EGYIPTOLÓGIAI TEZAURUSZ

(Egyptological thesaurus in Hungarian language)

Írta és szerkesztette: Thabet Mona
E-mail: thabet@freemail.hu Megkezdve: 1997. február 24. Utolsó módosítás: 2007. január 25. Ha tetszett és hasznosnak találtad e művet és szeretnéd hogy továbbra is bővüljön, kérlek támogasd munkám a címemre (Thabet Mona, Gyöngyös 3200, Szövetkezet u. 11.) küldött bármilyen kis összeggel vagy a témához kapcsolódó könyvvel, hogy továbbra is ingyen használhassa mindenki.

„Templom lesz a könyv és piramis, hogy fennen hirdesse a nevet. Elpusztul az ember, teste porrá lesz ismét, felebarátait befogadja a föld, de a könyv szájról-szájra adja emlékét”
(Chester Beatty IV. papirusz – Christiane Desroches-Noblecourt)

1

Az információkereső tezaurusz az MSZ 3418-87-es szabvány szerint: Az információkereső tezaurusz természetes nyelven kifejezett fogalmak olyan tartalmilag szabályozott, szükség szerint változtatható szótára, amelyben feltüntetik a legfontosabb fogalmi összefüggéseket. A tezaurusz fő rendeltetése információk feldolgozása és keresése. A tezauruszban a fogalmak lexikai egységek formájában jelennek meg. Az egyiptológiai tezaurusz: Az egyiptológiában használt fogalmak kontrollált szótára. Ezek a fogalmak alkotják e tudományág vázát. Minden fogalomnak megtalálhatjuk a tágabb és a szűkebb értelmezését, szinonimáit és kapcsolatait a többi fogalommal. A szinonimákról utalók ( ) mutatnak az általam preferált deszkriptorokra. Ha lerajzolnánk a fogalmak kapcsolatát, egy összefüggő gráfot alkotnának, ahol az utalók lennének a kis „tüskék”, s a legnépszerűbb fogalmak alkotnák a legnagyobb csomópontokat. Ajánlás: Ez a tezaurusz lexikon, címtár, szótár, szinonimaszótár és genealógiai tár is egyben, így szinte bárki forgathatja, aki az egyiptológiáról, Egyiptomról valami konkrétumot meg akar tudni, vagy közelebb szeretne kerülni az ezzel foglalkozó tudományos körhöz. Előszeretettel ajánlom történészeknek vagy egyiptológiai tanulmányokat folytatóknak, kutatóknak is, hiszen egy lexikonnál jóval részletekbemenőbb információkat is tartalmaz, amelyek külön deszkriptorként (címszóként) jelennek meg. Íróknak, akik az ókori Egyiptomban játszódó regényeket, történeteket írnak. Alapját képezheti további kutatásoknak is, hiszen a névváltozatok megadása miatt szinte minimálisra csökken az információveszteség abban az esetben, ha mondjuk az Interneten kezdünk el ez alapján keresni. Cél: Rendszerezni, összegyűjteni az eddig felhalmozott régi és legfrissebb ismereteket az egyiptológia terén. Személyes kapcsolatok kialakítását is lehetővé teszi, hiszen a ma élő egyiptológusok többségének, valamint az egyiptomi tárgyakat tartalmazó múzeumoknak a címe és/vagy az e-mail címe is megtalálható benne.

Rövidítések
Mielőtt bárki is belekezd a tezaurusz használatába, ajánlatos ezt a pár rövidítést megtanulni, különben állandóan előre kell lapozgatnia. A nyelvi rövidítések többnyire könnyen kikövetkeztethetők. Címszavakhoz tartozó rövidítések - röviden: UF: szinonimák (use for) SN: megjegyzések (scope note) BT: felérendelt fogalom (broader term) NT: alárendelt fogalmak (narrower term) RT: rokon fogalmak (related term) AD: címadatok (address) : utalás - bővebben: UF: Itt nem csupán a címszó szinonim kapcsolatait, hanem a névváltozatokat is tartalmazzák. Ilyen módon itt vannak felsorolva a címszó idegen nyelvű változatai is. Az idegen nyelvű változat nyelvi eredetére utal a zárójelbe tett rövidítés. Az olyan névváltozatok, ahol csak egy ékezet a különbség, nincsenek külön feltüntetve, csak az egyik változat szerepel, ugyanis feleslegesen szaporítaná az oldalakat. SN: Itt van megadva a címszó definíciója, vagy pedig a címszóval kapcsolatos megjegyzések, kutatási eredmények. BT: Egy fogalomnak lehet több felérendelt fogalma is, hiszen több címszó alá is besorolható, de mindig csak a közvetlen „felette levő” fogalmak vannak megadva. NT: Itt általában minden olyan szó szerepel, amely a címszónak egy kategóriáját, fajtáját, vagy valamilyen értelemben vett részét alkotja. Megjelenhetnek itt az alárendelt fogalmak alárendelt fogalmai is, ha a címszó alá illik. RT: Minden olyan szó szerepelhet itt, amely még kapcsolatba hozható a deszkriptorral. AD: Intézmények vagy személyek címadatait tartalmazzák, amennyiben ismert. A címen kívül (vagy helyett) megtalálható esetenként az e-mail cím és a telefonszám is. Ez a kutatók közötti kapcsolattartást segítheti elő. Címadatnak minősítettem továbbá weboldalak címeit is, amely a deszkriptorhoz legszorosabban kapcsolható.

2

Nyelvi rövidítések A következő rövidítések a szavak után zárójelben fogalmak nyelvi eredetére utalnak, avagy arra, hogy melyik nyelven lehet ilyen formában keresőszó. Ahol esetleg több rövidítés is szerepel, az arra céloz, hogy azokon a nyelveken azonos a névhasználat. Az olyan szavak után, ahol nincs nyelvi kiegészítés, magyar az alapértelmezett nyelv, azaz magyarul ez a leggyakrabban használt kifejezés. alb. ang. ar. ará. assz. bib. bol. cse. esp. fi. fr. gör. haw. héb. het. hin. hol. ind. izl. kat. kín. ko. lat. len. mon. ném. óei. óg. ol. óp. or. per. por. ro. röv. sém. spa. své. szl. szlé. tör. tr. zu. = albán = angol = arab = arámiai = asszíriai = bibliai = bolgár = cseh = eszperantó = finn = francia = görög = hawaii = héber = hettita = hindi = holland = indonéziai = izlandi = katalán = kínai = kopt = latin = lengyel = mongol = német = óegyiptomi = ógörög = olasz = óperzsa = orosz = perzsa = portugál = román = rövidített szóalak (mozaikszó) = sémi = spanyol = svéd = szlovák = szlovén = török = transzliteráció = zulu

Ezeken kívül még néhány szó dánul és észtül is található, amelyet viszont nem kellett rövidíteni. Kutatóknak ajánlom, hogy nézzenek szét a nem megszokott nyelvterületeken is, mivel érdekes és új információkra lelhetünk. Sajnos nem minden nemzet felgyülemlett anyagát vagy kutatási eredményeit fordítják le angolra, németre, franciára. Ha lefordítják is, több évbe telik, ami egy felkészült ember számára nem elegendően gyors, nem naprakész. Az idegen nyelvű keresőszavakkal neki lehet látni az interneten. A transzliterációk az óegyiptomi szavak átírása európai karakterekre. Ezekről külön utaló a tezaurusz legvégén található, amelyek mellett a hieroglif karakterekkel leírt szavak is szerepelnek. Ez azért van a legvégére helyezve, mivel a számítógépbarát transzliterációban más betűket jelölnek a kis és nagybetűvel írott karakterek, viszont a tezaurusz formai követelményei miatt ez az utalóknál elveszne, ahol csupa nagy betűvel történik a megjelenítés. Országnév rövidítések Országnév rövidítések szintén a szavak után találhatók zárójelben. Ez a rövidítés a szóban forgó dolog (múzeum, ... stb.) helyére utal, ahol található. pl. Louvre (Fro.)

3

An. Arg. Aua. Aul. Bel. Can. Cse. Dán. Eg. Fro. Gör. Hol. Hor. Ír. Izr. Len. Mo. No. Or. Ro. Sk. Spa. Sv. Svá. ÚZ Uru. USA

= Anglia = Argentína = Ausztria = Ausztrália = Belgium = Kanada = Csehország = Dánia = Egyiptom = Franciaország = Görögország = Hollandia = Horvátország = Írország = Izrael = Lengyelország = Magyarország = Németország = Oroszország = Románia = Skócia = Spanyolország = Svédország = Svájc = Új-Zéland = Uruguay = Amerikai Egyesült Államok

Lelőhely rövidítések A szavak után fordulnak elő zárójelben, a kettőspont előtt az első helyen. Ezek az alábbiakban megadott múzeumok általam használt rövidítései. Azt jelzik, hogy az adott lelet abban az intézményben található vagy megtekinthető. A kettőspont utáni rész a tárgy leltári számát jelzi. Tároló intézmény szerint: ALM AM ANM AUM BAM BAEM BEM BIR BM BSZM BRM CMM DEKM FMG GEK HM KEM KIM KM KNM L LA LEM LM LNRM LP MCM MM MNM MRAH MSZM NVM = Alexandriai Múzeum (Eg.) = Ashmolean Múzeum (An.) = Asszuáni Núbiai Múzeum (Eg.) = Ausztráliai Múzeum (Aul.) = Bolognai Archeológiai Múzeum (Ol.) = Barcelónai Egyiptomi Múzeum (Spa.) = Berlini Egyiptomi Múzeum (No.) = Birminghami Szépművészeti Múzeum (USA) = British Múzeum (An.) = Bosztoni Szépművészeti Múzeum (USA) = Brooklyn Múzeum = Cris Megyei Múzeum (Ro.) = Durham Egyetem Keleti Múzeuma = Freer Művészeti Galéria (USA) = Glasgowi Egyetemi Könyvtár Speciális Gyűjteménye (Sk.) = Hermitage Múzeum (Or.) = Kairói Egyiptomi Múzeum (Eg.) (1902–) = Keleti Intézet Múzeuma (USA) = Kunsthistorishes Múzeum = Koppenhágai Nemzeti Múzeum (Dán.) = Louvre (Fro.) = Los Angelesi Művészeti Múzeum (USA) = Lipcsei Egyiptomi Múzeum (No.) = Luxori Múzeum = Leideni Nemzeti Régiség Múzeum (Hol.) = Liverpool Múzeum (An.) = McClung Múzeum (USA) = New York-i Metropolitan Múzeum (USA) = Magyar Nemzeti Múzeum (Mo.) = Királyi Művészettörténeti Múzeum (Bel.) = Moszkvai Szépművészeti Múzeum = Niagara Vízesés Múzeum (Can.)

4

PHAM PIM PM PR PUM RPM SNM SZM TEM UM VEM WM

= Phoebe Hearst Antropológiai Múzeum (USA) = Picardie Múzeum (Fro.) = Petrie Múzeum (An.) = Pitt Rivers Múzeum (An.) = Puskin Múzeum (Or.) = Roemer- Pelizaeus Múzeum (No.) = Skót Nemzeti Múzeum (Sk.) = Szépművészeti Múzeum (Mo.) = Torinói Egyiptomi Múzeum (Ol.) = Ure Múzeum (An.) = Virtuális Egyiptomi Múzeum = Wellcome Múzeum (An.)

pl. Nefertiabet sztéléje (L: E 15591) – ezt úgy kell értelmezni, hogy Nefertiabet sztéléje a Louvre-ban található az E 15591-es leltári számmal. Eredet szerint: Ezek a rövidítések az angol nyelvterületen megszokott rövidítéseket tartalmazzák, amelyek az angol megfelelőikből vannak származtatva. G GT QV KV TT WV = gizehi masztaba pl. G7753 = Gerzeh Tomb (saját bevezetés), gerzehi sír, pl. GT205 = Queen Valley, Királynék Völgye, pl. QV44 = King Valley, Királyok Völgye1, pl. KV10 = Theban Tomb, thébai sír pl. TT52PM = West Valley, Nyugati Völgy, pl. WV23

Thébai síroknál forrás szerint felső indexben: PM = Bertha Porter–Rosalind L. B. Moss: Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Statues, Reliefs and Paintings: II. The Theban Necropolis: 1. Private Tombs. Oxford, 1964. pl. TT78PM (eredeti jelölés szerint: TT78) K = Friedericke Kampp: Die Thebanische Nekropole: Zum Wandel des Grabedankens von der XVIII bis zur XX Dynastie (1-2. kötet). Mainz, von Zabern, 1996. Megj.: A Kampp által megszámozott sírok eredeti jelölése két kötőjel között fekvő szám, de a tezauruszban a könnyebb elhelyezhetőség miatt másképp jelölöm. Ennek ellenére ajánlatos továbbra is egyiptológusok számára az eredeti jelölést használni. pl. TT59K (eredeti jelölés szerint: -59-) Elrendezés: A deszkriptorok nagybetűvel szedettek és aláhúzottak. Az olyan szavak, amelyekről utalás van egy másik szóra, nincsenek aláhúzva. A deszkriptorok abc sorrendben rendezettek, elöl a számokkal kezdődő szavak, majd az abc betűivel kezdődő szavak az abc sorrendje szerint. A deszkriptorban előforduló szóközök és kötőjelek figyelmen kívül vannak hagyva a rendezésnél, azaz, mintha ott sem lennének. Az abc sorrendben az ékezetes és transzliterált betűk belevegyülnek az ékezet nélküli betűk sorrendjébe. Sorszámok és névelők: Ha egy olyan uralkodó jön szóba, akinek neve előtt sorszám szerepel, akkor a sorszám a név mögé kerül. Pl.: Széthi, I. (i.e. 1318–1304) (i.e. 1318–1298) (i.e. 1317–1301) (i.e. 1306–1290) (i.e. 1303–1290) (i.e. 1293–1279) Ehhez hasonlóan, ha egy szó sorszámozott, akkor a sorszám a szót követően fog megjelenni egy vessző után. Ha egy uralkodó – akinek nevét sorszám előzi meg – valamely tulajdonáról van szó, akkor a hátradobott sorszám után jelölöm. Pl.: Széthi, I. sztéléje Az arab elnevezésű helységneveknél a névelő szintén a vessző után szerepel felcserélt sorrendben. Pl.: List, el- (ar.) Amennyiben egy mű címéről van szó, amelyben az első szó egy névelő, a szó után vesszővel elválasztva helyezkedik el. Pl.: hajótörött, A Amikor a szám kiküszöbölhetetlen, az abc legelején szerepel a fogalom. Pl.: XI. 14–15. papirusz

5

Uralkodási évek, időintervallumok: Amennyiben köztudott egy fáraó uralkodási éve, az a név után zárójelben jelenik meg. Pl.: Sziamún1 (i.e. 978–959) Előfordul, hogy több időszak is feltételezett egy fáraó uralkodási ciklusára. Ekkor minden eddig feltételezett időpont szerepel a név után külön zárójelekben. Sajnos előfordul, hogy egy évszázadnyi eltérések is vannak, valamint olyan is, hogy az uralkodás időtartama is több évvel eltér. Általában minél népszerűbb egy fáraó, annál többfajta feltételezés születik, s annál több névváltozat. Pl.: Thutmózisz, IV. (i.e. 1413–1405) (i.e. 1412–1402) (i.e. 1400–1390) (110; 311) A korszakoknál is fel vannak tüntetve a tudomány jelenlegi állása szerint feltételezett korhatárok. Referenciák A forrásra vonatkozó információt a hivatkozott szöveg után felső indexben jelölöm, első helyen a felhasznált irodalomban közölt mű sorszáma szerepel, második helyen pedig az oldalszám. pl. Légycsapó formájú jogar. (1; 621) Egyéb megjegyzések: Ha két vagy több szó ugyanolyan írásalakkal rendelkezik, ezeket egy felső számindex segítségével különböztetem meg. Ezek között előfordulhatnak személynevek, fogalmak és homonímák is. Írásművek címe mögött zárójelben a kiadás dátuma szerepel. Az olyan tárgyak esetében, amelyből több is előfordulhat, vagy ismeretlen a tulajdonos, zárójelbe tett múzeumi leltári számmal teszek különbséget, amelyet a lelőhelyének rövidítése előz meg a kettőspont előtt. Pl.: pótfej (BSZM: MFA 14718) pótfej (BSZM: MFA 14719) Azon óegyiptomi szövegek, szobrok, reliefek és festmények, amelyek a Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hierogliphic Texts, Statues, Reliefs and Paintings című munkában szerepelnek valamilyen számmal jelölve, a nevük után zárójelben közlöm ezt a számot és a „TB” rövidítéssel jelölöm, hogy ebből a forrásból való. Pl.: Riya1 szobra (801-633-300 TB)

6

Felhasznált irodalom Könyvek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. A Kairói Egyiptomi Múzeum képes kalauza. Geographia, Budapest, 2003. Andrews, Carol: Amulets of Ancient Egypt. Texas, University of Texas Press, 1994. Augusta, Pavel – Honzák, František: Ókori civilizációk. Pozsony-Bratislava, Madách Könyv- és Lapkiadó, 1990. Axmann Ágnes: Fertőző és trópusi betegségek. Pécs, Alexandra, 2002. Az ókori Egyiptom és Hellász története. Gallimard, Larousse-Officina Nova, 1991. Bács A. Tamás: Egyiptomi fáraók. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1992. Bács A. Tamás: First Preliminary Report on the Work of the Hungarian Mission in Thebes in Theban Tomb N°65 (Nebamun/Imiseba) (in: Sonderdruck aus den Mitteilungen des Deutschen Archäeologischen Instituts Abteilung. Band 54. Kairo, 1998.) Baedeker, Karl: Egypt: Handbook for Travellers. Leipsic, Karl Baedeker Publisher, 1898. Baines, J. – Malek, Jaromir: Az ókori Egyiptom atlasza. Budapest, Helikon, 1992. Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1976 (2003). Berei Andor (et al.): Új magyar lexikon. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1962. Boessneck, Joachim: Die Tierwelt des Alten Ägypten. München, 1988. Brega, Isabella: Egyiptom. (s.l.), Gabo, 2000. Brovarski, Edward: Giza Mastabas VII: The Senedjem Complex, Part I. Boston, Museum of Fine Arts, 2002. Budge, E. A. Wallis: Egyptian Language. New York, Dover Publications, 1983. Budge, E. A. Wallis: Egyptian Magic. London, Kegan, Paul, Trench and Trübner & Co, 1901. Carter, Howard: Tut-Ankh-Amen koporsója és múmiája. Budapest, Százszorszép, 1993. Chisholm, Jane – Millard, Anne: Az ókori Kelet. Budapest, Park Kvk., 1995. CKM (1999. márc.) Conti, Flavio: Dióhéjban az egyiptomi művészetről. Budapest, Corvina, 1989. Cork, Barbara – Reid, Struan: A tudomány nagy enciklopédiája. (s.l.), Aquila Könyvkiadó, 1994. Däniken, Erich von: A szfinx szemei. Budapest, Édesvíz Kiadó, 1994. David, Rosalie: Az egyiptomi birodalmak. Budapest, Helikon, 1986. David, Rosalie: Vallás és mágia az ókori Egyiptomban. Debrecen, Gold Book, 2002. Dittenberger, Wilhelm: Orientis Graeci Inscriptiones Selectae. 2 vols. Leipzig, S. Hirzel, 1903-1905 Éber László: Művészeti lexikon. Budapest, Merényi Kiadó, (s.a.) Edwards, Amelia Ann Blandford: Pharaohs fellahs and explorers. New York, Harper & Brothers, 1891. Egyiptom: a fáraók és múmiák országa. Athenaeum Kiadó, 1999. Egyiptománia. (s.l.), Atlas Kiadó, 2002. Egyiptom története. (s.l.), Black & White Kiadó, (s.a.) Eltűnt városok. (Puska sorozat diákoknak; 13.), (s.l.), Laude Kiadó, (s.a.). Erman, Adolf – Grapow, Hermann: Wörterbuch der Aegyptischen Sprache. Berlin, Akademie Verlag, 1971. Faulkner, Raymond O.: A Concise Dictionary of Middle Egyptian. Oxford, Griffith Institute, 1962. Fischer, Ernst Peter: Arisztotelész, Einstein és a többiek. (s.l.), Saxum, 1998. Foss, Michael: Kleopátra nyomában. (s.l.), Gold Book, (s.a.) Gadalla, Moustafa: Az ókori Egyiptom titkos története. (s.l.), Magyar Könyvklub, 2000. Gardiner, Alan: Egyptian Grammar. London, Griffith Institute, 1957. Ghyczy-Dráveczky Zsuzsa: Asszony a fáraók trónján. (s.l.), Metropolis Press Kft., (s.a.) Grant, Joan: Anubisz. Zepetnek Nyomda, (s.a.) Grandet, Pierre–Mathieu, Bernard: Cours d’Égypten Hiéroglyphique. Paris, Khéops, 2003. Grant, Neil: Fénypontban az egyiptomiak. Budapest, Magyar Könyvkiadó, 1996. Green, Christine Insley: The Temple Furniture from the Sacred Animal Necropolis at North Saqqara 1964–1976. London, (s.n.), 1987. Greetham, D. C.: Textual Scholarship. New York & London, Garland Publishing Inc, 1994. Győry Hedvig: Az első magyar ásatás Egyiptomban 1907. Válogatás a gamhudi ásatás leleteiből 1997. Budapest, 1998. Hamvas Béla: Pert em heru. (s.l.), (s.n.), (s.a.) Hancock, Graham – Bauval, Robert: A szfinx üzenete. Pécs, Alexandra, 2000. Harvey, Gill – Reid, Struan: Az Ókori Egyiptom enciklopédiája. (s.l.), Holló és Társa, (s.a.) Henri Stierlin: Ägypten. Germany, Evergreen, (s.a.) Hogy is van ez? Budapest, Reader’s Digest Kiadó Kft, 1995. Jakab György: Az őskor világa; az ókori civilizációk Budapest, Calibra, 1992. Janssen, Jacob J.: Grain transport in the Ramesside Period. Papyrus Baldwin (BM EA 10061) and Papyrus Amiens. London, British Museum Press, 2004. Jean, Georges: Az írás, az emberiség emlékezete. Budapest, 1991. Kákosy László: Az alexandriai időisten. Budapest, Osiris Kiadó, 2001. Kákosy László: Az ókori Egyiptom. Budapest, IKVA, 1993. Kákosy László: Dzsehutimesz sírja Thébában. Budapest, Pytheas, 1989. Kákosy László: Egyiptomi és antik csillaghit. Budapest, Akadémia, 1978. Kákosy László: Ré fiai. Budapest, Gondolat, 1979. Kákosy László: Varázslás az ókori Egyiptomban. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1969.

7

59. Kákosy László – Varga Edith: Egy évezred a Nílus Völgyében. Budapest, Gondolat, 1970. (1973.) 60. Kampp, Friederike: Die thebanische Nekropole: Zum Wandel des Grabgedankens von der XVIII gis zur XX Dynastie (1. és 2. kötet). Mainz, Theben Band 13, 1996. 61. Kantor, Helene J.: Plant Ornament in the Ancient Near East, Chapter II: The Swamp Plants. Chicago, (s.n.), 1945. 62. Kássa László: Tarot kisenciklopédia: Mítosz, Történet, Analógia, Praxis, (s.a.). 63. Kilépés a fénybe: Egyiptomi Halottaskönyv. (s.l.), Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1994. 64. Killen, Geoffrey: Egyptian Woodworking and Furniture. Princes Risborough, Shire Publications, 1994. 65. Klostermeier, Inge: Egyiptom. Budapest, Pegazus Rt., 1991. 66. Knight, Christopher – Lomas, Robert: A Hiram-kulcs. (sl.), Gold Book, (s.a.) 67. Kőszegi Frigyes: A történelem küszöbén. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1984. 68. Kriveljov, I. A.: Ásatások a „bibliai” országokban. Budapest, Kossuth Kvk., 1969. 69. László Péter: Kairó. Budapest, Panoráma, 1978. 70. LaViolette, Paul A.: Az ősrobbanáson túl. Pécs, Alexandra, 2004. 71. Lefebvre, Gustave: Essai sur la médicine égyptienne de l’époque pharaonique. Paris, Presses Universitaries de France, 1956. 72. Longley, Elizabeth: Az ókori Egyiptom. Budapest, Helikon, 1996. 73. Luft Ulrich: Ókori keleti írások: ékírás és képírás. Budapest, MTESZ Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, 1981. 74. Lunn, Martin: A Da-Vinci kód megfejtése. Debrecen, Gold Book, 2004. 75. Magyar és Nemzetközi ki kicsoda 1998. Budapest, Biográf,1997. 76. Magyar Szinonima szótár: A-ZS. Budapest, Akadémiai Könyvkiadó, 1983. 77. magyar természettudományi műnyelvről, A: Természettudományi Közlöny, XLII. kötet, 1910. május 1. 78. Mahler Ede: Ókori Egyiptom. Budapest, MTA, 1909. 79. Malek, Jaromir: Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs and Paintings, VIII kötet. Oxford, Griffith Institute, Ashmolean Museum, 2000–. 80. Manuelian, Peter Der (ed.): Studies in Honor of William Kelly Simpson. 1.kötet. Boston, Department of Ancient Egyptian, Nubian, and Near Eastern Art, Museum of Fine Arts, Boston, 1996. 81. Márki Sándor: Az ókor története. Budapest, Laude Kiadó, (s. a.) 82. Maspero, Gaston: Az ókori Egyiptom története. Budapest, Anno, 1998. 83. Matthews, Victor H.–Benjamin, Don C.: Laws and Stories from the Ancient Near East. New Jersey, Paulist Press, 1997. 84. Mereskovszkij, Sz.: Kelet titkai. Budapest, Holnap Kiadó, 1992. 85. Millard, Anne: Nagy civilizációk. (s.l.) Fabula Könyvkiadó, 1990. 86. Murray, Margaret Alice: The Osireion. London, Bernard Quaritch, 1904 87. Müller, Hans Wolfgang – Eberhard Thiem: A fáraók aranya. Totem Kiadó, Budapest, 2000. 88. Müller, Hans Wolfgang: L’ or de l’Egypte Ancienne. Paris, Sélection du Reader’s Digest, 2000. 89. Nelson, Nina: Egyiptom. Budapest, Cartographia, 1997. 90. Nyárádi Gábor: Istenek Völgye. Budapest, Kozmosz, 1966. 91. Ókori Keleti Történeti Chrestomathia. (Szerk. Harmatta János) Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997. 92. Osman, Ahmed: Idegen a Királyok Völgyében. Budapest, Százszorszép, 1992. 93. Otto Firchow: Grundzüge der Stilistik in den altägyptischen Pyramidentexten. Berlin, Akademie Verlag, 1953. 94. Petrie, W. M. Flinders: Corpus of prehistoric pottery and palettes. London, British School of Archeology (et al.) 1921. 95. Petrie, W. M. Flinders: Gizeh and Rifeh. London, 1907. 96. Petrie, W. M. Flinders: Objects of Daily Use. London, British Scool Archeology 42, 1927. 97. Podzorski, Patricia V.: Their bones shall not perish. England, SIA Publishing, New Malden, Surrey, 1990. 98. Randé Jenő: Egyiptom. Budapest, Panoráma, 1997. 99. Reeves, Carole: Egyptian Medicine. Princes Risborough, Shire Egyptology, 2001. 100. Reeves, Nicholas: Ancient Egypt: The Great Discoveries. London, Thames and Hudson, 2000. 101. Reisner, George A.: A History of the Giza Necropolis I. Cambridge: Harvard University Press, 1942. 102. Reisner, George A.: A Provincial Cemetery of the Pyramid Age. Naga-ed-Der. Part III. Oxford, 1932. 103. Renfrew, Colin – Bahn, Paul: Régészet. Osiris, 1999. 104. Révai Nagy Lexikona (CD) 105. Richardson, Dan: Egypt. London, Rough Guides Ltd, 1996. 106. Romei, Francesca: A szobrászat az ókortól napjainkig. Donati Gindici Associati, 1996. 107. Sebes Tibor: Afrika. Budapest, Móra, 1980. 108. Shaw, Ian: Ancient Egyptian Materials and Technology. Cambridge, Cambridge University Press, 2000. 109. Shaw, Ian: Az ókori Egyiptom története. (s.l.), Gold Book, (s.a.) 110. Shaw, Ian – Nicholson, Paul: The Dictionary of Ancient Egypt. London, Harry N. Abrams Inc., 2002. 111. Siliotti, Alberto: Egyiptomi piramisok. (s.l.), Gabo, 1998. 112. Siliotti, Alberto: Királyok Völgye. (s.l.), Gabo, s.a. 113. Simpson, William Kelly: The Mastabas of Qar and Idu (2. kötet). Boston, Department of Egyptian and Ancient Near Eastern Art, Museum of Fine Arts Boston, 1976. 114. Székely András: Az ókori Kelet művészete. Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1983. 115. The Times atlasz régészet. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994. 116. Tolnai világtörténelem (CD)

8

117. tudás fája, A (25. sz.). (s.l.) Marshall Cavendish Magyarország fióktelep, 1999. 118. Vandenberg, Philipp: A fáraók Völgye. Budapest, K. u. K. Kiadó, 2004. 119. Varga Domokos: Ős napkelet. Budapest, Móra F. Könyvkiadó, 1979. 120. Varga Edith: Napkorong a fej alatt. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1998. 121. Várkonyi Nándor: Sziriat oszlopai. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1972. 122. Világtörténelmi enciklopédia. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1984. 123. Vogel, Günter–Angermann, Harmut: SH Atlasz: Biológia. Budapest et al., Springer-Verlag, 1992. 124. Watterson, Barbara: Egyiptomiak. (s.l.), Szukits Könyvkiadó, 2005. 125. Weeks, Kent R.: II. Ramszesz fiainak sírja. Debrecen, Gold Book Kft., (s.a.) 126. Wenig, St.: A nő az ókori Egyiptomban. Budapest, 1967. 127. Wilson, Hilary: A fáraók népe. Debrecen, Gold Book Kft., 1999. 128. Wilson, Hilary: Egyptian food and drink. Princes Risborough, Shire Publications, 2001. 129. Zamarovský, Vojtech: A felséges piramisok. Bratislava, Madách, 1981.

Cikkek
130. Alberge, Dayla: Tomb reveals Ancient Egypt's humiliating secret. The Times. (2003, júl. 28.) 131. Aref, Nevine El-: Elkab’s hidden treasure. Al-Ahram. No. 649. (2003, júl. 31–aug. 6.) 132. Brovarski, Edward: An Inventory List from „Covington’s Tomb” and Nomenclature for Furniture in the Old Kingdom. Studies in Honor of William Kelly Simpson. Vol. 1. (1996) pp 117–155. 133. Brown, Cardyn: Reserve head 4th dynasty (2589–2532 BC) W164. Inscriptions. Issue 3. (2000. ápr.) p 10. 134. Brown, Terry: Ancient Egyptian Medical Practices and Rites. Inscriptions. Issue 3. (2000. ápr.) pp 8–9. 135. Callou, Cecile – Samzun Anaïck – Alain Zivie: Archaeology: A lion found in the Egyptian tomb of Maïa. Nature 427 (2004. jan. 15.) pp 211–212. 136. Cockburn, A. (et. al): Autopsy of an Egyptian Mummy. Science 187. (1975) pp. 1155–1160 137. Davis, Whitney: Archaism and modernism in the Reliefs of Hesy-Ra. Ancient Egypt’s View of Its Past. (2004) 138. Deeb, C. (et al): Transmission Electron Microscopy (TEM) investigations of Ancient Egyptian cosmetic powders. Applied Physics A 79 (2004) pp 393–396. 139. Dodson, Aidan: Thutmosis III: Family Man. The Ostracon. Vol. 15. No. 2. (Summer-2004) pp 2–7. 140. Driesch, Angela – Dieter Kessler – Joris Peters: Mummified Baboons and other Primates from the Saitic-Ptolemaic. Animal Necropolis of Tuna el-Gebel, Middle Egypt. Documenta Archaelogiae. Part IV., pp 231-278. 141. Gaál Ernő: Az óegyiptomi borról. Ókor (2005. IV. évf. 3. szám), pp 69–77 142. Gabolde, Marc: La statue de Merymaât gouverneur de Djâroukha (Bologne K.S. 1813). BIFAO 94 (1994), pp 261–275 143. Glueck, Nelson: Clarence Stanley Fisher in Memoriam. Bulletin of the American Schools of Oriental Research, No. 83 (1941. okt.) pp 1–4 144. Goodridge, Wendy: Sir Henry Wellcome. Inscriptions. Issue 3. (2000. ápr.) pp 6–7 145. Guasch-Jané, Maria Rosa – Andrés-Lacueva, Cristina – Jáuregui, Olga – Lamuela-Raventós, Rosa M: Fist evidence of white wine in ancient Egypt from Tutankhamun’s tomb. Journal of Archeological Science xx. (2006) pp 1–6 146. Hawass, Zahi: „Thot is burning”. Al-Ahram Weekly. (1999. nov. 11–17), No. 455 147. Hayes, William C.: Kharga Oasis in Prehistory by G. Caton-Thompson. American Journal of Archaeology, Vol. 57, No. 2 (1953. ápr.), pp. 117–119 148. Hayes, William C.: Most Ancient Egypt: Chapter 1. The Formation of the Land. Journal of Near Eastern Studies, Vol. 23, No. 2. (1964, ápr.), pp 73–114. 149. Kasztovszky Zsolt: Hideg neutronokkal régiek nyomában. Élet és Tudomány. LIX. évf. 51–53. szám (2004, dec. 17.), pp 1626–1628. 150. Kitchen, K. A.: The Chronology of Ancient Egypt. World Archaeology. Vol. 23, No. 2, Chronologies. (Oct., 1991), pp 201–208. 151. Kraemer, Jr. Casper J.: A Greek Element in Egyptian Dancing. American Journal of Archaeology, Vol. 35, No. 2 (1931, ápr-jún.), pp 125–138. 152. Lowe, Brenda L.: The domestic Cat in Egyptian Tomb Paintings. The Ostracon. Vol. 16, No 1, (2004-05), pp 7-11. 153. Maas, P.: The Philinna Papyrus. Journal of Hellenic Studies. Vol. 62, 1942 (1942), pp. 33–38. 154. O’Connor, David: Political Systems and Archeological Data in Egypt: 2600–1780 B. C.. World Archaeology, Vol. 6, No. 1., Political Systems (1974, jún.), pp 15–38. 155. Petrie, W. M. Flinders: Athribis. British School of Archeology in Egypt. XIV (1908), pp 1–26 + 43 plates. 156. Strouhal Eugen: The Relation of Iufaa to Persons Found beside his Shaft-Tomb at Abusir. Archiv orientalní, vol. 70, No. 3, (2002), pp 403–411.

Egyéb
157. Rabehl, Silvia Maria: Das Grab des Amenemhet (Jmnjj) in Beni Hassan oder der Versuch einer Symbiose. (disszertáció). München, (s.n.), 2006. 158. Zolnai Zsolt: Töltött részecskék besugárzásával keltett kristályhibák szilíciumkarbidban. (Ph.D. tézisfüzet). MTA, 2005.

9

1
1 H3 SN: Sír az 1. dinasztiából, Narmer idejéből. BT: heluáni sír SN: Sír az 1. dinasztiából, Narmer idejéből. BT: heluáni sír SN: Sír az 1. dinasztiából, Szemerhet idejéből. BT: heluáni sír SN: 2. dinasztiabeli masztaba, amelyben két sztélét találtak, amelyeket Khnemet-Ptah hercegnőnek állítottak. BT: heluáni sír masztaba SN: 2. dinasztiabeli sír. Nefermerika sztéléjét találták meg ebben a sírban. BT: heluáni sír RT: Nefermerika sztéléje SN: 3. dinasztiabeli sír, amely kelet felé néz és 1232 m2-en terül el. A sír építéséhez régebbi sírokból hasznosítottak újra kődarabokat. Befejezetlen téglaburkolat borítja. BT: heluáni sír SZOKARHOTEP SÍRJA SN: Ebben a sírban találták meg Heken mennyezeti sztéléjét. BT: heluáni sír RT: Heken sztéléje

40 H3

150 H5

175 H8

246 H8

287 H6

359 H3 381 H8

400 ÉV SZTÉLÉ UF: 400-year stela (ang.) SN: I Széthi tiszteletére készült ez a sztélé fia, II. Ramszesz által, amelyet Tanisznál, Tell el-Daba’a-tól északra találtak meg. BT: taniszi sztélé 400-YEAR STELA (ang.) 505 H4 400 ÉV SZTÉLÉ

SN: Sír a 2. dinasztiából, Ninutjer idejéből. BT: heluáni sír SN: Sír az 1. dinasztiából, Neithhotep idejéből. BT: heluáni sír SN: 2. dnasztiabeli sír. Itt találták meg Nisu-heqet sztéléjét. (64;
27)

728 H5

946 H8

BT: heluáni sír RT: Nisu-heqet sztéléje 1241 H9 SN: Sír a 2. dinasztiából, Heluánból. Sat-Ba sztéléjét találták meg ebben a sírban. BT: heluáni sír SN: Sír az 1. dinasztiából, Dun idejéből. BT: heluáni sír SN: Sír a 0. dinasztiából, Ka1 idejéből. BT: heluáni sír SN: Sír a 0. dinasztiából, Ka1 idejéből. BT: heluáni sír

1380 H2

1627 H2

1651 H2

2146E (64; 11) (137; 86) SN: 2. dinasztiabeli szakkarai sír. Itt találták meg Szehenefer hercegnő sztéléjét. BT: szakkarai sír RT: Szehenefer sztéléje

10

A
AA (óei.) AAH ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 2. AAHEPERKARÉNEFER AA-CHEPER-KA-RA-NEFER (ang.)

AAT-KŐ SN: Drágakő, amelyből edényeket, berakott díszítéseket és kisebb szobrokat készítettek. BT: drágakő AAUSERRE (spa.) AAUSZERRÉ APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542) APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542) APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542) APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542)

AAUSZERRÉ APÓPHISZ AA-WESER-RA (ang.) AB IB ABACUS

UF: Aah-te-Huti (ang.) Iah1 SN: Holdisten. Thot1 egy megnyilvánulása íbisz alakban. BT: holdisten THUTMÓZISZ, I. (i.e. 1493-1481) (i.e. 1525-

NYOLCOLDALÚ OSZLOP ÉBENFA ÉBENFA ÉBENFA

AAHEPERKARÉ 1512)

ABANOS (ro.)

ABANOZ (alb., haw.) ABANOZ AĞACI (tör.) ABATO

AAHEPERKARÉNEFER UF: Aa-cheper-ka-ra-nefer (ang.) SN: Hepuszeneb egyik fia a 18. dinasztiában. Főpap II. Thutmózisz halotti templomában. BT: főpap Hepuszeneb hozzátartozói AAHEPERURÉ AMENHOTEP, II. (i.e. 1450–1412) (spa.) AAHOTEPRÉ AHHOTEP, I–II. AAHETEPRE (ang.) AAHOTEP I–II (ang.)

UF: Ozirisz szentélye SN: Ozirisz tiltott szentélye volt, amely a Szenom szigeten helyezkedett el. BT: szentély RT: Szenom

AAHOTEPRÉ UF: Aahetepre (ang.) BT: dinasztia, 16. (i.e. 1663–1570) hükszósz fáraó AAH-TE-HUTI (ang.) AA-KENEN-RA (ang.) AAKENENRÉ AAKHEPERKARE (ang.) 1493–1481) AAH APÓPHISZ, II. THUTMÓZISZ, I. (i.e. 1525–1512) (i.e.

ABAU (ang., ném. spa.) SN: A lovasság írnoka a 20. dinasztiában. BT: írnok RT: Abau sírja ABAU SÍRJA UF: TT351PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Abau (ang., ném., spa.) ABBOTT PAPIRUSZ (BM: BM10221) SN: Kb. i.e. 1100 körül hat meggyalázott fáraósír kivizsgálására felállított különleges bizottság jelentése a ramesszida korból. BT: jegyzőkönyv papirusz ABDALLA, ALY OMAR ALY BT: egyiptomi egyiptológus AD: aly_omar@frcu.eun.eg ABDALLAH NIRQI SN: A település i.u. 4–13. századig állt fenn. Története felosztható egy korai időszakra, amikor a település gyéren elhelyezkedő lekerekített sarkú házakból állt, amelyek a késő antik korban használt eszközökkel voltak felszerelve. Egy virágkorra (i.sz. 550–1050), amikor a lakosok száma jelentősen megnőtt, és a hanyatlás időszakára (i.sz. 1050– 1300), amikor jelentős talajszint-emeléssel építették újjá a Citadella területén a romba dőlt épületek egy részét. Ma Abdallah Nirqit több méter magas víz fedi. BT: település RT: abdallah nirqi ásatás abdallah nirqi ház abdallah nirqi sír abdallah nirqi temető ABDALLAH NIRQI ÁSATÁS (1964. aug. 27–okt.5.) SN: Az Egyptian Antiquities Organisation 1964-ben felajánlotta a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének, hogy az Asszuáni Gát építése miatt víz alá kerülő területek egyikén az Abu Szimbeltől 4 km-rel északra fekvő Abdallah Nirqiben ásatást folytasson. Az expedíciót Castiglione László vezette. A város feltárását Barkóczi László, Salamon Ágnes, a temetőét Kákosy László, Varga Edith, Hajnóczy Gyula – végezte. A rendelkezésre álló rövid idő miatt csak viszonylag kis részét sikerült mindezeknek feltárni. A budapesti Szépművészeti Múzeumba került az itt végzett ásatás leletanyaga. BT: ásatás núbiai-magyar expedíció ABDALLAH NIRQI HÁZ SN: Az első épületeket i.sz. 4. sz. vége felé emelték és a 13. században néptelenedtek el. A korai időszakban lekerekített sarkú házak voltak jellemzők, a virágkorban a kupolás épületek. BT: ház RT: Abdallah Nirqi

APÓPHISZ, II.

AAMON UF: A-amun (ang.) SN: Amenemheb8 és Iszumut fia a 20. dinasztiában. BT: Amenemheb8 hozzátartozói NT: Aamon hozzátartozói AAMON HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Amenemheb8. Anyja: Iszumut. Felesége: Hathor3. BT: Aamon NT: Amenemheb8 (ang., fr., ném., spa.) Hathor3 (ang.) Iszumut AAMTJU AHMOSE (ang.) A-AMUN (ang.) AAMON AMENTHU (ang.)

AANAKHT SN: Egy szakkarai domborműtöredéken (JE 4872) olvasható a neve.(1; 165) BT: szolga RT: dombormű (KEM: JE 4872) AANETJERIRE (ang.) AANETJERIRÉ AANETJERIRÉ UF: Aanetjerire (ang.) BT: dinasztia, 16. (i.e. 1663–1570) hükszósz fáraó AANTJU AHMOSE (spa.) AAOUSIRRE (spa.) AAQENENRE (spa.) AA-QENEN-RÊ (ném.) AAQNENRE (spa.) AMENTHU (ang.) APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542) APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542) APÓPHISZ, II. APÓPHISZ, II. APÓPHISZ, II. APÓPHISZ, II.

AAOUSIRREAPOPHIS (spa.)

AAQNENREAPHOPHIS (spa.)

A’AT (ang.) SN: III. Amenemhet egyik felesége a 12. dinasztiában. BT: Amenemhet, III. hozzátartozói főfeleség AATI (óei.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 6.

11

ABDALLAH NIRQI SÍR SN: A K-NY tájolású, nagy kövekből kialakított, többnyire téglalap alakú síremlékeket vastag, fehér mésszel vonták be és tetejükön némely esetben kivehető volt egy vésett kereszt. Általában padok övezték. Magukat a halottakat vászonba tekerve helyezték el a sírgödörben, amelynek nyugati oldalán néha kis fülkét alakítottak ki. Edényt állítottak bele. Ugyanazon sírban több temetkezés is elképzelhető volt. RT: Abdallah Nirqi abdallah nirqi temető ABDALLAH NIRQI TEMETŐ SN: A temető sírépítményeinek mintegy ötödét sikerült feltárni, magát a sírkamrát azonban csak 7 sír esetében. Az itt talált valamennyi tárgyat Magyarországnak ajándékozta az Egyiptomi Köztársaság. A budapesti Szépművészeti Múzeumban megtekinthetők. BT: nekropolisz RT: Abdallah Nirqi abdallah nirqi sír ABDERRASUL, AHMED SN: El-kurnai fellah, aki szerény jövedelmét illegális ásatásokon szerzett kincsek eladásával egészítette ki. 1881. februárjában megtalálta a 21. dinasztiabeli papok által elrejtett 36 fáraó múmiáját, amelyeken még rajta voltak a királyi ékszereik. Mustafa Aga Ejeat konzult bízta meg a kincsek eladásával, aki Angliát, Belgiumot és Oroszországot képviselte. Hamarosan azonban Gaston Maspero megállította őket. BT: sírrabló ABDJU (óei.) ABDU1 ABÜDOSZ (gör.)

mágikus gemmákon, melyek egy kakasfejű kígyólábú lényt ábrázolnak, és az Iaó Abraszax feliratot viselik. (53;
275)

BT: absztrakt isten ÁBRÁZOLÁS SN: A 4. dinasztiától kezdődőden az elhunytat foglalkozásának megfelelő ruhában és kellékekkel ábrázolták. A királyi hercegek és magas tisztségviselők szívesen ábrázoltatták magukat írnokként. BT: festészet szobrászat NT: Ankhmahor sírjának ábrázolásai csillagászati ábrázolás falfestmény macskaábrázolás vádi magharai ábrázolás ABSZOLÚT KORMEGHATÁROZÁS SN: A kőzetekben található radioaktív elemek segítségével történő kormeghatározás, mely különféle módszerekkel történhet. A módszer alapjául a radioaktív elemek lebomlási ideje szolgál. Az egyes elemek más-más felezési idővel alakulnak át stabil elemmé. A felezési idő az az időtartam, amely alatt a radioaktív anyag fele stabil állapotúvá alakul. A radiokatív és a stabil anyag arányából következtetni lehet az anyag korára. BT: kormeghatározás NT: izotópos kormeghatározás kálium-argon módszer radioizotópos kormeghatározás radiokarbonos kormeghatározás urán-módszer ABSZOLÚT KRONOLÓGIA SN: Konkrét időpontokhoz rendeli a leletek, történések idejét. BT: kronológia ABSZTRAKT ISTEN BT: isten NT: Abraszax ABT (óei.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 8. ABU (óei.) ELEPHANTINÉ (gör.) ABU EL-HOL (ar.) GIZEHI SZFINX ABU GHURAB (ang.) ABU GORÁB ABU GORÁB UF: Abu Ghurab (ang.) Abu Gurab (len.) BT: település RT: Neuszerré naptemploma ABU GORÁBI NAPTEMPLOM ABU GURAB (LEN.) ABU-KIR ABU MARKUB (ar.) KANOPOSZ PAPUCSCSŐRŰ GÓLYA NEUSZERRÉ NAPTEMPLOMA ABU GORÁB

SN: Inettel együtt emlegetik a barátság isteneként. A két teknős, melyek a millió év ívének két oldalán úsznak. Az évmilliók csónakja képviseli a ka-t, mint számtalan inkarnáción keresztül vándorol a tökéletesedéshez vezető úton. A vezetők a jó barátok, akikkel útja során találkozik, és akik megkönnyítik útját. BT: teknős-isten ABÜDOSZ (gör.) ABÜDOSZ (gör.) ABÜDOSZ (gör.)

ABDU2 (óei.) ABDZSU (óei.) ABEDJOU (óei.) ABET

SN: A Középbirodalom koporsófelirataiban fordul elő ez a tárgy, ami rudat mintáz. BT: tárgy

ABHANDLUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS KAIRO (1958–) UF: ADAIK (röv.) SN: Glückstaldtban indult ez a folyóirat 1958-ban. BT: egyiptológiai folyóirat ABIDO (ol.) ABÜDOSZ (gör.) ABÜDOSZ (gör.) ABÜDOSZI KIRÁLYLISTA ABIDOSZ (gör.) ABIDWA ABIES (lat.)

ABIDOSZI KIRÁLYTÁBLA ABÜDOSZ (gör.)

JEGENYEFENYŐ KILIKIAI JEGENYEFENYŐ KILIKIAI JEGENYEFENYŐ

ABIES CILICIA (lat.) (134; 9) ABIES CILICICA (lat.) ABISAI (bib.) AB NIAU (óei.) IBSA (óei.)

ABU’N-NAGAI NEKRPOLISZ SN: A 18. dinasztia idején kezdett fontossá válni. Itt hantolták el azokat a thébai fejedelmeket, akik elűzték a hükszószokat. A völgyben Abu’n-Naga sírjait fosztották ki a legtöbbször. BT: nekropolisz ABU RAWASH (ang.) ABU ROÁS ABU RAUWASH (ang.) ABU ROÁS ABU ROAS UF: Abu Rauwash (ang.) Abu Rawash (ang.) Abú Roaš (szl.) Abu Roash (ang.) SN: Itt található Dzsedefré befejezetlen piramisa. BT: település RT: abu roasi hajó Dzsedefré piramisa ABÚ ROAŠ (szl.) ABU ROAS ABU ROASH (ang.) ABU ROAS ABU ROASI HAJÓ SN: 2 hajót találtak Abu Roasban az M jelzésű hegynél. BT: hajó ABU SHAR EL-QIBLI (ar.) MÜOSZ HORMOSZ (gör.)

KECSKESZARV ABORTUSZ

ABORTION (ang.) (99; 18)

ABORTUSZ UF: abortion (ang.) (99; 18) SN: A terhesség természetes vagy mesterséges úton való megszakítása. Deir el-Medinéből írásos bizonyíték maradt fenn egy abortuszról. (99; 18) BT: nőgyógyászat RT: terhesség ABRASZAX SN: A római kori Alexandriában absztrakt, gnosztikus körökben kedvelt istenség, aki nevének számértéke 365, így az idő és a 365 ég uraként tisztelték. Neve sokszor feltűnik

12

A kőtömbök egyenként 20-30 tonnát nyomtak. Ozirisz fejét állítólag itt temették el. hogy ezeket a hatalmas tömböket valaha is megmozgatták. II. 13. BT: Abu szimbeli kis templom Hathor1-oszlop ABU SZIMBELI NAGY TEMPLOM SN: A 35 m széles 30 méter magas homlokzata előtt van II.) ABU SZÍRI PIRAMIS UF: abuszíri piramis BT: piramis NT: Hentkáwesz. Ezen a szent helyen gyakran hagytak hátra sztélét vagy jelképes sírt. hogy egy fáraó sírját találták meg. ezért vált zarándokhellyé. BT: sírrablás ABÜDOSZ UF: Abdju (óei. piramisai ABUSZÍRI PIRAMIS ABU SZÍRI PIRAMIS ABU SZÍRI SÍR BT: sír NT: Fetekti masztabája Iufaa sírja Kaaper2 masztabája Ptahsepszesz1 masztabája ABU SZÍRI SÍRRABLÁS (1973) SN: Hét hónap alatt mintegy 5000 sírt raboltak ki az Abu Szíri hegység lábánál pamutgyári munkások. gör. hogy új helyén eredeti állapotában tudják újraépíteni a templomot. Ramszesz Hathor1 istennőnek és feleségének. 1813-ban bukkant elő. sziklatemplomai NT: abu szimbeli kis templom domborművei abu szimbeli kis templom Hathor1 oszlopai RT: abu szimbeli nagy templom ABU SZIMBELI KIS TEMPLOM DOMBORMŰVEI SN: Azt ábrázolják. Néhány falat újra véstek. dinasztia királyainak temetkezési helye a mai Arabat el-Madfune mellett. II.(ar. Ramszesz megostromol egy szíriai erősséget. el. alsó-egyiptomi nomosz fővárosa volt. 55 m mélyen vájták sziklába. Az 1. Ezért nevezzük Abu Szimbelnek. a déli oldalon II. Ramszesz kettétört szobra továbbra is ott hevert. egyenként 20 méteres ülő alakja 7.). BT: abu szimbeli templom Ramszesz. A templom áthelyezésének ezt a tervét. de II. A templomon belül a oszlopok is megrepedtek. sziklatemplomai NT: abu szimbeli nagy templom domborművei RT: abu szimbeli kis templom Burkhardt. amelyet végül is megvalósítottak. s elváltak a mennyezettől. A kereszténység korában ugyanis belepte a homok. a svédek dolgozták ki.) Abido (ol. A puszta és egy csatorna közé ékelve nagyon keskeny földszalagon feküdt. valamint a fáraó figurái is elpusztultak. ill. II. BT: Abu szimbeli nagy templom dombormű ABU SZIMBELI TEMPLOM SN: II. BT: Abu szimbeli kis templom dombormű ABU SZIMBELI KIS TEMPLOM HATHOR1 OSZLOPAI SN: A csarnokban lévő meglehetősen kezdetlegesen faragott Hathor1 fejekben végződő oszlopok. Az asszuáni gát építése miatt 64 méterrel magasabbra kellett helyezni az egész épületegyüttest. hogy Egyiptom egyik legegészségesebb városának 13 . Számszerűen 6 db.) Djedu (ang. Ennek bejárata előtt 10 méteres kőszobrok vannak. Ré-Harahtinak szentelték. A baloldali haránt irányú teremben Ízisz1 és Hathor1 koronázza meg Nefertarit.) Dzsedu Ozirisz háza Peruziri (óei.) Per-Uziri (óei. amikor John Lewis Burckhardt újra felfedezte. A templomot Amonnak.) SN: A 9. a szétvágáskor a tömböket számokkal megjelölték. a núbiai foglyok sorát kíséri. John Lewis (1784–1817) ABU SZIMBELI NAGY TEMPLOM DOMBORMŰVEI SN: A király diadalmas hadjáratait idézik. BT: főváros RT: Abu Szíri isten Abu Szíri piramis Abu Szíri sír ABU SZÍRI ISTEN BT: helyi isten NT: Andjety (ang. A túlságosan könnyen omló homokkő darabokat szintetikus gyanta beinjekciózásával erősítették meg. piramisa Neuszerré piramisa Noferefré piramisa Noferirkaré.) Ebot Tjen (óei. A nagy templom homlokzatánál lévő egyik óriási Ramszesz-szobor megrongálódott ennek során. Ramszesz két sziklatemplomot faragtatott a 100 m magas hegyoldalba. s egyben kultuszközpontja Ozirisz istennek.ABUSIR ABU SZÍR ABU SZIMBEL UF: Ipszambul SN: Maga a város egy fával sűrűn benőtt apró völgyben helyezkedik el Asszuántól délre 280 km-rel a Nílus nyugati partján az első és a második zuhatag között Vallási központ volt 3200 évvel ezelőtt. piramisa Szahuré piramisa RT: Abu Szír dinasztia. kettő a feleségét ábrázolja. A derekánál egy repedés keletkezett. Aranykora a Középbirodalom idejére esett. kinek hegyesen végződő köténye az arab hajósok előtt rozsmérőhöz látszott hasonlatosnak. A következő két teremben vallási jelenetek ábrázolásai találhatók. Itt született Ménész. BT: sziklatemplom templom NT: Abu szimbeli kis templom Abu szimbeli nagy templom RT: Ramszesz. Egy olyan tervrajzot készítettek.5 m-es vállszélességgel.) Abidwa Abot Abydos (ang. sz. 4 a fáraót. Mai neve az egyik sziklán féldomborműben ábrázolt egyiptomi férfitól ered.e. Ramszesz felszentelte Abu Szimbelt.) Abedjou (óei. sziklatemplomai ABU SZÍR UF: Abusir Busiris (ang. Azt állították. BT: város RT: Abu szimbeli kis templom Abu szimbeli nagy templom ABU SZIMBELI KIS TEMPLOM UF: Nefertari temploma SN: II. Egyetlen sziklából faragták ki mindkettőt. Egyik kiváló tulajdonsága volt. amelynek a tartalma túlszárnyalta mind az 5000 addig feltárt sírt. II.) Abdzsu (óei. A falakat többek közt a kádesi csata és a szíriai háborúk jelenetei ékesítik (i. BT: abu szimbeli templom Ramszesz.) Buzirisz (gör. Itt sikerült 1907–1908-ban Ranúzer király templomát kiásatni Borchardtnak. Hét év sem telt el. Az oszlopokat újjáépítették vagy agyagból készült téglákkal pótolták ki. amelytől a feje. a felsőtestével együtt levált a szoborról és a földre hullott. amíg ezt sikerült 1036 darabban lebontani és újra felépíteni.) Buszirisz (gör. egy nagy erejű földrengés rázta meg Núbiát. amin a templomok minden kőtömbjét feltüntették. és 2. hogy II. 1973 elején ketten egy olyan sírkamrára leltek. ill. 5. leszúrja és széttapossa a líbiaiakat. A kupola kivételével nem lehet nyomát látni annak.) SN: Város Felső-Egyiptomban. Ramszesz fáraó sziklatemplomai. Az északi oldalon a hettiták ellen vívott kádesi csata előkészülete és az ütközet menete látható. hogyan mutat be a királyi pár áldozatot különféle istenségeknek.) Abdu2 (óei.. aki Alsóés Felső-Egyiptomot egyesítette. festettek. I.) Araba. Nefertarinak építtette. Ramszesz négy gigantikus. 1963-1972-ig tartott. „rozs-atyának” II. A damiette-i ág nyugati partján fekszik.) Abidosz (gör.

) SN: 12 hajóból álló flottát fedeztek fel Umm el-Qaabtól 2kmre északra amerikai régészek az ausztrál David O’Connor vezetésével 1991-ben. BT: város RT: abüdoszi ásatás abüdoszi hüpokephal abüdoszi királylista abüdoszi királytemető abüdoszi sír abüdoszi piramis abüdoszi templom felső-egyiptomi nomosz.766) SN: 30.e. Ma a Kairói Egyiptomi Múzeumban látható. dinasztia korából. SN: II. BT: sír NT: Dun sírja Dzser sírja Dzset sírja G50B G50C G50D Iri-Hór sírja Ka1 sírja Ménész sírja Merietneith sírja Merimaat3 sírja Narmer sírja Ozireion Szemerhet sírja ABÜDOSZI OZIRISZ-TEMPLOM TEMPLOMA SZÉTHI. Széthi elődeit. Itt találhatóak Narmer. I. BT: abüdoszi hüpokephal bronz hüpokephal RT: G50C ABÜDOSZI HÜPOKEPHAL (BSZM: 02. Széthi ünnepi templomában a Királyok Folyosójának jobb oldali falán olvasható.) BT: abüdoszi királylista Királyok Folyosója Széthi. I. dinasztia korabeli hüpokephalra a G50C jelzésű sírban. mintegy 76 uralkodó nevét. 2.) ACACIA ARABICA (lat. David Bourke (1938.) ABYDOS CEMETERY B (ang. BT: hüpokephal NT: abüdoszi hüpokephal (BM: 37330) abüdoszi hüpokephal (BSZM: 02. A sírkamrák fölé emelt egyszerű lépcsőzetes építmények jelképezik a teremtés első lépcsőjét. 14 . homlokzatuk dőlt. Ramszesz templomai találhatók itt.) SN: Umm el-Qaab-tól északra fekszik. Ramszesz abüdoszi Memnon-templomában a két hüposztül-csarnokot körülvevő helyiségek egyikében találták meg. abüdoszi királylista. Memnon-temploma Széthi. Az egyikben talált agyagedényekből korukat az 1. BT: abüdoszi hüpokephal bronz hüpokephal RT: G50D ABÜDOSZI HÜPOKEPHAL (KEM: 10691) SN: A 30. piramisa ABÜDOSZI SÍR SN: A sírok a külső falakig érnek. II. Dareiosz fia és I.) ACACIA (ang. Az itteni síremlékek oldalainak alapjai merőlegesek egymásra. BT: abüdoszi hüpokephal bronz hüpokephal RT: G50B ABÜDOSZI KIRÁLYLISTA UF: abidoszi királytábla BT: királylista NT: abüdoszi királylista. Iri-Hór. valószínűleg azokat. 462) SN: I.) ACACIA DU NIL (fr. 2. Méretük 18-tól 27 méterig változott és sártéglából vontak köréjük burkolatot. 1. amely Ménésztől kezdve néhány név kihagyásával felsorolja I. A hajókat az uralkodó a túlvilágon is szándékozta használni.ismerték. amely ma a British Múzeumban van. RT: Abüdosz (gör.) ACCIPITRIDAE (lat.) ACCIPITRIFORMES (lat. SN: I. ünnepi templomának domborművei ABÜDOSZI KIRÁLYTEMETŐ SN: Itt egyaránt találhatunk nyerstéglából és kőből épült síremlékeket.) AUSZTRÁL EGYIPTOLÓGIAI KÖZPONT ACHAJMENÉSZ (– i.) abüdoszi királytemető B abüdoszi királytemető U ABÜDOSZI KIRÁLYTEMETŐ B UF: Abydos Cemetery B (ang. ABÜDOSZI ÁSATÁS BT: ásatás NT: Dreyer abüdoszi ásatásai (1977) Mariette abüdoszi ásatásai Pennsylvaniai Régészeti és Antropológiai ásatásai Petrie abüdoszi ásatásai RT: Abüdosz (gör.. Széthi és II. dinasztia korából került elő Petrie abüdoszi ásatásaikor a G50B jelzésű sírból. abüdoszi temploma ABWAB EL-QOTAT SN: Egy szakkarai település. 5–) ABÜDOSZI HÜPOKEPHAL SN: Petrie abüdoszi ásatásai során került elő 3 db bronz hüpokephal a 30. ahol az elmúlt 14 évben francia régészcsoport kutat a Centre National des Recherche Scientific megbízásából Alain Zivie vezetésével. Szentélyei híresek. BT: királyi nekropolisz NT: Umm el-Qaab (ang. BT: abüdoszi királylista ABÜDOSZI KIRÁLYLISTA.) ACCOUNTING TEXT (ang. BT: fahajó RT: O’Connor.) ACACIA VERA (lat.) ABÜDOSZI KIRÁLYLISTA. akik tisztelték Oziriszt vagy templomot állítottak neki. BT: település ABYDOS ABÜDOSZ (gör. Ménész idejére.) (99. Ma a Bosztoni Szépművészeti Múzeumban lehet megtekinteni. I.) ACE (röv. 1. feb.) ABÜDOSZI HAJÓ ABÜDOSZI KIRÁLYTEMETŐ B AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA KARVALY VÁGÓMADÁRFÉLE VÁGÓMADÁR-ALAKÚ GAZDASÁGI SZÖVEG HÉJAALAKÚ ABYDOS BOAT (ang. BT: abüdoszi királytemető ABÜDOSZI KIRÁLYTEMETŐ U BT: abüdoszi királytemető ABÜDOSZI PIRAMIS BT: piramis NT: Jahmesz. a Földet. akinek uralkodása alatt Egyiptom helytartója volt. ABÜDOSZI Múzeum ABÜDOSZI HAJÓ UF: Abydos boat (ang. ezekkel együtt összesen 14 található Abüdoszban.) ACCIPITRINAE (lat. 8. melyet elhagyva a fáraó újjászületik. spa. Xerxész testvére. dinasztiabeli abüdoszi hüpokephal. Ka1. Ma a British Múzeumban található. ABÜDOSZI TEMPLOM BT: templom NT: Hentamentiu temploma Ramszesz. A hajók fából készültek és sárgára voltak festve kívülről. I.) ACACIA NILOTICA (lat. I. 28) ACCIPITER NISUS (lat. dinasztiára datálták. valamint Ménész udvaroncainak sírjai. amelyet Flinders Petrie talált meg a G50D jelzésű sírban.766) abüdoszi hüpokephal (KEM: 10691) ABÜDOSZI HÜPOKEPHAL (BM: 37330) SN: Abüdoszban talált rá Flinders Petrie a 30.

. 51–30) ADAIK (röv.) ACH-BIT ACHET-ATON ACHMIM. Lexington KY 40506 Tel.) akhát SN: A kvarc kriptokristályos változata.) SUGÁRBAKTÉRIUM SUGÁRBAKTÉRIUMFÉLE SUGÁRGOMBA SUGARASÚSZÓJÚ HAL ADIT ELLENI GYÓGYSZER SN: Többféle gyógyszer is volt rá: 1. BT: amerikai egyiptológus AD: Dept. Lexington KY 40506 Tel. hosszúsága 93 cm. s a szem felületére tenni. 393–380) (i.) ÁCS AKHMIM (ang.) ADZSIB (i.) HAKÓRISZ (i..) ACTINOBACTERIDAE (lat. VII. (64.BT: Dareiosz. Fából készült modell Meketré sírjából a 11. spa. Szövetségeseinek.edu Egyptian Section.e. spa. 16) BT: szöveg NT: adóirat Boulaq 18 papirusz (KEM: CG 58069) Lahún papirusz (PM: UC32189) Lahún papirusz (PM: UC 32194) ADMINISZTRÁTOR UF: Verwalter (ném.) Pakharu (ang.) BT: felügyelő NT: Amenhotep12 (ang.) ACTINOBACTERIA (lat.e. 2939–2892) ADMINISZTRÁCIÓ ADMINISZTRÁCIÓS ADMINISZTRÁCIÓS ADMINISTRATION (ang. ¾ keselyűtojást finoman szét kellett dörzsölni. Markusz (i.u. of Anthropology.)(154. 2.) administrative record (ang. dinasztiából. só és tömjén keverékét tették a szem belsejébe.) ACHAT (ném.. BT: háború RT: Antóniusz.) MA ADIT UF: adet SN: Szembetegség. NETTIE K. ELACHMIN ACHORIS (své..) BT: Nagy Kutya ADET ADIT FRÖHLICH SZINDRÓADIPOSOGENITAL DYSTROPHY (lat.) Amenkhau (ang. Lelőhelye Egyiptomban Vádi Abu Gerida. I.) ADÓ IPUWER INTELMEI SUGARASÚSZÓJÚ HAL ACTIUMI CSATA (i.) SZÖVEG ADMINISTRATIVE RECORD (ang. spa. Antóniuszt azonban legyőzték.) AKHMIM (ang. BT: gyógyszer RT: adit ADJIB (ang. Áttetsző.)(154. pelikántrágya.: 606-257-2840 ADAMS. University of Pennsylvania Museum 33rd & Spruce Streets Philadelphia PA 19104 USA Tel.e.) ACIPENSERINI (lat.upenn. University of Kentucky.e. ném. ½ adag fekete szemfestéket.) UF: Epsilon Canis Majoris (lat. 31) SN: A görögországi Actiumnál ütközött meg Augusztusz és Antóniusz hajóhada. 2787–2767) (i. 83–30) Augusztusz (i. Philophator (i. Magassága: 26cm. Antóniusz egyedül maradt.) ACTINOPTERYGII (lat. WILLIAM Y.) ACTINOMYCETALES (lat. BT: amerikai egyiptológus AD: Dept.) BT: mesterség NT: Amenemhet3 Amenmesz8 Dzsehuti4 főadminisztrátor Neferszekheru2 ADMINITIONS OF IPUWER (ang. hozzátartozói helytartó ACHAMENERAU (ném.e. RT: adóirat adószedő ADÓIRAT BT: adminisztrációs szöveg RT: adó ADOPTÁCIÓ ÖRÖKBEFOGADÁS 15 .) UF: carpenter (ang. spa. 393–381) TOK ALAKÚ AKHMIM (ang. of Anthropology. BT: szembetegség RT: adit elleni gyógyszer ACHATES (lat. 16) BT: közigazgatás NT: regionális adminisztráció vallási adminisztráció világi adminisztráció ADMINISZTRÁCIÓS SZÖVEG UF: administrative document (ang. szélessége 52 cm.: 606-257-2840 ADARA (ar. A fatörzset hosszában fűrészelték kisebb darabokra.) achates (lat.) ACTINOPTERI (lat. 13f) BT: mesterség NT: faesztergályos Huja6 RT: ácsmunka ácsok felügyelője ÁCSMUNKA BT: munka NT: fűrészelés illesztés ÁCSMŰHELY MODELL BT: modell NT: ácsműhely modell (KEM: JE 46722) ÁCSMŰHELY MODELL (KEM: JE 46722) SN: A New York-i Metropolitan Múzeum 1919–1920-as expedíciója során került elő. 19) Kleopátra.. barátainak nagyobbik része az ellenség oldalára állt át. 16) SZÖVEG ADMINISZTRÁCIÓ UF: administration (ang.) SN: A faanyagok megmunkálásával foglalkoztak a fatörzsek hasábokra darabolásától kezdve a késztermék elkészítéséig. 30–i.e. különböző színezésű. BT: Meketré halotti tárgyai ácsműhely modell ÁCSOK FELÜGYELŐJE UF: overseer of carpenters (ang.e.) UF: Achat (ném. flottáját megsemmisítették.) ADAMS.) ADMINISTRATIVE DOCUMENT (ang.) ACHÁT ACHÁT AKHAMENRU (ang.e. Antóniusz Kleopátrának ajánlotta fel Róma ázsiai hadjáratainak gyümölcsét.) SN: A világi és a vallási adminisztráció külön zajlott a provinciákban.: 215-573-9274 Fax: 215-898-0657 ADAMS. BT: kvarc RT: Vádi Abu Gerida ACHÁT AKHET ATON (óei. 14) (1. University of Kentucky. (154. MATTHEW DOUGLAS BT: amerikai egyiptológus AD: mdadams@sas.) ABHANDLUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS KAIRO (1958–) ADALÉKANYAG BT: anyag NT: élesztő SN: Az adót az adószedők mérték fel. amely a hasábok görbülését idézte elő.

BT: agyagtárgy baba AGYAGEDÉNY (PM: UC 16092) SN: Az 1702-es számú tarkhani sírban találták. BT: történetíró AFRICAN WILD CAT (ang.e. 3100–2890) (110. majmot.) Atyt (tr. BT: Adzsib (i. nedvesen zsíros tapintású anyag.) AFRODIZIÁKUM UF: ajzószer SN: Nemi vágyat. amelyek csak oxigén jelenlétében tudnak megélni. a farka végén a fekete-fehér csíkozás halványabb.) Anedzsib Anendjib (ang. 3.) SN: A keretre gyékényszerű növényi fonatokat feszítettek ki. 2787–2767) (i.96) ÖRÖKBEFOGADÁSI PAPIRUSZ ADÓSZEDŐ SN: Begyűjtés előtt az adószedők felmérték egy-egy földdarab termését. A megfelelő forma AEROB BAKTÉRIUM SN: Olyan baktériumok. dinasztia korából származik.) SN: Az őskorban csak kézzel készítették.e. 7) Felis libyca (lat. mely vízzel többé fel nem áztatható. (i. 1. majd ismertté vált a kézzel. kemény.e. I–III.) ADZE (ang. fején és lábán is láthatóak csíkozások. királya.) AGGLOMERÁTUM ÁGY BRECCSA ADZSIB (i.) (152. képességet és élvezetet fokozó szer. hogy egyenletesen puha legyen. vagy a korai 1.) APHRODITOPOLISZ (gör.) AEMES (röv. 7) AFRIKAI ELEFÁNT UF: Loxodonta africana (lat. BT: szer NT: állati afrodiziákum ásványi afrodiziákum növényi afrodiziákum AFTIH (ar.e.) BT: elefánt AFRIKAI GOLYVÁSHAL FAHAKA AFRIKAI VADMACSKA UF: African wild cat (ang. dinasztia 5.) AGGLOMERATE (ang. BT: baktérium AES RÉZ AESWA ANCIENT EGYPT SOCIETY OF WESTERN AUSTRALIA AETHIOPIA ETIÓPIA APÓPHISZ. a 0. kőszerű anyaggá lesz. Alakját kiszáradás után is megtartja és kiégetve összetartó. BT: felső-egyiptomi agyagedény óbirodalmi agyagedény RT: Tarkhani sír 694 AGYAGEDÉNY UF: clay vessel (ang. JULIUS SN: Az első író.-ban Nicopolisz püspöke. 7) Felis silvestris libyca (lat.e.) APHRODITOPOLISZ (gör.) ÆGYPTEN (dán) AEGYPTUS (lat.) cserépedény cserépkorsó pottery (ang. Bundája cirmos.) AEE (röv.) ÓKORI EGYIPTOM ÉS KÖZÉP-KELET TÁRSULAT AENEOLITIKUM AERA (röv. BT: mesterség NT: Nefermenu1 (ang. mely vizet felvéve képlékeny. farka.) mállásakor keletkező finom szemcséjű. 2939–2892) ALIZARINVÖRÖS SN: A csauszhoz képest kisebb és vékonyabb testalkatú. BT: felső-egyiptomi agyagedény óbirodalmi agyagedény RT: tarkhani sír 1702 AGYAGEDÉNY (PM: UC 17218) SN: A 0. 310) (i. I. BT: dinasztia. lat. AFOFIS I–III (spa. 2787–2767) (i.) ADŻIB (len..) ÓKORI EGYIPTOM ANCIENT EGYPT AND THE EAST (1914–1935) ÉGISZ KESELYŰFÉLE ÓKORI EGYIPTOM ÓKORI EGYIPTOM ÓKORI EGYIPTOM UF: ATwt (tr.) ADVISOR (ang. majd vízzel gyúrták össze.sz.) (152. szienit. akinek tudományossága és lelkiismeretessége a források használatában a legnagyobb elismerést érdemli. összemosódottabb. BT: törmelékes üledékes kőzet RT: agyagtárgy AGYAGÁRU BT: agyagtárgy kerámiák NT: agyagedény agyagváza cserép AGYAGBABA SN: Ezek az agyagfigurák sokszor állatokat formáztak: vízilovat.) SN: Az anyagot először megtisztították a kövektől.) AEGYPTEN (ném.) KÁPOLNA TANÁCSOS FEJSZEFEJ FEJSZE ADZSIB (i.e. hogy kiszámíthassák mennyi adóval tartozik a földműves a fáraónak. 3000–2840) (150.e. krokodilt. BT: vadmacska AFRODITOPOLIS (ol. vagy a korai 1.) (AM: 1945. amelyek a 18. sz.) AE (röv.) ÜLEDÉKES KŐZET BRECCSA AFZETTINGSGESTEENTE (hol. formálható lesz. ném.) ADZE HEAD (ang. teste és lábai arányukban véve hosszabbak.) ADÜTON (gör.) KHALKOLITIKUM (i. 2920–2770) fáraó NT: Adzsib hozzátartozói ADZSIB HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Batirytes. spa.e. dinasztia korából származik.ADOPTION PAPYRUS (ang. ökröt vagy szamarat.) Adżib (len. és lábbal dagasztották. dinasztia alatt tűntek el. porfir stb. trachit.e.) Uszaphaisz SN: Az 1. 2787–2767) (i.e.) RT: adó adóirat ADRIANOPELRÖTT (své. Közvetlenül a halott arca előtt hevert. mint a csausz esetében.) (152. 206) (i. gyúrható. BT: bútor NT: ágykeret ágyláb halotti ágy Kha2 és Merit1 ágya (TEM) lejtős ágy óbirodalmi ágy összecsukható ágy Tutankhamon ágyai RT: ágysátor AEGIS (ang.) AEGYPIIDAE (lat.) AFRICANUS. 2939–2892) UF: Adjib (ang. evőedényként használták.. 3150–2925) (i.) sivatagi macska AFRIKAI VADMACSKA 16 . később pedig a lábbal hajtható fazekaskorong.) Anedjib (ang. 4500–3300) ÓKORI EGYIPTOMI KUTATÓI TÁRSULAT AGYAG UF: clay (ang. (152.e. Az agyag földpát tartalmú kőzetek (gránit. aki teljes kivonatát adja Manethón nagy történeti munkájának. 7) Ezt a fajt háziasították meg. 2939–2892) NT: Batirytes (ang.

BT: öltözet ÁGYÉKKÖTŐ ÁGYÉKKENDŐ ÁGYKERET UF: bed-frame (ang. 136) BT: műhely AGYAGKORSÓ BT: korsó NT: csúcsos korsó (PM: UC 16083) csúcsos korsó (PM: UC 17188) hengeres korsó (PM: UC 16087) hengeres korsó (PM: UC 16088) hengeres korsó (PM: UC 16093) hengeres korsó (PM: UC 16094) hengeres korsó (PM: UC 16095) hengeres korsó (PM: UC 16096) hengeres korsó (PM: UC 16097) hengeres korsó (PM: UC 16098) hengeres korsó (PM: UC 17174) AGYAGKUNYHÓ UF: agyagviskó SN: Iszapból és sásból tapasztották. korábban tűzre rakták. papirusztekercsek tárolására is. mely egy kis hengeren állt. papok sentije díszesebb. egy kis pamut ágyékkendőt viseltek. Ebből a viseletből alakult ki később a kötény. amely megakadályozta.845 m-es ágykeretek voltak. 24-28) BT: ágy bútorláb NT: oroszlánláb alakzatú ágyláb bikaláb alakzatú ágyláb ÄGYPTEN IN WORT UND BILD (1880. 3200) (i. BT: orvos RT: Ahhotep1 masztabája 17 . 25ff) BT: ágy NT: Tutankhamon ágyai ÁGYLÁB SN: Az ágyak lábait több féle módon oldották meg. 2000 körül a fáraók. A leletek szerint az egyiptomi sebészek tettek kísérletet az agytumor eltávolítására koponyalékeléssel és a begyógyult koponyacsont alapján volt olyan páciens. Hesziré sírjában az ágykereteknek a fejrésznél van egy oldalsó kerete is. ágysátra AGYTUMOR SN: Kóros sejtburjánzás az agyban. olykor övhöz erősítve.e. Másik egyszerű megoldás volt az oszlopos láb. dinasztiában. Sok ágyas és táncos múmiáján fedeztek fel tetoválásokat. vagy a lyukakon átbújtatva feszítették ki a bőrszíjakat vagy a köteleket. Szeszósztrisz idején.) SN: Az ágykeretek vagy simák vagy lyukacsosak voltak. BT: kunyhó NT: vert agyagfalú ház AGYAGPECSÉT BT: agyagtárgy pecsét AGYAGPLASZTIKA AGYAGSZOBOR AGYAGSZOBOR UF: agyagplasztika BT: agyagtárgy szobor NT: asszuáni guggolószobor (99. s néha egymás felett több ágyékkendőt is viseltek.kialakítása után az edényt néha még színezték is.) SN: Az ágyasok a háremhölgyek közül lettek kiválasztva. A legegyszerűbb mód volt.) AHHOTEP1 SN: Alsó.) EGYIPTOMI KÉK EGYIPTOMI AKÁCIA LIPCSEI EGYIPTOMI ÄGYPTISCHER SCHOTENDORN (ném. dinasztiában. hogy valaki másnak a felesége legyen. dekoratív ágyaknál viszont állati lábak alakzatára volt kifaragva az ágy lába. hogy leessenek az ágyról. amely talán azt a célt szolgálta. könnyebben rájuk találhassanak. I. (64. Egy másik megoldási mód volt a lábak felé lefelé ívelő és keskenyedő rész. BT: vezír AHASVÉR (ará. (108.) EGYIPTOLÓGUS UF: concubine (ang. (134. finomodott. (gör. elöl megcsomózva. fényesítették. aki ezt túlélte. Tarkhanban kedvelték az ökörláb alakzatú ágylábakat.és Felső Egyiptom legfőbb orvosa volt az 5.e.) SN: Kenamun1 sírja az egyetlen az Újbirodalom korából. Tutankhamon sírjában azonban 1. dinasztiától kezdve kemencében égették ki. 486–465) ÁGYÉKKENDŐ UF: ágyékkötő loincloth (ang. 32) AGYAGTÁRGY BT: tárgy NT: agyagáru agyagbaba agyagpecsét agyagszobor AGYAGVÁZA SN: A fazekasoknak a Nílus iszapja és az árterület peremén keletkezett agyag szolgált nyersanyagul. bib.) AKHETHOTEP1 (ang. BT: agyagáru irattartó NT: boroskorsó butói agyagedény felső-egyiptomi agyagedény hierakónpoliszi agyagedény kas nagadai agyagedény óbirodalmi agyagedény RT: agyagedény készítő műhely AGYAGEDÉNY KÉSZÍTŐ MŰHELY UF: pottery manufacture (ang. Két kiadásban és két kötetben jelent meg. vékony lenvászonból készült.e. Ettől függően vagy rákötözve. 2955–2895) AHA (len. ahol agyagedény készítő műhelyt ábrázolnak. átlátszó.) ÁGYSÁTOR UF: canopy (ang. I.) AHET-ATON AHETHOTEP XERXÉSZ..) ÄGYPTOLOGE (ném. Az Újbirodalom idején élénk színű motívumokkal.75–1. A felső hosszabb. 2900–2076-ban a Nilus alsó folyása mentén az egyiptomiak egyetlen ruhadarabot. Az edényt az 5.) AHET AKHET AKHET ATON (óei. BT: Ebers. mumifikációs eszközök.e. BT: agyagáru váza AGYAGVISKÓ ÁGYAS AGYAGKUNYHÓ SN: I. Használták folyadékok.76 m hosszú volt. állati alakokkal díszítették a vázákat. a nőké hosszabb volt.) MÚZEUM (No. s mikor már majdnem megszáradt. Rendszerint az ágylábak rövidek voltak. többször redőzött volt. I.) (i.) SN: Vezír a 12.) BT: bútor sátor NT: Hotepheresz. hogy ha megszöknének. A lábakat finom bőrkötelekkel erősítették a kerethez. 9) BT: rák AH AKH MÉNÉSZ (i. akiknek szexuálisan is „szórakoztatnia” kellett a tulajdonosát.) ÄGYPTISCHES MUSEUM (ném. A férfiak sentije rövidebb. s az egész halmot trágyával vonták be. koszorúkkal.e. (64. 3032–3000) (i. Valaki ágyasának lenni nem zárta ki azt.e. BT: háremhölgy NT: királyi ágyas AHANAKHT (ang. 1886) UF: Egyiptom szóban és képben SN: Georg Ebers műve. Később az ágyékkendő szélesedett. A tarkhani leletek közül a legnagyobb ágykeret 1. Georg Moritz könyvei ÄGYPTISCH BLAU (ném. amelyen végül aludni lehetett. hogy eleve egy hajlított tönköt használtak a lábrészhez. virágfüzérekkel. I.

II. I.e. I. Egy részen egy arany csík fogja az egészet össze. 1550– 1525) (i. 1590–1530) NT: Ahmesz-Nefertari (i. Anyja: Tetiseri. Szekenenré és Szitdzsehuti lánya. I. Jahmesz. BT: Hepuszeneb hozzátartozói AHMESZ-INHAPI AHHOTEP. hozzátartozói RT: Ahhotep.) SN: I. Jahmesztől kapott bátorságáért. Szekenenré nővérfelesége volt a 17. III.e.e. BT: tisztségviselő RT: Ahmesz2 sírja AHMESZ2 SÍRFELIRATAI SN: Ezek között van megörökítve egy Aton-himnusz. SN: II. múmiája (KEM: CG 61053) AHHOTEP. I. KARKÖTŐI (KEM: JE 4685–CG 52070) SN: Két különböző mintázatú karkötő. Amenhotep testvérfelesége. AHMESZ5 SN: Antef1 testvére a 18. Anyja Ahmesz-Nefertari. II. Hepuszeneb és Szaamon lánytestvére a 18. a Két Föld ura Jahmesz.) Jahhotep. BT: Ahhotep. 1530–1504) Kamosze1 (i.) Inhapy (ang. Hatsepszut1 idején. 1591–1576) (i. 1539–1514) (i. II. dinasztiában. Apóphisz. 1545– 1539) (i. BT: dra abu el-nagai sír AHHOTEP.) AHHOTEP. BT: Ineni1 hozzátartozói AHHOTEP4 (ang. I. I. (i. karkötői (KEM: JE 4685–CG52070) Ahhotep. medált.) Ahmose Meritamun (ném. csak háromszög mintázatban. 1558–1554) Tetiseri (ang. II.) SN: II. KOPORSÓJA SN: Az aranyozott koporsó tartalmazta a királynő múmiáját és számos ékszert (karkötőt. UF: Aahotep II (ang.e. Szekenenré. II.e. 20-án bontotta ki. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói főfeleség hercegnő Thutmózisz. II. BT: hercegnő Szekenenré. melyre a következő szöveg van hieroglifákkal bevésve: „A tökéletes isten. (i. akinek örök élet adatott”. I. A másik karkötő 30 sor gyöngyből áll ugyanazokból az alapanyagokból. I. II. sírja AHHOTEP.) SN: Hepuszeneb anyja. Jahmesz lánya.e. I. I. I. Szekenenrétől: Ahmesz-Nefertari. (i.e.e. bőre sötétbarna volt.e. Jahmesz és Ahmesz-Nefertari 3. dinasztiában Hatsepszut1 előtt. BT: sírfelirat AHMESZ2 SÍRJA BT: sziklasír NT: Ahmesz2 sírfeliratai AHMESZ3 UF: Ahmose (ang.. 1580–1558) (i. dinasztiában. Amenhotep és III. (i. lápis-lazuliből.) SN: Hapu és Ahhotep4 lánya.AHHOTEP1 MASZTABÁJA SN: 1903-ban fedezték fel a szakkarai temető piramisainak közelében. A csíkos mintázatú 18 sor gyöngyből áll. I. I. nyakláncot) és fegyvert (szertartási bárdot és tőrt) valamint egy aranyból és egy ezüstből készült bárkamodellt. 1559–1558) Szekenenré. Szekenenrétől: Kamosze1. 8090 éves korában halt meg. Jahmesz. Thutmózisz idején. Fiai II. BT: masztaba AHHOTEP2 SN: Szenenmut lánytestvére. MÚMIÁJA (KEM: CG 61053) SN: A DB320-s sírban találta meg Gaston Maspero Rai külső koporsójába helyezve. II. 1570–1546) (i. körgallért. Aranyból. BT: ember-múmia RT: Ahhotep.e. dinasztiában. (i. 1570–1546) UF: Ahmose-Nefertari (ang. I. amelyek arany fonálra vannak fűzve. BT: Amenuszer hozzátartozói lánya a 18. AHMESZ-MERITAMON UF: Ahmose-Meritamon (ang.e. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói Apóphisz. I. 1590–1530) Rai külső koporsója (KEM: CG 61004) AHMESZ1 SN: I. Hapu felesége a 18.) 18 . 1570–1546) Apóphisz.) SN: Ineni1 lánytestvére a 18. Szekenenré.) Ahmose Merytamun (ang. amelyeket a fiától. 1573–1570) (i.) Inhapi (ang. Testét 1886. dinasztiában. A karjai kinyújtva voltak a teste mellett. 1576–1570) (i. Thutmózisz első felesége.) Ahmesz-Inhapi Ahmose-Inhapi (ang. (i. hozzátartozói AHMESZ2 SN: Az amarna-korszak egyik legelőkelőbb udvari tisztségviselője. kvarcból és türkizből készültek a sorminták. Másik férje: II. lánya. spa. dinasztiában. amiért segítette férjét és két gyermekét a hükszószok elleni küzdelemben. A harmincas éveiben halt meg. hozzátartozói Szekenenré.) SN: Ahmesz-Nefertari és I. jún. 1554–1549) Szekenenré. BT: Ramosze7 hozzátartozói Szenenmut hozzátartozói AHHOTEP3 UF: Aahotep (ang. BT: emberalakú koporsó rishi koporsó AHHOTEP.) Ahmose Inhapy (ang. koporsója Ahhotep.) SN: Amenuszer és Tuiu III.e. Lánya II. I.e. 1590–1530) UF: Aahotep I (ang. BT: Antef1 hozzátartozói AHMESZ6 UF: Ahmose (ang. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói Jahmesz. II.e. hozzátartozói Szitdzsehuti hozzátartozói RT: Ahmesz3 sírja AHMESZ3 SÍRJA UF: QV47 BT: Királynék Völgye sírjai AHMESZ4 UF: Ahmose (ang. BT: Hepuszeneb hozzátartozói AHHOTEP.) iaHHtp (tr. Thutmózisz idején. Férje és testvére egyben: II. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói Amenhotep. I.e. hozzátartozói királyi feleség RT: Ahmesz Meritamon sírja AHMESZ-MERITAMON SÍRJA UF: TT358PM BT: deir el-bahari sír RT: Ahmesz Meritamon AHMESZ-NEFERTARI (i.e. Thutmózisz idején.e. hozzátartozói hercegnő Jahmesz. 1596–1591) (i. A sír tartalmazta a királynő koporsóját múmiájával együtt. I. II. SÍRJA SN: 1859-ben fedezte fel Mariette Dra abu el-Naga-ban. I. BT: karkötő AHHOTEP.e. hozzátartozói főfeleség isteni feleség Kamosze1 hozzátartozói Szekenenré. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. I. I. I. I. hozzátartozói Tetiseri hozzátartozói NT: Ahhotep. Amenhotep felesége. hozzátartozói RT: Ahhotep.

) SN: Ahmesz-Nefertari és I. 1701–1677) (i.e.) SN: A torinói királyi papirusz szerint 23 évet. dinasztia korai időszakából. II.) ÉGISZ ÓKORI EGYIPTOM KOPT ÓKORI EGYIPTOM AIGÜPTOSZ1 (gör. (ang. 1552–1306) (i. AHMESZ-MERITAMON AHMESZ-MERITAMON AHMOSE (ang.e. BT: ember-múmia RT: Ahmesz-Nefertari (i. I.e. Bal oldalán egy balzsamozók által hagyott rés tátongott. Lánya Ahmesz.SN: I. BT: Amon-pap főfeleség AHMESZ-PAPIRUSZ RHIND-PAPIRUSZ AHMESZ PENNEKHBET UF: Ahmose Pennekhbet (ang.) AHMOSE3 (ang. I–II. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói Jahmesz.) AHMOSE-MERITAMON (ang.) (i. Tuja1 és Juja fia. JAHMESZ HUMAY AHMESZ JAHMESZ HUMAY AHHOTEP.) AHMOSE PENNEKHBET (ang. I. BT: Ai. Ahhotep. Jahmesz legidősebb fia. 1570–1546) NT: Ahhotep. Dajkája Rai volt. 1664–1641) UF: Ay4 (ang. II. Jahmesz felesége. I.) AIGISZ (gör.e. aki kb. 311) (150. hozzátartozói AHMÍM 1 AHMOSE MERYTAMUN (ang. 1706–1683) (i.) AHMOSE-INHAPI (ang. 70 évesen halt meg. I.e. NT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói BT: Ahmesz-Meritamon hozzátartozói Amenhotep. hozzátartozói RT: Ahmesz-Nefertari múmiája (KEM: CG 61055) AHMESZ-NEFERTARI HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: II.e. I–II.) (i. 393–380) (i. Ramszesz kartonázs koporsójának és múmiájának is helyet tudott adni. 1786–1633) (150. aki a karai Amon-templom második papjának tisztségét eladta fivérének. 1327–1323) (i.e. 1550–1397) fáraó Juja hozzátartozói Tuja1 hozzátartozói vezír NT: Aj1 hozzátartozói RT: Aj1 és Hóremheb1 temploma Aj1 sírja Aj1 szarkofágja AKHMIM (ang. BT: földműves AIN LABAKHAI SÍR SN: Anubisz és Ozirisz ábrázolásokat is találtak e sírban. II. 206) (i. (i.e. amelyet aranyszínű sárga festékkel festettek át. Az itt élő lakosság átlagmagassága 1. SN: Sólyom alakú lélekforma. életévüket. BT: sír AJ1 (i. Jahmesz. 1338–1334) (i.) ÄI-LAK AILUROS PHILAE SÁSFÖLD BASZTET ÄILU MEZŐI AIN LABAKHA BT: település RT: ain labakhai földműves ain labakhai sír AIN LABAKHAI FÖLDMŰVES SN: Egységes mediterrán típusú népesség volt. spa.) 19 . 8 hónapot és 28 napot uralkodott. Ahmesz1 Ahmesz-Szipair Amenhotep. hogy még III.e.. 1591–1576) (i. Ugyanakkor ebben a közösségben sem volt ismeretlen az erőszak..e. (spa. Eredetileg talán arannyal volt bevonva. BT: lélek HAKÓRISZ (i.e. 1550– 1525) (i. BT: dinasztia. és inkább nyúlánk testalkatúak voltak. 1567–1320) (i.e. 1664– 1641) NT: Inni (ang. 1580–1558) (i. Ahmesz-Nefertari hajához emberi haj volt hozzáfonva és egy fonott emberi hajból készült paróka is volt a fején.e. 1525–1504) (110. Az Óbirodalom idején még nem játszott jelentős szerepet. Férje: I. ném. 18. BT: Szetna regény AI. I–II.) AHMOSE INHAPY (ang.e. I. (i.) JAHMESZ.e. Amenhotep. I–II.e. BT: külső koporsó RT: Ahmesz-Nefertari múmiája (KEM: CG 61055) AHMESZ-NEFERTARI MÚMIÁJA (KEM: CG 61055) SN: A múmia Ahmesz-Nefertari külső koporsójába volt helyezve. HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Inni.e.e. és nem igen éheztek.) AHMOSE-SIPAIR (ang. többségében fehér bőrű. és csak kevesek élték meg az 50. BT: dinasztia. amelyben III. Szitamon2.) SN: Pecsétőr a 18.) AIGYPTOS (gör. amelyet anyaggal tömtek be.) AHMOSE2 (ném.) AHMOSE-NEFERTARI (ang. I–II.e. I. (i. své. spa. hozzátartozói főfeleség isteni feleség Jahmesz. Fiai: Ahmesz-Szipair. amely már tiszteletreméltó kornak számított. 205) Jahmesz.e. Szekenenré. JAHMESZ. BT: pecsétőr RT: Ahmesz Pennekhbet sírja AHMESZ PENNEKHBET SÍRJA UF: EK2 BT: kabi sír RT: Ahmesz Pennekhbet AHMESZ-SZIPAIR UF: Ahmose-Sipair (ang. aki csecsemőkorában meghalt.) Eje (ném. I.) AHMOSIS I–II (ang.) Merineferre (ang.) AIGÜPTOSZ2 (gör.e.e. II. Ezt mutatja egy fiatalon elhunyt múmia betört koponyája. 1570–1546) (i. 1324–1321) UF: Ay1 (ang. Meritamon2. 1570–1546) Ahmesz-Nefertari külső koporsója (KEM: CG 61003) AHMESZ-NOFRETETE SN: Királynő. Lányai: Ahmesz1. I. II.. BT: Ahmesz-Nefertari (i.) AHMOSZ.e.e.) Aya (ang. A kutatások alapján úgy tűnik békés életet éltek.e. (i.. spa. 13. 1530–1504) Szekenenré. 1706–1683) (i. I.) AHMOSE HUMAY (ang.) AHMOSE MERITAMUN (ném. 1570–1293) (i.. Szitkamesz. aki a trónon is követte. 393-381) AHORISZ AHURE SN: A Szetna regény főhősének.) SN: Kezdetben Tutankhamon éleseszű tanácsadója és vezíre. A kereszténység lendületes terjedése ellenére a temetkezési szokásokban fennmaradtak a hagyományos szertartások.e.) (i. 1701–1677) (i. 1539–1514) (i. 1558–1554) Szitamon2 Szitkamesz AHMESZ-NEFERTARI KÜLSŐ KOPORSÓJA (KEM: CG 61003) SN: Olyan kolosszális méretű volt. A sebet takaró megszáradt gyantás anyagon látszik a balzsamozó kupa lenyomata. Ramszesz kartonázskoporsója is elfért.e. AHMOSZISZ. (i. A múmiát ókori sírrablók károsították meg: két kezét letörték. JAHMESZ.e. AHHOTEP. Nanoferkaptahnak a felesége.65 m volt. I. I–II AHOM AHMESZ-MERITAMON AHMESZ-NEFERTARI AHMESZ PENNEKHBET AHMESZ-SZIPAIR JAHMESZ. Ennek ellenére az átlagéletkor alacsony volt. hozzátartozói AI. 1782–1650) fáraó NT: Ai. Ahhotep. Anyja: I. 1590–1530) Ahhotep. (ang. I.

BT: svéd egyiptológus RT: hieroglif írás megfejtése AKER KÖNYVE FÖLD KÖNYVE 20 . BT: sír AJZÓSZER AFRODIZIÁKUM AKÁCIA UF: acacia (ang. BT: szarkofág RT: Aj1 (i. néha fehérek. A második átjárót egy lépcsős lejtő követi.e. Második felesége Tey.) AKEPHALOS (ang.e. APÓPHISZ. amelyben a kanópuszokat és egyéb halotti tárgyakat tárolták. amit tinták. 1379–1362) (i.e. majd ajándékokkal halmozták el őket: többek között párducokat. amelyen keresztül a fáraó a túlvilágra belépett. Viszonylag távol nőnek egymástól.) EKHNATON (i.e. spa. amelynek oldala trapéz alakúra van kivájva és a vége felé egy alacsonyabb kiszögellés látható a felső részén. A második lépcsős folyosó egy négyzet alakú kamrához vezet. a tiszteletükre bankettet tartottak a puntiak.–1823.vagy páfrányszerű megjelenést kölcsönöznek.és hajókészítésre. Nevét és a dátumot a bejáratnál örökítette meg. és szerepüket a kiszélesedett levélnyél vette át. sok különálló porzószállal.e. Ezeket a démonokat a lefejezett bűnözők lelkének hitték. egymásnak háttal forduló kettős oroszlánként vagy szfinxként ábrázolták.) Tür (ném.e. hozzátartozói AJAKOSVIRÁGÚ UF: Lamiales (lat. 10-15 m magas akáciák. 1664–1641) UF: Ay2 (ang. 1324–1321) Belzoni. gyógyszerek alapanyaga. 1324–1321) AJ 2 1 AJTÓ UF: doors (ang.) BT: építészeti elem NT: álajtó bejárati ajtó edfui Hórusz-templom könyvtárának ajtaja AJ UDVARONCAINAK SÍRJAI SN: Hóremheb1 leromboltatta mindet. 1352–1336) AKCENTUS JEL AKEN EKFONETIKUS JEL SN: II.) AKHETHOTEP1 (ang. BT: fafajta mimózaféle NT: egyiptomi akácia RT: cserzés AKÁCMÉZ SN: Valószínűleg a legkeresettebb méz volt. valamint építkezési munkálatoknál.) SN: Ennek a fafajtának volt a legelterjedtebb a használata az Egyiptomban megtalálható fák közül.) AKENENRE (spa.) BT: fáraó AJTIHOTEP (spa. dec. 1908-ban Howard Carter a Kairói Egyiptomi Múzeumba szállíttatta a szarkofág darabjait.) SN: A hellenisztikus Egyiptom fejnélküli démonainak egy alakja. két termőlevélből alakult termő. zsiráfokat. festékek. Sok fajnál visszafejlődtek vagy teljesen eltűntek ezek a levélkék. BT: méz AKÁC AKÁCIA AKANATEN (ang. és élénk színekben pompázó egzotikus madarakat kaptak.) AJ SÍRJA UF: KV23 WV23 SN: A Nyugati Völgy északnyugati végétől északnyugati irányban helyezkedik el a 23-as sír.) Cape Gum (ang. amelyek borzas külsőt nyújtanak.e. II. A sírt 1994-ben nyitották meg a látogatók előtt. magházukban álválaszfalak. Giovanni Battista (1778. BT: rózsaalkatú üres csalánvirágú NT: olajfaféle szezámféle AJÁNDÉK SN: Amikor Puntba mentek az egyiptomiak kereskedni. BT: Aj1 (ang. dinasztiában. Számos fajnak van gazdasági jelentősége: belőlük nyerik az arabmézgát. II. 1327–1323) (i.e. és tömött gömb. és éles tövist vagy tüskét viselhetnek tövüknél. 1327–1323) (i.) Lippenblüterartige (ném.nov. 1327–1323) (i. Megfejti a Rosette-i kövön található démotikus írás egy részét. valamint négy magkezdemény jellemzi. A sírt sok európai utazó megtekintette.e. vagy henger alakú virágzatba tömörülnek. Lepsius megörökített néhány rajzot a halotti kamra faláról és a szarkofágról. festékek és más termékek adalékául használnak. Az Alvilág komphajójának őrzője. Virágaik sárgák. 1338–1334) (i. amelyet 1802-ben közöl. Virágaik aprók. amelybe kb. ernyő formájú. amely ragasztók. 800 fa és cserje tartozik. NT: áldozati ajándék AJÁNDÉKOZÁSI OKLEVÉL BT: oklevél NT: Wah2 ajándékozási oklevele AJ MERNOFERRÉ (i.) NT: Mutnedzsemet Nefertiti1 Tey (ang. A sírt Giovanni Belzoni találta 1816 telén. ahol már nem lejt tovább. Általános jellemzője: összetett levelein apró.15. 1364–1347) (i. Egy kőlépcső visz le a szikla északi oldaláról a belsejébe. fölső állású magház. A levélnyelek függőleges sorokba rendeződhetnek. osztott levélkék állnak. BT: Királyok Völgye1 sírjai királysír RT: Aj1 (i.e.) SN: Alvilági isten. A legtöbb akácia kérge gazdag tanninban. Tőle született lánya: Mutnedzsemet. A bejárati lépcső utolsó foka egy lejtős folyosóba torkollik. 1338–1334) (i. Ezt követi a halotti kamra. BT: oroszlán-isten ÅKERBLAD. hogy kiterjedt gyökérzetük elegendő vizet szívhasson. BT: királyi feleség Szobekhotep.e. 1896-ban a szarkofágot teljesen szétzúzták a kincsrablók. II. gepárdokat. Egyes akáciák értékes faanyagot szolgáltatnak. beleértve Burtont és Wilkinsont is. minekután a Minnesotai Egyiptomi Expedíció a sírt teljesen kitisztította és a szarkofág visszakerült régi helyére.e. JOHAN DAVID (1763–1819) SN: 1800-ban a svéd konzulátus attaséja lett Párizsban és a Sylvestre de Sacy hallgatója. Ez a halotti kamra az egyenes tengelyhez képest kissé kiugróan helyezkedik el. ahol újra összeállították és kiállították egészen 1972-ig. 3. amelyek a levélnyélnek toll. 7) Termését az Ókori Egyiptomban cserzésre használták. Az alvilág keleti és nyugati horizontjának találkozási pontja felett uralkodott.e. 1338–1334) (i.. BT: alvilági isten APÓPHISZ. Ebből pedig egy téglalap alakú kamra nyílik. Használták bútor.) AJ1 SZARKOFÁGJA SN: Aj sírjában feküdt. 1372– 1354) (i. A Mimózafélék családjában az Acacia nemzetség tagja.) SN: Az idetartozó növényeket keresztben átellenes levélállás. Szobekhotep felesége a 13. tőle született lánya Nefertiti1. 1324–1321) AJ1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Első felesége neve ismeretlen. AKENENRA (spa. Azon kapuját őrizte. Legjellegzetesebb fái a szétszórt csoportokban élő. amely 55 m hosszú.AJ1 ÉS HÓREMHEB1 TEMPLOMA UF: Hóremheb1 és Aj temploma BT: nyugat-thébai templom RT: Aj1 (i. BT: démon AKER SN: A föld és a halottak istene. (64.e. illatosak.

e. valamint egy lépcső vezetett fel a tetőre. (29) BT: akhet atoni palota szeméttárolók AKHET-ATON LAKOSSÁGA SN: 30 éven át lakott Akhet-Atonban kb.) SN: Amenthu és Ta-amenthu fia. I.e.e.) AKHÁT ACHÁT AKHEKH SN: Madárfejű.) Merititész. 1352–1336) AKHENATON (ang.e.. BT: Amenthu hozzátartozói Amenuszer hozzátartozói Montu-pap AKHEPERRE-SETEPANAMUN PSIBKHAEMNE (ang.) SN: Az isteni papnő főadminisztrátora a 25. szép házai. Ekhnaton és felesége a templom udvarán miséztek.e. mely fény vagy Íbisz formájában is megnyilvánulhat. és Akhethotep1 masztabája AKHETHOTEP1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Fia: II. BT: Aton-templom AKHET-ATONI PALOTA BT: palota NT: akhet atoni palota szeméttárolója AKHET-ATONI PALOTA SZEMÉTTÁROLÓJA SN: 185 m hosszú és 120 m széles volt. 12) Amarna El (ang. 1364–1347) (i. Khoiak hónapokat foglalta magában. 1372–1354) (i. A városnak megvoltak a maga műemlékei. AKHETHOTEP2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: II. 1493–1481) AKHEPERKARE2 (ang.) Khú-Áten Khutnáton Tell el-Amarna (ar. BT: főváros NT: akhet-atoni munkástelep RT: akhet-atoni lakóház akhet-atoni nagytemplom akhet-atoni palota Akhet-Aton lakossága amarnai levelek Ekhnaton (i. 350 lakos.e. II. erős szerkezetük volt.) (99. BT: Akhethotep1 (ang.e. Athyr. óei. míg kívül több kisebb oltár állt a nép rendelkezésére. hozzátartozói vezír NT: Akhethotep1 hozzátartozói RT: Ptahhotep.) AMENHOTEP. dinasztiában. II.) EA (röv. BT: főadminisztrátor RT: Akhamennu sírja AKHAMENNU SÍRJA UF: TT404PM BT: asasifi sír RT: Akhamenru (ang. (i. AKHET-KHUFU (óei.) PSZUSZENNÉSZ.e. 13) BT: fürdőszoba AKHET-ATONI LAKÓHÁZ SN: Minden ház 4 helységből állt: egy külső munkaterület. mely Akhet-Atonnál épült a 18. szárnyas antilop. palotái.) SN: Néhány évig Egyiptom fővárosa volt csaknem 4000 évvel ezelőtt.e. Montu papja. amely júliustól novemberig tartott. 12) BT: lakosság RT: Akhet-Aton AKHETHOTEP1 (ang. spa.) AKHET-RE (ang.e.e. Thoth. 1364– 1347) (i.) SN: Vezír az 5. II.e. 1372– 1354) (i. I.) UF: Achet-Aton Ahet-Aton Akhetaten (ang.) KHEOPSZ1 PIRAMIS MENKAUHÓR NAPTEMPLOMA AKH-MENU (óei.) SN: Kheopsz1 prófétája. dinasztiában.e. 1450–1412) (spa. MERITITÉSZ MASZTABÁJA UF: G7650 BT: gizehi masztaba RT: Akhethotep2 (ang. AKHETHOTEP2 (ang. 12×5km volt az alapterülete csodálatos sziklafalakkal körülvéve.) KARNAKI AMON-TEMPLOM FESZTIVÁLCSARNOKA 21 . 1372– 1354) (i. 1364–1347) (i. 1039–991) AKHEPERURE (ang. aki a TT122 PMes sírban van megemlítve. BT: lélek RT: bá ká khaibit khu sahu sekhem szív lelke AKHAMENRU (ang. BT: Akhethotep2 (ang. II. 1040–992) (i. Iszeszi idején.. II.e. 1352–1336) Nefertiti1 AKHET-ATONI FÜRDŐSZOBA SN: A fürdőszobából a víz egy fedett víznyelő aknán keresztül volt elvezetve egy tartályba.) AKHET (óei. (i. 1526–1512) (i. Ptahhoteppel közös sírba temetkezett Szakkarában. Bár a házak nem voltak túl bonyolultak.e. 12) BT: lakóház RT: Akhet-Aton AKHET-ATONI MUNKÁSTELEP SN: Az óegyiptomi munkástelepek közül a legkisebb. 1379–1362) (i.) UF: ahet áradás évszaka Sa SN: Az áradás évszaka. Félúton van Théba és Memphisz között.) Akhtihotep (ang. Merititész masztabája AKHETHOTEP2 ÉS II. 300m széles.) NT: Merititész. egy nappali.) EKHNATON (i. hogy hangzásban azonos volt vagy közel állt az íbisz madár nevéhez. hogy orr rója le tiszteletét egy közös mise keretében.) THUTMÓZISZ. Ekhnaton felesége. 12) AKHET-ATON AKHET-ATON (óei.e.(99. 1379–1362) (i.) (99. egy hálószoba és egy konyha. A falakat sárvakolattal vonták be és belülről a falakat és a plafont is lemeszelték. Paofi. magasabb rendű szellem. de voltak szegényebb negyedek is. BT: palotaigazgató próféta NT: Akhethotep2 hozzátartozói RT: Akhethotep2 és II. spa. (i.AKH (óei.) UF: Ahethotep Ajtihotep (spa. A madáralakot csak azáltal nyerte ez a szó. 1525–1512) (i. dinasztiában épp Akhet-Aton megépítésének céljából. isteni erő.) EKHNATON (i.) NT: Ptahhotep.) UF: ah SN: A lélek halhatatlan része. Merititész. BT: évszakok RT: peret semu AKHETATEN (ang.) UF: Achamenerau (ném. 1352–1336) AKHENRESETEPENRE SZIPTAH AKHEPERKARE1 (ang. (99. Fiával. Az innen származó leletek egy része a mai Manchester Múzeumban láthatók. Nefertiti1 építtette ezt az új fővárost a sziklás és homokos folyóparton Aton isten tiszteletére. 1379–1362) (i.. BT: állatalakú isten AKHENATEN (ang. a palota igazgatója a 4. (99. II.e. BT: Ptahhotep. dinasztiában. Ptahhotep. BT: Akhet-Aton munkástelep AKHET-ATONI NAGYTEMPLOM SN: 800m hosszú. II.e.

El. BT: város RT: akhmimi dialektus akhmimi nekropolisz AKHMÍM (ar. 30. BT: alabástromtál RT: tarkhani sír 414 ALABÁSTROMTÁL (PM: UC 16903) SN: A 0. mert az kalciumkarbonátból (CaCO3) van. BT: aranybánya AKIU (ang.) Min Panapolis (ang. erről kapta a szohagi kormányzóság a Khemmin nevet.) AKHMIMI NEKROPOLISZ AKHNATEN (ang. BT: sír NT: Ozirisz-akna Padienisi sírja Tjanenhebu sírja Wennefer3 sírja AKORIS (gör. A város lakói szövők és kőfaragók voltak. szárazulati és tengeri üledékekben egyaránt kiválhat. JOANNA CIKKEI BT: Aksamit. BT: kopt nyelv RT: Akhmim (ang. Eredetileg Min isten temploma állt itt. gör. 1364–1347) (i.) AKHMIM NECROPOLIS (ang. 393–381) (i.) TIHNA EL-GEBEL (ar.) Smin (ko. kancellár a 26. szemcsés. valamint a római és a Ptolemaida-korból valók.) SN: Örökös herceg. Mentuemhat sírjában van rá utalás. 23–1916. BT: szórakoztatás AKSAMIT. vagy a korai 1. mely a 414-es számú tarkhani sírból került elő.e. BT: alabástromtál RT: tarkhani sír 414 ALABÁSTROMTÁL (PM: UC 16905) SN: A 0.) Hent-Min Ipu1 Kemnis (gör. felső-egyiptomi nomosz virágzó székhelye volt AlsóEgyiptom deltájának északkeleti részén a Nílus keleti partján.) UF: Umm-Garayat (ar. szénsavas mész. vallási ünnepeken mutattak be.e. 1352–1336) AKHORIS (ang.) AKHMIMI NEKROPOLISZ UF: Akhmim necropolis (ang.) Khemi Khemmin Khemmis Khemmisz Khemnín Khent-Min (ang.) SN: A 9.. 1379–1362) (i.) 22 . BT: isten AKHTIHOTEP (ang. I.) SN: Olyan sírok. El. a hegyen levők pedig a 6.) AKHMIM (ang.) Apu Chemmis (ang.e. gyakran aranysárga erekkel. Min isten társaként itt Repitet tisztelték.) Akhmin (ar.(ar.) AKITA AKHETHOTEP1 (ang.) SN: A kopt dialektusok között a legarchaikusabb stílusú.) Panopoli (ol. Gaston Camille Charles (1846. kristályos formában megjelenő mészkő. században volt használatban. Törött állapotban van.) BT: tál NT: alabástromtál (PM: UC 16902) alabástromtál (PM: UC 16903) alabástromtál (PM: UC 16905) ALABÁSTROMTÁL (PM: UC 16902) SN: A 0. Asszuán magasságában a sivatagban bányászták..) HAKÓRISZ (i. Egy mocsaras terület volt. BT: féldrágakő kalcit vízmentes karbonátok pótanion nélkül RT: alabástromedény alabástromváza ALABÁSTROM EDÉNY UF: kalcit edény BT: edény NT: alabástrom áldozóedény Szat-Hathor-Iunet varázsedényei ALABÁSTROM ÁLDOZÓEDÉNY BT: alabástromedény áldozóedény NT: Hór varázsedényei RT: alabástromváza ALABÁSTROMSZOBOR BT: szobor NT: Amenirdisz.) Panopolisz (gör. szobra (KEM: JE 3420–CG 565) ALABÁSTROMTÁL UF: calcite bowl (ang. jún. BT: herceg kancellár AKNA AKNASÍR AKNASÍR UF: akna shaft tomb (ang. jún.) Khem (óei.) SN: 1884-ben fedezte fel Gaston Maspero.) AKROBATA MUTATVÁNY SN: Lányok sajátították el. ahol Ízisz Hóruszt rejtegette és felnevelte. hévforrásokból. 1372– 1354) (i. 393–380) AKHSESEF SN: A Halottak Könyvének 75. Ma szövőiparáról híres.AKHMIM (ang. nem pedig kalciumszulfátból.(ar. gör. The Petrie's Type D 46 D and Remarks on the Production and Decoration of Predynastic Decorated Pottery (1992) AKVAMARIN SN: A berill tengerzöld. A 45.) Chemnis Echmin. dinasztiában. fejezetében szereplő.) UF: Ach-bit Achmim. de egyébként ismeretlen istenség.e. vagy a korai 1. melyeket jeles napokon.) AKHMIMI DIALEKTUS AKHMIMIC (ang. Magmás folyamatok során.) Panopolis (ang. BT: nekropolisz RT: Maspero.) EKHNATON (i.e. mely a 414-es számú tarkhani sírból került elő. kékeszöld változata. fehér vagy sárgás. dinasztiából. részben áttetsző. majd kihalt. a 20-as tarkhani sírból. JOANNA BT: lengyel egyiptológus NT: Aksamit. Joanna cikkei AKSAMIT. vagy a korai 1. Az északi sírok a legrégibbek amelyek különböző egyiptomi korszakokból. dinasztia korából származó törött alabástromból készült tál. dinasztia korából származó törött alabástromból készült tál.) SN: Egy torinói papiruszon említik Akita vidékét. BT: alabástromtál AKHMIMI DIALEKTUS UF: Akhmimic (ang. BT: drágakő RT: berill ALABÁSTROM UF: kalcit kalcium-karbonát mészpát SN: Az egyiptomi alabástrom különbözik az európaitól.e. ahol a sírkamra egy mély akna alján található. Joanna NT: D-Ware from Abusir el-Meleq. dinasztiából származik.) Achmin Ahmím Akhmím (ar.

Ezután nem sokkal megkezdődhet a munka. BT: dombormű ALACSONY TÁMLÁJÚ SZÉK UF: rövid háttámlájú szék SN: A Középbirodalomban jellemző ez a székstílus.) BT: váza NT: alabástrom váza (PM: UC 16901) Tutankhamon alabástromvázái RT: alabástrom edény ALABÁSTROMVÁZA (PM: UC 16901) SN: A 0. 747–656) (i. és eltávozott a földről. Ennek során ásnak egy kis gödröt közvetlenül a készítendő sír tervezett bejárata mellé. BT: ajándék NT: emberáldozat ételáldozat halotti áldozat italáldozat Narmer-paletta (KEM: JE 32169) smam virágáldozat ÁLDOZATI ASZTAL UF: Opfertisch (ném. amely a holtak és az élők világát köti össze. az Áldozatok Földjét és a Sásföldet. Vakajtó.) (15. I.RT: tarkhani sír 20 ALABÁSTROM SZARKOFÁG BT: szarkofág NT: Hotepheresz. 715-656) (i. 20) ÁLDOZATI AJÁNDÉK UF: áldozat Opfer (ném. BT: alabástromváza hengereskorsó RT: tarkhani sír 414 ALABASZTRON SN: Ezután a város után kapta a nevét az alabástrom. Erre írták fel a halott nevét. felsorolásszerűen mutatja be. a halotti imákat és a varázsigéket. vagy a korai 1. Az Égi Tehén hátára ülve ekkor alkotta meg a Túlvilág két fő területét. hogy egy valódi ajtókerettel ellátott ajtó élethű másolata volt. 15) BT: túlvilági hely RT: Sásföld 23 . BT: ajtó NT: ágyazat alsó szemöldök belső ajtókeret falmező felső szemöldök főpárkány hátsó falfülke hengeres kő Idu1 masztabájának álajtója Ini2 álajtója (BAEM: E 261) (803-010-600 TB) Iry4 sztéléje (GEM: 22775) középső ajtókeret középső szemöldök külső ajtókeret Mehu álajtója Neanhszahmet álajtója pilléres álajtó ALAPANYAG UF: nyersanyag SN: Az alapanyagok jó részét már a predinasztikus időkben is külföldről hozták. BT: faalapzat ALARA BT: dinasztia. nem akart többé közöttük maradni. Szokarisz és Ozírisz isteneket említi két vörös csík között hieroglif írással. Nevét onnan kapta. illetve ennek képes ábrázolása. és az áldozatokat részletesen. 25. A ká ezen az álajtón keresztül közlekedhet. úgymint különféle eszközök modelljeit és amuletteket. I. BT: szertartás ALAPÍTVÁNYBIRTOK BT: birtok ALAPTEST CSERÉP ALAPZAT UF: base (ang. BT: áldozati tárgy asztal ÁLDOZATI CSARNOK BT: csarnok NT: denderahi Hathor1-templom áldozati csarnoka ÁLDOZATI ELÖLJÁRÓ BT: elöljáró NT: Amon templom áldozati elöljárója Jurai ÁLDOZATI KÁPOLNA BT: kápolna NT: Ptahhotep.) SN: A halottnak szóló áldozati ajándék célja volt a halott táplálása a túlvilági életben. áldozati kápolnája ÁLDOZATI SZÖVEG BT: szöveg ÁLDOZATI TÁBLA BT: tábla NT: Ramesszeum könyvtár áldozati táblája Upemnofret áldozati táblája Zetju áldozati táblája ÁLDOZATI TÁRGY BT: tárgy NT: áldozati asztal áldozati tábla áldozati tálca áldozóedény ÁLDOZAT ÁLDOZATI AJÁNDÉK ÁLDOZATOK FÖLDJE UF: Béke Földje Sekht-Hotep (óei. szarkofágja Széthi. Az áldozati ajándékok az elhunyt gyermekeit terhelték.e. 38) BT: szék NT: Deditbaket széke ÁLAJTÓ UF: false-door (ang.) SN: Egyiptomi sírok díszítménye.e.) SN: Miután a Napisten megmentette az ellene lázadó emberiséget a teljes kiirtástól. mely Ptah. dinasztia idejéből származik a 414-es tarkhani sírból. 712–663) fáraó ALKAPTONÚRIA ALKÉMIA ALCAPTONURIA ALCHEMY (ar. szarkofágja ALABÁSTROMVÁZA UF: calcite vessel (ang.e.) SN: Áldozat bemutatására szolgáló asztal az áldozóhelyen. amely a túlvilágra nyílik.) talapzat NT: Concorde obeliszk alapzata (L: D 31) faalapzat szoboralapzat ALAPZAT (WM: W 45) SN: Fából készült alapzat két lyukkal a tetején. és áldozati felajánlásokat tesznek bele.(64. BT: város ALACSONY DOMBORMŰ UF: faragott sávdíszítmény lapos dombormű síkdombormű SN: Az alapzat eltávolításával emelték ki az alakokat. II.e. 716–664) (i.Törött állapotban van. ritkábban fából készítették.) puerta falsa (spa. Rendszerint kőből. (i. előtte néha szobor áll.(53. BT: anyag NT: növényi alapanyag állati alapanyag ásvány ALAPÍTÁSI RITUÁLÉ SN: Egy új sír munkálatainak megkezdése előtt végezték a papok ezt a szertartást. amely rendszerint az áldozatot fogadó isten vagy személy előtt jelenik meg.

BT: püspök ALEXANDRIAI HAJÓGYÁR BT: hajógyár ALEXANDRIAI HÉRON (i. aki szerint az iratok 17000 évre visszamenő emlékeket tartalmaztak. történészek. titkos tanok iratait halmozták fel és a Szerapeionban helyezték el. földrajztudósok. kerülete 16 km volt. Amikor Julius Caesar az alexandriai kikötőben felgyújtotta Kleopátra hajóhadát. parkok tették kedveltté ezt a várost. A város fénykorában 700000 tekercset őriztek itt. Igazgatójaként Eratoszthenész sokoldalú tudományos tevékenységet folytatott. 24 . BT: könyvtár palota RT: Alexandria Eratoszthenész (i. tornaterem.e. menekülések zaklatottá tették életét. Itt működött a világ első automatája. Antóniusz 200000 tekerccsel kárpótolta Kleopátrát a pergamoni könyvtárból. Minden jelentős ókori tudós meglátogatta. utcái derékszögben metszették egymást. PTOLEMAIOSZ. Ma a második legnagyobb város Egyiptomban. Ptolemaiosz Szótér tervezte és fia. Phalériai Démétriosz kezdte el gyűjteni a könyvtár első darabjait. A folytonos száműzetések. ALEXANDER NAGY SÁNDOR (i. a hatalmas építkezés irányítását a rodoszi Dinokratészra bízta.) BT: finom törmelékes üledékes kőzet ALEXANDER I (ang.7 km széles. 43-ban egy lázadás alkalmával a könyvtár leégett. 10. Állománya 43 ezer tekercsre rúgott. Ekkor az egyiptomi szerzeteseknél talált menedéket. 284–221) SN: Éneklő madarat és baglyot épített. BT: Alexandriai Héron találmányai szintező ALEXANDRIAI HÉRON TALÁLMÁNYAI BT: Alexandriai Héron (i. csillagászok. 80) PTOLEMAIOSZ. de egy újabb zsinaton ismét száműzték. Itt építették fel az első üveghutát kb.e. VII. i. a császár pedig száműzte Trierbe. CLEMENS ALEXANDER III (ang. 284–221) találmány NT: Alexandriai Héron szintezője dioptria gőzgép útmérő ALEXANDRIAI ÍZISZ1-TEMPLOM SN: Pharosz szigetén állt a tengerparton. Ünnepe a Keleti Egyházakban: május 2. lóversenypálya.e. színházak. 317–306) UF: Alexandr IV.1 km hosszú és 1.ÁLDOZÓEDÉNY BT: rituális edény NT: alabástrom áldozóedény ALEUROLIT UF: hordalékkő siltstone (ang. (i. 366-tól kezdve 373-ban bekövetkezett haláláig megszakítás nélkül kormányozhatta híveit. Kleopátra és Antóniusz első gyermeke. 312) (i. akik olyan sikeresen bújtatták. Philophator hozzátartozói ALEXANDER’S CAMP (ang. egyiptomi és héber kéziratokat is tartalmazott. Az ő képletét alkalmazzuk ma is a háromszög területének kiszámítására. XI. hanem latin. akit a Nikaiai Zsinatra (325) is elkísért. azonban Diocletianus máglyára dobatta ezeket. 328ban. de újra csak megfosztották egy újabb zsinaton püspöki székétől.e.) Szerapeum. Kb. Ptolemaiosz Philadelphosz valósította meg. aki azt kérte tőle. X. amely nemcsak görög. azonos a mai el-Hurijja sugárúttal.) 107–88) ALEXANDER II (ang. 250-ben. Számos tudós költözött ide a Földközi-tenger partvidékeiről: matematikusok. Írásai leginkább a szentírásra támaszkodnak.e. amely egy érme bedobásával szentelt vizet adott. 332–304) ALEXANDER HÉLIOSZ SN: VII. Gyula pápához. Kallimakhosz. 332–323.e. 276–195) ALEXANDRINUS. své.e. Ezek nagy része egyetlen példány volt.. melynek több. Ekkor Rómába menekült I. Rakote mellett.) 323. Innen is hazatért.10. Mielőtt az első épület építése befejeződött volna. Több épületgépészeti automatát is készített. ahol sikeresen szállt szembe az arianista tételekkel.) ALEXANDER IV. templomok. a tűz átcsapott a városra és így leégett a könyvtár is és 40000 könyv semmisült meg. de ennek ellenére is sokat írt. köztük Arkhimédész és Euklidész is. Az utóbbi nyomvonala kb.) ALEXANDRIA SN: Egyiptom földközi-tengeri tengerpartján épült. Nagy Sándor újra útra kelt hódító serege élén.e.e. az ókor nagy könyvtárosa 30 éven át dolgozott katalógusán. 331-ben. Innen két év múlva visszatérhetett székhelyére. BT: fizikus kibernetikus matematikus NT: Alexandriai Héron találmányai ALEXANDRIAI HÉRON SZINTEZŐJE SN: A dioptriájának segítségével szintezett.jún. Igen határozottan lépett fel a szakadárokkal szemben. ALEXANDER (i. alexandriai ALEXANDRIAI ATHANASZIOSZ (295–373) UF: Athanasziosz Szent Atanáz SN: Alexandriában született.e. de Julianusz császársága idején. Ekkor azonban Alexandria népe fellázadt és a császár kénytelen volt visszahívni őt. Rövid időre ismét visszatérhetett püspöki székébe. hogy Áriuszt vegye vissza az alexandriai egyházba. (cse.e. 332–305)(110. 332– ALEXANDER THE GREAT (ang. mint „békebontót és az istenek ellenségét” megint száműzték. 250 éven át tartó folyamatos gyarapodás után i. amelyek főként az egyiptomi ezotérikus. mint 500000 lakosa volt. védelmezve Krisztus valóságos istenségét. Az ókori Alexandria 5. Az ő találmánya a dioptria és az útmérő (hodométer). Az első anyagok az Arisztotelész könyvtárában található munkák másolatain alapultak.e. Két fő tengellyel szelte ketté a várost: észak-déli és egy kelet-nyugati irányban. mely később tovább bővült és világhírűvé lett. jún. II. beavatott. BT: alexandriai templom Ízisz1-templom ALEXANDRIAI KELEMEN (145–215) ALEXANDRIAI KIKÖTŐ BT: kikötő NT: Eunosztosz Nagy Kikötő ALEXANDRIAI KÖNYVTÁR UF: Brucheion Brucheum (ang. Paloták.. a legismertebb a kapunyitó automatája.e. Művei teológiai tartalmuk miatt nagyon jelentősek.) (i. Egy Tyruszban tartott zsinat megfosztotta püspöki székétől. Alapítója a világhírű macedón Nagy Sándor volt (akiről nevét kapta) i. 332– Julianusz halála után újra csak hazatérhetett. BT: Kleopátra. nem filozófiai fejtegetések. 10.e. Tanulmányai befejeztével Alexandrosz püspök diakónusa lett.) QARA-OÁZIS NAGY SÁNDOR (i. Még Nagy Konstantin császárral is szembeszállt. de Valens császár is száműzte.) BT: makedón dinasztia (i.) SN: I. hogy a világi hatóságok nem tudták felkutatni. Alexandrosz halála után a város keresztényei őt választották meg püspöküknek.) 323. Hérodotosz még látta a gyűjteményt. BT: város NT: Brukhion RT: alexandriai hajógyár alexandriai naptár alexandriai nekropolisz Alexandriai könyvtár alexandriai templom alexandriai világítótorony Dinokratész Kom esz-Sugafa Museion Nagy Sándor (i. Korának legnagyobb ilyen jellegű intézménye volt. Alaprajza szabályos volt. jún.

e. sebészi előírásokkal. a homogentizinsavat bontaná le. testi szervezetünknek egyszerű következménye. míg manapság 5 millió emberből egynek van ilyen betegsége. Teljes magasságát újabban 135 méterre becsülik.e.) alisarin (své.) rubia (lat. 180 körül járt. BT: alexandriai templom ALEXANDRIAI TEMPLOM BT: templom NT: alexandriai Ízisz1-templom alexandiai Szerapisz-templom Poszeidón-templom ALEXANDRIAI VILÁGÍTÓTORONY UF: phároszi világítótorony SN: Ez a világ egyik csodája közé tartozott. A 60-as évek múmiavizsgálatai során a vizsgált múmiák egynegyedénél volt kimutatható.u.) ALIZARINVÖRÖS ALIZARINVÖRÖS ALIZARINVÖRÖS UF: adrianopelrött (své. CHARLES F. betegségekkel.) NAGY SÁNDOR (i.) BT: múzeum ALEXANDRIAI NAPTÁR UF: mozgó napév SN: Augustus korában vezették be.e. elsajátították az egyiptomiak titkos művészetét és ezzel együtt átvették a nevet. hogy ezt a részt ki kell hagyni az evangéliumból.) turkiskt rött (své.e. felnőttkorban gyakori az előrehaladott ízületi gyulladás. hogy a halál egészen természetes dolog. BT: kanópusz ALKAPTONURIA (ang. 323–285) (i. Chemea = feketével foglalkozás. Ptolemaiosz Szótér építtette. Pharosz szigetéről lett elnevezve.)(99. Ezekből 6 könyv volt az orvoslásnak és az emberi testnek szánva. mert nem egyezik az egyház tanításaival. BT: egyiptológiai szervezet ALEXANDRIAI MÚZEUM (Eg. a buzérgyökér színezőanyaga.e.) Krapprött (své.) (15. Clemens írásai szerint a korai dinasztikus időkben az egyiptomiak minden tudásukat leírták 42 szent könyvbe.) Alisarinrött (své. BT: tudomány NT: alkimista ALKERMES (ang.) KARMAZSINTETŰ ALKIMISTA BT: alkémia NT: Héliopoliszi Testvériség 25 . 8) BT: Egyiptom-utazó ALEXANDROS (gör. amidőn a tégelyben izzó anyag megfeketedik.) ALKAPTONÚRIA ALKAPTONÚRIA UF: alcaptouria alkaptonuria (ang.) törökvörös turkish red (ang. károsan hat a csontokra. a szem és a nők betegségeivel foglalkoztak. „A gyermeknemzést leszámítva minden coitus a természet ellen való” – hirdette.) (15. és annyit jelent. Szerinte ezek a könyvek Athothis (Dzser) által íródtak. Az 1326-os földrengés rombolta le. Al. BT: naptár ALEXANDRIAI NEKROPOLISZ UF: Holtak Városa SN: 1997-ben fedezték fel a 3 km hosszú és 1 km széles temetőt. 20) Ars Hermetica Ars Spagyrica Khemeia. (141. Ha ez felszaporodik. amelyben anatómiával. mely az egyik enzim defektusa miatt alakul ki. I. a korai egyházatyákkal szemben. 20) SN: E szó egyiptomi eredetű. 20 évvel később a nukleáris mágneses rezonancia spektroszkópiás vizsgálatok kimutatták. Dionüszosz tiszteletére megszervezett ünnepségeknek. Tetején bronztükrök szórták a fényt. Alexandriában kb. A levélben szerepelt Márk evangéliumának egy korábban ismeretlen része. BT: genetikai betegség ALKATRÉSZ NT: mozgó alkatrész ALKÉMIA UF: Alchemy (ar. Morton Smith. 202-ben a Septimius Severus-féle keresztényüldözés idején Kappadociába menekült. amelyek akár 30 mérföldről is láthatóak voltak. BT: torony RT: Alexandria Ptolemaiosz. plasztikusan megformált edény. i. a borókagyanta között molekuláris hasonlóság van. a Columbia Egyetem ókortörténész professzora 1958-ban Jeruzsálem közelében egy kolostorban rábukkant egy Antiochiai Szent Ignác műveit tartalmazó könyvben Clemens Alexandrinus levelére. BT: csillag Nagy-Göncöl ÁLKANÓPUSZ UF: pszeudo-kanópusz SN: Főleg a III. az Kopp. Ez volt a helyszíne a bor görög istene.(ar.) ALIZARIN (své. I. Mikor az arabok Egyiptomot meghódították.) vallási fanatikusok ALING. amelyet Theodor nevű kollégájának írt. Ptolemaiosz Philadelphosz építtette Alexandriában.) alizarin (své. de az arab „al” névelőt ragasztották hozzá. amely a tirozin anyagcsere köztes termékét. amelyeket a templomokban őriztek és a felvonulások alkalmával körbevitték.: 612-633-2608 ALISARIN (své. aki az 1. Egy részét Jean-Yves Empereur és munkatársai tárták fel Alexandriától nyugatra. uralkodója volt. mint „feketével foglalkozás”. Negyedévenként tartottak egy hatodik szökőnapot. akik a halált bűnök büntetéseként fogta fel. (99. BT: nekropolisz RT: Empereur. Átmeneti korban használt. CLEMENS (145–215) UF: Alexandriai Kelemen SN: Athénben született püspök. 310–240) ALEXANDRIAI KUTATÁSOK KÖZPONTJA SN: Igazgatója Jean Yves Empereur. Ő vette észre.) rose madder (ang. 391-ben lerombolták. 305–282) ALEXANDRINUS. 332–323) NAGY SÁNDOR (i. A torony jelentős részét Jean-Yves Empereur az öböl fenekén találta meg. mivel azokat ezen kanópuszok használata idején már visszahelyezték a testbe.) madder lake (ang. a porcokra és a vizelettel is kiürül. Jean-Yves (1952–) ALEXANDRIAI STADION SN: II. Szótér (i. gyógyszerekkel. Pott. Szerinte a filozófia Isten akaratából származik és ésszerű használata üdvös hatású. Hoffmann és Lippmann érdeme.) SN: A vörös szín egy árnyalata. Azt írta.Démétriosz Kallimakhosz (i. Tünete. dinasztia 2. 70) BT: stadion ALEXANDRIAI SZERAPISZ-TEMPLOM SN: Alexandriában állt. A múmiákon a gerincben kicsapódó fekete pigment jelzi. BT: amerikai egyiptológus AD: Tel. ott letelepedett és egy hitelemző iskola feje lett. Hogy a szó eredete tisztán áll előttünk. hogy a beteg vizelete néhány órás állás után befeketedik. 21) (134. A transzmutáció leglényegesebb szakasza. de belső szerveket már nem tartalmaztak. hogy a gerinc fekete pigmentje és az egyik balzsamozáshoz használt anyag. Felnőtt korában a keresztény hitre tért. A torony hármas felépítésű lehetett.) red madder (ang. 9) ocronosis SN: Rendkívül ritka recesszíven öröklődő betegség. BT: vörös RT: buzérgyökér ALKAID UF: Eta Ursae Majoris SN: A Nagy-Göncöl egyik csillaga.) Kraprød (dán. 332–323) ALEXANDR VELIKÝ (cse. így kapta „Hermész tudománya” az „alkémia” nevet.

323–285) (i. 304–284) Szetau1 ALKOHOLIZMUS SN: A legendák szerint.) Hemen Hesat (ang.) Cherti (ang. din. Viaszból.) bika-isten Chenti-cheti (ang. bölények és antilopok) már a neolitikumban visszavonultak az egyiptomi területekről a szárazság miatt. hogy az egyes nyájak állatait ne cseréljék ki. Az állatokat a tulajdonos vagy egy magas rangú tisztviselő elé hajtották. I.) BT: államszervezet NT: Anhotep (ném. BT: mágia NT: rontó szobor ÁLLAMHATALOM BT: politikai hatalom NT: államigazgatás ÁLLAMIGAZGATÁS NT: közigazgatás BT: államhatalom ÁLLAMSZERVEZET SN: A két legfontosabb hatáskör a pénzügy és a polgári rendtartás volt.) BT: állattartás NT: állatállomány számbavétele RT: állatállomány felügyelője ÁLLATÁLLOMÁNY FELÜGYELŐJE BT: felügyelő NT: Iniuia (ang.) SN: Az ókori Egyiptom területén és idejében létező állatok.) Paszer1 Penhat (ang.) Basztet Bat béka-isten Benu (óei.) hal-isten Harsaphes (ang. ahol szolgák felügyelték őket.) Thoérisz Thot1 Uadzset1 víziló-isten ÁLLATÁLLOMÁNY UF: livestock (ang.) Banebdjedet (ang. Be kellett számolni a szaporulatról. Miután lezajlott az esemény. hogy kinek hány szarvasmarhája van. NT: alkirály bürokrata elit réteg fáraó hivatalnok közember nemes pap paraszt szolga tisztségviselő vezír ÁLLAT UF: Animalia (lat. majd lefejezték.) Babi (ang. 305–282) (i. miközben az írnokok gondosan feljegyeztek mindent.) RT: állatállomány ÁLLATÁLLOMÁNY SZÁMBAVÉTELE UF: vagyon-számbavétel SN: A vagyon egyik fontos mércéje volt. (141.) Ptolemaiosz. Billogozással érték el.e.) szenvedett alkoholizmusban. BT: eukarióta NT: harci állat háziállat hengeres féreg istenállat kígyó mehau puhatestű skorpió szent állat teknősbéka valódi szövetes állat RT: állatállomány számbavétele állati szarkofág állatkert állatmúmia állatok mumifikációja állatorvosi papirusz állatszobor ÁLLATALAKÚ ISTEN UF: állatisten SN: Az emberalakú isten mellett minden nomoszban volt állatalakú istenség is.) Chontamenti (ang. vagy fából faragták ki az ellenséget. BT: isten NT: Abdu1 Aker Akhekh Amon Arensnuphis (ang. veszteségekről.) Dieren (hol.) Hez-ur (ang.e. akik ott is aludtak velük. az állatokat beterelték az istállóba.) Chenti-irti (ang. avagy szűz papiruszra rajzolták le őket képmágiát alkalmazva.) Dzsehuti3 Huja1 Merimesz Nehi (ném.e.) Hatmehit (ang.) Hedetet Heket (ang. hogy a külső és belső ellenállókat ily módon győzzék le és garantálják a hatalom és a kultúra kézbentartását. aki szemlét tartott felettük. A varázslatnak köszönhetően az ország és katonai ereje mágikus védelmet kapott. 26 . 70) BT: szenvedélybetegség ALKOHOLOS ITAL BT: ital NT: bor sör ALKOTÁS BT: művészet NT: dombormű festmény szobor ÁLLAMELLENES MÁGIA SN: A varázslást állami szinten alkalmazták.ALKIRÁLY UF: viceroy (ang. elefántok.) Hórusz Hórusz Behdeti Inet keselyű-isten Khepra kígyó-isten kobra-isten kos-isten krokodil-isten kutya-isten Mehit Veret Nehbet oroszlán-isten pávián-isten skorpió-isten sólyom-isten strucc-isten tehén-isten teknős-isten Thaaut (ang. A nagy testű állatok (struccok. Szótér (i. Az adót a számlálás eredménye szerint vetették ki. zsiráfok. Mükerinosz fáraó (4. az utóbbihoz tartozott az igazságszolgáltatás is.

hogy az állat bőrét és csontját vízben megfőzték és hagyták a levet elpárologni. ezért kizárólag nagy értékű szövegeket róttak rá. A világhódító Nagy Sándor Alexandriában létesített nyilvános állatkertet. 17) BT: ragasztóanyag ÁLLATISTEN ÁLLATALAKÚ ISTEN ÁLLATI SZARKOFÁG BT: szarkofág NT: kos szarkofág macska szarkofág RT: állatmúmia ÁLLATI TETŰ UF: Phthiraptera (lat. így egy sűrű ragasztásra alkalmas anyag maradt hátra. A korai időszakban a juh. 17) SN: Az 5. Következésképpen ezeket is érdemesnek tartották a mumifikációra.) SN: Íróalapanyagként is használták. s a kert igazgatásával tanítómesterét. (64. Mivel ez még a papirusznál is költségesebb volt. dinasztiáig nem ismerték az állati eredetű ragasztóanyagokat.) BT: egyszerűsödött szárnyas rovar NT: vérszívó tetű ÁLLATKERT SN: Az ókori Egyiptomban már Hatsepszut1 királynő idejében létesítettek állattartó kertet.BT: állatállomány szokás NT: libaszámlálás ÁLLATBŐR UF: leather (ang. Az ÁLLATMÚMIA BT: múmia NT: Ápisz-múmia cickány-múmia gazella-múmia hal-múmia íbisz-múmia kígyó-múmia macska-múmia pávián-múmia sólyom-múmia RT: állat állati szarkofág állatok mumifikációja ÁLLATOK MUMIFIKÁCIÓJA SN: Kezdetben az egyiptomiak hite szerint az állatfajták sokaságából mindig csak egyetlenegy példány lehetett a testet öltött isten. kecske és marha volt háziasítva. a többit öldöshették. (64. BT: mumifikáció NT: madarak mumifikációja RT: állat állatmúmia ÁLLATORVOSI PAPIRUSZ BT: orvosi papirusz NT: Kahun B papirusz ÁLLATSÍR BT: sír NT: bika-sír fáraómacska-sír krokodilsír kutyasír majomsír ÁLLATSZOBOR BT: szobor NT: békaszobor halszobor lószobor víziló szobor ÁLLATSZŐR BT: állati alapanyag NT: gyapjú ÁLLATTARTÁS BT: Ókori Egyiptom NT: állatállomány állatállomány számbavétele állathizlalás állatkertek állattenyésztés méhészet ÁLLATTEMETŐ BT: temetkezési hely NT: macskatemető kígyótemető sakáltemető taposiris magnai állattemető 27 . amely az Amon-papság fennhatósága alá tartozott. ha töredékesen is. de benne rejlik az adott fajta minden egyedében. Később kezdték úgy vélni.és ágykeretekhez feszítették ki hálósan. BT: állattartás közművelődési intézmény NT: Ekhnaton állatkertje RT. 10f) BT: állati alapanyag bőr íróeszköz NT: leopárdbőr RT: cserzés ÁLLATCSONT BT: állati alapanyag csont festékanyag NT: elefántcsont halszálka madárcsont vízilócsont ÁLLAT FORMÁJÚ PALETTA BT: paletta NT: kos formájú paletta sólyom formájú paletta teknős formájú paletta víziló formájú paletta ÁLLATHIZLALÁS BT: állattartás NT: tömés ÁLLATI AFRODIZIÁKUM BT: afrodiziákum NT: kőrisbogárpor ÁLLATI ALAPANYAG BT: alapanyag NT: állatbőr állatcsont állatszőr ÁLLATI ÉLELEM BT: élelem NT: belsőség kaviár méz ÁLLATI EREDETŰ ÉLELMISZER BT: élelmiszer NT: tejtermék hús ÁLLATI RAGASZTÓANYAG UF: animal-based glue (ang. hiszen így lehetőség nyílt az őt pártfogoló istenség kegyeinek elnyerésére.) (64. Arisztotelészt bízta meg. állat ÁLLATKOPORSÓ BT: koporsó NT: macskakoporsó ÁLLATLÁB ALAKÚ SZÉKLÁB BT: székláb ÁLLATLÁBÚ SZÉK BT: szék NT: oroszlánmancs lábú szék ÁLLATMESE BT: mese NT: oroszlán és az egér. hogy isten szelleme nem korlátozódhat egyetlen példányra. Az Újbirodalomban a szék. Úgy állították elő. meg is ehették. így ezen állatok bőrét használták fel öltözéknek vagy szíjaknak a famegmunkálásnál bizonyos darabok összeerősítéséhez a Predinasztikus Korban.

) SN: Számos állkapcson található egy apró fúrt lyuk.: 212-650-2577 Fax: 212-570-3752 ALLIOT. CT. Számos sírban találtak a halotti tárgyak között álomfejtő könyvet. A fáraó uralkodásának 19. Az 1926-os és 1929. ahol folytatta korábbi kutatómunkáját. THOMAS J. New York.: 212-570-3770 Fax: 212-570-3752 ALLEN. James P. Főként arra törekszik.org mmaegypt@sprynet. USA Tel. The (2005) Egyptian Art in the Age of the Pyramids (1999) Genesis in Egypt: The Philosophy of Ancient Egyptian Creation Accounts (1988) Heqanakht Papyri. 10028-0198.) (99.com Senior Research Associate. The (1984) Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs (1999.) SN: Az Aloe nemzetség. évi expedícióival bejárta és térképre vetette Egyiptom. 2000) Royal Women of Amarna. JAMES P. könyvei RT: Egyiptológusok Nemzetközi Egyesülete New Yorki Metropolitan Múzeum Egyiptomi Osztálya AD: jamesallen@compuserve. BT: aloe ÁLOMFEJTŐ BT: jós NT: Hór2 ÁLOMFEJTŐ KÖNYV UF: Dream Book (ang. Almásy hatalmas sivatagi területeket térképezett és kutatott fel Egyiptom és Szudán sivatagi területein.) SN: Az Újbirodalom fennállásától fogva Ázsiából hozták be. zárvatermők törzsébe tartozó növény. 1926-tól a grazi Steyr gyár képviselőjeként több rövidebb utat tett Egyiptomban és Szudánban. majd a budapesti Népbíróság felmentette a háborús bűnök vádja alól. egyszikűek osztályába.) (34. amelynek lényege. Thutmózisz felirata. KÖNYVEI BT: Allen. A Közel-Kelet számos népe vélekedett úgy.ÁLLATTENYÉSZTÉS BT: állattartás NT: madártenyésztés szarvasmarha tenyésztés ALLEN. 31) ALMAGESZT (34. 31) ALMAGESZT (34. Jelenleg a Metropolitan Múzeum kurátora és a Egyiptológusok Nemzetközi Egyesületének elnöke. JAMES P. Vezérszíne a vörös. Az ókori Egyiptomba Kelet-Afrikából hozták és az örök élet szimbólumaként tisztelték. hogy a bolygók nem a Föld körül.) ALLIUM SATIVUM (lat.) SN: Az Álom-sztélé a 18. liliom-alkatúak alosztályába. BT: egyiptológus AD: allredtj@ubtanet. Az orvoslásban használták még orrhurut enyhítésére.com Dept. A II. 1000 Fifth Avenue. Szakterülete az óegyiptomi nyelv és a vallás. Almásy 1947-ben visszatérhetett Egyiptomba. világháború után letartóztatták. 31) UF: Almagest Almagesztum (34. NT: Art of Medicine in Ancient Egypt.Allen@metmuseum.) ÁLLKAPCSOS UF: Gnathostomata (lat. Egyptian Art .) BT: gerinces koponyás NT: vértes. spárgavirágúak rendjébe.) (34. 31) Al-midzsiszti (ar.com ÁLLVÁNY BT: tartószerkezet NT: edénytartó állvány ÁLLVÁNYSZILIKÁT TEKTOSZILIKÁT ALOE BARBADENSIS MILLER (lat. NY.) ALLIUM (lat.) jawbone (ang. BT: könyv ÁLOM-SZTÉLÉ UF: Dream Stela (ang.és csontos hal hal négylábú ÁLLKAPOCSBETEGSÉG BT: betegség NT: ínygyulladás ÁLLKAPOCSCSONT UF: jaw bone (ang. BT: amerikai egyiptológus AD: susanjallen@mindspring. 17) BT: csont ALLRED. 18) SN: Az álmok értelmezését foglalja magában. USA (otthoni cím) Tel. SN: A Chicagoi Egyetemen diplomázott. 31) ALMANDIN SN: A gránát vérpiros fajtája.com James. amelyben Ptolemaiosz Klaudiusz az ég megfigyelésének és felderítésének művészetéről ír. SUSAN J. az áradás évszakának harmadik hónapjának 1. 31ff) BT: Ptolemaiosz Klaudiusz könyvei ALMAGESZTUM (34. (34. MAURICE (1903–1960) BT: francia egyiptológus ALLIACEAE (lat. liliomfélék családjába. hogy a kelésekből eltávolítsák a gennyet. 31) SN: 13 kötetes mű. The (1999) ALLEN. évében. James P.) ALOE VERA UF: Aloe Barbadensis Miller (lat. Az Ázsia kutató Almásy György fia. BT: Egyiptom-utazó AL-MIDZSISZTI (ar. BT: gránát ALMÁSY LÁSZLÓ (1895–1951) SN: Szahara kutató.) (99. napján írt szöveg elmondja. mely a kék vagy barna színek keveredése által ibolya vagy vörösbarna színűvé válik. The (2004) Inflection of the Verb in the Pyramid Texts. of Egyptian Art. Metropolitan Museum of Art. Ausztria).) HAGYMAFÉLE VÖRÖSHAGYMA PÓRÉHAGYMA FOKHAGYMA HAGYMA ALMAFÉLE UF: Pomoideae (lat. 17) jaw-bone (ang. hogy megismertesse az akkor ismert bolygók pályáját. Szudán és Líbia határvidékén az Uweinat-hegységet és a tőle észak-keletre fekvő Gilf el-Kebir-fennsíkot. hogy az Aloé nedve bölcsességet és halhatatlanságot nyújt. ALMINA VICTORIA MARIE ALEXANDRA (–1929) ALOE BT: liliomféle NT: Aloe Vera ALOE VERA ALLIUM PORRUM (lat. 1951-ben Salzburgban. 31) ALMINA. LADY WOMBWELL. Nagy Sándor is eredményesen alkalmazta a katonái táplálására és sebeik gyógyítására. USA (hivatali cím) 333 Bennetts Farm Rd. Filce Leek tudós szerint viszont maga a genny okozta a csont pusztulását. amelyet fogsebészek ejtettek.) (34. NY. New York.) ALLIUM CEPA (lat.The Metropolitan Museum of Art. BT: amerikai egyiptológus NT: Allen. 06877. dinasztiabeli IV. (99. Ridgefield. BT: gyümölcs NT: birsalma gránátalma ALMAGEST ALMAGESZT ALMAGESZT (34. 1895-ben született Borostyánkőn (ma Bernstein. hanem a lehetséges kiegyenlítő pontok körül keringenek. Kitalálta a „kiegyenlítő köröknek” nevezett fogalmat. 1000 Fifth Avenue. súlyos fertőzés következtében hunyt el. 28 . 10028. Az Aloe növény birtoklása érdekében – Arisztotelész ajánlására – elfoglalta Socotra szigetét.. 31) Magiste techne (gör.

PROSPERO KÖNYVEI BT: Alpini.) SN: Fővárosa Xoisz volt. alsó-egyiptomi nomosz. Az ókorban mocsaras. alsó-egyiptomi nomosz. 5. alsó-egyiptomi nomosz. E tartomány fővárosa „Ozirisz háza”.) SN: Központja Héliopolisz volt. 2. alsó-egyiptomi nomosz. alsó-egyiptomi nomosz.net ALSÓ-EGYIPTOM UF: Deltaország Északi ország LE (röv.) Ka-henseb (ang. 1400–1390) (110. 5. 29 . 9. UF: Sap-meh (ang. 17. BT: alsó-egyiptomi nomosz RT: Chensit ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) Kaset (ang. hogy hamarosan a trónra kerül.) Létopolitész SN: Fővárosa Létopolisz volt. 10. IV.) Sepi Res (óei. UF: Ka-set (óei. UF: Aneb-hez (óei. UF: Aa (óei. 311) ÁLOMTEMPLOM UF: dream temple (ang.és oroszlánvadászatra kikocsizott.) Ta-mehet (óei. 8. uralkodásának első évében megtette amit Harmakhisz tőle kívánt. 105) BT: gránitsztélé RT: gizehi szfinx karbantartása Thutmózisz.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) Khensu (ang. Prospero könyvei ALPINI. (i.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. Velence konzuljának orvosi tanácsadója volt Kairóban (1580-1583). ekkor végezte el az ország flórájának és faunájának első tudományos vizsgálatát. 9. azaz hipnózisban gyógyították őket. Egyiptom északi része a Nílus torkolatától Memphiszig.e. UF: Amenet2 (óei. Thutmózisz amikor hatalomra került.) LÚD EGYIPTOMI LÚD SZÓTHISZ (gör. alsó-egyiptomi nomosz. BT: Ókori Egyiptom NT: alsó-egyiptomi nomosz RT: Nílus-Delta Felső-Egyiptom ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ BT: Alsó-Egyiptom nomosz NT: alsó-egyiptomi nomosz. Úgy tartják. Gizehben tudományos módszerrel kiszámította a Kheopsz1-piramis méreteit és tanulmányozta a többi piramist meg a szfinxet is. alsó-egyiptomi nomosz.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 4. Thutmózisz még fiatal herceg korában a piramisok környékére gazella.. UF: Sapi-res (ang. UF: He-kat (óei. alsó-egyiptomi nomosz. alsó-egyiptomi nomosz. ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) SN: Fővárosa Szebennütosz volt.) Theb-ka (ang. 1412–1402) (i. UF: Teb-neter (óei. UF: Nefer-Abt (óei.) SN: Helyi istenének hatalmi jelképe két toll volt. hogy testét szabadítsa ki a homokból és megjósolta neki.(30. Istennője Chensit. ahol a papok alvás közben. 18. UF: Ka-hebes (óei. alsó-egyiptomi nomosz.) ALPHA CMA (lat. 16.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 12 alsó-egyiptomi nomosz.e. 6. 7.) ALPHA URSAE MAJORIS SZÓTHISZ (gör. 1. 11.) SN: Olasz orvos és botanikus. De (1592) ALRAUN MANDRAGÓRA ALSAADAWY.e. BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) SN: Ezekbe a templomokba mentek a betegek gyógyulni. 12. 23.hogy amikor IV.) Sepi-meht (óei. BT: alsó-egyiptomi nomosz RT: Héliopolisz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) sleep temple (ang. 13. 14.) ALOPOCHEN (lat. nov. s Egyiptom ura lesz. hogy neki sikerült először datolyapálmákat mesterségesen megtermékenyíteni. UF: Khent-abt (ang.egnet. 19. BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. alsó-egyiptomi nomosz. 15. és a szfinx köré még egy 2. 6. Prospero (1553. –1617.) Heq-at (ang. ahol hamarosan elnyomta őt az álom.15m vastag téglafalat is húzatott védelmül a homok ellen. 1. vízben gazdag vidék. UF: Nefer-ament (óei.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. OSAMA BT: egyiptológus AD: aaen0216@aast.) Azi (óei. bár kiváló termőterülete a lápok miatt nem használható ki teljesen. 7.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 13. alsó-egyiptomi nomosz. 20. UF: Ka-kam (óei. –1617. 3. feb.) ALOPOCHEN AEGYPTIACUS (lat. BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. UF: Ati (ang.) Szaitesz SN: Fővárosa Szaisz volt. 10. nov.) Ka-qem (ang. 4. De (1591) plantis Aegypti liber. alsó-egyiptomi nomosz. BT: Egyiptom-utazó NT: Alpini.) Lower Egypt (ang. alsó-egyiptomi nomosz. alsó-egyiptomi nomosz. 11. 23. 3. 14. alsó-egyiptomi nomosz. 8. alsó-egyiptomi nomosz. erősen elfáradva lepihent a szfinx árnyékában. óei.) ALPHA CANIS MAJORIS (lat. Álmában megjelent neki Harmakhisz isten és felszólította a herceget.) NT: medicina Aegyptorum. BT: kórház templom RT: alvásterápia ALOPECHEN AEGYPTIACUS (lat.) To-mihi Tomiri SN: A Nílus Delta-vidékének területe. 1413–1405) (i. feb. 6. 2.) Szethmotik BT: alsó-egyiptomi nomosz ALPINI PROSPERO (1553.) DUBHE EGYIPTOMI LÚD alsó-egyiptomi nomosz. 6.) Ament (ang.

) BT: isten NT: Aken Am-heh (ang.e.) BT: Nagy Kutya ALVAREZ. (L) AMARNA-REFORM SN: Ekhnaton fáraó Aton napisten tiszteletét tette hivatalossá. 9) BT: terápia RT: álomtemplom ALVILÁG TÚLVILÁG ALVILÁGI ISTEN UF: underworld god (ang. BT: hivatalos levél tell el-amarnai levéltár AMARNAI LEVÉLTÁR AMARNAI SÍR AMARNA LETTERS (ang. 1279–1212) AMAM (ang. Thutmózisz Amon és Ré-Harahti tiszteletére. Az amarna-művészet másik sajátossága. mialatt az ártó démonokat kiűzték.e. 700000–5500) (i. SN: 1968-ban Nobel-díjjal kitüntetett magfizikus és amatőr egyiptológus.) Khar (óei.e. 1479– 1457) ALTAKUI CSATA UF: eltekei csata SN: Taharka és szövetségesei vereséget szenvedtek Szanherib asszír királytól. BT: paleolitikum (i. A reformok nemcsak a vallásra korlátozódtak. 1292– 1225) (i. és ezalatt a páciens azt nem érezhette annyira. Mezopotámia. óei.de ÁL-TESTÜREGES UF: Pseudocoelia (lat. a napistennek az alvilágon és az égen át vezető útját leíró képes és szöveges kompozíciók. Ez volt az egyetlen olyan periódus Egyiptom vallás-történetében.) Andjety (ang.e.e.e.) AMARNAI LAKÓHÁZ AMARNAI LEVELEK UF: Amarna letters (ang. A vallási reform egy egészen egyedülálló művészeti irányzatot termelt ki. Anatólia és az égei civilizáció között folyt. hanem a művészetre is jelentős hatással voltak.(ang. Aj1. amelyben nem az új isten személye. 1301–1234) (i. Ekhnaton idejéből származnak. LUIS W. Manethón szerint I. 1304–1237)98 (i.) TELL EL-AMARNAI LAKÓHÁZ AMARNA.) Sam-hut (óei. nőies csípőjű fiatalembert ábrázolnak. BT: alvilági könyv AMADAI TEMPLOM SN: Egy darabban.) ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. de újabb sírkamra nem volt. 30 .e. HARTWIG BT: egyiptológus AD: ar3a003@arche. 1503–1482) (i. Thutmózisz. BT: szakáll szertartási tárgy RT: Hatsepszut1 (i. 1488–1468) (i. Kha1 (ang. Ekhnaton 18.) Ba-Pef (ang. A levelezés III.. 2000000–60000) UF: Lower paleolithic (ang. 1372–1354) (i.) SN: A trónutódlás zavartalansága érdekében maga mellé vette társuralkodónak fiát.(134.) BT: Núbia ALSÓ PALEOLITIKUM (i. 16. 17. szétszedés nélkül helyezték át 2. 1301–1235) (i.) SN: A Nagy Kutya csillagkép egyik csillaga. 1379–1362) (i. 1364– 1347) (i.) TELL EL-AMARNAI LEVÉLTÁR AMARNAI LEVELEK TELL EL-AMARNAI SÍR AMARNA-MŰVÉSZET SN: Az eddigi idealizált királyportrék helyett megjelentek a néha túlzottan is naturalista ábrázolások. UF: Sam-Behutet (ang. dinasztia idejében építtette III. 9) SN: A betegek egy része alvásterápiának vetette alá magát egy álomtemplomban. BT: művészet RT: Akhet Aton (óei. I. 1279–1213) (i. Valószínű bódult állapotában végeztek el a betegen olyan kezelést is.) AMANA (ang. 1352–1336) terem. 2000000–10000) ALSÓRENDŰ PAP WAB-PAP ÁLSZAKÁLL UF: istenszakáll mesterséges szakáll szertartási szakáll SN: Általában a fáraók viselték a halhatatlanság jelképeként. BT: alsó-egyiptomi nomosz RT: Banebdjedet2 (ang. BT: egyiptológus ALVÁSTERÁPIA UF: sleep therapy (ang. 15.) SN: 1887-ben egyiptomi parasztok találták Tell el-Amarnában.) Tehuti (óei. hogy a királyi család tagjait teljesen hétköznapi helyzetekben ábrázolja. BT: alsó-egyiptomi nomosz RT: Bubasztisz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. dinasztiabeli fáraók és Kánaán.e. 1290–1224) (i.e.e. II.) amarna-reform berlini „Kerti séta” sztélé Ekhnaton (i. (i. EL. UF: Eta Canis Major (lat.e. 1968 tavaszán kozmikus sugárzással átvilágította a Kephrén piramist egy újabb sírkamra reményében.e. II. 1307–1240) (i. UF: Am-peh (óei.e.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. BT: csata ALTENMÜLLER. 1294–1227) (i.e. Amenhotep és IV. Szeszósztriszt. UF: Sept (ang. UF: Am-khent (óei. BT: könyv NT: Alvilág Könyve ALVILÁG KÖNYVE SN: A mágiával és az alkímiával foglalkozik. vastag ajkú. akkádul (ékírással) íródtak.) Imiut (ang. 18.) AMMUT AMON AKHET-ATON (óei. A Későkorban magánszemélyek sírjában is alkalmazták.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.e.) Am-pehu (ang. UF. UF: Tehut (ang.e.e. Hatsepszut1 királynő nő létére a protokolláris alkalmakon álszakállt viselt. A valósághű szemléletet követő művész magát a fáraót sem kímélte: Ekhnaton szobrai hosszú arcú. 20. BT: templom AMAKHTU RAMSZESZ.6 km-rel észak felé és 65 m-rel magasabbra. amely nagy fájdalommal járt volna.e. hanem a többi isten betiltása jelentette az újdonságot. 19.) (134. amikor az államvallás közeledést mutatott az egyistenhit felé. Pillanatnyilag 382 égetett agyagtáblát sorolnak ide. Ezt a templomot a 18.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-NÚBIA UF: Wawat (óei. ahol az pap-orvosok ópiummal vagy mandragórával segítették elő az álmot (hallucinációt).) SN: Fővárosa Bubasztisz volt. Amenhotep.uni-hamburg. 25.arcnet.ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) BT: ős-testüreges NT: fonálféreg ALUDRA (ar.) ALVILÁGI KÖNYV SN: Az újbirodalmi királysírokban felvésett.) SN: Fővárosa Banebdjedet2 volt. Amenemhetet saját udvaroncai ölték meg.e.

az óriáskígyóval kell megküzdeni. spa.) Dyall-Smith. spa. dinasztiából.) (i. 1372–1354) (i.(ang.) AMENEMES (kat. fedett. hogy Antóninusz Piusz császársága idején helyreállították a templomot. Mike Warocqué. Küzdelme sikere érdekében az elhunyt uralkodót védelmező istenségek kísérik. 1580–1558) (i. 4.–1924..) AMBO (lat.e. (i. spa..e. BT: polgármester RT: Amenemheb5 sírja AMENEMHEB5 SÍRJA UF: TTA8 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemheb5 (ang.u.) SN: Théba polgármestere a 18. emlékét megpróbálták eltörölni.) AMENKHAU (ang. Éjszakai útja során a Nap a halottak istenével egyesülve Ozirisz-Ré-vé válik. 1550–1525) (i.) AMENEMHET AMENEMHET SURER AMENMESZ15 AMENEMHAB MEH (spa.. akit a sumér bevándorlók imádtak Egyiptomban.. III.. felsorolja az alvilág 12 kapuján (nappal) és 12 barlangján (éjszaka) keresztül vezető utat. amelyeket sakálok húznak. BT: istennő AMATŐR EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Carnarvon. spa.) AMENEBIS SN: Takhoneourit városának istene volt.azonban ez a kor még nem érett meg arra. amit a királysírok falára írtak. VIII.. 1379–1362) (i. fr. 1570–1546) (i.) SN: Amon-Ré pásztora a 20.. 138–161)(1. ném.) SN: A tenger istennője. úgy a fáraó is feltámad. BT: templom RT: Amenebis Piusz. (i.e. fr.e. ÉMILE (1850–1915) BT: francia egyiptológus AMEMAIT (ang.. jún.e.. Raoul (1870. 1364– 1347) (i. amelyet Amenebis istennek szenteltek.e. dinasztiabeli sírok bejáratának belső oldalán is találtak ilyen feliratokat. mivel ő meg akarja állítani a napbárkát káoszt kiváltva ezzel a földön... ném.) Wilson.) SN: Amon magtárainak írnoka a 19. II. Mark AMAUNET (ang...) AMENIRNEFERU (ang.) AMENEMHAT SURER (ang.16) SN: A reprodukált reliefen egy kertész visz vizet a folyóból az öntözni való termőföldre. ném. 26.) SN: A Kharga-oázisban található templom. Bárkáját halotti szellemek vontatják a folyón. A 18. spa. spa. BT: építmény AMDUAT KÖNYVE UF: Book of the Secret Chamber (ang. jobb sorsra érdemes alakja egyre inkább a feledés homályába merült.e.) AMEN-CHAEMWASET (ném. ném. BT: helyi isten RT: Amenebis-templom AMENEBIS-TEMPLOM UF: Zayyan temple. jan. fr.) AMENAJ (spa. ném.) AMBULLATÓRIUM UF: kerengő SN: A kisebb újbirodalmi templomokat és a bárkakikötőket. fr.) AMMUT AMMUT AMON AMENNAKHT (ang. Itt a Apóphisz naponta megpróbálja kiszívni a vizet Ré1 bárkája alól. JAHMESZ.) SN: Honszu1 főpapja a Ramesszida korban. Antóninusz (i. ÓRÁJA SN: Megjelennek a kígyó alakú bárkák. 1352–1336) AMARNA-RELIEF REPRODUKCIÓJA (BRM: 65.) MUT KOM OMBÓ (ar.) AMENEMHEB5 (ang... (128. BT: Honszu1-főpap próféta NT: Amenemheb3 hozzátartozói RT: Amenemheb3 sírja AMENEMHEB3 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Tauszert3. Egy felirat bizonyítja. 570–526) (i. hogy a nappal és az éjszaka 12 órája egy-egy vidéknek felel meg. II.–1917. dinasztia vége felé..) AMENEMHAT (ang. spa. 3.) AMÉLINEAU. hozzáfűzve a varázsszavakat.) AMENEMHET. BT: pásztor RT: Amenemheb2 sírja AMENEMHEB2 SÍRJA UF: TT278PM BT: gurnet murai sír RT: Amenemheb2 (ang.e. II sírfelirata Thutmózisz. dinasztiából. melyet a Nap bárkájával behajóz.) NT: Tauszert3 AMENEMHEB3 SÍRJA UF: TT25PM BT: asasifi sír RT: Amenemheb3 AMENEMHEB4 (ang.. 19) AMENEJ KEMAU (cse..) AMENEMHEB3 (ang. órája RT: Amenhotep.) AMENEMHEB1 (ang.) AMEMET (ang. fr.. miközben a többi elhunyt tiszteleg átkelése előtt.) JAHMESZ. 28. spa.. 1530–1504) AMASZISZ. 569–526) AMATHAUNTA (ang..) AMENEMHEB2 (ang. 1769– AMENEMOPE3 AMENEMHEB MEH1 (ang. de az azt követő 19.. Ekhnaton halála után Tutankhamon és a trónon őt követő Aj1 és Hóremheb1 visszaállították a régi vallási rendet. BT: halotti irodalom könyv túlvilági szöveg NT: Amduat Könyvének 4–5..) 1765) AMEN-EM-APT (ang. (cse.. I. spa. spa. feb..) 31 ... ném. hogy így bírja azt megállásra. dinasztia folyamán az Amduat Könyve a legfontosabb irat. Úgy képzelték.e.) AMEN (ang.e. és 20. fr.e. 1539–1514) (i. 6) BT: relief reprodukció AMAS EL-OUOGOUD VÁRA PHILAE AMASIS I (ang. ném.) AMENEMHEB6 (ang.e. fr. oszlopos folyosó. ném. al.. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866. BT: Amenemheb3 (ang. sírjának falfeliratai AMDUAT KÖNYVÉNEK 4–5. spa. fr. BT: reform RT: amarna-művészet Ekhnaton (i. spa. fr. BT: Amduat Könyve AMENEMHEB MEH1 (ang. melyek segítségével a barlangokat őrző szörnyeket ártalmatlanná lehet tenni.) HAEMUASZET6 AMENAR-NEFRU (ném. Az „eretnek fáraó” feliratait kivakartatták. valamint gyakorta a görög-római kori születési házakat kívülről körbefutó.) AMENCHAU (ném.) Rejtett Kamra Könyve Rejtett Termek Könyve Titkos Szoba Könyve Túlvilág Könyve SN: A könyv az alvilág pontos földrajzi leírását és a Ré. a napisten éjszakai utazását tartalmazza. ném. máj..) UF: Amenemib (ném. A gonosz erők közül különösen Apóphisz-szal. Ahogy a Nap újjászületik minden reggel. hogy elfogadja Ekhnaton reformjait. BT: írnok RT: Amenemheb4 sírja AMENEMHEB4 SÍRJA UF: TT364PM BT: asasifi sír RT: Amenemheb4 (ang.

BT: írnok RT: Amenemhet9 sírja AMENEMHET9 SÍRJA UF: TT182PM BT: Khokha-sír RT: Amenemhet9 AMENEMHET10 UF: Amenemhat (ang. spa. spa. Ramszesz idején. dinasztia idején. (152. BT: Amon marháinak felügyelője Thutmózisz. dinasztia idejéből. dinasztiából III..) SN: Ká-pap a 18.) NT: Baki3 (ang.) Mahu2 (ang. spa.. BT: Amon-pap Ramosze7 hozzátartozói Szenenmut hozzátartozói AMENEMHET8 UF: Amenemhat (ang. Amenhotep idején szolgált.) legöregebb fia. ném.) SN: Magas tisztségű hivatalnok a hadseregben.. Thutmózisz idején. III.. évében. fr.) SN: Maat írnoka a 18.) SN: Amon termelési területeinek felügyelője. dinasztiában Amon magtárainak könyvelője. BT: kormányzó polgármester RT: Amenemhet8 sírja AMENEMHET8 SÍRJA UF: TT163PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemhet8 AMENEMHET9 UF: Amenemhat (ang..... majd később egy hajó kapitánya a 18... Amon bárkájának papja. spa. aki még apja előtt fiatalon meghalt.) SN: Ramosze8 apja a 19. hozzátartozói AMENEMHET2 UF: Amenemhat (ang. prófétája a 18. BT: hadsereg parancsnok hivatalnok tengerészkapitány NT: Amenemheb Meh1 hozzátartozói RT: Amenheb Meh1 sírja AMENEMHEB MEH1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Tetires2.) SN: Deir el-medinei kézműves a 18. fr... BT: ká-pap RT: Amenemhet11 sírja MEH4 (ang.. fr.) AMENEMHEB7 (ang.) SN: A 18. II. III.) AMENEMHET UF: Amenemhat (ang.. BT: Aamon hozzátartozói wab-pap NT: Amenemheb8 hozzátartozói RT: Amenemheb8 sírja AMENEMHEB8 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Hóri10.. ném.. BT: felügyelő RT: Amenhotep4 és Amenemhet5 sírja AMENEMHET5 SÍRJA 6 AMENHOTEP4 ÉS AMENEMHET5 SÍRJA AMENEMHET UF: Amenemhat (ang. ném. BT: Ramosze8 hozzátartozói AMENEMHEB8 (ang. din. BT: könyvelő RT: Amenemhet2 sírja AMENEMHET2 SÍRJA UF: TT82PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet2 AMENEMHET3 UF: Amenemhat (ang. II. Thutmózisz idejéből.) SN: Adminisztrátor Amon templomában III.) AMENEMHEB MEH1 SÍRJA UF: TT85PM BT: seikh abd el-gurnai sír AMENEMHEB MEH2 1 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet3 AMENEMHET4 SN: Amon főpapja és 1. apja uralkodásának 24.. fr. Fiuk Aamon. BT: kapuőr RT: Amenemheb6 sírja AMENEMHEB6 SÍRJA UF: TTA15 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemheb6 (ang....) SN: Magtárfelügyelő a 18. BT: Amenemheb8 (ang. dinasztiából. katonák parancsnoka. BT: adminisztrátor RT: Amenemhet3 sírja AMENEMHET SÍRJA UF: TT53PM SN: A sírábrázolásban macska látható egy halászó és szárnyasvadászó jelenetben. Amenhotep korából. BT: deir el-medinei kézműves RT: Amenemhet10 sírjai AMENEMHET10 SÍRJAI NT: Amenemhet10 TT340PM-es sírja Amenemhet10 TT354PM-es sírja BT: deir el-medinei sír RT: Amenemhet10 AMENEMHET10 TT340PM-ES SÍRJA UF: TT340PM BT: Amenemhet10 sírjai RT: Amenemhet10 AMENEMHET10 TT354PM-ES SÍRJA UF: TT354PM BT: Amenemhet10 sírjai RT: Amenemhet10 AMENEMHET11 UF: Amenemhat (ang. ném. ném. spa.) NT: Aamon Hóri10 Iszumut AMENEMHEB8 SÍRJA UF: TT44PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemheb8 (ang.. spa. spa. spa. ném. ném.... Thutmózisz idejéből. III. BT: magtárfelügyelő RT: Amenemhet6 sírja AMENEMHET6 SÍRJA UF: TT123PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet6 AMENEMHET7 SN: Szenenmut fiútestvére. 10) 3 32 .. ném.) SN: Amon wab-papja a 20.. Thutmózisz (18. dinasztiából.) UF: Amenemheb1 (ang. fr.) UF: Amenemhab (ang. spa. BT: Amenemheb Meh1 (ang. ném. spa. spa.) SN: III. spa. ném. spa. Thutmózisz és II. spa..SN: Fő kapuőr Amon birtokain a Ramesszida korban... spa. dinasztiában. BT: Amon-főpap RT: Amenemhet4 sírja AMENEMHET4 SÍRJA UF: TT97PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet4 AMENEMHET5 UF: Amenemhat (ang. ném. Neve a karnaki Amon-templom fesztiválcsarnokában tűnik fel a déli oldalon. dinasztiából. ném.) Amenemhab Meh (spa.. dinasztiából.. Felesége: Iszumut. dinasztiából.. Felesége: Baki3. spa.) Tetires2 (ang..) AMENEMHEB MEH1 (ang.) SN: Théba polgármestere a 19. ném.

Felesége: Neferytateten. I. a kerület örökös hercege. 1991–1962) (i.. INTELMEI UF: Amenemhat.e. borkészítés. BT: Amenemhet. dinasztiát. 1937–1908) UF: Amenemhat. 1971–1928) (i.e. spa. PIRAMISA SN: Eredeti magassága 55m (ma már alig 20 m magas).e.e.) Nimaatre (ang.és kőedények formálása. dinasztiából. (ang. Feleségei Keminub. A dahsuri tört piramistól délkeletre található. (i.) SN: Hivatalnok a korai 18.e. BT: beni hasszáni sír királysír NT: Amenemhet. 1937–1908) NT: Neferet. 1963–1786)( 150. 205) fáraó NT: Amenemhet. Hnumit. (i. (i. dőlésszög 54° 27’ 44”.) Ameni Ammenemes I (ang. II. II. 310) (i. I. (ang. atléták. I.. Szeszósztrisz. I. 1955–1913) (i. Mentuhotep expedícióját Vádi Hammamatban. (i. piramisa AMENEMHET. BT: dinasztia. HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: I. 1929–1892) (i.e. I.e. II. Amenemhet sírkamrája előtti tornác területén található két protodór oszlop.e. SÍRJA UF: BH2 SN: I. (i. 310) (i. BT: Amenemhet. II. oldalak hosszúsága 78. I. BT: Amenemhet. I.e. udvaroncainak egy csoportja azonban meggyilkolta. (i.e.e. halak és madarak hálóval való elejtése. 12. I. sírkamrájának falfestményei Amenemhet. (ang. I.) SN: Eredeti magassága és a dőlésszög meghatározhatatlan. 12.e. Olyan áthatolhatatlan sorompót akart létrehozni. I. III..e. Neferet. hozzátartozói RT: Amenemhet.e. 1875–1840) NT: Hnumit Ita Itaweret (ang.e. sörkészítés. I. sírkamrája falfestmény AMENEMHET. fáraó fejedelem herceg nomarkhosz pap vezír NT: Amenemhet. alapja 105×105 m volt eredetileg. gabonanyomtatás.e. 1817–1772) UF: Amenemhat III (ang. Neferu. II. betakarítás. I. 1991–1962) (i.e. 1971–1928) (i. spa. I.) SN: III. I. s megalapította a 12.e. intelmei Amenemhet. I. I. I. I. II. A Delta nyugati határában erődítményeket emelt. I. BT: protodór oszlop AMENEMHET. birkózók láthatók a falfestményeken. (i. I. Szeszósztrisz. Mészkőből épült. szántás. Amenemhet viszonylag békés korszaka a Középbirodalom gazdasági és kulturális fellendülését 33 . Lányai Szithathormerit. 1937–1908) AMENEMHET.) Szeszósztrisz.e. A belső magba óbirodalmi domborművekkel díszített tömböket építettek be.) Neferytateten (ang.) Kaneferu (ang.e. erre számos régi előjoguk helyreállításával is ösztönözte őket. 1971–1926) (i. BT: listi piramis dinasztia. 1855–1808)(110. Állítólag az utóbbi sportnak ez a legrégibb ábrázolása. 1985–1795) (110. sírkamrájának mennyezete AMENEMHET.) SN: Ő vezette III.e.(i.5 m (84m). Anyja: III. Szeszósztrisz király uralkodásának 43. 205) AMENEMHET. TÉGLAPIRAMISA PIRAMISA AMENEMHET. Tájolása nem olyan pontos a négy égtáj irányában. A 16. hogy megakadályozza a nomádok betöréseit. sírkamrája RT: Amenemhet. kötélgyártás. Ammenemes II (ang. Kereskedelmi kapcsolatokat folytatott Mezopotámiával és Elő-Ázsiával. I.e.. piramisa Amenemhet.) Seheptepibre (ang. téglapiramisa Fehér Piramis Hatalmas piramis White Pyramid (ang. 1929–1892) (i. 12. SÍRKAMRÁJA SN: A tornác mögött a sziklába mélyül. 1955–1913) (i. ma már csupán szétszórt törmelékhalmaz.e.e. 1963–1786)( 150. Alapja 50m. Eredetileg Thébából származott fővárosát Itj-Tauiba tette át. 1850–1800) (i. amely megakadályozza a betöréseket. számos isten és istennő papja. A trónon utódai követték és számos célkitűzését megvalósították. és megvédi a jelentősebb szárazföldi utakat. I. 1934-ből) származik. BT: dinasztia. I. protodór oszlopai Amenemhet. PROTODÓR OSZLOPAI SN: I. Kaneferu.e. agyag. sírja NT: Amenemhet.e. Itaweret. PIRAMISA UF: Amenemhet. BT: dahsuri piramis dinasztia. I. Fia: I. intelmei SN: Egy palotaforradalom nyomán a hatalom gyakorlásának tapasztalatairól és az emberi hálátlanságról kesereg.e. Ezek az írások feltehetően fia uralkodásának ideje alatt születtek. miszerint az utódot még az uralkodó életében régenssé nevezik ki.e.AMENEMHET11 SÍRJA UF: TTA1 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemhet11 AMENEMHET12 UF: Amenemhat (ang.) Nubkaure (ang.) Moeris2 (gör. Az ő idejében vezették be azt a szabályt. uralkodója. 1971–1926) (i. (. ném. nyíl.e. I.e. II. piramisai AMENEMHET. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja I. az oszlopok három hajóra osztják. II. Jahmesz idejéből. 1917–1872) AMENEMHET. ném. (i. 1844–1797) (i. 1875–1840) UF: Amenemhat. (i.) Neferu. III.) SN: A 12. dinasztia 3. BT: hivatalnok RT: Amenemhet12 sírja AMENEMHET12 SÍRJA UF: TT20K TTC2 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet12 AMENEMHET. sírja Uralkodói Fal AMENEMHET. SÍRKAMRÁJÁNAK MENNYEZETE SN: A mennyezet lapos ívű dongáinak belső felületét geometriai minták. II. aki aztán magával ragadta a teljes hatalmat. (i. 12. piramisai téglapiramis RT: Amenemhet. A nomarkhoszok támogatták uralmának megalapozásában. felső-egyiptomi nomosz vezíre és kormányzója volt IV. I. hozzátartozói RT: Amenemhet. 1991–1962) (i.) Szeszósztrisz.) Amenhemet (své. BT: Amenemhet. sírkamrája mennyezet AMENEMHET. I. 1929–1892) (i. Nagyon megrongált piramis. 1917–1872) Szithathormerit AMENEMHET. 310) (i. évéből (tehát i.) Ammenemes III (ang. II. BT: intelem AMENEMHET. I. s azokat átszelő hieroglif szövegek borítják. 1929–1895) (i. 1985–1795) (110. SÍRKAMRÁJÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: Kő és fémek megmunkálása. 1875–1840) AMENEMHET. 1929–1895) (i. Mentuhotep idején. 1929–1895) (i.) Keminub (ang. II.e. BT: Amenemhet.e. Ita.

a Holtak Templomát Hawara közelében. III. (i. Amenemhet síremléke. 1855–1808)(110. 1817–1772) AMENEMHET. III. 1844–1797) (i. magassága 86. 1850–1800) (i. BT: Amenemhet. DAHSURI PIRAMISA UF: Black Pyramid (ang. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: III.e. SZOBRA (HM) SN: A Hermitage Múzeumban található. HAWARAI PIRAMISÁNAK PIRAMIDIONJA SN: 1894-ben találta meg Jacques de Morgan a piramis feltárása közben. III. 1844–1797) (i.e. 310) (i.e. dőlésszög 54-57°.eredményezte. 1817–1772) AMENEMHET. 1963–1786)( 150. III.e. piramisai dahsuri piramis dinasztia 12. dinasztia idején építtette III.e. 1855–1808)(110. A Moirisz-tavat összeköti a Nílussal. titulusa Labirintus AMENEMHET.5 m (ma 58 m). az arcvonások egyértelműen III. dahsuri piramisának piramidionja RT: Amenemhet. III. 1872–1853) (i.e. 1878–1843) (i. Ezt a templomegyüttest Petrie vizsgálta át. 1817–1772) NT: A’at (ang. III. BT: Amenemhet. IV. SZOBRAI BT: fáraószobor NT: Amenemhet. szobrai mellszobor RT: Amenemhet. III. 1763–1759) AMENEMHET. III. IV. 1894-ben Jacques de Morgan tárta fel.(i. Szobeknoferu. BT: Amenemhet.e. III. Petrie feljegyzéseiből rekonstruálták az egyik szobor képét. 1799–1787) (i. 1855–1808)(110. 1844–1797) (i. (i. FEJSZOBRA (BM) SN: Bubasztiszból származik Naville 1886-89-es ásatásából. Szithathor. Maakherure (ang. 1799–1787) (i. (i. 1855–1808)(110. mint gyűjtőmedence óriási új területeket lát el vízzel és termékenyít meg. 1817–1772) AMENEMHET. Szeszósztrisz.e. BT: Amenemhet. fejlesztik és bővítik az öntözőberendezéseket. Amenemhet két kolosszális szobrát. 310) (i. III.e.) Neferuptah Nubhotepet (ang. Most kb. eredeti alapja 105×105 m (ma 102 m). E mű avat be bennünket az ókori egyiptomiak matematikatudományának titkaiba. Amenemhet.e. dahsuri piramisa Amenemhet. szobrai AMENEMHET. 310) (i. 1878–1841) (i. amelyet szárított agyagtéglákkal építettek körbe. 1836–1817) Szithathor Szobeknoferu (i. 12. szobrai Amenemhet.e. III.e. 1844–1797) (i. A matematika terén addig empirikus úton elért ismereteket összegyűjtötte és leíratta.e. III. szobrai kolosszus RT: Amenemhet. Amenemhetet tükrözik. BT: Amenemhet. piramisai NT: Amenemhet. amely ma a Kairói Egyiptomi Múzeumban látható. III.) Fekete Piramis SN: A 12. III. III. hozzátartozói RT: Amenemhet. IV.) (i. III. IV. 1850–1800) (i.e.) Amenemhet. fáraó Szeszósztrisz. piramisai téglapiramis NT: Amenemhet. Az akna keleti végét Hór1 vette tulajdonába. 12. III. 1888-ban Petrie jött rá. (i.e. 12. 310) (i. III. akinek múmiáját egy fakoporsóban találták meg a sírban. BT: Amenemhet. 30 m magas. hozzátartozói dinasztia.e.) Hetepi1 (ang. SZOBORKOLOSSZUSAI SN: Fajjúmban állították fel III. Ez volt Egyiptom utolsó nagy piramisa. délre egy kis szatellit piramis romjai találhatók. 1787–1783) (i.e. 1817–1772) AMENEMHET. III.e. BT: Amenemhet.e. (cse. amely a piramis déli részén kívül helyezkedik el. Lányai: Neferuptah. hawarai piramisa piramidion AMENEMHET. 1850–1800) (i. majd a kész piramist mészkőlapokkal burkolták be.5 cm.) BT: dinasztia. III. III.e. TÉGLAPIRAMISA HAWARAI PIRAMISA AMENEMHET. piramisai hawarai piramis NT: Amenemhet. III.e. III. BT: Amenemhet. DAHSURI PIRAMISÁNAK PIRAMIDIONJA BT: Amenemhet. Hetepi1-től született fia: IV. (i. III.e. III. Amenemhet Dahsurban. (i. BT: Amenemhet. Főfelesége: A’at. 1798–1790) (i. Azért kapta a Fekete Piramis nevet.e. 1850–1800) (i.e.e. Anyja: Hetepi1. mert sötét színű nyerstéglából és bazaltból építették. PIRAMISAI BT: dinasztia. fejszobra (BM) Amenemhet. magassága 75m. dinasztia szobrainak tipikus példája.e. A 12. 1850–1800) (i.e. III. III. Amenemhet családjának 10 aknasírját fedezte fel. 310) (i. hawarai piramisa AMENEMHET. III. hawarai piramisának piramidionja AMENEMHET. 34 . III. szobra (L: N 464) RT: Amenemhet. hozzátartozói AMENEMHET. III.e. 1789–1786) (i. Nevéhez fűződik a Fajum előállítása és a hawarai templom (labirintus) felépítése.e. III. BT: Amenemhet III. hanem kényelmesen használható kézikönyv gyanánt. 1772–1763) UF: Amenemhat. HAWARAI PIRAMISA SN: A magja a szikla volt. III. III. 310) (i. Neki tulajdonítják a híres “Labirintust”.e.e. III. szoborkolosszusai Amenemhet. hozzátartozói NT: Amenemhet. III. III. III. mellszobra (MNM) Amenemhet. (i. szobra (HM) Amenemhet. 1817–1772) AMENEMHET. (i. A piramis mellett a Labirintus maradványai. 1855–1808)(110. Nagy rabszolgatartó birtokok alakulnak ki. 1985–1795) (110. 205) BT: Amenemhet.(29) A külső és a belső északi kerítésfalak között de Morgan III. Testvére: Szobeknoferu. szobrai dioritszobor AMENEMHET. IV. Eredeti magassága 81. dahsuri piramisa folyosó AMENEMHET. dahsuri piramisa piramidion AMENEMHET. mellékfelesége: Hetepi1. a Magyar Nemzeti Múzeumban látható. dahsuri piramisának folyosói Amenemhet. Amenemhet. Amenemhet egy szoborkolosszusának fejrésze. IV. 1963–1786)( 150. III.e. 1844–1797) (i. III. DAHSURI PIRAMISÁNAK FOLYOSÓI SN: Egy föld alatti folyosó köti össze a király és a királyné sírkamráját. 1985–1795) (110. egy III. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: III. 1772–1763) Hathorhetepet (ang.e. hawarai piramisa Amenemhet. Litikus homokkőből készült. AMENEMHET. Nubhotepet.e. III. MELLSZOBRA (MNM) SN: Fekete dioritból készült. III. (i. HALOTTI TEMPLOMA LABIRINTUS AMENEMHET. III.) Szeszósztrisz.e. SZOBRA (L: N 464) SN: A szobron bár nem található felirat. szobrai fejszobor AMENEMHET. 1850–1800) (i.e.e. hogy ez a piramis III.e. amely tételeket és bizonyításokat tartalmazta. 1844–1797) (i. Alapja 105×105m. III. de nem tankönyv alakjában. III. amelyet a görög történészek még a piramisokat is felülmúló csodának írtak le. amely gyakorlati célokat szolgált. III. dahsuri piramisa Amenemhet. III. 1798–1790) (i. 310) (i. 205) fáraó NT: Amenemhet.e. III. és így a tó. TITULUSA BT: királyi titulus RT: Amenemhet. 1855–1808)(110.e.e. III. 310) (i. Hathorhetepet. III.

BT: Amon isten atyja Neferhotep4 hozzátartozói AMENEMIPET (ang. szembeszálltak a királlyal. (i.) Amenemopet (ang. III. (i. BT: Amenemhet Surer NT: Ith-taui (ang.e. 1850–1800) (i.e.e.e. (cse. 1817–1772) Hetepi1 (ang. Anyja: Mut-Tuy2.e.(i. 1844–1797) (i. Hivatali karrierje akkor kezdődött. 21. A fáraó nevét a környéken talált alabástromvázák felirataiból következtették ki. V. len. (i. Thutmózisz fáraó fegyvervivőinek felügyelője a 18. I..) AMENEMINET4 SN: Takhat3 férje. piramisai AMENEMHET SURER UF: Amenemhat Surer (ang.e. spa. „A festők elöljárója”. spa. BT: wab-pap RT: Ameneminet3 sírja wab-papja a AMENEMINET3 SÍRJA UF: TT277PM SN: A gurnet murai nekropolisz keleti részén található. Amenhotep templomainak 20. 310) (i. 13. 1782–1650) fáraó AMENEMHET..e. BT: hintós hírvivő íjász munkafelügyelő Wennefer2 hozzátartozói NT: Ameneminet2 hozzátartozói RT: Ameneminet2 sírja Medjay milícia AMENEMINET2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Wennefer2.) (i.e.) Amunemope (ang.e. PIRAMISA SN: Befejezetlen piramis Dahsurban. BT: Ameneminet2 NT: Wennefer2 (ang. és 17.. cse. 21.e. ol.) SN: Templomi írnok a Ramesszida korban.) AMENEMINET (ang.. aki számos posztban szolgálta a királyt. 1772–1763) NT: Amenemhet.) Surero (ang. fáraója. 206) (i. 1786–1633) (150.) AMENEMNISU (ang. VIII. 1778–1770) UF: Seankhibre (spa. piramisa AMENEMHET.e.) (i.) SN: Főadminisztrátor.) Amenope (ang.) (i. BT: Amon marháinak felügyelője főadminisztrátor NT: Amenemhet Surer hozzátartozói RT: Amenemhet Surer sírja AMENEMHET SURER HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Ith-taui. VI. ném. BT: szarkofág AMENEMOPE2 SN: I. VIII.) SN: II.) AMENEMIPET PAIRY (ang. 13. dinasztiában. (i. 1787–1783) (i.e. BT: dinasztia. 993–984) UF: Amenemipet1 (ang. Elephantineben találták.) Surer (ném.) Nephercheres2 (ang.) (i.) SN: III. (ang.) AMENEMHET SURER SÍRJA UF: TT48PM BT: Khokha-sír RT: Amenemhet Surer AMENEMHOTEP SN: Deir el Medine-i festőművész.) BT: dinasztia. 1043–1039) UF: Neferkarehikwast (ang.) AMENEMOPET AMENEMOPET5 AMENEMOPET TJANEFER AMENEMIPET TJANEFER (ang. IV. 1786–1633) (150. Ramszesz épületein végzett munkák és a Medjay polgárőrség parancsnokának főnökévé.e. BT: mellszobor AMENEMHET.) SN: A 21. akit Imiszeba is alkalmazott.) Usermare-setepenamun2 (ang. BT: seikh abd el-gurnai sír AMENEMINET2 (ang.. Neferhotep4 apja.e.e.) SN: A 21.) (spa.) Usimara-setpenamun Amenemope-meramun (ol. dinasztiában.) (i. (cse. dinasztia 2. 1770–1769) BT: dinasztia. 1799–1787) (i. 1782–1650) fáraó AMENEMHET. dinasztia végéről.5 cm × 20 cm széles. Később az idegen földek követe lett. Később. 1789–1786) (i. Civil háborúk dühöngtek a thébai területen.) UF: Amenemonet (ném.e. BT: festők NT: Amenemhotep hozzátartozói AMENEMHOTEP HOZZÁTARTOZÓI BT: Amenemhotep NT: Amonnaht AMENEMIB (ném. 1786–1633) (150. BT: befejezetlen piramis dahsuri piramis dinasztia. 1782–1650) fáraó RT: Amenemhet. 13. dinasztiából.e. 1769–1765) UF: Amenej Kemau (cse. Pszuszennész sírjának második kamrájában találtak rá.) AMENEMINET3 (ang. spa. gör. VIII.e.) (i. Amon isten atyja a 18. 1786–1778) UF: Ameny Intef IV (ang.e. MELLSZOBRA SN: A Kunsthistorisches Múzeumban látható. 13. 1279–1213) AMENEMINET2 SÍRJA UF: TT381PM BT: gurnet murai sír RT: Ameneminet2 (ang. 206) (i.e. 35 cm magas. dinasztia 4. 1786–1633) (150. spa.) AMENEMOPE1 (i. Ramszesz közeli társa. fáraója. BT: írnok AMENEMINET1 SÍRJA UF: TT58PM SN: Egy korábbi ismeretlen emberé volt ez a sír.) Mut-Tuy2 (ang. (i. (cse. 1763–1759) AMENEMHET. (i.e. Taniszban született. 1798–1790) (i. Pszuszennésszel társuralkodóként kormányzott. mellszobra AMENEMHET V.e. 206) (i. 1085–945) fáraó Tentamun1 hozzátartozói AMENEMONET (ném. V. amelybe Ameneminet beletemetkezett.BT: Amenemhet.) Szobeknoferu (i... len.Amenhotep és Aj idejéből a 18. VII.) Amenikemau BT: dinasztia. (i. Öreg és beteges emberként került trónra. amikor kinevezték a király hintósának és lova felügyelőjének.) Amenophtis (ang..e.. 1782–1650) fáraó RT: Amenemhet. Később kineveztetett a II. 1085–945) fáraó RT: Amenemope1 szarkofágja AMENEMOPE1 SZARKOFÁGJA SN: I. Pszuszennész fáraó lányának házasodása után visszaengedték ezeket a szembeszállókat. BT: dinasztia. 13.e.. 206) (i.) BT: dinasztia. 1855–1808)(110. Amon marháinak felügyelője III.e. aki a nyugati oázisba száműzte őket.) AMENEMHEB AMENEMINET1 (ang. BT: felügyelő RT: Amenemope2 koporsója 35 . BT: gurnet murai sír RT: Ameneminet3 (ang.e. talán I.) Amenophthis (gör.e.

BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemopet3 Ockinga. a Puskin Múzeumban. BT: felügyelő kincstárnok RT: Amenemopet6 sírja 36 . A szöveg majdnem hiánytalanul egy kéziratban (BM 10474) található meg a British Múzeumban. Ramszesz idejéből. aki egy szent bárkán volt ábrázolva I. dinasztiából. spa.) AMENEMOPET5 UF: Amenemipet (ang.. A Macquarie Theban Tombs Project keretében végeztek feltáró munkálatokat 1996-97-ben Karin Sowada vezetésével.) SN: Királyi írnok Deir el-Medinében a 19. önkontrollról. amely Dra Abu el-Nagában található....) UF: Amenemipet Ipy (ang.) UF: Amenemipet (ang.) UF: Amenemipet (ang. NT: Amenemope3 hozzátartozói RT: Amenemope3 intelmei AMENEMOPE HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Kanaht. Davis találta meg 1906ban a sírt a Királyok Völgye1 keleti részében. spa. egy osztrakonon Kairóban. a Louvre-ban. len. Széthi halotti templomában. Boyo AMENEMOPET4 (ang. Anyja: Nub.. len. Ő a szerzője a leghíresebb egyiptomi bölcsesség könyvének.) SN: Mose4 fia a 20. Középen függőlegesen és vízszintesen négy aranyozott csík szeli át. ném. A párizsi Louvre-ban egy írótábla található részletekkel Amenemope3 intelmeiből.) SN: Ebben a könyvben tanácsokat ad a becsületességről. valamint megerősítették a falon lévő festményeket és acélkerettel támasztották alá a hosszú csarnok mennyezetét. amely a múmia testét átszelő kötéseket hivatott utánozni.) Paszer4 Szennefer1 Weretmaetef (ang.AMENEMOPE2 KOPORSÓJA SN: A koporsó testrésze feketére festett.. ném.) BT: A kincstár felügyelője a 18.) UF: Amenemipet2 (ang. ném. dr. Min és Ízisz prófétáinak felügyelője.. BT: Mose4 hozzátartozói AMENEMOPET1 (ang. BT: felügyelő főudvarmester NT: Amenemopet4 hozzátartozói RT: Amenemopet4 sírja AMENEMOPET4 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Nefertiu.) SN: II.. BT: polgármester Szennefer1 hozzátartozói vezír NT: Amenemopet5 hozzátartozói RT: Amenemopet5 sírjai AMENEMOPET5 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Jahmesz Humay. becsületről.. BT: Amenemope3 NT: Kanaht AMENEMOPE3 INTELMEI UF: Instructions of Amenemope (ang. dinasztia idejéből származik. egy töredékes papiruszon Stockholmban. spa. dinasztiában IV.. A 18. Feljegyzéseket készítettek a kisebb leletekről és konzerváló. ném.) AMENEMOPET5 KV48-AS SÍRJA UF: KV48 SN: Edward Ayrton és Theodore M. és IV. BT: Amenemopet5 NT: Jahmesz Humay Nub (ang. Boyo Ockinga igazgatásával. Felesége: Nedzsmet2.) SN: A 19. BT: Amenemopet4 (ang. spa.) SN: Amon-pap a 20.) AMENEMOPET2 TT215PM-ÖS SÍRJA UF: TT215PM BT: Amenemopet2 sírjai RT: Amenemopet2 (ang.. ami nyugalmat ad és megszabadítja az aggodalmaktól.) SN: Akhmimi lakos a 20. dinasztia idején II. Észak és Dél magtárainak felügyelője. A fejrészt berakásos szemek teszik élethűvé. dinasztiából.. BT: deir el-medinei munkás királyi írnok RT: Amenemopet2 sírjai AMENEMOPET2 SÍRJAI BT: deir el-medinei sír NT: Amenemopet2 TT215PM-ös sírja Amenemopet2 TT265PM-ös sírja RT: Amenemopet2 (ang. megőrző munkálatokat is folytattak. BT: Amenemopet5 sírjai Királyok Völgye1 sírjai AMENEMOPET5 SÍRJAI BT: sír NT: Amenemopet5 KV48-as sírja Amenemopet5 TT29PM-es sírja RT: Amenemopet5 AMENEMOPET5 TT29PM-ES SÍRJA UF: TT29PM BT: Amenemopet5 sírjai seikh abd el-gurnai sír AMENEMOPET6 (ném.. spa.) AMENEMOPET2 TT265PM-ÖS SÍRJA UF: TT265PM BT: Amenemopet2 sírjai RT: Amenemopet2 (ang. ném. Arra tanítja. BT: Budge papirusz intelem RT: Amenemope3 Budge papirusz (BM: BM 10474) AMENEMOPE4 (ang.) SN: Az Igazság írnoka a Ramesszeumban a 19...) AMENEMOPET3 (ang. BT: Amon-pap RT: Amenemopet3 sírja 3 AMENEMOPET3 SÍRJA UF: TT148PM SN: Pierre Montet fedezte fel 1940-ben ezt az akkor még érintetlen sírt.. Felesége: Weretmaetef. spa. Fia: Paszer4.) Pairi3 (ang.) NT: Nedzsmet2 Nefertiu (ang.) AMENEMOPET4 SÍRJA UF: TT41PM TTB4 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemopet4 (ang.. III. spa. Amenhotep déli vezíre és Théba polgármestere a 18.. dinasztiából. Thutmózisz idején.. dinasztia idejéből. A szöveg kisebb részei számos helyen található meg: a Torinói Egyiptomi Múzeumban. Anyja: Aniy. Testvére: Szennefer1. dinasztiában I. dinasztia idején. Ramszesz idejében. ném.) UF: Amenemipet (ang. BT: emberalakú koporsó RT: Amenemope2 AMENEMOPE3 UF: Amen-em-apt (ang. és a jóságról. amelyet Amenemope3 intelmei néven ismerünk. len. spa. Szeszósztrisz idejéből egy isteni feleség főudvarmestere az egyik Amon templomban. len. ném. Ramszesz és I. BT: írnok RT: Amenemopet1 sírja AMENEMOPET1 SÍRJA UF: TT177PM BT: Khokha-sír RT: Amenemopet1 AMENEMOPET2 (ang. hogy bízzon az istenben.) Amenemipet Pairy (ang.

Fia Merimaat5. dinasztiából. Az 5.) AMENEMOPET7 (ném. Ramszesz egyik fia. Egy múmia került elő a sírból. II.) SN: Deir el-medinei kézműves a 19. edénydarabok kerültek elő. III. spa. koporsódarabot. miniatűr fahajó modellt (pár cm).) SN: Kenamun1 apja. Továbbá előkerült még egy szenet játék kerek bábfigurája.) Amon-em-wia (ang.AMENEMOPET6 SÍRJA UF: TT276PM BT: gurnet murai sír RT: Amenemopet6 (ném..) TJANEFER (spa. BT: herceg Ramszesz. dinasztiában. dinasztia idején. ném. mivelhogy a sírrablók áttörték a két sír közötti falat.) AMENMESZ AMENEMUYA1 (ang. Anyja: Ta-amenthu. Több figyelemreméltó leletet hoztak a felszínre..) HUJA AMENHOTEP3 (ang. egy nagyobb méretű szobor alapzatát. BT: munkafelügyelő NT: Amenhotep1 hozzátartozói RT: Amenhotep1 sírja AMENHOTEP1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Baket1.. dinasztiában. II.) Amenemweskhet (ang.) Merimaat5 Ta-amenthu (ang.) SN: Ptah-Szokarisz wab-papja és 19. a 18.) MUT ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) SN: Amon magtárainak könyvelője a 18.) Amon-em-wia (ang. dinasztiából való.. 3. Ramszesz idején. spa.. BT: Kenamun1 hozzátartozói AMENEMOPET DJEHUTYNEFER (ang.) 37 .) AMENHOTEP1 (spa. spa.) AMENEMWIA (ang. AMENEMHET.) SN: Egyik fennmaradt címe: „Az első munkacsoport vezetője”.. BT: Amenthu hozzátartozói felügyelő NT: Amenhotep4 hozzátartozói RT: Amenhotep4 és Amenemhet5 sírja AMENHOTEP4 ÉS AMENEMHET5 SÍRJA UF: Amenemhet5 sírja TT122PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet5 AMENHOTEP4 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Amenthu. helyiségből kanópuszmaradványok..) UF: Amenemwia (ang. dinasztiában. spa. amely az idő folyamán meglehetősen besötétült. A Dzsehutimesz1 sírnál régebbi keltezésű. dinasztiában Hatsepszut1 idején. spa. spa. Amenhotep sírjának oldalhelyiségeibe több generáció is temetkezett. amely valószínűleg alabástromból készült.) AMENEMUYA (ang. I. I. A fausébtit lakkréteggel vonták be.) SN: II..) AMENEMWASKHET (ang. olyannyira.) AMENEMOPET8 (ném. spa. valamint fából és fajanszból készült usébti is. BT: Amenhotep4 (ang. A negyedik szín kiesett. ném. de valószínűleg kékeszöld színű volt. ezért ideiglenesen a Dzsehutimesz1 sírjának előterében helyezték el.) AMENET2 (óei. sárga és fekete. spa.) SN: Amon termelési területeinek és raktárainak felügyelője a 18. amely sárga alapú (Ramesszida típusú) koporsóban nyugodott.. hozzátartozói AMENEMUYA2 (ang. spa.) AMENEMUYA3 UF: Amenemwia (ang.) AMENEMOPET9 (ang. dinasztiából.. BT: Amenhotep1 NT: Baket1 AMENHOTEP1 SÍRJA SN: Dzsehutimesz1 sírjának közvetlen szomszédságában fekszik. BT: kincstári írnok RT: Amenemopet7 sírja AMENEMOPET7 SÍRJA UF: TT374PM BT: Khokha-sír RT: Amenemopet7 (ném.) UF: Amenemipet Tjanefer (ang. Thutmózisz idején.) AMENET1 (ang.) AMENHEMET I–IV (své.. spa.) AMENHIRKHOPSHEF (ang.) UF: Amenemwaschet (ném. Az alsó helységekből csigák segítségével hordták ki a törmeléket. Eléggé porlékony állapotban találták. ném. AMONHERHOPESEF AMONHERHOPESEF AMENEMWASKHET (ang. ném.) AMENEMOPET RT: Amenemwaskhet sírja AMENEMWASKHET SÍRJA UF: TT62PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemwaskhet AMENEMWESKHET (ang.) AMENEMOSE (ang.. spa.) SN: Kincstári írnok a Ramesszeumban a 19.) UF: Amenemwia (ang.. BT: felolvasó pap wab-pap RT: Amenemuya2 sírja AMENEMUYA2 SÍRJA UF: TT270PM BT: gurnet murai sír RT: Amenemuya2 (ang.) SN: Palotai hivatalnok... kartonázst. BT: főnök RT: Amenemopet8 sírja AMENEMOPET8 SÍRJA UF: TTA18 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemopet8 (ném.) AMEN-HIR-KHOP-SHEF (ang. BT: deir el-medinei kézművesek RT: Amenemuya3 sírja AMENEMUYA3 SÍRJA UF: TT356PM BT: deir el-medinei sír RT: Amenemuya3 AMENEMWASCHET (ném.) AMENEMWASKHET (ang. spa... BT: thébai sír AMENEMOPET TJANEFER (spa. BT: munkafelügyelő RT: Amenhotep3 sírja AMENHOTEP3 SÍRJA UF: TT73PM BT: seikh abd el-gurnai sír AMENHOTEP4 (ang.) SN: Az írnokok főnöke Amon birtokain a Ramesszida korban. spa. Az írnoki palettában három szín maradt meg: piros. III. ném. Amenhotep dadája.) NT: Amenthu (ang. Thutmózisz idejéből. Az 1997-es szezonban kezdték el itt a feltárási munkát Kákosy László vezetésével. ném. ném. BT: felügyelő hivatalnok felolvasó papja a AMENHOTEP2 (ném.–IV...) UF: Amenemipet (ang.) SN: A két nagy obeliszk munkafelügyelője a 18. Pl. írnoki palettát. kabinetek felügyelője a 18. hogy az egyik sír belsejéből át lehet jutni a másik síréba.) Amenemopet Djehutynefer (ang..) UF: Amenemipet (ang. BT: könyvelő RT: Amenemopet Tjanefer sírja AMENEMOPET TJANEFER SÍRJA UF: TT297PM BT: asasifi sír RT: Amenemopet Tjanefer (spa.

Amenhotep idején.) (i. 311) (150. 1525–1512) (i. dinasztiában.. 1570–1546) (i. ném. 1525–1504) (110. amely a lázadó ázsiai népek leverésére irányult. Amenhotep idejéből. spa. ném. spa. hozzátartozói dinasztia. Amenemhet piramisának nyugati oldalánál Dahsurban fedezte fel Jacques de Morgan 1894-ben. III. 205) UF: Amenhotpe I (ang. dinasztiából. II.) Amenophis I (ang.) SN: Amon magtárainak felügyelője a 18. 1493–1481) AMENHOTEP. 1570–1293) (i. I. Ramszesz idején.. BT: kincstárnok RT: Amenhotep13 sírja AMENHOTEP13 SÍRJA UF: TTC3 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenhotep13 (ang. Thutmózisz. spa. 1570–1293) (i. (i.) SN: Amon ácsainak felügyelője III. 1567–1320) (i.e. II. Feleségei: Szenszeneb2. BT: magtárfelügyelő RT: Amenhotep5 sírja AMENHOTEP5 SÍRJA UF: TT294PM SN: Amenhotep5 sírját később Rema vette birtokba. ném.e.) (i. Az első.) SN: Wab-pap. I. 1450–1412) UF: Aaheperuré Akheperure (ang. BT: Rehmiré hozzátartozói AMENHOTEP17 (ang. 1580–1558) (i. SN: Ereje nagy részét nem a háborúkra fordította.. spa. ném. spa. II. II.e.. Ő alapította Deir el-Medinét... 1550–1397 fáraó Thutmózisz. 1550– 1525) (i. ném.) Amenóphisz. BT: Ramosze1 hozzátartozói AMENHOTEP18 UF: Amenhotep kancellár SN: II.. BT: Pabasa4 hozzátartozói wab-pap AMENHOTEP9 (ang.. spa. dinasztiából.. ném. (i.) a 18. hozzátartozói RT: Amenhotep. III. (i. és sírját 120 könyök mélyen a sziklába vájatta.e.. hozzátartozói 38 . spa.e. I. Három hadjáratot indított Szíriába. II. I.. gyorsan véget ért.) AMENHOTEP7 (ang.) AMENHOTEP11 (ang. spa. Jahmesz. BT: főorvos RT: Amenhotep9 sírja AMENHOTEP9 SÍRJA UF: TT415 BT: thébai sír RT: Amenhotep9 AMENHOTEP10 (ang. ezek során azonban fel kellett adnia az Orontész és az Eufrátesz között fekvő területeit. ném.. (spa. dinasztiában IV. dinasztiában. 1552–1306) (i. 18. Ramszesz idejében a 19. BT: ácsok felügyelője RT: Amenhotep12 sírja AMENHOTEP12 SÍRJA UF: TTC1 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenhotep12 (ang.AMENHOTEP5 (ang. Amenhotep az elsők között volt. BT: Khokha-sír RT: Amenhotep5 (ang. spa. dinasztiából.) SN: Megbízott kincstárnok a 18. Thutmózisz korából. hozzátartozói Thutmózisz. BT: Amenhotep. Ahhotep. spa.. 1539–1514) (i. (i.e. (ang. dinasztia idején I... din. dinasztiában.e.. BT: wab-pap RT: Amenhotep6 sírja AMENHOTEP6 SÍRJA UF: TT345PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenhotep6 (ang. 1567–1320) (i. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I.) AMENHOTEP12 (ang.. I.) SN: Tentipet isteni feleségeinek felügyelője a háremben a 20. BT: Amenhotep.e. 1530–1504) Szenszeneb2 Thutmózisz. spa. 1526–1512) (i.) SN: Könyvelő a 18. fia. ném.) AMENHOTEP13 (ang. 1550–1397) fáraó Jahmesz. spa.e.. Amenemhet idejében (12..e.e. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói dinasztia..) SN: Tanisz1 polgármestere a 18. Fia Szenszenebtől2: I. ahol a hercegek a fáraó elé járulva kértek kegyelmet. ném. Pabasa4 és Taweretemheb fia II. BT: kancellár RT: Amenhotep18 sírja AMENHOTEP18 SÍRJA SN: II. BT: dahsuri sír AMENHOTEP. ném. 18. dinasztiában II.) élt kancellár. dinasztiában. 1552–1306) (i.. Anyja: Ahmesz-Nefertari. spa.e.e...) AMENHOTEP6 (ang. spa.) SN: I.e. hozzátartozói NT: Amenhotep.e. Az egyiptomiak Mitanni határához érkeztek.e. ném.) SN: Főorvos a 19. hozzátartozói NT: Amenhotep..) SN: Wab-pap a 18. (spa. spa. (ang.) Amenhotep Hekaiunu Amenhotpe II (ang.e. ném.) (i. I. 1525–1504) (110...e. AMENHOTEP14 SÍRJA UF: TT127K BT: thébai sír AMENHOTEP15 SÍRJA UF: TT336K BT: thébai sír AMENHOTEP16 SN: Rehmiré és Merit2 fia a 18.) (i. 311) (150. dinasztiából. spa.... 205) AMENHOTEP. 1525–1504) (110. aki szakított az addig szokásos feltűnő temetkezési szokásokkal. I sírja kom ombói templom AMENHOTEP. Jahmesz és Ahmesz-Nefertari 3.) AMENHOTEP8 (ang. BT: polgármester RT: Amenhotep11 sírja AMENHOTEP11 SÍRJA UF: TTA19 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenhotep11 (ang. SÍRJA UF: AN B SN: I. spa. I. I.) Rema (ang. ném. ném.) SN: Ramosze1 testvére és Merietptah apja a 18. ném. Ahmesz-Meritamon. (ang. spa. 311) (150. BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenhotep. Ahmesz-Meritamon Ahmesz-Nefertari Jahmesz..e. ném.. I.. aki testvére is volt egyben. spa.) Amenophis II.e. III. Két másik hadjáratát közvetlenül Mitanni ellen vezette. BT: könyvelő RT: Amenhotep10 sírja AMENHOTEP10 SÍRJA UF: TTA7 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenhotep10 (ang.. BT: háremtisztségviselő RT: Amenhotep7 sírja AMENHOTEP7 SÍRJA UF: TT346PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenhotep7 (ang.. I.. 205) NT: Ahhotep. Amenhotep idején.

(ang. 1382–1344) Amenhotep. Amon isten tiszteletének központjai. Uralkodása alatt már óriási ellentétek feszültek a király és az egyre nagyobb hatalomra törő Amon-papság között.e. A szobor jobb oldala a fül alatti résztől felfelé harántosan letörött.) Amenophis III (ang.. TEMPLOMA BT: nyugat-thébai templom AMENHOTEP. II. aztán pedig átvitték a Kairói Egyiptomi Múzeumba. építészeinek napéneke AMENHOTEP. II. II. III. SÍRFELIRATA SN: A sárgás árnyalatú falak a friss papirusztekercset utánozzák.e.e.e. Malqatában.e. 1390–1352)(1. Gyakran töltötte itt szabadidejét. (ang. (i.(139. amelyet még a 21. spa. 6) Anyja: Meritré1. III. Thébában. III. Amenhotep figyelmezteti benne Uszer-Szatet-ot.e. III. BT: Amenhotep. III. Ide volt 13 fáraó-múmia elrejtve. BT: emlékszkarabeusz RT: Amenhotep. háremhölgyei Amenhotep. 1570–1293) (i. Ma a British Múzeumban őrzik. ÉS TEJE1 FAJANSZTÁBLÁJA SN: Egy szikomor és egy baku fa párbeszédét tartalmazhatta a tekercs. BT: levél RT: Amenhotep. III. 311) (1. 1450–1412) Amenhotep. II. nem volt olyan külső fenyegetés. III. III. 1567–1320) (i. III.) Nebmaatre2 (ang. amely az amúgy sem túl harcias uralkodót háborúra kényszeríthette volna. hogy monumentális épületek eddig soha nem látott sorát emelje. 60 méter hosszú. amelyet képek magyaráznak.e. aminek megjelölésére szolgált ez a fajansztáblácska. évében tavat ásatott főfelesége. 1382–1344) UF: Amenhotpe III (ang. Amenhotep egy Milkilu nevű kánaánita hercegtől rendelt 40 ágyast. temploma AMENHOTEP.e. hogy uralkodása első 10 évében 102 vad oroszlánt ejtett el. 1417–1379) (i. III. BT: építész NT: Amenhotep.e. Széthi szarkofágfedelével lezárva. fakoporsója Amenhotep. II. dinasztia papjai rejtettek el az akkori sírrablók elől. 1417–1379) (i. III. III. 311) (i. III. sírja AMENHOTEP. 1390–1352)(1. BT: fáraó-múmia RT: Amenhotep. BT: fajansz tábla AMENHOTEP. (ang. 311) (i. Ez azonban az ő idejében még nem éreztette hatását. III.) SN: A 18.e. ÉPÍTÉSZEI SN: Köztük volt egy ikerpár. III. ELEPHANTINEI TEMPLOMA BT: Amenhotep. Uralkodásának 11. III. EMLÉKSZKARABEUSZAI SN: Ezeken örökíti meg a nem rangjabeli Tejével kötött házasságát.) Heqawaset (ang. 1382–1344) AMENHOTEP. II. múmiája Amenhotep. mint a karnaki és luxori templomegyüttesek. nem kereste fel tartományait. spa. BT: fakoporsó RT: Amenhotep. 1392–1355) (i. amely mellett szép üdülőtó feküdt. melyet hadvezérei vertek le. 204) AMENHOTEP. ÉPÍTÉSZEINEK NAPÉNEKE SN: Az elején álló részben még keverednek az ősi elképzelések. Egyiptom hatalmi súlya érdekében szövetséget kötött Mitannival a hettiták ellen. sztéléje Amenhotep. SÍRJA UF: KV35 SN: A Királyok Völgyében a 35-ös számú sír.) SN: Fegyveres rablók megtámadták az őröket. (i..e. sírfelirata RT: Amenhotep. Uralma alatt nem vezetett hódító hadjáratokat.e. III.e. templomai Memnon-kolosszusok AMENHOTEP. III. építészei Amenhotep. MÚMIÁJA SN: A sír felfedezésekor (1898) a kvarcit szarkofág még őrizte a fáraó érintetlen múmiáját. Uralkodását a béke.. II. III. III. 1450–1412) Uszer-Szatet AMENHOTEP. a fényes fővárosban székelő udvarában a nők nagy szerepet játszottak. (i.) (i. építészei AMENHOTEP. (ang.e. a későbbiekben a napfelkeltekor megszülető életet ábrázolja. Ekkor az egyiptomi hatalom a mai Szudántól a modern Irakig terjedt. II. 1417–1379) (i. III. 1392–1355) (i. HALOTTI TEMPLOMA AMENÓPHIUM 39 .) NT: Meritré1 Thutmózisz. spa.e. nyaka körül mimózafüzérrel. Teje1 részére. sírja Amenhotep. Amenhotepet III. és Teje1 fajansztáblája Amenhotep.e. 1479–1425) (110.) Amenophisz. A múmiát 1928-ig a sírban állították ki.e. ágyasonként 40 kit ezüstért. szobrai fejszobor kvarcit szobor AMENHOTEP. BT: Amenhotep. a rajtuk található hieroglifák az Amduat Könyvének teljes szövegét tartalmazzák. emlékszkarabeuszai Amenhotep. Ez az időszak volt az Újbirodalom virágkorának csúcspontja. behatoltak a sírba és elvitték a fáraó ékszereit és amulettjeit.e. Egy núbiai lázadástól eltekintve. hogy óvakodjon a núbiai néptől és a varázslóktól.) (i. Amenhotep arra használta a birodalom gazdagságát. III.1402–1364) (i.e. II. Amenhotep nevével Juja és Tuja1 sírjában találták meg. 1417–1379) (i. 24. 1552–1306) (i. Thutmózisz.e. II.1402– 1364) (i. III. II. Amenóphisz.. III. BT: dinasztia. III. LEVELE USZER-SZATET-HOZ SN: II. háremhölgyei királyi ágyas AMENHOTEP. II.e. BT: sírrablás AMENHOTEP.e. kápolnája Amenhotep. 1382–1344) AMENHOTEP. A harci dicsőség helyett a vadászatban lelte örömét. sírja sírfelirat AMENHOTEP. nov. Oroszlánvadászatainak sikereiről az előkelők között szétosztott emlék-szkarabeuszok feliratain számolt be. 1390–1352)(1. (i. levele Uszer-Szatet-hoz AMENHOTEP. III. III. királya volt. Amunhotep III (ang. SÍRRABLÁSA (1901. 1392–1355) (i.1402– 1364) (i. a jólét és a fényűzés jellemezte. II. BT: Királyok Völgye1 sírjai királysír NT: Amenhotep.e. Ramszesz szarkofágjában II.) (i. III. III.e. FEJSZOBRA (MM: 3425) SN: Kvarcitból készült. 1898 márciusában fedezte fel Victor Loret. II. II. BT: Amenhotep.e.e. 1392–1355) (i. A tartományokból befolyó adók és ajándékok növelték az ország gazdagságát. Itt találja meg Loret III. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja III. (i. dinasztia 9. III.) (i. templomai elephantinei templom peripterosz AMENHOTEP. BT: napének RT: Amenhotep. Hapu fia RT: Amenhotep. 311) (i.e. II. 1450–1412) Amenhotep. III.RT: Amenhotep. III. hozzátartozói RT: Amenhotep. 18.e. BT: Amenhotep. ÁGYASAI SN: III. FAKOPORSÓJA SN: Ezt a fakoporsót III.(i. Azzal dicsekedett. 1550–1397) fáraó Teje1 hozzátartozói Tutankhamon hozzátartozói NT: Amenhotep. 1390–1352)(1.e. 1450–1412) (spa.1402– 1364) (i. II. Fényűző életmódjához illő pompás palotát építtetett Théba nyugati részén. Amenofisz. de ezek az ellentétek mindvégig a felszín alatt maradtak. úgyhogy a birodalom expanzív lendülete és összetartó ereje lassan meggyengült. akik egy napéneket hagytak ránk egy sztélén. III. 311) (i. spa.

luxori templomának oszlopcsarnoka Amenhotep. BT: Amenhotep.e. 1390–1352)(1.e. Gaston Maspero restauráltatta az épületegyüttest. A falak alsó részén a stilizált növények a termékeny nílusi föld dús növényzetét. BT: Amenhotep. III. III. SÍRJA UF: KV22 WV22 SN: A Nyugati Völgyben található 22-es számú sír. Siatum (?). 311) (i. Az Amenhotep. 1450–1412) (spa. III. luxori temploma oszlopcsarnok RT: Amenhotep. HÁREMHÖLGYEI SN: III.e. 1372–1354) (i. 1400–1390) (1. Amenhotep Mitanni állam királyától a királyleánnyal együtt 317 hölgyet is kapott ajándékba. (ang. Még a templom feltárása előtti időkben sok-sok évvel ezelőtt egy falu telepedett meg az oszlopok védelmében. II. spa. luxori temploma Amon-szentély bárkaszentély AMENHOTEP. Mut és Honszu1 isteneknek szentelték. III. III.e. 1822-ben elrombolták.) Hentymerheb (ang. valamint a fáraó 16 szobra díszíti.) Szemenhkaré Szitamon1 Teje1 Thutmózisz Thutmózisz. Hentymerheb. architrávjai és kapuzatai III. s III.e. 1382–1344) Amenhotep.e. Amenhotep. BT: Amenhotep. III. 311) (i. luxori templomának papiruszoszlopai Amenhotep. Amon. Kiya. BT: Amenhotep. Nagyapja: II. 1417–1379) (i. Hossza 190 m.e. 311) Ventiu AMENHOTEP. Hentaneb. III. a lótuszkötegeket utánzó oszlopok a folyó menti lápokat vagy pálmaligeteket idézik. 1392–1355) (i. 1799-ben találta meg Jollois és Devi Miera a 100 m hosszúságú sírt. LUXORI TEMPLOMA UF: Amon Déli Háreme luxori Amon-templom luxori templom SN: A Nílus keleti partján épült. III. szélessége 55 m. III.e. LUXORI TEMPLOMÁNAK PAPIRUSZOSZ– LOPAI SN: 18m magas és 10 m kerületű oszlopok. 1382–1344) NT: Amenhotep. a sötétkékre festett mennyezetet pedig. luxori templomának bárkaszentélye Amenhotep. melyen aranysárga csillagképek rajzolódnak ki.e. Többi felesége: Ízisz4. 311) (i. II. 1382–1344) AMENHOTEP. III. Unokái: Meritaton. 1390–1352)(1. LUXORI TEMPLOMÁNAK PÜLÓNJA SN: Ennek homlokzatán látható a kádesi csata története. III.) (i. 1379–1362) (i. Giluhepa. luxori temploma pülón RT: kádesi csata AMENHOTEP. III. az elmélkedést volt hivatva elősegíteni. az összes helyiségek oszlopai. Thutmózisz volt. Amenhotep jelentékenyen kibővített új épületet emelt helyébe.e. luxori templomának pülónja Concorde obeliszk Opet-szentély RT: Amenhotep. Hapu fia alkotta templomtípus. az Opet-ünnep alkalmával ide hozták Karnakból e három isten szent bárkáit.e. (1.e. Ekhnaton. (ang. beosztását tekintve a fáraók államának osztálytagozódását tükrözte. (ang.) Ízisz4 Kiya Maketaton Meritaton Mutemwia1 Nebetah Siatum (ang. III. III. A főbejárat a pülónnál van. Maketaton. III. Nebetah és Baketaton.e.e. De egy felajánló írás. luxori temploma 40 . LUXORI TEMPLOMÁNAK OSZLOPCSAR– NOKA SN: Az első ilyen jellegű alkotás. II. BT: Amenhotep. MÚMIÁJA SN: E fáraót annak idején I. 1392–1355) (i. 37) BT: fáraó-múmia RT: Amenhotep. 14 hatalmas papiruszvirág fejezetű oszlop alkotja. melyeket Mohamed Ali pasa 1819-ben Franciaországnak ajándékozott. hozzátartozói háremhölgy NT: Amenhotep. luxori temploma obeliszk NT: Concorde obeliszk AMENHOTEP. Ramszesz két obeliszket is állíttatott a pülon elé.e. KÁPOLNÁJA SN: Elephantinéban állt.e.) (i.. 1390–1352)(1. melynek elszállításáról a franciák 1980ban végleg lemondtak. luxori templomának obeliszkjei Amenhotep. III. Széthi szarkofágjának a fedelével lezárva. 1392–1355) (i.1402– 1364) (i.) (i. III. BT: Amenhotep.1402– 1364) (i.e. III. Később Victor Loret II. Az oszlopcsarnok építését Tutankhamon idejében kezdték el az Opet fesztivál nagyszerű jeleneteivel.. spa. 1413–1405) (i. 1392–1355) (i.e.) Amenhotep. kapuja aranyberakásos fából épült.e. 1412–1402) (i. BT: Királyok Völgye1 sírjai RT: Amenhotep.e. díszítése pedig az ország természeti világát igyekezett visszaadni.e.1402– 1364) (i. templomai Amon-templom nyugat-thébai templom NT: Amenhotep. Lányai Szitamon1 (aki egyben felesége is lett később). III.e. 311) (i. spa. melyet a király egy architrávra íratott. BT: kápolna AMENHOTEP. háremhölgyei Baketaton Ekhnaton (i. Hófehér kövekből áll. III. Szitamon1-tól született fia: Szemenhkaré. III. A bejárati kaputól a hátsó falig a templom közel 260 m hosszú. Második felesége: Szitamon1. 1417–1379) (i. akik közül a legszebbek háremhölgyek lettek. mely előtt két fáraószobor és obeliszk helyezkedett el. Amenhotep sírjában találta meg III. Erről a testen lévő bőrtöbblet miatti gyűrődések árulkodtak. III. 1417–1379) (i. Első felesége: Teje1. BT: Amenhotep.AMENHOTEP. Amenhotep nevét mutatják. így Denon pompás alkotása az egyetlen emlék az épületről. HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Mutemwia1. (i. Ramszesz szarkofágjában II. III. A thébai teremtéstan a templomot az isteni Nyolcasság keletkezési helyének tekintette. Az ő udvarát két sorban 74 papirusz formájú oszlop.) Honitmerhabi (ang.. III. hogy még az előző időkben is állott templom ezen a helyen. ezt azonban a portréin az etikett miatt nem örökítették meg. a pálmák koronáját vagy a papiruszsást. ahol III. Apja: IV. Széthi sírjába helyezték. 1352–1336) Giluhepa Hentaneb (ang. Roppantul elhízott ember volt életében. ágyasai Giluhepa AMENHOTEP. LUXORI TEMPLOMÁNAK BÁRKASZEN– TÉLYE SN: A templom legbelső termében áll az isteni bárkaszentély. LUXORI TEMPLOMÁNAK OBELISZKJEI SN: A bejárat nyugati oldalán álló obeliszket 1819-ben Mohamed Ali Franciaországnak ajándékozta. (i.e.e. IV. A keleti obeliszk a helyén maradt. Fiai: Thutmózisz. Ő építette a nagy udvart és az oszlopcsarnokot. III. III. Ventiu. luxori temploma papiruszoszlop AMENHOTEP. BT: Amenhotep. Amon nevét pedig drágakővel rakták ki. III. III. III. Ramszesz hatalmas udvart építtetett a templomhoz észak felől. luxori templomának papiruszoszlopai AMENHOTEP. Thutmózisz kápolnája állott.) (i. amely összedőlt. III. (ang. A falak belső és külső oldalai.e. 1417–1379) (i. a várost pedig köré építették.. azt bizonyítja.1402– 1364) (i. Ízisz4 (szintén felesége lett). melyet Nagy Sándor építtetett újjá. 1390–1352)(1. Vivant Denon rajzolta le a napóleoni expedíció során. III.e.e. 1382–1344) AMENHOTEP. 1364– 1347) (i.e. Hatsepszut1 egyik temploma. ott. spa.

Ameniau felszabadult és átvette régi ura feladatát. I. spa. 311) (i. I. 747–716) AMENIRDISZ.) AMENMESZ4 (i. IV. Hapu fia AMENHOTEP. III. 1769–1765) AMENIRDISZ. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja Kasta. mikor III.e.) HAEMUASZET6 AMENKHAU (ang. III.) AMENHOTEP (ZOON VAN HAPOE) AMENHOTPE I–III (ang.e. III. I. spa.e. BT: Amon-főpapnő Tahara hozzátartozói AMENIRNEFERU (ang.e. Amonortaisz I (ang. 1379–1362) (i. (ang. BT: Amon-főpapnő isteni feleség Kasta hozzátartozói núbiaiak Piankhi2 hozzátartozói NT: Amenirdisz. szobra (KEM: JE 3420–CG 565) AMENIRDISZ.e. I. sugarai vakítóbbak Aton reggeli fényénél. Amenhotep Amonnak ajánlotta a templomot. I. spa.) Amenhotep-si-se (ném. homokkőből készült. Schaden. Miután egy szabad nő házasságot kötött vele. testvére Piankhi2. Hapu fia sírja Amenhotep. III. spa.e. 1203–1200) AMENHOTEP. HAPU FIA AMENMESSE TOMB PROJECT (1993–) SN: A Memphis-i Egyetem missziója.7 m magas. III.e. 1214–1211) (i.) SN: Kasta fáraó lánya. BT: ácsok felügyelője Khay1 hozzátartozói RT: Amenkhau sírja AMENKHAU SÍRJA UF: TT372PM BT: Khokha-sír RT: Amenkhau (ang.. III. BT: Amenirdisz. dinasztiából származik. 28. szobra (LM: J 838) AMENHOTEP.. dinasztiában. szobra (LM: J 838) szoborfelirat AMENHOTEP. 1379–1362) (i. Ekkor bukkantak rá egy szoborra. 1352–1336) AMENHOTEP ÉS AHMESZ-NEFERTARI TEMPLOMA BT: nyugat-thébai templom AMENHOTEP. SZOBRA (KEM: JE 3420–CG 565) SN: Alabástrom szobor bazalt alappal. 1382–1344) AMENHOTEP.) EKHNATON (i.) AMENHOTEP HUY (ang. (i. dinasztiából.) AMENMES (ang. Amenhotepé volt a legnagyobb. 760–747) Piankhi2 (i. Egy királyi borbély rabszolgája volt. Ramszesz templomában az ácsok felügyelője a 19.) AMENKHAAMWASET (ang. szobra (BM) Amenirdisz. BT: felügyelő RT: Amenirneferu sírja AMENIRNEFERU SÍRJA UF: TT199PM BT: Khokha-sír RT: Amenirneferu (ang. III.) AMENHOTEPSASE UF: Amenhotep-sase (ang.) AMENMESZ AMENMESES (ang. szobrai kvarcit szobor NT: Amenhotep. spa. III.e.. HAPU FIA UF: Amenhotep-Son-of-Hapu (ang. (ang. 1364–1347) (i. BT: sztélé AMENHOTEP. 1364–1347) (i. III. Luxor1 szennyvízszivárgása miatt veszélybe kerültek a templom alapjai. III. építészei isten RT: Amenhotep.) UF: Amenchau (ném. fejszobra (MM: 3425) Amenhotep.e. SZOBRAI BT: fáraószobor NT: Amenhotep.. 1417–1379) (i. BT: Amenhotep.) AMENMESZ AMENMESSZU AMENMESSU (ang. 1. II. II. luxori temploma AMENHOTEP. 1352–1336) AMENI AMENEMHET.) SN: III.) Amenhotep (zoon van Hapoe) SN: III.e.. dinasztiából. BT: alabástromszobor AMENIRDISZ. 1991–1962) (i. majd 21 másikra. SZOBRA (LM: J 838) SN: A Luxorban található temploma alatt találták meg a vörös kvarcitból készült szobrot.” BT: Amenhotep. AMENIRDIS I (ang.e. 1937–1908) AMENIAU SN: Hadifogolyból lett rabszolga..e. a thébai Amon isteni felesége.AMENHOTEP. de III. I–III. s ezért talajmintát vetettek a veszély felmérése végett. I. I. SN: Amon főpapnője.e. 1372–1354) (i.e.) AMENHOTEP KANCELLÁR AMENHOTEP-SASE (ang. BT: felszabadított rabszolga AMENIKEMAU AMENEMHET. VIII.e..) SN: A raktárhelyiségek felügyelője a 18.e. spa. isteni feleség a 26.) AMENMESZ4 (i. III. SZTÉLÉJE SN: Az Amenóphium előtt állt.e. III. BT: expedíció AMENMESSU-HEQA-WASET (ang. III. TEMPLOMAI BT: templom NT: Amenóphium Amenhotep.e.) AMENHOTEP. A Későkorban istenként tisztelték és mondásait még halála után 1200 évvel is idézték. BT: Amon-pap RT: Amenhotepsase sírja AMENHOTEPSASE SÍRJA UF: TT75M BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenhotepsase AMENHOTEP-SON-OF-HAPU (ang.e.3 cm magas.) AMENIRDISZ. SZOBRÁNAK FELIRATA (LM: J838) SN: „Nagysága csillogóbb az égboltnál.e.) (i. spa.. hozzátartozói RT: Amenirdisz. BT: Amenhotep. I. spa. A 25. ném. A misszió vezetője Otto J. Ő tervezte a Memnon-kolosszusokat III. I. (cse. 1372– 1354) (i. Amenhotep számára.) UF: Amenar-nefru (ném. II.) Amonirdisz.) AMENHOTEP. 41 . 1214– 1211) (i.1402– 1364) (i. Az a jelenet látható rajta. amely a KV 10-es sírt tisztítja. 1203–1200) AMENMESSE (ang.e. (i.) Amenhotep Sise (ang.e.) EKHNATON (i.e. III. UF: Amenirdis I (ang. SZOBRA (BM) SN: A londoni British Múzeumban található. 1450–1412) HUJA1. Most a Luxori Múzeumban látható. Ramszesz idejéből.e. 1204– 1201) (i.) (i. szobrának felirata (LM: J838) RT: Amenhotep. 1390–1352)(1. elephantinei temploma Amenhotep. 10 AMENHOTEP18 AMENHOTEPSASE AMENHOTPE IV (ang.. HAPU FIA AMENHOTEP.e. HAPU FIA TEMPLOMA BT: nyugat-thébai templom AMENHOTEP HEKAIUNU (spa. I. 1204–1201) (i. Taharka lánya. BT: szobor AMENIRDISZ. 1392–1355) (i. dinasztiából. Hapu fia temploma AMENHOTEP. I.) SN: Amon második papja a 18. NT: Kasta (i. HAPU FIA SÍRJA UF: TT396K BT: thébai sír RT: Amenhotep. Amenhotep rendkívül tehetséges minisztere és építészeként szolgált.

Felesége: Baketwerel.e... spa.) SN: Királyi kézműves és a skorpiók bűvölője a 20. BT: kincstári írnok RT: Amenmesz3 sírja AMENMESZ3 SÍRJA UF: TT254PM BT: Khokha-sír RT: Amenmesz3 AMENMESZ4 (i.e.) Mose2 (ang.) Men-mi-Ra setep-en-Ra meri-Amen (ang. Amenhotep templomában a 18. BT: legyezőhordozó RT: Amenmesz9 sírja AMENMESZ9 SÍRJA UF: TT118PM 42 . spa. Thutmózisz és II. Amenhotep idején.. ném.e.. ném. csapatkapitány.e.) Panefernekhu (ang. 19. 1204–1201) (i. dinasztiában III. (i. BT: királyi írnok AMENMESSZU SÍRJA UF: TT373PM BT: Khokha-sír RT: Amenmesszu AMENMESZ1 UF: Amenmes (ang. Teje1 földbirtokának őrzője Amon birtokain III.) SN: Az északi idegen földek elöljárója.) SN: Amon prófétája. BT: felügyelő RT: Amenmesz7 sírja AMENMESZ7 SÍRJA UF: TT70PM SN: A sír eredeti tulajdonosa Suaniamen volt. a hátsó fal jobb oldalán a templom...e.) SN: A szandálkészítők felügyelője Amon birtokain a 21. 1214–1211) (i.) Takhat2 (ang. dinasztiában..) SN: Legyezőhordozó a király jobbján a 18.) SN: I. ném. Amenhotep idejéből. Amenhotep idejéből.e. BT: királyi kézműves skorpióbűvölő NT: Amenmesz5 hozzátartozói RT: Amenmesz5 sírja AMENMESZ5 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Tenthom.e.) SN: Adminisztrátor a Déli Városban a 18. 1203– 1200) NT: Baketwerel (ang..e. BT: Királyok Völgye1 sírjai királysír RT: Amenmesz4 (i. III. Amenhotep idejéből.) AMENMESZ4 SÍRJA UF: KV10 SN: A Királyok Völgye 10-es számú sírja.e. BT: Amenmesz5 hozzátartozói NT: Tenthom AMENMESZ5 SÍRJA UF: TT9PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenmesz5 AMENMESZ6 UF: Amenmose (ang.) AMENMESZ6 SÍRJA UF: TT19PM SN: A sírkamra reliefjeinek fele védett. 1204–1201) (i. 1203–1200) UF: Amenmes (ang.2212) Amenmesz4 usébtije (56. spa. spa. Amenhotepet hordja körbe a szent bárkán. ném. ném. BT: csapatkapitány elöljáró NT: Amenmesz2 hozzátartozói RT: Amenmesz2 sírja AMENMESZ2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Henuttaui3.. hozzátartozói AMENMESZ2 UF: Amenmose (ang. ném.) Amenmose (ang. BT: adminisztrátor RT: Amenmesz8 sírja AMENMESZ8 SÍRJA UF: TT89PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz8 AMENMESZ9 UF: Amenmose (ang.) Amenmse (ol. dinasztiából I. spa. II. Thutmózisz és Ahmesz1 fia. BT: főpap próféta NT: Amenmesz6 hozzátartozói RT: Amenmesz6 sírja AMENMESZ6 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Iuy1. BT: herceg Hatsepszut1 hozzátartozói tábornok Thutmózisz. 1214–1211) (i. dinasztiából. dinasztiában élt kincstári írnok. 1203– 1200) AMENMESZ5 UF: Amenmose (ang. 1204–1201) (i.) Amenmesse (ang. amelynek a halott a főpapja volt. 1214–1211) (i. ném.. A halotti szertartást és a sírban véghezvitt ceremóniákat örökítik meg. spa. Panefernekhu.) BT: dinasztia.e.) Iuy1 (ang.e. BT: Amenmesz6 NT: Baknayu (ang.. Thutmózisz vált fáraóvá helyette apjuk halála után.114-E) Amenmesz4 usébtije (6762/a-b) Amenmesz4 usébtije (8727) RT: Amenmesz4 (i.) Amenmse (ol.. 1907-ben fedezte fel Ayrton. főpap I. 1345–1200) (i. BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenmesz6 AMENMESZ7 UF: Amenmes (ang... I. aki a fáraó hadseregének volt a tábornoka. ném.e.. 75 m hosszú. 1204–1201) (i.e.. spa. spa.) SN: A 18. I. 1203– 1200) AMENMESZ4 USÉBTIJEI BT: usébti NT: Amenmesz4 usébtije (51. ném. dinasztiából II. Amenhotep idejében.e.) Amenmessu-heqa-Waset (ang. a király szeme Retenu Két Földjén a 18. ném. dinasztia idejében. dinasztia idején. BT: Amenmesz4 (i. 1320–1200) (i. Korán elhalálozott..AMENMESSZE AMENMESZ AMENMESSZU UF: Amenmessu (ang.) Amenmeses (ang. BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz7 AMENMESZ8 UF: Amenmose (ang. ezért testvére.) Amenmose (ang..e. 1293–1186) fáraó NT: Amenmesz4 hozzátartozói RT: Amenmesz4 sírja Amenmesz4 usébtijei AMENMESZ4 HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Takhat2.) Amenmessze Amenmose (ang. BT: Amenmesz2 NT: Henuttaui3 AMENMESZ2 SÍRJA UF: TT42PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz2 AMENMESZ3 UF: Amenmose (ang. Fiai: Baknayu.) SN: Írnok a Két Föld Urának oltáránál a 20. spa. 1214–1211) (i.

EKHNATON (i. BT: deir el-medinei kézműves királyi kézműves RT: Amennakht1 sírja AMENNAKHT1 SÍRJA UF: TT218PM BT: deir el-medinei sír RT: Amennakht1 AMENNAKHT2 (spa.) SN: Deir el-medinei kézműves a 20. Ramszesz idején. BT: Dzsehuti3 hozzátartozói NT: Amenmesz17 hozzátartozói AMENMESZ17 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Isoneb. (ang. sztéléje Memnon-kolosszusok AMENOPHTHIS (ang.) RT: Amenmesz15 sírja AMENMESZ15 SÍRJA UF: TT598 BT: thébai sír RT: Amenmesz15 AMENMESZ16 UF: Amenmose (ang.) UF: Amunpahapi (ném. spa. I–III. Thutmózisz idejéből. III.e. Thutmózisz idején. BT: Bakenhonszu2 hozzátartozói Nefertari1 hozzátartozói polgármester AMENMESZ17 UF: Amenmosi (ang. Théba polgármestere a 19. templomai évmilliók templomai RT: Amenhotep.. BT: főnök RT: Amennakht2 sírja AMENNAKHT2 SÍRJA UF: TT266PM BT: deir el-medinei sír RT: Amennakht2 (spa.) UF: Amunneferu (ném.) 1 AMENMESZ AMENMESZ AMENMESZ AMENNAKHT AMENNACHT (ném. dinasztiában.e. II. 1379–1362) (i.) AMENEMOPE1 (i.) SN: A deir el-medinei kézművesek főnöke a 19. Neve Amenmesz6 sírjában jelenik meg. spa. Mára csak a hajdan előtte álló Memnon-kolosszusok és egy sztélé maradt fenn. I–III AMENÓPHISZ. 1372– 1354) (i. dinasztiában. dinasztiából. spa.. BT: Amon marháinak felügyelője RT: Amenmesz12 sírja AMENMESZ12 SÍRJA UF: TT251PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz12 AMENMESZ13 UF: Amenmose (ang. dinasztiában.. BT: énekesnő AMENMOSE (ang.. dinasztiából.) AMENNAKHT (spa. III...) UF: Amennacht (ném.e. Ma már az alaprajzát is alig tudják rekonstruálni. I–III. BT: nekropolisz-munkás RT: Amenmesz13 sírja AMENMESZ13 SÍRJA UF: TT318PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz13 AMENMESZ UF: Amenemose (ang.. Thutmózisz és Hatsepszut1 idejéből.) AMENOPHIS IV (ang. 1364–1347) (i.) AMENEMOPE1 (i.) Amun-nacht (ném. BT: írnok RT: Amenmesz11 sírja AMENMESZ11 SÍRJA UF: TT228PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz11 AMENMESZ12 UF: Amenmose (ang.) SN: Deir el-medinei kézműves a 20. Bakenhonszu2 fia. I–III. 993–984) AMENEMOPE1 (i. 993–984) AMENPAHAPI (spa. dinasztiabeli wab-pap.e.e. IV. 43 .) EKHNATON (i.e.e. dinasztiában.) SN: 18.) SN: Dzsehutimesz1 apja a 19. (spa. BT. BT: Paheri hozzátartozói AMENMESZ UF: Amenemes (kat. halotti temploma SN: Ezt a templomot a következő fáraók uralkodása alatt teljesen elbontották.) AMENHOTEP.) SN: Nefertari1 királynő testvére.) AMENÓPHISZ. dinasztia idején.e. Eszna polgármestere.e. BT: Dzsehutimesz1 hozzátartozói felügyelő 15 14 polgármester Tia3 hozzátartozói AMENMIKUI (ang. ném. BT: Amenmesz17 NT: Dzsehuti3 Isoneb (ang..) AMENHOTEP.. 1352–1336) AMENÓPHIUM UF: Amenhotep. ném.) AMENMSE (ol. dinasztiában.e.. 1372– 1354) (i.) AMENNAKHT (ang.) SN: Amon kincstárainak írnoka a 18. BT: felügyelő RT: Amenmesz10 sírja AMENMESZ10 SÍRJA UF: TT149PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenmesz10 AMENMESZ11 UF: Amenmose (ang. (spa..) SN: Dzsehuti3 apja a 18.. 1364–1347) (i.) SN: Amon vadászainak felügyelője a 20. ol. spa. BT: wab-pap RT: Amenneferu sírja AMENNEFERU SÍRJA UF: TTB2 BT: Khokha-sír RT: Amenneferu (ang.. 1372– 1354) (i. ném. spa. (spa.) SN: Amon nekropolisz-munkása a 18. ném.) SN: Amon marháinak és termelési területeinek felügyelője a 18. ném.) Amunpahapy (ang.) UF: Amenaj (spa. Ramszesz idején. 993–984) AMENHOTEP.) AMENMESZ18 UF: Amenmose (ang.) EKHNATON (i.e.) AMENOPHTIS (ang. 1379–1362) (i. III. dinasztiában. gör. III. 1352–1336) AMENOPHISZ. Fia: Dzsehuti3.) SN: Énekesnő a 18. Amenhotep. III.e.e.) Amennakhte (ang.e. melynek hosszúságát az Egyiptomi Expedíció tudósai 600m-re becsülték. gör.. I–III. AMENNAKHTE (ang.. (spa.) dinasztiából. 1352–1336) AMÉNOPHIS IV (fr.) AMENMOSI (ang. AMENHOTEP. dinasztiából III. Merneptah király előszeretettel használta fel a díszített köveket saját templomának megépítéséhez. II.e. I–III.BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz9 AMENMESZ10 UF: Amenmose (ang.) AMENNEFERU (ang. spa.) AMENOFISZ. 1379–1362) (i. 1364–1347) (i. a fáraó csapatainak felügyelője. spa.) SN: Paheri fia. I–III AMENOPE (ang.) AMENOPHIS I–III.

) Amenuszer Neferweben1 (ang. Thutmózisz idejéből.) NT: Akheperkare2 (ang. cse. AMENTET1 UF: Amenti3 Szürkület helye SN: A földi létezéssel legközvetlenebbül érintkező birodalom. Ramszesz idejéből. ném. dinasztiából II.) Amenhotep4 (ang.e. spa.) Ta-amenthu (ang. Amenhotep és IV.) SN: Az istenek könyveinek írnoka Amon birtokain az Élet Házában a 19.) Neferweben1 (ang..BT: deir el-medinei kézműves RT: Amenpahapi sírja AMENPAHAPI SÍRJA UF: TT355PM BT: deir el-medinei sír RT: Amenpahapi (spa. spa.) 1786–1778) AMENEMHET. Thutmózisz idejéből. spa.. Anyja: Ta-amenthu. Anderson. BT: Amenthu (ang.) Uszerhat6 SN: Amon szolgája a 18.) AMENT1 (ang. William Y.. aki védi a halottakat.) AMENTHU SÍRJA UF: TT83PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenthu AMENTI1 (ang.) AMENTETUSZERT AMENTETUSZERT UF: Amentetusert (ang. Adams. Andrew Bell.) SN: Montu főpapja Thébában és szem-pap a Ramesszeumban a 20. BT: istennő AMENTETUSERT (ang. (ang. ném. BT: Amenuszer NT: Ahmesz4 Akheperkare2 (ang.) SN: A Nyugat és a halottak alvilágának istennője. BT: Montu-főpap szem-pap RT: Amenwahsu2 sírja AMENWAHSU2 SÍRJA UF: TT274PM BT: gurnet murai sír RT: Amenwahsu2 (ang..) Amunweserhat (ném.) (i. Allen. III. ném. BT: Amenthu hozzátartozói kormányzó Neferweben1 hozzátartozói vezír NT: Amenuszer hozzátartozói RT: Amenuszer sírjai AMENUSZERHAT UF: Amenuserhat (spa. Amenhotep4. spa. BT: Amon szolgája RT: Amenuszerhat sírja AMENUSZERHAT SÍRJA UF: TT176PM BT: Khokha-sír RT: Amenuszerhat AMENUSZER HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Amenthu.) AMENWAHSU3 SN: Mose4 fia. Aling. dinasztiából. Susan J. ném. dinasztiából III.) Amenuserhet (ang. ném.) AMENTET2 AMENTHU (ang. Charles F..) UF: Aamtju Ahmose (ang.) User2 (ang. Felesége: Tuja2. 44 ..) UF: Amenouahsou Amunwahsu (ang. spa.) AMERIKAI EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Adams. Amenhotep4.. Akheperkare2. dinasztiából. dinasztia idején. Thutmózisz idejéből. ném. 3.) Ta-amenthu (ang. Ramszesz idején.) 2 Userhat (ang.) Amenhotep4 (ang. V. David A. Lanny D. Allen.) AMERICAN RESEARCH CENTRE IN EGYPT AMERIKAI KUTATÁSI KÖZPONT EGYIPTOMBAN (Eg. II. spa.) AMENUSZER UF: Amenuser (ang. BT: Amenhotep4 hozzátartozói Neferweben1 hozzátartozói vezír NT: Amenthu hozzátartozói RT: Amenthu sírja AMENTHU HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Ta-amenthu..) Amunweser (ném.) UF: Amenuahsu (spa. BT: túlvilági hely AMENTET2 UF: Amenthes (ang. Amon szolgája. ném.. Fiai: Neferweben1. Dorothea Bayuk.) Useramun SN: Amenthu és Ta-amenthu fia.) Amenthu (ang.) AMENUSER (ang. BT: írnok RT: Amenwahsu sírja relief (KIM: OIM 10507) AMENWAHSU1 SÍRJA UF: TT111PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenwahsu1 (ang...) Amethu (ang. ném.. MUT ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. Vezír és kormányzó a 18. Arnold.) Aantju Ahmose (spa. Testvérei: Neferweben1. Matthew Douglas Adams. Akheperkare2. II. BT: Amon szolgája Mose4 hozzátartozói AMENY INTEF IV (ang..) AMENTI2 AMENTI3 MUT OZIRISZ (gör.) AMENUSERHET (ang. spa.) AMENUSZER AMENUSZERHAT AMENUSZERHAT AMENUAHSU (spa.) AMENT (ang..) SN: Penbuy felesége a 19.. dinasztiában. Dieter Arnold. James P.) Useramen (ang.) AMENUSERHAT (spa.) SN: Déli vezír a 18.) AMENTET1 AMENWAHSU (ang. Nettie K. Lányuk: Ahmesz4.) Tuja2 AMENUSZER SÍRJAI BT: seikh abd el-gurnai sír NT: Amenuszer TT61PM-es sírja Amenuszer TT131PM-es sírja AMENUSZER TT61PM-ES SÍRJA UF: TT61PM BT: Amenuszer sírjai AMENUSZER TT131PM-ES SÍRJA UF: TT131PM BT: Amenuszer sírjai AMENWAHSU1 (ang.. BT: Penbuy hozzátartozói AMENTHES (ang. Amenuszer.) AMENWAHSU2 (ang.

Honszu1-val alkotják a thébai triászt. 20. Feleségével. New Yorkban. III.) AMMON (ang. Morgan Könyvtárban van.. A túlvilági ítéletnél ő nyerte el az ember szívét.) UF: American Research Centre in Egypt ARCE (röv. Clarence Stanley (1876–1941. BT: Amherst papiruszok AMHERST PAPIRUSZOK SN: Jelenleg a Lord Amherst Pierpont Morgan Könyvtárban találhatóak. mellső lábai pedig az oroszlánéhoz hasonló. Winlock.) ánfora (spa. (1941.e.e.) 45 .) AMETHYST (ném.) Amun-Re (ang. Amon és a befolyásos thébai papok Ekhnaton uralkodása idején visszaszorultak.) AMON MAGZATBURKOS AMETISZT UF: Amethyst (ném. New Yorkban. szakasza Mut AMENHOTEP.) ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 33) Átlagban 2. márc.) Hayes..) termékenység isten thébai triász védőisten RT: Amon énekesnője Amon-főpap Amon-főpapnő Amon-himnusz Amon-kultusz Amon-pap Amon szolgája Amon-templom Honszu1 leideni papirusz (I. az Újbirodalomban összekapcsolták a két nevet és a főistent Amon-Rének hívták. Ez egészen addig tartott. Kent R. (1. és IV. A 18. júl. Ezt többször is átépítették. 35) SN: 1901-ben publikálta Grenfell és Hunt. Bob Cagle. de Ekhnaton halála után hamar felvirágoztatták újra az Amon kultuszt.. dinasztiából.u. William Christopher (1906. Ekkor Amon már csupán helyi jelentőségű isten volt. a római időkben Gebel Abu Diyeiba volt. dinasztiától kezdve vált Théba és a birodalom főistenévé.feb.(1) BT: dinasztia. 21–1963. BT: kvarc AMFITEÁTRUM SN: 1964-ben fedezték fel Napóleon Egyiptomi Expedíciója során épített erőd lerombolásakor.1. Herbert Eustis (1884. ném. akik az i. hogy gyógyszer nélkül orvosolja a szem betegségeit. Peter A. papiruszai gazdasági szöveg hieratikus papirusz RT: Grain Transport in the Ramessid Period: Papyrus Baldwin (BM EA 10061) and Papyrus Amiens (2004) AM-KHENT (óei.–1942. BT: építmény AMFÓRA UF: amphora (ang. AMMON OÁZIS UF: Sziuah BT: oázis AMMUT UF: Amam (ang. szakasza leideni papirusz (I.) Amemait (ang. Mindazonáltal a Síva-oázisban egészen Nagy Sándorig kiemelkedő istenség maradt. 16–) Wilkinson. Ambrose (1891–1959) Lehner.) AMMIT (ang.) AMETISZT AMETISZT AMMENEMES I–III (ang. gör.) Amemet (Ang.) Amen (ang. 350) 600. Bőrét kékre festették. 33f) BT: Amherst papiruszok görög papirusz RT: Berlin 7504 papirusz Philinna papirusz AMHERST 63 PAPIRUSZ SN: Arámi nyelven de démotikus írással írott esszék.) AMETHYSTUS (lat. lat) Amphore (fr.) SN: Átlátszóan ibolyaszínű. 663 körül az asszíriaiak meg nem sarcoltatták Thébát. A Berlin 7504 papirusszal és a Philinna papirusszal egy egységet alkot. tör.) amethystus (lat.) BT: egyiptológiai szervezet AMETHU (ang. ezért kaptak kosfejet a karnaki templom bejárata előtt sorakozó szfinxek. de lúdként és kosként fején görbe szarvakkal is megjelenik. I.Brier.) AMON ELSŐ ISTENSZOLGÁJA AMENEMUYA (ang. I–III. ném) anfora (ol.. Már az Óbirodalom idején ismert volt (a piramisszövegek említették). P. 6. Egyiptomban találták..) AMERIKAI KUTATÁSI KÖZPONT EGYIPTOMBAN (Eg.) Devouress of the Dead (ang.) BT: alvilági isten AMHERST 11 PAPIRUSZ (1.) Lansing. Lelőhelye Vádi el-Hudi. egyes időszakokban még templomként is szolgált. II. Albert Morton (1868–1944) Piccione.(1. BT: krokodil-isten RT: Szív megmérettetése AMNIOTA (lat. 350) 60.) Halottfaló Nagy Pusztító SN: Krokodilfejű fenevad. dec. ha az nem találtatott igaznak. század között épült Alexandria határán.) Ammit (ang. amely a 10. felsőegyiptomi nomosz különböző helyeinek gabonaadóit tartja számon. Richard H. 20. Mérete 6×4. LUXORI AMON-FŐPAP AMON DÉLI HÁREME TEMPLOMA AMON-EM-WIA (ang. UF: Amana (ang. BT: napisten főisten gyógyító isten Ogdoad (ang.) Amon-Ra (ang. 1. George Andrew (1867.) SN: Akhmim és Théba védőistene volt. Másutt Ré1 volt a neve. nov.25.5 m hosszúak BT: papirusz NT: Amherst 11 papirusz Amherst 63 papirusz AMIENS PAPIRUSZ (PIM) SN: Gazdasági szöveg a 20. jún. de csak az Első Átmeneti Kortól követhető nyomon.) Thomas. Muttal és fiával. a levegő és az égbolt színére.) Hammon (ang.) imn (tr.–1950. századra datálták korát és 1897 és 1900 között vásárolták Lord Amherstnek.) AMON ÉNEKESNŐJE UF: Chantress of Amun (ang.) BT: királyi váza NT: Tutankhamon amfórái AM-HEH (ang. Később. 18. Reisner. Elizabeth Weeks.) AMENTHU (ang. júl.) AMMUT AMON AMENEMHET. Szakállas emberként ábrázolják két magas tolldísszel a feje fölött.) Amon-Ré Amun (ang. Mark Lythgoe. a levegő és termékenység istene.2 cm. 5.jan. 1913 óta a J. míg i.) Ammon (ang. Azt beszélték róla. Theodor Monroe (1837–1915) Fisher. Anthony Davis. 10. melynek két hátsó lába a vízilóéhoz.

e. I.) Ith-taui (ang.) SN: II. (i. ennek folytán került előtérbe az Amon-kultusz. 83 hajó. 991–970) Pszuszennész.. 850–825) (1. Ramszesz egyik fia.) (i. II. Haemuaszet1 féltestvére. 959–945) Ptahmose4 (ang.) AMON-HER-HEPSEF AMON-HER-HOPESEF AMONHERHOPESEF1 AMONHERHOPESEF1 BT: herceg Ramszesz.e.e. II. III. 46 hajóépítő műhely és 420000 marha volt az Amon-papok tulajdonában.e.e.e. 1046) Harsziésze2 Hepuszeneb Hóremakhet1 szobra (ANM) Iuwelot (i.e.) SN: A 21. emberi uralkodó- 46 .. ám legidősebb fia.e.) HPA (röv. 1427–1400) Nebvenenef1 Piankhi1 (i. 860–835) (i. hozzátartozói AMONIRDISZ. I.BT: énekes NT: Amon Tamunefret Aniy (ang.e.) High Priest of Amon (ang.e. BT: Amon-pap főpap NT: Amenemhet4 Amon-főpapnő Bakenhonszu1 Bakenhonszu2 Dzsedhonszedankh Dzsedhonszefankh (i. hogy megerősítést kapjon az egyiptomi trón jogára. AMON-PAP AMONHERHOPESEF1 UF: Amen-hir-khop-shef (ang. melyen a nép nem vehetett részt. (i. I. Ramszesz fia. spa. spa.) (i. démotikus papirusz Amon-himnuszai AMONHIRJOPESHEF (spa. hozzátartozó RT: Amonherhopesef2 sírja AMONHERHOPESEF2 SÍRJA UF: QV55 BT: Királynék Völgye sírjai AMON-HER-KHEPESHEF AMONHERHOPESEF1 AMON-HIMNUSZ BT: himnusz NT: leideni Amon-himnusz Ryland IX. BT: herceg Ramszesz. Az Amon-papok saját napi rituálét mutattak be. 884–874) Takelóth. dinasztia idején igen-igen nagy hatalommal és tekintéllyel bírtak. A pontosan kidolgozott és összehangolt napi rítusok királyként.) AMONHIRKHOPSHEF (ang. 1108–1098) AMONHERHOPESEF1 RAMSZESZ. aki szintén kiváló festőnek bizonyult.e. II.) BT: istenatyák titulusok NT: Ameneminet4 Parennefer2 AMON-JÓSDA SN: Ide zarándokolt el Nagy Sándor 331-ben.e. 11. 1108–1099) AMONHOTEP (ang.1046–993) Meri2 (spa.) Henutnefert2 (ang.) Rema4 (ang. II. BT: Amenhotep hozzátartozói festő AMONORTAISZ I (ang. hozzátartozói AMONHERHOPESEF2 UF: Amen-hir-khop-shef (ang. így választotta ki őt is Imiszeba sírjának festéséhez. III. sz-ban 2400 szántóföld. BT: kultusz RT: Amon Amon-pap AMON MARHÁINAK FELÜGYELŐJE BT: marhák felügyelője titulus NT: Amenemhet1 Amenemhet Surer Amenmesz12 Heby (ang. AMON-PAP UF: Amon papjai SN: Az i. 944–924) Masaharta (i. spa. 992–990) Szmendész. BT: jósda Zeusz-Amon-templom AMONKAU SN: Neve egy domborműtöredéken (JE 4872) maradt fenn. dinasztiából származik..) SN: II.(1. (i.) Sesonk.) Uszerhat5 AMONNAHT SN: Amenemhotep fia.) Maja3 Mutemwia (ang. (i.e.e. amely a 19. II. dinasztia idején a királyokhoz hasonlóan uralkodtak Thébában. 1070–1055) Pinodzsem. 311) AMON-FŐPAPNŐ SN: A 25. 1054–1046) Menkheperraszeneb1 Menkheperre1 (i. 1074–1070) Pinodzsem.) Ramessenakht (ang.) Nedzsmet2 Nefertari4 Shepenmut (ang.e. AMENIRDISZ.) Wab RT: Amon AMON-FŐPAP UF: Amon első istenszolgája Amon-Ré-főpap Hohepriester des Amun (ném.) Amenhirkhopshef (ang. 2000 körül az Amon-papok vezető szerephez jutottak. II. (i. (i.e. 924–894) Szmendész.) SN: III.) Taemreszefu Tahat Tarenenu (ang.) AMON PAPJAI AMENIRDISZ. BT: Amon-főpap főpapnő NT: isteni feleség Pabasa3 RT: Amon főpapnőinek kápolnája AMON HÁREMÉNEK FŐNÖKE BT: háremtisztségviselő titulus NT: Takhat3 (ang.) Ízisz7 Iszetnofret Iuy1 (ang. 165) BT: írnok AMON-KULTUSZ SN: I.. 894–884) Juput (i. (i.) Ray1 (spa. és a 26. II. Ramszesz egyik fiatalon elhunyt. X.e. I. (i.) Rema2 (ang.) Amenhirkhopshef (ang.e.e. AMON ISTEN ATYJA UF: Divine father of Amun (ang. 969–945) (i. BT: herceg Ramszesz.e.) Amon-her-hepsef Amon-her-hopesef Amon-her-khepeshef Amonhirjopeshef (spa.) Amon-her-hepsef Amon-her-hopesef Amon-her-khepeshef Amonhirjopeshef (spa.

1576–1570) (i.)( 1. (i. etetik és kitakarítják hajlékát. 3850–3650) AMRAHI SÍR AMRATIAN GRAVE (ang..e. KÉTÉLTŰ AMFÓRA AMFÓRA AMPHORA (ang.) Imsety (ang. NAGADA I. BT: temetkezés RT: amrahi sír Nagada I. 203) AMSET (ang. A sírok többsége 115 méter mély volt.) Neferhotep4 (ang.) Nesperennub Niay1 (ang.) Hornakht2 (ang.) AMONRUD (ang. Az egyenes oldalú derékszögű gödrök több időt és munkát követeltek és így drágábbak is voltak. ném) AMRAHI SÍR UF: Amratian grave (ang.) AMSZET MIN FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. BT: sír NT: B101 RT: amrahi temetkezés AMRAHI TEMETKEZÉS SN: Főként a déli csoportra jellemző a holttestek szándékos feldarabolása. de ez a körülmény zavarja a leletek megfigyelését és a sírmellékletek elhelyezésében mutatkozó rend megállapítását.) Panebmontu Piankhi1 Pinodzsem.) Pabasa3 Paenkhemenu Pakhihat (spa. 1080–1074)98 Horemkenesi (ang.) Samut4 (ang. hogy a fejet eltávolították és a helyére edényt helyeztek. fejük alá tálat vagy lapos korongot helyeztek. ném..) Neferhotep4 (ang. spa. Ramszesz több mint 86 ezer embert osztott be szolgálatra a thébai Amon-templomokhoz. Némely esetben erről különböztették meg a sírokat. A holttesteket bőrbe csavarták. a máj védelmezője. egymásba helyezett koporsóból állt.) Nebi Nebmehit2 (ném. Kormeghatározó jelentőségű az egy sírban több feldarabolt tetem előfordulása. ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. ovális.(i. III. derékszögű. 19. BT: pap NT: Ahmesz-Nofretete Amenemhet7 Amenemopet3 Amenhotepsase Amon-főpap Bakenhonszu1 Bakenhonszu2 Haemuaszet5 Harsziésze1 Hepuszeneb Herihór (i.) AMPHIBIA (lat. 19.) BT: istenatya titulus NT: Horpesh (ang. spa. földdel és ágakkal. BT: szarkofágok RT: Amon Tamunefret AMSZET UF: Amset (ang.) AMON-RÉ AMON-RÉ RÉ1 AMON-FŐPAP AMON RÉ1 AMON-TEMPLOM SN: II. lat) AMPHORE (fr. deir el-bahari temploma Zeusz-Amon-templom RT: Amenemhet.. III.) RT: Amon Amon-kultusz Amon-templom cachette AMON-RA (ang.. BT: templom NT: Deir el-Hagar templom karnaki Amon-templom Amenhotep. (i. kerekített sarkú. I. ném. 1070–1055) Rema1 (ang.) Khaemopet2 Khonszu-mesz Masaharta (i. 828–720) (i.) Imset (ang.) KAMOSZE1 (i..) AM-PEHU (ang. 828–712) fáraó AMON SZENT BÁRKÁJA USZERHAT3 AMON-SZENTÉLY BT: szentély NT: Amenhotep. I. 1545–1539) (i..) Tjanefer1 (ang. Előfordult.e. 23.e. ékszerezik. A formaválasztékot leginkább a társadalmi különbségek határozták meg. feliratai Amon-pap Amon templomok áldozati elöljárói AMON TEMPLOMOK ÁLDOZATI ELÖLJÁRÓI BT: áldozati elöljáró NT: Jurai AMON VÁROSA THÉBA AMOSE (ang.) SN: Hórusz emberfejű fia.. ném. A sírokat egy kis dombbal takarták be.e..) Rema2 (ang. BT: Hórusz fiai RT: Amszet-amulett kanópusz AMSZET-AMULETT BT: amulett 47 . luxori temploma nyugat-thébai Amon-templom pi-ramszeszi Amon-templom Thutmózisz.ként kezelik istenüket: öltöztetik.) AMSU1 (óei. spa.) AMON AMON-RÉ-FŐPAP AMON-RÉ ISTEN ATYJA UF: god’s father of Amun-Re (ang. 1573–1570) (i.) Juput Káemheribszen Khaemopet1 (ang.) AMON-RA (ang. 9.e.) SN: Többféle alakú sírokat is találtak: kerek.e. luxori templomának bárkaszentélye teudzsaji Amon-szentély vádi hammamati Amon-szentély AMON SZOLGÁJA BT: szolga NT: Amenuszerhat Amenwahsu3 AMON TAMUNEFRET BT: Amon énekesnője RT: Amon Tamunefret szarkofágja AMON TAMUNEFRET SZARKOFÁGJA SN: Több. 1554–1549) AM-PEH (óei.e. III. AMRAHI TEMETŐ BT: nekropolisz NT: amrahi temetkezés RT: amrahi sír holttest feldarabolása AMRATIAN (ang.) AMSU2 (óei.) Irthorru (ang.e.e. egyenes oldalú.) BT: dinasztia. spa.. 1054–1046) Minhotep Nakhtamun3 (ang.) ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.e. Az idő múlásával a föld egyre jobban beomlott.

amelynek természetfölötti erőt tulajdonítanak. Az amulettek általában aranyból.) AMENNEFERU (ang. 1663–1570) hükszósz fáraó AMULET OF LIFE (ang. A denderahi amulett lista 104 különböző amulettet sorol fel temetkezési használatra.. de a színes egyiptomi fajanszból is. spa.) Szidzsehuti AMUNEDJEH SÍRJA UF: TT84PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amunedjeh AMUNEMOPE (ang.) BT: dinasztia.) AMÜRTAIOSZ (i. I–III.) AMULET NEFER (ang. I–III.) AMUNPAHAPI (ném. 404–399) UF: Amürteusz Amyrtaeus (ang.) FEJTÁMASZ-AMULETT KÍGYÓFEJSZEMA AMULET OF THE SERPENT'S HEAD (ang.) talizmán varázstárgy SN: Nyakban vagy a test más részén viselt bűvös tárgy. változó formájúak. (spa.) AMULETT AMULET OF THE SHEN (ang.) Amyrtaios (ang.) AMUNWESER (ném. BT: Amunedjeh (ang. Nagy számban találtak ilyeneket a prehisztorikus eredetű sírokban. (ang..) AMENUSZER AMENUSZERHAT AMUNWAHSU (ang.) AMULET OF THE FROG (ang.) UF: Iamunedjeh (ang.e.) AMENPAHAPI (spa. Testvére: Haemuaszet7. hogy távol tartsa viselőjétől a balvégzetet és a démonokat és szerencsét hozzon neki.) AMENEMOPE1 (i.) AMENHOTEP.) AMULET OF THE SOUL (ang. A legrégebbi ismert egyiptomi amulettek zöld agyagpala darabok voltak. általában állat vagy egyéb teremtmény alakját öltötték fel. BT: ember-múmia AMUNHOTEP.) ANKH (óei.) AMON AMUNEDJEH (ang.) AMUN-RE AMON AMENWAHSU (ang. 993–984) AMUNET (ang.) AMULET OF THE BUCKLE (ang.) AMENPAHAPI (spa.e. például igen elterjedtek voltak Ízisz szemének vagy Ozirisz gerincének különböző motívumai. dinasztiában. Karjain és combjain párhuzamos vonalakat és egy elliptikus mintát viselt a köldöke alatt a medence csontjánál.AMU (ang.e. Anyja: Resi. spa. Petrie egy 1914-ben írt monográfiájában 270 féle amulettet sorol fel és osztályoz.) SN: II. ezüstből. és az elhunyt mellére helyezték.) AMULET OF THE SAM (ang. 16.) Resi (ang.) NEFER-AMULETT BASZTET-AMULETT PATAIKOSZ-AMULETT ÍZISZ1-CSOMÓ ARANYGALLÉRUDZSAT-SZEM AMULETT AMULET OF BASTET (ang.) AMULET OF THE COLLAR OF GOLD (ang.) Yamunedjeh SN: A király első hírnöke a 18..) AMULET (ang. Rendeltetése. vagy lápis lazuliból készültek. (i.) aranyamulett aranygallér amulett atef-amulett bá1-amulett Basztet-amulett béka-amulett Bész-amulett disznó-amulett dzsed-oszlop fejtámasz-amulett gyermek-amulett hal-amulett Hórusz-sztélé írásjegy alakú amulett Ízisz1 csomó keselyű-amulett két ujj amulett kéz-amulett kígyófej-amulett lépcső-amulett létra-amulett AMUNWESERHAT (ném.) SHEN-AMULETT BÁ1-AMULETT LÉPCSŐ-AMULETT KÉT UJJ AMULETT KESELYŰ-AMULETT AMULET OF THE TWO FINGERS (ang. dinasztiában. BT: királyi hírvivő NT: Amunedjeh hozzátartozói RT: Amunedjeh sírja AMUNEDJEH HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Szidzsehuti. BT: amulett AMUN (ang.) 48 . BT: Hathor1-papnő királyi ágyas RT: Amunet múmiája AMUNET MÚMIÁJA SN: Múmiája arról híres. spa. Felesége: Henutnefert1. III. Hathor1-papnő a 11..) AMULETT UF: amulet (ang. hogy tisztán látható tetoválások maradtak fenn rajta.) AMULET OF THE VULTURE (ang.) AMULET OF THE MENAT (ang. BT: mágia NT: Amszet-amulett amulett-tartó ankh (óei. Mentuhotep ágyasa.) AMENNAKHT (ang.) AMULET OF PATAIKOS (ang.) BÉKA-AMULETT LÉTRA-AMULETT MENAT menat nefer-amulett névamulett oroszlán-amulett papiruszjogar-amulett Pataikosz-amulett shen-amulett sündisznó-amulett szema szívskarabeusz szülőtégla Thoérisz szobrai Tutankhamon amulettjei uadzs-oszlop udzsat-szem varázsgyűrű varázspálca RT: denderahi amulett lista szimbólum AMULETT LISTA BT: lista NT: denderahi amulett lista AMULETT-TARTÓ SN: A papiruszra írt varázsigéket és az amuletteket ilyen tokba tették és nyakláncra fűzve hordták. ném.) AMUNPAHAPY (ang.) AMULETT AMULET OF THE EYE OF HORUS (ang.) NT: Haemuaszet7 Henutnefert1 (ang.) AMUN-NACHT (ném..) AMULET OF THE LADDER (ang. Amulettet csak beavatott pap készíthetett.) PAPIRUSZJOGAR-AMULETT AMULET OF THE PILLOW (ang. Thutmózisz idején.) AMULET OF THE PAPYRUS SCEPTRE (ang. gránitból. ném.) AMULET OF THE STEPS (ang. ném.) AMUNNEFERU (ném. Az egyiptomiak rengeteg amulettel rendelkeztek..

AlsóEgyiptomban munkálkodott.e. 404–399) AMÜRTAIOSZ (i. Asszonyalaknak ábrázolták atef koronával.) SN: A háború istennője. 16. BT: angol egyiptológus NT: Andrews. 1. BT: papirusz NT: Szatírikus levél ANASTASI VI. dinasztia egyik fáraója.) RÉCEFÉLE ANATÓMIA SN: A legkorábbi Egyiptomban fennmaradt anatómiai utalások a Smith papirusz magyarázó-szövegeibe beépült részletek. 1786-1567) MÁSODIK ÁTMENETEI KOR ANASTASI I. BT: istennő Ré1 hozzátartozói NT: Anat hozzátartozói ANAT HOZZÁTARTOZÓI SN: Testvére és férje: Baál.E. BT: orvostudomány NT: test AN B AMENHOTEP. 2939–2892) ANKH-KA (ang. DAVID A. BT: Anat (ol. BT: egyiptológiai folyóirat ANEKSY (ang. BT: dinasztia. magas..) NYUGAT AUSZTRÁLIAI ÓKORI EGYIPTOM TÁRSULAT (Aul.hu-berlin. 1663–1570) hükszósz fáraó ANATIDAE (lat. a gyógyítás során szerzett ismeretekből kikövetkeztetett elemekre épültek.) ANEDZSIB ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. spa.e. 2620–I..) UF: Anedjti (ang. (i. Apt 2 Pittsburgh PA 15224 USA (otthoni cím) Tel. amikor elvette tőle Egyiptom trónját.) EGYIPTOMI KUTATÓI TÁRSULAT ÓKORI ANCIENT EGYPT SOCIETY OF WESTERN AUSTRALIA (ang. fra.) SN: Egyiptomi alvilági isten.e.andrassy@rz. ANDJETY (ang..: +381 11 3281 550/ext. 404–399) AMÜRTAIOSZ (i. 11000 Belgrade. 2200) ANDELKOVIC. Ember alakban ábrázolták. fra.) KACSA ANCIENT EGYPT RESEARCH ASSOCIATES (ang. csatabárddal. Carol NT: Amulets of Ancient Egypt (1994) Ancient Egyptian Jewellery (1990. Azt állítja. University of Pittsburgh 3H01 Forbes Quadrangle Pittsburgh PA 15260 USA (hivatali cím) 5313 Friendship Avenue. BT: kapuőrök RT: Lahún papirusz (PM: UC 32194) ANEMHOR. 404–399) AMYRTAEUS (ang. por. azokból alkottak rendszert.) Anezti (ang.) ANATHER (ang.yu Near Eastern Archaeology Faculty of Philosophy. Fax.e.. ol.de ANDREWS.) SN: Hóremakhet2 apja a Ptolemaida korban.. 2181) (i. PETRA BT: magyar egyiptológus AD: Tel.) ANCHOR (ném.) ANCIENT EMPIRE (ang.e... ném.edu ANDERSON.) NT: Baál ANAT-HER (ang. PAPIRUSZ SN: I.uk ANDREWS. Department of Near Eastern and Asian Civilizations. Eredetileg a 9. 2939–2892) ANCIENT EGYPT AND MIDDLE EAST SOCIETY (ang.) ANAS (lat. BT: amerikai egyiptológus AD: Dept. (ang. Szakkarában és Asmúneinben ásatásokon volt jelen. SÍRJA ANCHARIA SN: Caius Octavius1 első felesége. Gyakran Ozirisszel kapcsolták össze.) ANKHEFENTHUT NEFERIBRASENEB (ang.) ANATHER (ang.) SN: Az UC 32194-es számú Lahún papiruszon található rá hivatkozás. Ré1 leánya. Tudományos szakterületei a mummifikáció. Az egyiptomi mitológia szerint őt és Asztarté istennőt ajándékozta Ré1 Széthnek.e.) SN: A 16. I. 2180) (i.e. 404–399) fáraó AMÜRTEUSZ AMÜRTAIOSZ (i. 2685–i.) ÓKORI EGYIPTOM ÓKORI ADZSIB (i.) ANEDJIB (ang. hogy a marhatartó beduinoknak engedélyt adtak elhaladni a Merneptah erődje előtt. JULIE RENEE BT: kanadai egyiptológus AD: nisses@patchom. BRANISLAV BT: szerb egyiptológus AD: B. Felelős volt az emberek túlvilágon való újjászületéséért és a lelkeikért. Az ily módon szerzett tudás a modern anatómiai ismeretektől azonban jelentősen különbözött.bg.E. 1996) BM Catalogue of Demotic Papyri iv: Ptolemaic Legal Texts from the Theban Area (1990) Egyptian Mummies (1984. 2780–i.e. 2686–i.) Hekakhasut Anather (spa. századból származik.) ANCHKA (len.e. hol. dárdával és pajzzsal.e.2155) (i. PAPIRUSZ (BM 10247) SN: Egy újbirodalmi szatírikus levelet tartalmaz.) (i.com Egyptian Section. 28. Royal Ontario Museum..) ANCIENT EGYPT ANKHEFENRAHORAKHTY ANDRASSY. 1998) Rosetta Stone. Cika Ljubina 18-20.) Heka Chawst Anather (ném.: +49 (0) 30-2093-1556 petra. úgy tűnik elméleti jellegűek voltak.. Ezek szerint az emberi test éltető erejét a szív biztosította. spa.e.+381 11 639 356 ANDERSON.) ANKHHOR (ang.) ANCHEFREHARACHTE (ném.BT: dinasztia.e. BT: Octavius. 49 . Egyes helyeken szó szerint megegyeznek vele a hajdani eladó szerint azonos sírban talált – Ebers papiruszon található.e.e. Fax: 412-826-0443 dander+@pitt.ac. CAROL SN: 1971–2000-ig a British Múzeumban dolgozott kutatói asszisztensként.. 1999) ANEB-HEZ (óei. Több. 2787–2767) (i. of Anthropology. mert koronája nagyon hasonlított Ozirisz atef koronájához. 2787–2767) (i.Andelkovic@f. Fisher-Elfert írt róla könyvet.) EGYIPTOM ÉS KÖZÉP-KELET TÁRSULAT ANCIENT EGYPT AND THE EAST (1914–1935) UF: AEE (röv.) ÓBIRODALOM (i..) Heka-khaswt Anather (ang. A fáraókori orvosok anatómiai ismeretei. Taniszban tisztelték. Department of Archaeology. 100 Queens Park Cres.e. (i. CAROL KÖNYVEI BT: Andrews.) UF: Anat-Her (ang. spa. spa.ac. kúpos koronát viselt. ékszerek. por. hol. ném.. 13. 2635–I. akitől Octavia Thurina Major nevű lánya született. mint 60-szor járt Egyiptomban.) SN: Londonban indult egyiptológiai folyóirat.) AMYRTAIOS (ang.. Jelenleg a Londoni Egyetem Birbeck College-ben előadó.e.235. The (1981. Carol könyvei AD: candrews@british_museum. Serbia Tel..e. Toronto Ontario M5S 2C6 Canada. II. BT: papirusz ANAT (ol..: 412-441-5414. összefüggő traktátust képező fejezetek. nomoszban. 2260) (i. Caius1 hozzátartozói ANCHEFEN-DJEHUTI (ném.) (ang. ol.e. hogy vízhez jussanak. ADZSIB (i. halotti tárgyak és az óegyiptomi nyelv. BT: abu szíri isten alvilági isten ANDRA INTERMEDIET (své. Kultuszának központja Abu Szír.e.

3. hogy neki nincs fia és a szolgái közül nem akar férjet választani. jún. William Vivian Edwards. Norman de Garis (1865–1941) Davies. máj. majd Tutankhamon felesége.) ANFUSI NEKROPOLISZ SN: Az Anfusi-öböl partján van. Anna Macpherson Cummings (1881. Ekhnaton és Nefertiti1 3.) ÁNFORA (spa. Frederick William (1869–1949) Griffith.) ANH ANKH SZEMENHKARÉ (i.) BT: csőrösszájú NT: csőrösszájú angolnoida ANGUILLA (lat. 1363–1361) INHERKAU (ang.) ANGLESITE (ang. Arthur Edward Pearse Brome (1880–1934) Wilkinson. A hettita király bizalmatlan volt vele szemben. ápr. Héliopolisz szempapja III. jún. fiatal özvegye levelet írt a hettita királynak.) ADZSIB (i. 23.) ANGOLNA ANGOLNAFÉLE ANGOLNAALKATÚ ANGOLNOIDA PÚPOSSÁG ANGUILLIDAE (lat. Rosalie Davies. Kenneth Anderson (1932–) Mace.be ANGIOSPERMATOPHYTA (lat. spa. 15.) Akhesenpaaten (ang. küldje el a hettita király az egyik fiát neki férjéül. ném.–1924.BT: Hóremakhet2 hozzátartozói ANÉMIA VÉRSZEGÉNYSÉG ANEN (ang. Amenhotep idején. BT: nekropolisz ANGENOT. John Louis (1941. akivel együtt uralkodhatnak Egyiptomon. okt. James (1788–1862) Budge..okt. azonban Zannanzas herceget. nov.) ANENDJIB (ang. 3. Gertrude (1888–1985) David. 30–) Rose.) ANHEPERURÉ ANHERCHAU (ném.29. akit végül elküldött számára a hettita király. 14. prófétája.. 2787–2767) (i.. 7. UVfényben sárgán fluoreszkál. jan. Tutankhamon halála után meggyőzte I.) Davies.) Ankh-esz-en-pa-Aten SN: Először Szemenhkaré..) ONURISZ (gör.–1885. 10) BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Anen (ang. 2. Samuel (1813.) ANHERT (ang. 9. Dominic (1964.) Onen (spa. BT: szulfátok ANGOL EGYIPTOLÓGUS UF: egyptologue anglais (fr. Ernest Alfred Thompson Wallis (1857–1934) Burton.–1892. 2939–2892) AMFÓRÁK AMFÓRÁK Strudwick. Összetétel: PbSO4.–) Montserrat. John Shae (1813–1869) Petrie. Francis Llewellyn (1862–1934) Kitchen. jan. a hettiták királyát. út közben megölték valószínűleg Hóremheb1 egyiptomi tábornok parancsára. Az egyiptomi-görög kevert stílus példája. majmot és ludat ábrázolnak. hogy adja hozzá férjül egyik fiát. Peter Weigall.) BT: angolnaalkatú NT: angolna ANGOLNOIDA UF: anguilloides (lat. ném. tör. szept. Aylward Manley (1883–1956) Burton.) ANHESZ SN: Ahmimban élt Hathor1-papnő. Arthur Cruttenden (1874–1928) Martin. máj. végül pedig Ayé. Keménység: 2.) Carter.) Reymond.. Nigel Sullivan. BT: Hathor1-papnő ANHESZENAMON UF: Anheszenpaaton Ankhesenamun (ang. Amon 2.4 Kristályrendszere: rombos.) SN: Juja és Tuja1 fia. 26. 6– 1965. Helen Strudwick.) Perring. Két föld alatti sírboltot tártak itt fel. aki 4 év múltán szintén meghalt. Cecil Mallaby (1878–1931) Green. Walter Brian (1903–1971) Engelbach.) ANGULAR KYPHOSIS (lat. 28.–1939. E.) INHERKAU (ang. Harry (1879–1940) Carnarvon. Amelia Ann Blandford (1831. John ANGUILLIFORMES (lat. aug. aki egyúttal király lehet Egyiptom országaiban.) SN: A szulfátok csoportjába tartozik. Peter le Page (1822. (1. BT: Ekhnaton hozzátartozói főfeleség hercegnő Nefertiti1 hozzátartozói Tutankhamon hozzátartozói RT: Anheszenamon levele Supplilulimashoz ANHESZENAMON LEVELE SUPPLILULIMASHOZ SN: Mivel Tutankhamon idejekorán meghalt.okt. márc.ac. spa.) Emery. A gyermek királynő sajnos ennek következtében kétszer is elvetélt. spa.és a foszfátanyagcserében. júl. Geoffrey Thorndike (1934. Howard (1874. William Matthew Flinders (1853. VALERIE BT: egyiptológus AD: vangenot@ulb. 27.–1875.) ANGUILLOIDES (lat. melyben arra hivatkozva.5–3.) BT: angolnaféle hal ANGOLNAALKATÚ UF: Anguilliformes (lat. Reginald (1888–1946) Fairman. Mindössze 9 éves volt az esküvő idején. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866. Edward Russel Birch.5. dec. 2–2004. de második 50 . nagyapja nagybátyjához.) ANHERKHAU (ang. Fajsúlya: 6. jan.) BT: sugarasúszójú hal NT: angolnaféle ANGOLNAFÉLE UF: Anguillidae (lat. spa.) ANGOLKÓR UF: rachitis rachitisz SN: Az angolkórt elsősorban fényhiány okozza. így kénytelen volt hozzámenni Ayhoz. Nicholas Renouf. jún. lánya volt. 3–1942.3–6.e. Carol Ayrton. BT: Juja hozzátartozói próféták szem-pap Tuja1 hozzátartozói RT: Anen sírja ANEN SÍRJA UF: TT120PM SN: A szék alatt macskát.) ANFORA (ol. A galenit lebomlásából jön létre.) ANGLEZIT ZÁRVATERMŐ ANGLEZIT UF: anglesite (ang. 28. Suppiluliumast.e.) BT: brit egyiptológus NT: Andrews.) UF: Aanen (ang. A fényhiány következtében zavarok támadnak a kalcium.) Quibell. 23–1897. szept. James Edward (1867–1935) Reeves. Eve A. Romer. Sir John Gardner (1797. Herbert Walter (1907–1982) Firth.) Blackman.) Caton-Thompson. BT: betegség NT: hipofoszfatemiás angolkór ANGOL MENTA BORSMENTA ANGOLNA UF: Anguilla (lat.e..

Amon énekesnője a 19. BT: alkirályok RT: Anhotep sírja ANHOTEP SÍRJA UF: TT300PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Anhotep (ném. Mexikó és Peru földjén is.) ANHUR (ang.) (1. szaporítása magról történik. nemcsak Egyiptom. Feljogosította őket arra. A brahmin papok ma is ezt a jelet írják homlokukra. ANI1 PAPIRUSZ BT: Halottak Könyve ANI2 (ném. igen elterjedt volt például a kopt keresztények körében. vagy tarthatták kezükben. BT: Ankhaf NT: Hotepheresz. 2613–2589) (i.) Ankhnesmerire I (ang. BT: főnök RT: Ankhefenrahorakhty sírja ANKHEFENRAHORAKHTY SÍRJA UF: TT380PM BT: gurnet murai sír RT: Ankhefenrahorakhty (ang. spa.) ANHOTEP (ném.e. BT: fűszernövény növényi afrodiziákum ANKHHOR (ang.) ANHURE (ang. BT: pap RT: Ani2 sírja ANI2 SÍRJA UF: TT168PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Ani2 ANIMAL-BASED GLUE (ang. Készülhetett bármilyen fémből.) UF: Any (ang.) ONURISZ (gör. Ezt a szimbolikus tárgyat csak királyok és istenek viselhették. dinasztia elején.) SN: Kush alkirálya a 20. melyet az egyiptomiak Tau formájában tiszteltek. dinasztia idején. Az ankh a későbbi időkben is megőrizte népszerűségét.. Felesége: II. BT: mellszobor RT: Ankhaf ANKHEFENRAHORAKHTY (ang.e. A fáraók a tudás. Kephrén vezíre. A kerek hurokban végződő ankh a még meg nem nyílt méh szimbólumaként a szüzek jelképe.) UF: Anchefen-djehuti (ném. Kheopsz1 (i. távol tartja a betegségeket és egyéb káros hatásokat. A Tau az egyiptomi hajók jele volt. Feje kopasz.) ANHURI ANI1 ONURISZ (gör. II.) ONURISZ (gör. alatta a függőleges vonal a Nap felfelé vezető útja.) anh Crux ansata füleskereszt Níluskereszt Níluskulcs Tau SN: Fogantyús kereszt..) ANTEF. spa. BT: levél ANHESZENPAATON ANHETEP (ang. Ez nyitotta meg a Nílus zsilipjeit az 51 . Az ankh kerek része ugyanakkor a felkelő napot is jelképezte..) SN: A Későkorban élt. elűzi a démonokat. akit útban Egyiptom felé Hóremheb1 megöletett.. 2639–2604) (i. Részt vett Hemiunu herceggel a Kheopsz1 piramis tervezésében és a gizehi táj elrendezésében.) SN: Egyiptomi bölcs. Hotepheresz. vagy elvegyék a náluk alacsonyabb rangú halandó életét. Fönícia. spa. A kereszt ősi. fából. 2589–2566) (i. II. óei.. spa. hanem a széles vállakat és a mellkast is megörökítette. hogy szinte megelevenedik. hogy életet adjanak. a hatalom és az örök élet jelképeként viselték. Az ankh. de Káldea.) ANJOTEF I–VII (ném.) UF: amulet of life (ang. Fűszerként való használatáról már az ókori Egyiptom területéről is vannak bizonyítékok. mely a lelkeket az alvilágba szállította. Crux ansata néven is ismerik. (ang.. BT: gizehi masztaba ANKHAF MELLSZOBRA (BSZM) SN: Ankhaf herceg mellszobra jóformán az egyetlen olyan Óbirodalmi képmás. spa. füleskereszt vagy Níluskereszt máig népszerű és egyetemes szimbólum. Nefertiu férje. A Bosztoni Szépművészeti Múzeumba található.) ANKH (óei. BT: amulett hieroglif szimbólum királyi tárgy RT: szandálszíj ANKHAF UF: Anhhaf Ankh-haf SN: Kheopsz1 féltestvére. az élet és az életerő szimbóluma.) UF: Anchefreharachte (ném. Atlantiszból származó jelkép. I. 2604–2581) (i. Arcvonásai olyan élethűvé teszik.levelére már elküldte egyik fiát. akinek ránk maradtak életszabályai. Zannaza herceget. 17) RAGASZTÓANYAG ANIMALIA (lat.) UF: Anhetep (ang. hozzátartozói Kheopsz1 hozzátartozói vezír NT: Ankhaf hozzátartozói RT: Ankhaf masztabája Ankhaf mellszobra (BSZM) ANKHAF HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja Sznofru. I–VII..e. megtöri a rontást. spa.) SN: A közönséges ánizs egyéves lágy szárú növény.. esetleg féldrágakőből is. a vízszintes vonal a horizont vonala.e.e.) ÁLLAT ÁLLATI ANIY (ang. míg a csepp formájú hurokban végződő ankh az érett asszony szimbóluma volt. Később az ankh vált minden titkos tudomány jelképévé. veje. Féltestvére: Kheopsz1. spa. RT: Ankhefenthut Neferibraseneb sírja ANKHEFENTHUT NEFERIBRASENEB SÍRJA UF: TTC14 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Ankhefenthut Neferibraseneb (ang.) Ankhesenpepi I (ang. az élet kulcsa. BT: Amenemopet4 hozzátartozói Amon énekesnői ÁNIZS UF: Pimpinella anisum (lat.) ONURISZ (gör. ANUKISZ ANJOR (spa.) ANKHEFENTHUT NEFERIBRASENEB (ang.) ANKET (ang. BT: herceg Hotepheresz. A hagyomány szerint az ankh viselése fokozza az életerőt.) ANHURET (ang. 2551– 2528) Sznofru (i. dinasztia idejéből.) SN: Pap a 19.) ANHHAF ANKHAF ANHESZENAMON ANHOTEP (ném.) SN: Amenemopet4 anyja. fajanszból. valamint hosszú és boldog életet biztosít viselőjének.) UF: Ankhesenmeryre I (ang. hanem a halál utáni megdicsőült halhatatlanságot is. Nemcsak a véges földi életet jelképezte. Melegigényes.) életadó árvíz előtt. 2575– 2551) ANKHAF MASZTABÁJA UF: G7510 SN: A keleti temető észak-keleti sarkában álló gigantikus masztaba.e.) ANKHENESMERIRE. amely nem csupán a fejet.) SN: Thébai főnök a Ptolemaida korból. és szimbolizálta az isteni erőket.

hozzátartozói RT: Ankhenesmerire.) SN: A 14. (i. 206) (i. ÉszakSzakkarába temetkezett. Dun uralkodása idején.) ANKHESENPAATEN (ang. piramisa ANKHENESMERIRE. II. 2278–2184) (i. 2289–2255) ANKHENESMERIRE. 29) SN: Vezír a Teti1 és I.e. később I. BT: kancellár RT: Ankh-Ka masztabája ANKH-KA MASZTABÁJA UF: S3036 BT: szakkarai sír RT: Ankh-Ka (ang. PIRAMISA SN: III. Karoma férje a 25. II.) Meryre-ankh-nas III (ang. Testvére: I. Ankhenesmerire.) UF: Ankhesenmeryre IV (ang.) Meryre-ankh-nas IV (ang. hozzátartozói NT: Ankhenesmerire. Nővére szintén felesége volt I. 2255– 2246) Neith2 Pepi.) Anjor (spa.) ANKHHOR2 (ang. I–IV.e.e. Férje: I. Pepi idején a 6. Ankhenesmerire szintén felesége volt I.e.e.) Merenré. II. I. I. 1786–1602) (1. 245) (i. II.) (1. 2285–2279) (i. az isteni papnő főadminisztrátora a Későkorban. Oxyrinchus és a Baharijja-oázis polgármestere.) Meryre-ankh-nas II (ang. Fia: I.) Merenré.) ANKHKARE (své.) Ankhesenpepi III (ang.) Dzsau Khui (ang. Pepi.) BT: szakkarai masztaba NT: Ankhmahor sírjának ábrázolásai RT: Ankhmahor (ang. (ang. BT: Ibi2 hozzátartozói polgármester főadminisztrátor RT: Ankhhor sírja ANKHHOR1 SÍRJA UF: TT414 BT: asasifi sír RT: Ankhhor1 (ang.) ANKHMAHOR SÍRJÁNAK ÁBRÁZOLÁSAI SN: A falfestmények jellegzetessége. Pepinek.) Ankhnesmerire III (ang. A jeleneteken ábrázolják többek között a körülmetélést is. Pepi egyik felesége a 6. Pepi piramisától DNY-ra fekszik Szakkarában. szarkofágja ANKHENESMERIRE.) Ankhesenpepi IV (ang.) SN: I. dinasztiában. a 26. 2285–2279) (i. I–IV. mint egy lyukas zsákot homokkal tölteni”. (ang. 2321– 2287) (1.e.) Meryankhnes III (ang. Ankhenesmerire piramisától Szakkarában. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Khui.) NT: Ankhenesmerire.e.) UF: Ankhesenmeryre III (ang.e.) ANKHMARÉ 52 . 1363–1361) ANKHHOR (ang. Merenré.) SZEMENHKARÉ (i. 1363–1361) ANKHMAHOR (ang.) Dzsau Khui (ang.) SN: II. BT: Ankhenesmerire.) Meryankhnes II (ang. II. BT: ábrázolás Ankhmahor sírja ANKH-MA-RA (ang.) (1. hozzátartozói királyi feleség Merenré. BT: szakkarai piramis ANKHENESMERIRE. II. BT: vezír RT: Ankhmahor sírja ANKH-MA-HOR (ang. uralkodója. III.e. 14.) Ankhesenpepi II (ang. Fia II. I. I. (ang. 1730–1680) (i.e. (i. II.Meryankhnes I (ang. BT: szakkarai piramis ANKHENESMERIRE. dinasztiában.) UF: Ankh-ma-Hor (ang.) UF: Anchka (len. Testvére: II. BT: homokkő szarkofág ANKHENESMERIRE. BT: Ankhenesmerire. (i. II.) SN: II. hozzátartozói RT: Ankhenesmerire.) UF: Anchor (ném. dinasztia 23. BT: Hór4 hozzátartozói ANKH-KA (ang.e.) ANKHESENPEPI I–IV (ang. hozzátartozói délre található ANKHESENAMUN (ang.) SN: Kancellár az 1. dinasztiában.) Ankhnesmerire II (ang. II. II.) SN: Memphisz.e.) ANKHMAHOR SÍRJA UF: orvosok sírja tomb of the physicians (ang. dinasztiában. BT: Ankhenesmerire. (i. SZARKOFÁGJA SN: Piramisának az erősen károsult sírkamrájában találták homokkő szarkofágját. Pepi. hozzátartozói ANKHENESMERIRE.) SN: I. I. II. PIRAMISA SN: I.e. I.e.e. dinasztia idején. dinasztiában. III.e. 29) ANKHMAHOR (ang. 2335–2285) (1. (ang. hozzátartozói Pepi. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Khui. BT: antológia ANKH-HAF ANKH-HOR ANKHAF SZEMENHKARÉ (i. BT: dinasztia. A szarkofág fedele rózsaszín gránitból készült. Pepi második felesége. Huga. Emiatt a sírt gyakran az orvosok sírjának nevezik. amely a padlóba volt beágyazva. BT: Ankhenesmerire. 2283–2278) (i. BT: királyi feleség Pepi. I. ANHESZENAMON ANKHESENMERYRE I–IV (ang. III. 2332–2283) (i.) Ankh-Hor (ang. Férjei: I. (ang. 2246–2152) ANKHENESMERIRE. BT: királyi feleség Pepi. Dzsau. piramisa Ankhenesmerire. I. (ang. hozzátartozói Pepi.) Ankhnesmerire IV (ang. hozzátartozói NT: Ankhenesmerire.) Meryre-ankh-nas I (ang. III. (i. I. I. ANHESZENAMON ANKHENESMERIRE.e. I. Ankhenesmerire. dinasztiában.) ANKHHEPRURÉ ANKHHOR1 (ang.) ANKHKARÉ ANKHKARÉ UF: Ankhkare (své. amelyben a nőkkel szemben tanusított magatartásról árulkodik: „Nőt tanítani annyi.) UF: Ankhesenmeryre II (ang. Pepi egyik felesége a 6. Pepinek. Dzsau. II. III. 310) (i. hozzátartozói királyi feleség Pepi. akihez uralkodásának második felében ment hozzá. Lánya: Neith2. 2255– 2246) Pepi. Merenré. 1715–1650) ANKHKHEPERURE (ang.) Meryankhnes IV (ang. hogy rengeteg orvosi művelet ábrázolását jeleníti meg. IV. Pepi első felesége a 6. 2283–2278) (i. II.) ANKH-ESZ-EN-PA-ATEN ANHESZENAMON ANKHENESMERIRE.) ANKHESZESZONK BT: héliopoliszi Ré-pap RT: Ankheszeszonk antológiája ANKHESZESZONK ANTOLÓGIÁJA SN: Csak egy darabja maradt fenn.) SN: Hór4 apja.) NT: Ankhenesmerire. Pepi. (ang.

A hátsó falakon stukkó reliefek maradványai láthatók: balra a halott személy a feleségével számos ajándékot fogad.) SN: A háború idősebb istennője.) Hekatneferumut (ném..) UNISZANKH ANKHNESNEFERIBRA (ang. BT: Ptahhotep. Hivatalnoka Uahibré1 volt.) (ang. BT: tábornok RT: Antef4 sírja ANTEF4 SÍRJA UF: TT386PM TTB5 BT: asasifi sír RT: Antef4 (ném. vezír és legfőbb bíra. BT: Antef1 NT: Ahmesz5 Teti3 ANTEF1 SÍRJA UF: TT155PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Antef1 Antef1 sztéléje ANTEF1 SZTÉLÉJE SN: A Lovre-ban látható. ar. A fal végében egy sztélé maradványai hevernek.) SN: A 18.) UF: Intef (ang.) ANKHNESNEFERIBRA (ang.) QAW EL-KEBIR (ang.) ANOPHELES (lat.(1.) Anknesneferibre (ang. dinasztia idején. Neve a Boulaq 18 papiruszon tűnik fel. BT: vezír ANKHWENIS (spa. jobb oldalon szüretelési jelenet. Fia: Teti3.) ANKHMARÉ ANKHMARÉ ANKHMARÉ UF: Ankh-ma-ra (ang. Apriész és II. Ré1 napisten. Pszammetik lánya. kamarása Harsziésze4. spa. i.. Dra Abu el-Naga temetőjében. II.75m magas és 1. BT: istennő AN-MONTU (óei. Utódai (I–III. BT: írnok RT: Antef3 sírja ANTEF3 SÍRJA UF: TT164PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Antef3 (ném. BT: kincstárnok legfőbb bíra vezír RT: Ankhmaré masztabája ANKHMARÉ MASZTABÁJA UF: G7837+7843 BT: gizehi masztaba RT: Ankhmaré ANKHNESMERIRE I–IV (ang. BT: istennő ANPU (ang. kat. BT: Amon-főpapnő isteni feleség Pszammetik. amely egy fiú testvérpárról szól. Ptahhotep fia.) HERMONTHISZ (gör. A belső termek nagyon romosak.) ANOUKE (ang.) UF: Ankhnesneferibre (ang.) Ankhmara (ang. hogy felkínálja magát Batának.) ANUBISZ ANPU ÉS BATA3 UF: Conte des deux frères.) SN: A háborúk lándzsa-vivő istennője. ANKT (ang. akik nagyon szeretik egymást és felnővén mikor az idősebbik megnősül.) Two Brothers. II. Thébától nyugatra. hozzátartozói ANKHNESNEFERIBRE (ang.. ANTON BT: egyiptológus ANTAEOPOLIS (gör.. Le (fr. hozzátartozói vezír ANKHU2 (ang. 1250-ben (a 19. vezír az 5. spa. dinaztiában élt. Antef1 sírjában találták.) Két testvér története Tale of The Two Brothers (ang.) ANKHENESMERIRE.) SN: Vezír a 13. dinasztiában. próbálja megrontani kapcsolatukat.) ANKHNESNEFERIBRA ANTEF1 (ném. 1.) SN: III. BT: sztélé RT: Antef1 ANTEF2 SN: Théba hatalmi pozíciójának megalapozója. Jahmesz idején. BT: munkafelügyelő Wah2 hozzátartozói ANKHTIFI UF: Ankhtify (ang. mire Batának el kell menekülnie.) ANOPLURA (lat. Antef) már királynak tüntették fel magukat.ANKHMARA (ang.. Bata3 azonban visszautasítja. Szobekhotep és az őt követő fáraók idején. BT: kormányzó ANKHREN SN: Wah2 sopedi pap fiútestvére. a felesége féltékeny lesz testvéri szeretetükre és úgy 53 .) UF: Intef (ang. amint a szőlőt tapossák.) ANKHTIFI ANKHU1 (ang.) SN: II. de eredetileg nyitott volt. The (ang.) ANKHMARE (ang.) ANUKISZ ANSFORD.) SN: Újoncok írnoka a 18.) ANTEF3 (ném. Thutmózisz idejéből. Alsó-Egyiptom királyának kincstárnoka a 4. hogy a leve korsókba folyjon. ar. Kezében íjjal és nyíllal ábrázolták. dinasztiában.) SN: Kb. hírvivő.) SN: Tábornok a Középbirodalomban. fő gazdasági intézője Sesonk1. BT: hírvivők tisztségviselő NT: Antef1 hozzátartozói RT: Antef1 sírja Antef1 sztéléje ANTEF1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Testvére: Ahmesz5. Thébai kormányzó volt. az ártatlanul üldözöttek oltalmazója azonban megmenti és a csábító asszony halállal lakol. Felül jóval jobbra egy víziló vadászatot örökítettek meg..) SN: II.e. dinasztiából. s bosszúból az asszony erőszakkal vádolja meg őt férjénél.) (ang.) MALÁRIASZÚNYOG VÉRSZÍVÓ TETŰ DIORIT ANORTHOSITE GNEISS (ang. dinasztiában) keletkezett mese.) ANTEF4 (ném. kat.) ANKNESNEFERIBRE (ang. Amon főpapnője. I–IV. Thutmózisz magas rangú tisztviselője.) UF: Intef (ang.) Ankhmare (ang.) ANTAEUS (gör.) ANTEF5 (ang. 198) BT: D’Orbiney papirusz (BM: BM 10183) mesék ANQET (ang. BT: helytartók ANKHTIFY (ang.) SN: Kephrén egyik fia. Mükerinosz idején.) SN: Moalla helytartója a 10. spa. III.2m széles mészkőtábla. amely most le van fedve védelme érdekében. II. isteni feleség a 26. dinasztia idején.) QAW EL-KEBIR (ang. dinasztiában. RT: Antef5 sírja ANTEF5 SÍRJA UF: TT115PM SN: A 7 oszlopos előcsarnok.

IV. 1650–1567) fáraó ANTEF.) ANTEF. BT: piramis ANTEFOKER (ang. II.e. 2015–2007) UF: Anjotef III (ném.. Az udvar elülső fele (ahol valamiféle bejárati kápolna állt) sajnos elveszett.) SN: A 17. . 13. II.) SN: Egészen a 21. 1710) NT: Ij1 ANTEF. 17. (i. földbe mélyesztett téglalap. 1625–1622) UF: Intef V (ang. I. 1680–1562) (i.e. 34) ANTHROPOID COFFIN (ang. VI. fr. a másik kettő pedig a feleségeinek).e. nem lehet tudni. II. 1786–1633) (1.e. 17.e. VII. BT: Antef.e.) ANTEFOQER (ang. 2052–1992) (i. II. BT: dinasztia. hogy békét kössön.e. (ang. 17. koporsója ANTEF.) Nachtnebtepnefer (ném.e. 2040–1991) fáraó RT: Antef.e.e. I. 2125–2112) (1. 400000 m3 homokot és puha kőzetet vájtak ki hozzá és tornyoztak fel két hosszúkás halomban az udvar két oldalán. 2052–1992) (i. 1663–1570) (i. 18) fáraó RT: Antef.e. 2054–2046) (i. SÍRJA UF: Davaba-szaff Saff el-Daouabah (ar. 2125–1985) (1. fr.2 hozzátartozói Mentuhotep. 2061–2010) Mentuhotep.e. de a sír hátulsó része.) BT: dinasztia.) Intef VII (ang. hozzátartozói RT: Antef.e.) Szehertaui SN: A 11. (ang. 1650–1567) (i. hogy eredetileg festettek voltak-e. 1625–1622) ANTEF.) Sekhemre-Heruhermaat Intef (ang..) Inyotef III (ang. (i. III.e.) BT: dinasztia.e. IV. I. Így átmenetileg egyensúlyi helyzet jött létre a két állam között.) Sejemre-Heruhermaat Inyotef VII (spa. 11. óei. hozzátartozói NT: Antef.1 ANTEF. V. aki Thébát tette Egyiptom fővárosává. (i. 310) (i. III. BT: királysír ANTEF PIRAMISA SN: Az Amenhotep templom előudvarának északi részén fekszik.e. a sziklából kivágott dupla oszlopsorból álló széles homlokzat és a három kápolna (egy a király számára. I. spa. Mivel a falak felülete teljesen lemállott. HOZZÁTARTOZÓI SN: Főfelesége Iah2. BT: dinasztia. III. (i.) Intef III (ang.BT: dra abu el-nagai sír RT: Antef5 (ang. 11.) Sehertowy (ang.) (i. 2106–1963) (1. BT: sólyom-isten védőisten RT: révész 54 .e. 300 m hosszú és 54 m széles hatalmas.e. IV. (ang. (ang. VII.e. 1710) UF: Intef IV (ang. sírja ANTEF.) Antjotef III (ném. (ang.e.e.) BT: dinasztia. 2052–1992) (i.) Inyotef VI (ang.) ANTEF.) UF: Anty (fr. (i. BT: dinasztia. SÍRJA UF: Saff el-Kisasiyah (ar. I. VII. BT: rishi koporsó RT: Antef.) (1.e. (i. 310) (i. 1680–1562) (i.e.e. II.e. (i. 1601–1596) UF: Intef VI (ang. Mentuhotep. SÍRJA SN: Ezt a sírt 1827-ben rabolták ki arab fellahok. mellékfelsége Henite volt.) Uahanh Wahankh (ang. 2054–2046) (i. ném.e.) Inyotef IV (ang. (ang. (i.) ANTENNATA (lat.e. 310) NT: Mentuhotep. 2046–1995) Neferu. BT: dinasztia. fr.) (i.e. VII. I. V. hozzátartozói ANTEF. BT: Antef. viszonylag jó állapotban vannak.2 (i.. (i. II. 150) BT: szaff-sír ANTEF.. III.e.) ANTHROPOIDES VIRGO (lat. 1663–1570) (i.) BT: szaff-sír ANTEF.) ANTI (ang.e.) ANTEF. KOPORSÓJA BT: rishi koporsó ANTEF. Sólyomként vagy sólyomfejjel ábrázolták gyakran egy csónakban állva.) INIOTEFOKER INIOTEFOKER CSÁPOS ÍZELTLÁBÚ MAGVAS NÖVÉNY ANTRAKÓZIS EMBERALAKÚ KOPORSÓ PÁRTÁS DARU ANTHRACOSIS (ang.) SN: A 11. 2103–2054) UF: Iniotef II.) Intef II (ang. II. 2125–1985) (1. II. (i. HOZZÁTARTOZÓI BT: Antef. IV. III. felső-egyiptomi nomoszig tolta ki a határt. sírja ANTEF.. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. (i.e. II. I.e. 206) (i. hozzátartozói RT: Antef. 2040–1991) fáraó NT: Antef.e.e. fáraója. 2103–2054) NT: Neferukayet (ang.) Intef I (ang. 2040–1991) fáraó Mentuhotep. koporsója Antef.) Sekhemré-Heruhermaet (ang.) Inyotef II (ang. 1668–1663) (i. dinasztia megalapítója. Mentuhotep. dinasztia 4. HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Ij1. Uralmáról nem maradtak fenn szövegek. (ang. 2112–2063) (1. Lányuk: II. 1652–1552) (i. 2015–2007) NT: Henite Iah2 (ang.e. 2106–1963) (1. 2112–2063) (1.) Inyotef VII (ang.) SN: Gigantikus méretű sír.e.e. (i. 1652–1552) (i.e.) (i. (ang.) (i. BT: Antef. 310) (i.(1. 1640–1550)(1..e.e. királya. 310) UF: Iniotef I. sírja ANTEF.) Sehertawy (ang.) BT: szaff-sír ANTEF. de egy vereség arra kényszerítette.) Inyotef I (ang. III. (i. V. 1652–1552) (i. sírja ANTEF.e. 1663–1570) (i.) ANTHOPHYTA (lat. 1782–1650) fáraó NT: Antef. (ang.e.. 1596) UF: Antjotef VII (ném. I.e. 2106–1963) (1.) Mentuhotep.e. VII. Fiai: I. 1668–1663) (i. 206) (i.) Inyotef V (ang. 1680–1562) (i. 206) (i. 11. Mentuhotep1.) (i. 206) (i. 310) (i.e. 2125–2112) (1.) Nebheperré Nubcheperre (ném. V. SÍRJA UF: Saff el-Bagar (ar.) Nubheper-ré-Antef Nubkheperra Intef (ang. óei. Neferu. I.) (i. dinasztia 1.) Nakhtnebtepnefer (ang.) SN: Egyiptomi védőisten és a révészek istene. (i. KOPORSÓJA SN: Dra Abu el-Nagából került elő. 310) (i.e.e. 1650–1567) fáraó RT: Antef. 2125–1985) (1.

Ízisz szoptatta és nevelte fel. aki 3 gyermeket szült neki. ANTOLÓGIA BT: irodalom NT: Ankheszeszok antológiája ANTONIUS ANTÓNIUSZ. 34) bányásztüdő SN: Füst.. Antinousz halálának emlékére. Egy 12 éves fiú múmiája kb. i. ezzel jelképezve az egyiptomi és a római birodalom szövetségét. Az Óbirodalom korai periódusa után Ozirisz. a balzsamozók és a balzsamozás felett őrködött.u. Fajjúm2-nál.) SN: Elhagyta feleségét Kleopátra kegyeiért. 37) Vegyjele: Sb2S3. hogy az elé járuló halott elég tiszta-e ahhoz. balzsamozás) és a ká-nak az átvezetéséért az önítélet helyére. 130. Ő a felelős a temetési szertartásokért (pl. BT: város RT: Antinousz Hadriánusz ANTINOPOLIS (ang.e. Szemfestékként használták.) SN: Ozirisz és Nephtüsz törvénytelen fiaként született. okt. Actium eleste után Antóniusz Kleopátrát halottnak hiszi. Hadriánusz szeretői viszonyban volt Antionusszal. Antóniusz Dionnüszosszal azonosította magát. 19) ÖLTÖZET ANTRAKÓZIS UF: anthracosis (ang. 31. szénpor belégzése okozta por-tüdő betegség.u. hogy egy kurtizán legyen a hitvese.) ANUBIS (ang.) Anubis (ang. I. A császár meg akarta mutatni Antionusznak az ókori egyiptomi civilizáció nagyszerűségét. számos templom. 30-án alapította meg Hadriánusz a várost. amely addig Bész isten kultuszközpontja volt.(ar. MARKUSZ (i. 30–i. Ezt a várost Antinoénak nevezte el. Egy irodalmi esten ismerkedtek meg. a halottak istene kiszorította helyéről. hogy egy olyan római álljon az élén. fogadja az elhunytakat. A balzsamozást és a test megtisztítását vezető papok az ő maszkját öltötték fejükre. Augusztusz. 138–161) (1. Antinouszt a közép-egyiptomi Bersától nem messze. VII. Ő őrzi a túlvilág kapuját. 14) (1. aki egyiptomi utazása folytán halt meg az Arab-hegység lábánál. miután magához ragadta a hatalmat. Feladata volt eldönteni.) stibium (ang) stibnite (ang. Farka bozontos és lapos.u. egy cirkusz és egy lóversenypálya is.) Igau Imeut (ang.) ANTINOUSZ SN: Hadriánusz római császár védence. BT: sziget sziget.) ANTIEMSAF I–II (por. Ma már csak az alapok maradványaiból következtethetünk a város hajdani csillogására. amelynek Anubiszt ábrázolják a sakáltól származik. amely addig Bész isten kultuszközpontja volt. akit hatalma úgy elvakított. 130 júliusában Alexandriában kötöttek ki. az örök utak megnyitója.) Anubi (ol. a Nílus vizében találták meg. 700-450-ből.) SN: Hadriánusz építtette a Nílus keleti partján. 19) ANTONINUS PIUS ANTRÆK (dán) PIUSZ.e. Egy útba ejtett kikötőben. de inkább farkasra hasonlít. ezért magába mélyeszti kardját alulról felfelé. Néhány évvel később azonban Mohamed Ali engedélyt adott a romok újbóli felhasználására a környéken épült üzemek alapjaihoz.) ANTI (ang.e. egy diadalív. hogy bejusson a túlvilágra.(1.ANTIBIOTIKUM BT: gyógyszer ANTIC EGIPTE (kat.) ANUBISEMONEKH BT: bíra írnok ANUBIS-PAVIAN (ném. A sakál azonban nem honos Egyiptomban. Kultuszának központja 55 . s lelküket elkíséri a földalatti világban.) ANTIJU FA ÓKORI EGYIPTOM MERENRÉ. A dráma nem sokkal ezután következett be.) Hermanubisz Ienpw (ang. Bár Nephtüsz szülte. ar. A város Bersa alapjaira épült. Róma azonban megsértődött.) EGYIPTOMI MŰEMLÉKVÉDELMI SZOLGÁLAT ANTIRRHODOSZ SN: Egy Alexandria melletti kis Ptolemaioszok egyik palotája állt.) (1. Hadriánusz Antionusz emlékére egy várost építtetett Bersa alapjaira. Az a kutyaféle. Kleopátra Afroditével.) Inpu Lenpw (ang. ha kis zárt helyiségben használták. tűzön való sütésből és a olajlámpákból származó füst okozhatta. (1. amely a porszemcsék léghólyagok közötti lerakódásából és a kötőszövet felszaporodásából áll. hogy megengedi magának. században még jól láthatók voltak a város romjai. ANTÓNINUSZ (i. Nem sokkal később Kleopátra is öngyilkosságot követett el. a flotta és a kincstár egy részével együtt. majd feleségül vette Kleopátrát. I–VII. BT: Egyiptom-utazó RT: Antinoé ANTIQUITIES SERVICE (ang.) Sepa1 Yinepu (ang. BT: terméselem RT: sászuk ANTIMONIT ANTIMON ANTINOÉ UF: Antinopolis (ang. amelyen a ANUBISZ-PÁVIÁN ANTJAU MÚMIÁJA SN: A Royal Ontario Múzeum egyiptomi galériájában látható. a napóleoni expedíció tudósai számos rajzot és metszetet készítettek róla. Habár Egyiptom soha nem kérdőjelezte meg a római befolyás jogosságát. akinek felajánlotta gazdagságát is. I.) ANTEF. A birodalmi hadihajó és kísérete lassan haladt felfelé a Níluson.) stíbium SN: Az antimon a földkéreg azon ritka elemei közé tartozik. 83–30) UF: Antonius Mark Antony (ang. BT: ember-múmia ANTJOTEF I–VII (ném. bár volt felesége is. A görögök Hermésszel azonosították. Ezt a főzésből. A XIX. akit Szabinának hívtak. nem fogadta el. es. Philophator hozzátartozói RT: actiumi csata (i. Az actiumi csatában Kleopátra és Antóniusz megmenekülnek az ellenség karmai közül. háborúba indult Antóniusz ellen. I–II TÖMJÉNFA ANTIMON UF: antimonit msDm (tr. amely természetes állapotában nagyon ritkán dúsul fel. BT: Kleopátra. Antinouszt elég érettnek találván megbízza a sivatagi oroszlánvadászat vezetésével. s csak egy segítő szerep jutott neki a halottak őrzőjeként és a temetési kultusz isteneként. Fajjúm2-ban Hadriánusz.) Marcus Antonius (ang.) Augusztusz (i.) Anup1 Apuat Hermanubis (ang.) ANTINOUPOLISZ ANTINOÉ ANTINOÉ ANTÓNIUSZ. s így a két név összetevéséből jött létre a Hermanubisz névalak.) Antinoupolisz Sejk-Ibáda. MARKUSZ ANUBISZ UF: Anpu (ang. Kutyafejű isten.u.) Sheikh Abada (ang.) ANUBISZ ANUBISZ ANUBISZ-PÁVIÁN EMBERALAKÚ KOPORSÓ ANUBIS BABOON (ang. Ebben a városban volt színház.) ANUBI (ol.e. 34) BT: tüdőbetegség ANTROPOMORF KOPORSÓ ANTY (fr. Az alvilág egyik bírája.

valamint ékszerek hevertek. Féltestvére Hórusz apai ágon.) Anuket (ang.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) ANYAG NT: adalékanyag alapanyag balzsamozóanyag lakk mínium muna nátron ragasztóanyag szer szervetlen anyag szintetikus anyag szövet tartósítószer tehenet tejnövelő szer tüzelőanyag üveg viasz ANYAGI KULTÚRA BT: kultúra NT: kézművesség ANYAROZS UF: Claviceps purpurea (lat.) Grüne Pavian (ném. Ez a talajra hullva. és puha. Főleg az Asszuán közelében lévő alsó kataraktával hozták kapcsolatba. Lánya: Kabechet.) Babouin doguera (fr..) APERIA (ang. sötétibolya vagy barnásfekete színű.) Huja2 Szeni1 Tauret1 APERIA SÍRJA SN: 1987-ben fedezte fel egy francia csoport Bubaszteion szikláiban. szürkés micéliumtömeget hoznak létre. Előfordul még a gyermekszületések védőjeként is. kb. BT: tábornok vezír NT: Aperia hozzátartozói RT: Aperia sírja APERIA HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Tauret1. amelynek varjúköröm a neve. BT: Anubisz NT: Hórusz Kabechet (ang. Fő szentélye Elephantinéban volt. BT. Fiuk Huja2. súlyuk 14–28 kg.) Papio Anubis (lat. mely ma a Wellcome Múzeumban látható. a Louvre tulajdona. Anubisz ANUBISZ-PÁVIÁN UF: Anubis baboon (ang. 1–3 cm hosszú. BT: mumifikáló pap RT. testhosszuk 60–74 cm. Ezek az apró. felül szélesedő bordázott fejdísszel. amennyiben a tél folyamán legalább egyszer megfagyott. BT: Anubisz-szobor faszobor ANUKET (ang. spa.) Olive baboon (ang. Alain 56 . közülük legjelentősebb az ergotamin.) Papion Anubis (fr.) Anqet (ang.) ANY (ang. BT: tömlősgomba AOH APEP IAH2 APÓPHISZ APÓPHISZ. anyja Nephtüsz.) Anubis-Pavian (ném. dinasztiában volt Alsó-Egyiptom vezíre. Hnum és Szatisz lánya. hétköznapi és vallási tárgyak. BT: Aperia NT: Hatiay1 (ang. tavasszal „kicsírázik”: megjelennek rajta a sztrómák. Ebből alakul ki a kemény. ném. 17.) Papio cynocephalus anubis (lat. Jellegzetessége. a magházba jutnak. Neki tulajdonították a Nílus áradását.) SN: Ez a gombafajta járványokat és betegségeket terjesztett. és a fertőző ciklus folytatódik.. spóratermő fejecskék aszkospórát hoznak létre. magasságuk 43–49 cm. sok tápanyagot tartalmazó áttelelő alak. BT: halottvédő isten kutya-isten Nephtüsz hozzátartozói túlvilági isten NT. BT: szakkarai sír RT: Aperia (ang. 50-60 éves lehetett halálakor. BÉKA ANI2 (ném. Alain Zivie dolgozott a sír megerősítésén. BT: elephantinei triász Nílus-isten védőistennő ANUP1 ANUBISZ ANUP2 (óei.) SN: Elephantine sziget és a nílusi zuhatagok vidékének istennője. majd gyors hifaképződéssel megtapadva.) ANUKISZ ANUKISZ UF: Anket (ang. APEPI I–II (ang. Abüdoszban a szintén kutya-alakú Chontamenti-vel azonosították. Anubisz hozzátartozói RT: Anubisz beszéde Anubisz bronzszobra (L) Anubisz-pap Ozirisz mítosza ANUBISZ BESZÉDE BT: Nebszeni1 papirusz (BM: EA 9900) Nu papirusz ANUBISZ BRONZSZOBRA (L) SN: Későkorból származó magas dombormű. Az aranyból készültek a Kairói Múzeumban láthatók.) UF: Aperel (ang.) Nephtüsz Ozirisz ANUBISZ-PAP UF: múmiapreparátor SN: Ők végezték a mumifikációt két hónapon át Anubisz isten jelmezében és maszkjában. Ott szívófonalai behatolnak a magkezdeménybe. spa. Kb. hogy bal karja kissé előre tartva könyékben hajlított. Már 30 mikrogramm is erős hallucinációkat válthat ki. I–II.) Zivie. gömb alakú hifa-tömörülések.) ANURA (lat. Fülei nincsenek. Tulajdonképpen a vele fertőzött rozs nevezendő „anyarozs”-nak. A tuna el-gebeli nekropoliszban találtak ilyen Anubisz-pávián múmiákat. amelyek mellett alabástromból készült kanopuszedények.) SN: A 18. A szklerócium által ivaros úton létrehozott aszkospórák a szél szárnyán a virágzó rozs bibéjére. szarv alakú. 30–45 évig élnek.(100) BT: pávián ANUBISZ-SZOBOR BT: istenszobor NT: Anubisz-szobor (WM: EC152) Tutankhamon Anubisz-szobra ANUBISZ-SZOBOR (WM: EC152) SN: Fából készült durva kidolgozású Anubisz-szobor a Későkorból. Nőalakban ábrázolták magas. Hatóanyagai közül gyógyászati jelentősége csak az alkaloidoknak van. elpusztítják. Szeni1 és Hatiay1. a harci szekérség tábornoka III. bronzszobor RT: Anubisz ANUBISZ HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja Ozirisz. amelynek alakja idegen eredetre utal..Künónpoliszban volt. a mezőket tápláló Nílust személyesítette meg.) SN: Kb. Amenhotep és Ekhnaton uralkodása alatt. 2–10 mm vastag. a nyakon vörös festett gallér látható. Wellcome vásárolta egy londoni árverésen Rustafjaell kollekciójából. Sírjában találták meg maradványait a feleségével és fiáéval együtt csodálatos koporsókban.

majd kitömték viasszal. Ez lett az új Ápisz-bika.76m hosszú) bikaszobrot finom mészkőből faragták. Az 1. egy élő bika formájában jelenik meg az emberiség között. felnyitották a koponyáját és mindent kivettek belőle. és valaha teljesen feketére volt festve.) User-Anat (ang.) Pathyris (gör. I–III. magát a nyelvet be kellett borítani balzsamba áztatott kötéssel.) APIACEAE (lat.) APIRU OPET-SZENTÉLY APÓPHISZ. 1663–1570) hükszósz fáraó APET SZENTÉLY APET ÜNNEP APHOBIS I–III (spa. mirhával és tömjénnel. I–III. amely hordozta.) SN: Bikaisten. farka kétágú szőrcsomóban végződött.) Per-Inerty (óei. I–III.) Per-Hathor (óei.) SN: Aphroditopoliszból és Aszjútból származó 709 dinasztikus koponyából – amelyek ma a Turini Antropológiai Intézetben vannak – a tudósok megállapították.) ÁPISZ APIS MELLIFERA CARNICA (lat. BT: szent állat RT: Ápisz Ápisz-bikák bebalzsamozása Ápsiz-bikák mumifikálása Ápisz-bikák pólyázása Ápisz-bikák sírjai Ápisz-bikák temetési szertartása Ápisz-szobor Ptah Szerapeum ÁPISZ-BIKÁK BEBALZSAMOZÁSA SN: Csak a bepólyázás után balzsamozták be. BT: rabszolga ÁPISZ MÉH APIS (ang. a papok szétszéledtek szerte az országban. A bika mellső lábai közé kell helyezni a szövetet a jobb vállától befelé oly módon. ar. A balzsamozás 70 napig tartott. 57 . Később az izraelitákkal szövetségben álltak.) APÓPHISZ. BT: Ápisz-szobor ÁPISZ-BIKA SZOBOR ÁPISZ BOTJA ÁPISZ SZOBOR ÁPISZ-PAP APEPI I–III (ang. Halálát 70 napig gyászolták. A férfierő és a termékenység szimbóluma volt. APÓPHISZ. Csak egyetlen bikát választottak ki. a nemzés és a termékenység erejének jelképe volt. A fejet négy kötéssel kell beburkolni felül. Két istenség is lakozott benne: Ozirisz és Ptah. Ismertetőjelei a következők: fekete volt. amely Ptah memphiszi templomának közelében épült. Szerapisz. BT: Ápisz-bikák mumifikációja balzsamozás RT: Ápisz-bika ÁPISZ-BIKÁK MUMIFIKÁCIÓJA SN: Miután bepólyázták és bebalzsamozták az Ápisz-bikát.) Aphroditespolis (gör. A Ptah istent megtestesítő bikát Egyiptom összes csordájában körülnézve választották ki.) APHRODITESPOLIS (gör. nyelvén szkarabeusz képével. A kitömött bikát végül felegyenesítették. a fejét és nyakát kikötötték. hogy természetes legyen a tartása. Ezután a kötést szétvágják és a bal vállától befelé helyezik fel úgy.) UF: Apis (ang. amelynek testén meglelték az isteni jeleket.) Qusiya. Mikor egy bika meghalt (várható élettartamuk 25 év volt). aki az i.APET OPET (ang. OPET-ÜNNEP ERNYŐS SN: Rabszolgák.) APHRODITOPOLIS (gör. I–III. 19) BT: város APEP I–III (spa..) APER-ANAT (ang.) APHRODITOPOLISZ (gör. melyet a vallás előírt egy Ápisz-bika számára. mialatt a papság mindvégig gyászolt. Mikor sikerült kiválasztani a bikát.) Gebelein (ang. s amelynek több magzata nem lehetett. BT: bika-isten termékenység isten RT: Ápisz-bika Szerapisz ÁPISZ-BIKA UF: Hep-bika SN: Memphiszben úgy vélték. BT: temetési szertartás RT: Ápisz-bika ÁPISZ-BIKÁK TEMETŐJE SZERAPEUM ÁPISZ-BIKA SZOBRA (L: N 390) SN: Auguste Mariette találta a Szerapeum és a Memphisz melletti Szakkara feltárása közben egy kis kápolnában.26m magas és 1. BT: mumifikáció NT: Ápisz-bikák bebalzsamozása Ápisz-bikák pólyázása RT: Ápisz-bika ÁPISZ-BIKÁK PÓLYÁZÁSA SN: A pólyáknak hat ujjnyi szélesnek és másfél ujjnyi vastagságúnak kell lenni.e. Ebből az összetett lényből alakult ki a hellenisztikus világ nagy istene. Ehhez a lábai közé tolták a deszkát.) Kusae (ang. amelynek Memphisz volt a központja.) Aphroditopolis (gör. 16. évezredbeli babilóni adósrabszolgaság elől szöktek meg. hogy a jobb oldalon lógjon ki. majd egy gondosan megmunkált szentélyben szállásoltak el.) BT: dinasztia.) nyilvánították. (i. spa. dinasztiától kezdve megtalálható a kultusza.e. amelyhez hívők vándoroltak. hogy a balzsamnak be kell ivódnia a testbe.) UF: Aper-Anat (ang. akit Ápisznak neveztek és szentként tisztelték.) APHOPHIS I–III (spa. hátán kiterjesztett szárnyú keselyűnek vagy sasnak alakjával. A mezőgazdaság istenének. BT: állatmúmia RT: Ápisz-bika ÁPISZ-PAP UF: Ápisz botjai SN: Ők választották ki a bikák közül azt. Az állat kiválasztása rendkívül fontos feladat volt. hogy a bal vállánál kilógjon. akinek tiszteletét Haemuaszet1 felügyelte. Aztán az állkapocsból eltávolították a két szemfogat. s keresték az utódot. valamint két másik fogat. BT: Ápisz-bikák mumifikációja pólyázás RT: Ápisz-bika ÁPISZ-BIKÁK SÍRJAI BT: bikasír RT: Ápisz-bika Szerapeum ÁPISZ-BIKÁK TEMETÉSI SZERTARTÁSA SN: Ehhez a szertartáshoz valamennyi papnak és szolgának vörösbe kellett öltözni. I–III.) UF: Aftih (ar. dinasztia idejéből származik. A hasüregből is mindent kivettek és vászonnal kitömték. s ott a megtestesült Ptah istenné ÁPISZ-MÚMIA SN: Az istenként tisztelt Ápisz bika múmiája. mely rendelkezik mindazon különleges jellel. Az élet nagyságú (1. Az iratok hangsúlyozzák. hogy az átlagéletkor 36 év volt.. és II. 2. (1. E szobor a 30. el. APERANAT (ang.) APHRODITOPOLISZ (gör. akik Között sok menekült is volt. APÓPHISZ. míg élt.) APERANAT (ang. szélességük kétharmad könyök kell legyen. és néggyel alul. APÓPHISZ. Egyiptom 1852-ben ajándékozta a Louvre-nak.) APEPA I–III (spa. A nyelve alá egy mirhával telt zsákot kellett helyezni.(ar. Ezek hossza 6 könyök. ami az I. Atyja nem is volt. Nektanebosz által építtetett két templomot összekötő temetési menetekkor használt út mentén állt.) APHRODITOPOLISZ (gör. hogy Ptah isten. akkor Memphiszbe vitték. hanem égből jött sugár termékenyítette meg az üszőt. homlokán háromszögű fehér folttal.

1652–1544) hükszósz fáraó NT: Apóphisz.) Apepa II (spa.e.. 16. amelyet Thébában találtak meg. a káosz istene.) Ippy I (spa.) Aauszerré Apóphisz Aauszerré Aa-weser-ra (ang.) Apopis I (ang. BT: Imhotep1 hozzátartozói APÓPHISZ APÓPHISZ.) Aa-qenen-Rê (ném.) Qus (ar. UF: Apep III (spa.) Akenenre (spa.(i.) Apepi II (ang.) APOLLINOPOLIS MAGNA2 (gör. APÓPHISZ.e. Apóphisz. 1585–1542) Apóphisz. Nagy kígyóként vagy krokodilként is ábrázolják.) Ippy III (spa. spa.e. hónapjában másolták le a APOPI2 (spa. csak magukra vállalták ezt a munkát az orvosok és betegek kisegítésére. 2.) Apepa III (spa.) Aaqnenreaphophis (spa. spa.) Ippi II (spa. HOZZÁTARTOZÓI SN: Fia: III. 1585–1542) UF: Aaousirre (spa.) SN: Nem hivatásszerűen dolgoztak.) Ipepi II (spa. dinasztia hükszósz fáraója a Deltában.) VAD ZELLER APÓPHISZ. 1674–1567) (i.) Nebhepesré Nebkhepeshra (spa.) APOPIS I–III (ang.) Apopis III (ang.) Aauserre (spa. II. 15. BT: mesterség NT: Szenimen RT: mesterség APÓPHISZ APÓPHISZ. BT: Apóphisz.) Apofis III (spa. matematikai tartalmú. BT: Apóphisz. Trachómájából férje gyógyította ki egy saját maga által készített antibakteriális kenőcs segítségével. III.) Ippi III (spa. dinasztia hükszósz fáraója.) Nibkhopeshreapophis (spa.) Ipepi I (spa. az áradás évszak 4.) Nebkhepeshra Apop (ol. Apóphisz.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) NOMOSZ. (i. spa. Felesége: Ahhotep. I.) Apopis II (ang. BT: jós APOLLONITES (gör. hozzátartozói dinasztia.) Apepi (ang. Ré.) Ippy II (spa. I–II. I.) BT: fesztivál APIUM GRAVOLENS APOFIS I–III (spa. a kozmikus rend és a holtak ősellensége alvilági útjuk során.) Aaqnenre (spa. I–III. egyiptomi emlék.e. ÁPISZ-ÜNNEP UF: festival of Apis (ang. dinasztia hükszósz fáraója.) Auserre Apepi (ang.) Apepi I (ang. APOPHIS (ang. Ez az első írott.) Apopi III (spa.BT: pap RT: Ápisz-bika ÁPISZ-SZOBOR UF: Ápisz-bika szobor BT: istenszobor NT: Ápisz-bika szobra (L: N 390) ÁPISZ TERME NOKA SZÉTHI.) Apopi2 SN: Démoni lény..) Apophis II (ang.) APÓPHISZ UF: Apep (ang.) Apepa I (spa.) Apopi I (spa. II. hozzátartozói APÓPHISZ.) Apofis I (spa.) Akenenra (spa.) Aphophis III (spa.e.e. BT: város APOLLÓNOSZPOLISZ MAGNA (gör. I. 1585–1542) APÓPHISZ.) Auserra (spa. (i.e. 15. I–III. I. SÍRJÁNAK SZARKOFÁGCSAR- Rhind papiruszt.) Ippi I (spa. I. APOLLINOPOLIS-PARVA (gör.) Aphobis II (spa.) Aakenenré Aaqenenre (spa.) Apophis (ang.) Aphobis I (spa. 1730–1630) (i. Apóphisz. II. A feneketlen mélység sárkánya. az alapvetően gonosz. BT: dinasztia.e. I–III.) SN: Az 5.) Aphobis III (spa. aki állítólag előre jelezte Caligula halálát. (i.) Apophis I (ang.) Afofis I (spa.) Afofis II (spa.) Ipepi III (spa.) Aphophis II (spa. Az ő 33.) Awoserre (spa. 1663–1570) hükszósz fáraó APOPI1 SN: Imhotep1 felesége. kinek feje helyén két válla közül egy kígyó tekergőzött elő. felső-egyiptomi nomosz központja volt.) Apep I (spa. 1652–1544) hükszósz fáraó NT: Apóphisz.) SN: A 15.) 58 .) Aqenenre (spa. (i. 1730–1630) (i. UF: Aa-kenen-ra (ang. emberi testű isten. II. BT: isten APÓPHISZ. I. hozzátartozói APÓPHISZ.) Aaousirreapophis (spa.) APOPI I–III (spa. 2.) Aphophis I (spa.) UF: Gesy (óei. spa. EDFU FELSŐ-EGYIPTOMI APOLLINOPOLIS MAGNA1 (gör. 1674–1567) (i.) Apopi II (spa. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I.) SN: A 15. I. BT: Apóphisz. I.e. a sötétség és a bűn megtestesülése.) Nebkhepeshre (spa. (i. NT: Ahhotep... APÓPHISZ.) Aqenenra (ang. BT: dinasztia. II. APOLLONIOS SN: Egyiptomi jós. uralkodási évében.) Nibkhopeshre (spa.) APOPHIS I–II (ang.e. I.) SN: A 16.) Nebkhepesre Apopi Neb-khopesh-ra (ang.) Apep II (spa.) Apofis II (spa.) Apepi III (ang.) ÁPOLÓ EDFU UF: nővér nurse2 (ang.

e. 589–570) (i. másrészt a Nílus és a Vörös-tenger között lévő sivatag lelőhelyeiről. dinasztia korából (kb.) ARAB HÓDÍTÓ SN: I. 11) BT: természeti jelenség RT: Nílus ÁRADÁS ÉVSZAKA ARALIANAE (lat. (1. akkor dögvész. A gyerekek összegyűjtötték a kvarckristály darabkákat. alul a sziklákkal és kövekkel kijelölt főutat. Thutmózisz alatt 3 tonna nemesfémet szállítottak a fővárosba. BT: fém terméselem RT: aranybányászat arany ékszer aranymaszk aranymosó aranyműves arany nyaklánc aranyozás aranyozott faszobor ARÁNY SN: Az egyiptomi művész úgy kezdett hozzá egy emberalak megrajzolásához. APÓPHISZ. A térkép valószínűleg egy per iratainak melléklete: a II. EL. s ezután szerkesztette meg az alakot: a felső 3 sorba a fej (a homlok felső szélétől a nyak aljáig). BT: hódító ARABIAN BABOON (ang. Dzsebel gerinceit négy hegyláncban jelölték meg. maguk a bányák a karnaki Amontemplomtól és „Amon aranyának legfőbb őrzőjétől” AQENENRA (ang. amin vizet folyattak keresztül. i.) SN: Aranyból komoly mennyiség állt rendelkezésre egyrészt a núbiai aranybányákból. és a kopt használata a keresztény liturgiákra korlátozódott.e. ahol kvarcban halmozódott fel az arany.) (1.) NEFER ÉS KA-HAI FÖLD ALATTI KAMRÁJA TJANENHEBU SÍRJA PADIENISI SÍRJA ANUBISZ UPUAUT APÓPHISZ. 78) Moringa arabica (lat. valamint tartalmaz egy feliratot: ‘a hegyek ahol aranyat bányásznak’. Az öregek és az asszonyok kézzel hajtott gránitmalmokkal zúzták porrá az ércet. Az arany bősége később nagyban hozzájárult Egyiptom nagyhatalmi tekintélyéhez az Újbirodalom korában.) (1. és a felszínre vitték. 1100-1150-ből) való. valamint határon 59 . Az arab lett a hivatalos nyelv. hogy felrajzolt egy 9x19-es négyzetsort.) inundation (ang. spa. ezek lábánál a munkások apró házait.e.) APRIÉSZ (i.) BT: rózsaalkatú NT: ernyős ARANY UF: gold (ang. Nem csak aranyat.) nebu (óei.) BT: famegmunkáló eszköz ÁRADÁS EGYIPTOMI AKÁCIA ABÜDOSZ (gör.) ÁR1 UF: awl (ang. a bányaigazgató felelt. betegségek és éhínség következett be. amely szentnek tartott nyersanyagból készült és amely befejezetlenül hevert a Nílushoz vezető út mentén. védelmez és elhárítja a gonosz befolyást. Felül ábrázolták a gránit hegyeket az aranybányákkal. hieratikus írással. Vegyjele: Au.. A kemény sziklából először nagyobb darabokat szakítottak ki.e. 587–569) UF: Apries (ang.) AKHET ARÁLIAVIRÁGÚ ARÁLIAVIRÁGÚ UF: Aralianae (lat. az utolsó 6-ban helyezkedik el a láb.) nebw (óei. BT: térkép torinói papirusz RT: aranybánya ARANYBÁNYÁSZAT SN: Az aranybányákban a munkások kis lámpákkal megvilágított szűk járatokban kúszva dolgoztak. Ha az áradás elmaradt. A port aztán lejtős rámpán terítették szét. II.) AQENENRE (spa. így tették lehetetlenné. a következő 10 sorba a testnek a válltól a térdig terjedő része kerül. A Torinói Múzeum falát díszíti. jobbra fehér színnel Amon isten templomát.) kiáradás SN: A Nílus július közepétől november közepéig áradt.e. hogy bárki akárcsak a legkisebb darabot is ellopja. Egy kutat is ábrázol. II. Az arany csillogásával Ré.) ARABISCHES KAMEL (ném. majd ezeket kalapáccsal aprózták tovább.e. 78) BT: moringa ARAB-SIVATAG UF: Keleti sivatag BT: Kelet-Szahara ÁRADÁS UF: ár2 árvíz dagály flood (ang. Ramszesz thébai templomába rendelt szoborról szólt. 589–570) (i.) BT: dinasztia.APOTROPAIKUM SN: Bajelhárító erő. A Bizánccal szembenálló monofizita keresztények segítségével sikerült elfoglalniuk Egyiptomot.) nbw (tr. Dekorációs célokra. 639–642-ig tartott az arab hódítás. ÉSZAKI PETYMEG túli kereskedelemre használták. 620) BT: mágia APRIES (ang. ahol borsószemnyi darabokra törték őket a kevésbé erős munkások. III. (1. Az arany szállítása szigorú katonai őrizet mellett történt. BT: bánya NT: Akita barramijei aranybánya gebel zebarai aranybánya vádi el-hudi aranybánya vádi hammamati aranybánya RT: aranybányák papirusza aranybányászat ARANYBÁNYÁK PAPIRUSZA UF: aranybánya-térkép SN: A világ első térképe. 664–525) fáraó APRÓPETTYES GINSTERMACSKA APU APU43 APU53 APU55 APUAT APUAUT AKHMIM (ang. a Nílus és a Vörös-tenger közti szűk átjáróban fekvő – aranybánya helyét és az odavezető utat jelölték.) GALLÉROS PÁVIÁN DROMEDÁR ARAB MORINGA UF: bAq1 (tr. Thébától északra. BT: festészet RT: négyzetrácsozás ARANYAMULETT BT: amulett NT: aranygallér-amulett keselyű-amulett ARANYBÁNYA UF: goldmine (ang. Habár a lelőhelyekért egy magas rangú állami tisztviselő. a napisten „húsára” utal. sz. 587–569) APRIÉSZ (i. így válogatták ki a többi ércnél nehezebb aranydarabkákat. A 20. A papiruszon mintegy 100 – az Arab-sivatagban. Ennek ellenére a kopt nyelv helyenként megmaradt.) Wahibre (ang.) ÁR 2 ARAABIA AKAATSIA (észt) ARABA. s Egyiptom addigi kultúrája eltörlődött általuk. (i. 26. Koptosztól keletre.) SN: Az aranybányák jelentős hozammal működtek. hanem zöld színű metamorf vulkanitokat is bányásztak itt díszítőkőnek. Meghonosították Egyiptomban az iszlám vallást.(ar.

BT. szükség esetén akár le is lehetett ereszteni. BT: mértékegység ARATÁS SN: Március-áprilisban végezték a gabona learatását. Ez az amulett nagyon ritka és úgy tűnik azon hiedelem kifejezéséből nőtt ki. A kitermelt aranyércből kupellálással (űzéssel) különítették el az aranyat a szennyezőanyagoktól. részben a tégely falába ivódtak.) SN: 1 arasz = 1/7 rőf = 7.) AMERIKAI KUTATÁSI KÖZPONT EGYIPTOMBAN (Eg. eleme.függtek. általában 22–23 karátosak. Amikor vastagabb aranyréteget kívántak a fához rögzíteni. amely beszívódott a tégely falába. BT: ékszer NT: arany gyűrű lahúni kincs ARANYGALLÉR-AMULETT UF: amulet of the collar of gold (ang. I. Később a Nílus völgyébe vitték emberháton vagy hajón.) ARCFESTÉK SN: Alapanyagokként gyakran galenitet és malachitot használtak. hogy a nedves gipszvakolatra nagyon vékony aranylapot helyeztek. BT: földművelés NT: gabona aratás papiruszsás aratása ARATÁS ÉVSZAKA ÁRBOC SEMU SN: Az Ó. BT: arany ékszer gyűrű NT: Tutankhamon pecsétgyűrűje ARANY HÓRUSZ NÉV SN: A királyi titulus 3. Az Újbirodalom alatt az egy tönkből készült árboc a hajótest közepén helyezkedett el. bányászat RT: aranybánya ARANYBÁNYA-TÉRKÉP ARANYBÁNYÁK PAPIRUSZA ARANYEDÉNY BT: edény NT: Hotepheresz. aranyedényei ARANY ÉKSZER SN: Az ókorban készült arany ékszerek igen magas finomságúak voltak.) SN: Az arany finomítását feltehetően már a bronzkorban (i. Az istenség nagybátyja. Az ólom oxidálódott. A tamatés napján kellett a halott nyakába helyezni és aranyból kellett készíteni. BT: aranyamulett ARANY GYŰRŰ SN: Az ókori egyiptomiak csak kivételes esetekben használtak aranyat gyűrűkészítésre. századtól vált általánossá az alkalmazása. majd rudakat formáltak belőle. III–II. A finomított arany tömbökbe öntve jutott el a mesterekhez. Ez lassú munka volt. a szennyezők feloldódtak az ólom-oxidban. Az ércet meglehetősen porózus agyag olvasztótégelybe (kupellába) tették.és Középbirodalom alatt fordított V betűre hasonlító kétlábú árbocokat használtak. 6. a menetet pedig fegyveresek védelmezték. hogy megszabaduljon a pólyáitól. évezred) is ismerték. BT: aranyszandálok ARANYSZANDÁL BT: szandál NT: aranyszandál (KEM: JE 354221-354222) ARANYSZOBOR BT: szobor NT: Ihi aranyszobra RT: aranyozott faszobor ARANYVÁROS ARASZ KOM OMBÓ (ar. akkor nyomással és ütögetéssel érték el. majd faszéntűzön elkezdték melegíteni. és az ólom-oxiddal együtt részben elpárologtak. amiket a hajó első harmadánál állítottak fel. az árbocot pedig a hajó két végéhez rögzített kötelek tartották egyenesen. A visszamaradt arany-ezüst ötvözetből kétféle módon távolíthatták el az ezüstöt. vagy még por formájában zsákokba tették.e. Aratáskor az asszonyok feladata volt a gabona tisztítása. A gabonát tulajdonképpen kovakőszilánkokkal megrecésített sarlókkal fűrészelték le valamivel térdmagasság alatt. A másik lehetséges eljárás az volt. I. A két ágat a hajótestbe épített alapok. Hosszúsága: 21 cm. Száradás után a gipszvakolat az aranylemezt erősen kötötte a fához. Eleinte az aranyat a kitermelés helyszínén dolgozták fel. mely négyzet alakú volt és fonott papiruszgyékényből készült. (1.e. amely a 26. Sót hozzáadva az ezüstből ezüst-klorid keletkezett. szélessége 7 cm. 16) BT: famegmunkálási technika ARANYOZOTT FASZOBOR BT: faszobor NT: Tutankhamon aranyozott faszobra ARANYSZANDÁL (KEM: JE 354221-354222) SN: Aranyból készült halotti szandál a késői Újbirodalom korából. BT: tárgy ARCE (röv.) RT: arany ARANYMŰVES UF: goldsmith (ang. BT: festék szépítőszer NT: arcfesték (L: AF 167) arcfesték (L: E 11048b) arcfesték (L: E 20514) arcfesték (L: E 23100) arcfesték (L: E 23106) arcfesték (L: MG 14400a) arcfesték (L: MG 14400b) fehér arcfesték RT: szemfesték szempillafesték 60 . mivel a kaszát nem ismerték. rajta a vízszintes nagy vitorla. hogy kéntartalmú anyagot (talán antimon-szulfátot) adtak hozzá. Széth fölött aratott győzelmére utal. ritkán foszgenitet és ólom-hidroxid-kloridot. valamint kis szögekkel biztosították. aranymaszkja Tutankhamon aranymaszkja (KEM: JE 60672) ARANYMOSÓ BT: mesterség NT: Khay1 (ang.) SN: Ez az amulett erőt adott a halottnak.47 cm. ólmot adtak hozzá. BT: kézműves NT: Neferrenpet1 Szenna RT: aranyművesek felügyelője ARANYMŰVESEK FELÜGYELŐJE BT: felügyelő NT: Nebszeni5 Nebszeni6 ARANY NYAKLÁNC BT: nyaklánc NT: Hnumit sólyomfejes arany nyaklánca ARANYOZÁS UF: gilding (ang. dinasztiára volt jellemző. BT: királyi titulus RT: fő királyi név Hórusz-név nebty név trónnév ARANYKOR-MÍTOSZ BT: mítosz NT: Ré1 elleni összeesküvés Ré1 szeme Ré1 titkos neve ARANYMASZK BT: múmiamaszk NT: Pszuszennész. ólom és só ötvözetével lezárt agyagkemencékben olvasztották. hogy ne mozduljon el. A menyasszony a bal kezének középső ujján hordta az arany gyűrűt. és így visszamaradt az arany.) SN: Az aranyozást úgy végezték. Az ezüst a kénnel reagálva ezüst-szulfid formában az olvadék tetején kivált. de csak i. Megszilárdulás után ezt a réteget már könnyen el lehetett távolítani az arany felületéről.

7%.ARCFESTÉK (L: AF 167) SN: Újbirodalomból származó kozmetikai por.e.) ARNAVES (fr. 3150–2925) (i. előtte 1983 óta a Demokritos-on működött.) SN: Az első feliratokon jelent meg a predinasztikus korban.e. Oroszlánként vagy tollas koronát viselő emberként ábrázolták.e. Hawkes-tól származik. 10. Tudományos munkásságának eredményeit éppen ez a baráti tudományos beszélgetés őrizte meg számunkra. 310) (i. ekkor a főváros Tanisz1 volt.) taniszi korszak Thinisk (své. 10.e. mg-nyi porának százalékos összetétele: galenit 72%.e. 2925–2686) (i.) Arsnuphis (ang. smithsonit 1.e. 3100–2865) (i. 3 µm nagyságú szemcsékben 0.1%.3 µm galenitet találtak.e. 2800–2650) predinasztikus kor (i. 3100–2890) (1.: +30 (0) 1 651 9430 ARCHAIC EGYPTIAN LANGUAGE (ang.e.) ARCHITEKTON (gör.4%. 3200–2780) (i.8%. mg-nyi porának százalékos összetétele: galenit: 46.) ARCHITRÁV UF: episztülion SN: Közvetlenül az oszlopfőre támaszkodó kőgerenda. 394) BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: E 11048b) SN: Kozmetikában alkalmazott por.2%.(1. (i. BT: matematikus fizikus ARMAMENT (ro. 206) (i. hogy az ólomércet a Vörös-tengerből nyerték.) ARENISCA (spa. Ifjabb korában megfordult Alexandriában is.e. amelynek fő alkotóeleme a galenit. kvarc 2.) ÍJÁSZ ŐS-TESTÜREGES ÉPÍTÉSZET ÉPÍTÉSZ ÉPÍTÉSZET ÉPÍTÉSZ RÉGÉSZ RÉGÉSZ ARCHICOELOMATA (lat. BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: E 20514) SN: Kozmetikában alkalmazott por. Fő alkotóeleme a galenit.3%. 394) BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: E 23106) SN: Kozmetikában alkalmazott por. 29.1%. Az alkotóelemek százalékarányú összetétele ebben a festékben: galenit: 58. (i.) ARI-HES-NEFER (óei.6%.) FEGYVER KARPEREC KRISZTUSTÖVISFA HERMONTHISZ ARCHAIKUS EGYIPTOMI NYELV (i. Kerámiákat. 287–212) SN: Görög matematikus és fizikus. cerusszit 12. amelynek fő alkotóeleme a galenit.8%. júl. cerusszit 3%. Institute of Materials Science N. BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: MG 14400a) SN: Középbirodalmi kozmetikai por.e. BT: arcfesték ARCHAEOMETRIA(1. dinasztiát alapító legendás fáraó. foszgenit 88%. BT: egyiptológus ARKHIMÉDÉSZ (i. 2840–2700) (1. erre vasoxidot használták. foszgenit 0.e. ANTHONY JOHN (1898.9%. BT: szépítőszer ARDEA CINEREA (lat. 2920–2650) RT: Tanisz1 ARCHEOLOGIA (len. kimagasló gyarmati ügyintéző.) UF: Laboratory of Archaeometry (ang. 2920–2770) dinasztia.) ARCHITEKTÚRA (gör. laurionit 3. 26.7%. termolumineszcens kormeghatározást. rőtvörös színű. Alkotóelemeinek százalékarányú összetétele: foszgenit 86. amely sötétebb. EPR datálást. F.e.3%. amely a régészet és a természettudományok összevegyítését jelenti. Az alkotóelemek százalékarányú összetétele ebben a festékporban: galenit 82%.gr Tel.) UF: Ari-Hes-Nefer (óei. 3300–2650) (i. feb.) ARMANT (ar. BT: építészeti elem ARCHOSAURIA (lat. 1626) SN: A kifejezés 1958-ból.2%. gipsz 3.) KRISZTUSTÖVISFA ARENSNUPHIS (ang. BT: régészet NT: neutronaktivációs analízis(1. 206) (i. foszgenit 18. 2920–2770) (i. a fennmaradó százalékban cotunnitból és kvarcból áll.) ARCHITECT (ang. 2890– 2686) (1. 3000–2840) (1.) ARCHITECTURE (ang. márványt és fémeket tud bevizsgálni.e. obszidiánt. szfalerit 4. hipsz 2. BT: laboratórium AD: Laboratory of Archaeometry.) ARCMASZK URALKODÓ HÜLLŐ MÚMIAMASZK ARCPIROSÍTÓ SN: A nők arcukat és szájukat is pirosították. kvarc 0.: +30 (0) 1 650 3389 .5%.) ARMLET (ang.e.6%.) ARKELL. foszgenit 33.7%.5%.e.e. BT: oroszlán-isten ARGOLOU (fr. 1. ezért is szokták ezt a korszakot taniszi korszaknak is nevezni.e. 1626) prompt-gamma aktivációs analízis(1. amelynek fő alkotóeleme a galenit.) ARCHAEOMETRIAI LABORATÓRIUM (Gör.R. cerusszit 16. anglezit 4.) ARECACEAE (lat.S. 10 mg-nyi por összetevője százalékarányban: galenit 3. BT: korszak NT: dinasztia.–1980. akivel hazatérte után is levelező kapcsolatot tartott fenn. mg-nyi porának százalékos összetétele: galenit 52. A laboratórium végez radiokarbonos kormeghatározást.5%. Az 1.6%.7%. 3100–2686) (i. Fax.) SZÜRKE GÉM PÁLMAFÉLE HOMOKKŐ HOMOKKŐ ARENSNUPHIS (ang. 3150– 2686)99 (i.) SN: Történész és egyiptológus.1%. C.) ARCHEOLÓGUS ARCHER (ang. 3100) UF: Archaic Egyptian language (ang. (1.5%. 15310 Aghia Paraskevi Attiki.) ARCHEOLÓGIA RÉGÉSZET BOLOGNAI RÉGÉSZET ARCHEOLOGICAL MUSEUM OF BOLOGNA ARCHEOLÓGIAI MÚZEUM (Ol.) thiniszi korszak ARNOLD.C. anglezit 19%. Demokritos. 10. anglezit 13.3%. cotunnit 2. Az ebben található ólom izotopikus összetevőinek vizsgálatából kiderült.) ARCHEOLOGIST (ang. 394) BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: MG 14400b) SN: Kozmetikai por.e.) EGYIPTOMI NYELV (i. laurionit 1%.) SN: Az egyiptomi Núbia jóindulatú istene és Ízisz egyik társa. 1626) RT: Archaeometriai Laboratórium (Gör. C.demokritos. dinasztia ideje. Greece E-mail: maniatis@ims. anglezit 10.) Harensnuphis (ang. palmierit 8.1–0. amelynek fő alkotóeleme a foszgenit.e. Itt ismerkedett meg Eratoszthenésszel. 5200–3150) protodinasztikus kor (i. 3100) ARCHAIKUS SN: Az 1–2. Nagyobb szemcsékben 50–100 µm.) SN: 1987 óta működik hivatalosan. 2. Hinxhillben (Kent) született és Chelmsfordban (Essex) halt meg. cerusszit 11. DIETER BT: amerikai egyiptológus 61 . 2955–2635) UF: epoque thinite (cse.4%. BT: egyiptomi nyelv ARCHAIKUS KOR (i.) ARENARIA (ol. Ménész egyesítette a két királyságot. BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: E 23100) SN: Középbirodalomból származó kozmetikai por. 310) (i.e. szfalerit 9.5%. foszgenit 8.(1.

of Egyptian Art. Ptolemaiosz Philadelphosz. (i. Bereniké. 304–284) Ptolemaiosz. BT: mészkő fejszobor ARSZINOÉ. SN: II. Testvére: II.) UF: Arsinoe II (ang.) AS (ang. a harmadik azonban el tudott menekülni.) aki II. 525–404) fáraó ARTAXERXÉSZ.) INTÉZET (USA) ARTIODACTYLA (lat. 405–359) UF: Artaxerxes II (ang. 323–285) (i.hódítása emlékére a városban. 3 gyermeket szült neki.) SZERAPISZ 62 . New York NY 10028-0198 Tel. Filip (cse. cse. akit száműzött később II. Főként sör készítésére használták (1. II. cse. 312) (i. VII.e. UF: Arure (ném. II. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I.e. I. (i.e. PHILIP (ang.e. Féltestvére: Ptolemaiosz Keraunosz. 700–688) UF: Ashshurahiddin (assz. 305–282) (i. 278-270-ből származik Abu Roasból. Mészkőből készült. században az öntözéses földművelés fejlődése újabb területek művelés alá vonását tette lehetővé a sivatag szélén. 343–332) fáraó ARTERIOSCLEROSIS ARTERIOSZKLERÓZIS ARTHROPODA (lat. (i. cse. Philadelphosz hozzátartozói ARSZINOÉ. júl. homlokán két letörött fejű ureusz kígyó látható. 54) ARRHIDEAUS.) ARSINOITE (gör. XII.) SN: Hérakelopolisz kosfejű istene. Ptolemaiosz Neosz Dionüszosz lánya.) BT: dinasztia. (i. 9) Hordeum vulgare (lat.) 2 ASARHADDON (or.. FAJJÚM2 ALKÉMIA ARSES (ang. Philadelphosz hozzátartozói NT: Arszinoé.) (1. A mai Bejrútban sztélét vésetett II.) BT: fáraó makedón dinasztia (i. 332–304) ARROW (ang. Ptolemaiosz Keraunoszhoz ment feleségül Cassandreában. cse. s helyébe lépve testvérházasságot kötött II. IV. 220) Ptolemaiosz. II. Kleopátra édestestvére. 285–246) (1.) (i.10) SN: A Ptolemaida Korból.) BT: dinasztia.e. sora szerint. Arszinoét. BT: német egyiptológus RT: German Archeological Institute (No. Neosz Dionüszosz hozzátartozói ART (ang.e. magassága 11.. Ezekre a földekre rendszerint árpát vetettek.: 212-570-3770. II. 343–338) UF: Artaxerxes III (ang. aki szinte azonnal megölette két gyermekét. New York NY 10028-0198 Tel.) SN: I. (i.) ÉRELMESZESEDÉS ÉRELMESZESEDÉS ÍZELTLÁBÚ CHICAGOI MŰVÉSZETI ART INSTITUTE OF CHICAGO (ang. de tejjel összekeverve rögzítő kötést is készítettek belőle törött csontokhoz a Hearst-papirusz 219. PHILIP (ang. 2. cse. of Egyptian Art.e. Arszinoé.. 1000 Fifth Ave.e. The Metropolitan Museum of Art. BT: Arszinoé.) ARTNOLD.) ÁRVÍZ AS1 (ang. 465–424) UF: Artaxerxes I (ang. 312) (i.) ARSNUPHIS (ang.e. GABRIELA BT: egyiptológus ARRHIDAIOS. BT: Ptolemaiosz. aki felélesztette a régi egyiptomi szokást.. (i. BT: Ptolemaiosz.e.e. fejszobra ARSZINOÉ.e. felbujtott váddal elűzte I. Abby Aldrich Rockefeller ajándékaként került 1938-ban a Metropolitan Múzeumba. 525–404) fáraó ARTAXERXÉSZ. 338–336) UF: Arses (ang. Deir el-Bahariban és Dahsurban a Garman Archeological Institute részére.e.e. 28) BT: gabonaféle kultúrnövény pázsitféle NT: hatsoros árpa közönséges árpa FÖLDMŰVES ARTAXERXES I–III (ang. 323–305)(1. II. (i.) BT: dinasztia. Fax: 212-570-3879 ÁRNYÉKÓRA NAPÓRA ARENSNUPHIS (ang.) ARURE (ném.) it (óei. Jelenleg Listban és Dahsurban folytat ásatásokat a Metropolitan Museum American Archeological expedíciója keretében. (1.) BT: dinasztia.) NT: Bereniké.) ARTISAN (ang.) NYÍL ARSAPHES UF: Hershefi (óei. BT: asszír hódító ASAR-HAPI (ang. Fax: 212-570-3879 ARNOLD. Arszinoé Alexandriába ment. Kutatásai többnyire a középbirodalmi piramisokra szorítkoznak. 323–317)(1. felesége. 31.e.) (i. I. II. 1000 Fifth Ave. BT: Ptolemaiosz. Ptolemaiosz 1. hozzátartozói RT: Arszinoé.) Esarhaddon (ang. cse.e. ami lecsökkentette a talaj sótartalmát.) ARRHIDEAUS. FEJSZOBRA (MM: 38. felesége volt. BT: kos-isten ARSENICON AURIPIGMENT ARSZÉSZ (i.e. Ptolemaiosz 1. aki ásatásokat végzett at-Tarifban. kb. II. 281-ben bekövetkezett halála után féltestvéréhez. SN: XII. Ramszesz sztéléje mellé.e. 338–336) ALKÉMIA FAJJÚM2 ARSZINOÉ. 343–332) fáraó ARSZINOÉ. 282–246) Ptolemaiosz Keraunosz ARSZINOÉ. II.e. 31. 70) (i.) ARS SPAGYRICA ARSINOE I–IV (ang. 284–246) (i. a királyi házasságot fivér és nővér között.) SN: Asszír király. a feje tetején hiányzó korona. Anyja: I. Ptolemaiosz Szótér.e. The Metropolitan Museum of Art.–III. Philadelphosz (i. 54) UF: Arrhidaios. 312) (i. 332–305)(1.) ARTAXERXÉSZ.. (–i. III.) ARURA KÉZMŰVES PÁROSUJJÚ PATÁS ÍZÜLETI GYULLADÁS ARSZÉSZ (i.) SN: Területegység. dinasztia etióp királyaival. II.e. Az orrész letörött. amelynek csak az illesztő tokja maradt meg. I. júl.e. I.: 212-570-3770.AD: Dept.8 cm.) SN: Thrace királynője Lysimachus oldalán. amelyet II..e.) (i. DIETER SN: Egyiptológus és építész. (i. 1 arura = 2735 m2 BT: mértékegység RT: sétat ARURA ÁRADÁS ÍZISZ1 ASH1 (ang.e. 323–317)(1. ARTA EGIPTEANĂ (ro. Ptolemaiosszal.) ÁRPA URA ARRACHE. Ramszesz állíttatott 1.e. 323–305)(1. I–IV. aki háborúzott a 25. Szótér (i.e. I.) MŰVÉSZET MŰVÉSZET ARTAXERXÉSZ. 27. Ő az első.e. 27. II. 13). i.) (ném.) ARTRITIS (lat. DOROTHEA BT: amerikai egyiptológus AD: Dept. 316–270. (i. FILIP (cse. 316–270.) ÁRPA UF: barley (ang. Ezután II.) ARS HERMETICA ARSINOE (ang.

) ASHAYET (ang.) ASCLEPIEION (gör. századból származó arameus nyelvű papirusztekercsek.) ASHAYT (ang. Ernesto ásatásai tebtuniszi ásatás (1899–1900) thébai magyar ásatás (1983) tudi ásatások ASCARIDEN (ném.) SN: A Líbiai sivatag (Szahara) egyiptomi istene.) ASCHACHET (ném.) ASHMOLEAN MÚZEUM (An. Emberi alakban ábrázolták. 8) ASMÚNEIN.) ASHURBANIPAL (ang.e. Ahmed ásatásai (1971–1972) Gamhudi ásatás (1907) Goneim szakkarai ásatásai (1951–1955) magyar ásatások Mariette abüdoszi ásatásai narmouthiszi ásatások oxyrinchusi ásatások Petrie abüdoszi ásatásai Sarunai ásatás (2002–2003) Schiaparelli.) SN: Egy kis völgy Nyugat-Thébában Deir el-Bahari és Dra abu el-Naga között.) (1.e.) ASHAKHET (ang.) ASHMUNEIM. EL. R. magában foglalva az Oxfordi Egyetem gyűjteményét.) ASCARIS (lat. AL.) SN: A legrégibb publikus múzeum Angliában.. asszír.. Mentuhotep egyik mellékfelesége. ahol a C. Cockerell klasszikus épületben foglal helyet.) ASHSHURAHIDDIN (assz.) UF: Ashayet (ang.) HERMOPOLISZ (gör. 8) KŐRISFA ASHAKHET (ang.) ORSÓGILISZTAFÉLE ORSÓGILISZTAFÉLE ASHAKHET (ang. spa) ASHAIKHET (ang. ELASHMUNEIN. OX1 2PH United Kingdom Tel.) SN: Mut-pap a 19. BT: Mut-pap RT: Ashakhet sírja ASHAKHET SÍRJA UF: TT174PM BT: Khokha-sír RT: Ashakhet (ang.) ASARHADDON (or.) ISZESZI (i.) ASSZURBANIPAL (i. Főleg a termékeny oázissal hozták kapcsolatba. ELIMHOTEP1 (ang. 669–633) (i.) (1.ASASA ISZESZI (i.) AD: Beaumont Street.) ASCOMYCETES (lat. BT: Nyugat-Théba vádi NT: Asasifi nekropolisz ASASIFI NEKROPOLISZ BT: thébai nekropolisz NT: asasifi sír ASASIFI SÍR BT: asasifi nekropolisz thébai sír NT: Akhamenru sírja Amenemheb3 sírja Amenemheb4 sírja Amenemopet Tjanefer sírja Ankhhor1 sírja Antef4 sírja Bakenamon1 sírja Bakenamon4 sírja Bakenhonszu2 sírja Basa sírja Bintenduatnetjer sírja Dzsar sírja Harwa sírja Hóri4 sírja Ibi2 sírja Irterau sírja Kheruef sírja Khnumemheb sírja Kiki sírja Mentuemhat sírja Meriptah1 sírja Meru2 sírja Mutirdisz sírja Nakhtdzsehuti sírja Nesbanebdjed sírja Padiamenipet sírja Padihorresnet sírja Padineit sírja Pakharu sírja Pamu sírja Parennefer1 sírja Piay5 sírja Ptahemheb sírja Sesonk1 sírja Thutemheb sírja TT388PM Uszerhat4 sírja Wahibranebpehty sírja Uahibré1 sírja ÁSATÁS UF: udgrawning (dán) BT: expedíció régészet NT: abdallah nirqi ásatás abüdoszi ásatások Back Fülöp ásatásai Barsanti. Az egyiptomi műkincsek mellett tartalmaz görög.e. BT: múzeum NT: Griffith Institute (An. spa) ASZKLEPION TÖMLŐSGOMBA ASCARIS LUMBRICOIDES (lat. 668–626) ASKLEPIOS (ang.e.) ASHAYT (ang.e.) 63 . BT: sólyom-isten RT: Széth ASH2 (ang. BT: mellékfeleség RT: Ashayt sírja ASHAYT SÍRJA BT: deir el-bahari sír ASHMAN.e. Alessandro ásatásai (1905–1912) Carnarvon thébai ásatásai (1906) De Morgan. 669–627) (i. melyet1683-ban alapítottak. 2414–2375) (i.) SN: II.) UF: As2 (ang.) ASET (ang.. JAN ASHMOLEAN MÚZEUM (An) ASHMOLEAN MUSEUM (ang.e. IAIN ASSMAN.) HERMOPOLISZ (gör. Oxfordban található.) ASEMU (óei.) HERMOPOLISZ (gör.) BÉLGILISZTA ORSÓGILISZTA ASASIF.) UF: Ashmolean Museum (ang.) 1 ELEKTRUM ELEKTRUM SÜLT ÉTEL ÍZISZ1 ASH (ang.) HERMOPOLISZ (gör.) HERMOPOLISZ (gör. 2388–2356) ASCARIDIDA (lat. 5. fax: 01865 278018 ASHMUNAYN.(ar. 2388–2356) SPÁRGAVIRÁGÚ ASPARAGALES (lat. gör. Jacques ásatásai Dreyer abüdoszi ásatásai Emery szakkarai ásatásai (1935–1956) Fakhry.) ASEM (óei. dinasztiában.) ASMÚNEINI NEKROPOLISZ SN: Túna el-Gebeltől 7 km-re fekszik. néha sólyom fejjel. spa.e. spa) UF: Aschachet (ném. A sivatag isteneként néha Széth istennel azonosították.(ang.) Ashaikhet (ang. kelet-ázsiai és középkori műkincseket is.e. 668–631) (i. a város északi részén.: 01865 278000..) ASOSI (ang.. Az itt talált legkorábbi tárgyak az i. BT: nekropolisz ASMUNÉN (ar. 2414–2375) (i. Oxford.) ASER (óei. ELUF: Assasif (ang.

ASPERGILLUS FICUUM (lat.) SZUB-AKHMIMI DIALEKTUS különböző fáraók számára hol vájták ki a szarkofágokat és obeliszkeket. 668–631) (i.) Aswan Island (ang. Die (1934) ASSOCIATION INTERNATIONALE DES EGYPTOLOGUES (ném. BT: hódító NT: Asarhaddon (i.) Seheil-sziget Sewnet Suene (óei. 32) BT: agyagszobor ASSZUÁNI ÍZISZ1-TEMPLOM BT: asszuáni templom Ízisz1-templom ASSZUÁNI NEKROPOLISZ BT: nekropolisz ASSZUÁNI NÚBIAI MÚZEUM (Eg. Egymillió hektár földet tettek mezőgazdasági művelésre alkalmassá. magántulajdonban. Akkor az asszírok még ajándékokat is küldtek a fáraóknak. A predinasztikus korból származik Asszuánból. 669–627) (i. 669–633) (i.e. az áradások hiányában a földeken maradtak. a bordák kilátszódnak. 669–633) (i. BT: gránit RT: asszuáni bánya ASSZUÁNI GUGGOLÓSZOBOR (1.e. BT: sziget város RT: asszuáni bánya asszuáni gát Asszuáni Núbiai Múzeum (Eg. Spanyolországnak.e. ezért nevezik Nasszer-tónak is. 669–627) (i. Kezdetben Mitanni alattvalói voltak. Az UNESCO megbízta Christiane Desroches-Noblecourt-t az Egyiptomi Műemlékek Dokumentációs Központjának megalapításával.) ASSZURBANIPAL (i. 668–631) (i. 1.. ol.) Szehel Szehel-sziget Szuanu Szun Szüéné (gör. végül pedig i. a partokat pedig a tengeri erózió rombolja.e. 668–626) ASSUR-BAN-APLU ASSZURBANIPAL (i. BT: gránitbánya RT: Asszuán (ar. vörös és fekete gránitot fejtettek innen. Éhínség-sztélé ASSZUÁNI BÁNYA SN: Kb.és a FehérNílusból származik. Ez a világ egyik legnagyobb víztározója. Mai Nevét egy óegyiptomi szó után kapta. 32) SN: Vörös agyagból készült szobor. 668–626) ASSZIUT ASZJÚT ASSZUÁN (ar. Hollandiának és az Egyesült Államoknak ajándékoztak. évente mintegy 100 milliárd m3 vizet képes befogadni. 668–631) (i. akikkel először Ekhnaton vette fel a diplomáciai kapcsolatot. Ennek következményeként összesen 14 templomot és egyéb épületet költöztettek át új helyre. köztük az abu szimbeli templomokat is. amely szovjet segítséggel készült 1960 és 1970 között a Nílus felső szakaszán.e. 35000 ember építette 11 éven át. mesterséges tavat hozott létre. amik mint egy parazita növény. 668–626) ASSURBANAPLI ASSZURBANIPAL (i.uni-heidelberg. A 40 millió tonnás mesterséges hegy térfogata 17-szer nagyobb a Kheopsz1 piramisnál. 1000 km-re délre feküdtek Szakkarától. Jan NT: Ägyptische Geheimisse (2004) Konig als Sonnenpriester.e. amely elárasztotta a II.e..) Swenet (óei. A XVIII. JAN KÖNYVEI BT: Assmann.e.e. Jan könyvei AD: ae3@ix. de II.) UF: Assuan Aswan (ang. 669–633) (i.6 km hosszú és a feneke 980 m széles. de legalább ennyi földet sterilizáltak azok a sók. hogy a 64 . Ez a gigantikus duzzasztómű egy hatalmas. Iain BT: egyiptológus NT: Assmann. amely a tuberkolózisis gyulladásos csontbetegség jeleit mutatja. A hordaléklerakódás hiánya miatt a deltatorkolat is állandóan pusztul. 667-ben sikerült meghódítaniuk Egyiptomot Asszurbanipal vezetésével.) Nubisches Museum (ném. ar. mert a múltban Asszuán a fekete Afrikából érkező karavánok kereskedelmi központja volt. ol. dinasztia idején jó kapcsolatban álltak az egyiptomiak az asszírokkal. 3.(ar. a Tigris felső folyásánál.e. BT: kórokozó ASSASIF (ang. 669– 627) (i. The (2003) Religion der Agypter. a vízhiánytól kiszáradnak a lagúnák. máj.) ASASIF.) ASSOERBANIPAL (hol. BT: múzeum ASSZUÁNI TEMPLOM BT: templom NT: asszuáni Ízisz1-templom ASSMANN. Nefertari által emeltetett két abu szimbeli templomot. A felhívásra jelentkezett 50 ország pénzbeli és technikai segítsége lehetővé tette.e. ami kereskedést jelent. 13-án az elterelt Nílus homokgátjainak felrobbantásával befejeződött az Asszuáni-gát építésének első szakasza. A megnyitó ünnepségen részt vett a háromhetes látogatáson ott tartózkodó Hruscsov is.) UF: Museo della Cultura Nubiana (ol.) Sunet (óei. Az arc csontsovány.e. JAN UF: Ashman. 669–633) (i.e. Nevét építtetőjéről Gamal Abdel Nasserről kapta.) ASSIUTIC (ang. Rózsaszín. EL. Ez a vízi erőmű szolgáltatja Egyiptom áramtermelésének nagyobb részét.e. BT: gát RT: Asszuán (ar.) Syene1 (gör.) ASPERGILLUS NIGER ASPERGILLUS NIGER SN: Ez a gomba múmiákban vagy zárt sírkamrákban és piramisokban akár három-négyezer évig is életképes.e. több mint 800 km távolságra Kairótól. viszont súlyos környezeti károkat okoz. de ma már elborítja az asszuáni duzzasztómedence vize. amelyet 114 m magas földből és sziklából épült hegy fog közre. ami a Kék. A belső kamrák burkolására alkalmazott gránitot ebből a bányából szállították. 680–669) Asszurbanipal (i.) asszuáni gránit ASSZUÁNI DUZZASZTÓGÁT ASSZUÁNI GÁT ASSZUÁNI GÁT UF: asszuáni duzzasztógát High Dam (ang. hogy ezek a remekművek rekord rövidségű idő alatt biztonságos helyre kerüljenek.. háta púpos. Négy kisebb templomot a hatalmas vállalkozáshoz való hozzájárulásukért Olaszországnak. Ehhez egy 2 millió megawattos erőmű kapcsolódik. amelynek feladata volt felmérni az elárasztás által fenyegetett építményeket és helyeket.e.e. 668–626) ASSZÍR HÓDÍTÓ SN: Az egyiptomiak az Újbirodalom idején kerültek kapcsolatba az asszírokkal. Egyiptom déli részén. 1964.(1.) SN: Elephantiné szigetén található. Der (1970) Mind of Egypt. Ramszesz idején már komoly fenyegetést jelentettek Egyiptom számára. akik Mezopotámia északi részén éltek.de ASSMANN. 668–631) (i.) Nasszer-tó SN: Duzzasztómű.urz.) EGYIPTOLÓGUSOK NEMZETKÖZI EGYESÜLETE (No. Ramszesz és felesége. Jelenleg Párizsban van. 669– 627) (i.) SN: Egyiptom legdélibb városa. A kövekre írt hieroglifák elmondják.) ASSZUÁNI GRÁNIT SN: Ezt használták Kephrén és Mükerinosz piramisának külső borításához.) asszuáni templom felső-egyiptomi nomosz.e.

21.) BT: rozopszida NT: euaszterid ASZTMA SN: Az egyiptomi orvosok már ismerték ezt a visszatérő nehézlégzéssel járó betegséget. 668–631) (i..) SN: A legnagyobb asszír király. 19) ÁSVÁNY ASSZUÁN (ar. Nevét a görög gyógyítás istenéről. BT: kápolna kórház RT: Imhotep1 ASZKLÉPIOSZ (gör. 13. BT: asszír hódító ASTERALES (lat. de 12 év múlva I.) HERMOPOLISZ (gör. E tudomány értelmében egy-egy dekán kezdete és egy ember születése sorsszerűen összekapcsolódik. A beteg álmát másnap a pap kielemezte és az alapján rendszerint ATEF-AMULETT BT: amulett NT: Haemuaszet1 amulettje (PM: UC 12796) ATEF-KHENT1 (óei.e. 20. AL.) Assur-Ban-Aplu Assurbanipal (nor. 667-ben meghódította Egyiptomot.) ASYUT (ang.. BT: isten ASZTERID UF: Asterid (ang. Aszjútból és Aphroditopoliszból származó 709 dinasztikus koponyából – amelyek ma a Turini Antropológiai Intézetben vannak – a tudósok megállapították. akik csodálatos dolgokat csináltak fából.) ASZALT GYÜMÖLCS BT: gyümölcs NT: mazsola ASZÁLY ÉVSZAKA SEMU ASZJÚT (ar.e. melyet maga tervezett Dzsószer számára.) ATEF-PEH1 (óei. A görög hódítás idején az Aszklepiont kórházként használták.) UF: Asyut (ang.) ASWAN ISLAND (ang. 5000-ben is voltak asztalosok Egyiptomban.) FÉSZKESVIRÁGÚ ASZTERID ASZTERID CSÖVESVIRÁGÚ vagy fürdőbe.e.) Per-Nemty (óei. ar. I. Athribisz2-ben telepedett meg.) ASZTAL BT: bútor NT: áldozati asztal kerek asztal tálalóasztal téglalap alakú asztal ASZTALOS UF: joiner (ang. 300től a görögök körében nagyon elterjedtek voltak az Aszklepionnak nevezett gyógyító templomok.) ASSZUÁN (ar.e.) Asteridae (lat.) ATEF-PEHU (óei.) SN: A város fő istensége Nemti révész-isten volt. hogy az átlagéletkor 36 év volt.(ang.) Sziut SN: A 13...) Osziut Siut (óei. ar.e.. BT: gyógyszer ASZTROLÓGIA UF: dekántan SN: A papok és a varázslók tudománya. pl. 2 és fél évezreddel később már furnérlemezt is. 668–626) ÁSVÁNY UF: ásványi nyersanyag BT: alapanyag NT: drágakő érc féldrágakő halogenid karbonát karneol kőzet laurionit lazurit molibdén ásvány obszidián oxid palmierit szilikát szulfát szulfid terméselem türkiz ÁSVÁNYI AFRODIZIÁKUM BT: afrodiziákum ÁSVÁNYI NYERSANYAG ASWAN (ang. BT: betegség ASZTMA ELLENI GYÓGYSZER SN: Szárított teve illetve krokodilürüléket javasoltak a gyógyítására. (1. BT: település ATEF UF: Crown of Osiris (ang.) Asúrbanipal Szardanapal (gör.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. gyógyításképp.) ASTEROIDEAE (lat. AL. BT: tudomány ASZTRONÓMIA ASZTRONÓMUS CSILLAGÁSZAT CSILLAGÁSZ ASÚRBANIPAL ASSZURBANIPAL(i. felső-egyiptomi nomosz fővárosa.) Lykonpolisz (gör. amikor elvették tőle Egyiptom trónját és Hórusznak adták.) ATEF-KHENT2 (óei.) UF: Hierakon (gör. ol.) ATEF-PEH2 (óei. 14. Aszklépioszról kapta. 668–631) (i. 65 .ASSZURBANIPAL (i. 669–627) (i. ar. 669–627) (i.e.) Assoerbanipal (hol.) SN: Imhotep1 tiszteletére épült kápolna abban a temetőben. FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ.e. aki i.) SN: Ozírisz jellegzetes koronája. BT: mesterség RT: furnérlemez ASZTARTÉ SN: Egyiptomi istennő.) ASZMUNEJN. FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) ASZURUBALLIT LEVELE SN: Asszíria királya aranyat kért Egyiptom uralkodójától. 669–633) (i.e.e. 668–626) UF: Ashurbanipal (ang.) SN: Már i. ar.(len.) Assziut Licopoli (gör. EL. Pszammetik felszabadította a nemzetet az asszír uralom alól.) ASZJÚT (ar. BT: levél AT12 NAKHTPAATEN SÍRJA METAMORFIKUS KŐZET ÁTALAKULT KŐZET ATAWLA.e.) ASTERID (ang.) vagy tornaterembe küldte őket IMHOTEP1 HERMOPOLISZ (gör. FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. BT: isteni korona RT: atef-amulett hemhem korona BT: város RT: szub-akhmimi dialektus ASZKLEPION UF: Asclepieion (gör. A mítosz szerint fájdalomdíj volt Széth számára. 669–633) (i.(len.) ASZMUNAJN.. 21. FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) ASTERIDAE (lat.e. ol.

) SN: Nagyváros Alsó-Egyiptomban a szebennütoszi ág jobb partján. BT: borkészítés ATFIH SN: Felső-egyiptomi település. Aton ősi szimbólumát mindig használták a Tanítás Szentélyeiben. akit ő a szeretet és az öröm istenének tartott. A városnak akkor adták a görögök az Athribisz elnevezést.) (1. aki megszülte a később trónra jutó Augusztusz császárt.e. spa. ATHANASZIOSZ ATHÉNI NEMZETI MÚZEUM BT: múzeum ATHOR HATHOR1 DZSER (i. gör. 1785–1552) (i. 2895–2868) DZSER (i.e. 1785–1570) (i. 2895–2868) ATHRIBISZ ATHOTHIS (ang. Legfontosabb kultuszhelye Akhet-Aton volt.) ATON ITET ÁTFEJTÉS SN: Az erjesztő edényekből egy másik korsóba történő áttöltése a bornak. Ez a település önmagában alkotott egy közigazgatási egységet.és helynevet tartalmaztak. 1) Hut Repyt (óei. 59) ATLAS OF ANCIENT EGYPT AZ (1992) ÓKORI EGYIPTOM ATLASZA. az egyetlen valódi istennek. 14) (1. közömbösít mindennemű káros befolyást és varázslatot.e.. gör. Ekhnatonnak személyes istene volt. amelyet Ekhnaton építtetett.e. amelyből végül egy kis pihentetés után fogyasztani lehet.) ATHRIBISZ1 UF: Athribis (ang. ahonnan Hathor1 származik. A területen Petrie végzett ásatást 1900-ban. 2 ATLANTISZI GYŰRŰ SN: A belevésett geometriai figurák: három egyenes.e. A gyűrű hívei szerint a Királyok Völgyében bukkant rá Márki de Agrain „egyiptológus” 1860 körül.e. hogy a varázslat csak lázadás esetén lépett életbe.e.) Hwt-Heryib (óei.) UF: Athribis (ang. 30–i. 2181–2050) (i. spa. (1.e. amely „Athribisz uaret”-et nevezi meg. Ekhnaton idején éri el csúcsát kultusza. 2155–2040) (i. BT: hónap ATHYR2 ATI (ang. 1640–1540) ÁTOKFIGURA ÁTOKFORMULA RONTÓ SZOBOR ÁTOKSZÖVEG ÁTOKSZÖVEG UF: átokformula execration text (ang. 1075–656) Második Átmeneti Kor (i. Caius Julius hozzátartozói Octavius. 45) Tell Athrib (ar. hogy az ábrázolt lény akciója megbénuljon.. mikor nőni kezdett jelentősége.e.e. 1070–714) (i. Thutmózisz uralkodása alatt jelent meg először Egyiptomban egy ázsiai hadjáratot követően. A varázslat nyelvtani formája mutatja.) ATET (ang. BT: Atia Balba Caesonia (i.. 1786–1567) (i.e. mint gyógyító és harmonizáló erőt. A gyűrű második tulajdonsága a gyógyítás.e. 17) színtelen lakk SN: Gyanta és olaj keverékéből állították elő. BT: főváros RT: athribisz1-i sír athribisz1-i templom felső-egyiptomi nomosz. BT: közigazgatási egység ATHÜR ATHYR ATHYR1 UF: athür SN: Az óegyiptomi év akhet évszakának 3. XII. ásatásainak eredményeiről 1908-ban kiadott Athribis című könyvében nyújtott tájékoztatást. dinasztia idején Asszurbanipál uralta 12 éven át.. 1) Hatrib Hut Hery-ib (óei.) Wannina (ang.e.) Hat-her-ab (óei. 2895–2868) DZSER (i. majd a szaiszi király. IV.e.) nappali csillag SN: Napisten.e. Ezek a szövegek sok sémi személy.) (1. 17) BT: lakk ÁTMENETI KOROK SN: Egyiptom történetének azon időszakai.) ATHÓTHISZ ATHÓTISZ ATHRIBIS (ang. megvédésére. Szeszósztrisz korából származó kőtömb bizonyítja.. a sugarak emberi kézben végződtek. Sugarakat kibocsátó napkorongként ábrázolták. BT: felirat RT: rontó szobor ATON UF: Aten (ang.e.e.e. 17–okt.e. Aton addig csak egy kisebb istennek számított. 3000–2999) (i. I. 15) (i. hogy a két országrésznek külön uralkodói voltak és jellemző volt a hivatalnokok hatalmának és vagyonának látványos növekedése.) SN: A 10. 3 templom található itt a Ptolemaida és a Római Korból. Az átfejtést megelőzően szívócsővel végeztek ellenőrzést. Neosz Dionüszosz temploma ATHRIBISZ (gör. gör. gör.. 9.e. BT: település ALEXANDRIAI ATHANASZIOSZ (295–373) BT: Augusztusz hozzátartozói Caesar. felső egyiptomi nomosz fővárosa volt. 11) Octavius. 3000–2999) (i. hogy a bor kellőképpen megerjedt-e már. Caius1 hozzátartozói NT: Atia Balba Caesonia hozzátartozói ATIA BALBA CAESONIA HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje: Caius Octavius. ATHRIBISZ1-I SÍR BT: sír NT: Pamehit és Ibpameni sírja ATHRIBISZ1-I TEMPLOM BT: templom NT: Ptolemaiosz.) Tell Atrib (ar. Ezt egy I. 19) Octavia Thurina Minor (i.) SN: A rontó szobrokra vésett szöveg. 85–i.e.u. dinasztiában használták a faanyagok bevonására. 10. ezzel együtt belharcaik fellángolása.e. amelyek az életet jelképező hieroglifákat tartották és leértek a Földön élő emberekhez. hogy a gyűrű tulajdonosának más dimenziókkal tesz lehetővé kapcsolatteremtést.e.e.e. A gyűrű véd a szerencsétlenségtől.)(1. 16-ig tartott. hónapja. jelenléte Ázsiai befolyásra utal. BT: gyűrű mágikus tárgy ÁTLÁTSZÓ LAKK UF: áttetsző lakk clear varnish (ang. amikor a központi hatalom megingott vagy teljesen meg is szűnt és a hatalom megoszlott. BT: napisten ATIA BALBA CAESONIA (i.ATEN (ang. 43) SN: Caius Julius Caesar unokahúga. Gyakori volt. 1782–1570) (i.) HATHOR1 ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. a napkorong megszemélyesítője. 66 . 2180–2133) Harmadik Átmeneti Kor (i.) Hwt Repyt (óei. 85–i..) Hut Ta-Hery-ibt (óei. azonban mindez állítást más forrásból igazolni nem lehet. mely kezdetben Héliopolisz városának istene volt. a 18. hat négyzet és két egyenlő oldalú háromszög. Fia: Augusztusz. spa. valamint egy sír a Ptolemaida Korból. BT: korszakok NT: Első Átmeneti Kor (i. Szept. 3000–2999) (i.) Wennina (fr. 2181–2140) (1. amely azt célozta. 43) NT: Augusztusz (i. Caius1 (–i.) Hat-repyt (óei. Lánya: Octavia Thurina Minor. 69–i. A harmadik tulajdonsága pedig.) (1. Pszammetik felszabadította nemzetét az asszír domináció alól. A 26.

(i. 11) Octavius. 59) AU-IB-RÉ HÓR1 AULETES (ang.) SZEMFESTÉK AUGUSTUS (ang. 180–192) (1. 69–i. 1585–1542) APÓPHISZ. BT: templom NT: akhet-atoni nagy templom RT: Aton Ekhnaton (i. akik mindketten kiköpés útján jöttek világra. 14) (1.e.e. aki csak a mezőgazdasági termények behajtásával volt megbízva.e. Caius1 (–i.) Oktáviusz AUSAAS SN: Hórusz felesége BT: Hórusz hozzátartozói ÁU SEPESZU (óei. 161– KOMMODUSZ (i.cea. 1372–1354) (i. római provinciává vált Egyiptom egy olyan helytartó kormányzása alatt. 30–i. a levegőistent és Tefnutot. szept.) 67 . Markusz hozzátartozói AURÉLIUSZ. 1372–1354) (i.e.) ŐSMARHA AUFSEHER DER ARBEITEN (ném.) 180) (1. 19) NT: Fausztina Kommodusz (i.e. 80–51) AURELIUS. I.) ÁTTETSZŐ LAKK ATUM UF: Atum-Ré Tem2 (ang.e. 14) (1. szeméből az emberek jöttek elő.) AUROQUE (por. 180–192) AURÉLIUSZ. 31) AUGUSZTUSZ HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Caius Octavius1.e.e. Felégette a földet az Eufrátesztől egészen Spanyolországig. Aton templomainak nem volt tetejük.) BT: naphimnusz NT: Himnusz Aton napisten tiszteletére RT: Ahmesz2 sírfeliratai ATON-HIT BT: kultusz istenhit RT: Ekhnaton(i. 1372–1354) (i. mint a sárga arzénszulfid (AS2S3). Az actiumi csatában győzött.) 192) (1.e. 1364– 1347) (i. BT: császár Octavius. 1352–1336) ATON-TEMPLOM SN: Az első Aton-templom még a régi fővárosban épült. 23-án született lovagrendi családban Caius Octavius néven. 1379–1362) (i. ami nem más. 85–i. a nedvesség istenét. 180– AURÉLIUSZ. (i. fr. 19) ATROPA MANDRAGORA (ang. Anyja: Atia Balba Caesonia.e. chrysizon skhiston). 14. 1379–1362) (i.e.) AUSERRA (spa. Néhány nappal később Győzelmét fitogtatva harci szekere után akarta kötni Kleopátrát. az istenek atyja. 19) NT: Atia Balba Caesonia (i.e.u.e. I.u.e. Háborúba indult Antóniusz ellen. Róma egyik alapkövévé.e.u. akinek a szájából az istenek. 14) (1. Caius2 (ang. Marcus (ang.) Tum (ang.) AUGUSZTUSZ (i. 19) AURICHALCUM SÁRGARÉZ AURIPIGMENT UF: arsenicon chrysizon skhiston orpiment (ang. Általában emberi alakban ábrázolták fején a vöröslő napkoronggal és ureusz kígyóval a szarvai között vagy kettős koronával. aug. MARKUSZ (i.e. Caius1 hozzátartozói rómaiak NT: Augusztusz hozzátartozói RT: actiumi csata (i.u. LUCIUS AELIUS (ang.) SN: Régóta ismeretes.) ŐSMARHA ŐSMARHA ATUM-HIMNUSZ BT: himnusz NT: Himnusz Atumhoz ATUM HOZZÁTARTOZÓI SN: Gyermekei: Su és Tefnut. BT: festékanyag AUROCHS (ang. 43) Octavia Thurina Major Octavia Thurina Minor (i. Apai ágon féltestvére: Octavia Thurina Major. mint egy közönséges rabszolgát. gör. NEOSZ DIONÜSZOSZ (i.saclay. 27-ben Augustus néven koronázták császárrá Rómában. 19) UF: Aurelius. Caius Julius Caesar (ang.fr AUBRIRE (ang.) Octavianus.e. BT: Augusztusz (i. 30–i. Azonban az önmagára és az általa képviselt ezeréves civilizációra büszke utolsó egyiptomi királynő inkább a halált választotta.e. Az ég és a föld teremtője.) PTOLEMAIOSZ. 19) AUGUSZTUSZ (i.u. 1364– 1347) ATP17 ATP18 KAGEMNI2 MASZTABÁJA MERERUKA MASZTABÁJA MANDRAGÓRA ÁTLÁTSZÓ LAKK SN: I.) HÓR1 AUEROCHS (ném. augusztus 28án bevonult Alexandriába. ERIC BT: egyiptológus AD: aubourg@hep. a levegőt. MARKUSZ HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Fausztina. BT: Atum NT: Su Tefnut Nut ATUM-RÉ ATUM AUBOURG. aranyszínű arzén néven (arsenicon. 19) UF: Augustus (ang.u. 161–180) (1. 19) (1. Testvére: Octavia Thurina Minor. u. 80–51) AULETÉSZ PTOLEMAIOSZ. A lenyugvó napkorong megszemélyesítője. Fia: Kommodusz. I.) HÁREMIGAZGATÓ AUGENSCHMINKE (ném.u.e.e. Unokája Nut. 1352–1336) ATON-PAP BT: pap NT: Ekhnaton (i. Ő nemzette egy köpéssel Sut. XII. 30–i. már a leideni X papiruszon is szerepel leveles.) MUNKAFELÜGYELŐ AUFSEHER IM KÖNGLICHEN HAREM (ném. XII.) AUSERRE APEPI NEMESFÉM APÓPHISZ. LUCIUSZ AÉLIUSZ AURÉLIUSZ. I.. 30.e.) Octavius. 161–180) (1.) SN: Császár a Római Korban. NEOSZ DIONÜSZOSZ (i..) SN: Héliopoliszi napisten.e.RT: Aton-himnusz Aton-pap Aton-templom ATON-HIMNUSZ UF: Hymnem do Atona (lat. 19) AURELIUS. 1364– 1347) (i. 1379–1362) (i.u. 1585–1542) AUSZTRÁL AUSTRALIAN CENTRE FOR EGYPTOLOGY EGYIPTOLÓGIAI KÖZPONT AUSTRALIAN INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY (ang.e.e.) AUSZTRÁL RÉGÉSZETI INTÉZET (Aul. BT: héliopoliszi isten napisten Nut hozzátartozói Su hozzátartozói NT: Atum hozzátartozói RT: Atum-himnusz KOMMODUSZ (i. az üres elemet.e.e. Markusz (i. 19-én halt meg.u.e. 63. I. BT: Auréliusz. MARKUSZ (i. BT: császár rómaiak NT: Auréliusz. MARCUS (ang.

Magassága 13.) ÁR1 AWOSERRE (spa.) SN: Nyitvatartás: péntekenként 1500–1700.) UF: Australian Institute of Archaeology (ang.) AUSZIM LÉTOPOLISZ AUSZTRÁL EGYIPTOLÓGIAI KÖZPONT UF: ACE (röv. Amenmesz4 sírját.) BALTA AXIOM SIEMENS SZKENNER SN: Egy Stanfordi kórházban alkalmazták a Stanfordi Egyetem kutatói egy Sheritnek elnevezett gyermekmúmia vizsgálatánál. 1706–1683) (i.) LÁPIS LAZULI ÁZSIAI BETEGSÉG SN: Az Újbirodalomban jelent meg ez a betegség. mely körbe forog a vizsgált tárgy vagy alany körül. Victoria. 1585–1542) AXE (ang. 5–) Smith. BT: betegség AJ1 (i. BT: peluzioni ág AVENUE OF SPHINXES (ang. 1324–1321) AJ MERNOFERRÉ (i. Melbourne. 1338–1334) (i. és 2.e.e. (+612) 9320 6000.) AUSZTRÁLIAI MÚZEUM (Aul. feb. dinasztiabeli sírokat tárnak fel. 1664–1641) AJ2 AY3 (ang. mert Ázsiából hurcolták be.) UF: azurite (ang.) SN: Sydney-ben található. I.) (i. (+612) 9320 6152 AUSZTRÁL RÉGÉSZETI INTÉZET (Aul. 1664–1641) AYRTON. (i.) SZFINXEK ÚTJA AVES (lat. I. A Múzeum az év minden napján nyitva van dec. David Bourke (1938.) (i.) (Aul.e. Vegyjele: Cu3(CO3)2(OH)2. valamint a KV56-os sírt a Királyok Völgyében. 9. 1701–1677) (i. kivételével. Matt AUSZTRÁLIAI MÚZEUM (Aul.: (+61) 03-9650 3477 Fax: (+61) 03-9654 2774 AVARIS (óei. BT: ausztrál egyiptológiai szervezet AUSZTRÁL EGYIPTOLÓGIAI SZERVEZET BT: egyiptológiai szervezet NT: Ausztrál Egyiptológiai Központ Ausztrál Régészeti Intézet (Aul.e. (ang. (ang. Ez a készülék egy karral van felszerelve. I. BT: múzeum AD: 6 College Street Sydney.) BT: perzea AWL (ang.) AI. BT: levél RT: tell el-amarnai levéltár AZURIT1 (ném.5 cm. AZIRU LEVELE SN: Aziru.) SN: Térhálós szerkezetű bázikus rézkarbonát. NSW 2010 Australia Tel: (+612) 9320 6202.e.) Rundle Foundation for the Egyptian Archeology (ang. 3000 Tel. Azért hívták így.) AY (ang. 1827-ben alapították.) AZURITE (ang. i.) Nyugat Ausztráliai Ókori Egyiptom Társulat (Aul.) Australian Centre for Egyptology SN: A Macquarie Egyetemen működik Sydneyben.e. ahol 1. 1706–1683) (i.) AUSZAR (óei.e.) tefer (óei.) University Students for Egyptological Research Victoriai Egyiptológiai Társulat AUSZTRÁL EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: O’Connor. Hóremheb1. szombatonként és vasárnaponként 1000–1600.) AI. BT: féldrágakő AZURIT2 (ang. 1701–1677) (i. Amurru hercegének levele a tell el-amarnai levéltárból. Tagja Dr. BT: angol egyiptológus régész 68 . BT: szkenner AY1 AY2 4 AZI (óei.) MADÁR AVOKÁDÓ FA UF: Persea gratissima (lat.) (1827–) UF: Australian Museum (ang. 1327–1323) (i. Legfrissebb ásatásaikat Heluánban végzik. Christiana Kohler.) OZIRISZ (gör.e.e. Grafton Elliot (1871–1937) Underwood. (+612) 9320 6181.) AZÚRKŐ ULTRAMARIN KÉK AZURIT1 (ném.e. 1370 körül.AUSTRALIAN MUSEUM (ang.e.) ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.e.) Tfr (tr. EDWARD RUSSEL SN: Ő tárta fel Sziptah. BT: ausztrál egyiptológiai szervezet AD: Ancient Times House 116 Little Bourke Street. 25.) APÓPHISZ.) tjefer (óei.) HAWARA AVARISZ VIZE SN: Pi-Ramszesznél a Nílus peluzioni ágának keleti ága. 1664–1641) AYA (ang.

BT: démon pávián-isten BABÓ UF: kaszanyüg SN: Vitorlás virágú fű.) BABÉRFÉLE UF: Lauraceae (lat. 2800–2650) fáraó BAÁL 1 SN: Agyagból. 2. erőszakos természete volt. Az emberek varázslatokkal védték meg ellene magukat. átokszórásnál viszont ő volt a végrehajtó. ahol a 18. Segített azon emberek szívei elpusztításában. 20) PÁVIÁN UF: Baal (ol. Az ember minden fizikai (evés. Egyes korokban arra törekedtek.) Bi SN: A bá-t az emberi természet legjavaként képzelték el. 2925–2686) (i. akinek kultusza Ugarittól Szírián át Egyiptomig terjedt. BT: kos-isten termékenység isten SN: A 2.) funkcióját véghezvitte.) BABOON GOD (ang. Virágja elég nagy.) bal (tr. s egyben a termékenységé is.) BABI (ang. s követte az embert a síri világban. ütőszerszámot vagy lándzsát. dinasztiában. rájuk ágaskodik vagy összevissza fonja őket. akik a szív megmérettetésénél méltatlannak bizonyultak. BT: növény PÁVIÁN ANUBISZ-PÁVIÁN PÁVIÁN-ISTEN BA3 BABOON (ang.) SN: Az idegenek.) BT: babérvirágú NT: fahéjféle perzea BABÉRVIRÁGÚ UF: Laurales (lat. épp ezért a bá életének fenntartása folyamatos étel. BT: munkafelügyelő vezír RT: Babaef masztabája BABAEF MASZTABÁJA UF: G5230 BT: gizehi masztaba RT: Babaef (ang.) UF: Bäi (óei.) BAB2 (óei. A lélek energia-természetét jeleníti meg.) BABY (ang. úgy hogy az ilyen helyen a füvet kaszálni bajos. magva gömbölyded.) bby (tr.) SN: Az alsó-egyiptomi Mendész kos-istene. BT: játék NT: agyagbaba CSECSEMŐ BABA3 BABAEF (ang.és italáldozatot igényelt. 2890– 2686) (1.) (1. megkönnyítve ezáltal az útját a testhez. a tetején több szál kacsója van. Mezopotámiában Adad.) BAB1 UF: ful Phaseolus (lat. stb. Az egyiptomiak összetett lélekelképzelése szerint a lélek madár formában – emberfejű. A sötétség démona.) SN: Az Óbirodalom alatt a férfiasság isteneként tűnt fel („páviánok bikája”). hüvelye lapított.) BT: magnólia alkatú NT: babérféle BABI (ang.e. amely a testtel egyidejűleg alakul ki. Őt hívták segítségül az asszonyok.) BABA (óei. A hiedelem szerint nappal az égben tartózkodott. mert a hiedelem szerint az erejüket és hatalmasságukat testesítette meg. némelyiknek a karja is mozgatható volt. ivás.) BAÁL BABOUIN DOGUERA (fr. a mennydörgés istene volt a megfelelője.) BT: amulett RT: bá1 BA2 UF: Kneph (ang. hanem a sírban tartózkodik. ritkán lapított. E szervével más füvekbe kapaszkodik. ezért sokféle módon próbálták megidézni.) BT: pillangósvirágú BABI (ang. melyek megszűnése a halálát okozta. BT: amrahi sír 1 felhőkön lovagol” jelzővel látták el. hosszas hegyes. 2840–2700) (1. szarvakkal ellátott sisakja és kezében cédrusfát tart. innen ered a neve is. Az ékírásos szövegekben „aki a EGYIPTOMI AKÁCIA CSECSEMŐ 69 .) BABA2 BÁ (óei. vezír Sepszeszkaf uralkodása alatt a 4.) UF: Khnembaf (ang. amely a halála után sem megy messzire a testtől.) BABUINMAJOM BABUL (ang. magányos vagy fürtös. első látásra is képes volt gyilkolni.) Baba1 (óei. emberkezű madárként – ábrázolt része. Hegyes szakálla van. BT: isten NT: Baál hozzátartozói BAÁL HOZZÁTARTOZÓI SN: Lánytestvére és felesége: Anat. 2920–2770) (i. dinasztia utolsó királya. dinasztia papságát ejtette rabul. A későbbiekben a bá minden ember életerejének a megtestesítőjévé vált. és csak a halál pillanatában válik szabaddá. Levele szárnyalt. BT: Baál NT: Anat (ol.e.B B1 B2 B7 B9 B17 B18 B19 B101 IRI-HÓR SÍRJA IRI-HÓR SÍRJA KA1 SÍRJA KA1 SÍRJA NARMER SÍRJA NARMER SÍRJA MÉNÉSZ SÍRJA SN: Diospolis Parvában található sír.e. (i. valószínűleg az őskori „lélekmadár” utódja. 206) (i. fából vagy rongyból készültek. a parókájuk pedig cserélhető. BT: lélek RT: akh bá1-amulett dzsafi ib ká képmás khaibit khu sahu sekhem BÁ1-AMULETT UF: amulet of the soul (ang.) SN: Munkafelügyelő. A Halottak Könyvében is megemlítették.e. Menüjén szerepeltek az emberi belek. Ezt a lelket fenyegeti a túlvilágon a szétszóródás és a tudatosság végleges elvesztésének veszélye.e. Az ég és a viharok kiemelkedő istene. hogy a bá visszataláljon a testhez. 310) (i.) BAAL (ol. Kezdetben a bá csak az isteneknek és a fáraóknak lehetett alkotóeleme. BT: dinasztia.) UF: Bab2 (óei. amely egy fiatal nőé volt. Egyes sírokon külön ajtót festettek a számára. külföldiek valamint a szélvész és mennydörgés és háború istene. ha meg szerettek volna foganni. bár kevésbé függ tőle.

Marijában és Bavatiban ma 26000-en laknak összesen.) BADARIAN (ang. A 6. i. Múzeum krt. BT: badari sír RT: csont váza (PM: UC 9054) dugó (PM: UC 9055) kozmetikai paletta (PM: UC 9060) BADARI SÍR BT: badari temető sír NT: badari sír 5112 BADARI TEMETŐ SN: Predinasztikus kori temető.) BAGRUS BAYAD (lat.) SN: A perzsák alapították. Ezek mindegyikéből mintegy ötven-ötven. BT: egyiptológus AD: bagnall@columbia.e.–) BAKTÉRIUM BADARI KULTÚRA (i.) Merimde Neolithic (ang.) SN: A legkorábbi ismert neolitikus kultúra a Nílus völgyében. 5200–3150) RT: badari temető neolitikum (i.e.) SN: A mai Asszjút városától 30 km-re délre fekszik FelsőEgyiptomban. BT: magyar egyiptológus magyar régész NT: Bács Antal Tamás cikkei Bács Antal Tamás könyvei RT: Imiszeba sírja thébai-magyar ásatás (1983–1992) AD: E-mail: bacst@isis. dinasztiabeli templom található itt.e.e.ku. ROGER S.) PÁLCIKÁS BAKTÉRIUM BACILLUS UF: Bacillales (lat.–) UF: Bács A. EL.) BAEFRE (spa. melyet Babylonnak neveztek el. Jelenleg Imiszeba sírja (TT65) feltárásának vezetője.) BAHNASA. Al. BT: oázis RT: Múmiák Völgye BAHARIYA BAHARIJJA-OÁZIS BAHARIJJA-OÁZIS OXYRINCHUS (ang. gör. amelyet az egyiptomi i.) BAHARIYA. A badari maradványok között több település nyomai is megtalálhatók. 5000) (i. dinasztia idejéből való katakombák. 14. jó állapotban megmaradt 106 db kétezer éves múmiára bukkantak ebben az oázisban egyiptomi régészek.e. Szabó Miklós tanárai tettek rá nagy hatást. Az 54. Tamás Bács Tamás SN: Az ELTE BTK régészet-egyiptológia szakán végzett egyiptológus. 2539–2532) BAUFRÉ (i.e.) UF: Ó-Kairó Old Cairo (ang. 330–i. melegvizű forrásokkal rendelkezik Abu Szimbeltől észak-nyugatra. 4500–3800) badari temető BAHARIJJA-OÁZIS UF: Baharia Baharija oázis Bahariya (ang. akinek üzletháza volt Kairóban. Dr.elte. márc. márc. és egy Ptolemaiosz-kori temető.e. Ptolemaiosz Szótér korában épült sharunai templom.) BACK FÜLÖP SN: Surány vidékéről származó kereskedő volt. 5000) (i. gyermeke Bács László (1992).) BAHRIA OÁZIS BAHARIJJA-OÁZIS 70 . márc. Gyűjteményét a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. 1142 Budapest. valamint szintén a 26. márc. AL.. EL. A nemesi címerre egy piramis rajza elé állított tipikus egyiptomi pülón került. 400 körülről) származik. 4500– BADARI KULTÚRA (i.(ar. amelyeket később a keresztények kisajátítottak.(ar. Kákosy László.) Bahariya.edu BAGRUS BAJAD (lat. Török László és Dr. Back Fülöp ásatásainak eredménye egy késő óbirodalmi sír.–) BÁCS TAMÁS (1960. 5000) (i. BT: település RT: Badari kultúra (i. BT: nekropolisz NT: badari sír BAEFRA (spa.5 kilométer hosszú nekropolisz a görög-római időkből (i. Három falvában: Zabuban. 5540– 4500) BADARI SÍR 5112 SN: Kb. mivel vasban gazdag.ihi. 1907-ben ásatást kezdett KözépEgyiptomban Sharuna mellett saját költségén.) 3800) BÁCS TAMÁS (1960.e. 14.e. 2546–2539) (i.e.e. Fő kutatási területe a Ramesszida-kor. TAMÁS BÁCS TAMÁS BACTERIA (lat.) BAUFRÉ (i.–) NT: Select Pottery . valamint predinasztikus temetők.e. dinasztiabeli temető.hu 1088 Budapest. Felesége Vicze Magdolna.) BAGRUS BAYED MACROPTERUS (lat. Tel/fax: 266-08-60 BÁCS ANTAL TAMÁS CIKKEI BT: Bács Antal Tamás (1960. egy 19. BT: korszak kultúra predinasztikus kor (i.e.dk BAGNALL. számmal jelölt sírhelyen egyelőre négy nagy.The 1990 Season (1992) BÁCS ANTAL TAMÁS KÖNYVEI BT: Bács Antal Tamás (1960. 14.e. 2539–2532) BAUFRÉ (i. 2539–2532) BAGH. BT: Egyiptom-utazó NT: Back Fülöp ásatásai BACK FÜLÖP ÁSATÁSAI BT: ásatás NT: gamhudi ásatás (1907) sarunai ásatás (1907. jan. Ma Ó-Kairónak nevezik. TINE BT: egyiptológus AD: bagh@coco. 4500–3800) UF: badarian (ang. egymás mellett lévő sírtermet tártak fel Mohammed Ayadi régész vezetésével. 5000 előtti predinasztikus kultúrára legjellemzőbb településegyüttesnek tartanak.) BAEF-RÊ (ném. Back Fülöp kairói munkáját a Magyar Egyletben és az ásatás terén a Monarchia nemesi címmel jutalmazta.) NÍLUSI HARCSA NÍLUSI HARCSA NÍLUSI HARCSA NÍLUSI HARCSA NÍLUSI HARCSA BAGRUS BAYAD BAYAD (lat. 4000-ből származó nem érintetlen sír.e. BT: város BACILLI (lat.) BAGRUS DOCMAC (lat.(ar.e.) BT: gömb alakú baktérium pálcikás baktérium NT: Staphylococcaceae (lat. ahol a talaj is sötét színben látszik.–) NT: Egyiptomi fáraók (1992) First Preliminary Report on the work of the Hungarian BÁCS A.e.(ar. 14. egymásra rakott múmia került elő.) Bahria oázis SN: Baharijja festői környezetben sötét tónusú hegyek között fekszik. 3/c. egy I. 4/b. A kalcedonnak egykor lelőhelye volt. márc. Három 26. amelynek kiegészítő darabjai Bécsben láthatók a Kunsthistorisches Múzeum egyiptomi kiállításán.. később a rómaiak építettek itt erődöt.BABYLON (ang.) BAHARIA BAHARIJA OÁZIS BAHARIJJA-OÁZIS BAHARIJJA-OÁZIS NÍLUSI HARCSA BADARI. Arannyal gazdagon díszített. 14.) BAGRUS BAYAD MACROPTERUS (lat. 2546–2539) (i. amelyet a fiatal lengyel egyiptológus: Tadeusz Smoleński vezetett. 5500–3100) (i. amelyeket akár falvaknak is lehet nevezni. 1–) BÁCS ANTAL TAMÁS (1960. 2546–2539) (i.u.e. 10000–4500) (i.e. Sárköz u.

dinasztiából.) Bay Irsu (ang.) BAHR EL-JUSZUF (ar.) BAHR-JUSZSZUF (ar.) BAHTÁN BAI (ang. s közben lovaskatonává képezték ki a fáraó hadserege számára.) UF: Bakenamun (ang.) SN: Amon főpapja és prófétája. BT: egyiptológus NT: Baines.. ném. dinasztiából.. BT: csatorna BAHR JUSSZEF (ar. Amon-Ré prófétáinak felügyelője. mire eggyel magasabb rangba jutott.ox. Mohammed Szaleh fedezte fel és tisztította ki részben a sírt a közelben folytatott régészeti feltárások folyamán a 60-as évek vége felé és õ készíttethette el a sírt lezáró vasajtót is.) RT: Bakenamon sírja BAKENAMON1 SÍRJA UF: TT195PM BT: asasifi sír RT: Bakenamon1 BAKENAMON2 UF: Bakenamun Bakenmun (ang.) BAKA (ang. azaz 33 évesen kapta meg a 3.e. Számos egyiptológiai témájú cikknek és publikációnak a szerzője.) BAKENAMON4 (spa.) Bahr Juszuf (ar.e. az ókori civilizációk összehasonlítása és antropológiai megközelítése. BT: Khokha-sír BAKENAMON3 (spa. 2539–2532) BAUFRÉ (i. ném) Bekenamun (ang. Hatvan évesen pedig III. ar.) BAHR EL-JUSZUF (ar.) Iarsu (ang.) BAKARE (ang. Neve a Harris I papiruszon maradt fenn. könyvei AD: john. II.ac.) Bekenamun (ang. John R.baines@orinst. BT: Amon-főpap Nefertari1 hozzátartozói Ptah-főpap próféta Rema4 hozzátartozói BAKENAMON1 UF: Bakenamun (ang.) Bahr Jusuf (ang.e.) Bekenkhons (ang. JOHN R. dinasztiából. SN: Egyiptológus professzor az Oxfordi Egyetemen és a Queen’s College munkatársa. Magyarra lefordítva neve „József csatornája”.uk BAINES.E. AR. Kutatási területei az óegyiptomi művészet.) BAKENHONS (ang. ném. A 19.) BAKENAMON (spa.. Gaál Ernõ feltételezése szerint Dr. ném. dinasztiából. Ezt a tisztséget 15 évig viselte. 12.) SN: A kincstár írnoka Amon birtokain a 19. Nefertari1 apja a 19. A papi ranglétra minden fokát végigjárta: 4 évet járt általános iskolába.) SN: Kancellár és vezír a 19. Dr. BT: fogadalmi sztélé mágikus sztélé BAK (óei. majd 11 évet tanult Mut templomában Karnakban. században az Aszjútig hosszabbították meg az Ibrahimija csatorna által.) SN: Amon wab-papja a 19. BT: wab-pap RT: Bakenamon3 sírja BAKENAMON3 SÍRJA UF: TT135PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Bakenamon3 (spa. 12 év múlva. Valószínűleg szíriai származású volt.e. dinasztiából való Bakenamon sírját Gaál Ernő tárta fel 1996–1999-ig.) Irsu (ang.) SN: Amon birtokmunkásainak főnöke a 20.) Bekenamun (ang.) Bakhenkhonszu Bekenhonszu SN: Életének leírása i.) József-csatorna SN: Összeköttetésben van a Birket el-Karun tóval.) Bay (ang. papi rangot.. 1700–) MADÁR BAINES.) Bahr-Juszszuf Canal of Joseph (ang. 2546–2539) (i. JOHN R. századból maradt ránk. jobb oldalon pedig 6 isteni fület.. BT: írnok 71 .BAHR EL-JUSZUF (ar. ol. Ezt a nevét a koptoktól kapta.) BAHR EL-JUSZUF (ar.S.) BAHR JUSUF (ANG.) UF: Bekenamun (ang. Átlagon felüli intelligenciájának köszönhetően azonban 17 évesen wab-pap lehetett a karnaki Amon templomban. dinasztia idejében. ném.) BT: wab-pap RT: Bakenamon2 sírja BAKENAMON2 SÍRJA UF: TT59K SN: A 18.) BAHR JUSZUF (ar.. amely sok korabeli nemest irritált.) BAHR EL-JUSZUF (ar. az egyiptomi társadalom felépítése. 2546–2539) (i.. KÖNYVEI BT: Baines. hogy az istenek biztosan meghallgassák imáját.) RABSZOLGA BAUFRÉ (i. John R. Pottery and Sealings from the Tomb of Tutankhamun (1994) BAJ UF: Bai (ang. BT: munkafelügyelő RT: Bakenamon4 sírja BAKENAMON4 SÍRJA UF: TT408PM BT: asasifi sír RT: Bakenamon4 (spa.e.e.) BAKENAMUN (ang.. BT: Amon-főpap wab-pap RT: karnaki Mut-templom Bakenhonszu1 sírja BAKENHONSZU1 SÍRJA UF: TT141PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Bakenhonszu1 BAKENHONSZU2 UF: Bakhenkhons (ang. Ramszesz Amon főpapjává nevezte ki.) BAJ BÁ (óei.) BAI2 BÄI (óei. NT: Atlas of Ancient Egypt (1980) Conceptions of God in Ancient Egypt: the One and the Many (1993) Fecundity Figures (2001) Fecundity Figures: Egyptian Personification and the Iconology of a Genre (1987) High Culture and Experience in Ancient Egypt (2000) Pyramid Studies and Other Essays Presented to I. Edwards (1988) Stone Vessels.) UF: Bahr Jusszef (ar. Ptah főpapja.és 20.) BAKENHONSZU BAKENHONSZU HETTITA BIRODALOM (i.) BAKENCHONS (ném. Ramszesz idejéből. Négy év múlva istenatya lett. 2539–2532) BAKENHONSZU1 UF: Bakenhons (ang. BT: kancellár vezír RT: Baj sírja Baj sztéléje BAJ SÍRJA UF: KV13 BT: Királyok Völgye1 sírjai RT: Baj BAJ SZTÉLÉJE SN: A sztélé Bajt ábrázolja bal oldalon.

SÍRJÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: A sírkamra északi falán munkaábrázolások és különféle szórakozásokat megörökítő jelenetek láthatók. BT: Dzsehuti5 hozzátartozói BAKET 3 BAKET4 UF: Bakt (ang. III. 8) SN: A 11. hozzátartozói RT: Baket. UF: Baqet II (ang. szoborszállítás.) SN: II. dinasztiából. BT: Baket. I. spa. BAKET.) SN: III. I. III. sírjának falfestményei BAKET. II. NT: Baket. Baket apja. SÍRJA UF: BH15 (1. NT: Baket.) SN: III. Az ő koporsójának egy darabját megtalálták Nebszumenu sírjában. II. SÍRJA UF: BH33(1. hozzátartozói BAKETAMUN (ang. amely nőstény macska volt. 719– 714) (i.) Baqt I (ang. II. 15) Fia: Kheti1. hozzátartozói RT: Baket.e. BT: Baket.) (1.) SN: Neferrompet fia.) PÉKSÉG BAKET1 UF: Bakt (ang. dolgozó fazekasok.) BAKENMUN (ang.) Baqet (ang.) Baqet (ang. I. sírja falfestmény macskaábrázolás vadászat közben BAKETAMON UF: Baketamun (ang. III. BT: hegység BAKHENKHONS (ang. UF: Baqet.) SN: Dzsehuti5 felesége a 18. NT: Kheti1 (ang. Ptah-pap Memphiszben. 720–715) (i. Sesonk idején. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Remusenti. BT: Amenmesz4 hozzátartozói főfeleség BAKHAU SN: Az égboltot keleten alátámasztó hegység.) SN: Amenhotep csoportvezető felesége. 6) Beketamen (ang. hogy itt található a legkorábbi háziasított macska ábrázolása. BT: Ipi5 hozzátartozói UF: Bakt (ang. Oszorkon főpap testvére. UF: Baqet I (ang. HOZZÁTARTOZÓI SN: Fia: II. III. I. sírja BAKET. I. BT: Nebszumenu hozzátartozói BAKETWEREL (ang. Thutmózisz idején. sírja BAKET. (1.) Baqet (ang. BT: Baket. 15) BT: Baket.) SN: Honszu isten könyveinek írnoka a 20. BT: Bakenhonszu2 NT: Amenmesz16 Ipi7 Meretszeger3 Nefertari1 Paszer5 Rema4 Tjanefer1 BAKENHONSZU SÍRJA UF: TT35PM BT: asasifi sír RT: Bakenhonszu2 BAKENHONSZU UF: Bakenchons (ném. III. II. II. I.e. Anyja: Ipi7. III.)(1. Felesége: Meretszeger3.)(1. 7) BT: Baket. hozzátartozói NT: Baket.(1. Amenmesz16.. II. III. Thutmózisz egyik lánya. hozzátartozói NT: Baket.e. dinasztiában. SÍRJA UF: BH29(1. I.) Bekenkhons (ang.) Bakenkhons (ang. csataképek vannak. II. dinasztiában. BT: írnok RT: Bakenhonszu3 sírja BAKENHONSZU3 SÍRJA UF: TT288PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Bakenhonszu3 BAKENKHONS (ang.) Baqt III (ang. 15) BT: beni hasszáni sír NT: Baket. BT: Amenhotep. II. BT: hadsereg parancsnok BAKENRENEF (ang. BAKET.) UF: Bekenptah (ang.) BOKKHÓRISZ (i. I. 717–712) BAKERY (ang. A sír arról nevezetes. Baket. III. III. dinasztiában élt. Amenhotep és Teje1 legkisebb leánya. III. III. II.) SN: I. 15) BT: beni hasszáni sír RT: Baket. Baket. fr. I. 15) BT: Baket. 6) BT: Thutmózisz. s a vele szemben álló patkánnyal készült megküzdeni.) Remusenti BAKET. BT: herceg NT: Baket. III.. Fiaik: Paszer5. sírja BAKET. BT: Neferrompet hozzátartozói Ptah-pap BAKENPTAH2 SN: Hadsereg parancsnok a 22.(1. Lányuk: Nefertari1. BT: Amenhotep hozzátartozói BAKET 2 UF: Bakt (ang. III. tábla mellett ülő férfiak ábrázolásai. dinasztiában.) BAKHENKHONSZU BAKENHONSZU BAKENHONSZU BAKENPTAH1 (ang.) SN: Amenmesz4 felesége.) SN: Uszer1 felesége a 18. BT: Uszer1 hozzátartozói BAKET. 72 .) Baqt II (ang.(1.) Baqet (ang. Tjanefer1. (1.) SN: Ipi5 felesége. A hátsó falon birkózók. 6) BAKETAMON BAKETATON UF: Bakytaten (ang. 15) BT: beni hasszáni sír RT: Baket. (ang. BAKET. a déli falon pedig állatok. Thutmózisz idején.NT: Bakenhonszu2 hozzátartozói RT: Bakenhonszu2 sírja BAKENHONSZU2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Rema4. 10) (1. hozzátartozói RT: Baket. Baket fia. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. I. III.) BAKENHONSZU3 BAKENAMON 3 2 BAKET. hozzátartozói Ekhnaton hozzátartozói Teje1 hozzátartozói hercegnő BAKETMUT SN: Nebszumenu anyja.

BT: egyiptológus BALTA UF: axe (ang. I.) kézibalta BT: fegyver famegmunkáló eszköz NT: baltafej favágó balta szertartási balta BAKNAYU (ang. megőrzése a halál utáni életre. Apja Ahmesz-Nefertari marhaszámlálásainak írnoka volt. így segített a parókát a fejhez rögzíteni. RANDA BT: egyiptológus AD: randa. mirhát. propoliszt.e. hogy nem is láthatók. spa. spa. 640-ig. A baktériumok fejlődési folyamata miatt feketedtek meg a múmiák.) BALAENICIPITIDAE (lat. hozzátartozói Ramszesz. balzsamozása sügér balzsamozása RT: balzsamozó balzsamozóműhely BALZSAMOZÓ UF: embalmer (ang.) SN: Férfiak és nők egyaránt viselték a parókájuk tetején. Amenhotep tisztító és felolvasó papja.(1) 73 . különböző növényi olajok és állati zsiradékok alkalmazásának nyomait is. ami feloldotta a belső szerveket. de ez csak a fáraók kiváltsága volt. BT: balta NT: Szeszósztrisz.) BAKETATON PAPUCSCSŐRŰ PAPUCSCSŐRŰ GÓLYA PAPUCSCSŐRŰ GÓLYA PAPUCSCSŐRŰ MADÁR-FÉLE PAPUCSCSŐRŰ MADÁR-FÉLE BALAENICEPS GOULD (lat. 20. borókaolajat. PIRAMISA BALIGH.u. 5. 20. Evershed és Buckley 13 (i. Ramszesz felesége a 20. 395-ből származó) múmián végzett kutatásai alapján bebizonyosodott.) SN: A balzsamozók elvitték a holttestet a Nílus bal partján lévő műhelyükbe. ahol a papok ellenőrzése alatt dolgoztak. 21. hozzátartozói BAKYTATEN (ang.) SN: Amenemheb Meh1 felesége. Kenőcsökből. BT: mumifikálók NT: Thutmózisz4 RT: balzsamozás balzsamozóműhely BAKTWERNEL. balzsamfa gyantáját. FRANCESCO SN: Comói egyiptológus. BT: királyi feleség Ramszesz. hogy a balzsamozáshoz kámfor olajat. BT: Amenmesz6 hozzátartozói felolvasó pap wab-pap BAKTERIÁLIS BETEGSÉG BT: betegség NT: lepra tetanusz tuberkolózis tüszős mandulagyulladás vérhas RT: baktérium BAKTÉRIUM UF: Bacteria (lat. egészen i. tűlevelűek és egyéb növények gyantáját. A balzsamozást i.) SN: Deir el-medinei munkavezető a Ramesszida korból. 1985–i. sz.) SN: IX. BT: illatszer BALZSAMOZÁS SN: A balzsamozás művészete tökéletessége csúcsát Thébában érte el.) BALAENICEPS (lat. Ramszesz anyja a BALTAFEJ SN: A baltafejek háta kiszélesedett. IX. baltafeje BALTAPENGE BT: penge NT: kagylós kivágású baltapenge BALZSAMKÚP UF: cosmetic cone (ang. Ezeket a kórokozókat „érgeknek” nevezték. (ang. BT: kórokozó NT: aerob baktérium fakultatív aerob baktérium Gram-negatív baktérium Gram-pozitív baktérium Mycobacterium tuberculosis (lat. de élettani hatásaikkal tisztában voltak. dinasztiából.) RT: bakteriális betegség BAKTWERNEL. aki az ezüstöt és aranyat mérte a 18. Buckley és Evershed felismerte a tűlevelűeken kívül a pisztácia. BT: kincstárnok RT: Baki1 sírja BAKI1 SÍRJA UF: TT18PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Baki1 BAKI2 (ang.. BT: halotti szertartás mumifikáció NT: Ápisz-bika balzsamozása dinasztia.) BALAENICIPITINAE (lat.yale. A tűző nap hatására megolvadt kúp beszivárgott a paróka alá. dinasztia után a technikák tovább finomodtak: egyes helyeken a végbélen keresztül olyan olajat juttattak a testbe. XI. BT: Amenemheb Meh1 hozzátartozói dadák dada a BT: dinasztia. dinasztiában.e. fő királyi 18. petróleum bitument használták. a nemesek és a gazdagok is bebalzsamoztatták testüket. olajokból állt.. dinasztiában.) SN: Amenmesz6 és Iuy1 fia a 18. II. dinasztiából. ném. I. melynek során többek között Nefertari1 sírját is megtalálták.BAKI1 (ang.) BAL CSAPAT BT: sírásó munkacsoport BALDWIN PAPIRUSZ (BM: BM 10061) SN: Dazdasági szöveg a 20. BT: munkafelügyelő RT: Baki2 és Wennefer8 sírja BAKI2 ÉS WENNEFER8 SÍRJA UF: TT298PM BT: deir el-medinei sír RT: Baki2 Wennefer8 BAKI3 (ang. ném. Ramszesz felesége. Amenhotep idején. amely a 10.edu BALLASI NEKROPOLISZ UF: ballasi temető BT: nekropolisz RT: holttest feldarabolása BALLERINI. II. amelyek olyan kicsik. BT: királyi feleség Ramszesz.) BALAENICEPS REX (lat. balzsamozása dinasztia.) SN: Az ókori egyiptomiak nem ismerték a baktériumokat. felsőegyiptomi nomosz különböző helyeinek gabonaadóit tartja számon. (ang. A 21.) SN: Amon birtokain kincstári hivatalnok.baligh@aya. dinasztiában.) SN: XI. papiruszai gazdasági szöveg hieratikus papirusz RT: Grain Transport in the Ramessid Period: Papyrus Baldwin (BM EA 10061) and Papyrus Amiens (2004) BA-LÉLEK PIRAMISA NOFERIRKARÉ. melyet egy fanyélhez kötöztek... hozzátartozói X. X. Később e szokás szélesebb körben is elterjedt. I. Az ő segítségével végzett ásatásokat Ernesto Schiaparelli a Királynék Völgyében. amely mirhaparfümmel volt átitatva s a legnagyobb melegben is üde illatával frissítette a levegőt. I. dinasztiában. 2800-tól gyakorolták és ismerték. Célja volt a test felbomlásának megakadályozása.

LADISLAV BT: cseh egyiptológus AD: Czeh Republic.BALZSAMOZÓANYAG BT: anyag NT: fahéj guaiakol kilikai jegenyefenyő gyantája RT: balzsamozás BALZSAMOZÓ MŰHELY UF: életerő háza uabet BT: építmény RT: balzsamozás balzsamozó BANADED (ang.bu.) UF: Museu Egipci de Barcelona (spa. Ember alakban kosfejjel ábrázolták. ahonnan az egyiptomiak a drágaköveket és nemesfémeket kinyerték.) PAPIRUSZSÁS BARCELÓNAI EGYIPTOMI MÚZEUM (Spa. Az elviselhetetlen hőségtől kiszáradt és a betegségektől tizedelt bányászok éjjel-nappal dolgoztak végkimerülésig. I–III.) Banebdedet (ang. szemben Széth-tel. Ezeket a foglyokat egyedül vagy családjukkal együtt meztelenül. RT: Egyiptomi Műemlékvédelmi Szolgálat munkatársai régész BARAMIJE (ném. a munkafelügyelők és a katonák botokkal tartottak köztük rendet és semmilyen kapcsolatot nem tarthattak fenn az ország többi részével. de az eredeti kéziratok alapjául szolgáltak a későbbi térképeknek és a thébai magánsírok rendszerezett katalógusának. BAKET. Azt tanácsolta a többi istennek.) BÁNYÁSZ SN: A bányászok a hadifoglyok és az elítélt bűnözők soraiból kerültek ki. Ő készítette eddig a legjobb térképet a thébai nekropoliszról. EMILE SN: Az Egyiptomi Műemlékvédelmi Szolgálat mérnöke.) BERBERMAKÁKÓ BERBERMAKÁKÓ BARBARY APE (ang.) BANEBDJEDET (ang. BT: jog RT: bányászat BÁNYÁSZTÜDŐ ANTRAKÓZIS BA-PEF (ang.) BANIPE (ko. 20.) BAN BERAL (hin.) BANEBDJEDET (ang. c/o Ceskoslov. amelyet a Műemlékvédelmi Szolgálat adott ki 1919-ben.edu BÁRDOK BT: fegyver vadászeszköz BARES.) CSAUSZ CSAUSZ BANEBDJEDET (ang.) BARAHONA JUAN. 110 00 Praha 1 BÁRKA BT: folyami hajó NT: halotti bárka isteni bárka királyi bárka napbárka szent bárka ünnepi bárka RT: bárkaszentély CSILLAGÁSZATI TEREM BÁRKÁK TERME 74 . Ezek a helyek legtöbbször a hegyekben. vagy a Nílus völgyét övező sivatagban találhatók.) BA NEB TETET (ang. megláncolva tartották.) BANEBDJEDET (ang. akkor univerzális csapás lesz az eredmény.) BANEBDJEDET2 (ang.) METEORVAS HÓRUSZ-NÉV PÓLYA BÁNYA SN: A templomokban titkosan őrzött térképek megmutatják azon bányák elhelyezkedését. AGUSTIN BT: egyiptológus AD: barahona@lander. BT: létesítmény NT: Akita aranybánya asszuáni bánya fajjúmi bánya féldrágakőbánya galenitbánya Gebel el-Ahmar bánya Gebel el-Zeit bánya gizehi bánya kőbánya malachitbánya mészkőbánya rézbánya szerabit el-hadimi bánya turai mészkőbánya vádi magharai rézbánya RT: bányász bányászat BÁNYAIGAZGATÓ BT: igazgató BARBARY MACAQUE (ang. BT: mesterség RT: bánya bányászat BÁNYÁSZAT NT: aranybányászat gránitbányászat kőbányászat RT: bánya bányász bányászati jog BÁNYÁSZATI JOG SN: A bányászati jog állami monopóliumként működött.) BT: múzeum BARD.) UF: Banaded (ang.) BANI HASAN (ang. Neith Hórusznak ítélte a trónt. 1925-ben megpróbálta rendbehozni a gizehi szfinxet.) Ba Neb Tetet (ang. KATHRYN BT: egyiptológus AD: kbard@acs. Celetnà ul. Baraize térképei soha nem voltak tökéletesek és soha nem is publikálták őket. a szabadulás reménye nélkül. francia régész. ar.) BARBIR (ar. tudatva velük: ha az istenek elhagyják Maatot. BAQET I–III (ang.) BANEBDJEDET1 (ang.) BT: alvilági isten BAQET (ang.) BANNER-NÉV BANTÁZS MNEDESZ (gör. egyptologicky ústav. I–III.. Amikor Hórusz Széth-tel csatázott az istenek trónjáért.) BANEB DJEDET (ang.) BAN BILAO (hin.) BARRAMIJE (ném. BT: Banebdjedet1 NT: Hatmehit (ang.) BAQT I–III (ang. Hatsepszut1 kőszarkofágját 7 év alatt sikerült kiemelnie a WA-D sírból.) Baneb Djedet (ang.es BARAIZE.) BENI HASSZÁN (ar. aki hűtlenül tört a trónra megháborítva a nyugalmat.) BANEBDEDET (ang. melyet aztán a Kairói Egyiptomi Múzeumba szállíttatott. hogy békességet eszközöljön.) SN: Alsó-Egyiptom holdistene.) BAKET1 BAKET. hogy forduljanak Neith1 istennőhöz bölcsességért. Banebdjedet ugrott be a végső csata közepébe. BT: Hatmehit hozzátartozói holdisten kos-isten mendészi isten NT: Banebdjedet1 hozzátartozói BANEBDJEDET1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége Hatmehit halistennő.

) Ubasti (ang. 8.) RT: barramijei aranybánya BARRAMIJEI ARANYBÁNYA SN: Az Újbirodalom korából származik. MIROSLAV UF: Bárta. BT: halotti irodalom könyv szöveg BARLEY (ang.) SN: Eredetileg oroszlánistennő volt. BT: Min-pap polgármester RT: Basa sírja BASA SÍRJA UF: TT389PM BT: asasifi sír RT: Basa (ang.) UF: Bes2 (ang. ném.cuni. Kultuszának központja Bubasztiszban volt. BT: sör BAROMFIŐRZŐ UF: fowlkeeper (ang. ném. M.. 251) BT: aranybánya RT: Barramije (ném.) BARRAMIJE (ném. MIROSLAV BASZTET UF: Ailuros Ba en Aset Bast (ang.) BARREL HINGES (ang. Alapvetően pszichológiai irányultságú. ahol feltevése szerint a 4. The Bible.) BASE (ang. Ifjúság u. Miroslav könyvei AD: miroslav.) BAST (ang.. Erre a teóriájára támaszkodott később Champollion a hieroglifák megfejtésében.ch/aegyptologie/index.tc. Ovális szarkofágjairól vagy agyagtokjairól felismerhető. Ezt követően 1905-1912-ig Závijet el-Arjánon ásatott.) (1..) BT: vádi (ar. ALESSANDRO ÁSATÁSAI (1905–1912) SN: Závijet el-Arjánban ásatott. Miroslaw BT: egyiptológus NT: Barta.htm aegyptologie@unibas. Alessandro ásatásai (1905–1912) Unisz Halotti temploma BARSANTI. BT: jáspis BARNA SÖR SN: A sörök közül ez volt az elterjedtebb. A. Ptah felesége és Mahesz anyja.) UF: Universität Basel (ném.) BT: mesterség NT: Khay3 (ang. MIROSLAW BARTA. Itt számos mumifikált macskát találtak. fő témája a büntetés és a jutalom. Théba polgármestere.edu BARLANGOK KÖNYVE UF: Book of Caverns (ang. 9) ÁRPA BARNA JÁSPIS SN: Barna jáspist a sivatagban kavics formájában találtak. Az istennő a nap gyógyító erejét jelképezte. BT: ásatás RT: Barsanti.) BASTET (ang.JACQUES (1716–1795) SN: Ő tette azt a jelentőségteljes felfedezést. dinasztiabeli Min-pap.) BASZTET KASSZIA BASZTET KOSÁRFONÁS ÜLŐSZEMŰ TÜDŐS CSIGA BASOMMATOPHORA (lat. Ő a patrónusa a terhes nőknek. mivel azok száma és időtartamuk nem mindig pontosítottak. Ré1 az éjszaka óráinak nehezen megfeleltethető területeket jár be. melyben istenek.) AD: Ägyptologisches Seminar der Universität Basel.) UF: Baramije (ném.) Pasch (ang. Hérodotosz feljegyzései szerint Basztet tiszteletére évente vidám dalos-táncos ünnepségeket tartottak. ném. a férfiakat is védi a betegségektől és a fizikai támadásoktól. ALESSANDRO (1858– BARTÉLEMY. dinasztia egyik óriási piramisa állhatott. amikor ünnepi felvonulásokon vettek részt. hanem rátalált három fontos perzsakori sírhelyre is. Tel: (24) 440 324 BARTOS ZOLTÁN CIKKEI BT: Bartos Zoltán NT: Jean-Jacques Rifaud és Dzsehutimesz thébai sírja (TT 32) (2004) Kapitel 17 des ägyptischen Totenbuches im Grab des Djehutimes (TT 32) (1993) BASA (ang.barta@ff. spa. Alessandro (1858–1917) BARSANTI.) BASTARD CINNAMON (ang. hogy a kartusokban a királyok nevei találhatóak. (1. ALEXANDRE 1917) BARSANTI. BT: egyiptológus AD: barke002@maroon.) BAZALT BAZALT ALAPZAT BASELI EGYETEM (Svá. A vidámság. a béke istennője. MIROSLAV KÖNYVEI BT: Barta. BT: szentély NT: Amenhotep. a szerelem istennője. CH-4056 Basel Tel: +41 (0) 612673060 Fax: +41 (0) 612673194 http://pages. ALESSANDRO (1858–1917) UF: Barsanti. Alexandre SN: A 20. „Basztet-háza” áll. Bernoullistrasse 32. JEAN.umn.) SN: 26.) (1. a tánc. BT: állatalakú isten bubasztiszi isten holdisten istennő Mahesz hozzátartozói NT: Basztet hozzátartozói RT: Basztet-amulett Basztet-fesztivál Basztet bubasztiszi szentélye Basztet-pap Basztet-szobor Basztet-templom 75 .) Bastet (ang.ch BASKETWORK (ang. a zene. R.unibas. mivel megtalálta az erre utaló hatalmas 21 m mély négyszögletes árkot. állatok és mindenféle lények laknak. A folyosón nagyobb isteni bárkákat használtak.) SN: A túlvilág szent földrajzáról és a Nap által éjszaka megteendő barlangi utakról szól.) Pasht (ang. ahol a legismertebb temploma.) BASALTES (lat. Miroslav NT: Sinuhe.) BARTA. Macskafejű nőként vagy fekete macskának ábrázolják.BÁRKASZENTÉLY SN: Az istenek bárkamodelleken utazva hagyták el a templomokat. század elején Unisz király piramisánál végzett vizsgálatokat Szakkarában és munkálatai során nemcsak a király halotti templomát tárta fel. RT: hieroglif írás megfejtése BARTOS ZOLTÁN BT: magyar egyiptológus NT: Bartos Zoltán cikkei AD: Szigetszentmiklós.) BASALT (ang. de az Újbirodalom idején macskává változott. BT: francia régész RT: Barsanti.cz BARTA. 18) HÜVELYES FORGÓPÁNT BARSANTI. III. mert Basztetnak macskaáldozatokat mutattak be. and the Patriarch (2003) BÁRTA. luxori templomának bárkaszentélye karnaki Amon-templom Fehér Kápolnája karnaki Honszu templom bárkaszentélye RT: bárka BARKER..

BT: gizehi masztaba RT: Baufré BAUFRÉ PIRAMISA SN: Befejezetlen piramis. 2767–2741) BÁTOR CSAPAT BT: sírásó munkacsoport BATTLE OF KADESH (ang. Csak a föld alatti részek épültek meg.e.) SN: Itt található a Geb-szentély.) Bakare (ang. 27. 4.e.) BASZTET-SZOBOR BT: istenszobor NT: Basztet-szobor (BM: EA25565) Basztet-szobor (L) Basztet-szobor (MET MM 00878) BASZTET-SZOBOR (BM: EA25565) SN: 26 cm magas szobor a Ptolemaida korból.) Bikka (ang. amelyen feltehetőleg maga is részt vett. MICHEL KÖNYVEI BT: Baud.e. s utazásuk közben míg a férfiak furulyáztak.ac. 1274) BAUD.7 cm magas Basztet-medál. Závijet el-Arjánban található.e.e..e. A szobrot Mohamed Ali sebészének.) BAUFRÉ (i.65 m (G7320).SS 00255) BASZTET BUBASZTISZI SZENTÉLYE BT: szentély RT: Basztet BASZTET BUBASZTISZI TEMPLOMA BASZTET-TEMPLOM BUBASZTISZI a mitológiában. Pszammetik fáraó uralkodása alatt élő Merszopdu. 2613–2494) fáraó Kheopsz1 hozzátartozói Meritiész. jobb kezébenszisztrumot tart. 10. Eredetileg egy Felső-Egyiptomban imádták. Bubasztiszba rengeteg áldozati ajándékot hoztak és több bor fogyott ekkor. Fején egy törött ureusz kígyót visel.) UF: Betresh (ang.) NT: Adzsib (i. spa. BT: Basztet-amulett medál BASZTET-AMULETT UF: amulet of Bastet (ang. 2939–2892) Szemerhet (i. 2639–2504) (i.e. ahová kb. sőt.15×1.e.) BATIRYTES (ang.6 cm magas.) Biqueris (gör.e.55 m (G7310).) SN: Adzsib fáraó felesége az 1. A BAUFRÉ HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Kheopsz1. dinasztia idejéből.egnet.e. hozzátartozói NT: Baufré hozzátartozói RT: Baufré masztabája Baufré piramisa varázsló és az elveszett amulett. 2539–2532) BAUFRÉ (i. Michel könyvei AD: mbaud@ifao. a nők pedig szisztrummal kísérték a dallamot. majd a tehén tejjel asszociálva a termékenység tehén istennőjévé alakult 76 . Az alapzatára vésett szöveg szerint a szobrot I.) Baef-Rê (ném. BT: Basztet-szobor bronzszobor BASZTET-SZOBOR (MET MM 00878) SN: A 22. spa.) BATA1 BATA (ang. Területe: 4. RT: Anpu és Bata3 FÜRDŐSZOBA BATHROOM (ang. Fiuk: Mahesz. 2546–2539) (i. spa. fáraója. 2604–2581) (i. BT: Batirytes (ang. Fia: Szemerhet. A szokatlan formájú szarkofágot a sírkamra padlójába ágyazták be.) Bikeres (gör. 115g súlyú.) SN: Eredetileg a Tejútrendszer istenítése volt.BASZTET-AMULETT (VEM: FAI.e.e. mint az év egész többi részében. MICHEL BT: egyiptológus NT: Baud. némely esetben bájaikat is felfedték. Bubasztiszból származó bronzszobor. Arannyal és festett üveggel berakott bronzszobor. BT: dinasztia. hogy Basztet védelmező támogatását elnyerje.net BAUD.SS 00255) SN: Zöld fajanszból készült. 2551– 2528) BAUFRÉ MASZTABÁJA UF: G7310-G7320 SN: Bauré (G7320) és felesége (G7310) masztabája.) Baufre (cse. BT: település BATA2 (ang. dinasztiában.. 700000-en zarándokoltak el minden évben. A bubasztiszi Basztettemplomnál rendezték meg. 4.e.) Baka (ang. 2546–2539) (i. BT: Adzsib hozzátartozói királyi feleség NT: Batirytes hozzátartozói BATIRYTES HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje: Adzsib.) KÁDESI CSATA (i. I. Bal kezében égiszt. Hór fia adományozta. dinasztia 5.) Bicheres (gör. BT: Baufré NT: Kheopsz1 (i. BT: Basztet-szobor BASZTET-SZOBOR (L) SN. (i. Antoine Barthéleminek gyűjteményéből vásárolta meg a Louvre 1853-ban. 2539–2532) UF: Baefra (spa. a 4. kezében egy udzsatszemet tart. 2723–2563) (i.e. Bal kezében szisztrumot. BT: Basztet-szobor BASZTET-TEMPLOM BT: templom NT: bubasztiszi Basztet-templom BAT (ang. LAURENT BT: egyiptológus AD: lbavay@ulb. A Alsó-Egyiptomból származik a 23. 2613– 2498) (i.) Ra-bauwf (ang. dinasztiából.e. 69) SN: Hérodotosz részletes leírást adott e fesztiválról. ábrázolták tehénként vagy emberi alakban tehén fülekkel és szarvakkal.15×1. BT: Basztet NT: Mahesz Ptah BASZTET-PAP BT: pap NT: Nefermaat.) Bicheris (gör. hol.) SN: Kheopsz1 fáraó fia. (ang.. akik tánccal üdvözölték őket.8 cm magas. 2589–2566) (i.. 2787–2767) (i. 4. piramisai závijet el-arjáni piramis BAVAY. I. 6. Az útközben érintett partmenti településekből a parthoz rohantak a nők.) UF: Bat (ang.be BASZTET-FESZTIVÁL UF: bubasztiszi ünnepi játék (1. (1. Hajókon utaztak ide vegyesen nők és férfiak.) BT: amulett NT: Basztet-amulett (VEM: FAI. 69) BT: fesztivál BASZTET HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje: Ptah. jobb kezével egy kosarat tart. lábainál 4 kis macska hever. BT: tehén-isten termékenység istennő BATA3 SN: Anpu és Bata3 meséjében Anpu öccse. Michel NT: Djeser et la IIIe dynastie (2002) BAUFRE (cse. a többiek tapsoltak és énekeltek. BT: befejezetlen piramis dinasztia.

BT: amerikai egyiptológus AD: Guardian@guardians. feb. Jürgen von cikkei Beckerath. Fehér színű piros rajzokkal ékesített.e.) SN: Város az asszuáni kerületben. JÜRGEN VON (1920. BT: öltözet BEE’S WAX (ang. A nomádok összekötőként és munkásként is szolgáltak később a türkiz kitermelésének történelmében. Journal of the American Research Center in Egypt.) BAY IRSU (ang.. hogy a nagy küszöb átlépését átélje.sz. színes szegélyű anyagból készültek. 19–) NT: Angebliche Jubiläums-Stele Osorkons II.) SN: Töredékes formában fennmaradt démotikus és hieratikus írást egyaránt tartalmazó szöveg. az i. 1600–1588) BEDUINOK UF: mentiu (óei) SN: Ázsiából származó nomád törzsek. aki számtalan cikket írt olyan újságokba. BT: fűrésznyom BAZALT SZARKOFÁG BT: szarkofág NT: Ahmosze szarkofágja Mükerinosz szarkofágja Padienisi szarkofágja (KEM: JE 34648) BAZALT SZOBOR BT: szobor NT: Thutmózisz. Ezen kívül kereskedelmi kapocsként is működtek: Egyiptomba szállítottak egzotikus árukat. A tanítványt kellő előkészítés után kriptába zárták és mesterségesen úgy befolyásolták. USA (hivatali cím) 11250 NW 36th Street. mint például a Vörös-tenger korállja vagy az afganisztáni lazurit.) BEARD (ang. BT: német egyiptológus NT: Beckerath. III. A Középbirodalomtól kezdve azonban az ellenségeskedések megszűntek. feb. dinasztiabeli fűrész nyoma. dinasztiában. 300).) Bebankh (ang.) SN: 12 éven át uralkodott a 16.) SN: Renefsoneb anyja (talán) a 13.) BEAVATÁS HIVATALNOK SZAKÁLL BEAVATÁSI SZERTARTÁS BÉCSI CSÁSZÁRI MÚZEUM PAPIRUSZ-GYŰJTEMÉNYE KUNSTHISTORISCHES MÚZEUM PAPIRUSZ-GYŰJTEMÉNYE BÉCS PAPIRUSZ (27. és az uralkodó és a nomádok között partnerség kibontakozását figyelhetjük meg. II.) Sewoserenra (ang. 1600–1588) BEBIANKH (i. amelyen jól látszódik egy 4.e. a ptolemaiosz korból származik.) PROPOLISZ PROPOLISZ BEBI (ang. 16.) BEB-ANKH (ang. amelyek kb.e. amelyeket később az erózió elpusztított. 19–) NT: Chronologie des Pharaonischen Ägypten (1997) Handbuch der Ägyptischen Königsnamen (1999) BÉCSI CSÁSZÁRI MÚZEUM MÚZEUM (Aua) KUNSTHISTORISCHES BAYUK. feb. dinasztiában. geometriai mintákkal díszített leplet viseltek.) BEBIANKH (i.) BAJ BAJ BEBU (ang. Coral Springs. Archiv für Orientforschung és a Studien Zur Altägyptischen Kultur. Az előés hátoldalán két különböző kézírással ellátott papirusz feltehetőleg a memphiszi Szerapeumból. szobra (LM) BAZALTVÁZA BT: váza BEAMTER (ném. (i. ahol kb.) Beb-Ankh (ang. FL. BT: idegen nép NT: sászuk sémik RT: beduinok öltözete BEDUINOK ÖLTÖZETE SN: A férfiak levágott szakállukból készült nyakláncot. (1. 250 és 150 közötti időből és pontos utasításokat tartalmaz a papok és szolgáik számára az Ápisz-bika bebalzsamozását és mumifikálását illetően. ANDREW (1961–) SN: New Yorkban született egyiptológus. 200 sírt tártak fel. 300–i. BT: falu BAY (ang. USA (otthoni cím) Tel. Göttinger Miszellen. Coral Springs. 19–) SN: Német egyiptológus. BT: szertartás NT: eleuziszi beavatás RT: Thot Könyve BEB-ANCH (ném.e. Az asszonyok lenge ruhái szabadon hagyták vállukat. FL. Jürgen von (1920. dinasztiában. Jürgen von könyvei RT: Jubileum sztélé karnaki nilométer szöveg BECKERATH.) basaltes (lat. Valamennyi a görögrómai korból származik (i. amelyet Jubileum sztéléként emlegetnek az akadémikusok. Jürgen von (1920. Mentuhotep idején. és hosszú. 14) BT: Renefsoneb hozzátartozói BECKERATH. Az Ápisz-bika temetési rituáléját szinte percnyi pontossággal adta vissza. A közdelem a királyok és a beduinok között az Óbirodalom alatt szinte folyamatosan dúlt.. 9) BEESWAX (ang.: 954-255-7139 BAZALT UF: Basalt (ang.BAWITI SN: A Bahariyya oázis legnagyobb falva. Die (1996) BECKERATH. BT: vezír BEBIANKH (i. Egyiptomban a rituális halálnak megrendítő külsősége volt.) BEDU HORNYOLÓ VÉSŐ BÚZAFÉLE ÁGYKERET BED-FRAME (ang. Ő fedezett fel és publikált egy kevésbé ismert sztélét II. Ennek közelében bukkant a CSA nevű egyiptomi régészeket magába tömörítő szervezet egy gigantikus méretű (6 km2) temetőre. mielőtt békésebbre fordult a völgybeliek és a nomádok kapcsolata.e. ném.) SN: Vezír a 11.) (1.e. 33065. BT: város BEAVATÁSI SZERTARTÁS UF: beavatás SN: A philaei nagytemplomban láthatjuk ilyen avatási szertartás ábrázolását. ol.) BT: kiömlési magmás kőzet NT: dolerit fekete bazalt RT: bazaltváza bazaltszarkofág bazaltszobor BAZALT KÖVEZŐKŐ BT: kövezőkő RT: bazalt kövezőkövön látható fűrésznyomok BAZALT KÖVEZŐKÖVÖN LÁTHATÓ FŰRÉSZNYOMOK SN: A Kheopsz1 piramis keleti oldalához közel fekszik egy 50 cm-es bazalt kő. JÜRGEN VON CIKKEI BT: Beckerath. mint az Orientalia. 33065. 1663–1570) hükszósz fáraó 77 . Az Újbirodalom és a Harmadik Átmeneti Kor időszakára specializálódott. Ő örökítette meg az utókornak a karnaki nilométer szövegeket 1953-ban.) BEBANKH (ang.) BEDET (óei. 1600–1588) UF: Beb-Anch (ném. Oszorkontól. 1250 NW 36th Street. Lábbelijük pirosra festett finom bőrből készült. BT: dinasztia. 1600–1588) BEBIANKH (i. 10000 konzervált testet rejtenek magukban. JÜRGEN VON KÖNYVEI BT: Beckerath.net Egyptology Photography and Web Design. BT: papirusz BÉDANES (fr.e.

BEHDITE (ang.net BEINLICH.) BT: farmídiumos NT: orsógilisztaféle BELL. Egyetlen ma álló obeliszk sincs olyan magas.uni-wuerzburg. BT: Ramszesz. ar. de újabb törés miatt abbahagyták a munkát. spa. amelynek szája egy kötél segítségével mozgatható.) SN: Királyi írnok. BT: Beket NT: Hnumhotep. sztéléi BÉKA UF: Anura (lat. AL.BEFEJEZETLEN OBELISZK SN: Az egyik asszuáni bányában található.) BEKENHONSZU BEKENPTAH (ang. Hnumhotep.) BEKET BEKENKHONS (ang.com BEGENI (ang. II. Fia II. és az Egyetemi Múzeumban dolgozott 12 éven át.) SN: Egy nomarkhosz lánya.D-jét a Pennsylvániai Egyetemen szerezte. A 18.) BEJRÚT SZTÉLÉ BEJÁRAT BT: építészeti elem NT: Királyok Völgyének bejárata királysírok bejárata piramisok bejárata Ramesszeum könyvtár bejárata RT: bejárati ajtó BEJÁRATI AJTÓ BT: ajtó NT: kahuni lakóházak bejárati ajtaja RT: bejárat BEJRÚT SZTÉLÉ UF: Beirut stela (ang. VIII. A szövege szinte olvashatatlan. piramisa Szanaht piramisa Szehemhet piramisa BEGELSBACHER. Jean (1877–1947) Kinnaer. Rá 630 évre Asarhaddon asszír király mellé vésette a sziklába a sajátját.) SN: Bejrútban vésette egy sziklába ezt a sztélét II. Neheri BELÉNDFŰ KORIANDER BÉLFÉREG ELLENI GYÓGYSZER SN: Gránátalmafa gyökerét 5 ro sörrel szét kell dörzsölni. BT: Hnumhotep. BT: gránitobeliszk BEFEJEZETLEN PIRAMIS BT: piramis NT: Amenemhet.) BEHDET EDFU HÓRUSZ BEHDETI EDFU FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. Ez a gyűszűvirág mérgéhez hasonlít. fizikailag annyira szétmállott. Tel. gör. Ezt egy ruhán átszűrten kell meginni.) HETTITA BIRODALOM (i.. HEIKE BT: egyiptológus AD: hbehmle@gwdg. BT: amerikai egyiptológus NT: Bell. Jacques BÉLGILISZTA UF: Ascaridida (lat.) Tinetmennefer (ang.) 78 .) BAKENHONSZU BAKENPTAH (ang. csak apró szerkezeti különbségben térnek el.) SN: A nyüzsgő élet és a feltámadás szimbóluma. Neheri hozzátartozói RT: Beket hozzátartozói BAKETAMON HÓRUSZ BEHDETI BEKETAMEN (ang. LANNY D.) BEHTEN OXYRINCHUS (ang. Ramszesz első hódító hadjárata emlékére. dinasztia korában kezdték megmunkálni.. Sírokban és múmiákon gyakorta találtak ilyet. Marie-Cécile Capart. Egy éjszakát 15 ro vízzel elkeverve kell állni hagyni. BT: gyógyszer BELGA EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Bruwier. akinek felirataiban maradt fenn a neve. SN: Egyiptológiai Ph.de BEIRUT STELA (ang. BT: méreg BÉKASZOBOR BT: állatszobor NT: békajáték BÉKE FÖLDJE ÁLDOZATOK FÖLDJE BAKENAMON BAKENHONSZU BEKENAMUN (ang.) BEHMLER. de az egyik oldalán egy nagy repedés keletkezett. BT: Begeni (ang./Fax: 860-388-2037 jillbaker1@prodigy. II. Felesége: Tinetmennefer.) Heh (ang. ol. hozzátartozói. 41 m-nél is hosszabb és még most is egy hatalmas gránittömbben fekszik.. 1977-ben a Chicagoi Egyetemen kezdett tanítani és az Orientális Intézet Epigráfiai Tanulmányának vezetőjévé vált.de BEHNESA. Az Egyetem Theban Tomb Project-jének a vezetője is volt ezidő alatt Luxorban. ol. BT: amulett BÉKA-ISTEN BT: állatalakú isten NT: Hauhet (ang. Hnumhotep. Old Saybrook CT 06475.) BEHEDTI (ang. Az irányítása alatt működő expedíciók hatásköre az epigráfiák tanulmányozásán és rögzítésén kívül kiterjedt feltárási és konzerválási munkálatokra is.e. HORST BT: egyiptológus AD: aegy002@mail. I. hogy a békafejű istennő. fia II. 1700–) BEKET HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje Neheri. Maanakhtef testvére II. II. Lanny könyvei RT: Dra Abu el-Naga AD: 26 Ragged Rock Road. piramisa Baufré piramisa Dzsedefré piramisa Noferefré piramisa Noferirkaré. Amenhotep idején. BT: békaszobor kötéllel mozgatható játék BÉKAMÉREG SN: A békák füle mellett lévő púpszerű kiemelkedésben található a mérgük. BARBARA BT: egyiptológus AD: bbegel@compuserve.. BT: királyi írnok Maanakhtef hozzátartozói NT: Begeni hozzátartozói BEGENI HOZZÁTARTOZÓI SN: Testvére: Maanakhtef.) BÉKAJÁTÉK SN: Kőből készült béka figura.) BEHEDET1 (óei. Heket hatalmát átvigyék vele a halottra. Ezt az amulettet a holttestre helyezték és azt a célt szolgálta..(ang.) Heket (ang. 2.) BEHEDET2 (óei. Megpróbáltak kisebb obeliszket faragni belőle. A következő 12 évéből évi 9 hónapot a luxori Chicago Házban töltött.) BT: kétéltű RT: béka-amulett béka-isten békaméreg békaszobor BÉKA-AMULETT UF: amulet of the frog (ang. mint amilyen ez lett volna.) NT: Maanakhtef (ang. Visszavonulása után a Brown és a Columbia Egyetemeken tanított.

Ramszesz. sírja Baket. spa.) BENIA SÍRJA UF: TT343PM BT: magánsír seikh abd el-gurnai sír RT: Benia (ang. BT: mumifikáció RT: kanópusz BELZONI. 3án halt meg vérhasban és lázban Gatonál Beninben (DélAfrika). Padua-ban egy borbély fiaként. melynek teljesítménye négyszer meghaladta a hagyományosét és felkínálta a szabadalmat Mohamed Ali szultánnak. spa. I. A Belzoniról készült festmény Londonban.) Pahekmen (ang.) Beni Hasan (ang. dinasztiából is.) BENI HASSAN (ang. hol. ahol Patagoniai Sámsonnak nevezték.) UF: Bani Hasan (ang. spa.15–1823.) Beni Hassan (ang..BELL. BT: múmiahamisítók BENBEN SN: A legelső föld. hogy elkerülje a börtönbüntetést. spa.. dec. dinasztiához tartozik. hogy Egyiptomba utazzon. hol. A beni hasszáni kis dombok lejtőin John Garstang 1902 és 1904 között 880 további kis sírt fedezett fel.) a feltárás után BENI HASSZÁN (ar.) BENIA (ang.. 2-án szüntette be működését. ar.. BT: felső-egyiptomi nomosz. BT: szent hely BENBENET BENBEN-KŐ BENBEN-KŐ UF: benbenet ben-kő SN: Héliopoliszban fétisként tisztelték.) SN: Idu1 lánya. 15–1823. I. Egyikbe a szívet. dec. Többek között neki köszönhetjük Aj (1816). Az olasz Belzoni 1815–1819-ig olyan kivételes vállalkozásokat vezetett Egyiptomban. II. dinasztiában. ALI SHUKRI SN: Ő volt a feje annak a múmiahamisítóbandának. sírja BELZONI. GIOVANNI BATTISTA KÖNYVEI BT: Belzoni. ném. azokat szétválasztották. I.) BENI HASSZÁNI SÍR BENI HASSZÁN BENI HASAN TOMBS (ang. BT: egyiptológus BENIA (ang. dec. I. Kairótól durván 245 km-re. 3. A nekropoliszról sok felfedező írt a régi időben..) Panubit Per Huer (óei. a National Galleryben található. a negyedikbe pedig a tüdőt helyezték. Giovanni Battista hozzátartozói Belzoni. Felfedezőjéről. spa. dinasztiában. hol. Ez egy piramis alakú szent kőtömb. harmadikba a zsigereket. A 11–12..) UF: Patagonian Samson (ang.ru BELSŐ KOPORSÓ BT: koporsó NT: Panebmontu belső koporsója Sepenmehit belső koporsója (BM: EA 22814B) BELSŐSÉG BT: állati élelem NT: vese BELSŐ SZERVEK MUMIFIKÁCIÓJA SN: Ha a belső szerveket mumifikálták. valamint azon sírok egyszerű méretarány nélküli rajzát.) Hebenu (óei. amelyek többsége a 11. III. melyeket ő tárt fel.) NT: Valabreque.15-1823. de található néhány kisebb sír a 6. ném.) SN: A Nílus keleti partján sziklába vájt sírok.. Henry (1780–1827) Széthi. ahol Mohamed Ali pasa egy hivatalnokával ismerkedett meg.) BENI HASSZÁN (ar. mint feltaláló. de az első felmérést Percy Newerry végezte el a nekropoliszról 1890–1894 között az Egyiptom Kutatási Alap oldalán. LANNY KÖNYVEI BT: Bell. El-Minyatól 23 km-re délre.) BENI HASAN (ang. BT: beni hasszáni nekropolisz sziklasír NT: Amenemhet. Tombs and Excavations in Egypt and Nubia (1820) BELZONI-KAMRA SN: A Kephrén piramisban található 130 m-rel a csúcs alatt.. I. amiről a sírkamra egyik falán található felirat tanusít. GIOVANNI BATTISTA (1778. GIOVANNI BATTISTA HOZZÁTARTOZÓI BT: Belzoni. II. sírja Baket. majd négy kanópuszedénybe zárták őket. 12.) Beni Hasan tomb (ang.) Szpeosz Artemidosz (gör. 16. Az obeliszkek tetejére is helyeztek ilyet. dinasztiabeli sírok a 16. BT: csúcselem kő BENDJET (ang. 3. nov. Giovanni Battista Belzoniról kapta ez az üres sírkamra a nevét. Ott vándorcirkuszba szegődött 12 évig. mint az Abu Szimbeli templom feltárása vagy a Kephrén piramis felnyitása. a másikba a májat. felső-egyiptomi nomosz nomarkhoszainak készültek. A Királyok Völgyéről készült 1818-as térképe a Keleti és Nyugati Völgy vázlatos topográfiáját is tartalmazza. jún. Giovanni Battista könyvei RT: Belzoni-kamra Salt. Giovanni Battista (1778. dec. település BENI HASSZÁNI NEKROPOLISZ BT: nekropolisz NT: beni hasszáni sír BENI HASSZÁNI SÍR UF: BH (röv.. sírja 79 . GEORGES AARON (1857–1926) SN: Tutankhamon sírját közvetlenül meglátogatta. BT: munkafelügyelő RT: Benia sírja BENIA PAHEQAMEN (ang. Szerkesztett ugyanis egy vízkereket. A bűnszövetkezet 1952.) SN: A Nílus keleti partján fekvő régészeti terület.nov. GALINA A. BT: Egyiptom-utazó felfedező régész NT: Belzoni. amely szinte a világ valamennyi nagyobb egyiptomi gyűjteményével kapcsolatban állt. BT: orosz egyiptológus AD: belova@moscow.) UF: Benia Paheqamen (ang. James Curtinnal Máltába utazott. mialatt a Niger folyó forrását próbálta felkutatni. sírja Baket.. SÍRJA BENAM. amely kiemelkedett az ősvízből. illatos fűvel beszórták. Kar1 lánytestvére a 6. 1823.portal. ném. Angelica BELZONI. A város sírásói megszabott díj ellenében szállították neki a hullákat. 1815-ben feleségével Sarah-val és ír szolgájukkal..nov.) Estable ‘Antar (ang. Lanny NT: American Discovery of Ancient Egypt (1997) Temples of Ancient Egypt (1996) BELOVA.) NT: Narrative of the Operations and Recent Discoveries within the Pyramids. Miután ajánlatát visszautasították régész lett.) SN: 1778-ban született Olaszországban. ar. Széthi (1817) sírjának felfedezését. ar. Ezt azonban már előtte Muhammed Ahmed kőfaragó mester valamikor megtette. Temples. ahol politikai botrányba keveredett és 1803-ban Angliába menekült.. Giovanni Battista (1778..) SN: Munkafelügyelő a 18. amelyeket ő azután több hetes otthoni munkával ókori egyiptomi múmiává preparált. 16 éves korában belépett egy szerzetes rendbe Rómában. pálmaolajjal megmosták. BT: kamra BELZONI-SÍR SZÉTHI. 3. A 39 sírból mindössze 4 látogatható a turisták számára a BH18-as számú dekorálatlan sírral együtt. a aki meggyőzte arról. BT: Idu1 hozzátartozói Kar1 hozzátartozói BÉNÉDITE.

majd a Níluson felfelé ÉszakEgyiptomba vitték azokat. A (1963) BENU (óei. A sztélé magyar fordítása A paraszt panaszai című antológiában jelent meg 1963-ban. aki i. Szép hajáról az északi égen egy csillagzatot neveztek el (Bereniké fürtjei).e.e. Ré1 isten templomának szent madara. amely most a Louvre-ban található.) SN: Főnix madár formájú napisten. mint 10000 lakos lakta a ptolemaioszi időkben BT: kikötő RT: Bereniké temploma BERENIKÉ. sírja Hnumhotep. IV.) Berberräffin (ném. Noferuré huga. nádfonatok és cseréptárgyak képezték a szobák főbb berendezési tárgyait. XI. BT: állatalakú isten szent állat BEPÓLYÁZÁS BÉR FIZETÉS PÓLYÁZÁS BERAKÁS UF: berakott díszítés marquetry (ang. Ptolemaiosz Szótér. Behten fejedelme magánál akarja tartani az istent.(100) Maximum 75 cm-esre nőnek és 13 kg.) Bertuccia (ol.) Macaca sylvanus (lat. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: IX.) Barbary macaque (ang.e. hozzátartozói Ptolemaiosz. Ptolemaiosz Alexander majd XI.) SN: A tuna el-gebeli nekropoliszban találtak egy berbermakákó múmiát. 19) BENTENDUANETJER (ném.) macaque de Barbarie (fr. Ptolemaiosz Euergetészhez ment feleségül. mégis gyakran aranysólyomnak ábrázolták. hozzátartozói RT: Bereniké fürtjei BERENIKÉ.) phoinix (gör. Indiából. BT: tárgy NT: bútor BERENIB (ang.) Mono de Berbería (spa. hogy el kell engednie.) DAHSURI TÖRT PIRAMIS BENI HASSZÁNI SÍR BERBERAAP (hol. 116–110. BT: Ptolemaiosz. IX. Erre a thébai Honszu isten csodatévő szobrát viszik hozzá. ahonnan aztán szárazföldön Koptoszba. IV. IV. 109–107 és i. A benu. de amikor álmában azt látja. BT: beni hasszáni sír sírfelirat BENI HASSZÁNI SZIKLASÍR BEN-KŐ BENNU BENBEN-KŐ BENU (óei.) BENT PYRAMID (ang. Némelyek szerint atyjának mirhába takart testét is magával hozta.) macaco-de-Gibraltar (por.e. súlyúak. IV. A Benu a valóságban a bíbic egy faja volt. hogy 500 évenként magát elégetve saját hamvaiból újra életre támad. 250-ben összeesküdött anyja. ám az a démontól megszállt betegen nem tudott segíteni. aki segíti a napot mindennapos újjászületésében. évében sógornője. III. Kleopátra Kleopátra Bereniké SN: IX.) (1. megölette. ez kiűzi a démont. Utcái egyenes szögben keresztezték egymást. Alexander hozzátartozói Ptolemaiosz. 220) SN: Magos lánya. i. BT: királyi feleség Ménész hozzátartozói BERENICE TROGLODYTICA BERENIKÉ1 BERENIKÉ UF: Berenice Troglodytica Ras Banas (ar. Sosibiosnak felbujtogatására meggyilkolták 220-ban. Férjei: X. II. Arsinoé uralma ellen.beni hasszáni sírok feliratai BH18 BH569 (1. 116–107 és i. dinasztiában. 3. fején két hosszú lobogó tollal. 80-ban Sulla. i.) SN: Ménész felesége az 1. XI. Ennek meggyilkoltatása után 246-ban. Fiának. Viszonylag gyorsan egy jelentős várossá alakult és az is maradt a Római Birodalom teljes ideje alatt. Egyes becslések szerint több. A kikötő Ptolemaiosz Philadelphosz kezdeményezésére épült. Században veszélybe került. művelt életéről tanúskodnak. mert vőlegényét. Az a monda járt róla. BT: hettiták Noferuré hozzátartozói RT: Bentres-sztélé BENTRES-SZTÉLÉ SN: I.) UF: bennu Bonu főnix Phoenix (gör. egy 600 m hosszú és 270 m széles téglalap alakban. III. Ramszesz uralkodásának 15. A fáraó először egy orvost küldött hozzá. sírja Hnumhotep sziklasírja Kheti1 sírja Remusenti sírja Szobekhotepi sírja BENI HASSZÁNI SÍROK FELIRATAI SN: A 39 sírból mindössze 12 volt dekorálva. BT: Bereniké. BT: Arszinoé. Ceylonról és Távol-Keletről Berenikébe rakományaikat. I.e. Egy betegségéből való meggyógyulásának történetét meséli el a Bentres-sztélé. A legkülönbözőbb hajók szállították a Perzsa-öbölből. Behten ország (talán Baktria) fejedelmének a leánya.e.) BINTENDUATNETJER (ang. III. A Halottak Könyve gyakran hivatkozik rá Hajnalcsillagként (Vénusz) vagy Ozirisz egyik megjelenési formájaként. II. Másik változat szerint megjött nyugatról és Ré1 templomára leszállt. Szótér (i. Szótér hozzátartozói NT: Bereniké. I.) SN: A Vörös-tenger forgalmas kikötője. NT: Kleopátra. ezért az agyagtéglák.) Magot (len. Eurgetész hozzátartozói Ptolemaiosz Piladelphosz. 17) BT: díszítő technika BERAKOTT DÍSZÍTÉS BERAKÁS 80 . ezek a népnek eleven. IX. (–i.) Magot bezocasý (cse. hogy önmaga által teremtette az ősi óceánt. 37) Deditbaket sírja (1. 38) Hnumhotep. IV Ptolemaios kegyencének. 312) (i. megérti.) BERBERMAKÁKÓ BERENDEZÉSI TÁRGY SN: Az otthonokat meglehetősen egyszerűen bútorozták: a faanyag drága volt. IV. Ptolemaiosz. Kleopátra. Valóságos festett történetek. Az isten megnyilvánulásaként tisztelték. mielőtt az V.e. Démétriost. a római diktátor nyomására feleségül ment unokaöccséhez.) BENTRES SN: A bahtáni hettita fejedelem lánya. hogy az aranysólyomként repül vissza a hazájába.) BERBERMAKÁKÓ BERBERMAKÁKÓ UF: Barbary ape (ang. 88–80) (1.e.) Berberaap (hol. Démétrios Poliorketés fiát elcsábította. 88–81)(1. akit Atummal hoztak kapcsolatba.) Magoto (esp. BT: makákó BERBERRÄFFIN (ném. UF: Bereniké. Az a hír járta róla. hozzátartozói BERENIKÉ. Ptolemaiosz Alexanderhez. amelyek egyúttal az agyondolgoztatott nép roppant nyomoráról is beszélnek. századból származó egyiptomi elbeszélés. aki mivel túl öregnek találta hitvesét és egyedül akart kormányozni. mint Ozirisz megtestesülését. Anyja: IV.e. Ptolemaiosz Alexander. a jelenen s a jövőben létező dolgok őrzőjeként élt a köztudatban. Úgy tekintették. Ptolemaiosz Szótér lánya. Bentres megbetegedett. BT: sztélé RT: Bentres paraszt panaszai. Ennek szövege szerint II.

e. Ptolemaiosz Euergetész egyiptomi király nejének. 8. BT: múzeum RT: életbe belefáradt ember párbeszéde a lelkével. Miután ők tovább nem kívántak ásatni a területen. Néhány Dzsehutinakht nomarkhosz által fennmaradt felirat alapján lehet csak datálni az itt eltemetett nomarkhoszok sírjait. Mérete: 10×4 cm. Újbirodalom. szabad szemmel látható csillagból áll. Wreszinski fordította le német nyelvre 1909-ben.31. Giuseppe (1800–1870) Roeder. E sírok koporsóinak alján lehet egyedül megtalálni a Két Út Könyvét és a Boldogság Vidékének szövegét. Jean Pierre Adolf (1854. majd a századfordulón G. Dietrich Wildung. 33ff) BT: görög papiruszok RT: Amherst 11 papirusz Philinna papirusz BERLIN 8869 PAPIRUSZ SN: 8. elBersha. és számos kopt maradvány. a többit a szomszédos kőbányákban folytatott kitermelés romba döntötte.) SN: Átlátszóan zöld. főként az epigráfiákra koncentrálva. 1915-ben máciustól májusig Reisner követte őket. IV. papiruszai BERLIN 13602 PAPIRUSZ BT: démotikus papirusz BERSA. 80) BERENIKÉ FÜRTJEI UF: Coma Berenices Haar der Berenike. Ezeken kívül még találhatóak itt sírok az Óbirodalom. dinasztiabeli hieratikus papirusz. Tiberiust. az Első Átmeneti Kor. 1873-ban állították helyre ezt a templomot. 107–88) (1.(ang. Giuseppe Passalacqua szerezte be Szakkarában és a porosz Friedrich Wilhelm IV-nek adta el 1827-ben a 81 . XI. papiruszai orvosi papirusz RT: terhességi teszt BERLIN 5025 PAPIRUSZ SN: I. amelyből csak Dzsehutihotep1é.(ar. Gunther Roeder is. BT: csillagkép RT: Bereniké. amiből nem maradt fenn más. Egy másik oldalfalon a „zöld bánya” istennőjének ajánlják fel az áldozati adományt. amelyek többnyire díszítetlenek. BT: dinasztia. BT: papirusz RT: északi uaret BERLIN 10456 PAPIRUSZ 10456 RUBENSOHN PAPIRUSZ (BEM: BERLIN 12412 PAPIRUSZ SN: A 19. GörögRómai Kor korszakaiból is. BT: dinasztia. 220) BERENIKÉ. 19. (1. A múzeum vásárolt Giuseppe Ferlini Meroéi ásatásaiból szármaó leleteket is. Sajnos mindezen feltáró munkálatok közül egyet sem publikáltak. BT: sztélé RT: Amarna-művészet BERLIN MEDICAL PAPYRUS (ang. Alexander (i. BT: papirusz BERLIN 3038 PAPIRUSZ UF: Berlin Medical Papyrus (ang. A Berlini Múzeum alapját a Lepsius vezette egyiptomi expedícióból származó gyűjtemény képezte. Konón csillagász adta e nevet. 1891-ben Newberry indított először expedíciót ide. Daressy és A. A bejárat az előcsarnokra nyílt.) SN: Közép-Egyiptomban található. 19. Az Erman. BT: falu RT: bersai nekropolisz bersai sír BERSAI NEKROPOLISZ SN: A hegy lábánál nyíló völgyben található Nyúl-tartomány főleg a 11–12. papiruszai hieratikus papirusz BERLIN 10003A PAPIRUSZ BT: papirusz BERLIN 10236d PAPIRUSZ SN: Ez említi egy északi uaretnek olyan birtokát.) UF: Berse. Ez az Amarna-művészet egy szép darabja.–1937) Ferlini. Az előcsarnokkal szemben egy előszoba helyezkedik el. ami a kétoldali kápolnákkal ellátott főhajóba vezet. X.e. Berenikének hajfürtjeiről elnevezett csillagkép az északi égen. dinasztiabeli hercegeinek temetkezőhelye.e.) EGYIPTOMI MÚZEUM (No. EL.Ptolemaiosz. Összesen 10 feltárt sír van. BT: görög papirusz BERLIN 7504 PAPIRUSZ (1. mint az alapfalak és néhány oldalfal. Itt található a Westcar-papirusz és a „Kerti séta” sztélé.) SN: A második leghosszabb (20×520 cm) orvosi papirusz. BERILLUS (lat.okt.) BERLIN ÄGYPTISCHES MUSEUM (ném. a tartomány kormányzójáé tekinthető meg. Először a ptolemaioszi időktől a Vöröstenger melletti Sikait-Subara körül bányászták. az eleje hiányzik. amelyek Középbirodalmiak. hogyan képzelték el ebben az időben a segítő szellem elnyerését. BERENIKÉ TEMPLOMA SN: Bereniké városának közepén emelkedik egy Zeusznak felszentelt szentély. I. BT: drágakő ortoszilikát RT: akvamarin BERILL BERLINI Berlini Múzeum számára.) BERLINI EGYIPTOMI MÚZEUM (No. 24 hasábos. Szeszósztrisz piramisvárosa) területén belül helyezkedett el. dinasztiából származik. akinek ötletéből a lengyel Poznańi Archeológiai Múzeumban is nyílt egy folytonos egyiptomi kiállítás 1998-tól. (–i. Baloldalt egy lépcső vezetett fel a tetőre. amint áldozatot nyújt Min istennek és Ízisznek. amelyben leírták. Ebből megismerhetjük a legrégebbre datált terhességi tesztet és hogy hogyan állapították meg a még meg nem született gyermek nemét. mely már-már feledésbe ment és Tycho Brahe elevenítette fel. 1970ben az Egyptian Antiquities Organization vállalt feltárásokat a falu közepén. őket a Leuveni Katolikus Egyetem váltotta fel. 312) Ptolemaiosz. 4–5.) BERLIN 3038 PAPIRUSZ BERLIN 3024 PAPIRUSZ SN: Egy férfinak a bával folytatott beszélgetését rögzíti. Alexander (i.) SN: Ennek az intézménynek volt az igazgatója Adolf Erman professzor és itt dolgozott tanítványa. Das (ném. hogy megszagoltassa az illatát. BT: dinasztia.) UF: Berlin Ägyptisches Museum (ném. Igazgatója volt továbbá Prof. Gunther (1881–1966) BERLINI „KERTI SÉTA” SZTÉLÉ UF: Kerti séta sztélé SN: Egy fiatal pár látható rajta: talán Tutankhamon és Anheszenamon. BT: nekropolisz BERSAI SÍR SN: El-Bersaban főként sziklasírok találhatóak.) SN: III. aki a smaragdbányákat védelmezi. 35) SN: Késő-görög papirusz. Az Amherst 11 papirusszal és a Philinna papirusszal egy egységet alkot.) Beryll (ném. Az első 21 hasáb és az utolsó 3 más írnok kézírása. Willems.sz. BT: templom BERIL BERILL BERILL UF: beril berillus (lat. Vegyjele: Be3Al2Si6O18. A terület számos lelettel szolgál különböző korokból. 70. A királynő virágcsokrot tart férje orrához. dinasztia korából származik. Bey Kamal.) Deir el-Bersha (ang. el. majd a Leideni Egyetem folytatta a munkálatokat a területen 1990-től a Bosztoni Szépművészeti Múzeummal közösen. Az előrész baloldali falán egy római császárt látni. századi görög nyelvű papirusz. I. KLEOPÁTRA BERENIKÉ. Negyedrendű csillagoknál kisebb. 1988 és 1992 között H. amely Szehemszenuszert (II.) Deir al-Barsha (ang. melyet 1907-ben dolgozott fel Wilamowitz. amely a 19.

Ez rossz előjelet jelentett a könyv szerint. ruha. az ének.) SN: A király bizalmasa a 26. A szépség és vidámság patrónusaként. gyermekbénulás. májelégtelenség. ELBERSA. ném. 18) BT: szexuális elhajlás BESTIALITY (ang. 18) BÉSZ BESTIALITÁS UF: Bes1 (ang. tetanusz. malária.) MIRZAM (ar. L. Több példány is ismeretes belőle. (1. reumatikus betegségek. ném. Részt vett a napóleoni hadjáratban.7. oltalmazó szobrokat tartottak otthonukban. a hypo feltalálója. A Bészt ábrázoló amuletteket nagy becsben tartották.) BESZENMUT BÉSZ BES2 (ang.metro.) SN: Neferweben1 vezír felesége. vaskos karokkal. (1.. ném. spa.7. hajlott háttal. C. hogy lecsillapodjék. A tudósok arra a következtetésre jutottak. rákos daganatok.) BESTIALITÁS UF: bestiality (ang. Később Horus-szal azonosították. Az adomány az beteg anyagi helyzetétől függően lehetett kenyér.) BESENMUT (ang. Ilyenre csak egy álomfejtő könyvben találni hivatkozást.és mellhártyagyulladás. ELBERSA.322@compuserve. ijesztő külseje van. eredetileg Egyiptom királyi házait védte. előrelógó nyelvvel. valószínűleg az egyiptomi hadsereg naplója alapján készült. BT: törpeisten védőisten RT: Beszet BESZÁMOLÓ SN: A kádesi csatáról szól. ízületi gyulladások. Részt vett a napóleoni hadjáratban. tüdő. aki a többi istent mulattatta. BT: jósda BET (ang. a zene és a társas örömök istenének tekintették. BT: napóleoni expedíció tagjai RT: Nátron-tó BERTUCCIA (ol. aki így a beteg távollétében is tudta azt gyógyítani. III. Rehmiré vezír anyja a 18. a hypo feltalálója. DIANE BT: egyiptológus AD: bklnmus3@metgate. amelyben olyan álomról számol be. Groteszk. hogy az egyiptomiak ugyanazokban a betegségekben szenvedtek..) (1.) SN: Törpeisten. mandula–gyulladás és struma. tuberkolózis. mint a mai ember. 25) BT: orvostudomány NT: adit (óei.878) SN: A Harmadik Átmeneti Korból származó fajanszból készült Bész-amulett. A beteg sokszor a beteg testrészéről egy modellt hagyott a templomi orvosnál... ahol férfiak és nők bizonyos állatokkal vannak. kádesi csata (i. dinasztiában. bokros farokkal ábrázolták. érelmeszesedés. vagy egy templomot és megkérdezte. (1.) 1 BERBERMAKÁKÓ BERILL BASA (ang. fogszuvasodás. BT: amulett NT: Bész-amulett (MM: HB 26. még a dinasztiák előtti időkben.. Az alábbi betegségek nyomait sikerült azonosítaniuk a múmiákon: szívbetegség. felkeresett egy „tudósnőnek” nevezett asszonyt.000 múmiát vizsgáltak meg a legfejlettebb technikai eszközök segítségével. vérhas és székrekedés. epe. vagy akár ökör.) BETA URSAE MAJORIS (lat. s egyben védelmezte a bűnös szellemek ellen az otthonokat és a gyermekeket. Bész női alakja. elbeszélés RT. ékszer is. Thutmózisz idején. Nagy szakállas fejjel. A betegségek megelőzésére amuletteket viseltek és kis gyógyító.) MERAK BERTHOLLET. (1748–1822) SN: Francia kémikus. A felelős istenség beazonosítása után adományt kellett neki vinni.. BT: istennő RT: Bész BÉSZ JÓSDÁJA SN: Abüdoszban működött ez a jósda. Feltűnik még az ágyak háttámláján és a hüpokephalokon. Bes valószínűleg idegen isten volt eredetileg. spa. Amulettje a nevetést. amelyet a Metropolitan Múzeum Edward S. BETEGSÉG UF: disease (ang. 1274) BESZÁMOLÓ ELBESZÉLÉS BÉSZ-AMULETT (MM: HB 26. vashiányos vérszegénység. A Nátron-tó vizének elemzésekor a só és a mészkő közti addig ismeretlen kémiai reakciókat figyelt meg.) BT: Bész-amulett BÉSZ-AMULETT SN: Népszerű amulett volt Bész törpe isten képmása. BT: Neferweben1 hozzátartozói Rehmiré hozzátartozói BETA CANIS MAJOR (lat.com BERGMAN.BT: sír NT: Dzsehutihotep1 sírja Gua sírja BERSE. A Nátron-tó vizének elemzésekor a só és a mészkő közti addig ismeretlen kémiai reakciókat figyelte meg. himlő.) (1. 8) Paleopatológiai (őslény kórbonctani) kutatások során 36. LAWRENCE MICHAEL BT: egyiptológus AD: berman@cma-oh.és vesekő. RT: Beszenmut sírja BESZENMUT SÍRJA UF: TT160PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Beszenmut BESZET SN: Egyiptomi istennő. Később a művészetek. ahol a kérdéseket általában cédulákon nyújtották be az istenségnek. a jószerencsét és a boldogságot biztosította. BT: napóleoni expedíció tagjai RT: Nátron-tó BEÖNTÉS BT: gyógymód NT: vérvizelés elleni beöntés BERGMAN. Többi tudós társával együtt megírták a Description de l’Egypt című 9+11 kötetes könyvet. Többi tudóstársával együtt megírták a Description de l’Egypt című 9+11 kötetes könyvet.org BERTHOLLET SN: Francia kémikus. hogy mely megbántott istenség felelős a bajaiért. dinasztiából. DAG BT: egyiptológus AD: 76761.) BERYLL (ném. köszvény.) SN: Ha valakinek valamilyen betegsége volt. Harkness hagyatékából szerzett be 1926-ban. spa. ELBERSHA. Tiszteletét azonban hamar átvették az egyiptomiak. EL.(ang. görbe lábakkal.org BERMAN. Osztrakonok szövegei számolnak be ezekről az eljárásokról. 18) SN: Állatokkal való fajtalankodás. BT. de jótékony istenség volt.) alkaptonúria állkapocsbetegség angolkór asztma ázsiai betegség bakteriális betegség bőrbetegség csontbetegség diftéria érelmeszesedés fej betegségei Fröhlich szindróma fogbetegség genetikai betegség gyermekbénulás gyomorbetegség 82 . de a gyermekszülés és a háború istenének is tartották.) BES (ang. a gyerekek védelmezőjeként tisztelték.878) BESZENMUT UF: Besenmut (ang.e. csontritkulás. Kapcsolatba hozható a szerencsével is. angolkór.

Amikor apja (Lord Westbury) értesült fia halálából kivetette magát londoni lakásának 7.) SN: Urugvájban. ROBERT S.) BENI HASSZÁNI SÍR HNUMHOTEP. SÍRJA BAKET. SÍRJA DEDITBAKET SÍRJA (1. Alberto (1920. I. emeletéről. I. BT: beni hasszáni sír RT: széklábak (AM: E 4162)(1.) BATIRYTES (ang. el erotismo y el belicismo en el antiguo Egipto. megmunkálás után kivételes fénnyel csillog. amely nyitott a turisták számára.) BI (óei.) BH2 BH3 BH14 BH15 BH17 BH18 (1. 6–2003. BT: egyiptológus AD: drbob04@ibm. BT: urugváji egyiptológus NT: Bianchi. Lord ( -1930. A kőzet felhasználása az arab hódítás után megszűnt. melynek egyik lelete volt egy szék aljának a váza.) 2 MADARAK BÁ (óei. la protección. III. I. 83 . SÍRJA AMENEMHET. La (1997) Los animales en el mito y la religión egipcia (1991) Los avatares del difunto luego de enfrentarse al Tribunal Divino (1995) Los cánidos en el mito y la religión egipcia (1984) Los équidos en el antiguo Egipto (1985) On the presence of the wild dog in ancient Egyptian iconography (1998) pluralidad mitológica del dios Horus. ALBERTO (1920. La (1993) Posible significación del uso de la piel de pantera como atavío jerárquico en el antiguo Egipto (1987) Reflexiones acerca de los componentes mítico-religiosos de Thot en relación con el ibis (1992) Reflexiones acerca del pensamiento religioso egipcio sobre el fuego (1982) Remarks on the beings called mrwty or mrwryt in the Coffin Texts (1987) simbología de la imagen del tekenu en la fiesta Sed. El (1991. Richard hozzátartozói BETHELL. SÍRJA HNUMHOTEP. 38) BIBLIOTHECA ALEXANDRINA (ang. Grafton Elliot (1871–1937) BETHELL.) BETRESH (ang. A világon elsőként Egyiptomban hoztak létre bíborkő bányát VII. La (1998) situación social de los pigmeos y enanos en el antiguo Egipto. 6–2003. Kleopátra elrendelésére. 38) BÍBORKŐ UF: porfír porfirit porphyry (ang.) BIANCHI. Szeszósztrisz).) SN: Vöröses színű andezites összetételű kőzet. Alberto könyvei BIANCHI. de ezt a kőzetet használták kis mértékben előtte is szobrok készítésére (pl. BT: beni hasszáni sír REMUSENTI SÍRJA BAKET. 37) BI1 (óei. Alberto (1920. 21. feb.) BETRO. 6–2003. SÍRJA BAKET. szep. Keringési elégedetlenségben (más források szerint szívinfarktusban) halt meg.) KIRÁLYNÉK VÖLGYE KIRÁLYNÉK VÖLGYE KIRÁLYOK VÖLGYE1 KIRÁLYOK VÖLGYE1 ALEXANDRIAI BIBAN EL-SULTANAT (ar.) NT: Contribución al estudio de las divinidades llamadas Mert(i) y Merut(i) (1991) Estudios complementarios sobre la momia egipcia en el Museo Nacional de Historia Natural (1993) Glosario de términos egiptológicos (1999) Libro de los Muertos. III.) METEORVAS BIA EN PET (óei. az Urugváji Egyiptológiai Intézet munkatársa volt.) KÖNYVTÁR BH27 BH29 BH33 BH183 (1. Howard munkatársai NT: Bethell. ALBERTO CIKKEI BT: Bianchi. SÍRJA KHETI1 SÍRJA SN: Dekorálatlan sír. azon belül Montevideoban született egyiptológus. Alberto cikkei Bianchi. MARILINA BT: egyiptológus AD: betro@sta. ALBERTO KÖNYVEI BT: Bianchi. BT: Carnarvon. La (1994) Sobre la significación múltiple de los ushabti (1996) Una estatua de Osorkón I en el Museo del Louvre (1990) BIANCHI. szep. RICHARD (–1929) SN: Carter és Carnarvon személyi titkára volt.) NT: Algunas consideraciones sobre la doctrina herética del rey Akhenatón (1992) Algunas consideraciones sobre la muerte y la resurrección de Osiris (1986) Algunos aspectos de los componentes mítico-religiosos del dios Thot en relación con el ibis (1991) Consideraciones sobre la significación del tocado floral en el antiguo Egipto (1989) fertilidad. 37) SN: John Garstang fedezte fel a sírt. RICHARD HOZZÁTARTOZÓI BT: Bethell.) BIBAN EL MOLUK (ar.it BH (röv. George Edward Stanhope Molyneux Herbert munkatársai Carter. II. Richard ( -1929) NT: Westbury.net BIBAN EL-HARIM (ar. 1998) BIANCHI. 12) BH569 (1.) BIBAN EL MULUK (ar.unipi. III.hideg tűz homályos látás ízületi gyulladás kopt rühösség kórokozó köhögés köszvény légúti megbetegedés májzsugorodás mandulagyulladás Marfan-kór mellhártyagyulladás migrén nemi betegség nőgyógyászati betegség nyelv betegségei orrhurut pajzsmirigy-betegség paradontózis parazita betegség pestis petechiás láz púposság rák skarlát székrekedés szembetegség szenvedélybetegség szívbetegség tályog tífusz törpeség trachoma trichiasis tuberkolózis tüdőbetegség végbélnyílás betegségei véraláfutásos szem vérmérgezés vérszegénység vérvizelés vírusos betegség RT: Smith. szep.

mivel a Nílus Deltában fordult elő leggyakrabban.e.ccer. THEODORE MAXIMILLIAN (1825–1862) SN: Kenzingenből származott. 2539–2532) BICHERES (gör.) BILHARZIÓZIS BILHARZIÁZIS BILHARZIÁZIS BILHARZIA SN: A bilharziázis betegség kórokozó férgei. másodlagos tünet lehet a májzsugorodás.) ökör SN: A szarvasmarhák hím egyede.e. amelyet a hasüregben felszaporodott folyadék okoz.egnet. II. ahol halászok húznak egy kötelet.) KÖTÖZŐSALÁTA KÖTÖZŐSALÁTA BINT-ANATH UF: Bintanath (ang. ahol bonyolult átalakulási cikluson mennek keresztül. BT: Ízisz-Noferet hozzátartozói Ramszesz. amelyet Bilharz német orvos írt le először 1852-ben. amelyek vándorlásuk során mérgező és közvetlen szövetkárosító hatást fejtenek ki. ahol ivarérett féreggé alakulnak.) Mnevisz BIKA-ISTEN BT: állatalakú isten NT: Ápisz BIKALÁB ALAKZATÚ ÁGYLÁB UF: bovine-shaped leg (ang. A betegség egyik kórokozója a Schistosoma haematobium húgyúti megbetegedést okoz. BT: szarvasmarha szent állat NT: Ápisz-bika Buchis (ang. Ezekben a vénákban azután párosával élnek. irodalomtörténetet. BT: mételybetegség NT: bilharzia RT: Bilharz. amely egyiptomi vérvizelés néven ment át a köztudatba. vagy a máj és a lép vénáiban telepszenek meg. A Schistosoma japonicum nem található meg Afrikában. PIOTR BT: egyiptológus AD: 100731. hol. amelyek a Bulinus.566@compuserve. Schistosoma mansoni. 24) ökörláb alakzatú ágyláb SN: Trakhanban az 1.) BILATERIA (lat. Az ember testében a fertőző férgek fajtájától függően a bél. ném. 2546–2539) (i. Wilhelm Griesinger belgyógyász magával vitte asszisztensként az egyiptomi alkirály udvarába. 2546–2539) (i. spa.) BICKEL. A fertőzés látható elsődleges tünetei: férfiaknál mellmegnagyobbodás. MORRIS BT: egyiptológus AD: mbierbrier@british-museum. spa. Theodore Maximillian (1825–1862) tányércsiga BILHARZIASIS (1.)(1. 2539–2532) KÉTOLDALI SZIMMETRIÁJÚ ÁLLAT KÉTOLDALI SZIMMETRIÁJÚ ÁLLAT SZOBRÁSZ BAUFRÉ (i. SUSANNE BT: egyiptológus AD: sbickel@ifao. Az embertől kikerülő peték a folyókban.) BILDHAUER (ném. 18 évesen Freiburgba utazott. hogy orvostudományt.. RT: bilharzia bilharziázis BILITERÁLIS JEL UF: kéthangzós fonogram SN: Két betűből álló jelek kombinációja.) bilharziózis egyiptomi vérvizelés (1. és a bélen.e. A betegség panaszaiért a peték tehetők felelőssé. 20) RT: Bilharz.com african.) (1. ahol széleskörű szakmai ismeretei és jó nyelvtudása miatt szívesen látták.) BAUFRÉ (i. 2546–2539) (i. akit később elvett feleségül. 20) BT: bilharziázis parazita NT: Schistosoma haematobium (lat. A betegséget róla nevezték el bilharziázisnak. Ramszesz és Ízisz-Noferet lánya. (1.. Közben Bilharz részt vett ásatásokon. 20) Schistosoma mansoni (lat.) Swimmer’s Itch (ang.com BIERBRIER. 19) Bilharziose (ném. 2539–2532) BAUFRÉ (i.e. Egy díjnyertes munkájával államvizsgája után megkapta a doktori címét.) BICHERIS (gör. 19) bilharziasis (1. A Schistosoma mansoni.de BINDSALAT (dán. patakokban és tavakban az ott élő csigákba jutnak ismét. ALEXANDER BT: egyiptológus AD: biesbroek@www. 2546–2539) (i. (1.) BILATERALIA (lat. aki az egyiptomi hadjárat alatt fertőződhetett. Ezután az időszak után alakult ki nála a tűrhetetlen vizelési inger. és intercalatum bélrendszeri megbetegedést okoz. 20) Schistosoma japonicum (lat. BT: fonogram NT: mn pr RT: ideogram triliterális jel uniliterális jel BILOLO. majd felfedezte egy régóta honos trópusi betegségnek a kórokozóját.studies@t-online. a húgy-ivarszervek.BT: kiömlési magmás kőzet BÍBORTETŰ KARMAZSINTETŰ BAUFRÉ (i.e. véres hasmenést. Biomphalaria és Oncomelania nembe tartozó vízicsigák.) (1. Theodore Maximillian (1825–1862) BILHARZIOSE (ném. A betegségek ezen tünetei jól látható Mehu sírjának azon falfestményén. a húgyhólyagon keresztül a széklettel és a vizelettel a külvilágba jut. hasi görcsöket.univ. táplálkoznak és szaporodnak a kifejlett mételyek. A nőstény állatból kikerülő milliónyi pete süllyedés révén vándorol a fertőzött emberben. 34) Napóleon hólyagpanaszait is húgyúti bilharziázis okozta.) BINDSLA (hol.e.) (1. BT: ágyláb BIKASÍR BT: állatsír NT: Ápisz-bikák sírja Mnevisz-bikák sírja BIKERES (gör. MUBABINGE BT: egyiptológus AD: bilolodr@writeme. 1858-tól az Egyptian Society alelnöke volt.) Snail Fever (ang. melyek szervezetét elhagyva a vízbe kerül az átalakuláson BILHARZ. A betegség terjedését egy közti gazdaszervezet segíti elő. 20) Schistosoma intercalatum (lat. megnagyobbodott herezacskók.) BIKKA (ang. hozzátartozói RT: Bint-Anath sírja BINTANATH (ang.) (1.) vérmételybetegség SN: Mételyek által okozott megbetegedés. dinasztia idején volt elterjedt az egyszerűbb ágylábak mellett. Később múmiakutatásokat végzett. 2539–2532) átment fertőzőképes lárva. ahol Bilharz nemsokára átvette háziorvosi helyét. zoológiát.e.. A fertőzés a bőrön keresztül történhet a vízben való járákáláskor vagy fertőzött víz ivásánál a nyálkahártyán keresztül. amelyeknek 4 fajtája ismeretes: Schistosoma haematobium. Két év után Tünbingenbe ment.) (1. átfúrja az útjába eső szervek falát. hogy megszerezze az orvosi doktorátusát.net BIENKOWSKI.ac. köldöksérv a hasi nyomás megnövekedése következtében.nl BIGEH BIKA SZENOM UF: oxen (ang. 19) Katayama Fever (ang.uk BIESBROEK.e.) BINT-ANATH 84 . régészetet és antik művészettörténetet tanuljon.) SN: II. 19) BILHAZIÁZIS BILHARZIÁZIS UF: Schistosomiasis (lat. Schistosoma japonicum és a ritkán előforduló Schistosoma intercalatum.

BINT-ANATH SÍRJA UF: QV71 BT: Királynék Völgye sírjai BINTENDUATNETJER (ang.) RT: bíra. BT: üledékes kőzet BIORITMIKA SN: Egy Újbirodalom idejéből származó papirusz tanúsága szerint már tanították ezt a tudományágat. Samuel könyvei RT: British Múzeum (An. nov. vízszintes kartusba került.) Tetires3 (ang. abban az esetben a 42 démon közül egy sem támadta meg. Lassányi Gábor. Mint egyiptológus. a másikról 582 beazonosítható főző. Frederick William (1869–1949) BIR MINAYHI EXPEDÍCIÓ (1998–2000) SN: A 3-szori expedíciót Luft Ulrich vezette az ELTE Egyiptológiai Tanszékének megbízásával. Az uralkodói név. BT: kamarások RT: Bintenduatnetjer sírja BINTENDUATNETJER SÍRJA UF: TT407PM BT: asasifi sír RT: Bintenduatnetjer (ang. egykor élt szervezetekből keletkezik. vendégként pedig Danyi József és Rajna András.) BÍRA. BT: település RT: bir minayhi expedíció (1998–2000) Green. egy romterületet és egy núbiai temetőt találtak itt.) UF: Bentenduanetjer (ném. illetve a gránit különféle változataiként határozta meg. 27) 85 .e. 42 UF: túlvilági bíra SN: Mindegyik a 42 lehetséges bűn egyikét képviselte. A feliratok az Óbirodalomban Sznofru fáraóéival kezdődnek. mint amennyit Green 1909-ben közölt. A szív megmérettetésénél is jelen voltak. BT: tudomány BIPHURIA (het.) Judgement Hall (ang. elsősorban a feliratos és rajzos mezőkből. késő neolitikus sziklarajzmező mellé vésve. Birmingham. A Nílus-völgytől e vidék lassan emelkedik és a Vörös-tenger előtt helyenként eléri a 2000 m magasságot is.) SN: Londonban született és halt meg. spa. The records of the past of Egypt and Assyr. Sweden BIR MINAYH SN: A Nílus völgyétől 100 km-re fekszik a keleti sziklás sivatagban.–1885. Számos éven keresztül volt a British Múzeum tulajdonosa. 2546–2539) (i. BT: tó BIRKET HABU (ang. Alabama.) NT: An introduction of the study of hieroglyphics (1857) Description of the papyrus of Nash-Khem (1863) Manners and customs of the Ancient Egyptians.e.és tárolóedény töredéket szedtek fel. Farkas Attila Márton. 42 legfőbb bírák Kagemni2 Nebszeni7 Neh (ang. évi kutatásaikat a Kutatási és Fejlesztési Alap valamint az OTKA támogatta. spa. a második hatalmas gízai piramis építtetője. Horváth Zoltán.) BT: mesterséges kikötő Nyugat-Théba BIRKÓZÁS BT: játék BIRKSTAM. A felsorolás az előfordulási sorrendnek felel meg. 3. mint 5000 évesek. hogy egyiket sem követte el. 2000 Eighth Avenue North. A felszíni kerámiát a 3000 m2-nyi településen belül gyűjtötték össze. Ezeket Dr. 7-8 km széles és mintegy 10 m mély Birket el-Qarun nevű tó foglalja el. évi expedíció résztvevői: Almásy Adrienn.u. USA 35203-2278 Tel. Itt az emberi jelenlét 5000 éves története követhető nyomon viszonylag érintetlen körülmények között. BT: angol egyiptológus papirológus NT: Birch. BT: sziklarajz BIRMINGHAMI SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM (USA) UF: Birmingham Museum of Art (ang.) Szidzsehuti Wermeru2 (ang. A bir minayhi expedíció sokkal több feliratot talált. – 1885.. dec.) BÍRA TUTANKHAMON BAUFRÉ (i.) SN: Az isteni papnő kamarása a 26.) SN: Bíró csak a fáraó kegyelméből lehetett valaki. Hórusz nevét egy palotahomlokzatra emlékeztető építmény felső táblájába karcolták. BT: bíra NT: Anubisz Árnyékfaló Tűzhányó Vérszívó RT: bírák terme Duat1 szív megmérettetése BÍRÁK TERME UF: Hall of the Two Truths (ang. számos sziklarajzot. SAMUEL KÖNYVEI BT: Birch. Bir Minayhban az emberi lét nyomai legalább 6000 éven át nyomon követhetők. Történetileg értelmezhető ábrák is akadnak az anyagban. A 2000. században készültek. hieroglifát. Kőzetmintákat is vettek. A hüpokephal-kutatásnak az ő tanulmánya adott igazi lendületet. Ha ez sikerült. Khephrén fáraó. nov.: 205 254 2566 Fax: 205 254 2714 vagy 205 254 2710 BIRMINGHAM MUSEUM OF ART (ang.) Renefsoneb (ang. dinasztiában. spa. Az egyik szelvényről 727.. A leletek alapján kora bizáncinak keltezték a települést. BT: igazságszolgáltatás mesterség tisztségviselő NT: Anubisemonekh bíra. A halott feladata volt bebizonyítani. Samuel (1813. The (1889) BIRKET EL-KERUN (ar. BENGT BT: svéd egyiptológus AD: Repslagargatan 7 K. BT: expedíció RT: Bir Minayh bir minayhi sziklarajzok BIR MINAYHI SZIKLARAJZOK SN: Néhány rajzon az emberek – a vadász. S-753 33 Uppsala. részt vett Bunsennek Egyiptomról szóló munkája megírásában. Papirológusként tartják számon.) BIOFIZIKAI VIZSGÁLAT BT: régészet NT: spektroszkópiai módszer BIOGÉN ÜLEDÉKES KŐZET UF: szerves üledékes kőzet SN: Fossziliákból..) SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM BÍRÓ BÍRA BIRMINGHAMI UF: bíró judge (ang. Budai György. dinasztia negyedik királya Hórusz nevével és az uralkodói névvel jelenik meg egy korábbi. 42 Szív megmérettetése BIRCH. és felelős az egyiptomi kollekció katalógusáért és rendszerezéséért.) UF: Birket el-Kerun SN: A Fajjum nyugati részét az 50 km hosszú. a 4. a pásztor vagy a lovas – az állatokkal együtt láthatók.) BT: múzeum AD: Birmingham Museum of Art. A legrégebbi rajzok több. SAMUEL (1813. az ELTE Ásványtani Tanszéke vezető egyetemi tanára gránitként. azaz a király trónra lépésekor felvett programszerű név az alatta látható. 2539–2532) BIQUERIS (gör. 7.és tárolóedény-töredéket. 3. Furka Ildikó. Rengeteg főző.) BIRCH. a legfiatalabbak i. 27. dec.) BIRKET EL-QARUN (ar.) BIRKET EL-QARUN (ar. 2000.

Számos régészeti és közép-egyiptomi szövegről szóló cikk szerzője volt. 719–714) (i. 717–712) BOELAK MUSEUM BOULAQ MÚZEUM (Eg.) Nebszumenu Roy1 (ném. FREDERICK VON VON (1873–1956) BISSING. EDWARD BT: egyiptológus NT: Bleiberg. DAHSURI FEKETE TETEJŰ FEKETE LAKK BLACK TOP POTTERIES (ang. Munkahelyi tel: (0341) 973 70 10. Thutmózisz lánya. nem élt sokáig.e. dinasztiabeli masztabákat ásatott ki. 1892-1925-ig a Leideni Nemzeti Régiség Múzeum kurátora majd aligazgatója. BT: angol egyiptológus BLACK POLISHED POTTERIES (ang. 19) BLEIBERG. XIX) BLACK PYRAMID (ang.) AGYAGEDÉNY BLACK VARNISH (ang.) PIRAMISA FEKETE FÉNYEZETT BOHLEKE. fax: (0341) 878 06 20.) (1. 720–715) (i. és 6. amely ma Törökországban található. Elke NT: Biblische Weihnachtsgeschichte und das Alte Ägypten.) BOESER. spa. Fernand (1885–1958) NT: Rapport sur les fouilles de Médamoud (1927) BITNOFRU SN: I. berlini és lipcsei tanulmányai után 1910-1928-ig az első egyiptológiai egyetemi előadó lett Hollandiában. 717–712) BOCCHORIS (fr.de BLUMENTHAL. FRIEDRICH WILHELM VON (1873–1956) UF: Bissing.) SZÜLŐTÉGLA BIRTOK BT: település NT: alapítványbirtok királybirtok szolgálati birtok BIRTOKFELÜGYELŐ BT: felügyelő NT: Dzsehutihotep2 Hóri7 Jahmesz Humay Kheruef Meh4 (ang. 720–715) (i.e.org BISSING. Fernand könyvei BISSON DE LA ROQUE. 395–640) BT: korszak BIZTONSÁGI SZERELVÉNY BT: szerelvény NT: lakat zár BLACK (ang.) BT: kétszikű NT: mákvirágú BOHAC.. BRIANT BT: egyiptológus AD: b.) BOKKHÓRISZ (i. AYLWARD MANLEY (1883–1956) SN: Kiterjedt munkálatokat végzett Núbiában. III. Die Leipziger Grabdenkmal im Ägyptischen Stil Und die Anfänge der Ägyptologie In Deutschland. 19) SZÜLÉS MAMMISZIK (1.bohleke@yale.) BOHAIRI DIALEKTUS AMENEMHET. 04299 Leipzig Tel.com BOCHORIS (fr.) (1. Főként filológus volt.. EDWARD KÖNYVEI BT: Bleiberg. BT: Hettita Birodalom RT: Bogazköyi irattár Hattusas BOGAZKÖYI IRATTÁR SN: Itt található II. Hattusilishez BOHAIRIC (ang. ELKE BT: német egyiptológus SN: Lipcsei egyiptológus professzor. de ismert általános katalógusa a leideni egyiptomi gyűjteményről 1907-ből és a Beschreibung részére készített 12 kötetnyi fotografikus ábrák és leírások a gyűjtemény főbb darabjairól. levele III. The (1996) BLEU EGYPTIEN (fr. A kora bizánci korra datálható. I. Bir Minayhtól 50 km-re északra található.e.) BOAT (ang. spa.) BLOKKSZOBOR BLUE (ang. BT: település BISSING. FRIEDRICH WILHELM BLUE EGIZIANO (ol. Hatsepszut1 testvére sokat betegeskedett.) BLUMENTHAL.) (1.e.e. BT: levéltár RT: Ramszesz..) SESI CSÓNAK BOCHI. BT: egyiptológus AD: pbochi@compuserve.) BLUE LEAD (ang.) FEKETE FEKETE SZEMFESTÉK BLACK EYE-PAINT (ang.) BIR UMM FAWAKHIR SN: Egy chicagói kutatócsoport tárta fel a közelmúltban. Edward NT: Official Gift in Ancient Egypt.) Ranunculidae (lat. II. ELKE KÖNYVEI BT: Blumenthal.) Szenimen BIRTOKLEVÉL BT: levél NT: imit-per (óei.uni-leipzig. PIETER ADRIAAN AART (1858–1935) SN: Leideni. 719–714) (i. Edward könyvei BLEIBERG. 118) BLACKMAN.) KÉK EGYIPTOMI KÉK GALENIT EGYIPTOMI KÉK KOCKASZOBOR BIRTH HOUSE (ang. BT: hercegnő Thutmózisz.) BIRTHING BRICK (ang. Frederick von BT: német egyiptológus BISSON DE LA ROQUE. NT: Blumenthal. hozzátartozói BIZÁNCI KOR (i. Ein BNON (ang.) BOKKHÓRISZ (i. Ramszesz III. FERNAND (1885–1958) SN: 1922 és 1924 között Abu Roas északi részén 5. FERNAND KÖNYVEI BT: Bisson de la Roque. Hattusilishez írott ékírásos levele.) AGYAGEDÉNY (1.) BOGLÁRKA ALKATÚ UF: Hahnenfussähnliche (ném.u.BÍRÓSÁG BT: hatóság RT: bíra BIRSALMA BT: almaféle BIRTH (ang.edu BOGAZKÖY SN: A hettita birodalom egykori fővárosa ezen város környékén feküdt. BT: francia egyiptológus francia régész NT: Bisson de la Roque. PATRICIA A. 17) 86 .e. BT: holland egyiptológus filológus RT: Leideni Nemzeti Régiség Múzeum (Hol. Munkahelyi fax (0341) 973 70 29 E-mail: egypt@rz. Elke könyvei AD: Kommandant-Prendel-Allee 107. KENNETH BT: egyiptológus AD: Bohac@cma-oh.

Az étkészlet készítésének munkálatai 1805-ben indultak meg. ezért az italáldozatok között is gyakran szerepelt.) SN: A felső-Nílus delta nyelve volt. 720–715) (i. BT: mumifikáló BONE (ang.) NT: Sasfiók BONAPARTE NAPÓLEON TÁNYÉRJA SN: A Sevres-i királyi porcelán manufaktúrától rendelte az egyiptomi hadjárata emlékére. 720–715) (i.BOHAIRI DIALEKTUS UF: Bohairic (ang. Megtalálható volt benne a Philaei templom négy obeliszkkel szegélyezett pavilonja. Denderah és Edfu templomai. BT: kopt nyelv RT: Memphisz BOKALÁNC UF: bokaperec BT: ékszer NT: Mereret bokalánca BOKAPEREC BOKALÁNC BOKHÓRISZ BOKKHÓRISZ (i.és Alsó-Egyiptomban című munkájából merítve ihletett.e. amelyeknek lótusz formájuk volt. 1769-ben született Korzikán Carlo és Letizia Bonaparte 8 gyermeke közül a 2.) BT: múzeum AD: Tel: 051 2757211 Fax: 051 266516 mca@comuine. a gyümölcsös tál.) UF: Archeological Museum of Bologna (ang. BT: Bonaparte Napóleon étkészlete BONCOLÓ SN: A boncoló vágta fel a hasfalat a kovakő késével. BT: Bonaparte Napóleon étkészlete BONAPARTE NAPÓLEON TEÁSKÉSZLETE (L) SN: 1810-ben készítette a Servesi porcelán manufaktúra egyiptomi elemekkel. és mindkettőt egyiptomi motívumok díszítették. Ekkor ő elfutott.) Bochoris (fr. Ma a Fontaine-bleau kastélyban található. 5.) Museo Civico Archeologico di Bologna (ol.e. aug. Törvényhozóként tisztelte a későbbi hagyomány. máj. mindkettő harminchat darabból állt. A maradványokban a szőlőből készült borok jelzője a tartaric acid. 717–712) UF: Bakenrenef (ang. 719–714) (i. Az étkészlet 72 gyönyörű kék csipkeszegélyű tányérból állt. máj. amely 12 állatövi jeggyel volt díszítve. az előkészület alatt álló Egyiptom leírása alapján.-ként. Dominique Vivant (1747–1825) BONAPARTE NAPÓLEON HOZZÁTARTOZÓI SN: Fia: Sasfiók.) Memphitic (ang.) BOOK OF THE EARTH (ang. Denon személyesen választotta ki a díszítésként szolgáló témákat és mintákat.) BOOK OF CAVERNS (ang. Az aljukat szürkével festett Egyiptomból származó jelenetek és tájképek borították. ANDREY O.e.) NT: Bonaparte Napóleon asztaldísze Bonaparte Napóleon desszertes készlete Bonaparte Napóleon tányérja Bonaparte Napóleon teáskészlete RT: Denon.–1821. nádszállal itták. BT: Bonaparte Napóleon étkészlete SÁSFÖLD BONAPARTE NAPÓLEON ÉTKÉSZLETE SN: Denon tervezte meg.. uralkodója. ezen kívül egy teás.) BONE STATUETTE (ang. illetve a fáraók. 717–712) BOKKHÓRISZ (i.) Bocchoris (fr.) BONU BENU (óei. BT: halotti irodalom könyv RT: Halottak Könyve BOLOGNAI ARCHEOLÓGIAI MÚZEUM (Ol. amelyet az egyiptomi helyekről való épületek alkottak.e. 15.) BOOK OF THE HEAVENS (ang. BT: dinasztia. Memphisz környékén használták.bologna.) SN: Francia hódító. aug.it BOLSHAKOV. BT: egyiptológus AD: imhotep@boshakov. A tányér Fajjúmot ábrázolja. aug. hogy a jó túlvilági élethez is nélkülözhetetlen. Ez az egyedülálló 6. két oroszlán karom alakú lekvártartó.) BONY TONGUE (ang. egy csodálatos tányér.64m×0. 1–1802.–1821.) BOR BOOK OF THE SECRET CHAMBER (ang.) BOOK OF TWO WAYS (ang. Úgy gondolták.ru BOLTÍVES FEDELŰ LÁDA BT: láda NT: Tutankhamon boltíves fedelű ládája BOLYGÓ BT: csillagászat NT: Föld Merkúr BONAPARTE NAPÓLEON (1769. 15.) Bokhórisz Wahkare Bakenranef SN: A 24. főleg a kopt templomokban terjedt el. A Nílus deltájában már az Óbirodalom idején nagy szőlőföldek terültek el. ahol a koporsók alján megtalálható ez a szöveg.és egy kávéskészlet. azaz a felső osztály ihattak belőle.) CSONT CSONTFEKETE CSONTSZOBOR CSONTOS NYELVŰ BARLANGOK KÖNYVE KAPUK KÖNYVE HALOTTAK KÖNYVE FÖLD KÖNYVE ÉGBOLT KÖNYVE AMDUAT KÖNYVE ÉJSZAKA KÖNYVE KÉT ÚT KÖNYVE BONE BLACK (ang.) BOOK OF THE NIGHT (ang. Jacques François Joseph Swebach műve. BT: Bonaparte Napóleon (1769.e. részint a készülőben lévő Egyiptom leírása lapjaiból. szept. Az asztaldísz egy makett volt.) BOOK OF GATES (ang. papok és hivatalnokok. amelyet Alexandre Brongniart arannyal futtatott egyiptomi motívumokkal díszített. s a krónikások szerint különleges eljárásokkal akár 200 évig is tárolhatták boraikat. 5. 1) Az Óbirodalom idején festett jelenetekben rendszerint a taposókádakból 87 . BT: Bonaparte Napóleon (1769. 5. A készlethez tartozott továbbá négy egyiptomi alakú cukortartó.) SN: Az egyiptomiak a bort főként szőlőből készítették. fr. A bort isteneknek áldozták. (1.–1821. de csak előírt mérték szerint.e.e. máj. két jégtartó mozsár. BT: francia hódító NT: Bonaparte Napóleon hozzátartozói Bonaparte Napóleon étkészlete RT: Egyiptomi Intézet napóleoni expedíció (1798.) UF: wine (ang. dinasztia 2. aki útjára bocsátott egy új tudományt. (i.spb. részint a saját Utazás Felső. a jelenlévők pedig követve őt kövekkel dobálták meg és átkokat szórtak rá. Az étkészlethez tartozott még egy asztaldísz. amelyet az asztal közepén szoktak elhelyezni. 719–714) (i. 1807-ben a csodálatos étkészletet diplomáciai ajándékként I. 15. BT: Bonaparte Napóleon étkészlete RT: Le Peyre BONAPARTE NAPÓLEON DESSZERTES KÉSZLETE SN: Denon tervezte meg. 24.) UF: Napoleon (ang.) BOOK OF THE DEAD (ang. az egyiptológiát.76m nagyságú műalkotás Sevres-i porcelánból készült. Sándor cárnak ajándékozta Napóleon. melyre egyiptomi földgömbábrázolást festettek. júl. két pálmakosár.) BONAPARTE NAPÓLEON ASZTALDÍSZE SN: Az asztaldíszt Le Peyre készítette. és két másik kosár. 725–715) fáraó BOLDOG LELKEK FÖLDJE BOLDOGOK BIRODALMA UF: Sekhet hetepet BT: túlvilági hely BOLDOGSÁG VIDÉKE SN: A bersai nekropolisz az egyetlen.

Ludwig (1863. Ezt azután egy vásznon átszűrve erjesztő edénybe töltötték. Ludwig könyvei BORCHARDT. 1) SN: Az egyiptomi mitológia szerint Ozirisz tanította meg az embereket a szőlőtermesztésre és a borászatra. Ezután megfelelő űrtartalmú edényekbe töltötték (a kisebb korsókat boráldozatokhoz. 1) SN: A fáraó által az isteneknek gömbölyű borosedényekben felajánlott bor (1. a tulajdonost.(1.–1938) NT: Nefret-ete (1923) Piramiden.okt.) (1. avenue Clot-Bey. BT: gyanta BORÓKAOLAJ SN: A borókabogyó 0. a Közép és Újbirodalomban elég változatos alakjuk volt. dinasztiából. 1) A borkészítés folyamata a leszüretelt szőlő kipréselésével kezdődött. Az Újbirodalomban réz és bronz borotvákat használtak a brotválkozáshoz és csak a Későbirodalomban terjedt el a jóval kíméletesebb vasborotva. Die (1911) BORDÁZOTT FEJTÁMASZ UF: fluted headrest (ang.) szolgált.)( 1.) BT: múzeum AD: 143. Az egyiptomiak hajfestésre használták ősz hajszálaik eltüntetésére a borókabogyóból készített krémet. 75) Az átfejtés és pihentetés után a végső fázis a borkóstolás volt. NT: Nakht BORKÉSZÍTÉS UF: borászat wine-making (ang. (1.) SN: A gyalogfenyő kékesfeketére érett tobozbogyója.okt. 1) SN: Az első boroskorsót Dun masztabájában találták.kifolyó gyümölcslé színe sötétvörös.) BORÁSZAT BORPÁLMA DELEBPÁLMA BORASSUS FIABELLIFORMIS (lat. (1. 76) BT: cselekedet 88 . Ilyet látni pl. LUDWIG (1863. LUDWIG KÖNYVEI BT: Borchardt.) BORKÉSZÍTÉS NT: átfejtés fehérbor készítés szőlőpréselés vörösbor készítés RT: bor boroskorsó BORLA. Ezt kisajtolták és testük bedörzsölésére használták. hogy fogyasztás előtt keverték a borokat. amely két év alatt fejlődik ki elhúsosodó levelekből. míg a Ptolemaida korban hosszúkás és vékony.) SN: Leggyakrabban a boroskorsókon és amfórákon tüntették fel neveiket. Hotepheresz halotti tárgyai között lehet találni aranyréteggel bevont borotvákat. (1.) SN: Már a 4. Ez egyaránt szolgálta a rovarok távoltartását. a borkészítés helyét. Több falfestményen fellelhető. hogy a fejtámasz tartóoszlopa bordázott mintázattal van ellátva. 74) BT: alkoholos ital NT: fehérbor feketebor gránátalmabor pálmabor vörösbor RT: boráldozat borkereskedő borkészítés boroskorsó BORÁLDOZAT UF: wine offering (ang. a nagyobb korsókat családi fogyasztásra szánták). A borotvák fogantyúi különfélék voltak. BT: egyiptológus NT: Borchardt.5-2%-ban tartalmaz illóolajat. vagy a végükből kikanyarított görbe foganytúkkal találkozhatunk. ami miatt azt hitték. BT: halotti szertartás BORKERESKEDŐ UF: vintner (ang. aki az 1. Molekuláris hasonlóságot mutat a gerinc fekete pigmentjével.) UF: Musée Borély (fr. Mialatt a gyászolók búcsút vettek a múmiától. A bornak vallási jelentősége van a felajánlási liturgiákban. kétszeresen jó. és amelyet a zárókupakok szélén tüntettek fel. boráldozatai BORASSUS (lat. 71) gyakorta megjelenik templomok falain a heb-szed ünnep. A boroskorsók szalmával kevert lezáró agyagkupakján általában feltüntették a szüretelés évét (az épp uralkodó fáraó nevét és uralkodási évét). ami a minőség meghatározására (jó. 72) Borkészítési jelenetek már az Óbirodalomtól kezdve megjelennek a magánsírok falain és később az Újbirodalom alatt is. a halottnak ajánlották fel a túlvilági életre. 33) BT: fejtámasz BORÉLY MÚZEUM (Fro. Marseille Tel: 04 91 25 26 64 BORJÚCSONKOLÁS SN: Ez a szörnyű szokás a halotti szertartás része volt. egy élő borjúnak tőből levágták a mellső lábát. MATILDE BT: egyiptológus AD: mathilda@tin. (1. Később saját anyagukból közepükre ráillesztett.–1938) SN: A kairói német egyiptomi történelmi intézet igazgatójaként dolgozott.) SN: Balzsamozáskor használták.) Juniperi galbulus (lat. a Swiss Institute alapítója. BT: ciprusféle NT: borókacserje gyalogfenyő BORÓKABOGYÓ UF: juniper berries (ang. Az Óbirodalomban a szimmetrikus pengéjű borotvák végére egy más anyagból illesztettek hozzá fogót. háromszorosan jó. 76) BT: agyagedény RT: bor BOROSTYÁN UF: Hedera Helix (lat. (1.) SN: Ezek jellegzetessége. a bor minőségét és a borkészítő nevét is.5. dinasztiában I. BT: gyalogfenyő BORÓKABOKOR BORÓKACSERJE BORÓKACSERJE UF: borókabokor BT: boróka BORÓKAGYANTA UF: juniper resins (ang. majd a hátramaradt anyag kicsavarásával préselték ki a szőlőlét. de a leggyakoribb a világos. hogy sok múmia alkaptonúria betegségben szenvedett. BT: füstölő BOROSKORSÓ UF: wine jar (ang. amiből először taposással. BT: illóolaj BORÓKÁS FÜSTÖLŐ SN: Testük és lelkük megtisztítására borókás füstölőt égettek.(1. Ásatott Abu Gorábban és Abu Szírben.) (1.) SN: Ízisz6 belső koporsójának fedelén találkozhatunk a kezében tartott virágzó borostyánággal.it BORÓKA SN: Örökzöld kétlaki cserje vagy fa. az újév ünnepe és a koronázási ceremónia részeként. Ti2 masztabájának domborművein az 5. Termékeny tudós. BT: szépítkezési eszköz NT: borotva (PM: UC 16333) borotva (PM: UC 18725) borotva (PM: UC 30655ab) borotva (PM: UC 40537) borotva (PM: UC 40538) BORCHARDT. 1) BT: italáldozat NT: Ramszesz. III.5. Alakjukat tekintve az Óbirodalom idején a szimmetrikus vagy trapéz formájú pengék voltak elterjedtek. Ezt a tisztázatlan jelentőségű szokást falfestményekről ismerjük. édes stb. amelyet végükön papirusz alakúra formáltak. (1. dinasztiában uralkodott. BT: növény BOROTVA UF: razor (ang. 13008.

XXXI.edu BOULAK MUSEUM BOULAQ MÚZEUM (Eg. ALEJANDRO FELIX BT: egyiptológus AD: clopezru@midway.) SN: Kairótól északra fekvő Nílus menti kereskedelmi külváros.) SN: William Stevenson Smith felügyelőként dolgozott itt. melynek egyetlen faja a delebpálma. 18) A hadseregben a borotválkozás szokását Nagy Sándor makedón birodalma idején kezdték alkalmazni. I. X78) (1. William Stevenson (1907–1969) BOT BT: tárgy NT: hajítóbot villásbot BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40543) SN: Az Óbirodalom korából származó borotva. LXI. hogy a nők is borotválkoztak már az Óbirodalom idején.) BOSTON MUSEUM (ang. 27) BT: pillangósvirágú takarmánynövény RT: Ebers-papirusz 522b sora BORSMENTA ŐSMARHA ŐSMARHA ŐSMARHA SZARVASMARHA BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40537) SN: Az Újbirodalom korából származó fogantyús borotva. végük kerekített. BT: borotva BOROTVA (PM: UC 18725) SN: Az Első Átmeneti Korból. A férfiak többnyire borotváltak voltak. LXI. dinasztiában. (1. U6) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 43143) SN: A Középbirodalomból származó hosszúkás hegyes végű borotva. a 661-es haragai sírból származó trapéz alakú borotva. (1.) MFA (röv. dinasztiából. papiruszai BOULAQ 3 PAPIRUSZ BT: papirusz BOULAQ 4 PAPIRUSZ (KEM: CG 58042) BT: papirusz BOULAQ 6 PAPIRUSZ (KEM: CG 58039) BT: papirusz BOULAQ 8 PAPIRUSZ (KEM: CG 58041) BT: hieratikus papirusz BOULAQ 10 PAPIRUSZ (KEM: CG 58092) BT: papirusz 89 . (1.borotva (PM: UC 40539) borotva (PM: UC 40540) borotva (PM: UC 40541) borotva (PM: UC 40543) borotva (PM: UC 40545) borotva (PM: UC 40660) borotva (PM: UC 43143) RT: borotválkozás BOROTVA (PM: UC 16333) SN: Újbirodalom korából származó foganytús borotva. BT: pálmaféle NT: delebpálma BORSMENTA UF: angol menta borsos menta Mentha piperita (lat.) SN: Már a 4. Valószínűleg rituális borotválkozásra használták.) UF: Bulaq (ang. hogy megelőzzék az emésztési panaszokat. BT: múzeum RT: Smith.és bronzborotvával. 27) SN: Az Ebers-papiruszon az összetört borsó a fertőzött sebre teendő kenőcs egyik alapanyaga.) Boston Museum of Fine Arts (ang. BT: borotva BOROTVÁLKOZÁS UF: shaving (ang. XXXI. A nők az Újbirodalom idején réz.) BOS TAURUS PRIMIGENIUS (lat. X21) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40660) SN: Az Óbirodalom korából származó borotva.) TÖMJÉNFA BOSZTONI SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM (USA) UF: Boston Museum (ang. 111) RT: borotva BORPÁLMA UF: Borassus (lat.) BOSZTONI SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM (USA) BOSWELLIA CARTERII (lat. LXI.) mitchem menta SN: Használták az egyiptomiak is.) BOULAQ (ang. akik gyakran szakállal voltak ábrázolva. X79) (1. X74) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40660) SN: Az Óbirodalom korából származó borotva. BORSOS MENTA BOS (lat. BOSZTONI SZÉPMŰVÉSZETI BOSTON MUSEUM OF FINE ARTS (ang. X77) (1. kivételt képeztek a pásztorok. Vékony és hosszúkás alakúak.) Museum of Fine Arts (ang. BT: dinasztia. (1. a Későbirodalomban vasborotvával borotválták testüket és csipeszeket használtak az elkalandozott szőrszálak kihúzására. BT: borotva RT: haragai sír 661 BOROTVA (PM: UC 30655AB) SN: A Ptolemaida korból származó két kalapált bronz borotva. Hotepheresz sírjában találtak borotvákat.) Courtesy Museum of Fine Arts (ang. mert ízléstelennek találták a túl sok szőrt. (1. BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40541) SN: Az Újbirodalom korából származó fogantyús borotva. A lakomákat 1–2 mentalevél elrágásával fejezték be.) SN: A pálmafélék génusza.uchicago. BT: növény BORSÓ UF: pea (ang. BT: szőrtelenítés BOTOZÁS BT: büntetés BOTTA. BOS PRIMIGENIUS (lat.) (1. Szakkarában fedezte fel Petrie az ún. LXI. BT: város BOULAQ 2 PAPIRUSZ SN: Papirusz a 18. BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40545) SN: Az Újbirodalom korából származó borotva. 18. amely arra utal. Sólyom galéria 9-es raktárában. LXI. U6) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 43143) SN: Középbirodalom korából származó borotva.) MÚZEUM (USA) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40539) SN: A Középbirodalom korából származó borotva.) BOS PRIMIGENIUS TAURUS (lat. LXI. X23) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40540) SN: Középbirodalom korából származó borotva. Voltak akik a borotválkozás műveletét hivatásos vándorborbélyra bízta. (1.) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40538) SN: Az Újbirodalom korából származó fogantyús borotva. (1. (1.

JANINE BT: egyiptológus AD: jdb29@cam.) KARKÖTŐ HAJFONAT BRANCAGLION. hogy II. Egy egyiptomi expedíció során valamitől megbénult. történész és pecsétszakértő.–1935.dec. Bár nagyon megbetegedett. BT: bőrszandál BŐRSZANDÁL BT: szandál NT: bőrszandál (BM: EA 26780) Tutankhamon kék szandálja BŐRTEGEZ SN: Ebben vitték a nyilakat a harci mezőre.) BRAID (ang. 1899-ben olyan megbízást kapott a berlini Királyi Akadémiától. s a királyi udvar eltartásához a karnaki Amon templomnak is hozzá kellett járulnia napi száz kenyérrel és száz korsó sörrel. BT: dinasztia. ANTONION JR. filológus. Rockfordban született.) TÁL ÍJÁSZ DOBOZ BOWMAN (ang. papiruszai RT: Ankhu2 Szobekhotep.uk BOUTO 1 BŐRGYÁRTÁS UF: leather production (ang. RT: Dzsedefhór BŐR BT: sejtszövet NT: állatbőr múmiák bőre RT: bőrbetegség BŐRBETEGSÉG BT: betegség NT: gennyedző bőrbetegség hámló bőrbetegség irritatív bőrbetegség RT: bőr Ebers-papirusz 90-95. egy szája és orra elé tartott vászonkendővel minden nap kiment a Királyok Völgyébe.) ŐSMARHA BOURRIAU. 13. James Henry hozzátartozói Breasted.) (1902–) BOUR (ro. hogy egy skót számára készítsen másolatokat egyiptomi feliratokról. II. 1760–1756) (i.) TÜLKÖSSZARVÚ ÖKÖRLÁB ALAKZATÚ BREASTED.27. 2. 24) ÁGYLÁB BOVOT. JAMES HENRY (1865. Expedíciójuk Kairóba. BT: Breasted.e. dinasztiából származó papirusz.) BOX (ang. Közben fáradhatatlanul dolgozott a sebészi tárgyú Edwin Smith papirusz fordításán.ca BRASSICACEAE (lat. JAMES HENRY KÖNYVEI BT: Breasted. Olyan felfedezések gazdagították a fiatal múzeum gyűjteményét. dinasztiabeli papirusz.) SN: Chicagoi egyiptológus.) BREAD (ang. A nagylábujj mellől indult a bőrszíj. James Henry (1865. s ekkor a Kairói Egyiptomi Múzeum nevet kapta. BT: adminisztrációs szöveg dinasztia. JAMES HENRY HOZZÁTARTOZÓI BT: Breasted. 1891-ben Gizehbe telepítették át. amelyet 1930-ban publikált. BT: tegez BŐRTEKERCS BT: kézírásos dokumentum NT: londoni bőtekercs BÖRTÖN BT: büntetés-végrehajtó intézet építmény NT: Amon-templom börtöne BRACELET (ang. New York Cityben halt meg.2. Charles Hart.) BRASSICALES (lat.) NT: Ancient Records of Egypt (1962) Edwin Smith Surgical Papyrus. Imogen BREASTED. majd Etiópiába ment. PETER BT: egyiptológus AD: pbrand@chass. sora Ebers-papirusz 104-118. BT: sisak BŐRSZANDÁL (BM: EA 26780) SN: Thébából származik az Újbirodalomból. Visszafelé tartva Breasted megállt Luxorban. A talpat és a talpbélést papiruszkötéllel öltötték össze. Azt meséli el. majd 1902-ben Kairóba. 1991) BOVINE-SHAPED LEG (ang. BT: múzeum RT: Kairói Egyiptomi Múzeum (Eg. Carter épp akkor fedezte fel Tutankhamon sírját. a Luxori Amon-templomban és Abüdoszban feltárt leletek. CHARLES SN: J. amely a bokánál egy hurokkal fonódott a boka köré és a sarok bal és jobb oldalánál a talphoz két szíjjal kapcsolódott a hurok.e. A bal lábra való szandál szíja épségben megmaradt.br BRAND. James Henry hozzátartozói BREASTED.27. 11) BT: termelés BŐRSISAK SN: A hadsereg tisztjei viseltek ilyen sisakokat. JEAN-LUC BT: egyiptológus AD: bovot@louvre. 1724–1718) BOULAQ 19 PAPIRUSZ (KEM: CG 58096) BT: papirusz BOULAQ MÚZEUM (Eg. papiruszai BOULAQ 13 PAPIRUSZ (KEM: CG 58041) BT: papirusz BOULAQ 14 PAPIRUSZ (KEM: CG 58059) BT: papirusz BOULAQ 16 PAPIRUSZ (KEM: CG 58058) BT: papirusz BOULAQ 17 PAPIRUSZ (KEM: CG 58038) BT: papirusz BOULAQ 18 PAPIRUSZ (KEM: CG 58069) SN: 13. 27–1935. Howard munkatársai filológus régész NT: Breasted. (i. akik húst és bort vásárolnak egy nőtől a piacon és ezüst „shaty”-val fizetnek. aug. Denderahban.) BÖLCSEK NT: Héliopoliszi Testvériség BÖLCSESSÉGEK KÖNYVE UF: book of wisdom SN: Ezt a könyvet Dzsedefhórnak tulajdonítják.) KERESZTESVIRÁGÚ KAPRIVIRÁGÚ UADZSET BUTÓ 1 KENYÉR BOUTO2 BOVIDAE (lat. The (1930. BT: amerikai egyiptológus Carter. 1905-ben érkezett első ízben Egyiptomba. sora 90 . archeológus. James Henry (1865.–1935.aug.) SN: Bőrgyártás már a predinasztikus kortól kimutatható.fr BOWL (ang.aug. Kereskedőket említ.dec. Szobekhotep király Thébában tartózkodott. (1. sora Ebers-papirusz 708-721. II. James Henry könyvei BREASTED. mint az Edfuban. Látni kívánta. dec. Thébából származik.ac. Szobekhotep korából. Breasted fia volt.2. H. BT: egyiptológus AD: anubis@usp. Asszuánba.utoronto. 18. a Chicagoi Egyetem (University of Chicago) Keleti Intézetének (Oriental Institute) igazgatója volt.)(1.) NT: Breasted.) (1858–1902) UF: Boelak Museum Boulak Museum Bulaq Múzeum SN: 1858-ban alapította Mariette. Luxorba.BOULAQ 11 PAPIRUSZ (KEM: CG 58070) SN: A 18.

dec.org BROOKLYN PAPYRUS (ang. The (1933) BRESCIANI.) BRICK EDIFICE (ang. BT: szobrászat RT: bronzszobor BRONZSZOBOR BT: szobor NT: Anubisz bronzszobra (L) Basztet-szobor (MET: MM 00878) Hadriánusz fejszobra hamisított bronzszobor Hórusz-szobor (BM: EA 11498) Louvrei Basztet szobor Ozirisz bronzszobra (E 197) Uadzset1-szobor (LA: 50. Der (2000) BRIT EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: angol egyiptológus BRITISH MUSEUM (ang. de már a Középbirodalomban is kimutatható Kahunban.) BRITISH MÚZEUM (An.) d’Anastasi.ac. 2-3.std.ulb.ac. Ramszesz BROOKLYNI KÍGYÁSZATI BRIER. Egyiptomi tárlatának alapját d’Anastasi (1839).4 hektárnyi területet foglal el.be BRTOCK. The (1998) Mordfall Tutanchamun. 33 oszlopból és 930 sorból áll. BT: múzeum NT: Wilbour Egyiptológiai Könyvtár RT: Cooney. Használata az Újbirodalomban terjedt el. CW Post College. Bob NT: Murder of Tutankhamen.it BRETTSPIEL (ném.) BRITISH MÚZEUM (An.) BT: forgópánt NT: Juput.BRECCIA BRECCSA BRONZ BRECCSA UF: agglomerate (ang. a 12.) TÁBLAJÁTÉK TÉGLAÉPÍTMÉNY UF: bronze (ang. BT: terrakotta BRECCSAVÁZA SN: A breccsa nevű foltos kőből faragták ki kovakő és rézszerszámok segítségével.) SN: Nagy terjedelemben foglalkozik a kígyóharapásokkal. I. 1835) gyűjteményének darabjai alkották. BT: eszköz NT: kahuni famegmunkáló eszköz BRONZFEGYVER BT: fegyver BRONZ FORGÓPÁNT UF: bronze hinge (ang. Ezen található egy Atum-himnusz.37. EDDA BT: egyiptológus AD: bresciani@sta.) SN: Ón és réz ötvözete. nov. BOB SN: 20 éve tanít egyiptológiát a Long Island University-n. BT: amerikai egyiptológus NT: Brier.uk www. BT: hieratikus papirusz NT: Himnusz Atumhoz RT: Papyrus Bremner-Rhind. 3. A múzeum 5.ac. 15–1823. Belzoni és Salt (1823. MICHELE BT: egyiptológus AD: phtalon@resul. a Rozetti kő is vagy Amenemope3 intelmei (BM10474) majdnem teljes formában.) PAPIRUSZ BROVARSKI. BRIER. de csak az Újbirodalomban váltak elterjedtté. forgópántja Tutankhamon összecsukható ágyának forgópántjai BRONZ HÜPOKEPHAL BT: hüpokephal NT: abüdoszi hüpokephal (BM: 37330) abüdoszi hüpokephal (BSZM: 02. Mérete: 500×24 cm. JAMES (1730–1794) SN: James Bruce Kinnairdben (Skócia) született.) BROOKLYN MÚZEUM BROOKLYN MÚZEUM (USA) UF: Brooklyn Museum of Art (ang. az óegyiptomi módszereket követve s az eredmény meglepően jó lett. Nyitva H-Szo: 10–17.metro.com BROZE.) Museu Britanico SN: 1753-ban alapították Londonban. Világhírű kollekciót tartalmaz. EDWARD BT: egyiptológus AD: eb@world. Alan Wynn (1905–1938) Vadász tábla AD: egypt@british-museum.britishmuseum. BT: papirusz BROOKLYN MUSEUM OF ART (ang. A Római Korban vázatartó állványok anyaga. John D. Felületét kvarchomokkal csiszolták simára. Évente 5.) (1753–) UF: British Museum (ang.) Museo Británico (spa.) SN: New Yorkban található.2670) SN: I.14) BROOKLYNI KÍGYÁSZATI PAPIRUSZ UF: Brooklyn Papyrus (ang. (1905–1982) AD: bklnmus3@metgate. Feltételezése szerint Ekhnaton Marfan-kórban szenvedett.unipi.9 millió látogatója van (2001-es adat). EDWIN BT: egyiptológus AD: ecb@internetegypt. Itt tekinthető meg pl. RT: bronzedény bronzeszköz bronzfegyver bronz forgópánt bronz hüpokephal bronzszobrászat bronzszobor BRONZEDÉNY BT: edény NT: szitula BRONZE HINGE (ang. BT: múzeum RT: Belzoni.uk Greet Russel Street (metró: Russel Square/Holborn/Tottenham Court Road) BROAD-LEAVED ELM (ang. Tel.) agglomerátum breccia BT: törmelékes üledékes kőzet vulkanoklasztit BRECCSA TERRAKOTTA (ALM: SB 1. Bob könyvei AD: Philosophy Dept. Kísérletezett a holttestek mumifikálásával. BOB KÖNYVEI BT: Brier.com BRUCE. LYLA PINCH BT: egyiptológus AD: ecb@internetegypt. III.com BRONCHOPNEUMÓNIA TÜDŐGYULLADÁS 91 . V: 14:30–18.766) abüdoszi hüpokephal (KEM: 10691) BRONZSZOBRÁSZAT SN: A szaiszi korban lendült fel igazán. Henry (1780–1827) Shorter. Greenvale NY 11548. században készülhetett.e. Giovanni (1780–1860) Salt. BT: kőváza BREMNER-RHIND PAPIRUSZ (BM: EA 10188) SN: Brit régészek bukkantak erre a hieratikus papiruszra 1865ben Thébában. Giovanni Battista (1778.: 516-299-2341. A papirusz ívek hieroglifákkal vannak írva.) SZILFA BROCK. 1768-ban látogatott Luxorba és a Királyok Völgyébe.) BRONZ FORGÓPÁNT BRONZESZKÖZ SN: Elsőként a Középbirodalomban. dinasztiában jelentek meg Kahunban. Fax: 516-299-4140.

The L'Egypte dans la bibliothèque de Raoul Warocqué (1992) L’ Egypte vue par les Occidentaux dans les collections de la bibliothèque de l’Université de Mons-Hainaut (2000) L’Égyptologie avant Champollion (2005) Presence de l’egypte (2002) BRUYÈRE.e. PAUL KÖNYVEI BT: Brunton.) UF: ULB (röv. MARIE-CÉCILE BT: belga egyiptológus NT: Bruwier. 945–730) (1.) Phibeszet (bib. Egy éjszakára bezáratta magát a Kheopsz1 piramis alatti sírkamrába. 24–1930. 700000-en zarándokoltak az évenként megtartott fesztiválra Basztet tiszteletére a templomhoz. víziói támadtak saját haláláról. Paul könyvei BRUNTON. BT: Basztet-templom bubasztiszi templom BUBASZTISZI DINASZTIA (i. Marie-Cécile NT: aventures d'une comtesse en Egypte. EMILE CHARLES ADALBERT BRUGSCH. 16 évesen képes volt elolvasni a démotikus írást. Mariette szolgálatában később Szakkarában dolgozott. Ez tette őt híressé. A Kairói egyiptológiai iskolának igazgatója és a Göttingeni Egyetem professzora volt. BT: francia egyiptológus BUCHIS SN: Hermonthisz szent bikája. BT: Alexandria BRUNTON. jún. MARIE-CÉCILE KÖNYVEI BT: Bruwier. Apja őrmester volt. Ezek a rajzok pontatlanok és erősen stilizáltak voltak. feb. században. majd publikálta. SÍRJA ALEXANDRIAI KÖNYVTÁR ALEXANDRIAI KÖNYVTÁR BRÜSSZELI SZABADEGYETEM (Bel.) BUBASTIS (ang. PAUL SN: Angol India és Afrika-kutató. A területet Naville tárta fel először 1887-89 között és megerősítette a Hérodotosz által írtakat. Széthinek és II. Testvére Émile Charles Albert Brugsch. Amenhotep sírjának falain található szövegeket másolta le. I. A Bristoli Egyetem kutatója.e. 14. és a Boulaq Múzeumban konzervátor asszisztens lett. ahol 1881-ben piramisszövegeket fedezett fel.) BUBASZTEION BUBASZTISZ BRUCHEUM (ang. Thutmózisz.ulb. ahol Basztet istennő szentélye emelkedett.ac. Brunton kis híján megőrült. III. Amózisz és I. jan.be/ Tel: +32 (0)2-650-3990 Tel: +32 (0)2-650-3857 Fax: +32 (0)2-650-3990 BRÜSSZELI MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNELMI KIRÁLYI MÚZEUM KIRÁLYI MŰVÉSZETTÖRTÉNETI MÚZEUM (Bel. alsó-egyiptomi nomosz központja. Kb. BT: Szakkara BUBASZTI BUBASZTISZ BUBASZTISZ UF: Bubastis (ang. 9. feb.) Per-Baszt (óei. 945–715) BUBASZTISZI ISTEN BT: helyi isten NT: Basztet BUBASZTISZI TEMPLOM BT: templom NT: Bubasztiszi Basztet-templom BUBASZTISZI ÜNNEPI JÁTÉK (1. Romjain épült a mai TellBusztuh falu Zagazigtól 3 km-re délkeletre. BT: német egyiptológus német régész BRUKHION SN: Alexandria városközpontját nevezték így. HEINRICH FERDINAND KARL (1827. Marie-Cécile könyvei BRUWIER. 14) UF: Brugsch. 16) 92 . Emile Charles Adalbert SN: Heinrich Ferdinand Karl Brugsch fivére. Thutmózisz és II. mint pl. Berlinben született Ernest Wilhelm Brugsch és Dorothea Schramm fiaként és Charlottenburgban halt meg. hogy lerajzoljon néhány kitűnő állapotban megmaradt falfestményt. BT: város RT: alsó-egyiptomi nomosz. a hárfást ábrázoló kép. 24–1930. III. mégis James Bruce után kapta III. sírja BRUCE-SÍR BRUCHEION RAMSZESZ. BETSY M. Henry Edouard (1844. PAUL SN: Francia egyiptológus.edu BUBASTEION (ang. Ide temetkezett Aperia vezír. 69) BASZTET-FESZTIVÁL BUCHER.) Tell-Busztuh (ar. Később Mariette helyettesévé vált. dinasztia székhelye volt. Először Hérodotosz dokumentálta az 5.sírban rászánt egy délutánt arra. BT: bika RT: Bucheum BUCKLE OF ISIS (ang. (i. BT: egyiptológus AD: betsy. Ugyanebben az évben Deir elBahari megtisztításáért volt felelős.) Tell Basta (ang. 22.) SN: Német filológus és egyiptológus.D. bubasztiszi isten Naville. SN: A baltimoori Johns Hopkins egyetem egyiptológus professzora. ÉMILE CHARLES ALBERT (1842. aki Richard Eversheddel együtt tömegspektroszkópiás és gázkromatográfiás vizsgálatokkal derítette ki. milyen alapanyagokat használtak a mumifikáció során. Paul NT: Search in Secret Egypt (1984) BRUSH (ang.) SN: A 22. 14) BRUGSCH. 18. BT: Egyiptom-utazó kutató NT: Brunton.) ÍZISZ1 CSOMÓ BUCKLEY..–1926) BUBASZTISZI BASZTET-TEMPLOM UF: Basztet bubasztiszi temploma SN: Vörösgránitból épült. Roosevelt 50. szept. Les (2005) dieux égyptiens racontés aux enfants. feb. Deir el Bahariban Hatsepszut1 halotti templomának közelében megtalálta III. 25 DINASZTIA. BERNARD (1879–1971) SN: Évtizedeken át tartó ásatása hozta felszínre a deir elmedinei munkástelepet. 18. BT: francia egyiptológus régész BUBASZTEION UF: Bubasteion (ang. Ramszesz sírja a „Bruce-sír” nevet. BT: Egyiptom-utazó felfedező RT: Ramszesz. Les (2004) Great Pyramids of Giza. ÉMILE CHARLES ALBERT (1842.) BRUGSCH.bryan@jhu.) Université Libre de Bruxelles BT: egyiptológiai iskola AD: avenue F.) Bubaszti Per-Bastet (óei. BT: német egyiptológus BRUGSCH. A 4.) Pubaszti (ko. Ramszesznek felbecsülhetetlen értékű koporsóját és múmiáját. Tudathasadásos állapotba került.) BRYAN.) SN: Egy hely Szakkarában. Másnap reggel teljes közömbösség uralkodott el rajta. ar. jan.) ECSET BRUWIER. dinasztiától egészen a római korig fontos szerepű város volt és a 18. B-1050 Bruxelles http://www. A Khedive’s School of Egyptology-ban dolgozott 1870–1879 között. – 1894. STEPHEN SN: Az angliai Chesire-ben született. Amenhotep. emiatt komplexusai voltak. aki III.

SÍRJA BULETÉRION SN: Egy kisebb szabadtéri színház amit valószínűleg az i. Számos munkáját még mindig kiadják.) BUSZIRISZ (gör.a. II. Chesire. Röviddel ezután szülei kitagadták. BT: múmiavizsgáló AD: S. 395 közötti időszakra tehető. BT: angol egyiptológus Carter. GUENTER BT: egyiptológus AD: Guenter. majd ötleteivel Richard Evershedet kereste fel a Bristoli Egyetemen. Talán a legtermékenyebb írója volt az egyiptológia tudományának. Ramszesz idején. 1978) Egyptian Magic (1899) Mummy. 1835-ben elvett feleségül egy görög rabszolgalányt Andreanat.) Dep Dzsebaut 93 .) HALOTTI TÁRGY BURKARD.A.uni-muenchen.ac. dinasztiában.uk 3 St Mary’s Close. Ekkor ő már eljutott II.1 mg-os mintára volt szükség a vizsgálatok elvégzéséhez.vagy rézékeket is ezzel verték a gránitba.u.) BUTÓ KOMORNYIK UADZSET1 BUTÓ ABU SZÍR ABU SZÍR SZÉTHI. 1988) BUDGE PAPIRUSZ (BM: BM 10474) SN: A British Múzeum egy kézirata.) BUTEHAMUN BT: írnok BUTLER (ang. The (1905) Egyptian hieroglyphic dictionary. BT: svéd egyiptológus RT: abu szimbeli kis templom abu szimbeli nagy templom BURTON. UK. Romjait Alexandria központjában fedezték fel.) BOULAQ MÚZEUM (Eg. Jean-Louis SN: Svéd felfedező. LADY SN: Lord Carnarvon nővére. BT: fegyver NT: elektrum bumeráng fa bumeráng BUNAKHTEF (ang. Howard munkatársai Winlock. BT: angol egyiptológus NT: Budge. BT: angol egyiptológus NT: Burton. Egy gyertya kormával a sírkamra falára fel is írta a nevét. Meketré sírjánál tükröket használva felállított egy egyedülálló rendszert. BT: színház BUMERÁNG SN: Eleinte csak vadászatra használták. amelynek segítségével a síron kívülről a 28–30 m hosszú folyosón keresztül bevezette a napsugarat a sírba. Feltárt két felirat nélküli sírt és MeriAtum hercegnek a sírját is. Kutatásait az 1990-es évek elején kezdte. bár gyakran pontatlanok a dátumai. Herbert Eustis munkatársai RT: Meketré sírja Tutankhamon sírja BURTON. The (1893. akit előtte Egyiptomban vásárolt. George Edward Stanhope Molyneux Herbert hozzátartozói BURIAL EQUIPMENT (ang. DAGMAR BT: német egyiptológus AD: Institut für Ägyptologie und Altorientalistik. JAMES KÖNYVEI BT: Burton.) BUTO1 (ang. BT: Carnarvon. JAMES (1788–1862) SN: Brit régész. BT: Kasa1 hozzátartozói BULAQ (ang. HARRY (1879–1940) SN: Angol fotós. BT: játék BUKHANEF (ang.) SN: Kasa1 felesége a 19. BT: papirusz NT: Amenemope3 intelmei BÚGÓCSIGA SN: Fából vagy fajanszból készültek. II. Johannes Gutenberg-Universität Mainz. aki 1813-ban tevékenykedett a Nílus nyugati partjának hegyei között. II.. JOHN LEWIS BURKHARDT. 1989) Osiris and the Egyptian Resurrection (1973. ADELHEID BT: egyiptológus AD: burkhardt@bbaw. aki a „Travels in Nubia” című könyvével jelentősen hozzájárult az európaiak Egyiptommal kapcsolatos műveltségéhez. JOHN LEWIS (1784–1817) UF: Burkhardt..co. Két-három fogadott emberrel kiásatta a folyosót. A lengyel egyiptológusok feltáró és konzerváló munkájának köszönhetően az Alexandria legjobb állapotban megőrzött létesítménye. Fax: + 49(0)6131-39-25409 E-mail: budde@uni-mainz. Warrington.Burkard@lrz. 1788-ban született Londonban James Haliburton (aki később Burtonra változtatta nevét) és Elizabeth Westly fiaként.múmiát vizsgált meg. 1993 óta egy egyiptomi sír ásatásán dolgozik a Királyok Völgyében.) BT: hegység NT: burg el-hammami sír BURG EL-HAMMAMI SÍR BT: hierakónpoliszi sír NT: Hormesz3 sírja BURGHCLERE. 2600 és i. ném. ahová fényszóróként világított be. s. ERNEST ALFRED THOMPSON WALLIS (1857–1934) SN: Több éven keresztül volt a British Múzeum tulajdonosa.) Budge papirusz (BM: BM 10474) BUDGE. Cambridge-ben. BT: Szennedzsem hozzátartozói BUNKÓ SN: Fegyverként és segédeszközként is használták.e.: + 49(0)6131-39-25693. Fabunkóval verték a rézvésőt és a fa. ERNEST ALFRED THOMPSON WALLIS KÖNYVEI BT: Budge. Valamilyen titokzatos ok miatt nem folytatta a kutatást.Buckley@bristol. majd a Ramesszida korban harci fegyverré vált.) BOULAQ (ang. Mindegyikből csak egy egészen apró. Ez az épület a városi tanács gyűléseinek a színhelye lehetett. 1825-ben a Nílus mentén Kairótól leutazott Abu Szimbelig.de BUDGE. Vele ment vissza Angliába.) (1858–1902) BULAQ MÚZEUM BURG EL-HAMMAM (ar. amelyek kora i. BT: Egyiptom-utazó BUTO2 (ang. Appleton. Ő talált rá ekkor újra az abu szimbeli templomokra. amely Amenemope3 intelmeit tartalmazza majdnem teljes formában. James (1788–1862) NT: Excerpta Hieroglyphica (1825–1828) BURTON’S TOMB „B” (ang. ahol 1996-ban végül is PhD-t szerzett. JEAN-LOUIS (1784–1817) BURKHARDT.) SN: Szennedzsem egyik fia a 19. dinasztiában.de BURKHARDT. hogy kihasadjon az alapkőzetből.de BURKHARDT. 1995 februárjában Kent Weeks és munkatársai törték át a bejárat mögött lévő falat. a Trinity College-ben tanult. Tutankhamon és Meketré sírjának feltárásánál ő készítette a fotókat. 4. ném.e. James könyvei RT: Ramszesz. Ernest Alfred Thompson Wallis (1857–1934) NT: Book of Am-Tuat . BT: eszköz fegyver NT: hajítóbunkó BURCKHARDT.) BUSIRIS (ang. Ramszesz fiai sírlabirintusának bejáratán túl néhány méterre. JOHANN LUDWIG (1784–1817) SN: Svéd utazó. An (1920.buckley@totalise. században építettek. WA45DD. 0. D-55099 Mainz Tel. fiainak sírja BURTON.) UF: Bouto2 Buto2 (ang. BUDDE.uk . és egyiptológus. Ernest Alfred Thompson Wallis könyvei RT: British Múzeum (An.

) Rubiaceae (lat. megfertőztetés. a hirtelen harag. 2700 körül termesztettek búzát.com. a szolga leszólása ura előtt. KIRSTEN BT: egyiptológus AD: aegyptustvl@link. Fegyverként vagy szertartáshoz használták. a földmérőjelek megváltoztatása. fajtalankodás. BT: agyagedény RT: Butó BUTÓI ISTEN BT: helyi isten NT: Djebauti (ang. a kotnyelesség. az istentelenség. meglopása. szent állatok megölése. A festőbuzér földben kúszó gyöke eléri az egy méter hosszúságot is. mágikus szimbólumokkal díszítették a bútorokat.) CSATLAKOZTATÓ FORGÓPÁNT VÉGILLESZTÉS BÜBLOSZ UF: Byblos Dzsubail (ar. az áldozati adományok ellopása. BT: város RT: Ozirisz mítosza BŰN SN: Tiltva volt a hazugság. amelyből az alizarinvörös színezőanyagot úgy nyerték ki. fadarabokat nyomtak bele. NT: határkő elmozdítása RT: büntetés BÚZAFÉLE UF: bedet (óei.Ibtu (ném. a dölyfösség. Pe és Dep város egyesítésével jött létre Butó. gyilkolás. A díszesebb ágylábakat valamilyen állat lábához hasonlóvá faragták ki. termékeny földsávon. az erőszakosság. a táplálék megvonása.) (1.eg BUTT-HINGE (ang. BT: díszítés RT: bútor BÚTORLÁB SN: Az ágyakhoz és a székekhez hasonló kialakítású lábakat használtak. Ozirisz mítosza szerint Ozirisz holttestét itt fogadta magába egy fa. 15) LEPKECSAP BUTTERWECK-ABDEL RAHIM. BT: bútor NT: esztergált bútorláb ágyláb székláb BUTTERFLY CRAMP (ang. házasságtörés.) Tell el-Faráin (ar. a folyamon átkelés megakadályozása. rablás. Sokszor alkalmaztak gömbölyített végű lábakat is. vagy kicserélése. BT: mag BÜNTETÉS BT: cselekedet NT: botozás kivégzés RT: bűn büntetés-végrehajtó intézet Utasítások Merikarénak BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÓ INTÉZET BT: intézet NT: börtön RT: büntetés BÜRGERMEISTER (ném. letette a földre. könnyek fakasztása.. Már időszámításunk előtt használták Egyiptomban.) POLGÁRMESTER 94 . a csacskaság. ar.) SN: Az egyiptomi királysírokban leggyakrabban megtalált növény.) SN: Az ismert legrégebbi növényi színezőanyagok egyike.) Schâba (ném. Az ember fogott egy agyagdarabot.) BÚTOR BT: berendezés tárgy NT: ágy ágysátor asztal bútorláb fabútor fejtámasz királyi bútor láda szék RT: bútordíszítés BÚZAVIRÁG UF: Centaurea (lat. Kedvelt volt az ökörláb és az oroszlánláb.) SN: Egyiptomban már i. BT: csövesvirágú évelő növény BUZÉRFÉLE UF: Rötegewächse (ném.) Per-Uadjit (ang.e. BT: város RT: butói agyagedény butói isten BUTÓI AGYAGEDÉNY SN: Egyszerűen készülték.és a Római Korban az esztergált bútorlábak jöttek divatba. az ország istenének.) SN: Ma Libanon területén található a Földközi-tenger partján. a fellobbanás.) Rubidales (lat.) BUTT-JOINT (ang.) BT: rózsaalkatú NT: buzérféle BUZIRISZ ABU SZÍR BUZOGÁNY1 SN: Bunkósbothoz hasonló eszköz a végén átlyukasztott kővagy fémfejjel.) Pauzit Pe Per-Edjo (óei.) BT: buzérvirágú NT: festőbuzér BUZÉRGYÖKÉR UF: madder root (ang. mértékek és súlyok megkisebbítése.) Triticum (lat.) Per-Wadjet (óei.) Tell el-Faráîn (ném. amelyeket csontszegekkel rögzítettek a bútorra. a fáraónak átkozása. A Késő. a süketség színlelése és az igazság elől elzárkózás.) SN: Alsó-Egyiptom közigazgatási fővárosa volt a Két Föld egyesítése előtt. a múmiák burkolatának lefejtése és ellopása és mindenféle gonosz cselekedetek elkövetése. Bőségesen termett a Nílus és a sivatag közti keskeny. hogy megszárították és összezúzták. az önfejűség. BT: fegyver NT: Narmer buzogánya Skorpió. majd elsimították. BT: festőbuzér BUZÉRVIRÁGÚ UF: Gentianales (lat. lopás. 22). Gyakran használtak intarziát vagy berakást is. BT: gabonaféle NT: durumbúza kétszemű búza tönkölybúza zea BÚZAMAG SN: A szarkofágba ültetett csírázó búzamagvak Ozirisz újjászületését szimbolizálzák. szögfejekkel és egymásbafonódó láncmintákkal(1.) Tell el-Farein (ang. II. a víz folyásának elvágása. buzogánya BUZOGÁNY2 BUZOGÁNYFŰ BUZOGÁNYSÁS GYÉKÉNY GYÉKÉNY GYÉKÉNY BÚTORDÍSZÍTÉS SN: Egyenes vonalakkal bemetszett csontcsíkokkal.

melynek 2 faja van. émelygés. BT: mérgező növény NT: foltos bürök BÜBLOSZ BYBLOS 95 . levele. torokfájás. Legjellemzőbb tünetei: reszketés. izomgyengeség. fehér ernyős virágzata mérgező. Szára.BÜROKRATA BT: államszervezet NT: Nebmarenakht BÜRÖK UF: Conium SN: Az Umbelliferae (Ernyősök) családjába tartozik.

15. amikor a dekán Geb házában tartózkodik. Seattle WA 98104 CAIRO ANTIQUITIES MUSEUM (ang.) UF: Carnarvon. Ptolemaiosz Caesarion. jún.) CARIES (lat.) KANOPOSZ CANOPUS DECREE (ang.) KANOPOSZI DEKRÉTUM ÁGYSÁTOR CAESAR. akit Egyiptom oázisai érdekeltek a leginkább. 44–30) CAESAR. CAIUS JULIUS (i. Philophator (i. 44. Antóniuszt jelölte ki örökösnek és a keleti területekért felelős triumvirnek. jún. CAIUS JULIUS HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: VII.) NT: Atia Balba Caesonia (i.) CAPPARIDALES (lat. de sosem látták a boldog szerelmesek befejezve. elemi iskolai tanulmányait egy magántanárnál végezte.au 96 . GABRIELLE SN: Egy velencei nemesember. Széthi ünnepi templomának fotográfusa volt. 44–30) CAESAREION SN: A templom építését Kleopátra rendelte el Antóniusz tiszteletére.e. Lord Herbert. márc. George Edward Stanhope Molyneux SN: Angol egyiptológus.e. 44. 44. GEORGE EDWARD STANHOPE MOLYNEUX HERBERT (1866. Philophator hozzátartozói NT: Caesar. amelyet egy egész szemeszteren át az íróasztalában tartott.) CAPELET (fr. JEAN (1877–1947) SN: 1900-ban lett felügyelő-helyettes. Légzési CALVERLEY.) CANOPY (ang. I. Highclere-ben (Anglia) 1866. jún. Caius Julius (i. júl. Az elsők között készített leírást a gizehi piramisokról.) (1902–) CALCITE BOWL (ang. 100. 6. BT: démotikus papirusz CARNARVON.) AKÁCIA KRISZTUSTÖVISFA CAPODILISTA.28–1923. Carnarvonnal és Carnarvon lányával.e. ápr. 1994-ben terepigazgató a Washingtoni Egyetem Fajjúm projektjében.e.e. FRÉDÉRIC SN: Francia utazó. ápr. 13–i. ahol a lovassport terén nyújtott kiemelkedő teljesítményeivel tűnt ki. AMICE MARY (1896–1959) SN: I.) TEVEFÉLE TEVE DROMEDÁR CAMELUS DROMEDARIUS (lat.e. ápr. BT: egyiptológus CALLIAUD. 100. Ptolemaiosz Caesarion.) CAPE GUM (ang. 15. ALEXANDER BT: Nicholson Régiség Múzeum munkatársai AD: acambito@mail.) UF: Caesar. 999 Third Ave.edu Center for the Evaluation of Emergency Medical Services Public Health – Seattle and King County.) CANNIBAL HYMN TO PHARAOH UNIS (ang.e. 26-án született. XV. BT: relief CANAL OF JOSEPH (ang.e.) CANIS MAIOR (lat. Julius Caesart i. 1937-ben El-Kab-ban végzett ásatásokat. Egy alkalommal Carnarvon Edward Trotmannal.e. márc.) KANNIBÁL HIMNUSZ UNISZ FÁRAÓHOZ CANOBUS (ang. VII. BT: belga egyiptológus RT: Királyi Művészettörténeti Múzeum (Bel. BT: templom CAESARION PTOLEMAIOSZ. XV. Epilepsziás rohamokban gyakran szenvedett. abüdoszi temploma CAMBITOGLOU. 85–i. Fiuk: XV.) CARDIA (lat. KALCIT ALABÁSTROM VÁZA KAIRÓI EGYIPTOMI CAPART.) MÚZEUM (Eg.) CAGLE.) KANOPOSZ CANONE DI TORINO (ol. BT: Egyiptom-utazó CAPPARALES (lat.) (1. amely megemlíti a dekánok tíz naponként bekövetkező halálát. valamint egy kígyóval.e. melynek során Carnarvon agyrázkódást szenvedett.) NAGY KUTYA CANIS MAJORIS SZÓTHISZ (gör. BT: amerikai egyiptológus AD: acagle@u. 44-ben meggyilkolták. ANTHONY SN: 1988-ban Kom el-Hisn projekt keetén belül végzett ásatást.) BAHR EL-JUSZUF (ar. 5-én hajnali két óra előtt 10 perccel.uba. BRAM BT: egyiptológus CALLENDER SN: Tutankhamon sírjától néhány km2-rel arrébb ásatott.) CAMPAGNO. meghalt egy mérges szúnyogcsípés következtében Egyiptomban 1923.washington. CAIUS JULIUS (i.) GYOMOR FOGSZUVASODÁS ALABÁSTROM TÁL CARLSBERG 1 PAPIRUSZ SN: Asztronómiai tárgyú papirusz. Caesarion (i. BT: Caesar.e.) 310–240) KALLIMAKHOSZ (i.. majd Etonba vezetett az útja. 525–522) C C8 KAAPER1 MASZTABÁJA VEREMSÍR LEPÉNYFAFÉLE CACHETTE (ném. aki szentföldi zarándokútja során 1458-ban járt Egyiptomban.usyd. Unokahúga: Atia Balba Caesonia. 13–i. 26-án feleségül vette Almina Wombwellt.) KAMBÜSZÉSZ.ar CAMPANA-RELIEF SN: A Nílus élővilágát ábrázoló relief. akitől egy gyermeke is született. mely leleteinek egy részét a belgiumi Királyi Művészettörténeti Múzeumnak ajándékozta. júl. 13–i.) CALCITE VESSEL (ang. (i.) KAPRIVIRÁGÚ KAPRIVIRÁGÚ CSAPATKAPITÁNY CAPTAIN OF TROOPS (ang.e. Az Augustus néven császárrá koronázott Augusztusz saját kultuszát hirdette benne.) KANÓPUSZ CANOPUS (ang. Cambridge-ben tanult.) CAMELUS (lat. júl.) CALCOEN. 1996-ban terepfelügyelő az Amerikai Kutatási Központ Egypt Field School-ban. 5) (1866. Ő lépett be elsőként Tutankhamon sírjába Carterrel.) CALCITE GROUP (ang.filo. CAESARION (i. Egy ideig keresztény templomként használták. Kleopátra szerelmese. BT: Kleopátra. majd 912-ben lerombolták. jún. Cambridge-ben a Trinity College-ben kezdte egyetemi tanulmányait. hogy megtisztuljon. márc. Apja. 15. 1993-ban pedig a Királyok Völgye Konzervációs projektben volt felügyelő. 48) NAGY KUTYA CANIS MAJOR (lat.CAMBYSES (ang. své. 43) Kleopátra.e. Henry Howard Molyneux Herbert halála után 23 évesen vette át a családi vagyont. 1895. 51–30) Ptolemaiosz. Kleopátra Philopathor. MARCELO BT: egyiptológus AD: postmast@narmer. A csípés testének ugyanazon a helyén volt.e. majd 1991-ben ásatási felügyelője volt a Királyok Völgye1 Projektnek. BT: Egyiptom-utazó CALLIMACHUS OF CYRENE (ang. A belga egyiptológia alapítójának tekintik. Julius SN: VII. Suite 700. valamint azt a hetven napos periódust. 48) CAESAR. VII. Caius Julius hozzátartozói RT: polgárháború (i. XV. átmenetileg elvesztette a látását. RT: Széthi. II. 26–1923.edu. 100.) CAMELIDAE (lat.e. mint a Tutanhamon király múmiáján talált folt. Az egyiptomi művészetről nagyértékű cikkeket közölt.) TORINÓI KIRÁLYI PAPIRUSZ CANOPIC VESSEL (ang. 2003-ban pedig ugyanitt társigazgató.) CAESALPINIACEAE (lat. hű sofőrjével együtt súlyos autóbalesetet szenvedett. JULIUS CAESAR.

) CARNIVORA (lat. De egy év múlva már le is kellett mondania.) NT: Bethell. A napvilágra hozott kincsek nagy része a Kairói Egyiptomi Múzeumba került. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866. 1939-ben névtelenül. aki Carnarvon után néhány héttel halt meg.) KARNEOL KARNEOL KARNEOL FORGÓPÁNT RAGADOZÓ EMLŐS SZENTJÁNOSKENYÉRFA GUBÓJA SZENTJÁNOSKENYÉRFA (1. LORD CARNARVON. Felesége: Almina Victoria Marie Alexandra Wombwell. 8) CAROB POD (ang.cartens2@sympatico. George Edward Stanhope Molyneux Herbert könyvei CARNARVON. mivel nem tudott megbékélni az ásatásokat látogató amatőrökkel.) NT: Burghclere. Két gyermekük született.jún. egy gazdag magánemberrel. 1922-ben Carter kijárta Carnarvonnál. de nem elégedett meg a másolói és akvarellista munkákkal. November 4-én hajnalban az első lebontott kunyhó alatt a csapat vízhordó fiúja lépcsőfokokat talált. Henry George Alfred Marius Victor Francis (1898. ápr. 6.jún. Néhány nappal viszont azelőtt. 15) CAROB TREE (ang. BT: Carnarvon. jan. Richard (–1929) Garstin.) (1. 1918-ig kell várniuk. Ezt csak majdnem 3 héttel később ásták ki. mégsem akar visszatérni Angliába. főleg a párás angliai telek idején. Seikh Abd el-Gurna tetején kapott egy területet. általános közöny közepette hunyt el. Pittsburgh.26. feb. hanem rövid idő alatt megtanulta a hieroglifikus írást. Kilenc éve dolgozott már Egyiptomban. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866. Henry Howard Molyneux (1831. A harmadik télen már ásatásokat végzett.26.15–) Herbert. PATRICK BT: egyiptológus AD: patrick. PA 15213 Tel.3. Edward CARNARVON. George Edward Stanhope Molyneux Herbert munkatársai Carnarvon. 1912-ben kutatási jogokat kap Masperotól. Henry George Reginald Molyneux Herbert Lord (1898–) Stanhope. mert megvárták Carnarvon és lánya érkezését. Ebben az időben Carternek volt egy kanárija. 26–1923. mert Carter beavatja elgondolásaiba – a 18. 28. Halála után nem sokkal az őt ápoló nővér is meghalt. GEORGE EDWARD STANHOPE MOLYNEUX HERBERT HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Henry Howard Molyneux Herbert (4. ahol a páratartalom szinte sosem emelkedik 40% fölé.–1939. Howard könyvei RT: Carnarvon. 32) CARSTENS. és 1907-ben alkalmazza Cartert. George Edward Stanhope Molyneux Herbert hozzátartozói Carnarvon.) Porchester. 27. 9. Evelyn (–1875. Tutankhamon sírja. márc. ápr. amely Anubisz pecsétjével volt lezárva.máj. jún.28–1923. mely a többi régész számára törmelékrakodóként szolgált. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866. GEORGE EDWARD STANHOPE MOLYNEUX HERBERT CARNARVON THÉBAI ÁSATÁSAI (1906) SN: Carnarvon 1906-ban kezdett ásatni Nyugat-Thébában Sir William Garstin segítségével. egyetlen kivételével: ez pedig a fiatal fáraó. BT: amatőr egyiptológus angol egyiptológus Herbert. júl. 6 heti ásatás jutalma mindössze egy macskamúmia volt. és elpusztította a szerencsétlen madarat.) Davis.) CARRYING CHAIR (ang. ő fedezte fel a legnagyobb érintetlen sírt.24–1890. jún.) SN: Brit régész.) SN: Walton Hallban található múzeum. a munkások az esetet szerencsétlen előjelnek tekintették. Több ezer köbméter földet mozgattak meg kézi erővel. Howard (1873. William Matthew Flinders (1853. Öccse: Andrew Herbert. HOWARD (1874. hogy finanszírozzon még egy ásatási szakaszt. Mire mindketten felkészülnek a nagy munkára. hogy az „aranymadár” szerencsét hoz. Andrew Herbert. Swaffhamban (Anglia) született és Londonban halt meg. 3–1942. Nővére Lady Burghclere. Evelyn Leonora Almina (1901. jun.–1939.aug. A kígyó felkúszott a kalitkához.márc.) CARNEOLUS (lat. kitör az első világháború.7–) Herbert. 1922.2. Howard munkatársai Carter.org CARNELIAN (ang.3131 cmnhweb@carnegiemuseums. BT: múzeum AD: 4400 Forbes Avenue. amelyet hivatalosan 1923.) NT: Five Years’ Explorations at Thebes (1912) CARNARVON. amely Tutankhamon sírjának meglétét bizonyította. Ő kiváltja az ásatási engedélyt. BT: ásatás CARNEGIE MUSEUM OF NATURAL HISTORY (ang.) ĈARNIRO (esp. hogy rábukkantak volna a sírra.) CARNEOL (ném.3. Almina Victoria Marie Alexandra (–1929) CARNARVON.) Tutankhamon sírja CARTER. Alkonyatkor eljutottak az ajtóig.jún. néhány tárgy mégis megmaradt. William Trotmann. Henry George Alfred Marius Victor Francis hozzátartozói Wombwell. mikor Gaston Maspéro.) (1. HOWARD MUNKATÁRSAI BT: Carter.GEORGE EDWARD STANHOPE MOLYNEUX HERBERT KÖNYVEI BT: Carnarvon. BT: Carnarvon. Theodor Monroe (1837–1915) Petrie. A Carter által kijelölt terület abba az övezetbe tarozott. 1917-ben a háború miatt félbeszakadnak az ásatások. Mindegyik sírt fel is fedezték. 26. Hitték. jún. 412. 5) (1866. máj. 28. Ők ketten és munkacsapatuk már az első évben feltárnak egy hercegi sírt a 17.) Wombwell. Tutankhamonét.) CARNEGIE TERMÉSZETTÖRTÉNETI MÚZEUM (USA) CARNEGIE TERMÉSZETTÖRTÉNETI MÚZEUM (USA) UF: Carnegie MUseum of Natural History (ang. így november 1-én újra kezdődtek a munkák. 17) (1. BT: angol egyiptológus régész NT: Carter.) GUBÓJA CARPENTER (ang.GEORGE EDWARD STANHOPE MOLYNEUX HERBERT MUNKATÁRSAI SN: Titkára volt Bethell.) SZENTJÁNOSKENYÉRFA ÁCS FAMEGMUNKÁLÓ ESZKÖZ HORDSZÉK CARPENTRY TOOL (ang. dinasztia idejéből.ca CARTER.jan.9. 1903-ban első ízben töltötte a telet Egyiptomban. az uralkodás jelképe. Annál is inkább. a kedvenc kismadár kénytelen volt farkasszemet nézni egy kobrával. dinasztia valamennyi uralkodóját a Királyok Völgyében temették el.) 97 .) CAROB-POD (ang.–1924.nehézségekkel küszködött. Mivel a kobra a fáraók kígyója. 1920-ban leállították az ásatást. melyet a munkabrigád is nagyon megszeretett. november 4-én Carter megtalálta az első jelet. 17-én nyitottak meg. ápr. jún. Állás nélkül marad. 5. egyiptológus lett. aki szenvedélyes egyiptológus. Ez volt Tutankhamon sírja.jan. Lányuk Evelyn Leonora Almina Herbert. Almina Victoria Marie Alexandra hozzátartozói NT: Carnarvon. 1890 óta dolgozott Egyiptomban: egyiptomi pályafutását 17 évesen rajzolóként és akvarellistaként kezdte Sir Flinders Petrie mellett. Ekkor még az ásatásról nem sok fogalma volt. 1906-ban Maspéro összeismerkedik Lord Carnarvonnal.nov.–1924. a kairói múzeum felügyelője kinevezte az ókori gyűjtemény egyik felügyelőjévé. és szakavatott kutató. melyet ugyan már kifosztottak. Korán kezdett egyiptomi archeológiával foglalkozni.–1924. A felfedezés fokozza a lord lelkesedését. Earl of Carnarvon) Anyja: Evelyn Stanhope. 2. Fiuk: Henry George Alfred Marius Victor Francis Herbert. Lady Herbert.622.

JUAN JOSE (1944. El (1996) Imágenes del Antiguo Egipto (1980) Nuevas imágenes del Antiguo Egipto (1989) Orígenes del Monoteismo Hebreo (1966) Período Predinástico en Egipto.(1.) ÓKORI EGYIPTOMI TANULMÁNYOK KÖZPONTJA CEDAR (ang. BT: uruguayi egyiptológus NT: Castillos. Algernon Thomas St. E másolaton maradt fenn a 13. 18.) CÈDRE DU LIBAN (fr.NT: Bethell.) cédrusfa SN: A cédrusfát importálták a legkorábban Libanonból és Szíriából.) CEDRUS (lat. George (1869–) NT: Temple of the Kings at Abydos. 8) A cédrust felhasználták az építészetben. Ennek az olajnak olyan erős a hatása. ALGERNON THOMAS ST. 500-900 TEMETŐ. 1817-ben mancsai között talált egy gránitsztélét. Arthur Cruttenden (1874–1928) White.) CATLIKE (ang. BT: gyűjtők CEDAE (röv. sor. 7000 CATON-THOMPSON. és a hatalmas szobrot részben ki is ásta a homokból. okt. 125) CASTIGLIONE LÁSZLÓ SN: Felesége Varga Edith.–) SN: Az Urugváji Egyiptológiai Intézet igazgatója.) CEDARWOOD (ang. Algernon Thomas St. akinek Maspero az akhmimi ásatásából Taoszir koporsóját ajándékozta oda. amelyben egy Haf szótagocska szerepel. JUAN JOSE KÖNYVEI BT: Castillos.) CENTAUREA (lat. ELISA BT: egyiptológus AD: ecastel@arrakis.) CEMETERY 7000 (ang. Richard (–1929) Breasted. Douglas Hall Hauser Lafleur Lucas.) MENNYEZET SZTÉLÉ TEMETŐ.) KARTONÁZS KÖMÉNY FOGSZUVASODÁS KARTUS CAULFEILD. amelyről Thomas Young készített másolatot. Ma New Yorkban a Central Park közepén áll. GEORGE KÖNYVEI BT: Caulfeild.) AD: juancast@yahoo. ALGERNON THOMAS ST.) KASSZIA CASSIA CORYMBOSA (lat.) CASTANET DANCER (ang.) SN: Ezt használják a modern orvosok a csontszerkezet és más szövetek vizsgálatára múmiáknál. 18. GIOVANNI BATTISTA (1770–1845) SN: Henry Salt szolgálatában állt. El (1996) Estudios Históricos (1994) Hombre y la Religión.es KASSZIA CSATTOGTATÓ TÁNCOS CAVIGLIA.–1939. HOWARD KÖNYVEI BT: Carter.) RICINUSOLAJ MACSKA MACSKAFÉLE CEDRO DEL LÍBANO (spa. bútorkészítésnél.) Burton. A Tutankhamon sírjában talált számos bútor is cédrusfából készült. Alfred Mace. így a testből csak a csontok és a bőr marad meg. BT: egyiptológus NT: Caulfeild. The (2002) Una momia egipcia de la Baja Epoca en el Museo Arqueológico Palacio Taranco de Montevideo (1980) CASTOR OIL (ang. A núbiai magyar expedíciót ő vezette. BT: obeliszk 98 .) CÉDRUSOLJAS MUMIFIKÁCIÓ SN: A cédrusolajat a végbélen keresztül bejuttatták a hasüregbe.9. James Henry (1965. Caviglia a gizehi szfinxnél is végzett ásatásokat.) CÉDRUS LIBANONI CÉDRUS CÉDRUS LIBANONI CÉDRUS LIBANONI CÉDRUS LIBANONI CÉDRUS CEDAR OF LEBANON (ang. JORGE BT: urugváji egyiptológus CASSIA (ang. 27–1935. ezután 70 napig nátronban áztatták.) CEDR LIBANSKI (len. GEORGE (1869–) SN: Az Ozireion hosszú folyosóját részlegesen ő tisztította le. szandálok talpaként.) CAT SZKENNER CAT SZKENNER UF: cat scanner (ang.márc. 1881-ben ajándékozta Egyiptom az Egyesült Államoknak.) CEMETERY 500-900 (ang. 1989) CAUSEWAY (ang. és hosszú tanulmányt írt Kheopsz1-fáraó piramisáról. aug.2. aki szintén egyiptológus. W.) SZARVASMARHA KENOTÁFIUM BÚZAVIRÁG CENTER OF DOCUMENTATION AND STUDIES ON ANCIENT EGYPT (ang. The (1923–1933) CARTONNAGE (ang. BT: fenyő NT: libanoni cédrus CÉDRUSFA CÉDRUS LIBANONI CÉDRUS CEDRUS LIBANI (lat.) CAVETTO CORNICE FELJÁRÓ LOVASSÁG HOMORÚ PÁRKÁNYZAT CARIOUS CAVITY (ang.) CAT (ang.) CÉDRUS CÉDRUS UF: cedar (ang. BT: angol egyiptológus régész CAT SCANNER (ang. dec. 2. 17) CASARIEGO. Howard (1873.) NT: Tomb of Tut-Ankh-Amen.–) NT: A reappraisal of the published evidence on Egyptian Predynastic and Early Dynastic cemeteries (1982) A study of the spatial distribution of large and richly endowed tombs in Egyptian Predynastic and Early Dynastic cemeteries (1983) Catálogo de piezas originales en el Museo de la Sociedad Uruguaya de Egiptología (1990) El Arte Egipcio (1973) Egipto Faraónico. A palermói kő. El (2002) Predynastic Period in Egypt.) CARTOUCHE CARUM CARVI (lat. aki E.máj.) ÓKORI EGYIPTOMI TANULMÁNYOK KÖZPONTJA CENTRAL PARK OBELISZK SN: Kleopátra tűjének a párja.) CAVALRY (ang. amely lejegyzi a korai dinasztiák fáraóinak krónikáját. BT: régészet RT: gizehi szfinx CAZENEUVE. majd eltávolították belőle. számos bizonyítékot nyújt erre.) CASTEL.) Cedrus (lat. Harry (1879–1940) Derry. MARIUS (1839–1913) SN: Gaston Maspero barátja volt. Evelyn CARTER.) CENOTAPH (ang. GERTRUDE (1888–1985) SN: Brit ősrégész kutatónő. hogy a húst és a beleket is kimossa.) (1. BT: magyar egyiptológus RT: núbiai magyar expedíció CASTILLOS. BT: mumifikáció CEILING STELAE (ang. Juan Jose (1944.) (1. Juan Jose könyvei RT: Urugváji Egyiptológiai Intézet (Uru. The (1902. Gardnerrel tárta fel a legrégibb földműves közösség lakhelyét Fajjúmban.com CASTILLOS. George könyvei RT: Ozireion CAULFEILD. okt. BT: szkenner CATTLE (ang.) cedarwood (ang. Riveraban (Urugváj) született. ami miatt a szfinxet Hafrénak tulajdonítják.

hogy megfejti a rosettei kövön található jeleket. BT: egyiptológiai szervezet NT: Centre National des Recherche Scientific munkatársai RT: Empereur.2.) CHAEMHET (ang.–1882.) CEREMÓNIA GABONAFÉLE SZERTARTÁS KEPHRÉN (i. 27-én közölte a párizsi akadémiával. 1824ben közreadja A régi egyiptomiak hieroglifarendszerének rövid összefoglalását. Jean-François munkatársai Champollion.máj. 620) BT: ékszerkészítés CHAMPOLLION. Alain CENTRE NATIONAL DES RECHERCHE SCIENTIFIC MUNKATÁRSAI BT: Centre National des Recherche Scientific NT: Leblanc.) CHAEMTERI (ném.e.) GALANDFÉREG PTOLEMAIOSZ. 44–30) KHA HAFHUFU CHAAFCHUFUI (ném. 2558–2532) (i. Christian CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CENTRE NATIONAL DES RECHERCHE SCIENTIFIC CENTRE NATIONALE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (ang. François Joseph (1817. majd összeesett.) CHAEMHET (ném.) CHABAS.–1882.4.) KHA2 HAEMHET KHAEMOPET (ang.) SN: Vegyjele PbCO3.) BT: egyiptológiai szervezet AD: Lavalle. Ebből értesültek először a Rozetti kőről.) SN: Francia tudós. aki 11 évesen határozta el.e. Ő készítette el az első egyiptomi szótárt. CAESARION (i.) CHABAS FERENC CHABAS.) CERUSSIT CERUSSITE (ang.) KHAMTERI (ang.–1882. 2. 1o.) cerkófmajomféle BT: főemlős NT: cerkóf makákó pávián CERKÓFMAJOMFÉLE CERKÓFFÉLE ČERNỲ. Az egyiptológia professzorává nevezték ki. s Ippolito Rosselini pisai professzorral együtt vezették a X. en Phénicie.) SN: Kutatásainak igazgatói: Alain Zivie. s öt napig eszméletlenül feküdt.) NT: Égyptologie. FRANÇOIS JOSEPH KÖNYVEI BT: Chabas. JAROSLAV (1898–1970) SN: Az oxfordi egyetem egyiptológia professzora. amellyel üvegpasztát vagy színes köveket illesztettek fémalap mélyedéseibe.márc.) CHAEMOPET (ném.) CEZARION CHA (ang. en Palestine au quatorzieme siecle avant notre ere (1866) CHABECHNET (ang.) HUSZÁRMAJOM CEREAL (ang. BT: francia egyiptológus NT: Chabas.) CNRS (röv. 1448 Buenos Aires CERATONIA SILIQUA (lat.) UF: Chabas Ferenc SN: Briançonban született és Versaillesben halt meg.jan. 1523.17.) HAEMUASZET4 KHALKOLITIKUM (i. máj.e.) 3300) CHALK WHITE (ang. Ő az egyiptológia megalapítója.) CERUSSZIT CERUSSZIT CERUSSZIT CHAMPLEVÉ (fr. hogy Napóleon őt is magával vigye az 1798as egyiptomi hadjáratra.dec. s bánatában felcsapott kereskedőnek.) BT: egyiptológiai szervezet AD: Casilla de Correo No. Károly király és a toscanai kormány által szervezett expedíciót.2.) SZENTJÁNOSKENYÉRFA CERKÓFFÉLE FEHÉRBARKÓJÚ CESTODA (lat. 17.e.máj. Jean-François hozzátartozói Champollion. JACQUES-JOSEF FIGEAC CHAMPOLLION. Pályája során az egyik legbefolyásosabb és elismertebb filológus volt.) CERKÓFMAJOM CERCOPITHECUS PATAS (lat. Sucursal 48 (B). Jacques-Josef Figeac SN: Jean François Champollion bátyja volt. BT: Champollion. ez azonban nem jött össze. L’ (1876–1880) Les papyres hieratiques de Berlin (1864) Mélanges égyptologiques (1862–1873) Recherches pour servis à l’histoire de la XIXme dynastie (1873) Une inscripton historique du regne de Séti I (1856) Voyage d’un Égyptien en Syrie.) CHAMBERLAIN (ang.e.) CERCOPITHECIDAE (lat. Jean François könyvei CERUSSZIT UF: cérusite (fr.) CHAFRA (óei. XV. BT: vízmentes karbonátok pótanion nélkül CESARION 14 PTOLEMAIOSZ.) SN: Ékszerkészítő technika. szept. FRANÇOIS JOSEPH (1817..) KRÉTAFEHÉR KAMARÁS CERKÓF BT: majom NT: fehérbarkójú cerkófmajom feketeorrú huszármajom CERKÓFFÉLE UF: Cercopithecidae (lat. 2520–2494) FEKETEORRÚ CHALCOLITIC PERIOD (ang. amely nagy hatást gyakorolt kisöccsére. Dimitri Zivie. Jean-Yves (1952–) Meeks.) CHAEMWASET (ném. jan.) 2 1 KHABEKHENET1 (ang.jan.) fehérólomérc ólom-karbonát white lead ore (ang. FRANÇOIS JOSEPH (1817. JACQUES-JOSEPH FIGEAC (1778–1867) CHAMPOLLION. Közvetlenül hazatérte után meghalt. BT: egyiptológus CÉRUSITE (fr.) cerussit cerussite (ang. François Joseph könyvei RT: Harris 500 papirusz (BM: BM 10060) CHABAS. JEAN-FRANÇOIS (1790. és 1828-ban a tudomány szolgálatában Egyiptomba küldték. 70. Jacques-Joseph előfizetője volt a Courier del’Egypte című folyóiratnak. 1048 Buenos Aires CENTRO DE ESTUDIOS DE EGIPTO (Arg. Felfedezését 1822.) SORBONNE EGYIPTOLÓGIAI KUTATÁSI KÖZPONT (Fro.–1832. Az anglezit lebomlásából jön létre. Antropológiai kutatások vitték az egyiptológia mezejére. s minden kapcsolatát latba vetette. CAESARION (i. Örömében ezt kiáltotta: Je tiens l’affaire! (Megvan!) karját magasba nyújtotta.) CENTRE NATIONAL DES RECHERCHE SCIENTIFIC UF: Centre National de la Recherche Scientifique Centre Nationale de la Recherche Scientifique (ang. aki egyiptomi művészettörténettel foglalkozott. Jean-Yves Empereur. (1. 18.) CENTRE NATIONAL DES RECHERCHE SCIENTIFIC CENTRO AMERICANO DE EGYIPTOLOGÍA (Arg.23. spa. JACQUES-JOSEPH FIGEAC (1778–1867) UF: Champollion. Jean François hozzátartozói CHAMPOLLION.17.RT: Kleopátra tűje CENTRE DE RECHERCHES EGYPTOLOGIQUES DE LA SORBONNE (fr. 4500– CERCOPITHECUS AETHIOPS (lat. Élete munkájával végül is megfejtette a hieroglif írást. Különösen a hieratikus szövegek olvasásában és kritikai magyarázásában jeleskedett. XV. BT: francia egyiptológus NT: Champollion. 44–30) C-ES KORMEGHATÁROZÁS RADIOKARBONOS KORMEGHATÁROZÁS 99 .. Dimitri Meeks.

23. své. ném. 2558–2532) (i.4. legtöbbször tudósok is. A papiruszon található költemények sorrendben: Páratlan nővér.) SN: Krokodilisten. BT: francia egyiptológus francia régész CHAWI (ném.–1832. Jacques-Joseph Figeac (1778–1867) CHAMPOLLION.) (i.) CHATRESS OF AMUN (ang..) 2494) SAJT KEPHRÉN (i.) a rend sólyomistene.) CHASSINAT I PAPIRUSZ (L: E 25351) (1. Gyorsan dobog a szívem. Fivérem kínozza szívem. de később sólyom alakúvá tették. spa. i.) CHEIRONÓMIA UF: kézjel SN: A hanglépések kézzel történő levegőbe rajzolásával a dallam lejtésére utalnak. EMILE GASTON (1868–1948) SN: 1901-ben Abu Roasban. A második szöveg egy ima a thébai istenekhez.) CHENTI (ném..) PONTYLAZAC ALAKÚ PONTYLAZAC-FÉLE KHARGA OÁZIS HINTÓ HINTÓS CHARACIFORMES (lat. Aszjútban és Meirben végzett ásatásokat.dec. papiruszai NT: Pepi. 10 (ang.) CHENDU (cse.márc. 2520– SEIKH ABD EL-GURNA CHEIKH ABD EL GURNAH (ang. Denderahban. (i.) CHAPPAZ.net CHERTI (ang.egnet. 626-ban házasodott össze. Jean-François (1790.e.e.–1832. A rektón és a hátsó oldal egy részén egy mitológiai mese áll. 18) Kb. Ramszesz idejéből származik.–1832.) CHANTRESS (ang. valamint Hórusz és Széth legendáját tartalmazza.) AKHMIM (ang.) CHARLESWORTH.e. JEAN-FRANÇOIS HOZZÁTARTOZÓI BT: Champollion. amelyben II.) CHEST (ang. své.e. 2460–2453) (i.4. és Sasenet tábornok meséje RT: írótábla (KIM: OIM 13539) CHASSINAT II PAPIRUSZ (L) SN: A király és a szellem meséjének 4 észletét tatalmazza.) CHARTA (lat.) CHARUV (héb. spa. 2419–2416) CHARIOTEER (ang.) KHEOPSZ1 (i.) CHAY (ang. A halottak komphajósa és a fáraók sírjainak védője. I–III.e.ville-ge. 2520–2494) KEPHRÉN PIRAMIS KHEPRA CHERHEM NOFEREFRÉ (i.e. 2181–2173) fáraó CHENSIT (ang.e.. szerelmi költeményeket.chappaz@mah.) CHEMMIS (ang.) CHARGA OASIS CHARIOT (ang. 18) SN: Egy kétes hitelességű mese 4 részlete található rajta. BT: királyi feleség Nékó..) KHERUEF LÁDA CHEDEBNITJERBONE (ang.) (1.) NT: Monuments de l’Égypte (1835–1845) CHAMPOLLION’S NO. Pepi tábornokával Sasenet-tel tiltott homoszexuális viszonyt folytat. 700-ból származik. hol. hozzátartozói CHEESE (ang. Nestor Hyppolite Antoine (1804–1842) CHAMPOLLION.) KÁPOLNA CHENTI-CHETI (ang.4. Milyen jól tudja hajítani a hurkot!.ch CHARACIDAE (lat. SÍRJA KANCELLÁR CHEMENU CHEMNIS HERMOPOLISZ AKHMIM (ang. alsó-egyiptomi nomosz istennője. Betegség szállt meg engem. Hórusszal HENTKÁWESZ.) KHENTI (spa. 2558–2532) (i.. CHENSUMOSE (ném. 2177) BT: dinasztia. II. 17) CHEFREN (ném. BT: pap CHERMES (ol. amely nagy hasonlóságot mutat Anpu és Bata3 történetével. BT: kos-isten CHERUEF (ném.) CHERHEM UF: chercheb SN: A cherhemek magas rangú papok és orvosok voltak egyszemélyben.dec. BT: istennő RT: alsó-egyiptomi nomosz.e. BT: papirusz CHASSINAT.) NT: Champollion.RT: Bartélemy.e. BT: dinasztia. CHEOPS (ang.) CHENTIAMENTIU HONSZUMESZ2 CHONTAMENTI (ang.) FORGÓPÁNT PAPIRUSZ SZENTJÁNOSKENYÉRFA CHEPHREN PIRAMISA CHERCHEB CHERES (gör. Jean-Jacques (1716–1795) hieroglif írás hieroglif írás megfejtése Rozetti kő (BM: EA 24) CHAMPOLLION. Elhaladtam háza előtt. akik az Élet Házában dolgoztak. akivel i.) CHAPEL (ang. JEAN FRANÇOIS KÖNYVEI BT: Champollion.e. II. (1. DOROTHY (1927–1981) BT: régész CHARNEIRA (por.fr CHERPION. 2604–2581) (i. V. BT: hieratikus papirusz szerelmi költemény NT: Betegség szállt meg engem Elhaladtam háza előtt Fivérem kínozza szívem Gyorsan dobog a szívem Milyen jól tudja hajítani a hurkot! Páratlan nővér RT: Chester Beatty I (1931) Hórusz és Széth CHESTER BEATTY II PAPIRUSZ (BM: CBM 10682) BT: papirusz 100 ..) KHAY (ang. Nékó felesége.dec. 2551–2528) CHEPERA CHEPHREN CHEPRE KHEPRA KEPHRÉN (i. JEAN-FRANÇOIS MUNKATÁRSAI BT: Champollion.) ÉNEKES AMON ÉNEKESNŐJE SZÉTHI. BT: állatalakú isten CHENTKAUES (ném.) UF: Machenti-irti SN: A törvény és azonosították.márc.márc.) CHANCELLOR (ang.) KARMAZSINTETŰ CHERMETTE. 25. BT: állatalakú isten CHENTI-IRTI (ang. BT: zenei jelrendszer CHESTER BEATTY I PAPIRUSZ SN: A dublini Chester Beatty Könyvtárban található.chermette@mom. Kosként vagy kosfejű emberként ábrázolták. 12. II.23.23.) SN: II. MICHELE BT: egyiptológus AD: michele. 2589– 2566) (i.e. A történet a Delta keleti területén játszódik Héliopolisz és Hórusz útja között. a harmadik szöveg pedig egy könyvelés. Jean-François (1790.) SN: Kultuszának központja Létopoliszban volt.e.) NT: L’Hôte. BT: papirusz CHASSINAT III PAPIRUSZ SN: 3 szöveget tartalmaz.) SN: A 12.) KHAWI (ang. Jean-François (1790. JEAN-LUC BT: egyiptológus AD: Jean-Luc. NADINE BT: egyiptológus AD: ncherpion@ifao. 7.e.

Az épület a Chicagoi Egyetem Keleti Intézetének luxori központja. Kaliforniában tervezték spanyol stílusban. HENRI SN: A Karnaki Amon-templomnál 1925-ben 25 kolosszális Ekhnaton és Nefertiti1 szobrot ásott ki. 60603-6404 CHICKPEA (ang. 2551–2528) CHICAGO HÁZ UF: Chicago House University of Chicago (ang. 2604–2581) (i.) ISZAPSÁS ISZAPSÁS ISZAPSÁS AURIPIGMENT KRIZOKOLLA CHEVRIER.) CHNUM (ang.) CHISELLER (ang.CHESTER BEATTY III PAPIRUSZ (BM: CBM 10683) BT: papirusz CHESTER BEATTY IV PAPIRUSZ (BM: CBM 10684) BT: papirusz NT: tudós írnokok. BT: egyiptológiai szervezet AD: Art Institute of Chicago. amelyet Kenkhepesef írt. BT: francia régész CHFW (óei.e. 2551–2528) CIÁN SN: Keserűmandulából vonták ki.) KRISZTUSTÖVISFA KRISZTUSTÖVISFA KORSZAK CHRONOLOGIE DER AEGYPTER (1849) UF: egyiptomiak kronológiája. az eleje és a vége hiányzik. Egy oldalból áll papirusz. hogyan csillapítható a szomjúság.) GERINCHÚROS GERINCHÚROS CHOUFOU (ang. sorában azt írja le. 2604–2581) (i.e. H. papiruszai hieratikus papirusz RT: Kenkhepesef CHESTER BEATTY XI PAPIRUSZ (BM: CBM 10691) BT: papirusz CHESTER BEATTY XIII PAPIRUSZ (BM: CBM 10693) BT: papirusz CHESTER BEATTY XIV PAPIRUSZ (BM: CBM 10694) BT: papirusz CHESTER BEATTY XV PAPIRUSZ (BM: CBM 10695) SN: Deir el-Medinéből származik 1928-ból. papiruszai hieratikus papirusz orvosi papirusz RT: Kenkhepesef CHESTER BEATTY VII PAPIRUSZ (BM: CBM 10687) SN: Deir el-Medinéből származik 1928-ból. ném. BT: Chicago Ház egyiptológiai könyvtár CHICAGO HOUSE CHICAGO HÁZ CHICAGOI MŰVÉSZETI INTÉZET (USA) UF: Art Institute of Chicago (ang. dinasztiabeli papirusz.e. amelyet Kenkhepesef írt. A harmadik rész migrénre nyújt orvosi ellenszert.) CHOIAK CHONS CHONSZ FŐORVOS KASSZIA KASSZIA ORVOSOK FŐNÖKE FŐFELESÉG CHINESE CINNAMON (ang. 2551–2528) CHRIST’S THORN (ang. BT: dinasztia.) UF: Chentiamentiu SN: A Nyugat Földjének és a halottak istene. 19. Illinois. 8) CHIEF PHYSICIAN (ang.) CHORDATA (lat.e. 19. amelyet Kenkhepesef írt. papiruszai dinasztia. BT: egyiptológiai szervezet NT: Chicago Ház Egyiptológiai Könyvtára CHICAGO HÁZ EGYIPTOLÓGIAI KÖNYVTÁRA SN: A Chicago Ház büszkélkedhet a világ egyik legnagyszerűbb egyiptológiai könyvtárával és fennállásának jelentős ideje alatt a kutatói behatóan foglalkoztak a 19.) CHUFA (ang.) PORCOS VÉRTESHAL CHNUMMOSE (ném. 2604–2581) (i. 19.) KHEOPSZ1 (i.) CHISELER (ang.e. BT: dinasztia. A papirusz elejét egy másik írnok korrigálta és széljegyzetekkel látta el. amely az 5-9.) SN: Itt található Paankhenamun koporsója.) DENEVÉR KŐFARAGÓ KŐFARAGÓ VÉSŐ HNUM KHNUMMOSE (ang. Ireland Tel: +353 1 4070750 Fax: +353 1 4070760 E-mail: info@cbl. 20. Dublin 2. Ez a könyvtár tartalmazza a Chester Beatty papiruszokat.) CSICSERIBORSÓ LEGFŐBB BÍRA KIRÁLYI KÖTÖZŐSALÁTA CHIEF OF COURT PHYSICIANS (ang.) KHOIAK HONSZU HONSZU1 CHONDROSTEI (lat. Breasted és John D.) (1. Rockefeller. papiruszai orvosi papirusz RT: Kenkhepesef CHESTER BEATTY VI PAPIRUSZ (BM: CBM 10686) SN: Deir el-Medinéből származik 1928-ból.e. A papirusz elején számos skorpió elleni instrukció olvasható. kutyaként vagy sakál alakban ábrázolták. cse. 21) ORVOSOK FŐNÖKE CHIEF OF DOCTORS (ang.) (1. dinasztiabeli papirusz. 2589–2566) (i.) CHONTAMENTI (ang. papiruszai hieratikus papirusz RT: Kenkhepesef CHESTER BEATTY XIX PAPIRUSZ (BM: CBM 10699) BT: papirusz CHESTER BEATTY KÖNYVTÁR (Ír. Chicago.) SN: Dublinban található Írországban. Az BT: Lepsius.) LÁBAKON ÁLLÓ LÁDA KHETI SN: 1920-ban építtette J. 2589–2566) (i. BT: dinasztia. 20. 19-20. avagy kutya fejjel és szarvakkal. 13) CHICON (fr. 20. amelyet Kenkhepesef írt. A végbélnyílás betegségeivel foglalkozik.) CHINESE CASSIA (ang.) KHEOPSZ1 (i. 2589–2566) (i. 19.) KHEOPSZ1 (i.e. BT: dinasztia. dinasztiabeli papirusz..) CHISEL (ang.) CHETI (ang.) CHUFA FLATSEDGE (ang.. dinasztiabeli papirusz. és 20.) CHIROPTERA (lat. BT: méreg 101 . 19.ie CHEST ON LEGS (ang. amely inkább mágikus természetű. 19.) CHUFA SEDGE (ang. 19. BT: dinasztia.e. spa. BT: kutya-isten CHORDADIEREN (hol. BT: egyiptológiai könyvtárak AD: The Chester Beatty Library. Karl Richard könyvei CHRYSIZON SKHYSTON CHRYSOCOLLA (ang.) CHIEF WIFE (ang.) CHRONOLOGY (ang. A CHESTER BEATTY V PAPIRUSZ (BM: CBM 10685) SN: Deir el-Medinéből származik 1928-ból. Dublin Castle. 21×135 cm hosszú.) CHUFU (ang. papiruszai hieratikus papirusz RT: Kenkhepesef CHESTER BEATTY VIII PAPIRUSZ (BM: CBM 10688) SN: Deir el-Medinéből származik 1928-ból.) (1. 41 önálló részből áll. dinasztiák műemlékeivel.) CHIEF JUSTICE (ang.. amelyet Kenkhepesef írt. dinasztiabeli papirusz.e. 111 South Michigan Avenue.) CHRIST-THORN (ang.

VII.kuleuven.) KÖZÉP-EGYIPTOMI NYELV ANYAROZS SZFALERIT CINÓBER FAHÉJFÉLE KASSZIA FAHÉJ FAHÉJ CINÓBER CINNAMOMUM (lat.CIÁNHIDROGÉN KÉKSAV CIPPUS (ang. nov.) COCCIDAE (lat. 17) STERIL SEB ÁTLÁTSZÓ LAKKOK CINÓBER UF: cinnabar (ang.) CIGÁNYPETREZSELYEM CLARYSSE. BT: egyiptológus AD: mec7151@is2. 9) CINNAMOMUM ZEYLANICUM (lat. 620–621) BT: rómaiak öltözete CLAY (ang. A mesterséges cinóbert higanyból és kénből készítik.) CIENNEHEBU (ang. VI. 2100–) CLAVICEPS PURPUREA (lat.nyu. JANE BT: cseh egyiptológus AD: Czeh Republic.e.) CILICIAN FIR (ang.) CILICICA FIR (ang.) HÓRUSZ-SZTÉLÉ CODY.) NAGY KUTYA CNRS (röv.ac.) CINK-SZULFID CINNABAR (ang.) CLAVUS SN: Bíborvörös csík a római tunikán.) AGYAG AGYAGEDÉNY CLAY VESSELS (ang. BT: gyűjtő CMA (röv.) CILICICAN FIR (ang. Belgium Tel.) cinnabarit fekete cinóber higany-szulfid lac vaccae nigrae (lat. BT: vörös RT: cinóber CINQUANTENAIRE MÚZEUM (Bel. 13) WC-ÜLŐKE CLOSTRIDIUM TETANI (lat.) PHILOPHATOR (i.) KORIANDER KILIKIAI JEGENYEFENYŐ KILIKIAI JEGENYEFENYŐ KILIKIAI JEGENYEFENYŐ CIPRUSFÉLE BT: fenyőalakú NT: boróka CIRCUMCISIÓ CIROK KÖRÜLMETÉLÉS KÖRÜLMETÉLÉS CIRCUMCISION (ang.) COCCUS BAUHINI (lat. (1. 51–30) CLEOPATRA’S NEEDLE (ang. 1000 Bruxelles.) CLAPPER (ang.) CLERGY (ang.edu COFANETTO DI PERPAUT (ol.) PAP KLEOPÁTRA. a legfontosabb higanyérc (vegyjele: HgS).) CICKÁNY-MÚMIA BT: állatmúmia CICONIIFORMES (lat.) COCHINELLE-TETŰ KOBALTKÉK UADZSET1 KARMAZSINTETŰ KARMAZSINTETŰ KARMAZSINTETŰ TEKNŐSPAJZSTETŰ-FÉLE CIPÉSZMŰHELY BT: műhely NT: Montuneferi műhelye RT: cipész CIPPI (ang.arts.Vinohrady CLEAN WOUND (ang.) CINNAMOMUM VERUM (lat. Egyiptomi műkincs gyűjteményéből vásárolt a Louvre.) vermillion (ang. BT: hangszer CIPÉSZ SN: Memphiszben több száz könyöknyi külön negyedük volt a cipészeknek és tímároknak.) SN: Gyémántfényű.) CLEOPATRA VII PHILOPHATOR (své.(1.) Zinnober (ném.) CENTRE NATIONAL DES RECHERCHE SCIENTIFIC COBALT BLUE (ang. BT: festékanyag szulfid RT: cinóber vörös CINÓBERVÖRÖS UF: vermilion (ang.) UF: Musée du Cinquantenaire (fr. amelyet cinóberporból állítottak elő. BT: endospóra CLOT-BEY.) (1.: 02/7417211 CINTÁNYÉR SN: A cintányérokat spárgával kötötték össze.) PERPAUT LÁDÁJA 102 . 28.) CINNABARIT GÓLYAALAKÚ TJANENHEBU (ang.) (i.) CINNAMOMUM CASSIA (lat. skarlátvörös színű ásvány. 7–1868. pajzsokat és a szandálokat. Róla nevezték el Kairó legidősebb utcáját is. BT: múzeum AD: Parc du Cinquantenaire . BT: mesterség NT: Montuneferi sarukészítő CLEOPATRA SN: 1875-ben ezzel a hajóval szállították Alexandriából Londonba Kleopátra tűjét.) SN: Narancsos vörös szín.) (1.) SN: Mély sebbe jutva tetanuszt okoz.) FAHÉJ CLAYOVÀ. ANTOINE-BARTHELEMY (1793. görög és római gyűjteménnyel rendelkezik.) HÓRUSZ-SZTÉLÉ CIBETMACSKAFÉLE UF: Viverridae (lat. 29) BT: növényi élelem MÁJZSUGORODÁS GÖRÖGDINNYE CSATTOGTATÓ CIRRÓZIS CITRULLUS LANATUS (lat.) Usifur Usufur vaccae nigrae (lat. MADELEINE E.) CINNAMON (ang. aug. mezopotámiai. 130 00 Praha 3 . Ők készítették a zsákokat.) SN: Ékszerkészítő technika. Càslavskà 1. 620) BT: ékszerkészítés CLOSET-STOOL (ang.) COCCUS ILICIS (lat. az első egyiptomi orvosi iskola alapítója. WILLY BT: egyiptológus AD: clarysse@onyx.) (1.) BT: hasadtujjú emlős NT: macskalábú mongúzalakú CICA MACSKA DÍSZVÁGÁS CICATRIZATION (ang. A piros tinta tartalmazta ezt az anyagot.e. amely halálos mérgezést is okozhatott.) (1. amellyel üvegpasztát vagy színes köveket illesztettek fémalap mélyedéseibe.) (1. KLEOPÁTRA. KLEOPÁTRA TŰJE CLOISONNÉ (fr.) SN: Egyiptomi. de használták ajakrúzsba is.) SN: Orvos volt. 27) CLEAR VARNISH (ang. tegezeket. melyet a római kori Egyiptomban a rómaiak viseltek.) COBRA GODDESS (ang.be CLASSICAL EGYPTIAN (ang. BT: tengerjáró hajó RT: Kleopátra tűje CLEOPATRA VI TRYPHAENA (ang.

) RÉZ RÉZTÁL MALACHIT (ném.) KOPORSÓ KOPORSÓTÖREDÉK KŐKOPORSÓ COFFIN FRAGMENT (ang. MIRHAFA CORCORAN. az egyiptológiai tanulmányok igazgatója. mint pl. une novelle hypothèse. 1986.) COMPOSITAE (lat.) CONQUISTA DE JAFFA. LA (spa. 1991.) PARANCSNOK COMBINED CROWN (ang. 325 cm hosszú hím páviánokkal díszített alapzaton állt.) CONCORDE OBELISZK ALAPZATA (L: D31) SN: Az obeliszk eredetileg egy 159 cm magas.) COMMON ELM (ang.edu CORIANDRUM SATIUM (lat.) FELESÉG SZÉKREKEDÉS CONTE DES DEUX FRÈRES.) COPTITES KOPT COMANDANTE DE SOLDADOS (spa.) COMMON CRANES (ang. amely a konvencionális katekizmus stílusnál magasabb nyelvet használ. 1831.uk Tel. JOHN D.memphis. ISAK BT: egyiptológus AD: ic@semt. 2002) UF: FCD SN: Szerzője Raymond O. A Corpus Hermeticumban csak néhány mű van.) COMMIPHORA ABYSSINICA COMMON ASH (ang. a napóleoni tudós expedíció tagja. BT: Faulkner. 1996. 22-én állították fel a Concorde téren. Oxfordban adták ki.) COFFIN TEXT (ang. A gyűjtemény általában a Corpus Hermeticum neve alatt ismeretes. Tel: 0144271045 Fax: 0144271109 COLLIER.) HAJTÁSOS NÖVÉNY CORNELIUS.) COLUMBIDAE (lat.) CORYNEBACTERINEAE (lat. PHILIPPE BT: egyiptológus NT: Collombert.e. BT: napóleoni expedíció tagjai COONEY. III. Amenhotep templomának bejáratát díszítette a nyugati oldalon. Az eredeti alapzat a Louvre-ban van kiállítva D31-es leltári számmal. Túlnyomó részük inkább kései gnosztikus iratnak látszik. Kutatási területe az óegyiptomi irodalom és szövegek. BT: alapzat Concorde obeliszk CONCUBINE (ang. Philippe könyvei COLLOMBERT. 22m magas és 220 tonna. luxori temploma gránitobeliszk NT: Concorde obeliszk alapzata (L: D31) RT: Luxor2 Sphinx CORPUS HERMETICUM UF: Corpus Hermetikum SN: Az alexandriai korból Hermész Triszmegisztosz neve alatt egész sereg.ac.a. 75231 Paris Cedex 05.za CORNER JOINT (ang. Az egyiptomiak mindennapi életét megfigyelve olyan. 1550 körül fejtették ki egy asszuáni bányából ezt a gránittömböt.) COPPER SAW (ang. Az új alapzatot az obeliszk felállításának eseményei díszítik.) ANPU ÉS BATA3 CONTÉ. a csirkesütő.) COPTIC (ang. I. 1988.) KORIANDER CORYNEBAKTÉRIUMFÉLE FÉSZKESVIRÁGÚ CORYNEBAKTÉRIUMFÉLE UF: Corynebacterineae (lat. s e művek 103 .: +44 (0)151 794 2468 Fax: +44 (0)151 794 2226 COLLOMBERT.) COMMON FOLK (ang.) COPPER DRILL (ang. 31-én döntötték le az obeliszket Luxorban s majd csak 1836. addig ismeretlen eljárásokat figyelt meg. A (1962. ezért új alapzat elkészítését rendelte el. Faulkner. Nº 151. kézzel írott.) KOPORSÓSZÖVEG HAJVISELET COLLÈGE DE FRANCE (fr. hogy itt nem magáról Hermész személyes tanításáról. Amenhotep.) (1. Ő kezdte meg az első régészeti kutatást Egyiptomban.COFFIN (ang. okt. LORELEI BT: egyiptológus AD: Lcorcoran@cc. SN: A Liverpooli Egyetemen előadó.) PSENT COMES SARGITIONUM SACRARUM SN: A papiruszgyárak e tisztségviselő felügyelete alatt álltak a bizánci időkben.) CONCISE DICTIONARY OF MIDDLE EGYPTIAN.) COIFFURE (ang. amely vörösgránitből készült.collier@liv. COLOSSAT. EL.) (Fro. Ezek az értekezések – ha töredékesek is – világosan jelzik. Lajos-Fülöp túlságosan bujának találta a páviánok kidolgozott nemiségét.) COMA BERENICES MEMNON-KOLOSSZUSOK MEMNON-KOLOSSZUSOK GALAMBFÉLE GALAMBALAKÚ HADSEREG BERENIKÉ FÜRTJEI COLOSSI OF MEMNON (ang.) (1.) COLUMBIFORMES (lat.(ar.sun. könnyen feltételezhető.) CONSTIPATIO (lat. LE (fr.) KŐRISFA DARU KÖZEMBER ÉSZAKI PETYMEG SZILFA HADSEREG HADSEREG EMLÉKSZKARA–BEUSZ COPPER CARBONATE (ang.) BT: egyiptológiai iskola AD: 11.ac.) RÉZFÚRÓ RÉZFŰRÉSZ RÉZSZERSZÁM COPPER BOWL (ang. Az obeliszket a Luxor2 nevű hajó szállította 136 fős személyzet irányításával. Place Marcelin-Berthelot. 18) HÁZASSÁG CONSORT (ang. (1905–1982) SN: 1947–1963-ig volt a Brooklyn Múzeum kurátora. PHILIPPE KÖNYVEI BT: Collombert. BT. BT: egyiptológus COPPER (ang. vagy a gipszmalom.) CONIUM BÜRÖK CONIUM MACULATUM CONQUEST OF JAFFA (ang. melyet egy darabban faragtak ki. 5.) PARANCSNOK COMMANDER OF THE ARMY (ang. 1972.) SAROKILLESZTÉS TRÓNNÉV CORONATION NAME (ang. okt. hogy valamely beavatás oktató művei. 1981. 1999. BT: egyiptológus AD: m. MARK A. Philippe NT: Les „Fils royaux de Ramsès”. főként dialogizált értekezés maradt fenn. NICOLAS JACQUES SN: Krétáiról híres kémikus.) CONSANGUINEOUS MARRIAGE (ang. BT: tisztségviselő COMMANDER OF SOLDIERS (ang. 1976.) COMMON GENET (ang.) CONIFEROPHYTNA (lat.) ÁGYAS TOBOZOS TOBOZOS FOLTOS BÜRÖK JOPPA BEVÉTELE JOPPA BEVÉTELE VÉRFERTŐZŐ CONIFEROPHYTA (lat. könyvei CONCORDE OBELISZK SN: A párizsi Concorde téren álló obeliszk eredetileg III.) BT: Frankia baktériumfaj NT: mikobaktérium CORMOBIONTA (lat. a keltető.) COFFIN OF STONE (ang. inkább a hermetikus hagyományba való beavatásról van szó.) COPPER TOOL (ang. 9) FELSŐ EGYIPTOMI NOMOSZ.) PARANCSNOK COMMEMORATIVE SCARAB (ang. Raymond O.

DOW SN: Filantrópus.) NEMESI PÁR (L: N2293) BOSZTONI COURTESY MUSEUM OF FINE ARTS (ang. aki 1902-1903-ban Quibellel együtt felfedezte Gizeh déli részén a róla elnevezett sírt.. L. főként a negyedik (az úgynevezett szent beszéd) és a tizenhatodik (Ammonhoz). ném.) lead chloride (ang. Kővázák százainak darabjait. Később a koptra specializálódott és az egyik legjobb tudós vált belőle ebben a témában. WALTER EWING (1865–1944) SN: Brit koptológus. Walter Ewing (1865–1944) NT: Coptic Dictionary (1929–1939) CRUX ANSATA ANKH (óei. JEAN PIERRE COS LETTUCE (ang.) (1.) COW (ang. jelenleg költözés alatt áll.) JOGAR KERESZT MEDÁL CROSS PENDANT (ang.) CRIS COUNTY MUSEUM (ang. Leonard Holl nyomdájában. BRIGIT BT: egyiptológus AD: Bcrowell@sas.) CÓZER TEHÉN TEHÉNTEJ COW’S MILK (ang. BT: koptológus NT: Crum.) COSMETICS SPOONS (ang. Reisner Haszehemui idejére datálta a sírt amely a 3.) CROCUS SATIVUS (lat.) Pabasa4 (ang.) CROOK (ang.) CORPUS HERMETICUM FOLYOSÓ CRIS MEGYEI MÚZEUM (Ro.) UF: cotunnit (ang. ném. Dow Quibell. amelyet ő „Mastaba T”-nek nevezett. ném.) UF: Cris County Museum (ang. ném. 3.) CROWELL.) COSMETIC CONE (ang. Kopt szótárához 1892-ben fogott hozzá.com CRUM.net CORTIGGIANI. 1906–1907-ben Petrie kutatta ezt a sírt.) COVINGTON-SÍR DZSÓSZER (i.) CROCODILOPOLIS (gör.. JEAN-PIERRE UF: Cortiggiani. PIERS BT: norvég egyiptológus CROCODILE GOD (ang. BT: hermetikus irat CORPUS HERMETIKUM CORRIDORS (ang.) ATEF CROZIERR-BRELOT. BT: Ptolemaiosz Klaudiusz könyvei COTUNNIT (ang.) BT: hadsereg kapitány NT: Amenmesz2 Dedi (ang.) lead dichloride (ang.) cotunnite (ang. GENE BT: egyiptológus CSACSA-EM-ANK DZSADZSAEMANKH CSÁKÁNY BT: szerszám NT: bazalt csákány kőcsákány CSALÁD SN: A család volt a legalapvetőbb szociális egység az ókori Egyiptomban.) SORBONNE EGYIPTOLÓGIAI KUTATÁSI KÖZPONT (Fro.) ólom-klorid plumbous chloride (ang. 28) CRANIOTA (lat.) COULON. az orfikát.) CRIS MEGYEI MÚZEUM (Ro.) Muzeul Ţării Crişurilor (ro.) COTUNNIT (ang. James Edward (1867–1935) COVINGTON’S TOMB (ang.) FÜRJ COTURNIX COTURNIX (lat. Jean Pierre SN: A Ptolemaiosz-korszak specialistája. Capelrigben született és Bathban halt meg. amelyet Convington és Quibell fedezett fel 1902-1903-ban. BT: oxihalogenid COTUNNITE (ném.egnet. Ebben található Uahibré2 usébtije. az anya pedig felülvizsgálta a háztartást és a gyerekek nevelésével foglalkozott.) CRUZ-URIBE. BT: egyiptológus AD: jpcorteggiani@ifao. Ezek az értekezések. spa. Az alexandriai tenger alatti kutatások az ő segítségével folytak. 2630–2611) KOPONYÁS HAL MANDRAGÓRA CRAZY APPLE (ang. BT: felfedező RT: Covington-sír COVINGTON-SÍR UF: Covington’s tomb (ang.) SN: Vegyjele: PbCl2. CSALÁDI SZOBOR BT: szobor NT: Szeneb családi szobra CSALÁNVIRÁGÚ UF: Urticales (lat.) Khay1 (ang. JEAN-PIERRE KÖTÖZŐSALÁTA BALZSAMKÚP KOZMETIKAI KANÁL CROCODYLUS NILOTICUS (lat. dinasztia acheológiai csoportjai karakterisztikájának a kezdete.) CORTEGGIANI. a Kabalát és az egyiptomi hagyományt kötik össze. ennek latin nyelvű kiadása 1482-ben jelent meg először Ulmban.) CROCODYLIDAE (lat.) 104 .gondolatainak folyamatos jelenléte különböző szerzőknél úgyszólván a mai napig követhető. BT: múzeum RT: Uahibré2 usébtije (CMM: 454) AD: contact@mtariicrisurilor.. LAURENT BT: egyiptológus AD: coulon@ifao.upenn.) SN: A Romániában található múzeum 2006. Az apa volt a felelős a gazdasági jólétért. L.ro CROCKER. 119f) (1. és rézből készült modelleket talált a föld alatti kamrában.) CROCODILIA (lat. végül 6 kötetben jelentette meg 1929–1939 között. sok tekintetben a gnózist. tárgyakat. a többitől már tömörségüknél fogva is különböznek. 1879-ben Etonban tanult.egnet. egy játék kőgolyóit. WALTER EWING KÖNYVEI BT: Crum.) COSMOGRAPHIA SN: Ptolemaiosz Klaudiusz műve. (1.. Walter Ewing könyvei CRUM.net COUPLE EN BOIS (fr. az armsheimi Johann Schnitzer mester 32 egész oldalt betöltő fametszetes térképével.e.) SN: Gizeh déli részén található masztaba. 7f) BT: gizehi masztaba RT: Covington. jan.) BT: varázsdió alkatú NT: szilfaféle CSAPATKAPITÁNY UF: captain of troops (ang. Egy másik ulmi nyomdász 4 évvel később újra kiadta.) KROKODIL-ISTEN FAJJÚM2 KROKODILFÉLE NÍLUSI KROKODIL SÁFRÁNY KROKODIL CORTEGGIANI. Tanulmányai alatt szerette meg az egyiptológiát és Párizsba ment az óegyiptomi hieroglifákat és a koptot tanulni.) SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM (USA) COVINGTON. ném.) CRES (röv.) Mastaba T (ang. CLAUDE BT: egyiptológus AD: Crozier-cl@France-mail.) Penneszuttaui CSAP UF: dowel (ang. majd a Balliol College-ben Oxfordban 1888-tól.. óta zárva van..edu CROWN OF OSIRIS (ang.

Fejükön és testükön halvány csíkozású. 2-02-3315297 105 .u. hosszúsága 25. 16) BT: illesztés CSAPOLÁS (1.u. 81–96) (1. talán hogy a halott csecsemő lelke újraszülethessen az anya következő gyermekében.) UF: Czeh Institute of Egyptology (ang. 20) SN: Petrie Kahuni ásatásai alkalmával több házban a padlózat alá dobozba temetett csecsemőt talált. 284–305) (1. Szeptimiusz (i. 249–251) (1.u. 19) Néró (i. (1.) (1.u. Celetna 20 Tel: 420-(0)2-24491394 Fax: 420-(0)2-24491628 EAK Egypt.u. Egyes bárdok rézpengéje görbe volt. 37–41) (1.u.) SN: A csapolást akkor alkalmazták.u.SN: Csapillesztéseknél használták. 180–192) (1.) (1.) BT: tárgy NT: patkányfogó varsa CSAPLYUK ÉS CSAP ILLESZTÉS (1. 276–282) (1.u. Alexander (i. 19) Geta (i.e.u. 125) BT: táncos NT: Izidóra (1. 251–252) (1. amikor a faanyag nem volt elég hosszú. 11636 Praha.) (1. 19) Titusz (i. 19) CSATABÁRD SN: Közelharcban használták.u. 19) Szeverusz. 19) Othó (i. Antóninusz (i. 305–313) (1. A bútoroknál használtak fából és aranyból készült csatlakoztató forgópántot is. 19) Filippusz (i. 244–249) (1.) BT: tárgy NT: csattogtatók (KEM: JE CG 69224. 19) Karakalla (len. 19) Piusz.u. 69) (1. 253–268) (1. Ez a gyakorlat még a múlt század elején.) SN: 17 éven át volt igazgatója Miroslav Verner.) dzsungelmacska Felis chaus (lat. hogy könnyebben lehessen vele vagdalkozni.) swamp cat (ang. farka vége fekete-fehér csíkos.(1. 19) Domitiánusz (i.) (i. 14–37) (1.u.u. 222–235) (1. Maximinusz (i. 15) CSAPDA UF: trap (ang. 217–218) (1. 69–79) (1. A felső csattogtató a 16.e. fekete színben végződő füle van. 7) Jungli Billi (hin. 395) (i. 19) Klaudiusz (i.u. 19) Auréliánusz (i. 260–261) (1. 19) Probusz (i. 14) (1. 7) SN: Rövid farka és hosszú. 19) Gallusz (i. edelőcsarnok fesztiválcsarnok karnaki Amon templom fesztiválcsarnoka oszlopcsarnok pronaosz szarkofág csarnok CSÁSZÁR SN: Itt szerepel minden olyan császár neve a Római Korból. BT: illesztés RT: csap CSÁPOS ÍZELTLÁBÚ UF: Antennata (lat.) (1. dinasztiában lelhető meg az ágykeretek összeillesztésénél. 285–305) (1. 41–54) (1. 98–117) (1. Miroslav AD: Czeh Republic. 19) Kaligula (i.u. 19) Quietusz (i. 96–98) (1.) Ban Bilao (hin. 293–311) (1. BT: építmény NT: Bahr el-Juszuf szennyvízcsatorna Szuezi-csatorna CSATORNAÁSÓ NOMARKHOSZ CSATTOGTATÓ UF: clapper (ang.u.u. melynek egyik része az ajtó.u. 19) Verusz.) (1.u. 313) (1. 7) BT: valódi macska CSECSEMŐ UF: baba3 baby (ang. az 1920-as években is fennált Felső-Egyiptom területén.u.u. 161–169) (1. amelyek ma a Manchester Múzeumban és a Petrie Múzeumban találhatók. 198–217) (1. Szőrük világos vörösesbarnától vagy a homokszíntől a szürkéig terjed. 19) Valériánusz (i. (1. 19) Szeverusz. 15) scarph joint (ang. 19) Trajánusz (i. 19) Didumeniánusz (i. BT: tárgy NT: facsap lepkecsap RT: csapolás (1. 238–244) (1. CG 69247) SN: Kéz alakú csont csattogtatók. 30–i. 19) Deciusz (i. 68–69) (1.u. 218) (1. 69247) CSATTOGTATÓK (KEM: JE 69224. A lakóhely közvetlen közelébe temetett csecsemőket találtak a predinasztikus és dinasztikus időkben egyaránt. Hosszúsága 20 cm. 18) SN: Két lemezből áll. 19) RT: Római Kor (i. Két fadarabot különféle csapolási technikákkal illesztettek össze így érvén el a megkívánt hosszúságot. 19) Hadriánusz (i.u. 19) Makrinusz (i. amikor két vagy több részből kívántak egyet készíteni. 117–138) (1.) flapper (fi.u. 18) BT: forgópánt CSATORNA SN: A Nílusból vezették a földművelés és a hajókázás céljaira. 30–i.u.e.u.u.u. 30–i. 211–212) (1. 138–161) (1. 16) SN: A legkorábbi ilyen illesztés az 1. 7) jungle cat (ang. BT: csattogtató CSATTOGTATÓ TÁNCOS UF: castanet dancer (ang. 251–252) (1. 260–261) (1.u. 161–180) (1. 16) UF: mortise and tenon joint (ang. 19) Maximiánusz (i. 253–260) (1. Cairo-Giza Tel: 2-02-3315257. Az alsó Deir el-Medinéből származik az Újbirodalom korából.u. III.) (1. (i. NT: Augusztusz (i.) Khattas (hin.) mocsári hiúz reed cat (ang.u.u. 19) Diokletiánusz (i. a másik része az ajtófélfa illeszkedő részeihez van hozzáerősítve és egy forgócsap tartja össze. 20) BT: ember CSEH EGYIPTOLÓGIAI INTÉZET(Cse. 19) Veszpásziánusz (i. 19) Galba (i.) BT: ízeltlábú CSARNOK BT: épületrész NT: áldozati csarnok derri templom első csarnoka. akik nevét a hieroglif és démotikus szövegek említik.) (1. 19) Gallienusz (i. 79–81) (1. BT: egyiptológiai szervezet RT: Verner. 193–211) (1.u.u. 19) Gordiánusz. Luciusz (i. 19) Galériusz (i. BT: fegyver CSATA NT: altakui csata kádesi csata karkemiszi csata pelusiumi csata CSATLAKOZTATÓ FORGÓPÁNT UF: butt-hinges (ang. 19) Nerva (i. 19) Tibériusz (i. 19) Kommodusz (i.u.u. (1. 270–275) (1. 19) Makriánusz (i.u. 19) Volusziánusz (i. 125) CSAUSZ UF: Ban Beral (hin. 19) Daia.u.u.) (1. Dokki Street 4. dinasztiából származik a Második Átmeneti Korból.u. 15) UF: scarf-joint (ang. 19) Auréliusz. Markusz (i. 54–68) (1.5 cm.

színtelen. hogy a két bolygó nem a Föld. vagy színes üvegszerű réteggel. Sok esetben egy fényes. E. Bretislav Verner. Csillagászattörténeti szempontból nagyon fontos. melynek egy tárgy az alakját köszönheti.) potstones (ang.) Parennefer1 (ang. növény NT: indigócserje tamariszkusz cserje CSERZÉS UF: tanning (ang. ajkak. a csillagok megjelenésének és eltűnésének időpontját. amelyeket dekánoknak neveznek. ném.) Tjener Thutmózisz2 Wah1 CSICSERIBORSÓ UF: chickpea (ang. mivel egyetlen ezüstbánya sem működött a birodalomban. Miroslav Vilímkovà. fogai a harmadiknak. fogak.. BT: ábrázolás csillagászat NT: Pamehit és Ibpameni sírjának mennyezete Petoszirisz sírjának mennyezetfreskója BT. sárga. ezt a „Nagy Horizontnak” is hívták. ném. 11) SN: Bőrkikészítési folyamat. Az aranyért cserébe az egyiptomiak Afganisztán területéről érkező lazúrkövet és ezüstöt kértek. Az ókori Egyiptomban mindenekelőtt az akácfa termését használták cserzésre. az egyiptomiak időszámításának alapegységeit jelölik. és megváltoztatják minőségét és színárnyalatát. Ajkai felelnek meg a második órának. Testrészei tíznapos egységeket.. torka a negyediknek. Ladislav Clayovà.. belső szervek. Jana Strouhal. Reymond. vörös vagy fehér színű test. újjászületésekor ér a vaginájához. A nap a tizedik órában. 13) Lathyrus cicera (lat. az ekliptikát 36 részre osztották.. a cserzőanyagok behatolnak a bőrbe. Hasán és tagjain jelölték a napokat és a hónapokat. BT: tudomány NT: bolygó csillagászati ábrázolás csillagászati eszköz csillagkép csillag Hold hónap időmérés naptár RT: csillagász CSILLAGÁSZATI ÁBRÁZOLÁS SN: Többnyire a mennyezeteken jelentek meg. torok. Testének tizenkét része: kezek. mellkasa pedig az ötödiknek. hanem a Nap körül kering és a Nappal együtt keringenek a Föld körül. A Nap látszólagos pályáját jelképező kört. spa. mivel a mennyezet a sírokban az eget szimbolizálta.. Egy kései szokás már a nap óráit is Nut testrészeihez társítja. Wolf B. ném. évezredeken át senki nem beszélt róla. Eve A.) (1. Nutot megtalálni a szent épületek valamennyi csillagkép ábrázolásán. spa. mázzal van bevonva BT: agyagáru CSERÉPAGYAG UF: lapis ollaris (ang. BT: kereskedelem CSERÉP UF: alaptest SN: Egy lyukacsos. Milada CSELEKEDET UF: cselekvés NT: borkészítés büntetés cserzés eljárás étkezés felszabadítás festés fizetés fonalgyártás fonás gyermeknevelés hamisítás hányás házasságtörés háziasítás kárpitozás légszennyezés lopás préselés ragasztás szüretelés tájolás takarítás termelés tisztálkodás CSELEKVÉS CSELEKEDET CSÉPLÉS BT: mezőgazdasági munka CSEREKERESKEDELEM SN: Az első hivatalos kereskedelmi kapcsolat Punttal alakult ki.) Tati (ang. csak a sírfeliratok tettek bizonyságot a papok zsenialitására. hüvely és comb jelölik a csillagok mozgásának útját a végtelenben. (1. Szorgalmasan figyelték a bolygókat is. belek.) BT: szappankő CSERÉPDARAB CSERÉPEDÉNY CSERÉPKORSÓ CSERJE OSZTRAKON AGYAGEDÉNY AGYAGEDÉNY RT: akácia állatbőr CSÉSZEHORDOZÓ UF: cupbearer (ang.CSEH EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Bares. feljegyezték miként mozognak az állócsillagok körül. mellkas. Souckovà. 11) BT: cselekedet 106 .) steatites (ang. A keleti horizont az istennő combjai felett helyezkedik el. Jane Oerter. Eugen Vachala. hogy a Merkur és a Vénusz mozgásából következtették. amely teljes barátságban folyó cserekereskedelem volt.) BT: pillangósvirágú takarmánynövény ünnepi étel CSIGA UF: Gastropoda (lat. Ez az ismeret a papok titka maradt.) (1.) BT: mesterség NT: Dzsehuti5 Neferweben3 (ang. vagy tömör törési felületű.) BT: puhatestű NT: tüdős csiga CSILLAG BT: csillagászat NT: Alioth Alkaid Benetas Dubhe Merak Mizar Nap1 Szóthisz RT: csillagkép CSILLAGÁSZAT UF: asztronómia SN: Az ókori Egyiptomban 36 csillagcsoportot különböztettek meg. amikor is bizonyos cserzőanyagoknak nevezett adalékokat tartalmazó fürdőbe helyezik a bőrt.

krémek vagy illatszerek adagolására szolgált. A British Múzeum 1922-ben szerezte be MacGregor gyűjteményéből. amely talán a tulajdonos neve volt. 10) Porrá zúzva fehér festékekhez használták. V. aug. Alacsony hőmérsékleten csírázó.) CSILLAGÁSZATI TEREM UF: Bárkák terme SN: Plafonját csillagok. Dun idejéből. A falfestményeken Amon bárkájának és az erőt szimbolizáló fának szállítását láthatjuk. BT: fekete CSONTFELIRAT UF: ivory label (ang. Leveleik ujjasan összetettek és lándzsaalakúak.) Osteoglossiformes (lat. dinasztiábó származik a 213-as tarkhani sírból. vastagsága 0. BT: csontbetegség CSONTSZOBOR UF: bone statuette (ang. dinasztiából. Klaudiusz RT: csillagászat CSILLAGFÜRT UF: Lupinus (lat.Ramszesz. Antoine-Barthelemy (1793. A fésűn egy „kad” felirat található. Clot-Bey gyűjteményéből 1853-ban vásárolta meg a Louvre. Ramszesz sírjának mennyezete Szenenmut TT353PM-as sírjának mennyezete RT: Nut CSILLAGÁSZATI ESZKÖZ BT: csillagászat eszköz NT: merhet (óei. és ezzel kiteszi a törés veszélyének.5×5. (1. BT: csontfelirat CSONTFELIRAT (KEM: CG 14142) SN: Egy nagadai királyi masztabából származik. A csontcímkét talán egy pár szandálra akasztották. Már az ókorban leírták. dinasztiából származik. BT: sejtszövet NT: állatcsont állkapocscsont gemacsont csontváz CSONT FEJTÁMASZ BT: fejtámasz NT: Tutankhamon csont fejtámasza CSONTFEKETE UF: bone black (ang.) SN: A csontfekete színt az égetett és porrá zúzott elefántcsontból állították elő.) BT: fésű NT: csontfésű (PM: UC 16076) Dzset csontfésűje elefántcsont fésű CSONTFÉSŰ (PM: UC 16076) SN: Az 1. 28.) ivory black (ang.) BT: felirat NT: csontfelirat (BM: EA 55586) csontfelirat (KEM: CG 14142) CSONTFELIRAT (BM: EA 55586) SN: Abüdoszból származik az 1.ÉS CSONTOSHAL CSONTOS NYELVŰ UF: bony tongue (ang. mivel a hátoldalán egy szandál látható.2 cm. BT: csontfésű RT: tarkhani sír 213 CSONTKANÁL BT: kanál NT: csontkanál (L) CSONTKANÁL (L) SN: Elefántcsontból készült kacsát fogó úszó nőt formázó 29. BT: csontkanál RT. 4. 7–1868.1293) CSONTVÁZ BT: csont CSONTBETEGSÉG BT: betegség NT: csontritkulás gyulladásos csontbetegség CSONTÉKSZER BT: ékszer 107 .) CSONTKARKÖTŐ BT: karkötő NT: karkötő (WM: W 949b) CSONTKEREPLŐ SN: A kereplő két felét valószínűleg papiruszspárgával kötötték össze. nov. BT: hangszer CSONTOS HAL VÉRTES.4 cm. BT: Ramesszeum kis oszlopcsarnokai CSILLAGÁSZ UF: asztronómus BT: mesterség tudós NT: Nakht1 Ptolemaiosz.és vízilócsontokat használtak számtalan műalkotás és szertartási tárgy kifaragására. lágyszárú növények.) BT: csillagászat NT: Bereniké fürtjei Kis-Göncöl Nagy-Göncöl Nagy Kutya Orion RT: csillag CSILLAGÓRA BT: óra CSILLÁM ÉS ROKON RÁCSÉPÍTMÉNYŰ ÁSVÁNY BT: filloszilikát NT: szerpentinásvány CSIPESZ BT: eszköz NT: hajgöndörítő csipesz sebészcsipesz szőrtelenítő csipesz CSISZOLÁS BT: megmunkálási technika NT: facsiszolás kőcsiszolás CSÓNAK UF: boat (ang. Egyiptomban mintegy 4000 éve vonták be a termesztésbe.) SN: A pillangósok családjához tartozó nemzetség. BT: kultúrnövény pillangósvirágú CSILLAGKÉP UF: Sternbild (ném. dekánok és istenségek díszítették. Clot-Bey.7. enyhén barnásfekete szín. Arcfesték.) BT: hajó CSÓNAKOS CSAPAT BT: sírásó munkacsoport CSONT UF: bone (ang. Az összes csont érintettsége ellenére a gerinc. és a csukló törik el leggyakrabban. A 18.3 cm-es kanál. A levelek száma és szélessége fajonként eltérő.) BT: sugarasúszójú hal NT: csőrösszájú-féle CSONTRITKULÁS UF: oszteoporózis SN: Olyan csontanyagcsere-betegség mely az eredendően erős csontozatot fokozatosan elvékonyítja. a csípő. és VI.) SN: Elefánt. hogy két gabona közé iktatva javítja a terméskilátásokat. BT: csont felirat CSONTFÉSŰ UF: ivory comb (ang.) BT: szobor NT: lószobor (MM: 26. Meleg. Aha idejéből.

1 dl fért bele. 17) (1. Nagy méretű korsó.) Mormyrus tuckeyi (lat. majd régészeti munkálatokra kiutazott Egyiptomba. Az első cukorszállítmány 996-ban ment Egyiptomból Velencébe. vagy a korai 1. így hűvösen tartotta a benne tárolt dolgokat. majd Krétára és Ázsiába.) SN: A Ptolemaioszok idején jelent meg Egyiptomban a cukornád.) BT: heringalakú NT: csuka CSUKLÓSPÁNT FORGÓPÁNT CSUPASZFOGÚ UF: Gymnodontes (lat. 4000-ből származik. BT: edény CUMMINGS.) Mormyridae (lat. 3000-ből származik. BT: csontváz CSONTVÁZ (BM: EA 52888) SN: Kb. 3000-ből származik. hogy a homokba vagy a puha talajba bele lehessen állítani stabilan. i. főként Tell el-Maskhuta-ba.) BT: váza NT: csontváza (PM: UC 9054) CSONTVÉRTES HAL VÉRTES.–1965) CUP (ang. (1881. Az egyiptomiak növényi hamuval finomították a cukrot. középen egy kidomborodó keresztcsíkkal. de akkoriban még nem üvegből készült. BT: korsó NT: csúcsos korsó (PM: UC 16083) csúcsos korsó (PM: UC 17188) CSUKA UF: Esox (lat.) Mormyrus anguilloides (lat. felső részén Narmer neve látható. 18) BT: mozgó alkatrész szerelvény NT: forgópánt CSÖRGŐ HANGSZER BT: hangszer NT: szisztrum CSŐRÖSSZÁJÚ UF: Mormyrops (lat. NINA M. Különleges alakja van.ÉS CSONTOSHAL CSOPORT BT: ember NT: munkacsoport CSOPORTVEZETŐ MUNKAFELÜGYELŐ CSŐÖSSZEKÖTŐ UF: fitting (ang.e. 8) CUMISÜVEG SN: Anyatej tárolására használt edény. CURRELLY. apró fülekkel.) Mormyrus swanenburgi (lat.) BT: angolnoida RT: csőrösszájú angolnoida szálka CSŐRÖSSZÁJÚ ANGOLNOIDA SZÁLKA SN: Az elephantinei temetőben 88 olyan halszálkát találtak. lelőhelye Tarkhan.) BT: csukaféle CSUKAFÉLE UF: Esocidae (lat. CHARLES TRICK (1876–1957) SN: Exeterben született. i. (1) BT: halszálka RT: csőrösszájú angolnoida CSŐRÖSSZÁJÚ-FÉLE UF: elefánthal elephantfish (ang. lent egy másik ajtó szolgált kiürítésre. BT: pázsitféle CULICIDAE (lat.) Mormyrops anguiloides anguiloides (lat.) Mormyrops longiceps (lat.) (1. A fő cél volt műtárgyak gyűjtése.) Tubuliflorae (lat. kb. Kürt formája volt. BT: raktár UBORKA UBORKA KABAKOS CUCUMBER (ang. amely technikát az Indiaiak is átvették és még ma is az ő finomítási eljárásukat használják. A későbbiekben Egyiptom lett a leghíresebb cukrot termelő országok egyike. kissé nyújtott.e.) Mormyrus zambanenje (lat.) BT: forrt állkapcsú NT: négyfogú-féle CSŰR SN: A csűrökbe fent szórták be a gabonát.) CUKOR SN: A cukornád meghonosítása az arab hódítás után történt.) CUSH (ang.) CUPRUM CITRINUM DAVIES.) IGAZI SZÚNYOG SZERTARTÁSI TÁRGY KÖMÉNY CULT OBJECT (ang. Kb. dinasztia korából. 13) CUCUMIS SATIVUS (lat.) BT: csontos nyelvű NT: csőrösszájú keleti csőrösszájú hal nílusi csőrösszájú hal CSÖVESVIRÁGÚ UF: Asteroideae (lat. i.) Mormyrops zambanenje (lat. BT: édesítőszer CUKORNÁD UF: Saccharum officinarum (lat. BT: kanadai egyiptológus RT: Royal Ontario Régészeti Múzeum (Can.) CUCURBITACEAE (lat. széles nyakkal.) Mormyrops deliciosus (lat. BT: agyagkorsó csúcsos korsó RT: tarkhani sír 414 CSÚCSOS KORSÓ (PM: UC 17188) BT: agyagkorsó csúcsos korsó CSÚCSOS KORSÓ SN: A korsó alja csúcsos végződésű.) NÚBIA PÁRNA CUSHION (ang.) BT: csőrösszájú-féle NT: angolnoida CSŐRÖSSZÁJÚ ANGOLNOIDA UF: Mormyrops anguilloides (lat.) 108 . amelyek először a Victoria College tulajdonát képezték A gyűjtemény az Ontario Múzeummá nőtte ki magát 1907-ben.) CUMIN (ang.) Mormyrops anguilloides voltae (lat. ami arra szolgált.e.) BT: fészkesvirágú NT: búzavirág CSÚCSELEM BT: építészeti díszítés NT: benben-kő piramidion CSÚCSOS KORSÓ (PM: UC 16083) SN: A trkhani 414-es sírból származik a 0. lelőhelye Tarkhan. 6. BT: csontváz CSONTVÁZA (PM: UC 9054) SN: Az 5112-es badari sírból került elő.) (1. BT: csontváza RT: badari sír 5112 CSONTVÁZA UF: ivory vase (ang.NT: csontváz (BM: EA 52887) csontváz (BM: EA 52888) Nesziuszert csontváza CSONTVÁZ (BM: EA 52887) SN: Kb.) POHÁR CSÉSZEHORDOZÓ SÁRGARÉZ CUPBEARER (ang. ami ehhez a fajhoz tartozik. a Victoria College-ben tanult.) (1. ANNA MACPHERSON jan.

) RÉZ CYPERUS LEPTOSTACHYUS (lat.) SZÍVÓKÁS HENGERES KORSÓ SÁSFÉLE ISZAPSÁS ISZAPSÁS KÜNÓNPOLISZ (gör.) 109 .) CZERMAK.) CYPRINIDAE (lat.) CYLINDER JAR (ang.) CYPRINIFORMES (lat.) CZEH INSTITUTE OF EGYPTOLOGY (ang. aki a történelemben és a valláskutatásban is komoly eredményeket ért el.) CYPERACEAE (lat.CYBER JOURNEY TO EGYPT SN: Andrew Bayuk new yorki egyiptológus alapította az Interneten.) EGYIPTOLÓGIAI INTÉZET(Cse. Segítségével betekinthetünk a piramisok. és különböző építmények belsejébe a saját számítógépünkről.) CYPERUS (lat. BT: egyiptológus CZOAN (bib.) CYNOPOLIS (gör.) CYPERUS TUBEROSUS (lat.) TANISZ (gör.) PAPIRUSZSÁS ISZAPSÁS ISZAPSÁS PONTYFÉLE PONTYALKATÚ NÍLUSI LABEO CSEH CYPRINUS NILOTICUS (lat. Az ő tudományos vezetése alatt tanult Wessetzky Vilmos bécsi ösztöndíjasként. BT: egyiptológiai folyóirat CYCLOPHYLLIDEA (lat.) PALKA CYPERUS ESCULENTUS (lat.) CYPERUS PAPYRUS (lat.) CYPRIUM (lat.) CYPERUS ROTUNDUS (lat. WILHELM SN: Nyelvész egyiptológus.

spa. 4.) (1. BT: mesterség NT: Baki3 (ang. Az oázisnak ma tíz faluja van. amely a leggazdagabb régészeti helynek is számít. Mentuhotep uralkodott.6×188. piramisa Amenemhet. Először leltek a térségben Újbirodalomhoz tartozó sírra. a piramis felügyelője.) SN: A dadák vigyáztak a gyerekekre szüleik távollétében. esetleg fából épültek.–1833. Homokra épült. BT: felügyelő vezír RT: Dági sírja Dági szarkofágja DÁGI SÍRJA UF: TT103PM SN: Seikh Abd el-Gurna ÉK-i lejtőjén található monumentális pillérekkel tagolt homlokzatú sír. Anyaga festett mészkő. BT: település RT: dahamshai Szobek-templom DAHAMSHAI SZOBEK-TEMPLOM UF: Sobek Temple of Dahamsha (ang. Ma a Kairói Egyiptomi Múzeumban láthatók. A dajkák viszont csupán addig vettek részt a gyermekgondozásban. BT: dahsuri piramis dinasztia.) SN: Luxortól ÉNY-ra fekszik. BT: halotti tárgy DAHSURI LAKÓHÁZ SN: Szárított agyagtéglából. mikor a kőtömböket függőlegesen illesztik a központi maghoz. Mentuhotep idején (11. de még így is ez a legépebben maradt piramis. 19) wet-nurse (ang. II. III. BT: város NT: dahsuri kincs dahsuri lakóház dahsuri piramis dahsuri sír DAHSURI KINCS SN: Jacques de Morgan lelt rájuk 1894-ben Ita és Hnumit hercegnő érintetlen sírjában a Közép-Birodalom dahsuri piramisainak feltárása közben II. ezért megsüllyedt és repedések keletkeztek rajta. 15 m mélyen.) SN: A gazdag nők dajkákat fogadtak. hogy a gizehi piramisokon kívül – Dzsószerétől kezdve – héjszerűen épültek: egy belső magra fokozatosan készültek a piramis megnagyobbításai.) SN: Vezír. BT: szarkofág DAHAMSHA (ang.) UF: Sumenu (óei. Sírjában és sírja körül az Epiphaniosz-kolostor rendezkedett be. din. ékszerek voltak. de sokszor ők nevelték fel és tanították a gyermekeket. ápr. dőlésszöge az alapoktól a közepéig 54º27’44” (58º). amikor még II.) dajkák Hekarnehhe Ipu2 (ang. spa.. A sírt a késői 18. II–III.5 mesre tervezték. Az alapterülete 188.) Dahshuri tört piramis Dahszúri tört piramis déli ragyogó piramis Sznofru déli piramisa Tört Piramis SN: Sznofru építtette. A 4.) dAgi (tr. piramisa Dahsuri tört piramis Szeszósztrisz. akinek Champollion először küldte el a a hieroglif írás megfejtését a Lettre a M.). BT: piramis NT: Amenemhet. ném. Amenemhet piramisától nyugatra. legnagyobb piramis Egyiptomban..) SN: A French Academie Royale des Inscriptions titkára. 19) 110 . Eredeti magassága 105 (119. Mentuhotep deir el-bahari halotti templomában mint a kapuőrök vezetője jelenik meg. Láthatunk itt az Óbirodalom idején épült masztabaszerű sírokat. amelyeket az Óbirodalom korában építettek. ném. de 128. 2 km-re fekszik. A piramis téglasorainak rakása még a régi elvet követi. Ez az egyetlen tört piramis.) Templo de Sobek en Dahamsha (spa. de itt fedezték fel Balat neolitikus településének a nyomait is. Ezek tulajdonképpen pompásan díszített halotti kellékek. piramisai Sznofru piramisai tört piramis RT: Sznofru völgytemploma Vörös piramis DAHSZÚRI PIRAMIS DAJKA DAHSURI PIRAMIS DAHSURI TÖRT PIRAMIS DAHSZÚRI TÖRT PIRAMIS DAGÁLY DAGGER (ang. Ez a törés minden bizonnyal az építészek számítási hibájából eredt. magy. Ezeknek a piramisoknak a teste tömör és sokkal kisebb kváderekből áll. dinasztia korából származik.6m (220m). BT: egyiptológus DADA UF: nurse1 (ang.. (1. 4. dinasztiához sorolják. Tőle délre egy mellékpiramis található. míg a babát pelenkázni és szoptatni kellett. dahsuri piramisa Amenemhet. Itt Szobek istent imádták. III.) DÁGI DAGI (ang. Ahmed ásatásai (1971–1972) DAHSHUR DAHSUR DAHSUR UF: Dahshur UF: wet nurse (ang. BT: oázis NT: Kaszr. BT: lakóház DAHSHURI PIRAMIS DAHSURI PIRAMIS DAHSURI PIRAMIS UF: Dahshuri piramis Dahszúri piramis SN: Dahsurban lévő piramisok. 3000 éves szarkofágot találtak a Kairótól 35 km-re délre fekvő Dahsur közelében.. a Vörös piramistól délre. a közepétől a csúcsig 43º22’. feb. William Fix arra hívja fel a figyelmet. piramisa Vörös piramis DAHSURI SÍR BT: sír NT: Amenhotep18 sírja Hnumit sírja Ita sírja Itaweret sírja Keminub sírja Szithathormerit sírja DAHSURI TÖRT PIRAMIS UF: Bent pyramid (ang.) Nebiri ÁRADÁS TŐR DÁGI SN: 1998-ban japán régészek az Újbirodalomból származó. ahol több. II. 1.. BON JOSEPH BARON (1742. A Kharga oázistól 162 km-rel nyugatra található.) Dakhle oázis Dakhleh Rózsaszín oázis SN: 24 km hosszú és 45 km széles. mint 35 ezren laknak.) UF: Dagi (ang. BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Dági DÁGI SZARKOFÁGJA SN: A Középbirodalomból a 11.712) m. Tájképileg a legszebb és a legsűrűbben lakott oázis.D D22 TI1 MASZTABÁJA DACIER. Dacier-ben.) BT: Szobek-templom DAHLA OÁZIS UF: Dakhla (ang. elRT: Fakhry. VIII.

) DAHLA OÁZIS DAKHLEH DAHLA OÁZIS DAKHLE OÁZIS DAHLA OÁZIS DAL BT: zene NT: Oxyrinchus 15 papirusz (GEK: MS Gen 1026/1) EDFU (ol.. és ahogy legtöbb kollégája elkezdte gyűjteni ő is a régiségeket. (i. I–II. hogy Neith istennő adta Dareiosznak az íját. II. I. BT: egyiptológiai adatbázis DATOLYA UF: date (ang.e. Xerxész.) DARNELL. své. 311) (i.) Darius I (ang. John Coleman NT: Enigmatic Netherworld Books of the Solar-Osirian Unity. I. John Coleman könyvei DARNELL. a maradékot pedig Párizsban bocsátotta aukcióba 1857-ben. BT: Dareiosz.e.) DANCER (ang.fr DAVID. ROSALIND DAVID. A datolya jelentette a földművesek étrendjének fő szénhidrátforrását és a legelterjedtebb ízesítője volt a sörnek.) SN: Süteményeket édesítettek vele. III. és újítsák fel az Élet Házát (1. Második gyűjteményét a British Múzeum vásárolta fel 1839-ben.) (1. (i. (i. BT: kultúrnövény pálmaféle D’ AURIA.. 521– 485) NT: Achajmenész (– i.) SN: A 27. HOZZÁTARTOZÓI SN: Fiai: I. Cryptographic Compositions in the Tombs of Tutankhamun.) SN: Ti2 masztabájának domborművein látható (5. hozzátartozói DAREIOSZ.) DAREIOSZ. Egy datolyapálma évente 40-80 kg gyümölcsöt terem.e.e.) DARUFÉLE BT: gázlómadár vándormadár NT: daru pártás daru szürke daru DAT DUAT1 KORMEGHATÁROZÁS DATOLYA DATÁCIÓ DATE (ang. 20 évig dolgozott egy orvosokból és tudósokból álló teammel. 521–486) (i.e. 521–486) (i. BT: édesítőszer gyümölcs RT: datolyapálma DATOLYAPÁLMA UF: Phoenix dactylifera2 (lat. 13) DATEBANK ZUR LITERATURRECHERCHE IM FACHGEBIET ÄGYPTOLOGIE (ném. valamint egyiptomi nyelven vésték fel. 336–332) BT: dinasztia. I.e. Achajmenész. így minden évszakban fogyasztható. gör. Egyiptomba küldött egy szatrapát. és 1990-től megjelentetett publikációk bibliográfiája. 111 .e. 311) (i. Deborah DARNELL. Annette DANSE DU VENTRE HASTÁNC DAREIOSZ.) SN: A müncheni Institut für Ägyptologie der Ludwig-Maximilians-Universität keretein belül 1996-tól fejlesztették tovább az 1990-ben indított irodalmi adatbankot Martina Ulmann gondozásában. JOHN COLEMAN HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Deborah Darnell. finom módszereket dolgoztak ki 5000 éves múmiákon végzett vizsgálatokra.e..e.) (1. 343–332) fáraó DAREIOSZ-SZOBOR SN: A szoborra óperzsául. I. Első gyűjteményét a Leideni Múzeum vásárolta fel 1828-ban. dinasztia 2. (i.e. BT: város D’ANASTASI. I–II. 27. Az adatbázis csak felhasználónévvel és jelszóval használható Interneten. své. (i.) Tamiathis SN: Város Alsó-Egyiptomban a Nílus keleti ágának jobb partján 1 km-nyire a Menzaleh tó végétől. JOHN COLEMAN SN: a Yale Egyetem egyiptológus professzora.) SN: Az Egyiptomban honos fafajták közül a datolyapálma volt a legfontosabb..e. Az arabok 641ben foglalták el. Erősen érdeklődött Egyiptom ősi kultúrája iránt. gör. SUE BT: egyiptológus AD: sdauria@mfa. Azt is elrendelte.) Leideni Nemzeti Régiség Múzeum (Hol. ROSALIE UF: David.) DAJKAMEGÁLLAPODÁS SN: Egy asszony dajkaságot vállalt bizonyos időre és ezért kikötöttek egy bért egy szerződésben. 522–486) (1.. BT: szobor RT: Dareiosz DARIUS I–II (ang. hogy leverje a lázadásokat.) Grus grus (lat. akkádul és elámiul. JOSEPH BT: egyiptológus AD: geopolymer@wanadoo. papok és katonák ismeretei alapján készítsen részletes beszámolót az egyiptomi jog történetéről.e. 423–405) UF: Darayavauš II (óp. 525–404) (1. 520–465) (i. 424–405) (1.BT: dada NT: Rai (ang. GIOVANNI (1780–1860) SN: Egyiptomban született egy görög kereskedő fiaként. BT: gyűjtő RT: British Múzeum (An. mivel egyszerre biztosított élelmet. 31). John Coleman NT: Darnell. amit meg is lehet szárítani. hogy az egyiptomi írnokok.) BT: dinasztia. BT: Darnell. BT: egyiptológus NT: Darnell. aki földmérőként megcsinálta a maga szerencséjét Napóleon hadseregében. BT: szerződés DAKHLA (ang. 31. JOHN COLEMAN KÖNYVEI BT: Darnell. 462) Xerxész. perzsa uralkodója. magy. 311) fáraó DAREIOSZ KODOMANNOSZ.e. hogy fejezzék be a szaisziak által megkezdett csatornát. (i.e. BT: dinasztia. DARAYAVAUŠ I–II (óp. 13) Phoenix dactylifera1 (lat.) TÁNCOS DÁN EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Lerstrup. 522–486) (1. ROSALIE DAREIOSZ. 311) (i. Nem csupán fontos kereskedő volt. 27. Rosalind SN: Manchesteri egyiptológus és múmiakutató. 525–404) (1. BT: angol egyiptológus múmiavizsgáló DAVID. (i. valamint templomokat építtetett az egyiptomiak számára. din.) BT: daruféle DAMANHAR DAMIETTE UD: Dimiat (ar. (i. de svéd-norvég konzul-tábornok is volt. építőanyagot és rostot a különböző kosarak és kötelek készítéséhez. 486–465) DAREIOSZ. John Coleman hozzátartozói Darnell. 521–485) UF: Darayavauš I (óp. I. Rmesses VI and Ramesses IX (2004) DARU UF: Common Cranes (ang.org DAVABA-SZAFF SZAFF-SÍR DAVIDOVITS. Egyiptológiai témájú 1970-től kiadott szakkönyvek. 311) fáraó NT: Dareiosz.e.

Tauszertnak a kincseit tartalmazó sírra és egy másik névtelen sírra. BT: angol egyiptológus NT: Davies.-ben II. Hogy a sír eredetileg kié volt. 14. a 9. Nina M. Sziamún1. akinek a fáraó 50 munkást bocsátott a rendelkezésére. BT: egyiptológus RT: KV56 DAVOLI. I. Norman de Garis hozzátartozói NT: Davies. III. jan.-ban I. Masaharta. szept. Thutmózisz. de Sziptah feleségének.ac. Ő bukkant rá IV.DAVIES.–1941) NT: Davies. Ramszesz.) DB308 DB311 DB312 DB313 DB314 DB320 DEIR EL-BAHARI KEMSIT SÍRJA KHETI2 SÍRJA ESPEKASHUTI SÍRJA HENENU SÍRJA HORHOTEP SÍRJA UF: Königlichen Cachette (ném. I. hogy az sírt építhessen magának. Thutmózisz. a 3. Nathaniel DAVISON. 1914-ben visszaadta az ásatási engedélyét. Az 1. Jahmesz. 1906-ban barátait ment Alexandriába meglátogatni. jan. jan. Ramszesz. BT: súlymértékek DEBHEN SN: Mükerinosz szolgálója. BT: egyiptológus AD: BGNDavies@aol. JAN. RT: Davison. a 7. amelyik Ekhnaton és anyja. III. a 6. JOHN CHARLES BT: egyiptológus AD: Jde2129629@aol. Dr. Innentől kezdve érdekelte az egyiptológia. Neskhons.-ben usébtik.vol. 6. és egy ismeretlen ember. THEODOR MONROE (1837–1915) SN: Newporti ügyvéd és mágnás. október 8-án kötöttek házasságot a Hampstead-i Emmanuel templomban. Ramszesz fakoporsójában).-ban DuathathorHenttawy. a 4. Először másolóként dolgozott Petrie mellett Denderában az 18978-as szezonban. ekkor családja visszament Skóciába. Ahmesz-Meritamon. VIVIAN KÖNYVEI BT: Davies. a 2. valamint egy névtelen. mivel szilárdan meg volt győződve arról.–1941) SN: Tanulmányait a Glasgow-i Egyetemen végezte. Pinodzsem és Neskhons családi pincéje.) DECORATED POTTERY (ang. BT: Davies.) UF: Cummings. Amenhotep. 6. amelyet róla Davisonkamrának neveztek el. a 8. Istemkheb. Anna Macpherson Cummings festményei DAVIES. IX. 1909-ben végeztek a sír megtisztításával. Ahmesz-Nefertari. ADRIAAN (1892–1959) BT: holland egyiptológus DECHER-IRTY-IMY-HUT-INSY (óei. BT: felfedező RT: Davison-kamra DAVIS. 9 helységből állt.) (1. Szitamon2. Ahhotep. BT: angol egyiptológus NT: Davies. hogy a Királyok Völgyében nincs több felfedezetlen sír. Anna Macpherson Cummings (1881. Hatsepszutnak1. szept. Nestanebtishru. NORMAN DE GARIS KÖNYVEI BT: Davies. BT: angol egyiptológus Davies. később pedig Bedfordba. Széthi múmiája. ANDREA BT: egyiptológus AD: aldavies@liverpool. dinasztia idején helyezték el ebbe a sírba több király és hozzátartozóik múmiáját az Amon-papok hogy megvédjék a sírrablók és fosztogatók elől. az erősen vitatott. Nedzsmet1. 1902-ben kezdett ásatásokat a Királyok Völgyében. Szalonikiben született 1881-ben.it DB (röv. Az ő vezetésével kezdtek 2003-ban dolgozni a 17. Reisner-rel is együtt dolgozott Gizehben és James H. Görögországban. amikor Normannak (férjének) asszisztált. NATHANIEL SN: A Kheopsz1 piramisban a királykamra mennyezete felett nyitott meg egy kamrát 1765-ben. dinasztiabeli Szobeknakht sírján. Norman de Garis (1865. amelyet a Metropolitan Múzeum szervezett. Norman de Garis (1865–1941) NT: Two Ramesside Tombs at Thebes (1927) DAVIES. 1 deben 12 satira is oszlott. NORMAN DE GARIS HOZZÁTARTOZÓI SN: 1906-ban jegyezte el Anna Macpherson Cummings-ot és 1907. aki egy év múlva el is vette feleségül. Aberdeenbe. II. BENEDICT G. DÍSZÍTŐ TECHNIKA DECORATIVE TECHNIQUE (ang. akire nagy benyomást tettek Anna festményei és 1929-ig gyűjtötte azokat. Ramszesz (I. II. Alan H. SN: Norman de Garis Davies felesége volt. Pinodzsem.-ben I. ANNA MACPHERSON CUMMINGS (1881.ac.–1965) DAVIES.) NAUKRATISZI DEKRÉTUM 112 . Thutmózisznak. az 5. Gardiner volt az egyik.– 1965) DAVIES. és Tayuheret múmiája hevert. Anna Nina Macpherson Davies. Nina de Garis Davies. ANNA MACPHERSON CUMMINGS FESTMÉNYEI BT: Davies. kanópuszok. DAVIES. BT: deir el-bahari sír veremsír RT: Graefe. 1907-ben jelen volt a grafikus szekció vezetőjeként Uszerhat2 sírjának megtisztításánál.–1965) DAVIES. Erhart Graefe végzett utófeltárást a síron. A legkorábbi datált festménye Dzsehuti4 sírjából származik. 6–1965. Norman de Garis könyvei RT: Uszerhat1 sírja DAVIES.) NT: Menna1 sírfalának fakszimiléje DAVIES. Szekenenré. akit valószínűleg élve temettek el. BT: szolga DEBU EDFU DE BUCK.com DAVIES. amelyet 1908-ban készített. NINA DE GARIS DAVIES. Hóremheb1-nek és Sziptahnak a sírjára. PAOLA BT: egyiptológus AD: bazzanib@mbox. VIVIAN SN: A British Múzeum munkatársa. 1905-1907-ben George A.-ben II.) XXXI-XXXVII) ISTEN DÍSZÍTETT AGYAGEDÉNY (1. ANNA MACPHERSON CUMMINGS (1881. 17) DECREE (ang.uk DAVIES. A 21. jan. ivóedények. ANNA MACPHERSON CUMMINGS (1881.-ben Nebszeni4. amelyben Djedptahiufankh. a festés oldaláról közelítette meg Egyiptomot és így festői pozícióban segédkezett. A sírban végzett munkáját 1927-ben publikálta Two Ramesside Tombs at Thebes címmel. NORMAN DE GARIS (1865. II. Gaston Maspéro fedezte fel 1881-ben.com DEBEN SN: 1 deben = 10 kedet. ahol összeismerkedett Norman de Garis Davies-szel. 14. A deben eredeti súlya 14 g volt. Breasteddel Núbiában. I. Vivian könyvei RT: Szobeknakht sírja AD: wdavies@british-museum. Teje1 ékszereit és tárgyait rejtette. 1894-ben halt meg apja. Pinodzsem. Vivian NT: Egypt Uncovered (1998) DAVISON-KAMRA BT: kamra Kheopsz1 piramis SN: 1765-ben nyitotta meg Nathaniel Davison Kheopsz1 piramisban a királykamra felett. NINA M. Norman de Garis hozzátartozói Davies. Anna Macpherson Davies. 6.uk DAVIES. Anna Macpherson Cummings (1881. Ezután Londonba költöztek.-ban Istemkheb bőr kanópusz ereklyéje. Déli falába vágták a Caviglia féle járatot.-ban II. Thutmózisz.) DEKRÉTUM DECREE OF NAUKRATIS (ang. Mivel művészeti iskolát végzett. Erhart DEATON. 6– 1965. később felértékelődött 91 g-ra.) TT320 SN: Királymúmiák rejtekhelye volt. Maatkare-Mutemhet.

. és Iah2 sírja Sadhe sírja Szenenmut TT353PM-as sírja TT310PM DEIR EL-BAHARI TEMPLOM BT: nyugat-thébai templom NT: Hatsepszut1 halotti temploma Mentuhotep. 38) DEIR EL-AHMAR VÖRÖS KOLOSTOR DEIR EL-BAHARI UF: DB (röv.e.) DEIR AMBA BISOI DEIR AMBA SENÚDI DEIR EL-ABJAD BERSA. s egy 5 méter magas fallal volt körülvéve. (1. Théba nyugati sivatagjainak helytartója a 18..(ar.) DEIR EL-BERSHA (ang.. II. ném. ol. BT: történetíró NT: Décsy Sámuel könyvei DÉCSY SÁMUEL KÖNYVEI BT: Décsy Sámuel NT: Egyiptom históriája (1811) DEDEF-HOR (ang. 12) A telep adott szállást a thébai királysírok kiásását és a temetéshez szükséges felszerelés előállítását végző állandó munkaerőnek. dinasztiából III. A Királyok Völgyétől déli irányban 2 km-re fekszik.) DINOKRATÉSZ RICINUSOLAJ THUTMÓZISZ (1. Amenhotep alapította. BT: Amon-templom DEIR EL-MEDINA (ang. spa. Legfeljebb 130 m hosszú és 50 m széles lehetett. ném. világháború időtartamát kivéve. mesterembereknek és családjuknak.5 km-re lévő folyóból kellett a vizet hordaniuk.) (1. fr. ném. A főút 2–3 méter széles lehetett.) DZSEDEFHÓR DEDEFPTAH THAMPHTIS (ang. 52) Tanen (ang.... A fallal körülvett templomon hieroglifák emlékeznek meg Néróról.) Deir el-Medinah (ang.) (1. III. de néha oroszlánként is.) DEIR ABU HINNIS UF: Wadi el-Ne’na BT: település DEIR AL-BARSHA (ang. Gyakran ábrázolták ember alakban.) DEIR EL-BAHARI DEDUN (ang. 2500–2498) DEDEKARCH SN: A dodekarkia kormányban uralkodó királyok összefoglaló neve. 52) SN: A jólét és a tömjén egyiptomi-núbiai istene. 38) BT: alacsony támlájú szék középbirodalmi szék DED’R EL BAHARI (fr. BT: földisten oroszlán-isten RT: Ptah tömjén DEDYT-BAQT (ang. BT: Dedi (ang. amelyet közel 70 lakóház vett közre a településen..e. spa.) FEHÉR KOLOSTOR VÖRÖS KOLOSTOR FEHÉR KOLOSTOR DEIR EL-MEDINE (ar.. amelyek átvészeltek egy római kori földrengést is.) DEDITBAKET TIHNA EL-GEBEL (ar. A tábla homorú párkányzattal volt díszítve. el-Kaszrtól délre található. 2506– 2504) (i. Kútjuk nem volt.) DEIR EL-HAGAR TEMPLOM SN: Római kori Amon-templom a Dahla oázisban.) SN: A thébai hegy nyugati lejtője és a gurnet murai kis hegy között fekvő Deir el-Medinét I.) SN: A fáraó csapatkapitánya. Elsőként Ernesto Schiaparelli végzett itt ásatást 1905–1909 között. két szék lábait és egy fejtámaszt. BT: csapatkapitány helytartó NT: Dedi hozzátartozói RT: Dedi sírja DEDI HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Tuya2. fejezete szerint. így az 1. temploma Thutmózisz. Vespasianusról és Titusról.) (i. írásra használt mészkőtáblát. A hátsó széklábak meghosszabbításából nyúlik fel az alacsony háttámla. Thutmózisz és II. Közelében meleg vizű források fakadnak. Mentuhotep sírja Neferhotep7 sírja Neferu.) RT: Deditbaket sírja (1.) DEHUTMOSE DEINOKRATÉSZ DEHENETIS (óei. 38) DEDITBAKET SÍRJA UF: BH183 (1. 38) BT: beni hasszáni sír RT: Deditbaket széke DEDITBAKET SZÉKE SN: Deditbaket sírjából származik. Csak egyetlen éjjel-nappal őrzött bejárata volt. Amenhotep idején. betemette a futóhomok.) DEGEM (óei. BT: dodekarkia DEDI (ang. II.(1. ném. Az itt élt iparosok a város melletti hegyen temetkeztek.) UF: Deir el-Medina (ang. 6500 m2-t foglalt el. hol. 50 közhasznú épület és műhely. ar..) DEIR EL-MEDINAH (ang. A sírban talált egy táblát. és III.) Deir el-Medineh DM (röv. amely kb. EL.) Deir el-Bahri Deir el-Behri Der el-bahri BT: Nyugat-Théba NT: deir el-bahari sír deir el-bahari templom DEIR EL-BAHARI SÍR BT: thébai sír NT: Ahmesz-Meritamon sírja DB320 Henhenet sírja Henenu sírja Horhotep sírja Ipi1 sírja Kauit sírja Kheti2 sírja Meketré sírja Mentuhotep.) DEIR EL-MEDINE (ar.. majd a Kairói Francia Intézet 1917–1947-ig a II. spa. 500 évvel a falu alapítása után már nem temettek senkit a Királyok Völgyébe. Ma már csak romjai láthatók. szobrot.(1...(ar. Ptah egyik megjelenési formája.) DEDITBAKET UF: Dedyt-baqt (ang.) Deďr el Bahari (fr.) DEIR EL-MEDINE (ar. 38) SN: John Garstang fedezte fel 1902-1904 között. B. szerszámot hagytak itt.) NT: Tuya2 DEDI SÍRJA UF: TT200PM BT: Khokha-sír RT: Dedi (ang.) Szet Maat (óei. Ő teremtette az emberiséget és az anyagot az Ani papiruszon található Halottak Könyve 15. EL.) UF: Ptah-Tanen (ang. 52) Tatunen (óei.DÉCSY SÁMUEL SN: Magyar hírlapíró és történetíró. deir el-medinei kézműves 113 . deir el-bahari temploma DEIR EL-BAHRI DEIR EL-BEHRI DEIR EL-BAHARI DEIR EL-BAHARI BERSA. később építettek egy közös víztározót az északi kapun kívülre. Emléke elhalványult. ar.Kezdetben a lakásban hatalmas vázákban tartották a vizet. A déli föld gazdagságával azonosították. valamint kb.) (1. Több ezernyi. II. s ezt a helyet teljesen elfeledték mintegy 3 ezer évig. BT: munkástelep RT: Bruyere.

amolyan pihenőházféle a hegytetőn is arra az esetre. behatoltak a régi királyok halotti templomainak a körzetébe. kenőcsünk..) (1... melybe az elhunyt szobra és egy naphimnusz feliratát tartalmazó sztélé volt elhelyezve. A házakhoz tartozott még egy padlóba vágott pince is. dinasztia elejétől a 20. mert éhesek és szomjasok vagyunk. Még a leglényegtelenebb dolgokat is belekarcolták az apró mészkő-. egy megemelt.. spa. a sarjadás (peret) 2.) Neferabet (ném. de fesztiváli alkalmakkor sót. uralkodási évében tört ki a sztrájk. napon. egyfajta írnoki szemétgödörként használt nagy verembe dobtak. vagy fa fejtámasszal ellátott szövött kötélágyon. amelynek közepén egy oszlop volt. A következő napokban behatoltak a Ramesszeum épületébe. ahol az élelmiszereket raktározták. Ízisz.) Szennedzsem Terebay (ang. spa. nátront. hogy az írásbeliség aránya a faluban kivételesen magas volt. ném. spa.. dinasztia végéig (1. a döntő bizonyítékot a deir el-medinei nekropolisz szolgáltatja.) Neferrenpet5 (ang. spa. spa. spa. BT: deir el-medinei munkás királyi kézműves NT: Amenemhet10 Amenemuya3 Amennakht1 (ang. bár állt néhány kőkunyhó. ném. A munka befejezése után a szerszámokat vissza kellett szolgáltatni. spa. festők és kőművesek. spa) Pasedu2 Pasedu3 Penamun (ang. Kút nem volt. a 18. kőfejtők. felügyelték vagy orvosolták őket. homokkő vagy agyaglapokba. BT: munkás NT: Amenemopet2 deir el-medinei kézműves Metu3 (ang. Az osztrakonok bősége bizonyítja..) Kasa1 (ném.) Amenpahapi (spa. ném. melynek bejárata égetetlen sártéglából készült.) Mose4 (ang. A kápolna hátsó falán egy falfülke volt található. Hathor1).) Nebenmaat (ang. BT: osztrakon DEIR EL-MEDINEI SÍR SN: Rendszerint ezekhez a sírokhoz két pülónnal szegélyezett bejárat vezetett egy vagy két nyitott udvaron keresztül. 15) BT: fizetés DEIR EL-MEDINEI MUNKÁSTELEP DEIR EL-MEDINE DEIR EL-MEDINEI NEKROPOLISZ UF: Necropolis of Deir el-Medina (ang. majd később kőalapú falakból épültek. ha mégis ott töltötték az éjszakát.) Huja3 Irynefer (ang.) Deir el-Medinei kézművesek sztrájkja Dzsehuti1 Dzsehutihermaktuf Hay2 (ang. sö és datolya.) Raweben (ang. A halotti kamráknak boltíves mennyezete volt.) Nakhtamun2 (ang. 12) BT: lakóház RT: Deir el-Medine DEIR EL-MEDINEI MAGÁNKÖNYVTÁR KÖNYVTÁRA KENHERKOPSÉF DEIR EL-MEDINEI MUNKÁS SN: Ide tartoztak nem csupán a kézművesek. Bész. és a tűzhelynek is helyet adó teraszt. A Halottak 114 . Az udvar hátsó részében volt egy kis kápolna. Este ugyanezen az útvonalon mentek vissza. A lakások belsejét freskókkal díszítették vagy egyszerűen csak lemeszelték. szezámolajat és húst is osztogattak bónuszként.) Tementu (ang. Felháborodásukat felvonulásokkal fejezték ki: „Jönnünk kellett. Szobáikban apró fülkéket vágtak a falakba.) Khabekhenet1 (ang. főzéshez való faanyagot kaptak. mint pl. hogy az Újbirodalom idején is a gúlát tekintették a legelőkelőbb sírformának. A fából készült bejárati ajtók közvetlenül az utcára nyíltak.. BT: deir el-medinei kézműves RT: torinói sztrájk papirusz DEIR EL-MEDINEI LAKÓHÁZ SN: Deir el-Medine házai méretben és alaprajzban nagy variációt mutatnak.) SN: Az Újbirodalom királyi temetkezőhelyének munkásai: szobrászok. (1. ahol a hegy oldalába vájt sírokat kis piramisok koronázták. 12): egy előteret. akik ruhát szőttek számukra.. melyek polcként szolgáltak a ruháiknak és házi isteneik szobrainak (pl. 15) A munkások elhagyták telepüket.) Nakhtmin (ang.) (1. Minden ház földszintes volt. zöldségeket és vizet valamint agyagedényeket és fűtéshez.. amit szélfogó vászonnal is felszereltek a hűvös levegő áramlásának biztosítására.) Paneb (ang. A földön aludtak. egy szobát. ném.) Ken1 (ném.) Nebnakht (ang..) Wennefer8 DEIR EL-MEDINEI KÉZMŰVESEK SZTRÁJKJA SN: III.) DEIR EL-MEDINEI KÉZMŰVES UF: Diener der Maat (ném. a falu falától északra. ném. ácsok.. A kápolna tetején épült egy kis piramis. ném. ném. hónapjában a 18.. így 1. Ernesto (1856–1928) DEIR EL-MEDINEH DEIR EL-MEDINE (ar. A teraszt nádfonatok árnyékolták a napfénytől.) SN: Tekintettel arra. dekorálásával és a mesterségük gyermekeinek való továbbadásával foglalkoztak..) Ker (ang. Közel 450 év alatt.. mert a fizetésül szolgáló ellátmány 20 napot késett. spa.) Khaemopet3 (ang. Néhányat kívül. zöldünk” (1. majd gondos listák megírása után átadták őket a kézműveseknek. spa. spa. spa. egy konyhát. Egy héten több alkalommal is kellett élelmet és vizet szállítani az ottlakóknak. A kevésbé gyakori fizetések közé tartoztak a sütemények.. itt ültek le és itt töltötték az éjszakát is.5 km-ről hozták a vizet a folyóból. Az írnokok vették át naponta a raktárakból a szerszámok és a munkához szükséges anyagokat. falait pedig vagy az elhunyt és családja hétköznapi jeleneteivel díszítették vagy halotti rituálékkal.) Penbuy (ang. a halott balzsamozása vagy a száj megnyitásának szertartása. Ramszesz 29. Nincsen ruhánk. 12) a munkások és kézművesek 25 generációja élt itt. a falból kinyúló agyagpadkán. (1. ablakos tetejű nappalit. ném.) Neferhotep6 (ang. de a térbeosztás alapja minden háznál megegyezett. spa.) Khamteri (ang. spa.. A munkások minden nap korán reggel elhagyták a falut s egy órai kaptató után megmászták a hegyet.) Mose3 (ang.. A faluban szövő munkásoknak időnként pótolták a ruhaanyag szükségleteit... hogy megérkezzenek a Királyok Völgyébe.... spa. akik a királyi sírok kiásásával..deir el-medinei lakóház deir el-medinei osztrakon deir el-medinei sír deir el-medinei szeméttároló deir el-medinei nekropolisz Deir el-Medine lakossága Schiaparelli. hanem az ő ellátásukra szakosodott emberek is. spa. A sírkamra a föld alatt helyezkedett el az udvar és a piramis alatt. kis kő vagy farácsos ablakokkal és átlagosan 3–4 helyiséget foglalt magában(1. 16) Ipi2 Nebnefer1 (ang. A házak kezdetben sártéglából.) Penshenabu1 (ang. laposan fedett. halat. BT: thébai nekropolisz NT: deir el-medinei sír DEIR EL-MEDINEI OSZTRAKON SN: Az itt dolgozó művészek szívesen írták le gondolataikat..) Igazság Helyének szolgája servant in the Place of Truth (ang. 16) RT: deir el-medinei munkások fizetése DEIR EL-MEDINEI MUNKÁSOK FIZETÉSE SN: A deir el-medinei munkások és családtagjaik fizetésként gabonát.. mely rendszerint több helyiséget foglalt magában. spa.

BT: nekropolisz DE ISIDE ET OSIRIDE SN: Az Ozirisz mítosz egyetlen ránk maradt forrása Plutarkhosztól. amikor a levegő alul erősen felmelegszik. BT: közigazgatási egység DELIA. BT: Plutarkhosz könyvei DEKRÉTUM UF: decree (ang.) SN: A Kék-Nílus és a Zambezi között található. BT: borpálma DÉL FEJE UARET SN: Közigazgatási egység.leidenuniv. Törzse kúpalakúan 30 m-re is felnyúlik.com DÉLIBÁB UF: déli bába fata morgana SN: Igazi hazája Alsó-Egyiptom. DEKORÁLT AGYAGEDÉNY XXXI-XXXVII) DÉL-AUSZTRÁLIA MÚZEUMA (Aul. LUC BT: egyiptológus DEMAREE. Innen hívta meg Ptolemaiosz Szótér a Muszeion élére.nl DÉMÉTRIOSZ UF: Phalériai Démétriosz Phaleróni Démétriosz Démétriosz Phaléreusz Démétriosz Phalerón SN: Egy rabszolga fia. BT: múzeum AD: North Terrace. R. BT: görög filozófus RT: Alexandriai Könyvtár DÉMÉTRIOSZ PHALÉREUSZ DÉMÉTRIOSZ PHALERÓN DÉMÉTRIOSZ DÉMÉTRIOSZ 115 . BT: természeti jelenség DÉLI BÁBA DÉLI ON DÉLIBÁB SZESZÓSZTRISZ. Óriási fa. Ő kezdte el gyűjteni az Alexandriai Könyvtár első darabjait. dinasztiában I. Ptolemaiosz Philadelphosz száműzte. Egy földi tárgyról jövő fénysugár a különböző sűrűségű rétegeken áthaladva folytonos törést és teljes visszaverődést szenvedve érkezik a szembe. Széthi idején kb. Athén zsarnoka. A „Dél Feje uaret”-nek voltak hivatalnokai és számos esetben fordul elő hivatali címek integráns részeként. és az a korábbi időkkel ellentétben az állatokat a város falain kívül tartották. Nyitva minden nap 1017 óráig.) UF: Museum of South Australia (ang. Egyik érdekes találmánya volt a kúszni képes csiga. (1. Theophrasztosz barátja. a peripatetikus filozófia művelője. amely Elephantinétól Akhmimig terjedt. gyűrűsen ízelt. Levele 3 m hosszú. PIRAMISA HERMONTHISZ FELSŐ-EGYIPTOM DAHSURI TÖRT PIRAMIS MARU-ATON DÉLI LISTI PIRAMIS DÉLI ORSZÁG DÉLI RAGYOGÓ PIRAMIS DÉLI-TÓ PALOTÁJA DÉLI UARET SN: Ez a közigazgatási terület Közép-Egyiptomot foglalta magába. tüskés nyél végén álló legyezőalakú levelekkel. 12) BT: lakosság RT: Deir el-Medine DEIR TASAI TEMETŐ SN: Az el-Badari régióban található kis predinasztikus temető. J. de helyéről erőszakkal eltávolították. átmérője a tövén 60. BT: deir el-medinei nekropolisz thébai sír NT: Amenemhet10 sírjai Amenemopet2 sírjai Amenemuya3 sírja Amennakht1 sírja Amennakht2 sírja Amenpahapi sírja Dzsehutihermaktuf sírja Hatiay2 sírja Hay1 sírja Hay2 sírja Huja3 és Pasedu2 sírja Huja6 sírja Inherkau sírjai Ipi2 sírja Irynefer sírja Ken1 TT4PM-es sírja Ken1 TT337PM-es sírja Ker sírja Kha2 sírja Kha3 sírja Khabekhenet1 sírja Khaemopet3 sírja Khamteri sírja Khawi sírja May3 sírja Mose3. már fiatalon a város kormányzójává tette meg.) SN: Ez a gyűjtemény tartalmazza John Garstang beni hassani feltárásából származó kerámiákat. Adelaide. belül fekete. ROBERT BT: egyiptológus AD: rdelia6341@aol. s ekkor Thébába ment. 600 ember élt itt. mely annak fordított képét látja. South Australia. 5000 Tel: (+61) 08-8207 7500 Fax: (+61) 08-8207 7390 DELEBPÁLMA UF: Borassus fiabelliformis (lat. I.) NÍLUS-DELTA ALSÓ-EGYIPTOM DELTA CANIS MAJOR (lat. Mose4 és Ipi5 sírja Nakhtamun2 sírja Nebenmaat sírja Nebnakht sírja Nebnefer1 és Neferhotep6 sírja Neferabet sírja Neferrenpet5 sírja Nu3 és Nakhtmin sírja Paneb sírja Pasedu1 sírjai Pasedu3 sírja Pasedu4 sírja Penamun sírja Penbuy és Kasa1 sírja Penshenabu1 sírja Ramosze2 sírjai Ramosze8 sírja Raweben sírja Smen sírja Szennedzsem sírja Terebay sírja RT: Deir el-Medine DEIR EL-MEDINEI SZEMÉTTÁROLÓ SN: Ezernyi írásos cserépdarab került elő ebből a hatalmas ásott szeméttárolóból.) rendelet BT: jogi okirat NT: kanoposzi dekrétum naukratiszi dekrétum DEKORÁCIÓ DÍSZÍTÉS DÍSZÍTETT AGYAGEDÉNY (1. a levélkorona alatt már csak 30 cm. rendkívül tehetséges ember.Könyvének feliratai is gyakran ékesítették ezen sírok falait. Kasszandrosz. BT: szeméttároló DEIR EL-MEDINE LAKOSSÁGA SN: A 19. BT: közigazgatási egység DÉLI VÁROS DELTA THÉBA WEZEN (ar. (egyes kutatók Elephantinét és Alsó-Núbiát értik alatta). keményfájú törzzsel. BT: egyiptológus AD: demaree@rullet.) DELTAORSZÁG DELVAUX. Főleg akkor lehet észlelni.

Az óbirodalom óta főleg a Ptolemaiosz-uralkodók építettek hozzá a templomhoz.u. valamint Szithathormerit hercegnő sírjaira is. A terem mindkét oldaláról egyegy lépcsősor vezetett a teraszra. papirusz (BM: BM 10182) DEMOTOSZI ÍRÁS DEN (ang.) SN: 104 különböző amulettet sorol fel. Amenhotep18 és Itaweret. a hieratikus írásból. Egyéb napokon a templom ezen elrejtett részét kizárólag az istennő mindennapos. amikor Hóruszt.u. papirusz (BM: BM 10185) Sallier II. kurzív. Számos sikeres ásatást vezetett a dahsuri piramisoknál. Valószínűleg a Delta nyelvjárását tükrözi. BT: város RT: denderahi amulett lista denderahi isten denderahi templom felső-egyiptomi nomosz. Ita és Hnumit sírja. BT: denderahi Hathor1-templom csarnokai tizennyolcoszlopos előcsarnok NT: denderahi Hathor1-templom előcsarnokának oszlopai DE MORGAN. és csakis balról jobbra lehetett olvasni.) Ni Tentore (óei.) Ihi DENDERAHI HATHOR1 TEMPLOM UF: denderahi templom juneti templom tanterei templom tentórei templom tentüriszi templom SN: Itt volt Hathor1-nak a főszentélye. A 6. A templom építését Néró császár uralkodása alatt fejezték be. nevezetesen az újévi körmenet. Hathor1-t é fiukat Ihit vitték körbe a széles épületen és a teraszon. 650–i.DEMOISELLE CRANE (ang. BT: egyiptológus DEMOTIC (ang. melyeket szertartás végeztével szétosztottak a rítusban résztvevő papok között.) SN: A 6. BT: amulett lista RT: Denderah (ar.) MacGregor papirusz DENDERAHI ISTEN UF: Denderahi isten BT: helyi isten NT: Hathor1 (ang. ő volt a város oltalmazó istensége.e. Itt találták meg Hadriánusz római császár hatalmas bronz fejszobrát. „népi” formája. melynek két kis ajtaján keresztül a beavatottak megközelíthették a külső oszlopcsarnokot. A temetéssel kapcsolatos szövegekhez gyakran használták. de rövid időn belül annyira általánossá vált. Jacques De SN: 1894-ben nevezték ki a Régészeti Hivatal igazgatójává.e. Legfontosabb felfedezései közé tartozott a II. Kleopátrától született fiuk. A felszentelt templom körül egy ambulatórium fut. Innen indultak a jelentősebb körmenetek. valamint a rómaiak.) LISTA DENDERAH (ar. emiatt rendkívül nehéz olvasni. BT: írásfajta RT: hieratikus írás hieroglif írás kopt írás DÉMOTIKUS PAPIRUSZ BT: papirusz NT: Berlin 13602 papirusz Carlsberg 1 papirusz Lansing papirusz Sallier I. 450) DÉMOTIKUS ÍRÁS (i. Az egyiptomi írás legegyszerűbb. len. BT: denderahi templom halotti templom NT: denderahi Hathor1-templom csarnokai denderahi Hathor1 templom kapuja denderahi Hathor1 templom mammiszije denderahi Hathor1 templom titkos kamrái DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM ÁLDOZATI CSARNOKA SN: E teremben helyezték el az istennőnek szánt adományokat. DENDERAHI AMULETT LISTA UF: Dendera Amulets List (ang.e. A templom alapjában a föld alatt titkos kamrákat találtak egyedülálló rajzolattal. A démotikus írás jelrendszere és szerkezete egyaránt a késői dinasztikus kori egyiptomi nyelvből fejlődött ki. Hathor1 istennőt imádták ezen a helyen. hogy már irodalmi és vallásos szövegek rögzítéséhez is igénybe vették. A templom valószínűleg Hathor1 misztériumába való beavatás helyeként működött. A templom külső flán Hathor1 szisztruma körül látható Julius Caesar és VII. népies.) Tentyra (gör. 2952–2939) (i.e.e. dinasztia korára vezethető vissza keletkezése. Cesarion. jelentése: népi. Az áldozati csarnokkal összefüggő helyiséget heretibnek (közbülső teremnek) nevezték BT: áldozati csarnok denderahi Hathor1-templom csarnokai DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM CSARNOKAI BT: csarnok denderahi Hathor1-templom NT: denderahi Hathor1-templom áldozati csarnoka denderahi Hathor1-templom előcsarnoka DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM ELŐCSARNOKA SN: A római korban. amelyeket a temetkezéshez használtak. A középső ajtót mely a templom belsejébe vezetett.) Am-aau Árnyékfaló Babi déli démon éjszakai démon Haas Ikui késes démon Nagy démon Őrjöngő Rerek Tűzszemű Ugató Vérszívó Vízilóképű Weret RT: szellem PÁRTÁS DARU MANDRAGÓRA Tentürisz (gör. a papok által bemutatott szertartásainak tartották fenn. felső-egyiptomi nomosz fővárosa volt. melyekben pompásan díszített temetkezési kellékekre lelt. Rátalált itt még Keminub királyné. 650–i.) UF: Dendera Dendur Iunet (óei. rövidítést alkalmazott. JACQUES JEAN MARIE (1857–1924) UF: Morgan.) Tentóre 116 . 450) DUN (i.) Tentyris (gör. 2928–2787) DENDERAHI AMULETT DENDERAH DENDERA AMULETS LIST (ang.) DENDERA DÉMOTIKUS ÍRÁS (i. A „dahsuri kincsek”-nek nevezett leletegyüttes ma az Egyiptomi Múzeumban található.) DÉMONI ALMA DÉMON BT: Duat1 NT: Akephalos (ang. 650–i. 450) UF: demotic (ang. Ezek mindegyike megtalálható a MacGregor papiruszon. Tiberius uralkodása alatt építtettek hozzá a templomhoz. Amenemhet piramisának nyugati oldalánál folytatott ásatás során feltárt két érintetlen hercegnői sír.u.) demotoszi írás népi írás SN: A démotikus görög eredetű szó. Ez az egyik legjobb állapotban megmaradt templom Egyiptomban.) Junet (óei. csak nagyobb ünnepségek alkalmával nyitották ki.) Tantere Tentara (óei.. 6. Eleinte csupán a nem irodalmi jellegű szövegek készítéséhez használták.) DÉMOTIKUS ÍRÁS (i. Sok jel-összevonást.

és Felső-Egyiptomban) című műve. ezt nevezik a Megjelenés termének. BT: mennyezet DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM OSZLOPCSARNOKAI SN: A külső oszlopcsarnokban 18 oszlop található. BT: Lepsius. Hazatérése után jelent meg Voyage dans la Haute et la Basse Égypte (Utazás Alsó. hanem fürödtek benne. Dominique Vivant (1747–1825) NT: Voyage dans la Haute et la Basse Égypta DENTAL ABRASION (ang. BT: denderahi templom Hórusz-templom NT: denderahi Hórusz-templom Hórusz-oszlopai DENDERAHI HÓRUSZ-TEMPLOM HÓRUSZ-OSZLOPAI SN: Összesen 24 pillért koronáznak Hórusz fejek. Lajos érméinek felügyelője. Denont az Egyiptomi Expedíció mókamesterének nevezték. Karl Richard könyvei DENKSTEIN (ném.DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM ELŐCSARNOKÁNAK OSZLOPAI UF: denderahi Hathor1-templom Hathor1-oszlopai SN: A pülónt 6 Hathor1 oszlop fúrja át. szept. 1798. Az isteni múmia mágikus védelmét amulettek biztosították. amely sikerkönyv lett. akkor a régészeti ásatásokon előkerülő famaradványok a bennük megőrződött évgyűrűik segítségével keltezhetők. s a hézagokat csak később töltötték ki. majd a restauráció idején is számos elismerésben részesült. BT: kronológia DENDUR DENDERAH (ar. mely a mai napig alapműnek számít. mint száznégy tételről tesz említést. BT: denderahi Hathor1-templom előcsarnoka Hathor1-oszlop DENDERAHI HATHOR1 TEMPLOM HATHOR1-OSZLOPAI DENDERAHI HATHOR1 TEMPLOM ELŐCSARNOKÁNAK OSZLOPAI DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM KAPUJA SN: Egy dromoszon kereztül lehet a kapuig eljutni.6 m. Részletesen tárgyalta a piramisokat. A Description de l’Égypte című könyv megírásához is hozzájárult munkájával. A külső oszlopcsarnok teljes mennyezetét asztrológiai ábrázolások díszítik. 17) FOGÁSZ DEODORANT (ang. Dominique Vivant könyvei RT: Bonaparte Napóleon étkészlete Napóleoni Expedíció (1798. de feljegyezte a legjelentéktelenebb helyi szokásokat is. 1-én megérkezett Alexandriába. 78 évesen hunyt el. melyeknek törzse a papiruszsást mintázza. BT: denderahi templom DENDERAHI NUT-TEMPLOM BT: denderahi templom Nut-templom DENDERAHI PAP SN: A dendarai templom papjai minden évben különlegesen bonyolult rituális szertartás keretében bebalzsamozták Osiris képmását.) DENEVÉR UF: Chiroptera (lat.) METROPOLITAN MUSEUM EGYIPTOMI OSZTÁLYA 117 . BT: denderahi Hathor1-templom kamra NT: denderahi Hathor1-templom titkos kamráinak falfestményei DENDERAHI HÓRUSZ TEMPLOM SN: Mára teljesen eltűnt. BT: Denderahi Hathor1-templom mammiszi DENDERAHI HATHOR -TEMPLOM MENNYEZETE SN: Ezen az ég istennője. XV.) (1. 17) FOGKOPÁS FOGSEBÉSZ FOGBÉL DENTAL SURGEON (ang. Listájuk nem kevesebb. 4 évi expedíciós kutatásának eredményeit és ősi műemlékeket ír le benne 12 kötetben.) DENTAL ATTRITION (ang. amelyek fejezete Hathor1 fejét ábrázolják parókában. melyek aranyból és drágakövekből készültek. Nut látható.) (1. 14-én ott volt a Junon fedélzetén és júl. amelynek végében áll a templom.12 m.) (1. A Hathor1-templom mellett tárták fel ezt az építményt. hogy ceruzájával megörökíthesse a harc különböző fázisait. BT: denderahi Hathor1-templom kapuja dombormű DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM MAMMISZIJE SN: A denderhai Hathor1-templom melléképülete. Szélessége 1. a Napot és a Holdat. ahol a víz egykor szoboralapzaton csurgott le a fürdőkbe. író. 8) DEP BUTÓ FOGKOPÁS (1. diplomata és kém XVI.) BT: méhlepényes NT: szabadfarkú denevér DENKMÄLER AUS AEGYPTEN UND AETHIOPIEN DENKMÄLER AUS ÄGYPTEN UND ÄTHIOPIEN (1849-59) DENKMÄLER AUS ÄGYPTEN UND ÄTHIOPIEN (1849-59) UF: Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien SN: Karl Richard Lepsius műve. máj. hosszúsága 4. A csatákba is az első vonalban indult.) (1. rézmetsző. Napóleon seregével került Egyiptomba 51 évesen. Elmélete szerint minden piramist lépcsősre építettek. BT: szanatórium DENDERAHI TEMPLOM BT: templom NT: denderahi Hathor1-templom denderahi Hórusz-templom denderahi Ihi-templom denderahi Nut-templom DENDROKRONOLÓGIA SN: A dendrokronológia a fa évgyűrűinek megszámolásával határozza meg a fa korát. DOMINIQUE VIVANT (1747–1825) SN: Vésnök. amelyet Ízisz szent anyaságának szenteltek fel. Ő tervezte meg Napóleon egyiptomi elemekkel átszőtt desszertes készletét. megjelenítve a csillagokat és az égitesteket. A belső oszlopcsarnokban 6 oszlop áll. BT: pap 1 DENDERAHI SZANATÓRIUM SN: Itt a vizet külsőleg alkalmazták: a szent vizet nem itták meg. Érkezésétől számítva egy év alatt csodálatos tudósítást állított össze Egyiptomról. júl. 17) DENTIST (ang. Givryben (Saône-etLoire) született. A A kapubejárat közelében kétoldalt egy-egy római kioszk áll.) DENTAL PULP (ang. 18) PARFÜM DEPARTMENT OF EGYPTIAN ART (ang. 1802ben Napóleon a múzeumok főigazgatójává nevezte ki.) DENON. BT: denderahi Hathor1-templom kapu NT: denderahi Hathor1-templom kapujának domborművei DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM KAPUJÁNAK DOMBORMŰ– VEI SN: A kapu külső falán jobbra fent egy dombormű maradt meg.) SZTÉLÉ DENON. BT: Denderahi Hórusz-templom Hórusz-oszlop DENDERAHI IHI TEMPLOM SN: Ebből a templomból mára már csak egy homokkőből épült monumentális kapu maradt. Nemcsak hűen lerajzolta a legjelentősebb műemlékeket. Ha ismerjük az adott területen élő adott fafaj minden egyes évre jellemző átlagos évgyűrűvastagság adatait. Lajos alatt. soha nem zökkent ki egyensúlyából. A kapun keresztül egy széles udvarba jutunk. közüket szekrényfalak töltik ki. DOMINIQUE VIVANT KÖNYVEI BT: Denon. Mindenkinél jobban bírta a perzselő éghajlatot és a hosszú sivatagi menetelést. 1–1802. BT: Napóleoni Expedíció tagjai NT: Denon. BT: denderahi Hathor1-templom oszlopcsarnok NT: Megjelenés terme DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM TITKOS KAMRÁI SN: A Hathor1-templom hátulsó részében két emelet mélyen található. amely Hathor1-t ábrázolja Ré1 és Ptah között.

edNT: derri templom első csarnokának domborművei DERRI TEMPLOM ELSŐ CSARNOKÁNAK DOMBORMŰVEI. a napóleoni expedíció tagja. (52) 417-577 Fax: +36 (52) 417-560 deri@derimuz. Le (fr. BT: ember-múmia DESHASHEHI TEMETŐ SN: Petrie fedezte fel ezt az 5.1– márc. BT: múmiavizsgáló RT: Tutankhamon boncolása DESCRIPTION DE L’ÈGYPTE (1810) SN: Bonaparte Napóleon egyiptomi hadjáratával magával vitt francia tudósok írták ezt a könyvet.30-ig 10–18 óra. melyet elérhetetlennek minősít.be DESROCHES-NOBLECOURT. Ezek bejáratához egy fekete pontot rajzoltak a térképen. 15) UF: mitre-housing joint (ang.) Lorsque la nature parlait aux Egyptiens (fr. Egyiptomi műtárgyai között található 4 terrakotta és Riya1 írnok fejnélküli szobra is. BT: sarokillesztés DER EL-BAHRI DEIR EL-BAHARI DÉRI MÚZEUM (Mo. így illesztik egymáshoz össze. La (fr.hu http://www. köztük az abu szimbeli templomok megmentése is. Ők készítették az első térképet a thébai nekropoliszról.) femme au temps des pharaons. amely az elárasztással fenyegetett műemlékek feltérképezésére jött létre. Christiane (1913–) NT: Amours et fureurs de la lointaine (fr. ahol Drioton kanonok. az egyiptomi halotti kultusz legjellegzetesebb tárgya. 19 éves korában tartotta első előadását Tutankhamon kincseiből. amelyek a tenger szintjénél mélyebben helyezkednek el. 15) UF: simple mitre joint (ang. BT: múzeum AD: 4026 Debrecen. BT: szögmérő DERÉKSZÖGŰ HAJLAT ILLESZTÉS (1.ac. CHRISTIANE KÖNYVEI BT: Desroches-Noblecourt. (52) 417-561. EDSN: Ré-Harmachis napisten tiszteletére keletkezett már csak két oszlopos csarnok és három szoborfülke maradt meg. Innen a Sorbonne-ba ment. ezért bal lábát levágták. BT: nekropolisz DE SMET-RODRIGUES. MARK BT: egyiptológus AD: mark. amelyet ebben a könyvben közöltek. BT: természeti képződmény NT: Fajjúm-oázis Kharga depresszió mélyföldek Nabta Playa Síva Vádi Natrum DEPUTY (ang. Az ő kitartó munkásságának köszönhető 14.) DETERMINATÍVUM UF: determinative (ang. Christiane könyvei RT: Louvre Ókori Egyiptomi Tanulmányok Központja DESROCHES-NOBLECOURT. következtetéseivel új utakat nyitott az orvostudományban.) DESZDESZ-TÓ SN: A világteremtés mitikus helye Hermopolisz közelében. BT: Ókori Egyiptom DESGENETTES SN. CHRISTIANE (1913–) SN: Egyiptomi tanulmányait a Louvre iskolájában kezdte az 1930-as években. A terem közepén került elhelyezésre két múmiakoporsó.DEPAUW. 16 sírban a szándékos feldarabolásnak 4 fajta típusát állapították meg. Nem sokkal később keringési elégtelenségben halt meg. dinasztia specialistája lett.) Ramsès II . hétfő szünnap. dinasztiabeli temetőt. Oxfordban fejezte be végül egyetemi éveit. La (fr. eddombormű DERRY. Le (fr. nov.) reine mystérieuse Hatshepsout. BT: derri templom első csarnoka.oxford. Hamarosan a 18. RT: napóleoni expedíció (1798. melynek segítségével a falak függőlegességét állapították meg. EDBT: csarnok derri templom. Ez a térkép tartalmazza 11. PATRICK BT: egyiptológus AD: udjat@skynet.) (1.derimuz. 1–1802) DESCRIPTION OF THE EAST AND SOME OTHER COUNTRIES (1743) SN: E könyv első kötete Egyiptomról szól.La véritable histoire (fr. Ő ejtette az első sebvágást Tutankhamon múmiáján.) KÜLDÖNC DEPUYDT. 15) SN: Két fadarab sarka 45 fokban van levágva. Derry professzor Howard Carterral Tutankhamon boncolását. Francia báró és orvos. ápr.) Sous le regard des dieux (fr. A szemléletes térképet Edmé Jomard és báró Louis Costaz készítették. miközben szorgalmasan látogatta a College de France egyiptomi kurzusait.) taxogram 118 .uk DEPRESSZIÓ SN: A szárazföldeknek azon területei.depauw@university-college. Déri tér 1.) Grande nubiade ou le Parcours d'une égyptologue.) secret des bâtisseurs des grandes pyramides.1. BT: francia egyiptológus francia régész NT: Desroches-Noblecourt. Az asszuáni gát építésekor őt bízta meg az UNESCO az Ókori Egyiptomi Tanulmányok Központjának létrehozásával. La (fr. a Keleti Nyelvek Szabadegyetemére.) 2 VÖRÖS KORONA DESERET UF: Sivatag2 Vörös Föld SN: Így nevezték Egyiptom Földjének terméketlen sivatagos részét összefoglaló néven. Richard könyvei DESERET1 (óei.30-ig 10–16 óra. az egyiptomi nyelv professzorának tanítványa lett. BT: tó DESZKAPALETTA ÍRNOKPALETTA DETERMINATÍVUM DETERMINATIVE (ang. Ezt Mitchell jegyezte fel. edDERRI TEMPLOM ELSŐ CSARNOKA. LEO BT: egyiptológus AD: ldepuydt@brownvm.–okt. Az egyik ilyen fekete pötty volt II. Benne állt az őshalom. A második emeleten kapott helyet Déri Frigyes különleges gyűjteményének egyiptomi anyaga.: +36 (52) 322-207.) SN: Debrecen híres múzeuma.htm DERRI TEMPLOM. La (fr. 11-én 945-kor elkezdte Douglas E. 15) BT: sarokillesztés DERÉKSZÖGŰ ILLESZTÉS (1.) L'Egypte (fr. a völgyben lévő sír egyszerű alaprajzát és még további ötről is beszámol. Ramszesz fiainak sírja. A Louvre ókori egyiptomi leletek megőrzéséért felelős munkatársa. SN: 1925. júl. A higiéniai körülményeket és az egyiptomiak betegségmegelőző módszereit tanulmányozta. BT: napóleoni expedíció tagjai DESHASHEH MÚMIÁJA SN: Gyermekbénulásban szenvedett. DOUGLAS E.) Pharaons et reines d'Egypte (fr. Tel. Ramszesz núbiai hadjáratait mutatják be. EDSN: II. melyen a napisten először megjelent. BT: templom NT: derri templom első csarnoka. BT: Pococke.) Dictionnaire illustré des dieux de l'Egypte (fr.hu/DeriMuzeum/index.) (1.) secret des temples de la Nubie. Nyitvatartás: nov.) reine mystérieuse.edu DERÉKSZÖG SN: Az építőmesterek használták ezt az eszközt. Kilenc szöveges és 11 képes kötetből állt.brown.

(i.e. 2350–2181) dinasztia. A tünetek regisztrálása után a betegség ill.e. 2639–2504) (i. AZ DIANDRA BT: sodortbimbós NT: olajfaféle DIAPSIDA (lat. Két francia utazó (Remy és Brenchly) által került hozzá Ábrahám könyvének másolata. (i. 2480– 2350) dinasztia. agyagedények.) dynasti (své. akik között nincs rokoni kapcsolat. BT: Ibi2 hozzátartozói DEUTEROSTOMIA (lat.e. amelyet kérésükre lefordított.) dinastia (ol.e. 2628–2613) dinasztia. 2613–2494) dinasztia.) KETTŐS HALÁNTÉKABLAKÚ KÉTSZIKŰ DICOTYLEDONOPSIDA (lat. Mágikus erőt tulajdonítottak neki. 2920–2770) (i. 1. Új dinasztia mindig akkor kezdődött. (1831–1872) SN: A Louvre egyiptológusa volt. 2925–2686) (i.) BT: kétszikű NT: ibolyavirágú kaprivirágú tökvirágú DILLENIIDAE (lat. 2952–2939) (i.) (1.) DIDOUFRI (fr.. 7. MIKE SN: Amatőr egyiptológus. 2528–2520) DIDU (ang.) SN: Ankhhor1 felesége.) DHUTI2 (ném.) dynastique (fr. betegségcsoport azonosítása következett. BT: francia egyiptológus NT: Deveria. por. a hükszósz korban. 2890– 2686) (1. hiératiques.) 5200–3150) DINASTIJA (hor. BT: orvostudomány DIALL-SMYTH. 2613– 2498) (i.) DUN (i. 2566–2558) (i. KÖNYVEI BT: Deveria. könyvei DEVERIA. (i.e.e. amelyet rendszerint a kezelhetőség mértékének megállapítása követ.) dinastio (esp. mint a rokoni kapcsolatok nyilvántartását. 3150–2925) (i. A múzeum Howard Cartert is megbízta rendelésekkel.) DHUTI1 (ném. pl. Egyiptom történetét 31 dinasztiára oszthatjuk fel. később a királyi jelvényhordozó lett. tablettes et ostraca en caractères hiéroglyphiques. BT: történelem NT: dinasztia. 1980) DEWEN (ang. majd a rendőrség parancsnoka. Ő fotózta le a sírt. szag. 2723–2563) (i. Théodule M.) SN: Kelet-Thébában volt a sivatagok felelősének kinevezve.e. 3130–3032) dinasztia.) DINÁSTICO PRIMITIVO (spa. 2581–2572) (i. mert ezt mindegyikük számára külön készítették.) DINASTIAS (spa. (i.) DINASTIO (esp. arabes et latins qui sont conservés au musée égyptien du Louvre (1874. Mintegy 360 fáraót és idegen uralkodót sorolhatunk be a dinasztiák alá.2223@compuserve. (i. (i. BT: ékszer NT: Tutankhamon diadémja RT: Golenyisev-papirusz DIADÉM-PAPIRUSZ DIAGNOSZTIKA GOLENYISEV PAPIRUSZ DIAGNOSZTIZÁLÁS DIAGNOSZTIZÁLÁS UF: diagnosztika SN: Az orvosok a diagnosztizálásban részben a betegek elmondására. (1831–1872) NT: Catalogue des manuscrits égyptiens écrits sur papyrus.e. 2494–2345) (i.) SN: Ez a múzeum tartalmaz egyiptomi gyűjteményt.) DZSEDEFRÉ (i. amely azt a jelentéskategóriát vagy jelentéstartományt jelzi. ám Egyiptomban a rokonság nem mindig áll fenn. démotiques.e. és sokkal inkább a kezelhető tagolást szolgálja. 2840–2700) (1.. (i.e.e.) dynasty (ang. 3000–2840) (1.e. akinek idegen országokba kellett mennie. 3.SN: A szavak leírásánál alkalmazott fonogramok után elhelyezett írásjel.e. Előfordul. pecsétek) Frederick Stearns adományából származik 1890-ből. ahol a szín. amelyhez az illető szó tartozik. és az is. 2800–2650) dinasztia. tapintás. hogy egymással rokon fáraókat különböző dinasztiába sorolunk. 206) (i. Előfordult olyan is. 2686–2613) (i. amikor egy fáraó nemzetsége kihalt és egy másik került a trónra.) SN: Elvileg egymással rokoni kapcsolatban álló uralkodók csoportja. 2920–2770) dinasztia. DINASZTIA UF: dinasti (alb.e. 2. toile. coptes. ahol Ptahmose1 sírját találták.) DIMIAT (ar. 206) (i. szl.e.) ÚJSZÁJÚ DEVAUCHELLE.e.) dynastia (len. hogy két dinasztia uralkodói párhuzamosan uralkodtak. melynek magja (múmiák.) INTÉZET (USA) DE-UBASTEIRI (ang. 6. Ibi2 anyja a 26. BT: hivatásos katona királyi jelvényhordozó RT: Meri-Amen DIENER DER MAAT (ném.) DEUBASTEIRI DETROITI MŰVÉSZETI BT: egyiptológus DIALOGUE BETWEEN A MAN TIRED OF LIFE AND HIS ’BA’ (ang.e.) DINASZTIA DINASZTIA DHUTIHIRMAKTUF (ang.e. 310) (i. (i.e. 0. BT: ideogram RT: logogram ortogram DETROITI MŰVÉSZETI INTÉZET (USA) UF: Detroit Institute of Arts (ang. DIDIER BT: egyiptológus AD: 101713.e. empirikus megfigyeléseikre támaszkodtak.e. grecs. 5. 1881. 310) (i. 2498–2345) (i.e. THÉODULE M. látvány egyaránt fontos szerepet játszott. majd királyi követ lett. THÉODULE M. Théodule M.) dinastija (hor. amelyből 6 beszerzés valósult meg.) DIEREN (hol.e.com DEVERIA. hogy azonos dinasztiában találunk olyan fáraókat. részben saját. 2181–2173) 119 . Michigan 48202 Tel.) ÁLLAT DILLÉNIA ALKATÚ UF: Dilleniidae (lat. dinasztiában.. amely az ellenséget legyőzi.) dinastias (spa. A dinasztiákba sorolás Manethón munkáján alapszik. BT: múzeum AD: The Detroit Institute of Arts 5200 Woodward Avenue Detroit. Deveria francia ásatásoknál dolgozott Szakkarában.e. 10) DIADALSZEKÉR BT: szekér NT: Tutankhamon diadalszekerei DIADÉM SN: Egyszerű vagy díszes homlokék mesterséges vagy természetes anyagokból.: 313 833 7900 DETROIT INSTITUTE OF ARTS (ang. 4.e.) ÉLETBE BELEFÁRADT EMBER PÁRBESZÉDE A LELKÉVEL. 2829–2787) THOT1 DZSEHUTI DZSEHUTIHERMAKTUF DINASTIA (ol.) DINASTI (alb. por. melyet Egyiptomi útjai során szerzett be. a MeriAmen nevű hajó kapitánya. Nem azonos a királyi koronával.e.e. 3100–2890) (1. DEIR EL-MEDINEI KÉZMŰVES DEUBASTEIRI UF: De-ubasteiri (ang.) DILLÉNIA ALKATÚ DAMIETTE DINASZTIA DINASZTIA DINASZTIA PREDINASZTIKUS KOR (i.

e.) SN: Az Óbirodalom a 4. 2741–2723) Ménész (i.e.e. 332–305)(1.e. 26. 3150–2686) (i.e. 1550–1397) dinasztia. 2106–1963) (1.e. (i. 1186–1069) (1.e. 2125–1985) (1. BT: dinasztia NT: Baufré (i.e. 9.e.e. PIRAMISAI SN: A 4.e. 18. 2628–2613) SN: Legjelentősebb esemény az első piramis megjelenése. BT: magánszobor RT: dinasztia. 2955–2895) Narmer Szemerhet (i. 2613–2498) (i.e.e. Huni fáraó pedig lépcsős piramisát egyenes élűvé építteti. 2630–2611) Haba (i.e.e. 2052–1992) (i. ol. 2532–2504) (i.e. 2611–2603) RT: dinasztia. 4. 2840–2700) (1. 828–712) dinasztia.e. 2791–2754) Neferkasokar (i. 1730–1680) (i. 0. 727–715) dinasztia. 3130–3032) UF: Dynasty 0 (ang. 13.e. 2920–2770) (i. 2173–2160) dinasztia. Kheopsz1. 206) (i.e. 3150–2686)99 (i. 1.e.e.e.e. 5.e.e.e. 2216–2170) (i. 2650–2630) (i.e. 525–332) dinasztia.e. 2613–2494) UF: Dynasty 4 (ang.e.e. 2868–2829) Ka2 (i.e. 2480–2350) UF: Dynasty 5 (ang. (i. 1652–1544) dinasztia. 206) (i.e.e. 310) (i. (i.e.e. (i.e.e. 1715–1650) dinasztia. 2490–2472) Sepszeszkaf (i.e.e. 945–715) dinasztia..e. 1293–1186) dinasztia. 399–379) dinasztia. 1786–1602) (1. 3. 2686–2630) (i. (i. 2939–2892) Dun (i. 24.e. 2895–2868) Dzset (i. (i. 2686–2613) (i. (i. 2686–2613) (i. Alkalmi bányászat folyt a Sínai félszigeten.e.e. 25.e.e. 10. 1782–1650) dinasztia. 3300–2650) (i.e. (i.e. 3100–2686) (i.e.e.e. 4. 2581–2572) (i.e.e. (i. 1650–1567) (i.e. 379–341) dinasztia. 2955–2635) thiniszi dinasztia NT: Ba3 Haszehemui (i. 2661–2653) Ninutjer (i. 5200–3150) ) NT: Hat-Hór Iri-Hór Ka1 (spa. 2558–2532) (i.e. 3.e. 2639–2504) (i.dinasztia. 206) (i. 1730–1630) (i. (i. 2686) Hotepszehemui (i. dinasztia királyai alatt érkezett el történelmének csúcsára.e. (i. (i. 2551– 2528) Mükerinosz (i. Kimutatható ebben az időben Alsó-Núbia irányába történő egyiptomi terjeszkedés. 2. Szenedzs Uneg (i. 8. 3. 3. 712–663) dinasztia. 2130–2040) (1.e. E dinasztia ideje alatt jöttek létre a legnagyobb piramisok Gizehben.e.e.e. 2639–2604) (i.e.e. BT: Archaikus Kor (i. (i.e.e. 23.e. (i.e. 1320–1200) (i. 16.e.e.e.) DINASZTIA. 343–332) makedón dinasztia (i. (i.e.e.e. 206) dinasztia. 2649– 2630) Szehemhet (i.e. 20. 3000– 2840) (1. valamint folyamatos egyiptomi jelenlét a Sínai-félsziget északi. (i. 1786–1633) (1. 304–30) thiniszi dinasztia DINASZTIA.e. (i. 1652–1552) (i. (i. 27. 2599–2575) Szanaht (i. Rendszeres kereskedelmet folytattak Büblosszal és Núbiával.e. 2613– 2498) (i. 205) dinasztia.e.e. 2613–2494) DINASZTIA. 2800–2650) SN: Alsó-Egyiptom fellázad a központi hatalom ellen.e.e.e. piramisai DINASZTIA. hogy oldalaik simák. (i.e.e.e. 1570–1293) (i.e. 716–664) (i. 1680–1562) (i.e.e.e. (i. 311) dinasztia. 1640–1550)(1. 2472– 2467) Sznofru (i. PIRAMISAI BT: óbirodalmi piramis NT: dahsuri tört piramis Dzsószer piramis Haba piramisa kulai piramis meidumi piramis nagadai piramis Szanaht piramisa Szehemhet piramisa szilai piramis Vörös piramis závijet el-mejtini piramis RT: dinasztia. 2831–2791) Hudjefa Nebré (i. 2928–2787) Dzser (i. dinasztia fáraói. (i. 2723–2563) (i. (i.e. 2628–2613) DINASZTIA.e. (i.e. 2160–2130) (1.e. (i. 14. A 3. 22. 2575– 2551) Thamphtis (ang. (i. 310) (i. 2920–2770) BT: Archaikus Kor (i. 2723–2697) DINASZTIA. 2767–2741) Ubienthész (i. 2566–2558) (i.e.e.e.e. 3100–2865) (i. 29. 1345–1200) (i.) (i.e. 2723–2563) (i. Skorpió. II. Az ő piramisaik különlegessége.e. I. 15) (2106–2010) (1. dinasztiabeli fáraók rezidenciája volt. illetve Palesztina déli részén.) Ni-Hór Skorpió.e.e.e. 2511–2506) (i.e. 664–525) dinasztia.. 30.e. 3100–2890) (1. dinasztia nyomait.e. 828–720) (i. 2546–2539) (i. 2613–2589) (i. 15) (2160– 2106) (1. 28. 31.e. ném.e.e. 2498–2345) (i. 2500–2498) RT: dinasztia. 332–304) Ptolemaida-dinasztia (i. 1552–1306) (i. 21. 404–399) dinasztia. 380–342) (i. piramisai DINASZTIA. magánszobrai dinasztia..) SN: Abüdoszban találta meg Günter Dreyer a 0. 3200–2780) (i.e. 2504–2500) (i. 2709–2690) Wadjnes (ang.e.e.e. 3000–2999) (i. 3100–2686) (i. 1674–156 7) (i. (i.e.e. 17. 1567–1320) (i. 2955–2635) thiniszi dinasztia NT: Adzsib (i.e. 2040–1991) dinasztia.e. (i. 2603–2599) Huni (i. RT: Dreyer abüdoszi ásatásai (1977) DINASZTIA.e.e.e. 1985–1795) (1. (i. (i.e. 11. 2160–2135) (i.e.e. 310) (i. 12. 2676–2661) Seneferka (1. 3. 2506–2504) (i.e. 2787–2767) (i. 2589–2566) (i. MAGÁNSZOBRAI SN: Ezeken a szobrokon érezhetők utoljára az archaikus hagyományok. 2520–2494) Kheopsz1 (i. hol. 206) (i. 1963–1786)( 1. (i. 19. 2539–2532) Dzsedefré (i.e. 3. (i. 18) dinasztia. 206) dinasztia. dinasztia fáraói Szakkara mellett laktak. 3100–2865) (i. 2494–2345) (i. 305–30) (i. 2628–2613) DINASZTIA. 3. 2925–2686) (i.) 120 . 2639–2504) (i.e. 3150–2925) (i. Kephrén és Mükerinosz uralkodása alatt végbement jelentős változtatások után érték el a piramisok legnagyobb építészeti és geometriai tökéletességüket. 3032–3000) (i. 312) (i. 1069–945) dinasztia.e. 4. 1663–1570) dinasztia.e. 15. 747–656) (i. 206) (i.e. 3300–2650) (i. 2528– 2520) Kephrén (i.e. 2604–2581) (i.e.e. BT: predinasztikus kor (i.e. 2754–2709) Peribszen (i. 3200–2780) (i. 2890–2686) 310) (i.e.e. fr. (i. BT: óbirodalmi piramis NT: Baufré piramisa dahsuri tört piramis Dzsedefré piramis Kephrén piramis Kheopsz1 piramis Mükerinosz piramis Vörös piramis RT: dinasztia.e. 2686–2613) (i. (i. BT: dinasztia NT: Dzsószer (i. 2952–2939) (i. ahol a 4.e. Szakkarában Imhotep1 megépíti Dzsószer fáraónak a lépcsős piramist.e.e..e.e. 1663–1570) (i. 4.

2184–2181) (1. I. Helyi központok alakultak ki. 2347–2216) (i. I.) thébai dinasztia1 SN: A 11.e. 2163–2161) Noferkauhór Kapuibi (i. 2052–1992) (i. piramisa Szahuré piramisa Unisz piramisa Uszerkaf piramisa RT: abu szíri piramis DINASZTIA. 206) UF: hérakleopoliszi dinasztia (1.e. 2347–2216) (i.e. 2416–2392) Noferefré (i.e. BT: obeliszk RT: dinasztia. 2040–1991) UF: Dynasty 11 (ang. 6. 2010–1998) (i.e. 2112–2063) (1. II.e. 2332–2283) (i. 2173–2169) RT: dinasztia. 9. 8. 2219–2218) Pepi. hogy utat nyissanak Núbia felé. 2460–2453) (i. 310) (i. 2419–2416) Noferirkaré.e. BT: dinasztia NT: Iszeszi (i. (i. BT: dinasztia NT: Netjerikaré Nitókrisz1 (i. II. V. 2255– 2246) Merenré. 2130–2040) (1. 6. 2356–2323) Uszerkaf (i.e. fejlettebbé vált reliefművészet. BALZSAMOZÁSA SN: A balzsamozási módszer ekkor még nagyon kezdetleges volt. 6.e. 2467–2460) (i.e. Merihathor Merikaré Noferkaré1 DINASZTIA. (i.e. II. 245) (i. 6. 15) (2106–2010) (1. 206) UF: hérakleopoliszi dinasztia BT: dinasztia NT: Heti. 2347–2337) (i. II.e. 10. papiruszai dinasztia. obeliszkjei dinasztia. IV.e. 2285–2279) (i. piramisai DINASZTIA. 5.e. Az 5.e. Heti. 6.e. (i. VI.e.e.e. 2175) Noferkaré. 2426–2419) Szahuré (i.e.e.e. 2283–2278) (i. BT: művészet RT: dinasztia.e. 2337–2335) (i. 2291–2289) RT: dinasztia.e. 2388–2356) Menkauhór (i.e.) memphiszi dinasztia BT: dinasztia NT: Chendu (cse. Abu Szír mellett pedig palotáik. (i. (i. 5. 2106–1963) (1.e. I. I. 2015–2007) Mentuhotep.e. 8. 2046–1995) Mentuhotep. (i.e. piramisa Pepi. II. II. 2477–2467) (i. Noferirkaré.e. 8.e. (i. 2125–2112) (1. 1995–1983) (i. (i. 11. I. dinasztia piramisai építészetileg is és stílusukban is különböznek a gizehi piramisoktól. 5. 2246–2152) Teti1 (i. s ez súlyos éhínséget okozott. 2180) Noferkaré. 121 .e. 2345– 2181) DINASZTIA. Ettől a dinasztiától kezdve minden fáraó megkapta a Ré1 fia titulust. 2498–2345) (i. (i.e. 2167–2163) Nikaré.e. 2161–2160) Uadzskaré-Pepiszeneb (i.e. 1997–1991) (i. 206) (i.e.e.e. piramisai DINASZTIA.e. A tartományi kormányzók nagyobb hatalomra tettek szert. IV. (i.SN: E dinasztia idején a királyság hanyatlásnak indult. A Nílus hosszú évekig nem áradt. I. 1956–1944) Mentuhotep. egész piramisokká terebélyesedtek. MŰVÉSZETE SN: E kor művészete általában elnagyoltabb. 2458–2446) Unisz (i. (i. BT: dinasztia NT: Antef.e.e.e. (i. III. 310) (i. 2465–2458) RT: deshashehi temető dinasztia. 2350–2181) (i. 7.e.e. (i. piramisai DINASZTIA. (i. 2061–2010) Mentuhotep. 2347–2216) (i. mivel egyes nemesek masztabái.e. III. III.e.) (i. 2345–2181) UF: Dynasty 6 (ang. 2491–2477) (i. PIRAMISAI BT: első átmeneti kori piramis NT: Ibi1 piramisa DINASZTIA. 5. 2278–2184) (i. 2335–2285)(1. 2350–2181) (i. (i. művészete dinasztia. PAPIRUSZAI BT: papirusz NT: Berlin 8869 papirusz DINASZTIA. dinasztiától kezdődően a piramis elvesztette kizárólagos királyi jellegét.e. 2289–2255) Pepi. (i.e. de közben Núbiával is hadat viseltek. ezáltal csökkent a fáraó hatalma és tekintélye. balzsamozása dinasztia.e. 2494–2345) (i. 15) BT: dinasztia NT: Heti. 2133–1991) (1. dinasztia fáraóinak többsége Abu Szírben építtette fel piramisát. 8.e. 8.e. (i. 2174) DINASZTIA. 2177) Dzsedkaré-Semai Merienhór (i. 11. majd egész Egyiptomra kiterjesztette hatalmát és több háború után teljes győzelmet aratott. 2125–1985) (1. 11. (ang.e. PIRAMISAI SN: Az 5.e.e. 1998–1991) RT: dinasztia.e.e. dinasztia az első évszázadában csak Théba felett uralkodott. 6. II.e. BT: óbirodalmi piramis NT: Iszeszi piramisa Neuszerré piramisa Noferefré piramisa Noferirkaré. 2176) Noferkauhór (i. (i.e. I. 6. Merikaré DINASZTIA. (i.e. A dinasztia végén az Óbirodalom teljes dicsőségben állt. II. (i.e. Sokkal kisebbek és gyengébb minőségű helyi kövekből épültek.e. 2160–2135) (i. 2498–2491) (i.e. 310) (i. 2173) Noferkamin. a fáraók sokat veszítettek hatalmukból.e.2 (i.e. 15) (2160–2106) (1. Hódító és rablóháborúkat folytattak a Sínai-félsziget ellen (rézbányák).e.e. (i.e. (i. 2345– 2181) DINASZTIA.e. 15) (i.e. a nagyobb templomok és helytartók hatalma növekedett. 2480– 2350) DINASZTIA. I. piramisa Teti1 piramisa RT: dinasztia. PIRAMISAI SN: A 11.e.e. Az első ismert utazás Punt országába ekkor zajlott. Pepi 94 évig uralkodott. 2160) Noferkamin. (i. 2345– 2181) DINASZTIA. egy felszíni.e. 2347–2216) (i. (i. 2169–2167) Noferkaré. 310) Merenré. 2103–2054) Antef.e. 2350–2181) (i. II. BT: balzsamozás RT: dinasztia. (i.e. I. II.e. 2054–2046) (i. III. 2396–2388) Neuszerré (i.e.e. 2181) Noferkaré.e. OBELISZKJEI SN: Ezek elhelyezkedésükre vonatkozóan a legnagyobb számban a masztaba bejáratánál az udvarban vagy az álajtó előtt felállított obeliszkek..e. kevés kivételtől eltekintve a holttestek csontváz állapotban maradtak fenn. 6. 2453–2422) (i.e. 2446–2426) Sepszeszkaré (i.e. 2160–2130)(1. 1983–1976) (i. I.) (i. 6. (i. 2216–2170) (i. 2218–2216) (i.e. és egy földbe vájt sírkamrából álló temetkezési helyei.e. 1944–1937) Mentuhotep. (i. 2173–2160) UF: memphiszi dinasztia BT: dinasztia NT: Dzsedkaré-Semai Ibi1 (i. 2422–2414) (i.e.e. 2323–2291) Uszerkaré (i. piramisai DINASZTIA. 2350–2181) (i. hatalmas naptemplomokat építettek. Előtérbe került Ré1 kultusza. PIRAMISAI BT: óbirodalmi piramis NT: Merenre piramisa Pepi.e. 6. 2181–2173) UF: Dynasty 7 (ang. Megépültek az abu szíri piramisok. 2375–2345) (i. 2414–2375) (i. 5.e. négyzet alapú épületből.) SN: Csatornát építettek az első vízlépcsőknél. 310) Antef.e. (i. 2321– 2287) (1.

e. megtévesztő bejáratokkal és a sírkamra vastag gránitfalával igyekeztek ellensúlyozni. (cse. 1929–1895) (i. 1627–1601) Nebirierau. 1725–1721) (i. por. 1971–1928) (i. I. Ilyen módon próbálták például III. 1769–1765) Antef. BT: dinasztia NT: Ai.e. 1786–1633) (1. ném. 2040–1783) (i. PIRAMISAI BT: piramis NT: Amenemhet. 1937–1908) Amenemhet.e.e. az óbirodalmi monumentalitástól azonban messze állnak. 1850–1800) (i. 1763–1759) RT: dinasztia. Ini. 1760–1756) (i.) xoiszi dinasztia SN: Ezt a dinasztiát Xoiszból irányították. 1743–1740) Szobekhotep. megalapították Ity Taui várost. (i. V. 2040–1633) (i. 1715) Noferibré Nofertumkaré Szanhibré Szehebré Szeheperenré Szuadzskaré Ubenré RT: Xoisz DINASZTIA.e.e. VIII. BT: középbirodalmi piramis NT: Amenemhet.) (i.) SN: A belső béke helyreállt a 12. piramisa DINASZTIA. (ang. 12. (i. (i. Amenemhet hawarai piramisában a holttest nyugalmát biztosítani. piramisai DINASZTIA. 1678–1674) Ugaf (i.e. A sírrablástól való félelem már ekkor elevenen élt. piramisa Amenemhet. II. I. 1664– 1641) Amenemhet. piramisa DINASZTIA.e. 1674–1567) (i. PIRAMISAI SN: A 12. III. II. (i.BT: piramis NT: Mentuhotep. A székhely Közép-Egyiptomba helyeződött. 1601) Nebmaatré Neferhotep. 2040–1782) (i. 12.e. 13. dinasztia piramisai technikai szempontból jelentős javulást mutatnak az átmeneti korral szemben. 13. (i. 206) (i.e. papiruszai dinasztia. dinasztia első uralkodói alatt a bejárat továbbra is északon van ugyanúgy.e. 1786–1778) Amenemhet. Alapítója I. I. ol. 13.e. 1764–1759) (i. piramisa Amenemhet.e.e.e.e. 1717–1712) (i. 1836–1817) Szobeknoferu (i. 15.) (i. 1696–1686) Neferhotep. piramisai DINASZTIA. 1850–1650) NT: Amenemhet. erődöket építettek a második vízlépcsőnél.e. (cse. 1789–1786) (i. Bebiankh (i. IV. II. PAPIRUSZAI BT: papirusz NT: Boulaq 18 papirusz DINASZTIA. 2133–1786) (i.) SN: Keleti hódítók törtek be Egyiptomba és uralmuk alá vonták területének nagyobb részét. 1799–1787) (i.e. piramisa Szeszósztrisz.) Anather Aperanat (ang. (cse. (ang. III. 1897–1878) (i. II. ol. V. 1770–1769) Amenemhet.e.e.e. VIII. Meghódították Núbiát.) (i. (i. II. 1730–1630) (i. 12. III. 1917–1872) Szeszósztrisz. (ang. PAPIRUSZAI BT: papirusz NT: Kahun A papirusz Leningrád 1115 papirusz DINASZTIA. 1844–1797) (i. VII. 16.e.e. (i. 12. II.e.e. 1685) Szobekhotep. I. (i.e.e.e. Főként Fajjúmban és Memphisz környékén épültek. 1855–1808)(1.e.. 1677–1675) Hór1 Huiker Khendzser (i. 206) (i.e. A 12. ahogyan ez az óbirodalomban mindvégig szokásban maradt. 1720–1715) (i. 1985–1795) (1.e. Amenemhet volt. 1963–1786)( 1. 13. (cse. ném. és a piramisok kisebb méreteit és a kő helyett a szárított agyagtéglák felhasználását több szinten elhelyezett járatokkal. rejtett ajtókkal.e. I. de mára már nagyon rossz állapotban vannak. VI.e.e. 1718– 1712) Neferhotep. 1535–1523) Hian Sesi Szalitisz DINASZTIA.e. 1875–1840) Amenemhet. 1878–1843) (i.e.e. III. I.e. (i.e. (i.e.e. III. 1685–1678) Szobekhotep.e. (i. 1600–1588) Jakbemu Joam Kar2 Meribré Nebankhré Nebirierau.e.e. 1756–1751) (i. III.) (i.e. II. 310) (i. I. Senész Szemken Szobekhotep.e. (i.e.e. (i. 1705–1694) (i.) (i. III. 1652–1544) UF: hükszósz dinasztia BT: dinasztia NT: Apóphisz. 1622–1610) Szihathor (i.e. II.) (i. hawarai piramisa lahúni piramis Szeszósztrisz. I. 1817–1772) Amenemhet. Pepi.e. 310) (i. sehová nem vezető. IV. BT: dinasztia NT: Ankhkaré Dzsedheruré Hatiré Heribré Merdzsefaré Nebdzsefaré Nebfauré Nebszenré Neheszi1 (i. 1778–1770) Amenemhet. 1955–1913) (i. 1798–1790) (i. 1701–1677) (i.e..e. (i. 1738–1727) (i.e.(i. (i.e. (i. 1772–1763) Szeszósztrisz.e.e. 1971–1926) (i. 14. piramisa Ismeretlen fáraó piramisa Khendzser piramisa DINASZTIA. 1706–1683) (i. 1712–1710) Szeszósztrisz. (i. Szeszósztrisz.e. papiruszai dinasztia. VIII. IV. III. (i. 1929–1892) (i. 1787–1783) (i.e. 54 király uralkodott ez időszak alatt. 1724–1718) Szobekhotep. Szokarhór 122 .e.e. dinasztia csaknem 200 éves uralkodása alatt. 1715– 1650) UF: Dynasty 14 (ang. 1730–1680) (i.e.e.e. III. Mermesa (i.) (i. 205) UF: Dynasty 12 (ang. BT: dinasztia Középbirodalom (i. I. I. por.e. II.e. II. 70 uralkodó váltotta egymást ebben az időszakban. 1782–1650) UF: Dynasty 13 (ang.e. Hamudi (i. 1842–1836) Szeszósztrisz. 12. 1878–1841) (i. 1991–1962) (i.. 2040–1785) (i. 1786–1602) (1.e. 1663–1570) UF: hükszósz dinasztia BT: dinasztia NT: Aahotepré Aanetjeriré Amu (ang.e. Nikaré. Szeszósztrisz lahúni piramisa mutat először jelentős szerkezeti eltéréseket.e. 1729–1720) (i. dahsuri piramisa Amenemhet. 1782–1778) RT: dinasztia.e.) Apóphisz.e.e. (i.e. 13. (i. V. IV. 1710) Ibi. 1585–1542) Apóphisz.e.e..

e.e.e. II (i.) (i. 1303–1290) (i. 1320–1318) (i. (i. 1570–1293) (i. 1292– 1225) (i.e.e. 1214–1211) (i. IX.1402– 1364) (i.e. 18.e.e. 1320–1200) (i. Széthi és II.e. 1320–1200) (i. Ezután a hanyatlás korszaka következik. 1493–1481) Thutmózisz.e.e. 1417–1379) (i.e. 1660–1644) (i. 1216–1210) (i. 19. 18. (i.) SN: I.e. (i.e.e.e. (i. papirusz (BM: BM 10185) Westcar-papirusz DINASZTIA. 1293–1186) DINASZTIA.e. IV. (i.e. papiruszai dinasztia.e.e.e. 1301– 1235) (i. 1148–1144) (i. azaz L alakú.e. 1610–1601) Thot2 (i. II.e.e. 1622–1619) Szekenenré. 1200–1197) (i. 1323– 1295) (i. V.e. (i.e. Rahotep2 (i. 1129–1126) Ramszesz. 1324–1321) Amenhotep.e.e.e. (i. 1668–1570) (i. 1567–1320) (i. 1108–1098) Ramszesz. (ang. 1559–1558) Szekenenré. 1136–1129) Ramszesz.e. BT: dinasztia NT: Amenmesz4 (i.e. VI.e.e.e.e.e. (i.e. 1194–1169) Ramszesz.Wasa (ang.e.e. 1279–1213) (i.e.e.e. 1390–1352)(1. 1306–1290) (i.e.e. hogy a lejtős folyosó 90º-ban elkanyarodik. 311) UF: Dinastia 20 (por.e. 1525–1512) (i.e.) (i. 1293–1186) UF: Dynasty 19 (ang. 1652–1552) (i. PAPIRUSZAI SN: Általában 34 cm szélesek és halványbarnák. 1503–1490) (i. (i. VIII. 1334–1306) (i.e.e. I. 1321–1295) Jahmesz. BT: dinasztia NT: Aj1 (i. 1650–1567) (i. (i. dinasztia sírjaiban megszokott.e. 1400–1390) (1. mélyen bele a hegyoldalba. 1580–1558) (i. 311) (1. II.e. 1625–1622) Antef.e.e. melyekben temetkezési eszközöket tároltak. 18. 1481–1479) Thutmózisz. (i. (i. (i.e. (i.e. 1147–1143) (i. II.e. 311) (i.e.e. 1200–1194) Sziptah (i. 1295–1294) Ramszesz. SÍRJAI SN: Építészeti sajátossága. 1550– 1525) (i. 18.e.e.e.e.e.e. 1663–1570) (i. (i. 1143–1136) Ramszesz.e.e. 18. 1108–1099) (i.e. 1320–1200) (i. 1307–1240) (i. 1382–1344) Ekhnaton (i.e.e. 1198–1196) (i. II. 1210– 1204) (i. 1412–1402) (i. 1363–1361) Tutankhamon (své. 19. 1596–1591) (i. (i. I. 1194–1188) Tauszert1 (i.e.e. A folyosók és lépcsők felváltva követik egymást. falfestészete dinasztia.vagy féltestvérüket vették feleségül. (i. BT: papirusz NT: Boulaq 2 papirusz Boulaq 11 papirusz (KEM: CG 58070) Londoni papirusz (BM: BM 10059) Sallier I. 1133–1126) (i. 1098–1070) (i. 1153–1147) Ramszesz. 1345–1200) (i. FALFESTÉSZETE SN: A nap alvilágban tett éjszakai utazásán volt a fő hangsúly. 1526–1512) (i. 1663–1660) (i. 1203– 1200) Merneptah (i. 1361–1352) (i. 1492–1479) (i. dinasztia uralkodói a Nagy Királyi Leányt. Ramszesz visszahódít néhány keleti tartományt.) Dynasty 20 (ang. 1503–1482) (i.) (i. spa. 1372–1354) (i. 1573–1570) (i. 1293– 1279) Széthi. 1358–1349) (i. 1550–1397) UF: Dynasty 18 (ang. 20. 1640–1550)(1. (i. BT: falfestészet RT: dinasztia. BT: dinasztia NT: Ramszesz. VII.e. A lepecsételt ajtókat ilyenkor újra ki lehetett nyitni.e. 19. 1186–1069) (1.e..) SN: Kiűzik a hükszószokat. falfestészete dinasztia.e. 19. 311) RT: dinasztia.e. VI. mint a 18. 1236–1223) Ramszesz. (i. 1558–1554) Szemenré Szobekemszaf. 1126–1108) Ramszesz.e. (i.) Zaket (ang. 19. 1379–1362) (i.e. (i.e. 1576–1570) (i. (i. A halottas kamrák lehettek oválisak.e. 1204–1201) (i. III. 1554–1549) Mentuhotep.e.e.e. 1145-1141) Ramszesz. 1336–1327) Thutmózisz. 1279– 1212) Széthi. 19. 18. I. I. 1591–1576) (i. (i. 311) (1. 204) Thutmózisz. papirusz (BM: BM 10184) RT: dinasztia.e.e. (i.e. 1318–1298) (i. X.e. a birodalom eléri legnagyobb kiterjedését. 1347–1339) (i. (ang.e.) DINASZTIA.e. V. 1488–1468) (i.e. vagy négyszögletesek és általában négy kisebb kamra fogta őket közre.e. 18. VII. lépcsők. 19. (i.) (i.e. dinasztia sírjai részben nyitottak maradtak a papság számára. (i. 1644–1643) DINASZTIA.e. A sír méreteit megnagyobbították és az alkalmazott dekorációk is sokkal kidolgozottabbak.e.e. papirusz (BM: BM 10181) Sallier IV. III.e. (i. gyakran saját édes. 18. 1318–1304) (i. 1338–1334) (i. PAPIRUSZAI SN: Általában 23-29 cm szélesek és sötétbarnák.e. sírjai DINASZTIA. 1293–1186) DINASZTIA. 1668–1663) (i.e.) SN: III. XI. A dinasztia története végzetes trónviszályokba torkollik. 1198–1167) (i. 1643–1642) Mentuhotep.e. 19. A 18. 1530–1504) Nefertiti1 Szemenhkaré (i. papiruszai dinasztia.e.e. 1098–1069) Széthnaht (i. 1450–1412) Amenhotep. BT: sír DINASZTIA.e. 1188–1186) RT: dinasztia. 1348–1320) (i. 1197–1166) (i. BT: sír DINASZTIA.e. Megépülnek az abu szimbeli templomok.e. sírjai DINASZTIA. 205) Amenhotep. BT: falfestészet RT: dinasztia. 1539–1514) (i.e. BT: papirusz NT: Berlin 3038 papirusz Berlin 12412 papirusz Chester Beatty V papirusz (BM: CBM 10685) Chester Beatty VI papirusz (BM: CBM 10686) Chester Beatty VIII papirusz (BM: CBM 10688) Chester Beatty XV papirusz (BM: CBM 10695) D’Orbiney papirusz (BM: BM 10183) Sallier III. 1186–1184) 123 . FALFESTÉSZETE SN: Ebben a korban főleg Ozirisszal és az ő halál utáni életben játszott szerepével kapcsolatos leírások és ábrázolások kerültek a falakra.e. 1567–1320) (i. 1214–1208) (i.e. VII. 19.e. 1364– 1347) Hatsepszut1 (i. 1601–1596) Antef. VI. 18) UF: thébai dinasztia2 BT: dinasztia Új-Thébai Birodalom NT: Antef.e.e. SÍRJAI SN: Ezekben a sírokban a folyosók. 1392–1355) (i. 1680–1562) (i.e. (i. 1345–1200) (i.e.e.e. akik szertartások alkalmával egy bizonyos mélységig bemehettek a sírba a fáraó halála után is. 1317– 1301) (i.e. II. 1290–1224) (i.e.e. 1304–1237) (i.e.e.e.e.e. mielőtt elérne a szarkofág terméig. I. (spa. 1294–1227) (i. 1566–1559) Szobekemszaf. melyek közül a második szolgált halottas kamraként.e. 1545– 1539) (i. III. 1570–1546) (i. dinasztia idején egy hét 8 munkanapból és 2 pihenőnapból állt.e. 1413–1405) (i. 1479–1425) (1.e. A 19. I. 17. (i.e. I. 1570–1293) (i.e. 1552–1306) DINASZTIA. 1301–1234) (i.e. IV. 1327–1323) (i. Valószínűleg az egyetlen végérvényesen lezárt hely maga a sírkamra volt a hozzátartozó mellékkamrákkal együtt. 1525–1504) (1. Ezek meredeken vezetnek lefelé két oszlopcsarnokba. 1202–1196) (i. kamrák egyenesen lefelé haladnak. (i.) (i.e. A 19. 1552–1306) (i.e. 1494–1490) (i. (i. Ramszesz megmenti Egyiptomot a tengeri népek támadásától. (spa. 1345–1200) (i.e. 1479– 1457) Hóremheb1 (i. 1596) Kamosze1 (i.

BT: piramis NT: Piankhi2 piramisa RT: dinasztia. 804–783) Juput. II. (i. 21.e. BT: dinasztia NT: Amenemnisu (ang. PAPIRUSZAI SN: Ezek 52–55 cm hosszúak és rendkívül tartósak.e.-ban fedezték fel.e.e. BT: papirusz NT: dinasztia. SÍRJAI SN: Ezek a sírok kisebbek voltak. (i. Az egyiptoi kultúrát felületesen fogadták el.e. 20.e. (i.e. 21. 20. 747–656) (i. 814–790) (i. (i. 1085–945) (1. ahol egy 9 m mély járat tátongott.e. SZOBRAI BT: szobor NT: Hóremakhet1 szobra (ANM) 124 .e.e. RT: dinasztia. 21. 719–714) (i. (i. (i. amelynek királyai a fáraó örököseként Thébában uralkodtak. 25. (i. papiruszai dinasztia. dinasztia uralkodóinak bebalzsamozott testét itt lerakták és befalazták azokat. IV. (i. 21. 747–716) Sabaka (i. III. 747–656) (i. 924–894) Sesonk. PAPIRUSZAI SN: Kb. 725–715) UF: dynastie. 828–803) (i. (i. 1085–945) DINASZTIA.e. BT: papirusz NT: Amiens papirusz (PIM) Baldwin papirusz (BM: BM 10061) Chester Beatty VII papirusz (BM: CBM 10687) Chester Beatty XV papirusz (BM: CBM 10695) Puskin 127 papirusz (PUM) RT: dinasztia. (i. BT: falfestészet RT: dinasztia. I. és Egyiptomot a núbiai birodalomhoz csatolták. 21. VI. 724–717) DINASZTIA. akik Bubasztiszban uralkodtak.e. 717–712) Tefnaht (i.e.e.e. I. 797–769) (777–749) (1.e. (i.) Oszorkon. Amenhotep titkos sírjába szállítottak.e. 18) RT: dinasztia. I. 803–797) Sesonk.e.e. sírjai DINASZTIA 20. de többé-kevésbé egyenlő mértékben. 25. 22–25. 725–720) (i.e.e. (len. 698–690) Taharka (i. 20. 730–715) Pimay (ang. balzsamozása dinasztia.e.e. 1186–1069) (1. (i.) Juput. BT: papirusz NT: Moszkva 120 papirusz (MSZM) Moszkva 127 papirusz Moszkva 169 papirusz Moszkva 5560 papirusz RT: dinasztia. 22–25 papiruszai DINASZTIA. 1070–1044) (i.e. (i. 16) UF: Dynasty 21 (ang. 21. (i. III. 978–959) Szmendész.e. PAPJAI BT: dinasztia pap SN: Fáraók múmiáit mentették meg a sírrablók elől. 850–825) (1. 984–978) Pszuszennész. papiruszai DINASZTIA. FALFESTÉSZETE SN: Hol a nap alvilági utazása.) Sesonk. 1085–945) DINASZTIA.) Rudamon (ang. papjai DINASZTIA. a fennmaradó 36-ot pedig egy sziklarepedéshez vitték. 712–663) DINASZTIA. hol pedig Ozirisz történetei jelennek meg váltakozó intenzitással. IV. (i. 22. 760–747) Piankhi2 (i. 715-656) (i. (i. és 19. feb. (ang. 24e (fr. 924–889) Oszorkon.e. 774–767) RT: dinasztia.e. 716–664) (i. ők maguk megőrizték saját elkülönült identitásukat és katonai szemléletmódjukat.e. mint az őket megelőző dinasztiák esetében. 860–835) (i. 690–664) Tanutamon1 (i. 20. I.e.e. (i. 945–715) UF: bubasztiszi dinasztia Dynasty. (i. BALZSAMOZÁSA SN: A 21.e. 889–874) Takelóth. 23. 716–702) (i. II. 25. szobrai DINASZTIA.) (i.e. I. 1043–1039) Amenemope1 (i. 20.e.e. 740–725) (ang. (i. szám szerint 49-et. II. mint a későbbi dinasztia papiruszai.e. dinasztia idején Alsó-Egyiptom számtalan kis államra esett szét. Az akna végén egy folyosó vezetett egy 7×7 m-es csarnokba. 1080–1074) Oszokhór (i. PAPIRUSZAI SN: 13–17 cm szélesek és sokkal barnábbak. (i. BT: dinasztia NT: Harsziésze1 Oszorkon.e.e. 993–984) Herihór (i. 20. papiruszai NT: Chassinat I papirusz (L: E 25351) (1. 720–715) (i.e.e. BT: sír RT: dinasztia. 874–850) Oszorkon. 311) DINASZTIA. (i. 773–735) Takelóth.e. 21.e. (i. (i. BT: balzsamozás RT: dinasztia. 835–783) Sesonk. 1186–1069) (1. 185–945) DINASZTIA.e. hogy a forma megtartása érdekében bemetszették az arcbőrt. A 18.e.e. 715-656) (i. (i. 1186–1069) (1. 1039–991) Pszuszennész. 22–25. (i.) Dynasty 24 (ang.e. (i. 1069–1043) RT: dinasztia.e. 25. 22. II. falfestészete dinasztia. 828–712) UF: Dynasty 23 (ang.e. PAPIRUSZAI BT: dinasztia.e.e. 25. Északon Taniszban uralkodtak a fáraók. 25. 716–664) (i.e. 39 cm-esek és nagyon világosbarnák.) szaiszi dinasztia1 BT: dinasztia NT: Bokkhórisz (i. 16) (i. 311) DINASZTIA. 311) Pedubasztisz.e.e.e. 25. 777–749) (i. 24.e.e. 924–909) (i. PIRAMISAI SN: Újjáéledt a kőből épített piramis szokása.) Sesonk. 828–720) (i. 715-656) (i. (i. (i. 745–720) Nimlot (ang. 712–698) Sabataka (i.e. délen Thébában Amon főpapjai.e. és agyaggal töltötték ki. papiruszai dinasztia. I. II. 767–765) Takelóth.RT: dinasztia. hogy a meredek lejtés helyett szinte teljesen vízszintesen helyezkednek el a hegyben.) taniszi dinasztia SN: A fővárost áthelyezték Taniszba. V. papiruszai DINASZTIA.e. 21. 716–664) (i.) líbiai dinasztia SN: Egy líbiai uralkodóház tagjaié volt a hatalom. 25. 311) DINASZTIA. dinasztia alatt a balzsamozók úgy tökéletesítették a test állapotának megőrzését.e. 25.e. papiruszai dinasztia. 664–656) RT: dinasztia. 20.e. I.) leontopoliszi dinasztia SN: A 23. 712– 663) UF: etióp dinasztia BT: dinasztia NT: Alara Kasta (i. Ebből 13-at II.e. csupán a folyosók voltak szélesebbek és magasabbak A másik jellegzetessége.e. 959–945) Sziamún1 (i.e.e. 747–656) (i. (i. 20. 25.e. BT: dinasztia NT: Amonrud (ang. (i. Ezt a rejtekhelyet csak közel háromezer év múlva 1881. 712–663) DINASZTIA. Végül núbiai hódítók foglalták el az országot. III. (i. A fáraók Thébából és Leontopliszból kormányoztak. 945–924) Sesonk. piramisai dinasztia. 311) RT: dinasztia. 818–793) Peftjauabastet (i. 22–25. 21. 945–730) (1. 21.e.) (i.

THÉBA FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. SZIKULUSZ UF: Diodoros Diodorus.) UF: Hiw (ar..) SN: Rendkívül kemény. 16 cm szélesek. 380–362) (i. amely a Nílust a Vörös-tengerrel kötötte össze. 27. a közigazgatás pedig majdnem mindig Memphiszben.) Mendesian dynasty (ang. 569–526) Nekó.) (1. II. 589–570) (i.e. SZIKULUSZ DIODÓROSZ.e. hogy a papok egy 47 sírt tartalmazó listát adtak neki oda a Királyok Völgyéről.e. Azt állította írásaiban. dinasztiát és vaskézzel irányították az országot.) DINOCRATES (ang. hiszen keménysége ma is komoly gondot okoz. III. 30. I. papiruszai DINASZTIA.e. az ún. 65–40 között tett látogatást Thébában. 378– 360) Nektanebosz.) (i. 26. I. 365–360) (i.e. még az egyes anekdotáiból sem lehet sokat felhasználni. (i.e.e. 525-ben perzsák törtek be Egyiptomba.e. 525–404) (1.e. 404–399) DINASZTIA.) DIOSPOLIS MAGNA2 (gör. Elbeszéléseiből kirí a tudatlanság. melyek mentén nagyobb épületek álltak. 664–610) (1.e. zöldesszürke mintázatú kő.) DISEASE (ang. 399–393) Nepheritész.) DIORITSZOBOR BT: szobor NT: Amenemhet. 423–405) Kambüszész. (i. Templomokat és új várost is építettek a perzsák. II. (i.) perzsa dinasztia1 SN: I. 204) Pszammetik. A feketés. SZIKULUSZ DIODÓROSZ.e.e. A híres Kephrén-szobor anyaga. BT: dinasztia NT: Apriész (i.e.e. szép fehérek és kb.e.e. (i. A földművelés jelentette a gazdaság gerincét.e. 380) Muthisz (i.e. 16) UF: szaiszi dinasztia3 BT: dinasztia NT: Amürtaiosz (i.e. 405–359) Dareiosz. Dareiosz alatt kiteljesítették a csatornát. szobra (HM) Harwa szobra (BM: EA 32555) Harwa szobra (L: A 84 – N 85) Kephrén völgytemplomának dioritszobrai DIOSPOLIS MAGNA1 (gör. 424–405) (1. 393–391) Pszammuthisz (i. ami csak kínálkozott. BT: matematikus DIOPTRIA SN: Héron több célra használta dioptriáját.e. 609–595) (i. 404–399) (1.DINASZTIA. PAPIRUSZAI SN: Vékonyak.e. 393–380) Nepheritész. II. 379–362) (i. szintezésre. a hivatalnokok kinevezésében és jutalmazásában és a kormányzati döntéshozatalban. 595–589) (i.e. A görögök közül egyedül ő foglalkozott algebrával. 304–30) PTOLEMAIDA-DINASZTIA (i. Mindent leírt. 31. DINOKRATÉSZ Dinokratész két nagyszerű sugárutat tervezett.e. I. (gör. DIOSPOLIS PARVA (gör.e.e. ol.. 305–30) (i.-ban élt szicíliai születésű görög történész. 521– 485) Dareiosz. 338–336) Artaxerxész.e. (i.) 4.e. 594–588) Pszammetik. 336–332) DINASZTIA. Itt Hathor1 istennőt imádták. (i.e. (i. (i. 28. A király aktív szerepet játszott a bíráskodásban. (i. II. II. I. 362–360) DINASZTIA. (i.e. (i. (i. (i.e. 360–343) (i. Abu-Szimbeltől északnyugatra bányászták. 16) (i. 399–380) (1. (i. BT: mélységi magmás kőzet RT: dioritszobor DIORIT DIORITE (ang.e. néha foltos dioritot az Óbirodalom idején Toskában. amelyet most Ó-Kairónak hívunk.) mendészi dinasztia BT: dinasztia NT: Hakórisz (i.) DINOKRATÉSZ UF: Deinokratész Dinocrates (ang. 570–526) (i. 393–381) (i.) BT: dinasztia NT: Arszész (i.) diorite (ang. Ő is megtartotta Hérodotosz néhány elméletét. BT: város DIOSPYROS EBENUM (lat.e.e. másrészt kettős irányzóval ellátva vízszintes síkban levő szögek mérésére. 16) (i.e. Kambüszész és I.e. (i. DISHED STONE SEAT (ang. felső-egyiptomi nomosz fővárosa volt.e. (i.) Hu (ar. (i. 44) NT: fejdísz hajdísz protomé 125 . 610–595) (i. 393) DINASZTIA.) Hut (óei. 26. szép. III. 486–465) RT: Babylon (ang. 672–664) (i.e.e.e. (i.e. dinasztia idején.) BETEGSÉG HOMORÍTOTT ÜLŐKE HOMORÍTOTT KŐÜLŐKE DISHED SEAT (ang. 587–569) Jahmesz.) szaiszi dinasztia2 SN: Királyainak székhelye Szaisz volt. de akkor Babylonnak nevezték. 311) (1. aki Alexandriában is élt. 522–486) (1.e. (i. I.) DÍSZ ÉBENFA DRA ABU EL-NAGA (ar. ol.e. Siculus Diodórusz Siculus Szikulus SN: I. 465–424) Artaxerxész.e. BT: Egyiptom-utazó történetíró DIODORUS. BT: dinasztia NT: Artaxerxész.e.e. 343) (1. 343–332) (1. Nevét őrzik a diophantoszi egyenletek.e. 16) UF: perzsa dinasztia2 Second Persian Period (ang. (i. I. 359–341) Takhósz (i.e. 379–341) BT: dinasztia szebennütoszi dinasztia NT: Nektanebosz. akik átvették a hatalmat. 664–656) Nekó. 16) UF: Dynasty 27 (ang. (i. 26. 29. (i.) DIRA ABU ’N-NAGA (ném. 311) (1. 664–525) (1. SICULUS DIODÓRUSZ DIODÓROSZ. II. 32. I. 399–379) UF: Dynasty 29 (ang. megalapították a 27. SZIKULUSZ DIOPHANTOSZ (250) SN: Alexandriai matematikus. (i. s melyeket derékszögben metszettek kisebb utcák. BT: papirusz RT: dinasztia. 311) (i. s amelyet már II. 311) (i.) SN: A 7. 380–i.e. egyrészt a vízszintes sík kijelölésére s ezzel magasságmérésre. kritika és ítélőképesség nélkül. II. I. BT: építész RT: Alexandria DIODOROS DIODÓROSZ.) DINASZTIA. 526) RT: dinasztia. 521–486) (i. Rejtély. II. 380–342) (i. Nekó elkezdett a 26. 525–522) Xerxész. hogy hogyan tudták megmunkálni.e. (i. akit Nagy Sándor bízott meg Alexandria megtervezésével és a város elrendezésével. 343–338) Dareiosz Kodomannosz.e.e. III. 664–525) DINASZTIA. 16) UF: Dynasty 26 (ang.) Hut-Sekhem (óei. III. BT: Alexandriai Héron találmányai DIORIT UF: anorthosite gneiss (ang.e. sz.e. 26. 609–594) Pszammetik.) Rhodoszi Deinokratész SN: Híres görög építész.e. 1.e.

. amely urának tartották. 2388–2356) DJAUKHET (ang. fr.) DJEBA (ang. 2414–2375) (i.) DZSEDEFRÉ (i. fr. BT: díszítés DITAMUNPASENEB SN: Kb. 2388–2356) EDFU DJEBAUTI (ang.. a Djebauti a „djeba” szóból ered.) DJEDHOR (ang. i.) ISTENATYA DIVINE FATHER OF AMUN (ang.) BT: szkarabeusz DÍSZTÁRGY BT: tárgy NT: dísztőr DÍSZTŐR BT: dísztárgy tőr NT: arany dísztőr Tutankhamon vastőre DÍSZVÁGÁS UF: cicatrization (ang.. hogy amikor a világot megteremtették. amely a Bolognai Archeológiai Múzeumban található valamint az Amiens papiruszon és III.e. a kor divatját szinte kötelezően követték. 2414–2375) (i..) SN: E település helytartója volt Merimaat4. fr.e.) DJD (óei.e.) DJAU (ang.. (1) BT: település RT: Merimaat4 DJATI (ang.) (1) ISZESZI (i. NT: ékszer hajviselet koponyatorzítás lábbeli öltözet szakáll ISTENI FELESÉG ISTENI FELESÉG AMON ISTEN ATYJA DÍSZÍTÉS UF: dekoráció NT: bútordíszítés díszítőelem díszvágás építészeti díszítés tetoválás DÍSZÍTETT AGYAGEDÉNY (1. BT: disznóféle háziállat RT: disznó-amulett DISZNÓALAKÚ UF: Suiformes (lat.e.) DIZENTÉRIA DJARE (spa. 2566–2558) (i. 2566–2558) (i. Számtalan fésű.e.e.e. 17) BT: technika NT: berakás intarzia parkettázás DÍSZLÉC PÁRKÁNYZAT DISZNÓ UF: pig (ang. 2581–2572) (i.) VÉRHAS DZSAR DZSAR TJARU (ang.) DIVINE FATHER (ang. 2414–2375) (i.e. 2528–2520) DJDKARA (óei.) DZSEDEFRÉ (i. ném.) DJAR (ang. Hórusz egy jelzőrúdon landolt. rombuszt.e.e.) DZSATI DZSAU DJARUKHA (ang. 2528–2520) DJEDEF RÊ (fr. fr.) BT: disznóalakú NT: disznó DÍSZSZKARABEUSZ UF: ornamental scarab (ang.e.) DZSED-OSZLOP DJEDEFRA (ang... fr. amelyeket kis mennyiségben tartottak családok disznófarmokon. amely ujjat jelent. DIVINE ADORATRICE (ang. s ezt szimbolizállja a felfelé tartott ujj.) (1. Afrika egyes részein még ma is elterjedt. 2566–2558) (i. amelyet a Halottak Könyvéből vett feliratok borítanak. fr.) MENDÉSZ (gör. Meglehetősen absztrakt díszítőmotívumokat alkalmaztak: pontot. ékszerekkel.e. BT: helyi isten RT: Hórusz DJED COLUMN (ang.)(1) Djaukhet (ang. 2388–2356) ISZESZI (i. 2388– DZSEDHONSZEDANKH DZSEDI DJEDKARE IZEZI (ang.) BT: párosujjú patás NT: disznóféle DISZNÓ-AMULETT SN: Színes kövekből készült disznót formázó szerencseamulettek.) DIVINE ADORATRIX (ang. Kis százalékban néhány sír falán is megjelenik Beni Hasszánban vagy El-Kab-ban.) 126 . BT: amulett RT: disznó DISZNÓFÉLE UF: Suidae (lat. 365–360) (i.e. ugyanis azt tartották.. Amenhotep emlékszkarabeuszain. 362–360) ISZESZI (i. XXXI-XXXVII) UF: decorated pottery (ang. 2581–2572) (i.) (1) DJDFRA (óei.e. Neve Merimaat szobrán maradt fenn.DÍSZÁLLAT HÁZI KEDVENC DIVAT BT: fakoporsó SN: Egy-egy társaságon belül a ruhák többsége nagyon hasonló egymáshoz vagy teljesen egyformák. fr. karcsú lábai és nyúlt pofája.) 2356) DJEDKHONSEDANKH (ang.) DJARU (ang..) SN: Hórusz nevének egyik változata. ném. 2581–2572) (i. hogy mennyire adtak magukra ebben a korban az emberek.) DZSEDEFRÉ (i. Ebben a formájában gémként ábrázolták és Butóban tisztelték.) TAKHÓSZ (i. tükör.) (1) DJARUKHA (ang.)(1) (1) DJARUKHA (ang. kenőcsös tégely bizonyítja. 2414–2375) (i. 2581–2572) (i.e.)(1) town of queen Tiye (ang. 2528–2520) DJEDET (ang. 600–500-ban élt.) ISZESZI (i.. felső-egyiptomi nomoszban. amelyek önmagukban jelentés nélkül bírtak. Nagy gonddal díszítették magukat parókákkal.) DJEDI (ang. Ez a fajta átmenet a vaddisznó és a mai disznók között. 2528–2520) DJEDEFRE (ang. Nevének jelentése „az ujjak egyike”.) SN: A Nílus Deltában már a predinassztikus korban háziasították.) DZSEDEFRÉ (i.) DJARUHA (ang. 2566–2558) (i. vonalat. óei.e.. hol.e.e. Az egyiptomi disznónak kemény szőre volt.e.e. A város nem messze volt Akhmimtől a 9.) DJEDKARE (ang.e. virágfüzérekkel illatszerekkel és persze ruhákkal. Előfordultak vadcsordákban és háziasított csordákban is. de a Neolitikus korban is feltűnik vad fajtája.) dekorált agyagedény BT: nagadai agyagedény DÍSZÍTŐELEM BT: díszítés NT: párkányzat hieroglif szimbólum DÍSZÍTŐ TECHNIKA UF: decorative technique (ang. BT: közember RT: Ditamunpaseneb koporsója (LP) DITAMUNPASENEB KOPORSÓJA (LP) SN: Szikomorfából készült dupla koporsó.e. dinasztiában elterjedt női testdíszítés bizonyos alakzatokban bevágott sebekkel az alhason.) UF: Djaruha (ang.) SN: A 11.e.

) DJEDU (ang. játék 127 .) ORVOS DODEKARKIA SN: Egyiptomban az etiópiai királyok elűzetésétől i.e. Pszammetik vetett véget.) DJOSER (ang. míg később keretes szerkezettel rendelkeztek.) DJEMUTEFANKH (ang.) SZEMENHKARÉ (i.) DJED PILLAR (ang. spa.e.) THUTMÓZISZ.) SN: Az óegyiptomiak dobozokat használtak nehéz dolgok viteléhez hosszú távra. BT: történelem NT: dedekarch DODENBOEK (hol. A legkorábbi dobozok mintázatlan lemezekből álltak. dinasztia végén a féloldalasan ívelt vagy háztető alakú dobozfedelek. (1.) DJEHUTI-NAHT DJEHUTINAKHT (ang.) DZSÓSZER (i.. BT: gazdasági intéző írnok NT: Djeserkaresoneb hozzátartozói RT: Djeserkaresoneb sírja DJESERKARESONEB HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Uadzsrenpet. VASSIL BT: egyiptológus AD: vdobrev@ifao. I–III. A (1963) DOCHNIAK. 2611–2603) DJOSERS TRINPYRAMIDE (dán) DJOSER TETI (ang.e. Ilyenkor két hosszú rudat tettek a doboz alá és azokat megmarkolva minimum két ember cipelte.) 2 THOT1 DZSEHUTI DZSEHUTIEMHEB DZSEHUTIMESZ1 DZSEHUTIMESZ-MAHET DZSEHUTINAKHT DZSEHUTINAKHT DZSEHUTINEFER DJEHUTIEMHEB (ang. AIDAN SN: Előszót írt a Mummy in Ancient Egypt című könyvhöz és számos saját könyvet publikált. Jelenleg a Bristoli Egyetemen kutatói munkatárs. 2630–2611) DZSÓSZER PIRAMIS SZEHEMHET (i.) DJESER-DJESERU (ang. 3000–2999) (i. az ország különböző részeiben lakó királyból (dedekarchok) állott.com DOCTOR (ang.) DJEHUTYNEFER (ang. 2868–2829) THOTH1 DZSÓSZER (i..) DJEHUTIMES (ang. Mereszankh sírjában már megjelennek a boltíves dobozfedelek.) DJEHO (ang. BT.ac.e. amelyet szüretkor játszottak a gyerekek.e. CRAIG C. ném. BT: egyiptológus NT: Dodson.) DJEMUTEFANCH (ném. 672-től 655-ig fennálló kormány.) Djeserkereseneb (ang.e. Amon istennek felajánlott gabona számlálója a magtárban.) DJEHUTI-NACHT (ném. 2630–2611) HATSEPSZUT1 HALOTTI DJESERKARESONEB (ang. Thutmózisz idején. intarziával díszítették vagy beburkolták.) DJEHO2 (ang.) BT: királyi írnok DJEHUTI1 (ang. DZSEDMAATESZANKH DZSEMUTEFANKH DZSED-OSZLOP DOBJ EGYET SESZMUÉRT SN: Rituális szabadtéri játék. szabadtéri játék RT: Seszmu DOBÓFEGYVER DOBOZ HAJÍTÓFEGYVER ABU SZÍR DZSEDHER TAKHÓSZ (i.) DJET (ang.) DJESERKHEPERU (ang.) SN: Írnok. míg a 6.uk DODSON.com Aidan. Aidan NT: After the Pyramids: The Valley of the Kings and Beyond (2000) Ancient Egypt: Pyramids and Hieroglyphs (2006) DZSER (i.net DOBROVITS ALADÁR SN: Egyiptológus.e.) DJEHUTY (ang.) HALOTTAK KÖNYVE DODSON.) DJESERKARESONEB (ang.) UF: Djeserkaraseneb (ném. BT: egyiptológus AD: cdoch@azstarnet. 34f) BT: tárolóeszköz NT: ékszeres doboz fadoboz írnoki doboz parókatartó doboz piperedoboz ruhatartó doboz Szithathoriunet dobozai Tutankhamon dobozai usébtidoboz DOBREV. A 4. muzeológus. 18) Az Óbirodalomban minden méretben és formában előfordultak.) DOBÁLÓS JÁTÉK SN: Kagylókkal vagy agyagdarabokkal játszották. mely a görög történetírók állítása szerint 12.. BT. BT: magyar egyiptológus NT: Dobrovits Aladár könyvei DOBROVITS ALADÁR KÖNYVEI BT: Dobrovits Aladár NT: Egyiptom és a hellénizmus (1943) Egyiptom és az Antik világ (1979) Egyiptom és az ókori Kelet világa I–II (1975) Egyiptom festészete (1944) Egyiptomi. DZSEHUTINAKHT DZSEHUTINEFER DZSEHUTINEFER DZSEMUTEFANKH DZSEMUTEFANKH DZSEHUTI4 UF: box (ang.) DJER DJERTY (óei.DJED-KHONS-EF-ANKH (ang. AIDAN KÖNYVEI BT: Dodson. Szakterülete az egyiptomi régészet és történelme.) DJEWHTY (ang.) DJEHUTY-NAKHT (ang.) DJEDMUTIUFANKH (spa. 362–360) DJEHOTEMHEB (ang.) DZSEHUTINAKHT DJEHUTINEFER (ang. Tartalmuk védelmét a dobozon és a dobozfedélen lévő gombaalakú kis fül biztosította. művészettörténész. Amenhotepsase háztartásának gazdasági intézője IV.e. Ezeket befestették. melyeket kötéllel összekötöttek és lepecsételtek.) DJESER (ang. Egy bottal céloztak a néha egyszerűen csak a földre helyezett táblára. Aidan könyvei AD: 100761. 365–360) (i.) DJESERKARESONEB (ang. 1363–1361) DZSET (i.) 1046) DJEDMAATESANKH (ang. BT: Djeserkaresoneb (ang. de jobb minőségű dobozok zárószerkezettel voltak ellátva. E kormányzásnak I.Dodson@bristol.e. (1. mezopotámiai regék és mondák (1995) Irodalom és vallás az ókori Egyiptomban (1979) paraszt panaszai. 2895–2868) TUPHIUM (gör.) DJEHUTY-NEFER (spa.) DJEHUTY (ang.e.) DJEHUTI (ang. dinasztiabeli III. své.) DJEHUTIMES-MACHET (ang.e.3075@compuserve. Fia: Irinakht.) 1 DZSEDHONSZEFANKH (i.) NT: Irinakht Uadzsrenpet DJESERKARESONEB SÍRJA UF: TT38PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Djeserkaresoneb DJESERKERESENEB (ang.) DZSEHUTI DJEHUTYMES I–III (ang.) TEMPLOMA DJESERKARASENEB (ném.egnet. melyek sarok illesztéssel voltak összerakva.) DEIR EL-MEDINE (ar.) DM (röv.

BT: bazalt DOMB BT: természeti képződmény NT: Kom Panaion Tell D’ORBINEY PAPIRUSZ (BM: BM 10183) SN: A 19. 15) DOVETAIL JOINT (ang. Az újbirodalmi sírokat és I.) Dra Abu’l-Naga SN: Dra Abu el-Naga (É 23o44' K 32o27') Théba nyugati partján elhelyezkedő nekropolisz. eddombormű (KEM: JE 4872) Dzsehutihotep1 sírjának domborműve féldombormű Hesziré masztabájának domborműve Iaszen masztabájának domborművei Idut masztabájának domborművei Kagemni2 masztabájának domborművei karnaki Ptah-templom előcsarnokának domborművei magas dombormű Mereruka masztabájának domborművei mészkődombormű Pennut sziklasírjának domborművei Ptahhotep. 15) FECSKEFARKÚ DERÉKSZÖG HAJLAT ILLESZTÉS (1. amelyen Anpu és Bata3 meséje maradt fenn. A jeleneten zenészek és táncosok tűnnek fel. júl. AZ DONKEY-LOADER (ang. kő. 275)(1. The (2001) Monarchs of the Nile (1995. Szakkarából.) Dra Abu el-Neggar (ang. BT: építészeti díszítés síkművészet NT: Abu szimbeli kis templom domborművei Abu szimbeli nagy templom domborművei alacsony dombormű denderahi Hathor1-templom kapujának domborművei derri templom első csarnokának domborművei. áldozati kápolnájának domborművei Ramesszeum könyvtár bejáratának domborművei Ramesszeum nagy oszlopcsarnokának domborművei relief Széthi. amelyből a következő századok folyamán a különböző mechanizmusokban gyakran használt fogaskerekek fejlődtek ki. 205) DOKTOR ORVOS SZÓTHISZ DONKEY (ang. 1921–1923-ig Clarence Fisher tárta fel ezt a területet. BT: Nyugat-Théba thébai nekropolisz NT: dra abu el-nagai sír RT: Bell.be DŐLT TÁMLÁJÚ SZÉK BT: szék NT: dőlt támlájú szék (KEM: CG 20232) Tutankhamon széke DŐLT TÁMLÁJÚ SZÉK (KEM: CG 20232) BT: dőlt támlájú szék DÖNGÖLŐ UF: kalapács mallet (ang. 19. Clarence Stanley (1876–1941.Canopic Equipment of the Kings of Egypt. 20. The (2003) Royal Mummies in the Egyptian Museum (1998) DOG STAR (ang. 16) DOWEL (ang.) (1. II.) DRA ABU EL-NAGAI SÍR SN: 114 hivatalnoki és uralkodói sziklasír található itt.) (1. DENISE BT: egyiptológus AD: doxey@sas.) DOOR (ang.) SZAMÁR SZAMÁR-RAKODÓ ELÁTKOZOTT HERCEG. The (1994) Complete Royal Families of Ancient Egypt.edu DOYEN.) CSAP FECSKEFARKÚ ILLESZTÉS (1. 15) DOVETAILED MITRE-HOUSING JOINT (ang.) SN: A sír kivájásához és a falak formálásához használták a vésővel együtt. 2004) Mummy in Ancient Egypt: Equipping the Dead for Eternity. I.net DOMESTIC FOWL (ang. PETER BT: egyiptológus AD: peter_dorman@memphis-orinst. amely 114 sziklasírt tartalmaz. Északon az el-Tarifi. 4. amelyeket rendszerint színeztek. A festészet általános szabályai érvényesek voltak a domborművekre is. 16) DOMBORMŰ SN: Anyaguk lehetett elefántcsont.) (1.upenn. réz és bronz.) (1. 15) DUPLA PEREMES DERÉKSZÖGŰ ILLESZTÉS (1.ac. FLORENCE BT: egyiptológus AD: fdoyen@ulb.) Dra Abu l’Naga (ném. 164f) BT: dombormű RT: Aanakht Amonkau DOMESTIC ANIMAL (ang.e. ünnepi templomának domborművei Ti1 masztabájának domborművei vádi magharai dombormű vájt relief RT: falfestmény sírfelirat DOMBORMŰ (KEM: JE 4872) SN: A jelenet örömünnepet ábrázol post-Amarna stílusban a 19. BT: dinasztia. 128 .uchicago. de az asszuáni kőbányákban is nagy mennyiségű doleritgolyóra bukkantak. amit kővágásra használtak. századból ismert Egyiptomban a dörzshajtómű. 1967-ben Lanny Bell folytatott munkálatokat ezen a területen az epigrafikus anyagok rögzítésére és a sziklasírok dekorációinak konzervációjára szorítkozva. The (1998) Pyramids of Ancient Egypt. papiruszai hieratikus papirusz NT: Anpu és Bata3 DORMAN. fa. dinasztiából származó hieratikus papirusz. (1. 15) HÁZIÁLLAT HÁZIASÍTÁS HÁZIASÍTOTT BAROMFI DOXEY.) DOORKEEPER (ang. The (1998) Hieroglyphs of Ancient Egypt. KOEN BT: egyiptológus AD: donkervanheel@netscape. más csont. ElQuszeir vidékéről származik.) KAPUŐRÖ KAPUNYITÓ DOKUMENTUM NT: kézírásos dokumentum DOLERIT SN: Nagyon kemény kő. 2001. THE (ang.) Dra Abu el-Naggah (ar. A dobormű a Kairói Egyiptomi Múzeum 7-es termében tekinthető meg. amely francia régészek jóvoltából található meg a British Múzeumban. délen a Deir el-Bahari és az Asasifi nekropoliszokkal határos.) (1.) DOMESTICATION (ang. The (2004) Egyptian Rock-cut Tombs (1991) Egyptians. dinasztia korából.edu DORN (ang. akik karjukat felemelő 8 embert üdvözölnek.) DONGALÁB BT: láb NT: sziptah lába DONKER VAN HEEL.) DOOR-OPENER (ang. BT: famegmunkáló eszköz piramisépítéshez használt szerszám NT: bazalt döngölő fadöngölő gránit döngölő DÖRZSHAJTÓMŰ SN: Az i. BT: munkaeszköz DRA ABU EL-NAGA (ar. Amenhotep halotti komplexumát érintette munkája. Lanny Fisher.) KRISZTUSTÖVISFA DOUBLE SHOULDER-MITRE JOINT (ang.) AJTÓ DOOMED PRINCE. az ott eltemetett számos ramesszida tisztségviselő egyik sírjából származik.) UF: Dira Abu ’n-Naga (ném.

dinasztiának nevezték el az egyiptológusok. sírja Amenemheb5 sírja Amenemhet11 sírja Amenemopet3 sírja Amenemopet8 sírja Amenhotep10 sírja Amenhotep11 sírja Amenhotep. akik már egész Egyiptomból adót szedtek. 3200). Az egyiptológusok kénytelenek voltak bevezetni egy nulladik dinasztiát. GÜNTER SN: 1977-ben kezdte el Abüdoszban az újabb ásatásokat. Egy csontdarabra bukkant. amelyet régen az olajos kancsókra kötöttek.e.) DREAM BOOK (ang. I. 3200-ból). Feliratos csontlapokra bukkantak az U-j nevű sír királyának sírjában (i. amely dinasztiát a 0.) DRA ABU EL-NEGGAR (ang.) (1.BT: Dra Abu el-Naga (ar. Dreyer megtalálta a dinasztia királyainak sírjait. BT: ásatás DREYER.) DRA ABU EL-NAGA (ar.) sziklasír thébai sír NT: Ahhotep.) DRÁMAÍRÓ BT: író NT: Horapollón DRAUGHTSMAN (ang. Egy ismeretlen dinasztia királyainak sírjaira lelt rá. i. Szerinte az egyesülés Narmer előtt már legalább 5 nemzedékkel megtörtént.) FOGALMAZÓ ÁLOMFEJTŐ KÖNYV ÁLOMTEMPLOM ÁLOM-SZTÉLÉ SZENNYVÍZCSATORNA DRA ABU EL-NAGA (ar. de nehezen olvasható hieroglif írás és számok láthatók.) DRA ABU’L-NAGA DRÁGAKŐ BT: kő NT: aat-kő akvamarin berill gránát krizotil smaragd türkiz RT: ékszer féldrágakő DRAINAGE CHANNEL (ang.e.) DRA ABU L’NAGA (ném.) DREAM TEMPLE (ang.) DREIFURCHENPOLLEN-ZWEIKEIMBLÄTTRIGE (ném. I. 3200 körül.) DRA ABU EL-NAGA (ar. 18) DREAM STELA (ang.e. melyeken már teljesen kidolgozott. sírja Amenmesz5 sírja Amenmesz6 sírja Amenmesz10 sírja Anhotep sírja Ani2 sírja Antef1 sírja Antef3 sírja Antef5 sírja Bakenhonszu1 sírja Bakenhonszu3 sírja Baki sírja Beszenmut sírja Dzsehuti3 sírja Dzsehutihotep2 sírja Dzsehutinefer3 sírja Dzsehutinefer Seniu sírja Haemuaszet4 sírja Haemuaszet6 sírja Heti sírja Hóri3 sírja Hornakht2 sírja Hray sírja Huja4 sírja Ini1 sírja Meriré3 sírja Montuherkhepeshef sírja Nakht4 sírja Nakht6 sírja Nakht8 sírja Nebamun3 sírja Nebamun5 sírja Nebamun6 sírja Nebamun7 sírja Nebamun9 sírja Nebszeni5 sírja Nebvenenef1 sírja Nebvenenef2 sírja Neferhabef2 sírja Neferhotep8 sírja Neferrenpet1 sírja Neferrenpet4 sírja Nehemauy sírja Niay2 sírja Nu sírja Pahemnetjer sírja Paimesz sírja Pamesz sírja Panehszi1 sírja Paraemhab1 sírja Penaasefit sírja Pendua sírja Penhat sírja Penneszuttaui sírja Penrenutet sírja Piay4 sírja Raia2 sírja Ramessenakht sírja Ramosze4 sírja Rema2 sírja Roy1 sírja Roy2 sírja Ruru sírja Samut1 sírja Samut4 sírja Saroy sírja Say1 sírja Suroy sírja Szenna sírja Szetau1 sírja Sziuszer sírja Tati sírja Tetiki sírja Tharwas sírja Tjanefer1 sírja Tjanefer2 sírja TT143PM TT147PM TT152PM TT153PM TT167PM TT262PM TT333PM TT334PM TT375PM TT377PM TT379PM TT393PM TT394PM TT395PM TT396PM TT399PM TT402PM TTA2 TTA9 TTA14 TTA21 TTA25 TTA26 Uszer2 sírja Uszerhat5 sírja Uszerhat8 sírja Wennefer7 sírja DRA ABU EL-NAGGAH (ar.) DRA ABU EL-NAGA (ar.) ROZOPSZIDA DREYER ABÜDOSZI ÁSATÁSAI (1977) SN: Dreyer 1977-es abüdoszi ásatásai szerint az egyesülés Narmer előtt már legalább öt nemzedékkel megtörtént (i. BT: egyiptológus 129 .

) UF: Dat Holtak Birodalma holtak világa nyugati királyság nyugati ország SN: Az alvilág keleti tartománya. francia alkonzul (18011814-ig). BT: intelem szatíra RT: Dua-Khety (ang. ahol a nap felkelt.) DUAUNEHEH (ang. Eredetileg a csillagos eget jelentette.)(1. BT: isten DUAW (ang.) NT: Pepi DUA-KHETY TANÍTÁSAI UF: Duauf intelmei Instruction of Duauf (ang. III.) BT: Hotepheresz.. A Duat2 a Nílus nyugati partján eredt. Jegyzett egyiptológussá vált. és ott végződött. hozzátartozói Kawab hozzátartozói RT: Duaenhor masztabája DUAENHOR MASZTABÁJA UF: G7550 BT: gizehi masztaba DUAENRE (ang.) DROMEDÁR DROMEDÁR RT: Dua-Khety tanításai DUA-KHETY HOZZÁTARTOZÓI SN: Fia: Pepi. Hatsepszut1 idejéből. 1070–714) (i. majd keletre fordult.) Thmoomathph (ang. út DROVETTI.) FÚRÓ DRIOTON. mielőtt Ré1 dicsőségét elnyeri.) Sallier II.. a történet azonban a Középbirodalomból származik. 15) SN: A Sallier II. s ott volt az első európai kutatók között Abu Szimbelben. melyek közt a torinói királyi papirusz is megtalálható volt.) Dromedar (ném. Egyiptomi sakálfejű halotti isten.) DUA-KHETY (ang.. majd át kellett mennie a kígyók vigyázta 12 kapun. Mereszankh fia a 4.) dromedary camel (ang.) DUAUF INTELMEI HENUTTAUI2 DUA-KHETY TANÍTÁSAI DUAUNEHEH (ang.) SN: Hórusz fia. hogy ezzel fiának kedvet csináljon az írnoki szakmához. Ezek a Torinói Egyiptomi Múzeumba kerültek. de humorosan állítja ellentétbe és magasztalja az írnoki foglalkozás előnyeit más szakmák hátrányaival szemben. BT: Dua-Khety (ang. amely ezzel a gyűjteménnyel nyitotta meg először kapuit 1824ben. 15) Instructions of Dua-Khety (ang. BT: Hórusz fiai RT: kanópusz DUAT1 (óei. amelyet az egyiptomiak boldog helynek gondoltak a messzi nyugaton. spa. A Louvre-nak 1827-ben és a Berlin Múzeumnak 1836-ban adakozott még gyűjteményéből..) UF: felvonulási út SN: A Nílus partjától a templomig vezető út.) torinói királyi papirusz DUA (ang. Csak az Újbirodalomból származó szövegváltozataiból ismerjük. majd konzul-tábornok (1821-1829-ig) Alexandriában.) Camelus dromedarius (lat. 22) SN: A szembetegségek istene. hogy rávegye az öreg révészt: vigye át a halál folyosóján. aki erényes életet élt.) SN: Kephrén és III. II. a halottak gyomrának védelmezője kanopusz alakban. hogyan kerülje el a sok veszélyt. BT: túlvilági hely NT: Tenait Tűztó Zsarátmező DROMEDÁR UF: Arabisches Kamel (ném. Mükerinosz uralkodása alatt vezírként szolgált. Északnak tartott. Gyűjteményéből 1824-ben adományozott Szardínia királyának. A halottnak egy sor próbatételen kellett átesnie. papirusz (BM: BM 10182) DUAMUTEF UF: Golden Dawn (ang. 12 részre osztották. 42 Halottak Könyve DUAT2 UF: Tuat SN: Az egyiptomiak hite szerint a halott e Duat2 nevű hosszú folyón kel át.) DROMEDAR (ném.e. 22) BT: isten DUAENHOR (ang. BT: teve DROMEDARY CAMEL (ang.) NT: Dua-Khety hozzátartozói DUATENTOPET SÍRJA UF: QV74 BT: Királynék Völgye sírjai DUATHATHOR-HENTTAWY (ang. főleg thébai ásatók révén.) Einhöckriges Kamel (ném. BT: Kephrén hozzátartozói Mereszankh. Egyébként a kelet védelmezője és a temetés istene. 1075–656) DROMADAIRE (fr. BERNARDINO MICHELE MARIA (1776–1852) SN: Napóleon alatt szolgáló ezredes.) DROMEDÁR DROMOSZ (gör.) DUAENRÉ DUAENRÉ UF: Duaenre (ang. az Egyiptomi Emlékek Osztályának igazgatója 1936-tól 1942-ig. aki színvonalas könyvet jelentetett meg Egyiptom történelméről számos kiadásban. mely eligazította. termékeny író. A halott a Halottak Könyvét vitte magával segítségül és vele volt egy térkép. papiruszon található. spa. hozzátartozói vezír RT: Duaenré masztabája DUAENRÉ MASZTABÁJA UF: G5110 BT: gizehi masztaba RT: Duaenré DUAERNEHEH (ang.e. A régiségek nagy gyűjtőjévé vált a helyi ügynökök és a bennszülött. dinasztiából. A Collège de France professzora.) SN: Első hírvivő a 18. BT: gyűjtő olasz egyiptológus régész RT: Torinói Egyiptomi Múzeum (Ol. A Satire of the Trades (ang. Első feladata az volt.) mesterségek szatírája. BT. Elején és végén 1–1 kamra volt. A tűz taván túljutva a 42 bíra elé került. (1. BT: túlvilág NT: bíróság terme démon Jaret földje mérleg szellem túlvilági hely túlvilági ítélet RT: bíra.) SN: Egypupú teve.) HARMADIK ÁTMENETI KOR (i.) dromadaire (fr.RT: Dreyer abüdoszi ásatásai (1977) DRILL (ang.) SN: Az öltözködés egyiptomi istene.) (1. A halál utáni élet színhelye. ÉTIENNE-MARIE (1889–1961) SN: Francia egyiptológus és felirat-szakértő.) Tuamutef (ang. ném. A szatírában az apa (Dua-Khety aki Tjaruból származik) gúnyosan. miközben egy írnok iskolába viszi. BT: francia egyiptológus DRITTE ZWISCHENZEIT (ném. dinasztiában.)(1. ném. Ide az juthatott be. később az alvilágot.) UF: Duaerneheh (ang. 130 .

BT: múzeum RT: Wellcome.) Uenephész SN: Az 1.e. Egyiptomi. alig tudott egy mondatot befejezni de kiadói elkeseredésére így is írt. 28) BT: gyógymód DUPLA ÍVŰ ÍJ SN: Ezek az íjak oldalnézetből egy 3-as alakot vesznek fel. Szakkarában épült. A Juntiu beduinokra mért csapást. Nagy nélkülözések árán elutazott Egyiptomba és Núbiába (összesen ötször).) DURUMBÚZA UF: Triticum durum (lat. 2581–2572) (i. A zabkásából és mirtuszból készített dunszkötést a mellkasban lévő nyálka eltávolítására használták. majd Sir Henry Wellcome gyűjteményével növelte. További ásatási leletek bővítették később a gyűjteményt Szakkarából. BT: dugó RT: badari sír 5112 DUMPÁLMA UF: Hyphaena thebaica (lat. okt. keleti. 2566–2558) (i. királya.e. 74) BT: királyi masztaba szakkarai sír DUNQUL SN: A legdélebbre fekvő egyiptomi oázis. A 18. Johannes könyvei DÜMICHEN. (1.) DUDUFRI DZSEDEFRÉ (i.e. 310) (i. olyan. 3100–2890) (1. A dumpálma termése. Gyakran heteket töltött a föld alatt vagy egy-egy romban. DOWS KÖNYVEI BT: Dunham. amelyet tömjén égésére használtak. Egy sziléziai lelkipásztor fia. csapongtak a gondolatai. viasz és tavi gyom volt. amelyek i.) BT: tárgy NT: dugó (PM: UC 9055) DUGÓ (PM: UC 9055) SN: Kb.15. A termés rostos külső rétegét vízbe áztatták. BT: csillag Nagy-Göncöl KACSA MANDRAGÓRA DUN MASZTABÁJA SN: Itt jelent meg a temetkezési aknához vezető folyosó.) BT: búzaféle DURVA AGYAGEDÉNY (1. dinasztia 4.e. JOHANNES KÖNYVEI BT: Dümichen.e. 206) (i.e. közel-keleti. Dzset után. BT: Dun (i. itt csak a halottasháza volt. Ő uralta Egyiptomot majdnem ötven évig apja. 1. 2952–2939) (i. Szerethór. az 5112-es badari sírból. Más dunszkötések alapja agyag. Dun alakja rajta van az Ebers-papiruszon. akit apja szintén papnak szánt. 2920–2770) fáraó Merietneith hozzátartozói NT: Dun hozzátartozói RT: Dun masztabája Kó-komei piramis DUNHAM. Henry (1853.. Semat. A sírban felfedeztek egy boroskancsót. pépesítették és kenyeret sütöttek belőle. Fallal körülvett sátortáborokra bukkantak itt. Johannes DUCK (ang. amely mind méretben mind formában leginkább egy kis papirkához hasonlítható.) (1. Dows könyvei DUNHAM. Dows (1890–1984) NT: Recollections of an Egyptologist (1972) DUN HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Merietneith. 21–1936. 2952–2939) (i.) Udimu (ang. hanem Szakkarába. BT: pálmaféle DUN (i. hercegének kollekciójára alapult. Amikor visszatért Németországba. dinasztia végéig használtak ilyen íjakat. század közepén. aki egyiptomi műtárgyaira angliai árveréseken tett szert a 19. A király egy energikus személy volt és művész is. amelyet Szerapisz tiszteletére emeltek. fűrészpor. BT: Szerapisz-templom RT: Paris-oázis DUTCH NATIONAL MUSEUM OF ANTIQUITIES (ang. JOHANNES (1833.e.e. (1. BT: abüdoszi sír DUNSZTKÖTÉS UF: poultice (ang. mert érdekelt volt az ásványok forrásainak védelmében. Dunnak nagyon aktív katonasága volt Sinaiban. DOWS (1890–1984) BT: egyiptológus NT: Dunham. akik a Delta keleti partján éltek. ahol templomok és sírok feliratait másolta le.e. Az egyiptomi gyűjtemény Northumberland IV. A Durhami Egyetem ezt 1950-ben szerezte meg. amely elnéptelenítette Egyiptomot.) SN: Elterjedt volt az ország déli részében.–) UF: Dümichen János SN: Weissholzban született.e.délafrikai és ázsiai gyűjteményt tartalmaz az időszámításunk előtti korból. Ezt a fafajtát Szennedzsem Deir elMedinében található sírjában villás törzse alapján különböztették meg a datolyapálmától. BT: dinasztia.e.) BT: nagadai agyagedény DUSH-TEMPLOM SN: A Paris-oázisban álló római templom. 3150–2925) (i.okt. Buhenből. Ő építtette a Khókhómé körüli piramisokat. Feleségei: Szesemetka. aztán a háromszöges íjak váltották fel. kultúrából erednek dél-palesztina területéről. 15) BT: sarokillesztés DURHAMI EGYETEM KELETI MÚZEUMA UF: Oriental Museum of Durham University (ang.) LEIDENI NEMZETI RÉGISÉG MÚZEUM (Hol.) Triticum turgidum (lat.) DÜMICHEN JÁNOS DÜMICHEN JOHANNES (1833. 2829–2787) UF: Den (ang. bár ma már igen ritkának számít. de a halottasháza az ősi Abüdoszban épült. BT: oázis DUN SÍRJA SN: Dun nem ide temetkezett. aug.) Dewen (ang.e. len. Qasr Ibrimből. (i. i. 25.BT: hírvivő RT: Duauneheh sírja DUAUNEHEH SÍRJA UF: TT125PM BT: seikh abd el-gurnai sír DUBHE UF: Alpha Ursae Majoris SN: A Nagy-Göncöl egyik csillaga.5000 és 4000 között épülhettek. de alatta éhség lett úrrá az országon. 3000–2840) (1. 1870-től a strassburgi egyetem tanára volt. Mivel a király kisbaba volt még. hogy a halottat a már megépített sírba temessék el.) DUDAIM (héb. 2528–2520) DUGÓ UF: plug (ang.e.) (1. Innen kerültek elő Petrie ásatásai során olyan cserépdarabok. 15) UF: double shoulder-mitre joint (ang. a belsejéből pedig faszenet készítettek.) SN: 1960-ban nyílt meg. amikor uralomra jutott. 4000-ből származik. júl. amely lehetővé tette. BT: íj DUPLA PEREMES DERÉKSZÖGŰ ILLESZTÉS (1. 2829–2787) NT: Merietneith Semat (ang. 28) SN: Horzsolt sérülésekre és mérgek „kihúzására” alkalmazták belső megbetegedéseknél. BT: német egyiptológus NT: Dümichen. A király Szakkarába temetkezett. amelyek a korai bronzkori II. akárcsak a berlini orvosi papiruszon.) Szerethór Szesemetka 131 . 15–) DÜMICHEN. mintha fényezett fából lenne és nagy csomókban nő a fán. Merenith királynő volt az ő politikai tanácsadója. XXXVIII-XLIV) UF: rough potteries (ang.

BT: herceg Kheopsz1 hozzátartozói Meritiész. 1839-ben Perring és Vyse végzett rajta vizsgálatokat. A Bölcsességek Könyvét neki tulajdonítják. 3000–2999) (i.e.) DYSENTERIA DŻER (len. hol. és II. dinasztiában..) DZSÓSZER (i.e.e. fivérét megölte.e. Ő viselte először a „Ré fia” címet.dyall-smith@microbiology.e.e.) DZSABET (óei. 2581–2572) (i.) DYSENTERY (ang.) Radzsedef Ratoises (gör. Kheopsz1 fia. 2528–2520) DZIOBEK. Az egyiptomi állam 1907-ben adományozta a Louvre-nak BT. Hotepheresz.) Rádžedef (szl.e. Ő helyeztette az 1954-ben megtalált fabárkákat atyja piramisa mellé.) Djare (spa. ném.au m. tábornok és expedíció felügyelő a 4. 2581–2572) (i.) Redjedef (ang. MIKE BT: amatőr egyiptológus AD: mikeds@ariel.e. I. Inschriften altägyptischer Denkmäler (1866) Geschichte des alten Ägyptens (1879) Grabpalast des Patuamenap.e.e.e.edu.e. BT: felügyelő Mereszankh. dinasztiában Merenré és II. I. 2566–2558) (i. piramisai RT: Dzsedefré (i. 2895–2868) DZSEHUTIHERMAKTUF DINASZTIA DZSEDEFHÓR UF: Dedef-hor (ang. BT: dinasztia. 2528– 2520) DZSDEFRÉ-RATOISZÉSZ DZSEDEFRÉ (i. 2613–2494) fáraó Hotepheresz. 2558–2532) (i. 4.e.) Djedefra (ang. 2639–2504) (i. 4. hozzátartozói Ankhenesmerire. dinasztia 3. királya.) SN: II.) DWELLING (ang. (i. Féltestvére: Kephrén. aki egyes források szerint trónbitorló volt.) TÖRPEISTEN LAKÓHÁZ HIPOFOSZFATEMIÁS DYALL-SMITH. vagyis Ozirisz és Ré1 egy személyben.e. 2581–2572) (i. 2630–2611) FASZÉN DZSADZSAEMANKH UF: Csacsa-em-ank SN: Sznofru fáraó írnoka és főpapja.e. aki ismerte Thot titkos kamráinak számát.e.e.. I.) Radžedef (cse. aki a Westcar-papiruszban a Dzsedi nevű varázslót viszi apja elé. Nekhen (Hierakónpolisz) őrzője. Kephrén meggyilkolta Abu Roasban építette fel temetkezési komplexumát.) Djedefre (ang. BT: lélek UF: Djar (ang. hozzátartozói Kheopsz1 hozzátartozói Meritiész.au DYEHUTYHIRMAKTUF (spa. 2581–2572) (i. II. hozzátartozói tábornok RT: Dzsati masztabája DZSATI MASZTABÁJA UF: G7810 BT: gizehi masztaba RT: Dzsati DZSAU UF: Djau (ang. 2566–2558) (i. II.) Djdfra (óei. Alapja 106×106m. Der (1869) Geograf.unimelb.5cm magas fejet Gebel el-Ahmar bányáiból származó vörösesbarna kvarcitból faragták.e..) DYNASTY 1–31 (ang. hozzátartozói NT: Dzsedefré hozzátartozói RT: Dzsedefré fejszobra (L: E 12626) Dzsedefré piramisa DZSEDEFRÉ FEJSZOBRA (L: E 12626) SN: A 26. Pepi idején. 2723–2563) (i.) SN: Királyi őr a belső palotában a 11. 2581–2572) (i.NT: Altägyptische Kalenderinschriften (1866) Baugeschichte des Denderatempels (1877) Bauurkunde der Tempelanlagen von Dendera (1865) Felsentempel von Abu Simbel. dinasztiában építtette Dzsedefré fáraó. BT: Ankhenesmerire.) Hordyedef (spa.edu.com DŽÓSER (szl.e. akit a Westcarpapiruszból ismerünk. VÉRHAS VÉRHAS DZSER (i. 2520–2494) DZSEDEFRÉ PIRAMISA UF: Fényes csillag piramis SN: A legészakibb piramis Egyiptomban.) Kephrén (i.e. BT: őr RT: Dzsar sírja DZSAR DZSAR SÍRJA UF: TT366PM BT: asasifi sír RT: Dzsar DZSATI UF: Djati (ang.e. A 4. 1–31. és a Francia Tudományos Intézet Kairói Keleti Régészeti osztályának 1901 és 1902 között folytatott ásatásai során fedezték fel Abu Roásban a halotti templomában.) SN: Kheopsz1 fia.e.) DYNASTY (ang. Der (1884) D-VITAMIN REZISZTENS ANGOLKÓR ANGOLKÓR DWARF GOD (ang. Kentetenka (ang.) DINASZTIA DINASZTIA. 2566–2558) (i. dinasztiában.) Herutataf Hordjedef (ang. Abu Roásban található csaknem teljesen tönkrement befejezetlen piramis. BT: Dzsedefré (i. Gránittal borították.e.) DYNASTIQUE (fr. hozzátartozói RT: Bölcsességek Könyve Dzsedefhór masztabája DZSEDEFHÓR MASZTABÁJA UF: G7210-7220 SN: A sírfeliratokat megkárosították. ném. EBERHARD BT: egyiptológus AD: e. 2528– 2520) NT: Hotepheresz. Magassága 67m. II. Ankhenesmerire testvére.) Rédzsedef SN: A 4. BT: főpap írnok RT: Westcar-papirusz DZSAFI SN: Kettős lélek. A MÁGUS 132 . 2566–2558) (i.) Djedef Rê (fr. fejszobor RT: Dzsedefré (i. hozzátartozói vezír BUTÓ DZSEDI VARÁZSLÓ DZSED-OSZLOP DZSEBAUT DZSED DZSED. 2528–2520) UF: Didoufri (fr. Kentetenka. BT: befejezetlen piramis dinasztia. 2566–2558) (i. Mereszankh és Horbaef fia. I..e. egy mellékpiramisa volt. BT: gizehi masztaba DZSEDEFRÉ (i. 2613– 2498) (i.) SN: Vezír a 6. II. 2528– 2520) DZSEDEFRÉ HOZZÁTARTOZÓI SN: Feleségei: II.dziobek@research-int.ucs.) Dudufri Dzsdefré-Ratoiszész Radjedef (ang.

Ozirisz hátgerince.e. de nem ő fogja ezeket a királynak elhozni. amely Kheopszot amúgy is nagyon érdekelte valamint olyan érdekes varázslatokat tudott véghez vinni. A dzsed-oszlop amulettje gyakran összefonódik az ankh kereszttel.) Tut (ang. Ez tulajdonképpen egy olyan oszlop.) Djehuty (ang. dinasztia idején. örökkévalóság szimbóluma. 2. már az 1.) SN: Deir el-Medinében élt kézműves. i. a varázslót. Hieroglifa formájában a tartósságot. hanem Ré hármasikreinek egyike.e.) Teos1 (gör.) SN: I. E szerint meg tudta tenni.e. II. egy állat levágott fejének visszahelyezése. ahonnét ezeket az adatokat meg lehet szerezni. din. ami az élet jele. de használták múmiák védelmezésére is a múmia nyakára függesztve. vagyis az Életfa egy ősi szimbólumaként szolgált.) Djehuti (ang. BT: koporsó RT: Dzsedmaateszankh DZSED-OSZLOP UF: djed column (ang.) BT: zenész RT: Dzsedmaateszankh koporsója DZSEDMAATESZANKH KOPORSÓJA SN: Aranyozott festett koporsó.) Teta SN: Varázsló Kheopsz1 idejében.) SN: A Ramesszida korban élt. 1715–1650) fáraó DZSEDHONSZEDANKH UF: Djedkhonsedankh (ang. hogy az oroszlán kövesse őt. a mágus Magician Djedi. míg harmadik fia.e. aki a 21. évezredtől kezdve Ozirisz hátgerinceként értelmezik. Dzsedi tudta hány titkos kamra volt Thot szentélyében.) dzsed SN: Több értelmezése is van ennek a tárgynak: 1. az élet fája. mint a közepénél. oktatói feladata mellett a könyvtár könyveinek kijavítását is ellátta. Kheopsz1 unatkozott és mágiáról szóló történeteket szeretett volna hallani. Amulettként tehát ezeknek a tulajdonságoknak a biztosítását és megőrzését szolgálta. 1046) UF: Djed-Khons-ef-Ankh (ang.e. 2388–2356) SABATAKA (i.) Tut (ang. BT: Amon-főpap Harsziésze2 hozzátartozói NT: Dzsedhonszedankh hozzátartozói DZSEDHONSZEDANKH HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Harsziésze2. 4. Papi. A papirusz vége hiányzik. A dzsed eredetileg talán egy gabonakévékkel övezett májusfaszerű oszlop kicsinyített mása lehetett. lenyesett fatörzs. BT: deir el-medinei kézműves DZSEHUTI2 3 THOT1 DZSEHUTI UF: Dhuti (ném. 3. 2414–2375) (i. aki egy wab-pap feleségétől Reddzsedettől fog megszületni. A történetből a későbbiekben kiderül. ahol megmutathatta híres mutatványát.e. BT: főpap RT: Dzsedher gyógyító szobra Dzsedher sztéléje DZSEDHER GYÓGYÍTÓ SZOBRA SN: 1918-ban Tell-Attrib közelében találták meg. feltehetően az a bübloszi fa.e. Anyja: Isitweret3. BT: Dzsedhonszedankh NT: Harsziésze2 Isitweret3 DZSEDHONSZEFANKH (i. 206) (i. világos azonban. Két fia csodálatos történeteket mesélt neki. 15. hozzátartozói DZSEDHÓR UF: Dedhor (kat. I. BT: amulett hieroglif szimbólum szent tárgy DZSED SZTÉLÉJE BT: sztélé DZSEDU ABU SZÍR DZSEHUTI1 UF: Dhuti (ném. (i. s ismerte Thot szentélye kamráinak méreteit. az állandóságot jelenti. dinasztiából.) Thut (ang. BT: gyógyító szobor DZSEDHER SZTÉLÉJE SN: A Ptolemaiosz-korból való mészkő sztélé.e.DZSEDHER UF: Djeho1 (ang.e. RT: Dzsedhór sírja DZSEDHÓR SÍRJA UF: TT378PM BT: thébai sír RT: Dzsedhór DZSEDI UF: Djedi (ang.) Djehuty (ang. ezért is lehetséges az élet fájaként értelmezni. dinasztia korából is találtak példányokat. mint pl. The (ang. hogy élőben is láthasson csodákat. hogy a varázsló ugyan ismeri a rejtekhelyet. Dzsedefhór herceg megkereste Dzsedit.) Thut (ang. dinasztia idején volt Amon főpapja. BT: sztélé DZSEDHERURÉ SN: A 14. BT: Amon-főpap Pinodzsem. A piramisszövegekben a fáraó két dzsed-oszlopon hág fel az égbe. Az eredetileg fekvő helyzetű oszlop felállításának ünnepsége Ozirisz feltámadását szimbolizálta. amely a Royal Ontario Múzeumban található.) djed pillar (ang. maga Ozirisz. Csak beavatottak érinthették meg. Thutmózisz idejéből. Az író szerint tehát a Kheopsz1 piramis belső elrendezése Thot titkos kamráit utánozta. említi a templomban táborozó katonákat. BT: alkirály Amenmesz17 hozzátartozói kicstárnok NT: Dzsehuti3 hozzátartozói RT: Dzsehuti3 sírja 133 . hogy Kheopsz1 végül megszerzi ezt a titkot. Jelenleg a budapesti Szépművészeti Múzeumban látható.e. fáraója. 2414–2375) (i.) SN: Amon-főpap Thébában a 22. 5. építkezéseket végzett templomukban.) SN: Dzsedi 110 éves korában is naponta 500 kenyeret. az állandóság. Erről az eseményről a Westcar-papirusz számol be. BT: dinasztia. mely az alapjánál szélesebb. 14. Az életrajzi rész célzásokat tartalmaz a második perzsa hódítás idején bekövetkezett zűrzavarra. 698–690) DZSEDKARÉ-ISZESZI DZSEDMAATESZANKH UF: Djedmaatesankh (ang. Jellegzetessége a szárnyas napkorong alatt hajózó sakál ábrázolása. amelyben egy liba feje és teste egyesül. 2388–2356) ISZESZI (i. BT: varázsló RT: Dzsedi varázslata DZSEDIT MENDÉSZ DZSEDI VARÁZSLÓ UF: Dzsed.. akiről a Westcar-papirusz egyik meséjében olvashatunk. miközben a kötele a földön van. Pinodzsem fia. Megjelent Dzsedefhór kérésére Kheopsz1 udvarában. amely magába zárta Ozirisz holttestét. BT: Kheopsz1 és a varázslók DZSEDKARÉ DZSEDKAURÉ ISZESZI (i.) SN: Memphiszi főpap. 1730–1680) (i. hogy gondoskodott a szent sólymok múmiáinak eltemetéséről. 1786–1602) (1. A dzsed-oszlop egyike a legősibb egyiptomi amuletteknek. Az. Felirata büszkén említi. ném. egy ökörcombot és 100 korsó sört fogyasztott el. 38×26 cm. Hatsepszut1 és III.) SN: A kincstár és az északi idegen földek felügyelője a 18. a tetejét pedig négy vízszintes rúd szeli át. akinek apja is ugyanezen a helyen dolgozott szintén kőművesként.

A csúszást nedves iszappal könnyítették meg. súlya 371. Aranyból készült. 2003-ban a sírhoz tartozó udvarban egy odatemetett nőt találtak.) DZSEHUTI5 SÍRJA UF: TT110PM 4 134 .–1941) Dzsehutiemheb DZSEHUTI5 UF: Dhuti (ném. de nem papként.9 cm.– 1965) Davies. Ez a sír a 18. BT: tál RT: Dzsehuti3 DZSEHUTI UF: Dhuti (ném.. hanem mint gazdasági vezető. BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Davies. Anyja: Isoneb.) Thuthermeketef (ang.) Tut (ang.2 cm. ném. Dzsehutimesz1 fő jószágkormányzó.) Thuthotep (ang.. dinasztiából.. melyeket lótuszvirágok vesznek körül.) Djehuti (ang. BT: bersai sír NT: Dzsehutihotep1 sírjának domborműve DZSEHUTIHOTEP1 SÍRJÁNAK DOMBORMŰVE SN: Felfedeztek itt egy olyan rajzot.) Thut (ang. ném. 486) Dzsehuti3 tála (L: N 713) Joppa bevétele DZSEHUTI3 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Amenmesz17.Dzsehuti3 szobra (BM: EA 69863) (801-631-200 TB) (1. amely egy szoborkolosszus szállítását ábrázolja a lehető legkezdetlegesebb módszerrel: 88 ember húzza a facsúszkára helyezett kb. BT: adminisztrátor írnok NT: Dzsehuti4 hozzátartozói RT: Dzsehuti4 sírja DZSEHUTI4 HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Dzsehutit.dinasztiában Dzsehutiemheb foglalt el. 10) Dyehutyhirmaktuf (spa. dinasztia idejéből. amelyhez ma a Griffith Insistute-ban lehet hozzáférni. átmérője 17. amely fekete gránitból készült. RT: Dzsehuti4 sírja DZSEHUTIHERMAKTUF UF: Dhutihirmaktuf (ang. Amon magtárainak felügyelője és fő gazdasági intézője. szept. BT: deir el-medinei sír RT: Dzsehutihermaktuf DZSEHUTIHOTEP1 UF: Thothotep (fr. amelyet férje. BT: csészehordozó királyi hírvivő NT: Dzsehuti5 hozzátartozói RT: Dzsehuti5 sírja DZSEHUTI5 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Pesediri.. dinasztiában. BT: dombormű Dzsehutihotep1 sírja DZSEHUTIHOTEP2 UF: Thothotep (fr. BT: deir el-medinei kézműves RT: Dzsehutihermaktuf sírja DZSEHUTIHERMAKTUF SÍRJA UF: TT357PM SN: A sírfalon a tulajdonos széke alatt két házikedvenc: macska és majom látható. spa. BT: birtokfelügyelő RT: Dzsehutihotep2 sírja DZSEHUTIHOTEP2 SÍRJA UF: TTA16 BT: dra abu el-nagai sír RT: Dzsehutihotep2 DZSEHUTIMESZ1 UF: Djehutimes (ang..) DZSEHUTI3 SÍRJA UF: TT11PM SN: 1898-1899-ben lett megtisztítva Percy Newberry és Wilhelm Spielberg által. aki egy naplót is vezetett az eseményekről. 6.) SN: Théba birtokainak felügyelője a Ramesszida korban. 84 pedig segédkezik mellettük. Feltehetően Bübloszból vagy Szíriából származik. Ugyan Amon isten szolgálatában állt.e. 486) SN: A szobor alsó része maradt fenn. ném. 60 tonnás szobrot. ném. Felesége: Baket 3.) Thuthotep (ang. Wilhelm (1870–1930) DZSEHUTI3 SZOBRA (BM: EA 69863) (801-631-200 TB) (1.) SN: Deir el-medinei kéműves a 19. A tál belsejét stilizált halakkal díszítették. BT: Dzsehuti4 NT: Dzsehutit DZSEHUTI4 SÍRJA UF: TT45PM SN: 1908-ban Anna Macpherson Cummings Davies készített festményt a sírról. amelyet később. királyi írnok. 14. írnok. spa. 3 ember a segédkezők közül csak a locsoláshoz való vizet vitte.7 g. Anna Macpherson Cummings (1881. 486) BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Dzsehuti5 DZSEHUTI-AA 1558) SZEKENENRÉ.) BT: Neheri hozzátartozói nomarkhosz RT: Dzsehutihotep1 sírja DZSEHUTIHOTEP1 SÍRJA SN: El-Bershében található. a 19. és a vászonfonók műhelyének felelőse a 18. részint Thébában az Amon templomban. dinasztiában keletkezett. 1559– DZSEHUTIEMHEB UF: Djehutiemheb (ang. Kiléte ismeretlen.) SN: A király csészehordozója és hírvivője Hatsepszut1 és III. tehát magas pozíciókat töltött be.) SN: Amon 1. Norman de Garis Davies kutatott. magassága 2. I.) Pesediri (ang. BT: dra abu el-nagai sír RT: Newberry.) Thutmose (ang. s a király első istálló mestere volt. az összes ország hírvivője. így a szobor súlya a tizedére csökkent.) Thutihermaktuf (ném. (i.) Djehuty (ang. BT: gránitszobor DZSEHUTI3 TÁLA (L: N 713) SN: A Louvre-ben található.) (1. Thutmózisz idejéből a 18. részint II.) Djehuty (ang. Ramszesz udvarában.. majd Eszna város kormányzója.) Tut (ang. (1. Ramszesz egyik előkelő tisztségviselője. BT: gazdasági intéző hírvivő istálló mester királyi írnok magtárfelügyelő Tia3 hozzátartozói NT: Dzsehutimesz1 hozzátartozói RT: Dzsehutimesz1 fejszobra Dzsehutimesz1 sírja Dzsehutimesz1 szarkofágja DZSEHUTIMESZ1 FEJSZOBRA SN: A Kairói Egyiptomi Múzeumban van kiállítva. Percy Edward (1869–1949) Northampton-sztélé Spielberg. jan. Norman de Garis (1865. Felesége Ízisz7.) SN: Sírjaként Dzsehuti4 sírját választotta Seikh Abd elGurnában.) Thut (ang.(1. BT: Dzsehuti5 NT: Baket3 Keku (ang.) SN: II. prófétájának adminisztrátora. 486) BT: Dzsehuti3 NT: Amenmesz17 Isoneb (ang.e. 1596–1591) (i. Anyja: Keku.

jan.) Djehuti-Naht Djehutinakht (ang. ném.15–2003. BT: Dzsehutimesz1 NT: Amenmesz18 Henutwedzseb Ízisz7 Tia3 (ang. III. egy önmaga alá tekeredő rugó formát követő alagút kialakításával.) SN: Hepuszeneb fia a 18. BT: piramis RT: Dzsehutimesz1 Kákosy László (1932. Az alagút azért nem egyenes – mint társai –. 15–2003. BT: fogalmazó 135 . dinasztiából II. BT: fakoporsó DZSEHUTINEFER1 UF: Djehutinefer (ang. Amenhotep idején... A sírt az ókorban többször is birtokba vették. dinasztiában. dinasztia kori betemetkezéssel éppúgy lehetett találkozni. BT: mocsárföldek felügyelője RT: Dzsehutinefer Seniu sírja DZSEHUTINEFER SENIU SÍRJA UF: TT174K TTA6 BT: dra abu el-nagai sír RT: Dzsehutinefer Seniu DZSEHUTIT SN: Dzsehuti4 anyja.) SN: 22. amelyekbe nem akartak beleütközni. A sír mellett a keresztcsarnok modern időkben áttört falának a túloldalán Amenhotep sírja található. BT: Khokha-csoport thébai sziklasír NT: Dzsehutimesz1 szarkofágja RT: Bács Anatl Tamás Kákosy László (1932.. ném. Ízisz7 is. dinasztiából.) DZSEHUTIMESZ1 KOPORSÓJA BT: gránitkoporsó DZSEHUTIMESZ1 PIRAMISA SN: Az 1997-es ásatási munkák folyamán talált rá a piramis alapjaira a Dzsehutimesz1 sír tetején Kákosy László és segédei. sőt római kori sírokkal.) Thutnefer (ang. mert egy spirális alagút vezet a sírhelyig. dinasztiában élt. mert építői feltehetőleg nem tudták egészen pontosan. A sír belsejében 21–22. spa. BT: kincstárnok királyi írnok RT: Dzsehutinefer sírjai DZSEHUTINEFER1 SÍRJAI BT: seikh abd el-gurnai sír NT: Dzsehutinefer1 TT80PM-as sírja Dzsehutinefer1 TT104PM-es sírja RT: Dzsehutinefer1 DZSEHUTINEFER1 TT80PM-AS SÍRJA UF: TT80PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Dzsehutinefer1 DZSEHUTINEFER1 TT104PM-ES SÍRJA UF: TT104PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Dzsehutinefer1 DZSEHUTINEFER2 UF: Thutnefer (ang.) Djehuty-nefer (spa. BT: Dzsehutimesz1 sírja kőszarkofág NT: Dzsehutimesz1 szarkofágjának fedele RT: Dzsehutimesz1 DZSEHUTIMESZ1 SZARKOFÁGJÁNAK FEDELE SN: Ez a fedél most Torinóban van. spa. Számos múmia talált itt nyugvóhelyre a 20. E tárgyak egy része a Torinói Egyiptomi Múzeumba került..) SN: Királyi írnok és kincstárnok a 18. BT: nomarkhosz Teti4 hozzátartozói NT: Dzsehutinakht hozzátartozói RT: Dzsehutinakht koporsója DZSEHUTINAKHT HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Teti4. BT: Hepuszeneb hozzátartozói DZSEHUTINAKHT UF: Djehuti-Nacht (ném. 29. ném..) DZSEHUTINAKHT KOPORSÓJA SN: Cédrusból készült festett koporsó. BT: Dzsehutimesz1 szarkofágja szarkofágfedél DZSEHUTIMESZ2 SN: Nefertiti1 építésze BT: építész DZSEHUTIMESZ-MAHET UF: Djehutimes-machet (ang. BT: Dzsehutinakht NT: Teti4 (ang.) Djemutefanch (ném.) SN: Amon magtárában az istennek felajánlott gabona könyvelője a 18. Az ásatás legértékesebb leletei Kairóban maradtak. 29.) DZSEHUTIMESZ1 SÍRJA UF: TT32PM SN: Az el-Khokha dombon található Thébában. Fiútestvére: Tia3. köztük Dzsehutimesz1 kőszarkofágjának hiányzó darabját is elvitte. spa.) Djehutynefer (ang.. Thutmózisz idején. dinasztiát követően. Anyja: Henutwedzseb.) Djehuty-nekht (ang.BT: mészkő fejszobor RT: Dzsehutimesz1 DZSEHUTIMESZ1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Amenmesz18. BT: Dzsehuti4 hozzátartozói DZSEMUTEFANKH UF: Djedmutiufankh (spa. usébtik.) SN: Kincstárfelügyelő a 18.aug. A piramis 15 méter magas. míg a szép kartonázsok. mint Ptolemaiosz..) SN: A mocsárföldek felügyelője a 18. ném. aug. dinasztiából. dinasztiából. dinasztiában élt fogalmazó. Ennél az oknál fogva egy szinttel lejjebb helyezték el a sírt.) Djehuty-Nakht (ang. jan. Thutmózisz idejéből.) Djemutefankh (ang. edények a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében találhatók. A hosszú és fáradságos munka után. Ide temetkezett felesége. Thébában élt és oda is temetkezett. BT: könyvelő Samut1 hozzátartozói RT: Dzsehutinefer2 sírja DZSEHUTINEFER2 SÍRJA UF: TT317PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Dzsehutinefer2 DZSEHUTINEFER3 UF: Thutnefer (ang. Az egész sírépítménynek templomhoz hasonló külsőt kölcsönöztek.) SN: A 11. a napóleon expedíció egy mérnöke. BT: kincstár felügyelője RT: Dzsehutinefer3 sírja DZSEHUTINEFER3 SÍRJA UF: TTA10 BT: dra abu el-nagai sír RT: Dzsehutinefer3 DZSEHUTINEFER SENIU UF: Thutnefer Seniu (ang. A sír feltárását Kákosy László végezte. festett vászoncsíkok. III. hogy hol van a többi sír. 1997-ben feltárt temetkezési hely azért is különleges. jelenleg Schreiber Gábor folytatja a munkálatokat. Erről a sírról Edmé Francois Jomard tesz először említést.) Schreiber Gábor (1974–) Stamped Bricks from TT32 thébai magyar ásatás (1983–1998) DZSEHUTIMESZ1 SZARKOFÁGJA SN: A sírba a múlt században behatoló Drovetti számos tárgyat. Felesége: Ízisz7.

2868–2829) UF: Djet (ang. 3100–2890) (1. el.) PS05 136 . és a 22.e. ő írta a sebészetről az első könyvet. 3000–2999) (i. aki panaszkodott. 2630–2611) hermopoliszi Thot templom Hnum DZSÓSZER HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Nimaathap. Délen Asszuántól Philae-ig védőfalat építtetett a nomád törzsek ellen.) Zoser (ang. így pl.e. uralkodója. Hét évig folyamatosan romlott a helyzet. és a szárazság végét ígéri. Az egész nép. gör.e. Ménész politikáját folytatta tovább. 3150–2925) (i. hogy Hnum. hogy tanácsot kérjen. hogy melyik istenhez kellene fordulni segítségért.) Djoser (ang. Ekkor Dzsószer hivatta Imhotep főpapot. BT: mészkő sztélé DZSÓSZER (i.) Tosorthos (ang.. 8) Athotis Athótisz Athóthisz Djer (ang.e.) Zet Atot SN: Az I.e. ami miatt nem termett gabona sem. BT: Dzser (i. az 1.) Wadji (ang. Ő építette a memphiszi királyi palotát. Dzsószer hálája bizonyítékaként Imhotepet teljhatalmú miniszterelnökké nevezte ki. 2895–2868) UF: Athothis (ang. 310) (i.) SN: Uralkodását olyan jelentősnek tartották. BT: Dzsószer (i.) Hor Wadj (ang. aki lábával vissza tudja tartani a folyó vizét. 3000–2999) (i. BT: seikh abd el-gurnai sír DZSER (i. 3100–2890) (1. 1. 2630–2611) UF: Cózer Djeser (ang.) Dżer (len.e. azaz Núbiába hadjáratokat vezetett. dinasztiabeli emberé volt.) DZSER SÍRJA SN: Abüdoszon belül Umm el-Qaab-ban található sírja 21×20 méteres lehetett. katarakta urától lehetne segítséget kérni.) (1. Felesége: Hotephirnebty. 206) (i. Nakhtneith. 2920–2770) fáraó Merietneith hozzátartozói NT: Dzset hozzátartozói RT: Dzset csontfésűje Dzset sztéléje DZSET CSONTFÉSŰJE SN: Abüdoszban találták. orvoslással foglalkozott. BT: abüdoszi sír DZSET SZTÉLÉJE (L: E 11007) SN: Mészkő sztélé. Núbia meghódítása még nem következett be. amely Dzset sírjából került elő. spa.e.) SN: Ménész fia. 8) szerint jelentős anatómiai könyveket írt. az éhínség pedig véget ért. BT: csontfésű DZSET HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Merietneith. Királysága alatt a Nílus és a Vörös tenger közötti területre indult expedíció.RT: Dzsemutefankh sírja DZSEMUTEFANKH SÍRJA UF: TT117PM SN: A sír eredetileg egy 11. 2895–2868) NT: Herneith (ang. 19 évig uralkodott. Imhotep elment Hermopoliszba.(ar.) Kenkenész Kígyó király Uadzset2 Wadj1 (ang. jótevő áradásai elmaradtak. hogy halmozzák el ajándékkal az istent. halásznak és vadásznak. dinasztia 2. az 1.) Nimaathap DZSÓSZER NAPTEMPLOMA UF: Seket-Re (óei.) Khenthap (ang. Kevéssel ezután Hnum megjelenik álmában.(i. 206) (i. 3000–2840) (1. tiszteletére már rég nem épült új szentély. BT: dinasztia. BT: dinasztia. melyet a Nílus átszel. templomai romba dőlnek. 2920–2770) fáraó Ménész hozzátartozói NT: Dzser hozzátartozói RT: Dzser sírja DZSER HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Ménész.e. 2895–2868) DZSET (i. anyja: Khenthap. (i.e.e. hogy hiába segíti Egyiptomot. 3. Abüdoszból. uralkodója. Másnap a király parancsot adott ki minden földművesnek.) Neterikhet Netjerihet-Dzsószer Netjerykhet (ang. 2628–2613) fáraó Héliopoliszi Testvériség Hotephirnebty hozzátartozói Nimaathap hozzátartozói Sepszeszkaf hozzátartozói NT: Dzsószer hozzátartozói RT: Dzsószer és Imhotep legendája Dzsószer naptemploma Dzsószer piramis Dzsószer szentélye Dzsószer szerdabja Dzsószer trónoló szobra Éhínség-sztélé DZSÓSZER ÉS IMHOTEP LEGENDÁJA UF: Hét szűk esztendő SN: Dzsószer idején rettenetes szárazság sújtotta Egyiptomot.e. A Nílus hét éven át nem áradt ki.e. Feleségei: Herneith. Ezen mindössze a fáraó neve áll. BT: dinasztia. 3000–2999) (i. a torinói papirusz királylistáján nevét ritka kivételként piros betűvel írták.) Džóser (szl. 2868–2829) NT: Merietneith DZSET SÍRJA SN: Umm el-Qaab-ban található. és Manethón és Clemens(1. Flinders Petrie egy levágott kart talált benne négy karkötővel díszítve.e. így nem borította el a völgyet termékeny iszapjával.e. Senki nem tudta. A Nílus attól fogva megáradt. 2686–2613) (i. éhségbe taszítván az országot.e. Dzsemutefankh a sírt.) Horus Djer (ang.e. 310) (i.. Hogy ezt megköszönje. Dzset nevével van ellátva. A Nílus kegyetlenül apadni látszott.e. hogy terményükbőlzsákmányukból adjanak egy részt az istennek. A termés egyre rosszabb lett. Ezek a hadjáratok inkább büntető expedíciók és portyázások voltak.e. 1. BT: abüdoszi sír királysír RT: Dzser (i.e. hogy a krónikákban megkülönböztetett helyet biztosítottak számára. az uralkodót is beleértve bánkódott. 3150–2925) (i.e. Egy sziklarajz tanúsága szerint egészen a második kataraktáig hatolt. Hatalma Núbia északi részére is kiterjedt. dinasztia 3. BT: Éhínség-sztélé legenda mítosz RT: Dzsószer (i. Imhotep azt tanácsolja a királynak. BT: Dzset (i.) Ménész Nakhtneith (ang. Manethón és Clemens Athothis néven emlegette. dinasztiában foglalta el új tulajdonosa. s Thot templomában kikutatta. Dzsószer kötelezővé teszi imádatát Alsó-Núbiáig minden vidéken.e. 2630–2611) NT: Hotephirnebty (ang. (i. 3000–2840) (1.) Szeket-Ré BT: naptemplom DZSÓSZER PIRAMIS UF: Djosers trinpyramide (dán) Haram el-Mudarrag. Dzsószernek még aznap megjelent álmában Hnum isten.) Lauer piramis Piramida Dżesera (len.

Imhotep1. Először alkalmaztak nagy építkezéshez bányászott. Kívülről a turai mészkőbányából származó finom mészkőlapokkal borították be. Reliefekkel és feliratokkal díszítette. 2630–2611) Imhotep1 Lauer. 2600 körül Szakkarában épült hatlépcsős piramis. amikor egyébként sem sokat tehettek volna a szántóföldeken. a legfelsőé pedig 9 méter. A kőtömbök 2.) SN: I. mint a szakkarai lépcsős piramis egyedüli építőjét írják le. főleg az áradások idején.e.e. Girolamo Szakkara DZSÓSZER SZENTÉLYE SN: Héliopoliszban építtette Dzsószer fáraó.PS05A Pyramid of Zoser (ang. 2630–2611) DZSUBAIL (ar. csiszolt mészkövet. BT: fáraószobor monumentális szobor RT: Dzsószer (i. Jean-Philippe Quibell. 2630–2611) DZSÓSZER SZERDABJA SN: Cecil Firth találta meg 1924-ben a sivatagban. egy udvar és a heb-szed kápolnák. Az egész épületegyüttes alapja 109×121m. E síremlék bejáratát Jean-Philippe Lauer állíttatta helyre.6m magasak.) DZSU DESER BÜBLOSZ GEBEL EL-AHMAR BÁNYA CSAUSZ DZSUNGELMACSKA 137 . Kivésett szemgödreiben berakott szemek voltak. BT: szentély RT: Dzsószer (i.e. 3. A szobor a lépcsős piramis falához épített kis kamrában állt. később megnagyobbították hatlépcsősre.e. piramisai lépcsős piramis szakkarai piramis RT: Dzsószer (i.5 méter. arccal a halotti templom áldozóhelye felé. ezek azonban ma már hiányoznak. BT: szerdab RT: Imhotep1 DZSÓSZER SZOBRA DZSÓSZER-TETI DZSÓSZERTI DZSÓSZER TRÓNOLÓ SZOBRA SZEHEMHET SZEHEMHET DZSÓSZER TRÓNOLÓ SZOBRA UF: Dzsószer szobra SN: A monumentális szobrászat jellege elsőnek ebben a szoborban jutott kifejezésre. eredeti magassága 60m (1) . (1. benne azokat a hieroglif szövegeket. James Edward (1867–1935) Segato. amelybe a király és családja temetkezett. Ezen belül helyet kapott egy templom. amely az első piramis volt Egyiptomban. 74) BT: dinasztia. A piramist és környékét 547×278 m-es kerítéssel vették körül. Ehhez Imhotep1 a földműves lakosságot mozgósította. melyek Imhotepet. hanem a magasságuk is fokozatosan kisebbedik. a Dzsószer fáraó udvarában élő építész szervezésével épült. Eredetileg a piramist négylépcsősre építették. Az egymásra következő emeletszinteknek nemcsak a kerületük. A legalsó szint magassága 11. oldaluk 16°-kal térnek el a merőlegestől. A piramisban számos boroskancsót és mazsolamaradványt tártak fel a régészek. A piramis alatt számos föld alatti folyosó és kamra húzódik.

sora Ebers-papirusz 50-85. 7. sora Ebers-papirusz 482-529. GEORG MORITZ (1837.) ebbehout (hol. sora Ebers-papirusz 761-781.) ÉBENFA ÉBENFA ÉBENFA ÉBENFA EBBEHOUT (hol. sorban a belső parazitákkal foglalkozik. amelyet a 132–164.3×18.) görögszéna EBERS-PAPIRUSZ 1–3. GEORG MORITZ KÖNYVEI BT: Ebers.) AKHET ATON (óei. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 50–85. torok. 1881) Egypt and the Books of Moses (1867–1868) 138 . összesen pedig 2289-et. BT: Ebers-papirusz RT: Ebers-papirusz 90-95. belső betegségeket. Lepsius és Böckh alatt tanult keleti nyelveket. 1886) Ägypten und die Bücher Mosis (1868) An Egyptian Princess (1864) Disquisitiones de dynastia vicesima sexta regum egyptiorum (1865) Durch Gosen zum Sinai (1872.1. amely hasábok egyenként 20-22 sort tartalmaznak. sora Ebers-papirusz 739-750. aki I. szem betegségeit. SORA SN: A végbélnyílás betegségei az emésztési szekcióban vannak.–1898. BT: Ebers-papirusz RT: Ebers-papirusz 104-108. sora Ebers-papirusz 250.) SN: I. segítséget nyújt a gyógykezelésben és a diagnózisban.márc. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 90–95.) ebenholts (své. DOROTHY (1904–1981) SN: Egy brit nő. Hosszú ideig lakott Abüdoszban és számos könyvet írt erről a helyről. SORA SN: A három kategóriába szedett bőrbetegségekről ír.e. Georg Moritz (1837. bőrbetegségeket. Németországban és külföldön igen ismertté tették regényei. haw.) NT: Ägypten in Wort und Bild (1880. A róla elnevezett papiruszt 1872-ben vásárolta meg második egyiptomi utazása alkalmával Edwin Smith-től a Lipcsei Egyetem számára.) ebony tree (ang.) ebano (ol. 1889-től betegsége miatt nem tart előadásokat.márc. sora Ebers-papirusz 104-118. das hermetische Buch über die Arzneimittel der alten Ägypter (1875) Richard Lepsius.) EADY. Die (1892) Papyus Ebers.márc. anatómiai.) abanoz (alb. amely nagyon vastag évgyűrűkkel rendelkezik.) abanoz ağacı (tör. 1534-ben). és patológiai ismereteket és szómagyarázatot. Mintegy 800 mérget is felsorol. Előbb Göttingenben tanult jogot. szélsőséges betegségeket (a fej.) CSŐRÖSSZÁJÚ HAL EBANO (ol. amint Puntban ébenfákat vágnak ki és az afrikai szolgák hajókra rakodják azokat. sora EBERS-PAPIRUSZ 104–108. fül betegségeit és a kozmetikát).–1898.) hbny (óei.) ébène (fr. amely növeli az orvosság hatékonyságát. Georg Moritz könyvei RT: Ebers-papirusz Harris 500 papirusz (BM: BM 10060) Geschichte meines Lebens. sora Ebers-papirusz 627-696. sor fed le.) EBENHOLZ (ném. sor mágikus szövegekhez kapcsolódik. Ezt a papiruszt Edwin Smith vette meg a valószínűleg rablóásatásból származó dokumentumot Luxorban 1862-ben. SORA SN: A 188–207. 877 leírás található benne betegségekről és tünetekről. Egy jelenet Hatsepszut1 deir el-bahari templomában egyiptomiakat mutat. SORA SN: A bőrbetegségeket tárgyalja.) EARTH GOD (ang.) ebony (ang. RT: reinkarnáció EARRING (ang. 7. sora Ebers-papirusz 697-704.) Geschichte meines Lebens. főleg a gyomor betegségei. 8f) BT: fafajta EBENHOLTS (své. Georg Moritz (1837. sora Ebers-papirusz 708-721.) ÉBÈNE (fr.) ÉBENFA UF: abanos (ro. Tutankhamon sírjában pompás ébenfából készült ágykeret került elő. Die (1892) EBERS. Az ókori és a mai Egyiptomban is általánosan elterjedt szembántalmak ellen is szokatlan kezeléseket említ. hogy Egyiptomba szállítsák. Egyiptomtól délre fekvő régiókból szállíthatták. sora Ebers-papirusz 132-164. Széthi szeretője reinkarnációjának vallotta magát.) FÜLBEVALÓ ISZAPSÁS KELETI FÖLDISTEN EARTHALMOND (ang. ahol ő egyetemi tanárként dolgozott. Három évvel később publikálta a papiruszt. sora Ebers-papirusz 261-283.) SN: Berlinben született egyiptológus. sorok tartalmazzák a „gyomor könyvét”.) SN: Fekete vagy sötétbarna szívós fa. 108 (110) hasábja közül 98 a gyógyító szereket írta le. orr. sora Ebers-papirusz 437-476. sora Ebers-papirusz 242-247. i. sora Ebers papirusz 855 d sora RT: Ebers. sora EBERS-PAPIRUSZ 132–164. Egyfajta mágikus-orvosi tankönyv.E EA (röv. A korai dinasztiákban még csak kis mértékben állt rendelkezésre. mint pl.) ÉBENFA ÉBENFA EBERS. aug. sora Ebers-papirusz 90-95. sora Ebers-papirusz 188-207.) Ebenholz (ném. s tőle vásárolta meg 10 évvel később Georg Ebers a Lipcsei Egyetem számára. SORA SN: Az 1-3. 108 (110) hasábjával a leghosszabb (0. BT: orvosi papirusz NT: Ebers-papirusz 1-3. Amenhotep uralkodásának 9. melyek többnyire Egyiptomban játszódnak. Egy múmia lábai között találták a thébai nekropolisz Asasif kerületében. SORA SN: Az 50-85. 1869-1870-ben beutazta Egyiptomot és Núbiát.) ébano (spa. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 188–207. 20. női betegségeket.) ÉBANO (spa.23 m hosszú és 30 cm széles tekercs. Különböző szakterületeket foglal magában: orvosi gyógykezelések előtti ráolvasást.1. A legnagyobb terjedelmet a belgyógyászat. Etiópiából. A későbbi fáraók ébenfából készült bútorokat ajándékoztak más országok uralkodóinak. (1. évében keletkezett (kb. akiről tulajdonképpen a nevét kapta a papirusz. A papirusz szerkesztője minden bizonnyal két különböző hagyomány vagy iskola tudásanyagát jegyezte le. 7.) Diospyros ebenum (lat. Az ébenfát nagyon nehéz megdolgozni. sora Ebers-papirusz 783-839. fogak. ein Lebensbild (1885) EBERS-PAPIRUSZ UF: Papyrus Ebers (ang. orvostudományi. aug. ami feltűnő váltást jelent stílusában az Edwin Smith papirusz EASTERN BOTTLENOSE MORMYRID (ang. majd Brugsch. aug. különféle emésztési zavarok és ezek egész testre gyakorolt hatása foglalja el. így az ebből készült bútorok igen értékesnek számítottak. sora Ebers-papirusz 208-241. amelyek jelentése megvéd a természetfeletti erőktől..1.63 m hosszú) egyiptomi kézirat. BT: német egyiptológus NT: Ebers. regényíró és költő. sebészeti eseteket.–1898.

16) UF: brush (ang. SORA SN: A 250. A folytatás a 251.) SN: A kifejlett féreg 3–9 mm hosszú. SORA SN: Bőrgyógyászati dolgokkal foglalkozik. sorral félbeszakad. Végső gazdaszervezetük a kutyák és más kutyafélék. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 242–247.) BT: használati tárgy NT: agyagedény alabástrom edény áldozóedény aranyedény bronzedény cserépedény fajansz edény kancsó kőedény mumifikációs edény pohár rituális edény szitula EDÉNY 139 . BT: Ebers-papirusz NT: Ebers-papirusz 831-833.) ECHMIN. sor a köhögés különböző formáira ajánl gyógyszereket.) AKHMIM (ang. BT: Echinococcus (lat. fenyőolajból és törött borsó keverékéből készült kenőcsöt ajánl fertőzött sebre. Bardinet a Menière-szindrómát véli felismerni benne. Emberi fertőzés a végső gazdaszervezetek székletével szennyezett étel elfogyasztásával következik be. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 305–335. (1. SORA SN: A traumás sebesüléseket. rénszarvas és jávorszarvas.(ar.) ECHINOCOCCUS GRANULOSUS (lat. A panaszok a ciszták méretével arányosan fokozódnak.) ÉBENFA ÉBENFA VEDLŐ ÁLLAT EBONY TREE (ang. BT: Ebers-papirusz NT: Ebers-papirusz 709. sora EBERS-PAPIRUSZ 711. mint például a megégés. petéik ezen állatok székletével ürülnek.tartalmához képest. 18) BT: Ebers-papirusz 708–721. (1. sora EBERS-PAPIRUSZ 715. SORA SN: A 261–283. 17) BT: Ebers-papirusz 739–750. SORA SN: A fogászattal foglalkozik. sora EBERS-PAPIRUSZ 831-833. és sokszor csak évekkel a fertőzés után válnak nyilvánvalóvá. mások pedig nem hozzák konkrét betegséggel kapcsolatba. A paraziták a bélfalon keresztül a májba és tüdőkbe jutnak. BT: Ebers-papirusz NT: Ebers papirusz 742. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 708–721. SORA SN: A test felfrissítő átsúrolásához porrá zúzott kalcit. SORA SN: Azt tartalmazza. SORA SN: A nyelv betegségeivel foglalkozik. és a sebeket vitatja meg. BT: Ebers-papirusz NT: Ebers-papirusz 522b sora EBERS-PAPIRUSZ 522B SORA SN: Kecske hájából. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 482–529. SORA SN: A szöveg stílusa visszavált az eredetihez.) ECHNATON EKHNATON (i. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 208–241. 1379–1362) (i. SORA SN: A nőgyógyászattal foglalkozik. sora EBERS PAPIRUSZ 742. sorban a migrénre való gyógykezelést folytatják.e. Ettől a ponttól kezdődnek a diagnózisok felállításai. sora recept fertőzött sebre RT: fertőzött seb EBERS-PAPIRUSZ 627–696. és néhány cm átmérőjűre nőnek. mégis minden sorban volt egy „ha megvizsgálsz egy embert …” kifejezés. SORA SN: Tömjén.) BT: eszköz NT: festőecset nádecset UF: vessel (ang. (1. zabkása keverékét golyókba gyúrva ajánlja a test illatosítására. torok betegségeivel foglalkozik. vörös nátron. majd az orvosságok követik. SORA SN: A hajra vonatkozó orvosi aggodalomra okot adó állapotokat vitatja meg. só és méz keverékét ajánlja. Csak a 247. BT: galandféreg parazita NT: Echinococcus granulosus (lat. SORA SN: A fül.) ECHINOCOCCUS (lat. amelyben köményt.) (1. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 261–283.) ECDYSOZOA (lat. sor a vizelet szabályos folyásáról beszél. mert személyesen használtak a különféle istenek is. (1. sora tejnövelő szer EBERS PAPIRUSZ 855 D SORA SN: Egy szívpanaszra vonatkozó szakszóhoz fűzött orvosi kommentár.e. Leca szerint valószínűleg szívvisszhangot ír le a máj és tüdő hatására. SORA SN: Az elkopott fogra nyújt receptet. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 250. 18) BT: Ebers-papirusz 708–721. SORA SN: Tejnövelő szerekre vonatkozó előírásokat tartalmaz. sor orvosságokat tartalmaz. sora recept elkopott fogra EBERS-PAPIRUSZ 761–781. BT: Ebers-papirusz 482–529. 1372–1354) (i. sora EBERS-PAPIRUSZ 836-837.) ECSET EGYIPTOMI AKÁCIA GAZDASÁGI SZÖVEG ECONOMIC RECORD (ang. hogy a Ré1 fejében levő betegségre orvosságot teremtett. Csak a 188. sora EBERS-PAPIRUSZ 709. EBERS-PAPIRUSZ 437–476. SORA SN: A 305–335. sornak volt címe.SORA BT: Ebers-papirusz 783–839. sora recept frissítő testmosásra EBERS-PAPIRUSZ 739–750. 1364–1347) ECHTE ACACIA (hol. hogy a metut (izomzatot) hogyan lehet erősíteni és ellazítani. ahol hydatid cisztákat formálnak. BT: BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 783–839. BT: Ebers-papirusz 708–721. BT: Ebers-papirusz EBONY (ang. SORA SN: Szentjánoskenyérfa gubójából készített őrleményt ajánl a test szagtalanítására. Köztigazda lehet az ember. orr. juh. ami jellegzetes hasonlóságot mutat az Edwin Smith papirusszal. EL.sora Ebers-papirusz 836-837. 36) SN: A hydatid betegség kórokozó galandférge. A ciszták tele vannak fertőző lárvákkal (echinococcus hydatidosus). SORA SN: A 242–247. valamint egy genew nevű betegségre. ahol a szívről tart rövid értekezést. sor tartalmazott a fent említett részből Ízisszel kapcsolatos speciális diagnózist. 19) BT: Ebers-papirusz 783–839.e. BT: Ebers-papirusz RT: izomszövet EBERS-PAPIRUSZ 697–704. amelyek hírnévre tettek szert. fenyőtömjént és a szenjtánoskenyérfa gubóját porrá őrölve ajánlja közvetlenül a fogra.) (1. sora Ebers-papirusz 711. sora Ebers-papirusz 715.

145–116) idejére datálják. BT: edfui Hórusz-templom feliratai recept EDFUI KATALÓGUS SN: Az edfui katalógus igazán Brugsch 1871. Nektanebosz építtetett északról egy feketegránit szentélyt. Ptolemaiosz Eurgetész idején egy régebbi szentély helyén. illatanyagokat és porrá tört ásványokat. majd i. amilyet még a tisztán történeti feliratokban sem találunk. a laboratórium. nemesfémeket. A szertatásoknál használt kézikönyvek hieroglifákkal írt katalógusa is ránk maradt. Egyet közülük Hathor1-nak szenteltek. valamint Hórusz Széth elleni háborúját beszéli el.. A templom alaprajza megegyezik a denderahi temploméval. Az előcsarnokot és a belőle nyíló termet 12 oszlop tartja. Nyugati részét még az Óbirodalom idejéből származó belső és külső fal fogja körül. A Középbirodalom legfontosabb városa volt. jobbra pedig a kincstár.) UF: Apollinopolis Magna1 (gör. BT: ajtók edfui Hórusz-templom könyvtára EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM „LABORATÓRIUMA” SN: Az oszlopos csarnokból nyíló bal hátsó kis helyiséget szokták laboratórium néven emlegetni.e. amelynek tetejére fel lehet menni. BT: edfui Hórusz-templom EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM OSZLOPCSARNOKA SN: 18 oszlop helyezkedik el benne. 2200 tájékán születtek. Balra a „reggel házát” találjuk.) Edfou (ang. BT: edfui Hórusz-templom oszlopcsarnok EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM PÜLÓNJA SN: A pülón Egyiptom legnagyobb bejárati kapuja. A könyvek elhelyezésére itt olyan fülkés kiképzésű fal szolgált. Ptolemaiosz épített hozzá. Eszerint a világ kezdetekor a Káosz vizéből a Teremtés Szigete emelkedett ki. A második csarnoktól észak-nyugatra egy kis terem falán a vallási szertartásokhoz használt készítmények receptjeit olvashatjuk. évi ismertetése és Bergmann alapvető szövegközlése óta ismert.) Apollónoszpolisz Magna (gör.) Idfu Utsesz-Hor (óei. Mindegyik alak felett az illetőt meghatározó írásjel látható. Hórusz volt az a madár.) Behdet Behedet1 (óei.e. BT: Hórusz-templom NT: edfui Hórusz-templom feliratai edfui Hórusz-templom könyvtára edfui Hórusz-templom „laboratóriuma” edfui Hórusz-templom mammiszija edfui Hórusz-templom oszlopcsarnoka edfui Hórusz-templom pülónja RT: Edfu EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM FELIRATAI SN: A Ptolemaiosz-kor vallási szertartásairól ad számot. BT: város RT: edfui Hórusz-templom EDFUI ÉPÍTŐSZÖVEG SN: Ezek a szövegek kb. A falból két kisebb terembe nyílik bejárat. ugyanis falaira különböző illatszerek elkészítési módját írták fel.tárolóedény urna varázsedény váza RT: edényfestő művészet edénytartó állvány EDÉNYES NÖVÉNY UF: Tracheobionta (lat. Ptolemaiosz (i. dinasztia idején III. 57-ben XII.) Idfa (ang. BT: edfui Hórusz-templom templomfelirat NT: edfui építőszöveg edfui Hórusz-mítosz edfui Hórusz-templom receptjei EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM KÖNYVTÁRA SN: Az edfui templom hüposztül-csarnokában maradt fenn ez a kis helyiség. amely később a hasonló elhelyezési módot alkalmazó császárkori római könyvtáraknál látható. Összetevőik között találhatunk kátrányt. amiatt nagyon kevés volt a szuvas fog.) SN: Luxor1 és Asszuán között félúton helyezkedik el egy széles völgyben. 15) SN: Mézzel és szentjánoskenyérfa nedvével édesítették ételeiket. és e mítosz szerint Széth elvesztette egyik lábát.e. BT: edfui Hórusz-templom pülón EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM RECEPTJEI SN: A szent helyek tisztításához használt szerek receptjei. Ezt a csarnokot VII. BT: edfui Hórusz-templom Szent Könyvek Templomai templomi könyvtárak NT: edfui Hórusz-templom könyvtárának ajtója edfui katalógus EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM KÖNYVTÁRÁNAK AJTÓJA SN: Párkányán két térdelő alak nagy palettát emel az ég felé. melyeket fél magasságig emelt fal köt össze. Thutmózisz építtetett.)(1. A templom oldalán körülfutó folyosóról 11 kamra nyílik. Ezt az 140 . kultúrában volt. Innen remekül áttekinthető a templom elrendeződése. a két csarnok oszlopai egymásra merőlegesen helyezkednek el. A 30. Egyiptom legjobb állapotban fennmaradt épülete. E szerint küzdelmük színhelye Oxyrinchusban volt. amely Hórusz és Széth küzdelmét meséli el olyan alapos részletességgel.) BT: növény NT: tobozos EDÉNYFESTŐ MŰVÉSZET BT: művészet SN: Fénykora a Nagada II. A teljes falfelületet festett domborművek és hieroglif feliratok borítják. A kincstár falán gazdag emberek portréi láthatók. Ez lett az emberek első otthona. Bal oldalon a fül és szem hieroglifáit. Ptolemaiosz Neosz Dionüszosz fejeztette be. A régi mennyezet helyenként még érintetlen. 25 évvel később IV. óei. i. BT: edfui Hórusz-templom feliratai építőszöveg EDFUI HÓRUSZ-MÍTOSZ SN: Az edfui Hórusz-templom egyik falán maradt fenn. A második csarnokból balra egy kisebb kamra nyílik.e. BT: táplálkozás NT: cukor datolya füge mandulakávé mazsola méz szentjánoskenyérfa gubója szentjánoskenyérfa nedve EDFOU EDFU EDFU (ol. 237-ben kezdődött III.) Damanhar Debu Djeba (ang. Jobbról és balról két géniusz üdvözlő kéztartással köszönti ezt a jelenetet. itt kezdődött Hórusz kultusza. jobbra pedig a könyvtárat. amely elsőként szállt le a szárazföldre ezen a helyen. jobb oldalon pedig a „Teremtő szó” és a „Megismerés” hieroglifáit találjuk. BT: edfui Hórusz-templom feliratai Hórusz-mítosz EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM SN: Építése i. RT: edény EDÉNYTARTÓ ÁLLVÁNY BT: állvány NT: vázatartó állvány (BM: EA 2470) RT: edény ÉDESÍTŐSZER UF: sweetener (ang. 2 másikat Honszunak. amelyet III. A belső udvarrészt az előudvartól hat oszlop választja el.

) EGIPTO (spa. 8) BT: orvosi papirusz RT: Smith. A isteni áldozatok tudománya. listája edfui katalógus 2.) EDWIN SMITH SN: Ekhnaton papja. BT: halotti irodalom NT: Éjszaka Könyve Nappal Könyve Nut Könyve EGÉRFÉLE UF: Muridae (lat. ARNO BT: egyiptológus AD: egberts@rullet. „hely”. ápr. a Smithpapirusz áttekinthető felépítésű és tiszta elvek szerint tagolt „sebkezelési szakkönyv”. liturgikus vonatkozású.) ÉPÍTMÉNY UADZSET1 nővére a New York-i Történelmi Társulatnak adományozta. A hely védelme. Mehit Veret istennőt megszemélyesítő ágy nap- 141 . 22 hasábos. „nyugvóhely” védelme mind Hóruszra vonatkozik.. században keletkezett. A szentély titkainak ismerete Széth leverése Titokzatos alakokra és az isteni Kilencség minden titkára vonatkozó előírások város védelme. Az Szehmet megengesztelése szent bárka gondozása. 1906-ban. A szó maga pajzsot jelent. A EDFUI KATALÓGUS 2. A helyiségek felsorolása és azok tartalma.) EDWARDS. Az periodikusan visszatérő csillagok feletti hatalom. pártfogás szimbóluma.) aigisz (gör. halálakor a ÉGISTEN UF: égi isten BT: isten NT: Hah (ang. Minden más írását abbahagyta. A templomi leltár.7.) SN: Londonban született és Wetton super Mare-ban halt meg. AMELIA ANN BLANDFORD KÖNYVEI BT: Edwards.) EGIPTENI (ro. 15. 17 a rektóban (377 sor) foglal helyet. A összes harcról szóló iratok. hogy a templomi szervezetnek gazdasági. Eltérően a különféle szakterületeket és szövegcsoportokat összefoglaló írásművektől. Luckhardt segítségével. Az koronázás. AZ ÉGI TEHÉN MÍTOSZA SN: Vallásos szöveg.) (1. A templom őrző személyzete.) BT: rágcsáló NT: egérféle EGG (ang. BT: szimbólum NAGY-GÖNCÖL TEHÉN KÖNYVE. Dr. listája EDFUI KATALÓGUS 1. BT: edfui Hórusz templom könyvtára NT: edfui katalógus 1.) NT: thousand miles up the Nile. A ÉGI SZEKÉR ÉGI TEHÉN KÖNYVE.) SN: 1862-ben vásárolta Edwin Smith kalandor és kereskedő Mustafa Agha-tól(1. 15.) egido (esp. amely i. I. (1. a harcról és a szemmelverés elhárításáról szóló könyvek kivételével az összes többiről megállapítható. A órák védelme. 17.) BT: egérszerű NT: házi egér házi patkány EGÉRSZERŰ UF: Myomorpha (lat. A liturgia. Elhivatottsága oda vezetett. AMELIA ANN BLANDFORD (1831. aki a halotti ágyon fekszik egyesítés. BT: edfui katalógus NT: Annak felmagasztalása. amelyből 5 hasáb a verzóban (92 sor). a nap útját írja le az egekben. Arno B. Egy részlete arra utal. amely két listában sorol fel könyveket. A krokodil távoltartása. A (1870) Egyptian Exploration Fund (1883) Pharaoh fellas and explorers (1891) EDWIN SMITH PAPIRUSZ UF: Edwin Smith Surgical Papyrus (ang. A ház védelme.leidenuniv.–1892.) SN: Védelmezés. LISTÁJA SN: Ez a lista kivétel nélkül kultikus. A két fény visszatérésének ismerete. LISTÁJA SN: A megfélemlítésről.jún. A nagy szent bárka felnyitása. Amelia Blandford könyvei EDWARDS. ápr. Edwin (1822–1906) EDWIN SMITH SURGICAL PAPYRUS (ang.) EGIPTOLOG (ro. 1930-ban fordította és publikálta James Henry Breasted. A templom terve.) EGIPTOLOGIE TOJÁS ÉGISZ ÉGISTEN EDFUI RELIKVIATARTÓ EGYIPTOMIAK ÓKORI EGYIPTOM EGYIPTOLÓGUS EGYIPTOLÓGIA EGYIPTOLÓGUS EGYIPTOLÓGIA ÓKORI EGYIPTOM ÉGI LÁB ŐRZŐJE EGIPTOLOGIA (spa. a krokodil és kígyók távoltartása. EENKARE I (spa. aki a helyek őrzője címet viseli. A Felséged körmenete az ünnepeken házadból gonosz tekintet eltávolításáról.–1892. oltalmazás. Sok feljegyzést írt. Az oroszlán elrejtése. sőt ezen felül csillagászati és földrajzi munkát is. 15) EGIDO (esp. Az előforduló „ház”. Az fehér korona védelme. Az év védelme.) SN: Az Újbirodalom idején keletkezett.) Mehit Veret ÉGISZ UF: aegis (ang.edfui Hórusz templom könyvtárának belső falán találjuk. hogy minden idejét az Alapnak szentelje.) ÉGI ISTEN EGIPT (len. BT: edfui katalógus NT: fal díszítése.) Hórusz Inmutef (ang. hogy a tehénfejet mintázó.) EGIPTÓLOGO (spa.nl ÉGBOLT KÖNYVE UF: Book of the Heavens (ang. tanulta a hieroglifákat és pénzt szerzett.e. A nyugvóhely védelme. építészeti és művészeti kérdéseknek a kézikönyveit tartalmazzák. A EDFUI RELIKVIATARTÓ UF: Égi Láb őrzője BT: relikviatartó obeliszk EDIFICIO (SPA) EDJO (ang. lat.) EFE EGYIPTOM KUTATÁSI ALAP NIKARÉ. A király védelme házában. Amalia Ann Blandford (1831. hogy szervezetet hozott létre 1882-ben az egyiptomi emlékek dokumentálására és megőrzésére: Egypt Exploration Fund (Egyiptom Kutatási Alapot) (később Egyptian Exploration Society-nek hívták). BT: pap EGBERTS. ma pedig a New York-i Tudományos Akadémia gyűjteményében van.7. BT: angol egyiptológus NT: Edwards.) PAPIRUSZ EEF (röv.jún. A megfélemlítés. Ez az Eberspapirusz után a második leghosszabb papirusz. 8) Luxorban.

) Isis Angersi és Nantesi Egyiptológiai Egyesület (Fro.) Revue d'Égyptologie (Fro.) Lyoni Intézet (Fro. 4500-tól i.) Lipcsei Egyetem Egyiptológiai Intézet (No.) Katolikus Intézet (Fro. BT: tudomány NT: egyiptológiai adatbázis egyiptológiai folyóirat egyiptológiai gyűjtemény egyiptológiai kongresszus egyiptológiai könyvtár egyiptológiai szervezet egyiptológus EGYIPTOLÓGIAI ADATBÁZIS UF: Egyptological database (ang.) Lyoni Lumière Egyetem.) Centro de Estudios de Egipto (Arg. amely az ókori Egyiptom történeti és összes közművelődési viszonyainak földerítésével foglalkozik.) Collège de France (fr.sz.) Felsőfokú Tanulmányok Gyakorlati Ikolája (Fro. spa. ezen tudományágon belül továbbképzésben.) EGYIPTOLÓGIAI GYŰJTEMÉNY BT: egyiptológiai szervezet NT: egyiptológiai könyvtár Glasgowi Egyetemi Könyvtár Speciális Gyűjteménye galéria múzeum EGYIPTOLÓGIAI INTÉZET EGYIPTOLÓGIAI SZERVEZET EGYIPTOLÓGIAI SZERVEZET EGYIPTOLÓGIAI INTÉZMÉNY EGYIPTOLÓGIAI ISKOLA SN: Olyan intézmények.) Lillei Papirológiai és Egyiptológiai Intézet (Fro.) EGYIPTOLÓGIAI KÖNYVTÁR BT: egyiptológiai gyűjtemény könyvtár NT: Chester Beatty Könyvtár Chicago Ház Egyiptológiai Könyvtára Wilbour Egyiptológiai Könyvtár EGYIPTOLÓGIAI SZERVEZET UF: egyiptológiai intézet egyiptológiai intézmény BT: egyiptológia intézmény NT: Alexandriai Kutatások Központja Amerikai Kutatási Központ Egyiptomban (Eg. mint tudomány kezdete Napóleon Egyiptomba való betörésekor kezdődött (1798–1801).bárka módjára segédkezett abban.) Strasbourgi Egyiptológiai Intézet (Fro.) Nyugati Katolikus Egyetem (Fro.) Katolikus Kar (Fro.) Ausztrál Egyiptológiai Központ ausztrál egyiptológiai szervezet Ausztrál Régészeti Intézet (Aul.) Louvre Iskola (Fro.) Lyoni Victor Loret Egyiptológiai Kör (Fro. L’ (1876-1880) Égyptomanie a l’épreuve de l’archéologie.) Vauclusi Egyiptológiai Központ Egyesület (Fro. ahol egyiptológiát lehet egyetemi szinten tanulni a kezdőtől a doktori fokozatig.) egiptologíe (ro) Egittologia (ol.) Integrated Egyptological Database System (ang.) ÓKORI EGYIPTOM EGYIPTOLÓGIA EGITTOLOGIA (ol.) Department of Egyptian Art (ang. The (2000–) Revista de Estudios de Egiptología (Arg.) Tanis Varia Aegyptiaca (USA) Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde (No. Az egyiptológia. A 18.) Gardi Egyiptológiai Egyesület (Fro.) Rennesi Egyiptológia (Fro.) egyiptológiai gyűjtemény egyiptológiai iskola egyiptológiai könyvtár Egyiptológusok Nemzetközi Egyesülete (No.) Deir el-Medina Database (ang.) Sorbonne Egyiptológiai Kutatási Központ (Fro.) Brüsszeli Szabadegyetem (Bel.) Paul-Valéry Egyetem (Fro.) Revista de la Sociedad Uruguaya de Egiptología (1984– 1999) (Uru. de az igazán nagy lendületet Champollion munkássága hozott a hieroglifák megfejtésével.) (Fro.) Kheopsz2 (Fro. L’ Informatica ed Egittologia Journal of Egyptian archeology Journal of Near Eastern Studies KMT1 Ostracon.) EGYENES OLDALÚ PIRAMIS UF: klasszikus piramis SN: Az egyenes oldalú piramisok dőlésszöge az alapoktól a csúcsig megegyezik.. BT: piramis NT: gizehi piramis meidumi piramis EGYES ÍVŰ ÍJ SN: Ezek az íjak enyhe C alakúak oldalnézetből.) Hieroglifák Egyesület (Fro.) Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetem (Mo. Az egyiptológia az a tudomány. amelyek a kőtömbök egyenetlenségeit simává varázsolták. II (Fro. AZ EGYHANGZÓS FONOGRAM UNILITERÁLIS JEL EGYIPTOLÓGIA UF: egiptologia (len. BT: íj EGY FÉRFI BESZÉLGETÉSE BA-JÁVAL ÉLETBE BELEFÁRADT EMBER PÁRBESZÉDE A LELKÉVEL. 641-ig terjed. L’ Ein ägyptisches Glasperlenspiel Essays Lipinska impero ramesside.) Egyiptomi Antikvikvitási Szervezet 142 .) Nemzetközi Egyiptológiai Champollion Adatbázis Nemzetközi Egyiptológiai Címtár Nemzetközi Múmia Adatbázis EGYIPTOLÓGIAI FOLYÓIRAT BT: egyiptológia NT: Ancien Empire.) Írnok egyiptológia (Fro. aki tudósok kíséretével vonult be. hogy a király sikeresen megérkezzen a túlvilágra.) BT: egyiptológia NT: Datebank zur Literaturrecherche im Fachgebiet Ägyptologie (ném. BT: mítosz EGITTO (ol.) Párizsi Katolikus Teológiai és Vallástudományi Intézet (Fro. Oldalukat mészkőlapokkal borították.e. dinasztia végéig használták.) egyptologi (dán) egyptologie (cse) SN: A fáraónikus Egyiptom tana i. BT: egyiptológiai szervezet NT: Baseli Egyetem (Svá.) Centre National des Recherche Scientific Centro Americano de Egiptología (Arg. L’ Abhandlungen des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo (1958–) Ancient Egypt and the East (1914–1935) Ancient Egyptian nad Mediterranean Studies Ward Ankh Archeological Research in Roman Egypt Archéo-Nil Archiv für Ägyptische Archäologie (1938–) Cyber Journey to Egypt Egyptian Exploration Fund (1883–) Égyptologie. kurzuson részt venni.) Chicagoi Művészeti Intézet (USA) CSA Cseh Egyiptológiai Intézet (Cse.) Kemet2 (Fro.) Revue égyptologique (1880–1920) Sonderdruck aus den Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo Studien zur altägyptischen Kultur (No.

Guillemette Angenot.) Katalán Egyiptológiai Társaság Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság (Mo. Marcelo Cannuyer. Elisa Caulfeild.–1980. Giovanni Battista (1778. A. 29. Ronald Burkard.–2003. Michel Bavay. Alain Ansford.27–1935. Bickel. Alberto (1920. Andrey O. Edda Brink. Briant Bolshakov. Piotr Bierbrier. Donald M.) Borla. Kirsten Calcoen. Matilde Bosse-Griffiths.) Arnold. Baligh. Lawrence Michael Bernhauer. Edward Brunsch. dán) egyptologists (ang. Jan Aston. Bongrani. Alejandro Felix Bouriant. James (1886–1931) Bailey. Willy Clarke. Amice Mary (1896–1959) Campagno. Mubabinge Birkstam. Laurent Bedier. Michele Brtock. Bob Bianchi. Patricia A. Alexander Bietak.) Programa de Estudios de Egiptología (Arg. Tine Bagnall. dec. Shafia Begelsbacher. Guy (1878–1948) Bryan. Edwin C. Janine Bovot. amatőr egyiptológus amerikai egyiptológus Andreu. John R. Jocelyne Berman. Jean-Luc Chermette. Miroslav Barta.nov. Jane Cody. Kenneth Bohleke. Morris Biesbroek. Nadine Clarysse. Horst Beinlich-Seeber. Bram Callender Calverly. David A. Anthony John (1898. Aubourg. Knut Butterweck-Abdel Rahim. Budge. Ludwig (1863.5. Dag Bergman. W. 6. Jaroslav (1898–1970) Chappaz.dec. Brandl.–1828.15.ápr. Felix Arrache.) Théba Alapítvány University Students for Egyptological Research Urugváji Egyiptológiai Intézet (Uru. Osama Altenmüller. Bengt Bleiberg. George (1869–) Caviglia. Daphna Bergman. Brunton. W.) Institut für Ägyptologie der Ludwig-Maximilians-Universität (No.) (ném. Georges Aaron (1857–1926) Ben-Tor.) Bresciani.) Egyiptom Kutatási Alap German Archeological Institute (No. Margaret M. Francesco Barahona Juan. 143 . Roger S. Luis W.) egyptolog (cse.) Nyugat Ausztráliai Ókori Egyiptom Társulat (Aul.) Bosticco. Edith Betro. Baikie. BT: egyiptológia tudós NT: Allred.) EGYIPTOLÓGUS UF: Ägyptologe (ném.4. Manfred Bilolo. L. Hans-Georg Bartoli. Bohac.16–1998. Thomas J. Bartel.) (ném. Peter Breasted. Robert S. Betsy M. Miroslaw Baud.) egiptológo (spa. John Lewis (1784–1817) Burok.) Bianchi. Patrick Castel. júl.) SN: Az egyiptológia művelője. Valerie angol egyiptológus Anselin. szep. Sydney ausztrál egyiptológus Aziza. 3.) egiptolog (ro. M. Jean-Pierre Bartos Zoltán Barwik. Bonomi. Ernest Alfred Thompson Wallis (1857–1934) Bullock.Egyiptomi Emlékek Osztálya Egyiptomi Intézet Egyiptomi Műemlékvédelmi Szolgálat Egyiptomi Régészeti Hivatal (Eg.okt. R. Joseph (1796–1878) Borchardt. Guenter Burkhardt.) Victoriai Egyiptológiai Társulat Waseda University Institute of Egyptology (ang. Philippe Brock. Elke Bochi. Klaus Bagh. Algernon Thomas St. Agustin Bard. tanulmányozza. Baines.. Marilina Bianchi. Kate (1910. Kathryn Bares.) Rundle Foundation for the Egyptian Archeology (ang. Claude Bader.2. Galina A.) Ókori Emlékek Osztálya Ókori Egyiptom és Közép-Kelet Társulat Ókori Egyiptomi Kutatói Társulat Ókori Egyiptomi Tanulmányok Központja Papirusz Intézet (Eg. Lyla Pinch Brovarski. Barbara Behmler. Jean-Luc Brancaglion.aug. Adelheid Burkhardt. Hartwig Aly. Mohamed Ibrahim Alvarez. Ladislav Barker. Diane Berlandini. Gabriela Assaad. Madeleine E.) égyptologue (fr. Eric Aufrere. Paolo Carstens. Edwin Brovarski. Susanne Bienkowski. M. Christian Capart. Michele Cherpion.) Szépművészeti Múzeum (Mo. Heike Beinlich. Christine belga egyiptológus Belluccio. Barta.júl. Edward Blumenthal.) Bénédite. Somers (1842–1926) Clayovà.–1938. Alsaadawy. 26. Adriana Belova. Antonion Jr. Urbain (1849–1903) Bourriau. Fawzia Assmann. Baruch Brand. Giovanni Battista (1770–1845) Černý. Edward Broze. Sergio Botta. aki az Ókori Egyiptom történelmét kutatja. van den Brissaud. James Henry (1865. Bakos. Bettina Baer. Jean (1877–1947) Caputo. Anton Arkell. Belzoni. Randa Ballerini. feb.

Arlette M. Nicolas Groll. William Gosline. aug. Didier Dewachter. Freier. Adel Faulkner. Andrea Davies. aug. Moshe Dothan. Sue Davey. 20. John Charles De Buck. Fakhry. Erika finn egyiptológus Finnestad. Koen Dorman. Collombert. Luc Gabolde. John Gennaro. Battiscombe George (1883–1950) Haarlem.–2005. Geoffrey Grandet. Norma Goldwasser. Oliver Charles Camille Emanuel (1811–1872) De Smet-Rodrigues. John L. Dows (1890–1984) Dyall-Smith. Denise Doyen. Georges Emile Jules (1864–1938) Darnell. Roxana Fletcher. Sami (1892–1973) Galan. Galit Deaton. Robert Delvaux. Christopher J. Hans Werner Fisher. Jochen Hamza. Charles Wycliffe (1817–1878) Gophna. Arkadi E. Khaled A. Farouk Goneim. Louise Giacumakis. Adriaan (1892–1959) Dégardin. Rita E. Florence Drovetti. John Coleman D’Auria. Pierre Grapow. Yan Haldane. Sylvie Guidotti. Ogden Goldman. Gaballa Ali Gaboda Péter Gabolde. Demichik. Patrick Devauchelle. Peter Dothan. Sheldon Lee Gout. Ragnhild Bjerre Fiore Marochetti. S. Alfredo George. Tohfa Hare.júl. Massimo Crocker. Stephen Randolph (1900–1956) Gnirs. Mordechai Glanville. Craig C. 30. Katja Goelet.) Gaballa. Elke Frenck. S. Davies. Jean-Pierre Coulon. Depauw. Henry G. Dodson. Cheryl Ward Hall. Henri (1897–1954) Freed. R. Ahmed (1905–1973) Farid. Stephen Erbes. Mark A. Joshua Benjamin Eyre. William Goodwin. Henry Reginald Holland (1873–1930) Hallof. Ahmed Haring. Izraelit Grossman. Mohammed Zakaria (1905–1959) Goodman. Eberhard Edwards. George Hartung. Arno egyiptomi egyiptológus Ellis. Davoli. Katherine Grimal. Johann E. Perla Gaál Ernő (1941. Brigit Crozierr-Brelot. Marie-Eve Collender. Janet Davidovits. Andrew Gordon. Hermann (1885–1930) Greaves. Benedict G. Wolja Ertman. M. Waltraud Guichard. I. Jean-Claude Graf Graham. Richard A. Isak Corteggiani. Andrzej Czermak.19. Mark Depuydt. Nadine Guksch. Melinda 144 . Ram Gordon. Stefan Grzymski. George Gibson. Svenja Guglielmi. Yvonne Hart. Gayle Gillam. Anne Goyon. Vlagyimir Szemionovics (1856. Luc Demaree. Daressy. van Hafeman. Ingelore Hafström.– 1947. Piers Crowell. Jean-Claude Delia. E. Paola Dawson. Philippe Cooney. Wilhelm Czerner. Claude Cruz-Uribe. Michel Dobrev. Ben Harpur. Rafal dán egyiptológus Daoud. (1905–1982) Corcoran. Egberts. Lorelei Cornelius. Robin Gilula. Fayza Haiying. Joseph David. Chris Emmel. Beate Gestermann. John (1602–1652) Green. Bernardino Michele Maria (1776–1852) Dunham. Mahmud Handoussa. Krzystof Guelden. Eitan Grunert. (1894–1982) Favard-Meeks. Marc Gabra. Sergio Donker van Heel. Georges Goyon. francia egyiptológus Frandsen. Ulrich Hartwig. Trude Doxey. J. Raymond O. Warren (1888–1968) Dayan. Laurent Cour-Marty Cozi. Mike Dziobek. Aidan Doetsch-Amberger Donadoni. Gene cseh egyiptológus Currelly. Tom Harfoush. Barbro Haikal. Christine Fazzini. Cristina Guilhou. Arthur ( –1931) Collier. Heike Gunn. Erichsen. Charles Trick (1876–1957) Cwiek. Flammini. Jose Manuel Gardiner. Erwin Fuscaldo. Ewen. Feucht. 5. Alan Henderson (1879–1963) Gee.) Gomaa. Leo De Rouge. Elisa Fisher-Elfert.A. Vassil Dochniak. Orly Golenyisev. Lyn Griffis. Paul Franke. Detlef Frankfort. Willem M.Colin. Andrea Goebs. Earl L. Joann Foster. jan. John D.

Alan B. G. Kurt Loeben. Thomas J. Béatrice Hudec. Lisa Lehmann. Anthony Leahy. Uro (1878–1963) Hornung. Hanna Jéquier. Howard Humbert. Jozef M. Locher. Emmanuel Loyrette. Hicks. Elizabeth Millet. japán egyiptológus Jasnow.–1946. Francisco José Masry. Svetlana Hoffmann. (–1998) Maree. márc. Nicholas Milne. Christine Llagostera. Francis Jansen-Winkeln. Angela Milward Jones. Eduard (1855–1930) Meza. Athanase (1602–1680) Kirkland. Salima indiai egyiptológus Ismail. Jeannot Kinnaer. Peter Der Maravelias. 14. Rita Lucas. James Holden. Bernard Knudsen. Lexa. Sarah izraeli egyiptológus Jaeger. Alicia Milde. Gerald Kahn. Bente Holscher. Kashiwagi Hiroyuki Kawai. Susan Tower Holmen. Kamal el Manfredi. Israeli. Gaspard (1746–1818) Moreno. Heinrich Carl (1772–1846) Miron. Nicole Knapp. Sigrid Hodjash. A. Katja lengyel egyiptológus Lerstrup. Dimitri Lalkin. Lise Manning. Miriam Lilyquist. J. E. Thomas E. Alice K. Michael Josephson. Hassan. Wegner Jennifer Hovestreydt. Bernard Mathieson. Lopez-Ruiz. Friedrich Kadish. Ian Mattila. David Jenkins. Lynn holland egyiptológus Hollis. Marek L. Garcia 145 . Barbara S. Kolos. Annette Lesko. Cihó Moderna-Sieben. Heidorn. Levy. Manfredo Manniche. 28. A. Henry George (1864–1944) MacLaughan. Daniel Kondo. Lisa Hellum. Henk Miles. Maderna-Sieben. Marcel Markowitz. T. Dieter Laboury. John Hulm. Yvonne Martin Valentin. Willem Huber. Meskell. František Lichtheim. Leonard H. S. Bertrand Jaeschke. Janssen.) Johnson. Janet Johnson. Dimitri Mercer. Loretta James. Diana magyar egyiptológus Mahler Ede (1857. L. Jack A. R. Martina Minault-Gout. Edwin Heyerdahl. J. James. Manuelian. Emad elMeulenaere. Jánosi. Dirk Ikram. Christian Logan. Huddlestun. Joseph Grafton (1867–1951) Minas. Charlotte Kettel. Revd Edward (1792–1866) Hoch. Huyge. David Louant. Peter Hincks. H. W Raymond Jones. Charles Jones. Esteban Lloyd. Richard Jeffreys. Jacob J. Helena Jaeschke. Peter McDonald. John McDowell.Harvey. Claudia Magee. Antonio Loring. Joseph Mantellini. Olaf E. Andrea Meeks. Marianne Lucarelli. Shlomit Israelit-Groll. Jennifer Henfling. szept. Jean-Marcel Hussein. Michael G. Herman Alexander Jacob (1886–1964) kenyai egyiptológus Kerlik. Berenice Larsen. Julia Harvey. Michael Jenni. Colin Houser. Richard James. Alan Klemm. Carolina Loprieno. Nozumu Kees. Nir Lambrecht. Joan A. Gustave (1868. Robert (1867–1938) Monge. M. Jiro Kóthai Katalin Anna Krejci. Junge. Jenny Hill. Christopher J. Friedhelm Hoffmeier. Lief C. Taber M. Mahmoud I. Amanda Marciniak. Herman de Meyer. Karl Janssen. Daniel kanadai egyiptológus Kaper. Erik Hope.– ) Malek. Edward Lorton. Anne Minutoli. Jaromir Kurth. Thor (1914–) Heyne. Katja Lembke. Claudia Molinero Polo. Rosemarie Kloth. Leahy. James Eric Hodel-Hoenes. Jennifer Houser. Selim (1886–1961) Heerma van Voss. D. Jaromir Mallah. Magdy A. aug. Alfred (1867–1945) Lyons. Péter Janot. Carol Meyer. Raija May. Yahia elMathieu. Lynn Metwally. Kircher. Jacques Kirby. 24. Miguel Angel Mond. Lesko. Anne-Marie Luban. Stephen Hasel.

Vera Myres. Achilles Constant Theodore Émile (1807–1879) Priyanka. Osman. Joseph Smith. Andrzej Nordh. Seidlmayer. Pécsi Ágnes Peet. Robert Roberts. Eva Parkinson. Pathan Murray. Alison Robins. Steven Souckovà. Donald Ryholt. Joachim Ragab. (1890–1990) Mostafa. Laure Pardey. Delwen Sarmento. Haszan Raisman. Sara E. Catharine Rohl. William J. Franciszek Peck. Stuart Smith. Bengt E. Leo (1832. Greg Reineke. Niedziólka. Théophile O’Brien. B. Patrizia Pierce. Thomas Eric (1882–1934) Pegg. James F. Eliezer D. Perry. Richard Holton Pierre. Massimo Patch. Ricci. M. Jan Schwabe. Michael D. Reginald Stuart (1832–1895) Popescu. Janet Rickal. Diana Craig Paulson. Brigitte pakisztáni egyiptológus Pantalacci. Sc. Jacke Piacentini. Stephan Seldenthuis. Ian Shaw. Polotsky. Margaret Alice (1863–1963) Murnane. William H. Porter. orosz egyiptológus Osing. Alan (1891–1968) Rummel. Calvin W. Mary Ann Preys. Percy Edward (1869–1949) Ngom. Rene Prisse D’Avennes. Ariel Shupak. Claude (1677–1726) Silverman. Hans Jacob Polz. Katharina Nordström. Anna Maria Donadoni Rowe. okt. Oren.–) Reynders.Morenz. Jorge Roberto olasz egyiptológus Onasch. Troy Saleh. R. Maya Müller. Ernesto (1856–1928) Schlesinger. Pamela Roth. Michael Oerter. Klaus Patane. Kim S. Georges 146 . J. Maha F. William Stevenson (1907–1969) Snape. Jose das Canderias Samuel. Gay Roehrig. Sabek. Wolf B. Gilles Roveri. Torgny (1914–1998) Sayce. Ellen Fowles Moss. Walter F. Gilbert Nibbi. Parlasca. A. Roberta Sheikholeslami. Carsten Phillips. John Shaw. Geraldine Harris Pirelli. (1887–1949) Peterson. Helmut Säve-Söderbergh. Alexander Henry (1833–1863) Rhodes. Grafton Elliot (1871–1937) Smith. Elsa Rikala. B. Bastiaan Seyfried. Reinisch. Saphinaz Amal Nagy István Negm. Dariusz Niwinski. John Redford. elObenga. David román egyiptológus Romano. Olivier Perrould. Claude Ockinga. J. Mia Ritner. Friderike Seyfried. Jerry Rosellini. Ludwig Morris. Schäfer. Achim Porter. Archibald Henry (1845–1933) Schaden. Marleen Rhind. Cynthia May Sheikh. Marissa Schoneveld. Asija Quack. Osman Moustafa osztrák egyiptológus Ouellet. Moussa. Joel Pawlicki. Wolfgang Schiaparelli. Daniel Poole. Lilian Pouls. Carol Reeder. Benjamin Satzinger. Elin Ravish. Bertha (1852–1941) Posener. Richard B. Ogdon. Paul T. L. Susan Redmount. Boyo O’Donoghue. Muhammad Khalid Sicard. Julius Peust. Alessandro Richards. William J. Alessandra Nicholson. norvég egyiptológus Noubi. Racheli Shavit-Hivroni. Karol Naeser. Oliver Humphrys (1903–1966) Mysliwiec. Ronit Shisha-Halevy. Luc Plankoff. Isabelle Pinch. Nili skót egyiptológus Smith. Alexandre (1897–1966) Pleidell Orsolya Podzorski. Ahmed Mu-chou Poo Muhammad Munir Khan. Maged német egyiptológus Newberry. Yasser Sagrillo. Rosanna Pfirsch. Desai Ray. Ann Macy Roulin. George Postel. Karl Sharpe. Otto J. Vivien Rand Nielsen. Rose. 26. Alexandra Obsomer. Hans-Ulrich Orel. Salah elNaguib. Niccolo Francesco Ippolito Baldessare (1800–1843) Rose. Claudia Naggar. Donald B. Carlos Sass. Ute Ryan. William Kelly Shalomi-Hen. Barbara A. Jana Soukiassian. Mansour. Jacqueline Perdu. Heinrich (1868–1957) Schenkel. (1934–) Redford. H. Müller. Ahmed Sales. Patricia V. David Simpson.

Az egyiptomiak magas. Harco Williams.) Echte acacia (hol. Rene Vartavan. Mark Wilson. Elka Wohlfarth.) Gom-acacia (hol. Verde. a szuezi földszoroson jöhettek át Ázsiából. Eugen svájci egyiptológus Swartz. John Anthony Widmer. Jacobus (1953. Heike Strouhal. Magali Valloggia. Ana Taylor. Gaye Wilson. Jean Windus-Staginsky.) Araabia akaatsia (észt) Babul (ang. Miroslav Vilímkovà. Kate Spencer. 28) Acacia vera (lat. Southworth. Penny Wilson. mint a legtöbb gyalogjáró népnél meglehetősen megerősödtek hosszú. Sonia Ziegler. Rob Wente. Bretislav Vacherot.) romet-en-Kemt Rotu (óei. Hans van den Brink. J. Frank Sterling. 28) BT: akácia RT: Hearst-papirusz 223. Edwin van der Plas. Lana K.) SN: Az egyiptomiak az ős sémi törzsekhez tartoztak. Francesco Toivari.) Kruidje-roer-me-niet soort (hol. Thomas (1773–1829) Yousef. Jeffrey Steinborn. Török László Trapani. Janice Young. svéd egyiptológus Tait. de nem duzzadtak. van Walsem. V. Roland Theriault. Bruce Williams nee Ransome. Giorgia Vachala. Frank szerb egyiptológus Zakrzewski. Willem M. Vera Vaudersleyen. Terry Warburton.) (1. Marcella Troy. Raphael Vercoutter. ápr. erősen fejlett csípők mellett majdnem száraz combjai voltak. Donald Spence. 2.) Egyptian Thorn (ang. Matt Urbani. Sarah Wimmer. sora szerint. David Ward. H. Ronald Wendrich. szikár termetűek voltak. Willemina (1961.–) van Haarlem. Edward Wessetzky Vilmos (1909–1997) West. széles és telt vállakkal. Tracey Tyldesley. Robert Verner. Georg Steinmann. John Tefnin. Tuttla. Christiane Zivie-Coche. Werner. Claude Ventura. Edward F.) Mimosasoort (hol. Walter (1880–1935) Wuttmann. Florian Steindorff. Christian de Vasiljevic. Andrey G. Szentléleky Tihamér Szpakowska. Richard Twarowski.Soushchevski. Caroline Louise (–1952) Wilson. sora EGYIPTOMIAK KRONOLÓGIÁJA. Deborah Swelim. Milada von Bissing.) Gum acacia (ang. Claude van Dijk. Lynn Sweeney. Allen. AZ AEGYPTER (1849) EGYIPTOMIAK ŐSEI UF: Hórusz szolgái Szosu-Hór CHRONOLOGIE DER 147 . Jaana Tooley. Carolyn A. Edmund Sowada. Angela M. Charles Edwin (1833–1896) Wilfong. Thissen. az ajkak vastagok.) Mimosa nilotica (lat. Nabil Szafranski. EGYIPTOM ÓKORI EGYIPTOM EGYIPTOMIAK UF: egiptenii (ro) Lodu (óei. domború mellkassal. A homlok kissé alacsony. Pierre Tavares. Heinz Josef Thompson.) Gum arabic (ang.) Acacia du Nil (fr. Susanne Wolf. Dirk Vandersleyen. Karin Spalinger. I.) Gum Arabic Tree (ang. Richard William Howard (1798–1853) Wainwright. Manfred Wells.) International Association of Egyptologists (ang. Stefan Winand.) nemes akácia Niiluse akaatsia (észt) SN: Levelét vízzel és gumival keverve rögzítő kötéshez használták a Hearst-papirusz 223. kerek. szept. Michel Yellin. Walther Wolinski. te Vergnieux. Az egyiptomiak néprajzilag Elő-Ázsia fehér népfajaihoz tartoztak. John Tallet. Terry Willems. Hussein M. Roxie Walz. Karen Wilson. A. Dorothy Thompson. s a szuezi földszoroson jöttek át Ázsiából. Anthony Spanel. BT: egyiptológiai szervezet RT: Allen. Arelene Wreszinski. Christiane Zonhoven. az orr rövid. (1. Sarah Sternberg-el Hotabi. V. Ludovicus Martinus Johannes EGYIPTOLÓGUSOK NEMZETKÖZI EGYESÜLETE (No. Kasia Sztruve. Carl Wilbour. 13–) Wenke. Z. Ghislaine Widstrand. Yurco. Michel van den Berg.) SN: Elnöke James P.) Acacia nilotica (lat. Stephen Tiradritti. Cheryl Weber.) Ägyptischer Schotendorn (ném. BT: lakosság NT: egyiptomiak ősei EGYIPTOMI AKÁCIA UF: Acacia arabica (lat. James P.) UF: Association Internationale des Egyptologues (ném. Friedrich Wilhelm (1873–1956) Vörös Győző Vyse. Joyce új-zélandi egyiptológus Underwood. a szemek nagyok. Gerald Avery (1878–1964) Walker.) IAE (röv. Izmos karjai finom kézben végződtek. vékony lábai a mezítláb járás miatt végükön ellapultak.

) Egyptische ichneumon (hol.) Egyptian blue (ang.) Ichneumon (ang.) SN: Az ásatási engedélyek kiadásainak intézésére rendelte el Szaid pasa a felállítását. Auguste Ferdinand François (1821. Több évszázadon át használták mindkét naptárt. 20-án alapította Bonaparte Napóleon a Francia Tudományos Intézet mintájára. Emile EGYIPTOMI MŰVÉSZET ÁLLAMI MÚZEUMA (No. A kiállításon szobrok.) egyiptomi liba egyptian goose (ang. – 1881. században fedezték fel újra. Mahmud Hassan. Farouk Goneim.) Rat des pharaons (fr.: 089/298546 EGYIPTOMI NAPTÁR UF: mozgó napév napkalendárium SN: Tizenkét. mint szarkofágok. BT: egyiptológiai szervezet NT: Egyiptomi Műemlékvédelmi Szolgálat munkatársai EGYIPTOMI MŰEMLÉKVÉDELMI SZOLGÁLAT MUNKATÁR– SAI BT: Egyiptomi Műemlékvédelmi Szolgálat NT: Baraize.e. jog. démotikus és kopt. rendkívül drága volt. Haszan EGYIPTOMI EMLÉKEK OSZTÁLYA UF: Egypt’s Service des Antiquités (fr. BT: egyiptológiai szervezet EGYIPTOMI BAB SN: A vízi rózsa bogyója. BT: egyiptomiak EGYIPTOMIAK ŐSTÖRTÉNETE ÉS LEGRÉGIBB VALLÁSA. Nyitvatartás: keddenként 9–17h. feb. amelyet 900 Cº-on hevítettek és pár óráig ezen a hőmérsékleten tartották.és oktatásrendszerére is kiterjesztették. BT: egyiptológiai szervezet RT: Drioton. reliefek. 19–21h.) SN: Münichi múzeum. Vásárolt Ferlini meroéi ásatásaiból származó leleteket is. 11. A kutatást az ország szokásaira. kalciumból (mészkő) és sivatagi homokból kevert nátronsókból készítettek egy elegyet. Ez a szervezet ellenőrzi a felfedezett leleteket. Az egyiptomi kék CaCuSi4O10 összetételű réteges kristályokat tartalmaz. állagmegóvásukat és kiállításra kerülésüket. valamint 5 szökőnapból állt. dinasztia idején 148 . 2100–) ó-démotikus nyelv EGYIPTOMI INTÉZET SN: 1798.SN: Ezeknek a történetileg ismeretlen nemzedékeknek az érdemük Egyiptom megalkotása abban az alakban. főleg falfestményeken. Étienne-Marie (1889–1961) Mariette. Zahi A. Kamal el Mokhtar. ékszerek. amely nyersen vagy szárítva egyaránt ehető. s egyszerre több helyen is független államocskákat kezdtek alkotni külön törvényekkel és istentisztelettel.) SN: Mérnöke Emile Baraize. Aly Omar Aly Abou-Ghazi. 1936–1942-ig Drioton abbé. megpróbálkoztak egy hozzá hasonló. 400 körül a homályba merült és csak a 19. Első igazgatója Mariette volt. de nem vette figyelembe a szökőéveket. amelyet aztán porrá zúztak. Germany. Giuseppe (1800–1870) AD: Staatliche Museum Ägyptischer Kunst. AZ (1930) URGESCHICHTE UND ÄLTESTE RELIGION DER ÄGYPTER (1930) EGYIPTOMI ANTIKVITÁSI SZERVEZET UF: Egyptian Antiquities Organisation (ang. Ludwig király gyűjteményéből jött létre. Először számos törzsre oszlottak.u. Mohammed Zakaria (1905–1959) Hamza. Gamal Ragab. BT: nyelv NT: archaikus egyiptomi nyelv (i. amelyből az ultramarin kék színt nyerték. 1661 egyiptomi év = 1460 alexandriai naptárév. egyenként harmincnapos hónapból.) EGYIPTOMI FILOZÓFUS BT: filozófus NT: Philón (–40) Plotinosz (204–270) Valentinus EGYIPTOMI HALOTTASKÖNYV EGYIPTOMI ÍBISZ SZENT ÍBISZ HALOTTAK KÖNYVE alkalmaztak.) SN: 1986-ban a Kulturális Minisztériummal és a Getty Conservation Institute-tal kooperációs munkában segített Nefertari1 sírjának restaurálásában. BT: kék szintetikus szín EGYIPTOMI KÖNYÖK EGYIPTOMI LIBA KÖNYÖK EGYIPTOMI LÚD EGYIPTOMI LÚD UF: Alopechen aegyptiacus (lat. Réz-karbonátból (főleg malachit).) Pompeian blue (ang.) EGYIPTOMI MŰEMLÉKEK DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONTJA ÓKORI EGYIPTOMI TANULMÁNYOK KÖZPONTJA EGYIPTOMI MŰEMLÉKVÉDELMI SZOLGÁLAT UF: Antiquities Service (ang. Célja volt megállítani a művészeti leletek illegális és tömeges exportját. használati tárgyak és fegyverek éppúgy szerepelnek. ném. Gabra. BT: naptár EGYIPTOMI EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Abdalla. BT: múzeum RT: Ferlini. a predisztakius kortól kezdve a kopt időkig.és Felső-Egyiptom maradt. Idővel ezek az államok egybeolvadtak.) bleu Egyptien (fr.) szczur faraona (len. 19. újegyiptomi. de sokkal olcsóbb kék szín előállításával. Tel.) Herpestes ichneumon (lat. Így jött létre a történelem első szintetikus színe. Egy speciális üveget állítottak elő. de az egyiptomi és a kopt nyelvben közös alakok összevetése alapján nagy valószínűséggel következtethetünk az egykori kiejtésre. Előállításának titka i. Mallah.) Alopochen aegyptiacus (lat. BT: lúd EGYIPTOMI MONGÚZ UF: Egyptian mongoose (ang. jan. amilyennek a történeti idők kezdetén ismerjük.) Icneumôme (por. Hofgartenstrasse 1.) UF: Staatliche Museum Ägyptischer Kunst (ném. míg csak Alsó.) Mangusta egipska (len.) SN: A Nílus-Völgyben szélesen elterjedt lúdfajta.) BT: mongúz EGYIPTOMI MÚZEUM (1902–) KAIRÓI EGYIPTOMI MÚZEUM (Eg. Sok szó pontos kiejtését valószínűleg sohasem fogjuk pontosan megtudni. Négy fontosabb állomást ismerünk e nyelvben: óegyiptomi.. aug. amelyet először a 4.) réznitrát SN: Mivel a lápis lazuli. BT: naptár NT: hónap szökőnap RT: alexandriai naptár EGYIPTOMI NYELV SN: A semita-hamita nyelvcsaládba tartozik. 3100) kopt nyelv közép-egyiptomi nyelv (i. Az egyiptomi történelem minden korszakából tartalmaz leleteket. Diá M. Sami (1892–1973) Gomaa.) State Museum of Egyptian Art (ang. amely Duke Albrecht és I. Selim (1886–1961) Hawas.e. Munich. BT: egyiptológiai szervezet EGYIPTOMI KÉK UF: Ägyptisch Blau (ném. BT: vízi rózsa EGYIPTOMI ÉGI ÉV SN: 1440 évből állt. szombat-vasárnap 10–17h.) blue egiziano (ol.

Régebbi neve Egypt Exploration Fund volt. dán) EGYPTOLOGI (dán) EGYIPTOMI MONGÚZ KAIRÓI EGYIPTOMI MÚZEUM EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI MONGÚZ EGYIPTOLÓGUS EGYIPTOLÓGIA EGYIPTOLÓGIAI EGYIPTOM KUTATÁSI ALAP UF: EEF (röv. Egypt EGYIPTOMI RÉGISÉGEK LEGFŐBB TANÁCSA (Eg. 1957. Clemens Almásy László (1895–1951) Alpini.) EGYPTOLOG (cse.) ALAP EGYPT EXPLORATION SOCIETY (ang. Iskander. RT: Siliotti. alapította ezt a folyóiratot 1883-ban.e. 1964. Jean EGYPT (ang.e.) EGYIPTOMI LÚD EGYPTIAN GRAMMAR (1927. Frederik Ludwig (1708-1742) Perring. A leghíresebb lelőhelyeken túl elvezet minket a kevésbé látogatott.) Egypt Exploration Society (ang. Zamalek.15. Johann Ludwig (1784–1817) Calliaud. –1617. 1300–600) (i. 1886) ÄGYPTEN IN WORT UND EGYIPTOM: TEMPLOMOK. FÁRAÓK (1996) SN: A szerző. John Pococke.) EMLÉKEK OSZTÁLYA EGYIPTOMI EGYPT UNCOVERED (1998) SN: 224 oldal. Frédéric EGYPTISCHE ICHNEUMON (hol. EGYIPTOMI RÉGÉSZETI EGYIPTOMI EGYIPTOMI ÓKORI HIVATAL HIVATAL (Eg.) EMLÉKEK OSZTÁLYA EGYPTIAN ANTIQUITIES MUSEUM (ang. Percy Edward (1869–1949) EGYIPTOM SZÓBAN ÉS KÉPBEN BILD (1880.e. jún. Arthur Strabo (i. 30. 23.) EGYIPTOMI RÉGÉSZETI HIVATAL (Eg. BT: Davies.) EGYPTOLOGY (ang. Prospero (1553. Szikulusz Edwards. tanár és Wilson E. Kairo. Giovanni Battista (1778.) EGYIPTOLÓGIAI TÁRSULAT EGYPT’S SERVICE DES ANTIQUITÉS (fr.) SN: 1858-ban Auguste Mariette alapította.–) Newberry.óegyiptomi nyelv (i.) Antinousz Back Fülöp Belzoni.) EGYIPTOMI KÉK EGYPTIAN EXPLORATION FUND (1883–) SN: Amalia Blandford Edwards valamint Poole S.e. Mustafa Amer.) KAIRÓI EGYIPTOMI MÚZEUM (Eg. 16–) Norden. 21) Thevenot.) (Eg. Igazgatói voltak: Gaston Maspero Zeki Iskander. David (1796–1864) Segato Girolamo Shae (1813–1869) Stanley. BT: Gardiner Alan Henderson könyvei EGYPTIAN MONGOOSE (ang. Alberto EGYIPTOM-UTAZÓ UF: utazó NT: Alexandrinus. Paul Burckhardt.) SN: Geoffrey Martin volt az igazgatója. újabb nevében a Fund helyett Society áll. James (1730–1794) Brunton. jún. Zeki Maspero. feb. sőt alig ismert tájakra is.–1823. máj. a Deltába.) AD: Supreme Council of Antiquities. John (1602–1652) Gyertyánffy Lukács Hay. A Kultúrminisztérium irányítása alatt felügyeli az Egyiptomban található minden műtárgyat és építményt. Vivian könyvei EGYRÉTEGŰ RELIEF LAPOS RELIEF 149 . A történettudomány és a régészet legfrissebb eredményeinek felhasználásával írt olvasmányos szöveg végigvezet bennünket a fáraók földjén a Földközitengertől a Nasszer-tóig.) EGYIPTOLÓGIA EGYIPTOLÓGUS EGYIPTOLÓGUS ANGOL EGYIPTOLÓGUS VICTORIAI EGYIPTOLÓGIA ÉGYPTOLOGUE ANGLAIS (fr. BT: egyiptológiai szervezet NT: Hawas. Empress (1826–1920) Fekete István Greaves.) ÉGYPTE (fr.) ADATBÁZIS EGYPTOLOGIE (cse. své.dec. a Fajjumba. Gardiner ebben 26 csoportba sorolta a hieroglifákat. keménykötésű. Gabrielle Diodórosz.) Bruce. 1957. 64–i.sz. A legfontosabb ásatásokból elő-került emlékeket eredeti lelőhelyükön és környezetükben ábrázolja. felvillantva a felfedezések különböző állomásait és a 19. Abu’l-Hasszán Mező Szilveszter (1971.nov.) KUTATÁSI ALAP EGYPTIAN ANTIQUITIES DEPARTMENT (ang. nov.) EGYPTOLOGIST (ang. 6. ISBN: 1556708181.) EGYIPTOMI ANTIKVITÁSI SZERVEZET EGYPTIAN BLUE (ang. század nagy utazóinak és régészeinek képeit. 23–1916. ISTENEK.) Supreme Council of Antiquities (ang.) UF: Egyiptomi Ókori Hivatal Egyiptomi Régészeti Főfelügyelőség Egyiptomi Régiségek Legfőbb Tanácsa (Eg) Kairói Ókori Hivatal SCA (röv. E. 2600–) új-démotikus nyelv újegyiptomi nyelv (i. BT: egyiptológiai szervezet RT: Martin. dec. Richard (1704–1765) Roberts.) EGYPTOLOGICAL DATABASE (ang. 19) Capodilista.) EGYPT EXPLORATION FUND (ang.) ÓKORI EGYIPTOM ÓKORI EGYIPTOM ÓKORI EGYIPTOM EGYIPTOM KUTATÁSI EGYIPTOM ÓKORI EGYPTEN (dán. Alberto Siliotti egész életét a régi kultúrák tanulmányozására szánta.) EGYPTOLOGY SOCIETY OF VICTORIA (ang.3.) EGYIPTOMI RŐF MEH BILHARZIÁZIS EGYIPTOMI VÉRVIZELÉS (1. 3 El-Adel Abou Bakr Street. s főleg az ókori Egyiptommal foglalkozik. Gaston Camille Charles (1846.) Egypt Exploration Fund (ang. Robert (1799–1863) Hubasek János Masz-Udi. még a turisták számára ma már nehezen elérhető núbiai templomokhoz is.) EGYIPTOMI RÉGÉSZETI FŐFELÜGYELŐSÉG RÉGÉSZETI HIVATAL (Eg. 1994) UF: Egyiptomi nyelvtan SN: Hieroglif nyelvtan könyv. 28. Geoffrey Thorndike (1934. el-elidőzik az ókori Egyiptom történelmének legfontosabb állomásain. BT:egiptológiai folyóirat EGYPTIAN GOOSE (ang. Zahi A.) EGYIPTOMI RÉGÉSZETI HIVATAL (Eg. Amelia (1831–1892) Eugenie.) EGYPTOLOGUE (fr. 1800–660) RT: Ägyptische Grammatik (1911) Egyptian Grammar (1957) Middle Egyptian Grammar (1996) EGYIPTOMI NYELVTAN 1964) EGYPTIAN GRAMMAR (1927. Drioton. a Líbiaisivatag oázisaiba.) (1902–) EGYPTIAN THORN (ang.) EGYPTIAN MUSEUM (ang. Ma Zahi Hawas. A nagy régészeti lelőhelyeket csodálatos művészi fényképfelvételeken mutatja be.) (1902–) EGYPTIAN ANTIQUITIES ORGANISATION (ang.

. BT: katasztrófa RT: Éhínség-sztélé Unisz piramis feljárójának relieftöredéke (L: E 17376) (1. hozzátartozói Aton-pap fáraó főpap Héliopoliszi Testvériség Teje1 hozzátartozói Tutankhamon hozzátartozói NT: Ekhnaton hozzátartozói Ekhnaton vércsoportja RT: Akhet Aton amarna-reform Aton-hit Ekhnaton állatkertje Ekhnaton fejszobra (L) Ekhnaton könyvtára Ekhnaton naptemploma Ekhnaton sírja Himnusz Aton napisten tiszteletére koponyatorzítás Marfan-kór terem.) Akhenaten (ang. spa. Meritatont. ECKHARD KÖNYVEI BT: Eichler.–) NT: Ein mathematisches Handbuch der alten Egypter (1877) grosse Papyrus Harris. Az Újbirodalom idején az ázsiai gabonaimportnak köszönhetően. Az egyiptomiak hite szerint az éhínségtől való félelem nemcsak a földön.) Akhenaton (ang.e. Eckhard könyvei EICHLER. BT: zenei jelrendszer tagolására. Korai halálát is valószínűleg ez okozta. August könyvei EISENLOHR. ECKHARD BT: német egyiptológus NT: Eichler. 1352–1336) UF: Ahanjáti Akanaten (ang. 1372–1354) (i.) EILETHYASPOLIS (gör.) BT: Égbolt Könyve RT: Nappal Könyve Nut Könyve EK (röv. Radikálisan új művészetet teremtettek az őt tisztelő írástudók és művészek..) Amenóphisz. 11) BT: gránitsztélé NT: Dzsószer és Imhotep legendája EHNAS (ar.e. Ekhnatonnak mellékfeleségétől született csak halála után híressé vált gyermeke: Tutankhamon. A meghajlított ekeszarvak rövidek.e. 1327–1323) (i. IV. hosszú kéz. akihez hozzá is adta egyik lányát.) Amenhotpe IV (ang. hangsúlyaira Unisz piramis feljárójának relieftöredéke (L: E 17381) ÉHÍNSÉG-SZTÉLÉ UF: famine stele (ang. Ő vette fel először a diplomáciai kapcsolatot az asszírokkal.e.) FELESÉG ÉHÍNSÉG UF: famine (ang.) EISENLOHR.6. hogy Marfan-kórban szenvedett. az Egyiptomi Birodalom keleti irányban az Eufráteszig (a mai Irak területe). aki ajándékokat is küldött neki. 1338–1334) (i. 25.) BT: teljes átalakuló NT: állati tetű EGYSZIKŰ UF: Liliopsida (lat.e.e. melyben a 7 évig tartó ínségnek próbálnak véget vetni.) NEKHAB (óei. ezért bezáratta a thébai templomokat.) SN: Szehel-szigeten (Asszuánban) találták meg. Elhagyta Thébát és megalapította AkhetAtont (a mai Tell el-Amarnát). Uralma alatt az egyiptomiak elveszítették keleti birtokaik jó részét.) Aménophis IV (fr. BT: német egyiptológus NT: Eisenlohr.EGYSZERŰSÖDÖTT SZÁRNYAS ROVAR UF: Eumetabola (lat. széles csípő arról árulkodik. Amenhoteptől átvette a hatalmat. své.e. III. –) SN: Mannheimben született. Epilepsziás is volt. hosszúkás arc. BT: faszerszám mezőgazdasági eszköz EKFONETIKUS JEL UF: akcentus jel SN: A zenei mondanivaló vonatkoznak. A Nílus áradásának elmaradása miatt még a királyi udvar is szükséget szenvedett. AUGUST KÖNYVEI BT: Eisenlohr. Felesége Nefertiti1. emiatt gyakran hallucinált. AUGUST (1832. BT: Amenhotep.) Amenophis IV (ang. Eckhard NT: Untersuchungen zum Expeditionswesen des ägyptischen Alten Reiches (1993) EILEITHYIASPOLIS (gör.e.) Khuenáton Khunáten Nefer-kheperue-re Noferkhepruré Waenré SN: Amikor apjától. Halálával az Aton vallás is megszűnik. aki 6 leánygyermekkel ajándékozta meg.) Paraneoptera (lat. 1372–1354) (i.) DROMEDÁR EINHÖCKRIGES KAMEL (ném. Uralkodásának vége felé összeveszett feleségével vallási okok miatt. (1. 1364–1347) EICHLER. (L) 150 . talán ennek köszönhető hogy a fényt.) Amenhotep IV (ang.) EK2 EK3 EK4 EK5 EK7 ÉK KABI SÍR AHMESZ PENNEKHBET SÍRJA PAHERI SÍRJA SZETAU2 SÍRJA JAHMESZ3 SÍRJA RENNI SÍRJA UF: dowel (ang. Der (1872) political condition of Egypt before the reign of Ramses III. Az ekét és az eketalpat is fából készítették.) HÉRAKELOPOLISZ EHNATON EKHNATON (i. délre a Nílus 4.) BT: zárvatermő NT: liliom-alkatú pálmaféle pelyvásvirágú EHEFRAU (ném. Echnaton Ehnaton Ikhnaton (ang. a mai Szudán területe) terjedt. vízeséséig (Ataba északi részéig.) Akhnaten (ang. 10) BT: tárgy NT: faék EKE SN: Az ekéket szarvasmarhák húzták. de a túlvilágon is jelen volt. 1364–1347) (i. III. 1379–1362) (i.) EKHNATON (i. The (1872) EJE (ném.e. 1324–1321) ÉJSZAKA KÖNYVE UF: Book of the Night (ang. Hatalmát megosztotta Szemenhkaréval. 1379–1362) (i. Egyiptom már többé-kevésbé fel tudott készülni a Nílus áradásának szeszélyeire.és lábujjak. amely Aton isten kultuszközpontja lett. Ekhnaton furcsa testalkata: nyúlánk testalkat.6. August (1832.) AJ1 (i.okt.okt. a Napot tekintette istenének. Az Amon-papok hatalmát akarta megtörni. egészen pontosan Asszuruballit asszír királlyal. s megerősítette az Aton vallást. Dzsószer és Imhotep legendáját tartalmazza.e. A Görög Korszakban jegyezték le ezen a gránitsztélén. Hosszú rúdját egy rá merőleges rudacska segítségével erősítették a marhák szarvához.) NEKHAB (óei.) SN: Az éhínséget a Nílus áradásának hiánya okozta.

koronát. A gyöngyházat már a predinasztikus időkben is ismerték. 8) LEGIDŐSEBB ORVOS ELECTRON PARAMAGNETIC RESONANCE (ang. Nofernofruaton-ta-serit. ha elutaztak egy városba. aki megtalálja melyik ablak mögött lakik. BT: királysír EKHNATON VÉRCSOPORTJA SN: Megegyezik Tutankhamonéval (A2). A Szinuhe Wenamon elbeszélése ELCOA (röv.e. kar. A gyöngykagylóból nyert valódi gyöngyöt a 18. Szociális státuszukat ezzel jelezték a külvilág felé BT: divat NT: arany ékszer bokalánc csontékszer diadém fülbevaló gallér gyűrű homlokpánt karkötő karperec korona medál menat nyakék övlánc Tutankhamon ékszerei RT: drágakő ékszeres doboz ékszerész ékszerkészítés féldrágakő ÉKSZERES DOBOZ UF: jewellery boxes (ang.) SN: A történet szerint egy királynak nem született sokáig gyermeke és fohászkodott az istenekhez. Egy napon aztán a herceg este fáradtan és elégedetten leheveredett.e. A sok fiatal közül a hercegnek sikerült elnyerni a lány kezét.) SN: A férfiak és nők egyaránt viseltek ékszert. így végül beleegyezett a főnök a házasságukba. annak adja lányát. A felesége egy tejes kancsót tett mellé. amelyből egy kígyó mászott elő. Majd Hathor1 meghatározta a fiú végzetét. BT: Ekhnaton (i.) cloisonné (fr. hogy nem akartak egymás nélkül élni.e. A doboz felületét 151 . A király a sivatagban építtetett a fiának egy házat. Tőle született fia: Tutankhamon.) jewellery (ang. de a szín volt a meghatározó. Végül a felesége szült egy fiút.) prince prédestiné. A főnök azomban szökevénynek tekintette és nem akarta neki adni a lányát. BT: állatkert EKHNATON FEJSZOBRA (L) SN: Ekhnaton naptemplomának udvarán állt..) ELEKTRON PARAMÁGNESES REZONANCIÁS VIZSGÁLAT EKHNATON HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: III. Nofernofruré. Azt mondta egy krokodil. szalagokat. aki követte őt.) Príncipe predestinado.e. The (ang.e. BT: ékszeres doboz ÉKSZERÉSZ BT: mesterség RT: ékszer ékszerkészítés ÉKSZERKÉSZÍTÉS SN: Az ékszerek készítéséhez üveget vagy követ használtak. amely főnökének szintén csak egy gyermeke született. dinasztia kezdeteiből származó egyetlen kivételtől eltekintve először a ptolemaioszi időktől dolgozták fel ékszernek.e. A fiú egyszer egy sétáján meglátott egy embert egy kutyával és küldött az apjának együzenetet. 1372–1354) (i. A felesége azonban mindentől óvni igyekezett. 1364– 1347) EKHNATON NAPTEMPLOMA UF: Gem-pa-iten SN: Karnakban állt. amely azt a benyomást keltette. A szolgák azonban a kígyót megitatták a tejjel és (mézzel kevert borral).e. egy lány.. amely mindenhová elkísérte. szeretett volna világot látni és elvándorolt a kutyájával. 1364–1347) (i. Szetepenré. Kapott is egy kis kutyát. BT: homokkő fejszobor EKHNATON HIMNUSZA TISZTELETÉRE HIMNUSZ ATON NAPISTEN ébenfával fedték be.EKHNATON ÁLLATKERTJE SN: Akhet-Atontól északra építtette Ekhnaton. hogy ő is szeretne egyet. mondván neki ő a végzete. hogy áldják meg. BT: Harris 500 papirusz (BM: BM 10060) mese ELBESZÉLÉS UF: beszámoló BT: irodalom NT: Beszámoló hajótörött. Napok elteltével a herceg a kutyájával szaladgált és a kutya begázolt a vízbe. 1379– 1362) ÉKSZER UF: jewel (ang. 1372–1354) (i. mire a herceg követte őt és a krokodil megjelent.) SN: Az Újbirodalom korában az ékszereket kis díszes dobozokban tárolták. NT: champlevé (fr. BT: Ekhnaton (i. és annak akinek egy 70 ablakos palotát emeltetett és azt ígérte. ahol mindentől óvva neveltette fel az őt szolgáló emberekkel. BT: doboz NT: ékszeres doboz (BM: EA 5897) ÉKSZERES DOBOZ (BM: EA 5897) SN: Az Újbirodalom korából származik. egy kígyó vagy egy kutya okozza majd halálát.e. El (spa.37m magas. Felesége: Nefertiti1.) ELDEST OF DOCTORS (ang. Itt a papirusz megszakad.és bokapereceket. egy erős emberrel tartatta vissza a krokodilokat a folyóban. Anyja: Teje1. Ezalatt a feleség tőrével leszúrta a kígyót. 1379–1362) (i. Amikor a herceg felnőtt. Naharainába keveredett. AZ UF: Doomed Prince. A Hősköltemény Izidóra története paraszt elbeszélése.) RT: kő üveg ELAIA OLAJFA ELÁTKOZOTT HERCEG. 1. 1379– 1362) NT: Anheszenamon Kia Maketaton Meritaton Nefertiti1 Nofernofruaton-ta-serit Nofernofruré Szetepenré Teje1 Tutankhamon EKHNATON KÖNYVTÁRA BT: könyvtár RT: Ekhnaton (i. Maketaton.) PÁRIZSI KATOLIKUS TEOLÓGIAI ÉS VALLÁSTUDOMÁNYI INTÉZET (Fro. A herceg aztán elmondta újdonsült feleségének. hogy megharapja a herceget. Lányai: Meritaton. mintha abból az igen drága faanyagból készült volna. Amenhotep. mire a kígyó jóllakottan elaludt. Le (fr. Mellékfelesége: Kia.e. gallért. 88cm széles. Thébából.) (1. Anheszenamon. hogy milyen halálra lett kárhoztatva. BT: karnaki templom naptemplom EKHNATON SÍRJA UF: TA26 SN: Tell el-Amarna 26-os sírja. A fiatalok azonban úgy egymásba szerettek. homlokpántot. 1372–1354) (i. 1364–1347) (i. Egyiptom ajándékozta Franciaországnak a Nasszer-tó vize által fenyegetett núbiai műkincsek megmentésében játszott szerepét megköszönve. Rendszerint cédrus lapokból illesztették össze egyszerű végillesztésekkel.

) ELEPHANTINEI NILOMÉTER SN: E nilométer nevezetessége. mert körvonalai elefántalakot formálnak.) ELEPHANTINÉ (gör. 1969 óta folynak itt ásatások. mint fermentum. BT: nilométer RT: Eratoszthenész (i.) Elefantina (gör.e. A későbbi korban elveszti ezt az értelmét és úgy szerepel.) Elephantine island (ang.) 152 . melynek félreérthetősége az ókori egyiptomiakat is fogalkoztatta. 1.) BT: ormányos NT: elefánt ELEFÁNTHAL CSŐRÖSSZÁJÚ-FÉLE ELEPHANTINÉ (gör. Szerepük. minőségben javul.) SN: Már az Ebers-féle papirusz is megemlékezik róla. Előbukkanásához időmegjelölés is társul: a nyár 3. 5:1 arányú arany-ezüst természetes ötvözet.) ELEFÁNTCSONT UF: ivory (ang.) Elefánt-sziget Elephantine (gör.) BT: A legrégebbi feljegyzések Elephantine néven említik. BT: isten NT: Geb Nut ELEPHANTFISH (ang. amelyeket évente azon a napon kell az isteneknek felajánlani.ELEFÁNT BT: elefántféle NT: afrikai elefánt harci elefánt ELEFÁNTFÉLE UF: Elephantidae (lat.) Elephantiné szigete Jazirat Elephantine (ang. nagyon korán lejárhatott a napistenek tisztelete előtt. III. amelyet a Berlini Múzeumban őriznek. napja. 276–195) ELEPHANTINE ISLAND (ang. 1900 körül.) usem (óei.) elektron fermentum ismu (óei. Egyetlen változata ismert. AZ UF: Dialogue between a Man Tired of Life and his ’ba’ (ang. még pedig azért. Thutmózisz uralkodása alatt (kb. 1450-ben készítették a város egyik templomában. BT: fém ÉLELEM UF: kau (óei. hieratikus írással született filozófiai elmélkedés.) ÉLESZTŐ SN: A sörkészítés folyamán a sör tetején képződő habot megszárították és ezt használták élesztőként kenyér. ahonnan rá lehetne látni.) ELEPHANTINEI KALENDÁRIUM SN: I. és a centrumokat körülvevő szomszédos atomok kémiai azonosítására. 9) Porrá zúzva a fehér színű festék alapanyaga volt. Az azonban rejtély hogy hogyan vették észre.) UF: Abu (óei. melyek az egyiptomiak számára oly ELEKTRON PARAMÁGNESES REZONANCIÁS VIZSGÁLAT UF: Electron Paramagnetic Resonance (ang.) NEKHAB (óei.) Nahrung (ném.) (1. A csillagot jobbról a harmadik oszlop közepére helyezték. ELEPHANTINEI HNUM-TEMPLOM BT: elephantinei templom Hnum-templom ELEPHANTINEI ISTEN BT: helyi isten NT: Anukisz elephantinei triász Hnum Szatisz RT: Elephantiné (gör. szimmetria tulajdonságaik analízisére.e.) ELEPHANTINE (gör. 13) BT: táplálkozás NT: állati élelem élelmiszer étel növényi élelem ÉLELMISZER BT: élelem NT: állati eredetű élelmiszer növényi eredetű élelmiszer ELEMEK ISTENEI SN: A vallásos gyakorlatban alig jöttek számításba.) SN: Az EPR technika alkalmas a ponthiba centrumok spinállapotának és elektronszerkezetének vizsgálatára. amely ideális volt a faragáshoz.(1. felső-egyiptomi nomosz fővárosa volt.és süteménysütéshez.) ELEKTRUM Elefantine (gör. dinasztia alatt. i.) táplálék SN: Becslések szerint a dinasztikus korszakban a napi táplálékbevitel 480-576 g volt. mert az alkémisták szerint alacsonyabbrendű fém vagy ötvözet. hiszen nincs a környéken olyan magaslat. Felsorolja az adományokat. ha volt is valaha.) ELEPHANTIDAE (lat. BT: állatcsont RT: elefántcsont fésű ELEFÁNTCSONT FÉSŰ BT: fésű ELEFÁNT-SZIGET ELEKTRON ELEPHANTINÉ (gör.e.) ELEFANTINE (gör.) Egy férfi beszélgetése ba-jával SN: I.) ELEPHANTINÉ (gör. Asem e szerint annyi. hogy az abban tükröződő napfény vezette rá Eratoszthenészt a Föld kerületének kiszámítására.) ELEPHANTINÉ (gör. 3) BT: spektroszkópiai módszer ELEKTRUM UF: asem (óei.) ELEPHANTINEI SZATISZ-TEMPLOM BT: elephantinei templom ELEPHANTINEI SZIKLAFELIRAT BT: királyfelirat sziklafelirat ELEPHANTINEI TEMPLOM BT: templom NT: Amenhotep. BT: naptár RT: Elephantiné (gör.) ELEFANTINA (gör. 9) SN: Az elefánt agyarát a neolitikus kor óta használták alapanyagként. hogy megkérdőjelezi a halotti szertartásokat. Kritikus szemléletű abban az értelemben. amikor a Szothisz csillag felbukkan a láthatáron.) Yebu (óei. (1.) EPR (röv.) asemu (óei. ha asem jut hozzá. Gyakran nevezik a „Fekete Afrika kapujának” is. amelyet KeletAfrikából szállítottak Egyiptomba. mint elektron. BT: adalékanyag NT: sörélesztő gomba ÉLETBE BELEFÁRADT EMBER PÁRBESZÉDE A LELKÉVEL. RT: Elephantinei hnum-templom elephantinei isten elephantinei kalendárium felső-egyiptomi nomosz.) CSŐRÖSSZÁJÚ-FÉLE ELEFÁNTFÉLE ELEPHANTINÉ (gör. hónapjának 28. (1.) ELEITHYIASPOLIS (gör. a 12. elephantinei temploma elephantinei Hnum-templom elephantinei Szatisz-templom ELEPHANTINEI TRIÁSZ BT: elephantinei isten NT: Anukisz Hnum Szatisz ELEPHANTINÉ SZIGETE ELEPHANTINÉ (gör. Az 1.

BT: ősisten ELSŐ ÁTMENETI KOR (i. őrizték és használták is.)(1. BT: átmeneti korok RT: első átmeneti kori piramis ELSŐ ÁTMENETI KORI PIRAMIS BT: piramis NT: dinasztia. másrészt az erre megfelelően kiképzett papok itt végezték tudományos munkájukat. 9) BT: sebkötözés ELLENSZER GYÓGYSZER ELLIS. női tagjának kígyó feje volt. BT: udvar NT: Szenet1 és Iniotefoker sírjának előudvara ELREJTETTSÉG SN: Ősistenpár.) Nefermenu1 (ang.) Första intermediet (své.) First Intermediate Period (ang.e. CHRIS BT: egyiptológus ELM (ang.) ELIT RÉTEG ELIT RÉTEG UF: elit (ang. 2180–2133) UF: Első Középkor FIP (röv. hogy elmeneküljön e szenvedés elől.e.) SZILFA ELŐCSARNOK UF: vestibule (ang. hanem a törvény is szentesítette mind a magán. A bá viszont próbálja meggyőzni. udvari körökön kívül a széleskörű művelődést nem érintette. Az Óbirodalom végétől kezdve ezek a hivatali állások kezdtek örökletessé válni. Mennyezetes udvar. 2181– 2140) (1. 2181–2050) (i.. rituálékat és teológiát tanítottak.e. 2181–2140) (1. Férfitagjának béka.e. Szeneb ELŐNÉV TRÓNNÉV ELŐRAJZOLÓ SN: A holttest bal testfelére egy jelet rajzol. északon Hérakelopolisz. spa. délen Théba lett a központ. Ez egyrészt a levéltár szerepét töltötte be. templomi közigazgatást.e. Az ország ókori történelme során az uralkodói 153 . közepén nyitott térséggel. Az egyiptomi birodalom két részre szakadt.nagy értékkel bírnak. BT: könyvtár RT: elit réteg ÉLŐLÉNY UF: élő szevezet NT: eukarióta ELÖLJÁRÓ UF: prefect (ang. 8.) SN: A templom egyik főrésze.) SN: Minden nagyobb egyiptomi templomban volt egy Élet Háza. 2155–2040) (i.) BT: csarnok NT: denderahi Hathor1-templom előcsarnoka karnaki Ptah-templom előcsarnoka oszlopos előcsarnok philaei Ízisz-templom előcsarnoka Thutmózisz. 15) (i.) perisztül udvar peristylium terasz Terrasse (ném. III.e. Ez a 7–10. mind a közéletben. Bá-jára bízza halálvágyát.) SN: Az államhatalom összeomlása után lassú gazdasági és társadalmi anarchia.) BT: mesterség NT: áldozati elöljáró Amenmesz2 Amon-templom áldozati elöljárói Haemuaszet1 Iaszen Ihi Jurai Kar1 Nebnefer1 (ang. 15) (i. piramisai Merikaré piramisa ELSŐ KÖZÉPKOR ELSŐ ÁTMENETI KOR (i.e. hogy az előkelők kezén nagy földbirtokok halmozódhattak fel. BT: mumifikáló ÉLŐSKÖDŐ PARAZITA ÉLŐLÉNY ÉLŐ SZERVEZET ÉLET HÁZA UF: Életház Per Ankh (óei. valamint orvostudományt. ahol majd a vágást meg kell ejteni.) NEKHAB (óei. 2155–2040) (i. I. melyek annyira idegenek az egyiptomi gondolkodásmódtól. menedéket találva a túlvilágon.) orvosok elöljárói Ptahhotep.e. 2181–2050) (i. A férfit letargiába taszítja az országban általánosodott hanyatlás. városok lázadása következett be Egyiptomban. BT: iskola NT: írnokiskola ÉLETRAJZ BT: irodalom NT: Uni életrajzi felirata ÉLETTANI SZÜKSÉGLET BT: szükséglet NT: szexualitás ELEVENSZÜLŐ EMLŐS UF: Theria (lat. Meglepőek késztetései az öngyilkosságra. amelynek mennyezetét oszlopsorok tartják Az előudvarba magas és szűk ajtónyíláson keresztül lehet bejutni. ném. BT: államszervezet NT: Dzsehutihotep1 hivatalnok írnok jogász katona kerületi hivatalnok orvos pap Upemnofret RT: előkelők magánkönyvtárai ELÍZIUMI MEZŐK ELJÁRÁS BT: cselekedet NT: technika ELKAB (ar. ami azt jelentette.) előkelő SN: Kezdetben a fáraó rokonai és a törzsi arisztokrácia alkotta ezt a réteget. sírjának előcsarnoka Unisz piramisának előcsarnoka ELŐKELŐ ELIT RÉTEG SÁSFÖLD ELŐUDVAR UF: forecourt (ang.) Vorhof (ném.) ELKÖTÉS UF: ligature (ang. amelyben az irodalom értékeit másolták.) BT: emlős NT: méhlepényes emlős ELIT (ang. hogy használja ki az életét. dinasztia idejéig tartott. (22) BT: halotti irodalom pesszimista irodalom ÉLETERŐ HÁZA ÉLET HÁZ BALZSAMOZÓMŰHELY ÉLET HÁZA ELŐKELŐK MAGÁNKÖNYVTÁRAI SN: Ezek képezték azokat a szűkkörű művelődési központokat.. Majd ezen a vágáson keresztül veszik ki a belső testrészeket. Egy viszonylag kisszámú felső uralkodói rétegen.) Vorstand (ném. 2180–2133) ELSŐSZÜLÖTT LÁNY JOGAI SN: Az elsőszülött lány jogait nem csupán a hagyomány.

Amenhotep korában nagy divat volt az emlékszkarabeuszok készítése. múmiája Széthi. AZ TEHÉN KÖNYVE. múmiája Sepenmehit múmiája Sherit múmiája Széthi. dinasztia egyik legértékesebbjén. hogy a halál után a szellem felismerje a testet. akik a fáraót életében szolgálták. a halott tartós póttestét megalkotó szobrászt. dinasztia korából. koporsója Amenemope2 koporsója Hatnefret koporsója Ízisz6 belső koporsója (KEM: JE 27309) (1. A feltételezését egyenlőre még nem bizonyították. WALTER BRYAN 1971) EMÉSZTŐSZERV BT: szerv NT: gyomor máj EMLÉKSZKARABEUSZ UF: commemorative scarab (ang. és több mint 2000 éven át fennmaradt használatuk. WALTER BRIAN MUNKATÁRSAI BT: Emery. 1964-ben Szakkarában szent állatok körülzárt helyét találta meg. Walter Bryan SN: Angol régész. Ezeket megemlékezésként az udvaroncok között osztották szét. 438.) Zoogdieren (hol.S) Tutankhamon koporsói EMBERÁLDOZAT SN: A korai dinasztiák idején a fáraók mellé emberáldozatokat is temettek. koporsója Sepenmehit belső koporsója Sepenmehit koporsói Szennedzsem külső koporsója (KEM: JE 27299) (1. Ali elEMERY. Ramosze1 vezír sírján is. Peet professzornál egyiptológiát tanult. BT: áldozati ajándék EMBERI HATALOM BT: hatalom NT: politikai hatalom EMBERISÉG MEGSEMMISÍTÉSE. I. IV. 1926-ban már több ókori sír feltárásán is túl volt. Első feladata volt az I.610) Maiherperi koporsója Nedzsmet1 koporsója Panehszi2 koporsója (LNRM) Panesz koporsója (KNM) Ramosze7 koporsója Ramszesz. Walter Brian (1903–1971) NT: Khouli. BT: szkarabeusz NT: Amenhotep. emlékszkarabeuszai EMLŐS UF: Mammalia (lat. III. valószínűleg azokét a fiatal férfiakét. WALTER BRIAN (1903–1971) UF: Emery.) EMBALMER (ang. III. E. Walter Brian munkatársai EMERY. BT: nők jogai ELTEKEI CSATA ALTAKUI CSATA SZEHEMHET PIRAMISA ELTEMETETT PIRAMIS ÉLTETŐ SN: Így nevezték a sírszobrot. III.S) Teje1 múmiája Teje2 múmiája Wah2 múmiája UF: emelő szerkezet BT: szerkezet NT: lengő emelő saduf úszó emelő EMELŐ EMELŐ SZERKEZET EMBERALAKÚ KOPORSÓ UF: anthropoid coffin (ang. múmiája (KEM: CG 61053) Ahmesz-Nefertari múmiája (KEM: CG 61055) Amunet múmiája Antjau múmiája Deshasheh múmiája fáraó-múmia Gyömbér Haemuaszet1 múmiája Hóri1 múmiája Irtierszenu Isis-Iri-Hetes múmiája Iufaa múmiája Ízisz6 múmiája Khary múmiája Khnumu-Nekht múmiája Maiherperi múmiája Mentuhotep. egyiptológus professzor. BT: koporsó NT: Ahhotep. BT: ásatás Emery.) antropomorf koporsó human-shaped coffin (ang. Ezt azon célból tették.) SN: A Középbirodalomban jöttek divatba. majd 19351939-ig a szakkarai ásatások vezetője lett. I. aztán 1921-ben visszament az egyetemre és T. Gyakran kiegészítették e koporsó fedelét a halott arcával.VL. Liverpoolban hajómérnöki tanulmányokat folytatott. 01175. 610) Taoszir koporsója (VEM: APR. A EMBER-MÚMIA BT: múmia NT: Ahhotep. hogy nem ment férjhez és maga vállalta fel az uralkodó szerepét. II. Eredetileg gépész volt. 1929-ben Núbiában folytatta kutatásait (ahová még a háború után is visszatért). 1951-1970-ig egyiptológus professzor volt Londonban.) BT: négylábú NT: elevenszülő emlős kisemlős ormányos párosujjú patás EMERY WALTER BRIAN (1903– 154 . két év után otthagyta az egyetemet és felfedezőútra indult Luxorba. templomában talált múmiák Mereszankh. Abüdoszban pedig csak jelképes sírokat építtettek maguknak. melyeken hieroglif feliratok örökítették meg a király életének egy-egy nagyobb eseményét. amelyeket királysíroknak tartottak. BT: angol egyiptológus régész NT: Emery szakkarai ásatásai (1935–1956) Emery. hogy Szakkarában volt az egyesülés után az uralkodók igazi temetője.) EMBER NT: csecsemő csoport fogoly1 gyermek közember nép törpe vak ember vendég SZABADFARKÚ DENEVÉR BALZSAMOZÓ EMELŐ Nedzsmet1 múmiája Neszikhonszu múmiája Peduamun múmiája Ramszesz. hogy a fáraó emberei a túlvilágon is szolgálhassák őt. múmiája Sziptah múmiája Szitamon2 múmiája Takerheb múmiája Taoszir múmiája (VEM: APR. 01175.VL. majd 1927-ben a 18. dinasztia óriási temetőjét feltárni. múmiája múmia (BM: EA 52889) Nakht 3 múmiája EMERY SZAKKARAI ÁSATÁSAI SN: Szakkarában feltárt néhány sírt az 1. II. II.) SN: III. Mivel az ókori szövegek elmélyült tanulmányozása nem elégítette ki.cím sok törvényes örökösével előfordult. BT: szobrász EMBALLONURIDAE (lat. Feltételezte. Walter Brian (1903–1971) EMERY.

STEPHEN BT: egyiptológus AD: emmstel@nwz. a hallgatóság kérdéseket intézett.e. s az akció nem terjedt ki a nekropolisz nagy részére sem. imákat. Máj.uni-muenster. szikla) nyomással.) kántáló songster (ang.) EPET EPIFI EPICEA COMMUN (fr. véséssel készített feliratok. hogy messzi századok távlatából egy szellemi közület életritmusát hozza felénk. viszontválaszok hasítják át.) Ízisz8 Iszetnofret Nebetakhbit (ang.és templomfalakon. fal.) Nefer Ptah énekesnői Ré1 énekesnői Shepenmut (ang. amely tartalmazza az összes látható felszíni műemléket.) ENDOSZKÓPIA UF: endoscopic examination (ang. A Sorbonne-non tanult klasszikát.) Amon énekesnői Hatsepszut3 Irthorru (ang.) KÉTSZEMŰ BÚZA EMPEREUR. közbeszólások. Ilyenféle szövegek visszaadása nagyon nehéz. törvényeket. Ebben a nyugvó állapotban ezek az organizmusok évmilliókig életképesek maradhatnak. Ő tárta fel az alexandriai nekropolisz egy részét. 33) endoszkópiás vizsgálat tükrözés SN: Olyan vizsgálati módszer. 15–jún. A kapott képek rögzíthetők. okító szövegeket tartalmaznak többnyire sír. BT: angol egyiptológus ENNEÁD KILENCSÉG KILENCSÉG ENNEADE (ném.) architekton (gör.) ENYV UF: glue (ang. Az endospórák közepén található a citoplazma a DNS-sel és a riboszómákkal. REGINALD (1888–1946) SN: 1920-ban konzultált az egyiptomi hatóságokkal egy olyan thébai térkép ügyében.) ÉNEKES UF: chantress (ang. majd régészetből szerzett Ph. BT: Plotinosz könyvei ÉNÓK HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ HELYI TISZTSÉGVISELŐ HÍRVIVŐ ENTI-EM-SZERU ENVOY (ang. hónapja a semu évszakban. helyeselt vagy cáfolt. Templomi szertartások alkalmával ők kántálták a szent dicsőítő szövegeket. V. s ma is érezhető rajta. Ezek a nehezen gördülő értekezések a tanítványi körben folytatott filozófiai eszmecserékből jöttek létre. melyet egy áthatolhatatlan merev burok zár körbe. 33) RT: ének énekesek főnöke ÉNEKESEK FŐNÖKE BT: főnök NT: Raia1 RT: énekes ÉNEKESMADÁR BT: madár NT: fecske ENGELBACH.de EMMER WHEAT (ang. Az eljárás során lehetséges a szövettani mintavétel is. NT: Amenmikui (ang. A francia CNRS kutatási igazgatója valamint a French Center for Alexandria Studies igazgatója. A műszert valamelyik természetes testnyíláson vagy egy kis bemetszésen keresztül vezetik be a vizsgálandó szervbe. 204–180) EPIPHI EPIFI ARCHITRÁV EPISZTÜLION (gör.) (1. BT: gram-pozitív baktérium NT: Clostridium tetani (lat. melyekben a legfontosabb dekorációk találhatóak. Az Enneászok gondolatmenete elevenen hullámzik. A Manchesteri Egyiptomi Múmiakutatási Projekt alkalmával használtak ilyen módszert a múmiák vizsgálatára.) EPEP (ang.) KRISZTUSTÖVISFA EPIPHANES (ang. ráírással.) ENDOSPÓRA SN: A Gram-pozitív baktériumok bizonyos nemzetségei képesek ellenálló nyugvó állapotú képleteket. valakinek a tiszteletét. A mester előadta nézeteit.) songstress (ang. Tartalmilag ajánlásokat. ezeket veszi körbe egy külső réteg (kéreg).) (1. Az endospórák nem folytatnak kimutatható anyagcserét. BT: felirat NT: kőfelirat sírfelirat sziklafelirat sziklarajz templomfelirat ÉPINE DU CHRIST (fr.rágcsáló teve EMMEL. Sajnos a felülvizsgálat 400-ban korlátozta a számba vehető magánsírok számát. ún. Ilyenkor az epikai szöveg szinte drámaivá.D-t 1977-ben.) Epiphi SN: Az óegyiptomi év 11. JEAN-YVES (1952–) SN: Francia régész. BT: hónap EPIGRÁFIA SN: Tartós anyagra (pl. BT: régész RT: alexandriai nekropolisz ENDOPTERYGOTA (lat. vagy legalábbis párbeszédessé válik. kő. folyóiratban. A tanítást visszatükröző értekező prózát nemegyszer kérdések.) BT: mesterség zene SN: Ezt a foglalkozást az istenek vagy fáraók templomaiban űzték.) ÉPÍTÉSZ UF: architect (ang. EPIPHANÉSZ (i.) TELJES ÁTALAKULÓ ENDOSZKÓPIA ENDOSCOPIC EXAMINATION (ang. amelynek során egy optikai rendszerrel felszerelt cső segítségével belenéznek egyes szervekbe. Magyar fordítás először 1911-ben jelent meg Plotinoszból a „Szellem” c.) PTOLEMAIOSZ. és képesek átvészelni extrém fizikai és kémiai igénybevételt.e.) Tahat Tauszert4 Tuja1 UF: Epep (ang. 1976-ban nyelvi előadó a Kairói Egyetemen. 205– 180) (i. 13-ig tartott. BT: múmiavizsgálat RT: Manchesteri Egyiptomi Múmiakutatási Projekt ENDOSZKÓPIÁS VIZSGÁLAT ÉNEK BT: zene NT: gyászének Maneros napének Vak hárfás éneke varázsének RT: énekes ENDOSZKÓPIA ENNEÁSZ SN: Hat kilences tagolású egységből áll. A kevésbé díszes és feltáratlan magánsírok ezreit hanyagolták el ezzel. csupán azokra vonatkozóan.) BT: növényi ragasztóanyag EPIFI LUCFENYŐ OPET (ang. valamint a Királyok és Királynék Völgyében elérhető sírok bejáratait.) építészmérnök építőmester 155 . endospórákat képezni.

a földet kosarakban szállították el. Tartalmában és formájában híven tükrözte az egyesülés időszakát: Erődök.) RT: építészet építmény ÉPÍTÉSZET UF: architecture (ang.) királyi építész May1 Rhodoszi Deinokratész Szenenmut Szennedzsemib Inti Szennefer2 udvari építész Washptah (ang. Az alapvető épületeket kizárólag nádból is készítették. a munkások szálláshelyének felépítése. ném. dinasztiák idején.. megerősített paloták jelentették a tipikus építészeti feladatokat.) EPOCHE (ném. BT: szöveg NT: edfui építőszöveg EPOCH (ang. Hapu fia Dinokratész Dzsehutimesz2 Hemiunu Ineni1 (ang. Az építkezés elsődleges alapja a közlekedési fejlesztések elvégzése: utak.) Kha2 (ang. elvezető csatornák. hogy kivágják építőanyagnak. Jellegzetessége a nagy kőtömegek használata. E. Az egyiptomi építészet első nagy korszaka jellegben egységes képet mutatott az 1–3.) ÉPOQUE (fr. NT: építészeti díszítés építészeti elem kőépítészet monumentális építészet piramisépítészet sírépítészet temetkezési építészet templomépítészet RT: építész építmény ÉPÍTÉSZETI DEKORÁCIÓ ÉPÍTÉSZETI DÍSZÍTÉS ÉPÍTÉSZETI DÍSZÍTÉS UF: építészeti dekoráció építészeti díszítőelem BT: díszítés építészet NT: dombormű csúcselem falfestmény vakolat ÉPÍTÉSZETI DÍSZÍTŐELEM ÉPÍTÉSZETI ELEM UF: építészeti tagozat BT: építészet NT: ajtó architráv bejárat építőanyag falfülke fríz homorú párkányzat mennyezet oltár tégla ÉPÍTÉSZETI TAGOZAT ÉPÍTÉSZMÉRNÖK ÉPÍTKEZÉS ÉPÍTÉSZET ÉPÍTÉSZETI ELEM ÉPÍTÉSZ ÉPÍTÉSZETI DÍSZÍTÉS NT: ambulatórium áldozati csarnok Amfiteátrum balzsamozóműhely börtön csarnok csatorna dereglye Élet Háza épületrész erődítmény fürdő gát hajógyár halotti építmény hárem ház hentesüzlet Heptasztadion hivatal kápolna kemence kohó kolostor kovakő-építmény könyvtár kút levéltár magtár monolit Museion műhely obeliszk palota pergola pülón propülón raktár sátor sír sörfőzde sörház stadion sugárút sütöde szanatórium szfinx színház téglaépítmény templom torony RT: szobor ÉPÍTŐANYAG SN: A leggyakoribb építőanyag a Nílus mentén különösen a folyótorkolatban dúsan burjánzó nád és fű volt. Mivel a fa nagyon kevés és mint élelemforrás túl értékes volt.) architektúra építkezés SN: Az egyiptomi építészet napjainkig fennmaradt emlékeinek túlnyomó többsége vallásos célú épület.és rakpartépítés. a fatető és faoszlop helyét átvette a kötegekbe kötött nád. mint funkcionális célokat szolgáltak. kikötő. Az elvezető csatorna helyét ekeszerű vassal vájták ki.) tégla ÉPÍTŐMESTER ÉPÍTÉSZ ÉPÍTŐSZÖVEG SN: Eve A. Reymond cseh-angol egyiptológusnő elemzése szerint az építőszövegek az ős-héliupoliszi templomnak állítanak emléket.. amelyek legalább annyira szimbolikus.) KORSZAK KORSZAK KORSZAK ÉPÍTMÉNY UF: edificio (spa) épület 156 . NT: Amenhotep. BT: építészeti elem NT: fű habarcs muna nád tafla (ar.BT: közember SN: Az építészek korlátlan mennyiségű aranyat használhattak fel emlékműveik díszítésére. építészei Amenhotep. s maguk a szövegek is ebbe az ősi vallási központba vezetnek. spa. III.

e.) HERMONTHISZ (gör.) UF: metu2 (óei.) Szemna Takhoneouriti erőd Tjaru (ang. JEAN PIERRE ADOLF KÖNYVEI BT: Erman. 3100–2686) (i. 2955–2635) EPR (röv. Wolja NT: Demotisches Glossar (1954) ERMAN. E betegség nyomait számottevő múmiában megtalálták.) SN: Karakhamun fiútestvére. –1937) SN: Berlinben született.e. Így munkáját nem hasznosíthatjuk. 276–195) ERATOSZTHENÉSZ (i. Wolja könyvei ERICHSEN. Három kötetes Geographie című művében útmutatót ad a földtérkép szerkesztéshez (fokhálózat). BT: egyiptológus AD: earl2@uakron. hogy a feliratos anyagot amelyet a forrásemlékek nyújtottak. (1. akik fiatalon haltak meg. BT: Karakhamun hozzátartozói FEKETEORRÚ EREKLYE EREKLYETARTÓ ÉRELMESZESEDÉS UF: arteriosclerosis arterioszklerózis SN: Az ütőerek falának megbetegedése. 31. 276–195) ADARA (ar.okt. leírja a földmérés eszközeit és geometriai módszereit.) RENENUTET ERATOSZTHENÉSZ (i. 276–195) NT: Geographie ÉRC BT: ásvány NT: antimon szulfidérc RELIKVIA RELIKVIATARTÓ ERNYŐS UF: Apiaceae (lat.) BT: aráliavirágú NT: petrezselyem ERŐD ERŐDÍTMÉNY ERŐDÍTMÉNY UF: erőd fortress (ang. Halántéki érelmeszesedést fedeztek fel II. The (1966) Bruchstücke der oberägyptischen Uebersetzung des Alten Testaments (1880) Egypt. kellő szakértelemmel feldolgozhatta volna.e. Tanulmányozta ugyan az egyiptomi nyelvet.) HERMONTHISZ (gör.) ÉR LÓFÉLE SZAMÁR EQUUS ASINUS (lat.e. 36f) BT: betegség ERICHSEN.) ERMONTIS (gör.) helyőrség katonai támaszpont BT: építmény katonaság NT: Falacro Kumma Merneptah erődítménye Oxyrinchus (ang. Jean Pierre Adolf (1854.) NT: Erichsen. Ruffer az Újbirodalom. JEAN PIERRE ADOLF (1854. a Görög és Kopt korszakokból is talált a múmiákban érelmeszesedést.) ARCHAIKUS KOR (i. de áttekintést nem nyert az egyes történeti események fölött. BT: geográfus történetíró NT: Eratoszthenész könyvei RT: Alexandriai könyvtár elephantinei nilométer ERATOSZTHENÉSZ KÖNYVEI BT: Eratoszthenész (i. Die (1923) Neuägyptische Grammatik (1880) Pluralbildung der Aegyptischen Grammatik.) HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ ERMES TRISMEGISTOS ERMONT (óei. Adolf könyvei ERMAN. 1883ban a berlini egyetemen az egyiptológia rendkívüli.e.e. WOLJA KÖNYVEI BT: Erichsen.) HERMONTHISZ (gör. 276–195) UF: Eratosthenes Eratosthenész Pentatlosz SN: Cyreneben született és Alexandriában halt meg.e.31–1937) NT: Aegypten und ägyptisches Leben im Altertum (1885) Ägyptische Grammatik (1911) Ägyptisches Glossar (1904) ancient Egyptians.e. Grammatik (1894) Literatur der Ägypter. Die (1878) Religion der Ägypter.EPOQUE THINITE (cse. A Berlini Egyiptomi Múzeum igazgatójává 1885-ben nevezték ki.) BT: szerv HÉRAKELOPOLISZ ERATOSZTHENÉSZ (i. Ramszesznél és az aortában egyik fiánál.edu ERYTHROCEBUS PATAS (lat.. amely az ütőerek belső hártyáján kezdődik.) ERNUTET (ang.) HUSZÁRMAJOM ÉRZÉKSZERV BT: szerv NT: látószerv ÉRZÉSTELENÍTÉS BT: orvostudomány NT: fogak érzéstelenítése ES (spa.) Uralkodói Fal Uronarti ERTMAN. 3300-2650) (i.e.) ERACLEOPOLIS MAGNA (gör. ahol a kötőszövet megvastagszik. BT: német egyiptológus NT: Erman.) RT: Es sírja ES SÍRJA UF: TT62K BT: thébai sír RT: Es (spa. de nem sajátította el annyira.) Umbelliferae (lat.) ELEKTRON PARAMÁGNESES REZONANCIÁS VIZSGÁLAT EPSILON CANIS MAJORIS (lat. Az Alexandriai könyvtár igazgatójaként sokoldalú tudományos tevékenységet folytatott.) ÉPÜLETEK ÉPÍTMÉNY ÉPÜLETRÉSZ BT: építmény NT: csarnok folyosó homlokzat kamra kapu kert mennyezet oszlop pülón szentély szoba udvar EQUIDAE (lat. 1892ben pedig rendes tanára lett. Merneptahnál. EARL L. Die (1934) ERMENT (ar. gör.) ERATOSTHENES ERATOSTHENÉSZ ERMETE TRISMEGISTO (ol. a gömbi kerület kiszámítása. WOLJA BT: egyiptológus 157 . Kitűnő hírnevű és tudományossága folytán nagy tekintélyben álló polihisztor volt. 3200–2780) (i. okt. Lipcsében és Berlinben tanult. 3100– 2865) (i.) ESAMENOPET1 (ang. Az ő nevéhez fűződik az első földnagyság-meghatározás.e. 3150–2686)99 (i.

) NT: Shepenmut (ang.) ESARHADDON (ang.) Latopolisz (gör. de az óegyiptomiak sírfalain előfordult ábrázolása vadászat közben.ESAMENOPET2 (ang.) ESPTAH (ang.) ESPANEFERHOR (ang. BT: felügyelő RT: Espaneferhor sírja ESPANEFERHOR SÍRJA UF: TT68PM SN: A sírt eredetileg Paenkhemenu építtette. BT: vezír RT: Espekashuti sírja ESPEKASHUTI SÍRJA UF: DB312 TT312PM BT: deir el-bahari sír RT: Espekashuti (ang.) ESET (ang. (1. Pszammetik idején.) CSUKA ESPAKASCHUTI (ném. ar. BT: Mentuemhat hozzátartozói polgármester próféta ESTABLE ‘ANTAR (ang. Ízisz9 férje a 26. BT: expedíció RT: Wegner.) ÉSZAK-ABÜDOSZ KULTIKUS ÖVEZETE PROJEKT UF: North Abydos Cultic Zone Project (ang. 7) BT: petymeg RT: Hnumhotep.) small spotted genet (ang.. sőt.) UF: Nespaneferher (ang. dinasztiában. BT: Esamenopet2 (ang.) ESOX (lat.) Nespeneferher (spa. Théba polgármestere. felső-egyiptomi nomosznak volt egykor fővárosa.) ESEL (ném. III.) SN: A projekt igazgatója Mary-Ann Pouls Wegner 2000 óta. dinasztia idejéből.) ESENCHEBIS (gör.) ESZNA ESOCIFORMES (lat. BT: város RT: esznai isten esznai templom ESZNAI ISTEN BT: helyi isten ESBANEBDED (ang.) ESNEH ESZNA CSUKAFÉLE HERINGALAKÚ ESPEKASHUTI (ang.) SN: Mentuemhat apja.) SN: Luxortól 55 km-re délre található. ném..) Esneh (ar.) Iunyt (óei. de helyi megjelölésként is használták egy településen belül. sírjának falfestményei ÉSZAKI UARET SN: Ez a közigazgatási terület feltételezések szerint a Deltát és Memphiszt foglalja magában. Itt divatban volt a sügérkultusz.) Eszne Eszneh Isna (ar. BT: Mentuemhat hozzátartozói ESNA (ang.) SN: Mentuemhat egyik felesége a 26.) BENI HASSZÁN LELTÁRI SZTÉLÉ ESTELA DEL INVENTARIO (spa.) Nespekashuty (spa. Mary-Ann Pouls ÉSZAKI CSAPAT BT: sírásó munkacsoport ÉSZAKI ON HÉLIOPOLISZ ALSÓ-EGYIPTOM ÉSZAKI ORSZÁG 158 .) ESOCIDAE (lat. de szerepel a 10236d jelű Berlin papiruszon és előfordul a Szobek-tó területének megnevezéseként is.) Szeni2 (óei.) SN: Amon wab-papja.) SN: Vezír a 28. A 3. BT: wap-pap NT: Esamenopet2 hozzátartozói ESAMENOPET2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Lánya: Shepenmut.) UF: Eshne Esna (ang.) Latopolis (gör.. BT: közigazgatási egység RT: Berlin 10236d papirusz ÉSZET ÍZISZ1 ESZKÖZ UF: felszerelés Gerät (ném. Taharka és I.) NESBANEBDJED (ang. ném.) ÉSZAKI PETYMEG UF: aprópettyes ginstermacska common genet (ang.) ESKHONS (ang.) SN: Mára már eltűnt Egyiptomból.) SN: Amon temploma írnokainak felügyelője. dinasztiában.) Szni Ta-Senet (óei. BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Espaneferhor (ang.. ném. egy esetben hivatali cím részeként is említik.) ESENKHEBI (ang.) UF: Espakaschuti (ném.) ESPEKASHUTI (ang. ar.) használati eszköz BT: tárgy NT: ácsvonalzó bronzeszköz bunkó csillagászati eszköz csipesz ecset evőeszköz fegyver festőeszköz függőón harci eszköz íróeszköz ivóeszköz kaparóeszköz kés kőeszköz mérőeszköz múmiavizsgálatok eszközei munkaeszköz orvosi eszköz paletta rézeszköz szállító eszköz szandáltartó szépítkezési eszköz szobrászeszköz szórólapát tárolóeszköz vaseszköz világítóeszköz RT: használati tárgy ESZNA (ar. Ezt a várost Nagy Sándor nevezte el Latopolisznak és a nílusi sügér a római hódoltság idejétől fogva Lates-néven szerepel egész napjainkig.) ESHNE ÍZISZ ESZNA (ar.) North Abydos Votive Zone Project (ang. amelynek Espaneferhor lett később új tulajdonosa.) SZAMÁR ÍZISZ1 ÍZISZ9 1 ASARHADDON (or. Amon prófétája..) Nespaqashuty (ang.) Genetta genetta (lat.

melyet egy munkás kötéllel forgat a vonós fúró használatához hasonló módszerrel. az ágyékot. szétosztották a jelenlévők között.) ETA URSAE MAJORIS ALUDRA (ar.) Euasteridae (lat. 55) ESZTERGÁLT DÍVÁNYLÁB (WM: W 2601)(1.) EUASZTERID EUASZTERID ESZPAMAI BT: pap RT: Eszpamai koporsója ESZPAMAI KOPORSÓJA SN: Eszpamai akhmimi pap ember alakú koporsója a 26. székek és ágyak lábainak elkészítésében. megformálta műhelyében keze műveként. 25. dinasztia idejéből. még a gyerekek is. a heréket.) Lamiidae (lat. hogy kényelmesen üljön. A halottnak kenyeret. A szószokba és ragukba kenyeret mártogattak. a kezeket és ujjaikat.e. hogy támogassa a hímvesszőt a nemzés aktusában. Ezzel a módszerrel már feltártak Dahsúrban egy 47 méter hosszú újbirodalmi sírt. Így mindenben benne van az élet lehelete.) Speisen (ném. kenyér. húst. Miután felajánlották az isteneknek az ajándékokat.e. hogy csak kenyérből és sörből állt.NT: esznai triász Hnum Nebtuu Neith Szatisz ESZNAI TEMPLOM SN: Alapítása III.e.) EUDICOT (ang. „Hnum…kötötte a vér folyását a csontokhoz. BT: áldozati ajándék RT: italáldozat ETIÓP DINASZTIA DINASZTIA. 747–656) (i. hogy irányítson. amelyek a Ptolemaioszok és a római császárok idejéből származnak. tejtermékeket. BT: esznai templom oszlopcsarnok ESZNAI TRIÁSZ BT: esznai isten NT: Hnum Neith1 Szatisz ESZNE ESZNEH ESZNA (ar. a hátsót. a kart. Az esztergált anyagok a Késő. 55) BT: esztergált bútorláb ETA CANIS MAJOR (lat. BT: óegyiptomi gyarmat ETIÓP KŐKÉS KOVAKŐ KÉS ÉTKEZÉS UF: evés SN: Az egyiptomiak naponta háromszor ettek. az elülső szerveket. (1. hogy nyeljen és köpjön.és a Római Korban széles körben elterjedtté váltak karosszékek. BT: templom NT: Esznai templom Hnum-himnusza Esznai templom oszlopcsarnoka Egyetlen BT: japán egyiptológus ÉTEL UF: food (ang. mellé pedig sört fogyasztottak. csak a törzsüket. BT: koporsó ESZTERGAPAD UF: lathes (ang.. Ételeik elkészítéséhez két fő módozatot alkalmaztak: a roston sütést közvetlenül erős tűzön. Thutmózisz idejére esik.. feladatkörüket is leírva. később már csak az ételek utánzatait helyezték el a sírkamrákban. aki műholdas felvételek alapján keres óegyiptomi építményeket. zöldség. megmaradt része az oszlopcsarnok.) Lamidae (lat. az állkapcsokat. EUASZTERID UF: Euasterid (ang. szárnyas. és fenntartsa a beleket éjjel…” BT: esznai templom Hnum-himnusz ESZNAI TEMPLOM OSZLOPCSARNOKA SN: Mennyezetét 24 kompozitoszlop tartja. Kialakította a nyelvet is a beszédhez. dinasztia alatt gyarmatosította Egyiptom Etiópiát. megformálta az étkezéshez az ajkat.és a Római Korban terjedtek el. míg a másik munkás egy simítókéssel alakítja a faanyag felületét. Kézzel ettek. A szárnyasok szárnyát. hogy elvégezzék munkáikat.) ALKAID ETAYA. repülő keselyűk és csillagászati ábrázolások díszítik. avagy az alapanyagait. Leggyakoribb ételük a kenyér volt.) ÉTELÁLDOZAT SN: Az áldozati ajándékokat (marhahús. zöldségeket és gyümölcsöket foglalt magába az egyiptomiak étrendje. 15) Egy újbirodalmi iratból kiderül. hogy megemésszék a dolgokat. sütemény) az istenek szobra előtt az áldozati asztalon a mindennapi szertartásokhoz a hívők helyezték el. a torkot. 716–664) (i.) EUCOMMIIDAE (lat. MASAHIRO SN: A Tokai Egyetem kutatója. ha nem is sokkal gyakrabban. BT: élelem NT: árpakása borsópüré főtt étel fügebefőtt galambbecsinált lencsés-babos ragu marhacomb mézes sütemény palacsinta sült étel sült fürj sütemény ünnepi étel zabkása RT: étkezés ESZNAI TEMPLOM HNUM-HIMNUSZA SN: Számos testrészt sorol fel. A gerincet. amely évszázadokon keresztül szerves kiegészítő részét képezte az egyiptomi területnek. BT: cselekedet NT: lakoma RT: étel EUASTERID (ang. hogy még a gyerekeknek is kenyeret és sört vittek az anyák az iskolába.) SZÍNGALANDFÉREG VARÁZSDIÓ ALKATÚ ROZOPSZIDA 159 . de kezüket gyakran mosták a kézmosó tálakban. lábát és fejét nem fogyasztották el. A forgatott faláb forgáscsapokkal van befogva egy alsó és egy felső lemez közé. és a torkot a nyeléshez. hogy elvégezze feladatát. a nyelőcsövet az iváshoz. hogy faljon. hogy kinyíljanak. 712–663) ETIÓPIA UF: Aethiopia SN: A 12. sört és hagymát áldoztak.) SN: Petoszírisz sírjának egyik falfestményén látható Philip Arrhideaus idejéből egy primitív függőleges esztergapad.) SN: Főleg gabonát. a hátsót. A nyelőcsövet. a szívet. hogy erővel cselekedjen. hogy telítsék a beleket.) ESZNA (ar. és a 27.) EUASTERIDAE (lat. és hasonlóképpen. vagy a közvetett melegítést cseréplábasokban. hogy mozogjanak. nagy ünnepeken a királyi vagy papi birtokokról szállították. hogy támasztékot adjon. Eme két élelmiszer egész életükben végigkísérte az egyiptomiakat. (i. amely előfordult. A reggeli és az esti étkezés bőségesebb volt a délinél. A felső osztályok változatosabban és bőségesebben táplálkoztak. BT: bútorláb NT: esztergált díványláb (WM: W 2601)(1.) BT: aszterid NT: üres csalánvirágú EUCESTODA (lat. BT: szerkezet RT: faesztergályos ESZTERGÁLT BÚTORLÁB SN: A Késő.

) silver (ang. hogy I. elején nagy szinkronisztikus munkát írt.”. Bristol BS8 1TS. a Bristol University Chemistry-n. Proklosz írta le.e.-ban készült örmény fordítása és Hieronimus latin fordítása maradt reánk. BT: nemesfém terméselemek EZÜSTDEBEN BT: fizetőeszköz EZÜSTKIT SN: Hat bronztállal. Főleg Afganisztánból szerezték be. sz. nevének jelentése: „Szerencsés visszatérés”. EVELYN LEONORA ALMINA (1901. RICHARD SN: A biogeovegytan professzora. BT: újbirodalmi halotti templom NT: Amenóphium Ramesszeum Ramszesz. amelynek eredetije ugyan elveszett. Kutatási területei: az ókori egyiptomiak szocio-gazdasági történelme.) 145–116) ROZOPSZIDA PTOLEMAIOSZ. gurnai temploma ÉVSZAK UF: tetramens SN: Az ókori Egyiptomban egy év három évszakra oszlott (a Nílushoz igazodva).uk Tel: +44 (0)117 928 7671 EVÉS ÉTKEZÉS EVEZŐS SN: A tat és az árboc között ültek. VIII. BT: fizetőeszköz EZÜSTKOPORSÓ BT: koporsó NT: Pszuszennész. épp ezért nagyobb értékkel bírt. BT: alexandriai kikötő RT: Heptasztadion EUROPEAN MANDRAKE (ang. vizsgáztató elnök. hogy kiderítse milyen alapanyagokat használtak a mumifikáció során a balzsamozáshoz és a pólyát milyen összetételű anyagba mártották bele. Stephen Buckley-vel együtt i. irodalom. BT: múmiavizsgáló RT: tömegspektrométer AD: Postacím: School of Chemistry. EURGETÉSZ (i. BT: naptár NT: akhet peret semu EVŐESZKÖZ BT: eszköz NT: kanál EWEN. 1985–i.15–) EVERSHED.” BT: matematikus EUMETABOLA (lat.) (1.aug.) EXORCISM (ang. egy vitorlával. BT: egyiptológus AD: ceyre@liverpool.) 246–222) EUERGETES II (ang.u. halotti temploma Széthi. Két anekdota ismeretes hozzá kapcsolódóan.) hedj1 (óei. nyelvészet. E-mail: r.e.) sejtmagvas BT: élőlény NT: állat gomba növény EUKARYOTA EUKLEIDÉSZ EUKARIÓTA EUKLIDÉSZ EUKLIDÉSZ (i. amelyek Nyugat-Théba határán húzódnak végig. III.ac.uk ceyre@liv. III.p. 1–1802) núbiai magyar expedíció EYRE. Védőgátja a Pharosz-sziget és a nekropolisz között húzódott. század elején.EU-DICOTYLÉDONES (fr. CHRISTOPHER J. az Újbirodalomban már csak 15 evezőst használtak. LADY HERBERT.) EUNESZTOSZ EUNOSTOS EGYSZERŰSÖDÖTT SZÁRNYAS VALÓDI SZÖVETES ÁLLAT EUNOSZTOSZ EUNOSZTOSZ EUNOSZTOSZ UF: Eunesztosz Eunostos SN: Alexandria keleti kikötője. PTOLEMAIOSZ. I. Az evezősök a fedélzeten pihentek és aludtak.ac.e. Ptolemaiosz királynak arra a kérdésére: Miként lehetne a geometriát könnyen elsajátítani? Euklidész azt felelte: „A geometriához nem vezet királyi út. sz. BT: mesterség NT: vontató-evezős EXPEDÍCIÓ NT: Amenmesse Tomb Project American Archeological expedíció ásatás bir minayhi expedíció (1998–2000) Észak-Abüdosz Kultikus Övezete projekt Harward-Boston expedíció Junker. JOSHUA BENJAMIN BT: egyiptológus AD: st000069@brownvm. 365–300) UF: Eukleidész SN: Görög matematikus az i. III.edu EXCREMENT OF CROCODILE (ang. és ezt még egy gondolattal megtoldotta: „Munka nélkül nincs kenyér sem geometria. BT: történetíró ÉVELŐ NÖVÉNY BT: növény NT: búzavirág EVELYN.e. University of Bristol. júl. ami megvédte őket a napfénytől. I. ezért gyakran a fedélzetre sátrat vertek.) SN: Az ezüst ritkább fém volt az aranynál Egyiptomban. RT: hajókormányos tengerész ÉVMILLIÓK TEMPLOMAI SN: A thébai nekropoliszhoz kapcsolódó újbirodalmi halotti templomok.e. Egy évszak pedig 4 hónapból állt. de egy V. 9) EXECRATION TEXT (ang.K. I. 15 rend vászon ruhával és egy bödön mézzel volt egyenértékű. egy takaróval. 395 között készült 13 ókori egyiptomi múmiát vizsgált meg gázkromatográfiás és tömegspektrométeres módszerrel. A Heptasztadion nyugati részén helyezkedett el.) EUERGETES I (ang. koporsója 160 .) ROVAR EUMETAZOA (lat.ac.uk Tel: +44 (0)151 794 2447 Fax: +44 (0)151 794 2226 EZÜST UF: HD1 (tr. Vegyjele: Ag. aki a IV.) MANDRAGÓRA EUSEBIUS SN: Caesarea tudós püspöke. SN: A Liverpooli Egyetemen előadó. 21) ÖRDÖGŰZÉS KROKODILÜRÜLÉK ÁTOKSZÖVEG EUKARIÓTA UF: eukaryota (lat. Ptolemaiosz idejében Alexandriában tanított. felirattan.brown. U. Hermann expedíciója Kairói Svájci Intézet expedíciója Lengyel-egyiptomi régészeti expedíció Lepsius expedíciója (1842–1845) Macquarie Theban Tombs Project (1996) Magyar Meroé Régészeti Expedíció (2006–) Mentuhotep. Kezdetben 16.) (1. EURGETÉSZ (i. tíz rézdebennel.evershed@bristol. III. expedíciója Meroé-gát Projekt (2002–) New York-i Metropolitan Múzeum expedíciója napóleoni expedíció (1798.

mcsári jelenetekkel díszített. II.228.) BT: tál NT: ezüsttál (MM: 07. szarkofágja EZÜSTTÁL UF: silver bowl (ang.20) EZÜSTTÁL (MM: 07.20) SN: A Harmadik Átmeneti Kor végéből Bubasztiszból.228. BT: ezüsttál származik 161 .EZÜSTSZARKOFÁG BT: szarkofág NT: Sesonk.

hogy a túl száraz atmoszféra elősegíti a fa kiszáradását. BT: magyar egyiptológus NT: Fábián Zoltán Imre cikkei RT: Nefermenu1 sírtemploma FÁBIÁN ZOLTÁN IMRE CIKKEI BT: Fábián Zoltán Imre (1954. lebenyek stb. 22–) NT: Artist of TT32.) SN: A faesztergályosok egyenes élű hornyolókést használtak és szögletes ferde vésőket. (1. vagy indiánsátor alakban döltötték egymáshoz. átmérője 14. A nedves fadarabokat a munkaműhely falához támasztották. Fontos volt. BT: fadoboz RT: tarkhani sír 213 FADÖNGÖLŐ UF: wooden mallet (ang.) BT: doboz NT: fadoboz (PM: UC 16075) Hotepheresz.) SN: Csüdjük tollatlan. BT: csap NT: facsap (WM: EC 5958) FACSAP (WM: EC 5958) SN: Tell el-Amarnából származik a 18. valamint ezzel erősítették szilárdságát és ellenállóbb lett a fákat károsító gombákkal és rovarokkal szemben. Egy ilyen jelenet látható Ti1 egyik domborművén az 5. így téve azt simává. BT: faszerszám döngölő NT: fadöngölő (BM: EA 41187) FADÖNGÖLŐ (BM: EA 41187) SN: Az Újbirodalomból származik.) PILLANGÓSVIRÁGÚ HÜVELYES FÁCÁNFÉLE UF: Phasianidae (lat. fadoboza (KEM: JE 72030) kahuni fadobozok FADOBOZ (PM: UC 16075) SN: Az 1. és nádfonattal fedték be. NOV. mivel sivatagos ország lévén kevés fával rendelkezett. Egy művészi megmunkálásról tanúskodik III. 14) BT: növényi alapanyag NT: furnérlemez RT: ácsmunka fafajta famegmunkálási technika FABACEAE (lat. (1.) BT: alapzat NT: alapzat (WM: W 45) FAANYAG UF: timber (ang. (1. tamariszkuszfa. egy 193031-es ásatásból. 72) A fa drága alapanyagnak számított. Baket beni hasszáni sírjelenete. Nem tehették ki a közvetlen napsütésnek sem. BT: tyúkalakú NT: fogoly2 fürj páva tyúk FACE MASK (ang. A sír kutatása során több egymást keresztező sír is felbukkant. 16f) BT: famegmunkálási technika FABÚTOR UF: wooden furniture (ang. 13) A kivágás után a fa sejtüregeiben még víz van.) FONÁLFÉREG FADOBOZ UF: wooden box (ang. dinasztiából. 8) A faanyagot edzették a könnyebb megmunkálás érdekében. (1.) BT: ék faszerszám FAJANSZ FÁBIÁN ZOLTÁN IMRE (1954. Fejükön. 21) SN: Kissé tölcsér alakú tömör fa.) BT: bútor FAENZA (ol. Az ásatási szám első két számjegye (57) olvasható rajta. dinasztia idején importáltak faalapanyagot.(1. 22–) SN: Hieroglifák fordításával foglalkozott. lehetnek. Hosszúsága: 24. Orrlyukaik szabadok. hogy megelőzzék a túl gyors kiszáradását. amelyből hiányt szenvedtek. Az akácia. nyakukon csupasz bőrfelületek. (1. taraj. The (1997) Did They Say ’Yes’ in the 19th Dynasty Version of Book of the Dead 145? (1999) Graffiti in TT 32 (1992) Hárfás dal Dzsehutimesz sírjában (1993) Harper's Song in the Tomb of Djehutimes (TT 32) (1995) Notes on the Opening of the Mouth in Theban Tomb 32 (1995) Some Unusual or So-Called Late or Cryptic Hieroglyphs in Djehutimes' Tomb-Chapel (TT 32) (1998-99) FABURKOLÁS SN: A gyenge minőségi faanyagok felületét burkolattal takarták.) SN: Faanyagok csapillesztésénél használták. idején terjedt el. I.8 cm. din. dinasztiából. BT: fadöngölő FAÉK UF: wooden wedge (ang. BT: facsap FACSISZOLÁS SN: A fa egyenetlenségeit úgy tüntették el. Ehhez előszeretettel alkalmaztak finompengéjű fűrészel szeletelt ébenfa lemezeket. hogy a levegő szabadon cirkulálhasson a fahasábok körül. hogy homokkövet húzogattak a fadarabon. Sokkal könnyebb volt megmunkálni. Jelenleg Nefermenu 1 sírtemploma feltárásának vezetője. hogy a nagy mészköveket facsúszkák segítségével emelték rá a feljárókra. 7) A mai Libanon területén lévő Bübloszból. BT: ács RT: esztergapad FAFAJTA UF: fa tree (ang.) MÚMIAMASZK FACSAP UF: wooden dowel (ang. BT: csiszolás famegmunkálási technika FACSÚSZKA SN: Sírokban talált domborművek alapján biztosan tudjuk. mint például egy középbirodalmi szaff-sír és a felette elhelyezkedő újbirodalmi sírok. a hímek gyakran sarkantyút viselnek. nov. valamint Észak-Szíria területéről szállították Egyiptomba a hatalmas cédrus.) SN: A faanyag felhasználása a szobrászatban a 4. és ezt a nedvességtartalmat 6-8% közé kellett szorítaniuk.F FA FAFAJTA FAALAPZAT UF: wooden base (ang. fűzfa. a fogójánál elkeskenyített. a fa volt. melynek tartalma így a szaff-sírba zuhant.) FABALES (lat.és fenyőerdőkből. ugyanakkor jóval sérülékenyebb is volt. ahol az ácsok farudakat gőzölnek és hajlítanak. dinasztiából származó doboz.) wood (ang. BT: munkaeszköz FADENWÜRMER (ném. szikomorfa és a krisztustövisfa volt a leggyakoribb 162 . Észrevették.8 cm. mint a követ. amelyeket gumival vagy enyvvel rögzítettek a fa felszínére és ékekkel akadályozták elmozdulását. amelyet Leningrádban kezdett tanulni. amelyek egy földrengéskor megsérültek és a beomlás veszélye miatt berobbantották a szaff sír felett közvetlenül elhelyezkedő sírt.) FAESZTERGÁLYOS UF: wood turner (ang. nem fedik el őket tollak. és a végső forma kialakítása után a fa megrepedezhet vagy összemehet. melyet a tarkhani 213as sírban találtak. így már az 1.)(1.) SN: Az egyetlen nyersanyag.

) fayans SN: Nem agyagból készült kék vagy zöld mázas kerámia.) faenza (ol. magassága 4. Az áradás idején. Harkness ajándékaként került a Metropolitan Múzeum tulajdonába 1926-ban.) (1. Az Egyiptomban megtalálható fafajok a szikomorfa és az akác vagy mézga alakjuk miatt nem éppen alkalmasak a hajóépítésre. Az akácból a hajóbordához szükséges nagyobb görbületű darabok nem alakíthatóak ki. Magassága 14. Valószínű.) BT: tál NT: fajansz tál (MM: 1988. 17) BT: kerámia RT: fajansz edény fajansz szobor fajansz tábla fajansz usébti FAJANSZ EDÉNY BT: edény NT: fajansz pohár FAJANSZ POHÁR BT: fajansz edény pohár NT: fajansz pohár (MM: 26. aki Gaballa Ali Gaballát is tanította. (1907–1982) SN: Professzor.) FAIYUMIC DIALECT (ang.(ar. A Edward S.) FAJANSZ TÁL FAIRMAN. Így a gerinccel és a bordákkal való merevítés fel sem merült az építőmesterekben.) PAPIRUSZSÁS FAHAJÓ SN: A fából készült hajót is ismerték az egyiptomiak. csak kisebb darabok készíthetőek el belőlük. akit vagy karokkal rendelkező faként. EL. BT: hajó NT: abüdoszi hajó FAHAK FAHAKA FAHAKA UF: afrikai golyváshal fahak Tetrodon fahaka (lat.) BT: babérféle NT: fahéj kasszia FAIENCE (ang. 9) BT: balzsamozóanyag fahéjféle fűszernövény FAIENCE BOWL (ang. BT: fajansz tál FAJANSZ USÉBTI BT: usébti NT: Iufaa 408 fajansz usébtije FÁJDALMAK ELLENI KEZELÉS SN: Egy-egy isten alakját festették a beteg kezére.) SN: Ez egy hosszú testű halfaj.) FAJJÚM-OÁZIS FAHÉJFÉLE UF: Cinnamomum (lat. valamennyiüket a halottkultusszal összefüggésben. más fafajtákat inkább importáltak.971) FAJANSZ POHÁR (MM: 26. A Hatsepszut1 által Szomália területére szervezett kereskedelmi expedícióikon jutottak hozzá. BT: mágikus kezelés FAJJÚM1 (ar. A palánkok közötti részt papirusznád törmelékkel töltötték ki.18) FAJANSZ TÁL (MM: 1988. Zöld alapon sötétkék mintázattal.7 cm. egymás felett pedig facsapokkal hézagmentesen erősítették egymáshoz.) Cinnamomum zeylanicum (lat. de amíg nem volt megfelelő szerszámuk a fa megmunkálásához és nem merült fel igény súlyosabb terhek szállítására. 1 m hosszú rövid fadarabokat téglához hasonlóan raktak egymásra és hosszirányban fecskefark alakú ékekkel.) FAIYUM OASES (ang.5 cm.6 cm. addig nem volt szükségük fából készült hajóra.) FAIYUM.7.7. tüskékkel hintett hasával fölfelé.) FAJANSZ 163 . BT: isten NT: Hathor1 Ízisz1 Nut FAIYUM (ang.(ar. ott marad az iszapos földeken madarak és emberek zsákmányának s gyermekek játékszerének. ingadozni kezd. amikor a víz visszahúzódik. mikor már túlságosan kifeszült.971) SN: Lótusz alakú fajansz pohár a Harmadik Átmeneti Korból. Mérgezés ellen ugyanezt alkalmazták. Lila Acheson Wallace ajándékából 1988-ban került a Mteropolitan Múzeum tulajdonába. hogy ezeket az istenalakokat nem festékkel. III. hanyatt fordul. vagy fából előbújó asszonyként jelenítettek meg. akinek azt le kellett nyalnia. a 22. H.) FAJANSZ UF: faience (ang. Hathor1-t. Az elephantine Szatisz-templomnál 3 fahaka csontot találtak. mely tetszése szerint tudja felfújni magát. BT: angol egyiptológus FAISTENNŐ SN: Szent fával társított istennő. átmérője 16. 9) SN: Fűszerként és balzsamozószerként is használták az egyiptomiak. (1) BT: hal négyfogú féle FAHÉJ UF: Cinnamomum verum (lat. (1. BT: növény NT: akácia baku fa cédrusfa ébenfa fenyőalakú fügefa fűzfa gránátalmafa Ised fa kajszi barackfa krisztustövisfa kőrisfa mirhafa olajfaféle pálmaféle perzea szentjánoskenyérfa szikomorfa szilfa tamariszkusz tölgyfa tömjénfa FAFELDOLGOZÁS BT: kézművesség RT: faanyag FAFIR. amely Egyiptomban megtalálható volt. mész és nátron keverékéből áll. W. BT: fajansz pohár FAJANSZ SZOBOR BT: szobor NT: Neferhotep7 ágyasának szobra (KEM: JE 47710) víziló szobor (KEM: CG 51113) víziló szobor (L: E5886) víziló szobor (L: E7709) FAJANSZ TÁBLA BT: tábla NT: Amenhotep. amelynek anyaga zúzott kvarc.) cinnamon (ang. hanem folyékony orvosságokkal festettek. Íziszt és Nutot ábrázolták faistennőként. ezért más eljárást dolgoztak ki: kb. EL.18) SN: A Ptolemaida Korból származik. dinasztiából. és Teje1 fajansz táblája FAJANSZ TÁL UF: faience bowl (ang.) FAJJÚM-OÁZIS TARIFI KULTÚRA FAJJÚMI DIALEKTUS FAJJÚM-OÁZIS FAJJÚM-OÁZIS FAIYUM A NEOLITHIC (ang. s hátának súlya lefelé húzza.(1.felhasználási alapanyag.

hogy a Líbiai sivatag oázisai a 6. BT: ásatás RT: Dahla-oázis FAKOPORSÓ BT: koporsó NT: Amenhotep. Mivel a vízben nyüzsögtek a krokodilok. III.) Faiyum oases (ang. BT: kanál szépítkezési eszköz NT: fakanál (L: N 1748) FAKANÁL (L: N 1748) SN: A 18.) SN: Kairótól 100 km-re délnyugatra fekszik. 18. Ahmed ásatásai (1971–1972) FAKHRY.) Fayoum (ang.) Sodu BT: város RT: fajjúmi dialektus narmouthiszi ásatás FAJJÚMI BÁNYA SN: Gizehbe szállítottak innen több százezernyi mészkőtömböt. Ezért is nevezték az ókori Egyiptomban Krokodilopolisznak. Ő volt ez az egyiptológus. sírjának falfestményei denderahi Hathor1-templom titkos kamráinak falfestményei falfestmény töredék Fetekti masztabájának falfestményei Haemuaszet4 sírjának falfestményei Hatsepszut1 halotti templomának falfestményei Hekareshu sírjának falfestményei Hnumhotep. III. BT: fakanál FAKHRY.) Fayum (ol. 610) Tahat koporsója (NVM) Tutankhamon középső koporsója FAKULTATÍV AEROB BAKTÉRIUM SN: Olyan baktériumok. a Bahr Juszúf táplálja. A kalcedon lelőhelyeként is számon tartották. BT: erődítmény FALCO (lat.) SÓLYOM SÓLYOM SÓLYOM-ISTEN SÓLYOMFÉLE SÓLYOMALAKÚ FALCON GOD (ang. Egész Egyiptomnak ez a legtermékenyebb területe. dinasztia idején már biztosan egyiptomi igazgatás alatt álltak. BT: depresszió oázis NT: Szobek-tó RT: Fajjúm2 fajjúmi bánya fajjúmi dialektus Líbiai-sivatag FAKALAPÁCS FADÖNGÖLŐ FAKANÁL UF: szépítőszeres kanál SN: Szépítőszer felkenéséhez használták. sírjának falfestményei Hnumhotep sziklasírjának falfestményei Hóremheb1 magánsírjának falfestményei Hóremheb1 sírjának falfestményei Huja1 sírjának falfestményei Imiszeba sírjának falfestményei Ipi2 sírjának falfestményei Kenamun1 sírjának falfestményei Kheti1 sírjának falfestményei 164 . amelyek a Rónai Birodalom idején. A Fajjúm-oázist a Nílus egyik mellékága.(ar.FAJJÚM2 UF: Arsinoe1 Arsinoite (gör. A kanál fogóján egy fiatal lantos játszik lantján két papirusznád között. Végezetül az egészet kifestették (vörössel.) FALCON (ang. sírjának falfestményei Baket. 20.) Faiyum. A Fajjúm története a 12. falfestészete dinasztia.) Per Sobk (óei. BT: kopt nyelv RT: Fajjúm Fajjúm-oázis FAJJÚM-OÁZIS UF: Faiyum (ang. A munka futószalag szerűen történt. amelyek oxigén jelenlétében és hiányában is képesek élni. falfestészete dinasztia.) Krokodeilonpolisz Krokodilopolis (gör. amikor a fáraók különösen III. a Berenikétőből Koptoszba vezető – tizenegy nap alatt megjárható – utat felügyelték.) Fayoum oases (ang. AHMED ÁSATÁSAI (1971–1972) SN: A Dahla-oázisban kimutatták.) FALCONIDAE (lat. el.) Crocodilopolis (gör. században. Alvarez professzornak. ezen a helyen nagy tisztelet övezte a krokodil formájú Szobek istent. amely szerteágazó csatornarendszeren át látja el vízzel az oázist.) SN: Közép-Egyiptom északi részén volt használatban a 4–11. akivel Knet R. Először egy írnok vörös festékkel megrajzolta a figurák körvonalait és a vésendő szöveg hieroglifáit. I. amely 5m mély és víztükre 45m-re fekszik a tengerszint alatt. 19. Végül a Ptolemaiosz-dinasztia idején szorították vissza jelenlegi kiterjedésére a tavat. III. BT: festészet NT: dinasztia. majd megint mások lecsiszolták a falat és kivésték a figurák és hieroglifák részleteit. dinasztiából származik. és ahol szükséges volt.) Scedit (óei. dinasztiával kezdődik. BT: egyiptomi egyiptológus piramisszakértő RT: Fakhry. fehérrel és feketével). Aztán egy másik írnok ellenőrizte a rajzokat. Ezután a kézművesek lefaragva a hátteret domborművesítették az alkotást. fakoporsója Ditamunpaseneb koporsója Dzsehutinakht koporsója Gua koporsója Ízisz6 belső koporsója (KEM: JE 27309) Mükerinosz koporsója Panesz koporsója (KNM) Szennedzsem külső koporsója (KEM: JE 27299) (1.) Fajjúm1 (ar. Weeks életében először találkozott.) Krokodilopolisz (gör.) FALCONIFORMES (lat. majd a vizet a Qárún tóban gyűjti össze. falfestészete RT: falfestmény FALFESTMÉNY UF: falkép freskó grafitto (ang. sárgával.) FALFESTÉSZET SN: Leggyakrabban sírokban és templomokban végezték. AHMED (1905–1973) SN: Egyiptomi piramisszakértő.) Fayyumic (ang. A dahlai helytartó székhelye a mai Balat közelében volt. BT: mészkőbánya RT: Fajjúm-oázis FAJJÚMI DIALEKTUS UF: Faiyumic dialect (ang. BT: baktérium FALACRO SN: Azon helyőrségek egyike. Amenemhet szabályoztatták zsilipek és gátak segítségével a tó vízellátását és termővé tették a környező földeket.) BT: ábrázolás építészeti díszítés festmény síkművészet NT: Amenemhet. Segédkezett a Kephrén piramis kozmikus sugárzással való átvilágításánál 1968 tavaszán Luis W. a Líbiai sivatag közepén található 1827 km2-en elterülve. fekete festékkel javította a vonalakat vagy esetleg újabb figurákat és részleteket rajzolt a képre. a Kairói Egyetem professzora.

) ÉHÍNSÉG ÉHÍNSÉG-SZTÉLÉ LEGYEZŐHORDOZÓ KÜLÖNLEGES AGYAGEDÉNY (1. ültettek. BT: famegmunkálás munkaeszköz 165 .(ar. sírjának falfestményei Rehmiré sírjának falfestményei Szennefer1 sírjának falfestményei Szobekhotep sírjának falfestményei Tutankhamon sírjának falfestményei Thutmózisz. halotti templomának falfestményei Ramszesz. csatornákon vontatják.) BT: település NT: Asmúnein.) XVIII) FARAGÓ ZSUZSANNA SN: Történész. III. 13-ig tartott ez a hónap. Neosz Dionüszosz templomának falfestményei Ramszesz. XVFAMINE STELE (ang. XII. a Nyugatisivatag második legnagyobb kiterjedésű mélyföldjén. A 19.) BT: építészeti elem FALKE (ném. A látogatás 2 órás. II. aratták a gabonát. egyik oldalán egy kis fogórésszel. BT: hónap FAMINE (ang.) SN: Dr. III. hónapja a peret évszakban.) Rakote Seikh Abd el-Gurna KAAPER SZOBRA FANCY POTTERY (ang. hogyan méhészkedtek. Merneptah fáraó uralkodása alatt a líbiaiak szállták meg. 504 km-re fekszik.) List Merimda-Beni Salam Qaw el-Kebir (ang. (1. 34) BT: famegmunkáló eszköz fűrész NT: fűrészfog kézifűrész kovakő fűrész rézfűrész RT: fűrészelés Rehmiré sírjának falfestményei FAMEGMUNKÁLÓ TECHNIKA TECHNIKA FAMEGMUNKÁLÁSI FAMENOTH UF: Phamenoth Pnamenotu (ang. Nyitva 900 – 1600-ig. elBawiti Bersa. projektvezetőhelyettes. Láthatjuk miként vetettek. a felső része egyenes volt. sírjának falfestményei Tjaj1 sírjának falfestményei RT: falfestészet FALFESTMÉNY TÖREDÉK BT: falfestmény töredék NT: kutya a kicsinyeivel (L: E11557) thébai falfestmény töredék (MRAH: E 2877) (1.) SN: Az óegyiptomi év 7.) Fáraófalu földművelő falvak Gurnet Murai Kom Ombó (ar. és Akhethotep1 masztabájának falfestményei Ptolemaiosz.) FALU SÓLYOM ÁLAJTÓ FALSE-DOOR (ang. ar. masztabájának falfestményei Metjeti masztabájának falfestménye Nakht1 sírjának falfestménye Nebamun5 sírjának falfestményei Paheri sírjának falfestményei Pamehit és Ibpameni sírjának falfestményei Pasedu1 TT326PM-os sírjának falfestményei Petoszirisz sírjának falfestményei Petoszirisz sírjának mennyezetfreskója Ptahhotep. 20) Az 5.) SN: Az újbirodalmi ácsok kiterjedt munkaeszköz készlettel rendelkeztek. BT: oázis FARAGOTT SÁVDÍSZÍTMÉNY ALACSONY DOMBORMŰ FÁRAÓFALU UF: Pharaonic village (ang. V. BT: magyar egyiptológus RT: Magyar Meroé Régészeti Expedíció (2006–) FARAFRA-OÁZIS UF: Frafra-oázis Ta-iht (óei. A SN: Egy tágas terület közepén helyezkedik el. Ramszesz sírjának falfestményei Ramszesz. dinasztia idején. Majd bizonyítottan a rómaiak szállták meg a területet. egyiptológus.. A Meroé-gát Projekt 2006-os magyar expedíciójának tagja. 14) FALFÜLKE UF: niche (ang. arabista. Nincsenek őshonos egyiptomi maradványok. karnaki templomának kapuján lévő falfestmény Ramszesz.) LEGYEZŐ FAN BEARER (ang. A legkisebb a jelentősebbnek számító oázisok között. Arról nevezetes.) FAN (ang. dinasztiában a fűrészek fogas része ívelt. Föllendülése erre az időszakra tehető: kulcsszerepet kapott a Líbia és a Nílus-völgy között húzódó fő kereskedelmi és hadiúton haladó karavánok ellátásában.) Ta-ihw (óei. I. ami jól látható Ti1 masztabájának domborművein. III. A látogató bárkába ül. masztabájának falfestményei Ptahhotep. III. melyeket Abüdoszban és Szakkarában találtak 25–40 cm hosszúak voltak. Jan. el. 15– feb. Ma Kairótól délre.meidumi sétáló libák Menkheperraszeneb1 TT86PM-os sírjának falfestményei Menna1 sírjának falfestményei mennyezet-freskó Mereszankh. Haszan Ragab egyiptológus építtette a Nílus egyik szigetén Gizeh mellett.) BT: famegmunkálás megmunkálási technika NT: aranyozás faburkolás facsiszolás intarzia készítés lakkozás szögletesre alakítás RT: faanyag famegmunkáló eszköz FAMEGMUNKÁLÓ ESZKÖZ UF: carpentry tools (ang. és közben élőképek sora vonul el előtte: az ősi Egyiptom különböző foglalkozásai elevenednek meg magyarázat kíséretében.) NT: ár1 balta döngölő famegmunkáló fűrész fejszék fenőkő hornyolókés hornyolóvéső kahuni famegmunkáló eszköz rovátkoló véső szögvágó segédeszköz vonós fúró FAMEGMUNKÁLÓ FŰRÉSZ SN: A korai dinasztiákból származó fűrészek. és VI. vége csúcsos.(1. BT: falu FALUSI BÍRÓ SZOBRA FAMEGMUNKÁLÁS BT: megmunkálás NT: famegmunkáló eszköz famegmunkálási technika FAMEGMUNKÁLÁSI TECHNIKA UF: famegmunkáló technika woodworking technique (ang.) Tehén földje. IX. hogy környékén hihetetlen formába csiszolta a Fehér-sivatag szele a mészkőtömböket.

2952–2939) (i. (i.e.e. 1929–1895) (i. 1479– 1457) Hauszerré Heribré Herihór (i. IV. I. 465–424) Artaxerxész. A per-aa kifejezés eredetileg a királyi palotára és a benne élő hozzátartozó emberek összességére.e.e. ezért minden tekintetben. Heti. III. 1929–1892) (i.) (i. 2686) Hat-Hór Hatiré Hatsepszut1 (i. VII. Pompás díszöltözetben.e. (i. VI. 814–790) (804–783) (len. 1417–1379) (i. akit a nép atyjának tekintettek. kötelességeit és tevékenységét. Kiváló kegyjele volt már az is. (i. 1991–1962) (i. az Újbirodalom idején olvad össze jelentése a király személyével. (ang. (cse. A király akarata törvény volt. 2167–2163) Ibi.e. BT: államszervezet NT: Aahotepré Aakenenré Apóphisz Aanetjeriré Aauszerré Apóphisz Adzsib (i. A per-aa kifejezés Ekhnaton uralkodása alatt keletkezett. 3. I. 2015–2007) Antef.) (i. Eredetileg csak a királyi udvart jelölte. 336–332) Dun (i. (i. (ang.e. 310) (i.e. II.e. A pharaó szó először az i. I. 1778–1770) Amenemhet. 1706–1683) (i.. 1580–1558) (i. 2599–2575) Huiker hükszósz fáraó Ibi1 (i.e. 423–405) Dareiosz. 1525–1504) (1.e.) (i.e. de amikor az ország szervezete egyre bonyolultabbá vált. (i. korlátlanul rendelkezett alattvalóinak élete és javai fölött. Apóphisz. 521– 485) Dareiosz. 745–720) Ka1 (spa. 521–486) (i.e.e. 393–380) (i. 522–486) (1.e. A fáraó. (i.e. II. 1203– 1200) Amu Amürtaiosz (i.e. 2566–2558) (i.e. 311) (i. annak földre kellett előtte borulnia. 405–359) Artaxerxész. 1855–1808)(1. V.e. 1625–1622) Antef. 2630–2611) Eke Ekhnaton (i. Aki a királyhoz közeledett.e. hogy hódoló meghajlással kezdte meg beszédét. 1600–1588) Bokkhórisz (i.e. de az Újbirodalom korától a jelentés köre már kiterjedt az uralkodó személyére is. 323– 305)(1. 719–714) (i. 1844–1797) (i. III. 1382–1344) Amenikemau Amenmesz4 (i.e.FÁRAÓ HELYE FÁRAÓ FÁRAÓK MASZTABÁJA UF: király per-aa (óei. 1601–1596) Antef. (i. 1710) Antef. 993–984) Amenhotep. 1937–1908) Amenemhet.e. spa.e.e. (i.1402– 1364) (i.e.e. 1530–1504) Jahmesz. 1488–1468) (i.) Ré-fiai pharaó (bib. 2054–2046) (i. (i.e. akkor nem volt elég. 1327–1323) (i.e.) (i.e. hogy minden hozzá intézett megszólítást hosszabb himnusszal vezettek be.) (i. (i.e. (i.e.e.e.e. 312) (i.e. 1539–1514) (i.e.e.e. (i. 2603–2599) Hakórisz (i. III. 1798–1790) (i. VIII. 1390–1352)(1.e. ha a király megengedte a belépőnek vagy hozzá közeledőnek.e. 1338–1334) (i. II. Még azt is pontosan meghatározták. A túlzásokat az élet minden területén kerülnie kellett. 1450–1412) (spa. Kodomannosz.e.e.e. hanem csodálatát a király iránt hosszabb himnuszban kellett kifejeznie és csak azután felelhetett a hozzá intézett kérdésre. 1770–1769) Amenemhet.e. (ang. 1535–1523) Harsziésze1 Haszehemui (i. 2829–2787) Dzsedefré (i.e.e. 1875–1840) Amenemhet. 717–712) Dareiosz. 2939–2892) Ai. Iri-Hór Iszeszi (i. II. 1596) Aperanat (ang.e. Ptolemaiosz parancsára a görögre fordított Bibliában. 1570–1546) (i. I.e. hogy tőle valamilyen ügyben tanácsot kérjen.e. 424–405) (1.) (i.e.) Ka2 (i. 323–317)(1. 2125–2112) (1.e. II.) Apóphisz.e.) (i. (cse. I. Hian Hór Hóremheb1 (i.e.e. 1701–1677) (i. 1664– 1641) Aj1 (i. az isten fia soha nem mondhatott le. Apriész (i. 2112–2063) (1. I. A legrégebbi időkben ezeket a feladatokat valószínűleg személyesen látta el. 589–570) (i. 1392–1355) (i.) Amenhotep.e.e.) Juput. hogy személyesen vagy nyilvánosan emlékeztessék kötelességeikre. 1214–1211) (i.e. 2103–2054) Antef.e.) (i. (ang. hogy milyen fajta és minőségű ételt ehet. II.e. 1503–1482) (i. mint az istenek képviselője számos tisztséget töltött be: ő volt a hadsereg főparancsnoka. 1769–1765) Amenemnisu (ang. században jelent meg II. I.e.e. III. 311) (i. (cse. Egyiptomi uralkodó.e.e.e.e. 343–338) Ba Baufré (i. Heti.e. I.e.) (i. 1772–1763) Amenemhet.e.) pharaoh Phrah uralkodó SN: Az ókori Egyiptom uralkodóinak a címe.e.e. 1550– 1525) (i. 2741–2723) Kambüszész.e. (i.e. legelőkelőbb tanácsosaitól körülvéve fogadta a király a belépőt. (i. 570–526) (i.e. 1799–1787) (i. II. (i. vagy vonulhatott nyugalomba. 2539–2532) Bebiankh (i.) (i. (spa. 2787–2767) (i.e.e. 1321– 1295) Hotepszehemui (i.e.e. 310) (i. (i. 310) Antef.) (i. 311) (i.e.e. 2831–2791) Huni (i. 1585–1542) Apóphisz. Ha a király valamelyik tanácsosát magához szólította.e. Philip (ang. 1786–1778) Amenemhet. 2546–2539) (i. II. 1043–1039) Amenemopé (i. 1324–1321) Aj Mernoferré (i. 1080–1074) Heti. Feladatai haláláig változatlanul megmaradtak.e.e. 393–381) Hamudi (i. 2388–2356) Jahmesz. VII.e. hogy a lábát csókolja meg és ne a földet. II. azaz a királyság intézményére vonatkozott. 2895–2868) Dzset (i.e. 2528–2520) Dzsedkaré-Semai Dzser (i.e. A szent könyvekben lefektetett törvények határozták meg az uralkodó életmódját.e. 338–336) Artaxerxész. IV. 587–569) Arrhideaus. (i. 1334–1306) (i. a cím a ‘per-aa’. I. 311) (1.e.e.e.e. 404–399) Anather Ankhkaré Antef Antef. 2868–2829) Dzsószer (i. 1372–1354) (i. VI. (i.) (i.e.e. (i.e. 54) Arszész (i.e. 1364–1347) (i. (i. 2414–2375) (i.e.e.e.e. azaz “nagy ház” kifejezésből alakult ki de a király címei között nem szerepelt.e. III.e. 525–522) 166 . kényszer alkalmazása nélkül is engedelmeskedtek neki. 1817–1772) Amenemhet. 1850–1800) (i.e. II. Az egyiptomiak mélységesen szerették és tisztelték uralkodójukat. 1204–1201) (i. V. III. 1668–1663) (i. I. az államigazgatás feje és a legfőbb bíró. 205) Amenhotep. elöljárói pedig minden alkalmat megragadtak.e. 1323–1295) (i.e. 1379– 1362) fáraók hozzátartozói Haba (i. teendői egy részét tisztségviselőire ruházta át. II.e. III. (i.e. 569–526) Jakbaal Jakbemu Joam Juput. (ang. 1664–1641) Alara Amenemhet.e. (cse. Olyan nagy volt a tisztelet a király iránt.

VII.e. Epiphanész (i.e. II.e. 1764–1759) (i. 1126–1108) (i. Neosz Philophator (i.(ang.e. II. 2285–2279) (i.e.e. IX. 2163–2161) Noferkaré. II. Skorpió.e.e. 285–246) (1. (i. 526–525) Pszammuthisz (i. 1715) Nekó. 1596–1591) (i.e.e.e.e. III.e.e.e. (i. I. 70) (i. 1696–1686) Neferhotep. (i. Alexander (i.e.e. 1098–1069) Ranúzer Rhampszinitosz Rudamon Sabaka (i. Peribszen (i.e. 1108–1098) Ramszesz. 1983–1976) (i. 2611–2603) Szekenenré. 2604–2581) (i. I. 311) (1. II.e. Philophator (i.. 1591–1576) (i. 1944–1937) Mentuhotep.e. II.e. 735–712) Pami (i. (i. ném.e. 2289–2255) Pepi. (i.e. 773–735) Sesonk.e. 2676–2661) Piankhi2 (i.e.e.e. I. 2446–2426) Noferirkaré.e. III.) (i. (i.e.e. 2283–2278) (i. 959–945) Ptolemaiosz. 393) Pszuszennész.e.e.) Narmer Nebankhré Nebdzsefaré Nebfauré Nebhepesré Apóphisz Nebirierau.e.e. (i. (i. V. 2218–2216) (i.e.e. (ang.e. 595–589) (i. 818–793) Peftjauabastet (i. 945–924) Sesonk.e.e.e.e. (i.e. 2426–2419) Sesi Sesonk. 1559–1558) Szekenenré.e. 835–783) Sesonk. Alexander (i. III.e. ol. 2255– 2246) Meribré Merienhór (i.e.e. (i. 380) Netjerikaré Neuszerré (i.e. XIV. II. I. 874–850) (i.e.e.e.e. 1601) Nebmaatré Nebré (i. II.e. I.e. 2791–2754) Nebuszerré Neferhotep. (i.e. Philometor (i. 312) (i. 2589–2566) (i.e. (i. 2010–1998) (i.e. Eurgetész (i. 2246–2152) Pepi. (i.e.e. (ang.e.e.e.e. 109–107 és i. (i. 1125–1107) Ramszesz. 204–180) Ptolemaiosz. II.e. 180–164) (i.e.e.e. 1147–1143) (i. (i. IX.e.e. 1576–1570) (i. 1995–1983) (i. 379–362) (i. VIII. 163–145) Ptolemaiosz. 1643–1642) Mentuhotep. Philopator (i. 664–610) (1.e. 2490–2472) Nagy Sándor (i. 222–205) Ptolemaiosz. XI. 1108–1099) (i. (i. Philophathor (i. (i. 88–80) (1. 924–894) Sesonk.e. 1198–1167) (i. 360–343) (i. (i. II. III. (i.e. 145–116) Ptolemaiosz. 380–362) (i. por. 332–323.e.e. 310) Noferefré (i.e. V. 2458–2446) Szaket Szalitisz Szanaht (i.e. 311) (1. 399–393) Nepheritész. II. IV.e. 2649–630) Szehebré Szehemhet (i.. 2650–2630) (i. (i. (i. VI.Kamosze1 (i. (i.e. 2472– 2467) Sepszeszkaré (i. VIII. 2661–2653) Neheszi1 (i.e. X.e. VII. 2511–2506) (i. i.e. VI.e. 698–690) Seneferka Senész Sepi Sepszeszkaf (i. 284–246) (i. 2180) Noferkaré. (i.e.e. Szahuré (i. II. 204) Pszammetik. I.e. II. 2551– 2528) Kleopátra.e. (i.e. 359–341) Nepheritész.e.e.e. IV. Nikaré. 2175) Noferkamin. 783–773) Pedubasztisz. IV. (i.e. I.e. Ninutjer Nitókrisz1 (i.e. 2396–2388) Mentuhotep.e. II. 767–765) Skorpió. 2477–2467) (i. Neferkasokar (i. 1145-1141) Ramszesz. (i.e. (i. (i.jún. 1705–1694) (i.e.. II. 205–180) (i.e. 2173) Noferkauhór Kapuibi (i.e. 2184–2181) (1.e. 777–749) (i. 750–712) Pimay Pszammetik.e.e. III.e. Philadelphosz (i. (i.e. 1136–1129) Ramszesz. 828–803) (i.e. 2686–2630) (i. IV. 107–88) Ptolemaiosz.e. 2169–2167) Noferirkaré. 245) (i.e. 1554–1549) Kar2 Kasta (i.e.e. 2278–2184) (i. I.e. 2416–2392) Ni-hór Nikaré. ném. I.e.e.e. 610–595) Nektanebosz.e. 44–30) Rahotep2 (i. I. 2046–1995) Mentuhotep. 740–725) (ang. III.e.e. II. (i.e. 1545– 1539) (i. 924–909) Oszorkon.e. 88–81)(1. 594–588) Pszammetik.. 282–246) Ptolemaiosz. Ramszesz. I. VII. Caesarion (i. 1718– 1712) Kheopsz1 (i.e. 3032–3000) (i. 323–285) (i. 2161–2160) Nubnofer Oszokhór (i. III.(i.e.e. 924–889) Oszorkon.e.e.) Pepi.e. Szótér (i. 3200) (i.e.e. XII.e.e.e. III.e. 1738–1727) (i.e. 246–222) Ptolemaiosz. 310) (i. Noferkaré1 Noferkaré. 204) Ramszesz.e. 984–978) Oszorkon. 2181) Noferkaré. (i. VII. IV. 2532–2504) (i. 760–747) Kaszekhemui Kephrén (i. (i. 1573–1570) (i. 1558–1554) 167 . II.e. Merdzsefaré Merenré.e. 2491–2477) (i. 1148–1144) (i. 2176) Merihathor Merikaré Mermesa (i. (i. 305–282) (i.e.e.e. (i. 803–797) Sesonk.e. 1131–1112) (i. 1153–1147) Ramszesz. I. IV. Szótér (i. VI. 2115–2100) Noferkauhór (i. V. 1039–991) Pszuszennész. (i. 1194–1169) Ramszesz. 1622–1619) Ramszesz. 1756–1751) (i. (i.e. (i.e.e.e.e.e. VII.e. 393) Mükerinosz (i. 311) Oszorkon. 2174) Noferkaré. 797–769) (777–749) (1. V. II.e. (i. 2332–2283) (i.e. 116–107 és i.e.e. 1997–1991) (i. (i. 2955–2895) Menkauhór (i. 2520–2494) Khendzser (i.e. (i.e. I.e. 80) Ptolemaiosz. 1279–1213) (1. XI. 747–716) Pije (i. 1295–1294) (i. II.e. 1143–1136) Ramszesz. 2335–2285)(1. 1712–1710) Merneptah (i. (i. 1236–1223) Meruszerré Jakobher Muthisz (i. 1956–1944) Mentuhotep. 51–47) Ptolemaiosz. (i. 1134–1117) (i.e.e.e. 1627–1601) Nebirierau. I. 1320–1318) Ramszesz.e. 2504–2500) (i. 716–702) (i.e.2 (i.e. 672–664) Nekó. (i. VI.e. 19) Ptolemaiosz. I. por. 304–284) Ptolemaiosz. 2558–2532) (i. 116–110.e.e. 712–698) Sabataka (i. 378– 360) Nektanebosz. 51–30) Ménész (i. 1663–1660) (i. V. 2460–2453) (i. X.e. 1098–1070) (i.) (i. I. XV.e. (i. 730–715) Oszorkon. I. 2419–2416) Noferibré Noferkamin.e.e. 2422–2414) (i. I. 2453–2422) (i. 47–44) Ptolemaiosz. 145–116) Ptolemaiosz. ol.e. (i.10.e. 180–145) (i. III.e.e. 2061–2010) Mentuhotep.e. VI. 1197–1165) (i. 1998–1991) Mentuhotep. I. I. (i. (i. XIII. 2321– 2287) (1. (i. Neosz Dionüszosz (i. 80–51) Ptolemaiosz. (i.) (i.e. (i. Eurgetész (i. (i.e.e.

Szobekemszaf. 1526–1512) (i. 365–360) (i. 311) Takelóth. 1200–1194) Széthnaht (i.e.e.) Masztabat el Faraun (ar.e.e.) (i. 2504–2500) (i. I. fr. Szobeknoferu (i.e. BT: fonálféreg FESTŐ-CSÜLLENG 168 . Haemuaszet1. ném. 1070–1044) (i. 2323–2291) Thamphtis (ang.e. szobra (BM) Sesonk.e.e. 1743–1740) Szobekhotep. III.e. 1479–1425) (1. 1782–1778) Unisz (i. (i. ahol sértetlenül fennmaradtak i. (i. 850–825) (1.e. 2767–2741) Szemken Szenoferanhré Apóphisz Szeszósztrisz. 11.e. 1720–1715) (i. festett mészkő szobra Nagy Sándor szobra Ramszesz. BT: ember-múmia NT: Amenhotep. I.e. 1317– 1301) (i. IV.) Secernentea (lat. Egy pár farmídiummal rendelkeznek.) SN: A fonálférgek osztályának egy alosztálya. BT: szobor NT: Amenemhet. ol. 889–874) Takelóth.. (i.e. 1763–1759) Szokarhór Szuadzskaré Taharka (i.e. I. BT: sziget FÁRAÓSZOBOR UF: királyszobor SN: Gránitból. múmiája Ramszesz. 725–720) (i. 1955–1913) (i.e.e.e. 1724–1718) Szobekhotep.. (i. II. néhány kilométerre Tabától.e. 1897–1878) Szeszósztrisz. 362–360) Tanutamon1 (i. II.e. Ramszesz fia végzett rajta restaurációs munkálatokat. (i. 1685–1678) Szobekhotep. szobra Amenhotep. (i. Mükerinosz fiának. 690–664) Takelóth.) (i. 2356–2323) Uszeranath Uszerkaf (i. Szobekhotep.e. 486–465) Zehen (pre) Zezer RT: fáraók magánkönyvtára fáraók öltözete királyi feleség királyi titulus királysír FÁRAÓK HOZZÁTARTOZÓI BT: fáraó NT: herceg királyi feleség FÁRAÓK MAGÁNKÖNYVTÁRA BT: magánkönyvtár NT: Sepszeszkaf könyvtára FÁRAÓK MASZTABÁJA UF: Fáraó Helye Mastaba el-Faraun (ar. BT: öltözet NT: szed-öltözet FÁRAÓ-MÚMIA UF: királymúmia SN: Az i. 204) Thutmózisz.e.Szemenhkaré (i. III. 1503–1490) (i.e.e.. (i.e. szobra Thutmózisz. 724–717) Teti1 (i.e.e.e. amely Szakkarától délre helyezkedik el.) SN: Az izraeli határ közelében található. 1069–1043) Sznofru (i.) FARKASVAKSÁG BT: szembetegség FARMÍDIUMOS UF: Phasmidia (lat. 1198–1196) (i. 774–767) Takhósz (i.e. III. 2575–551) Szobekemszaf. múmiája Thutmózisz. 1760–1756) (i.e.e. 1214–1208) (i. múmiája Széthi. múmiája Szemenhkaré múmiája Széthi. 2472– 2467) FÁRAÓK ÖLTÖZETE SN: Azonos az általános viselettel. 1644–1643) Thutmózisz. Sepszeszkafnak készült. 1971–1928) Szeszósztrisz. V.e. 1363–1361) Szemerhet (i. I. III. 2465–2458) Uszerkaré (i. IV. múmiája Merneptah múmiája Pszuzsennész. I.e.e. 1188–1186) Tefnaht (i. csak sokkal gazdagabb kivitelben. az istenek jelképeit hordták köpenyeiken és fejdíszeiken. II. V.e. II. 2337–2335) (i. I.e. 311) (1.e. 1186–1184) Sziamún1 (i.e.e.e.e.e. múmiája RT: múmiahamisítás FÁRAÓSÍR KIRÁLYSÍR FÁRAÓ-SZIGET UF: Gezira Faraún (ar. (gör.e.) Megtisztított piramis Sepszeszkaf masztabája Sepszeszkaf temetőegyüttese szarkofág alakú piramis SN: A legnagyobb masztaba. 1200–1197) (i. múmiája Sziptah múmiája Tutankhamon múmiája Thutmózisz. II. 1836–1817) (i. Szobekhotep.e. (i.. 1216–1210) (i.e. 1842–1836) (i. I.e. I. 1493–1481) Thutmózisz. 1678–1674) Szobekhotep. Miután Ízisz és Ozirisz külföldi helytartói voltak. Tutankhamon Uadzsed Uadzskaré-Pepiszeneb Uahibré2 (i.) Xerxész. 1318–1304) (i. 1494–1490) (i. III. 2500–2498) Thot2 (i. 664–656) Tauszert1 (i. 1306–1290) (i. 1917–1872) (i. (i. 2511–2506) (i. 1685) Sziptah Szmendész. I. IV.e. sz.e.e. 1878–1843) Szeszósztrisz.) Wasa (ang.e. III.e.e. 2506–2504) (i. szobrai Dzsószer trónoló szobra Haszehemui szobrai Hór1 szobra (KEM) Kephrén szobrai Kheopsz1 szobra Mentuhotep. (i. 1318–1298) (i.e. 1725–1721) (i.e. múmiája Amenhotep. 1622–1610) Széthi. 1202–1196) (i.e.e.e. 1789–1786) (i. II. II. 1717–1712) (i. 860–835) (i. Alapja 100m×72m. III. 1525–1512) (i. múmiája Ramszesz. szobrai FÄRBERWAID (ném.e. 19. szobrai Sesonk. 2613–2589) (i. században papok gyűjtötték össze a megszentségtelenített sírokból a megmaradt királyi múmiákat és titokban újratemették őket két rejtett sírba.e.e. (i. századig.e. 2347–2337) (i. III.e. 2291–2289) Wadjnes (ang. III.e. I.e. Szeszósztrisz. (i. (i. (i. II. 2723–2697) Ugaf (i.e. szobrai Amenhotep. múmiája Ramszesz. II.e. (i. IV. III. II. II. dioritból és egyéb kemény kövekből faragták. Auguste Mariette fedezte és tárta fel.e.e. 1210– 1204) (i. III.e.(i. II.e. II. BT: királyi masztaba RT: Sepszeszkaf (i. 1293– 1279) Széthi. VIII.e. 1303–1290) (i.e. 978–959) Szihathor (i. 2639–2604) (i.e.e.e. hol.e. (i.e.e. I. I. 1492–1479) (i. 1674–1664) Ubenré Ubienthész (i. 1481–1479) Thutmózisz.

) FEAST OF WAGY (ang. KÖNYVEI BT: Faulkner. Markusz hozzátartozói rómaiak RT: római pénzérme (BM: 1214) FAYANS FAJANSZ FAJJÚMI DIALEKTUS FAYYUMIC (ang. (1. dinasztiában a kahuni fadobozoknál. Miután kivágták a fát. BT: szakkarai sír FEGYVER UF: armament (ro. körülbelül 1. RAYMOND O. Raymond O. 16) BT: sarokillesztés FEDELES SZELENCE BT: szelence FEDETLEN FELJÁRÓ SN: A Középbirodalom idején épültek fedetlen. 1988. jó minőségűnek kellett lennie kevés hibával. 1996. BT: egyiptológus AD: bakenmut@aol.) Meref-Nebef (óei. 15) SN: Ilyen illesztést használtak a 12. 14– márc. könyvei FAULKNER. csak oldalfalakkal határolt feljárók. 12) 169 . melyeknek baltafeje kerekített volt és a két végén egy-egy kiálló fül. A fa kidöntését két ember végezte egyszerre.) UF: Unis-Ankh (ang.) fegyverzet BT: harci eszköz NT: balta bárd bronzfegyver bumeráng bunkó buzogány1 csatabárd hajítófegyver íj kard UF: wooden bowl (ang.) BT: tőr FATÖREDÉK UF: wood fragment (ang. 16) SN: Először a 4.) BT: tál NT: tál (WM: EC 936) DÉLIBÁB FATA MORGANA FATŐR UF: wood dagger (ang. RICHARD A. A (1962.) BT: énekesmadár vándormadár FECSKEFARKÚ DERÉKSZÖG HAJLAT ILLESZTÉS (1.) FAZZINI.) SN: Az óegyiptomi év 8.) (1. dinasztiában jelent meg ez a fajta sarokillesztési mód I. amelyeket nedves bőrszíjakkal rögzítettek a nyélhez. (1894–1982) BT: egyiptológus NT: Faulkner. 1981.) wer2 (óei.fr FAYOUM OASES FAYUM A FAJJÚM-OÁZIS TARIFI KULTÚRA TARIFI KULTÚRA FAYUM NEOLITHIC (ang. A falakat és a mennyezetet domborművekkel.) (1. BT: Auréliusz. RAYMOND O.) BT: tüzelőanyag FASZERSZÁM BT: szerszám NT: bunkó csúszka eke faék fadöngölő FASZOBOR BT: szobor NT: Anubisz-szobor (WM: EC152) aranyozott faszobor Hór1 szobra (KEM) Kaaper1 szobra Louvre-i nemesi pár Nahti szobra Nebdzsefau halotti szobra púpos ember szobra (KEM: JE 52081) (1. BT: feljáró FEFI (ang. Ez jól látható III. The (1973.NT: bélgiliszta FARMUTHI UF: Pharmuthi (ang. 16) UF: dovetail joint (ang. I. BT: sarokillesztés FECSKEFARKÚ ILLESZTÉS (1.) BT: töredék NT: töredék (WM: EC 356) töredék (WM: EC 357) töredék (WM: EC 2024) töredék (WM: W 1058) FAULKNER. 32) Szeszósztrisz. festéssel díszítették. 15-ig tartott ez a hónap.) HOMLOKZAT FASZÉN UF: dzsabet (óei. faszobra (KEM: JE 44951) FASZTÉLÉ BT: sztélé NT: hárfás sztéléje (L: N3657) FAT (ang. A fának egyenesnek.) SN: Az faanyagokhoz szükséges fák kiválasztása fontos feladat volt. A fahasábokat az ácsok udvaraira szállították. A (1962) ÜNNEP WAGY-ÜNNEP FEAST (ang. BT: feljáró FEDETT FELJÁRÓ SN: A piramisok mellett a völgytemplomtól a halotti templomig fedett feljárókat építettek. akik felváltva hasítottak éket baltával a fa törzsébe. 1999. 1986. The (1933) FA USÉBTI BT: usébti NT: Juja és Tuja1 usébtije (MM: 02b) Juja és Tuja1 usébtije (MM: 02c) Kenimen usébtije FAUSZTINA SN: Markusz Auréliusz felesége és Kommodusz anyja.7 m-es hosszúságúra darabolták fel. BT: hónap FASSADE (ném. 15) UF: dovetailed mitre-housing joint (ang.) BT: vezír RT: Fefi sírja FEFI SÍRJA SN: A lengyel-egyiptomi régészeti expedíció fedezte fel Dzsószer piramisától nyugatra Szakkarában.) FECSKE UF: Hirundo rustica savignii (lat. dinasztiában bronzból készültek. 1972. Raymond O. (1. Hotepheresz leletei között. Hnumhotep sírjának egyik falfestményén.com FCD CONCISE DICTIONARY OF MIDDLE EGYPTIAN.meeks@wanadoo. 1991. ahol favágók dolgoznak. 2002) Papyrus Bremner-Rhind. Feb. 1976. hónapja peret évszakában.) FATÁL HÁJ BT: balta FAVÁGÓ UF: woodcutter (ang. 2004) concise dictionary of middle Egyptian. CHRISTINE BT: egyiptológus AD: dimitri.(1. 12f) BT: mesterség RT: favágó balta FAVARD-MEEKS.) FAVÁGÓ BALTA SN: A 12. így könnyebb volt a szállítás. (1894–1982) NT: ancient Egyptian coffin texts.

kés lándzsa nyíl szablyatörő szekerce tőr RT: fegyverhordozó FEGYVERHORDOZÓ BT: mesterség NT: Noferhotep RT: fegyver FEGYVERZET FEHÉR FEGYVER

FEHÉR KORONA UF: nedzset white crown (ang.) SN: A fáraó fehér – valószínűleg ezüstből készült – kúpban végződő koronája, Felső-Egyiptom szimbóluma. BT: királyi korona RT: kettős korona vörös korona FEHÉR KVARC SN: Gyakran arannyal társulva található. Asszuánból bányászták. BT: kvarc FEHÉR LÓTUSZ UF: Nymphaea lotus (lat.) white lotus (ang.) SN: Néha kenyérsütéshez is felhasználták.(1; 13) BT: lótusz FEHÉR-NÍLUS SN: A Fehér-Nílust trópusi esők táplálják, hozama viszonylag állandó egész éven át. BT: Nílus FEHÉR ÓLOM UF: white lead (ang.) BT: ólom FEHÉRÓLOMÉRC FEHÉR PIRAMIS CERUSSZIT AMENEMHET, II. PIRAMISA

UF: HD2 (tr.) hedj2 (óei.) white (ang.) SN: A tisztaság és szentség és egyszerűség színe volt, ezért a szent tárgyakat fehérre festették, s a szent állatokat is fehér színnel ábrázolták. A fehérhez két természetes pigmentet, krétát és gipszet használtak, az ólomfehéret viszont már szintetikusan álították elő. BT: szín NT: krétafehér ólomfehér RT: fehér arcfesték

FEHÉR ALAPON KÉK SN: A színek ezen kombinációja népszerű volt a halotti felszerelések között és a Középbirodalomban koporsókon is alkalmazták. BT: színkombináció RT: fehér kék FEHÉR ARCFESTÉK SN: Ólomfehér malachit (ólom-karbonát) felhasználásával állították elő. BT: arcfesték FEHÉRBARKÓJÚ CERKÓFMAJOM UF: Cercopithecus aethiops (lat.) Green monkey (ang.) Grüne Meerkatze (ném.) Vervet monkey (ang.) SN: A tuna el-gebeli nekropoliszban találtak fehérbarkójú cerkófmajom múmiákat.(100) BT: cerkóf FEHÉRBOR UF: white wine (ang.) (1; 1) SN: A legkorábbi idegentől származó utalás az egyiptomiak fehérborára a görög Athenaeustól származik i.u. 2. század körül. BT: bor RT: fehérbor készítés FEHÉRBOR KÉSZÍTÉS SN: A fehérbor készítésekor csak a préseléskor a taposókádakból szabadon lefutó szőlőlét erjesztették, és kifejezetten el kellett kerülniük, hogy a héj sokáig érintkezzen a musttal. A műveletet olyan rövid idő alatt hajtották végre, hogy a bor csak a szőlő zamatát vegye át. (1; 74) BT: borkészítés RT: fehérbor FEHÉR HÁZ FEHÉR FAL KINCSTÁR MEMPHISZ

FEHÉR-SIVATAG UF: Sahra el-Beida (ar.) SN: A Szahara szívében terül el. A Farafra-depresszió legérdekesebb felszíni alakulata. Ez az óegyiptomiak hite szerint a gonosz Széthnek a birtoka. Furcsa kőalakzatairól híres. Szinte szünet nélkül fúj a szél, sokszor csak enyhe szellő, máskor tomboló fergeteg formájában. A Fehéársivataghoz legközelebbi emberi település a Farafra-oázis. BT: Szahara RT: Farafra-oázis FEHÉRVONALAS AGYAGEDÉNY (1; XX-XXV) UF: white cross lined potteries (ang.) BT: nagadai agyagedény FEJ UF: Kopf (ném.) SN: Az egyiptomi nők többségében borotválták fejüket, amely higiéniai szempontból előnyös volt (a tetvek ellen) és a kopasz fejre könnyebben tudták hozzátapasztani a parókát.
(1; 32)

BT: testrész NT: fej betegségei Ramszesz, II. feje Tutankhamon feje FEJALÁTÉT HÜPOKEPHÁL FEJ BETEGSÉGEI BT: betegség fej NT: henet FEJDÍSZ BT: dísz öltözet NT: kalathosz kendő korona FEJEDELEM UF: há1 hik BT: államszervezet NT: Amenemhet, I. (i.e. 1991–1962) (i.e. 1937–1908) Paszer1 Paver Tafnekht FEJKENDŐ NEMESZ TELJES ÁTALAKULÓ FEJLETT SZÁRNYAS ROVAR

FEHÉR FESTÉK SN: A fehér festékek alapanyagaként porrá zúzott állati csontokat használtak BT: festék RT: fehér FEHÉR KÁPOLNA KARNAKI AMON TEMPLOM FEHÉR KÁPOLNÁJA FEHÉR KOLOSTOR UF: Deir Amba Senúdi Deir el-Abjad SN: A 4. században alapították, felbecsülhetetlen értékű kéziratok kerültek innen európai gyűjteményekbe. BT: kolostor

FEJ LEVÉTELE SN: A nagadai és ballasi nekropoliszokban találhatók ilyen példák. A fejet vagy a sírban hagyták a test többi része körül vagy egy külön sírban temették el.

170

BT: holttest feldarabolása FEJSZE UF: adze (ang.) SN: A durva faanyagból kisebb fadarab levágására vagy finom alakítására használt famegmunkáló eszköz. Emery számos egyenes fa fejszenyelet és rézből kiöntött kerekített végű fejszefejet talált. A fejsze feje bőrszíjakkal vagy kötéllel volt hozzákötözve a fanyélhez. Vallási vonatkozásban is használták a szájmegnyitás rituáléjánál, ahol az eszközt peszeskafnak nevezték. BT: famegmunkáló eszköz NT: fejsze (BM: EA 26279) fejszefej

újjászületendő fejét, a másik, hogy megóvja a fejet attól, hogy elválasszák testétől. BT: amulett NT: fejtámasz-amulett (BM: EA 8307) RT: fejtámasz FEJTÁMASZ-AMULETT (BM: EA 8307) SN: Hematitból készült fejtámasz-amulett a Későkorból, kb. i.e. 600-ból. Magassága: 1,25 cm, hosszúsága 2,47 cm, szélessége 1 cm. BT: fejtámasz amulett FEKÁLIA WHDW FEKETE UF: black (ang.) kem (óei.) km (tr.) SN: Kétféle fekete színt csontfeketét és koromfeketét használtak, amelyeket alapanyaguk különböztetett meg egymástól. BT: szín NT: csontfekete koromfekete RT: fekete festék FEKETEBOR SN: Az Óbirodalom korában temetések alkalmával alkalmazták. (1; 74) BT: bor FEKETE CINÓBER FEKETE GRÁNIT BT: gránit FEKETE ÍBISZ UF: Plegadis falcinellus (lat.) BT: íbisz FEKETE FÉNYEZETT AGYAGEDÉNY(1; XIX) UF: black polished pottery (ang.) BT: különleges agyagedény FEKETE FESTÉK SN: A nagyon sűrű és tartós fekete tinta az olajlámpák kormából vagy égetett és porrá zúzott elefántcsontból és víz keverékéből állt, amelyhez valamilyen rögzítőszert adtak. Forralt bor seprőjéből is készítették. BT: festék RT: fekete FEKETE FÖLD KEMET1 FEKETE ISTVÁN BT: Egyiptom-utazó AD: 5000, Szolnok, Táncsics u. 18. 6/5. Tel: (56) 376-965 FEKETE LAKK UF: black varnish (ang.) (1; 17) SN: Szurok és olaj keverékéből állították elő, így a felület egyenetlenségét eltüntették és megóvták a faanyagot. (1; 17) BT: lakk FEKETEORRÚ HUSZÁRMAJOM UF: Cercopithecus patas (lat.) Erythrocebus patas (lat.) Husarenaffe (ném.) Hussar guenon (ang.) huszármajom Military monkey (ang.) Mono Húsar (spa.) Patas Monkey (ang.) Red guenon (ang.) SN: A Tuna el-gebeli nekropoliszban találtak egy feketeorrú huszármajom múmiát. (100) Kiváló futók, 55 km/h-s sebességgel is képesek futni. A hímek súlya 7–13 kg, a nőstényeké kb. 4–7 kg. Testhosszuk 50–88 cm. Fűféléket, gyümölcsöket, magvakat, tojásokat, kisebb állatokat fogyasztanak. BT: cerkóf FEKETE PIRAMIS AMENEMHET, III. DAHSURI PIRAMISA FEKETE-SIVATAG SN: A Baharijja- és a Farafra-oázisok között terül el. Nevét a sötét, vulkanikus kőzetekről kapta, amely beteríti. BT: sivatag1 CINÓBER

FEJSZE (BM: EA 26279) SN: Deir el-Bahariban találták, Hatsepszut1 idejéből (18. din.) való.Nyele fából, a fejsze feje bronzból készült. Hosszúsága: 34,3 cm. A British Múzeum 62-es termében látható. BT: fejsze FEJSZEFEJ UF: adze head (ang.) SN: Rézből készültek. BT: fejsze NT: hegyes végű fejszefej kerekített végű fejszefej FEJSZEFEJ (PM: UC 17082) SN: A 474-es számú tarkhani sírból előkerült hegyes végű réz fejszefej, amely a korai 1. dinasztiából származik. BT: hegyes végű fejszefej RT: tarkhani sír 474 FEJSZOBOR UF: szoborfej BT: szobor NT: Amenemhet, III. fejszobra (BM) Amenhotep, III. fejszobra (MM: 3425) Dzsedefré fejszobra (L: E 12626) Dzsehutimesz1 fejszobra Ekhnaton fejszobra Hadriánusz fejszobra homokkő fejszobor Ízisz7 fejszobra Kephrén fejszobra mészkő fejszobor Narmer fejszobra Ptolemaiosz, XII. Neosz Dionüszosz fejszobra (L) Szeszósztrisz, III. fejszobra (L) FEJTÁBLA HÜPOKEPHÁL FEJTÁMASZ UF: headrest (ang.) (1; 32) weres (óei.) SN: Az alvó ember skorpió elleni védelmét is szolgálta. A fejtámaszokat olykor vastag, vászonköteg vagy szalmával töltött vászonbélés borítja. A fejtámasz neve egy 3. dinasztia kori sztélén olvasható először. A fejtámaszok az ágy keretébe voltak illesztve, tartóoszlopuk néha bordázott volt. A fejtámaszok még ma is használatosak Kenyában és Afrika más részein. (1; 33) Gyakran az elhunyt feje mellé tették a koporsójába, hogy a túlvilágon is használhassa. Mint szimbólum, a napkultuszhoz kapcsolódott. BT: hieroglif szimbólum bútor NT: állat alakú fejtámasz bordázott fejtámasz csont fejtámasz fa fejtámasz kétoszlopos fejtámasz összecsukható fejtámasz Tutankhamon fejtámaszai RT: fejtámasz-amulett FEJTÁMASZ-AMULETT UF: amulet of the pillow (ang.) SN: A fejtámasz amulettek hematitból vagy valamilyen sötét kőből készültek, kifejezvén kapcsolatukat a túlvilági élettel, folyamatos védelmet nyújtva az elhunytnak. A fejtámasz-amulettek a valódi fejtámaszt helyettesítették a sírban. A Harmadik Átmeneti Korban és a Későkorban széleskörben elterjedtek. A Halottak Könyve 166. fejezete szerint két fő szerepük volt: az egyik, hogy felemeljék az

171

FEKETE SZEMFESTÉK UF: black eye-paint (ang.) (1; 118) mesdemet (óei.) msdmt (tr.) (1; 118) (1; 9) SN: A Keleti-sivatagból származó finomra őrölt galenitből (ólom-szulfid ásványból) (1; 9), vagy ritkábban antimonitból (antimon-szulfidból) készítették. BT: szemfesték FEKETE TETEJŰ AGYAGEDÉNY (PHAM: 6-4307) SN: A naga ed-deiri 7632-es sírból származó Nagada II kultúrabeli agyagedény. BT: fekete tetejű agyagedény FEKETE TETEJŰ AGYAGEDÉNY UF: black top potteries (ang.) SN: Az agyagedények egyik predinasztikus díszítési formája a fekete felsőrész és a vörös alsórész, amely két szín különböző hőmérsékleten való égetéssel keletkezett: a fekete színt oxigénmentes légkörrel csökkentett nyomáson, míg a vöröset oxidizáló légkörrel érték el. BT: nagadai agyagedény NT: fekete tetejű agyagedény (PHAM: 6-4307) FEKETE VÉSETT AGYAGEDÉNY (1; XXVI-XXVII) UF: black incised potteries (ang.) BT: nagadai agyagedény FÉLDOMBORMŰ SN: Az alakok kidomborítását illetőleg középhelyen áll a lapos és a kiemelkedő domborművek között. BT: dombormű NT: Ramosze1 sírjának féldomborművei FELDPATHOID (ang.) FELDSPAR (ang.) FÖLDPÁT FÖLDPÁT

epigráfia győzelmi felirat Hunszobek-felirat karnaki Amon templom Fehér kápolnájának feliratai királyfelirat Metjen felirat szoborfelirat sztélé felirat szuezi-felirat Tutankhamon osztrakonjának felirata Thutmózisz, I. obeliszkjének feliratai FELIRATOS TÁRGY BT: tárgy NT: palermói kő sztélé tábla taniszi tábla FELIS (lat.) MACSKA CSAUSZ AFRIKAI VADMACSKA VADMACSKA AFRIKAI VADMACSKA
(1; 7)

FELIS CHAUS (lat.) (1; 7) FELIS LIBYCA (lat.) FELISMERÉS

SZIA (óei.)

FELIS SILVESTRIS (lat.)

FELIS SILVESTRIS LIBYCA (lat.)

FÉLDRÁGAKŐBÁNYA BT: kőbánya NT: malachitbánya türkizbánya RT: féldrágakő FÉLDRÁGAKŐ BT: ásványok NT: azurit1 (ném.) karneol lápis lazuli malachit türkiz RT: drágakő ékszer féldrágakőbánya FELESÉG UF: consort (ang.) Ehefrau (ném.) hitves wife (ang.) NT: főfeleség isteni feleség királyi feleség mellékfeleség FÉLFEDÉS UF: half-lap (ang.) BT: sarokillesztés FELFEDEZŐ NT: Belzoni, Giovanni Battista (1778.nov.15.–1823. dec. 3.) Bruce, James (1730–1794) Covington, L. Dow Davison, Nathaniel FELIDAE (lat.) FELINAE (lat.) MACSKAFÉLE VALÓDI MACSKA
(1; 15)

FÉLISTEN UF: Halottak Lelkei SN: Olyan emberek, akiket a mitológiákban istenek közé emeltek, vagy akik csak egyik részről voltak isteni származásúak (atyjuk vagy anyjuk ember volt). BT: isten NT: Hermész Triszmegisztosz Imhotep1 RT: absztrakt isten helyi isten túlvilági isten védőistennő FELJÁRÓ UF: causeway (ang.) feljáróút SN: Többféle feljáró létezett: 1. A halotti templomot köti össze a piramissal. 2. A piramishoz épített feljáró. Az ehhez használt nyersanyag valószínűleg pálmafarönkökkel megerősített nyerstégla. 3. Templomokat egymással összekötő feljárók. Ezek kövezettek és díszítettek voltak. BT: utak NT: fedetlen feljáró fedett feljáró Kephrén piramisának feljárója nyitott feljáró Unisz piramisának feljárója RT: rámpa FELJÁRÓÚT FELJEGYZÉS FELJÁRÓ SZÖVEG SZENT KÖNYVEK

FELJEGYZÉSEK CSARNOKA TEMPLOMAI

FELKENÉS SN: A király felkenéséhez krokodilhájat használtak, innen származik a messiás szó, amelynek eredeti alakja a messeh, óegyiptomi nyelven krokodilt jelentett. BT: szertartás FÉLOLDALASAN ÍVELT FEDELŰ LÁDA UF: shrine shaped boxes (ang.) BT: láda NT: Tutankhamon ládája (KEM: JE 61477) FELOLVASÓ PAP UF: herihebet lector priest (ang.) lecture priest (ang.) sacerdote lector (spa.) Vorleser (ném.) SN: A papok egy külön csoportja a tekercstartó felolvasó papok, akik közül sokan foglalkoztak varázslással, s legmagasabb műveltséggel rendelkeztek. Fontos feladataik voltak a halotti kultuszban is. A felolvasó pap felügyelt a balzsamozási munkára és elmondta a tekercsekről a megfelelő igéket a „balzsamozóműhely titkainak fel-

FELIRAT SN: Főként a halotti szertartások különböző tárgyait jellemzik a feliratok: székek, ágyak, dobozok, sírfalak. Szinte mindegyiken megtalálható a tulajdonos neve, leggyakrabban halotti szövegek kíséretében. BT: szöveg NT: Amenemhet, I. felirata Amenhotep, II. amadai felirata átokszöveg csontfelirat

172

vigyázója” jelenlétében. A felolvasó papokat kezükben papirusztekerccsel szokták ábrázolni, mellükön rézsútos irányban futó, széles szalagot hordtak. Az Óbirodalom idején a trónörökösök is viselték az „atyja felolvasópapja” címet. BT: pap NT: Amenemuya2 (ang.) Baknayu (ang.) Hapu Ini2 Iufaa Jahmesz Kaaper1 (ang.) Khaemopet2 Padiamenipet Panekhuemniut (ang.) Raia5 (ang.) Wennefer7 (ang., ném.). FELSŐ-EGYIPTOM UF: Déliország Pa-ta-res To-riszi UE (röv.) Upper Egypt (ang.) SN: Egyiptom déli része, a Delta csúcsától, Memphisztől az első vízesésig terjed (tulajdonképpen Asszuánig). A felső paleolitikum vége óta lakott terület. Keskeny, a sivatagi platóba bevágódott folyamvölgy, ahol mezőgazdasági termelésre csak a part egy szűk sávjában van lehetőség. A mai Felső-Egyiptomot inkább Aszjútig számítják, onnantól északra Közép-Egyiptomnak nevezik. Védőistennője Nehbet. BT: Ókori Egyiptom NT: felső-egyiptomi nomosz RT: Alsó-Egyiptom felső-egyiptomi agyagedény Nehbet FELSŐ-EGYIPTOMI AGYAGEDÉNY SN: Az anyaguk sokkal sűrűbb és erősebb, azért, mert a felsőegyiptomi technológia sokkal jobb volt, mint a deltavidékiek. BT: agyagedény NT: agyagedény (PM: UC 16092) agyagedény (PM: UC 17218) FELSŐ-EGYIPTOMI KERÜLET FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 1. UF: Syene2 (gör., ol.) Ta-Sety (óei., ol.) Ta-szeti (óei.) Ta-Kens (óei.) SN: Núbia földjéhez tartozott eredetileg. Ezt a területet valószínűleg a dinasztiák korának kezdetén csatolták Egyiptomhoz. Elephantiné volt a fővárosa, ez magában foglalta a két híres szigetet, Szenomot és Philae-t, amelyek az egyiptomi pogányok utolsó menedékét képezték. Ehhez a nomoszhoz tartozott még Kom Ombó is, amely az Újbirodalomtól kezdve lett e nomosz központja. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 2. UF: Apollinopolis Magna2 (gör., ol.) Apollonitesz Behedet (óei, ol.) Gebat (óei., ol.) Tes-Hor (óei.) Tesz-Hor (óei.) SN: Edfu volt a központja. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 3. UF: Hierakonpolis2 (gör. ol.) Iunit (óei., ol.) Nekheb3 (óei., ol.) Ten (óei.) SN: Fővárosa Eszna. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 4. UF: Diospolis Magna2 (gör., ol.) Phathyritész (gör.) Thebai (gör., ol.) Uast

Uaszet-kerület Uiszit nomosz Waset2 (óei., ol.) SN: Ezeket a helységeket foglalta magában: Théba, Medinet Habu, Királyok Völgye, Királynék Völgye. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Királynék Völgye Királyok Völgye1 Medinet Habu Théba Uaszet FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 5. UF: Coptites Gebtiu2 (óei., ol.) Herui (óei.) Horu nomosza Koptos2 (gör., ol.) SN: Székhelye Koptosz volt. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 6. UF: Aati (óei.) SN: Denderah volt a fővárosa. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Denderah FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 7. UF: Sekhem3 SN: Fővárosa Diospolis Parva volt. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 8. UF: Abt (óei.) SN: Fővárosa Abüdosz volt. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Abüdosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 9. UF: Amsu2 (óei.) Panopolite nome (ang.) (1) SN: Fővárosa Akhmim volt. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Akhmim (ang.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 10. UF: Uazet (óei.) SN: Fővárosa Athribisz1 volt. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Athribisz1 FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 11. UF: Set1 (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 12. UF: Tu-f (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 13. UF: Atef-khent1 (óei.) SN: Fővárosa Sziut (ma Aszjút) volt. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 14. UF: Atef-peh2 (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 15. UF: Gazella-kerület Un (óei.) SN: Ide tartozott Akhet Aton és Hermopolisz. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Akhet Aton Hermopolisz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 16. UF: Meh-Mahet (óei.) Oryx nome (ang.) BT: felső-egyiptomi nomosz NT: Beni Hasszán (ar.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 17. UF: Anup2 (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 18. UF: Sep (óei.) SN: E nomosz fővárosa Saruna volt.

173

BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 19. UF: Oxyrhynchités Oxyrinchos2 (gör., ol.) Per-Meget (óei., ol.) Uab1 (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 20. UF: Atef-Khent2 (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 21. UF: Atef-peh2 (óei.) Atef-Pehu (óei.) SN: E nomoszben Hnum istent tisztelték. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 22. UF: Aphrodités Maten (óei.) SN: Fővárosa Aphroditopolisz volt. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ SN: Felső-Egyiptom nomoszának határait az 5. dinasztia idején rögzítették, s a folyó menti kiterjedésüket megörökítő felirat I. Szeszósztrisz karnaki kioszkjában maradt fenn. BT: Felső-Egyiptom nomosz NT: felső-egyiptomi nomosz, 1. felső-egyiptomi nomosz, 2. felső-egyiptomi nomosz, 3. felső-egyiptomi nomosz, 4. felső-egyiptomi nomosz, 5. felső-egyiptomi nomosz, 6. felső-egyiptomi nomosz, 7. felső-egyiptomi nomosz, 8. felső-egyiptomi nomosz, 9. felső-egyiptomi nomosz, 10. felső-egyiptomi nomosz, 11. felső-egyiptomi nomosz, 12. felső-egyiptomi nomosz, 13. felső-egyiptomi nomosz, 14. felső-egyiptomi nomosz, 15. felső-egyiptomi nomosz, 16. felső-egyiptomi nomosz, 17. felső-egyiptomi nomosz, 18. felső-egyiptomi nomosz, 19. felső-egyiptomi nomosz, 20. felső-egyiptomi nomosz, 21. felső-egyiptomi nomosz, 22. FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK GYAKORLATI IKOLÁJA (Fro.) SN: A Sorbonne-on működik. A IV. szekción Történeti és filológiai tudományokat tanítanak, ezen belül középegyiptomit, hieratikust, démotikust, koptot, építészetet és papirusz előállítást. Az V. szekción Vallástudományokat, ezen belül egyiptomi vallást illetve az egyiptomi vallást a hellenisztikus és a római világban. (22) BT: egyiptológiai iskola AD: Tel: 01 40463137 FELSŐ-NÚBIA UF: Cush (ang.) Kush (ang.) BT: Núbia FELSŐ PALEOLITIKUM (i.e. 25000–5500) (i.e. 35000–10000) UF: késő paleolitikum upper paleolithic (ang.) BT: paleolitikum (i.e. 700000–5500) (i.e. 2000000–10000) FELSZABADÍTÁS SN: A rabszolgák gazdái gyakran éltek a felszabadítás lehetőségével. Rabszolgát férfi és nő is felszabadíthatott. Szabad szolgák is köthettek házasságot az Egyiptomban született rabszolgákkal. A házasság révén a rabszolganő felszabadult és gyermekeik már szabadnak születtek. Jobb esetben a volt gazda még hozományt is adott a nő mellé. BT: cselekedet RT: felszabadított rabszolga rabszolgák

FELSZABADÍTOTT RABSZOLGA BT: rabszolgák NT: Ameniaiu RT: felszabadítás FELSZERELÉS ESZKÖZ FÉLSZIGET BT: természeti képződmény NT: Sínai-félsziget FÉLTÉKENYSÉG VIZE SN: Mérgezett víz, amelyből annak az asszonynak kellett innia, aki házasságtörését nem vallotta be. Ezt az eljárást templomokban hajtották végre, amelyet a legtöbben nem éltek túl. BT: méreg FELUKKA SN: Könnyű evezős és vitorlás hajó két előrehajló árboccal. BT: folyami hajó FELÜGYELŐ UF: overseer (ang.) superintendent (ang.) BT: mesterség NT: ácsok felügyelője állatállomány felügyelője Amenehet5 Amenemope2 Amenemopet4 (ang., ném., spa.) Amenemopet6 (ném., spa.) Amenemwaskhet (ang.) Amenhotep4 Amenirneferu (ang., spa.) Amenmesz7 Amenmesz10 Amenmesz12 Amenmesz18 aranyművesek felügyelője birtokfelügyelő Dági Dzsati Espaneferhor (ang., ném.) főfelügyelő Hekareshu Heti (ném.) Hnumenti Huja7 Iaszen Idu1 (ang.) Iniuia (ang.) Ipi6 Ipij Iteti (ang.) Kaaper3 (ang.) Kakherptah (ang.) Kanofer2 (ang.) Kar1 Khaemankh (ang.) Khafraankh (ang.) Kheti Khnemdzsedef kincstár felügyelője lovasság felügyelője magtárfelügyelő marhák felügyelője Merikhufu Meru2 (ang., ném., spa.) mezők felügyelője Min3 Min-Inu mocsárföldek felügyelője mocsárlakók felügyelője munkafelügyelő Nakht7 Nakht10 (ang., spa.) Nebenkemet (ang., ném., spa.) Nebszeni5 Nebszumenu Nefermenu2 (ang., ném., spa.) Neferrenpet2 Nikauré orvosok felügyelője

174

Padienisi (ang.) Paraemhab1 Paraemhab2 Pairi1 Pakharu (ang., spa.) papok felügyelője Penhat (ang.) Ptahhotep, II. Ptahmose4 (ang.) Piay4 Ray2 (ném.) termőföldek felügyelője Thutemheb (ang., ném., spa.) Ti1 Tjaj2 szántóföldek felügyelője Szenemiah Szennedzsemib Inti Szennedzsemib Mehi Uniszankh Wennefer2 FELVONULÁSI ÚT FÉM DROMOSZ (gör.)

FENYŐTÖMJÉN UF: frankincense (ang.) (1; 17) (1; 8) SN: Az Ebers-papirusz szerint a fogszuvasodás elleni gyógyszer egyik alapanyaga volt. Hatsepszut1 expedíciói folyamán került az országba.(1; 9) BT: tömjén FÉRGESSÉG BT: parazita betegség NT: mételybetegség trichinózis FERLINI, GIUSEPPE (1800–1870) SN: Bologna-ban született, az 1830-as években az egyiptomi hadsereg fősebésze lett. Szudánban szolgált, majd 1834ben visszatért Meroét feltárni Antonio Stefanival. A leleteket később a Münichi és a Berlini Múzeumnak adta el. BT: régész RT: Berlini Egyiptomi Múzeum (No.) Egyiptomi Művészet Állami Múzeuma (No.) Meroé FERMENTUM ELEKTRUM RÉVÉSZ TERMÉKENYSÉG ISTEN TERMÉKENYSÉG ISTENNŐ FERRYMAN (ang.)

SN: Egyiptom fémekben igen szegény volt. BT: szervetlen anyag NT: arany elektrum nemes fém ólom réz vas RT: fémmegmunkálás

FERTILITY GOD (ang.)

FERTILITY GODDESS (ang.)

FÉMMEGMUNKÁLÁS BT: megmunkálás NT: fenés RT: fém FENÉS UF: honing (ang.) SN: A fenést palakőből készült fenőkövön végezték, amely tetejére kevés olajat öntöttek. Az olajat kis szarvban tárolták, melynek a csúcsa ki volt lyukasztva vagy kis kanál alakú csőben. (1; 43f) BT: fémmegmunkálás

FERTŐZÖTT SEB UF: gennyes seb infected wound (ang.) (1; 27) purulent wound (ang.) (1; 27) SN: Az óegyiptomi orvosok különbséget tettek a steril és a fertőzött seb között. A fertőzött sebre való receptet az Ebers-papirusz 522b sorában olvashatunk. (1; 27) BT: seb1 RT: Ebers-papirusz 522b sora FESTÉKANYAG BT: festék NT: állatcsont auripigment cinóber gipsz henna (ang.) krizokolla lápis lazuli malachit mínium okker realgár réz táblapát szén vörös okker RT: szín FESTÉK SN: A festékeket a természetben található ásványok apróra zúzásával állították elő, amelyet vízzel és valamilyen kötőanyaggal kevertek. (1; 16) A leideni X papirusz részletesen beszámol arról, hogyan állítottak elő különféle színeket. BT: anyag NT: arcfesték fehér festék fekete festék festékanyag szemfesték vörös festék FESTÉS BT: cselekedet NT: hajfestés

FENŐKŐ UF: hone (ang.) SN: Ahhoz használták, hogy a munkaeszközeik vágóélének egyenetlenségét kiigazítsák, kiélesítsék. Palakőből készültek és egyik végükön egy lyuk volt, hogy a műhelyben felakaszthassák egy szögre. (1; 43) BT: famegmunkáló eszköz kő FÉNYES CSILLAG PIRAMIS DZSEDEFRÉ PIRAMISA FÉNYEZETT VÖRÖS AGYAGEDÉNY (1; IX-XIV) UF: polished red potteries (ang.) BT: nagadai agyagedény FENYŐ UF: fir (ang.) BT: fenyőalakú NT: cédrusfa

FENYŐALAKÚ UF: Coniferales (lat.) fenyőféle Pinaceae (lat.) Pinopsida (lat.) BT: fafajta tobozos NT: ciprusféle fenyő jegenyefenyő lucfenyő FENYŐFÉLE FENYŐALAKÚ FENYŐOLAJ UF: fir oil (ang.) (1; 27) SN: Az Ebers-papiruszon a fertőzött sebre teendő kenőcs egyik alapanyaga. (1; 27) BT: olaj RT: Ebers-papirusz 522b sora

FESTÉSZET SN: A festészet Egyiptomban a szobrászat és az építészet mellékművészete. Az egyiptomi festészet hét színt ismer: a feketét, a fehéret, a vöröset, a sárgát, kéket, zöldet és barnát. Az ember arcát profilból ábrázolták, amelyen a szem viszont elölnézetből látszódott. A lábak elölnézetből, viszont a lábfej szintén profilból volt ábrázolva. Bevezették a négyzethálós újítást, amely a pozicionálást segítette elő. (1; 8) BT: művészet

175

NT: ábrázolás arány falfestészet festékanyag négyzetrácsozás szín RT: festmény festő FESTIVAL (ang.) FESZTIVÁL FESZTIVÁLCSARNOK ÁPISZ-ÜNNEP MIN-ÜNNEP OPET-ÜNNEP SZOKARISZ-ÜNNEP FESTIVAL HALL (ang.) FESTIVAL OF APIS (ang.) FESTIVAL OF MIN (ang.) FESTIVAL OF OPET (ang.) FESTIVAL OF SOKAR (ang.) FESTMÉNY BT: alkotás NT: falfestmény RT: festészet FESTŐ SN: A festők megfeszített munkában dolgoztak napi 10 órában szegényes eszközökkel. Munkájuk megkönnyítésére bevezették azt az újítást, hogy négyzetes hálókat rajzoltak, amely segített a festmény egyes részeinek és egészének pozícionálásában. (1; 8) BT: művész NT: Amenemhotep Amonnaht Hormin1 Szanidzsin RT: festészet festőecset

NT: Ápisz-ünnep Basztet-fesztivál heb-szed (óei.) Isteni kihallgatás ünnepe (1; 348) Min-ünnep Opet-ünnep Szokarisz-ünnep Thot1-ünnep Wagy-ünnep wepet renpet RT: fesztiváligazgató FESZTIVÁLCSARNOK UF: festival hall (ang.) BT: csarnok NT: karnaki Amon-templom fesztiválcsarnoka FESZTIVÁLIGAZGATÓ BT: igazgató NT: Wahibranebpehty (ang., spa.) RT: fesztivál FETEKHY (ang.) FETEKTI (ang., cse.) FETEKTI (ang., cse.) UF: Fetekhy (ang.) Fetetka (ang.) SN: Szennedzsemib Inti fia az 5. dinasztiában. BT: Szennedzsemib Inti hozzátartozói RT: Fetekti masztabája FETEKTI MASZTABÁJA SN: 1991-ben azonosította a sírt egy cseh csoport, amelyet előzőleg már Lepsius dokumentált, de az idő során feledésbe merült pontos holléte. BT: abu szíri sír NT: Fetekti masztabájának falfestményei RT: Fetekti (ang, cse.) FETEKTI MASZTABÁJÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: Számos falfestményt tartalmaz Fetekti masztabája, amelyen szokatlanul részletes módon örökítettek meg piaci jeleneteket, amelyekről Lepsius másolatokat is készített. BT: falfestmény FETETKA (ang.) FETEKTI (ang., cse.) TŰZKŐ FÜGE SZIKOMORFÜGE ISZAPSÁS FEUERSTEIN (ném.) FICUS CARICA (lat.) FIELD SEDGE (ang.) FIG (ang.) (1; 13) FÜGE

FESTŐBUZÉR UF: Krappwurzel (ném.) madder (ang.) Rubia tinctorium (lat.) Rubiae tinctorium radix (lat.) SN: Ennek a növénynek a gyökerét használták vörös színezésre. BT: buzérféle NT: buzérgyökér FESTŐ-CSÜLLENG UF: Färberwaid (ném.) glastum (ang.) isatis tinctoria (lat.) woad (ang.) SN: Festékanyagot nyertek ki belőle, az indigókék színezéket. BT: keresztesvirágú RT: indigókék FESTŐECSET SN: A festőecset vagy egy pálmarostkötegből vagy kis kalapált fából állt. (1; 8) BT: ecset festőeszköz FESTŐ ESZKÖZ BT: eszköz NT: festőecset RT: íróeszköz FÉSŰ BT: szépítkezési eszköz NT: csontfésű

FICUS SYCOMORUS (lat.) (1; 7)

FILLOSZILIKÁT UF: Phyllosilicates (ang.) rétegszilikát SN: Végtelen kétdimenziós SiO4-síkhálózatok. BT: szilikát NT: csillámok és rokon rácsépítményű ásványok krizokolla FILOLÓGUS UF: philologist (ang.) BT: nyelvész NT: Boeser, Pieter Adriaan Aart (1858–1935) Breasted, James Henry (1865. aug. 27–1935. dec. 2.) Lauth, Franz Joseph von (1822. feb. 18–) Naville, Henry Edouard (1844. jún. 14–1926) FILOZÓFIA BT: tudomány RT: filozófus FILOZÓFUS BT: tudós NT: egyiptomi filozófus görög filozófus RT: filozófia FINN EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Mattila, Raija FINNESTAD, RAGNHILD BJERRE BT: norvég egyiptológus AD: Norvégia, 5000 Bergen, Nubbebacken 2.

FÉSZKESVIRÁGÚ UF: Asteraceae (lat.) Asterales (lat.) Compositae (lat.) fészkesvirágzatú BT: mályvaalkatú NT: csövesvirágú kötözősaláta nyelvesvirágú FÉSZKESVIRÁGZATÚ FESZTIVÁL UF: festival (ang.) Hb (tr.) BT: ünnep FÉSZKESVIRÁGÚ

176

FINOM TÖRMELÉKES ÜLEDÉKES KŐZET BT: törmelékes üledékes kőzet NT: aleurolit FIORE MAROCHETTI, ELISA BT: egyiptológus AD: marochetti@iol.it FIP (röv.) ELSŐ ÁTMENETI KOR (i.e. 2155–2040) (i.e. 2181– 2050) (i.e. 2181–2140) (1; 15) (i.e. 2180–2133) FIR (ang.) FENYŐ FIRENZEI EGYIPTOMI MÚZEUM UF: Museo Egizio di Firenze (Ol.) SN: Nyitvatartás: hétköznap 9–14, hétvégén 9–13 óráig. BT: múzeum AD: Museo Egizio di Firenze, Via della Colonna 38., 50121 Firenze Tel.: +39 055-2478641 FIRENZEI NEMZETI RÉGÉSZETI MÚZEUM (Ol.) UF: Museo Archeologico Nacionale di Firenze (ol.) SN: Itt található I. Széthi sírjából egy dombormű, amely Hathor1 istennőt ábrázolja, amint nyakláncát átnyújtja I. Széthinek. BT: múzeum AD: Museo Archeologico Nazionale, Via della Colonna 38., 50121 Firenze Tel.: +39 055-23575 Fax: +39 055-242213 E-mail: sat@comune.firenze.it FIRMER CHISEL (ang.) FIRMICUTES (lat.) FIR OIL (ang.) (1; 27) ROVÁTKOLÓ VÉSŐ GRAM-POZITÍV BAKTÉRIUM FENYŐOLAJ

AD: Tel.: +44(0)1223332900 Fax: +44(0)1233332923 fitzmuseum-enquiries@lists.cam.ac.uk FIZETÉS UF: bér munkadíj payment (ang.) wage (ang.) SN: A munkások természetbeni juttatást kaptak: élelmet (zöldséget, halat), ruhát, testápoláshoz szükséges olajokat, tüzifát, agyagárut, fiatal barmokat, tejet. A görög korszakig nem volt pénzügyi rendszer kiépítve az egyiptomiaknál. Míg a fizetés állandó volt, a munkaközösség jól élt, viszont elmaradása esetén a munkások sztrájkban törtek ki. (1; 15) BT: cselekedet NT: deir el-medinei munkások fizetése RT: munka FIZETŐESZKÖZ SN: Fizetőeszközként használtak gabonát, kenyeret, sört. Még a nemzetközi kereskedelem is gabonaalapú volt. A pénzérmék használata csak a római korban jött divatba. BT: kereskedelem NT: ezüstdeben ezüstkit gabonaféle kenyér pénzérme rézdeben rézkit sör FIZIKUS BT: tudós NT: Alexandriai Héron (i.e. 284–221) Arkhimédész (i.e. 287–212) FLABELLUM UF: strucctoll-legyező SN: Amikor a király elhagyta a palotát, minden alkalommal nagy alakú flabellumot vittek mögötte, hogy árnyékot nyújtsanak vele. A sírképeken gyakran látható a flabellum előkelők kezében, amikor a király elé járulnak. BT: legyező NT: Tutankhamon flabellumai FLAMINGÓ UF: Phoenicopterus (lat.) SN: Kenamun1 sírjának falfestményein láthatóak flamingók. BT: flamingóféle FLAMINGÓFÉLE UF: Phoenicopteridae (lat.) SN: A flamingók a sekély, sós vízek planktonevő madarai. Lábuk és nyakuk nagyon hosszú, sajátosan ívelt csűrük kávájának széle lemezes szerkezetű. Tollazatuk a fehér, rózsaszín, vagy vörös. Csapatokban élnek és telepesen költenek. BT: gólyaalakú NT: flamingó FLAMMINI, ROXANA BT: egyiptológus AD: flammini@mail.retina.ar FLAPPER (fi.) CSATTOGTATÓ FLASKA UF: flask (ang.) BT: tárolóedény NT: olajflaska újévi flaska FLASK (ang.) FLAX (ang.)
(1; 15)

FIRST INTERMEDIATE PERIOD (ang.) ELSŐ ÁTMENETI KOR (i.e. 2155–2040) (i.e. 2181–2050) (i.e. 2181–2140) (1; 15) (i.e. 2180–2133) FIRST PROPHET OF THE ROYAL KA OF TUTHMOSIS I (ang.) THUTMÓZISZ, I. KIRÁLYI KÁJÁNAK ELSŐ PRÓFÉTÁJA FIRTH, CECIL MALLABY (1878–1931) SN: Brit egyiptológus. Fő szerepet játszott a núbiai régészeti munkálatokban 1907-1910-ig, és 1913-1931-ig a korai dinasztiákhoz kapcsolódó feltárásokban Szakkarában, ahol feltárta a Dzsószer piramis körzetét, Dzsószer szerdabját (1924) és a Teti1 piramisa köüli temetőt. BT: angol egyiptológus RT: Dzsószer szerdabja FISCHER-ELFERT, HANS WERNER SN: A Lipcsei Egyiptomi Múzeum igazgatója. BT: egyiptológus NT: Fischer-Elfert, Hans Werner könyvei RT: Lipcsei Egyiptomi Múzeum (No.) FISCHER-ELFERT, HANS WERNER KÖNYVEI BT: Fischer-Elfert, Hans Werner NT: Papyrus Anastasi I. (1992) FISHBONE (ang.) HALSZÁLKA FISHER, CLARENCE STANLEY (1876. aug. 17.–1941. júl. 20.)(1; 2) SN: Philadelphiában született és Jeruzsálemben halt meg. Az American School of Oriental Research ügyvezető igazgatója volt. 1897-ben diplomázott a Pennsilvániai Egyetemen mint építész, de aztán újabb hivatásához maradt hű, a régészethez, amelyet a Philadelphiai Egyetemi Múzeum keretében végzett.(1; 2) 1921–1923-ig Dra Abu el-Nagát tárta fel. Az újbirodalmi sírokat és I. Amenhotep halotti komplexumát érintette munkája. BT: egyiptológus régész FISH-HOOK (ang.) FISHING (ang.) FISH TRAP (ang.) FISSIPEDIA (lat.) FITTING (ang.) (1; 18) HALHOROG HALÁSZAT VARSA HASADTUJJÚ EMLŐS CSŐÖSSZEKÖTŐ

FLASKA LEN

FLETCHER, JOANN BT: egyiptológus AD: Joann@Jfegypt.Demon.co.uk FLINT (ang.) FLOOD (ang.) KOVAKŐZET KOVAKŐ FŰRÉSZ ÁRADÁS FLINT SAW (ang.)

FITZWILLIAM MÚZEUM (An.) SN: A Cambridge-i Egyetem művészeti múzeuma. BT: múzeum

177

FLOTTA BT: tengeri hadászat NT: királyi flotta FLUTED HEADREST (ang.) FLY DUNG (ang.) (1; 18) BORDÁZOTT FEJTÁMASZ LÉGYÜRÜLÉK

FODRÁSZ SN: A fodrászok kivételezett helyzetben voltak, házról házra jártak, és így gyakorolták mesterségüket. Mialatt a fodrász a hajon és a szakállon dolgozott, a kliens térden állt. Miután a szakállat és a szőrrel fedett bőrt egy kenőccsel meglágyította, egy nagyon éles bronzpengéjű borotvával végezte a dolgát. Hogy a borotválás miatt jelentkező égető érzést enyhítse, a fodrász keserűmandula olajat masszírozott a bőrbe. BT: mesterség RT: hajviselet FOG SN: Az egyiptomiak sok durvára őrölt lisztből készült kenyeret ettek, s ebbe ráadásul még a sivatag pora is beleszállt, valamint a mészkő darabjai, amivel és amin őrölték. Ez nagyon koptatta a fogakat. A fogak kopottságából így következtetni lehet a személy korára. A fogak kopása esetenként annyira előrehaladott volt, hogy a fogínyek megsérültek, ami viszont elfertőződhetett és így számos kelés, tályog alakulhatott ki, akár a csontszövetet is károsítva. BT: rágószerv NT: fogbél Ramszesz, II. fogai Tutankhamon fogai RT: fogak érzéstelenítése fogbetegség

FOGÁSZAT SN: Egy 4. dinasztiabeli gizehi felfedezés során egy sírban több összedrótozott fogat találtak, amely azt sugallja, hogy már kísérleteztek a foghíd építéssel. (1; 8) BT: orvostudomány NT: fogak érzéstelenítése fogbetegség FOGBÉL UF: dental pulp (ang.) (1; 17) SN: A fogbél a fertőzések számára a durva fogkopások folytán vált szabaddá.(1; 17) BT: fog FOGBETEGSÉG BT: betegség fogászat NT: fogágy betegség fogínysorvadás fogkopás fogszuvasodás RT: Ebers-papirusz 739–750. sora fog FOGÍNYSORVADÁS BT: fogbetegség RT: fogínysorvadás elleni gyógyszer FOGÍNYSORVADÁS ELLENI GYÓGYSZER SN: A köményt, tömjént és szentjánoskenyérfa nedvét összekeverték és ezt az ínyre rakták. BT: gyógyszer FOGKOPÁS UF: dental abrasion (ang.) dental attrition (ang.) (1; 17) SN: A durva fogkopások a gabonafélék kézi őrlése során a lisztbe jutott homok és kődarabok folytán keletkeztek. A fogak néha annyira lekoptak, hogy a fogbél szabaddá vált és megfertőződött. Ez okozta továbbá az állkapocsízület túlterhelését és deformációját is. Elsődleges jele volt a csontízületgyulladás, amely gyakran szembetűnő az egyiptomi koponyákon. (1; 17) BT: fogbetegség FOGLALKOZÁS MESTERSÉG FOGOLY1 UF: rab SN: Az Újbirodalom korára a külföldön folytatott háborúk erős elterjedésével számos foglyot hurcoltak Egyiptomba és ajándékozták házi cselédként a templomoknak a magánuradalmaknak vagy a gazdáknak. Egy részüket szolgálólányokként, másokat dajkaként dolgoztatták. A rabul ejtett férfiakat a királyi építkezésekhez rendelték ki. A nők, ha elég szépek voltak, bejuthattak a hárembe, vagy zenészek ill. táncosnők lehettek. BT: ember NT: hadifogoly FOGOLY2 UF: kóré (héb.) Perdix perdix (lat.) BT: fácánféle FOGSEBÉSZ UF: dental surgeon (ang.) (1; 17) BT: sebész FOGSZUVASODÁS UF: caries (lat.) carious cavity (ang.) (1; 17) SN: A 4. dinasztiában Kheopsz1 rokonságának és udvaroncainak 1188 megvizsgált foga közül mindössze 38 szuvas fogat találtak (1; 17) (3,1%), ami a Ptolemaiosz korra 20%-ra emelkedett, mert ekkor jelent meg a cukornád. A kevés szuvas fog annak volt köszönhető, hogy mézzel és szentjánoskenyérfa nedvével édesítették ételeiket, sok fügét ettek, ami leszedte fogukról a lepedéket, és rengeteget rágtak. A fogszuvasodást a szájüregben élő Streptococcus mutans baktériumok segítik elő. BT: fogbetegség RT: fogszuvasodás elleni gyógyszer Streptococcus mutans (lat.) FOGSZUVASODÁS ELLENI GYÓGYSZER SN: Az Ebers papirusz ínyekről szóló fejezetében olvasható gyógyszer: kömény, fenyőtömjén, szentjánoskenyérfa

FOGADALMI PALETTA SN: Festék vagy kenőcs kikeverésére szolgáló, tálcaszerű kőlap, a művelethez kialakított kerek mélyedés körül gyakran gazdag díszítéssel. A predinasztikus kortól ismeretesek, fennmaradásuk és díszítésük azt sugallja, hogy fogadalmi áldozatként is használták őket. Legszebbek többek között az „Oroszlánvadászat” paletta és a Narmer-paletta. BT: paletta NT: Narmer-paletta (KEM: JE 32169) Oroszlánvadászat paletta FOGADALMI SZTÉLÉ UF: votive stelae (ang.) SN: A 19. dinasztiában ábrázoltak először nagy füleket fogadalmi sztéléken. Ezek a fülek istenek fülei voltak, amelyek arra voltak hivatottak, hogy az istenek biztosan meghallgassák az imádkozó imáját. BT: sztélé NT: Baj sztéléje FOGÁGY BETEGSÉG UF: periodontal disease (ang.) (1; 17) SN: Ez nagyon elterjedt volt Egyiptomban, amelyet a stressz és feszültség okozott rágás közben, valamint a durva fogkopások.(1; 17) BT: fogbetegség FOGAK ÉRZÉSTELENÍTÉSE SN: Egy memphiszi kővel vagy annak porával dörzsölték be az ínyt. BT: érzéstelenítés fogászat FOGALMAZÓ UF: draughtsman (ang.) BT: mesterség NT: Dzsemutefankh May3 (ang., spa.) Pasedu4 FOGAMZÁSGÁTLÁS SN: Fogamzásgátlásra a Kahun A papirusz 20-22. soráben krokodilürüléket 45 ml mézzel és savanyútejjel elkeverve ajánlják. BT: nőgyógyászat RT: Kahun A papirusz 20–22. sora FOGÁSZ UF: dentist (ang.) (1; 8) BT: orvos NT: Hesziré (i.e. 2667–2648)

178

gubója péppé zúzva és összekeverve közvetlenül a fogra alkalmazva.(1; 8) BT: gyógyszer RT: fogszuvasodás FOKHAGYMA UF: Allium sativum (lat.) garlic (ang.) (1; 13) SN: Az Ebers-papirusz 800 gyógyászati formulája közül 22 a fokhagymát ajánlja szívproblémák, fejfájás, daganatok, férgesség és harapások esetén. BT: fűszernövény hagyma szent növény FOLDING BED (ang.)
(1; 18)

NT: kosárfonás FONOGRAM UF: hangjel SN: Hangjelek, vagyis hangot jelölő írásjelek. Csak a mássalhangzókat jelölték pontosan, egy-egy fonogrammával akár 1-4 mássalhangzót is leírhattak. BT: írásjel NT: biliterális jel triliterális jel uniliterális jel RT: ideogram FOOD (ang.) ÉTEL SEBÉSZCSIPESZ ELŐUDVAR MUNKAFELÜGYELŐ FORCEPS (ang.) (1; 27) FORECOURT (ang.) FOREMAN (ang.) (1; 16)

ÖSSZECSUKHATÓ ÁGY TUTANKHAMON

FOLDING BED OF TUTANKHAMUN (ang.) ÖSSZECSUKHATÓ ÁGYA FOLDING HEADREST (ang.) FOLDING STOOL (ang.) (1; 46)

ÖSSZECSUKHATÓ FEJTÁMASZ ÖSSZECSUKHATÓ ÜLŐKE

FOLTOS BÜRÖK UF: Conium maculatum SN: Alkaloidja az erősen mérgező koniin. ½–2 m magas, kopasz, csöves szára gyakran lilafoltos. A koniin a nagy mérgező növények közé tartozik, a mozgató idegek végződéseit bénítja, s ezáltal az izommozgást is. BT: bürök FOLYAMI HAJÓ SN: Ezekkel közlekedtek a Níluson. BT: hajó NT: bárka felukka halászhajó kiránduló hajó papiruszhajó tutaj utasszállító hajó FOLYÓ ÍRÁS HIERATIKUS ÍRÁS FOLYOSÓ UF: corridor (ang.) passage (ang.) SN: A völgytemplomot és a halotti templomot fedett folyosó kötötte össze. BT: épületrész NT: Amenemhet, III. dahsuri piramisának folyosói Kheopsz1 piramis bejárati folyosója Királyok folyosója lejtős folyosó Nagy Galéria oldalfolyosó Thot kápolna folyosói Unisz piramisának folyosója FONALASCSÁPÚ KÉTSZÁRNYÚ SZÚNYOGALKATÚ FONÁLFÉREG UF: Fadenwürmer (ném.) Nematoda (lat.) roundworm (ang.) (1; 9) SN: A hengeresférgek törzsének egyik osztálya. Testük szelvényezetlen, szabad szemmel láthatóak. Jelentős részük állatban, emberben, növényekben élősködik. A legkisebbek mikroszkopikus nagyságrendűek, a legnagyobbak több méter hosszúak is lehetnek. A parazita fajok bélcsöve gyakran hiányzik vagy csökevényes, keringési és légzési szerveik nincsenek. BT: ál-testüreges hengeresféreg NT: farmídiumos FONALGYÁRTÁS SN: A még nyers rostokból laza fonalat sodortak, majd feltekerték gombolyaggá. Két ilyen gombolyagot a fonótálba tettek, s egy-egy szálat egy felfüggesztett gyűrűn átfűzve azok megfeszültek. Ezt rátekerték az orsóra és két tenyérrel sodorták. Ezzel vékony, feszes, megmunkálásra alkalmas fonalat kaptak. BT: cselekedet FONÁS UF: weaving (ang.) BT: cselekedet

FORGÓPÁNT UF: ĉarniro (esp.) charneira (por.) csuklóspánt hinges (ang.) (1; 18) scharnier (hol.) zsanér BT: csőösszekötő NT: bronz forgópánt csatlakoztató forgópánt hüvelyes forgópánt FORKED STAFF (ang.) FORRÓSÁG ÉVSZAKA FORRT ÁLLCSONTÚ VILLÁSBOT SEMU FORRT ÁLLKAPCSÚ

FORRT ÁLLKAPCSÚ UF: forrt állcsontú BT: vértes- és csontoshal NT: csupaszfogú FORSKALS CATFISH (ang.) FORTRESS (ang.) NÍLUSI HARCSA ERŐDÍTMÉNY

FOSZGENIT UF: horn lead (ang.) kerazin ólomszaruérc ólom-klorid-karbonát phosgenite (ang.) SN: Enyhén színezett, másodlagos ólomérceket tartalmazó ásvány. Vegyjele: Pb2Cl2CO3. (1; 396) Arcfestékekben mutatták ki jelenlétét. BT: karbonát FOWLKEEPER (ang.) BAROMFIŐRZŐ FŐADMINISZTRÁTOR UF: Great Steward (ang.) Hauptverwalter (ném.) BT: adminisztrátorok NT: Akhamenru (ang., spa.) Amenemhet Surer Ankhhor1 (ang.) Harwa (ang., ném.) Kenamun1 (ném.) Nikauré Pabasa3 Padihorresnet (ang., ném.) Padineit (ang.) FŐBÍRÓ LEGFŐBB BÍRA FŐEMLŐS UF: Primates (lat.) BT: méhlepényes NT: cerkófféle FŐFELESÉG UF: chief wife (ang.) minor consort (ang.) BT: királyi feleség NT: A’at Ahhotep, I. Ahmesz Ahmesz-Nefertari Ahmesz-Nofretete Anheszenamon

179

Baketwerel (ang.) Hamerernebti, I. Hamerernebti, II. Hotepheresz Iah2 (ang.) Inenek-Inti (ang.) Ízisz2 Ízisz3 Karoadzset Keminub Kentetenka (ang.) Mereszankh, III. Merititész, I. Meritré1 Mutemwia1 Mutnedzsemet Mutnofret Nagy Királyi Hitvesek Nefertari1 Nefertiti1 Neferu, I. Neferu, II. (ang., spa.) Neferukayet (ang.) Nitókrisz1 (i.e. 2218–2216) (i.e. 2184–2181) (1; 310) Nub-khesed (ang.) Szatia Szat-Ré Tauszert1 (i.e. 1198–1196) (i.e. 1188–1186) Teje1 Tem1 (ang.) Tetiseri Titi Thent Heb (ang.) RT: főfeleség öltözete FŐFELESÉG ÖLTÖZETE SN: A nyakék alatt összeráncolt ovális gallért viseltek. Ők Ízisz1 helytartóiként keselyűfejet hordtak, szárnyai a fejet takarták. BT: nők öltözete RT: főfeleség FŐFELÜGYELŐ UF: inspector (ang.) BT: felügyelő NT: orvosok főfelügyelője FŐHIVATALNOK BT: hivatalnok NT: Ramosze5 FŐISTEN BT: isten NT: Amon Ré FŐKANCELLÁR BT: kancellár NT: Imhotep1 FŐKINCSTÁRNOK SN: A legfőbb állások egyike. A főkincstárnok volt az összes pénzügyek vezetője. BT: kincstárnok FŐ KIRÁLYNÉV UF: nomen (ang.) SN: A név a fáraók címének 5. eleme, amelyet mindig másodikként írtak kartusba a trónnév után. Ez kb. a mi családnevünknek felel meg. BT: királyi titulus RT: Arany Hórusz-név Hórusz-név nebty név trónnév FÖLD ALATTI KAMRA UF: hypogeum (gör.) BT: kamra NT: Kheopsz1 piramis föld alatti kamrája Nefer és Ka-hai föld alatti kamrája FÖLD NT: mocsaras föld termőföld

FÖLDISTEN SN: earth god (ang.) BT: isten NT: Dedun (ang.) FÖLD KÖNYVE UF: Aker Könyve Book of Earth (ang.) SN: Az egyik nagy, mágikus szövegeket tartalmazó 4 részből álló gyűjtemény A 20. dinasztiában keletkezett és számos ramesszida sír halotti kamrájában tűnik fel. Ré1 napisten Alvilágban tett utazását és fénybe való kilépését beszéli el. A kert, a föld szellemét eredetileg egy földsávval ábrázolják, két végén egy-egy fejjel. Majd később, két egymásnak hátat fordító oroszlán képében tűnik fel. Emiatt kettős oroszlánnak vagy ikeroroszlánnak (Aker) nevezik. Ő a túlvilág őre, és Ozirisz védelezője. A könyv elmeséli az éjszakai átváltozásokat és a Nap születését. BT: halotti irodalom könyv varázsszöveg FÖLDKÖZI-TENGER NAGY KÉKSÉG FÖLDMÉRŐ SN: Ha az áradás elsodorta a mezsgyét, földmérőt hívtak és új határkövet állíttattak. Piramisépítéskor ők rajzolták fel a leendő piramis pontos helyét. Hogy megbizonyosodjanak a terület tökéletes simaságáról, a földmérők a piramis kerülete mentén árkot ástak és vízzel töltötték meg. Ha nem folyt az árokban, azt jelentette, hogy a terület és a kövek teljesen egy szintben vannak. BT: mesterség FÖLDMŰVELÉS SN: A földművelés módszerei (vetés, aratás) i.e. 3500-ban honosodtak meg. Először a földet ekével felszántották. Egy ember fogta az ekét, ami egy szarvasmarha után volt kötve, a szarvasmarhát pedig egy másik ember hajtotta. Mögöttük a vetőmagszóró földműves ment, aki nyomban beleszórta a magot a frissen fellazított földbe. Mindezek után végighajtottak egy juhnyájat a mezőn, hogy betapossák a magot a földbe. BT: gazdasági munka NT: aratás gabonatermesztés vetés RT: földművelő falu FÖLDMŰVELŐ FALU BT: falu NT: Merimda-Beni-Salam RT: földművelés földműves földműves lakóháza FÖLDMŰVES UF: árpa urai niszutiu tönköly urai SN: Az egyiptomi társadalomban az írnokokat, papokat és a kézműveseket eltartó támasz a földműves volt. BT: paraszt NT: ain labakhai földműves RT: földművelő falu földműves lakóháza FÖLDMŰVES LAKÓHÁZA SN: A tűző napon keményre szárított vályogtéglából épült. Csak 3-4 helyiség volt benne, a főzés és sok más gazdasági munka a szabad ég alatt zajlott. A családtagok a szellős tetőteraszon pihenhettek. A magtárak és a szerszámoskamrák az udvaron helyezkedtek el, és éjszaka ott őrizték a háziállatokat is. BT: lakóház RT: földművelő falu FÖLDPÁT UF: feldpathoids (ang.) feldspar (ang.) SN: Áttetszően zöld. 40-60%-ban kőzetalkotója a gránitnak is. Lelőhelyei Vádi el Rusheid, Gebel Migif, Vádi Nugrus, Vádi Higelig. BT: tektoszilikát NT: szodalit2 FŐMINISZTER VEZÍR

180

FŐNIX FŐNÖK

BENU (óei.) BT: mesterség NT: Amenemopet8 (ném.) Amennakht2 Ankhefenrahorakhty (ang., spa.) énekesek főnöke Hauf (ang., ném., spa.) Hóri8 Ini1 (ném.) Neferrenpet3 (ang.) orvosok főnöke Paszer2 Raia1 Ramszesz, II. (i.e. 1279–1213) (1; 311) (1; 204) Riya2 Suroy Uszerhat8

RT: főpapok öltözete FŐPAPNŐ SN: A szüzességre kényszerített főpapnők hivatala örökbefogadás útján szállt át az utódra. BT: főpap papnő NT: Amenirdisz, II. Amon főpapnője Ankhnesneferibra Hathor1-főpapnő Juput-főpapnő Neszkhonsz Sepenupet, II. Sepenupet, III. thébai főpapnő FŐPAPOK ÖLTÖZETE SN: A főpap fehér tiarát hordott, mellvértjén szimbolikus drágakövek tüze ragyogott. BT: öltözet RT: főpap FŐRAKTÁRNOK BT: mesterség NT: Nebamun FÖRSTA INTERMEDIET (své.) ELSŐ ÁTMENETI KOR (i.e. 2155–2040) (i.e. 2181–2050) (i.e. 2181–2140)(1; 15) (i.e. 2180– 2133) FŐTT ÉTEL UF: peszi (óei.) BT: étel NT: lencsés-babos ragu FŐUDVARMESTER UF: major-domo (ang.) majordomo (ang.) BT: mesterség NT: Amenemopet4 (ang., ném., spa.) FŐVÁROS UF: nuit SN: A főváros és határa, mint a polgári és katonai kormányzat székhelye, a tartományi vallás központja. BT: város NT: Abu Szír Akhet-Aton (óei.) Athribisz1 Létopolisz (gör.) Memphisz Per-Szopdu (óei.) Saruna Tanisz (gör.) Théba (gör.) Xoisz FŐZÉS SN: Lenmagból, sáfrányból vagy szezámmagból sajtolt olajjal főztek. BT: táplálkozás RT: fűszernövény tűzhely FARAFRA OÁZIS TÖREDÉK

FŐORVOS UF: chief physician (ang.) BT: orvos NT: Amenhotep9 (ang., ném., spa.) Imhotep1 Nebamun5 (ang., ném.) Nebamun11 (ang., ném.) Nemtiemhat (ang., ném., fr.) FŐPAP UF: high priest (ang.) Ker Heb (óei.) sumo sacerdote (spa.) SN: A főpap volt a papi ranglétra legmagasabb fokán. Csak abból válhatott főpap, aki kívülről tudta az ősi szent könyveket. A vallásügy főintézője volt a főpap, de ez a méltóság örökölhető is volt, vagy választás útján is betölthették. BT: pap NT: Aaheperkarénefer Amenemheb3 Amenhotep Amenmesz6 Amenwahsu2 (ang., ném., spa.) Amon-főpap Bakenhonszu1 Dzsadzsaemankh Dzsedher Haankhef (ang.) Haemuaszet1 Hatiay2 (ang., ném., spa.) héliopoliszi főpap Hepuszeneb Herihór Heriu, I. (ang.) Honszu1-főpap Honszu2 Imhotep1 Imhotep2 Imiszeba Iuwlot (ang.) Ken2 (ang.) Kenamun1 (ném.) Khay4 (ang.) Masaharta (i.e. 1054–1046) Mut-főpap Nebszeni2 Neferhotep9 (ang.) Nesperennub Neszamon Onurisz-főpap Ozirisz-főpap Panehszi1 Petoszirisz Pinodzsem, I. Ptah-főpap Ramszesznaht Sedszunofertum Sepenupet, I. Szobek-főpap Uszerhat2 Wennefer2 (ang.) (i.e. 1279–1213) Wennefer6 (ang.)

FRAFRA OÁZIS FRAGMENT (ang.)

FRANCIA EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Alliot, Maurice (1903–1960) Amélineau, Émile (1850–1915) Barsanti, Alessandro (1858–1917) Bisson de la Roque, Fernand (1885–1958) Bruyère, Bernard (1879–1971) Bucher, Paul Chabas, François Joseph (1817. jan. 2. – 1882. máj. 17.) Champollion, Jean-François (1790.dec.23.–1832.márc.4.) Chassinat, Emile Gaston (1868–1948) Chevrier, Henri Dacier, Bon Joseph Baron (1742. ápr. 1.–1833. feb. 4.) De Morgan, Jacques Jean Marie (1857–1924) Desroches-Noblecourt, Christiane (1913–) Deveria, Théodule M. (1831–1872) Drioton, Étienne-Marie (1889–1961) Garnot, Jean Sainte Fare (1908–1963) Gauthier, Henry Louis Marie Alexandre (1877–1950)

181

RITA E. Rita E. A másodlagos nemi jelleg az agyalapi mirigy és a hipotalamusz gyenge működésének vagy betegségének eredménye.) Frohlich szindróma Fröh-lich’s syndrome (ang. Christiane (1913–) Lauer.) (USA) FRANKINCENSE (ang.) FROHLICH SZINDRÓMA FRÖHLICH. MCCLUNG MUSEUM (ang. Jean-Philippe (1902–2001) Leblanc.–1821.jún.–1966.: 202. BT: osztrák egyiptológus FRÊNE (fr.Grébaut Jouguet.) Moret.jún. ALFRED (1871–1953) SN: Ausztriai farmakológus és neurológus. ez a találmány azonban az évezredek folyamán feledésbe merült. Rougé (1811. Pierre (1885. 8) MCCLUNG MÚZEUM BT: galéria AD: Freer Gallery of Art / Arthur M. Claire Lauer.30. máj.) FRANCIA RÉGÉSZ BT: régész NT: Barsanti. Pierre (1885. 19. jan.) zophoros (gör.ihi.) FRÖHLICH SZINDRÓMA FRÖHLICH SZINDRÓMA FENYŐTÖMJÉN KŐRISFA FRÖHLICH SZINDRÓMA UF: Adiposogenital dystrophy (lat.ku. feb. Cl. FURNÉRLEMEZ UF: plywood (ang. Az ácsok nyilvánvalóan rájöttek. 5.) FRESKÓK FRÍZ KŐRISFA FALFESTMÉNY UF: thrinkos (gör.) SN: Washingtonban található. Ő tisztította le az Ozireiont 1926-ban. hogy a fatönköknél stabilabb és nagyobb méretű anyagot tudnak így létrehozni.) SN: A gerendázatnak az architráv és a hosszú párkány közötti része.) Montet. hogy Tutankhamont a tarkójára mért jókora ütéssel gyilkolták meg.jún. 11.357. Már a 3. Jean Zivie. P. Henri Desroches-Noblecourt.) Varille.de FRENCK. dec. (1. Rita E. Kiállításokat szervezett az Amarna-korról (Pharaohs of the Sun: Akhenaten. amelyet a Kairói Egyiptomi Múzeumból utaztatott meg. hossz ujjak és lábujjak jellemzik. ERWIN SN: Osztrák ókorkutató muzeológus.633. Alessandro (1858–1917) Bisson de la Roque.O.jún.jún.–1872. A hatrétegű furnérlemez rétegeit faékekkel erősítették össze. 15.) FUNGI (lat.) SN: A szindróma nevét Alfred Fröhlichről kapta. KÖNYVEI BT: Freed. Jean Lefébure. Hatalmas gömb alakú koponya.) GOMBA FUNERARY PRACTICES (ang. Christian Leclant. 9).) FRANDSEN. Fernand (1885–1958) Chassinat. Egy furnérlemezt találtak a szakkarai Dzsószer piramis egy folyosólyán. SN: Egy nemzetközi szaktekintély az egyiptomi művészetben: 1985–1987-ig a „Ramses the Great” elnevezésű kiállítást vezette. Suzanne Revillout. BT: építészeti elem NT: áldozati ajándék-fríz heker-fríz HAJVISELET FRÖHLICH SZINDRÓMA FRÖHLICH SZINDRÓMA FRIZURA FROHLICH SYNDROME (ang. A KV55-ös sír szarkofágjában talált múmián állapítottak meg ilyen szindrómát.) GALÉRIA (USA) FREER MŰVÉSZETI FUNERARY CONES (ang. A korát a 3.)(1. 1901-ben publikálta a ma már Fröhlich szindróma néven ismert állapotot.19. RITA E. 11. Auguste Ferdinand François (1821.org FREED. 19.) FREED.) FREER MŰVÉSZETI GALÉRIA (USA) UF: Freer Gallery of Art (ang. Sackler Gallery Smithsonian Institution P. könyvei AD: rfreed@mfa. BT: betegség RT: Fröhlich. – 1881. NT: Ramesses the Great (1988) FREER GALLERY OF ART (ang.) Frohlich syndrome (ang. Tutankhamen).– 1916.19. Weill. Alain FRANCIA HÓDÍTÓ BT: hódító NT: Bonaparte Napóleon (1769. 20013-7012 Tel.4880 Fax: 202. Box 37012.feb. számos könyvet írt az egyiptomi vallásról. 8) FRAXINUS EXCELSIOR (lat. a ma ismert furnérlemezt csak 1884 óta használjuk.) (1. ásatott Tell el-Amarnában. 11.–1966. – 1881. jan. Alfred (1871–1953) KV55 koporsó FTÁH FUL PTAH MEMPHISZ TEMETÉSI SZERTARTÁS SÍRKÚP TEMETÉSI SZERTARTÁS BAB FTÁH VÁROSA FUNERAL (ang. BT: egyiptológus NT: Freed. Auguste Ferdinand François (1821. Gustave (1879–1957) Legrain. A Fröchlich szindróma nem örökölhető. Gaston Camille Charles (1846. George (1865–1917) Loret. A Bosztoni Szépművészeti Múzeumban volt kurátor 1989-ben. Csupán e két kiállítás anyaga közel 700 tárgyat tartalmazott. augusztusában – Egyptian Funerary Arts and Art of the Ancient Near East). 17) (1. 9) SN: Több vékony farétegből rétegesen összeragasztott falap. BT: egyiptológus régész RT: Keleti Intézet Múzeuma (USA) Ozireion FRANK H. 31. Nefertiti1. PAUL BT: egyiptológus AD: pjf@coco. MRC 707 Washington.27.jún.) FRÖHLICH SYNDROME (ang. mivel aki ebben szenved terméketlen. Eugène (1838–1908) Lefébvre. Raymond (1874–1950) Yoyotte. az egyiptomi és közel keleti művészetről (1998. filozófiáról és királyságról. Jean-Philippe (1902–2001) Mariette.) Maspéro. ELKE BT: egyiptológus AD: freier@bbaw. aug. J. RT: Fröhlich szindróma FRÖH-LICH’S SYNDROME (ang. A koponya megnövekedése mentális és nemi visszamaradottságot okoz.C.) Montet. Alexandre (1868–1938) Ratié. 9) BT: faanyag 182 . Victor (1859–1946) Mariette. Labrousse.4911 FREIER. HENRI (1897–1954) SN: A Chicagoi Egyetemen a Keleti Intézet régésze volt.dk FRANKFORT. Audran Lalouette. D. A. dinasztiára datálták és feltehetően egy koporsó oldalának egy részét képezte.23. (1843–) Robichon.) (1. Emile Gaston (1868–1948) Chevrier.) Fröhlich syndrome (ang. dinasztia idején tudtak az ácsok furnérlemezt készíteni(1. aki megállapította. ápr.27.

ők előbb meghalnak s azután támadnak fel. (1) BT: szoba NT: akhet-atoni fürdőszoba FŰRÉSZ UF: pullsaw (ang.) SN: A fogak a fogófoglalattól a fűrész végének lekereküléséig terjedtek. Hosszúságuk 13. BT: építmény RT: fürdőszoba FÜRDŐSZOBA UF: bathroom (ang. Quantarától 22 kilométerre keletre. A fürdőmedence körül kőpadok voltak.) (1. a fogvégeket pedig sokszor egyenesen hagyták. (1. BT: fácánféle FÜSTÖLŐ BT: szertartási tárgy NT: borókás füstölő FŰSZER FŰSZERNÖVÉNY FŰSZERNÖVÉNY UF: fűszer BT: növény NT: ánizs fahéj fokhagyma görögszéna kakukkfű kasszia koriander kömény mustár UF: fürdőhelység SN: Egyiptomi régészek III.net FUTÁR HÍRVIVŐ FÚVÓS HANGSZER BT: hangszer NT: duda furulya fuvola kettős síp trombita FŰ FÜGE BT: építőanyag UF: Ficus carica (lat.) BT: ékszer NT: fülbevalók (KEM: CG 52397-52398) osztrigahéj függő FÜLBEVALÓK (KEM: CG 52397-52398) SN: Aranyból készültek. hogy két fa közé beszorították.) fig (ang. A szegény emberek fürdő híján házon kívül mosakodtak. nem pedig hegyesen. melyet enyhén lejtősre csináltak. dinasztiából. (1.) saw (ang. Fentről lefelé fűrészeltek és a kötelet a munka haladtával tologatták a külső foglalaton. 28) SN: A fűrészport dunszkötések alapbázisaként hasznosították. A fürdők.5 cm. 20f) BT: famegmunkáló fűrész FŰRÉSZNYOM UF: saw mark (ang. BT: Nagy Kutya FÚRÓ UF: drill (ang. s mindegyikhez tartozott egy gőzkamra is. BT: fülbevaló FÜLESKANCSÓ SN: Az elhunyt mosakodásra használja. A fűrészvágatot ék alakúra kellett kialakítaniuk. mivel ezen a – római kori és bizánci emlékekben egyaránt igen gazdag – területen az eddig talált öt hasonló fürdőben nem alkalmaztak ilyen megoldást a 183 . PERLA BT: egyiptológus AD: perlafuscaldo@usa. A Nag Hammadi közelében talált 13 papirusztekercs egy része tartalmazza Fülöp evangéliumát. Az egyiptomiak mindig állva „zuhanyoztak” egy meszes kőlapon állva. bizony tévednek – még és már életükben kell részesülniük a feltámadás szentségében. így a szolgák még nagyobb hatékonysággal tudták önteni a vizet urukra. A fürdő falait mésszel vonták be. századi római fürdőket találtak 1998-ban a Sínai-félsziget északi részén a Baluza régióban.) BT: fűrészelés NT: bazalt kövezőkövön látható fűrésznyomok szarkofágján látható fűrésznyomok Kheopsz1 gipszöntvénye (PM: UC 69833) FŰRÉSZPOR UF: sawdust (ang. A KV56-os sírból kerültek elő 1908-ban. Széthi korából valók a 19. s ez egyedülálló leletnek számít a térségben. akik azt mondják. meglehetősen egyenetlenül voltak kialakítva és csak egy irányba dőltek.) BT: munkaeszköz NT: famegmunkáló fűrész sebészfűrész FŰRÉSZELÉS SN: A fadarabokat az ácsok úgy fűrészelték kisebb hasábokra. BT: mérőeszköz szerszám FÜLBEVALÓ UF: earring (ang. A meleg víz és a gőz csővezetékeit a falakba építették. A fürjhús finom csemege volt számukra.) BT: kőszerszám piramisépítéshez használt szerszám rézszerszám sebészeti szerszám NT: rézfúró vonós fúró római kori szakemberek.) UF: Zeta Canis Major (lat. akik betű szerint értelmezik a feltámadást”: „Azok. 15) SN: A fürjek vadászata a gazdagok kedvenc időtöltése közé tartozott.) SN: A Nagy Kutya Csillagkép egyik csillaga. 13) BT: ácsmunka NT: fűrésznyom RT: famegmunkáló fűrész fűrészpor FŰRÉSZFOG UF: saw-teeth (ang.) (1. meleg és hideg vizű helyiségek voltak. amelyet kötéllel erősítettek egybe.” BT: nag hammdi kódex FÜRDŐHELYSÉG FÜRDŐ FÜRDŐ BT: por RT: fűrészelés FÜRJ UF: Coturnix coturnix (lat.) (1. amely kigúnyolja „a tudatlan keresztényeket.) quail (ang. BT: halotti tárgy FÜLESKERESZT ANKH FÜLÖP EVANGÉLIUMA SN: Kopt szöveg. vagy kis medencéken keresztül. 13) SN: Süteményeket édesítettek vele. BT: édesítőszer gyümölcs NT: szikomorfüge SZIKOMORFA FÜGEFA FÜGGŐÓN UF: mérőón SN: A falak vagy kőtömbök vízszintjét határozta meg. 28) FUSCALDO. (1.) SN: A fürdőnek szánt terem a ház urának szobája mellett volt. A fülbevalók II. hogy a fűrész ne akadjon el. amelyeket folyamatosan engedtek le. Az árkokat kicsípték. hogy a szennyezett víz könnyebben elfollyon. Az elhasznált vizet vagy égetett agyagból készült csatornán keresztül vezették el a falon át. hogy megakadályozzák a víz beivódását a nyers téglafalba.RT: asztalos FURUD (ar.

) szomorúfűz willow (ang.) SN: Egyiptomban megtalálható fafajta volt.)(1. 7) BT: fafajta 184 . 7) saule pleureur (fr.petrezselyem sáfrány RT: főzés sütés FŰZFA UF: Salix safsaf (lat. amelyet bútorok készítésére használtak korlátozott számban. (1.

fr GABOLDE. 18–17. MASZTABÁJA MINKHAF MASZTABÁJA MERESZANKH.júl. magas rangú tisztségviselőnek emeltek. 1982-ben Maróth Károly díjat kap. egyiptomi régészet. GABOLDE.cairo.com GABOLDE. MASZTABÁJA BABAEF MASZTABÁJA IDU NEFER MASZTABÁJA HOTEPHERESZ. I. A Supreme Council of Antiquities titkára.eun. 1980-ban a történettudomány kandidátusa. 25. aug. II.gabolde@mom. az egyiptomi Újbirodalom gazdasági élete. II. 1970-1971 az ELTE BTK ókori keleti történeti tanszékén ösztöndíjas. KÁPOLNÁJA HUFUHAF. The (1993) GABALLA. KÁPOLNÁJA SZEHEMANKHPTAH MASZTABÁJA DZSEDEFHÓR MASZTABÁJA KHAEMANKH MASZTABÁJA KHUENPTAH KÁPOLNÁJA KHUENPTAH MASZTABÁJA MESTJU MASZTABÁJA MENIB MASZTABÁJA BAUFRÉ MASZTABÁJA HOTEPHERESZ. GABALLA ALI SN: Kufour Al. La (1994) GABONA ARATÁS SN: A semu évszak Epifi hónapjának utolsó napjaiban. adjunktus. MASZTABÁJA PTAHNEFERSZESEM MASZTABÁJA MESUW MASZTABÁJA NEBTYHERKAUWS MASZTABÁJA ANKHMARÉ MASZTABÁJA WERMERU1 MASZTABÁJA NEFU ÉS KHENETEMSZETJU MASZTABÁJA KHAFRAANKH MASZTABÁJA G G50B BT: abüdoszi sír RT: abüdoszi hüpokephal (KEM: 10691) BT: abüdoszi sír RT: abüdoszi hüpokephal (BM: 37330) BT: abüdoszi sír RT: abüdoszi hüpokephal (BSZM: 02. MARC BT: egyiptológus NT: Gabolde. MASZTABÁJA NEFERMAAT. II. Marc NT: statue de Merymaât gouverneur de Djâroukha (Bologne K.júl. MASZTABÁJA KÁEMTHENENT MASZTABÁJA ANKHAF MASZTABÁJA DUAENHOR MASZTABÁJA AKHETHOTEP2 ÉS II. Kutatási területe az ókori keleti társadalomés gazdaságtörténet.G7721 KAKHERPTAH MASZTABÁJA SN: 5.Raml faluban született.e. II. 1999–2002 között Széchenyi professzori ösztöndíjas volt. amelyet egy Kephrén vagy Kheopsz1 idejében élt ismeretlen. BT: egyiptomi egyiptológus RT: Supreme Council of Antiquities (Eg. MASZTABÁJA DUAENRÉ MASZTABÁJA SZESEM-NEFER. 20.) SN: Szombathelyen született magyar egyiptológus. 1971-1981-ig tanársegéd. 1813). BT: magyar egyiptológus NT: Gaál Ernő cikkei Gaál Ernő könyvei GAÁL ERNŐ CIKKEI BT: Gaál Ernő (1941. A (1988) Stamped Bricks from TT32. ókortörténész. MASZTABÁJA NEFERTKAU.júl.19. században Mezopotámiában (1988) sör az ókori Egyiptomban és Mezopotámiában.–2005. ő tárta fel Bakenamun sírját. Keleti Károly u.19. az Egyiptológia Tanszék vezetője. 20. 20. II. II. BT: gizehi masztaba MINDJEDEF MASZTABÁJA DZSATI MASZTABÁJA INEKEF MASZTABÁJA KAAPER3 MASZTABÁJA HAPENENEBTY MASZTABÁJA IJNEFER.) (ang. dinasztiabeli masztaba. 49) OROMFEDELŰ LÁDA GABODA PÉTER BT: magyar egyiptológus AD: 1024 Budapest.19. MASZTABÁJA ITETI MASZTABÁJA MERESZANKH. 1989-ben Trefort díjban részesül. KÁPOLNÁJA SZNOFRU-KHAF MASZTABÁJA KAR1 MASZTABÁJA IDU1 MASZTABÁJA KAWAB MASZTABÁJA NEFERTKAU. Marc cikkei AD: marc. június 10-e körül kezdődött a gabona aratása.–2005. aug. III. 1981-1997 az ELTE BTK egyiptológiai tanszékének egyetemi docense. Herbert Walter Fairman tanítványa volt. G7110-7120 G7210-7220 G7310-G7320 G7410-7420 G7430-7440 G7530-7540 185 .–2005.) (1. II. I.) NT: Alalah társadalma és gazdasági élete az i. MASZTABÁJA KAMENI MASZTABÁJA HUFUHAF.) AD: gaballa@main-scc. MERITITÉSZ MASZTABÁJA KÁEMSZEKHEM MASZTABÁJA KHNEMDZSEDEF MASZTABÁJA 2 G7753 G7760 G7810 G7813D G7814 G7815 G7820 G7821 G7822 G7836 G7851 G7946 G7948 G50C G50D G1203 G2000 G7837+7843 G2196 G2370 G2374 G2378 G4000 G4940 G5080 G5110 G5170 G5230 G5550 G7000X G7050 G7060 G7070 G7101 G7102 G7130 G7140 G7142 G7150 G7152 G7211 G7244 G7246 G7248A G7249 G7350 G7391 G7411 G7510 G7550 G7650 G7660 G7711A GAÁL ERNŐ (1941. 1997-től egyetemi tanárrá nevezték ki. Az ELTE BTK-n tanult 1962-1967-ig. BT: gizehi masztaba IASZEN MASZTABÁJA SZENNEDZSEMIB INTI MASZTABÁJA HNUMENTI MASZTABÁJA SZENNEDZSEMIB MEHI MASZTABÁJA HEMIUNU MASZTABÁJA SZESEM-NEFER.) NT: First Preliminary Report on the Hungarian Excavation in Thebes-West. 1983-ban a thébai magyar régészeti expedíció tagja. LUC BT: egyiptológus AD: lgabolde@internetegypt. Tomb 32 (1985) GAÁL ERNŐ KÖNYVEI BT: Gaál Ernő (1941. III. aug. I. MASZTABÁJA SZESEM-NEFER. Alalah társadalmi és gazdasági élete.eg GABLE-LID CHESTS (ang.766) KANOFER SÍRJA SN: A nyugati temető középső szektorának legnagyobb masztabája. MARC CIKKEI BT: Gabolde. I. Később az ELTE BTK Ókortörténeti Intézetének igazgatója.S.

amelyet a mai napig használnak még Észak-Afrikában és Közel-Keleten. A búza és az árpa számos alfaját ismerték.) Mantled baboon (ang. színesre festették és drágakövekkel díszítették. Bőrből. BT: pávián GALLIFORMES (lat. szervezetük nagymértékben leegyszerűsödött.) BT: madár NT: galambféle GALAMBFÉLE UF: Columbidae (lat. CARLOS BT: urugváji egyiptológus GÁLYA BT: hajó GABONAŐRLÉS SN: Az nők végezték a szabadban kőlapokon.) TYÚKALAKÚ GALUCCI. JOSE MANUEL BT: egyiptológus AD: jmgalan@shapshu.) BT: galambalakú NT: galamb gerlice GALANDFÉREG UF: Cestoda (lat.) Papio hamadryas (lat. Kiegészítőként fehér ólommal keverték a színárnyalat befolyásolására és a szem fertőzések elleni védelmére. 4. BT: gabonatermesztés GABONATERMESZTÉS SN: Egyiptom gazdasági életének alapját jelentette. amely néhány ezreléknyi ezüstöt mindig tartalmaz. A Budapestre került leleteket először a Néprajzi Múzeumban állították ki. de az ókori egyiptomiak szent állatként tisztelték. a Kaukázus és a Kaszpi-tenger vidékéről származó gabonanövények a neolitikum idején jutottak el Egyiptomba. Sziklás sivatagokat kedvelik Testük hossza 60– 75 cm. magasságuk 60–70 cm. A táplálkozás alapjául szolgáltak elsősorban kenyér és sör formájában. Az ólom fő ércásványa. mert T.) gabonanemű gabonanövény grain (ang. amelyet Back Fülöp szervezett meg pénzt és fáradtságot nem kímélve. BT: ásatás RT: gamhudi temető 186 .filol.) SN: A Kis-Ázsiából. Gyakran az egyszerű matrózok és a főtisztségviselők egyaránt gabonában kapták fizetésüket. BT: növényi élelem fizetőeszköz NT: árpa búzaféle fehér szehet zöld szehet GABONAMAGTÁR SN: Az ókorban Egyiptom volt a világ gabonamagtára. BT: egyiptomi egyiptológus RT: Higher Studies of the Coptic Institute Tuna el-Gebeli nekropolisz GALACSINHAJTÓ SZKARABEUSZ TEJNÖVELŐ SZER GALACTAGOGUE (ang. amely a Nap ellen is védte a felsőtestet.) (1.) GALENIT GALENIT UF: blue lead (ang. A lisztbe jutott kőpor és homok erősen rongálta a fogazatukat. az előző (sharunai) ásatás vezetője lebetegedett.csic.) Sacred baboon (ang. Többnyire a különböző magmákból felszálló. Az előkerült emlékeken négy város osztozott: Kairó. majd ebből cerusszit (PbCO3) jön létre.–) SN: Az első magyar régészeti expedíció második állomása. A városokban és falvakban a kenyér és a kancsó sör helyettesítette a pénzt.) ISZAPSÁS GALLÉR SN: A gallér mindkét nem által viselt dekoratív ékszer volt. 9) ólom-szulfid SN: Vegyjele PbS. BT: laposféreg NT: Echinococcus (lat. vállszélességük 40–60 cm. fémből vagy textilből készítették. A két világháború között a Tuna el-gebeli nekropolisz sírjain dolgozott. SAMI (1892–1973) SN: Életpályája során volt a Kairói Egyetem professzora. Mára már kipusztultak Egyiptomból. Budapest.. BT: nyakék NT: gyöngygallér GALLÉROS PÁVIÁN UF: Arabian baboon (ang. melegvizes oldatokból válik ki.) galenitbánya szempillafesték GALENITBÁNYA BT: bánya NT: Gebel el-Zeit bánya GALÉRIA BT: egyiptológiai gyűjtemény NT: Freer Művészeti Galéria GALINGALE (ang. Bordeaux-ban doktorált.(100) A hímek általában kétszer nagyobbak a nősténynél és nagyobb szőrzetet viselnek fejükön és felsőtestükön. Bécs és Krakkó. A felszínközeli. Thot1 isten jelképeként. Finomra őrölve fekete arcfestékként használták és szemfestékek alapanyagaként i.) SN: A Tuna el-gebeli nekropoliszban találtak galléros pávián múmiákat.es GALASSO. 3000-től kezdve. és a Higher Studies of the Coptic Institute igazgatója. BT: növénytermesztés NT: gabona aratás gabonaőrlés gabonatisztítás GABONATISZTÍTÁS SN: Az asszonyok végezték rostával és szórólapáttal.) Hamadryas baboon (ang. Nemcsak a nép táplálására szolgáltak. 9) lead glance (ang.) színgalandféreg GAMHUDI ÁSATÁS (1907. BT: molibdén ásvány szulfidérc RT: mesdemet (óei. majd a Szépművészeti Múzeumban leltek otthonra.) (1. márc. oxidációs övben könnyen elbomlik: ilyenkor anglezit (PbSO4). rendkívül tág hőmérsékleti tartományban.) lead sulphide (ang. majd Liverpoolban tanult és Párizsban.) Mantelpavian (ném. BT: magtár GABONANEMŰ GABONANÖVÉNY GABONAFÉLE GABONAFÉLE GALAN. 19) GALAMB SN: Ketrecekben tartották őket étkezési célokra.) (1. a Kairói Egyetem Egyiptológiai Intézetének igazgatója. BT: gabonatermesztés GABRA. hanem fizetőeszközként is. Az ásatás vezetését Ahmed Bey Kamalnak kellett átvennie.) galena (ang.e. Sok közülük emberre és háziállatokra egyaránt veszélyes. az Egyetem ásatásainak igazgatója Gebel el-Tunában. ALBERTO BT: urugváji egyiptológus GALENA (ang. BT: galambféle házi kedvenc GALAMBALAKÚ UF: Columbiformes (lat.) Hamadryaspavian (ném.) SN: Belső élősködők. Smoleński.BT: aratás gabonatermesztés GABONAFÉLE UF: cereal (ang.) tapeworm (ang.

sajnos többnyire már erősen elmosódott áldozati formula került. szerencsés esetben a halott megnevezésével együtt. 2685–i.) SN: Az első ismert gátos halászat ábrázolása az 5. BT: német egyiptológus RT: Upuaut-1 Upuaut-2 GARCÍA. akik házi kedvencükként temettették maguk mellé. majd egyes óbirodalmi sírokban.GAMHUDI KOPORSÓ SN: A ládakoporsók mellett három különböző múmiaalakú koporsótípust készítettek a hellenisztikus és kora római Gamhud halottai számára. The (1959.márc. hogy helyettük több oszlopban felirat olvasható. 1930- 187 . H2. 2181) (i. Maat vagy Ízisz1 istennő festett alakja látható. Alan Henderson (1879–1963) NT: Chester Beatty I (1931) Egyptian Grammar (1927.) Nebszumenu Ptahneferszesem Ramosze5 Sesonk1 Uszer1 GAZDASÁGI MUNKA BT: munka NT: mezőgazdasági munka GAZDASÁGI SZÖVEG UF: accounting text (ang. 2635–i. JOHN (1876–1956) SN: A Liverpooli Egyetemen volt régész professzor.e. 16) BT: szöveg NT: Amiens papirusz (PIM) Baldwin papirusz (BM: BM 10061) GAZELLA SN: Gazdagabb családok gyermekei sivatagban befogott kis gazellát kaptak ajándékba.. The (1973) GARDNER. Upuaut-2). BT: koporsó NT: gamhudi romboid koporsó GAMHUDI ROMBOID KOPORSÓ SN: A külső oldalak jellegzetes motívumai a többsávos tarka elemekből összeállított „széles gallér“ a kiterjesztett szárnyú Nut istennő. ELINOR W. Neuszerré naptemplomában tűnik fel.) FOKHAGYMA ÖLTÖZET GARNOT. Neki köszönhető az „Egyptian Grammar” című könyv. Alan Henderson könyvei RT: Ipuwer papirusz (l. ahol pusztán földbe temetett. 120 m széles délkelet ÉNy-i fekvésű területen.e. E. A sírokat az ókorban és a modern korban is sírrablók fosztogatták. RUDOLF SN: 1993-ben küldött a Kheopsz1 piramis déli járatába kutatócsoportjával speciális robotokat (Upuaut-1.) MULIPHEN (ar. dinasztiára esik.) economic record (ang. 117) BT: régész GARLIC (ang. vagy istennevek olvashatók. 1979.) GÁT CSIGA GÁZKROMATOGRÁFIA BT: építmény NT: Asszuáni gát Heptasztadion GÁTOS HALÁSZAT UF: weir fishing (ang. 13) GARMENT (ang. és típusa (N2. aki Fajjúmban a legrégibb földműves közösség lakhelyét tárta fel Caton-Thompsonnal. A szelektivitásra.) Dzsehutimesz1 Ibi2 (ang.) SN: Professzor írásszakértő. ALAN HENDERSON (1879. ahol sikerült azonosítaniuk I. RICARDO BT: urugváji egyiptológus GARDI EGYIPTOLÓGIAI EGYESÜLET (Fro. tülkösszarvú házi kedvenc RT: gazella-múmia GAZELLAHÚS BT: hús GAZELLA KERÜLET FELSŐ EGYIPTOMI NOMOSZ. A sík területen a pillanatnyi igényeknek megfelelően aknákat vagy föld alatti kamrákat vágtak és azok oldalaiba vájták az újabb és újabb sírokat. aki 1902– 1904 között mintegy 880 kis sírt tárt fel Beni Hasszánban. 1994) Egypt of the Pharaos (1961. BT. HENRY LOUIS MARIE ALEXANDRE (1877–1950) BT: francia egyiptológus GAUTHIER. vagyis az elválasztó oszlop hatékonyságára van hatással.dec. GANTENBRINK. Két szélén duplaaknás sírok helyezkedtek el. BT: régész GAS CHROMATOGRAPHY (ang. 15 GAZELLA-MÚMIA SN: Általában nők sírjában találtak gazella-múmiát. J. A mozgó fázis gáz halmazállapotú.19. Előfordul.e.(1. vagy a dzsed-oszlop tűnik fel. BT: gamhudi koporsó romboid koporsó GAMHUDI TEMETŐ SN: A gamhudi temetőt a sivatag félköríves sávján alakították ki a Ptolemaiosz korban egy 480 m hosszú. koporsóval ellátott sírok övezték a középső területet.) gázkromatográfiás vizsgálat GC (röv. Anubisz alakja. A hátlapon többnyire Hathor1.e.e. vagyis az elválasztás termodinamikájára nem.e.e. 1966) Hymns to Amon from a Leiden Papyrus (1905) Kadesh inscriptions of Ramesses II (1960) Late-Egyptian Miscellanies (1937) Late-Egyptian Stories (1932) Ramesside Administrative Documents (1968) Royal Canon of Turin. SN: Ősrégész kutatónő. BT: egyiptológus NT: Gardiner. Szeszósztrisz sírját. He) csak az elválasztási folyamatok kinetikájára. 2620–i. melyeknek leletei egyaránt megtalálhatóak múzeumokban és magángyűjtőknél.–1963. Éppen ezért ennek a résznek a feltárását az ásatók abbahagyták. ALAN HENDERSON KÖNYVEI BT: Gardiner.e.) GAMLA RIKET (své. amint a mumifikálás nehéz feladatát végzi. amely máig a leghasználhatóbb hieroglif tankönyv. a Hórusz-fiúk és a szentélyén fekvő sakál.29.) (1. ném. BT: halászat GAUTHIER. SN: Gustave Jéquierrel vezetett ásatásokat Listben.e. 2200) GANAJTÚRÓ GANÉJTÚRÓ SZKARABEUSZ SZKARABEUSZ 1933 téli időszakaiban a Kharga-oázist kutatták a Líbiai fennsík egy kis területével együtt. 2780–i.) ÓBIRODALOM (i.2155) (i. Chemin du Puy-en-Velay. 344) GARDINER. BT: egyiptológus régész GAZDASÁGI INTÉZŐ UF: steward (ang. 2180) (i. 1964. 2686–i.) BT: mesterség NT: Djeserkaresoneb (ang. BT: állat-múmia GÁZKROMATOGRÁFIA UF: gas chromatography (ang. 1997) Tomb of Amenemhet. BT: nekropolisz RT: gamhudi ásatás GAMMA CANIS MAJOR (lat.) BT: egyiptológiai iskola AD: 54.) GASTROPODA (lat. szemmel láthatatlan szegényebb emberek múmiáit tárták fel. JEAN SAINTE FARE (1908–1963) BT: francia egyiptológus GARSTANG. Az előlapra kevés. Ezek a gazdagabb.e. 2260) (i.) SN: Az elválasztás gázfázisban történik. 1957. 30000 Nîmes Tel: 04 66295606 GARDINER.) (1.

) Khenu (óei. ar.) PETYMEG PETYMEG ÉSZAKI PETYMEG PETYMEG GENETTA (lat. Hapu fia.) GERLICE UF: gerle gilice gőrice Turtur (lat. Tefnut iránt.. BT: növény GENNYES SEB FERTŐZÖTT SEB BUZÉRVIRÁGÚ GENTIANALES (lat..) GEBEL ES-SILSILE (ang. 2. Su királyságát Geb váltotta a trónon. Ramszesz fedezte fel ezt a kőbányát a 9.) Jabal as Silsilah (ang.) GEBEL EL-AHMAR BÁNYA UF: Dzsu Deser SN: II. amit csak tetézett Geb hirtelen támadt szerelme anyja.BT: múmiavizsgálat GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLAT GRÁFIA GÁZLÓMADÁR BT: madár NT: daruféle gólyaalakú GC GEB GÁZKROMATOGRÁFIA UF: Keb (ang. BT: kőbánya GEBEL EL-SILSILA (ang.) GEE. KOPTOSZ (gör. a fülcimpa és az állkapocs között lévő csont.. BT: szentély GEBTIU1 (óei.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ.edu GEFI (ang. Ozirisz..) Gebel es-Silsile (ang.) GEBTU (óei.) VÖRÖS HEGY GEBEL EL-AHMAR GEMACSONT SN: A szemzug.) MÜKERINOSZ PIRAMISVÁROSA GEBEL ESZ-SZILSZILE GEBEL-SILSILA (ang.) 2 KOPTOSZ (gör. Gyermekeik: Ízisz1. Nevetése földrengést okozott. Ábrázolásokon Nutot támasztja alulról. BT: Geb NT: Ízisz Nephtüsz Nut Ozirisz (gör.) GEB FELKELÉSE GEB HOZZÁTARTOZÓI SN: Szülei Su és Tefnut. Az Edwin-Smith papirusz vizsgálati útmutatóval szolgál ennek sérülése esetén. Kilenc napon át tomboltak a viharok az országban. 7) GENETA (kat.) Seb2 (ang. A fő lelőhelyek a keleti parton vannak.) GEBTIU (óei. hogy a teremtésmítoszokban felbukkanó Nagy Gágogó azonos lehet Geb ősi.) GEBEL ESZ-SZILSZILE GEBEL EL-ZEIT UF: olajhegy BT: hegység RT: Gebel el-Zeit bánya GEBEL EL-ZEIT BÁNYA SN: A Szuezi öbölben fekszik. S-111 52 Stockholm..) Su Széth Tefnut GEBEL ABU DIYEIBA SN: A Vörös-tenger mellett fekszik.) SN: Kar1 felesége a 6. BT: aranybánya GEB-SZENTÉLY SN: Batában található.) GEBEL ZEBARAI ARANYBÁNYA SN: I.) 188 . ezért hívták az egyiptomiak a hegyeket és a dombokat „Geb felkelésének”. BT: galenitbánya GEBEL ES-SILSILA (ang.) Gebel Silsila (ang. ar. Nephtüsz és Széth. Felesége Nut. A föld kiemelkedő pontjának vélték Geb térdét. A király ismeretségi körébe tartozott. míg a nyugati parton számos magánszemély és király létesített szent helyet. ar.) GEBEL ESZ-SZILSZILE GEBEL ESZ-SZILSZILE GENETTA GENETTA (lat.) SADUF EKHNATON NAPTEMPLOMA TÁBORNOK PETYMEG PETYMEG GENERAL (ang. itt homokkövet bányásztak. BT: Hathor1-papnő Kar1 hozzátartozói GÉM BT: madár NT: szürke gém GEBAT (óei. BEATE BT: svéd egyiptológus AD: Box 5405. BT: hegység település GEBEL QIBLI (ar.) (1. ol. Széthi egyik aranybányája volt.) Place of Rowing (ang. ar.. HEGYSÉG GÁZKROMATO– Khenw (óei. BT: település GEBELEIN (ar. Hathor1 papnőjeként szolgált.) Kheny (óei. Kettejük uralma között azonban nagy zűrzavar támadt a fővárosban. uralkodási évében.. ar. 276–195) Sztrabón GEORGE.) GERLE ESZKÖZ GERLICE GEBEL ESZ-SZILSZILE (ar. Kőolaj lelőhely volt. lúd alakban elképzelt formájával.) GEOGRÁFUS BT: tudós NT: Eratoszthenész (i. vagy féloldalt fekve fején lúddal esetleg teljesen libaként. Felmerült az is. míg végül Geb elfoglalta helyét a trónon és meghódoltatta a fellázadt embereket is. JOHN BT: egyiptológus AD: john_gee@byu.) GENETTE (dán.) Gebel es-Silsila (ang.e. ar. dinasztiában.) GENETIKAI BETEGSÉG BT: betegség NT: alkaptonúria GENETT (své.) UF: Gebel el-Silsila (ang.) GENGENET SN: Krétai babhoz hasonló növény. 5. az ametiszt lelőhelye volt a római korban.) Jebel Silsila (ang. Emberalakban ábrázolták állva. ol.. ol.) Szib SN: A Föld megszemélyesítője és Nut férje. amelyek a területhez kapcsolódtak.) APHRODITOPOLISZ (gör. Sweden GERÄT (ném. BT: csont GÉMESKÚT GEM-PA-ITEN GENET (ang. Innen vitte a köveket Amenhotep. ném.. Ezen a környéken Thoérisz volt a tiszta vizek pártfogója. felé meredő pénisszel. A Túlvilágon ő vezeti a holtak első lépteit. a Memnon-kolosszusok megépítéséhez. mivel a liba volt a szent állata. fr.) SN: Kom Ombó és Edfu között helyezkedik el. BT: elemek istenei NT: Geb hozzátartozói RT: Geb-szentély FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ.

3650–3300) (i.) APÓPHISZ. 3650–3300) (i. (i. II. 3300–3100) (i. Andrew Collins a Gods of Edenben leírja. III. folyosókból és folyókból álló hálózata létezik Giza alatt.) Roszetau (óei.5 cm. Magassága: 28.) GILICE MÉREG ARANYOZÁS GERLICE GILDING (ang. bokára.8×14.e.) SN: Óegyiptom uralkodóinak temetkezőhelye volt.) (1. majd ezt vonták be gipsszel.) SN: III. ALSN: I. 3500– NAGADA III.) GEZIRA FARAÚN (ar. 552-ben épült.(ar. mint az alvilági Duatot. (i.) BT: egyiptológiai szervezet RT: Artnold. hogy rá tudjanak festeni. sírok falai akár sártéglából vagy kőből voltak. BT: gipszmaszk GIPSZVAKOLAT UF: gesso (ang. 206) GERZEHI SÍR BT: sír NT: GT20 GT67 GT80 GT105 GT205 GERZEHI TEMETKEZÉS BT: gerzehi temető temetkezés RT: gerzehi kultúra gerzehi sír GERZEHI TEMETŐ SN: A holttestek szándékos szétdarabolása volt jellemző a sírok kb. BT: lelőhely GERZEHI KULTÚRA 3000)( 1. 16) Dekorációs festésnél háttérként is használták fehér színként.e. M. A kalcium-szulfát (CaSO4.) SN: Szerkezete: táblás.) SN: A házak. ZAKARIJA (1905–1959) GHURAB (ang. 16) BT: gipsz vakolat GIPT1 (tör..) GILLAM. EL.BT: galambféle vándormadár GERINCES UF: Vertebrata (lat. Tömegesen tengervízből válik ki. 203) 3000)( 1.2H2O) hidratált formája. Másodlagosan agyag mállásakor keletkezhet. Amenhotep mellékfelesége. Nem közvetlenül az acról vett maszk.e.e. Dieter GERZEAN (ang.) GILUHEPA PETYMEG PETYMEG PETYMEG GINSTERKATZE (ném.e. gipszből készült. A Duatba vezető ösvények és csarnokok leírásai sokkal inkább valósak.e.) KOM MEDINET GORÁB GHUWAYTAH TEMPLOM. valószínűleg csak a róla készült szoborról. ¼-énél.) Sakhbu (óei. csuklóra terjedt ki. III. prizmás megjelenésű színtelen. mind kristályos formában is jelen volt.ca GILUHEPA UF: Gilukhipa (ang. (i. lat.) KOPT UF: Giza. A koponyákat homokkal töltötték ki.) GFT MAJOM MAFDET MAJOM GIZA NECROPOLIS (ang. paloták.) GESY (óei.) BT: újszájú NT: gerinces GERMAN ARCHEOLOGICAL INSTITUTE (No.) GIRMIZ (ar. BT: festékanyag szulfát NT: gipszvakolat GIPSZMASZK BT: maszk NT: gipszmaszk (RPM: 2386) GIPSZMASZK (RPM: 2386) SN: A 6.) GINSTKATT (své. lábra.) Jīzah. 206) GERZIAN (ang. Sutarnának lánya. BT: Amenhotep.) (ném. Ezért nevezték Gizát Roszetaunak. GEORGE BT: egyiptológus AD: ggiacumakis@fullerton. (i. 206) GERZÉEN A (cse.) SN: Az állati rendszertanban a gerinchúrosok egyik altörzse. Egyiptomban mind kőzeti. 3500– NAGADA II. Apja ajándékul küldte őt a fáraónak 317 nő kíséretében.edu GIBSON. ROBIN BT: egyiptológus AD: gillam@yorku. Ez a fejre. BT: város 189 . Úgy véli az alvilág komplexumának bejárata Nazlet el-Samman falu utcái alatt rejtőzik. Itt épültek a legnagyobb piramisok. mint szimbolikusak. 3500– NAGADA II.) 3000)(1. 206) GERZÉEN B (cse. Al (ar.) GIPSZ GERZEH SN: Meidum közelében van.) GINETA (spa. el. GAYLE BT: egyiptológus AD: gayleg@rom. A jobb arcon az or mellett félkör alakú barázda sérülés nyomai láthatók. túl érdesek voltak ahhoz. 3650–3300) (i. (i.) GHONEIM. combra. 206) NAGADA II.e. Ezt a föld alatti hálózatot említik az edfui építőszövegek is. A faanyagok felületét bevonva az évgyűrűk és a felületi hibák elrejtését hivatott szolgálni. BT: templom GIACUMAKIS. 3500– UF: Gyps (ném.e. MOHAMMED ZAKARIA GEWITTERDRACHE (ném. 3650–3300) (i.) 3000)(1.) gypsum (ang.e. (1.) GIZA. háremhölgyei mellékfeleség GILUKHIPA (ang.) Chordata (lat. átlátszó ásvány.e. (1. Mitanni királyának. így a festési felületre vékony rétegben meszet és ragasztóanyagot kentek. 3650–3300) (i.(ar. 3500– GIFT (své.4 cm. FÁRAÓ-SZIGET GONEIM. amelyet kézzel fomáltak.) APOLLINOPOLIS-PARVA (gör.ca GIBT (ar. szélessége: 19.) 206) NAGADA II.) GIZAI PIRAMIS GIZEH ÓKORI EGYIPTOM KARMAZSINTETŰ GIZEH GIZEHI PIRAMIS GIZEHI NEKROPOLISZ NAGADA II. dinasztiából származik a gizehi nekropoliszból.on.e. BT: nekropoliszok NT: gerzehi temetkezések RT: gerzehi sír holttest feldarabolása GERZIAI KULTÚRA 3000)( 1. BT: gerinchúros NT: állkapcsos kétéltű madár GERINCHÚROS UF: Chordadieren (hol. (i. amely egyébként az ezüstöt képviselte. GIPSZVAKOLAT GESSO (ang. 3500–3000)(1.e. kamrákból. hogy mészkőfennsík alatt egy predinasztikus föld alatti komplexum.e. Az így képzett felületre nagyszerűen lehetett festeni.

a fej. Merititész masztabája Ankhaf masztabája Ankhmaré masztabája Babaef masztabája Baufré masztabája Covington-sír Duaenhor masztabája Duaenré masztabája Dzsati masztabája Dzsedefhór masztabája G7753 Haemanh masztabája Hapenenebty masztabája Hemiunu masztabája Hnumenti masztabája Hotepheresz. hosszú.) BT: gizehi nekropolisz GIZEHI MASZTABA SN: A Gizehben található masztabák átlagos alapterülete 23. Orrát még jóval Napóleon előtt elvesztette. masztabája Szesem-nefer. masztabája Iaszen masztabája Idu1 masztabája Idu Nefer masztabája Ijnefer. amelyeket az Óbirodalom korában építettek. Egy emberfejű természetes sziklából (márgás mészkőből) faragott oroszlántestű szobor. Csupán ezen három piramisra volt jellemző a gránitborítás. II. Kephrén piramisától nyugatra ma is láthatók a kitermelés nyomai. I. Hatalmas tömböket gyártottak hozzá. ugyanis a fonott állszakáll csak 1000 évvel később jött divatba. I. A három nagy gizehi piramisnak nincs belső tokja és egymásra épülő héjszerkezete.5×10. BT: egyenes oldalú piramis NT: Hotepheresz. masztabája Mestju masztabája Mesuw masztabája Mindjedef masztabája Minkhaf masztabája Nebtyherkauws masztabája Nefertkau. masztabája Szesem-nefer.) SN: A nekropoliszban főként a 4. A TEMPLES OF GIZEH (1883) GIZEHI PIRAMISVÁROS BT: piramisváros NT: Kephrén piramisvárosa Kheopsz1 piramisvárosa Mükerinosz piramisvárosa GIZEHI SÍR BT: sír NT: gizehi masztaba Hentkáwesz. amit sem előtte sem utána nem használtak. sírja GIZEHI SZFINX UF: Abu el-Hol (ar. aki ezt a szfinxet építtette. valamint a 6. masztabája Nefu és Khenmetszetju masztabája Ptahneferszesem masztabája Szesem-nefer.) Neb SN: A legrégebbi egyiptomi szfinx. I. IV. Összesen 10 volt belőlük. 1401–1390) PYRAMIDS AND 190 . I. mint egy városé.. magasságuk 4. míg abban a korban vízszintesen lépcsős állszakállat viseltek. ami nélkülözhetetlen a stabilitáshoz. Valószínűleg Kephrén arcát ábrázolja. III. masztabája Inekef masztabája Iteti masztabája Kaaper3 masztabája Káemszekhem masztabája Káemthenent masztabája Kakherptah (ang. Thutmózisz idején került a szoborra. piramisa Kheopsz1 piramisa Kephrén piramis Mükerinosz piramis RT: Gizeh gizehi piramisváros Pyramids and temples of Gizeh (1883) GIZEHI PIRAMISOK ÉS TEMPLOMOK. A fejkendő redőzése azonban Kheopsz fejkendőjével azonos. széles. A nekropolisz alaprajza olyan. beleértve egy jóval magasabb technológiai tudást. masztabája Hotepheresz. felső platformjuk 21×7.(1) Az oroszlán teste 45 m. 1413–1405) (i. dinasztia idején nyitottak a gizehi fennsíkon bányákat a piramisépítéshez szükséges kőmennyiség egy részének előteremtésére.2 m. Giovanni Battista (1770–1845) gizehi szfinx karbantartása Thutmózisz. II. miután megtisztította azt a homoktól és talán restaurálta is. században.(i. hogy ez IV. míg Kephréné csak alul. I.e. II. BT: szfinx RT: Álom-sztélé Caviglia. valószínúleg a 9. 107) BT: nekropolisz NT: gizehi sír gizehi központi temető 1200 Iry4 nyugati temető GIZEHI PIRAMIS UF: gizai piramis SN: Gizehben lévő piramisok. a masztabák közti utak egymást derékszögben keresztezik. A 4. és 4 m. masztabája Szesem-nefer. amelyeknek leginkább adminisztrációs.) Kameni masztabája Kar1 masztabája Kawab masztabája Khaemankh masztabája Khafraankh masztabája Khnemdzsedef masztabája Khuenptah masztabája Mereszankh. 10 m.) Horemakhet1 (ang. 107) BT: gizehi sír masztaba NT: Akhethotep2 és II. A temetőben több „mag” csoportosulás is felismerhető. dinasztiában Iry4 volt a nekropolisz adminisztrátora. a szögletes áll és a fül jellegzetes hasonlóságot mutat Kephrén dioritszobrának vonásaival. II. Eredetileg az arcvonásait élénk színű festékek hangsúlyozták. óei.(1.e.) Hor-em-Ahet (óei. i. masztabája Mereszankh. amely 73 m hosszú és 20 m magas. nem pedig politikai elszakadásból történtő oka volt. amit a görögök Harmakhiszra változtattak. mint 14 m széles. sírja Iry4 sírja Kai sírja Kanofer2 sírja Khamerernebty. masztabája Szehemankhptah masztabája Szennedzsemib Inti masztabája Szennedzsemib Mehi masztabája Sznofru-Khaf masztabája GIZEHI NEKROPOLISZ UF: Giza necropolis (ang. a lábak 15 m. Az óegyiptomiak Horem-Ahetnek nevezték.8 m. BT: kőbánya RT: Gizeh GIZEHI KÖZPONTI TEMETŐ 1200 UF: Nucleus Cemetery 1200 (ang.RT: gizehi bánya gizehi masztaba gizehi nekropolisz gizehi templom gizehi piramis GIZEHI BÁNYA SN: A 4. II. I. akár Kheopsz piramisát.21f) Ezt is Hemiunu tervezte.e. IV. dinasztia uralkodóinak és rokonságának valamint az őket támogatóknak sírjai találhatóak. masztabája Hufuhaf. hosszú. aminek ma már csak szórványos jeleit fedezhetjük fel. III.5 m. viszont elképzelhető. 500 m hosszú és 300 m széles területet foglal el. A szfinx mancsai között talált állszakáll fonottsága külön kérdést vet fel. amely csak felül volt redőzött. dinasztia idején is ide temetkeztek. dinasztia magas rangú hivatal- nokai. Ezt bizonyítják a szobor arcvonásai is. (1. több. 2500 körül épült. Leszármazottaik még az 5.(1. de az első három a leghíresebb.

a sivatagi szél azonban időről időre homokkal borítja be alsó részét és eltakarja a belsejébe vájt római kori sziklatemplomot. aug. 5.ac. A szövegeket valószínűleg Szobek egyik papja írta nagyjából az i.) GOLENYISEV PAPIRUSZ UF: diadém-papirusz SN: Vlagyimir Golenyisev orosz gyűjtő tulajdona volt e papirusz.edu GNOSTIC CODICES (ang.–1947. amelyet 1909-ben adott el a Puskin Múzeumnak.) GOLENISCHEFF.) BT: vallási szöveg kopt szöveg NT: Fülöp evangéliuma Igazság evangéliuma Júdás evangéliuma Tamás evangéliuma GOATEE (ang. Róla neveztek el egy papiruszt.) ENYV GLUMIFLORAE (lat.) PELYVÁSVIRÁGÚ ÁLLKAPCSOS GNATHOSTOMATA (lat.. 1989-től kezdve az UNESCO égisze alatt folytak a felújítási munkálatok.ucla. 1917 után nem tért soha többé vissza Oroszországba. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856.) Tell el-Mashkuta (ar. jan. 5. Vlagyimir Szemionovics (1856.) SN: A gólyát főként mint vándormadarat tisztelték. Mára a felszínhez közeli talajvizek.) GNIRS.uk GOELET. 30.) KECSKESZAKÁLL KORMÁNYZÓ KÁOSZ-ISTEN VÍZ-ISTEN ISTENATYA AMON-RÉ ISTEN ATYJA ISTENNŐ GOBEMADOR (spa.) GODS OF WATER (ang. aug. Vladimir Samionovitch Golenishchev. amely bármilyen távolságból is mindig hazatalál. 30. aug. művészek. aug. majd a cement nyomait. Az ókorban.) Vádi Hammamat GOLENISHCHEV. és több mint 6000 óegyiptomi antikvitásból álló óriási gyűjteménnyel tért vissza. a görögök és a rómaiak további beavatkozásokat végeztek a szobron. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856.) GOLDMINE (ang. 15 darabból áll. Baraize óta állandó karbantartással gondoskodnak a szfinxről.edu 73007.goebs@merton. Thutmózisz tisztíttatta meg i. RT: Golenyisev. de a munkálatoknak sajnos a külső védőréteg is áldozatul esett. Az 1982 és 1987 között beépített 390 kőtömb helyét 1852 új elem foglalta el. Egy magánszemélytől vásárolta Oroszországban. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856. 17.) GOD’S FATHER OF AMUN-RE (ang.–1947.huji.–1947. 1905-ben ásták ki újra.) GOLD TOMB (ang.) GOLDWASSER. majd 1888–1889 Tell el-Mashkutában folytatott kutatásokat. 5.) GODDESS (ang. jan. Vladimir Semyonovich Golenyisev. VLADIMIR SAMIONOVITCH GOLENYISEV.) GLUE (ang. ott egy égi recept szerinti mész és homok alapú habarcsot használtak. Ez a technika okozta az 1988-ban bekövetkezett katasztrófát is.) 191 .– 1947.e. ORLY BT: egyiptológus AD: msmush@mscc. KATJA BT: egyiptológus AD: katja. jan. BT: gázlómadár vándormadár GLIMMERSCHIEFER (ném. geológusok és mérnökök együtt dolgoztak a felújításon. évszázadban. Neve cirill betűkkel: Владимир Семёнович Голенищев. RT: Álom-sztélé gizehi szfinx GIZEHI TEMPLOM BT: templom NT: Kephrén halotti temploma Kephrén völgytemploma GLASGOWI EGYETEMI KÖNYVTÁR SPECIÁLIS GYŰJTEMÉNYE (Sk. VLADIMIR SEMYONOVICH GOLENYISEV. aug.) BT: egyiptológiai gyűjtemények GLASS PASTE (ang. Valdemar SN: A Szentpétervári Egyetemen tanult. VLADIMIR SEMENOVITCH GOLENYISEV.1651@compuserve. amely a saját gyűjteményéből való volt.) GLASTUM (ang. 15.) GOLENYISEV.–1947. az erózió. 30. amelyek a kőfaragók mintadarabjaiul szolgáltak. jan.) GNOSZTIKUS EVANGÉLIUM GNOSZTIKUS EVANGÉLIUM UF: Gnostic Codices (ang.) GODS OF CHAOS (ang. 1925-26-ban is megtisztították a szobrot Émile Baraize vezetésével. Napóleon expedíciója újra kiemelte a szobrot a homokból.) ARANY DUAMUTEF ARANYBÁNYA ARANYMŰVES KV56 GOLDEN DAWN (ang. 30. OGDEN BT: egyiptológus AD: og1@is3. VLADIMIR SEMYONOVICH GOLENYISEV. A sérült részek helyét szobrászok töltötték ki polisztirollal. hogy a tudós szakemberek megmérhessék méreteit. 30. aki pedig Egyiptomban tett rá szert.nyu. sz-ban a homoktól és ő vont köré egy téglafalat is.) ÜVEGPASZTA KRISTÁLYOS PALA FESTŐ-CSÜLLENG GOD’S WIFE (ang. jan.) GÓLYAALAKÚ UF: Ciconiiformes (lat. Régészek. 30.) UF: Golenichtchev. VALDEMAR GOLENYISEV. Az Újbirodalom idején kicserélték a szobor egyes díszítőelemeit. A következő két évtizedben mintegy 60-szor utazott Egyiptomba.) GOD’S FATHER (ang. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856.– 1947. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856. Tökéletesen illeszkedő formájuknak köszönhetően cement nélkül illeszkedtek helyükre.e. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856.ac. 1884–85-ben feltárásokat szervezett és finanszírozott Vádi Hammamatba. A mancsai között található ún. Először a leginkább megrongálódott külső téglákat távolították el. 1982-ben közönséges cementtel próbálták az elpusztult részeket pótolni.) GOLENISHCHEV. 30.) GOLENYISEV. 5. Kifogástalan állapotban maradt meg. aug. aug. a környezetszennyezés és a szakszerűtlen helyreállítási kísérletek következményeként igencsak megnőtt a hatalmas szobor összedőlésének kockázata. jan. majd ezek alapján a szobrot eredeti anyagához hasonló mészkőtömbökkel pótolták ki. jan. 5. így az méginkább felgyorsította a szobor töredezését.il GOLENICHTCHEV.com GOLD (ang. de ez az anyag sokkal keményebb volt a mészkőnél. ANDREA BT: egyiptológus AD: gnirs@humnet. 1924– 1929 között a Kairói Egyetemen ő vezette az egyiptológia tanszéket. Ahol mégis elkerülhetetlen volt a kötőanyag használata. 5.–1947. 571 cm hosszú.) GOLDSMITH (ang. Szétfeszítette a sótartalomtól meggyengült sziklát. A cementet egy vékony habarcsréteggel helyettesítették. amelyek egyes részeken 3 méter mélységig is beszivárogtak.oxford. 5. a szfinx vállának egy darabja levált.GIZEHI SZFINX KARBANTARTÁSA SN: IV. BT: gyűjtő orosz egyiptológus RT: Golenyisev papirusz Hermitage papiruszok (HM) Moszkvai Matematikai Papirusz (PUM) Puskin 120 papirusz (PUM) Puskin Múzeum (Or. Vladimir Semenovitch Golenischeff.) ISTENI FELESÉG GOEBS. „Álom-sztélé” emlékezik meg erről a cselekedetéről.

BT: eukarióta növény NT: valódi gomba GOMEIM.) GOTTESVATER (ném. Mohammed Zakaria (1905–1959) GOODWIN. BT: gyümölcs kabakos GÖRÖG-EGYIPTOMI TERRAKOTTA UF: gréco-egyiptomi terrakotta SN: Elsősorban Alsó-Egyiptomban terjedt el.e. BT: egyiptológus RT: Harris 500 papirusz (BM: BM 10060) GOSHEN SN: Város a Delta keleti felében. BT: filozófus NT: Démétriosz Platón (i. MOHAMMED ZAKARIA (1905–1959) GONEIM SZAKKARAI ÁSATÁSAI (1951–1955) SN: Ekkor találta meg Szakkarában Szehemhet befejezetlen piramisát Goneim. BT: egyiptomi egyiptológus GOM-ACACIA (hol. BT: város RT: Pi-Ramszesz (óei. A bibliai hagyomány szerint itt éltek azok a zsidó munkások.) GONEIM. MOHAMMED ZACHERIA (ang.) sarlóalakú kard BT: kard GŐRICE GERLICE GÖRÖGDINNYE UF: Citrullus lanatus (lat.) Goneim. papirusz GÖRÖG-RÓMAI KOR (i. La (2004) GÖNCÖLSZEKÉR NAGY-GÖNCÖL GOODMAN.egnet. FAROUK SN: A memphiszi Ptah templom előtti két szoborkolosszuson ő fedezte fel Haemuaszet1 alakjait és a Haemuaszetről szóló feliratokat is. Muhammad Zakaria (ang.) BT: Gram-pozitív baktérium NT: bacillus GÖMBÖLYÍTETT LÁBÚ SZÉK UF: round-legged stools (ang.) KORMÁNYZÓ GÖMB ALAKÚ BAKTÉRIUM UF: cocci (lat. GEORGES KÖNYVEI BT: Goyon.u. WILLIAM BT: egyiptológus AD: wgordon@ucla.) SN: Egyiptomi egyiptológus. BT: szék NT: gömbölyített lábú ülőke GÖMBÖLYÍTETT LÁBÚ ÜLŐKE BT: gömbölyített lábú szék ülőke NT: ülőke (BM: EA 2472) GÖMBÖLYÍTETT SZÉKLÁB BT: székláb GÖRBE KARD UF: hepes (óei. WILLIAM BT: egyiptológus AD: wmgoodman@earthlink. akik Pi-Ramszesz építkezésein dolgoztak. Georges könyvei RT: piramisépítés Goyon elmélete szerint GOYON.com gosline@263.) GOVERNOR (ang. Shanghaiban halt meg. BT: terrakotta GÖRÖG FILOZÓFUS SN: Olyan filozófusok vannak itt felsorakoztatva. akik rövidebb-hosszabb ideig Egyiptomban tartózkodtak. 332–i. BT: ásatás Goneim.NT: flamingóféle íbiszféle papucscsőrű madár-féle GOLYVA STRUMA GOMAA.) GOUT (ang.) Mycobionta (lat.) SN: Csak a fáraók fogyasztották.) KÖSZVÉNY HELYTARTÓ ISTENI FELESÉG ISTENATYA GOUVERNEUR (ném. GEORGES BT: egyiptológus NT: Goyon. CHARLES WYCLIFFE (1817–1878) SN: Egyiptológus és jogász. ANNE BT: egyiptológus AD: agout@ifao.) GOTTESGEMAHLIN (ném.net 192 .) (1.) EGYIPTOMI AKÁCIA GOMBA UF: Fungi (lat. SHELDON LEE BT: egyiptológus AD: gosline@hotmail. MOHAMMED ZAKARIA (1905–1959) UF: Ghoneim.) GOYON. 45) SN: A thébai sírokban találtak ilyen székeket. BT: egyiptomi egyiptológus NT: Goneim szakkarai ásatásai (1951–1955) RT: Szehemhet piramisa GONEIM. de nem volt ismeretlen Felső-Egyiptomban sem. Hosszú évekig tartó depresszió után 1959 elején végzett önmagával. A lábak kézzel faragottak. MUHAMMAD ZAKARIA (ang. Georges NT: découverte des trésors de Tanis. Mohammed Zacheria (ang. aki 1950-ben felfedezte az Eltemetett Piramist.) GONEIM. illetve Egyiptommal is foglalkoztak. 395) UF: Greco-Roman Period (ang. MOHAMMED ZAKARIA (1905–1959) GONEIM.) coccus (lat.edu GOSLINE. amelyet Szehemhet fáraó hagyott befejezetlenül.net GOUT.net GORDON. 428-348) Szolón GÖRÖGÖK BT: idegen nép NT: Uahibré-Emakhet GÖRÖG PAPIRUSZ BT: papirusz NT: Amherst 11 papirusz Berlin 5025 papirusz Berlin 7054 papirusz Oxyrinchus 15 papirusz (GEK: MS Gen 1026/1) Oxyrinchus 52 papirusz (GEK: MS Gen 1026/2) Oxyrinchus 72 papirusz (GEK: MS Gen 1026/3) Oxyrinchus 185 papirusz (GEK: MS Gen 1026/4) Oxyrinchus 247 papirusz (GEK: MS Gen 1026/5) Oxyrinchus 310 papirusz (GEK: MS Gen 1026/6) Oxyrinchus 338 papirusz (GEK: MS Gen 1026/7) Oxyrinchus 359 papirusz (GEK: MS GEN 1026/8) Oxyrinchus 893 papirusz (GEK: MS Gen 1026/9) Oxyrinchus 895 papirusz (GEK: MS Gen 1026/10) Oxyrinchus 930 papirusz (GEK: MS Gen 1026/11) Oxyrinchus 1151 papirusz (GEK: MS Gen 1151/12) Oxyrinchus 1228 papirusz (GEK: MS Gen 1026/13) Oxyrinchus 1259 papirusz (GEK: MS Gen 1026/14) Oxyrinchus 1294 papirusz (GEK: MS Gen 1026/15) Oxyrinchus 1384 papirusz (GEK: MS Gen 1026/16) Oxyrinchus 1422 papirusz (GEK: MS Gen 1026/17) Oxyrinchus 1513 papirusz (GEK: MS Gen 1026/18) Oxyrinchus 1565 papirusz (GEK: MS Gen 1026/19) Oxyrinchus 1658 papirusz (GEK: MS Gen 1026/20) Oxyrinchus 1735 papirusz (GEK: MS Gen 1026/21) Oxyrinchus 1783 papirusz (GEK: MS Gen 1026/22) Philinna papirusz Rylands IX.) SN: Némely egyiptomi piramis őrzi a dinnye ábrázolását. Mohammed Zakarija Gomeim.e.

fehér magjaihoz a spermát asszociálhatjuk. Vastag tetején megmarad a bőrnemű csésze. antociános színeződésű. BT: mélységi magmás kőzet GRAEFE. Egyiptom. 304–30) GÖRÖG-RÓMAI MÚZEUM (Eg. Vagyis működési elve a mai rakétákhoz hasonló. BT: Alexandriai Héron találmányai GRAB DES MUTIRDIS (ném. belül vékony falakkal rekeszekre és 2 emeletre osztott.) GABONAFÉLE PÁZSITFÉLE GRAMINEAE (lat.) (1. Levelei hármasan összetettek. Erhart könyvei RT: DB320 AD: Universität Münster.8 mm átmérőjű. Schlaunstr. A pálhalevelek kicsik.e. enyhén fogazottak. nagysága 0.) SN: Gram dán orvos által.e. 328-ban helytartója Ptolemaiosz Szótér vette át a hatalmat. 17. kör keresztmetszetű. Szimpla.0–23. hosszúkás. A hüvelyenkénti magszám változó. átlagosan 12–17 db. Az egyiptomiak krémeket készítettek a magvakból.) GRANAT MAGTÁR GRÁNÁT GRÁNÁT UF: granat granatus SN: Általánosan ismert drágakő a kovasavas ásványok között. de a hegyvidékeken gyakran felszínre bukkan.SN: Nagy Sándor i. barna színű. fehér .) SN: A magma kristályosodásával keletkezik a Föld mélyében.e. a rövid hajtáson csoportos. A primér lomblevél ép. Institut für Ägyptologie und Koptologie. hogy a színe szürke. Az elágazások lehetnek terpedtek és felállóak. felfedezett festési eljárás során a színüket elvesztő baktériumok. BT: baktérium NT: pálcikás baktérium endospóra gömb alakú baktérium sugárbaktérium GRANARY (ang. valamint a templomok és a paloták berakásos díszítésében. jólét szimbóluma volt és érdekes módon a halál és a feltámadásé is. mert fölötte lekopnak a lágyabb kőzetek.e. koptológusa. lándzsás. 8cm. A hüvely keresztmetszete lapított. a vége csőrben elkeskenyedő. ettől függ. Magja kicsi.8 kg). a szőrözöttség mértéke gyenge.5–1. BT: baktérium 193 . lapított alakú (átlagos magméretek: hosszúság 5. Erhart NT: Mittelägyptische Grammatik für Anfänger (2001) GRAFITTO (ang. 3. Gyökerének csersavát az orsógiliszta kiűzésére használták. Kőzetalkotója 40–60%-ban a földpát. termékenység.) GRAM-NEGATÍV BAKTÉRIUM UF: Gracilicutes (lat.cis. 0. épszélűek. BT: gránátalmaféle fafajta NT: gránátalma gránátalmabor gránátalmafa gyökere GRÁNÁTALMAFÉLE BT: mirtuszvirágú NT: gránátalmafa GRANATUS GRÁNÁT GRANDET. 1–2 cm szélesek. háromszög alakúak. 2000-ben égés elleni gyógyszerként említik. eleinte lilába játszó. fali frízek faragásában.2 mm. amelyek színüket megtartják a Gram-festés után. egészség. Az egész növény intenzív. amellyel lázcsillapítás céljából kenték be a beteg testét. Kissé lapított gömbölyű. 2. BT: német egyiptológus koptológus NT: Graefe. A levélzet középzöld színű. PIERRE BT: egyiptológus AD: pierre. Még az Újbirodalom szerelmi költészetében is hagyott nyomokat.0 cm széles).) (1. hajlottak.edu GRAIN (ang..) KILENCSÉG GŐZGÉP SN: Alexandriai Héron híres készüléke az első gőzgép. A gránát vérpiros fajtája az almandin. ezek külső húsos héja adja e gyümölcs ehető részét. a rekeszekben sok mag van.) SN: Szára 45–65 cm hosszú. Levele átellenes.fr GRÁNIT UF: granito (ol.5-0. kopasz. 305–30) (i. A növényt ezüstfehér szőrzet borítja.e. Királlyá koronázták. Alexandria. megalapítva a fáraók utolsó dinasztiáját. A hajtóerőt a nagy sebességgel kiáramló gőz reakcióereje szolgáltatta.) SN: Azokat a baktériumokat nevezzük így. épszélű.2–3. 332–305)(1. tűzpiros virága és különös formájú gyümölcse népszerű elemmé vált az ékszerkészítésben. vastagság 3.) SN: Ökölnyi 30–40 dkg-os aranysárga gyümölcsei október végén érnek be. Le (ol.3 g ezermagtömegű.később besárguló virág található.) SN: Alexandriában található BT: múzeum AD: E. aki a DB320-as síron végzett utófeltárási munkálatokat.6 mm. 15) Punicum malum (lat. Lelőhelye Asszuán és a Sínaifélsziget. többnyire kerekded (1.edu sokar@minerva. végre piros vagy sárga. fás héja van. sárgásbarna színű. keskenyek.) Musée Gréco-Romain. 2–3 cm hosszúak. fehér vagy vöröses (a sötétvöröstől a vörösesbarnáig).8–1. BT: fűszernövény RT: Ebers-papirusz GÖTTERNEUNHEIT (ném. A mag köldöke kerek. szórt állásúak. 48143 Münster Tel: 0251 832 45 36 E-mail: grafe@uni-muenster. szélesség 1.8 cm hosszú. Durvaszemcsés ásványkristályokból áll. GEOFFREY BT: egyiptológus AD: geoffrey. A hüvelyek 12– 21 cm hosszúak.e. némelykor eltövisesedő cserje.yale. (hektolitertömeg átlagosan 81. BT: korszak NT: makedón dinasztia (i.) GRACILICUTES (lat. ERHART SN: A Münsteri Egyetem egyiptológusa. 332–304) Ptolemaida-dinasztia (i.) UF: Graeco-Roman Museum (ang.grandet@wanadoo.e.) FALFESTMÉNY GRAHAM. elágazó. A virágzatban 1–2 pillangós.) MUTIRDISZ SÍRJA GRAM-NEGATÍV BAKTÉRIUM GRAM-POZITÍV BAKTÉRIUM UF: Firmicutes (lat. majd i. K. 332-ben felszabadította az országot a perzsa uralom alól. BT: almaféle gránátalmafa RT: gránátalmabor GRÁNÁTALMABOR UF: pomegranate wine (ang. Az Ebers-papiruszok i.graham@yale.9 mm. ERHART KÖNYVEI BT: Graefe. BT: bor RT: gránátalma gránátalmafa GRÁNÁTALMAFA SN: A gránátalmafa 5-8m magas fa. a gránátalma szinte minden misztériumvallásban megjelenik mint az elpusztuló és feltámadó isten attribútuma. Ez a gyümölcs a belsejében lévő sok piros (ribizliszemre emlékeztető) magja miatt ősidőktől fogva a tisztaság. 312) (i. 15) SN: A középosztály számára a valódi szőlőből készült bort helyettesítette. Vörös levéhez a vért. A levélkék lekerekített lándzsa alakúak. kívül kemény. A. éretten sárgásbarna színűek.de GRAEFE. 5 Sharia’ al-Mathaf GÖRÖGSZÉNA UF: Trigonella foenum-graecum (lat. aromás. Az ókor kultúrnépei is pontosan ezt tették.2 mm). BT: drágakő szilikát NT: almandin GRÁNÁTALMA UF: pomegranate (ang.

amely most a British Múzeumban látható. 332–i. II. A hirtelen lehűléstől a repedezett felület lehasadt és alatta hozzáférhetővé vált a jobb minőségű gránit. LYN BT: egyiptológus AD: lyng@rom. századi Egyiptom és Róma leleteit. a 7. a 2. teremben hieroglif feliratokat sztéléken és szobrokon.) GRÁNIT GRÁNITOBELISZK BT: obeliszk NT: befejezetlen obeliszk Concorde obeliszk héliopoliszi obeliszk GRÁNITOSZLOP BT: oszlop NT: Pompeius oszlopa GRÁNITSZARKOFÁG UF: granite sarcophagus (ang. BT: múmiavizsgáló RT: Irtierszenu GRAPE (ang. 13) GRAV (dán) GRAVE (ang. Az Ókori Egyiptom kultúrájából tartalmaz az 1. azaz lerajzolta azokat. a másik pedig egyszerű gömb alakú volt. Grant a Kheopsz1 piramisban a királyné kamrájának északi kürtőjében. II. a 8. 1897-98-ban Hieakónpoliszban Quibellel. a 4. FREDERICK WILLIAM (1869–1949) SN: Angol egyiptológus-régész. teremben reliefeket és feliratokat asszír palotákból. taniszi szobra Riya1 szobra (801-633-300 TB) GRÁNITSZTÉLÉ BT: sztélé NT: Álom-sztélé Éhínség-sztélé GRIFFIS. teremben fogadalmi bronzokat az i. ahol nagy lelkesedéssel vetette bele magát az egyiptológiába.) BT: szarkofág NT: Kephrén gránitszarkofágja Kheopsz1 szarkofágja Mereszankh. III.) FEHÉRBARKÓJÚ CERKÓFMAJOM GREGORIAN EGYIPTOMI MÚZEUM (Ol.) VÖRÖSGRÁNIT GRÁNITSZARKOFÁG GRANITE SARCOPHAGUS (ang. amikor egy csodálatos sírt fedezett fel. az 5. teremben i.) GREAVES. vázákat és bronzokat SzíriaPlaesztinából. Magától tanult meg óegyiptomi nyelven. VI. aki tudományos boncolást végzett egy Irtierszenu nevű múmián 1825-ben.green@utoronto.com GRIFFITH.) (1.u. teremben fáraószobrokat i. Gregory pápa alapította 1839-ben Rómában. teremben bronz és agyagfigurákat a hellenisztikus és római Egyiptom korából. Az első pontos számításokat a piramisoknál ő végezte el. majd 1898-99-ben egyedül.) GRÁNITKOPORSÓ BT: koporsó NT: Dzsehutimesz1 koporsója Ízisz7 koporsója GRANITO (ol. 1.) Gregorian Egyptian Museum (ang. 1896-98-ban táérképkészítőként dolgozott a Geological Survey of Egypt-nek.u. Az egyik tölcsér alakú volt a fogójánál elkeskenyítve.) UF: Egyptian-Gregorian Museum (ang.) (i.e. reliefeket Palmirából.) GREAT ROYAL WIFE (ang. BT: bányászat RT: gránitbánya GRÁNITDÖNGÖLŐ SN: Kétféle alakban léteztek. Megállapította. aki 1869-ben született Londonban. 200-ig. 1895-97-ben Petrievel és Somers Clarke-kal ásatott el-Kabban. hogy a múmia rákban (ovarian dropsy) halt meg.ca lyn. BT: döngölő gránitszerszám RT: fadöngölő GRANITE ROSE (fr.on. Eredményeit „Pyramidographia” (1644) című könyvében tette közzé. JOHN KÖNYVEI BT: Greaves. teremben ékírásos táblákat pecséteket Mezopotámiából. feketegránit szarkofágja Ramszesz. A Cambridge-i Jesus College-ben tanult.) GREAT STEWARD (ang. Önereje és természetadta 194 .e. AUGUSTUS BOZZI (1783–1872) SN: Angol orvos.) HOMOKKŐ KÖZÖNSÉGES MIRTUSZ GRIECHISCHE MYRTE (ném. BT: angol egyiptológus régész RT: Bir Minayh GREEN. 1–2. 2600–i. John (1602-1652) NT: Pyramidographia (1644) GRÉCO-EGYIPTOMI TERRAKOTTA TERRAKOTTA GRECO-ROMAN PERIOD (ang.NT: asszuáni gránit fekete gránit rózsaszín gránit vörösgránit RT: gránitbánya gránitbányászat gránitobeliszk gránitszarkofág gránitszerszám gránitszobor gránitsztélé GRÁNITBÁNYA BT: bányák NT: asszuáni bánya RT: gránitbányászat GRÁNITBÁNYÁSZAT SN: A gránit felületén nagy tüzet raktak és amikor a kőzet átforrósodott. 2000–i. KATHERINE BT: egyiptológus AD: grifcon@mindspring. 1902-ben járt Bir Minayhban a nagy etbai területeket bejárva mindenütt csak kevés időt töltött. aki 1638-ban járt Gizehben. a 3.u.e. gránitszarkofágja GRÁNITSZERSZÁM BT: szerszám NT: gránitdöngölő RT: gránit GRÁNITSZOBOR BT: szobor NT: Dzsehuti3 szobra (BM: EA 69863) (801-631-200 TB) 486) GRANVILLE.) (1. teremben halottas tárgyakat i. FRANCIS LLEWELLYN (1862–1934) SN: 1879-ben vált egyetemi hallgatóvá. John könyvei GREAVES.) SÍR SÍR LITIKUS HOMOKKŐ NAGY KIRÁLYI HITVESEK FŐADMINISZTRÁTOR SZŐLŐ GRAYWACKE (ang. 100-ig. BT: múzeum GRÈS (fr. Ilyen gömb alakú gránitkalapácsot talált Waynman Dixon és Dr. JOHN (1602–1652) SN: Angol csillagász.u.) SN: XVI. Great Shelfordban halt meg 1949-ben.ca GREEN MONKEY (ang. Bir Minayhból 17 feliratot közölt 1909-ben. ramesszeumi szobra Ramszesz. teremben Adriana rezidenciája Szerapeumának rekonstrukcióját.e. a 6. évezredből. 1901-02-ben visszatért a területre Somers Clarke-kal és Archibald Sayce-szel. Göttingenben és Strassburgban pedig Kurt Sethe tanítványa volt. 395) GÖRÖG-EGYIPTOMI GÖRÖG-RÓMAI KOR GREEN. a 9. Harwa szobra (KEM: JE 36930) Harwa szobra (LEM: 8163) Neheszi2 szobra Ramszesz. BT: Egyiptom-utazó NT: Greaves. hideg vizet zúdítottak rá.

BT: német egyiptológus AD: Institut für Ägyptologie und Altorientalistik Johannes Gutenberg-Universität Mainz.ox.net GRIMAL. 14 sírmelléklet volt mellette. dinasztia idején élt főorvos. Róla lett elnevezve a Griffith Institute.) GRZYMSKI. NICOLAS KÖNYVEI BT: Grimal. másrészt aktív ásató Egyiptomban és Szudánban. amely az egyiptológiára és a ókori közel-keleti tanulmányokra specializálódott.Gundlach-DA@t-online. BT: gerzehi sír SN: Oldalára fektetett halott található a sírgödörben 16 sírmelléklettel.museum griffox@ermine.uk http://www. SVENJA BT: egyiptológus AD: Svenja. BT: gerzehi sír UF: gum (ang.su GÚLA PIRAMIS GUMI EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA GUM (ang.de guksch@daad. BT: falu NT: Gurnet Murai ókori lakosai gurnet murai nekropolisz GURNET MURAI NEKROPOLISZ BT: Gurnet Murai nekropolisz NT: gurnet murai sír GT80 GT105 GT205 195 .) GUAIAKOL UF: guaiacol (ang.) GUMI ANUBISZ-PÁVIÁN GUM ARABIC TREE (ang.) Qurnet Murrai SN: Ez volt az egyetlen emberi település a Nílus nyugati partján.) GRUS VIRGO (lat. A fej a testtől elválasztva hevert a nyak felett. Francis Llewellyn könyvei GRIFFITH.html GRIMAL. BT: gerzehi sír SN: Felhúzott térdekkel és könyökben behajlított karokkal oldalára fektetett halott található benne. HEIKE BT: egyiptológus AD: b13@ix. BT: Ashmolean múzeum (An. NICOLAS BT: egyiptológus NT: Grimal. Itt találtak egy női szolgaszobrot. aki a Heqanakht papiruszokat elsőként vizsgálta. BT: balzsamozóanyag GUA KOPORSÓJA SN: Alja a Két Út Könyve néven ismert irattal van díszítve. A lábak és a karok erősen behajlítva.) CERKÓFMAJOM GRÜNE PAVIAN (ném.de GUNN. BT: angol egyiptológus NT: Griffith. amelyek között két lapis lazuliból készült nyaklánc is volt.) AD: Oxford OX1 2PH United Kingdom Tel.de GUICHARD. oldalára fektetett holttest található derékszögben felhúzott térdekkel. BT: bersai sír RT: Gua Gua koporsója női szolgaszobor (BM: EA 30716) GUELDEN. D-55099 Mainz Tel.egnet.fr GUKSCH.) SN: Sárgás aromás olaj. Karrierjét két fő területen lehet számon tartani. STEFAN BT: egyiptológus AD: grunert@bbaw. majd 1924–1932-ig az egyiptológia professzora.bishkek. Chris BT: egyiptológus AD: krzysg@rom.uk/Griffith. Nicolas NT: Historia del antiguo Egipto (2004) GRÓB (len.Guelden@uni-koeln. SYLVIE BT: egyiptológus AD: guichard@louvre. BT: egyiptológus RT: Heqanakht papiruszok (MMA 223516–523a-e) GURNET MURAI UF: Gurret Murrai (spa.uni-heidelberg. Egyrészt brilliáns filológus volt.) mézga BT: növényi ragasztóanyag MIRHA TÖMJÉN GUMMI MIRRHAE GUMMI RESINA OLIBANUM GT67 GUNDLACH.) GRZYMSKI. a térd és a könyök a test előtt összeér. BT: fakoporsó RT: Gua Gua sírja Két Út Könyve GUA SÍRJA SN: El-Bersában található.) GRÜNE MEERKATZE (ném. Nicolas könyvei AD: ngrimal@ifao.) SÍR GRUNERT. BT: gerzehi sír SN: Egy oldalára fektetett holttest található a kis sírgödörben felhúzott térddel és könyökben behajlított karokkal.: +44 (0) 1865-278099 (hivatal) vagy +44 (0) 1865278097 (Archív és Topographical Bibliography) Fax: +44-(0)1865-278100 griffox@ermineean. CHRIS GUM ACACIA (ang.) SN: A Griffith Institute az Oxford Egyetem része.on.urz.ac. A falu lakosait felsoroló listák épségben megmaradtak. BT: orvos RT: Gua koporsója Gua sírja GUAIAKOL GUAIACOL (ang. A Kairói Egyiptomi Múzeumban található.tehetsége folytán zsenivé vált. mellette 6 sírmelléklettel. FRANCIS LLEWELLYN KÖNYVEI BT: Griffith. Vegyjele: C7H8O2. amelyet cédrusfából vontak ki és mumifikációnál alkalmaztak.ac. The (1898) GRIFFITH INSTITUTE (An. BT: gerzehi sír SN: Ebben a sírgödörben egy fejétől megcsonkított.ashmol.de GRUS CINEREA (lat. mellette 8 sírmelléklettel. ROLF SN: Egyetemi professzor a mainzi Johannes Gutenberg Egyetemen.) GUM ARABIC (ang. BATTISCOMBE GEORGE (1883–1950) SN: Filológus. 1901-től egyetemi docens. KRZYSTOF GRZYMSKI.) SZÜRKE DARU DARU PÁRTÁS DARU FEHÉRBARKÓJÚ GUA SN: A 12.ca GT20 SN: Oldalára fektetett holttest derékszögben felhúzott térdekkel és mellkas előtt könyökben hajlított karokkal található a kis sírgödörben 16 sírmelléklettel.: + 49(0)6131-39-20885 (Titkárnő: 39-22438) Fax: + 49(0)6131-39-5409 email: R. Karjai maga előtt kinyújtva a combjai közé nyúlnak be.ox. Francis Llewellyn (1862–1934) NT: Petrie Papyri. KRZYSTOF UF: Grzymski.) GRUS GRUS (ang. s azonnal elismerést szerzett az egyiptológusok között.

mégpedig a gerincvelő első szürkeoszlopainak gyulladása. az élők világába. A gyászszertartás során a főpap méltatta az elhunyt uralkodó jellemét. BT: hajviselet GYERMEKEK SZÜLETÉSE SN: Egy történet a Westcar-papirusz Kheopsz1 és a varázslók című fejezetéből. Akademigatan 3. nem mutattak be áldozatokat.uu. Ha macskájukat gyászolták az emberek. fonott gyékényt imitálva. valamint siratták a halottat.) (1.uu. BT: szeriáció GYALOGFENYŐ UF: Juniperus communis (lat. ruhájukat felhúzták. 70 napig gyászolták az egész országban. században kezdték használni a Nílus partján.) BT: növényi alapanyag GYERMEK BT: ember NT: Sherit GYERMEK-AMULETT SN: Egy guggoló gyermekalakot figuráztak oldalsó hajtinccsel. I. arany pálmalevél formájú oszlopfőkben végződtek.) UF: Museum Gustavianum SN: Az Egyiptomi Antikvitások kurátora Geoffrey Metz M. BT: amulett GYERMEKBÉNULÁS UF: Heine-Medin-féle betegség Poliomelytis (lat. 196 . hogy egy kerámiastílus előfordulásának gyakorisági arányai hogyan változnak. és az utolsó napon a sír bejáratánál felravatalozták a halottat. BT: gyászének GYÁSZOLÁS GYÁSZ GYÉKÉNY UF: buzogányfű buzogány2 buzogánysás rush (ang. BT: szokás GYÁSZÉNEK GYÁSZDAL GUSTAVIANUM MÚZEUM (Sv. BT: illatszer növényi alapanyag NT: borókagyanta kilikai jegenyefenyő gyantája GYAPJÚ SN: A birka testét borító szőrzet.html GÜMŐKÓR TUBERKOLÓZIS GYAKORISÁGI SZERIÁCIÓ SN: Azt méri. 10) Typha tourn (lat.e. egyéniségét. melynek tűlevelei árszerűek. amely lassan háttérbe szorította a lent. Az Amarna-korból maradtak fenn ilyen amulettek. hogy térjen vissza hozzájuk. W.GURNET MURAI ÓKORI LAKOSAI SN: A falu lakóit felsoroló fennmaradt listák nemcsak az összes személyt és annak foglalkozását sorolják fel.: ++46 / (0)18-471-7571 Fax: ++46 / (0)18-471-7572 E-mail: museum@gustavianum. A gyász ideje alatt zárva maradtak a templomok. Tobozbogyója a borókabogyó. BT: múzeum AD: Museum Gustavianum. és falaikat aranyfüstlemezzel vonták be.) (1. Uszerré. néha az arcát is. A hetven nap alatt előkészítették a temetést. egyetlen oldalra lógó hajtincset meghagyva. szúrósan merevek. akik koronákkal látják el a gyermekeket. Robinson illetve G. melynek lényege a gerincvelő elváltozása. BT: hintó GYALOGSÁG BT: katonaság GYANTA UF: resin (ang. Gyantából állítottak elő átlátszó lakkot olaj hozzákeverésével. 17) SN: Az illatos gyantafüst segítségével a halottak legyőzhették a nehézségi erőt és így megszabadulhattak a földi világtól.) KOM MEDINET GORÁB GURNET MURAI GURRET MURRAI (spa.se Web: http://www.se/vm/victoria.) poliomelytis epidemica (lat. BT: vírusos betegség RT: Deshasheh múmiája Khnumu-Nekht múmiája Sziptah lába GYERMEKEK HAJVISELETE SN: A gyermekek fejét leborotválták. BT: boróka NT: borókabogyó GYALOGHINTÓ SN: A gyaloghintók általában elegáns. a gizehi Ré wab-pap felesége Reddzsedet hármasikreknek ad életet istenek asszisztálásával. S-75310 Uppsala Tel. The Victoria Museum of Egyptian Antiquities. amelyben. A történet vége hiányzik. majd előszámlálta érdemeit.gustavianum. bunda. A duett formában írt dal szövege valószínűleg egy sokkal korábbi gyászéneken alapul. A. 5. majd a halottat hátrahagyva körbefutották a várost és mellkasukat. hanem az egyes házak lakóit is. Ezek után a holttestet elszállították és bebalzsamozták (ha tehetősebb volt életében). Két nappal a haláleset után vette kezdetét a balzsamozás hosszú művelete a balzsamozó pap vallási szertartásával. BT: Gurnet Murai GURNET MURAI SÍR BT: gurnet murai nekropolisz NT: Amenemheb2 sírja Ameneminet2 sírja Ameneminet3 sírja Amenemopet6 sírja Amenemuya2 sírja Amenwahsu2 sírja Ankhefenrahorakhty sírja Hekamaatranakht Ture sírja Hormin2 sírja Huja1 sírja Karakhamun sírja Meh4 sírja Merimesz sírja Nay1 sírja Nehi sírja Petersemsedu sírja Sayemitef sírja Szobekmesz1 sírja Uszerhat7 sírja Uszermontu1 sírja GUROB (ang. nemes cselekedeteit és annak gyümölcsét. a fejüket kopaszra nyíratták és leborotválták szemöldöküket. A férfiak hasonló ruhában voltak és ők is ütögették a testüket. A módszer két alaptételét W. A rokonok útközben csatlakoztak az asszonyokhoz. A halálozás napján sárral kente be a ház minden asszonya saját fejét. fedetlen mellüket csapkodták.) GYARMATBIRODALOM UF: gyarmat BT: ókori birodalom NT: óegyiptomi gyarmat GYÁSZ UF: gyászolás SN: Emberek gyászolása esetén megnövesztették a hajukat és a férfiak a szakállukat. és egy övvel rögzítették. és nem rendeztek ünnepeket.) SN: 5-6 m magasra növő örökzöld fa. S. Brained fektették le 1951ben.) SN: 2-5 éves korban a legkönnyebb elkapni ezt a betegséget. BT: állatszőr GYARMAT GYARMATBIRODALOM GYÁSZÉNEK UF: gyászdal BT: ének NT: gyászének Oziriszért Maneros RT: gyász GYÁSZÉNEK OZIRISZÉRT SN: Ebben a költeményben Ízisz és Nephtüsz siratják bátyjukat és könyörögnek neki. Ha az uralkodó halt meg.

jönnél bárcsak a nővérhez Ré1 dicsérete Szívből szeretett nővéred GYÓGYSZER 197 .) GYÓGYINTÉZET BT: intézet NT: kórház GYÓGYÍTÁS SN: Az ókori Egyiptom gyógyítási és varázslási szokásairól kilenc orvosi papirusz ad felvilágosítást.) (1. melyeket végükön egy széles dísz tart össze. BT: Egyiptom-utazó GYMNARCHUS NILOTICUS (lat. Nevét megtalálhatjuk az egyik szobron az abu-szimbeli . Thébában a Ramesszeum egyik oszlopán és a Deir es-Selwít templomban. (1. Kiadta a Magyar Helikon. a nyersfordításokat az óegyiptomi eredeti szövegekből Kákosy László készítette. előállításukhoz szerves és szervetlen anyagot egyaránt felhasználtak. Fordította Molnár Imre.) uszekh-nyakék uzeht gallér SN: Jellegzetességük.) NÍLUSI CSÖRÖSSZÁJÚ CSUPASZFOGÚ NYITVATERMŐ GYÓGYSZER UF: ellenszer gyógyszeres kezelés orvosság remedy (ang. BT: gyógyítás NT: adit elleni gyógyszer antibiotikum asztma elleni gyógyszer bélféreg elleni gyógyszer fogínysorvadás elleni gyógyszer fogszuvasodás elleni gyógyszer főzet gyomorfekély elleni gyógyszer henet kezelése homályos látás elleni kezelés hullaméreg elleni szer kenőcs kúp propolisz skorpiómarás elleni kezelés trichiasis elleni kezelés véraláfutásos szem elleni kezelés RT: Ebers-papirusz gyógymód GYÓGYSZERES KEZELÉS GYOMOR UF: Cardia (lat) khet (óei. A Himnusz Aton napisten tiszteletére Kezdete a szépszavú beszédnek Kis pecsétgyűrűje csillan az ujján nagy gyönyörűség mondásainak kezdete. BT: szerelmi költemény NT: Elmennél tőlem? Én istenem. BT: isten NT: Amon Honszu1 Hórusz Imhotep1 Ízisz 1 Min Szahmet Thot1 RT: orvostudomány GYÓGYÍTÓ SZOBOR SN: A gyógyító szobrok mindig az istenné vált állíttatót ábrázolják és segítséget nyújtanak a hozzájuk fordulóknak. Legtöbbször magokból. ábrázolásokon istenek is díszítettek ilyen nyakékkel. mint a fáraók viseletében. valószínűleg főként azért. Címét az egyik benne szereplő versről kapta. BT: halotti ruha GYÖNYÖRŰSÉG DALAINAK KEZDETE. többnyire összezúzással. BT: gallér NT: Neferuptah gyöngygallérja (KEM: JE 90199) GYÖNGYHÁLÓ SN: Főként a Harmadik Átmeneti korra jellemző. nem volt külön gyógyszerész. 21) BT: orvos GYÓGYÍTÓ ELJÁRÁS GYÓGYMÓD GYÓGYÍTÓ ISTEN SN: A gyógyító istenek segítségül hívása lényeges része az egyiptomi orvosok működésének a betegségek kezelésében és megelőzésében. hogy az ábrázolt személy nevét minél többen kimondják.) BT: emésztőszerv GYOMORFEKÉLY ELLENI GYÓGYSZER SN: Összezúzott datolyamagot le kell forrázni. én drága fivérem… E szavakkal szól a falomb gyönyörűség dalainak kezdete. A (1973) SN: Szerelmi költeményeket tartalmazó mű. hogy több gyöngysorból állnak.BT: Kheopsz1 és a varázslók GYERMEKNEVELÉS SN: Az anyák gyermekeiket az oldalukhoz kötözték vagy a hátukra. majd ezt 4 napig kell inni.) SN: Gyógyszerek tömegét sorolják fel a papiruszok.. BT: orvostudomány NT: gyógyító szöveg gyógyszer terápia ördögűzés recept RT: orvosi papirusz GYÓGYÍTÓ UF: healer (ang. BT: ember-múmia GYÖNGYGALLÉR UF: usekh necklace (ang. amelynek bőre és hajszálai is viszonylag épségben megmaradtak. BT: szobor NT: Dzsedher gyógyító szobra GYÓGYÍTÓ SZÖVEG BT: gyógyítás szöveg NT: ráolvasás GYÓGYMÓD UF: gyógyító eljárás BT: orvostudomány NT: beöntés dunsztkötés inhalálás rögzítő kötés RT: gyógyszer GYÓGYNÖVÉNY BT: növény NT: kakukkfű retek sáfrány GYMNOSPERMATOPHYTA (lat. Ennek döntő fontossága volt a halhatatlanság szempontjából. A gyógyszereket maguk az orvosok készítették. A hétköznapi emberek körében éppúgy előfordult. Vöröses hajszíne miatt nevezték el Gyömbérnek.. A szobrokat „megmentő”-nek nevezték és nyilvános helyen állították fel őket. A Ó. 21) SN: A gyógyítók az orvosokkal ellentétben csupán mágikus orvosságokat vagy ördögűzést alkalmaztak a gyógyításhoz.) HAL GYMNODONTES (lat. BT: gyógyszer GYÖMBÉR SN: Zsugorított helyzetben fekvő ötezer éves múmia. hogy ilyen gyöngyhálóval fedték az elhunyt testét. BT: cselekedet GYERTYÁNFFY LUKÁCS SN: 1840-ben járta be Egyiptomot. templomban. Általában lakomákon viselték a nők és a férfiak egyaránt. ásványokból készítették.

(1) 397-5228 GYŐRY-KIRÁLY HEDVIG GYŐRY HEDVIG (1959. nov. Henry (1853. Marius (1839–1913) Clot-Bey. Tel.–) UF: Győry-Király Hedvig BT: magyar egyiptológus AD: Szépművészeti Múzeum. aug. 41. aug.) GIPSZ GIPSZ GYPSUM (ang.) Rollin. 5. (1) 343-9759. Henry (1780–1827) Wellcome. jan. Camille Salt. júl. máj. 25. BT: felirat NT: Kheopsz1 győzelmi felirata GYŐZELMI SZTÉLÉ BT: sztélé NT: Piankhi2 sztéléje GYPS (ném. aug. 7–1868. –) GYŐZELMI FELIRAT SN: Ha a fáraók meg akarták örökíttetni a győzelmeiket.. Vlagyimir Szemionovics (1856. máj. 30. Antoine-Barthelemy (1793.) GYULLADÁSOS CSONTBETEGSÉG UF: osteomyelitis (lat.) GYÜMÖLCS BT: élelem növény NT: almaféle aszalt gyümölcs datolya dumpálma diója füge gránátalma görögdinnye őszibarack sárgabarack szőlő GYŰRŰ BT: ékszer NT: arany gyűrű atlantiszi gyűrű pecsétgyűrű 198 . 23. Dózsa György u. 21–1936.– 1947. otth.) BT: csontbetegség NT: tuberkolózisos gyulladásos csontbetegség GYŰJTŐ NT: Cazeneuve. lat.GYŐRY HEDVIG (1959. Budapest. 23. a hieroglif írásban azokat mindig egy sólyom és alatta az arany szimbóluma jelentette. Bernardino Michele Maria (1776–1852) Feuardent Harris. 28. Anthony Charles (1790–1869) Golenyisev. Giovanni (1780–1860) Déri Frigyes Drovetti.: mh.) d’Anastasi.

Háború kitörésekor az egyes kerületi fejedelmek és templomok csapataikat a király rendelkezésére bocsátották. hogy az első kamra falait és dekorációit megtisztítsa és megvédje.e.) NT: Neferhotep.) SN: A 3.) HADRIANUS HADRIÁNUSZ HADRIÁNUSZ TENGERI HADÁSZAT HAANKHEF (ang. bronzszobor fejszobor RT: Hadriánusz HADRIÁNUSZ PALOTÁJA BT: palota HADSEREG SN: Az Újbirodalom kezdetéig nem volt nagy állandó hadsereg. A Níluson átkelve meglátogatta a Memnonkolosszusokat. és visszaillesztette a megtisztított festett dekorációt. BT: befejezetlen piramis dinasztia. (i. Az egyiptológusok Szahuré sírjában találták bevésve a nevét. kisebb hadivállalatokra is ezt küldte ki. Szahmet NT: actiumi csata (i.) Hadrianus SN: Római császár. restaurátor HADISZEKÉR HARCI SZEKÉR HADITECHNIKA UF: harci technika SN: Az i. dinasztiában Gizehben már a gipsz alapút választották. a Louvre-ban található. században a hükszószok hadjáratának köszönhetően új haditechnika honosodott meg Egyiptomban. dinasztiabeli írnok. Neith1. Szobekhotep. míg a 4. BT: császár RT: Antinoé Hadriánusz fejszobra Hadriánusz palotája Ptolemaiosz. Hadriánusz Antinousz emlékére ezév október 30-án megalapította Antinoét. amelyeket frissen szabadítottak meg a rárakódott rétegektől. IV. négy egyenként 10 ezer főnyi hadtestről szólnak a krónikák. a görög fiatalhoz. Ezután utazását Thébába folytatta. 31) hükszósz háború líbiai háború Mentuhotep. Miután ezzel elkészült rögtön kezelte és ezáltal megóvta azokat a falrészeket is. 130 júliusában szállt partra szeretőjével és kíséretükkel Alexandriában. 6 évig uralkodott.) SN: Abüdoszi pap. BT: Haankhef (ang. az Újbirodalom idején a fáraó katonái rengeteg olyan fegyvert használtak (háromszögű íj.u. 1696–1686 Szobekhotep. hadseregének hadosztályai HADRIAN (ang.u. páncéling. 83×83 m. BT. 2603-2599) UF: Khaba (ang. Neosz Dionüszosz temploma HADRIÁNUSZ FEJSZOBRA SN: Denderahban találták meg Hadriánusz hatalmas bronz fejszobrát. akinek fiából fáraó vált (IV. 131 elején hagyta el Egyiptomot. 1738–1727) (i. III. 117–138) (1.) BERENIKÉ FÜRTJEI HABA (i. Egyiptom állandó hadserege legalább 40 ezer főből állt. I. I. görbe kard) melyek más ősi ellenségeiktől. Ők hozták ugyanis az országba az első lovakat és harci szekereket is. BT: isten FEJEDELEM SN: 19. Az egyes kerületi fejedelmeknek is megvolt a maguk kisebb csapatuk és a pénzügyi hivatalnokoknak is szükségük volt a katonákra. kiket a bányákba vagy kőfejtőkbe küldött csapatok fedezetére használtak. dinasztia 4.) SN: Ízisz3 anyja. Fiai: I. XII. piramisai lépcsős piramis závijet el-arjáni piramis HABARCS SN: Imhotep1 Szakkarában agyag alapú habarcsot. DAS (ném. Szobekhotep) a 13. Athribisz1-ben ő fejeztette be a XII. Ptolemaiosz által elkezdett templom építését. büntető expedíciója polgárháború Szeszósztrisz. 1685–1678) HAANKHEF SZKARABEUSZA (PM: UC 11546) BT: szkarabeusz HAAR DER BERENIKE. BT: hadászat technika HADITENGERÉSZET HADIÚT BT: út NT: Hórusz útja HADJÁRAT BT: hadászat NT: hódító hadjárat HADOSZTÁLY NT: hadtest Ramszesz. Mut.e. BT. Onurisz. Fegyverzetükre nézve lándzsások és íjászok voltak. írnok HÁ1 HÁ2 HADIDI.e. II. hozzátartozói NT: Haankhef hozzátartozói RT: Haankhef szkarabeusza (PM: UC 11546) HAANKHEF HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Kemi2. Később. BT: Ízisz3 hozzátartozói HABA PIRAMISA UF: Layer Pyramid (ang. IV. 1705–1694) (i. 19) UF: Hadrian (ang.) SN: Befejezetlen lépcsős piramis Závijet el-Arjánban. 199 . melyeket ezen hadvezér hatalma alá helyeztek. a szírektől és a hettitáktól származtak. akinek tetemét a Nílusban találták meg. 18. ahová november 18-án érkezett. amelyet Bersa alapjaira építtetett. BT. valamint Nagadában egy kőedényen. BT: építőanyag HABEHENT USÉBTIJE SN: Az Újbirodalomból származik.e. IV. SUZUKI BT: japán egyiptológus HADÁSZAT UF: hadviselés NT: haditechnika hadjárat hadsereg harci állat harci eszköz tengeri hadászat HADRIÁNUSZ (i. akit gyengéd szálak fűztek Antinouszhoz.H HA SN: A Nyugati-sivatag istene. királya. Finom kezeléssel és egy sor kémiai anyaggal Lamia eltávolította a falakon lévő só nagy részét. I. BT: usébtik HÁBORÚ SN: A háborúknak több istene is volt: Montu. büntető expedíciója szíriai háború RT: Montu HACHISHI. Nevét Hierakónpoliszból és Závijet el-Arjáni sírokból ismerjük. (i.e. akit 50 évesen ismert meg.e. dinasztia idején. Noferhotep. A királynak csak testőrcsapat állt a rendelkezésére. melynek alapja kb. BT: fáraó RT: Haba piramisa HABADJILAT (ang.e. BT: főpap Szobekhotep. 3. Ramszesz fiainak sírjához. majd Fajjúm2-nál rejtélyes körülmények között meghalt Antinousz. LAMIA ELSN: 1993 nyarára szerződtették II. sisak.

Ezek a lyukak ott is maradtak a szövegben. 945–924) Sesonk2 Uni HADTEST SN: Egy 10 ezer főnyi hadtestből állt Egyiptom állandó hadserege. sírkápolna és szobor restaurációjára került sor. I. Khaemwese. BT: elöljáró herceg Ptah-főpap Ramszesz. majd a 25. ellátta földadománnyal és személyzettel”. (i. a Király fia. erős hanyatlásnak indult. Miután tanácskozott II. épületét … Khaemwese. valamint a Fáraók masztabáját. BT: Haemhet sírja sírfelirat HAEMUASZET1 UF: Jaemuaset (spa. amelyeknek állomáshelyei: Théba fölött az első katarakta környékén. BT: Királynék Völgye sírjai magánsír HAEMUASZET3 SN: A 18. Amon-herkhepseffel együtt elkísérték II. Dzsószer.) Mahu1 (ang. Ramszeszt egy katonai hadjáratra Núbiába. BT: ember-múmia Haemuaszet1 HAEMUASZET1 USÉBTIJE (PM: UC 2311) BT: usébtik RT: Haemuaszet1 HAEMUASZET2 UF: Khaemwaset (ang. Az egyik képen a két fiú egy harci szekérben áll s éppen követik apjukat egy ütközetbe. Második gyermekként született II. március 15-én robbantotta ki a földből Auguste Mariette. melyben mágikus varázslatok olvashatóak. II. és a szilárdságuk. Az osztrák-német kutatócsoport fedezte fel Junker vezetésével. Szahuré.) SN: Vezír és városi elöljáró. templom.) Jaemjet (spa. BT: seikh abd el-gurnai sír sziklasír NT: Haemhet sírjának feliratai RT: Haemhet HAEMHET SÍRJÁNAK FELIRATAI SN: Haemhetnek még életében elkészült a sziklasírja. Alsó.) commander of the army (ang..és Felső-Egyiptom magtárainak felügyelője és királyi írnok a 18. Tehetséggel megáldott építész lévén nagy figyelmet fordított a korábbi fáraók által készíttetett építményekre. hadserege újbirodalmi hadsereg HADSEREG PARANCSNOK UF: comandante de soldados (spa. II.) Kha-em-waset (ang. dinasztiabeli Hormesz1 kincstárnok unokája.) Truppenkommandeur (ném. BT: hadosztály HADVISELÉS HADÁSZAT HAEMANH MASZTABÁJA SN: A G2000 jelű masztabától keletre helyezkedik el.és Dél-Egyiptom királyainak épületeit. helyreállítsa …. Ízisznofrettől.) Khaemhet (ang. Ramszesszel a kérdést illetően.) commander of soldiers (ang. melynek eredményeképpen több. kiterjesztett szárnyú sólyom feküdt. mint egy tucat piramis.) Khaemuaszet Khaemwas (ang. beindított egy tisztítási és állagmegóvási programot.e. hogy az egyik legnagyobb tudós és varázsló. amelyből készültek. Szent áldozatokat hozott értük … vizével együtt ….BT: államszervezet hadászat NT: csapatkapitány gyalogság hadsereg parancsnok hadtest hadosztály íjász Kambüszész. uralkodási évében szerezte meg a közép-papi címet. de mivel háreméből még egyetlen asszony mellett sem kötelezte el magát. amelyet Memphisz gyakorolt. Minden esetben feliratot készíttetett az objektum falára.) SN: III. dinasztia idején. hadserege katonaság katonatiszt királyi hadsereg középbirodalmi hadsereg lándzsás Ptolemaida hadsereg Ramszesz. memphiszi főpap. 1712–1710) Meru1 Nemrat Sesonk.) SN: III. Nyakában aranylánc lógott amulettekkel. rajtuk Haemuaszet1 neve. leírják. Gizehben is építtetett magának sírt. amelyek számos érdekes tárgyat tartalmaznak. BT: gizehi masztaba HAEMHET UF: Chaemhet2 (ném. Unisz.) Khemwaset (ang. Ez a sír tele volt múmiákkal és szarkofágokkal. a líbiai határ körzetében. uralkodási évben szerezte meg a Ptah főpapjának előkelő címét. mivel meghalt. III hozzátartozói. din. de végül nem oda temetkezett. Apja 16. Ramszesz kedvenc fia volt. Mellkasán aranyból és zománcból készült. amikor féltestvérével.) Bakenptah2 Mermesa (i. nagymértékben helyrehozta Észak. BT: Hormesz1 hozzátartozói 200 . Még halála után ezer évvel is úgy emlegették. BT: Ramszesz. hogy felhívja az utókor figyelmét a jó munkájára: „Őfelsége úgy határozott. a Közép-pap és Király fia. Uszerkaf piramisát is ő újíttatta fel. Közép-pap. Ramszesz második feleségétől. Az ő korában már igencsak romos állapotban voltak.) Khaemwaset (ang.) Khaemwase (ang. mielőtt elszánta volna magát a házasságra. Egy másikon pedig a nyugat-ázsiai Tunipnál folytatott katonai hadjáratban vett részt. az anyag állapota. II. Számos történet született róla. Amenhotep jószágigazgatója.). II.) Khamhat Meh (ang. Palesztinában és a Nílus-delta térségében voltak. aki valaha is Egyiptomban született. hogyan próbálta meg megszerezni azt a Thot1 isten által írt könyvet. Ramszesz fia (20. BT: jószágigazgató királyi írnok magtárfelügyelő RT: Haemhet sírja HAEMHET SÍRJA UF: TT57PM SN: Három kamrával rendelkezik nagyszerűen faragott reliefekkel. a sírfeliratokon a „kedves hitvesem” vagy a „ház úrnője” kifejezések után üres helyet hagyott. Még alig múlt el 10 éves. hogy a kézművesek legfőbb vezetője.e. hozzátartozói vezír NT: Haemuaszet1 amulettje (PM: UC 12796) Haemuaszet1 múmiája Haemuaszet1 usébtije (PM: UC 2311) HAEMUASZET1 AMULETTJE (PM: UC 12796) BT: atef-amulett HAEMUASZET1 MÚMIÁJA SN: 1852. Arcát aranymaszk fedte. A „Stories of Setne Khaemwese” című könyv egyik elbeszélésében pl. Ennek a fegyveres akciónak a jeleneteit Beit-el-Váli templomának falára vésték.) Khaemwese (ang. RT: Haemuaszet3 sírja HAEMUASZET2 SÍRJA UF: QV44 SN: 1903 februárjában fedezte fel Schiaparelli. Az L alakú sírszerkezet központi kamrája négyszögletes és az észak-déli tengelyen fekszik.) BT: hadsereg parancsnok NT: Amenemheb Meh1 (ang.

) Kamwaset (ang. BT: Hufuhaf. dinasztiában.) Amenkhaamwaset (ang. csak egyetlen fonatot hagytak meg. ami a fej egyik oldalán hullott alá. BT: bunkó hajítófegyver HAJÍTÓDÁRDA SN: A fáraó gyalogságának egyik fegyvere. BT: fegyver NT: hajítóbot hajítóbunkó 201 . BT: Amunedjeh hozzátartozói HAFEMAN.) Kamweset (spa. 73) BT: falfestmény HAEMUASZET5 UF: Chaemwaset (ném. BT: hajítófegyver HAJÍTÓFA HAJÍTÓBOT HAJÍTÓFEGYVER UF: dobófegyver SN: A madarakat fából készített hajítófegyverrel ejtették el. Sweden HAGYMA UF: Allium (lat. csavarás művészetét.. Thutmózisz idején.) HÁJ UF: fat (ang. arany búzavirágot.) BT: hagymaféle liliomféle zöldség NT: fokhagyma póréhagyma vöröshagyma HAGYMAFÉLE UF: Alliaceae (lat. A gyermeki oldalsó hajfürtöket csattal vagy karikával rögzítették. Arany csöveket. (1.) SN: A hajba fűzött díszek gyakori kellékei voltak az ünnepi hajviseleteknek. majd vékony tincsekre osztották szét. kis amuletteket. INGELORE BT: egyiptológus AD: hafemann@bbaw. A kisgyermekek haját leborotválták. ha a hajuk elkezdett őszülni. Amenhotep wab-papja a 18.) BT: zsír NT: kecskeháj HAJDÍSZ HAJÁPOLÁS SN: A hajukat illatos olajjal kenték be.) SN: Ptah főpapja. dinasztiában. hogy erősebb és rugalmasabb legyen a tartása.RT: Hormesz1 HAEMUASZET UF: Chaemwaset (ném. Az őszülő hajat hennával festették.) SN: I. RT: Haemuaszet6 sírja HAEMUASZET6 SÍRJA UF: TTA11 BT: dra abu el-nagai sír RT: Haemuaszet6 HAEMUASZET7 SN: Amunedjeh testvére a 18.. BT: dísz NT: hal-amulett HAJFESTÉS SN: Hajfestést többnyire akkor alkalmaztak. hozzátartozói HAFRÉ KEPHRÉN (i. BT: festés hajápolás RT: borókabogyó henna HAJFONAT UF: braids (ang.) Khamwaset (ang. FAYZA BT: egyiptológus AD: fhaikal@aucegypt.) Khaf-Khufu (ang. III. BT: wab-pap RT: Haemuaszet4 sírja HAEMUASZET4 SÍRJA UF: TT261PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Haemuaszet4 HAEMUASZET4 SÍRJÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: Egy jelenetsor az egyiptomi szőlészet és boászat főbb műveleteit vonultatja fel. parókáknak. Ezután elefántcsont fésűvel fésülték ki. Hufuhaf fia. Krémekkel és balzsamokkal adták meg a haj színét és csillogását. Karjai segítik az eget tartani. 2520–2494) HAFSTRÖM. BT: hajviselet HAJGÖNDÖRÍTÉS BT: hajápolás RT: hajgöndörítő csipesz HAJGÖNDÖRÍTŐ CSIPESZ BT: csipesz szépítkezési eszköz RT: hajgöndörítés HAJÍTÓBOT UF: hajítófa SN: Hajítóbotok ábrázolásait gyakran láthatjuk madarak és kisvadak elejtésénél.) Khamwaset (ang. spa.) SN: II. 2558–2532) (i. BARBRO BT: svéd egyiptológus AD: Prästogardsgatan 12c. Szinte alig maradt fenn ősz hajú ember ábrázolása. dinasztiában.) BOGLÁRKA ALKATÚ 4 HAI BT: munkafelügyelő HAIKAL.e. A taposókád előtt Haemuaszet 4 mutat be áldozatot Renenutet istennőnek. II. A hajfestésre hennát és borókabogyót használtak. hogy ne bomoljanak szét. BT: Amon-pap próféta Ptah-főpap RT: Haemuaszet5 sírja HAEMUASZET5 SÍRJA UF: TT369PM BT: Khokha-sír RT: Haemuaszet5 HAEMUASZET6 UF: Amen-chaemwaset (ném.) SN: Az Újbirodalomban élt. BT: bot hajítófegyver HAJÍTÓBUNKÓ SN: Háborús jelenetek ábrázolásain látható. A hajukat hosszúra megnövesztő nők ismerték a fonás.) SN: Sokszor a haj dúsítására vagy díszsebbé tételére a hajat befonták vagy önálló hajfonatokat illesztettek hozzá az eredeti hajhoz.) SN: Az ég istene. Amon harmadik prófétája a 19. BT: égisten HAHEPERRÉSZENEB LAMENTÁCIÓJA BT: pesszimista irodalom HAHNENFUSSÄHNLICHE (ném. S-752 30 Uppsala. BT: szépségápolás NT: hajfestés hajgöndörítés RT: sütővas HAJDÍSZ UF: hair ornament (ang.edu HAIR ORNAMENT (ang.e. de volt receptjük a kopaszság késleltetésére is.) BT: spárgavirágú NT: hagyma HAH (ang.de HAFHUFU UF: Chaafchufui (ném. spa. Ő jelképezi az ég korlátlan kiterjedését.

és a mesélő az ajándékba kapott csodálatos kincsekkel megrakva tért vissza hazájába. kerek. 393–381) (i.e. Medinet Habuban pedig egy kioszkot építtetett. Megint mások hajukat mindenhol rövidre nyíratták.(120.e.) HAKÓRISZ (i. menj haza! Viszontlátod gyermekeidet. A hajóvázat hidakhoz használt deszkákkal vonták be. 380) HAL UF: pez (spa. amivel hazatérhet.e.) frizura SN: Egyes férfiak fejüket teljesen leborotválták. sőt.. A szigeten egy jóságos kígyó uralkodott. BT: divat NT: gyermekek hajviselete hajfonat hercegek hajviselete paróka táncosok hajviselete RT: fodrász HAJTÁSOS NÖVÉNY UF: Cormobionta (lat. 393–380) HAKÓRISZ (i.e. 393–381) (i. az istenek hazájára.” Ez a legenda megmutatja.) SN: Nem négylábú vízi gerinces állat. hogy a hajótörött soha nem fogja viszontlátni a Boldogság szigetét. de még a történelem előtti időkben áttértek a sokevezős fabárkára.e. Nepheritész. a vízből magasan kiemelkedő meggörbült orr és tat volt jellemző. 393–380) UF: Achoris (své. 399–379) fáraó NT: Hakórisz hozzátartozói HAKÓRISZ HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. BT: tisztségviselő NT: Knemhotep RT: evezős tengerész HAJÓPARANCSNOK TENGERÉSZKAPITÁNY HAJÓTÖRÖTT.e. hogy négy hónap múlva egy egyiptomi hajó keresi fel Ká szigetét. 399–380) (i.) Pediculus humanus capitis (lat.) hgr (tr. A kígyó azt is elmondta. BT: jármű NT: abu roasi hajó bárka Cleopatra csónak fahajó felukka folyami hajó gálya hadihajó halászhajó heluáni hajó Junon kereskedelmi hajó kiránduló hajó Luxor2 Meri-Amen nádcsónak papiruszhajó Sphinx teherhajó tengerjáró hajó tutaj utasszállító hajó RT: hajógyár hajós kikötő HAJTETŰ UF: lice (ang. amely a Középbirodalomból származik. mint az istenek által magukra hagyott pestiseseket. 399–393) Nepheritész. A társadalom kivetette ezeket az embereket. ek-Kaabban templomot.) száras növény SN: Sporofitonuk az alapvető szervekre (szár. The (ang. A punti herceg ily szavakkal bocsátotta útjára: „Ég veled. amelyet itt Ká szigetének neveztek.) Hakoris (ang. sapka alakú frizurát hordtak. félhosszú hajukat egyenesre vágták. Karnakban kápolnát. Fia: II. 393–381) (i. I.e.e.) SN: Az egyik legrégibb egyiptomi mese. hátrasimították fülüket szabadon hagyva és kenőccsel kenték. levél. melyekért az egyiptomiak rendszeresen felkeresték Punt országát. 393–381) (i. a fáraó bányáiból visszatérő hajó borzalmas tengeri viharba került és elsüllyedt. 393–380) HAJÓGYÁR BT: építmény NT: alexandriai hajógyár RT: hajó HAJÓKORMÁNYOS SN: Hat kormányos volt az első távoli vidékre utazó hajón. (i. 29.hajítódárda lándzsa HAJÓ UF: vízi jármű SN: E járművet először egymáshoz kötözött papirusz–nyalábokból készítették. Egyedül a mesélő tengerész élte túl a katasztrófát. Minden így is lett. 393–380) NT: Nepheritész.. Egyiptomban a természetes vörös hajúakat úgy tekintették. 553) BT: növény NT: magvas növény HAKOR (ang.) Ahprisz Akhoris (ang. Az egyiptomiak sohasem váltak igazi tengeri hajósnéppé. melyekkel mindenféle elmozdulást kiküszöbölhettek. Az ajándékok azok az anyagok voltak. mások vállig érő. mert az egy nap elsüllyed a tengerben. hogy az egyiptomiak mennyire mesebeli helyként tekintettek Puntra. gyökér) tagolódik.e. mindkét oldalon csak egy-egy sor evezős számára volt hely. A kígyókirály megjósolta a hajótöröttnek. ég veled. Az egyiptomi hajókra az ívelt test.) HAKORIS (ang. BT: dinasztia.e. Nepheritész.e..e. Ismerték a parókát. Némely múmia hajában egyaránt találtak serkéket és felnőtt tetveket is. Egy. melyeket belülről porrá zúzott papirusszal vontak be.) SN: Szakkarába temetkezett. Faszegeccsel erősítették össze a deszkákat. aki Punt uralkodójának hívatta magát.) Hakor (ang. (i. A hajóácsok szabályos távolságonként fatraverzekkel erősítették meg a hajót. BT: elbeszélés legenda Leningrád 1115 papirusz mese HAKÓRISZ (i. néha meg is gyilkolták őket. II. BT: állkapcsos NT: angolna csőrösszájú angolnoida csuka fahaka friss hal harcsa keszeg koponyás hal márna mugil nílusi csőrösszájú hal pérhal ponty rája szárított hal uadzs hal vargahal RT: halcsont hal-múmia halszobor KIVÉGZÉS TÚLVILÁGI ÍTÉLET HALÁLBÜNTETÉS HALÁL UTÁNI ÍTÉLKEZÉS 202 .. A UF: Shipwrecked Sailor. BT: vérszívó tetű HAJVISELET UF: coiffure (ang. BT: Hakórisz (i. (i. aki a puntok földjén ért partot.) SN: A hajtetvek ellen a fej kopaszra borotválásával védekeztek.

BT: vádi HALF-LAP (ang. amelyben vízililiomok virágoztak és halak voltak bele telepítve.edu HALFA-VÁDI SN: A világon a legrégebbi házhoz hasonló építményekre a Halfa-vádi közelében bukkantak rá.) HALMÚMIA BT: állatmúmia NT: sügérmúmia HALOGENID UF: Halogenmineral (ném. származási helye ismeretlen. aki jelen volt 1923. A Nílus gazdag populációjából. BT: szolga HALLOF. eredete ismeretlen. nehogy a Nílusba fulladjanak. ennyi volt a feladatuk. iii.) Dodenboek (hol.) SN: A kihalászott halakat azonnal fejbeverték egy kalapáccsal. a Fajjúmból és a mocsarakból fogták a halakat. Howard munkatársai HALLGATÓ SN: Egész nap csak gazdájuk kérdéseit várták.) Book of the Dead (ang.) BT: halászeszköz kampó NT: halhorog (PM: UC 5507) halhorog (PM: UC 7251) halhorog (PM: UC 7252) halhorog (PM: UC 7253) halhorog (PM: UC 7772i.HAL-AMULETT SN: Általában kisgyermekek hajába tűzték. Ballasból.) Egyiptomi Halottaskönyv Halottaskönyv HK (röv. Két végükön felfelé kanyarodott a hajó teste. VII) SN: Kom Medinet Gorábból kerültek elő. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 63379) SN: Vasból készült halhorog a Későkor és aRómai Kor közti időből származik. vii) halhorog (PM: UC 7775) halhorog (PM: UC 56262) halhorog (PM: UC 63379) halhorog (PM: UC 63384) HALHOROG (PM: UC 5507) SN: A korai dinasztikus korból való. ii. hogy ne szenvedjenek. BT: hús HALIM. Díszként viselték néha táncosok is a hajukban. BT: halhorog HALHÚS SN: A legfőbb fehérjeforrásuk ez volt az ókori egyiptomiaknak.) HALL SN: Rajzoló. miután sóval tartósították és a napon kiszárították. melynek az elhunyt túlélését kellett szol- 203 . a mai Egyiptom déli határánál. feb. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 7772I. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 7251) SN: A Késői Középbirodalom korából való. JOCHEN BT: egyiptológus AD: aegy020@mail. BT: Carter. az Újbirodalom korából.) Holtak Könyve Kilépés a fénybe Nappali Eljövetel Könyve Napra Kilépés Könyve Nu papirusz Pert em heru (óei. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 7252) SN: A Késői Középbirodalom korából való. ABD ELSN: Egyiptomi közmunkaügyi miniszter. NT: gátos halászat horgászat kelepcés halászat kerítőhálós halászat szigonyos halászat RT: halászeszköz HALÁSZESZKÖZ SN: Az egyenkénti halfogásra horgot. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 7775) SN: Kom Medinet Gorábból került elő. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 56262) SN: A Későkortól a Római korig datálják. CHERYL WARD BT: egyiptológus AD: wardc@tamug. Nyersen szolgálták fel.) BT: ásvány NT: laurionit oxihalogenid HALOGENMINERAL (ném.uni-wuerzburg. 17-én Tutankhamon sírjának megnyitásánál. BT: munkaeszköz NT: halászháló halhorog szigony varsa RT: halászat HALÁSZHAJÓ SN: Papirusszárból készült.) SN: 190 fejezetből álló szent szöveggyűjtemény vázlatos illusztrációkkal. BT: tó HALÁSZAT UF: fishing (ang.) FÉLFEDÉS HALHOROG UF: fish-hook (ang. a leghatékonyabbra pedig kerítőhálót. akit Howard Carter vett maga mellé Tutankhamon sírjának feltárásánál.) HALOGENID HOLTTEST HALOTTAK FELDARABOLÁSA FELDARABOLÁSA BÍRÁK TERME HALOTTAK KÖNYVE UF: Ägyptisches Totenbuch (ném. BT: Tutankhamon sírja megnyitásának vendégei HALISTEN BT: állatalakú isten NT: Hatmehit (ang.) Pir-m-haru (óei.) Todtenbuch (ném. III.de HALL OF THE TWO TRUTHS (ang.tamu. származási helye ismeretlen. növényi szálakkal erősítették meg. a kicsit hatékonyabb halászatra varsát. BT: amulett hajdísz HALASTÓ SN: A vízi kertek egy mesterségesen kialakított része. Lahunból. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 63384) SN: A Későkortól a Római korig datálják. BT: folyami hajó HALÁSZHÁLÓ BT: halászeszköz NT: kerítőháló merítőháló HALCSONT HALSZÁLKA HALDANE. II. A hal-amulettek fulladás elleni szerepét erősíti meg a Westcar-papiruszon található Sznofru matrózlányai című történet is. az Újbirodalom korából. Lahunból. szigonyt vagy merítőhálót használtak. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 7253) SN: A Késői Középbirodalom korából való. valamint a kéréseket végrehajtani. Lahunból. Az amulett védte őket.

mikor az uadzs virul. E fejezet megjelenése előtt nem léteztek hüpokephálok. fejezete Halottak Könyve 17. hogy biztosítsák a halott eljutását az ókori Egyiptom isteneihez. Lépj fel trónusodra. Biztos védelem a rontás ellen. fejezete Halottak Könyve 155. Lásd.e 1. FEJEZETE SN: Ezt a szöveget leggyakrabban usébtikre vésték: A szobor elvégzi az elhunyt tennivalóit a túlvilágon. FEJEZETE SN: Újbirodalmi keltezésű és hasonlóan a koporsószövegek 335. Ízisz! Mutatkozzék meg véred hatalma! Mutatkozzék meg kisugárzásod hatalma! Mutatkozzék meg mágikus erőd hatalma! Oltalmazd. Ennek pontozatai itt találhatók meg a legrészletesebben. folyókkal és ajtókkal. A szövegek között himnuszokat és dicsőítéseket is találunk a halottak veszélyes és hatalmas birodalmának urairól. Az amulettet a temetés napján a halott nyakára teszik.” BT: Halottak Könyve RT: uadzs-oszlop HALOTTAK KÖNYVE 162. 2. A Halottak Könyve fejezeteit az i. a temetés után pedig a bárkát is eltemették a sír közelében. tárgyalások a kapu őreivel. amint az igazság csarnokába lép. 3. A Halottak Könyvét először Peter Le Page Renouf fordította le terjedelmes kommentárral ellátva. Ehhez köthető a hüpokephálok megjelenése. jóllehet még hiányos megfogalmazása. fejezete Halottak Könyve 157. okt.gálnia a túlvilágon. a halott beszéde Oziriszhez. A szöveg részletes utasítása meghatározza az amulett anyagát. a sírok falára. A szövegek szerepe az volt. Maga Thot1 adta ezt azoknak. az elmondandó imát és megjelöli elhelyezését is. Oziriszhez és Réhez. melyekből a Szaiszi-kor idejére ismét rendszerezett szöveggyűjtemény lett. és már nem csupán a papiruszokon. melyek mögött rettenetes szörnyek lapulnak. BT: bárka halotti tárgy HALOTTI ÉPÍTMÉNY BT: építmény NT: halotti templom katakomba sír HALOTTI FELSZERELÉS HALOTTI TÁRGY HALOTTI IRODALOM UF: mortuary literature (ang. BT: Halottak Könyve HALOTTAK KÖNYVE 160. BT: Halottak Könyve HALOTTAK KÖNYVE 17. BT: halotti irodalom varázsszöveg NT: Ani1 papirusz Halottak Könyve 6. istennő. az ábrázolandó legfőbb istenséget. FEJEZETE SN: Azt a szöveget tartalmazza. amely egy thébai Amon papnő papiruszának szövegei között maradt fenn. varázsmondásokat tartalmazott. valamint megvéd azoktól a veszélyektől és csapdáktól. hanem a koporsók belső falain is feltűntek. papiruszra írt mágikus szöveg. Tartalmilag 4 részre oszlik: 1. addig nem idézett halotti szöveggel bővültek. Osiris. Peter le Page (1822. fejezet eddig ismert első. FEJEZETE SN: A Halottak Könyvének 160. virulok én is! Ha ő romolhatatlan. melyekből egy-egy példányt minden halott mellé a sírba tettek. BT: halotti kultusz irodalom 204 . Örvendj hát. a halott vallomása az ítélőszék előtt.. e fenséges szellemet! Mentsd meg őt ama lényektől. fejezete Halottak Könyve 125. Elhoztam néked az arany Dzsedet. a halott túlvilági utazásával foglalkozó. aug. FEJEZETE SN: A túlvilági ítéletet írja le a lehető legrészletesebben. fejezetében a következőeket találhatjuk az Ízisz1-csomóról: „Ó. dinasztia korából származik a 162. csodákat művelő imákat. A papok ezen könyvből számos másolatot készítettek. fejezete Halottak Könyve 160. menj Te helyettem. FEJEZETE SN: A Halottak Könyvének 156. BT: Halottak Könyve HALOTTAK LELKEI HALOTTAK VÁROSA HALOTTAK VÁROSAI HALOTTASKÖNYV HALOTTFALÓ HALOTTAS TEMPLOM FÉLISTEN NYUGAT-THÉBA NEKROPOLISZ HALOTTAK KÖNYVE HALOTTI TEMPLOM AMMUT HALOTTI ÁGY BT: ágy halotti tárgy NT: Tutankhamon halotti ágyai HALOTTI BÁRKA SN: Ezt a különleges bárkát kizárólag a fáraó számára építették. Az Újbirodalom és a Szaiszi-kor közötti időben a fejezetek számos. a halott szívének megmérése. BT: Halottak Könyve HALOTTAK KÖNYVE 158. A Halottak Könyvéhez készített illusztrációkon a Halottak Birodalmának valóságos térképét találjuk tavakkal. FEJEZETE SN: Halottak Könyvének 155. amelyet a halott nyakába akasztott keselyű-amulett felett kell elmondani. A szövegeket a koporsó oldalára. műveld meg a földeket. kiegészítő szövegekkel látták el. amint a halott a csarnokot elhagyja. 14. fejezete Halottak Könyve 158. fejezete Halottak Könyve 156. FEJEZETE SN: A 21. A temetésről. öntök az áldott vízből. e mágikus jel láttán!” A szöveg szerint az amulettnek szikomorfából készített foglalata van. fejezete szerint a következőeket kell elmondani a dzsed-oszlop fölött: „Emelkedj fel. amint átlépi a halál kapuját és felbukkan a Túlvilágon. BT: Halottak Könyve HALOTTAK KÖNYVE 125. ó Osiris! Gerinced most a tiéd. fejezete Halottak Könyve 162. koporsókra. Kik undort és utálatot keltenek benne!” BT: Halottak Könyve RT: Ízisz1-csomó HALOTTAK KÖNYVE 157.. majd a későbbi időkben papiruszokra írták és az elhunyt mellé helyezték. mely segít kiválasztani a jó utat. Ó mozdulatlan szívű isten! Nyakadba erő és szilárdság költözött. fejezetében a következőket találhatjuk az uadzs-amulettről: „Lásd. FEJEZETE SN: A lélek első benyomásairól beszél. kik kerülik. hozz vizet a folyóról (…)”. Mi nem kedves az isteneknek. én is az vagyok! Most Thot1 beszél. ó Osiris! Íme. melyet egy darabig ankham-virágok vizében tartanak. fejezetéhez a halott Nappal történő egyesülését beszéli el. A boldogság feltételeit az egyiptomiak gyakorlati erkölcstanban foglalták össze a hívők számára.) HALOTTAK KÖNYVE 6. amik mesebeli szörnyek képében leselkednek az elhunytra. Karl Richard Lepsius nevezte el ezeket a szövegeket a Halottak Könyve gyűjtőszóval. ha ezt hallja: „Ó usébti (…) ha hívnak. egy smaragdba metszett uadzs-amulett. 4. évezred első felében tovább bővítették.) SN: A túlvilággal. fejezete Kahapa Halottak Könyve Pakerer Halottak Könyve (LNRM) Nu papirusz RT: Renouf. melyeket Thot1 isten a gyenge emberiség iránt táplált szánakozásból maga szerkesztett és a papoknak kinyilvánított. így szentséges szellemmé válik az Alvilágban BT: Halottak Könyve RT: dszed-oszlop HALOTTAK KÖNYVE 156. Előre kijelölt útiterv. BT: Halottak Könyve RT: túlvilági ítélet HALOTTAK KÖNYVE 155. Hogy megszenteljem lábaidat. a túlvilági útról szólt. sztélékre. figyelj szavára! Mágikus igéje megóvja hátgerincemet. 23–1897.

A halott hitvese és leányai a koporsó két oldalához ülve siratták őt. egy 6. A halottat családtagjainak. A halotti szoborra is legalább olyan szigorú előírások vonatkoztak. s megtestesülhessen benne. a nőket 20–25 évesen kellett megörökíteniük. Az Föld Könyve Halottak Könyve Kapuk Könyve Két Út Könyve koporsószöveg Lélegzések Könyve Nappal Könyve Nut Könyve piramisszöveg szarkofágszöveg HALOTTI KAMRA BT: kamra NT: Iufaa halotti kamrája HALOTTI KÁPOLNA UF: mortuary chapel (ang. Jelentős többségük kőből készült és festették őket. a közepén pedig egy baldachin állt.) halotti felszerelés halotti kellék sírmelléklet temetkezési kellék temetési eszköz temetési felszerelés SN: Az egyiptomiak a hétköznapok tárgyait magukkal vitték a sírba. A Harmadik Átmeneti korban a halottat gyöngyhálóval borították be. BT: temetési szertartás HALOTTI PAP UF: ah keresője Ka szolgái Totenpriester (ném. BT: pap NT: Hekanahte isten szolgái Káemked Nakht7 HALOTTI RUHA SN: Az istenek országába való belépésnek elengedhetetlen kelléke volt az arannyal. melyekről úgy vélték.NT: Amduat Könyve Barlangok Könyve Boldogság Vidéke Duat Könyve Égbolt Könyve Éjszaka Könyve életbe belefáradt ember párbeszéde a lelkével. később már ágyat. Általában a halotti szobor előtt mutatták be az elhunyt kultuszának szánt áldozatokat. melynek jövedelméből fedezték az áldozatok költségeit.) BT: kápolna NT: Hatsepszut1 halotti kápolnája HALOTTI KELLÉK HALOTTI TÁRGY HALOTTI KULTUSZ BT: kultusz NT: halotti irodalom halotti tárgy halotti szertartás herihebet temetési szertartás temetkezés temetkezési hely uabet RT: halotti kultusztárgy halotti templom HALOTTI KULTUSZTÁRGY BT: halotti tárgy NT: hüpokephál HALOTTI MASZK MÚMIAMASZK HALOTTI MENET SN: A halotti menet mindig a Nílus keleti partján kezdődött. A korai időkben ételt és italt temettek halottaik mellé. a gazdagok és hatalmasok faragott szolgaszobrokat is temettettek maguk mellé. BT: ruha NT: gyöngyháló HALOTTI SZERTARTÁS SN: Az egyiptomi halottkultusz figyelemre méltó eredményeket produkált. Három fő típusuk az önálló. BT: halotti kultusz tárgy NT: dahsuri kincs füles kancsó halotti ágy halotti bárka halotti kultusztárgy halotti szobor halotti sztélé homlokszalag hüpokephal kanópuszláda kanópusz kartonázs koporsó korong 205 . befalazott helyiségben állították fel. A testi fogyatékosságot hűen kellett ábrázolnia a szobrásznak. vagy valami hasonló színű anyaggal díszített halotti ruha. tükröt. papok. hogy a ká majd felismerje. A szobrot a sírépítmény belsejében. földdarabot kaptak. Az Óbirodalom idején egy-egy előkelő masztabának sok halotti papja volt. A szobornak az elhunytat az ideálisnak tartott életkorban. hogy majd gondoskodnak róluk a túlvilágon. BT: szobor NT: magán halotti szobor Mereruka halotti szobra Nebdzsefau halotti szobra Ti1 halotti szobra (KEM: JE 10065–CG 20) RT: szerdab HALOTTI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY BT: szöveg NT: héliopoliszi recenzió szaiszi recenzió thébai recenzió HALOTTI SZTÉLÉ UF: sírsztélé BT: sztélé NT: Hormesz1 sztéléje Knemhotep sztéléje Nefer és Ka-hai halotti sztéléje Nefertiabet sztéléje (L: E 15591) Theodosz halotti sztéléje HALOTTI TÁRGY UF: burial equipment (ang. áldozati állatok. Az élő ember pontos mását kellett megörökítenie. és mintául szolgált a nyugati kultúrkörben használatos számos későbbi. 47. Ezt virágokkal gazdagon díszítették.) SN: A halotti papok az elhunyttól valamilyen alapítványt. miközben a pap vállára terített leopárdbőrben tömjénfüstöt bocsátott a vállára. mint az elhunyt testére. a férfiakat 40–50 év között. amely csak egy szűk nyíláson keresztül érintkezett a szentéllyel. ahol a koporsót egy alacsony építésű hajóra rakták. BT: halotti kultusz halottkultusz NT: balzsamozás borjúcsonkolás konzerválás mumifikáció szájmegnyitás szív megmérettetése temetési szertartás RT: halotti kultusz túlvilághit halotti templom HALOTTI SZOBOR UF: sírszobor SN: Kultikus sírmelléklet. illatszert is tettek a sírba. Az előkelő temetéseken hivatásos gyászolók. barátainak menete kísérte a sírhoz. valamint a halott tárgyait vivő teherhordók is részt vettek. persze más-más cél érdekében végzett eljárásnak. dinasztiabeli sír esetében pl. Ahogy a szokás továbbfejlődött. a családi szobrok és az ah szoborcsoportok.

BT: egyiptomi egyiptológus RT: Pi-Ramszesz (óei. I.) HANGJEL KÉZIFŰRÉSZ FONOGRAM HANGSZER SN: Fő hangszereik a hárfa és a fuvola voltak.) UF: MKG (röv. nehogy elárulja annak a helyét.) HANOFERRÉ HANSEN BETEGSÉG HÉRAKELOPOLISZ (gör.e. amely egyértelműen PiRamszesz létezését bizonyította. ezt azonban röntgenfelvételekkel könnyen ki lehet mutatni.) Museum für Kunst und Gewerbe (ném. III. a Nílus-völgy nyugati szikláinak a tövébe. mozaikokra. Legtöbbször nem a sír mellé épült. BT: főfeleség HAMERERNEBTI. dinasztia 7. Itt gyakorolták a halott fáraó kultuszát.e. 1685–1678) HANSEN’S DISEASE (ang. halotti temploma Szahuré halotti temploma Szeszósztrisz.) VARÁZSDIÓVIRÁGÚ 206 . II.e. fáraója.) HAND-SAW (ang. hanem akár 2. BT: halotti építmény templom NT: Amenemhet.) GALLÉROS PÁVIÁN GALLÉROS PÁVIÁN HAMAMELIDIDAE (lat. SN: Kephrén főfelesége.) HAMAMELIDANAE (lat.lahúni kincs Meketré halotti tárgyai múmiamaszk múmiatakaró pótfej sírkúp szarkofág tartalékfej Tutankhamon tárgyai ujjvédő vágáseltakaró viaszlap HALOTTI TEMPLOM UF: mortuary temple (ang. halotti temploma Denderahi templom Hatsepszut1 halotti temploma Inenek-Inti halotti temploma Kephrén halotti temploma Kheopsz1 halotti temploma Nebhepetré Mentuhotep templomegyüttese Nebwenet halotti temploma Nefertari1 halotti temploma Neuszerré halotti temploma Noferirkaré. MAHMUD SN: Az 1930-as években Qantir helyén végzett ásatásai során értékes leletekre.. 1674–156 7) (i. I.e. kőlapokra és kerámiákra bukkant. hogy olyan nehéz legyen. SN: Mükerinosz felesége. I. 15. II.5 km-rel is távolabb.) Totentempel (ném.) HAM ORSZÁGA HAMSZÍN (1. II. 1535–1523) UF: Khamudi (ang. (i. (i.) LEPRA LEPRA SZOBEKHOTEP.) HAMADRYASPAVIAN (ném. és amelyre II. 1652–1544) hükszósz fáraó HAMZA.) SN: Szinte minden fáraó építtetett magának halotti templomot tényleges sírjától nem messze. BT: hamisítvány HAMISÍTVÁNY BT: tárgy NT: hamisított bronzszobor HAMIS PIRAMIS HAMMON (ang. minden nap áldozatot mutattak be a király lelkének. mint az ősi Egyiptomban készített bronzszobor. Ezt követően egy gránit követ ásott ki. III. BT: zene NT: cintányér csontkereplő csörgő hangszer dob duda furulya fuvola fúvós hangszer hárfa húros hangszer kettős síp krotál lant líra szisztrum tambura trombita ütőhangszer HA-NINSU (óei. ang. I. gurnai temploma Sznofru halotti temploma újbirodalmi halotti templom Unisz halotti temploma RT: sír halotti szertartás HALOTTKULTUSZ HALOTTI SZERTARTÁS HALOTTVÉDŐ ISTEN BT: védőisten NT: Anubisz halottvédő istennő Ízisz1 Nephtüsz Nut Ozirisz (gör. 18) MEIDUMI PIRAMIS AMON ÓKORI EGYIPTOM KHAMSZIN HAMUDI (i.) BT: múzeum HAMERERNEBTI.e. amely egy szentély tartóoszlopa lehetett. BT: főfeleség Mükerinosz hozzátartozói RT: Hamerernebti. II. halotti temploma Pepi.) SN: A 15. piramisa HAMISÍTÁS BT: cselekedet NT: múmiahamisítás HAMISÍTOTT BRONZSZOBOR SN: Általában rezet raknak a szobor belsejébe.) halcsont szálka BT: állatcsont NT: csőrösszájú angolnoida szálka nílusi harcsa szálka nílusi labeo szálka nílusi sügér szálka nílusi tigrislazac szálka RT: hal HALSZOBOR BT: állatszobor NT: keleti csőrösszájú hal szobra HAMADRYAS BABOON (ang. halotti temploma Ramesszeum Ramszesz. később a halotti kultusz helye is. Ramszesz tisztviselőinek nevét vésték fel.) Szokarisz HALOTTVÉDŐ ISTENNŐ BT: halottvédő isten védőisten NT: Ízisz1 Nephtüsz Nut HALSZÁLKA UF: fishbone (ang. IV. halotti temploma Széthi. Ramszesz idejéből származó tárgyakra.) VARÁZSDIÓ ALKATÚ HAMBURGI MŰVÉSZETI ÉS IPARI MÚZEUM (No. cserepekre. BT: dinasztia. 1730–1630) (i.

BT: felolvasó pap Hepuszeneb hozzátartozói HAPUSENEB (spa. Ptolemaiosz ejtett el fogságba harci elefántokat a gázai csatából. EL. Felfedezéseiket Harageh című könyvükben publikálták. BT: Hórusz fiai RT: kanópusz NÍLUS ÁPISZ-BIKA NIMAATHAP HAPENENEBTY 2 HARAGAI SÍR BT: haragai temetők sír NT: haragai sír 661 HARAGAI TEMETŐ SN: Egy sor temető található itt. A harci elefántok támadása ellen homokba szúrt vascölöpökkel védekeztek.) SN: Hathor1 és Neith1 prófétanője az 5-6. BT: Wadzserenesz hozzátartozói HARAGA (ang. Ptolemaiosz hadseregében. melyben néha több száz nő is élt többféle országból összezárva. kőedény. Kutyáját is mumifikáltatta és lábainál helyezték el a koporsójában vászonpólyában. mert az erdei fajták. Asszonyai a királyi párt ünnepségek HAPYMEN (ang. S. Mindketten lándzsákkal. Használták a harci szekeret előkelő.) HARAM EL-MUDARRAG. dinasztiában.) HAPI1 HAPI2 HEPUSZENEB HARCI ELEFÁNT SN: Elsőként I. onager vontatta.(82) BT: elefánt harci állat HARCI ESZKÖZ BT: eszköz hadászat NT: tegez fegyver harci szekér pajzs páncél sisak HARCI LÓ BT: ló HARCI SZEKÉR UF: hadiszekér SN: A hükszószokkal harcolva ismerkedtek meg a kocsival és a lóval.) HARAHTI HARAKHTE (ang. BT: Nílus-isten termékenység isten RT: Nílus HAPI2 UF: Hapy (ang. EL. aki egy hajós széles övre fűzött ágyékkötőjét viselte és vízinövényekből font koszorút. NH.) SN: Abüdoszban temették el. Predinasztikus temetők a G és H jelzésű.) SN: Wadzserenesz apja a 26.) SN: A termékeny Nílus áradásának istene.(ar.) SN: Hórusz egyik fia. dinasztiában. Képviseli a Két Egyiptomot és a két növényt.) ipet2 (óei. NZ. Az afrikai elefántok harcászatra nem voltak elég megfelelőek.) HAPI1 (ang.) Hapy1 (ang. lógó női mellű férfiként személyesítették meg (ami a termékenységre utal).(ar. a lótuszt és a papiruszt. BT: közember HAR1 HÓRUSZ HAR2 (ang. és ékszerek.) Hep (ang. mellette pedig egy harcos állt. sokkal kisebbek voltak az indiai elefántoknál.) HARAGA (ang. Alacsony. nyilakkal és hajítódárdákkal voltak felfegyverkezve.) HAP-N-NEBTY (ang.) HAPENENEBTY UF: Hap-n-nebty (ang. amelyek alkalmasak lehettek volna idomításra.) HARCI ÁLLAT BT: állat hadászat NT: harci elefánt harci ló KIKÖTŐ-FELVIGYÁZÓ HAPI3 HÁPI HAPNYMA’AT (ang. dinasztia idején Hatsepszut1 előtt. felfűzött szkarabeuszok.) HAPU (ang. A szekér két kereke tömör fából készült. BT: próféta RT: Hapenenebty masztabája HAPENENEBTY MASZTABÁJA UF: G7815 BT: gizehi masztaba RT: Hapenenebty HAPI1 (ang. BT: település RT: Haragai temető HARAGAI SÍR 661 SN: Az Első átmeneti korból származó sír. Templomokat is emeltek neki a folyó fontosabb szakaszain. négy félszamárnak nevezett vadlóféle.) SN: Amon felolvasó papja a 18. amelyeket későbbi már maga is alkalmazott hogy megrohamozza és szétzúzza velük az ellenség sorait.) HAPY1 (ang. amelyek a predinasztikus kortól az Újbirodalomig keletkeztek.HÁNYÁS UF: vomiting (ang..) UF: Hap (ang. tr.) HARÁM EL-MAKHARBIS. tr.) HARAKHTI (ang. 14) BT: cselekedet RT: thébai falfestmény töredék (MRAH: E 2877) (1.) HAPY2 (ang.) HARMAKHISZ (gör.) (1. késő óbirodalmi és Első átmeneti koriak a C és D. akit pávián fejjel ábrázolnak és a tüdő védelmezője. 14) HAP (ang. F. Minden évben az áradás évszakának kezdetén hozzá imádkoztak az egyiptomiak.) SN: A törvényes feleség mellett a királynak és az előkelőknek háremük is volt.) UF: Harageh (ang. BT: haragai sír RT: borotva (PM: UC 18725) kőedény (PM: UC 18645) nyakláncok (PM: UC 18727) szkarabeuszok (PM: UC 18726) 207 . BT: nekropolisz NT: haragai sír HARAGEH (ang.. E.) HARMAKHISZ (gör. BT: harci eszköz szekér HARCI TECHNIKA HADITECHNIKA HARCSA BT: hal NT: nílusi harcsa HÁREM UF: Harén (spa.) USZERKAF PIRAMISA DZSÓSZER PIRAMIS HARMAKHISZ (gör. újbirodalmiak a B.) SN: Egy homoksziget a Nílus és Fajjúm közötti részen. főleg királyi személyek szállítására is. Reginald Engelbach és Battiscombe Gunn ásatott ezen a területen 1913–1914 telén. akinek elefántjai Raffiánál megfutamodtak komoly gondokat okozva ezzel saját hadseregükben. NZ. Egy kocsihajtó hajtotta. Az SH jelzésű néhány szétszóródott temetőt takar a modern falu déli részén. Ez jelentős problémát okozott IV.) HARBOUR MASTER (ang.) Khent per-khemret (óei. késő középbirodalmiak az A. Az innen származó leletek a Petrie Múzeumban láthatóak: borotva. B.

) TIP (röv.) BT: háremtisztségviselő igazgató NT: Jahmesz Humay Meretszeger3 Pay Uszerhat4 HÁREMTÁNC SN: A háremhölgyek tánca. Az Óbirodalomban egyes magas rangú tisztviselők úgy szereztek maguknak hírnevet. Tőle tudunk a Núbiai Yam helységről. 2 cm vastag sztélé a Harmadik Átmeneti Korban készült.) SN: Thébából származó faragásokkal díszített élénk színekkel aprólékosan kifestett sztélé. BT: tánc RT: háremhölgy HÁREMTISZTSÉGVISELŐ BT: hárem tisztségviselő NT: Amenhotep7 (ang.com HARGA-OÁZIS HARHOTEP KHARGA-OÁZIS HORHOTEP (ang.) HARMAKHISZ (gör. bumeráng árukkal megtöltve) tért vissza. mint maga a hárfaművész. Néha a fáraó megajándékozta leghűségesebb szolgálóit egy asszonnyal. nagyot is. amint Hórusznak játszik. BEN BT: egyiptológus AD: haring@rulet. Napisten.) Taemwatszi HARÉN (spa. Külön tanár tanította őket táncolni. hogy szépek legyenek.e. hogy egy királyi háremhölgyet vettek feleségül.) Harakhti (ang. BT: építmény NT: háremhölgy háremtisztségviselő királyi hárem privát hárem HAR-EM-AKHET (óei. SÍRJA HÁRFÁS SZTÉLÉJE (L: N3657) UF: harpist’s stele (ang.) Heraktes (ang. BT: Hórusz HAR-END-YOTEF HARENDOTÉSZ ARENSNUPHIS (ang. Lábujjhegyen..) 208 . spa.) SN: Hórusz egy speciális formája. dinasztiában élt elephantinei helytartó. Merenré és II.4 cm széles. Az ő dolguk csak az volt. 1070–714) (i. TOM BT: egyiptológus AD: thare@leland. tudományokban és tudniuk kellett különböző hangszereken játszani.) HARSOMTUS (ang. Pepi uralkodása alatt. hogy a nőknek semmiféle kapcsolata ne legyen a külvilággal.) Tredje intermediet (své. négytől húszig terjedt.) HÁREM HARENDOTÉSZ HARENDOTES (ang..) Nebmehit3 Rahotep3 (ang.) Horemakhet3 (ang.) Heru-em-Akhet (óei. Az elhunyt hárfást ábrázolja térdelő helyzetben.) SN: A 21–24. akit a Duat kapuival azonosítottak.) HAR-MAU (ang.) HAREMHAB (ném.e.) SN: A hárfát térden ülve vagy állva a vállukhoz támasztva vagy a vállukon pengették.) HARMADIK ÁTMENETI KOR (i. amelyről az asszuáni sírjában tesz említést. III. Salt gyűjteményéből Champollion vásárolta meg a Louvre számára 1826-ban. Jártasnak kellett lenniük a művészetekben.) HÁREMHÖLGY SN: Semmilyen joguk nem volt a férjet illetően.) HARING.) Third Intermediate Period (ang. tudjanak énekelni és táncolni.) HARMAKHISZ (gör. BT: hárem NT: ágyas Amenhotep. BT: átmeneti korok HARMADIK GIZAI PIRAMIS HARMAHISZ HARMAKHIS MÜKERINOSZ PIRAMIS HARMAKHISZ (gör. A hárem vezetői tisztét főhivatalnokok látták el. mely expedíciókból mindannyiszor ékes ajándékokkal (300 szamárral. Ezzel a névvel illették a gizehi oroszlántestű és emberfejű szfinxet. III.alkalmával énekkel és tánccal voltak kötelesek mulattatni. ébenfa.) Amon háremének főnöke háremigazgató Iuy1 (ang. óei. A húrok száma is változó volt. tömjén. Jelentése „Hórusz apjának megbosszulója”.. A háremet ajtónállók őrizték.) Har-em-akhet (óei.) HARE.nl HARKHUF SN: A 6. HARMAKHISZ UF: Harahti Harakhte (ang.leidenuniv. elefántcsont. de egyes korokban a gazdag nagyurak is tartottak saját külön háremet. I. háremhölgyei Meni-hemt Mut-Tuy1 (ang. BT: fasztélé HARFOUSH. BT: helytartó karavánvezető HARMACHIS HARMAKHISZ (gör. AHMED BT: egyiptológus AD: dendera@intouch.) SN: Hórusz egyik megjelenési formája. Ők ügyeltek arra is. ném. spa.. melyeket a yamita király küldött az egyiptomi fáraónak. Jelentése: „A horizonton lévő Hórusz”. BT: isten RT: Hórusz HARMAKHUTI HARMAKIS (ang.edu HÁRFA SN: Hárfákból készítettek kicsit is.5 cm magas és 22.) Har-nedj-itef (ang. 1075–656) UF: Dritte Zwischenzeit (ném.) HARENDOTÉSZ UF: Har-End-Yotef Harendotes (ang.) Raia4 (ang.. ném. 4 expedíciót vezetett Yam földjére.) HARENSNUPHIS (ang.) Werethetesz RT: háremtánc HÁREMIGAZGATÓ UF: Aufseher im könglichen Harem (ném.) HARMAKHISZ (gör. A 29.) HARMAKHISZ (gör. szabott rendű hennás tetoválásokkal díszített testtel táncolták.stanford.) Harmachis Harmahisz Harmakhis Harmakhuti Harmakis (ang. A háremtartás leggyakrabban csak az uralkodónak adatott meg.) overseer of private rooms (ang. BT: zenész NT: Hor Akhti RT: Vak hárfás éneke HÁRFÁSOK SÍRJA RAMSZESZ. A felkelő nap istene. leopárd bőr. némelyik olyan magas volt.) Hor-m-akhet (óei. dinasztiáig tartott ez az időszak. amellyel urukat kellett szórakoztatniuk.) HÓREMHEB NT: íves hárfa öthúrú hárfa szöghárfa HÁRFÁS UF: harpist (ang.

dinasztia végén jelent meg.) HAR-PSUSENNES II (ang. Maspero és Ebers fordította. A medamudi triász egyik tagja volt. Medamudban és Koptoszban tisztelt napisten. 46) BT: háromlábú ülőke homorított ülőke HÁROMLÁBÚ ÜLŐKE UF: three-legged stool (ang.) HARPRA (fr. 31) SN: A zeneelméletek első kézikönyvének tekinthető.) Heru-Pa-Khret Heru-p-khart (óei.) SN: Ez az alak Hórusz kozmikus változata. Chabas. Edfuban napkorongként tisztelték. 46) HÁROMOSZTATÚ USÉBTIDOBOZ SN: Az usébtiket tartó doboz függőlegesen két falemezzel tagolódik három részre. amelyet egy Medinet Habui templomban találtak. Az ülőrész egy darab vastag fadeszkából volt kialakítva homorúra. A 18. II. fából készült. hogy oldalnézetből háromszög alakúak.) HAR PA RA (óei. „Gyermek Hórusz”.) HARPIST (ang.e. Pár ilyen szék került elő Deir elMedinéből a 19.) Raet-Taui (fr. BT: Haroérisz NT: Panebtaui Taszenetnofret HAROÉRISZI TRIÁSZ BT: kom ombói triász NT: Haroérisz Panebtaui Taszenetnofret HAROÏRI HAROÉRISZ TRILITERÁLIS JEL HÁROMHANGZÓS FONOGRAM HARPRÉ UF: Har Pa Ra (óei. a 3. Salt kollekciójából származik. ebben az alakban harcolt Széth ellen.) PSZUSZENNÉSZ. a kissé ívelt lábak pedig külön darabokból illeszkedtek az ülőrészhez. A verzón két történet található: Joppa bevétele (1-3 oldal) és Az elvarázsolt herceg (4-8.) BT: papirusz HARRIS. BT: papirusz NT: Joppa bevétele elátkozott herceg. BT: gyűjtő RT: Harris 500 papirusz (BM: BM 10060) Harris 501 papirusz (BM: BM 10042) Harris A papirusz (BM: BM 10053) Harris C papirusz (BM: BM 10052) Harris I papirusz (BM: BM 9999) Harris papirusz (BM: BM 10054) HARRIS A PAPIRUSZ (BM: BM 10053) UF: Papyrus Amherst VII (ang.) SZIGONY HARPRÉ HARPRÉ HAROÉRISZ (gör.) Haroïri Har-wer (óei. IV–VII. Magassága: 26.) HARPOCRATES (gör.) HARPOKRATES (gör. részben szintén 3 vers van. 969–945) HÁROMLÁBÚ ÜLŐKE (BM: EA 2481) SN: Thébából származik a 18.) HARPOKRATÉSZ HARPRÉ HÁRFÁS HÁRFÁS SZTÉLÉJE (L: N3657) HARPOKRATÉSZ HARPIST’S STELE (ang.) Heru-úr (óei. BT: ülőke NT: háromlábú ülőke (BM: EA 2481) háromlábú ülőke (SNM: 1956. (1. amelyek egymással nem mutatnak kapcsolatot.) 209 . a második részben szintén 8 egymástól független vers.) SN: Hermonthiszban. BT: íj HARPAKHRAD (ang.) Harpokrates (gör. 8 cm. dinasztiából.) (1. a harmadik viszont már töredékes. amely i. Fiuk Panebtaui. A rektón 3 szerelmi költemény található.HARMERTI SN: Gondviselő isten.e.) SN: Hórusz egyik megjelenési formája. BT: táblajáték HARMONIK (1. Előnye volt. ANTHONY CHARLES (1790–1869) SN: 1855-ben ő vásárolta meg a Harris I papiruszt.) (i. A harmadik szekcióban az első két vers teljes. oldal). a kopt időszakból való.107) (1.) HORNAKHT2 (ang. Az HARRIS 501 PAPIRUSZ (BM: BM 10042) SN: Harris magical Papyrus (501) (ang. BT: isten HARMINC-LYUKAS JÁTÉK SN: A Louvre-ban látható egy ilyen. Macska alakban ábrázolták. dinasztiából származó papiruszt nagyon rossz állapotban találták meg.) BT: papirusz HARRIS C PAPIRUSZ (BM: BM 10052) UF: Harris 499 papirusz Papyrus Harris 499 (ang. dinasztiából. akit Ízisz1 a mocsarakban bújkálva szült. BT: haroériszi triász NT: Haroérisz hozzátartozói RT: Hórusz HAROÉRISZ HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Taszenetnofret. faragásokkal díszített táblajáték.) HARPOKRATÉSZ HARPOKRATÉSZ UF: Har-pa-khered (ang. és a nap legfiatalabb aspektusát jelképezte. mindegyik egy virágnévvel kezdődik. BT: Harpré NT: Montu (ang. Meztelenül anyja ölében ülő csecsemőként ábrázolták.) HARENDOTÉSZ HAROÉRISZ HAR-NEDJ-ITEF (ang..) Harpre (ang. BT: háromlábú ülőke homorított ülőke HÁROMLÁBÚ ÜLŐKE (SNM: 1956. BT: isten HARPOON (ang.) UF: Haroeris (ang. BT: usébtidoboz HÁROMSZOR LEGNAGYOBB HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ HÁROMSZÖGES ÍJ SN: Nevüket onnan kapták. (i. alapja: 39. Szakadások éktelenítették és számos írásakor elkövetett hiba. 46) SN: Többnyire az ácsok használták munka közben az Újbirodalom idején. Gyakran ábrázolják kitárt védő szárnyakkal épületek bejáratai felett.) HAROERIS (ang. Szerelmi költeményeket és meséket tartalmaz.5 cm. az első részben 8 további vers. 31) BT: Ptolemaiosz Klaudiusz könyvei HARNAKHT (spa.) Harpra (fr. századból. YVONNE BT: egyiptológus HARRIS 499 PAPIRUSZ HARRIS C PAPIRUSZ (BM: BM 10052) HARRIS 500 PAPIRUSZ (BM: BM 10060) SN: A 19.) Harpakhrad (ang.) HARPRE (ang.u. BT: hermonthiszi isten koptoszi isten medamudi triász Montu hozzátartozói napisten Raet-Taui hozzátartozói NT: Harpré hozzátartozói HARPRÉ HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Montu. Fából készült. A papiruszt Goodwin. óei.3×40. hogy sokkal könnyebb volt kezelni és sorozatban gyártani.107) (1. anyja: Raet-Taui. 959–945) HARPUR.) Harpocrates (gör.

Ez a név utalás Alsó. II. Frigyük nem tartott sokáig. Oszorkon idején. BT: isten RT: Hórusz HARSZIÉSZE1 UF: Harsiese Hedjkheperre Setepenamun (ang. dinasztiában. BT: Harsziésze2 210 . hogy Tutankhamon erőszakos halált halt. i. Harris 1855-ben vásárolta meg gyűjteményébe. gör.) Harsiese (ang. James Henry (1865.) HARSAPHES (ang.) HARWA SÍRJA UF: TT37PM SN: Francisco Tiradritti csapata fel a sírt az Olasz Régészeti Misszió oldalán 1995 óta. Lánya: Isitweret3. (i. Anyja: Neszitanebtasru.) SN: Egy független király. JULIA BT: egyiptológus AD: dijkharv@wish. februárjában a legnagyobb piramis építtetőjének. Amon-pap Thébában..1646@compuserve. 2.) SN: Egy Medinet Habu közelében fekvő sírban találták.) HARSZIÉSZE HERISHEF (ang.) HARSZIÉSZE HARSZIÉSZE HARSOMTUS (ang. aki a Királyok Völgyében vizsgálta meg hordozható röntgenkészülékkel Tutankhamon múmiáját.) HARSIESE HEDJKHEPERRE SETEPENAMUN (ang. I.) Harsiesis (ang.co.. III. Az 50 elkészült röntgenképből kiderült.net HARVEY.) HARTWIG. 1925. Reisner. század elején élt Karnakban.) SN: Amon főpapja a 22. aug. BT: Amon-pap dinasztia.–1942. kat. IMOGEN SN: James Henry Breasted második felesége. Mindenre kiterjedő képet ad a korabeli állapotokról. dinasztiában. melyeket III. BT: Harsziésze1 NT: Isitweret3 Neszitanebtasru Sesonk.6. BT: asasifi sír RT: Harwa (ang. Sesonk. II. MELINDA BT: egyiptológus AD: 105164.) Harsziészisz (gör. IV. aki Breasted első feleségének huga volt.) HARSIESIS (ang. Felsorolja azokat a gazdag adományokat (pl. aki kb. dinasztiában. Kheopsz1 édesanyjának sírját fedezték fel a gizai területeken. 7. BT: egyiptológus AD: G.prestel. Szétnaht tetteit meséli el. a 22.Hart@hatbat. BT: múmiavizsgáló HARRIS PAPIRUSZ (BM: BM 10054) BT: papirusz HAR-SA-ISET (óei.) SN: Hórusz egy alakja.jún.) Harsiesi (ang. BT: főadminisztrátor RT: Harwa sírja Harwa szobrai Harwa usébtije HARWARD-BOSTON EXPEDÍCIÓ SN: Georges Andrew Reisner volt az expedíció vezetője.BT: papirusz HARRIS.. Anthony Charles (1790–1869) HARRIS MAGICAL PAPYRUS (501) (ang. GEORGE SN: Egy egyiptológus a British Múzeumból. dec.) SN: Hórusz egy megnyilvánulása. A sírjában történt ásatásokból kiderül..) Hor-Sa-Iset (óei.e. (i. BT: Amon-főpap Dzsedhonszedankh hozzátartozói Isitweret3 hozzátartozói NT: Harsziésze2 hozzátartozói RT: Harsziésze2 sírja HARSZIÉSZE2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Isitweret3. Ramszesz nevében fogalmazták fiának.) HARSZIÉSZE3 HART. BT: egyiptológus AD: sharvey@sas. GERALDINE PINCH.e. Sesonk1 fia. hozzátartozói NT: Harsziésze1 hozzátartozói HARSZIÉSZE1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: II.) HARSAPHÈS (fr. STEPHEN SN: 1993-ban I.) HARSZIÉSZE1 HARSIESI (ang. 864168 [TM29]arura földet). II. James Henry hozzátartozói RT: Breasted. Ez volt minden bizonnyal a legalaposabb röntgenvizsgálata a fáraónak. Jahmesz piramisának újravizsgálatát vezette Abüdoszban a Pennsylvania Yale Institute of Fine Arts keretén belül. amely megszemélyesíti őt az OziriszÍzisz-Hórusz legendakörben BT: isten RT: Hórusz HARSZIÉSZE4 UF: Harsiesi (ang. 22. ném. de elsősorban Amonnak juttatott. HARRIS GERALDINE HARRIS I PAPIRUSZ (BM: BM 9999) UF: Papyrus Great Harris (ang.és Felső-Egyiptomot egyesítő szerepére. 924–894) HARSZIÉSZE2 UF: Harsiese (ang. dinasztia fáraói nevében egész Dél-Egyiptomot ő irányította. Ramszesz és apja. ném. Fia: Dzsedhonszedankh. egyebek között Amon papjainak növekvő gazdagságáról. dinasztiából. dinasztia korából a legfőbb forrás és a leghosszabb ismert papirusz (41m). III.) BT: teljes átalakuló NT: méh HARVEY.–1935. BT: Breasted.) Hor-sza-Iszet (óei. A 20.) HARSZIÉSZE HERISHEF (ang.) HrwsAAst (tr.) SN: Ankhnesneferibra kamarása a 26. kat.5. Ramszesznek. BT: papirusz RT: Harris.) SN: Egy Amon főpapnő főinasa a 25. RONALD SN: Liverpooli anatómus professzor.) HARSIESE (ang.com HÁRTYÁSSZÁRNYÚ UF: Hymenoptera (lat.) PAPIRUSZ (BM: BM 10042) HARRIS 501 NT: Dzsedhonszedankh Isitweret3 HARSZIÉSZE2 SÍRJA UF: TT437 BT: thébai sír HARSZIÉSZE3 UF: Har-Sa-Iset (óei. mert Breasted meghalt.uk HART. hogy a 25. Ramszesz az isteneknek.edu HARWA (ang. George Andrew (1867.) Harsiesi (ang.e. Vasból készült Nílus szobrokat is említ.) UF: Har-mau (ang.) Harsiesi (ang. BT: expedíció RT: Hotepheresz..nov.) HARRISON. BT: kamarás Sesonk1 hozzátartozói HARSZIÉSZISZ (gör. 945–715) fáraó Isitweret3 hozzátartozói Sesonk.upenn. 27. akinek sikerült megszüntetnie az anarchiát Baj vezírsége alatt.

) SN: A 2.e.) Khasekhemwy (ang. 1479–1457) HASSAN.. 2800–2650) fáraó Hotephirnebty hozzátartozói Nimaathap hozzátartozói NT: Haszehemui hozzátartozói RT: Haszehemui szobrai HASZEHEMUI HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Nimaathap.) HAR-WER (óei. 2. Lánya: Hotephirnebty.HARWA SZOBRA (BM: EA 32555) SN: Dioritból készült.) Nebwyhetepimef (ang.e.. 2840–2700) (1. své. meglehetősen rossz állapotban.) Khasekhem (ang. amelyet az árvíz nem tudott elsodorni.e.) Khasekkhemwy (ang.edu HASHAJTÓ RECEPT HASHAJTÁSRA HASHEPSOWE (ang. 2653–2625) NT: Hotephirnebty (ang.e. 1488– 1468) (i. Mészkőből készült. Peribszen szított. Ha mégis megtörtént. spa.. BT: gránitszobor Harwa szobrai kockaszobor HARWA SZOBRAI BT: szobor NT: Harwa szobra (BM: EA 32555) Harwa szobra (BM: EA 55306) Harwa szobra (KEM: JE 36711) Harwa szobra (KEM: JE 36930) Harwa szobra (KEM: JE 37377) Harwa szobra (KEM: JE 37386) Harwa szobra (L: A 84 – N 85) Harwa szobra (LEM: 8163) HARWA USÉBTIJE SN: Harwa sírjából került elő 1997-ben. 2890– 2686) (1. III. A gizehi nekropoliszokra koncentrált. ném. BT: dioritszobor Harwa szobrai kockaszobor HARWA SZOBRA (LEM: 8163) SN: 48. BT: egyiptomi egyiptológus régész HASTÁNC UF: danse du ventre SN: Egyiptomban keletkezett. 206) (i. BT: usébti RT: Harwa (ang. dinasztia utolsó királya.) BT: ragadozó emlős NT: cibetmacskaféle HASEL. Az arab nők termékenységi tánca.e.e. Eredményeit tíz kötetben publikálta. BT: egyiptológus AD: mhasel@southern.) Kha’Sekhemwy (ang.e. A karnaki Amon-templom környékéről került elő.e. Az ellenség elesettjeinek száma megközelítette az ötvenezret. MICHAEL G. tárgy NT: edény kád kosár tál tűzhely RT: eszköz HATALMAS HAJÓORR HATALMAS PIRAMIS HATALMI SZIMBÓLUM BT: szimbólum NT: cséphadaró jogar pásztorbot RT: hatalom HATALOM NT: emberi hatalom isteni hatalom RT: hatalmi szimbólum HATÁRKŐ SN: Ezzel jelölték meg a földművelők birtokuk határát. határkőfeliratai RT: határkő USZERHAT3 AMENEMHET. 1503–1482) (i. BT: Haszehemui szobrai mészkőszobor HASZEHEMUI SZOBRA (KEM: JDE 32161) BT: Haszehemui szobrai NT: Haszehemui szobrának feliratai (KEM: JdE 32161) HASZEHEMUI SZOBRAI BT: fáraószobor NT: Haszehemui szobra (AM: E 517) Haszehemui szobra (BSZM: EEJ 58324) Haszehemui szobra (KEM: JdE 32161) HASZEHEMUI SZOBRÁNAK FELIRATAI (KEM: JDE 32161) BT: Haszehemui szobra (KEM: JdE 32161) szoborfelirat HASZNÁLATI ESZKÖZ HASZNÁLATI TÁRGY BT. 2686) UF: Haszehem Horseth (ang. BT: gránitszobor Harwa szobrai HARWA SZOBRA (KEM: JE 37377) BT: Harwa szobrai HARWA SZOBRA (KEM: JE 37386) BT: Harwa szobrai HARWA SZOBRA (L: A 84 – N 85) SN: Dioritból készült 57 cm magas kockaszobor. BT: bűn HATÁRKŐFELIRAT BT: kőfelirat NT: Szeszósztrisz.e. BT: Harwa szobrai kockaszobor HARWA SZOBRA (KEM: JE 36711) BT: Harwa szobrai HARWA SZOBRA (KEM: JE 36930) SN: Gránitból készült.) Khasekhemui (ang. BT: kő RT: határkő elmozdítása határkőfelirat HATÁRKŐ ELMOZDÍTÁSA SN: Főbenjáró bűnnek számított a határkő elmozdítása.) HAROÉRISZ HASADTUJJÚ EMLŐS UF: Fissipedia (lat. Délen uralkodott.) HATSEPSZUT1 (i. 310) (i.e. BT: dioritszobor Harwa szobrai HARWA SZOBRA (BM: EA 55306) SN: 38 cm magas kockaszobor. földmérőt hívtak.7 cm magas gránitból készült kockaszobor. Magassága: 33. Két Hierakónpoliszból való szobrának felirata számol be az északiak lázadása felett aratott győzelemről. BT: Haszehemui (i.) Nimaathap HASZEHEMUI SZOBRA (AM: E 517) BT: Haszehemui szobrai mészkőszobor HASZEHEMUI SZOBRA (BSZM: EEJ 58324) SN: Csak a fejrész maradt fenn. 23 cm magas. BT: tánc HASZEHEM HASZEHEMUI HASZEHEMUI (i. BT: dinasztia. II. SELIM (1886–1961) SN: A Kairói Egyetemen tanított. de csak az arabok hódítása után. ámbár más területeken dolgozott. Kezében hatalmi jelvények láthatók. amelyet valószínűleg elődje. 2925–2686) (i. PIRAMISA ESZKÖZ 211 . Egy másik usébtije a Bosztoni Szépművészeti Múzeumban látható. magassága 63 cm. (i.9 cm. feje hiányzik. 2920–2770) (i. mint például Abu Roásban.

dinasztiában.) SN: Halistennő.) SN: Eredetileg „mellső részt”. (A kora egyiptomi mitológiában ő volt az anyja Hórusznak. BT: Ramosze7 hozzátartozói Szenenmut hozzátartozói RT: Hatnefret koporsója Hatnefret széke 212 . ném. BT: Aamon hozzátartozói HATHORHETEPET (ang. 1488–1468) (i. bányák védelmezője volt.e.) SN: Aperia vezír fia. A görög-római korban az ib és a hati1 fogalmakat gyakran felcserélték. dinasztia 2.HATCHEPSUT HATSEPSZUT1 (i. 1479–1457) HÁTH HATHOR1 ATHRIBISZ2 HATHOR (ang. de a hati végül kiszorította az ib-et. Fia: Ihi BT: Hathor1 (ang.) SN: Szennedzsem egyik lánya a 19. Őt tartották a türkiz istennőjének is.) HATMEHYT (ang.) SN: A 14.. spa. spa. A nők.) Háth Hat-Hor (óei. akit később Ízisz helyettesített). (i. pap III. fejezete a két fogalmat ellentétként használja.) HATMEHIT (ang. denderahi Hathor1 templom előcsarnokának oszlopai RT: Hathor1 (ang.) 1 HATHOR1 (ang. Úgy tartották. BT: Banebdjedet1 hozzátartozói halisten istennő NT: Hatmehit hozzátartozói HATMEHIT HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje Banebdjedet1.e.) HATHOR1-PAPNŐ BT: papnő NT: Amunet (ang. 1) HAT-HOR (ang. a zene és a halottak. a szépség és az öröm istennőjeként is tisztelték.) Hentkáwesz3 Nikahór RT: Hathor1 (ang. BT: Szennedzsem hozzátartozói RT: Szennedzsem sírja HATHOR3 (ang.) SN: Aamon felesége a 20.e. a múlt egészét „halott” lehetőségeivel együtt. 1786–1602) (1. BT: Aperia hozzátartozói pap HATIAY2 (ang.) Het-Hert (ang...) Khatire (své.) SN: Káemthenent felesége az 5. 14.e. dinasztiában. Tehén vagy emberi alakban ábrázolták fején kosszarvak közötti napkoronggal. Nut és Ré1 lánya. aki visszaadta férjének a látását. aki foganta és világra hozta és fenntartja az életet. III. A Halottak Könyve 26-30. amelyeknek oszlopfője Hathor1 istennő fejét szimbolizálják.) Athyr (ang.) HAT-HER-AB (óei..) HATIRÉ HATIRÉ UF: Hatire (ang. Amenemhet lánya a 12. 1715–1650) fáraó HATLÁBÚ ROVAR HATMEHIT (ang. a későbbiekben pedig a fizikai szívet a tudatalatti és az ösztönélet központját.) NT: denderahi Hathor1-templom nyugat-thébai Hathor1-templom philaei Hathor1-templom serabit el-khadimi Hathor1-templom HATHOR2 (ang.) NT: Hórusz Ihi1 Nut Ré HATHOR1 ÉS AZ EMBERISÉG PUSZTULÁSA ÖSSZEESKÜVÉS HATHOR1-FŐPAP BT: Hathor1-pap NT: Nebvenenef1 HATHOR1-OSZLOP SN: Olyan oszlopok. Férje: Hórusz.) HATNEFRET SN: Szenenmut anyja. Képét az egyiptomi építészet oszlopfőkön is gyakran megjelenítette.) Athor (ang. ném. Hórusz felesége. Mentuhotep emeltette. 1730–1680) (i.) (1. A szerelem. a gyerekek. dinasztia idején Deir elMedinében.) SN: III. Ramosze7 felesége.) SN: Szobek főpapja. spa.) Anhesz Gefi (ang.) UF: Aphrodite (gör.e. BT: Hatmehit (ang. BT: denderahi isten szobeki triász tehén-isten védőistennő NT: Hathor1 hozzátartozói RT: Hathor1-oszlop Hathor1-pap Hathor1-templom menat Ré1 elleni összeesküvés HATHOR1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Ré. hogy a halottak örökkévalóság felé tartó lelke megpihenhessen fája árnyékában és felüdülhessen az istennőtől kapott gyümölcstől és víztől. BT: írnok Szobek-főpap RT: Hatiay2 sírja HATIAY2 SÍRJA UF: TT324PM BT: deir el-medinei sír RT: Hatiay2 (ang. BT: Amenemhet. „mell”-et jelentett.. BT: szív RT: ib HATI2 (óei. Szennedzsem sírjába temetkezett egy koporsóba zárva. és IV: Amenhotep idejében. Ő képviselte a nagy anyát. BT: Káemthenent hozzátartozói HATHORNUFER (ang.e. írnok a Montu templomban a 20. BT: oszlop NT: abu szimbeli kis templom Hathor1 oszlopai. 206) (i. dinasztia idején.) HATIRE (ang.) HATHOR1-PAP BT: pap NT: Anhesz Hathor1-főpap Hathor1-papnő Nebvenenef1 HATHOR1-TEMPLOM SN: Az első Hathor1-templomot I. hozzátartozói hercegnő HATHORNEFER UF: Hathornufer (ang. BT: templom RÉ1 ELLENI SZEMHÉJGYULLADÁS HATIAY (ang.) UF: Hatmehyt (ang. Hathor1 a sivatag szélén várakozik ennek a világnak és a másvilágnak a határán. az ég asszonya. dinasztiában.) NT: Banebdjedet1 (ang. Anyja: Nut. Kultuszának központja Denderahban volt.) HATHORNEFER HATI1 (óei. óei) Szikomorfüge Hölgye SN: Tehénfejjel ábrázolt istennő. fáraója BT: dinasztia.. ném. Hathor1-t gyakran szimbolizálták a papirusznádra tekeredő kígyóval és a szisztrummal. A Hati a „megvalósított” sorsot jelenti. 1503–1482) (i.

1526–1512) (i.) SN: Énekesnő a 18.e.. 1479–1425) (1.e. 1488–1468) (i. az árukat. 1400-as években építtette a thébai istenhármasság (Amon. BT: Hatsepszut4 NT: Henuttaui4 Uszerhat2 HATSEPUT (spa. 1488– 1468) (i.) HATSEPSZUT4 UF: Hatshepsut (ang. 1488–1468) (i. BT: Hatsepszut2 NT: Szobekmesz2 Szobeknakht2 HATSEPSZUT3 UF: Hatshepsut (ang. BT: Uszerhat2 hozzátartozói NT: Hatsepszut4 hozzátartozói HATSEPSZUT4 HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Henuttaui4. még a Puntban látott embereket is. (i. 1492–1479) (i. összedőlt. a Király Testvére.) Hatshepsout (fr.e. dinasztiában. BT: deir el-bahari templom sziklatemplom NT: Hatsepszut1 halotti templomának falfestményei Hatsepszut1 halotti templomának reliefjei RT: halotti templom Hatsepszut1 (i.e. amelyet Luxorban építtetett. fenyőtömjént és mirhát. Emile Baraize 7 év alatt tudta csak onnan kiemelni. 1488–1468) (i. Nagy Királyi Feleség és a Két Föld úrnője. I. Thutmózisz.. dinasztiában. Férfiruhákban járt és a fáraói hatalom jelképeként álszakállt viselt.e. 1503–1482) (i.e. eredetileg piramisnak. Vörös kvarcitból készült. (i.) HATSEPSZUT1 (i. és Hatsepszut1 sírja HATSEPSZUT1 HALOTTI TEMPLOMÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: Részletes képek örökítik meg a punti utat. 1503–1482) (i.) SN: Uszerhat2 felesége I.e.. egy hegyoldalban fekszik.e. Thutmózisz felesége. Ramszesz és I. Mut. I. Férje: Uszerhat2. spa. 1 HATSEPSZUT2 UF: Hatshepsut (ang.) HATSEPSZUT1 (i.e. spa. I.e. BT: emberalakú koporsó RT: Hatnefret HATNEFRET SZÉKE SN: A háttámlán Bész isten látható dzsed-oszlopokkal és ankh jelekkel körülvéve. Fia: Szobekmesz2.. és egyben legjelentősebb királynője. 1494–1490) (i. aki egyben testvére is volt II. lánytestvére Bitnofru. A szék lábai oroszlánmancsokat formáznak.) BT: relief RT: Hatsepszut1 halotti temploma HATSEPSZUT1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja I. 311) (1.e. Ez egy nagy méretű sárga kőből faragott szarkofág volt. és Hatsepszut1 sírja HATSEPSZUT1 TEMPLOMA TEMPLOMA HATSEPSZUT1 HALOTTI HATSCHEPSUT (ném. II..e. 1503–1482) (i.e. Honszu1) szent bárkái számára a szentélyt. 1503–1482) (i. Expedíciói alkalmával rendszeresen hozott az országba fahéjat. 1479– 1457) Hatsepszut1 szentélye Thutmózisz.e.) Hatseput (spa.e.) Hatsepszut1 temploma SN: Az egyiptomi művészet egyik legszebb alkotása. Egyiptom harmadik.) HATSEPSZUT1 (i. Ő indította el a punti expedíciót mely megnyitotta a kereskedelmi kapcsolatokat belső Afrikával. (i.) Shepset (ang. II.e. 1479– 1457) NT: Amenmesz1 Bitnofru Thutmózisz. 204) HATSEPSZUT1 SÍRJAI BT: királysír NT: Thutmózisz. I. Isten felesége. Amenhotep építtetett egy másik templomot. 1525–1512) (i. 1479–1457) 213 .e. 1503–1482) (i.. A templomot három oszlopos terasz alkotja. BT: levéltár HATOSZLOPOS SÍRKAMRA BT: sírkamra NT: Amenhotep. és Hatsepszut1 sírja WA-D HATSEPSZUT1 SZARKOFÁGJA SN: A WA-D sírban találta meg Howard Carter. 5 darab 30 evezős hajó indul el Puntba és ajándékot hoz haza. 1503–1482) (i. 1488–1468) (i.e.HATNEFRET KOPORSÓJA SN: Alapszíne kívül-belül fekete.e. majd a Kairói Egyiptomi Múzeumba szállíttatta.e. 1493–1481) Thutmózisz. Fia III. BT: Hatsepszut3 NT: Kasa2 (ang. hozzátartozói NT: Hatsepszut1 hozzátartozói RT: álszakáll Hatsepszut1 halotti temploma Hatsepszut1 sírjai Hatsepszut1 szarkofágja HATSEPSZUT1 HALOTTI TEMPLOMA UF: Djeser-Djeseru (ang.e. 1488– 1468) (i. 1481–1479) Thutmózisz.e..) SN: Nebszeni3 és Nebetta lánya a 18. III.e. BT: falfestmény Hatsepszut1 halotti temploma HATSEPSZUT HALOTTI TEMPLOMÁNAK RELIEFJEI SN: Ezek mesélik el Hatsepszut1 királynő Puntba indított expedíciójának történetét. III.e. BT: kőszarkofág RT: Baraize.e. své. Emile HATSEPSZUT1 SZENTÉLYE SN: Hatsepszut1 i. 1479–1457) HATSHEPSOUT (fr.) Hatshepsut (ang. BT: fáraó Thutmózisz.e. 1479–1457) UF: Hashepsowe (ang. spa.) Maatkaré3 SN: I. A központi oszlopsor északi falán a király születése van megörökítve. dinasztiában. BT: Hatsepszut1 (i. az arc és a nyak arannyal van kontrasztosítva.(1. své. 1479–1457) HATSEPSZUT1 (i. BT: szék HAT-NETER TEMPLOM HATÓSÁGI IRATTÁR SN: A családi irományokat az emberek hatósági irattárakban őriztették. 1) HATRIB ATHRIBISZ2 ATHRIBISZ1 (gör. BT: szentélyek RT: Hatsepszut1 (i. a hajókat. své. II. Nem kis technikai feladat lehetett a szarkofágot a sír belsejébe juttatni.) (1. hozzátartozói Thutmózisz. Thutmózisz. Hatsepszut1”. sírkamrája HAT-REPYT (óei.e. Széthi idején a 19. A fedélen a múmia keresztbe fonja kezét a mellkasán egy-egy lótuszvirágot tartva. Ezt a templomot Szenenmut építész tervezte.e.e. fiútestvére Amenmesz1. aki magához ragadta a hatalmat. Thutmózisz mostohaanyja. Férje. 1479– 1457) Hatsepszut1 halotti temploma Thutmózisz. Thutmózisz lánya. I. spa. Thutmózisz. 9) Egyik temploma. sőt.. 1503–1490) (i. 1503–1482) (i. s helyére III. III. Oszlopos folyosók vezetnek a nagy termekbe és csarnokokba. své.e. 1488–1468) (i. BT: énekes NT: Hatsepszut3 hozzátartozói HATSEPSZUT3 HOZZÁTARTOZÓI SN: Lánya: Kasa2. melyre a következő feliratot vésték: „Király lánya.) Hatchepsut Hatschepsut (ném. BT: Nebszeni3 hozzátartozói NT: Hatsepszut2 hozzátartozói HATSEPSZUT2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje: Szobeknakht2.

és fényjáték szövegét ő írta. The (1999) HAY1 (ang. Zamalek. BT: egyiptomi egyiptológus Egyiptomi Régészeti Hivatal NT: Hawas. gör. 10. 12.) HAUYNITE (ang.) HAVARAT HAÜYN AMENEMHET. své. Howard munkatársai HAUVARE HAWARA HAÜYN HAÜYN HAUYNE (ang. A Királyok Völgyéről vázlatos térképeket készített.) Tell el-Daba (ar. ahová a piramisépítőket temették.) haüyne (ang. 3600 körül jelentek meg az első idáig talált legrégebbi téglalap alakú házak. 1479–1457) HATSOROS ÁRPA UF: Hordeum hexastichon (lat. A vesszőfonat építmények vázát farudakból készítették..) HAYDZSEHUTI HAYDZSEHUTI UF: Haydjehuty (ang.) HAYDJEHUTY (ang. Ezek szabálytalan mészkőtömbökből kialakított körök voltak. ném. ZAHI A.e.) Hauvare Havarat Havaru Tell ed-Dab’a (ar.e. 3 El-Adel Abou Bakr Street. Keletkezésük a késő paleolit korba nyúlik vissza.) SN: A termelési terület főnöke Amon birtokain a Későkorban. 1488–1468) (i.. Ezek a mészkőlapokkal kirakott oldalú kis mélyedések fölé épített „házak” viszonylag hosszú időre készültek. akiről az ásvány a nevét kapta.) SN: Szenneferi apja a 18.) SN: A hükszósz uralkodók fővárosa volt. A gizehi hang.. Ezt az ásványt először 1807-ben írta le Rene Just Hauy. KÖNYVEI BT: Hawas.) FŐADMINISZTRÁTOR HAUSER SN: Rajzoló.) SN: A New York-i Metropolitan Múzeum kurátora volt 1936tól. Mivel az esőzéstől nem kellett tartaniuk. ami lenyűgözte. III. ZAHI A. Vegyjele: (NaCa)4 8(S3So2)1 2(Al6Si6O24). ZAHI A.. majd malátává alakítva ez lett a sör alapanyaga. Gyakran ábrázolják békaként vagy békafejű nőként. spa. BT: béka-isten istennő Ogdoad (ang. aki Tutankhamon sírjának feltárásánál segédkezett Carternak.e.) SN: Az Igazság Helyének szolgája a 20.. BT: Szenneferi hozzátartozói HAYES. spa.) HAUHET (ang. Ramses sírjában voltak.. SN: Az Egyiptomi Régészeti Hivatal igazgatója 2002-től.. A Kheopsz1 piramis melletti nyugati temető feltárásának munkálatait vezette. HAWARAI LABIRINTUS HAWARA HAVARATI PIRAMIS PIRAMISA HAVARATI TEMPLOM HAVARU HAVI BAJ HAWARA MENSTRUÁCIÓ MENSTRUÁCIÓ HAVI VÉRZÉS HAWARA UF: Avaris (ang.) HETTITA BIRODALOM HATTUSAS SN: A egykori Hettita Birodalom fővárosa volt.. dinasztiából. Ramszesz sírjában lakott. spa. Mialatt ott volt. UF: Hawass. Kairo. LABIRINTUS HAWAS. Egypt HAWAS. BT: Carter. spa. spa. júl. lapos tetejűre építették az épületeket BT: építmény NT: Abdallah Nirqi ház deir el-medinei lakóház földművesek lakóháza HAÜYN UF: hauyne (ang. Ekkor festette a sír belsejéről az akvarelleket. márc.. Ezekre Abüdosztól északra. óei. könyvei AD: Supreme Council of Antiquities. ZAHI A. BT: szodalit2 RT: lápis lazuli lazurit szodalit1 HAÜYNE (ang. dinasztiában. a mai Egyiptom déli határánál.) SN: Főleg csíráztatásra használták.. Zahi A.HATSHEPSUT (spa.. I. amelyek szerepe könnyű faszerkezetekre erősített gyékény vagy állatbőr rögzítése volt. dinasztiában. III. Ebben az évben fedezte fel Szenenmut szüleinek sírját Ambrose Lansinggel együtt. 1503–1482) (i. A szodalit1 nevű ásvánnyal együtt a lazurit alkotóeleme és ezzel együtt a lápis lazulié. 21–1963. BT: város HAWARAI PAP BT: pap NT: Paszuchosz HAWARAI PIRAMIS BT: dinasztia. BT: főnök RT: Hauf sírja HAUF SÍRJA UF: TTB3 BT: Khokha-sír RT: Hauf (ang.) SN: A deir el-medinei kézművesek hivatalnoka a 20. majd az egészet betapasztották sárral. el-Mahasánál bukkantak rá. BT: Egyiptom-utazó HÁZ SN: A világon a legrégebbi házhoz hasonló építményekre a Halfa-vádi közelében bukkantak rá. HAWAS. Különösen a régi Théba volt az. WILLIAM CHRISTOPHER (1906.) HAUPTVERWALTER (ném. BT: amerikai egyiptológus RT: New Yorki Metropolitan Múzeum Egyiptomi Osztálya Szenenmut TT71PM-es sírja HAY. ROBERT (1799–1863) SN: Az 1820-as években járt a Királyok Völgyében. ném..) SN: Tektoszilikát ásvány a szodalitok csoportjából. piramisai téglapiramis 214 .) NT: Amenemhet.) HATSEPSZUT1 (i. NT: Secrets of the Sphinx. BT: hivatalnok RT: Hay1 sírja HAY1 SÍRJA UF: TT267PM BT: deir el-medinei sír RT: Hay1 (ang. ném. spa. IV. hawarai piramisa Neferuptah piramisa HAWARAI TEMPLOM HAWASS.. 2001-ben kinevezték a nyolcadik National Geographic helybéli felfedezőjének. BT: hettita város RT: Bogazköy HAUF (ang. Zahi A. ném.) HAY2 (ang. BT: árpa HATTI (óei. III.e.. amelyet nagy becsben tartottak Egyiptomban ritkasága miatt. Thutmózisz idején. ném. BT: deir el-medinei kézműves RT: Hay2 sírja HAY2 SÍRJA UF: TT328PM BT: deir el-medinei sír RT: Hay2 (ang.) SN: Az óriási végtelenség istennője..) hauynite (ang. miközben a barátai VI. Zahi A. ném.

George Andrew (1867.) 215 . de elterjedtté vált a Római Korban. Kb.) (1. amelyet a lába mellé helyeztek koporsójába. de inkább természetes haláluk után lettek a sírjukba helyezve. hogy a hettita királyleány Egyiptomba való utazását megkönnyítse. ellenük macskákat háziasítottak. E szerint Amon a téli időszakban csodálatos jó időt hoz.Egyes falvakban ásott kutak használtak erre a célra.. 15) SN: A háziasított baromfi ritka import volt az Újbirodalom idején. amelynek letelte után a házasságot minden további nélkül fel lehetett bontani. 19). a nőknél 12-13 éves korukban történt. sora RT: Reisner. Akik a Nílus mellett laktak. hogy megölték az állatokat a gazdájuk halálakor. Magánemberek körében csak a 22.) ÉBENFA HBONU UF: Tuho Theodosipolis BT: város HEADREST (ang. dinasztia idején találkozhattunk biztosan egyetlen egy ilyen esettel.jún. (1. majmot).) SN: A háziállatokat ritkán kötötték meg. A szerződés magában foglalt egy próbaévet. hogy egy nagy lerakodóhelyen gyűjtötték össze a szemetet. A rokoni kapcsolatot nem tekintették házassági akadálynak. együtt éltek a család ritmusával. inkább a hatalom családban tartása volt a fontos. A királyi családokban ez nem mindig volt így. a magasabb rangúaknál előfordult a vagyoni ok.) SN: II. mivel az egyiptomiak nem ismerték a vérfertőzés fogalmát. sora Hearst-papirusz 223. de előfodult. macskát. BT: Ramszesz. BT: háziállat HÁZI EGÉR UF: Mus musculus (lat. azok a folyóba dobták szemetüket.) SN: A házasságnál a gazdasági és társadalmi megfontolások jelentős szerepet játszottak a magasabb tisztségű családoknál. Egy matematikai mértani sorozatos példát akképpen írtak fel.) ovális formájú ház paraván pavilon pihenőház udvarház vert agyagfalú ház HÁZASSÁG UF: marriage (ang. 18) BT: cselekedet HÁZIÁLLAT UF: domestic animal (ang. A férfiaknál ez kb. A KV50-es sírban egy kutya és egy majom volt eltemetve. 1905ben George Reisner publikálta a papiruszt. sztéléi HÁZASSÁGKÖTÉS UF: házassági szertartás SN: Mindössze egy házassági szerződést kötöttek az esküvő alkalmával. BT: takarítás RT: szeméttároló HBNY (óei. Egyik ismert példa Hapymen és a kutyája. ami 16807 hekat terménnyel érne fel. A csordákat a határföldeken. 15) BT: állat NT: antilop disznó háziasított baromfi házi kedvenc kecske kígyó madár majom mongúz szarvasmarha teve HÁZIASÍTÁS UF: domestication (ang.) SN: A házi egerek fő ellenségei voltak terményeiknek és a ház körül tárolt élelmiszereknek. 7) Több más vadon élő állatot is próbáltak háziasítani. BT: házasságkötés NT: házassági szerződés középbirodalmi házasság poligámia testvérházasság vérfertőző házasság RT: házasságtörés HÁZASSÁGI SZERTARTÁS HÁZASSÁGKÖTÉS HÁZASSÁGI SZKARABEUSZ UF: marriage scarab (ang. amit aztán meggyújtottak. Ramszesz egyik sztéléje. dinasztiától kezdve terjedtek el igazán. (1. Az egyiptomiak általában monogám házasságban éltek. 21) FEJTÁMASZ GYÓGYÍTÓ HEARST-PAPIRUSZ SN: 18 hasábos orvosi papirusz. II. amelyek sok hasznot hoztak a ház körül a rágcsáló kártevők elpusztításában. de a 18. 18) SN: Hivatalosan elítélt dolog volt.) BT: egérféle HÁZTARTÁSI SZEMÉT SN: Általában lyukat vájtak a földbe és abba dobták minden háztartási szemetüket. amely bevezetőt és szójegyzéket is tartalmazott.6. Többnyire a nemi érés bekövetkezésekor házasodtak (a fiúk 15. (1.) BT: szkarabeusz HÁZASSÁGI SZTÉLÉ UF: Marriage stela (ang. 15. a lányok 12–13. Az is szokás volt. BT: orvosi papirusz NT: Hearst-papirusz 155. Ez azonban inkább a királyi házasságkötésekre volt jellemző. BT: cselekedet HÁZIASÍTOTT BAROMFI UF: domestic fowl (ang.) megszelídítés szelídítés SN: Az egyiptomiak érdeme az afrikai vadmacskák háziasítása. gabonának.nov. BT: egérféle HÁZI KEDVENC UF: díszállat pet (ang. az 343 egeret fog el. A Középbirodalomban bukkantak fel először sírok ábrázolásain.5–1946.kunyhó lakóház mammiszi (ko. BT: szertartás NT: házasság királyi házasságkötés politikai házasságkötés HÁZASSÁGTÖRÉS UF: adultery (ang.e. hogy állataik mumifikált holttestét is a sírjukba helyezték a gazdája mellé.) (1. életévükben) (1. i. BT: háziállat NT: galamb gazella kutya macska pávián HÁZIORVOS BT: orvos NT: Neanhszahmet Pentu HÁZI PATKÁNY UF: Rattus rattus (lat. sora Hearst papirusz 219. de a papok kivételével minden más férfinak lehetett elvileg több felesége is. de nem mind járt maradéktalan sikerrel. Bár előfordult. amely2401 búzaszemet enne meg. mocsaras területeken legeltették. A házasságtörésre írott bizonyíték maradt fenn Deir el-Medinéből.) (1. míg mások a legközelebbi csatornákba. hogy ha 7 házban van 49 macska.) HEALER (ang. A hétköznapi emberek érzelemből házasodtak. A Bancroft Library-ban tartják.) SN: Az egyiptomiak házi kedvenceiket gyakran ábrázolták sírfalaikon a tulajdonosuk széke alatt (pl. 1550-ben íródott hieratikus írással.

BT: Nílus HEGYSÉG UF: Geb felkelése hegy BT: természeti képződmény NT: Bakhau Burg el-Hammam (ar.) Imhotpu SN: A varázslás istene. 28) BT: Hearst-papirusz rögzítő kötés HEARST-PAPIRUSZ 223. politikai. Békaként. Tisztelete elsősorban az egyiptomi történelem korai időszakában virágzott. 1069–1043) HEDJKHEPERRE-TAKELOTH I (fra. Itt kapta meg a két országrész koronázási jelvényeit. Így vette szimbolikusan birtokba Egyiptom földjét. A rituális futás eredetileg az uralkodó képességeinek próbatétele lehetett. SORA SN: A törött csont rögzítésére szolgáló anyag összetételének tehéntej és árpa keverékét ajánlja. (i. Esznában viszont Hnum és Nebtuu fiaként. BT: fesztivál NT: rituális futás RT: uhem mesut völgy ünnepe wepet renpet HEB-SZED KÁPOLNA SN: A fáraó emlékére emelték. A fáraó egymás után lépett be a két pavilonba.) SN: A 11.) szed-ünnepség SN: A fáraók 30 éves jubileumi ünnepsége. gumival és uborkával. dinasztiában élt hercegnő. majd a „nagyok udvarába” ment. BT: istennő skorpió-isten HEDGEHOG AMULET (ang. a koronázáshoz hasonlóan. BT: kápolna HEBY (ang.) Manu Mokattam-hegység Seikh Abd el-Gurna Thot1-hegy Vörös-hegy HEH (ang. a lépcsőkön keresztül. melynek tagja volt a fáraó. Az ünnep egyes szakaszai között a fáraó több alkalommal is visszament a palotába. melyek szentélyeket ábrázoltak.) HEGYSÉG HEB-SZED (óei.) 1 SÜNDISZNÓ AMULETT EZÜST FEHÉR HEKENUDJET SZMENDÉSZ.) HEDJ (óei.. hogy a helyi istenek szentélye előtt áldozzon. Memphiszben Ptah és Szahmet istennő fiaként említik. fizikai és kultikus erejét. 28) BT: Hearst-papirusz rögzítő kötés HEART SCARAB (ang. vesicovaginális fekélye volt. számos isten és a birodalom minden tájáról odasereglett alattvalók jelenlétében. A Dzsószer előtti időkben ezt a versenyt alkalmi.HEARST-PAPIRUSZ 155.) 874) HEDJWER (óei. (i. vagy békafejű emberként ábrázolták.e.) HEHENHIT (ang. (1. (1.) 1070–1044) (i. 19) BT: hercegnő HEIDORN. fején kettős koronával ábrázolták.) héja-forma BT: vágómadárféle NT: karvaly HÉJA-FORMA HÉJAALAKÚ HEKA1 (spa. szikomor nedvével. A fáraó ezután hatalma kifejezéséül szimbolikusan kilőtt 4 nyílvesszőt. Amon marháinak felügyelője az északi kerületben.) jubileum Sed Jubilee Feast (ang.heidorn@helsinki. Ekkor a dzsedoszlopot felállítja a király. Az évforduló megünneplésére Memphiszben került sor.és FelsőEgyiptom királyi hordszékén vitték körbe. majd Alsó. dinasztiában.) UF: Hike (ang. Az ünnep eredete a predinasztikus korig nyúlik vissza. Az ünnepet bonyolult forgatókönyv szerint két teremben és egy udvaron rendezték meg. melynek lépcsői a négy égtáj felé néztek. el. hogy a káosz erőit elrettentse.) HEDJ2 (óei. BT: béka-isten Ogdoad (ang. A király többször rituálisan körbejárta a birodalmát jelképező „falakat”.) Gebel el-Zeit Gebel esz-Szilszile (ar. Az ünnepségre 4 pavilont építettek. Ezután kezdődött a trónralépés megújítása.) UF: Hb-sd (tr. A fontosabb vallási aktusok közben rengeteg drága ajándékot halmoztak fel. SORA SN: A törött csont rögzítésére egyiptomi akácia levelét gumival és vízzel összekeverve ajánlja. III. s amelybe a szülés után hamarosan belehalt. kezében az imit-perrel. A szertartást később. LISA BT: egyiptológus AD: lisa.fi HEINE-MEDIN-FÉLE BETEGSÉG HÉJAALAKÚ UF: Accipitrinae (lat. hogy lecserélje hatalmi jelképeit és hogy pihenjen. SORA SN: Szőrtelenítőszerként a következőt ajánlja: főtt és összetört madárcsont összekeverve légyürülékkel. A nagy istenekkel egyenrangú hatalmat képvisel. amik előtt a fáraónak el kell majd haladnia örökös utazása során.) Khokha. a fáraó körbefutott egy mezőt. BT: Amon marháinak felügyelője Ramosze1 hozzátartozói HEGYES VÉGŰ FEJSZEFEJ BT: fejszefej NT: fejszefej (PM: UC 17082) HEGYIKRISTÁLY SN: A Sínai-félsziget volt lelőhelye. olajjal.(1. Körmenetre indultak. Ezután a birodalom előkelői a fáraó lábaihoz helyezték hűségük bizonyításaként felajánlott ajándékaikat. BT: Hnum hozzátartozói isten Nebtuu hozzátartozói Nofertum hozzátartozói Ptah hozzátartozói Szahmet hozzátartozói GYERMEKBÉNULÁS 216 . gör. Amenhotep idején.) HEGY HEZ-UR (ang. A jubileum a peret évszak első napján kezdődött. I. I.e.) SN: Ramosze1 apja a 18.) HEDJIKHEPERRA SETEPENRA (ang. BT: kvarc HEGYI-NÍLUS SN: A Nílus legfelső szakasza a Bár el-Gazállal való összefolyásáig.) HEBENU SZÍVSZKARABEUSZ BENI HASSZÁN HEDERA HELIX (lat.(ang. 18) BT: Hearst-papirusz recept szőrtelenítés HEARST-PAPIRUSZ 219. TAKELÓTH.) SN: Skorpió-istennő. könnyű anyagokból készült díszletek közt bonyolították. A történelemben először Imhotep1 építette meg szilárd anyagokból a heb-szed díszleteit. (1. számos istenszobor és az udvar legelőkelőbb személyiségei közül a kiválasztottak. ahányszor az uralkodó szükségét érezte.) BOROSTYÁN HEDETET (ang. Kicsit később. amely számos szülés utáni fertőzést okozott. rövidebb időközökkel – általában háromévenként – megismételhették. hogy visszanyerje a fiatalságát. 889– HEDJHEKENU (ang. A királyt ülve.e.) SN: A végtelenséget jelképező isten. A nagy nap reggelén a fáraó dzsed-oszlop felállításával kezdte meg a jubileumi ünnepségsorozatot.

spa.) Juno Junu (óei) On (bib.) SN: A 2. a születés és a búza csírázásának istennője. 11) Ezt a várost a Hórusz követő predinasztikus uralkodók idején alapították. dinasztiából.) HEKAKHASUT ANATHER (spa.) SN: Kephrén fáraó egyik felesége a 4. melynek ókori (bibliai) neve On (oszlop) volt.) Iunu (óei. aki bábaként segédkezik Ozirisz 2.) HEKENUDJET (ang. A fríz elemei a nádparaván tetején sorakozó csomók stilizált változatai. BT: béka-isten HEKT HEKET MEMPHISZ SZÓTHISZ HEKUFTÁH HEKANAHTE SN: Ipi halotti papja.) ANATHER (ang. lat. Amenemhet gyermekeinek dadája a 18.) HEKA KHASWT (óei. óei.) HEKAMAATRANAKHT TURE HEKAMAATRANAKHT TURE UF: Hekamaatranacht (ném. 1153– RAMSZESZ.) SN: Montu főpapja a 20.) HEKAUT-HASZUT (óei.e.) SN: Királyi írnok és a király ápolónővéreinek felügyelője a 18. BT: Hekanahte levél HEKA-PAP ORVOS HEKARESHU UF: Heqareshu (ang.. amint III. Ennek a technikának az ókori eredetét bizonyítja a falakat díszítő festményeknél vagy faragásoknál alkalmazott heker fríz.. szám szerint minimum háromra.. valamint III.) HEKER FRÍZ SN: A mai egyiptomiak a paravánok tetején a szabadon lógó szálakat elkötik. feltámadása alkalmával.) Hekenuhedjet (ang. Ramszesz idejéből. aki Heluánba temetkezett.) HEKA-PÁSZTORBOT HEKAI VARÁZSLÓ HÜKSZÓSZ HÜKSZÓSZ UF: heqat SN: Űrmérték: 4. BT: fríz HEKERNEHEH HEKARNEHHE HEKET (ang.) UF: Hekt Heqet (ang. IV.) (1.) HEKA CHASWT (ném. spa. BT: Montu-főpap RT: Hekamaatranakht Ture sírja HEKAMAATRANAKHT TURE SÍRJA UF: TT222PM