuat Hermanubis (ang.) Augusztusz (i. a balzsamozók és a balzsamozás felett őrködött. 14) (1. Egy útba ejtett kikötőben. BT: város RT: Antinousz Hadriánusz ANTINOPOLIS (ang. Ő őrzi a túlvilág kapuját. de inkább farkasra hasonlít.) ANTI (ang. Kultuszának központja 55 . Ebben a városban volt színház. a flotta és a kincstár egy részével együtt.e. a halottak istene kiszorította helyéről.) ANTIEMSAF I–II (por. hogy egy olyan római álljon az élén.u. amelynek Anubiszt ábrázolják a sakáltól származik. Kutyafejű isten. MARKUSZ (i..u. Ezt a várost Antinoénak nevezte el. hogy egy kurtizán legyen a hitvese. Fajjúm2-ban Hadriánusz.) ANUBI (ol. ar. I.) Inpu Lenpw (ang. amely addig Bész isten kultuszközpontja volt. majd feleségül vette Kleopátrát. bár volt felesége is. I–II TÖMJÉNFA ANTIMON UF: antimonit msDm (tr. A sakál azonban nem honos Egyiptomban. a Nílus vizében találták meg. I–VII. hogy megengedi magának. Az a kutyaféle. Augusztusz. Ezt a főzésből.(ar.) ANTINOUSZ SN: Hadriánusz római császár védence. Az actiumi csatában Kleopátra és Antóniusz megmenekülnek az ellenség karmai közül. amely a porszemcsék léghólyagok közötti lerakódásából és a kötőszövet felszaporodásából áll. s csak egy segítő szerep jutott neki a halottak őrzőjeként és a temetési kultusz isteneként. Hadriánusz szeretői viszonyban volt Antionusszal.) EGYIPTOMI MŰEMLÉKVÉDELMI SZOLGÁLAT ANTIRRHODOSZ SN: Egy Alexandria melletti kis Ptolemaioszok egyik palotája állt. Ma már csak az alapok maradványaiból következtethetünk a város hajdani csillogására. akit Szabinának hívtak. nem fogadta el.) stíbium SN: Az antimon a földkéreg azon ritka elemei közé tartozik. a napóleoni expedíció tudósai számos rajzot és metszetet készítettek róla.) SN: Hadriánusz építtette a Nílus keleti partján. Antóniusz Dionnüszosszal azonosította magát. 30–i. egy cirkusz és egy lóversenypálya is. háborúba indult Antóniusz ellen.e. BT: sziget sziget.) Antinoupolisz Sejk-Ibáda.) Anubis (ang. ha kis zárt helyiségben használták. (1. Feladata volt eldönteni. 34) BT: tüdőbetegség ANTROPOMORF KOPORSÓ ANTY (fr. okt. Az Óbirodalom korai periódusa után Ozirisz. 130. Kleopátra Afroditével. BT: Kleopátra. 37) Vegyjele: Sb2S3. A birodalmi hadihajó és kísérete lassan haladt felfelé a Níluson. 31. s így a két név összetevéséből jött létre a Hermanubisz névalak. MARKUSZ ANUBISZ UF: Anpu (ang. A császár meg akarta mutatni Antionusznak az ókori egyiptomi civilizáció nagyszerűségét. A balzsamozást és a test megtisztítását vezető papok az ő maszkját öltötték fejükre. Philophator hozzátartozói RT: actiumi csata (i. Néhány évvel később azonban Mohamed Ali engedélyt adott a romok újbóli felhasználására a környéken épült üzemek alapjaihoz. tűzön való sütésből és a olajlámpákból származó füst okozhatta.u. Antinouszt a közép-egyiptomi Bersától nem messze. BT: Egyiptom-utazó RT: Antinoé ANTIQUITIES SERVICE (ang. balzsamozás) és a ká-nak az átvezetéséért az önítélet helyére.) Igau Imeut (ang. s lelküket elkíséri a földalatti világban. BT: ember-múmia ANTJOTEF I–VII (ném.e. miután magához ragadta a hatalmat. 130 júliusában Alexandriában kötöttek ki. hogy bejusson a túlvilágra. Antinousz halálának emlékére. 138–161) (1.) (1. ezzel jelképezve az egyiptomi és a római birodalom szövetségét. században még jól láthatók voltak a város romjai. ezért magába mélyeszti kardját alulról felfelé. ANTÓNINUSZ (i. amely természetes állapotában nagyon ritkán dúsul fel.) ANUBISZ ANUBISZ ANUBISZ-PÁVIÁN EMBERALAKÚ KOPORSÓ ANUBIS BABOON (ang.) ANUBIS (ang. Róma azonban megsértődött. A görögök Hermésszel azonosították. amely addig Bész isten kultuszközpontja volt. Actium eleste után Antóniusz Kleopátrát halottnak hiszi. i. fogadja az elhunytakat. Nem sokkal később Kleopátra is öngyilkosságot követett el. Az alvilág egyik bírája.) ANTEF.) stibium (ang) stibnite (ang.

kb. A szklerócium által ivaros úton létrehozott aszkospórák a szél szárnyán a virágzó rozs bibéjére. Ebből alakul ki a kemény. BT. Tulajdonképpen a vele fertőzött rozs nevezendő „anyarozs”-nak. súlyuk 14–28 kg. Jellegzetessége. 2–10 mm vastag. Előfordul még a gyermekszületések védőjeként is.) Olive baboon (ang. majd gyors hifaképződéssel megtapadva.) Anqet (ang. Fő szentélye Elephantinéban volt. spa. BÉKA ANI2 (ném. dinasztiában volt Alsó-Egyiptom vezíre.Künónpoliszban volt. BT: mumifikáló pap RT. Lánya: Kabechet.) SN: Elephantine sziget és a nílusi zuhatagok vidékének istennője. Alain Zivie dolgozott a sír megerősítésén. Neki tulajdonították a Nílus áradását. BT: Anubisz-szobor faszobor ANUKET (ang. anyja Nephtüsz. valamint ékszerek hevertek. BT: szakkarai sír RT: Aperia (ang. a Louvre tulajdona. Féltestvére Hórusz apai ágon. Ezek az apró.) Papion Anubis (fr. Már 30 mikrogramm is erős hallucinációkat válthat ki.(100) BT: pávián ANUBISZ-SZOBOR BT: istenszobor NT: Anubisz-szobor (WM: EC152) Tutankhamon Anubisz-szobra ANUBISZ-SZOBOR (WM: EC152) SN: Fából készült durva kidolgozású Anubisz-szobor a Későkorból. 1–3 cm hosszú. magasságuk 43–49 cm. BT: halottvédő isten kutya-isten Nephtüsz hozzátartozói túlvilági isten NT. Anubisz hozzátartozói RT: Anubisz beszéde Anubisz bronzszobra (L) Anubisz-pap Ozirisz mítosza ANUBISZ BESZÉDE BT: Nebszeni1 papirusz (BM: EA 9900) Nu papirusz ANUBISZ BRONZSZOBRA (L) SN: Későkorból származó magas dombormű. Az aranyból készültek a Kairói Múzeumban láthatók. ném. testhosszuk 60–74 cm.) ANYAG NT: adalékanyag alapanyag balzsamozóanyag lakk mínium muna nátron ragasztóanyag szer szervetlen anyag szintetikus anyag szövet tartósítószer tehenet tejnövelő szer tüzelőanyag üveg viasz ANYAGI KULTÚRA BT: kultúra NT: kézművesség ANYAROZS UF: Claviceps purpurea (lat. Ott szívófonalai behatolnak a magkezdeménybe. amelyek mellett alabástromból készült kanopuszedények. amelynek varjúköröm a neve. Amenhotep és Ekhnaton uralkodása alatt. Anubisz ANUBISZ-PÁVIÁN UF: Anubis baboon (ang.) SN: Ez a gombafajta járványokat és betegségeket terjesztett. Szeni1 és Hatiay1. APEPI I–II (ang. Nőalakban ábrázolták magas. BT: tömlősgomba AOH APEP IAH2 APÓPHISZ APÓPHISZ.) ANURA (lat.) Anubis-Pavian (ném.. spóratermő fejecskék aszkospórát hoznak létre. amennyiben a tél folyamán legalább egyszer megfagyott. bronzszobor RT: Anubisz ANUBISZ HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja Ozirisz. közülük legjelentősebb az ergotamin. a mezőket tápláló Nílust személyesítette meg. 17..) Papio cynocephalus anubis (lat.) APERIA (ang.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. Abüdoszban a szintén kutya-alakú Chontamenti-vel azonosították.) Huja2 Szeni1 Tauret1 APERIA SÍRJA SN: 1987-ben fedezte fel egy francia csoport Bubaszteion szikláiban. sötétibolya vagy barnásfekete színű. szarv alakú. Fiuk Huja2.) Zivie. sok tápanyagot tartalmazó áttelelő alak. tavasszal „kicsírázik”: megjelennek rajta a sztrómák.) UF: Aperel (ang. és puha. mely ma a Wellcome Múzeumban látható. a magházba jutnak. spa.) Nephtüsz Ozirisz ANUBISZ-PAP UF: múmiapreparátor SN: Ők végezték a mumifikációt két hónapon át Anubisz isten jelmezében és maszkjában.) Grüne Pavian (ném. a nyakon vörös festett gallér látható. BT: elephantinei triász Nílus-isten védőistennő ANUP1 ANUBISZ ANUP2 (óei. BT: tábornok vezír NT: Aperia hozzátartozói RT: Aperia sírja APERIA HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Tauret1. Wellcome vásárolta egy londoni árverésen Rustafjaell kollekciójából. Hnum és Szatisz lánya. I–II. elpusztítják.. Sírjában találták meg maradványait a feleségével és fiáéval együtt csodálatos koporsókban. Alain 56 . szürkés micéliumtömeget hoznak létre.) ANY (ang. Fülei nincsenek.) ANUKISZ ANUKISZ UF: Anket (ang. és a fertőző ciklus folytatódik. hétköznapi és vallási tárgyak.) SN: Kb.) SN: A 18. Ez a talajra hullva. a harci szekérség tábornoka III. 30–45 évig élnek. Hatóanyagai közül gyógyászati jelentősége csak az alkaloidoknak van.) Anuket (ang. Kb. BT: Anubisz NT: Hórusz Kabechet (ang.) Papio Anubis (lat. Főleg az Asszuán közelében lévő alsó kataraktával hozták kapcsolatba. 50-60 éves lehetett halálakor. BT: Aperia NT: Hatiay1 (ang. amelynek alakja idegen eredetre utal.) Babouin doguera (fr. felül szélesedő bordázott fejdísszel. hogy bal karja kissé előre tartva könyékben hajlított. A tuna el-gebeli nekropoliszban találtak ilyen Anubisz-pávián múmiákat. gömb alakú hifa-tömörülések.

BT: Ápisz-szobor ÁPISZ-BIKA SZOBOR ÁPISZ BOTJA ÁPISZ SZOBOR ÁPISZ-PAP APEPI I–III (ang. BT: rabszolga ÁPISZ MÉH APIS (ang. BT: szent állat RT: Ápisz Ápisz-bikák bebalzsamozása Ápsiz-bikák mumifikálása Ápisz-bikák pólyázása Ápisz-bikák sírjai Ápisz-bikák temetési szertartása Ápisz-szobor Ptah Szerapeum ÁPISZ-BIKÁK BEBALZSAMOZÁSA SN: Csak a bepólyázás után balzsamozták be.e. Az élet nagyságú (1. A balzsamozás 70 napig tartott. majd egy gondosan megmunkált szentélyben szállásoltak el.26m magas és 1. 1663–1570) hükszósz fáraó APET SZENTÉLY APET ÜNNEP APHOBIS I–III (spa. A bika mellső lábai közé kell helyezni a szövetet a jobb vállától befelé oly módon.) APHOPHIS I–III (spa.) APHRODITESPOLIS (gör. míg élt. Mikor egy bika meghalt (várható élettartamuk 25 év volt).) Kusae (ang. el.76m hosszú) bikaszobrot finom mészkőből faragták. farka kétágú szőrcsomóban végződött. aki az i.) Per-Inerty (óei. Ezután a kötést szétvágják és a bal vállától befelé helyezik fel úgy. homlokán háromszögű fehér folttal. Két istenség is lakozott benne: Ozirisz és Ptah.) APIACEAE (lat.) BT: dinasztia. I–III. Aztán az állkapocsból eltávolították a két szemfogat. 2. és II.) Pathyris (gör.(ar. a fejét és nyakát kikötötték. a papok szétszéledtek szerte az országban. spa.) SN: Bikaisten. hogy a jobb oldalon lógjon ki. Ehhez a lábai közé tolták a deszkát. s ott a megtestesült Ptah istenné ÁPISZ-MÚMIA SN: Az istenként tisztelt Ápisz bika múmiája. hogy a balzsamnak be kell ivódnia a testbe. 16. hanem égből jött sugár termékenyítette meg az üszőt. mirhával és tömjénnel. (i. APÓPHISZ. A Ptah istent megtestesítő bikát Egyiptom összes csordájában körülnézve választották ki. APÓPHISZ. dinasztiától kezdve megtalálható a kultusza.) Gebelein (ang. akit Ápisznak neveztek és szentként tisztelték. ami az I. s amelynek több magzata nem lehetett.) Per-Hathor (óei.. dinasztia idejéből származik. Az iratok hangsúlyozzák. APÓPHISZ. szélességük kétharmad könyök kell legyen. Az 1.) APIRU OPET-SZENTÉLY APÓPHISZ.) APÓPHISZ. ar. hogy természetes legyen a tartása. BT: állatmúmia RT: Ápisz-bika ÁPISZ-PAP UF: Ápisz botjai SN: Ők választották ki a bikák közül azt. Csak egyetlen bikát választottak ki. Halálát 70 napig gyászolták. és néggyel alul. A fejet négy kötéssel kell beburkolni felül. Az állat kiválasztása rendkívül fontos feladat volt. BT: temetési szertartás RT: Ápisz-bika ÁPISZ-BIKÁK TEMETŐJE SZERAPEUM ÁPISZ-BIKA SZOBRA (L: N 390) SN: Auguste Mariette találta a Szerapeum és a Memphisz melletti Szakkara feltárása közben egy kis kápolnában. amelynek Memphisz volt a központja. valamint két másik fogat. amely Ptah memphiszi templomának közelében épült. nyelvén szkarabeusz képével.) APER-ANAT (ang. Mikor sikerült kiválasztani a bikát. s keresték az utódot.) nyilvánították. I–III. melyet a vallás előírt egy Ápisz-bika számára. évezredbeli babilóni adósrabszolgaság elől szöktek meg. I–III. A kitömött bikát végül felegyenesítették. Atyja nem is volt. a nemzés és a termékenység erejének jelképe volt.) APERANAT (ang. amely hordozta.) Aphroditespolis (gör. mely rendelkezik mindazon különleges jellel. I–III.) User-Anat (ang. Ezek hossza 6 könyök. 57 .) SN: Aphroditopoliszból és Aszjútból származó 709 dinasztikus koponyából – amelyek ma a Turini Antropológiai Intézetben vannak – a tudósok megállapították.) APEPA I–III (spa. E szobor a 30. Ez lett az új Ápisz-bika. hogy Ptah isten. majd kitömték viasszal. Később az izraelitákkal szövetségben álltak. A hasüregből is mindent kivettek és vászonnal kitömték.) UF: Apis (ang.) ÁPISZ APIS MELLIFERA CARNICA (lat.) Qusiya. hátán kiterjesztett szárnyú keselyűnek vagy sasnak alakjával.) APHRODITOPOLISZ (gör. A férfierő és a termékenység szimbóluma volt.) UF: Aftih (ar.. BT: bika-isten termékenység isten RT: Ápisz-bika Szerapisz ÁPISZ-BIKA UF: Hep-bika SN: Memphiszben úgy vélték. OPET-ÜNNEP ERNYŐS SN: Rabszolgák. amelynek testén meglelték az isteni jeleket. magát a nyelvet be kellett borítani balzsamba áztatott kötéssel. akkor Memphiszbe vitték. amelyhez hívők vándoroltak.e.) APHRODITOPOLISZ (gör.) APHRODITOPOLIS (gör. hogy az átlagéletkor 36 év volt. Egyiptom 1852-ben ajándékozta a Louvre-nak. mialatt a papság mindvégig gyászolt. és valaha teljesen feketére volt festve. Ismertetőjelei a következők: fekete volt.APET OPET (ang. BT: mumifikáció NT: Ápisz-bikák bebalzsamozása Ápisz-bikák pólyázása RT: Ápisz-bika ÁPISZ-BIKÁK PÓLYÁZÁSA SN: A pólyáknak hat ujjnyi szélesnek és másfél ujjnyi vastagságúnak kell lenni.) UF: Aper-Anat (ang. BT: Ápisz-bikák mumifikációja balzsamozás RT: Ápisz-bika ÁPISZ-BIKÁK MUMIFIKÁCIÓJA SN: Miután bepólyázták és bebalzsamozták az Ápisz-bikát. A mezőgazdaság istenének. A nyelve alá egy mirhával telt zsákot kellett helyezni. Szerapisz. akik Között sok menekült is volt.) Aphroditopolis (gör. Nektanebosz által építtetett két templomot összekötő temetési menetekkor használt út mentén állt. felnyitották a koponyáját és mindent kivettek belőle. APERANAT (ang. Ebből az összetett lényből alakult ki a hellenisztikus világ nagy istene. hogy a bal vállánál kilógjon. akinek tiszteletét Haemuaszet1 felügyelte.) APHRODITOPOLISZ (gör. 19) BT: város APEP I–III (spa. (1. I–III. egy élő bika formájában jelenik meg az emberiség között. BT: Ápisz-bikák mumifikációja pólyázás RT: Ápisz-bika ÁPISZ-BIKÁK SÍRJAI BT: bikasír RT: Ápisz-bika Szerapeum ÁPISZ-BIKÁK TEMETÉSI SZERTARTÁSA SN: Ehhez a szertartáshoz valamennyi papnak és szolgának vörösbe kellett öltözni.

e.) Ippy III (spa. 1585–1542) Apóphisz.) SN: A 15.) Apopis II (ang.) Apepi II (ang. Ré.) Akenenre (spa.) Apofis I (spa.) ÁPOLÓ EDFU UF: nővér nurse2 (ang. III.) Aaousirreapophis (spa. 1652–1544) hükszósz fáraó NT: Apóphisz.) Nebkhepesre Apopi Neb-khopesh-ra (ang. spa.) SN: A 15.) Apopi I (spa. 1663–1570) hükszósz fáraó APOPI1 SN: Imhotep1 felesége. 2. Apóphisz. I.) Nibkhopeshreapophis (spa. I.. 15. matematikai tartalmú. I–III. csak magukra vállalták ezt a munkát az orvosok és betegek kisegítésére.) Auserre Apepi (ang. I. kinek feje helyén két válla közül egy kígyó tekergőzött elő.) Ipepi II (spa.e. 1730–1630) (i. II.) Apopi III (spa. HOZZÁTARTOZÓI SN: Fia: III.) Apophis (ang.) Apopi2 SN: Démoni lény.e. spa.) Apofis II (spa.) Awoserre (spa.) Apopis III (ang.) APOPIS I–III (ang. BT: város APOLLÓNOSZPOLISZ MAGNA (gör.) Ipepi III (spa.) Aphobis III (spa. APOLLINOPOLIS-PARVA (gör. I–III.) SN: A 16.) Aqenenra (ang.) Qus (ar. II.) Ippy I (spa.) Ipepi I (spa.) Aauszerré Apóphisz Aauszerré Aa-weser-ra (ang. APOPHIS (ang.) APOPHIS I–II (ang. egyiptomi emlék. I. 16. I. Nagy kígyóként vagy krokodilként is ábrázolják. Apóphisz.e.) Afofis I (spa. 1585–1542) UF: Aaousirre (spa.) SN: Az 5.) Aauserre (spa.) Afofis II (spa. SÍRJÁNAK SZARKOFÁGCSAR- Rhind papiruszt. BT: isten APÓPHISZ.) UF: Gesy (óei.) Apepa I (spa. (i. II. aki állítólag előre jelezte Caligula halálát.) Apep II (spa. Az ő 33. UF: Apep III (spa.) Aphophis I (spa. I–III. A feneketlen mélység sárkánya.) Aqenenre (spa. dinasztia hükszósz fáraója. APÓPHISZ. BT: Apóphisz. 1585–1542) APÓPHISZ. hozzátartozói dinasztia.) Apepa III (spa.) Ippi II (spa. a sötétség és a bűn megtestesülése. I. uralkodási évében.) Nibkhopeshre (spa. spa.) Nebhepesré Nebkhepeshra (spa. dinasztia hükszósz fáraója. BT: dinasztia. (i. BT: Apóphisz. BT: Apóphisz.) VAD ZELLER APÓPHISZ.) Apepi (ang.) Aa-qenen-Rê (ném. az alapvetően gonosz.) Apopis I (ang. Apóphisz.e.) Nebkhepeshre (spa. dinasztia hükszósz fáraója a Deltában. hozzátartozói APÓPHISZ. (i.) Aphobis I (spa. (i.) Aphophis II (spa. Felesége: Ahhotep.) Apepi I (ang. BT: mesterség NT: Szenimen RT: mesterség APÓPHISZ APÓPHISZ. Trachómájából férje gyógyította ki egy saját maga által készített antibakteriális kenőcs segítségével. felső-egyiptomi nomosz központja volt. II.) 58 ..) SN: Nem hivatásszerűen dolgoztak. 2.) Apophis II (ang.) Apep I (spa.BT: pap RT: Ápisz-bika ÁPISZ-SZOBOR UF: Ápisz-bika szobor BT: istenszobor NT: Ápisz-bika szobra (L: N 390) ÁPISZ TERME NOKA SZÉTHI.e.) Aphobis II (spa..) Aaqnenreaphophis (spa. 1730–1630) (i. APOLLONIOS SN: Egyiptomi jós. I. a káosz istene. 1652–1544) hükszósz fáraó NT: Apóphisz. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I.e.) Apepa II (spa. II. BT: dinasztia. BT: Imhotep1 hozzátartozói APÓPHISZ APÓPHISZ. a kozmikus rend és a holtak ősellensége alvilági útjuk során. I.. hozzátartozói APÓPHISZ. NT: Ahhotep. 1674–1567) (i.) Apopi II (spa.) APÓPHISZ UF: Apep (ang. Ez az első írott.e.) APOPI I–III (spa. hónapjában másolták le a APOPI2 (spa. BT: jós APOLLONITES (gör.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. (i. amelyet Thébában találtak meg.) Apepi III (ang. UF: Aa-kenen-ra (ang.) Aaqnenre (spa.e. EDFU FELSŐ-EGYIPTOMI APOLLINOPOLIS MAGNA1 (gör.) BT: fesztivál APIUM GRAVOLENS APOFIS I–III (spa. APÓPHISZ.) Auserra (spa.) APOLLINOPOLIS MAGNA2 (gör. emberi testű isten.) Aphophis III (spa.(i.) Nebkhepeshra Apop (ol.) Akenenra (spa.) Ippi III (spa. spa.e.) Ippy II (spa. I. ÁPISZ-ÜNNEP UF: festival of Apis (ang. I–II. 15.) Apofis III (spa. 1674–1567) (i.) NOMOSZ.) Apophis I (ang.) Ippi I (spa.) Aakenenré Aaqenenre (spa. az áradás évszak 4.

Thutmózisz alatt 3 tonna nemesfémet szállítottak a fővárosba. 587–569) UF: Apries (ang.) BT: rózsaalkatú NT: ernyős ARANY UF: gold (ang. a napisten „húsára” utal.) GALLÉROS PÁVIÁN DROMEDÁR ARAB MORINGA UF: bAq1 (tr. hogy felrajzolt egy 9x19-es négyzetsort. 78) BT: moringa ARAB-SIVATAG UF: Keleti sivatag BT: Kelet-Szahara ÁRADÁS UF: ár2 árvíz dagály flood (ang. valamint tartalmaz egy feliratot: ‘a hegyek ahol aranyat bányásznak’. Meghonosították Egyiptomban az iszlám vallást.e. s ezután szerkesztette meg az alakot: a felső 3 sorba a fej (a homlok felső szélétől a nyak aljáig). Thébától északra.e. A 20.) (1. sz.) AKHET ARÁLIAVIRÁGÚ ARÁLIAVIRÁGÚ UF: Aralianae (lat. Az arany szállítása szigorú katonai őrizet mellett történt.) inundation (ang. A kemény sziklából először nagyobb darabokat szakítottak ki. BT: festészet RT: négyzetrácsozás ARANYAMULETT BT: amulett NT: aranygallér-amulett keselyű-amulett ARANYBÁNYA UF: goldmine (ang.) nebw (óei. Vegyjele: Au. Az öregek és az asszonyok kézzel hajtott gránitmalmokkal zúzták porrá az ércet. Dekorációs célokra. ÉSZAKI PETYMEG túli kereskedelemre használták. A port aztán lejtős rámpán terítették szét. a következő 10 sorba a testnek a válltól a térdig terjedő része kerül. és a felszínre vitték. majd ezeket kalapáccsal aprózták tovább.) BT: famegmunkáló eszköz ÁRADÁS EGYIPTOMI AKÁCIA ABÜDOSZ (gör. BT: térkép torinói papirusz RT: aranybánya ARANYBÁNYÁSZAT SN: Az aranybányákban a munkások kis lámpákkal megvilágított szűk járatokban kúszva dolgoztak. amin vizet folyattak keresztül. A Bizánccal szembenálló monofizita keresztények segítségével sikerült elfoglalniuk Egyiptomot. Az arany csillogásával Ré.) kiáradás SN: A Nílus július közepétől november közepéig áradt.e. A gyerekek összegyűjtötték a kvarckristály darabkákat. APÓPHISZ. Egy kutat is ábrázol. amely szentnek tartott nyersanyagból készült és amely befejezetlenül hevert a Nílushoz vezető út mentén. 587–569) APRIÉSZ (i. maguk a bányák a karnaki Amontemplomtól és „Amon aranyának legfőbb őrzőjétől” AQENENRA (ang. 78) Moringa arabica (lat. hanem zöld színű metamorf vulkanitokat is bányásztak itt díszítőkőnek. ahol kvarcban halmozódott fel az arany. Ha az áradás elmaradt.APOTROPAIKUM SN: Bajelhárító erő. II. A térkép valószínűleg egy per iratainak melléklete: a II. A papiruszon mintegy 100 – az Arab-sivatagban. A Torinói Múzeum falát díszíti. (1. III. II. Koptosztól keletre. hieratikus írással.e. Az arany bősége később nagyban hozzájárult Egyiptom nagyhatalmi tekintélyéhez az Újbirodalom korában.) (1. így válogatták ki a többi ércnél nehezebb aranydarabkákat. (1. i. BT: hódító ARABIAN BABOON (ang. dinasztia korából (kb. s Egyiptom addigi kultúrája eltörlődött általuk. ezek lábánál a munkások apró házait.) NEFER ÉS KA-HAI FÖLD ALATTI KAMRÁJA TJANENHEBU SÍRJA PADIENISI SÍRJA ANUBISZ UPUAUT APÓPHISZ. Dzsebel gerinceit négy hegyláncban jelölték meg. 1100-1150-ből) való. Habár a lelőhelyekért egy magas rangú állami tisztviselő. Ramszesz thébai templomába rendelt szoborról szólt. az utolsó 6-ban helyezkedik el a láb.(ar. 664–525) fáraó APRÓPETTYES GINSTERMACSKA APU APU43 APU53 APU55 APUAT APUAUT AKHMIM (ang. és a kopt használata a keresztény liturgiákra korlátozódott. hogy bárki akárcsak a legkisebb darabot is ellopja.) APRIÉSZ (i. akkor dögvész. alul a sziklákkal és kövekkel kijelölt főutat. így tették lehetetlenné. spa. (i.. 11) BT: természeti jelenség RT: Nílus ÁRADÁS ÉVSZAKA ARALIANAE (lat.) ARABISCHES KAMEL (ném.) SN: Az aranybányák jelentős hozammal működtek.) ARAB HÓDÍTÓ SN: I. a Nílus és a Vörös-tenger közti szűk átjáróban fekvő – aranybánya helyét és az odavezető utat jelölték. 620) BT: mágia APRIES (ang. Felül ábrázolták a gránit hegyeket az aranybányákkal. másrészt a Nílus és a Vörös-tenger között lévő sivatag lelőhelyeiről. BT: bánya NT: Akita barramijei aranybánya gebel zebarai aranybánya vádi el-hudi aranybánya vádi hammamati aranybánya RT: aranybányák papirusza aranybányászat ARANYBÁNYÁK PAPIRUSZA UF: aranybánya-térkép SN: A világ első térképe. 589–570) (i.) nbw (tr. 639–642-ig tartott az arab hódítás. jobbra fehér színnel Amon isten templomát.) SN: Aranyból komoly mennyiség állt rendelkezésre egyrészt a núbiai aranybányákból. Ennek ellenére a kopt nyelv helyenként megmaradt. Nem csak aranyat. védelmez és elhárítja a gonosz befolyást. EL.) nebu (óei. BT: fém terméselem RT: aranybányászat arany ékszer aranymaszk aranymosó aranyműves arany nyaklánc aranyozás aranyozott faszobor ARÁNY SN: Az egyiptomi művész úgy kezdett hozzá egy emberalak megrajzolásához.) AQENENRE (spa.e.) Wahibre (ang. betegségek és éhínség következett be. ahol borsószemnyi darabokra törték őket a kevésbé erős munkások.e. 589–570) (i. Az arab lett a hivatalos nyelv.) ÁR1 UF: awl (ang. valamint határon 59 .) ÁR 2 ARAABIA AKAATSIA (észt) ARABA. a bányaigazgató felelt.) BT: dinasztia. 26.

Az ólom oxidálódott. akkor nyomással és ütögetéssel érték el. Sót hozzáadva az ezüstből ezüst-klorid keletkezett. aranymaszkja Tutankhamon aranymaszkja (KEM: JE 60672) ARANYMOSÓ BT: mesterség NT: Khay1 (ang.) SN: Az aranyozást úgy végezték. I. BT: festék szépítőszer NT: arcfesték (L: AF 167) arcfesték (L: E 11048b) arcfesték (L: E 20514) arcfesték (L: E 23100) arcfesték (L: E 23106) arcfesték (L: MG 14400a) arcfesték (L: MG 14400b) fehér arcfesték RT: szemfesték szempillafesték 60 . BT: aranyamulett ARANY GYŰRŰ SN: Az ókori egyiptomiak csak kivételes esetekben használtak aranyat gyűrűkészítésre. BT: tárgy ARCE (röv. BT: mértékegység ARATÁS SN: Március-áprilisban végezték a gabona learatását. A két ágat a hajótestbe épített alapok. amely a 26. 16) BT: famegmunkálási technika ARANYOZOTT FASZOBOR BT: faszobor NT: Tutankhamon aranyozott faszobra ARANYSZANDÁL (KEM: JE 354221-354222) SN: Aranyból készült halotti szandál a késői Újbirodalom korából. Széth fölött aratott győzelmére utal. BT: földművelés NT: gabona aratás papiruszsás aratása ARATÁS ÉVSZAKA ÁRBOC SEMU SN: Az Ó.) SN: Az arany finomítását feltehetően már a bronzkorban (i. BT: aranyszandálok ARANYSZANDÁL BT: szandál NT: aranyszandál (KEM: JE 354221-354222) ARANYSZOBOR BT: szobor NT: Ihi aranyszobra RT: aranyozott faszobor ARANYVÁROS ARASZ KOM OMBÓ (ar. hogy kéntartalmú anyagot (talán antimon-szulfátot) adtak hozzá. valamint kis szögekkel biztosították. Hosszúsága: 21 cm. századtól vált általánossá az alkalmazása. amely beszívódott a tégely falába. a szennyezők feloldódtak az ólom-oxidban. Aratáskor az asszonyok feladata volt a gabona tisztítása. bányászat RT: aranybánya ARANYBÁNYA-TÉRKÉP ARANYBÁNYÁK PAPIRUSZA ARANYEDÉNY BT: edény NT: Hotepheresz. dinasztiára volt jellemző. 6. és az ólom-oxiddal együtt részben elpárologtak. szükség esetén akár le is lehetett ereszteni. A gabonát tulajdonképpen kovakőszilánkokkal megrecésített sarlókkal fűrészelték le valamivel térdmagasság alatt. majd rudakat formáltak belőle. A másik lehetséges eljárás az volt. és így visszamaradt az arany.) ARCFESTÉK SN: Alapanyagokként gyakran galenitet és malachitot használtak. BT. Eleinte az aranyat a kitermelés helyszínén dolgozták fel. vagy még por formájában zsákokba tették. ólom és só ötvözetével lezárt agyagkemencékben olvasztották. Az Újbirodalom alatt az egy tönkből készült árboc a hajótest közepén helyezkedett el. de csak i. Az ércet meglehetősen porózus agyag olvasztótégelybe (kupellába) tették. Amikor vastagabb aranyréteget kívántak a fához rögzíteni. A finomított arany tömbökbe öntve jutott el a mesterekhez.függtek. Később a Nílus völgyébe vitték emberháton vagy hajón. A menyasszony a bal kezének középső ujján hordta az arany gyűrűt.és Középbirodalom alatt fordított V betűre hasonlító kétlábú árbocokat használtak.e. Az istenség nagybátyja. Ez az amulett nagyon ritka és úgy tűnik azon hiedelem kifejezéséből nőtt ki. (1. ritkán foszgenitet és ólom-hidroxid-kloridot. Az ezüst a kénnel reagálva ezüst-szulfid formában az olvadék tetején kivált. a menetet pedig fegyveresek védelmezték. I. hogy megszabaduljon a pólyáitól. A tamatés napján kellett a halott nyakába helyezni és aranyból kellett készíteni. részben a tégely falába ivódtak. BT: arany ékszer gyűrű NT: Tutankhamon pecsétgyűrűje ARANY HÓRUSZ NÉV SN: A királyi titulus 3. hogy a nedves gipszvakolatra nagyon vékony aranylapot helyeztek.) RT: arany ARANYMŰVES UF: goldsmith (ang. eleme. amiket a hajó első harmadánál állítottak fel. általában 22–23 karátosak. majd faszéntűzön elkezdték melegíteni.e. mivel a kaszát nem ismerték.) AMERIKAI KUTATÁSI KÖZPONT EGYIPTOMBAN (Eg. Ez lassú munka volt.) SN: 1 arasz = 1/7 rőf = 7. rajta a vízszintes nagy vitorla. aranyedényei ARANY ÉKSZER SN: Az ókorban készült arany ékszerek igen magas finomságúak voltak. hogy ne mozduljon el. az árbocot pedig a hajó két végéhez rögzített kötelek tartották egyenesen. Megszilárdulás után ezt a réteget már könnyen el lehetett távolítani az arany felületéről.47 cm. BT: királyi titulus RT: fő királyi név Hórusz-név nebty név trónnév ARANYKOR-MÍTOSZ BT: mítosz NT: Ré1 elleni összeesküvés Ré1 szeme Ré1 titkos neve ARANYMASZK BT: múmiamaszk NT: Pszuszennész. A visszamaradt arany-ezüst ötvözetből kétféle módon távolíthatták el az ezüstöt.) SN: Ez az amulett erőt adott a halottnak. III–II. BT: kézműves NT: Neferrenpet1 Szenna RT: aranyművesek felügyelője ARANYMŰVESEK FELÜGYELŐJE BT: felügyelő NT: Nebszeni5 Nebszeni6 ARANY NYAKLÁNC BT: nyaklánc NT: Hnumit sólyomfejes arany nyaklánca ARANYOZÁS UF: gilding (ang. Száradás után a gipszvakolat az aranylemezt erősen kötötte a fához. szélessége 7 cm. ólmot adtak hozzá. évezred) is ismerték. BT: ékszer NT: arany gyűrű lahúni kincs ARANYGALLÉR-AMULETT UF: amulet of the collar of gold (ang. mely négyzet alakú volt és fonott papiruszgyékényből készült. A kitermelt aranyércből kupellálással (űzéssel) különítették el az aranyat a szennyezőanyagoktól.

BT: matematikus fizikus ARMAMENT (ro. DIETER BT: amerikai egyiptológus 61 . Tudományos munkásságának eredményeit éppen ez a baráti tudományos beszélgetés őrizte meg számunkra.1%. 2925–2686) (i.7%.) ARCMASZK URALKODÓ HÜLLŐ MÚMIAMASZK ARCPIROSÍTÓ SN: A nők arcukat és szájukat is pirosították.6%. mg-nyi porának százalékos összetétele: galenit 52.) ARCHEOLÓGUS ARCHER (ang. 206) (i. 2920–2650) RT: Tanisz1 ARCHEOLOGIA (len. 10 mg-nyi por összetevője százalékarányban: galenit 3. amelynek fő alkotóeleme a foszgenit. Itt ismerkedett meg Eratoszthenésszel. amely a régészet és a természettudományok összevegyítését jelenti. cerusszit 3%. 1626) RT: Archaeometriai Laboratórium (Gör. obszidiánt. ANTHONY JOHN (1898. Ifjabb korában megfordult Alexandriában is.e. palmierit 8. szfalerit 4. mg-nyi porának százalékos összetétele: galenit 72%. BT: egyiptomi nyelv ARCHAIKUS KOR (i.5%. BT: laboratórium AD: Laboratory of Archaeometry. (i.) ARCHITECTURE (ang. 2890– 2686) (1.7%. dinasztiát alapító legendás fáraó.(1.(1.) ARCHAEOMETRIAI LABORATÓRIUM (Gör.5%. előtte 1983 óta a Demokritos-on működött.) ARCHEOLÓGIA RÉGÉSZET BOLOGNAI RÉGÉSZET ARCHEOLOGICAL MUSEUM OF BOLOGNA ARCHEOLÓGIAI MÚZEUM (Ol. (i. amelynek fő alkotóeleme a galenit. 3100) ARCHAIKUS SN: Az 1–2.) Arsnuphis (ang. dinasztia ideje.5%.e.e. 394) BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: E 11048b) SN: Kozmetikában alkalmazott por.) EGYIPTOMI NYELV (i. 10. foszgenit 0.1–0.e.: +30 (0) 1 651 9430 ARCHAIC EGYPTIAN LANGUAGE (ang.5%. 10. ekkor a főváros Tanisz1 volt.7%. hogy az ólomércet a Vörös-tengerből nyerték. erre vasoxidot használták.) ARKELL. 310) (i.e.e.) UF: Ari-Hes-Nefer (óei. 394) BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: MG 14400b) SN: Kozmetikai por.7%. 3150–2925) (i. Fax. mg-nyi porának százalékos összetétele: galenit: 46. ezért is szokták ezt a korszakot taniszi korszaknak is nevezni. 3100–2865) (i. BT: arcfesték ARCHAEOMETRIA(1.2%.) ARCHITEKTON (gör.) ARCHITECT (ang.C. 2. C. Kerámiákat.e. amelynek fő alkotóeleme a galenit. 29.) ARI-HES-NEFER (óei. BT: korszak NT: dinasztia.–1980.) ARECACEAE (lat.) ARENISCA (spa. Ménész egyesítette a két királyságot. Oroszlánként vagy tollas koronát viselő emberként ábrázolták.8%. Az alkotóelemek százalékarányú összetétele ebben a festékben: galenit: 58.1%.e. 5200–3150) protodinasztikus kor (i. 3000–2840) (1.) ARCHEOLOGIST (ang. BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: MG 14400a) SN: Középbirodalmi kozmetikai por. anglezit 13. laurionit 1%. 2920–2770) (i.e. Nagyobb szemcsékben 50–100 µm.e.) SN: Történész és egyiptológus.4%.5%. cerusszit 12. EPR datálást. 3100–2890) (1.6%. A laboratórium végez radiokarbonos kormeghatározást.gr Tel. cerusszit 16. cerusszit 11. 1626) prompt-gamma aktivációs analízis(1. BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: E 20514) SN: Kozmetikában alkalmazott por. szfalerit 9. hipsz 2. laurionit 3. smithsonit 1. Demokritos.) SN: Az első feliratokon jelent meg a predinasztikus korban.8%. 394) BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: E 23106) SN: Kozmetikában alkalmazott por.e. anglezit 19%. 3300–2650) (i. Hawkes-tól származik.6%.R. 2840–2700) (1. kimagasló gyarmati ügyintéző. Greece E-mail: maniatis@ims.) Harensnuphis (ang. kvarc 2. gipsz 3.2%.e. anglezit 4.) ARCHITEKTÚRA (gör.) thiniszi korszak ARNOLD.: +30 (0) 1 650 3389 . foszgenit 18. BT: szépítőszer ARDEA CINEREA (lat. foszgenit 88%. Az ebben található ólom izotopikus összetevőinek vizsgálatából kiderült. termolumineszcens kormeghatározást.demokritos. kvarc 0. amelynek fő alkotóeleme a galenit. 2920–2770) dinasztia.4%. rőtvörös színű.e.) ARENARIA (ol. 10. 3 µm nagyságú szemcsékben 0. (1. BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: E 23100) SN: Középbirodalomból származó kozmetikai por. 26. anglezit 10.e. foszgenit 8.3 µm galenitet találtak. Fő alkotóeleme a galenit. 2800–2650) predinasztikus kor (i. márványt és fémeket tud bevizsgálni. 287–212) SN: Görög matematikus és fizikus. amely sötétebb.e. Az 1.e.) ARNAVES (fr.) ARMANT (ar. 206) (i.) SN: Az egyiptomi Núbia jóindulatú istene és Ízisz egyik társa.9%.) ÍJÁSZ ŐS-TESTÜREGES ÉPÍTÉSZET ÉPÍTÉSZ ÉPÍTÉSZET ÉPÍTÉSZ RÉGÉSZ RÉGÉSZ ARCHICOELOMATA (lat.e. Institute of Materials Science N. Hinxhillben (Kent) született és Chelmsfordban (Essex) halt meg. 1. 310) (i.3%.3%.) SZÜRKE GÉM PÁLMAFÉLE HOMOKKŐ HOMOKKŐ ARENSNUPHIS (ang. F. 2955–2635) UF: epoque thinite (cse.S.e. BT: régészet NT: neutronaktivációs analízis(1.) UF: Laboratory of Archaeometry (ang. Az alkotóelemek százalékarányú összetétele ebben a festékporban: galenit 82%. 3150– 2686)99 (i. BT: építészeti elem ARCHOSAURIA (lat.) FEGYVER KARPEREC KRISZTUSTÖVISFA HERMONTHISZ ARCHAIKUS EGYIPTOMI NYELV (i. C. 3100) UF: Archaic Egyptian language (ang. 3200–2780) (i.) ARCHITRÁV UF: episztülion SN: Közvetlenül az oszlopfőre támaszkodó kőgerenda.3%. akivel hazatérte után is levelező kapcsolatot tartott fenn.e. a fennmaradó százalékban cotunnitból és kvarcból áll. foszgenit 33.) ARMLET (ang. 3100–2686) (i.) KRISZTUSTÖVISFA ARENSNUPHIS (ang. BT: egyiptológus ARKHIMÉDÉSZ (i. Alkotóelemeinek százalékarányú összetétele: foszgenit 86. 15310 Aghia Paraskevi Attiki.e.) SN: 1987 óta működik hivatalosan.1%. BT: oroszlán-isten ARGOLOU (fr. cotunnit 2. feb. júl. 1626) SN: A kifejezés 1958-ból.ARCFESTÉK (L: AF 167) SN: Újbirodalomból származó kozmetikai por.) taniszi korszak Thinisk (své.

) ARURE (ném. I. Az orrész letörött. I.) (i. aki szinte azonnal megölette két gyermekét.e. I.e. BT: kos-isten ARSENICON AURIPIGMENT ARSZÉSZ (i.) SN: I. A mai Bejrútban sztélét vésetett II.) ARTAXERXÉSZ. 700–688) UF: Ashshurahiddin (assz..) it (óei.) aki II. Főként sör készítésére használták (1. amelynek csak az illesztő tokja maradt meg. 316–270. 281-ben bekövetkezett halála után féltestvéréhez. 405–359) UF: Artaxerxes II (ang.e. i.) 2 ASARHADDON (or. New York NY 10028-0198 Tel. Philadelphosz hozzátartozói ARSZINOÉ. II. Ptolemaiosz 1. II. Deir el-Bahariban és Dahsurban a Garman Archeological Institute részére.) ÁRPA URA ARRACHE. Ptolemaiosz Szótér.e. Szótér (i.) (ném. 31. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. (i. II. 343–338) UF: Artaxerxes III (ang.e.) MŰVÉSZET MŰVÉSZET ARTAXERXÉSZ. Kutatásai többnyire a középbirodalmi piramisokra szorítkoznak.) INTÉZET (USA) ARTIODACTYLA (lat. 312) (i.) (1. a harmadik azonban el tudott menekülni. 525–404) fáraó ARTAXERXÉSZ. 343–332) fáraó ARSZINOÉ. I–IV. II. aki háborúzott a 25.) ARURA KÉZMŰVES PÁROSUJJÚ PATÁS ÍZÜLETI GYULLADÁS ARSZÉSZ (i.) ARTISAN (ang. (i. júl. 323–305)(1. Philadelphosz hozzátartozói NT: Arszinoé.e. 2.) BT: dinasztia.) SN: Thrace királynője Lysimachus oldalán.e. fejszobra ARSZINOÉ. 338–336) ALKÉMIA FAJJÚM2 ARSZINOÉ. 70) (i. II. II.AD: Dept.10) SN: A Ptolemaida Korból.e.e.) NT: Bereniké.e. (i. cse.e. ARTA EGIPTEANĂ (ro. a királyi házasságot fivér és nővér között. 338–336) UF: Arses (ang. felbujtott váddal elűzte I. The Metropolitan Museum of Art. Filip (cse. cse. akit száműzött később II. XII. 304–284) Ptolemaiosz. II. hozzátartozói RT: Arszinoé. Philadelphosz (i.) (i. I.) NYÍL ARSAPHES UF: Hershefi (óei. 332–305)(1. BT: Ptolemaiosz.e.) SN: Hérakelopolisz kosfejű istene. 54) ARRHIDEAUS.e. a feje tetején hiányzó korona. FEJSZOBRA (MM: 38. Ő az első. 54) UF: Arrhidaios. BT: asszír hódító ASAR-HAPI (ang. (i. (i. 13).. Ramszesz állíttatott 1. SN: XII.e. aki felélesztette a régi egyiptomi szokást. amelyet II. felesége. (i.e.) ARTNOLD. Ezekre a földekre rendszerint árpát vetettek. of Egyptian Art.e.) ÉRELMESZESEDÉS ÉRELMESZESEDÉS ÍZELTLÁBÚ CHICAGOI MŰVÉSZETI ART INSTITUTE OF CHICAGO (ang. cse. kb. Ptolemaiosz 1. Ezután II. Jelenleg Listban és Dahsurban folytat ásatásokat a Metropolitan Museum American Archeological expedíciója keretében. 465–424) UF: Artaxerxes I (ang. Féltestvére: Ptolemaiosz Keraunosz.e. II. Arszinoét. BT: német egyiptológus RT: German Archeological Institute (No.. 28) BT: gabonaféle kultúrnövény pázsitféle NT: hatsoros árpa közönséges árpa FÖLDMŰVES ARTAXERXES I–III (ang. I. BT: Ptolemaiosz. felesége volt.. de tejjel összekeverve rögzítő kötést is készítettek belőle törött csontokhoz a Hearst-papirusz 219. 1000 Fifth Ave. században az öntözéses földművelés fejlődése újabb területek művelés alá vonását tette lehetővé a sivatag szélén. 323–305)(1.) SZERAPISZ 62 . The Metropolitan Museum of Art. s helyébe lépve testvérházasságot kötött II. Arszinoé.: 212-570-3770. Testvére: II. PHILIP (ang. 332–304) ARROW (ang. 284–246) (i. 525–404) fáraó ARTAXERXÉSZ. DOROTHEA BT: amerikai egyiptológus AD: Dept. magassága 11. (i. 323–285) (i.) (i. cse.e. júl.e.) ÁRVÍZ AS1 (ang.e. sora szerint. dinasztia etióp királyaival. Neosz Dionüszosz hozzátartozói ART (ang. Abby Aldrich Rockefeller ajándékaként került 1938-ban a Metropolitan Múzeumba. 9) Hordeum vulgare (lat. Anyja: I. FAJJÚM2 ALKÉMIA ARSES (ang.. Arszinoé Alexandriába ment. Ptolemaiosszal. (i. Ptolemaiosz Neosz Dionüszosz lánya. UF: Arure (ném. II.hódítása emlékére a városban. (1.) BT: dinasztia. 1 arura = 2735 m2 BT: mértékegység RT: sétat ARURA ÁRADÁS ÍZISZ1 ASH1 (ang. BT: Ptolemaiosz. 282–246) Ptolemaiosz Keraunosz ARSZINOÉ.) BT: fáraó makedón dinasztia (i.e. 316–270. aki ásatásokat végzett at-Tarifban. Bereniké.) ARS SPAGYRICA ARSINOE I–IV (ang. 3 gyermeket szült neki. 27. PHILIP (ang.) ÁRPA UF: barley (ang. 27. 31. homlokán két letörött fejű ureusz kígyó látható.) SN: Asszír király. 278-270-ből származik Abu Roasból. Ptolemaiosz Keraunoszhoz ment feleségül Cassandreában. cse.8 cm.e.) ARSNUPHIS (ang. New York NY 10028-0198 Tel.e. Fax: 212-570-3879 ÁRNYÉKÓRA NAPÓRA ARENSNUPHIS (ang. Fax: 212-570-3879 ARNOLD.e.) SN: Területegység. 323–317)(1. 312) (i. DIETER SN: Egyiptológus és építész.) UF: Arsinoe II (ang. (i. 1000 Fifth Ave. 220) Ptolemaiosz. SN: II. 312) (i.) AS (ang. 305–282) (i.) ARS HERMETICA ARSINOE (ang. BT: Arszinoé.e. 343–332) fáraó ARTERIOSCLEROSIS ARTERIOSZKLERÓZIS ARTHROPODA (lat.) ARSINOITE (gör. ami lecsökkentette a talaj sótartalmát. VII.: 212-570-3770. Mészkőből készült. IV.. (–i. 285–246) (1.) BT: dinasztia. FILIP (cse. Kleopátra édestestvére.–III. of Egyptian Art. cse. BT: mészkő fejszobor ARSZINOÉ.) BT: dinasztia.) ARRHIDEAUS. 323–317)(1. Ramszesz sztéléje mellé. Ptolemaiosz Philadelphosz.e. II.) ARTRITIS (lat. III. GABRIELA BT: egyiptológus ARRHIDAIOS.) Esarhaddon (ang.e.

BT: múzeum NT: Griffith Institute (An. fax: 01865 278018 ASHMUNAYN.) ASCLEPIEION (gör.) HERMOPOLISZ (gör.) ASCHACHET (ném... néha sólyom fejjel.) ORSÓGILISZTAFÉLE ORSÓGILISZTAFÉLE ASHAKHET (ang.) SN: II. gör..e. melyet1683-ban alapítottak.) ASHAKHET (ang.) HERMOPOLISZ (gör.) UF: Ashmolean Museum (ang. 668–631) (i. Ernesto ásatásai tebtuniszi ásatás (1899–1900) thébai magyar ásatás (1983) tudi ásatások ASCARIDEN (ném. Oxfordban található. A sivatag isteneként néha Széth istennel azonosították.) SN: Mut-pap a 19.) ASCOMYCETES (lat. BT: sólyom-isten RT: Széth ASH2 (ang. AL. Mentuhotep egyik mellékfelesége.) ASCARIS (lat..) SN: A legrégibb publikus múzeum Angliában.e.) AD: Beaumont Street.) ASHMUNEIM.) ASHSHURAHIDDIN (assz.) HERMOPOLISZ (gör. 669–633) (i.e. asszír.) ASER (óei. kelet-ázsiai és középkori műkincseket is.) ASOSI (ang. spa) UF: Aschachet (ném. ELIMHOTEP1 (ang. Cockerell klasszikus épületben foglal helyet. századból származó arameus nyelvű papirusztekercsek. BT: Mut-pap RT: Ashakhet sírja ASHAKHET SÍRJA UF: TT174PM BT: Khokha-sír RT: Ashakhet (ang. Emberi alakban ábrázolták. 668–626) ASKLEPIOS (ang. ELUF: Assasif (ang. 2414–2375) (i.) ASHAYT (ang.ASASA ISZESZI (i. R. magában foglalva az Oxfordi Egyetem gyűjteményét. 2388–2356) ASCARIDIDA (lat.(ar. ELASHMUNEIN. spa.) UF: Ashayet (ang. spa) ASZKLEPION TÖMLŐSGOMBA ASCARIS LUMBRICOIDES (lat. EL. 2388–2356) SPÁRGAVIRÁGÚ ASPARAGALES (lat.) ASHURBANIPAL (ang. dinasztiában.e.e. BT: mellékfeleség RT: Ashayt sírja ASHAYT SÍRJA BT: deir el-bahari sír ASHMAN.) ASEM (óei.) BÉLGILISZTA ORSÓGILISZTA ASASIF.) ASHMOLEAN MÚZEUM (An. 669–627) (i. JAN ASHMOLEAN MÚZEUM (An) ASHMOLEAN MUSEUM (ang. spa) ASHAIKHET (ang.) SN: Egy kis völgy Nyugat-Thébában Deir el-Bahari és Dra abu el-Naga között. 2414–2375) (i. 8) KŐRISFA ASHAKHET (ang.) UF: As2 (ang. a város északi részén.) HERMOPOLISZ (gör. BT: Nyugat-Théba vádi NT: Asasifi nekropolisz ASASIFI NEKROPOLISZ BT: thébai nekropolisz NT: asasifi sír ASASIFI SÍR BT: asasifi nekropolisz thébai sír NT: Akhamenru sírja Amenemheb3 sírja Amenemheb4 sírja Amenemopet Tjanefer sírja Ankhhor1 sírja Antef4 sírja Bakenamon1 sírja Bakenamon4 sírja Bakenhonszu2 sírja Basa sírja Bintenduatnetjer sírja Dzsar sírja Harwa sírja Hóri4 sírja Ibi2 sírja Irterau sírja Kheruef sírja Khnumemheb sírja Kiki sírja Mentuemhat sírja Meriptah1 sírja Meru2 sírja Mutirdisz sírja Nakhtdzsehuti sírja Nesbanebdjed sírja Padiamenipet sírja Padihorresnet sírja Padineit sírja Pakharu sírja Pamu sírja Parennefer1 sírja Piay5 sírja Ptahemheb sírja Sesonk1 sírja Thutemheb sírja TT388PM Uszerhat4 sírja Wahibranebpehty sírja Uahibré1 sírja ÁSATÁS UF: udgrawning (dán) BT: expedíció régészet NT: abdallah nirqi ásatás abüdoszi ásatások Back Fülöp ásatásai Barsanti.) ASHAYT (ang.) HERMOPOLISZ (gör.(ang.) ASSZURBANIPAL (i.e.) ASARHADDON (or.) 1 ELEKTRUM ELEKTRUM SÜLT ÉTEL ÍZISZ1 ASH (ang.) ASEMU (óei.) ISZESZI (i.) 63 .: 01865 278000.) ASHAYET (ang.e. Ahmed ásatásai (1971–1972) Gamhudi ásatás (1907) Goneim szakkarai ásatásai (1951–1955) magyar ásatások Mariette abüdoszi ásatásai narmouthiszi ásatások oxyrinchusi ásatások Petrie abüdoszi ásatásai Sarunai ásatás (2002–2003) Schiaparelli. BT: nekropolisz ASMUNÉN (ar.) ASET (ang. 8) ASMÚNEIN. Jacques ásatásai Dreyer abüdoszi ásatásai Emery szakkarai ásatásai (1935–1956) Fakhry. Az egyiptomi műkincsek mellett tartalmaz görög. ahol a C. Főleg a termékeny oázissal hozták kapcsolatba.) (1.) Ashaikhet (ang. Az itt talált legkorábbi tárgyak az i.) (1.) ASMÚNEINI NEKROPOLISZ SN: Túna el-Gebeltől 7 km-re fekszik.e. Oxford. IAIN ASSMAN. Alessandro ásatásai (1905–1912) Carnarvon thébai ásatásai (1906) De Morgan..) SN: A Líbiai sivatag (Szahara) egyiptomi istene. 5. OX1 2PH United Kingdom Tel.e.

Rózsaszín. A XVIII. Hollandiának és az Egyesült Államoknak ajándékoztak.e. A belső kamrák burkolására alkalmazott gránitot ebből a bányából szállították. 35000 ember építette 11 éven át.e. 1000 km-re délre feküdtek Szakkarától. 13-án az elterelt Nílus homokgátjainak felrobbantásával befejeződött az Asszuáni-gát építésének első szakasza. ar. vörös és fekete gránitot fejtettek innen. JAN KÖNYVEI BT: Assmann. mert a múltban Asszuán a fekete Afrikából érkező karavánok kereskedelmi központja volt.) ASSIUTIC (ang. 667-ben sikerült meghódítaniuk Egyiptomot Asszurbanipal vezetésével. 668–631) (i.e. Die (1934) ASSOCIATION INTERNATIONALE DES EGYPTOLOGUES (ném. Négy kisebb templomot a hatalmas vállalkozáshoz való hozzájárulásukért Olaszországnak. Ez a világ egyik legnagyobb víztározója.) ASSOERBANIPAL (hol.e. Nevét építtetőjéről Gamal Abdel Nasserről kapta. de legalább ennyi földet sterilizáltak azok a sók. 669–633) (i.. amely szovjet segítséggel készült 1960 és 1970 között a Nílus felső szakaszán.6 km hosszú és a feneke 980 m széles. 669– 627) (i. Ramszesz és felesége. ol. A felhívásra jelentkezett 50 ország pénzbeli és technikai segítsége lehetővé tette. akikkel először Ekhnaton vette fel a diplomáciai kapcsolatot.e.e.) Swenet (óei. Jelenleg Párizsban van. amely elárasztotta a II. ami a Kék.) ASASIF. máj.e.) SZUB-AKHMIMI DIALEKTUS különböző fáraók számára hol vájták ki a szarkofágokat és obeliszkeket. 668–626) ASSZIUT ASZJÚT ASSZUÁN (ar. a vízhiánytól kiszáradnak a lagúnák. 669–627) (i. ezért nevezik Nasszer-tónak is.e.(ar.) Syene1 (gör.e.uni-heidelberg.) ASSZURBANIPAL (i.e. 668–626) ASSURBANAPLI ASSZURBANIPAL (i. amelyet 114 m magas földből és sziklából épült hegy fog közre. 669–627) (i. a Tigris felső folyásánál.) Nasszer-tó SN: Duzzasztómű.e.e. Egyiptom déli részén. ol.urz. Ehhez egy 2 millió megawattos erőmű kapcsolódik. Akkor az asszírok még ajándékokat is küldtek a fáraóknak.) Sunet (óei. 669– 627) (i. Jan NT: Ägyptische Geheimisse (2004) Konig als Sonnenpriester. több mint 800 km távolságra Kairótól. Jan könyvei AD: ae3@ix. amik mint egy parazita növény.) ASPERGILLUS NIGER ASPERGILLUS NIGER SN: Ez a gomba múmiákban vagy zárt sírkamrákban és piramisokban akár három-négyezer évig is életképes. köztük az abu szimbeli templomokat is.e. évente mintegy 100 milliárd m3 vizet képes befogadni. viszont súlyos környezeti károkat okoz. 669–633) (i.) UF: Assuan Aswan (ang. de II. 669–633) (i. 1. 668–631) (i. The (2003) Religion der Agypter. dinasztia idején jó kapcsolatban álltak az egyiptomiak az asszírokkal.) ASSZUÁNI GRÁNIT SN: Ezt használták Kephrén és Mükerinosz piramisának külső borításához.) asszuáni gránit ASSZUÁNI DUZZASZTÓGÁT ASSZUÁNI GÁT ASSZUÁNI GÁT UF: asszuáni duzzasztógát High Dam (ang. EL. 668–626) ASSUR-BAN-APLU ASSZURBANIPAL (i. 668–631) (i. Az UNESCO megbízta Christiane Desroches-Noblecourt-t az Egyiptomi Műemlékek Dokumentációs Központjának megalapításával. amelynek feladata volt felmérni az elárasztás által fenyegetett építményeket és helyeket.e. 668–631) (i.(1. A predinasztikus korból származik Asszuánból. hogy ezek a remekművek rekord rövidségű idő alatt biztonságos helyre kerüljenek.) EGYIPTOLÓGUSOK NEMZETKÖZI EGYESÜLETE (No. Ez a gigantikus duzzasztómű egy hatalmas.) asszuáni templom felső-egyiptomi nomosz. 3. A hordaléklerakódás hiánya miatt a deltatorkolat is állandóan pusztul. Az arc csontsovány. BT: sziget város RT: asszuáni bánya asszuáni gát Asszuáni Núbiai Múzeum (Eg.de ASSMANN. Ennek következményeként összesen 14 templomot és egyéb épületet költöztettek át új helyre.) SN: Elephantiné szigetén található.e.e.) Aswan Island (ang. 680–669) Asszurbanipal (i. de ma már elborítja az asszuáni duzzasztómedence vize. 668–626) ASSZÍR HÓDÍTÓ SN: Az egyiptomiak az Újbirodalom idején kerültek kapcsolatba az asszírokkal. háta púpos.) Seheil-sziget Sewnet Suene (óei. 32) SN: Vörös agyagból készült szobor. végül pedig i.) Nubisches Museum (ném.ASPERGILLUS FICUUM (lat. amely a tuberkolózisis gyulladásos csontbetegség jeleit mutatja. Mai Nevét egy óegyiptomi szó után kapta.e. BT: gránitbánya RT: Asszuán (ar. Éhínség-sztélé ASSZUÁNI BÁNYA SN: Kb.) UF: Museo della Cultura Nubiana (ol. BT: gát RT: Asszuán (ar. A kövekre írt hieroglifák elmondják. A megnyitó ünnepségen részt vett a háromhetes látogatáson ott tartózkodó Hruscsov is. mesterséges tavat hozott létre. Egymillió hektár földet tettek mezőgazdasági művelésre alkalmassá. JAN UF: Ashman. Ramszesz idején már komoly fenyegetést jelentettek Egyiptom számára. A 40 millió tonnás mesterséges hegy térfogata 17-szer nagyobb a Kheopsz1 piramisnál. Nefertari által emeltetett két abu szimbeli templomot. akik Mezopotámia északi részén éltek. 32) BT: agyagszobor ASSZUÁNI ÍZISZ1-TEMPLOM BT: asszuáni templom Ízisz1-templom ASSZUÁNI NEKROPOLISZ BT: nekropolisz ASSZUÁNI NÚBIAI MÚZEUM (Eg. BT: kórokozó ASSASIF (ang. a partokat pedig a tengeri erózió rombolja. a bordák kilátszódnak.és a FehérNílusból származik. az áradások hiányában a földeken maradtak. 1964.. 669–633) (i.) SN: Egyiptom legdélibb városa. ami kereskedést jelent. hogy a 64 . magántulajdonban. Spanyolországnak.e. BT: gránit RT: asszuáni bánya ASSZUÁNI GUGGOLÓSZOBOR (1. BT: hódító NT: Asarhaddon (i.. Ez a vízi erőmű szolgáltatja Egyiptom áramtermelésének nagyobb részét. Iain BT: egyiptológus NT: Assmann. Kezdetben Mitanni alattvalói voltak. Der (1970) Mind of Egypt.) Szehel Szehel-sziget Szuanu Szun Szüéné (gör. BT: múzeum ASSZUÁNI TEMPLOM BT: templom NT: asszuáni Ízisz1-templom ASSMANN.

Nevét a görög gyógyítás istenéről. (1.) Assur-Ban-Aplu Assurbanipal (nor.) ASSZUÁN (ar.) SN: A legnagyobb asszír király. 669–627) (i.e.e. ar.(len. felső-egyiptomi nomosz fővárosa. 21. BT: tudomány ASZTRONÓMIA ASZTRONÓMUS CSILLAGÁSZAT CSILLAGÁSZ ASÚRBANIPAL ASSZURBANIPAL(i.e.) ATEF-KHENT2 (óei.e. 65 . FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. gyógyításképp.(ang. hogy az átlagéletkor 36 év volt.) ATEF-PEHU (óei.) ATEF-PEH1 (óei. Aszjútból és Aphroditopoliszból származó 709 dinasztikus koponyából – amelyek ma a Turini Antropológiai Intézetben vannak – a tudósok megállapították. pl. ol. BT: gyógyszer ASZTROLÓGIA UF: dekántan SN: A papok és a varázslók tudománya. BT: kápolna kórház RT: Imhotep1 ASZKLÉPIOSZ (gör.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 2 és fél évezreddel később már furnérlemezt is.) Assoerbanipal (hol. 14.) ASZJÚT (ar.e. EL. FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. AL. 5000-ben is voltak asztalosok Egyiptomban. 13. A beteg álmát másnap a pap kielemezte és az alapján rendszerint ATEF-AMULETT BT: amulett NT: Haemuaszet1 amulettje (PM: UC 12796) ATEF-KHENT1 (óei.) BT: rozopszida NT: euaszterid ASZTMA SN: Az egyiptomi orvosok már ismerték ezt a visszatérő nehézlégzéssel járó betegséget.e.) UF: Asyut (ang. BT: település ATEF UF: Crown of Osiris (ang. 300től a görögök körében nagyon elterjedtek voltak az Aszklepionnak nevezett gyógyító templomok.e. A görög hódítás idején az Aszklepiont kórházként használták. 19) ÁSVÁNY ASSZUÁN (ar... A mítosz szerint fájdalomdíj volt Széth számára.) ASZMUNEJN. BT: isteni korona RT: atef-amulett hemhem korona BT: város RT: szub-akhmimi dialektus ASZKLEPION UF: Asclepieion (gör.) Osziut Siut (óei.) Asteridae (lat.) ASWAN ISLAND (ang. 669–627) (i. 20.) HERMOPOLISZ (gör. melyet maga tervezett Dzsószer számára. Aszklépioszról kapta. 669–633) (i. aki i. BT: asszír hódító ASTERALES (lat.) ASZURUBALLIT LEVELE SN: Asszíria királya aranyat kért Egyiptom uralkodójától.) vagy tornaterembe küldte őket IMHOTEP1 HERMOPOLISZ (gör.. Athribisz2-ben telepedett meg.) Assziut Licopoli (gör. ol. FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) ASZMUNAJN.) ASYUT (ang.) ASTERID (ang.) ATEF-PEH2 (óei.) Per-Nemty (óei. ar.) SN: Már i. BT: mesterség RT: furnérlemez ASZTARTÉ SN: Egyiptomi istennő.) ASZALT GYÜMÖLCS BT: gyümölcs NT: mazsola ASZÁLY ÉVSZAKA SEMU ASZJÚT (ar. 668–626) UF: Ashurbanipal (ang. 668–631) (i.) UF: Hierakon (gör. de 12 év múlva I.e... ar. BT: levél AT12 NAKHTPAATEN SÍRJA METAMORFIKUS KŐZET ÁTALAKULT KŐZET ATAWLA.) SN: A város fő istensége Nemti révész-isten volt.ASSZURBANIPAL (i.) Lykonpolisz (gör.) SN: Ozírisz jellegzetes koronája. 669–633) (i.) ASZTAL BT: bútor NT: áldozati asztal kerek asztal tálalóasztal téglalap alakú asztal ASZTALOS UF: joiner (ang. E tudomány értelmében egy-egy dekán kezdete és egy ember születése sorsszerűen összekapcsolódik..e.) ASTEROIDEAE (lat.e. 21. 667-ben meghódította Egyiptomot. ar.) ASTERIDAE (lat. akik csodálatos dolgokat csináltak fából.) Sziut SN: A 13.) FÉSZKESVIRÁGÚ ASZTERID ASZTERID CSÖVESVIRÁGÚ vagy fürdőbe. 668–626) ÁSVÁNY UF: ásványi nyersanyag BT: alapanyag NT: drágakő érc féldrágakő halogenid karbonát karneol kőzet laurionit lazurit molibdén ásvány obszidián oxid palmierit szilikát szulfát szulfid terméselem türkiz ÁSVÁNYI AFRODIZIÁKUM BT: afrodiziákum ÁSVÁNYI NYERSANYAG ASWAN (ang. FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. I.) Asúrbanipal Szardanapal (gör. AL.(len. Pszammetik felszabadította a nemzetet az asszír uralom alól.e. amikor elvették tőle Egyiptom trónját és Hórusznak adták. BT: isten ASZTERID UF: Asterid (ang. BT: betegség ASZTMA ELLENI GYÓGYSZER SN: Szárított teve illetve krokodilürüléket javasoltak a gyógyítására. 668–631) (i.) SN: Imhotep1 tiszteletére épült kápolna abban a temetőben.

) Tell Atrib (ar. 14) (1. Neosz Dionüszosz temploma ATHRIBISZ (gör. az egyetlen valódi istennek. IV.) ATHÓTHISZ ATHÓTISZ ATHRIBIS (ang. 3 templom található itt a Ptolemaida és a Római Korból. 19) Octavia Thurina Minor (i. mely kezdetben Héliopolisz városának istene volt.e. gör. A gyűrű hívei szerint a Királyok Völgyében bukkant rá Márki de Agrain „egyiptológus” 1860 körül. hogy a varázslat csak lázadás esetén lépett életbe.e.e. BT: gyűrű mágikus tárgy ÁTLÁTSZÓ LAKK UF: áttetsző lakk clear varnish (ang. 3000–2999) (i.e.. 1) Hatrib Hut Hery-ib (óei.) Hat-repyt (óei. megvédésére. 1075–656) Második Átmeneti Kor (i.) nappali csillag SN: Napisten.e.e. Sugarakat kibocsátó napkorongként ábrázolták.ATEN (ang.e. BT: felirat RT: rontó szobor ATON UF: Aten (ang. 10.) SN: A 10. 69–i. BT: közigazgatási egység ATHÜR ATHYR ATHYR1 UF: athür SN: Az óegyiptomi év akhet évszakának 3. amelyet Ekhnaton építtetett.) Hwt-Heryib (óei. mikor nőni kezdett jelentősége. A városnak akkor adták a görögök az Athribisz elnevezést. aki megszülte a később trónra jutó Augusztusz császárt.e.e. 17) színtelen lakk SN: Gyanta és olaj keverékéből állították elő.e. Caius Julius hozzátartozói Octavius.e.e. 1782–1570) (i. 2155–2040) (i. a 18. Ekhnatonnak személyes istene volt. majd a szaiszi király.) Hwt Repyt (óei. Ekhnaton idején éri el csúcsát kultusza.) SN: A rontó szobrokra vésett szöveg... hat négyzet és két egyenlő oldalú háromszög. amikor a központi hatalom megingott vagy teljesen meg is szűnt és a hatalom megoszlott. valamint egy sír a Ptolemaida Korból. 43) SN: Caius Julius Caesar unokahúga. BT: hónap ATHYR2 ATI (ang. gör. 45) Tell Athrib (ar. 2181–2140) (1. a napkorong megszemélyesítője. BT: korszakok NT: Első Átmeneti Kor (i. 85–i. mint gyógyító és harmonizáló erőt. spa. BT: napisten ATIA BALBA CAESONIA (i. 2895–2868) DZSER (i.e. 3000–2999) (i. hónapja. 1640–1540) ÁTOKFIGURA ÁTOKFORMULA RONTÓ SZOBOR ÁTOKSZÖVEG ÁTOKSZÖVEG UF: átokformula execration text (ang. Az átfejtést megelőzően szívócsővel végeztek ellenőrzést. 11) Octavius. spa. 1070–714) (i. (1. 30–i. 9. 1785–1570) (i. 16-ig tartott. 1785–1552) (i. a sugarak emberi kézben végződtek.e. A gyűrű második tulajdonsága a gyógyítás. BT: főváros RT: athribisz1-i sír athribisz1-i templom felső-egyiptomi nomosz. 17) BT: lakk ÁTMENETI KOROK SN: Egyiptom történetének azon időszakai.e. Szept.) Wennina (fr. Fia: Augusztusz..) Hat-her-ab (óei.) Hut Ta-Hery-ibt (óei. dinasztia idején Asszurbanipál uralta 12 éven át.) Wannina (ang. ATHRIBISZ1-I SÍR BT: sír NT: Pamehit és Ibpameni sírja ATHRIBISZ1-I TEMPLOM BT: templom NT: Ptolemaiosz. 66 .) ATHRIBISZ1 UF: Athribis (ang. BT: Atia Balba Caesonia (i. gör.) (1. amely azt célozta. Pszammetik felszabadította nemzetét az asszír domináció alól. ATHANASZIOSZ ATHÉNI NEMZETI MÚZEUM BT: múzeum ATHOR HATHOR1 DZSER (i. 1) Hut Repyt (óei.) ATET (ang. ezzel együtt belharcaik fellángolása.) (1. hogy a gyűrű tulajdonosának más dimenziókkal tesz lehetővé kapcsolatteremtést. közömbösít mindennemű káros befolyást és varázslatot. A harmadik tulajdonsága pedig. BT: borkészítés ATFIH SN: Felső-egyiptomi település. A varázslat nyelvtani formája mutatja.e. Aton addig csak egy kisebb istennek számított. ahonnan Hathor1 származik. amelyből végül egy kis pihentetés után fogyasztani lehet. 59) ATLAS OF ANCIENT EGYPT AZ (1992) ÓKORI EGYIPTOM ATLASZA. azonban mindez állítást más forrásból igazolni nem lehet.u. amelyek az életet jelképező hieroglifákat tartották és leértek a Földön élő emberekhez.e. 17–okt. 2895–2868) ATHRIBISZ ATHOTHIS (ang. A területen Petrie végzett ásatást 1900-ban. gör.e.e. hogy a két országrésznek külön uralkodói voltak és jellemző volt a hivatalnokok hatalmának és vagyonának látványos növekedése.e. I.és helynevet tartalmaztak. 2181–2050) (i.. 2895–2868) DZSER (i.) SN: Nagyváros Alsó-Egyiptomban a szebennütoszi ág jobb partján. 2 ATLANTISZI GYŰRŰ SN: A belevésett geometriai figurák: három egyenes. 15) (i. hogy az ábrázolt lény akciója megbénuljon. ásatásainak eredményeiről 1908-ban kiadott Athribis című könyvében nyújtott tájékoztatást. Ezek a szövegek sok sémi személy.. felső egyiptomi nomosz fővárosa volt.) (1. hogy a bor kellőképpen megerjedt-e már. 85–i. Aton ősi szimbólumát mindig használták a Tanítás Szentélyeiben. 1786–1567) (i.. akit ő a szeretet és az öröm istenének tartott. Ez a település önmagában alkotott egy közigazgatási egységet. amely „Athribisz uaret”-et nevezi meg. Ezt egy I. Caius1 (–i. A 26. Szeszósztrisz korából származó kőtömb bizonyítja. 2180–2133) Harmadik Átmeneti Kor (i. dinasztiában használták a faanyagok bevonására.e.e.e. Gyakori volt. jelenléte Ázsiai befolyásra utal. Lánya: Octavia Thurina Minor.) HATHOR1 ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.e.)(1. Legfontosabb kultuszhelye Akhet-Aton volt. A gyűrű véd a szerencsétlenségtől.e.) ATON ITET ÁTFEJTÉS SN: Az erjesztő edényekből egy másik korsóba történő áttöltése a bornak.) UF: Athribis (ang. BT: település ALEXANDRIAI ATHANASZIOSZ (295–373) BT: Augusztusz hozzátartozói Caesar. 43) NT: Augusztusz (i. XII. Caius1 hozzátartozói NT: Atia Balba Caesonia hozzátartozói ATIA BALBA CAESONIA HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje: Caius Octavius. 3000–2999) (i. spa. Thutmózisz uralkodása alatt jelent meg először Egyiptomban egy ázsiai hadjáratot követően.

MARKUSZ (i. I. Testvére: Octavia Thurina Minor. 180–192) (1.e. 69–i. ERIC BT: egyiptológus AD: aubourg@hep.e.e.fr AUBRIRE (ang.e.. 19) UF: Augustus (ang. BT: templom NT: akhet-atoni nagy templom RT: Aton Ekhnaton (i. Néhány nappal később Győzelmét fitogtatva harci szekere után akarta kötni Kleopátrát.u. chrysizon skhiston). az istenek atyja. 63.u. BT: császár Octavius.) AUGUSZTUSZ (i. 80–51) AULETÉSZ PTOLEMAIOSZ.RT: Aton-himnusz Aton-pap Aton-templom ATON-HIMNUSZ UF: Hymnem do Atona (lat.) AUROQUE (por. 1379–1362) (i.e. Általában emberi alakban ábrázolták fején a vöröslő napkoronggal és ureusz kígyóval a szarvai között vagy kettős koronával. 161–180) (1. akinek a szájából az istenek.e.e. NEOSZ DIONÜSZOSZ (i. Caius1 (–i.e. BT: Auréliusz. 85–i.saclay. 19) UF: Aurelius.e. fr. aug.) BT: naphimnusz NT: Himnusz Aton napisten tiszteletére RT: Ahmesz2 sírfeliratai ATON-HIT BT: kultusz istenhit RT: Ekhnaton(i. Az actiumi csatában győzött. 1372–1354) (i. 1585–1542) APÓPHISZ. szeméből az emberek jöttek elő. NEOSZ DIONÜSZOSZ (i. 11) Octavius. 1372–1354) (i.) 180) (1.) Tum (ang. Háborúba indult Antóniusz ellen.e.) HÁREMIGAZGATÓ AUGENSCHMINKE (ném. BT: császár rómaiak NT: Auréliusz. 161– KOMMODUSZ (i.e. 1585–1542) AUSZTRÁL AUSTRALIAN CENTRE FOR EGYPTOLOGY EGYIPTOLÓGIAI KÖZPONT AUSTRALIAN INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY (ang.e. a nedvesség istenét. 27-ben Augustus néven koronázták császárrá Rómában. I. 19) ATROPA MANDRAGORA (ang. 19) NT: Atia Balba Caesonia (i.) AUSERRA (spa. Ő nemzette egy köpéssel Sut. 180–192) AURÉLIUSZ.) Octavius. mint egy közönséges rabszolgát. aranyszínű arzén néven (arsenicon. BT: Augusztusz (i. 43) Octavia Thurina Major Octavia Thurina Minor (i.. 31) AUGUSZTUSZ HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Caius Octavius1. 14) (1.) SN: Héliopoliszi napisten. Caius1 hozzátartozói rómaiak NT: Augusztusz hozzátartozói RT: actiumi csata (i.e.u. az üres elemet. I. XII. 30–i.) AUSERRE APEPI NEMESFÉM APÓPHISZ. 1364– 1347) ATP17 ATP18 KAGEMNI2 MASZTABÁJA MERERUKA MASZTABÁJA MANDRAGÓRA ÁTLÁTSZÓ LAKK SN: I. Azonban az önmagára és az általa képviselt ezeréves civilizációra büszke utolsó egyiptomi királynő inkább a halált választotta.) Octavianus. ami nem más. 19) AUGUSZTUSZ (i.e. (i.e. 23-án született lovagrendi családban Caius Octavius néven. u.u. LUCIUSZ AÉLIUSZ AURÉLIUSZ. szept.) ŐSMARHA ŐSMARHA ATUM-HIMNUSZ BT: himnusz NT: Himnusz Atumhoz ATUM HOZZÁTARTOZÓI SN: Gyermekei: Su és Tefnut. I. Markusz (i. római provinciává vált Egyiptom egy olyan helytartó kormányzása alatt. Felégette a földet az Eufrátesztől egészen Spanyolországig. Marcus (ang.u. 19) AURICHALCUM SÁRGARÉZ AURIPIGMENT UF: arsenicon chrysizon skhiston orpiment (ang.) SZEMFESTÉK AUGUSTUS (ang. a levegőt.e. 80–51) AURELIUS. akik mindketten kiköpés útján jöttek világra. A lenyugvó napkorong megszemélyesítője. 30. Az ég és a föld teremtője.) ŐSMARHA AUFSEHER DER ARBEITEN (ném.e. Fia: Kommodusz.e.e.e. MARKUSZ (i.) 67 .e.) AUSZTRÁL RÉGÉSZETI INTÉZET (Aul. 59) AU-IB-RÉ HÓR1 AULETES (ang. Aton templomainak nem volt tetejük. 1364– 1347) (i.) SN: Császár a Római Korban.) PTOLEMAIOSZ.u. 19-én halt meg. 1352–1336) ATON-PAP BT: pap NT: Ekhnaton (i. MARKUSZ HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Fausztina.) Oktáviusz AUSAAS SN: Hórusz felesége BT: Hórusz hozzátartozói ÁU SEPESZU (óei. 1352–1336) ATON-TEMPLOM SN: Az első Aton-templom még a régi fővárosban épült. a levegőistent és Tefnutot. 14) (1. XII. mint a sárga arzénszulfid (AS2S3).) ÁTTETSZŐ LAKK ATUM UF: Atum-Ré Tem2 (ang. aki csak a mezőgazdasági termények behajtásával volt megbízva. 30–i. 1364– 1347) (i. Caius Julius Caesar (ang.) HÓR1 AUEROCHS (ném. már a leideni X papiruszon is szerepel leveles. 30–i. 14) (1. Róma egyik alapkövévé. 19) AURELIUS. Markusz hozzátartozói AURÉLIUSZ.u.) MUNKAFELÜGYELŐ AUFSEHER IM KÖNGLICHEN HAREM (ném. 1372–1354) (i.e. BT: Atum NT: Su Tefnut Nut ATUM-RÉ ATUM AUBOURG.e.) 192) (1. Unokája Nut. LUCIUS AELIUS (ang. 19) (1.e. BT: festékanyag AUROCHS (ang.u.) SN: Régóta ismeretes. (i.e. Apai ágon féltestvére: Octavia Thurina Major. MARCUS (ang. augusztus 28án bevonult Alexandriába. 1379–1362) (i. 14. I. 19) NT: Fausztina Kommodusz (i. 161–180) (1. Caius2 (ang. 1379–1362) (i.cea. gör. Anyja: Atia Balba Caesonia.e.e. BT: héliopoliszi isten napisten Nut hozzátartozói Su hozzátartozói NT: Atum hozzátartozói RT: Atum-himnusz KOMMODUSZ (i. 180– AURÉLIUSZ.u.

) BT: perzea AWL (ang.e. I. Melbourne. I. BT: levél RT: tell el-amarnai levéltár AZURIT1 (ném. dinasztiabeli sírokat tárnak fel. 1701–1677) (i. mert Ázsiából hurcolták be.) AUSZIM LÉTOPOLISZ AUSZTRÁL EGYIPTOLÓGIAI KÖZPONT UF: ACE (röv. BT: peluzioni ág AVENUE OF SPHINXES (ang.) LÁPIS LAZULI ÁZSIAI BETEGSÉG SN: Az Újbirodalomban jelent meg ez a betegség. AZIRU LEVELE SN: Aziru. (ang.) AZURITE (ang.) (Aul. BT: angol egyiptológus régész 68 . 1701–1677) (i. I.e.e. (+612) 9320 6000.) SN: Sydney-ben található.) AI. 1327–1323) (i.) Nyugat Ausztráliai Ókori Egyiptom Társulat (Aul. 3000 Tel. Vegyjele: Cu3(CO3)2(OH)2. i.) AY (ang.) University Students for Egyptological Research Victoriai Egyiptológiai Társulat AUSZTRÁL EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: O’Connor. 1664–1641) AJ2 AY3 (ang. Christiana Kohler.) (1827–) UF: Australian Museum (ang. szombatonként és vasárnaponként 1000–1600. BT: féldrágakő AZURIT2 (ang. Grafton Elliot (1871–1937) Underwood.e. ahol 1. A Múzeum az év minden napján nyitva van dec. Hóremheb1. 5–) Smith.) AUSZTRÁLIAI MÚZEUM (Aul.e. (+612) 9320 6181.) AI.) MADÁR AVOKÁDÓ FA UF: Persea gratissima (lat.) (i.) SN: Térhálós szerkezetű bázikus rézkarbonát. BT: betegség AJ1 (i.) tjefer (óei. BT: ausztrál egyiptológiai szervezet AUSZTRÁL EGYIPTOLÓGIAI SZERVEZET BT: egyiptológiai szervezet NT: Ausztrál Egyiptológiai Központ Ausztrál Régészeti Intézet (Aul. és 2.) Tfr (tr. mely körbe forog a vizsgált tárgy vagy alany körül. BT: ausztrál egyiptológiai szervezet AD: Ancient Times House 116 Little Bourke Street. valamint a KV56-os sírt a Királyok Völgyében. BT: múzeum AD: 6 College Street Sydney.) UF: Australian Institute of Archaeology (ang. Azért hívták így. Amenmesz4 sírját. 1706–1683) (i.) ÁR1 AWOSERRE (spa. 25.5 cm.) (i. 1324–1321) AJ MERNOFERRÉ (i. EDWARD RUSSEL SN: Ő tárta fel Sziptah. 1706–1683) (i.) ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. Ez a készülék egy karral van felszerelve.) AUSZAR (óei. 1664–1641) AYRTON. Matt AUSZTRÁLIAI MÚZEUM (Aul. 1827-ben alapították. (i.) APÓPHISZ. kivételével.e. (+612) 9320 6152 AUSZTRÁL RÉGÉSZETI INTÉZET (Aul. Amurru hercegének levele a tell el-amarnai levéltárból. 1585–1542) AXE (ang. Legfrissebb ásatásaikat Heluánban végzik.) HAWARA AVARISZ VIZE SN: Pi-Ramszesznél a Nílus peluzioni ágának keleti ága.) OZIRISZ (gör. 1664–1641) AYA (ang.e. Victoria. 1338–1334) (i.AUSTRALIAN MUSEUM (ang. NSW 2010 Australia Tel: (+612) 9320 6202. Tagja Dr. 1370 körül.e. David Bourke (1938.) tefer (óei.: (+61) 03-9650 3477 Fax: (+61) 03-9654 2774 AVARIS (óei.e.) BALTA AXIOM SIEMENS SZKENNER SN: Egy Stanfordi kórházban alkalmazták a Stanfordi Egyetem kutatói egy Sheritnek elnevezett gyermekmúmia vizsgálatánál. 9.) Rundle Foundation for the Egyptian Archeology (ang. BT: szkenner AY1 AY2 4 AZI (óei.e.) UF: azurite (ang. (ang.) SN: Nyitvatartás: péntekenként 1500–1700.) Australian Centre for Egyptology SN: A Macquarie Egyetemen működik Sydneyben. Magassága 13.e. feb.e.) AZÚRKŐ ULTRAMARIN KÉK AZURIT1 (ném.) SZFINXEK ÚTJA AVES (lat.

BT: kos-isten termékenység isten SN: A 2. akinek kultusza Ugarittól Szírián át Egyiptomig terjedt. s egyben a termékenységé is.) (1. BT: démon pávián-isten BABÓ UF: kaszanyüg SN: Vitorlás virágú fű. Ezt a lelket fenyegeti a túlvilágon a szétszóródás és a tudatosság végleges elvesztésének veszélye.e. BT: lélek RT: akh bá1-amulett dzsafi ib ká képmás khaibit khu sahu sekhem BÁ1-AMULETT UF: amulet of the soul (ang. Kezdetben a bá csak az isteneknek és a fáraóknak lehetett alkotóeleme. úgy hogy az ilyen helyen a füvet kaszálni bajos. 2. akik a szív megmérettetésénél méltatlannak bizonyultak. bár kevésbé függ tőle. amely a testtel egyidejűleg alakul ki. a parókájuk pedig cserélhető.) BT: pillangósvirágú BABI (ang. A Halottak Könyvében is megemlítették. Virágja elég nagy. amely egy fiatal nőé volt. melyek megszűnése a halálát okozta. stb.és italáldozatot igényelt. E szervével más füvekbe kapaszkodik.) bal (tr.) BT: amulett RT: bá1 BA2 UF: Kneph (ang.) BAAL (ol. innen ered a neve is. Hegyes szakálla van.) funkcióját véghezvitte. BT: dinasztia. ha meg szerettek volna foganni.) BABA (óei. BT: isten NT: Baál hozzátartozói BAÁL HOZZÁTARTOZÓI SN: Lánytestvére és felesége: Anat. ezért sokféle módon próbálták megidézni. Az egyiptomiak összetett lélekelképzelése szerint a lélek madár formában – emberfejű. megkönnyítve ezáltal az útját a testhez.) SN: Munkafelügyelő. hüvelye lapított. 2840–2700) (1. szarvakkal ellátott sisakja és kezében cédrusfát tart. és csak a halál pillanatában válik szabaddá. A lélek energia-természetét jeleníti meg. külföldiek valamint a szélvész és mennydörgés és háború istene. valószínűleg az őskori „lélekmadár” utódja.) BABA2 BÁ (óei. 206) (i. 20) PÁVIÁN UF: Baal (ol. Az ékírásos szövegekben „aki a EGYIPTOMI AKÁCIA CSECSEMŐ 69 . Mezopotámiában Adad. Az ember minden fizikai (evés. ivás. hosszas hegyes. hanem a sírban tartózkodik. vezír Sepszeszkaf uralkodása alatt a 4. 2920–2770) (i.) BABI (ang. (i.B B1 B2 B7 B9 B17 B18 B19 B101 IRI-HÓR SÍRJA IRI-HÓR SÍRJA KA1 SÍRJA KA1 SÍRJA NARMER SÍRJA NARMER SÍRJA MÉNÉSZ SÍRJA SN: Diospolis Parvában található sír.) Bi SN: A bá-t az emberi természet legjavaként képzelték el. BT: amrahi sír 1 felhőkön lovagol” jelzővel látták el. a mennydörgés istene volt a megfelelője.) bby (tr.) Baba1 (óei. Őt hívták segítségül az asszonyok. némelyiknek a karja is mozgatható volt. A hiedelem szerint nappal az égben tartózkodott. magva gömbölyded.e.e. mert a hiedelem szerint az erejüket és hatalmasságukat testesítette meg. ütőszerszámot vagy lándzsát. hogy a bá visszataláljon a testhez.) UF: Bab2 (óei. a tetején több szál kacsója van. 2800–2650) fáraó BAÁL 1 SN: Agyagból.) UF: Bäi (óei.e. fából vagy rongyból készültek. Egyes sírokon külön ajtót festettek a számára. BT: Baál NT: Anat (ol. s követte az embert a síri világban.) BABOON GOD (ang. amely a halála után sem megy messzire a testtől. dinasztiában.) BAÁL BABOUIN DOGUERA (fr. Levele szárnyalt. erőszakos természete volt.) BABY (ang.e. 2890– 2686) (1.) BABUINMAJOM BABUL (ang. BT: munkafelügyelő vezír RT: Babaef masztabája BABAEF MASZTABÁJA UF: G5230 BT: gizehi masztaba RT: Babaef (ang. Menüjén szerepeltek az emberi belek.) BT: magnólia alkatú NT: babérféle BABI (ang.) BABÉRFÉLE UF: Lauraceae (lat. átokszórásnál viszont ő volt a végrehajtó. BT: növény PÁVIÁN ANUBISZ-PÁVIÁN PÁVIÁN-ISTEN BA3 BABOON (ang. dinasztia utolsó királya. Egyes korokban arra törekedtek. emberkezű madárként – ábrázolt része. Az ég és a viharok kiemelkedő istene. 2925–2686) (i. BT: játék NT: agyagbaba CSECSEMŐ BABA3 BABAEF (ang. A későbbiekben a bá minden ember életerejének a megtestesítőjévé vált. Segített azon emberek szívei elpusztításában.) BAB1 UF: ful Phaseolus (lat. dinasztia papságát ejtette rabul. épp ezért a bá életének fenntartása folyamatos étel.) UF: Khnembaf (ang. rájuk ágaskodik vagy összevissza fonja őket. első látásra is képes volt gyilkolni. ritkán lapított. 310) (i.) SN: Az alsó-egyiptomi Mendész kos-istene.) BAB2 (óei.) SN: Az Óbirodalom alatt a férfiasság isteneként tűnt fel („páviánok bikája”). A sötétség démona. ahol a 18.) SN: Az idegenek.) BT: babérvirágú NT: fahéjféle perzea BABÉRVIRÁGÚ UF: Laurales (lat. Az emberek varázslatokkal védték meg ellene magukat. magányos vagy fürtös.

e. dinasztiabeli temető. amelyet a fiatal lengyel egyiptológus: Tadeusz Smoleński vezetett.edu BAGRUS BAJAD (lat.) Bahria oázis SN: Baharijja festői környezetben sötét tónusú hegyek között fekszik. márc.e. és egy Ptolemaiosz-kori temető. jó állapotban megmaradt 106 db kétezer éves múmiára bukkantak ebben az oázisban egyiptomi régészek.) SN: A perzsák alapították.e. egymás mellett lévő sírtermet tártak fel Mohammed Ayadi régész vezetésével. 1907-ben ásatást kezdett KözépEgyiptomban Sharuna mellett saját költségén. EL. egy I.(ar. Három 26. Tel/fax: 266-08-60 BÁCS ANTAL TAMÁS CIKKEI BT: Bács Antal Tamás (1960. 5500–3100) (i. 5200–3150) RT: badari temető neolitikum (i. Az 54. 4000-ből származó nem érintetlen sír. gör. A 6. BT: egyiptológus AD: bagnall@columbia. márc.e. Ezek mindegyikéből mintegy ötven-ötven. ROGER S. 10000–4500) (i. TINE BT: egyiptológus AD: bagh@coco. Back Fülöp kairói munkáját a Magyar Egyletben és az ásatás terén a Monarchia nemesi címmel jutalmazta.e. A badari maradványok között több település nyomai is megtalálhatók. Al.) Bahariya.(ar.ku. 2539–2532) BAGH.e. 5000) (i. 2546–2539) (i. 4500–3800) badari temető BAHARIJJA-OÁZIS UF: Baharia Baharija oázis Bahariya (ang. 3/c.) BAHNASA. BT: város BACILLI (lat. Arannyal gazdagon díszített.e. 400 körülről) származik.–) BAKTÉRIUM BADARI KULTÚRA (i. 1142 Budapest.e.5 kilométer hosszú nekropolisz a görög-római időkből (i.e. dinasztiabeli templom található itt.e.e.u. BT: badari sír RT: csont váza (PM: UC 9054) dugó (PM: UC 9055) kozmetikai paletta (PM: UC 9060) BADARI SÍR BT: badari temető sír NT: badari sír 5112 BADARI TEMETŐ SN: Predinasztikus kori temető. márc. Fő kutatási területe a Ramesszida-kor.) BAHARIA BAHARIJA OÁZIS BAHARIJJA-OÁZIS BAHARIJJA-OÁZIS NÍLUSI HARCSA BADARI. márc.) PÁLCIKÁS BAKTÉRIUM BACILLUS UF: Bacillales (lat.) BAHARIYA. A kalcedonnak egykor lelőhelye volt. 5000) (i. később a rómaiak építettek itt erődöt.) BAUFRÉ (i. Múzeum krt... Dr. EL.) BT: gömb alakú baktérium pálcikás baktérium NT: Staphylococcaceae (lat. 1–) BÁCS ANTAL TAMÁS (1960. gyermeke Bács László (1992). melyet Babylonnak neveztek el. amelyeket később a keresztények kisajátítottak. 5000) (i.e.e. 2539–2532) BAUFRÉ (i. i.(ar. 14. jan. Ptolemaiosz Szótér korában épült sharunai templom.) BACK FÜLÖP SN: Surány vidékéről származó kereskedő volt. 330–i. egymásra rakott múmia került elő. Szabó Miklós tanárai tettek rá nagy hatást.e. 14.ihi. amelynek kiegészítő darabjai Bécsben láthatók a Kunsthistorisches Múzeum egyiptomi kiállításán. mivel vasban gazdag.–) BÁCS TAMÁS (1960. BT: nekropolisz NT: badari sír BAEFRA (spa.hu 1088 Budapest. ahol a talaj is sötét színben látszik.e. amelyeket akár falvaknak is lehet nevezni. 5540– 4500) BADARI SÍR 5112 SN: Kb. Török László és Dr. Marijában és Bavatiban ma 26000-en laknak összesen. amelyet az egyiptomi i.The 1990 Season (1992) BÁCS ANTAL TAMÁS KÖNYVEI BT: Bács Antal Tamás (1960. Sárköz u. számmal jelölt sírhelyen egyelőre négy nagy. 5000 előtti predinasztikus kultúrára legjellemzőbb településegyüttesnek tartanak.) SN: A legkorábbi ismert neolitikus kultúra a Nílus völgyében. dinasztia idejéből való katakombák. Jelenleg Imiszeba sírja (TT65) feltárásának vezetője.) BAGRUS BAYAD MACROPTERUS (lat. TAMÁS BÁCS TAMÁS BACTERIA (lat. 2539–2532) BAUFRÉ (i. Kákosy László. melegvizű forrásokkal rendelkezik Abu Szimbeltől észak-nyugatra.) Merimde Neolithic (ang.) BAGRUS BAYED MACROPTERUS (lat.e. Ma Ó-Kairónak nevezik.–) UF: Bács A.e. Gyűjteményét a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta.) UF: Ó-Kairó Old Cairo (ang. 2546–2539) (i.elte.) BAGRUS BAYAD (lat. 2546–2539) (i. Felesége Vicze Magdolna.) SN: A mai Asszjút városától 30 km-re délre fekszik FelsőEgyiptomban. Back Fülöp ásatásainak eredménye egy késő óbirodalmi sír. BT: település RT: Badari kultúra (i.dk BAGNALL. BT: korszak kultúra predinasztikus kor (i. márc. valamint predinasztikus temetők.) BAEF-RÊ (ném.BABYLON (ang. 4500– BADARI KULTÚRA (i. 4500–3800) UF: badarian (ang. 14. 14. BT: Egyiptom-utazó NT: Back Fülöp ásatásai BACK FÜLÖP ÁSATÁSAI BT: ásatás NT: gamhudi ásatás (1907) sarunai ásatás (1907.–) NT: Select Pottery .–) NT: Egyiptomi fáraók (1992) First Preliminary Report on the work of the Hungarian BÁCS A. 4/b.) NÍLUSI HARCSA NÍLUSI HARCSA NÍLUSI HARCSA NÍLUSI HARCSA NÍLUSI HARCSA BAGRUS BAYAD BAYAD (lat. valamint szintén a 26. 14. AL.) BAGRUS DOCMAC (lat.(ar.) BAHRIA OÁZIS BAHARIJJA-OÁZIS 70 .) 3800) BÁCS TAMÁS (1960. akinek üzletháza volt Kairóban.) BADARIAN (ang. Tamás Bács Tamás SN: Az ELTE BTK régészet-egyiptológia szakán végzett egyiptológus. Három falvában: Zabuban. egy 19.e. BT: magyar egyiptológus magyar régész NT: Bács Antal Tamás cikkei Bács Antal Tamás könyvei RT: Imiszeba sírja thébai-magyar ásatás (1983–1992) AD: E-mail: bacst@isis. BT: oázis RT: Múmiák Völgye BAHARIYA BAHARIJJA-OÁZIS BAHARIJJA-OÁZIS OXYRINCHUS (ang.) BAEFRE (spa. A nemesi címerre egy piramis rajza elé állított tipikus egyiptomi pülón került.e.

Ramszesz Amon főpapjává nevezte ki. Mohammed Szaleh fedezte fel és tisztította ki részben a sírt a közelben folytatott régészeti feltárások folyamán a 60-as évek vége felé és õ készíttethette el a sírt lezáró vasajtót is.) BAKENCHONS (ném.) BAKENAMON4 (spa.) UF: Bakenamun (ang.E. s közben lovaskatonává képezték ki a fáraó hadserege számára.) SN: Amon főpapja és prófétája. ném) Bekenamun (ang. az egyiptomi társadalom felépítése. Pottery and Sealings from the Tomb of Tutankhamun (1994) BAJ UF: Bai (ang. Hatvan évesen pedig III..) BAHR EL-JUSZUF (ar. 1700–) MADÁR BAINES.) RT: Bakenamon sírja BAKENAMON1 SÍRJA UF: TT195PM BT: asasifi sír RT: Bakenamon1 BAKENAMON2 UF: Bakenamun Bakenmun (ang.) BAKENHONS (ang. BT: fogadalmi sztélé mágikus sztélé BAK (óei. ném.és 20.) BT: wab-pap RT: Bakenamon2 sírja BAKENAMON2 SÍRJA UF: TT59K SN: A 18.e. jobb oldalon pedig 6 isteni fület.) SN: Amon birtokmunkásainak főnöke a 20.) BAHR JUSZUF (ar.) SN: Amon wab-papja a 19. könyvei AD: john. 2539–2532) BAUFRÉ (i.) BAKENHONSZU BAKENHONSZU HETTITA BIRODALOM (i. JOHN R. papi rangot.) UF: Bahr Jusszef (ar. Neve a Harris I papiruszon maradt fenn.) BAI2 BÄI (óei. az ókori civilizációk összehasonlítása és antropológiai megközelítése.) BAHTÁN BAI (ang.) BAHR EL-JUSZUF (ar. AR. BT: Amon-főpap wab-pap RT: karnaki Mut-templom Bakenhonszu1 sírja BAKENHONSZU1 SÍRJA UF: TT141PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Bakenhonszu1 BAKENHONSZU2 UF: Bakhenkhons (ang.) BAHR EL-JUSZUF (ar.e.) BAJ BÁ (óei. Kutatási területei az óegyiptomi művészet.) BAHR EL-JUSZUF (ar. 2539–2532) BAKENHONSZU1 UF: Bakenhons (ang. Valószínűleg szíriai származású volt. BT: kancellár vezír RT: Baj sírja Baj sztéléje BAJ SÍRJA UF: KV13 BT: Királyok Völgye1 sírjai RT: Baj BAJ SZTÉLÉJE SN: A sztélé Bajt ábrázolja bal oldalon. Dr.) UF: Bekenamun (ang.) BAHR-JUSZSZUF (ar. ol. Ezt a nevét a koptoktól kapta.. Négy év múlva istenatya lett.. NT: Atlas of Ancient Egypt (1980) Conceptions of God in Ancient Egypt: the One and the Many (1993) Fecundity Figures (2001) Fecundity Figures: Egyptian Personification and the Iconology of a Genre (1987) High Culture and Experience in Ancient Egypt (2000) Pyramid Studies and Other Essays Presented to I. 12 év múlva. Edwards (1988) Stone Vessels. 12.e. BT: írnok 71 . BT: wab-pap RT: Bakenamon3 sírja BAKENAMON3 SÍRJA UF: TT135PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Bakenamon3 (spa. II. John R. Ramszesz idejéből.) József-csatorna SN: Összeköttetésben van a Birket el-Karun tóval. John R. században az Aszjútig hosszabbították meg az Ibrahimija csatorna által.e. JOHN R.) BAKENAMUN (ang. Számos egyiptológiai témájú cikknek és publikációnak a szerzője.S. dinasztia idejében.e.) Bekenamun (ang.uk BAINES. Gaál Ernõ feltételezése szerint Dr. ném. dinasztiából való Bakenamon sírját Gaál Ernő tárta fel 1996–1999-ig.) SN: Kancellár és vezír a 19..) Iarsu (ang. dinasztiából. Átlagon felüli intelligenciájának köszönhetően azonban 17 évesen wab-pap lehetett a karnaki Amon templomban. 2546–2539) (i. Magyarra lefordítva neve „József csatornája”..ac. majd 11 évet tanult Mut templomában Karnakban. dinasztiából.) Bekenkhons (ang.) Bahr Jusuf (ang. 2546–2539) (i. A papi ranglétra minden fokát végigjárta: 4 évet járt általános iskolába.e. ar. századból maradt ránk.BAHR EL-JUSZUF (ar.) Bahr-Juszszuf Canal of Joseph (ang.) Bahr Juszuf (ar. Ezt a tisztséget 15 évig viselte. KÖNYVEI BT: Baines.) Bakhenkhonszu Bekenhonszu SN: Életének leírása i. amely sok korabeli nemest irritált. BT: csatorna BAHR JUSSZEF (ar.) BAKENAMON (spa. Nefertari1 apja a 19.ox.) SN: A kincstár írnoka Amon birtokain a 19.baines@orinst. ném. hogy az istenek biztosan meghallgassák imáját. BT: Amon-főpap Nefertari1 hozzátartozói Ptah-főpap próféta Rema4 hozzátartozói BAKENAMON1 UF: Bakenamun (ang. A 19. BT: egyiptológus NT: Baines.) BAKARE (ang.. Ptah főpapja.) RABSZOLGA BAUFRÉ (i.) Bay (ang. BT: munkafelügyelő RT: Bakenamon4 sírja BAKENAMON4 SÍRJA UF: TT408PM BT: asasifi sír RT: Bakenamon4 (spa.. Amon-Ré prófétáinak felügyelője.) BAHR JUSUF (ANG. SN: Egyiptológus professzor az Oxfordi Egyetemen és a Queen’s College munkatársa.. dinasztiából. dinasztiából.) Bay Irsu (ang. ném. mire eggyel magasabb rangba jutott.) Irsu (ang.) Bekenamun (ang.) BAKA (ang. BT: Khokha-sír BAKENAMON3 (spa. azaz 33 évesen kapta meg a 3.

Baket. BT: Bakenhonszu2 NT: Amenmesz16 Ipi7 Meretszeger3 Nefertari1 Paszer5 Rema4 Tjanefer1 BAKENHONSZU SÍRJA UF: TT35PM BT: asasifi sír RT: Bakenhonszu2 BAKENHONSZU UF: Bakenchons (ném. III..) Bakenkhons (ang. UF: Baqet. I.) SN: Ipi5 felesége. dinasztiában. 15) BT: beni hasszáni sír RT: Baket. UF: Baqet I (ang.e. BAKET. (1. III. Thutmózisz idején. BT: hegység BAKHENKHONS (ang. II. II. Amenmesz16. 15) BT: beni hasszáni sír RT: Baket. II.) BAKHENKHONSZU BAKENHONSZU BAKENHONSZU BAKENPTAH1 (ang.) SN: Neferrompet fia. III.(1. I. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Remusenti. amely nőstény macska volt. BT: írnok RT: Bakenhonszu3 sírja BAKENHONSZU3 SÍRJA UF: TT288PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Bakenhonszu3 BAKENKHONS (ang.) Baqt II (ang. BT: Amenmesz4 hozzátartozói főfeleség BAKHAU SN: Az égboltot keleten alátámasztó hegység. dinasztiában. I. III. I. BT: Baket. SÍRJÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: A sírkamra északi falán munkaábrázolások és különféle szórakozásokat megörökítő jelenetek láthatók. SÍRJA UF: BH29(1. II. Anyja: Ipi7. hozzátartozói RT: Baket. hozzátartozói RT: Baket. UF: Baqet II (ang. (ang. II.) Baqet (ang. 6) BT: Thutmózisz.(1. III. III. tábla mellett ülő férfiak ábrázolásai. 7) BT: Baket. Ptah-pap Memphiszben. A sír arról nevezetes. sírja falfestmény macskaábrázolás vadászat közben BAKETAMON UF: Baketamun (ang.. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. BT: Baket.) Baqet (ang.) SN: Amenhotep csoportvezető felesége. hozzátartozói Ekhnaton hozzátartozói Teje1 hozzátartozói hercegnő BAKETMUT SN: Nebszumenu anyja. a déli falon pedig állatok. csataképek vannak. (1.) SN: III. III. III. BT: hadsereg parancsnok BAKENRENEF (ang. Fiaik: Paszer5.) (1. NT: Baket.) SN: II. Sesonk idején. Baket fia. I. I.) BAKENHONSZU3 BAKENAMON 3 2 BAKET. 15) Fia: Kheti1. Amenhotep és Teje1 legkisebb leánya. 72 . Tjanefer1.) Remusenti BAKET. Lányuk: Nefertari1. 717–712) BAKERY (ang. Thutmózisz egyik lánya.) Baqet (ang.) PÉKSÉG BAKET1 UF: Bakt (ang. sírja BAKET.) SN: Amenmesz4 felesége. SÍRJA UF: BH33(1.) Bekenkhons (ang. III.) Baqt I (ang.) SN: Honszu isten könyveinek írnoka a 20. 15) BT: beni hasszáni sír NT: Baket. II. I. I. BT: Nebszumenu hozzátartozói BAKETWEREL (ang. dinasztiából.NT: Bakenhonszu2 hozzátartozói RT: Bakenhonszu2 sírja BAKENHONSZU2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Rema4. hozzátartozói RT: Baket.) SN: Dzsehuti5 felesége a 18. BT: Neferrompet hozzátartozói Ptah-pap BAKENPTAH2 SN: Hadsereg parancsnok a 22. HOZZÁTARTOZÓI SN: Fia: II. Baket. 15) BT: Baket. Felesége: Meretszeger3.) BOKKHÓRISZ (i. I. II.) SN: Uszer1 felesége a 18.) Baqet (ang. BT: Amenhotep hozzátartozói BAKET 2 UF: Bakt (ang. BT: Uszer1 hozzátartozói BAKET. I. BT: Baket.) Baqt III (ang. hogy itt található a legkorábbi háziasított macska ábrázolása. III.e. BAKET. hozzátartozói NT: Baket. Thutmózisz idején. 6) Beketamen (ang. fr. SÍRJA UF: BH15 (1. NT: Baket. s a vele szemben álló patkánnyal készült megküzdeni. sírjának falfestményei BAKET.) SN: III.(1. 720–715) (i. BT: Ipi5 hozzátartozói UF: Bakt (ang. 6) BAKETAMON BAKETATON UF: Bakytaten (ang. II. 10) (1. Baket apja. III. hozzátartozói BAKETAMUN (ang. Az ő koporsójának egy darabját megtalálták Nebszumenu sírjában. 8) SN: A 11. III. 15) BT: Baket. A hátsó falon birkózók. 719– 714) (i. BAKET. BT: Amenhotep. BT: herceg NT: Baket. spa.) BAKENMUN (ang. III.)(1. BT: Dzsehuti5 hozzátartozói BAKET 3 BAKET4 UF: Bakt (ang. hozzátartozói NT: Baket. Oszorkon főpap testvére.e. III.) UF: Bekenptah (ang. dinasztiában.)(1.) SN: I. II. sírja BAKET. szoborszállítás. dinasztiában élt. NT: Kheti1 (ang. dolgozó fazekasok. sírja BAKET.

amely a 10. Evershed és Buckley 13 (i. sz.) RT: bakteriális betegség BAKTWERNEL. dinasztia után a technikák tovább finomodtak: egyes helyeken a végbélen keresztül olyan olajat juttattak a testbe. propoliszt. hogy nem is láthatók. dinasztiában.edu BALLASI NEKROPOLISZ UF: ballasi temető BT: nekropolisz RT: holttest feldarabolása BALLERINI. BT: illatszer BALZSAMOZÁS SN: A balzsamozás művészete tökéletessége csúcsát Thébában érte el. baltafeje BALTAPENGE BT: penge NT: kagylós kivágású baltapenge BALZSAMKÚP UF: cosmetic cone (ang. BT: egyiptológus BALTA UF: axe (ang.) SN: Amon birtokain kincstári hivatalnok. BT: Amenemheb Meh1 hozzátartozói dadák dada a BT: dinasztia. spa.) BALAENICEPS (lat. balzsamfa gyantáját. papiruszai gazdasági szöveg hieratikus papirusz RT: Grain Transport in the Ramessid Period: Papyrus Baldwin (BM EA 10061) and Papyrus Amiens (2004) BA-LÉLEK PIRAMISA NOFERIRKARÉ. dinasztiában. hozzátartozói X. BT: mumifikálók NT: Thutmózisz4 RT: balzsamozás balzsamozóműhely BAKTWERNEL. Célja volt a test felbomlásának megakadályozása. hozzátartozói BAKYTATEN (ang. BT: kincstárnok RT: Baki1 sírja BAKI1 SÍRJA UF: TT18PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Baki1 BAKI2 (ang. BT: munkafelügyelő RT: Baki2 és Wennefer8 sírja BAKI2 ÉS WENNEFER8 SÍRJA UF: TT298PM BT: deir el-medinei sír RT: Baki2 Wennefer8 BAKI3 (ang.) SN: Az ókori egyiptomiak nem ismerték a baktériumokat. BT: királyi feleség Ramszesz.) BALAENICIPITIDAE (lat.) SN: Amenmesz6 és Iuy1 fia a 18. felsőegyiptomi nomosz különböző helyeinek gabonaadóit tartja számon. de ez csak a fáraók kiváltsága volt. 20. IX. I. 21.) BAL CSAPAT BT: sírásó munkacsoport BALDWIN PAPIRUSZ (BM: BM 10061) SN: Dazdasági szöveg a 20.) SN: Deir el-medinei munkavezető a Ramesszida korból. hozzátartozói Ramszesz. dinasztiában. Ezeket a kórokozókat „érgeknek” nevezték. egészen i.) SN: Férfiak és nők egyaránt viselték a parókájuk tetején. spa.) SN: XI. Buckley és Evershed felismerte a tűlevelűeken kívül a pisztácia.baligh@aya. balzsamozása dinasztia. (ang. melyet egy fanyélhez kötöztek. a nemesek és a gazdagok is bebalzsamoztatták testüket. amelyek olyan kicsik. Ramszesz felesége a 20. 2800-tól gyakorolták és ismerték. A balzsamozást i.) BALAENICEPS REX (lat. ném. ahol a papok ellenőrzése alatt dolgoztak.. fő királyi 18. I. 20. Ramszesz anyja a BALTAFEJ SN: A baltafejek háta kiszélesedett. dinasztiából.(1) 73 . A tűző nap hatására megolvadt kúp beszivárgott a paróka alá. I. Amenhotep idején.. BT: Amenmesz6 hozzátartozói felolvasó pap wab-pap BAKTERIÁLIS BETEGSÉG BT: betegség NT: lepra tetanusz tuberkolózis tüszős mandulagyulladás vérhas RT: baktérium BAKTÉRIUM UF: Bacteria (lat. aki az ezüstöt és aranyat mérte a 18.) SN: IX. II. A 21. melynek során többek között Nefertari1 sírját is megtalálták. II. RANDA BT: egyiptológus AD: randa. 640-ig. BT: királyi feleség Ramszesz.yale. BT: kórokozó NT: aerob baktérium fakultatív aerob baktérium Gram-negatív baktérium Gram-pozitív baktérium Mycobacterium tuberculosis (lat. olajokból állt. FRANCESCO SN: Comói egyiptológus. ami feloldotta a belső szerveket. megőrzése a halál utáni életre.) SN: A balzsamozók elvitték a holttestet a Nílus bal partján lévő műhelyükbe. tűlevelűek és egyéb növények gyantáját. így segített a parókát a fejhez rögzíteni. mirhát.) kézibalta BT: fegyver famegmunkáló eszköz NT: baltafej favágó balta szertartási balta BAKNAYU (ang. amely mirhaparfümmel volt átitatva s a legnagyobb melegben is üde illatával frissítette a levegőt. borókaolajat.) BALAENICIPITINAE (lat. BT: balta NT: Szeszósztrisz.u. dinasztiából. 5.) SN: Amenemheb Meh1 felesége. ném. de élettani hatásaikkal tisztában voltak.BAKI1 (ang.e. különböző növényi olajok és állati zsiradékok alkalmazásának nyomait is. XI. balzsamozása sügér balzsamozása RT: balzsamozó balzsamozóműhely BALZSAMOZÓ UF: embalmer (ang.) BAKETATON PAPUCSCSŐRŰ PAPUCSCSŐRŰ GÓLYA PAPUCSCSŐRŰ GÓLYA PAPUCSCSŐRŰ MADÁR-FÉLE PAPUCSCSŐRŰ MADÁR-FÉLE BALAENICEPS GOULD (lat.e. BT: halotti szertartás mumifikáció NT: Ápisz-bika balzsamozása dinasztia. dinasztiában. Ramszesz felesége. Később e szokás szélesebb körben is elterjedt. Apja Ahmesz-Nefertari marhaszámlálásainak írnoka volt. 395-ből származó) múmián végzett kutatásai alapján bebizonyosodott... 1985–i. (ang. Az ő segítségével végzett ásatásokat Ernesto Schiaparelli a Királynék Völgyében. petróleum bitument használták. Kenőcsökből. A baktériumok fejlődési folyamata miatt feketedtek meg a múmiák. Amenhotep tisztító és felolvasó papja. X. I. hogy a balzsamozáshoz kámfor olajat. PIRAMISA BALIGH.

Azt tanácsolta a többi istennek. AGUSTIN BT: egyiptológus AD: barahona@lander. BT: Hatmehit hozzátartozói holdisten kos-isten mendészi isten NT: Banebdjedet1 hozzátartozói BANEBDJEDET1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége Hatmehit halistennő.) BARRAMIJE (ném. I–III. de az eredeti kéziratok alapjául szolgáltak a későbbi térképeknek és a thébai magánsírok rendszerezett katalógusának.) BANEBDJEDET (ang.) BANEBDEDET (ang.) SN: Alsó-Egyiptom holdistene. EMILE SN: Az Egyiptomi Műemlékvédelmi Szolgálat mérnöke.) BAQT I–III (ang.) UF: Banaded (ang.) BANI HASAN (ang.) BA NEB TETET (ang. akkor univerzális csapás lesz az eredmény.) Banebdedet (ang. vagy a Nílus völgyét övező sivatagban találhatók. szemben Széth-tel.) BENI HASSZÁN (ar. LADISLAV BT: cseh egyiptológus AD: Czeh Republic. BT: mesterség RT: bánya bányászat BÁNYÁSZAT NT: aranybányászat gránitbányászat kőbányászat RT: bánya bányász bányászati jog BÁNYÁSZATI JOG SN: A bányászati jog állami monopóliumként működött.) Baneb Djedet (ang. Neith Hórusznak ítélte a trónt. Ezeket a foglyokat egyedül vagy családjukkal együtt meztelenül. 1925-ben megpróbálta rendbehozni a gizehi szfinxet. Celetnà ul.edu BÁRDOK BT: fegyver vadászeszköz BARES.) METEORVAS HÓRUSZ-NÉV PÓLYA BÁNYA SN: A templomokban titkosan őrzött térképek megmutatják azon bányák elhelyezkedését. Hatsepszut1 kőszarkofágját 7 év alatt sikerült kiemelnie a WA-D sírból. Amikor Hórusz Széth-tel csatázott az istenek trónjáért.) BAN BERAL (hin. I–III. ahonnan az egyiptomiak a drágaköveket és nemesfémeket kinyerték.) BANEBDJEDET (ang.) BT: múzeum BARD. c/o Ceskoslov. egyptologicky ústav. megláncolva tartották. Ő készítette eddig a legjobb térképet a thébai nekropoliszról.es BARAIZE. Az elviselhetetlen hőségtől kiszáradt és a betegségektől tizedelt bányászok éjjel-nappal dolgoztak végkimerülésig. Baraize térképei soha nem voltak tökéletesek és soha nem is publikálták őket. BAQET I–III (ang.) BANEB DJEDET (ang. tudatva velük: ha az istenek elhagyják Maatot.) BARBIR (ar. melyet aztán a Kairói Egyiptomi Múzeumba szállíttatott. hogy forduljanak Neith1 istennőhöz bölcsességért.) BAN BILAO (hin. BT: létesítmény NT: Akita aranybánya asszuáni bánya fajjúmi bánya féldrágakőbánya galenitbánya Gebel el-Ahmar bánya Gebel el-Zeit bánya gizehi bánya kőbánya malachitbánya mészkőbánya rézbánya szerabit el-hadimi bánya turai mészkőbánya vádi magharai rézbánya RT: bányász bányászat BÁNYAIGAZGATÓ BT: igazgató BARBARY MACAQUE (ang. a szabadulás reménye nélkül..) BAKET1 BAKET.bu. ar. BT: jog RT: bányászat BÁNYÁSZTÜDŐ ANTRAKÓZIS BA-PEF (ang. BAKET. hogy békességet eszközöljön.BALZSAMOZÓANYAG BT: anyag NT: fahéj guaiakol kilikai jegenyefenyő gyantája RT: balzsamozás BALZSAMOZÓ MŰHELY UF: életerő háza uabet BT: építmény RT: balzsamozás balzsamozó BANADED (ang. 110 00 Praha 1 BÁRKA BT: folyami hajó NT: halotti bárka isteni bárka királyi bárka napbárka szent bárka ünnepi bárka RT: bárkaszentély CSILLAGÁSZATI TEREM BÁRKÁK TERME 74 .) UF: Museu Egipci de Barcelona (spa. aki hűtlenül tört a trónra megháborítva a nyugalmat. amelyet a Műemlékvédelmi Szolgálat adott ki 1919-ben.) CSAUSZ CSAUSZ BANEBDJEDET (ang.) BANEBDJEDET2 (ang.) BANEBDJEDET1 (ang.) BT: alvilági isten BAQET (ang. Banebdjedet ugrott be a végső csata közepébe.) BÁNYÁSZ SN: A bányászok a hadifoglyok és az elítélt bűnözők soraiból kerültek ki.) BARAHONA JUAN. a munkafelügyelők és a katonák botokkal tartottak köztük rendet és semmilyen kapcsolatot nem tarthattak fenn az ország többi részével.) BANEBDJEDET (ang. KATHRYN BT: egyiptológus AD: kbard@acs.) PAPIRUSZSÁS BARCELÓNAI EGYIPTOMI MÚZEUM (Spa.) BERBERMAKÁKÓ BERBERMAKÁKÓ BARBARY APE (ang.) BANIPE (ko.) BANNER-NÉV BANTÁZS MNEDESZ (gör. francia régész. BT: Banebdjedet1 NT: Hatmehit (ang. Ember alakban kosfejjel ábrázolták. Ezek a helyek legtöbbször a hegyekben.) Ba Neb Tetet (ang. RT: Egyiptomi Műemlékvédelmi Szolgálat munkatársai régész BARAMIJE (ném. 20.

) SN: A túlvilág szent földrajzáról és a Nap által éjszaka megteendő barlangi utakról szól.ch BASKETWORK (ang.) UF: Universität Basel (ném. MIROSLAV UF: Bárta. MIROSLAW BARTA. Bernoullistrasse 32. BT: ásatás RT: Barsanti.) Pasch (ang.) Bastet (ang..) BASTET (ang. A. Tel: (24) 440 324 BARTOS ZOLTÁN CIKKEI BT: Bartos Zoltán NT: Jean-Jacques Rifaud és Dzsehutimesz thébai sírja (TT 32) (2004) Kapitel 17 des ägyptischen Totenbuches im Grab des Djehutimes (TT 32) (1993) BASA (ang. spa. „Basztet-háza” áll. Théba polgármestere. luxori templomának bárkaszentélye karnaki Amon-templom Fehér Kápolnája karnaki Honszu templom bárkaszentélye RT: bárka BARKER. BT: sör BAROMFIŐRZŐ UF: fowlkeeper (ang. JEAN. BT: halotti irodalom könyv szöveg BARLEY (ang.) BARTA. Ré1 az éjszaka óráinak nehezen megfeleltethető területeket jár be. állatok és mindenféle lények laknak. Miroslav NT: Sinuhe.) RT: barramijei aranybánya BARRAMIJEI ARANYBÁNYA SN: Az Újbirodalom korából származik. ahol feltevése szerint a 4.. ALESSANDRO (1858– BARTÉLEMY.JACQUES (1716–1795) SN: Ő tette azt a jelentőségteljes felfedezést. a tánc. and the Patriarch (2003) BÁRTA. The Bible. ALEXANDRE 1917) BARSANTI. dinasztiabeli Min-pap. CH-4056 Basel Tel: +41 (0) 612673060 Fax: +41 (0) 612673194 http://pages. 18) HÜVELYES FORGÓPÁNT BARSANTI. Erre a teóriájára támaszkodott később Champollion a hieroglifák megfejtésében.) BAZALT BAZALT ALAPZAT BASELI EGYETEM (Svá.) BT: vádi (ar. ALESSANDRO (1858–1917) UF: Barsanti. A folyosón nagyobb isteni bárkákat használtak.) UF: Bes2 (ang.) SN: 26.cz BARTA.) (1. 8. ahol a legismertebb temploma. BT: egyiptológus AD: barke002@maroon.cuni. dinasztia egyik óriási piramisa állhatott.) BARRAMIJE (ném.) (1.barta@ff. a szerelem istennője. ALESSANDRO ÁSATÁSAI (1905–1912) SN: Závijet el-Arjánban ásatott.) BASZTET KASSZIA BASZTET KOSÁRFONÁS ÜLŐSZEMŰ TÜDŐS CSIGA BASOMMATOPHORA (lat.) Ubasti (ang.umn. R. III. Hérodotosz feljegyzései szerint Basztet tiszteletére évente vidám dalos-táncos ünnepségeket tartottak. A vidámság. mivel azok száma és időtartamuk nem mindig pontosítottak. mivel megtalálta az erre utaló hatalmas 21 m mély négyszögletes árkot. Alexandre SN: A 20..) Pasht (ang. 9) ÁRPA BARNA JÁSPIS SN: Barna jáspist a sivatagban kavics formájában találtak. ném. 251) BT: aranybánya RT: Barramije (ném.) BT: mesterség NT: Khay3 (ang. BT: jáspis BARNA SÖR SN: A sörök közül ez volt az elterjedtebb. ném.) BASTARD CINNAMON (ang. Alapvetően pszichológiai irányultságú. RT: hieroglif írás megfejtése BARTOS ZOLTÁN BT: magyar egyiptológus NT: Bartos Zoltán cikkei AD: Szigetszentmiklós. Az istennő a nap gyógyító erejét jelképezte.) BAST (ang.ch/aegyptologie/index. fő témája a büntetés és a jutalom. Miroslav könyvei AD: miroslav.unibas. MIROSLAV BASZTET UF: Ailuros Ba en Aset Bast (ang. ném.htm aegyptologie@unibas. Ő a patrónusa a terhes nőknek.edu BARLANGOK KÖNYVE UF: Book of Caverns (ang. Miroslaw BT: egyiptológus NT: Barta. M.) SN: Eredetileg oroszlánistennő volt.tc.. de az Újbirodalom idején macskává változott. Itt számos mumifikált macskát találtak. BT: állatalakú isten bubasztiszi isten holdisten istennő Mahesz hozzátartozói NT: Basztet hozzátartozói RT: Basztet-amulett Basztet-fesztivál Basztet bubasztiszi szentélye Basztet-pap Basztet-szobor Basztet-templom 75 . mert Basztetnak macskaáldozatokat mutattak be. Ptah felesége és Mahesz anyja. BT: Min-pap polgármester RT: Basa sírja BASA SÍRJA UF: TT389PM BT: asasifi sír RT: Basa (ang. BT: szentély NT: Amenhotep. Kultuszának központja Bubasztiszban volt.) UF: Baramije (ném. hanem rátalált három fontos perzsakori sírhelyre is. Alessandro ásatásai (1905–1912) Unisz Halotti temploma BARSANTI. a béke istennője. MIROSLAV KÖNYVEI BT: Barta. Ezt követően 1905-1912-ig Závijet el-Arjánon ásatott. Macskafejű nőként vagy fekete macskának ábrázolják. a zene.BÁRKASZENTÉLY SN: Az istenek bárkamodelleken utazva hagyták el a templomokat. a férfiakat is védi a betegségektől és a fizikai támadásoktól.) BASALT (ang. hogy a kartusokban a királyok nevei találhatóak.) AD: Ägyptologisches Seminar der Universität Basel. Ifjúság u.) BASALTES (lat. amikor ünnepi felvonulásokon vettek részt.) BASE (ang. melyben istenek. Alessandro (1858–1917) BARSANTI. század elején Unisz király piramisánál végzett vizsgálatokat Szakkarában és munkálatai során nemcsak a király halotti templomát tárta fel. (1. Ovális szarkofágjairól vagy agyagtokjairól felismerhető.) BARREL HINGES (ang. BT: francia régész RT: Barsanti.

dinasztiában. BT: Baufré NT: Kheopsz1 (i. BT: befejezetlen piramis dinasztia.e. s utazásuk közben míg a férfiak furulyáztak.egnet. kezében egy udzsatszemet tart. 69) BT: fesztivál BASZTET HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje: Ptah.) Bicheris (gör. jobb kezével egy kosarat tart. A BAUFRÉ HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Kheopsz1. RT: Anpu és Bata3 FÜRDŐSZOBA BATHROOM (ang. BT: Basztet-amulett medál BASZTET-AMULETT UF: amulet of Bastet (ang..) BATA1 BATA (ang. Bubasztiszból származó bronzszobor. MICHEL KÖNYVEI BT: Baud. I. ábrázolták tehénként vagy emberi alakban tehén fülekkel és szarvakkal. MICHEL BT: egyiptológus NT: Baud.) Baef-Rê (ném. 2639–2504) (i.55 m (G7310). 69) SN: Hérodotosz részletes leírást adott e fesztiválról.) BATIRYTES (ang.15×1. 2613– 2498) (i. Michel NT: Djeser et la IIIe dynastie (2002) BAUFRE (cse.e.e. 2589–2566) (i.) BT: amulett NT: Basztet-amulett (VEM: FAI.15×1.) BAUFRÉ (i.e. Michel könyvei AD: mbaud@ifao. Fején egy törött ureusz kígyót visel. 2613–2494) fáraó Kheopsz1 hozzátartozói Meritiész. a többiek tapsoltak és énekeltek.) Bikeres (gör.e.65 m (G7320). akik tánccal üdvözölték őket.SS 00255) SN: Zöld fajanszból készült. jobb kezébenszisztrumot tart. Pszammetik fáraó uralkodása alatt élő Merszopdu. 2723–2563) (i. Területe: 4. Bubasztiszba rengeteg áldozati ajándékot hoztak és több bor fogyott ekkor. 6. BT: Adzsib hozzátartozói királyi feleség NT: Batirytes hozzátartozói BATIRYTES HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje: Adzsib. (1. spa. Fiuk: Mahesz.) Biqueris (gör. BT: Basztet-szobor bronzszobor BASZTET-SZOBOR (MET MM 00878) SN: A 22.e. 1274) BAUD.) Baufre (cse.) Ra-bauwf (ang. hozzátartozói NT: Baufré hozzátartozói RT: Baufré masztabája Baufré piramisa varázsló és az elveszett amulett. BT: település BATA2 (ang. BT: dinasztia.8 cm magas.) BASZTET-SZOBOR BT: istenszobor NT: Basztet-szobor (BM: EA25565) Basztet-szobor (L) Basztet-szobor (MET MM 00878) BASZTET-SZOBOR (BM: EA25565) SN: 26 cm magas szobor a Ptolemaida korból.) Bikka (ang.e.) SN: Itt található a Geb-szentély. hogy Basztet védelmező támogatását elnyerje. dinasztiából. Csak a föld alatti részek épültek meg. 2939–2892) Szemerhet (i. dinasztia idejéből.e. I. majd a tehén tejjel asszociálva a termékenység tehén istennőjévé alakult 76 . BT: tehén-isten termékenység istennő BATA3 SN: Anpu és Bata3 meséjében Anpu öccse.e. 2539–2532) UF: Baefra (spa. BT: Basztet-szobor BASZTET-SZOBOR (L) SN. 4. 2546–2539) (i.) Bicheres (gör.be BASZTET-FESZTIVÁL UF: bubasztiszi ünnepi játék (1.e. Bal kezében szisztrumot. sőt.) KÁDESI CSATA (i. ahová kb. BT: Batirytes (ang. 700000-en zarándokoltak el minden évben.) NT: Adzsib (i..7 cm magas Basztet-medál. A szokatlan formájú szarkofágot a sírkamra padlójába ágyazták be. Závijet el-Arjánban található. 2604–2581) (i. Arannyal és festett üveggel berakott bronzszobor. Hajókon utaztak ide vegyesen nők és férfiak. BT: Basztet NT: Mahesz Ptah BASZTET-PAP BT: pap NT: Nefermaat.e.e. A szobrot Mohamed Ali sebészének. Az útközben érintett partmenti településekből a parthoz rohantak a nők. Eredetileg egy Felső-Egyiptomban imádták. lábainál 4 kis macska hever. spa. némely esetben bájaikat is felfedték. mint az év egész többi részében. 115g súlyú.e. 2539–2532) BAUFRÉ (i.ac. (ang. Az alapzatára vésett szöveg szerint a szobrot I. 2787–2767) (i. Bal kezében égiszt. Antoine Barthéleminek gyűjteményéből vásárolta meg a Louvre 1853-ban. BT: gizehi masztaba RT: Baufré BAUFRÉ PIRAMISA SN: Befejezetlen piramis. (i.) Baka (ang. 4. LAURENT BT: egyiptológus AD: lbavay@ulb. piramisai závijet el-arjáni piramis BAVAY.e.) SN: Adzsib fáraó felesége az 1. 2546–2539) (i. a nők pedig szisztrummal kísérték a dallamot.SS 00255) BASZTET BUBASZTISZI SZENTÉLYE BT: szentély RT: Basztet BASZTET BUBASZTISZI TEMPLOMA BASZTET-TEMPLOM BUBASZTISZI a mitológiában. 10. dinasztia 5. BT: Basztet-szobor BASZTET-TEMPLOM BT: templom NT: bubasztiszi Basztet-templom BAT (ang.e.) UF: Bat (ang. Hór fia adományozta.) Bakare (ang.BASZTET-AMULETT (VEM: FAI.6 cm magas. amelyen feltehetőleg maga is részt vett. fáraója. hol.net BAUD. 2767–2741) BÁTOR CSAPAT BT: sírásó munkacsoport BATTLE OF KADESH (ang.) SN: Eredetileg a Tejútrendszer istenítése volt... 27. Fia: Szemerhet.) SN: Kheopsz1 fáraó fia. A Alsó-Egyiptomból származik a 23. 2551– 2528) BAUFRÉ MASZTABÁJA UF: G7310-G7320 SN: Bauré (G7320) és felesége (G7310) masztabája. 4. A bubasztiszi Basztettemplomnál rendezték meg. spa. a 4.) UF: Betresh (ang.

BT: idegen nép NT: sászuk sémik RT: beduinok öltözete BEDUINOK ÖLTÖZETE SN: A férfiak levágott szakállukból készült nyakláncot. 9) BEESWAX (ang.sz. amelyeket később az erózió elpusztított. 1600–1588) BEBIANKH (i.. 300–i. 1250 NW 36th Street.) (1. FL. Valamennyi a görögrómai korból származik (i. Die (1996) BECKERATH.) BT: kiömlési magmás kőzet NT: dolerit fekete bazalt RT: bazaltváza bazaltszarkofág bazaltszobor BAZALT KÖVEZŐKŐ BT: kövezőkő RT: bazalt kövezőkövön látható fűrésznyomok BAZALT KÖVEZŐKÖVÖN LÁTHATÓ FŰRÉSZNYOMOK SN: A Kheopsz1 piramis keleti oldalához közel fekszik egy 50 cm-es bazalt kő.) basaltes (lat. 19–) SN: Német egyiptológus. Jürgen von (1920. FL.e. 1600–1588) BEDUINOK UF: mentiu (óei) SN: Ázsiából származó nomád törzsek. aki számtalan cikket írt olyan újságokba. Lábbelijük pirosra festett finom bőrből készült. feb. Jürgen von (1920. (i.: 954-255-7139 BAZALT UF: Basalt (ang.) BEDU HORNYOLÓ VÉSŐ BÚZAFÉLE ÁGYKERET BED-FRAME (ang.) SN: Vezír a 11. 16.net Egyptology Photography and Web Design. Ő örökítette meg az utókornak a karnaki nilométer szövegeket 1953-ban. A nomádok összekötőként és munkásként is szolgáltak később a türkiz kitermelésének történelmében. BT: német egyiptológus NT: Beckerath.) BEAVATÁS HIVATALNOK SZAKÁLL BEAVATÁSI SZERTARTÁS BÉCSI CSÁSZÁRI MÚZEUM PAPIRUSZ-GYŰJTEMÉNYE KUNSTHISTORISCHES MÚZEUM PAPIRUSZ-GYŰJTEMÉNYE BÉCS PAPIRUSZ (27.BAWITI SN: A Bahariyya oázis legnagyobb falva.) SN: Töredékes formában fennmaradt démotikus és hieratikus írást egyaránt tartalmazó szöveg. 33065. 10000 konzervált testet rejtenek magukban.e. 200 sírt tártak fel. hogy a nagy küszöb átlépését átélje. Az asszonyok lenge ruhái szabadon hagyták vállukat. Journal of the American Research Center in Egypt.) BAJ BAJ BEBU (ang. (1. BT: falu BAY (ang. mint az Orientalia. II. Fehér színű piros rajzokkal ékesített. feb. BT: vezír BEBIANKH (i. BT: papirusz BÉDANES (fr. amelyen jól látszódik egy 4. geometriai mintákkal díszített leplet viseltek.. mint például a Vörös-tenger korállja vagy az afganisztáni lazurit. 300). 1600–1588) BEBIANKH (i. BT: dinasztia. mielőtt békésebbre fordult a völgybeliek és a nomádok kapcsolata. színes szegélyű anyagból készültek. Az Újbirodalom és a Harmadik Átmeneti Kor időszakára specializálódott. Jürgen von könyvei RT: Jubileum sztélé karnaki nilométer szöveg BECKERATH.) SN: Város az asszuáni kerületben. Ő fedezett fel és publikált egy kevésbé ismert sztélét II. Jürgen von cikkei Beckerath.) BAY IRSU (ang.e. dinasztiabeli fűrész nyoma. BT: fűrésznyom BAZALT SZARKOFÁG BT: szarkofág NT: Ahmosze szarkofágja Mükerinosz szarkofágja Padienisi szarkofágja (KEM: JE 34648) BAZALT SZOBOR BT: szobor NT: Thutmózisz. 250 és 150 közötti időből és pontos utasításokat tartalmaz a papok és szolgáik számára az Ápisz-bika bebalzsamozását és mumifikálását illetően. BT: amerikai egyiptológus AD: Guardian@guardians.) BEBIANKH (i.) BEBANKH (ang. 19–) NT: Angebliche Jubiläums-Stele Osorkons II. Ezen kívül kereskedelmi kapocsként is működtek: Egyiptomba szállítottak egzotikus árukat. 19–) NT: Chronologie des Pharaonischen Ägypten (1997) Handbuch der Ägyptischen Königsnamen (1999) BÉCSI CSÁSZÁRI MÚZEUM MÚZEUM (Aua) KUNSTHISTORISCHES BAYUK. USA (otthoni cím) Tel. Oszorkontól.e.) SN: 12 éven át uralkodott a 16. A közdelem a királyok és a beduinok között az Óbirodalom alatt szinte folyamatosan dúlt.) Sewoserenra (ang. 1600–1588) UF: Beb-Anch (ném.) BEDET (óei. JÜRGEN VON CIKKEI BT: Beckerath. ANDREW (1961–) SN: New Yorkban született egyiptológus. Egyiptomban a rituális halálnak megrendítő külsősége volt. ahol kb.) Beb-Ankh (ang. a ptolemaiosz korból származik.) BEB-ANKH (ang. Mentuhotep idején. Archiv für Orientforschung és a Studien Zur Altägyptischen Kultur.e.) PROPOLISZ PROPOLISZ BEBI (ang.e. JÜRGEN VON (1920.) Bebankh (ang. III. dinasztiában. BT: öltözet BEE’S WAX (ang. 14) BT: Renefsoneb hozzátartozói BECKERATH. dinasztiában. Göttinger Miszellen. ol.e. ném. az i. JÜRGEN VON KÖNYVEI BT: Beckerath. Coral Springs. BT: város BEAVATÁSI SZERTARTÁS UF: beavatás SN: A philaei nagytemplomban láthatjuk ilyen avatási szertartás ábrázolását. Ennek közelében bukkant a CSA nevű egyiptomi régészeket magába tömörítő szervezet egy gigantikus méretű (6 km2) temetőre. szobra (LM) BAZALTVÁZA BT: váza BEAMTER (ném. USA (hivatali cím) 11250 NW 36th Street. dinasztiában. A Középbirodalomtól kezdve azonban az ellenségeskedések megszűntek. amelyek kb. Az Ápisz-bika temetési rituáléját szinte percnyi pontossággal adta vissza. BT: szertartás NT: eleuziszi beavatás RT: Thot Könyve BEB-ANCH (ném. Az előés hátoldalán két különböző kézírással ellátott papirusz feltehetőleg a memphiszi Szerapeumból.) SN: Renefsoneb anyja (talán) a 13. A tanítványt kellő előkészítés után kriptába zárták és mesterségesen úgy befolyásolták. és az uralkodó és a nomádok között partnerség kibontakozását figyelhetjük meg. amelyet Jubileum sztéléként emlegetnek az akadémikusok. és hosszú.) BEARD (ang. feb. Coral Springs. 1663–1570) hükszósz fáraó 77 . 33065.

Ramszesz első hódító hadjárata emlékére. Hnumhotep. piramisa Szanaht piramisa Szehemhet piramisa BEGELSBACHER. ar. 41 m-nél is hosszabb és még most is egy hatalmas gránittömbben fekszik. BT: Beket NT: Hnumhotep. Jacques BÉLGILISZTA UF: Ascaridida (lat. Hnumhotep. Rá 630 évre Asarhaddon asszír király mellé vésette a sziklába a sajátját. II. 1700–) BEKET HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje Neheri. II. spa.) BEHEDET1 (óei. Visszavonulása után a Brown és a Columbia Egyetemeken tanított.. I. fia II.(ang. HORST BT: egyiptológus AD: aegy002@mail. hozzátartozói.) BAKENHONSZU BAKENPTAH (ang.) BEHTEN OXYRINCHUS (ang.. Az irányítása alatt működő expedíciók hatásköre az epigráfiák tanulmányozásán és rögzítésén kívül kiterjedt feltárási és konzerválási munkálatokra is. Fia II. BT: Ramszesz.) Heh (ang. BT: Hnumhotep. BT: amulett BÉKA-ISTEN BT: állatalakú isten NT: Hauhet (ang.) BEHMLER.net BEINLICH.uni-wuerzburg. Lanny könyvei RT: Dra Abu el-Naga AD: 26 Ragged Rock Road.) SN: A nyüzsgő élet és a feltámadás szimbóluma.) BT: farmídiumos NT: orsógilisztaféle BELL.) BÉKAJÁTÉK SN: Kőből készült béka figura. Megpróbáltak kisebb obeliszket faragni belőle..) HETTITA BIRODALOM (i. Ez a gyűszűvirág mérgéhez hasonlít. 2. VIII. sztéléi BÉKA UF: Anura (lat.) NT: Maanakhtef (ang./Fax: 860-388-2037 jillbaker1@prodigy.) Tinetmennefer (ang. BT: gránitobeliszk BEFEJEZETLEN PIRAMIS BT: piramis NT: Amenemhet.com BEGENI (ang. BEHDITE (ang. hogy a békafejű istennő. 1977-ben a Chicagoi Egyetemen kezdett tanítani és az Orientális Intézet Epigráfiai Tanulmányának vezetőjévé vált. HEIKE BT: egyiptológus AD: hbehmle@gwdg. ol. Egyetlen ma álló obeliszk sincs olyan magas. BT: királyi írnok Maanakhtef hozzátartozói NT: Begeni hozzátartozói BEGENI HOZZÁTARTOZÓI SN: Testvére: Maanakhtef. Old Saybrook CT 06475.) BEHEDET2 (óei. piramisa Baufré piramisa Dzsedefré piramisa Noferefré piramisa Noferirkaré.) SN: Bejrútban vésette egy sziklába ezt a sztélét II.de BEIRUT STELA (ang. de újabb törés miatt abbahagyták a munkát. Egy éjszakát 15 ro vízzel elkeverve kell állni hagyni.) BT: kétéltű RT: béka-amulett béka-isten békaméreg békaszobor BÉKA-AMULETT UF: amulet of the frog (ang.) SN: Egy nomarkhosz lánya. BT: gyógyszer BELGA EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Bruwier. gör. de az egyik oldalán egy nagy repedés keletkezett. Neheri hozzátartozói RT: Beket hozzátartozói BAKETAMON HÓRUSZ BEHDETI BEKETAMEN (ang. BT: Begeni (ang.D-jét a Pennsylvániai Egyetemen szerezte. Sírokban és múmiákon gyakorta találtak ilyet. dinasztia korában kezdték megmunkálni. Heket hatalmát átvigyék vele a halottra. ol. BT: békaszobor kötéllel mozgatható játék BÉKAMÉREG SN: A békák füle mellett lévő púpszerű kiemelkedésben található a mérgük. amelynek szája egy kötél segítségével mozgatható.BEFEJEZETLEN OBELISZK SN: Az egyik asszuáni bányában található. A következő 12 évéből évi 9 hónapot a luxori Chicago Házban töltött.e. mint amilyen ez lett volna. AL. BT: méreg BÉKASZOBOR BT: állatszobor NT: békajáték BÉKE FÖLDJE ÁLDOZATOK FÖLDJE BAKENAMON BAKENHONSZU BEKENAMUN (ang. BARBARA BT: egyiptológus AD: bbegel@compuserve. A szövege szinte olvashatatlan. A 18.) BEHDET EDFU HÓRUSZ BEHDETI EDFU FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. csak apró szerkezeti különbségben térnek el.) BEKENHONSZU BEKENPTAH (ang.) 78 . fizikailag annyira szétmállott. SN: Egyiptológiai Ph. Ezt egy ruhán átszűrten kell meginni. Amenhotep idején. és az Egyetemi Múzeumban dolgozott 12 éven át.) SN: Királyi írnok.) BEJRÚT SZTÉLÉ BEJÁRAT BT: építészeti elem NT: Királyok Völgyének bejárata királysírok bejárata piramisok bejárata Ramesszeum könyvtár bejárata RT: bejárati ajtó BEJÁRATI AJTÓ BT: ajtó NT: kahuni lakóházak bejárati ajtaja RT: bejárat BEJRÚT SZTÉLÉ UF: Beirut stela (ang. Felesége: Tinetmennefer. LANNY D. Marie-Cécile Capart. Tel. Jean (1877–1947) Kinnaer.) Heket (ang. BT: amerikai egyiptológus NT: Bell.) BEHEDTI (ang. Ezt az amulettet a holttestre helyezték és azt a célt szolgálta... Az Egyetem Theban Tomb Project-jének a vezetője is volt ezidő alatt Luxorban.de BEHNESA. Neheri BELÉNDFŰ KORIANDER BÉLFÉREG ELLENI GYÓGYSZER SN: Gránátalmafa gyökerét 5 ro sörrel szét kell dörzsölni.) BEKET BEKENKHONS (ang. akinek felirataiban maradt fenn a neve. II. Maanakhtef testvére II.

jún. BT: egyiptológus BENIA (ang.) BENI HASAN (ang. 1823. dinasztiához tartozik.) SN: A Nílus keleti partján fekvő régészeti terület. A bűnszövetkezet 1952. Temples. Henry (1780–1827) Széthi. sírja Baket.. Ezt azonban már előtte Muhammed Ahmed kőfaragó mester valamikor megtette. sírja BELZONI. település BENI HASSZÁNI NEKROPOLISZ BT: nekropolisz NT: beni hasszáni sír BENI HASSZÁNI SÍR UF: BH (röv. BT: mumifikáció RT: kanópusz BELZONI. amelyek többsége a 11..) Szpeosz Artemidosz (gör.) NT: Valabreque. melynek teljesítménye négyszer meghaladta a hagyományosét és felkínálta a szabadalmat Mohamed Ali szultánnak. Felfedezőjéről. ném. GIOVANNI BATTISTA HOZZÁTARTOZÓI BT: Belzoni.. hol. pálmaolajjal megmosták. majd négy kanópuszedénybe zárták őket. illatos fűvel beszórták. II. Ramszesz. valamint azon sírok egyszerű méretarány nélküli rajzát. ar. GEORGES AARON (1857–1926) SN: Tutankhamon sírját közvetlenül meglátogatta. spa. ahol Mohamed Ali pasa egy hivatalnokával ismerkedett meg. mint feltaláló. Az obeliszkek tetejére is helyeztek ilyet. A 39 sírból mindössze 4 látogatható a turisták számára a BH18-as számú dekorálatlan sírral együtt.) Estable ‘Antar (ang. GIOVANNI BATTISTA KÖNYVEI BT: Belzoni. hol. dinasztiában. Giovanni Battista (1778. spa. BT: munkafelügyelő RT: Benia sírja BENIA PAHEQAMEN (ang.) Beni Hasan tomb (ang. sírja Baket. Lanny NT: American Discovery of Ancient Egypt (1997) Temples of Ancient Egypt (1996) BELOVA.. sírja Baket. I. ahol Patagoniai Sámsonnak nevezték.nov. amely szinte a világ valamennyi nagyobb egyiptomi gyűjteményével kapcsolatban állt.) Pahekmen (ang. II. Az olasz Belzoni 1815–1819-ig olyan kivételes vállalkozásokat vezetett Egyiptomban.) SN: A Nílus keleti partján sziklába vájt sírok.. GIOVANNI BATTISTA (1778. ném. ar. dec. 3. amelyeket ő azután több hetes otthoni munkával ókori egyiptomi múmiává preparált. hogy Egyiptomba utazzon. 16. Giovanni Battista könyvei RT: Belzoni-kamra Salt. A nekropoliszról sok felfedező írt a régi időben.) UF: Bani Hasan (ang.) a feltárás után BENI HASSZÁN (ar. Ott vándorcirkuszba szegődött 12 évig. I. I. I. El-Minyatól 23 km-re délre.) SN: Idu1 lánya.) NT: Narrative of the Operations and Recent Discoveries within the Pyramids. dinasztiából is.) BENIA (ang. 12. III.ru BELSŐ KOPORSÓ BT: koporsó NT: Panebmontu belső koporsója Sepenmehit belső koporsója (BM: EA 22814B) BELSŐSÉG BT: állati élelem NT: vese BELSŐ SZERVEK MUMIFIKÁCIÓJA SN: Ha a belső szerveket mumifikálták.) Beni Hassan (ang. 3. BT: felső-egyiptomi nomosz. I.. spa. hogy elkerülje a börtönbüntetést.15-1823. BT: Egyiptom-utazó felfedező régész NT: Belzoni. Egyikbe a szívet. nov. Kar1 lánytestvére a 6. Többek között neki köszönhetjük Aj (1816). A város sírásói megszabott díj ellenében szállították neki a hullákat. a National Galleryben található.) BENIA SÍRJA UF: TT343PM BT: magánsír seikh abd el-gurnai sír RT: Benia (ang. BT: csúcselem kő BENDJET (ang. LANNY KÖNYVEI BT: Bell. BT: orosz egyiptológus AD: belova@moscow.. harmadikba a zsigereket. Széthi (1817) sírjának felfedezését. BT: Idu1 hozzátartozói Kar1 hozzátartozói BÉNÉDITE. Angelica BELZONI. spa... a aki meggyőzte arról... felső-egyiptomi nomosz nomarkhoszainak készültek.) Beni Hasan (ang.portal. Giovanni Battista hozzátartozói Belzoni. Giovanni Battista (1778. hol.15–1823.) BENI HASSAN (ang. a másikba a májat. Ez egy piramis alakú szent kőtömb. dec. ahol politikai botrányba keveredett és 1803-ban Angliába menekült. sírja 79 .) UF: Benia Paheqamen (ang. Giovanni Battista Belzoniról kapta ez az üres sírkamra a nevét. 1815-ben feleségével Sarah-val és ír szolgájukkal. A beni hasszáni kis dombok lejtőin John Garstang 1902 és 1904 között 880 további kis sírt fedezett fel. 15–1823. de az első felmérést Percy Newerry végezte el a nekropoliszról 1890–1894 között az Egyiptom Kutatási Alap oldalán. dec. BT: múmiahamisítók BENBEN SN: A legelső föld. ném. 16 éves korában belépett egy szerzetes rendbe Rómában. dinasztiabeli sírok a 16. Miután ajánlatát visszautasították régész lett. A Királyok Völgyéről készült 1818-as térképe a Keleti és Nyugati Völgy vázlatos topográfiáját is tartalmazza.) SN: 1778-ban született Olaszországban.) Hebenu (óei. SÍRJA BENAM. 2-án szüntette be működését. James Curtinnal Máltába utazott. spa.) BENI HASSZÁN (ar.nov. amely kiemelkedett az ősvízből.) BENI HASSZÁNI SÍR BENI HASSZÁN BENI HASAN TOMBS (ang. melyeket ő tárt fel. de található néhány kisebb sír a 6. BT: kamra BELZONI-SÍR SZÉTHI. BT: szent hely BENBENET BENBEN-KŐ BENBEN-KŐ UF: benbenet ben-kő SN: Héliopoliszban fétisként tisztelték. azokat szétválasztották.) Panubit Per Huer (óei. ar.. a negyedikbe pedig a tüdőt helyezték. Padua-ban egy borbély fiaként. BT: beni hasszáni nekropolisz sziklasír NT: Amenemhet. ALI SHUKRI SN: Ő volt a feje annak a múmiahamisítóbandának. mint az Abu Szimbeli templom feltárása vagy a Kephrén piramis felnyitása. Szerkesztett ugyanis egy vízkereket. A 11–12. A Belzoniról készült festmény Londonban.) SN: Munkafelügyelő a 18. 3án halt meg vérhasban és lázban Gatonál Beninben (DélAfrika). Kairótól durván 245 km-re.) UF: Patagonian Samson (ang.BELL. GALINA A. dec. mialatt a Niger folyó forrását próbálta felkutatni. Tombs and Excavations in Egypt and Nubia (1820) BELZONI-KAMRA SN: A Kephrén piramisban található 130 m-rel a csúcs alatt.. dinasztiában. amiről a sírkamra egyik falán található felirat tanusít. 3.

HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: IX. IV. I. Viszonylag gyorsan egy jelentős várossá alakult és az is maradt a Római Birodalom teljes ideje alatt. aki i. 116–110. művelt életéről tanúskodnak. Ptolemaiosz Szótér lánya. Erre a thébai Honszu isten csodatévő szobrát viszik hozzá. ezért az agyagtéglák. Egyes becslések szerint több. i.) Barbary macaque (ang.) macaque de Barbarie (fr. majd a Níluson felfelé ÉszakEgyiptomba vitték azokat. XI. IV.) UF: bennu Bonu főnix Phoenix (gör. egy 600 m hosszú és 270 m széles téglalap alakban. 116–107 és i. Alexander hozzátartozói Ptolemaiosz.) SN: A tuna el-gebeli nekropoliszban találtak egy berbermakákó múmiát.e. Anyja: IV. Ceylonról és Távol-Keletről Berenikébe rakományaikat.) Mono de Berbería (spa. fején két hosszú lobogó tollal. 109–107 és i. sírja Hnumhotep sziklasírja Kheti1 sírja Remusenti sírja Szobekhotepi sírja BENI HASSZÁNI SÍROK FELIRATAI SN: A 39 sírból mindössze 12 volt dekorálva. A fáraó először egy orvost küldött hozzá.) DAHSURI TÖRT PIRAMIS BENI HASSZÁNI SÍR BERBERAAP (hol.e. Némelyek szerint atyjának mirhába takart testét is magával hozta. mint Ozirisz megtestesülését. akit Atummal hoztak kapcsolatba. 17) BT: díszítő technika BERAKOTT DÍSZÍTÉS BERAKÁS 80 . amelyek egyúttal az agyondolgoztatott nép roppant nyomoráról is beszélnek. 88–80) (1.) Macaca sylvanus (lat.) SN: A Vörös-tenger forgalmas kikötője.) (1. UF: Bereniké. BT: Bereniké. XI. Ennek szövege szerint II. ezek a népnek eleven. IX. BT: hettiták Noferuré hozzátartozói RT: Bentres-sztélé BENTRES-SZTÉLÉ SN: I. dinasztiában. Valóságos festett történetek. IV. Ramszesz uralkodásának 15. Ptolemaiosz Alexander majd XI. Szép hajáról az északi égen egy csillagzatot neveztek el (Bereniké fürtjei). Bentres megbetegedett. ahonnan aztán szárazföldön Koptoszba. A sztélé magyar fordítása A paraszt panaszai című antológiában jelent meg 1963-ban.e.) BENT PYRAMID (ang. Ennek meggyilkoltatása után 246-ban. mielőtt az V.e. hozzátartozói RT: Bereniké fürtjei BERENIKÉ. nádfonatok és cseréptárgyak képezték a szobák főbb berendezési tárgyait.(100) Maximum 75 cm-esre nőnek és 13 kg.) Berberaap (hol. 37) Deditbaket sírja (1. IV. Eurgetész hozzátartozói Ptolemaiosz Piladelphosz. 3. Férjei: X. Noferuré huga. II. II. a római diktátor nyomására feleségül ment unokaöccséhez. hozzátartozói Ptolemaiosz.) Magoto (esp. Ptolemaiosz Alexander. Behten fejedelme magánál akarja tartani az istent. hogy el kell engednie. BT: tárgy NT: bútor BERENIB (ang. Egy betegségéből való meggyógyulásának történetét meséli el a Bentres-sztélé. Arsinoé uralma ellen. sírja Hnumhotep. i. Fiának. BT: királyi feleség Ménész hozzátartozói BERENICE TROGLODYTICA BERENIKÉ1 BERENIKÉ UF: Berenice Troglodytica Ras Banas (ar. Ptolemaiosz Euergetészhez ment feleségül. a jelenen s a jövőben létező dolgok őrzőjeként élt a köztudatban.beni hasszáni sírok feliratai BH18 BH569 (1. NT: Kleopátra.) macaco-de-Gibraltar (por. Ptolemaiosz Alexanderhez. BT: sztélé RT: Bentres paraszt panaszai.e. 250-ben összeesküdött anyja.) Berberräffin (ném. Kleopátra Kleopátra Bereniké SN: IX.e. hogy az aranysólyomként repül vissza a hazájába. mert vőlegényét. 312) (i. Démétrios Poliorketés fiát elcsábította. aki segíti a napot mindennapos újjászületésében. Ptolemaiosz Szótér. 88–81)(1. Ptolemaiosz. Behten ország (talán Baktria) fejedelmének a leánya. III. III. Kleopátra.) BERBERMAKÁKÓ BERENDEZÉSI TÁRGY SN: Az otthonokat meglehetősen egyszerűen bútorozták: a faanyag drága volt.e. évében sógornője. IV. mégis gyakran aranysólyomnak ábrázolták. de amikor álmában azt látja. Az isten megnyilvánulásaként tisztelték.) Bertuccia (ol. I.) phoinix (gör. A kikötő Ptolemaiosz Philadelphosz kezdeményezésére épült. Szótér (i. Ré1 isten templomának szent madara. IV Ptolemaios kegyencének. (–i. A legkülönbözőbb hajók szállították a Perzsa-öbölből. Indiából. IX.) Magot (len. BT: Ptolemaiosz. Században veszélybe került. súlyúak. megérti.) SN: Ménész felesége az 1. A benu. BT: Arszinoé. 80-ban Sulla. hogy önmaga által teremtette az ősi óceánt. Az a monda járt róla. Utcái egyenes szögben keresztezték egymást. Másik változat szerint megjött nyugatról és Ré1 templomára leszállt.) BENTRES SN: A bahtáni hettita fejedelem lánya. Démétriost. A Halottak Könyve gyakran hivatkozik rá Hajnalcsillagként (Vénusz) vagy Ozirisz egyik megjelenési formájaként. ez kiűzi a démont. 38) Hnumhotep. aki mivel túl öregnek találta hitvesét és egyedül akart kormányozni. BT: beni hasszáni sír sírfelirat BENI HASSZÁNI SZIKLASÍR BEN-KŐ BENNU BENBEN-KŐ BENU (óei. hogy 500 évenként magát elégetve saját hamvaiból újra életre támad. amely most a Louvre-ban található. 19) BENTENDUANETJER (ném.) BINTENDUATNETJER (ang. III. Úgy tekintették.) BERBERMAKÁKÓ BERBERMAKÁKÓ UF: Barbary ape (ang. mint 10000 lakos lakta a ptolemaioszi időkben BT: kikötő RT: Bereniké temploma BERENIKÉ. Sosibiosnak felbujtogatására meggyilkolták 220-ban. hozzátartozói BERENIKÉ. századból származó egyiptomi elbeszélés.) Magot bezocasý (cse. megölette. 220) SN: Magos lánya.e. Szótér hozzátartozói NT: Bereniké. BT: makákó BERBERRÄFFIN (ném. Az a hír járta róla. A (1963) BENU (óei.) SN: Főnix madár formájú napisten. A Benu a valóságban a bíbic egy faja volt. BT: állatalakú isten szent állat BEPÓLYÁZÁS BÉR FIZETÉS PÓLYÁZÁS BERAKÁS UF: berakott díszítés marquetry (ang. ám az a démontól megszállt betegen nem tudott segíteni.e.

Az előcsarnokkal szemben egy előszoba helyezkedik el. Ezeken kívül még találhatóak itt sírok az Óbirodalom. Vegyjele: Be3Al2Si6O18. Gunther (1881–1966) BERLINI „KERTI SÉTA” SZTÉLÉ UF: Kerti séta sztélé SN: Egy fiatal pár látható rajta: talán Tutankhamon és Anheszenamon. Ebből megismerhetjük a legrégebbre datált terhességi tesztet és hogy hogyan állapították meg a még meg nem született gyermek nemét. BT: templom BERIL BERILL BERILL UF: beril berillus (lat. Berenikének hajfürtjeiről elnevezett csillagkép az északi égen. amiből nem maradt fenn más. (–i.sz.) SN: Átlátszóan zöld. A Berlini Múzeum alapját a Lepsius vezette egyiptomi expedícióból származó gyűjtemény képezte. BT: görög papirusz BERLIN 7504 PAPIRUSZ (1. szabad szemmel látható csillagból áll. századi görög nyelvű papirusz. Mérete: 10×4 cm.) SN: Közép-Egyiptomban található. Giuseppe (1800–1870) Roeder. GörögRómai Kor korszakaiból is. Gunther Roeder is.) UF: Berse. hogy megszagoltassa az illatát.) EGYIPTOMI MÚZEUM (No. Bey Kamal.) BERLIN 3038 PAPIRUSZ BERLIN 3024 PAPIRUSZ SN: Egy férfinak a bával folytatott beszélgetését rögzíti. BT: falu RT: bersai nekropolisz bersai sír BERSAI NEKROPOLISZ SN: A hegy lábánál nyíló völgyben található Nyúl-tartomány főleg a 11–12. 4–5. BT: papirusz RT: északi uaret BERLIN 10456 PAPIRUSZ 10456 RUBENSOHN PAPIRUSZ (BEM: BERLIN 12412 PAPIRUSZ SN: A 19.e. Ez az Amarna-művészet egy szép darabja. BT: csillagkép RT: Bereniké. XI.) SN: A második leghosszabb (20×520 cm) orvosi papirusz. 220) BERENIKÉ. és számos kopt maradvány. Wreszinski fordította le német nyelvre 1909-ben. Tiberiust. elBersha.(ang. Igazgatója volt továbbá Prof. a többit a szomszédos kőbányákban folytatott kitermelés romba döntötte. IV. BERILLUS (lat. Konón csillagász adta e nevet. Összesen 10 feltárt sír van. Baloldalt egy lépcső vezetett fel a tetőre.okt. Szeszósztrisz piramisvárosa) területén belül helyezkedett el. mint az alapfalak és néhány oldalfal. dinasztiából származik. A királynő virágcsokrot tart férje orrához.e. Giuseppe Passalacqua szerezte be Szakkarában és a porosz Friedrich Wilhelm IV-nek adta el 1827-ben a 81 . BT: sztélé RT: Amarna-művészet BERLIN MEDICAL PAPYRUS (ang. Az Erman. BT: dinasztia. amelyből csak Dzsehutihotep1é.(ar.) Beryll (ném. majd a századfordulón G. Itt található a Westcar-papirusz és a „Kerti séta” sztélé.e. Das (ném. papiruszai BERLIN 13602 PAPIRUSZ BT: démotikus papirusz BERSA. hogyan képzelték el ebben az időben a segítő szellem elnyerését. (1.) UF: Berlin Ägyptisches Museum (ném. papiruszai orvosi papirusz RT: terhességi teszt BERLIN 5025 PAPIRUSZ SN: I. majd a Leideni Egyetem folytatta a munkálatokat a területen 1990-től a Bosztoni Szépművészeti Múzeummal közösen. el. 19. mely már-már feledésbe ment és Tycho Brahe elevenítette fel. EL. 1988 és 1992 között H. E sírok koporsóinak alján lehet egyedül megtalálni a Két Út Könyvét és a Boldogság Vidékének szövegét. Az előrész baloldali falán egy római császárt látni. BT: dinasztia.) SN: Ennek az intézménynek volt az igazgatója Adolf Erman professzor és itt dolgozott tanítványa. Az első 21 hasáb és az utolsó 3 más írnok kézírása. 24 hasábos. Ptolemaiosz Euergetész egyiptomi király nejének.) SN: III. dinasztiabeli hieratikus papirusz. Willems. Negyedrendű csillagoknál kisebb. amint áldozatot nyújt Min istennek és Ízisznek.) Deir al-Barsha (ang. 1970ben az Egyptian Antiquities Organization vállalt feltárásokat a falu közepén. 35) SN: Késő-görög papirusz. amelyek többnyire díszítetlenek. I. BT: dinasztia.–1937) Ferlini. Egy másik oldalfalon a „zöld bánya” istennőjének ajánlják fel az áldozati adományt. Dietrich Wildung. A terület számos lelettel szolgál különböző korokból.) Deir el-Bersha (ang. 1891-ben Newberry indított először expedíciót ide. BT: múzeum RT: életbe belefáradt ember párbeszéde a lelkével. az Első Átmeneti Kor.Ptolemaiosz. 80) BERENIKÉ FÜRTJEI UF: Coma Berenices Haar der Berenike. a tartomány kormányzójáé tekinthető meg. Daressy és A. melyet 1907-ben dolgozott fel Wilamowitz. Először a ptolemaioszi időktől a Vöröstenger melletti Sikait-Subara körül bányászták. amely a 19. az eleje hiányzik. amelyek Középbirodalmiak. A bejárat az előcsarnokra nyílt. Újbirodalom. Jean Pierre Adolf (1854. BT: nekropolisz BERSAI SÍR SN: El-Bersaban főként sziklasírok találhatóak. aki a smaragdbányákat védelmezi. 1873-ban állították helyre ezt a templomot. ami a kétoldali kápolnákkal ellátott főhajóba vezet. amelyben leírták. Az Amherst 11 papirusszal és a Philinna papirusszal egy egységet alkot. Sajnos mindezen feltáró munkálatok közül egyet sem publikáltak. 312) Ptolemaiosz. Néhány Dzsehutinakht nomarkhosz által fennmaradt felirat alapján lehet csak datálni az itt eltemetett nomarkhoszok sírjait. amely Szehemszenuszert (II. 19. 107–88) (1.31.) BERLINI EGYIPTOMI MÚZEUM (No. BT: drágakő ortoszilikát RT: akvamarin BERILL BERLINI Berlini Múzeum számára.) BERLIN ÄGYPTISCHES MUSEUM (ném. X. őket a Leuveni Katolikus Egyetem váltotta fel. KLEOPÁTRA BERENIKÉ. főként az epigráfiákra koncentrálva. BERENIKÉ TEMPLOMA SN: Bereniké városának közepén emelkedik egy Zeusznak felszentelt szentély. Alexander (i. akinek ötletéből a lengyel Poznańi Archeológiai Múzeumban is nyílt egy folytonos egyiptomi kiállítás 1998-tól. BT: papirusz BERLIN 3038 PAPIRUSZ UF: Berlin Medical Papyrus (ang. 1915-ben máciustól májusig Reisner követte őket. 70. Alexander (i. dinasztiabeli hercegeinek temetkezőhelye. papiruszai hieratikus papirusz BERLIN 10003A PAPIRUSZ BT: papirusz BERLIN 10236d PAPIRUSZ SN: Ez említi egy északi uaretnek olyan birtokát. dinasztia korából származik. 8. 33ff) BT: görög papiruszok RT: Amherst 11 papirusz Philinna papirusz BERLIN 8869 PAPIRUSZ SN: 8. I. A múzeum vásárolt Giuseppe Ferlini Meroéi ásatásaiból szármaó leleteket is. Miután ők tovább nem kívántak ásatni a területen.

elbeszélés RT.) BETA URSAE MAJORIS (lat. felkeresett egy „tudósnőnek” nevezett asszonyt. hajlott háttal.322@compuserve. amelyet a Metropolitan Múzeum Edward S. érelmeszesedés. Tiszteletét azonban hamar átvették az egyiptomiak.) BES (ang. hogy lecsillapodjék. BT: jósda BET (ang. a gyerekek védelmezőjeként tisztelték. ijesztő külseje van.) SN: A király bizalmasa a 26. Osztrakonok szövegei számolnak be ezekről az eljárásokról. hogy az egyiptomiak ugyanazokban a betegségekben szenvedtek. dinasztiából.metro. rákos daganatok. aki a többi istent mulattatta.) BT: Bész-amulett BÉSZ-AMULETT SN: Népszerű amulett volt Bész törpe isten képmása. ném. fogszuvasodás. EL.. LAWRENCE MICHAEL BT: egyiptológus AD: berman@cma-oh. Az alábbi betegségek nyomait sikerült azonosítaniuk a múmiákon: szívbetegség. A beteg sokszor a beteg testrészéről egy modellt hagyott a templomi orvosnál. eredetileg Egyiptom királyi házait védte. Harkness hagyatékából szerzett be 1926-ban. 25) BT: orvostudomány NT: adit (óei. kádesi csata (i. A betegségek megelőzésére amuletteket viseltek és kis gyógyító. III.(ang. csontritkulás.) SN: Neferweben1 vezír felesége. de a gyermekszülés és a háború istenének is tartották. vagy akár ökör. ELBERSHA. 8) Paleopatológiai (őslény kórbonctani) kutatások során 36. BT.7.) (1. Bes valószínűleg idegen isten volt eredetileg.) (1. A Bészt ábrázoló amuletteket nagy becsben tartották. A felelős istenség beazonosítása után adományt kellett neki vinni.e. BT: amulett NT: Bész-amulett (MM: HB 26. aki így a beteg távollétében is tudta azt gyógyítani. Az adomány az beteg anyagi helyzetétől függően lehetett kenyér. tetanusz. Többi tudós társával együtt megírták a Description de l’Egypt című 9+11 kötetes könyvet. Kapcsolatba hozható a szerencsével is. spa. spa. előrelógó nyelvvel. a jószerencsét és a boldogságot biztosította.) BERYLL (ném. A tudósok arra a következtetésre jutottak. BETEGSÉG UF: disease (ang. C. Részt vett a napóleoni hadjáratban. A szépség és vidámság patrónusaként. ném. BT: törpeisten védőisten RT: Beszet BESZÁMOLÓ SN: A kádesi csatáról szól. de jótékony istenség volt. dinasztiában. vérhas és székrekedés. ékszer is. Amulettje a nevetést. Később a művészetek.. görbe lábakkal. s egyben védelmezte a bűnös szellemek ellen az otthonokat és a gyermekeket. mandula–gyulladás és struma. még a dinasztiák előtti időkben. Groteszk. ném. az ének.) BESZENMUT BÉSZ BES2 (ang. (1. mint a mai ember. oltalmazó szobrokat tartottak otthonukban.) 1 BERBERMAKÁKÓ BERILL BASA (ang. a zene és a társas örömök istenének tekintették. Bész női alakja.org BERTHOLLET SN: Francia kémikus.. vashiányos vérszegénység. (1. a hypo feltalálója.000 múmiát vizsgáltak meg a legfejlettebb technikai eszközök segítségével.org BERMAN.) SN: Törpeisten. köszvény.) alkaptonúria állkapocsbetegség angolkór asztma ázsiai betegség bakteriális betegség bőrbetegség csontbetegség diftéria érelmeszesedés fej betegségei Fröhlich szindróma fogbetegség genetikai betegség gyermekbénulás gyomorbetegség 82 . BT: napóleoni expedíció tagjai RT: Nátron-tó BEÖNTÉS BT: gyógymód NT: vérvizelés elleni beöntés BERGMAN. Ilyenre csak egy álomfejtő könyvben találni hivatkozást. BT: Neferweben1 hozzátartozói Rehmiré hozzátartozói BETA CANIS MAJOR (lat. DIANE BT: egyiptológus AD: bklnmus3@metgate. Több példány is ismeretes belőle. Feltűnik még az ágyak háttámláján és a hüpokephalokon. L. vaskos karokkal. Rehmiré vezír anyja a 18.) MIRZAM (ar.és vesekő.) MERAK BERTHOLLET. A Nátron-tó vizének elemzésekor a só és a mészkő közti addig ismeretlen kémiai reakciókat figyelt meg. 18) BT: szexuális elhajlás BESTIALITY (ang.. (1.) SN: Ha valakinek valamilyen betegsége volt. spa. ELBERSA. BT: napóleoni expedíció tagjai RT: Nátron-tó BERTUCCIA (ol. ruha. angolkór. vagy egy templomot és megkérdezte.) BESTIALITÁS UF: bestiality (ang. ELBERSA.com BERGMAN. reumatikus betegségek. Nagy szakállas fejjel. himlő. Részt vett a napóleoni hadjáratban.. gyermekbénulás.878) BESZENMUT UF: Besenmut (ang. epe. BT: istennő RT: Bész BÉSZ JÓSDÁJA SN: Abüdoszban működött ez a jósda. malária. ahol férfiak és nők bizonyos állatokkal vannak. a hypo feltalálója. (1748–1822) SN: Francia kémikus. A Nátron-tó vizének elemzésekor a só és a mészkő közti addig ismeretlen kémiai reakciókat figyelte meg.és mellhártyagyulladás. Thutmózisz idején. tuberkolózis. 18) BÉSZ BESTIALITÁS UF: Bes1 (ang.) BESENMUT (ang. Ez rossz előjelet jelentett a könyv szerint.. valószínűleg az egyiptomi hadsereg naplója alapján készült. RT: Beszenmut sírja BESZENMUT SÍRJA UF: TT160PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Beszenmut BESZET SN: Egyiptomi istennő.BT: sír NT: Dzsehutihotep1 sírja Gua sírja BERSE. hogy mely megbántott istenség felelős a bajaiért. bokros farokkal ábrázolták.7. májelégtelenség. Többi tudóstársával együtt megírták a Description de l’Egypt című 9+11 kötetes könyvet. Később Horus-szal azonosították. DAG BT: egyiptológus AD: 76761. tüdő.878) SN: A Harmadik Átmeneti Korból származó fajanszból készült Bész-amulett. ahol a kérdéseket általában cédulákon nyújtották be az istenségnek. 1274) BESZÁMOLÓ ELBESZÉLÉS BÉSZ-AMULETT (MM: HB 26. amelyben olyan álomról számol be. 18) SN: Állatokkal való fajtalankodás. ízületi gyulladások.

III. George Edward Stanhope Molyneux Herbert munkatársai Carter.) NT: Algunas consideraciones sobre la doctrina herética del rey Akhenatón (1992) Algunas consideraciones sobre la muerte y la resurrección de Osiris (1986) Algunos aspectos de los componentes mítico-religiosos del dios Thot en relación con el ibis (1991) Consideraciones sobre la significación del tocado floral en el antiguo Egipto (1989) fertilidad. la protección. 38) BÍBORKŐ UF: porfír porfirit porphyry (ang. ALBERTO KÖNYVEI BT: Bianchi. szep. 37) SN: John Garstang fedezte fel a sírt. III. BT: urugváji egyiptológus NT: Bianchi.) KIRÁLYNÉK VÖLGYE KIRÁLYNÉK VÖLGYE KIRÁLYOK VÖLGYE1 KIRÁLYOK VÖLGYE1 ALEXANDRIAI BIBAN EL-SULTANAT (ar. RICHARD HOZZÁTARTOZÓI BT: Bethell.) BETRO. El (1991. 6–2003. SÍRJA BAKET. Howard munkatársai NT: Bethell. SÍRJA HNUMHOTEP.) 2 MADARAK BÁ (óei. SÍRJA DEDITBAKET SÍRJA (1. BT: Carnarvon.) BH2 BH3 BH14 BH15 BH17 BH18 (1. el erotismo y el belicismo en el antiguo Egipto. 12) BH569 (1. I. azon belül Montevideoban született egyiptológus. szep. Alberto könyvei BIANCHI.it BH (röv. 21.) METEORVAS BIA EN PET (óei. La (1997) Los animales en el mito y la religión egipcia (1991) Los avatares del difunto luego de enfrentarse al Tribunal Divino (1995) Los cánidos en el mito y la religión egipcia (1984) Los équidos en el antiguo Egipto (1985) On the presence of the wild dog in ancient Egyptian iconography (1998) pluralidad mitológica del dios Horus. Lord ( -1930. III.) BIANCHI. Keringési elégedetlenségben (más források szerint szívinfarktusban) halt meg. Alberto cikkei Bianchi. I. Kleopátra elrendelésére. 37) BI1 (óei. melynek egyik lelete volt egy szék aljának a váza. szep. ALBERTO CIKKEI BT: Bianchi.) BENI HASSZÁNI SÍR HNUMHOTEP. Amikor apja (Lord Westbury) értesült fia halálából kivetette magát londoni lakásának 7. 6–2003. SÍRJA KHETI1 SÍRJA SN: Dekorálatlan sír. RICHARD (–1929) SN: Carter és Carnarvon személyi titkára volt. BT: beni hasszáni sír REMUSENTI SÍRJA BAKET. 38) BIBLIOTHECA ALEXANDRINA (ang. Grafton Elliot (1871–1937) BETHELL.) KÖNYVTÁR BH27 BH29 BH33 BH183 (1. de ezt a kőzetet használták kis mértékben előtte is szobrok készítésére (pl.hideg tűz homályos látás ízületi gyulladás kopt rühösség kórokozó köhögés köszvény légúti megbetegedés májzsugorodás mandulagyulladás Marfan-kór mellhártyagyulladás migrén nemi betegség nőgyógyászati betegség nyelv betegségei orrhurut pajzsmirigy-betegség paradontózis parazita betegség pestis petechiás láz púposság rák skarlát székrekedés szembetegség szenvedélybetegség szívbetegség tályog tífusz törpeség trachoma trichiasis tuberkolózis tüdőbetegség végbélnyílás betegségei véraláfutásos szem vérmérgezés vérszegénység vérvizelés vírusos betegség RT: Smith.) SN: Vöröses színű andezites összetételű kőzet.net BIBAN EL-HARIM (ar.) BATIRYTES (ang. 6–2003. MARILINA BT: egyiptológus AD: betro@sta. A világon elsőként Egyiptomban hoztak létre bíborkő bányát VII. La (1998) situación social de los pigmeos y enanos en el antiguo Egipto. SÍRJA AMENEMHET. La (1993) Posible significación del uso de la piel de pantera como atavío jerárquico en el antiguo Egipto (1987) Reflexiones acerca de los componentes mítico-religiosos de Thot en relación con el ibis (1992) Reflexiones acerca del pensamiento religioso egipcio sobre el fuego (1982) Remarks on the beings called mrwty or mrwryt in the Coffin Texts (1987) simbología de la imagen del tekenu en la fiesta Sed.) BETRESH (ang. Szeszósztrisz). 1998) BIANCHI. BT: beni hasszáni sír RT: széklábak (AM: E 4162)(1.) BI (óei. amely nyitott a turisták számára. Richard ( -1929) NT: Westbury. BT: egyiptológus AD: drbob04@ibm.) NT: Contribución al estudio de las divinidades llamadas Mert(i) y Merut(i) (1991) Estudios complementarios sobre la momia egipcia en el Museo Nacional de Historia Natural (1993) Glosario de términos egiptológicos (1999) Libro de los Muertos. az Urugváji Egyiptológiai Intézet munkatársa volt.unipi. 83 .) BIBAN EL MOLUK (ar. Richard hozzátartozói BETHELL. A kőzet felhasználása az arab hódítás után megszűnt. Alberto (1920. II. Alberto (1920. feb. I. ALBERTO (1920. La (1994) Sobre la significación múltiple de los ushabti (1996) Una estatua de Osorkón I en el Museo del Louvre (1990) BIANCHI. SÍRJA BAKET. emeletéről.) SN: Urugvájban. megmunkálás után kivételes fénnyel csillog.) BIBAN EL MULUK (ar. ROBERT S.

amelyeknek 4 fajtája ismeretes: Schistosoma haematobium. 19) Bilharziose (ném. 2546–2539) (i.BT: kiömlési magmás kőzet BÍBORTETŰ KARMAZSINTETŰ BAUFRÉ (i.uk BIESBROEK. A betegség terjedését egy közti gazdaszervezet segíti elő.e.566@compuserve. táplálkoznak és szaporodnak a kifejlett mételyek. Theodore Maximillian (1825–1862) BILHARZIOSE (ném.) bilharziózis egyiptomi vérvizelés (1. A betegség egyik kórokozója a Schistosoma haematobium húgyúti megbetegedést okoz.e. 2546–2539) (i. ahol bonyolult átalakulási cikluson mennek keresztül.. hogy orvostudományt.com BIERBRIER. megnagyobbodott herezacskók.egnet. spa. BT: szarvasmarha szent állat NT: Ápisz-bika Buchis (ang.e. ahol halászok húznak egy kötelet. 19) BILHAZIÁZIS BILHARZIÁZIS UF: Schistosomiasis (lat. 20) BT: bilharziázis parazita NT: Schistosoma haematobium (lat. ahol ivarérett féreggé alakulnak. A Schistosoma mansoni. A fertőzés a bőrön keresztül történhet a vízben való járákáláskor vagy fertőzött víz ivásánál a nyálkahártyán keresztül. THEODORE MAXIMILLIAN (1825–1862) SN: Kenzingenből származott. köldöksérv a hasi nyomás megnövekedése következtében. 18 évesen Freiburgba utazott. MUBABINGE BT: egyiptológus AD: bilolodr@writeme. spa.e. 20) Schistosoma japonicum (lat.studies@t-online. 19) Katayama Fever (ang.) BAUFRÉ (i.) (1.de BINDSALAT (dán.) (1.) BINDSLA (hol. hasi görcsöket. II. és intercalatum bélrendszeri megbetegedést okoz.) (1. ném. aki az egyiptomi hadjárat alatt fertőződhetett. Schistosoma mansoni. és a bélen.e.e. patakokban és tavakban az ott élő csigákba jutnak ismét. majd felfedezte egy régóta honos trópusi betegségnek a kórokozóját.) Swimmer’s Itch (ang. zoológiát.) KÖTÖZŐSALÁTA KÖTÖZŐSALÁTA BINT-ANATH UF: Bintanath (ang. amelyet Bilharz német orvos írt le először 1852-ben. 20) Schistosoma intercalatum (lat.) BILATERALIA (lat.) Mnevisz BIKA-ISTEN BT: állatalakú isten NT: Ápisz BIKALÁB ALAKZATÚ ÁGYLÁB UF: bovine-shaped leg (ang. a húgyhólyagon keresztül a széklettel és a vizelettel a külvilágba jut. A Schistosoma japonicum nem található meg Afrikában. hozzátartozói RT: Bint-Anath sírja BINTANATH (ang. BT: fonogram NT: mn pr RT: ideogram triliterális jel uniliterális jel BILOLO. ahol széleskörű szakmai ismeretei és jó nyelvtudása miatt szívesen látták. 2546–2539) (i. másodlagos tünet lehet a májzsugorodás.. átfúrja az útjába eső szervek falát.nl BIGEH BIKA SZENOM UF: oxen (ang. Biomphalaria és Oncomelania nembe tartozó vízicsigák. irodalomtörténetet. amelyek a Bulinus. ahol Bilharz nemsokára átvette háziorvosi helyét. Közben Bilharz részt vett ásatásokon. 20) RT: Bilharz. 2539–2532) BICHERES (gör.univ.) BINT-ANATH 84 . Később múmiakutatásokat végzett.) SN: II. 2539–2532) BAUFRÉ (i.ac. régészetet és antik művészettörténetet tanuljon.) BIKKA (ang. A betegségek ezen tünetei jól látható Mehu sírjának azon falfestményén.e. MORRIS BT: egyiptológus AD: mbierbrier@british-museum. BT: mételybetegség NT: bilharzia RT: Bilharz. Theodore Maximillian (1825–1862) tányércsiga BILHARZIASIS (1.) BILATERIA (lat. A nőstény állatból kikerülő milliónyi pete süllyedés révén vándorol a fertőzött emberben. Schistosoma japonicum és a ritkán előforduló Schistosoma intercalatum. 19) bilharziasis (1. ALEXANDER BT: egyiptológus AD: biesbroek@www. melyek szervezetét elhagyva a vízbe kerül az átalakuláson BILHARZ. RT: bilharzia bilharziázis BILITERÁLIS JEL UF: kéthangzós fonogram SN: Két betűből álló jelek kombinációja. 1858-tól az Egyptian Society alelnöke volt. Ezután az időszak után alakult ki nála a tűrhetetlen vizelési inger.) Snail Fever (ang. Két év után Tünbingenbe ment. amelyet a hasüregben felszaporodott folyadék okoz.. Ezekben a vénákban azután párosával élnek. SUSANNE BT: egyiptológus AD: sbickel@ifao.ccer. 24) ökörláb alakzatú ágyláb SN: Trakhanban az 1.) (1. mivel a Nílus Deltában fordult elő leggyakrabban.) vérmételybetegség SN: Mételyek által okozott megbetegedés. hogy megszerezze az orvosi doktorátusát. Egy díjnyertes munkájával államvizsgája után megkapta a doktori címét. A betegséget róla nevezték el bilharziázisnak. 20) Schistosoma mansoni (lat. vagy a máj és a lép vénáiban telepszenek meg. A betegség panaszaiért a peték tehetők felelőssé.) BILHARZIÓZIS BILHARZIÁZIS BILHARZIÁZIS BILHARZIA SN: A bilharziázis betegség kórokozó férgei. PIOTR BT: egyiptológus AD: 100731. a húgy-ivarszervek.net BIENKOWSKI.) BICHERIS (gör. (1. 2539–2532) átment fertőzőképes lárva. 2546–2539) (i. Az ember testében a fertőző férgek fajtájától függően a bél. Ramszesz és Ízisz-Noferet lánya.e. 34) Napóleon hólyagpanaszait is húgyúti bilharziázis okozta. akit később elvett feleségül. véres hasmenést. dinasztia idején volt elterjedt az egyszerűbb ágylábak mellett. Az embertől kikerülő peték a folyókban. BT: Ízisz-Noferet hozzátartozói Ramszesz.com african. amely egyiptomi vérvizelés néven ment át a köztudatba.) ökör SN: A szarvasmarhák hím egyede.) BICKEL.) BILDHAUER (ném. 2539–2532) KÉTOLDALI SZIMMETRIÁJÚ ÁLLAT KÉTOLDALI SZIMMETRIÁJÚ ÁLLAT SZOBRÁSZ BAUFRÉ (i. BT: ágyláb BIKASÍR BT: állatsír NT: Ápisz-bikák sírja Mnevisz-bikák sírja BIKERES (gör.)(1. (1.) (1. Wilhelm Griesinger belgyógyász magával vitte asszisztensként az egyiptomi alkirály udvarába. hol. amelyek vándorlásuk során mérgező és közvetlen szövetkárosító hatást fejtenek ki. A fertőzés látható elsődleges tünetei: férfiaknál mellmegnagyobbodás.

e. BT: sziklarajz BIRMINGHAMI SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM (USA) UF: Birmingham Museum of Art (ang. Furka Ildikó..) SN: Az isteni papnő kamarása a 26. a másikról 582 beazonosítható főző. BT: település RT: bir minayhi expedíció (1998–2000) Green. BT: expedíció RT: Bir Minayh bir minayhi sziklarajzok BIR MINAYHI SZIKLARAJZOK SN: Néhány rajzon az emberek – a vadász.) UF: Bentenduanetjer (ném. abban az esetben a 42 démon közül egy sem támadta meg.) BIRKET EL-QARUN (ar. 42 UF: túlvilági bíra SN: Mindegyik a 42 lehetséges bűn egyikét képviselte.) Renefsoneb (ang. spa. A hüpokephal-kutatásnak az ő tanulmánya adott igazi lendületet. Khephrén fáraó. egykor élt szervezetekből keletkezik. dinasztia negyedik királya Hórusz nevével és az uralkodói névvel jelenik meg egy korábbi. Hórusz nevét egy palotahomlokzatra emlékeztető építmény felső táblájába karcolták. a második hatalmas gízai piramis építtetője.) SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM BÍRÓ BÍRA BIRMINGHAMI UF: bíró judge (ang. Papirológusként tartják számon. Samuel (1813. 2546–2539) (i. A felszíni kerámiát a 3000 m2-nyi településen belül gyűjtötték össze. BT: angol egyiptológus papirológus NT: Birch. S-753 33 Uppsala. részt vett Bunsennek Egyiptomról szóló munkája megírásában. dec. spa.) BT: mesterséges kikötő Nyugat-Théba BIRKÓZÁS BT: játék BIRKSTAM. Lassányi Gábor.e. Itt az emberi jelenlét 5000 éves története követhető nyomon viszonylag érintetlen körülmények között. évi expedíció résztvevői: Almásy Adrienn. Történetileg értelmezhető ábrák is akadnak az anyagban. 7.. hogy egyiket sem követte el. Az egyik szelvényről 727.és tárolóedény töredéket szedtek fel. BT: tudomány BIPHURIA (het. Horváth Zoltán. dec. nov. mint 5000 évesek. elsősorban a feliratos és rajzos mezőkből. dinasztiában. Számos éven keresztül volt a British Múzeum tulajdonosa. BT: tó BIRKET HABU (ang. vendégként pedig Danyi József és Rajna András. és felelős az egyiptomi kollekció katalógusáért és rendszerezéséért. BT: kamarások RT: Bintenduatnetjer sírja BINTENDUATNETJER SÍRJA UF: TT407PM BT: asasifi sír RT: Bintenduatnetjer (ang. SAMUEL (1813. The (1889) BIRKET EL-KERUN (ar. A Nílus-völgytől e vidék lassan emelkedik és a Vörös-tenger előtt helyenként eléri a 2000 m magasságot is.) UF: Birket el-Kerun SN: A Fajjum nyugati részét az 50 km hosszú.) Szidzsehuti Wermeru2 (ang. A 2000.BINT-ANATH SÍRJA UF: QV71 BT: Királynék Völgye sírjai BINTENDUATNETJER (ang. Samuel könyvei RT: British Múzeum (An. az ELTE Ásványtani Tanszéke vezető egyetemi tanára gránitként.) Judgement Hall (ang. SAMUEL KÖNYVEI BT: Birch. évi kutatásaikat a Kutatási és Fejlesztési Alap valamint az OTKA támogatta.) RT: bíra. mint amennyit Green 1909-ben közölt. században készültek.) NT: An introduction of the study of hieroglyphics (1857) Description of the papyrus of Nash-Khem (1863) Manners and customs of the Ancient Egyptians. a legfiatalabbak i. A feliratok az Óbirodalomban Sznofru fáraóéival kezdődnek. 27) 85 . Az uralkodói név. A bir minayhi expedíció sokkal több feliratot talált. Birmingham. 42 legfőbb bírák Kagemni2 Nebszeni7 Neh (ang. Sweden BIR MINAYH SN: A Nílus völgyétől 100 km-re fekszik a keleti sziklás sivatagban. 3.) Tetires3 (ang. illetve a gránit különféle változataiként határozta meg.) BÍRA TUTANKHAMON BAUFRÉ (i. Rengeteg főző. 27. Farkas Attila Márton. 42 Szív megmérettetése BIRCH.és tárolóedény-töredéket. The records of the past of Egypt and Assyr. A felsorolás az előfordulási sorrendnek felel meg. 2539–2532) BIQUERIS (gör. A halott feladata volt bebizonyítani.–1885.) BT: múzeum AD: Birmingham Museum of Art.) SN: Londonban született és halt meg. A leletek alapján kora bizáncinak keltezték a települést.u.) SN: Bíró csak a fáraó kegyelméből lehetett valaki.: 205 254 2566 Fax: 205 254 2714 vagy 205 254 2710 BIRMINGHAM MUSEUM OF ART (ang.. BENGT BT: svéd egyiptológus AD: Repslagargatan 7 K. 7-8 km széles és mintegy 10 m mély Birket el-Qarun nevű tó foglalja el. BT: üledékes kőzet BIORITMIKA SN: Egy Újbirodalom idejéből származó papirusz tanúsága szerint már tanították ezt a tudományágat. USA 35203-2278 Tel. A szív megmérettetésénél is jelen voltak. Mint egyiptológus. egy romterületet és egy núbiai temetőt találtak itt. Alabama. BT: igazságszolgáltatás mesterség tisztségviselő NT: Anubisemonekh bíra. – 1885. Ha ez sikerült. BT: bíra NT: Anubisz Árnyékfaló Tűzhányó Vérszívó RT: bírák terme Duat1 szív megmérettetése BÍRÁK TERME UF: Hall of the Two Truths (ang. nov. 3.) BIOFIZIKAI VIZSGÁLAT BT: régészet NT: spektroszkópiai módszer BIOGÉN ÜLEDÉKES KŐZET UF: szerves üledékes kőzet SN: Fossziliákból.) BIRKET EL-QARUN (ar. azaz a király trónra lépésekor felvett programszerű név az alatta látható. spa. Kőzetmintákat is vettek. A legrégebbi rajzok több. Ezeket Dr. vízszintes kartusba került.) BÍRA. 2000 Eighth Avenue North. késő neolitikus sziklarajzmező mellé vésve. a 4. Frederick William (1869–1949) BIR MINAYHI EXPEDÍCIÓ (1998–2000) SN: A 3-szori expedíciót Luft Ulrich vezette az ELTE Egyiptológiai Tanszékének megbízásával. Budai György. hieroglifát. 2000. Bir Minayhban az emberi lét nyomai legalább 6000 éven át nyomon követhetők. számos sziklarajzot.) BIRCH. a pásztor vagy a lovas – az állatokkal együtt láthatók.

17) 86 . Frederick von BT: német egyiptológus BISSON DE LA ROQUE.) AGYAGEDÉNY BLACK VARNISH (ang. hozzátartozói BIZÁNCI KOR (i. Hatsepszut1 testvére sokat betegeskedett. Edward könyvei BLEIBERG. I.) AGYAGEDÉNY (1.e. BT: Hettita Birodalom RT: Bogazköyi irattár Hattusas BOGAZKÖYI IRATTÁR SN: Itt található II. BT: holland egyiptológus filológus RT: Leideni Nemzeti Régiség Múzeum (Hol. 04299 Leipzig Tel. Fernand könyvei BISSON DE LA ROQUE. 19) SZÜLÉS MAMMISZIK (1. Die Leipziger Grabdenkmal im Ägyptischen Stil Und die Anfänge der Ägyptologie In Deutschland. spa. fax: (0341) 878 06 20. nem élt sokáig. ELKE BT: német egyiptológus SN: Lipcsei egyiptológus professzor. AYLWARD MANLEY (1883–1956) SN: Kiterjedt munkálatokat végzett Núbiában. 118) BLACKMAN. DAHSURI FEKETE TETEJŰ FEKETE LAKK BLACK TOP POTTERIES (ang.bohleke@yale. II.) BLUE LEAD (ang. amely ma Törökországban található. és 6. Fernand (1885–1958) NT: Rapport sur les fouilles de Médamoud (1927) BITNOFRU SN: I.e. Thutmózisz lánya.) (1.e. levele III.) BIR UMM FAWAKHIR SN: Egy chicagói kutatócsoport tárta fel a közelmúltban. Munkahelyi tel: (0341) 973 70 10. FRIEDRICH WILHELM BLUE EGIZIANO (ol. 1892-1925-ig a Leideni Nemzeti Régiség Múzeum kurátora majd aligazgatója. Elke NT: Biblische Weihnachtsgeschichte und das Alte Ägypten. Számos régészeti és közép-egyiptomi szövegről szóló cikk szerzője volt. Hattusilishez BOHAIRIC (ang. Bir Minayhtól 50 km-re északra található. 720–715) (i.) BOKKHÓRISZ (i.de BLUMENTHAL.uni-leipzig. BT: francia egyiptológus francia régész NT: Bisson de la Roque.e.) BLUMENTHAL.) SESI CSÓNAK BOCHI. BRIANT BT: egyiptológus AD: b.) SZÜLŐTÉGLA BIRTOK BT: település NT: alapítványbirtok királybirtok szolgálati birtok BIRTOKFELÜGYELŐ BT: felügyelő NT: Dzsehutihotep2 Hóri7 Jahmesz Humay Kheruef Meh4 (ang.) BT: kétszikű NT: mákvirágú BOHAC..) BIRTHING BRICK (ang. FERNAND KÖNYVEI BT: Bisson de la Roque. BT: hercegnő Thutmózisz. Munkahelyi fax (0341) 973 70 29 E-mail: egypt@rz. BT: levéltár RT: Ramszesz.) (1.) BOESER.. 719–714) (i. Ramszesz III.com BOCHORIS (fr. 19) BLEIBERG.) BOHAIRI DIALEKTUS AMENEMHET. 717–712) BOELAK MUSEUM BOULAQ MÚZEUM (Eg.) PIRAMISA FEKETE FÉNYEZETT BOHLEKE. EDWARD KÖNYVEI BT: Bleiberg.. BT: angol egyiptológus BLACK POLISHED POTTERIES (ang.) KÉK EGYIPTOMI KÉK GALENIT EGYIPTOMI KÉK KOCKASZOBOR BIRTH HOUSE (ang. de ismert általános katalógusa a leideni egyiptomi gyűjteményről 1907-ből és a Beschreibung részére készített 12 kötetnyi fotografikus ábrák és leírások a gyűjtemény főbb darabjairól. FRIEDRICH WILHELM VON (1873–1956) UF: Bissing.BÍRÓSÁG BT: hatóság RT: bíra BIRSALMA BT: almaféle BIRTH (ang. PIETER ADRIAAN AART (1858–1935) SN: Leideni. ELKE KÖNYVEI BT: Blumenthal. dinasztiabeli masztabákat ásatott ki. KENNETH BT: egyiptológus AD: Bohac@cma-oh. NT: Blumenthal.edu BOGAZKÖY SN: A hettita birodalom egykori fővárosa ezen város környékén feküdt. The (1996) BLEU EGYPTIEN (fr.) (1. FREDERICK VON VON (1873–1956) BISSING. 719–714) (i.org BISSING.) BOGLÁRKA ALKATÚ UF: Hahnenfussähnliche (ném.) BOAT (ang.) FEKETE FEKETE SZEMFESTÉK BLACK EYE-PAINT (ang. FERNAND (1885–1958) SN: 1922 és 1924 között Abu Roas északi részén 5. BT: település BISSING. III. PATRICIA A.) BOKKHÓRISZ (i. 720–715) (i.) Ranunculidae (lat.) Szenimen BIRTOKLEVÉL BT: levél NT: imit-per (óei.) Nebszumenu Roy1 (ném. 395–640) BT: korszak BIZTONSÁGI SZERELVÉNY BT: szerelvény NT: lakat zár BLACK (ang. berlini és lipcsei tanulmányai után 1910-1928-ig az első egyiptológiai egyetemi előadó lett Hollandiában. Edward NT: Official Gift in Ancient Egypt. Főként filológus volt. BT: egyiptológus AD: pbochi@compuserve. XIX) BLACK PYRAMID (ang. Ein BNON (ang. EDWARD BT: egyiptológus NT: Bleiberg. 717–712) BOCCHORIS (fr.e.) BLOKKSZOBOR BLUE (ang.u. Elke könyvei AD: Kommandant-Prendel-Allee 107. A kora bizánci korra datálható. spa.e. Hattusilishez írott ékírásos levele.

e. amelyet az asztal közepén szoktak elhelyezni. 24..76m nagyságú műalkotás Sevres-i porcelánból készült. 717–712) UF: Bakenrenef (ang. máj. ahol a koporsók alján megtalálható ez a szöveg. 725–715) fáraó BOLDOG LELKEK FÖLDJE BOLDOGOK BIRODALMA UF: Sekhet hetepet BT: túlvilági hely BOLDOGSÁG VIDÉKE SN: A bersai nekropolisz az egyetlen. 1769-ben született Korzikán Carlo és Letizia Bonaparte 8 gyermeke közül a 2. júl. 720–715) (i. az egyiptológiát. máj. BT: Bonaparte Napóleon étkészlete BONAPARTE NAPÓLEON TEÁSKÉSZLETE (L) SN: 1810-ben készítette a Servesi porcelán manufaktúra egyiptomi elemekkel. uralkodója.) SN: A felső-Nílus delta nyelve volt.) BONY TONGUE (ang.) BOOK OF TWO WAYS (ang. 15. a jelenlévők pedig követve őt kövekkel dobálták meg és átkokat szórtak rá. amely 12 állatövi jeggyel volt díszítve. 1807-ben a csodálatos étkészletet diplomáciai ajándékként I.) BOOK OF THE HEAVENS (ang. A tányér Fajjúmot ábrázolja.–1821. Jacques François Joseph Swebach műve. két jégtartó mozsár.és egy kávéskészlet. azaz a felső osztály ihattak belőle. Az étkészlet készítésének munkálatai 1805-ben indultak meg. Az asztaldísz egy makett volt. két pálmakosár.spb.–1821.it BOLSHAKOV.) NT: Sasfiók BONAPARTE NAPÓLEON TÁNYÉRJA SN: A Sevres-i királyi porcelán manufaktúrától rendelte az egyiptomi hadjárata emlékére.) Bokhórisz Wahkare Bakenranef SN: A 24. Memphisz környékén használták. 1) Az Óbirodalom idején festett jelenetekben rendszerint a taposókádakból 87 .) BOR BOOK OF THE SECRET CHAMBER (ang.és Alsó-Egyiptomban című munkájából merítve ihletett. főleg a kopt templomokban terjedt el. és mindkettőt egyiptomi motívumok díszítették. Ekkor ő elfutott.64m×0. Törvényhozóként tisztelte a későbbi hagyomány.e. nádszállal itták. ANDREY O. A maradványokban a szőlőből készült borok jelzője a tartaric acid. 5. szept. máj.) BONE STATUETTE (ang. 15.) UF: wine (ang. illetve a fáraók. BT: Bonaparte Napóleon (1769. BT: dinasztia. aug. papok és hivatalnokok. A készlethez tartozott továbbá négy egyiptomi alakú cukortartó. BT: mumifikáló BONE (ang. 717–712) BOKKHÓRISZ (i.bologna. BT: Bonaparte Napóleon (1769. 719–714) (i. 5. BT: Bonaparte Napóleon étkészlete SÁSFÖLD BONAPARTE NAPÓLEON ÉTKÉSZLETE SN: Denon tervezte meg.e. BT: kopt nyelv RT: Memphisz BOKALÁNC UF: bokaperec BT: ékszer NT: Mereret bokalánca BOKAPEREC BOKALÁNC BOKHÓRISZ BOKKHÓRISZ (i.) Bochoris (fr.) BOOK OF THE NIGHT (ang. részint a saját Utazás Felső. Dominique Vivant (1747–1825) BONAPARTE NAPÓLEON HOZZÁTARTOZÓI SN: Fia: Sasfiók.) BONAPARTE NAPÓLEON ASZTALDÍSZE SN: Az asztaldíszt Le Peyre készítette. Az étkészlet 72 gyönyörű kék csipkeszegélyű tányérból állt.e. a gyümölcsös tál.BOHAIRI DIALEKTUS UF: Bohairic (ang. mindkettő harminchat darabból állt. (i.) BOOK OF THE DEAD (ang. de csak előírt mérték szerint. aug.–1821. Ma a Fontaine-bleau kastélyban található.) SN: Az egyiptomiak a bort főként szőlőből készítették.) CSONT CSONTFEKETE CSONTSZOBOR CSONTOS NYELVŰ BARLANGOK KÖNYVE KAPUK KÖNYVE HALOTTAK KÖNYVE FÖLD KÖNYVE ÉGBOLT KÖNYVE AMDUAT KÖNYVE ÉJSZAKA KÖNYVE KÉT ÚT KÖNYVE BONE BLACK (ang. ezen kívül egy teás. A Nílus deltájában már az Óbirodalom idején nagy szőlőföldek terültek el.) BT: múzeum AD: Tel: 051 2757211 Fax: 051 266516 mca@comuine. A bort isteneknek áldozták.) BOOK OF THE EARTH (ang. Denderah és Edfu templomai. részint a készülőben lévő Egyiptom leírása lapjaiból. Ez az egyedülálló 6.) Museo Civico Archeologico di Bologna (ol. 720–715) (i. BT: Bonaparte Napóleon étkészlete RT: Le Peyre BONAPARTE NAPÓLEON DESSZERTES KÉSZLETE SN: Denon tervezte meg. dinasztia 2.) BOOK OF CAVERNS (ang. az előkészület alatt álló Egyiptom leírása alapján. két oroszlán karom alakú lekvártartó. 5. amelyet Alexandre Brongniart arannyal futtatott egyiptomi motívumokkal díszített. melyre egyiptomi földgömbábrázolást festettek. BT: egyiptológus AD: imhotep@boshakov. BT: Bonaparte Napóleon étkészlete BONCOLÓ SN: A boncoló vágta fel a hasfalat a kovakő késével.) BOOK OF GATES (ang.) BONU BENU (óei. aug. BT: halotti irodalom könyv RT: Halottak Könyve BOLOGNAI ARCHEOLÓGIAI MÚZEUM (Ol.e. Úgy gondolták. Denon személyesen választotta ki a díszítésként szolgáló témákat és mintákat.-ként. egy csodálatos tányér. 1–1802.) NT: Bonaparte Napóleon asztaldísze Bonaparte Napóleon desszertes készlete Bonaparte Napóleon tányérja Bonaparte Napóleon teáskészlete RT: Denon.) UF: Archeological Museum of Bologna (ang. amelyeknek lótusz formájuk volt. (1.) Bocchoris (fr.e. Az étkészlethez tartozott még egy asztaldísz. ezért az italáldozatok között is gyakran szerepelt. 719–714) (i. 15. hogy a jó túlvilági élethez is nélkülözhetetlen.) SN: Francia hódító. Megtalálható volt benne a Philaei templom négy obeliszkkel szegélyezett pavilonja.) UF: Napoleon (ang. aki útjára bocsátott egy új tudományt. és két másik kosár.) Memphitic (ang. Sándor cárnak ajándékozta Napóleon.e. s a krónikások szerint különleges eljárásokkal akár 200 évig is tárolhatták boraikat.ru BOLTÍVES FEDELŰ LÁDA BT: láda NT: Tutankhamon boltíves fedelű ládája BOLYGÓ BT: csillagászat NT: Föld Merkúr BONAPARTE NAPÓLEON (1769. fr. amelyet az egyiptomi helyekről való épületek alkottak. BT: francia hódító NT: Bonaparte Napóleon hozzátartozói Bonaparte Napóleon étkészlete RT: Egyiptomi Intézet napóleoni expedíció (1798. Az aljukat szürkével festett Egyiptomból származó jelenetek és tájképek borították.

A borotvák fogantyúi különfélék voltak. (1. míg a Ptolemaida korban hosszúkás és vékony. dinasztiában I. Az egyiptomiak hajfestésre használták ősz hajszálaik eltüntetésére a borókabogyóból készített krémet. dinasztiából.kifolyó gyümölcslé színe sötétvörös. Mialatt a gyászolók búcsút vettek a múmiától. az újév ünnepe és a koronázási ceremónia részeként.5. 1) A borkészítés folyamata a leszüretelt szőlő kipréselésével kezdődött. III.) SN: Ízisz6 belső koporsójának fedelén találkozhatunk a kezében tartott virágzó borostyánággal.) (1. Ez egyaránt szolgálta a rovarok távoltartását. Marseille Tel: 04 91 25 26 64 BORJÚCSONKOLÁS SN: Ez a szörnyű szokás a halotti szertartás része volt. a Közép és Újbirodalomban elég változatos alakjuk volt. NT: Nakht BORKÉSZÍTÉS UF: borászat wine-making (ang. BT: halotti szertartás BORKERESKEDŐ UF: vintner (ang. hogy sok múmia alkaptonúria betegségben szenvedett. 1) BT: italáldozat NT: Ramszesz. BT: füstölő BOROSKORSÓ UF: wine jar (ang. (1. aki az 1. boráldozatai BORASSUS (lat. kétszeresen jó. avenue Clot-Bey.) BT: múzeum AD: 143. Az Újbirodalomban réz és bronz borotvákat használtak a brotválkozáshoz és csak a Későbirodalomban terjedt el a jóval kíméletesebb vasborotva. dinasztiában uralkodott. Ezt a tisztázatlan jelentőségű szokást falfestményekről ismerjük. édes stb.) UF: Musée Borély (fr. Ezt azután egy vásznon átszűrve erjesztő edénybe töltötték. Ludwig könyvei BORCHARDT. amely két év alatt fejlődik ki elhúsosodó levelekből.) (1.) SN: Már a 4. amiből először taposással. 1) SN: A fáraó által az isteneknek gömbölyű borosedényekben felajánlott bor (1.(1. a bor minőségét és a borkészítő nevét is. a nagyobb korsókat családi fogyasztásra szánták).5-2%-ban tartalmaz illóolajat. Molekuláris hasonlóságot mutat a gerinc fekete pigmentjével. 72) Borkészítési jelenetek már az Óbirodalomtól kezdve megjelennek a magánsírok falain és később az Újbirodalom alatt is. 75) Az átfejtés és pihentetés után a végső fázis a borkóstolás volt. a tulajdonost. MATILDE BT: egyiptológus AD: mathilda@tin. BT: illóolaj BORÓKÁS FÜSTÖLŐ SN: Testük és lelkük megtisztítására borókás füstölőt égettek.5. Az Óbirodalomban a szimmetrikus pengéjű borotvák végére egy más anyagból illesztettek hozzá fogót. háromszorosan jó.) SN: Leggyakrabban a boroskorsókon és amfórákon tüntették fel neveiket. Die (1911) BORDÁZOTT FEJTÁMASZ UF: fluted headrest (ang. 76) BT: cselekedet 88 . A bornak vallási jelentősége van a felajánlási liturgiákban. Hotepheresz halotti tárgyai között lehet találni aranyréteggel bevont borotvákat. a Swiss Institute alapítója. Ti2 masztabájának domborművein az 5.)( 1. BT: növény BOROTVA UF: razor (ang.) SN: A gyalogfenyő kékesfeketére érett tobozbogyója. Termékeny tudós. a halottnak ajánlották fel a túlvilági életre. Több falfestményen fellelhető.okt. Ezt kisajtolták és testük bedörzsölésére használták. 74) BT: alkoholos ital NT: fehérbor feketebor gránátalmabor pálmabor vörösbor RT: boráldozat borkereskedő borkészítés boroskorsó BORÁLDOZAT UF: wine offering (ang. hogy fogyasztás előtt keverték a borokat. majd a hátramaradt anyag kicsavarásával préselték ki a szőlőlét.–1938) SN: A kairói német egyiptomi történelmi intézet igazgatójaként dolgozott.okt. és amelyet a zárókupakok szélén tüntettek fel.(1. (1. (1. BT: gyalogfenyő BORÓKABOKOR BORÓKACSERJE BORÓKACSERJE UF: borókabokor BT: boróka BORÓKAGYANTA UF: juniper resins (ang. ami miatt azt hitték. hogy a fejtámasz tartóoszlopa bordázott mintázattal van ellátva.) Juniperi galbulus (lat. ami a minőség meghatározására (jó. 1) SN: Az egyiptomi mitológia szerint Ozirisz tanította meg az embereket a szőlőtermesztésre és a borászatra. LUDWIG KÖNYVEI BT: Borchardt. vagy a végükből kikanyarított görbe foganytúkkal találkozhatunk. 1) SN: Az első boroskorsót Dun masztabájában találták.) SN: Ezek jellegzetessége. a borkészítés helyét. BT: egyiptológus NT: Borchardt. 71) gyakorta megjelenik templomok falain a heb-szed ünnep.) szolgált. egy élő borjúnak tőből levágták a mellső lábát. Ludwig (1863. BT: ciprusféle NT: borókacserje gyalogfenyő BORÓKABOGYÓ UF: juniper berries (ang. Alakjukat tekintve az Óbirodalom idején a szimmetrikus vagy trapéz formájú pengék voltak elterjedtek. BT: szépítkezési eszköz NT: borotva (PM: UC 16333) borotva (PM: UC 18725) borotva (PM: UC 30655ab) borotva (PM: UC 40537) borotva (PM: UC 40538) BORCHARDT. Ilyet látni pl.–1938) NT: Nefret-ete (1923) Piramiden.it BORÓKA SN: Örökzöld kétlaki cserje vagy fa. 76) BT: agyagedény RT: bor BOROSTYÁN UF: Hedera Helix (lat.) BORÁSZAT BORPÁLMA DELEBPÁLMA BORASSUS FIABELLIFORMIS (lat. Ásatott Abu Gorábban és Abu Szírben. 13008. (1.) SN: Balzsamozáskor használták. de a leggyakoribb a világos. Ezután megfelelő űrtartalmú edényekbe töltötték (a kisebb korsókat boráldozatokhoz. 33) BT: fejtámasz BORÉLY MÚZEUM (Fro. LUDWIG (1863. Később saját anyagukból közepükre ráillesztett.) BORKÉSZÍTÉS NT: átfejtés fehérbor készítés szőlőpréselés vörösbor készítés RT: bor boroskorsó BORLA. BT: gyanta BORÓKAOLAJ SN: A borókabogyó 0. amelyet végükön papirusz alakúra formáltak. A boroskorsók szalmával kevert lezáró agyagkupakján általában feltüntették a szüretelés évét (az épp uralkodó fáraó nevét és uralkodási évét). (1.

BT: borotva RT: haragai sír 661 BOROTVA (PM: UC 30655AB) SN: A Ptolemaida korból származó két kalapált bronz borotva. BORSOS MENTA BOS (lat. BT: borotva BOROTVA (PM: UC 18725) SN: Az Első Átmeneti Korból. LXI. (1. BT: borotva BOROTVÁLKOZÁS UF: shaving (ang. BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40541) SN: Az Újbirodalom korából származó fogantyús borotva. Hotepheresz sírjában találtak borotvákat. (1.) BOS PRIMIGENIUS TAURUS (lat.) SN: Kairótól északra fekvő Nílus menti kereskedelmi külváros. X78) (1. (1. BT: dinasztia.) BOSZTONI SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM (USA) BOSWELLIA CARTERII (lat. BT: növény BORSÓ UF: pea (ang. BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40545) SN: Az Újbirodalom korából származó borotva.edu BOULAK MUSEUM BOULAQ MÚZEUM (Eg. XXXI.) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40538) SN: Az Újbirodalom korából származó fogantyús borotva. dinasztiából. BOSZTONI SZÉPMŰVÉSZETI BOSTON MUSEUM OF FINE ARTS (ang. kivételt képeztek a pásztorok. BT: múzeum RT: Smith. Voltak akik a borotválkozás műveletét hivatásos vándorborbélyra bízta. LXI. BT: szőrtelenítés BOTOZÁS BT: büntetés BOTTA. 18. (1. U6) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 43143) SN: A Középbirodalomból származó hosszúkás hegyes végű borotva. LXI.) BOULAQ (ang.) Courtesy Museum of Fine Arts (ang. BT: pálmaféle NT: delebpálma BORSMENTA UF: angol menta borsos menta Mentha piperita (lat. hogy a nők is borotválkoztak már az Óbirodalom idején.) mitchem menta SN: Használták az egyiptomiak is. 18) A hadseregben a borotválkozás szokását Nagy Sándor makedón birodalma idején kezdték alkalmazni. LXI. végük kerekített. (1. amely arra utal. Vékony és hosszúkás alakúak. X77) (1.) SN: Már a 4. 27) SN: Az Ebers-papiruszon az összetört borsó a fertőzött sebre teendő kenőcs egyik alapanyaga. Valószínűleg rituális borotválkozásra használták. 27) BT: pillangósvirágú takarmánynövény RT: Ebers-papirusz 522b sora BORSMENTA ŐSMARHA ŐSMARHA ŐSMARHA SZARVASMARHA BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40537) SN: Az Újbirodalom korából származó fogantyús borotva. XXXI.) Boston Museum of Fine Arts (ang. X79) (1.uchicago.) UF: Bulaq (ang.) MFA (röv.) SN: A pálmafélék génusza. ALEJANDRO FELIX BT: egyiptológus AD: clopezru@midway. X21) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40660) SN: Az Óbirodalom korából származó borotva.) Museum of Fine Arts (ang.) MÚZEUM (USA) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40539) SN: A Középbirodalom korából származó borotva. (1.és bronzborotvával. William Stevenson (1907–1969) BOT BT: tárgy NT: hajítóbot villásbot BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40543) SN: Az Óbirodalom korából származó borotva. Szakkarában fedezte fel Petrie az ún. BOS PRIMIGENIUS (lat. melynek egyetlen faja a delebpálma.) BOSTON MUSEUM (ang. X74) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40660) SN: Az Óbirodalom korából származó borotva. LXI. a 661-es haragai sírból származó trapéz alakú borotva. mert ízléstelennek találták a túl sok szőrt.) BOS TAURUS PRIMIGENIUS (lat. Sólyom galéria 9-es raktárában. BT: város BOULAQ 2 PAPIRUSZ SN: Papirusz a 18. LXI. akik gyakran szakállal voltak ábrázolva.) (1. A férfiak többnyire borotváltak voltak.) SN: William Stevenson Smith felügyelőként dolgozott itt. 111) RT: borotva BORPÁLMA UF: Borassus (lat. (1. hogy megelőzzék az emésztési panaszokat. (1. I. A lakomákat 1–2 mentalevél elrágásával fejezték be. dinasztiában. X23) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40540) SN: Középbirodalom korából származó borotva. a Későbirodalomban vasborotvával borotválták testüket és csipeszeket használtak az elkalandozott szőrszálak kihúzására.) TÖMJÉNFA BOSZTONI SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM (USA) UF: Boston Museum (ang. papiruszai BOULAQ 3 PAPIRUSZ BT: papirusz BOULAQ 4 PAPIRUSZ (KEM: CG 58042) BT: papirusz BOULAQ 6 PAPIRUSZ (KEM: CG 58039) BT: papirusz BOULAQ 8 PAPIRUSZ (KEM: CG 58041) BT: hieratikus papirusz BOULAQ 10 PAPIRUSZ (KEM: CG 58092) BT: papirusz 89 . U6) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 43143) SN: Középbirodalom korából származó borotva. A nők az Újbirodalom idején réz.borotva (PM: UC 40539) borotva (PM: UC 40540) borotva (PM: UC 40541) borotva (PM: UC 40543) borotva (PM: UC 40545) borotva (PM: UC 40660) borotva (PM: UC 43143) RT: borotválkozás BOROTVA (PM: UC 16333) SN: Újbirodalom korából származó foganytús borotva.

utoronto. Imogen BREASTED. The (1930. papiruszai BOULAQ 13 PAPIRUSZ (KEM: CG 58041) BT: papirusz BOULAQ 14 PAPIRUSZ (KEM: CG 58059) BT: papirusz BOULAQ 16 PAPIRUSZ (KEM: CG 58058) BT: papirusz BOULAQ 17 PAPIRUSZ (KEM: CG 58038) BT: papirusz BOULAQ 18 PAPIRUSZ (KEM: CG 58069) SN: 13. (1.) SN: Bőrgyártás már a predinasztikus kortól kimutatható. sora Ebers-papirusz 708-721. archeológus.) SN: Chicagoi egyiptológus. mint az Edfuban. a Chicagoi Egyetem (University of Chicago) Keleti Intézetének (Oriental Institute) igazgatója volt. New York Cityben halt meg. egy szája és orra elé tartott vászonkendővel minden nap kiment a Királyok Völgyébe. Kereskedőket említ. James Henry hozzátartozói BREASTED. PETER BT: egyiptológus AD: pbrand@chass. JAMES HENRY KÖNYVEI BT: Breasted. II.) BÖLCSEK NT: Héliopoliszi Testvériség BÖLCSESSÉGEK KÖNYVE UF: book of wisdom SN: Ezt a könyvet Dzsedefhórnak tulajdonítják. Denderahban. A bal lábra való szandál szíja épségben megmaradt. Azt meséli el.) NT: Breasted. (i. dec. 18. A nagylábujj mellől indult a bőrszíj.) NT: Ancient Records of Egypt (1962) Edwin Smith Surgical Papyrus. Carter épp akkor fedezte fel Tutankhamon sírját.2. Visszafelé tartva Breasted megállt Luxorban. Howard munkatársai filológus régész NT: Breasted. sora Ebers-papirusz 104-118.) BREAD (ang. akik húst és bort vásárolnak egy nőtől a piacon és ezüst „shaty”-val fizetnek. amelyet 1930-ban publikált. 1891-ben Gizehbe telepítették át. papiruszai RT: Ankhu2 Szobekhotep. Expedíciójuk Kairóba. Breasted fia volt. JEAN-LUC BT: egyiptológus AD: bovot@louvre.) TÁL ÍJÁSZ DOBOZ BOWMAN (ang. James Henry (1865.) BRAID (ang. BT: Breasted. II.) (1902–) BOUR (ro.) KERESZTESVIRÁGÚ KAPRIVIRÁGÚ UADZSET BUTÓ 1 KENYÉR BOUTO2 BOVIDAE (lat.e. Olyan felfedezések gazdagították a fiatal múzeum gyűjteményét. Bár nagyon megbetegedett.27. 1905-ben érkezett első ízben Egyiptomba. sora 90 . 1991) BOVINE-SHAPED LEG (ang. Luxorba. 11) BT: termelés BŐRSISAK SN: A hadsereg tisztjei viseltek ilyen sisakokat. aug. hogy II. a Luxori Amon-templomban és Abüdoszban feltárt leletek.) TÜLKÖSSZARVÚ ÖKÖRLÁB ALAKZATÚ BREASTED. James Henry könyvei BREASTED. RT: Dzsedefhór BŐR BT: sejtszövet NT: állatbőr múmiák bőre RT: bőrbetegség BŐRBETEGSÉG BT: betegség NT: gennyedző bőrbetegség hámló bőrbetegség irritatív bőrbetegség RT: bőr Ebers-papirusz 90-95. BT: dinasztia. 27–1935. Asszuánba. filológus.br BRAND. Rockfordban született. BT: sisak BŐRSZANDÁL (BM: EA 26780) SN: Thébából származik az Újbirodalomból. BT: bőrszandál BŐRSZANDÁL BT: szandál NT: bőrszandál (BM: EA 26780) Tutankhamon kék szandálja BŐRTEGEZ SN: Ebben vitték a nyilakat a harci mezőre. BT: adminisztrációs szöveg dinasztia.uk BOUTO 1 BŐRGYÁRTÁS UF: leather production (ang. majd 1902-ben Kairóba.) BOX (ang. JAMES HENRY (1865. BT: tegez BŐRTEKERCS BT: kézírásos dokumentum NT: londoni bőtekercs BÖRTÖN BT: büntetés-végrehajtó intézet építmény NT: Amon-templom börtöne BRACELET (ang.ca BRASSICACEAE (lat. Látni kívánta.fr BOWL (ang.BOULAQ 11 PAPIRUSZ (KEM: CG 58070) SN: A 18. BT: múzeum RT: Kairói Egyiptomi Múzeum (Eg. történész és pecsétszakértő. James Henry hozzátartozói Breasted. ANTONION JR.)(1.2. hogy egy skót számára készítsen másolatokat egyiptomi feliratokról.ac. 1760–1756) (i. Szobekhotep korából. 1724–1718) BOULAQ 19 PAPIRUSZ (KEM: CG 58096) BT: papirusz BOULAQ MÚZEUM (Eg. 24) ÁGYLÁB BOVOT. amely a bokánál egy hurokkal fonódott a boka köré és a sarok bal és jobb oldalánál a talphoz két szíjjal kapcsolódott a hurok.) ŐSMARHA BOURRIAU. dinasztiabeli papirusz.aug. Charles Hart.–1935.dec. H. 2.) KARKÖTŐ HAJFONAT BRANCAGLION.) BRASSICALES (lat.–1935. James Henry (1865.e. 13. BT: amerikai egyiptológus Carter.aug. dinasztiából származó papirusz. Thébából származik. BT: egyiptológus AD: anubis@usp. A talpat és a talpbélést papiruszkötéllel öltötték össze. s a királyi udvar eltartásához a karnaki Amon templomnak is hozzá kellett járulnia napi száz kenyérrel és száz korsó sörrel. s ekkor a Kairói Egyiptomi Múzeum nevet kapta.) (1858–1902) UF: Boelak Museum Boulak Museum Bulaq Múzeum SN: 1858-ban alapította Mariette.27. 1899-ben olyan megbízást kapott a berlini Királyi Akadémiától.dec. JANINE BT: egyiptológus AD: jdb29@cam. majd Etiópiába ment. Közben fáradhatatlanul dolgozott a sebészi tárgyú Edwin Smith papirusz fordításán. JAMES HENRY HOZZÁTARTOZÓI BT: Breasted. CHARLES SN: J. Szobekhotep király Thébában tartózkodott. Egy egyiptomi expedíció során valamitől megbénult.

) Museo Británico (spa. de már a Középbirodalomban is kimutatható Kahunban. V: 14:30–18. Használata az Újbirodalomban terjedt el.uk www.37.) BRITISH MÚZEUM (An. (1905–1982) AD: bklnmus3@metgate. Tel.) SN: New Yorkban található. dec. Belzoni és Salt (1823. The (1933) BRESCIANI. EDDA BT: egyiptológus AD: bresciani@sta. BT: eszköz NT: kahuni famegmunkáló eszköz BRONZFEGYVER BT: fegyver BRONZ FORGÓPÁNT UF: bronze hinge (ang. BT: terrakotta BRECCSAVÁZA SN: A breccsa nevű foltos kőből faragták ki kovakő és rézszerszámok segítségével. BT: amerikai egyiptológus NT: Brier.9 millió látogatója van (2001-es adat). BT: szobrászat RT: bronzszobor BRONZSZOBOR BT: szobor NT: Anubisz bronzszobra (L) Basztet-szobor (MET: MM 00878) Hadriánusz fejszobra hamisított bronzszobor Hórusz-szobor (BM: EA 11498) Louvrei Basztet szobor Ozirisz bronzszobra (E 197) Uadzset1-szobor (LA: 50.) BT: forgópánt NT: Juput.) SN: Nagy terjedelemben foglalkozik a kígyóharapásokkal. de csak az Újbirodalomban váltak elterjedtté.) PAPIRUSZ BROVARSKI. 2-3.ac. 1835) gyűjteményének darabjai alkották.) Museu Britanico SN: 1753-ban alapították Londonban. Évente 5.org BROOKLYN PAPYRUS (ang.com BRUCE. The (1998) Mordfall Tutanchamun.2670) SN: I. 33 oszlopból és 930 sorból áll. Feltételezése szerint Ekhnaton Marfan-kórban szenvedett. Henry (1780–1827) Shorter.: 516-299-2341. a 12.uk Greet Russel Street (metró: Russel Square/Holborn/Tottenham Court Road) BROAD-LEAVED ELM (ang. JAMES (1730–1794) SN: James Bruce Kinnairdben (Skócia) született. MICHELE BT: egyiptológus AD: phtalon@resul. LYLA PINCH BT: egyiptológus AD: ecb@internetegypt.e. Fax: 516-299-4140. III. BOB SN: 20 éve tanít egyiptológiát a Long Island University-n. EDWIN BT: egyiptológus AD: ecb@internetegypt. Giovanni Battista (1778.) BROOKLYN MÚZEUM BROOKLYN MÚZEUM (USA) UF: Brooklyn Museum of Art (ang.4 hektárnyi területet foglal el.ulb.be BRTOCK.com BROZE. a Rozetti kő is vagy Amenemope3 intelmei (BM10474) majdnem teljes formában.) TÁBLAJÁTÉK TÉGLAÉPÍTMÉNY UF: bronze (ang. Der (2000) BRIT EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: angol egyiptológus BRITISH MUSEUM (ang. Greenvale NY 11548.unipi.766) abüdoszi hüpokephal (KEM: 10691) BRONZSZOBRÁSZAT SN: A szaiszi korban lendült fel igazán. Itt tekinthető meg pl. A papirusz ívek hieroglifákkal vannak írva.) d’Anastasi. Egyiptomi tárlatának alapját d’Anastasi (1839). BT: kőváza BREMNER-RHIND PAPIRUSZ (BM: EA 10188) SN: Brit régészek bukkantak erre a hieratikus papiruszra 1865ben Thébában.ac. Giovanni (1780–1860) Salt. BT: papirusz BROOKLYN MUSEUM OF ART (ang.) BRITISH MÚZEUM (An. BT: múzeum RT: Belzoni. században készülhetett.) agglomerátum breccia BT: törmelékes üledékes kőzet vulkanoklasztit BRECCSA TERRAKOTTA (ALM: SB 1. A Római Korban vázatartó állványok anyaga. 1768-ban látogatott Luxorba és a Királyok Völgyébe. nov.) BRICK EDIFICE (ang. Világhírű kollekciót tartalmaz. Bob könyvei AD: Philosophy Dept.ac.std.metro.com BRONCHOPNEUMÓNIA TÜDŐGYULLADÁS 91 . EDWARD BT: egyiptológus AD: eb@world. Mérete: 500×24 cm. Kísérletezett a holttestek mumifikálásával. BOB KÖNYVEI BT: Brier. Bob NT: Murder of Tutankhamen.) SN: Ón és réz ötvözete.BRECCIA BRECCSA BRONZ BRECCSA UF: agglomerate (ang. dinasztiában jelentek meg Kahunban. BT: múzeum NT: Wilbour Egyiptológiai Könyvtár RT: Cooney.it BRETTSPIEL (ném.) SZILFA BROCK. az óegyiptomi módszereket követve s az eredmény meglepően jó lett. Alan Wynn (1905–1938) Vadász tábla AD: egypt@british-museum. 15–1823. A múzeum 5. I.14) BROOKLYNI KÍGYÁSZATI PAPIRUSZ UF: Brooklyn Papyrus (ang. 3. forgópántja Tutankhamon összecsukható ágyának forgópántjai BRONZ HÜPOKEPHAL BT: hüpokephal NT: abüdoszi hüpokephal (BM: 37330) abüdoszi hüpokephal (BSZM: 02. Ramszesz BROOKLYNI KÍGYÁSZATI BRIER.) (1753–) UF: British Museum (ang. Nyitva H-Szo: 10–17. BT: hieratikus papirusz NT: Himnusz Atumhoz RT: Papyrus Bremner-Rhind. Felületét kvarchomokkal csiszolták simára. CW Post College. RT: bronzedény bronzeszköz bronzfegyver bronz forgópánt bronz hüpokephal bronzszobrászat bronzszobor BRONZEDÉNY BT: edény NT: szitula BRONZE HINGE (ang. BRIER.britishmuseum.) BRONZ FORGÓPÁNT BRONZESZKÖZ SN: Elsőként a Középbirodalomban. John D. Ezen található egy Atum-himnusz.

A Khedive’s School of Egyptology-ban dolgozott 1870–1879 között. sírja BRUCE-SÍR BRUCHEION RAMSZESZ. III. mint pl. ahol 1881-ben piramisszövegeket fedezett fel. Később Mariette helyettesévé vált. 16) 92 . ÉMILE CHARLES ALBERT (1842. 945–730) (1.) ÍZISZ1 CSOMÓ BUCKLEY.e. 14) UF: Brugsch. 24–1930. ar.) BRUGSCH. feb. bubasztiszi isten Naville. EMILE CHARLES ADALBERT BRUGSCH. MARIE-CÉCILE KÖNYVEI BT: Bruwier.) BUBASTIS (ang. Ide temetkezett Aperia vezír. Les (2005) dieux égyptiens racontés aux enfants. BETSY M. BT: Alexandria BRUNTON. a hárfást ábrázoló kép.e. hogy lerajzoljon néhány kitűnő állapotban megmaradt falfestményt. A Kairói egyiptológiai iskolának igazgatója és a Göttingeni Egyetem professzora volt. BT: német egyiptológus német régész BRUKHION SN: Alexandria városközpontját nevezték így. The L'Egypte dans la bibliothèque de Raoul Warocqué (1992) L’ Egypte vue par les Occidentaux dans les collections de la bibliothèque de l’Université de Mons-Hainaut (2000) L’Égyptologie avant Champollion (2005) Presence de l’egypte (2002) BRUYÈRE. BT: bika RT: Bucheum BUCKLE OF ISIS (ang.) ECSET BRUWIER.sírban rászánt egy délutánt arra. Paul könyvei BRUNTON. Roosevelt 50. STEPHEN SN: Az angliai Chesire-ben született. SÍRJA ALEXANDRIAI KÖNYVTÁR ALEXANDRIAI KÖNYVTÁR BRÜSSZELI SZABADEGYETEM (Bel.edu BUBASTEION (ang. Amenhotep. jan. 9. Henry Edouard (1844. SN: A baltimoori Johns Hopkins egyetem egyiptológus professzora.) UF: ULB (röv. és a Boulaq Múzeumban konzervátor asszisztens lett. Kb. alsó-egyiptomi nomosz központja. Deir el Bahariban Hatsepszut1 halotti templomának közelében megtalálta III. mégis James Bruce után kapta III. BT: Basztet-templom bubasztiszi templom BUBASZTISZI DINASZTIA (i. HEINRICH FERDINAND KARL (1827. Romjain épült a mai TellBusztuh falu Zagazigtól 3 km-re délkeletre. Ugyanebben az évben Deir elBahari megtisztításáért volt felelős.) Bubaszti Per-Bastet (óei.) Tell Basta (ang. Marie-Cécile NT: aventures d'une comtesse en Egypte. 24–1930. Thutmózisz. 700000-en zarándokoltak az évenként megtartott fesztiválra Basztet tiszteletére a templomhoz. Ramszesznek felbecsülhetetlen értékű koporsóját és múmiáját. Thutmózisz és II. emiatt komplexusai voltak. Másnap reggel teljes közömbösség uralkodott el rajta.–1926) BUBASZTISZI BASZTET-TEMPLOM UF: Basztet bubasztiszi temploma SN: Vörösgránitból épült. Amenhotep sírjának falain található szövegeket másolta le. A 4. Tudathasadásos állapotba került. 25 DINASZTIA. BT: francia egyiptológus BUCHIS SN: Hermonthisz szent bikája. majd publikálta. BT: Szakkara BUBASZTI BUBASZTISZ BUBASZTISZ UF: Bubastis (ang. víziói támadtak saját haláláról. I. dinasztiától egészen a római korig fontos szerepű város volt és a 18. BT: Egyiptom-utazó kutató NT: Brunton. aki III. MARIE-CÉCILE BT: belga egyiptológus NT: Bruwier.) Université Libre de Bruxelles BT: egyiptológiai iskola AD: avenue F. Paul NT: Search in Secret Egypt (1984) BRUSH (ang. Berlinben született Ernest Wilhelm Brugsch és Dorothea Schramm fiaként és Charlottenburgban halt meg. Marie-Cécile könyvei BRUWIER. BT: Egyiptom-utazó felfedező RT: Ramszesz.) Per-Baszt (óei. feb. A Bristoli Egyetem kutatója. 945–715) BUBASZTISZI ISTEN BT: helyi isten NT: Basztet BUBASZTISZI TEMPLOM BT: templom NT: Bubasztiszi Basztet-templom BUBASZTISZI ÜNNEPI JÁTÉK (1. aki Richard Eversheddel együtt tömegspektroszkópiás és gázkromatográfiás vizsgálatokkal derítette ki. Először Hérodotosz dokumentálta az 5. században. Ezek a rajzok pontatlanok és erősen stilizáltak voltak.) SN: Egy hely Szakkarában. Mariette szolgálatában később Szakkarában dolgozott.) Phibeszet (bib. Apja őrmester volt.ac. 18. Széthinek és II. (i. A területet Naville tárta fel először 1887-89 között és megerősítette a Hérodotosz által írtakat. Egy éjszakára bezáratta magát a Kheopsz1 piramis alatti sírkamrába. Ramszesz sírja a „Bruce-sír” nevet. 18. PAUL SN: Angol India és Afrika-kutató. ahol Basztet istennő szentélye emelkedett. B-1050 Bruxelles http://www. 16 évesen képes volt elolvasni a démotikus írást. Brunton kis híján megőrült. BT: német egyiptológus BRUGSCH.) Tell-Busztuh (ar.) BRYAN. BT: egyiptológus AD: betsy. jún. 14) BRUGSCH.bryan@jhu.ulb. 14.D.be/ Tel: +32 (0)2-650-3990 Tel: +32 (0)2-650-3857 Fax: +32 (0)2-650-3990 BRÜSSZELI MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNELMI KIRÁLYI MÚZEUM KIRÁLYI MŰVÉSZETTÖRTÉNETI MÚZEUM (Bel. PAUL KÖNYVEI BT: Brunton. BERNARD (1879–1971) SN: Évtizedeken át tartó ásatása hozta felszínre a deir elmedinei munkástelepet. feb. BT: város RT: alsó-egyiptomi nomosz.) BUBASZTEION BUBASZTISZ BRUCHEUM (ang. Amózisz és I.) Pubaszti (ko. jan. Testvére Émile Charles Albert Brugsch. Les (2004) Great Pyramids of Giza. dinasztia székhelye volt. 22. Ez tette őt híressé. PAUL SN: Francia egyiptológus. milyen alapanyagokat használtak a mumifikáció során. Emile Charles Adalbert SN: Heinrich Ferdinand Karl Brugsch fivére.. BT: francia egyiptológus régész BUBASZTEION UF: Bubasteion (ang. – 1894. szept.) SN: A 22.) SN: Német filológus és egyiptológus. 69) BASZTET-FESZTIVÁL BUCHER. III. ÉMILE CHARLES ALBERT (1842.

LADY SN: Lord Carnarvon nővére.ac. 2600 és i. Mindegyikből csak egy egészen apró. 1978) Egyptian Magic (1899) Mummy. BT: papirusz NT: Amenemope3 intelmei BÚGÓCSIGA SN: Fából vagy fajanszból készültek. BT: színház BUMERÁNG SN: Eleinte csak vadászatra használták. An (1920. 395 közötti időszakra tehető. BT: svéd egyiptológus RT: abu szimbeli kis templom abu szimbeli nagy templom BURTON.uk 3 St Mary’s Close.vagy rézékeket is ezzel verték a gránitba.u.Buckley@bristol.A. Ez az épület a városi tanács gyűléseinek a színhelye lehetett.) Dep Dzsebaut 93 . majd ötleteivel Richard Evershedet kereste fel a Bristoli Egyetemen. 0. Valamilyen titokzatos ok miatt nem folytatta a kutatást.1 mg-os mintára volt szükség a vizsgálatok elvégzéséhez.múmiát vizsgált meg. BT: angol egyiptológus NT: Budge. amelyek kora i. amely Amenemope3 intelmeit tartalmazza majdnem teljes formában. Ő talált rá ekkor újra az abu szimbeli templomokra. Ernest Alfred Thompson Wallis könyvei RT: British Múzeum (An. amelynek segítségével a síron kívülről a 28–30 m hosszú folyosón keresztül bevezette a napsugarat a sírba.buckley@totalise. Warrington.de BUDGE. A lengyel egyiptológusok feltáró és konzerváló munkájának köszönhetően az Alexandria legjobb állapotban megőrzött létesítménye. ahol 1996-ban végül is PhD-t szerzett. Fabunkóval verték a rézvésőt és a fa. Romjait Alexandria központjában fedezték fel. dinasztiában.. 4. ERNEST ALFRED THOMPSON WALLIS (1857–1934) SN: Több éven keresztül volt a British Múzeum tulajdonosa. Cambridge-ben. JAMES KÖNYVEI BT: Burton. BT: angol egyiptológus NT: Burton. ném. UK.) BOULAQ (ang.) BT: hegység NT: burg el-hammami sír BURG EL-HAMMAMI SÍR BT: hierakónpoliszi sír NT: Hormesz3 sírja BURGHCLERE.uni-muenchen. The (1893.) BOULAQ MÚZEUM (Eg.: + 49(0)6131-39-25693. 1835-ben elvett feleségül egy görög rabszolgalányt Andreanat. II. 1825-ben a Nílus mentén Kairótól leutazott Abu Szimbelig. II. Vele ment vissza Angliába. Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Feltárt két felirat nélküli sírt és MeriAtum hercegnek a sírját is.de BURKHARDT. aki a „Travels in Nubia” című könyvével jelentősen hozzájárult az európaiak Egyiptommal kapcsolatos műveltségéhez.) UF: Bouto2 Buto2 (ang. 1993 óta egy egyiptomi sír ásatásán dolgozik a Királyok Völgyében. 1788-ban született Londonban James Haliburton (aki később Burtonra változtatta nevét) és Elizabeth Westly fiaként. Jean-Louis SN: Svéd felfedező. Ekkor ő már eljutott II.) (1858–1902) BULAQ MÚZEUM BURG EL-HAMMAM (ar. JOHN LEWIS (1784–1817) UF: Burkhardt. és egyiptológus.) BUTO1 (ang. fiainak sírja BURTON. BT: Kasa1 hozzátartozói BULAQ (ang. Talán a legtermékenyebb írója volt az egyiptológia tudományának. Ramszesz idején.co. Számos munkáját még mindig kiadják. a Trinity College-ben tanult. George Edward Stanhope Molyneux Herbert hozzátartozói BURIAL EQUIPMENT (ang. BT: Szennedzsem hozzátartozói BUNKÓ SN: Fegyverként és segédeszközként is használták. WA45DD. D-55099 Mainz Tel. BT: Carnarvon.e. hogy kihasadjon az alapkőzetből. bár gyakran pontatlanok a dátumai.) SN: Szennedzsem egyik fia a 19. GUENTER BT: egyiptológus AD: Guenter. ahová fényszóróként világított be. HARRY (1879–1940) SN: Angol fotós.) SN: Kasa1 felesége a 19. JAMES (1788–1862) SN: Brit régész. ERNEST ALFRED THOMPSON WALLIS KÖNYVEI BT: Budge. században építettek.) BUTÓ KOMORNYIK UADZSET1 BUTÓ ABU SZÍR ABU SZÍR SZÉTHI. The (1905) Egyptian hieroglyphic dictionary. Röviddel ezután szülei kitagadták.e. 1989) Osiris and the Egyptian Resurrection (1973. ném. JOHANN LUDWIG (1784–1817) SN: Svéd utazó.de BURKHARDT. 1988) BUDGE PAPIRUSZ (BM: BM 10474) SN: A British Múzeum egy kézirata. BT: angol egyiptológus Carter. Kutatásait az 1990-es évek elején kezdte.Burkard@lrz. Fax: + 49(0)6131-39-25409 E-mail: budde@uni-mainz. BT: játék BUKHANEF (ang. dinasztiában. aki 1813-ban tevékenykedett a Nílus nyugati partjának hegyei között. Howard munkatársai Winlock. BT: fegyver NT: elektrum bumeráng fa bumeráng BUNAKHTEF (ang.) BUTEHAMUN BT: írnok BUTLER (ang. Tutankhamon és Meketré sírjának feltárásánál ő készítette a fotókat. II.uk . Egy gyertya kormával a sírkamra falára fel is írta a nevét.) BUSIRIS (ang. Meketré sírjánál tükröket használva felállított egy egyedülálló rendszert. James (1788–1862) NT: Excerpta Hieroglyphica (1825–1828) BURTON’S TOMB „B” (ang.) BUSZIRISZ (gör. Két-három fogadott emberrel kiásatta a folyosót. BT: Egyiptom-utazó BUTO2 (ang. DAGMAR BT: német egyiptológus AD: Institut für Ägyptologie und Altorientalistik. s.. Ernest Alfred Thompson Wallis (1857–1934) NT: Book of Am-Tuat . James könyvei RT: Ramszesz. akit előtte Egyiptomban vásárolt. BUDDE. Ramszesz fiai sírlabirintusának bejáratán túl néhány méterre. Appleton. SÍRJA BULETÉRION SN: Egy kisebb szabadtéri színház amit valószínűleg az i. BT: múmiavizsgáló AD: S. majd a Ramesszida korban harci fegyverré vált. Herbert Eustis munkatársai RT: Meketré sírja Tutankhamon sírja BURTON. Chesire. JEAN-LOUIS (1784–1817) BURKHARDT. ADELHEID BT: egyiptológus AD: burkhardt@bbaw.a. JOHN LEWIS BURKHARDT. BT: eszköz fegyver NT: hajítóbunkó BURCKHARDT.) HALOTTI TÁRGY BURKARD. 1995 februárjában Kent Weeks és munkatársai törték át a bejárat mögött lévő falat.) Budge papirusz (BM: BM 10474) BUDGE.

A festőbuzér földben kúszó gyöke eléri az egy méter hosszúságot is. BT: agyagedény RT: Butó BUTÓI ISTEN BT: helyi isten NT: Djebauti (ang. mértékek és súlyok megkisebbítése. az ország istenének. házasságtörés. majd elsimították. a múmiák burkolatának lefejtése és ellopása és mindenféle gonosz cselekedetek elkövetése. meglopása.eg BUTT-HINGE (ang. NT: határkő elmozdítása RT: büntetés BÚZAFÉLE UF: bedet (óei. a fáraónak átkozása.) BUTT-JOINT (ang.) CSATLAKOZTATÓ FORGÓPÁNT VÉGILLESZTÉS BÜBLOSZ UF: Byblos Dzsubail (ar. a szolga leszólása ura előtt. BT: város RT: butói agyagedény butói isten BUTÓI AGYAGEDÉNY SN: Egyszerűen készülték.) (1. az erőszakosság. Bőségesen termett a Nílus és a sivatag közti keskeny.) SN: Alsó-Egyiptom közigazgatási fővárosa volt a Két Föld egyesítése előtt. BT: díszítés RT: bútor BÚTORLÁB SN: Az ágyakhoz és a székekhez hasonló kialakítású lábakat használtak. szent állatok megölése.. A díszesebb ágylábakat valamilyen állat lábához hasonlóvá faragták ki.) BÚTOR BT: berendezés tárgy NT: ágy ágysátor asztal bútorláb fabútor fejtámasz királyi bútor láda szék RT: bútordíszítés BÚZAVIRÁG UF: Centaurea (lat. Az ember fogott egy agyagdarabot. Gyakran használtak intarziát vagy berakást is. BT: város RT: Ozirisz mítosza BŰN SN: Tiltva volt a hazugság. ar. az áldozati adományok ellopása. amelyből az alizarinvörös színezőanyagot úgy nyerték ki. a táplálék megvonása.) Rubidales (lat.) BT: buzérvirágú NT: festőbuzér BUZÉRGYÖKÉR UF: madder root (ang. a kotnyelesség. buzogánya BUZOGÁNY2 BUZOGÁNYFŰ BUZOGÁNYSÁS GYÉKÉNY GYÉKÉNY GYÉKÉNY BÚTORDÍSZÍTÉS SN: Egyenes vonalakkal bemetszett csontcsíkokkal. BT: mag BÜNTETÉS BT: cselekedet NT: botozás kivégzés RT: bűn büntetés-végrehajtó intézet Utasítások Merikarénak BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÓ INTÉZET BT: intézet NT: börtön RT: büntetés BÜRGERMEISTER (ném.) Tell el-Farein (ang. megfertőztetés.) SN: Egyiptomban már i. KIRSTEN BT: egyiptológus AD: aegyptustvl@link. termékeny földsávon. az istentelenség. hogy megszárították és összezúzták. vagy kicserélése.) Tell el-Faráîn (ném. a hirtelen harag.e.) Tell el-Faráin (ar. Fegyverként vagy szertartáshoz használták.) Triticum (lat. a süketség színlelése és az igazság elől elzárkózás. BT: csövesvirágú évelő növény BUZÉRFÉLE UF: Rötegewächse (ném. BT: gabonaféle NT: durumbúza kétszemű búza tönkölybúza zea BÚZAMAG SN: A szarkofágba ültetett csírázó búzamagvak Ozirisz újjászületését szimbolizálzák. Pe és Dep város egyesítésével jött létre Butó. BT: fegyver NT: Narmer buzogánya Skorpió.com. fajtalankodás. letette a földre. az önfejűség. Ozirisz mítosza szerint Ozirisz holttestét itt fogadta magába egy fa. a folyamon átkelés megakadályozása. a csacskaság. fadarabokat nyomtak bele. könnyek fakasztása. 22). BT: bútor NT: esztergált bútorláb ágyláb székláb BUTTERFLY CRAMP (ang. Sokszor alkalmaztak gömbölyített végű lábakat is.Ibtu (ném. BT: festőbuzér BUZÉRVIRÁGÚ UF: Gentianales (lat.) Schâba (ném. szögfejekkel és egymásbafonódó láncmintákkal(1.) SN: Az ismert legrégebbi növényi színezőanyagok egyike. gyilkolás. a fellobbanás.) Per-Uadjit (ang.és a Római Korban az esztergált bútorlábak jöttek divatba. Kedvelt volt az ökörláb és az oroszlánláb. Már időszámításunk előtt használták Egyiptomban. a földmérőjelek megváltoztatása.) Rubiaceae (lat. A Késő. lopás.) SN: Az egyiptomi királysírokban leggyakrabban megtalált növény.) Per-Wadjet (óei.) Pauzit Pe Per-Edjo (óei. amelyeket csontszegekkel rögzítettek a bútorra. a víz folyásának elvágása. 2700 körül termesztettek búzát. II. 15) LEPKECSAP BUTTERWECK-ABDEL RAHIM.) POLGÁRMESTER 94 .) SN: Ma Libanon területén található a Földközi-tenger partján. mágikus szimbólumokkal díszítették a bútorokat.) BT: rózsaalkatú NT: buzérféle BUZIRISZ ABU SZÍR BUZOGÁNY1 SN: Bunkósbothoz hasonló eszköz a végén átlyukasztott kővagy fémfejjel. a dölyfösség. rablás.

izomgyengeség.BÜROKRATA BT: államszervezet NT: Nebmarenakht BÜRÖK UF: Conium SN: Az Umbelliferae (Ernyősök) családjába tartozik. torokfájás. levele. émelygés. fehér ernyős virágzata mérgező. melynek 2 faja van. Legjellemzőbb tünetei: reszketés. BT: mérgező növény NT: foltos bürök BÜBLOSZ BYBLOS 95 . Szára.

5-én hajnali két óra előtt 10 perccel. BT: démotikus papirusz CARNARVON.) KANOPOSZ CANOPUS DECREE (ang.e. Az elsők között készített leírást a gizehi piramisokról. Légzési CALVERLEY.) CANOPY (ang. RT: Széthi. valamint egy kígyóval. 13–i. Ő lépett be elsőként Tutankhamon sírjába Carterrel. Széthi ünnepi templomának fotográfusa volt.) MÚZEUM (Eg. XV.washington. 15. Julius Caesart i.) GYOMOR FOGSZUVASODÁS ALABÁSTROM TÁL CARLSBERG 1 PAPIRUSZ SN: Asztronómiai tárgyú papirusz. BT: Caesar. Antóniuszt jelölte ki örökösnek és a keleti területekért felelős triumvirnek. ápr. jún. Caius Julius hozzátartozói RT: polgárháború (i.) KANOPOSZ CANONE DI TORINO (ol.usyd. Highclere-ben (Anglia) 1866. 26-án feleségül vette Almina Wombwellt. XV. 100.) BAHR EL-JUSZUF (ar.) NT: Atia Balba Caesonia (i.) KANNIBÁL HIMNUSZ UNISZ FÁRAÓHOZ CANOBUS (ang. Ptolemaiosz Caesarion. A belga egyiptológia alapítójának tekintik. Lord Herbert. A csípés testének ugyanazon a helyén volt. júl. GEORGE EDWARD STANHOPE MOLYNEUX HERBERT (1866. majd 1991-ben ásatási felügyelője volt a Királyok Völgye1 Projektnek. márc.) CARIES (lat. 43) Kleopátra.) CAPELET (fr. abüdoszi temploma CAMBITOGLOU. 6. I. Kleopátra szerelmese.) (1902–) CALCITE BOWL (ang. mint a Tutanhamon király múmiáján talált folt. 5) (1866. 13–i. Ptolemaiosz Caesarion. 13–i. 44.) CALCITE GROUP (ang. 44.e. Philophator (i. BT: amerikai egyiptológus AD: acagle@u. Cambridge-ben a Trinity College-ben kezdte egyetemi tanulmányait.) CALCOEN.) UF: Caesar. hogy megtisztuljon. své. 2003-ban pedig ugyanitt társigazgató. Suite 700. FRÉDÉRIC SN: Francia utazó. meghalt egy mérges szúnyogcsípés következtében Egyiptomban 1923. KALCIT ALABÁSTROM VÁZA KAIRÓI EGYIPTOMI CAPART. melynek során Carnarvon agyrázkódást szenvedett.) CAPE GUM (ang. jún.au 96 . JEAN (1877–1947) SN: 1900-ban lett felügyelő-helyettes. jún. Epilepsziás rohamokban gyakran szenvedett. 1994-ben terepigazgató a Washingtoni Egyetem Fajjúm projektjében. JULIUS CAESAR. VII. valamint azt a hetven napos periódust. ALEXANDER BT: Nicholson Régiség Múzeum munkatársai AD: acambito@mail. Unokahúga: Atia Balba Caesonia.uba.e. 44. CAIUS JULIUS (i. 15.e. Henry Howard Molyneux Herbert halála után 23 évesen vette át a családi vagyont.) CAPPARIDALES (lat. 44–30) CAESAR. 1937-ben El-Kab-ban végzett ásatásokat. majd Etonba vezetett az útja. VII. Seattle WA 98104 CAIRO ANTIQUITIES MUSEUM (ang.) CAESALPINIACEAE (lat. elemi iskolai tanulmányait egy magántanárnál végezte. 51–30) Ptolemaiosz.) KAPRIVIRÁGÚ KAPRIVIRÁGÚ CSAPATKAPITÁNY CAPTAIN OF TROOPS (ang.) CAMELIDAE (lat. márc. XV.) NAGY KUTYA CANIS MAJORIS SZÓTHISZ (gör.e. akit Egyiptom oázisai érdekeltek a leginkább. 44-ben meggyilkolták.) AKÁCIA KRISZTUSTÖVISFA CAPODILISTA.) CAGLE. de sosem látták a boldog szerelmesek befejezve.e.edu Center for the Evaluation of Emergency Medical Services Public Health – Seattle and King County. BT: belga egyiptológus RT: Királyi Művészettörténeti Múzeum (Bel. ápr. Kleopátra Philopathor. CAIUS JULIUS HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: VII.e. átmenetileg elvesztette a látását. Philophator hozzátartozói NT: Caesar. BT: Kleopátra.) TORINÓI KIRÁLYI PAPIRUSZ CANOPIC VESSEL (ang. júl.e.ar CAMPANA-RELIEF SN: A Nílus élővilágát ábrázoló relief.e. 100. 48) NAGY KUTYA CANIS MAJOR (lat.) KAMBÜSZÉSZ. aki szentföldi zarándokútja során 1458-ban járt Egyiptomban. 26–1923.) CANIS MAIOR (lat. 999 Third Ave. 48) CAESAR. BRAM BT: egyiptológus CALLENDER SN: Tutankhamon sírjától néhány km2-rel arrébb ásatott. ahol a lovassport terén nyújtott kiemelkedő teljesítményeivel tűnt ki. 525–522) C C8 KAAPER1 MASZTABÁJA VEREMSÍR LEPÉNYFAFÉLE CACHETTE (ném. GABRIELLE SN: Egy velencei nemesember. MARCELO BT: egyiptológus AD: postmast@narmer.) KANOPOSZI DEKRÉTUM ÁGYSÁTOR CAESAR.) (1. 15. hű sofőrjével együtt súlyos autóbalesetet szenvedett. BT: templom CAESARION PTOLEMAIOSZ.e.CAMBYSES (ang. Caius Julius (i. 44–30) CAESAREION SN: A templom építését Kleopátra rendelte el Antóniusz tiszteletére.e. BT: relief CANAL OF JOSEPH (ang. Apja.e. Egy ideig keresztény templomként használták.) UF: Carnarvon. CAESARION (i. II. 1996-ban terepfelügyelő az Amerikai Kutatási Központ Egypt Field School-ban. Carnarvonnal és Carnarvon lányával.) CALCITE VESSEL (ang.e.) CAMPAGNO. mely leleteinek egy részét a belgiumi Királyi Művészettörténeti Múzeumnak ajándékozta. BT: Egyiptom-utazó CAPPARALES (lat. majd 912-ben lerombolták. ANTHONY SN: 1988-ban Kom el-Hisn projekt keetén belül végzett ásatást. amely megemlíti a dekánok tíz naponként bekövetkező halálát. ápr.) TEVEFÉLE TEVE DROMEDÁR CAMELUS DROMEDARIUS (lat.) 310–240) KALLIMAKHOSZ (i. akitől egy gyermeke is született. BT: egyiptológus CALLIAUD.) CANNIBAL HYMN TO PHARAOH UNIS (ang. Fiuk: XV.edu. márc. Caesarion (i. 1993-ban pedig a Királyok Völgye Konzervációs projektben volt felügyelő. jún. AMICE MARY (1896–1959) SN: I. Az egyiptomi művészetről nagyértékű cikkeket közölt. amelyet egy egész szemeszteren át az íróasztalában tartott. George Edward Stanhope Molyneux SN: Angol egyiptológus.e. Cambridge-ben tanult. amikor a dekán Geb házában tartózkodik. Egy alkalommal Carnarvon Edward Trotmannal. (i. 26-án született.) CAMELUS (lat.28–1923..) KANÓPUSZ CANOPUS (ang.filo.e. BT: Egyiptom-utazó CALLIMACHUS OF CYRENE (ang. júl. 1895. Az Augustus néven császárrá koronázott Augusztusz saját kultuszát hirdette benne. 100. CAIUS JULIUS (i.) CARDIA (lat. Julius SN: VII. 85–i.

amely Anubisz pecsétjével volt lezárva. De egy év múlva már le is kellett mondania. Ezt csak majdnem 3 héttel később ásták ki. Állás nélkül marad. BT: angol egyiptológus régész NT: Carter.márc. Tutankhamon sírja. 1922. néhány tárgy mégis megmaradt. jún. a kairói múzeum felügyelője kinevezte az ókori gyűjtemény egyik felügyelőjévé.GEORGE EDWARD STANHOPE MOLYNEUX HERBERT MUNKATÁRSAI SN: Titkára volt Bethell.7–) Herbert. november 4-én Carter megtalálta az első jelet. A kígyó felkúszott a kalitkához. amelyet hivatalosan 1923.3. Fiuk: Henry George Alfred Marius Victor Francis Herbert.) Wombwell.) Davis.3. BT: ásatás CARNEGIE MUSEUM OF NATURAL HISTORY (ang. 17-én nyitottak meg. BT: múzeum AD: 4400 Forbes Avenue. és 1907-ben alkalmazza Cartert. 28.) CAROB-POD (ang.–1939.) GUBÓJA CARPENTER (ang.24–1890. Theodor Monroe (1837–1915) Petrie. Evelyn Leonora Almina (1901. és elpusztította a szerencsétlen madarat. mely a többi régész számára törmelékrakodóként szolgált. 6.máj. PA 15213 Tel. a kedvenc kismadár kénytelen volt farkasszemet nézni egy kobrával.org CARNELIAN (ang.28–1923.jún. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866. November 4-én hajnalban az első lebontott kunyhó alatt a csapat vízhordó fiúja lépcsőfokokat talált. 8) CAROB POD (ang.26. 26–1923.3131 cmnhweb@carnegiemuseums. GEORGE EDWARD STANHOPE MOLYNEUX HERBERT HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Henry Howard Molyneux Herbert (4. Edward CARNARVON. BT: Carnarvon. feb.622. márc. 1917-ben a háború miatt félbeszakadnak az ásatások. Almina Victoria Marie Alexandra hozzátartozói NT: Carnarvon. ápr. George Edward Stanhope Molyneux Herbert munkatársai Carnarvon.) (1. 6 heti ásatás jutalma mindössze egy macskamúmia volt.) 97 . hogy az „aranymadár” szerencsét hoz. jun. BT: Carnarvon.) (1. jún. júl. 9. hogy finanszírozzon még egy ásatási szakaszt. hogy rábukkantak volna a sírra.–1924. 5.nehézségekkel küszködött. de nem elégedett meg a másolói és akvarellista munkákkal. Andrew Herbert. Lady Herbert. Tutankhamonét. ahol a páratartalom szinte sosem emelkedik 40% fölé.–1939. dinasztia valamennyi uralkodóját a Királyok Völgyében temették el. Hitték. GEORGE EDWARD STANHOPE MOLYNEUX HERBERT CARNARVON THÉBAI ÁSATÁSAI (1906) SN: Carnarvon 1906-ban kezdett ásatni Nyugat-Thébában Sir William Garstin segítségével.jún. jan. mert Carter beavatja elgondolásaiba – a 18. 1939-ben névtelenül. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866.) CARNEOL (ném.) CARRYING CHAIR (ang. 3–1942. Felesége: Almina Victoria Marie Alexandra Wombwell. Pittsburgh.) NT: Five Years’ Explorations at Thebes (1912) CARNARVON. Henry George Reginald Molyneux Herbert Lord (1898–) Stanhope.) NT: Burghclere.) NT: Bethell. Öccse: Andrew Herbert. Annál is inkább. A harmadik télen már ásatásokat végzett.) SN: Brit régész. Ebben az időben Carternek volt egy kanárija.jún.2.26. Néhány nappal viszont azelőtt. máj.9. Ekkor még az ásatásról nem sok fogalma volt. mégsem akar visszatérni Angliába.jan. 1918-ig kell várniuk. Howard munkatársai Carter. 1890 óta dolgozott Egyiptomban: egyiptomi pályafutását 17 évesen rajzolóként és akvarellistaként kezdte Sir Flinders Petrie mellett. 1906-ban Maspéro összeismerkedik Lord Carnarvonnal.) CARNEGIE TERMÉSZETTÖRTÉNETI MÚZEUM (USA) CARNEGIE TERMÉSZETTÖRTÉNETI MÚZEUM (USA) UF: Carnegie MUseum of Natural History (ang. hanem rövid idő alatt megtanulta a hieroglifikus írást. George Edward Stanhope Molyneux Herbert könyvei CARNARVON. Earl of Carnarvon) Anyja: Evelyn Stanhope. mivel nem tudott megbékélni az ásatásokat látogató amatőrökkel. és szakavatott kutató.) Tutankhamon sírja CARTER. Nővére Lady Burghclere. így november 1-én újra kezdődtek a munkák. Henry George Alfred Marius Victor Francis hozzátartozói Wombwell.) SN: Walton Hallban található múzeum. HOWARD MUNKATÁRSAI BT: Carter. Henry George Alfred Marius Victor Francis (1898. William Trotmann.nov.cartens2@sympatico. Ő kiváltja az ásatási engedélyt. Henry Howard Molyneux (1831. 5) (1866. 32) CARSTENS. egyetlen kivételével: ez pedig a fiatal fáraó. általános közöny közepette hunyt el. 412. a munkások az esetet szerencsétlen előjelnek tekintették.) KARNEOL KARNEOL KARNEOL FORGÓPÁNT RAGADOZÓ EMLŐS SZENTJÁNOSKENYÉRFA GUBÓJA SZENTJÁNOSKENYÉRFA (1. jún. ápr. A napvilágra hozott kincsek nagy része a Kairói Egyiptomi Múzeumba került. amely Tutankhamon sírjának meglétét bizonyította. Howard (1873.) CARNEOLUS (lat. egyiptológus lett.) SZENTJÁNOSKENYÉRFA ÁCS FAMEGMUNKÁLÓ ESZKÖZ HORDSZÉK CARPENTRY TOOL (ang.GEORGE EDWARD STANHOPE MOLYNEUX HERBERT KÖNYVEI BT: Carnarvon. PATRICK BT: egyiptológus AD: patrick. 1920-ban leállították az ásatást. Korán kezdett egyiptomi archeológiával foglalkozni.aug. mikor Gaston Maspéro. 28.15–) Herbert. Richard (–1929) Garstin. aki szenvedélyes egyiptológus. A felfedezés fokozza a lord lelkesedését. Howard könyvei RT: Carnarvon. Két gyermekük született. William Matthew Flinders (1853. melyet a munkabrigád is nagyon megszeretett.) Porchester. ő fedezte fel a legnagyobb érintetlen sírt. Mire mindketten felkészülnek a nagy munkára. 1922-ben Carter kijárta Carnarvonnál. 1912-ben kutatási jogokat kap Masperotól. LORD CARNARVON. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866. főleg a párás angliai telek idején. ápr. Mivel a kobra a fáraók kígyója. Mindegyik sírt fel is fedezték. aki Carnarvon után néhány héttel halt meg. Kilenc éve dolgozott már Egyiptomban. mert megvárták Carnarvon és lánya érkezését. George Edward Stanhope Molyneux Herbert hozzátartozói Carnarvon.ca CARTER. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866. Lányuk Evelyn Leonora Almina Herbert. Halála után nem sokkal az őt ápoló nővér is meghalt. Ők ketten és munkacsapatuk már az első évben feltárnak egy hercegi sírt a 17.jan.) ĈARNIRO (esp. kitör az első világháború. BT: amatőr egyiptológus angol egyiptológus Herbert. 17) (1. az uralkodás jelképe. Swaffhamban (Anglia) született és Londonban halt meg. 27. egy gazdag magánemberrel. 2. 15) CAROB TREE (ang. A Carter által kijelölt terület abba az övezetbe tarozott. HOWARD (1874.–1924.) CARNIVORA (lat. Alkonyatkor eljutottak az ajtóig.–1924. Evelyn (–1875. Almina Victoria Marie Alexandra (–1929) CARNARVON. Seikh Abd el-Gurna tetején kapott egy területet. dinasztia idejéből. 26. Ez volt Tutankhamon sírja. melyet ugyan már kifosztottak. 1903-ban első ízben töltötte a telet Egyiptomban. jún. Több ezer köbméter földet mozgattak meg kézi erővel.

es KASSZIA CSATTOGTATÓ TÁNCOS CAVIGLIA. BT: angol egyiptológus régész CAT SCANNER (ang. BT: obeliszk 98 .) CAT (ang.) CARTOUCHE CARUM CARVI (lat.) CEMETERY 500-900 (ang.) MENNYEZET SZTÉLÉ TEMETŐ.) CÉDRUSOLJAS MUMIFIKÁCIÓ SN: A cédrusolajat a végbélen keresztül bejuttatták a hasüregbe. amely lejegyzi a korai dinasztiák fáraóinak krónikáját.) ÓKORI EGYIPTOMI TANULMÁNYOK KÖZPONTJA CENTRAL PARK OBELISZK SN: Kleopátra tűjének a párja. The (1923–1933) CARTONNAGE (ang. El (2002) Predynastic Period in Egypt. aki szintén egyiptológus. Juan Jose (1944. így a testből csak a csontok és a bőr marad meg. 27–1935. szandálok talpaként.) cédrusfa SN: A cédrusfát importálták a legkorábban Libanonból és Szíriából.) CASTANET DANCER (ang.) CASTEL. bútorkészítésnél.) KARTONÁZS KÖMÉNY FOGSZUVASODÁS KARTUS CAULFEILD. BT: mumifikáció CEILING STELAE (ang.) CÉDRUS LIBANONI CÉDRUS CÉDRUS LIBANONI CÉDRUS LIBANONI CÉDRUS LIBANONI CÉDRUS CEDAR OF LEBANON (ang.) KASSZIA CASSIA CORYMBOSA (lat.NT: Bethell.–1939. A Tutankhamon sírjában talált számos bútor is cédrusfából készült. BT: fenyő NT: libanoni cédrus CÉDRUSFA CÉDRUS LIBANONI CÉDRUS CEDRUS LIBANI (lat. El (1996) Imágenes del Antiguo Egipto (1980) Nuevas imágenes del Antiguo Egipto (1989) Orígenes del Monoteismo Hebreo (1966) Período Predinástico en Egipto. GEORGE (1869–) SN: Az Ozireion hosszú folyosóját részlegesen ő tisztította le. The (1902. Gardnerrel tárta fel a legrégibb földműves közösség lakhelyét Fajjúmban. aug. 1817-ben mancsai között talált egy gránitsztélét. sor. George (1869–) NT: Temple of the Kings at Abydos. okt.) (1.) CAVALRY (ang.9. JUAN JOSE (1944. ALGERNON THOMAS ST. Arthur Cruttenden (1874–1928) White. Ma New Yorkban a Central Park közepén áll. BT: uruguayi egyiptológus NT: Castillos.) cedarwood (ang. 7000 CATON-THOMPSON. ELISA BT: egyiptológus AD: ecastel@arrakis. ALGERNON THOMAS ST. E másolaton maradt fenn a 13. GEORGE KÖNYVEI BT: Caulfeild.) CATLIKE (ang. A núbiai magyar expedíciót ő vezette. okt.) CÈDRE DU LIBAN (fr. Riveraban (Urugváj) született.2. Howard (1873. BT: magyar egyiptológus RT: núbiai magyar expedíció CASTILLOS. Richard (–1929) Breasted. BT: egyiptológus NT: Caulfeild.) CEMETERY 7000 (ang.) CAT SZKENNER CAT SZKENNER UF: cat scanner (ang.) ÓKORI EGYIPTOMI TANULMÁNYOK KÖZPONTJA CEDAR (ang. 17) CASARIEGO. ami miatt a szfinxet Hafrénak tulajdonítják. amelyben egy Haf szótagocska szerepel.–) SN: Az Urugváji Egyiptológiai Intézet igazgatója. W. BT: régészet RT: gizehi szfinx CAZENEUVE. majd eltávolították belőle.) CÉDRUS CÉDRUS UF: cedar (ang.) CEDR LIBANSKI (len. 18. Evelyn CARTER.) SN: Ezt használják a modern orvosok a csontszerkezet és más szövetek vizsgálatára múmiáknál. Douglas Hall Hauser Lafleur Lucas.) Burton.) NT: Tomb of Tut-Ankh-Amen.–) NT: A reappraisal of the published evidence on Egyptian Predynastic and Early Dynastic cemeteries (1982) A study of the spatial distribution of large and richly endowed tombs in Egyptian Predynastic and Early Dynastic cemeteries (1983) Catálogo de piezas originales en el Museo de la Sociedad Uruguaya de Egiptología (1990) El Arte Egipcio (1973) Egipto Faraónico.) CEDRUS (lat. 2. GIOVANNI BATTISTA (1770–1845) SN: Henry Salt szolgálatában állt. JORGE BT: urugváji egyiptológus CASSIA (ang. és hosszú tanulmányt írt Kheopsz1-fáraó piramisáról.) CENTAUREA (lat. 1881-ben ajándékozta Egyiptom az Egyesült Államoknak. ezután 70 napig nátronban áztatták. 8) A cédrust felhasználták az építészetben. aki E. 500-900 TEMETŐ. El (1996) Estudios Históricos (1994) Hombre y la Religión. JUAN JOSE KÖNYVEI BT: Castillos. MARIUS (1839–1913) SN: Gaston Maspero barátja volt. BT: gyűjtők CEDAE (röv.) CEDARWOOD (ang. 1989) CAUSEWAY (ang. és a hatalmas szobrot részben ki is ásta a homokból. George könyvei RT: Ozireion CAULFEILD. Algernon Thomas St. akinek Maspero az akhmimi ásatásából Taoszir koporsóját ajándékozta oda.(1.) RICINUSOLAJ MACSKA MACSKAFÉLE CEDRO DEL LÍBANO (spa. 18.) AD: juancast@yahoo.) SZARVASMARHA KENOTÁFIUM BÚZAVIRÁG CENTER OF DOCUMENTATION AND STUDIES ON ANCIENT EGYPT (ang. Juan Jose könyvei RT: Urugváji Egyiptológiai Intézet (Uru. James Henry (1965. A palermói kő.) Cedrus (lat. hogy a húst és a beleket is kimossa.máj. The (2002) Una momia egipcia de la Baja Epoca en el Museo Arqueológico Palacio Taranco de Montevideo (1980) CASTOR OIL (ang.márc. Caviglia a gizehi szfinxnél is végzett ásatásokat. HOWARD KÖNYVEI BT: Carter. 125) CASTIGLIONE LÁSZLÓ SN: Felesége Varga Edith. GERTRUDE (1888–1985) SN: Brit ősrégész kutatónő. amelyről Thomas Young készített másolatot. dec. Algernon Thomas St.) CENOTAPH (ang. Harry (1879–1940) Derry.) (1.com CASTILLOS.) CAVETTO CORNICE FELJÁRÓ LOVASSÁG HOMORÚ PÁRKÁNYZAT CARIOUS CAVITY (ang. Alfred Mace. számos bizonyítékot nyújt erre. BT: szkenner CATTLE (ang. Ennek az olajnak olyan erős a hatása.

) CERKÓFMAJOM CERCOPITHECUS PATAS (lat.) HAEMUASZET4 KHALKOLITIKUM (i.e. Dimitri Zivie. amely nagy hatást gyakorolt kisöccsére. s bánatában felcsapott kereskedőnek.dec.) CEREMÓNIA GABONAFÉLE SZERTARTÁS KEPHRÉN (i. JAROSLAV (1898–1970) SN: Az oxfordi egyetem egyiptológia professzora. BT: vízmentes karbonátok pótanion nélkül CESARION 14 PTOLEMAIOSZ. (1. Élete munkájával végül is megfejtette a hieroglif írást. s minden kapcsolatát latba vetette. Különösen a hieratikus szövegek olvasásában és kritikai magyarázásában jeleskedett. FRANÇOIS JOSEPH (1817. JACQUES-JOSEPH FIGEAC (1778–1867) CHAMPOLLION.) CHAEMTERI (ném.17. BT: francia egyiptológus NT: Chabas.) CEZARION CHA (ang.–1882. BT: egyiptológiai szervezet NT: Centre National des Recherche Scientific munkatársai RT: Empereur. François Joseph (1817. Felfedezését 1822.) CHAEMOPET (ném.) SN: Francia tudós.) CHABAS FERENC CHABAS.23.17. BT: Champollion. Jean François könyvei CERUSSZIT UF: cérusite (fr. aki egyiptomi művészettörténettel foglalkozott.) NT: Égyptologie. Károly király és a toscanai kormány által szervezett expedíciót. amellyel üvegpasztát vagy színes köveket illesztettek fémalap mélyedéseibe.) CERCOPITHECIDAE (lat.2.RT: Kleopátra tűje CENTRE DE RECHERCHES EGYPTOLOGIQUES DE LA SORBONNE (fr. aki 11 évesen határozta el. hogy Napóleon őt is magával vigye az 1798as egyiptomi hadjáratra.) CHABAS. 4500– CERCOPITHECUS AETHIOPS (lat. Jean-François munkatársai Champollion. 27-én közölte a párizsi akadémiával. en Palestine au quatorzieme siecle avant notre ere (1866) CHABECHNET (ang. 1o.) 3300) CHALK WHITE (ang.2.máj.) CHAMBERLAIN (ang. CAESARION (i.) CHAEMWASET (ném. Antropológiai kutatások vitték az egyiptológia mezejére. 44–30) KHA HAFHUFU CHAAFCHUFUI (ném.) SORBONNE EGYIPTOLÓGIAI KUTATÁSI KÖZPONT (Fro.) CERUSSIT CERUSSITE (ang. 18. L’ (1876–1880) Les papyres hieratiques de Berlin (1864) Mélanges égyptologiques (1862–1873) Recherches pour servis à l’histoire de la XIXme dynastie (1873) Une inscripton historique du regne de Séti I (1856) Voyage d’un Égyptien en Syrie. Sucursal 48 (B). BT: egyiptológus CÉRUSITE (fr.) fehérólomérc ólom-karbonát white lead ore (ang. JACQUES-JOSEF FIGEAC CHAMPOLLION.e.) 2 1 KHABEKHENET1 (ang. Az anglezit lebomlásából jön létre.) SN: Ékszerkészítő technika. Jean-Yves Empereur. majd összeesett. Alain CENTRE NATIONAL DES RECHERCHE SCIENTIFIC MUNKATÁRSAI BT: Centre National des Recherche Scientific NT: Leblanc.. 1824ben közreadja A régi egyiptomiak hieroglifarendszerének rövid összefoglalását. s öt napig eszméletlenül feküdt.–1882..e.jan. Közvetlenül hazatérte után meghalt. és 1828-ban a tudomány szolgálatában Egyiptomba küldték. 2. BT: francia egyiptológus NT: Champollion. 2558–2532) (i.) KRÉTAFEHÉR KAMARÁS CERKÓF BT: majom NT: fehérbarkójú cerkófmajom feketeorrú huszármajom CERKÓFFÉLE UF: Cercopithecidae (lat.) CNRS (röv.) SN: Kutatásainak igazgatói: Alain Zivie. 1448 Buenos Aires CERATONIA SILIQUA (lat. 620) BT: ékszerkészítés CHAMPOLLION.) CHAEMHET (ang.) cerussit cerussite (ang. Jean-Yves (1952–) Meeks. JACQUES-JOSEPH FIGEAC (1778–1867) UF: Champollion. s Ippolito Rosselini pisai professzorral együtt vezették a X. 1048 Buenos Aires CENTRO DE ESTUDIOS DE EGIPTO (Arg.4. 2520–2494) FEKETEORRÚ CHALCOLITIC PERIOD (ang. Örömében ezt kiáltotta: Je tiens l’affaire! (Megvan!) karját magasba nyújtotta. Jacques-Joseph előfizetője volt a Courier del’Egypte című folyóiratnak. szept. Dimitri Meeks. JEAN-FRANÇOIS (1790. 70. FRANÇOIS JOSEPH (1817.) CERUSSZIT CERUSSZIT CERUSSZIT CHAMPLEVÉ (fr.márc.–1832. Ebből értesültek először a Rozetti kőről. hogy megfejti a rosettei kövön található jeleket.) GALANDFÉREG PTOLEMAIOSZ. jan.) CENTRE NATIONAL DES RECHERCHE SCIENTIFIC CENTRO AMERICANO DE EGYIPTOLOGÍA (Arg. 17.) HUSZÁRMAJOM CEREAL (ang. en Phénicie.) SN: Vegyjele PbCO3. Jean François hozzátartozói CHAMPOLLION. 1523.e.e. Pályája során az egyik legbefolyásosabb és elismertebb filológus volt.) CHAFRA (óei. Ő készítette el az első egyiptomi szótárt. máj.–1882.) cerkófmajomféle BT: főemlős NT: cerkóf makákó pávián CERKÓFMAJOMFÉLE CERKÓFFÉLE ČERNỲ.) BT: egyiptológiai szervezet AD: Lavalle. 44–30) C-ES KORMEGHATÁROZÁS RADIOKARBONOS KORMEGHATÁROZÁS 99 . CAESARION (i. FRANÇOIS JOSEPH KÖNYVEI BT: Chabas. XV. XV.jan. Ő az egyiptológia megalapítója.) UF: Chabas Ferenc SN: Briançonban született és Versaillesben halt meg. Jean-François hozzátartozói Champollion.) KHAMTERI (ang. spa.) SZENTJÁNOSKENYÉRFA CERKÓFFÉLE FEHÉRBARKÓJÚ CESTODA (lat. Christian CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CENTRE NATIONAL DES RECHERCHE SCIENTIFIC CENTRE NATIONALE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (ang.máj.) CHAEMHET (ném. François Joseph könyvei RT: Harris 500 papirusz (BM: BM 10060) CHABAS.) CENTRE NATIONAL DES RECHERCHE SCIENTIFIC UF: Centre National de la Recherche Scientifique Centre Nationale de la Recherche Scientifique (ang.) KHA2 HAEMHET KHAEMOPET (ang. Az egyiptológia professzorává nevezték ki. Jacques-Josef Figeac SN: Jean François Champollion bátyja volt.) BT: egyiptológiai szervezet AD: Casilla de Correo No. ez azonban nem jött össze.

akivel i. a harmadik szöveg pedig egy könyvelés.) ÉNEKES AMON ÉNEKESNŐJE SZÉTHI. BT: dinasztia. CHENSUMOSE (ném. 2520–2494) KEPHRÉN PIRAMIS KHEPRA CHERHEM NOFEREFRÉ (i. své.23. 2558–2532) (i. 17) CHEFREN (ném.23.) AKHMIM (ang.) KÁPOLNA CHENTI-CHETI (ang. JEAN FRANÇOIS KÖNYVEI BT: Champollion. BT: hieratikus papirusz szerelmi költemény NT: Betegség szállt meg engem Elhaladtam háza előtt Fivérem kínozza szívem Gyorsan dobog a szívem Milyen jól tudja hajítani a hurkot! Páratlan nővér RT: Chester Beatty I (1931) Hórusz és Széth CHESTER BEATTY II PAPIRUSZ (BM: CBM 10682) BT: papirusz 100 .) SN: Kultuszának központja Létopoliszban volt.) KHAY (ang. Nékó felesége. BT: francia egyiptológus francia régész CHAWI (ném. valamint Hórusz és Széth legendáját tartalmazza. Pepi tábornokával Sasenet-tel tiltott homoszexuális viszonyt folytat.–1832.e.) NT: Monuments de l’Égypte (1835–1845) CHAMPOLLION’S NO.dec.e. Denderahban.) CHANCELLOR (ang. 2520– SEIKH ABD EL-GURNA CHEIKH ABD EL GURNAH (ang. 25.) SN: A 12.) SN: II.e.RT: Bartélemy. akik az Élet Házában dolgoztak. spa.) CHENTI (ném.) KHEOPSZ1 (i..e. A papiruszon található költemények sorrendben: Páratlan nővér. Betegség szállt meg engem.) SN: Krokodilisten. amely nagy hasonlóságot mutat Anpu és Bata3 történetével. BT: állatalakú isten CHENTI-IRTI (ang. Nestor Hyppolite Antoine (1804–1842) CHAMPOLLION.) CHENDU (cse. BT: pap CHERMES (ol.e. A rektón és a hátsó oldal egy részén egy mitológiai mese áll. 2589– 2566) (i.) FORGÓPÁNT PAPIRUSZ SZENTJÁNOSKENYÉRFA CHEPHREN PIRAMISA CHERCHEB CHERES (gör. BT: zenei jelrendszer CHESTER BEATTY I PAPIRUSZ SN: A dublini Chester Beatty Könyvtárban található. BT: istennő RT: alsó-egyiptomi nomosz.e.ch CHARACIDAE (lat. 10 (ang. Jean-François (1790.) CHERHEM UF: chercheb SN: A cherhemek magas rangú papok és orvosok voltak egyszemélyben. Elhaladtam háza előtt.e. Jean-François (1790. SÍRJA KANCELLÁR CHEMENU CHEMNIS HERMOPOLISZ AKHMIM (ang. 700-ból származik. de később sólyom alakúvá tették. alsó-egyiptomi nomosz istennője. I–III.dec.) PONTYLAZAC ALAKÚ PONTYLAZAC-FÉLE KHARGA OÁZIS HINTÓ HINTÓS CHARACIFORMES (lat. JEAN-LUC BT: egyiptológus AD: Jean-Luc. hol. 7. BT: papirusz CHASSINAT.chappaz@mah..) UF: Machenti-irti SN: A törvény és azonosították.márc. szerelmi költeményeket. NADINE BT: egyiptológus AD: ncherpion@ifao.) CHATRESS OF AMUN (ang.) NT: L’Hôte.) CHEMMIS (ang.) CHAY (ang. és Sasenet tábornok meséje RT: írótábla (KIM: OIM 13539) CHASSINAT II PAPIRUSZ (L) SN: A király és a szellem meséjének 4 észletét tatalmazza.ville-ge. BT: kos-isten CHERUEF (ném.net CHERTI (ang. A második szöveg egy ima a thébai istenekhez. své.) CHAPPAZ.) CHARUV (héb. 12.) CHAPEL (ang. legtöbbször tudósok is..) KHENTI (spa.) 2494) SAJT KEPHRÉN (i. EMILE GASTON (1868–1948) SN: 1901-ben Abu Roasban.) a rend sólyomistene.) KHAWI (ang. 2419–2416) CHARIOTEER (ang.) CHEST (ang.e. Jean-Jacques (1716–1795) hieroglif írás hieroglif írás megfejtése Rozetti kő (BM: EA 24) CHAMPOLLION. Kosként vagy kosfejű emberként ábrázolták.) (1.4.egnet. CHEOPS (ang.e. Ramszesz idejéből származik. BT: állatalakú isten CHENTKAUES (ném.–1832.) CHEIRONÓMIA UF: kézjel SN: A hanglépések kézzel történő levegőbe rajzolásával a dallam lejtésére utalnak. amelyben II. papiruszai NT: Pepi. II.4. A történet a Delta keleti területén játszódik Héliopolisz és Hórusz útja között. V.e.e.dec. (i.) CHENTIAMENTIU HONSZUMESZ2 CHONTAMENTI (ang. Jacques-Joseph Figeac (1778–1867) CHAMPOLLION...márc. ném. Jean-François (1790. 2604–2581) (i.fr CHERPION.e. Gyorsan dobog a szívem.) NT: Champollion. hozzátartozói CHEESE (ang. II. 2460–2453) (i.) KHERUEF LÁDA CHEDEBNITJERBONE (ang. II. 2177) BT: dinasztia.–1832. spa. 2558–2532) (i. Milyen jól tudja hajítani a hurkot!.) KARMAZSINTETŰ CHERMETTE. i. MICHELE BT: egyiptológus AD: michele. BT: papirusz CHASSINAT III PAPIRUSZ SN: 3 szöveget tartalmaz.23. Hórusszal HENTKÁWESZ.) CHASSINAT I PAPIRUSZ (L: E 25351) (1.) CHANTRESS (ang. 2181–2173) fáraó CHENSIT (ang. 18) SN: Egy kétes hitelességű mese 4 részlete található rajta.) (i.chermette@mom. (1. 2551–2528) CHEPERA CHEPHREN CHEPRE KHEPRA KEPHRÉN (i. 626-ban házasodott össze. 18) Kb.4. A halottak komphajósa és a fáraók sírjainak védője. Fivérem kínozza szívem. JEAN-FRANÇOIS MUNKATÁRSAI BT: Champollion.) CHARGA OASIS CHARIOT (ang. BT: királyi feleség Nékó.) CHARLESWORTH. Aszjútban és Meirben végzett ásatásokat.e..márc. JEAN-FRANÇOIS HOZZÁTARTOZÓI BT: Champollion.) CHARTA (lat. DOROTHY (1927–1981) BT: régész CHARNEIRA (por.

spa. 13) CHICON (fr. ném. papiruszai hieratikus papirusz RT: Kenkhepesef CHESTER BEATTY VIII PAPIRUSZ (BM: CBM 10688) SN: Deir el-Medinéből származik 1928-ból. papiruszai hieratikus papirusz RT: Kenkhepesef CHESTER BEATTY XIX PAPIRUSZ (BM: CBM 10699) BT: papirusz CHESTER BEATTY KÖNYVTÁR (Ír. 2589–2566) (i.e. az eleje és a vége hiányzik.) CHOIAK CHONS CHONSZ FŐORVOS KASSZIA KASSZIA ORVOSOK FŐNÖKE FŐFELESÉG CHINESE CINNAMON (ang. sorában azt írja le. BT: méreg 101 . Dublin Castle. cse.) (1. BT: dinasztia.) CHISELLER (ang. dinasztiabeli papirusz. dinasztiabeli papirusz.e.e. Chicago. 8) CHIEF PHYSICIAN (ang.) PORCOS VÉRTESHAL CHNUMMOSE (ném.e. 19-20.) GERINCHÚROS GERINCHÚROS CHOUFOU (ang. A végbélnyílás betegségeivel foglalkozik. 19.) CHNUM (ang. 111 South Michigan Avenue. HENRI SN: A Karnaki Amon-templomnál 1925-ben 25 kolosszális Ekhnaton és Nefertiti1 szobrot ásott ki. BT: egyiptológiai szervezet AD: Art Institute of Chicago. BT: dinasztia. BT: kutya-isten CHORDADIEREN (hol.) CHIEF WIFE (ang. H. amelyet Kenkhepesef írt. 19.. 2604–2581) (i. 21) ORVOSOK FŐNÖKE CHIEF OF DOCTORS (ang.) CHISELER (ang. dinasztiabeli papirusz. 2589–2566) (i. Karl Richard könyvei CHRYSIZON SKHYSTON CHRYSOCOLLA (ang.e.) CHIEF JUSTICE (ang.) SN: Itt található Paankhenamun koporsója.. amelyet Kenkhepesef írt. 2551–2528) CHRIST’S THORN (ang. Kaliforniában tervezték spanyol stílusban.) CHORDATA (lat.) CHUFU (ang. 41 önálló részből áll. BT: dinasztia.) CHRONOLOGY (ang. Egy oldalból áll papirusz.) CSICSERIBORSÓ LEGFŐBB BÍRA KIRÁLYI KÖTÖZŐSALÁTA CHIEF OF COURT PHYSICIANS (ang. papiruszai hieratikus papirusz orvosi papirusz RT: Kenkhepesef CHESTER BEATTY VII PAPIRUSZ (BM: CBM 10687) SN: Deir el-Medinéből származik 1928-ból. BT: egyiptológiai könyvtárak AD: The Chester Beatty Library. Az épület a Chicagoi Egyetem Keleti Intézetének luxori központja. BT: francia régész CHFW (óei.) CHUFA FLATSEDGE (ang.) ISZAPSÁS ISZAPSÁS ISZAPSÁS AURIPIGMENT KRIZOKOLLA CHEVRIER. A harmadik rész migrénre nyújt orvosi ellenszert. és 20. amely az 5-9. 20. 19.e. 2551–2528) CHICAGO HÁZ UF: Chicago House University of Chicago (ang. amely inkább mágikus természetű. dinasztiabeli papirusz.) CHUFA SEDGE (ang. 2551–2528) CIÁN SN: Keserűmandulából vonták ki.) KHOIAK HONSZU HONSZU1 CHONDROSTEI (lat.. 20. 2589–2566) (i. 19. amelyet Kenkhepesef írt. 2604–2581) (i.CHESTER BEATTY III PAPIRUSZ (BM: CBM 10683) BT: papirusz CHESTER BEATTY IV PAPIRUSZ (BM: CBM 10684) BT: papirusz NT: tudós írnokok. papiruszai hieratikus papirusz RT: Kenkhepesef CHESTER BEATTY XI PAPIRUSZ (BM: CBM 10691) BT: papirusz CHESTER BEATTY XIII PAPIRUSZ (BM: CBM 10693) BT: papirusz CHESTER BEATTY XIV PAPIRUSZ (BM: CBM 10694) BT: papirusz CHESTER BEATTY XV PAPIRUSZ (BM: CBM 10695) SN: Deir el-Medinéből származik 1928-ból. BT: egyiptológiai szervezet NT: Chicago Ház Egyiptológiai Könyvtára CHICAGO HÁZ EGYIPTOLÓGIAI KÖNYVTÁRA SN: A Chicago Ház büszkélkedhet a világ egyik legnagyszerűbb egyiptológiai könyvtárával és fennállásának jelentős ideje alatt a kutatói behatóan foglalkoztak a 19. 60603-6404 CHICKPEA (ang. Rockefeller.) CHIROPTERA (lat.) CHINESE CASSIA (ang. 21×135 cm hosszú. A papirusz elején számos skorpió elleni instrukció olvasható. amelyet Kenkhepesef írt. kutyaként vagy sakál alakban ábrázolták.) LÁBAKON ÁLLÓ LÁDA KHETI SN: 1920-ban építtette J. BT: dinasztia. 19.) CHETI (ang. Illinois. BT: dinasztia. Breasted és John D.e. amelyet Kenkhepesef írt. A papirusz elejét egy másik írnok korrigálta és széljegyzetekkel látta el. papiruszai orvosi papirusz RT: Kenkhepesef CHESTER BEATTY VI PAPIRUSZ (BM: CBM 10686) SN: Deir el-Medinéből származik 1928-ból. dinasztiák műemlékeivel.) SN: Dublinban található Írországban. 2604–2581) (i. Az BT: Lepsius.ie CHEST ON LEGS (ang.) CHRIST-THORN (ang.) CHISEL (ang.) CHONTAMENTI (ang. Ez a könyvtár tartalmazza a Chester Beatty papiruszokat. BT: Chicago Ház egyiptológiai könyvtár CHICAGO HOUSE CHICAGO HÁZ CHICAGOI MŰVÉSZETI INTÉZET (USA) UF: Art Institute of Chicago (ang.) KHEOPSZ1 (i. hogyan csillapítható a szomjúság. Ireland Tel: +353 1 4070750 Fax: +353 1 4070760 E-mail: info@cbl.) KHEOPSZ1 (i. papiruszai dinasztia. 19.e.) (1.e. A CHESTER BEATTY V PAPIRUSZ (BM: CBM 10685) SN: Deir el-Medinéből származik 1928-ból.) KRISZTUSTÖVISFA KRISZTUSTÖVISFA KORSZAK CHRONOLOGIE DER AEGYPTER (1849) UF: egyiptomiak kronológiája.) CHUFA (ang. dinasztiabeli papirusz. avagy kutya fejjel és szarvakkal.) KHEOPSZ1 (i.) DENEVÉR KŐFARAGÓ KŐFARAGÓ VÉSŐ HNUM KHNUMMOSE (ang.) UF: Chentiamentiu SN: A Nyugat Földjének és a halottak istene. Dublin 2. 20. 19.) (1.

) CLERGY (ang.) COBRA GODDESS (ang.) FAHÉJ CLAYOVÀ.) CENTRE NATIONAL DES RECHERCHE SCIENTIFIC COBALT BLUE (ang. az első egyiptomi orvosi iskola alapítója. MADELEINE E.) COCHINELLE-TETŰ KOBALTKÉK UADZSET1 KARMAZSINTETŰ KARMAZSINTETŰ KARMAZSINTETŰ TEKNŐSPAJZSTETŰ-FÉLE CIPÉSZMŰHELY BT: műhely NT: Montuneferi műhelye RT: cipész CIPPI (ang. JANE BT: cseh egyiptológus AD: Czeh Republic.) KÖZÉP-EGYIPTOMI NYELV ANYAROZS SZFALERIT CINÓBER FAHÉJFÉLE KASSZIA FAHÉJ FAHÉJ CINÓBER CINNAMOMUM (lat. a legfontosabb higanyérc (vegyjele: HgS). görög és római gyűjteménnyel rendelkezik.) (1.) AGYAG AGYAGEDÉNY CLAY VESSELS (ang. 7–1868. Ők készítették a zsákokat.) PERPAUT LÁDÁJA 102 . 620–621) BT: rómaiak öltözete CLAY (ang.) (1.) HÓRUSZ-SZTÉLÉ CODY.) CINNAMOMUM VERUM (lat.) SN: Narancsos vörös szín. Belgium Tel.arts.) (1. amelyet cinóberporból állítottak elő. de használták ajakrúzsba is.) CINNABARIT GÓLYAALAKÚ TJANENHEBU (ang. KLEOPÁTRA. BT: vörös RT: cinóber CINQUANTENAIRE MÚZEUM (Bel.) CINNAMOMUM CASSIA (lat.nyu. 13) WC-ÜLŐKE CLOSTRIDIUM TETANI (lat.) PHILOPHATOR (i.: 02/7417211 CINTÁNYÉR SN: A cintányérokat spárgával kötötték össze.ac.) CICKÁNY-MÚMIA BT: állatmúmia CICONIIFORMES (lat.) COCCUS ILICIS (lat.) BT: hasadtujjú emlős NT: macskalábú mongúzalakú CICA MACSKA DÍSZVÁGÁS CICATRIZATION (ang. VI. ANTOINE-BARTHELEMY (1793.) (1. 2100–) CLAVICEPS PURPUREA (lat. WILLY BT: egyiptológus AD: clarysse@onyx. 29) BT: növényi élelem MÁJZSUGORODÁS GÖRÖGDINNYE CSATTOGTATÓ CIRRÓZIS CITRULLUS LANATUS (lat.) SN: Mély sebbe jutva tetanuszt okoz.) SN: Egyiptomi.) CLAVUS SN: Bíborvörös csík a római tunikán.) cinnabarit fekete cinóber higany-szulfid lac vaccae nigrae (lat.) (1.) COCCUS BAUHINI (lat. Róla nevezték el Kairó legidősebb utcáját is.) CLAPPER (ang. Càslavskà 1. BT: mesterség NT: Montuneferi sarukészítő CLEOPATRA SN: 1875-ben ezzel a hajóval szállították Alexandriából Londonba Kleopátra tűjét. skarlátvörös színű ásvány. BT: múzeum AD: Parc du Cinquantenaire . BT: hangszer CIPÉSZ SN: Memphiszben több száz könyöknyi külön negyedük volt a cipészeknek és tímároknak.) UF: Musée du Cinquantenaire (fr.) NAGY KUTYA CNRS (röv.) CILICICAN FIR (ang. 9) CINNAMOMUM ZEYLANICUM (lat. 620) BT: ékszerkészítés CLOSET-STOOL (ang. 27) CLEAR VARNISH (ang.e.Vinohrady CLEAN WOUND (ang.) COCCIDAE (lat.kuleuven. 17) STERIL SEB ÁTLÁTSZÓ LAKKOK CINÓBER UF: cinnabar (ang. amellyel üvegpasztát vagy színes köveket illesztettek fémalap mélyedéseibe. BT: gyűjtő CMA (röv. amely halálos mérgezést is okozhatott. BT: endospóra CLOT-BEY.) CIENNEHEBU (ang.) HÓRUSZ-SZTÉLÉ CIBETMACSKAFÉLE UF: Viverridae (lat.CIÁNHIDROGÉN KÉKSAV CIPPUS (ang.) KORIANDER KILIKIAI JEGENYEFENYŐ KILIKIAI JEGENYEFENYŐ KILIKIAI JEGENYEFENYŐ CIPRUSFÉLE BT: fenyőalakú NT: boróka CIRCUMCISIÓ CIROK KÖRÜLMETÉLÉS KÖRÜLMETÉLÉS CIRCUMCISION (ang.) PAP KLEOPÁTRA. 130 00 Praha 3 .) SN: Orvos volt.) (i.) CIGÁNYPETREZSELYEM CLARYSSE.(1. tegezeket.) Zinnober (ném.) CINK-SZULFID CINNABAR (ang. A piros tinta tartalmazta ezt az anyagot. KLEOPÁTRA TŰJE CLOISONNÉ (fr. BT: tengerjáró hajó RT: Kleopátra tűje CLEOPATRA VI TRYPHAENA (ang. 28.edu COFANETTO DI PERPAUT (ol.) SN: Ékszerkészítő technika.) SN: Gyémántfényű. A mesterséges cinóbert higanyból és kénből készítik. pajzsokat és a szandálokat.) CILICICA FIR (ang. 51–30) CLEOPATRA’S NEEDLE (ang. nov. VII. BT: festékanyag szulfid RT: cinóber vörös CINÓBERVÖRÖS UF: vermilion (ang.) Usifur Usufur vaccae nigrae (lat.) CLEOPATRA VII PHILOPHATOR (své.be CLASSICAL EGYPTIAN (ang. mezopotámiai.) vermillion (ang.) CINNAMON (ang. 1000 Bruxelles. melyet a római kori Egyiptomban a rómaiak viseltek.e. (1. BT: egyiptológus AD: mec7151@is2.) CILICIAN FIR (ang. Egyiptomi műkincs gyűjteményéből vásárolt a Louvre. aug.

BT: napóleoni expedíció tagjai COONEY.) (1. BT: egyiptológus COPPER (ang.) COPPER DRILL (ang. inkább a hermetikus hagyományba való beavatásról van szó. Raymond O. 1831. a keltető. Az obeliszket a Luxor2 nevű hajó szállította 136 fős személyzet irányításával. Faulkner.ac. 1988.) COPPER SAW (ang. 75231 Paris Cedex 05.) CONCORDE OBELISZK ALAPZATA (L: D31) SN: Az obeliszk eredetileg egy 159 cm magas.) CONCISE DICTIONARY OF MIDDLE EGYPTIAN. une novelle hypothèse. EL.) BT: Frankia baktériumfaj NT: mikobaktérium CORMOBIONTA (lat.) COPTIC (ang. addig ismeretlen eljárásokat figyelt meg.ac. Ezek az értekezések – ha töredékesek is – világosan jelzik. LA (spa.) CONSTIPATIO (lat.sun. Oxfordban adták ki.) ANPU ÉS BATA3 CONTÉ.) CONSANGUINEOUS MARRIAGE (ang.e. LE (fr. 1976. 1996. (1905–1982) SN: 1947–1963-ig volt a Brooklyn Múzeum kurátora. SN: A Liverpooli Egyetemen előadó. A Corpus Hermeticumban csak néhány mű van.) KŐRISFA DARU KÖZEMBER ÉSZAKI PETYMEG SZILFA HADSEREG HADSEREG EMLÉKSZKARA–BEUSZ COPPER CARBONATE (ang. BT: Faulkner.) PSENT COMES SARGITIONUM SACRARUM SN: A papiruszgyárak e tisztségviselő felügyelete alatt álltak a bizánci időkben. 1550 körül fejtették ki egy asszuáni bányából ezt a gránittömböt. mint pl. 18) HÁZASSÁG CONSORT (ang. hogy itt nem magáról Hermész személyes tanításáról.) COMA BERENICES MEMNON-KOLOSSZUSOK MEMNON-KOLOSSZUSOK GALAMBFÉLE GALAMBALAKÚ HADSEREG BERENIKÉ FÜRTJEI COLOSSI OF MEMNON (ang.uk Tel. Az új alapzatot az obeliszk felállításának eseményei díszítik.) COMMON CRANES (ang.) COMPOSITAE (lat. 9) FELSŐ EGYIPTOMI NOMOSZ. hogy valamely beavatás oktató művei. BT. 1986. 2002) UF: FCD SN: Szerzője Raymond O. Place Marcelin-Berthelot. könyvei CONCORDE OBELISZK SN: A párizsi Concorde téren álló obeliszk eredetileg III. Philippe könyvei COLLOMBERT. A gyűjtemény általában a Corpus Hermeticum neve alatt ismeretes. amely a konvencionális katekizmus stílusnál magasabb nyelvet használ.) COIFFURE (ang. BT: alapzat Concorde obeliszk CONCUBINE (ang.a.) CONIUM BÜRÖK CONIUM MACULATUM CONQUEST OF JAFFA (ang. Túlnyomó részük inkább kései gnosztikus iratnak látszik. 325 cm hosszú hím páviánokkal díszített alapzaton állt. 1972.) BT: egyiptológiai iskola AD: 11. főként dialogizált értekezés maradt fenn.) COLUMBIFORMES (lat.) ÁGYAS TOBOZOS TOBOZOS FOLTOS BÜRÖK JOPPA BEVÉTELE JOPPA BEVÉTELE VÉRFERTŐZŐ CONIFEROPHYTA (lat.) (1. PHILIPPE KÖNYVEI BT: Collombert.) KOPORSÓSZÖVEG HAJVISELET COLLÈGE DE FRANCE (fr. Nº 151. III.) COPTITES KOPT COMANDANTE DE SOLDADOS (spa. Amenhotep templomának bejáratát díszítette a nyugati oldalon. 22-én állították fel a Concorde téren.) COFFIN OF STONE (ang. ezért új alapzat elkészítését rendelte el. vagy a gipszmalom. BT: egyiptológus AD: m. Az egyiptomiak mindennapi életét megfigyelve olyan. Ő kezdte meg az első régészeti kutatást Egyiptomban. luxori temploma gránitobeliszk NT: Concorde obeliszk alapzata (L: D31) RT: Luxor2 Sphinx CORPUS HERMETICUM UF: Corpus Hermetikum SN: Az alexandriai korból Hermész Triszmegisztosz neve alatt egész sereg. okt.) PARANCSNOK COMMANDER OF THE ARMY (ang. kézzel írott. Kutatási területe az óegyiptomi irodalom és szövegek. 5. az egyiptológiai tanulmányok igazgatója. NICOLAS JACQUES SN: Krétáiról híres kémikus. LORELEI BT: egyiptológus AD: Lcorcoran@cc. PHILIPPE BT: egyiptológus NT: Collombert.: +44 (0)151 794 2468 Fax: +44 (0)151 794 2226 COLLOMBERT. 22m magas és 220 tonna. A (1962.) SAROKILLESZTÉS TRÓNNÉV CORONATION NAME (ang. BT: tisztségviselő COMMANDER OF SOLDIERS (ang.) COLUMBIDAE (lat. COLOSSAT. Az eredeti alapzat a Louvre-ban van kiállítva D31-es leltári számmal. Lajos-Fülöp túlságosan bujának találta a páviánok kidolgozott nemiségét. 31-én döntötték le az obeliszket Luxorban s majd csak 1836. Philippe NT: Les „Fils royaux de Ramsès”. okt.) KOPORSÓ KOPORSÓTÖREDÉK KŐKOPORSÓ COFFIN FRAGMENT (ang.) CONQUISTA DE JAFFA.) RÉZ RÉZTÁL MALACHIT (ném. JOHN D.edu CORIANDRUM SATIUM (lat.memphis. MARK A. Amenhotep. melyet egy darabban faragtak ki. könnyen feltételezhető.) COMMON FOLK (ang. a napóleoni tudós expedíció tagja.) FELESÉG SZÉKREKEDÉS CONTE DES DEUX FRÈRES. ISAK BT: egyiptológus AD: ic@semt. MIRHAFA CORCORAN.) KORIANDER CORYNEBAKTÉRIUMFÉLE FÉSZKESVIRÁGÚ CORYNEBAKTÉRIUMFÉLE UF: Corynebacterineae (lat. Tel: 0144271045 Fax: 0144271109 COLLIER.) COMMON ELM (ang. 1999. 1991.) COFFIN TEXT (ang. a csirkesütő.) CONIFEROPHYTNA (lat. amely vörösgránitből készült.) COMMON GENET (ang.) RÉZFÚRÓ RÉZFŰRÉSZ RÉZSZERSZÁM COPPER BOWL (ang. I.) (Fro.za CORNER JOINT (ang.(ar.collier@liv.) HAJTÁSOS NÖVÉNY CORNELIUS.) CORYNEBACTERINEAE (lat. s e művek 103 .) COPPER TOOL (ang.) PARANCSNOK COMBINED CROWN (ang. 1981.) PARANCSNOK COMMEMORATIVE SCARAB (ang.COFFIN (ang.) COMMIPHORA ABYSSINICA COMMON ASH (ang.

JEAN PIERRE COS LETTUCE (ang. 28) CRANIOTA (lat. BT: Ptolemaiosz Klaudiusz könyvei COTUNNIT (ang.) COTUNNIT (ang. GENE BT: egyiptológus CSACSA-EM-ANK DZSADZSAEMANKH CSÁKÁNY BT: szerszám NT: bazalt csákány kőcsákány CSALÁD SN: A család volt a legalapvetőbb szociális egység az ókori Egyiptomban.) CORPUS HERMETICUM FOLYOSÓ CRIS MEGYEI MÚZEUM (Ro.) SN: Gizeh déli részén található masztaba.. Kopt szótárához 1892-ben fogott hozzá. BT: koptológus NT: Crum. amelyet Convington és Quibell fedezett fel 1902-1903-ban.) lead chloride (ang. DOW SN: Filantrópus.net COUPLE EN BOIS (fr. sok tekintetben a gnózist. 119f) (1.egnet. (1. Az apa volt a felelős a gazdasági jólétért. dinasztia acheológiai csoportjai karakterisztikájának a kezdete.) CRUZ-URIBE. spa.) CRES (röv.) CRIS MEGYEI MÚZEUM (Ro. Walter Ewing könyvei CRUM.) COSMOGRAPHIA SN: Ptolemaiosz Klaudiusz műve.) CROCODILOPOLIS (gör.. BT: múzeum RT: Uahibré2 usébtije (CMM: 454) AD: contact@mtariicrisurilor.upenn.) CROCUS SATIVUS (lat. ném.) lead dichloride (ang.) CRIS COUNTY MUSEUM (ang.) SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM (USA) COVINGTON.) NEMESI PÁR (L: N2293) BOSZTONI COURTESY MUSEUM OF FINE ARTS (ang.) CROCODILIA (lat. jelenleg költözés alatt áll. 2630–2611) KOPONYÁS HAL MANDRAGÓRA CRAZY APPLE (ang. CLAUDE BT: egyiptológus AD: Crozier-cl@France-mail. Később a koptra specializálódott és az egyik legjobb tudós vált belőle ebben a témában. Capelrigben született és Bathban halt meg. CSALÁDI SZOBOR BT: szobor NT: Szeneb családi szobra CSALÁNVIRÁGÚ UF: Urticales (lat. óta zárva van. BT: felfedező RT: Covington-sír COVINGTON-SÍR UF: Covington’s tomb (ang.) cotunnite (ang. James Edward (1867–1935) COVINGTON’S TOMB (ang. és rézből készült modelleket talált a föld alatti kamrában. Kővázák százainak darabjait. LAURENT BT: egyiptológus AD: coulon@ifao.edu CROWN OF OSIRIS (ang. végül 6 kötetben jelentette meg 1929–1939 között. az armsheimi Johann Schnitzer mester 32 egész oldalt betöltő fametszetes térképével. Az alexandriai tenger alatti kutatások az ő segítségével folytak.) COW (ang.) ólom-klorid plumbous chloride (ang.. 3. ném..gondolatainak folyamatos jelenléte különböző szerzőknél úgyszólván a mai napig követhető. Egy másik ulmi nyomdász 4 évvel később újra kiadta. ném.) UF: cotunnit (ang.) COVINGTON-SÍR DZSÓSZER (i.net CORTIGGIANI.) ATEF CROZIERR-BRELOT. a Kabalát és az egyiptomi hagyományt kötik össze.e.) Pabasa4 (ang. Tanulmányai alatt szerette meg az egyiptológiát és Párizsba ment az óegyiptomi hieroglifákat és a koptot tanulni. 7f) BT: gizehi masztaba RT: Covington. BT: hermetikus irat CORPUS HERMETIKUM CORRIDORS (ang. egy játék kőgolyóit. az orfikát.) SORBONNE EGYIPTOLÓGIAI KUTATÁSI KÖZPONT (Fro. Walter Ewing (1865–1944) NT: Coptic Dictionary (1929–1939) CRUX ANSATA ANKH (óei. jan.) 104 . BT: egyiptológus AD: jpcorteggiani@ifao.) FÜRJ COTURNIX COTURNIX (lat. amelyet ő „Mastaba T”-nek nevezett. ném.) CROWELL.) Mastaba T (ang. JEAN-PIERRE UF: Cortiggiani. tárgyakat.) Penneszuttaui CSAP UF: dowel (ang. aki 1902-1903-ban Quibellel együtt felfedezte Gizeh déli részén a róla elnevezett sírt. Leonard Holl nyomdájában.) CÓZER TEHÉN TEHÉNTEJ COW’S MILK (ang. PIERS BT: norvég egyiptológus CROCODILE GOD (ang. Ebben található Uahibré2 usébtije. majd a Balliol College-ben Oxfordban 1888-tól. Ezek az értekezések. BT: oxihalogenid COTUNNITE (ném.) (1. WALTER EWING KÖNYVEI BT: Crum.) COSMETICS SPOONS (ang. Jean Pierre SN: A Ptolemaiosz-korszak specialistája. ném.) BT: varázsdió alkatú NT: szilfaféle CSAPATKAPITÁNY UF: captain of troops (ang.) Khay1 (ang.ro CROCKER.egnet. Reisner Haszehemui idejére datálta a sírt amely a 3.) CROOK (ang.) BT: hadsereg kapitány NT: Amenmesz2 Dedi (ang.) SN: A Romániában található múzeum 2006.) JOGAR KERESZT MEDÁL CROSS PENDANT (ang.) CROCODYLIDAE (lat. 1906–1907-ben Petrie kutatta ezt a sírt.) COSMETIC CONE (ang.) SN: Vegyjele: PbCl2.) KROKODIL-ISTEN FAJJÚM2 KROKODILFÉLE NÍLUSI KROKODIL SÁFRÁNY KROKODIL CORTEGGIANI.) COULON. Dow Quibell. JEAN-PIERRE KÖTÖZŐSALÁTA BALZSAMKÚP KOZMETIKAI KANÁL CROCODYLUS NILOTICUS (lat. BRIGIT BT: egyiptológus AD: Bcrowell@sas. L.) UF: Cris County Museum (ang. 1879-ben Etonban tanult.com CRUM.. főként a negyedik (az úgynevezett szent beszéd) és a tizenhatodik (Ammonhoz).) CORTEGGIANI. WALTER EWING (1865–1944) SN: Brit koptológus. ennek latin nyelvű kiadása 1482-ben jelent meg először Ulmban. a többitől már tömörségüknél fogva is különböznek.) Muzeul Ţării Crişurilor (ro. L.. az anya pedig felülvizsgálta a háztartást és a gyerekek nevelésével foglalkozott.

Dokki Street 4. Cairo-Giza Tel: 2-02-3315257. 69247) CSATTOGTATÓK (KEM: JE 69224.) (1. 19) Deciusz (i.u.) Khattas (hin. 30–i.u. Alexander (i.u. 69–79) (1. a másik része az ajtófélfa illeszkedő részeihez van hozzáerősítve és egy forgócsap tartja össze. 30–i.u. 15) scarph joint (ang. 19) Volusziánusz (i.) (1. 19) Trajánusz (i. 253–260) (1.u.) (1. Antóninusz (i. Markusz (i. BT: csattogtató CSATTOGTATÓ TÁNCOS UF: castanet dancer (ang. 180–192) (1. 98–117) (1. 19) Nerva (i. 14–37) (1. 285–305) (1.u.u. 20) SN: Petrie Kahuni ásatásai alkalmával több házban a padlózat alá dobozba temetett csecsemőt talált. A lakóhely közvetlen közelébe temetett csecsemőket találtak a predinasztikus és dinasztikus időkben egyaránt. 222–235) (1. 260–261) (1. 19) CSATABÁRD SN: Közelharcban használták.u. 218) (1.u. 16) UF: mortise and tenon joint (ang. Egyes bárdok rézpengéje görbe volt.(1. 193–211) (1.u. hosszúsága 25. 7) jungle cat (ang.) BT: tárgy NT: csattogtatók (KEM: JE CG 69224. 19) Klaudiusz (i. fekete színben végződő füle van. 395) (i.u.) flapper (fi. 16) SN: A legkorábbi ilyen illesztés az 1.e. akik nevét a hieroglif és démotikus szövegek említik. 19) Karakalla (len.u.u. 19) Verusz.u. 19) Kaligula (i. Szeptimiusz (i. farka vége fekete-fehér csíkos. Szőrük világos vörösesbarnától vagy a homokszíntől a szürkéig terjed. 19) Kommodusz (i.u. 125) CSAUSZ UF: Ban Beral (hin. Miroslav AD: Czeh Republic. 138–161) (1. 81–96) (1.u. 37–41) (1. 244–249) (1.) BT: ízeltlábú CSARNOK BT: épületrész NT: áldozati csarnok derri templom első csarnoka.u.) (i. 253–268) (1.u. 125) BT: táncos NT: Izidóra (1. BT: építmény NT: Bahr el-Juszuf szennyvízcsatorna Szuezi-csatorna CSATORNAÁSÓ NOMARKHOSZ CSATTOGTATÓ UF: clapper (ang.e. dinasztiában lelhető meg az ágykeretek összeillesztésénél. 18) SN: Két lemezből áll. 19) RT: Római Kor (i.u. 249–251) (1.) Ban Bilao (hin. A bútoroknál használtak fából és aranyból készült csatlakoztató forgópántot is.) swamp cat (ang. 19) Auréliusz. amikor a faanyag nem volt elég hosszú. 96–98) (1. 14) (1.e. 293–311) (1. 19) Gordiánusz. 41–54) (1.u. 19) Geta (i. 69) (1. 19) Galériusz (i.u. 19) Hadriánusz (i.) SN: 17 éven át volt igazgatója Miroslav Verner. (i. BT: egyiptológiai szervezet RT: Verner. amikor két vagy több részből kívántak egyet készíteni.) (1. az 1920-as években is fennált Felső-Egyiptom területén. 79–81) (1.) mocsári hiúz reed cat (ang. 19) Makrinusz (i. 68–69) (1.u.u. (1.) (1. Hosszúsága 20 cm.) BT: tárgy NT: patkányfogó varsa CSAPLYUK ÉS CSAP ILLESZTÉS (1.u. (1. A felső csattogtató a 16. NT: Augusztusz (i. 11636 Praha.u. 284–305) (1. 211–212) (1. 15) UF: scarf-joint (ang.u. 15) CSAPDA UF: trap (ang. BT: tárgy NT: facsap lepkecsap RT: csapolás (1. 30–i. BT: illesztés RT: csap CSÁPOS ÍZELTLÁBÚ UF: Antennata (lat. 19) Quietusz (i. 19) Othó (i.5 cm.) UF: Czeh Institute of Egyptology (ang. 19) Filippusz (i. 2-02-3315297 105 . Ez a gyakorlat még a múlt század elején. 198–217) (1. 7) Jungli Billi (hin. 54–68) (1.u. 251–252) (1. edelőcsarnok fesztiválcsarnok karnaki Amon templom fesztiválcsarnoka oszlopcsarnok pronaosz szarkofág csarnok CSÁSZÁR SN: Itt szerepel minden olyan császár neve a Római Korból. Luciusz (i. 19) Makriánusz (i. (1. 19) Tibériusz (i. 19) Néró (i. 251–252) (1. 276–282) (1. 19) Probusz (i.u.u.u. 19) Diokletiánusz (i.u.SN: Csapillesztéseknél használták. 16) BT: illesztés CSAPOLÁS (1. 217–218) (1. 19) Szeverusz. melynek egyik része az ajtó. 19) Titusz (i.u. 19) Veszpásziánusz (i.u. 313) (1. 161–169) (1.) (1. 270–275) (1. 19) Piusz. 19) Galba (i. hogy könnyebben lehessen vele vagdalkozni. Két fadarabot különféle csapolási technikákkal illesztettek össze így érvén el a megkívánt hosszúságot. 19) Daia. 19) Gallusz (i. Fejükön és testükön halvány csíkozású. Az alsó Deir el-Medinéből származik az Újbirodalom korából. 19) Auréliánusz (i. 19) Didumeniánusz (i. 305–313) (1. 20) BT: ember CSEH EGYIPTOLÓGIAI INTÉZET(Cse. 7) SN: Rövid farka és hosszú.) SN: A csapolást akkor alkalmazták. 260–261) (1.u.) (1. 19) Szeverusz.u. Maximinusz (i.u. 117–138) (1. 19) Valériánusz (i.) (1. talán hogy a halott csecsemő lelke újraszülethessen az anya következő gyermekében. 238–244) (1. 7) BT: valódi macska CSECSEMŐ UF: baba3 baby (ang. 19) Maximiánusz (i. 18) BT: forgópánt CSATORNA SN: A Nílusból vezették a földművelés és a hajókázás céljaira. CG 69247) SN: Kéz alakú csont csattogtatók.) dzsungelmacska Felis chaus (lat. 19) Domitiánusz (i. dinasztiából származik a Második Átmeneti Korból.u. amelyek ma a Manchester Múzeumban és a Petrie Múzeumban találhatók. 19) Gallienusz (i.u. III. 161–180) (1.u. Celetna 20 Tel: 420-(0)2-24491394 Fax: 420-(0)2-24491628 EAK Egypt. BT: fegyver CSATA NT: altakui csata kádesi csata karkemiszi csata pelusiumi csata CSATLAKOZTATÓ FORGÓPÁNT UF: butt-hinges (ang.u.

évezredeken át senki nem beszélt róla.) Parennefer1 (ang.) (1. vagy színes üvegszerű réteggel. Hasán és tagjain jelölték a napokat és a hónapokat. mázzal van bevonva BT: agyagáru CSERÉPAGYAG UF: lapis ollaris (ang.. Az aranyért cserébe az egyiptomiak Afganisztán területéről érkező lazúrkövet és ezüstöt kértek. amely teljes barátságban folyó cserekereskedelem volt. az egyiptomiak időszámításának alapegységeit jelölik. spa. ném. spa. A Nap látszólagos pályáját jelképező kört. színtelen.) potstones (ang. Szorgalmasan figyelték a bolygókat is. Sok esetben egy fényes. újjászületésekor ér a vaginájához. fogai a harmadiknak. fogak. ezt a „Nagy Horizontnak” is hívták. mellkasa pedig az ötödiknek. növény NT: indigócserje tamariszkusz cserje CSERZÉS UF: tanning (ang. Testrészei tíznapos egységeket. Ladislav Clayovà. ajkak. csak a sírfeliratok tettek bizonyságot a papok zsenialitására. hüvely és comb jelölik a csillagok mozgásának útját a végtelenben. sárga.. melynek egy tárgy az alakját köszönheti. belső szervek. hogy a Merkur és a Vénusz mozgásából következtették. Egy kései szokás már a nap óráit is Nut testrészeihez társítja. Nutot megtalálni a szent épületek valamennyi csillagkép ábrázolásán... hogy a két bolygó nem a Föld. A nap a tizedik órában. a cserzőanyagok behatolnak a bőrbe. és megváltoztatják minőségét és színárnyalatát. Csillagászattörténeti szempontból nagyon fontos. belek. Bretislav Verner. A keleti horizont az istennő combjai felett helyezkedik el.) BT: pillangósvirágú takarmánynövény ünnepi étel CSIGA UF: Gastropoda (lat. mellkas. Az ókori Egyiptomban mindenekelőtt az akácfa termését használták cserzésre. Wolf B.) (1. 11) BT: cselekedet 106 . BT: ábrázolás csillagászat NT: Pamehit és Ibpameni sírjának mennyezete Petoszirisz sírjának mennyezetfreskója BT. ném. Souckovà. hanem a Nap körül kering és a Nappal együtt keringenek a Föld körül. amelyeket dekánoknak neveznek. Milada CSELEKEDET UF: cselekvés NT: borkészítés büntetés cserzés eljárás étkezés felszabadítás festés fizetés fonalgyártás fonás gyermeknevelés hamisítás hányás házasságtörés háziasítás kárpitozás légszennyezés lopás préselés ragasztás szüretelés tájolás takarítás termelés tisztálkodás CSELEKVÉS CSELEKEDET CSÉPLÉS BT: mezőgazdasági munka CSEREKERESKEDELEM SN: Az első hivatalos kereskedelmi kapcsolat Punttal alakult ki. feljegyezték miként mozognak az állócsillagok körül. torok. mivel egyetlen ezüstbánya sem működött a birodalomban. Jana Strouhal.) Tjener Thutmózisz2 Wah1 CSICSERIBORSÓ UF: chickpea (ang.) BT: puhatestű NT: tüdős csiga CSILLAG BT: csillagászat NT: Alioth Alkaid Benetas Dubhe Merak Mizar Nap1 Szóthisz RT: csillagkép CSILLAGÁSZAT UF: asztronómia SN: Az ókori Egyiptomban 36 csillagcsoportot különböztettek meg. Miroslav Vilímkovà. az ekliptikát 36 részre osztották. vagy tömör törési felületű. vörös vagy fehér színű test.) steatites (ang. BT: kereskedelem CSERÉP UF: alaptest SN: Egy lyukacsos. a csillagok megjelenésének és eltűnésének időpontját. Eugen Vachala.. Jane Oerter. torka a negyediknek.) BT: szappankő CSERÉPDARAB CSERÉPEDÉNY CSERÉPKORSÓ CSERJE OSZTRAKON AGYAGEDÉNY AGYAGEDÉNY RT: akácia állatbőr CSÉSZEHORDOZÓ UF: cupbearer (ang. ném. (1. BT: tudomány NT: bolygó csillagászati ábrázolás csillagászati eszköz csillagkép csillag Hold hónap időmérés naptár RT: csillagász CSILLAGÁSZATI ÁBRÁZOLÁS SN: Többnyire a mennyezeteken jelentek meg. Testének tizenkét része: kezek. Eve A. Reymond.CSEH EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Bares. mivel a mennyezet a sírokban az eget szimbolizálta. Ez az ismeret a papok titka maradt.) BT: mesterség NT: Dzsehuti5 Neferweben3 (ang. 11) SN: Bőrkikészítési folyamat. amikor is bizonyos cserzőanyagoknak nevezett adalékokat tartalmazó fürdőbe helyezik a bőrt. Ajkai felelnek meg a második órának.) Tati (ang. 13) Lathyrus cicera (lat. E.

) BT: fésű NT: csontfésű (PM: UC 16076) Dzset csontfésűje elefántcsont fésű CSONTFÉSŰ (PM: UC 16076) SN: Az 1.1293) CSONTVÁZ BT: csont CSONTBETEGSÉG BT: betegség NT: csontritkulás gyulladásos csontbetegség CSONTÉKSZER BT: ékszer 107 . A falfestményeken Amon bárkájának és az erőt szimbolizáló fának szállítását láthatjuk. BT: Ramesszeum kis oszlopcsarnokai CSILLAGÁSZ UF: asztronómus BT: mesterség tudós NT: Nakht1 Ptolemaiosz. A 18. mivel a hátoldalán egy szandál látható.5×5. Antoine-Barthelemy (1793.) CSILLAGÁSZATI TEREM UF: Bárkák terme SN: Plafonját csillagok. 7–1868. Dun idejéből. vastagsága 0. Leveleik ujjasan összetettek és lándzsaalakúak. 4. dinasztiából származik.és vízilócsontokat használtak számtalan műalkotás és szertartási tárgy kifaragására. A levelek száma és szélessége fajonként eltérő. Az összes csont érintettsége ellenére a gerinc. Arcfesték. BT: fekete CSONTFELIRAT UF: ivory label (ang.) SN: A csontfekete színt az égetett és porrá zúzott elefántcsontból állították elő. Ramszesz sírjának mennyezete Szenenmut TT353PM-as sírjának mennyezete RT: Nut CSILLAGÁSZATI ESZKÖZ BT: csillagászat eszköz NT: merhet (óei. dekánok és istenségek díszítették.) SN: A pillangósok családjához tartozó nemzetség.) BT: hajó CSÓNAKOS CSAPAT BT: sírásó munkacsoport CSONT UF: bone (ang. Aha idejéből.) BT: felirat NT: csontfelirat (BM: EA 55586) csontfelirat (KEM: CG 14142) CSONTFELIRAT (BM: EA 55586) SN: Abüdoszból származik az 1. A fésűn egy „kad” felirat található.) SN: Elefánt.4 cm. Clot-Bey.ÉS CSONTOSHAL CSONTOS NYELVŰ UF: bony tongue (ang. és VI. A csontcímkét talán egy pár szandálra akasztották.) Osteoglossiformes (lat.7. BT: csontbetegség CSONTSZOBOR UF: bone statuette (ang. krémek vagy illatszerek adagolására szolgált.) BT: szobor NT: lószobor (MM: 26. és ezzel kiteszi a törés veszélyének. dinasztiából. amely talán a tulajdonos neve volt.) BT: csillagászat NT: Bereniké fürtjei Kis-Göncöl Nagy-Göncöl Nagy Kutya Orion RT: csillag CSILLAGÓRA BT: óra CSILLÁM ÉS ROKON RÁCSÉPÍTMÉNYŰ ÁSVÁNY BT: filloszilikát NT: szerpentinásvány CSIPESZ BT: eszköz NT: hajgöndörítő csipesz sebészcsipesz szőrtelenítő csipesz CSISZOLÁS BT: megmunkálási technika NT: facsiszolás kőcsiszolás CSÓNAK UF: boat (ang.Ramszesz. és a csukló törik el leggyakrabban. nov. BT: csontfelirat CSONTFELIRAT (KEM: CG 14142) SN: Egy nagadai királyi masztabából származik.2 cm. lágyszárú növények. BT: csontkanál RT. Egyiptomban mintegy 4000 éve vonták be a termesztésbe. dinasztiábó származik a 213-as tarkhani sírból. Meleg. V. 10) Porrá zúzva fehér festékekhez használták. A British Múzeum 1922-ben szerezte be MacGregor gyűjteményéből. Alacsony hőmérsékleten csírázó. (1.) BT: sugarasúszójú hal NT: csőrösszájú-féle CSONTRITKULÁS UF: oszteoporózis SN: Olyan csontanyagcsere-betegség mely az eredendően erős csontozatot fokozatosan elvékonyítja. enyhén barnásfekete szín. BT: sejtszövet NT: állatcsont állkapocscsont gemacsont csontváz CSONT FEJTÁMASZ BT: fejtámasz NT: Tutankhamon csont fejtámasza CSONTFEKETE UF: bone black (ang.3 cm-es kanál.) ivory black (ang. hogy két gabona közé iktatva javítja a terméskilátásokat. Clot-Bey gyűjteményéből 1853-ban vásárolta meg a Louvre.) CSONTKARKÖTŐ BT: karkötő NT: karkötő (WM: W 949b) CSONTKEREPLŐ SN: A kereplő két felét valószínűleg papiruszspárgával kötötték össze. aug. BT: csontfésű RT: tarkhani sír 213 CSONTKANÁL BT: kanál NT: csontkanál (L) CSONTKANÁL (L) SN: Elefántcsontból készült kacsát fogó úszó nőt formázó 29. BT: csont felirat CSONTFÉSŰ UF: ivory comb (ang. a csípő. Klaudiusz RT: csillagászat CSILLAGFÜRT UF: Lupinus (lat. BT: kultúrnövény pillangósvirágú CSILLAGKÉP UF: Sternbild (ném. BT: hangszer CSONTOS HAL VÉRTES. 28. Már az ókorban leírták.

) POHÁR CSÉSZEHORDOZÓ SÁRGARÉZ CUPBEARER (ang. felső részén Narmer neve látható. BT: csontváza RT: badari sír 5112 CSONTVÁZA UF: ivory vase (ang. középen egy kidomborodó keresztcsíkkal. 17) (1. 1 dl fért bele. Az egyiptomiak növényi hamuval finomították a cukrot.NT: csontváz (BM: EA 52887) csontváz (BM: EA 52888) Nesziuszert csontváza CSONTVÁZ (BM: EA 52887) SN: Kb. de akkoriban még nem üvegből készült. 4000-ből származik.ÉS CSONTOSHAL CSOPORT BT: ember NT: munkacsoport CSOPORTVEZETŐ MUNKAFELÜGYELŐ CSŐÖSSZEKÖTŐ UF: fitting (ang. Az első cukorszállítmány 996-ban ment Egyiptomból Velencébe.) BT: angolnoida RT: csőrösszájú angolnoida szálka CSŐRÖSSZÁJÚ ANGOLNOIDA SZÁLKA SN: Az elephantinei temetőben 88 olyan halszálkát találtak. BT: kanadai egyiptológus RT: Royal Ontario Régészeti Múzeum (Can. hogy a homokba vagy a puha talajba bele lehessen állítani stabilan. BT: agyagkorsó csúcsos korsó RT: tarkhani sír 414 CSÚCSOS KORSÓ (PM: UC 17188) BT: agyagkorsó csúcsos korsó CSÚCSOS KORSÓ SN: A korsó alja csúcsos végződésű. NINA M. majd Krétára és Ázsiába.) (1. kb.) Tubuliflorae (lat.) Mormyrops anguiloides anguiloides (lat.e. 3000-ből származik.) BT: váza NT: csontváza (PM: UC 9054) CSONTVÉRTES HAL VÉRTES.) CUKOR SN: A cukornád meghonosítása az arab hódítás után történt. főként Tell el-Maskhuta-ba. 8) CUMISÜVEG SN: Anyatej tárolására használt edény. CHARLES TRICK (1876–1957) SN: Exeterben született. dinasztia korából. 6. BT: edény CUMMINGS.) Mormyrus zambanenje (lat.) 108 . amelyek először a Victoria College tulajdonát képezték A gyűjtemény az Ontario Múzeummá nőtte ki magát 1907-ben. Nagy méretű korsó.) Mormyrops deliciosus (lat.) Mormyrops zambanenje (lat. BT: raktár UBORKA UBORKA KABAKOS CUCUMBER (ang.) Mormyrus tuckeyi (lat. BT: korsó NT: csúcsos korsó (PM: UC 16083) csúcsos korsó (PM: UC 17188) CSUKA UF: Esox (lat. BT: pázsitféle CULICIDAE (lat. amely technikát az Indiaiak is átvették és még ma is az ő finomítási eljárásukat használják.–1965) CUP (ang.e.) BT: csőrösszájú-féle NT: angolnoida CSŐRÖSSZÁJÚ ANGOLNOIDA UF: Mormyrops anguilloides (lat. lent egy másik ajtó szolgált kiürítésre. lelőhelye Tarkhan. i.) Mormyrops longiceps (lat. a Victoria College-ben tanult. lelőhelye Tarkhan.) Mormyrops anguilloides voltae (lat. vagy a korai 1.) CUSH (ang. majd régészeti munkálatokra kiutazott Egyiptomba. így hűvösen tartotta a benne tárolt dolgokat. 3000-ből származik. apró fülekkel. (1881. Kürt formája volt.) CUMIN (ang. Különleges alakja van. BT: édesítőszer CUKORNÁD UF: Saccharum officinarum (lat. CURRELLY. ami ehhez a fajhoz tartozik. ami arra szolgált. i.) Mormyrus swanenburgi (lat.) IGAZI SZÚNYOG SZERTARTÁSI TÁRGY KÖMÉNY CULT OBJECT (ang.) (1. kissé nyújtott. ANNA MACPHERSON jan.) BT: csukaféle CSUKAFÉLE UF: Esocidae (lat. BT: csontváz CSONTVÁZ (BM: EA 52888) SN: Kb.) BT: forrt állkapcsú NT: négyfogú-féle CSŰR SN: A csűrökbe fent szórták be a gabonát. A fő cél volt műtárgyak gyűjtése. 18) BT: mozgó alkatrész szerelvény NT: forgópánt CSÖRGŐ HANGSZER BT: hangszer NT: szisztrum CSŐRÖSSZÁJÚ UF: Mormyrops (lat.) CUCURBITACEAE (lat. (1) BT: halszálka RT: csőrösszájú angolnoida CSŐRÖSSZÁJÚ-FÉLE UF: elefánthal elephantfish (ang.) (1.) Mormyrus anguilloides (lat. i. Kb.) BT: heringalakú NT: csuka CSUKLÓSPÁNT FORGÓPÁNT CSUPASZFOGÚ UF: Gymnodontes (lat.) CUPRUM CITRINUM DAVIES. 13) CUCUMIS SATIVUS (lat.) SN: A Ptolemaioszok idején jelent meg Egyiptomban a cukornád.) Mormyridae (lat.) NÚBIA PÁRNA CUSHION (ang. BT: csontváz CSONTVÁZA (PM: UC 9054) SN: Az 5112-es badari sírból került elő.) BT: fészkesvirágú NT: búzavirág CSÚCSELEM BT: építészeti díszítés NT: benben-kő piramidion CSÚCSOS KORSÓ (PM: UC 16083) SN: A trkhani 414-es sírból származik a 0. A későbbiekben Egyiptom lett a leghíresebb cukrot termelő országok egyike.) BT: csontos nyelvű NT: csőrösszájú keleti csőrösszájú hal nílusi csőrösszájú hal CSÖVESVIRÁGÚ UF: Asteroideae (lat.e. széles nyakkal.

) CYPERUS ROTUNDUS (lat.) CYPRINIDAE (lat.) CYPRIUM (lat.CYBER JOURNEY TO EGYPT SN: Andrew Bayuk new yorki egyiptológus alapította az Interneten. Segítségével betekinthetünk a piramisok.) CYNOPOLIS (gör.) CZEH INSTITUTE OF EGYPTOLOGY (ang. aki a történelemben és a valláskutatásban is komoly eredményeket ért el.) 109 .) CYLINDER JAR (ang. és különböző építmények belsejébe a saját számítógépünkről.) CYPERUS TUBEROSUS (lat.) PALKA CYPERUS ESCULENTUS (lat. BT: egyiptológiai folyóirat CYCLOPHYLLIDEA (lat.) CYPRINIFORMES (lat. WILHELM SN: Nyelvész egyiptológus.) TANISZ (gör.) PAPIRUSZSÁS ISZAPSÁS ISZAPSÁS PONTYFÉLE PONTYALKATÚ NÍLUSI LABEO CSEH CYPRINUS NILOTICUS (lat.) CZERMAK. Az ő tudományos vezetése alatt tanult Wessetzky Vilmos bécsi ösztöndíjasként.) CYPERUS PAPYRUS (lat.) SZÍVÓKÁS HENGERES KORSÓ SÁSFÉLE ISZAPSÁS ISZAPSÁS KÜNÓNPOLISZ (gör.) CYPERACEAE (lat.) EGYIPTOLÓGIAI INTÉZET(Cse.) RÉZ CYPERUS LEPTOSTACHYUS (lat. BT: egyiptológus CZOAN (bib.) CYPERUS (lat.

) Nebiri ÁRADÁS TŐR DÁGI SN: 1998-ban japán régészek az Újbirodalomból származó.. A 4. A sírt a késői 18. amelyeket az Óbirodalom korában építettek. dinasztiához sorolják.D D22 TI1 MASZTABÁJA DACIER. 1. de 128.) SN: Luxortól ÉNY-ra fekszik. BT: felügyelő vezír RT: Dági sírja Dági szarkofágja DÁGI SÍRJA UF: TT103PM SN: Seikh Abd el-Gurna ÉK-i lejtőjén található monumentális pillérekkel tagolt homlokzatú sír. BT: piramis NT: Amenemhet. BON JOSEPH BARON (1742. amikor még II. BT: egyiptológus DADA UF: nurse1 (ang. Tőle délre egy mellékpiramis található. ném.) BT: Szobek-templom DAHLA OÁZIS UF: Dakhla (ang. din.5 mesre tervezték. 19) wet-nurse (ang. piramisa Dahsuri tört piramis Szeszósztrisz. II. BT: szarkofág DAHAMSHA (ang. dőlésszöge az alapoktól a közepéig 54º27’44” (58º). II–III. BT: halotti tárgy DAHSURI LAKÓHÁZ SN: Szárított agyagtéglából. esetleg fából épültek.–1833.) SN: A dadák vigyáztak a gyerekekre szüleik távollétében. BT: mesterség NT: Baki3 (ang. Mentuhotep uralkodott. A dajkák viszont csupán addig vettek részt a gyermekgondozásban. Ezek tulajdonképpen pompásan díszített halotti kellékek. Ma a Kairói Egyiptomi Múzeumban láthatók.) UF: Dagi (ang. 2 km-re fekszik. Láthatunk itt az Óbirodalom idején épült masztabaszerű sírokat. a Vörös piramistól délre. Itt Szobek istent imádták. 19) 110 . Homokra épült. hogy a gizehi piramisokon kívül – Dzsószerétől kezdve – héjszerűen épültek: egy belső magra fokozatosan készültek a piramis megnagyobbításai.. míg a babát pelenkázni és szoptatni kellett. akinek Champollion először küldte el a a hieroglif írás megfejtését a Lettre a M. BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Dági DÁGI SZARKOFÁGJA SN: A Középbirodalomból a 11.) SN: Vezír. de sokszor ők nevelték fel és tanították a gyermekeket. Ez a törés minden bizonnyal az építészek számítási hibájából eredt. de még így is ez a legépebben maradt piramis. ezért megsüllyedt és repedések keletkeztek rajta. A piramis téglasorainak rakása még a régi elvet követi. ékszerek voltak. VIII. II. Sírjában és sírja körül az Epiphaniosz-kolostor rendezkedett be. Az alapterülete 188. dahsuri piramisa Amenemhet. mikor a kőtömböket függőlegesen illesztik a központi maghoz. piramisa Amenemhet. Amenemhet piramisától nyugatra. dinasztia korából származik. a közepétől a csúcsig 43º22’. Eredeti magassága 105 (119. amely a leggazdagabb régészeti helynek is számít.. elRT: Fakhry. ahol több. BT: oázis NT: Kaszr. spa. A Kharga oázistól 162 km-rel nyugatra található. III. BT: lakóház DAHSHURI PIRAMIS DAHSURI PIRAMIS DAHSURI PIRAMIS UF: Dahshuri piramis Dahszúri piramis SN: Dahsurban lévő piramisok. piramisa Vörös piramis DAHSURI SÍR BT: sír NT: Amenhotep18 sírja Hnumit sírja Ita sírja Itaweret sírja Keminub sírja Szithathormerit sírja DAHSURI TÖRT PIRAMIS UF: Bent pyramid (ang.) Dakhle oázis Dakhleh Rózsaszín oázis SN: 24 km hosszú és 45 km széles. de itt fedezték fel Balat neolitikus településének a nyomait is.. BT: dahsuri piramis dinasztia.) SN: A gazdag nők dajkákat fogadtak. 4.) UF: Sumenu (óei. Ahmed ásatásai (1971–1972) DAHSHUR DAHSUR DAHSUR UF: Dahshur UF: wet nurse (ang. Az oázisnak ma tíz faluja van. (1.) SN: A French Academie Royale des Inscriptions titkára.) Dahshuri tört piramis Dahszúri tört piramis déli ragyogó piramis Sznofru déli piramisa Tört Piramis SN: Sznofru építtette. III. Ez az egyetlen tört piramis. Dacier-ben. spa. Mentuhotep idején (11.) Templo de Sobek en Dahamsha (spa. William Fix arra hívja fel a figyelmet. Mentuhotep deir el-bahari halotti templomában mint a kapuőrök vezetője jelenik meg.) (1. ápr.712) m.6×188. Tájképileg a legszebb és a legsűrűbben lakott oázis. mint 35 ezren laknak. BT: település RT: dahamshai Szobek-templom DAHAMSHAI SZOBEK-TEMPLOM UF: Sobek Temple of Dahamsha (ang. a piramis felügyelője. piramisai Sznofru piramisai tört piramis RT: Sznofru völgytemploma Vörös piramis DAHSZÚRI PIRAMIS DAJKA DAHSURI PIRAMIS DAHSURI TÖRT PIRAMIS DAHSZÚRI TÖRT PIRAMIS DAGÁLY DAGGER (ang.) dAgi (tr. Először leltek a térségben Újbirodalomhoz tartozó sírra. legnagyobb piramis Egyiptomban.). Ezeknek a piramisoknak a teste tömör és sokkal kisebb kváderekből áll. BT: város NT: dahsuri kincs dahsuri lakóház dahsuri piramis dahsuri sír DAHSURI KINCS SN: Jacques de Morgan lelt rájuk 1894-ben Ita és Hnumit hercegnő érintetlen sírjában a Közép-Birodalom dahsuri piramisainak feltárása közben II.) dajkák Hekarnehhe Ipu2 (ang.) DÁGI DAGI (ang. 4. Anyaga festett mészkő. feb. 3000 éves szarkofágot találtak a Kairótól 35 km-re délre fekvő Dahsur közelében. 15 m mélyen. ném. magy..6m (220m).

) DARUFÉLE BT: gázlómadár vándormadár NT: daru pártás daru szürke daru DAT DUAT1 KORMEGHATÁROZÁS DATOLYA DATÁCIÓ DATE (ang.e. I. Achajmenész. gör. GIOVANNI (1780–1860) SN: Egyiptomban született egy görög kereskedő fiaként.e. BT: város D’ANASTASI. II. Egy datolyapálma évente 40-80 kg gyümölcsöt terem.) DANCER (ang. amit meg is lehet szárítani. hogy Neith istennő adta Dareiosznak az íját. své.BT: dada NT: Rai (ang. 311) fáraó DAREIOSZ KODOMANNOSZ. hogy leverje a lázadásokat. Az adatbázis csak felhasználónévvel és jelszóval használható Interneten. BT: Darnell.) DAREIOSZ. 343–332) fáraó DAREIOSZ-SZOBOR SN: A szoborra óperzsául. JOHN COLEMAN HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Deborah Darnell.) (1. (i. aki földmérőként megcsinálta a maga szerencséjét Napóleon hadseregében.) Tamiathis SN: Város Alsó-Egyiptomban a Nílus keleti ágának jobb partján 1 km-nyire a Menzaleh tó végétől. své.) BT: dinasztia. 31. 311) fáraó NT: Dareiosz. BT: angol egyiptológus múmiavizsgáló DAVID.) Darius I (ang. I.. Első gyűjteményét a Leideni Múzeum vásárolta fel 1828-ban. JOHN COLEMAN KÖNYVEI BT: Darnell. valamint egyiptomi nyelven vésték fel.e. 336–332) BT: dinasztia. valamint templomokat építtetett az egyiptomiak számára. Deborah DARNELL. hozzátartozói DAREIOSZ. Cryptographic Compositions in the Tombs of Tutankhamun. és 1990-től megjelentetett publikációk bibliográfiája. Nem csupán fontos kereskedő volt.fr DAVID. BT: kultúrnövény pálmaféle D’ AURIA. DARAYAVAUŠ I–II (óp. magy.e. 423–405) UF: Darayavauš II (óp. John Coleman hozzátartozói Darnell. (i. 20 évig dolgozott egy orvosokból és tudósokból álló teammel. JOSEPH BT: egyiptológus AD: geopolymer@wanadoo. a maradékot pedig Párizsban bocsátotta aukcióba 1857-ben. ROSALIND DAVID.) DARNELL. 525–404) (1.) DAJKAMEGÁLLAPODÁS SN: Egy asszony dajkaságot vállalt bizonyos időre és ezért kikötöttek egy bért egy szerződésben.) SN: Az Egyiptomban honos fafajták közül a datolyapálma volt a legfontosabb. finom módszereket dolgoztak ki 5000 éves múmiákon végzett vizsgálatokra.e. Rosalind SN: Manchesteri egyiptológus és múmiakutató. 111 .e. (i. BT: szerződés DAKHLA (ang. 13) Phoenix dactylifera1 (lat. 311) (i. de svéd-norvég konzul-tábornok is volt. John Coleman NT: Darnell. 27. és újítsák fel az Élet Házát (1. (i. John Coleman könyvei DARNELL.e. dinasztia 2. Erősen érdeklődött Egyiptom ősi kultúrája iránt. din. így minden évszakban fogyasztható. BT: dinasztia. I–II. I.) DAHLA OÁZIS DAKHLEH DAHLA OÁZIS DAKHLE OÁZIS DAHLA OÁZIS DAL BT: zene NT: Oxyrinchus 15 papirusz (GEK: MS Gen 1026/1) EDFU (ol. BT: édesítőszer gyümölcs RT: datolyapálma DATOLYAPÁLMA UF: Phoenix dactylifera2 (lat..e.) BT: daruféle DAMANHAR DAMIETTE UD: Dimiat (ar. papok és katonák ismeretei alapján készítsen részletes beszámolót az egyiptomi jog történetéről.) SN: A müncheni Institut für Ägyptologie der Ludwig-Maximilians-Universität keretein belül 1996-tól fejlesztették tovább az 1990-ben indított irodalmi adatbankot Martina Ulmann gondozásában. 311) (i. 521– 485) NT: Achajmenész (– i. 462) Xerxész. JOHN COLEMAN SN: a Yale Egyetem egyiptológus professzora. akkádul és elámiul. III. hogy fejezzék be a szaisziak által megkezdett csatornát. 424–405) (1. 31). 521–485) UF: Darayavauš I (óp..) SN: A 27. hogy az egyiptomi írnokok. 27. I. perzsa uralkodója. (i..) TÁNCOS DÁN EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Lerstrup. Második gyűjteményét a British Múzeum vásárolta fel 1839-ben. (i. Annette DANSE DU VENTRE HASTÁNC DAREIOSZ.) SN: Süteményeket édesítettek vele. 521–486) (i. 521–486) (i.e. HOZZÁTARTOZÓI SN: Fiai: I.e.e.. építőanyagot és rostot a különböző kosarak és kötelek készítéséhez. Rmesses VI and Ramesses IX (2004) DARU UF: Common Cranes (ang. A datolya jelentette a földművesek étrendjének fő szénhidrátforrását és a legelterjedtebb ízesítője volt a sörnek.) Grus grus (lat. 13) DATEBANK ZUR LITERATURRECHERCHE IM FACHGEBIET ÄGYPTOLOGIE (ném. BT: gyűjtő RT: British Múzeum (An. mivel egyszerre biztosított élelmet.e. I–II. (i. 525–404) (1. SUE BT: egyiptológus AD: sdauria@mfa.org DAVABA-SZAFF SZAFF-SÍR DAVIDOVITS.) Leideni Nemzeti Régiség Múzeum (Hol. BT: szobor RT: Dareiosz DARIUS I–II (ang. Egyiptomba küldött egy szatrapát. 522–486) (1. BT: egyiptológiai adatbázis DATOLYA UF: date (ang. Az arabok 641ben foglalták el. gör.e. John Coleman NT: Enigmatic Netherworld Books of the Solar-Osirian Unity. ROSALIE DAREIOSZ. Azt is elrendelte. I.e.) (1. BT: Dareiosz. Xerxész. ROSALIE UF: David. és ahogy legtöbb kollégája elkezdte gyűjteni ő is a régiségeket.e.) SN: Ti2 masztabájának domborművein látható (5. Egyiptológiai témájú 1970-től kiadott szakkönyvek. BT: egyiptológus NT: Darnell. 486–465) DAREIOSZ. 520–465) (i. (i. 311) (i. 522–486) (1.

Anna Macpherson Cummings festményei DAVIES. 6. A sírban végzett munkáját 1927-ben publikálta Two Ramesside Tombs at Thebes címmel. amikor Normannak (férjének) asszisztált.) DB308 DB311 DB312 DB313 DB314 DB320 DEIR EL-BAHARI KEMSIT SÍRJA KHETI2 SÍRJA ESPEKASHUTI SÍRJA HENENU SÍRJA HORHOTEP SÍRJA UF: Königlichen Cachette (ném. BT: egyiptológus RT: KV56 DAVOLI. Hóremheb1-nek és Sziptahnak a sírjára. THEODOR MONROE (1837–1915) SN: Newporti ügyvéd és mágnás. később felértékelődött 91 g-ra.com DAVIES.ac. később pedig Bedfordba. Vivian könyvei RT: Szobeknakht sírja AD: wdavies@british-museum. Nestanebtishru. akit valószínűleg élve temettek el. ANDREA BT: egyiptológus AD: aldavies@liverpool. Masaharta.-ban II. BT: Davies. NATHANIEL SN: A Kheopsz1 piramisban a királykamra mennyezete felett nyitott meg egy kamrát 1765-ben. NORMAN DE GARIS HOZZÁTARTOZÓI SN: 1906-ban jegyezte el Anna Macpherson Cummings-ot és 1907.) (1. amelyet róla Davisonkamrának neveztek el. dinasztiabeli Szobeknakht sírján. Ramszesz (I. mivel szilárdan meg volt győződve arról. a 9.) NAUKRATISZI DEKRÉTUM 112 . Anna Macpherson Cummings (1881. 1907-ben jelen volt a grafikus szekció vezetőjeként Uszerhat2 sírjának megtisztításánál. III. 14. Ő bukkant rá IV. Norman de Garis (1865–1941) NT: Two Ramesside Tombs at Thebes (1927) DAVIES. és egy ismeretlen ember. jan. Ezután Londonba költöztek. Norman de Garis hozzátartozói NT: Davies. BT: angol egyiptológus NT: Davies. akinek a fáraó 50 munkást bocsátott a rendelkezésére. de Sziptah feleségének. II. I. szept. Nedzsmet1. Innentől kezdve érdekelte az egyiptológia. SN: Norman de Garis Davies felesége volt. jan.) NT: Menna1 sírfalának fakszimiléje DAVIES. RT: Davison. Pinodzsem.DAVIES. I. szept. BT: súlymértékek DEBHEN SN: Mükerinosz szolgálója. 1894-ben halt meg apja. a 2. Először másolóként dolgozott Petrie mellett Denderában az 18978-as szezonban. Thutmózisz. 14.uk DAVIES. Ramszesz. ANNA MACPHERSON CUMMINGS (1881. Erhart Graefe végzett utófeltárást a síron. a festés oldaláról közelítette meg Egyiptomot és így festői pozícióban segédkezett. NORMAN DE GARIS KÖNYVEI BT: Davies. 17) DECREE (ang. BT: szolga DEBU EDFU DE BUCK. akire nagy benyomást tettek Anna festményei és 1929-ig gyűjtötte azokat. Nathaniel DAVISON. III. NORMAN DE GARIS (1865. jan. 9 helységből állt. ANNA MACPHERSON CUMMINGS FESTMÉNYEI BT: Davies. ANNA MACPHERSON CUMMINGS (1881. 1 deben 12 satira is oszlott.–1965) DAVIES. 6–1965.uk DAVIES. a 8. Erhart DEATON. jan. amelyben Djedptahiufankh. Az ő vezetésével kezdtek 2003-ban dolgozni a 17.-ben usébtik. Az 1. II. Nina M. a 7. Déli falába vágták a Caviglia féle járatot.-ben II. Norman de Garis hozzátartozói Davies. Pinodzsem. Amenhotep.com DEBEN SN: 1 deben = 10 kedet. a 3. ANNA MACPHERSON CUMMINGS (1881.-ban I. Dr. amelyik Ekhnaton és anyja. 1914-ben visszaadta az ásatási engedélyét. Aberdeenbe. Sziamún1. Norman de Garis könyvei RT: Uszerhat1 sírja DAVIES. Anna Nina Macpherson Davies. Maatkare-Mutemhet. Thutmózisz. 1909-ben végeztek a sír megtisztításával. PAOLA BT: egyiptológus AD: bazzanib@mbox.) TT320 SN: Királymúmiák rejtekhelye volt. Anna Macpherson Davies. Szitamon2. NINA M. Ramszesz. valamint egy névtelen. Mivel művészeti iskolát végzett. DAVIES. Nina de Garis Davies.) XXXI-XXXVII) ISTEN DÍSZÍTETT AGYAGEDÉNY (1. 6– 1965. VIVIAN SN: A British Múzeum munkatársa. Gardiner volt az egyik. Hatsepszutnak1. ADRIAAN (1892–1959) BT: holland egyiptológus DECHER-IRTY-IMY-HUT-INSY (óei. Thutmózisznak. Széthi múmiája.-ben I. október 8-án kötöttek házasságot a Hampstead-i Emmanuel templomban.ac.) DEKRÉTUM DECREE OF NAUKRATIS (ang. 6. BT: egyiptológus AD: BGNDavies@aol. és Tayuheret múmiája hevert. Reisner-rel is együtt dolgozott Gizehben és James H. Tauszertnak a kincseit tartalmazó sírra és egy másik névtelen sírra. Ahmesz-Meritamon. Gaston Maspéro fedezte fel 1881-ben. Neskhons. Hogy a sír eredetileg kié volt. a 6. Görögországban. amelyet a Metropolitan Múzeum szervezett. Vivian NT: Egypt Uncovered (1998) DAVISON-KAMRA BT: kamra Kheopsz1 piramis SN: 1765-ben nyitotta meg Nathaniel Davison Kheopsz1 piramisban a királykamra felett. A legkorábbi datált festménye Dzsehuti4 sírjából származik.–1965) DAVIES. Ahhotep. Breasteddel Núbiában. BT: felfedező RT: Davison-kamra DAVIS. hogy az sírt építhessen magának. BENEDICT G. Teje1 ékszereit és tárgyait rejtette. az erősen vitatott.vol. VIVIAN KÖNYVEI BT: Davies. kanópuszok. BT: deir el-bahari sír veremsír RT: Graefe.) DECORATED POTTERY (ang. ahol összeismerkedett Norman de Garis Davies-szel.–1941) SN: Tanulmányait a Glasgow-i Egyetemen végezte. Szalonikiben született 1881-ben. DÍSZÍTŐ TECHNIKA DECORATIVE TECHNIQUE (ang.it DB (röv.) UF: Cummings. a 4. amelyet 1908-ban készített. Ahmesz-Nefertari. hogy a Királyok Völgyében nincs több felfedezetlen sír. BT: angol egyiptológus Davies. BT: angol egyiptológus NT: Davies. Anna Macpherson Cummings (1881. Szekenenré. IX. Jahmesz.–1941) NT: Davies. 1902-ben kezdett ásatásokat a Királyok Völgyében. az 5. Pinodzsem és Neskhons családi pincéje. 1905-1907-ben George A. I. dinasztia idején helyezték el ebbe a sírba több király és hozzátartozóik múmiáját az Amon-papok hogy megvédjék a sírrablók és fosztogatók elől. NINA DE GARIS DAVIES. Istemkheb.-ban DuathathorHenttawy. ivóedények. Norman de Garis (1865. JAN.-ben II. JOHN CHARLES BT: egyiptológus AD: Jde2129629@aol. A 21. 1906-ban barátait ment Alexandriába meglátogatni. II.-ban Istemkheb bőr kanópusz ereklyéje.– 1965) DAVIES. ekkor családja visszament Skóciába. Ramszesz fakoporsójában).-ben Nebszeni4. Thutmózisz. aki egy év múlva el is vette feleségül. 6. Alan H. A deben eredeti súlya 14 g volt.

) DEDITBAKET TIHNA EL-GEBEL (ar. Amenhotep alapította. írásra használt mészkőtáblát.5 km-re lévő folyóból kellett a vizet hordaniuk.. 50 közhasznú épület és műhely. hol.) NT: Tuya2 DEDI SÍRJA UF: TT200PM BT: Khokha-sír RT: Dedi (ang. Kútjuk nem volt.) Deir el-Medineh DM (röv. ar.) (1. ar.DÉCSY SÁMUEL SN: Magyar hírlapíró és történetíró. ném..) (1. 52) SN: A jólét és a tömjén egyiptomi-núbiai istene.) FEHÉR KOLOSTOR VÖRÖS KOLOSTOR FEHÉR KOLOSTOR DEIR EL-MEDINE (ar. Thutmózisz és II. szobrot.. el-Kaszrtól délre található. deir el-medinei kézműves 113 . A főút 2–3 méter széles lehetett. így az 1.) UF: Deir el-Medina (ang. 38) BT: beni hasszáni sír RT: Deditbaket széke DEDITBAKET SZÉKE SN: Deditbaket sírjából származik. A fallal körülvett templomon hieroglifák emlékeznek meg Néróról.) DEIR EL-BERSHA (ang. 12) A telep adott szállást a thébai királysírok kiásását és a temetéshez szükséges felszerelés előállítását végző állandó munkaerőnek.) SN: A fáraó csapatkapitánya. dinasztiából III.) DEIR EL-BAHARI DEDUN (ang.) DINOKRATÉSZ RICINUSOLAJ THUTMÓZISZ (1.) UF: Ptah-Tanen (ang. Ma már csak romjai láthatók.) DEIR ABU HINNIS UF: Wadi el-Ne’na BT: település DEIR AL-BARSHA (ang. s egy 5 méter magas fallal volt körülvéve. 38) BT: alacsony támlájú szék középbirodalmi szék DED’R EL BAHARI (fr.) Deir el-Bahri Deir el-Behri Der el-bahri BT: Nyugat-Théba NT: deir el-bahari sír deir el-bahari templom DEIR EL-BAHARI SÍR BT: thébai sír NT: Ahmesz-Meritamon sírja DB320 Henhenet sírja Henenu sírja Horhotep sírja Ipi1 sírja Kauit sírja Kheti2 sírja Meketré sírja Mentuhotep.) DEDITBAKET UF: Dedyt-baqt (ang. Gyakran ábrázolták ember alakban. II. spa. III. Több ezernyi. EL. később építettek egy közös víztározót az északi kapun kívülre. Az itt élt iparosok a város melletti hegyen temetkeztek. BT: Dedi (ang.) DEHUTMOSE DEINOKRATÉSZ DEHENETIS (óei. mesterembereknek és családjuknak. Közelében meleg vizű források fakadnak. amelyet közel 70 lakóház vett közre a településen. 38) DEDITBAKET SÍRJA UF: BH183 (1. II. II.) DEIR EL-MEDINAH (ang. ném. deir el-bahari temploma DEIR EL-BAHRI DEIR EL-BEHRI DEIR EL-BAHARI DEIR EL-BAHARI BERSA. betemette a futóhomok. 52) Tanen (ang. BT: történetíró NT: Décsy Sámuel könyvei DÉCSY SÁMUEL KÖNYVEI BT: Décsy Sámuel NT: Egyiptom históriája (1811) DEDEF-HOR (ang. BT: Amon-templom DEIR EL-MEDINA (ang. Amenhotep idején. spa.) DZSEDEFHÓR DEDEFPTAH THAMPHTIS (ang.) Szet Maat (óei. A sírban talált egy táblát.) (i. A Királyok Völgyétől déli irányban 2 km-re fekszik.) Deir el-Medinah (ang.) DEIR EL-MEDINE (ar. majd a Kairói Francia Intézet 1917–1947-ig a II. két szék lábait és egy fejtámaszt. Théba nyugati sivatagjainak helytartója a 18.. Emléke elhalványult. Elsőként Ernesto Schiaparelli végzett itt ásatást 1905–1909 között. valamint kb. amely kb.) RT: Deditbaket sírja (1. szerszámot hagytak itt.. BT: munkástelep RT: Bruyere. 38) SN: John Garstang fedezte fel 1902-1904 között. 38) DEIR EL-AHMAR VÖRÖS KOLOSTOR DEIR EL-BAHARI UF: DB (röv. Csak egyetlen éjjel-nappal őrzött bejárata volt. 52) Tatunen (óei. Mentuhotep sírja Neferhotep7 sírja Neferu..) DEIR EL-HAGAR TEMPLOM SN: Római kori Amon-templom a Dahla oázisban. (1.e.) (1. temploma Thutmózisz. és III. spa.) DEGEM (óei. fejezete szerint.(ar. Ptah egyik megjelenési formája. BT: csapatkapitány helytartó NT: Dedi hozzátartozói RT: Dedi sírja DEDI HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Tuya2. 2500–2498) DEDEKARCH SN: A dodekarkia kormányban uralkodó királyok összefoglaló neve. és Iah2 sírja Sadhe sírja Szenenmut TT353PM-as sírja TT310PM DEIR EL-BAHARI TEMPLOM BT: nyugat-thébai templom NT: Hatsepszut1 halotti temploma Mentuhotep... ném. amelyek átvészeltek egy római kori földrengést is. Legfeljebb 130 m hosszú és 50 m széles lehetett. Vespasianusról és Titusról. A tábla homorú párkányzattal volt díszítve. A hátsó széklábak meghosszabbításából nyúlik fel az alacsony háttámla. ol.) Deďr el Bahari (fr. ném.e.(1. világháború időtartamát kivéve. 6500 m2-t foglalt el.. 500 évvel a falu alapítása után már nem temettek senkit a Királyok Völgyébe. de néha oroszlánként is. 2506– 2504) (i.) DEIR AMBA BISOI DEIR AMBA SENÚDI DEIR EL-ABJAD BERSA..(1. A déli föld gazdagságával azonosították. s ezt a helyet teljesen elfeledték mintegy 3 ezer évig.) DEIR EL-MEDINE (ar. Ő teremtette az emberiséget és az anyagot az Ani papiruszon található Halottak Könyve 15. fr.Kezdetben a lakásban hatalmas vázákban tartották a vizet. EL..(ar. BT: földisten oroszlán-isten RT: Ptah tömjén DEDYT-BAQT (ang.. BT: dodekarkia DEDI (ang.) SN: A thébai hegy nyugati lejtője és a gurnet murai kis hegy között fekvő Deir el-Medinét I. B.

12) BT: lakóház RT: Deir el-Medine DEIR EL-MEDINEI MAGÁNKÖNYVTÁR KÖNYVTÁRA KENHERKOPSÉF DEIR EL-MEDINEI MUNKÁS SN: Ide tartoztak nem csupán a kézművesek. bár állt néhány kőkunyhó. akik ruhát szőttek számukra. A földön aludtak. ném. A lakások belsejét freskókkal díszítették vagy egyszerűen csak lemeszelték. spa.) Nakhtmin (ang. a 18. melynek bejárata égetetlen sártéglából készült. BT: deir el-medinei kézműves RT: torinói sztrájk papirusz DEIR EL-MEDINEI LAKÓHÁZ SN: Deir el-Medine házai méretben és alaprajzban nagy variációt mutatnak. ném. ablakos tetejű nappalit. hogy az írásbeliség aránya a faluban kivételesen magas volt. melyek polcként szolgáltak a ruháiknak és házi isteneik szobrainak (pl. amit szélfogó vászonnal is felszereltek a hűvös levegő áramlásának biztosítására.) Neferabet (ném. felügyelték vagy orvosolták őket. spa. festők és kőművesek. spa. ném. szezámolajat és húst is osztogattak bónuszként..) Paneb (ang. mert éhesek és szomjasok vagyunk..) Nebenmaat (ang. a falból kinyúló agyagpadkán. melybe az elhunyt szobra és egy naphimnusz feliratát tartalmazó sztélé volt elhelyezve. 15) A munkások elhagyták telepüket. nátront. napon. homokkő vagy agyaglapokba. spa. 16) Ipi2 Nebnefer1 (ang. spa. spa. falait pedig vagy az elhunyt és családja hétköznapi jeleneteivel díszítették vagy halotti rituálékkal.) Amenpahapi (spa. ném. mint pl. spa. Egy héten több alkalommal is kellett élelmet és vizet szállítani az ottlakóknak. a döntő bizonyítékot a deir el-medinei nekropolisz szolgáltatja. A sírkamra a föld alatt helyezkedett el az udvar és a piramis alatt.. vagy fa fejtámasszal ellátott szövött kötélágyon. egy szobát.. egyfajta írnoki szemétgödörként használt nagy verembe dobtak.) Ken1 (ném. 12) a munkások és kézművesek 25 generációja élt itt.) Raweben (ang... Hathor1). ném.) Neferrenpet5 (ang. kis kő vagy farácsos ablakokkal és átlagosan 3–4 helyiséget foglalt magában(1. spa. spa..) Penbuy (ang. (1.) Igazság Helyének szolgája servant in the Place of Truth (ang. dinasztia elejétől a 20.) Nakhtamun2 (ang. a falu falától északra. A kevésbé gyakori fizetések közé tartoztak a sütemények. BT: thébai nekropolisz NT: deir el-medinei sír DEIR EL-MEDINEI OSZTRAKON SN: Az itt dolgozó művészek szívesen írták le gondolataikat.. a sarjadás (peret) 2. de a térbeosztás alapja minden háznál megegyezett.. ném.) Khaemopet3 (ang. Este ugyanezen az útvonalon mentek vissza. így 1. itt ültek le és itt töltötték az éjszakát is. behatoltak a régi királyok halotti templomainak a körzetébe. ha mégis ott töltötték az éjszakát. A kápolna tetején épült egy kis piramis. spa. majd később kőalapú falakból épültek. 15) BT: fizetés DEIR EL-MEDINEI MUNKÁSTELEP DEIR EL-MEDINE DEIR EL-MEDINEI NEKROPOLISZ UF: Necropolis of Deir el-Medina (ang. amelynek közepén egy oszlop volt.deir el-medinei lakóház deir el-medinei osztrakon deir el-medinei sír deir el-medinei szeméttároló deir el-medinei nekropolisz Deir el-Medine lakossága Schiaparelli. ácsok. Kút nem volt. A következő napokban behatoltak a Ramesszeum épületébe.) Ker (ang. 12): egy előteret. zöldünk” (1. spa. laposan fedett. ahol a hegy oldalába vájt sírokat kis piramisok koronázták. ahol az élelmiszereket raktározták. spa.) DEIR EL-MEDINEI KÉZMŰVES UF: Diener der Maat (ném. hanem az ő ellátásukra szakosodott emberek is..5 km-ről hozták a vizet a folyóból. A munkások minden nap korán reggel elhagyták a falut s egy órai kaptató után megmászták a hegyet. A faluban szövő munkásoknak időnként pótolták a ruhaanyag szükségleteit. Az írnokok vették át naponta a raktárakból a szerszámok és a munkához szükséges anyagokat. dinasztia végéig (1. (1. A halotti kamráknak boltíves mennyezete volt. dekorálásával és a mesterségük gyermekeinek való továbbadásával foglalkoztak.) Mose3 (ang.. spa.. de fesztiváli alkalmakkor sót. Az osztrakonok bősége bizonyítja.) Nebnakht (ang. ném.) Huja3 Irynefer (ang.. és a tűzhelynek is helyet adó teraszt.. A Halottak 114 .) Penshenabu1 (ang. A munka befejezése után a szerszámokat vissza kellett szolgáltatni. egy megemelt. a halott balzsamozása vagy a száj megnyitásának szertartása.) Khamteri (ang..) Szennedzsem Terebay (ang.) Kasa1 (ném..) (1. A fából készült bejárati ajtók közvetlenül az utcára nyíltak. Ramszesz 29. zöldségeket és vizet valamint agyagedényeket és fűtéshez. BT: deir el-medinei munkás királyi kézműves NT: Amenemhet10 Amenemuya3 Amennakht1 (ang. BT: osztrakon DEIR EL-MEDINEI SÍR SN: Rendszerint ezekhez a sírokhoz két pülónnal szegélyezett bejárat vezetett egy vagy két nyitott udvaron keresztül. mert a fizetésül szolgáló ellátmány 20 napot késett..) Mose4 (ang. Nincsen ruhánk.) Tementu (ang. A házakhoz tartozott még egy padlóba vágott pince is. Még a leglényegtelenebb dolgokat is belekarcolták az apró mészkő-.) Khabekhenet1 (ang. Néhányat kívül. hogy az Újbirodalom idején is a gúlát tekintették a legelőkelőbb sírformának. Minden ház földszintes volt. A házak kezdetben sártéglából. kőfejtők.) Wennefer8 DEIR EL-MEDINEI KÉZMŰVESEK SZTRÁJKJA SN: III.) (1.) SN: Az Újbirodalom királyi temetkezőhelyének munkásai: szobrászok. egy konyhát. majd gondos listák megírása után átadták őket a kézműveseknek. spa) Pasedu2 Pasedu3 Penamun (ang.... ném.) SN: Tekintettel arra. Az udvar hátsó részében volt egy kis kápolna. hónapjában a 18.. Bész. BT: munkás NT: Amenemopet2 deir el-medinei kézműves Metu3 (ang.) Neferhotep6 (ang. Szobáikban apró fülkéket vágtak a falakba. 16) RT: deir el-medinei munkások fizetése DEIR EL-MEDINEI MUNKÁSOK FIZETÉSE SN: A deir el-medinei munkások és családtagjaik fizetésként gabonát.. spa.) Deir el-Medinei kézművesek sztrájkja Dzsehuti1 Dzsehutihermaktuf Hay2 (ang. spa. mely rendszerint több helyiséget foglalt magában. spa. kenőcsünk. Ernesto (1856–1928) DEIR EL-MEDINEH DEIR EL-MEDINE (ar.. Ízisz. hogy megérkezzenek a Királyok Völgyébe. A kápolna hátsó falán egy falfülke volt található. főzéshez való faanyagot kaptak. A teraszt nádfonatok árnyékolták a napfénytől.. amolyan pihenőházféle a hegytetőn is arra az esetre. Közel 450 év alatt. uralkodási évében tört ki a sztrájk. Felháborodásukat felvonulásokkal fejezték ki: „Jönnünk kellett. akik a királyi sírok kiásásával. sö és datolya.. halat.

Könyvének feliratai is gyakran ékesítették ezen sírok falait. BT: közigazgatási egység DELIA.) DELTAORSZÁG DELVAUX. J. Innen hívta meg Ptolemaiosz Szótér a Muszeion élére. BT: közigazgatási egység DÉLI VÁROS DELTA THÉBA WEZEN (ar. de helyéről erőszakkal eltávolították. Törzse kúpalakúan 30 m-re is felnyúlik.) UF: Museum of South Australia (ang. Óriási fa. gyűrűsen ízelt.) rendelet BT: jogi okirat NT: kanoposzi dekrétum naukratiszi dekrétum DEKORÁCIÓ DÍSZÍTÉS DÍSZÍTETT AGYAGEDÉNY (1. Mose4 és Ipi5 sírja Nakhtamun2 sírja Nebenmaat sírja Nebnakht sírja Nebnefer1 és Neferhotep6 sírja Neferabet sírja Neferrenpet5 sírja Nu3 és Nakhtmin sírja Paneb sírja Pasedu1 sírjai Pasedu3 sírja Pasedu4 sírja Penamun sírja Penbuy és Kasa1 sírja Penshenabu1 sírja Ramosze2 sírjai Ramosze8 sírja Raweben sírja Smen sírja Szennedzsem sírja Terebay sírja RT: Deir el-Medine DEIR EL-MEDINEI SZEMÉTTÁROLÓ SN: Ezernyi írásos cserépdarab került elő ebből a hatalmas ásott szeméttárolóból. Széthi idején kb. Egy földi tárgyról jövő fénysugár a különböző sűrűségű rétegeken áthaladva folytonos törést és teljes visszaverődést szenvedve érkezik a szembe. DEKORÁLT AGYAGEDÉNY XXXI-XXXVII) DÉL-AUSZTRÁLIA MÚZEUMA (Aul. belül fekete. Theophrasztosz barátja. BT: nekropolisz DE ISIDE ET OSIRIDE SN: Az Ozirisz mítosz egyetlen ránk maradt forrása Plutarkhosztól. 12) BT: lakosság RT: Deir el-Medine DEIR TASAI TEMETŐ SN: Az el-Badari régióban található kis predinasztikus temető. BT: deir el-medinei nekropolisz thébai sír NT: Amenemhet10 sírjai Amenemopet2 sírjai Amenemuya3 sírja Amennakht1 sírja Amennakht2 sírja Amenpahapi sírja Dzsehutihermaktuf sírja Hatiay2 sírja Hay1 sírja Hay2 sírja Huja3 és Pasedu2 sírja Huja6 sírja Inherkau sírjai Ipi2 sírja Irynefer sírja Ken1 TT4PM-es sírja Ken1 TT337PM-es sírja Ker sírja Kha2 sírja Kha3 sírja Khabekhenet1 sírja Khaemopet3 sírja Khamteri sírja Khawi sírja May3 sírja Mose3. Adelaide. Ő kezdte el gyűjteni az Alexandriai Könyvtár első darabjait. 5000 Tel: (+61) 08-8207 7500 Fax: (+61) 08-8207 7390 DELEBPÁLMA UF: Borassus fiabelliformis (lat. (1. LUC BT: egyiptológus DEMAREE.leidenuniv. és az a korábbi időkkel ellentétben az állatokat a város falain kívül tartották.) SN: Ez a gyűjtemény tartalmazza John Garstang beni hassani feltárásából származó kerámiákat. Egyik érdekes találmánya volt a kúszni képes csiga. tüskés nyél végén álló legyezőalakú levelekkel.com DÉLIBÁB UF: déli bába fata morgana SN: Igazi hazája Alsó-Egyiptom. amely Elephantinétól Akhmimig terjedt. BT: múzeum AD: North Terrace. rendkívül tehetséges ember. Nyitva minden nap 1017 óráig. BT: természeti jelenség DÉLI BÁBA DÉLI ON DÉLIBÁB SZESZÓSZTRISZ. BT: Plutarkhosz könyvei DEKRÉTUM UF: decree (ang. már fiatalon a város kormányzójává tette meg. mely annak fordított képét látja.) SN: A Kék-Nílus és a Zambezi között található. 600 ember élt itt. amikor a levegő alul erősen felmelegszik. dinasztiában I. Kasszandrosz. (egyes kutatók Elephantinét és Alsó-Núbiát értik alatta). a levélkorona alatt már csak 30 cm. ROBERT BT: egyiptológus AD: rdelia6341@aol. PIRAMISA HERMONTHISZ FELSŐ-EGYIPTOM DAHSURI TÖRT PIRAMIS MARU-ATON DÉLI LISTI PIRAMIS DÉLI ORSZÁG DÉLI RAGYOGÓ PIRAMIS DÉLI-TÓ PALOTÁJA DÉLI UARET SN: Ez a közigazgatási terület Közép-Egyiptomot foglalta magába. BT: egyiptológus AD: demaree@rullet. BT: szeméttároló DEIR EL-MEDINE LAKOSSÁGA SN: A 19. s ekkor Thébába ment.) NÍLUS-DELTA ALSÓ-EGYIPTOM DELTA CANIS MAJOR (lat. keményfájú törzzsel. R. A „Dél Feje uaret”-nek voltak hivatalnokai és számos esetben fordul elő hivatali címek integráns részeként. Főleg akkor lehet észlelni. Levele 3 m hosszú.nl DÉMÉTRIOSZ UF: Phalériai Démétriosz Phaleróni Démétriosz Démétriosz Phaléreusz Démétriosz Phalerón SN: Egy rabszolga fia. a peripatetikus filozófia művelője. I. South Australia. Ptolemaiosz Philadelphosz száműzte. BT: görög filozófus RT: Alexandriai Könyvtár DÉMÉTRIOSZ PHALÉREUSZ DÉMÉTRIOSZ PHALERÓN DÉMÉTRIOSZ DÉMÉTRIOSZ 115 . Athén zsarnoka. átmérője a tövén 60. BT: borpálma DÉL FEJE UARET SN: Közigazgatási egység.

e. valamint a rómaiak. BT: denderahi templom halotti templom NT: denderahi Hathor1-templom csarnokai denderahi Hathor1 templom kapuja denderahi Hathor1 templom mammiszije denderahi Hathor1 templom titkos kamrái DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM ÁLDOZATI CSARNOKA SN: E teremben helyezték el az istennőnek szánt adományokat. amikor Hóruszt. hogy már irodalmi és vallásos szövegek rögzítéséhez is igénybe vették.e. a hieratikus írásból.u. 450) DÉMOTIKUS ÍRÁS (i. Cesarion. Egyéb napokon a templom ezen elrejtett részét kizárólag az istennő mindennapos. népies. melyeket szertartás végeztével szétosztottak a rítusban résztvevő papok között. 450) DUN (i. A 6. 650–i. DENDERAHI AMULETT LISTA UF: Dendera Amulets List (ang. ő volt a város oltalmazó istensége. Ita és Hnumit sírja. valamint Szithathormerit hercegnő sírjaira is. A templom valószínűleg Hathor1 misztériumába való beavatás helyeként működött. a papok által bemutatott szertartásainak tartották fenn. Sok jel-összevonást. „népi” formája. dinasztia korára vezethető vissza keletkezése.) LISTA DENDERAH (ar. A templom alapjában a föld alatt titkos kamrákat találtak egyedülálló rajzolattal. felső-egyiptomi nomosz fővárosa volt. Tiberius uralkodása alatt építtettek hozzá a templomhoz.) Tantere Tentara (óei.e. A démotikus írás jelrendszere és szerkezete egyaránt a késői dinasztikus kori egyiptomi nyelvből fejlődött ki. A „dahsuri kincsek”-nek nevezett leletegyüttes ma az Egyiptomi Múzeumban található. len. A templom külső flán Hathor1 szisztruma körül látható Julius Caesar és VII. és csakis balról jobbra lehetett olvasni. Hathor1-t é fiukat Ihit vitték körbe a széles épületen és a teraszon. BT: amulett lista RT: Denderah (ar.) UF: Dendera Dendur Iunet (óei. Eleinte csupán a nem irodalmi jellegű szövegek készítéséhez használták. Az áldozati csarnokkal összefüggő helyiséget heretibnek (közbülső teremnek) nevezték BT: áldozati csarnok denderahi Hathor1-templom csarnokai DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM CSARNOKAI BT: csarnok denderahi Hathor1-templom NT: denderahi Hathor1-templom áldozati csarnoka denderahi Hathor1-templom előcsarnoka DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM ELŐCSARNOKA SN: A római korban.) Tentóre 116 . 6.. BT: denderahi Hathor1-templom csarnokai tizennyolcoszlopos előcsarnok NT: denderahi Hathor1-templom előcsarnokának oszlopai DE MORGAN. csak nagyobb ünnepségek alkalmával nyitották ki. Itt találták meg Hadriánusz római császár hatalmas bronz fejszobrát. melynek két kis ajtaján keresztül a beavatottak megközelíthették a külső oszlopcsarnokot. Valószínűleg a Delta nyelvjárását tükrözi.) Tentyra (gör. Legfontosabb felfedezései közé tartozott a II. A terem mindkét oldaláról egyegy lépcsősor vezetett a teraszra.) Am-aau Árnyékfaló Babi déli démon éjszakai démon Haas Ikui késes démon Nagy démon Őrjöngő Rerek Tűzszemű Ugató Vérszívó Vízilóképű Weret RT: szellem PÁRTÁS DARU MANDRAGÓRA Tentürisz (gör. Amenhotep18 és Itaweret.) Ni Tentore (óei. Az egyiptomi írás legegyszerűbb. kurzív.DEMOISELLE CRANE (ang.) Junet (óei.e.) Tentyris (gör. Amenemhet piramisának nyugati oldalánál folytatott ásatás során feltárt két érintetlen hercegnői sír.) SN: A 6. BT: írásfajta RT: hieratikus írás hieroglif írás kopt írás DÉMOTIKUS PAPIRUSZ BT: papirusz NT: Berlin 13602 papirusz Carlsberg 1 papirusz Lansing papirusz Sallier I.) DENDERA DÉMOTIKUS ÍRÁS (i. 450) UF: demotic (ang.u. Számos sikeres ásatást vezetett a dahsuri piramisoknál. Ezek mindegyike megtalálható a MacGregor papiruszon. papirusz (BM: BM 10182) DEMOTOSZI ÍRÁS DEN (ang. A felszentelt templom körül egy ambulatórium fut.) DÉMONI ALMA DÉMON BT: Duat1 NT: Akephalos (ang. 650–i. Ez az egyik legjobb állapotban megmaradt templom Egyiptomban. JACQUES JEAN MARIE (1857–1924) UF: Morgan.) MacGregor papirusz DENDERAHI ISTEN UF: Denderahi isten BT: helyi isten NT: Hathor1 (ang. Jacques De SN: 1894-ben nevezték ki a Régészeti Hivatal igazgatójává. A temetéssel kapcsolatos szövegekhez gyakran használták. jelentése: népi. amelyeket a temetkezéshez használtak. Rátalált itt még Keminub királyné. melyekben pompásan díszített temetkezési kellékekre lelt. Innen indultak a jelentősebb körmenetek. emiatt rendkívül nehéz olvasni. rövidítést alkalmazott. Hathor1 istennőt imádták ezen a helyen. Kleopátrától született fiuk.) Ihi DENDERAHI HATHOR1 TEMPLOM UF: denderahi templom juneti templom tanterei templom tentórei templom tentüriszi templom SN: Itt volt Hathor1-nak a főszentélye. 650–i.e.) demotoszi írás népi írás SN: A démotikus görög eredetű szó. A középső ajtót mely a templom belsejébe vezetett. de rövid időn belül annyira általánossá vált. 2952–2939) (i. BT: egyiptológus DEMOTIC (ang. BT: város RT: denderahi amulett lista denderahi isten denderahi templom felső-egyiptomi nomosz.) SN: 104 különböző amulettet sorol fel. nevezetesen az újévi körmenet. papirusz (BM: BM 10185) Sallier II.u.) DÉMOTIKUS ÍRÁS (i. A templom építését Néró császár uralkodása alatt fejezték be. Az óbirodalom óta főleg a Ptolemaiosz-uralkodók építettek hozzá a templomhoz. 2928–2787) DENDERAHI AMULETT DENDERAH DENDERA AMULETS LIST (ang.

BT: kronológia DENDUR DENDERAH (ar. júl. BT: denderahi templom Hórusz-templom NT: denderahi Hórusz-templom Hórusz-oszlopai DENDERAHI HÓRUSZ-TEMPLOM HÓRUSZ-OSZLOPAI SN: Összesen 24 pillért koronáznak Hórusz fejek.12 m. A Hathor1-templom mellett tárták fel ezt az építményt. Lajos érméinek felügyelője. hanem fürödtek benne. máj. 1–1802. hosszúsága 4. 78 évesen hunyt el. BT: Lepsius. melyeknek törzse a papiruszsást mintázza.) SZTÉLÉ DENON. író. diplomata és kém XVI.) BT: méhlepényes NT: szabadfarkú denevér DENKMÄLER AUS AEGYPTEN UND AETHIOPIEN DENKMÄLER AUS ÄGYPTEN UND ÄTHIOPIEN (1849-59) DENKMÄLER AUS ÄGYPTEN UND ÄTHIOPIEN (1849-59) UF: Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien SN: Karl Richard Lepsius műve. BT: denderahi Hathor1-templom kapu NT: denderahi Hathor1-templom kapujának domborművei DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM KAPUJÁNAK DOMBORMŰ– VEI SN: A kapu külső falán jobbra fent egy dombormű maradt meg. ezt nevezik a Megjelenés termének. A külső oszlopcsarnok teljes mennyezetét asztrológiai ábrázolások díszítik. DOMINIQUE VIVANT (1747–1825) SN: Vésnök. amelyek fejezete Hathor1 fejét ábrázolják parókában. A A kapubejárat közelében kétoldalt egy-egy római kioszk áll. Denont az Egyiptomi Expedíció mókamesterének nevezték. Karl Richard könyvei DENKSTEIN (ném. Napóleon seregével került Egyiptomba 51 évesen. közüket szekrényfalak töltik ki. BT: denderahi Hathor1-templom kamra NT: denderahi Hathor1-templom titkos kamráinak falfestményei DENDERAHI HÓRUSZ TEMPLOM SN: Mára teljesen eltűnt.és Felső-Egyiptomban) című műve.) (1. mint száznégy tételről tesz említést. Dominique Vivant könyvei RT: Bonaparte Napóleon étkészlete Napóleoni Expedíció (1798. BT: szanatórium DENDERAHI TEMPLOM BT: templom NT: denderahi Hathor1-templom denderahi Hórusz-templom denderahi Ihi-templom denderahi Nut-templom DENDROKRONOLÓGIA SN: A dendrokronológia a fa évgyűrűinek megszámolásával határozza meg a fa korát. Dominique Vivant (1747–1825) NT: Voyage dans la Haute et la Basse Égypta DENTAL ABRASION (ang. amelynek végében áll a templom. BT: Napóleoni Expedíció tagjai NT: Denon. A Description de l’Égypte című könyv megírásához is hozzájárult munkájával.) (1. 18) PARFÜM DEPARTMENT OF EGYPTIAN ART (ang. majd a restauráció idején is számos elismerésben részesült. a Napot és a Holdat.) DENTAL PULP (ang. mely a mai napig alapműnek számít. 1798. amely sikerkönyv lett. A belső oszlopcsarnokban 6 oszlop áll. soha nem zökkent ki egyensúlyából. Az isteni múmia mágikus védelmét amulettek biztosították. BT: denderahi Hathor1-templom kapuja dombormű DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM MAMMISZIJE SN: A denderhai Hathor1-templom melléképülete. Listájuk nem kevesebb. DOMINIQUE VIVANT KÖNYVEI BT: Denon.) DENON. 17) FOGKOPÁS FOGSEBÉSZ FOGBÉL DENTAL SURGEON (ang.) (1. hogy ceruzájával megörökíthesse a harc különböző fázisait. ahol a víz egykor szoboralapzaton csurgott le a fürdőkbe.DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM ELŐCSARNOKÁNAK OSZLOPAI UF: denderahi Hathor1-templom Hathor1-oszlopai SN: A pülónt 6 Hathor1 oszlop fúrja át. Részletesen tárgyalta a piramisokat. Érkezésétől számítva egy év alatt csodálatos tudósítást állított össze Egyiptomról. BT: Denderahi Hórusz-templom Hórusz-oszlop DENDERAHI IHI TEMPLOM SN: Ebből a templomból mára már csak egy homokkőből épült monumentális kapu maradt. A csatákba is az első vonalban indult. BT: denderahi templom DENDERAHI NUT-TEMPLOM BT: denderahi templom Nut-templom DENDERAHI PAP SN: A dendarai templom papjai minden évben különlegesen bonyolult rituális szertartás keretében bebalzsamozták Osiris képmását. Nut látható. Elmélete szerint minden piramist lépcsősre építettek. BT: Denderahi Hathor1-templom mammiszi DENDERAHI HATHOR -TEMPLOM MENNYEZETE SN: Ezen az ég istennője. Nemcsak hűen lerajzolta a legjelentősebb műemlékeket. Ha ismerjük az adott területen élő adott fafaj minden egyes évre jellemző átlagos évgyűrűvastagság adatait. XV. Lajos alatt. 1-én megérkezett Alexandriába. 1802ben Napóleon a múzeumok főigazgatójává nevezte ki. BT: denderahi Hathor1-templom előcsarnoka Hathor1-oszlop DENDERAHI HATHOR1 TEMPLOM HATHOR1-OSZLOPAI DENDERAHI HATHOR1 TEMPLOM ELŐCSARNOKÁNAK OSZLOPAI DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM KAPUJA SN: Egy dromoszon kereztül lehet a kapuig eljutni.) DENTAL ATTRITION (ang. Szélessége 1. Givryben (Saône-etLoire) született. 8) DEP BUTÓ FOGKOPÁS (1.6 m. Hazatérése után jelent meg Voyage dans la Haute et la Basse Égypte (Utazás Alsó. 17) FOGÁSZ DEODORANT (ang. Ő tervezte meg Napóleon egyiptomi elemekkel átszőtt desszertes készletét. de feljegyezte a legjelentéktelenebb helyi szokásokat is. A kapun keresztül egy széles udvarba jutunk. 14-én ott volt a Junon fedélzetén és júl. BT: pap 1 DENDERAHI SZANATÓRIUM SN: Itt a vizet külsőleg alkalmazták: a szent vizet nem itták meg. melyek aranyból és drágakövekből készültek. amelyet Ízisz szent anyaságának szenteltek fel. rézmetsző. Mindenkinél jobban bírta a perzselő éghajlatot és a hosszú sivatagi menetelést. 17) DENTIST (ang. BT: denderahi Hathor1-templom oszlopcsarnok NT: Megjelenés terme DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM TITKOS KAMRÁI SN: A Hathor1-templom hátulsó részében két emelet mélyen található.) (1. akkor a régészeti ásatásokon előkerülő famaradványok a bennük megőrződött évgyűrűik segítségével keltezhetők.) DENEVÉR UF: Chiroptera (lat.) METROPOLITAN MUSEUM EGYIPTOMI OSZTÁLYA 117 . szept. s a hézagokat csak később töltötték ki. megjelenítve a csillagokat és az égitesteket. 4 évi expedíciós kutatásának eredményeit és ősi műemlékeket ír le benne 12 kötetben. amely Hathor1-t ábrázolja Ré1 és Ptah között. BT: mennyezet DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM OSZLOPCSARNOKAI SN: A külső oszlopcsarnokban 18 oszlop található.

edNT: derri templom első csarnokának domborművei DERRI TEMPLOM ELSŐ CSARNOKÁNAK DOMBORMŰVEI. BT: templom NT: derri templom első csarnoka. EDSN: II. LEO BT: egyiptológus AD: ldepuydt@brownvm.) Sous le regard des dieux (fr.) secret des bâtisseurs des grandes pyramides. SN: 1925.) L'Egypte (fr. amelyet ebben a könyvben közöltek. eddombormű DERRY. Az ő kitartó munkásságának köszönhető 14. 16 sírban a szándékos feldarabolásnak 4 fajta típusát állapították meg. Benne állt az őshalom.) secret des temples de la Nubie.) DESZDESZ-TÓ SN: A világteremtés mitikus helye Hermopolisz közelében.30-ig 10–18 óra. Kilenc szöveges és 11 képes kötetből állt.La véritable histoire (fr. Oxfordban fejezte be végül egyetemi éveit.) DETERMINATÍVUM UF: determinative (ang. Ez a térkép tartalmazza 11.1– márc. Az egyik ilyen fekete pötty volt II. BT: múmiavizsgáló RT: Tutankhamon boncolása DESCRIPTION DE L’ÈGYPTE (1810) SN: Bonaparte Napóleon egyiptomi hadjáratával magával vitt francia tudósok írták ezt a könyvet. Francia báró és orvos. így illesztik egymáshoz össze.) femme au temps des pharaons.uk DEPRESSZIÓ SN: A szárazföldeknek azon területei. 15) BT: sarokillesztés DERÉKSZÖGŰ ILLESZTÉS (1. következtetéseivel új utakat nyitott az orvostudományban. Le (fr. EDSN: Ré-Harmachis napisten tiszteletére keletkezett már csak két oszlopos csarnok és három szoborfülke maradt meg. BT: derri templom első csarnoka. dinasztia specialistája lett. A Louvre ókori egyiptomi leletek megőrzéséért felelős munkatársa.) Lorsque la nature parlait aux Egyptiens (fr.DEPAUW.hu http://www. La (fr.) 2 VÖRÖS KORONA DESERET UF: Sivatag2 Vörös Föld SN: Így nevezték Egyiptom Földjének terméketlen sivatagos részét összefoglaló néven. amely az elárasztással fenyegetett műemlékek feltérképezésére jött létre. 19 éves korában tartotta első előadását Tutankhamon kincseiből. melyen a napisten először megjelent. ápr. BT: nekropolisz DE SMET-RODRIGUES.) (1. Ők készítették az első térképet a thébai nekropoliszról.: +36 (52) 322-207. 15) SN: Két fadarab sarka 45 fokban van levágva. PATRICK BT: egyiptológus AD: udjat@skynet. köztük az abu szimbeli templomok megmentése is.edu DERÉKSZÖG SN: Az építőmesterek használták ezt az eszközt. A higiéniai körülményeket és az egyiptomiak betegségmegelőző módszereit tanulmányozta.) reine mystérieuse. ahol Drioton kanonok.) taxogram 118 . A második emeleten kapott helyet Déri Frigyes különleges gyűjteményének egyiptomi anyaga. RT: napóleoni expedíció (1798. melynek segítségével a falak függőlegességét állapították meg.) Ramsès II .derimuz. 15) UF: mitre-housing joint (ang. Déri tér 1. MARK BT: egyiptológus AD: mark. (52) 417-577 Fax: +36 (52) 417-560 deri@derimuz. 11-én 945-kor elkezdte Douglas E. Le (fr. az egyiptomi nyelv professzorának tanítványa lett. Innen a Sorbonne-ba ment. Az asszuáni gát építésekor őt bízta meg az UNESCO az Ókori Egyiptomi Tanulmányok Központjának létrehozásával. A szemléletes térképet Edmé Jomard és báró Louis Costaz készítették.) KÜLDÖNC DEPUYDT. EDBT: csarnok derri templom. La (fr. Ramszesz fiainak sírja.) Grande nubiade ou le Parcours d'une égyptologue.) (1. Ezek bejáratához egy fekete pontot rajzoltak a térképen. Christiane (1913–) NT: Amours et fureurs de la lointaine (fr. hétfő szünnap. a napóleoni expedíció tagja. BT: ember-múmia DESHASHEHI TEMETŐ SN: Petrie fedezte fel ezt az 5. BT: napóleoni expedíció tagjai DESHASHEH MÚMIÁJA SN: Gyermekbénulásban szenvedett. az egyiptomi halotti kultusz legjellegzetesebb tárgya. Egyiptomi műtárgyai között található 4 terrakotta és Riya1 írnok fejnélküli szobra is. Christiane könyvei RT: Louvre Ókori Egyiptomi Tanulmányok Központja DESROCHES-NOBLECOURT. BT: szögmérő DERÉKSZÖGŰ HAJLAT ILLESZTÉS (1. júl. Ramszesz núbiai hadjáratait mutatják be. BT: Ókori Egyiptom DESGENETTES SN. La (fr. La (fr. BT: francia egyiptológus francia régész NT: Desroches-Noblecourt. a Keleti Nyelvek Szabadegyetemére.1. DOUGLAS E. (52) 417-561. Tel. Richard könyvei DESERET1 (óei. nov. edDERRI TEMPLOM ELSŐ CSARNOKA. Nem sokkal később keringési elégtelenségben halt meg. 1–1802) DESCRIPTION OF THE EAST AND SOME OTHER COUNTRIES (1743) SN: E könyv első kötete Egyiptomról szól. dinasztiabeli temetőt. Hamarosan a 18. BT: természeti képződmény NT: Fajjúm-oázis Kharga depresszió mélyföldek Nabta Playa Síva Vádi Natrum DEPUTY (ang.) reine mystérieuse Hatshepsout.) SN: Debrecen híres múzeuma.) Dictionnaire illustré des dieux de l'Egypte (fr.30-ig 10–16 óra.htm DERRI TEMPLOM. Nyitvatartás: nov. BT: tó DESZKAPALETTA ÍRNOKPALETTA DETERMINATÍVUM DETERMINATIVE (ang.) Pharaons et reines d'Egypte (fr.–okt. amelyek a tenger szintjénél mélyebben helyezkednek el. A terem közepén került elhelyezésre két múmiakoporsó. Ezt Mitchell jegyezte fel. melyet elérhetetlennek minősít. a völgyben lévő sír egyszerű alaprajzát és még további ötről is beszámol. Ő ejtette az első sebvágást Tutankhamon múmiáján. BT: múzeum AD: 4026 Debrecen.ac. 15) UF: simple mitre joint (ang. BT: Pococke.oxford.be DESROCHES-NOBLECOURT.hu/DeriMuzeum/index. ezért bal lábát levágták. CHRISTIANE KÖNYVEI BT: Desroches-Noblecourt.depauw@university-college. Derry professzor Howard Carterral Tutankhamon boncolását. CHRISTIANE (1913–) SN: Egyiptomi tanulmányait a Louvre iskolájában kezdte az 1930-as években. BT: sarokillesztés DER EL-BAHRI DEIR EL-BAHARI DÉRI MÚZEUM (Mo. miközben szorgalmasan látogatta a College de France egyiptomi kurzusait.brown.

melynek magja (múmiák. 3. por.) dynasti (své. ahol a szín. 6. 2920–2770) dinasztia. A tünetek regisztrálása után a betegség ill. amely az ellenséget legyőzi. tapintás. DINASZTIA UF: dinasti (alb.) dynastique (fr.) dynastia (len. mert ezt mindegyikük számára külön készítették. 2628–2613) dinasztia. (i. és az is. BT: múzeum AD: The Detroit Institute of Arts 5200 Woodward Avenue Detroit. 2613–2494) dinasztia. akik között nincs rokoni kapcsolat. hogy azonos dinasztiában találunk olyan fáraókat. (i. 2920–2770) (i.) SN: Elvileg egymással rokoni kapcsolatban álló uralkodók csoportja.e. 2350–2181) dinasztia.) INTÉZET (USA) DE-UBASTEIRI (ang. KÖNYVEI BT: Deveria. a MeriAmen nevű hajó kapitánya.e.e.) SN: Ez a múzeum tartalmaz egyiptomi gyűjteményt. (i.e. Théodule M. 2925–2686) (i. grecs. Ő fotózta le a sírt. mint a rokoni kapcsolatok nyilvántartását. részben saját. toile.e. 2800–2650) dinasztia. Mágikus erőt tulajdonítottak neki. 10) DIADALSZEKÉR BT: szekér NT: Tutankhamon diadalszekerei DIADÉM SN: Egyszerű vagy díszes homlokék mesterséges vagy természetes anyagokból. majd a rendőrség parancsnoka. THÉODULE M. 3150–2925) (i. 206) (i. BT: történelem NT: dinasztia.) dynasty (ang. hogy egymással rokon fáraókat különböző dinasztiába sorolunk. 5. 1980) DEWEN (ang. Egyiptom történetét 31 dinasztiára oszthatjuk fel.) dinastias (spa. később a királyi jelvényhordozó lett.) ÉLETBE BELEFÁRADT EMBER PÁRBESZÉDE A LELKÉVEL. hogy két dinasztia uralkodói párhuzamosan uralkodtak. Théodule M. AZ DIANDRA BT: sodortbimbós NT: olajfaféle DIAPSIDA (lat.) DINASTIO (esp.) DINASTI (alb. és sokkal inkább a kezelhető tagolást szolgálja. amelyhez az illető szó tartozik.) DINASZTIA DINASZTIA DHUTIHIRMAKTUF (ang.e. 2840–2700) (1. Két francia utazó (Remy és Brenchly) által került hozzá Ábrahám könyvének másolata. 2181–2173) 119 .) SN: Kelet-Thébában volt a sivatagok felelősének kinevezve. 310) (i. 2723–2563) (i.e. 7. 2613– 2498) (i.) (1. BT: orvostudomány DIALL-SMYTH.) ÁLLAT DILLÉNIA ALKATÚ UF: Dilleniidae (lat. amikor egy fáraó nemzetsége kihalt és egy másik került a trónra. 2829–2787) THOT1 DZSEHUTI DZSEHUTIHERMAKTUF DINASTIA (ol.2223@compuserve.) DINÁSTICO PRIMITIVO (spa.SN: A szavak leírásánál alkalmazott fonogramok után elhelyezett írásjel. Nem azonos a királyi koronával.) DHUTI2 (ném.e. amely azt a jelentéskategóriát vagy jelentéstartományt jelzi. DIDIER BT: egyiptológus AD: 101713.e.) DZSEDEFRÉ (i. Michigan 48202 Tel.) ÚJSZÁJÚ DEVAUCHELLE. 2890– 2686) (1.e.e.) DUN (i. arabes et latins qui sont conservés au musée égyptien du Louvre (1874. 2498–2345) (i. (i. (i.) SN: Ankhhor1 felesége. BT: ékszer NT: Tutankhamon diadémja RT: Golenyisev-papirusz DIADÉM-PAPIRUSZ DIAGNOSZTIKA GOLENYISEV PAPIRUSZ DIAGNOSZTIZÁLÁS DIAGNOSZTIZÁLÁS UF: diagnosztika SN: Az orvosok a diagnosztizálásban részben a betegek elmondására. betegségcsoport azonosítása következett.) DIDOUFRI (fr.) DEUBASTEIRI DETROITI MŰVÉSZETI BT: egyiptológus DIALOGUE BETWEEN A MAN TIRED OF LIFE AND HIS ’BA’ (ang. dinasztiában. démotiques.e. A dinasztiákba sorolás Manethón munkáján alapszik. 4. (i.e. akinek idegen országokba kellett mennie. agyagedények. 1881. látvány egyaránt fontos szerepet játszott. amelyből 6 beszerzés valósult meg.) DIMIAT (ar. 2639–2504) (i.e. MIKE SN: Amatőr egyiptológus.. majd királyi követ lett.) BT: kétszikű NT: ibolyavirágú kaprivirágú tökvirágú DILLENIIDAE (lat. 3100–2890) (1. BT: francia egyiptológus NT: Deveria. (1831–1872) SN: A Louvre egyiptológusa volt. 2. Deveria francia ásatásoknál dolgozott Szakkarában. 2952–2939) (i. coptes.e.e. hiératiques.) DILLÉNIA ALKATÚ DAMIETTE DINASZTIA DINASZTIA DINASZTIA PREDINASZTIKUS KOR (i. szag. Új dinasztia mindig akkor kezdődött. pl. 3000–2840) (1. DEIR EL-MEDINEI KÉZMŰVES DEUBASTEIRI UF: De-ubasteiri (ang. 2494–2345) (i.com DEVERIA. ahol Ptahmose1 sírját találták.e. BT: Ibi2 hozzátartozói DEUTEROSTOMIA (lat. por. 0. pecsétek) Frederick Stearns adományából származik 1890-ből. tablettes et ostraca en caractères hiéroglyphiques. 310) (i. 206) (i. 2528–2520) DIDU (ang. 2686–2613) (i. amelyet kérésükre lefordított. Mintegy 360 fáraót és idegen uralkodót sorolhatunk be a dinasztiák alá.) KETTŐS HALÁNTÉKABLAKÚ KÉTSZIKŰ DICOTYLEDONOPSIDA (lat. 2566–2558) (i. BT: ideogram RT: logogram ortogram DETROITI MŰVÉSZETI INTÉZET (USA) UF: Detroit Institute of Arts (ang. (i. könyvei DEVERIA. 3130–3032) dinasztia.e.) dinastio (esp.) DINASTIAS (spa. Ibi2 anyja a 26. 2581–2572) (i.e.) DHUTI1 (ném.e. a hükszósz korban. amelyet rendszerint a kezelhetőség mértékének megállapítása követ..e.) DIEREN (hol.: 313 833 7900 DETROIT INSTITUTE OF ARTS (ang. THÉODULE M. empirikus megfigyeléseikre támaszkodtak. Előfordult olyan is.e. szl. (1831–1872) NT: Catalogue des manuscrits égyptiens écrits sur papyrus. ám Egyiptomban a rokonság nem mindig áll fenn. BT: hivatásos katona királyi jelvényhordozó RT: Meri-Amen DIENER DER MAAT (ném. 2480– 2350) dinasztia.) dinastija (hor. Előfordul. A múzeum Howard Cartert is megbízta rendelésekkel. 1..e. (i. melyet Egyiptomi útjai során szerzett be.e.) dinastia (ol.e.e.e.) 5200–3150) DINASTIJA (hor.

206) (i.e. (i.e. 2686–2613) (i. 1963–1786)( 1.. Kephrén és Mükerinosz uralkodása alatt végbement jelentős változtatások után érték el a piramisok legnagyobb építészeti és geometriai tökéletességüket. 2767–2741) Ubienthész (i.e.e. 2480–2350) UF: Dynasty 5 (ang. piramisai DINASZTIA. 1985–1795) (1. BT: predinasztikus kor (i.e. 1293–1186) dinasztia.e. 206) (i. 2613– 2498) (i. (i. 4. 2787–2767) (i. 2125–1985) (1.e.e.e.e.e. 2955–2635) thiniszi dinasztia NT: Ba3 Haszehemui (i.e. 828–720) (i. 2546–2539) (i.e. 4. 2800–2650) SN: Alsó-Egyiptom fellázad a központi hatalom ellen.e.e. (i. 2928–2787) Dzser (i. A 3. 3130–3032) UF: Dynasty 0 (ang. (i..e. 2661–2653) Ninutjer (i. 3. (i.e.e. 206) (i. 712–663) dinasztia. 17. magánszobrai dinasztia.e.e. 332–305)(1. 3200–2780) (i.e. 1786–1602) (1. 305–30) (i. (i. 1786–1633) (1. 1320–1200) (i. 2472– 2467) Sznofru (i. 2723–2697) DINASZTIA. ol. 3. 2539–2532) Dzsedefré (i.e.e.e. dinasztiabeli fáraók rezidenciája volt. (i. 3.e. 2511–2506) (i.dinasztia.e. ném. 30.) Ni-Hór Skorpió. 2686–2613) (i. dinasztia fáraói Szakkara mellett laktak. 2890–2686) 310) (i. 2160–2135) (i. Szakkarában Imhotep1 megépíti Dzsószer fáraónak a lépcsős piramist. 2528– 2520) Kephrén (i.e. illetve Palesztina déli részén.e. (i.e.e.e.e.e. (i. 525–332) dinasztia. 1663–1570) (i. 25. ahol a 4.e. 2613–2494) UF: Dynasty 4 (ang. 2649– 2630) Szehemhet (i. 2895–2868) Dzset (i. 18. 1680–1562) (i.e. 2160–2130) (1. 945–715) dinasztia. (i.e.e. 22. 4.e.e. Kimutatható ebben az időben Alsó-Núbia irányába történő egyiptomi terjeszkedés. 310) (i. 3100–2686) (i. 1663–1570) dinasztia.e. 3.e. 1552–1306) (i.e. BT: magánszobor RT: dinasztia. 3. 2955–2635) thiniszi dinasztia NT: Adzsib (i. 3032–3000) (i. Kheopsz1. 404–399) dinasztia.e.e. (i. 2613–2494) DINASZTIA. 2939–2892) Dun (i.e. (i. PIRAMISAI BT: óbirodalmi piramis NT: dahsuri tört piramis Dzsószer piramis Haba piramisa kulai piramis meidumi piramis nagadai piramis Szanaht piramisa Szehemhet piramisa szilai piramis Vörös piramis závijet el-mejtini piramis RT: dinasztia. 26.e. 2040–1991) dinasztia. 2952–2939) (i. 2840–2700) (1. 2676–2661) Seneferka (1.e. 2599–2575) Szanaht (i.e. (i. (i. 2603–2599) Huni (i. RT: Dreyer abüdoszi ásatásai (1977) DINASZTIA. 206) dinasztia. 18) dinasztia. 3. hogy oldalaik simák. 19.e.e.e.e.e.e. 311) dinasztia. (i.e.e. 2686–2630) (i. 2628–2613) DINASZTIA. 2639–2504) (i.e.e. 2613–2589) (i. 11. II.) 120 . 1570–1293) (i. 2611–2603) RT: dinasztia. Skorpió. 24. E dinasztia ideje alatt jöttek létre a legnagyobb piramisok Gizehben. (i. 27. 2173–2160) dinasztia. 2575– 2551) Thamphtis (ang. 1730–1630) (i.e. 1650–1567) (i. 205) dinasztia. 2504–2500) (i. 2686–2613) (i.e. 3150–2925) (i.e.e. (i. (i. 13.e. 5. (i. (i.) (i.e. 747–656) (i. 20. 2130–2040) (1. 1674–156 7) (i. 2566–2558) (i.e. piramisai DINASZTIA. 1640–1550)(1. 3100–2686) (i. 29.) SN: Az Óbirodalom a 4.e. Huni fáraó pedig lépcsős piramisát egyenes élűvé építteti.e.e.e. 1730–1680) (i.e. (i. dinasztia királyai alatt érkezett el történelmének csúcsára. 2628–2613) SN: Legjelentősebb esemény az első piramis megjelenése. 379–341) dinasztia. 2500–2498) RT: dinasztia. 1652–1552) (i.e. 2520–2494) Kheopsz1 (i.e.e. 206) (i.e. 2506–2504) (i.e. (i..e. Az ő piramisaik különlegessége. BT: dinasztia NT: Baufré (i. 206) (i.e. 3000– 2840) (1. 2868–2829) Ka2 (i. 3100–2890) (1. 2490–2472) Sepszeszkaf (i. PIRAMISAI SN: A 4. 2628–2613) DINASZTIA.e. BT: dinasztia NT: Dzsószer (i.e. 1652–1544) dinasztia. 8.e. 2216–2170) (i. 2686) Hotepszehemui (i.e. (i. 3200–2780) (i. 2920–2770) (i. 31. 2723–2563) (i. 1715–1650) dinasztia.e.e. 2604–2581) (i. 3100–2865) (i.e.e.e.e. 380–342) (i.e.e.e. 1186–1069) (1. Szenedzs Uneg (i. 15) (2106–2010) (1. 0. 3..e. 828–712) dinasztia.e. (i. 9. 12.e.e. (i.) DINASZTIA. 28. 3300–2650) (i. 2551– 2528) Mükerinosz (i. BT: óbirodalmi piramis NT: Baufré piramisa dahsuri tört piramis Dzsedefré piramis Kephrén piramis Kheopsz1 piramis Mükerinosz piramis Vörös piramis RT: dinasztia. dinasztia nyomait.e.e. 3300–2650) (i.e.e. (i.e. 21. (i. 2791–2754) Neferkasokar (i.e. 1550–1397) dinasztia. 304–30) thiniszi dinasztia DINASZTIA. (i. 332–304) Ptolemaida-dinasztia (i.e. 15. 4.e. hol. 3150–2686) (i. 206) dinasztia.e. 1345–1200) (i. 2920–2770) BT: Archaikus Kor (i.e. 2558–2532) (i. (i. 2754–2709) Peribszen (i.e. 2494–2345) (i. (i.e. 14. 2613–2498) (i. 2723–2563) (i. 716–664) (i.e.e. 16. 2831–2791) Hudjefa Nebré (i. Alkalmi bányászat folyt a Sínai félszigeten. 727–715) dinasztia.e.e.e. 1567–1320) (i. 2498–2345) (i. 2.e. 399–379) dinasztia. Rendszeres kereskedelmet folytattak Büblosszal és Núbiával.e. (i. 664–525) dinasztia. 2741–2723) Ménész (i.e.e. (i. 1.e. 3100–2865) (i. I.e.e.e. 2106–1963) (1.e. 2052–1992) (i.e. BT: Archaikus Kor (i.e. 5200–3150) ) NT: Hat-Hór Iri-Hór Ka1 (spa. 2589–2566) (i. 2650–2630) (i. 3150–2686)99 (i. 2532–2504) (i.e.) SN: Abüdoszban találta meg Günter Dreyer a 0. 1069–945) dinasztia.e.e.e.e. 23.e.e. 2925–2686) (i.e.e.e. 3000–2999) (i. 10. valamint folyamatos egyiptomi jelenlét a Sínai-félsziget északi.e.e. (i. dinasztia fáraói. 2709–2690) Wadjnes (ang. 2630–2611) Haba (i. 2955–2895) Narmer Szemerhet (i. 2639–2504) (i. 312) (i. 343–332) makedón dinasztia (i. fr. 310) (i.e.e. 1782–1650) dinasztia. MAGÁNSZOBRAI SN: Ezeken a szobrokon érezhetők utoljára az archaikus hagyományok. 15) (2160– 2106) (1.e. 2639–2604) (i. 2581–2572) (i.e. 310) (i.

6. BT: dinasztia NT: Netjerikaré Nitókrisz1 (i.e. 2289–2255) Pepi. 310) Antef. művészete dinasztia.e. III. 2388–2356) Menkauhór (i.e. I.e. obeliszkjei dinasztia. 2177) Dzsedkaré-Semai Merienhór (i. PIRAMISAI SN: A 11. 2345– 2181) DINASZTIA.e. II.e.e.e. 2347–2216) (i. Az 5. 2419–2416) Noferirkaré. I. II. BT: obeliszk RT: dinasztia. (i. Merihathor Merikaré Noferkaré1 DINASZTIA. 1944–1937) Mentuhotep. 206) UF: hérakleopoliszi dinasztia (1. I. 10. 2061–2010) Mentuhotep. (i.) (i. II. piramisa Szahuré piramisa Unisz piramisa Uszerkaf piramisa RT: abu szíri piramis DINASZTIA. 8. (i.e. 2467–2460) (i. 1998–1991) RT: dinasztia. 2175) Noferkaré.) memphiszi dinasztia BT: dinasztia NT: Chendu (cse.e. 2125–1985) (1. 2133–1991) (1. 1995–1983) (i. 206) UF: hérakleopoliszi dinasztia BT: dinasztia NT: Heti. IV.e..e. Heti. (i.e.e. PIRAMISAI BT: első átmeneti kori piramis NT: Ibi1 piramisa DINASZTIA. V. piramisai DINASZTIA. I.e.e. 2335–2285)(1. 2181–2173) UF: Dynasty 7 (ang. I. 2246–2152) Teti1 (i.e. (i. ezáltal csökkent a fáraó hatalma és tekintélye. II. dinasztiától kezdődően a piramis elvesztette kizárólagos királyi jellegét. 2321– 2287) (1.e. 2255– 2246) Merenré. (i.e. (i. Az első ismert utazás Punt országába ekkor zajlott. (i. 15) (2106–2010) (1. Merikaré DINASZTIA. 245) (i. III.e.e. I. BALZSAMOZÁSA SN: A balzsamozási módszer ekkor még nagyon kezdetleges volt. 6. 2218–2216) (i.) SN: Csatornát építettek az első vízlépcsőknél. kevés kivételtől eltekintve a holttestek csontváz állapotban maradtak fenn. 2184–2181) (1. (i. BT: balzsamozás RT: dinasztia. 11.e. 5. 9.e.e. 2173–2160) UF: memphiszi dinasztia BT: dinasztia NT: Dzsedkaré-Semai Ibi1 (i. 6. 2347–2216) (i.e. 2130–2040) (1. a fáraók sokat veszítettek hatalmukból. piramisa Pepi. Megépültek az abu szíri piramisok. Abu Szír mellett pedig palotáik. fejlettebbé vált reliefművészet.e. 2375–2345) (i. Előtérbe került Ré1 kultusza. (i.e.e. 8. Sokkal kisebbek és gyengébb minőségű helyi kövekből épültek.2 (i. 2491–2477) (i. II. (i. piramisa Teti1 piramisa RT: dinasztia. egy felszíni. s ez súlyos éhínséget okozott.e. 2167–2163) Nikaré. 6. 1983–1976) (i. (i. 2278–2184) (i. 310) (i.e. I. (i.e. 5. III. 2163–2161) Noferkauhór Kapuibi (i.e. 8. II. 2350–2181) (i. 2112–2063) (1. (i. 5. 2480– 2350) DINASZTIA. (i.e. 2422–2414) (i. hatalmas naptemplomokat építettek.e. 206) (i. 2160–2135) (i. (i. 2477–2467) (i. 1997–1991) (i. 2103–2054) Antef. (i. 2040–1991) UF: Dynasty 11 (ang.e. 121 .e. II. 2414–2375) (i. PIRAMISAI SN: Az 5.e. (i. 2106–1963) (1. 2356–2323) Uszerkaf (i. 11. VI. 2458–2446) Unisz (i. (i. (i. 7.e. négyzet alapú épületből. 2181) Noferkaré.e.) (i. 6. (i.e. 2453–2422) (i. 2174) DINASZTIA. Noferirkaré. III. 2173) Noferkamin. PIRAMISAI BT: óbirodalmi piramis NT: Merenre piramisa Pepi. BT: dinasztia NT: Iszeszi (i. 2345– 2181) DINASZTIA.e.e. a nagyobb templomok és helytartók hatalma növekedett.e.e.e. 2161–2160) Uadzskaré-Pepiszeneb (i.e. 5. (i. egész piramisokká terebélyesedtek. majd egész Egyiptomra kiterjesztette hatalmát és több háború után teljes győzelmet aratott. II. de közben Núbiával is hadat viseltek.e.e. hogy utat nyissanak Núbia felé.) thébai dinasztia1 SN: A 11. piramisai DINASZTIA.e.e.e. 2052–1992) (i. (i. PAPIRUSZAI BT: papirusz NT: Berlin 8869 papirusz DINASZTIA. 2283–2278) (i.e. 1956–1944) Mentuhotep. 2345–2181) UF: Dynasty 6 (ang. 15) (i. A Nílus hosszú évekig nem áradt. piramisai DINASZTIA. 6. 2332–2283) (i. (i. 2216–2170) (i. I.e. 2498–2491) (i.e. II.e. A dinasztia végén az Óbirodalom teljes dicsőségben állt. dinasztia fáraóinak többsége Abu Szírben építtette fel piramisát. 2160) Noferkamin.e. papiruszai dinasztia.e. és egy földbe vájt sírkamrából álló temetkezési helyei. 2054–2046) (i.e.e.e. 2345– 2181) DINASZTIA. 2446–2426) Sepszeszkaré (i. (i.e. 2347–2337) (i. Ettől a dinasztiától kezdve minden fáraó megkapta a Ré1 fia titulust. 15) BT: dinasztia NT: Heti. 2465–2458) RT: deshashehi temető dinasztia. dinasztia piramisai építészetileg is és stílusukban is különböznek a gizehi piramisoktól. 2494–2345) (i. 2010–1998) (i. 15) (2160–2106) (1. Hódító és rablóháborúkat folytattak a Sínai-félsziget ellen (rézbányák). BT: óbirodalmi piramis NT: Iszeszi piramisa Neuszerré piramisa Noferefré piramisa Noferirkaré. piramisai DINASZTIA.e.e. 2169–2167) Noferkaré. 11. 2350–2181) (i. 2323–2291) Uszerkaré (i. 310) (i. II. IV. Pepi 94 évig uralkodott.e. MŰVÉSZETE SN: E kor művészete általában elnagyoltabb. 2180) Noferkaré. 6.e.e. 2416–2392) Noferefré (i. 6. 5. 2291–2289) RT: dinasztia. I. 6. 8.e. 2125–2112) (1.e.e. 2350–2181) (i.e.e. 2498–2345) (i.e. 2396–2388) Neuszerré (i. 2176) Noferkauhór (i. 2337–2335) (i.e. 2347–2216) (i.e.e. (i.e. (i.e. (i. A tartományi kormányzók nagyobb hatalomra tettek szert. 2219–2218) Pepi. dinasztia az első évszázadában csak Théba felett uralkodott.e. (ang. 2015–2007) Mentuhotep.e. BT: dinasztia NT: Antef.e. balzsamozása dinasztia. 2285–2279) (i.e. 8. 2347–2216) (i.e. BT: művészet RT: dinasztia. 2173–2169) RT: dinasztia. 6. 2046–1995) Mentuhotep.SN: E dinasztia idején a királyság hanyatlásnak indult. 2460–2453) (i. 2350–2181) (i. 310) Merenré. OBELISZKJEI SN: Ezek elhelyezkedésükre vonatkozóan a legnagyobb számban a masztaba bejáratánál az udvarban vagy az álajtó előtt felállított obeliszkek. 2160–2130)(1.e.e. mivel egyes nemesek masztabái. 2426–2419) Szahuré (i. I. Helyi központok alakultak ki.e.e. 310) (i.e.

V. (i. 1724–1718) Szobekhotep. 1787–1783) (i.e. 70 uralkodó váltotta egymást ebben az időszakban. III. dinasztia csaknem 200 éves uralkodása alatt. 1798–1790) (i. Ini. 14. 1878–1841) (i. 1664– 1641) Amenemhet. A sírrablástól való félelem már ekkor elevenen élt. 1715– 1650) UF: Dynasty 14 (ang. II.e.e.. 1738–1727) (i. III.e. (i. Ilyen módon próbálták például III.e.) Anather Aperanat (ang. 2040–1782) (i. (i. 2040–1783) (i.e.. (i. PIRAMISAI BT: piramis NT: Amenemhet. (i.e. ahogyan ez az óbirodalomban mindvégig szokásban maradt. 1878–1843) (i. A 12. piramisa Szeszósztrisz. 54 király uralkodott ez időszak alatt.e.) (i.e. 1778–1770) Amenemhet. 1705–1694) (i. 1844–1797) (i. 1715) Noferibré Nofertumkaré Szanhibré Szehebré Szeheperenré Szuadzskaré Ubenré RT: Xoisz DINASZTIA.e. 206) (i.e. 1991–1962) (i. 206) (i. 2040–1785) (i. (cse. erődöket építettek a második vízlépcsőnél. (i. 15. Meghódították Núbiát. 1763–1759) RT: dinasztia. ol.e. 1955–1913) (i. IV.e.e.e. Senész Szemken Szobekhotep. (i. 2133–1786) (i. 310) (i. II.. 1652–1544) UF: hükszósz dinasztia BT: dinasztia NT: Apóphisz. 1770–1769) Amenemhet. Mermesa (i. (ang. 1701–1677) (i. I. 1764–1759) (i. (cse. 1718– 1712) Neferhotep. 1971–1928) (i. VIII.) (i. III. 1720–1715) (i. piramisa DINASZTIA.e.e. megtévesztő bejáratokkal és a sírkamra vastag gránitfalával igyekeztek ellensúlyozni. 1855–1808)(1. II.e. VII. 1601) Nebmaatré Neferhotep. papiruszai dinasztia. 1622–1610) Szihathor (i. 1600–1588) Jakbemu Joam Kar2 Meribré Nebankhré Nebirierau. 13. II.e. (i. 12. 1712–1710) Szeszósztrisz.) (i. piramisa Amenemhet. 13. 13. IV.e. 1929–1895) (i. 310) (i. és a piramisok kisebb méreteit és a kő helyett a szárított agyagtéglák felhasználását több szinten elhelyezett járatokkal. VI. (i. 1627–1601) Nebirierau. piramisa DINASZTIA. IV.e.) SN: A belső béke helyreállt a 12.) (i. 1760–1756) (i. piramisa Ismeretlen fáraó piramisa Khendzser piramisa DINASZTIA. ném. BT: dinasztia Középbirodalom (i. 1769–1765) Antef. dinasztia első uralkodói alatt a bejárat továbbra is északon van ugyanúgy.e. 1706–1683) (i. 13.e. megalapították Ity Taui várost.e. 1717–1712) (i. 1897–1878) (i. (cse. 205) UF: Dynasty 12 (ang.e. 1842–1836) Szeszósztrisz. I.. 1585–1542) Apóphisz. Hamudi (i. 1730–1680) (i.e. 1786–1602) (1.e. 12. 1850–1800) (i. III. II. BT: középbirodalmi piramis NT: Amenemhet.e. (ang.e. Szeszósztrisz lahúni piramisa mutat először jelentős szerkezeti eltéréseket.e.e. II.) xoiszi dinasztia SN: Ezt a dinasztiát Xoiszból irányították.) SN: Keleti hódítók törtek be Egyiptomba és uralmuk alá vonták területének nagyobb részét. IV.e.e. I. 1789–1786) (i. 1786–1778) Amenemhet. piramisai DINASZTIA. I. PIRAMISAI SN: A 12. 13. (i.e. II. (i. 1677–1675) Hór1 Huiker Khendzser (i. piramisa Amenemhet. 12. de mára már nagyon rossz állapotban vannak. VIII.e. (i.e.e. I. 1743–1740) Szobekhotep. sehová nem vezető. 1817–1772) Amenemhet.(i. 1875–1840) Amenemhet. II. (i.) (i. PAPIRUSZAI BT: papirusz NT: Boulaq 18 papirusz DINASZTIA. I. (i. Pepi. 1917–1872) Szeszósztrisz.) Apóphisz. Amenemhet volt. 1937–1908) Amenemhet. dahsuri piramisa Amenemhet. A székhely Közép-Egyiptomba helyeződött. 1756–1751) (i. PAPIRUSZAI BT: papirusz NT: Kahun A papirusz Leningrád 1115 papirusz DINASZTIA. II. Amenemhet hawarai piramisában a holttest nyugalmát biztosítani.e. papiruszai dinasztia.e. 1836–1817) Szobeknoferu (i.e. 1685) Szobekhotep. (i.e.e.e.e. V.e.e. I. (i. I. 1850–1650) NT: Amenemhet. III. 1971–1926) (i. 16. 1685–1678) Szobekhotep. 1678–1674) Ugaf (i.e.e. III. hawarai piramisa lahúni piramis Szeszósztrisz. 1782–1650) UF: Dynasty 13 (ang.) (i.) (i. II. rejtett ajtókkal.e. Bebiankh (i.e. por. III. III.e.e.e. (cse. 1782–1778) RT: dinasztia.e.e. 1786–1633) (1. 1674–1567) (i.e. III. 1729–1720) (i. Főként Fajjúmban és Memphisz környékén épültek.e.e. (ang. I.e. Alapítója I. 1985–1795) (1.e. 2040–1633) (i. 1772–1763) Szeszósztrisz.BT: piramis NT: Mentuhotep. 1929–1892) (i. Szokarhór 122 .e. 1663–1570) UF: hükszósz dinasztia BT: dinasztia NT: Aahotepré Aanetjeriré Amu (ang. (i.e.e.e.e. ném. BT: dinasztia NT: Ankhkaré Dzsedheruré Hatiré Heribré Merdzsefaré Nebdzsefaré Nebfauré Nebszenré Neheszi1 (i. 1730–1630) (i. Nikaré. 1963–1786)( 1. VIII.e.e. 1696–1686) Neferhotep. V. dinasztia piramisai technikai szempontból jelentős javulást mutatnak az átmeneti korral szemben.e. I. (i. 1710) Ibi.e. az óbirodalmi monumentalitástól azonban messze állnak. 1725–1721) (i. 12. 12. 1535–1523) Hian Sesi Szalitisz DINASZTIA.e.e.e. por.e. Szeszósztrisz. piramisai DINASZTIA.e. ol. (i.e. BT: dinasztia NT: Ai. 1799–1787) (i. (i.

I. 1379–1362) (i.e.e. 1413–1405) (i. 18.e. (i. VIII. 1392–1355) (i. II. 311) (i. dinasztia uralkodói a Nagy Királyi Leányt.e.e. A 19. 1576–1570) (i. FALFESTÉSZETE SN: A nap alvilágban tett éjszakai utazásán volt a fő hangsúly. (i. 1307–1240) (i. 1345–1200) (i. hogy a lejtős folyosó 90º-ban elkanyarodik. 1345–1200) (i. 1136–1129) Ramszesz. 1338–1334) (i. 19. 1596–1591) (i. (i. 1552–1306) DINASZTIA. (i. (i. Ezek meredeken vezetnek lefelé két oszlopcsarnokba.) (i.e. 19.e.e. BT: falfestészet RT: dinasztia. 1292– 1225) (i. 204) Thutmózisz.) (i. VI. 1668–1570) (i. Megépülnek az abu szimbeli templomok. VII. lépcsők.e.e. 1481–1479) Thutmózisz. 1279– 1212) Széthi. 1320–1318) (i. akik szertartások alkalmával egy bizonyos mélységig bemehettek a sírba a fáraó halála után is. (spa. 1530–1504) Nefertiti1 Szemenhkaré (i.e.e. 1566–1559) Szobekemszaf.e. V. 1108–1099) (i. 1573–1570) (i.1402– 1364) (i. 1525–1504) (1. 1390–1352)(1. 18.e. (i.e. 20. 1503–1482) (i. (i. 1450–1412) Amenhotep. 1650–1567) (i.e. I.e.e. BT: sír DINASZTIA.e.e.e.e. 1200–1197) (i. (i. 19. VII. papirusz (BM: BM 10181) Sallier IV. 1186–1069) (1. 1147–1143) (i. 1596) Kamosze1 (i. 18. (ang.e.e.e.e. 1364– 1347) Hatsepszut1 (i. BT: papirusz NT: Boulaq 2 papirusz Boulaq 11 papirusz (KEM: CG 58070) Londoni papirusz (BM: BM 10059) Sallier I.vagy féltestvérüket vették feleségül. 1318–1298) (i.) SN: Kiűzik a hükszószokat. A dinasztia története végzetes trónviszályokba torkollik. 1098–1069) Széthnaht (i.e. 19. (i.e.e.e.e. 1663–1570) (i. (i.Wasa (ang.e.e.e. 1567–1320) (i. (i.) Zaket (ang.e. spa.e.e. sírjai DINASZTIA. 1293–1186) DINASZTIA. FALFESTÉSZETE SN: Ebben a korban főleg Ozirisszal és az ő halál utáni életben játszott szerepével kapcsolatos leírások és ábrázolások kerültek a falakra.) (i.) SN: III. I. (i.e. 18) UF: thébai dinasztia2 BT: dinasztia Új-Thébai Birodalom NT: Antef. 1417–1379) (i.e.e.e. (i. 1492–1479) (i.e.e.e.e. 1570–1293) (i.e. mint a 18.e. A 19. IV. I. 1198–1167) (i. Széthi és II.e.e.e.e.e. (spa. III. 1320–1200) (i. 1108–1098) Ramszesz. (i.e. 1347–1339) (i.e. 1143–1136) Ramszesz.e. 1301–1234) (i. falfestészete dinasztia. 1644–1643) DINASZTIA. melyek közül a második szolgált halottas kamraként.e. II.e. A sír méreteit megnagyobbították és az alkalmazott dekorációk is sokkal kidolgozottabbak. 19.e. (i. (i. dinasztia sírjaiban megszokott. 1148–1144) (i. IV. 1361–1352) (i. 1145-1141) Ramszesz.e. melyekben temetkezési eszközöket tároltak.e. 1318–1304) (i. 1591–1576) (i. a birodalom eléri legnagyobb kiterjedését.e. (ang. mielőtt elérne a szarkofág terméig. 1622–1619) Szekenenré. PAPIRUSZAI SN: Általában 34 cm szélesek és halványbarnák. 1625–1622) Antef. (i. 1306–1290) (i. 1293– 1279) Széthi. VI. 311) RT: dinasztia.e.e. 311) UF: Dinastia 20 (por. 1317– 1301) (i. falfestészete dinasztia. 1197–1166) (i. 1660–1644) (i. 1200–1194) Sziptah (i. BT: sír DINASZTIA.e. II. Rahotep2 (i.e. 1580–1558) (i. 1400–1390) (1.e. 1126–1108) Ramszesz.e. 1567–1320) (i. 17.) (i. A halottas kamrák lehettek oválisak. (i. 1601–1596) Antef.e.e. V. 1503–1490) (i. 1216–1210) (i.e. (i. 1570–1293) (i. 1493–1481) Thutmózisz.e.e.e. 1382–1344) Ekhnaton (i. III. 1526–1512) (i. 1153–1147) Ramszesz. 311) (1. 1348–1320) (i. Valószínűleg az egyetlen végérvényesen lezárt hely maga a sírkamra volt a hozzátartozó mellékkamrákkal együtt. Ramszesz visszahódít néhány keleti tartományt.e. I. 1304–1237) (i. X. 1668–1663) (i. 1363–1361) Tutankhamon (své. 1559–1558) Szekenenré.e. (i. XI.e.e. 19. 1295–1294) Ramszesz.e. VII. 1554–1549) Mentuhotep. BT: dinasztia NT: Amenmesz4 (i.e.e. 1324–1321) Amenhotep. III.e. (i. 1303–1290) (i. BT: dinasztia NT: Ramszesz. 1412–1402) (i. 1334–1306) (i.e. 1545– 1539) (i. Ramszesz megmenti Egyiptomot a tengeri népek támadásától. 18. 1550– 1525) (i. 1610–1601) Thot2 (i.e.e.e.) SN: I. 1327–1323) (i. (i.) DINASZTIA.e.e. 1358–1349) (i.e. SÍRJAI SN: Ezekben a sírokban a folyosók. 1198–1196) (i. 18.e.e. papiruszai dinasztia.e.e.e. mélyen bele a hegyoldalba. 1640–1550)(1. PAPIRUSZAI SN: Általában 23-29 cm szélesek és sötétbarnák.e.) Dynasty 20 (ang. 1570–1546) (i. 311) (1. 1663–1660) (i.e.e.e.e. 1293–1186) UF: Dynasty 19 (ang.e. papirusz (BM: BM 10185) Westcar-papirusz DINASZTIA. 1194–1169) Ramszesz. 18. Ezután a hanyatlás korszaka következik. A folyosók és lépcsők felváltva követik egymást. (i. 1525–1512) (i. 19.e. 1479– 1457) Hóremheb1 (i. 1323– 1295) (i. (i. 1558–1554) Szemenré Szobekemszaf.e.e. 1210– 1204) (i.e. A lepecsételt ajtókat ilyenkor újra ki lehetett nyitni. dinasztia sírjai részben nyitottak maradtak a papság számára.e.e. 1652–1552) (i. (i. 1552–1306) (i.e. 1488–1468) (i.e. 18.e.e. 1129–1126) Ramszesz. 1320–1200) (i. 19. 1301– 1235) (i. vagy négyszögletesek és általában négy kisebb kamra fogta őket közre. VI. 1539–1514) (i.e. 1479–1425) (1. I.e. II. 1214–1211) (i. gyakran saját édes. 19. (i.e. (i. 1550–1397) UF: Dynasty 18 (ang. BT: falfestészet RT: dinasztia.e.e.e. (i. 1204–1201) (i. sírjai DINASZTIA. 1279–1213) (i. 1186–1184) 123 . (i. 1345–1200) (i. (i. II (i.e. BT: papirusz NT: Berlin 3038 papirusz Berlin 12412 papirusz Chester Beatty V papirusz (BM: CBM 10685) Chester Beatty VI papirusz (BM: CBM 10686) Chester Beatty VIII papirusz (BM: CBM 10688) Chester Beatty XV papirusz (BM: CBM 10695) D’Orbiney papirusz (BM: BM 10183) Sallier III.e. 1336–1327) Thutmózisz. 1321–1295) Jahmesz.e.e. A 18. 1133–1126) (i.e.e.e. 1293–1186) DINASZTIA. kamrák egyenesen lefelé haladnak. 1202–1196) (i. 18.) (i.e. 1294–1227) (i. 1372–1354) (i. 1290–1224) (i.e. 1320–1200) (i.e.e. 1098–1070) (i. 1203– 1200) Merneptah (i.e. 1494–1490) (i.e. 1680–1562) (i. 205) Amenhotep. I. 1194–1188) Tauszert1 (i.. II. papirusz (BM: BM 10184) RT: dinasztia. 1188–1186) RT: dinasztia. SÍRJAI SN: Építészeti sajátossága.e. (i.e. BT: dinasztia NT: Aj1 (i. 1236–1223) Ramszesz. azaz L alakú. papiruszai dinasztia. 1214–1208) (i. dinasztia idején egy hét 8 munkanapból és 2 pihenőnapból állt. 1643–1642) Mentuhotep. IX.

e. 311) RT: dinasztia. PAPIRUSZAI BT: dinasztia.e. BALZSAMOZÁSA SN: A 21. 712–698) Sabataka (i. 773–735) Takelóth.e. (i.) líbiai dinasztia SN: Egy líbiai uralkodóház tagjaié volt a hatalom. csupán a folyosók voltak szélesebbek és magasabbak A másik jellegzetessége. 747–716) Sabaka (i. Végül núbiai hódítók foglalták el az országot. 1043–1039) Amenemope1 (i.e.e. (i. 311) DINASZTIA. BT: falfestészet RT: dinasztia. 16) UF: Dynasty 21 (ang. 22–25.e. 22. Az egyiptoi kultúrát felületesen fogadták el.e. akik Bubasztiszban uralkodtak. szám szerint 49-et. PAPIRUSZAI SN: Kb. 1085–945) (1.e.e. (i. BT: papirusz NT: Moszkva 120 papirusz (MSZM) Moszkva 127 papirusz Moszkva 169 papirusz Moszkva 5560 papirusz RT: dinasztia. 25.e. hogy a meredek lejtés helyett szinte teljesen vízszintesen helyezkednek el a hegyben. szobrai DINASZTIA. (i.) Juput. BT: dinasztia NT: Amenemnisu (ang. 716–664) (i. 945–715) UF: bubasztiszi dinasztia Dynasty. délen Thébában Amon főpapjai. 712– 663) UF: etióp dinasztia BT: dinasztia NT: Alara Kasta (i. III. I. 16) (i.e. (i. 698–690) Taharka (i. 311) Pedubasztisz.) (i. 1186–1069) (1. 860–835) (i.e.e. (i. 664–656) RT: dinasztia. papjai DINASZTIA.e. 1085–945) DINASZTIA. papiruszai dinasztia. (i.e.e.e.) (i.e.e. dinasztia idején Alsó-Egyiptom számtalan kis államra esett szét. 21.e. 1069–1043) RT: dinasztia. (ang. hogy a forma megtartása érdekében bemetszették az arcbőrt. 21. 760–747) Piankhi2 (i.e.) szaiszi dinasztia1 BT: dinasztia NT: Bokkhórisz (i. 725–715) UF: dynastie. 20.e. BT: papirusz NT: Amiens papirusz (PIM) Baldwin papirusz (BM: BM 10061) Chester Beatty VII papirusz (BM: CBM 10687) Chester Beatty XV papirusz (BM: CBM 10695) Puskin 127 papirusz (PUM) RT: dinasztia. papiruszai dinasztia.e. SÍRJAI SN: Ezek a sírok kisebbek voltak. amelynek királyai a fáraó örököseként Thébában uralkodtak. BT: dinasztia NT: Amonrud (ang. 21. (i. 25. 18) RT: dinasztia.e.e.e. 1085–945) DINASZTIA. 924–909) (i.e. 20.e. II. 24. ahol egy 9 m mély járat tátongott. A fáraók Thébából és Leontopliszból kormányoztak.e. 21. 25. 715-656) (i. 978–959) Szmendész. papiruszai DINASZTIA. és Egyiptomot a núbiai birodalomhoz csatolták.e. 311) DINASZTIA.e.e. (i. 21. a fennmaradó 36-ot pedig egy sziklarepedéshez vitték.e. 25.e.) leontopoliszi dinasztia SN: A 23. 21.e. 924–889) Oszorkon.e. PAPIRUSZAI SN: 13–17 cm szélesek és sokkal barnábbak. (i. (i. FALFESTÉSZETE SN: Hol a nap alvilági utazása. 21. de többé-kevésbé egyenlő mértékben. 835–783) Sesonk. 22–25. 803–797) Sesonk. 889–874) Takelóth. 715-656) (i. V. (i. 1039–991) Pszuszennész. IV.e. dinasztia alatt a balzsamozók úgy tökéletesítették a test állapotának megőrzését. 993–984) Herihór (i. 716–664) (i. mint a későbbi dinasztia papiruszai.e. SZOBRAI BT: szobor NT: Hóremakhet1 szobra (ANM) 124 . 21. 720–715) (i.e. 20. RT: dinasztia.) taniszi dinasztia SN: A fővárost áthelyezték Taniszba. II.e.e.) Oszorkon. dinasztia uralkodóinak bebalzsamozott testét itt lerakták és befalazták azokat. 984–978) Pszuszennész. (i. 716–702) (i. III. 20. (i. Amenhotep titkos sírjába szállítottak.e. 774–767) RT: dinasztia. 747–656) (i. 804–783) Juput. I.e. BT: balzsamozás RT: dinasztia. feb. és agyaggal töltötték ki. papiruszai NT: Chassinat I papirusz (L: E 25351) (1. 20.RT: dinasztia. 945–730) (1. IV. 725–720) (i.e. (i. sírjai DINASZTIA 20. Északon Taniszban uralkodtak a fáraók. 747–656) (i.) Rudamon (ang. (i. 24e (fr. 1080–1074) Oszokhór (i. PAPJAI BT: dinasztia pap SN: Fáraók múmiáit mentették meg a sírrablók elől. III. 1186–1069) (1. 712–663) DINASZTIA.e.e. (i.e. 814–790) (i. I.) Dynasty 24 (ang.e.) Sesonk.e. és 19.e.e. 828–803) (i. 20. Az akna végén egy folyosó vezetett egy 7×7 m-es csarnokba. 828–712) UF: Dynasty 23 (ang. 874–850) Oszorkon. 724–717) DINASZTIA.e. (i. 959–945) Sziamún1 (i. 1070–1044) (i.e. 924–894) Sesonk. BT: sír RT: dinasztia. (i. ők maguk megőrizték saját elkülönült identitásukat és katonai szemléletmódjukat. (i. I. 777–749) (i. 740–725) (ang. 25.e. 716–664) (i.e. 185–945) DINASZTIA. 717–712) Tefnaht (i. 21. 828–720) (i. BT: piramis NT: Piankhi2 piramisa RT: dinasztia. papiruszai DINASZTIA.e. A 18.e. papiruszai dinasztia. (i. VI. 23. I. (i. 945–924) Sesonk. 25. 25. hol pedig Ozirisz történetei jelennek meg váltakozó intenzitással. II. 22–25 papiruszai DINASZTIA.e. 715-656) (i. 850–825) (1.e. 20. 767–765) Takelóth. (i. 690–664) Tanutamon1 (i. 747–656) (i. (i. 20. 25. BT: papirusz NT: dinasztia. (i.-ban fedezték fel. 712–663) DINASZTIA. 25.e.e.) Sesonk. Ezt a rejtekhelyet csak közel háromezer év múlva 1881. 818–793) Peftjauabastet (i. 719–714) (i. (i. II.e. II. (i. falfestészete dinasztia.e. PAPIRUSZAI SN: Ezek 52–55 cm hosszúak és rendkívül tartósak. 745–720) Nimlot (ang. 22–25. (i. BT: dinasztia NT: Harsziésze1 Oszorkon. PIRAMISAI SN: Újjáéledt a kőből épített piramis szokása. 21. balzsamozása dinasztia. 797–769) (777–749) (1. (i. Ebből 13-at II.e. I. 25. (i. 39 cm-esek és nagyon világosbarnák. 1186–1069) (1. (i. piramisai dinasztia. 22. 311) DINASZTIA. mint az őket megelőző dinasztiák esetében.e. (len. I. 730–715) Pimay (ang.e.e.

másrészt kettős irányzóval ellátva vízszintes síkban levő szögek mérésére. II. 311) (1.) Rhodoszi Deinokratész SN: Híres görög építész.) DINOCRATES (ang. II. 44) NT: fejdísz hajdísz protomé 125 . 338–336) Artaxerxész. 672–664) (i. 664–525) DINASZTIA. (i.e. 29.) DINASZTIA. 595–589) (i.) DINOKRATÉSZ UF: Deinokratész Dinocrates (ang.e. 380) Muthisz (i. 26. 380–362) (i. 521–486) (i. (i. 404–399) DINASZTIA. THÉBA FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. akik átvették a hatalmat.) mendészi dinasztia BT: dinasztia NT: Hakórisz (i. Nevét őrzik a diophantoszi egyenletek. DINOKRATÉSZ Dinokratész két nagyszerű sugárutat tervezett.) DIORITSZOBOR BT: szobor NT: Amenemhet. II.. 204) Pszammetik. amelyet most Ó-Kairónak hívunk. 664–656) Nekó. néha foltos dioritot az Óbirodalom idején Toskában. II. (i. Mindent leírt. de akkor Babylonnak nevezték. ol. I. (i.e. BT: építész RT: Alexandria DIODOROS DIODÓROSZ.e. 27. a közigazgatás pedig majdnem mindig Memphiszben.e. Ő is megtartotta Hérodotosz néhány elméletét. (i.e. BT: Egyiptom-utazó történetíró DIODORUS.e.) DÍSZ ÉBENFA DRA ABU EL-NAGA (ar. SZIKULUSZ DIOPHANTOSZ (250) SN: Alexandriai matematikus.e. BT: Alexandriai Héron találmányai DIORIT UF: anorthosite gneiss (ang. 609–594) Pszammetik. 311) (i. 343–332) (1. (i. s amelyet már II. ami csak kínálkozott.e. 465–424) Artaxerxész. II. 525–404) (1. (i.) UF: Hiw (ar. I. az ún.) (1.e.) SN: A 7.e. 423–405) Kambüszész. 26.e. 521– 485) Dareiosz. 379–341) BT: dinasztia szebennütoszi dinasztia NT: Nektanebosz. 526) RT: dinasztia. (i. 570–526) (i. 405–359) Dareiosz. A király aktív szerepet játszott a bíráskodásban.e. 393–391) Pszammuthisz (i.) (i. 343) (1.e.) Hut-Sekhem (óei. Abu-Szimbeltől északnyugatra bányászták. 486–465) RT: Babylon (ang. Nekó elkezdett a 26. A görögök közül egyedül ő foglalkozott algebrával. melyek mentén nagyobb épületek álltak. hiszen keménysége ma is komoly gondot okoz.e. hogy hogyan tudták megmunkálni. 16) UF: perzsa dinasztia2 Second Persian Period (ang. akit Nagy Sándor bízott meg Alexandria megtervezésével és a város elrendezésével. 525–522) Xerxész. (i. (i. 404–399) (1.e.e. szobra (HM) Harwa szobra (BM: EA 32555) Harwa szobra (L: A 84 – N 85) Kephrén völgytemplomának dioritszobrai DIOSPOLIS MAGNA1 (gör. papiruszai DINASZTIA.) 4. 380–i.e. (i. 65–40 között tett látogatást Thébában. 594–588) Pszammetik. SZIKULUSZ DIODÓROSZ. (i.e. dinasztiát és vaskézzel irányították az országot. SICULUS DIODÓRUSZ DIODÓROSZ. 343–338) Dareiosz Kodomannosz.e.e.e. BT: dinasztia NT: Apriész (i. (i. 305–30) (i. (i. 26. ol.e. 359–341) Takhósz (i. 399–380) (1. I. (i. PAPIRUSZAI SN: Vékonyak.) DIRA ABU ’N-NAGA (ném. 362–360) DINASZTIA. I. 609–595) (i. A feketés.e. 610–595) (i. 378– 360) Nektanebosz. Elbeszéléseiből kirí a tudatlanság. zöldesszürke mintázatú kő.) diorite (ang.e.) szaiszi dinasztia2 SN: Királyainak székhelye Szaisz volt. BT: papirusz RT: dinasztia. 336–332) DINASZTIA. kritika és ítélőképesség nélkül. II. 1. (i.e. (i. még az egyes anekdotáiból sem lehet sokat felhasználni. 587–569) Jahmesz.e. 365–360) (i.e.-ban élt szicíliai születésű görög történész.e. III.e. (i.e. 664–525) (1. szép. BT: mélységi magmás kőzet RT: dioritszobor DIORIT DIORITE (ang. III. sz.e. I. dinasztia idején. A híres Kephrén-szobor anyaga. 311) (i. a hivatalnokok kinevezésében és jutalmazásában és a kormányzati döntéshozatalban. 522–486) (1. Dareiosz alatt kiteljesítették a csatornát. Itt Hathor1 istennőt imádták. I.e.e.) DISEASE (ang. Templomokat és új várost is építettek a perzsák.) DIOSPOLIS MAGNA2 (gör. szép fehérek és kb.) SN: Rendkívül kemény. Kambüszész és I. aki Alexandriában is élt.DINASZTIA. (i.e.e. Rejtély.e.e. 16) UF: szaiszi dinasztia3 BT: dinasztia NT: Amürtaiosz (i. (i. 393–381) (i. (gör. 569–526) Nekó. 360–343) (i. 589–570) (i. SZIKULUSZ DIODÓROSZ. 30.e.e.e.e.e.e. 31.e.) Hut (óei.e. (i. 16) (i. SZIKULUSZ UF: Diodoros Diodorus. BT: matematikus DIOPTRIA SN: Héron több célra használta dioptriáját. 16) UF: Dynasty 26 (ang.e.e. 525-ben perzsák törtek be Egyiptomba. 399–379) UF: Dynasty 29 (ang. A földművelés jelentette a gazdaság gerincét. 16) UF: Dynasty 27 (ang.) Hu (ar.) BT: dinasztia NT: Arszész (i. 379–362) (i. megalapították a 27. 664–610) (1. 32. 424–405) (1. 304–30) PTOLEMAIDA-DINASZTIA (i.e.e. Siculus Diodórusz Siculus Szikulus SN: I.. 393) DINASZTIA. 16) (i.) Mendesian dynasty (ang. szintezésre. 380–342) (i.e.e. 26.e. I. DIOSPOLIS PARVA (gör. III. s melyeket derékszögben metszettek kisebb utcák. II. amely a Nílust a Vörös-tengerrel kötötte össze. 28.e. I. DISHED STONE SEAT (ang. (i. II. 393–380) Nepheritész. 311) (1. Azt állította írásaiban.) perzsa dinasztia1 SN: I.) BETEGSÉG HOMORÍTOTT ÜLŐKE HOMORÍTOTT KŐÜLŐKE DISHED SEAT (ang. (i. egyrészt a vízszintes sík kijelölésére s ezzel magasságmérésre.e. III. BT: dinasztia NT: Artaxerxész. 16 cm szélesek. felső-egyiptomi nomosz fővárosa volt. BT: város DIOSPYROS EBENUM (lat. hogy a papok egy 47 sírt tartalmazó listát adtak neki oda a Királyok Völgyéről. (i. 399–393) Nepheritész.

BT: közember RT: Ditamunpaseneb koporsója (LP) DITAMUNPASENEB KOPORSÓJA (LP) SN: Szikomorfából készült dupla koporsó.e. dinasztiában elterjedt női testdíszítés bizonyos alakzatokban bevágott sebekkel az alhason.e. 2388–2356) DJAUKHET (ang..e.e. a kor divatját szinte kötelezően követték. A város nem messze volt Akhmimtől a 9. 2388–2356) EDFU DJEBAUTI (ang.e. fr.)(1) (1) DJARUKHA (ang. 2528–2520) DJEDEF RÊ (fr. amely ujjat jelent.. (1) BT: település RT: Merimaat4 DJATI (ang.) dekorált agyagedény BT: nagadai agyagedény DÍSZÍTŐELEM BT: díszítés NT: párkányzat hieroglif szimbólum DÍSZÍTŐ TECHNIKA UF: decorative technique (ang. 17) BT: technika NT: berakás intarzia parkettázás DÍSZLÉC PÁRKÁNYZAT DISZNÓ UF: pig (ang. ném.e.) DJEBA (ang. ékszerekkel.) 2356) DJEDKHONSEDANKH (ang.) DJEDKARE (ang.) DZSED-OSZLOP DJEDEFRA (ang.) (1) ISZESZI (i.) ISTENATYA DIVINE FATHER OF AMUN (ang.e. 2528–2520) DJDKARA (óei. 2566–2558) (i.) DIVINE ADORATRIX (ang. 362–360) ISZESZI (i. Nagy gonddal díszítették magukat parókákkal.) DJAU (ang. fr..e. fr. Meglehetősen absztrakt díszítőmotívumokat alkalmaztak: pontot.. s ezt szimbolizállja a felfelé tartott ujj.e..) DJARU (ang. vonalat.e.. hol. ugyanis azt tartották. NT: ékszer hajviselet koponyatorzítás lábbeli öltözet szakáll ISTENI FELESÉG ISTENI FELESÉG AMON ISTEN ATYJA DÍSZÍTÉS UF: dekoráció NT: bútordíszítés díszítőelem díszvágás építészeti díszítés tetoválás DÍSZÍTETT AGYAGEDÉNY (1.) SN: A Nílus Deltában már a predinassztikus korban háziasították. 2528–2520) DJEDET (ang. 2581–2572) (i. a Djebauti a „djeba” szóból ered. fr. BT: amulett RT: disznó DISZNÓFÉLE UF: Suidae (lat.) (1. 2566–2558) (i.. rombuszt.) DZSATI DZSAU DJARUKHA (ang. BT: disznóféle háziállat RT: disznó-amulett DISZNÓALAKÚ UF: Suiformes (lat. DIVINE ADORATRICE (ang. 2528–2520) DJEDEFRE (ang.e. Előfordultak vadcsordákban és háziasított csordákban is.) DZSEDEFRÉ (i.) BT: disznóalakú NT: disznó DÍSZSZKARABEUSZ UF: ornamental scarab (ang.e. BT: helyi isten RT: Hórusz DJED COLUMN (ang. virágfüzérekkel illatszerekkel és persze ruhákkal. 2566–2558) (i. 600–500-ban élt. Ez a fajta átmenet a vaddisznó és a mai disznók között. ném.)(1) town of queen Tiye (ang. i.e. óei.e. XXXI-XXXVII) UF: decorated pottery (ang..e.. fr. Hórusz egy jelzőrúdon landolt. amelyet a Halottak Könyvéből vett feliratok borítanak. karcsú lábai és nyúlt pofája.) DJEDI (ang.e.e.) ISZESZI (i. fr.DÍSZÁLLAT HÁZI KEDVENC DIVAT BT: fakoporsó SN: Egy-egy társaságon belül a ruhák többsége nagyon hasonló egymáshoz vagy teljesen egyformák. 2566–2558) (i. Ebben a formájában gémként ábrázolták és Butóban tisztelték. de a Neolitikus korban is feltűnik vad fajtája. Kis százalékban néhány sír falán is megjelenik Beni Hasszánban vagy El-Kab-ban.e.) DZSEDEFRÉ (i. tükör.) (1) DJARUKHA (ang. Amenhotep emlékszkarabeuszain.) DZSEDEFRÉ (i. Afrika egyes részein még ma is elterjedt. amelyek önmagukban jelentés nélkül bírtak. 2414–2375) (i. Neve Merimaat szobrán maradt fenn..) SN: A 11..)(1) Djaukhet (ang. 2388– DZSEDHONSZEDANKH DZSEDI DJEDKARE IZEZI (ang.) DIVINE FATHER (ang.) MENDÉSZ (gör.) UF: Djaruha (ang.e.) BT: párosujjú patás NT: disznóféle DISZNÓ-AMULETT SN: Színes kövekből készült disznót formázó szerencseamulettek. Számtalan fésű.) DZSEDEFRÉ (i. amely urának tartották. kenőcsös tégely bizonyítja. fr.e. 2581–2572) (i. 2414–2375) (i. Nevének jelentése „az ujjak egyike”.) DJD (óei.) DIZENTÉRIA DJARE (spa.) (1) DJDFRA (óei.e. 2581–2572) (i.e.) BT: szkarabeusz DÍSZTÁRGY BT: tárgy NT: dísztőr DÍSZTŐR BT: dísztárgy tőr NT: arany dísztőr Tutankhamon vastőre DÍSZVÁGÁS UF: cicatrization (ang.) DJAR (ang.) 126 . 2388–2356) ISZESZI (i. Az egyiptomi disznónak kemény szőre volt. 365–360) (i. hogy mennyire adtak magukra ebben a korban az emberek.) SN: Hórusz nevének egyik változata.) VÉRHAS DZSAR DZSAR TJARU (ang.e. amely a Bolognai Archeológiai Múzeumban található valamint az Amiens papiruszon és III.) SN: E település helytartója volt Merimaat4.) TAKHÓSZ (i. 2414–2375) (i. hogy amikor a világot megteremtették.) DJEDHOR (ang. BT: díszítés DITAMUNPASENEB SN: Kb. felső-egyiptomi nomoszban.) DJARUHA (ang. amelyeket kis mennyiségben tartottak családok disznófarmokon. 2414–2375) (i. 2581–2572) (i.

művészettörténész.) 2 THOT1 DZSEHUTI DZSEHUTIEMHEB DZSEHUTIMESZ1 DZSEHUTIMESZ-MAHET DZSEHUTINAKHT DZSEHUTINAKHT DZSEHUTINEFER DJEHUTIEMHEB (ang. melyeket kötéllel összekötöttek és lepecsételtek.) DZSEHUTI DJEHUTYMES I–III (ang. míg a 6.) TEMPLOMA DJESERKARASENEB (ném. I–III. Aidan könyvei AD: 100761.) DJEHUTY-NEFER (spa. BT: történelem NT: dedekarch DODENBOEK (hol. 34f) BT: tárolóeszköz NT: ékszeres doboz fadoboz írnoki doboz parókatartó doboz piperedoboz ruhatartó doboz Szithathoriunet dobozai Tutankhamon dobozai usébtidoboz DOBREV. de jobb minőségű dobozok zárószerkezettel voltak ellátva.) DJEHUTIMES-MACHET (ang. 2630–2611) HATSEPSZUT1 HALOTTI DJESERKARESONEB (ang.e.ac. BT: egyiptológus AD: cdoch@azstarnet.) DJEWHTY (ang.uk DODSON. játék 127 .) Djeserkereseneb (ang.e.) BT: királyi írnok DJEHUTI1 (ang.e.) THUTMÓZISZ. Amon istennek felajánlott gabona számlálója a magtárban. A (1963) DOCHNIAK. CRAIG C.DJED-KHONS-EF-ANKH (ang.) SZEMENHKARÉ (i. VASSIL BT: egyiptológus AD: vdobrev@ifao.) DJESERKHEPERU (ang. 672-től 655-ig fennálló kormány. (1.Dodson@bristol. ném. DZSEHUTINAKHT DZSEHUTINEFER DZSEHUTINEFER DZSEMUTEFANKH DZSEMUTEFANKH DZSEHUTI4 UF: box (ang.) 1 DZSEDHONSZEFANKH (i. mezopotámiai regék és mondák (1995) Irodalom és vallás az ókori Egyiptomban (1979) paraszt panaszai.) DJOSER (ang. Ilyenkor két hosszú rudat tettek a doboz alá és azokat megmarkolva minimum két ember cipelte.) SN: Az óegyiptomiak dobozokat használtak nehéz dolgok viteléhez hosszú távra. az ország különböző részeiben lakó királyból (dedekarchok) állott. 2895–2868) TUPHIUM (gör. BT: magyar egyiptológus NT: Dobrovits Aladár könyvei DOBROVITS ALADÁR KÖNYVEI BT: Dobrovits Aladár NT: Egyiptom és a hellénizmus (1943) Egyiptom és az Antik világ (1979) Egyiptom és az ókori Kelet világa I–II (1975) Egyiptom festészete (1944) Egyiptomi.) DJEHUTYNEFER (ang. muzeológus.) DJEHUTI-NAHT DJEHUTINAKHT (ang.e.) DJEDMUTIUFANKH (spa. Egy bottal céloztak a néha egyszerűen csak a földre helyezett táblára.e. 2868–2829) THOTH1 DZSÓSZER (i.) DJEHUTY-NAKHT (ang.) NT: Irinakht Uadzsrenpet DJESERKARESONEB SÍRJA UF: TT38PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Djeserkaresoneb DJESERKERESENEB (ang. Tartalmuk védelmét a dobozon és a dobozfedélen lévő gombaalakú kis fül biztosította. AIDAN KÖNYVEI BT: Dodson.) DJER DJERTY (óei.) DZSEHUTINAKHT DJEHUTINEFER (ang.) SN: Írnok. své. A 4.com DOCTOR (ang.) DJEHUTY (ang.) DJEHUTI-NACHT (ném.3075@compuserve.) DJEHUTI (ang. BT: Djeserkaresoneb (ang. 18) Az Óbirodalomban minden méretben és formában előfordultak. A legkorábbi dobozok mintázatlan lemezekből álltak. Aidan NT: After the Pyramids: The Valley of the Kings and Beyond (2000) Ancient Egypt: Pyramids and Hieroglyphs (2006) DZSER (i. dinasztiabeli III. 3000–2999) (i. Szakterülete az egyiptomi régészet és történelme.) DJEHO2 (ang.e. Fia: Irinakht.) HALOTTAK KÖNYVE DODSON. AIDAN SN: Előszót írt a Mummy in Ancient Egypt című könyvhöz és számos saját könyvet publikált. Mereszankh sírjában már megjelennek a boltíves dobozfedelek. BT.) ORVOS DODEKARKIA SN: Egyiptomban az etiópiai királyok elűzetésétől i. intarziával díszítették vagy beburkolták.) DJEHUTIMES (ang. amelyet szüretkor játszottak a gyerekek. E kormányzásnak I.e.) DJESERKARESONEB (ang. 365–360) (i. Pszammetik vetett véget.) DJEMUTEFANCH (ném. 2630–2611) DZSÓSZER PIRAMIS SZEHEMHET (i.e.) DEIR EL-MEDINE (ar. míg később keretes szerkezettel rendelkeztek. Thutmózisz idején. BT.) DJEDU (ang. BT: gazdasági intéző írnok NT: Djeserkaresoneb hozzátartozói RT: Djeserkaresoneb sírja DJESERKARESONEB HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Uadzsrenpet.) DJEHO (ang..e. 2611–2603) DJOSERS TRINPYRAMIDE (dán) DJOSER TETI (ang. 362–360) DJEHOTEMHEB (ang.) DJESER (ang.) DZSÓSZER (i..e.) DJED PILLAR (ang.. Jelenleg a Bristoli Egyetemen kutatói munkatárs. melyek sarok illesztéssel voltak összerakva.) DJET (ang. DZSEDMAATESZANKH DZSEMUTEFANKH DZSED-OSZLOP DOBJ EGYET SESZMUÉRT SN: Rituális szabadtéri játék. Ezeket befestették.) DJEMUTEFANKH (ang. Amenhotepsase háztartásának gazdasági intézője IV.) DOBÁLÓS JÁTÉK SN: Kagylókkal vagy agyagdarabokkal játszották. BT: egyiptológus NT: Dodson. szabadtéri játék RT: Seszmu DOBÓFEGYVER DOBOZ HAJÍTÓFEGYVER ABU SZÍR DZSEDHER TAKHÓSZ (i. (1.) DJEHUTY (ang.net DOBROVITS ALADÁR SN: Egyiptológus.e.) DJESERKARESONEB (ang.com Aidan. spa. dinasztia végén a féloldalasan ívelt vagy háztető alakú dobozfedelek.) DJESER-DJESERU (ang.) UF: Djeserkaraseneb (ném.egnet. mely a görög történetírók állítása szerint 12.) 1046) DJEDMAATESANKH (ang. 1363–1361) DZSET (i.) DM (röv.

128 . 15) DOVETAILED MITRE-HOUSING JOINT (ang.) Dra Abu’l-Naga SN: Dra Abu el-Naga (É 23o44' K 32o27') Théba nyugati partján elhelyezkedő nekropolisz. BT: építészeti díszítés síkművészet NT: Abu szimbeli kis templom domborművei Abu szimbeli nagy templom domborművei alacsony dombormű denderahi Hathor1-templom kapujának domborművei derri templom első csarnokának domborművei.net DOMESTIC FOWL (ang. 20.) CSAP FECSKEFARKÚ ILLESZTÉS (1.) Dra Abu l’Naga (ném. amely 114 sziklasírt tartalmaz.) SZAMÁR SZAMÁR-RAKODÓ ELÁTKOZOTT HERCEG. fa. dinasztiából származó hieratikus papirusz. 164f) BT: dombormű RT: Aanakht Amonkau DOMESTIC ANIMAL (ang. áldozati kápolnájának domborművei Ramesszeum könyvtár bejáratának domborművei Ramesszeum nagy oszlopcsarnokának domborművei relief Széthi. Az újbirodalmi sírokat és I. papiruszai hieratikus papirusz NT: Anpu és Bata3 DORMAN.edu DOYEN. kő. I. de az asszuáni kőbányákban is nagy mennyiségű doleritgolyóra bukkantak.upenn. 15) FECSKEFARKÚ DERÉKSZÖG HAJLAT ILLESZTÉS (1.) DRA ABU EL-NAGAI SÍR SN: 114 hivatalnoki és uralkodói sziklasír található itt. A dobormű a Kairói Egyiptomi Múzeum 7-es termében tekinthető meg. BT: Nyugat-Théba thébai nekropolisz NT: dra abu el-nagai sír RT: Bell. amely francia régészek jóvoltából található meg a British Múzeumban. A festészet általános szabályai érvényesek voltak a domborművekre is. 15) DOVETAIL JOINT (ang. amelyeket rendszerint színeztek. BT: famegmunkáló eszköz piramisépítéshez használt szerszám NT: bazalt döngölő fadöngölő gránit döngölő DÖRZSHAJTÓMŰ SN: Az i. The (2004) Egyptian Rock-cut Tombs (1991) Egyptians.) Dra Abu el-Neggar (ang. 4. FLORENCE BT: egyiptológus AD: fdoyen@ulb. eddombormű (KEM: JE 4872) Dzsehutihotep1 sírjának domborműve féldombormű Hesziré masztabájának domborműve Iaszen masztabájának domborművei Idut masztabájának domborművei Kagemni2 masztabájának domborművei karnaki Ptah-templom előcsarnokának domborművei magas dombormű Mereruka masztabájának domborművei mészkődombormű Pennut sziklasírjának domborművei Ptahhotep. 1921–1923-ig Clarence Fisher tárta fel ezt a területet. 2001. júl.) DOORKEEPER (ang. 19. amelyből a következő századok folyamán a különböző mechanizmusokban gyakran használt fogaskerekek fejlődtek ki. The (1994) Complete Royal Families of Ancient Egypt. The (1998) Hieroglyphs of Ancient Egypt. délen a Deir el-Bahari és az Asasifi nekropoliszokkal határos. amit kővágásra használtak. amelyen Anpu és Bata3 meséje maradt fenn.ac. The (1998) Pyramids of Ancient Egypt. BT: dinasztia.Canopic Equipment of the Kings of Egypt. Clarence Stanley (1876–1941. PETER BT: egyiptológus AD: peter_dorman@memphis-orinst. Lanny Fisher. akik karjukat felemelő 8 embert üdvözölnek.edu DORN (ang. The (2003) Royal Mummies in the Egyptian Museum (1998) DOG STAR (ang. más csont. 205) DOKTOR ORVOS SZÓTHISZ DONKEY (ang.) UF: Dira Abu ’n-Naga (ném. BT: munkaeszköz DRA ABU EL-NAGA (ar. II. ünnepi templomának domborművei Ti1 masztabájának domborművei vádi magharai dombormű vájt relief RT: falfestmény sírfelirat DOMBORMŰ (KEM: JE 4872) SN: A jelenet örömünnepet ábrázol post-Amarna stílusban a 19. 2004) Mummy in Ancient Egypt: Equipping the Dead for Eternity.) (1. dinasztia korából. KOEN BT: egyiptológus AD: donkervanheel@netscape.) AJTÓ DOOMED PRINCE.) KAPUŐRÖ KAPUNYITÓ DOKUMENTUM NT: kézírásos dokumentum DOLERIT SN: Nagyon kemény kő. Északon az el-Tarifi. A jeleneten zenészek és táncosok tűnnek fel. The (2001) Monarchs of the Nile (1995.e. Szakkarából.) (1.) (1.) (1.) (1. ElQuszeir vidékéről származik. 275)(1. 15) DUPLA PEREMES DERÉKSZÖGŰ ILLESZTÉS (1.) DOMESTICATION (ang.) SN: A sír kivájásához és a falak formálásához használták a vésővel együtt. réz és bronz.) DOOR (ang. THE (ang. Amenhotep halotti komplexumát érintette munkája.uchicago.) Dra Abu el-Naggah (ar. 16) DOMBORMŰ SN: Anyaguk lehetett elefántcsont. (1.be DŐLT TÁMLÁJÚ SZÉK BT: szék NT: dőlt támlájú szék (KEM: CG 20232) Tutankhamon széke DŐLT TÁMLÁJÚ SZÉK (KEM: CG 20232) BT: dőlt támlájú szék DÖNGÖLŐ UF: kalapács mallet (ang.) DONGALÁB BT: láb NT: sziptah lába DONKER VAN HEEL. AZ DONKEY-LOADER (ang. 16) DOWEL (ang. századból ismert Egyiptomban a dörzshajtómű.) KRISZTUSTÖVISFA DOUBLE SHOULDER-MITRE JOINT (ang. BT: bazalt DOMB BT: természeti képződmény NT: Kom Panaion Tell D’ORBINEY PAPIRUSZ (BM: BM 10183) SN: A 19. 15) HÁZIÁLLAT HÁZIASÍTÁS HÁZIASÍTOTT BAROMFI DOXEY. az ott eltemetett számos ramesszida tisztségviselő egyik sírjából származik. DENISE BT: egyiptológus AD: doxey@sas.) DOOR-OPENER (ang. 1967-ben Lanny Bell folytatott munkálatokat ezen a területen az epigrafikus anyagok rögzítésére és a sziklasírok dekorációinak konzervációjára szorítkozva.

) DRA ABU EL-NEGGAR (ang. sírja Amenemheb5 sírja Amenemhet11 sírja Amenemopet3 sírja Amenemopet8 sírja Amenhotep10 sírja Amenhotep11 sírja Amenhotep.) DRÁMAÍRÓ BT: író NT: Horapollón DRAUGHTSMAN (ang. amely dinasztiát a 0.) DRA ABU’L-NAGA DRÁGAKŐ BT: kő NT: aat-kő akvamarin berill gránát krizotil smaragd türkiz RT: ékszer féldrágakő DRAINAGE CHANNEL (ang. Az egyiptológusok kénytelenek voltak bevezetni egy nulladik dinasztiát. Egy ismeretlen dinasztia királyainak sírjaira lelt rá. amelyet régen az olajos kancsókra kötöttek.) DREIFURCHENPOLLEN-ZWEIKEIMBLÄTTRIGE (ném.) (1. GÜNTER SN: 1977-ben kezdte el Abüdoszban az újabb ásatásokat.e. Dreyer megtalálta a dinasztia királyainak sírjait. Egy csontdarabra bukkant.e. 3200-ból).) FOGALMAZÓ ÁLOMFEJTŐ KÖNYV ÁLOMTEMPLOM ÁLOM-SZTÉLÉ SZENNYVÍZCSATORNA DRA ABU EL-NAGA (ar.) DRA ABU EL-NAGA (ar.e. I.) ROZOPSZIDA DREYER ABÜDOSZI ÁSATÁSAI (1977) SN: Dreyer 1977-es abüdoszi ásatásai szerint az egyesülés Narmer előtt már legalább öt nemzedékkel megtörtént (i.) DREAM BOOK (ang.BT: Dra Abu el-Naga (ar. dinasztiának nevezték el az egyiptológusok.) DRA ABU L’NAGA (ném.) DRA ABU EL-NAGA (ar. 3200). sírja Amenmesz5 sírja Amenmesz6 sírja Amenmesz10 sírja Anhotep sírja Ani2 sírja Antef1 sírja Antef3 sírja Antef5 sírja Bakenhonszu1 sírja Bakenhonszu3 sírja Baki sírja Beszenmut sírja Dzsehuti3 sírja Dzsehutihotep2 sírja Dzsehutinefer3 sírja Dzsehutinefer Seniu sírja Haemuaszet4 sírja Haemuaszet6 sírja Heti sírja Hóri3 sírja Hornakht2 sírja Hray sírja Huja4 sírja Ini1 sírja Meriré3 sírja Montuherkhepeshef sírja Nakht4 sírja Nakht6 sírja Nakht8 sírja Nebamun3 sírja Nebamun5 sírja Nebamun6 sírja Nebamun7 sírja Nebamun9 sírja Nebszeni5 sírja Nebvenenef1 sírja Nebvenenef2 sírja Neferhabef2 sírja Neferhotep8 sírja Neferrenpet1 sírja Neferrenpet4 sírja Nehemauy sírja Niay2 sírja Nu sírja Pahemnetjer sírja Paimesz sírja Pamesz sírja Panehszi1 sírja Paraemhab1 sírja Penaasefit sírja Pendua sírja Penhat sírja Penneszuttaui sírja Penrenutet sírja Piay4 sírja Raia2 sírja Ramessenakht sírja Ramosze4 sírja Rema2 sírja Roy1 sírja Roy2 sírja Ruru sírja Samut1 sírja Samut4 sírja Saroy sírja Say1 sírja Suroy sírja Szenna sírja Szetau1 sírja Sziuszer sírja Tati sírja Tetiki sírja Tharwas sírja Tjanefer1 sírja Tjanefer2 sírja TT143PM TT147PM TT152PM TT153PM TT167PM TT262PM TT333PM TT334PM TT375PM TT377PM TT379PM TT393PM TT394PM TT395PM TT396PM TT399PM TT402PM TTA2 TTA9 TTA14 TTA21 TTA25 TTA26 Uszer2 sírja Uszerhat5 sírja Uszerhat8 sírja Wennefer7 sírja DRA ABU EL-NAGGAH (ar. 3200 körül. BT: egyiptológus 129 . I.) DREAM TEMPLE (ang.) sziklasír thébai sír NT: Ahhotep. de nehezen olvasható hieroglif írás és számok láthatók. BT: ásatás DREYER. Feliratos csontlapokra bukkantak az U-j nevű sír királyának sírjában (i. i. 18) DREAM STELA (ang.) DRA ABU EL-NAGA (ar. Szerinte az egyesülés Narmer előtt már legalább 5 nemzedékkel megtörtént. akik már egész Egyiptomból adót szedtek. melyeken már teljesen kidolgozott.

Mükerinosz uralkodása alatt vezírként szolgált.) torinói királyi papirusz DUA (ang.) NT: Dua-Khety hozzátartozói DUATENTOPET SÍRJA UF: QV74 BT: Királynék Völgye sírjai DUATHATHOR-HENTTAWY (ang. 1070–714) (i.) mesterségek szatírája. melyek közt a torinói királyi papirusz is megtalálható volt. út DROVETTI. II.) FÚRÓ DRIOTON. Csak az Újbirodalomból származó szövegváltozataiból ismerjük. aki színvonalas könyvet jelentetett meg Egyiptom történelméről számos kiadásban.) dromedary camel (ang. Egyiptomi sakálfejű halotti isten. papirusz (BM: BM 10182) DUAMUTEF UF: Golden Dawn (ang. és ott végződött. Eredetileg a csillagos eget jelentette.) Dromedar (ném.)(1. hogy rávegye az öreg révészt: vigye át a halál folyosóján.) SN: Az öltözködés egyiptomi istene. ném. A Louvre-nak 1827-ben és a Berlin Múzeumnak 1836-ban adakozott még gyűjteményéből. ÉTIENNE-MARIE (1889–1961) SN: Francia egyiptológus és felirat-szakértő. BT: gyűjtő olasz egyiptológus régész RT: Torinói Egyiptomi Múzeum (Ol.) SN: Hórusz fia.) DUAUNEHEH (ang. ném. dinasztiából. III. BT.. majd át kellett mennie a kígyók vigyázta 12 kapun. 15) Instructions of Dua-Khety (ang. az Egyiptomi Emlékek Osztályának igazgatója 1936-tól 1942-ig. Jegyzett egyiptológussá vált. A Satire of the Trades (ang.) dromadaire (fr. A halott a Halottak Könyvét vitte magával segítségül és vele volt egy térkép. papiruszon található.) (1. A szatírában az apa (Dua-Khety aki Tjaruból származik) gúnyosan. spa. A halottnak egy sor próbatételen kellett átesnie. majd keletre fordult. BT: Kephrén hozzátartozói Mereszankh. BT: túlvilági hely NT: Tenait Tűztó Zsarátmező DROMEDÁR UF: Arabisches Kamel (ném.) Tuamutef (ang.) DROMEDÁR DROMEDÁR RT: Dua-Khety tanításai DUA-KHETY HOZZÁTARTOZÓI SN: Fia: Pepi.) Camelus dromedarius (lat.RT: Dreyer abüdoszi ásatásai (1977) DRILL (ang.) Sallier II.) HARMADIK ÁTMENETI KOR (i.e. termékeny író. A régiségek nagy gyűjtőjévé vált a helyi ügynökök és a bennszülött. Mereszankh fia a 4. BT: intelem szatíra RT: Dua-Khety (ang.) DUAENRÉ DUAENRÉ UF: Duaenre (ang. mielőtt Ré1 dicsőségét elnyeri. Elején és végén 1–1 kamra volt. s ott volt az első európai kutatók között Abu Szimbelben. Első feladata az volt.e.) DROMEDAR (ném. A tűz taván túljutva a 42 bíra elé került. A halál utáni élet színhelye.) SN: Első hírvivő a 18. Északnak tartott. dinasztiában. BT: teve DROMEDARY CAMEL (ang. a halottak gyomrának védelmezője kanopusz alakban. amelyet az egyiptomiak boldog helynek gondoltak a messzi nyugaton. 42 Halottak Könyve DUAT2 UF: Tuat SN: Az egyiptomiak hite szerint a halott e Duat2 nevű hosszú folyón kel át. BT: isten DUAW (ang. Hatsepszut1 idejéből. hogy ezzel fiának kedvet csináljon az írnoki szakmához. 22) SN: A szembetegségek istene. 130 . BT: francia egyiptológus DRITTE ZWISCHENZEIT (ném. Ezek a Torinói Egyiptomi Múzeumba kerültek.) UF: Duaerneheh (ang.) BT: Hotepheresz. amely ezzel a gyűjteménnyel nyitotta meg először kapuit 1824ben.. 22) BT: isten DUAENHOR (ang. BT: Dua-Khety (ang. főleg thébai ásatók révén. Ide az juthatott be. Egyébként a kelet védelmezője és a temetés istene. Gyűjteményéből 1824-ben adományozott Szardínia királyának. később az alvilágot.) Thmoomathph (ang. 1075–656) DROMADAIRE (fr. hogyan kerülje el a sok veszélyt. aki erényes életet élt. hozzátartozói vezír RT: Duaenré masztabája DUAENRÉ MASZTABÁJA UF: G5110 BT: gizehi masztaba RT: Duaenré DUAERNEHEH (ang.)(1. A Duat2 a Nílus nyugati partján eredt. 15) SN: A Sallier II.) SN: Egypupú teve. ahol a nap felkelt. spa. de humorosan állítja ellentétbe és magasztalja az írnoki foglalkozás előnyeit más szakmák hátrányaival szemben. miközben egy írnok iskolába viszi. A Collège de France professzora. 12 részre osztották. hozzátartozói Kawab hozzátartozói RT: Duaenhor masztabája DUAENHOR MASZTABÁJA UF: G7550 BT: gizehi masztaba DUAENRE (ang. BT: túlvilág NT: bíróság terme démon Jaret földje mérleg szellem túlvilági hely túlvilági ítélet RT: bíra.) NT: Pepi DUA-KHETY TANÍTÁSAI UF: Duauf intelmei Instruction of Duauf (ang. mely eligazította. BERNARDINO MICHELE MARIA (1776–1852) SN: Napóleon alatt szolgáló ezredes.) SN: Kephrén és III.) DROMEDÁR DROMOSZ (gör.. francia alkonzul (18011814-ig). majd konzul-tábornok (1821-1829-ig) Alexandriában.) DUAUF INTELMEI HENUTTAUI2 DUA-KHETY TANÍTÁSAI DUAUNEHEH (ang. a történet azonban a Középbirodalomból származik.) UF: Dat Holtak Birodalma holtak világa nyugati királyság nyugati ország SN: Az alvilág keleti tartománya.. BT: Hórusz fiai RT: kanópusz DUAT1 (óei. (1.) UF: felvonulási út SN: A Nílus partjától a templomig vezető út.) Einhöckriges Kamel (ném.) DUA-KHETY (ang.

15) BT: sarokillesztés DURHAMI EGYETEM KELETI MÚZEUMA UF: Oriental Museum of Durham University (ang. len. Dows könyvei DUNHAM. amely lehetővé tette. hogy a halottat a már megépített sírba temessék el.15. JOHANNES KÖNYVEI BT: Dümichen. akik a Delta keleti partján éltek.) BT: tárgy NT: dugó (PM: UC 9055) DUGÓ (PM: UC 9055) SN: Kb. 15) UF: double shoulder-mitre joint (ang. Dunnak nagyon aktív katonasága volt Sinaiban. BT: dugó RT: badari sír 5112 DUMPÁLMA UF: Hyphaena thebaica (lat. amelyek i. 2581–2572) (i. amelyet tömjén égésére használtak. a belsejéből pedig faszenet készítettek. mintha fényezett fából lenne és nagy csomókban nő a fán. Egyiptomi. 74) BT: királyi masztaba szakkarai sír DUNQUL SN: A legdélebbre fekvő egyiptomi oázis. BT: abüdoszi sír DUNSZTKÖTÉS UF: poultice (ang.e.) (1. Amikor visszatért Németországba. bár ma már igen ritkának számít. mert érdekelt volt az ásványok forrásainak védelmében. 2952–2939) (i. 15–) DÜMICHEN.BT: hírvivő RT: Duauneheh sírja DUAUNEHEH SÍRJA UF: TT125PM BT: seikh abd el-gurnai sír DUBHE UF: Alpha Ursae Majoris SN: A Nagy-Göncöl egyik csillaga.) SN: Elterjedt volt az ország déli részében.e. 310) (i. 206) (i. aki egyiptomi műtárgyaira angliai árveréseken tett szert a 19.. 2829–2787) NT: Merietneith Semat (ang. amely elnéptelenítette Egyiptomot. BT: múzeum RT: Wellcome. fűrészpor. alig tudott egy mondatot befejezni de kiadói elkeseredésére így is írt.5000 és 4000 között épülhettek. Qasr Ibrimből. amelyet Szerapisz tiszteletére emeltek.e. csapongtak a gondolatai. 3100–2890) (1. Johannes DUCK (ang. aug. BT: német egyiptológus NT: Dümichen. BT: pálmaféle DUN (i. Dows (1890–1984) NT: Recollections of an Egyptologist (1972) DUN HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Merietneith.) LEIDENI NEMZETI RÉGISÉG MÚZEUM (Hol. További ásatási leletek bővítették később a gyűjteményt Szakkarából.e.e. Fallal körülvett sátortáborokra bukkantak itt.) DUDAIM (héb. BT: íj DUPLA PEREMES DERÉKSZÖGŰ ILLESZTÉS (1. Ő uralta Egyiptomot majdnem ötven évig apja. Johannes könyvei DÜMICHEN. DOWS KÖNYVEI BT: Dunham. (1.–) UF: Dümichen János SN: Weissholzban született. Buhenből. Dun alakja rajta van az Ebers-papiruszon.e. amelyek a korai bronzkori II. 2952–2939) (i.) Szerethór Szesemetka 131 . aztán a háromszöges íjak váltották fel. 2528–2520) DUGÓ UF: plug (ang. Ezt a fafajtát Szennedzsem Deir elMedinében található sírjában villás törzse alapján különböztették meg a datolyapálmától.e. Henry (1853. (i. Más dunszkötések alapja agyag.e.) DUDUFRI DZSEDEFRÉ (i. 2566–2558) (i. i. 4000-ből származik. dinasztia végéig használtak ilyen íjakat. Szakkarában épült. majd Sir Henry Wellcome gyűjteményével növelte. 1. közel-keleti. század közepén. Dzset után.) BT: nagadai agyagedény DUSH-TEMPLOM SN: A Paris-oázisban álló római templom.e. ahol templomok és sírok feliratait másolta le.) Uenephész SN: Az 1. Szerethór. Gyakran heteket töltött a föld alatt vagy egy-egy romban. Mivel a király kisbaba volt még. DOWS (1890–1984) BT: egyiptológus NT: Dunham. okt. 25. 1870-től a strassburgi egyetem tanára volt. Merenith királynő volt az ő politikai tanácsadója. viasz és tavi gyom volt. júl. A zabkásából és mirtuszból készített dunszkötést a mellkasban lévő nyálka eltávolítására használták. Innen kerültek elő Petrie ásatásai során olyan cserépdarabok. keleti. Nagy nélkülözések árán elutazott Egyiptomba és Núbiába (összesen ötször).e. A 18. A király egy energikus személy volt és művész is. 28) BT: gyógymód DUPLA ÍVŰ ÍJ SN: Ezek az íjak oldalnézetből egy 3-as alakot vesznek fel. Egy sziléziai lelkipásztor fia. Semat.délafrikai és ázsiai gyűjteményt tartalmaz az időszámításunk előtti korból. BT: Szerapisz-templom RT: Paris-oázis DUTCH NATIONAL MUSEUM OF ANTIQUITIES (ang.e. BT: Dun (i. itt csak a halottasháza volt. A király Szakkarába temetkezett. pépesítették és kenyeret sütöttek belőle. 21–1936.e. BT: dinasztia. 3150–2925) (i. 2920–2770) fáraó Merietneith hozzátartozói NT: Dun hozzátartozói RT: Dun masztabája Kó-komei piramis DUNHAM. 2829–2787) UF: Den (ang. Feleségei: Szesemetka. 28) SN: Horzsolt sérülésekre és mérgek „kihúzására” alkalmazták belső megbetegedéseknél. de alatta éhség lett úrrá az országon.) DURUMBÚZA UF: Triticum durum (lat. hanem Szakkarába. amely mind méretben mind formában leginkább egy kis papirkához hasonlítható. akárcsak a berlini orvosi papiruszon. BT: oázis DUN SÍRJA SN: Dun nem ide temetkezett. amikor uralomra jutott. 3000–2840) (1. királya. kultúrából erednek dél-palesztina területéről. de a halottasháza az ősi Abüdoszban épült.) SN: 1960-ban nyílt meg.) Dewen (ang. A Juntiu beduinokra mért csapást.okt. akit apja szintén papnak szánt. dinasztia 4. A sírban felfedeztek egy boroskancsót. A termés rostos külső rétegét vízbe áztatták. A Durhami Egyetem ezt 1950-ben szerezte meg.) Triticum turgidum (lat.) DÜMICHEN JÁNOS DÜMICHEN JOHANNES (1833.e.) BT: búzaféle DURVA AGYAGEDÉNY (1. hercegének kollekciójára alapult. az 5112-es badari sírból. XXXVIII-XLIV) UF: rough potteries (ang. Ő építtette a Khókhómé körüli piramisokat.) Udimu (ang. (1. olyan. Az egyiptomi gyűjtemény Northumberland IV. A dumpálma termése. BT: csillag Nagy-Göncöl KACSA MANDRAGÓRA DUN MASZTABÁJA SN: Itt jelent meg a temetkezési aknához vezető folyosó.) (1. JOHANNES (1833.

3000–2999) (i. hozzátartozói vezír BUTÓ DZSEDI VARÁZSLÓ DZSED-OSZLOP DZSEBAUT DZSED DZSED. A Bölcsességek Könyvét neki tulajdonítják. hozzátartozói Kheopsz1 hozzátartozói Meritiész. BT: Ankhenesmerire.e. BT: dinasztia. II.NT: Altägyptische Kalenderinschriften (1866) Baugeschichte des Denderatempels (1877) Bauurkunde der Tempelanlagen von Dendera (1865) Felsentempel von Abu Simbel. 2581–2572) (i.) Djdfra (óei. akit a Westcarpapiruszból ismerünk. BT: Dzsedefré (i. MIKE BT: amatőr egyiptológus AD: mikeds@ariel. BT: főpap írnok RT: Westcar-papirusz DZSAFI SN: Kettős lélek.5cm magas fejet Gebel el-Ahmar bányáiból származó vörösesbarna kvarcitból faragták. Der (1869) Geograf. 2520–2494) DZSEDEFRÉ PIRAMISA UF: Fényes csillag piramis SN: A legészakibb piramis Egyiptomban.e.dyall-smith@microbiology.e. Kentetenka (ang. ném.e.. Ő helyeztette az 1954-ben megtalált fabárkákat atyja piramisa mellé. fivérét megölte.e. I. 1–31. Nekhen (Hierakónpolisz) őrzője. vagyis Ozirisz és Ré1 egy személyben.e. BT: lélek UF: Djar (ang.e. dinasztiában Merenré és II. ném.) Hordyedef (spa. A 4. BT: őr RT: Dzsar sírja DZSAR DZSAR SÍRJA UF: TT366PM BT: asasifi sír RT: Dzsar DZSATI UF: Djati (ang. Alapja 106×106m. Kentetenka. hozzátartozói Ankhenesmerire. Féltestvére: Kephrén.) Djedef Rê (fr.) Djedefra (ang. királya.e.) Rédzsedef SN: A 4. 2528–2520) DZIOBEK.edu. 4. 1839-ben Perring és Vyse végzett rajta vizsgálatokat. A MÁGUS 132 .e. Magassága 67m.edu. Hotepheresz.com DŽÓSER (szl.e. Abu Roásban található csaknem teljesen tönkrement befejezetlen piramis. hozzátartozói NT: Dzsedefré hozzátartozói RT: Dzsedefré fejszobra (L: E 12626) Dzsedefré piramisa DZSEDEFRÉ FEJSZOBRA (L: E 12626) SN: A 26.au m.au DYEHUTYHIRMAKTUF (spa. EBERHARD BT: egyiptológus AD: e.) Rádžedef (szl. Gránittal borították. Kephrén meggyilkolta Abu Roasban építette fel temetkezési komplexumát.) SN: Királyi őr a belső palotában a 11. dinasztiában építtette Dzsedefré fáraó. (i.ucs. Az egyiptomi állam 1907-ben adományozta a Louvre-nak BT.) SN: Kheopsz1 fia.e. piramisai RT: Dzsedefré (i. 2723–2563) (i. aki ismerte Thot titkos kamráinak számát.e. 2558–2532) (i.unimelb. I.. Der (1884) D-VITAMIN REZISZTENS ANGOLKÓR ANGOLKÓR DWARF GOD (ang.e.) DZSABET (óei. Ő viselte először a „Ré fia” címet.) DINASZTIA DINASZTIA. aki a Westcar-papiruszban a Dzsedi nevű varázslót viszi apja elé. fejszobor RT: Dzsedefré (i. hozzátartozói tábornok RT: Dzsati masztabája DZSATI MASZTABÁJA UF: G7810 BT: gizehi masztaba RT: Dzsati DZSAU UF: Djau (ang. dinasztiában. BT: gizehi masztaba DZSEDEFRÉ (i.) DYNASTY (ang. 2581–2572) (i. 2613–2494) fáraó Hotepheresz.) Djedefre (ang. és a Francia Tudományos Intézet Kairói Keleti Régészeti osztályának 1901 és 1902 között folytatott ásatásai során fedezték fel Abu Roásban a halotti templomában. 2528–2520) UF: Didoufri (fr.e.e. 2566–2558) (i. Inschriften altägyptischer Denkmäler (1866) Geschichte des alten Ägyptens (1879) Grabpalast des Patuamenap.e. egy mellékpiramisa volt. I.) DZSÓSZER (i. BT: herceg Kheopsz1 hozzátartozói Meritiész.e. 2528– 2520) DZSDEFRÉ-RATOISZÉSZ DZSEDEFRÉ (i. Ankhenesmerire testvére.) Kephrén (i.) DYNASTY 1–31 (ang. dinasztia 3. I.e. BT: befejezetlen piramis dinasztia.e.e. 2581–2572) (i. 2639–2504) (i.) SN: II. BT: felügyelő Mereszankh. 2528– 2520) DZSEDEFRÉ HOZZÁTARTOZÓI SN: Feleségei: II.) Radžedef (cse.e. hol. Kheopsz1 fia. 2895–2868) DZSEHUTIHERMAKTUF DINASZTIA DZSEDEFHÓR UF: Dedef-hor (ang.) Djare (spa. 2630–2611) FASZÉN DZSADZSAEMANKH UF: Csacsa-em-ank SN: Sznofru fáraó írnoka és főpapja.dziobek@research-int.) Herutataf Hordjedef (ang.) DWELLING (ang.e..e.) Redjedef (ang. és II.e.) DYSENTERY (ang. 2566–2558) (i. Pepi idején. Mereszankh és Horbaef fia. 2566–2558) (i. 4. 2566–2558) (i.) DYNASTIQUE (fr..) SN: Vezír a 6. aki egyes források szerint trónbitorló volt. 2581–2572) (i.) TÖRPEISTEN LAKÓHÁZ HIPOFOSZFATEMIÁS DYALL-SMITH. tábornok és expedíció felügyelő a 4. 2613– 2498) (i.) Dudufri Dzsdefré-Ratoiszész Radjedef (ang. II.) DYSENTERIA DŻER (len. II. hozzátartozói RT: Bölcsességek Könyve Dzsedefhór masztabája DZSEDEFHÓR MASZTABÁJA UF: G7210-7220 SN: A sírfeliratokat megkárosították. dinasztiában. 2528– 2520) NT: Hotepheresz. 2566–2558) (i.) Radzsedef Ratoises (gör. 2581–2572) (i. VÉRHAS VÉRHAS DZSER (i. II.

Az eredetileg fekvő helyzetű oszlop felállításának ünnepsége Ozirisz feltámadását szimbolizálta. de használták múmiák védelmezésére is a múmia nyakára függesztve. A papirusz vége hiányzik. Jelenleg a budapesti Szépművészeti Múzeumban látható. Kheopsz1 unatkozott és mágiáról szóló történeteket szeretett volna hallani. ném. i. építkezéseket végzett templomukban. hogy a varázsló ugyan ismeri a rejtekhelyet.e. mint a közepénél.) SN: Amon-főpap Thébában a 22. hozzátartozói DZSEDHÓR UF: Dedhor (kat. Csak beavatottak érinthették meg. míg harmadik fia. 2388–2356) SABATAKA (i. BT: koporsó RT: Dzsedmaateszankh DZSED-OSZLOP UF: djed column (ang.e. 4.) Djehuty (ang. 2. BT: Amon-főpap Harsziésze2 hozzátartozói NT: Dzsedhonszedankh hozzátartozói DZSEDHONSZEDANKH HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Harsziésze2. az állandóságot jelenti. BT: Amon-főpap Pinodzsem.) Tut (ang.) SN: A Ramesszida korban élt.e. vagyis az Életfa egy ősi szimbólumaként szolgált. 206) (i.) Teos1 (gör.) djed pillar (ang. Dzsedi tudta hány titkos kamra volt Thot szentélyében. 2388–2356) ISZESZI (i. dinasztia idején. dinasztiából. Thutmózisz idejéből. s ismerte Thot szentélye kamráinak méreteit. din. Ozirisz hátgerince. BT: sztélé DZSEDHERURÉ SN: A 14. A dzsed-oszlop amulettje gyakran összefonódik az ankh kereszttel.e. Dzsedefhór herceg megkereste Dzsedit. E szerint meg tudta tenni. ahonnét ezeket az adatokat meg lehet szerezni.) Thut (ang. évezredtől kezdve Ozirisz hátgerinceként értelmezik. BT: Kheopsz1 és a varázslók DZSEDKARÉ DZSEDKAURÉ ISZESZI (i. maga Ozirisz. 5. hogy gondoskodott a szent sólymok múmiáinak eltemetéséről. amely magába zárta Ozirisz holttestét. BT: főpap RT: Dzsedher gyógyító szobra Dzsedher sztéléje DZSEDHER GYÓGYÍTÓ SZOBRA SN: 1918-ban Tell-Attrib közelében találták meg. mely az alapjánál szélesebb. a tetejét pedig négy vízszintes rúd szeli át.e. hanem Ré hármasikreinek egyike. 15. ahol megmutathatta híres mutatványát. akiről a Westcar-papirusz egyik meséjében olvashatunk. Két fia csodálatos történeteket mesélt neki.. az élet fája.e. amely Kheopszot amúgy is nagyon érdekelte valamint olyan érdekes varázslatokat tudott véghez vinni.) SN: Deir el-Medinében élt kézműves. BT: Dzsedhonszedankh NT: Harsziésze2 Isitweret3 DZSEDHONSZEFANKH (i. oktatói feladata mellett a könyvtár könyveinek kijavítását is ellátta. hogy élőben is láthasson csodákat. de nem ő fogja ezeket a királynak elhozni. hogy Kheopsz1 végül megszerzi ezt a titkot. The (ang. II. Anyja: Isitweret3. 1046) UF: Djed-Khons-ef-Ankh (ang.) SN: I. Hatsepszut1 és III. fáraója.e. a mágus Magician Djedi.) Thut (ang. miközben a kötele a földön van. 1786–1602) (1. amelyben egy liba feje és teste egyesül. ami az élet jele. 698–690) DZSEDKARÉ-ISZESZI DZSEDMAATESZANKH UF: Djedmaatesankh (ang. Pinodzsem fia. Papi. mint pl. ezért is lehetséges az élet fájaként értelmezni. 14. BT: deir el-medinei kézműves DZSEHUTI2 3 THOT1 DZSEHUTI UF: Dhuti (ném. aki a 21.) Teta SN: Varázsló Kheopsz1 idejében.) SN: A kincstár és az északi idegen földek felügyelője a 18. (i. hogy az oroszlán kövesse őt. Amulettként tehát ezeknek a tulajdonságoknak a biztosítását és megőrzését szolgálta. BT: dinasztia. A dzsed-oszlop egyike a legősibb egyiptomi amuletteknek. feltehetően az a bübloszi fa.DZSEDHER UF: Djeho1 (ang.) Djehuty (ang.e. Ez tulajdonképpen egy olyan oszlop. amely a Royal Ontario Múzeumban található. az állandóság.e. dinasztia idején volt Amon főpapja. RT: Dzsedhór sírja DZSEDHÓR SÍRJA UF: TT378PM BT: thébai sír RT: Dzsedhór DZSEDI UF: Djedi (ang. Az író szerint tehát a Kheopsz1 piramis belső elrendezése Thot titkos kamráit utánozta.) Djehuti (ang. I. egy ökörcombot és 100 korsó sört fogyasztott el. BT: amulett hieroglif szimbólum szent tárgy DZSED SZTÉLÉJE BT: sztélé DZSEDU ABU SZÍR DZSEHUTI1 UF: Dhuti (ném.) dzsed SN: Több értelmezése is van ennek a tárgynak: 1. Az életrajzi rész célzásokat tartalmaz a második perzsa hódítás idején bekövetkezett zűrzavarra. a varázslót.e. Megjelent Dzsedefhór kérésére Kheopsz1 udvarában. egy állat levágott fejének visszahelyezése. BT: gyógyító szobor DZSEDHER SZTÉLÉJE SN: A Ptolemaiosz-korból való mészkő sztélé. dinasztia korából is találtak példányokat. A dzsed eredetileg talán egy gabonakévékkel övezett májusfaszerű oszlop kicsinyített mása lehetett. már az 1. 2414–2375) (i. A történetből a későbbiekben kiderül. BT: alkirály Amenmesz17 hozzátartozói kicstárnok NT: Dzsehuti3 hozzátartozói RT: Dzsehuti3 sírja 133 . akinek apja is ugyanezen a helyen dolgozott szintén kőművesként. világos azonban. Erről az eseményről a Westcar-papirusz számol be. 2414–2375) (i. 1730–1680) (i. Hieroglifa formájában a tartósságot. Az. örökkévalóság szimbóluma. 3. lenyesett fatörzs.) Tut (ang.) SN: Dzsedi 110 éves korában is naponta 500 kenyeret. A piramisszövegekben a fáraó két dzsed-oszlopon hág fel az égbe. említi a templomban táborozó katonákat. Jellegzetessége a szárnyas napkorong alatt hajózó sakál ábrázolása. aki egy wab-pap feleségétől Reddzsedettől fog megszületni. Felirata büszkén említi.) SN: Memphiszi főpap. 1715–1650) fáraó DZSEDHONSZEDANKH UF: Djedkhonsedankh (ang. BT: varázsló RT: Dzsedi varázslata DZSEDIT MENDÉSZ DZSEDI VARÁZSLÓ UF: Dzsed. 38×26 cm.) BT: zenész RT: Dzsedmaateszankh koporsója DZSEDMAATESZANKH KOPORSÓJA SN: Aranyozott festett koporsó.

. BT: gránitszobor DZSEHUTI3 TÁLA (L: N 713) SN: A Louvre-ben található. (i. részint II. Ramszesz udvarában. s a király első istálló mestere volt. spa.) Thut (ang.) Djehuty (ang. Felesége: Baket 3.–1941) Dzsehutiemheb DZSEHUTI5 UF: Dhuti (ném. Felesége Ízisz7.. 10) Dyehutyhirmaktuf (spa.e.) Tut (ang. Dzsehutimesz1 fő jószágkormányzó. 60 tonnás szobrot. 1559– DZSEHUTIEMHEB UF: Djehutiemheb (ang. Anyja: Keku. 2003-ban a sírhoz tartozó udvarban egy odatemetett nőt találtak.. BT: tál RT: Dzsehuti3 DZSEHUTI UF: Dhuti (ném. BT: dra abu el-nagai sír RT: Newberry.) Thutmose (ang.) Thut (ang.) DZSEHUTI5 SÍRJA UF: TT110PM 4 134 . I. Feltehetően Bübloszból vagy Szíriából származik. dinasztia idejéből. 84 pedig segédkezik mellettük. amelyet később.) BT: Neheri hozzátartozói nomarkhosz RT: Dzsehutihotep1 sírja DZSEHUTIHOTEP1 SÍRJA SN: El-Bershében található. szept. 6. súlya 371.e. jan. Anyja: Isoneb. BT: csészehordozó királyi hírvivő NT: Dzsehuti5 hozzátartozói RT: Dzsehuti5 sírja DZSEHUTI5 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Pesediri. amely fekete gránitból készült. dinasztiából. (1. Norman de Garis (1865. amelyhez ma a Griffith Insistute-ban lehet hozzáférni.) SN: Théba birtokainak felügyelője a Ramesszida korban. és a vászonfonók műhelyének felelőse a 18. aki egy naplót is vezetett az eseményekről..(1.) SN: Deir el-medinei kéműves a 19. Norman de Garis Davies kutatott.) DZSEHUTI3 SÍRJA UF: TT11PM SN: 1898-1899-ben lett megtisztítva Percy Newberry és Wilhelm Spielberg által.) Thutihermaktuf (ném. BT: dombormű Dzsehutihotep1 sírja DZSEHUTIHOTEP2 UF: Thothotep (fr. Aranyból készült. az összes ország hírvivője. BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Davies. hanem mint gazdasági vezető. Ez a sír a 18. dinasztiában keletkezett.) Tut (ang. ném. ném. így a szobor súlya a tizedére csökkent. 1596–1591) (i.dinasztiában Dzsehutiemheb foglalt el. királyi írnok..) SN: II. Kiléte ismeretlen.) Djehuti (ang. BT: bersai sír NT: Dzsehutihotep1 sírjának domborműve DZSEHUTIHOTEP1 SÍRJÁNAK DOMBORMŰVE SN: Felfedeztek itt egy olyan rajzot. amely egy szoborkolosszus szállítását ábrázolja a lehető legkezdetlegesebb módszerrel: 88 ember húzza a facsúszkára helyezett kb. amelyet férje. ném. 486) BT: Dzsehuti3 NT: Amenmesz17 Isoneb (ang. BT: adminisztrátor írnok NT: Dzsehuti4 hozzátartozói RT: Dzsehuti4 sírja DZSEHUTI4 HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Dzsehutit. BT: Dzsehuti5 NT: Baket3 Keku (ang. dinasztiában.) SN: Amon 1.Dzsehuti3 szobra (BM: EA 69863) (801-631-200 TB) (1. részint Thébában az Amon templomban. 486) Dzsehuti3 tála (L: N 713) Joppa bevétele DZSEHUTI3 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Amenmesz17. majd Eszna város kormányzója. 3 ember a segédkezők közül csak a locsoláshoz való vizet vitte.) (1.. 14.) Djehuty (ang. BT: birtokfelügyelő RT: Dzsehutihotep2 sírja DZSEHUTIHOTEP2 SÍRJA UF: TTA16 BT: dra abu el-nagai sír RT: Dzsehutihotep2 DZSEHUTIMESZ1 UF: Djehutimes (ang.) Thuthotep (ang. Ramszesz egyik előkelő tisztségviselője. a 19.) Thuthotep (ang. 486) SN: A szobor alsó része maradt fenn. BT: deir el-medinei sír RT: Dzsehutihermaktuf DZSEHUTIHOTEP1 UF: Thothotep (fr. A tál belsejét stilizált halakkal díszítették. 486) BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Dzsehuti5 DZSEHUTI-AA 1558) SZEKENENRÉ. de nem papként.) SN: A király csészehordozója és hírvivője Hatsepszut1 és III. BT: Dzsehuti4 NT: Dzsehutit DZSEHUTI4 SÍRJA UF: TT45PM SN: 1908-ban Anna Macpherson Cummings Davies készített festményt a sírról. melyeket lótuszvirágok vesznek körül.7 g. BT: deir el-medinei kézműves RT: Dzsehutihermaktuf sírja DZSEHUTIHERMAKTUF SÍRJA UF: TT357PM SN: A sírfalon a tulajdonos széke alatt két házikedvenc: macska és majom látható. Anna Macpherson Cummings (1881.– 1965) Davies. Amon magtárainak felügyelője és fő gazdasági intézője. Percy Edward (1869–1949) Northampton-sztélé Spielberg. Wilhelm (1870–1930) DZSEHUTI3 SZOBRA (BM: EA 69863) (801-631-200 TB) (1. prófétájának adminisztrátora. ném. átmérője 17. Ugyan Amon isten szolgálatában állt.) SN: Sírjaként Dzsehuti4 sírját választotta Seikh Abd elGurnában. tehát magas pozíciókat töltött be.9 cm. RT: Dzsehuti4 sírja DZSEHUTIHERMAKTUF UF: Dhutihirmaktuf (ang. írnok. magassága 2. BT: gazdasági intéző hírvivő istálló mester királyi írnok magtárfelügyelő Tia3 hozzátartozói NT: Dzsehutimesz1 hozzátartozói RT: Dzsehutimesz1 fejszobra Dzsehutimesz1 sírja Dzsehutimesz1 szarkofágja DZSEHUTIMESZ1 FEJSZOBRA SN: A Kairói Egyiptomi Múzeumban van kiállítva. A csúszást nedves iszappal könnyítették meg.2 cm. Thutmózisz idejéből a 18.) Pesediri (ang.) Thuthermeketef (ang. spa.

) Djehuty-Nakht (ang. jelenleg Schreiber Gábor folytatja a munkálatokat. Az egész sírépítménynek templomhoz hasonló külsőt kölcsönöztek. sőt római kori sírokkal. míg a szép kartonázsok. 29.) Schreiber Gábor (1974–) Stamped Bricks from TT32 thébai magyar ásatás (1983–1998) DZSEHUTIMESZ1 SZARKOFÁGJA SN: A sírba a múlt században behatoló Drovetti számos tárgyat.) Djemutefanch (ném.aug.) DZSEHUTINAKHT KOPORSÓJA SN: Cédrusból készült festett koporsó. BT: fogalmazó 135 . jan. Számos múmia talált itt nyugvóhelyre a 20. III.) SN: Kincstárfelügyelő a 18. ném. usébtik. dinasztiából. BT: piramis RT: Dzsehutimesz1 Kákosy László (1932. mint Ptolemaiosz. BT: nomarkhosz Teti4 hozzátartozói NT: Dzsehutinakht hozzátartozói RT: Dzsehutinakht koporsója DZSEHUTINAKHT HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Teti4.) Djehuty-nekht (ang. dinasztiából. dinasztiában élt fogalmazó.. Ennél az oknál fogva egy szinttel lejjebb helyezték el a sírt. BT: könyvelő Samut1 hozzátartozói RT: Dzsehutinefer2 sírja DZSEHUTINEFER2 SÍRJA UF: TT317PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Dzsehutinefer2 DZSEHUTINEFER3 UF: Thutnefer (ang. 15–2003. dinasztiában élt. 29. mert egy spirális alagút vezet a sírhelyig. BT: Hepuszeneb hozzátartozói DZSEHUTINAKHT UF: Djehuti-Nacht (ném. A sír belsejében 21–22. BT: Dzsehutimesz1 NT: Amenmesz18 Henutwedzseb Ízisz7 Tia3 (ang. köztük Dzsehutimesz1 kőszarkofágjának hiányzó darabját is elvitte. dinasztiában. Amenhotep idején.) SN: A 11. dinasztiát követően. Az alagút azért nem egyenes – mint társai –.) DZSEHUTIMESZ1 SÍRJA UF: TT32PM SN: Az el-Khokha dombon található Thébában. Erről a sírról Edmé Francois Jomard tesz először említést..) SN: Amon magtárában az istennek felajánlott gabona könyvelője a 18.. spa... jan. hogy hol van a többi sír. Ízisz7 is. mert építői feltehetőleg nem tudták egészen pontosan. Fiútestvére: Tia3. E tárgyak egy része a Torinói Egyiptomi Múzeumba került. A sír feltárását Kákosy László végezte. dinasztia kori betemetkezéssel éppúgy lehetett találkozni.) Djehutynefer (ang. edények a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében találhatók. festett vászoncsíkok. BT: Dzsehuti4 hozzátartozói DZSEMUTEFANKH UF: Djedmutiufankh (spa.) Thutnefer (ang. Felesége: Ízisz7. amelyekbe nem akartak beleütközni. dinasztiából II.) SN: 22.) Djemutefankh (ang. III. Thutmózisz idejéből. Anyja: Henutwedzseb. BT: fakoporsó DZSEHUTINEFER1 UF: Djehutinefer (ang. A sír mellett a keresztcsarnok modern időkben áttört falának a túloldalán Amenhotep sírja található.) Djehuti-Naht Djehutinakht (ang. A hosszú és fáradságos munka után. spa.15–2003. a napóleon expedíció egy mérnöke. BT: Khokha-csoport thébai sziklasír NT: Dzsehutimesz1 szarkofágja RT: Bács Anatl Tamás Kákosy László (1932. BT: Dzsehutimesz1 sírja kőszarkofág NT: Dzsehutimesz1 szarkofágjának fedele RT: Dzsehutimesz1 DZSEHUTIMESZ1 SZARKOFÁGJÁNAK FEDELE SN: Ez a fedél most Torinóban van. BT: kincstár felügyelője RT: Dzsehutinefer3 sírja DZSEHUTINEFER3 SÍRJA UF: TTA10 BT: dra abu el-nagai sír RT: Dzsehutinefer3 DZSEHUTINEFER SENIU UF: Thutnefer Seniu (ang. A piramis 15 méter magas.) Djehuty-nefer (spa. A sírt az ókorban többször is birtokba vették. egy önmaga alá tekeredő rugó formát követő alagút kialakításával.BT: mészkő fejszobor RT: Dzsehutimesz1 DZSEHUTIMESZ1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Amenmesz18. dinasztiából.. Ide temetkezett felesége. BT: Dzsehutinakht NT: Teti4 (ang. BT: Dzsehutimesz1 szarkofágja szarkofágfedél DZSEHUTIMESZ2 SN: Nefertiti1 építésze BT: építész DZSEHUTIMESZ-MAHET UF: Djehutimes-machet (ang.) SN: Királyi írnok és kincstárnok a 18. Thébában élt és oda is temetkezett. BT: mocsárföldek felügyelője RT: Dzsehutinefer Seniu sírja DZSEHUTINEFER SENIU SÍRJA UF: TT174K TTA6 BT: dra abu el-nagai sír RT: Dzsehutinefer Seniu DZSEHUTIT SN: Dzsehuti4 anyja. 1997-ben feltárt temetkezési hely azért is különleges. ném.. aug. Az ásatás legértékesebb leletei Kairóban maradtak. BT: kincstárnok királyi írnok RT: Dzsehutinefer sírjai DZSEHUTINEFER1 SÍRJAI BT: seikh abd el-gurnai sír NT: Dzsehutinefer1 TT80PM-as sírja Dzsehutinefer1 TT104PM-es sírja RT: Dzsehutinefer1 DZSEHUTINEFER1 TT80PM-AS SÍRJA UF: TT80PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Dzsehutinefer1 DZSEHUTINEFER1 TT104PM-ES SÍRJA UF: TT104PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Dzsehutinefer1 DZSEHUTINEFER2 UF: Thutnefer (ang. ném. ném.) SN: A mocsárföldek felügyelője a 18.) SN: Hepuszeneb fia a 18. spa. Thutmózisz idején.) DZSEHUTIMESZ1 KOPORSÓJA BT: gránitkoporsó DZSEHUTIMESZ1 PIRAMISA SN: Az 1997-es ásatási munkák folyamán talált rá a piramis alapjaira a Dzsehutimesz1 sír tetején Kákosy László és segédei.

3000–2999) (i. hogy melyik istenhez kellene fordulni segítségért. azaz Núbiába hadjáratokat vezetett. az 1. 2868–2829) NT: Merietneith DZSET SÍRJA SN: Umm el-Qaab-ban található. uralkodója. el.e.) Ménész Nakhtneith (ang. 8) Athotis Athótisz Athóthisz Djer (ang. így pl. Imhotep azt tanácsolja a királynak. 3000–2840) (1.) Zoser (ang.) Džóser (szl. Flinders Petrie egy levágott kart talált benne négy karkötővel díszítve. Dzsemutefankh a sírt.) Wadji (ang. ő írta a sebészetről az első könyvet. BT: dinasztia. és Manethón és Clemens(1. Feleségei: Herneith. és a szárazság végét ígéri. templomai romba dőlnek. melyet a Nílus átszel. Senki nem tudta.e. 2630–2611) NT: Hotephirnebty (ang. A Nílus kegyetlenül apadni látszott. BT: dinasztia..e. az 1. hogy hiába segíti Egyiptomot.e. Abüdoszból. Ő építette a memphiszi királyi palotát. hogy terményükbőlzsákmányukból adjanak egy részt az istennek. Királysága alatt a Nílus és a Vörös tenger közötti területre indult expedíció. BT: dinasztia. Ménész politikáját folytatta tovább. hogy Hnum. (i.e. BT: abüdoszi sír DZSET SZTÉLÉJE (L: E 11007) SN: Mészkő sztélé. dinasztiában foglalta el új tulajdonosa. Manethón és Clemens Athothis néven emlegette.(ar. tiszteletére már rég nem épült új szentély. anyja: Khenthap. A Nílus hét éven át nem áradt ki. ami miatt nem termett gabona sem. (i.) Horus Djer (ang. Egy sziklarajz tanúsága szerint egészen a második kataraktáig hatolt. Hogy ezt megköszönje.e. és a 22. Hét évig folyamatosan romlott a helyzet. Ezen mindössze a fáraó neve áll.) Dżer (len.e. Núbia meghódítása még nem következett be. A Nílus attól fogva megáradt. Dzsószernek még aznap megjelent álmában Hnum isten. 206) (i. 3150–2925) (i. 8) szerint jelentős anatómiai könyveket írt. A termés egyre rosszabb lett. halásznak és vadásznak. 2895–2868) NT: Herneith (ang. katarakta urától lehetne segítséget kérni. Ezek a hadjáratok inkább büntető expedíciók és portyázások voltak.) Tosorthos (ang.RT: Dzsemutefankh sírja DZSEMUTEFANKH SÍRJA UF: TT117PM SN: A sír eredetileg egy 11. Ekkor Dzsószer hivatta Imhotep főpapot. 2630–2611) UF: Cózer Djeser (ang. aki lábával vissza tudja tartani a folyó vizét. 3000–2840) (1.) Nimaathap DZSÓSZER NAPTEMPLOMA UF: Seket-Re (óei.e.) Khenthap (ang. dinasztia 3. BT: Dzsószer (i. spa. 1. BT: mészkő sztélé DZSÓSZER (i.) SN: Uralkodását olyan jelentősnek tartották.) SN: Ménész fia. 1. jótevő áradásai elmaradtak. 2868–2829) UF: Djet (ang. dinasztia 2. 3000–2999) (i. 2920–2770) fáraó Merietneith hozzátartozói NT: Dzset hozzátartozói RT: Dzset csontfésűje Dzset sztéléje DZSET CSONTFÉSŰJE SN: Abüdoszban találták. így nem borította el a völgyet termékeny iszapjával.e. éhségbe taszítván az országot.) (1. Imhotep elment Hermopoliszba. BT: Dzser (i. Dzsószer kötelezővé teszi imádatát Alsó-Núbiáig minden vidéken. orvoslással foglalkozott. 206) (i.e.e. 19 évig uralkodott.e. az uralkodót is beleértve bánkódott. BT: seikh abd el-gurnai sír DZSER (i. 2630–2611) hermopoliszi Thot templom Hnum DZSÓSZER HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Nimaathap. Délen Asszuántól Philae-ig védőfalat építtetett a nomád törzsek ellen. 310) (i. 310) (i.) Szeket-Ré BT: naptemplom DZSÓSZER PIRAMIS UF: Djosers trinpyramide (dán) Haram el-Mudarrag. BT: abüdoszi sír királysír RT: Dzser (i.) Zet Atot SN: Az I. Hatalma Núbia északi részére is kiterjedt. 3000–2999) (i.) Djoser (ang. Felesége: Hotephirnebty.e. Nakhtneith.e. 3.e.) PS05 136 . Dzsószer hálája bizonyítékaként Imhotepet teljhatalmú miniszterelnökké nevezte ki.e. aki panaszkodott.e. dinasztiabeli emberé volt. 2628–2613) fáraó Héliopoliszi Testvériség Hotephirnebty hozzátartozói Nimaathap hozzátartozói Sepszeszkaf hozzátartozói NT: Dzsószer hozzátartozói RT: Dzsószer és Imhotep legendája Dzsószer naptemploma Dzsószer piramis Dzsószer szentélye Dzsószer szerdabja Dzsószer trónoló szobra Éhínség-sztélé DZSÓSZER ÉS IMHOTEP LEGENDÁJA UF: Hét szűk esztendő SN: Dzsószer idején rettenetes szárazság sújtotta Egyiptomot. Kevéssel ezután Hnum megjelenik álmában.) Lauer piramis Piramida Dżesera (len. hogy a krónikákban megkülönböztetett helyet biztosítottak számára. 2686–2613) (i.e.e. 3150–2925) (i. 2920–2770) fáraó Ménész hozzátartozói NT: Dzser hozzátartozói RT: Dzser sírja DZSER HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Ménész. 3100–2890) (1. BT: Dzset (i. 2895–2868) UF: Athothis (ang. BT: Éhínség-sztélé legenda mítosz RT: Dzsószer (i. 3100–2890) (1.) Kenkenész Kígyó király Uadzset2 Wadj1 (ang.) DZSER SÍRJA SN: Abüdoszon belül Umm el-Qaab-ban található sírja 21×20 méteres lehetett. BT: csontfésű DZSET HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Merietneith.e. Dzset nevével van ellátva. hogy halmozzák el ajándékkal az istent.) Hor Wadj (ang. uralkodója. a torinói papirusz királylistáján nevét ritka kivételként piros betűvel írták. Az egész nép. 2895–2868) DZSET (i. az éhínség pedig véget ért. Másnap a király parancsot adott ki minden földművesnek.(i.e. amely Dzset sírjából került elő. gör. hogy tanácsot kérjen.. s Thot templomában kikutatta.) Neterikhet Netjerihet-Dzsószer Netjerykhet (ang.

BT: szerdab RT: Imhotep1 DZSÓSZER SZOBRA DZSÓSZER-TETI DZSÓSZERTI DZSÓSZER TRÓNOLÓ SZOBRA SZEHEMHET SZEHEMHET DZSÓSZER TRÓNOLÓ SZOBRA UF: Dzsószer szobra SN: A monumentális szobrászat jellege elsőnek ebben a szoborban jutott kifejezésre. James Edward (1867–1935) Segato. 2630–2611) DZSUBAIL (ar. Reliefekkel és feliratokkal díszítette.5 méter. A legalsó szint magassága 11. csiszolt mészkövet. (1. BT: szentély RT: Dzsószer (i. egy udvar és a heb-szed kápolnák. benne azokat a hieroglif szövegeket. A szobor a lépcsős piramis falához épített kis kamrában állt. hanem a magasságuk is fokozatosan kisebbedik.6m magasak. A piramist és környékét 547×278 m-es kerítéssel vették körül. ezek azonban ma már hiányoznak. mint a szakkarai lépcsős piramis egyedüli építőjét írják le. arccal a halotti templom áldozóhelye felé. A kőtömbök 2. Az egész épületegyüttes alapja 109×121m. amikor egyébként sem sokat tehettek volna a szántóföldeken. amelybe a király és családja temetkezett.e. BT: fáraószobor monumentális szobor RT: Dzsószer (i. 2600 körül Szakkarában épült hatlépcsős piramis. A piramisban számos boroskancsót és mazsolamaradványt tártak fel a régészek.e. Kívülről a turai mészkőbányából származó finom mészkőlapokkal borították be.) SN: I. Jean-Philippe Quibell. a legfelsőé pedig 9 méter. piramisai lépcsős piramis szakkarai piramis RT: Dzsószer (i. Eredetileg a piramist négylépcsősre építették. Az egymásra következő emeletszinteknek nemcsak a kerületük.e. Ehhez Imhotep1 a földműves lakosságot mozgósította. 3. a Dzsószer fáraó udvarában élő építész szervezésével épült. Először alkalmaztak nagy építkezéshez bányászott. később megnagyobbították hatlépcsősre. Kivésett szemgödreiben berakott szemek voltak. Girolamo Szakkara DZSÓSZER SZENTÉLYE SN: Héliopoliszban építtette Dzsószer fáraó. Ezen belül helyet kapott egy templom. E síremlék bejáratát Jean-Philippe Lauer állíttatta helyre. főleg az áradások idején. A piramis alatt számos föld alatti folyosó és kamra húzódik.) DZSU DESER BÜBLOSZ GEBEL EL-AHMAR BÁNYA CSAUSZ DZSUNGELMACSKA 137 . 2630–2611) Imhotep1 Lauer. oldaluk 16°-kal térnek el a merőlegestől. 2630–2611) DZSÓSZER SZERDABJA SN: Cecil Firth találta meg 1924-ben a sivatagban. eredeti magassága 60m (1) . amely az első piramis volt Egyiptomban. 74) BT: dinasztia. Imhotep1.PS05A Pyramid of Zoser (ang.e. melyek Imhotepet.

108 (110) hasábjával a leghosszabb (0.) abanoz ağacı (tör.) ebano (ol. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 50–85.) SN: I. BT: orvosi papirusz NT: Ebers-papirusz 1-3. sora Ebers-papirusz 250. sora Ebers-papirusz 132-164. (1. és patológiai ismereteket és szómagyarázatot.) görögszéna EBERS-PAPIRUSZ 1–3.–1898. Széthi szeretője reinkarnációjának vallotta magát. s tőle vásárolta meg 10 évvel később Georg Ebers a Lipcsei Egyetem számára. BT: német egyiptológus NT: Ebers.) abanoz (alb.) FÜLBEVALÓ ISZAPSÁS KELETI FÖLDISTEN EARTHALMOND (ang. belső betegségeket.) ebenholts (své.) ébène (fr.) Geschichte meines Lebens.márc. BT: Ebers-papirusz RT: Ebers-papirusz 90-95. anatómiai. melyek többnyire Egyiptomban játszódnak. sora Ebers-papirusz 261-283. torok. SORA SN: A három kategóriába szedett bőrbetegségekről ír.) AKHET ATON (óei. A papirusz szerkesztője minden bizonnyal két különböző hagyomány vagy iskola tudásanyagát jegyezte le. összesen pedig 2289-et. majd Brugsch. fogak. SORA SN: Az 1-3.) ébano (spa.márc. sora Ebers-papirusz 761-781. sora Ebers-papirusz 242-247. különféle emésztési zavarok és ezek egész testre gyakorolt hatása foglalja el. Die (1892) EBERS. Tutankhamon sírjában pompás ébenfából készült ágykeret került elő. ein Lebensbild (1885) EBERS-PAPIRUSZ UF: Papyrus Ebers (ang. fül betegségeit és a kozmetikát). sebészeti eseteket. Egyiptomtól délre fekvő régiókból szállíthatták. orvostudományi. A későbbi fáraók ébenfából készült bútorokat ajándékoztak más országok uralkodóinak. 1886) Ägypten und die Bücher Mosis (1868) An Egyptian Princess (1864) Disquisitiones de dynastia vicesima sexta regum egyptiorum (1865) Durch Gosen zum Sinai (1872. évében keletkezett (kb. sora Ebers-papirusz 708-721. Georg Moritz (1837.) ÉBENFA UF: abanos (ro.E EA (röv.) CSŐRÖSSZÁJÚ HAL EBANO (ol.) Ebenholz (ném. aki I. Az ókori és a mai Egyiptomban is általánosan elterjedt szembántalmak ellen is szokatlan kezeléseket említ. Egyfajta mágikus-orvosi tankönyv. ami feltűnő váltást jelent stílusában az Edwin Smith papirusz EASTERN BOTTLENOSE MORMYRID (ang. mint pl. sora EBERS-PAPIRUSZ 104–108. amely hasábok egyenként 20-22 sort tartalmaznak. amelyet a 132–164. 7. sora Ebers-papirusz 208-241.) EADY.1. sora Ebers-papirusz 697-704. amely növeli az orvosság hatékonyságát. 1534-ben). 20. SORA SN: A 188–207. sora Ebers-papirusz 627-696. sora Ebers-papirusz 783-839.) ÉBENFA ÉBENFA ÉBENFA ÉBENFA EBBEHOUT (hol. Három évvel később publikálta a papiruszt.) SN: Fekete vagy sötétbarna szívós fa.. szélsőséges betegségeket (a fej.1. sora Ebers-papirusz 739-750.) SN: Berlinben született egyiptológus.1.) NT: Ägypten in Wort und Bild (1880. sora Ebers-papirusz 50-85. Etiópiából. sora Ebers-papirusz 437-476. aug. das hermetische Buch über die Arzneimittel der alten Ägypter (1875) Richard Lepsius. 877 leírás található benne betegségekről és tünetekről. 8f) BT: fafajta EBENHOLTS (své. Különböző szakterületeket foglal magában: orvosi gyógykezelések előtti ráolvasást. Németországban és külföldön igen ismertté tették regényei. SORA SN: Az 50-85. sora Ebers-papirusz 482-529. 108 (110) hasábja közül 98 a gyógyító szereket írta le.) Diospyros ebenum (lat.) ÉBANO (spa. Die (1892) Papyus Ebers. segítséget nyújt a gyógykezelésben és a diagnózisban.–1898. sor fed le. BT: Ebers-papirusz RT: Ebers-papirusz 104-108. amelyek jelentése megvéd a természetfeletti erőktől.márc. A róla elnevezett papiruszt 1872-ben vásárolta meg második egyiptomi utazása alkalmával Edwin Smith-től a Lipcsei Egyetem számára. Az ébenfát nagyon nehéz megdolgozni. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 90–95.) EBENHOLZ (ném. szem betegségeit.) hbny (óei. 7.23 m hosszú és 30 cm széles tekercs. DOROTHY (1904–1981) SN: Egy brit nő. Georg Moritz könyvei RT: Ebers-papirusz Harris 500 papirusz (BM: BM 10060) Geschichte meines Lebens. orr. Előbb Göttingenben tanult jogot. regényíró és költő. RT: reinkarnáció EARRING (ang. sorok tartalmazzák a „gyomor könyvét”. GEORG MORITZ (1837. Lepsius és Böckh alatt tanult keleti nyelveket. aug. így az ebből készült bútorok igen értékesnek számítottak. Amenhotep uralkodásának 9. 7.) ebony tree (ang.) ebony (ang. Ezt a papiruszt Edwin Smith vette meg a valószínűleg rablóásatásból származó dokumentumot Luxorban 1862-ben. SORA SN: A bőrbetegségeket tárgyalja. A legnagyobb terjedelmet a belgyógyászat. 1881) Egypt and the Books of Moses (1867–1868) 138 . amely nagyon vastag évgyűrűkkel rendelkezik. Georg Moritz (1837. 1889-től betegsége miatt nem tart előadásokat. ahol ő egyetemi tanárként dolgozott. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 188–207. bőrbetegségeket. Egy jelenet Hatsepszut1 deir el-bahari templomában egyiptomiakat mutat. 1869-1870-ben beutazta Egyiptomot és Núbiát. aug. hogy Egyiptomba szállítsák. női betegségeket. sora EBERS-PAPIRUSZ 132–164.) ebbehout (hol. GEORG MORITZ KÖNYVEI BT: Ebers. sora Ebers papirusz 855 d sora RT: Ebers. sor mágikus szövegekhez kapcsolódik.) ÉBENFA ÉBENFA EBERS. sora Ebers-papirusz 90-95.3×18. amint Puntban ébenfákat vágnak ki és az afrikai szolgák hajókra rakodják azokat. akiről tulajdonképpen a nevét kapta a papirusz. i.63 m hosszú) egyiptomi kézirat.) ÉBÈNE (fr. sora Ebers-papirusz 188-207.) EARTH GOD (ang. Egy múmia lábai között találták a thébai nekropolisz Asasif kerületében. haw. sorban a belső parazitákkal foglalkozik. SORA SN: A végbélnyílás betegségei az emésztési szekcióban vannak. Mintegy 800 mérget is felsorol.e. sora Ebers-papirusz 104-118. Hosszú ideig lakott Abüdoszban és számos könyvet írt erről a helyről.–1898. főleg a gyomor betegségei. A korai dinasztiákban még csak kis mértékben állt rendelkezésre.

e. SORA SN: Azt tartalmazza. EL.) (1. amelyben köményt. BT: Ebers-papirusz 708–721. Köztigazda lehet az ember.SORA BT: Ebers-papirusz 783–839. sora EBERS-PAPIRUSZ 836-837. sora EBERS PAPIRUSZ 742. 19) BT: Ebers-papirusz 783–839. sora Ebers-papirusz 711. sora EBERS-PAPIRUSZ 715. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 261–283. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 242–247. SORA SN: Tömjén. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 482–529. Végső gazdaszervezetük a kutyák és más kutyafélék.sora Ebers-papirusz 836-837.) SN: A kifejlett féreg 3–9 mm hosszú. sora recept fertőzött sebre RT: fertőzött seb EBERS-PAPIRUSZ 627–696. SORA SN: A fül. ami jellegzetes hasonlóságot mutat az Edwin Smith papirusszal. rénszarvas és jávorszarvas. Bardinet a Menière-szindrómát véli felismerni benne. sora EBERS-PAPIRUSZ 709. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 250. SORA SN: A hajra vonatkozó orvosi aggodalomra okot adó állapotokat vitatja meg. sora Ebers-papirusz 715. BT: Ebers-papirusz NT: Ebers-papirusz 831-833. SORA SN: A 261–283. A panaszok a ciszták méretével arányosan fokozódnak.) ECSET EGYIPTOMI AKÁCIA GAZDASÁGI SZÖVEG ECONOMIC RECORD (ang. juh. SORA SN: A 242–247. Emberi fertőzés a végső gazdaszervezetek székletével szennyezett étel elfogyasztásával következik be.) BT: eszköz NT: festőecset nádecset UF: vessel (ang. és sokszor csak évekkel a fertőzés után válnak nyilvánvalóvá. Leca szerint valószínűleg szívvisszhangot ír le a máj és tüdő hatására. EBERS-PAPIRUSZ 437–476. petéik ezen állatok székletével ürülnek. fenyőolajból és törött borsó keverékéből készült kenőcsöt ajánl fertőzött sebre. sora EBERS-PAPIRUSZ 711. BT: Ebers-papirusz NT: Ebers papirusz 742.e.) ECHINOCOCCUS (lat. mégis minden sorban volt egy „ha megvizsgálsz egy embert …” kifejezés. SORA SN: A nőgyógyászattal foglalkozik. sor a vizelet szabályos folyásáról beszél. sor a köhögés különböző formáira ajánl gyógyszereket. BT: galandféreg parazita NT: Echinococcus granulosus (lat. só és méz keverékét ajánlja. hogy a metut (izomzatot) hogyan lehet erősíteni és ellazítani. A ciszták tele vannak fertőző lárvákkal (echinococcus hydatidosus). SORA SN: Bőrgyógyászati dolgokkal foglalkozik. sorban a migrénre való gyógykezelést folytatják. sor orvosságokat tartalmaz.) AKHMIM (ang. orr.) ECHINOCOCCUS GRANULOSUS (lat.) ECDYSOZOA (lat. valamint egy genew nevű betegségre. BT: Ebers-papirusz 482–529. vörös nátron.(ar. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 708–721. 36) SN: A hydatid betegség kórokozó galandférge. Csak a 188. és a sebeket vitatja meg. A folytatás a 251. SORA SN: A szöveg stílusa visszavált az eredetihez. sorral félbeszakad. BT: Ebers-papirusz EBONY (ang.) ECHNATON EKHNATON (i. ahol hydatid cisztákat formálnak. BT: Ebers-papirusz RT: izomszövet EBERS-PAPIRUSZ 697–704. (1. SORA SN: A traumás sebesüléseket. sornak volt címe.) (1. SORA SN: A test felfrissítő átsúrolásához porrá zúzott kalcit. BT: BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 783–839. zabkása keverékét golyókba gyúrva ajánlja a test illatosítására. SORA SN: A 305–335. sora EBERS-PAPIRUSZ 831-833. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 305–335.) BT: használati tárgy NT: agyagedény alabástrom edény áldozóedény aranyedény bronzedény cserépedény fajansz edény kancsó kőedény mumifikációs edény pohár rituális edény szitula EDÉNY 139 . SORA SN: Szentjánoskenyérfa gubójából készített őrleményt ajánl a test szagtalanítására. SORA SN: Tejnövelő szerekre vonatkozó előírásokat tartalmaz. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 208–241. ahol a szívről tart rövid értekezést. (1. sor tartalmazott a fent említett részből Ízisszel kapcsolatos speciális diagnózist. Csak a 247. Ettől a ponttól kezdődnek a diagnózisok felállításai. BT: Echinococcus (lat. SORA SN: A 250. BT: Ebers-papirusz NT: Ebers-papirusz 709. 17) BT: Ebers-papirusz 739–750. 16) UF: brush (ang. SORA SN: A nyelv betegségeivel foglalkozik. BT: Ebers-papirusz NT: Ebers-papirusz 522b sora EBERS-PAPIRUSZ 522B SORA SN: Kecske hájából. majd az orvosságok követik.e. (1. 1364–1347) ECHTE ACACIA (hol. hogy a Ré1 fejében levő betegségre orvosságot teremtett. sora recept frissítő testmosásra EBERS-PAPIRUSZ 739–750.tartalmához képest. sora tejnövelő szer EBERS PAPIRUSZ 855 D SORA SN: Egy szívpanaszra vonatkozó szakszóhoz fűzött orvosi kommentár. 18) BT: Ebers-papirusz 708–721. A paraziták a bélfalon keresztül a májba és tüdőkbe jutnak.) ECHMIN. amelyek hírnévre tettek szert. torok betegségeivel foglalkozik. SORA SN: A fogászattal foglalkozik. fenyőtömjént és a szenjtánoskenyérfa gubóját porrá őrölve ajánlja közvetlenül a fogra. mások pedig nem hozzák konkrét betegséggel kapcsolatba. SORA SN: Az elkopott fogra nyújt receptet. (1.) ÉBENFA ÉBENFA VEDLŐ ÁLLAT EBONY TREE (ang. 1372–1354) (i. mert személyesen használtak a különféle istenek is. 1379–1362) (i. mint például a megégés. sora recept elkopott fogra EBERS-PAPIRUSZ 761–781. 18) BT: Ebers-papirusz 708–721. és néhány cm átmérőjűre nőnek.

Bal oldalon a fül és szem hieroglifáit. BT: edfui Hórusz-templom pülón EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM RECEPTJEI SN: A szent helyek tisztításához használt szerek receptjei. A Középbirodalom legfontosabb városa volt.) SN: Luxor1 és Asszuán között félúton helyezkedik el egy széles völgyben. A templom alaprajza megegyezik a denderahi temploméval. Egyiptom legjobb állapotban fennmaradt épülete. 57-ben XII. amelynek tetejére fel lehet menni. RT: edény EDÉNYTARTÓ ÁLLVÁNY BT: állvány NT: vázatartó állvány (BM: EA 2470) RT: edény ÉDESÍTŐSZER UF: sweetener (ang. 145–116) idejére datálják. BT: edfui Hórusz-templom oszlopcsarnok EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM PÜLÓNJA SN: A pülón Egyiptom legnagyobb bejárati kapuja. E szerint küzdelmük színhelye Oxyrinchusban volt. BT: táplálkozás NT: cukor datolya füge mandulakávé mazsola méz szentjánoskenyérfa gubója szentjánoskenyérfa nedve EDFOU EDFU EDFU (ol. BT: edfui Hórusz-templom feliratai Hórusz-mítosz EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM SN: Építése i.tárolóedény urna varázsedény váza RT: edényfestő művészet edénytartó állvány EDÉNYES NÖVÉNY UF: Tracheobionta (lat. Hórusz volt az a madár. Ezt a csarnokot VII. jobb oldalon pedig a „Teremtő szó” és a „Megismerés” hieroglifáit találjuk. A második csarnokból balra egy kisebb kamra nyílik. melyeket fél magasságig emelt fal köt össze. Ptolemaiosz épített hozzá. Thutmózisz építtetett. A teljes falfelületet festett domborművek és hieroglif feliratok borítják. valamint Hórusz Széth elleni háborúját beszéli el. 25 évvel később IV.e. a laboratórium. A régi mennyezet helyenként még érintetlen. Összetevőik között találhatunk kátrányt. Egyet közülük Hathor1-nak szenteltek. Balra a „reggel házát” találjuk. Ptolemaiosz (i. Nyugati részét még az Óbirodalom idejéből származó belső és külső fal fogja körül. A templom oldalán körülfutó folyosóról 11 kamra nyílik.e. és e mítosz szerint Széth elvesztette egyik lábát. Az előcsarnokot és a belőle nyíló termet 12 oszlop tartja. BT: ajtók edfui Hórusz-templom könyvtára EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM „LABORATÓRIUMA” SN: Az oszlopos csarnokból nyíló bal hátsó kis helyiséget szokták laboratórium néven emlegetni.) Behdet Behedet1 (óei. amilyet még a tisztán történeti feliratokban sem találunk.e..) Idfa (ang. Eszerint a világ kezdetekor a Káosz vizéből a Teremtés Szigete emelkedett ki. itt kezdődött Hórusz kultusza. A belső udvarrészt az előudvartól hat oszlop választja el. BT: Hórusz-templom NT: edfui Hórusz-templom feliratai edfui Hórusz-templom könyvtára edfui Hórusz-templom „laboratóriuma” edfui Hórusz-templom mammiszija edfui Hórusz-templom oszlopcsarnoka edfui Hórusz-templom pülónja RT: Edfu EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM FELIRATAI SN: A Ptolemaiosz-kor vallási szertartásairól ad számot. Ezt az 140 .e. amelyet III. ugyanis falaira különböző illatszerek elkészítési módját írták fel. 2 másikat Honszunak. 15) SN: Mézzel és szentjánoskenyérfa nedvével édesítették ételeiket. dinasztia idején III.) BT: növény NT: tobozos EDÉNYFESTŐ MŰVÉSZET BT: művészet SN: Fénykora a Nagada II. A második csarnoktól észak-nyugatra egy kis terem falán a vallási szertartásokhoz használt készítmények receptjeit olvashatjuk. A könyvek elhelyezésére itt olyan fülkés kiképzésű fal szolgált.) UF: Apollinopolis Magna1 (gör. A falból két kisebb terembe nyílik bejárat. A 30. BT: edfui Hórusz-templom Szent Könyvek Templomai templomi könyvtárak NT: edfui Hórusz-templom könyvtárának ajtója edfui katalógus EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM KÖNYVTÁRÁNAK AJTÓJA SN: Párkányán két térdelő alak nagy palettát emel az ég felé. nemesfémeket. 2200 tájékán születtek. Innen remekül áttekinthető a templom elrendeződése. Ez lett az emberek első otthona. Jobbról és balról két géniusz üdvözlő kéztartással köszönti ezt a jelenetet.) Edfou (ang.)(1. BT: edfui Hórusz-templom EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM OSZLOPCSARNOKA SN: 18 oszlop helyezkedik el benne. i. jobbra pedig a könyvtárat. Ptolemaiosz Neosz Dionüszosz fejeztette be. évi ismertetése és Bergmann alapvető szövegközlése óta ismert. illatanyagokat és porrá tört ásványokat. BT: edfui Hórusz-templom templomfelirat NT: edfui építőszöveg edfui Hórusz-mítosz edfui Hórusz-templom receptjei EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM KÖNYVTÁRA SN: Az edfui templom hüposztül-csarnokában maradt fenn ez a kis helyiség. Nektanebosz építtetett északról egy feketegránit szentélyt. BT: edfui Hórusz-templom feliratai építőszöveg EDFUI HÓRUSZ-MÍTOSZ SN: Az edfui Hórusz-templom egyik falán maradt fenn. Ptolemaiosz Eurgetész idején egy régebbi szentély helyén. Mindegyik alak felett az illetőt meghatározó írásjel látható. a két csarnok oszlopai egymásra merőlegesen helyezkednek el. óei. majd i. amely Hórusz és Széth küzdelmét meséli el olyan alapos részletességgel. amiatt nagyon kevés volt a szuvas fog. jobbra pedig a kincstár.) Apollónoszpolisz Magna (gör.) Idfu Utsesz-Hor (óei. A kincstár falán gazdag emberek portréi láthatók.) Damanhar Debu Djeba (ang. BT: edfui Hórusz-templom feliratai recept EDFUI KATALÓGUS SN: Az edfui katalógus igazán Brugsch 1871. 237-ben kezdődött III. kultúrában volt. amely később a hasonló elhelyezési módot alkalmazó császárkori római könyvtáraknál látható. amely elsőként szállt le a szárazföldre ezen a helyen. BT: város RT: edfui Hórusz-templom EDFUI ÉPÍTŐSZÖVEG SN: Ezek a szövegek kb. A szertatásoknál használt kézikönyvek hieroglifákkal írt katalógusa is ránk maradt.

aki a helyek őrzője címet viseli. A templomi leltár. Edwin (1822–1906) EDWIN SMITH SURGICAL PAPYRUS (ang. 8) BT: orvosi papirusz RT: Smith. LISTÁJA SN: Ez a lista kivétel nélkül kultikus. Amelia Blandford könyvei EDWARDS.jún. 17 a rektóban (377 sor) foglal helyet. A Felséged körmenete az ünnepeken házadból gonosz tekintet eltávolításáról.leidenuniv. I. A ÉGI SZEKÉR ÉGI TEHÉN KÖNYVE. A összes harcról szóló iratok.) ÉPÍTMÉNY UADZSET1 nővére a New York-i Történelmi Társulatnak adományozta.) BT: rágcsáló NT: egérféle EGG (ang. A szó maga pajzsot jelent. A liturgia.) Mehit Veret ÉGISZ UF: aegis (ang. hogy a tehénfejet mintázó. a Smithpapirusz áttekinthető felépítésű és tiszta elvek szerint tagolt „sebkezelési szakkönyv”. 8) Luxorban. BT: szimbólum NAGY-GÖNCÖL TEHÉN KÖNYVE. Mehit Veret istennőt megszemélyesítő ágy nap- 141 .–1892. hogy minden idejét az Alapnak szentelje. A ház védelme. A órák védelme.7. Az fehér korona védelme.) EGIPTÓLOGO (spa. Luckhardt segítségével. 1930-ban fordította és publikálta James Henry Breasted. BT: pap EGBERTS. Sok feljegyzést írt. BT: angol egyiptológus NT: Edwards.) EDWIN SMITH SN: Ekhnaton papja. amely két listában sorol fel könyveket.jún. 15. A krokodil távoltartása. „hely”. A két fény visszatérésének ismerete. AMELIA ANN BLANDFORD (1831. Minden más írását abbahagyta. Arno B. A templom terve. A templom őrző személyzete.7. halálakor a ÉGISTEN UF: égi isten BT: isten NT: Hah (ang. a nap útját írja le az egekben. építészeti és művészeti kérdéseknek a kézikönyveit tartalmazzák. EENKARE I (spa. amelyből 5 hasáb a verzóban (92 sor). 22 hasábos. Eltérően a különféle szakterületeket és szövegcsoportokat összefoglaló írásművektől.nl ÉGBOLT KÖNYVE UF: Book of the Heavens (ang. Az koronázás. A király védelme házában. BT: edfui katalógus NT: Annak felmagasztalása.) BT: egérszerű NT: házi egér házi patkány EGÉRSZERŰ UF: Myomorpha (lat. „nyugvóhely” védelme mind Hóruszra vonatkozik.) EFE EGYIPTOM KUTATÁSI ALAP NIKARÉ. hogy a templomi szervezetnek gazdasági.. században keletkezett. Amalia Ann Blandford (1831.e. A szentély titkainak ismerete Széth leverése Titokzatos alakokra és az isteni Kilencség minden titkára vonatkozó előírások város védelme.) NT: thousand miles up the Nile.) PAPIRUSZ EEF (röv.) (1. aki a halotti ágyon fekszik egyesítés. liturgikus vonatkozású. Egy részlete arra utal. a harcról és a szemmelverés elhárításáról szóló könyvek kivételével az összes többiről megállapítható. Az év védelme. BT: edfui Hórusz templom könyvtára NT: edfui katalógus 1.edfui Hórusz templom könyvtárának belső falán találjuk.) egido (esp. pártfogás szimbóluma. A nyugvóhely védelme. AMELIA ANN BLANDFORD KÖNYVEI BT: Edwards. Az periodikusan visszatérő csillagok feletti hatalom. 15) EGIDO (esp. a krokodil és kígyók távoltartása. amely i. ma pedig a New York-i Tudományos Akadémia gyűjteményében van. hogy szervezetet hozott létre 1882-ben az egyiptomi emlékek dokumentálására és megőrzésére: Egypt Exploration Fund (Egyiptom Kutatási Alapot) (később Egyptian Exploration Society-nek hívták). A nagy szent bárka felnyitása. Elhivatottsága oda vezetett.) SN: Az Újbirodalom idején keletkezett. tanulta a hieroglifákat és pénzt szerzett. 15.) SN: Védelmezés.) ÉGI ISTEN EGIPT (len.) EGIPTENI (ro. (1. Ez az Eberspapirusz után a második leghosszabb papirusz. A hely védelme. ápr. A (1870) Egyptian Exploration Fund (1883) Pharaoh fellas and explorers (1891) EDWIN SMITH PAPIRUSZ UF: Edwin Smith Surgical Papyrus (ang.–1892.) EGIPTO (spa. A isteni áldozatok tudománya.) EDWARDS. ápr. A EDFUI RELIKVIATARTÓ UF: Égi Láb őrzője BT: relikviatartó obeliszk EDIFICIO (SPA) EDJO (ang. Dr. BT: halotti irodalom NT: Éjszaka Könyve Nappal Könyve Nut Könyve EGÉRFÉLE UF: Muridae (lat. listája edfui katalógus 2. listája EDFUI KATALÓGUS 1. ARNO BT: egyiptológus AD: egberts@rullet. A EDFUI KATALÓGUS 2. A helyiségek felsorolása és azok tartalma. A megfélemlítés. BT: edfui katalógus NT: fal díszítése. 17. Az oroszlán elrejtése. Az Szehmet megengesztelése szent bárka gondozása.) SN: Londonban született és Wetton super Mare-ban halt meg. sőt ezen felül csillagászati és földrajzi munkát is.) Hórusz Inmutef (ang.) SN: 1862-ben vásárolta Edwin Smith kalandor és kereskedő Mustafa Agha-tól(1.) EGIPTOLOGIE TOJÁS ÉGISZ ÉGISTEN EDFUI RELIKVIATARTÓ EGYIPTOMIAK ÓKORI EGYIPTOM EGYIPTOLÓGUS EGYIPTOLÓGIA EGYIPTOLÓGUS EGYIPTOLÓGIA ÓKORI EGYIPTOM ÉGI LÁB ŐRZŐJE EGIPTOLOGIA (spa. lat. 1906-ban. AZ ÉGI TEHÉN MÍTOSZA SN: Vallásos szöveg.) aigisz (gör. LISTÁJA SN: A megfélemlítésről. Az előforduló „ház”. oltalmazás.) EGIPTOLOG (ro.

L’ Abhandlungen des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo (1958–) Ancient Egypt and the East (1914–1935) Ancient Egyptian nad Mediterranean Studies Ward Ankh Archeological Research in Roman Egypt Archéo-Nil Archiv für Ägyptische Archäologie (1938–) Cyber Journey to Egypt Egyptian Exploration Fund (1883–) Égyptologie. L’ (1876-1880) Égyptomanie a l’épreuve de l’archéologie.) Centre National des Recherche Scientific Centro Americano de Egiptología (Arg.e.) Lyoni Intézet (Fro. L’ Ein ägyptisches Glasperlenspiel Essays Lipinska impero ramesside. Oldalukat mészkőlapokkal borították.) EGYIPTOLÓGIAI KÖNYVTÁR BT: egyiptológiai gyűjtemény könyvtár NT: Chester Beatty Könyvtár Chicago Ház Egyiptológiai Könyvtára Wilbour Egyiptológiai Könyvtár EGYIPTOLÓGIAI SZERVEZET UF: egyiptológiai intézet egyiptológiai intézmény BT: egyiptológia intézmény NT: Alexandriai Kutatások Központja Amerikai Kutatási Központ Egyiptomban (Eg.) Lyoni Lumière Egyetem. mint tudomány kezdete Napóleon Egyiptomba való betörésekor kezdődött (1798–1801).) Sorbonne Egyiptológiai Kutatási Központ (Fro. dinasztia végéig használták.. 641-ig terjed.) Revue d'Égyptologie (Fro. BT: mítosz EGITTO (ol.) Brüsszeli Szabadegyetem (Bel. BT: tudomány NT: egyiptológiai adatbázis egyiptológiai folyóirat egyiptológiai gyűjtemény egyiptológiai kongresszus egyiptológiai könyvtár egyiptológiai szervezet egyiptológus EGYIPTOLÓGIAI ADATBÁZIS UF: Egyptological database (ang.) Revue égyptologique (1880–1920) Sonderdruck aus den Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo Studien zur altägyptischen Kultur (No.) Collège de France (fr. Az egyiptológia az a tudomány.) Integrated Egyptological Database System (ang.) Nemzetközi Egyiptológiai Champollion Adatbázis Nemzetközi Egyiptológiai Címtár Nemzetközi Múmia Adatbázis EGYIPTOLÓGIAI FOLYÓIRAT BT: egyiptológia NT: Ancien Empire.) Egyiptomi Antikvikvitási Szervezet 142 . 4500-tól i.) egyptologi (dán) egyptologie (cse) SN: A fáraónikus Egyiptom tana i.) Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetem (Mo. AZ EGYHANGZÓS FONOGRAM UNILITERÁLIS JEL EGYIPTOLÓGIA UF: egiptologia (len.) Strasbourgi Egyiptológiai Intézet (Fro. spa. ezen tudományágon belül továbbképzésben.) Department of Egyptian Art (ang.bárka módjára segédkezett abban.) Louvre Iskola (Fro.) BT: egyiptológia NT: Datebank zur Literaturrecherche im Fachgebiet Ägyptologie (ném.) Nyugati Katolikus Egyetem (Fro.) (Fro.) EGYENES OLDALÚ PIRAMIS UF: klasszikus piramis SN: Az egyenes oldalú piramisok dőlésszöge az alapoktól a csúcsig megegyezik.) Párizsi Katolikus Teológiai és Vallástudományi Intézet (Fro. BT: piramis NT: gizehi piramis meidumi piramis EGYES ÍVŰ ÍJ SN: Ezek az íjak enyhe C alakúak oldalnézetből.sz. A 18. The (2000–) Revista de Estudios de Egiptología (Arg. hogy a király sikeresen megérkezzen a túlvilágra.) Paul-Valéry Egyetem (Fro. amely az ókori Egyiptom történeti és összes közművelődési viszonyainak földerítésével foglalkozik. Az egyiptológia.) Rennesi Egyiptológia (Fro.) Katolikus Intézet (Fro. ahol egyiptológiát lehet egyetemi szinten tanulni a kezdőtől a doktori fokozatig. BT: egyiptológiai szervezet NT: Baseli Egyetem (Svá.) Lipcsei Egyetem Egyiptológiai Intézet (No.) ÓKORI EGYIPTOM EGYIPTOLÓGIA EGITTOLOGIA (ol.) Gardi Egyiptológiai Egyesület (Fro. II (Fro.) Felsőfokú Tanulmányok Gyakorlati Ikolája (Fro. BT: íj EGY FÉRFI BESZÉLGETÉSE BA-JÁVAL ÉLETBE BELEFÁRADT EMBER PÁRBESZÉDE A LELKÉVEL. L’ Informatica ed Egittologia Journal of Egyptian archeology Journal of Near Eastern Studies KMT1 Ostracon.) Isis Angersi és Nantesi Egyiptológiai Egyesület (Fro.) Revista de la Sociedad Uruguaya de Egiptología (1984– 1999) (Uru.) Tanis Varia Aegyptiaca (USA) Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde (No.) EGYIPTOLÓGIAI GYŰJTEMÉNY BT: egyiptológiai szervezet NT: egyiptológiai könyvtár Glasgowi Egyetemi Könyvtár Speciális Gyűjteménye galéria múzeum EGYIPTOLÓGIAI INTÉZET EGYIPTOLÓGIAI SZERVEZET EGYIPTOLÓGIAI SZERVEZET EGYIPTOLÓGIAI INTÉZMÉNY EGYIPTOLÓGIAI ISKOLA SN: Olyan intézmények. kurzuson részt venni.) Lyoni Victor Loret Egyiptológiai Kör (Fro.) Írnok egyiptológia (Fro.) Vauclusi Egyiptológiai Központ Egyesület (Fro.) Chicagoi Művészeti Intézet (USA) CSA Cseh Egyiptológiai Intézet (Cse.) egyiptológiai gyűjtemény egyiptológiai iskola egyiptológiai könyvtár Egyiptológusok Nemzetközi Egyesülete (No.) egiptologíe (ro) Egittologia (ol.) Ausztrál Egyiptológiai Központ ausztrál egyiptológiai szervezet Ausztrál Régészeti Intézet (Aul.) Katolikus Kar (Fro.) Lillei Papirológiai és Egyiptológiai Intézet (Fro.) Deir el-Medina Database (ang.) Centro de Estudios de Egipto (Arg.) Kheopsz2 (Fro.) Kemet2 (Fro. de az igazán nagy lendületet Champollion munkássága hozott a hieroglifák megfejtésével.) Hieroglifák Egyesület (Fro. aki tudósok kíséretével vonult be. amelyek a kőtömbök egyenetlenségeit simává varázsolták.

Kate (1910. James (1886–1931) Bailey. Michel Bavay. Betsy M. Laurent Bedier.) Rundle Foundation for the Egyptian Archeology (ang. Elisa Caulfeild. Tine Bagnall. Georges Aaron (1857–1926) Ben-Tor. Michele Brtock. Alberto (1920. Francesco Barahona Juan. Piotr Bierbrier. Nadine Clarysse. David A. Kirsten Calcoen. aki az Ókori Egyiptom történelmét kutatja. Algernon Thomas St.) Théba Alapítvány University Students for Egyptological Research Urugváji Egyiptológiai Intézet (Uru. Jaroslav (1898–1970) Chappaz.) Borla. Robert S.ápr. Jan Aston. Fawzia Assmann.) Szépművészeti Múzeum (Mo. Somers (1842–1926) Clayovà.) Programa de Estudios de Egiptología (Arg. Bakos. W. George (1869–) Caviglia. Alain Ansford. Edith Betro. Janine Bovot. Anthony John (1898. Edwin Brovarski.–1938. Jean-Luc Chermette.) Institut für Ägyptologie der Ludwig-Maximilians-Universität (No. Ludwig (1863. Edda Brink. W. Shafia Begelsbacher. Briant Bolshakov.) egiptolog (ro. Aubourg. Jean-Luc Brancaglion. Christine belga egyiptológus Belluccio. Eric Aufrere. Edward Blumenthal.) Bosticco. Miroslav Barta. Andrey O.) SN: Az egyiptológia művelője. Sydney ausztrál egyiptológus Aziza.) egiptológo (spa. Budge. Elke Bochi. Bengt Bleiberg.Egyiptomi Emlékek Osztálya Egyiptomi Intézet Egyiptomi Műemlékvédelmi Szolgálat Egyiptomi Régészeti Hivatal (Eg. Edward Brunsch. Giovanni Battista (1770–1845) Černý. Bartel. Bram Callender Calverly. Willy Clarke. Thomas J. Hans-Georg Bartoli. A.aug. Alejandro Felix Bouriant. Horst Beinlich-Seeber. Barta. Manfred Bilolo.) (ném. Klaus Bagh. 29. Marilina Bianchi. Kenneth Bohleke. L. Adelheid Burkhardt. Patrick Castel.) (ném.) Egyiptom Kutatási Alap German Archeological Institute (No. Ronald Burkard. Madeleine E.) Nyugat Ausztráliai Ókori Egyiptom Társulat (Aul. Bettina Baer.) egyptolog (cse. Baruch Brand. Randa Ballerini. Urbain (1849–1903) Bourriau. Osama Altenmüller.) Katalán Egyiptológiai Társaság Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság (Mo. Adriana Belova.okt.) Ókori Emlékek Osztálya Ókori Egyiptom és Közép-Kelet Társulat Ókori Egyiptomi Kutatói Társulat Ókori Egyiptomi Tanulmányok Központja Papirusz Intézet (Eg.) Arnold.4. Brandl. dec. 26. feb. James Henry (1865.–1980. Dag Bergman. Ernest Alfred Thompson Wallis (1857–1934) Bullock. Bickel. Jean-Pierre Bartos Zoltán Barwik. Antonion Jr. Morris Biesbroek. Guy (1878–1948) Bryan. Matilde Bosse-Griffiths. Claude Bader. Michele Cherpion. Margaret M..) Victoriai Egyiptológiai Társulat Waseda University Institute of Egyptology (ang.) égyptologue (fr. Bonomi. Bob Bianchi. Mohamed Ibrahim Alvarez. Edwin C.–2003. M. Belzoni. Diane Berlandini. Barbara Behmler. 3. Baligh. Marcelo Cannuyer. Gabriela Assaad. Roger S. Edward Broze.2. Guenter Burkhardt. Luis W. Baikie. Mubabinge Birkstam. Guillemette Angenot. Bongrani. Galina A. John Lewis (1784–1817) Burok. szep. Christian Capart. Sergio Botta. Patricia A.16–1998. M.nov.) Bénédite. tanulmányozza. Jean (1877–1947) Caputo. Agustin Bard. R. Daphna Bergman. Kathryn Bares. Baines. Donald M.) Bianchi. Paolo Carstens. Anton Arkell. amatőr egyiptológus amerikai egyiptológus Andreu. 143 . Valerie angol egyiptológus Anselin. Hartwig Aly. Heike Beinlich.dec. Ladislav Barker. Lawrence Michael Bernhauer. Knut Butterweck-Abdel Rahim. Giovanni Battista (1778. Jocelyne Berman. 6. John R.júl.) Bresciani. Bohac. Peter Breasted. Joseph (1796–1878) Borchardt.–1828.15. Philippe Brock. BT: egyiptológia tudós NT: Allred. Miroslaw Baud. van den Brissaud. Jane Cody. Alsaadawy. Lyla Pinch Brovarski. Alexander Bietak.5. Amice Mary (1896–1959) Campagno. Felix Arrache. Susanne Bienkowski.27–1935. dán) egyptologists (ang. júl. Brunton.) EGYIPTOLÓGUS UF: Ägyptologe (ném.

Izraelit Grossman. (1894–1982) Favard-Meeks. Krzystof Guelden.–2005. Louise Giacumakis. Vlagyimir Szemionovics (1856. I. Andrea Davies. Joann Foster. William Gosline. Stefan Grzymski. Marc Gabra. Jean-Claude Delia. Moshe Dothan. Ragnhild Bjerre Fiore Marochetti. Joseph David. Ulrich Hartwig. francia egyiptológus Frandsen. 5. Geoffrey Grandet. 20. Nicolas Groll. Erichsen. Alan Henderson (1879–1963) Gee. Didier Dewachter. Anne Goyon. Yvonne Hart. Wilhelm Czerner. John Gennaro. Georges Goyon. Massimo Crocker. Cheryl Ward Hall. Barbro Haikal. Yan Haldane. Andrzej Czermak. Christopher J. Davoli. Collombert. Mahmud Handoussa. Hans Werner Fisher. Charles Wycliffe (1817–1878) Gophna. William Goodwin.A. Stephen Erbes. Sami (1892–1973) Galan. Trude Doxey. aug. Eberhard Edwards. Michel Dobrev. Isak Corteggiani. M. Lorelei Cornelius. Sue Davey. Dows (1890–1984) Dyall-Smith. Bernardino Michele Maria (1776–1852) Dunham. Adriaan (1892–1959) Dégardin. Paul Franke. Galit Deaton. Daressy. Piers Crowell. Mike Dziobek. Willem M. Philippe Cooney. Rafal dán egyiptológus Daoud. Ingelore Hafström. Adel Faulkner. jan. Ram Gordon. Elisa Fisher-Elfert. Oliver Charles Camille Emanuel (1811–1872) De Smet-Rodrigues. Robert Delvaux.19. Battiscombe George (1883–1950) Haarlem. Warren (1888–1968) Dayan. Sylvie Guidotti. Georges Emile Jules (1864–1938) Darnell. Florence Drovetti. Waltraud Guichard. Tom Harfoush. Vassil Dochniak. Farouk Goneim. Roxana Fletcher. John Coleman D’Auria. Melinda 144 . Erika finn egyiptológus Finnestad. 30. Egberts.) Gomaa. Norma Goldwasser. aug. Jean-Pierre Coulon. Stephen Randolph (1900–1956) Gnirs. Fayza Haiying. Luc Demaree. John (1602–1652) Green. Paola Dawson. Arlette M. Cristina Guilhou. Earl L. George Gibson. Gayle Gillam. Orly Golenyisev. Hermann (1885–1930) Greaves. Svenja Guglielmi. Sergio Donker van Heel. Brigit Crozierr-Brelot. Jochen Hamza. Joshua Benjamin Eyre. Christine Fazzini. Alfredo George. Demichik. Mordechai Glanville. Beate Gestermann. Johann E. Mark Depuydt. Rita E. van Hafeman. Denise Doyen. Tohfa Hare. J. Detlef Frankfort. Freier. John L. Mohammed Zakaria (1905–1959) Goodman. S. Feucht. Flammini. Laurent Cour-Marty Cozi. Katja Goelet. Lyn Griffis. John D. Henry G. Gene cseh egyiptológus Currelly. Elke Frenck. Benedict G. Richard A. (1905–1982) Corcoran. Perla Gaál Ernő (1941. Heike Gunn. Peter Dothan. Ewen. Arno egyiptomi egyiptológus Ellis. Katherine Grimal. Andrea Goebs. Henry Reginald Holland (1873–1930) Hallof. Ahmed Haring.júl. George Hartung. Janet Davidovits. Erwin Fuscaldo. Andrew Gordon. Nadine Guksch. Dodson.Colin. Leo De Rouge. Jose Manuel Gardiner. Charles Trick (1876–1957) Cwiek. S. Marie-Eve Collender. John Charles De Buck. Luc Gabolde. Eitan Grunert. Sheldon Lee Gout. Jean-Claude Graf Graham. Mark A. Claude Cruz-Uribe. Patrick Devauchelle. Chris Emmel. E. Fakhry. Pierre Grapow. Ogden Goldman. Robin Gilula. Davies. Raymond O. Henri (1897–1954) Freed. Gaballa Ali Gaboda Péter Gabolde. Depauw. Craig C. Arthur ( –1931) Collier. Arkadi E. Aidan Doetsch-Amberger Donadoni. Ben Harpur. Ahmed (1905–1973) Farid. Koen Dorman. R.– 1947. Khaled A. Wolja Ertman.) Gaballa.

Richard Jeffreys. Maderna-Sieben. G. Charlotte Kettel. Joseph Grafton (1867–1951) Minas. Lynn Metwally. David Louant. A. Salima indiai egyiptológus Ismail. 24. Berenice Larsen. A. Carol Meyer. Dieter Laboury. Thomas E. Richard James. Anne Minutoli. Jenny Hill. Kircher. (–1998) Maree. Christine Llagostera. Hicks. Taber M. Dimitri Lalkin. Anne-Marie Luban. Raija May. Nicole Knapp. Garcia 145 . márc. John Hulm. Marek L. Lief C. Howard Humbert. Olaf E. Alan B. Gerald Kahn. Willem Huber. Angela Milward Jones. Shlomit Israelit-Groll. Amanda Marciniak. Lexa. Jean-Marcel Hussein. Kamal el Manfredi. Junge. Meskell. Revd Edward (1792–1866) Hoch. Bente Holscher. Lopez-Ruiz. Rita Lucas. Erik Hope. Nozumu Kees. James. Herman Alexander Jacob (1886–1964) kenyai egyiptológus Kerlik. Bertrand Jaeschke. Gaspard (1746–1818) Moreno. Annette Lesko. Colin Houser. Manfredo Manniche. Helena Jaeschke. J. Christian Logan. szept. Dimitri Mercer. Henry George (1864–1944) MacLaughan. Manuelian. Janssen. Magdy A. Bernard Knudsen. 28. R. Gustave (1868. Svetlana Hoffmann.–1946. Jaromir Kurth. Emmanuel Loyrette. Huddlestun. Janet Johnson. Kurt Loeben. 14. L. František Lichtheim. Marcel Markowitz. Esteban Lloyd. Kashiwagi Hiroyuki Kawai. Sarah izraeli egyiptológus Jaeger. Joseph Mantellini. Daniel Kondo. Peter Hincks.) Johnson. Jack A. Péter Janot. Edward Lorton. Francisco José Masry. Sigrid Hodjash. Julia Harvey. Peter Der Maravelias. Barbara S. Dirk Ikram. Thomas J. David Jenkins. Uro (1878–1963) Hornung. Alfred (1867–1945) Lyons. Alicia Milde. Claudia Molinero Polo. Carolina Loprieno. Lisa Lehmann. D. Joan A. Mahmoud I. Friedrich Kadish. Andrea Meeks. japán egyiptológus Jasnow. Huyge. Yahia elMathieu. Heidorn. Henk Miles. Lisa Hellum. John McDowell. James Eric Hodel-Hoenes. Wegner Jennifer Hovestreydt. Levy. Nicholas Milne. Stephen Hasel. Kolos. Edwin Heyerdahl. Bernard Mathieson. Locher. Alan Klemm. Jeannot Kinnaer. Lise Manning. Michael Josephson. Miguel Angel Mond. Charles Jones. Francis Jansen-Winkeln. Diana magyar egyiptológus Mahler Ede (1857. W Raymond Jones. Marianne Lucarelli. Jennifer Houser. Robert (1867–1938) Monge. Leahy. S. Peter McDonald. Jennifer Henfling. Lesko. Béatrice Hudec. Jacques Kirby. E. H. Israeli. Hassan. Miriam Lilyquist. Nir Lambrecht. Cihó Moderna-Sieben. Christopher J. Lynn holland egyiptológus Hollis. Herman de Meyer. Selim (1886–1961) Heerma van Voss. Daniel kanadai egyiptológus Kaper. Anthony Leahy. Antonio Loring.Harvey. Yvonne Martin Valentin. Katja lengyel egyiptológus Lerstrup. Eduard (1855–1930) Meza. Jiro Kóthai Katalin Anna Krejci. Loretta James. Leonard H. Jacob J. James Holden. Athanase (1602–1680) Kirkland. Karl Janssen. J. Martina Minault-Gout. Heinrich Carl (1772–1846) Miron. Alice K. Emad elMeulenaere. Elizabeth Millet. Ian Mattila. Claudia Magee. M. aug. Jaromir Mallah. Friedhelm Hoffmeier. Susan Tower Holmen. Michael G. Rosemarie Kloth.– ) Malek. T. Michael Jenni. Hanna Jéquier. Thor (1914–) Heyne. Jánosi. Katja Lembke. Jozef M.

Moussa. J. Eliezer D. B. Elsa Rikala. Haszan Raisman. Perry. Saphinaz Amal Nagy István Negm. Ernesto (1856–1928) Schlesinger. Bengt E. Nili skót egyiptológus Smith. Torgny (1914–1998) Sayce. Sara E. Ogdon. Julius Peust. (1934–) Redford. Jana Soukiassian. J. L. Patricia V. Elin Ravish. Helmut Säve-Söderbergh. Ann Macy Roulin. Geraldine Harris Pirelli. Heinrich (1868–1957) Schenkel. Richard B. Osman. Reginald Stuart (1832–1895) Popescu. Jan Schwabe. Anna Maria Donadoni Rowe. Jacke Piacentini. Alison Robins. Ian Shaw. Georges 146 . okt. B. Achilles Constant Theodore Émile (1807–1879) Priyanka. Massimo Patch. Asija Quack. George Postel. Karl Sharpe. Schäfer. Klaus Patane. Pécsi Ágnes Peet. Maged német egyiptológus Newberry. Boyo O’Donoghue. Paul T. Théophile O’Brien. Katharina Nordström. A. Carol Reeder. Olivier Perrould. Steven Souckovà. Bastiaan Seyfried. Franciszek Peck. orosz egyiptológus Osing. Greg Reineke. Marissa Schoneveld. Maha F. Niccolo Francesco Ippolito Baldessare (1800–1843) Rose. Michael Oerter. Achim Porter. Kim S. David román egyiptológus Romano. Archibald Henry (1845–1933) Schaden. Osman Moustafa osztrák egyiptológus Ouellet. Mia Ritner. William Kelly Shalomi-Hen. Grafton Elliot (1871–1937) Smith. Hans Jacob Polz. Otto J. Walter F. Friderike Seyfried. R. Rose. Ute Ryan. Delwen Sarmento. Barbara A. Troy Saleh. Alexandra Obsomer. Alessandro Richards. Thomas Eric (1882–1934) Pegg. Janet Rickal. Ronit Shisha-Halevy. Benjamin Satzinger. Ahmed Sales. Gilbert Nibbi. Alan (1891–1968) Rummel. Laure Pardey. Parlasca. Eva Parkinson. Rene Prisse D’Avennes. Ellen Fowles Moss. Oren. Gay Roehrig. Robert Roberts. Ahmed Mu-chou Poo Muhammad Munir Khan. Seidlmayer. Patrizia Pierce. norvég egyiptológus Noubi. Müller. Lilian Pouls. Luc Plankoff. Joseph Smith. elObenga. Hans-Ulrich Orel. Jose das Canderias Samuel. Catharine Rohl. Carsten Phillips. William J. Vivien Rand Nielsen. Maya Müller. Alexander Henry (1833–1863) Rhodes. Stuart Smith. Andrzej Nordh. Desai Ray. Claude (1677–1726) Silverman. Yasser Sagrillo. Richard Holton Pierre. Margaret Alice (1863–1963) Murnane. Percy Edward (1869–1949) Ngom. Dariusz Niwinski. Wolfgang Schiaparelli. Jerry Rosellini. Claude Ockinga. John Shaw. Ludwig Morris. (1890–1990) Mostafa. Pamela Roth.–) Reynders. Pathan Murray. Susan Redmount. Mary Ann Preys. Oliver Humphrys (1903–1966) Mysliwiec. John Redford. Jorge Roberto olasz egyiptológus Onasch. M. Donald B. Sc. Joel Pawlicki. Polotsky. Diana Craig Paulson. Vera Myres. Leo (1832. Daniel Poole. Marleen Rhind. Mansour. David Simpson. (1887–1949) Peterson. Niedziólka. Michael D. Isabelle Pinch.Morenz. H. Rosanna Pfirsch. Sabek. William J. Salah elNaguib. Karol Naeser. James F. Muhammad Khalid Sicard. Ricci. Joachim Ragab. Alexandre (1897–1966) Pleidell Orsolya Podzorski. Roberta Sheikholeslami. Jacqueline Perdu. 26. Alessandra Nicholson. Carlos Sass. Racheli Shavit-Hivroni. William Stevenson (1907–1969) Snape. Stephan Seldenthuis. Calvin W. Ariel Shupak. Bertha (1852–1941) Posener. Brigitte pakisztáni egyiptológus Pantalacci. William H. Wolf B. Reinisch. Cynthia May Sheikh. Gilles Roveri. Claudia Naggar. Porter. Donald Ryholt.

Nabil Szafranski.) SN: Elnöke James P. Claude Ventura. Ana Taylor. Frank Sterling.) Gom-acacia (hol.) nemes akácia Niiluse akaatsia (észt) SN: Levelét vízzel és gumival keverve rögzítő kötéshez használták a Hearst-papirusz 223. ápr. Lynn Sweeney. Sarah Sternberg-el Hotabi. Jean Windus-Staginsky. Jeffrey Steinborn. 28) Acacia vera (lat. a szuezi földszoroson jöhettek át Ázsiából. 28) BT: akácia RT: Hearst-papirusz 223. Rob Wente. Roland Theriault. Magali Valloggia. A homlok kissé alacsony. Arelene Wreszinski. szept. Willem M.) Gum arabic (ang. Ghislaine Widstrand. Giorgia Vachala. Willemina (1961. Kate Spencer. Verde. J. Stephen Tiradritti. Joyce új-zélandi egyiptológus Underwood. te Vergnieux. John Anthony Widmer. van Walsem.) Egyptian Thorn (ang. Tuttla. John Tefnin. Anthony Spanel. Friedrich Wilhelm (1873–1956) Vörös Győző Vyse. Florian Steindorff.) Acacia du Nil (fr. Harco Williams.) (1. Török László Trapani. domború mellkassal. de nem duzzadtak. H.) Gum Arabic Tree (ang. Bruce Williams nee Ransome. Karen Wilson.) UF: Association Internationale des Egyptologues (ném. Hans van den Brink. Heinz Josef Thompson. Roxie Walz. John Tallet. Bretislav Vacherot. Frank szerb egyiptológus Zakrzewski. Claude van Dijk. Ronald Wendrich. Walther Wolinski. Vera Vaudersleyen. Hussein M. (1. vékony lábai a mezítláb járás miatt végükön ellapultak. Cheryl Weber. Terry Willems. Karin Spalinger. Michel van den Berg. 13–) Wenke. Az egyiptomiak magas. BT: egyiptológiai szervezet RT: Allen. Pierre Tavares. Stefan Winand. Carolyn A. Terry Warburton. Thissen. Sonia Ziegler. Edward F. 2. Charles Edwin (1833–1896) Wilfong.) IAE (röv. mint a legtöbb gyalogjáró népnél meglehetősen megerősödtek hosszú. Donald Spence. Michel Yellin. sora EGYIPTOMIAK KRONOLÓGIÁJA. Andrey G. Manfred Wells.) Gum acacia (ang. BT: lakosság NT: egyiptomiak ősei EGYIPTOMI AKÁCIA UF: Acacia arabica (lat. Edmund Sowada. Heike Strouhal. Caroline Louise (–1952) Wilson. Southworth. Tracey Tyldesley. kerek. Jacobus (1953.) Acacia nilotica (lat. Robert Verner. Deborah Swelim. Christiane Zonhoven. Az egyiptomiak néprajzilag Elő-Ázsia fehér népfajaihoz tartoztak. erősen fejlett csípők mellett majdnem száraz combjai voltak. Christiane Zivie-Coche. AZ AEGYPTER (1849) EGYIPTOMIAK ŐSEI UF: Hórusz szolgái Szosu-Hór CHRONOLOGIE DER 147 . sora szerint. Francesco Toivari. Miroslav Vilímkovà.) romet-en-Kemt Rotu (óei.) Kruidje-roer-me-niet soort (hol. Walter (1880–1935) Wuttmann. Milada von Bissing. az orr rövid.–) van Haarlem. Angela M. Dirk Vandersleyen. Rene Vartavan.) Mimosasoort (hol. az ajkak vastagok. EGYIPTOM ÓKORI EGYIPTOM EGYIPTOMIAK UF: egiptenii (ro) Lodu (óei. I. Lana K. Richard William Howard (1798–1853) Wainwright. Thomas (1773–1829) Yousef. Mark Wilson. Matt Urbani.) Araabia akaatsia (észt) Babul (ang. Yurco. a szemek nagyok. Carl Wilbour. Edward Wessetzky Vilmos (1909–1997) West. Marcella Troy. Christian de Vasiljevic. Richard Twarowski. Gaye Wilson. Dorothy Thompson. Penny Wilson. Z. Georg Steinmann. David Ward. Sarah Wimmer.) Ägyptischer Schotendorn (ném. James P. Allen.) Echte acacia (hol. V. A. V.) International Association of Egyptologists (ang. Kasia Sztruve. Edwin van der Plas. Elka Wohlfarth.) Mimosa nilotica (lat. Susanne Wolf. Szentléleky Tihamér Szpakowska.Soushchevski. Gerald Avery (1878–1964) Walker. Raphael Vercoutter. széles és telt vállakkal. Eugen svájci egyiptológus Swartz. szikár termetűek voltak.) SN: Az egyiptomiak az ős sémi törzsekhez tartoztak. Janice Young. Jaana Tooley. svéd egyiptológus Tait. s a szuezi földszoroson jöttek át Ázsiából. Izmos karjai finom kézben végződtek. Werner. Ludovicus Martinus Johannes EGYIPTOLÓGUSOK NEMZETKÖZI EGYESÜLETE (No.

19–21h. Munich. ném.) EGYIPTOMI FILOZÓFUS BT: filozófus NT: Philón (–40) Plotinosz (204–270) Valentinus EGYIPTOMI HALOTTASKÖNYV EGYIPTOMI ÍBISZ SZENT ÍBISZ HALOTTAK KÖNYVE alkalmaztak. – 1881. BT: naptár NT: hónap szökőnap RT: alexandriai naptár EGYIPTOMI NYELV SN: A semita-hamita nyelvcsaládba tartozik.u. de az egyiptomi és a kopt nyelvben közös alakok összevetése alapján nagy valószínűséggel következtethetünk az egykori kiejtésre. Mahmud Hassan. amelyet 900 Cº-on hevítettek és pár óráig ezen a hőmérsékleten tartották. Giuseppe (1800–1870) AD: Staatliche Museum Ägyptischer Kunst. Kamal el Mokhtar. BT: egyiptológiai szervezet NT: Egyiptomi Műemlékvédelmi Szolgálat munkatársai EGYIPTOMI MŰEMLÉKVÉDELMI SZOLGÁLAT MUNKATÁR– SAI BT: Egyiptomi Műemlékvédelmi Szolgálat NT: Baraize.) bleu Egyptien (fr.és oktatásrendszerére is kiterjesztették. feb. Réz-karbonátból (főleg malachit).) SN: Az ásatási engedélyek kiadásainak intézésére rendelte el Szaid pasa a felállítását. Germany. A kiállításon szobrok. Első igazgatója Mariette volt. ékszerek. Farouk Goneim. BT: egyiptológiai szervezet EGYIPTOMI KÉK UF: Ägyptisch Blau (ném. jan. amelyet aztán porrá zúztak.) Herpestes ichneumon (lat.SN: Ezeknek a történetileg ismeretlen nemzedékeknek az érdemük Egyiptom megalkotása abban az alakban. Vásárolt Ferlini meroéi ásatásaiból származó leleteket is. újegyiptomi. aug. míg csak Alsó.) Pompeian blue (ang. BT: egyiptológiai szervezet RT: Drioton. BT: nyelv NT: archaikus egyiptomi nyelv (i. Diá M.) Ichneumon (ang. Tel. 3100) kopt nyelv közép-egyiptomi nyelv (i. megpróbálkoztak egy hozzá hasonló. Zahi A.) UF: Staatliche Museum Ägyptischer Kunst (ném.) Alopochen aegyptiacus (lat. démotikus és kopt.) State Museum of Egyptian Art (ang.) Rat des pharaons (fr. Ludwig király gyűjteményéből jött létre. Az egyiptomi kék CaCuSi4O10 összetételű réteges kristályokat tartalmaz.) SN: A Nílus-Völgyben szélesen elterjedt lúdfajta.és Felső-Egyiptom maradt.) Egyptische ichneumon (hol. állagmegóvásukat és kiállításra kerülésüket. Először számos törzsre oszlottak. Ez a szervezet ellenőrzi a felfedezett leleteket.) Egyptian blue (ang. s egyszerre több helyen is független államocskákat kezdtek alkotni külön törvényekkel és istentisztelettel. főleg falfestményeken. BT: lúd EGYIPTOMI MONGÚZ UF: Egyptian mongoose (ang.) SN: Münichi múzeum.) réznitrát SN: Mivel a lápis lazuli.e.) Icneumôme (por.) BT: mongúz EGYIPTOMI MÚZEUM (1902–) KAIRÓI EGYIPTOMI MÚZEUM (Eg.e. 19. BT: kék szintetikus szín EGYIPTOMI KÖNYÖK EGYIPTOMI LIBA KÖNYÖK EGYIPTOMI LÚD EGYIPTOMI LÚD UF: Alopechen aegyptiacus (lat. Több évszázadon át használták mindkét naptárt. Selim (1886–1961) Hawas. Gamal Ragab.) blue egiziano (ol. 1661 egyiptomi év = 1460 alexandriai naptárév. Haszan EGYIPTOMI EMLÉKEK OSZTÁLYA UF: Egypt’s Service des Antiquités (fr. egyenként harmincnapos hónapból. kalciumból (mészkő) és sivatagi homokból kevert nátronsókból készítettek egy elegyet. Aly Omar Aly Abou-Ghazi. Így jött létre a történelem első szintetikus színe. AZ (1930) URGESCHICHTE UND ÄLTESTE RELIGION DER ÄGYPTER (1930) EGYIPTOMI ANTIKVITÁSI SZERVEZET UF: Egyptian Antiquities Organisation (ang. dinasztia idején 148 . BT: vízi rózsa EGYIPTOMI ÉGI ÉV SN: 1440 évből állt.) SN: 1986-ban a Kulturális Minisztériummal és a Getty Conservation Institute-tal kooperációs munkában segített Nefertari1 sírjának restaurálásában. amilyennek a történeti idők kezdetén ismerjük. Gabra. használati tárgyak és fegyverek éppúgy szerepelnek. Hofgartenstrasse 1. szombat-vasárnap 10–17h. BT: múzeum RT: Ferlini.: 089/298546 EGYIPTOMI NAPTÁR UF: mozgó napév napkalendárium SN: Tizenkét. 400 körül a homályba merült és csak a 19. de sokkal olcsóbb kék szín előállításával. BT: egyiptológiai szervezet EGYIPTOMI BAB SN: A vízi rózsa bogyója. mint szarkofágok. Emile EGYIPTOMI MŰVÉSZET ÁLLAMI MÚZEUMA (No. Sami (1892–1973) Gomaa. 2100–) ó-démotikus nyelv EGYIPTOMI INTÉZET SN: 1798. Előállításának titka i. amelyből az ultramarin kék színt nyerték. 1936–1942-ig Drioton abbé.. Mallah. Négy fontosabb állomást ismerünk e nyelvben: óegyiptomi. Sok szó pontos kiejtését valószínűleg sohasem fogjuk pontosan megtudni. amely nyersen vagy szárítva egyaránt ehető. amelyet először a 4. jog. 20-án alapította Bonaparte Napóleon a Francia Tudományos Intézet mintájára. BT: naptár EGYIPTOMI EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Abdalla.) szczur faraona (len. Nyitvatartás: keddenként 9–17h.) Mangusta egipska (len. Idővel ezek az államok egybeolvadtak. valamint 5 szökőnapból állt. Mohammed Zakaria (1905–1959) Hamza. Auguste Ferdinand François (1821. Étienne-Marie (1889–1961) Mariette. században fedezték fel újra. BT: egyiptomiak EGYIPTOMIAK ŐSTÖRTÉNETE ÉS LEGRÉGIBB VALLÁSA. Egy speciális üveget állítottak elő. A kutatást az ország szokásaira. rendkívül drága volt.) SN: Mérnöke Emile Baraize. reliefek. de nem vette figyelembe a szökőéveket. Az egyiptomi történelem minden korszakából tartalmaz leleteket. amely Duke Albrecht és I.) egyiptomi liba egyptian goose (ang. Célja volt megállítani a művészeti leletek illegális és tömeges exportját.) EGYIPTOMI MŰEMLÉKEK DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONTJA ÓKORI EGYIPTOMI TANULMÁNYOK KÖZPONTJA EGYIPTOMI MŰEMLÉKVÉDELMI SZOLGÁLAT UF: Antiquities Service (ang. 11. a predisztakius kortól kezdve a kopt időkig.

Clemens Almásy László (1895–1951) Alpini. 30. A legfontosabb ásatásokból elő-került emlékeket eredeti lelőhelyükön és környezetükben ábrázolja. el-elidőzik az ókori Egyiptom történelmének legfontosabb állomásain. jún. Abu’l-Hasszán Mező Szilveszter (1971. E.) EGYIPTOMI LÚD EGYPTIAN GRAMMAR (1927. 1886) ÄGYPTEN IN WORT UND EGYIPTOM: TEMPLOMOK. 23.e. 1800–660) RT: Ägyptische Grammatik (1911) Egyptian Grammar (1957) Middle Egyptian Grammar (1996) EGYIPTOMI NYELVTAN 1964) EGYPTIAN GRAMMAR (1927. 64–i. A Kultúrminisztérium irányítása alatt felügyeli az Egyiptomban található minden műtárgyat és építményt.e. dán) EGYPTOLOGI (dán) EGYIPTOMI MONGÚZ KAIRÓI EGYIPTOMI MÚZEUM EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI MONGÚZ EGYIPTOLÓGUS EGYIPTOLÓGIA EGYIPTOLÓGIAI EGYIPTOM KUTATÁSI ALAP UF: EEF (röv.) SN: 1858-ban Auguste Mariette alapította.) EGYPTOLOG (cse. Zeki Maspero.) EGYPTOLOGIST (ang. 1994) UF: Egyiptomi nyelvtan SN: Hieroglif nyelvtan könyv.) EMLÉKEK OSZTÁLYA EGYPTIAN ANTIQUITIES MUSEUM (ang. Drioton. Empress (1826–1920) Fekete István Greaves. Amelia (1831–1892) Eugenie.) SN: Geoffrey Martin volt az igazgatója. John (1602–1652) Gyertyánffy Lukács Hay.óegyiptomi nyelv (i. Giovanni Battista (1778. Szikulusz Edwards. –1617. Geoffrey Thorndike (1934. 23–1916. Percy Edward (1869–1949) EGYIPTOM SZÓBAN ÉS KÉPBEN BILD (1880. Igazgatói voltak: Gaston Maspero Zeki Iskander. FÁRAÓK (1996) SN: A szerző. A nagy régészeti lelőhelyeket csodálatos művészi fényképfelvételeken mutatja be. 1300–600) (i. Prospero (1553.15. Frederik Ludwig (1708-1742) Perring. 19) Capodilista.) Supreme Council of Antiquities (ang.) KAIRÓI EGYIPTOMI MÚZEUM (Eg. újabb nevében a Fund helyett Society áll. BT:egiptológiai folyóirat EGYPTIAN GOOSE (ang. 21) Thevenot. Egypt EGYIPTOMI RÉGISÉGEK LEGFŐBB TANÁCSA (Eg. a Deltába. Alberto Siliotti egész életét a régi kultúrák tanulmányozására szánta.e. Paul Burckhardt. a Líbiaisivatag oázisaiba. Gaston Camille Charles (1846.) EGYPTOLOGUE (fr.–) Newberry. James (1730–1794) Brunton. BT: Davies.) (Eg.) ADATBÁZIS EGYPTOLOGIE (cse. tanár és Wilson E. feb. BT: egyiptológiai szervezet NT: Hawas.) EGYIPTOMI KÉK EGYPTIAN EXPLORATION FUND (1883–) SN: Amalia Blandford Edwards valamint Poole S.sz.) AD: Supreme Council of Antiquities.nov.) ÉGYPTE (fr.) EGYIPTOMI RŐF MEH BILHARZIÁZIS EGYIPTOMI VÉRVIZELÉS (1.) ÓKORI EGYIPTOM ÓKORI EGYIPTOM ÓKORI EGYIPTOM EGYIPTOM KUTATÁSI EGYIPTOM ÓKORI EGYPTEN (dán. své. Gardiner ebben 26 csoportba sorolta a hieroglifákat.) EGYIPTOMI ANTIKVITÁSI SZERVEZET EGYPTIAN BLUE (ang. Johann Ludwig (1784–1817) Calliaud. Kairo.) (1902–) EGYPTIAN THORN (ang.3. 1957. sőt alig ismert tájakra is. jún.–1823. ISTENEK. BT: Gardiner Alan Henderson könyvei EGYPTIAN MONGOOSE (ang. EGYIPTOMI RÉGÉSZETI EGYIPTOMI EGYIPTOMI ÓKORI HIVATAL HIVATAL (Eg. Jean EGYPT (ang. keménykötésű. Iskander. 3 El-Adel Abou Bakr Street. dec.) ALAP EGYPT EXPLORATION SOCIETY (ang. még a turisták számára ma már nehezen elérhető núbiai templomokhoz is.) EGYPTOLOGICAL DATABASE (ang. Gabrielle Diodórosz.) EGYIPTOLÓGIAI TÁRSULAT EGYPT’S SERVICE DES ANTIQUITÉS (fr.) Bruce.) (1902–) EGYPTIAN ANTIQUITIES ORGANISATION (ang.dec.) KUTATÁSI ALAP EGYPTIAN ANTIQUITIES DEPARTMENT (ang.) Egypt Exploration Society (ang. Richard (1704–1765) Roberts.) EGYIPTOMI RÉGÉSZETI HIVATAL (Eg. RT: Siliotti.) EGYPT EXPLORATION FUND (ang. Mustafa Amer. a Fajjumba.e. máj.) Antinousz Back Fülöp Belzoni. Frédéric EGYPTISCHE ICHNEUMON (hol.) EGYIPTOMI RÉGÉSZETI FŐFELÜGYELŐSÉG RÉGÉSZETI HIVATAL (Eg.) UF: Egyiptomi Ókori Hivatal Egyiptomi Régészeti Főfelügyelőség Egyiptomi Régiségek Legfőbb Tanácsa (Eg) Kairói Ókori Hivatal SCA (röv. ISBN: 1556708181. s főleg az ókori Egyiptommal foglalkozik. század nagy utazóinak és régészeinek képeit. 28.) Egypt Exploration Fund (ang.) EGYIPTOMI RÉGÉSZETI HIVATAL (Eg. John Pococke. alapította ezt a folyóiratot 1883-ban. Vivian könyvei EGYRÉTEGŰ RELIEF LAPOS RELIEF 149 . 2600–) új-démotikus nyelv újegyiptomi nyelv (i. BT: egyiptológiai szervezet RT: Martin.) EGYPTOLOGY SOCIETY OF VICTORIA (ang.) EGYIPTOLÓGIA EGYIPTOLÓGUS EGYIPTOLÓGUS ANGOL EGYIPTOLÓGUS VICTORIAI EGYIPTOLÓGIA ÉGYPTOLOGUE ANGLAIS (fr. 16–) Norden. Arthur Strabo (i. Robert (1799–1863) Hubasek János Masz-Udi. Zamalek. Régebbi neve Egypt Exploration Fund volt.) EMLÉKEK OSZTÁLYA EGYIPTOMI EGYPT UNCOVERED (1998) SN: 224 oldal. A történettudomány és a régészet legfrissebb eredményeinek felhasználásával írt olvasmányos szöveg végigvezet bennünket a fáraók földjén a Földközitengertől a Nasszer-tóig. nov. 6. David (1796–1864) Segato Girolamo Shae (1813–1869) Stanley. 1964. Zahi A.) EGYPTOLOGY (ang.) EGYPTIAN MUSEUM (ang. A leghíresebb lelőhelyeken túl elvezet minket a kevésbé látogatott. Alberto EGYIPTOM-UTAZÓ UF: utazó NT: Alexandrinus. Ma Zahi Hawas. 1957. felvillantva a felfedezések különböző állomásait és a 19.

10) BT: tárgy NT: faék EKE SN: Az ekéket szarvasmarhák húzták.) Paraneoptera (lat. BT: zenei jelrendszer tagolására.okt. Az Amon-papok hatalmát akarta megtörni. aki 6 leánygyermekkel ajándékozta meg.) AJ1 (i.e. 1324–1321) ÉJSZAKA KÖNYVE UF: Book of the Night (ang.) FELESÉG ÉHÍNSÉG UF: famine (ang.) HÉRAKELOPOLISZ EHNATON EKHNATON (i. s megerősítette az Aton vallást. Ő vette fel először a diplomáciai kapcsolatot az asszírokkal. August (1832. Az egyiptomiak hite szerint az éhínségtől való félelem nemcsak a földön. III. ezért bezáratta a thébai templomokat.) Amenophis IV (ang.és lábujjak.) Amenóphisz. (1. emiatt gyakran hallucinált.) EILETHYASPOLIS (gör. amely Aton isten kultuszközpontja lett. talán ennek köszönhető hogy a fényt.e.6. hozzátartozói Aton-pap fáraó főpap Héliopoliszi Testvériség Teje1 hozzátartozói Tutankhamon hozzátartozói NT: Ekhnaton hozzátartozói Ekhnaton vércsoportja RT: Akhet Aton amarna-reform Aton-hit Ekhnaton állatkertje Ekhnaton fejszobra (L) Ekhnaton könyvtára Ekhnaton naptemploma Ekhnaton sírja Himnusz Aton napisten tiszteletére koponyatorzítás Marfan-kór terem. de a túlvilágon is jelen volt.) NEKHAB (óei.) SN: Szehel-szigeten (Asszuánban) találták meg. Eckhard könyvei EICHLER. 1379–1362) (i. a Napot tekintette istenének. BT: faszerszám mezőgazdasági eszköz EKFONETIKUS JEL UF: akcentus jel SN: A zenei mondanivaló vonatkoznak.) DROMEDÁR EINHÖCKRIGES KAMEL (ném.) Amenhotpe IV (ang.) BT: Égbolt Könyve RT: Nappal Könyve Nut Könyve EK (röv.e. Hosszú rúdját egy rá merőleges rudacska segítségével erősítették a marhák szarvához. Korai halálát is valószínűleg ez okozta..) BT: teljes átalakuló NT: állati tetű EGYSZIKŰ UF: Liliopsida (lat. hangsúlyaira Unisz piramis feljárójának relieftöredéke (L: E 17381) ÉHÍNSÉG-SZTÉLÉ UF: famine stele (ang.) EKHNATON (i.) Akhnaten (ang. 1364–1347) EICHLER.6. Ekhnatonnak mellékfeleségétől született csak halála után híressé vált gyermeke: Tutankhamon. Uralma alatt az egyiptomiak elveszítették keleti birtokaik jó részét. Egyiptom már többé-kevésbé fel tudott készülni a Nílus áradásának szeszélyeire. Dzsószer és Imhotep legendáját tartalmazza. Meritatont. aki ajándékokat is küldött neki. A Nílus áradásának elmaradása miatt még a királyi udvar is szükséget szenvedett. spa. Amenhoteptől átvette a hatalmat. IV. melyben a 7 évig tartó ínségnek próbálnak véget vetni. vízeséséig (Ataba északi részéig. a mai Szudán területe) terjedt.) Akhenaten (ang.e.) Amenhotep IV (ang. AUGUST (1832.–) NT: Ein mathematisches Handbuch der alten Egypter (1877) grosse Papyrus Harris.EGYSZERŰSÖDÖTT SZÁRNYAS ROVAR UF: Eumetabola (lat. 1338–1334) (i.) Aménophis IV (fr. széles csípő arról árulkodik.) EISENLOHR. Ekhnaton furcsa testalkata: nyúlánk testalkat. 1327–1323) (i. 1372–1354) (i. egészen pontosan Asszuruballit asszír királlyal. Az Újbirodalom idején az ázsiai gabonaimportnak köszönhetően. Elhagyta Thébát és megalapította AkhetAtont (a mai Tell el-Amarnát). III. 25. Epilepsziás is volt. 1372–1354) (i.) NEKHAB (óei.) Khuenáton Khunáten Nefer-kheperue-re Noferkhepruré Waenré SN: Amikor apjától. –) SN: Mannheimben született.) SN: Az éhínséget a Nílus áradásának hiánya okozta. Felesége Nefertiti1. 11) BT: gránitsztélé NT: Dzsószer és Imhotep legendája EHNAS (ar. ECKHARD KÖNYVEI BT: Eichler.e. Az ekét és az eketalpat is fából készítették. délre a Nílus 4. Uralkodásának vége felé összeveszett feleségével vallási okok miatt. BT: katasztrófa RT: Éhínség-sztélé Unisz piramis feljárójának relieftöredéke (L: E 17376) (1.) BT: zárvatermő NT: liliom-alkatú pálmaféle pelyvásvirágú EHEFRAU (ném. ECKHARD BT: német egyiptológus NT: Eichler. 1352–1336) UF: Ahanjáti Akanaten (ang. A Görög Korszakban jegyezték le ezen a gránitsztélén.okt.e.e. Echnaton Ehnaton Ikhnaton (ang. Eckhard NT: Untersuchungen zum Expeditionswesen des ägyptischen Alten Reiches (1993) EILEITHYIASPOLIS (gör. AUGUST KÖNYVEI BT: Eisenlohr.e. své. (L) 150 . hogy Marfan-kórban szenvedett.e.) EK2 EK3 EK4 EK5 EK7 ÉK KABI SÍR AHMESZ PENNEKHBET SÍRJA PAHERI SÍRJA SZETAU2 SÍRJA JAHMESZ3 SÍRJA RENNI SÍRJA UF: dowel (ang.. 1379–1362) (i. BT: Amenhotep. Hatalmát megosztotta Szemenhkaréval. August könyvei EISENLOHR.e. az Egyiptomi Birodalom keleti irányban az Eufráteszig (a mai Irak területe). The (1872) EJE (ném.) Akhenaton (ang. Radikálisan új művészetet teremtettek az őt tisztelő írástudók és művészek. Der (1872) political condition of Egypt before the reign of Ramses III. akihez hozzá is adta egyik lányát. 1364–1347) (i. A meghajlított ekeszarvak rövidek. hosszúkás arc. hosszú kéz. BT: német egyiptológus NT: Eisenlohr. Halálával az Aton vallás is megszűnik.

mire a kígyó jóllakottan elaludt. aki megtalálja melyik ablak mögött lakik. Végül a felesége szült egy fiút. BT: állatkert EKHNATON FEJSZOBRA (L) SN: Ekhnaton naptemplomának udvarán állt. A fiatalok azonban úgy egymásba szerettek.) SN: A férfiak és nők egyaránt viseltek ékszert. The (ang. A gyöngykagylóból nyert valódi gyöngyöt a 18.e. hogy milyen halálra lett kárhoztatva. Rendszerint cédrus lapokból illesztették össze egyszerű végillesztésekkel. 1364– 1347) EKHNATON NAPTEMPLOMA UF: Gem-pa-iten SN: Karnakban állt. amely azt a benyomást keltette. hogy nem akartak egymás nélkül élni. Napok elteltével a herceg a kutyájával szaladgált és a kutya begázolt a vízbe. szalagokat. ha elutaztak egy városba. homlokpántot. ahol mindentől óvva neveltette fel az őt szolgáló emberekkel. A sok fiatal közül a hercegnek sikerült elnyerni a lány kezét. egy erős emberrel tartatta vissza a krokodilokat a folyóban.. Mellékfelesége: Kia. 1364–1347) (i. BT: ékszeres doboz ÉKSZERÉSZ BT: mesterség RT: ékszer ékszerkészítés ÉKSZERKÉSZÍTÉS SN: Az ékszerek készítéséhez üveget vagy követ használtak. BT: Harris 500 papirusz (BM: BM 10060) mese ELBESZÉLÉS UF: beszámoló BT: irodalom NT: Beszámoló hajótörött. A gyöngyházat már a predinasztikus időkben is ismerték. Szetepenré. BT: homokkő fejszobor EKHNATON HIMNUSZA TISZTELETÉRE HIMNUSZ ATON NAPISTEN ébenfával fedték be. amelyből egy kígyó mászott elő. BT: királysír EKHNATON VÉRCSOPORTJA SN: Megegyezik Tutankhamonéval (A2). 8) LEGIDŐSEBB ORVOS ELECTRON PARAMAGNETIC RESONANCE (ang.e.) RT: kő üveg ELAIA OLAJFA ELÁTKOZOTT HERCEG.) prince prédestiné. 1372–1354) (i. A főnök azomban szökevénynek tekintette és nem akarta neki adni a lányát. egy lány. Amikor a herceg felnőtt. 1372–1354) (i.) SN: A történet szerint egy királynak nem született sokáig gyermeke és fohászkodott az istenekhez.e. hogy ő is szeretne egyet. BT: Ekhnaton (i. Egy napon aztán a herceg este fáradtan és elégedetten leheveredett. aki követte őt. dinasztia kezdeteiből származó egyetlen kivételtől eltekintve először a ptolemaioszi időktől dolgozták fel ékszernek. annak adja lányát. 1364–1347) (i. BT: Ekhnaton (i. 1379– 1362) NT: Anheszenamon Kia Maketaton Meritaton Nefertiti1 Nofernofruaton-ta-serit Nofernofruré Szetepenré Teje1 Tutankhamon EKHNATON KÖNYVTÁRA BT: könyvtár RT: Ekhnaton (i. koronát. 1379–1362) (i.) PÁRIZSI KATOLIKUS TEOLÓGIAI ÉS VALLÁSTUDOMÁNYI INTÉZET (Fro. Naharainába keveredett. 88cm széles.) SN: Az Újbirodalom korában az ékszereket kis díszes dobozokban tárolták.. Amenhotep.e. A Szinuhe Wenamon elbeszélése ELCOA (röv. hogy megharapja a herceget. mire a herceg követte őt és a krokodil megjelent. Thébából. Kapott is egy kis kutyát. Le (fr. 1.és bokapereceket. Felesége: Nefertiti1. NT: champlevé (fr. BT: karnaki templom naptemplom EKHNATON SÍRJA UF: TA26 SN: Tell el-Amarna 26-os sírja. Lányai: Meritaton. Nofernofruaton-ta-serit.) jewellery (ang. BT: doboz NT: ékszeres doboz (BM: EA 5897) ÉKSZERES DOBOZ (BM: EA 5897) SN: Az Újbirodalom korából származik.) ELEKTRON PARAMÁGNESES REZONANCIÁS VIZSGÁLAT EKHNATON HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: III. és annak akinek egy 70 ablakos palotát emeltetett és azt ígérte. szeretett volna világot látni és elvándorolt a kutyájával. Szociális státuszukat ezzel jelezték a külvilág felé BT: divat NT: arany ékszer bokalánc csontékszer diadém fülbevaló gallér gyűrű homlokpánt karkötő karperec korona medál menat nyakék övlánc Tutankhamon ékszerei RT: drágakő ékszeres doboz ékszerész ékszerkészítés féldrágakő ÉKSZERES DOBOZ UF: jewellery boxes (ang. Maketaton. Tőle született fia: Tutankhamon.) (1. 1379– 1362) ÉKSZER UF: jewel (ang.) ELDEST OF DOCTORS (ang. de a szín volt a meghatározó. Anheszenamon. AZ UF: Doomed Prince. A felesége egy tejes kancsót tett mellé. Anyja: Teje1. kar. A herceg aztán elmondta újdonsült feleségének. amely mindenhová elkísérte. El (spa. A felesége azonban mindentől óvni igyekezett. Itt a papirusz megszakad. A fiú egyszer egy sétáján meglátott egy embert egy kutyával és küldött az apjának együzenetet. Azt mondta egy krokodil.e.) Príncipe predestinado. hogy áldják meg. Egyiptom ajándékozta Franciaországnak a Nasszer-tó vize által fenyegetett núbiai műkincsek megmentésében játszott szerepét megköszönve. 1372–1354) (i. A király a sivatagban építtetett a fiának egy házat. Ezalatt a feleség tőrével leszúrta a kígyót.EKHNATON ÁLLATKERTJE SN: Akhet-Atontól északra építtette Ekhnaton.e. mondván neki ő a végzete. Majd Hathor1 meghatározta a fiú végzetét. így végül beleegyezett a főnök a házasságukba. A doboz felületét 151 . amely főnökének szintén csak egy gyermeke született. egy kígyó vagy egy kutya okozza majd halálát.e. gallért. mintha abból az igen drága faanyagból készült volna. A szolgák azonban a kígyót megitatták a tejjel és (mézzel kevert borral).e. A Hősköltemény Izidóra története paraszt elbeszélése.e.) cloisonné (fr.37m magas. Nofernofruré.

Thutmózisz uralkodása alatt (kb.és süteménysütéshez. amelyeket évente azon a napon kell az isteneknek felajánlani. BT: isten NT: Geb Nut ELEPHANTFISH (ang. AZ UF: Dialogue between a Man Tired of Life and his ’ba’ (ang.) Elephantine island (ang. mint elektron.) Elephantiné szigete Jazirat Elephantine (ang. 13) BT: táplálkozás NT: állati élelem élelmiszer étel növényi élelem ÉLELMISZER BT: élelem NT: állati eredetű élelmiszer növényi eredetű élelmiszer ELEMEK ISTENEI SN: A vallásos gyakorlatban alig jöttek számításba.) ELEPHANTINÉ (gör.) ELEPHANTINEI KALENDÁRIUM SN: I. 1969 óta folynak itt ásatások. Az azonban rejtély hogy hogyan vették észre. (1.) elektron fermentum ismu (óei. Kritikus szemléletű abban az értelemben. ELEPHANTINEI HNUM-TEMPLOM BT: elephantinei templom Hnum-templom ELEPHANTINEI ISTEN BT: helyi isten NT: Anukisz elephantinei triász Hnum Szatisz RT: Elephantiné (gör. hieratikus írással született filozófiai elmélkedés. hónapjának 28. elephantinei temploma elephantinei Hnum-templom elephantinei Szatisz-templom ELEPHANTINEI TRIÁSZ BT: elephantinei isten NT: Anukisz Hnum Szatisz ELEPHANTINÉ SZIGETE ELEPHANTINÉ (gör.e. hogy az abban tükröződő napfény vezette rá Eratoszthenészt a Föld kerületének kiszámítására. és a centrumokat körülvevő szomszédos atomok kémiai azonosítására.) Yebu (óei. Egyetlen változata ismert.) ELEPHANTINE (gör.e. Asem e szerint annyi. Gyakran nevezik a „Fekete Afrika kapujának” is.) ELEFANTINE (gör. a 12. RT: Elephantinei hnum-templom elephantinei isten elephantinei kalendárium felső-egyiptomi nomosz.) Elefánt-sziget Elephantine (gör. amikor a Szothisz csillag felbukkan a láthatáron. mert az alkémisták szerint alacsonyabbrendű fém vagy ötvözet. BT: adalékanyag NT: sörélesztő gomba ÉLETBE BELEFÁRADT EMBER PÁRBESZÉDE A LELKÉVEL.) (1. ha volt is valaha.) ELEPHANTINEI SZATISZ-TEMPLOM BT: elephantinei templom ELEPHANTINEI SZIKLAFELIRAT BT: királyfelirat sziklafelirat ELEPHANTINEI TEMPLOM BT: templom NT: Amenhotep.) 152 . hogy megkérdőjelezi a halotti szertartásokat.) BT: ormányos NT: elefánt ELEFÁNTHAL CSŐRÖSSZÁJÚ-FÉLE ELEPHANTINÉ (gör.) ÉLESZTŐ SN: A sörkészítés folyamán a sör tetején képződő habot megszárították és ezt használták élesztőként kenyér. még pedig azért.) EPR (röv. dinasztia alatt. nagyon korán lejárhatott a napistenek tisztelete előtt.) CSŐRÖSSZÁJÚ-FÉLE ELEFÁNTFÉLE ELEPHANTINÉ (gör. amelyet a Berlini Múzeumban őriznek. Előbukkanásához időmegjelölés is társul: a nyár 3.) NEKHAB (óei. BT: állatcsont RT: elefántcsont fésű ELEFÁNTCSONT FÉSŰ BT: fésű ELEFÁNT-SZIGET ELEKTRON ELEPHANTINÉ (gör.) Nahrung (ném. amely ideális volt a faragáshoz. Az 1.) ELEPHANTIDAE (lat. melyek az egyiptomiak számára oly ELEKTRON PARAMÁGNESES REZONANCIÁS VIZSGÁLAT UF: Electron Paramagnetic Resonance (ang. BT: fém ÉLELEM UF: kau (óei.) ELEKTRUM Elefantine (gör. mint fermentum. A csillagot jobbról a harmadik oszlop közepére helyezték. minőségben javul.e. 9) SN: Az elefánt agyarát a neolitikus kor óta használták alapanyagként. amelyet KeletAfrikából szállítottak Egyiptomba.) SN: Már az Ebers-féle papirusz is megemlékezik róla. Szerepük. 5:1 arányú arany-ezüst természetes ötvözet. 9) Porrá zúzva a fehér színű festék alapanyaga volt.) Elefantina (gör. napja.) BT: A legrégebbi feljegyzések Elephantine néven említik.) UF: Abu (óei. BT: nilométer RT: Eratoszthenész (i. Felsorolja az adományokat. (1. 1. III. szimmetria tulajdonságaik analízisére.) ELEPHANTINÉ (gör.) ELEPHANTINEI NILOMÉTER SN: E nilométer nevezetessége. hiszen nincs a környéken olyan magaslat. 1450-ben készítették a város egyik templomában.ELEFÁNT BT: elefántféle NT: afrikai elefánt harci elefánt ELEFÁNTFÉLE UF: Elephantidae (lat. BT: naptár RT: Elephantiné (gör.) ELEITHYIASPOLIS (gör. 3) BT: spektroszkópiai módszer ELEKTRUM UF: asem (óei.) táplálék SN: Becslések szerint a dinasztikus korszakban a napi táplálékbevitel 480-576 g volt.) ELEPHANTINÉ (gör. mert körvonalai elefántalakot formálnak.) usem (óei.) SN: Az EPR technika alkalmas a ponthiba centrumok spinállapotának és elektronszerkezetének vizsgálatára. ahonnan rá lehetne látni.) ELEFANTINA (gör. i. 276–195) ELEPHANTINE ISLAND (ang.(1. 1900 körül. A későbbi korban elveszti ezt az értelmét és úgy szerepel.) Egy férfi beszélgetése ba-jával SN: I.) ELEFÁNTCSONT UF: ivory (ang. melynek félreérthetősége az ókori egyiptomiakat is fogalkoztatta. ha asem jut hozzá.) asemu (óei. felső-egyiptomi nomosz fővárosa volt.

) Vorstand (ném.) BT: emlős NT: méhlepényes emlős ELIT (ang. 2155–2040) (i. délen Théba lett a központ. Egy viszonylag kisszámú felső uralkodói rétegen. BT: iskola NT: írnokiskola ÉLETRAJZ BT: irodalom NT: Uni életrajzi felirata ÉLETTANI SZÜKSÉGLET BT: szükséglet NT: szexualitás ELEVENSZÜLŐ EMLŐS UF: Theria (lat. BT: államszervezet NT: Dzsehutihotep1 hivatalnok írnok jogász katona kerületi hivatalnok orvos pap Upemnofret RT: előkelők magánkönyvtárai ELÍZIUMI MEZŐK ELJÁRÁS BT: cselekedet NT: technika ELKAB (ar..e.) First Intermediate Period (ang. hogy elmeneküljön e szenvedés elől. Férfitagjának béka. amelynek mennyezetét oszlopsorok tartják Az előudvarba magas és szűk ajtónyíláson keresztül lehet bejutni.) Första intermediet (své.) Nefermenu1 (ang.e. BT: átmeneti korok RT: első átmeneti kori piramis ELSŐ ÁTMENETI KORI PIRAMIS BT: piramis NT: dinasztia. 2181–2050) (i. Mennyezetes udvar. I. 15) (i. városok lázadása következett be Egyiptomban.) Vorhof (ném. BT: udvar NT: Szenet1 és Iniotefoker sírjának előudvara ELREJTETTSÉG SN: Ősistenpár. A bá viszont próbálja meggyőzni. női tagjának kígyó feje volt. hogy használja ki az életét. Bá-jára bízza halálvágyát. másrészt az erre megfelelően kiképzett papok itt végezték tudományos munkájukat. Az Óbirodalom végétől kezdve ezek a hivatali állások kezdtek örökletessé válni.nagy értékkel bírnak. dinasztia idejéig tartott.e. amelyben az irodalom értékeit másolták.) SN: Az államhatalom összeomlása után lassú gazdasági és társadalmi anarchia. A férfit letargiába taszítja az országban általánosodott hanyatlás. ami azt jelentette.) SN: Minden nagyobb egyiptomi templomban volt egy Élet Háza. 2181–2140) (1. 2181– 2140) (1.) SN: A templom egyik főrésze. Ez a 7–10.e. CHRIS BT: egyiptológus ELM (ang.e. közepén nyitott térséggel.) BT: csarnok NT: denderahi Hathor1-templom előcsarnoka karnaki Ptah-templom előcsarnoka oszlopos előcsarnok philaei Ízisz-templom előcsarnoka Thutmózisz. BT: ősisten ELSŐ ÁTMENETI KOR (i. ahol majd a vágást meg kell ejteni. hogy az előkelők kezén nagy földbirtokok halmozódhattak fel. melyek annyira idegenek az egyiptomi gondolkodásmódtól.)(1. Szeneb ELŐNÉV TRÓNNÉV ELŐRAJZOLÓ SN: A holttest bal testfelére egy jelet rajzol.) perisztül udvar peristylium terasz Terrasse (ném. 2180–2133) UF: Első Középkor FIP (röv. BT: könyvtár RT: elit réteg ÉLŐLÉNY UF: élő szevezet NT: eukarióta ELÖLJÁRÓ UF: prefect (ang. ném.) NEKHAB (óei. BT: mumifikáló ÉLŐSKÖDŐ PARAZITA ÉLŐLÉNY ÉLŐ SZERVEZET ÉLET HÁZA UF: Életház Per Ankh (óei. 8. őrizték és használták is. III. Az egyiptomi birodalom két részre szakadt. északon Hérakelopolisz. 2155–2040) (i.e. mind a közéletben. piramisai Merikaré piramisa ELSŐ KÖZÉPKOR ELSŐ ÁTMENETI KOR (i.) orvosok elöljárói Ptahhotep.) előkelő SN: Kezdetben a fáraó rokonai és a törzsi arisztokrácia alkotta ezt a réteget. Meglepőek késztetései az öngyilkosságra. valamint orvostudományt.) SZILFA ELŐCSARNOK UF: vestibule (ang. 2181–2050) (i. 9) BT: sebkötözés ELLENSZER GYÓGYSZER ELLIS. (22) BT: halotti irodalom pesszimista irodalom ÉLETERŐ HÁZA ÉLET HÁZ BALZSAMOZÓMŰHELY ÉLET HÁZA ELŐKELŐK MAGÁNKÖNYVTÁRAI SN: Ezek képezték azokat a szűkkörű művelődési központokat. Az ország ókori történelme során az uralkodói 153 . hanem a törvény is szentesítette mind a magán.) BT: mesterség NT: áldozati elöljáró Amenmesz2 Amon-templom áldozati elöljárói Haemuaszet1 Iaszen Ihi Jurai Kar1 Nebnefer1 (ang. sírjának előcsarnoka Unisz piramisának előcsarnoka ELŐKELŐ ELIT RÉTEG SÁSFÖLD ELŐUDVAR UF: forecourt (ang.e. spa.. Ez egyrészt a levéltár szerepét töltötte be.) ELIT RÉTEG ELIT RÉTEG UF: elit (ang.) ELKÖTÉS UF: ligature (ang. 15) (i. templomi közigazgatást. Majd ezen a vágáson keresztül veszik ki a belső testrészeket. menedéket találva a túlvilágon. udvari körökön kívül a széleskörű művelődést nem érintette. rituálékat és teológiát tanítottak.e. 2180–2133) ELSŐSZÜLÖTT LÁNY JOGAI SN: Az elsőszülött lány jogait nem csupán a hagyomány.

III. 1929-ben Núbiában folytatta kutatásait (ahová még a háború után is visszatért). aztán 1921-ben visszament az egyetemre és T. 438.) Zoogdieren (hol. Ezt azon célból tették. II. koporsója Sepenmehit belső koporsója Sepenmehit koporsói Szennedzsem külső koporsója (KEM: JE 27299) (1. Peet professzornál egyiptológiát tanult. BT: koporsó NT: Ahhotep.S) Teje1 múmiája Teje2 múmiája Wah2 múmiája UF: emelő szerkezet BT: szerkezet NT: lengő emelő saduf úszó emelő EMELŐ EMELŐ SZERKEZET EMBERALAKÚ KOPORSÓ UF: anthropoid coffin (ang.) EMBER NT: csecsemő csoport fogoly1 gyermek közember nép törpe vak ember vendég SZABADFARKÚ DENEVÉR BALZSAMOZÓ EMELŐ Nedzsmet1 múmiája Neszikhonszu múmiája Peduamun múmiája Ramszesz. Amenhotep korában nagy divat volt az emlékszkarabeuszok készítése. A feltételezését egyenlőre még nem bizonyították. Feltételezte. valószínűleg azokét a fiatal férfiakét. Első feladata volt az I. egyiptológus professzor. emlékszkarabeuszai EMLŐS UF: Mammalia (lat. 1964-ben Szakkarában szent állatok körülzárt helyét találta meg. 1926-ban már több ókori sír feltárásán is túl volt. akik a fáraót életében szolgálták. és több mint 2000 éven át fennmaradt használatuk.) SN: A Középbirodalomban jöttek divatba. II. 1951-1970-ig egyiptológus professzor volt Londonban. dinasztia korából. Walter Brian munkatársai EMERY. BT: szkarabeusz NT: Amenhotep. majd 19351939-ig a szakkarai ásatások vezetője lett. Walter Bryan SN: Angol régész. hogy a halál után a szellem felismerje a testet. E.S) Tutankhamon koporsói EMBERÁLDOZAT SN: A korai dinasztiák idején a fáraók mellé emberáldozatokat is temettek. hogy a fáraó emberei a túlvilágon is szolgálhassák őt. majd 1927-ben a 18. 01175. Walter Brian (1903–1971) EMERY. WALTER BRYAN 1971) EMÉSZTŐSZERV BT: szerv NT: gyomor máj EMLÉKSZKARABEUSZ UF: commemorative scarab (ang. Mivel az ókori szövegek elmélyült tanulmányozása nem elégítette ki. múmiája múmia (BM: EA 52889) Nakht 3 múmiája EMERY SZAKKARAI ÁSATÁSAI SN: Szakkarában feltárt néhány sírt az 1. koporsója Amenemope2 koporsója Hatnefret koporsója Ízisz6 belső koporsója (KEM: JE 27309) (1.610) Maiherperi koporsója Nedzsmet1 koporsója Panehszi2 koporsója (LNRM) Panesz koporsója (KNM) Ramosze7 koporsója Ramszesz. IV. Ramosze1 vezír sírján is.) BT: négylábú NT: elevenszülő emlős kisemlős ormányos párosujjú patás EMERY WALTER BRIAN (1903– 154 . Ezeket megemlékezésként az udvaroncok között osztották szét. A EMBER-MÚMIA BT: múmia NT: Ahhotep. hogy nem ment férjhez és maga vállalta fel az uralkodó szerepét.cím sok törvényes örökösével előfordult.VL. BT: szobrász EMBALLONURIDAE (lat. két év után otthagyta az egyetemet és felfedezőútra indult Luxorba. Liverpoolban hajómérnöki tanulmányokat folytatott. 01175. BT: angol egyiptológus régész NT: Emery szakkarai ásatásai (1935–1956) Emery. Walter Brian (1903–1971) NT: Khouli. múmiája Sepenmehit múmiája Sherit múmiája Széthi.VL. Ali elEMERY. hogy Szakkarában volt az egyesülés után az uralkodók igazi temetője. a halott tartós póttestét megalkotó szobrászt. dinasztia óriási temetőjét feltárni. BT: ásatás Emery. I. múmiája Széthi. AZ TEHÉN KÖNYVE. múmiája (KEM: CG 61053) Ahmesz-Nefertari múmiája (KEM: CG 61055) Amunet múmiája Antjau múmiája Deshasheh múmiája fáraó-múmia Gyömbér Haemuaszet1 múmiája Hóri1 múmiája Irtierszenu Isis-Iri-Hetes múmiája Iufaa múmiája Ízisz6 múmiája Khary múmiája Khnumu-Nekht múmiája Maiherperi múmiája Mentuhotep. BT: nők jogai ELTEKEI CSATA ALTAKUI CSATA SZEHEMHET PIRAMISA ELTEMETETT PIRAMIS ÉLTETŐ SN: Így nevezték a sírszobrot. WALTER BRIAN (1903–1971) UF: Emery. Gyakran kiegészítették e koporsó fedelét a halott arcával.) antropomorf koporsó human-shaped coffin (ang. templomában talált múmiák Mereszankh. III. amelyeket királysíroknak tartottak. III. I. Abüdoszban pedig csak jelképes sírokat építtettek maguknak. Eredetileg gépész volt.) SN: III. BT: áldozati ajándék EMBERI HATALOM BT: hatalom NT: politikai hatalom EMBERISÉG MEGSEMMISÍTÉSE. dinasztia egyik legértékesebbjén. WALTER BRIAN MUNKATÁRSAI BT: Emery. melyeken hieroglif feliratok örökítették meg a király életének egy-egy nagyobb eseményét. II.) EMBALMER (ang. múmiája Sziptah múmiája Szitamon2 múmiája Takerheb múmiája Taoszir múmiája (VEM: APR. 610) Taoszir koporsója (VEM: APR.

ezeket veszi körbe egy külső réteg (kéreg). 1976-ban nyelvi előadó a Kairói Egyetemen. a hallgatóság kérdéseket intézett. A mester előadta nézeteit. közbeszólások. szikla) nyomással. viszontválaszok hasítják át.) architekton (gör. Ilyenféle szövegek visszaadása nagyon nehéz.e. folyóiratban. 205– 180) (i. BT: régész RT: alexandriai nekropolisz ENDOPTERYGOTA (lat. BT: múmiavizsgálat RT: Manchesteri Egyiptomi Múmiakutatási Projekt ENDOSZKÓPIÁS VIZSGÁLAT ÉNEK BT: zene NT: gyászének Maneros napének Vak hárfás éneke varázsének RT: énekes ENDOSZKÓPIA ENNEÁSZ SN: Hat kilences tagolású egységből áll.) (1. hónapja a semu évszakban. A kapott képek rögzíthetők. V. Máj. véséssel készített feliratok. amelynek során egy optikai rendszerrel felszerelt cső segítségével belenéznek egyes szervekbe. Ilyenkor az epikai szöveg szinte drámaivá. s ma is érezhető rajta. és képesek átvészelni extrém fizikai és kémiai igénybevételt. 33) RT: ének énekesek főnöke ÉNEKESEK FŐNÖKE BT: főnök NT: Raia1 RT: énekes ÉNEKESMADÁR BT: madár NT: fecske ENGELBACH.) KRISZTUSTÖVISFA EPIPHANES (ang.) építészmérnök építőmester 155 .) kántáló songster (ang. s az akció nem terjedt ki a nekropolisz nagy részére sem.és templomfalakon. Magyar fordítás először 1911-ben jelent meg Plotinoszból a „Szellem” c. vagy legalábbis párbeszédessé válik. kő.) songstress (ang. 204–180) EPIPHI EPIFI ARCHITRÁV EPISZTÜLION (gör. majd régészetből szerzett Ph.e. Tartalmilag ajánlásokat.de EMMER WHEAT (ang. ráírással.) BT: növényi ragasztóanyag EPIFI LUCFENYŐ OPET (ang. Ő tárta fel az alexandriai nekropolisz egy részét. Az endospórák nem folytatnak kimutatható anyagcserét. melyet egy áthatolhatatlan merev burok zár körbe. törvényeket. A tanítást visszatükröző értekező prózát nemegyszer kérdések. BT: felirat NT: kőfelirat sírfelirat sziklafelirat sziklarajz templomfelirat ÉPINE DU CHRIST (fr. Az endospórák közepén található a citoplazma a DNS-sel és a riboszómákkal.) BT: mesterség zene SN: Ezt a foglalkozást az istenek vagy fáraók templomaiban űzték. melyekben a legfontosabb dekorációk találhatóak. valakinek a tiszteletét.) Ízisz8 Iszetnofret Nebetakhbit (ang.) KÉTSZEMŰ BÚZA EMPEREUR.) TELJES ÁTALAKULÓ ENDOSZKÓPIA ENDOSCOPIC EXAMINATION (ang. helyeselt vagy cáfolt. okító szövegeket tartalmaznak többnyire sír.) PTOLEMAIOSZ. STEPHEN BT: egyiptológus AD: emmstel@nwz. hogy messzi századok távlatából egy szellemi közület életritmusát hozza felénk. A Sorbonne-non tanult klasszikát.) EPET EPIFI EPICEA COMMUN (fr. ún.) ENYV UF: glue (ang.) ÉPÍTÉSZ UF: architect (ang.) ÉNEKES UF: chantress (ang. Templomi szertartások alkalmával ők kántálták a szent dicsőítő szövegeket.) EPEP (ang.) ENDOSPÓRA SN: A Gram-pozitív baktériumok bizonyos nemzetségei képesek ellenálló nyugvó állapotú képleteket.) (1. fal. BT: hónap EPIGRÁFIA SN: Tartós anyagra (pl. Sajnos a felülvizsgálat 400-ban korlátozta a számba vehető magánsírok számát. imákat. Ezek a nehezen gördülő értekezések a tanítványi körben folytatott filozófiai eszmecserékből jöttek létre. csupán azokra vonatkozóan. EPIPHANÉSZ (i. BT: Plotinosz könyvei ÉNÓK HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ HELYI TISZTSÉGVISELŐ HÍRVIVŐ ENTI-EM-SZERU ENVOY (ang.) Nefer Ptah énekesnői Ré1 énekesnői Shepenmut (ang. A Manchesteri Egyiptomi Múmiakutatási Projekt alkalmával használtak ilyen módszert a múmiák vizsgálatára. 13-ig tartott. A kevésbé díszes és feltáratlan magánsírok ezreit hanyagolták el ezzel.D-t 1977-ben. JEAN-YVES (1952–) SN: Francia régész.) Amon énekesnői Hatsepszut3 Irthorru (ang. 15–jún.) Epiphi SN: Az óegyiptomi év 11. amely tartalmazza az összes látható felszíni műemléket.) Tahat Tauszert4 Tuja1 UF: Epep (ang.uni-muenster. BT: angol egyiptológus ENNEÁD KILENCSÉG KILENCSÉG ENNEADE (ném. endospórákat képezni. valamint a Királyok és Királynék Völgyében elérhető sírok bejáratait. NT: Amenmikui (ang. Az eljárás során lehetséges a szövettani mintavétel is. Ebben a nyugvó állapotban ezek az organizmusok évmilliókig életképesek maradhatnak. Az Enneászok gondolatmenete elevenen hullámzik.) ENDOSZKÓPIA UF: endoscopic examination (ang. A műszert valamelyik természetes testnyíláson vagy egy kis bemetszésen keresztül vezetik be a vizsgálandó szervbe. 33) endoszkópiás vizsgálat tükrözés SN: Olyan vizsgálati módszer. A francia CNRS kutatási igazgatója valamint a French Center for Alexandria Studies igazgatója.rágcsáló teve EMMEL. REGINALD (1888–1946) SN: 1920-ban konzultált az egyiptomi hatóságokkal egy olyan thébai térkép ügyében. BT: gram-pozitív baktérium NT: Clostridium tetani (lat.

III. hogy kivágják építőanyagnak. Reymond cseh-angol egyiptológusnő elemzése szerint az építőszövegek az ős-héliupoliszi templomnak állítanak emléket.. ném.) architektúra építkezés SN: Az egyiptomi építészet napjainkig fennmaradt emlékeinek túlnyomó többsége vallásos célú épület. spa.) KORSZAK KORSZAK KORSZAK ÉPÍTMÉNY UF: edificio (spa) épület 156 . Az elvezető csatorna helyét ekeszerű vassal vájták ki. BT: szöveg NT: edfui építőszöveg EPOCH (ang.) RT: építészet építmény ÉPÍTÉSZET UF: architecture (ang. E. amelyek legalább annyira szimbolikus. s maguk a szövegek is ebbe az ősi vallási központba vezetnek.. Az építkezés elsődleges alapja a közlekedési fejlesztések elvégzése: utak. Hapu fia Dinokratész Dzsehutimesz2 Hemiunu Ineni1 (ang.) tégla ÉPÍTŐMESTER ÉPÍTÉSZ ÉPÍTŐSZÖVEG SN: Eve A. NT: Amenhotep. a földet kosarakban szállították el.) királyi építész May1 Rhodoszi Deinokratész Szenenmut Szennedzsemib Inti Szennefer2 udvari építész Washptah (ang. építészei Amenhotep. BT: építészeti elem NT: fű habarcs muna nád tafla (ar. Tartalmában és formájában híven tükrözte az egyesülés időszakát: Erődök. Az egyiptomi építészet első nagy korszaka jellegben egységes képet mutatott az 1–3.) Kha2 (ang.) EPOCHE (ném. kikötő.és rakpartépítés. NT: építészeti díszítés építészeti elem kőépítészet monumentális építészet piramisépítészet sírépítészet temetkezési építészet templomépítészet RT: építész építmény ÉPÍTÉSZETI DEKORÁCIÓ ÉPÍTÉSZETI DÍSZÍTÉS ÉPÍTÉSZETI DÍSZÍTÉS UF: építészeti dekoráció építészeti díszítőelem BT: díszítés építészet NT: dombormű csúcselem falfestmény vakolat ÉPÍTÉSZETI DÍSZÍTŐELEM ÉPÍTÉSZETI ELEM UF: építészeti tagozat BT: építészet NT: ajtó architráv bejárat építőanyag falfülke fríz homorú párkányzat mennyezet oltár tégla ÉPÍTÉSZETI TAGOZAT ÉPÍTÉSZMÉRNÖK ÉPÍTKEZÉS ÉPÍTÉSZET ÉPÍTÉSZETI ELEM ÉPÍTÉSZ ÉPÍTÉSZETI DÍSZÍTÉS NT: ambulatórium áldozati csarnok Amfiteátrum balzsamozóműhely börtön csarnok csatorna dereglye Élet Háza épületrész erődítmény fürdő gát hajógyár halotti építmény hárem ház hentesüzlet Heptasztadion hivatal kápolna kemence kohó kolostor kovakő-építmény könyvtár kút levéltár magtár monolit Museion műhely obeliszk palota pergola pülón propülón raktár sátor sír sörfőzde sörház stadion sugárút sütöde szanatórium szfinx színház téglaépítmény templom torony RT: szobor ÉPÍTŐANYAG SN: A leggyakoribb építőanyag a Nílus mentén különösen a folyótorkolatban dúsan burjánzó nád és fű volt. a fatető és faoszlop helyét átvette a kötegekbe kötött nád. megerősített paloták jelentették a tipikus építészeti feladatokat. mint funkcionális célokat szolgáltak. elvezető csatornák.) ÉPOQUE (fr. Jellegzetessége a nagy kőtömegek használata. Mivel a fa nagyon kevés és mint élelemforrás túl értékes volt. Az alapvető épületeket kizárólag nádból is készítették. dinasztiák idején. a munkások szálláshelyének felépítése.BT: közember SN: Az építészek korlátlan mennyiségű aranyat használhattak fel emlékműveik díszítésére.

e.e. a Görög és Kopt korszakokból is talált a múmiákban érelmeszesedést. 2955–2635) EPR (röv. 3100– 2865) (i.e.) ARCHAIKUS KOR (i.) HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ ERMES TRISMEGISTOS ERMONT (óei. Így munkáját nem hasznosíthatjuk. amely az ütőerek belső hártyáján kezdődik.31–1937) NT: Aegypten und ägyptisches Leben im Altertum (1885) Ägyptische Grammatik (1911) Ägyptisches Glossar (1904) ancient Egyptians.edu ERYTHROCEBUS PATAS (lat. The (1966) Bruchstücke der oberägyptischen Uebersetzung des Alten Testaments (1880) Egypt. ahol a kötőszövet megvastagszik. Tanulmányozta ugyan az egyiptomi nyelvet. gör.) SN: Karakhamun fiútestvére.) ERNUTET (ang. Die (1878) Religion der Ägypter.e. Wolja könyvei ERICHSEN.) ÉPÜLETEK ÉPÍTMÉNY ÉPÜLETRÉSZ BT: építmény NT: csarnok folyosó homlokzat kamra kapu kert mennyezet oszlop pülón szentély szoba udvar EQUIDAE (lat. a gömbi kerület kiszámítása. A Berlini Egyiptomi Múzeum igazgatójává 1885-ben nevezték ki. Ruffer az Újbirodalom. (1. 36f) BT: betegség ERICHSEN. WOLJA KÖNYVEI BT: Erichsen. de nem sajátította el annyira. BT: német egyiptológus NT: Erman.) HERMONTHISZ (gör. Kitűnő hírnevű és tudományossága folytán nagy tekintélyben álló polihisztor volt. 31. BT: geográfus történetíró NT: Eratoszthenész könyvei RT: Alexandriai könyvtár elephantinei nilométer ERATOSZTHENÉSZ KÖNYVEI BT: Eratoszthenész (i. 276–195) NT: Geographie ÉRC BT: ásvány NT: antimon szulfidérc RELIKVIA RELIKVIATARTÓ ERNYŐS UF: Apiaceae (lat.) Umbelliferae (lat.) NT: Erichsen.) helyőrség katonai támaszpont BT: építmény katonaság NT: Falacro Kumma Merneptah erődítménye Oxyrinchus (ang. 276–195) ERATOSZTHENÉSZ (i. Adolf könyvei ERMAN.) ÉR LÓFÉLE SZAMÁR EQUUS ASINUS (lat. akik fiatalon haltak meg.EPOQUE THINITE (cse. Az Alexandriai könyvtár igazgatójaként sokoldalú tudományos tevékenységet folytatott. Jean Pierre Adolf (1854. hogy a feliratos anyagot amelyet a forrásemlékek nyújtottak. Grammatik (1894) Literatur der Ägypter. E betegség nyomait számottevő múmiában megtalálták. –1937) SN: Berlinben született. BT: Karakhamun hozzátartozói FEKETEORRÚ EREKLYE EREKLYETARTÓ ÉRELMESZESEDÉS UF: arteriosclerosis arterioszklerózis SN: Az ütőerek falának megbetegedése.e.) ELEKTRON PARAMÁGNESES REZONANCIÁS VIZSGÁLAT EPSILON CANIS MAJORIS (lat. Három kötetes Geographie című művében útmutatót ad a földtérkép szerkesztéshez (fokhálózat).) BT: aráliavirágú NT: petrezselyem ERŐD ERŐDÍTMÉNY ERŐDÍTMÉNY UF: erőd fortress (ang.) HERMONTHISZ (gör.) ERMONTIS (gör. 276–195) UF: Eratosthenes Eratosthenész Pentatlosz SN: Cyreneben született és Alexandriában halt meg. de áttekintést nem nyert az egyes történeti események fölött. kellő szakértelemmel feldolgozhatta volna.) UF: metu2 (óei. Lipcsében és Berlinben tanult.) HUSZÁRMAJOM ÉRZÉKSZERV BT: szerv NT: látószerv ÉRZÉSTELENÍTÉS BT: orvostudomány NT: fogak érzéstelenítése ES (spa. BT: egyiptológus AD: earl2@uakron.) RENENUTET ERATOSZTHENÉSZ (i.e. 3200–2780) (i. Ramszesznél és az aortában egyik fiánál. 3150–2686)99 (i. JEAN PIERRE ADOLF (1854. EARL L. 276–195) ADARA (ar.) ERATOSTHENES ERATOSTHENÉSZ ERMETE TRISMEGISTO (ol.okt.) ESAMENOPET1 (ang.e. 3300-2650) (i. 3100–2686) (i. Wolja NT: Demotisches Glossar (1954) ERMAN. Die (1934) ERMENT (ar.) BT: szerv HÉRAKELOPOLISZ ERATOSZTHENÉSZ (i.) ERACLEOPOLIS MAGNA (gör. 1883ban a berlini egyetemen az egyiptológia rendkívüli.e. 1892ben pedig rendes tanára lett. Az ő nevéhez fűződik az első földnagyság-meghatározás. JEAN PIERRE ADOLF KÖNYVEI BT: Erman.e.) RT: Es sírja ES SÍRJA UF: TT62K BT: thébai sír RT: Es (spa. Merneptahnál.) HERMONTHISZ (gör.) Szemna Takhoneouriti erőd Tjaru (ang.e. Die (1923) Neuägyptische Grammatik (1880) Pluralbildung der Aegyptischen Grammatik.) Uralkodói Fal Uronarti ERTMAN. leírja a földmérés eszközeit és geometriai módszereit.. Halántéki érelmeszesedést fedeztek fel II. okt. WOLJA BT: egyiptológus 157 .

) ESPTAH (ang. Amon prófétája. ar.) SN: Luxortól 55 km-re délre található.) Latopolisz (gör.) UF: Nespaneferher (ang.) Iunyt (óei.) SN: Mentuemhat apja. dinasztiában.) ESKHONS (ang. Taharka és I. de helyi megjelölésként is használták egy településen belül. Pszammetik idején. ném.) NESBANEBDJED (ang. BT: város RT: esznai isten esznai templom ESZNAI ISTEN BT: helyi isten ESBANEBDED (ang.) ESENKHEBI (ang.) ESET (ang.) Nespaqashuty (ang.) UF: Espakaschuti (ném.) Latopolis (gör. ar.) ÉSZAK-ABÜDOSZ KULTIKUS ÖVEZETE PROJEKT UF: North Abydos Cultic Zone Project (ang.) Szeni2 (óei.. BT: Mentuemhat hozzátartozói polgármester próféta ESTABLE ‘ANTAR (ang.) North Abydos Votive Zone Project (ang. BT: wap-pap NT: Esamenopet2 hozzátartozói ESAMENOPET2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Lánya: Shepenmut.) NT: Shepenmut (ang.) Nespeneferher (spa. BT: felügyelő RT: Espaneferhor sírja ESPANEFERHOR SÍRJA UF: TT68PM SN: A sírt eredetileg Paenkhemenu építtette.. Ezt a várost Nagy Sándor nevezte el Latopolisznak és a nílusi sügér a római hódoltság idejétől fogva Lates-néven szerepel egész napjainkig.) SN: Vezír a 28. sírjának falfestményei ÉSZAKI UARET SN: Ez a közigazgatási terület feltételezések szerint a Deltát és Memphiszt foglalja magában.) Szni Ta-Senet (óei. BT: Mentuemhat hozzátartozói ESNA (ang. dinasztia idejéből. A 3. de szerepel a 10236d jelű Berlin papiruszon és előfordul a Szobek-tó területének megnevezéseként is.) SZAMÁR ÍZISZ1 ÍZISZ9 1 ASARHADDON (or. Théba polgármestere. BT: Esamenopet2 (ang.. BT: közigazgatási egység RT: Berlin 10236d papirusz ÉSZET ÍZISZ1 ESZKÖZ UF: felszerelés Gerät (ném.) ESPANEFERHOR (ang.) Nespekashuty (spa.) SN: Amon wab-papja.) BENI HASSZÁN LELTÁRI SZTÉLÉ ESTELA DEL INVENTARIO (spa.) Eszne Eszneh Isna (ar..) ESOCIDAE (lat. BT: expedíció RT: Wegner.) ESNEH ESZNA CSUKAFÉLE HERINGALAKÚ ESPEKASHUTI (ang. (1.) CSUKA ESPAKASCHUTI (ném. BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Espaneferhor (ang.) ESHNE ÍZISZ ESZNA (ar. egy esetben hivatali cím részeként is említik.) ESARHADDON (ang.) Genetta genetta (lat. sőt. III. amelynek Espaneferhor lett később új tulajdonosa.) használati eszköz BT: tárgy NT: ácsvonalzó bronzeszköz bunkó csillagászati eszköz csipesz ecset evőeszköz fegyver festőeszköz függőón harci eszköz íróeszköz ivóeszköz kaparóeszköz kés kőeszköz mérőeszköz múmiavizsgálatok eszközei munkaeszköz orvosi eszköz paletta rézeszköz szállító eszköz szandáltartó szépítkezési eszköz szobrászeszköz szórólapát tárolóeszköz vaseszköz világítóeszköz RT: használati tárgy ESZNA (ar.ESAMENOPET2 (ang.) SN: Mentuemhat egyik felesége a 26.) ESZNA ESOCIFORMES (lat. ném. dinasztiában.) ESEL (ném.) ÉSZAKI PETYMEG UF: aprópettyes ginstermacska common genet (ang.) ESPEKASHUTI (ang. BT: vezír RT: Espekashuti sírja ESPEKASHUTI SÍRJA UF: DB312 TT312PM BT: deir el-bahari sír RT: Espekashuti (ang. de az óegyiptomiak sírfalain előfordult ábrázolása vadászat közben.) SN: Mára már eltűnt Egyiptomból. Ízisz9 férje a 26.) SN: Amon temploma írnokainak felügyelője.) Esneh (ar.) ESOX (lat.) ESENCHEBIS (gör. ném.) SN: A projekt igazgatója Mary-Ann Pouls Wegner 2000 óta. 7) BT: petymeg RT: Hnumhotep.) small spotted genet (ang. Mary-Ann Pouls ÉSZAKI CSAPAT BT: sírásó munkacsoport ÉSZAKI ON HÉLIOPOLISZ ALSÓ-EGYIPTOM ÉSZAKI ORSZÁG 158 .) UF: Eshne Esna (ang.. Itt divatban volt a sügérkultusz. felső-egyiptomi nomosznak volt egykor fővárosa.

) Speisen (ném.) EUASTERIDAE (lat. és a 27. A szárnyasok szárnyát. A felső osztályok változatosabban és bőségesebben táplálkoztak. húst.NT: esznai triász Hnum Nebtuu Neith Szatisz ESZNAI TEMPLOM SN: Alapítása III.e. az állkapcsokat.) SN: Főleg gabonát. Kézzel ettek. Ezzel a módszerrel már feltártak Dahsúrban egy 47 méter hosszú újbirodalmi sírt. Thutmózisz idejére esik.) Lamidae (lat.. hogy támogassa a hímvesszőt a nemzés aktusában. hogy elvégezze feladatát. még a gyerekek is. Eme két élelmiszer egész életükben végigkísérte az egyiptomiakat. és hasonlóképpen. a nyelőcsövet az iváshoz. ha nem is sokkal gyakrabban. Miután felajánlották az isteneknek az ajándékokat. megmaradt része az oszlopcsarnok. székek és ágyak lábainak elkészítésében. feladatkörüket is leírva. BT: bútorláb NT: esztergált díványláb (WM: W 2601)(1. Kialakította a nyelvet is a beszédhez. BT: cselekedet NT: lakoma RT: étel EUASTERID (ang. lábát és fejét nem fogyasztották el. dinasztia idejéből. A forgatott faláb forgáscsapokkal van befogva egy alsó és egy felső lemez közé. a torkot. hogy mozogjanak. dinasztia alatt gyarmatosította Egyiptom Etiópiát. megformálta műhelyében keze műveként. hogy kényelmesen üljön. a kezeket és ujjaikat.e. amelyek a Ptolemaioszok és a római császárok idejéből származnak. mellé pedig sört fogyasztottak.e. BT: óegyiptomi gyarmat ETIÓP KŐKÉS KOVAKŐ KÉS ÉTKEZÉS UF: evés SN: Az egyiptomiak naponta háromszor ettek. hogy nyeljen és köpjön. A gerincet. amely előfordult. 747–656) (i. A nyelőcsövet.) ETA URSAE MAJORIS ALUDRA (ar. később már csak az ételek utánzatait helyezték el a sírkamrákban. a kart. Így mindenben benne van az élet lehelete. hogy megemésszék a dolgokat. de kezüket gyakran mosták a kézmosó tálakban.) SN: Petoszírisz sírjának egyik falfestményén látható Philip Arrhideaus idejéből egy primitív függőleges esztergapad. hogy még a gyerekeknek is kenyeret és sört vittek az anyák az iskolába. sört és hagymát áldoztak. A reggeli és az esti étkezés bőségesebb volt a délinél. A szószokba és ragukba kenyeret mártogattak. BT: áldozati ajándék RT: italáldozat ETIÓP DINASZTIA DINASZTIA. a heréket. „Hnum…kötötte a vér folyását a csontokhoz.) ÉTELÁLDOZAT SN: Az áldozati ajándékokat (marhahús. Az esztergált anyagok a Késő.és a Római Korban terjedtek el.) Euasteridae (lat. szétosztották a jelenlévők között. szárnyas. repülő keselyűk és csillagászati ábrázolások díszítik.. a hátsót. 55) ESZTERGÁLT DÍVÁNYLÁB (WM: W 2601)(1.) EUCOMMIIDAE (lat. 712–663) ETIÓPIA UF: Aethiopia SN: A 12. avagy az alapanyagait. míg a másik munkás egy simítókéssel alakítja a faanyag felületét. BT: koporsó ESZTERGAPAD UF: lathes (ang. (i. a szívet. hogy csak kenyérből és sörből állt. EUASZTERID UF: Euasterid (ang. hogy telítsék a beleket. megformálta az étkezéshez az ajkat.) SZÍNGALANDFÉREG VARÁZSDIÓ ALKATÚ ROZOPSZIDA 159 . MASAHIRO SN: A Tokai Egyetem kutatója.és a Római Korban széles körben elterjedtté váltak karosszékek. 55) BT: esztergált bútorláb ETA CANIS MAJOR (lat. BT: templom NT: Esznai templom Hnum-himnusza Esznai templom oszlopcsarnoka Egyetlen BT: japán egyiptológus ÉTEL UF: food (ang. Ételeik elkészítéséhez két fő módozatot alkalmaztak: a roston sütést közvetlenül erős tűzön. nagy ünnepeken a királyi vagy papi birtokokról szállították.) EUDICOT (ang. 15) Egy újbirodalmi iratból kiderül. az elülső szerveket. BT: esznai templom oszlopcsarnok ESZNAI TRIÁSZ BT: esznai isten NT: Hnum Neith1 Szatisz ESZNE ESZNEH ESZNA (ar. aki műholdas felvételek alapján keres óegyiptomi építményeket. hogy támasztékot adjon. hogy kinyíljanak. sütemény) az istenek szobra előtt az áldozati asztalon a mindennapi szertartásokhoz a hívők helyezték el.) EUASZTERID EUASZTERID ESZPAMAI BT: pap RT: Eszpamai koporsója ESZPAMAI KOPORSÓJA SN: Eszpamai akhmimi pap ember alakú koporsója a 26. a hátsót. csak a törzsüket. melyet egy munkás kötéllel forgat a vonós fúró használatához hasonló módszerrel.) ALKAID ETAYA. hogy faljon. BT: élelem NT: árpakása borsópüré főtt étel fügebefőtt galambbecsinált lencsés-babos ragu marhacomb mézes sütemény palacsinta sült étel sült fürj sütemény ünnepi étel zabkása RT: étkezés ESZNAI TEMPLOM HNUM-HIMNUSZA SN: Számos testrészt sorol fel. (1. hogy erővel cselekedjen. és fenntartsa a beleket éjjel…” BT: esznai templom Hnum-himnusz ESZNAI TEMPLOM OSZLOPCSARNOKA SN: Mennyezetét 24 kompozitoszlop tartja. az ágyékot. Leggyakoribb ételük a kenyér volt. zöldségeket és gyümölcsöket foglalt magába az egyiptomiak étrendje. 716–664) (i. 25. vagy a közvetett melegítést cseréplábasokban.) Lamiidae (lat. hogy irányítson. amely évszázadokon keresztül szerves kiegészítő részét képezte az egyiptomi területnek. zöldség. A halottnak kenyeret. tejtermékeket. és a torkot a nyeléshez. BT: szerkezet RT: faesztergályos ESZTERGÁLT BÚTORLÁB SN: A Késő.) ESZNA (ar. kenyér.) BT: aszterid NT: üres csalánvirágú EUCESTODA (lat. hogy elvégezzék munkáikat.

PTOLEMAIOSZ. EVELYN LEONORA ALMINA (1901. amelyek Nyugat-Théba határán húzódnak végig.K.) 246–222) EUERGETES II (ang. de egy V. a Bristol University Chemistry-n. E-mail: r. 9) EXECRATION TEXT (ang.uk Tel: +44 (0)151 794 2447 Fax: +44 (0)151 794 2226 EZÜST UF: HD1 (tr. III. U.uk ceyre@liv. 365–300) UF: Eukleidész SN: Görög matematikus az i. Ptolemaiosz királynak arra a kérdésére: Miként lehetne a geometriát könnyen elsajátítani? Euklidész azt felelte: „A geometriához nem vezet királyi út. 21) ÖRDÖGŰZÉS KROKODILÜRÜLÉK ÁTOKSZÖVEG EUKARIÓTA UF: eukaryota (lat. 395 között készült 13 ókori egyiptomi múmiát vizsgált meg gázkromatográfiás és tömegspektrométeres módszerrel.) silver (ang.e. III.ac. III.) MANDRAGÓRA EUSEBIUS SN: Caesarea tudós püspöke.) EXORCISM (ang. ezért gyakran a fedélzetre sátrat vertek. 1–1802) núbiai magyar expedíció EYRE. sz. koporsója 160 . SN: A Liverpooli Egyetemen előadó. ami megvédte őket a napfénytől. EURGETÉSZ (i. RT: hajókormányos tengerész ÉVMILLIÓK TEMPLOMAI SN: A thébai nekropoliszhoz kapcsolódó újbirodalmi halotti templomok. VIII.aug. egy takaróval. Hermann expedíciója Kairói Svájci Intézet expedíciója Lengyel-egyiptomi régészeti expedíció Lepsius expedíciója (1842–1845) Macquarie Theban Tombs Project (1996) Magyar Meroé Régészeti Expedíció (2006–) Mentuhotep. A Heptasztadion nyugati részén helyezkedett el. Egy évszak pedig 4 hónapból állt. BT: történetíró ÉVELŐ NÖVÉNY BT: növény NT: búzavirág EVELYN.) EUNESZTOSZ EUNOSTOS EGYSZERŰSÖDÖTT SZÁRNYAS VALÓDI SZÖVETES ÁLLAT EUNOSZTOSZ EUNOSZTOSZ EUNOSZTOSZ UF: Eunesztosz Eunostos SN: Alexandria keleti kikötője. aki a IV.brown. Kutatási területei: az ókori egyiptomiak szocio-gazdasági történelme.e. század elején. épp ezért nagyobb értékkel bírt. júl. University of Bristol. egy vitorlával. I.u. RICHARD SN: A biogeovegytan professzora.ac. BT: alexandriai kikötő RT: Heptasztadion EUROPEAN MANDRAKE (ang. nyelvészet. elején nagy szinkronisztikus munkát írt. I.) (1. gurnai temploma ÉVSZAK UF: tetramens SN: Az ókori Egyiptomban egy év három évszakra oszlott (a Nílushoz igazodva). Kezdetben 16. Az evezősök a fedélzeten pihentek és aludtak. CHRISTOPHER J. Két anekdota ismeretes hozzá kapcsolódóan.uk Tel: +44 (0)117 928 7671 EVÉS ÉTKEZÉS EVEZŐS SN: A tat és az árboc között ültek.) SN: Az ezüst ritkább fém volt az aranynál Egyiptomban. BT: egyiptológus AD: ceyre@liverpool. BT: újbirodalmi halotti templom NT: Amenóphium Ramesszeum Ramszesz. BT: mesterség NT: vontató-evezős EXPEDÍCIÓ NT: Amenmesse Tomb Project American Archeological expedíció ásatás bir minayhi expedíció (1998–2000) Észak-Abüdosz Kultikus Övezete projekt Harward-Boston expedíció Junker.) EUERGETES I (ang. Bristol BS8 1TS.e.evershed@bristol.15–) EVERSHED. Vegyjele: Ag. Főleg Afganisztánból szerezték be. JOSHUA BENJAMIN BT: egyiptológus AD: st000069@brownvm. 1985–i.-ban készült örmény fordítása és Hieronimus latin fordítása maradt reánk. BT: fizetőeszköz EZÜSTKOPORSÓ BT: koporsó NT: Pszuszennész. BT: naptár NT: akhet peret semu EVŐESZKÖZ BT: eszköz NT: kanál EWEN. BT: nemesfém terméselemek EZÜSTDEBEN BT: fizetőeszköz EZÜSTKIT SN: Hat bronztállal. hogy I.ac. nevének jelentése: „Szerencsés visszatérés”. vizsgáztató elnök. amelynek eredetije ugyan elveszett.EU-DICOTYLÉDONES (fr. irodalom. Védőgátja a Pharosz-sziget és a nekropolisz között húzódott.” BT: matematikus EUMETABOLA (lat.edu EXCREMENT OF CROCODILE (ang.e.) sejtmagvas BT: élőlény NT: állat gomba növény EUKARYOTA EUKLEIDÉSZ EUKARIÓTA EUKLIDÉSZ EUKLIDÉSZ (i. sz. hogy kiderítse milyen alapanyagokat használtak a mumifikáció során a balzsamozáshoz és a pólyát milyen összetételű anyagba mártották bele. és ezt még egy gondolattal megtoldotta: „Munka nélkül nincs kenyér sem geometria.) 145–116) ROZOPSZIDA PTOLEMAIOSZ. halotti temploma Széthi. Ptolemaiosz idejében Alexandriában tanított.) hedj1 (óei. LADY HERBERT. expedíciója Meroé-gát Projekt (2002–) New York-i Metropolitan Múzeum expedíciója napóleoni expedíció (1798.) (1. BT: múmiavizsgáló RT: tömegspektrométer AD: Postacím: School of Chemistry. EURGETÉSZ (i. I. Stephen Buckley-vel együtt i. tíz rézdebennel. III. felirattan.e.) ROVAR EUMETAZOA (lat.”. Proklosz írta le. 15 rend vászon ruhával és egy bödön mézzel volt egyenértékű.p. az Újbirodalomban már csak 15 evezőst használtak.

EZÜSTSZARKOFÁG BT: szarkofág NT: Sesonk.20) EZÜSTTÁL (MM: 07. szarkofágja EZÜSTTÁL UF: silver bowl (ang.228. BT: ezüsttál származik 161 .20) SN: A Harmadik Átmeneti Kor végéből Bubasztiszból.228. mcsári jelenetekkel díszített.) BT: tál NT: ezüsttál (MM: 07. II.

valamint Észak-Szíria területéről szállították Egyiptomba a hatalmas cédrus. (1. Egy ilyen jelenet látható Ti1 egyik domborművén az 5. melynek tartalma így a szaff-sírba zuhant. Sokkal könnyebb volt megmunkálni.) FAESZTERGÁLYOS UF: wood turner (ang. 72) A fa drága alapanyagnak számított. mivel sivatagos ország lévén kevés fával rendelkezett. 21) SN: Kissé tölcsér alakú tömör fa. Az ásatási szám első két számjegye (57) olvasható rajta. 13) A kivágás után a fa sejtüregeiben még víz van.) BT: bútor FAENZA (ol.) BT: doboz NT: fadoboz (PM: UC 16075) Hotepheresz. dinasztiából származó doboz.) SN: Az egyetlen nyersanyag. hogy a levegő szabadon cirkulálhasson a fahasábok körül. hogy homokkövet húzogattak a fadarabon. 8) A faanyagot edzették a könnyebb megmunkálás érdekében. és a végső forma kialakítása után a fa megrepedezhet vagy összemehet. szikomorfa és a krisztustövisfa volt a leggyakoribb 162 . A nedves fadarabokat a munkaműhely falához támasztották. BT: magyar egyiptológus NT: Fábián Zoltán Imre cikkei RT: Nefermenu1 sírtemploma FÁBIÁN ZOLTÁN IMRE CIKKEI BT: Fábián Zoltán Imre (1954. Fontos volt. 22–) SN: Hieroglifák fordításával foglalkozott. valamint ezzel erősítették szilárdságát és ellenállóbb lett a fákat károsító gombákkal és rovarokkal szemben.és fenyőerdőkből. tamariszkuszfa. A sír kutatása során több egymást keresztező sír is felbukkant. Nem tehették ki a közvetlen napsütésnek sem. átmérője 14. amelyeket gumival vagy enyvvel rögzítettek a fa felszínére és ékekkel akadályozták elmozdulását. I. The (1997) Did They Say ’Yes’ in the 19th Dynasty Version of Book of the Dead 145? (1999) Graffiti in TT 32 (1992) Hárfás dal Dzsehutimesz sírjában (1993) Harper's Song in the Tomb of Djehutimes (TT 32) (1995) Notes on the Opening of the Mouth in Theban Tomb 32 (1995) Some Unusual or So-Called Late or Cryptic Hieroglyphs in Djehutimes' Tomb-Chapel (TT 32) (1998-99) FABURKOLÁS SN: A gyenge minőségi faanyagok felületét burkolattal takarták. amelyből hiányt szenvedtek. fadoboza (KEM: JE 72030) kahuni fadobozok FADOBOZ (PM: UC 16075) SN: Az 1.8 cm. BT: munkaeszköz FADENWÜRMER (ném.) wood (ang.) SN: Faanyagok csapillesztésénél használták. Ehhez előszeretettel alkalmaztak finompengéjű fűrészel szeletelt ébenfa lemezeket. dinasztiából. Hosszúsága: 24. idején terjedt el.)(1. (1.8 cm. Jelenleg Nefermenu 1 sírtemploma feltárásának vezetője. BT: csiszolás famegmunkálási technika FACSÚSZKA SN: Sírokban talált domborművek alapján biztosan tudjuk. (1. din.F FA FAFAJTA FAALAPZAT UF: wooden base (ang. (1. fűzfa.) MÚMIAMASZK FACSAP UF: wooden dowel (ang. amelyek egy földrengéskor megsérültek és a beomlás veszélye miatt berobbantották a szaff sír felett közvetlenül elhelyezkedő sírt. a hímek gyakran sarkantyút viselnek. dinasztia idején importáltak faalapanyagot. nov.) SN: A faanyag felhasználása a szobrászatban a 4. dinasztiából. nem fedik el őket tollak. lebenyek stb. egy 193031-es ásatásból.) BT: ék faszerszám FAJANSZ FÁBIÁN ZOLTÁN IMRE (1954. a fogójánál elkeskenyített. mint a követ.) FABALES (lat.) PILLANGÓSVIRÁGÚ HÜVELYES FÁCÁNFÉLE UF: Phasianidae (lat. amelyet Leningrádban kezdett tanulni. Az akácia. lehetnek. BT: faszerszám döngölő NT: fadöngölő (BM: EA 41187) FADÖNGÖLŐ (BM: EA 41187) SN: Az Újbirodalomból származik. és nádfonattal fedték be. BT: facsap FACSISZOLÁS SN: A fa egyenetlenségeit úgy tüntették el.) BT: alapzat NT: alapzat (WM: W 45) FAANYAG UF: timber (ang. BT: csap NT: facsap (WM: EC 5958) FACSAP (WM: EC 5958) SN: Tell el-Amarnából származik a 18. 7) A mai Libanon területén lévő Bübloszból. hogy megelőzzék a túl gyors kiszáradását. mint például egy középbirodalmi szaff-sír és a felette elhelyezkedő újbirodalmi sírok.) SN: Csüdjük tollatlan. Orrlyukaik szabadok. így már az 1. melyet a tarkhani 213as sírban találtak. ahol az ácsok farudakat gőzölnek és hajlítanak. taraj. Baket beni hasszáni sírjelenete. BT: fadoboz RT: tarkhani sír 213 FADÖNGÖLŐ UF: wooden mallet (ang. (1. Fejükön. BT: ács RT: esztergapad FAFAJTA UF: fa tree (ang. BT: fadöngölő FAÉK UF: wooden wedge (ang. hogy a nagy mészköveket facsúszkák segítségével emelték rá a feljárókra. 14) BT: növényi alapanyag NT: furnérlemez RT: ácsmunka fafajta famegmunkálási technika FABACEAE (lat.) FONÁLFÉREG FADOBOZ UF: wooden box (ang. Észrevették.(1. és ezt a nedvességtartalmat 6-8% közé kellett szorítaniuk.) SN: A faesztergályosok egyenes élű hornyolókést használtak és szögletes ferde vésőket. ugyanakkor jóval sérülékenyebb is volt. Egy művészi megmunkálásról tanúskodik III. így téve azt simává. NOV. hogy a túl száraz atmoszféra elősegíti a fa kiszáradását. a fa volt. nyakukon csupasz bőrfelületek. BT: tyúkalakú NT: fogoly2 fürj páva tyúk FACE MASK (ang. 22–) NT: Artist of TT32. 16f) BT: famegmunkálási technika FABÚTOR UF: wooden furniture (ang. vagy indiánsátor alakban döltötték egymáshoz.

) FAIYUM OASES (ang. magassága 4. Harkness ajándékaként került a Metropolitan Múzeum tulajdonába 1926-ban. A Edward S.5 cm. BT: növény NT: akácia baku fa cédrusfa ébenfa fenyőalakú fügefa fűzfa gránátalmafa Ised fa kajszi barackfa krisztustövisfa kőrisfa mirhafa olajfaféle pálmaféle perzea szentjánoskenyérfa szikomorfa szilfa tamariszkusz tölgyfa tömjénfa FAFELDOLGOZÁS BT: kézművesség RT: faanyag FAFIR. (1) BT: hal négyfogú féle FAHÉJ UF: Cinnamomum verum (lat. hanem folyékony orvosságokkal festettek. Íziszt és Nutot ábrázolták faistennőként. amikor a víz visszahúzódik. Így a gerinccel és a bordákkal való merevítés fel sem merült az építőmesterekben.) fayans SN: Nem agyagból készült kék vagy zöld mázas kerámia.) FAJJÚM-OÁZIS FAHÉJFÉLE UF: Cinnamomum (lat.) FAJANSZ 163 . Magassága 14. BT: fajansz tál FAJANSZ USÉBTI BT: usébti NT: Iufaa 408 fajansz usébtije FÁJDALMAK ELLENI KEZELÉS SN: Egy-egy isten alakját festették a beteg kezére.7. EL.) Cinnamomum zeylanicum (lat.6 cm. BT: angol egyiptológus FAISTENNŐ SN: Szent fával társított istennő. 9) BT: balzsamozóanyag fahéjféle fűszernövény FAIENCE BOWL (ang. és Teje1 fajansz táblája FAJANSZ TÁL UF: faience bowl (ang.felhasználási alapanyag. ott marad az iszapos földeken madarak és emberek zsákmányának s gyermekek játékszerének. a 22.971) FAJANSZ POHÁR (MM: 26.) cinnamon (ang. A Hatsepszut1 által Szomália területére szervezett kereskedelmi expedícióikon jutottak hozzá. mikor már túlságosan kifeszült. Az elephantine Szatisz-templomnál 3 fahaka csontot találtak.) PAPIRUSZSÁS FAHAJÓ SN: A fából készült hajót is ismerték az egyiptomiak. mész és nátron keverékéből áll.) (1. ezért más eljárást dolgoztak ki: kb.7. BT: hajó NT: abüdoszi hajó FAHAK FAHAKA FAHAKA UF: afrikai golyváshal fahak Tetrodon fahaka (lat. de amíg nem volt megfelelő szerszámuk a fa megmunkálásához és nem merült fel igény súlyosabb terhek szállítására. amelynek anyaga zúzott kvarc. (1.(1. aki Gaballa Ali Gaballát is tanította.971) SN: Lótusz alakú fajansz pohár a Harmadik Átmeneti Korból. csak kisebb darabok készíthetőek el belőlük. ingadozni kezd.7 cm. BT: isten NT: Hathor1 Ízisz1 Nut FAIYUM (ang. átmérője 16. EL.) FAIYUMIC DIALECT (ang. egymás felett pedig facsapokkal hézagmentesen erősítették egymáshoz. BT: fajansz pohár FAJANSZ SZOBOR BT: szobor NT: Neferhotep7 ágyasának szobra (KEM: JE 47710) víziló szobor (KEM: CG 51113) víziló szobor (L: E5886) víziló szobor (L: E7709) FAJANSZ TÁBLA BT: tábla NT: Amenhotep. akinek azt le kellett nyalnia.) FAIYUM. valamennyiüket a halottkultusszal összefüggésben. vagy fából előbújó asszonyként jelenítettek meg. BT: mágikus kezelés FAJJÚM1 (ar. tüskékkel hintett hasával fölfelé. Az akácból a hajóbordához szükséges nagyobb görbületű darabok nem alakíthatóak ki.18) FAJANSZ TÁL (MM: 1988. Zöld alapon sötétkék mintázattal. 1 m hosszú rövid fadarabokat téglához hasonlóan raktak egymásra és hosszirányban fecskefark alakú ékekkel. III. 9) SN: Fűszerként és balzsamozószerként is használták az egyiptomiak.) BT: tál NT: fajansz tál (MM: 1988.(ar.) SN: Ez egy hosszú testű halfaj. Valószínű. addig nem volt szükségük fából készült hajóra. Lila Acheson Wallace ajándékából 1988-ban került a Mteropolitan Múzeum tulajdonába. W. s hátának súlya lefelé húzza.(ar.) faenza (ol. hogy ezeket az istenalakokat nem festékkel. A palánkok közötti részt papirusznád törmelékkel töltötték ki. más fafajtákat inkább importáltak. (1907–1982) SN: Professzor. akit vagy karokkal rendelkező faként. H.) FAJANSZ UF: faience (ang. 17) BT: kerámia RT: fajansz edény fajansz szobor fajansz tábla fajansz usébti FAJANSZ EDÉNY BT: edény NT: fajansz pohár FAJANSZ POHÁR BT: fajansz edény pohár NT: fajansz pohár (MM: 26.) BT: babérféle NT: fahéj kasszia FAIENCE (ang. amely Egyiptomban megtalálható volt. Mérgezés ellen ugyanezt alkalmazták. Az Egyiptomban megtalálható fafajok a szikomorfa és az akác vagy mézga alakjuk miatt nem éppen alkalmasak a hajóépítésre.18) SN: A Ptolemaida Korból származik. Az áradás idején. mely tetszése szerint tudja felfújni magát. dinasztiából. Hathor1-t.) FAJANSZ TÁL FAIRMAN.) FAJJÚM-OÁZIS TARIFI KULTÚRA FAJJÚMI DIALEKTUS FAJJÚM-OÁZIS FAJJÚM-OÁZIS FAIYUM A NEOLITHIC (ang. hanyatt fordul.

) Fayoum oases (ang. majd megint mások lecsiszolták a falat és kivésték a figurák és hieroglifák részleteit. 19. AHMED (1905–1973) SN: Egyiptomi piramisszakértő. akivel Knet R.) Crocodilopolis (gör.) FALFESTÉSZET SN: Leggyakrabban sírokban és templomokban végezték. Először egy írnok vörös festékkel megrajzolta a figurák körvonalait és a vésendő szöveg hieroglifáit. A kanál fogóján egy fiatal lantos játszik lantján két papirusznád között.(ar. A Fajjúm-oázist a Nílus egyik mellékága. Ezután a kézművesek lefaragva a hátteret domborművesítették az alkotást. sírjának falfestményei Baket. fehérrel és feketével). sírjának falfestményei Hnumhotep sziklasírjának falfestményei Hóremheb1 magánsírjának falfestményei Hóremheb1 sírjának falfestményei Huja1 sírjának falfestményei Imiszeba sírjának falfestményei Ipi2 sírjának falfestményei Kenamun1 sírjának falfestményei Kheti1 sírjának falfestményei 164 . falfestészete dinasztia. hogy a Líbiai sivatag oázisai a 6.) Sodu BT: város RT: fajjúmi dialektus narmouthiszi ásatás FAJJÚMI BÁNYA SN: Gizehbe szállítottak innen több százezernyi mészkőtömböt. 18. III. BT: ásatás RT: Dahla-oázis FAKOPORSÓ BT: koporsó NT: Amenhotep. a Kairói Egyetem professzora.) SN: Kairótól 100 km-re délnyugatra fekszik. III. ezen a helyen nagy tisztelet övezte a krokodil formájú Szobek istent. BT: erődítmény FALCO (lat. 20.) SN: Közép-Egyiptom északi részén volt használatban a 4–11.) Fayoum (ang. a Berenikétőből Koptoszba vezető – tizenegy nap alatt megjárható – utat felügyelték. BT: mészkőbánya RT: Fajjúm-oázis FAJJÚMI DIALEKTUS UF: Faiyumic dialect (ang.) FALCON (ang.) Scedit (óei.) FALCONIFORMES (lat. és ahol szükséges volt.) Fayyumic (ang. BT: fakanál FAKHRY. Egész Egyiptomnak ez a legtermékenyebb területe. Végül a Ptolemaiosz-dinasztia idején szorították vissza jelenlegi kiterjedésére a tavat. Végezetül az egészet kifestették (vörössel. falfestészete RT: falfestmény FALFESTMÉNY UF: falkép freskó grafitto (ang. Amenemhet szabályoztatták zsilipek és gátak segítségével a tó vízellátását és termővé tették a környező földeket. Ő volt ez az egyiptológus. fekete festékkel javította a vonalakat vagy esetleg újabb figurákat és részleteket rajzolt a képre. a Líbiai sivatag közepén található 1827 km2-en elterülve. BT: kanál szépítkezési eszköz NT: fakanál (L: N 1748) FAKANÁL (L: N 1748) SN: A 18. falfestészete dinasztia.) Krokodeilonpolisz Krokodilopolis (gör.) Faiyum. dinasztia idején már biztosan egyiptomi igazgatás alatt álltak. I. a Bahr Juszúf táplálja. 610) Tahat koporsója (NVM) Tutankhamon középső koporsója FAKULTATÍV AEROB BAKTÉRIUM SN: Olyan baktériumok.) Fayum (ol.) Fajjúm1 (ar.) SÓLYOM SÓLYOM SÓLYOM-ISTEN SÓLYOMFÉLE SÓLYOMALAKÚ FALCON GOD (ang.) Per Sobk (óei. dinasztiával kezdődik. amelyek a Rónai Birodalom idején. A Fajjúm története a 12. BT: depresszió oázis NT: Szobek-tó RT: Fajjúm2 fajjúmi bánya fajjúmi dialektus Líbiai-sivatag FAKALAPÁCS FADÖNGÖLŐ FAKANÁL UF: szépítőszeres kanál SN: Szépítőszer felkenéséhez használták. majd a vizet a Qárún tóban gyűjti össze. A munka futószalag szerűen történt. században.) FALCONIDAE (lat.) BT: ábrázolás építészeti díszítés festmény síkművészet NT: Amenemhet. BT: kopt nyelv RT: Fajjúm Fajjúm-oázis FAJJÚM-OÁZIS UF: Faiyum (ang. Aztán egy másik írnok ellenőrizte a rajzokat.) Krokodilopolisz (gör. Alvarez professzornak. amikor a fáraók különösen III. Mivel a vízben nyüzsögtek a krokodilok.FAJJÚM2 UF: Arsinoe1 Arsinoite (gör. BT: egyiptomi egyiptológus piramisszakértő RT: Fakhry. Ahmed ásatásai (1971–1972) FAKHRY. Ezért is nevezték az ókori Egyiptomban Krokodilopolisznak. sárgával. amely 5m mély és víztükre 45m-re fekszik a tengerszint alatt. Segédkezett a Kephrén piramis kozmikus sugárzással való átvilágításánál 1968 tavaszán Luis W. A dahlai helytartó székhelye a mai Balat közelében volt. III. sírjának falfestményei denderahi Hathor1-templom titkos kamráinak falfestményei falfestmény töredék Fetekti masztabájának falfestményei Haemuaszet4 sírjának falfestményei Hatsepszut1 halotti templomának falfestményei Hekareshu sírjának falfestményei Hnumhotep. el. dinasztiából származik. amelyek oxigén jelenlétében és hiányában is képesek élni. fakoporsója Ditamunpaseneb koporsója Dzsehutinakht koporsója Gua koporsója Ízisz6 belső koporsója (KEM: JE 27309) Mükerinosz koporsója Panesz koporsója (KNM) Szennedzsem külső koporsója (KEM: JE 27299) (1. BT: baktérium FALACRO SN: Azon helyőrségek egyike. AHMED ÁSATÁSAI (1971–1972) SN: A Dahla-oázisban kimutatták. BT: festészet NT: dinasztia. amely szerteágazó csatornarendszeren át látja el vízzel az oázist.) Faiyum oases (ang. A kalcedon lelőhelyeként is számon tartották. Weeks életében először találkozott.

el. XVFAMINE STELE (ang. I. Merneptah fáraó uralkodása alatt a líbiaiak szállták meg. projektvezetőhelyettes. A 19.) LEGYEZŐ FAN BEARER (ang. ar. BT: hónap FAMINE (ang. A Meroé-gát Projekt 2006-os magyar expedíciójának tagja. A látogató bárkába ül. hónapja a peret évszakban. sírjának falfestményei Rehmiré sírjának falfestményei Szennefer1 sírjának falfestményei Szobekhotep sírjának falfestményei Tutankhamon sírjának falfestményei Thutmózisz. II. a felső része egyenes volt. masztabájának falfestményei Metjeti masztabájának falfestménye Nakht1 sírjának falfestménye Nebamun5 sírjának falfestményei Paheri sírjának falfestményei Pamehit és Ibpameni sírjának falfestményei Pasedu1 TT326PM-os sírjának falfestményei Petoszirisz sírjának falfestményei Petoszirisz sírjának mennyezetfreskója Ptahhotep.) Tehén földje. Majd bizonyítottan a rómaiak szállták meg a területet. Nyitva 900 – 1600-ig.) BT: építészeti elem FALKE (ném. aratták a gabonát. halotti templomának falfestményei Ramszesz. Nincsenek őshonos egyiptomi maradványok. Arról nevezetes. BT: falu FALUSI BÍRÓ SZOBRA FAMEGMUNKÁLÁS BT: megmunkálás NT: famegmunkáló eszköz famegmunkálási technika FAMEGMUNKÁLÁSI TECHNIKA UF: famegmunkáló technika woodworking technique (ang. Föllendülése erre az időszakra tehető: kulcsszerepet kapott a Líbia és a Nílus-völgy között húzódó fő kereskedelmi és hadiúton haladó karavánok ellátásában. III. A SN: Egy tágas terület közepén helyezkedik el. (1. és Akhethotep1 masztabájának falfestményei Ptolemaiosz. ültettek. Jan. A látogatás 2 órás. A legkisebb a jelentősebbnek számító oázisok között.) NT: ár1 balta döngölő famegmunkáló fűrész fejszék fenőkő hornyolókés hornyolóvéső kahuni famegmunkáló eszköz rovátkoló véső szögvágó segédeszköz vonós fúró FAMEGMUNKÁLÓ FŰRÉSZ SN: A korai dinasztiákból származó fűrészek.(ar. Haszan Ragab egyiptológus építtette a Nílus egyik szigetén Gizeh mellett. 34) BT: famegmunkáló eszköz fűrész NT: fűrészfog kézifűrész kovakő fűrész rézfűrész RT: fűrészelés Rehmiré sírjának falfestményei FAMEGMUNKÁLÓ TECHNIKA TECHNIKA FAMEGMUNKÁLÁSI FAMENOTH UF: Phamenoth Pnamenotu (ang. 13-ig tartott ez a hónap. egyiptológus.) FAN (ang. vége csúcsos.) ÉHÍNSÉG ÉHÍNSÉG-SZTÉLÉ LEGYEZŐHORDOZÓ KÜLÖNLEGES AGYAGEDÉNY (1. IX.) List Merimda-Beni Salam Qaw el-Kebir (ang. III. Láthatjuk miként vetettek. XII.. dinasztiában a fűrészek fogas része ívelt. hogyan méhészkedtek. dinasztia idején. 14) FALFÜLKE UF: niche (ang.(1. 504 km-re fekszik. BT: magyar egyiptológus RT: Magyar Meroé Régészeti Expedíció (2006–) FARAFRA-OÁZIS UF: Frafra-oázis Ta-iht (óei. V. és VI. Neosz Dionüszosz templomának falfestményei Ramszesz. Ma Kairótól délre.) Fáraófalu földművelő falvak Gurnet Murai Kom Ombó (ar. csatornákon vontatják.) BT: famegmunkálás megmunkálási technika NT: aranyozás faburkolás facsiszolás intarzia készítés lakkozás szögletesre alakítás RT: faanyag famegmunkáló eszköz FAMEGMUNKÁLÓ ESZKÖZ UF: carpentry tools (ang. III. karnaki templomának kapuján lévő falfestmény Ramszesz. Ramszesz sírjának falfestményei Ramszesz.) SN: Dr. III.) FALU SÓLYOM ÁLAJTÓ FALSE-DOOR (ang. BT: famegmunkálás munkaeszköz 165 . és közben élőképek sora vonul el előtte: az ősi Egyiptom különböző foglalkozásai elevenednek meg magyarázat kíséretében. 15– feb. 20) Az 5. masztabájának falfestményei Ptahhotep. BT: oázis FARAGOTT SÁVDÍSZÍTMÉNY ALACSONY DOMBORMŰ FÁRAÓFALU UF: Pharaonic village (ang.) SN: Az óegyiptomi év 7.) Rakote Seikh Abd el-Gurna KAAPER SZOBRA FANCY POTTERY (ang. egyik oldalán egy kis fogórésszel. elBawiti Bersa.) XVIII) FARAGÓ ZSUZSANNA SN: Történész. ami jól látható Ti1 masztabájának domborművein.) Ta-ihw (óei.) BT: település NT: Asmúnein. hogy környékén hihetetlen formába csiszolta a Fehér-sivatag szele a mészkőtömböket. melyeket Abüdoszban és Szakkarában találtak 25–40 cm hosszúak voltak. a Nyugatisivatag második legnagyobb kiterjedésű mélyföldjén.) SN: Az újbirodalmi ácsok kiterjedt munkaeszköz készlettel rendelkeztek. arabista.meidumi sétáló libák Menkheperraszeneb1 TT86PM-os sírjának falfestményei Menna1 sírjának falfestményei mennyezet-freskó Mereszankh. sírjának falfestményei Tjaj1 sírjának falfestményei RT: falfestészet FALFESTMÉNY TÖREDÉK BT: falfestmény töredék NT: kutya a kicsinyeivel (L: E11557) thébai falfestmény töredék (MRAH: E 2877) (1.

Eredetileg csak a királyi udvart jelölte. Heti.e.e. III.e. azaz a királyság intézményére vonatkozott. 54) Arszész (i. (i. 1664–1641) Alara Amenemhet. II. 1991–1962) (i. 1601–1596) Antef.e. 1390–1352)(1. 2599–2575) Huiker hükszósz fáraó Ibi1 (i.e. A király akarata törvény volt. (i.) Ka2 (i.e.e. 1664– 1641) Aj1 (i. 1324–1321) Aj Mernoferré (i. (cse.e. 404–399) Anather Ankhkaré Antef Antef.e. 745–720) Ka1 (spa.e. korlátlanul rendelkezett alattvalóinak élete és javai fölött. I. 310) Antef. 338–336) Artaxerxész.e.e.e. 323–317)(1. 1668–1663) (i.e. akit a nép atyjának tekintettek. legelőkelőbb tanácsosaitól körülvéve fogadta a király a belépőt.e. (i. Még azt is pontosan meghatározták.e. 2787–2767) (i.e. A pharaó szó először az i. 424–405) (1.e.e. 423–405) Dareiosz. II. 1525–1504) (1. 343–338) Ba Baufré (i. 2895–2868) Dzset (i. III. 1488–1468) (i. azaz “nagy ház” kifejezésből alakult ki de a király címei között nem szerepelt. 2686) Hat-Hór Hatiré Hatsepszut1 (i. (cse. (ang. (i. 1338–1334) (i.e. kényszer alkalmazása nélkül is engedelmeskedtek neki. I.e.e. hanem csodálatát a király iránt hosszabb himnuszban kellett kifejeznie és csak azután felelhetett a hozzá intézett kérdésre. 1799–1787) (i.) (i.e. ezért minden tekintetben. 1479– 1457) Hauszerré Heribré Herihór (i. Ha a király valamelyik tanácsosát magához szólította. 311) (i. IV.) Juput.e. III. Egyiptomi uralkodó. III.e. 2829–2787) Dzsedefré (i.e.e. (i.e. 1772–1763) Amenemhet. 525–522) 166 . (i.e. II.e. 521– 485) Dareiosz.e. században jelent meg II. ha a király megengedte a belépőnek vagy hozzá közeledőnek. I. 1392–1355) (i. III. 3. 2939–2892) Ai.e. 1706–1683) (i.e. 1539–1514) (i.e. VII.e. 1372–1354) (i. 1875–1840) Amenemhet. BT: államszervezet NT: Aahotepré Aakenenré Apóphisz Aanetjeriré Aauszerré Apóphisz Adzsib (i. II. 2952–2939) (i.e. Ptolemaiosz parancsára a görögre fordított Bibliában.e.) (i. 1323–1295) (i.) (i. 2831–2791) Huni (i. 1596) Aperanat (ang.) Ré-fiai pharaó (bib. 2388–2356) Jahmesz. 1701–1677) (i.FÁRAÓ HELYE FÁRAÓ FÁRAÓK MASZTABÁJA UF: király per-aa (óei. Feladatai haláláig változatlanul megmaradtak. 2868–2829) Dzsószer (i. 2125–2112) (1. (i. 522–486) (1. hogy minden hozzá intézett megszólítást hosszabb himnusszal vezettek be.e. II. 1327–1323) (i.e.e. VI. II. V.e. (i. 1600–1588) Bokkhórisz (i.e. az államigazgatás feje és a legfőbb bíró. Heti. II. (i. 2630–2611) Eke Ekhnaton (i. 1417–1379) (i. A túlzásokat az élet minden területén kerülnie kellett. kötelességeit és tevékenységét. I. (i. 1530–1504) Jahmesz.e.e. (i. 312) (i. A per-aa kifejezés eredetileg a királyi palotára és a benne élő hozzátartozó emberek összességére.e.e.) (i. (i.e.e.e.e. 393–380) (i. 717–712) Dareiosz.e. 1535–1523) Harsziésze1 Haszehemui (i. 2112–2063) (1. 1203– 1200) Amu Amürtaiosz (i. III.e. (i. (i.e. 2103–2054) Antef. 569–526) Jakbaal Jakbemu Joam Juput. (ang. I. (spa.e..e. I. 393–381) Hamudi (i.1402– 1364) (i.e. A szent könyvekben lefektetett törvények határozták meg az uralkodó életmódját.e.e. hogy személyesen vagy nyilvánosan emlékeztessék kötelességeikre.e. akkor nem volt elég. 1710) Antef. 1850–1800) (i. hogy tőle valamilyen ügyben tanácsot kérjen.e.e. 311) (1.e. Kodomannosz. VI. teendői egy részét tisztségviselőire ruházta át. 1321– 1295) Hotepszehemui (i.) (i. 2015–2007) Antef. 570–526) (i.e.e.e. 2603–2599) Hakórisz (i.) Amenhotep. VII. 405–359) Artaxerxész. 2528–2520) Dzsedkaré-Semai Dzser (i.e. (cse. (i. vagy vonulhatott nyugalomba.e.e. 521–486) (i.) Apóphisz. 2539–2532) Bebiankh (i. 1043–1039) Amenemopé (i. 1855–1808)(1. 310) (i. A per-aa kifejezés Ekhnaton uralkodása alatt keletkezett. 1570–1546) (i. (cse.e. 1550– 1525) (i. elöljárói pedig minden alkalmat megragadtak. (ang. A fáraó. 1080–1074) Heti.e.e. Pompás díszöltözetben. (ang. II. Az egyiptomiak mélységesen szerették és tisztelték uralkodójukat. Apriész (i. a cím a ‘per-aa’.e. (i. Apóphisz. 1585–1542) Apóphisz. annak földre kellett előtte borulnia.e. 1929–1892) (i. 205) Amenhotep.e. I.e.) (i. 719–714) (i. Aki a királyhoz közeledett. A legrégebbi időkben ezeket a feladatokat valószínűleg személyesen látta el.e.) (i.e. 2414–2375) (i. 1364–1347) (i. 814–790) (804–783) (len. mint az istenek képviselője számos tisztséget töltött be: ő volt a hadsereg főparancsnoka. 1817–1772) Amenemhet. 323– 305)(1. 1382–1344) Amenikemau Amenmesz4 (i.e. hogy milyen fajta és minőségű ételt ehet.e. 2566–2558) (i. 1937–1908) Amenemhet. (i. 589–570) (i. V.) pharaoh Phrah uralkodó SN: Az ókori Egyiptom uralkodóinak a címe. I. hogy hódoló meghajlással kezdte meg beszédét.e.) (i.e.) (i. IV. II. Hian Hór Hóremheb1 (i. 1798–1790) (i. az isten fia soha nem mondhatott le.e.e. Kiváló kegyjele volt már az is.e.e. 1503–1482) (i. (i. 310) (i. 1769–1765) Amenemnisu (ang.e. 1204–1201) (i. az Újbirodalom idején olvad össze jelentése a király személyével. 1625–1622) Antef.e. (i. II. 1929–1895) (i. 1770–1769) Amenemhet.) (i.e.e.e. 1778–1770) Amenemhet. 465–424) Artaxerxész. I. (i.e.e.) (i. 1580–1558) (i. VIII.e.e. 311) (i. spa. 2546–2539) (i. 1214–1211) (i. 1379– 1362) fáraók hozzátartozói Haba (i. 1334–1306) (i. 1786–1778) Amenemhet. Philip (ang.e. 336–332) Dun (i. I. Olyan nagy volt a tisztelet a király iránt. 311) (i.e.e.e. de az Újbirodalom korától a jelentés köre már kiterjedt az uralkodó személyére is. Iri-Hór Iszeszi (i.e. 1844–1797) (i.e. 2054–2046) (i. 2167–2163) Ibi.e. 2741–2723) Kambüszész. III. (ang.e.e.e. 993–984) Amenhotep. II. 1450–1412) (spa.e.e. de amikor az ország szervezete egyre bonyolultabbá vált. 587–569) Arrhideaus. (i.e.) (i. hogy a lábát csókolja meg és ne a földet.

X. 2161–2160) Nubnofer Oszokhór (i. 594–588) Pszammetik. 1143–1136) Ramszesz.e. Philophathor (i. VI. 2661–2653) Neheszi1 (i. I.10. Szahuré (i.e. II. 380–362) (i. Alexander (i. (i. II. V.e.e. III.e.e. 803–797) Sesonk. 246–222) Ptolemaiosz. 88–81)(1. 2396–2388) Mentuhotep. 1558–1554) 167 . 1148–1144) (i. 672–664) Nekó. IV.e.e. XI. Nikaré. 204) Ramszesz. (i. 2511–2506) (i. 1718– 1712) Kheopsz1 (i.e. 1131–1112) (i. 1573–1570) (i. 1098–1070) (i. (i. 3200) (i..e.e.e. 783–773) Pedubasztisz.e. 304–284) Ptolemaiosz.e.) Narmer Nebankhré Nebdzsefaré Nebfauré Nebhepesré Apóphisz Nebirierau. 204) Pszammetik.e. III. 984–978) Oszorkon.e.e. 2458–2446) Szaket Szalitisz Szanaht (i.e. 924–894) Sesonk.e.e. I.e.e. (i.jún.e.e. II. IV.) (i.e. (i. 664–610) (1.e.e.e.e. (i. 1956–1944) Mentuhotep. (i. Caesarion (i. Philadelphosz (i. 1983–1976) (i.e. 1554–1549) Kar2 Kasta (i. Skorpió.e. II. 2558–2532) (i. 730–715) Oszorkon.e. 2163–2161) Noferkaré. 2419–2416) Noferibré Noferkamin. 2686–2630) (i. XII. IV.e.e.e.e. I. 1198–1167) (i. 1712–1710) Merneptah (i. 3032–3000) (i.e. (i.e. Szótér (i. II. (i. I.e.e. 1601) Nebmaatré Nebré (i. Neosz Philophator (i. 924–889) Oszorkon. V. 818–793) Peftjauabastet (i. (ang. 2955–2895) Menkauhór (i. 760–747) Kaszekhemui Kephrén (i. (i. 1108–1099) (i. VII. 70) (i.e.e.e.e.e.e. Philophator (i. 2649–630) Szehebré Szehemhet (i. (i. Neferkasokar (i. (i. 332–323. (i.(i. 378– 360) Nektanebosz.e.e. 750–712) Pimay Pszammetik.e.e.e.e.e. (i.e.e. 1147–1143) (i. (i.e. (i.e. 1738–1727) (i. 311) (1.e. 2504–2500) (i. Eurgetész (i.. 2174) Noferkaré.e.e. 1295–1294) (i. (i. 47–44) Ptolemaiosz. 312) (i. 767–765) Skorpió. 2246–2152) Pepi.e. I. (ang. 399–393) Nepheritész.e.e. ol. 88–80) (1.e. 305–282) (i. ol.e. (i.e.e. IX. 44–30) Rahotep2 (i. XV. IV. Peribszen (i. 359–341) Nepheritész. Philometor (i.e.2 (i.e.e. VII. (i. 2589–2566) (i. I. (i.e. II.e.e. I. 1756–1751) (i.e. ném. 2460–2453) (i.e. 2046–1995) Mentuhotep. 797–769) (777–749) (1. 1764–1759) (i. 874–850) (i. 285–246) (1. X. 1545– 1539) (i. VI. XIV. 2173) Noferkauhór Kapuibi (i.e.e. 360–343) (i. 1559–1558) Szekenenré.e. 19) Ptolemaiosz.e. 2184–2181) (1.e. II. IX.e.e. V. 2115–2100) Noferkauhór (i.e.e. 1098–1069) Ranúzer Rhampszinitosz Rudamon Sabaka (i. 924–909) Oszorkon.e. 2491–2477) (i.e. 2446–2426) Noferirkaré. 1705–1694) (i. (i. 245) (i.e.e.e. 1998–1991) Mentuhotep.e.e.e. 1197–1165) (i. III. II.e. 2321– 2287) (1. 2335–2285)(1. 51–47) Ptolemaiosz.e. 163–145) Ptolemaiosz. Ninutjer Nitókrisz1 (i. 1576–1570) (i.e. 773–735) Sesonk. 80–51) Ptolemaiosz. II.) (i. (i. 1591–1576) (i.e. 2477–2467) (i. 1153–1147) Ramszesz. 2180) Noferkaré. (i. Ramszesz.e.e.e.e.e.e.e.e.e. II.e.e. Epiphanész (i.e. 222–205) Ptolemaiosz. 2426–2419) Sesi Sesonk. (i. Merdzsefaré Merenré. I.e.e. 945–924) Sesonk. 2181) Noferkaré. 180–164) (i. 2176) Merihathor Merikaré Mermesa (i.e. 2520–2494) Khendzser (i.e. 2650–2630) (i. 1696–1686) Neferhotep. VIII.e. 698–690) Seneferka Senész Sepi Sepszeszkaf (i. 1715) Nekó. Philopator (i. (i. (i. I.e. II. V. (i. II.e. VIII. 284–246) (i. (i. II.e.(ang.e. II.e.e. (i. 1136–1129) Ramszesz. (i. 1236–1223) Meruszerré Jakobher Muthisz (i.e. 2169–2167) Noferirkaré.e. 107–88) Ptolemaiosz. (i. 828–803) (i.e. 526–525) Pszammuthisz (i. 1145-1141) Ramszesz.e. I. (i. 310) Noferefré (i. 1995–1983) (i. (i. 2453–2422) (i. 2332–2283) (i.e. 311) Oszorkon. I.e.e. 2010–1998) (i. 2472– 2467) Sepszeszkaré (i.e.e. 204–180) Ptolemaiosz. 2532–2504) (i. 311) (1. 2490–2472) Nagy Sándor (i. 1643–1642) Mentuhotep. 2611–2603) Szekenenré.e. I. I. (i. IV. 2283–2278) (i.e. 735–712) Pami (i.e. Szótér (i. VI. I.e.e.e. 2604–2581) (i. I. 2218–2216) (i. 116–110. IV. 393) Pszuszennész. 1108–1098) Ramszesz.e. 1125–1107) Ramszesz. 595–589) (i. 1596–1591) (i. 310) (i. II. 959–945) Ptolemaiosz. I.e. 116–107 és i. 610–595) Nektanebosz. I. 393) Mükerinosz (i.e. 1622–1619) Ramszesz. Neosz Dionüszosz (i.e.e. 145–116) Ptolemaiosz. 1279–1213) (1.e.e. VII. (i. 180–145) (i. (i. 1997–1991) (i. (i. II. 1944–1937) Mentuhotep. 80) Ptolemaiosz. 1126–1108) (i. II. III.e. 1627–1601) Nebirierau.e.e. 835–783) Sesonk. 1320–1318) Ramszesz. VII. VII.e. 747–716) Pije (i. 716–702) (i. 323–285) (i. VI.e.e. 145–116) Ptolemaiosz. 712–698) Sabataka (i. 2422–2414) (i. 777–749) (i. 2175) Noferkamin..e. 2285–2279) (i.e. VI.e.Kamosze1 (i. XI. (i.e.e.e.e.e. III. 2416–2392) Ni-hór Nikaré.e. 282–246) Ptolemaiosz. 379–362) (i.e. I. 2676–2661) Piankhi2 (i. ném. 2551– 2528) Kleopátra. Noferkaré1 Noferkaré. 380) Netjerikaré Neuszerré (i. 51–30) Ménész (i. 2255– 2246) Meribré Merienhór (i. (i.e. 2061–2010) Mentuhotep. (i. (i. III. 205–180) (i. (i. I.e.. 1194–1169) Ramszesz. 109–107 és i. (i.e. II. (i. I. 2289–2255) Pepi. i.e. 1039–991) Pszuszennész.e.e. III. por.e. (i. 2278–2184) (i.e. V. (i. III.e. 740–725) (ang.e. (i. Alexander (i.e. Eurgetész (i. 1134–1117) (i.e.) Pepi. (i. III.e. (i.e. (i. 2791–2754) Nebuszerré Neferhotep.) (i. (i. por. 1663–1660) (i.e. XIII.

I. ném. BT: szobor NT: Amenemhet.e. Szobekemszaf. 690–664) Takelóth. 664–656) Tauszert1 (i.e. (i.e. BT: ember-múmia NT: Amenhotep.e.e. II. II. V. 1717–1712) (i. 2504–2500) (i. 860–835) (i. 1363–1361) Szemerhet (i. 2347–2337) (i. az istenek jelképeit hordták köpenyeiken és fejdíszeiken. 1685) Sziptah Szmendész. (i.e. 978–959) Szihathor (i. III.e. III.e.e. 1303–1290) (i. IV.e. I.e.e. 204) Thutmózisz. Ramszesz fia végzett rajta restaurációs munkálatokat.e. Szobeknoferu (i. hol. Miután Ízisz és Ozirisz külföldi helytartói voltak. amely Szakkarától délre helyezkedik el. II. 1216–1210) (i. 1188–1186) Tefnaht (i.) (i. I. (i.e. 2465–2458) Uszerkaré (i.e.e.e. 11. 1917–1872) (i. 1070–1044) (i. 1317– 1301) (i. BT: öltözet NT: szed-öltözet FÁRAÓ-MÚMIA UF: királymúmia SN: Az i. 774–767) Takhósz (i. 1878–1843) Szeszósztrisz.e. festett mészkő szobra Nagy Sándor szobra Ramszesz. V.e. 2323–2291) Thamphtis (ang.e.. múmiája Szemenhkaré múmiája Széthi. 1318–1304) (i. szobra Thutmózisz. Egy pár farmídiummal rendelkeznek. II.e.) SN: A fonálférgek osztályának egy alosztálya. Tutankhamon Uadzsed Uadzskaré-Pepiszeneb Uahibré2 (i. 1306–1290) (i.e. BT: sziget FÁRAÓSZOBOR UF: királyszobor SN: Gránitból.e.e. 2575–551) Szobekemszaf.) Wasa (ang. 1493–1481) Thutmózisz.e.e. II. II. (gör.e. 486–465) Zehen (pre) Zezer RT: fáraók magánkönyvtára fáraók öltözete királyi feleség királyi titulus királysír FÁRAÓK HOZZÁTARTOZÓI BT: fáraó NT: herceg királyi feleség FÁRAÓK MAGÁNKÖNYVTÁRA BT: magánkönyvtár NT: Sepszeszkaf könyvtára FÁRAÓK MASZTABÁJA UF: Fáraó Helye Mastaba el-Faraun (ar.) Secernentea (lat. szobrai FÄRBERWAID (ném. 1503–1490) (i. 1494–1490) (i.e. IV. Haemuaszet1. 1782–1778) Unisz (i. 2500–2498) Thot2 (i. 1674–1664) Ubenré Ubienthész (i. BT: fonálféreg FESTŐ-CSÜLLENG 168 .) SN: Az izraeli határ közelében található. múmiája Sziptah múmiája Tutankhamon múmiája Thutmózisz.e. szobra (BM) Sesonk.. 2613–2589) (i.e. 1481–1479) Thutmózisz.e.e. I. múmiája Thutmózisz.) FARKASVAKSÁG BT: szembetegség FARMÍDIUMOS UF: Phasmidia (lat. 1724–1718) Szobekhotep.e. Alapja 100m×72m.e.e. (i. 311) (1.e. I. 2511–2506) (i.e.e. 1069–1043) Sznofru (i. 1198–1196) (i.e. 19. 1526–1512) (i. Szobekhotep. 1836–1817) (i. ahol sértetlenül fennmaradtak i. (i. 1200–1194) Széthnaht (i. 362–360) Tanutamon1 (i.e. szobra Amenhotep. 889–874) Takelóth. 2639–2604) (i. (i.) Masztabat el Faraun (ar. III. dioritból és egyéb kemény kövekből faragták. 1318–1298) (i.e.e. (i. (i.e.e. I. (i.e. (i.e. III.e. szobrai Sesonk. 1743–1740) Szobekhotep.e.e. múmiája Ramszesz. 2291–2289) Wadjnes (ang. 2767–2741) Szemken Szenoferanhré Apóphisz Szeszósztrisz. (i.e. I. 1897–1878) Szeszósztrisz.) (i. múmiája Ramszesz. II.e. III. 1293– 1279) Széthi. II. 1525–1512) (i.Szemenhkaré (i. 1622–1610) Széthi. (i. VIII.e.(i.e.e. 1725–1721) (i. múmiája Amenhotep.e. 2506–2504) (i. I.e.e. 850–825) (1.e.) Megtisztított piramis Sepszeszkaf masztabája Sepszeszkaf temetőegyüttese szarkofág alakú piramis SN: A legnagyobb masztaba. I. 1971–1928) Szeszósztrisz. III. II. III..e. I. néhány kilométerre Tabától.e.e.e. II. 1955–1913) (i. 1720–1715) (i. 311) Takelóth.e. 1678–1674) Szobekhotep. IV.e. 1186–1184) Sziamún1 (i. 2356–2323) Uszeranath Uszerkaf (i.e. 2472– 2467) FÁRAÓK ÖLTÖZETE SN: Azonos az általános viselettel. szobrai Dzsószer trónoló szobra Haszehemui szobrai Hór1 szobra (KEM) Kephrén szobrai Kheopsz1 szobra Mentuhotep.e.e. múmiája Széthi. Auguste Mariette fedezte és tárta fel. 1842–1836) (i. ol. III. 1763–1759) Szokarhór Szuadzskaré Taharka (i. (i. 1210– 1204) (i. 1685–1678) Szobekhotep. (i. 1789–1786) (i.e. III. fr.e. Szeszósztrisz.e. múmiája RT: múmiahamisítás FÁRAÓSÍR KIRÁLYSÍR FÁRAÓ-SZIGET UF: Gezira Faraún (ar. 725–720) (i. II. 1760–1756) (i. Mükerinosz fiának. 724–717) Teti1 (i. BT: királyi masztaba RT: Sepszeszkaf (i. II. III. 1202–1196) (i. csak sokkal gazdagabb kivitelben. 1644–1643) Thutmózisz. múmiája Merneptah múmiája Pszuzsennész. 1214–1208) (i. (i.) Xerxész. 1479–1425) (1.e. IV.e.e. Szobekhotep. III. sz. századig. 2337–2335) (i. I. 1200–1197) (i. I. 365–360) (i. múmiája Ramszesz. 2723–2697) Ugaf (i. szobrai Amenhotep. 1492–1479) (i. században papok gyűjtötték össze a megszentségtelenített sírokból a megmaradt királyi múmiákat és titokban újratemették őket két rejtett sírba.. Sepszeszkafnak készült.e.e.e. (i.e. II.

1986.fr FAYOUM OASES FAYUM A FAJJÚM-OÁZIS TARIFI KULTÚRA TARIFI KULTÚRA FAYUM NEOLITHIC (ang. csak oldalfalakkal határolt feljárók. könyvei FAULKNER.) FEAST OF WAGY (ang. faszobra (KEM: JE 44951) FASZTÉLÉ BT: sztélé NT: hárfás sztéléje (L: N3657) FAT (ang. 16) SN: Először a 4. Feb.) SN: Az faanyagokhoz szükséges fák kiválasztása fontos feladat volt.) wer2 (óei. dinasztiában a kahuni fadobozoknál. A fa kidöntését két ember végezte egyszerre. CHRISTINE BT: egyiptológus AD: dimitri.) FAVÁGÓ BALTA SN: A 12. (1894–1982) NT: ancient Egyptian coffin texts.) FATÁL HÁJ BT: balta FAVÁGÓ UF: woodcutter (ang. 16) BT: sarokillesztés FEDELES SZELENCE BT: szelence FEDETLEN FELJÁRÓ SN: A Középbirodalom idején épültek fedetlen. 1972.) BT: tüzelőanyag FASZERSZÁM BT: szerszám NT: bunkó csúszka eke faék fadöngölő FASZOBOR BT: szobor NT: Anubisz-szobor (WM: EC152) aranyozott faszobor Hór1 szobra (KEM) Kaaper1 szobra Louvre-i nemesi pár Nahti szobra Nebdzsefau halotti szobra púpos ember szobra (KEM: JE 52081) (1. BT: szakkarai sír FEGYVER UF: armament (ro.) HOMLOKZAT FASZÉN UF: dzsabet (óei. hónapja peret évszakában. 15-ig tartott ez a hónap.) (1. RICHARD A. The (1973. A (1962.com FCD CONCISE DICTIONARY OF MIDDLE EGYPTIAN. I. Ez jól látható III. ahol favágók dolgoznak. 12f) BT: mesterség RT: favágó balta FAVARD-MEEKS.) Meref-Nebef (óei. Hnumhotep sírjának egyik falfestményén.meeks@wanadoo.) fegyverzet BT: harci eszköz NT: balta bárd bronzfegyver bumeráng bunkó buzogány1 csatabárd hajítófegyver íj kard UF: wooden bowl (ang. dinasztiában jelent meg ez a fajta sarokillesztési mód I. RAYMOND O.) SN: Az óegyiptomi év 8.) BT: töredék NT: töredék (WM: EC 356) töredék (WM: EC 357) töredék (WM: EC 2024) töredék (WM: W 1058) FAULKNER. Hotepheresz leletei között. 1996. amelyeket nedves bőrszíjakkal rögzítettek a nyélhez. BT: Auréliusz. A (1962) ÜNNEP WAGY-ÜNNEP FEAST (ang. RAYMOND O. A falakat és a mennyezetet domborművekkel. dinasztiában bronzból készültek. festéssel díszítették. körülbelül 1. The (1933) FA USÉBTI BT: usébti NT: Juja és Tuja1 usébtije (MM: 02b) Juja és Tuja1 usébtije (MM: 02c) Kenimen usébtije FAUSZTINA SN: Markusz Auréliusz felesége és Kommodusz anyja. 2002) Papyrus Bremner-Rhind. jó minőségűnek kellett lennie kevés hibával. így könnyebb volt a szállítás. 1981. BT: feljáró FEFI (ang. BT: hónap FASSADE (ném. Miután kivágták a fát. (1894–1982) BT: egyiptológus NT: Faulkner. 15) SN: Ilyen illesztést használtak a 12.) BT: vezír RT: Fefi sírja FEFI SÍRJA SN: A lengyel-egyiptomi régészeti expedíció fedezte fel Dzsószer piramisától nyugatra Szakkarában. 1991. akik felváltva hasítottak éket baltával a fa törzsébe.(1. BT: sarokillesztés FECSKEFARKÚ ILLESZTÉS (1. Markusz hozzátartozói rómaiak RT: római pénzérme (BM: 1214) FAYANS FAJANSZ FAJJÚMI DIALEKTUS FAYYUMIC (ang. 1988.) FECSKE UF: Hirundo rustica savignii (lat. A fának egyenesnek.) UF: Unis-Ankh (ang. (1.7 m-es hosszúságúra darabolták fel. A fahasábokat az ácsok udvaraira szállították.) FAZZINI. 14– márc.) BT: tőr FATÖREDÉK UF: wood fragment (ang.) BT: énekesmadár vándormadár FECSKEFARKÚ DERÉKSZÖG HAJLAT ILLESZTÉS (1. BT: egyiptológus AD: bakenmut@aol. Raymond O. 16) UF: dovetail joint (ang. 15) UF: dovetailed mitre-housing joint (ang. (1.) BT: tál NT: tál (WM: EC 936) DÉLIBÁB FATA MORGANA FATŐR UF: wood dagger (ang. KÖNYVEI BT: Faulkner. 32) Szeszósztrisz. Raymond O. melyeknek baltafeje kerekített volt és a két végén egy-egy kiálló fül.) (1.NT: bélgiliszta FARMUTHI UF: Pharmuthi (ang. 2004) concise dictionary of middle Egyptian. 12) 169 . 1976. BT: feljáró FEDETT FELJÁRÓ SN: A piramisok mellett a völgytemplomtól a halotti templomig fedett feljárókat építettek. 1999.

kés lándzsa nyíl szablyatörő szekerce tőr RT: fegyverhordozó FEGYVERHORDOZÓ BT: mesterség NT: Noferhotep RT: fegyver FEGYVERZET FEHÉR FEGYVER

FEHÉR KORONA UF: nedzset white crown (ang.) SN: A fáraó fehér – valószínűleg ezüstből készült – kúpban végződő koronája, Felső-Egyiptom szimbóluma. BT: királyi korona RT: kettős korona vörös korona FEHÉR KVARC SN: Gyakran arannyal társulva található. Asszuánból bányászták. BT: kvarc FEHÉR LÓTUSZ UF: Nymphaea lotus (lat.) white lotus (ang.) SN: Néha kenyérsütéshez is felhasználták.(1; 13) BT: lótusz FEHÉR-NÍLUS SN: A Fehér-Nílust trópusi esők táplálják, hozama viszonylag állandó egész éven át. BT: Nílus FEHÉR ÓLOM UF: white lead (ang.) BT: ólom FEHÉRÓLOMÉRC FEHÉR PIRAMIS CERUSSZIT AMENEMHET, II. PIRAMISA

UF: HD2 (tr.) hedj2 (óei.) white (ang.) SN: A tisztaság és szentség és egyszerűség színe volt, ezért a szent tárgyakat fehérre festették, s a szent állatokat is fehér színnel ábrázolták. A fehérhez két természetes pigmentet, krétát és gipszet használtak, az ólomfehéret viszont már szintetikusan álították elő. BT: szín NT: krétafehér ólomfehér RT: fehér arcfesték

FEHÉR ALAPON KÉK SN: A színek ezen kombinációja népszerű volt a halotti felszerelések között és a Középbirodalomban koporsókon is alkalmazták. BT: színkombináció RT: fehér kék FEHÉR ARCFESTÉK SN: Ólomfehér malachit (ólom-karbonát) felhasználásával állították elő. BT: arcfesték FEHÉRBARKÓJÚ CERKÓFMAJOM UF: Cercopithecus aethiops (lat.) Green monkey (ang.) Grüne Meerkatze (ném.) Vervet monkey (ang.) SN: A tuna el-gebeli nekropoliszban találtak fehérbarkójú cerkófmajom múmiákat.(100) BT: cerkóf FEHÉRBOR UF: white wine (ang.) (1; 1) SN: A legkorábbi idegentől származó utalás az egyiptomiak fehérborára a görög Athenaeustól származik i.u. 2. század körül. BT: bor RT: fehérbor készítés FEHÉRBOR KÉSZÍTÉS SN: A fehérbor készítésekor csak a préseléskor a taposókádakból szabadon lefutó szőlőlét erjesztették, és kifejezetten el kellett kerülniük, hogy a héj sokáig érintkezzen a musttal. A műveletet olyan rövid idő alatt hajtották végre, hogy a bor csak a szőlő zamatát vegye át. (1; 74) BT: borkészítés RT: fehérbor FEHÉR HÁZ FEHÉR FAL KINCSTÁR MEMPHISZ

FEHÉR-SIVATAG UF: Sahra el-Beida (ar.) SN: A Szahara szívében terül el. A Farafra-depresszió legérdekesebb felszíni alakulata. Ez az óegyiptomiak hite szerint a gonosz Széthnek a birtoka. Furcsa kőalakzatairól híres. Szinte szünet nélkül fúj a szél, sokszor csak enyhe szellő, máskor tomboló fergeteg formájában. A Fehéársivataghoz legközelebbi emberi település a Farafra-oázis. BT: Szahara RT: Farafra-oázis FEHÉRVONALAS AGYAGEDÉNY (1; XX-XXV) UF: white cross lined potteries (ang.) BT: nagadai agyagedény FEJ UF: Kopf (ném.) SN: Az egyiptomi nők többségében borotválták fejüket, amely higiéniai szempontból előnyös volt (a tetvek ellen) és a kopasz fejre könnyebben tudták hozzátapasztani a parókát.
(1; 32)

BT: testrész NT: fej betegségei Ramszesz, II. feje Tutankhamon feje FEJALÁTÉT HÜPOKEPHÁL FEJ BETEGSÉGEI BT: betegség fej NT: henet FEJDÍSZ BT: dísz öltözet NT: kalathosz kendő korona FEJEDELEM UF: há1 hik BT: államszervezet NT: Amenemhet, I. (i.e. 1991–1962) (i.e. 1937–1908) Paszer1 Paver Tafnekht FEJKENDŐ NEMESZ TELJES ÁTALAKULÓ FEJLETT SZÁRNYAS ROVAR

FEHÉR FESTÉK SN: A fehér festékek alapanyagaként porrá zúzott állati csontokat használtak BT: festék RT: fehér FEHÉR KÁPOLNA KARNAKI AMON TEMPLOM FEHÉR KÁPOLNÁJA FEHÉR KOLOSTOR UF: Deir Amba Senúdi Deir el-Abjad SN: A 4. században alapították, felbecsülhetetlen értékű kéziratok kerültek innen európai gyűjteményekbe. BT: kolostor

FEJ LEVÉTELE SN: A nagadai és ballasi nekropoliszokban találhatók ilyen példák. A fejet vagy a sírban hagyták a test többi része körül vagy egy külön sírban temették el.

170

BT: holttest feldarabolása FEJSZE UF: adze (ang.) SN: A durva faanyagból kisebb fadarab levágására vagy finom alakítására használt famegmunkáló eszköz. Emery számos egyenes fa fejszenyelet és rézből kiöntött kerekített végű fejszefejet talált. A fejsze feje bőrszíjakkal vagy kötéllel volt hozzákötözve a fanyélhez. Vallási vonatkozásban is használták a szájmegnyitás rituáléjánál, ahol az eszközt peszeskafnak nevezték. BT: famegmunkáló eszköz NT: fejsze (BM: EA 26279) fejszefej

újjászületendő fejét, a másik, hogy megóvja a fejet attól, hogy elválasszák testétől. BT: amulett NT: fejtámasz-amulett (BM: EA 8307) RT: fejtámasz FEJTÁMASZ-AMULETT (BM: EA 8307) SN: Hematitból készült fejtámasz-amulett a Későkorból, kb. i.e. 600-ból. Magassága: 1,25 cm, hosszúsága 2,47 cm, szélessége 1 cm. BT: fejtámasz amulett FEKÁLIA WHDW FEKETE UF: black (ang.) kem (óei.) km (tr.) SN: Kétféle fekete színt csontfeketét és koromfeketét használtak, amelyeket alapanyaguk különböztetett meg egymástól. BT: szín NT: csontfekete koromfekete RT: fekete festék FEKETEBOR SN: Az Óbirodalom korában temetések alkalmával alkalmazták. (1; 74) BT: bor FEKETE CINÓBER FEKETE GRÁNIT BT: gránit FEKETE ÍBISZ UF: Plegadis falcinellus (lat.) BT: íbisz FEKETE FÉNYEZETT AGYAGEDÉNY(1; XIX) UF: black polished pottery (ang.) BT: különleges agyagedény FEKETE FESTÉK SN: A nagyon sűrű és tartós fekete tinta az olajlámpák kormából vagy égetett és porrá zúzott elefántcsontból és víz keverékéből állt, amelyhez valamilyen rögzítőszert adtak. Forralt bor seprőjéből is készítették. BT: festék RT: fekete FEKETE FÖLD KEMET1 FEKETE ISTVÁN BT: Egyiptom-utazó AD: 5000, Szolnok, Táncsics u. 18. 6/5. Tel: (56) 376-965 FEKETE LAKK UF: black varnish (ang.) (1; 17) SN: Szurok és olaj keverékéből állították elő, így a felület egyenetlenségét eltüntették és megóvták a faanyagot. (1; 17) BT: lakk FEKETEORRÚ HUSZÁRMAJOM UF: Cercopithecus patas (lat.) Erythrocebus patas (lat.) Husarenaffe (ném.) Hussar guenon (ang.) huszármajom Military monkey (ang.) Mono Húsar (spa.) Patas Monkey (ang.) Red guenon (ang.) SN: A Tuna el-gebeli nekropoliszban találtak egy feketeorrú huszármajom múmiát. (100) Kiváló futók, 55 km/h-s sebességgel is képesek futni. A hímek súlya 7–13 kg, a nőstényeké kb. 4–7 kg. Testhosszuk 50–88 cm. Fűféléket, gyümölcsöket, magvakat, tojásokat, kisebb állatokat fogyasztanak. BT: cerkóf FEKETE PIRAMIS AMENEMHET, III. DAHSURI PIRAMISA FEKETE-SIVATAG SN: A Baharijja- és a Farafra-oázisok között terül el. Nevét a sötét, vulkanikus kőzetekről kapta, amely beteríti. BT: sivatag1 CINÓBER

FEJSZE (BM: EA 26279) SN: Deir el-Bahariban találták, Hatsepszut1 idejéből (18. din.) való.Nyele fából, a fejsze feje bronzból készült. Hosszúsága: 34,3 cm. A British Múzeum 62-es termében látható. BT: fejsze FEJSZEFEJ UF: adze head (ang.) SN: Rézből készültek. BT: fejsze NT: hegyes végű fejszefej kerekített végű fejszefej FEJSZEFEJ (PM: UC 17082) SN: A 474-es számú tarkhani sírból előkerült hegyes végű réz fejszefej, amely a korai 1. dinasztiából származik. BT: hegyes végű fejszefej RT: tarkhani sír 474 FEJSZOBOR UF: szoborfej BT: szobor NT: Amenemhet, III. fejszobra (BM) Amenhotep, III. fejszobra (MM: 3425) Dzsedefré fejszobra (L: E 12626) Dzsehutimesz1 fejszobra Ekhnaton fejszobra Hadriánusz fejszobra homokkő fejszobor Ízisz7 fejszobra Kephrén fejszobra mészkő fejszobor Narmer fejszobra Ptolemaiosz, XII. Neosz Dionüszosz fejszobra (L) Szeszósztrisz, III. fejszobra (L) FEJTÁBLA HÜPOKEPHÁL FEJTÁMASZ UF: headrest (ang.) (1; 32) weres (óei.) SN: Az alvó ember skorpió elleni védelmét is szolgálta. A fejtámaszokat olykor vastag, vászonköteg vagy szalmával töltött vászonbélés borítja. A fejtámasz neve egy 3. dinasztia kori sztélén olvasható először. A fejtámaszok az ágy keretébe voltak illesztve, tartóoszlopuk néha bordázott volt. A fejtámaszok még ma is használatosak Kenyában és Afrika más részein. (1; 33) Gyakran az elhunyt feje mellé tették a koporsójába, hogy a túlvilágon is használhassa. Mint szimbólum, a napkultuszhoz kapcsolódott. BT: hieroglif szimbólum bútor NT: állat alakú fejtámasz bordázott fejtámasz csont fejtámasz fa fejtámasz kétoszlopos fejtámasz összecsukható fejtámasz Tutankhamon fejtámaszai RT: fejtámasz-amulett FEJTÁMASZ-AMULETT UF: amulet of the pillow (ang.) SN: A fejtámasz amulettek hematitból vagy valamilyen sötét kőből készültek, kifejezvén kapcsolatukat a túlvilági élettel, folyamatos védelmet nyújtva az elhunytnak. A fejtámasz-amulettek a valódi fejtámaszt helyettesítették a sírban. A Harmadik Átmeneti Korban és a Későkorban széleskörben elterjedtek. A Halottak Könyve 166. fejezete szerint két fő szerepük volt: az egyik, hogy felemeljék az

171

FEKETE SZEMFESTÉK UF: black eye-paint (ang.) (1; 118) mesdemet (óei.) msdmt (tr.) (1; 118) (1; 9) SN: A Keleti-sivatagból származó finomra őrölt galenitből (ólom-szulfid ásványból) (1; 9), vagy ritkábban antimonitból (antimon-szulfidból) készítették. BT: szemfesték FEKETE TETEJŰ AGYAGEDÉNY (PHAM: 6-4307) SN: A naga ed-deiri 7632-es sírból származó Nagada II kultúrabeli agyagedény. BT: fekete tetejű agyagedény FEKETE TETEJŰ AGYAGEDÉNY UF: black top potteries (ang.) SN: Az agyagedények egyik predinasztikus díszítési formája a fekete felsőrész és a vörös alsórész, amely két szín különböző hőmérsékleten való égetéssel keletkezett: a fekete színt oxigénmentes légkörrel csökkentett nyomáson, míg a vöröset oxidizáló légkörrel érték el. BT: nagadai agyagedény NT: fekete tetejű agyagedény (PHAM: 6-4307) FEKETE VÉSETT AGYAGEDÉNY (1; XXVI-XXVII) UF: black incised potteries (ang.) BT: nagadai agyagedény FÉLDOMBORMŰ SN: Az alakok kidomborítását illetőleg középhelyen áll a lapos és a kiemelkedő domborművek között. BT: dombormű NT: Ramosze1 sírjának féldomborművei FELDPATHOID (ang.) FELDSPAR (ang.) FÖLDPÁT FÖLDPÁT

epigráfia győzelmi felirat Hunszobek-felirat karnaki Amon templom Fehér kápolnájának feliratai királyfelirat Metjen felirat szoborfelirat sztélé felirat szuezi-felirat Tutankhamon osztrakonjának felirata Thutmózisz, I. obeliszkjének feliratai FELIRATOS TÁRGY BT: tárgy NT: palermói kő sztélé tábla taniszi tábla FELIS (lat.) MACSKA CSAUSZ AFRIKAI VADMACSKA VADMACSKA AFRIKAI VADMACSKA
(1; 7)

FELIS CHAUS (lat.) (1; 7) FELIS LIBYCA (lat.) FELISMERÉS

SZIA (óei.)

FELIS SILVESTRIS (lat.)

FELIS SILVESTRIS LIBYCA (lat.)

FÉLDRÁGAKŐBÁNYA BT: kőbánya NT: malachitbánya türkizbánya RT: féldrágakő FÉLDRÁGAKŐ BT: ásványok NT: azurit1 (ném.) karneol lápis lazuli malachit türkiz RT: drágakő ékszer féldrágakőbánya FELESÉG UF: consort (ang.) Ehefrau (ném.) hitves wife (ang.) NT: főfeleség isteni feleség királyi feleség mellékfeleség FÉLFEDÉS UF: half-lap (ang.) BT: sarokillesztés FELFEDEZŐ NT: Belzoni, Giovanni Battista (1778.nov.15.–1823. dec. 3.) Bruce, James (1730–1794) Covington, L. Dow Davison, Nathaniel FELIDAE (lat.) FELINAE (lat.) MACSKAFÉLE VALÓDI MACSKA
(1; 15)

FÉLISTEN UF: Halottak Lelkei SN: Olyan emberek, akiket a mitológiákban istenek közé emeltek, vagy akik csak egyik részről voltak isteni származásúak (atyjuk vagy anyjuk ember volt). BT: isten NT: Hermész Triszmegisztosz Imhotep1 RT: absztrakt isten helyi isten túlvilági isten védőistennő FELJÁRÓ UF: causeway (ang.) feljáróút SN: Többféle feljáró létezett: 1. A halotti templomot köti össze a piramissal. 2. A piramishoz épített feljáró. Az ehhez használt nyersanyag valószínűleg pálmafarönkökkel megerősített nyerstégla. 3. Templomokat egymással összekötő feljárók. Ezek kövezettek és díszítettek voltak. BT: utak NT: fedetlen feljáró fedett feljáró Kephrén piramisának feljárója nyitott feljáró Unisz piramisának feljárója RT: rámpa FELJÁRÓÚT FELJEGYZÉS FELJÁRÓ SZÖVEG SZENT KÖNYVEK

FELJEGYZÉSEK CSARNOKA TEMPLOMAI

FELKENÉS SN: A király felkenéséhez krokodilhájat használtak, innen származik a messiás szó, amelynek eredeti alakja a messeh, óegyiptomi nyelven krokodilt jelentett. BT: szertartás FÉLOLDALASAN ÍVELT FEDELŰ LÁDA UF: shrine shaped boxes (ang.) BT: láda NT: Tutankhamon ládája (KEM: JE 61477) FELOLVASÓ PAP UF: herihebet lector priest (ang.) lecture priest (ang.) sacerdote lector (spa.) Vorleser (ném.) SN: A papok egy külön csoportja a tekercstartó felolvasó papok, akik közül sokan foglalkoztak varázslással, s legmagasabb műveltséggel rendelkeztek. Fontos feladataik voltak a halotti kultuszban is. A felolvasó pap felügyelt a balzsamozási munkára és elmondta a tekercsekről a megfelelő igéket a „balzsamozóműhely titkainak fel-

FELIRAT SN: Főként a halotti szertartások különböző tárgyait jellemzik a feliratok: székek, ágyak, dobozok, sírfalak. Szinte mindegyiken megtalálható a tulajdonos neve, leggyakrabban halotti szövegek kíséretében. BT: szöveg NT: Amenemhet, I. felirata Amenhotep, II. amadai felirata átokszöveg csontfelirat

172

vigyázója” jelenlétében. A felolvasó papokat kezükben papirusztekerccsel szokták ábrázolni, mellükön rézsútos irányban futó, széles szalagot hordtak. Az Óbirodalom idején a trónörökösök is viselték az „atyja felolvasópapja” címet. BT: pap NT: Amenemuya2 (ang.) Baknayu (ang.) Hapu Ini2 Iufaa Jahmesz Kaaper1 (ang.) Khaemopet2 Padiamenipet Panekhuemniut (ang.) Raia5 (ang.) Wennefer7 (ang., ném.). FELSŐ-EGYIPTOM UF: Déliország Pa-ta-res To-riszi UE (röv.) Upper Egypt (ang.) SN: Egyiptom déli része, a Delta csúcsától, Memphisztől az első vízesésig terjed (tulajdonképpen Asszuánig). A felső paleolitikum vége óta lakott terület. Keskeny, a sivatagi platóba bevágódott folyamvölgy, ahol mezőgazdasági termelésre csak a part egy szűk sávjában van lehetőség. A mai Felső-Egyiptomot inkább Aszjútig számítják, onnantól északra Közép-Egyiptomnak nevezik. Védőistennője Nehbet. BT: Ókori Egyiptom NT: felső-egyiptomi nomosz RT: Alsó-Egyiptom felső-egyiptomi agyagedény Nehbet FELSŐ-EGYIPTOMI AGYAGEDÉNY SN: Az anyaguk sokkal sűrűbb és erősebb, azért, mert a felsőegyiptomi technológia sokkal jobb volt, mint a deltavidékiek. BT: agyagedény NT: agyagedény (PM: UC 16092) agyagedény (PM: UC 17218) FELSŐ-EGYIPTOMI KERÜLET FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 1. UF: Syene2 (gör., ol.) Ta-Sety (óei., ol.) Ta-szeti (óei.) Ta-Kens (óei.) SN: Núbia földjéhez tartozott eredetileg. Ezt a területet valószínűleg a dinasztiák korának kezdetén csatolták Egyiptomhoz. Elephantiné volt a fővárosa, ez magában foglalta a két híres szigetet, Szenomot és Philae-t, amelyek az egyiptomi pogányok utolsó menedékét képezték. Ehhez a nomoszhoz tartozott még Kom Ombó is, amely az Újbirodalomtól kezdve lett e nomosz központja. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 2. UF: Apollinopolis Magna2 (gör., ol.) Apollonitesz Behedet (óei, ol.) Gebat (óei., ol.) Tes-Hor (óei.) Tesz-Hor (óei.) SN: Edfu volt a központja. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 3. UF: Hierakonpolis2 (gör. ol.) Iunit (óei., ol.) Nekheb3 (óei., ol.) Ten (óei.) SN: Fővárosa Eszna. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 4. UF: Diospolis Magna2 (gör., ol.) Phathyritész (gör.) Thebai (gör., ol.) Uast

Uaszet-kerület Uiszit nomosz Waset2 (óei., ol.) SN: Ezeket a helységeket foglalta magában: Théba, Medinet Habu, Királyok Völgye, Királynék Völgye. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Királynék Völgye Királyok Völgye1 Medinet Habu Théba Uaszet FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 5. UF: Coptites Gebtiu2 (óei., ol.) Herui (óei.) Horu nomosza Koptos2 (gör., ol.) SN: Székhelye Koptosz volt. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 6. UF: Aati (óei.) SN: Denderah volt a fővárosa. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Denderah FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 7. UF: Sekhem3 SN: Fővárosa Diospolis Parva volt. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 8. UF: Abt (óei.) SN: Fővárosa Abüdosz volt. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Abüdosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 9. UF: Amsu2 (óei.) Panopolite nome (ang.) (1) SN: Fővárosa Akhmim volt. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Akhmim (ang.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 10. UF: Uazet (óei.) SN: Fővárosa Athribisz1 volt. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Athribisz1 FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 11. UF: Set1 (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 12. UF: Tu-f (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 13. UF: Atef-khent1 (óei.) SN: Fővárosa Sziut (ma Aszjút) volt. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 14. UF: Atef-peh2 (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 15. UF: Gazella-kerület Un (óei.) SN: Ide tartozott Akhet Aton és Hermopolisz. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Akhet Aton Hermopolisz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 16. UF: Meh-Mahet (óei.) Oryx nome (ang.) BT: felső-egyiptomi nomosz NT: Beni Hasszán (ar.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 17. UF: Anup2 (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 18. UF: Sep (óei.) SN: E nomosz fővárosa Saruna volt.

173

BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 19. UF: Oxyrhynchités Oxyrinchos2 (gör., ol.) Per-Meget (óei., ol.) Uab1 (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 20. UF: Atef-Khent2 (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 21. UF: Atef-peh2 (óei.) Atef-Pehu (óei.) SN: E nomoszben Hnum istent tisztelték. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 22. UF: Aphrodités Maten (óei.) SN: Fővárosa Aphroditopolisz volt. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ SN: Felső-Egyiptom nomoszának határait az 5. dinasztia idején rögzítették, s a folyó menti kiterjedésüket megörökítő felirat I. Szeszósztrisz karnaki kioszkjában maradt fenn. BT: Felső-Egyiptom nomosz NT: felső-egyiptomi nomosz, 1. felső-egyiptomi nomosz, 2. felső-egyiptomi nomosz, 3. felső-egyiptomi nomosz, 4. felső-egyiptomi nomosz, 5. felső-egyiptomi nomosz, 6. felső-egyiptomi nomosz, 7. felső-egyiptomi nomosz, 8. felső-egyiptomi nomosz, 9. felső-egyiptomi nomosz, 10. felső-egyiptomi nomosz, 11. felső-egyiptomi nomosz, 12. felső-egyiptomi nomosz, 13. felső-egyiptomi nomosz, 14. felső-egyiptomi nomosz, 15. felső-egyiptomi nomosz, 16. felső-egyiptomi nomosz, 17. felső-egyiptomi nomosz, 18. felső-egyiptomi nomosz, 19. felső-egyiptomi nomosz, 20. felső-egyiptomi nomosz, 21. felső-egyiptomi nomosz, 22. FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK GYAKORLATI IKOLÁJA (Fro.) SN: A Sorbonne-on működik. A IV. szekción Történeti és filológiai tudományokat tanítanak, ezen belül középegyiptomit, hieratikust, démotikust, koptot, építészetet és papirusz előállítást. Az V. szekción Vallástudományokat, ezen belül egyiptomi vallást illetve az egyiptomi vallást a hellenisztikus és a római világban. (22) BT: egyiptológiai iskola AD: Tel: 01 40463137 FELSŐ-NÚBIA UF: Cush (ang.) Kush (ang.) BT: Núbia FELSŐ PALEOLITIKUM (i.e. 25000–5500) (i.e. 35000–10000) UF: késő paleolitikum upper paleolithic (ang.) BT: paleolitikum (i.e. 700000–5500) (i.e. 2000000–10000) FELSZABADÍTÁS SN: A rabszolgák gazdái gyakran éltek a felszabadítás lehetőségével. Rabszolgát férfi és nő is felszabadíthatott. Szabad szolgák is köthettek házasságot az Egyiptomban született rabszolgákkal. A házasság révén a rabszolganő felszabadult és gyermekeik már szabadnak születtek. Jobb esetben a volt gazda még hozományt is adott a nő mellé. BT: cselekedet RT: felszabadított rabszolga rabszolgák

FELSZABADÍTOTT RABSZOLGA BT: rabszolgák NT: Ameniaiu RT: felszabadítás FELSZERELÉS ESZKÖZ FÉLSZIGET BT: természeti képződmény NT: Sínai-félsziget FÉLTÉKENYSÉG VIZE SN: Mérgezett víz, amelyből annak az asszonynak kellett innia, aki házasságtörését nem vallotta be. Ezt az eljárást templomokban hajtották végre, amelyet a legtöbben nem éltek túl. BT: méreg FELUKKA SN: Könnyű evezős és vitorlás hajó két előrehajló árboccal. BT: folyami hajó FELÜGYELŐ UF: overseer (ang.) superintendent (ang.) BT: mesterség NT: ácsok felügyelője állatállomány felügyelője Amenehet5 Amenemope2 Amenemopet4 (ang., ném., spa.) Amenemopet6 (ném., spa.) Amenemwaskhet (ang.) Amenhotep4 Amenirneferu (ang., spa.) Amenmesz7 Amenmesz10 Amenmesz12 Amenmesz18 aranyművesek felügyelője birtokfelügyelő Dági Dzsati Espaneferhor (ang., ném.) főfelügyelő Hekareshu Heti (ném.) Hnumenti Huja7 Iaszen Idu1 (ang.) Iniuia (ang.) Ipi6 Ipij Iteti (ang.) Kaaper3 (ang.) Kakherptah (ang.) Kanofer2 (ang.) Kar1 Khaemankh (ang.) Khafraankh (ang.) Kheti Khnemdzsedef kincstár felügyelője lovasság felügyelője magtárfelügyelő marhák felügyelője Merikhufu Meru2 (ang., ném., spa.) mezők felügyelője Min3 Min-Inu mocsárföldek felügyelője mocsárlakók felügyelője munkafelügyelő Nakht7 Nakht10 (ang., spa.) Nebenkemet (ang., ném., spa.) Nebszeni5 Nebszumenu Nefermenu2 (ang., ném., spa.) Neferrenpet2 Nikauré orvosok felügyelője

174

Padienisi (ang.) Paraemhab1 Paraemhab2 Pairi1 Pakharu (ang., spa.) papok felügyelője Penhat (ang.) Ptahhotep, II. Ptahmose4 (ang.) Piay4 Ray2 (ném.) termőföldek felügyelője Thutemheb (ang., ném., spa.) Ti1 Tjaj2 szántóföldek felügyelője Szenemiah Szennedzsemib Inti Szennedzsemib Mehi Uniszankh Wennefer2 FELVONULÁSI ÚT FÉM DROMOSZ (gör.)

FENYŐTÖMJÉN UF: frankincense (ang.) (1; 17) (1; 8) SN: Az Ebers-papirusz szerint a fogszuvasodás elleni gyógyszer egyik alapanyaga volt. Hatsepszut1 expedíciói folyamán került az országba.(1; 9) BT: tömjén FÉRGESSÉG BT: parazita betegség NT: mételybetegség trichinózis FERLINI, GIUSEPPE (1800–1870) SN: Bologna-ban született, az 1830-as években az egyiptomi hadsereg fősebésze lett. Szudánban szolgált, majd 1834ben visszatért Meroét feltárni Antonio Stefanival. A leleteket később a Münichi és a Berlini Múzeumnak adta el. BT: régész RT: Berlini Egyiptomi Múzeum (No.) Egyiptomi Művészet Állami Múzeuma (No.) Meroé FERMENTUM ELEKTRUM RÉVÉSZ TERMÉKENYSÉG ISTEN TERMÉKENYSÉG ISTENNŐ FERRYMAN (ang.)

SN: Egyiptom fémekben igen szegény volt. BT: szervetlen anyag NT: arany elektrum nemes fém ólom réz vas RT: fémmegmunkálás

FERTILITY GOD (ang.)

FERTILITY GODDESS (ang.)

FÉMMEGMUNKÁLÁS BT: megmunkálás NT: fenés RT: fém FENÉS UF: honing (ang.) SN: A fenést palakőből készült fenőkövön végezték, amely tetejére kevés olajat öntöttek. Az olajat kis szarvban tárolták, melynek a csúcsa ki volt lyukasztva vagy kis kanál alakú csőben. (1; 43f) BT: fémmegmunkálás

FERTŐZÖTT SEB UF: gennyes seb infected wound (ang.) (1; 27) purulent wound (ang.) (1; 27) SN: Az óegyiptomi orvosok különbséget tettek a steril és a fertőzött seb között. A fertőzött sebre való receptet az Ebers-papirusz 522b sorában olvashatunk. (1; 27) BT: seb1 RT: Ebers-papirusz 522b sora FESTÉKANYAG BT: festék NT: állatcsont auripigment cinóber gipsz henna (ang.) krizokolla lápis lazuli malachit mínium okker realgár réz táblapát szén vörös okker RT: szín FESTÉK SN: A festékeket a természetben található ásványok apróra zúzásával állították elő, amelyet vízzel és valamilyen kötőanyaggal kevertek. (1; 16) A leideni X papirusz részletesen beszámol arról, hogyan állítottak elő különféle színeket. BT: anyag NT: arcfesték fehér festék fekete festék festékanyag szemfesték vörös festék FESTÉS BT: cselekedet NT: hajfestés

FENŐKŐ UF: hone (ang.) SN: Ahhoz használták, hogy a munkaeszközeik vágóélének egyenetlenségét kiigazítsák, kiélesítsék. Palakőből készültek és egyik végükön egy lyuk volt, hogy a műhelyben felakaszthassák egy szögre. (1; 43) BT: famegmunkáló eszköz kő FÉNYES CSILLAG PIRAMIS DZSEDEFRÉ PIRAMISA FÉNYEZETT VÖRÖS AGYAGEDÉNY (1; IX-XIV) UF: polished red potteries (ang.) BT: nagadai agyagedény FENYŐ UF: fir (ang.) BT: fenyőalakú NT: cédrusfa

FENYŐALAKÚ UF: Coniferales (lat.) fenyőféle Pinaceae (lat.) Pinopsida (lat.) BT: fafajta tobozos NT: ciprusféle fenyő jegenyefenyő lucfenyő FENYŐFÉLE FENYŐALAKÚ FENYŐOLAJ UF: fir oil (ang.) (1; 27) SN: Az Ebers-papiruszon a fertőzött sebre teendő kenőcs egyik alapanyaga. (1; 27) BT: olaj RT: Ebers-papirusz 522b sora

FESTÉSZET SN: A festészet Egyiptomban a szobrászat és az építészet mellékművészete. Az egyiptomi festészet hét színt ismer: a feketét, a fehéret, a vöröset, a sárgát, kéket, zöldet és barnát. Az ember arcát profilból ábrázolták, amelyen a szem viszont elölnézetből látszódott. A lábak elölnézetből, viszont a lábfej szintén profilból volt ábrázolva. Bevezették a négyzethálós újítást, amely a pozicionálást segítette elő. (1; 8) BT: művészet

175

NT: ábrázolás arány falfestészet festékanyag négyzetrácsozás szín RT: festmény festő FESTIVAL (ang.) FESZTIVÁL FESZTIVÁLCSARNOK ÁPISZ-ÜNNEP MIN-ÜNNEP OPET-ÜNNEP SZOKARISZ-ÜNNEP FESTIVAL HALL (ang.) FESTIVAL OF APIS (ang.) FESTIVAL OF MIN (ang.) FESTIVAL OF OPET (ang.) FESTIVAL OF SOKAR (ang.) FESTMÉNY BT: alkotás NT: falfestmény RT: festészet FESTŐ SN: A festők megfeszített munkában dolgoztak napi 10 órában szegényes eszközökkel. Munkájuk megkönnyítésére bevezették azt az újítást, hogy négyzetes hálókat rajzoltak, amely segített a festmény egyes részeinek és egészének pozícionálásában. (1; 8) BT: művész NT: Amenemhotep Amonnaht Hormin1 Szanidzsin RT: festészet festőecset

NT: Ápisz-ünnep Basztet-fesztivál heb-szed (óei.) Isteni kihallgatás ünnepe (1; 348) Min-ünnep Opet-ünnep Szokarisz-ünnep Thot1-ünnep Wagy-ünnep wepet renpet RT: fesztiváligazgató FESZTIVÁLCSARNOK UF: festival hall (ang.) BT: csarnok NT: karnaki Amon-templom fesztiválcsarnoka FESZTIVÁLIGAZGATÓ BT: igazgató NT: Wahibranebpehty (ang., spa.) RT: fesztivál FETEKHY (ang.) FETEKTI (ang., cse.) FETEKTI (ang., cse.) UF: Fetekhy (ang.) Fetetka (ang.) SN: Szennedzsemib Inti fia az 5. dinasztiában. BT: Szennedzsemib Inti hozzátartozói RT: Fetekti masztabája FETEKTI MASZTABÁJA SN: 1991-ben azonosította a sírt egy cseh csoport, amelyet előzőleg már Lepsius dokumentált, de az idő során feledésbe merült pontos holléte. BT: abu szíri sír NT: Fetekti masztabájának falfestményei RT: Fetekti (ang, cse.) FETEKTI MASZTABÁJÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: Számos falfestményt tartalmaz Fetekti masztabája, amelyen szokatlanul részletes módon örökítettek meg piaci jeleneteket, amelyekről Lepsius másolatokat is készített. BT: falfestmény FETETKA (ang.) FETEKTI (ang., cse.) TŰZKŐ FÜGE SZIKOMORFÜGE ISZAPSÁS FEUERSTEIN (ném.) FICUS CARICA (lat.) FIELD SEDGE (ang.) FIG (ang.) (1; 13) FÜGE

FESTŐBUZÉR UF: Krappwurzel (ném.) madder (ang.) Rubia tinctorium (lat.) Rubiae tinctorium radix (lat.) SN: Ennek a növénynek a gyökerét használták vörös színezésre. BT: buzérféle NT: buzérgyökér FESTŐ-CSÜLLENG UF: Färberwaid (ném.) glastum (ang.) isatis tinctoria (lat.) woad (ang.) SN: Festékanyagot nyertek ki belőle, az indigókék színezéket. BT: keresztesvirágú RT: indigókék FESTŐECSET SN: A festőecset vagy egy pálmarostkötegből vagy kis kalapált fából állt. (1; 8) BT: ecset festőeszköz FESTŐ ESZKÖZ BT: eszköz NT: festőecset RT: íróeszköz FÉSŰ BT: szépítkezési eszköz NT: csontfésű

FICUS SYCOMORUS (lat.) (1; 7)

FILLOSZILIKÁT UF: Phyllosilicates (ang.) rétegszilikát SN: Végtelen kétdimenziós SiO4-síkhálózatok. BT: szilikát NT: csillámok és rokon rácsépítményű ásványok krizokolla FILOLÓGUS UF: philologist (ang.) BT: nyelvész NT: Boeser, Pieter Adriaan Aart (1858–1935) Breasted, James Henry (1865. aug. 27–1935. dec. 2.) Lauth, Franz Joseph von (1822. feb. 18–) Naville, Henry Edouard (1844. jún. 14–1926) FILOZÓFIA BT: tudomány RT: filozófus FILOZÓFUS BT: tudós NT: egyiptomi filozófus görög filozófus RT: filozófia FINN EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Mattila, Raija FINNESTAD, RAGNHILD BJERRE BT: norvég egyiptológus AD: Norvégia, 5000 Bergen, Nubbebacken 2.

FÉSZKESVIRÁGÚ UF: Asteraceae (lat.) Asterales (lat.) Compositae (lat.) fészkesvirágzatú BT: mályvaalkatú NT: csövesvirágú kötözősaláta nyelvesvirágú FÉSZKESVIRÁGZATÚ FESZTIVÁL UF: festival (ang.) Hb (tr.) BT: ünnep FÉSZKESVIRÁGÚ

176

FINOM TÖRMELÉKES ÜLEDÉKES KŐZET BT: törmelékes üledékes kőzet NT: aleurolit FIORE MAROCHETTI, ELISA BT: egyiptológus AD: marochetti@iol.it FIP (röv.) ELSŐ ÁTMENETI KOR (i.e. 2155–2040) (i.e. 2181– 2050) (i.e. 2181–2140) (1; 15) (i.e. 2180–2133) FIR (ang.) FENYŐ FIRENZEI EGYIPTOMI MÚZEUM UF: Museo Egizio di Firenze (Ol.) SN: Nyitvatartás: hétköznap 9–14, hétvégén 9–13 óráig. BT: múzeum AD: Museo Egizio di Firenze, Via della Colonna 38., 50121 Firenze Tel.: +39 055-2478641 FIRENZEI NEMZETI RÉGÉSZETI MÚZEUM (Ol.) UF: Museo Archeologico Nacionale di Firenze (ol.) SN: Itt található I. Széthi sírjából egy dombormű, amely Hathor1 istennőt ábrázolja, amint nyakláncát átnyújtja I. Széthinek. BT: múzeum AD: Museo Archeologico Nazionale, Via della Colonna 38., 50121 Firenze Tel.: +39 055-23575 Fax: +39 055-242213 E-mail: sat@comune.firenze.it FIRMER CHISEL (ang.) FIRMICUTES (lat.) FIR OIL (ang.) (1; 27) ROVÁTKOLÓ VÉSŐ GRAM-POZITÍV BAKTÉRIUM FENYŐOLAJ

AD: Tel.: +44(0)1223332900 Fax: +44(0)1233332923 fitzmuseum-enquiries@lists.cam.ac.uk FIZETÉS UF: bér munkadíj payment (ang.) wage (ang.) SN: A munkások természetbeni juttatást kaptak: élelmet (zöldséget, halat), ruhát, testápoláshoz szükséges olajokat, tüzifát, agyagárut, fiatal barmokat, tejet. A görög korszakig nem volt pénzügyi rendszer kiépítve az egyiptomiaknál. Míg a fizetés állandó volt, a munkaközösség jól élt, viszont elmaradása esetén a munkások sztrájkban törtek ki. (1; 15) BT: cselekedet NT: deir el-medinei munkások fizetése RT: munka FIZETŐESZKÖZ SN: Fizetőeszközként használtak gabonát, kenyeret, sört. Még a nemzetközi kereskedelem is gabonaalapú volt. A pénzérmék használata csak a római korban jött divatba. BT: kereskedelem NT: ezüstdeben ezüstkit gabonaféle kenyér pénzérme rézdeben rézkit sör FIZIKUS BT: tudós NT: Alexandriai Héron (i.e. 284–221) Arkhimédész (i.e. 287–212) FLABELLUM UF: strucctoll-legyező SN: Amikor a király elhagyta a palotát, minden alkalommal nagy alakú flabellumot vittek mögötte, hogy árnyékot nyújtsanak vele. A sírképeken gyakran látható a flabellum előkelők kezében, amikor a király elé járulnak. BT: legyező NT: Tutankhamon flabellumai FLAMINGÓ UF: Phoenicopterus (lat.) SN: Kenamun1 sírjának falfestményein láthatóak flamingók. BT: flamingóféle FLAMINGÓFÉLE UF: Phoenicopteridae (lat.) SN: A flamingók a sekély, sós vízek planktonevő madarai. Lábuk és nyakuk nagyon hosszú, sajátosan ívelt csűrük kávájának széle lemezes szerkezetű. Tollazatuk a fehér, rózsaszín, vagy vörös. Csapatokban élnek és telepesen költenek. BT: gólyaalakú NT: flamingó FLAMMINI, ROXANA BT: egyiptológus AD: flammini@mail.retina.ar FLAPPER (fi.) CSATTOGTATÓ FLASKA UF: flask (ang.) BT: tárolóedény NT: olajflaska újévi flaska FLASK (ang.) FLAX (ang.)
(1; 15)

FIRST INTERMEDIATE PERIOD (ang.) ELSŐ ÁTMENETI KOR (i.e. 2155–2040) (i.e. 2181–2050) (i.e. 2181–2140) (1; 15) (i.e. 2180–2133) FIRST PROPHET OF THE ROYAL KA OF TUTHMOSIS I (ang.) THUTMÓZISZ, I. KIRÁLYI KÁJÁNAK ELSŐ PRÓFÉTÁJA FIRTH, CECIL MALLABY (1878–1931) SN: Brit egyiptológus. Fő szerepet játszott a núbiai régészeti munkálatokban 1907-1910-ig, és 1913-1931-ig a korai dinasztiákhoz kapcsolódó feltárásokban Szakkarában, ahol feltárta a Dzsószer piramis körzetét, Dzsószer szerdabját (1924) és a Teti1 piramisa köüli temetőt. BT: angol egyiptológus RT: Dzsószer szerdabja FISCHER-ELFERT, HANS WERNER SN: A Lipcsei Egyiptomi Múzeum igazgatója. BT: egyiptológus NT: Fischer-Elfert, Hans Werner könyvei RT: Lipcsei Egyiptomi Múzeum (No.) FISCHER-ELFERT, HANS WERNER KÖNYVEI BT: Fischer-Elfert, Hans Werner NT: Papyrus Anastasi I. (1992) FISHBONE (ang.) HALSZÁLKA FISHER, CLARENCE STANLEY (1876. aug. 17.–1941. júl. 20.)(1; 2) SN: Philadelphiában született és Jeruzsálemben halt meg. Az American School of Oriental Research ügyvezető igazgatója volt. 1897-ben diplomázott a Pennsilvániai Egyetemen mint építész, de aztán újabb hivatásához maradt hű, a régészethez, amelyet a Philadelphiai Egyetemi Múzeum keretében végzett.(1; 2) 1921–1923-ig Dra Abu el-Nagát tárta fel. Az újbirodalmi sírokat és I. Amenhotep halotti komplexumát érintette munkája. BT: egyiptológus régész FISH-HOOK (ang.) FISHING (ang.) FISH TRAP (ang.) FISSIPEDIA (lat.) FITTING (ang.) (1; 18) HALHOROG HALÁSZAT VARSA HASADTUJJÚ EMLŐS CSŐÖSSZEKÖTŐ

FLASKA LEN

FLETCHER, JOANN BT: egyiptológus AD: Joann@Jfegypt.Demon.co.uk FLINT (ang.) FLOOD (ang.) KOVAKŐZET KOVAKŐ FŰRÉSZ ÁRADÁS FLINT SAW (ang.)

FITZWILLIAM MÚZEUM (An.) SN: A Cambridge-i Egyetem művészeti múzeuma. BT: múzeum

177

FLOTTA BT: tengeri hadászat NT: királyi flotta FLUTED HEADREST (ang.) FLY DUNG (ang.) (1; 18) BORDÁZOTT FEJTÁMASZ LÉGYÜRÜLÉK

FODRÁSZ SN: A fodrászok kivételezett helyzetben voltak, házról házra jártak, és így gyakorolták mesterségüket. Mialatt a fodrász a hajon és a szakállon dolgozott, a kliens térden állt. Miután a szakállat és a szőrrel fedett bőrt egy kenőccsel meglágyította, egy nagyon éles bronzpengéjű borotvával végezte a dolgát. Hogy a borotválás miatt jelentkező égető érzést enyhítse, a fodrász keserűmandula olajat masszírozott a bőrbe. BT: mesterség RT: hajviselet FOG SN: Az egyiptomiak sok durvára őrölt lisztből készült kenyeret ettek, s ebbe ráadásul még a sivatag pora is beleszállt, valamint a mészkő darabjai, amivel és amin őrölték. Ez nagyon koptatta a fogakat. A fogak kopottságából így következtetni lehet a személy korára. A fogak kopása esetenként annyira előrehaladott volt, hogy a fogínyek megsérültek, ami viszont elfertőződhetett és így számos kelés, tályog alakulhatott ki, akár a csontszövetet is károsítva. BT: rágószerv NT: fogbél Ramszesz, II. fogai Tutankhamon fogai RT: fogak érzéstelenítése fogbetegség

FOGÁSZAT SN: Egy 4. dinasztiabeli gizehi felfedezés során egy sírban több összedrótozott fogat találtak, amely azt sugallja, hogy már kísérleteztek a foghíd építéssel. (1; 8) BT: orvostudomány NT: fogak érzéstelenítése fogbetegség FOGBÉL UF: dental pulp (ang.) (1; 17) SN: A fogbél a fertőzések számára a durva fogkopások folytán vált szabaddá.(1; 17) BT: fog FOGBETEGSÉG BT: betegség fogászat NT: fogágy betegség fogínysorvadás fogkopás fogszuvasodás RT: Ebers-papirusz 739–750. sora fog FOGÍNYSORVADÁS BT: fogbetegség RT: fogínysorvadás elleni gyógyszer FOGÍNYSORVADÁS ELLENI GYÓGYSZER SN: A köményt, tömjént és szentjánoskenyérfa nedvét összekeverték és ezt az ínyre rakták. BT: gyógyszer FOGKOPÁS UF: dental abrasion (ang.) dental attrition (ang.) (1; 17) SN: A durva fogkopások a gabonafélék kézi őrlése során a lisztbe jutott homok és kődarabok folytán keletkeztek. A fogak néha annyira lekoptak, hogy a fogbél szabaddá vált és megfertőződött. Ez okozta továbbá az állkapocsízület túlterhelését és deformációját is. Elsődleges jele volt a csontízületgyulladás, amely gyakran szembetűnő az egyiptomi koponyákon. (1; 17) BT: fogbetegség FOGLALKOZÁS MESTERSÉG FOGOLY1 UF: rab SN: Az Újbirodalom korára a külföldön folytatott háborúk erős elterjedésével számos foglyot hurcoltak Egyiptomba és ajándékozták házi cselédként a templomoknak a magánuradalmaknak vagy a gazdáknak. Egy részüket szolgálólányokként, másokat dajkaként dolgoztatták. A rabul ejtett férfiakat a királyi építkezésekhez rendelték ki. A nők, ha elég szépek voltak, bejuthattak a hárembe, vagy zenészek ill. táncosnők lehettek. BT: ember NT: hadifogoly FOGOLY2 UF: kóré (héb.) Perdix perdix (lat.) BT: fácánféle FOGSEBÉSZ UF: dental surgeon (ang.) (1; 17) BT: sebész FOGSZUVASODÁS UF: caries (lat.) carious cavity (ang.) (1; 17) SN: A 4. dinasztiában Kheopsz1 rokonságának és udvaroncainak 1188 megvizsgált foga közül mindössze 38 szuvas fogat találtak (1; 17) (3,1%), ami a Ptolemaiosz korra 20%-ra emelkedett, mert ekkor jelent meg a cukornád. A kevés szuvas fog annak volt köszönhető, hogy mézzel és szentjánoskenyérfa nedvével édesítették ételeiket, sok fügét ettek, ami leszedte fogukról a lepedéket, és rengeteget rágtak. A fogszuvasodást a szájüregben élő Streptococcus mutans baktériumok segítik elő. BT: fogbetegség RT: fogszuvasodás elleni gyógyszer Streptococcus mutans (lat.) FOGSZUVASODÁS ELLENI GYÓGYSZER SN: Az Ebers papirusz ínyekről szóló fejezetében olvasható gyógyszer: kömény, fenyőtömjén, szentjánoskenyérfa

FOGADALMI PALETTA SN: Festék vagy kenőcs kikeverésére szolgáló, tálcaszerű kőlap, a művelethez kialakított kerek mélyedés körül gyakran gazdag díszítéssel. A predinasztikus kortól ismeretesek, fennmaradásuk és díszítésük azt sugallja, hogy fogadalmi áldozatként is használták őket. Legszebbek többek között az „Oroszlánvadászat” paletta és a Narmer-paletta. BT: paletta NT: Narmer-paletta (KEM: JE 32169) Oroszlánvadászat paletta FOGADALMI SZTÉLÉ UF: votive stelae (ang.) SN: A 19. dinasztiában ábrázoltak először nagy füleket fogadalmi sztéléken. Ezek a fülek istenek fülei voltak, amelyek arra voltak hivatottak, hogy az istenek biztosan meghallgassák az imádkozó imáját. BT: sztélé NT: Baj sztéléje FOGÁGY BETEGSÉG UF: periodontal disease (ang.) (1; 17) SN: Ez nagyon elterjedt volt Egyiptomban, amelyet a stressz és feszültség okozott rágás közben, valamint a durva fogkopások.(1; 17) BT: fogbetegség FOGAK ÉRZÉSTELENÍTÉSE SN: Egy memphiszi kővel vagy annak porával dörzsölték be az ínyt. BT: érzéstelenítés fogászat FOGALMAZÓ UF: draughtsman (ang.) BT: mesterség NT: Dzsemutefankh May3 (ang., spa.) Pasedu4 FOGAMZÁSGÁTLÁS SN: Fogamzásgátlásra a Kahun A papirusz 20-22. soráben krokodilürüléket 45 ml mézzel és savanyútejjel elkeverve ajánlják. BT: nőgyógyászat RT: Kahun A papirusz 20–22. sora FOGÁSZ UF: dentist (ang.) (1; 8) BT: orvos NT: Hesziré (i.e. 2667–2648)

178

gubója péppé zúzva és összekeverve közvetlenül a fogra alkalmazva.(1; 8) BT: gyógyszer RT: fogszuvasodás FOKHAGYMA UF: Allium sativum (lat.) garlic (ang.) (1; 13) SN: Az Ebers-papirusz 800 gyógyászati formulája közül 22 a fokhagymát ajánlja szívproblémák, fejfájás, daganatok, férgesség és harapások esetén. BT: fűszernövény hagyma szent növény FOLDING BED (ang.)
(1; 18)

NT: kosárfonás FONOGRAM UF: hangjel SN: Hangjelek, vagyis hangot jelölő írásjelek. Csak a mássalhangzókat jelölték pontosan, egy-egy fonogrammával akár 1-4 mássalhangzót is leírhattak. BT: írásjel NT: biliterális jel triliterális jel uniliterális jel RT: ideogram FOOD (ang.) ÉTEL SEBÉSZCSIPESZ ELŐUDVAR MUNKAFELÜGYELŐ FORCEPS (ang.) (1; 27) FORECOURT (ang.) FOREMAN (ang.) (1; 16)

ÖSSZECSUKHATÓ ÁGY TUTANKHAMON

FOLDING BED OF TUTANKHAMUN (ang.) ÖSSZECSUKHATÓ ÁGYA FOLDING HEADREST (ang.) FOLDING STOOL (ang.) (1; 46)

ÖSSZECSUKHATÓ FEJTÁMASZ ÖSSZECSUKHATÓ ÜLŐKE

FOLTOS BÜRÖK UF: Conium maculatum SN: Alkaloidja az erősen mérgező koniin. ½–2 m magas, kopasz, csöves szára gyakran lilafoltos. A koniin a nagy mérgező növények közé tartozik, a mozgató idegek végződéseit bénítja, s ezáltal az izommozgást is. BT: bürök FOLYAMI HAJÓ SN: Ezekkel közlekedtek a Níluson. BT: hajó NT: bárka felukka halászhajó kiránduló hajó papiruszhajó tutaj utasszállító hajó FOLYÓ ÍRÁS HIERATIKUS ÍRÁS FOLYOSÓ UF: corridor (ang.) passage (ang.) SN: A völgytemplomot és a halotti templomot fedett folyosó kötötte össze. BT: épületrész NT: Amenemhet, III. dahsuri piramisának folyosói Kheopsz1 piramis bejárati folyosója Királyok folyosója lejtős folyosó Nagy Galéria oldalfolyosó Thot kápolna folyosói Unisz piramisának folyosója FONALASCSÁPÚ KÉTSZÁRNYÚ SZÚNYOGALKATÚ FONÁLFÉREG UF: Fadenwürmer (ném.) Nematoda (lat.) roundworm (ang.) (1; 9) SN: A hengeresférgek törzsének egyik osztálya. Testük szelvényezetlen, szabad szemmel láthatóak. Jelentős részük állatban, emberben, növényekben élősködik. A legkisebbek mikroszkopikus nagyságrendűek, a legnagyobbak több méter hosszúak is lehetnek. A parazita fajok bélcsöve gyakran hiányzik vagy csökevényes, keringési és légzési szerveik nincsenek. BT: ál-testüreges hengeresféreg NT: farmídiumos FONALGYÁRTÁS SN: A még nyers rostokból laza fonalat sodortak, majd feltekerték gombolyaggá. Két ilyen gombolyagot a fonótálba tettek, s egy-egy szálat egy felfüggesztett gyűrűn átfűzve azok megfeszültek. Ezt rátekerték az orsóra és két tenyérrel sodorták. Ezzel vékony, feszes, megmunkálásra alkalmas fonalat kaptak. BT: cselekedet FONÁS UF: weaving (ang.) BT: cselekedet

FORGÓPÁNT UF: ĉarniro (esp.) charneira (por.) csuklóspánt hinges (ang.) (1; 18) scharnier (hol.) zsanér BT: csőösszekötő NT: bronz forgópánt csatlakoztató forgópánt hüvelyes forgópánt FORKED STAFF (ang.) FORRÓSÁG ÉVSZAKA FORRT ÁLLCSONTÚ VILLÁSBOT SEMU FORRT ÁLLKAPCSÚ

FORRT ÁLLKAPCSÚ UF: forrt állcsontú BT: vértes- és csontoshal NT: csupaszfogú FORSKALS CATFISH (ang.) FORTRESS (ang.) NÍLUSI HARCSA ERŐDÍTMÉNY

FOSZGENIT UF: horn lead (ang.) kerazin ólomszaruérc ólom-klorid-karbonát phosgenite (ang.) SN: Enyhén színezett, másodlagos ólomérceket tartalmazó ásvány. Vegyjele: Pb2Cl2CO3. (1; 396) Arcfestékekben mutatták ki jelenlétét. BT: karbonát FOWLKEEPER (ang.) BAROMFIŐRZŐ FŐADMINISZTRÁTOR UF: Great Steward (ang.) Hauptverwalter (ném.) BT: adminisztrátorok NT: Akhamenru (ang., spa.) Amenemhet Surer Ankhhor1 (ang.) Harwa (ang., ném.) Kenamun1 (ném.) Nikauré Pabasa3 Padihorresnet (ang., ném.) Padineit (ang.) FŐBÍRÓ LEGFŐBB BÍRA FŐEMLŐS UF: Primates (lat.) BT: méhlepényes NT: cerkófféle FŐFELESÉG UF: chief wife (ang.) minor consort (ang.) BT: királyi feleség NT: A’at Ahhotep, I. Ahmesz Ahmesz-Nefertari Ahmesz-Nofretete Anheszenamon

179

Baketwerel (ang.) Hamerernebti, I. Hamerernebti, II. Hotepheresz Iah2 (ang.) Inenek-Inti (ang.) Ízisz2 Ízisz3 Karoadzset Keminub Kentetenka (ang.) Mereszankh, III. Merititész, I. Meritré1 Mutemwia1 Mutnedzsemet Mutnofret Nagy Királyi Hitvesek Nefertari1 Nefertiti1 Neferu, I. Neferu, II. (ang., spa.) Neferukayet (ang.) Nitókrisz1 (i.e. 2218–2216) (i.e. 2184–2181) (1; 310) Nub-khesed (ang.) Szatia Szat-Ré Tauszert1 (i.e. 1198–1196) (i.e. 1188–1186) Teje1 Tem1 (ang.) Tetiseri Titi Thent Heb (ang.) RT: főfeleség öltözete FŐFELESÉG ÖLTÖZETE SN: A nyakék alatt összeráncolt ovális gallért viseltek. Ők Ízisz1 helytartóiként keselyűfejet hordtak, szárnyai a fejet takarták. BT: nők öltözete RT: főfeleség FŐFELÜGYELŐ UF: inspector (ang.) BT: felügyelő NT: orvosok főfelügyelője FŐHIVATALNOK BT: hivatalnok NT: Ramosze5 FŐISTEN BT: isten NT: Amon Ré FŐKANCELLÁR BT: kancellár NT: Imhotep1 FŐKINCSTÁRNOK SN: A legfőbb állások egyike. A főkincstárnok volt az összes pénzügyek vezetője. BT: kincstárnok FŐ KIRÁLYNÉV UF: nomen (ang.) SN: A név a fáraók címének 5. eleme, amelyet mindig másodikként írtak kartusba a trónnév után. Ez kb. a mi családnevünknek felel meg. BT: királyi titulus RT: Arany Hórusz-név Hórusz-név nebty név trónnév FÖLD ALATTI KAMRA UF: hypogeum (gör.) BT: kamra NT: Kheopsz1 piramis föld alatti kamrája Nefer és Ka-hai föld alatti kamrája FÖLD NT: mocsaras föld termőföld

FÖLDISTEN SN: earth god (ang.) BT: isten NT: Dedun (ang.) FÖLD KÖNYVE UF: Aker Könyve Book of Earth (ang.) SN: Az egyik nagy, mágikus szövegeket tartalmazó 4 részből álló gyűjtemény A 20. dinasztiában keletkezett és számos ramesszida sír halotti kamrájában tűnik fel. Ré1 napisten Alvilágban tett utazását és fénybe való kilépését beszéli el. A kert, a föld szellemét eredetileg egy földsávval ábrázolják, két végén egy-egy fejjel. Majd később, két egymásnak hátat fordító oroszlán képében tűnik fel. Emiatt kettős oroszlánnak vagy ikeroroszlánnak (Aker) nevezik. Ő a túlvilág őre, és Ozirisz védelezője. A könyv elmeséli az éjszakai átváltozásokat és a Nap születését. BT: halotti irodalom könyv varázsszöveg FÖLDKÖZI-TENGER NAGY KÉKSÉG FÖLDMÉRŐ SN: Ha az áradás elsodorta a mezsgyét, földmérőt hívtak és új határkövet állíttattak. Piramisépítéskor ők rajzolták fel a leendő piramis pontos helyét. Hogy megbizonyosodjanak a terület tökéletes simaságáról, a földmérők a piramis kerülete mentén árkot ástak és vízzel töltötték meg. Ha nem folyt az árokban, azt jelentette, hogy a terület és a kövek teljesen egy szintben vannak. BT: mesterség FÖLDMŰVELÉS SN: A földművelés módszerei (vetés, aratás) i.e. 3500-ban honosodtak meg. Először a földet ekével felszántották. Egy ember fogta az ekét, ami egy szarvasmarha után volt kötve, a szarvasmarhát pedig egy másik ember hajtotta. Mögöttük a vetőmagszóró földműves ment, aki nyomban beleszórta a magot a frissen fellazított földbe. Mindezek után végighajtottak egy juhnyájat a mezőn, hogy betapossák a magot a földbe. BT: gazdasági munka NT: aratás gabonatermesztés vetés RT: földművelő falu FÖLDMŰVELŐ FALU BT: falu NT: Merimda-Beni-Salam RT: földművelés földműves földműves lakóháza FÖLDMŰVES UF: árpa urai niszutiu tönköly urai SN: Az egyiptomi társadalomban az írnokokat, papokat és a kézműveseket eltartó támasz a földműves volt. BT: paraszt NT: ain labakhai földműves RT: földművelő falu földműves lakóháza FÖLDMŰVES LAKÓHÁZA SN: A tűző napon keményre szárított vályogtéglából épült. Csak 3-4 helyiség volt benne, a főzés és sok más gazdasági munka a szabad ég alatt zajlott. A családtagok a szellős tetőteraszon pihenhettek. A magtárak és a szerszámoskamrák az udvaron helyezkedtek el, és éjszaka ott őrizték a háziállatokat is. BT: lakóház RT: földművelő falu FÖLDPÁT UF: feldpathoids (ang.) feldspar (ang.) SN: Áttetszően zöld. 40-60%-ban kőzetalkotója a gránitnak is. Lelőhelyei Vádi el Rusheid, Gebel Migif, Vádi Nugrus, Vádi Higelig. BT: tektoszilikát NT: szodalit2 FŐMINISZTER VEZÍR

180

FŐNIX FŐNÖK

BENU (óei.) BT: mesterség NT: Amenemopet8 (ném.) Amennakht2 Ankhefenrahorakhty (ang., spa.) énekesek főnöke Hauf (ang., ném., spa.) Hóri8 Ini1 (ném.) Neferrenpet3 (ang.) orvosok főnöke Paszer2 Raia1 Ramszesz, II. (i.e. 1279–1213) (1; 311) (1; 204) Riya2 Suroy Uszerhat8

RT: főpapok öltözete FŐPAPNŐ SN: A szüzességre kényszerített főpapnők hivatala örökbefogadás útján szállt át az utódra. BT: főpap papnő NT: Amenirdisz, II. Amon főpapnője Ankhnesneferibra Hathor1-főpapnő Juput-főpapnő Neszkhonsz Sepenupet, II. Sepenupet, III. thébai főpapnő FŐPAPOK ÖLTÖZETE SN: A főpap fehér tiarát hordott, mellvértjén szimbolikus drágakövek tüze ragyogott. BT: öltözet RT: főpap FŐRAKTÁRNOK BT: mesterség NT: Nebamun FÖRSTA INTERMEDIET (své.) ELSŐ ÁTMENETI KOR (i.e. 2155–2040) (i.e. 2181–2050) (i.e. 2181–2140)(1; 15) (i.e. 2180– 2133) FŐTT ÉTEL UF: peszi (óei.) BT: étel NT: lencsés-babos ragu FŐUDVARMESTER UF: major-domo (ang.) majordomo (ang.) BT: mesterség NT: Amenemopet4 (ang., ném., spa.) FŐVÁROS UF: nuit SN: A főváros és határa, mint a polgári és katonai kormányzat székhelye, a tartományi vallás központja. BT: város NT: Abu Szír Akhet-Aton (óei.) Athribisz1 Létopolisz (gör.) Memphisz Per-Szopdu (óei.) Saruna Tanisz (gör.) Théba (gör.) Xoisz FŐZÉS SN: Lenmagból, sáfrányból vagy szezámmagból sajtolt olajjal főztek. BT: táplálkozás RT: fűszernövény tűzhely FARAFRA OÁZIS TÖREDÉK

FŐORVOS UF: chief physician (ang.) BT: orvos NT: Amenhotep9 (ang., ném., spa.) Imhotep1 Nebamun5 (ang., ném.) Nebamun11 (ang., ném.) Nemtiemhat (ang., ném., fr.) FŐPAP UF: high priest (ang.) Ker Heb (óei.) sumo sacerdote (spa.) SN: A főpap volt a papi ranglétra legmagasabb fokán. Csak abból válhatott főpap, aki kívülről tudta az ősi szent könyveket. A vallásügy főintézője volt a főpap, de ez a méltóság örökölhető is volt, vagy választás útján is betölthették. BT: pap NT: Aaheperkarénefer Amenemheb3 Amenhotep Amenmesz6 Amenwahsu2 (ang., ném., spa.) Amon-főpap Bakenhonszu1 Dzsadzsaemankh Dzsedher Haankhef (ang.) Haemuaszet1 Hatiay2 (ang., ném., spa.) héliopoliszi főpap Hepuszeneb Herihór Heriu, I. (ang.) Honszu1-főpap Honszu2 Imhotep1 Imhotep2 Imiszeba Iuwlot (ang.) Ken2 (ang.) Kenamun1 (ném.) Khay4 (ang.) Masaharta (i.e. 1054–1046) Mut-főpap Nebszeni2 Neferhotep9 (ang.) Nesperennub Neszamon Onurisz-főpap Ozirisz-főpap Panehszi1 Petoszirisz Pinodzsem, I. Ptah-főpap Ramszesznaht Sedszunofertum Sepenupet, I. Szobek-főpap Uszerhat2 Wennefer2 (ang.) (i.e. 1279–1213) Wennefer6 (ang.)

FRAFRA OÁZIS FRAGMENT (ang.)

FRANCIA EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Alliot, Maurice (1903–1960) Amélineau, Émile (1850–1915) Barsanti, Alessandro (1858–1917) Bisson de la Roque, Fernand (1885–1958) Bruyère, Bernard (1879–1971) Bucher, Paul Chabas, François Joseph (1817. jan. 2. – 1882. máj. 17.) Champollion, Jean-François (1790.dec.23.–1832.márc.4.) Chassinat, Emile Gaston (1868–1948) Chevrier, Henri Dacier, Bon Joseph Baron (1742. ápr. 1.–1833. feb. 4.) De Morgan, Jacques Jean Marie (1857–1924) Desroches-Noblecourt, Christiane (1913–) Deveria, Théodule M. (1831–1872) Drioton, Étienne-Marie (1889–1961) Garnot, Jean Sainte Fare (1908–1963) Gauthier, Henry Louis Marie Alexandre (1877–1950)

181

Jean-Philippe (1902–2001) Mariette. Jean Zivie. az egyiptomi és közel keleti művészetről (1998. Christiane (1913–) Lauer. 20013-7012 Tel. (1843–) Robichon. ERWIN SN: Osztrák ókorkutató muzeológus. Henri Desroches-Noblecourt. Tutankhamen).ku.ihi.–1872. RT: Fröhlich szindróma FRÖH-LICH’S SYNDROME (ang. dinasztia idején tudtak az ácsok furnérlemezt készíteni(1. Jean-Philippe (1902–2001) Leblanc. 9) SN: Több vékony farétegből rétegesen összeragasztott falap. hossz ujjak és lábujjak jellemzik. A hatrétegű furnérlemez rétegeit faékekkel erősítették össze.–1966.) Fröhlich syndrome (ang.) FRANCIA RÉGÉSZ BT: régész NT: Barsanti.dk FRANKFORT.jún. 11. MCCLUNG MUSEUM (ang. Claire Lauer.–1966.) FREED. Alexandre (1868–1938) Ratié.) FRANDSEN. 5. augusztusában – Egyptian Funerary Arts and Art of the Ancient Near East). FURNÉRLEMEZ UF: plywood (ang. George (1865–1917) Loret.) SN: A gerendázatnak az architráv és a hosszú párkány közötti része.C. Eugène (1838–1908) Lefébvre. Az ácsok nyilvánvalóan rájöttek. Pierre (1885.org FREED. dec.27. Audran Lalouette. hogy Tutankhamont a tarkójára mért jókora ütéssel gyilkolták meg. 8) FRAXINUS EXCELSIOR (lat. hogy a fatönköknél stabilabb és nagyobb méretű anyagot tudnak így létrehozni. számos könyvet írt az egyiptomi vallásról. Már a 3.) SN: A szindróma nevét Alfred Fröhlichről kapta. jan. Box 37012.) SN: Washingtonban található.) Varille. Weill. A másodlagos nemi jelleg az agyalapi mirigy és a hipotalamusz gyenge működésének vagy betegségének eredménye. Labrousse.– 1916. BT: egyiptológus régész RT: Keleti Intézet Múzeuma (USA) Ozireion FRANK H. Raymond (1874–1950) Yoyotte. D. RITA E.Grébaut Jouguet. Nefertiti1. 8) MCCLUNG MÚZEUM BT: galéria AD: Freer Gallery of Art / Arthur M. Alessandro (1858–1917) Bisson de la Roque. ELKE BT: egyiptológus AD: freier@bbaw. Alain FRANCIA HÓDÍTÓ BT: hódító NT: Bonaparte Napóleon (1769.)(1. BT: osztrák egyiptológus FRÊNE (fr. Auguste Ferdinand François (1821.23.jún. (1. PAUL BT: egyiptológus AD: pjf@coco.) GOMBA FUNERARY PRACTICES (ang. Cl. BT: egyiptológus NT: Freed. Suzanne Revillout.) FREER MŰVÉSZETI GALÉRIA (USA) UF: Freer Gallery of Art (ang. 11.) Maspéro.19. RITA E. amelyet a Kairói Egyiptomi Múzeumból utaztatott meg.) zophoros (gör. 9) BT: faanyag 182 . Hatalmas gömb alakú koponya. ALFRED (1871–1953) SN: Ausztriai farmakológus és neurológus.) (USA) FRANKINCENSE (ang.) (1. Csupán e két kiállítás anyaga közel 700 tárgyat tartalmazott. ásatott Tell el-Amarnában.27. Gaston Camille Charles (1846. ápr. BT: építészeti elem NT: áldozati ajándék-fríz heker-fríz HAJVISELET FRÖHLICH SZINDRÓMA FRÖHLICH SZINDRÓMA FRIZURA FROHLICH SYNDROME (ang. Rita E. Emile Gaston (1868–1948) Chevrier. Egy furnérlemezt találtak a szakkarai Dzsószer piramis egy folyosólyán.30.357. HENRI (1897–1954) SN: A Chicagoi Egyetemen a Keleti Intézet régésze volt.) Montet. A korát a 3.: 202. Gustave (1879–1957) Legrain. KÖNYVEI BT: Freed.4880 Fax: 202. máj.633. Sackler Gallery Smithsonian Institution P. Jean Lefébure. aug. – 1881.) FUNGI (lat.4911 FREIER. A. Ő tisztította le az Ozireiont 1926-ban. Pierre (1885.) Montet. SN: Egy nemzetközi szaktekintély az egyiptomi művészetben: 1985–1987-ig a „Ramses the Great” elnevezésű kiállítást vezette. jan. Christian Leclant. Rita E.) Frohlich szindróma Fröh-lich’s syndrome (ang. ez a találmány azonban az évezredek folyamán feledésbe merült. MRC 707 Washington. mivel aki ebben szenved terméketlen. BT: betegség RT: Fröhlich. A Bosztoni Szépművészeti Múzeumban volt kurátor 1989-ben. filozófiáról és királyságról.) FROHLICH SZINDRÓMA FRÖHLICH. Auguste Ferdinand François (1821. Kiállításokat szervezett az Amarna-korról (Pharaohs of the Sun: Akhenaten.) Frohlich syndrome (ang. 19. A Fröchlich szindróma nem örökölhető. dinasztiára datálták és feltehetően egy koporsó oldalának egy részét képezte. 11. Alfred (1871–1953) KV55 koporsó FTÁH FUL PTAH MEMPHISZ TEMETÉSI SZERTARTÁS SÍRKÚP TEMETÉSI SZERTARTÁS BAB FTÁH VÁROSA FUNERAL (ang.O. könyvei AD: rfreed@mfa.jún.19. Rougé (1811. Fernand (1885–1958) Chassinat. P. 31. – 1881.jún.jún. A KV55-ös sír szarkofágjában talált múmián állapítottak meg ilyen szindrómát. 15. 1901-ben publikálta a ma már Fröhlich szindróma néven ismert állapotot.) Moret. Victor (1859–1946) Mariette. 19.de FRENCK.jún. 9).) FRÖHLICH SZINDRÓMA FRÖHLICH SZINDRÓMA FENYŐTÖMJÉN KŐRISFA FRÖHLICH SZINDRÓMA UF: Adiposogenital dystrophy (lat.) FRESKÓK FRÍZ KŐRISFA FALFESTMÉNY UF: thrinkos (gör.) FRÖHLICH SYNDROME (ang. NT: Ramesses the Great (1988) FREER GALLERY OF ART (ang.) (1. aki megállapította. 17) (1. a ma ismert furnérlemezt csak 1884 óta használjuk. J.–1821. feb. A koponya megnövekedése mentális és nemi visszamaradottságot okoz.feb.) GALÉRIA (USA) FREER MŰVÉSZETI FUNERARY CONES (ang.

13) SN: Süteményeket édesítettek vele. 28) FUSCALDO. ők előbb meghalnak s azután támadnak fel.) BT: ékszer NT: fülbevalók (KEM: CG 52397-52398) osztrigahéj függő FÜLBEVALÓK (KEM: CG 52397-52398) SN: Aranyból készültek. nem pedig hegyesen. így a szolgák még nagyobb hatékonysággal tudták önteni a vizet urukra. Az árkokat kicsípték. A szegény emberek fürdő híján házon kívül mosakodtak. hogy a szennyezett víz könnyebben elfollyon. Fentről lefelé fűrészeltek és a kötelet a munka haladtával tologatták a külső foglalaton. BT: fácánféle FÜSTÖLŐ BT: szertartási tárgy NT: borókás füstölő FŰSZER FŰSZERNÖVÉNY FŰSZERNÖVÉNY UF: fűszer BT: növény NT: ánizs fahéj fokhagyma görögszéna kakukkfű kasszia koriander kömény mustár UF: fürdőhelység SN: Egyiptomi régészek III. akik azt mondják. (1. Hosszúságuk 13. meglehetősen egyenetlenül voltak kialakítva és csak egy irányba dőltek.) (1. melyet enyhén lejtősre csináltak. A meleg víz és a gőz csővezetékeit a falakba építették. BT: halotti tárgy FÜLESKERESZT ANKH FÜLÖP EVANGÉLIUMA SN: Kopt szöveg. hogy két fa közé beszorították. amely kigúnyolja „a tudatlan keresztényeket. A fülbevalók II.) UF: Zeta Canis Major (lat.) (1. Quantarától 22 kilométerre keletre.) BT: kőszerszám piramisépítéshez használt szerszám rézszerszám sebészeti szerszám NT: rézfúró vonós fúró római kori szakemberek. A fürdők. s ez egyedülálló leletnek számít a térségben. amelyeket folyamatosan engedtek le. 28) SN: A fűrészport dunszkötések alapbázisaként hasznosították. BT: Nagy Kutya FÚRÓ UF: drill (ang. meleg és hideg vizű helyiségek voltak.RT: asztalos FURUD (ar. mivel ezen a – római kori és bizánci emlékekben egyaránt igen gazdag – területen az eddig talált öt hasonló fürdőben nem alkalmaztak ilyen megoldást a 183 . (1. vagy kis medencéken keresztül. A Nag Hammadi közelében talált 13 papirusztekercs egy része tartalmazza Fülöp evangéliumát. Az egyiptomiak mindig állva „zuhanyoztak” egy meszes kőlapon állva.” BT: nag hammdi kódex FÜRDŐHELYSÉG FÜRDŐ FÜRDŐ BT: por RT: fűrészelés FÜRJ UF: Coturnix coturnix (lat. s mindegyikhez tartozott egy gőzkamra is. hogy a fűrész ne akadjon el. A fürdőmedence körül kőpadok voltak. PERLA BT: egyiptológus AD: perlafuscaldo@usa. dinasztiából. BT: mérőeszköz szerszám FÜLBEVALÓ UF: earring (ang.) BT: munkaeszköz NT: famegmunkáló fűrész sebészfűrész FŰRÉSZELÉS SN: A fadarabokat az ácsok úgy fűrészelték kisebb hasábokra.) saw (ang. A fürjhús finom csemege volt számukra.) (1. A fűrészvágatot ék alakúra kellett kialakítaniuk. 13) BT: ácsmunka NT: fűrésznyom RT: famegmunkáló fűrész fűrészpor FŰRÉSZFOG UF: saw-teeth (ang. századi római fürdőket találtak 1998-ban a Sínai-félsziget északi részén a Baluza régióban. BT: építmény RT: fürdőszoba FÜRDŐSZOBA UF: bathroom (ang. A fürdő falait mésszel vonták be.) fig (ang. 15) SN: A fürjek vadászata a gazdagok kedvenc időtöltése közé tartozott.) SN: A Nagy Kutya Csillagkép egyik csillaga. BT: édesítőszer gyümölcs NT: szikomorfüge SZIKOMORFA FÜGEFA FÜGGŐÓN UF: mérőón SN: A falak vagy kőtömbök vízszintjét határozta meg. bizony tévednek – még és már életükben kell részesülniük a feltámadás szentségében. a fogvégeket pedig sokszor egyenesen hagyták.) BT: fűrészelés NT: bazalt kövezőkövön látható fűrésznyomok szarkofágján látható fűrésznyomok Kheopsz1 gipszöntvénye (PM: UC 69833) FŰRÉSZPOR UF: sawdust (ang. (1) BT: szoba NT: akhet-atoni fürdőszoba FŰRÉSZ UF: pullsaw (ang. 20f) BT: famegmunkáló fűrész FŰRÉSZNYOM UF: saw mark (ang. hogy megakadályozzák a víz beivódását a nyers téglafalba.net FUTÁR HÍRVIVŐ FÚVÓS HANGSZER BT: hangszer NT: duda furulya fuvola kettős síp trombita FŰ FÜGE BT: építőanyag UF: Ficus carica (lat.) SN: A fogak a fogófoglalattól a fűrész végének lekereküléséig terjedtek. amelyet kötéllel erősítettek egybe.5 cm. BT: fülbevaló FÜLESKANCSÓ SN: Az elhunyt mosakodásra használja. (1. Széthi korából valók a 19. Az elhasznált vizet vagy égetett agyagból készült csatornán keresztül vezették el a falon át.) SN: A fürdőnek szánt terem a ház urának szobája mellett volt. akik betű szerint értelmezik a feltámadást”: „Azok. A KV56-os sírból kerültek elő 1908-ban.) quail (ang.

7) BT: fafajta 184 .) szomorúfűz willow (ang.) SN: Egyiptomban megtalálható fafajta volt.)(1. 7) saule pleureur (fr. amelyet bútorok készítésére használtak korlátozott számban.petrezselyem sáfrány RT: főzés sütés FŰZFA UF: Salix safsaf (lat. (1.

–2005. GABOLDE. dinasztiabeli masztaba. MASZTABÁJA MINKHAF MASZTABÁJA MERESZANKH. MASZTABÁJA SZESEM-NEFER. ókortörténész. Marc NT: statue de Merymaât gouverneur de Djâroukha (Bologne K.) NT: First Preliminary Report on the Hungarian Excavation in Thebes-West. 1983-ban a thébai magyar régészeti expedíció tagja. MARC CIKKEI BT: Gabolde. GABALLA ALI SN: Kufour Al. KÁPOLNÁJA HUFUHAF. I. 1813). az Egyiptológia Tanszék vezetője. Kutatási területe az ókori keleti társadalomés gazdaságtörténet. Később az ELTE BTK Ókortörténeti Intézetének igazgatója. Alalah társadalmi és gazdasági élete. A Supreme Council of Antiquities titkára. 1970-1971 az ELTE BTK ókori keleti történeti tanszékén ösztöndíjas. 18–17. Az ELTE BTK-n tanult 1962-1967-ig. magas rangú tisztségviselőnek emeltek. ő tárta fel Bakenamun sírját.eg GABLE-LID CHESTS (ang. MASZTABÁJA DUAENRÉ MASZTABÁJA SZESEM-NEFER. 1989-ben Trefort díjban részesül. II. 20. 1997-től egyetemi tanárrá nevezték ki. BT: egyiptomi egyiptológus RT: Supreme Council of Antiquities (Eg. MASZTABÁJA NEFERTKAU. BT: magyar egyiptológus NT: Gaál Ernő cikkei Gaál Ernő könyvei GAÁL ERNŐ CIKKEI BT: Gaál Ernő (1941.júl.S. 1981-1997 az ELTE BTK egyiptológiai tanszékének egyetemi docense. aug. BT: gizehi masztaba IASZEN MASZTABÁJA SZENNEDZSEMIB INTI MASZTABÁJA HNUMENTI MASZTABÁJA SZENNEDZSEMIB MEHI MASZTABÁJA HEMIUNU MASZTABÁJA SZESEM-NEFER.19. 1980-ban a történettudomány kandidátusa. amelyet egy Kephrén vagy Kheopsz1 idejében élt ismeretlen.) SN: Szombathelyen született magyar egyiptológus. I. egyiptomi régészet. MARC BT: egyiptológus NT: Gabolde. LUC BT: egyiptológus AD: lgabolde@internetegypt. La (1994) GABONA ARATÁS SN: A semu évszak Epifi hónapjának utolsó napjaiban. MASZTABÁJA KAMENI MASZTABÁJA HUFUHAF. június 10-e körül kezdődött a gabona aratása. 1999–2002 között Széchenyi professzori ösztöndíjas volt. aug.júl.fr GABOLDE. adjunktus. II. III. Keleti Károly u. aug. Herbert Walter Fairman tanítványa volt. III. MASZTABÁJA ITETI MASZTABÁJA MERESZANKH.eun. az egyiptomi Újbirodalom gazdasági élete. KÁPOLNÁJA SZEHEMANKHPTAH MASZTABÁJA DZSEDEFHÓR MASZTABÁJA KHAEMANKH MASZTABÁJA KHUENPTAH KÁPOLNÁJA KHUENPTAH MASZTABÁJA MESTJU MASZTABÁJA MENIB MASZTABÁJA BAUFRÉ MASZTABÁJA HOTEPHERESZ. MASZTABÁJA KÁEMTHENENT MASZTABÁJA ANKHAF MASZTABÁJA DUAENHOR MASZTABÁJA AKHETHOTEP2 ÉS II. G7110-7120 G7210-7220 G7310-G7320 G7410-7420 G7430-7440 G7530-7540 185 .–2005. II. században Mezopotámiában (1988) sör az ókori Egyiptomban és Mezopotámiában. II. 25.19. I.766) KANOFER SÍRJA SN: A nyugati temető középső szektorának legnagyobb masztabája. KÁPOLNÁJA SZNOFRU-KHAF MASZTABÁJA KAR1 MASZTABÁJA IDU1 MASZTABÁJA KAWAB MASZTABÁJA NEFERTKAU. MASZTABÁJA BABAEF MASZTABÁJA IDU NEFER MASZTABÁJA HOTEPHERESZ. 1982-ben Maróth Károly díjat kap. The (1993) GABALLA.com GABOLDE.) AD: gaballa@main-scc.) (1. II.júl.19.cairo.–2005. 20.Raml faluban született. II.) NT: Alalah társadalma és gazdasági élete az i.) (ang. 49) OROMFEDELŰ LÁDA GABODA PÉTER BT: magyar egyiptológus AD: 1024 Budapest. 1971-1981-ig tanársegéd. MASZTABÁJA PTAHNEFERSZESEM MASZTABÁJA MESUW MASZTABÁJA NEBTYHERKAUWS MASZTABÁJA ANKHMARÉ MASZTABÁJA WERMERU1 MASZTABÁJA NEFU ÉS KHENETEMSZETJU MASZTABÁJA KHAFRAANKH MASZTABÁJA G G50B BT: abüdoszi sír RT: abüdoszi hüpokephal (KEM: 10691) BT: abüdoszi sír RT: abüdoszi hüpokephal (BM: 37330) BT: abüdoszi sír RT: abüdoszi hüpokephal (BSZM: 02. MASZTABÁJA NEFERMAAT. Marc cikkei AD: marc. I. A (1988) Stamped Bricks from TT32. Tomb 32 (1985) GAÁL ERNŐ KÖNYVEI BT: Gaál Ernő (1941. II.e. BT: gizehi masztaba MINDJEDEF MASZTABÁJA DZSATI MASZTABÁJA INEKEF MASZTABÁJA KAAPER3 MASZTABÁJA HAPENENEBTY MASZTABÁJA IJNEFER. MERITITÉSZ MASZTABÁJA KÁEMSZEKHEM MASZTABÁJA KHNEMDZSEDEF MASZTABÁJA 2 G7753 G7760 G7810 G7813D G7814 G7815 G7820 G7821 G7822 G7836 G7851 G7946 G7948 G50C G50D G1203 G2000 G7837+7843 G2196 G2370 G2374 G2378 G4000 G4940 G5080 G5110 G5170 G5230 G5550 G7000X G7050 G7060 G7070 G7101 G7102 G7130 G7140 G7142 G7150 G7152 G7211 G7244 G7246 G7248A G7249 G7350 G7391 G7411 G7510 G7550 G7650 G7660 G7711A GAÁL ERNŐ (1941. 20.gabolde@mom.G7721 KAKHERPTAH MASZTABÁJA SN: 5.

amely néhány ezreléknyi ezüstöt mindig tartalmaz. A két világháború között a Tuna el-gebeli nekropolisz sírjain dolgozott. márc. BT: egyiptomi egyiptológus RT: Higher Studies of the Coptic Institute Tuna el-Gebeli nekropolisz GALACSINHAJTÓ SZKARABEUSZ TEJNÖVELŐ SZER GALACTAGOGUE (ang. ALBERTO BT: urugváji egyiptológus GALENA (ang.) gabonanemű gabonanövény grain (ang. majd ebből cerusszit (PbCO3) jön létre. amelyet Back Fülöp szervezett meg pénzt és fáradtságot nem kímélve. Sziklás sivatagokat kedvelik Testük hossza 60– 75 cm. BT: növénytermesztés NT: gabona aratás gabonaőrlés gabonatisztítás GABONATISZTÍTÁS SN: Az asszonyok végezték rostával és szórólapáttal. BT: molibdén ásvány szulfidérc RT: mesdemet (óei. és a Higher Studies of the Coptic Institute igazgatója. az Egyetem ásatásainak igazgatója Gebel el-Tunában. Smoleński. JOSE MANUEL BT: egyiptológus AD: jmgalan@shapshu.) BT: madár NT: galambféle GALAMBFÉLE UF: Columbidae (lat.) SN: A Kis-Ázsiából. amelyet a mai napig használnak még Észak-Afrikában és Közel-Keleten. BT: gabonatermesztés GABONATERMESZTÉS SN: Egyiptom gazdasági életének alapját jelentette.) (1. BT: laposféreg NT: Echinococcus (lat. Bőrből. mert T. A lisztbe jutott kőpor és homok erősen rongálta a fogazatukat. Gyakran az egyszerű matrózok és a főtisztségviselők egyaránt gabonában kapták fizetésüket. BT: növényi élelem fizetőeszköz NT: árpa búzaféle fehér szehet zöld szehet GABONAMAGTÁR SN: Az ókorban Egyiptom volt a világ gabonamagtára. Mára már kipusztultak Egyiptomból.es GALASSO.) SN: A Tuna el-gebeli nekropoliszban találtak galléros pávián múmiákat. Kiegészítőként fehér ólommal keverték a színárnyalat befolyásolására és a szem fertőzések elleni védelmére. A városokban és falvakban a kenyér és a kancsó sör helyettesítette a pénzt. Az ólom fő ércásványa.) Hamadryas baboon (ang. szervezetük nagymértékben leegyszerűsödött. BT: gabonatermesztés GABRA. CARLOS BT: urugváji egyiptológus GÁLYA BT: hajó GABONAŐRLÉS SN: Az nők végezték a szabadban kőlapokon. A Budapestre került leleteket először a Néprajzi Múzeumban állították ki.) Mantled baboon (ang. Budapest.BT: aratás gabonatermesztés GABONAFÉLE UF: cereal (ang. Finomra őrölve fekete arcfestékként használták és szemfestékek alapanyagaként i.) ISZAPSÁS GALLÉR SN: A gallér mindkét nem által viselt dekoratív ékszer volt.csic.–) SN: Az első magyar régészeti expedíció második állomása.) (1. fémből vagy textilből készítették.) TYÚKALAKÚ GALUCCI. A táplálkozás alapjául szolgáltak elsősorban kenyér és sör formájában.) Papio hamadryas (lat. 9) lead glance (ang.) GALENIT GALENIT UF: blue lead (ang. BT: nyakék NT: gyöngygallér GALLÉROS PÁVIÁN UF: Arabian baboon (ang.) Mantelpavian (ném. SAMI (1892–1973) SN: Életpályája során volt a Kairói Egyetem professzora. rendkívül tág hőmérsékleti tartományban. Az ásatás vezetését Ahmed Bey Kamalnak kellett átvennie. Bordeaux-ban doktorált. hanem fizetőeszközként is.) galenitbánya szempillafesték GALENITBÁNYA BT: bánya NT: Gebel el-Zeit bánya GALÉRIA BT: egyiptológiai gyűjtemény NT: Freer Művészeti Galéria GALINGALE (ang.(100) A hímek általában kétszer nagyobbak a nősténynél és nagyobb szőrzetet viselnek fejükön és felsőtestükön. BT: ásatás RT: gamhudi temető 186 . Többnyire a különböző magmákból felszálló.) lead sulphide (ang.) galena (ang. Az előkerült emlékeken négy város osztozott: Kairó.. BT: magtár GABONANEMŰ GABONANÖVÉNY GABONAFÉLE GABONAFÉLE GALAN.) SN: Belső élősködők. majd Liverpoolban tanult és Párizsban. színesre festették és drágakövekkel díszítették. melegvizes oldatokból válik ki.) színgalandféreg GAMHUDI ÁSATÁS (1907. Bécs és Krakkó. a Kairói Egyetem Egyiptológiai Intézetének igazgatója. BT: pávián GALLIFORMES (lat. 3000-től kezdve. vállszélességük 40–60 cm. A búza és az árpa számos alfaját ismerték. 4.) tapeworm (ang.) BT: galambalakú NT: galamb gerlice GALANDFÉREG UF: Cestoda (lat. magasságuk 60–70 cm. BT: galambféle házi kedvenc GALAMBALAKÚ UF: Columbiformes (lat. Sok közülük emberre és háziállatokra egyaránt veszélyes. Thot1 isten jelképeként. de az ókori egyiptomiak szent állatként tisztelték.filol. Nemcsak a nép táplálására szolgáltak.e. 19) GALAMB SN: Ketrecekben tartották őket étkezési célokra. a Kaukázus és a Kaszpi-tenger vidékéről származó gabonanövények a neolitikum idején jutottak el Egyiptomba.) Hamadryaspavian (ném. oxidációs övben könnyen elbomlik: ilyenkor anglezit (PbSO4).) (1. A felszínközeli.) Sacred baboon (ang. 9) ólom-szulfid SN: Vegyjele PbS. az előző (sharunai) ásatás vezetője lebetegedett. majd a Szépművészeti Múzeumban leltek otthonra. amely a Nap ellen is védte a felsőtestet.

) SN: Professzor írásszakértő. 2780–i.e.) economic record (ang. A hátlapon többnyire Hathor1.) GAMLA RIKET (své. RUDOLF SN: 1993-ben küldött a Kheopsz1 piramis déli járatába kutatócsoportjával speciális robotokat (Upuaut-1. The (1973) GARDNER. Két szélén duplaaknás sírok helyezkedtek el.) GÁT CSIGA GÁZKROMATOGRÁFIA BT: építmény NT: Asszuáni gát Heptasztadion GÁTOS HALÁSZAT UF: weir fishing (ang.) FOKHAGYMA ÖLTÖZET GARNOT. H2. 2181) (i. és típusa (N2. SN: Ősrégész kutatónő. He) csak az elválasztási folyamatok kinetikájára.) (1.e. melyeknek leletei egyaránt megtalálhatóak múzeumokban és magángyűjtőknél. ahol sikerült azonosítaniuk I. 1997) Tomb of Amenemhet. J.dec. BT: nekropolisz RT: gamhudi ásatás GAMMA CANIS MAJOR (lat. amely máig a leghasználhatóbb hieroglif tankönyv. Éppen ezért ennek a résznek a feltárását az ásatók abbahagyták. 344) GARDINER.2155) (i.. 2620–i. BT. 2686–i. HENRY LOUIS MARIE ALEXANDRE (1877–1950) BT: francia egyiptológus GAUTHIER.) SN: Az elválasztás gázfázisban történik. BT: egyiptológus NT: Gardiner. 16) BT: szöveg NT: Amiens papirusz (PIM) Baldwin papirusz (BM: BM 10061) GAZELLA SN: Gazdagabb családok gyermekei sivatagban befogott kis gazellát kaptak ajándékba. dinasztiára esik. Upuaut-2).) Dzsehutimesz1 Ibi2 (ang. The (1959.) gázkromatográfiás vizsgálat GC (röv. Ezek a gazdagabb. sajnos többnyire már erősen elmosódott áldozati formula került.GAMHUDI KOPORSÓ SN: A ládakoporsók mellett három különböző múmiaalakú koporsótípust készítettek a hellenisztikus és kora római Gamhud halottai számára. BT: koporsó NT: gamhudi romboid koporsó GAMHUDI ROMBOID KOPORSÓ SN: A külső oldalak jellegzetes motívumai a többsávos tarka elemekből összeállított „széles gallér“ a kiterjesztett szárnyú Nut istennő. 117) BT: régész GARLIC (ang. BT: német egyiptológus RT: Upuaut-1 Upuaut-2 GARCÍA.e. 120 m széles délkelet ÉNy-i fekvésű területen. vagy istennevek olvashatók. Az előlapra kevés. a Hórusz-fiúk és a szentélyén fekvő sakál. majd egyes óbirodalmi sírokban. amint a mumifikálás nehéz feladatát végzi.(1. koporsóval ellátott sírok övezték a középső területet. 1964. 13) GARMENT (ang. BT: halászat GAUTHIER. JEAN SAINTE FARE (1908–1963) BT: francia egyiptológus GARSTANG. Előfordul. JOHN (1876–1956) SN: A Liverpooli Egyetemen volt régész professzor. vagy a dzsed-oszlop tűnik fel. Alan Henderson (1879–1963) NT: Chester Beatty I (1931) Egyptian Grammar (1927. ELINOR W. aki Fajjúmban a legrégibb földműves közösség lakhelyét tárta fel Caton-Thompsonnal. 2685–i. E.) Nebszumenu Ptahneferszesem Ramosze5 Sesonk1 Uszer1 GAZDASÁGI MUNKA BT: munka NT: mezőgazdasági munka GAZDASÁGI SZÖVEG UF: accounting text (ang. ném. Anubisz alakja. ahol pusztán földbe temetett.e.e. ALAN HENDERSON KÖNYVEI BT: Gardiner.) SN: Az első ismert gátos halászat ábrázolása az 5. Neuszerré naptemplomában tűnik fel.e. 2180) (i. A sík területen a pillanatnyi igényeknek megfelelően aknákat vagy föld alatti kamrákat vágtak és azok oldalaiba vájták az újabb és újabb sírokat. 15 GAZELLA-MÚMIA SN: Általában nők sírjában találtak gazella-múmiát.29. 30000 Nîmes Tel: 04 66295606 GARDINER. Szeszósztrisz sírját. 1930- 187 .e. RICARDO BT: urugváji egyiptológus GARDI EGYIPTOLÓGIAI EGYESÜLET (Fro. A sírokat az ókorban és a modern korban is sírrablók fosztogatták. 2635–i. Maat vagy Ízisz1 istennő festett alakja látható. BT: régész GAS CHROMATOGRAPHY (ang.e. ALAN HENDERSON (1879. 1979. vagyis az elválasztás termodinamikájára nem.) BT: mesterség NT: Djeserkaresoneb (ang. BT: állat-múmia GÁZKROMATOGRÁFIA UF: gas chromatography (ang.e.) MULIPHEN (ar. A szelektivitásra. 1957.) BT: egyiptológiai iskola AD: 54.) GASTROPODA (lat. BT: gamhudi koporsó romboid koporsó GAMHUDI TEMETŐ SN: A gamhudi temetőt a sivatag félköríves sávján alakították ki a Ptolemaiosz korban egy 480 m hosszú. Alan Henderson könyvei RT: Ipuwer papirusz (l. Chemin du Puy-en-Velay. GANTENBRINK. szemmel láthatatlan szegényebb emberek múmiáit tárták fel.e. SN: Gustave Jéquierrel vezetett ásatásokat Listben.) (1. szerencsés esetben a halott megnevezésével együtt.–1963. 1966) Hymns to Amon from a Leiden Papyrus (1905) Kadesh inscriptions of Ramesses II (1960) Late-Egyptian Miscellanies (1937) Late-Egyptian Stories (1932) Ramesside Administrative Documents (1968) Royal Canon of Turin. akik házi kedvencükként temettették maguk mellé. vagyis az elválasztó oszlop hatékonyságára van hatással. BT: egyiptológus régész GAZDASÁGI INTÉZŐ UF: steward (ang.19. tülkösszarvú házi kedvenc RT: gazella-múmia GAZELLAHÚS BT: hús GAZELLA KERÜLET FELSŐ EGYIPTOMI NOMOSZ. hogy helyettük több oszlopban felirat olvasható. Neki köszönhető az „Egyptian Grammar” című könyv. aki 1902– 1904 között mintegy 880 kis sírt tárt fel Beni Hasszánban. 2260) (i. A mozgó fázis gáz halmazállapotú.) ÓBIRODALOM (i. 2200) GANAJTÚRÓ GANÉJTÚRÓ SZKARABEUSZ SZKARABEUSZ 1933 téli időszakaiban a Kharga-oázist kutatták a Líbiai fennsík egy kis területével együtt.márc. 1994) Egypt of the Pharaos (1961.

) GEBEL EL-AHMAR BÁNYA UF: Dzsu Deser SN: II. amelyek a területhez kapcsolódtak. Felesége Nut. Ábrázolásokon Nutot támasztja alulról.) APHRODITOPOLISZ (gör.) VÖRÖS HEGY GEBEL EL-AHMAR GEMACSONT SN: A szemzug. 2. ar. uralkodási évében. ar. BT: elemek istenei NT: Geb hozzátartozói RT: Geb-szentély FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. lúd alakban elképzelt formájával. Ozirisz. Nephtüsz és Széth. S-111 52 Stockholm.) Gebel Silsila (ang.) SN: Kar1 felesége a 6. Sweden GERÄT (ném. ar. BT: hegység település GEBEL QIBLI (ar.) 188 ..) SN: Kom Ombó és Edfu között helyezkedik el. Su királyságát Geb váltotta a trónon.) Gebel es-Silsile (ang..e.) Kheny (óei.) UF: Gebel el-Silsila (ang.) Jebel Silsila (ang.) GEOGRÁFUS BT: tudós NT: Eratoszthenész (i.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) GEBEL ESZ-SZILSZILE GEBEL ESZ-SZILSZILE GENETTA GENETTA (lat.) Jabal as Silsilah (ang. dinasztiában. 7) GENETA (kat.) (1... Ramszesz fedezte fel ezt a kőbányát a 9. BT: aranybánya GEB-SZENTÉLY SN: Batában található.) Szib SN: A Föld megszemélyesítője és Nut férje. míg végül Geb elfoglalta helyét a trónon és meghódoltatta a fellázadt embereket is. BT: település GEBELEIN (ar. Nevetése földrengést okozott. az ametiszt lelőhelye volt a római korban...) GENETTE (dán.) Khenu (óei. Széthi egyik aranybányája volt.) MÜKERINOSZ PIRAMISVÁROSA GEBEL ESZ-SZILSZILE GEBEL-SILSILA (ang. Kettejük uralma között azonban nagy zűrzavar támadt a fővárosban. ar. Emberalakban ábrázolták állva. itt homokkövet bányásztak. ezért hívták az egyiptomiak a hegyeket és a dombokat „Geb felkelésének”. felé meredő pénisszel. 5.) GEBTIU (óei.) GENETIKAI BETEGSÉG BT: betegség NT: alkaptonúria GENETT (své. A király ismeretségi körébe tartozott. Tefnut iránt.) GEBTU (óei. HEGYSÉG GÁZKROMATO– Khenw (óei.) PETYMEG PETYMEG ÉSZAKI PETYMEG PETYMEG GENETTA (lat. Hapu fia. Kilenc napon át tomboltak a viharok az országban. a fülcimpa és az állkapocs között lévő csont.) GERLICE UF: gerle gilice gőrice Turtur (lat. ar. BT: Hathor1-papnő Kar1 hozzátartozói GÉM BT: madár NT: szürke gém GEBAT (óei. ol. Az Edwin-Smith papirusz vizsgálati útmutatóval szolgál ennek sérülése esetén.) GEB FELKELÉSE GEB HOZZÁTARTOZÓI SN: Szülei Su és Tefnut. 276–195) Sztrabón GEORGE.BT: múmiavizsgálat GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLAT GRÁFIA GÁZLÓMADÁR BT: madár NT: daruféle gólyaalakú GC GEB GÁZKROMATOGRÁFIA UF: Keb (ang. ol.) Su Széth Tefnut GEBEL ABU DIYEIBA SN: A Vörös-tenger mellett fekszik. Ezen a környéken Thoérisz volt a tiszta vizek pártfogója.) SADUF EKHNATON NAPTEMPLOMA TÁBORNOK PETYMEG PETYMEG GENERAL (ang. BEATE BT: svéd egyiptológus AD: Box 5405. vagy féloldalt fekve fején lúddal esetleg teljesen libaként. BT: Geb NT: Ízisz Nephtüsz Nut Ozirisz (gör. A föld kiemelkedő pontjának vélték Geb térdét. Innen vitte a köveket Amenhotep. ar. A Túlvilágon ő vezeti a holtak első lépteit. mivel a liba volt a szent állata.) GEBEL ZEBARAI ARANYBÁNYA SN: I.) Seb2 (ang.) Gebel es-Silsila (ang. BT: növény GENNYES SEB FERTŐZÖTT SEB BUZÉRVIRÁGÚ GENTIANALES (lat.) GERLE ESZKÖZ GERLICE GEBEL ESZ-SZILSZILE (ar.) GEE. BT: kőbánya GEBEL EL-SILSILA (ang... Hathor1 papnőjeként szolgált. ném.) 2 KOPTOSZ (gör.) GEBEL ES-SILSILE (ang. A fő lelőhelyek a keleti parton vannak. BT: szentély GEBTIU1 (óei. Felmerült az is. hogy a teremtésmítoszokban felbukkanó Nagy Gágogó azonos lehet Geb ősi. fr.) GENGENET SN: Krétai babhoz hasonló növény. Gyermekeik: Ízisz1.) GEBEL ESZ-SZILSZILE GEBEL EL-ZEIT UF: olajhegy BT: hegység RT: Gebel el-Zeit bánya GEBEL EL-ZEIT BÁNYA SN: A Szuezi öbölben fekszik..edu GEFI (ang. a Memnon-kolosszusok megépítéséhez. BT: csont GÉMESKÚT GEM-PA-ITEN GENET (ang.) Place of Rowing (ang. míg a nyugati parton számos magánszemély és király létesített szent helyet. amit csak tetézett Geb hirtelen támadt szerelme anyja. BT: galenitbánya GEBEL ES-SILSILA (ang. Kőolaj lelőhely volt. JOHN BT: egyiptológus AD: john_gee@byu. KOPTOSZ (gör. ol.

) KOM MEDINET GORÁB GHUWAYTAH TEMPLOM. lat.) 3000)(1. kamrákból.) SN: Szerkezete: táblás.e.) (ném. ZAKARIJA (1905–1959) GHURAB (ang.4 cm. amely egyébként az ezüstöt képviselte. (i. Itt épültek a legnagyobb piramisok. mint az alvilági Duatot.) GINETA (spa. Egyiptomban mind kőzeti. Dieter GERZEAN (ang. 16) Dekorációs festésnél háttérként is használták fehér színként.) GILLAM.) SN: Az állati rendszertanban a gerinchúrosok egyik altörzse.) GEZIRA FARAÚN (ar. Mitanni királyának. BT: templom GIACUMAKIS. 203) 3000)( 1.) GIZAI PIRAMIS GIZEH ÓKORI EGYIPTOM KARMAZSINTETŰ GIZEH GIZEHI PIRAMIS GIZEHI NEKROPOLISZ NAGADA II. 3650–3300) (i.ca GIBT (ar.e. A koponyákat homokkal töltötték ki. 3500– NAGADA II. III. BT: lelőhely GERZEHI KULTÚRA 3000)( 1.) (1. Apja ajándékul küldte őt a fáraónak 317 nő kíséretében.edu GIBSON. BT: gipszmaszk GIPSZVAKOLAT UF: gesso (ang. hogy rá tudjanak festeni.) GILICE MÉREG ARANYOZÁS GERLICE GILDING (ang. valószínűleg csak a róla készült szoborról.8×14. Ez a fejre. Al (ar. átlátszó ásvány. A faanyagok felületét bevonva az évgyűrűk és a felületi hibák elrejtését hivatott szolgálni.) GINSTKATT (své.) Jīzah. Amenhotep mellékfelesége.) Roszetau (óei. 3650–3300) (i. túl érdesek voltak ahhoz. II.e. szélessége: 19. lábra.) GHONEIM. BT: Amenhotep. 3500–3000)(1. BT: festékanyag szulfát NT: gipszvakolat GIPSZMASZK BT: maszk NT: gipszmaszk (RPM: 2386) GIPSZMASZK (RPM: 2386) SN: A 6.) SN: A házak.) 3000)(1.e.) SN: III.e. ROBIN BT: egyiptológus AD: gillam@yorku.) BT: egyiptológiai szervezet RT: Artnold.on. 206) GERZEHI SÍR BT: sír NT: GT20 GT67 GT80 GT105 GT205 GERZEHI TEMETKEZÉS BT: gerzehi temető temetkezés RT: gerzehi kultúra gerzehi sír GERZEHI TEMETŐ SN: A holttestek szándékos szétdarabolása volt jellemző a sírok kb. 3650–3300) (i. Ezt a föld alatti hálózatot említik az edfui építőszövegek is. EL. M. GAYLE BT: egyiptológus AD: gayleg@rom. 206) GERZÉEN B (cse. A Duatba vezető ösvények és csarnokok leírásai sokkal inkább valósak.(ar. 3500– NAGADA II. sírok falai akár sártéglából vagy kőből voltak. Úgy véli az alvilág komplexumának bejárata Nazlet el-Samman falu utcái alatt rejtőzik. majd ezt vonták be gipsszel.e..) Chordata (lat. A kalcium-szulfát (CaSO4.) GESY (óei. 552-ben épült. prizmás megjelenésű színtelen. FÁRAÓ-SZIGET GONEIM. (1. Andrew Collins a Gods of Edenben leírja.) GIRMIZ (ar. (i. (i. III. mind kristályos formában is jelen volt. amelyet kézzel fomáltak. 3500– UF: Gyps (ném.) GIPSZ GERZEH SN: Meidum közelében van. GEORGE BT: egyiptológus AD: ggiacumakis@fullerton. bokára. 3650–3300) (i. Az így képzett felületre nagyszerűen lehetett festeni. BT: gerinchúros NT: állkapcsos kétéltű madár GERINCHÚROS UF: Chordadieren (hol.) gypsum (ang. háremhölgyei mellékfeleség GILUKHIPA (ang. (1. Magassága: 28. 3650–3300) (i. 3500– GIFT (své. Másodlagosan agyag mállásakor keletkezhet. el. folyosókból és folyókból álló hálózata létezik Giza alatt.e.BT: galambféle vándormadár GERINCES UF: Vertebrata (lat.) GFT MAJOM MAFDET MAJOM GIZA NECROPOLIS (ang.) SN: Óegyiptom uralkodóinak temetkezőhelye volt. hogy mészkőfennsík alatt egy predinasztikus föld alatti komplexum.2H2O) hidratált formája.) 206) NAGADA II. (i. BT: nekropoliszok NT: gerzehi temetkezések RT: gerzehi sír holttest feldarabolása GERZIAI KULTÚRA 3000)( 1.) Sakhbu (óei.) GILUHEPA PETYMEG PETYMEG PETYMEG GINSTERKATZE (ném.e. A jobb arcon az or mellett félkör alakú barázda sérülés nyomai láthatók.) APOLLINOPOLIS-PARVA (gör.(ar. ¼-énél. BT: város 189 . Nem közvetlenül az acról vett maszk. Ezért nevezték Gizát Roszetaunak.) KOPT UF: Giza. (i.ca GILUHEPA UF: Gilukhipa (ang. 206) GERZÉEN A (cse. combra. mint szimbolikusak.e. 3500– NAGADA III. 206) GERZIAN (ang.) BT: újszájú NT: gerinces GERMAN ARCHEOLOGICAL INSTITUTE (No.e. 3300–3100) (i.e. paloták. gipszből készült.e. 206) NAGADA II.) GIZA.5 cm. csuklóra terjedt ki.) APÓPHISZ. így a festési felületre vékony rétegben meszet és ragasztóanyagot kentek. GIPSZVAKOLAT GESSO (ang. Tömegesen tengervízből válik ki. dinasztiából származik a gizehi nekropoliszból. ALSN: I.e. 16) BT: gipsz vakolat GIPT1 (tör. MOHAMMED ZAKARIA GEWITTERDRACHE (ném. Sutarnának lánya. (i.

10 m. a fej. és 4 m. Giovanni Battista (1770–1845) gizehi szfinx karbantartása Thutmózisz. BT: egyenes oldalú piramis NT: Hotepheresz. II. IV. Összesen 10 volt belőlük. masztabája Szehemankhptah masztabája Szennedzsemib Inti masztabája Szennedzsemib Mehi masztabája Sznofru-Khaf masztabája GIZEHI NEKROPOLISZ UF: Giza necropolis (ang. I. i.) Neb SN: A legrégebbi egyiptomi szfinx. dinasztia uralkodóinak és rokonságának valamint az őket támogatóknak sírjai találhatóak. amit sem előtte sem utána nem használtak. 1401–1390) PYRAMIDS AND 190 . aki ezt a szfinxet építtette. míg Kephréné csak alul. széles. masztabája Szesem-nefer.(i. valamint a 6.) Kameni masztabája Kar1 masztabája Kawab masztabája Khaemankh masztabája Khafraankh masztabája Khnemdzsedef masztabája Khuenptah masztabája Mereszankh. (1. míg abban a korban vízszintesen lépcsős állszakállat viseltek.) Horemakhet1 (ang. Thutmózisz idején került a szoborra. Kephrén piramisától nyugatra ma is láthatók a kitermelés nyomai. hosszú. II.. BT: szfinx RT: Álom-sztélé Caviglia.e. IV.5×10.8 m. óei.21f) Ezt is Hemiunu tervezte. amelyeket az Óbirodalom korában építettek. a szögletes áll és a fül jellegzetes hasonlóságot mutat Kephrén dioritszobrának vonásaival.2 m. hosszú. I. a masztabák közti utak egymást derékszögben keresztezik. I. 107) BT: nekropolisz NT: gizehi sír gizehi központi temető 1200 Iry4 nyugati temető GIZEHI PIRAMIS UF: gizai piramis SN: Gizehben lévő piramisok. magasságuk 4. I. Egy emberfejű természetes sziklából (márgás mészkőből) faragott oroszlántestű szobor. nem pedig politikai elszakadásból történtő oka volt. mint 14 m széles.) SN: A nekropoliszban főként a 4. A fejkendő redőzése azonban Kheopsz fejkendőjével azonos. de az első három a leghíresebb. viszont elképzelhető. A temetőben több „mag” csoportosulás is felismerhető. II. masztabája Hufuhaf. I. században.) Hor-em-Ahet (óei. Leszármazottaik még az 5. Ezt bizonyítják a szobor arcvonásai is. A szfinx mancsai között talált állszakáll fonottsága külön kérdést vet fel. több. masztabája Szesem-nefer.RT: gizehi bánya gizehi masztaba gizehi nekropolisz gizehi templom gizehi piramis GIZEHI BÁNYA SN: A 4. A TEMPLES OF GIZEH (1883) GIZEHI PIRAMISVÁROS BT: piramisváros NT: Kephrén piramisvárosa Kheopsz1 piramisvárosa Mükerinosz piramisvárosa GIZEHI SÍR BT: sír NT: gizehi masztaba Hentkáwesz. 107) BT: gizehi sír masztaba NT: Akhethotep2 és II. II. masztabája Nefu és Khenmetszetju masztabája Ptahneferszesem masztabája Szesem-nefer. I. amely csak felül volt redőzött. a lábak 15 m. Valószínűleg Kephrén arcát ábrázolja. Hatalmas tömböket gyártottak hozzá. masztabája Mereszankh. Csupán ezen három piramisra volt jellemző a gránitborítás. BT: kőbánya RT: Gizeh GIZEHI KÖZPONTI TEMETŐ 1200 UF: Nucleus Cemetery 1200 (ang. ugyanis a fonott állszakáll csak 1000 évvel később jött divatba.5 m. Az óegyiptomiak Horem-Ahetnek nevezték.(1) Az oroszlán teste 45 m. Eredetileg az arcvonásait élénk színű festékek hangsúlyozták. dinasztia idején is ide temetkeztek. III. amelyeknek leginkább adminisztrációs. mint egy városé. masztabája Hotepheresz. A 4. A három nagy gizehi piramisnak nincs belső tokja és egymásra épülő héjszerkezete. hogy ez IV. dinasztiában Iry4 volt a nekropolisz adminisztrátora. II.e. valószínúleg a 9. miután megtisztította azt a homoktól és talán restaurálta is. sírja Iry4 sírja Kai sírja Kanofer2 sírja Khamerernebty. beleértve egy jóval magasabb technológiai tudást. 500 m hosszú és 300 m széles területet foglal el. piramisa Kheopsz1 piramisa Kephrén piramis Mükerinosz piramis RT: Gizeh gizehi piramisváros Pyramids and temples of Gizeh (1883) GIZEHI PIRAMISOK ÉS TEMPLOMOK. 1413–1405) (i. masztabája Iaszen masztabája Idu1 masztabája Idu Nefer masztabája Ijnefer. dinasztia idején nyitottak a gizehi fennsíkon bányákat a piramisépítéshez szükséges kőmennyiség egy részének előteremtésére. masztabája Szesem-nefer. amit a görögök Harmakhiszra változtattak. felső platformjuk 21×7.(1. dinasztia magas rangú hivatal- nokai. Orrát még jóval Napóleon előtt elvesztette. amely 73 m hosszú és 20 m magas. 2500 körül épült.e. A nekropolisz alaprajza olyan. masztabája Inekef masztabája Iteti masztabája Kaaper3 masztabája Káemszekhem masztabája Káemthenent masztabája Kakherptah (ang.) BT: gizehi nekropolisz GIZEHI MASZTABA SN: A Gizehben található masztabák átlagos alapterülete 23.(1. ami nélkülözhetetlen a stabilitáshoz. III. Merititész masztabája Ankhaf masztabája Ankhmaré masztabája Babaef masztabája Baufré masztabája Covington-sír Duaenhor masztabája Duaenré masztabája Dzsati masztabája Dzsedefhór masztabája G7753 Haemanh masztabája Hapenenebty masztabája Hemiunu masztabája Hnumenti masztabája Hotepheresz. sírja GIZEHI SZFINX UF: Abu el-Hol (ar. aminek ma már csak szórványos jeleit fedezhetjük fel. masztabája Mestju masztabája Mesuw masztabája Mindjedef masztabája Minkhaf masztabája Nebtyherkauws masztabája Nefertkau. akár Kheopsz piramisát.

Régészek.e. 1924– 1929 között a Kairói Egyetemen ő vezette az egyiptológia tanszéket. RT: Golenyisev.GIZEHI SZFINX KARBANTARTÁSA SN: IV. geológusok és mérnökök együtt dolgoztak a felújításon.) GOLD TOMB (ang.) BT: vallási szöveg kopt szöveg NT: Fülöp evangéliuma Igazság evangéliuma Júdás evangéliuma Tamás evangéliuma GOATEE (ang. a szfinx vállának egy darabja levált.) SN: A gólyát főként mint vándormadarat tisztelték.) UF: Golenichtchev. jan.) GODDESS (ang.) ARANY DUAMUTEF ARANYBÁNYA ARANYMŰVES KV56 GOLDEN DAWN (ang. 1884–85-ben feltárásokat szervezett és finanszírozott Vádi Hammamatba. Ahol mégis elkerülhetetlen volt a kötőanyag használata.) GOLENISHCHEV. VLADIMIR SEMYONOVICH GOLENYISEV. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856. amelyek egyes részeken 3 méter mélységig is beszivárogtak.) GLASTUM (ang. Mára a felszínhez közeli talajvizek. amelyek a kőfaragók mintadarabjaiul szolgáltak.) 191 . a görögök és a rómaiak további beavatkozásokat végeztek a szobron. Ez a technika okozta az 1988-ban bekövetkezett katasztrófát is.ac. 1925-26-ban is megtisztították a szobrot Émile Baraize vezetésével. 1982-ben közönséges cementtel próbálták az elpusztult részeket pótolni.) GNOSZTIKUS EVANGÉLIUM GNOSZTIKUS EVANGÉLIUM UF: Gnostic Codices (ang. Az ókorban.– 1947. 5.) GÓLYAALAKÚ UF: Ciconiiformes (lat. 17. amelyet 1909-ben adott el a Puskin Múzeumnak. 5. majd ezek alapján a szobrot eredeti anyagához hasonló mészkőtömbökkel pótolták ki.il GOLENICHTCHEV. 1989-től kezdve az UNESCO égisze alatt folytak a felújítási munkálatok. aug. A következő két évtizedben mintegy 60-szor utazott Egyiptomba. 30.–1947.) GOLDMINE (ang. művészek. 5.uk GOELET.) GOLENYISEV. KATJA BT: egyiptológus AD: katja. Neve cirill betűkkel: Владимир Семёнович Голенищев.oxford.ucla. amely a saját gyűjteményéből való volt.) GOD’S FATHER (ang. VALDEMAR GOLENYISEV.) GNIRS.) GOLENYISEV PAPIRUSZ UF: diadém-papirusz SN: Vlagyimir Golenyisev orosz gyűjtő tulajdona volt e papirusz. jan. Vladimir Semyonovich Golenyisev. aug. jan.–1947.) ÜVEGPASZTA KRISTÁLYOS PALA FESTŐ-CSÜLLENG GOD’S WIFE (ang.) PELYVÁSVIRÁGÚ ÁLLKAPCSOS GNATHOSTOMATA (lat.) GODS OF CHAOS (ang. jan. az erózió. 5. 5. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856. de ez az anyag sokkal keményebb volt a mészkőnél. VLADIMIR SAMIONOVITCH GOLENYISEV.) GOLDWASSER. 30. 30. és több mint 6000 óegyiptomi antikvitásból álló óriási gyűjteménnyel tért vissza.) ENYV GLUMIFLORAE (lat. ORLY BT: egyiptológus AD: msmush@mscc.com GOLD (ang.) Tell el-Mashkuta (ar.edu GNOSTIC CODICES (ang. Az 1982 és 1987 között beépített 390 kőtömb helyét 1852 új elem foglalta el. Vladimir Semenovitch Golenischeff.–1947. Vlagyimir Szemionovics (1856. 30. aki pedig Egyiptomban tett rá szert. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856.huji. aug.goebs@merton. 30. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856.nyu. Kifogástalan állapotban maradt meg. jan. 30. A szövegeket valószínűleg Szobek egyik papja írta nagyjából az i. jan. Valdemar SN: A Szentpétervári Egyetemen tanult. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856. így az méginkább felgyorsította a szobor töredezését. BT: gyűjtő orosz egyiptológus RT: Golenyisev papirusz Hermitage papiruszok (HM) Moszkvai Matematikai Papirusz (PUM) Puskin 120 papirusz (PUM) Puskin Múzeum (Or.) GOLDSMITH (ang. Tökéletesen illeszkedő formájuknak köszönhetően cement nélkül illeszkedtek helyükre. aug. A mancsai között található ún.1651@compuserve.e.ac. aug. Baraize óta állandó karbantartással gondoskodnak a szfinxről. ott egy égi recept szerinti mész és homok alapú habarcsot használtak. VLADIMIR SEMYONOVICH GOLENYISEV.) KECSKESZAKÁLL KORMÁNYZÓ KÁOSZ-ISTEN VÍZ-ISTEN ISTENATYA AMON-RÉ ISTEN ATYJA ISTENNŐ GOBEMADOR (spa. VLADIMIR SEMENOVITCH GOLENYISEV. 1905-ben ásták ki újra. amely bármilyen távolságból is mindig hazatalál. 30. „Álom-sztélé” emlékezik meg erről a cselekedetéről. Napóleon expedíciója újra kiemelte a szobrot a homokból.) GOLENISCHEFF.) Vádi Hammamat GOLENISHCHEV. Thutmózisz tisztíttatta meg i.– 1947. de a munkálatoknak sajnos a külső védőréteg is áldozatul esett. Az Újbirodalom idején kicserélték a szobor egyes díszítőelemeit. ANDREA BT: egyiptológus AD: gnirs@humnet.–1947. aug. Először a leginkább megrongálódott külső téglákat távolították el.) GLUE (ang.) BT: egyiptológiai gyűjtemények GLASS PASTE (ang. 15 darabból áll. OGDEN BT: egyiptológus AD: og1@is3. RT: Álom-sztélé gizehi szfinx GIZEHI TEMPLOM BT: templom NT: Kephrén halotti temploma Kephrén völgytemploma GLASGOWI EGYETEMI KÖNYVTÁR SPECIÁLIS GYŰJTEMÉNYE (Sk.) GOLENYISEV. a környezetszennyezés és a szakszerűtlen helyreállítási kísérletek következményeként igencsak megnőtt a hatalmas szobor összedőlésének kockázata. sz-ban a homoktól és ő vont köré egy téglafalat is. évszázadban. hogy a tudós szakemberek megmérhessék méreteit. majd 1888–1889 Tell el-Mashkutában folytatott kutatásokat. 5. BT: gázlómadár vándormadár GLIMMERSCHIEFER (ném..edu 73007. majd a cement nyomait. Vladimir Samionovitch Golenishchev. Szétfeszítette a sótartalomtól meggyengült sziklát. 5. A cementet egy vékony habarcsréteggel helyettesítették. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856. a sivatagi szél azonban időről időre homokkal borítja be alsó részét és eltakarja a belsejébe vájt római kori sziklatemplomot. Egy magánszemélytől vásárolta Oroszországban.–1947. A sérült részek helyét szobrászok töltötték ki polisztirollal. 15. aug. 571 cm hosszú.) ISTENI FELESÉG GOEBS. Róla neveztek el egy papiruszt. 1917 után nem tért soha többé vissza Oroszországba. jan.) GOD’S FATHER OF AMUN-RE (ang.) GODS OF WATER (ang.

e. Georges NT: découverte des trésors de Tanis. Mohammed Zakaria (1905–1959) GOODWIN.) EGYIPTOMI AKÁCIA GOMBA UF: Fungi (lat. GEORGES BT: egyiptológus NT: Goyon. SHELDON LEE BT: egyiptológus AD: gosline@hotmail.) coccus (lat.) GOYON. Mohammed Zakarija Gomeim. BT: gyümölcs kabakos GÖRÖG-EGYIPTOMI TERRAKOTTA UF: gréco-egyiptomi terrakotta SN: Elsősorban Alsó-Egyiptomban terjedt el. BT: filozófus NT: Démétriosz Platón (i. A lábak kézzel faragottak. papirusz GÖRÖG-RÓMAI KOR (i. Mohammed Zacheria (ang. CHARLES WYCLIFFE (1817–1878) SN: Egyiptológus és jogász.) GONEIM.net GOUT. BT: egyiptomi egyiptológus NT: Goneim szakkarai ásatásai (1951–1955) RT: Szehemhet piramisa GONEIM. MOHAMMED ZAKARIA (1905–1959) UF: Ghoneim.) KORMÁNYZÓ GÖMB ALAKÚ BAKTÉRIUM UF: cocci (lat.) BT: Gram-pozitív baktérium NT: bacillus GÖMBÖLYÍTETT LÁBÚ SZÉK UF: round-legged stools (ang.) GOVERNOR (ang. La (2004) GÖNCÖLSZEKÉR NAGY-GÖNCÖL GOODMAN. MOHAMMED ZACHERIA (ang. FAROUK SN: A memphiszi Ptah templom előtti két szoborkolosszuson ő fedezte fel Haemuaszet1 alakjait és a Haemuaszetről szóló feliratokat is.) KÖSZVÉNY HELYTARTÓ ISTENI FELESÉG ISTENATYA GOUVERNEUR (ném.) GOUT (ang. GEORGES KÖNYVEI BT: Goyon. MOHAMMED ZAKARIA (1905–1959) GONEIM. 395) UF: Greco-Roman Period (ang. WILLIAM BT: egyiptológus AD: wgordon@ucla.) (1. A bibliai hagyomány szerint itt éltek azok a zsidó munkások. MOHAMMED ZAKARIA (1905–1959) GONEIM SZAKKARAI ÁSATÁSAI (1951–1955) SN: Ekkor találta meg Szakkarában Szehemhet befejezetlen piramisát Goneim. illetve Egyiptommal is foglalkoztak. Shanghaiban halt meg. 332–i. Georges könyvei RT: piramisépítés Goyon elmélete szerint GOYON. WILLIAM BT: egyiptológus AD: wmgoodman@earthlink. BT: ásatás Goneim. BT: eukarióta növény NT: valódi gomba GOMEIM.) sarlóalakú kard BT: kard GŐRICE GERLICE GÖRÖGDINNYE UF: Citrullus lanatus (lat. akik rövidebb-hosszabb ideig Egyiptomban tartózkodtak. de nem volt ismeretlen Felső-Egyiptomban sem.egnet.) GOTTESVATER (ném. MUHAMMAD ZAKARIA (ang. Muhammad Zakaria (ang. BT: város RT: Pi-Ramszesz (óei. ANNE BT: egyiptológus AD: agout@ifao.NT: flamingóféle íbiszféle papucscsőrű madár-féle GOLYVA STRUMA GOMAA. Hosszú évekig tartó depresszió után 1959 elején végzett önmagával.) SN: Egyiptomi egyiptológus.net 192 . BT: egyiptomi egyiptológus GOM-ACACIA (hol.) Goneim. BT: szék NT: gömbölyített lábú ülőke GÖMBÖLYÍTETT LÁBÚ ÜLŐKE BT: gömbölyített lábú szék ülőke NT: ülőke (BM: EA 2472) GÖMBÖLYÍTETT SZÉKLÁB BT: székláb GÖRBE KARD UF: hepes (óei.u. amelyet Szehemhet fáraó hagyott befejezetlenül. 428-348) Szolón GÖRÖGÖK BT: idegen nép NT: Uahibré-Emakhet GÖRÖG PAPIRUSZ BT: papirusz NT: Amherst 11 papirusz Berlin 5025 papirusz Berlin 7054 papirusz Oxyrinchus 15 papirusz (GEK: MS Gen 1026/1) Oxyrinchus 52 papirusz (GEK: MS Gen 1026/2) Oxyrinchus 72 papirusz (GEK: MS Gen 1026/3) Oxyrinchus 185 papirusz (GEK: MS Gen 1026/4) Oxyrinchus 247 papirusz (GEK: MS Gen 1026/5) Oxyrinchus 310 papirusz (GEK: MS Gen 1026/6) Oxyrinchus 338 papirusz (GEK: MS Gen 1026/7) Oxyrinchus 359 papirusz (GEK: MS GEN 1026/8) Oxyrinchus 893 papirusz (GEK: MS Gen 1026/9) Oxyrinchus 895 papirusz (GEK: MS Gen 1026/10) Oxyrinchus 930 papirusz (GEK: MS Gen 1026/11) Oxyrinchus 1151 papirusz (GEK: MS Gen 1151/12) Oxyrinchus 1228 papirusz (GEK: MS Gen 1026/13) Oxyrinchus 1259 papirusz (GEK: MS Gen 1026/14) Oxyrinchus 1294 papirusz (GEK: MS Gen 1026/15) Oxyrinchus 1384 papirusz (GEK: MS Gen 1026/16) Oxyrinchus 1422 papirusz (GEK: MS Gen 1026/17) Oxyrinchus 1513 papirusz (GEK: MS Gen 1026/18) Oxyrinchus 1565 papirusz (GEK: MS Gen 1026/19) Oxyrinchus 1658 papirusz (GEK: MS Gen 1026/20) Oxyrinchus 1735 papirusz (GEK: MS Gen 1026/21) Oxyrinchus 1783 papirusz (GEK: MS Gen 1026/22) Philinna papirusz Rylands IX.net GORDON.) GONEIM.) GOTTESGEMAHLIN (ném. aki 1950-ben felfedezte az Eltemetett Piramist. 45) SN: A thébai sírokban találtak ilyen székeket. BT: terrakotta GÖRÖG FILOZÓFUS SN: Olyan filozófusok vannak itt felsorakoztatva.edu GOSLINE.) SN: Csak a fáraók fogyasztották.) SN: Némely egyiptomi piramis őrzi a dinnye ábrázolását.) Mycobionta (lat.com gosline@263. BT: egyiptológus RT: Harris 500 papirusz (BM: BM 10060) GOSHEN SN: Város a Delta keleti felében.e. akik Pi-Ramszesz építkezésein dolgoztak.

valamint a templomok és a paloták berakásos díszítésében. szélesség 1. BT: bor RT: gránátalma gránátalmafa GRÁNÁTALMAFA SN: A gránátalmafa 5-8m magas fa. eleinte lilába játszó.fr GRÁNIT UF: granito (ol. ERHART KÖNYVEI BT: Graefe. némelykor eltövisesedő cserje.5-0. lándzsás. ettől függ. A levélkék lekerekített lándzsa alakúak. A pálhalevelek kicsik. hajlottak.0–23. Schlaunstr. Magja kicsi.) GRACILICUTES (lat. lapított alakú (átlagos magméretek: hosszúság 5. K.e.e.edu sokar@minerva. Egyiptom.de GRAEFE. A. a szőrözöttség mértéke gyenge.graham@yale. 304–30) GÖRÖG-RÓMAI MÚZEUM (Eg. BT: német egyiptológus koptológus NT: Graefe. tűzpiros virága és különös formájú gyümölcse népszerű elemmé vált az ékszerkészítésben. a vége csőrben elkeskenyedő. egészség. Az Ebers-papiruszok i.) UF: Graeco-Roman Museum (ang. BT: gránátalmaféle fafajta NT: gránátalma gránátalmabor gránátalmafa gyökere GRÁNÁTALMAFÉLE BT: mirtuszvirágú NT: gránátalmafa GRANATUS GRÁNÁT GRANDET.grandet@wanadoo. A virágzatban 1–2 pillangós.) GRAM-NEGATÍV BAKTÉRIUM UF: Gracilicutes (lat.2 mm). elágazó. végre piros vagy sárga. BT: almaféle gránátalmafa RT: gránátalmabor GRÁNÁTALMABOR UF: pomegranate wine (ang.e. jólét szimbóluma volt és érdekes módon a halál és a feltámadásé is. amelyek színüket megtartják a Gram-festés után. Az ókor kultúrnépei is pontosan ezt tették. A növényt ezüstfehér szőrzet borítja.) (1. Az egyiptomiak krémeket készítettek a magvakból. aki a DB320-as síron végzett utófeltárási munkálatokat.e. sárgásbarna színű. Az egész növény intenzív. 15) SN: A középosztály számára a valódi szőlőből készült bort helyettesítette.) GRANAT MAGTÁR GRÁNÁT GRÁNÁT UF: granat granatus SN: Általánosan ismert drágakő a kovasavas ásványok között. fehér magjaihoz a spermát asszociálhatjuk. Le (ol.e. Vastag tetején megmarad a bőrnemű csésze. Az elágazások lehetnek terpedtek és felállóak. 2–3 cm hosszúak. hosszúkás.) SN: Gram dán orvos által.) GABONAFÉLE PÁZSITFÉLE GRAMINEAE (lat. 3. belül vékony falakkal rekeszekre és 2 emeletre osztott.) SN: A magma kristályosodásával keletkezik a Föld mélyében. A mag köldöke kerek. BT: Alexandriai Héron találmányai GRAB DES MUTIRDIS (ném. BT: baktérium NT: pálcikás baktérium endospóra gömb alakú baktérium sugárbaktérium GRANARY (ang.) KILENCSÉG GŐZGÉP SN: Alexandriai Héron híres készüléke az első gőzgép. ezek külső húsos héja adja e gyümölcs ehető részét.) (1. 17.9 mm. koptológusa.) SN: Szára 45–65 cm hosszú. de a hegyvidékeken gyakran felszínre bukkan. háromszög alakúak. amellyel lázcsillapítás céljából kenték be a beteg testét. 305–30) (i. antociános színeződésű.8 kg). (hektolitertömeg átlagosan 81. fás héja van. barna színű. PIERRE BT: egyiptológus AD: pierre. hogy a színe szürke. Levele átellenes. A hüvelyek 12– 21 cm hosszúak. épszélű. kör keresztmetszetű. Szimpla. termékenység. Levelei hármasan összetettek. 15) Punicum malum (lat.edu GRAIN (ang. fehér vagy vöröses (a sötétvöröstől a vörösesbarnáig). 0.) Musée Gréco-Romain. éretten sárgásbarna színűek. Alexandria. A primér lomblevél ép. BT: baktérium 193 . Erhart könyvei RT: DB320 AD: Universität Münster. 2.) SN: Alexandriában található BT: múzeum AD: E. Durvaszemcsés ásványkristályokból áll. szórt állásúak. Királlyá koronázták. nagysága 0. épszélűek. 328-ban helytartója Ptolemaiosz Szótér vette át a hatalmat. Vagyis működési elve a mai rakétákhoz hasonló. A hajtóerőt a nagy sebességgel kiáramló gőz reakcióereje szolgáltatta.8 mm átmérőjű. Gyökerének csersavát az orsógiliszta kiűzésére használták. 2000-ben égés elleni gyógyszerként említik. a gránátalma szinte minden misztériumvallásban megjelenik mint az elpusztuló és feltámadó isten attribútuma. A hüvelyenkénti magszám változó.) FALFESTMÉNY GRAHAM. A hüvely keresztmetszete lapított. enyhén fogazottak. kívül kemény.) SN: Azokat a baktériumokat nevezzük így.5–1. 48143 Münster Tel: 0251 832 45 36 E-mail: grafe@uni-muenster. Institut für Ägyptologie und Koptologie. a rekeszekben sok mag van. 8cm.8 cm hosszú. A levélzet középzöld színű.0 cm széles). majd i. fali frízek faragásában.3 g ezermagtömegű.SN: Nagy Sándor i. GEOFFREY BT: egyiptológus AD: geoffrey. vastagság 3. felfedezett festési eljárás során a színüket elvesztő baktériumok. A gránát vérpiros fajtája az almandin.később besárguló virág található.8–1.cis.) MUTIRDISZ SÍRJA GRAM-NEGATÍV BAKTÉRIUM GRAM-POZITÍV BAKTÉRIUM UF: Firmicutes (lat. BT: fűszernövény RT: Ebers-papirusz GÖTTERNEUNHEIT (ném. fehér . 5 Sharia’ al-Mathaf GÖRÖGSZÉNA UF: Trigonella foenum-graecum (lat. aromás.2–3. BT: korszak NT: makedón dinasztia (i. ERHART SN: A Münsteri Egyetem egyiptológusa.6 mm. a rövid hajtáson csoportos. BT: drágakő szilikát NT: almandin GRÁNÁTALMA UF: pomegranate (ang. Lelőhelye Asszuán és a Sínaifélsziget. Erhart NT: Mittelägyptische Grammatik für Anfänger (2001) GRAFITTO (ang. 312) (i. Kissé lapított gömbölyű. 332–304) Ptolemaida-dinasztia (i. 1–2 cm szélesek.e.e.2 mm. Vörös levéhez a vért. Még az Újbirodalom szerelmi költészetében is hagyott nyomokat. Ez a gyümölcs a belsejében lévő sok piros (ribizliszemre emlékeztető) magja miatt ősidőktől fogva a tisztaság. többnyire kerekded (1. kopasz. BT: mélységi magmás kőzet GRAEFE. átlagosan 12–17 db. mert fölötte lekopnak a lágyabb kőzetek. 332–305)(1. 332-ben felszabadította az országot a perzsa uralom alól. Kőzetalkotója 40–60%-ban a földpát.) SN: Ökölnyi 30–40 dkg-os aranysárga gyümölcsei október végén érnek be.. megalapítva a fáraók utolsó dinasztiáját.yale. keskenyek.

azaz lerajzolta azokat. ahol nagy lelkesedéssel vetette bele magát az egyiptológiába. JOHN (1602–1652) SN: Angol csillagász. teremben fogadalmi bronzokat az i.u. az 5. Az első pontos számításokat a piramisoknál ő végezte el. teremben halottas tárgyakat i. BT: Egyiptom-utazó NT: Greaves. 332–i.) UF: Egyptian-Gregorian Museum (ang. III.) GRÁNITKOPORSÓ BT: koporsó NT: Dzsehutimesz1 koporsója Ízisz7 koporsója GRANITO (ol. II. taniszi szobra Riya1 szobra (801-633-300 TB) GRÁNITSZTÉLÉ BT: sztélé NT: Álom-sztélé Éhínség-sztélé GRIFFIS.) HOMOKKŐ KÖZÖNSÉGES MIRTUSZ GRIECHISCHE MYRTE (ném. amely most a British Múzeumban látható. évezredből. feketegránit szarkofágja Ramszesz.e. BT: múmiavizsgáló RT: Irtierszenu GRAPE (ang. amikor egy csodálatos sírt fedezett fel. majd 1898-99-ben egyedül. Az Ókori Egyiptom kultúrájából tartalmaz az 1.) SÍR SÍR LITIKUS HOMOKKŐ NAGY KIRÁLYI HITVESEK FŐADMINISZTRÁTOR SZŐLŐ GRAYWACKE (ang. 13) GRAV (dán) GRAVE (ang. aki tudományos boncolást végzett egy Irtierszenu nevű múmián 1825-ben. Harwa szobra (KEM: JE 36930) Harwa szobra (LEM: 8163) Neheszi2 szobra Ramszesz. a másik pedig egyszerű gömb alakú volt.) GRÁNIT GRÁNITOBELISZK BT: obeliszk NT: befejezetlen obeliszk Concorde obeliszk héliopoliszi obeliszk GRÁNITOSZLOP BT: oszlop NT: Pompeius oszlopa GRÁNITSZARKOFÁG UF: granite sarcophagus (ang. a 4. teremben reliefeket és feliratokat asszír palotákból. Grant a Kheopsz1 piramisban a királyné kamrájának északi kürtőjében.u. 1. A hirtelen lehűléstől a repedezett felület lehasadt és alatta hozzáférhetővé vált a jobb minőségű gránit. vázákat és bronzokat SzíriaPlaesztinából. ramesszeumi szobra Ramszesz. BT: múzeum GRÈS (fr. FREDERICK WILLIAM (1869–1949) SN: Angol egyiptológus-régész.com GRIFFITH.on. aki 1638-ban járt Gizehben.) GREAT ROYAL WIFE (ang.) GREAT STEWARD (ang.) BT: szarkofág NT: Kephrén gránitszarkofágja Kheopsz1 szarkofágja Mereszankh. teremben Adriana rezidenciája Szerapeumának rekonstrukcióját. VI. A Cambridge-i Jesus College-ben tanult. teremben hieroglif feliratokat sztéléken és szobrokon.NT: asszuáni gránit fekete gránit rózsaszín gránit vörösgránit RT: gránitbánya gránitbányászat gránitobeliszk gránitszarkofág gránitszerszám gránitszobor gránitsztélé GRÁNITBÁNYA BT: bányák NT: asszuáni bánya RT: gránitbányászat GRÁNITBÁNYÁSZAT SN: A gránit felületén nagy tüzet raktak és amikor a kőzet átforrósodott.) (1. BT: angol egyiptológus régész RT: Bir Minayh GREEN. 1896-98-ban táérképkészítőként dolgozott a Geological Survey of Egypt-nek. JOHN KÖNYVEI BT: Greaves. 100-ig. Az egyik tölcsér alakú volt a fogójánál elkeskenyítve. teremben ékírásos táblákat pecséteket Mezopotámiából.) FEHÉRBARKÓJÚ CERKÓFMAJOM GREGORIAN EGYIPTOMI MÚZEUM (Ol. hogy a múmia rákban (ovarian dropsy) halt meg.ca lyn. Göttingenben és Strassburgban pedig Kurt Sethe tanítványa volt.e. 395) GÖRÖG-EGYIPTOMI GÖRÖG-RÓMAI KOR GREEN. BT: döngölő gránitszerszám RT: fadöngölő GRANITE ROSE (fr. 1–2. 1897-98-ban Hieakónpoliszban Quibellel.) SN: XVI. John könyvei GREAVES. Ilyen gömb alakú gránitkalapácsot talált Waynman Dixon és Dr. a 8. századi Egyiptom és Róma leleteit. Bir Minayhból 17 feliratot közölt 1909-ben. reliefeket Palmirából. 1901-02-ben visszatért a területre Somers Clarke-kal és Archibald Sayce-szel. a 2.) (1. 1902-ben járt Bir Minayhban a nagy etbai területeket bejárva mindenütt csak kevés időt töltött. teremben i. Megállapította. teremben bronz és agyagfigurákat a hellenisztikus és római Egyiptom korából.u.) (i.u. Gregory pápa alapította 1839-ben Rómában. AUGUSTUS BOZZI (1783–1872) SN: Angol orvos. John (1602-1652) NT: Pyramidographia (1644) GRÉCO-EGYIPTOMI TERRAKOTTA TERRAKOTTA GRECO-ROMAN PERIOD (ang. BT: bányászat RT: gránitbánya GRÁNITDÖNGÖLŐ SN: Kétféle alakban léteztek.) GREAVES. 2000–i. 2600–i. 1895-97-ben Petrievel és Somers Clarke-kal ásatott el-Kabban. Eredményeit „Pyramidographia” (1644) című könyvében tette közzé. a 3. LYN BT: egyiptológus AD: lyng@rom. 200-ig.e. hideg vizet zúdítottak rá. KATHERINE BT: egyiptológus AD: grifcon@mindspring. a 9. Önereje és természetadta 194 .) VÖRÖSGRÁNIT GRÁNITSZARKOFÁG GRANITE SARCOPHAGUS (ang. teremben fáraószobrokat i. II. aki 1869-ben született Londonban.) Gregorian Egyptian Museum (ang. gránitszarkofágja GRÁNITSZERSZÁM BT: szerszám NT: gránitdöngölő RT: gránit GRÁNITSZOBOR BT: szobor NT: Dzsehuti3 szobra (BM: EA 69863) (801-631-200 TB) 486) GRANVILLE.ca GREEN MONKEY (ang. FRANCIS LLEWELLYN (1862–1934) SN: 1879-ben vált egyetemi hallgatóvá.e. Magától tanult meg óegyiptomi nyelven. a 7.green@utoronto. Great Shelfordban halt meg 1949-ben. a 6.

Itt találtak egy női szolgaszobrot. D-55099 Mainz Tel. A Kairói Egyiptomi Múzeumban található. SYLVIE BT: egyiptológus AD: guichard@louvre.on. Nicolas könyvei AD: ngrimal@ifao. BT: angol egyiptológus NT: Griffith.tehetsége folytán zsenivé vált.ox. Nicolas NT: Historia del antiguo Egipto (2004) GRÓB (len.de GRUS CINEREA (lat. Vegyjele: C7H8O2. NICOLAS BT: egyiptológus NT: Grimal. amelyet cédrusfából vontak ki és mumifikációnál alkalmaztak. s azonnal elismerést szerzett az egyiptológusok között. SVENJA BT: egyiptológus AD: Svenja. KRZYSTOF GRZYMSKI.) Qurnet Murrai SN: Ez volt az egyetlen emberi település a Nílus nyugati partján. FRANCIS LLEWELLYN KÖNYVEI BT: Griffith. NICOLAS KÖNYVEI BT: Grimal.de GUICHARD.) GRÜNE MEERKATZE (ném. BT: egyiptológus RT: Heqanakht papiruszok (MMA 223516–523a-e) GURNET MURAI UF: Gurret Murrai (spa. A lábak és a karok erősen behajlítva. a térd és a könyök a test előtt összeér. BT: gerzehi sír SN: Ebben a sírgödörben egy fejétől megcsonkított. A falu lakosait felsoroló listák épségben megmaradtak.urz. oldalára fektetett holttest található derékszögben felhúzott térdekkel. A fej a testtől elválasztva hevert a nyak felett. STEFAN BT: egyiptológus AD: grunert@bbaw. BT: német egyiptológus AD: Institut für Ägyptologie und Altorientalistik Johannes Gutenberg-Universität Mainz. BT: gerzehi sír SN: Oldalára fektetett halott található a sírgödörben 16 sírmelléklettel. Karrierjét két fő területen lehet számon tartani.uk/Griffith. ROLF SN: Egyetemi professzor a mainzi Johannes Gutenberg Egyetemen. amely az egyiptológiára és a ókori közel-keleti tanulmányokra specializálódott. dinasztia idején élt főorvos.) GRZYMSKI.) AD: Oxford OX1 2PH United Kingdom Tel.) GRUS VIRGO (lat. aki a Heqanakht papiruszokat elsőként vizsgálta. HEIKE BT: egyiptológus AD: b13@ix.ox. Egyrészt brilliáns filológus volt.uk http://www. 14 sírmelléklet volt mellette.) SN: Sárgás aromás olaj.net GRIMAL.Guelden@uni-koeln. mellette 8 sírmelléklettel.) SÍR GRUNERT. BT: gerzehi sír SN: Egy oldalára fektetett holttest található a kis sírgödörben felhúzott térddel és könyökben behajlított karokkal.: +44 (0) 1865-278099 (hivatal) vagy +44 (0) 1865278097 (Archív és Topographical Bibliography) Fax: +44-(0)1865-278100 griffox@ermineean.) SN: A Griffith Institute az Oxford Egyetem része.Gundlach-DA@t-online. mellette 6 sírmelléklettel. amelyek között két lapis lazuliból készült nyaklánc is volt.su GÚLA PIRAMIS GUMI EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA GUM (ang.de GUNN. 1901-től egyetemi docens. KRZYSTOF UF: Grzymski.) SZÜRKE DARU DARU PÁRTÁS DARU FEHÉRBARKÓJÚ GUA SN: A 12. BT: bersai sír RT: Gua Gua koporsója női szolgaszobor (BM: EA 30716) GUELDEN.fr GUKSCH. BT: Ashmolean múzeum (An.ac. BATTISCOMBE GEORGE (1883–1950) SN: Filológus. majd 1924–1932-ig az egyiptológia professzora.) GUM ARABIC (ang.de guksch@daad. másrészt aktív ásató Egyiptomban és Szudánban. Róla lett elnevezve a Griffith Institute. Francis Llewellyn könyvei GRIFFITH. BT: fakoporsó RT: Gua Gua sírja Két Út Könyve GUA SÍRJA SN: El-Bersában található.) GUMI ANUBISZ-PÁVIÁN GUM ARABIC TREE (ang. Chris BT: egyiptológus AD: krzysg@rom.) GUAIAKOL UF: guaiacol (ang.) GRUS GRUS (ang.) GRZYMSKI.: + 49(0)6131-39-20885 (Titkárnő: 39-22438) Fax: + 49(0)6131-39-5409 email: R. BT: gerzehi sír SN: Felhúzott térdekkel és könyökben behajlított karokkal oldalára fektetett halott található benne.bishkek. BT: balzsamozóanyag GUA KOPORSÓJA SN: Alja a Két Út Könyve néven ismert irattal van díszítve.egnet. Karjai maga előtt kinyújtva a combjai közé nyúlnak be. BT: gerzehi sír UF: gum (ang. BT: orvos RT: Gua koporsója Gua sírja GUAIAKOL GUAIACOL (ang.museum griffox@ermine.ac. Francis Llewellyn (1862–1934) NT: Petrie Papyri.) mézga BT: növényi ragasztóanyag MIRHA TÖMJÉN GUMMI MIRRHAE GUMMI RESINA OLIBANUM GT67 GUNDLACH.ca GT20 SN: Oldalára fektetett holttest derékszögben felhúzott térdekkel és mellkas előtt könyökben hajlított karokkal található a kis sírgödörben 16 sírmelléklettel. BT: falu NT: Gurnet Murai ókori lakosai gurnet murai nekropolisz GURNET MURAI NEKROPOLISZ BT: Gurnet Murai nekropolisz NT: gurnet murai sír GT80 GT105 GT205 195 . CHRIS GUM ACACIA (ang.ashmol.html GRIMAL. The (1898) GRIFFITH INSTITUTE (An.uni-heidelberg.) CERKÓFMAJOM GRÜNE PAVIAN (ném.

és az utolsó napon a sír bejáratánál felravatalozták a halottat. A történet vége hiányzik. ruhájukat felhúzták. BT: illatszer növényi alapanyag NT: borókagyanta kilikai jegenyefenyő gyantája GYAPJÚ SN: A birka testét borító szőrzet. a gizehi Ré wab-pap felesége Reddzsedet hármasikreknek ad életet istenek asszisztálásával. néha az arcát is. W.html GÜMŐKÓR TUBERKOLÓZIS GYAKORISÁGI SZERIÁCIÓ SN: Azt méri. BT: amulett GYERMEKBÉNULÁS UF: Heine-Medin-féle betegség Poliomelytis (lat. BT: vírusos betegség RT: Deshasheh múmiája Khnumu-Nekht múmiája Sziptah lába GYERMEKEK HAJVISELETE SN: A gyermekek fejét leborotválták. A duett formában írt dal szövege valószínűleg egy sokkal korábbi gyászéneken alapul. Ezek után a holttestet elszállították és bebalzsamozták (ha tehetősebb volt életében). hogy egy kerámiastílus előfordulásának gyakorisági arányai hogyan változnak.uu. 196 . nemes cselekedeteit és annak gyümölcsét. században kezdték használni a Nílus partján. Ha az uralkodó halt meg. majd előszámlálta érdemeit. amely lassan háttérbe szorította a lent. Akademigatan 3. valamint siratták a halottat. A halálozás napján sárral kente be a ház minden asszonya saját fejét. Brained fektették le 1951ben. BT: szeriáció GYALOGFENYŐ UF: Juniperus communis (lat. The Victoria Museum of Egyptian Antiquities. és falaikat aranyfüstlemezzel vonták be. nem mutattak be áldozatokat.) SN: 2-5 éves korban a legkönnyebb elkapni ezt a betegséget. Az Amarna-korból maradtak fenn ilyen amulettek. BT: Gurnet Murai GURNET MURAI SÍR BT: gurnet murai nekropolisz NT: Amenemheb2 sírja Ameneminet2 sírja Ameneminet3 sírja Amenemopet6 sírja Amenemuya2 sírja Amenwahsu2 sírja Ankhefenrahorakhty sírja Hekamaatranakht Ture sírja Hormin2 sírja Huja1 sírja Karakhamun sírja Meh4 sírja Merimesz sírja Nay1 sírja Nehi sírja Petersemsedu sírja Sayemitef sírja Szobekmesz1 sírja Uszerhat7 sírja Uszermontu1 sírja GUROB (ang.) UF: Museum Gustavianum SN: Az Egyiptomi Antikvitások kurátora Geoffrey Metz M.) poliomelytis epidemica (lat.: ++46 / (0)18-471-7571 Fax: ++46 / (0)18-471-7572 E-mail: museum@gustavianum. hogy térjen vissza hozzájuk.se/vm/victoria. fedetlen mellüket csapkodták. akik koronákkal látják el a gyermekeket. Gyantából állítottak elő átlátszó lakkot olaj hozzákeverésével. bunda.) (1. egyéniségét. majd a halottat hátrahagyva körbefutották a várost és mellkasukat. Uszerré. szúrósan merevek. 17) SN: Az illatos gyantafüst segítségével a halottak legyőzhették a nehézségi erőt és így megszabadulhattak a földi világtól. A. melynek lényege a gerincvelő elváltozása.) SN: 5-6 m magasra növő örökzöld fa. A férfiak hasonló ruhában voltak és ők is ütögették a testüket. fonott gyékényt imitálva. az élők világába. BT: hintó GYALOGSÁG BT: katonaság GYANTA UF: resin (ang. A gyász ideje alatt zárva maradtak a templomok.e. 10) Typha tourn (lat. Robinson illetve G. S-75310 Uppsala Tel. 5. arany pálmalevél formájú oszlopfőkben végződtek. BT: múzeum AD: Museum Gustavianum. A hetven nap alatt előkészítették a temetést.) GYARMATBIRODALOM UF: gyarmat BT: ókori birodalom NT: óegyiptomi gyarmat GYÁSZ UF: gyászolás SN: Emberek gyászolása esetén megnövesztették a hajukat és a férfiak a szakállukat. mégpedig a gerincvelő első szürkeoszlopainak gyulladása. A rokonok útközben csatlakoztak az asszonyokhoz. A gyászszertartás során a főpap méltatta az elhunyt uralkodó jellemét. és nem rendeztek ünnepeket.) (1.uu. amelyben.GURNET MURAI ÓKORI LAKOSAI SN: A falu lakóit felsoroló fennmaradt listák nemcsak az összes személyt és annak foglalkozását sorolják fel. BT: hajviselet GYERMEKEK SZÜLETÉSE SN: Egy történet a Westcar-papirusz Kheopsz1 és a varázslók című fejezetéből. S. 70 napig gyászolták az egész országban. melynek tűlevelei árszerűek. egyetlen oldalra lógó hajtincset meghagyva.se Web: http://www.gustavianum. I. BT: boróka NT: borókabogyó GYALOGHINTÓ SN: A gyaloghintók általában elegáns. BT: szokás GYÁSZÉNEK GYÁSZDAL GUSTAVIANUM MÚZEUM (Sv. BT: állatszőr GYARMAT GYARMATBIRODALOM GYÁSZÉNEK UF: gyászdal BT: ének NT: gyászének Oziriszért Maneros RT: gyász GYÁSZÉNEK OZIRISZÉRT SN: Ebben a költeményben Ízisz és Nephtüsz siratják bátyjukat és könyörögnek neki. és egy övvel rögzítették. a fejüket kopaszra nyíratták és leborotválták szemöldöküket. Ha macskájukat gyászolták az emberek.) BT: növényi alapanyag GYERMEK BT: ember NT: Sherit GYERMEK-AMULETT SN: Egy guggoló gyermekalakot figuráztak oldalsó hajtinccsel. BT: gyászének GYÁSZOLÁS GYÁSZ GYÉKÉNY UF: buzogányfű buzogány2 buzogánysás rush (ang. Két nappal a haláleset után vette kezdetét a balzsamozás hosszú művelete a balzsamozó pap vallási szertartásával. A módszer két alaptételét W. Tobozbogyója a borókabogyó.) KOM MEDINET GORÁB GURNET MURAI GURRET MURRAI (spa. hanem az egyes házak lakóit is.

melyeket végükön egy széles dísz tart össze. Általában lakomákon viselték a nők és a férfiak egyaránt. BT: orvostudomány NT: gyógyító szöveg gyógyszer terápia ördögűzés recept RT: orvosi papirusz GYÓGYÍTÓ UF: healer (ang. BT: szerelmi költemény NT: Elmennél tőlem? Én istenem. A hétköznapi emberek körében éppúgy előfordult.) GYÓGYINTÉZET BT: intézet NT: kórház GYÓGYÍTÁS SN: Az ókori Egyiptom gyógyítási és varázslási szokásairól kilenc orvosi papirusz ad felvilágosítást.) uszekh-nyakék uzeht gallér SN: Jellegzetességük. a nyersfordításokat az óegyiptomi eredeti szövegekből Kákosy László készítette. Kiadta a Magyar Helikon. Ennek döntő fontossága volt a halhatatlanság szempontjából. mint a fáraók viseletében.) (1. BT: szobor NT: Dzsedher gyógyító szobra GYÓGYÍTÓ SZÖVEG BT: gyógyítás szöveg NT: ráolvasás GYÓGYMÓD UF: gyógyító eljárás BT: orvostudomány NT: beöntés dunsztkötés inhalálás rögzítő kötés RT: gyógyszer GYÓGYNÖVÉNY BT: növény NT: kakukkfű retek sáfrány GYMNOSPERMATOPHYTA (lat. BT: gyógyszer GYÖMBÉR SN: Zsugorított helyzetben fekvő ötezer éves múmia. Legtöbbször magokból. BT: gallér NT: Neferuptah gyöngygallérja (KEM: JE 90199) GYÖNGYHÁLÓ SN: Főként a Harmadik Átmeneti korra jellemző. Címét az egyik benne szereplő versről kapta..) SN: Gyógyszerek tömegét sorolják fel a papiruszok.BT: Kheopsz1 és a varázslók GYERMEKNEVELÉS SN: Az anyák gyermekeiket az oldalukhoz kötözték vagy a hátukra. 21) SN: A gyógyítók az orvosokkal ellentétben csupán mágikus orvosságokat vagy ördögűzést alkalmaztak a gyógyításhoz. A Himnusz Aton napisten tiszteletére Kezdete a szépszavú beszédnek Kis pecsétgyűrűje csillan az ujján nagy gyönyörűség mondásainak kezdete. ábrázolásokon istenek is díszítettek ilyen nyakékkel. Thébában a Ramesszeum egyik oszlopán és a Deir es-Selwít templomban. BT: gyógyítás NT: adit elleni gyógyszer antibiotikum asztma elleni gyógyszer bélféreg elleni gyógyszer fogínysorvadás elleni gyógyszer fogszuvasodás elleni gyógyszer főzet gyomorfekély elleni gyógyszer henet kezelése homályos látás elleni kezelés hullaméreg elleni szer kenőcs kúp propolisz skorpiómarás elleni kezelés trichiasis elleni kezelés véraláfutásos szem elleni kezelés RT: Ebers-papirusz gyógymód GYÓGYSZERES KEZELÉS GYOMOR UF: Cardia (lat) khet (óei. BT: isten NT: Amon Honszu1 Hórusz Imhotep1 Ízisz 1 Min Szahmet Thot1 RT: orvostudomány GYÓGYÍTÓ SZOBOR SN: A gyógyító szobrok mindig az istenné vált állíttatót ábrázolják és segítséget nyújtanak a hozzájuk fordulóknak. ásványokból készítették. hogy több gyöngysorból állnak. 21) BT: orvos GYÓGYÍTÓ ELJÁRÁS GYÓGYMÓD GYÓGYÍTÓ ISTEN SN: A gyógyító istenek segítségül hívása lényeges része az egyiptomi orvosok működésének a betegségek kezelésében és megelőzésében.) BT: emésztőszerv GYOMORFEKÉLY ELLENI GYÓGYSZER SN: Összezúzott datolyamagot le kell forrázni. jönnél bárcsak a nővérhez Ré1 dicsérete Szívből szeretett nővéred GYÓGYSZER 197 . BT: Egyiptom-utazó GYMNARCHUS NILOTICUS (lat. (1. templomban. Fordította Molnár Imre. nem volt külön gyógyszerész. BT: halotti ruha GYÖNYÖRŰSÉG DALAINAK KEZDETE.) NÍLUSI CSÖRÖSSZÁJÚ CSUPASZFOGÚ NYITVATERMŐ GYÓGYSZER UF: ellenszer gyógyszeres kezelés orvosság remedy (ang. előállításukhoz szerves és szervetlen anyagot egyaránt felhasználtak. A Ó. valószínűleg főként azért. Nevét megtalálhatjuk az egyik szobron az abu-szimbeli . én drága fivérem… E szavakkal szól a falomb gyönyörűség dalainak kezdete. hogy az ábrázolt személy nevét minél többen kimondják. A gyógyszereket maguk az orvosok készítették. többnyire összezúzással.) HAL GYMNODONTES (lat. BT: ember-múmia GYÖNGYGALLÉR UF: usekh necklace (ang. A (1973) SN: Szerelmi költeményeket tartalmazó mű. hogy ilyen gyöngyhálóval fedték az elhunyt testét. majd ezt 4 napig kell inni. amelynek bőre és hajszálai is viszonylag épségben megmaradtak. Vöröses hajszíne miatt nevezték el Gyömbérnek. BT: cselekedet GYERTYÁNFFY LUKÁCS SN: 1840-ben járta be Egyiptomot. A szobrokat „megmentő”-nek nevezték és nyilvános helyen állították fel őket..

Henry (1780–1827) Wellcome. BT: felirat NT: Kheopsz1 győzelmi felirata GYŐZELMI SZTÉLÉ BT: sztélé NT: Piankhi2 sztéléje GYPS (ném. Vlagyimir Szemionovics (1856. 23. 28.–) UF: Győry-Király Hedvig BT: magyar egyiptológus AD: Szépművészeti Múzeum. 7–1868. 30. –) GYŐZELMI FELIRAT SN: Ha a fáraók meg akarták örökíttetni a győzelmeiket. (1) 397-5228 GYŐRY-KIRÁLY HEDVIG GYŐRY HEDVIG (1959. nov. júl. a hieroglif írásban azokat mindig egy sólyom és alatta az arany szimbóluma jelentette. Dózsa György u. aug. (1) 343-9759. aug. 5. Anthony Charles (1790–1869) Golenyisev. Marius (1839–1913) Clot-Bey.– 1947. 25.) GYULLADÁSOS CSONTBETEGSÉG UF: osteomyelitis (lat. aug. Antoine-Barthelemy (1793.GYŐRY HEDVIG (1959.) GYÜMÖLCS BT: élelem növény NT: almaféle aszalt gyümölcs datolya dumpálma diója füge gránátalma görögdinnye őszibarack sárgabarack szőlő GYŰRŰ BT: ékszer NT: arany gyűrű atlantiszi gyűrű pecsétgyűrű 198 ..) BT: csontbetegség NT: tuberkolózisos gyulladásos csontbetegség GYŰJTŐ NT: Cazeneuve. máj. otth. Camille Salt. Budapest. Tel. 21–1936. Henry (1853. Giovanni (1780–1860) Déri Frigyes Drovetti. lat. máj.) GIPSZ GIPSZ GYPSUM (ang.) Rollin. 41. Bernardino Michele Maria (1776–1852) Feuardent Harris. 23. jan.: mh.) d’Anastasi.

SUZUKI BT: japán egyiptológus HADÁSZAT UF: hadviselés NT: haditechnika hadjárat hadsereg harci állat harci eszköz tengeri hadászat HADRIÁNUSZ (i. Az egyes kerületi fejedelmeknek is megvolt a maguk kisebb csapatuk és a pénzügyi hivatalnokoknak is szükségük volt a katonákra.e. Noferhotep. Fegyverzetükre nézve lándzsások és íjászok voltak. IV.H HA SN: A Nyugati-sivatag istene. 3. Hadriánusz Antinousz emlékére ezév október 30-án megalapította Antinoét. Háború kitörésekor az egyes kerületi fejedelmek és templomok csapataikat a király rendelkezésére bocsátották. akit gyengéd szálak fűztek Antinouszhoz. 83×83 m. páncéling. Később. dinasztiában Gizehben már a gipsz alapút választották. I. A Níluson átkelve meglátogatta a Memnonkolosszusokat. amelyet Bersa alapjaira építtetett. IV. restaurátor HADISZEKÉR HARCI SZEKÉR HADITECHNIKA UF: harci technika SN: Az i. 1696–1686 Szobekhotep. Fiai: I. (i. kisebb hadivállalatokra is ezt küldte ki. BT: isten FEJEDELEM SN: 19.) NT: Neferhotep. hadseregének hadosztályai HADRIAN (ang. Ők hozták ugyanis az országba az első lovakat és harci szekereket is. Nevét Hierakónpoliszból és Závijet el-Arjáni sírokból ismerjük. BT: Ízisz3 hozzátartozói HABA PIRAMISA UF: Layer Pyramid (ang. A királynak csak testőrcsapat állt a rendelkezésére. BT. BT: befejezetlen piramis dinasztia. Szahmet NT: actiumi csata (i. DAS (ném.e. BT: fáraó RT: Haba piramisa HABADJILAT (ang. BT. Onurisz. IV.) SN: Ízisz3 anyja. 18. 2603-2599) UF: Khaba (ang. 31) hükszósz háború líbiai háború Mentuhotep. XII. királya. Szobekhotep. a szírektől és a hettitáktól származtak. dinasztia 4. melyeket ezen hadvezér hatalma alá helyeztek. és visszaillesztette a megtisztított festett dekorációt. 1738–1727) (i. Neosz Dionüszosz temploma HADRIÁNUSZ FEJSZOBRA SN: Denderahban találták meg Hadriánusz hatalmas bronz fejszobrát.u. 117–138) (1. a görög fiatalhoz. BT: hadászat technika HADITENGERÉSZET HADIÚT BT: út NT: Hórusz útja HADJÁRAT BT: hadászat NT: hódító hadjárat HADOSZTÁLY NT: hadtest Ramszesz. II.) SN: Abüdoszi pap. akit 50 évesen ismert meg. Szobekhotep) a 13.e. BT: főpap Szobekhotep. hozzátartozói NT: Haankhef hozzátartozói RT: Haankhef szkarabeusza (PM: UC 11546) HAANKHEF HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Kemi2. Ramszesz fiainak sírjához. 6 évig uralkodott. BT. 199 . 19) UF: Hadrian (ang. Az egyiptológusok Szahuré sírjában találták bevésve a nevét. sisak. Ptolemaiosz által elkezdett templom építését. majd Fajjúm2-nál rejtélyes körülmények között meghalt Antinousz. I. Ezután utazását Thébába folytatta.) SN: A 3. piramisai lépcsős piramis závijet el-arjáni piramis HABARCS SN: Imhotep1 Szakkarában agyag alapú habarcsot. kiket a bányákba vagy kőfejtőkbe küldött csapatok fedezetére használtak. írnok HÁ1 HÁ2 HADIDI.) Hadrianus SN: Római császár. Finom kezeléssel és egy sor kémiai anyaggal Lamia eltávolította a falakon lévő só nagy részét. Mut. míg a 4. Neith1. BT: építőanyag HABEHENT USÉBTIJE SN: Az Újbirodalomból származik. görbe kard) melyek más ősi ellenségeiktől. bronzszobor fejszobor RT: Hadriánusz HADRIÁNUSZ PALOTÁJA BT: palota HADSEREG SN: Az Újbirodalom kezdetéig nem volt nagy állandó hadsereg. büntető expedíciója szíriai háború RT: Montu HACHISHI. III. akinek tetemét a Nílusban találták meg. I. a Louvre-ban található. ahová november 18-án érkezett. melynek alapja kb.e. BT: usébtik HÁBORÚ SN: A háborúknak több istene is volt: Montu. büntető expedíciója polgárháború Szeszósztrisz. hogy az első kamra falait és dekorációit megtisztítsa és megvédje. az Újbirodalom idején a fáraó katonái rengeteg olyan fegyvert használtak (háromszögű íj.) SN: Befejezetlen lépcsős piramis Závijet el-Arjánban. 131 elején hagyta el Egyiptomot.) BERENIKÉ FÜRTJEI HABA (i.e. században a hükszószok hadjáratának köszönhetően új haditechnika honosodott meg Egyiptomban. LAMIA ELSN: 1993 nyarára szerződtették II. Athribisz1-ben ő fejeztette be a XII. akinek fiából fáraó vált (IV. Egyiptom állandó hadserege legalább 40 ezer főből állt. BT: Haankhef (ang. 1685–1678) HAANKHEF SZKARABEUSZA (PM: UC 11546) BT: szkarabeusz HAAR DER BERENIKE. dinasztiabeli írnok. 1705–1694) (i.e.u. négy egyenként 10 ezer főnyi hadtestről szólnak a krónikák.) HADRIANUS HADRIÁNUSZ HADRIÁNUSZ TENGERI HADÁSZAT HAANKHEF (ang. BT: császár RT: Antinoé Hadriánusz fejszobra Hadriánusz palotája Ptolemaiosz. Miután ezzel elkészült rögtön kezelte és ezáltal megóvta azokat a falrészeket is.e. dinasztia idején. (i. amelyeket frissen szabadítottak meg a rárakódott rétegektől. valamint Nagadában egy kőedényen. 130 júliusában szállt partra szeretőjével és kíséretükkel Alexandriában.

Nyakában aranylánc lógott amulettekkel.e. Unisz. Ramszesz második feleségétől. templom. és a szilárdságuk. mint egy tucat piramis. helyreállítsa …. amelyek számos érdekes tárgyat tartalmaznak.). melynek eredményeképpen több. Szahuré. din. Egy másikon pedig a nyugat-ázsiai Tunipnál folytatott katonai hadjáratban vett részt. dinasztiabeli Hormesz1 kincstárnok unokája. Arcát aranymaszk fedte. uralkodási évében szerezte meg a közép-papi címet. BT: seikh abd el-gurnai sír sziklasír NT: Haemhet sírjának feliratai RT: Haemhet HAEMHET SÍRJÁNAK FELIRATAI SN: Haemhetnek még életében elkészült a sziklasírja. Minden esetben feliratot készíttetett az objektum falára. Ez a sír tele volt múmiákkal és szarkofágokkal. Ramszesszel a kérdést illetően.) Bakenptah2 Mermesa (i. BT: Haemhet sírja sírfelirat HAEMUASZET1 UF: Jaemuaset (spa.) Khaemwase (ang. hogy a kézművesek legfőbb vezetője. majd a 25. Még alig múlt el 10 éves.) Khaemwaset (ang.) SN: Vezír és városi elöljáró. Ramszesz kedvenc fia volt. Ramszeszt egy katonai hadjáratra Núbiába. hadserege katonaság katonatiszt királyi hadsereg középbirodalmi hadsereg lándzsás Ptolemaida hadsereg Ramszesz. Amon-herkhepseffel együtt elkísérték II. Tehetséggel megáldott építész lévén nagy figyelmet fordított a korábbi fáraók által készíttetett építményekre. dinasztia idején. III hozzátartozói. Apja 16. rajtuk Haemuaszet1 neve. Szent áldozatokat hozott értük … vizével együtt ….) Khemwaset (ang. erős hanyatlásnak indult. hadserege újbirodalmi hadsereg HADSEREG PARANCSNOK UF: comandante de soldados (spa. amelyeknek állomáshelyei: Théba fölött az első katarakta környékén. kiterjesztett szárnyú sólyom feküdt. mivel meghalt. Második gyermekként született II. sírkápolna és szobor restaurációjára került sor. II. Ízisznofrettől.e. BT: jószágigazgató királyi írnok magtárfelügyelő RT: Haemhet sírja HAEMHET SÍRJA UF: TT57PM SN: Három kamrával rendelkezik nagyszerűen faragott reliefekkel. Közép-pap.) Mahu1 (ang. uralkodási évben szerezte meg a Ptah főpapjának előkelő címét.) Jaemjet (spa. a líbiai határ körzetében. Ezek a lyukak ott is maradtak a szövegben.) Khaemuaszet Khaemwas (ang..) Truppenkommandeur (ném. de mivel háreméből még egyetlen asszony mellett sem kötelezte el magát. BT: Királynék Völgye sírjai magánsír HAEMUASZET3 SN: A 18. az anyag állapota. amelyből készültek.BT: államszervezet hadászat NT: csapatkapitány gyalogság hadsereg parancsnok hadtest hadosztály íjász Kambüszész.) BT: hadsereg parancsnok NT: Amenemheb Meh1 (ang. de végül nem oda temetkezett. Az L alakú sírszerkezet központi kamrája négyszögletes és az észak-déli tengelyen fekszik. BT: Ramszesz. Ramszesz fia (20.) SN: III. Ennek a fegyveres akciónak a jeleneteit Beit-el-Váli templomának falára vésték.) Khaemhet (ang.) SN: III. Az ő korában már igencsak romos állapotban voltak. Még halála után ezer évvel is úgy emlegették. II. mielőtt elszánta volna magát a házasságra. Miután tanácskozott II. aki valaha is Egyiptomban született. Uszerkaf piramisát is ő újíttatta fel. Mellkasán aranyból és zománcból készült. amikor féltestvérével. hozzátartozói vezír NT: Haemuaszet1 amulettje (PM: UC 12796) Haemuaszet1 múmiája Haemuaszet1 usébtije (PM: UC 2311) HAEMUASZET1 AMULETTJE (PM: UC 12796) BT: atef-amulett HAEMUASZET1 MÚMIÁJA SN: 1852.) Kha-em-waset (ang. 945–924) Sesonk2 Uni HADTEST SN: Egy 10 ezer főnyi hadtestből állt Egyiptom állandó hadserege. BT: ember-múmia Haemuaszet1 HAEMUASZET1 USÉBTIJE (PM: UC 2311) BT: usébtik RT: Haemuaszet1 HAEMUASZET2 UF: Khaemwaset (ang. II. Khaemwese. ellátta földadománnyal és személyzettel”. A „Stories of Setne Khaemwese” című könyv egyik elbeszélésében pl. Dzsószer. BT: gizehi masztaba HAEMHET UF: Chaemhet2 (ném. Az osztrák-német kutatócsoport fedezte fel Junker vezetésével. Számos történet született róla. II. BT: hadosztály HADVISELÉS HADÁSZAT HAEMANH MASZTABÁJA SN: A G2000 jelű masztabától keletre helyezkedik el.) Khamhat Meh (ang. BT: Hormesz1 hozzátartozói 200 . Az egyik képen a két fiú egy harci szekérben áll s éppen követik apjukat egy ütközetbe.) Khaemwese (ang. hogy az egyik legnagyobb tudós és varázsló. memphiszi főpap. (i. Gizehben is építtetett magának sírt. BT: elöljáró herceg Ptah-főpap Ramszesz. Alsó.és Dél-Egyiptom királyainak épületeit.) commander of soldiers (ang. I. épületét … Khaemwese. Palesztinában és a Nílus-delta térségében voltak. a Király fia. hogy felhívja az utókor figyelmét a jó munkájára: „Őfelsége úgy határozott. Amenhotep jószágigazgatója. melyben mágikus varázslatok olvashatóak. 1712–1710) Meru1 Nemrat Sesonk. a Közép-pap és Király fia. beindított egy tisztítási és állagmegóvási programot. nagymértékben helyrehozta Észak.és Felső-Egyiptom magtárainak felügyelője és királyi írnok a 18. a sírfeliratokon a „kedves hitvesem” vagy a „ház úrnője” kifejezések után üres helyet hagyott. amelyet Memphisz gyakorolt. hogyan próbálta meg megszerezni azt a Thot1 isten által írt könyvet. leírják. RT: Haemuaszet3 sírja HAEMUASZET2 SÍRJA UF: QV44 SN: 1903 februárjában fedezte fel Schiaparelli. március 15-én robbantotta ki a földből Auguste Mariette. valamint a Fáraók masztabáját.) commander of the army (ang.

de HAFHUFU UF: Chaafchufui (ném. BARBRO BT: svéd egyiptológus AD: Prästogardsgatan 12c. Krémekkel és balzsamokkal adták meg a haj színét és csillogását. BT: szépségápolás NT: hajfestés hajgöndörítés RT: sütővas HAJDÍSZ UF: hair ornament (ang. ha a hajuk elkezdett őszülni. A taposókád előtt Haemuaszet 4 mutat be áldozatot Renenutet istennőnek.edu HAIR ORNAMENT (ang.) SN: II.) BT: zsír NT: kecskeháj HAJDÍSZ HAJÁPOLÁS SN: A hajukat illatos olajjal kenték be.) SN: I. ami a fej egyik oldalán hullott alá.e.) SN: Az ég istene. BT: hajítófegyver HAJÍTÓFA HAJÍTÓBOT HAJÍTÓFEGYVER UF: dobófegyver SN: A madarakat fából készített hajítófegyverrel ejtették el. 2558–2532) (i. Szinte alig maradt fenn ősz hajú ember ábrázolása.) Amenkhaamwaset (ang. 73) BT: falfestmény HAEMUASZET5 UF: Chaemwaset (ném. Az őszülő hajat hennával festették. spa.) Khaf-Khufu (ang.) Kamweset (spa. hogy erősebb és rugalmasabb legyen a tartása.) Khamwaset (ang. Arany csöveket. BT: Amunedjeh hozzátartozói HAFEMAN. RT: Haemuaszet6 sírja HAEMUASZET6 SÍRJA UF: TTA11 BT: dra abu el-nagai sír RT: Haemuaszet6 HAEMUASZET7 SN: Amunedjeh testvére a 18. csak egyetlen fonatot hagytak meg. csavarás művészetét.) BT: hagymaféle liliomféle zöldség NT: fokhagyma póréhagyma vöröshagyma HAGYMAFÉLE UF: Alliaceae (lat. II. de volt receptjük a kopaszság késleltetésére is. Karjai segítik az eget tartani. 2520–2494) HAFSTRÖM. arany búzavirágot. BT: Hufuhaf. A hajfestésre hennát és borókabogyót használtak.) BOGLÁRKA ALKATÚ 4 HAI BT: munkafelügyelő HAIKAL. parókáknak. BT: égisten HAHEPERRÉSZENEB LAMENTÁCIÓJA BT: pesszimista irodalom HAHNENFUSSÄHNLICHE (ném.RT: Hormesz1 HAEMUASZET UF: Chaemwaset (ném. Ő jelképezi az ég korlátlan kiterjedését.e. BT: bot hajítófegyver HAJÍTÓBUNKÓ SN: Háborús jelenetek ábrázolásain látható. BT: festés hajápolás RT: borókabogyó henna HAJFONAT UF: braids (ang.. Sweden HAGYMA UF: Allium (lat. BT: fegyver NT: hajítóbot hajítóbunkó 201 . BT: bunkó hajítófegyver HAJÍTÓDÁRDA SN: A fáraó gyalogságának egyik fegyvere. dinasztiában.. A gyermeki oldalsó hajfürtöket csattal vagy karikával rögzítették.) BT: spárgavirágú NT: hagyma HAH (ang.) Kamwaset (ang. BT: wab-pap RT: Haemuaszet4 sírja HAEMUASZET4 SÍRJA UF: TT261PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Haemuaszet4 HAEMUASZET4 SÍRJÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: Egy jelenetsor az egyiptomi szőlészet és boászat főbb műveleteit vonultatja fel. Thutmózisz idején. S-752 30 Uppsala. BT: Amon-pap próféta Ptah-főpap RT: Haemuaszet5 sírja HAEMUASZET5 SÍRJA UF: TT369PM BT: Khokha-sír RT: Haemuaszet5 HAEMUASZET6 UF: Amen-chaemwaset (ném. (1.) SN: Ptah főpapja. Ezután elefántcsont fésűvel fésülték ki. A hajukat hosszúra megnövesztő nők ismerték a fonás. III. hozzátartozói HAFRÉ KEPHRÉN (i.) HÁJ UF: fat (ang. spa. FAYZA BT: egyiptológus AD: fhaikal@aucegypt. Amon harmadik prófétája a 19. Amenhotep wab-papja a 18. dinasztiában.) Khamwaset (ang. A kisgyermekek haját leborotválták.) SN: A hajba fűzött díszek gyakori kellékei voltak az ünnepi hajviseleteknek. BT: hajviselet HAJGÖNDÖRÍTÉS BT: hajápolás RT: hajgöndörítő csipesz HAJGÖNDÖRÍTŐ CSIPESZ BT: csipesz szépítkezési eszköz RT: hajgöndörítés HAJÍTÓBOT UF: hajítófa SN: Hajítóbotok ábrázolásait gyakran láthatjuk madarak és kisvadak elejtésénél. kis amuletteket. BT: dísz NT: hal-amulett HAJFESTÉS SN: Hajfestést többnyire akkor alkalmaztak. majd vékony tincsekre osztották szét. hogy ne bomoljanak szét.) SN: Az Újbirodalomban élt. INGELORE BT: egyiptológus AD: hafemann@bbaw. Hufuhaf fia.) SN: Sokszor a haj dúsítására vagy díszsebbé tételére a hajat befonták vagy önálló hajfonatokat illesztettek hozzá az eredeti hajhoz. dinasztiában.

félhosszú hajukat egyenesre vágták. BT: állkapcsos NT: angolna csőrösszájú angolnoida csuka fahaka friss hal harcsa keszeg koponyás hal márna mugil nílusi csőrösszájú hal pérhal ponty rája szárított hal uadzs hal vargahal RT: halcsont hal-múmia halszobor KIVÉGZÉS TÚLVILÁGI ÍTÉLET HALÁLBÜNTETÉS HALÁL UTÁNI ÍTÉLKEZÉS 202 . Megint mások hajukat mindenhol rövidre nyíratták. BT: dinasztia. kerek. hogy a hajótörött soha nem fogja viszontlátni a Boldogság szigetét. The (ang.) Ahprisz Akhoris (ang. melyeket belülről porrá zúzott papirusszal vontak be. 393–381) (i. aki a puntok földjén ért partot. A szigeten egy jóságos kígyó uralkodott. melyekért az egyiptomiak rendszeresen felkeresték Punt országát. ég veled. 553) BT: növény NT: magvas növény HAKOR (ang.e.e.) SN: Szakkarába temetkezett. sapka alakú frizurát hordtak. ek-Kaabban templomot. Nepheritész. 393–381) (i. sőt.. BT: elbeszélés legenda Leningrád 1115 papirusz mese HAKÓRISZ (i. BT: Hakórisz (i. aki Punt uralkodójának hívatta magát. melyekkel mindenféle elmozdulást kiküszöbölhettek.” Ez a legenda megmutatja. 393–380) UF: Achoris (své.. Nepheritész..e. 393–380) NT: Nepheritész.e. hogy az egyiptomiak mennyire mesebeli helyként tekintettek Puntra. A kígyókirály megjósolta a hajótöröttnek. 393–380) HAJÓGYÁR BT: építmény NT: alexandriai hajógyár RT: hajó HAJÓKORMÁNYOS SN: Hat kormányos volt az első távoli vidékre utazó hajón. mindkét oldalon csak egy-egy sor evezős számára volt hely. Karnakban kápolnát. A társadalom kivetette ezeket az embereket. hogy négy hónap múlva egy egyiptomi hajó keresi fel Ká szigetét.(120. Az ajándékok azok az anyagok voltak. 399–379) fáraó NT: Hakórisz hozzátartozói HAKÓRISZ HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I.. Az egyiptomiak sohasem váltak igazi tengeri hajósnéppé. I. Faszegeccsel erősítették össze a deszkákat. Medinet Habuban pedig egy kioszkot építtetett. mások vállig érő. az istenek hazájára. 380) HAL UF: pez (spa. Minden így is lett. levél. II.e.e. gyökér) tagolódik.e. 393–381) (i. Fia: II. néha meg is gyilkolták őket. 393–380) HAKÓRISZ (i.) HAKÓRISZ (i. BT: jármű NT: abu roasi hajó bárka Cleopatra csónak fahajó felukka folyami hajó gálya hadihajó halászhajó heluáni hajó Junon kereskedelmi hajó kiránduló hajó Luxor2 Meri-Amen nádcsónak papiruszhajó Sphinx teherhajó tengerjáró hajó tutaj utasszállító hajó RT: hajógyár hajós kikötő HAJTETŰ UF: lice (ang.) Pediculus humanus capitis (lat.) Hakoris (ang.hajítódárda lándzsa HAJÓ UF: vízi jármű SN: E járművet először egymáshoz kötözött papirusz–nyalábokból készítették. Egyedül a mesélő tengerész élte túl a katasztrófát.e. A hajóácsok szabályos távolságonként fatraverzekkel erősítették meg a hajót.) Hakor (ang. A UF: Shipwrecked Sailor. Egy. mert az egy nap elsüllyed a tengerben.) SN: A hajtetvek ellen a fej kopaszra borotválásával védekeztek. de még a történelem előtti időkben áttértek a sokevezős fabárkára. BT: vérszívó tetű HAJVISELET UF: coiffure (ang. (i. 393–381) (i. a fáraó bányáiból visszatérő hajó borzalmas tengeri viharba került és elsüllyedt. BT: divat NT: gyermekek hajviselete hajfonat hercegek hajviselete paróka táncosok hajviselete RT: fodrász HAJTÁSOS NÖVÉNY UF: Cormobionta (lat. A kígyó azt is elmondta.e. amelyet itt Ká szigetének neveztek.e. 399–393) Nepheritész. A hajóvázat hidakhoz használt deszkákkal vonták be.) hgr (tr.) száras növény SN: Sporofitonuk az alapvető szervekre (szár. A punti herceg ily szavakkal bocsátotta útjára: „Ég veled. Ismerték a parókát. menj haza! Viszontlátod gyermekeidet.e. 29. a vízből magasan kiemelkedő meggörbült orr és tat volt jellemző. (i. Egyiptomban a természetes vörös hajúakat úgy tekintették.) SN: Nem négylábú vízi gerinces állat. mint az istenek által magukra hagyott pestiseseket. Némely múmia hajában egyaránt találtak serkéket és felnőtt tetveket is. BT: tisztségviselő NT: Knemhotep RT: evezős tengerész HAJÓPARANCSNOK TENGERÉSZKAPITÁNY HAJÓTÖRÖTT.) frizura SN: Egyes férfiak fejüket teljesen leborotválták. amivel hazatérhet. amely a Középbirodalomból származik. (i. és a mesélő az ajándékba kapott csodálatos kincsekkel megrakva tért vissza hazájába. Az egyiptomi hajókra az ívelt test.) SN: Az egyik legrégibb egyiptomi mese.e.) HAKORIS (ang. 399–380) (i. hátrasimították fülüket szabadon hagyva és kenőccsel kenték.

) Egyiptomi Halottaskönyv Halottaskönyv HK (röv. 17-én Tutankhamon sírjának megnyitásánál.) Holtak Könyve Kilépés a fénybe Nappali Eljövetel Könyve Napra Kilépés Könyve Nu papirusz Pert em heru (óei. nehogy a Nílusba fulladjanak. ABD ELSN: Egyiptomi közmunkaügyi miniszter. eredete ismeretlen. Nyersen szolgálták fel. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 7251) SN: A Késői Középbirodalom korából való. a leghatékonyabbra pedig kerítőhálót. A Nílus gazdag populációjából. származási helye ismeretlen. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 63384) SN: A Későkortól a Római korig datálják. BT: Carter. Lahunból. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 7772I. feb. iii. származási helye ismeretlen. A hal-amulettek fulladás elleni szerepét erősíti meg a Westcar-papiruszon található Sznofru matrózlányai című történet is. Két végükön felfelé kanyarodott a hajó teste. Lahunból.) Book of the Dead (ang. aki jelen volt 1923. Ballasból. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 7253) SN: A Késői Középbirodalom korából való. a kicsit hatékonyabb halászatra varsát.) Pir-m-haru (óei. ennyi volt a feladatuk.edu HALFA-VÁDI SN: A világon a legrégebbi házhoz hasonló építményekre a Halfa-vádi közelében bukkantak rá.HAL-AMULETT SN: Általában kisgyermekek hajába tűzték. III. Lahunból. BT: munkaeszköz NT: halászháló halhorog szigony varsa RT: halászat HALÁSZHAJÓ SN: Papirusszárból készült.) FÉLFEDÉS HALHOROG UF: fish-hook (ang.) BT: ásvány NT: laurionit oxihalogenid HALOGENMINERAL (ném. ii. melynek az elhunyt túlélését kellett szol- 203 . BT: vádi HALF-LAP (ang. Az amulett védte őket. II. vii) halhorog (PM: UC 7775) halhorog (PM: UC 56262) halhorog (PM: UC 63379) halhorog (PM: UC 63384) HALHOROG (PM: UC 5507) SN: A korai dinasztikus korból való.) SN: A kihalászott halakat azonnal fejbeverték egy kalapáccsal.) SN: 190 fejezetből álló szent szöveggyűjtemény vázlatos illusztrációkkal. szigonyt vagy merítőhálót használtak. NT: gátos halászat horgászat kelepcés halászat kerítőhálós halászat szigonyos halászat RT: halászeszköz HALÁSZESZKÖZ SN: Az egyenkénti halfogásra horgot. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 56262) SN: A Későkortól a Római korig datálják. BT: folyami hajó HALÁSZHÁLÓ BT: halászeszköz NT: kerítőháló merítőháló HALCSONT HALSZÁLKA HALDANE. akit Howard Carter vett maga mellé Tutankhamon sírjának feltárásánál.) HALOGENID HOLTTEST HALOTTAK FELDARABOLÁSA FELDARABOLÁSA BÍRÁK TERME HALOTTAK KÖNYVE UF: Ägyptisches Totenbuch (ném.) HALL SN: Rajzoló. CHERYL WARD BT: egyiptológus AD: wardc@tamug. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 7775) SN: Kom Medinet Gorábból került elő.tamu.) HALMÚMIA BT: állatmúmia NT: sügérmúmia HALOGENID UF: Halogenmineral (ném. hogy ne szenvedjenek. BT: Tutankhamon sírja megnyitásának vendégei HALISTEN BT: állatalakú isten NT: Hatmehit (ang.) Todtenbuch (ném. BT: tó HALÁSZAT UF: fishing (ang. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 7252) SN: A Késői Középbirodalom korából való. az Újbirodalom korából.de HALL OF THE TWO TRUTHS (ang. BT: halhorog HALHÚS SN: A legfőbb fehérjeforrásuk ez volt az ókori egyiptomiaknak. JOCHEN BT: egyiptológus AD: aegy020@mail. BT: hús HALIM. a mai Egyiptom déli határánál. amelyben vízililiomok virágoztak és halak voltak bele telepítve. valamint a kéréseket végrehajtani. Díszként viselték néha táncosok is a hajukban. a Fajjúmból és a mocsarakból fogták a halakat.uni-wuerzburg. BT: amulett hajdísz HALASTÓ SN: A vízi kertek egy mesterségesen kialakított része.) BT: halászeszköz kampó NT: halhorog (PM: UC 5507) halhorog (PM: UC 7251) halhorog (PM: UC 7252) halhorog (PM: UC 7253) halhorog (PM: UC 7772i. növényi szálakkal erősítették meg. az Újbirodalom korából. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 63379) SN: Vasból készült halhorog a Későkor és aRómai Kor közti időből származik. miután sóval tartósították és a napon kiszárították. VII) SN: Kom Medinet Gorábból kerültek elő.) Dodenboek (hol. BT: szolga HALLOF. Howard munkatársai HALLGATÓ SN: Egész nap csak gazdájuk kérdéseit várták.

csodákat művelő imákat. FEJEZETE SN: A Halottak Könyvének 160. FEJEZETE SN: Azt a szöveget tartalmazza. dinasztia korából származik a 162. Ennek pontozatai itt találhatók meg a legrészletesebben. fejezete Halottak Könyve 160. BT: Halottak Könyve RT: túlvilági ítélet HALOTTAK KÖNYVE 155. fejezete Halottak Könyve 158. jóllehet még hiányos megfogalmazása. az elmondandó imát és megjelöli elhelyezését is. e fenséges szellemet! Mentsd meg őt ama lényektől. BT: bárka halotti tárgy HALOTTI ÉPÍTMÉNY BT: építmény NT: halotti templom katakomba sír HALOTTI FELSZERELÉS HALOTTI TÁRGY HALOTTI IRODALOM UF: mortuary literature (ang. e mágikus jel láttán!” A szöveg szerint az amulettnek szikomorfából készített foglalata van. fejezete Halottak Könyve 157. valamint megvéd azoktól a veszélyektől és csapdáktól. az ábrázolandó legfőbb istenséget. fejezete Halottak Könyve 162. a túlvilági útról szólt. amint az igazság csarnokába lép. fejezete Halottak Könyve 125. mely segít kiválasztani a jó utat. Örvendj hát. Ehhez köthető a hüpokephálok megjelenése. Tartalmilag 4 részre oszlik: 1. Ó mozdulatlan szívű isten! Nyakadba erő és szilárdság költözött.. A szövegek szerepe az volt.e 1. a temetés után pedig a bárkát is eltemették a sír közelében. fejezetéhez a halott Nappal történő egyesülését beszéli el. A temetésről.. évezred első felében tovább bővítették. Lépj fel trónusodra. amint átlépi a halál kapuját és felbukkan a Túlvilágon. A szövegek között himnuszokat és dicsőítéseket is találunk a halottak veszélyes és hatalmas birodalmának urairól. A Halottak Könyvét először Peter Le Page Renouf fordította le terjedelmes kommentárral ellátva. figyelj szavára! Mágikus igéje megóvja hátgerincemet. fejezete Halottak Könyve 155. aug. hozz vizet a folyóról (…)”. Peter le Page (1822. BT: Halottak Könyve HALOTTAK LELKEI HALOTTAK VÁROSA HALOTTAK VÁROSAI HALOTTASKÖNYV HALOTTFALÓ HALOTTAS TEMPLOM FÉLISTEN NYUGAT-THÉBA NEKROPOLISZ HALOTTAK KÖNYVE HALOTTI TEMPLOM AMMUT HALOTTI ÁGY BT: ágy halotti tárgy NT: Tutankhamon halotti ágyai HALOTTI BÁRKA SN: Ezt a különleges bárkát kizárólag a fáraó számára építették. Hogy megszenteljem lábaidat. ó Osiris! Íme. Maga Thot1 adta ezt azoknak. Mi nem kedves az isteneknek. papiruszra írt mágikus szöveg. műveld meg a földeket. okt. A papok ezen könyvből számos másolatot készítettek. FEJEZETE SN: Ezt a szöveget leggyakrabban usébtikre vésték: A szobor elvégzi az elhunyt tennivalóit a túlvilágon. fejezete Halottak Könyve 17. fejezete szerint a következőeket kell elmondani a dzsed-oszlop fölött: „Emelkedj fel. fejezete Kahapa Halottak Könyve Pakerer Halottak Könyve (LNRM) Nu papirusz RT: Renouf. virulok én is! Ha ő romolhatatlan. FEJEZETE SN: A túlvilági ítéletet írja le a lehető legrészletesebben. fejezetében a következőket találhatjuk az uadzs-amulettről: „Lásd. fejezet eddig ismert első. amint a halott a csarnokot elhagyja. Előre kijelölt útiterv. A Halottak Könyvéhez készített illusztrációkon a Halottak Birodalmának valóságos térképét találjuk tavakkal. 14.gálnia a túlvilágon. én is az vagyok! Most Thot1 beszél. fejezetében a következőeket találhatjuk az Ízisz1-csomóról: „Ó. 3. FEJEZETE SN: Újbirodalmi keltezésű és hasonlóan a koporsószövegek 335.) HALOTTAK KÖNYVE 6. FEJEZETE SN: A lélek első benyomásairól beszél. BT: Halottak Könyve HALOTTAK KÖNYVE 125. 2. tárgyalások a kapu őreivel. folyókkal és ajtókkal. öntök az áldott vízből. A szöveg részletes utasítása meghatározza az amulett anyagát. melyet egy darabig ankham-virágok vizében tartanak. E fejezet megjelenése előtt nem léteztek hüpokephálok. hogy biztosítsák a halott eljutását az ókori Egyiptom isteneihez. fejezete Halottak Könyve 156. a halott túlvilági utazásával foglalkozó. varázsmondásokat tartalmazott. A szövegeket a koporsó oldalára. BT: Halottak Könyve HALOTTAK KÖNYVE 160. Osiris. melyekből a Szaiszi-kor idejére ismét rendszerezett szöveggyűjtemény lett. a halott szívének megmérése. így szentséges szellemmé válik az Alvilágban BT: Halottak Könyve RT: dszed-oszlop HALOTTAK KÖNYVE 156. BT: Halottak Könyve HALOTTAK KÖNYVE 17. A boldogság feltételeit az egyiptomiak gyakorlati erkölcstanban foglalták össze a hívők számára.) SN: A túlvilággal. kik kerülik. Ízisz! Mutatkozzék meg véred hatalma! Mutatkozzék meg kisugárzásod hatalma! Mutatkozzék meg mágikus erőd hatalma! Oltalmazd. BT: Halottak Könyve HALOTTAK KÖNYVE 158. a sírok falára. Oziriszhez és Réhez.” BT: Halottak Könyve RT: uadzs-oszlop HALOTTAK KÖNYVE 162. kiegészítő szövegekkel látták el. A Halottak Könyve fejezeteit az i. 4. melyek mögött rettenetes szörnyek lapulnak. menj Te helyettem. BT: halotti irodalom varázsszöveg NT: Ani1 papirusz Halottak Könyve 6. egy smaragdba metszett uadzs-amulett. ha ezt hallja: „Ó usébti (…) ha hívnak. a halott vallomása az ítélőszék előtt. melyeket Thot1 isten a gyenge emberiség iránt táplált szánakozásból maga szerkesztett és a papoknak kinyilvánított. amelyet a halott nyakába akasztott keselyű-amulett felett kell elmondani. sztélékre. amik mesebeli szörnyek képében leselkednek az elhunytra. Biztos védelem a rontás ellen. Karl Richard Lepsius nevezte el ezeket a szövegeket a Halottak Könyve gyűjtőszóval. Kik undort és utálatot keltenek benne!” BT: Halottak Könyve RT: Ízisz1-csomó HALOTTAK KÖNYVE 157. majd a későbbi időkben papiruszokra írták és az elhunyt mellé helyezték. hanem a koporsók belső falain is feltűntek. Az amulettet a temetés napján a halott nyakára teszik. mikor az uadzs virul. Elhoztam néked az arany Dzsedet. és már nem csupán a papiruszokon. FEJEZETE SN: A Halottak Könyvének 156. istennő. BT: halotti kultusz irodalom 204 . FEJEZETE SN: A 21. koporsókra. 23–1897. melyekből egy-egy példányt minden halott mellé a sírba tettek. Az Újbirodalom és a Szaiszi-kor közötti időben a fejezetek számos. Lásd. ó Osiris! Gerinced most a tiéd. FEJEZETE SN: Halottak Könyvének 155. a halott beszéde Oziriszhez. addig nem idézett halotti szöveggel bővültek. amely egy thébai Amon papnő papiruszának szövegei között maradt fenn.

egy 6. és mintául szolgált a nyugati kultúrkörben használatos számos későbbi. A Harmadik Átmeneti korban a halottat gyöngyhálóval borították be. Az előkelő temetéseken hivatásos gyászolók. hogy a ká majd felismerje. a férfiakat 40–50 év között. tükröt. A szobornak az elhunytat az ideálisnak tartott életkorban. Három fő típusuk az önálló. BT: pap NT: Hekanahte isten szolgái Káemked Nakht7 HALOTTI RUHA SN: Az istenek országába való belépésnek elengedhetetlen kelléke volt az arannyal. befalazott helyiségben állították fel.) SN: A halotti papok az elhunyttól valamilyen alapítványt. földdarabot kaptak. dinasztiabeli sír esetében pl. a nőket 20–25 évesen kellett megörökíteniük.) BT: kápolna NT: Hatsepszut1 halotti kápolnája HALOTTI KELLÉK HALOTTI TÁRGY HALOTTI KULTUSZ BT: kultusz NT: halotti irodalom halotti tárgy halotti szertartás herihebet temetési szertartás temetkezés temetkezési hely uabet RT: halotti kultusztárgy halotti templom HALOTTI KULTUSZTÁRGY BT: halotti tárgy NT: hüpokephál HALOTTI MASZK MÚMIAMASZK HALOTTI MENET SN: A halotti menet mindig a Nílus keleti partján kezdődött. barátainak menete kísérte a sírhoz. A halottat családtagjainak. Jelentős többségük kőből készült és festették őket.) halotti felszerelés halotti kellék sírmelléklet temetkezési kellék temetési eszköz temetési felszerelés SN: Az egyiptomiak a hétköznapok tárgyait magukkal vitték a sírba. Ezt virágokkal gazdagon díszítették. áldozati állatok. mint az elhunyt testére. A halotti szoborra is legalább olyan szigorú előírások vonatkoztak. A korai időkben ételt és italt temettek halottaik mellé. 47. Az élő ember pontos mását kellett megörökítenie. BT: szobor NT: magán halotti szobor Mereruka halotti szobra Nebdzsefau halotti szobra Ti1 halotti szobra (KEM: JE 10065–CG 20) RT: szerdab HALOTTI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY BT: szöveg NT: héliopoliszi recenzió szaiszi recenzió thébai recenzió HALOTTI SZTÉLÉ UF: sírsztélé BT: sztélé NT: Hormesz1 sztéléje Knemhotep sztéléje Nefer és Ka-hai halotti sztéléje Nefertiabet sztéléje (L: E 15591) Theodosz halotti sztéléje HALOTTI TÁRGY UF: burial equipment (ang. Ahogy a szokás továbbfejlődött. a gazdagok és hatalmasok faragott szolgaszobrokat is temettettek maguk mellé. melynek jövedelméből fedezték az áldozatok költségeit. A testi fogyatékosságot hűen kellett ábrázolnia a szobrásznak. illatszert is tettek a sírba. valamint a halott tárgyait vivő teherhordók is részt vettek. ahol a koporsót egy alacsony építésű hajóra rakták. papok. BT: temetési szertartás HALOTTI PAP UF: ah keresője Ka szolgái Totenpriester (ném. BT: halotti kultusz tárgy NT: dahsuri kincs füles kancsó halotti ágy halotti bárka halotti kultusztárgy halotti szobor halotti sztélé homlokszalag hüpokephal kanópuszláda kanópusz kartonázs koporsó korong 205 . persze más-más cél érdekében végzett eljárásnak. Az Óbirodalom idején egy-egy előkelő masztabának sok halotti papja volt. Általában a halotti szobor előtt mutatták be az elhunyt kultuszának szánt áldozatokat. hogy majd gondoskodnak róluk a túlvilágon. később már ágyat. BT: ruha NT: gyöngyháló HALOTTI SZERTARTÁS SN: Az egyiptomi halottkultusz figyelemre méltó eredményeket produkált. A szobrot a sírépítmény belsejében. A halott hitvese és leányai a koporsó két oldalához ülve siratták őt. Az Föld Könyve Halottak Könyve Kapuk Könyve Két Út Könyve koporsószöveg Lélegzések Könyve Nappal Könyve Nut Könyve piramisszöveg szarkofágszöveg HALOTTI KAMRA BT: kamra NT: Iufaa halotti kamrája HALOTTI KÁPOLNA UF: mortuary chapel (ang. vagy valami hasonló színű anyaggal díszített halotti ruha. melyekről úgy vélték.NT: Amduat Könyve Barlangok Könyve Boldogság Vidéke Duat Könyve Égbolt Könyve Éjszaka Könyve életbe belefáradt ember párbeszéde a lelkével. amely csak egy szűk nyíláson keresztül érintkezett a szentéllyel. s megtestesülhessen benne. a közepén pedig egy baldachin állt. miközben a pap vállára terített leopárdbőrben tömjénfüstöt bocsátott a vállára. a családi szobrok és az ah szoborcsoportok. BT: halotti kultusz halottkultusz NT: balzsamozás borjúcsonkolás konzerválás mumifikáció szájmegnyitás szív megmérettetése temetési szertartás RT: halotti kultusz túlvilághit halotti templom HALOTTI SZOBOR UF: sírszobor SN: Kultikus sírmelléklet.

Ezt követően egy gránit követ ásott ki. (i. halotti temploma Ramesszeum Ramszesz. Legtöbbször nem a sír mellé épült. 1674–156 7) (i.5 km-rel is távolabb. BT: egyiptomi egyiptológus RT: Pi-Ramszesz (óei.lahúni kincs Meketré halotti tárgyai múmiamaszk múmiatakaró pótfej sírkúp szarkofág tartalékfej Tutankhamon tárgyai ujjvédő vágáseltakaró viaszlap HALOTTI TEMPLOM UF: mortuary temple (ang.e. BT: halotti építmény templom NT: Amenemhet. dinasztia 7.) BT: múzeum HAMERERNEBTI.) VARÁZSDIÓVIRÁGÚ 206 . 15. halotti temploma Szahuré halotti temploma Szeszósztrisz. cserepekre. BT: hamisítvány HAMISÍTVÁNY BT: tárgy NT: hamisított bronzszobor HAMIS PIRAMIS HAMMON (ang.) HANGJEL KÉZIFŰRÉSZ FONOGRAM HANGSZER SN: Fő hangszereik a hárfa és a fuvola voltak. I. amely egy szentély tartóoszlopa lehetett. (i. IV. kőlapokra és kerámiákra bukkant. fáraója. a Nílus-völgy nyugati szikláinak a tövébe.) VARÁZSDIÓ ALKATÚ HAMBURGI MŰVÉSZETI ÉS IPARI MÚZEUM (No. ang. 1685–1678) HANSEN’S DISEASE (ang. és amelyre II. III.) LEPRA LEPRA SZOBEKHOTEP. később a halotti kultusz helye is. I.) GALLÉROS PÁVIÁN GALLÉROS PÁVIÁN HAMAMELIDIDAE (lat. minden nap áldozatot mutattak be a király lelkének.) HAMAMELIDANAE (lat.e. mint az ősi Egyiptomban készített bronzszobor. II. 1730–1630) (i.e. halotti temploma Széthi. mozaikokra.) HAM ORSZÁGA HAMSZÍN (1.) Museum für Kunst und Gewerbe (ném.) SN: A 15. halotti temploma Pepi. Itt gyakorolták a halott fáraó kultuszát. 1652–1544) hükszósz fáraó HAMZA. II. Ramszesz tisztviselőinek nevét vésték fel. II. gurnai temploma Sznofru halotti temploma újbirodalmi halotti templom Unisz halotti temploma RT: sír halotti szertartás HALOTTKULTUSZ HALOTTI SZERTARTÁS HALOTTVÉDŐ ISTEN BT: védőisten NT: Anubisz halottvédő istennő Ízisz1 Nephtüsz Nut Ozirisz (gör. hogy olyan nehéz legyen. ezt azonban röntgenfelvételekkel könnyen ki lehet mutatni..) Totentempel (ném.) UF: MKG (röv.e. 1535–1523) UF: Khamudi (ang. I.) SN: Szinte minden fáraó építtetett magának halotti templomot tényleges sírjától nem messze. piramisa HAMISÍTÁS BT: cselekedet NT: múmiahamisítás HAMISÍTOTT BRONZSZOBOR SN: Általában rezet raknak a szobor belsejébe. halotti temploma Denderahi templom Hatsepszut1 halotti temploma Inenek-Inti halotti temploma Kephrén halotti temploma Kheopsz1 halotti temploma Nebhepetré Mentuhotep templomegyüttese Nebwenet halotti temploma Nefertari1 halotti temploma Neuszerré halotti temploma Noferirkaré.) halcsont szálka BT: állatcsont NT: csőrösszájú angolnoida szálka nílusi harcsa szálka nílusi labeo szálka nílusi sügér szálka nílusi tigrislazac szálka RT: hal HALSZOBOR BT: állatszobor NT: keleti csőrösszájú hal szobra HAMADRYAS BABOON (ang.e. BT: főfeleség Mükerinosz hozzátartozói RT: Hamerernebti.) HAMADRYASPAVIAN (ném. SN: Mükerinosz felesége. amely egyértelműen PiRamszesz létezését bizonyította. I. II. SN: Kephrén főfelesége. 18) MEIDUMI PIRAMIS AMON ÓKORI EGYIPTOM KHAMSZIN HAMUDI (i. hanem akár 2.) HAND-SAW (ang. III. BT: dinasztia. BT: zene NT: cintányér csontkereplő csörgő hangszer dob duda furulya fuvola fúvós hangszer hárfa húros hangszer kettős síp krotál lant líra szisztrum tambura trombita ütőhangszer HA-NINSU (óei. nehogy elárulja annak a helyét. Ramszesz idejéből származó tárgyakra. BT: főfeleség HAMERERNEBTI. MAHMUD SN: Az 1930-as években Qantir helyén végzett ásatásai során értékes leletekre.) Szokarisz HALOTTVÉDŐ ISTENNŐ BT: halottvédő isten védőisten NT: Ízisz1 Nephtüsz Nut HALSZÁLKA UF: fishbone (ang.) HANOFERRÉ HANSEN BETEGSÉG HÉRAKELOPOLISZ (gör.

) HARÁM EL-MAKHARBIS.) Hapy1 (ang. BT: Hórusz fiai RT: kanópusz NÍLUS ÁPISZ-BIKA NIMAATHAP HAPENENEBTY 2 HARAGAI SÍR BT: haragai temetők sír NT: haragai sír 661 HARAGAI TEMETŐ SN: Egy sor temető található itt. amelyek alkalmasak lehettek volna idomításra. nyilakkal és hajítódárdákkal voltak felfegyverkezve. mert az erdei fajták.) Hep (ang. BT: település RT: Haragai temető HARAGAI SÍR 661 SN: Az Első átmeneti korból származó sír. Használták a harci szekeret előkelő. BT: próféta RT: Hapenenebty masztabája HAPENENEBTY MASZTABÁJA UF: G7815 BT: gizehi masztaba RT: Hapenenebty HAPI1 (ang. Kutyáját is mumifikáltatta és lábainál helyezték el a koporsójában vászonpólyában. felfűzött szkarabeuszok. NZ. A szekér két kereke tömör fából készült. Reginald Engelbach és Battiscombe Gunn ásatott ezen a területen 1913–1914 telén. a lótuszt és a papiruszt.) HARMAKHISZ (gör.) SN: Egy homoksziget a Nílus és Fajjúm közötti részen. Ez jelentős problémát okozott IV.) (1.) HAP-N-NEBTY (ang.) ipet2 (óei. 14) HAP (ang. amelyek a predinasztikus kortól az Újbirodalomig keletkeztek. B..(ar..) HAPI1 HAPI2 HEPUSZENEB HARCI ELEFÁNT SN: Elsőként I.(82) BT: elefánt harci állat HARCI ESZKÖZ BT: eszköz hadászat NT: tegez fegyver harci szekér pajzs páncél sisak HARCI LÓ BT: ló HARCI SZEKÉR UF: hadiszekér SN: A hükszószokkal harcolva ismerkedtek meg a kocsival és a lóval. főleg királyi személyek szállítására is. 14) BT: cselekedet RT: thébai falfestmény töredék (MRAH: E 2877) (1.) HAPY2 (ang. dinasztiában. akinek elefántjai Raffiánál megfutamodtak komoly gondokat okozva ezzel saját hadseregükben.) SN: Hathor1 és Neith1 prófétanője az 5-6. négy félszamárnak nevezett vadlóféle.) HAPU (ang. Az innen származó leletek a Petrie Múzeumban láthatóak: borotva. Predinasztikus temetők a G és H jelzésű. Az SH jelzésű néhány szétszóródott temetőt takar a modern falu déli részén. A harci elefántok támadása ellen homokba szúrt vascölöpökkel védekeztek. aki egy hajós széles övre fűzött ágyékkötőjét viselte és vízinövényekből font koszorút. F.) HARAKHTI (ang. Ptolemaiosz hadseregében.) Khent per-khemret (óei. NZ. dinasztiában. Egy kocsihajtó hajtotta. lógó női mellű férfiként személyesítették meg (ami a termékenységre utal).) HARCI ÁLLAT BT: állat hadászat NT: harci elefánt harci ló KIKÖTŐ-FELVIGYÁZÓ HAPI3 HÁPI HAPNYMA’AT (ang. BT: közember HAR1 HÓRUSZ HAR2 (ang. E. BT: nekropolisz NT: haragai sír HARAGEH (ang.) HARMAKHISZ (gör. akit pávián fejjel ábrázolnak és a tüdő védelmezője.) USZERKAF PIRAMISA DZSÓSZER PIRAMIS HARMAKHISZ (gör. Asszonyai a királyi párt ünnepségek HAPYMEN (ang.) SN: A termékeny Nílus áradásának istene.) HARAM EL-MUDARRAG. Felfedezéseiket Harageh című könyvükben publikálták. sokkal kisebbek voltak az indiai elefántoknál.) SN: Amon felolvasó papja a 18. késő óbirodalmi és Első átmeneti koriak a C és D.) UF: Harageh (ang.) HARBOUR MASTER (ang. BT: Nílus-isten termékenység isten RT: Nílus HAPI2 UF: Hapy (ang. Az afrikai elefántok harcászatra nem voltak elég megfelelőek. tr. késő középbirodalmiak az A. EL. Képviseli a Két Egyiptomot és a két növényt. mellette pedig egy harcos állt.) SN: Hórusz egyik fia.) HARAHTI HARAKHTE (ang.) SN: Wadzserenesz apja a 26. EL. tr. NH. amelyeket későbbi már maga is alkalmazott hogy megrohamozza és szétzúzza velük az ellenség sorait. onager vontatta. BT: harci eszköz szekér HARCI TECHNIKA HADITECHNIKA HARCSA BT: hal NT: nílusi harcsa HÁREM UF: Harén (spa.) HARAGA (ang. dinasztia idején Hatsepszut1 előtt.) HAPENENEBTY UF: Hap-n-nebty (ang. Alacsony. kőedény. BT: felolvasó pap Hepuszeneb hozzátartozói HAPUSENEB (spa.) HAPY1 (ang. Minden évben az áradás évszakának kezdetén hozzá imádkoztak az egyiptomiak.(ar. és ékszerek.) HAPI1 (ang. Mindketten lándzsákkal.) UF: Hap (ang. melyben néha több száz nő is élt többféle országból összezárva. újbirodalmiak a B.HÁNYÁS UF: vomiting (ang. S.) SN: Abüdoszban temették el. Templomokat is emeltek neki a folyó fontosabb szakaszain.) SN: A törvényes feleség mellett a királynak és az előkelőknek háremük is volt. BT: Wadzserenesz hozzátartozói HARAGA (ang. Ptolemaiosz ejtett el fogságba harci elefántokat a gázai csatából. BT: haragai sír RT: borotva (PM: UC 18725) kőedény (PM: UC 18645) nyakláncok (PM: UC 18727) szkarabeuszok (PM: UC 18726) 207 .

) Har-em-akhet (óei. négytől húszig terjedt.) HARING. A húrok száma is változó volt. nagyot is. melyeket a yamita király küldött az egyiptomi fáraónak. Néha a fáraó megajándékozta leghűségesebb szolgálóit egy asszonnyal.) 208 .) SN: Thébából származó faragásokkal díszített élénk színekkel aprólékosan kifestett sztélé.. elefántcsont.) Harmachis Harmahisz Harmakhis Harmakhuti Harmakis (ang. leopárd bőr. akit a Duat kapuival azonosítottak.4 cm széles. AHMED BT: egyiptológus AD: dendera@intouch. Ők ügyeltek arra is. dinasztiáig tartott ez az időszak.5 cm magas és 22. BT: tánc RT: háremhölgy HÁREMTISZTSÉGVISELŐ BT: hárem tisztségviselő NT: Amenhotep7 (ang. spa.edu HÁRFA SN: Hárfákból készítettek kicsit is.) HARENSNUPHIS (ang. hogy egy királyi háremhölgyet vettek feleségül. hogy szépek legyenek.) Werethetesz RT: háremtánc HÁREMIGAZGATÓ UF: Aufseher im könglichen Harem (ném. 2 cm vastag sztélé a Harmadik Átmeneti Korban készült. 1070–714) (i.) SN: A 21–24. III.) BT: háremtisztségviselő igazgató NT: Jahmesz Humay Meretszeger3 Pay Uszerhat4 HÁREMTÁNC SN: A háremhölgyek tánca. de egyes korokban a gazdag nagyurak is tartottak saját külön háremet.) Har-nedj-itef (ang.) HARSOMTUS (ang. BEN BT: egyiptológus AD: haring@rulet. BT: hárem NT: ágyas Amenhotep.) HARE. Pepi uralkodása alatt. BT: Hórusz HAR-END-YOTEF HARENDOTÉSZ ARENSNUPHIS (ang. mely expedíciókból mindannyiszor ékes ajándékokkal (300 szamárral. Jelentése „Hórusz apjának megbosszulója”.alkalmával énekkel és tánccal voltak kötelesek mulattatni.) HARENDOTÉSZ UF: Har-End-Yotef Harendotes (ang.. Lábujjhegyen.) HAREMHAB (ném.) Heru-em-Akhet (óei. ném. szabott rendű hennás tetoválásokkal díszített testtel táncolták. BT: helytartó karavánvezető HARMACHIS HARMAKHISZ (gör. Merenré és II. Napisten.) HARMAKHISZ (gör.) Third Intermediate Period (ang.) TIP (röv.) Taemwatszi HARÉN (spa.) HAR-MAU (ang. SÍRJA HÁRFÁS SZTÉLÉJE (L: N3657) UF: harpist’s stele (ang.) SN: Hórusz egyik megjelenési formája. III. Tőle tudunk a Núbiai Yam helységről.) HÓREMHEB NT: íves hárfa öthúrú hárfa szöghárfa HÁRFÁS UF: harpist (ang. ném. bumeráng árukkal megtöltve) tért vissza. BT: zenész NT: Hor Akhti RT: Vak hárfás éneke HÁRFÁSOK SÍRJA RAMSZESZ. BT: átmeneti korok HARMADIK GIZAI PIRAMIS HARMAHISZ HARMAKHIS MÜKERINOSZ PIRAMIS HARMAKHISZ (gör.. A felkelő nap istene. Külön tanár tanította őket táncolni. ébenfa. amint Hórusznak játszik.) overseer of private rooms (ang.) Nebmehit3 Rahotep3 (ang. Az elhunyt hárfást ábrázolja térdelő helyzetben.) HÁREMHÖLGY SN: Semmilyen joguk nem volt a férjet illetően. amelyről az asszuáni sírjában tesz említést. háremhölgyei Meni-hemt Mut-Tuy1 (ang. 1075–656) UF: Dritte Zwischenzeit (ném.) Heraktes (ang.e. tudjanak énekelni és táncolni.) HARMAKHISZ (gör.) HÁREM HARENDOTÉSZ HARENDOTES (ang.) SN: A hárfát térden ülve vagy állva a vállukhoz támasztva vagy a vállukon pengették. tudományokban és tudniuk kellett különböző hangszereken játszani.. spa. 4 expedíciót vezetett Yam földjére.) Amon háremének főnöke háremigazgató Iuy1 (ang.nl HARKHUF SN: A 6. némelyik olyan magas volt. BT: építmény NT: háremhölgy háremtisztségviselő királyi hárem privát hárem HAR-EM-AKHET (óei. BT: fasztélé HARFOUSH. dinasztiában élt elephantinei helytartó.com HARGA-OÁZIS HARHOTEP KHARGA-OÁZIS HORHOTEP (ang. Jelentése: „A horizonton lévő Hórusz”.) Hor-m-akhet (óei.) HARMADIK ÁTMENETI KOR (i.) Tredje intermediet (své.) Raia4 (ang. Salt gyűjteményéből Champollion vásárolta meg a Louvre számára 1826-ban.e. BT: isten RT: Hórusz HARMAKHUTI HARMAKIS (ang. A hárem vezetői tisztét főhivatalnokok látták el. HARMAKHISZ UF: Harahti Harakhte (ang. mint maga a hárfaművész. I. Jártasnak kellett lenniük a művészetekben. A 29. hogy a nőknek semmiféle kapcsolata ne legyen a külvilággal.) Horemakhet3 (ang.leidenuniv. TOM BT: egyiptológus AD: thare@leland. Az ő dolguk csak az volt. A háremet ajtónállók őrizték.) SN: Hórusz egy speciális formája.) HARMAKHISZ (gör..) HARMAKHISZ (gör.) Harakhti (ang. A háremtartás leggyakrabban csak az uralkodónak adatott meg. Az Óbirodalomban egyes magas rangú tisztviselők úgy szereztek maguknak hírnevet. Ezzel a névvel illették a gizehi oroszlántestű és emberfejű szfinxet. tömjén. óei.stanford. amellyel urukat kellett szórakoztatniuk.

) HARPRA (fr. Pár ilyen szék került elő Deir elMedinéből a 19. amelyek egymással nem mutatnak kapcsolatot.) SN: Ez az alak Hórusz kozmikus változata. 46) BT: háromlábú ülőke homorított ülőke HÁROMLÁBÚ ÜLŐKE UF: three-legged stool (ang.) HAROERIS (ang.) HARPOKRATÉSZ HARPOKRATÉSZ UF: Har-pa-khered (ang. óei.) SZIGONY HARPRÉ HARPRÉ HAROÉRISZ (gör. dinasztiából származó papiruszt nagyon rossz állapotban találták meg. Macska alakban ábrázolták. a harmadik viszont már töredékes. BT: hermonthiszi isten koptoszi isten medamudi triász Montu hozzátartozói napisten Raet-Taui hozzátartozói NT: Harpré hozzátartozói HARPRÉ HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Montu. A rektón 3 szerelmi költemény található.) HAR-PSUSENNES II (ang. fából készült. alapja: 39.u. a 3. Fiuk Panebtaui.) BT: papirusz HARRIS C PAPIRUSZ (BM: BM 10052) UF: Harris 499 papirusz Papyrus Harris 499 (ang. Chabas.) HARENDOTÉSZ HAROÉRISZ HAR-NEDJ-ITEF (ang. BT: íj HARPAKHRAD (ang.) Heru-Pa-Khret Heru-p-khart (óei. ebben az alakban harcolt Széth ellen. BT: usébtidoboz HÁROMSZOR LEGNAGYOBB HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ HÁROMSZÖGES ÍJ SN: Nevüket onnan kapták. anyja: Raet-Taui. Szerelmi költeményeket és meséket tartalmaz.) BT: papirusz HARRIS. IV–VII.107) (1. BT: isten HARPOON (ang.) Harpakhrad (ang.3×40.) Haroïri Har-wer (óei. „Gyermek Hórusz”. Maspero és Ebers fordította. A verzón két történet található: Joppa bevétele (1-3 oldal) és Az elvarázsolt herceg (4-8. hogy oldalnézetből háromszög alakúak. A papiruszt Goodwin.) Heru-úr (óei. BT: ülőke NT: háromlábú ülőke (BM: EA 2481) háromlábú ülőke (SNM: 1956. 8 cm. ANTHONY CHARLES (1790–1869) SN: 1855-ben ő vásárolta meg a Harris I papiruszt. 969–945) HÁROMLÁBÚ ÜLŐKE (BM: EA 2481) SN: Thébából származik a 18. mindegyik egy virágnévvel kezdődik. Gyakran ábrázolják kitárt védő szárnyakkal épületek bejáratai felett. 46) HÁROMOSZTATÚ USÉBTIDOBOZ SN: Az usébtiket tartó doboz függőlegesen két falemezzel tagolódik három részre. BT: isten HARMINC-LYUKAS JÁTÉK SN: A Louvre-ban látható egy ilyen. 31) SN: A zeneelméletek első kézikönyvének tekinthető. Fából készült. Szakadások éktelenítették és számos írásakor elkövetett hiba. hogy sokkal könnyebb volt kezelni és sorozatban gyártani. BT: haroériszi triász NT: Haroérisz hozzátartozói RT: Hórusz HAROÉRISZ HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Taszenetnofret.) HORNAKHT2 (ang.) Raet-Taui (fr. 959–945) HARPUR.) Harpocrates (gör.) (i. (1. dinasztia végén jelent meg. BT: táblajáték HARMONIK (1. BT: gyűjtő RT: Harris 500 papirusz (BM: BM 10060) Harris 501 papirusz (BM: BM 10042) Harris A papirusz (BM: BM 10053) Harris C papirusz (BM: BM 10052) Harris I papirusz (BM: BM 9999) Harris papirusz (BM: BM 10054) HARRIS A PAPIRUSZ (BM: BM 10053) UF: Papyrus Amherst VII (ang. faragásokkal díszített táblajáték. és a nap legfiatalabb aspektusát jelképezte. BT: háromlábú ülőke homorított ülőke HÁROMLÁBÚ ÜLŐKE (SNM: 1956. 31) BT: Ptolemaiosz Klaudiusz könyvei HARNAKHT (spa.) Harpre (ang.) HAR PA RA (óei. századból. Előnye volt. Salt kollekciójából származik.) 209 .) SN: Hermonthiszban. Meztelenül anyja ölében ülő csecsemőként ábrázolták. BT: papirusz NT: Joppa bevétele elátkozott herceg.HARMERTI SN: Gondviselő isten.) PSZUSZENNÉSZ. BT: Harpré NT: Montu (ang. BT: Haroérisz NT: Panebtaui Taszenetnofret HAROÉRISZI TRIÁSZ BT: kom ombói triász NT: Haroérisz Panebtaui Taszenetnofret HAROÏRI HAROÉRISZ TRILITERÁLIS JEL HÁROMHANGZÓS FONOGRAM HARPRÉ UF: Har Pa Ra (óei. Medamudban és Koptoszban tisztelt napisten. a kopt időszakból való.e.) HARPIST (ang. Az ülőrész egy darab vastag fadeszkából volt kialakítva homorúra.) HARPOKRATES (gör. a második részben szintén 8 egymástól független vers.) (1. Az HARRIS 501 PAPIRUSZ (BM: BM 10042) SN: Harris magical Papyrus (501) (ang. YVONNE BT: egyiptológus HARRIS 499 PAPIRUSZ HARRIS C PAPIRUSZ (BM: BM 10052) HARRIS 500 PAPIRUSZ (BM: BM 10060) SN: A 19. dinasztiából. A 18.e. II. A harmadik szekcióban az első két vers teljes. 46) SN: Többnyire az ácsok használták munka közben az Újbirodalom idején.) UF: Haroeris (ang.) Harpra (fr.) SN: Hórusz egyik megjelenési formája. A medamudi triász egyik tagja volt. az első részben 8 további vers. oldal). Edfuban napkorongként tisztelték. a kissé ívelt lábak pedig külön darabokból illeszkedtek az ülőrészhez.) HARPOCRATES (gör. dinasztiából.) HARPOKRATÉSZ HARPRÉ HÁRFÁS HÁRFÁS SZTÉLÉJE (L: N3657) HARPOKRATÉSZ HARPIST’S STELE (ang.. amely i.) Harpokrates (gör. Magassága: 26.107) (1. akit Ízisz1 a mocsarakban bújkálva szült.5 cm. amelyet egy Medinet Habui templomban találtak.) HARPRE (ang. (i. részben szintén 3 vers van.

–1942.) HARWA SÍRJA UF: TT37PM SN: Francisco Tiradritti csapata fel a sírt az Olasz Régészeti Misszió oldalán 1995 óta. kat. BT: egyiptológus AD: G..jún. egyebek között Amon papjainak növekvő gazdagságáról.) BT: teljes átalakuló NT: méh HARVEY. Ez a név utalás Alsó. Szétnaht tetteit meséli el. RONALD SN: Liverpooli anatómus professzor.) HARSIESE HEDJKHEPERRE SETEPENAMUN (ang. Az 50 elkészült röntgenképből kiderült. BT: papirusz RT: Harris. Reisner.) HARSIESIS (ang.e.) HARSAPHÈS (fr. (i.) Harsiese (ang. amely megszemélyesíti őt az OziriszÍzisz-Hórusz legendakörben BT: isten RT: Hórusz HARSZIÉSZE4 UF: Harsiesi (ang. Sesonk.upenn. gör. (i. II.net HARVEY. BT: Breasted.) UF: Har-mau (ang.) SN: Egy független király.) HARSZIÉSZE1 HARSIESI (ang. század elején élt Karnakban.) HARSZIÉSZE HARSZIÉSZE HARSOMTUS (ang. BT: asasifi sír RT: Harwa (ang. III. Ramszesz az isteneknek. GERALDINE PINCH.6. BT: Amon-főpap Dzsedhonszedankh hozzátartozói Isitweret3 hozzátartozói NT: Harsziésze2 hozzátartozói RT: Harsziésze2 sírja HARSZIÉSZE2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Isitweret3. GEORGE SN: Egy egyiptológus a British Múzeumból. Harris 1855-ben vásárolta meg gyűjteményébe. Sesonk1 fia. Amon-pap Thébában.co.) SN: Hórusz egy megnyilvánulása. februárjában a legnagyobb piramis építtetőjének. dinasztiában. Ez volt minden bizonnyal a legalaposabb röntgenvizsgálata a fáraónak.) Harsiesi (ang.) SN: Ankhnesneferibra kamarása a 26. James Henry hozzátartozói RT: Breasted. aki Breasted első feleségének huga volt. mert Breasted meghalt. i. BT: múmiavizsgáló HARRIS PAPIRUSZ (BM: BM 10054) BT: papirusz HAR-SA-ISET (óei. kat. Anthony Charles (1790–1869) HARRIS MAGICAL PAPYRUS (501) (ang.) HARSIESE (ang.) SN: Hórusz egy alakja.) Hor-sza-Iszet (óei. ném. BT: Harsziésze1 NT: Isitweret3 Neszitanebtasru Sesonk.) PAPIRUSZ (BM: BM 10042) HARRIS 501 NT: Dzsedhonszedankh Isitweret3 HARSZIÉSZE2 SÍRJA UF: TT437 BT: thébai sír HARSZIÉSZE3 UF: Har-Sa-Iset (óei. Kheopsz1 édesanyjának sírját fedezték fel a gizai területeken. IMOGEN SN: James Henry Breasted második felesége.5. II. Frigyük nem tartott sokáig.. Felsorolja azokat a gazdag adományokat (pl. JULIA BT: egyiptológus AD: dijkharv@wish.) HARTWIG. James Henry (1865..) Harsiesi (ang. III. HARRIS GERALDINE HARRIS I PAPIRUSZ (BM: BM 9999) UF: Papyrus Great Harris (ang.) Hor-Sa-Iset (óei. Vasból készült Nílus szobrokat is említ.uk HART. A 20.) Harsziészisz (gör. 864168 [TM29]arura földet).) HARSAPHES (ang.) HrwsAAst (tr. dec. aki a Királyok Völgyében vizsgálta meg hordozható röntgenkészülékkel Tutankhamon múmiáját. Fia: Dzsedhonszedankh.) HARSZIÉSZE HERISHEF (ang.és Felső-Egyiptomot egyesítő szerepére.) HARSZIÉSZE HERISHEF (ang.) Harsiesis (ang.Hart@hatbat. Ramszesznek. dinasztiában. 945–715) fáraó Isitweret3 hozzátartozói Sesonk. Lánya: Isitweret3.edu HARWA (ang. 924–894) HARSZIÉSZE2 UF: Harsiese (ang. II.) HARSZIÉSZE3 HART. aki kb. BT: isten RT: Hórusz HARSZIÉSZE1 UF: Harsiese Hedjkheperre Setepenamun (ang. dinasztiából. Oszorkon idején. Anyja: Neszitanebtasru. George Andrew (1867.e. Jahmesz piramisának újravizsgálatát vezette Abüdoszban a Pennsylvania Yale Institute of Fine Arts keretén belül.BT: papirusz HARRIS.) SN: Egy Medinet Habu közelében fekvő sírban találták. a 22.com HÁRTYÁSSZÁRNYÚ UF: Hymenoptera (lat. de elsősorban Amonnak juttatott. hozzátartozói NT: Harsziésze1 hozzátartozói HARSZIÉSZE1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: II. IV. BT: expedíció RT: Hotepheresz. A sírjában történt ásatásokból kiderül. 27.) SN: Egy Amon főpapnő főinasa a 25. melyeket III. 22.nov..e. akinek sikerült megszüntetnie az anarchiát Baj vezírsége alatt. dinasztia korából a legfőbb forrás és a leghosszabb ismert papirusz (41m). Ramszesz és apja. 1925. BT: főadminisztrátor RT: Harwa sírja Harwa szobrai Harwa usébtije HARWARD-BOSTON EXPEDÍCIÓ SN: Georges Andrew Reisner volt az expedíció vezetője. I.1646@compuserve. BT: Amon-pap dinasztia. Ramszesz nevében fogalmazták fiának. STEPHEN SN: 1993-ban I. ném.) HARRISON. 2.) SN: Amon főpapja a 22. BT: egyiptológus AD: sharvey@sas. 7. aug.–1935. Mindenre kiterjedő képet ad a korabeli állapotokról. hogy a 25. hogy Tutankhamon erőszakos halált halt.) Harsiesi (ang. BT: Harsziésze2 210 . dinasztiában. dinasztia fáraói nevében egész Dél-Egyiptomot ő irányította.. BT: kamarás Sesonk1 hozzátartozói HARSZIÉSZISZ (gör. MELINDA BT: egyiptológus AD: 105164.prestel.

magassága 63 cm. BT: dinasztia. amelyet az árvíz nem tudott elsodorni.e. 2925–2686) (i.) BT: ragadozó emlős NT: cibetmacskaféle HASEL. Eredményeit tíz kötetben publikálta.7 cm magas gránitból készült kockaszobor. Magassága: 33.e. BT: Harwa szobrai kockaszobor HARWA SZOBRA (KEM: JE 36711) BT: Harwa szobrai HARWA SZOBRA (KEM: JE 36930) SN: Gránitból készült. SELIM (1886–1961) SN: A Kairói Egyetemen tanított. BT: dioritszobor Harwa szobrai HARWA SZOBRA (BM: EA 55306) SN: 38 cm magas kockaszobor. Két Hierakónpoliszból való szobrának felirata számol be az északiak lázadása felett aratott győzelemről. 2653–2625) NT: Hotephirnebty (ang. BT: egyiptomi egyiptológus régész HASTÁNC UF: danse du ventre SN: Egyiptomban keletkezett.e. A gizehi nekropoliszokra koncentrált. 1503–1482) (i. 1488– 1468) (i.e. 1479–1457) HASSAN.HARWA SZOBRA (BM: EA 32555) SN: Dioritból készült.e.e.e. 2.) Kha’Sekhemwy (ang.) HAROÉRISZ HASADTUJJÚ EMLŐS UF: Fissipedia (lat. BT: bűn HATÁRKŐFELIRAT BT: kőfelirat NT: Szeszósztrisz. PIRAMISA ESZKÖZ 211 . tárgy NT: edény kád kosár tál tűzhely RT: eszköz HATALMAS HAJÓORR HATALMAS PIRAMIS HATALMI SZIMBÓLUM BT: szimbólum NT: cséphadaró jogar pásztorbot RT: hatalom HATALOM NT: emberi hatalom isteni hatalom RT: hatalmi szimbólum HATÁRKŐ SN: Ezzel jelölték meg a földművelők birtokuk határát. BT: gránitszobor Harwa szobrai kockaszobor HARWA SZOBRAI BT: szobor NT: Harwa szobra (BM: EA 32555) Harwa szobra (BM: EA 55306) Harwa szobra (KEM: JE 36711) Harwa szobra (KEM: JE 36930) Harwa szobra (KEM: JE 37377) Harwa szobra (KEM: JE 37386) Harwa szobra (L: A 84 – N 85) Harwa szobra (LEM: 8163) HARWA USÉBTIJE SN: Harwa sírjából került elő 1997-ben. Egy másik usébtije a Bosztoni Szépművészeti Múzeumban látható.) Khasekhem (ang..) Khasekhemwy (ang. BT: tánc HASZEHEM HASZEHEMUI HASZEHEMUI (i.) HAR-WER (óei.) Nebwyhetepimef (ang. BT: kő RT: határkő elmozdítása határkőfelirat HATÁRKŐ ELMOZDÍTÁSA SN: Főbenjáró bűnnek számított a határkő elmozdítása. BT: usébti RT: Harwa (ang.e. amelyet valószínűleg elődje.. 2800–2650) fáraó Hotephirnebty hozzátartozói Nimaathap hozzátartozói NT: Haszehemui hozzátartozói RT: Haszehemui szobrai HASZEHEMUI HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Nimaathap.) Khasekhemui (ang. (i. BT: Haszehemui (i. spa.) SN: A 2. dinasztia utolsó királya. MICHAEL G. 310) (i.. BT: gránitszobor Harwa szobrai HARWA SZOBRA (KEM: JE 37377) BT: Harwa szobrai HARWA SZOBRA (KEM: JE 37386) BT: Harwa szobrai HARWA SZOBRA (L: A 84 – N 85) SN: Dioritból készült 57 cm magas kockaszobor.e. Délen uralkodott.edu HASHAJTÓ RECEPT HASHAJTÁSRA HASHEPSOWE (ang. 2686) UF: Haszehem Horseth (ang. 2840–2700) (1. 2920–2770) (i. 2890– 2686) (1. Az arab nők termékenységi tánca.9 cm. határkőfeliratai RT: határkő USZERHAT3 AMENEMHET. 206) (i. BT: dioritszobor Harwa szobrai kockaszobor HARWA SZOBRA (LEM: 8163) SN: 48.) Khasekkhemwy (ang. III. 23 cm magas.) HATSEPSZUT1 (i. BT: egyiptológus AD: mhasel@southern. Kezében hatalmi jelvények láthatók. Az ellenség elesettjeinek száma megközelítette az ötvenezret. mint például Abu Roásban.) Nimaathap HASZEHEMUI SZOBRA (AM: E 517) BT: Haszehemui szobrai mészkőszobor HASZEHEMUI SZOBRA (BSZM: EEJ 58324) SN: Csak a fejrész maradt fenn. své. Peribszen szított. Ha mégis megtörtént. meglehetősen rossz állapotban. Lánya: Hotephirnebty.e. feje hiányzik. Mészkőből készült. de csak az arabok hódítása után. BT: Haszehemui szobrai mészkőszobor HASZEHEMUI SZOBRA (KEM: JDE 32161) BT: Haszehemui szobrai NT: Haszehemui szobrának feliratai (KEM: JdE 32161) HASZEHEMUI SZOBRAI BT: fáraószobor NT: Haszehemui szobra (AM: E 517) Haszehemui szobra (BSZM: EEJ 58324) Haszehemui szobra (KEM: JdE 32161) HASZEHEMUI SZOBRÁNAK FELIRATAI (KEM: JDE 32161) BT: Haszehemui szobra (KEM: JdE 32161) szoborfelirat HASZNÁLATI ESZKÖZ HASZNÁLATI TÁRGY BT. ném. II. A karnaki Amon-templom környékéről került elő. földmérőt hívtak. ámbár más területeken dolgozott.

fejezete a két fogalmat ellentétként használja.) (1.) SN: Szennedzsem egyik lánya a 19.) HATHOR1-PAP BT: pap NT: Anhesz Hathor1-főpap Hathor1-papnő Nebvenenef1 HATHOR1-TEMPLOM SN: Az első Hathor1-templomot I.e. BT: Banebdjedet1 hozzátartozói halisten istennő NT: Hatmehit hozzátartozói HATMEHIT HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje Banebdjedet1.) HATMEHIT (ang. BT: denderahi isten szobeki triász tehén-isten védőistennő NT: Hathor1 hozzátartozói RT: Hathor1-oszlop Hathor1-pap Hathor1-templom menat Ré1 elleni összeesküvés HATHOR1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Ré.) Het-Hert (ang. dinasztiában. (i. dinasztiában. III. 1488–1468) (i.) Athyr (ang.) Khatire (své.) Hentkáwesz3 Nikahór RT: Hathor1 (ang.) HATIRÉ HATIRÉ UF: Hatire (ang. az ég asszonya. A görög-római korban az ib és a hati1 fogalmakat gyakran felcserélték. hogy a halottak örökkévalóság felé tartó lelke megpihenhessen fája árnyékában és felüdülhessen az istennőtől kapott gyümölcstől és víztől.) NT: Banebdjedet1 (ang.) HAT-HER-AB (óei. Ramosze7 felesége. 1) HAT-HOR (ang.) SN: A 14.e.e. a szépség és az öröm istennőjeként is tisztelték. ném. BT: Aamon hozzátartozói HATHORHETEPET (ang.. dinasztia idején Deir elMedinében. BT: szív RT: ib HATI2 (óei. spa. BT: írnok Szobek-főpap RT: Hatiay2 sírja HATIAY2 SÍRJA UF: TT324PM BT: deir el-medinei sír RT: Hatiay2 (ang. BT: oszlop NT: abu szimbeli kis templom Hathor1 oszlopai.HATCHEPSUT HATSEPSZUT1 (i. írnok a Montu templomban a 20. (A kora egyiptomi mitológiában ő volt az anyja Hórusznak. Képét az egyiptomi építészet oszlopfőkön is gyakran megjelenítette.) SN: Káemthenent felesége az 5. Mentuhotep emeltette. Ő képviselte a nagy anyát. BT: templom RÉ1 ELLENI SZEMHÉJGYULLADÁS HATIAY (ang. A Hati a „megvalósított” sorsot jelenti. BT: Ramosze7 hozzátartozói Szenenmut hozzátartozói RT: Hatnefret koporsója Hatnefret széke 212 . Szennedzsem sírjába temetkezett egy koporsóba zárva.e.) Anhesz Gefi (ang. aki visszaadta férjének a látását. 1715–1650) fáraó HATLÁBÚ ROVAR HATMEHIT (ang.) SN: III. a múlt egészét „halott” lehetőségeivel együtt. ném. spa.) HATHORNEFER HATI1 (óei. „mell”-et jelentett. a későbbiekben pedig a fizikai szívet a tudatalatti és az ösztönélet központját.) HATNEFRET SN: Szenenmut anyja..) HATMEHYT (ang. Nut és Ré1 lánya. aki foganta és világra hozta és fenntartja az életet. denderahi Hathor1 templom előcsarnokának oszlopai RT: Hathor1 (ang.. akit később Ízisz helyettesített). 1730–1680) (i.) SN: Halistennő.. Hathor1-t gyakran szimbolizálták a papirusznádra tekeredő kígyóval és a szisztrummal. a gyerekek. BT: Amenemhet. és IV: Amenhotep idejében. óei) Szikomorfüge Hölgye SN: Tehénfejjel ábrázolt istennő.e. BT: Szennedzsem hozzátartozói RT: Szennedzsem sírja HATHOR3 (ang. 1503–1482) (i. spa. BT: Hatmehit (ang.) 1 HATHOR1 (ang. BT: Káemthenent hozzátartozói HATHORNUFER (ang. dinasztia 2. Kultuszának központja Denderahban volt. BT: Aperia hozzátartozói pap HATIAY2 (ang. A szerelem. 1786–1602) (1. Őt tartották a türkiz istennőjének is. 206) (i. Fia: Ihi BT: Hathor1 (ang. 14. A Halottak Könyve 26-30. Férje: Hórusz.) UF: Hatmehyt (ang.) HATIRE (ang.) SN: Aamon felesége a 20.) NT: Hórusz Ihi1 Nut Ré HATHOR1 ÉS AZ EMBERISÉG PUSZTULÁSA ÖSSZEESKÜVÉS HATHOR1-FŐPAP BT: Hathor1-pap NT: Nebvenenef1 HATHOR1-OSZLOP SN: Olyan oszlopok. fáraója BT: dinasztia. dinasztia idején. amelyeknek oszlopfője Hathor1 istennő fejét szimbolizálják. A nők. hozzátartozói hercegnő HATHORNEFER UF: Hathornufer (ang.) Athor (ang. Amenemhet lánya a 12. ném.) SN: Eredetileg „mellső részt”. Tehén vagy emberi alakban ábrázolták fején kosszarvak közötti napkoronggal. dinasztiában.. Hórusz felesége.) UF: Aphrodite (gör. bányák védelmezője volt. pap III.) Háth Hat-Hor (óei. Úgy tartották. de a hati végül kiszorította az ib-et. a zene és a halottak..e. Anyja: Nut.) HATHOR1-PAPNŐ BT: papnő NT: Amunet (ang. Hathor1 a sivatag szélén várakozik ennek a világnak és a másvilágnak a határán.) NT: denderahi Hathor1-templom nyugat-thébai Hathor1-templom philaei Hathor1-templom serabit el-khadimi Hathor1-templom HATHOR2 (ang.) SN: Aperia vezír fia. 1479–1457) HÁTH HATHOR1 ATHRIBISZ2 HATHOR (ang.) SN: Szobek főpapja.

) HATSEPSZUT1 (i. 1503–1482) (i.e. 1503–1482) (i. Nagy Királyi Feleség és a Két Föld úrnője. 1488– 1468) (i. I. 1503–1482) (i.. své.e. BT: kőszarkofág RT: Baraize. Thutmózisz. III.e.) HATSEPSZUT1 (i. spa. 1526–1512) (i. BT: Uszerhat2 hozzátartozói NT: Hatsepszut4 hozzátartozói HATSEPSZUT4 HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Henuttaui4. Expedíciói alkalmával rendszeresen hozott az országba fahéjat. s helyére III.. své. melyre a következő feliratot vésték: „Király lánya. Vörös kvarcitból készült. III. Thutmózisz lánya. 1) HATRIB ATHRIBISZ2 ATHRIBISZ1 (gör. 1492–1479) (i.e. BT: deir el-bahari templom sziklatemplom NT: Hatsepszut1 halotti templomának falfestményei Hatsepszut1 halotti templomának reliefjei RT: halotti templom Hatsepszut1 (i. 1481–1479) Thutmózisz. Férje: Uszerhat2.e.e..e.e. 1479–1457) HATSHEPSOUT (fr.e.e. fenyőtömjént és mirhát. BT: Hatsepszut1 (i. majd a Kairói Egyiptomi Múzeumba szállíttatta. 1479–1457) UF: Hashepsowe (ang.e. II.e. BT: emberalakú koporsó RT: Hatnefret HATNEFRET SZÉKE SN: A háttámlán Bész isten látható dzsed-oszlopokkal és ankh jelekkel körülvéve. I. A szék lábai oroszlánmancsokat formáznak. és Hatsepszut1 sírja WA-D HATSEPSZUT1 SZARKOFÁGJA SN: A WA-D sírban találta meg Howard Carter. své. 1479– 1457) NT: Amenmesz1 Bitnofru Thutmózisz. 1400-as években építtette a thébai istenhármasság (Amon. 1503–1482) (i. 1503–1482) (i..e.e. II. Mut.) Hatchepsut Hatschepsut (ném. aki egyben testvére is volt II.e. A fedélen a múmia keresztbe fonja kezét a mellkasán egy-egy lótuszvirágot tartva. II. A templomot három oszlopos terasz alkotja.) HATSEPSZUT1 (i. az árukat. 1525–1512) (i. A központi oszlopsor északi falán a király születése van megörökítve. 1479–1457) HATSEPSZUT1 (i. 1 HATSEPSZUT2 UF: Hatshepsut (ang. az arc és a nyak arannyal van kontrasztosítva. dinasztiában. sőt. aki magához ragadta a hatalmat.) (1. Egyiptom harmadik. Férje. dinasztiában. 1488–1468) (i.e. Ezt a templomot Szenenmut építész tervezte. BT: szék HAT-NETER TEMPLOM HATÓSÁGI IRATTÁR SN: A családi irományokat az emberek hatósági irattárakban őriztették. 1503–1482) (i.e. Emile Baraize 7 év alatt tudta csak onnan kiemelni. Fia: Szobekmesz2. Férfiruhákban járt és a fáraói hatalom jelképeként álszakállt viselt. (i. III. a hajókat.) Shepset (ang. I. BT: Nebszeni3 hozzátartozói NT: Hatsepszut2 hozzátartozói HATSEPSZUT2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje: Szobeknakht2. Ramszesz és I.e.(1. a Király Testvére. fiútestvére Amenmesz1. Thutmózisz. 311) (1.) BT: relief RT: Hatsepszut1 halotti temploma HATSEPSZUT1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja I. 1479– 1457) Hatsepszut1 halotti temploma Thutmózisz. své. spa. 1493–1481) Thutmózisz.. Thutmózisz mostohaanyja. Széthi idején a 19.. dinasztiában. sírkamrája HAT-REPYT (óei. 9) Egyik temploma. Oszlopos folyosók vezetnek a nagy termekbe és csarnokokba. 1488–1468) (i.e. hozzátartozói NT: Hatsepszut1 hozzátartozói RT: álszakáll Hatsepszut1 halotti temploma Hatsepszut1 sírjai Hatsepszut1 szarkofágja HATSEPSZUT1 HALOTTI TEMPLOMA UF: Djeser-Djeseru (ang. még a Puntban látott embereket is.) Hatshepsut (ang. 1488– 1468) (i.. Honszu1) szent bárkái számára a szentélyt. spa. spa. Nem kis technikai feladat lehetett a szarkofágot a sír belsejébe juttatni. 1479–1425) (1. Hatsepszut1”. (i.e.) Maatkaré3 SN: I.e.) SN: Énekesnő a 18. Ez egy nagy méretű sárga kőből faragott szarkofág volt. BT: levéltár HATOSZLOPOS SÍRKAMRA BT: sírkamra NT: Amenhotep. BT: Hatsepszut3 NT: Kasa2 (ang. hozzátartozói Thutmózisz. 5 darab 30 evezős hajó indul el Puntba és ajándékot hoz haza. BT: fáraó Thutmózisz.e.HATNEFRET KOPORSÓJA SN: Alapszíne kívül-belül fekete. lánytestvére Bitnofru.e. 204) HATSEPSZUT1 SÍRJAI BT: királysír NT: Thutmózisz. BT: Hatsepszut2 NT: Szobekmesz2 Szobeknakht2 HATSEPSZUT3 UF: Hatshepsut (ang. 1503–1482) (i.e. 1488–1468) (i.e. összedőlt. (i. és Hatsepszut1 sírja HATSEPSZUT1 TEMPLOMA TEMPLOMA HATSEPSZUT1 HALOTTI HATSCHEPSUT (ném.) Hatshepsout (fr. amelyet Luxorban építtetett. egy hegyoldalban fekszik. Isten felesége. Thutmózisz. Emile HATSEPSZUT1 SZENTÉLYE SN: Hatsepszut1 i. Fia III. BT: Hatsepszut4 NT: Henuttaui4 Uszerhat2 HATSEPUT (spa. és egyben legjelentősebb királynője. 1488–1468) (i.e.) Hatseput (spa. BT: falfestmény Hatsepszut1 halotti temploma HATSEPSZUT HALOTTI TEMPLOMÁNAK RELIEFJEI SN: Ezek mesélik el Hatsepszut1 királynő Puntba indított expedíciójának történetét. I.e. 1479– 1457) Hatsepszut1 szentélye Thutmózisz.) Hatsepszut1 temploma SN: Az egyiptomi művészet egyik legszebb alkotása. I. eredetileg piramisnak.) SN: Nebszeni3 és Nebetta lánya a 18. Thutmózisz felesége. 1494–1490) (i. BT: énekes NT: Hatsepszut3 hozzátartozói HATSEPSZUT3 HOZZÁTARTOZÓI SN: Lánya: Kasa2.e.) SN: Uszerhat2 felesége I.. BT: szentélyek RT: Hatsepszut1 (i.e. 1503–1490) (i.e. és Hatsepszut1 sírja HATSEPSZUT1 HALOTTI TEMPLOMÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: Részletes képek örökítik meg a punti utat. Amenhotep építtetett egy másik templomot. 1488–1468) (i.) HATSEPSZUT4 UF: Hatshepsut (ang. Ő indította el a punti expedíciót mely megnyitotta a kereskedelmi kapcsolatokat belső Afrikával. 1479–1457) 213 .

. aki Tutankhamon sírjának feltárásánál segédkezett Carternak.) HAUHET (ang. BT: béka-isten istennő Ogdoad (ang.) HETTITA BIRODALOM HATTUSAS SN: A egykori Hettita Birodalom fővárosa volt.) HAYDJEHUTY (ang. majd az egészet betapasztották sárral.) SN: A New York-i Metropolitan Múzeum kurátora volt 1936tól.) SN: Szenneferi apja a 18.és fényjáték szövegét ő írta. BT: hivatalnok RT: Hay1 sírja HAY1 SÍRJA UF: TT267PM BT: deir el-medinei sír RT: Hay1 (ang. 3 El-Adel Abou Bakr Street. IV. Ramszesz sírjában lakott..) SN: Az óriási végtelenség istennője..e. ROBERT (1799–1863) SN: Az 1820-as években járt a Királyok Völgyében. 21–1963.. spa. Howard munkatársai HAUVARE HAWARA HAÜYN HAÜYN HAUYNE (ang.) HAVARAT HAÜYN AMENEMHET.) SN: Az Igazság Helyének szolgája a 20. Mivel az esőzéstől nem kellett tartaniuk. UF: Hawass. BT: főnök RT: Hauf sírja HAUF SÍRJA UF: TTB3 BT: Khokha-sír RT: Hauf (ang. ném. BT: Carter.) hauynite (ang. A gizehi hang. ami lenyűgözte. I. HAWARAI LABIRINTUS HAWARA HAVARATI PIRAMIS PIRAMISA HAVARATI TEMPLOM HAVARU HAVI BAJ HAWARA MENSTRUÁCIÓ MENSTRUÁCIÓ HAVI VÉRZÉS HAWARA UF: Avaris (ang. spa. III. Vegyjele: (NaCa)4 8(S3So2)1 2(Al6Si6O24). Zamalek. III. miközben a barátai VI.. lapos tetejűre építették az épületeket BT: építmény NT: Abdallah Nirqi ház deir el-medinei lakóház földművesek lakóháza HAÜYN UF: hauyne (ang.. BT: Egyiptom-utazó HÁZ SN: A világon a legrégebbi házhoz hasonló építményekre a Halfa-vádi közelében bukkantak rá. A szodalit1 nevű ásvánnyal együtt a lazurit alkotóeleme és ezzel együtt a lápis lazulié. Egypt HAWAS. 12.e.HATSHEPSUT (spa. BT: amerikai egyiptológus RT: New Yorki Metropolitan Múzeum Egyiptomi Osztálya Szenenmut TT71PM-es sírja HAY. 1488–1468) (i. Ezekre Abüdosztól északra.) SN: A deir el-medinei kézművesek hivatalnoka a 20. márc. Zahi A. ném. A Királyok Völgyéről vázlatos térképeket készített. BT: város HAWARAI PAP BT: pap NT: Paszuchosz HAWARAI PIRAMIS BT: dinasztia. ZAHI A. III. BT: egyiptomi egyiptológus Egyiptomi Régészeti Hivatal NT: Hawas. Ezt az ásványt először 1807-ben írta le Rene Just Hauy. Ezek szabálytalan mészkőtömbökből kialakított körök voltak. Kairo. The (1999) HAY1 (ang. spa. dinasztiában. BT: árpa HATTI (óei. akiről az ásvány a nevét kapta.. Ekkor festette a sír belsejéről az akvarelleket. ném. 10.) HAUYNITE (ang. Ezek a mészkőlapokkal kirakott oldalú kis mélyedések fölé épített „házak” viszonylag hosszú időre készültek. ném. amelyet nagy becsben tartottak Egyiptomban ritkasága miatt... könyvei AD: Supreme Council of Antiquities. majd malátává alakítva ez lett a sör alapanyaga. Ramses sírjában voltak. Zahi A. gör.) Hauvare Havarat Havaru Tell ed-Dab’a (ar. spa. BT: deir el-medinei kézműves RT: Hay2 sírja HAY2 SÍRJA UF: TT328PM BT: deir el-medinei sír RT: Hay2 (ang. Thutmózisz idején. 3600 körül jelentek meg az első idáig talált legrégebbi téglalap alakú házak.) HAY2 (ang.) NT: Amenemhet. Mialatt ott volt.) HAYDZSEHUTI HAYDZSEHUTI UF: Haydjehuty (ang. ZAHI A. NT: Secrets of the Sphinx.) SN: A termelési terület főnöke Amon birtokain a Későkorban. dinasztiában. Különösen a régi Théba volt az. piramisai téglapiramis 214 . dinasztiából. 1479–1457) HATSOROS ÁRPA UF: Hordeum hexastichon (lat. HAWAS. A Kheopsz1 piramis melletti nyugati temető feltárásának munkálatait vezette. a mai Egyiptom déli határánál. KÖNYVEI BT: Hawas. Gyakran ábrázolják békaként vagy békafejű nőként. BT: hettita város RT: Bogazköy HAUF (ang.) Tell el-Daba (ar. spa. ném. BT: Szenneferi hozzátartozói HAYES.. WILLIAM CHRISTOPHER (1906. amelyek szerepe könnyű faszerkezetekre erősített gyékény vagy állatbőr rögzítése volt..e.e.. ahová a piramisépítőket temették. ZAHI A. óei. BT: szodalit2 RT: lápis lazuli lazurit szodalit1 HAÜYNE (ang. el-Mahasánál bukkantak rá. své..) haüyne (ang. ZAHI A. LABIRINTUS HAWAS. 2001-ben kinevezték a nyolcadik National Geographic helybéli felfedezőjének.. A vesszőfonat építmények vázát farudakból készítették.. hawarai piramisa Neferuptah piramisa HAWARAI TEMPLOM HAWASS.) HATSEPSZUT1 (i.) HAUPTVERWALTER (ném.) SN: Tektoszilikát ásvány a szodalitok csoportjából.) SN: Főleg csíráztatásra használták. Ebben az évben fedezte fel Szenenmut szüleinek sírját Ambrose Lansinggel együtt. 1503–1482) (i. SN: Az Egyiptomi Régészeti Hivatal igazgatója 2002-től. ném.) SN: A hükszósz uralkodók fővárosa volt.) FŐADMINISZTRÁTOR HAUSER SN: Rajzoló. júl. Zahi A. Keletkezésük a késő paleolit korba nyúlik vissza. spa.

) ovális formájú ház paraván pavilon pihenőház udvarház vert agyagfalú ház HÁZASSÁG UF: marriage (ang. 15) SN: A háziasított baromfi ritka import volt az Újbirodalom idején. amelyek sok hasznot hoztak a ház körül a rágcsáló kártevők elpusztításában. A rokoni kapcsolatot nem tekintették házassági akadálynak. hogy ha 7 házban van 49 macska. BT: házasságkötés NT: házassági szerződés középbirodalmi házasság poligámia testvérházasság vérfertőző házasság RT: házasságtörés HÁZASSÁGI SZERTARTÁS HÁZASSÁGKÖTÉS HÁZASSÁGI SZKARABEUSZ UF: marriage scarab (ang.) BT: egérféle HÁZTARTÁSI SZEMÉT SN: Általában lyukat vájtak a földbe és abba dobták minden háztartási szemetüket. A hétköznapi emberek érzelemből házasodtak.) BT: szkarabeusz HÁZASSÁGI SZTÉLÉ UF: Marriage stela (ang. hogy a hettita királyleány Egyiptomba való utazását megkönnyítse.jún.) SN: A házasságnál a gazdasági és társadalmi megfontolások jelentős szerepet játszottak a magasabb tisztségű családoknál.nov.) HEALER (ang. hogy megölték az állatokat a gazdájuk halálakor.kunyhó lakóház mammiszi (ko. dinasztia idején találkozhattunk biztosan egyetlen egy ilyen esettel.) (1.e. azok a folyóba dobták szemetüket. amely2401 búzaszemet enne meg.) SN: A házi egerek fő ellenségei voltak terményeiknek és a ház körül tárolt élelmiszereknek. A csordákat a határföldeken. Magánemberek körében csak a 22. Kb. BT: háziállat HÁZI EGÉR UF: Mus musculus (lat.. a lányok 12–13. míg mások a legközelebbi csatornákba. BT: szertartás NT: házasság királyi házasságkötés politikai házasságkötés HÁZASSÁGTÖRÉS UF: adultery (ang. II. amely bevezetőt és szójegyzéket is tartalmazott. BT: cselekedet HÁZIASÍTOTT BAROMFI UF: domestic fowl (ang. Az egyiptomiak általában monogám házasságban éltek. majmot). 19). sztéléi HÁZASSÁGKÖTÉS UF: házassági szertartás SN: Mindössze egy házassági szerződést kötöttek az esküvő alkalmával.) (1. gabonának. 1550-ben íródott hieratikus írással. az 343 egeret fog el. a nőknél 12-13 éves korukban történt. BT: takarítás RT: szeméttároló HBNY (óei. A házasságtörésre írott bizonyíték maradt fenn Deir el-Medinéből. Ramszesz egyik sztéléje. de elterjedtté vált a Római Korban. amelyet a lába mellé helyeztek koporsójába. Egy matematikai mértani sorozatos példát akképpen írtak fel. BT: egérféle HÁZI KEDVENC UF: díszállat pet (ang.) SN: A háziállatokat ritkán kötötték meg. mocsaras területeken legeltették. E szerint Amon a téli időszakban csodálatos jó időt hoz. amit aztán meggyújtottak. macskát. a magasabb rangúaknál előfordult a vagyoni ok. 18) BT: cselekedet HÁZIÁLLAT UF: domestic animal (ang. dinasztiától kezdve terjedtek el igazán. i. Bár előfordult. 7) Több más vadon élő állatot is próbáltak háziasítani. együtt éltek a család ritmusával. (1.) (1. Egyik ismert példa Hapymen és a kutyája. A Bancroft Library-ban tartják. Többnyire a nemi érés bekövetkezésekor házasodtak (a fiúk 15. sora Hearst-papirusz 223. ellenük macskákat háziasítottak. Az is szokás volt. BT: háziállat NT: galamb gazella kutya macska pávián HÁZIORVOS BT: orvos NT: Neanhszahmet Pentu HÁZI PATKÁNY UF: Rattus rattus (lat. A férfiaknál ez kb. életévükben) (1. de a papok kivételével minden más férfinak lehetett elvileg több felesége is.Egyes falvakban ásott kutak használtak erre a célra. (1. 21) FEJTÁMASZ GYÓGYÍTÓ HEARST-PAPIRUSZ SN: 18 hasábos orvosi papirusz. A Középbirodalomban bukkantak fel először sírok ábrázolásain. BT: orvosi papirusz NT: Hearst-papirusz 155.) ÉBENFA HBONU UF: Tuho Theodosipolis BT: város HEADREST (ang.) 215 . de előfodult. Akik a Nílus mellett laktak. BT: Ramszesz. de inkább természetes haláluk után lettek a sírjukba helyezve. sora Hearst papirusz 219. A szerződés magában foglalt egy próbaévet. 15. de nem mind járt maradéktalan sikerrel. 15) BT: állat NT: antilop disznó háziasított baromfi házi kedvenc kecske kígyó madár majom mongúz szarvasmarha teve HÁZIASÍTÁS UF: domestication (ang. A királyi családokban ez nem mindig volt így. Ez azonban inkább a királyi házasságkötésekre volt jellemző. sora RT: Reisner.6. 18) SN: Hivatalosan elítélt dolog volt. inkább a hatalom családban tartása volt a fontos. de a 18. amelynek letelte után a házasságot minden további nélkül fel lehetett bontani. mivel az egyiptomiak nem ismerték a vérfertőzés fogalmát. ami 16807 hekat terménnyel érne fel. (1.5–1946.) megszelídítés szelídítés SN: Az egyiptomiak érdeme az afrikai vadmacskák háziasítása. A KV50-es sírban egy kutya és egy majom volt eltemetve.) SN: II.) SN: Az egyiptomiak házi kedvenceiket gyakran ábrázolták sírfalaikon a tulajdonosuk széke alatt (pl. George Andrew (1867. hogy állataik mumifikált holttestét is a sírjukba helyezték a gazdája mellé. 1905ben George Reisner publikálta a papiruszt. hogy egy nagy lerakodóhelyen gyűjtötték össze a szemetet.

BT: Nílus HEGYSÉG UF: Geb felkelése hegy BT: természeti képződmény NT: Bakhau Burg el-Hammam (ar. dinasztiában élt hercegnő. Az ünnepségre 4 pavilont építettek. BT: istennő skorpió-isten HEDGEHOG AMULET (ang.) szed-ünnepség SN: A fáraók 30 éves jubileumi ünnepsége. BT: Hnum hozzátartozói isten Nebtuu hozzátartozói Nofertum hozzátartozói Ptah hozzátartozói Szahmet hozzátartozói GYERMEKBÉNULÁS 216 . amely számos szülés utáni fertőzést okozott. hogy lecserélje hatalmi jelképeit és hogy pihenjen. el.e. (i. Kicsit később. szikomor nedvével.) Manu Mokattam-hegység Seikh Abd el-Gurna Thot1-hegy Vörös-hegy HEH (ang. 19) BT: hercegnő HEIDORN. Ezután kezdődött a trónralépés megújítása.. melynek lépcsői a négy égtáj felé néztek. Így vette szimbolikusan birtokba Egyiptom földjét. Az évforduló megünneplésére Memphiszben került sor. LISA BT: egyiptológus AD: lisa.heidorn@helsinki.) BOROSTYÁN HEDETET (ang. könnyű anyagokból készült díszletek közt bonyolították. (1.e. Memphiszben Ptah és Szahmet istennő fiaként említik. Itt kapta meg a két országrész koronázási jelvényeit. Az ünnep eredete a predinasztikus korig nyúlik vissza. politikai. A királyt ülve. A rituális futás eredetileg az uralkodó képességeinek próbatétele lehetett. A szertartást később. majd a „nagyok udvarába” ment. SORA SN: A törött csont rögzítésére egyiptomi akácia levelét gumival és vízzel összekeverve ajánlja.) 1 SÜNDISZNÓ AMULETT EZÜST FEHÉR HEKENUDJET SZMENDÉSZ. (1.) HEHENHIT (ang.) héja-forma BT: vágómadárféle NT: karvaly HÉJA-FORMA HÉJAALAKÚ HEKA1 (spa. 28) BT: Hearst-papirusz rögzítő kötés HEART SCARAB (ang. Esznában viszont Hnum és Nebtuu fiaként.) SN: Ramosze1 apja a 18. számos isten és a birodalom minden tájáról odasereglett alattvalók jelenlétében. A Dzsószer előtti időkben ezt a versenyt alkalmi. A fáraó ezután hatalma kifejezéséül szimbolikusan kilőtt 4 nyílvesszőt. számos istenszobor és az udvar legelőkelőbb személyiségei közül a kiválasztottak. hogy a helyi istenek szentélye előtt áldozzon.) 1070–1044) (i.) UF: Hike (ang. 28) BT: Hearst-papirusz rögzítő kötés HEARST-PAPIRUSZ 223.(ang. majd Alsó. SORA SN: A törött csont rögzítésére szolgáló anyag összetételének tehéntej és árpa keverékét ajánlja. kezében az imit-perrel. III. vagy békafejű emberként ábrázolták. BT: fesztivál NT: rituális futás RT: uhem mesut völgy ünnepe wepet renpet HEB-SZED KÁPOLNA SN: A fáraó emlékére emelték.) UF: Hb-sd (tr. A fáraó egymás után lépett be a két pavilonba. dinasztiában. Körmenetre indultak. A jubileum a peret évszak első napján kezdődött. BT: kvarc HEGYI-NÍLUS SN: A Nílus legfelső szakasza a Bár el-Gazállal való összefolyásáig.) HEGYSÉG HEB-SZED (óei. A fontosabb vallási aktusok közben rengeteg drága ajándékot halmoztak fel. I.) jubileum Sed Jubilee Feast (ang. Amenhotep idején. A nagy nap reggelén a fáraó dzsed-oszlop felállításával kezdte meg a jubileumi ünnepségsorozatot. Amon marháinak felügyelője az északi kerületben.) SN: A végtelenséget jelképező isten.e. 1069–1043) HEDJKHEPERRE-TAKELOTH I (fra. s amelybe a szülés után hamarosan belehalt. fizikai és kultikus erejét. (1. Ekkor a dzsedoszlopot felállítja a király. Tisztelete elsősorban az egyiptomi történelem korai időszakában virágzott. a fáraó körbefutott egy mezőt. vesicovaginális fekélye volt.) SN: A 11.) HEDJ (óei. hogy a káosz erőit elrettentse. Az ünnep egyes szakaszai között a fáraó több alkalommal is visszament a palotába.) Khokha.(1. a koronázáshoz hasonlóan.) HEGY HEZ-UR (ang. A nagy istenekkel egyenrangú hatalmat képvisel. olajjal.) HEBENU SZÍVSZKARABEUSZ BENI HASSZÁN HEDERA HELIX (lat. TAKELÓTH.) SN: Skorpió-istennő.) Gebel el-Zeit Gebel esz-Szilszile (ar. A történelemben először Imhotep1 építette meg szilárd anyagokból a heb-szed díszleteit.) Imhotpu SN: A varázslás istene. Békaként. hogy visszanyerje a fiatalságát. BT: kápolna HEBY (ang. BT: Amon marháinak felügyelője Ramosze1 hozzátartozói HEGYES VÉGŰ FEJSZEFEJ BT: fejszefej NT: fejszefej (PM: UC 17082) HEGYIKRISTÁLY SN: A Sínai-félsziget volt lelőhelye. ahányszor az uralkodó szükségét érezte. Az ünnepet bonyolult forgatókönyv szerint két teremben és egy udvaron rendezték meg. I. 889– HEDJHEKENU (ang. (i. SORA SN: Szőrtelenítőszerként a következőt ajánlja: főtt és összetört madárcsont összekeverve légyürülékkel.HEARST-PAPIRUSZ 155.fi HEINE-MEDIN-FÉLE BETEGSÉG HÉJAALAKÚ UF: Accipitrinae (lat. Ezután a birodalom előkelői a fáraó lábaihoz helyezték hűségük bizonyításaként felajánlott ajándékaikat. 18) BT: Hearst-papirusz recept szőrtelenítés HEARST-PAPIRUSZ 219. rövidebb időközökkel – általában háromévenként – megismételhették. melynek tagja volt a fáraó. gumival és uborkával. melyek szentélyeket ábrázoltak. fején kettős koronával ábrázolták.) HEDJIKHEPERRA SETEPENRA (ang. amik előtt a fáraónak el kell majd haladnia örökös utazása során.és FelsőEgyiptom királyi hordszékén vitték körbe. BT: béka-isten Ogdoad (ang. A király többször rituálisan körbejárta a birodalmát jelképező „falakat”.) HEDJ2 (óei.) 874) HEDJWER (óei. a lépcsőkön keresztül. gör.

dinasztiában. Ramszesz idejéből.) Heqamaatranakht Ture (ang.) HEKAOE-KHASOET (hol.) HEKARNEHHE UF: Hekerneheh Heqaerneheh (spa.) UF: Hedjhekenu (ang..) HEKAKHASUT ANATHER (spa. 2. 13. Amenhotepnek áldozati ajándékokat nyújt át.) VARÁZSIGE HÜKSZÓSZ HEKA-JOGAR HEKATNEFERUMUT (ném.) SN: A 2.) HEKAMAATRANAKHT TURE HEKAMAATRANAKHT TURE UF: Hekamaatranacht (ném. BT: Montu-főpap RT: Hekamaatranakht Ture sírja HEKAMAATRANAKHT TURE SÍRJA UF: TT222PM BT: gurnet murai sír RT: Hekamaatranakht Ture HEKAMAATRÉ SETEPAMON (por. A fríz elemei a nádparaván tetején sorakozó csomók stilizált változatai.. Ré1 fő szentélye itt volt.) HÉLIOPOLISZ (gör.. dinasztiából III.) HEKAT ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. aki bábaként segédkezik Ozirisz 2. óei. Területét kisebb kerületekre osztották.) ANATHER (ang. Levelei bepillantást engednek a korabeli Egyiptom mindennapi életébe. a születés és a búza csírázásának istennője. Kephrén piramiskomplexusában lett eltemetve.) HEKA-JOGAR UF: heka heka-pásztorbot heqa-jogar pásztorbot BT: jogar HEKAMAATRANACHT (ném. 10 km-es hosszúságú szabálytalan alakban terült el az Újbirodalomban 23 km2-en.54 liter. dinaszti