EGYIPTOLÓGIAI TEZAURUSZ

(Egyptological thesaurus in Hungarian language)

Írta és szerkesztette: Thabet Mona
E-mail: thabet@freemail.hu Megkezdve: 1997. február 24. Utolsó módosítás: 2007. január 25. Ha tetszett és hasznosnak találtad e művet és szeretnéd hogy továbbra is bővüljön, kérlek támogasd munkám a címemre (Thabet Mona, Gyöngyös 3200, Szövetkezet u. 11.) küldött bármilyen kis összeggel vagy a témához kapcsolódó könyvvel, hogy továbbra is ingyen használhassa mindenki.

„Templom lesz a könyv és piramis, hogy fennen hirdesse a nevet. Elpusztul az ember, teste porrá lesz ismét, felebarátait befogadja a föld, de a könyv szájról-szájra adja emlékét”
(Chester Beatty IV. papirusz – Christiane Desroches-Noblecourt)

1

Az információkereső tezaurusz az MSZ 3418-87-es szabvány szerint: Az információkereső tezaurusz természetes nyelven kifejezett fogalmak olyan tartalmilag szabályozott, szükség szerint változtatható szótára, amelyben feltüntetik a legfontosabb fogalmi összefüggéseket. A tezaurusz fő rendeltetése információk feldolgozása és keresése. A tezauruszban a fogalmak lexikai egységek formájában jelennek meg. Az egyiptológiai tezaurusz: Az egyiptológiában használt fogalmak kontrollált szótára. Ezek a fogalmak alkotják e tudományág vázát. Minden fogalomnak megtalálhatjuk a tágabb és a szűkebb értelmezését, szinonimáit és kapcsolatait a többi fogalommal. A szinonimákról utalók ( ) mutatnak az általam preferált deszkriptorokra. Ha lerajzolnánk a fogalmak kapcsolatát, egy összefüggő gráfot alkotnának, ahol az utalók lennének a kis „tüskék”, s a legnépszerűbb fogalmak alkotnák a legnagyobb csomópontokat. Ajánlás: Ez a tezaurusz lexikon, címtár, szótár, szinonimaszótár és genealógiai tár is egyben, így szinte bárki forgathatja, aki az egyiptológiáról, Egyiptomról valami konkrétumot meg akar tudni, vagy közelebb szeretne kerülni az ezzel foglalkozó tudományos körhöz. Előszeretettel ajánlom történészeknek vagy egyiptológiai tanulmányokat folytatóknak, kutatóknak is, hiszen egy lexikonnál jóval részletekbemenőbb információkat is tartalmaz, amelyek külön deszkriptorként (címszóként) jelennek meg. Íróknak, akik az ókori Egyiptomban játszódó regényeket, történeteket írnak. Alapját képezheti további kutatásoknak is, hiszen a névváltozatok megadása miatt szinte minimálisra csökken az információveszteség abban az esetben, ha mondjuk az Interneten kezdünk el ez alapján keresni. Cél: Rendszerezni, összegyűjteni az eddig felhalmozott régi és legfrissebb ismereteket az egyiptológia terén. Személyes kapcsolatok kialakítását is lehetővé teszi, hiszen a ma élő egyiptológusok többségének, valamint az egyiptomi tárgyakat tartalmazó múzeumoknak a címe és/vagy az e-mail címe is megtalálható benne.

Rövidítések
Mielőtt bárki is belekezd a tezaurusz használatába, ajánlatos ezt a pár rövidítést megtanulni, különben állandóan előre kell lapozgatnia. A nyelvi rövidítések többnyire könnyen kikövetkeztethetők. Címszavakhoz tartozó rövidítések - röviden: UF: szinonimák (use for) SN: megjegyzések (scope note) BT: felérendelt fogalom (broader term) NT: alárendelt fogalmak (narrower term) RT: rokon fogalmak (related term) AD: címadatok (address) : utalás - bővebben: UF: Itt nem csupán a címszó szinonim kapcsolatait, hanem a névváltozatokat is tartalmazzák. Ilyen módon itt vannak felsorolva a címszó idegen nyelvű változatai is. Az idegen nyelvű változat nyelvi eredetére utal a zárójelbe tett rövidítés. Az olyan névváltozatok, ahol csak egy ékezet a különbség, nincsenek külön feltüntetve, csak az egyik változat szerepel, ugyanis feleslegesen szaporítaná az oldalakat. SN: Itt van megadva a címszó definíciója, vagy pedig a címszóval kapcsolatos megjegyzések, kutatási eredmények. BT: Egy fogalomnak lehet több felérendelt fogalma is, hiszen több címszó alá is besorolható, de mindig csak a közvetlen „felette levő” fogalmak vannak megadva. NT: Itt általában minden olyan szó szerepel, amely a címszónak egy kategóriáját, fajtáját, vagy valamilyen értelemben vett részét alkotja. Megjelenhetnek itt az alárendelt fogalmak alárendelt fogalmai is, ha a címszó alá illik. RT: Minden olyan szó szerepelhet itt, amely még kapcsolatba hozható a deszkriptorral. AD: Intézmények vagy személyek címadatait tartalmazzák, amennyiben ismert. A címen kívül (vagy helyett) megtalálható esetenként az e-mail cím és a telefonszám is. Ez a kutatók közötti kapcsolattartást segítheti elő. Címadatnak minősítettem továbbá weboldalak címeit is, amely a deszkriptorhoz legszorosabban kapcsolható.

2

Nyelvi rövidítések A következő rövidítések a szavak után zárójelben fogalmak nyelvi eredetére utalnak, avagy arra, hogy melyik nyelven lehet ilyen formában keresőszó. Ahol esetleg több rövidítés is szerepel, az arra céloz, hogy azokon a nyelveken azonos a névhasználat. Az olyan szavak után, ahol nincs nyelvi kiegészítés, magyar az alapértelmezett nyelv, azaz magyarul ez a leggyakrabban használt kifejezés. alb. ang. ar. ará. assz. bib. bol. cse. esp. fi. fr. gör. haw. héb. het. hin. hol. ind. izl. kat. kín. ko. lat. len. mon. ném. óei. óg. ol. óp. or. per. por. ro. röv. sém. spa. své. szl. szlé. tör. tr. zu. = albán = angol = arab = arámiai = asszíriai = bibliai = bolgár = cseh = eszperantó = finn = francia = görög = hawaii = héber = hettita = hindi = holland = indonéziai = izlandi = katalán = kínai = kopt = latin = lengyel = mongol = német = óegyiptomi = ógörög = olasz = óperzsa = orosz = perzsa = portugál = román = rövidített szóalak (mozaikszó) = sémi = spanyol = svéd = szlovák = szlovén = török = transzliteráció = zulu

Ezeken kívül még néhány szó dánul és észtül is található, amelyet viszont nem kellett rövidíteni. Kutatóknak ajánlom, hogy nézzenek szét a nem megszokott nyelvterületeken is, mivel érdekes és új információkra lelhetünk. Sajnos nem minden nemzet felgyülemlett anyagát vagy kutatási eredményeit fordítják le angolra, németre, franciára. Ha lefordítják is, több évbe telik, ami egy felkészült ember számára nem elegendően gyors, nem naprakész. Az idegen nyelvű keresőszavakkal neki lehet látni az interneten. A transzliterációk az óegyiptomi szavak átírása európai karakterekre. Ezekről külön utaló a tezaurusz legvégén található, amelyek mellett a hieroglif karakterekkel leírt szavak is szerepelnek. Ez azért van a legvégére helyezve, mivel a számítógépbarát transzliterációban más betűket jelölnek a kis és nagybetűvel írott karakterek, viszont a tezaurusz formai követelményei miatt ez az utalóknál elveszne, ahol csupa nagy betűvel történik a megjelenítés. Országnév rövidítések Országnév rövidítések szintén a szavak után találhatók zárójelben. Ez a rövidítés a szóban forgó dolog (múzeum, ... stb.) helyére utal, ahol található. pl. Louvre (Fro.)

3

An. Arg. Aua. Aul. Bel. Can. Cse. Dán. Eg. Fro. Gör. Hol. Hor. Ír. Izr. Len. Mo. No. Or. Ro. Sk. Spa. Sv. Svá. ÚZ Uru. USA

= Anglia = Argentína = Ausztria = Ausztrália = Belgium = Kanada = Csehország = Dánia = Egyiptom = Franciaország = Görögország = Hollandia = Horvátország = Írország = Izrael = Lengyelország = Magyarország = Németország = Oroszország = Románia = Skócia = Spanyolország = Svédország = Svájc = Új-Zéland = Uruguay = Amerikai Egyesült Államok

Lelőhely rövidítések A szavak után fordulnak elő zárójelben, a kettőspont előtt az első helyen. Ezek az alábbiakban megadott múzeumok általam használt rövidítései. Azt jelzik, hogy az adott lelet abban az intézményben található vagy megtekinthető. A kettőspont utáni rész a tárgy leltári számát jelzi. Tároló intézmény szerint: ALM AM ANM AUM BAM BAEM BEM BIR BM BSZM BRM CMM DEKM FMG GEK HM KEM KIM KM KNM L LA LEM LM LNRM LP MCM MM MNM MRAH MSZM NVM = Alexandriai Múzeum (Eg.) = Ashmolean Múzeum (An.) = Asszuáni Núbiai Múzeum (Eg.) = Ausztráliai Múzeum (Aul.) = Bolognai Archeológiai Múzeum (Ol.) = Barcelónai Egyiptomi Múzeum (Spa.) = Berlini Egyiptomi Múzeum (No.) = Birminghami Szépművészeti Múzeum (USA) = British Múzeum (An.) = Bosztoni Szépművészeti Múzeum (USA) = Brooklyn Múzeum = Cris Megyei Múzeum (Ro.) = Durham Egyetem Keleti Múzeuma = Freer Művészeti Galéria (USA) = Glasgowi Egyetemi Könyvtár Speciális Gyűjteménye (Sk.) = Hermitage Múzeum (Or.) = Kairói Egyiptomi Múzeum (Eg.) (1902–) = Keleti Intézet Múzeuma (USA) = Kunsthistorishes Múzeum = Koppenhágai Nemzeti Múzeum (Dán.) = Louvre (Fro.) = Los Angelesi Művészeti Múzeum (USA) = Lipcsei Egyiptomi Múzeum (No.) = Luxori Múzeum = Leideni Nemzeti Régiség Múzeum (Hol.) = Liverpool Múzeum (An.) = McClung Múzeum (USA) = New York-i Metropolitan Múzeum (USA) = Magyar Nemzeti Múzeum (Mo.) = Királyi Művészettörténeti Múzeum (Bel.) = Moszkvai Szépművészeti Múzeum = Niagara Vízesés Múzeum (Can.)

4

PHAM PIM PM PR PUM RPM SNM SZM TEM UM VEM WM

= Phoebe Hearst Antropológiai Múzeum (USA) = Picardie Múzeum (Fro.) = Petrie Múzeum (An.) = Pitt Rivers Múzeum (An.) = Puskin Múzeum (Or.) = Roemer- Pelizaeus Múzeum (No.) = Skót Nemzeti Múzeum (Sk.) = Szépművészeti Múzeum (Mo.) = Torinói Egyiptomi Múzeum (Ol.) = Ure Múzeum (An.) = Virtuális Egyiptomi Múzeum = Wellcome Múzeum (An.)

pl. Nefertiabet sztéléje (L: E 15591) – ezt úgy kell értelmezni, hogy Nefertiabet sztéléje a Louvre-ban található az E 15591-es leltári számmal. Eredet szerint: Ezek a rövidítések az angol nyelvterületen megszokott rövidítéseket tartalmazzák, amelyek az angol megfelelőikből vannak származtatva. G GT QV KV TT WV = gizehi masztaba pl. G7753 = Gerzeh Tomb (saját bevezetés), gerzehi sír, pl. GT205 = Queen Valley, Királynék Völgye, pl. QV44 = King Valley, Királyok Völgye1, pl. KV10 = Theban Tomb, thébai sír pl. TT52PM = West Valley, Nyugati Völgy, pl. WV23

Thébai síroknál forrás szerint felső indexben: PM = Bertha Porter–Rosalind L. B. Moss: Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Statues, Reliefs and Paintings: II. The Theban Necropolis: 1. Private Tombs. Oxford, 1964. pl. TT78PM (eredeti jelölés szerint: TT78) K = Friedericke Kampp: Die Thebanische Nekropole: Zum Wandel des Grabedankens von der XVIII bis zur XX Dynastie (1-2. kötet). Mainz, von Zabern, 1996. Megj.: A Kampp által megszámozott sírok eredeti jelölése két kötőjel között fekvő szám, de a tezauruszban a könnyebb elhelyezhetőség miatt másképp jelölöm. Ennek ellenére ajánlatos továbbra is egyiptológusok számára az eredeti jelölést használni. pl. TT59K (eredeti jelölés szerint: -59-) Elrendezés: A deszkriptorok nagybetűvel szedettek és aláhúzottak. Az olyan szavak, amelyekről utalás van egy másik szóra, nincsenek aláhúzva. A deszkriptorok abc sorrendben rendezettek, elöl a számokkal kezdődő szavak, majd az abc betűivel kezdődő szavak az abc sorrendje szerint. A deszkriptorban előforduló szóközök és kötőjelek figyelmen kívül vannak hagyva a rendezésnél, azaz, mintha ott sem lennének. Az abc sorrendben az ékezetes és transzliterált betűk belevegyülnek az ékezet nélküli betűk sorrendjébe. Sorszámok és névelők: Ha egy olyan uralkodó jön szóba, akinek neve előtt sorszám szerepel, akkor a sorszám a név mögé kerül. Pl.: Széthi, I. (i.e. 1318–1304) (i.e. 1318–1298) (i.e. 1317–1301) (i.e. 1306–1290) (i.e. 1303–1290) (i.e. 1293–1279) Ehhez hasonlóan, ha egy szó sorszámozott, akkor a sorszám a szót követően fog megjelenni egy vessző után. Ha egy uralkodó – akinek nevét sorszám előzi meg – valamely tulajdonáról van szó, akkor a hátradobott sorszám után jelölöm. Pl.: Széthi, I. sztéléje Az arab elnevezésű helységneveknél a névelő szintén a vessző után szerepel felcserélt sorrendben. Pl.: List, el- (ar.) Amennyiben egy mű címéről van szó, amelyben az első szó egy névelő, a szó után vesszővel elválasztva helyezkedik el. Pl.: hajótörött, A Amikor a szám kiküszöbölhetetlen, az abc legelején szerepel a fogalom. Pl.: XI. 14–15. papirusz

5

Uralkodási évek, időintervallumok: Amennyiben köztudott egy fáraó uralkodási éve, az a név után zárójelben jelenik meg. Pl.: Sziamún1 (i.e. 978–959) Előfordul, hogy több időszak is feltételezett egy fáraó uralkodási ciklusára. Ekkor minden eddig feltételezett időpont szerepel a név után külön zárójelekben. Sajnos előfordul, hogy egy évszázadnyi eltérések is vannak, valamint olyan is, hogy az uralkodás időtartama is több évvel eltér. Általában minél népszerűbb egy fáraó, annál többfajta feltételezés születik, s annál több névváltozat. Pl.: Thutmózisz, IV. (i.e. 1413–1405) (i.e. 1412–1402) (i.e. 1400–1390) (110; 311) A korszakoknál is fel vannak tüntetve a tudomány jelenlegi állása szerint feltételezett korhatárok. Referenciák A forrásra vonatkozó információt a hivatkozott szöveg után felső indexben jelölöm, első helyen a felhasznált irodalomban közölt mű sorszáma szerepel, második helyen pedig az oldalszám. pl. Légycsapó formájú jogar. (1; 621) Egyéb megjegyzések: Ha két vagy több szó ugyanolyan írásalakkal rendelkezik, ezeket egy felső számindex segítségével különböztetem meg. Ezek között előfordulhatnak személynevek, fogalmak és homonímák is. Írásművek címe mögött zárójelben a kiadás dátuma szerepel. Az olyan tárgyak esetében, amelyből több is előfordulhat, vagy ismeretlen a tulajdonos, zárójelbe tett múzeumi leltári számmal teszek különbséget, amelyet a lelőhelyének rövidítése előz meg a kettőspont előtt. Pl.: pótfej (BSZM: MFA 14718) pótfej (BSZM: MFA 14719) Azon óegyiptomi szövegek, szobrok, reliefek és festmények, amelyek a Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hierogliphic Texts, Statues, Reliefs and Paintings című munkában szerepelnek valamilyen számmal jelölve, a nevük után zárójelben közlöm ezt a számot és a „TB” rövidítéssel jelölöm, hogy ebből a forrásból való. Pl.: Riya1 szobra (801-633-300 TB)

6

Felhasznált irodalom Könyvek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. A Kairói Egyiptomi Múzeum képes kalauza. Geographia, Budapest, 2003. Andrews, Carol: Amulets of Ancient Egypt. Texas, University of Texas Press, 1994. Augusta, Pavel – Honzák, František: Ókori civilizációk. Pozsony-Bratislava, Madách Könyv- és Lapkiadó, 1990. Axmann Ágnes: Fertőző és trópusi betegségek. Pécs, Alexandra, 2002. Az ókori Egyiptom és Hellász története. Gallimard, Larousse-Officina Nova, 1991. Bács A. Tamás: Egyiptomi fáraók. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1992. Bács A. Tamás: First Preliminary Report on the Work of the Hungarian Mission in Thebes in Theban Tomb N°65 (Nebamun/Imiseba) (in: Sonderdruck aus den Mitteilungen des Deutschen Archäeologischen Instituts Abteilung. Band 54. Kairo, 1998.) Baedeker, Karl: Egypt: Handbook for Travellers. Leipsic, Karl Baedeker Publisher, 1898. Baines, J. – Malek, Jaromir: Az ókori Egyiptom atlasza. Budapest, Helikon, 1992. Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1976 (2003). Berei Andor (et al.): Új magyar lexikon. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1962. Boessneck, Joachim: Die Tierwelt des Alten Ägypten. München, 1988. Brega, Isabella: Egyiptom. (s.l.), Gabo, 2000. Brovarski, Edward: Giza Mastabas VII: The Senedjem Complex, Part I. Boston, Museum of Fine Arts, 2002. Budge, E. A. Wallis: Egyptian Language. New York, Dover Publications, 1983. Budge, E. A. Wallis: Egyptian Magic. London, Kegan, Paul, Trench and Trübner & Co, 1901. Carter, Howard: Tut-Ankh-Amen koporsója és múmiája. Budapest, Százszorszép, 1993. Chisholm, Jane – Millard, Anne: Az ókori Kelet. Budapest, Park Kvk., 1995. CKM (1999. márc.) Conti, Flavio: Dióhéjban az egyiptomi művészetről. Budapest, Corvina, 1989. Cork, Barbara – Reid, Struan: A tudomány nagy enciklopédiája. (s.l.), Aquila Könyvkiadó, 1994. Däniken, Erich von: A szfinx szemei. Budapest, Édesvíz Kiadó, 1994. David, Rosalie: Az egyiptomi birodalmak. Budapest, Helikon, 1986. David, Rosalie: Vallás és mágia az ókori Egyiptomban. Debrecen, Gold Book, 2002. Dittenberger, Wilhelm: Orientis Graeci Inscriptiones Selectae. 2 vols. Leipzig, S. Hirzel, 1903-1905 Éber László: Művészeti lexikon. Budapest, Merényi Kiadó, (s.a.) Edwards, Amelia Ann Blandford: Pharaohs fellahs and explorers. New York, Harper & Brothers, 1891. Egyiptom: a fáraók és múmiák országa. Athenaeum Kiadó, 1999. Egyiptománia. (s.l.), Atlas Kiadó, 2002. Egyiptom története. (s.l.), Black & White Kiadó, (s.a.) Eltűnt városok. (Puska sorozat diákoknak; 13.), (s.l.), Laude Kiadó, (s.a.). Erman, Adolf – Grapow, Hermann: Wörterbuch der Aegyptischen Sprache. Berlin, Akademie Verlag, 1971. Faulkner, Raymond O.: A Concise Dictionary of Middle Egyptian. Oxford, Griffith Institute, 1962. Fischer, Ernst Peter: Arisztotelész, Einstein és a többiek. (s.l.), Saxum, 1998. Foss, Michael: Kleopátra nyomában. (s.l.), Gold Book, (s.a.) Gadalla, Moustafa: Az ókori Egyiptom titkos története. (s.l.), Magyar Könyvklub, 2000. Gardiner, Alan: Egyptian Grammar. London, Griffith Institute, 1957. Ghyczy-Dráveczky Zsuzsa: Asszony a fáraók trónján. (s.l.), Metropolis Press Kft., (s.a.) Grant, Joan: Anubisz. Zepetnek Nyomda, (s.a.) Grandet, Pierre–Mathieu, Bernard: Cours d’Égypten Hiéroglyphique. Paris, Khéops, 2003. Grant, Neil: Fénypontban az egyiptomiak. Budapest, Magyar Könyvkiadó, 1996. Green, Christine Insley: The Temple Furniture from the Sacred Animal Necropolis at North Saqqara 1964–1976. London, (s.n.), 1987. Greetham, D. C.: Textual Scholarship. New York & London, Garland Publishing Inc, 1994. Győry Hedvig: Az első magyar ásatás Egyiptomban 1907. Válogatás a gamhudi ásatás leleteiből 1997. Budapest, 1998. Hamvas Béla: Pert em heru. (s.l.), (s.n.), (s.a.) Hancock, Graham – Bauval, Robert: A szfinx üzenete. Pécs, Alexandra, 2000. Harvey, Gill – Reid, Struan: Az Ókori Egyiptom enciklopédiája. (s.l.), Holló és Társa, (s.a.) Henri Stierlin: Ägypten. Germany, Evergreen, (s.a.) Hogy is van ez? Budapest, Reader’s Digest Kiadó Kft, 1995. Jakab György: Az őskor világa; az ókori civilizációk Budapest, Calibra, 1992. Janssen, Jacob J.: Grain transport in the Ramesside Period. Papyrus Baldwin (BM EA 10061) and Papyrus Amiens. London, British Museum Press, 2004. Jean, Georges: Az írás, az emberiség emlékezete. Budapest, 1991. Kákosy László: Az alexandriai időisten. Budapest, Osiris Kiadó, 2001. Kákosy László: Az ókori Egyiptom. Budapest, IKVA, 1993. Kákosy László: Dzsehutimesz sírja Thébában. Budapest, Pytheas, 1989. Kákosy László: Egyiptomi és antik csillaghit. Budapest, Akadémia, 1978. Kákosy László: Ré fiai. Budapest, Gondolat, 1979. Kákosy László: Varázslás az ókori Egyiptomban. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1969.

7

59. Kákosy László – Varga Edith: Egy évezred a Nílus Völgyében. Budapest, Gondolat, 1970. (1973.) 60. Kampp, Friederike: Die thebanische Nekropole: Zum Wandel des Grabgedankens von der XVIII gis zur XX Dynastie (1. és 2. kötet). Mainz, Theben Band 13, 1996. 61. Kantor, Helene J.: Plant Ornament in the Ancient Near East, Chapter II: The Swamp Plants. Chicago, (s.n.), 1945. 62. Kássa László: Tarot kisenciklopédia: Mítosz, Történet, Analógia, Praxis, (s.a.). 63. Kilépés a fénybe: Egyiptomi Halottaskönyv. (s.l.), Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1994. 64. Killen, Geoffrey: Egyptian Woodworking and Furniture. Princes Risborough, Shire Publications, 1994. 65. Klostermeier, Inge: Egyiptom. Budapest, Pegazus Rt., 1991. 66. Knight, Christopher – Lomas, Robert: A Hiram-kulcs. (sl.), Gold Book, (s.a.) 67. Kőszegi Frigyes: A történelem küszöbén. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1984. 68. Kriveljov, I. A.: Ásatások a „bibliai” országokban. Budapest, Kossuth Kvk., 1969. 69. László Péter: Kairó. Budapest, Panoráma, 1978. 70. LaViolette, Paul A.: Az ősrobbanáson túl. Pécs, Alexandra, 2004. 71. Lefebvre, Gustave: Essai sur la médicine égyptienne de l’époque pharaonique. Paris, Presses Universitaries de France, 1956. 72. Longley, Elizabeth: Az ókori Egyiptom. Budapest, Helikon, 1996. 73. Luft Ulrich: Ókori keleti írások: ékírás és képírás. Budapest, MTESZ Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, 1981. 74. Lunn, Martin: A Da-Vinci kód megfejtése. Debrecen, Gold Book, 2004. 75. Magyar és Nemzetközi ki kicsoda 1998. Budapest, Biográf,1997. 76. Magyar Szinonima szótár: A-ZS. Budapest, Akadémiai Könyvkiadó, 1983. 77. magyar természettudományi műnyelvről, A: Természettudományi Közlöny, XLII. kötet, 1910. május 1. 78. Mahler Ede: Ókori Egyiptom. Budapest, MTA, 1909. 79. Malek, Jaromir: Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs and Paintings, VIII kötet. Oxford, Griffith Institute, Ashmolean Museum, 2000–. 80. Manuelian, Peter Der (ed.): Studies in Honor of William Kelly Simpson. 1.kötet. Boston, Department of Ancient Egyptian, Nubian, and Near Eastern Art, Museum of Fine Arts, Boston, 1996. 81. Márki Sándor: Az ókor története. Budapest, Laude Kiadó, (s. a.) 82. Maspero, Gaston: Az ókori Egyiptom története. Budapest, Anno, 1998. 83. Matthews, Victor H.–Benjamin, Don C.: Laws and Stories from the Ancient Near East. New Jersey, Paulist Press, 1997. 84. Mereskovszkij, Sz.: Kelet titkai. Budapest, Holnap Kiadó, 1992. 85. Millard, Anne: Nagy civilizációk. (s.l.) Fabula Könyvkiadó, 1990. 86. Murray, Margaret Alice: The Osireion. London, Bernard Quaritch, 1904 87. Müller, Hans Wolfgang – Eberhard Thiem: A fáraók aranya. Totem Kiadó, Budapest, 2000. 88. Müller, Hans Wolfgang: L’ or de l’Egypte Ancienne. Paris, Sélection du Reader’s Digest, 2000. 89. Nelson, Nina: Egyiptom. Budapest, Cartographia, 1997. 90. Nyárádi Gábor: Istenek Völgye. Budapest, Kozmosz, 1966. 91. Ókori Keleti Történeti Chrestomathia. (Szerk. Harmatta János) Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997. 92. Osman, Ahmed: Idegen a Királyok Völgyében. Budapest, Százszorszép, 1992. 93. Otto Firchow: Grundzüge der Stilistik in den altägyptischen Pyramidentexten. Berlin, Akademie Verlag, 1953. 94. Petrie, W. M. Flinders: Corpus of prehistoric pottery and palettes. London, British School of Archeology (et al.) 1921. 95. Petrie, W. M. Flinders: Gizeh and Rifeh. London, 1907. 96. Petrie, W. M. Flinders: Objects of Daily Use. London, British Scool Archeology 42, 1927. 97. Podzorski, Patricia V.: Their bones shall not perish. England, SIA Publishing, New Malden, Surrey, 1990. 98. Randé Jenő: Egyiptom. Budapest, Panoráma, 1997. 99. Reeves, Carole: Egyptian Medicine. Princes Risborough, Shire Egyptology, 2001. 100. Reeves, Nicholas: Ancient Egypt: The Great Discoveries. London, Thames and Hudson, 2000. 101. Reisner, George A.: A History of the Giza Necropolis I. Cambridge: Harvard University Press, 1942. 102. Reisner, George A.: A Provincial Cemetery of the Pyramid Age. Naga-ed-Der. Part III. Oxford, 1932. 103. Renfrew, Colin – Bahn, Paul: Régészet. Osiris, 1999. 104. Révai Nagy Lexikona (CD) 105. Richardson, Dan: Egypt. London, Rough Guides Ltd, 1996. 106. Romei, Francesca: A szobrászat az ókortól napjainkig. Donati Gindici Associati, 1996. 107. Sebes Tibor: Afrika. Budapest, Móra, 1980. 108. Shaw, Ian: Ancient Egyptian Materials and Technology. Cambridge, Cambridge University Press, 2000. 109. Shaw, Ian: Az ókori Egyiptom története. (s.l.), Gold Book, (s.a.) 110. Shaw, Ian – Nicholson, Paul: The Dictionary of Ancient Egypt. London, Harry N. Abrams Inc., 2002. 111. Siliotti, Alberto: Egyiptomi piramisok. (s.l.), Gabo, 1998. 112. Siliotti, Alberto: Királyok Völgye. (s.l.), Gabo, s.a. 113. Simpson, William Kelly: The Mastabas of Qar and Idu (2. kötet). Boston, Department of Egyptian and Ancient Near Eastern Art, Museum of Fine Arts Boston, 1976. 114. Székely András: Az ókori Kelet művészete. Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1983. 115. The Times atlasz régészet. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994. 116. Tolnai világtörténelem (CD)

8

117. tudás fája, A (25. sz.). (s.l.) Marshall Cavendish Magyarország fióktelep, 1999. 118. Vandenberg, Philipp: A fáraók Völgye. Budapest, K. u. K. Kiadó, 2004. 119. Varga Domokos: Ős napkelet. Budapest, Móra F. Könyvkiadó, 1979. 120. Varga Edith: Napkorong a fej alatt. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1998. 121. Várkonyi Nándor: Sziriat oszlopai. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1972. 122. Világtörténelmi enciklopédia. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1984. 123. Vogel, Günter–Angermann, Harmut: SH Atlasz: Biológia. Budapest et al., Springer-Verlag, 1992. 124. Watterson, Barbara: Egyiptomiak. (s.l.), Szukits Könyvkiadó, 2005. 125. Weeks, Kent R.: II. Ramszesz fiainak sírja. Debrecen, Gold Book Kft., (s.a.) 126. Wenig, St.: A nő az ókori Egyiptomban. Budapest, 1967. 127. Wilson, Hilary: A fáraók népe. Debrecen, Gold Book Kft., 1999. 128. Wilson, Hilary: Egyptian food and drink. Princes Risborough, Shire Publications, 2001. 129. Zamarovský, Vojtech: A felséges piramisok. Bratislava, Madách, 1981.

Cikkek
130. Alberge, Dayla: Tomb reveals Ancient Egypt's humiliating secret. The Times. (2003, júl. 28.) 131. Aref, Nevine El-: Elkab’s hidden treasure. Al-Ahram. No. 649. (2003, júl. 31–aug. 6.) 132. Brovarski, Edward: An Inventory List from „Covington’s Tomb” and Nomenclature for Furniture in the Old Kingdom. Studies in Honor of William Kelly Simpson. Vol. 1. (1996) pp 117–155. 133. Brown, Cardyn: Reserve head 4th dynasty (2589–2532 BC) W164. Inscriptions. Issue 3. (2000. ápr.) p 10. 134. Brown, Terry: Ancient Egyptian Medical Practices and Rites. Inscriptions. Issue 3. (2000. ápr.) pp 8–9. 135. Callou, Cecile – Samzun Anaïck – Alain Zivie: Archaeology: A lion found in the Egyptian tomb of Maïa. Nature 427 (2004. jan. 15.) pp 211–212. 136. Cockburn, A. (et. al): Autopsy of an Egyptian Mummy. Science 187. (1975) pp. 1155–1160 137. Davis, Whitney: Archaism and modernism in the Reliefs of Hesy-Ra. Ancient Egypt’s View of Its Past. (2004) 138. Deeb, C. (et al): Transmission Electron Microscopy (TEM) investigations of Ancient Egyptian cosmetic powders. Applied Physics A 79 (2004) pp 393–396. 139. Dodson, Aidan: Thutmosis III: Family Man. The Ostracon. Vol. 15. No. 2. (Summer-2004) pp 2–7. 140. Driesch, Angela – Dieter Kessler – Joris Peters: Mummified Baboons and other Primates from the Saitic-Ptolemaic. Animal Necropolis of Tuna el-Gebel, Middle Egypt. Documenta Archaelogiae. Part IV., pp 231-278. 141. Gaál Ernő: Az óegyiptomi borról. Ókor (2005. IV. évf. 3. szám), pp 69–77 142. Gabolde, Marc: La statue de Merymaât gouverneur de Djâroukha (Bologne K.S. 1813). BIFAO 94 (1994), pp 261–275 143. Glueck, Nelson: Clarence Stanley Fisher in Memoriam. Bulletin of the American Schools of Oriental Research, No. 83 (1941. okt.) pp 1–4 144. Goodridge, Wendy: Sir Henry Wellcome. Inscriptions. Issue 3. (2000. ápr.) pp 6–7 145. Guasch-Jané, Maria Rosa – Andrés-Lacueva, Cristina – Jáuregui, Olga – Lamuela-Raventós, Rosa M: Fist evidence of white wine in ancient Egypt from Tutankhamun’s tomb. Journal of Archeological Science xx. (2006) pp 1–6 146. Hawass, Zahi: „Thot is burning”. Al-Ahram Weekly. (1999. nov. 11–17), No. 455 147. Hayes, William C.: Kharga Oasis in Prehistory by G. Caton-Thompson. American Journal of Archaeology, Vol. 57, No. 2 (1953. ápr.), pp. 117–119 148. Hayes, William C.: Most Ancient Egypt: Chapter 1. The Formation of the Land. Journal of Near Eastern Studies, Vol. 23, No. 2. (1964, ápr.), pp 73–114. 149. Kasztovszky Zsolt: Hideg neutronokkal régiek nyomában. Élet és Tudomány. LIX. évf. 51–53. szám (2004, dec. 17.), pp 1626–1628. 150. Kitchen, K. A.: The Chronology of Ancient Egypt. World Archaeology. Vol. 23, No. 2, Chronologies. (Oct., 1991), pp 201–208. 151. Kraemer, Jr. Casper J.: A Greek Element in Egyptian Dancing. American Journal of Archaeology, Vol. 35, No. 2 (1931, ápr-jún.), pp 125–138. 152. Lowe, Brenda L.: The domestic Cat in Egyptian Tomb Paintings. The Ostracon. Vol. 16, No 1, (2004-05), pp 7-11. 153. Maas, P.: The Philinna Papyrus. Journal of Hellenic Studies. Vol. 62, 1942 (1942), pp. 33–38. 154. O’Connor, David: Political Systems and Archeological Data in Egypt: 2600–1780 B. C.. World Archaeology, Vol. 6, No. 1., Political Systems (1974, jún.), pp 15–38. 155. Petrie, W. M. Flinders: Athribis. British School of Archeology in Egypt. XIV (1908), pp 1–26 + 43 plates. 156. Strouhal Eugen: The Relation of Iufaa to Persons Found beside his Shaft-Tomb at Abusir. Archiv orientalní, vol. 70, No. 3, (2002), pp 403–411.

Egyéb
157. Rabehl, Silvia Maria: Das Grab des Amenemhet (Jmnjj) in Beni Hassan oder der Versuch einer Symbiose. (disszertáció). München, (s.n.), 2006. 158. Zolnai Zsolt: Töltött részecskék besugárzásával keltett kristályhibák szilíciumkarbidban. (Ph.D. tézisfüzet). MTA, 2005.

9

1
1 H3 SN: Sír az 1. dinasztiából, Narmer idejéből. BT: heluáni sír SN: Sír az 1. dinasztiából, Narmer idejéből. BT: heluáni sír SN: Sír az 1. dinasztiából, Szemerhet idejéből. BT: heluáni sír SN: 2. dinasztiabeli masztaba, amelyben két sztélét találtak, amelyeket Khnemet-Ptah hercegnőnek állítottak. BT: heluáni sír masztaba SN: 2. dinasztiabeli sír. Nefermerika sztéléjét találták meg ebben a sírban. BT: heluáni sír RT: Nefermerika sztéléje SN: 3. dinasztiabeli sír, amely kelet felé néz és 1232 m2-en terül el. A sír építéséhez régebbi sírokból hasznosítottak újra kődarabokat. Befejezetlen téglaburkolat borítja. BT: heluáni sír SZOKARHOTEP SÍRJA SN: Ebben a sírban találták meg Heken mennyezeti sztéléjét. BT: heluáni sír RT: Heken sztéléje

40 H3

150 H5

175 H8

246 H8

287 H6

359 H3 381 H8

400 ÉV SZTÉLÉ UF: 400-year stela (ang.) SN: I Széthi tiszteletére készült ez a sztélé fia, II. Ramszesz által, amelyet Tanisznál, Tell el-Daba’a-tól északra találtak meg. BT: taniszi sztélé 400-YEAR STELA (ang.) 505 H4 400 ÉV SZTÉLÉ

SN: Sír a 2. dinasztiából, Ninutjer idejéből. BT: heluáni sír SN: Sír az 1. dinasztiából, Neithhotep idejéből. BT: heluáni sír SN: 2. dnasztiabeli sír. Itt találták meg Nisu-heqet sztéléjét. (64;
27)

728 H5

946 H8

BT: heluáni sír RT: Nisu-heqet sztéléje 1241 H9 SN: Sír a 2. dinasztiából, Heluánból. Sat-Ba sztéléjét találták meg ebben a sírban. BT: heluáni sír SN: Sír az 1. dinasztiából, Dun idejéből. BT: heluáni sír SN: Sír a 0. dinasztiából, Ka1 idejéből. BT: heluáni sír SN: Sír a 0. dinasztiából, Ka1 idejéből. BT: heluáni sír

1380 H2

1627 H2

1651 H2

2146E (64; 11) (137; 86) SN: 2. dinasztiabeli szakkarai sír. Itt találták meg Szehenefer hercegnő sztéléjét. BT: szakkarai sír RT: Szehenefer sztéléje

10

A
AA (óei.) AAH ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 2. AAHEPERKARÉNEFER AA-CHEPER-KA-RA-NEFER (ang.)

AAT-KŐ SN: Drágakő, amelyből edényeket, berakott díszítéseket és kisebb szobrokat készítettek. BT: drágakő AAUSERRE (spa.) AAUSZERRÉ APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542) APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542) APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542) APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542)

AAUSZERRÉ APÓPHISZ AA-WESER-RA (ang.) AB IB ABACUS

UF: Aah-te-Huti (ang.) Iah1 SN: Holdisten. Thot1 egy megnyilvánulása íbisz alakban. BT: holdisten THUTMÓZISZ, I. (i.e. 1493-1481) (i.e. 1525-

NYOLCOLDALÚ OSZLOP ÉBENFA ÉBENFA ÉBENFA

AAHEPERKARÉ 1512)

ABANOS (ro.)

ABANOZ (alb., haw.) ABANOZ AĞACI (tör.) ABATO

AAHEPERKARÉNEFER UF: Aa-cheper-ka-ra-nefer (ang.) SN: Hepuszeneb egyik fia a 18. dinasztiában. Főpap II. Thutmózisz halotti templomában. BT: főpap Hepuszeneb hozzátartozói AAHEPERURÉ AMENHOTEP, II. (i.e. 1450–1412) (spa.) AAHOTEPRÉ AHHOTEP, I–II. AAHETEPRE (ang.) AAHOTEP I–II (ang.)

UF: Ozirisz szentélye SN: Ozirisz tiltott szentélye volt, amely a Szenom szigeten helyezkedett el. BT: szentély RT: Szenom

AAHOTEPRÉ UF: Aahetepre (ang.) BT: dinasztia, 16. (i.e. 1663–1570) hükszósz fáraó AAH-TE-HUTI (ang.) AA-KENEN-RA (ang.) AAKENENRÉ AAKHEPERKARE (ang.) 1493–1481) AAH APÓPHISZ, II. THUTMÓZISZ, I. (i.e. 1525–1512) (i.e.

ABAU (ang., ném. spa.) SN: A lovasság írnoka a 20. dinasztiában. BT: írnok RT: Abau sírja ABAU SÍRJA UF: TT351PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Abau (ang., ném., spa.) ABBOTT PAPIRUSZ (BM: BM10221) SN: Kb. i.e. 1100 körül hat meggyalázott fáraósír kivizsgálására felállított különleges bizottság jelentése a ramesszida korból. BT: jegyzőkönyv papirusz ABDALLA, ALY OMAR ALY BT: egyiptomi egyiptológus AD: aly_omar@frcu.eun.eg ABDALLAH NIRQI SN: A település i.u. 4–13. századig állt fenn. Története felosztható egy korai időszakra, amikor a település gyéren elhelyezkedő lekerekített sarkú házakból állt, amelyek a késő antik korban használt eszközökkel voltak felszerelve. Egy virágkorra (i.sz. 550–1050), amikor a lakosok száma jelentősen megnőtt, és a hanyatlás időszakára (i.sz. 1050– 1300), amikor jelentős talajszint-emeléssel építették újjá a Citadella területén a romba dőlt épületek egy részét. Ma Abdallah Nirqit több méter magas víz fedi. BT: település RT: abdallah nirqi ásatás abdallah nirqi ház abdallah nirqi sír abdallah nirqi temető ABDALLAH NIRQI ÁSATÁS (1964. aug. 27–okt.5.) SN: Az Egyptian Antiquities Organisation 1964-ben felajánlotta a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének, hogy az Asszuáni Gát építése miatt víz alá kerülő területek egyikén az Abu Szimbeltől 4 km-rel északra fekvő Abdallah Nirqiben ásatást folytasson. Az expedíciót Castiglione László vezette. A város feltárását Barkóczi László, Salamon Ágnes, a temetőét Kákosy László, Varga Edith, Hajnóczy Gyula – végezte. A rendelkezésre álló rövid idő miatt csak viszonylag kis részét sikerült mindezeknek feltárni. A budapesti Szépművészeti Múzeumba került az itt végzett ásatás leletanyaga. BT: ásatás núbiai-magyar expedíció ABDALLAH NIRQI HÁZ SN: Az első épületeket i.sz. 4. sz. vége felé emelték és a 13. században néptelenedtek el. A korai időszakban lekerekített sarkú házak voltak jellemzők, a virágkorban a kupolás épületek. BT: ház RT: Abdallah Nirqi

APÓPHISZ, II.

AAMON UF: A-amun (ang.) SN: Amenemheb8 és Iszumut fia a 20. dinasztiában. BT: Amenemheb8 hozzátartozói NT: Aamon hozzátartozói AAMON HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Amenemheb8. Anyja: Iszumut. Felesége: Hathor3. BT: Aamon NT: Amenemheb8 (ang., fr., ném., spa.) Hathor3 (ang.) Iszumut AAMTJU AHMOSE (ang.) A-AMUN (ang.) AAMON AMENTHU (ang.)

AANAKHT SN: Egy szakkarai domborműtöredéken (JE 4872) olvasható a neve.(1; 165) BT: szolga RT: dombormű (KEM: JE 4872) AANETJERIRE (ang.) AANETJERIRÉ AANETJERIRÉ UF: Aanetjerire (ang.) BT: dinasztia, 16. (i.e. 1663–1570) hükszósz fáraó AANTJU AHMOSE (spa.) AAOUSIRRE (spa.) AAQENENRE (spa.) AA-QENEN-RÊ (ném.) AAQNENRE (spa.) AMENTHU (ang.) APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542) APÓPHISZ, I. (i.e. 1585–1542) APÓPHISZ, II. APÓPHISZ, II. APÓPHISZ, II. APÓPHISZ, II.

AAOUSIRREAPOPHIS (spa.)

AAQNENREAPHOPHIS (spa.)

A’AT (ang.) SN: III. Amenemhet egyik felesége a 12. dinasztiában. BT: Amenemhet, III. hozzátartozói főfeleség AATI (óei.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 6.

11

ABDALLAH NIRQI SÍR SN: A K-NY tájolású, nagy kövekből kialakított, többnyire téglalap alakú síremlékeket vastag, fehér mésszel vonták be és tetejükön némely esetben kivehető volt egy vésett kereszt. Általában padok övezték. Magukat a halottakat vászonba tekerve helyezték el a sírgödörben, amelynek nyugati oldalán néha kis fülkét alakítottak ki. Edényt állítottak bele. Ugyanazon sírban több temetkezés is elképzelhető volt. RT: Abdallah Nirqi abdallah nirqi temető ABDALLAH NIRQI TEMETŐ SN: A temető sírépítményeinek mintegy ötödét sikerült feltárni, magát a sírkamrát azonban csak 7 sír esetében. Az itt talált valamennyi tárgyat Magyarországnak ajándékozta az Egyiptomi Köztársaság. A budapesti Szépművészeti Múzeumban megtekinthetők. BT: nekropolisz RT: Abdallah Nirqi abdallah nirqi sír ABDERRASUL, AHMED SN: El-kurnai fellah, aki szerény jövedelmét illegális ásatásokon szerzett kincsek eladásával egészítette ki. 1881. februárjában megtalálta a 21. dinasztiabeli papok által elrejtett 36 fáraó múmiáját, amelyeken még rajta voltak a királyi ékszereik. Mustafa Aga Ejeat konzult bízta meg a kincsek eladásával, aki Angliát, Belgiumot és Oroszországot képviselte. Hamarosan azonban Gaston Maspero megállította őket. BT: sírrabló ABDJU (óei.) ABDU1 ABÜDOSZ (gör.)

mágikus gemmákon, melyek egy kakasfejű kígyólábú lényt ábrázolnak, és az Iaó Abraszax feliratot viselik. (53;
275)

BT: absztrakt isten ÁBRÁZOLÁS SN: A 4. dinasztiától kezdődőden az elhunytat foglalkozásának megfelelő ruhában és kellékekkel ábrázolták. A királyi hercegek és magas tisztségviselők szívesen ábrázoltatták magukat írnokként. BT: festészet szobrászat NT: Ankhmahor sírjának ábrázolásai csillagászati ábrázolás falfestmény macskaábrázolás vádi magharai ábrázolás ABSZOLÚT KORMEGHATÁROZÁS SN: A kőzetekben található radioaktív elemek segítségével történő kormeghatározás, mely különféle módszerekkel történhet. A módszer alapjául a radioaktív elemek lebomlási ideje szolgál. Az egyes elemek más-más felezési idővel alakulnak át stabil elemmé. A felezési idő az az időtartam, amely alatt a radioaktív anyag fele stabil állapotúvá alakul. A radiokatív és a stabil anyag arányából következtetni lehet az anyag korára. BT: kormeghatározás NT: izotópos kormeghatározás kálium-argon módszer radioizotópos kormeghatározás radiokarbonos kormeghatározás urán-módszer ABSZOLÚT KRONOLÓGIA SN: Konkrét időpontokhoz rendeli a leletek, történések idejét. BT: kronológia ABSZTRAKT ISTEN BT: isten NT: Abraszax ABT (óei.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 8. ABU (óei.) ELEPHANTINÉ (gör.) ABU EL-HOL (ar.) GIZEHI SZFINX ABU GHURAB (ang.) ABU GORÁB ABU GORÁB UF: Abu Ghurab (ang.) Abu Gurab (len.) BT: település RT: Neuszerré naptemploma ABU GORÁBI NAPTEMPLOM ABU GURAB (LEN.) ABU-KIR ABU MARKUB (ar.) KANOPOSZ PAPUCSCSŐRŰ GÓLYA NEUSZERRÉ NAPTEMPLOMA ABU GORÁB

SN: Inettel együtt emlegetik a barátság isteneként. A két teknős, melyek a millió év ívének két oldalán úsznak. Az évmilliók csónakja képviseli a ka-t, mint számtalan inkarnáción keresztül vándorol a tökéletesedéshez vezető úton. A vezetők a jó barátok, akikkel útja során találkozik, és akik megkönnyítik útját. BT: teknős-isten ABÜDOSZ (gör.) ABÜDOSZ (gör.) ABÜDOSZ (gör.)

ABDU2 (óei.) ABDZSU (óei.) ABEDJOU (óei.) ABET

SN: A Középbirodalom koporsófelirataiban fordul elő ez a tárgy, ami rudat mintáz. BT: tárgy

ABHANDLUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS KAIRO (1958–) UF: ADAIK (röv.) SN: Glückstaldtban indult ez a folyóirat 1958-ban. BT: egyiptológiai folyóirat ABIDO (ol.) ABÜDOSZ (gör.) ABÜDOSZ (gör.) ABÜDOSZI KIRÁLYLISTA ABIDOSZ (gör.) ABIDWA ABIES (lat.)

ABIDOSZI KIRÁLYTÁBLA ABÜDOSZ (gör.)

JEGENYEFENYŐ KILIKIAI JEGENYEFENYŐ KILIKIAI JEGENYEFENYŐ

ABIES CILICIA (lat.) (134; 9) ABIES CILICICA (lat.) ABISAI (bib.) AB NIAU (óei.) IBSA (óei.)

ABU’N-NAGAI NEKRPOLISZ SN: A 18. dinasztia idején kezdett fontossá válni. Itt hantolták el azokat a thébai fejedelmeket, akik elűzték a hükszószokat. A völgyben Abu’n-Naga sírjait fosztották ki a legtöbbször. BT: nekropolisz ABU RAWASH (ang.) ABU ROÁS ABU RAUWASH (ang.) ABU ROÁS ABU ROAS UF: Abu Rauwash (ang.) Abu Rawash (ang.) Abú Roaš (szl.) Abu Roash (ang.) SN: Itt található Dzsedefré befejezetlen piramisa. BT: település RT: abu roasi hajó Dzsedefré piramisa ABÚ ROAŠ (szl.) ABU ROAS ABU ROASH (ang.) ABU ROAS ABU ROASI HAJÓ SN: 2 hajót találtak Abu Roasban az M jelzésű hegynél. BT: hajó ABU SHAR EL-QIBLI (ar.) MÜOSZ HORMOSZ (gör.)

KECSKESZARV ABORTUSZ

ABORTION (ang.) (99; 18)

ABORTUSZ UF: abortion (ang.) (99; 18) SN: A terhesség természetes vagy mesterséges úton való megszakítása. Deir el-Medinéből írásos bizonyíték maradt fenn egy abortuszról. (99; 18) BT: nőgyógyászat RT: terhesség ABRASZAX SN: A római kori Alexandriában absztrakt, gnosztikus körökben kedvelt istenség, aki nevének számértéke 365, így az idő és a 365 ég uraként tisztelték. Neve sokszor feltűnik

12

amikor John Lewis Burckhardt újra felfedezte. Aranykora a Középbirodalom idejére esett. A templomot Amonnak. BT: Abu szimbeli nagy templom dombormű ABU SZIMBELI TEMPLOM SN: II. sziklatemplomai ABU SZÍR UF: Abusir Busiris (ang. Egyetlen sziklából faragták ki mindkettőt.) Abidosz (gör. Az oszlopokat újjáépítették vagy agyagból készült téglákkal pótolták ki. kinek hegyesen végződő köténye az arab hajósok előtt rozsmérőhöz látszott hasonlatosnak. I. A nagy templom homlokzatánál lévő egyik óriási Ramszesz-szobor megrongálódott ennek során. Egy olyan tervrajzot készítettek. Egyik kiváló tulajdonsága volt.) Buszirisz (gör. hogy új helyén eredeti állapotában tudják újraépíteni a templomot. A kőtömbök egyenként 20-30 tonnát nyomtak.) SN: A 9.(ar. kettő a feleségét ábrázolja. sz. II. A túlságosan könnyen omló homokkő darabokat szintetikus gyanta beinjekciózásával erősítették meg. amíg ezt sikerült 1036 darabban lebontani és újra felépíteni.) SN: Város Felső-Egyiptomban. leszúrja és széttapossa a líbiaiakat. sziklatemplomai NT: abu szimbeli kis templom domborművei abu szimbeli kis templom Hathor1 oszlopai RT: abu szimbeli nagy templom ABU SZIMBELI KIS TEMPLOM DOMBORMŰVEI SN: Azt ábrázolják. gör. Itt sikerült 1907–1908-ban Ranúzer király templomát kiásatni Borchardtnak. Mai neve az egyik sziklán féldomborműben ábrázolt egyiptomi férfitól ered.) ABU SZÍRI PIRAMIS UF: abuszíri piramis BT: piramis NT: Hentkáwesz. ill.. Azt állították. Ramszesz kettétört szobra továbbra is ott hevert. el. 1813-ban bukkant elő. alsó-egyiptomi nomosz fővárosa volt. hogy Egyiptom egyik legegészségesebb városának 13 . s elváltak a mennyezettől. hogyan mutat be a királyi pár áldozatot különféle istenségeknek. festettek. BT: város RT: Abu szimbeli kis templom Abu szimbeli nagy templom ABU SZIMBELI KIS TEMPLOM UF: Nefertari temploma SN: II. amin a templomok minden kőtömbjét feltüntették. a núbiai foglyok sorát kíséri. hogy II. Ramszesz megostromol egy szíriai erősséget.) Abido (ol. dinasztia királyainak temetkezési helye a mai Arabat el-Madfune mellett. Néhány falat újra véstek. Számszerűen 6 db. A kupola kivételével nem lehet nyomát látni annak.) Abdu2 (óei. piramisa Neuszerré piramisa Noferefré piramisa Noferirkaré. egy nagy erejű földrengés rázta meg Núbiát. piramisa Szahuré piramisa RT: Abu Szír dinasztia. A templom áthelyezésének ezt a tervét. 55 m mélyen vájták sziklába. Ezért nevezzük Abu Szimbelnek. A baloldali haránt irányú teremben Ízisz1 és Hathor1 koronázza meg Nefertarit. II. s egyben kultuszközpontja Ozirisz istennek. Ozirisz fejét állítólag itt temették el. BT: sziklatemplom templom NT: Abu szimbeli kis templom Abu szimbeli nagy templom RT: Ramszesz.) Buzirisz (gör. 1973 elején ketten egy olyan sírkamrára leltek.) Ebot Tjen (óei.). Ramszesz két sziklatemplomot faragtatott a 100 m magas hegyoldalba. egyenként 20 méteres ülő alakja 7. A damiette-i ág nyugati partján fekszik.e. amelyet végül is megvalósítottak.) Dzsedu Ozirisz háza Peruziri (óei. hogy egy fáraó sírját találták meg. BT: főváros RT: Abu Szíri isten Abu Szíri piramis Abu Szíri sír ABU SZÍRI ISTEN BT: helyi isten NT: Andjety (ang. amelynek a tartalma túlszárnyalta mind az 5000 addig feltárt sírt. a déli oldalon II. a felsőtestével együtt levált a szoborról és a földre hullott.) Abedjou (óei. Nefertarinak építtette. A derekánál egy repedés keletkezett.) Per-Uziri (óei. Ramszesz fáraó sziklatemplomai. BT: abu szimbeli templom Ramszesz. John Lewis (1784–1817) ABU SZIMBELI NAGY TEMPLOM DOMBORMŰVEI SN: A király diadalmas hadjáratait idézik. A templomon belül a oszlopok is megrepedtek.) Araba. BT: sírrablás ABÜDOSZ UF: Abdju (óei. Itt született Ménész. aki Alsóés Felső-Egyiptomot egyesítette.) Djedu (ang. 1963-1972-ig tartott. ill. ezért vált zarándokhellyé. Ré-Harahtinak szentelték. 5. a svédek dolgozták ki. de II. valamint a fáraó figurái is elpusztultak. 13. BT: Abu szimbeli kis templom Hathor1-oszlop ABU SZIMBELI NAGY TEMPLOM SN: A 35 m széles 30 méter magas homlokzata előtt van II. II. Hét év sem telt el. Ramszesz felszentelte Abu Szimbelt. Az 1. „rozs-atyának” II. BT: Abu szimbeli kis templom dombormű ABU SZIMBELI KIS TEMPLOM HATHOR1 OSZLOPAI SN: A csarnokban lévő meglehetősen kezdetlegesen faragott Hathor1 fejekben végződő oszlopok.5 m-es vállszélességgel. 4 a fáraót. a szétvágáskor a tömböket számokkal megjelölték. A következő két teremben vallási jelenetek ábrázolásai találhatók. hogy ezeket a hatalmas tömböket valaha is megmozgatták. Ennek bejárata előtt 10 méteres kőszobrok vannak. Ramszesz négy gigantikus.) Abdzsu (óei. sziklatemplomai NT: abu szimbeli nagy templom domborművei RT: abu szimbeli kis templom Burkhardt.ABUSIR ABU SZÍR ABU SZIMBEL UF: Ipszambul SN: Maga a város egy fával sűrűn benőtt apró völgyben helyezkedik el Asszuántól délre 280 km-rel a Nílus nyugati partján az első és a második zuhatag között Vallási központ volt 3200 évvel ezelőtt. Ramszesz Hathor1 istennőnek és feleségének. A kereszténység korában ugyanis belepte a homok.) Abidwa Abot Abydos (ang. A puszta és egy csatorna közé ékelve nagyon keskeny földszalagon feküdt. A falakat többek közt a kádesi csata és a szíriai háborúk jelenetei ékesítik (i. Ezen a szent helyen gyakran hagytak hátra sztélét vagy jelképes sírt. Az északi oldalon a hettiták ellen vívott kádesi csata előkészülete és az ütközet menete látható. és 2. amelytől a feje. BT: abu szimbeli templom Ramszesz. piramisai ABUSZÍRI PIRAMIS ABU SZÍRI PIRAMIS ABU SZÍRI SÍR BT: sír NT: Fetekti masztabája Iufaa sírja Kaaper2 masztabája Ptahsepszesz1 masztabája ABU SZÍRI SÍRRABLÁS (1973) SN: Hét hónap alatt mintegy 5000 sírt raboltak ki az Abu Szíri hegység lábánál pamutgyári munkások. II. Az asszuáni gát építése miatt 64 méterrel magasabbra kellett helyezni az egész épületegyüttest.

766) abüdoszi hüpokephal (KEM: 10691) ABÜDOSZI HÜPOKEPHAL (BM: 37330) SN: Abüdoszban talált rá Flinders Petrie a 30. dinasztia korából került elő Petrie abüdoszi ásatásaikor a G50B jelzésű sírból. mintegy 76 uralkodó nevét. 462) SN: I.) ACACIA DU NIL (fr. BT: hüpokephal NT: abüdoszi hüpokephal (BM: 37330) abüdoszi hüpokephal (BSZM: 02. spa. A hajók fából készültek és sárgára voltak festve kívülről. 5–) ABÜDOSZI HÜPOKEPHAL SN: Petrie abüdoszi ásatásai során került elő 3 db bronz hüpokephal a 30. 8.) ACCIPITRINAE (lat. I. I. Ma a Kairói Egyiptomi Múzeumban látható. Itt találhatóak Narmer.) ACCIPITRIFORMES (lat. amely Ménésztől kezdve néhány név kihagyásával felsorolja I.) BT: abüdoszi királylista Királyok Folyosója Széthi. Dareiosz fia és I. BT: abüdoszi hüpokephal bronz hüpokephal RT: G50B ABÜDOSZI KIRÁLYLISTA UF: abidoszi királytábla BT: királylista NT: abüdoszi királylista. akik tisztelték Oziriszt vagy templomot állítottak neki.) abüdoszi királytemető B abüdoszi királytemető U ABÜDOSZI KIRÁLYTEMETŐ B UF: Abydos Cemetery B (ang. melyet elhagyva a fáraó újjászületik.) ACACIA NILOTICA (lat. amely ma a British Múzeumban van.) ABÜDOSZI KIRÁLYLISTA. ünnepi templomának domborművei ABÜDOSZI KIRÁLYTEMETŐ SN: Itt egyaránt találhatunk nyerstéglából és kőből épült síremlékeket. Ma a Bosztoni Szépművészeti Múzeumban lehet megtekinteni. BT: abüdoszi hüpokephal bronz hüpokephal RT: G50C ABÜDOSZI HÜPOKEPHAL (BSZM: 02. BT: sír NT: Dun sírja Dzser sírja Dzset sírja G50B G50C G50D Iri-Hór sírja Ka1 sírja Ménész sírja Merietneith sírja Merimaat3 sírja Narmer sírja Ozireion Szemerhet sírja ABÜDOSZI OZIRISZ-TEMPLOM TEMPLOMA SZÉTHI. A sírkamrák fölé emelt egyszerű lépcsőzetes építmények jelképezik a teremtés első lépcsőjét. Az itteni síremlékek oldalainak alapjai merőlegesek egymásra. I. Ménész idejére. amelyet Flinders Petrie talált meg a G50D jelzésű sírban.) ACACIA (ang. RT: Abüdosz (gör. II. BT: abüdoszi hüpokephal bronz hüpokephal RT: G50D ABÜDOSZI HÜPOKEPHAL (KEM: 10691) SN: A 30. I.) ACACIA ARABICA (lat. SN: I. 1. Xerxész testvére.) SN: Umm el-Qaab-tól északra fekszik. Széthi és II. dinasztiabeli abüdoszi hüpokephal.ismerték. abüdoszi királylista. Széthi elődeit.e. valamint Ménész udvaroncainak sírjai.766) SN: 30. BT: fahajó RT: O’Connor. ABÜDOSZI Múzeum ABÜDOSZI HAJÓ UF: Abydos boat (ang. abüdoszi temploma ABWAB EL-QOTAT SN: Egy szakkarai település. Szentélyei híresek. Széthi ünnepi templomában a Királyok Folyosójának jobb oldali falán olvasható.) ABÜDOSZI HAJÓ ABÜDOSZI KIRÁLYTEMETŐ B AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA KARVALY VÁGÓMADÁRFÉLE VÁGÓMADÁR-ALAKÚ GAZDASÁGI SZÖVEG HÉJAALAKÚ ABYDOS BOAT (ang.) (99. Ma a British Múzeumban található. BT: város RT: abüdoszi ásatás abüdoszi hüpokephal abüdoszi királylista abüdoszi királytemető abüdoszi sír abüdoszi piramis abüdoszi templom felső-egyiptomi nomosz. A hajókat az uralkodó a túlvilágon is szándékozta használni. Ka1. BT: abüdoszi királytemető ABÜDOSZI KIRÁLYTEMETŐ U BT: abüdoszi királytemető ABÜDOSZI PIRAMIS BT: piramis NT: Jahmesz. 2. SN: II. BT: királyi nekropolisz NT: Umm el-Qaab (ang.) ACE (röv. ahol az elmúlt 14 évben francia régészcsoport kutat a Centre National des Recherche Scientific megbízásából Alain Zivie vezetésével.) SN: 12 hajóból álló flottát fedeztek fel Umm el-Qaabtól 2kmre északra amerikai régészek az ausztrál David O’Connor vezetésével 1991-ben.) AUSZTRÁL EGYIPTOLÓGIAI KÖZPONT ACHAJMENÉSZ (– i.) ACCIPITRIDAE (lat.) ACACIA VERA (lat. feb. akinek uralkodása alatt Egyiptom helytartója volt.) ABYDOS CEMETERY B (ang. ABÜDOSZI ÁSATÁS BT: ásatás NT: Dreyer abüdoszi ásatásai (1977) Mariette abüdoszi ásatásai Pennsylvaniai Régészeti és Antropológiai ásatásai Petrie abüdoszi ásatásai RT: Abüdosz (gör. piramisa ABÜDOSZI SÍR SN: A sírok a külső falakig érnek.) ACCOUNTING TEXT (ang. a Földet. 28) ACCIPITER NISUS (lat. Az egyikben talált agyagedényekből korukat az 1. 2. dinasztiára datálták. David Bourke (1938. ABÜDOSZI TEMPLOM BT: templom NT: Hentamentiu temploma Ramszesz. Ramszesz templomai találhatók itt. BT: abüdoszi királylista ABÜDOSZI KIRÁLYLISTA. 14 . valószínűleg azokat. homlokzatuk dőlt. 1.. Méretük 18-tól 27 méterig változott és sártéglából vontak köréjük burkolatot. Ramszesz abüdoszi Memnon-templomában a két hüposztül-csarnokot körülvevő helyiségek egyikében találták meg. dinasztia korabeli hüpokephalra a G50C jelzésű sírban. BT: település ABYDOS ABÜDOSZ (gör. I. Iri-Hór. dinasztia korából. ezekkel együtt összesen 14 található Abüdoszban. Memnon-temploma Széthi.

e.. Philophator (i.) UF: carpenter (ang.: 606-257-2840 ADAMS.u. of Anthropology.BT: Dareiosz. hosszúsága 93 cm.. hozzátartozói helytartó ACHAMENERAU (ném. Markusz (i.) ACH-BIT ACHET-ATON ACHMIM. (154.) ADAMS. 19) Kleopátra. 393–380) (i.) ABHANDLUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS KAIRO (1958–) ADALÉKANYAG BT: anyag NT: élesztő SN: Az adót az adószedők mérték fel. University of Pennsylvania Museum 33rd & Spruce Streets Philadelphia PA 19104 USA Tel. BT: gyógyszer RT: adit ADJIB (ang.) ACHAT (ném. 30–i. 2939–2892) ADMINISZTRÁCIÓ ADMINISZTRÁCIÓS ADMINISZTRÁCIÓS ADMINISTRATION (ang.) SUGÁRBAKTÉRIUM SUGÁRBAKTÉRIUMFÉLE SUGÁRGOMBA SUGARASÚSZÓJÚ HAL ADIT ELLENI GYÓGYSZER SN: Többféle gyógyszer is volt rá: 1. I.) MA ADIT UF: adet SN: Szembetegség. VII.) HAKÓRISZ (i.e. dinasztiából.) BT: Nagy Kutya ADET ADIT FRÖHLICH SZINDRÓADIPOSOGENITAL DYSTROPHY (lat. WILLIAM Y. Magassága: 26cm.e. spa. s a szem felületére tenni. Antóniuszt azonban legyőzték.) BT: mesterség NT: Amenemhet3 Amenmesz8 Dzsehuti4 főadminisztrátor Neferszekheru2 ADMINITIONS OF IPUWER (ang.)(154. Szövetségeseinek. ELACHMIN ACHORIS (své. 2. BT: amerikai egyiptológus AD: Dept. pelikántrágya. Lexington KY 40506 Tel. 14) (1. 83–30) Augusztusz (i. spa. Lexington KY 40506 Tel. 16) BT: szöveg NT: adóirat Boulaq 18 papirusz (KEM: CG 58069) Lahún papirusz (PM: UC32189) Lahún papirusz (PM: UC 32194) ADMINISZTRÁTOR UF: Verwalter (ném.) ACTINOPTERYGII (lat.) ACHÁT ACHÁT AKHAMENRU (ang.) ADZSIB (i. só és tömjén keverékét tették a szem belsejébe. szélessége 52 cm.) Pakharu (ang.) akhát SN: A kvarc kriptokristályos változata. BT: háború RT: Antóniusz. BT: Meketré halotti tárgyai ácsműhely modell ÁCSOK FELÜGYELŐJE UF: overseer of carpenters (ang.) Amenkhau (ang. különböző színezésű. ném.. Antóniusz Kleopátrának ajánlotta fel Róma ázsiai hadjáratainak gyümölcsét..) ADMINISTRATIVE DOCUMENT (ang.: 215-573-9274 Fax: 215-898-0657 ADAMS. spa. spa.) BT: felügyelő NT: Amenhotep12 (ang.e.) UF: Epsilon Canis Majoris (lat.) ACTINOMYCETALES (lat. of Anthropology. barátainak nagyobbik része az ellenség oldalára állt át. 13f) BT: mesterség NT: faesztergályos Huja6 RT: ácsmunka ácsok felügyelője ÁCSMUNKA BT: munka NT: fűrészelés illesztés ÁCSMŰHELY MODELL BT: modell NT: ácsműhely modell (KEM: JE 46722) ÁCSMŰHELY MODELL (KEM: JE 46722) SN: A New York-i Metropolitan Múzeum 1919–1920-as expedíciója során került elő.) AKHMIM (ang.e. 2787–2767) (i.) UF: Achat (ném.) ACTINOPTERI (lat.) SZÖVEG ADMINISTRATIVE RECORD (ang. 31) SN: A görögországi Actiumnál ütközött meg Augusztusz és Antóniusz hajóhada. 393–381) TOK ALAKÚ AKHMIM (ang. Lelőhelye Egyiptomban Vádi Abu Gerida. A fatörzset hosszában fűrészelték kisebb darabokra. flottáját megsemmisítették. ½ adag fekete szemfestéket. University of Kentucky. (64. ¾ keselyűtojást finoman szét kellett dörzsölni.) SN: A faanyagok megmunkálásával foglalkoztak a fatörzsek hasábokra darabolásától kezdve a késztermék elkészítéséig. 51–30) ADAIK (röv.) administrative record (ang.) ADÓ IPUWER INTELMEI SUGARASÚSZÓJÚ HAL ACTIUMI CSATA (i..) ACIPENSERINI (lat. RT: adóirat adószedő ADÓIRAT BT: adminisztrációs szöveg RT: adó ADOPTÁCIÓ ÖRÖKBEFOGADÁS 15 . NETTIE K.) ACTINOBACTERIA (lat.)(154.) achates (lat. BT: amerikai egyiptológus AD: Dept.edu Egyptian Section. amely a hasábok görbülését idézte elő. 16) BT: közigazgatás NT: regionális adminisztráció vallási adminisztráció világi adminisztráció ADMINISZTRÁCIÓS SZÖVEG UF: administrative document (ang. 16) SZÖVEG ADMINISZTRÁCIÓ UF: administration (ang. BT: szembetegség RT: adit elleni gyógyszer ACHATES (lat. MATTHEW DOUGLAS BT: amerikai egyiptológus AD: mdadams@sas.) ÁCS AKHMIM (ang. Fából készült modell Meketré sírjából a 11.e.upenn.) ACTINOBACTERIDAE (lat.e. Áttetsző.) SN: A világi és a vallási adminisztráció külön zajlott a provinciákban.: 606-257-2840 ADARA (ar.e. University of Kentucky. BT: kvarc RT: Vádi Abu Gerida ACHÁT AKHET ATON (óei. Antóniusz egyedül maradt.

2939–2892) ALIZARINVÖRÖS SN: A csauszhoz képest kisebb és vékonyabb testalkatú.) ADVISOR (ang.e. JULIUS SN: Az első író. lat.) ADŻIB (len. BT: szer NT: állati afrodiziákum ásványi afrodiziákum növényi afrodiziákum AFTIH (ar. farka. krokodilt. hogy egyenletesen puha legyen. BT: vadmacska AFRODITOPOLIS (ol. amelyek a 18. 2787–2767) (i. I–III. BT: történetíró AFRICAN WILD CAT (ang.) Uszaphaisz SN: Az 1. majmot. dinasztia alatt tűntek el.e. Alakját kiszáradás után is megtartja és kiégetve összetartó.. 2787–2767) (i.e. BT: felső-egyiptomi agyagedény óbirodalmi agyagedény RT: tarkhani sír 1702 AGYAGEDÉNY (PM: UC 17218) SN: A 0. 2939–2892) UF: Adjib (ang.) AEGYPIIDAE (lat. 7) AFRIKAI ELEFÁNT UF: Loxodonta africana (lat.) Atyt (tr. nedvesen zsíros tapintású anyag. királya. BT: agyagtárgy baba AGYAGEDÉNY (PM: UC 16092) SN: Az 1702-es számú tarkhani sírban találták.) APHRODITOPOLISZ (gör. formálható lesz. teste és lábai arányukban véve hosszabbak. majd vízzel gyúrták össze.) Anedjib (ang. BT: törmelékes üledékes kőzet RT: agyagtárgy AGYAGÁRU BT: agyagtárgy kerámiák NT: agyagedény agyagváza cserép AGYAGBABA SN: Ezek az agyagfigurák sokszor állatokat formáztak: vízilovat. (i. trachit.) ÜLEDÉKES KŐZET BRECCSA AFZETTINGSGESTEENTE (hol.) ÆGYPTEN (dán) AEGYPTUS (lat. I. 3000–2840) (150. majd ismertté vált a kézzel.) mállásakor keletkező finom szemcséjű.) SN: Az anyagot először megtisztították a kövektől.) SN: A keretre gyékényszerű növényi fonatokat feszítettek ki.) cserépedény cserépkorsó pottery (ang. BT: dinasztia. sz. aki teljes kivonatát adja Manethón nagy történeti munkájának. és lábbal dagasztották. A megfelelő forma AEROB BAKTÉRIUM SN: Olyan baktériumok.) (AM: 1945.e.) AFRICANUS.e..) AEE (röv.e. mely vizet felvéve képlékeny.ADOPTION PAPYRUS (ang. 2939–2892) NT: Batirytes (ang. evőedényként használták.sz.e.) APHRODITOPOLISZ (gör.) AEGYPTEN (ném.) SN: Az őskorban csak kézzel készítették.-ban Nicopolisz püspöke.) ADÜTON (gör. szienit.) RT: adó adóirat ADRIANOPELRÖTT (své. 3150–2925) (i. spa. dinasztia korából származik.) ADZE HEAD (ang.) (152. dinasztia 5. 4500–3300) ÓKORI EGYIPTOMI KUTATÓI TÁRSULAT AGYAG UF: clay (ang. vagy a korai 1. BT: baktérium AES RÉZ AESWA ANCIENT EGYPT SOCIETY OF WESTERN AUSTRALIA AETHIOPIA ETIÓPIA APÓPHISZ. később pedig a lábbal hajtható fazekaskorong.) BT: elefánt AFRIKAI GOLYVÁSHAL FAHAKA AFRIKAI VADMACSKA UF: African wild cat (ang. 1. 7) Felis silvestris libyca (lat.) ADZE (ang. fején és lábán is láthatóak csíkozások. (152. 2920–2770) fáraó NT: Adzsib hozzátartozói ADZSIB HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Batirytes. BT: bútor NT: ágykeret ágyláb halotti ágy Kha2 és Merit1 ágya (TEM) lejtős ágy óbirodalmi ágy összecsukható ágy Tutankhamon ágyai RT: ágysátor AEGIS (ang.) (152. mint a csausz esetében. Bundája cirmos. amelyek csak oxigén jelenlétében tudnak megélni. vagy a korai 1.) AFRODIZIÁKUM UF: ajzószer SN: Nemi vágyat.) AGGLOMERÁTUM ÁGY BRECCSA ADZSIB (i.) AEMES (röv. 7) Felis libyca (lat. ökröt vagy szamarat. Az agyag földpát tartalmú kőzetek (gránit.) Anedzsib Anendjib (ang.) ÓKORI EGYIPTOM ÉS KÖZÉP-KELET TÁRSULAT AENEOLITIKUM AERA (röv.96) ÖRÖKBEFOGADÁSI PAPIRUSZ ADÓSZEDŐ SN: Begyűjtés előtt az adószedők felmérték egy-egy földdarab termését.) (152.e. akinek tudományossága és lelkiismeretessége a források használatában a legnagyobb elismerést érdemli. kemény.e.) AGGLOMERATE (ang. mely vízzel többé fel nem áztatható. gyúrható. 7) Ezt a fajt háziasították meg. képességet és élvezetet fokozó szer. 310) (i.) sivatagi macska AFRIKAI VADMACSKA 16 . BT: mesterség NT: Nefermenu1 (ang.e. BT: Adzsib (i. BT: felső-egyiptomi agyagedény óbirodalmi agyagedény RT: Tarkhani sír 694 AGYAGEDÉNY UF: clay vessel (ang. ném. hogy kiszámíthassák mennyi adóval tartozik a földműves a fáraónak.) AE (röv. porfir stb. 3100–2890) (110. 206) (i. 2787–2767) (i.) KÁPOLNA TANÁCSOS FEJSZEFEJ FEJSZE ADZSIB (i. összemosódottabb. dinasztia korából származik. a 0. AFOFIS I–III (spa. 3.e. kőszerű anyaggá lesz.) KHALKOLITIKUM (i.) ÓKORI EGYIPTOM ANCIENT EGYPT AND THE EAST (1914–1935) ÉGISZ KESELYŰFÉLE ÓKORI EGYIPTOM ÓKORI EGYIPTOM ÓKORI EGYIPTOM UF: ATwt (tr.) Adżib (len. a farka végén a fekete-fehér csíkozás halványabb. Közvetlenül a halott arca előtt hevert.

A leletek szerint az egyiptomi sebészek tettek kísérletet az agytumor eltávolítására koponyalékeléssel és a begyógyult koponyacsont alapján volt olyan páciens. többször redőzött volt. BT: kunyhó NT: vert agyagfalú ház AGYAGPECSÉT BT: agyagtárgy pecsét AGYAGPLASZTIKA AGYAGSZOBOR AGYAGSZOBOR UF: agyagplasztika BT: agyagtárgy szobor NT: asszuáni guggolószobor (99. ágysátra AGYTUMOR SN: Kóros sejtburjánzás az agyban. 136) BT: műhely AGYAGKORSÓ BT: korsó NT: csúcsos korsó (PM: UC 16083) csúcsos korsó (PM: UC 17188) hengeres korsó (PM: UC 16087) hengeres korsó (PM: UC 16088) hengeres korsó (PM: UC 16093) hengeres korsó (PM: UC 16094) hengeres korsó (PM: UC 16095) hengeres korsó (PM: UC 16096) hengeres korsó (PM: UC 16097) hengeres korsó (PM: UC 16098) hengeres korsó (PM: UC 17174) AGYAGKUNYHÓ UF: agyagviskó SN: Iszapból és sásból tapasztották. 9) BT: rák AH AKH MÉNÉSZ (i.) SN: Az ágykeretek vagy simák vagy lyukacsosak voltak. s mikor már majdnem megszáradt. átlátszó. Szeszósztrisz idején. amely megakadályozta. egy kis pamut ágyékkendőt viseltek. 2955–2895) AHA (len. A lábakat finom bőrkötelekkel erősítették a kerethez. Rendszerint az ágylábak rövidek voltak.) AHET-ATON AHETHOTEP XERXÉSZ. A legegyszerűbb mód volt. (gör. dinasztiában.) EGYIPTOMI KÉK EGYIPTOMI AKÁCIA LIPCSEI EGYIPTOMI ÄGYPTISCHER SCHOTENDORN (ném. I. akiknek szexuálisan is „szórakoztatnia” kellett a tulajdonosát. 32) AGYAGTÁRGY BT: tárgy NT: agyagáru agyagbaba agyagpecsét agyagszobor AGYAGVÁZA SN: A fazekasoknak a Nílus iszapja és az árterület peremén keletkezett agyag szolgált nyersanyagul. hogy valaki másnak a felesége legyen.) MÚZEUM (No. mumifikációs eszközök. Ebből a viseletből alakult ki később a kötény. olykor övhöz erősítve. dinasztiától kezdve kemencében égették ki.) AHET AKHET AKHET ATON (óei. BT: Ebers.e. (134.e.) EGYIPTOLÓGUS UF: concubine (ang. I. BT: agyagáru váza AGYAGVISKÓ ÁGYAS AGYAGKUNYHÓ SN: I.) AKHETHOTEP1 (ang.) BT: bútor sátor NT: Hotepheresz. Tarkhanban kedvelték az ökörláb alakzatú ágylábakat. Georg Moritz könyvei ÄGYPTISCH BLAU (ném. 3032–3000) (i. Az Újbirodalom idején élénk színű motívumokkal. I. Ettől függően vagy rákötözve.) (i. elöl megcsomózva. 25ff) BT: ágy NT: Tutankhamon ágyai ÁGYLÁB SN: Az ágyak lábait több féle módon oldották meg.) ÄGYPTISCHES MUSEUM (ném. vékony lenvászonból készült. BT: vezír AHASVÉR (ará. 2900–2076-ban a Nilus alsó folyása mentén az egyiptomiak egyetlen ruhadarabot. BT: agyagáru irattartó NT: boroskorsó butói agyagedény felső-egyiptomi agyagedény hierakónpoliszi agyagedény kas nagadai agyagedény óbirodalmi agyagedény RT: agyagedény készítő műhely AGYAGEDÉNY KÉSZÍTŐ MŰHELY UF: pottery manufacture (ang.75–1. BT: háremhölgy NT: királyi ágyas AHANAKHT (ang. 486–465) ÁGYÉKKENDŐ UF: ágyékkötő loincloth (ang. BT: öltözet ÁGYÉKKÖTŐ ÁGYÉKKENDŐ ÁGYKERET UF: bed-frame (ang. Sok ágyas és táncos múmiáján fedeztek fel tetoválásokat.. Egy másik megoldási mód volt a lábak felé lefelé ívelő és keskenyedő rész. 1886) UF: Egyiptom szóban és képben SN: Georg Ebers műve. virágfüzérekkel. s az egész halmot trágyával vonták be. hogy ha megszöknének. Másik egyszerű megoldás volt az oszlopos láb.76 m hosszú volt. (64. állati alakokkal díszítették a vázákat. fényesítették.845 m-es ágykeretek voltak. hogy leessenek az ágyról. Tutankhamon sírjában azonban 1. Két kiadásban és két kötetben jelent meg. bib. Az edényt az 5. A tarkhani leletek közül a legnagyobb ágykeret 1. (64. BT: orvos RT: Ahhotep1 masztabája 17 . mely egy kis hengeren állt. amelyen végül aludni lehetett. papirusztekercsek tárolására is. amely talán azt a célt szolgálta.) SN: Az ágyasok a háremhölgyek közül lettek kiválasztva.és Felső Egyiptom legfőbb orvosa volt az 5. A férfiak sentije rövidebb. a nőké hosszabb volt. korábban tűzre rakták. Később az ágyékkendő szélesedett. dekoratív ágyaknál viszont állati lábak alakzatára volt kifaragva az ágy lába. 2000 körül a fáraók. Hesziré sírjában az ágykereteknek a fejrésznél van egy oldalsó kerete is.) ÄGYPTOLOGE (ném. vagy a lyukakon átbújtatva feszítették ki a bőrszíjakat vagy a köteleket. A felső hosszabb.e. finomodott. hogy eleve egy hajlított tönköt használtak a lábrészhez.e. I. könnyebben rájuk találhassanak. Használták folyadékok.e.kialakítása után az edényt néha még színezték is. (108. 3200) (i. 24-28) BT: ágy bútorláb NT: oroszlánláb alakzatú ágyláb bikaláb alakzatú ágyláb ÄGYPTEN IN WORT UND BILD (1880. koszorúkkal. Valaki ágyasának lenni nem zárta ki azt.) ÁGYSÁTOR UF: canopy (ang.) AHHOTEP1 SN: Alsó. ahol agyagedény készítő műhelyt ábrázolnak. s néha egymás felett több ágyékkendőt is viseltek. papok sentije díszesebb.) SN: Vezír a 12. aki ezt túlélte.) SN: Kenamun1 sírja az egyetlen az Újbirodalom korából. dinasztiában.e.

a Két Föld ura Jahmesz. Anyja: Tetiseri. Thutmózisz első felesége.e. sírja AHHOTEP. BT: dra abu el-nagai sír AHHOTEP. melyre a következő szöveg van hieroglifákkal bevésve: „A tökéletes isten. dinasztiában. A másik karkötő 30 sor gyöngyből áll ugyanazokból az alapanyagokból. I. 8090 éves korában halt meg. I. II. BT: Hepuszeneb hozzátartozói AHMESZ-INHAPI AHHOTEP. (i.) Jahhotep. Thutmózisz idején. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. A sír tartalmazta a királynő koporsóját múmiájával együtt.) SN: Ahmesz-Nefertari és I. 1580–1558) (i. SN: II. II. II. Amenhotep testvérfelesége. II. BT: masztaba AHHOTEP2 SN: Szenenmut lánytestvére. I. A karjai kinyújtva voltak a teste mellett. II. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói főfeleség hercegnő Thutmózisz. karkötői (KEM: JE 4685–CG52070) Ahhotep. BT: Hepuszeneb hozzátartozói AHHOTEP.e. BT: hercegnő Szekenenré. akinek örök élet adatott”. dinasztiában. dinasztiában. 1576–1570) (i. Szekenenrétől: Ahmesz-Nefertari. AHMESZ-MERITAMON UF: Ahmose-Meritamon (ang. Thutmózisz idején. dinasztiában. UF: Aahotep II (ang. Jahmesz és Ahmesz-Nefertari 3. bőre sötétbarna volt. I. Aranyból. I. amelyek arany fonálra vannak fűzve. amiért segítette férjét és két gyermekét a hükszószok elleni küzdelemben. 1550– 1525) (i. A csíkos mintázatú 18 sor gyöngyből áll. Amenhotep felesége. hozzátartozói AHMESZ2 SN: Az amarna-korszak egyik legelőkelőbb udvari tisztségviselője. I.) Ahmose Meritamun (ném. II. Szekenenré.e. I.) SN: II. I. (i. kvarcból és türkizből készültek a sorminták. Hapu felesége a 18. I. BT: Ahhotep. II.e. BT: ember-múmia RT: Ahhotep. lánya.e. Szekenenré. A harmincas éveiben halt meg. 1573–1570) (i. 1559–1558) Szekenenré. BT: Antef1 hozzátartozói AHMESZ6 UF: Ahmose (ang.e. BT: sírfelirat AHMESZ2 SÍRJA BT: sziklasír NT: Ahmesz2 sírfeliratai AHMESZ3 UF: Ahmose (ang. jún. Jahmesztől kapott bátorságáért.) Ahmose Merytamun (ang. 1570–1546) Apóphisz. 1530–1504) Kamosze1 (i. nyakláncot) és fegyvert (szertartási bárdot és tőrt) valamint egy aranyból és egy ezüstből készült bárkamodellt. Férje és testvére egyben: II. AHMESZ5 SN: Antef1 testvére a 18. I.e. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói Jahmesz. 1558–1554) Tetiseri (ang. lápis-lazuliből. 1596–1591) (i.) Inhapy (ang.e.) SN: Hepuszeneb anyja. I. I. Jahmesz.) AHHOTEP.) Ahmose Inhapy (ang.) Inhapi (ang. BT: Ramosze7 hozzátartozói Szenenmut hozzátartozói AHHOTEP3 UF: Aahotep (ang. Másik férje: II. I. (i. Anyja Ahmesz-Nefertari. 20-án bontotta ki. II. I.e. BT: emberalakú koporsó rishi koporsó AHHOTEP. 1590–1530) NT: Ahmesz-Nefertari (i. hozzátartozói hercegnő Jahmesz. II. KOPORSÓJA SN: Az aranyozott koporsó tartalmazta a királynő múmiáját és számos ékszert (karkötőt.) SN: Hapu és Ahhotep4 lánya. I.e. Hepuszeneb és Szaamon lánytestvére a 18. (i. múmiája (KEM: CG 61053) AHHOTEP. III.) iaHHtp (tr. BT: Amenuszer hozzátartozói lánya a 18. medált. hozzátartozói Tetiseri hozzátartozói NT: Ahhotep. I. spa. 1570–1546) UF: Ahmose-Nefertari (ang. hozzátartozói királyi feleség RT: Ahmesz Meritamon sírja AHMESZ-MERITAMON SÍRJA UF: TT358PM BT: deir el-bahari sír RT: Ahmesz Meritamon AHMESZ-NEFERTARI (i. amelyeket a fiától. körgallért. Testét 1886.) 18 .. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói Apóphisz.) SN: Ineni1 lánytestvére a 18.) SN: Amenuszer és Tuiu III. 1539–1514) (i.e. I. hozzátartozói Szitdzsehuti hozzátartozói RT: Ahmesz3 sírja AHMESZ3 SÍRJA UF: QV47 BT: Királynék Völgye sírjai AHMESZ4 UF: Ahmose (ang. BT: tisztségviselő RT: Ahmesz2 sírja AHMESZ2 SÍRFELIRATAI SN: Ezek között van megörökítve egy Aton-himnusz.) Ahmesz-Inhapi Ahmose-Inhapi (ang. MÚMIÁJA (KEM: CG 61053) SN: A DB320-s sírban találta meg Gaston Maspero Rai külső koporsójába helyezve. (i. II. Thutmózisz idején.) SN: I. I. I. (i. Jahmesz lánya. Egy részen egy arany csík fogja az egészet össze. BT: Ineni1 hozzátartozói AHHOTEP4 (ang. hozzátartozói RT: Ahhotep. Lánya II. Hatsepszut1 idején. dinasztiában Hatsepszut1 előtt. 1545– 1539) (i. Szekenenré nővérfelesége volt a 17.AHHOTEP1 MASZTABÁJA SN: 1903-ban fedezték fel a szakkarai temető piramisainak közelében.e. I. Apóphisz.e. BT: karkötő AHHOTEP.e. csak háromszög mintázatban. I. 1590–1530) UF: Aahotep I (ang. hozzátartozói RT: Ahhotep. SÍRJA SN: 1859-ben fedezte fel Mariette Dra abu el-Naga-ban. I. dinasztiában. Szekenenrétől: Kamosze1. 1554–1549) Szekenenré.e.e.e. Fiai II. hozzátartozói Szekenenré. Amenhotep és III. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói Amenhotep.e. Jahmesz. koporsója Ahhotep. hozzátartozói főfeleség isteni feleség Kamosze1 hozzátartozói Szekenenré. Szekenenré és Szitdzsehuti lánya. 1590–1530) Rai külső koporsója (KEM: CG 61004) AHMESZ1 SN: I. 1591–1576) (i. I. KARKÖTŐI (KEM: JE 4685–CG 52070) SN: Két különböző mintázatú karkötő. 1570–1546) (i.

(i. I. 393-381) AHORISZ AHURE SN: A Szetna regény főhősének.e. Szekenenré. I–II AHOM AHMESZ-MERITAMON AHMESZ-NEFERTARI AHMESZ PENNEKHBET AHMESZ-SZIPAIR JAHMESZ.) SN: Ahmesz-Nefertari és I.) AHMOSE3 (ang. dinasztia korai időszakából.) 19 . BT: lélek HAKÓRISZ (i.e. 1782–1650) fáraó NT: Ai. 1550–1397) fáraó Juja hozzátartozói Tuja1 hozzátartozói vezír NT: Aj1 hozzátartozói RT: Aj1 és Hóremheb1 temploma Aj1 sírja Aj1 szarkofágja AKHMIM (ang.e. (ang. I–II. amelyet aranyszínű sárga festékkel festettek át. AHMESZ-MERITAMON AHMESZ-MERITAMON AHMOSE (ang.e. 205) Jahmesz. Jahmesz.) AHMOSE-MERITAMON (ang. II. BT: dinasztia.) AHMOSE HUMAY (ang.) SN: Pecsétőr a 18. 1570–1546) Ahmesz-Nefertari külső koporsója (KEM: CG 61003) AHMESZ-NOFRETETE SN: Királynő.e. I. JAHMESZ HUMAY AHMESZ JAHMESZ HUMAY AHHOTEP.e.) JAHMESZ.e.e.) AHMOSE-SIPAIR (ang. amelyet anyaggal tömtek be.) ÉGISZ ÓKORI EGYIPTOM KOPT ÓKORI EGYIPTOM AIGÜPTOSZ1 (gör.e. 1701–1677) (i. I. I. BT: külső koporsó RT: Ahmesz-Nefertari múmiája (KEM: CG 61055) AHMESZ-NEFERTARI MÚMIÁJA (KEM: CG 61055) SN: A múmia Ahmesz-Nefertari külső koporsójába volt helyezve. Ahmesz-Nefertari hajához emberi haj volt hozzáfonva és egy fonott emberi hajból készült paróka is volt a fején.e.) Eje (ném.e. hogy még III. 1664– 1641) NT: Inni (ang. I–II. I–II.) Merineferre (ang. életévüket.e.e.e. 1327–1323) (i. II. (i. (i.) AHMOSE MERITAMUN (ném. amely már tiszteletreméltó kornak számított. A múmiát ókori sírrablók károsították meg: két kezét letörték. AHMOSZISZ. 18. Jahmesz legidősebb fia. Fiai: Ahmesz-Szipair. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói Jahmesz. Bal oldalán egy balzsamozók által hagyott rés tátongott.) AHMOSE2 (ném. Ramszesz kartonázskoporsója is elfért. Ezt mutatja egy fiatalon elhunyt múmia betört koponyája. BT: pecsétőr RT: Ahmesz Pennekhbet sírja AHMESZ PENNEKHBET SÍRJA UF: EK2 BT: kabi sír RT: Ahmesz Pennekhbet AHMESZ-SZIPAIR UF: Ahmose-Sipair (ang.e. 1706–1683) (i.) AHMOSZ. SN: Sólyom alakú lélekforma. 206) (i. aki a karai Amon-templom második papjának tisztségét eladta fivérének. hozzátartozói AI. Szitamon2.. Szitkamesz. I. 1338–1334) (i.e. I. 1552–1306) (i. 13. Anyja: I. Férje: I. 1580–1558) (i. Az Óbirodalom idején még nem játszott jelentős szerepet. I. hozzátartozói főfeleség isteni feleség Jahmesz.) SN: Kezdetben Tutankhamon éleseszű tanácsadója és vezíre. I. 1570–1546) NT: Ahhotep. többségében fehér bőrű. spa. 1786–1633) (150. I–II. (i. 1550– 1525) (i.e... BT: sír AJ1 (i.e. Meritamon2. Eredetileg talán arannyal volt bevonva. és csak kevesek élték meg az 50. BT: Ahmesz-Nefertari (i. Ramszesz kartonázs koporsójának és múmiájának is helyet tudott adni.) AIGYPTOS (gör.e.) (i.) AHMOSE INHAPY (ang. Nanoferkaptahnak a felesége. 1701–1677) (i. AHHOTEP. Ahhotep. 1706–1683) (i. 1664–1641) UF: Ay4 (ang. 1525–1504) (110. A kutatások alapján úgy tűnik békés életet éltek. ném. Ahmesz1 Ahmesz-Szipair Amenhotep. spa. aki csecsemőkorában meghalt. Tuja1 és Juja fia. Ahhotep.e. JAHMESZ. 311) (150. JAHMESZ. hozzátartozói RT: Ahmesz-Nefertari múmiája (KEM: CG 61055) AHMESZ-NEFERTARI HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: II. 1591–1576) (i.) (i.. II.e. BT: dinasztia.) Aya (ang. 1539–1514) (i. 1570–1546) (i. spa. I–II. 1324–1321) UF: Ay1 (ang. BT: Amon-pap főfeleség AHMESZ-PAPIRUSZ RHIND-PAPIRUSZ AHMESZ PENNEKHBET UF: Ahmose Pennekhbet (ang. (i.) AIGÜPTOSZ2 (gör. hozzátartozói AHMÍM 1 AHMOSE MERYTAMUN (ang.e. HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Inni.) AHMOSE-NEFERTARI (ang. I. 393–380) (i. (spa.) SN: A torinói királyi papirusz szerint 23 évet. BT: földműves AIN LABAKHAI SÍR SN: Anubisz és Ozirisz ábrázolásokat is találtak e sírban. Ennek ellenére az átlagéletkor alacsony volt. II.e.) AHMOSIS I–II (ang. BT: Szetna regény AI. NT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói BT: Ahmesz-Meritamon hozzátartozói Amenhotep.e. 8 hónapot és 28 napot uralkodott. A sebet takaró megszáradt gyantás anyagon látszik a balzsamozó kupa lenyomata. amelyben III.) ÄI-LAK AILUROS PHILAE SÁSFÖLD BASZTET ÄILU MEZŐI AIN LABAKHA BT: település RT: ain labakhai földműves ain labakhai sír AIN LABAKHAI FÖLDMŰVES SN: Egységes mediterrán típusú népesség volt. 1590–1530) Ahhotep. és inkább nyúlánk testalkatúak voltak. BT: ember-múmia RT: Ahmesz-Nefertari (i.e.e. (ang. Dajkája Rai volt. aki a trónon is követte.e. své. BT: Ai. 1567–1320) (i. Jahmesz felesége. 1558–1554) Szitamon2 Szitkamesz AHMESZ-NEFERTARI KÜLSŐ KOPORSÓJA (KEM: CG 61003) SN: Olyan kolosszális méretű volt. A kereszténység lendületes terjedése ellenére a temetkezési szokásokban fennmaradtak a hagyományos szertartások. I. Lányai: Ahmesz1. Lánya Ahmesz. II. és nem igen éheztek.) (i. aki kb.65 m volt. Az itt élő lakosság átlagmagassága 1.) AHMOSE-INHAPI (ang. Ugyanakkor ebben a közösségben sem volt ismeretlen az erőszak. Amenhotep. I. 1570–1293) (i.) AIGISZ (gör.e. 1530–1504) Szekenenré.SN: I.. 70 évesen halt meg.) AHMOSE PENNEKHBET (ang.

1364–1347) (i. BT: királyi feleség Szobekhotep. amelybe kb. 1327–1323) (i. Használták bútor.) NT: Mutnedzsemet Nefertiti1 Tey (ang. festékek és más termékek adalékául használnak.e. BT: szarkofág RT: Aj1 (i. BT: sír AJZÓSZER AFRODIZIÁKUM AKÁCIA UF: acacia (ang. II.) EKHNATON (i.) Lippenblüterartige (ném.e. JOHAN DAVID (1763–1819) SN: 1800-ban a svéd konzulátus attaséja lett Párizsban és a Sylvestre de Sacy hallgatója. tőle született lánya Nefertiti1. BT: svéd egyiptológus RT: hieroglif írás megfejtése AKER KÖNYVE FÖLD KÖNYVE 20 . BT: fafajta mimózaféle NT: egyiptomi akácia RT: cserzés AKÁCMÉZ SN: Valószínűleg a legkeresettebb méz volt. 7) Termését az Ókori Egyiptomban cserzésre használták.) SN: Az idetartozó növényeket keresztben átellenes levélállás.e. 1664–1641) UF: Ay2 (ang.e. dec. Virágaik aprók. Második felesége Tey. A Mimózafélék családjában az Acacia nemzetség tagja. 1324–1321) AJ 2 1 AJTÓ UF: doors (ang. Az alvilág keleti és nyugati horizontjának találkozási pontja felett uralkodott.e. Általános jellemzője: összetett levelein apró. Számos fajnak van gazdasági jelentősége: belőlük nyerik az arabmézgát. BT: démon AKER SN: A föld és a halottak istene. Legjellegzetesebb fái a szétszórt csoportokban élő.) SN: Alvilági isten. Ez a halotti kamra az egyenes tengelyhez képest kissé kiugróan helyezkedik el. A második átjárót egy lépcsős lejtő követi. 3. két termőlevélből alakult termő. és tömött gömb. 1324–1321) AJ1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Első felesége neve ismeretlen. sok különálló porzószállal. 800 fa és cserje tartozik. Az Alvilág komphajójának őrzője. amelyen keresztül a fáraó a túlvilágra belépett. hozzátartozói AJAKOSVIRÁGÚ UF: Lamiales (lat. A levélnyelek függőleges sorokba rendeződhetnek.) AKHETHOTEP1 (ang. hogy kiterjedt gyökérzetük elegendő vizet szívhasson. Ebből pedig egy téglalap alakú kamra nyílik.e. BT: oroszlán-isten ÅKERBLAD. ernyő formájú. néha fehérek. 1896-ban a szarkofágot teljesen szétzúzták a kincsrablók. amelyet 1802-ben közöl. Egyes akáciák értékes faanyagot szolgáltatnak. A sírt 1994-ben nyitották meg a látogatók előtt.–1823.e. Giovanni Battista (1778. minekután a Minnesotai Egyiptomi Expedíció a sírt teljesen kitisztította és a szarkofág visszakerült régi helyére. Egy kőlépcső visz le a szikla északi oldaláról a belsejébe.e. amelyben a kanópuszokat és egyéb halotti tárgyakat tárolták. fölső állású magház. 1327–1323) (i.) AKENENRE (spa. gepárdokat. magházukban álválaszfalak.e. (64. 1908-ban Howard Carter a Kairói Egyiptomi Múzeumba szállíttatta a szarkofág darabjait. ahol már nem lejt tovább. A sírt Giovanni Belzoni találta 1816 telén. és szerepüket a kiszélesedett levélnyél vette át. zsiráfokat. Ezeket a démonokat a lefejezett bűnözők lelkének hitték. APÓPHISZ. 1379–1362) (i.nov. Viszonylag távol nőnek egymástól. 1338–1334) (i.e. amelyek borzas külsőt nyújtanak. 1338–1334) (i. amelyek a levélnyélnek toll. A legtöbb akácia kérge gazdag tanninban. Sok fajnál visszafejlődtek vagy teljesen eltűntek ezek a levélkék.) SN: Ennek a fafajtának volt a legelterjedtebb a használata az Egyiptomban megtalálható fák közül. valamint építkezési munkálatoknál. dinasztiában. A bejárati lépcső utolsó foka egy lejtős folyosóba torkollik. A sírt sok európai utazó megtekintette. festékek.) BT: fáraó AJTIHOTEP (spa.) Tür (ném. és éles tövist vagy tüskét viselhetnek tövüknél. A második lépcsős folyosó egy négyzet alakú kamrához vezet. NT: áldozati ajándék AJÁNDÉKOZÁSI OKLEVÉL BT: oklevél NT: Wah2 ajándékozási oklevele AJ MERNOFERRÉ (i. Virágaik sárgák. amelynek oldala trapéz alakúra van kivájva és a vége felé egy alacsonyabb kiszögellés látható a felső részén. egymásnak háttal forduló kettős oroszlánként vagy szfinxként ábrázolták.AJ1 ÉS HÓREMHEB1 TEMPLOMA UF: Hóremheb1 és Aj temploma BT: nyugat-thébai templom RT: Aj1 (i. II. 10-15 m magas akáciák.) BT: építészeti elem NT: álajtó bejárati ajtó edfui Hórusz-templom könyvtárának ajtaja AJ UDVARONCAINAK SÍRJAI SN: Hóremheb1 leromboltatta mindet. Megfejti a Rosette-i kövön található démotikus írás egy részét. BT: méz AKÁC AKÁCIA AKANATEN (ang.e. gyógyszerek alapanyaga. majd ajándékokkal halmozták el őket: többek között párducokat. II. és élénk színekben pompázó egzotikus madarakat kaptak.vagy páfrányszerű megjelenést kölcsönöznek. amely 55 m hosszú. Ezt követi a halotti kamra. Azon kapuját őrizte. 1338–1334) (i. BT: rózsaalkatú üres csalánvirágú NT: olajfaféle szezámféle AJÁNDÉK SN: Amikor Puntba mentek az egyiptomiak kereskedni. a tiszteletükre bankettet tartottak a puntiak. Nevét és a dátumot a bejáratnál örökítette meg.15. Lepsius megörökített néhány rajzot a halotti kamra faláról és a szarkofágról. 1327–1323) (i. BT: Aj1 (ang. AKENENRA (spa. ahol újra összeállították és kiállították egészen 1972-ig.e. 1352–1336) AKCENTUS JEL AKEN EKFONETIKUS JEL SN: II. Szobekhotep felesége a 13. osztott levélkék állnak. vagy henger alakú virágzatba tömörülnek.e. Tőle született lánya: Mutnedzsemet. amely ragasztók. BT: alvilági isten APÓPHISZ. beleértve Burtont és Wilkinsont is.) AJ SÍRJA UF: KV23 WV23 SN: A Nyugati Völgy északnyugati végétől északnyugati irányban helyezkedik el a 23-as sír. illatosak. valamint négy magkezdemény jellemzi.) AKEPHALOS (ang.e.és hajókészítésre. 1372– 1354) (i. 1324–1321) Belzoni.) AJ1 SZARKOFÁGJA SN: Aj sírjában feküdt. spa. amit tinták.) Cape Gum (ang..) SN: A hellenisztikus Egyiptom fejnélküli démonainak egy alakja. BT: Királyok Völgye1 sírjai királysír RT: Aj1 (i.

egy nappali. (i. 1525–1512) (i. egy hálószoba és egy konyha. 1364– 1347) (i. AKHETHOTEP2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: II. Ekhnaton felesége. Ptahhoteppel közös sírba temetkezett Szakkarában.) AKHET (óei.) EKHNATON (i.e. mely Akhet-Atonnál épült a 18.e.e.) AKHET-RE (ang. dinasztiában. Ekhnaton és felesége a templom udvarán miséztek. 12×5km volt az alapterülete csodálatos sziklafalakkal körülvéve. Ptahhotep.AKH (óei. BT: Akhet-Aton munkástelep AKHET-ATONI NAGYTEMPLOM SN: 800m hosszú. BT: palotaigazgató próféta NT: Akhethotep2 hozzátartozói RT: Akhethotep2 és II. BT: lélek RT: bá ká khaibit khu sahu sekhem szív lelke AKHAMENRU (ang.) UF: Ahethotep Ajtihotep (spa. isteni erő. 1364–1347) (i.. spa.) NT: Ptahhotep. BT: Aton-templom AKHET-ATONI PALOTA BT: palota NT: akhet atoni palota szeméttárolója AKHET-ATONI PALOTA SZEMÉTTÁROLÓJA SN: 185 m hosszú és 120 m széles volt. de voltak szegényebb negyedek is.e. 12) BT: lakóház RT: Akhet-Aton AKHET-ATONI MUNKÁSTELEP SN: Az óegyiptomi munkástelepek közül a legkisebb. 1526–1512) (i.e. 12) BT: lakosság RT: Akhet-Aton AKHETHOTEP1 (ang.) (99. 1372– 1354) (i.) EKHNATON (i. Montu papja. és Akhethotep1 masztabája AKHETHOTEP1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Fia: II. 1372– 1354) (i.(99. szárnyas antilop. erős szerkezetük volt. óei.e. Merititész masztabája AKHETHOTEP2 ÉS II.) KARNAKI AMON-TEMPLOM FESZTIVÁLCSARNOKA 21 . Iszeszi idején.e.) PSZUSZENNÉSZ.) UF: Achet-Aton Ahet-Aton Akhetaten (ang. BT: Ptahhotep.) Merititész. (i. 1379–1362) (i. 12) AKHET-ATON AKHET-ATON (óei. valamint egy lépcső vezetett fel a tetőre. I.) SN: Néhány évig Egyiptom fővárosa volt csaknem 4000 évvel ezelőtt. BT: Akhethotep2 (ang. BT: Akhethotep1 (ang. Thoth.) AMENHOTEP. 1450–1412) (spa.) NT: Merititész. Khoiak hónapokat foglalta magában. 12) Amarna El (ang. szép házai. II. 1493–1481) AKHEPERKARE2 (ang.e. 350 lakos. Félúton van Théba és Memphisz között.) EA (röv. hozzátartozói vezír NT: Akhethotep1 hozzátartozói RT: Ptahhotep.) SN: Amenthu és Ta-amenthu fia.) SN: Az isteni papnő főadminisztrátora a 25. (29) BT: akhet atoni palota szeméttárolók AKHET-ATON LAKOSSÁGA SN: 30 éven át lakott Akhet-Atonban kb.e.e. spa.) Khú-Áten Khutnáton Tell el-Amarna (ar. dinasztiában épp Akhet-Aton megépítésének céljából. II. palotái. míg kívül több kisebb oltár állt a nép rendelkezésére. 1352–1336) AKHENATON (ang.e. 1364–1347) (i. dinasztiában.e. II.) UF: ah SN: A lélek halhatatlan része.e. 1039–991) AKHEPERURE (ang. (99. BT: évszakok RT: peret semu AKHETATEN (ang. MERITITÉSZ MASZTABÁJA UF: G7650 BT: gizehi masztaba RT: Akhethotep2 (ang. II. AKHETHOTEP2 (ang. (99. Fiával.e. 1040–992) (i.) (99. BT: állatalakú isten AKHENATEN (ang. Merititész. Nefertiti1 építtette ezt az új fővárost a sziklás és homokos folyóparton Aton isten tiszteletére. 300m széles. II.e. Az innen származó leletek egy része a mai Manchester Múzeumban láthatók. AKHET-KHUFU (óei.) THUTMÓZISZ. magasabb rendű szellem.) SN: Kheopsz1 prófétája.e. II. dinasztiában. A falakat sárvakolattal vonták be és belülről a falakat és a plafont is lemeszelték. aki a TT122 PMes sírban van megemlítve.) Akhtihotep (ang.) UF: Achamenerau (ném. A városnak megvoltak a maga műemlékei. 1379–1362) (i. BT: Amenthu hozzátartozói Amenuszer hozzátartozói Montu-pap AKHEPERRE-SETEPANAMUN PSIBKHAEMNE (ang.e. amely júliustól novemberig tartott. a palota igazgatója a 4. Paofi.) SN: Vezír az 5... 13) BT: fürdőszoba AKHET-ATONI LAKÓHÁZ SN: Minden ház 4 helységből állt: egy külső munkaterület. 1352–1336) Nefertiti1 AKHET-ATONI FÜRDŐSZOBA SN: A fürdőszobából a víz egy fedett víznyelő aknán keresztül volt elvezetve egy tartályba. BT: főadminisztrátor RT: Akhamennu sírja AKHAMENNU SÍRJA UF: TT404PM BT: asasifi sír RT: Akhamenru (ang. mely fény vagy Íbisz formájában is megnyilvánulhat. BT: főváros NT: akhet-atoni munkástelep RT: akhet-atoni lakóház akhet-atoni nagytemplom akhet-atoni palota Akhet-Aton lakossága amarnai levelek Ekhnaton (i. Athyr.e.) AKHÁT ACHÁT AKHEKH SN: Madárfejű. I. 1352–1336) AKHENRESETEPENRE SZIPTAH AKHEPERKARE1 (ang.) KHEOPSZ1 PIRAMIS MENKAUHÓR NAPTEMPLOMA AKH-MENU (óei. 1379–1362) (i. (i. hogy orr rója le tiszteletét egy közös mise keretében. 1372–1354) (i. hogy hangzásban azonos volt vagy közel állt az íbisz madár nevéhez.) UF: ahet áradás évszaka Sa SN: Az áradás évszaka. II. A madáralakot csak azáltal nyerte ez a szó. Bár a házak nem voltak túl bonyolultak.

majd kihalt.) EKHNATON (i.) Panopolis (ang. Asszuán magasságában a sivatagban bányászták.) UF: Umm-Garayat (ar. El. kékeszöld változata. El.e.) Smin (ko. 30. fehér vagy sárgás.) Chemnis Echmin. BT: szórakoztatás AKSAMIT.) AKHMIMI NEKROPOLISZ AKHNATEN (ang. nem pedig kalciumszulfátból.) Min Panapolis (ang. a 20-as tarkhani sírból. ahol Ízisz Hóruszt rejtegette és felnevelte.e. Törött állapotban van. Magmás folyamatok során. ahol a sírkamra egy mély akna alján található. kristályos formában megjelenő mészkő.) AKHMIM NECROPOLIS (ang. mely a 414-es számú tarkhani sírból került elő. dinasztia korából származó törött alabástromból készült tál.e.) HAKÓRISZ (i.) SN: A kopt dialektusok között a legarchaikusabb stílusú.) Khemi Khemmin Khemmis Khemmisz Khemnín Khent-Min (ang. JOANNA CIKKEI BT: Aksamit. de egyébként ismeretlen istenség. jún. BT: drágakő RT: berill ALABÁSTROM UF: kalcit kalcium-karbonát mészpát SN: Az egyiptomi alabástrom különbözik az európaitól. Ma szövőiparáról híres. BT: herceg kancellár AKNA AKNASÍR AKNASÍR UF: akna shaft tomb (ang.) Akhmin (ar. Az északi sírok a legrégibbek amelyek különböző egyiptomi korszakokból. fejezetében szereplő. a hegyen levők pedig a 6. 1352–1336) AKHORIS (ang. BT: nekropolisz RT: Maspero.) UF: Ach-bit Achmim. vagy a korai 1. Mentuemhat sírjában van rá utalás.. JOANNA BT: lengyel egyiptológus NT: Aksamit. A 45. BT: aranybánya AKIU (ang. Egy mocsaras terület volt. mely a 414-es számú tarkhani sírból került elő.. BT: kopt nyelv RT: Akhmim (ang. vagy a korai 1.AKHMIM (ang.) AKHMIM (ang. dinasztiában. 393–380) AKHSESEF SN: A Halottak Könyvének 75. BT: sír NT: Ozirisz-akna Padienisi sírja Tjanenhebu sírja Wennefer3 sírja AKORIS (gör. valamint a római és a Ptolemaida-korból valók.e.) Hent-Min Ipu1 Kemnis (gör. 393–381) (i. szobra (KEM: JE 3420–CG 565) ALABÁSTROMTÁL UF: calcite bowl (ang.) TIHNA EL-GEBEL (ar. részben áttetsző. felső-egyiptomi nomosz virágzó székhelye volt AlsóEgyiptom deltájának északkeleti részén a Nílus keleti partján.) SN: A 9. 1372– 1354) (i. században volt használatban.) Panopolisz (gör. 1379–1362) (i. erről kapta a szohagi kormányzóság a Khemmin nevet.) AKHMIMI DIALEKTUS AKHMIMIC (ang.(ar.) Achmin Ahmím Akhmím (ar.) SN: 1884-ben fedezte fel Gaston Maspero. The Petrie's Type D 46 D and Remarks on the Production and Decoration of Predynastic Decorated Pottery (1992) AKVAMARIN SN: A berill tengerzöld. szárazulati és tengeri üledékekben egyaránt kiválhat. Joanna cikkei AKSAMIT. BT: isten AKHTIHOTEP (ang. mert az kalciumkarbonátból (CaCO3) van. jún. vallási ünnepeken mutattak be.) AKHMIMI NEKROPOLISZ UF: Akhmim necropolis (ang.) BT: tál NT: alabástromtál (PM: UC 16902) alabástromtál (PM: UC 16903) alabástromtál (PM: UC 16905) ALABÁSTROMTÁL (PM: UC 16902) SN: A 0. 23–1916. gör. BT: város RT: akhmimi dialektus akhmimi nekropolisz AKHMÍM (ar. gyakran aranysárga erekkel. I. BT: alabástromtál RT: tarkhani sír 414 ALABÁSTROMTÁL (PM: UC 16905) SN: A 0.) Khem (óei. dinasztiából. szemcsés. 1364–1347) (i. Joanna NT: D-Ware from Abusir el-Meleq.) SN: Örökös herceg. vagy a korai 1. melyeket jeles napokon.) SN: Egy torinói papiruszon említik Akita vidékét. Eredetileg Min isten temploma állt itt.) Apu Chemmis (ang.) AKITA AKHETHOTEP1 (ang.) SN: Olyan sírok. BT: alabástromtál AKHMIMI DIALEKTUS UF: Akhmimic (ang. BT: alabástromtál RT: tarkhani sír 414 ALABÁSTROMTÁL (PM: UC 16903) SN: A 0.(ar. Min isten társaként itt Repitet tisztelték. szénsavas mész. gör. A város lakói szövők és kőfaragók voltak.e.) 22 . Gaston Camille Charles (1846. BT: féldrágakő kalcit vízmentes karbonátok pótanion nélkül RT: alabástromedény alabástromváza ALABÁSTROM EDÉNY UF: kalcit edény BT: edény NT: alabástrom áldozóedény Szat-Hathor-Iunet varázsedényei ALABÁSTROM ÁLDOZÓEDÉNY BT: alabástromedény áldozóedény NT: Hór varázsedényei RT: alabástromváza ALABÁSTROMSZOBOR BT: szobor NT: Amenirdisz. dinasztia korából származó törött alabástromból készült tál. hévforrásokból.) AKROBATA MUTATVÁNY SN: Lányok sajátították el.e. kancellár a 26.) Panopoli (ol. dinasztiából származik.

Rendszerint kőből.) talapzat NT: Concorde obeliszk alapzata (L: D 31) faalapzat szoboralapzat ALAPZAT (WM: W 45) SN: Fából készült alapzat két lyukkal a tetején. dinasztia idejéből származik a 414-es tarkhani sírból.) SN: Áldozat bemutatására szolgáló asztal az áldozóhelyen.e. Vakajtó. BT: város ALACSONY DOMBORMŰ UF: faragott sávdíszítmény lapos dombormű síkdombormű SN: Az alapzat eltávolításával emelték ki az alakokat. II. BT: anyag NT: növényi alapanyag állati alapanyag ásvány ALAPÍTÁSI RITUÁLÉ SN: Egy új sír munkálatainak megkezdése előtt végezték a papok ezt a szertartást. Az Égi Tehén hátára ülve ekkor alkotta meg a Túlvilág két fő területét. BT: faalapzat ALARA BT: dinasztia. Szokarisz és Ozírisz isteneket említi két vörös csík között hieroglif írással. (i.e.) SN: Miután a Napisten megmentette az ellene lázadó emberiséget a teljes kiirtástól.) BT: váza NT: alabástrom váza (PM: UC 16901) Tutankhamon alabástromvázái RT: alabástrom edény ALABÁSTROMVÁZA (PM: UC 16901) SN: A 0. BT: alabástromváza hengereskorsó RT: tarkhani sír 414 ALABASZTRON SN: Ezután a város után kapta a nevét az alabástrom. 25. amely a holtak és az élők világát köti össze. BT: dombormű ALACSONY TÁMLÁJÚ SZÉK UF: rövid háttámlájú szék SN: A Középbirodalomban jellemző ez a székstílus. BT: áldozati tárgy asztal ÁLDOZATI CSARNOK BT: csarnok NT: denderahi Hathor1-templom áldozati csarnoka ÁLDOZATI ELÖLJÁRÓ BT: elöljáró NT: Amon templom áldozati elöljárója Jurai ÁLDOZATI KÁPOLNA BT: kápolna NT: Ptahhotep. BT: szertartás ALAPÍTVÁNYBIRTOK BT: birtok ALAPTEST CSERÉP ALAPZAT UF: base (ang.RT: tarkhani sír 20 ALABÁSTROM SZARKOFÁG BT: szarkofág NT: Hotepheresz. 38) BT: szék NT: Deditbaket széke ÁLAJTÓ UF: false-door (ang. ritkábban fából készítették. mely Ptah. áldozati kápolnája ÁLDOZATI SZÖVEG BT: szöveg ÁLDOZATI TÁBLA BT: tábla NT: Ramesszeum könyvtár áldozati táblája Upemnofret áldozati táblája Zetju áldozati táblája ÁLDOZATI TÁRGY BT: tárgy NT: áldozati asztal áldozati tábla áldozati tálca áldozóedény ÁLDOZAT ÁLDOZATI AJÁNDÉK ÁLDOZATOK FÖLDJE UF: Béke Földje Sekht-Hotep (óei. szarkofágja ALABÁSTROMVÁZA UF: calcite vessel (ang.(64. amely a túlvilágra nyílik. 15) BT: túlvilági hely RT: Sásföld 23 . illetve ennek képes ábrázolása. BT: ajtó NT: ágyazat alsó szemöldök belső ajtókeret falmező felső szemöldök főpárkány hátsó falfülke hengeres kő Idu1 masztabájának álajtója Ini2 álajtója (BAEM: E 261) (803-010-600 TB) Iry4 sztéléje (GEM: 22775) középső ajtókeret középső szemöldök külső ajtókeret Mehu álajtója Neanhszahmet álajtója pilléres álajtó ALAPANYAG UF: nyersanyag SN: Az alapanyagok jó részét már a predinasztikus időkben is külföldről hozták.e. nem akart többé közöttük maradni. 715-656) (i. vagy a korai 1. úgymint különféle eszközök modelljeit és amuletteket. előtte néha szobor áll. amely rendszerint az áldozatot fogadó isten vagy személy előtt jelenik meg. és eltávozott a földről. Erre írták fel a halott nevét.) puerta falsa (spa.Törött állapotban van. I. A ká ezen az álajtón keresztül közlekedhet. 712–663) fáraó ALKAPTONÚRIA ALKÉMIA ALCAPTONURIA ALCHEMY (ar. Az áldozati ajándékok az elhunyt gyermekeit terhelték.) (15. és áldozati felajánlásokat tesznek bele. I.) SN: A halottnak szóló áldozati ajándék célja volt a halott táplálása a túlvilági életben.e. BT: ajándék NT: emberáldozat ételáldozat halotti áldozat italáldozat Narmer-paletta (KEM: JE 32169) smam virágáldozat ÁLDOZATI ASZTAL UF: Opfertisch (ném. 20) ÁLDOZATI AJÁNDÉK UF: áldozat Opfer (ném. és az áldozatokat részletesen. a halotti imákat és a varázsigéket. az Áldozatok Földjét és a Sásföldet. Ennek során ásnak egy kis gödröt közvetlenül a készítendő sír tervezett bejárata mellé. 716–664) (i. Ezután nem sokkal megkezdődhet a munka. hogy egy valódi ajtókerettel ellátott ajtó élethű másolata volt.(53. felsorolásszerűen mutatja be. 747–656) (i. szarkofágja Széthi.) SN: Egyiptomi sírok díszítménye. Nevét onnan kapta.

e.) QARA-OÁZIS NAGY SÁNDOR (i. Ezek nagy része egyetlen példány volt. Kleopátra és Antóniusz első gyermeke. 328ban. aki szerint az iratok 17000 évre visszamenő emlékeket tartalmaztak. parkok tették kedveltté ezt a várost. 24 .) Szerapeum. Itt építették fel az első üveghutát kb. 284–221) találmány NT: Alexandriai Héron szintezője dioptria gőzgép útmérő ALEXANDRIAI ÍZISZ1-TEMPLOM SN: Pharosz szigetén állt a tengerparton.) 323. 317–306) UF: Alexandr IV. földrajztudósok. akik olyan sikeresen bújtatták. Alapítója a világhírű macedón Nagy Sándor volt (akiről nevét kapta) i. az ókor nagy könyvtárosa 30 éven át dolgozott katalógusán. Ptolemaiosz Philadelphosz valósította meg. 366-tól kezdve 373-ban bekövetkezett haláláig megszakítás nélkül kormányozhatta híveit. tornaterem. Gyula pápához. történészek. Két fő tengellyel szelte ketté a várost: észak-déli és egy kelet-nyugati irányban. mely később tovább bővült és világhírűvé lett. köztük Arkhimédész és Euklidész is. Ptolemaiosz Szótér tervezte és fia. Rövid időre ismét visszatérhetett püspöki székébe. amelyek főként az egyiptomi ezotérikus. hogy Áriuszt vegye vissza az alexandriai egyházba. Számos tudós költözött ide a Földközi-tenger partvidékeiről: matematikusok. Igazgatójaként Eratoszthenész sokoldalú tudományos tevékenységet folytatott.10. nem filozófiai fejtegetések. kerülete 16 km volt.ÁLDOZÓEDÉNY BT: rituális edény NT: alabástrom áldozóedény ALEUROLIT UF: hordalékkő siltstone (ang. Phalériai Démétriosz kezdte el gyűjteni a könyvtár első darabjait. de egy újabb zsinaton ismét száműzték. (cse. Ünnepe a Keleti Egyházakban: május 2. Az ő találmánya a dioptria és az útmérő (hodométer). 10. A város fénykorában 700000 tekercset őriztek itt. ahol sikeresen szállt szembe az arianista tételekkel.jún. akit a Nikaiai Zsinatra (325) is elkísért. Művei teológiai tartalmuk miatt nagyon jelentősek. a hatalmas építkezés irányítását a rodoszi Dinokratészra bízta. a legismertebb a kapunyitó automatája.) BT: finom törmelékes üledékes kőzet ALEXANDER I (ang.e. titkos tanok iratait halmozták fel és a Szerapeionban helyezték el. 332– ALEXANDER THE GREAT (ang. aki azt kérte tőle. Igen határozottan lépett fel a szakadárokkal szemben.) 323.) (i. BT: város NT: Brukhion RT: alexandriai hajógyár alexandriai naptár alexandriai nekropolisz Alexandriai könyvtár alexandriai templom alexandriai világítótorony Dinokratész Kom esz-Sugafa Museion Nagy Sándor (i.e. 332– Julianusz halála után újra csak hazatérhetett.e. své.1 km hosszú és 1. Innen is hazatért.) ALEXANDER IV. 250-ben. 332–305)(110. VII. Korának legnagyobb ilyen jellegű intézménye volt. mint 500000 lakosa volt. CLEMENS ALEXANDER III (ang. menekülések zaklatottá tették életét. azonos a mai el-Hurijja sugárúttal. X. alexandriai ALEXANDRIAI ATHANASZIOSZ (295–373) UF: Athanasziosz Szent Atanáz SN: Alexandriában született. Állománya 43 ezer tekercsre rúgott. A folytonos száműzetések. amely nemcsak görög. Még Nagy Konstantin császárral is szembeszállt. 284–221) SN: Éneklő madarat és baglyot épített. egyiptomi és héber kéziratokat is tartalmazott. védelmezve Krisztus valóságos istenségét. BT: püspök ALEXANDRIAI HAJÓGYÁR BT: hajógyár ALEXANDRIAI HÉRON (i.) BT: makedón dinasztia (i. XI. Alexandrosz halála után a város keresztényei őt választották meg püspöküknek. utcái derékszögben metszették egymást. ALEXANDER (i. azonban Diocletianus máglyára dobatta ezeket. de újra csak megfosztották egy újabb zsinaton püspöki székétől. II. hanem latin. (i. 250 éven át tartó folyamatos gyarapodás után i. Ekkor azonban Alexandria népe fellázadt és a császár kénytelen volt visszahívni őt. Ekkor Rómába menekült I. Az utóbbi nyomvonala kb. de Valens császár is száműzte.e.) SN: I. lóversenypálya. BT: könyvtár palota RT: Alexandria Eratoszthenész (i. de ennek ellenére is sokat írt. Itt működött a világ első automatája. BT: fizikus kibernetikus matematikus NT: Alexandriai Héron találmányai ALEXANDRIAI HÉRON SZINTEZŐJE SN: A dioptriájának segítségével szintezett.e. templomok. Mielőtt az első épület építése befejeződött volna. amely egy érme bedobásával szentelt vizet adott. 276–195) ALEXANDRINUS. Több épületgépészeti automatát is készített.e. Hérodotosz még látta a gyűjteményt. a császár pedig száműzte Trierbe.e. Kallimakhosz. Innen két év múlva visszatérhetett székhelyére. ALEXANDER NAGY SÁNDOR (i. 10.e. BT: Kleopátra. 332–304) ALEXANDER HÉLIOSZ SN: VII. Amikor Julius Caesar az alexandriai kikötőben felgyújtotta Kleopátra hajóhadát. Ma a második legnagyobb város Egyiptomban. Alaprajza szabályos volt.. PTOLEMAIOSZ. BT: Alexandriai Héron találmányai szintező ALEXANDRIAI HÉRON TALÁLMÁNYAI BT: Alexandriai Héron (i.) ALEXANDRIA SN: Egyiptom földközi-tengeri tengerpartján épült. melynek több. Antóniusz 200000 tekerccsel kárpótolta Kleopátrát a pergamoni könyvtárból. Az első anyagok az Arisztotelész könyvtárában található munkák másolatain alapultak.e. színházak. hogy a világi hatóságok nem tudták felkutatni. jún. Az ókori Alexandria 5. csillagászok. Az ő képletét alkalmazzuk ma is a háromszög területének kiszámítására.e.7 km széles. Nagy Sándor újra útra kelt hódító serege élén. Minden jelentős ókori tudós meglátogatta. Kb.e. 80) PTOLEMAIOSZ. 312) (i. mint „békebontót és az istenek ellenségét” megint száműzték. Ekkor az egyiptomi szerzeteseknél talált menedéket. beavatott. de Julianusz császársága idején. BT: alexandriai templom Ízisz1-templom ALEXANDRIAI KELEMEN (145–215) ALEXANDRIAI KIKÖTŐ BT: kikötő NT: Eunosztosz Nagy Kikötő ALEXANDRIAI KÖNYVTÁR UF: Brucheion Brucheum (ang. Egy Tyruszban tartott zsinat megfosztotta püspöki székétől. 332–323. Írásai leginkább a szentírásra támaszkodnak. Rakote mellett. 331-ben. Philophator hozzátartozói ALEXANDER’S CAMP (ang. Tanulmányai befejeztével Alexandrosz püspök diakónusa lett. a tűz átcsapott a városra és így leégett a könyvtár is és 40000 könyv semmisült meg. i.e.) 107–88) ALEXANDER II (ang.e.. Paloták. 43-ban egy lázadás alkalmával a könyvtár leégett. jún.

mint „feketével foglalkozás”.) (15. Morton Smith.) rubia (lat. (141. akik a halált bűnök büntetéseként fogta fel. Az 1326-os földrengés rombolta le. Hogy a szó eredete tisztán áll előttünk. 20) SN: E szó egyiptomi eredetű. amelyeket a templomokban őriztek és a felvonulások alkalmával körbevitték. a buzérgyökér színezőanyaga. Jean-Yves (1952–) ALEXANDRIAI STADION SN: II. BT: vörös RT: buzérgyökér ALKAID UF: Eta Ursae Majoris SN: A Nagy-Göncöl egyik csillaga.) KARMAZSINTETŰ ALKIMISTA BT: alkémia NT: Héliopoliszi Testvériség 25 . BT: egyiptológiai szervezet ALEXANDRIAI MÚZEUM (Eg. „A gyermeknemzést leszámítva minden coitus a természet ellen való” – hirdette.) Kraprød (dán.: 612-633-2608 ALISARIN (své. I. BT: alexandriai templom ALEXANDRIAI TEMPLOM BT: templom NT: alexandriai Ízisz1-templom alexandiai Szerapisz-templom Poszeidón-templom ALEXANDRIAI VILÁGÍTÓTORONY UF: phároszi világítótorony SN: Ez a világ egyik csodája közé tartozott. Ő vette észre. BT: nekropolisz RT: Empereur. Ptolemaiosz Philadelphosz építtette Alexandriában. Szerinte a filozófia Isten akaratából származik és ésszerű használata üdvös hatású. CHARLES F. mert nem egyezik az egyház tanításaival.(ar. BT: torony RT: Alexandria Ptolemaiosz. hogy ezt a részt ki kell hagyni az evangéliumból. plasztikusan megformált edény. gyógyszerekkel. A levélben szerepelt Márk evangéliumának egy korábban ismeretlen része.) ALKAPTONÚRIA ALKAPTONÚRIA UF: alcaptouria alkaptonuria (ang.e. A torony jelentős részét Jean-Yves Empereur az öböl fenekén találta meg. Clemens írásai szerint a korai dinasztikus időkben az egyiptomiak minden tudásukat leírták 42 szent könyvbe. mely az egyik enzim defektusa miatt alakul ki. (99. így kapta „Hermész tudománya” az „alkémia” nevet. BT: amerikai egyiptológus AD: Tel. Chemea = feketével foglalkozás. I.) SN: A vörös szín egy árnyalata. 310–240) ALEXANDRIAI KUTATÁSOK KÖZPONTJA SN: Igazgatója Jean Yves Empereur.) alisarin (své. Ptolemaiosz Szótér építtette. de az arab „al” névelőt ragasztották hozzá. A 60-as évek múmiavizsgálatai során a vizsgált múmiák egynegyedénél volt kimutatható. a Columbia Egyetem ókortörténész professzora 1958-ban Jeruzsálem közelében egy kolostorban rábukkant egy Antiochiai Szent Ignác műveit tartalmazó könyvben Clemens Alexandrinus levelére. a homogentizinsavat bontaná le. BT: naptár ALEXANDRIAI NEKROPOLISZ UF: Holtak Városa SN: 1997-ben fedezték fel a 3 km hosszú és 1 km széles temetőt. A transzmutáció leglényegesebb szakasza. amelyek akár 30 mérföldről is láthatóak voltak. betegségekkel. amelyben anatómiával.) (15. sebészi előírásokkal. Mikor az arabok Egyiptomot meghódították. 332–323) ALEXANDR VELIKÝ (cse. 202-ben a Septimius Severus-féle keresztényüldözés idején Kappadociába menekült.) BT: múzeum ALEXANDRIAI NAPTÁR UF: mozgó napév SN: Augustus korában vezették be. BT: csillag Nagy-Göncöl ÁLKANÓPUSZ UF: pszeudo-kanópusz SN: Főleg a III. Teljes magasságát újabban 135 méterre becsülik.) ALIZARINVÖRÖS ALIZARINVÖRÖS ALIZARINVÖRÖS UF: adrianopelrött (své.) törökvörös turkish red (ang. 20) Ars Hermetica Ars Spagyrica Khemeia. Szerinte ezek a könyvek Athothis (Dzser) által íródtak. ott letelepedett és egy hitelemző iskola feje lett. 332–323) NAGY SÁNDOR (i. 180 körül járt. Al. de belső szerveket már nem tartalmaztak. BT: genetikai betegség ALKATRÉSZ NT: mozgó alkatrész ALKÉMIA UF: Alchemy (ar. 323–285) (i. hogy a halál egészen természetes dolog. mivel azokat ezen kanópuszok használata idején már visszahelyezték a testbe. Tünete.Démétriosz Kallimakhosz (i.) ALIZARIN (své. és annyit jelent. BT: kanópusz ALKAPTONURIA (ang. a porcokra és a vizelettel is kiürül. amidőn a tégelyben izzó anyag megfeketedik.) NAGY SÁNDOR (i. elsajátították az egyiptomiak titkos művészetét és ezzel együtt átvették a nevet.) madder lake (ang. Átmeneti korban használt. Dionüszosz tiszteletére megszervezett ünnepségeknek. Ha ez felszaporodik.) rose madder (ang. a korai egyházatyákkal szemben.) Alisarinrött (své. uralkodója volt. károsan hat a csontokra.e. i. Azt írta. amely a tirozin anyagcsere köztes termékét. 9) ocronosis SN: Rendkívül ritka recesszíven öröklődő betegség.e.e. Negyedévenként tartottak egy hatodik szökőnapot. 70) BT: stadion ALEXANDRIAI SZERAPISZ-TEMPLOM SN: Alexandriában állt.) Krapprött (své. 8) BT: Egyiptom-utazó ALEXANDROS (gör. CLEMENS (145–215) UF: Alexandriai Kelemen SN: Athénben született püspök. Pharosz szigetéről lett elnevezve. 21) (134. testi szervezetünknek egyszerű következménye. Tetején bronztükrök szórták a fényt. dinasztia 2.) turkiskt rött (své. 20 évvel később a nukleáris mágneses rezonancia spektroszkópiás vizsgálatok kimutatták. aki az 1. 305–282) ALEXANDRINUS. A torony hármas felépítésű lehetett. hogy a beteg vizelete néhány órás állás után befeketedik. amelyet Theodor nevű kollégájának írt.)(99. A múmiákon a gerincben kicsapódó fekete pigment jelzi. felnőttkorban gyakori az előrehaladott ízületi gyulladás. Felnőtt korában a keresztény hitre tért. 391-ben lerombolták.) vallási fanatikusok ALING. Hoffmann és Lippmann érdeme. míg manapság 5 millió emberből egynek van ilyen betegsége. hogy a gerinc fekete pigmentje és az egyik balzsamozáshoz használt anyag. Ezekből 6 könyv volt az orvoslásnak és az emberi testnek szánva. Alexandriában kb.) red madder (ang.u. Egy részét Jean-Yves Empereur és munkatársai tárták fel Alexandriától nyugatra. a szem és a nők betegségeivel foglalkoztak. Pott. a borókagyanta között molekuláris hasonlóság van. Szótér (i. Ez volt a helyszíne a bor görög istene. az Kopp. BT: tudomány NT: alkimista ALKERMES (ang.e.) alizarin (své.

) Dzsehuti3 Huja1 Merimesz Nehi (ném. Miután lezajlott az esemény. 305–282) (i.) Dieren (hol. 304–284) Szetau1 ALKOHOLIZMUS SN: A legendák szerint.) Hórusz Hórusz Behdeti Inet keselyű-isten Khepra kígyó-isten kobra-isten kos-isten krokodil-isten kutya-isten Mehit Veret Nehbet oroszlán-isten pávián-isten skorpió-isten sólyom-isten strucc-isten tehén-isten teknős-isten Thaaut (ang. aki szemlét tartott felettük.) szenvedett alkoholizmusban. elefántok. akik ott is aludtak velük. veszteségekről.) bika-isten Chenti-cheti (ang.) BT: államszervezet NT: Anhotep (ném. Szótér (i.) Babi (ang. A nagy testű állatok (struccok.) BT: állattartás NT: állatállomány számbavétele RT: állatállomány felügyelője ÁLLATÁLLOMÁNY FELÜGYELŐJE BT: felügyelő NT: Iniuia (ang. 26 . bölények és antilopok) már a neolitikumban visszavonultak az egyiptomi területekről a szárazság miatt.e.) Hedetet Heket (ang. Billogozással érték el. avagy szűz papiruszra rajzolták le őket képmágiát alkalmazva.) Banebdjedet (ang.) hal-isten Harsaphes (ang.) Hatmehit (ang.) Chenti-irti (ang. Viaszból. I. az utóbbihoz tartozott az igazságszolgáltatás is.) Chontamenti (ang. BT: mágia NT: rontó szobor ÁLLAMHATALOM BT: politikai hatalom NT: államigazgatás ÁLLAMIGAZGATÁS NT: közigazgatás BT: államhatalom ÁLLAMSZERVEZET SN: A két legfontosabb hatáskör a pénzügy és a polgári rendtartás volt. A varázslatnak köszönhetően az ország és katonai ereje mágikus védelmet kapott.) Basztet Bat béka-isten Benu (óei.) Thoérisz Thot1 Uadzset1 víziló-isten ÁLLATÁLLOMÁNY UF: livestock (ang. ahol szolgák felügyelték őket. Az állatokat a tulajdonos vagy egy magas rangú tisztviselő elé hajtották.e.) RT: állatállomány ÁLLATÁLLOMÁNY SZÁMBAVÉTELE UF: vagyon-számbavétel SN: A vagyon egyik fontos mércéje volt. vagy fából faragták ki az ellenséget. (141.) Paszer1 Penhat (ang. BT: eukarióta NT: harci állat háziállat hengeres féreg istenállat kígyó mehau puhatestű skorpió szent állat teknősbéka valódi szövetes állat RT: állatállomány számbavétele állati szarkofág állatkert állatmúmia állatok mumifikációja állatorvosi papirusz állatszobor ÁLLATALAKÚ ISTEN UF: állatisten SN: Az emberalakú isten mellett minden nomoszban volt állatalakú istenség is. majd lefejezték. hogy kinek hány szarvasmarhája van. NT: alkirály bürokrata elit réteg fáraó hivatalnok közember nemes pap paraszt szolga tisztségviselő vezír ÁLLAT UF: Animalia (lat. az állatokat beterelték az istállóba. Az adót a számlálás eredménye szerint vetették ki. Mükerinosz fáraó (4. hogy a külső és belső ellenállókat ily módon győzzék le és garantálják a hatalom és a kultúra kézbentartását.) Hemen Hesat (ang. BT: isten NT: Abdu1 Aker Akhekh Amon Arensnuphis (ang.) SN: Az ókori Egyiptom területén és idejében létező állatok. zsiráfok.) Ptolemaiosz.) Cherti (ang.) Hez-ur (ang. hogy az egyes nyájak állatait ne cseréljék ki.e. miközben az írnokok gondosan feljegyeztek mindent. 70) BT: szenvedélybetegség ALKOHOLOS ITAL BT: ital NT: bor sör ALKOTÁS BT: művészet NT: dombormű festmény szobor ÁLLAMELLENES MÁGIA SN: A varázslást állami szinten alkalmazták. 323–285) (i. Be kellett számolni a szaporulatról.ALKIRÁLY UF: viceroy (ang. din.

így ezen állatok bőrét használták fel öltözéknek vagy szíjaknak a famegmunkálásnál bizonyos darabok összeerősítéséhez a Predinasztikus Korban. kecske és marha volt háziasítva. ezért kizárólag nagy értékű szövegeket róttak rá. 17) SN: Az 5. amely az Amon-papság fennhatósága alá tartozott. a többit öldöshették. (64. de benne rejlik az adott fajta minden egyedében. BT: állattartás közművelődési intézmény NT: Ekhnaton állatkertje RT. Úgy állították elő. 10f) BT: állati alapanyag bőr íróeszköz NT: leopárdbőr RT: cserzés ÁLLATCSONT BT: állati alapanyag csont festékanyag NT: elefántcsont halszálka madárcsont vízilócsont ÁLLAT FORMÁJÚ PALETTA BT: paletta NT: kos formájú paletta sólyom formájú paletta teknős formájú paletta víziló formájú paletta ÁLLATHIZLALÁS BT: állattartás NT: tömés ÁLLATI AFRODIZIÁKUM BT: afrodiziákum NT: kőrisbogárpor ÁLLATI ALAPANYAG BT: alapanyag NT: állatbőr állatcsont állatszőr ÁLLATI ÉLELEM BT: élelem NT: belsőség kaviár méz ÁLLATI EREDETŰ ÉLELMISZER BT: élelmiszer NT: tejtermék hús ÁLLATI RAGASZTÓANYAG UF: animal-based glue (ang. s a kert igazgatásával tanítómesterét. hogy az állat bőrét és csontját vízben megfőzték és hagyták a levet elpárologni.BT: állatállomány szokás NT: libaszámlálás ÁLLATBŐR UF: leather (ang. állat ÁLLATKOPORSÓ BT: koporsó NT: macskakoporsó ÁLLATLÁB ALAKÚ SZÉKLÁB BT: székláb ÁLLATLÁBÚ SZÉK BT: szék NT: oroszlánmancs lábú szék ÁLLATMESE BT: mese NT: oroszlán és az egér. 17) BT: ragasztóanyag ÁLLATISTEN ÁLLATALAKÚ ISTEN ÁLLATI SZARKOFÁG BT: szarkofág NT: kos szarkofág macska szarkofág RT: állatmúmia ÁLLATI TETŰ UF: Phthiraptera (lat. dinasztiáig nem ismerték az állati eredetű ragasztóanyagokat.) (64. Mivel ez még a papirusznál is költségesebb volt. Később kezdték úgy vélni. meg is ehették. A világhódító Nagy Sándor Alexandriában létesített nyilvános állatkertet. (64. ha töredékesen is. hiszen így lehetőség nyílt az őt pártfogoló istenség kegyeinek elnyerésére.) SN: Íróalapanyagként is használták.) BT: egyszerűsödött szárnyas rovar NT: vérszívó tetű ÁLLATKERT SN: Az ókori Egyiptomban már Hatsepszut1 királynő idejében létesítettek állattartó kertet. Az ÁLLATMÚMIA BT: múmia NT: Ápisz-múmia cickány-múmia gazella-múmia hal-múmia íbisz-múmia kígyó-múmia macska-múmia pávián-múmia sólyom-múmia RT: állat állati szarkofág állatok mumifikációja ÁLLATOK MUMIFIKÁCIÓJA SN: Kezdetben az egyiptomiak hite szerint az állatfajták sokaságából mindig csak egyetlenegy példány lehetett a testet öltött isten. hogy isten szelleme nem korlátozódhat egyetlen példányra. Arisztotelészt bízta meg. BT: mumifikáció NT: madarak mumifikációja RT: állat állatmúmia ÁLLATORVOSI PAPIRUSZ BT: orvosi papirusz NT: Kahun B papirusz ÁLLATSÍR BT: sír NT: bika-sír fáraómacska-sír krokodilsír kutyasír majomsír ÁLLATSZOBOR BT: szobor NT: békaszobor halszobor lószobor víziló szobor ÁLLATSZŐR BT: állati alapanyag NT: gyapjú ÁLLATTARTÁS BT: Ókori Egyiptom NT: állatállomány állatállomány számbavétele állathizlalás állatkertek állattenyésztés méhészet ÁLLATTEMETŐ BT: temetkezési hely NT: macskatemető kígyótemető sakáltemető taposiris magnai állattemető 27 . így egy sűrű ragasztásra alkalmas anyag maradt hátra. Az Újbirodalomban a szék. A korai időszakban a juh.és ágykeretekhez feszítették ki hálósan. Következésképpen ezeket is érdemesnek tartották a mumifikációra.

) (34. BT: Egyiptom-utazó AL-MIDZSISZTI (ar. 28 . 31) ALMINA.com ÁLLVÁNY BT: tartószerkezet NT: edénytartó állvány ÁLLVÁNYSZILIKÁT TEKTOSZILIKÁT ALOE BARBADENSIS MILLER (lat. NT: Art of Medicine in Ancient Egypt. SUSAN J.ÁLLATTENYÉSZTÉS BT: állattartás NT: madártenyésztés szarvasmarha tenyésztés ALLEN. A Közel-Kelet számos népe vélekedett úgy.) (34. mely a kék vagy barna színek keveredése által ibolya vagy vörösbarna színűvé válik. Metropolitan Museum of Art. A II.org mmaegypt@sprynet. LADY WOMBWELL. 10028.. amelynek lényege. SN: A Chicagoi Egyetemen diplomázott. BT: gránát ALMÁSY LÁSZLÓ (1895–1951) SN: Szahara kutató.com Dept. hogy a bolygók nem a Föld körül.) (99. THOMAS J. Kitalálta a „kiegyenlítő köröknek” nevezett fogalmat. KÖNYVEI BT: Allen. könyvei RT: Egyiptológusok Nemzetközi Egyesülete New Yorki Metropolitan Múzeum Egyiptomi Osztálya AD: jamesallen@compuserve. liliomfélék családjába.) ALLIUM CEPA (lat. spárgavirágúak rendjébe. JAMES P.The Metropolitan Museum of Art. egyszikűek osztályába.) SN: Az Álom-sztélé a 18. Az orvoslásban használták még orrhurut enyhítésére. 31) UF: Almagest Almagesztum (34. amelyet fogsebészek ejtettek. 1000 Fifth Avenue. Az ókori Egyiptomba Kelet-Afrikából hozták és az örök élet szimbólumaként tisztelték.és csontos hal hal négylábú ÁLLKAPOCSBETEGSÉG BT: betegség NT: ínygyulladás ÁLLKAPOCSCSONT UF: jaw bone (ang. az áradás évszakának harmadik hónapjának 1. MAURICE (1903–1960) BT: francia egyiptológus ALLIACEAE (lat.: 212-650-2577 Fax: 212-570-3752 ALLIOT. Az Ázsia kutató Almásy György fia. BT: egyiptológus AD: allredtj@ubtanet.) ALLIUM SATIVUM (lat. 17) jaw-bone (ang. évében. 31ff) BT: Ptolemaiosz Klaudiusz könyvei ALMAGESZTUM (34. Ausztria). Nagy Sándor is eredményesen alkalmazta a katonái táplálására és sebeik gyógyítására. New York.) ÁLLKAPCSOS UF: Gnathostomata (lat. 18) SN: Az álmok értelmezését foglalja magában. The (1984) Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs (1999. BT: gyümölcs NT: birsalma gránátalma ALMAGEST ALMAGESZT ALMAGESZT (34.) SN: Az Újbirodalom fennállásától fogva Ázsiából hozták be. USA Tel. James P.) BT: gerinces koponyás NT: vértes. súlyos fertőzés következtében hunyt el. The (1999) ALLEN. 17) BT: csont ALLRED. Almásy hatalmas sivatagi területeket térképezett és kutatott fel Egyiptom és Szudán sivatagi területein. USA (hivatali cím) 333 Bennetts Farm Rd.) ALOE VERA UF: Aloe Barbadensis Miller (lat. amelyben Ptolemaiosz Klaudiusz az ég megfigyelésének és felderítésének művészetéről ír. The (2005) Egyptian Art in the Age of the Pyramids (1999) Genesis in Egypt: The Philosophy of Ancient Egyptian Creation Accounts (1988) Heqanakht Papyri. NY. 2000) Royal Women of Amarna. A fáraó uralkodásának 19.com Senior Research Associate. Filce Leek tudós szerint viszont maga a genny okozta a csont pusztulását. napján írt szöveg elmondja. zárvatermők törzsébe tartozó növény. 31) Al-midzsiszti (ar. 31) ALMAGESZT (34.) jawbone (ang. 31) ALMANDIN SN: A gránát vérpiros fajtája.Allen@metmuseum. BT: aloe ÁLOMFEJTŐ BT: jós NT: Hór2 ÁLOMFEJTŐ KÖNYV UF: Dream Book (ang. 1000 Fifth Avenue. BT: könyv ÁLOM-SZTÉLÉ UF: Dream Stela (ang. JAMES P. of Egyptian Art. dinasztiabeli IV. 1926-tól a grazi Steyr gyár képviselőjeként több rövidebb utat tett Egyiptomban és Szudánban. CT. 31) SN: 13 kötetes mű.) ALLIUM (lat.) SN: Az Aloe nemzetség. (34. 10028-0198. hogy a kelésekből eltávolítsák a gennyet. hogy az Aloé nedve bölcsességet és halhatatlanságot nyújt.) SN: Számos állkapcson található egy apró fúrt lyuk. Szakterülete az óegyiptomi nyelv és a vallás.) (34.) HAGYMAFÉLE VÖRÖSHAGYMA PÓRÉHAGYMA FOKHAGYMA HAGYMA ALMAFÉLE UF: Pomoideae (lat. majd a budapesti Népbíróság felmentette a háborús bűnök vádja alól. ALMINA VICTORIA MARIE ALEXANDRA (–1929) ALOE BT: liliomféle NT: Aloe Vera ALOE VERA ALLIUM PORRUM (lat. Az 1926-os és 1929. The (2004) Inflection of the Verb in the Pyramid Texts. Főként arra törekszik.com James. ahol folytatta korábbi kutatómunkáját. Az Aloe növény birtoklása érdekében – Arisztotelész ajánlására – elfoglalta Socotra szigetét. hogy megismertesse az akkor ismert bolygók pályáját. Szudán és Líbia határvidékén az Uweinat-hegységet és a tőle észak-keletre fekvő Gilf el-Kebir-fennsíkot. Számos sírban találtak a halotti tárgyak között álomfejtő könyvet. Almásy 1947-ben visszatérhetett Egyiptomba. James P. Thutmózisz felirata. BT: amerikai egyiptológus NT: Allen. 1951-ben Salzburgban. Egyptian Art . Vezérszíne a vörös. 31) ALMAGESZT (34. BT: amerikai egyiptológus AD: susanjallen@mindspring. világháború után letartóztatták. 1895-ben született Borostyánkőn (ma Bernstein. NY. Ridgefield. évi expedícióival bejárta és térképre vetette Egyiptom. New York. hanem a lehetséges kiegyenlítő pontok körül keringenek. 06877.) (99. USA (otthoni cím) Tel. Jelenleg a Metropolitan Múzeum kurátora és a Egyiptológusok Nemzetközi Egyesületének elnöke. 31) Magiste techne (gör. liliom-alkatúak alosztályába. (99.: 212-570-3770 Fax: 212-570-3752 ALLEN.

BT: alsó-egyiptomi nomosz RT: Chensit ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.net ALSÓ-EGYIPTOM UF: Deltaország Északi ország LE (röv. alsó-egyiptomi nomosz. Egyiptom északi része a Nílus torkolatától Memphiszig. alsó-egyiptomi nomosz. ekkor végezte el az ország flórájának és faunájának első tudományos vizsgálatát. –1617.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) NT: medicina Aegyptorum.) Heq-at (ang.) Khensu (ang. 9. 7. BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. feb. feb..hogy amikor IV. 16.) SN: Ezekbe a templomokba mentek a betegek gyógyulni. UF: Ka-set (óei. 6. 2.e. E tartomány fővárosa „Ozirisz háza”. alsó-egyiptomi nomosz. OSAMA BT: egyiptológus AD: aaen0216@aast. UF: Aneb-hez (óei. 12 alsó-egyiptomi nomosz.(30. IV. 19. 18. azaz hipnózisban gyógyították őket. alsó-egyiptomi nomosz. ahol a papok alvás közben. UF: Ka-kam (óei. 20.) Theb-ka (ang.15m vastag téglafalat is húzatott védelmül a homok ellen. ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. alsó-egyiptomi nomosz. 12.) Kaset (ang. Az ókorban mocsaras.) SN: Olasz orvos és botanikus. Prospero könyvei ALPINI.e. 11.) ALOPOCHEN AEGYPTIACUS (lat. 3. alsó-egyiptomi nomosz. uralkodásának első évében megtette amit Harmakhisz tőle kívánt. (i. 15.) SN: Fővárosa Xoisz volt. alsó-egyiptomi nomosz.) SN: Fővárosa Szebennütosz volt.) DUBHE EGYIPTOMI LÚD alsó-egyiptomi nomosz. 23. BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. Gizehben tudományos módszerrel kiszámította a Kheopsz1-piramis méreteit és tanulmányozta a többi piramist meg a szfinxet is. és a szfinx köré még egy 2.) Szethmotik BT: alsó-egyiptomi nomosz ALPINI PROSPERO (1553.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) Sepi-meht (óei. 14. BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 5. alsó-egyiptomi nomosz. 105) BT: gránitsztélé RT: gizehi szfinx karbantartása Thutmózisz. nov. hogy neki sikerült először datolyapálmákat mesterségesen megtermékenyíteni. 1400–1390) (110.) ALPHA CMA (lat. alsó-egyiptomi nomosz.egnet. BT: Ókori Egyiptom NT: alsó-egyiptomi nomosz RT: Nílus-Delta Felső-Egyiptom ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ BT: Alsó-Egyiptom nomosz NT: alsó-egyiptomi nomosz. UF: Aa (óei. Prospero (1553.) SN: Helyi istenének hatalmi jelképe két toll volt. UF: Khent-abt (ang. vízben gazdag vidék. 8. 17. 6. alsó-egyiptomi nomosz. UF: Sapi-res (ang. 1. 4. 3. alsó-egyiptomi nomosz. erősen elfáradva lepihent a szfinx árnyékában. alsó-egyiptomi nomosz. UF: Amenet2 (óei. 4. 1412–1402) (i. BT: kórház templom RT: alvásterápia ALOPECHEN AEGYPTIACUS (lat. nov. 1.) Ament (ang. UF: Nefer-Abt (óei. Velence konzuljának orvosi tanácsadója volt Kairóban (1580-1583).) ALOPOCHEN (lat. 6.) Sepi Res (óei.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.e. BT: alsó-egyiptomi nomosz RT: Héliopolisz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 13.) Lower Egypt (ang. De (1592) ALRAUN MANDRAGÓRA ALSAADAWY.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) Létopolitész SN: Fővárosa Létopolisz volt. PROSPERO KÖNYVEI BT: Alpini.) ALPHA URSAE MAJORIS SZÓTHISZ (gör. UF: Sap-meh (ang. hogy testét szabadítsa ki a homokból és megjósolta neki. alsó-egyiptomi nomosz. ahol hamarosan elnyomta őt az álom. 10. Istennője Chensit. alsó-egyiptomi nomosz. UF: Teb-neter (óei.) LÚD EGYIPTOMI LÚD SZÓTHISZ (gör. alsó-egyiptomi nomosz.és oroszlánvadászatra kikocsizott. alsó-egyiptomi nomosz. BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. BT: Egyiptom-utazó NT: Alpini. 311) ÁLOMTEMPLOM UF: dream temple (ang. 8.) ALPHA CANIS MAJORIS (lat.) To-mihi Tomiri SN: A Nílus Delta-vidékének területe. –1617. bár kiváló termőterülete a lápok miatt nem használható ki teljesen. 6. 23. UF: Nefer-ament (óei. hogy hamarosan a trónra kerül.) SN: Központja Héliopolisz volt. Thutmózisz még fiatal herceg korában a piramisok környékére gazella. 1413–1405) (i. De (1591) plantis Aegypti liber.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 13. Thutmózisz amikor hatalomra került. 2. alsó-egyiptomi nomosz. óei. 5.) sleep temple (ang.) Szaitesz SN: Fővárosa Szaisz volt. 14. s Egyiptom ura lesz.) Ka-henseb (ang.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) Azi (óei. 7. 10. UF: Ati (ang. 29 . UF: He-kat (óei. Álmában megjelent neki Harmakhisz isten és felszólította a herceget.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. Úgy tartják. 11.) Ka-qem (ang. 9.) Ta-mehet (óei. UF: Ka-hebes (óei.

1379–1362) (i. BT: alvilági könyv AMADAI TEMPLOM SN: Egy darabban.) Tehuti (óei.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.e. UF: Eta Canis Major (lat.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-NÚBIA UF: Wawat (óei. Manethón szerint I. 1301–1234) (i.) Am-pehu (ang.(134.(ang. Aj1. II. hanem a művészetre is jelentős hatással voltak.e.) BT: isten NT: Aken Am-heh (ang. Anatólia és az égei civilizáció között folyt. de újabb sírkamra nem volt. hogy a királyi család tagjait teljesen hétköznapi helyzetekben ábrázolja. Hatsepszut1 királynő nő létére a protokolláris alkalmakon álszakállt viselt. UF.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. BT: művészet RT: Akhet Aton (óei. A Későkorban magánszemélyek sírjában is alkalmazták. Ekhnaton 18. amely nagy fájdalommal járt volna. dinasztia idejében építtette III. Ekhnaton idejéből származnak.) SN: Fővárosa Banebdjedet2 volt.e. BT: templom AMAKHTU RAMSZESZ.e.e. 1279–1213) (i. Ez volt az egyetlen olyan periódus Egyiptom vallás-történetében. Valószínű bódult állapotában végeztek el a betegen olyan kezelést is.) (134. 16. 1372–1354) (i.) AMARNAI LAKÓHÁZ AMARNAI LEVELEK UF: Amarna letters (ang. amelyben nem az új isten személye. 1352–1336) terem. EL.e.) Sam-hut (óei.) Andjety (ang.e. szétszedés nélkül helyezték át 2.) SN: A trónutódlás zavartalansága érdekében maga mellé vette társuralkodónak fiát. A vallási reform egy egészen egyedülálló művészeti irányzatot termelt ki. A reformok nemcsak a vallásra korlátozódtak. LUIS W. UF: Sam-Behutet (ang. 19.) BT: Núbia ALSÓ PALEOLITIKUM (i. Mezopotámia.) BT: alsó-egyiptomi nomosz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) amarna-reform berlini „Kerti séta” sztélé Ekhnaton (i. 25. vastag ajkú. II. amikor az államvallás közeledést mutatott az egyistenhit felé. hanem a többi isten betiltása jelentette az újdonságot.e. nőies csípőjű fiatalembert ábrázolnak. Szeszósztriszt. A valósághű szemléletet követő művész magát a fáraót sem kímélte: Ekhnaton szobrai hosszú arcú. Thutmózisz Amon és Ré-Harahti tiszteletére. Kha1 (ang. 1279–1212) AMAM (ang.) SN: 1887-ben egyiptomi parasztok találták Tell el-Amarnában.e. HARTWIG BT: egyiptológus AD: ar3a003@arche. BT: alsó-egyiptomi nomosz RT: Bubasztisz ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 1301–1235) (i. a napistennek az alvilágon és az égen át vezető útját leíró képes és szöveges kompozíciók.e. BT: hivatalos levél tell el-amarnai levéltár AMARNAI LEVÉLTÁR AMARNAI SÍR AMARNA LETTERS (ang. 1290–1224) (i.) AMMUT AMON AKHET-ATON (óei.) ALVILÁGI KÖNYV SN: Az újbirodalmi királysírokban felvésett. BT: csata ALTENMÜLLER. A levelezés III. I.) ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) TELL EL-AMARNAI LAKÓHÁZ AMARNA.e. BT: könyv NT: Alvilág Könyve ALVILÁG KÖNYVE SN: A mágiával és az alkímiával foglalkozik. 20. 1488–1468) (i. UF: Sept (ang. BT: paleolitikum (i. (L) AMARNA-REFORM SN: Ekhnaton fáraó Aton napisten tiszteletét tette hivatalossá. BT: szakáll szertartási tárgy RT: Hatsepszut1 (i. UF: Am-peh (óei. 30 .) Ba-Pef (ang. Pillanatnyilag 382 égetett agyagtáblát sorolnak ide.) BT: Nagy Kutya ALVAREZ. UF: Tehut (ang. 9) SN: A betegek egy része alvásterápiának vetette alá magát egy álomtemplomban. 1304–1237)98 (i. Thutmózisz. ahol az pap-orvosok ópiummal vagy mandragórával segítették elő az álmot (hallucinációt). 2000000–60000) UF: Lower paleolithic (ang. 15.ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.e. Ezt a templomot a 18. 9) BT: terápia RT: álomtemplom ALVILÁG TÚLVILÁG ALVILÁGI ISTEN UF: underworld god (ang.. Amenemhetet saját udvaroncai ölték meg. 1294–1227) (i. 700000–5500) (i.) TELL EL-AMARNAI LEVÉLTÁR AMARNAI LEVELEK TELL EL-AMARNAI SÍR AMARNA-MŰVÉSZET SN: Az eddigi idealizált királyportrék helyett megjelentek a néha túlzottan is naturalista ábrázolások.) Khar (óei. óei. 2000000–10000) ALSÓRENDŰ PAP WAB-PAP ÁLSZAKÁLL UF: istenszakáll mesterséges szakáll szertartási szakáll SN: Általában a fáraók viselték a halhatatlanság jelképeként. dinasztiabeli fáraók és Kánaán. 17.e.arcnet.e.de ÁL-TESTÜREGES UF: Pseudocoelia (lat. 18. (i.) Imiut (ang.uni-hamburg. 1292– 1225) (i. mialatt az ártó démonokat kiűzték. BT: alsó-egyiptomi nomosz RT: Banebdjedet2 (ang.e.e.e.) AMANA (ang. BT: egyiptológus ALVÁSTERÁPIA UF: sleep therapy (ang. Amenhotep. Az amarna-művészet másik sajátossága. 1307–1240) (i.) SN: Fővárosa Bubasztisz volt.) BT: ős-testüreges NT: fonálféreg ALUDRA (ar.e. 1968 tavaszán kozmikus sugárzással átvilágította a Kephrén piramist egy újabb sírkamra reményében.6 km-rel észak felé és 65 m-rel magasabbra. 1364– 1347) (i. 1479– 1457) ALTAKUI CSATA UF: eltekei csata SN: Taharka és szövetségesei vereséget szenvedtek Szanherib asszír királytól. 1503–1482) (i.e.) SN: A Nagy Kutya csillagkép egyik csillaga. és ezalatt a páciens azt nem érezhette annyira. akkádul (ékírással) íródtak. SN: 1968-ban Nobel-díjjal kitüntetett magfizikus és amatőr egyiptológus. UF: Am-khent (óei. Amenhotep és IV.

dinasztiából. Itt a Apóphisz naponta megpróbálja kiszívni a vizet Ré1 bárkája alól. dinasztiából.) AMÉLINEAU.. BT: pásztor RT: Amenemheb2 sírja AMENEMHEB2 SÍRJA UF: TT278PM BT: gurnet murai sír RT: Amenemheb2 (ang. valamint gyakorta a görög-római kori születési házakat kívülről körbefutó. BT: polgármester RT: Amenemheb5 sírja AMENEMHEB5 SÍRJA UF: TTA8 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemheb5 (ang. 1352–1336) AMARNA-RELIEF REPRODUKCIÓJA (BRM: 65. spa.. 1539–1514) (i.. BT: reform RT: amarna-művészet Ekhnaton (i.e. melyet a Nap bárkájával behajóz. I.) AMENEMHET AMENEMHET SURER AMENMESZ15 AMENEMHAB MEH (spa.azonban ez a kor még nem érett meg arra. III. dinasztiabeli sírok bejáratának belső oldalán is találtak ilyen feliratokat.) AMBULLATÓRIUM UF: kerengő SN: A kisebb újbirodalmi templomokat és a bárkakikötőket. fr.. 570–526) (i.) AMENEBIS SN: Takhoneourit városának istene volt. Mike Warocqué. spa. és 20.. jan..) AMEMET (ang.e. 4.) AMENEMHAT SURER (ang. (128.) HAEMUASZET6 AMENAR-NEFRU (ném.e. II sírfelirata Thutmózisz.e. 6) BT: relief reprodukció AMAS EL-OUOGOUD VÁRA PHILAE AMASIS I (ang.) AMENEMHAT (ang. 3. 1364– 1347) (i.) SN: A Kharga-oázisban található templom. BT: helyi isten RT: Amenebis-templom AMENEBIS-TEMPLOM UF: Zayyan temple. Bárkáját halotti szellemek vontatják a folyón. BT: Honszu1-főpap próféta NT: Amenemheb3 hozzátartozói RT: Amenemheb3 sírja AMENEMHEB3 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Tauszert3.u.) AMENEMHEB3 (ang.) AMENAJ (spa. BT: templom RT: Amenebis Piusz. 1530–1504) AMASZISZ. spa.) Dyall-Smith. 28. mivel ő meg akarja állítani a napbárkát káoszt kiváltva ezzel a földön. Éjszakai útja során a Nap a halottak istenével egyesülve Ozirisz-Ré-vé válik.) AMENEMHEB2 (ang. melyek segítségével a barlangokat őrző szörnyeket ártalmatlanná lehet tenni. BT: írnok RT: Amenemheb4 sírja AMENEMHEB4 SÍRJA UF: TT364PM BT: asasifi sír RT: Amenemheb4 (ang.) 31 .) AMENEMES (kat.. Az „eretnek fáraó” feliratait kivakartatták. spa.. II.. BT: Amduat Könyve AMENEMHEB MEH1 (ang...16) SN: A reprodukált reliefen egy kertész visz vizet a folyóból az öntözni való termőföldre. feb. ném. Ekhnaton halála után Tutankhamon és a trónon őt követő Aj1 és Hóremheb1 visszaállították a régi vallási rendet. amit a királysírok falára írtak. fr. hogy így bírja azt megállásra.. 26..) MUT KOM OMBÓ (ar.) SN: A tenger istennője.) AMBO (lat. spa..–1924.e.) AMEN (ang...) AMENIRNEFERU (ang.e.) AMENEMHET.) SN: Amon-Ré pásztora a 20. felsorolja az alvilág 12 kapuján (nappal) és 12 barlangján (éjszaka) keresztül vezető utat.) SN: Honszu1 főpapja a Ramesszida korban.e.) NT: Tauszert3 AMENEMHEB3 SÍRJA UF: TT25PM BT: asasifi sír RT: Amenemheb3 AMENEMHEB4 (ang.e. A gonosz erők közül különösen Apóphisz-szal. úgy a fáraó is feltámad.) UF: Amenemib (ném. az óriáskígyóval kell megküzdeni... ném. spa. spa. 1372–1354) (i. 19) AMENEJ KEMAU (cse.) AMENKHAU (ang. jún.. Antóninusz (i. BT: Amenemheb3 (ang. II. Küzdelme sikere érdekében az elhunyt uralkodót védelmező istenségek kísérik. a napisten éjszakai utazását tartalmazza. ném. miközben a többi elhunyt tiszteleg átkelése előtt. ném.) AMEN-CHAEMWASET (ném.) AMENEMHEB6 (ang. jobb sorsra érdemes alakja egyre inkább a feledés homályába merült. 138–161)(1.) JAHMESZ. 1379–1362) (i.) 1765) AMEN-EM-APT (ang. dinasztia folyamán az Amduat Könyve a legfontosabb irat.) Wilson.) (i. fr.) SN: Théba polgármestere a 18. spa. 569–526) AMATHAUNTA (ang. akit a sumér bevándorlók imádtak Egyiptomban. dinasztia vége felé.) AMENCHAU (ném. ném..e.–1917. BT: építmény AMDUAT KÖNYVE UF: Book of the Secret Chamber (ang.. VIII.) AMENEMHEB1 (ang. sírjának falfeliratai AMDUAT KÖNYVÉNEK 4–5.. BT: istennő AMATŐR EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Carnarvon. spa.e.. (i. ÓRÁJA SN: Megjelennek a kígyó alakú bárkák. Úgy képzelték. fr. ném. de az azt követő 19. JAHMESZ. 1769– AMENEMOPE3 AMENEMHEB MEH1 (ang.. fr. A 18. fr. fr. fedett.. ném. (cse. amelyeket sakálok húznak. spa. spa.) SN: Amon magtárainak írnoka a 19. (i. Egy felirat bizonyítja. hozzáfűzve a varázsszavakat. fr.. fr. órája RT: Amenhotep. máj. BT: halotti irodalom könyv túlvilági szöveg NT: Amduat Könyvének 4–5.) Rejtett Kamra Könyve Rejtett Termek Könyve Titkos Szoba Könyve Túlvilág Könyve SN: A könyv az alvilág pontos földrajzi leírását és a Ré. al. Ahogy a Nap újjászületik minden reggel.(ang. spa. Mark AMAUNET (ang. oszlopos folyosó.... 1570–1546) (i. 1550–1525) (i.e.) AMENEMHEB5 (ang.e. emlékét megpróbálták eltörölni. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866. hogy a nappal és az éjszaka 12 órája egy-egy vidéknek felel meg.) AMMUT AMMUT AMON AMENNAKHT (ang. 1580–1558) (i. Raoul (1870. hogy elfogadja Ekhnaton reformjait. hogy Antóninusz Piusz császársága idején helyreállították a templomot. ném. ném. amelyet Amenebis istennek szenteltek. ÉMILE (1850–1915) BT: francia egyiptológus AMEMAIT (ang.

BT: hadsereg parancsnok hivatalnok tengerészkapitány NT: Amenemheb Meh1 hozzátartozói RT: Amenheb Meh1 sírja AMENEMHEB MEH1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Tetires2. BT: felügyelő RT: Amenhotep4 és Amenemhet5 sírja AMENEMHET5 SÍRJA 6 AMENHOTEP4 ÉS AMENEMHET5 SÍRJA AMENEMHET UF: Amenemhat (ang.. majd később egy hajó kapitánya a 18. spa. dinasztiában. dinasztiából.. dinasztiában Amon magtárainak könyvelője.) NT: Aamon Hóri10 Iszumut AMENEMHEB8 SÍRJA UF: TT44PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemheb8 (ang. BT: Amon-pap Ramosze7 hozzátartozói Szenenmut hozzátartozói AMENEMHET8 UF: Amenemhat (ang. Amenhotep idején szolgált.. Thutmózisz idején. BT: Amon marháinak felügyelője Thutmózisz. ném. dinasztiából III. dinasztiából. fr. Thutmózisz idejéből. BT: Aamon hozzátartozói wab-pap NT: Amenemheb8 hozzátartozói RT: Amenemheb8 sírja AMENEMHEB8 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Hóri10. aki még apja előtt fiatalon meghalt.) SN: A 18.. Neve a karnaki Amon-templom fesztiválcsarnokában tűnik fel a déli oldalon. III. Fiuk Aamon..) SN: Amon wab-papja a 20. spa. spa.. Amon bárkájának papja. BT: Amenemheb8 (ang.) UF: Amenemheb1 (ang. fr. Ramszesz idején. spa. BT: Amenemheb Meh1 (ang.) Mahu2 (ang. spa. BT: könyvelő RT: Amenemhet2 sírja AMENEMHET2 SÍRJA UF: TT82PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet2 AMENEMHET3 UF: Amenemhat (ang. Thutmózisz idejéből. dinasztia idejéből. BT: deir el-medinei kézműves RT: Amenemhet10 sírjai AMENEMHET10 SÍRJAI NT: Amenemhet10 TT340PM-es sírja Amenemhet10 TT354PM-es sírja BT: deir el-medinei sír RT: Amenemhet10 AMENEMHET10 TT340PM-ES SÍRJA UF: TT340PM BT: Amenemhet10 sírjai RT: Amenemhet10 AMENEMHET10 TT354PM-ES SÍRJA UF: TT354PM BT: Amenemhet10 sírjai RT: Amenemhet10 AMENEMHET11 UF: Amenemhat (ang. BT: kapuőr RT: Amenemheb6 sírja AMENEMHEB6 SÍRJA UF: TTA15 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemheb6 (ang. BT: ká-pap RT: Amenemhet11 sírja MEH4 (ang.. apja uralkodásának 24. Thutmózisz (18... II. Thutmózisz és II. prófétája a 18.. din.) SN: Magtárfelügyelő a 18.) SN: Deir el-medinei kézműves a 18. fr... spa... ném..) SN: Théba polgármestere a 19. ném. BT: Amon-főpap RT: Amenemhet4 sírja AMENEMHET4 SÍRJA UF: TT97PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet4 AMENEMHET5 UF: Amenemhat (ang... Felesége: Baki3. spa. spa.. spa.) AMENEMHEB MEH1 (ang. ném. BT: Ramosze8 hozzátartozói AMENEMHEB8 (ang. II.SN: Fő kapuőr Amon birtokain a Ramesszida korban.. fr.) SN: Adminisztrátor Amon templomában III. BT: magtárfelügyelő RT: Amenemhet6 sírja AMENEMHET6 SÍRJA UF: TT123PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet6 AMENEMHET7 SN: Szenenmut fiútestvére... ném. 10) 3 32 .. dinasztiából. spa.) AMENEMHEB7 (ang. ném.) SN: Ká-pap a 18. III. ném. évében. dinasztiából. spa.) AMENEMHET UF: Amenemhat (ang. dinasztiából.. hozzátartozói AMENEMHET2 UF: Amenemhat (ang. spa. dinasztia idején.) SN: Ramosze8 apja a 19.) UF: Amenemhab (ang. katonák parancsnoka.) Amenemhab Meh (spa.) SN: III.) legöregebb fia. ném. spa. spa..) Tetires2 (ang. BT: írnok RT: Amenemhet9 sírja AMENEMHET9 SÍRJA UF: TT182PM BT: Khokha-sír RT: Amenemhet9 AMENEMHET10 UF: Amenemhat (ang. III. fr. Felesége: Iszumut... ném.. BT: kormányzó polgármester RT: Amenemhet8 sírja AMENEMHET8 SÍRJA UF: TT163PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemhet8 AMENEMHET9 UF: Amenemhat (ang.) AMENEMHEB MEH1 SÍRJA UF: TT85PM BT: seikh abd el-gurnai sír AMENEMHEB MEH2 1 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet3 AMENEMHET4 SN: Amon főpapja és 1. spa....) NT: Baki3 (ang. Amenhotep korából... ném. BT: adminisztrátor RT: Amenemhet3 sírja AMENEMHET SÍRJA UF: TT53PM SN: A sírábrázolásban macska látható egy halászó és szárnyasvadászó jelenetben. ném. spa.) SN: Maat írnoka a 18. ném. ném.) SN: Magas tisztségű hivatalnok a hadseregben.. (152.) SN: Amon termelési területeinek felügyelője.

BT: dinasztia. SÍRJA UF: BH2 SN: I.e. I. 1934-ből) származik. sörkészítés. birkózók láthatók a falfestményeken. I. I.(i.e. 205) fáraó NT: Amenemhet. Szeszósztrisz. (i. I. II.e. 1963–1786)( 150. 1971–1928) (i. (i. s azokat átszelő hieroglif szövegek borítják. III. (i. 1817–1772) UF: Amenemhat III (ang. Jahmesz idejéből. dőlésszög 54° 27’ 44”. miszerint az utódot még az uralkodó életében régenssé nevezik ki. 310) (i. sírja NT: Amenemhet. BT: Amenemhet. A trónon utódai követték és számos célkitűzését megvalósították.e. BT: dinasztia. I. I. (ang. I. PIRAMISA SN: Eredeti magassága 55m (ma már alig 20 m magas). Amenemhet viszonylag békés korszaka a Középbirodalom gazdasági és kulturális fellendülését 33 .) Amenhemet (své. A 16. sírkamrája mennyezet AMENEMHET. (i. II.e. I. II. I.e. 1991–1962) (i. az oszlopok három hajóra osztják. szántás. BT: intelem AMENEMHET. sírkamrájának falfestményei Amenemhet. felső-egyiptomi nomosz vezíre és kormányzója volt IV. a kerület örökös hercege.) Nimaatre (ang. II. (i. Nagyon megrongált piramis. 1875–1840) UF: Amenemhat.. Neferu.e.) SN: Ő vezette III. ném. SÍRKAMRÁJÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: Kő és fémek megmunkálása. hogy megakadályozza a nomádok betöréseit. 205) AMENEMHET.e. I. piramisa Amenemhet. I.5 m (84m).e. PROTODÓR OSZLOPAI SN: I. Ezek az írások feltehetően fia uralkodásának ideje alatt születtek. 1955–1913) (i. ma már csupán szétszórt törmelékhalmaz. számos isten és istennő papja. (i.e. erre számos régi előjoguk helyreállításával is ösztönözte őket. II. SÍRKAMRÁJA SN: A tornác mögött a sziklába mélyül. Neferet. protodór oszlopai Amenemhet. 1929–1895) (i.e. 1985–1795) (110. Hnumit.e. HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: I. Mentuhotep idején. BT: listi piramis dinasztia. 12.e.e. agyag. intelmei SN: Egy palotaforradalom nyomán a hatalom gyakorlásának tapasztalatairól és az emberi hálátlanságról kesereg. BT: protodór oszlop AMENEMHET. A belső magba óbirodalmi domborművekkel díszített tömböket építettek be. (i.e. 1929–1895) (i. 1929–1892) (i.) SN: A 12. Mészkőből épült. I. Fia: I. udvaroncainak egy csoportja azonban meggyilkolta. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja I. I. (ang. SÍRKAMRÁJÁNAK MENNYEZETE SN: A mennyezet lapos ívű dongáinak belső felületét geometriai minták. 310) (i. BT: dahsuri piramis dinasztia. hozzátartozói RT: Amenemhet. I. A dahsuri tört piramistól délkeletre található. fáraó fejedelem herceg nomarkhosz pap vezír NT: Amenemhet. Állítólag az utóbbi sportnak ez a legrégibb ábrázolása. 12.. TÉGLAPIRAMISA PIRAMISA AMENEMHET.e. I.) SN: III. Ammenemes II (ang. piramisai téglapiramis RT: Amenemhet. BT: Amenemhet.) Keminub (ang. 1937–1908) AMENEMHET.e. borkészítés. évéből (tehát i.) Ammenemes III (ang. sírkamrája falfestmény AMENEMHET. amely megakadályozza a betöréseket. hozzátartozói RT: Amenemhet. 1991–1962) (i. 1850–1800) (i. 1937–1908) NT: Neferet. I. BT: beni hasszáni sír királysír NT: Amenemhet. 1929–1895) (i. Kaneferu. dinasztiából.) Szeszósztrisz.e. 1844–1797) (i. 1855–1808)(110. Szeszósztrisz király uralkodásának 43. alapja 105×105 m volt eredetileg. II. 1917–1872) Szithathormerit AMENEMHET.) SN: Eredeti magassága és a dőlésszög meghatározhatatlan. 1929–1892) (i. I. kötélgyártás.e. (i. piramisai AMENEMHET.) Seheptepibre (ang.) Szeszósztrisz. I. 1971–1928) (i. 1971–1926) (i. BT: Amenemhet. 12. I.e. II.) Ameni Ammenemes I (ang.e. BT: hivatalnok RT: Amenemhet12 sírja AMENEMHET12 SÍRJA UF: TT20K TTC2 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet12 AMENEMHET. dinasztia 3. A nomarkhoszok támogatták uralmának megalapozásában. 1985–1795) (110. I. aki aztán magával ragadta a teljes hatalmat. atléták. nyíl. Feleségei Keminub. I. Az ő idejében vezették be azt a szabályt.e. 1991–1962) (i. Itaweret. sírkamrája RT: Amenemhet. piramisa AMENEMHET. betakarítás.e. 1875–1840) AMENEMHET. 1963–1786)( 150. spa. I. I.) Moeris2 (gör. (i. (. téglapiramisa Fehér Piramis Hatalmas piramis White Pyramid (ang. halak és madarak hálóval való elejtése. 1917–1872) AMENEMHET.) SN: Hivatalnok a korai 18.) Nubkaure (ang.e. (ang.AMENEMHET11 SÍRJA UF: TTA1 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemhet11 AMENEMHET12 UF: Amenemhat (ang. dinasztiát. Kereskedelmi kapcsolatokat folytatott Mezopotámiával és Elő-Ázsiával.e. s megalapította a 12. I. 1875–1840) NT: Hnumit Ita Itaweret (ang. Tájolása nem olyan pontos a négy égtáj irányában. Mentuhotep expedícióját Vádi Hammamatban. Felesége: Neferytateten. BT: Amenemhet. II. BT: Amenemhet. Eredetileg Thébából származott fővárosát Itj-Tauiba tette át.e. Anyja: III. Szeszósztrisz. sírkamrájának mennyezete AMENEMHET. I. Amenemhet sírkamrája előtti tornác területén található két protodór oszlop. 12. II. I. ném. Ita. uralkodója. (i.e. I.. 1937–1908) UF: Amenemhat. II.e.e. oldalak hosszúsága 78. INTELMEI UF: Amenemhat. I. gabonanyomtatás. Alapja 50m.és kőedények formálása. és megvédi a jelentősebb szárazföldi utakat.. A Delta nyugati határában erődítményeket emelt. 1971–1926) (i. II. Lányai Szithathormerit. 310) (i. PIRAMISA UF: Amenemhet.e.e. Olyan áthatolhatatlan sorompót akart létrehozni.) Neferu. 1929–1892) (i. spa. III.) Neferytateten (ang.) Kaneferu (ang. 1955–1913) (i.e. intelmei Amenemhet. sírja Uralkodói Fal AMENEMHET.

e. 1855–1808)(110. III. 1888-ban Petrie jött rá.e. (i. 1850–1800) (i. 1763–1759) AMENEMHET. 1772–1763) UF: Amenemhat.(i. (i. 1844–1797) (i.e.e. Amenemhet Dahsurban. 310) (i. A Moirisz-tavat összeköti a Nílussal. a Magyar Nemzeti Múzeumban látható. hozzátartozói RT: Amenemhet.e. III.e. szobrai kolosszus RT: Amenemhet. szobrai Amenemhet. III. Az akna keleti végét Hór1 vette tulajdonába. SZOBRAI BT: fáraószobor NT: Amenemhet.) BT: dinasztia.e. amely gyakorlati célokat szolgált. 1985–1795) (110. III. III. BT: Amenemhet. III. Amenemhet. Szithathor. FEJSZOBRA (BM) SN: Bubasztiszból származik Naville 1886-89-es ásatásából. III. III. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: III.e.e. egy III.e. III. III. 1844–1797) (i. Hathorhetepet. III. 1850–1800) (i. amelyet a görög történészek még a piramisokat is felülmúló csodának írtak le.e. BT: Amenemhet. A 12. III. mellszobra (MNM) Amenemhet. 1963–1786)( 150. amely tételeket és bizonyításokat tartalmazta. 1850–1800) (i.e.e. III. dahsuri piramisának folyosói Amenemhet. III. (cse.) Amenemhet. szobra (L: N 464) RT: Amenemhet. III. SZOBORKOLOSSZUSAI SN: Fajjúmban állították fel III.e. Amenemhet családjának 10 aknasírját fedezte fel. 1855–1808)(110. dahsuri piramisa folyosó AMENEMHET. hawarai piramisának piramidionja AMENEMHET. III. III. 205) BT: Amenemhet. 1817–1772) AMENEMHET. III. hozzátartozói NT: Amenemhet. hawarai piramisa piramidion AMENEMHET. dahsuri piramisa Amenemhet. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: III. Lányai: Neferuptah. fejlesztik és bővítik az öntözőberendezéseket. Szeszósztrisz. 1855–1808)(110. magassága 75m. 12. Neki tulajdonítják a híres “Labirintust”.5 cm. 1878–1841) (i.e.e. 30 m magas. 1799–1787) (i. III. (i. III. III.e.e. III. 1855–1808)(110. hozzátartozói dinasztia. 310) (i. Ezt a templomegyüttest Petrie vizsgálta át. mellékfelesége: Hetepi1. HALOTTI TEMPLOMA LABIRINTUS AMENEMHET. AMENEMHET.e. III. BT: Amenemhet. délre egy kis szatellit piramis romjai találhatók. III. 1772–1763) Hathorhetepet (ang. III. dőlésszög 54-57°. Nagy rabszolgatartó birtokok alakulnak ki. 205) fáraó NT: Amenemhet. dahsuri piramisa Amenemhet. HAWARAI PIRAMISA SN: A magja a szikla volt.e. de nem tankönyv alakjában. BT: Amenemhet. III. dahsuri piramisa piramidion AMENEMHET. 1817–1772) AMENEMHET. majd a kész piramist mészkőlapokkal burkolták be. III. III.) Szeszósztrisz. 1844–1797) (i. III. 310) (i. és így a tó. fáraó Szeszósztrisz. magassága 86. Amenemhet két kolosszális szobrát. a Holtak Templomát Hawara közelében. amely ma a Kairói Egyiptomi Múzeumban látható. dahsuri piramisának piramidionja RT: Amenemhet. A matematika terén addig empirikus úton elért ismereteket összegyűjtötte és leíratta. 310) (i.) Hetepi1 (ang. 1817–1772) NT: A’at (ang. III. Eredeti magassága 81. BT: Amenemhet. BT: Amenemhet III.e. III. TÉGLAPIRAMISA HAWARAI PIRAMISA AMENEMHET. III. dinasztia szobrainak tipikus példája. TITULUSA BT: királyi titulus RT: Amenemhet. A piramis mellett a Labirintus maradványai. 1798–1790) (i. titulusa Labirintus AMENEMHET. az arcvonások egyértelműen III. Nubhotepet. Alapja 105×105m. 12. III. 1872–1853) (i. szobrai AMENEMHET. hogy ez a piramis III. (i. III. 1850–1800) (i. szoborkolosszusai Amenemhet. SZOBRA (HM) SN: A Hermitage Múzeumban található. amely a piramis déli részén kívül helyezkedik el. 310) (i. szobra (HM) Amenemhet. III. piramisai dahsuri piramis dinasztia 12. SZOBRA (L: N 464) SN: A szobron bár nem található felirat. szobrai dioritszobor AMENEMHET.eredményezte. Főfelesége: A’at. piramisai téglapiramis NT: Amenemhet. 1844–1797) (i. Azért kapta a Fekete Piramis nevet. szobrai fejszobor AMENEMHET. 1855–1808)(110.e. 1817–1772) AMENEMHET. Testvére: Szobeknoferu.e.) (i. Anyja: Hetepi1. Most kb. akinek múmiáját egy fakoporsóban találták meg a sírban. E mű avat be bennünket az ókori egyiptomiak matematikatudományának titkaiba.5 m (ma 58 m).e.e. III. 34 . eredeti alapja 105×105 m (ma 102 m). III. hanem kényelmesen használható kézikönyv gyanánt. 1963–1786)( 150. III. Amenemhet. III. PIRAMISAI BT: dinasztia. Nevéhez fűződik a Fajum előállítása és a hawarai templom (labirintus) felépítése. 1817–1772) AMENEMHET. mint gyűjtőmedence óriási új területeket lát el vízzel és termékenyít meg. Szobeknoferu. III.e. piramisai hawarai piramis NT: Amenemhet. piramisai NT: Amenemhet. (i. 310) (i. DAHSURI PIRAMISÁNAK FOLYOSÓI SN: Egy föld alatti folyosó köti össze a király és a királyné sírkamráját. 1799–1787) (i. (i. Ez volt Egyiptom utolsó nagy piramisa. Hetepi1-től született fia: IV. HAWARAI PIRAMISÁNAK PIRAMIDIONJA SN: 1894-ben találta meg Jacques de Morgan a piramis feltárása közben. 1844–1797) (i. 1798–1790) (i. hawarai piramisa Amenemhet. III. Petrie feljegyzéseiből rekonstruálták az egyik szobor képét. 1789–1786) (i. Amenemhet síremléke. IV.e. IV. dinasztia idején építtette III. DAHSURI PIRAMISÁNAK PIRAMIDIONJA BT: Amenemhet. mert sötét színű nyerstéglából és bazaltból építették. BT: Amenemhet. 12. MELLSZOBRA (MNM) SN: Fekete dioritból készült.e. 310) (i. III. III. fejszobra (BM) Amenemhet.e. 1985–1795) (110.e.e.e. 1894-ben Jacques de Morgan tárta fel. 1817–1772) AMENEMHET.e. BT: Amenemhet. III. III.e.(29) A külső és a belső északi kerítésfalak között de Morgan III.e. BT: Amenemhet. IV. 1850–1800) (i. III. III. BT: Amenemhet. Amenemhetet tükrözik. hozzátartozói AMENEMHET.) Fekete Piramis SN: A 12. 1878–1843) (i. 1844–1797) (i. (i. 1836–1817) Szithathor Szobeknoferu (i. III. 1855–1808)(110. DAHSURI PIRAMISA UF: Black Pyramid (ang. 1787–1783) (i.e.e. Litikus homokkőből készült. (i.e. Amenemhet egy szoborkolosszusának fejrésze. hawarai piramisa AMENEMHET.e. III. 1850–1800) (i. Maakherure (ang.e. amelyet szárított agyagtéglákkal építettek körbe. IV. IV. (i. IV.e.) Neferuptah Nubhotepet (ang. 310) (i. szobrai mellszobor RT: Amenemhet.

szembeszálltak a királlyal. 1786–1778) UF: Ameny Intef IV (ang. amelybe Ameneminet beletemetkezett.) Usermare-setepenamun2 (ang.) AMENEMINET4 SN: Takhat3 férje. és 17..e.e.e.) BT: dinasztia.) AMENEMIPET PAIRY (ang. PIRAMISA SN: Befejezetlen piramis Dahsurban. ném. BT: írnok AMENEMINET1 SÍRJA UF: TT58PM SN: Egy korábbi ismeretlen emberé volt ez a sír. (i. 1782–1650) fáraó RT: Amenemhet. Taniszban született. Anyja: Mut-Tuy2. 1798–1790) (i. Később.) (i. Ramszesz épületein végzett munkák és a Medjay polgárőrség parancsnokának főnökévé. Amenhotep templomainak 20. Amon marháinak felügyelője III. BT: hintós hírvivő íjász munkafelügyelő Wennefer2 hozzátartozói NT: Ameneminet2 hozzátartozói RT: Ameneminet2 sírja Medjay milícia AMENEMINET2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Wennefer2.. spa. talán I. len. BT: befejezetlen piramis dahsuri piramis dinasztia. Neferhotep4 apja. V.e. Később az idegen földek követe lett.e. gör..) (i. 21. BT: wab-pap RT: Ameneminet3 sírja wab-papja a AMENEMINET3 SÍRJA UF: TT277PM SN: A gurnet murai nekropolisz keleti részén található.) AMENEMOPE1 (i. (i. 1786–1633) (150.e. fáraója. 993–984) UF: Amenemipet1 (ang. 1844–1797) (i. BT: Amon marháinak felügyelője főadminisztrátor NT: Amenemhet Surer hozzátartozói RT: Amenemhet Surer sírja AMENEMHET SURER HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Ith-taui. 1778–1770) UF: Seankhibre (spa.) Amenemopet (ang. BT: seikh abd el-gurnai sír AMENEMINET2 (ang. 1782–1650) fáraó RT: Amenemhet. (cse.) Amenikemau BT: dinasztia. cse.) (i..e.(i.) Szobeknoferu (i. 1789–1786) (i. len.e.) AMENEMNISU (ang. piramisa AMENEMHET..e.) SN: Főadminisztrátor.e. 13.. BT: festők NT: Amenemhotep hozzátartozói AMENEMHOTEP HOZZÁTARTOZÓI BT: Amenemhotep NT: Amonnaht AMENEMIB (ném. piramisai AMENEMHET SURER UF: Amenemhat Surer (ang.e. BT: szarkofág AMENEMOPE2 SN: I. (i.) SN: II. 1782–1650) fáraó AMENEMHET. 206) (i.5 cm × 20 cm széles. VIII. „A festők elöljárója”.) SN: III. 206) (i. fáraója.) BT: dinasztia. Amon isten atyja a 18. 1085–945) fáraó RT: Amenemope1 szarkofágja AMENEMOPE1 SZARKOFÁGJA SN: I.. aki a nyugati oázisba száműzte őket. 1770–1769) BT: dinasztia. (i. I. spa.) SN: A 21. 21.) Surer (ném.e. MELLSZOBRA SN: A Kunsthistorisches Múzeumban látható.) (spa. ol. aki számos posztban szolgálta a királyt. V.) (i. dinasztia 2.) Amenophtis (ang.. 1850–1800) (i.) AMENEMINET (ang.Amenhotep és Aj idejéből a 18. Később kineveztetett a II. Civil háborúk dühöngtek a thébai területen. BT: felügyelő RT: Amenemope2 koporsója 35 . Öreg és beteges emberként került trónra. BT: mellszobor AMENEMHET. 1763–1759) AMENEMHET. 1772–1763) NT: Amenemhet. amikor kinevezték a király hintósának és lova felügyelőjének.) AMENEMHET SURER SÍRJA UF: TT48PM BT: Khokha-sír RT: Amenemhet Surer AMENEMHOTEP SN: Deir el Medine-i festőművész.e. spa. akit Imiszeba is alkalmazott.) Amunemope (ang.) Usimara-setpenamun Amenemope-meramun (ol.) SN: A 21. (i. BT: Ameneminet2 NT: Wennefer2 (ang. A fáraó nevét a környéken talált alabástromvázák felirataiból következtették ki. VIII.) Mut-Tuy2 (ang. 1782–1650) fáraó AMENEMHET.e.e. 1769–1765) UF: Amenej Kemau (cse. Pszuszennész sírjának második kamrájában találtak rá..BT: Amenemhet. (cse.) (i. dinasztiából.) Amenophthis (gör. 1799–1787) (i. 13. Hivatali karrierje akkor kezdődött.e. dinasztia 4.) AMENEMINET3 (ang. Pszuszennésszel társuralkodóként kormányzott.e.e. 1855–1808)(110. dinasztiában.) SN: Templomi írnok a Ramesszida korban. BT: dinasztia.) AMENEMOPET AMENEMOPET5 AMENEMOPET TJANEFER AMENEMIPET TJANEFER (ang. 1787–1783) (i. (ang.) Surero (ang.) Nephercheres2 (ang.e.e. BT: gurnet murai sír RT: Ameneminet3 (ang.e.) (i.e. (i. mellszobra AMENEMHET V. IV.e. BT: dinasztia. (cse.e. 1786–1633) (150. spa.) AMENEMHEB AMENEMINET1 (ang. 206) (i. Elephantineben találták. dinasztia végéről. 1817–1772) Hetepi1 (ang.) Amenope (ang. dinasztiában. BT: Amon isten atyja Neferhotep4 hozzátartozói AMENEMIPET (ang. VII. III.e. 1085–945) fáraó Tentamun1 hozzátartozói AMENEMONET (ném. 13. (i. Thutmózisz fáraó fegyvervivőinek felügyelője a 18.. VIII. 35 cm magas. Ramszesz közeli társa. 1043–1039) UF: Neferkarehikwast (ang. 1279–1213) AMENEMINET2 SÍRJA UF: TT381PM BT: gurnet murai sír RT: Ameneminet2 (ang. 1786–1633) (150. 310) (i. Pszuszennész fáraó lányának házasodása után visszaengedték ezeket a szembeszállókat.e. 1786–1633) (150. 13. 206) (i.e. 13. BT: Amenemhet Surer NT: Ith-taui (ang.) UF: Amenemonet (ném. VI.

) BT: A kincstár felügyelője a 18.AMENEMOPE2 KOPORSÓJA SN: A koporsó testrésze feketére festett. BT: felügyelő főudvarmester NT: Amenemopet4 hozzátartozói RT: Amenemopet4 sírja AMENEMOPET4 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Nefertiu. Felesége: Weretmaetef. ném. Ramszesz és I. Thutmózisz idején.) Amenemipet Pairy (ang. Davis találta meg 1906ban a sírt a Királyok Völgye1 keleti részében. egy töredékes papiruszon Stockholmban. NT: Amenemope3 hozzátartozói RT: Amenemope3 intelmei AMENEMOPE HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Kanaht. ném. dinasztiában IV. és IV. len.. a Puskin Múzeumban. spa. ami nyugalmat ad és megszabadítja az aggodalmaktól. len.. önkontrollról.) AMENEMOPET2 TT215PM-ÖS SÍRJA UF: TT215PM BT: Amenemopet2 sírjai RT: Amenemopet2 (ang. Ő a szerzője a leghíresebb egyiptomi bölcsesség könyvének. len. spa. Testvére: Szennefer1.) Paszer4 Szennefer1 Weretmaetef (ang. Felesége: Nedzsmet2. BT: Amenemope3 NT: Kanaht AMENEMOPE3 INTELMEI UF: Instructions of Amenemope (ang. dinasztiából. BT: írnok RT: Amenemopet1 sírja AMENEMOPET1 SÍRJA UF: TT177PM BT: Khokha-sír RT: Amenemopet1 AMENEMOPET2 (ang. Ramszesz idejéből. A fejrészt berakásos szemek teszik élethűvé... spa. spa.. valamint megerősítették a falon lévő festményeket és acélkerettel támasztották alá a hosszú csarnok mennyezetét.) UF: Amenemipet (ang. spa.) AMENEMOPET4 SÍRJA UF: TT41PM TTB4 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemopet4 (ang. BT: Amenemopet5 NT: Jahmesz Humay Nub (ang... A 18. és a jóságról. amelyet Amenemope3 intelmei néven ismerünk. BT: deir el-medinei munkás királyi írnok RT: Amenemopet2 sírjai AMENEMOPET2 SÍRJAI BT: deir el-medinei sír NT: Amenemopet2 TT215PM-ös sírja Amenemopet2 TT265PM-ös sírja RT: Amenemopet2 (ang. ném. ném. Fia: Paszer4... Anyja: Aniy. ném.) AMENEMOPET5 KV48-AS SÍRJA UF: KV48 SN: Edward Ayrton és Theodore M.) SN: A 19.. BT: emberalakú koporsó RT: Amenemope2 AMENEMOPE3 UF: Amen-em-apt (ang.) AMENEMOPET2 TT265PM-ÖS SÍRJA UF: TT265PM BT: Amenemopet2 sírjai RT: Amenemopet2 (ang. Szeszósztrisz idejéből egy isteni feleség főudvarmestere az egyik Amon templomban. dr. len.) UF: Amenemipet (ang. amely a múmia testét átszelő kötéseket hivatott utánozni.) SN: Amon-pap a 20. Anyja: Nub. BT: Amon-pap RT: Amenemopet3 sírja 3 AMENEMOPET3 SÍRJA UF: TT148PM SN: Pierre Montet fedezte fel 1940-ben ezt az akkor még érintetlen sírt. BT: Mose4 hozzátartozói AMENEMOPET1 (ang.) Pairi3 (ang. megőrző munkálatokat is folytattak. spa. aki egy szent bárkán volt ábrázolva I. dinasztia idejéből származik. amely Dra Abu el-Nagában található. Boyo AMENEMOPET4 (ang.. BT: Amenemopet4 (ang. egy osztrakonon Kairóban. dinasztia idején II. Feljegyzéseket készítettek a kisebb leletekről és konzerváló.) SN: Mose4 fia a 20.) AMENEMOPET3 (ang. Boyo Ockinga igazgatásával. A Macquarie Theban Tombs Project keretében végeztek feltáró munkálatokat 1996-97-ben Karin Sowada vezetésével.) SN: Akhmimi lakos a 20. A szöveg majdnem hiánytalanul egy kéziratban (BM 10474) található meg a British Múzeumban. BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemopet3 Ockinga. BT: Budge papirusz intelem RT: Amenemope3 Budge papirusz (BM: BM 10474) AMENEMOPE4 (ang.) AMENEMOPET5 UF: Amenemipet (ang. Középen függőlegesen és vízszintesen négy aranyozott csík szeli át. ném.... Széthi halotti templomában.. dinasztia idejéből. A szöveg kisebb részei számos helyen található meg: a Torinói Egyiptomi Múzeumban.. Észak és Dél magtárainak felügyelője.) UF: Amenemipet Ipy (ang.) UF: Amenemipet2 (ang.) SN: II. Amenhotep déli vezíre és Théba polgármestere a 18. spa.) UF: Amenemipet (ang. BT: polgármester Szennefer1 hozzátartozói vezír NT: Amenemopet5 hozzátartozói RT: Amenemopet5 sírjai AMENEMOPET5 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Jahmesz Humay. BT: Amenemopet5 sírjai Királyok Völgye1 sírjai AMENEMOPET5 SÍRJAI BT: sír NT: Amenemopet5 KV48-as sírja Amenemopet5 TT29PM-es sírja RT: Amenemopet5 AMENEMOPET5 TT29PM-ES SÍRJA UF: TT29PM BT: Amenemopet5 sírjai seikh abd el-gurnai sír AMENEMOPET6 (ném. dinasztia idején. Min és Ízisz prófétáinak felügyelője.) SN: Királyi írnok Deir el-Medinében a 19. BT: felügyelő kincstárnok RT: Amenemopet6 sírja 36 . becsületről. ném. Ramszesz idejében. a Louvre-ban.) NT: Nedzsmet2 Nefertiu (ang.) SN: Ebben a könyvben tanácsokat ad a becsületességről. A párizsi Louvre-ban egy írótábla található részletekkel Amenemope3 intelmeiből.. dinasztiában I. spa. dinasztiából.. Arra tanítja.) SN: Az Igazság írnoka a Ramesszeumban a 19. hogy bízzon az istenben. dinasztiából. III..

Az 1997-es szezonban kezdték el itt a feltárási munkát Kákosy László vezetésével. spa.) UF: Amenemipet (ang. ném. A negyedik szín kiesett. Anyja: Ta-amenthu.) SN: Az írnokok főnöke Amon birtokain a Ramesszida korban. spa. spa. amely az idő folyamán meglehetősen besötétült.) AMEN-HIR-KHOP-SHEF (ang.. ném. spa.. ném.) MUT ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.. helyiségből kanópuszmaradványok. amely sárga alapú (Ramesszida típusú) koporsóban nyugodott.) SN: A két nagy obeliszk munkafelügyelője a 18..) UF: Amenemwia (ang.) SN: II.) SN: Kincstári írnok a Ramesszeumban a 19.) AMENEMUYA3 UF: Amenemwia (ang. dinasztiából való. olyannyira. I.) AMENEMUYA (ang. ném.) AMENEMWIA (ang. Thutmózisz idején.) SN: Ptah-Szokarisz wab-papja és 19. dinasztiában.) AMENHEMET I–IV (své.) Amenemopet Djehutynefer (ang. dinasztiában. spa.) 37 .. AMENEMHET.) SN: Amon magtárainak könyvelője a 18. ném. spa.) HUJA AMENHOTEP3 (ang.) UF: Amenemwia (ang.) AMENEMOPET RT: Amenemwaskhet sírja AMENEMWASKHET SÍRJA UF: TT62PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemwaskhet AMENEMWESKHET (ang.. hozzátartozói AMENEMUYA2 (ang.. egy nagyobb méretű szobor alapzatát. edénydarabok kerültek elő. AMONHERHOPESEF AMONHERHOPESEF AMENEMWASKHET (ang. spa.) SN: Palotai hivatalnok.) UF: Amenemipet (ang. Ramszesz idején. kartonázst. dinasztiában. BT: felügyelő hivatalnok felolvasó papja a AMENHOTEP2 (ném. Az alsó helységekből csigák segítségével hordták ki a törmeléket. a 18.....) TJANEFER (spa. BT: Amenhotep4 (ang. BT: főnök RT: Amenemopet8 sírja AMENEMOPET8 SÍRJA UF: TTA18 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenemopet8 (ném. III. Eléggé porlékony állapotban találták. BT: thébai sír AMENEMOPET TJANEFER (spa. Amenhotep dadája.) Amenemweskhet (ang.) Merimaat5 Ta-amenthu (ang.) AMENET1 (ang.) AMENHIRKHOPSHEF (ang..) Amon-em-wia (ang. BT: kincstári írnok RT: Amenemopet7 sírja AMENEMOPET7 SÍRJA UF: TT374PM BT: Khokha-sír RT: Amenemopet7 (ném. ném. BT: herceg Ramszesz.) SN: Deir el-medinei kézműves a 19. III.) SN: Kenamun1 apja. hogy az egyik sír belsejéből át lehet jutni a másik síréba. BT: Amenthu hozzátartozói felügyelő NT: Amenhotep4 hozzátartozói RT: Amenhotep4 és Amenemhet5 sírja AMENHOTEP4 ÉS AMENEMHET5 SÍRJA UF: Amenemhet5 sírja TT122PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenemhet5 AMENHOTEP4 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Amenthu.. Az 5. dinasztia idején. spa..) AMENET2 (óei. kabinetek felügyelője a 18. valamint fából és fajanszból készült usébti is. Thutmózisz idejéből. A Dzsehutimesz1 sírnál régebbi keltezésű.) UF: Amenemipet Tjanefer (ang.) AMENEMOPET7 (ném. BT: Kenamun1 hozzátartozói AMENEMOPET DJEHUTYNEFER (ang. BT: felolvasó pap wab-pap RT: Amenemuya2 sírja AMENEMUYA2 SÍRJA UF: TT270PM BT: gurnet murai sír RT: Amenemuya2 (ang.) SN: Egyik fennmaradt címe: „Az első munkacsoport vezetője”. Továbbá előkerült még egy szenet játék kerek bábfigurája. BT: Amenhotep1 NT: Baket1 AMENHOTEP1 SÍRJA SN: Dzsehutimesz1 sírjának közvetlen szomszédságában fekszik. ném... BT: deir el-medinei kézművesek RT: Amenemuya3 sírja AMENEMUYA3 SÍRJA UF: TT356PM BT: deir el-medinei sír RT: Amenemuya3 AMENEMWASCHET (ném. Az írnoki palettában három szín maradt meg: piros.) AMENEMWASKHET (ang. Több figyelemreméltó leletet hoztak a felszínre.–IV. 3.) NT: Amenthu (ang. II. dinasztiában Hatsepszut1 idején. spa.AMENEMOPET6 SÍRJA UF: TT276PM BT: gurnet murai sír RT: Amenemopet6 (ném.) AMENHOTEP1 (spa. sárga és fekete.) AMENEMOPET8 (ném. miniatűr fahajó modellt (pár cm). BT: munkafelügyelő NT: Amenhotep1 hozzátartozói RT: Amenhotep1 sírja AMENHOTEP1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Baket1. koporsódarabot. BT: munkafelügyelő RT: Amenhotep3 sírja AMENHOTEP3 SÍRJA UF: TT73PM BT: seikh abd el-gurnai sír AMENHOTEP4 (ang. amely valószínűleg alabástromból készült.) AMENEMOSE (ang. mivelhogy a sírrablók áttörték a két sír közötti falat. I. írnoki palettát. spa. Ramszesz egyik fia. de valószínűleg kékeszöld színű volt.) UF: Amenemwaschet (ném. spa. A fausébtit lakkréteggel vonták be. Fia Merimaat5. BT: könyvelő RT: Amenemopet Tjanefer sírja AMENEMOPET TJANEFER SÍRJA UF: TT297PM BT: asasifi sír RT: Amenemopet Tjanefer (spa. spa.. Pl. Amenhotep sírjának oldalhelyiségeibe több generáció is temetkezett..) AMENMESZ AMENEMUYA1 (ang. Egy múmia került elő a sírból. dinasztiából.) AMENEMOPET9 (ang. ezért ideiglenesen a Dzsehutimesz1 sírjának előterében helyezték el..) AMENEMWASKHET (ang.) Amon-em-wia (ang.) SN: Amon termelési területeinek és raktárainak felügyelője a 18. spa. dinasztiából. II..

e. 1552–1306) (i. 1550– 1525) (i.e. 1550–1397) fáraó Jahmesz. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. dinasztiában... III. III. dinasztiában. ném.) Rema (ang. 1567–1320) (i. dinasztia idején I.. SÍRJA UF: AN B SN: I. 1525–1504) (110.e. BT: Rehmiré hozzátartozói AMENHOTEP17 (ang. ném. dinasztiából. BT: főorvos RT: Amenhotep9 sírja AMENHOTEP9 SÍRJA UF: TT415 BT: thébai sír RT: Amenhotep9 AMENHOTEP10 (ang. ném. BT: magtárfelügyelő RT: Amenhotep5 sírja AMENHOTEP5 SÍRJA UF: TT294PM SN: Amenhotep5 sírját később Rema vette birtokba. 205) NT: Ahhotep. (spa.) SN: Könyvelő a 18.) a 18.. 1539–1514) (i. (ang. amely a lázadó ázsiai népek leverésére irányult. spa. spa. (i.) (i. BT: Amenhotep. 311) (150. Thutmózisz korából. Jahmesz és Ahmesz-Nefertari 3. BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenhotep. hozzátartozói 38 . aki szakított az addig szokásos feltűnő temetkezési szokásokkal. fia. dinasztiában II. dinasztiából. BT: Ahmesz-Nefertari hozzátartozói dinasztia. I.. 1570–1293) (i. ném.) AMENHOTEP6 (ang.e.e. gyorsan véget ért. és sírját 120 könyök mélyen a sziklába vájatta.e. 1450–1412) UF: Aaheperuré Akheperure (ang..AMENHOTEP5 (ang. Anyja: Ahmesz-Nefertari.) SN: Amon ácsainak felügyelője III. ném. spa. 1493–1481) AMENHOTEP. aki testvére is volt egyben. Fia Szenszenebtől2: I. hozzátartozói NT: Amenhotep. dinasztiából. 311) (150.. 1570–1546) (i. AMENHOTEP14 SÍRJA UF: TT127K BT: thébai sír AMENHOTEP15 SÍRJA UF: TT336K BT: thébai sír AMENHOTEP16 SN: Rehmiré és Merit2 fia a 18.) (i. BT: kancellár RT: Amenhotep18 sírja AMENHOTEP18 SÍRJA SN: II. dinasztiából. 1526–1512) (i.. I. spa. I.. BT: háremtisztségviselő RT: Amenhotep7 sírja AMENHOTEP7 SÍRJA UF: TT346PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenhotep7 (ang. Ahmesz-Meritamon Ahmesz-Nefertari Jahmesz. Pabasa4 és Taweretemheb fia II. spa.e.e. (spa. BT: wab-pap RT: Amenhotep6 sírja AMENHOTEP6 SÍRJA UF: TT345PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenhotep6 (ang. SN: Ereje nagy részét nem a háborúkra fordította. 18.) élt kancellár.. I. Ahmesz-Meritamon..e.) SN: Wab-pap. ném. spa. ném.. Amenhotep idején. I..) Amenophis II. ném. 311) (150..) SN: I. Az első. II. ném.. ném.) SN: Tanisz1 polgármestere a 18. Amenemhet piramisának nyugati oldalánál Dahsurban fedezte fel Jacques de Morgan 1894-ben. ném. II.. Amenhotep idejéből.. 1525–1504) (110.) SN: Amon magtárainak felügyelője a 18. ezek során azonban fel kellett adnia az Orontész és az Eufrátesz között fekvő területeit. spa. spa. Ramszesz idején. II. BT: polgármester RT: Amenhotep11 sírja AMENHOTEP11 SÍRJA UF: TTA19 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenhotep11 (ang. 205) UF: Amenhotpe I (ang. II.. Az egyiptomiak Mitanni határához érkeztek. (i.. (i. BT: könyvelő RT: Amenhotep10 sírja AMENHOTEP10 SÍRJA UF: TTA7 BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenhotep10 (ang.) Amenhotep Hekaiunu Amenhotpe II (ang. Ahhotep.e.e.. BT: Ramosze1 hozzátartozói AMENHOTEP18 UF: Amenhotep kancellár SN: II. spa.e. BT: Amenhotep.e. BT: kincstárnok RT: Amenhotep13 sírja AMENHOTEP13 SÍRJA UF: TTC3 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenhotep13 (ang. Feleségei: Szenszeneb2.. Ramszesz idejében a 19. Három hadjáratot indított Szíriába.) AMENHOTEP7 (ang. BT: ácsok felügyelője RT: Amenhotep12 sírja AMENHOTEP12 SÍRJA UF: TTC1 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenhotep12 (ang.. hozzátartozói RT: Amenhotep. I. BT: dahsuri sír AMENHOTEP.) SN: Tentipet isteni feleségeinek felügyelője a háremben a 20.) SN: Wab-pap a 18. I... 1530–1504) Szenszeneb2 Thutmózisz. 1570–1293) (i.) AMENHOTEP11 (ang. Thutmózisz.) AMENHOTEP8 (ang. 1580–1558) (i. I.. ném. dinasztiában. BT: Khokha-sír RT: Amenhotep5 (ang.... I.) (i. ném.) Amenophis I (ang.e.) SN: Megbízott kincstárnok a 18.. spa. II. Ő alapította Deir el-Medinét. spa. III... dinasztiában IV. Amenhotep idején.e. 1567–1320) (i.e. spa. I sírja kom ombói templom AMENHOTEP. Jahmesz. 1525–1512) (i. din. (ang.e. hozzátartozói dinasztia. 1552–1306) (i. spa. hozzátartozói NT: Amenhotep.. spa. spa. 1525–1504) (110.. ném. hozzátartozói Thutmózisz. Amenemhet idejében (12. 205) AMENHOTEP. I.. 18.) AMENHOTEP12 (ang. ném. dinasztiában.) Amenóphisz. ném.e. spa. 1550–1397 fáraó Thutmózisz.) (i.) SN: Ramosze1 testvére és Merietptah apja a 18.. ahol a hercegek a fáraó elé járulva kértek kegyelmet. spa.e.) AMENHOTEP13 (ang. (ang. spa. Két másik hadjáratát közvetlenül Mitanni ellen vezette. spa. Amenhotep az elsők között volt.e.) SN: Főorvos a 19. (i. BT: Pabasa4 hozzátartozói wab-pap AMENHOTEP9 (ang.

spa. spa. Uralma alatt nem vezetett hódító hadjáratokat. II. (ang.1402–1364) (i. 1382–1344) Amenhotep.e. ÉPÍTÉSZEINEK NAPÉNEKE SN: Az elején álló részben még keverednek az ősi elképzelések.e. spa. Teje1 részére. III. 1390–1352)(1. (i. 311) (i. Thutmózisz.e. III. III. 1550–1397) fáraó Teje1 hozzátartozói Tutankhamon hozzátartozói NT: Amenhotep. BT: napének RT: Amenhotep. 6) Anyja: Meritré1. 1382–1344) AMENHOTEP.RT: Amenhotep. 1417–1379) (i.) (i. Amenóphisz.. mint a karnaki és luxori templomegyüttesek. hogy óvakodjon a núbiai néptől és a varázslóktól. 1382–1344) AMENHOTEP. templomai elephantinei templom peripterosz AMENHOTEP.e. 1392–1355) (i. III. 24. II.e. 1392–1355) (i. III. A harci dicsőség helyett a vadászatban lelte örömét.e. II.1402– 1364) (i. BT: Királyok Völgye1 sírjai királysír NT: Amenhotep. hogy monumentális épületek eddig soha nem látott sorát emelje. LEVELE USZER-SZATET-HOZ SN: II. BT: levél RT: Amenhotep.) Nebmaatre2 (ang. II. 1450–1412) Amenhotep. spa. BT: Amenhotep. amely az amúgy sem túl harcias uralkodót háborúra kényszeríthette volna.e. (i. 311) (1. Oroszlánvadászatainak sikereiről az előkelők között szétosztott emlék-szkarabeuszok feliratain számolt be.e. sírja sírfelirat AMENHOTEP. nov. melyet hadvezérei vertek le. Malqatában. a rajtuk található hieroglifák az Amduat Könyvének teljes szövegét tartalmazzák. amelyet képek magyaráznak. II.e. III.e. építészeinek napéneke AMENHOTEP. 311) (i. aztán pedig átvitték a Kairói Egyiptomi Múzeumba. 1392–1355) (i. 1390–1352)(1.) Amenophis III (ang. ÉPÍTÉSZEI SN: Köztük volt egy ikerpár. úgyhogy a birodalom expanzív lendülete és összetartó ereje lassan meggyengült. Ez az időszak volt az Újbirodalom virágkorának csúcspontja. temploma AMENHOTEP. BT: fajansz tábla AMENHOTEP. III. Gyakran töltötte itt szabadidejét. 311) (i. amelyet még a 21. III.e. 1390–1352)(1. dinasztia 9. III. Fényűző életmódjához illő pompás palotát építtetett Théba nyugati részén. III. III. Amenhotep figyelmezteti benne Uszer-Szatet-ot. királya volt. BT: fakoporsó RT: Amenhotep. III. szobrai fejszobor kvarcit szobor AMENHOTEP. emlékszkarabeuszai Amenhotep. BT: dinasztia. (i. III. Ez azonban az ő idejében még nem éreztette hatását. a fényes fővárosban székelő udvarában a nők nagy szerepet játszottak. 1898 márciusában fedezte fel Victor Loret. Amenhotep arra használta a birodalom gazdagságát. 60 méter hosszú.e. III. II. ELEPHANTINEI TEMPLOMA BT: Amenhotep.e. kápolnája Amenhotep.) NT: Meritré1 Thutmózisz.) SN: Fegyveres rablók megtámadták az őröket. templomai Memnon-kolosszusok AMENHOTEP. II. III. III.) SN: A 18. II. III. III.e. HALOTTI TEMPLOMA AMENÓPHIUM 39 . II. III.) (i. III. BT: emlékszkarabeusz RT: Amenhotep.e.(i.e.e. de ezek az ellentétek mindvégig a felszín alatt maradtak. (ang.e. BT: Amenhotep. III. 1570–1293) (i. BT: Amenhotep. II. BT: sírrablás AMENHOTEP. Ekkor az egyiptomi hatalom a mai Szudántól a modern Irakig terjedt.e. III. SÍRRABLÁSA (1901. III. 1567–1320) (i.) (i. A múmiát 1928-ig a sírban állították ki. FEJSZOBRA (MM: 3425) SN: Kvarcitból készült.1402– 1364) (i. TEMPLOMA BT: nyugat-thébai templom AMENHOTEP. a jólét és a fényűzés jellemezte. Amenofisz. III.e. Ide volt 13 fáraó-múmia elrejtve. (i. Amenhotepet III.e. II. amely mellett szép üdülőtó feküdt. Egy núbiai lázadástól eltekintve. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja III. BT: építész NT: Amenhotep. 1392–1355) (i. III. III.. Azzal dicsekedett. III. ÁGYASAI SN: III. építészei Amenhotep. II. Széthi szarkofágfedelével lezárva.. Uralkodása alatt már óriási ellentétek feszültek a király és az egyre nagyobb hatalomra törő Amon-papság között. akik egy napéneket hagytak ránk egy sztélén. Amenhotep egy Milkilu nevű kánaánita hercegtől rendelt 40 ágyast. Itt találja meg Loret III. III. II. A tartományokból befolyó adók és ajándékok növelték az ország gazdagságát. múmiája Amenhotep. EMLÉKSZKARABEUSZAI SN: Ezeken örökíti meg a nem rangjabeli Tejével kötött házasságát. sírja AMENHOTEP.e. SÍRFELIRATA SN: A sárgás árnyalatú falak a friss papirusztekercset utánozzák. 1479–1425) (110. behatoltak a sírba és elvitték a fáraó ékszereit és amulettjeit. levele Uszer-Szatet-hoz AMENHOTEP. építészei AMENHOTEP. III. dinasztia papjai rejtettek el az akkori sírrablók elől. hozzátartozói RT: Amenhotep. Amenhotep nevével Juja és Tuja1 sírjában találták meg. 1450–1412) Amenhotep.e. Hapu fia RT: Amenhotep. 1417–1379) (i. hogy uralkodása első 10 évében 102 vad oroszlánt ejtett el.e. sztéléje Amenhotep. sírfelirata RT: Amenhotep. BT: Amenhotep. III. SÍRJA UF: KV35 SN: A Királyok Völgyében a 35-ös számú sír.) Heqawaset (ang. 1382–1344) UF: Amenhotpe III (ang. évében tavat ásatott főfelesége. FAKOPORSÓJA SN: Ezt a fakoporsót III.(139. 311) (i. II.e. BT: fáraó-múmia RT: Amenhotep. Thébában. Ramszesz szarkofágjában II. III. (ang. Amon isten tiszteletének központjai. 18. II. Amunhotep III (ang.e. ágyasonként 40 kit ezüstért. és Teje1 fajansztáblája Amenhotep. 1417–1379) (i. nem volt olyan külső fenyegetés. sírja Amenhotep.) Amenophisz.e. Uralkodásának 11. aminek megjelölésére szolgált ez a fajansztáblácska. Egyiptom hatalmi súlya érdekében szövetséget kötött Mitannival a hettiták ellen.e. 204) AMENHOTEP. háremhölgyei királyi ágyas AMENHOTEP. 1390–1352)(1. fakoporsója Amenhotep. MÚMIÁJA SN: A sír felfedezésekor (1898) a kvarcit szarkofág még őrizte a fáraó érintetlen múmiáját. II.. Uralkodását a béke. (i. a későbbiekben a napfelkeltekor megszülető életet ábrázolja. III. III. háremhölgyei Amenhotep.e. nem kereste fel tartományait. (ang. Ma a British Múzeumban őrzik. ÉS TEJE1 FAJANSZTÁBLÁJA SN: Egy szikomor és egy baku fa párbeszédét tartalmazhatta a tekercs.) (i. 1417–1379) (i. 1552–1306) (i. 1450–1412) (spa. nyaka körül mimózafüzérrel. A szobor jobb oldala a fül alatti résztől felfelé harántosan letörött.1402– 1364) (i. 1450–1412) Uszer-Szatet AMENHOTEP. II.

III. luxori temploma Amon-szentély bárkaszentély AMENHOTEP. Ő építette a nagy udvart és az oszlopcsarnokot. III. III. Lányai Szitamon1 (aki egyben felesége is lett később). 1352–1336) Giluhepa Hentaneb (ang. 1382–1344) AMENHOTEP. a pálmák koronáját vagy a papiruszsást. BT: Amenhotep. Giluhepa. Thutmózisz volt. 1390–1352)(1. 1392–1355) (i. III. III.) Ízisz4 Kiya Maketaton Meritaton Mutemwia1 Nebetah Siatum (ang. III. II. spa. III. s III. III. BT: Amenhotep. LUXORI TEMPLOMÁNAK PÜLÓNJA SN: Ennek homlokzatán látható a kádesi csata története. BT: Amenhotep. LUXORI TEMPLOMÁNAK OSZLOPCSAR– NOKA SN: Az első ilyen jellegű alkotás. III.e. Első felesége: Teje1. III. III. 1379–1362) (i. Ventiu. az elmélkedést volt hivatva elősegíteni.1402– 1364) (i.e. Az ő udvarát két sorban 74 papirusz formájú oszlop. III. BT: Királyok Völgye1 sírjai RT: Amenhotep. 1412–1402) (i. III. ahol III.e. ágyasai Giluhepa AMENHOTEP.e. III.. BT: Amenhotep. Maketaton. templomai Amon-templom nyugat-thébai templom NT: Amenhotep. Vivant Denon rajzolta le a napóleoni expedíció során.AMENHOTEP. 1417–1379) (i. A főbejárat a pülónnál van. melyet Nagy Sándor építtetett újjá. Mut és Honszu1 isteneknek szentelték. III. Gaston Maspero restauráltatta az épületegyüttest. luxori temploma obeliszk NT: Concorde obeliszk AMENHOTEP. spa. Hatsepszut1 egyik temploma. ott.e. melyeket Mohamed Ali pasa 1819-ben Franciaországnak ajándékozott. 311) (i. beosztását tekintve a fáraók államának osztálytagozódását tükrözte. (ang. luxori temploma pülón RT: kádesi csata AMENHOTEP. Amon.e. 1392–1355) (i. Széthi szarkofágjának a fedelével lezárva. III. IV. BT: kápolna AMENHOTEP.) Honitmerhabi (ang.e. luxori templomának papiruszoszlopai Amenhotep. (ang. luxori temploma oszlopcsarnok RT: Amenhotep. II. luxori templomának pülónja Concorde obeliszk Opet-szentély RT: Amenhotep. amely összedőlt. luxori templomának papiruszoszlopai AMENHOTEP. a várost pedig köré építették. Roppantul elhízott ember volt életében. 311) (i.e.e. Siatum (?). 1382–1344) NT: Amenhotep.. LUXORI TEMPLOMÁNAK OBELISZKJEI SN: A bejárat nyugati oldalán álló obeliszket 1819-ben Mohamed Ali Franciaországnak ajándékozta.e. Második felesége: Szitamon1. Thutmózisz kápolnája állott. SÍRJA UF: KV22 WV22 SN: A Nyugati Völgyben található 22-es számú sír. Ramszesz hatalmas udvart építtetett a templomhoz észak felől. 311) Ventiu AMENHOTEP. 1382–1344) AMENHOTEP.1402– 1364) (i.e. 311) (i. 1390–1352)(1. Szitamon1-tól született fia: Szemenhkaré. luxori temploma 40 . KÁPOLNÁJA SN: Elephantinéban állt. 1413–1405) (i. A falak alsó részén a stilizált növények a termékeny nílusi föld dús növényzetét. HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Mutemwia1.) Hentymerheb (ang. a sötétkékre festett mennyezetet pedig. Kiya. III.e. (i.e. hogy még az előző időkben is állott templom ezen a helyen. Később Victor Loret II.e. III. valamint a fáraó 16 szobra díszíti. Az Amenhotep. A keleti obeliszk a helyén maradt.. 1417–1379) (i. Amon nevét pedig drágakővel rakták ki. Amenhotep sírjában találta meg III. III. Nebetah és Baketaton.) (i. 1392–1355) (i. Fiai: Thutmózisz. háremhölgyei Baketaton Ekhnaton (i. (i.e. III. ezt azonban a portréin az etikett miatt nem örökítették meg. (ang.. luxori templomának obeliszkjei Amenhotep. LUXORI TEMPLOMÁNAK BÁRKASZEN– TÉLYE SN: A templom legbelső termében áll az isteni bárkaszentély. Még a templom feltárása előtti időkben sok-sok évvel ezelőtt egy falu telepedett meg az oszlopok védelmében. 1450–1412) (spa. II. III. III. Az oszlopcsarnok építését Tutankhamon idejében kezdték el az Opet fesztivál nagyszerű jeleneteivel. 1392–1355) (i. melyet a király egy architrávra íratott.e. 14 hatalmas papiruszvirág fejezetű oszlop alkotja. BT: Amenhotep. Amenhotep jelentékenyen kibővített új épületet emelt helyébe. melyen aranysárga csillagképek rajzolódnak ki. Hófehér kövekből áll. Hapu fia alkotta templomtípus. III. Amenhotep Mitanni állam királyától a királyleánnyal együtt 317 hölgyet is kapott ajándékba.) (i. MÚMIÁJA SN: E fáraót annak idején I. luxori temploma papiruszoszlop AMENHOTEP. akik közül a legszebbek háremhölgyek lettek. III. 1417–1379) (i.e. a lótuszkötegeket utánzó oszlopok a folyó menti lápokat vagy pálmaligeteket idézik.e. III. 1364– 1347) (i. mely előtt két fáraószobor és obeliszk helyezkedett el. III. Ekhnaton. az Opet-ünnep alkalmával ide hozták Karnakból e három isten szent bárkáit. szélessége 55 m.e. III. így Denon pompás alkotása az egyetlen emlék az épületről. azt bizonyítja. BT: Amenhotep. Hossza 190 m. (1.e. A falak belső és külső oldalai. luxori templomának bárkaszentélye Amenhotep.e. luxori templomának oszlopcsarnoka Amenhotep.) (i. Amenhotep nevét mutatják. LUXORI TEMPLOMÁNAK PAPIRUSZOSZ– LOPAI SN: 18m magas és 10 m kerületű oszlopok. spa.) Amenhotep.e.) Szemenhkaré Szitamon1 Teje1 Thutmózisz Thutmózisz. Erről a testen lévő bőrtöbblet miatti gyűrődések árulkodtak.e. Széthi sírjába helyezték. 1799-ben találta meg Jollois és Devi Miera a 100 m hosszúságú sírt.e. Hentaneb. Ízisz4 (szintén felesége lett). 1382–1344) Amenhotep. Amenhotep. BT: Amenhotep. III. Apja: IV. 1390–1352)(1. III.e. 1390–1352)(1.) (i. 1417–1379) (i.e. A thébai teremtéstan a templomot az isteni Nyolcasság keletkezési helyének tekintette. Ramszesz két obeliszket is állíttatott a pülon elé. kapuja aranyberakásos fából épült. Nagyapja: II. 37) BT: fáraó-múmia RT: Amenhotep.e. 1822-ben elrombolták. HÁREMHÖLGYEI SN: III. De egy felajánló írás. melynek elszállításáról a franciák 1980ban végleg lemondtak.1402– 1364) (i.e. LUXORI TEMPLOMA UF: Amon Déli Háreme luxori Amon-templom luxori templom SN: A Nílus keleti partján épült.1402– 1364) (i. hozzátartozói háremhölgy NT: Amenhotep. architrávjai és kapuzatai III. Unokái: Meritaton. spa. 1400–1390) (1. (ang. Hentymerheb. 311) (i. III. díszítése pedig az ország természeti világát igyekezett visszaadni. 1372–1354) (i. BT: Amenhotep. III. Többi felesége: Ízisz4. az összes helyiségek oszlopai. A bejárati kaputól a hátsó falig a templom közel 260 m hosszú. Ramszesz szarkofágjában II.

1392–1355) (i.e. 1379–1362) (i.) AMENMESZ AMENMESES (ang. amely a KV 10-es sírt tisztítja. 10 AMENHOTEP18 AMENHOTEPSASE AMENHOTPE IV (ang.. Amenhotep számára. 1. BT: Amon-főpapnő Tahara hozzátartozói AMENIRNEFERU (ang. 1379–1362) (i. homokkőből készült.e. III. Hapu fia temploma AMENHOTEP. Luxor1 szennyvízszivárgása miatt veszélybe kerültek a templom alapjai. III.) SN: A raktárhelyiségek felügyelője a 18. NT: Kasta (i. HAPU FIA SÍRJA UF: TT396K BT: thébai sír RT: Amenhotep.) AMENHOTEP. III. VIII. SZOBRA (KEM: JE 3420–CG 565) SN: Alabástrom szobor bazalt alappal. I.e. szobra (LM: J 838) szoborfelirat AMENHOTEP. A misszió vezetője Otto J. elephantinei temploma Amenhotep. Schaden. testvére Piankhi2.e. dinasztiából. dinasztiából.e.e.. sugarai vakítóbbak Aton reggeli fényénél. 1364–1347) (i. I.7 m magas. de III. (i. 1372– 1354) (i. (i. I. 41 .) (i.) EKHNATON (i. HAPU FIA AMENMESSE TOMB PROJECT (1993–) SN: A Memphis-i Egyetem missziója. 1450–1412) HUJA1.) AMENHOTEP (ZOON VAN HAPOE) AMENHOTPE I–III (ang.) SN: Amon második papja a 18.AMENHOTEP. III..e.3 cm magas. spa.e. szobrai kvarcit szobor NT: Amenhotep. dinasztiából származik. SZTÉLÉJE SN: Az Amenóphium előtt állt. BT: Amenhotep. A Későkorban istenként tisztelték és mondásait még halála után 1200 évvel is idézték. I.e. a thébai Amon isteni felesége.) AMENHOTEP KANCELLÁR AMENHOTEP-SASE (ang. majd 21 másikra. 1991–1962) (i. 1417–1379) (i. építészei isten RT: Amenhotep. (ang. Hapu fia sírja Amenhotep. HAPU FIA AMENHOTEP. AMENIRDIS I (ang. III. szobra (KEM: JE 3420–CG 565) AMENIRDISZ. 1769–1765) AMENIRDISZ. BT: alabástromszobor AMENIRDISZ.) HAEMUASZET6 AMENKHAU (ang. hozzátartozói RT: Amenirdisz. SZOBRÁNAK FELIRATA (LM: J838) SN: „Nagysága csillogóbb az égboltnál. 1937–1908) AMENIAU SN: Hadifogolyból lett rabszolga. 1203–1200) AMENHOTEP. BT: ácsok felügyelője Khay1 hozzátartozói RT: Amenkhau sírja AMENKHAU SÍRJA UF: TT372PM BT: Khokha-sír RT: Amenkhau (ang. BT: szobor AMENIRDISZ. III.. 760–747) Piankhi2 (i. A 25.e. III. SZOBRA (BM) SN: A londoni British Múzeumban található. Ramszesz idejéből. BT: felügyelő RT: Amenirneferu sírja AMENIRNEFERU SÍRJA UF: TT199PM BT: Khokha-sír RT: Amenirneferu (ang. Egy királyi borbély rabszolgája volt. 1214–1211) (i. 1372–1354) (i.e. 1352–1336) AMENHOTEP ÉS AHMESZ-NEFERTARI TEMPLOMA BT: nyugat-thébai templom AMENHOTEP.. SN: Amon főpapnője.) Amenhotep-si-se (ném. Az a jelenet látható rajta.) Amenhotep (zoon van Hapoe) SN: III. BT: sztélé AMENHOTEP.e. 1390–1352)(1. I.. III.e. HAPU FIA UF: Amenhotep-Son-of-Hapu (ang.e. s ezért talajmintát vetettek a veszély felmérése végett. Ramszesz templomában az ácsok felügyelője a 19.e. BT: Amon-főpapnő isteni feleség Kasta hozzátartozói núbiaiak Piankhi2 hozzátartozói NT: Amenirdisz. Ekkor bukkantak rá egy szoborra. Most a Luxori Múzeumban látható.e. BT: Amon-pap RT: Amenhotepsase sírja AMENHOTEPSASE SÍRJA UF: TT75M BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenhotepsase AMENHOTEP-SON-OF-HAPU (ang. 1352–1336) AMENI AMENEMHET. BT: Amenirdisz. 28. II.) SN: Kasta fáraó lánya.) UF: Amenchau (ném.) AMENMESZ4 (i.) AMENMESZ AMENMESSZU AMENMESSU (ang. fejszobra (MM: 3425) Amenhotep. spa.) Amonirdisz. 1203–1200) AMENMESSE (ang. spa. szobrának felirata (LM: J838) RT: Amenhotep. 1204–1201) (i.e. III. isteni feleség a 26. 1382–1344) AMENHOTEP. mikor III.) EKHNATON (i. I–III. I. szobra (BM) Amenirdisz. 1364–1347) (i. II. (ang. spa. dinasztiából. UF: Amenirdis I (ang. Amenhotepé volt a legnagyobb. BT: felszabadított rabszolga AMENIKEMAU AMENEMHET.) AMENMESZ4 (i. III. BT: Amenhotep.e. 1204– 1201) (i.) UF: Amenar-nefru (ném.” BT: Amenhotep. II. luxori temploma AMENHOTEP.e.e. dinasztiában. 1214– 1211) (i. Ameniau felszabadult és átvette régi ura feladatát.e.. I. Ő tervezte a Memnon-kolosszusokat III.) Amenhotep Sise (ang. ném. I.) (i. III.e. SZOBRAI BT: fáraószobor NT: Amenhotep. spa. IV.) SN: III. I. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja Kasta.) AMENIRDISZ. 747–716) AMENIRDISZ. BT: expedíció AMENMESSU-HEQA-WASET (ang. Taharka lánya. spa..) AMENHOTEP. (cse.e.) AMENHOTEP HUY (ang.e. I.. Hapu fia AMENHOTEP. Amonortaisz I (ang.) AMENKHAAMWASET (ang.) AMENMES (ang. Amenhotep Amonnak ajánlotta a templomot. 311) (i. spa. Amenhotep rendkívül tehetséges minisztere és építészeként szolgált. szobra (LM: J 838) AMENHOTEP. I. III.1402– 1364) (i. HAPU FIA TEMPLOMA BT: nyugat-thébai templom AMENHOTEP HEKAIUNU (spa. III. Miután egy szabad nő házasságot kötött vele. SZOBRA (LM: J 838) SN: A Luxorban található temploma alatt találták meg a vörös kvarcitból készült szobrot. TEMPLOMAI BT: templom NT: Amenóphium Amenhotep.) AMENHOTEPSASE UF: Amenhotep-sase (ang. III. spa.e.

75 m hosszú. BT: Amenmesz2 NT: Henuttaui3 AMENMESZ2 SÍRJA UF: TT42PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz2 AMENMESZ3 UF: Amenmose (ang. Amenhotep templomában a 18. 1214–1211) (i. dinasztiában élt kincstári írnok.) SN: Írnok a Két Föld Urának oltáránál a 20.) AMENMESZ4 SÍRJA UF: KV10 SN: A Királyok Völgye 10-es számú sírja. dinasztiában.) Amenmse (ol. ném.) SN: I. BT: Amenmesz5 hozzátartozói NT: Tenthom AMENMESZ5 SÍRJA UF: TT9PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenmesz5 AMENMESZ6 UF: Amenmose (ang.) Amenmeses (ang... Amenhotep idejében.) Amenmse (ol. 1907-ben fedezte fel Ayrton. dinasztiában III. ném.) Mose2 (ang. dinasztia idején. spa. 1204–1201) (i. ném. spa. BT: Amenmesz6 NT: Baknayu (ang. 1293–1186) fáraó NT: Amenmesz4 hozzátartozói RT: Amenmesz4 sírja Amenmesz4 usébtijei AMENMESZ4 HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Takhat2. 1345–1200) (i. BT: felügyelő RT: Amenmesz7 sírja AMENMESZ7 SÍRJA UF: TT70PM SN: A sír eredeti tulajdonosa Suaniamen volt. Thutmózisz vált fáraóvá helyette apjuk halála után.e. Felesége: Baketwerel. hozzátartozói AMENMESZ2 UF: Amenmose (ang.. Amenhotepet hordja körbe a szent bárkán.. aki a fáraó hadseregének volt a tábornoka. a hátsó fal jobb oldalán a templom..e. dinasztiából II. 19.) Panefernekhu (ang.) SN: Amon prófétája. Korán elhalálozott. dinasztiából..2212) Amenmesz4 usébtije (56. ném. Amenhotep idejéből.) SN: A szandálkészítők felügyelője Amon birtokain a 21.e. BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenmesz6 AMENMESZ7 UF: Amenmes (ang. Amenhotep idejéből. Thutmózisz és II. I. spa. BT: csapatkapitány elöljáró NT: Amenmesz2 hozzátartozói RT: Amenmesz2 sírja AMENMESZ2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Henuttaui3.. BT: királyi kézműves skorpióbűvölő NT: Amenmesz5 hozzátartozói RT: Amenmesz5 sírja AMENMESZ5 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Tenthom. spa.. csapatkapitány. Amenhotep idejéből.) BT: dinasztia. BT: herceg Hatsepszut1 hozzátartozói tábornok Thutmózisz.) Amenmesse (ang. BT: Amenmesz4 (i.) Amenmessze Amenmose (ang. Thutmózisz és Ahmesz1 fia. BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz7 AMENMESZ8 UF: Amenmose (ang. spa.) Amenmose (ang. spa. Teje1 földbirtokának őrzője Amon birtokain III. 1204–1201) (i.) SN: A 18.e...e. ném. főpap I.) Iuy1 (ang.e. 1203– 1200) NT: Baketwerel (ang..e.e.) SN: Legyezőhordozó a király jobbján a 18. Amenhotep idején. 1204–1201) (i. 1214–1211) (i. Panefernekhu.) SN: Királyi kézműves és a skorpiók bűvölője a 20.. ném.e.. III. ném.e. I. 1204–1201) (i. BT: kincstári írnok RT: Amenmesz3 sírja AMENMESZ3 SÍRJA UF: TT254PM BT: Khokha-sír RT: Amenmesz3 AMENMESZ4 (i.AMENMESSZE AMENMESZ AMENMESSZU UF: Amenmessu (ang.e. ném. BT: adminisztrátor RT: Amenmesz8 sírja AMENMESZ8 SÍRJA UF: TT89PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz8 AMENMESZ9 UF: Amenmose (ang. ezért testvére. 1203– 1200) AMENMESZ5 UF: Amenmose (ang. (i. ném. 1203–1200) UF: Amenmes (ang.e. BT: főpap próféta NT: Amenmesz6 hozzátartozói RT: Amenmesz6 sírja AMENMESZ6 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Iuy1. ném. dinasztiából I. spa. dinasztia idejében.114-E) Amenmesz4 usébtije (6762/a-b) Amenmesz4 usébtije (8727) RT: Amenmesz4 (i.) Takhat2 (ang. II.) Men-mi-Ra setep-en-Ra meri-Amen (ang. a király szeme Retenu Két Földjén a 18. BT: legyezőhordozó RT: Amenmesz9 sírja AMENMESZ9 SÍRJA UF: TT118PM 42 .e.e. 1214–1211) (i. spa. spa.. BT: királyi írnok AMENMESSZU SÍRJA UF: TT373PM BT: Khokha-sír RT: Amenmesszu AMENMESZ1 UF: Amenmes (ang.) SN: Az északi idegen földek elöljárója.) SN: Adminisztrátor a Déli Városban a 18. A halotti szertartást és a sírban véghezvitt ceremóniákat örökítik meg. 1320–1200) (i...e.) Amenmose (ang. 1214–1211) (i. BT: Királyok Völgye1 sírjai királysír RT: Amenmesz4 (i..) AMENMESZ6 SÍRJA UF: TT19PM SN: A sírkamra reliefjeinek fele védett. 1203– 1200) AMENMESZ4 USÉBTIJEI BT: usébti NT: Amenmesz4 usébtije (51.) Amenmessu-heqa-Waset (ang. Fiai: Baknayu. amelynek a halott a főpapja volt..

I–III. gör.e. 1372– 1354) (i. Bakenhonszu2 fia. BT: Dzsehuti3 hozzátartozói NT: Amenmesz17 hozzátartozói AMENMESZ17 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Isoneb. sztéléje Memnon-kolosszusok AMENOPHTHIS (ang..) SN: Amon vadászainak felügyelője a 20.) SN: A deir el-medinei kézművesek főnöke a 19. BT: főnök RT: Amennakht2 sírja AMENNAKHT2 SÍRJA UF: TT266PM BT: deir el-medinei sír RT: Amennakht2 (spa.) dinasztiából.) AMENHOTEP. BT: wab-pap RT: Amenneferu sírja AMENNEFERU SÍRJA UF: TTB2 BT: Khokha-sír RT: Amenneferu (ang. 1372– 1354) (i.e.) Amennakhte (ang.) UF: Amunneferu (ném. BT: deir el-medinei kézműves királyi kézműves RT: Amennakht1 sírja AMENNAKHT1 SÍRJA UF: TT218PM BT: deir el-medinei sír RT: Amennakht1 AMENNAKHT2 (spa. spa.) SN: Paheri fia.) UF: Amennacht (ném. IV.) SN: Deir el-medinei kézműves a 20.) EKHNATON (i. dinasztiában. I–III. 1379–1362) (i. 1352–1336) AMÉNOPHIS IV (fr. 1364–1347) (i. (spa.e.) UF: Amunpahapi (ném. Amenhotep.) AMENÓPHISZ.) RT: Amenmesz15 sírja AMENMESZ15 SÍRJA UF: TT598 BT: thébai sír RT: Amenmesz15 AMENMESZ16 UF: Amenmose (ang. III. BT: nekropolisz-munkás RT: Amenmesz13 sírja AMENMESZ13 SÍRJA UF: TT318PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz13 AMENMESZ UF: Amenemose (ang. ném. 1372– 1354) (i. Théba polgármestere a 19.. dinasztiában. melynek hosszúságát az Egyiptomi Expedíció tudósai 600m-re becsülték. ném.e. BT: írnok RT: Amenmesz11 sírja AMENMESZ11 SÍRJA UF: TT228PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz11 AMENMESZ12 UF: Amenmose (ang... 1364–1347) (i. ném. BT.) SN: Dzsehutimesz1 apja a 19. EKHNATON (i. spa. spa.) SN: Énekesnő a 18. ném. dinasztiabeli wab-pap. III. dinasztiában. ol. 993–984) AMENEMOPE1 (i. dinasztiából. (spa. 993–984) AMENHOTEP. BT: felügyelő RT: Amenmesz10 sírja AMENMESZ10 SÍRJA UF: TT149PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Amenmesz10 AMENMESZ11 UF: Amenmose (ang. AMENNAKHTE (ang. Thutmózisz idejéből.) SN: Deir el-medinei kézműves a 20... dinasztia idején. 1352–1336) AMENÓPHIUM UF: Amenhotep. BT: énekesnő AMENMOSE (ang. Ramszesz idején.e. 1364–1347) (i. (spa.e. III. dinasztiában.e.) AMENNAKHT (spa.e.) AMENEMOPE1 (i.) AMENMSE (ol. II.) AMENOPHIS IV (ang. Fia: Dzsehuti3. spa. BT: Amenmesz17 NT: Dzsehuti3 Isoneb (ang.) EKHNATON (i.) SN: Amon marháinak és termelési területeinek felügyelője a 18. BT: Dzsehutimesz1 hozzátartozói felügyelő 15 14 polgármester Tia3 hozzátartozói AMENMIKUI (ang. dinasztiában.) SN: Dzsehuti3 apja a 18.e.) Amun-nacht (ném. Thutmózisz idején. 1352–1336) AMENOPHISZ.e. III. ném.e. dinasztiából.) AMENOPHIS I–III.) SN: Amon kincstárainak írnoka a 18.) AMENEMOPE1 (i.) SN: 18. halotti temploma SN: Ezt a templomot a következő fáraók uralkodása alatt teljesen elbontották. BT: Amon marháinak felügyelője RT: Amenmesz12 sírja AMENMESZ12 SÍRJA UF: TT251PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz12 AMENMESZ13 UF: Amenmose (ang. 1379–1362) (i. I–III AMENÓPHISZ. templomai évmilliók templomai RT: Amenhotep. Thutmózisz és Hatsepszut1 idejéből.e.) UF: Amenaj (spa. dinasztiából III.e. Merneptah király előszeretettel használta fel a díszített köveket saját templomának megépítéséhez.) AMENNAKHT (ang.) SN: Nefertari1 királynő testvére. Neve Amenmesz6 sírjában jelenik meg.) 1 AMENMESZ AMENMESZ AMENMESZ AMENNAKHT AMENNACHT (ném. dinasztiában.) SN: Amon nekropolisz-munkása a 18. 1379–1362) (i.. Eszna polgármestere. 43 .) AMENMOSI (ang. spa. I–III AMENOPE (ang.BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenmesz9 AMENMESZ10 UF: Amenmose (ang. AMENHOTEP.) AMENOPHTIS (ang. I–III. I–III.. a fáraó csapatainak felügyelője. Ma már az alaprajzát is alig tudják rekonstruálni. (spa. spa.) AMENOFISZ. BT: Bakenhonszu2 hozzátartozói Nefertari1 hozzátartozói polgármester AMENMESZ17 UF: Amenmosi (ang.. gör. (ang.) AMENNEFERU (ang.) Amunpahapy (ang.) AMENHOTEP..... spa.e..) AMENMESZ18 UF: Amenmose (ang.. BT: Paheri hozzátartozói AMENMESZ UF: Amenemes (kat.e. III. I–III. Mára csak a hajdan előtte álló Memnon-kolosszusok és egy sztélé maradt fenn. II. 993–984) AMENPAHAPI (spa. Ramszesz idején.

) AMENUSER (ang..) 2 Userhat (ang. II.) AMENUSERHET (ang. ném..) Useramun SN: Amenthu és Ta-amenthu fia. spa. ném. BT: Amon szolgája RT: Amenuszerhat sírja AMENUSZERHAT SÍRJA UF: TT176PM BT: Khokha-sír RT: Amenuszerhat AMENUSZER HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Amenthu. Amenhotep és IV. ném.) AMERICAN RESEARCH CENTRE IN EGYPT AMERIKAI KUTATÁSI KÖZPONT EGYIPTOMBAN (Eg. James P.) AMENTET2 AMENTHU (ang. Vezír és kormányzó a 18. Akheperkare2... Lányuk: Ahmesz4.. William Y.) SN: A Nyugat és a halottak alvilágának istennője. Dorothea Bayuk. BT: Amenthu hozzátartozói kormányzó Neferweben1 hozzátartozói vezír NT: Amenuszer hozzátartozói RT: Amenuszer sírjai AMENUSZERHAT UF: Amenuserhat (spa.. dinasztiából II.) Useramen (ang..) Amenhotep4 (ang. spa.) Neferweben1 (ang. Thutmózisz idejéből. dinasztiában. Andrew Bell. spa.. Lanny D.) AMENT (ang. Ramszesz idejéből. ném.. dinasztia idején. V. Allen.) Ta-amenthu (ang. Adams.. Testvérei: Neferweben1. AMENTET1 UF: Amenti3 Szürkület helye SN: A földi létezéssel legközvetlenebbül érintkező birodalom.) Amenuszer Neferweben1 (ang. Dieter Arnold. spa. II. Thutmózisz idejéből. 44 .. III. spa. BT: Penbuy hozzátartozói AMENTHES (ang. aki védi a halottakat. Allen. BT: istennő AMENTETUSERT (ang.) UF: Aamtju Ahmose (ang. Ramszesz idején. Amenhotep4. BT: írnok RT: Amenwahsu sírja relief (KIM: OIM 10507) AMENWAHSU1 SÍRJA UF: TT111PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenwahsu1 (ang. dinasztiából.) SN: Montu főpapja Thébában és szem-pap a Ramesszeumban a 20. dinasztiából III. (ang.) (i. cse.) AMENTHU SÍRJA UF: TT83PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amenthu AMENTI1 (ang.) AMENUSZER AMENUSZERHAT AMENUSZERHAT AMENUAHSU (spa. ném.) Amunweser (ném. Felesége: Tuja2. spa.) Tuja2 AMENUSZER SÍRJAI BT: seikh abd el-gurnai sír NT: Amenuszer TT61PM-es sírja Amenuszer TT131PM-es sírja AMENUSZER TT61PM-ES SÍRJA UF: TT61PM BT: Amenuszer sírjai AMENUSZER TT131PM-ES SÍRJA UF: TT131PM BT: Amenuszer sírjai AMENWAHSU1 (ang. Akheperkare2.) AMENWAHSU2 (ang.) Amenhotep4 (ang.) AMENTI2 AMENTI3 MUT OZIRISZ (gör. BT: Amenhotep4 hozzátartozói Neferweben1 hozzátartozói vezír NT: Amenthu hozzátartozói RT: Amenthu sírja AMENTHU HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Ta-amenthu.) NT: Akheperkare2 (ang.) Amunweserhat (ném.) AMENUSZER UF: Amenuser (ang. Fiai: Neferweben1.) Uszerhat6 SN: Amon szolgája a 18.) UF: Amenuahsu (spa. Aling.) AMENWAHSU3 SN: Mose4 fia.) UF: Amenouahsou Amunwahsu (ang. ném. Matthew Douglas Adams.e.) AMERIKAI EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Adams.) Amenthu (ang. Amenhotep4.) Amenuserhet (ang.) Amethu (ang. Arnold..BT: deir el-medinei kézműves RT: Amenpahapi sírja AMENPAHAPI SÍRJA UF: TT355PM BT: deir el-medinei sír RT: Amenpahapi (spa.) Ta-amenthu (ang. ném.) AMENT1 (ang.) AMENUSERHAT (spa.) 1786–1778) AMENEMHET.) AMENTET1 AMENWAHSU (ang. ném..) SN: Az istenek könyveinek írnoka Amon birtokain az Élet Házában a 19. Anyja: Ta-amenthu.. Thutmózisz idejéből. David A. Nettie K. Amon szolgája. BT: Amenthu (ang.) AMENTETUSZERT AMENTETUSZERT UF: Amentetusert (ang.) SN: Déli vezír a 18. BT: túlvilági hely AMENTET2 UF: Amenthes (ang. 3.) SN: Penbuy felesége a 19. Charles F. dinasztiából.. BT: Amenuszer NT: Ahmesz4 Akheperkare2 (ang.) Aantju Ahmose (spa. BT: Amon szolgája Mose4 hozzátartozói AMENY INTEF IV (ang. Anderson..) User2 (ang. spa. Susan J. MUT ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. BT: Montu-főpap szem-pap RT: Amenwahsu2 sírja AMENWAHSU2 SÍRJA UF: TT274PM BT: gurnet murai sír RT: Amenwahsu2 (ang. Amenuszer.

) BT: királyi váza NT: Tutankhamon amfórái AM-HEH (ang. 1913 óta a J.) Hayes. dinasztiából. BT: krokodil-isten RT: Szív megmérettetése AMNIOTA (lat.) ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) Amun-Re (ang.) SN: Átlátszóan ibolyaszínű. 663 körül az asszíriaiak meg nem sarcoltatták Thébát. júl. Herbert Eustis (1884.) Devouress of the Dead (ang..) ánfora (spa. New Yorkban. nov. amely a 10.) Amemait (ang. LUXORI AMON-FŐPAP AMON DÉLI HÁREME TEMPLOMA AMON-EM-WIA (ang. a levegő és az égbolt színére.(1) BT: dinasztia. A Berlin 7504 papirusszal és a Philinna papirusszal egy egységet alkot. Mindazonáltal a Síva-oázisban egészen Nagy Sándorig kiemelkedő istenség maradt. III. 5. de Ekhnaton halála után hamar felvirágoztatták újra az Amon kultuszt. BT: Amherst papiruszok AMHERST PAPIRUSZOK SN: Jelenleg a Lord Amherst Pierpont Morgan Könyvtárban találhatóak.) AMETISZT AMETISZT AMMENEMES I–III (ang. UF: Amana (ang. 1. A 18. Bőrét kékre festették.) AMMUT AMON AMENEMHET. Kent R. Másutt Ré1 volt a neve. ném) anfora (ol. 6.e. Muttal és fiával. 16–) Wilkinson. Richard H. 18. század között épült Alexandria határán.) Amon-Ré Amun (ang. George Andrew (1867.2 cm.u. Ambrose (1891–1959) Lehner.e. (1941. BT: építmény AMFÓRA UF: amphora (ang. márc. Feleségével. Ekkor Amon már csupán helyi jelentőségű isten volt. Egyiptomban találták.1.–1942.) imn (tr.) Ammon (ang.) Amon-Ra (ang. felsőegyiptomi nomosz különböző helyeinek gabonaadóit tartja számon. A túlvilági ítéletnél ő nyerte el az ember szívét. Amon és a befolyásos thébai papok Ekhnaton uralkodása idején visszaszorultak. dec. egyes időszakokban még templomként is szolgált. ném. gör. (1.) AMETHYSTUS (lat. az Újbirodalomban összekapcsolták a két nevet és a főistent Amon-Rének hívták. Mérete 6×4.) Amen (ang. 10.) BT: egyiptológiai szervezet AMETHU (ang. 20.) AMON ÉNEKESNŐJE UF: Chantress of Amun (ang.) amethystus (lat. Peter A. 20. 350) 60. Morgan Könyvtárban van.) SN: Akhmim és Théba védőistene volt. és IV. Lelőhelye Vádi el-Hudi.) AMENTHU (ang. P. Ezt többször is átépítették.25. Azt beszélték róla. Reisner. Már az Óbirodalom idején ismert volt (a piramisszövegek említették). I. New Yorkban.–1950.. Anthony Davis.. AMMON OÁZIS UF: Sziuah BT: oázis AMMUT UF: Amam (ang. Albert Morton (1868–1944) Piccione. William Christopher (1906.) Halottfaló Nagy Pusztító SN: Krokodilfejű fenevad. 33f) BT: Amherst papiruszok görög papirusz RT: Berlin 7504 papirusz Philinna papirusz AMHERST 63 PAPIRUSZ SN: Arámi nyelven de démotikus írással írott esszék. a levegő és termékenység istene. I–III. Winlock..feb.) termékenység isten thébai triász védőisten RT: Amon énekesnője Amon-főpap Amon-főpapnő Amon-himnusz Amon-kultusz Amon-pap Amon szolgája Amon-templom Honszu1 leideni papirusz (I.) AMERIKAI KUTATÁSI KÖZPONT EGYIPTOMBAN (Eg. Szakállas emberként ábrázolják két magas tolldísszel a feje fölött. 33) Átlagban 2. Theodor Monroe (1837–1915) Fisher.) UF: American Research Centre in Egypt ARCE (röv. papiruszai gazdasági szöveg hieratikus papirusz RT: Grain Transport in the Ramessid Period: Papyrus Baldwin (BM EA 10061) and Papyrus Amiens (2004) AM-KHENT (óei..) AMMIT (ang. BT: kvarc AMFITEÁTRUM SN: 1964-ben fedezték fel Napóleon Egyiptomi Expedíciója során épített erőd lerombolásakor. de csak az Első Átmeneti Kortól követhető nyomon.) Amemet (Ang.) Hammon (ang. tör. melynek két hátsó lába a vízilóéhoz. 21–1963. dinasztiától kezdve vált Théba és a birodalom főistenévé. mellső lábai pedig az oroszlánéhoz hasonló. Ez egészen addig tartott. II. ezért kaptak kosfejet a karnaki templom bejárata előtt sorakozó szfinxek.) AMON MAGZATBURKOS AMETISZT UF: Amethyst (ném. századra datálták korát és 1897 és 1900 között vásárolták Lord Amherstnek. Elizabeth Weeks. szakasza leideni papirusz (I. lat) Amphore (fr. Mark Lythgoe. de lúdként és kosként fején görbe szarvakkal is megjelenik. a római időkben Gebel Abu Diyeiba volt.) Ammit (ang.) Lansing.5 m hosszúak BT: papirusz NT: Amherst 11 papirusz Amherst 63 papirusz AMIENS PAPIRUSZ (PIM) SN: Gazdasági szöveg a 20. Bob Cagle.) Thomas. BT: napisten főisten gyógyító isten Ogdoad (ang.) AMON ELSŐ ISTENSZOLGÁJA AMENEMUYA (ang. akik az i.(1. 35) SN: 1901-ben publikálta Grenfell és Hunt.Brier.) AMETHYST (ném. míg i. jún.) 45 . hogy gyógyszer nélkül orvosolja a szem betegségeit.) BT: alvilági isten AMHERST 11 PAPIRUSZ (1. szakasza Mut AMENHOTEP.jan. Clarence Stanley (1876–1941. Később. 350) 600. ha az nem találtatott igaznak.) AMMON (ang. júl. Honszu1-val alkotják a thébai triászt.

(i. A pontosan kidolgozott és összehangolt napi rítusok királyként.) Ramessenakht (ang. (i.) Maja3 Mutemwia (ang. BT: Amon-pap főpap NT: Amenemhet4 Amon-főpapnő Bakenhonszu1 Bakenhonszu2 Dzsedhonszedankh Dzsedhonszefankh (i. 1108–1099) AMONHOTEP (ang. aki szintén kiváló festőnek bizonyult. hozzátartozó RT: Amonherhopesef2 sírja AMONHERHOPESEF2 SÍRJA UF: QV55 BT: Királynék Völgye sírjai AMON-HER-KHEPESHEF AMONHERHOPESEF1 AMON-HIMNUSZ BT: himnusz NT: leideni Amon-himnusz Ryland IX. AMON ISTEN ATYJA UF: Divine father of Amun (ang. 1046) Harsziésze2 Hepuszeneb Hóremakhet1 szobra (ANM) Iuwelot (i. (i.) Amon-her-hepsef Amon-her-hopesef Amon-her-khepeshef Amonhirjopeshef (spa. II.e. 1054–1046) Menkheperraszeneb1 Menkheperre1 (i.) Nedzsmet2 Nefertari4 Shepenmut (ang. BT: kultusz RT: Amon Amon-pap AMON MARHÁINAK FELÜGYELŐJE BT: marhák felügyelője titulus NT: Amenemhet1 Amenemhet Surer Amenmesz12 Heby (ang.) Ith-taui (ang. BT: herceg Ramszesz. 1070–1055) Pinodzsem. 969–945) (i.) SN: II. sz-ban 2400 szántóföld.) (i.e. dinasztia idején a királyokhoz hasonlóan uralkodtak Thébában. amely a 19.) SN: III.e. 894–884) Juput (i. hozzátartozói AMONIRDISZ. Haemuaszet1 féltestvére.) Amenhirkhopshef (ang. Ramszesz egyik fia. I.e..(1. BT: jósda Zeusz-Amon-templom AMONKAU SN: Neve egy domborműtöredéken (JE 4872) maradt fenn.e. II.) Wab RT: Amon AMON-FŐPAP UF: Amon első istenszolgája Amon-Ré-főpap Hohepriester des Amun (ném.e.) Amenhirkhopshef (ang. 165) BT: írnok AMON-KULTUSZ SN: I.e.e. spa. 924–894) Szmendész.BT: énekes NT: Amon Tamunefret Aniy (ang. III. 850–825) (1. AMON-PAP AMONHERHOPESEF1 UF: Amen-hir-khop-shef (ang. I.1046–993) Meri2 (spa. és a 26.) AMONHIRKHOPSHEF (ang. (i. 1427–1400) Nebvenenef1 Piankhi1 (i. (i. II. 992–990) Szmendész. BT: Amon-főpap főpapnő NT: isteni feleség Pabasa3 RT: Amon főpapnőinek kápolnája AMON HÁREMÉNEK FŐNÖKE BT: háremtisztségviselő titulus NT: Takhat3 (ang.e. emberi uralkodó- 46 . X.) SN: II.) (i. 944–924) Masaharta (i. így választotta ki őt is Imiszeba sírjának festéséhez. BT: herceg Ramszesz. 2000 körül az Amon-papok vezető szerephez jutottak. I.) Rema2 (ang.e. 11. 884–874) Takelóth.e. (i.) Sesonk. II.) Uszerhat5 AMONNAHT SN: Amenemhotep fia.) HPA (röv. 959–945) Ptahmose4 (ang.) High Priest of Amon (ang. 991–970) Pszuszennész.e.e. dinasztia idején igen-igen nagy hatalommal és tekintéllyel bírtak. dinasztiából származik. 83 hajó.e. 860–835) (i.) BT: istenatyák titulusok NT: Ameneminet4 Parennefer2 AMON-JÓSDA SN: Ide zarándokolt el Nagy Sándor 331-ben. AMON-PAP UF: Amon papjai SN: Az i. Ramszesz egyik fiatalon elhunyt. II.) Henutnefert2 (ang.) SN: A 21.e.) AMON PAPJAI AMENIRDISZ. 311) AMON-FŐPAPNŐ SN: A 25. hogy megerősítést kapjon az egyiptomi trón jogára. I..e. AMENIRDISZ. II.) Amon-her-hepsef Amon-her-hopesef Amon-her-khepeshef Amonhirjopeshef (spa. BT: Amenhotep hozzátartozói festő AMONORTAISZ I (ang.) Taemreszefu Tahat Tarenenu (ang.e.e.) Ray1 (spa. 46 hajóépítő műhely és 420000 marha volt az Amon-papok tulajdonában. ám legidősebb fia.. Ramszesz fia. ennek folytán került előtérbe az Amon-kultusz. II..) AMON-HER-HEPSEF AMON-HER-HOPESEF AMONHERHOPESEF1 AMONHERHOPESEF1 BT: herceg Ramszesz.e. spa. 1074–1070) Pinodzsem.e.) Ízisz7 Iszetnofret Iuy1 (ang.) Rema4 (ang. hozzátartozói AMONHERHOPESEF2 UF: Amen-hir-khop-shef (ang. démotikus papirusz Amon-himnuszai AMONHIRJOPESHEF (spa. Az Amon-papok saját napi rituálét mutattak be. III. melyen a nép nem vehetett részt. (i. 1108–1098) AMONHERHOPESEF1 RAMSZESZ. spa. (i.

III. AMRAHI TEMETŐ BT: nekropolisz NT: amrahi temetkezés RT: amrahi sír holttest feldarabolása AMRATIAN (ang.) AMSU1 (óei. III.) AMONRUD (ang. 1070–1055) Rema1 (ang. 1080–1074)98 Horemkenesi (ang. ovális. 828–712) fáraó AMON SZENT BÁRKÁJA USZERHAT3 AMON-SZENTÉLY BT: szentély NT: Amenhotep. luxori temploma nyugat-thébai Amon-templom pi-ramszeszi Amon-templom Thutmózisz.ként kezelik istenüket: öltöztetik. NAGADA I. Némely esetben erről különböztették meg a sírokat. 828–720) (i. fejük alá tálat vagy lapos korongot helyeztek. Előfordult.) KAMOSZE1 (i.) Rema2 (ang.) RT: Amon Amon-kultusz Amon-templom cachette AMON-RA (ang. spa. A sírokat egy kis dombbal takarták be..) Irthorru (ang. spa. (i.. KÉTÉLTŰ AMFÓRA AMFÓRA AMPHORA (ang. spa. derékszögű.) Khaemopet2 Khonszu-mesz Masaharta (i.e. de ez a körülmény zavarja a leletek megfigyelését és a sírmellékletek elhelyezésében mutatkozó rend megállapítását. 1054–1046) Minhotep Nakhtamun3 (ang.e. hogy a fejet eltávolították és a helyére edényt helyeztek. BT: pap NT: Ahmesz-Nofretete Amenemhet7 Amenemopet3 Amenhotepsase Amon-főpap Bakenhonszu1 Bakenhonszu2 Haemuaszet5 Harsziésze1 Hepuszeneb Herihór (i. ném. Kormeghatározó jelentőségű az egy sírban több feldarabolt tetem előfordulása. spa. ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 23.. 1576–1570) (i. a máj védelmezője.(i.) SN: Többféle alakú sírokat is találtak: kerek.. Az idő múlásával a föld egyre jobban beomlott. Az egyenes oldalú derékszögű gödrök több időt és munkát követeltek és így drágábbak is voltak.) Neferhotep4 (ang.e. A formaválasztékot leginkább a társadalmi különbségek határozták meg. deir el-bahari temploma Zeusz-Amon-templom RT: Amenemhet.e.) Neferhotep4 (ang. ném. A sírok többsége 115 méter mély volt. III. 1573–1570) (i.. egyenes oldalú.e. Ramszesz több mint 86 ezer embert osztott be szolgálatra a thébai Amon-templomokhoz.) Hornakht2 (ang.) BT: istenatya titulus NT: Horpesh (ang. BT: Hórusz fiai RT: Amszet-amulett kanópusz AMSZET-AMULETT BT: amulett 47 .) Imsety (ang.)( 1. 1545–1539) (i.) Samut4 (ang. A holttesteket bőrbe csavarták. (i..e.) BT: dinasztia. I. lat) AMPHORE (fr. ném) AMRAHI SÍR UF: Amratian grave (ang.e. BT: szarkofágok RT: Amon Tamunefret AMSZET UF: Amset (ang. 9.) AMSZET MIN FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) Imset (ang.e. feliratai Amon-pap Amon templomok áldozati elöljárói AMON TEMPLOMOK ÁLDOZATI ELÖLJÁRÓI BT: áldozati elöljáró NT: Jurai AMON VÁROSA THÉBA AMOSE (ang.) Tjanefer1 (ang. BT: templom NT: Deir el-Hagar templom karnaki Amon-templom Amenhotep.) AM-PEHU (ang.) ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) SN: Hórusz emberfejű fia.) AMPHIBIA (lat. 19.e.) Pabasa3 Paenkhemenu Pakhihat (spa. ékszerezik..e.) Nebi Nebmehit2 (ném. I.) AMON-RA (ang. 203) AMSET (ang.) Panebmontu Piankhi1 Pinodzsem.) AMON AMON-RÉ-FŐPAP AMON-RÉ ISTEN ATYJA UF: god’s father of Amun-Re (ang.) Juput Káemheribszen Khaemopet1 (ang.) AMSU2 (óei. 1554–1549) AM-PEH (óei. luxori templomának bárkaszentélye teudzsaji Amon-szentély vádi hammamati Amon-szentély AMON SZOLGÁJA BT: szolga NT: Amenuszerhat Amenwahsu3 AMON TAMUNEFRET BT: Amon énekesnője RT: Amon Tamunefret szarkofágja AMON TAMUNEFRET SZARKOFÁGJA SN: Több. 3850–3650) AMRAHI SÍR AMRATIAN GRAVE (ang. 19. kerekített sarkú. egymásba helyezett koporsóból állt. földdel és ágakkal.. ném.) Nesperennub Niay1 (ang. BT: sír NT: B101 RT: amrahi temetkezés AMRAHI TEMETKEZÉS SN: Főként a déli csoportra jellemző a holttestek szándékos feldarabolása. etetik és kitakarítják hajlékát..) AMON-RÉ AMON-RÉ RÉ1 AMON-FŐPAP AMON RÉ1 AMON-TEMPLOM SN: II. BT: temetkezés RT: amrahi sír Nagada I.

ezüstből.) AMULET OF THE SOUL (ang.) AMUN-NACHT (ném. Az egyiptomiak rengeteg amulettel rendelkeztek. Felesége: Henutnefert1.) AMENHOTEP.e. (ang. Petrie egy 1914-ben írt monográfiájában 270 féle amulettet sorol fel és osztályoz.) 48 . BT: ember-múmia AMUNHOTEP.) AMULET OF THE LADDER (ang.. A denderahi amulett lista 104 különböző amulettet sorol fel temetkezési használatra.. Testvére: Haemuaszet7.) AMULET OF THE STEPS (ang.) AMUNPAHAPY (ang.) AMUNWESER (ném..) AMENUSZER AMENUSZERHAT AMUNWAHSU (ang. vagy lápis lazuliból készültek. például igen elterjedtek voltak Ízisz szemének vagy Ozirisz gerincének különböző motívumai.) AMULET OF THE PAPYRUS SCEPTRE (ang.) Amyrtaios (ang.) SHEN-AMULETT BÁ1-AMULETT LÉPCSŐ-AMULETT KÉT UJJ AMULETT KESELYŰ-AMULETT AMULET OF THE TWO FINGERS (ang.) AMULETT UF: amulet (ang. dinasztiában.) UF: Iamunedjeh (ang.) AMULET OF THE COLLAR OF GOLD (ang. de a színes egyiptomi fajanszból is. (spa.) ANKH (óei.) AMULET (ang.) AMENPAHAPI (spa.) AMENEMOPE1 (i. Rendeltetése. A legrégebbi ismert egyiptomi amulettek zöld agyagpala darabok voltak.) SN: II. BT: Amunedjeh (ang. amelynek természetfölötti erőt tulajdonítanak. ném.) Resi (ang.) AMULET NEFER (ang. BT: királyi hírvivő NT: Amunedjeh hozzátartozói RT: Amunedjeh sírja AMUNEDJEH HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Szidzsehuti.) BT: dinasztia.) NEFER-AMULETT BASZTET-AMULETT PATAIKOSZ-AMULETT ÍZISZ1-CSOMÓ ARANYGALLÉRUDZSAT-SZEM AMULETT AMULET OF BASTET (ang. változó formájúak.) talizmán varázstárgy SN: Nyakban vagy a test más részén viselt bűvös tárgy. Az amulettek általában aranyból.) FEJTÁMASZ-AMULETT KÍGYÓFEJSZEMA AMULET OF THE SERPENT'S HEAD (ang. ném. általában állat vagy egyéb teremtmény alakját öltötték fel.) AMULET OF PATAIKOS (ang..) AMULETT AMULET OF THE SHEN (ang. hogy távol tartsa viselőjétől a balvégzetet és a démonokat és szerencsét hozzon neki.e. (i. gránitból.) AMENNAKHT (ang.) AMENPAHAPI (spa.) AMON AMUNEDJEH (ang. 404–399) UF: Amürteusz Amyrtaeus (ang.e. Mentuhotep ágyasa. dinasztiában. hogy tisztán látható tetoválások maradtak fenn rajta. I–III. BT: mágia NT: Amszet-amulett amulett-tartó ankh (óei. spa. Nagy számban találtak ilyeneket a prehisztorikus eredetű sírokban..) aranyamulett aranygallér amulett atef-amulett bá1-amulett Basztet-amulett béka-amulett Bész-amulett disznó-amulett dzsed-oszlop fejtámasz-amulett gyermek-amulett hal-amulett Hórusz-sztélé írásjegy alakú amulett Ízisz1 csomó keselyű-amulett két ujj amulett kéz-amulett kígyófej-amulett lépcső-amulett létra-amulett AMUNWESERHAT (ném.) AMENNEFERU (ang.) AMULETT AMULET OF THE EYE OF HORUS (ang. BT: Hathor1-papnő királyi ágyas RT: Amunet múmiája AMUNET MÚMIÁJA SN: Múmiája arról híres. I–III..) PAPIRUSZJOGAR-AMULETT AMULET OF THE PILLOW (ang.) AMULET OF THE BUCKLE (ang.) AMULET OF THE SAM (ang.) AMUNPAHAPI (ném.) BÉKA-AMULETT LÉTRA-AMULETT MENAT menat nefer-amulett névamulett oroszlán-amulett papiruszjogar-amulett Pataikosz-amulett shen-amulett sündisznó-amulett szema szívskarabeusz szülőtégla Thoérisz szobrai Tutankhamon amulettjei uadzs-oszlop udzsat-szem varázsgyűrű varázspálca RT: denderahi amulett lista szimbólum AMULETT LISTA BT: lista NT: denderahi amulett lista AMULETT-TARTÓ SN: A papiruszra írt varázsigéket és az amuletteket ilyen tokba tették és nyakláncra fűzve hordták. spa. Hathor1-papnő a 11. 993–984) AMUNET (ang.) NT: Haemuaszet7 Henutnefert1 (ang. III.) AMUNNEFERU (ném.AMU (ang. 16.) AMULET OF THE FROG (ang. BT: amulett AMUN (ang.) AMUN-RE AMON AMENWAHSU (ang. ném. 1663–1570) hükszósz fáraó AMULET OF LIFE (ang. Anyja: Resi. spa.) AMULET OF THE VULTURE (ang.) Szidzsehuti AMUNEDJEH SÍRJA UF: TT84PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Amunedjeh AMUNEMOPE (ang. Amulettet csak beavatott pap készíthetett.) AMULET OF THE MENAT (ang. Karjain és combjain párhuzamos vonalakat és egy elliptikus mintát viselt a köldöke alatt a medence csontjánál.) Yamunedjeh SN: A király első hírnöke a 18.) AMÜRTAIOSZ (i. és az elhunyt mellére helyezték. Thutmózisz idején.

2939–2892) ANKH-KA (ang. 1663–1570) hükszósz fáraó ANATIDAE (lat. Department of Near Eastern and Asian Civilizations. 28. akitől Octavia Thurina Major nevű lánya született. ol. PAPIRUSZ SN: I. dárdával és pajzzsal.) SN: Hóremakhet2 apja a Ptolemaida korban. Fisher-Elfert írt róla könyvet.) KACSA ANCIENT EGYPT RESEARCH ASSOCIATES (ang. Ember alakban ábrázolták. Royal Ontario Museum.2155) (i.) ANCHEFREHARACHTE (ném.) ANAS (lat.) ANKHHOR (ang.com Egyptian Section. Ré1 leánya. fra.BT: dinasztia. Taniszban tisztelték.) ANEDJIB (ang. Egyes helyeken szó szerint megegyeznek vele a hajdani eladó szerint azonos sírban talált – Ebers papiruszon található.e.. ékszerek.. hol. 404–399) AMYRTAEUS (ang. CAROL KÖNYVEI BT: Andrews.e.) EGYIPTOMI KUTATÓI TÁRSULAT ÓKORI ANCIENT EGYPT SOCIETY OF WESTERN AUSTRALIA (ang. BT: orvostudomány NT: test AN B AMENHOTEP. 404–399) AMÜRTAIOSZ (i.+381 11 639 356 ANDERSON. Asszonyalaknak ábrázolták atef koronával. 2260) (i. 1786-1567) MÁSODIK ÁTMENETEI KOR ANASTASI I.) SN: Egyiptomi alvilági isten.) SN: A háború istennője. ném. hogy vízhez jussanak. Tudományos szakterületei a mummifikáció. ném. 1998) Rosetta Stone.e. a gyógyítás során szerzett ismeretekből kikövetkeztetett elemekre épültek. magas.: +381 11 3281 550/ext. Ezek szerint az emberi test éltető erejét a szív biztosította.) UF: Anedjti (ang. Azt állítja. BT: angol egyiptológus NT: Andrews. spa.e. BRANISLAV BT: szerb egyiptológus AD: B. 100 Queens Park Cres. A fáraókori orvosok anatómiai ismeretei.e. University of Pittsburgh 3H01 Forbes Quadrangle Pittsburgh PA 15260 USA (hivatali cím) 5313 Friendship Avenue.) ANCIENT EMPIRE (ang.hu-berlin. JULIE RENEE BT: kanadai egyiptológus AD: nisses@patchom. BT: amerikai egyiptológus AD: Dept. amikor elvette tőle Egyiptom trónját. hol. spa.. halotti tárgyak és az óegyiptomi nyelv.bg. Fax: 412-826-0443 dander+@pitt.) (ang. Gyakran Ozirisszel kapcsolták össze.) NYUGAT AUSZTRÁLIAI ÓKORI EGYIPTOM TÁRSULAT (Aul. 404–399) AMÜRTAIOSZ (i.e... I. mint 60-szor járt Egyiptomban.e. Department of Archaeology.e.uk ANDREWS..) ANATHER (ang. BT: dinasztia.. Szakkarában és Asmúneinben ásatásokon volt jelen.E.) ANCHKA (len. összefüggő traktátust képező fejezetek. BT: istennő Ré1 hozzátartozói NT: Anat hozzátartozói ANAT HOZZÁTARTOZÓI SN: Testvére és férje: Baál.) (i. Felelős volt az emberek túlvilágon való újjászületéséért és a lelkeikért. 2787–2767) (i.e.) ANATHER (ang.e. 2685–i.e. Az egyiptomi mitológia szerint őt és Asztarté istennőt ajándékozta Ré1 Széthnek. nomoszban.) SN: A 16. ADZSIB (i.) RÉCEFÉLE ANATÓMIA SN: A legkorábbi Egyiptomban fennmaradt anatómiai utalások a Smith papirusz magyarázó-szövegeibe beépült részletek.e.) Anezti (ang..e. csatabárddal. 2939–2892) ANCIENT EGYPT AND MIDDLE EAST SOCIETY (ang. BT: papirusz ANAT (ol.ac. Carol könyvei AD: candrews@british_museum.e. BT: Octavius. úgy tűnik elméleti jellegűek voltak..e. The (1981.. Serbia Tel. BT: papirusz NT: Szatírikus levél ANASTASI VI. 13.) NT: Baál ANAT-HER (ang.edu ANDERSON. azokból alkottak rendszert. 1. CAROL SN: 1971–2000-ig a British Múzeumban dolgozott kutatói asszisztensként. Toronto Ontario M5S 2C6 Canada. 11000 Belgrade. Fax.) ANEDZSIB ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ. Cika Ljubina 18-20. II. Több.) EGYIPTOM ÉS KÖZÉP-KELET TÁRSULAT ANCIENT EGYPT AND THE EAST (1914–1935) UF: AEE (röv. ANDJETY (ang.) ÓKORI EGYIPTOM ÓKORI ADZSIB (i.) ÓBIRODALOM (i.) Hekakhasut Anather (spa.de ANDREWS. BT: egyiptológiai folyóirat ANEKSY (ang. por.Andelkovic@f. 2686–i.e. PAPIRUSZ (BM 10247) SN: Egy újbirodalmi szatírikus levelet tartalmaz.) UF: Anat-Her (ang. BT: abu szíri isten alvilági isten ANDRA INTERMEDIET (své. spa. AlsóEgyiptomban munkálkodott. mert koronája nagyon hasonlított Ozirisz atef koronájához. fra. Carol NT: Amulets of Ancient Egypt (1994) Ancient Egyptian Jewellery (1990. 49 . 2180) (i.. of Anthropology. BT: kapuőrök RT: Lahún papirusz (PM: UC 32194) ANEMHOR. dinasztia egyik fáraója.: 412-441-5414. por. ol. hogy a marhatartó beduinoknak engedélyt adtak elhaladni a Merneptah erődje előtt.) ANCIENT EGYPT ANKHEFENRAHORAKHTY ANDRASSY. 2200) ANDELKOVIC. 404–399) fáraó AMÜRTEUSZ AMÜRTAIOSZ (i.. DAVID A.E.) SN: Az UC 32194-es számú Lahún papiruszon található rá hivatkozás.yu Near Eastern Archaeology Faculty of Philosophy.) Heka-khaswt Anather (ang.andrassy@rz.e.) ANKHEFENTHUT NEFERIBRASENEB (ang. századból származik. 2620–I. Eredetileg a 9.) ANCHOR (ném. PETRA BT: magyar egyiptológus AD: Tel. Jelenleg a Londoni Egyetem Birbeck College-ben előadó..e. 2780–i. 16.) AMYRTAIOS (ang. 1996) BM Catalogue of Demotic Papyri iv: Ptolemaic Legal Texts from the Theban Area (1990) Egyptian Mummies (1984. kúpos koronát viselt. 2635–I. (ang..) Heka Chawst Anather (ném. Az ily módon szerzett tudás a modern anatómiai ismeretektől azonban jelentősen különbözött. 1999) ANEB-HEZ (óei. SÍRJA ANCHARIA SN: Caius Octavius1 első felesége.) SN: Londonban indult egyiptológiai folyóirat. Kultuszának központja Abu Szír. (i. Apt 2 Pittsburgh PA 15224 USA (otthoni cím) Tel. 2181) (i. (i.: +49 (0) 30-2093-1556 petra.e.. BT: Anat (ol.ac.235. Caius1 hozzátartozói ANCHEFEN-DJEHUTI (ném. 2787–2767) (i. spa.

hogy adja hozzá férjül egyik fiát. okt.) ANGOLNA ANGOLNAFÉLE ANGOLNAALKATÚ ANGOLNOIDA PÚPOSSÁG ANGUILLIDAE (lat.e.) Perring. majd Tutankhamon felesége. prófétája. Kenneth Anderson (1932–) Mace.–1939. 2939–2892) AMFÓRÁK AMFÓRÁK Strudwick. ném.e. lánya volt.. majmot és ludat ábrázolnak. Suppiluliumast. Harry (1879–1940) Carnarvon.–1924. Fajsúlya: 6. spa. John Louis (1941. spa. nov. akivel együtt uralkodhatnak Egyiptomon. John Shae (1813–1869) Petrie.5–3. nagyapja nagybátyjához.ac.) BT: angolnaalkatú NT: angolna ANGOLNOIDA UF: anguilloides (lat. BT: Ekhnaton hozzátartozói főfeleség hercegnő Nefertiti1 hozzátartozói Tutankhamon hozzátartozói RT: Anheszenamon levele Supplilulimashoz ANHESZENAMON LEVELE SUPPLILULIMASHOZ SN: Mivel Tutankhamon idejekorán meghalt. szept.okt. William Vivian Edwards.) ANHERKHAU (ang.be ANGIOSPERMATOPHYTA (lat. 23. Sir John Gardner (1797. Samuel (1813.) Blackman. jan. júl. Anna Macpherson Cummings (1881.) Caton-Thompson.29. Frederick William (1869–1949) Griffith. Peter Weigall. A fényhiány következtében zavarok támadnak a kalcium. Amenhotep idején. Nigel Sullivan. Eve A. 28. Helen Strudwick. James (1788–1862) Budge.) SN: Juja és Tuja1 fia. Keménység: 2. dec. melyben arra hivatkozva. Összetétel: PbSO4. Francis Llewellyn (1862–1934) Kitchen. Nicholas Renouf. 2787–2767) (i. márc. Romer. 3. küldje el a hettita király az egyik fiát neki férjéül.–) Montserrat. azonban Zannanzas herceget. Ekhnaton és Nefertiti1 3.) ANGOLKÓR UF: rachitis rachitisz SN: Az angolkórt elsősorban fényhiány okozza. Ernest Alfred Thompson Wallis (1857–1934) Burton. BT: Hathor1-papnő ANHESZENAMON UF: Anheszenpaaton Ankhesenamun (ang.okt.) ANHERT (ang.) Emery.3–6.–1885.) ANHESZ SN: Ahmimban élt Hathor1-papnő.4 Kristályrendszere: rombos. Dominic (1964. tör. BT: betegség NT: hipofoszfatemiás angolkór ANGOL MENTA BORSMENTA ANGOLNA UF: Anguilla (lat.) Onen (spa.5. 27.) UF: Aanen (ang.) Akhesenpaaten (ang. (1. 30–) Rose. jún. Mindössze 9 éves volt az esküvő idején. Amelia Ann Blandford (1831. út közben megölték valószínűleg Hóremheb1 egyiptomi tábornok parancsára. BT: Juja hozzátartozói próféták szem-pap Tuja1 hozzátartozói RT: Anen sírja ANEN SÍRJA UF: TT120PM SN: A szék alatt macskát. 14. William Matthew Flinders (1853.) ANGULAR KYPHOSIS (lat. aki 4 év múltán szintén meghalt.–1892.) ANFUSI NEKROPOLISZ SN: Az Anfusi-öböl partján van.. 3–1942.) ÁNFORA (spa.. Amon 2. 10) BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Anen (ang. Herbert Walter (1907–1982) Firth. A hettita király bizalmatlan volt vele szemben. jún.) ONURISZ (gör. Aylward Manley (1883–1956) Burton. John ANGUILLIFORMES (lat. szept. jan. végül pedig Ayé.) SN: A szulfátok csoportjába tartozik.. Norman de Garis (1865–1941) Davies. 7. de második 50 . Cecil Mallaby (1878–1931) Green. Carol Ayrton. E.) Reymond. James Edward (1867–1935) Reeves. máj. A galenit lebomlásából jön létre. A gyermek királynő sajnos ennek következtében kétszer is elvetélt. ném. 9. így kénytelen volt hozzámenni Ayhoz. aki egyúttal király lehet Egyiptom országaiban. 15.. akit végül elküldött számára a hettita király. máj. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866. Walter Brian (1903–1971) Engelbach. ápr.és a foszfátanyagcserében. hogy neki nincs fia és a szolgái közül nem akar férjet választani.) ADZSIB (i.e.) BT: brit egyiptológus NT: Andrews. Peter le Page (1822. 1363–1361) INHERKAU (ang. 3. VALERIE BT: egyiptológus AD: vangenot@ulb. Héliopolisz szempapja III.) ANENDJIB (ang.. spa.) BT: csőrösszájú NT: csőrösszájú angolnoida ANGUILLA (lat.) BT: angolnaféle hal ANGOLNAALKATÚ UF: Anguilliformes (lat. 28. 26.) ANFORA (ol.–1875. spa. a hettiták királyát. Arthur Edward Pearse Brome (1880–1934) Wilkinson.) ANH ANKH SZEMENHKARÉ (i.) BT: sugarasúszójú hal NT: angolnaféle ANGOLNAFÉLE UF: Anguillidae (lat. 23–1897.) ANGUILLOIDES (lat. BT: nekropolisz ANGENOT. BT: szulfátok ANGOL EGYIPTOLÓGUS UF: egyptologue anglais (fr. 2. Howard (1874.) Carter. jan. Edward Russel Birch. Rosalie Davies. Az egyiptomi-görög kevert stílus példája.) Ankh-esz-en-pa-Aten SN: Először Szemenhkaré. Tutankhamon halála után meggyőzte I. 2–2004. UVfényben sárgán fluoreszkál. jún. aug.) Davies.) ANGLEZIT ZÁRVATERMŐ ANGLEZIT UF: anglesite (ang. Reginald (1888–1946) Fairman. Gertrude (1888–1985) David.) Quibell. fiatal özvegye levelet írt a hettita királynak. Két föld alatti sírboltot tártak itt fel. Arthur Cruttenden (1874–1928) Martin. 6– 1965.) ANHEPERURÉ ANHERCHAU (ném.BT: Hóremakhet2 hozzátartozói ANÉMIA VÉRSZEGÉNYSÉG ANEN (ang. Geoffrey Thorndike (1934.) INHERKAU (ang.) ANGLESITE (ang.

ANUKISZ ANJOR (spa.) SN: Amenemopet4 anyja.) UF: Anchefen-djehuti (ném.) UF: Anchefreharachte (ném. fajanszból. hogy életet adjanak. A fáraók a tudás. A kereszt ősi.) ONURISZ (gör.) ANKHEFENTHUT NEFERIBRASENEB (ang. mely a lelkeket az alvilágba szállította. akit útban Egyiptom felé Hóremheb1 megöletett. hogy szinte megelevenedik. spa.) ONURISZ (gör. hozzátartozói Kheopsz1 hozzátartozói vezír NT: Ankhaf hozzátartozói RT: Ankhaf masztabája Ankhaf mellszobra (BSZM) ANKHAF HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja Sznofru.e. vagy tarthatták kezükben. hanem a széles vállakat és a mellkast is megörökítette. Mexikó és Peru földjén is. Amon énekesnője a 19. 17) RAGASZTÓANYAG ANIMALIA (lat. Készülhetett bármilyen fémből. I. Felesége: II. Nemcsak a véges földi életet jelképezte.) életadó árvíz előtt. II.) Ankhnesmerire I (ang. BT: levél ANHESZENPAATON ANHETEP (ang.) ANHOTEP (ném. Ezt a szimbolikus tárgyat csak királyok és istenek viselhették. elűzi a démonokat. igen elterjedt volt például a kopt keresztények körében. A Bosztoni Szépművészeti Múzeumba található. BT: amulett hieroglif szimbólum királyi tárgy RT: szandálszíj ANKHAF UF: Anhhaf Ankh-haf SN: Kheopsz1 féltestvére. dinasztia idején. II. 2613–2589) (i.) ONURISZ (gör.) SN: Pap a 19. Crux ansata néven is ismerik.e.. Ez nyitotta meg a Nílus zsilipjeit az 51 .. Feljogosította őket arra. spa. Zannaza herceget. az élet és az életerő szimbóluma.) ANHHAF ANKHAF ANHESZENAMON ANHOTEP (ném.) ANKHENESMERIRE..) ANHURI ANI1 ONURISZ (gör. Féltestvére: Kheopsz1.) Ankhesenpepi I (ang. hanem a halál utáni megdicsőült halhatatlanságot is. A hagyomány szerint az ankh viselése fokozza az életerőt. fából. Atlantiszból származó jelkép. óei.) UF: Ankhesenmeryre I (ang. I–VII. BT: alkirályok RT: Anhotep sírja ANHOTEP SÍRJA UF: TT300PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Anhotep (ném. Feje kopasz. megtöri a rontást. Fönícia. 2551– 2528) Sznofru (i.e.) ÁLLAT ÁLLATI ANIY (ang.e. A brahmin papok ma is ezt a jelet írják homlokukra.) UF: amulet of life (ang.) (1. BT: mellszobor RT: Ankhaf ANKHEFENRAHORAKHTY (ang..) ANHUR (ang. 2639–2604) (i. BT: főnök RT: Ankhefenrahorakhty sírja ANKHEFENRAHORAKHTY SÍRJA UF: TT380PM BT: gurnet murai sír RT: Ankhefenrahorakhty (ang. Az ankh. spa. A Tau az egyiptomi hajók jele volt.e. füleskereszt vagy Níluskereszt máig népszerű és egyetemes szimbólum. Kephrén vezíre. Arcvonásai olyan élethűvé teszik.) SN: Egyiptomi bölcs. melyet az egyiptomiak Tau formájában tiszteltek. és szimbolizálta az isteni erőket. az élet kulcsa. míg a csepp formájú hurokban végződő ankh az érett asszony szimbóluma volt. esetleg féldrágakőből is. BT: pap RT: Ani2 sírja ANI2 SÍRJA UF: TT168PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Ani2 ANIMAL-BASED GLUE (ang. szaporítása magról történik. a vízszintes vonal a horizont vonala. 2604–2581) (i. Részt vett Hemiunu herceggel a Kheopsz1 piramis tervezésében és a gizehi táj elrendezésében.) ANTEF. Az ankh kerek része ugyanakkor a felkelő napot is jelképezte. (ang.) SN: Kush alkirálya a 20.) ANKET (ang. alatta a függőleges vonal a Nap felfelé vezető útja.levelére már elküldte egyik fiát.. BT: Ankhaf NT: Hotepheresz.e. ANI1 PAPIRUSZ BT: Halottak Könyve ANI2 (ném. de Káldea. spa. Kheopsz1 (i.) anh Crux ansata füleskereszt Níluskereszt Níluskulcs Tau SN: Fogantyús kereszt.. akinek ránk maradtak életszabályai. amely nem csupán a fejet.) ANHURET (ang. BT: fűszernövény növényi afrodiziákum ANKHHOR (ang. 2589–2566) (i. dinasztia elején.) ANHURE (ang.) SN: A Későkorban élt. RT: Ankhefenthut Neferibraseneb sírja ANKHEFENTHUT NEFERIBRASENEB SÍRJA UF: TTC14 BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Ankhefenthut Neferibraseneb (ang. Az ankh a későbbi időkben is megőrizte népszerűségét. BT: herceg Hotepheresz.. nemcsak Egyiptom. BT: gizehi masztaba ANKHAF MELLSZOBRA (BSZM) SN: Ankhaf herceg mellszobra jóformán az egyetlen olyan Óbirodalmi képmás. vagy elvegyék a náluk alacsonyabb rangú halandó életét. dinasztia idejéből.) SN: A közönséges ánizs egyéves lágy szárú növény. Hotepheresz. a hatalom és az örök élet jelképeként viselték. spa. veje. valamint hosszú és boldog életet biztosít viselőjének. Később az ankh vált minden titkos tudomány jelképévé.. BT: Amenemopet4 hozzátartozói Amon énekesnői ÁNIZS UF: Pimpinella anisum (lat.) UF: Anhetep (ang. távol tartja a betegségeket és egyéb káros hatásokat. 2575– 2551) ANKHAF MASZTABÁJA UF: G7510 SN: A keleti temető észak-keleti sarkában álló gigantikus masztaba. spa. spa. A kerek hurokban végződő ankh a még meg nem nyílt méh szimbólumaként a szüzek jelképe.) UF: Any (ang.) ANKH (óei.) ANJOTEF I–VII (ném. Melegigényes. Fűszerként való használatáról már az ókori Egyiptom területéről is vannak bizonyítékok.) SN: Thébai főnök a Ptolemaida korból. Nefertiu férje.

) BT: szakkarai masztaba NT: Ankhmahor sírjának ábrázolásai RT: Ankhmahor (ang.) Ankhnesmerire IV (ang. hozzátartozói RT: Ankhenesmerire. 2285–2279) (i.) Ankhesenpepi IV (ang. ANHESZENAMON ANKHENESMERIRE. 1715–1650) ANKHKHEPERURE (ang.) (1.) Ankh-Hor (ang. II. (i. PIRAMISA SN: I. I–IV.) SN: I.e. BT: dinasztia. 2278–2184) (i.e. Férjei: I.) SN: I. II.) Ankhnesmerire II (ang. Pepinek. a 26. BT: antológia ANKH-HAF ANKH-HOR ANKHAF SZEMENHKARÉ (i. 2321– 2287) (1. Pepi. 2289–2255) ANKHENESMERIRE. (ang. II.) UF: Anchka (len. piramisa ANKHENESMERIRE.) ANKHKARE (své.e. hozzátartozói délre található ANKHESENAMUN (ang. II. Fia: I. Pepi második felesége.) ANKHESENPEPI I–IV (ang. BT: vezír RT: Ankhmahor sírja ANKH-MA-HOR (ang. 2332–2283) (i. Pepi első felesége a 6.) ANKHMARÉ 52 . BT: szakkarai piramis ANKHENESMERIRE.) Ankhnesmerire III (ang.) ANKHHEPRURÉ ANKHHOR1 (ang. BT: ábrázolás Ankhmahor sírja ANKH-MA-RA (ang. hozzátartozói ANKHENESMERIRE.e. BT: Ankhenesmerire.) UF: Ankhesenmeryre IV (ang. BT: Ankhenesmerire. I. Ankhenesmerire. Pepi. hozzátartozói NT: Ankhenesmerire. 1730–1680) (i.) UF: Ankhesenmeryre II (ang. IV. Testvére: II. ÉszakSzakkarába temetkezett. III. (i. 310) (i. 206) (i. az isteni papnő főadminisztrátora a Későkorban. Dzsau. Pepi egyik felesége a 6. 245) (i. 2285–2279) (i. I. BT: kancellár RT: Ankh-Ka masztabája ANKH-KA MASZTABÁJA UF: S3036 BT: szakkarai sír RT: Ankh-Ka (ang. uralkodója. 2255– 2246) Pepi. 2246–2152) ANKHENESMERIRE. Pepi idején a 6. I. hozzátartozói Pepi. BT: Hór4 hozzátartozói ANKH-KA (ang. 1363–1361) ANKHMAHOR (ang. 1786–1602) (1. hozzátartozói RT: Ankhenesmerire.) ANKHESENPAATEN (ang. SZARKOFÁGJA SN: Piramisának az erősen károsult sírkamrájában találták homokkő szarkofágját. Pepi egyik felesége a 6.e. II.) NT: Ankhenesmerire. 2283–2278) (i. II. dinasztiában. II. Karoma férje a 25. II. BT: királyi feleség Pepi. BT: Ankhenesmerire. I–IV. BT: Ibi2 hozzátartozói polgármester főadminisztrátor RT: Ankhhor sírja ANKHHOR1 SÍRJA UF: TT414 BT: asasifi sír RT: Ankhhor1 (ang.) SN: II. ANHESZENAMON ANKHESENMERYRE I–IV (ang. hozzátartozói királyi feleség Pepi.e.e. hogy rengeteg orvosi művelet ábrázolását jeleníti meg. piramisa Ankhenesmerire. (ang. (ang. 2335–2285) (1. Lánya: Neith2.) Anjor (spa. I.) Meryre-ankh-nas I (ang. Ankhenesmerire szintén felesége volt I.) SN: Memphisz.e. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Khui.) Dzsau Khui (ang. Merenré. 29) ANKHMAHOR (ang. I. dinasztia idején. hozzátartozói királyi feleség Merenré.) ANKHKARÉ ANKHKARÉ UF: Ankhkare (své.e.) UF: Ankhesenmeryre III (ang.) Meryre-ankh-nas III (ang.e. 29) SN: Vezír a Teti1 és I. dinasztiában.) Meryankhnes IV (ang. BT: szakkarai piramis ANKHENESMERIRE. Fia II. később I. dinasztiában. (i. Ankhenesmerire.) SN: Kancellár az 1.) ANKHMAHOR SÍRJÁNAK ÁBRÁZOLÁSAI SN: A falfestmények jellegzetessége.) Meryre-ankh-nas IV (ang.) Merenré.) Merenré.) NT: Ankhenesmerire.e. (ang. III.) Ankhesenpepi III (ang. szarkofágja ANKHENESMERIRE.) Meryre-ankh-nas II (ang.) UF: Ankh-ma-Hor (ang. III. (ang. II. Pepinek. amely a padlóba volt beágyazva. dinasztiában. PIRAMISA SN: III. hozzátartozói NT: Ankhenesmerire.e.) ANKHHOR2 (ang.) ANKHMAHOR SÍRJA UF: orvosok sírja tomb of the physicians (ang. BT: királyi feleség Pepi. hozzátartozói Pepi.) Dzsau Khui (ang. Ankhenesmerire piramisától Szakkarában.) SN: A 14.e.e. Oxyrinchus és a Baharijja-oázis polgármestere.e. Pepi.) SN: II. mint egy lyukas zsákot homokkal tölteni”. Dzsau. III. Pepi piramisától DNY-ra fekszik Szakkarában. dinasztiában. dinasztia 23. Merenré. akihez uralkodásának második felében ment hozzá. II.) ANKH-ESZ-EN-PA-ATEN ANHESZENAMON ANKHENESMERIRE. Testvére: I. II. A jeleneteken ábrázolják többek között a körülmetélést is. II.) SN: Hór4 apja. amelyben a nőkkel szemben tanusított magatartásról árulkodik: „Nőt tanítani annyi. (ang. 14.) Meryankhnes III (ang. BT: Ankhenesmerire. Huga.) (1. (i.e. (ang. II.e.) UF: Anchor (ném.) Meryankhnes II (ang. I. I. I.) Ankhesenpepi II (ang. I. I.Meryankhnes I (ang. I. Nővére szintén felesége volt I.) ANKHESZESZONK BT: héliopoliszi Ré-pap RT: Ankheszeszonk antológiája ANKHESZESZONK ANTOLÓGIÁJA SN: Csak egy darabja maradt fenn.) SZEMENHKARÉ (i. 2283–2278) (i. 1363–1361) ANKHHOR (ang. Dun uralkodása idején. BT: homokkő szarkofág ANKHENESMERIRE. (i. 2255– 2246) Neith2 Pepi. III. dinasztiában. Emiatt a sírt gyakran az orvosok sírjának nevezik. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Khui. Férje: I. A szarkofág fedele rózsaszín gránitból készült.

Alsó-Egyiptom királyának kincstárnoka a 4. BT: Ptahhotep. III. BT: sztélé RT: Antef1 ANTEF2 SN: Théba hatalmi pozíciójának megalapozója. spa. amely egy fiú testvérpárról szól. akik nagyon szeretik egymást és felnővén mikor az idősebbik megnősül. Utódai (I–III. BT: vezír ANKHWENIS (spa. Bata3 azonban visszautasítja. hírvivő.) SN: A háborúk lándzsa-vivő istennője. A hátsó falakon stukkó reliefek maradványai láthatók: balra a halott személy a feleségével számos ajándékot fogad.) ANKHNESNEFERIBRA ANTEF1 (ném. amely most le van fedve védelme érdekében.) (ang.) ANOUKE (ang. BT: istennő AN-MONTU (óei. ANKT (ang. hogy a leve korsókba folyjon.(1. Neve a Boulaq 18 papiruszon tűnik fel.) HERMONTHISZ (gör.) Two Brothers. RT: Antef5 sírja ANTEF5 SÍRJA UF: TT115PM SN: A 7 oszlopos előcsarnok.) ANUKISZ ANSFORD.) SN: II. Antef) már királynak tüntették fel magukat..) ANOPHELES (lat.) Anknesneferibre (ang. dinaztiában élt. II. fő gazdasági intézője Sesonk1. Dra Abu el-Naga temetőjében.) Hekatneferumut (ném. Antef1 sírjában találták. kat. Ré1 napisten.) SN: A 18. hozzátartozói vezír ANKHU2 (ang. Thébai kormányzó volt. de eredetileg nyitott volt.) ANTEF3 (ném.) QAW EL-KEBIR (ang. isteni feleség a 26. jobb oldalon szüretelési jelenet. s bosszúból az asszony erőszakkal vádolja meg őt férjénél. Le (fr. BT: kormányzó ANKHREN SN: Wah2 sopedi pap fiútestvére.75m magas és 1. BT: munkafelügyelő Wah2 hozzátartozói ANKHTIFI UF: Ankhtify (ang. kat..2m széles mészkőtábla. Kezében íjjal és nyíllal ábrázolták.) SN: III. dinasztia idején.) SN: A háború idősebb istennője.) MALÁRIASZÚNYOG VÉRSZÍVÓ TETŰ DIORIT ANORTHOSITE GNEISS (ang. dinasztiában. dinasztia idején. amint a szőlőt tapossák.) Ankhmara (ang. BT: kincstárnok legfőbb bíra vezír RT: Ankhmaré masztabája ANKHMARÉ MASZTABÁJA UF: G7837+7843 BT: gizehi masztaba RT: Ankhmaré ANKHNESMERIRE I–IV (ang.ANKHMARA (ang. mire Batának el kell menekülnie.) ANTAEUS (gör. az ártatlanul üldözöttek oltalmazója azonban megmenti és a csábító asszony halállal lakol. 1250-ben (a 19..) SN: Kephrén egyik fia.) SN: II. ar. vezír az 5. BT: helytartók ANKHTIFY (ang.. Ptahhotep fia. dinasztiából.) ANTEF4 (ném.) ANUBISZ ANPU ÉS BATA3 UF: Conte des deux frères.e. BT: istennő ANPU (ang.) UF: Intef (ang. The (ang. Pszammetik lánya.) (ang. I–IV. BT: hírvivők tisztségviselő NT: Antef1 hozzátartozói RT: Antef1 sírja Antef1 sztéléje ANTEF1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Testvére: Ahmesz5. 1. BT: írnok RT: Antef3 sírja ANTEF3 SÍRJA UF: TT164PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Antef3 (ném. Amon főpapnője.) Ankhmare (ang. spa.) ANKHMARE (ang. i.) SN: Vezír a 13.) Két testvér története Tale of The Two Brothers (ang.) ANOPLURA (lat. Apriész és II.) UF: Intef (ang. Mükerinosz idején. kamarása Harsziésze4.) ANKNESNEFERIBRE (ang. II.) UF: Ankhnesneferibre (ang. dinasztiában. ar. BT: tábornok RT: Antef4 sírja ANTEF4 SÍRJA UF: TT386PM TTB5 BT: asasifi sír RT: Antef4 (ném. a felesége féltékeny lesz testvéri szeretetükre és úgy 53 . 198) BT: D’Orbiney papirusz (BM: BM 10183) mesék ANQET (ang.) QAW EL-KEBIR (ang. Fia: Teti3.) ANKHMARÉ ANKHMARÉ ANKHMARÉ UF: Ankh-ma-ra (ang. A fal végében egy sztélé maradványai hevernek. Thutmózisz idejéből.) ANKHENESMERIRE.) SN: Kb.) UF: Intef (ang. spa. BT: Amon-főpapnő isteni feleség Pszammetik.) ANKHTIFI ANKHU1 (ang. hogy felkínálja magát Batának. Jahmesz idején..) SN: Tábornok a Középbirodalomban. Felül jóval jobbra egy víziló vadászatot örökítettek meg. ANTON BT: egyiptológus ANTAEOPOLIS (gör. Thutmózisz magas rangú tisztviselője. A belső termek nagyon romosak. dinasztiában) keletkezett mese.) SN: Újoncok írnoka a 18.. II. Szobekhotep és az őt követő fáraók idején.) ANTEF5 (ang. hozzátartozói ANKHNESNEFERIBRE (ang. BT: Antef1 NT: Ahmesz5 Teti3 ANTEF1 SÍRJA UF: TT155PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Antef1 Antef1 sztéléje ANTEF1 SZTÉLÉJE SN: A Lovre-ban látható. Hivatalnoka Uahibré1 volt. próbálja megrontani kapcsolatukat. vezír és legfőbb bíra.) SN: Moalla helytartója a 10. Thébától nyugatra.) ANKHNESNEFERIBRA (ang.) UNISZANKH ANKHNESNEFERIBRA (ang. dinasztiában.

) Sehertawy (ang. BT: királysír ANTEF PIRAMISA SN: Az Amenhotep templom előudvarának északi részén fekszik. SÍRJA UF: Davaba-szaff Saff el-Daouabah (ar. (ang. 2015–2007) NT: Henite Iah2 (ang. 1650–1567) fáraó ANTEF. IV.e.) Nubheper-ré-Antef Nubkheperra Intef (ang. 1663–1570) (i. Így átmenetileg egyensúlyi helyzet jött létre a két állam között.) Nachtnebtepnefer (ném.(1.) BT: dinasztia. de a sír hátulsó része. III. IV. 2046–1995) Neferu.) ANTHROPOIDES VIRGO (lat. 1652–1552) (i.) Inyotef II (ang.) Szehertaui SN: A 11.e. 310) (i.e. fáraója. (ang.) BT: dinasztia. földbe mélyesztett téglalap. III. (i.) Mentuhotep. 11. 2106–1963) (1.) BT: dinasztia. III.) ANTEF. KOPORSÓJA SN: Dra Abu el-Nagából került elő. (i.e.) (i. 1663–1570) (i. BT: dinasztia. HOZZÁTARTOZÓI SN: Főfelesége Iah2.e. dinasztia 1. 1680–1562) (i. 1625–1622) UF: Intef V (ang. 2112–2063) (1. Fiai: I.e. II.e.) Intef VII (ang. VI.) (i.e.e. III.e.. Mivel a falak felülete teljesen lemállott.) Inyotef I (ang.. BT: Antef. III.e. Mentuhotep.e.1 ANTEF.e. I. 2125–1985) (1. 2103–2054) UF: Iniotef II. I. KOPORSÓJA BT: rishi koporsó ANTEF.) BT: szaff-sír ANTEF. II.e. (i. 310) (i.) Antjotef III (ném.e.e. Uralmáról nem maradtak fenn szövegek.) ANTEF.e. ném.e.) (1. (ang. 2054–2046) (i. hozzátartozói ANTEF. spa. III. 400000 m3 homokot és puha kőzetet vájtak ki hozzá és tornyoztak fel két hosszúkás halomban az udvar két oldalán. 310) NT: Mentuhotep.e.. (i. fr.e..) Sejemre-Heruhermaat Inyotef VII (spa.) (i. 2125–2112) (1. 150) BT: szaff-sír ANTEF.. hozzátartozói RT: Antef. V. II. 2103–2054) NT: Neferukayet (ang. fr. 2052–1992) (i.e. 310) (i.e. Sólyomként vagy sólyomfejjel ábrázolták gyakran egy csónakban állva. 17. BT: rishi koporsó RT: Antef. HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Ij1. VII.) Inyotef VI (ang. (ang. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. hogy eredetileg festettek voltak-e.e. felső-egyiptomi nomoszig tolta ki a határt.) UF: Anty (fr. (ang. 18) fáraó RT: Antef.2 (i.) INIOTEFOKER INIOTEFOKER CSÁPOS ÍZELTLÁBÚ MAGVAS NÖVÉNY ANTRAKÓZIS EMBERALAKÚ KOPORSÓ PÁRTÁS DARU ANTHRACOSIS (ang.) Inyotef III (ang. (i. 1596) UF: Antjotef VII (ném.e.e. nem lehet tudni. VII. VII. II.) ANTEFOQER (ang.e.) SN: A 17.e. 1710) UF: Intef IV (ang. Mentuhotep. 2052–1992) (i.) Sekhemre-Heruhermaat Intef (ang.e.) Intef III (ang.e. I. 11. I. II. 310) (i. (i. Neferu. 1650–1567) (i. 1663–1570) (i. II. HOZZÁTARTOZÓI BT: Antef. hozzátartozói NT: Antef. (i. (i. II. I. sírja ANTEF.e. 1601–1596) UF: Intef VI (ang. I. fr.) Sekhemré-Heruhermaet (ang. (i.) (i. 2040–1991) fáraó Mentuhotep.) Uahanh Wahankh (ang.e. IV.e. (ang. 1652–1552) (i. óei. óei. IV. aki Thébát tette Egyiptom fővárosává. 206) (i.) ANTHOPHYTA (lat. II. BT: Antef. koporsója Antef. SÍRJA SN: Ezt a sírt 1827-ben rabolták ki arab fellahok.) (i. 2106–1963) (1. 17. 2125–1985) (1. 1782–1650) fáraó NT: Antef. (ang. I.) (i.) Inyotef V (ang. (i. 2054–2046) (i. BT: dinasztia. 1650–1567) fáraó RT: Antef. 2040–1991) fáraó NT: Antef. 2040–1991) fáraó RT: Antef. VII.) ANTI (ang.e.e.) Sehertowy (ang.) BT: szaff-sír ANTEF. 2052–1992) (i. . I.BT: dra abu el-nagai sír RT: Antef5 (ang. (i. BT: dinasztia. sírja ANTEF. sírja ANTEF.) Inyotef IV (ang.) Intef I (ang. viszonylag jó állapotban vannak.) Inyotef VII (ang. 2112–2063) (1.e. BT: piramis ANTEFOKER (ang. Mentuhotep1. 11. dinasztia 4. 2061–2010) Mentuhotep. sírja ANTEF.) ANTEF.) SN: A 11. 310) (i.) Nakhtnebtepnefer (ang.e. dinasztia megalapítója. 2125–2112) (1.2 hozzátartozói Mentuhotep. 1668–1663) (i. királya.e. (ang.e.) ANTENNATA (lat.e.e. V.e. 1710) NT: Ij1 ANTEF. (i.) SN: Egészen a 21. BT: sólyom-isten védőisten RT: révész 54 . BT: dinasztia. SÍRJA UF: Saff el-Bagar (ar. Az udvar elülső fele (ahol valamiféle bejárati kápolna állt) sajnos elveszett. VII. 206) (i. 206) (i. (ang. II. a sziklából kivágott dupla oszlopsorból álló széles homlokzat és a három kápolna (egy a király számára. hozzátartozói RT: Antef.) SN: Egyiptomi védőisten és a révészek istene. 300 m hosszú és 54 m széles hatalmas.e. V..) Nebheperré Nubcheperre (ném. 34) ANTHROPOID COFFIN (ang. 1680–1562) (i. a másik kettő pedig a feleségeinek). 2125–1985) (1. (i. 1668–1663) (i. 13. koporsója ANTEF.e.) Intef II (ang. 2015–2007) UF: Anjotef III (ném..) SN: Gigantikus méretű sír.e. I. 310) UF: Iniotef I. Lányuk: II. 1680–1562) (i. 17. (i. 206) (i. hogy békét kössön. de egy vereség arra kényszerítette. 1640–1550)(1.e. SÍRJA UF: Saff el-Kisasiyah (ar.e. 1652–1552) (i. BT: Antef. mellékfelsége Henite volt. 1625–1622) ANTEF. V.e. 1786–1633) (1. 2106–1963) (1.

Néhány évvel később azonban Mohamed Ali engedélyt adott a romok újbóli felhasználására a környéken épült üzemek alapjaihoz. I.) ANUBIS (ang. BT: Egyiptom-utazó RT: Antinoé ANTIQUITIES SERVICE (ang. Antinouszt elég érettnek találván megbízza a sivatagi oroszlánvadászat vezetésével. Ízisz szoptatta és nevelte fel. Farka bozontos és lapos. I–II TÖMJÉNFA ANTIMON UF: antimonit msDm (tr. egy cirkusz és egy lóversenypálya is. Szemfestékként használták. de inkább farkasra hasonlít. hogy bejusson a túlvilágra. Antinouszt a közép-egyiptomi Bersától nem messze. A város Bersa alapjaira épült. s lelküket elkíséri a földalatti világban. es.) Hermanubisz Ienpw (ang. ANTOLÓGIA BT: irodalom NT: Ankheszeszok antológiája ANTONIUS ANTÓNIUSZ. A görögök Hermésszel azonosították. akinek felajánlotta gazdagságát is.) SN: Hadriánusz építtette a Nílus keleti partján. amely természetes állapotában nagyon ritkán dúsul fel. i. A sakál azonban nem honos Egyiptomban. számos templom. Philophator hozzátartozói RT: actiumi csata (i. Fajjúm2-ban Hadriánusz. hogy az elé járuló halott elég tiszta-e ahhoz. s így a két név összetevéséből jött létre a Hermanubisz névalak.) EGYIPTOMI MŰEMLÉKVÉDELMI SZOLGÁLAT ANTIRRHODOSZ SN: Egy Alexandria melletti kis Ptolemaioszok egyik palotája állt. miután magához ragadta a hatalmat. s csak egy segítő szerep jutott neki a halottak őrzőjeként és a temetési kultusz isteneként. a halottak istene kiszorította helyéről.) Augusztusz (i. Kutyafejű isten.e. Róma azonban megsértődött. A balzsamozást és a test megtisztítását vezető papok az ő maszkját öltötték fejükre.) Anubis (ang. amelynek Anubiszt ábrázolják a sakáltól származik. BT: ember-múmia ANTJOTEF I–VII (ném. fogadja az elhunytakat.) Sepa1 Yinepu (ang. ANTÓNINUSZ (i.) ANTIJU FA ÓKORI EGYIPTOM MERENRÉ. BT: város RT: Antinousz Hadriánusz ANTINOPOLIS (ang. BT: sziget sziget. 30-án alapította meg Hadriánusz a várost. 19) ÖLTÖZET ANTRAKÓZIS UF: anthracosis (ang. Antóniusz Dionnüszosszal azonosította magát.. majd feleségül vette Kleopátrát. amely addig Bész isten kultuszközpontja volt. Ebben a városban volt színház.) Inpu Lenpw (ang. MARKUSZ (i.) Antinoupolisz Sejk-Ibáda.) Sheikh Abada (ang. 130 júliusában Alexandriában kötöttek ki.(1. ar. Egy útba ejtett kikötőben.) ANTINOUPOLISZ ANTINOÉ ANTINOÉ ANTÓNIUSZ. az örök utak megnyitója. akit hatalma úgy elvakított. nem fogadta el. 14) (1. Ő őrzi a túlvilág kapuját. ezzel jelképezve az egyiptomi és a római birodalom szövetségét. Habár Egyiptom soha nem kérdőjelezte meg a római befolyás jogosságát. 138–161) (1. 31. 34) BT: tüdőbetegség ANTROPOMORF KOPORSÓ ANTY (fr. a napóleoni expedíció tudósai számos rajzot és metszetet készítettek róla.) Anup1 Apuat Hermanubis (ang. Augusztusz. I. ha kis zárt helyiségben használták.) stíbium SN: Az antimon a földkéreg azon ritka elemei közé tartozik. ezért magába mélyeszti kardját alulról felfelé.) ANTIEMSAF I–II (por. Ezt a főzésből. 34) bányásztüdő SN: Füst. aki 3 gyermeket szült neki. akit Szabinának hívtak.e. A XIX. amelyen a ANUBISZ-PÁVIÁN ANTJAU MÚMIÁJA SN: A Royal Ontario Múzeum egyiptomi galériájában látható. balzsamozás) és a ká-nak az átvezetéséért az önítélet helyére.) SN: Ozirisz és Nephtüsz törvénytelen fiaként született. hogy egy kurtizán legyen a hitvese.e. Kultuszának központja 55 .) SN: Elhagyta feleségét Kleopátra kegyeiért.) ANUBI (ol. 130.u. I–VII.) ANUBISZ ANUBISZ ANUBISZ-PÁVIÁN EMBERALAKÚ KOPORSÓ ANUBIS BABOON (ang.u.u.u.) Igau Imeut (ang. Kleopátra Afroditével. 700-450-ből. Hadriánusz szeretői viszonyban volt Antionusszal. században még jól láthatók voltak a város romjai.) ANTI (ang. Az Óbirodalom korai periódusa után Ozirisz. hogy egy olyan római álljon az élén.) Marcus Antonius (ang. A birodalmi hadihajó és kísérete lassan haladt felfelé a Níluson. Nem sokkal később Kleopátra is öngyilkosságot követett el. a Nílus vizében találták meg. 83–30) UF: Antonius Mark Antony (ang.(ar. bár volt felesége is. A dráma nem sokkal ezután következett be. Az a kutyaféle. Bár Nephtüsz szülte. 19) ANTONINUS PIUS ANTRÆK (dán) PIUSZ.) ANTEF. amely a porszemcsék léghólyagok közötti lerakódásából és a kötőszövet felszaporodásából áll. BT: Kleopátra.) ANTINOUSZ SN: Hadriánusz római császár védence.) stibium (ang) stibnite (ang. amely addig Bész isten kultuszközpontja volt.ANTIBIOTIKUM BT: gyógyszer ANTIC EGIPTE (kat. háborúba indult Antóniusz ellen. Egy 12 éves fiú múmiája kb. A császár meg akarta mutatni Antionusznak az ókori egyiptomi civilizáció nagyszerűségét. Actium eleste után Antóniusz Kleopátrát halottnak hiszi. egy diadalív. Az alvilág egyik bírája.) (1. 30–i. MARKUSZ ANUBISZ UF: Anpu (ang. Az actiumi csatában Kleopátra és Antóniusz megmenekülnek az ellenség karmai közül. a flotta és a kincstár egy részével együtt.) ANUBISEMONEKH BT: bíra írnok ANUBIS-PAVIAN (ném. Fajjúm2-nál. tűzön való sütésből és a olajlámpákból származó füst okozhatta. BT: terméselem RT: sászuk ANTIMONIT ANTIMON ANTINOÉ UF: Antinopolis (ang. Hadriánusz Antionusz emlékére egy várost építtetett Bersa alapjaira. Antinousz halálának emlékére. 37) Vegyjele: Sb2S3. a balzsamozók és a balzsamozás felett őrködött. hogy megengedi magának. (1.e. Ő a felelős a temetési szertartásokért (pl. Egy irodalmi esten ismerkedtek meg. aki egyiptomi utazása folytán halt meg az Arab-hegység lábánál. Ezt a várost Antinoénak nevezte el. VII. okt. Ma már csak az alapok maradványaiból következtethetünk a város hajdani csillogására. Feladata volt eldönteni. szénpor belégzése okozta por-tüdő betegség.) Anubi (ol.

Főleg az Asszuán közelében lévő alsó kataraktával hozták kapcsolatba. BT: Anubisz-szobor faszobor ANUKET (ang. Fülei nincsenek.. Anubisz hozzátartozói RT: Anubisz beszéde Anubisz bronzszobra (L) Anubisz-pap Ozirisz mítosza ANUBISZ BESZÉDE BT: Nebszeni1 papirusz (BM: EA 9900) Nu papirusz ANUBISZ BRONZSZOBRA (L) SN: Későkorból származó magas dombormű.) ANUKISZ ANUKISZ UF: Anket (ang. 50-60 éves lehetett halálakor.) SN: Kb. spa. Kb.) Papio cynocephalus anubis (lat. testhosszuk 60–74 cm. 30–45 évig élnek. BT: tömlősgomba AOH APEP IAH2 APÓPHISZ APÓPHISZ. magasságuk 43–49 cm. spa. Lánya: Kabechet. BT: tábornok vezír NT: Aperia hozzátartozói RT: Aperia sírja APERIA HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Tauret1. I–II. Wellcome vásárolta egy londoni árverésen Rustafjaell kollekciójából.) SN: A 18.) APERIA (ang.) ANYAG NT: adalékanyag alapanyag balzsamozóanyag lakk mínium muna nátron ragasztóanyag szer szervetlen anyag szintetikus anyag szövet tartósítószer tehenet tejnövelő szer tüzelőanyag üveg viasz ANYAGI KULTÚRA BT: kultúra NT: kézművesség ANYAROZS UF: Claviceps purpurea (lat. sok tápanyagot tartalmazó áttelelő alak. szürkés micéliumtömeget hoznak létre.) Grüne Pavian (ném. és a fertőző ciklus folytatódik.) Anubis-Pavian (ném.) UF: Aperel (ang. mely ma a Wellcome Múzeumban látható.) Zivie. Alain 56 . Már 30 mikrogramm is erős hallucinációkat válthat ki. Ez a talajra hullva. Anubisz ANUBISZ-PÁVIÁN UF: Anubis baboon (ang. Alain Zivie dolgozott a sír megerősítésén.) Anqet (ang. a nyakon vörös festett gallér látható. A szklerócium által ivaros úton létrehozott aszkospórák a szél szárnyán a virágzó rozs bibéjére. BÉKA ANI2 (ném. Fiuk Huja2.) Huja2 Szeni1 Tauret1 APERIA SÍRJA SN: 1987-ben fedezte fel egy francia csoport Bubaszteion szikláiban. elpusztítják. hogy bal karja kissé előre tartva könyékben hajlított. amennyiben a tél folyamán legalább egyszer megfagyott. BT: halottvédő isten kutya-isten Nephtüsz hozzátartozói túlvilági isten NT. Féltestvére Hórusz apai ágon. súlyuk 14–28 kg.. amelyek mellett alabástromból készült kanopuszedények.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. BT: elephantinei triász Nílus-isten védőistennő ANUP1 ANUBISZ ANUP2 (óei. APEPI I–II (ang. majd gyors hifaképződéssel megtapadva. tavasszal „kicsírázik”: megjelennek rajta a sztrómák..) Papion Anubis (fr. a magházba jutnak. a Louvre tulajdona. Amenhotep és Ekhnaton uralkodása alatt. Fő szentélye Elephantinéban volt. Neki tulajdonították a Nílus áradását. sötétibolya vagy barnásfekete színű. bronzszobor RT: Anubisz ANUBISZ HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja Ozirisz. BT: Anubisz NT: Hórusz Kabechet (ang. A tuna el-gebeli nekropoliszban találtak ilyen Anubisz-pávián múmiákat. dinasztiában volt Alsó-Egyiptom vezíre. a harci szekérség tábornoka III.) Olive baboon (ang. Szeni1 és Hatiay1. Abüdoszban a szintén kutya-alakú Chontamenti-vel azonosították.) SN: Ez a gombafajta járványokat és betegségeket terjesztett. kb. Tulajdonképpen a vele fertőzött rozs nevezendő „anyarozs”-nak. Az aranyból készültek a Kairói Múzeumban láthatók. 2–10 mm vastag. BT. Ezek az apró. Nőalakban ábrázolták magas.Künónpoliszban volt. felül szélesedő bordázott fejdísszel. BT: mumifikáló pap RT. Ott szívófonalai behatolnak a magkezdeménybe.) Papio Anubis (lat. Sírjában találták meg maradványait a feleségével és fiáéval együtt csodálatos koporsókban. Előfordul még a gyermekszületések védőjeként is.) Nephtüsz Ozirisz ANUBISZ-PAP UF: múmiapreparátor SN: Ők végezték a mumifikációt két hónapon át Anubisz isten jelmezében és maszkjában. Ebből alakul ki a kemény. hétköznapi és vallási tárgyak.) ANURA (lat. anyja Nephtüsz. amelynek varjúköröm a neve. amelynek alakja idegen eredetre utal. Hnum és Szatisz lánya. spóratermő fejecskék aszkospórát hoznak létre. 1–3 cm hosszú. BT: Aperia NT: Hatiay1 (ang. ném. és puha. valamint ékszerek hevertek. Jellegzetessége. 17. Hatóanyagai közül gyógyászati jelentősége csak az alkaloidoknak van. gömb alakú hifa-tömörülések. a mezőket tápláló Nílust személyesítette meg. közülük legjelentősebb az ergotamin.) ANY (ang. szarv alakú.) SN: Elephantine sziget és a nílusi zuhatagok vidékének istennője.) Anuket (ang.) Babouin doguera (fr.(100) BT: pávián ANUBISZ-SZOBOR BT: istenszobor NT: Anubisz-szobor (WM: EC152) Tutankhamon Anubisz-szobra ANUBISZ-SZOBOR (WM: EC152) SN: Fából készült durva kidolgozású Anubisz-szobor a Későkorból. BT: szakkarai sír RT: Aperia (ang.

) Aphroditespolis (gör.) Per-Inerty (óei. mialatt a papság mindvégig gyászolt. mely rendelkezik mindazon különleges jellel. dinasztia idejéből származik.(ar. A balzsamozás 70 napig tartott. BT: szent állat RT: Ápisz Ápisz-bikák bebalzsamozása Ápsiz-bikák mumifikálása Ápisz-bikák pólyázása Ápisz-bikák sírjai Ápisz-bikák temetési szertartása Ápisz-szobor Ptah Szerapeum ÁPISZ-BIKÁK BEBALZSAMOZÁSA SN: Csak a bepólyázás után balzsamozták be. hogy Ptah isten. akinek tiszteletét Haemuaszet1 felügyelte. (i. A nyelve alá egy mirhával telt zsákot kellett helyezni. hogy a jobb oldalon lógjon ki. (1.26m magas és 1. hanem égből jött sugár termékenyítette meg az üszőt. akkor Memphiszbe vitték.) ÁPISZ APIS MELLIFERA CARNICA (lat. dinasztiától kezdve megtalálható a kultusza. Később az izraelitákkal szövetségben álltak.) nyilvánították. és II.) BT: dinasztia. egy élő bika formájában jelenik meg az emberiség között.) APHRODITOPOLISZ (gör.) APER-ANAT (ang. Atyja nem is volt. magát a nyelvet be kellett borítani balzsamba áztatott kötéssel.) APIRU OPET-SZENTÉLY APÓPHISZ.) UF: Aftih (ar. A férfierő és a termékenység szimbóluma volt. A fejet négy kötéssel kell beburkolni felül. BT: állatmúmia RT: Ápisz-bika ÁPISZ-PAP UF: Ápisz botjai SN: Ők választották ki a bikák közül azt. és néggyel alul.. ami az I. I–III. BT: Ápisz-szobor ÁPISZ-BIKA SZOBOR ÁPISZ BOTJA ÁPISZ SZOBOR ÁPISZ-PAP APEPI I–III (ang. majd egy gondosan megmunkált szentélyben szállásoltak el. BT: Ápisz-bikák mumifikációja pólyázás RT: Ápisz-bika ÁPISZ-BIKÁK SÍRJAI BT: bikasír RT: Ápisz-bika Szerapeum ÁPISZ-BIKÁK TEMETÉSI SZERTARTÁSA SN: Ehhez a szertartáshoz valamennyi papnak és szolgának vörösbe kellett öltözni. 19) BT: város APEP I–III (spa. szélességük kétharmad könyök kell legyen. Ebből az összetett lényből alakult ki a hellenisztikus világ nagy istene. nyelvén szkarabeusz képével.) Per-Hathor (óei.) Qusiya. Csak egyetlen bikát választottak ki. Szerapisz. hogy a bal vállánál kilógjon. s keresték az utódot. mirhával és tömjénnel. s ott a megtestesült Ptah istenné ÁPISZ-MÚMIA SN: Az istenként tisztelt Ápisz bika múmiája. amelynek testén meglelték az isteni jeleket. I–III. felnyitották a koponyáját és mindent kivettek belőle. hátán kiterjesztett szárnyú keselyűnek vagy sasnak alakjával. I–III.) APIACEAE (lat. APÓPHISZ.) SN: Bikaisten. majd kitömték viasszal. BT: mumifikáció NT: Ápisz-bikák bebalzsamozása Ápisz-bikák pólyázása RT: Ápisz-bika ÁPISZ-BIKÁK PÓLYÁZÁSA SN: A pólyáknak hat ujjnyi szélesnek és másfél ujjnyi vastagságúnak kell lenni.) APHRODITESPOLIS (gör.e.) APHRODITOPOLISZ (gör. OPET-ÜNNEP ERNYŐS SN: Rabszolgák. APERANAT (ang. 2. Nektanebosz által építtetett két templomot összekötő temetési menetekkor használt út mentén állt.) UF: Apis (ang.76m hosszú) bikaszobrot finom mészkőből faragták. Két istenség is lakozott benne: Ozirisz és Ptah.) Pathyris (gör.) SN: Aphroditopoliszból és Aszjútból származó 709 dinasztikus koponyából – amelyek ma a Turini Antropológiai Intézetben vannak – a tudósok megállapították. a nemzés és a termékenység erejének jelképe volt. A mezőgazdaság istenének. BT: bika-isten termékenység isten RT: Ápisz-bika Szerapisz ÁPISZ-BIKA UF: Hep-bika SN: Memphiszben úgy vélték. amelyhez hívők vándoroltak. hogy természetes legyen a tartása. Az állat kiválasztása rendkívül fontos feladat volt. I–III.APET OPET (ang. akit Ápisznak neveztek és szentként tisztelték. spa. Egyiptom 1852-ben ajándékozta a Louvre-nak.) APHRODITOPOLISZ (gör. I–III. A hasüregből is mindent kivettek és vászonnal kitömték. ar. Ehhez a lábai közé tolták a deszkát.) UF: Aper-Anat (ang. Ez lett az új Ápisz-bika. Az iratok hangsúlyozzák.) User-Anat (ang. amelynek Memphisz volt a központja. Az 1. 1663–1570) hükszósz fáraó APET SZENTÉLY APET ÜNNEP APHOBIS I–III (spa. Aztán az állkapocsból eltávolították a két szemfogat. Halálát 70 napig gyászolták.) APHOPHIS I–III (spa.. akik Között sok menekült is volt. 57 . valamint két másik fogat. APÓPHISZ. a fejét és nyakát kikötötték. míg élt.) Aphroditopolis (gör.) Gebelein (ang.) APERANAT (ang. évezredbeli babilóni adósrabszolgaság elől szöktek meg. Ismertetőjelei a következők: fekete volt. amely Ptah memphiszi templomának közelében épült. és valaha teljesen feketére volt festve. a papok szétszéledtek szerte az országban. 16. aki az i. A bika mellső lábai közé kell helyezni a szövetet a jobb vállától befelé oly módon. hogy az átlagéletkor 36 év volt. Az élet nagyságú (1. hogy a balzsamnak be kell ivódnia a testbe.e. BT: Ápisz-bikák mumifikációja balzsamozás RT: Ápisz-bika ÁPISZ-BIKÁK MUMIFIKÁCIÓJA SN: Miután bepólyázták és bebalzsamozták az Ápisz-bikát.) APEPA I–III (spa. Mikor sikerült kiválasztani a bikát. BT: temetési szertartás RT: Ápisz-bika ÁPISZ-BIKÁK TEMETŐJE SZERAPEUM ÁPISZ-BIKA SZOBRA (L: N 390) SN: Auguste Mariette találta a Szerapeum és a Memphisz melletti Szakkara feltárása közben egy kis kápolnában.) APÓPHISZ. amely hordozta. melyet a vallás előírt egy Ápisz-bika számára. BT: rabszolga ÁPISZ MÉH APIS (ang. A kitömött bikát végül felegyenesítették. el. Ezután a kötést szétvágják és a bal vállától befelé helyezik fel úgy.) APHRODITOPOLIS (gör. s amelynek több magzata nem lehetett.) Kusae (ang. farka kétágú szőrcsomóban végződött. Ezek hossza 6 könyök. APÓPHISZ. E szobor a 30. Mikor egy bika meghalt (várható élettartamuk 25 év volt). homlokán háromszögű fehér folttal. A Ptah istent megtestesítő bikát Egyiptom összes csordájában körülnézve választották ki.

) Apep II (spa. II.) Apopi2 SN: Démoni lény.e.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) Auserra (spa.) Aauserre (spa. 2.) APÓPHISZ UF: Apep (ang.) Apopi II (spa.) SN: A 16.) Aphophis III (spa. I. III. 1663–1570) hükszósz fáraó APOPI1 SN: Imhotep1 felesége.) Nebhepesré Nebkhepeshra (spa. II.) BT: fesztivál APIUM GRAVOLENS APOFIS I–III (spa.) SN: A 15.) Aaousirreapophis (spa.) Aakenenré Aaqenenre (spa. BT: Imhotep1 hozzátartozói APÓPHISZ APÓPHISZ.) Apopi III (spa. hozzátartozói APÓPHISZ. II. (i. Felesége: Ahhotep. BT: isten APÓPHISZ. hozzátartozói dinasztia. APÓPHISZ. I. 1585–1542) APÓPHISZ.) Nebkhepeshre (spa.) Akenenra (spa. I.) Apofis I (spa. APOPHIS (ang. II.) Nibkhopeshreapophis (spa. (i. APOLLONIOS SN: Egyiptomi jós.) Apepa I (spa. spa.e.(i.e.) Ippi I (spa. I.) Akenenre (spa. matematikai tartalmú. 2.) Aaqnenreaphophis (spa.) Afofis II (spa. BT: mesterség NT: Szenimen RT: mesterség APÓPHISZ APÓPHISZ.e.) Apofis II (spa.. aki állítólag előre jelezte Caligula halálát.) Apopis I (ang.) Apepa III (spa. APOLLINOPOLIS-PARVA (gör. SÍRJÁNAK SZARKOFÁGCSAR- Rhind papiruszt. hozzátartozói APÓPHISZ. dinasztia hükszósz fáraója. dinasztia hükszósz fáraója a Deltában. I–III.) Aqenenre (spa.) ÁPOLÓ EDFU UF: nővér nurse2 (ang. 1652–1544) hükszósz fáraó NT: Apóphisz. APÓPHISZ. (i.) Ippy II (spa. ÁPISZ-ÜNNEP UF: festival of Apis (ang. spa. (i.e. uralkodási évében. UF: Aa-kenen-ra (ang. hónapjában másolták le a APOPI2 (spa.) Apopis III (ang.) APOPHIS I–II (ang.) Ippy I (spa.) Aauszerré Apóphisz Aauszerré Aa-weser-ra (ang. a káosz istene.) SN: Nem hivatásszerűen dolgoztak..) Apepi (ang. felső-egyiptomi nomosz központja volt.) VAD ZELLER APÓPHISZ.) SN: Az 5.) Nibkhopeshre (spa.) UF: Gesy (óei. spa.BT: pap RT: Ápisz-bika ÁPISZ-SZOBOR UF: Ápisz-bika szobor BT: istenszobor NT: Ápisz-bika szobra (L: N 390) ÁPISZ TERME NOKA SZÉTHI.) Afofis I (spa.) Apepa II (spa. Apóphisz.) Awoserre (spa.) Nebkhepeshra Apop (ol. BT: város APOLLÓNOSZPOLISZ MAGNA (gör.) Aaqnenre (spa.) Apep I (spa. Trachómájából férje gyógyította ki egy saját maga által készített antibakteriális kenőcs segítségével. amelyet Thébában találtak meg.) Ippi II (spa. BT: jós APOLLONITES (gör.e. I.) Aphobis II (spa. dinasztia hükszósz fáraója.) Apophis (ang.) Auserre Apepi (ang. 15.) 58 .) Aphophis I (spa. a sötétség és a bűn megtestesülése.) Apepi I (ang.) Ipepi II (spa.) Apofis III (spa.) Aa-qenen-Rê (ném.) APOPIS I–III (ang. 16. az alapvetően gonosz. 1652–1544) hükszósz fáraó NT: Apóphisz. I–III. II.) Ippi III (spa. EDFU FELSŐ-EGYIPTOMI APOLLINOPOLIS MAGNA1 (gör.) SN: A 15. BT: Apóphisz. Az ő 33. I. Ez az első írott.) Nebkhepesre Apopi Neb-khopesh-ra (ang.) NOMOSZ. BT: Apóphisz. 15. (i. I. I.) Qus (ar. BT: Apóphisz. 1674–1567) (i..) Apopis II (ang. I–II. 1585–1542) UF: Aaousirre (spa. Ré. 1730–1630) (i. Apóphisz.. Nagy kígyóként vagy krokodilként is ábrázolják. emberi testű isten.e. 1730–1630) (i. NT: Ahhotep. I.) Ipepi III (spa. BT: dinasztia.) APOPI I–III (spa. 1585–1542) Apóphisz. az áradás évszak 4. 1674–1567) (i. kinek feje helyén két válla közül egy kígyó tekergőzött elő. BT: dinasztia.e.) Apophis I (ang.e.) Ipepi I (spa.) Aphobis III (spa.) Aqenenra (ang.e.) Apepi II (ang. egyiptomi emlék. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I.) APOLLINOPOLIS MAGNA2 (gör. A feneketlen mélység sárkánya.) Apophis II (ang. Apóphisz.) Ippy III (spa. UF: Apep III (spa. HOZZÁTARTOZÓI SN: Fia: III. I–III.) Apopi I (spa.) Apepi III (ang. csak magukra vállalták ezt a munkát az orvosok és betegek kisegítésére. a kozmikus rend és a holtak ősellensége alvilági útjuk során. spa.) Aphophis II (spa.) Aphobis I (spa.

) AQENENRE (spa. APÓPHISZ. az utolsó 6-ban helyezkedik el a láb. (i. 26. dinasztia korából (kb.) Wahibre (ang. másrészt a Nílus és a Vörös-tenger között lévő sivatag lelőhelyeiről.e. majd ezeket kalapáccsal aprózták tovább. Dzsebel gerinceit négy hegyláncban jelölték meg. így tették lehetetlenné.e. ahol kvarcban halmozódott fel az arany.e. a következő 10 sorba a testnek a válltól a térdig terjedő része kerül. valamint tartalmaz egy feliratot: ‘a hegyek ahol aranyat bányásznak’. betegségek és éhínség következett be. A port aztán lejtős rámpán terítették szét.) ARABISCHES KAMEL (ném.(ar. Az arany bősége később nagyban hozzájárult Egyiptom nagyhatalmi tekintélyéhez az Újbirodalom korában. A kemény sziklából először nagyobb darabokat szakítottak ki. akkor dögvész. 589–570) (i.) nebu (óei. Egy kutat is ábrázol. Habár a lelőhelyekért egy magas rangú állami tisztviselő. 11) BT: természeti jelenség RT: Nílus ÁRADÁS ÉVSZAKA ARALIANAE (lat. valamint határon 59 . A térkép valószínűleg egy per iratainak melléklete: a II. (1. A 20. II.) nebw (óei.) ARAB HÓDÍTÓ SN: I. A Bizánccal szembenálló monofizita keresztények segítségével sikerült elfoglalniuk Egyiptomot. BT: festészet RT: négyzetrácsozás ARANYAMULETT BT: amulett NT: aranygallér-amulett keselyű-amulett ARANYBÁNYA UF: goldmine (ang.) APRIÉSZ (i. a napisten „húsára” utal.) GALLÉROS PÁVIÁN DROMEDÁR ARAB MORINGA UF: bAq1 (tr. hogy bárki akárcsak a legkisebb darabot is ellopja. Az öregek és az asszonyok kézzel hajtott gránitmalmokkal zúzták porrá az ércet.) ÁR1 UF: awl (ang. amely szentnek tartott nyersanyagból készült és amely befejezetlenül hevert a Nílushoz vezető út mentén. A gyerekek összegyűjtötték a kvarckristály darabkákat. Az arany szállítása szigorú katonai őrizet mellett történt. maguk a bányák a karnaki Amontemplomtól és „Amon aranyának legfőbb őrzőjétől” AQENENRA (ang.) inundation (ang.APOTROPAIKUM SN: Bajelhárító erő. hieratikus írással. spa. (1. 587–569) APRIÉSZ (i. Nem csak aranyat. s ezután szerkesztette meg az alakot: a felső 3 sorba a fej (a homlok felső szélétől a nyak aljáig). a Nílus és a Vörös-tenger közti szűk átjáróban fekvő – aranybánya helyét és az odavezető utat jelölték. Vegyjele: Au. 620) BT: mágia APRIES (ang.) BT: dinasztia.) BT: rózsaalkatú NT: ernyős ARANY UF: gold (ang.e.e.. hanem zöld színű metamorf vulkanitokat is bányásztak itt díszítőkőnek. Ennek ellenére a kopt nyelv helyenként megmaradt. Az arab lett a hivatalos nyelv. EL. s Egyiptom addigi kultúrája eltörlődött általuk. BT: térkép torinói papirusz RT: aranybánya ARANYBÁNYÁSZAT SN: Az aranybányákban a munkások kis lámpákkal megvilágított szűk járatokban kúszva dolgoztak. Ramszesz thébai templomába rendelt szoborról szólt. Meghonosították Egyiptomban az iszlám vallást.) SN: Aranyból komoly mennyiség állt rendelkezésre egyrészt a núbiai aranybányákból.) ÁR 2 ARAABIA AKAATSIA (észt) ARABA. 1100-1150-ből) való. védelmez és elhárítja a gonosz befolyást.e.) (1. A papiruszon mintegy 100 – az Arab-sivatagban. sz. Felül ábrázolták a gránit hegyeket az aranybányákkal. jobbra fehér színnel Amon isten templomát.) kiáradás SN: A Nílus július közepétől november közepéig áradt. Thutmózisz alatt 3 tonna nemesfémet szállítottak a fővárosba. Dekorációs célokra. hogy felrajzolt egy 9x19-es négyzetsort. i.) nbw (tr. BT: hódító ARABIAN BABOON (ang. ÉSZAKI PETYMEG túli kereskedelemre használták. Az arany csillogásával Ré. ezek lábánál a munkások apró házait. 664–525) fáraó APRÓPETTYES GINSTERMACSKA APU APU43 APU53 APU55 APUAT APUAUT AKHMIM (ang. ahol borsószemnyi darabokra törték őket a kevésbé erős munkások. 587–569) UF: Apries (ang. amin vizet folyattak keresztül. 639–642-ig tartott az arab hódítás. BT: bánya NT: Akita barramijei aranybánya gebel zebarai aranybánya vádi el-hudi aranybánya vádi hammamati aranybánya RT: aranybányák papirusza aranybányászat ARANYBÁNYÁK PAPIRUSZA UF: aranybánya-térkép SN: A világ első térképe. 589–570) (i.) NEFER ÉS KA-HAI FÖLD ALATTI KAMRÁJA TJANENHEBU SÍRJA PADIENISI SÍRJA ANUBISZ UPUAUT APÓPHISZ. Koptosztól keletre. a bányaigazgató felelt. így válogatták ki a többi ércnél nehezebb aranydarabkákat. alul a sziklákkal és kövekkel kijelölt főutat. Thébától északra. 78) BT: moringa ARAB-SIVATAG UF: Keleti sivatag BT: Kelet-Szahara ÁRADÁS UF: ár2 árvíz dagály flood (ang. II.) (1. 78) Moringa arabica (lat.) SN: Az aranybányák jelentős hozammal működtek. és a felszínre vitték.) BT: famegmunkáló eszköz ÁRADÁS EGYIPTOMI AKÁCIA ABÜDOSZ (gör. Ha az áradás elmaradt. BT: fém terméselem RT: aranybányászat arany ékszer aranymaszk aranymosó aranyműves arany nyaklánc aranyozás aranyozott faszobor ARÁNY SN: Az egyiptomi művész úgy kezdett hozzá egy emberalak megrajzolásához.) AKHET ARÁLIAVIRÁGÚ ARÁLIAVIRÁGÚ UF: Aralianae (lat. III. A Torinói Múzeum falát díszíti. és a kopt használata a keresztény liturgiákra korlátozódott.

századtól vált általánossá az alkalmazása. általában 22–23 karátosak. BT: festék szépítőszer NT: arcfesték (L: AF 167) arcfesték (L: E 11048b) arcfesték (L: E 20514) arcfesték (L: E 23100) arcfesték (L: E 23106) arcfesték (L: MG 14400a) arcfesték (L: MG 14400b) fehér arcfesték RT: szemfesték szempillafesték 60 . amely beszívódott a tégely falába. BT: aranyszandálok ARANYSZANDÁL BT: szandál NT: aranyszandál (KEM: JE 354221-354222) ARANYSZOBOR BT: szobor NT: Ihi aranyszobra RT: aranyozott faszobor ARANYVÁROS ARASZ KOM OMBÓ (ar.és Középbirodalom alatt fordított V betűre hasonlító kétlábú árbocokat használtak.47 cm.) SN: 1 arasz = 1/7 rőf = 7. eleme. Aratáskor az asszonyok feladata volt a gabona tisztítása. BT. amely a 26. BT: tárgy ARCE (röv. Az ércet meglehetősen porózus agyag olvasztótégelybe (kupellába) tették. szélessége 7 cm. mivel a kaszát nem ismerték. majd faszéntűzön elkezdték melegíteni. és az ólom-oxiddal együtt részben elpárologtak. aranymaszkja Tutankhamon aranymaszkja (KEM: JE 60672) ARANYMOSÓ BT: mesterség NT: Khay1 (ang.) SN: Az arany finomítását feltehetően már a bronzkorban (i. Ez lassú munka volt. BT: kézműves NT: Neferrenpet1 Szenna RT: aranyművesek felügyelője ARANYMŰVESEK FELÜGYELŐJE BT: felügyelő NT: Nebszeni5 Nebszeni6 ARANY NYAKLÁNC BT: nyaklánc NT: Hnumit sólyomfejes arany nyaklánca ARANYOZÁS UF: gilding (ang. A gabonát tulajdonképpen kovakőszilánkokkal megrecésített sarlókkal fűrészelték le valamivel térdmagasság alatt.) SN: Ez az amulett erőt adott a halottnak. I. aranyedényei ARANY ÉKSZER SN: Az ókorban készült arany ékszerek igen magas finomságúak voltak. hogy ne mozduljon el. Amikor vastagabb aranyréteget kívántak a fához rögzíteni.e. akkor nyomással és ütögetéssel érték el. de csak i. BT: aranyamulett ARANY GYŰRŰ SN: Az ókori egyiptomiak csak kivételes esetekben használtak aranyat gyűrűkészítésre. amiket a hajó első harmadánál állítottak fel. BT: mértékegység ARATÁS SN: Március-áprilisban végezték a gabona learatását. Az ólom oxidálódott. hogy a nedves gipszvakolatra nagyon vékony aranylapot helyeztek. III–II. Széth fölött aratott győzelmére utal. a szennyezők feloldódtak az ólom-oxidban.függtek. A finomított arany tömbökbe öntve jutott el a mesterekhez. A kitermelt aranyércből kupellálással (űzéssel) különítették el az aranyat a szennyezőanyagoktól. (1. a menetet pedig fegyveresek védelmezték. dinasztiára volt jellemző. hogy megszabaduljon a pólyáitól. I. Száradás után a gipszvakolat az aranylemezt erősen kötötte a fához. Később a Nílus völgyébe vitték emberháton vagy hajón. A másik lehetséges eljárás az volt. A két ágat a hajótestbe épített alapok. ólom és só ötvözetével lezárt agyagkemencékben olvasztották. Az Újbirodalom alatt az egy tönkből készült árboc a hajótest közepén helyezkedett el. 16) BT: famegmunkálási technika ARANYOZOTT FASZOBOR BT: faszobor NT: Tutankhamon aranyozott faszobra ARANYSZANDÁL (KEM: JE 354221-354222) SN: Aranyból készült halotti szandál a késői Újbirodalom korából. A menyasszony a bal kezének középső ujján hordta az arany gyűrűt. és így visszamaradt az arany. Ez az amulett nagyon ritka és úgy tűnik azon hiedelem kifejezéséből nőtt ki. 6. mely négyzet alakú volt és fonott papiruszgyékényből készült. A visszamaradt arany-ezüst ötvözetből kétféle módon távolíthatták el az ezüstöt. részben a tégely falába ivódtak.) AMERIKAI KUTATÁSI KÖZPONT EGYIPTOMBAN (Eg. Az istenség nagybátyja. szükség esetén akár le is lehetett ereszteni. A tamatés napján kellett a halott nyakába helyezni és aranyból kellett készíteni. ólmot adtak hozzá. valamint kis szögekkel biztosították. BT: ékszer NT: arany gyűrű lahúni kincs ARANYGALLÉR-AMULETT UF: amulet of the collar of gold (ang. vagy még por formájában zsákokba tették.) ARCFESTÉK SN: Alapanyagokként gyakran galenitet és malachitot használtak. majd rudakat formáltak belőle. BT: földművelés NT: gabona aratás papiruszsás aratása ARATÁS ÉVSZAKA ÁRBOC SEMU SN: Az Ó. ritkán foszgenitet és ólom-hidroxid-kloridot.) SN: Az aranyozást úgy végezték. Hosszúsága: 21 cm. Megszilárdulás után ezt a réteget már könnyen el lehetett távolítani az arany felületéről. bányászat RT: aranybánya ARANYBÁNYA-TÉRKÉP ARANYBÁNYÁK PAPIRUSZA ARANYEDÉNY BT: edény NT: Hotepheresz.) RT: arany ARANYMŰVES UF: goldsmith (ang. hogy kéntartalmú anyagot (talán antimon-szulfátot) adtak hozzá.e. Az ezüst a kénnel reagálva ezüst-szulfid formában az olvadék tetején kivált. BT: királyi titulus RT: fő királyi név Hórusz-név nebty név trónnév ARANYKOR-MÍTOSZ BT: mítosz NT: Ré1 elleni összeesküvés Ré1 szeme Ré1 titkos neve ARANYMASZK BT: múmiamaszk NT: Pszuszennész. az árbocot pedig a hajó két végéhez rögzített kötelek tartották egyenesen. rajta a vízszintes nagy vitorla. BT: arany ékszer gyűrű NT: Tutankhamon pecsétgyűrűje ARANY HÓRUSZ NÉV SN: A királyi titulus 3. évezred) is ismerték. Eleinte az aranyat a kitermelés helyszínén dolgozták fel. Sót hozzáadva az ezüstből ezüst-klorid keletkezett.

6%. cerusszit 3%.e.) ARCHITEKTÚRA (gör.7%. BT: korszak NT: dinasztia. szfalerit 4.) ARKELL.) ARMLET (ang.e.e. Ifjabb korában megfordult Alexandriában is.e. 5200–3150) protodinasztikus kor (i. 287–212) SN: Görög matematikus és fizikus. 3150– 2686)99 (i. amelynek fő alkotóeleme a galenit. 3100) UF: Archaic Egyptian language (ang. 2955–2635) UF: epoque thinite (cse. feb.e.(1.e.) ARCHITRÁV UF: episztülion SN: Közvetlenül az oszlopfőre támaszkodó kőgerenda. 3100–2890) (1.8%.(1. ANTHONY JOHN (1898.) ARCHEOLÓGUS ARCHER (ang. 26. hipsz 2. 15310 Aghia Paraskevi Attiki.e.7%.) ÍJÁSZ ŐS-TESTÜREGES ÉPÍTÉSZET ÉPÍTÉSZ ÉPÍTÉSZET ÉPÍTÉSZ RÉGÉSZ RÉGÉSZ ARCHICOELOMATA (lat. 10.5%.e.9%.5%. Az alkotóelemek százalékarányú összetétele ebben a festékporban: galenit 82%. 2800–2650) predinasztikus kor (i. A laboratórium végez radiokarbonos kormeghatározást.2%.) FEGYVER KARPEREC KRISZTUSTÖVISFA HERMONTHISZ ARCHAIKUS EGYIPTOMI NYELV (i. dinasztiát alapító legendás fáraó. hogy az ólomércet a Vörös-tengerből nyerték. erre vasoxidot használták. 310) (i. termolumineszcens kormeghatározást. Hawkes-tól származik. amely a régészet és a természettudományok összevegyítését jelenti. Hinxhillben (Kent) született és Chelmsfordban (Essex) halt meg. DIETER BT: amerikai egyiptológus 61 .7%. 2840–2700) (1.5%.6%.R.5%. anglezit 19%.1%. 1.5%. foszgenit 8.4%. 3 µm nagyságú szemcsékben 0.) UF: Ari-Hes-Nefer (óei. palmierit 8.e. dinasztia ideje.e. Institute of Materials Science N. 3100) ARCHAIKUS SN: Az 1–2.) SN: 1987 óta működik hivatalosan. amelynek fő alkotóeleme a galenit. 3000–2840) (1.) SN: Az első feliratokon jelent meg a predinasztikus korban.e.) EGYIPTOMI NYELV (i. Az ebben található ólom izotopikus összetevőinek vizsgálatából kiderült. anglezit 4. Fő alkotóeleme a galenit. (1.e. 310) (i. 206) (i. 206) (i. júl. cerusszit 11.) SN: Az egyiptomi Núbia jóindulatú istene és Ízisz egyik társa. 2925–2686) (i.e.S. C. foszgenit 88%. a fennmaradó százalékban cotunnitból és kvarcból áll. 2920–2650) RT: Tanisz1 ARCHEOLOGIA (len.) ARCHAEOMETRIAI LABORATÓRIUM (Gör. C. BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: E 23100) SN: Középbirodalomból származó kozmetikai por. 10 mg-nyi por összetevője százalékarányban: galenit 3.demokritos.: +30 (0) 1 650 3389 . mg-nyi porának százalékos összetétele: galenit 72%.) ARCHEOLOGIST (ang.) SZÜRKE GÉM PÁLMAFÉLE HOMOKKŐ HOMOKKŐ ARENSNUPHIS (ang. 1626) SN: A kifejezés 1958-ból. Az alkotóelemek százalékarányú összetétele ebben a festékben: galenit: 58.3%.e.) SN: Történész és egyiptológus.e. (i. amelynek fő alkotóeleme a foszgenit. Ménész egyesítette a két királyságot.2%. BT: matematikus fizikus ARMAMENT (ro. 2. BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: MG 14400a) SN: Középbirodalmi kozmetikai por.) KRISZTUSTÖVISFA ARENSNUPHIS (ang. foszgenit 18.) taniszi korszak Thinisk (své. 394) BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: E 11048b) SN: Kozmetikában alkalmazott por. Demokritos. anglezit 13. 3100–2686) (i.) thiniszi korszak ARNOLD.) ARMANT (ar.e. foszgenit 33.ARCFESTÉK (L: AF 167) SN: Újbirodalomból származó kozmetikai por.3 µm galenitet találtak. kvarc 2. mg-nyi porának százalékos összetétele: galenit 52. foszgenit 0. mg-nyi porának százalékos összetétele: galenit: 46. 2920–2770) (i.) ARCMASZK URALKODÓ HÜLLŐ MÚMIAMASZK ARCPIROSÍTÓ SN: A nők arcukat és szájukat is pirosították. előtte 1983 óta a Demokritos-on működött.e.3%. 3100–2865) (i. laurionit 1%.8%. amelynek fő alkotóeleme a galenit.e.) ARENISCA (spa. cerusszit 12. BT: oroszlán-isten ARGOLOU (fr.) ARCHITEKTON (gör.3%. 2890– 2686) (1. 1626) RT: Archaeometriai Laboratórium (Gör. EPR datálást. Oroszlánként vagy tollas koronát viselő emberként ábrázolták. F. 29.: +30 (0) 1 651 9430 ARCHAIC EGYPTIAN LANGUAGE (ang. cotunnit 2. obszidiánt. 1626) prompt-gamma aktivációs analízis(1. BT: arcfesték ARCHAEOMETRIA(1. 3200–2780) (i. 3300–2650) (i. amely sötétebb. 2920–2770) dinasztia.7%.e. ekkor a főváros Tanisz1 volt.–1980. Itt ismerkedett meg Eratoszthenésszel. anglezit 10. BT: szépítőszer ARDEA CINEREA (lat. kvarc 0. BT: laboratórium AD: Laboratory of Archaeometry. rőtvörös színű. BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: E 20514) SN: Kozmetikában alkalmazott por. akivel hazatérte után is levelező kapcsolatot tartott fenn.C. laurionit 3.6%. 3150–2925) (i.) ARI-HES-NEFER (óei. Nagyobb szemcsékben 50–100 µm. Tudományos munkásságának eredményeit éppen ez a baráti tudományos beszélgetés őrizte meg számunkra.) ARNAVES (fr. szfalerit 9. ezért is szokták ezt a korszakot taniszi korszaknak is nevezni.) ARECACEAE (lat. 394) BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: E 23106) SN: Kozmetikában alkalmazott por.1–0. Fax.1%. cerusszit 16.1%. gipsz 3. márványt és fémeket tud bevizsgálni. BT: építészeti elem ARCHOSAURIA (lat.) Harensnuphis (ang. 394) BT: arcfesték ARCFESTÉK (L: MG 14400b) SN: Kozmetikai por. BT: egyiptológus ARKHIMÉDÉSZ (i. BT: régészet NT: neutronaktivációs analízis(1. Alkotóelemeinek százalékarányú összetétele: foszgenit 86.) ARENARIA (ol. Az 1. Greece E-mail: maniatis@ims. BT: egyiptomi nyelv ARCHAIKUS KOR (i. Kerámiákat.gr Tel.) Arsnuphis (ang. smithsonit 1. (i. 10.) UF: Laboratory of Archaeometry (ang.e.4%.) ARCHEOLÓGIA RÉGÉSZET BOLOGNAI RÉGÉSZET ARCHEOLOGICAL MUSEUM OF BOLOGNA ARCHEOLÓGIAI MÚZEUM (Ol. kimagasló gyarmati ügyintéző.) ARCHITECT (ang.) ARCHITECTURE (ang. 10.

) NT: Bereniké.e..) ÁRVÍZ AS1 (ang. (i. Bereniké. Philadelphosz hozzátartozói NT: Arszinoé. 338–336) ALKÉMIA FAJJÚM2 ARSZINOÉ. Jelenleg Listban és Dahsurban folytat ásatásokat a Metropolitan Museum American Archeological expedíciója keretében. 28) BT: gabonaféle kultúrnövény pázsitféle NT: hatsoros árpa közönséges árpa FÖLDMŰVES ARTAXERXES I–III (ang.) it (óei.) BT: dinasztia. Testvére: II. 465–424) UF: Artaxerxes I (ang.e.) ARRHIDEAUS.e. BT: Ptolemaiosz. 31. dinasztia etióp királyaival.: 212-570-3770.) SZERAPISZ 62 . II.–III. 1000 Fifth Ave.e. 323–317)(1.) ARURE (ném.8 cm. Ramszesz állíttatott 1. 332–305)(1. kb. 31. XII.e. (i.) ARTISAN (ang.) BT: dinasztia. 323–305)(1.) (1. s helyébe lépve testvérházasságot kötött II. cse. sora szerint.e. 312) (i.) Esarhaddon (ang. Főként sör készítésére használták (1.) SN: Asszír király. Arszinoé. Fax: 212-570-3879 ÁRNYÉKÓRA NAPÓRA ARENSNUPHIS (ang. 220) Ptolemaiosz. 281-ben bekövetkezett halála után féltestvéréhez. DIETER SN: Egyiptológus és építész. I. Neosz Dionüszosz hozzátartozói ART (ang.) UF: Arsinoe II (ang. cse. aki szinte azonnal megölette két gyermekét. SN: XII. of Egyptian Art.hódítása emlékére a városban. Ptolemaiosz Keraunoszhoz ment feleségül Cassandreában.e. New York NY 10028-0198 Tel.) AS (ang. 284–246) (i. amelynek csak az illesztő tokja maradt meg.. i. 312) (i.) (i. Philadelphosz (i.) ARTRITIS (lat.: 212-570-3770. 285–246) (1. Kutatásai többnyire a középbirodalmi piramisokra szorítkoznak. 343–332) fáraó ARSZINOÉ. 9) Hordeum vulgare (lat. BT: asszír hódító ASAR-HAPI (ang. Ptolemaiosszal. The Metropolitan Museum of Art.e.e. 316–270. aki ásatásokat végzett at-Tarifban. 323–285) (i.) 2 ASARHADDON (or. felesége. Ezekre a földekre rendszerint árpát vetettek.) ÉRELMESZESEDÉS ÉRELMESZESEDÉS ÍZELTLÁBÚ CHICAGOI MŰVÉSZETI ART INSTITUTE OF CHICAGO (ang. II.e. júl.e. PHILIP (ang. 338–336) UF: Arses (ang. 13). Ptolemaiosz Philadelphosz. cse..e. Ramszesz sztéléje mellé. BT: Ptolemaiosz.e. Féltestvére: Ptolemaiosz Keraunosz. Ptolemaiosz Szótér. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. FILIP (cse. homlokán két letörött fejű ureusz kígyó látható. fejszobra ARSZINOÉ. 700–688) UF: Ashshurahiddin (assz. I. II. (i. 304–284) Ptolemaiosz.e. 525–404) fáraó ARTAXERXÉSZ.) (i.) (i. II. Abby Aldrich Rockefeller ajándékaként került 1938-ban a Metropolitan Múzeumba. 525–404) fáraó ARTAXERXÉSZ. III. 54) ARRHIDEAUS.) SN: I. New York NY 10028-0198 Tel.) NYÍL ARSAPHES UF: Hershefi (óei. a királyi házasságot fivér és nővér között. Arszinoé Alexandriába ment. 323–305)(1. (i. PHILIP (ang. (i. II. II. (i. BT: Arszinoé. A mai Bejrútban sztélét vésetett II.) ARS SPAGYRICA ARSINOE I–IV (ang. (i. I. DOROTHEA BT: amerikai egyiptológus AD: Dept.e. cse.) ARSINOITE (gör. (1. FAJJÚM2 ALKÉMIA ARSES (ang.e. magassága 11.e. II. 278-270-ből származik Abu Roasból. Fax: 212-570-3879 ARNOLD. (i. Philadelphosz hozzátartozói ARSZINOÉ. Arszinoét. 316–270. 323–317)(1.) SN: Területegység.) ARSNUPHIS (ang. 282–246) Ptolemaiosz Keraunosz ARSZINOÉ. Anyja: I. Kleopátra édestestvére. Ptolemaiosz 1. SN: II.) MŰVÉSZET MŰVÉSZET ARTAXERXÉSZ. Szótér (i. II. 1 arura = 2735 m2 BT: mértékegység RT: sétat ARURA ÁRADÁS ÍZISZ1 ASH1 (ang. Mészkőből készült. 3 gyermeket szült neki.e. BT: német egyiptológus RT: German Archeological Institute (No..) ARURA KÉZMŰVES PÁROSUJJÚ PATÁS ÍZÜLETI GYULLADÁS ARSZÉSZ (i. BT: kos-isten ARSENICON AURIPIGMENT ARSZÉSZ (i. Ptolemaiosz Neosz Dionüszosz lánya. (i. 54) UF: Arrhidaios. de tejjel összekeverve rögzítő kötést is készítettek belőle törött csontokhoz a Hearst-papirusz 219.e. 2. felesége volt. I–IV.) ÁRPA URA ARRACHE. II. júl.e. I. BT: mészkő fejszobor ARSZINOÉ. 343–338) UF: Artaxerxes III (ang.. Az orrész letörött. aki háborúzott a 25.AD: Dept.) BT: dinasztia. 405–359) UF: Artaxerxes II (ang.10) SN: A Ptolemaida Korból. UF: Arure (ném. felbujtott váddal elűzte I.e. 27. hozzátartozói RT: Arszinoé. akit száműzött később II. cse.e.) BT: fáraó makedón dinasztia (i.e. (–i. amelyet II.) BT: dinasztia. IV. The Metropolitan Museum of Art. 70) (i.) INTÉZET (USA) ARTIODACTYLA (lat. Ezután II. Filip (cse. 1000 Fifth Ave.. Ő az első. VII. BT: Ptolemaiosz. I. 312) (i. ami lecsökkentette a talaj sótartalmát. században az öntözéses földművelés fejlődése újabb területek művelés alá vonását tette lehetővé a sivatag szélén. 27. Ptolemaiosz 1.) (ném.) aki II. a harmadik azonban el tudott menekülni. cse.) SN: Thrace királynője Lysimachus oldalán. FEJSZOBRA (MM: 38. 332–304) ARROW (ang.) ARS HERMETICA ARSINOE (ang. 305–282) (i.e.) ARTAXERXÉSZ. of Egyptian Art. II.e. 343–332) fáraó ARTERIOSCLEROSIS ARTERIOSZKLERÓZIS ARTHROPODA (lat. GABRIELA BT: egyiptológus ARRHIDAIOS.) ARTNOLD.e. aki felélesztette a régi egyiptomi szokást.) SN: Hérakelopolisz kosfejű istene. ARTA EGIPTEANĂ (ro. a feje tetején hiányzó korona. Deir el-Bahariban és Dahsurban a Garman Archeological Institute részére.e.) ÁRPA UF: barley (ang.

(ang. EL. Mentuhotep egyik mellékfelesége.) ASEMU (óei..) ASARHADDON (or. Ahmed ásatásai (1971–1972) Gamhudi ásatás (1907) Goneim szakkarai ásatásai (1951–1955) magyar ásatások Mariette abüdoszi ásatásai narmouthiszi ásatások oxyrinchusi ásatások Petrie abüdoszi ásatásai Sarunai ásatás (2002–2003) Schiaparelli. dinasztiában. BT: mellékfeleség RT: Ashayt sírja ASHAYT SÍRJA BT: deir el-bahari sír ASHMAN. 2414–2375) (i.) HERMOPOLISZ (gör. Főleg a termékeny oázissal hozták kapcsolatba. BT: sólyom-isten RT: Széth ASH2 (ang. Ernesto ásatásai tebtuniszi ásatás (1899–1900) thébai magyar ásatás (1983) tudi ásatások ASCARIDEN (ném. spa) ASHAIKHET (ang.) ASCARIS (lat. spa. AL. 2414–2375) (i. Oxford.) ASHAYT (ang.) SN: II. 2388–2356) ASCARIDIDA (lat. Az egyiptomi műkincsek mellett tartalmaz görög.) ASEM (óei.) HERMOPOLISZ (gör. századból származó arameus nyelvű papirusztekercsek.) UF: Ashmolean Museum (ang. 668–631) (i. spa) ASZKLEPION TÖMLŐSGOMBA ASCARIS LUMBRICOIDES (lat. spa) UF: Aschachet (ném. IAIN ASSMAN..) ASHAKHET (ang.) ASHSHURAHIDDIN (assz.) ISZESZI (i. 8) KŐRISFA ASHAKHET (ang..) UF: As2 (ang.: 01865 278000.) HERMOPOLISZ (gör.) ASMÚNEINI NEKROPOLISZ SN: Túna el-Gebeltől 7 km-re fekszik.) HERMOPOLISZ (gör.e. BT: nekropolisz ASMUNÉN (ar.) ASER (óei. ELUF: Assasif (ang. JAN ASHMOLEAN MÚZEUM (An) ASHMOLEAN MUSEUM (ang.) SN: Mut-pap a 19.) ORSÓGILISZTAFÉLE ORSÓGILISZTAFÉLE ASHAKHET (ang. 669–633) (i. BT: Nyugat-Théba vádi NT: Asasifi nekropolisz ASASIFI NEKROPOLISZ BT: thébai nekropolisz NT: asasifi sír ASASIFI SÍR BT: asasifi nekropolisz thébai sír NT: Akhamenru sírja Amenemheb3 sírja Amenemheb4 sírja Amenemopet Tjanefer sírja Ankhhor1 sírja Antef4 sírja Bakenamon1 sírja Bakenamon4 sírja Bakenhonszu2 sírja Basa sírja Bintenduatnetjer sírja Dzsar sírja Harwa sírja Hóri4 sírja Ibi2 sírja Irterau sírja Kheruef sírja Khnumemheb sírja Kiki sírja Mentuemhat sírja Meriptah1 sírja Meru2 sírja Mutirdisz sírja Nakhtdzsehuti sírja Nesbanebdjed sírja Padiamenipet sírja Padihorresnet sírja Padineit sírja Pakharu sírja Pamu sírja Parennefer1 sírja Piay5 sírja Ptahemheb sírja Sesonk1 sírja Thutemheb sírja TT388PM Uszerhat4 sírja Wahibranebpehty sírja Uahibré1 sírja ÁSATÁS UF: udgrawning (dán) BT: expedíció régészet NT: abdallah nirqi ásatás abüdoszi ásatások Back Fülöp ásatásai Barsanti. Cockerell klasszikus épületben foglal helyet. Jacques ásatásai Dreyer abüdoszi ásatásai Emery szakkarai ásatásai (1935–1956) Fakhry.) ASHAYET (ang. 668–626) ASKLEPIOS (ang.) ASCOMYCETES (lat. Oxfordban található. Alessandro ásatásai (1905–1912) Carnarvon thébai ásatásai (1906) De Morgan. melyet1683-ban alapítottak.) ASSZURBANIPAL (i. asszír.) (1.e.(ar.. Emberi alakban ábrázolták. ahol a C.. ELASHMUNEIN.) ASCHACHET (ném. 5.) ASET (ang. OX1 2PH United Kingdom Tel.) ASHMOLEAN MÚZEUM (An. 8) ASMÚNEIN.) ASHAYT (ang.) AD: Beaumont Street.) Ashaikhet (ang. Az itt talált legkorábbi tárgyak az i.) 1 ELEKTRUM ELEKTRUM SÜLT ÉTEL ÍZISZ1 ASH (ang.e.) BÉLGILISZTA ORSÓGILISZTA ASASIF. 669–627) (i.e.e. 2388–2356) SPÁRGAVIRÁGÚ ASPARAGALES (lat. BT: múzeum NT: Griffith Institute (An.) ASOSI (ang. A sivatag isteneként néha Széth istennel azonosították.) UF: Ashayet (ang.e.) ASHURBANIPAL (ang.e. néha sólyom fejjel. fax: 01865 278018 ASHMUNAYN.) HERMOPOLISZ (gör. ELIMHOTEP1 (ang. a város északi részén. kelet-ázsiai és középkori műkincseket is. BT: Mut-pap RT: Ashakhet sírja ASHAKHET SÍRJA UF: TT174PM BT: Khokha-sír RT: Ashakhet (ang.) ASCLEPIEION (gör.) (1. magában foglalva az Oxfordi Egyetem gyűjteményét. R.) SN: Egy kis völgy Nyugat-Thébában Deir el-Bahari és Dra abu el-Naga között.) 63 .) ASHMUNEIM.) SN: A Líbiai sivatag (Szahara) egyiptomi istene.) SN: A legrégibb publikus múzeum Angliában.ASASA ISZESZI (i.e.e. gör.

a bordák kilátszódnak.) SN: Egyiptom legdélibb városa. amely szovjet segítséggel készült 1960 és 1970 között a Nílus felső szakaszán. amik mint egy parazita növény.) ASPERGILLUS NIGER ASPERGILLUS NIGER SN: Ez a gomba múmiákban vagy zárt sírkamrákban és piramisokban akár három-négyezer évig is életképes.e. A felhívásra jelentkezett 50 ország pénzbeli és technikai segítsége lehetővé tette.e. amely elárasztotta a II. Rózsaszín.e. de ma már elborítja az asszuáni duzzasztómedence vize. 667-ben sikerült meghódítaniuk Egyiptomot Asszurbanipal vezetésével. ol. Jelenleg Párizsban van.) asszuáni templom felső-egyiptomi nomosz.) Szehel Szehel-sziget Szuanu Szun Szüéné (gör.e. 668–626) ASSZÍR HÓDÍTÓ SN: Az egyiptomiak az Újbirodalom idején kerültek kapcsolatba az asszírokkal. Spanyolországnak. hogy ezek a remekművek rekord rövidségű idő alatt biztonságos helyre kerüljenek.. 1.) Nubisches Museum (ném. 1964.) ASSZUÁNI GRÁNIT SN: Ezt használták Kephrén és Mükerinosz piramisának külső borításához. mert a múltban Asszuán a fekete Afrikából érkező karavánok kereskedelmi központja volt.e. 669–633) (i. BT: múzeum ASSZUÁNI TEMPLOM BT: templom NT: asszuáni Ízisz1-templom ASSMANN. 669–633) (i. 668–631) (i. Iain BT: egyiptológus NT: Assmann. hogy a 64 .e. Der (1970) Mind of Egypt. viszont súlyos környezeti károkat okoz.e. 669–633) (i.) UF: Assuan Aswan (ang. az áradások hiányában a földeken maradtak. Die (1934) ASSOCIATION INTERNATIONALE DES EGYPTOLOGUES (ném.) ASSIUTIC (ang.) SN: Elephantiné szigetén található. JAN UF: Ashman. 32) BT: agyagszobor ASSZUÁNI ÍZISZ1-TEMPLOM BT: asszuáni templom Ízisz1-templom ASSZUÁNI NEKROPOLISZ BT: nekropolisz ASSZUÁNI NÚBIAI MÚZEUM (Eg. A predinasztikus korból származik Asszuánból. Ez a világ egyik legnagyobb víztározója. 668–631) (i. BT: kórokozó ASSASIF (ang. ami a Kék. A kövekre írt hieroglifák elmondják. magántulajdonban.e. akik Mezopotámia északi részén éltek.(ar.uni-heidelberg. Az UNESCO megbízta Christiane Desroches-Noblecourt-t az Egyiptomi Műemlékek Dokumentációs Központjának megalapításával.) ASSZURBANIPAL (i. 680–669) Asszurbanipal (i.) ASSOERBANIPAL (hol.) Syene1 (gör. 668–626) ASSUR-BAN-APLU ASSZURBANIPAL (i. amely a tuberkolózisis gyulladásos csontbetegség jeleit mutatja. a Tigris felső folyásánál. Hollandiának és az Egyesült Államoknak ajándékoztak. Ramszesz és felesége.e. vörös és fekete gránitot fejtettek innen. Ez a vízi erőmű szolgáltatja Egyiptom áramtermelésének nagyobb részét. BT: hódító NT: Asarhaddon (i. mesterséges tavat hozott létre. háta púpos. Ehhez egy 2 millió megawattos erőmű kapcsolódik. több mint 800 km távolságra Kairótól. EL.e. A megnyitó ünnepségen részt vett a háromhetes látogatáson ott tartózkodó Hruscsov is.6 km hosszú és a feneke 980 m széles. de II. Mai Nevét egy óegyiptomi szó után kapta. A belső kamrák burkolására alkalmazott gránitot ebből a bányából szállították. Egyiptom déli részén. akikkel először Ekhnaton vette fel a diplomáciai kapcsolatot. A hordaléklerakódás hiánya miatt a deltatorkolat is állandóan pusztul. The (2003) Religion der Agypter. a vízhiánytól kiszáradnak a lagúnák. amelyet 114 m magas földből és sziklából épült hegy fog közre. Kezdetben Mitanni alattvalói voltak.) EGYIPTOLÓGUSOK NEMZETKÖZI EGYESÜLETE (No. Nefertari által emeltetett két abu szimbeli templomot. A XVIII. 669–633) (i. máj. ol. Jan könyvei AD: ae3@ix. 35000 ember építette 11 éven át. Ramszesz idején már komoly fenyegetést jelentettek Egyiptom számára. BT: gránit RT: asszuáni bánya ASSZUÁNI GUGGOLÓSZOBOR (1. 668–631) (i.) ASASIF. Jan NT: Ägyptische Geheimisse (2004) Konig als Sonnenpriester.e..urz. 669–627) (i.e.ASPERGILLUS FICUUM (lat. 668–626) ASSZIUT ASZJÚT ASSZUÁN (ar. végül pedig i. BT: sziget város RT: asszuáni bánya asszuáni gát Asszuáni Núbiai Múzeum (Eg.e. 32) SN: Vörös agyagból készült szobor.) SZUB-AKHMIMI DIALEKTUS különböző fáraók számára hol vájták ki a szarkofágokat és obeliszkeket. Ennek következményeként összesen 14 templomot és egyéb épületet költöztettek át új helyre. dinasztia idején jó kapcsolatban álltak az egyiptomiak az asszírokkal. köztük az abu szimbeli templomokat is.(1.de ASSMANN.) Nasszer-tó SN: Duzzasztómű.és a FehérNílusból származik. 13-án az elterelt Nílus homokgátjainak felrobbantásával befejeződött az Asszuáni-gát építésének első szakasza. 3. A 40 millió tonnás mesterséges hegy térfogata 17-szer nagyobb a Kheopsz1 piramisnál. 669–627) (i. 1000 km-re délre feküdtek Szakkarától. Akkor az asszírok még ajándékokat is küldtek a fáraóknak. amelynek feladata volt felmérni az elárasztás által fenyegetett építményeket és helyeket.) Aswan Island (ang.e. Egymillió hektár földet tettek mezőgazdasági művelésre alkalmassá. a partokat pedig a tengeri erózió rombolja. Éhínség-sztélé ASSZUÁNI BÁNYA SN: Kb. évente mintegy 100 milliárd m3 vizet képes befogadni. 668–631) (i. ami kereskedést jelent. 669– 627) (i. ar. de legalább ennyi földet sterilizáltak azok a sók. Nevét építtetőjéről Gamal Abdel Nasserről kapta. JAN KÖNYVEI BT: Assmann.) Sunet (óei. Négy kisebb templomot a hatalmas vállalkozáshoz való hozzájárulásukért Olaszországnak. ezért nevezik Nasszer-tónak is.e..) asszuáni gránit ASSZUÁNI DUZZASZTÓGÁT ASSZUÁNI GÁT ASSZUÁNI GÁT UF: asszuáni duzzasztógát High Dam (ang.e.e.) Swenet (óei. Ez a gigantikus duzzasztómű egy hatalmas. 669– 627) (i. Az arc csontsovány.) UF: Museo della Cultura Nubiana (ol. 668–626) ASSURBANAPLI ASSZURBANIPAL (i.) Seheil-sziget Sewnet Suene (óei. BT: gránitbánya RT: Asszuán (ar.e. BT: gát RT: Asszuán (ar.

A mítosz szerint fájdalomdíj volt Széth számára. 300től a görögök körében nagyon elterjedtek voltak az Aszklepionnak nevezett gyógyító templomok. I. BT: kápolna kórház RT: Imhotep1 ASZKLÉPIOSZ (gör.) ASTERID (ang.) Lykonpolisz (gör. BT: asszír hódító ASTERALES (lat. Aszklépioszról kapta.e.) Sziut SN: A 13. 5000-ben is voltak asztalosok Egyiptomban.) SN: Imhotep1 tiszteletére épült kápolna abban a temetőben. 668–631) (i.. 21. AL.) SN: Ozírisz jellegzetes koronája. 2 és fél évezreddel később már furnérlemezt is.) ASZJÚT (ar. (1. 669–633) (i. gyógyításképp. ol.) FÉSZKESVIRÁGÚ ASZTERID ASZTERID CSÖVESVIRÁGÚ vagy fürdőbe. A beteg álmát másnap a pap kielemezte és az alapján rendszerint ATEF-AMULETT BT: amulett NT: Haemuaszet1 amulettje (PM: UC 12796) ATEF-KHENT1 (óei. akik csodálatos dolgokat csináltak fából.) ASTEROIDEAE (lat.) BT: rozopszida NT: euaszterid ASZTMA SN: Az egyiptomi orvosok már ismerték ezt a visszatérő nehézlégzéssel járó betegséget.) SN: A legnagyobb asszír király.e.e. ar. BT: tudomány ASZTRONÓMIA ASZTRONÓMUS CSILLAGÁSZAT CSILLAGÁSZ ASÚRBANIPAL ASSZURBANIPAL(i.) SN: Már i.) Assziut Licopoli (gör.e.) Asúrbanipal Szardanapal (gör. melyet maga tervezett Dzsószer számára. 668–631) (i.ASSZURBANIPAL (i. Nevét a görög gyógyítás istenéről. BT: isteni korona RT: atef-amulett hemhem korona BT: város RT: szub-akhmimi dialektus ASZKLEPION UF: Asclepieion (gör.) vagy tornaterembe küldte őket IMHOTEP1 HERMOPOLISZ (gör.) UF: Asyut (ang. BT: levél AT12 NAKHTPAATEN SÍRJA METAMORFIKUS KŐZET ÁTALAKULT KŐZET ATAWLA.. 669–627) (i. FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. ar..) ATEF-PEH2 (óei.e.e.) ASZURUBALLIT LEVELE SN: Asszíria királya aranyat kért Egyiptom uralkodójától. Pszammetik felszabadította a nemzetet az asszír uralom alól. BT: mesterség RT: furnérlemez ASZTARTÉ SN: Egyiptomi istennő.e.) ASYUT (ang. E tudomány értelmében egy-egy dekán kezdete és egy ember születése sorsszerűen összekapcsolódik.) HERMOPOLISZ (gör. ar. FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. pl. 13. A görög hódítás idején az Aszklepiont kórházként használták. felső-egyiptomi nomosz fővárosa. EL. 20. BT: betegség ASZTMA ELLENI GYÓGYSZER SN: Szárított teve illetve krokodilürüléket javasoltak a gyógyítására. FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. 669–627) (i.) UF: Hierakon (gör.) ASSZUÁN (ar.) ASZALT GYÜMÖLCS BT: gyümölcs NT: mazsola ASZÁLY ÉVSZAKA SEMU ASZJÚT (ar. BT: isten ASZTERID UF: Asterid (ang.e. 21. 667-ben meghódította Egyiptomot. amikor elvették tőle Egyiptom trónját és Hórusznak adták. ar. FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ.e. Athribisz2-ben telepedett meg. hogy az átlagéletkor 36 év volt.(len. 19) ÁSVÁNY ASSZUÁN (ar.) ASWAN ISLAND (ang.) ASTERIDAE (lat..) Osziut Siut (óei. aki i. ol.) ASZMUNEJN.(ang.) Asteridae (lat..) ATEF-PEHU (óei. BT: gyógyszer ASZTROLÓGIA UF: dekántan SN: A papok és a varázslók tudománya.(len. 669–633) (i. 65 . de 12 év múlva I. 668–626) ÁSVÁNY UF: ásványi nyersanyag BT: alapanyag NT: drágakő érc féldrágakő halogenid karbonát karneol kőzet laurionit lazurit molibdén ásvány obszidián oxid palmierit szilikát szulfát szulfid terméselem türkiz ÁSVÁNYI AFRODIZIÁKUM BT: afrodiziákum ÁSVÁNYI NYERSANYAG ASWAN (ang.. BT: település ATEF UF: Crown of Osiris (ang.e.) Assoerbanipal (hol.) ATEF-KHENT2 (óei.) ASZMUNAJN. 14.) SN: A város fő istensége Nemti révész-isten volt.) Assur-Ban-Aplu Assurbanipal (nor.) ASZTAL BT: bútor NT: áldozati asztal kerek asztal tálalóasztal téglalap alakú asztal ASZTALOS UF: joiner (ang. Aszjútból és Aphroditopoliszból származó 709 dinasztikus koponyából – amelyek ma a Turini Antropológiai Intézetben vannak – a tudósok megállapították. AL.e.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) ATEF-PEH1 (óei.) Per-Nemty (óei. 668–626) UF: Ashurbanipal (ang.

ATEN (ang. felső egyiptomi nomosz fővárosa volt. azonban mindez állítást más forrásból igazolni nem lehet.e. BT: felirat RT: rontó szobor ATON UF: Aten (ang.e..) UF: Athribis (ang.e..) Hat-repyt (óei. BT: közigazgatási egység ATHÜR ATHYR ATHYR1 UF: athür SN: Az óegyiptomi év akhet évszakának 3. hogy az ábrázolt lény akciója megbénuljon. A gyűrű második tulajdonsága a gyógyítás. 17–okt.) Tell Atrib (ar. 2 ATLANTISZI GYŰRŰ SN: A belevésett geometriai figurák: három egyenes. A varázslat nyelvtani formája mutatja.) (1. 1070–714) (i. BT: főváros RT: athribisz1-i sír athribisz1-i templom felső-egyiptomi nomosz.) (1. majd a szaiszi király. 45) Tell Athrib (ar.e. mint gyógyító és harmonizáló erőt. 17) színtelen lakk SN: Gyanta és olaj keverékéből állították elő.) Wannina (ang.e. jelenléte Ázsiai befolyásra utal. Ekhnaton idején éri el csúcsát kultusza.e. hat négyzet és két egyenlő oldalú háromszög. amely „Athribisz uaret”-et nevezi meg. spa. hogy a gyűrű tulajdonosának más dimenziókkal tesz lehetővé kapcsolatteremtést. 43) NT: Augusztusz (i. aki megszülte a később trónra jutó Augusztusz császárt. (1. a 18. Fia: Augusztusz.) ATET (ang. 1640–1540) ÁTOKFIGURA ÁTOKFORMULA RONTÓ SZOBOR ÁTOKSZÖVEG ÁTOKSZÖVEG UF: átokformula execration text (ang.e.e.) Hat-her-ab (óei. hónapja. A gyűrű véd a szerencsétlenségtől.. gör.) HATHOR1 ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.e. IV. közömbösít mindennemű káros befolyást és varázslatot. 14) (1.e. 1) Hut Repyt (óei. ATHRIBISZ1-I SÍR BT: sír NT: Pamehit és Ibpameni sírja ATHRIBISZ1-I TEMPLOM BT: templom NT: Ptolemaiosz. ahonnan Hathor1 származik. Caius1 hozzátartozói NT: Atia Balba Caesonia hozzátartozói ATIA BALBA CAESONIA HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje: Caius Octavius.)(1. Legfontosabb kultuszhelye Akhet-Aton volt. az egyetlen valódi istennek.e.. Ez a település önmagában alkotott egy közigazgatási egységet. XII.e. Aton ősi szimbólumát mindig használták a Tanítás Szentélyeiben. Ezt egy I. amikor a központi hatalom megingott vagy teljesen meg is szűnt és a hatalom megoszlott. 3 templom található itt a Ptolemaida és a Római Korból.) Hut Ta-Hery-ibt (óei.e.) SN: A 10. A gyűrű hívei szerint a Királyok Völgyében bukkant rá Márki de Agrain „egyiptológus” 1860 körül.. gör. 2181–2140) (1. 17) BT: lakk ÁTMENETI KOROK SN: Egyiptom történetének azon időszakai. Szept. ásatásainak eredményeiről 1908-ban kiadott Athribis című könyvében nyújtott tájékoztatást.e.) Wennina (fr.e. BT: Atia Balba Caesonia (i. dinasztiában használták a faanyagok bevonására. mikor nőni kezdett jelentősége.) ATON ITET ÁTFEJTÉS SN: Az erjesztő edényekből egy másik korsóba történő áttöltése a bornak. megvédésére.e. a sugarak emberi kézben végződtek.e.e. Thutmózisz uralkodása alatt jelent meg először Egyiptomban egy ázsiai hadjáratot követően. Caius1 (–i. 59) ATLAS OF ANCIENT EGYPT AZ (1992) ÓKORI EGYIPTOM ATLASZA.) (1. 16-ig tartott. gör. 1785–1552) (i.e. A 26.és helynevet tartalmaztak. 2180–2133) Harmadik Átmeneti Kor (i. 3000–2999) (i. 2895–2868) ATHRIBISZ ATHOTHIS (ang. dinasztia idején Asszurbanipál uralta 12 éven át. 30–i. ezzel együtt belharcaik fellángolása. Caius Julius hozzátartozói Octavius. 19) Octavia Thurina Minor (i. A városnak akkor adták a görögök az Athribisz elnevezést.e. gör. I. 1782–1570) (i. 9.e.e. Lánya: Octavia Thurina Minor.) nappali csillag SN: Napisten.e. Ezek a szövegek sok sémi személy. Pszammetik felszabadította nemzetét az asszír domináció alól. 85–i.) ATHRIBISZ1 UF: Athribis (ang. BT: borkészítés ATFIH SN: Felső-egyiptomi település.) Hwt-Heryib (óei. spa. Ekhnatonnak személyes istene volt. 1785–1570) (i. BT: korszakok NT: Első Átmeneti Kor (i. hogy a varázslat csak lázadás esetén lépett életbe. A harmadik tulajdonsága pedig. 11) Octavius.. Gyakori volt. 1075–656) Második Átmeneti Kor (i.) Hwt Repyt (óei. 66 . 1786–1567) (i. amelyből végül egy kis pihentetés után fogyasztani lehet. Szeszósztrisz korából származó kőtömb bizonyítja. 10..e. mely kezdetben Héliopolisz városának istene volt. 2895–2868) DZSER (i.u. Az átfejtést megelőzően szívócsővel végeztek ellenőrzést. amelyek az életet jelképező hieroglifákat tartották és leértek a Földön élő emberekhez. 69–i. 43) SN: Caius Julius Caesar unokahúga. hogy a bor kellőképpen megerjedt-e már. akit ő a szeretet és az öröm istenének tartott. BT: napisten ATIA BALBA CAESONIA (i. hogy a két országrésznek külön uralkodói voltak és jellemző volt a hivatalnokok hatalmának és vagyonának látványos növekedése. 2895–2868) DZSER (i.) SN: A rontó szobrokra vésett szöveg.) SN: Nagyváros Alsó-Egyiptomban a szebennütoszi ág jobb partján. 2155–2040) (i. BT: hónap ATHYR2 ATI (ang. Neosz Dionüszosz temploma ATHRIBISZ (gör. amely azt célozta. A területen Petrie végzett ásatást 1900-ban. 3000–2999) (i. 2181–2050) (i. valamint egy sír a Ptolemaida Korból. 85–i.) ATHÓTHISZ ATHÓTISZ ATHRIBIS (ang. a napkorong megszemélyesítője. 15) (i. BT: gyűrű mágikus tárgy ÁTLÁTSZÓ LAKK UF: áttetsző lakk clear varnish (ang. Sugarakat kibocsátó napkorongként ábrázolták. BT: település ALEXANDRIAI ATHANASZIOSZ (295–373) BT: Augusztusz hozzátartozói Caesar. amelyet Ekhnaton építtetett. ATHANASZIOSZ ATHÉNI NEMZETI MÚZEUM BT: múzeum ATHOR HATHOR1 DZSER (i. spa.e. Aton addig csak egy kisebb istennek számított. 1) Hatrib Hut Hery-ib (óei. 3000–2999) (i.

19) NT: Atia Balba Caesonia (i. Fia: Kommodusz. Markusz hozzátartozói AURÉLIUSZ.e.e. 30–i. 19) UF: Augustus (ang. Caius2 (ang. a levegőt.e.) AUSZTRÁL RÉGÉSZETI INTÉZET (Aul.u.) MUNKAFELÜGYELŐ AUFSEHER IM KÖNGLICHEN HAREM (ném. akik mindketten kiköpés útján jöttek világra. I. már a leideni X papiruszon is szerepel leveles. 14) (1. I. Az actiumi csatában győzött. 161– KOMMODUSZ (i. 30–i. 1364– 1347) ATP17 ATP18 KAGEMNI2 MASZTABÁJA MERERUKA MASZTABÁJA MANDRAGÓRA ÁTLÁTSZÓ LAKK SN: I. Markusz (i. 43) Octavia Thurina Major Octavia Thurina Minor (i.e. NEOSZ DIONÜSZOSZ (i.e. 19) ATROPA MANDRAGORA (ang. (i. Marcus (ang. MARCUS (ang. 27-ben Augustus néven koronázták császárrá Rómában.RT: Aton-himnusz Aton-pap Aton-templom ATON-HIMNUSZ UF: Hymnem do Atona (lat.) BT: naphimnusz NT: Himnusz Aton napisten tiszteletére RT: Ahmesz2 sírfeliratai ATON-HIT BT: kultusz istenhit RT: Ekhnaton(i.) AUROQUE (por.u. Anyja: Atia Balba Caesonia.) HÓR1 AUEROCHS (ném.) SN: Héliopoliszi napisten.u.e. Néhány nappal később Győzelmét fitogtatva harci szekere után akarta kötni Kleopátrát. mint egy közönséges rabszolgát. I. aug. 1379–1362) (i.e.e. A lenyugvó napkorong megszemélyesítője. a nedvesség istenét. XII. 14) (1. augusztus 28án bevonult Alexandriába. fr.) ŐSMARHA AUFSEHER DER ARBEITEN (ném.e.) SN: Császár a Római Korban. BT: festékanyag AUROCHS (ang. 14) (1. ERIC BT: egyiptológus AD: aubourg@hep.) Oktáviusz AUSAAS SN: Hórusz felesége BT: Hórusz hozzátartozói ÁU SEPESZU (óei. 1585–1542) AUSZTRÁL AUSTRALIAN CENTRE FOR EGYPTOLOGY EGYIPTOLÓGIAI KÖZPONT AUSTRALIAN INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY (ang. 1364– 1347) (i. 23-án született lovagrendi családban Caius Octavius néven. Caius1 (–i. BT: templom NT: akhet-atoni nagy templom RT: Aton Ekhnaton (i. az istenek atyja. I. 180–192) (1. BT: Augusztusz (i.) AUSERRA (spa.u. XII. 19) AURELIUS. 1379–1362) (i. 19) (1.) AUGUSZTUSZ (i. 161–180) (1.) 192) (1.) SN: Régóta ismeretes. aranyszínű arzén néven (arsenicon. 1352–1336) ATON-PAP BT: pap NT: Ekhnaton (i. akinek a szájából az istenek.e.) HÁREMIGAZGATÓ AUGENSCHMINKE (ném.) AUSERRE APEPI NEMESFÉM APÓPHISZ. 31) AUGUSZTUSZ HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Caius Octavius1. 1372–1354) (i. 180–192) AURÉLIUSZ.e.) Octavianus. 14. Felégette a földet az Eufrátesztől egészen Spanyolországig.e. Általában emberi alakban ábrázolták fején a vöröslő napkoronggal és ureusz kígyóval a szarvai között vagy kettős koronával.) ŐSMARHA ŐSMARHA ATUM-HIMNUSZ BT: himnusz NT: Himnusz Atumhoz ATUM HOZZÁTARTOZÓI SN: Gyermekei: Su és Tefnut. (i. 63. 1372–1354) (i. BT: héliopoliszi isten napisten Nut hozzátartozói Su hozzátartozói NT: Atum hozzátartozói RT: Atum-himnusz KOMMODUSZ (i.fr AUBRIRE (ang..e. 180– AURÉLIUSZ. LUCIUS AELIUS (ang. 11) Octavius. 1379–1362) (i. 19) NT: Fausztina Kommodusz (i.) ÁTTETSZŐ LAKK ATUM UF: Atum-Ré Tem2 (ang.u.e. Azonban az önmagára és az általa képviselt ezeréves civilizációra büszke utolsó egyiptomi királynő inkább a halált választotta.cea. 85–i. MARKUSZ (i. 19) UF: Aurelius.e.saclay. Caius Julius Caesar (ang. 19) AUGUSZTUSZ (i.e.e.e. Az ég és a föld teremtője.e. LUCIUSZ AÉLIUSZ AURÉLIUSZ.u. Aton templomainak nem volt tetejük. 80–51) AULETÉSZ PTOLEMAIOSZ.) 67 . 59) AU-IB-RÉ HÓR1 AULETES (ang. Ő nemzette egy köpéssel Sut. Apai ágon féltestvére: Octavia Thurina Major. 19-én halt meg.e. Testvére: Octavia Thurina Minor. Háborúba indult Antóniusz ellen. a levegőistent és Tefnutot.) Tum (ang. BT: császár rómaiak NT: Auréliusz. Caius1 hozzátartozói rómaiak NT: Augusztusz hozzátartozói RT: actiumi csata (i. BT: császár Octavius.e. 1372–1354) (i. Unokája Nut.) PTOLEMAIOSZ. I..e. gör. az üres elemet. 1352–1336) ATON-TEMPLOM SN: Az első Aton-templom még a régi fővárosban épült. Róma egyik alapkövévé. 30–i. 30. u. ami nem más.u. mint a sárga arzénszulfid (AS2S3).e. NEOSZ DIONÜSZOSZ (i.e. MARKUSZ (i. 80–51) AURELIUS.) Octavius. MARKUSZ HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Fausztina.) 180) (1. római provinciává vált Egyiptom egy olyan helytartó kormányzása alatt.e. szept. 1585–1542) APÓPHISZ. szeméből az emberek jöttek elő. chrysizon skhiston). BT: Atum NT: Su Tefnut Nut ATUM-RÉ ATUM AUBOURG. aki csak a mezőgazdasági termények behajtásával volt megbízva. 161–180) (1.) SZEMFESTÉK AUGUSTUS (ang. BT: Auréliusz. 1364– 1347) (i. 19) AURICHALCUM SÁRGARÉZ AURIPIGMENT UF: arsenicon chrysizon skhiston orpiment (ang.e.e. 69–i.u.u.

(+612) 9320 6000.) BALTA AXIOM SIEMENS SZKENNER SN: Egy Stanfordi kórházban alkalmazták a Stanfordi Egyetem kutatói egy Sheritnek elnevezett gyermekmúmia vizsgálatánál. szombatonként és vasárnaponként 1000–1600. 9. 5–) Smith.) tjefer (óei.) UF: azurite (ang.) MADÁR AVOKÁDÓ FA UF: Persea gratissima (lat.e. Amurru hercegének levele a tell el-amarnai levéltárból. (ang. 1370 körül. BT: féldrágakő AZURIT2 (ang.) AY (ang. Tagja Dr. BT: angol egyiptológus régész 68 .e. és 2. 1664–1641) AJ2 AY3 (ang.e.e. 1327–1323) (i. BT: múzeum AD: 6 College Street Sydney. BT: peluzioni ág AVENUE OF SPHINXES (ang. dinasztiabeli sírokat tárnak fel.) SZFINXEK ÚTJA AVES (lat.) Australian Centre for Egyptology SN: A Macquarie Egyetemen működik Sydneyben. (+612) 9320 6181. BT: ausztrál egyiptológiai szervezet AD: Ancient Times House 116 Little Bourke Street.) AUSZAR (óei.) HAWARA AVARISZ VIZE SN: Pi-Ramszesznél a Nílus peluzioni ágának keleti ága. EDWARD RUSSEL SN: Ő tárta fel Sziptah.) (i. Azért hívták így.) AZURITE (ang.) (Aul.) APÓPHISZ. Ez a készülék egy karral van felszerelve.) University Students for Egyptological Research Victoriai Egyiptológiai Társulat AUSZTRÁL EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: O’Connor. Melbourne.) Tfr (tr. (ang.e. AZIRU LEVELE SN: Aziru. Hóremheb1. 1706–1683) (i.) (1827–) UF: Australian Museum (ang. I. mert Ázsiából hurcolták be. 1701–1677) (i. Victoria.e.AUSTRALIAN MUSEUM (ang. 1664–1641) AYA (ang.e. Legfrissebb ásatásaikat Heluánban végzik. 1585–1542) AXE (ang.) SN: Nyitvatartás: péntekenként 1500–1700.e. 3000 Tel.) (i. kivételével.e. Magassága 13.) OZIRISZ (gör. BT: betegség AJ1 (i. 1706–1683) (i. (i.) Rundle Foundation for the Egyptian Archeology (ang.) ÁR1 AWOSERRE (spa.e. 1701–1677) (i. David Bourke (1938. i.) LÁPIS LAZULI ÁZSIAI BETEGSÉG SN: Az Újbirodalomban jelent meg ez a betegség.) Nyugat Ausztráliai Ókori Egyiptom Társulat (Aul.) AZÚRKŐ ULTRAMARIN KÉK AZURIT1 (ném. Grafton Elliot (1871–1937) Underwood.) SN: Sydney-ben található.) tefer (óei. 1324–1321) AJ MERNOFERRÉ (i. valamint a KV56-os sírt a Királyok Völgyében. BT: szkenner AY1 AY2 4 AZI (óei. BT: levél RT: tell el-amarnai levéltár AZURIT1 (ném.) AUSZTRÁLIAI MÚZEUM (Aul. ahol 1. NSW 2010 Australia Tel: (+612) 9320 6202.) AI. Amenmesz4 sírját.) AI. BT: ausztrál egyiptológiai szervezet AUSZTRÁL EGYIPTOLÓGIAI SZERVEZET BT: egyiptológiai szervezet NT: Ausztrál Egyiptológiai Központ Ausztrál Régészeti Intézet (Aul. (+612) 9320 6152 AUSZTRÁL RÉGÉSZETI INTÉZET (Aul. A Múzeum az év minden napján nyitva van dec. mely körbe forog a vizsgált tárgy vagy alany körül.: (+61) 03-9650 3477 Fax: (+61) 03-9654 2774 AVARIS (óei.) UF: Australian Institute of Archaeology (ang. I. Matt AUSZTRÁLIAI MÚZEUM (Aul.) BT: perzea AWL (ang. feb.5 cm.e. Christiana Kohler. 1664–1641) AYRTON. I. Vegyjele: Cu3(CO3)2(OH)2.) ALSÓ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) AUSZIM LÉTOPOLISZ AUSZTRÁL EGYIPTOLÓGIAI KÖZPONT UF: ACE (röv.e. 1827-ben alapították. 25.) SN: Térhálós szerkezetű bázikus rézkarbonát. 1338–1334) (i.

Ezt a lelket fenyegeti a túlvilágon a szétszóródás és a tudatosság végleges elvesztésének veszélye. emberkezű madárként – ábrázolt része. A későbbiekben a bá minden ember életerejének a megtestesítőjévé vált. némelyiknek a karja is mozgatható volt. szarvakkal ellátott sisakja és kezében cédrusfát tart. BT: Baál NT: Anat (ol. 2925–2686) (i. stb. a mennydörgés istene volt a megfelelője. A lélek energia-természetét jeleníti meg. hosszas hegyes. Őt hívták segítségül az asszonyok. erőszakos természete volt.) BABA (óei. A Halottak Könyvében is megemlítették. BT: amrahi sír 1 felhőkön lovagol” jelzővel látták el. ütőszerszámot vagy lándzsát. bár kevésbé függ tőle.) BABUINMAJOM BABUL (ang.) BT: amulett RT: bá1 BA2 UF: Kneph (ang. BT: démon pávián-isten BABÓ UF: kaszanyüg SN: Vitorlás virágú fű. Egyes korokban arra törekedtek.) bby (tr.B B1 B2 B7 B9 B17 B18 B19 B101 IRI-HÓR SÍRJA IRI-HÓR SÍRJA KA1 SÍRJA KA1 SÍRJA NARMER SÍRJA NARMER SÍRJA MÉNÉSZ SÍRJA SN: Diospolis Parvában található sír. Mezopotámiában Adad.) BT: magnólia alkatú NT: babérféle BABI (ang. s követte az embert a síri világban.) BT: pillangósvirágú BABI (ang. Az ég és a viharok kiemelkedő istene. akinek kultusza Ugarittól Szírián át Egyiptomig terjedt. amely a halála után sem megy messzire a testtől. Az ember minden fizikai (evés. magva gömbölyded.e. ivás.) BAB1 UF: ful Phaseolus (lat. s egyben a termékenységé is. fából vagy rongyból készültek.) BABA2 BÁ (óei. dinasztia papságát ejtette rabul.) BABÉRFÉLE UF: Lauraceae (lat.) Bi SN: A bá-t az emberi természet legjavaként képzelték el. akik a szív megmérettetésénél méltatlannak bizonyultak. A hiedelem szerint nappal az égben tartózkodott. dinasztia utolsó királya.) BABI (ang. Hegyes szakálla van.) SN: Munkafelügyelő. 2920–2770) (i. valószínűleg az őskori „lélekmadár” utódja. magányos vagy fürtös. A sötétség démona. 20) PÁVIÁN UF: Baal (ol. Levele szárnyalt. megkönnyítve ezáltal az útját a testhez. Az egyiptomiak összetett lélekelképzelése szerint a lélek madár formában – emberfejű.e. 2840–2700) (1.) BAAL (ol. Az emberek varázslatokkal védték meg ellene magukat.e. BT: isten NT: Baál hozzátartozói BAÁL HOZZÁTARTOZÓI SN: Lánytestvére és felesége: Anat. BT: dinasztia. amely a testtel egyidejűleg alakul ki. hanem a sírban tartózkodik. Kezdetben a bá csak az isteneknek és a fáraóknak lehetett alkotóeleme. ha meg szerettek volna foganni.e. 2. 2800–2650) fáraó BAÁL 1 SN: Agyagból.) BT: babérvirágú NT: fahéjféle perzea BABÉRVIRÁGÚ UF: Laurales (lat. BT: növény PÁVIÁN ANUBISZ-PÁVIÁN PÁVIÁN-ISTEN BA3 BABOON (ang.) BABY (ang. BT: munkafelügyelő vezír RT: Babaef masztabája BABAEF MASZTABÁJA UF: G5230 BT: gizehi masztaba RT: Babaef (ang. a parókájuk pedig cserélhető. ritkán lapított. innen ered a neve is. első látásra is képes volt gyilkolni. rájuk ágaskodik vagy összevissza fonja őket.) bal (tr. BT: kos-isten termékenység isten SN: A 2. BT: játék NT: agyagbaba CSECSEMŐ BABA3 BABAEF (ang.) (1. amely egy fiatal nőé volt. ahol a 18. Menüjén szerepeltek az emberi belek.) SN: Az idegenek. átokszórásnál viszont ő volt a végrehajtó.) Baba1 (óei. Segített azon emberek szívei elpusztításában. és csak a halál pillanatában válik szabaddá. Az ékírásos szövegekben „aki a EGYIPTOMI AKÁCIA CSECSEMŐ 69 . vezír Sepszeszkaf uralkodása alatt a 4. épp ezért a bá életének fenntartása folyamatos étel. hüvelye lapított. úgy hogy az ilyen helyen a füvet kaszálni bajos. Egyes sírokon külön ajtót festettek a számára. a tetején több szál kacsója van. 2890– 2686) (1.) SN: Az Óbirodalom alatt a férfiasság isteneként tűnt fel („páviánok bikája”).és italáldozatot igényelt. hogy a bá visszataláljon a testhez. külföldiek valamint a szélvész és mennydörgés és háború istene. (i. melyek megszűnése a halálát okozta. Virágja elég nagy. ezért sokféle módon próbálták megidézni.) UF: Bab2 (óei. E szervével más füvekbe kapaszkodik. dinasztiában.) UF: Bäi (óei.) BAÁL BABOUIN DOGUERA (fr.) BABOON GOD (ang.) funkcióját véghezvitte.e. mert a hiedelem szerint az erejüket és hatalmasságukat testesítette meg.) SN: Az alsó-egyiptomi Mendész kos-istene.) UF: Khnembaf (ang. BT: lélek RT: akh bá1-amulett dzsafi ib ká képmás khaibit khu sahu sekhem BÁ1-AMULETT UF: amulet of the soul (ang. 206) (i. 310) (i.) BAB2 (óei.

) 3800) BÁCS TAMÁS (1960.) BAGRUS BAYAD MACROPTERUS (lat.The 1990 Season (1992) BÁCS ANTAL TAMÁS KÖNYVEI BT: Bács Antal Tamás (1960. valamint szintén a 26. dinasztiabeli temető.e.) SN: A perzsák alapították.) BAGRUS BAYAD (lat.) UF: Ó-Kairó Old Cairo (ang.e. Ezek mindegyikéből mintegy ötven-ötven.ihi. 4500–3800) UF: badarian (ang.–) UF: Bács A.edu BAGRUS BAJAD (lat.–) NT: Egyiptomi fáraók (1992) First Preliminary Report on the work of the Hungarian BÁCS A. egy 19. gyermeke Bács László (1992).) BACK FÜLÖP SN: Surány vidékéről származó kereskedő volt. Három falvában: Zabuban.–) BAKTÉRIUM BADARI KULTÚRA (i.e.) NÍLUSI HARCSA NÍLUSI HARCSA NÍLUSI HARCSA NÍLUSI HARCSA NÍLUSI HARCSA BAGRUS BAYAD BAYAD (lat. Szabó Miklós tanárai tettek rá nagy hatást. 1142 Budapest. A kalcedonnak egykor lelőhelye volt. BT: egyiptológus AD: bagnall@columbia. mivel vasban gazdag. 330–i.(ar. Tamás Bács Tamás SN: Az ELTE BTK régészet-egyiptológia szakán végzett egyiptológus.e. amelyeket akár falvaknak is lehet nevezni.) PÁLCIKÁS BAKTÉRIUM BACILLUS UF: Bacillales (lat.e.e. A 6. Tel/fax: 266-08-60 BÁCS ANTAL TAMÁS CIKKEI BT: Bács Antal Tamás (1960. amelynek kiegészítő darabjai Bécsben láthatók a Kunsthistorisches Múzeum egyiptomi kiállításán.e.) SN: A legkorábbi ismert neolitikus kultúra a Nílus völgyében. Felesége Vicze Magdolna. 1–) BÁCS ANTAL TAMÁS (1960. Al. 4500–3800) badari temető BAHARIJJA-OÁZIS UF: Baharia Baharija oázis Bahariya (ang.BABYLON (ang. 5000) (i. dinasztia idejéből való katakombák. BT: badari sír RT: csont váza (PM: UC 9054) dugó (PM: UC 9055) kozmetikai paletta (PM: UC 9060) BADARI SÍR BT: badari temető sír NT: badari sír 5112 BADARI TEMETŐ SN: Predinasztikus kori temető.e.(ar. Fő kutatási területe a Ramesszida-kor. számmal jelölt sírhelyen egyelőre négy nagy. melyet Babylonnak neveztek el.) BAEF-RÊ (ném.(ar.e. 14.5 kilométer hosszú nekropolisz a görög-római időkből (i. AL. gör. 5000) (i. 2546–2539) (i. 14. BT: nekropolisz NT: badari sír BAEFRA (spa. EL.e. 4/b.dk BAGNALL. 3/c. 2539–2532) BAUFRÉ (i. BT: oázis RT: Múmiák Völgye BAHARIYA BAHARIJJA-OÁZIS BAHARIJJA-OÁZIS OXYRINCHUS (ang. Gyűjteményét a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. 5000 előtti predinasztikus kultúrára legjellemzőbb településegyüttesnek tartanak. melegvizű forrásokkal rendelkezik Abu Szimbeltől észak-nyugatra.) BAUFRÉ (i.(ar.) BAHARIA BAHARIJA OÁZIS BAHARIJJA-OÁZIS BAHARIJJA-OÁZIS NÍLUSI HARCSA BADARI. márc.) BAGRUS BAYED MACROPTERUS (lat. Török László és Dr. A badari maradványok között több település nyomai is megtalálhatók. Dr. BT: korszak kultúra predinasztikus kor (i.) BAHNASA. amelyet az egyiptomi i.) BAEFRE (spa.) BAHARIYA.) BAHRIA OÁZIS BAHARIJJA-OÁZIS 70 .) BADARIAN (ang. 10000–4500) (i. Három 26. ROGER S.e. 4500– BADARI KULTÚRA (i. 2539–2532) BAGH.e. jan. Jelenleg Imiszeba sírja (TT65) feltárásának vezetője. egymás mellett lévő sírtermet tártak fel Mohammed Ayadi régész vezetésével.hu 1088 Budapest. 5200–3150) RT: badari temető neolitikum (i. ahol a talaj is sötét színben látszik. 4000-ből származó nem érintetlen sír. 1907-ben ásatást kezdett KözépEgyiptomban Sharuna mellett saját költségén.ku. márc. márc. BT: Egyiptom-utazó NT: Back Fülöp ásatásai BACK FÜLÖP ÁSATÁSAI BT: ásatás NT: gamhudi ásatás (1907) sarunai ásatás (1907. 2546–2539) (i. valamint predinasztikus temetők.) BT: gömb alakú baktérium pálcikás baktérium NT: Staphylococcaceae (lat. Back Fülöp kairói munkáját a Magyar Egyletben és az ásatás terén a Monarchia nemesi címmel jutalmazta. márc. Sárköz u. Arannyal gazdagon díszített. és egy Ptolemaiosz-kori temető.u. 14. 2539–2532) BAUFRÉ (i. később a rómaiak építettek itt erődöt. márc. egymásra rakott múmia került elő. Kákosy László. A nemesi címerre egy piramis rajza elé állított tipikus egyiptomi pülón került. TINE BT: egyiptológus AD: bagh@coco. 14.e. Az 54. EL.. amelyeket később a keresztények kisajátítottak. amelyet a fiatal lengyel egyiptológus: Tadeusz Smoleński vezetett.e. Back Fülöp ásatásainak eredménye egy késő óbirodalmi sír.) Bahria oázis SN: Baharijja festői környezetben sötét tónusú hegyek között fekszik. 5540– 4500) BADARI SÍR 5112 SN: Kb. 5000) (i. Marijában és Bavatiban ma 26000-en laknak összesen. akinek üzletháza volt Kairóban.) Merimde Neolithic (ang. egy I. 5500–3100) (i. Múzeum krt.elte. 14.) Bahariya.–) BÁCS TAMÁS (1960.e. 400 körülről) származik. i. BT: magyar egyiptológus magyar régész NT: Bács Antal Tamás cikkei Bács Antal Tamás könyvei RT: Imiszeba sírja thébai-magyar ásatás (1983–1992) AD: E-mail: bacst@isis.–) NT: Select Pottery . BT: város BACILLI (lat. dinasztiabeli templom található itt. Ptolemaiosz Szótér korában épült sharunai templom. TAMÁS BÁCS TAMÁS BACTERIA (lat.e.) BAGRUS DOCMAC (lat.e..e. Ma Ó-Kairónak nevezik. 2546–2539) (i. jó állapotban megmaradt 106 db kétezer éves múmiára bukkantak ebben az oázisban egyiptomi régészek. BT: település RT: Badari kultúra (i.) SN: A mai Asszjút városától 30 km-re délre fekszik FelsőEgyiptomban.e.

Ramszesz idejéből.) Bahr Jusuf (ang.) BAKENAMON4 (spa. Ptah főpapja. ném.) Bay Irsu (ang.) BAJ BÁ (óei. BT: fogadalmi sztélé mágikus sztélé BAK (óei. Számos egyiptológiai témájú cikknek és publikációnak a szerzője. jobb oldalon pedig 6 isteni fület.S. BT: csatorna BAHR JUSSZEF (ar..uk BAINES.) BAHR JUSUF (ANG.. BT: írnok 71 . s közben lovaskatonává képezték ki a fáraó hadserege számára. 2539–2532) BAUFRÉ (i. ném..) BAHR JUSZUF (ar. 2546–2539) (i.) BAHR EL-JUSZUF (ar.) Bekenamun (ang. Nefertari1 apja a 19.) Bakhenkhonszu Bekenhonszu SN: Életének leírása i. majd 11 évet tanult Mut templomában Karnakban. BT: egyiptológus NT: Baines.és 20. A 19.) UF: Bahr Jusszef (ar. Edwards (1988) Stone Vessels. dinasztiából.e.) BAI2 BÄI (óei.) BAKARE (ang.E. BT: Amon-főpap wab-pap RT: karnaki Mut-templom Bakenhonszu1 sírja BAKENHONSZU1 SÍRJA UF: TT141PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Bakenhonszu1 BAKENHONSZU2 UF: Bakhenkhons (ang. Kutatási területei az óegyiptomi művészet.) BAKENHONS (ang..) Bay (ang. NT: Atlas of Ancient Egypt (1980) Conceptions of God in Ancient Egypt: the One and the Many (1993) Fecundity Figures (2001) Fecundity Figures: Egyptian Personification and the Iconology of a Genre (1987) High Culture and Experience in Ancient Egypt (2000) Pyramid Studies and Other Essays Presented to I. ném. papi rangot.) RT: Bakenamon sírja BAKENAMON1 SÍRJA UF: TT195PM BT: asasifi sír RT: Bakenamon1 BAKENAMON2 UF: Bakenamun Bakenmun (ang.) BAKENHONSZU BAKENHONSZU HETTITA BIRODALOM (i.) BAKA (ang. Dr. Átlagon felüli intelligenciájának köszönhetően azonban 17 évesen wab-pap lehetett a karnaki Amon templomban.e.) Bekenamun (ang. Hatvan évesen pedig III. az egyiptomi társadalom felépítése. Négy év múlva istenatya lett. az ókori civilizációk összehasonlítása és antropológiai megközelítése. Pottery and Sealings from the Tomb of Tutankhamun (1994) BAJ UF: Bai (ang.) József-csatorna SN: Összeköttetésben van a Birket el-Karun tóval.) BAHR EL-JUSZUF (ar. 2539–2532) BAKENHONSZU1 UF: Bakenhons (ang. Ezt a tisztséget 15 évig viselte.) Bahr-Juszszuf Canal of Joseph (ang.) BAKENAMUN (ang. AR. KÖNYVEI BT: Baines. Ezt a nevét a koptoktól kapta. John R. Magyarra lefordítva neve „József csatornája”. dinasztiából.) BAKENAMON (spa.) BAHR EL-JUSZUF (ar. században az Aszjútig hosszabbították meg az Ibrahimija csatorna által. BT: munkafelügyelő RT: Bakenamon4 sírja BAKENAMON4 SÍRJA UF: TT408PM BT: asasifi sír RT: Bakenamon4 (spa.) Bekenkhons (ang.ac. századból maradt ránk. JOHN R.) SN: Kancellár és vezír a 19. 2546–2539) (i. BT: kancellár vezír RT: Baj sírja Baj sztéléje BAJ SÍRJA UF: KV13 BT: Királyok Völgye1 sírjai RT: Baj BAJ SZTÉLÉJE SN: A sztélé Bajt ábrázolja bal oldalon. Gaál Ernõ feltételezése szerint Dr. JOHN R.) RABSZOLGA BAUFRÉ (i. Neve a Harris I papiruszon maradt fenn.) Iarsu (ang. könyvei AD: john.. amely sok korabeli nemest irritált.) UF: Bekenamun (ang. BT: Khokha-sír BAKENAMON3 (spa. BT: Amon-főpap Nefertari1 hozzátartozói Ptah-főpap próféta Rema4 hozzátartozói BAKENAMON1 UF: Bakenamun (ang.) Irsu (ang. A papi ranglétra minden fokát végigjárta: 4 évet járt általános iskolába.e. Amon-Ré prófétáinak felügyelője.e. 12.. dinasztiából. ném.e. Valószínűleg szíriai származású volt.) SN: A kincstár írnoka Amon birtokain a 19. hogy az istenek biztosan meghallgassák imáját. 12 év múlva.e. dinasztiából. BT: wab-pap RT: Bakenamon3 sírja BAKENAMON3 SÍRJA UF: TT135PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Bakenamon3 (spa... dinasztiából való Bakenamon sírját Gaál Ernő tárta fel 1996–1999-ig. 1700–) MADÁR BAINES.baines@orinst. Mohammed Szaleh fedezte fel és tisztította ki részben a sírt a közelben folytatott régészeti feltárások folyamán a 60-as évek vége felé és õ készíttethette el a sírt lezáró vasajtót is.) SN: Amon wab-papja a 19.) BAHTÁN BAI (ang.) BAKENCHONS (ném.) UF: Bakenamun (ang. John R. ar. SN: Egyiptológus professzor az Oxfordi Egyetemen és a Queen’s College munkatársa. Ramszesz Amon főpapjává nevezte ki. azaz 33 évesen kapta meg a 3. II.) SN: Amon birtokmunkásainak főnöke a 20.) Bahr Juszuf (ar.) BAHR EL-JUSZUF (ar. ném) Bekenamun (ang.ox.) BAHR-JUSZSZUF (ar. mire eggyel magasabb rangba jutott. dinasztia idejében. ol.BAHR EL-JUSZUF (ar.) BT: wab-pap RT: Bakenamon2 sírja BAKENAMON2 SÍRJA UF: TT59K SN: A 18.) SN: Amon főpapja és prófétája.

. I.)(1. Thutmózisz egyik lánya. Baket. hozzátartozói NT: Baket.) SN: Amenhotep csoportvezető felesége. Baket. 10) (1. I. Fiaik: Paszer5. hozzátartozói RT: Baket. dolgozó fazekasok. SÍRJA UF: BH33(1. amely nőstény macska volt. BT: Amenmesz4 hozzátartozói főfeleség BAKHAU SN: Az égboltot keleten alátámasztó hegység. BAKET. 7) BT: Baket. 8) SN: A 11. A sír arról nevezetes. II.(1. BT: Baket. BAKET.(1. III. 15) BT: beni hasszáni sír RT: Baket. I.) SN: Dzsehuti5 felesége a 18. dinasztiában.(1.) (1. I. 6) Beketamen (ang. BT: Baket. BT: Ipi5 hozzátartozói UF: Bakt (ang.e.) Remusenti BAKET.) Baqt III (ang.) BAKENHONSZU3 BAKENAMON 3 2 BAKET. II. III. Sesonk idején. 15) BT: Baket. Amenhotep és Teje1 legkisebb leánya. SÍRJA UF: BH15 (1.) Baqt II (ang. hozzátartozói RT: Baket. III. SÍRJA UF: BH29(1.) SN: Uszer1 felesége a 18. sírja BAKET. III. UF: Baqet II (ang. (1. hozzátartozói NT: Baket. s a vele szemben álló patkánnyal készült megküzdeni.) Baqt I (ang.)(1. BT: írnok RT: Bakenhonszu3 sírja BAKENHONSZU3 SÍRJA UF: TT288PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Bakenhonszu3 BAKENKHONS (ang. a déli falon pedig állatok. III. BT: Amenhotep hozzátartozói BAKET 2 UF: Bakt (ang. BT: herceg NT: Baket. hozzátartozói BAKETAMUN (ang. 15) BT: Baket. UF: Baqet. 6) BAKETAMON BAKETATON UF: Bakytaten (ang. II. BT: hadsereg parancsnok BAKENRENEF (ang. I.e.) SN: I. csataképek vannak. hogy itt található a legkorábbi háziasított macska ábrázolása. szoborszállítás. A hátsó falon birkózók. 720–715) (i.) SN: III. dinasztiában élt. Lányuk: Nefertari1. Amenmesz16. Tjanefer1.) BAKHENKHONSZU BAKENHONSZU BAKENHONSZU BAKENPTAH1 (ang.NT: Bakenhonszu2 hozzátartozói RT: Bakenhonszu2 sírja BAKENHONSZU2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Rema4. UF: Baqet I (ang. NT: Kheti1 (ang.) BAKENMUN (ang. (1. II.e. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Remusenti. HOZZÁTARTOZÓI SN: Fia: II. dinasztiában. hozzátartozói Ekhnaton hozzátartozói Teje1 hozzátartozói hercegnő BAKETMUT SN: Nebszumenu anyja.) PÉKSÉG BAKET1 UF: Bakt (ang. III. sírja BAKET. 719– 714) (i. Ptah-pap Memphiszben. I. Baket fia. dinasztiából. fr. BT: Dzsehuti5 hozzátartozói BAKET 3 BAKET4 UF: Bakt (ang. I. tábla mellett ülő férfiak ábrázolásai.) BOKKHÓRISZ (i. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. III.) Baqet (ang. I. 6) BT: Thutmózisz.) UF: Bekenptah (ang.) SN: Amenmesz4 felesége. 15) Fia: Kheti1. III.) SN: Ipi5 felesége. II. sírja falfestmény macskaábrázolás vadászat közben BAKETAMON UF: Baketamun (ang. Felesége: Meretszeger3. BT: Bakenhonszu2 NT: Amenmesz16 Ipi7 Meretszeger3 Nefertari1 Paszer5 Rema4 Tjanefer1 BAKENHONSZU SÍRJA UF: TT35PM BT: asasifi sír RT: Bakenhonszu2 BAKENHONSZU UF: Bakenchons (ném.. 15) BT: beni hasszáni sír NT: Baket. 15) BT: beni hasszáni sír RT: Baket.) Bakenkhons (ang. Baket apja.) Baqet (ang. II. 72 . SÍRJÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: A sírkamra északi falán munkaábrázolások és különféle szórakozásokat megörökítő jelenetek láthatók. III. NT: Baket. I. BT: hegység BAKHENKHONS (ang.) SN: III. I. 717–712) BAKERY (ang. III. II.) Baqet (ang. dinasztiában. III. sírjának falfestményei BAKET. BT: Neferrompet hozzátartozói Ptah-pap BAKENPTAH2 SN: Hadsereg parancsnok a 22. (ang.) SN: II.) Bekenkhons (ang. BT: Amenhotep. Anyja: Ipi7. III. II.) Baqet (ang. Az ő koporsójának egy darabját megtalálták Nebszumenu sírjában. Thutmózisz idején. spa.) SN: Neferrompet fia. Oszorkon főpap testvére. BT: Uszer1 hozzátartozói BAKET. BT: Baket. BAKET. sírja BAKET. III. BT: Nebszumenu hozzátartozói BAKETWEREL (ang. Thutmózisz idején.) SN: Honszu isten könyveinek írnoka a 20. III. hozzátartozói RT: Baket. NT: Baket. II.

) SN: Férfiak és nők egyaránt viselték a parókájuk tetején.) BALAENICEPS (lat. tűlevelűek és egyéb növények gyantáját. dinasztiában.) SN: Az ókori egyiptomiak nem ismerték a baktériumokat.. balzsamfa gyantáját. papiruszai gazdasági szöveg hieratikus papirusz RT: Grain Transport in the Ramessid Period: Papyrus Baldwin (BM EA 10061) and Papyrus Amiens (2004) BA-LÉLEK PIRAMISA NOFERIRKARÉ. BT: mumifikálók NT: Thutmózisz4 RT: balzsamozás balzsamozóműhely BAKTWERNEL.) BAKETATON PAPUCSCSŐRŰ PAPUCSCSŐRŰ GÓLYA PAPUCSCSŐRŰ GÓLYA PAPUCSCSŐRŰ MADÁR-FÉLE PAPUCSCSŐRŰ MADÁR-FÉLE BALAENICEPS GOULD (lat. dinasztia után a technikák tovább finomodtak: egyes helyeken a végbélen keresztül olyan olajat juttattak a testbe. BT: kincstárnok RT: Baki1 sírja BAKI1 SÍRJA UF: TT18PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Baki1 BAKI2 (ang. IX. különböző növényi olajok és állati zsiradékok alkalmazásának nyomait is.) SN: XI. Kenőcsökből. dinasztiában. I. 1985–i. Célja volt a test felbomlásának megakadályozása. hozzátartozói BAKYTATEN (ang. 640-ig. spa. 21. mirhát. ném.(1) 73 .) SN: Amenmesz6 és Iuy1 fia a 18. RANDA BT: egyiptológus AD: randa. dinasztiából. olajokból állt. 395-ből származó) múmián végzett kutatásai alapján bebizonyosodott. BT: Amenmesz6 hozzátartozói felolvasó pap wab-pap BAKTERIÁLIS BETEGSÉG BT: betegség NT: lepra tetanusz tuberkolózis tüszős mandulagyulladás vérhas RT: baktérium BAKTÉRIUM UF: Bacteria (lat. balzsamozása sügér balzsamozása RT: balzsamozó balzsamozóműhely BALZSAMOZÓ UF: embalmer (ang.u. Az ő segítségével végzett ásatásokat Ernesto Schiaparelli a Királynék Völgyében.yale. BT: Amenemheb Meh1 hozzátartozói dadák dada a BT: dinasztia.e. FRANCESCO SN: Comói egyiptológus. a nemesek és a gazdagok is bebalzsamoztatták testüket. BT: illatszer BALZSAMOZÁS SN: A balzsamozás művészete tökéletessége csúcsát Thébában érte el. melynek során többek között Nefertari1 sírját is megtalálták. Ramszesz felesége. Apja Ahmesz-Nefertari marhaszámlálásainak írnoka volt. felsőegyiptomi nomosz különböző helyeinek gabonaadóit tartja számon.baligh@aya. I. dinasztiában.. borókaolajat.) SN: Amenemheb Meh1 felesége. BT: kórokozó NT: aerob baktérium fakultatív aerob baktérium Gram-negatív baktérium Gram-pozitív baktérium Mycobacterium tuberculosis (lat. I. amely mirhaparfümmel volt átitatva s a legnagyobb melegben is üde illatával frissítette a levegőt. BT: balta NT: Szeszósztrisz. hogy nem is láthatók.) BALAENICIPITIDAE (lat.BAKI1 (ang.e. I. XI. megőrzése a halál utáni életre. 20. Ramszesz anyja a BALTAFEJ SN: A baltafejek háta kiszélesedett. Amenhotep idején. A balzsamozást i. spa. baltafeje BALTAPENGE BT: penge NT: kagylós kivágású baltapenge BALZSAMKÚP UF: cosmetic cone (ang. BT: királyi feleség Ramszesz.. Ezeket a kórokozókat „érgeknek” nevezték. II. Buckley és Evershed felismerte a tűlevelűeken kívül a pisztácia. BT: halotti szertartás mumifikáció NT: Ápisz-bika balzsamozása dinasztia. dinasztiából. (ang.) BAL CSAPAT BT: sírásó munkacsoport BALDWIN PAPIRUSZ (BM: BM 10061) SN: Dazdasági szöveg a 20. ahol a papok ellenőrzése alatt dolgoztak. melyet egy fanyélhez kötöztek. de élettani hatásaikkal tisztában voltak. PIRAMISA BALIGH. fő királyi 18. X. Később e szokás szélesebb körben is elterjedt. de ez csak a fáraók kiváltsága volt. egészen i. amely a 10. A tűző nap hatására megolvadt kúp beszivárgott a paróka alá.) RT: bakteriális betegség BAKTWERNEL.) SN: A balzsamozók elvitték a holttestet a Nílus bal partján lévő műhelyükbe.) kézibalta BT: fegyver famegmunkáló eszköz NT: baltafej favágó balta szertartási balta BAKNAYU (ang. amelyek olyan kicsik. hozzátartozói Ramszesz. sz. propoliszt.) BALAENICEPS REX (lat. BT: királyi feleség Ramszesz. (ang. 2800-tól gyakorolták és ismerték. BT: egyiptológus BALTA UF: axe (ang. balzsamozása dinasztia. Amenhotep tisztító és felolvasó papja.) SN: Deir el-medinei munkavezető a Ramesszida korból.edu BALLASI NEKROPOLISZ UF: ballasi temető BT: nekropolisz RT: holttest feldarabolása BALLERINI. BT: munkafelügyelő RT: Baki2 és Wennefer8 sírja BAKI2 ÉS WENNEFER8 SÍRJA UF: TT298PM BT: deir el-medinei sír RT: Baki2 Wennefer8 BAKI3 (ang. hozzátartozói X. 5. dinasztiában.) SN: Amon birtokain kincstári hivatalnok. petróleum bitument használták. 20. aki az ezüstöt és aranyat mérte a 18. ami feloldotta a belső szerveket. A baktériumok fejlődési folyamata miatt feketedtek meg a múmiák.) SN: IX. így segített a parókát a fejhez rögzíteni. II. A 21. hogy a balzsamozáshoz kámfor olajat. Ramszesz felesége a 20.) BALAENICIPITINAE (lat.. Evershed és Buckley 13 (i. ném.

ar. AGUSTIN BT: egyiptológus AD: barahona@lander. LADISLAV BT: cseh egyiptológus AD: Czeh Republic.) BT: múzeum BARD.) BAKET1 BAKET. de az eredeti kéziratok alapjául szolgáltak a későbbi térképeknek és a thébai magánsírok rendszerezett katalógusának. Ember alakban kosfejjel ábrázolták.) BÁNYÁSZ SN: A bányászok a hadifoglyok és az elítélt bűnözők soraiból kerültek ki. RT: Egyiptomi Műemlékvédelmi Szolgálat munkatársai régész BARAMIJE (ném. megláncolva tartották.) BARRAMIJE (ném. Banebdjedet ugrott be a végső csata közepébe.BALZSAMOZÓANYAG BT: anyag NT: fahéj guaiakol kilikai jegenyefenyő gyantája RT: balzsamozás BALZSAMOZÓ MŰHELY UF: életerő háza uabet BT: építmény RT: balzsamozás balzsamozó BANADED (ang. KATHRYN BT: egyiptológus AD: kbard@acs. ahonnan az egyiptomiak a drágaköveket és nemesfémeket kinyerték. Amikor Hórusz Széth-tel csatázott az istenek trónjáért. Baraize térképei soha nem voltak tökéletesek és soha nem is publikálták őket. Azt tanácsolta a többi istennek.) BANEBDJEDET2 (ang.) BANEBDJEDET (ang. akkor univerzális csapás lesz az eredmény. tudatva velük: ha az istenek elhagyják Maatot. francia régész.es BARAIZE. Hatsepszut1 kőszarkofágját 7 év alatt sikerült kiemelnie a WA-D sírból.) BANEBDJEDET (ang.) BT: alvilági isten BAQET (ang.) CSAUSZ CSAUSZ BANEBDJEDET (ang.) Ba Neb Tetet (ang. amelyet a Műemlékvédelmi Szolgálat adott ki 1919-ben. Ezek a helyek legtöbbször a hegyekben.) PAPIRUSZSÁS BARCELÓNAI EGYIPTOMI MÚZEUM (Spa. hogy forduljanak Neith1 istennőhöz bölcsességért.) BANEB DJEDET (ang. vagy a Nílus völgyét övező sivatagban találhatók.) UF: Banaded (ang. Ő készítette eddig a legjobb térképet a thébai nekropoliszról.) BAQT I–III (ang. BAQET I–III (ang. BT: jog RT: bányászat BÁNYÁSZTÜDŐ ANTRAKÓZIS BA-PEF (ang. szemben Széth-tel. 1925-ben megpróbálta rendbehozni a gizehi szfinxet.) BARBIR (ar.) SN: Alsó-Egyiptom holdistene.bu.) BANIPE (ko. BT: mesterség RT: bánya bányászat BÁNYÁSZAT NT: aranybányászat gránitbányászat kőbányászat RT: bánya bányász bányászati jog BÁNYÁSZATI JOG SN: A bányászati jog állami monopóliumként működött. egyptologicky ústav. BT: Hatmehit hozzátartozói holdisten kos-isten mendészi isten NT: Banebdjedet1 hozzátartozói BANEBDJEDET1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége Hatmehit halistennő. c/o Ceskoslov. Celetnà ul. Neith Hórusznak ítélte a trónt.) BANNER-NÉV BANTÁZS MNEDESZ (gör.) BANEBDJEDET (ang. BT: létesítmény NT: Akita aranybánya asszuáni bánya fajjúmi bánya féldrágakőbánya galenitbánya Gebel el-Ahmar bánya Gebel el-Zeit bánya gizehi bánya kőbánya malachitbánya mészkőbánya rézbánya szerabit el-hadimi bánya turai mészkőbánya vádi magharai rézbánya RT: bányász bányászat BÁNYAIGAZGATÓ BT: igazgató BARBARY MACAQUE (ang.) Banebdedet (ang.) BAN BERAL (hin. hogy békességet eszközöljön. a szabadulás reménye nélkül. I–III. 110 00 Praha 1 BÁRKA BT: folyami hajó NT: halotti bárka isteni bárka királyi bárka napbárka szent bárka ünnepi bárka RT: bárkaszentély CSILLAGÁSZATI TEREM BÁRKÁK TERME 74 . a munkafelügyelők és a katonák botokkal tartottak köztük rendet és semmilyen kapcsolatot nem tarthattak fenn az ország többi részével. melyet aztán a Kairói Egyiptomi Múzeumba szállíttatott.) BARAHONA JUAN. Ezeket a foglyokat egyedül vagy családjukkal együtt meztelenül. EMILE SN: Az Egyiptomi Műemlékvédelmi Szolgálat mérnöke.) BANEBDJEDET1 (ang. aki hűtlenül tört a trónra megháborítva a nyugalmat. I–III.) BANEBDEDET (ang.) BAN BILAO (hin. Az elviselhetetlen hőségtől kiszáradt és a betegségektől tizedelt bányászok éjjel-nappal dolgoztak végkimerülésig.edu BÁRDOK BT: fegyver vadászeszköz BARES.) BA NEB TETET (ang.) BENI HASSZÁN (ar.) BERBERMAKÁKÓ BERBERMAKÁKÓ BARBARY APE (ang.) Baneb Djedet (ang. 20.. BAKET.) BANI HASAN (ang.) METEORVAS HÓRUSZ-NÉV PÓLYA BÁNYA SN: A templomokban titkosan őrzött térképek megmutatják azon bányák elhelyezkedését.) UF: Museu Egipci de Barcelona (spa. BT: Banebdjedet1 NT: Hatmehit (ang.

ALEXANDRE 1917) BARSANTI. Kultuszának központja Bubasztiszban volt.) SN: A túlvilág szent földrajzáról és a Nap által éjszaka megteendő barlangi utakról szól.) Ubasti (ang. RT: hieroglif írás megfejtése BARTOS ZOLTÁN BT: magyar egyiptológus NT: Bartos Zoltán cikkei AD: Szigetszentmiklós. MIROSLAV UF: Bárta.unibas.) Pasht (ang. luxori templomának bárkaszentélye karnaki Amon-templom Fehér Kápolnája karnaki Honszu templom bárkaszentélye RT: bárka BARKER. and the Patriarch (2003) BÁRTA. III. BT: francia régész RT: Barsanti.) BARRAMIJE (ném.) BARTA.) UF: Universität Basel (ném. fő témája a büntetés és a jutalom. CH-4056 Basel Tel: +41 (0) 612673060 Fax: +41 (0) 612673194 http://pages. ahol a legismertebb temploma. a béke istennője. 9) ÁRPA BARNA JÁSPIS SN: Barna jáspist a sivatagban kavics formájában találtak.) AD: Ägyptologisches Seminar der Universität Basel. Ptah felesége és Mahesz anyja.htm aegyptologie@unibas.) Bastet (ang. 18) HÜVELYES FORGÓPÁNT BARSANTI. a szerelem istennője. A vidámság. Az istennő a nap gyógyító erejét jelképezte. a zene. spa. ném. a tánc. a férfiakat is védi a betegségektől és a fizikai támadásoktól. amikor ünnepi felvonulásokon vettek részt. Alessandro ásatásai (1905–1912) Unisz Halotti temploma BARSANTI. Théba polgármestere.) Pasch (ang. BT: Min-pap polgármester RT: Basa sírja BASA SÍRJA UF: TT389PM BT: asasifi sír RT: Basa (ang. Tel: (24) 440 324 BARTOS ZOLTÁN CIKKEI BT: Bartos Zoltán NT: Jean-Jacques Rifaud és Dzsehutimesz thébai sírja (TT 32) (2004) Kapitel 17 des ägyptischen Totenbuches im Grab des Djehutimes (TT 32) (1993) BASA (ang.ch BASKETWORK (ang..cuni.) BT: vádi (ar. MIROSLAW BARTA.umn. R. JEAN. hanem rátalált három fontos perzsakori sírhelyre is. Ezt követően 1905-1912-ig Závijet el-Arjánon ásatott. század elején Unisz király piramisánál végzett vizsgálatokat Szakkarában és munkálatai során nemcsak a király halotti templomát tárta fel. „Basztet-háza” áll. BT: halotti irodalom könyv szöveg BARLEY (ang. BT: sör BAROMFIŐRZŐ UF: fowlkeeper (ang. Miroslaw BT: egyiptológus NT: Barta. mivel azok száma és időtartamuk nem mindig pontosítottak.) BASE (ang.) (1. Bernoullistrasse 32. MIROSLAV BASZTET UF: Ailuros Ba en Aset Bast (ang. MIROSLAV KÖNYVEI BT: Barta.. Ovális szarkofágjairól vagy agyagtokjairól felismerhető. Miroslav NT: Sinuhe.) UF: Bes2 (ang. ALESSANDRO ÁSATÁSAI (1905–1912) SN: Závijet el-Arjánban ásatott. Alexandre SN: A 20.edu BARLANGOK KÖNYVE UF: Book of Caverns (ang. BT: állatalakú isten bubasztiszi isten holdisten istennő Mahesz hozzátartozói NT: Basztet hozzátartozói RT: Basztet-amulett Basztet-fesztivál Basztet bubasztiszi szentélye Basztet-pap Basztet-szobor Basztet-templom 75 .) (1. mert Basztetnak macskaáldozatokat mutattak be. ALESSANDRO (1858–1917) UF: Barsanti. dinasztiabeli Min-pap.) SN: 26. BT: egyiptológus AD: barke002@maroon. Macskafejű nőként vagy fekete macskának ábrázolják.BÁRKASZENTÉLY SN: Az istenek bárkamodelleken utazva hagyták el a templomokat. ALESSANDRO (1858– BARTÉLEMY. A folyosón nagyobb isteni bárkákat használtak.. Ő a patrónusa a terhes nőknek.) BASTARD CINNAMON (ang. BT: szentély NT: Amenhotep. de az Újbirodalom idején macskává változott. ném. Alapvetően pszichológiai irányultságú. (1. BT: jáspis BARNA SÖR SN: A sörök közül ez volt az elterjedtebb.) BASALT (ang.cz BARTA.. állatok és mindenféle lények laknak.) BAZALT BAZALT ALAPZAT BASELI EGYETEM (Svá.) BARREL HINGES (ang. Erre a teóriájára támaszkodott később Champollion a hieroglifák megfejtésében.) SN: Eredetileg oroszlánistennő volt. mivel megtalálta az erre utaló hatalmas 21 m mély négyszögletes árkot. Alessandro (1858–1917) BARSANTI. Ifjúság u.) RT: barramijei aranybánya BARRAMIJEI ARANYBÁNYA SN: Az Újbirodalom korából származik.JACQUES (1716–1795) SN: Ő tette azt a jelentőségteljes felfedezést.tc. 251) BT: aranybánya RT: Barramije (ném. melyben istenek. M. A.barta@ff.) UF: Baramije (ném. BT: ásatás RT: Barsanti.ch/aegyptologie/index. hogy a kartusokban a királyok nevei találhatóak. The Bible.) BAST (ang.) BASTET (ang. ahol feltevése szerint a 4. 8.) BASALTES (lat.) BT: mesterség NT: Khay3 (ang. ném. Miroslav könyvei AD: miroslav. dinasztia egyik óriási piramisa állhatott. Hérodotosz feljegyzései szerint Basztet tiszteletére évente vidám dalos-táncos ünnepségeket tartottak. Itt számos mumifikált macskát találtak. Ré1 az éjszaka óráinak nehezen megfeleltethető területeket jár be.) BASZTET KASSZIA BASZTET KOSÁRFONÁS ÜLŐSZEMŰ TÜDŐS CSIGA BASOMMATOPHORA (lat.

ahová kb. A BAUFRÉ HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Kheopsz1. MICHEL BT: egyiptológus NT: Baud. lábainál 4 kis macska hever.) Baka (ang.) BASZTET-SZOBOR BT: istenszobor NT: Basztet-szobor (BM: EA25565) Basztet-szobor (L) Basztet-szobor (MET MM 00878) BASZTET-SZOBOR (BM: EA25565) SN: 26 cm magas szobor a Ptolemaida korból. BT: Basztet NT: Mahesz Ptah BASZTET-PAP BT: pap NT: Nefermaat.) BATA1 BATA (ang.) BATIRYTES (ang. majd a tehén tejjel asszociálva a termékenység tehén istennőjévé alakult 76 . ábrázolták tehénként vagy emberi alakban tehén fülekkel és szarvakkal. A bubasztiszi Basztettemplomnál rendezték meg.) Ra-bauwf (ang. jobb kezébenszisztrumot tart. mint az év egész többi részében. dinasztiából. A szobrot Mohamed Ali sebészének. BT: Basztet-szobor BASZTET-TEMPLOM BT: templom NT: bubasztiszi Basztet-templom BAT (ang. 2551– 2528) BAUFRÉ MASZTABÁJA UF: G7310-G7320 SN: Bauré (G7320) és felesége (G7310) masztabája.e. BT: dinasztia. 6.) Bikka (ang.be BASZTET-FESZTIVÁL UF: bubasztiszi ünnepi játék (1. kezében egy udzsatszemet tart.e.15×1. 4.) Bakare (ang.e. 2546–2539) (i. fáraója. Bal kezében szisztrumot. 2539–2532) BAUFRÉ (i. hogy Basztet védelmező támogatását elnyerje.) Baef-Rê (ném. Arannyal és festett üveggel berakott bronzszobor. amelyen feltehetőleg maga is részt vett. akik tánccal üdvözölték őket. Az útközben érintett partmenti településekből a parthoz rohantak a nők.BASZTET-AMULETT (VEM: FAI.ac. Hajókon utaztak ide vegyesen nők és férfiak. (ang.e..55 m (G7310)..) UF: Bat (ang.) Biqueris (gör.e. a 4. BT: gizehi masztaba RT: Baufré BAUFRÉ PIRAMISA SN: Befejezetlen piramis. dinasztiában. (1. 1274) BAUD.. 2767–2741) BÁTOR CSAPAT BT: sírásó munkacsoport BATTLE OF KADESH (ang. 69) SN: Hérodotosz részletes leírást adott e fesztiválról.) UF: Betresh (ang.) Bicheres (gör. Bubasztiszból származó bronzszobor. Fia: Szemerhet. Csak a föld alatti részek épültek meg. I. 2539–2532) UF: Baefra (spa.e.) KÁDESI CSATA (i. Pszammetik fáraó uralkodása alatt élő Merszopdu. 4. BT: Basztet-szobor bronzszobor BASZTET-SZOBOR (MET MM 00878) SN: A 22.e. MICHEL KÖNYVEI BT: Baud. Hór fia adományozta.) Baufre (cse.e. Területe: 4. 10.) Bicheris (gör. BT: Basztet-amulett medál BASZTET-AMULETT UF: amulet of Bastet (ang. 2613– 2498) (i.e. spa. jobb kezével egy kosarat tart.) SN: Eredetileg a Tejútrendszer istenítése volt. 2787–2767) (i. Závijet el-Arjánban található. 700000-en zarándokoltak el minden évben.e. BT: Baufré NT: Kheopsz1 (i. hol. Fején egy törött ureusz kígyót visel. 4. LAURENT BT: egyiptológus AD: lbavay@ulb. 2639–2504) (i. a nők pedig szisztrummal kísérték a dallamot.e.) BAUFRÉ (i. dinasztia 5. BT: Batirytes (ang.SS 00255) SN: Zöld fajanszból készült. piramisai závijet el-arjáni piramis BAVAY. Bal kezében égiszt. 2613–2494) fáraó Kheopsz1 hozzátartozói Meritiész. 2546–2539) (i. 27. 2604–2581) (i. Fiuk: Mahesz.8 cm magas. (i. I. dinasztia idejéből. Michel NT: Djeser et la IIIe dynastie (2002) BAUFRE (cse.15×1. BT: település BATA2 (ang.) BT: amulett NT: Basztet-amulett (VEM: FAI. Eredetileg egy Felső-Egyiptomban imádták. 2589–2566) (i. a többiek tapsoltak és énekeltek.) SN: Itt található a Geb-szentély.) NT: Adzsib (i. BT: Adzsib hozzátartozói királyi feleség NT: Batirytes hozzátartozói BATIRYTES HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje: Adzsib.) Bikeres (gör. Antoine Barthéleminek gyűjteményéből vásárolta meg a Louvre 1853-ban. BT: befejezetlen piramis dinasztia.SS 00255) BASZTET BUBASZTISZI SZENTÉLYE BT: szentély RT: Basztet BASZTET BUBASZTISZI TEMPLOMA BASZTET-TEMPLOM BUBASZTISZI a mitológiában. spa. 115g súlyú.e. némely esetben bájaikat is felfedték.egnet. Bubasztiszba rengeteg áldozati ajándékot hoztak és több bor fogyott ekkor. A szokatlan formájú szarkofágot a sírkamra padlójába ágyazták be. sőt.e.e.7 cm magas Basztet-medál. Az alapzatára vésett szöveg szerint a szobrot I. Michel könyvei AD: mbaud@ifao. s utazásuk közben míg a férfiak furulyáztak. spa. hozzátartozói NT: Baufré hozzátartozói RT: Baufré masztabája Baufré piramisa varázsló és az elveszett amulett. A Alsó-Egyiptomból származik a 23. 69) BT: fesztivál BASZTET HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje: Ptah..net BAUD.6 cm magas. BT: tehén-isten termékenység istennő BATA3 SN: Anpu és Bata3 meséjében Anpu öccse. 2939–2892) Szemerhet (i.) SN: Kheopsz1 fáraó fia.) SN: Adzsib fáraó felesége az 1.e.65 m (G7320). RT: Anpu és Bata3 FÜRDŐSZOBA BATHROOM (ang. 2723–2563) (i. BT: Basztet-szobor BASZTET-SZOBOR (L) SN.

A tanítványt kellő előkészítés után kriptába zárták és mesterségesen úgy befolyásolták. FL. ANDREW (1961–) SN: New Yorkban született egyiptológus. Coral Springs. III. Az Újbirodalom és a Harmadik Átmeneti Kor időszakára specializálódott. Ennek közelében bukkant a CSA nevű egyiptomi régészeket magába tömörítő szervezet egy gigantikus méretű (6 km2) temetőre. dinasztiában. dinasztiában. 300).) BEDET (óei. Az Ápisz-bika temetési rituáléját szinte percnyi pontossággal adta vissza. Az asszonyok lenge ruhái szabadon hagyták vállukat. BT: dinasztia. BT: idegen nép NT: sászuk sémik RT: beduinok öltözete BEDUINOK ÖLTÖZETE SN: A férfiak levágott szakállukból készült nyakláncot. A Középbirodalomtól kezdve azonban az ellenségeskedések megszűntek. hogy a nagy küszöb átlépését átélje. feb. amelyek kb. Egyiptomban a rituális halálnak megrendítő külsősége volt. mielőtt békésebbre fordult a völgybeliek és a nomádok kapcsolata. USA (otthoni cím) Tel. Lábbelijük pirosra festett finom bőrből készült. (1. geometriai mintákkal díszített leplet viseltek.e. Journal of the American Research Center in Egypt. Jürgen von könyvei RT: Jubileum sztélé karnaki nilométer szöveg BECKERATH. BT: fűrésznyom BAZALT SZARKOFÁG BT: szarkofág NT: Ahmosze szarkofágja Mükerinosz szarkofágja Padienisi szarkofágja (KEM: JE 34648) BAZALT SZOBOR BT: szobor NT: Thutmózisz.) Beb-Ankh (ang.BAWITI SN: A Bahariyya oázis legnagyobb falva. 16. aki számtalan cikket írt olyan újságokba. Fehér színű piros rajzokkal ékesített. 33065.e. az i. és hosszú. Ezen kívül kereskedelmi kapocsként is működtek: Egyiptomba szállítottak egzotikus árukat. Mentuhotep idején.) basaltes (lat. Göttinger Miszellen. 1600–1588) BEBIANKH (i. amelyeket később az erózió elpusztított.) SN: 12 éven át uralkodott a 16. FL. amelyet Jubileum sztéléként emlegetnek az akadémikusok. dinasztiában. amelyen jól látszódik egy 4. BT: vezír BEBIANKH (i.: 954-255-7139 BAZALT UF: Basalt (ang. 1250 NW 36th Street. (i.sz. 19–) NT: Angebliche Jubiläums-Stele Osorkons II.e. Archiv für Orientforschung és a Studien Zur Altägyptischen Kultur.) SN: Város az asszuáni kerületben. USA (hivatali cím) 11250 NW 36th Street.) BEAVATÁS HIVATALNOK SZAKÁLL BEAVATÁSI SZERTARTÁS BÉCSI CSÁSZÁRI MÚZEUM PAPIRUSZ-GYŰJTEMÉNYE KUNSTHISTORISCHES MÚZEUM PAPIRUSZ-GYŰJTEMÉNYE BÉCS PAPIRUSZ (27. BT: város BEAVATÁSI SZERTARTÁS UF: beavatás SN: A philaei nagytemplomban láthatjuk ilyen avatási szertartás ábrázolását.) BEARD (ang. 300–i.e. Ő fedezett fel és publikált egy kevésbé ismert sztélét II. BT: öltözet BEE’S WAX (ang. Jürgen von (1920. mint például a Vörös-tenger korállja vagy az afganisztáni lazurit. BT: amerikai egyiptológus AD: Guardian@guardians.) BEBIANKH (i. Die (1996) BECKERATH. BT: szertartás NT: eleuziszi beavatás RT: Thot Könyve BEB-ANCH (ném. és az uralkodó és a nomádok között partnerség kibontakozását figyelhetjük meg. II. A közdelem a királyok és a beduinok között az Óbirodalom alatt szinte folyamatosan dúlt. 33065. 10000 konzervált testet rejtenek magukban. 14) BT: Renefsoneb hozzátartozói BECKERATH.) Bebankh (ang. dinasztiabeli fűrész nyoma. JÜRGEN VON CIKKEI BT: Beckerath. Valamennyi a görögrómai korból származik (i..) (1. BT: falu BAY (ang.) SN: Töredékes formában fennmaradt démotikus és hieratikus írást egyaránt tartalmazó szöveg.. mint az Orientalia.e.) BAY IRSU (ang. 1600–1588) BEBIANKH (i. ol. 1600–1588) BEDUINOK UF: mentiu (óei) SN: Ázsiából származó nomád törzsek. JÜRGEN VON KÖNYVEI BT: Beckerath. Jürgen von cikkei Beckerath. 1663–1570) hükszósz fáraó 77 .) SN: Renefsoneb anyja (talán) a 13. 1600–1588) UF: Beb-Anch (ném. A nomádok összekötőként és munkásként is szolgáltak később a türkiz kitermelésének történelmében. Coral Springs.e. 19–) NT: Chronologie des Pharaonischen Ägypten (1997) Handbuch der Ägyptischen Königsnamen (1999) BÉCSI CSÁSZÁRI MÚZEUM MÚZEUM (Aua) KUNSTHISTORISCHES BAYUK.) BT: kiömlési magmás kőzet NT: dolerit fekete bazalt RT: bazaltváza bazaltszarkofág bazaltszobor BAZALT KÖVEZŐKŐ BT: kövezőkő RT: bazalt kövezőkövön látható fűrésznyomok BAZALT KÖVEZŐKÖVÖN LÁTHATÓ FŰRÉSZNYOMOK SN: A Kheopsz1 piramis keleti oldalához közel fekszik egy 50 cm-es bazalt kő. 9) BEESWAX (ang.) SN: Vezír a 11. a ptolemaiosz korból származik.e.) PROPOLISZ PROPOLISZ BEBI (ang. BT: német egyiptológus NT: Beckerath. JÜRGEN VON (1920. Jürgen von (1920. ahol kb. Ő örökítette meg az utókornak a karnaki nilométer szövegeket 1953-ban.) Sewoserenra (ang. 250 és 150 közötti időből és pontos utasításokat tartalmaz a papok és szolgáik számára az Ápisz-bika bebalzsamozását és mumifikálását illetően.) BEBANKH (ang.net Egyptology Photography and Web Design. feb. BT: papirusz BÉDANES (fr. feb.) BEB-ANKH (ang.) BAJ BAJ BEBU (ang. ném. Oszorkontól. Az előés hátoldalán két különböző kézírással ellátott papirusz feltehetőleg a memphiszi Szerapeumból. szobra (LM) BAZALTVÁZA BT: váza BEAMTER (ném. 200 sírt tártak fel. színes szegélyű anyagból készültek. 19–) SN: Német egyiptológus.) BEDU HORNYOLÓ VÉSŐ BÚZAFÉLE ÁGYKERET BED-FRAME (ang.

) Heket (ang.) BEHMLER. Ezt egy ruhán átszűrten kell meginni. Sírokban és múmiákon gyakorta találtak ilyet. Hnumhotep. Egyetlen ma álló obeliszk sincs olyan magas. gör. BT: gyógyszer BELGA EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Bruwier. Amenhotep idején. amelynek szája egy kötél segítségével mozgatható.) BEKET BEKENKHONS (ang.net BEINLICH. Neheri BELÉNDFŰ KORIANDER BÉLFÉREG ELLENI GYÓGYSZER SN: Gránátalmafa gyökerét 5 ro sörrel szét kell dörzsölni. Megpróbáltak kisebb obeliszket faragni belőle. Old Saybrook CT 06475.) BEHEDET2 (óei. A szövege szinte olvashatatlan.) SN: Egy nomarkhosz lánya. piramisa Baufré piramisa Dzsedefré piramisa Noferefré piramisa Noferirkaré. hozzátartozói.) BEHDET EDFU HÓRUSZ BEHDETI EDFU FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) Heh (ang. fia II.) BT: kétéltű RT: béka-amulett béka-isten békaméreg békaszobor BÉKA-AMULETT UF: amulet of the frog (ang. fizikailag annyira szétmállott.de BEHNESA. BT: amulett BÉKA-ISTEN BT: állatalakú isten NT: Hauhet (ang. BT: királyi írnok Maanakhtef hozzátartozói NT: Begeni hozzátartozói BEGENI HOZZÁTARTOZÓI SN: Testvére: Maanakhtef.) SN: Királyi írnok.) BT: farmídiumos NT: orsógilisztaféle BELL. SN: Egyiptológiai Ph.) BEJRÚT SZTÉLÉ BEJÁRAT BT: építészeti elem NT: Királyok Völgyének bejárata királysírok bejárata piramisok bejárata Ramesszeum könyvtár bejárata RT: bejárati ajtó BEJÁRATI AJTÓ BT: ajtó NT: kahuni lakóházak bejárati ajtaja RT: bejárat BEJRÚT SZTÉLÉ UF: Beirut stela (ang. Ezt az amulettet a holttestre helyezték és azt a célt szolgálta.) BEHTEN OXYRINCHUS (ang.) HETTITA BIRODALOM (i. BT: Hnumhotep. BT: Beket NT: Hnumhotep. Rá 630 évre Asarhaddon asszír király mellé vésette a sziklába a sajátját. Felesége: Tinetmennefer. BEHDITE (ang. 2. Marie-Cécile Capart.com BEGENI (ang. hogy a békafejű istennő. 1977-ben a Chicagoi Egyetemen kezdett tanítani és az Orientális Intézet Epigráfiai Tanulmányának vezetőjévé vált.D-jét a Pennsylvániai Egyetemen szerezte. mint amilyen ez lett volna. de az egyik oldalán egy nagy repedés keletkezett.) SN: A nyüzsgő élet és a feltámadás szimbóluma. BT: gránitobeliszk BEFEJEZETLEN PIRAMIS BT: piramis NT: Amenemhet.. Neheri hozzátartozói RT: Beket hozzátartozói BAKETAMON HÓRUSZ BEHDETI BEKETAMEN (ang. II. de újabb törés miatt abbahagyták a munkát.) Tinetmennefer (ang.) BEHEDET1 (óei. BT: békaszobor kötéllel mozgatható játék BÉKAMÉREG SN: A békák füle mellett lévő púpszerű kiemelkedésben található a mérgük. I. II. sztéléi BÉKA UF: Anura (lat. Visszavonulása után a Brown és a Columbia Egyetemeken tanított. ar.e. ol. Ramszesz első hódító hadjárata emlékére. és az Egyetemi Múzeumban dolgozott 12 éven át. AL. Tel.) 78 . Egy éjszakát 15 ro vízzel elkeverve kell állni hagyni.) BAKENHONSZU BAKENPTAH (ang. Heket hatalmát átvigyék vele a halottra. spa.uni-wuerzburg.BEFEJEZETLEN OBELISZK SN: Az egyik asszuáni bányában található. A 18.. Jean (1877–1947) Kinnaer. BT: Ramszesz. A következő 12 évéből évi 9 hónapot a luxori Chicago Házban töltött. dinasztia korában kezdték megmunkálni. BARBARA BT: egyiptológus AD: bbegel@compuserve.) BEHEDTI (ang. piramisa Szanaht piramisa Szehemhet piramisa BEGELSBACHER.) BÉKAJÁTÉK SN: Kőből készült béka figura..) SN: Bejrútban vésette egy sziklába ezt a sztélét II. Az irányítása alatt működő expedíciók hatásköre az epigráfiák tanulmányozásán és rögzítésén kívül kiterjedt feltárási és konzerválási munkálatokra is. Az Egyetem Theban Tomb Project-jének a vezetője is volt ezidő alatt Luxorban. Maanakhtef testvére II. HORST BT: egyiptológus AD: aegy002@mail. BT: amerikai egyiptológus NT: Bell.) NT: Maanakhtef (ang. LANNY D...) BEKENHONSZU BEKENPTAH (ang. Lanny könyvei RT: Dra Abu el-Naga AD: 26 Ragged Rock Road. BT: Begeni (ang.de BEIRUT STELA (ang. Ez a gyűszűvirág mérgéhez hasonlít./Fax: 860-388-2037 jillbaker1@prodigy. BT: méreg BÉKASZOBOR BT: állatszobor NT: békajáték BÉKE FÖLDJE ÁLDOZATOK FÖLDJE BAKENAMON BAKENHONSZU BEKENAMUN (ang. 1700–) BEKET HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje Neheri. csak apró szerkezeti különbségben térnek el. II.(ang. ol. Hnumhotep. Jacques BÉLGILISZTA UF: Ascaridida (lat. VIII. 41 m-nél is hosszabb és még most is egy hatalmas gránittömbben fekszik. Fia II. HEIKE BT: egyiptológus AD: hbehmle@gwdg. akinek felirataiban maradt fenn a neve.

) Beni Hasan tomb (ang. BT: csúcselem kő BENDJET (ang. Ramszesz. sírja 79 . spa. amelyeket ő azután több hetes otthoni munkával ókori egyiptomi múmiává preparált. spa.. mint az Abu Szimbeli templom feltárása vagy a Kephrén piramis felnyitása. hogy elkerülje a börtönbüntetést. 1823. mialatt a Niger folyó forrását próbálta felkutatni. a National Galleryben található.) UF: Benia Paheqamen (ang. I.) SN: 1778-ban született Olaszországban. BT: felső-egyiptomi nomosz. BT: orosz egyiptológus AD: belova@moscow. BT: beni hasszáni nekropolisz sziklasír NT: Amenemhet.) Beni Hassan (ang. BT: egyiptológus BENIA (ang. a negyedikbe pedig a tüdőt helyezték. dinasztiabeli sírok a 16. ar.) Estable ‘Antar (ang.) UF: Patagonian Samson (ang..) NT: Narrative of the Operations and Recent Discoveries within the Pyramids.) Panubit Per Huer (óei.) Szpeosz Artemidosz (gör. Az olasz Belzoni 1815–1819-ig olyan kivételes vállalkozásokat vezetett Egyiptomban.portal. dinasztiából is. Giovanni Battista könyvei RT: Belzoni-kamra Salt. dec. El-Minyatól 23 km-re délre. Kar1 lánytestvére a 6. BT: munkafelügyelő RT: Benia sírja BENIA PAHEQAMEN (ang.. GIOVANNI BATTISTA (1778. Szerkesztett ugyanis egy vízkereket. Széthi (1817) sírjának felfedezését. ar.. Padua-ban egy borbély fiaként. amiről a sírkamra egyik falán található felirat tanusít.) BENI HASSZÁNI SÍR BENI HASSZÁN BENI HASAN TOMBS (ang. de található néhány kisebb sír a 6. II. BT: Idu1 hozzátartozói Kar1 hozzátartozói BÉNÉDITE.ru BELSŐ KOPORSÓ BT: koporsó NT: Panebmontu belső koporsója Sepenmehit belső koporsója (BM: EA 22814B) BELSŐSÉG BT: állati élelem NT: vese BELSŐ SZERVEK MUMIFIKÁCIÓJA SN: Ha a belső szerveket mumifikálták. amely szinte a világ valamennyi nagyobb egyiptomi gyűjteményével kapcsolatban állt. hol. 2-án szüntette be működését. A Királyok Völgyéről készült 1818-as térképe a Keleti és Nyugati Völgy vázlatos topográfiáját is tartalmazza. Tombs and Excavations in Egypt and Nubia (1820) BELZONI-KAMRA SN: A Kephrén piramisban található 130 m-rel a csúcs alatt. BT: szent hely BENBENET BENBEN-KŐ BENBEN-KŐ UF: benbenet ben-kő SN: Héliopoliszban fétisként tisztelték. BT: múmiahamisítók BENBEN SN: A legelső föld. spa.) Pahekmen (ang. hogy Egyiptomba utazzon. harmadikba a zsigereket.) Beni Hasan (ang. 16 éves korában belépett egy szerzetes rendbe Rómában. Ott vándorcirkuszba szegődött 12 évig. A beni hasszáni kis dombok lejtőin John Garstang 1902 és 1904 között 880 további kis sírt fedezett fel. spa.BELL. I.. sírja Baket. GEORGES AARON (1857–1926) SN: Tutankhamon sírját közvetlenül meglátogatta. Henry (1780–1827) Széthi. GIOVANNI BATTISTA HOZZÁTARTOZÓI BT: Belzoni. dec. illatos fűvel beszórták. hol. Miután ajánlatát visszautasították régész lett.) BENI HASSAN (ang. dinasztiához tartozik.) UF: Bani Hasan (ang. 3. a másikba a májat. amelyek többsége a 11. Giovanni Battista Belzoniról kapta ez az üres sírkamra a nevét.) SN: Idu1 lánya. A város sírásói megszabott díj ellenében szállították neki a hullákat. Angelica BELZONI.) a feltárás után BENI HASSZÁN (ar. melynek teljesítménye négyszer meghaladta a hagyományosét és felkínálta a szabadalmat Mohamed Ali szultánnak. felső-egyiptomi nomosz nomarkhoszainak készültek. azokat szétválasztották.) SN: Munkafelügyelő a 18.) BENI HASSZÁN (ar. GALINA A. Lanny NT: American Discovery of Ancient Egypt (1997) Temples of Ancient Egypt (1996) BELOVA. A nekropoliszról sok felfedező írt a régi időben.. ném. valamint azon sírok egyszerű méretarány nélküli rajzát. Giovanni Battista hozzátartozói Belzoni. melyeket ő tárt fel. ném. 15–1823..) Hebenu (óei. Giovanni Battista (1778. BT: Egyiptom-utazó felfedező régész NT: Belzoni.. Az obeliszkek tetejére is helyeztek ilyet. Kairótól durván 245 km-re. mint feltaláló. település BENI HASSZÁNI NEKROPOLISZ BT: nekropolisz NT: beni hasszáni sír BENI HASSZÁNI SÍR UF: BH (röv. 3. A 39 sírból mindössze 4 látogatható a turisták számára a BH18-as számú dekorálatlan sírral együtt. 16.nov. Felfedezőjéről. dec. ALI SHUKRI SN: Ő volt a feje annak a múmiahamisítóbandának. a aki meggyőzte arról. dinasztiában. BT: kamra BELZONI-SÍR SZÉTHI. dinasztiában. Temples. jún.. 3án halt meg vérhasban és lázban Gatonál Beninben (DélAfrika).. James Curtinnal Máltába utazott.) BENIA (ang. sírja BELZONI. 12. ahol Mohamed Ali pasa egy hivatalnokával ismerkedett meg.15-1823. GIOVANNI BATTISTA KÖNYVEI BT: Belzoni. de az első felmérést Percy Newerry végezte el a nekropoliszról 1890–1894 között az Egyiptom Kutatási Alap oldalán. pálmaolajjal megmosták. Giovanni Battista (1778.nov. sírja Baket.. Többek között neki köszönhetjük Aj (1816). SÍRJA BENAM.) BENIA SÍRJA UF: TT343PM BT: magánsír seikh abd el-gurnai sír RT: Benia (ang. A 11–12. nov. A bűnszövetkezet 1952. ahol Patagoniai Sámsonnak nevezték. spa. majd négy kanópuszedénybe zárták őket. Egyikbe a szívet. Ez egy piramis alakú szent kőtömb. BT: mumifikáció RT: kanópusz BELZONI. Ezt azonban már előtte Muhammed Ahmed kőfaragó mester valamikor megtette.) NT: Valabreque. III.. 1815-ben feleségével Sarah-val és ír szolgájukkal. ahol politikai botrányba keveredett és 1803-ban Angliába menekült. hol. LANNY KÖNYVEI BT: Bell.) SN: A Nílus keleti partján fekvő régészeti terület. ném. I. A Belzoniról készült festmény Londonban.) SN: A Nílus keleti partján sziklába vájt sírok. ar. amely kiemelkedett az ősvízből. sírja Baket. 3. II.) BENI HASAN (ang. I. dec. I.15–1823..

sírja Hnumhotep.) Mono de Berbería (spa. XI. 312) (i.) SN: A tuna el-gebeli nekropoliszban találtak egy berbermakákó múmiát. Egyes becslések szerint több.e. Ptolemaiosz.) SN: Ménész felesége az 1. megölette. III. I. Férjei: X. IV. aki mivel túl öregnek találta hitvesét és egyedül akart kormányozni.) Macaca sylvanus (lat.) macaque de Barbarie (fr. Az a monda járt róla. A kikötő Ptolemaiosz Philadelphosz kezdeményezésére épült. Démétriost.) Magot bezocasý (cse. súlyúak. Némelyek szerint atyjának mirhába takart testét is magával hozta. Ptolemaiosz Szótér. hogy 500 évenként magát elégetve saját hamvaiból újra életre támad. Kleopátra. Behten fejedelme magánál akarja tartani az istent. BT: hettiták Noferuré hozzátartozói RT: Bentres-sztélé BENTRES-SZTÉLÉ SN: I. majd a Níluson felfelé ÉszakEgyiptomba vitték azokat.) BERBERMAKÁKÓ BERENDEZÉSI TÁRGY SN: Az otthonokat meglehetősen egyszerűen bútorozták: a faanyag drága volt. A fáraó először egy orvost küldött hozzá. Kleopátra Kleopátra Bereniké SN: IX.) Berberaap (hol. 220) SN: Magos lánya. 250-ben összeesküdött anyja. Úgy tekintették. BT: Ptolemaiosz. IX. Anyja: IV. mint 10000 lakos lakta a ptolemaioszi időkben BT: kikötő RT: Bereniké temploma BERENIKÉ. BT: Arszinoé.e. XI.) SN: A Vörös-tenger forgalmas kikötője. HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: IX.) (1.) Magot (len. művelt életéről tanúskodnak. III. Az a hír járta róla. Szép hajáról az északi égen egy csillagzatot neveztek el (Bereniké fürtjei). amelyek egyúttal az agyondolgoztatott nép roppant nyomoráról is beszélnek. fején két hosszú lobogó tollal. i. 88–80) (1. amely most a Louvre-ban található. a római diktátor nyomására feleségül ment unokaöccséhez. i. A legkülönbözőbb hajók szállították a Perzsa-öbölből.) BENTRES SN: A bahtáni hettita fejedelem lánya. Noferuré huga. Szótér (i.e.e.e.(100) Maximum 75 cm-esre nőnek és 13 kg. Ptolemaiosz Alexander.) Magoto (esp. mint Ozirisz megtestesülését.) BINTENDUATNETJER (ang. A Halottak Könyve gyakran hivatkozik rá Hajnalcsillagként (Vénusz) vagy Ozirisz egyik megjelenési formájaként. hogy önmaga által teremtette az ősi óceánt. Az isten megnyilvánulásaként tisztelték. Ptolemaiosz Alexanderhez. Ramszesz uralkodásának 15. (–i.) SN: Főnix madár formájú napisten.beni hasszáni sírok feliratai BH18 BH569 (1.) BENT PYRAMID (ang. nádfonatok és cseréptárgyak képezték a szobák főbb berendezési tárgyait. IV Ptolemaios kegyencének. Ceylonról és Távol-Keletről Berenikébe rakományaikat. 109–107 és i.e. 80-ban Sulla. Alexander hozzátartozói Ptolemaiosz. IV. UF: Bereniké. Fiának. BT: királyi feleség Ménész hozzátartozói BERENICE TROGLODYTICA BERENIKÉ1 BERENIKÉ UF: Berenice Troglodytica Ras Banas (ar.) Bertuccia (ol. Bentres megbetegedett. hozzátartozói BERENIKÉ. aki i. Másik változat szerint megjött nyugatról és Ré1 templomára leszállt. Ptolemaiosz Euergetészhez ment feleségül. Indiából. Egy betegségéből való meggyógyulásának történetét meséli el a Bentres-sztélé. hozzátartozói RT: Bereniké fürtjei BERENIKÉ. 17) BT: díszítő technika BERAKOTT DÍSZÍTÉS BERAKÁS 80 . II. századból származó egyiptomi elbeszélés. BT: beni hasszáni sír sírfelirat BENI HASSZÁNI SZIKLASÍR BEN-KŐ BENNU BENBEN-KŐ BENU (óei. 38) Hnumhotep. Században veszélybe került. A sztélé magyar fordítása A paraszt panaszai című antológiában jelent meg 1963-ban. hozzátartozói Ptolemaiosz. Utcái egyenes szögben keresztezték egymást. mégis gyakran aranysólyomnak ábrázolták.) Barbary macaque (ang. Viszonylag gyorsan egy jelentős várossá alakult és az is maradt a Római Birodalom teljes ideje alatt. Ennek meggyilkoltatása után 246-ban. megérti.e.) phoinix (gör. akit Atummal hoztak kapcsolatba. III. 88–81)(1. mielőtt az V. Ptolemaiosz Alexander majd XI. Valóságos festett történetek. ezek a népnek eleven. aki segíti a napot mindennapos újjászületésében. BT: Bereniké. IV. mert vőlegényét. hogy az aranysólyomként repül vissza a hazájába. Arsinoé uralma ellen. NT: Kleopátra. dinasztiában. BT: tárgy NT: bútor BERENIB (ang. ahonnan aztán szárazföldön Koptoszba. I.) DAHSURI TÖRT PIRAMIS BENI HASSZÁNI SÍR BERBERAAP (hol. Eurgetész hozzátartozói Ptolemaiosz Piladelphosz. 19) BENTENDUANETJER (ném. BT: sztélé RT: Bentres paraszt panaszai. BT: állatalakú isten szent állat BEPÓLYÁZÁS BÉR FIZETÉS PÓLYÁZÁS BERAKÁS UF: berakott díszítés marquetry (ang. IX.) Berberräffin (ném. 116–107 és i. II. évében sógornője. IV.) UF: bennu Bonu főnix Phoenix (gör. A Benu a valóságban a bíbic egy faja volt. Behten ország (talán Baktria) fejedelmének a leánya. BT: makákó BERBERRÄFFIN (ném. Szótér hozzátartozói NT: Bereniké. A (1963) BENU (óei.e. Erre a thébai Honszu isten csodatévő szobrát viszik hozzá. 37) Deditbaket sírja (1. Ptolemaiosz Szótér lánya. ám az a démontól megszállt betegen nem tudott segíteni. sírja Hnumhotep sziklasírja Kheti1 sírja Remusenti sírja Szobekhotepi sírja BENI HASSZÁNI SÍROK FELIRATAI SN: A 39 sírból mindössze 12 volt dekorálva. A benu.) BERBERMAKÁKÓ BERBERMAKÁKÓ UF: Barbary ape (ang.) macaco-de-Gibraltar (por. IV. de amikor álmában azt látja. a jelenen s a jövőben létező dolgok őrzőjeként élt a köztudatban. ezért az agyagtéglák. hogy el kell engednie.e. 3. Ennek szövege szerint II. 116–110. Ré1 isten templomának szent madara. Démétrios Poliorketés fiát elcsábította. Sosibiosnak felbujtogatására meggyilkolták 220-ban. egy 600 m hosszú és 270 m széles téglalap alakban. ez kiűzi a démont.

századi görög nyelvű papirusz.) SN: III. papiruszai hieratikus papirusz BERLIN 10003A PAPIRUSZ BT: papirusz BERLIN 10236d PAPIRUSZ SN: Ez említi egy északi uaretnek olyan birtokát. BT: dinasztia. 107–88) (1. 80) BERENIKÉ FÜRTJEI UF: Coma Berenices Haar der Berenike. BT: nekropolisz BERSAI SÍR SN: El-Bersaban főként sziklasírok találhatóak.Ptolemaiosz. Az Erman.31. X. (1. Újbirodalom. Negyedrendű csillagoknál kisebb. BT: sztélé RT: Amarna-művészet BERLIN MEDICAL PAPYRUS (ang. hogyan képzelték el ebben az időben a segítő szellem elnyerését. mely már-már feledésbe ment és Tycho Brahe elevenítette fel. Ez az Amarna-művészet egy szép darabja. BT: dinasztia. Willems.) SN: Ennek az intézménynek volt az igazgatója Adolf Erman professzor és itt dolgozott tanítványa. papiruszai BERLIN 13602 PAPIRUSZ BT: démotikus papirusz BERSA. Bey Kamal. Először a ptolemaioszi időktől a Vöröstenger melletti Sikait-Subara körül bányászták. Ebből megismerhetjük a legrégebbre datált terhességi tesztet és hogy hogyan állapították meg a még meg nem született gyermek nemét. BT: múzeum RT: életbe belefáradt ember párbeszéde a lelkével. BT: csillagkép RT: Bereniké. Szeszósztrisz piramisvárosa) területén belül helyezkedett el.okt. Wreszinski fordította le német nyelvre 1909-ben.) BERLIN 3038 PAPIRUSZ BERLIN 3024 PAPIRUSZ SN: Egy férfinak a bával folytatott beszélgetését rögzíti. IV. a többit a szomszédos kőbányákban folytatott kitermelés romba döntötte. Sajnos mindezen feltáró munkálatok közül egyet sem publikáltak. Az előcsarnokkal szemben egy előszoba helyezkedik el. amely Szehemszenuszert (II. Das (ném. Baloldalt egy lépcső vezetett fel a tetőre. Jean Pierre Adolf (1854. Összesen 10 feltárt sír van.) BERLIN ÄGYPTISCHES MUSEUM (ném. A terület számos lelettel szolgál különböző korokból. akinek ötletéből a lengyel Poznańi Archeológiai Múzeumban is nyílt egy folytonos egyiptomi kiállítás 1998-tól.) UF: Berse. majd a századfordulón G.) Deir al-Barsha (ang. hogy megszagoltassa az illatát. BT: görög papirusz BERLIN 7504 PAPIRUSZ (1. papiruszai orvosi papirusz RT: terhességi teszt BERLIN 5025 PAPIRUSZ SN: I. dinasztiabeli hieratikus papirusz. 24 hasábos. az Első Átmeneti Kor. a tartomány kormányzójáé tekinthető meg. Ezeken kívül még találhatóak itt sírok az Óbirodalom. Gunther (1881–1966) BERLINI „KERTI SÉTA” SZTÉLÉ UF: Kerti séta sztélé SN: Egy fiatal pár látható rajta: talán Tutankhamon és Anheszenamon. 4–5. I. őket a Leuveni Katolikus Egyetem váltotta fel.) SN: Átlátszóan zöld. Itt található a Westcar-papirusz és a „Kerti séta” sztélé. E sírok koporsóinak alján lehet egyedül megtalálni a Két Út Könyvét és a Boldogság Vidékének szövegét.) EGYIPTOMI MÚZEUM (No.e. el. I. Daressy és A. dinasztiabeli hercegeinek temetkezőhelye. amint áldozatot nyújt Min istennek és Ízisznek. 312) Ptolemaiosz. A múzeum vásárolt Giuseppe Ferlini Meroéi ásatásaiból szármaó leleteket is. EL. Alexander (i. Giuseppe (1800–1870) Roeder. Az előrész baloldali falán egy római császárt látni. elBersha. 1970ben az Egyptian Antiquities Organization vállalt feltárásokat a falu közepén. 220) BERENIKÉ. 1915-ben máciustól májusig Reisner követte őket. az eleje hiányzik. Tiberiust. Az első 21 hasáb és az utolsó 3 más írnok kézírása. Berenikének hajfürtjeiről elnevezett csillagkép az északi égen. ami a kétoldali kápolnákkal ellátott főhajóba vezet. 1891-ben Newberry indított először expedíciót ide. Giuseppe Passalacqua szerezte be Szakkarában és a porosz Friedrich Wilhelm IV-nek adta el 1827-ben a 81 . XI. 8. majd a Leideni Egyetem folytatta a munkálatokat a területen 1990-től a Bosztoni Szépművészeti Múzeummal közösen. BT: dinasztia. Miután ők tovább nem kívántak ásatni a területen. amelyek Középbirodalmiak. BERILLUS (lat. Igazgatója volt továbbá Prof. BT: drágakő ortoszilikát RT: akvamarin BERILL BERLINI Berlini Múzeum számára. dinasztia korából származik. A királynő virágcsokrot tart férje orrához. mint az alapfalak és néhány oldalfal. amelyből csak Dzsehutihotep1é. Konón csillagász adta e nevet.e. A Berlini Múzeum alapját a Lepsius vezette egyiptomi expedícióból származó gyűjtemény képezte. melyet 1907-ben dolgozott fel Wilamowitz.) SN: Közép-Egyiptomban található. BERENIKÉ TEMPLOMA SN: Bereniké városának közepén emelkedik egy Zeusznak felszentelt szentély. BT: papirusz RT: északi uaret BERLIN 10456 PAPIRUSZ 10456 RUBENSOHN PAPIRUSZ (BEM: BERLIN 12412 PAPIRUSZ SN: A 19.) Deir el-Bersha (ang. KLEOPÁTRA BERENIKÉ.) BERLINI EGYIPTOMI MÚZEUM (No. 33ff) BT: görög papiruszok RT: Amherst 11 papirusz Philinna papirusz BERLIN 8869 PAPIRUSZ SN: 8. Mérete: 10×4 cm. dinasztiából származik. 1988 és 1992 között H. amely a 19. 70. szabad szemmel látható csillagból áll. BT: templom BERIL BERILL BERILL UF: beril berillus (lat. A bejárat az előcsarnokra nyílt.) SN: A második leghosszabb (20×520 cm) orvosi papirusz.(ang. 19. GörögRómai Kor korszakaiból is. BT: papirusz BERLIN 3038 PAPIRUSZ UF: Berlin Medical Papyrus (ang. amelyek többnyire díszítetlenek.sz.–1937) Ferlini.) Beryll (ném. Néhány Dzsehutinakht nomarkhosz által fennmaradt felirat alapján lehet csak datálni az itt eltemetett nomarkhoszok sírjait. Gunther Roeder is. amiből nem maradt fenn más. (–i. BT: falu RT: bersai nekropolisz bersai sír BERSAI NEKROPOLISZ SN: A hegy lábánál nyíló völgyben található Nyúl-tartomány főleg a 11–12. Dietrich Wildung. Az Amherst 11 papirusszal és a Philinna papirusszal egy egységet alkot. Vegyjele: Be3Al2Si6O18.(ar. 19.e. aki a smaragdbányákat védelmezi. Egy másik oldalfalon a „zöld bánya” istennőjének ajánlják fel az áldozati adományt.) UF: Berlin Ägyptisches Museum (ném. 1873-ban állították helyre ezt a templomot. Ptolemaiosz Euergetész egyiptomi király nejének. főként az epigráfiákra koncentrálva. Alexander (i. és számos kopt maradvány. 35) SN: Késő-görög papirusz. amelyben leírták.

25) BT: orvostudomány NT: adit (óei.000 múmiát vizsgáltak meg a legfejlettebb technikai eszközök segítségével. (1. reumatikus betegségek. (1. A felelős istenség beazonosítása után adományt kellett neki vinni. hogy az egyiptomiak ugyanazokban a betegségekben szenvedtek. de jótékony istenség volt. gyermekbénulás.) BETA URSAE MAJORIS (lat. a zene és a társas örömök istenének tekintették. ném. BT. vashiányos vérszegénység. aki így a beteg távollétében is tudta azt gyógyítani. III.metro. ruha. 18) SN: Állatokkal való fajtalankodás. spa. EL. oltalmazó szobrokat tartottak otthonukban. felkeresett egy „tudósnőnek” nevezett asszonyt. előrelógó nyelvvel.) (1. A szépség és vidámság patrónusaként. Harkness hagyatékából szerzett be 1926-ban. hajlott háttal. Az adomány az beteg anyagi helyzetétől függően lehetett kenyér. még a dinasztiák előtti időkben..) MIRZAM (ar. A Bészt ábrázoló amuletteket nagy becsben tartották.) BESENMUT (ang.BT: sír NT: Dzsehutihotep1 sírja Gua sírja BERSE. a gyerekek védelmezőjeként tisztelték.) BT: Bész-amulett BÉSZ-AMULETT SN: Népszerű amulett volt Bész törpe isten képmása. görbe lábakkal.) SN: Neferweben1 vezír felesége. a hypo feltalálója. 8) Paleopatológiai (őslény kórbonctani) kutatások során 36. mandula–gyulladás és struma. Ilyenre csak egy álomfejtő könyvben találni hivatkozást. kádesi csata (i. dinasztiában. elbeszélés RT. A Nátron-tó vizének elemzésekor a só és a mészkő közti addig ismeretlen kémiai reakciókat figyelt meg. Osztrakonok szövegei számolnak be ezekről az eljárásokról. érelmeszesedés.7. ahol férfiak és nők bizonyos állatokkal vannak.. csontritkulás.) alkaptonúria állkapocsbetegség angolkór asztma ázsiai betegség bakteriális betegség bőrbetegség csontbetegség diftéria érelmeszesedés fej betegségei Fröhlich szindróma fogbetegség genetikai betegség gyermekbénulás gyomorbetegség 82 .878) SN: A Harmadik Átmeneti Korból származó fajanszból készült Bész-amulett. A tudósok arra a következtetésre jutottak.com BERGMAN. Később Horus-szal azonosították. LAWRENCE MICHAEL BT: egyiptológus AD: berman@cma-oh. vaskos karokkal.7. de a gyermekszülés és a háború istenének is tartották.(ang. ahol a kérdéseket általában cédulákon nyújtották be az istenségnek. ízületi gyulladások. angolkór. BT: istennő RT: Bész BÉSZ JÓSDÁJA SN: Abüdoszban működött ez a jósda. mint a mai ember.és mellhártyagyulladás. spa. az ének. Több példány is ismeretes belőle.878) BESZENMUT UF: Besenmut (ang. L. Nagy szakállas fejjel. a hypo feltalálója.) (1. BT: törpeisten védőisten RT: Beszet BESZÁMOLÓ SN: A kádesi csatáról szól.) BES (ang. DIANE BT: egyiptológus AD: bklnmus3@metgate.) MERAK BERTHOLLET. Thutmózisz idején. ékszer is. BT: amulett NT: Bész-amulett (MM: HB 26. himlő.e.org BERMAN. hogy mely megbántott istenség felelős a bajaiért. Tiszteletét azonban hamar átvették az egyiptomiak. BT: napóleoni expedíció tagjai RT: Nátron-tó BERTUCCIA (ol. C. A beteg sokszor a beteg testrészéről egy modellt hagyott a templomi orvosnál. ELBERSA. BT: Neferweben1 hozzátartozói Rehmiré hozzátartozói BETA CANIS MAJOR (lat. Többi tudóstársával együtt megírták a Description de l’Egypt című 9+11 kötetes könyvet. epe. BETEGSÉG UF: disease (ang.) BESTIALITÁS UF: bestiality (ang. A betegségek megelőzésére amuletteket viseltek és kis gyógyító. BT: napóleoni expedíció tagjai RT: Nátron-tó BEÖNTÉS BT: gyógymód NT: vérvizelés elleni beöntés BERGMAN. a jószerencsét és a boldogságot biztosította. (1748–1822) SN: Francia kémikus. köszvény. Bes valószínűleg idegen isten volt eredetileg. Amulettje a nevetést. s egyben védelmezte a bűnös szellemek ellen az otthonokat és a gyermekeket. ELBERSA. 18) BT: szexuális elhajlás BESTIALITY (ang. májelégtelenség. BT: jósda BET (ang. ijesztő külseje van. DAG BT: egyiptológus AD: 76761. tüdő. vérhas és székrekedés. ném.) BESZENMUT BÉSZ BES2 (ang. ném. eredetileg Egyiptom királyi házait védte. amelyben olyan álomról számol be. spa. RT: Beszenmut sírja BESZENMUT SÍRJA UF: TT160PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Beszenmut BESZET SN: Egyiptomi istennő. fogszuvasodás. hogy lecsillapodjék.org BERTHOLLET SN: Francia kémikus. malária. bokros farokkal ábrázolták. Groteszk... Később a művészetek.) SN: Törpeisten. Kapcsolatba hozható a szerencsével is. Rehmiré vezír anyja a 18.322@compuserve. 18) BÉSZ BESTIALITÁS UF: Bes1 (ang. ELBERSHA.) BERYLL (ném. tetanusz. Részt vett a napóleoni hadjáratban. rákos daganatok. vagy akár ökör. amelyet a Metropolitan Múzeum Edward S.) SN: Ha valakinek valamilyen betegsége volt. dinasztiából. Többi tudós társával együtt megírták a Description de l’Egypt című 9+11 kötetes könyvet. Ez rossz előjelet jelentett a könyv szerint. (1.) 1 BERBERMAKÁKÓ BERILL BASA (ang. 1274) BESZÁMOLÓ ELBESZÉLÉS BÉSZ-AMULETT (MM: HB 26. Bész női alakja. Feltűnik még az ágyak háttámláján és a hüpokephalokon.. A Nátron-tó vizének elemzésekor a só és a mészkő közti addig ismeretlen kémiai reakciókat figyelte meg..) SN: A király bizalmasa a 26. Az alábbi betegségek nyomait sikerült azonosítaniuk a múmiákon: szívbetegség.és vesekő. aki a többi istent mulattatta. valószínűleg az egyiptomi hadsereg naplója alapján készült. tuberkolózis. vagy egy templomot és megkérdezte. Részt vett a napóleoni hadjáratban.

) METEORVAS BIA EN PET (óei. BT: beni hasszáni sír RT: széklábak (AM: E 4162)(1. George Edward Stanhope Molyneux Herbert munkatársai Carter. BT: urugváji egyiptológus NT: Bianchi. SÍRJA BAKET.unipi. Alberto (1920. 83 . szep. szep.) BI (óei. 21. ROBERT S. Richard hozzátartozói BETHELL. III. megmunkálás után kivételes fénnyel csillog. 6–2003. SÍRJA AMENEMHET.) BENI HASSZÁNI SÍR HNUMHOTEP. Alberto könyvei BIANCHI. 1998) BIANCHI. SÍRJA HNUMHOTEP. ALBERTO KÖNYVEI BT: Bianchi. I. I.) BIBAN EL MULUK (ar. 37) BI1 (óei.) SN: Urugvájban. 6–2003. II.net BIBAN EL-HARIM (ar. ALBERTO CIKKEI BT: Bianchi.) SN: Vöröses színű andezites összetételű kőzet. Richard ( -1929) NT: Westbury.it BH (röv. de ezt a kőzetet használták kis mértékben előtte is szobrok készítésére (pl. Kleopátra elrendelésére.) BIBAN EL MOLUK (ar.) BIANCHI. BT: egyiptológus AD: drbob04@ibm. BT: beni hasszáni sír REMUSENTI SÍRJA BAKET. III. A világon elsőként Egyiptomban hoztak létre bíborkő bányát VII. 38) BÍBORKŐ UF: porfír porfirit porphyry (ang. MARILINA BT: egyiptológus AD: betro@sta. Szeszósztrisz).) BATIRYTES (ang. azon belül Montevideoban született egyiptológus.hideg tűz homályos látás ízületi gyulladás kopt rühösség kórokozó köhögés köszvény légúti megbetegedés májzsugorodás mandulagyulladás Marfan-kór mellhártyagyulladás migrén nemi betegség nőgyógyászati betegség nyelv betegségei orrhurut pajzsmirigy-betegség paradontózis parazita betegség pestis petechiás láz púposság rák skarlát székrekedés szembetegség szenvedélybetegség szívbetegség tályog tífusz törpeség trachoma trichiasis tuberkolózis tüdőbetegség végbélnyílás betegségei véraláfutásos szem vérmérgezés vérszegénység vérvizelés vírusos betegség RT: Smith. La (1997) Los animales en el mito y la religión egipcia (1991) Los avatares del difunto luego de enfrentarse al Tribunal Divino (1995) Los cánidos en el mito y la religión egipcia (1984) Los équidos en el antiguo Egipto (1985) On the presence of the wild dog in ancient Egyptian iconography (1998) pluralidad mitológica del dios Horus. BT: Carnarvon.) BETRO. RICHARD (–1929) SN: Carter és Carnarvon személyi titkára volt. 12) BH569 (1.) KÖNYVTÁR BH27 BH29 BH33 BH183 (1. la protección. az Urugváji Egyiptológiai Intézet munkatársa volt.) BETRESH (ang. Keringési elégedetlenségben (más források szerint szívinfarktusban) halt meg.) BH2 BH3 BH14 BH15 BH17 BH18 (1. I. SÍRJA BAKET. melynek egyik lelete volt egy szék aljának a váza. 6–2003. Amikor apja (Lord Westbury) értesült fia halálából kivetette magát londoni lakásának 7. SÍRJA DEDITBAKET SÍRJA (1.) NT: Contribución al estudio de las divinidades llamadas Mert(i) y Merut(i) (1991) Estudios complementarios sobre la momia egipcia en el Museo Nacional de Historia Natural (1993) Glosario de términos egiptológicos (1999) Libro de los Muertos. el erotismo y el belicismo en el antiguo Egipto. La (1993) Posible significación del uso de la piel de pantera como atavío jerárquico en el antiguo Egipto (1987) Reflexiones acerca de los componentes mítico-religiosos de Thot en relación con el ibis (1992) Reflexiones acerca del pensamiento religioso egipcio sobre el fuego (1982) Remarks on the beings called mrwty or mrwryt in the Coffin Texts (1987) simbología de la imagen del tekenu en la fiesta Sed. RICHARD HOZZÁTARTOZÓI BT: Bethell. Grafton Elliot (1871–1937) BETHELL. 38) BIBLIOTHECA ALEXANDRINA (ang. A kőzet felhasználása az arab hódítás után megszűnt. SÍRJA KHETI1 SÍRJA SN: Dekorálatlan sír. El (1991. Alberto cikkei Bianchi. III. szep. Lord ( -1930. La (1998) situación social de los pigmeos y enanos en el antiguo Egipto.) NT: Algunas consideraciones sobre la doctrina herética del rey Akhenatón (1992) Algunas consideraciones sobre la muerte y la resurrección de Osiris (1986) Algunos aspectos de los componentes mítico-religiosos del dios Thot en relación con el ibis (1991) Consideraciones sobre la significación del tocado floral en el antiguo Egipto (1989) fertilidad.) KIRÁLYNÉK VÖLGYE KIRÁLYNÉK VÖLGYE KIRÁLYOK VÖLGYE1 KIRÁLYOK VÖLGYE1 ALEXANDRIAI BIBAN EL-SULTANAT (ar. emeletéről. ALBERTO (1920.) 2 MADARAK BÁ (óei. 37) SN: John Garstang fedezte fel a sírt. Howard munkatársai NT: Bethell. Alberto (1920. feb. La (1994) Sobre la significación múltiple de los ushabti (1996) Una estatua de Osorkón I en el Museo del Louvre (1990) BIANCHI. amely nyitott a turisták számára.

20) Schistosoma japonicum (lat. A betegségek ezen tünetei jól látható Mehu sírjának azon falfestményén. Wilhelm Griesinger belgyógyász magával vitte asszisztensként az egyiptomi alkirály udvarába.e.) BIKKA (ang. és intercalatum bélrendszeri megbetegedést okoz. Két év után Tünbingenbe ment. hozzátartozói RT: Bint-Anath sírja BINTANATH (ang. táplálkoznak és szaporodnak a kifejlett mételyek. (1. 20) Schistosoma mansoni (lat.)(1.uk BIESBROEK.e. ahol Bilharz nemsokára átvette háziorvosi helyét. Biomphalaria és Oncomelania nembe tartozó vízicsigák. amelyeknek 4 fajtája ismeretes: Schistosoma haematobium. amely egyiptomi vérvizelés néven ment át a köztudatba. 2539–2532) BICHERES (gör. amelyek a Bulinus.) BINT-ANATH 84 .) BICHERIS (gör. (1.) Mnevisz BIKA-ISTEN BT: állatalakú isten NT: Ápisz BIKALÁB ALAKZATÚ ÁGYLÁB UF: bovine-shaped leg (ang.) BICKEL. ahol halászok húznak egy kötelet.e. megnagyobbodott herezacskók.) BILDHAUER (ném.ac. 2539–2532) átment fertőzőképes lárva. köldöksérv a hasi nyomás megnövekedése következtében. Theodore Maximillian (1825–1862) BILHARZIOSE (ném. MUBABINGE BT: egyiptológus AD: bilolodr@writeme. 2546–2539) (i.) (1. dinasztia idején volt elterjedt az egyszerűbb ágylábak mellett. 34) Napóleon hólyagpanaszait is húgyúti bilharziázis okozta. A Schistosoma mansoni.. majd felfedezte egy régóta honos trópusi betegségnek a kórokozóját. Az ember testében a fertőző férgek fajtájától függően a bél. a húgyhólyagon keresztül a széklettel és a vizelettel a külvilágba jut. irodalomtörténetet. ném.) BAUFRÉ (i. vagy a máj és a lép vénáiban telepszenek meg. A Schistosoma japonicum nem található meg Afrikában. MORRIS BT: egyiptológus AD: mbierbrier@british-museum. amelyet Bilharz német orvos írt le először 1852-ben. patakokban és tavakban az ott élő csigákba jutnak ismét.) bilharziózis egyiptomi vérvizelés (1. RT: bilharzia bilharziázis BILITERÁLIS JEL UF: kéthangzós fonogram SN: Két betűből álló jelek kombinációja.e. BT: fonogram NT: mn pr RT: ideogram triliterális jel uniliterális jel BILOLO. A fertőzés a bőrön keresztül történhet a vízben való járákáláskor vagy fertőzött víz ivásánál a nyálkahártyán keresztül.. 19) BILHAZIÁZIS BILHARZIÁZIS UF: Schistosomiasis (lat.) BILATERALIA (lat. 18 évesen Freiburgba utazott.566@compuserve. 2546–2539) (i.) BILHARZIÓZIS BILHARZIÁZIS BILHARZIÁZIS BILHARZIA SN: A bilharziázis betegség kórokozó férgei.net BIENKOWSKI.e.BT: kiömlési magmás kőzet BÍBORTETŰ KARMAZSINTETŰ BAUFRÉ (i. hol. A betegség egyik kórokozója a Schistosoma haematobium húgyúti megbetegedést okoz. 20) BT: bilharziázis parazita NT: Schistosoma haematobium (lat.com BIERBRIER.) Snail Fever (ang. Ezután az időszak után alakult ki nála a tűrhetetlen vizelési inger.) BILATERIA (lat. Az embertől kikerülő peték a folyókban. Theodore Maximillian (1825–1862) tányércsiga BILHARZIASIS (1. BT: mételybetegség NT: bilharzia RT: Bilharz.) (1. zoológiát. a húgy-ivarszervek. ahol ivarérett féreggé alakulnak. másodlagos tünet lehet a májzsugorodás.univ.) ökör SN: A szarvasmarhák hím egyede.de BINDSALAT (dán. 1858-tól az Egyptian Society alelnöke volt. A nőstény állatból kikerülő milliónyi pete süllyedés révén vándorol a fertőzött emberben. 2539–2532) KÉTOLDALI SZIMMETRIÁJÚ ÁLLAT KÉTOLDALI SZIMMETRIÁJÚ ÁLLAT SZOBRÁSZ BAUFRÉ (i.egnet. régészetet és antik művészettörténetet tanuljon. átfúrja az útjába eső szervek falát.) vérmételybetegség SN: Mételyek által okozott megbetegedés.. amelyek vándorlásuk során mérgező és közvetlen szövetkárosító hatást fejtenek ki. THEODORE MAXIMILLIAN (1825–1862) SN: Kenzingenből származott.studies@t-online. hogy megszerezze az orvosi doktorátusát.) SN: II. akit később elvett feleségül.) (1. 24) ökörláb alakzatú ágyláb SN: Trakhanban az 1. BT: Ízisz-Noferet hozzátartozói Ramszesz. ahol bonyolult átalakulási cikluson mennek keresztül. amelyet a hasüregben felszaporodott folyadék okoz. Közben Bilharz részt vett ásatásokon. ahol széleskörű szakmai ismeretei és jó nyelvtudása miatt szívesen látták. Ramszesz és Ízisz-Noferet lánya. Schistosoma mansoni.) Swimmer’s Itch (ang. 19) Bilharziose (ném. spa. ALEXANDER BT: egyiptológus AD: biesbroek@www.e. és a bélen. Schistosoma japonicum és a ritkán előforduló Schistosoma intercalatum. 20) RT: Bilharz. Ezekben a vénákban azután párosával élnek. A betegséget róla nevezték el bilharziázisnak. BT: szarvasmarha szent állat NT: Ápisz-bika Buchis (ang. Egy díjnyertes munkájával államvizsgája után megkapta a doktori címét.nl BIGEH BIKA SZENOM UF: oxen (ang. 20) Schistosoma intercalatum (lat.ccer.) KÖTÖZŐSALÁTA KÖTÖZŐSALÁTA BINT-ANATH UF: Bintanath (ang. A betegség terjedését egy közti gazdaszervezet segíti elő. A fertőzés látható elsődleges tünetei: férfiaknál mellmegnagyobbodás. 2546–2539) (i. BT: ágyláb BIKASÍR BT: állatsír NT: Ápisz-bikák sírja Mnevisz-bikák sírja BIKERES (gör.com african. mivel a Nílus Deltában fordult elő leggyakrabban.) (1. aki az egyiptomi hadjárat alatt fertőződhetett. 19) bilharziasis (1. spa. 19) Katayama Fever (ang. II.) (1. PIOTR BT: egyiptológus AD: 100731. A betegség panaszaiért a peték tehetők felelőssé. 2539–2532) BAUFRÉ (i. hogy orvostudományt. hasi görcsöket. melyek szervezetét elhagyva a vízbe kerül az átalakuláson BILHARZ. véres hasmenést. SUSANNE BT: egyiptológus AD: sbickel@ifao. Később múmiakutatásokat végzett.e. 2546–2539) (i.) BINDSLA (hol.e.

spa. és felelős az egyiptomi kollekció katalógusáért és rendszerezéséért. A Nílus-völgytől e vidék lassan emelkedik és a Vörös-tenger előtt helyenként eléri a 2000 m magasságot is. illetve a gránit különféle változataiként határozta meg. mint amennyit Green 1909-ben közölt. SAMUEL KÖNYVEI BT: Birch.) BÍRA TUTANKHAMON BAUFRÉ (i. BT: expedíció RT: Bir Minayh bir minayhi sziklarajzok BIR MINAYHI SZIKLARAJZOK SN: Néhány rajzon az emberek – a vadász.) SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM BÍRÓ BÍRA BIRMINGHAMI UF: bíró judge (ang. S-753 33 Uppsala. A felsorolás az előfordulási sorrendnek felel meg. Sweden BIR MINAYH SN: A Nílus völgyétől 100 km-re fekszik a keleti sziklás sivatagban. vízszintes kartusba került. Papirológusként tartják számon. mint 5000 évesek. Ezeket Dr. 42 Szív megmérettetése BIRCH.) NT: An introduction of the study of hieroglyphics (1857) Description of the papyrus of Nash-Khem (1863) Manners and customs of the Ancient Egyptians.. A szív megmérettetésénél is jelen voltak. A halott feladata volt bebizonyítani. BT: tó BIRKET HABU (ang.) BÍRA.) BIRKET EL-QARUN (ar. elsősorban a feliratos és rajzos mezőkből. A 2000. BT: üledékes kőzet BIORITMIKA SN: Egy Újbirodalom idejéből származó papirusz tanúsága szerint már tanították ezt a tudományágat.) BIOFIZIKAI VIZSGÁLAT BT: régészet NT: spektroszkópiai módszer BIOGÉN ÜLEDÉKES KŐZET UF: szerves üledékes kőzet SN: Fossziliákból. 3.) Szidzsehuti Wermeru2 (ang. BENGT BT: svéd egyiptológus AD: Repslagargatan 7 K.e. Samuel (1813. BT: település RT: bir minayhi expedíció (1998–2000) Green.) UF: Birket el-Kerun SN: A Fajjum nyugati részét az 50 km hosszú..) SN: Londonban született és halt meg. Furka Ildikó. Ha ez sikerült. The (1889) BIRKET EL-KERUN (ar.: 205 254 2566 Fax: 205 254 2714 vagy 205 254 2710 BIRMINGHAM MUSEUM OF ART (ang.) BIRCH. BT: bíra NT: Anubisz Árnyékfaló Tűzhányó Vérszívó RT: bírák terme Duat1 szív megmérettetése BÍRÁK TERME UF: Hall of the Two Truths (ang. 27) 85 .–1885. Farkas Attila Márton. Khephrén fáraó.) Judgement Hall (ang. hogy egyiket sem követte el. hieroglifát.) BIRKET EL-QARUN (ar. azaz a király trónra lépésekor felvett programszerű név az alatta látható. A feliratok az Óbirodalomban Sznofru fáraóéival kezdődnek. században készültek. 2539–2532) BIQUERIS (gör. dinasztia negyedik királya Hórusz nevével és az uralkodói névvel jelenik meg egy korábbi. Itt az emberi jelenlét 5000 éves története követhető nyomon viszonylag érintetlen körülmények között. Horváth Zoltán. USA 35203-2278 Tel. egykor élt szervezetekből keletkezik.) BT: múzeum AD: Birmingham Museum of Art. abban az esetben a 42 démon közül egy sem támadta meg. 42 legfőbb bírák Kagemni2 Nebszeni7 Neh (ang. A hüpokephal-kutatásnak az ő tanulmánya adott igazi lendületet.és tárolóedény töredéket szedtek fel. Hórusz nevét egy palotahomlokzatra emlékeztető építmény felső táblájába karcolták. Alabama. dinasztiában. BT: angol egyiptológus papirológus NT: Birch. Birmingham. Budai György. Számos éven keresztül volt a British Múzeum tulajdonosa. A felszíni kerámiát a 3000 m2-nyi településen belül gyűjtötték össze. nov.) SN: Bíró csak a fáraó kegyelméből lehetett valaki. Mint egyiptológus. késő neolitikus sziklarajzmező mellé vésve. részt vett Bunsennek Egyiptomról szóló munkája megírásában. a 4. A leletek alapján kora bizáncinak keltezték a települést. 42 UF: túlvilági bíra SN: Mindegyik a 42 lehetséges bűn egyikét képviselte. a legfiatalabbak i.és tárolóedény-töredéket. vendégként pedig Danyi József és Rajna András. Az egyik szelvényről 727.) SN: Az isteni papnő kamarása a 26. A legrégebbi rajzok több. BT: tudomány BIPHURIA (het. spa. Kőzetmintákat is vettek. évi expedíció résztvevői: Almásy Adrienn. egy romterületet és egy núbiai temetőt találtak itt.e. Történetileg értelmezhető ábrák is akadnak az anyagban. számos sziklarajzot. 27. dec.u. 3. – 1885.) RT: bíra. dec. a második hatalmas gízai piramis építtetője. 2000. SAMUEL (1813. 7-8 km széles és mintegy 10 m mély Birket el-Qarun nevű tó foglalja el. The records of the past of Egypt and Assyr.) UF: Bentenduanetjer (ném. az ELTE Ásványtani Tanszéke vezető egyetemi tanára gránitként. nov. Frederick William (1869–1949) BIR MINAYHI EXPEDÍCIÓ (1998–2000) SN: A 3-szori expedíciót Luft Ulrich vezette az ELTE Egyiptológiai Tanszékének megbízásával. A bir minayhi expedíció sokkal több feliratot talált. a pásztor vagy a lovas – az állatokkal együtt láthatók.) Tetires3 (ang. Bir Minayhban az emberi lét nyomai legalább 6000 éven át nyomon követhetők. BT: kamarások RT: Bintenduatnetjer sírja BINTENDUATNETJER SÍRJA UF: TT407PM BT: asasifi sír RT: Bintenduatnetjer (ang.) Renefsoneb (ang. BT: sziklarajz BIRMINGHAMI SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM (USA) UF: Birmingham Museum of Art (ang.. BT: igazságszolgáltatás mesterség tisztségviselő NT: Anubisemonekh bíra. a másikról 582 beazonosítható főző. Rengeteg főző. Az uralkodói név. 7.BINT-ANATH SÍRJA UF: QV71 BT: Királynék Völgye sírjai BINTENDUATNETJER (ang. évi kutatásaikat a Kutatási és Fejlesztési Alap valamint az OTKA támogatta. spa. 2000 Eighth Avenue North. Samuel könyvei RT: British Múzeum (An.) BT: mesterséges kikötő Nyugat-Théba BIRKÓZÁS BT: játék BIRKSTAM. Lassányi Gábor. 2546–2539) (i.

DAHSURI FEKETE TETEJŰ FEKETE LAKK BLACK TOP POTTERIES (ang. fax: (0341) 878 06 20.) BOKKHÓRISZ (i.) (1.) BOHAIRI DIALEKTUS AMENEMHET. Munkahelyi fax (0341) 973 70 29 E-mail: egypt@rz.. Fernand könyvei BISSON DE LA ROQUE. Főként filológus volt. Hattusilishez BOHAIRIC (ang. ELKE KÖNYVEI BT: Blumenthal..e. BT: levéltár RT: Ramszesz. levele III. XIX) BLACK PYRAMID (ang.) KÉK EGYIPTOMI KÉK GALENIT EGYIPTOMI KÉK KOCKASZOBOR BIRTH HOUSE (ang. 719–714) (i. Bir Minayhtól 50 km-re északra található. 719–714) (i. FRIEDRICH WILHELM VON (1873–1956) UF: Bissing. BT: francia egyiptológus francia régész NT: Bisson de la Roque.) BT: kétszikű NT: mákvirágú BOHAC.) (1.) BLUE LEAD (ang. 717–712) BOELAK MUSEUM BOULAQ MÚZEUM (Eg.e. 717–712) BOCCHORIS (fr.) BIR UMM FAWAKHIR SN: Egy chicagói kutatócsoport tárta fel a közelmúltban. Edward könyvei BLEIBERG. EDWARD KÖNYVEI BT: Bleiberg.e.) BOESER. de ismert általános katalógusa a leideni egyiptomi gyűjteményről 1907-ből és a Beschreibung részére készített 12 kötetnyi fotografikus ábrák és leírások a gyűjtemény főbb darabjairól. BT: hercegnő Thutmózisz.uni-leipzig.u. Munkahelyi tel: (0341) 973 70 10. 720–715) (i. dinasztiabeli masztabákat ásatott ki. PATRICIA A. FERNAND (1885–1958) SN: 1922 és 1924 között Abu Roas északi részén 5. berlini és lipcsei tanulmányai után 1910-1928-ig az első egyiptológiai egyetemi előadó lett Hollandiában. FRIEDRICH WILHELM BLUE EGIZIANO (ol.) BOKKHÓRISZ (i. The (1996) BLEU EGYPTIEN (fr.) FEKETE FEKETE SZEMFESTÉK BLACK EYE-PAINT (ang.) (1. 720–715) (i.) SESI CSÓNAK BOCHI. Fernand (1885–1958) NT: Rapport sur les fouilles de Médamoud (1927) BITNOFRU SN: I. Számos régészeti és közép-egyiptomi szövegről szóló cikk szerzője volt. Hattusilishez írott ékírásos levele. hozzátartozói BIZÁNCI KOR (i. PIETER ADRIAAN AART (1858–1935) SN: Leideni. 19) BLEIBERG.) BIRTHING BRICK (ang.org BISSING.) SZÜLŐTÉGLA BIRTOK BT: település NT: alapítványbirtok királybirtok szolgálati birtok BIRTOKFELÜGYELŐ BT: felügyelő NT: Dzsehutihotep2 Hóri7 Jahmesz Humay Kheruef Meh4 (ang.de BLUMENTHAL. AYLWARD MANLEY (1883–1956) SN: Kiterjedt munkálatokat végzett Núbiában. FERNAND KÖNYVEI BT: Bisson de la Roque.) BLUMENTHAL. II.e.) BOAT (ang. Die Leipziger Grabdenkmal im Ägyptischen Stil Und die Anfänge der Ägyptologie In Deutschland. Edward NT: Official Gift in Ancient Egypt.e. spa. nem élt sokáig. KENNETH BT: egyiptológus AD: Bohac@cma-oh. Elke NT: Biblische Weihnachtsgeschichte und das Alte Ägypten. BT: település BISSING.) PIRAMISA FEKETE FÉNYEZETT BOHLEKE. A kora bizánci korra datálható. 19) SZÜLÉS MAMMISZIK (1. Elke könyvei AD: Kommandant-Prendel-Allee 107. III.e. Ramszesz III. 1892-1925-ig a Leideni Nemzeti Régiség Múzeum kurátora majd aligazgatója.) AGYAGEDÉNY BLACK VARNISH (ang. 17) 86 .) AGYAGEDÉNY (1. Thutmózisz lánya.) Ranunculidae (lat.) Szenimen BIRTOKLEVÉL BT: levél NT: imit-per (óei. NT: Blumenthal.BÍRÓSÁG BT: hatóság RT: bíra BIRSALMA BT: almaféle BIRTH (ang. BRIANT BT: egyiptológus AD: b. ELKE BT: német egyiptológus SN: Lipcsei egyiptológus professzor.. 118) BLACKMAN. Frederick von BT: német egyiptológus BISSON DE LA ROQUE.bohleke@yale.) BLOKKSZOBOR BLUE (ang.com BOCHORIS (fr. 395–640) BT: korszak BIZTONSÁGI SZERELVÉNY BT: szerelvény NT: lakat zár BLACK (ang. BT: angol egyiptológus BLACK POLISHED POTTERIES (ang. spa.) Nebszumenu Roy1 (ném. Hatsepszut1 testvére sokat betegeskedett. EDWARD BT: egyiptológus NT: Bleiberg.) BOGLÁRKA ALKATÚ UF: Hahnenfussähnliche (ném. BT: holland egyiptológus filológus RT: Leideni Nemzeti Régiség Múzeum (Hol.edu BOGAZKÖY SN: A hettita birodalom egykori fővárosa ezen város környékén feküdt. 04299 Leipzig Tel. és 6. FREDERICK VON VON (1873–1956) BISSING. Ein BNON (ang. I. BT: Hettita Birodalom RT: Bogazköyi irattár Hattusas BOGAZKÖYI IRATTÁR SN: Itt található II. amely ma Törökországban található. BT: egyiptológus AD: pbochi@compuserve.

BOHAIRI DIALEKTUS UF: Bohairic (ang. ezen kívül egy teás. és két másik kosár.e.) Bochoris (fr. 1769-ben született Korzikán Carlo és Letizia Bonaparte 8 gyermeke közül a 2. 1807-ben a csodálatos étkészletet diplomáciai ajándékként I. amely 12 állatövi jeggyel volt díszítve.) SN: Francia hódító. máj. BT: egyiptológus AD: imhotep@boshakov. részint a saját Utazás Felső.–1821. aki útjára bocsátott egy új tudományt. dinasztia 2. de csak előírt mérték szerint. ANDREY O.e. Denon személyesen választotta ki a díszítésként szolgáló témákat és mintákat. amelyet Alexandre Brongniart arannyal futtatott egyiptomi motívumokkal díszített. az egyiptológiát.–1821. 5. júl.) NT: Sasfiók BONAPARTE NAPÓLEON TÁNYÉRJA SN: A Sevres-i királyi porcelán manufaktúrától rendelte az egyiptomi hadjárata emlékére. 717–712) UF: Bakenrenef (ang. uralkodója. 720–715) (i.) BT: múzeum AD: Tel: 051 2757211 Fax: 051 266516 mca@comuine. ezért az italáldozatok között is gyakran szerepelt.) SN: Az egyiptomiak a bort főként szőlőből készítették.e. BT: Bonaparte Napóleon (1769.bologna.e. 5. BT: Bonaparte Napóleon étkészlete SÁSFÖLD BONAPARTE NAPÓLEON ÉTKÉSZLETE SN: Denon tervezte meg. melyre egyiptomi földgömbábrázolást festettek. máj. 719–714) (i. Denderah és Edfu templomai. Az étkészlethez tartozott még egy asztaldísz. Úgy gondolták. két oroszlán karom alakú lekvártartó. két pálmakosár. s a krónikások szerint különleges eljárásokkal akár 200 évig is tárolhatták boraikat. 1) Az Óbirodalom idején festett jelenetekben rendszerint a taposókádakból 87 .és egy kávéskészlet. nádszállal itták. BT: Bonaparte Napóleon étkészlete RT: Le Peyre BONAPARTE NAPÓLEON DESSZERTES KÉSZLETE SN: Denon tervezte meg. BT: Bonaparte Napóleon (1769.) UF: wine (ang. BT: dinasztia. 717–712) BOKKHÓRISZ (i. két jégtartó mozsár. szept. és mindkettőt egyiptomi motívumok díszítették. Az aljukat szürkével festett Egyiptomból származó jelenetek és tájképek borították. papok és hivatalnokok.) BONU BENU (óei. máj. (1. Ez az egyedülálló 6. (i. Ma a Fontaine-bleau kastélyban található.) Memphitic (ang. azaz a felső osztály ihattak belőle. BT: Bonaparte Napóleon étkészlete BONCOLÓ SN: A boncoló vágta fel a hasfalat a kovakő késével. BT: francia hódító NT: Bonaparte Napóleon hozzátartozói Bonaparte Napóleon étkészlete RT: Egyiptomi Intézet napóleoni expedíció (1798. A Nílus deltájában már az Óbirodalom idején nagy szőlőföldek terültek el. Az asztaldísz egy makett volt. hogy a jó túlvilági élethez is nélkülözhetetlen. 719–714) (i. mindkettő harminchat darabból állt.) BOOK OF GATES (ang.) CSONT CSONTFEKETE CSONTSZOBOR CSONTOS NYELVŰ BARLANGOK KÖNYVE KAPUK KÖNYVE HALOTTAK KÖNYVE FÖLD KÖNYVE ÉGBOLT KÖNYVE AMDUAT KÖNYVE ÉJSZAKA KÖNYVE KÉT ÚT KÖNYVE BONE BLACK (ang.e. A bort isteneknek áldozták. aug.-ként. BT: kopt nyelv RT: Memphisz BOKALÁNC UF: bokaperec BT: ékszer NT: Mereret bokalánca BOKAPEREC BOKALÁNC BOKHÓRISZ BOKKHÓRISZ (i. 720–715) (i. a gyümölcsös tál. aug.) BOOK OF THE DEAD (ang. Az étkészlet készítésének munkálatai 1805-ben indultak meg.) UF: Napoleon (ang. BT: Bonaparte Napóleon étkészlete BONAPARTE NAPÓLEON TEÁSKÉSZLETE (L) SN: 1810-ben készítette a Servesi porcelán manufaktúra egyiptomi elemekkel. egy csodálatos tányér. A készlethez tartozott továbbá négy egyiptomi alakú cukortartó. 15.és Alsó-Egyiptomban című munkájából merítve ihletett.) BONE STATUETTE (ang.) UF: Archeological Museum of Bologna (ang. amelyet az asztal közepén szoktak elhelyezni. Memphisz környékén használták. Sándor cárnak ajándékozta Napóleon.ru BOLTÍVES FEDELŰ LÁDA BT: láda NT: Tutankhamon boltíves fedelű ládája BOLYGÓ BT: csillagászat NT: Föld Merkúr BONAPARTE NAPÓLEON (1769. Ekkor ő elfutott.) BONY TONGUE (ang. 5. BT: mumifikáló BONE (ang.) BONAPARTE NAPÓLEON ASZTALDÍSZE SN: Az asztaldíszt Le Peyre készítette. főleg a kopt templomokban terjedt el.76m nagyságú műalkotás Sevres-i porcelánból készült.) Bokhórisz Wahkare Bakenranef SN: A 24.) BOR BOOK OF THE SECRET CHAMBER (ang.) BOOK OF TWO WAYS (ang.e.) BOOK OF CAVERNS (ang.) BOOK OF THE EARTH (ang.) NT: Bonaparte Napóleon asztaldísze Bonaparte Napóleon desszertes készlete Bonaparte Napóleon tányérja Bonaparte Napóleon teáskészlete RT: Denon. Az étkészlet 72 gyönyörű kék csipkeszegélyű tányérból állt.) Museo Civico Archeologico di Bologna (ol.) SN: A felső-Nílus delta nyelve volt. BT: halotti irodalom könyv RT: Halottak Könyve BOLOGNAI ARCHEOLÓGIAI MÚZEUM (Ol.) BOOK OF THE HEAVENS (ang. Törvényhozóként tisztelte a későbbi hagyomány.–1821. 15.it BOLSHAKOV. 24. 15. Jacques François Joseph Swebach műve. ahol a koporsók alján megtalálható ez a szöveg. illetve a fáraók. Dominique Vivant (1747–1825) BONAPARTE NAPÓLEON HOZZÁTARTOZÓI SN: Fia: Sasfiók. amelyet az egyiptomi helyekről való épületek alkottak..spb.e. aug.) Bocchoris (fr. A tányér Fajjúmot ábrázolja. A maradványokban a szőlőből készült borok jelzője a tartaric acid.) BOOK OF THE NIGHT (ang. 725–715) fáraó BOLDOG LELKEK FÖLDJE BOLDOGOK BIRODALMA UF: Sekhet hetepet BT: túlvilági hely BOLDOGSÁG VIDÉKE SN: A bersai nekropolisz az egyetlen. az előkészület alatt álló Egyiptom leírása alapján. a jelenlévők pedig követve őt kövekkel dobálták meg és átkokat szórtak rá. Megtalálható volt benne a Philaei templom négy obeliszkkel szegélyezett pavilonja. fr.64m×0. amelyeknek lótusz formájuk volt. 1–1802. részint a készülőben lévő Egyiptom leírása lapjaiból.

majd a hátramaradt anyag kicsavarásával préselték ki a szőlőlét. dinasztiából.) SN: Balzsamozáskor használták. 72) Borkészítési jelenetek már az Óbirodalomtól kezdve megjelennek a magánsírok falain és később az Újbirodalom alatt is. Hotepheresz halotti tárgyai között lehet találni aranyréteggel bevont borotvákat.) SN: Ezek jellegzetessége. hogy sok múmia alkaptonúria betegségben szenvedett. BT: gyanta BORÓKAOLAJ SN: A borókabogyó 0. BT: ciprusféle NT: borókacserje gyalogfenyő BORÓKABOGYÓ UF: juniper berries (ang. Termékeny tudós. Ilyet látni pl. Alakjukat tekintve az Óbirodalom idején a szimmetrikus vagy trapéz formájú pengék voltak elterjedtek.(1.) Juniperi galbulus (lat. BT: szépítkezési eszköz NT: borotva (PM: UC 16333) borotva (PM: UC 18725) borotva (PM: UC 30655ab) borotva (PM: UC 40537) borotva (PM: UC 40538) BORCHARDT. 1) A borkészítés folyamata a leszüretelt szőlő kipréselésével kezdődött. de a leggyakoribb a világos. Ezt a tisztázatlan jelentőségű szokást falfestményekről ismerjük. avenue Clot-Bey. LUDWIG (1863. az újév ünnepe és a koronázási ceremónia részeként. 76) BT: agyagedény RT: bor BOROSTYÁN UF: Hedera Helix (lat. 13008. BT: illóolaj BORÓKÁS FÜSTÖLŐ SN: Testük és lelkük megtisztítására borókás füstölőt égettek. Ásatott Abu Gorábban és Abu Szírben.) SN: A gyalogfenyő kékesfeketére érett tobozbogyója. (1. Mialatt a gyászolók búcsút vettek a múmiától. hogy a fejtámasz tartóoszlopa bordázott mintázattal van ellátva. Ezután megfelelő űrtartalmú edényekbe töltötték (a kisebb korsókat boráldozatokhoz. MATILDE BT: egyiptológus AD: mathilda@tin. aki az 1. (1. Több falfestményen fellelhető. 1) BT: italáldozat NT: Ramszesz. amely két év alatt fejlődik ki elhúsosodó levelekből. egy élő borjúnak tőből levágták a mellső lábát.it BORÓKA SN: Örökzöld kétlaki cserje vagy fa.) BT: múzeum AD: 143. a nagyobb korsókat családi fogyasztásra szánták). dinasztiában I. Később saját anyagukból közepükre ráillesztett. ami miatt azt hitték. boráldozatai BORASSUS (lat. 1) SN: Az első boroskorsót Dun masztabájában találták. BT: halotti szertartás BORKERESKEDŐ UF: vintner (ang.) SN: Leggyakrabban a boroskorsókon és amfórákon tüntették fel neveiket.) UF: Musée Borély (fr. Az Óbirodalomban a szimmetrikus pengéjű borotvák végére egy más anyagból illesztettek hozzá fogót. LUDWIG KÖNYVEI BT: Borchardt. Ez egyaránt szolgálta a rovarok távoltartását.okt. a borkészítés helyét. hogy fogyasztás előtt keverték a borokat. 75) Az átfejtés és pihentetés után a végső fázis a borkóstolás volt. amelyet végükön papirusz alakúra formáltak. a Swiss Institute alapítója. Marseille Tel: 04 91 25 26 64 BORJÚCSONKOLÁS SN: Ez a szörnyű szokás a halotti szertartás része volt. 1) SN: A fáraó által az isteneknek gömbölyű borosedényekben felajánlott bor (1. 33) BT: fejtámasz BORÉLY MÚZEUM (Fro. Az egyiptomiak hajfestésre használták ősz hajszálaik eltüntetésére a borókabogyóból készített krémet. 74) BT: alkoholos ital NT: fehérbor feketebor gránátalmabor pálmabor vörösbor RT: boráldozat borkereskedő borkészítés boroskorsó BORÁLDOZAT UF: wine offering (ang. A borotvák fogantyúi különfélék voltak.) SN: Már a 4.) BORKÉSZÍTÉS NT: átfejtés fehérbor készítés szőlőpréselés vörösbor készítés RT: bor boroskorsó BORLA. Az Újbirodalomban réz és bronz borotvákat használtak a brotválkozáshoz és csak a Későbirodalomban terjedt el a jóval kíméletesebb vasborotva.kifolyó gyümölcslé színe sötétvörös. amiből először taposással. a bor minőségét és a borkészítő nevét is. vagy a végükből kikanyarított görbe foganytúkkal találkozhatunk. NT: Nakht BORKÉSZÍTÉS UF: borászat wine-making (ang. BT: növény BOROTVA UF: razor (ang. ami a minőség meghatározására (jó.) BORÁSZAT BORPÁLMA DELEBPÁLMA BORASSUS FIABELLIFORMIS (lat. míg a Ptolemaida korban hosszúkás és vékony. Ezt azután egy vásznon átszűrve erjesztő edénybe töltötték. 1) SN: Az egyiptomi mitológia szerint Ozirisz tanította meg az embereket a szőlőtermesztésre és a borászatra. 71) gyakorta megjelenik templomok falain a heb-szed ünnep.5.5. dinasztiában uralkodott.okt. BT: gyalogfenyő BORÓKABOKOR BORÓKACSERJE BORÓKACSERJE UF: borókabokor BT: boróka BORÓKAGYANTA UF: juniper resins (ang. A boroskorsók szalmával kevert lezáró agyagkupakján általában feltüntették a szüretelés évét (az épp uralkodó fáraó nevét és uralkodási évét). Ezt kisajtolták és testük bedörzsölésére használták. BT: füstölő BOROSKORSÓ UF: wine jar (ang.) szolgált. Ludwig (1863. A bornak vallási jelentősége van a felajánlási liturgiákban. a halottnak ajánlották fel a túlvilági életre. BT: egyiptológus NT: Borchardt.–1938) SN: A kairói német egyiptomi történelmi intézet igazgatójaként dolgozott.) (1.)( 1. III. (1. (1. Die (1911) BORDÁZOTT FEJTÁMASZ UF: fluted headrest (ang. (1. és amelyet a zárókupakok szélén tüntettek fel. a Közép és Újbirodalomban elég változatos alakjuk volt. Ti2 masztabájának domborművein az 5.(1.–1938) NT: Nefret-ete (1923) Piramiden. Ludwig könyvei BORCHARDT.) (1. 76) BT: cselekedet 88 .5-2%-ban tartalmaz illóolajat. háromszorosan jó. a tulajdonost.) SN: Ízisz6 belső koporsójának fedelén találkozhatunk a kezében tartott virágzó borostyánággal. édes stb. Molekuláris hasonlóságot mutat a gerinc fekete pigmentjével. kétszeresen jó. (1.

uchicago. (1.) UF: Bulaq (ang.) mitchem menta SN: Használták az egyiptomiak is. amely arra utal. Szakkarában fedezte fel Petrie az ún.) MFA (röv.) BOSTON MUSEUM (ang. Valószínűleg rituális borotválkozásra használták. (1. LXI. ALEJANDRO FELIX BT: egyiptológus AD: clopezru@midway.borotva (PM: UC 40539) borotva (PM: UC 40540) borotva (PM: UC 40541) borotva (PM: UC 40543) borotva (PM: UC 40545) borotva (PM: UC 40660) borotva (PM: UC 43143) RT: borotválkozás BOROTVA (PM: UC 16333) SN: Újbirodalom korából származó foganytús borotva. BT: borotva RT: haragai sír 661 BOROTVA (PM: UC 30655AB) SN: A Ptolemaida korból származó két kalapált bronz borotva. U6) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 43143) SN: A Középbirodalomból származó hosszúkás hegyes végű borotva. a 661-es haragai sírból származó trapéz alakú borotva. mert ízléstelennek találták a túl sok szőrt.) TÖMJÉNFA BOSZTONI SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM (USA) UF: Boston Museum (ang.) BOSZTONI SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM (USA) BOSWELLIA CARTERII (lat. BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40541) SN: Az Újbirodalom korából származó fogantyús borotva.) SN: William Stevenson Smith felügyelőként dolgozott itt. XXXI. I.) BOULAQ (ang. X79) (1. 18. papiruszai BOULAQ 3 PAPIRUSZ BT: papirusz BOULAQ 4 PAPIRUSZ (KEM: CG 58042) BT: papirusz BOULAQ 6 PAPIRUSZ (KEM: CG 58039) BT: papirusz BOULAQ 8 PAPIRUSZ (KEM: CG 58041) BT: hieratikus papirusz BOULAQ 10 PAPIRUSZ (KEM: CG 58092) BT: papirusz 89 .) SN: A pálmafélék génusza. hogy megelőzzék az emésztési panaszokat. (1. 18) A hadseregben a borotválkozás szokását Nagy Sándor makedón birodalma idején kezdték alkalmazni. (1.) Boston Museum of Fine Arts (ang. (1. X77) (1. BT: múzeum RT: Smith. BORSOS MENTA BOS (lat. BT: növény BORSÓ UF: pea (ang. XXXI. dinasztiában.edu BOULAK MUSEUM BOULAQ MÚZEUM (Eg. X23) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40540) SN: Középbirodalom korából származó borotva. Voltak akik a borotválkozás műveletét hivatásos vándorborbélyra bízta.) SN: Kairótól északra fekvő Nílus menti kereskedelmi külváros.) BOS PRIMIGENIUS TAURUS (lat. X78) (1. A nők az Újbirodalom idején réz. LXI. melynek egyetlen faja a delebpálma. végük kerekített.) (1. BT: dinasztia. hogy a nők is borotválkoztak már az Óbirodalom idején.) SN: Már a 4. kivételt képeztek a pásztorok. (1.) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40538) SN: Az Újbirodalom korából származó fogantyús borotva. dinasztiából. (1. BT: város BOULAQ 2 PAPIRUSZ SN: Papirusz a 18. 111) RT: borotva BORPÁLMA UF: Borassus (lat. William Stevenson (1907–1969) BOT BT: tárgy NT: hajítóbot villásbot BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40543) SN: Az Óbirodalom korából származó borotva. BOSZTONI SZÉPMŰVÉSZETI BOSTON MUSEUM OF FINE ARTS (ang. LXI. LXI. Hotepheresz sírjában találtak borotvákat. BOS PRIMIGENIUS (lat. a Későbirodalomban vasborotvával borotválták testüket és csipeszeket használtak az elkalandozott szőrszálak kihúzására. U6) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 43143) SN: Középbirodalom korából származó borotva.) BOS TAURUS PRIMIGENIUS (lat. BT: borotva BOROTVÁLKOZÁS UF: shaving (ang. A lakomákat 1–2 mentalevél elrágásával fejezték be.) Courtesy Museum of Fine Arts (ang.és bronzborotvával. Vékony és hosszúkás alakúak.) Museum of Fine Arts (ang. X21) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40660) SN: Az Óbirodalom korából származó borotva. BT: borotva BOROTVA (PM: UC 18725) SN: Az Első Átmeneti Korból. LXI. akik gyakran szakállal voltak ábrázolva. (1. BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40545) SN: Az Újbirodalom korából származó borotva. X74) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40660) SN: Az Óbirodalom korából származó borotva. LXI.) MÚZEUM (USA) BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40539) SN: A Középbirodalom korából származó borotva. 27) SN: Az Ebers-papiruszon az összetört borsó a fertőzött sebre teendő kenőcs egyik alapanyaga. 27) BT: pillangósvirágú takarmánynövény RT: Ebers-papirusz 522b sora BORSMENTA ŐSMARHA ŐSMARHA ŐSMARHA SZARVASMARHA BT: borotva BOROTVA (PM: UC 40537) SN: Az Újbirodalom korából származó fogantyús borotva. Sólyom galéria 9-es raktárában. BT: pálmaféle NT: delebpálma BORSMENTA UF: angol menta borsos menta Mentha piperita (lat. BT: szőrtelenítés BOTOZÁS BT: büntetés BOTTA. A férfiak többnyire borotváltak voltak.

James Henry hozzátartozói BREASTED. Visszafelé tartva Breasted megállt Luxorban.e. BT: dinasztia. James Henry (1865. Azt meséli el.aug. hogy egy skót számára készítsen másolatokat egyiptomi feliratokról. amelyet 1930-ban publikált. Kereskedőket említ. majd Etiópiába ment. 11) BT: termelés BŐRSISAK SN: A hadsereg tisztjei viseltek ilyen sisakokat. BT: tegez BŐRTEKERCS BT: kézírásos dokumentum NT: londoni bőtekercs BÖRTÖN BT: büntetés-végrehajtó intézet építmény NT: Amon-templom börtöne BRACELET (ang. JEAN-LUC BT: egyiptológus AD: bovot@louvre. a Chicagoi Egyetem (University of Chicago) Keleti Intézetének (Oriental Institute) igazgatója volt. dinasztiából származó papirusz. A bal lábra való szandál szíja épségben megmaradt.) NT: Breasted. s a királyi udvar eltartásához a karnaki Amon templomnak is hozzá kellett járulnia napi száz kenyérrel és száz korsó sörrel.27.BOULAQ 11 PAPIRUSZ (KEM: CG 58070) SN: A 18. dinasztiabeli papirusz. BT: adminisztrációs szöveg dinasztia. BT: Breasted. ANTONION JR. BT: sisak BŐRSZANDÁL (BM: EA 26780) SN: Thébából származik az Újbirodalomból. Olyan felfedezések gazdagították a fiatal múzeum gyűjteményét. Rockfordban született. PETER BT: egyiptológus AD: pbrand@chass. 27–1935. Luxorba. 18. Howard munkatársai filológus régész NT: Breasted. Asszuánba.dec.) (1902–) BOUR (ro.e.br BRAND. 1724–1718) BOULAQ 19 PAPIRUSZ (KEM: CG 58096) BT: papirusz BOULAQ MÚZEUM (Eg. sora Ebers-papirusz 104-118. akik húst és bort vásárolnak egy nőtől a piacon és ezüst „shaty”-val fizetnek. JAMES HENRY KÖNYVEI BT: Breasted. Szobekhotep korából. Egy egyiptomi expedíció során valamitől megbénult.uk BOUTO 1 BŐRGYÁRTÁS UF: leather production (ang. Breasted fia volt. Expedíciójuk Kairóba. (1. Imogen BREASTED. sora 90 .–1935.) ŐSMARHA BOURRIAU.) BRASSICALES (lat. James Henry könyvei BREASTED. JAMES HENRY (1865. sora Ebers-papirusz 708-721. A nagylábujj mellől indult a bőrszíj.2. Látni kívánta. filológus. BT: amerikai egyiptológus Carter. 1899-ben olyan megbízást kapott a berlini Királyi Akadémiától. BT: egyiptológus AD: anubis@usp.) TÁL ÍJÁSZ DOBOZ BOWMAN (ang. egy szája és orra elé tartott vászonkendővel minden nap kiment a Királyok Völgyébe. papiruszai RT: Ankhu2 Szobekhotep. 13. s ekkor a Kairói Egyiptomi Múzeum nevet kapta. Carter épp akkor fedezte fel Tutankhamon sírját. James Henry hozzátartozói Breasted.) (1858–1902) UF: Boelak Museum Boulak Museum Bulaq Múzeum SN: 1858-ban alapította Mariette.) SN: Bőrgyártás már a predinasztikus kortól kimutatható. hogy II. James Henry (1865. Charles Hart. New York Cityben halt meg.) KARKÖTŐ HAJFONAT BRANCAGLION. 1905-ben érkezett első ízben Egyiptomba.–1935. majd 1902-ben Kairóba.)(1.) TÜLKÖSSZARVÚ ÖKÖRLÁB ALAKZATÚ BREASTED.aug. 1891-ben Gizehbe telepítették át. II.2.ac. BT: bőrszandál BŐRSZANDÁL BT: szandál NT: bőrszandál (BM: EA 26780) Tutankhamon kék szandálja BŐRTEGEZ SN: Ebben vitték a nyilakat a harci mezőre.) NT: Ancient Records of Egypt (1962) Edwin Smith Surgical Papyrus.dec. amely a bokánál egy hurokkal fonódott a boka köré és a sarok bal és jobb oldalánál a talphoz két szíjjal kapcsolódott a hurok. papiruszai BOULAQ 13 PAPIRUSZ (KEM: CG 58041) BT: papirusz BOULAQ 14 PAPIRUSZ (KEM: CG 58059) BT: papirusz BOULAQ 16 PAPIRUSZ (KEM: CG 58058) BT: papirusz BOULAQ 17 PAPIRUSZ (KEM: CG 58038) BT: papirusz BOULAQ 18 PAPIRUSZ (KEM: CG 58069) SN: 13. 2.27. BT: múzeum RT: Kairói Egyiptomi Múzeum (Eg. a Luxori Amon-templomban és Abüdoszban feltárt leletek. archeológus.) SN: Chicagoi egyiptológus. JAMES HENRY HOZZÁTARTOZÓI BT: Breasted.) KERESZTESVIRÁGÚ KAPRIVIRÁGÚ UADZSET BUTÓ 1 KENYÉR BOUTO2 BOVIDAE (lat.) BOX (ang. The (1930. 24) ÁGYLÁB BOVOT. Közben fáradhatatlanul dolgozott a sebészi tárgyú Edwin Smith papirusz fordításán. 1991) BOVINE-SHAPED LEG (ang. dec. mint az Edfuban. Thébából származik.) BRAID (ang. Bár nagyon megbetegedett.utoronto. H. (i. történész és pecsétszakértő.fr BOWL (ang. JANINE BT: egyiptológus AD: jdb29@cam.) BÖLCSEK NT: Héliopoliszi Testvériség BÖLCSESSÉGEK KÖNYVE UF: book of wisdom SN: Ezt a könyvet Dzsedefhórnak tulajdonítják. Szobekhotep király Thébában tartózkodott. RT: Dzsedefhór BŐR BT: sejtszövet NT: állatbőr múmiák bőre RT: bőrbetegség BŐRBETEGSÉG BT: betegség NT: gennyedző bőrbetegség hámló bőrbetegség irritatív bőrbetegség RT: bőr Ebers-papirusz 90-95. 1760–1756) (i. aug. Denderahban. II.ca BRASSICACEAE (lat.) BREAD (ang. CHARLES SN: J. A talpat és a talpbélést papiruszkötéllel öltötték össze.

Felületét kvarchomokkal csiszolták simára. BT: kőváza BREMNER-RHIND PAPIRUSZ (BM: EA 10188) SN: Brit régészek bukkantak erre a hieratikus papiruszra 1865ben Thébában. A papirusz ívek hieroglifákkal vannak írva. Giovanni (1780–1860) Salt.unipi. Bob könyvei AD: Philosophy Dept. JAMES (1730–1794) SN: James Bruce Kinnairdben (Skócia) született. Giovanni Battista (1778.) agglomerátum breccia BT: törmelékes üledékes kőzet vulkanoklasztit BRECCSA TERRAKOTTA (ALM: SB 1. de már a Középbirodalomban is kimutatható Kahunban. nov.ac. században készülhetett. Évente 5. Henry (1780–1827) Shorter. BT: múzeum NT: Wilbour Egyiptológiai Könyvtár RT: Cooney. Greenvale NY 11548.ulb.uk www. 1768-ban látogatott Luxorba és a Királyok Völgyébe.37.) TÁBLAJÁTÉK TÉGLAÉPÍTMÉNY UF: bronze (ang. EDDA BT: egyiptológus AD: bresciani@sta. A múzeum 5. 1835) gyűjteményének darabjai alkották.be BRTOCK. BT: szobrászat RT: bronzszobor BRONZSZOBOR BT: szobor NT: Anubisz bronzszobra (L) Basztet-szobor (MET: MM 00878) Hadriánusz fejszobra hamisított bronzszobor Hórusz-szobor (BM: EA 11498) Louvrei Basztet szobor Ozirisz bronzszobra (E 197) Uadzset1-szobor (LA: 50. a Rozetti kő is vagy Amenemope3 intelmei (BM10474) majdnem teljes formában. Bob NT: Murder of Tutankhamen. Der (2000) BRIT EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: angol egyiptológus BRITISH MUSEUM (ang. MICHELE BT: egyiptológus AD: phtalon@resul. Feltételezése szerint Ekhnaton Marfan-kórban szenvedett. V: 14:30–18.) Museu Britanico SN: 1753-ban alapították Londonban. de csak az Újbirodalomban váltak elterjedtté.766) abüdoszi hüpokephal (KEM: 10691) BRONZSZOBRÁSZAT SN: A szaiszi korban lendült fel igazán.) BRONZ FORGÓPÁNT BRONZESZKÖZ SN: Elsőként a Középbirodalomban. BT: eszköz NT: kahuni famegmunkáló eszköz BRONZFEGYVER BT: fegyver BRONZ FORGÓPÁNT UF: bronze hinge (ang. 3.e. Fax: 516-299-4140. 15–1823.9 millió látogatója van (2001-es adat).) SN: Nagy terjedelemben foglalkozik a kígyóharapásokkal.) Museo Británico (spa. The (1933) BRESCIANI. dinasztiában jelentek meg Kahunban. BT: terrakotta BRECCSAVÁZA SN: A breccsa nevű foltos kőből faragták ki kovakő és rézszerszámok segítségével. forgópántja Tutankhamon összecsukható ágyának forgópántjai BRONZ HÜPOKEPHAL BT: hüpokephal NT: abüdoszi hüpokephal (BM: 37330) abüdoszi hüpokephal (BSZM: 02.) BRITISH MÚZEUM (An.14) BROOKLYNI KÍGYÁSZATI PAPIRUSZ UF: Brooklyn Papyrus (ang. dec.it BRETTSPIEL (ném. LYLA PINCH BT: egyiptológus AD: ecb@internetegypt.com BROZE. John D.) PAPIRUSZ BROVARSKI. Egyiptomi tárlatának alapját d’Anastasi (1839). BT: amerikai egyiptológus NT: Brier.) SN: New Yorkban található.4 hektárnyi területet foglal el. EDWIN BT: egyiptológus AD: ecb@internetegypt.std.uk Greet Russel Street (metró: Russel Square/Holborn/Tottenham Court Road) BROAD-LEAVED ELM (ang.metro.) d’Anastasi. BT: papirusz BROOKLYN MUSEUM OF ART (ang.britishmuseum. BOB SN: 20 éve tanít egyiptológiát a Long Island University-n.ac. a 12. az óegyiptomi módszereket követve s az eredmény meglepően jó lett.) SN: Ón és réz ötvözete.) BROOKLYN MÚZEUM BROOKLYN MÚZEUM (USA) UF: Brooklyn Museum of Art (ang. 33 oszlopból és 930 sorból áll. Tel.) (1753–) UF: British Museum (ang.) SZILFA BROCK. (1905–1982) AD: bklnmus3@metgate. Nyitva H-Szo: 10–17. Világhírű kollekciót tartalmaz. BT: hieratikus papirusz NT: Himnusz Atumhoz RT: Papyrus Bremner-Rhind. I. BRIER. Belzoni és Salt (1823. Ramszesz BROOKLYNI KÍGYÁSZATI BRIER.) BT: forgópánt NT: Juput. CW Post College. Használata az Újbirodalomban terjedt el.com BRUCE.) BRITISH MÚZEUM (An. The (1998) Mordfall Tutanchamun.com BRONCHOPNEUMÓNIA TÜDŐGYULLADÁS 91 . EDWARD BT: egyiptológus AD: eb@world.BRECCIA BRECCSA BRONZ BRECCSA UF: agglomerate (ang. RT: bronzedény bronzeszköz bronzfegyver bronz forgópánt bronz hüpokephal bronzszobrászat bronzszobor BRONZEDÉNY BT: edény NT: szitula BRONZE HINGE (ang. 2-3.2670) SN: I. Itt tekinthető meg pl.ac. Ezen található egy Atum-himnusz. BOB KÖNYVEI BT: Brier. Mérete: 500×24 cm. BT: múzeum RT: Belzoni. A Római Korban vázatartó állványok anyaga.org BROOKLYN PAPYRUS (ang. Kísérletezett a holttestek mumifikálásával. III.) BRICK EDIFICE (ang. Alan Wynn (1905–1938) Vadász tábla AD: egypt@british-museum.: 516-299-2341.

e. feb.) Bubaszti Per-Bastet (óei.sírban rászánt egy délutánt arra. Paul könyvei BRUNTON. majd publikálta. ÉMILE CHARLES ALBERT (1842. Ugyanebben az évben Deir elBahari megtisztításáért volt felelős. 22.) SN: Egy hely Szakkarában. BT: francia egyiptológus régész BUBASZTEION UF: Bubasteion (ang. SN: A baltimoori Johns Hopkins egyetem egyiptológus professzora. milyen alapanyagokat használtak a mumifikáció során. 14. aki III. 69) BASZTET-FESZTIVÁL BUCHER. Les (2005) dieux égyptiens racontés aux enfants. jan. A Bristoli Egyetem kutatója. aki Richard Eversheddel együtt tömegspektroszkópiás és gázkromatográfiás vizsgálatokkal derítette ki. Les (2004) Great Pyramids of Giza. Testvére Émile Charles Albert Brugsch. HEINRICH FERDINAND KARL (1827. Marie-Cécile könyvei BRUWIER. Amózisz és I.) BRYAN. dinasztiától egészen a római korig fontos szerepű város volt és a 18. Ramszesz sírja a „Bruce-sír” nevet. Thutmózisz.e. században. BT: Basztet-templom bubasztiszi templom BUBASZTISZI DINASZTIA (i.) Université Libre de Bruxelles BT: egyiptológiai iskola AD: avenue F. 700000-en zarándokoltak az évenként megtartott fesztiválra Basztet tiszteletére a templomhoz. jún. BT: német egyiptológus német régész BRUKHION SN: Alexandria városközpontját nevezték így. emiatt komplexusai voltak. B-1050 Bruxelles http://www. jan. BT: bika RT: Bucheum BUCKLE OF ISIS (ang. szept. 9.D. a hárfást ábrázoló kép. Deir el Bahariban Hatsepszut1 halotti templomának közelében megtalálta III. Amenhotep sírjának falain található szövegeket másolta le. 945–715) BUBASZTISZI ISTEN BT: helyi isten NT: Basztet BUBASZTISZI TEMPLOM BT: templom NT: Bubasztiszi Basztet-templom BUBASZTISZI ÜNNEPI JÁTÉK (1. dinasztia székhelye volt. Ide temetkezett Aperia vezír. Széthinek és II. BT: francia egyiptológus BUCHIS SN: Hermonthisz szent bikája. The L'Egypte dans la bibliothèque de Raoul Warocqué (1992) L’ Egypte vue par les Occidentaux dans les collections de la bibliothèque de l’Université de Mons-Hainaut (2000) L’Égyptologie avant Champollion (2005) Presence de l’egypte (2002) BRUYÈRE. BT: egyiptológus AD: betsy. mégis James Bruce után kapta III. ar.) Pubaszti (ko. Mariette szolgálatában később Szakkarában dolgozott. Brunton kis híján megőrült. hogy lerajzoljon néhány kitűnő állapotban megmaradt falfestményt. PAUL KÖNYVEI BT: Brunton. alsó-egyiptomi nomosz központja. Később Mariette helyettesévé vált. Henry Edouard (1844. Emile Charles Adalbert SN: Heinrich Ferdinand Karl Brugsch fivére. Ramszesznek felbecsülhetetlen értékű koporsóját és múmiáját. BT: Alexandria BRUNTON. Berlinben született Ernest Wilhelm Brugsch és Dorothea Schramm fiaként és Charlottenburgban halt meg. sírja BRUCE-SÍR BRUCHEION RAMSZESZ.) Phibeszet (bib. Ezek a rajzok pontatlanok és erősen stilizáltak voltak. 16 évesen képes volt elolvasni a démotikus írást. Paul NT: Search in Secret Egypt (1984) BRUSH (ang. Romjain épült a mai TellBusztuh falu Zagazigtól 3 km-re délkeletre. Másnap reggel teljes közömbösség uralkodott el rajta. és a Boulaq Múzeumban konzervátor asszisztens lett. Kb.) ECSET BRUWIER. SÍRJA ALEXANDRIAI KÖNYVTÁR ALEXANDRIAI KÖNYVTÁR BRÜSSZELI SZABADEGYETEM (Bel. víziói támadtak saját haláláról. feb. 14) UF: Brugsch. MARIE-CÉCILE BT: belga egyiptológus NT: Bruwier. 24–1930. Apja őrmester volt. BETSY M.) BUBASZTEION BUBASZTISZ BRUCHEUM (ang. BT: Egyiptom-utazó kutató NT: Brunton..) SN: Német filológus és egyiptológus. Ez tette őt híressé.be/ Tel: +32 (0)2-650-3990 Tel: +32 (0)2-650-3857 Fax: +32 (0)2-650-3990 BRÜSSZELI MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNELMI KIRÁLYI MÚZEUM KIRÁLYI MŰVÉSZETTÖRTÉNETI MÚZEUM (Bel. Thutmózisz és II. BT: német egyiptológus BRUGSCH. A Kairói egyiptológiai iskolának igazgatója és a Göttingeni Egyetem professzora volt.–1926) BUBASZTISZI BASZTET-TEMPLOM UF: Basztet bubasztiszi temploma SN: Vörösgránitból épült.) BUBASTIS (ang. bubasztiszi isten Naville.) UF: ULB (röv. EMILE CHARLES ADALBERT BRUGSCH. III. BERNARD (1879–1971) SN: Évtizedeken át tartó ásatása hozta felszínre a deir elmedinei munkástelepet. – 1894.) ÍZISZ1 CSOMÓ BUCKLEY. 18. Roosevelt 50. ahol 1881-ben piramisszövegeket fedezett fel. (i. A területet Naville tárta fel először 1887-89 között és megerősítette a Hérodotosz által írtakat.ulb.) SN: A 22. Amenhotep. I. feb. 945–730) (1. III.) BRUGSCH.bryan@jhu. ahol Basztet istennő szentélye emelkedett.edu BUBASTEION (ang. mint pl. 16) 92 . MARIE-CÉCILE KÖNYVEI BT: Bruwier. Marie-Cécile NT: aventures d'une comtesse en Egypte. BT: Szakkara BUBASZTI BUBASZTISZ BUBASZTISZ UF: Bubastis (ang. STEPHEN SN: Az angliai Chesire-ben született.) Per-Baszt (óei. 25 DINASZTIA. Először Hérodotosz dokumentálta az 5. A Khedive’s School of Egyptology-ban dolgozott 1870–1879 között. ÉMILE CHARLES ALBERT (1842. 24–1930. 18. BT: város RT: alsó-egyiptomi nomosz. PAUL SN: Angol India és Afrika-kutató.) Tell Basta (ang.ac. Egy éjszakára bezáratta magát a Kheopsz1 piramis alatti sírkamrába. 14) BRUGSCH. A 4. BT: Egyiptom-utazó felfedező RT: Ramszesz. Tudathasadásos állapotba került.) Tell-Busztuh (ar. PAUL SN: Francia egyiptológus.

A lengyel egyiptológusok feltáró és konzerváló munkájának köszönhetően az Alexandria legjobb állapotban megőrzött létesítménye. 1995 februárjában Kent Weeks és munkatársai törték át a bejárat mögött lévő falat. JOHN LEWIS BURKHARDT.Burkard@lrz. ahová fényszóróként világított be.co. ném. században építettek. Vele ment vissza Angliába.e. 1825-ben a Nílus mentén Kairótól leutazott Abu Szimbelig. a Trinity College-ben tanult.) SN: Kasa1 felesége a 19. Ez az épület a városi tanács gyűléseinek a színhelye lehetett. BT: Szennedzsem hozzátartozói BUNKÓ SN: Fegyverként és segédeszközként is használták. Meketré sírjánál tükröket használva felállított egy egyedülálló rendszert. amelynek segítségével a síron kívülről a 28–30 m hosszú folyosón keresztül bevezette a napsugarat a sírba. aki a „Travels in Nubia” című könyvével jelentősen hozzájárult az európaiak Egyiptommal kapcsolatos műveltségéhez.) BUSIRIS (ang. ahol 1996-ban végül is PhD-t szerzett. Ramszesz fiai sírlabirintusának bejáratán túl néhány méterre. BT: Egyiptom-utazó BUTO2 (ang. Ramszesz idején. George Edward Stanhope Molyneux Herbert hozzátartozói BURIAL EQUIPMENT (ang.de BURKHARDT.: + 49(0)6131-39-25693. 1978) Egyptian Magic (1899) Mummy. The (1893. SÍRJA BULETÉRION SN: Egy kisebb szabadtéri színház amit valószínűleg az i. Röviddel ezután szülei kitagadták.ac. Chesire. Fabunkóval verték a rézvésőt és a fa. Mindegyikből csak egy egészen apró. ERNEST ALFRED THOMPSON WALLIS KÖNYVEI BT: Budge. Cambridge-ben. An (1920. 1788-ban született Londonban James Haliburton (aki később Burtonra változtatta nevét) és Elizabeth Westly fiaként. amely Amenemope3 intelmeit tartalmazza majdnem teljes formában. II. BT: fegyver NT: elektrum bumeráng fa bumeráng BUNAKHTEF (ang. JAMES KÖNYVEI BT: Burton. HARRY (1879–1940) SN: Angol fotós. BT: angol egyiptológus Carter. James könyvei RT: Ramszesz. ADELHEID BT: egyiptológus AD: burkhardt@bbaw. Fax: + 49(0)6131-39-25409 E-mail: budde@uni-mainz. fiainak sírja BURTON. 2600 és i. Ernest Alfred Thompson Wallis könyvei RT: British Múzeum (An. Jean-Louis SN: Svéd felfedező. Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Howard munkatársai Winlock. Feltárt két felirat nélküli sírt és MeriAtum hercegnek a sírját is. és egyiptológus. Ernest Alfred Thompson Wallis (1857–1934) NT: Book of Am-Tuat . Talán a legtermékenyebb írója volt az egyiptológia tudományának. II.múmiát vizsgált meg. 1835-ben elvett feleségül egy görög rabszolgalányt Andreanat. BT: angol egyiptológus NT: Burton. 1993 óta egy egyiptomi sír ásatásán dolgozik a Királyok Völgyében. JEAN-LOUIS (1784–1817) BURKHARDT. 0.) BUTEHAMUN BT: írnok BUTLER (ang.) BT: hegység NT: burg el-hammami sír BURG EL-HAMMAMI SÍR BT: hierakónpoliszi sír NT: Hormesz3 sírja BURGHCLERE. D-55099 Mainz Tel. amelyek kora i. JAMES (1788–1862) SN: Brit régész.Buckley@bristol.) BUTO1 (ang. JOHANN LUDWIG (1784–1817) SN: Svéd utazó. II. bár gyakran pontatlanok a dátumai.) HALOTTI TÁRGY BURKARD. GUENTER BT: egyiptológus AD: Guenter. The (1905) Egyptian hieroglyphic dictionary.) BUTÓ KOMORNYIK UADZSET1 BUTÓ ABU SZÍR ABU SZÍR SZÉTHI. ERNEST ALFRED THOMPSON WALLIS (1857–1934) SN: Több éven keresztül volt a British Múzeum tulajdonosa.) Dep Dzsebaut 93 . hogy kihasadjon az alapkőzetből. JOHN LEWIS (1784–1817) UF: Burkhardt. BT: Kasa1 hozzátartozói BULAQ (ang. BT: angol egyiptológus NT: Budge.buckley@totalise.de BURKHARDT. majd ötleteivel Richard Evershedet kereste fel a Bristoli Egyetemen. BT: múmiavizsgáló AD: S.) (1858–1902) BULAQ MÚZEUM BURG EL-HAMMAM (ar. BT: svéd egyiptológus RT: abu szimbeli kis templom abu szimbeli nagy templom BURTON.a. James (1788–1862) NT: Excerpta Hieroglyphica (1825–1828) BURTON’S TOMB „B” (ang.de BUDGE. s. LADY SN: Lord Carnarvon nővére. BT: Carnarvon. BT: játék BUKHANEF (ang. WA45DD. Két-három fogadott emberrel kiásatta a folyosót..1 mg-os mintára volt szükség a vizsgálatok elvégzéséhez.) UF: Bouto2 Buto2 (ang. BT: eszköz fegyver NT: hajítóbunkó BURCKHARDT. Valamilyen titokzatos ok miatt nem folytatta a kutatást. Tutankhamon és Meketré sírjának feltárásánál ő készítette a fotókat. majd a Ramesszida korban harci fegyverré vált. BT: színház BUMERÁNG SN: Eleinte csak vadászatra használták. aki 1813-ban tevékenykedett a Nílus nyugati partjának hegyei között.uk . 1988) BUDGE PAPIRUSZ (BM: BM 10474) SN: A British Múzeum egy kézirata. Kutatásait az 1990-es évek elején kezdte.A. 1989) Osiris and the Egyptian Resurrection (1973.vagy rézékeket is ezzel verték a gránitba. BT: papirusz NT: Amenemope3 intelmei BÚGÓCSIGA SN: Fából vagy fajanszból készültek. Egy gyertya kormával a sírkamra falára fel is írta a nevét. Ő talált rá ekkor újra az abu szimbeli templomokra.. Herbert Eustis munkatársai RT: Meketré sírja Tutankhamon sírja BURTON. Ekkor ő már eljutott II.) BUSZIRISZ (gör.) BOULAQ (ang.uni-muenchen. Romjait Alexandria központjában fedezték fel.) BOULAQ MÚZEUM (Eg.uk 3 St Mary’s Close. Warrington. BUDDE. UK.e. 395 közötti időszakra tehető. Appleton.) SN: Szennedzsem egyik fia a 19. dinasztiában. dinasztiában. Számos munkáját még mindig kiadják. akit előtte Egyiptomban vásárolt.u. ném. DAGMAR BT: német egyiptológus AD: Institut für Ägyptologie und Altorientalistik.) Budge papirusz (BM: BM 10474) BUDGE. 4.

) BUTT-JOINT (ang.) Tell el-Farein (ang. letette a földre. a fellobbanás.) CSATLAKOZTATÓ FORGÓPÁNT VÉGILLESZTÉS BÜBLOSZ UF: Byblos Dzsubail (ar. a földmérőjelek megváltoztatása. amelyeket csontszegekkel rögzítettek a bútorra.Ibtu (ném. gyilkolás. BT: gabonaféle NT: durumbúza kétszemű búza tönkölybúza zea BÚZAMAG SN: A szarkofágba ültetett csírázó búzamagvak Ozirisz újjászületését szimbolizálzák. BT: mag BÜNTETÉS BT: cselekedet NT: botozás kivégzés RT: bűn büntetés-végrehajtó intézet Utasítások Merikarénak BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÓ INTÉZET BT: intézet NT: börtön RT: büntetés BÜRGERMEISTER (ném. majd elsimították. BT: díszítés RT: bútor BÚTORLÁB SN: Az ágyakhoz és a székekhez hasonló kialakítású lábakat használtak. Kedvelt volt az ökörláb és az oroszlánláb. a víz folyásának elvágása. Gyakran használtak intarziát vagy berakást is.) Schâba (ném.) SN: Alsó-Egyiptom közigazgatási fővárosa volt a Két Föld egyesítése előtt. buzogánya BUZOGÁNY2 BUZOGÁNYFŰ BUZOGÁNYSÁS GYÉKÉNY GYÉKÉNY GYÉKÉNY BÚTORDÍSZÍTÉS SN: Egyenes vonalakkal bemetszett csontcsíkokkal.eg BUTT-HINGE (ang. az ország istenének. A díszesebb ágylábakat valamilyen állat lábához hasonlóvá faragták ki. az önfejűség. megfertőztetés. fadarabokat nyomtak bele. A festőbuzér földben kúszó gyöke eléri az egy méter hosszúságot is. fajtalankodás. 2700 körül termesztettek búzát. BT: város RT: butói agyagedény butói isten BUTÓI AGYAGEDÉNY SN: Egyszerűen készülték.) BÚTOR BT: berendezés tárgy NT: ágy ágysátor asztal bútorláb fabútor fejtámasz királyi bútor láda szék RT: bútordíszítés BÚZAVIRÁG UF: Centaurea (lat. a hirtelen harag. az áldozati adományok ellopása.) SN: Az ismert legrégebbi növényi színezőanyagok egyike. az erőszakosság.) BT: buzérvirágú NT: festőbuzér BUZÉRGYÖKÉR UF: madder root (ang. BT: fegyver NT: Narmer buzogánya Skorpió. könnyek fakasztása.) Tell el-Faráin (ar. a süketség színlelése és az igazság elől elzárkózás. BT: csövesvirágú évelő növény BUZÉRFÉLE UF: Rötegewächse (ném.) SN: Ma Libanon területén található a Földközi-tenger partján. termékeny földsávon. vagy kicserélése. Már időszámításunk előtt használták Egyiptomban. amelyből az alizarinvörös színezőanyagot úgy nyerték ki. a táplálék megvonása. ar. szent állatok megölése.com.) Triticum (lat. Pe és Dep város egyesítésével jött létre Butó.és a Római Korban az esztergált bútorlábak jöttek divatba.) Per-Wadjet (óei. BT: bútor NT: esztergált bútorláb ágyláb székláb BUTTERFLY CRAMP (ang.) SN: Egyiptomban már i. BT: agyagedény RT: Butó BUTÓI ISTEN BT: helyi isten NT: Djebauti (ang. meglopása. A Késő.) Rubidales (lat. a csacskaság.e. az istentelenség.) POLGÁRMESTER 94 . Ozirisz mítosza szerint Ozirisz holttestét itt fogadta magába egy fa.) Pauzit Pe Per-Edjo (óei. a folyamon átkelés megakadályozása. 22). szögfejekkel és egymásbafonódó láncmintákkal(1. 15) LEPKECSAP BUTTERWECK-ABDEL RAHIM. Sokszor alkalmaztak gömbölyített végű lábakat is. Bőségesen termett a Nílus és a sivatag közti keskeny. NT: határkő elmozdítása RT: büntetés BÚZAFÉLE UF: bedet (óei. házasságtörés. BT: város RT: Ozirisz mítosza BŰN SN: Tiltva volt a hazugság. lopás. a kotnyelesség.) BT: rózsaalkatú NT: buzérféle BUZIRISZ ABU SZÍR BUZOGÁNY1 SN: Bunkósbothoz hasonló eszköz a végén átlyukasztott kővagy fémfejjel. a múmiák burkolatának lefejtése és ellopása és mindenféle gonosz cselekedetek elkövetése. mágikus szimbólumokkal díszítették a bútorokat. KIRSTEN BT: egyiptológus AD: aegyptustvl@link. Az ember fogott egy agyagdarabot.) SN: Az egyiptomi királysírokban leggyakrabban megtalált növény. mértékek és súlyok megkisebbítése.) Rubiaceae (lat. hogy megszárították és összezúzták. a szolga leszólása ura előtt. BT: festőbuzér BUZÉRVIRÁGÚ UF: Gentianales (lat.) (1. Fegyverként vagy szertartáshoz használták. a fáraónak átkozása. II.) Per-Uadjit (ang.) Tell el-Faráîn (ném. rablás. a dölyfösség..

levele. BT: mérgező növény NT: foltos bürök BÜBLOSZ BYBLOS 95 . izomgyengeség. Szára. torokfájás. melynek 2 faja van.BÜROKRATA BT: államszervezet NT: Nebmarenakht BÜRÖK UF: Conium SN: Az Umbelliferae (Ernyősök) családjába tartozik. fehér ernyős virágzata mérgező. émelygés. Legjellemzőbb tünetei: reszketés.

) CAPELET (fr. hű sofőrjével együtt súlyos autóbalesetet szenvedett. FRÉDÉRIC SN: Francia utazó.) KANNIBÁL HIMNUSZ UNISZ FÁRAÓHOZ CANOBUS (ang. 1996-ban terepfelügyelő az Amerikai Kutatási Központ Egypt Field School-ban. akit Egyiptom oázisai érdekeltek a leginkább. George Edward Stanhope Molyneux SN: Angol egyiptológus.) GYOMOR FOGSZUVASODÁS ALABÁSTROM TÁL CARLSBERG 1 PAPIRUSZ SN: Asztronómiai tárgyú papirusz. 100.) CAPPARIDALES (lat. majd Etonba vezetett az útja. valamint egy kígyóval. ahol a lovassport terén nyújtott kiemelkedő teljesítményeivel tűnt ki. 15.) (1.usyd. BRAM BT: egyiptológus CALLENDER SN: Tutankhamon sírjától néhány km2-rel arrébb ásatott. BT: templom CAESARION PTOLEMAIOSZ. Egy alkalommal Carnarvon Edward Trotmannal.au 96 . A belga egyiptológia alapítójának tekintik. 48) CAESAR. Ptolemaiosz Caesarion. amely megemlíti a dekánok tíz naponként bekövetkező halálát. AMICE MARY (1896–1959) SN: I. své. átmenetileg elvesztette a látását.) CALCITE GROUP (ang. ápr. 1895.) NAGY KUTYA CANIS MAJORIS SZÓTHISZ (gör.washington.filo. ápr.e. amelyet egy egész szemeszteren át az íróasztalában tartott.) TEVEFÉLE TEVE DROMEDÁR CAMELUS DROMEDARIUS (lat.edu.) KANOPOSZI DEKRÉTUM ÁGYSÁTOR CAESAR.) (1902–) CALCITE BOWL (ang.) CAESALPINIACEAE (lat. de sosem látták a boldog szerelmesek befejezve. BT: relief CANAL OF JOSEPH (ang. Caius Julius hozzátartozói RT: polgárháború (i. BT: Kleopátra. Egy ideig keresztény templomként használták.) CAMELIDAE (lat. mely leleteinek egy részét a belgiumi Királyi Művészettörténeti Múzeumnak ajándékozta. 2003-ban pedig ugyanitt társigazgató. amikor a dekán Geb házában tartózkodik. CAESARION (i.) CARIES (lat.) BAHR EL-JUSZUF (ar.) MÚZEUM (Eg. XV. mint a Tutanhamon király múmiáján talált folt.) CALCITE VESSEL (ang.ar CAMPANA-RELIEF SN: A Nílus élővilágát ábrázoló relief.e. II. majd 912-ben lerombolták. 26–1923. MARCELO BT: egyiptológus AD: postmast@narmer. 100. Lord Herbert. márc.e. BT: egyiptológus CALLIAUD. Apja. meghalt egy mérges szúnyogcsípés következtében Egyiptomban 1923. márc. aki szentföldi zarándokútja során 1458-ban járt Egyiptomban. 44. BT: démotikus papirusz CARNARVON. 43) Kleopátra. XV. Julius Caesart i.) CANNIBAL HYMN TO PHARAOH UNIS (ang. márc.) AKÁCIA KRISZTUSTÖVISFA CAPODILISTA. Ő lépett be elsőként Tutankhamon sírjába Carterrel. abüdoszi temploma CAMBITOGLOU. 5) (1866. 44-ben meggyilkolták.) 310–240) KALLIMAKHOSZ (i. CAIUS JULIUS HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: VII.) NT: Atia Balba Caesonia (i. BT: Caesar.) CARDIA (lat.) UF: Caesar. RT: Széthi.e. melynek során Carnarvon agyrázkódást szenvedett.28–1923. Cambridge-ben tanult.) KANOPOSZ CANOPUS DECREE (ang. 44–30) CAESAREION SN: A templom építését Kleopátra rendelte el Antóniusz tiszteletére. BT: belga egyiptológus RT: Királyi Művészettörténeti Múzeum (Bel. Antóniuszt jelölte ki örökösnek és a keleti területekért felelős triumvirnek.) CANIS MAIOR (lat. XV. valamint azt a hetven napos periódust.) CAMPAGNO. Légzési CALVERLEY. BT: Egyiptom-utazó CAPPARALES (lat. Cambridge-ben a Trinity College-ben kezdte egyetemi tanulmányait. (i. majd 1991-ben ásatási felügyelője volt a Királyok Völgye1 Projektnek. Kleopátra szerelmese. 5-én hajnali két óra előtt 10 perccel. 15. Seattle WA 98104 CAIRO ANTIQUITIES MUSEUM (ang. 48) NAGY KUTYA CANIS MAJOR (lat. 13–i.e. Fiuk: XV.edu Center for the Evaluation of Emergency Medical Services Public Health – Seattle and King County.) TORINÓI KIRÁLYI PAPIRUSZ CANOPIC VESSEL (ang. Epilepsziás rohamokban gyakran szenvedett. GABRIELLE SN: Egy velencei nemesember. 1993-ban pedig a Királyok Völgye Konzervációs projektben volt felügyelő. jún.) CAMELUS (lat. 100. Suite 700. JEAN (1877–1947) SN: 1900-ban lett felügyelő-helyettes. VII. Az elsők között készített leírást a gizehi piramisokról.e. 51–30) Ptolemaiosz. Henry Howard Molyneux Herbert halála után 23 évesen vette át a családi vagyont. VII. ALEXANDER BT: Nicholson Régiség Múzeum munkatársai AD: acambito@mail. Philophator hozzátartozói NT: Caesar. 26-án feleségül vette Almina Wombwellt. 1994-ben terepigazgató a Washingtoni Egyetem Fajjúm projektjében. elemi iskolai tanulmányait egy magántanárnál végezte. CAIUS JULIUS (i.e. BT: amerikai egyiptológus AD: acagle@u. 1937-ben El-Kab-ban végzett ásatásokat.) KANÓPUSZ CANOPUS (ang. 6.e. Philophator (i. A csípés testének ugyanazon a helyén volt. GEORGE EDWARD STANHOPE MOLYNEUX HERBERT (1866. I. júl. ANTHONY SN: 1988-ban Kom el-Hisn projekt keetén belül végzett ásatást. hogy megtisztuljon.e. Kleopátra Philopathor.) CALCOEN.uba. Az Augustus néven császárrá koronázott Augusztusz saját kultuszát hirdette benne. 13–i.e. KALCIT ALABÁSTROM VÁZA KAIRÓI EGYIPTOMI CAPART. júl. 26-án született.e.) UF: Carnarvon. Caius Julius (i. 525–522) C C8 KAAPER1 MASZTABÁJA VEREMSÍR LEPÉNYFAFÉLE CACHETTE (ném. Ptolemaiosz Caesarion. jún.. jún. 999 Third Ave.e.) KAPRIVIRÁGÚ KAPRIVIRÁGÚ CSAPATKAPITÁNY CAPTAIN OF TROOPS (ang. Carnarvonnal és Carnarvon lányával. 13–i. BT: Egyiptom-utazó CALLIMACHUS OF CYRENE (ang.) CANOPY (ang.e.e. Julius SN: VII.CAMBYSES (ang. 44. Az egyiptomi művészetről nagyértékű cikkeket közölt. Széthi ünnepi templomának fotográfusa volt.) CAGLE. Highclere-ben (Anglia) 1866. júl. 44–30) CAESAR. Caesarion (i. 15.) CAPE GUM (ang.e. JULIUS CAESAR. akitől egy gyermeke is született. ápr. 85–i. jún. CAIUS JULIUS (i.) KAMBÜSZÉSZ. Unokahúga: Atia Balba Caesonia. 44.) KANOPOSZ CANONE DI TORINO (ol.

feb.) GUBÓJA CARPENTER (ang.) NT: Five Years’ Explorations at Thebes (1912) CARNARVON. hogy az „aranymadár” szerencsét hoz. melyet ugyan már kifosztottak. BT: ásatás CARNEGIE MUSEUM OF NATURAL HISTORY (ang. 1906-ban Maspéro összeismerkedik Lord Carnarvonnal. 26–1923. 6. aki Carnarvon után néhány héttel halt meg. 1922.org CARNELIAN (ang. amelyet hivatalosan 1923.jún.jún.15–) Herbert. amely Anubisz pecsétjével volt lezárva.24–1890. és szakavatott kutató. BT: angol egyiptológus régész NT: Carter. Fiuk: Henry George Alfred Marius Victor Francis Herbert. márc.) ĈARNIRO (esp. a munkások az esetet szerencsétlen előjelnek tekintették. GEORGE EDWARD STANHOPE MOLYNEUX HERBERT CARNARVON THÉBAI ÁSATÁSAI (1906) SN: Carnarvon 1906-ban kezdett ásatni Nyugat-Thébában Sir William Garstin segítségével. aki szenvedélyes egyiptológus. ahol a páratartalom szinte sosem emelkedik 40% fölé. Lányuk Evelyn Leonora Almina Herbert. Ez volt Tutankhamon sírja. 1912-ben kutatási jogokat kap Masperotól. Almina Victoria Marie Alexandra hozzátartozói NT: Carnarvon. Mire mindketten felkészülnek a nagy munkára.3131 cmnhweb@carnegiemuseums.jan. november 4-én Carter megtalálta az első jelet. Annál is inkább. mivel nem tudott megbékélni az ásatásokat látogató amatőrökkel. hanem rövid idő alatt megtanulta a hieroglifikus írást. Ők ketten és munkacsapatuk már az első évben feltárnak egy hercegi sírt a 17. dinasztia valamennyi uralkodóját a Királyok Völgyében temették el. Henry George Alfred Marius Victor Francis (1898. HOWARD (1874. egyetlen kivételével: ez pedig a fiatal fáraó. De egy év múlva már le is kellett mondania. Alkonyatkor eljutottak az ajtóig. 1890 óta dolgozott Egyiptomban: egyiptomi pályafutását 17 évesen rajzolóként és akvarellistaként kezdte Sir Flinders Petrie mellett. Edward CARNARVON. 26.) Porchester. melyet a munkabrigád is nagyon megszeretett. BT: Carnarvon.nov.) SZENTJÁNOSKENYÉRFA ÁCS FAMEGMUNKÁLÓ ESZKÖZ HORDSZÉK CARPENTRY TOOL (ang.aug. 1917-ben a háború miatt félbeszakadnak az ásatások. Howard könyvei RT: Carnarvon. jun. és elpusztította a szerencsétlen madarat. 28. George Edward Stanhope Molyneux Herbert munkatársai Carnarvon.) Wombwell. 27.) KARNEOL KARNEOL KARNEOL FORGÓPÁNT RAGADOZÓ EMLŐS SZENTJÁNOSKENYÉRFA GUBÓJA SZENTJÁNOSKENYÉRFA (1. Tutankhamonét.) CARNIVORA (lat. Almina Victoria Marie Alexandra (–1929) CARNARVON. George Edward Stanhope Molyneux Herbert könyvei CARNARVON. Andrew Herbert. júl. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866.3.) 97 . Mivel a kobra a fáraók kígyója. ápr. Evelyn Leonora Almina (1901. Seikh Abd el-Gurna tetején kapott egy területet. jan. Kilenc éve dolgozott már Egyiptomban. Öccse: Andrew Herbert. 3–1942. Hitték. Lady Herbert.–1924. amely Tutankhamon sírjának meglétét bizonyította. Állás nélkül marad.) CARNEGIE TERMÉSZETTÖRTÉNETI MÚZEUM (USA) CARNEGIE TERMÉSZETTÖRTÉNETI MÚZEUM (USA) UF: Carnegie MUseum of Natural History (ang. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866.) NT: Bethell. hogy rábukkantak volna a sírra. PATRICK BT: egyiptológus AD: patrick. PA 15213 Tel. hogy finanszírozzon még egy ásatási szakaszt. November 4-én hajnalban az első lebontott kunyhó alatt a csapat vízhordó fiúja lépcsőfokokat talált. Howard (1873. 412. Theodor Monroe (1837–1915) Petrie. mert megvárták Carnarvon és lánya érkezését. 28.ca CARTER. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866. Felesége: Almina Victoria Marie Alexandra Wombwell.) Tutankhamon sírja CARTER.7–) Herbert.622. William Matthew Flinders (1853. Néhány nappal viszont azelőtt. egyiptológus lett. George Edward Stanhope Molyneux Herbert hozzátartozói Carnarvon.9. jún. néhány tárgy mégis megmaradt.26. kitör az első világháború. mikor Gaston Maspéro.) SN: Brit régész. Ebben az időben Carternek volt egy kanárija.) CARNEOLUS (lat. 2. a kairói múzeum felügyelője kinevezte az ókori gyűjtemény egyik felügyelőjévé.) CAROB-POD (ang. Henry Howard Molyneux (1831. Két gyermekük született.–1924. 8) CAROB POD (ang. így november 1-én újra kezdődtek a munkák.) CARRYING CHAIR (ang. egy gazdag magánemberrel. mert Carter beavatja elgondolásaiba – a 18.3.márc. Earl of Carnarvon) Anyja: Evelyn Stanhope. 17-én nyitottak meg. BT: múzeum AD: 4400 Forbes Avenue. A felfedezés fokozza a lord lelkesedését. 1920-ban leállították az ásatást. Swaffhamban (Anglia) született és Londonban halt meg.cartens2@sympatico.jan. 32) CARSTENS.–1924. GEORGE EDWARD STANHOPE MOLYNEUX HERBERT HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Henry Howard Molyneux Herbert (4.) CARNEOL (ném.nehézségekkel küszködött.28–1923.) NT: Burghclere. de nem elégedett meg a másolói és akvarellista munkákkal. a kedvenc kismadár kénytelen volt farkasszemet nézni egy kobrával. ápr. A kígyó felkúszott a kalitkához. 1939-ben névtelenül. Howard munkatársai Carter. jún. jún.GEORGE EDWARD STANHOPE MOLYNEUX HERBERT KÖNYVEI BT: Carnarvon.) SN: Walton Hallban található múzeum.–1939. 17) (1. általános közöny közepette hunyt el. ápr. máj. mégsem akar visszatérni Angliába. LORD CARNARVON. Richard (–1929) Garstin.GEORGE EDWARD STANHOPE MOLYNEUX HERBERT MUNKATÁRSAI SN: Titkára volt Bethell.26. 15) CAROB TREE (ang. Nővére Lady Burghclere. Ő kiváltja az ásatási engedélyt.) (1. 1918-ig kell várniuk. A harmadik télen már ásatásokat végzett.máj. mely a többi régész számára törmelékrakodóként szolgált. BT: Carnarvon. William Trotmann. Evelyn (–1875. Több ezer köbméter földet mozgattak meg kézi erővel. 1903-ban első ízben töltötte a telet Egyiptomban. jún. Henry George Reginald Molyneux Herbert Lord (1898–) Stanhope. 5) (1866. BT: amatőr egyiptológus angol egyiptológus Herbert. Pittsburgh. Mindegyik sírt fel is fedezték. és 1907-ben alkalmazza Cartert. A napvilágra hozott kincsek nagy része a Kairói Egyiptomi Múzeumba került. HOWARD MUNKATÁRSAI BT: Carter. 9. Henry George Alfred Marius Victor Francis hozzátartozói Wombwell. 1922-ben Carter kijárta Carnarvonnál. Halála után nem sokkal az őt ápoló nővér is meghalt. Ezt csak majdnem 3 héttel később ásták ki. Korán kezdett egyiptomi archeológiával foglalkozni. főleg a párás angliai telek idején.–1939. George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866. az uralkodás jelképe. ő fedezte fel a legnagyobb érintetlen sírt. 5. Tutankhamon sírja. Ekkor még az ásatásról nem sok fogalma volt.) Davis. 6 heti ásatás jutalma mindössze egy macskamúmia volt.) (1.jún. dinasztia idejéből. A Carter által kijelölt terület abba az övezetbe tarozott.2.

The (1923–1933) CARTONNAGE (ang. ELISA BT: egyiptológus AD: ecastel@arrakis. sor. és a hatalmas szobrot részben ki is ásta a homokból.–) NT: A reappraisal of the published evidence on Egyptian Predynastic and Early Dynastic cemeteries (1982) A study of the spatial distribution of large and richly endowed tombs in Egyptian Predynastic and Early Dynastic cemeteries (1983) Catálogo de piezas originales en el Museo de la Sociedad Uruguaya de Egiptología (1990) El Arte Egipcio (1973) Egipto Faraónico. Algernon Thomas St. GEORGE (1869–) SN: Az Ozireion hosszú folyosóját részlegesen ő tisztította le. amely lejegyzi a korai dinasztiák fáraóinak krónikáját. 18.) CEDR LIBANSKI (len.) MENNYEZET SZTÉLÉ TEMETŐ. JUAN JOSE (1944. 500-900 TEMETŐ.–1939.) CÉDRUS CÉDRUS UF: cedar (ang.) CATLIKE (ang. aug. Richard (–1929) Breasted. amelyben egy Haf szótagocska szerepel. Arthur Cruttenden (1874–1928) White. W. Douglas Hall Hauser Lafleur Lucas. El (1996) Imágenes del Antiguo Egipto (1980) Nuevas imágenes del Antiguo Egipto (1989) Orígenes del Monoteismo Hebreo (1966) Período Predinástico en Egipto.2. majd eltávolították belőle. 17) CASARIEGO. JORGE BT: urugváji egyiptológus CASSIA (ang. BT: gyűjtők CEDAE (röv. Ennek az olajnak olyan erős a hatása.) CASTEL. szandálok talpaként. aki szintén egyiptológus.) CARTOUCHE CARUM CARVI (lat. Ma New Yorkban a Central Park közepén áll. BT: magyar egyiptológus RT: núbiai magyar expedíció CASTILLOS. 1881-ben ajándékozta Egyiptom az Egyesült Államoknak. ami miatt a szfinxet Hafrénak tulajdonítják.) CEMETERY 500-900 (ang. E másolaton maradt fenn a 13.com CASTILLOS.) NT: Tomb of Tut-Ankh-Amen.) (1. BT: angol egyiptológus régész CAT SCANNER (ang.(1. Gardnerrel tárta fel a legrégibb földműves közösség lakhelyét Fajjúmban. GERTRUDE (1888–1985) SN: Brit ősrégész kutatónő. MARIUS (1839–1913) SN: Gaston Maspero barátja volt. Riveraban (Urugváj) született. El (2002) Predynastic Period in Egypt.) CÉDRUSOLJAS MUMIFIKÁCIÓ SN: A cédrusolajat a végbélen keresztül bejuttatták a hasüregbe. számos bizonyítékot nyújt erre.) Burton. hogy a húst és a beleket is kimossa. 27–1935. aki E.) ÓKORI EGYIPTOMI TANULMÁNYOK KÖZPONTJA CEDAR (ang. Evelyn CARTER. Caviglia a gizehi szfinxnél is végzett ásatásokat.) ÓKORI EGYIPTOMI TANULMÁNYOK KÖZPONTJA CENTRAL PARK OBELISZK SN: Kleopátra tűjének a párja.) CAT (ang. BT: régészet RT: gizehi szfinx CAZENEUVE. BT: szkenner CATTLE (ang.) CENTAUREA (lat.) CÈDRE DU LIBAN (fr.) AD: juancast@yahoo. 1989) CAUSEWAY (ang.) CENOTAPH (ang. A Tutankhamon sírjában talált számos bútor is cédrusfából készült.) SN: Ezt használják a modern orvosok a csontszerkezet és más szövetek vizsgálatára múmiáknál. dec. GIOVANNI BATTISTA (1770–1845) SN: Henry Salt szolgálatában állt. 18.) CASTANET DANCER (ang.) cedarwood (ang.NT: Bethell. Howard (1873. okt. 125) CASTIGLIONE LÁSZLÓ SN: Felesége Varga Edith. George könyvei RT: Ozireion CAULFEILD. Juan Jose (1944.) KASSZIA CASSIA CORYMBOSA (lat. A núbiai magyar expedíciót ő vezette. A palermói kő. amelyről Thomas Young készített másolatot. BT: obeliszk 98 . The (2002) Una momia egipcia de la Baja Epoca en el Museo Arqueológico Palacio Taranco de Montevideo (1980) CASTOR OIL (ang. El (1996) Estudios Históricos (1994) Hombre y la Religión.) cédrusfa SN: A cédrusfát importálták a legkorábban Libanonból és Szíriából. BT: uruguayi egyiptológus NT: Castillos.) CÉDRUS LIBANONI CÉDRUS CÉDRUS LIBANONI CÉDRUS LIBANONI CÉDRUS LIBANONI CÉDRUS CEDAR OF LEBANON (ang. 1817-ben mancsai között talált egy gránitsztélét. és hosszú tanulmányt írt Kheopsz1-fáraó piramisáról. JUAN JOSE KÖNYVEI BT: Castillos.) (1. így a testből csak a csontok és a bőr marad meg.–) SN: Az Urugváji Egyiptológiai Intézet igazgatója.es KASSZIA CSATTOGTATÓ TÁNCOS CAVIGLIA.) CEMETERY 7000 (ang. The (1902. Harry (1879–1940) Derry. akinek Maspero az akhmimi ásatásából Taoszir koporsóját ajándékozta oda.) Cedrus (lat. Juan Jose könyvei RT: Urugváji Egyiptológiai Intézet (Uru. BT: egyiptológus NT: Caulfeild. James Henry (1965. Algernon Thomas St.) KARTONÁZS KÖMÉNY FOGSZUVASODÁS KARTUS CAULFEILD. bútorkészítésnél.márc.) CAVETTO CORNICE FELJÁRÓ LOVASSÁG HOMORÚ PÁRKÁNYZAT CARIOUS CAVITY (ang.9. Alfred Mace.) CAT SZKENNER CAT SZKENNER UF: cat scanner (ang. George (1869–) NT: Temple of the Kings at Abydos. 2. GEORGE KÖNYVEI BT: Caulfeild. 8) A cédrust felhasználták az építészetben.) CAVALRY (ang.) CEDARWOOD (ang.máj. HOWARD KÖNYVEI BT: Carter. ALGERNON THOMAS ST.) CEDRUS (lat.) RICINUSOLAJ MACSKA MACSKAFÉLE CEDRO DEL LÍBANO (spa. ALGERNON THOMAS ST. BT: fenyő NT: libanoni cédrus CÉDRUSFA CÉDRUS LIBANONI CÉDRUS CEDRUS LIBANI (lat. 7000 CATON-THOMPSON. okt. BT: mumifikáció CEILING STELAE (ang.) SZARVASMARHA KENOTÁFIUM BÚZAVIRÁG CENTER OF DOCUMENTATION AND STUDIES ON ANCIENT EGYPT (ang. ezután 70 napig nátronban áztatták.

aki egyiptomi művészettörténettel foglalkozott. s minden kapcsolatát latba vetette.) NT: Égyptologie. Dimitri Meeks.) CHABAS FERENC CHABAS. Örömében ezt kiáltotta: Je tiens l’affaire! (Megvan!) karját magasba nyújtotta.2. XV. és 1828-ban a tudomány szolgálatában Egyiptomba küldték. 620) BT: ékszerkészítés CHAMPOLLION. 44–30) KHA HAFHUFU CHAAFCHUFUI (ném.–1832.) cerussit cerussite (ang. amely nagy hatást gyakorolt kisöccsére. L’ (1876–1880) Les papyres hieratiques de Berlin (1864) Mélanges égyptologiques (1862–1873) Recherches pour servis à l’histoire de la XIXme dynastie (1873) Une inscripton historique du regne de Séti I (1856) Voyage d’un Égyptien en Syrie. Pályája során az egyik legbefolyásosabb és elismertebb filológus volt.) CEZARION CHA (ang. s bánatában felcsapott kereskedőnek.) 2 1 KHABEKHENET1 (ang.) SZENTJÁNOSKENYÉRFA CERKÓFFÉLE FEHÉRBARKÓJÚ CESTODA (lat. BT: egyiptológiai szervezet NT: Centre National des Recherche Scientific munkatársai RT: Empereur. 1523. Dimitri Zivie. XV.) CEREMÓNIA GABONAFÉLE SZERTARTÁS KEPHRÉN (i. Ő az egyiptológia megalapítója.–1882.) CNRS (röv. 17.17. Felfedezését 1822.–1882. Ő készítette el az első egyiptomi szótárt. Különösen a hieratikus szövegek olvasásában és kritikai magyarázásában jeleskedett. Károly király és a toscanai kormány által szervezett expedíciót.23. 1o.RT: Kleopátra tűje CENTRE DE RECHERCHES EGYPTOLOGIQUES DE LA SORBONNE (fr. ez azonban nem jött össze.2.) CHAEMWASET (ném. jan..) CERUSSZIT CERUSSZIT CERUSSZIT CHAMPLEVÉ (fr. FRANÇOIS JOSEPH (1817. FRANÇOIS JOSEPH (1817.jan.–1882.) KRÉTAFEHÉR KAMARÁS CERKÓF BT: majom NT: fehérbarkójú cerkófmajom feketeorrú huszármajom CERKÓFFÉLE UF: Cercopithecidae (lat. 44–30) C-ES KORMEGHATÁROZÁS RADIOKARBONOS KORMEGHATÁROZÁS 99 .márc. s Ippolito Rosselini pisai professzorral együtt vezették a X.) CENTRE NATIONAL DES RECHERCHE SCIENTIFIC CENTRO AMERICANO DE EGYIPTOLOGÍA (Arg.) SN: Francia tudós. Jean François könyvei CERUSSZIT UF: cérusite (fr.e. BT: francia egyiptológus NT: Chabas. CAESARION (i. máj.dec.) HUSZÁRMAJOM CEREAL (ang. Jean François hozzátartozói CHAMPOLLION. Az egyiptológia professzorává nevezték ki. Sucursal 48 (B). 18.) CHAEMHET (ang. CAESARION (i. BT: Champollion.) cerkófmajomféle BT: főemlős NT: cerkóf makákó pávián CERKÓFMAJOMFÉLE CERKÓFFÉLE ČERNỲ. 4500– CERCOPITHECUS AETHIOPS (lat. Jacques-Josef Figeac SN: Jean François Champollion bátyja volt.) fehérólomérc ólom-karbonát white lead ore (ang. hogy Napóleon őt is magával vigye az 1798as egyiptomi hadjáratra.) 3300) CHALK WHITE (ang.) CENTRE NATIONAL DES RECHERCHE SCIENTIFIC UF: Centre National de la Recherche Scientifique Centre Nationale de la Recherche Scientifique (ang.) CHAEMHET (ném.. JACQUES-JOSEPH FIGEAC (1778–1867) CHAMPOLLION. majd összeesett.) BT: egyiptológiai szervezet AD: Lavalle. FRANÇOIS JOSEPH KÖNYVEI BT: Chabas.) KHAMTERI (ang. 1824ben közreadja A régi egyiptomiak hieroglifarendszerének rövid összefoglalását.) SN: Ékszerkészítő technika. BT: vízmentes karbonátok pótanion nélkül CESARION 14 PTOLEMAIOSZ.) CERUSSIT CERUSSITE (ang. (1. Alain CENTRE NATIONAL DES RECHERCHE SCIENTIFIC MUNKATÁRSAI BT: Centre National des Recherche Scientific NT: Leblanc. BT: egyiptológus CÉRUSITE (fr. JEAN-FRANÇOIS (1790. 2520–2494) FEKETEORRÚ CHALCOLITIC PERIOD (ang. Élete munkájával végül is megfejtette a hieroglif írást.) HAEMUASZET4 KHALKOLITIKUM (i.máj. en Phénicie. 27-én közölte a párizsi akadémiával. Jean-François hozzátartozói Champollion.) CERKÓFMAJOM CERCOPITHECUS PATAS (lat. François Joseph (1817. JAROSLAV (1898–1970) SN: Az oxfordi egyetem egyiptológia professzora. amellyel üvegpasztát vagy színes köveket illesztettek fémalap mélyedéseibe. aki 11 évesen határozta el.jan.) BT: egyiptológiai szervezet AD: Casilla de Correo No. Jean-François munkatársai Champollion.) CHAEMOPET (ném. 2.) CHABAS.) SN: Kutatásainak igazgatói: Alain Zivie. Az anglezit lebomlásából jön létre.) CHAFRA (óei. 70. Közvetlenül hazatérte után meghalt.máj.) SN: Vegyjele PbCO3.) CHAEMTERI (ném. Ebből értesültek először a Rozetti kőről. Jean-Yves Empereur. hogy megfejti a rosettei kövön található jeleket. François Joseph könyvei RT: Harris 500 papirusz (BM: BM 10060) CHABAS.e.) GALANDFÉREG PTOLEMAIOSZ. en Palestine au quatorzieme siecle avant notre ere (1866) CHABECHNET (ang. Christian CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CENTRE NATIONAL DES RECHERCHE SCIENTIFIC CENTRE NATIONALE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (ang.) UF: Chabas Ferenc SN: Briançonban született és Versaillesben halt meg. szept. 1048 Buenos Aires CENTRO DE ESTUDIOS DE EGIPTO (Arg. Antropológiai kutatások vitték az egyiptológia mezejére. 2558–2532) (i.) SORBONNE EGYIPTOLÓGIAI KUTATÁSI KÖZPONT (Fro. spa. Jacques-Joseph előfizetője volt a Courier del’Egypte című folyóiratnak. Jean-Yves (1952–) Meeks. JACQUES-JOSEF FIGEAC CHAMPOLLION.4.) CERCOPITHECIDAE (lat. s öt napig eszméletlenül feküdt.17. 1448 Buenos Aires CERATONIA SILIQUA (lat.e. JACQUES-JOSEPH FIGEAC (1778–1867) UF: Champollion. BT: francia egyiptológus NT: Champollion.e.) CHAMBERLAIN (ang.) KHA2 HAEMHET KHAEMOPET (ang.e.

2181–2173) fáraó CHENSIT (ang. BT: királyi feleség Nékó. JEAN-LUC BT: egyiptológus AD: Jean-Luc.4. Milyen jól tudja hajítani a hurkot!. BT: dinasztia. 18) SN: Egy kétes hitelességű mese 4 részlete található rajta. BT: papirusz CHASSINAT. A történet a Delta keleti területén játszódik Héliopolisz és Hórusz útja között.) 2494) SAJT KEPHRÉN (i. DOROTHY (1927–1981) BT: régész CHARNEIRA (por. JEAN-FRANÇOIS HOZZÁTARTOZÓI BT: Champollion.dec. II.) CHAY (ang.) SN: Krokodilisten. hol.) ÉNEKES AMON ÉNEKESNŐJE SZÉTHI.RT: Bartélemy. Jacques-Joseph Figeac (1778–1867) CHAMPOLLION. 10 (ang.egnet.. NADINE BT: egyiptológus AD: ncherpion@ifao. 7.) CHEST (ang. EMILE GASTON (1868–1948) SN: 1901-ben Abu Roasban.) KHENTI (spa. BT: állatalakú isten CHENTI-IRTI (ang. Kosként vagy kosfejű emberként ábrázolták.) KÁPOLNA CHENTI-CHETI (ang. hozzátartozói CHEESE (ang. Pepi tábornokával Sasenet-tel tiltott homoszexuális viszonyt folytat. 2558–2532) (i.márc. de később sólyom alakúvá tették. spa.e. 2589– 2566) (i. CHENSUMOSE (ném.e.) CHANCELLOR (ang. amely nagy hasonlóságot mutat Anpu és Bata3 történetével..4.e.23.) CHEIRONÓMIA UF: kézjel SN: A hanglépések kézzel történő levegőbe rajzolásával a dallam lejtésére utalnak.–1832.) CHARUV (héb. 12. Betegség szállt meg engem. A rektón és a hátsó oldal egy részén egy mitológiai mese áll. Aszjútban és Meirben végzett ásatásokat.) CHARGA OASIS CHARIOT (ang. BT: zenei jelrendszer CHESTER BEATTY I PAPIRUSZ SN: A dublini Chester Beatty Könyvtárban található.e. Jean-François (1790.) KHAY (ang. CHEOPS (ang. BT: pap CHERMES (ol. BT: hieratikus papirusz szerelmi költemény NT: Betegség szállt meg engem Elhaladtam háza előtt Fivérem kínozza szívem Gyorsan dobog a szívem Milyen jól tudja hajítani a hurkot! Páratlan nővér RT: Chester Beatty I (1931) Hórusz és Széth CHESTER BEATTY II PAPIRUSZ (BM: CBM 10682) BT: papirusz 100 . (1.e. 2551–2528) CHEPERA CHEPHREN CHEPRE KHEPRA KEPHRÉN (i.) SN: Kultuszának központja Létopoliszban volt. Jean-Jacques (1716–1795) hieroglif írás hieroglif írás megfejtése Rozetti kő (BM: EA 24) CHAMPOLLION.) NT: Champollion.) a rend sólyomistene. I–III.) CHENTI (ném.e. V.) CHENTIAMENTIU HONSZUMESZ2 CHONTAMENTI (ang.) CHERHEM UF: chercheb SN: A cherhemek magas rangú papok és orvosok voltak egyszemélyben.ville-ge.–1832. 2604–2581) (i. své. SÍRJA KANCELLÁR CHEMENU CHEMNIS HERMOPOLISZ AKHMIM (ang.) KHERUEF LÁDA CHEDEBNITJERBONE (ang. (i. i.) FORGÓPÁNT PAPIRUSZ SZENTJÁNOSKENYÉRFA CHEPHREN PIRAMISA CHERCHEB CHERES (gör. MICHELE BT: egyiptológus AD: michele.) KHEOPSZ1 (i. BT: kos-isten CHERUEF (ném.) CHEMMIS (ang. 2520– SEIKH ABD EL-GURNA CHEIKH ABD EL GURNAH (ang. 2460–2453) (i. BT: állatalakú isten CHENTKAUES (ném.) (1.) PONTYLAZAC ALAKÚ PONTYLAZAC-FÉLE KHARGA OÁZIS HINTÓ HINTÓS CHARACIFORMES (lat..net CHERTI (ang. valamint Hórusz és Széth legendáját tartalmazza.) KHAWI (ang.e. amelyben II. 2520–2494) KEPHRÉN PIRAMIS KHEPRA CHERHEM NOFEREFRÉ (i. JEAN-FRANÇOIS MUNKATÁRSAI BT: Champollion. legtöbbször tudósok is. Jean-François (1790. szerelmi költeményeket.) NT: Monuments de l’Égypte (1835–1845) CHAMPOLLION’S NO.e. a harmadik szöveg pedig egy könyvelés. II.dec.e.márc.) CHANTRESS (ang. Fivérem kínozza szívem. ném. II. 2558–2532) (i.) AKHMIM (ang. Nestor Hyppolite Antoine (1804–1842) CHAMPOLLION.márc.) SN: A 12.) UF: Machenti-irti SN: A törvény és azonosították.) CHENDU (cse.) NT: L’Hôte.4.23.e. Ramszesz idejéből származik.–1832.) KARMAZSINTETŰ CHERMETTE.dec. akik az Élet Házában dolgoztak. A második szöveg egy ima a thébai istenekhez..chermette@mom..e. 626-ban házasodott össze. 700-ból származik. 2419–2416) CHARIOTEER (ang. A papiruszon található költemények sorrendben: Páratlan nővér. 18) Kb. Elhaladtam háza előtt. spa.) SN: II.) CHATRESS OF AMUN (ang. A halottak komphajósa és a fáraók sírjainak védője.chappaz@mah.. 2177) BT: dinasztia. JEAN FRANÇOIS KÖNYVEI BT: Champollion. 25.) CHAPEL (ang. své. Denderahban. alsó-egyiptomi nomosz istennője. papiruszai NT: Pepi.23. BT: francia egyiptológus francia régész CHAWI (ném.) CHARLESWORTH.) (i. és Sasenet tábornok meséje RT: írótábla (KIM: OIM 13539) CHASSINAT II PAPIRUSZ (L) SN: A király és a szellem meséjének 4 észletét tatalmazza. 17) CHEFREN (ném. Jean-François (1790. akivel i. BT: istennő RT: alsó-egyiptomi nomosz.) CHARTA (lat.) CHASSINAT I PAPIRUSZ (L: E 25351) (1. Hórusszal HENTKÁWESZ. BT: papirusz CHASSINAT III PAPIRUSZ SN: 3 szöveget tartalmaz.e. Nékó felesége.e.fr CHERPION.ch CHARACIDAE (lat.) CHAPPAZ. Gyorsan dobog a szívem.

amely inkább mágikus természetű. 21×135 cm hosszú.e. BT: francia régész CHFW (óei. 20.) CHIEF JUSTICE (ang.) CHINESE CASSIA (ang.) CHNUM (ang. 19.e.ie CHEST ON LEGS (ang. A végbélnyílás betegségeivel foglalkozik. 19.) (1. 19.CHESTER BEATTY III PAPIRUSZ (BM: CBM 10683) BT: papirusz CHESTER BEATTY IV PAPIRUSZ (BM: CBM 10684) BT: papirusz NT: tudós írnokok.) SN: Dublinban található Írországban.) CHUFA SEDGE (ang. A papirusz elejét egy másik írnok korrigálta és széljegyzetekkel látta el. dinasztiabeli papirusz.) (1.) CHRIST-THORN (ang. Egy oldalból áll papirusz. 19. Az épület a Chicagoi Egyetem Keleti Intézetének luxori központja. BT: dinasztia. 2589–2566) (i.e.) ISZAPSÁS ISZAPSÁS ISZAPSÁS AURIPIGMENT KRIZOKOLLA CHEVRIER. 2551–2528) CHICAGO HÁZ UF: Chicago House University of Chicago (ang. és 20.. dinasztiabeli papirusz. BT: dinasztia. H. 20. amelyet Kenkhepesef írt.) CHISELLER (ang. 2604–2581) (i.) PORCOS VÉRTESHAL CHNUMMOSE (ném.e.) CHUFA (ang.) KHEOPSZ1 (i.) CHISELER (ang.) CHORDATA (lat.) DENEVÉR KŐFARAGÓ KŐFARAGÓ VÉSŐ HNUM KHNUMMOSE (ang. az eleje és a vége hiányzik. Karl Richard könyvei CHRYSIZON SKHYSTON CHRYSOCOLLA (ang. A CHESTER BEATTY V PAPIRUSZ (BM: CBM 10685) SN: Deir el-Medinéből származik 1928-ból. HENRI SN: A Karnaki Amon-templomnál 1925-ben 25 kolosszális Ekhnaton és Nefertiti1 szobrot ásott ki. ném. amelyet Kenkhepesef írt.) CHUFA FLATSEDGE (ang.) CHONTAMENTI (ang. 19. papiruszai orvosi papirusz RT: Kenkhepesef CHESTER BEATTY VI PAPIRUSZ (BM: CBM 10686) SN: Deir el-Medinéből származik 1928-ból. dinasztiabeli papirusz.) CHOIAK CHONS CHONSZ FŐORVOS KASSZIA KASSZIA ORVOSOK FŐNÖKE FŐFELESÉG CHINESE CINNAMON (ang. papiruszai hieratikus papirusz RT: Kenkhepesef CHESTER BEATTY VIII PAPIRUSZ (BM: CBM 10688) SN: Deir el-Medinéből származik 1928-ból.) CHIEF WIFE (ang. Chicago. A papirusz elején számos skorpió elleni instrukció olvasható.) KHEOPSZ1 (i.) UF: Chentiamentiu SN: A Nyugat Földjének és a halottak istene.) CSICSERIBORSÓ LEGFŐBB BÍRA KIRÁLYI KÖTÖZŐSALÁTA CHIEF OF COURT PHYSICIANS (ang. 41 önálló részből áll. amelyet Kenkhepesef írt. Ireland Tel: +353 1 4070750 Fax: +353 1 4070760 E-mail: info@cbl. 19-20. BT: dinasztia. 20. dinasztiák műemlékeivel. 19. dinasztiabeli papirusz.) CHIROPTERA (lat. amelyet Kenkhepesef írt. Dublin Castle.) KRISZTUSTÖVISFA KRISZTUSTÖVISFA KORSZAK CHRONOLOGIE DER AEGYPTER (1849) UF: egyiptomiak kronológiája.e. amely az 5-9. BT: egyiptológiai szervezet NT: Chicago Ház Egyiptológiai Könyvtára CHICAGO HÁZ EGYIPTOLÓGIAI KÖNYVTÁRA SN: A Chicago Ház büszkélkedhet a világ egyik legnagyszerűbb egyiptológiai könyvtárával és fennállásának jelentős ideje alatt a kutatói behatóan foglalkoztak a 19. 13) CHICON (fr. BT: egyiptológiai szervezet AD: Art Institute of Chicago. papiruszai hieratikus papirusz RT: Kenkhepesef CHESTER BEATTY XIX PAPIRUSZ (BM: CBM 10699) BT: papirusz CHESTER BEATTY KÖNYVTÁR (Ír. BT: kutya-isten CHORDADIEREN (hol. Illinois.) CHETI (ang.) CHRONOLOGY (ang. Az BT: Lepsius.e. dinasztiabeli papirusz. Dublin 2.. A harmadik rész migrénre nyújt orvosi ellenszert. 2551–2528) CHRIST’S THORN (ang. kutyaként vagy sakál alakban ábrázolták. 21) ORVOSOK FŐNÖKE CHIEF OF DOCTORS (ang.e. papiruszai dinasztia. sorában azt írja le.) SN: Itt található Paankhenamun koporsója. spa. 2604–2581) (i. BT: Chicago Ház egyiptológiai könyvtár CHICAGO HOUSE CHICAGO HÁZ CHICAGOI MŰVÉSZETI INTÉZET (USA) UF: Art Institute of Chicago (ang. avagy kutya fejjel és szarvakkal.) CHISEL (ang.) KHOIAK HONSZU HONSZU1 CHONDROSTEI (lat. 111 South Michigan Avenue. Kaliforniában tervezték spanyol stílusban.e. hogyan csillapítható a szomjúság. 60603-6404 CHICKPEA (ang. amelyet Kenkhepesef írt. papiruszai hieratikus papirusz RT: Kenkhepesef CHESTER BEATTY XI PAPIRUSZ (BM: CBM 10691) BT: papirusz CHESTER BEATTY XIII PAPIRUSZ (BM: CBM 10693) BT: papirusz CHESTER BEATTY XIV PAPIRUSZ (BM: CBM 10694) BT: papirusz CHESTER BEATTY XV PAPIRUSZ (BM: CBM 10695) SN: Deir el-Medinéből származik 1928-ból.e.. Ez a könyvtár tartalmazza a Chester Beatty papiruszokat. Rockefeller.) LÁBAKON ÁLLÓ LÁDA KHETI SN: 1920-ban építtette J.) GERINCHÚROS GERINCHÚROS CHOUFOU (ang. 19. 2589–2566) (i. BT: dinasztia.) (1. BT: egyiptológiai könyvtárak AD: The Chester Beatty Library. BT: méreg 101 . 8) CHIEF PHYSICIAN (ang. 2551–2528) CIÁN SN: Keserűmandulából vonták ki.) KHEOPSZ1 (i. BT: dinasztia. 2604–2581) (i. 2589–2566) (i.) CHUFU (ang. cse. papiruszai hieratikus papirusz orvosi papirusz RT: Kenkhepesef CHESTER BEATTY VII PAPIRUSZ (BM: CBM 10687) SN: Deir el-Medinéből származik 1928-ból. Breasted és John D.

amelyet cinóberporból állítottak elő.nyu.) Usifur Usufur vaccae nigrae (lat.kuleuven. aug. skarlátvörös színű ásvány. Róla nevezték el Kairó legidősebb utcáját is.) CINNAMOMUM CASSIA (lat. 130 00 Praha 3 .(1. amely halálos mérgezést is okozhatott. 29) BT: növényi élelem MÁJZSUGORODÁS GÖRÖGDINNYE CSATTOGTATÓ CIRRÓZIS CITRULLUS LANATUS (lat.) CIENNEHEBU (ang.e. BT: mesterség NT: Montuneferi sarukészítő CLEOPATRA SN: 1875-ben ezzel a hajóval szállították Alexandriából Londonba Kleopátra tűjét. amellyel üvegpasztát vagy színes köveket illesztettek fémalap mélyedéseibe. 1000 Bruxelles. BT: hangszer CIPÉSZ SN: Memphiszben több száz könyöknyi külön negyedük volt a cipészeknek és tímároknak. Belgium Tel.) COCHINELLE-TETŰ KOBALTKÉK UADZSET1 KARMAZSINTETŰ KARMAZSINTETŰ KARMAZSINTETŰ TEKNŐSPAJZSTETŰ-FÉLE CIPÉSZMŰHELY BT: műhely NT: Montuneferi műhelye RT: cipész CIPPI (ang.) CILICICA FIR (ang.) HÓRUSZ-SZTÉLÉ CIBETMACSKAFÉLE UF: Viverridae (lat.) NAGY KUTYA CNRS (röv. VII. de használták ajakrúzsba is. BT: gyűjtő CMA (röv. tegezeket.) SN: Mély sebbe jutva tetanuszt okoz.) SN: Gyémántfényű.) SN: Orvos volt.ac.) CLAVUS SN: Bíborvörös csík a római tunikán.) CINNABARIT GÓLYAALAKÚ TJANENHEBU (ang. KLEOPÁTRA.) CILICIAN FIR (ang. 17) STERIL SEB ÁTLÁTSZÓ LAKKOK CINÓBER UF: cinnabar (ang.) SN: Egyiptomi.) CIGÁNYPETREZSELYEM CLARYSSE. WILLY BT: egyiptológus AD: clarysse@onyx.) cinnabarit fekete cinóber higany-szulfid lac vaccae nigrae (lat. pajzsokat és a szandálokat. 620) BT: ékszerkészítés CLOSET-STOOL (ang.CIÁNHIDROGÉN KÉKSAV CIPPUS (ang.edu COFANETTO DI PERPAUT (ol. A mesterséges cinóbert higanyból és kénből készítik.) COCCIDAE (lat.) (1. az első egyiptomi orvosi iskola alapítója.e.arts.) Zinnober (ném. 620–621) BT: rómaiak öltözete CLAY (ang.) BT: hasadtujjú emlős NT: macskalábú mongúzalakú CICA MACSKA DÍSZVÁGÁS CICATRIZATION (ang.) PAP KLEOPÁTRA.) CINNAMOMUM VERUM (lat. BT: vörös RT: cinóber CINQUANTENAIRE MÚZEUM (Bel. Càslavskà 1. 51–30) CLEOPATRA’S NEEDLE (ang. VI.) CLAPPER (ang.) (1.) CLERGY (ang. A piros tinta tartalmazta ezt az anyagot. a legfontosabb higanyérc (vegyjele: HgS).) CICKÁNY-MÚMIA BT: állatmúmia CICONIIFORMES (lat.) (i. mezopotámiai.) UF: Musée du Cinquantenaire (fr. 9) CINNAMOMUM ZEYLANICUM (lat. BT: festékanyag szulfid RT: cinóber vörös CINÓBERVÖRÖS UF: vermilion (ang.be CLASSICAL EGYPTIAN (ang. 7–1868. melyet a római kori Egyiptomban a rómaiak viseltek.) COCCUS ILICIS (lat.) CENTRE NATIONAL DES RECHERCHE SCIENTIFIC COBALT BLUE (ang.) KORIANDER KILIKIAI JEGENYEFENYŐ KILIKIAI JEGENYEFENYŐ KILIKIAI JEGENYEFENYŐ CIPRUSFÉLE BT: fenyőalakú NT: boróka CIRCUMCISIÓ CIROK KÖRÜLMETÉLÉS KÖRÜLMETÉLÉS CIRCUMCISION (ang.) KÖZÉP-EGYIPTOMI NYELV ANYAROZS SZFALERIT CINÓBER FAHÉJFÉLE KASSZIA FAHÉJ FAHÉJ CINÓBER CINNAMOMUM (lat. görög és római gyűjteménnyel rendelkezik. BT: tengerjáró hajó RT: Kleopátra tűje CLEOPATRA VI TRYPHAENA (ang.) (1.: 02/7417211 CINTÁNYÉR SN: A cintányérokat spárgával kötötték össze. Egyiptomi műkincs gyűjteményéből vásárolt a Louvre.) CINNAMON (ang.) PHILOPHATOR (i. 28. 2100–) CLAVICEPS PURPUREA (lat.Vinohrady CLEAN WOUND (ang.) CILICICAN FIR (ang. MADELEINE E.) COCCUS BAUHINI (lat. 27) CLEAR VARNISH (ang.) AGYAG AGYAGEDÉNY CLAY VESSELS (ang. BT: múzeum AD: Parc du Cinquantenaire .) COBRA GODDESS (ang. nov. BT: egyiptológus AD: mec7151@is2.) SN: Ékszerkészítő technika. ANTOINE-BARTHELEMY (1793. KLEOPÁTRA TŰJE CLOISONNÉ (fr.) HÓRUSZ-SZTÉLÉ CODY.) (1.) SN: Narancsos vörös szín. (1.) FAHÉJ CLAYOVÀ.) PERPAUT LÁDÁJA 102 .) vermillion (ang. BT: endospóra CLOT-BEY.) CLEOPATRA VII PHILOPHATOR (své. 13) WC-ÜLŐKE CLOSTRIDIUM TETANI (lat. JANE BT: cseh egyiptológus AD: Czeh Republic.) CINK-SZULFID CINNABAR (ang.) (1. Ők készítették a zsákokat.

) COMPOSITAE (lat. PHILIPPE KÖNYVEI BT: Collombert. Philippe könyvei COLLOMBERT.za CORNER JOINT (ang.) COMMIPHORA ABYSSINICA COMMON ASH (ang.ac.edu CORIANDRUM SATIUM (lat. könnyen feltételezhető. Az egyiptomiak mindennapi életét megfigyelve olyan.) CONIFEROPHYTNA (lat. 75231 Paris Cedex 05. okt.: +44 (0)151 794 2468 Fax: +44 (0)151 794 2226 COLLOMBERT. Tel: 0144271045 Fax: 0144271109 COLLIER. (1905–1982) SN: 1947–1963-ig volt a Brooklyn Múzeum kurátora.COFFIN (ang. 1986.) CONIUM BÜRÖK CONIUM MACULATUM CONQUEST OF JAFFA (ang. Faulkner.) PARANCSNOK COMBINED CROWN (ang. főként dialogizált értekezés maradt fenn.) COMMON FOLK (ang. 1991. okt.collier@liv.) CONCISE DICTIONARY OF MIDDLE EGYPTIAN. amely a konvencionális katekizmus stílusnál magasabb nyelvet használ.) COPTIC (ang.) COPPER TOOL (ang. addig ismeretlen eljárásokat figyelt meg.) KORIANDER CORYNEBAKTÉRIUMFÉLE FÉSZKESVIRÁGÚ CORYNEBAKTÉRIUMFÉLE UF: Corynebacterineae (lat.) COPTITES KOPT COMANDANTE DE SOLDADOS (spa. 18) HÁZASSÁG CONSORT (ang. Oxfordban adták ki.) COLUMBIDAE (lat.) CONSTIPATIO (lat.) PSENT COMES SARGITIONUM SACRARUM SN: A papiruszgyárak e tisztségviselő felügyelete alatt álltak a bizánci időkben.) CORYNEBACTERINEAE (lat.) COMMON CRANES (ang.) CONQUISTA DE JAFFA. BT.) KOPORSÓSZÖVEG HAJVISELET COLLÈGE DE FRANCE (fr. BT: alapzat Concorde obeliszk CONCUBINE (ang.) COMA BERENICES MEMNON-KOLOSSZUSOK MEMNON-KOLOSSZUSOK GALAMBFÉLE GALAMBALAKÚ HADSEREG BERENIKÉ FÜRTJEI COLOSSI OF MEMNON (ang. Ő kezdte meg az első régészeti kutatást Egyiptomban.) COPPER SAW (ang.) KŐRISFA DARU KÖZEMBER ÉSZAKI PETYMEG SZILFA HADSEREG HADSEREG EMLÉKSZKARA–BEUSZ COPPER CARBONATE (ang. 1988. mint pl.) FELESÉG SZÉKREKEDÉS CONTE DES DEUX FRÈRES. A (1962. Philippe NT: Les „Fils royaux de Ramsès”. I.) ANPU ÉS BATA3 CONTÉ. melyet egy darabban faragtak ki. MIRHAFA CORCORAN. 1981. 1550 körül fejtették ki egy asszuáni bányából ezt a gránittömböt.memphis. a keltető.(ar. 1831. Ezek az értekezések – ha töredékesek is – világosan jelzik. Raymond O. hogy valamely beavatás oktató művei.) CONCORDE OBELISZK ALAPZATA (L: D31) SN: Az obeliszk eredetileg egy 159 cm magas.) COLUMBIFORMES (lat.ac. 325 cm hosszú hím páviánokkal díszített alapzaton állt. LORELEI BT: egyiptológus AD: Lcorcoran@cc. III.a. Az eredeti alapzat a Louvre-ban van kiállítva D31-es leltári számmal. s e művek 103 .) SAROKILLESZTÉS TRÓNNÉV CORONATION NAME (ang. BT: egyiptológus AD: m. hogy itt nem magáról Hermész személyes tanításáról. Amenhotep templomának bejáratát díszítette a nyugati oldalon. 22-én állították fel a Concorde téren.) COIFFURE (ang. BT: napóleoni expedíció tagjai COONEY. SN: A Liverpooli Egyetemen előadó. Az obeliszket a Luxor2 nevű hajó szállította 136 fős személyzet irányításával.) HAJTÁSOS NÖVÉNY CORNELIUS. A Corpus Hermeticumban csak néhány mű van.) COMMON ELM (ang.) COFFIN OF STONE (ang. 1976.) COFFIN TEXT (ang. LA (spa. az egyiptológiai tanulmányok igazgatója. 31-én döntötték le az obeliszket Luxorban s majd csak 1836. une novelle hypothèse.) COMMON GENET (ang.sun. 1999. JOHN D.) (Fro. Túlnyomó részük inkább kései gnosztikus iratnak látszik. 2002) UF: FCD SN: Szerzője Raymond O. Kutatási területe az óegyiptomi irodalom és szövegek. 9) FELSŐ EGYIPTOMI NOMOSZ.) PARANCSNOK COMMANDER OF THE ARMY (ang. Place Marcelin-Berthelot.) COPPER DRILL (ang.) (1.) BT: egyiptológiai iskola AD: 11.e. könyvei CONCORDE OBELISZK SN: A párizsi Concorde téren álló obeliszk eredetileg III. luxori temploma gránitobeliszk NT: Concorde obeliszk alapzata (L: D31) RT: Luxor2 Sphinx CORPUS HERMETICUM UF: Corpus Hermetikum SN: Az alexandriai korból Hermész Triszmegisztosz neve alatt egész sereg. BT: egyiptológus COPPER (ang. Nº 151. LE (fr.) ÁGYAS TOBOZOS TOBOZOS FOLTOS BÜRÖK JOPPA BEVÉTELE JOPPA BEVÉTELE VÉRFERTŐZŐ CONIFEROPHYTA (lat. NICOLAS JACQUES SN: Krétáiról híres kémikus.) KOPORSÓ KOPORSÓTÖREDÉK KŐKOPORSÓ COFFIN FRAGMENT (ang. BT: tisztségviselő COMMANDER OF SOLDIERS (ang. 1996.) CONSANGUINEOUS MARRIAGE (ang. MARK A.) RÉZ RÉZTÁL MALACHIT (ném. 22m magas és 220 tonna. A gyűjtemény általában a Corpus Hermeticum neve alatt ismeretes.) PARANCSNOK COMMEMORATIVE SCARAB (ang. PHILIPPE BT: egyiptológus NT: Collombert. inkább a hermetikus hagyományba való beavatásról van szó. Amenhotep. vagy a gipszmalom. COLOSSAT. ISAK BT: egyiptológus AD: ic@semt. ezért új alapzat elkészítését rendelte el. kézzel írott.) BT: Frankia baktériumfaj NT: mikobaktérium CORMOBIONTA (lat. Lajos-Fülöp túlságosan bujának találta a páviánok kidolgozott nemiségét. EL. 1972.) (1. Az új alapzatot az obeliszk felállításának eseményei díszítik. 5.) RÉZFÚRÓ RÉZFŰRÉSZ RÉZSZERSZÁM COPPER BOWL (ang.uk Tel. a napóleoni tudós expedíció tagja. BT: Faulkner. amely vörösgránitből készült. a csirkesütő.

Walter Ewing könyvei CRUM.) COULON.) UF: Cris County Museum (ang.. BRIGIT BT: egyiptológus AD: Bcrowell@sas. spa. tárgyakat. BT: hermetikus irat CORPUS HERMETIKUM CORRIDORS (ang. 119f) (1. Az alexandriai tenger alatti kutatások az ő segítségével folytak. BT: felfedező RT: Covington-sír COVINGTON-SÍR UF: Covington’s tomb (ang. óta zárva van. 3.) KROKODIL-ISTEN FAJJÚM2 KROKODILFÉLE NÍLUSI KROKODIL SÁFRÁNY KROKODIL CORTEGGIANI.upenn.) CORPUS HERMETICUM FOLYOSÓ CRIS MEGYEI MÚZEUM (Ro. PIERS BT: norvég egyiptológus CROCODILE GOD (ang. Reisner Haszehemui idejére datálta a sírt amely a 3. Jean Pierre SN: A Ptolemaiosz-korszak specialistája. Tanulmányai alatt szerette meg az egyiptológiát és Párizsba ment az óegyiptomi hieroglifákat és a koptot tanulni. ném. aki 1902-1903-ban Quibellel együtt felfedezte Gizeh déli részén a róla elnevezett sírt. Dow Quibell. Később a koptra specializálódott és az egyik legjobb tudós vált belőle ebben a témában.edu CROWN OF OSIRIS (ang. ném.) (1. dinasztia acheológiai csoportjai karakterisztikájának a kezdete. JEAN PIERRE COS LETTUCE (ang. ném.) NEMESI PÁR (L: N2293) BOSZTONI COURTESY MUSEUM OF FINE ARTS (ang.egnet.com CRUM.) COW (ang. WALTER EWING KÖNYVEI BT: Crum. az armsheimi Johann Schnitzer mester 32 egész oldalt betöltő fametszetes térképével. egy játék kőgolyóit.) CRIS COUNTY MUSEUM (ang.) cotunnite (ang.) ólom-klorid plumbous chloride (ang.net CORTIGGIANI.) Penneszuttaui CSAP UF: dowel (ang. Ezek az értekezések. sok tekintetben a gnózist. jelenleg költözés alatt áll.) Khay1 (ang.) CROCODILOPOLIS (gör..) CRIS MEGYEI MÚZEUM (Ro. BT: múzeum RT: Uahibré2 usébtije (CMM: 454) AD: contact@mtariicrisurilor.) FÜRJ COTURNIX COTURNIX (lat. jan. Kopt szótárához 1892-ben fogott hozzá. majd a Balliol College-ben Oxfordban 1888-tól. Walter Ewing (1865–1944) NT: Coptic Dictionary (1929–1939) CRUX ANSATA ANKH (óei.) CROCUS SATIVUS (lat. CLAUDE BT: egyiptológus AD: Crozier-cl@France-mail.net COUPLE EN BOIS (fr. Egy másik ulmi nyomdász 4 évvel később újra kiadta.) UF: cotunnit (ang. James Edward (1867–1935) COVINGTON’S TOMB (ang.) SN: Vegyjele: PbCl2.) 104 . amelyet Convington és Quibell fedezett fel 1902-1903-ban. ném. L.) Mastaba T (ang.) CORTEGGIANI. DOW SN: Filantrópus. LAURENT BT: egyiptológus AD: coulon@ifao. CSALÁDI SZOBOR BT: szobor NT: Szeneb családi szobra CSALÁNVIRÁGÚ UF: Urticales (lat. amelyet ő „Mastaba T”-nek nevezett. Kővázák százainak darabjait.) SORBONNE EGYIPTOLÓGIAI KUTATÁSI KÖZPONT (Fro.ro CROCKER.e.) COSMETIC CONE (ang. az orfikát. BT: Ptolemaiosz Klaudiusz könyvei COTUNNIT (ang. GENE BT: egyiptológus CSACSA-EM-ANK DZSADZSAEMANKH CSÁKÁNY BT: szerszám NT: bazalt csákány kőcsákány CSALÁD SN: A család volt a legalapvetőbb szociális egység az ókori Egyiptomban. BT: egyiptológus AD: jpcorteggiani@ifao. WALTER EWING (1865–1944) SN: Brit koptológus. a többitől már tömörségüknél fogva is különböznek.) COSMOGRAPHIA SN: Ptolemaiosz Klaudiusz műve.) SN: Gizeh déli részén található masztaba.) SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM (USA) COVINGTON.) SN: A Romániában található múzeum 2006.) CROCODYLIDAE (lat.. 1906–1907-ben Petrie kutatta ezt a sírt.. 1879-ben Etonban tanult.) BT: varázsdió alkatú NT: szilfaféle CSAPATKAPITÁNY UF: captain of troops (ang.. az anya pedig felülvizsgálta a háztartást és a gyerekek nevelésével foglalkozott. Ebben található Uahibré2 usébtije. 7f) BT: gizehi masztaba RT: Covington. BT: koptológus NT: Crum..) Pabasa4 (ang.) ATEF CROZIERR-BRELOT. JEAN-PIERRE KÖTÖZŐSALÁTA BALZSAMKÚP KOZMETIKAI KANÁL CROCODYLUS NILOTICUS (lat. és rézből készült modelleket talált a föld alatti kamrában.egnet.gondolatainak folyamatos jelenléte különböző szerzőknél úgyszólván a mai napig követhető.) BT: hadsereg kapitány NT: Amenmesz2 Dedi (ang. JEAN-PIERRE UF: Cortiggiani.) CRES (röv. Capelrigben született és Bathban halt meg. (1. főként a negyedik (az úgynevezett szent beszéd) és a tizenhatodik (Ammonhoz).) COSMETICS SPOONS (ang.) COVINGTON-SÍR DZSÓSZER (i.) COTUNNIT (ang.) lead chloride (ang.) JOGAR KERESZT MEDÁL CROSS PENDANT (ang.) Muzeul Ţării Crişurilor (ro.) lead dichloride (ang.) CROWELL. Az apa volt a felelős a gazdasági jólétért. 28) CRANIOTA (lat. Leonard Holl nyomdájában. L. ném.) CRUZ-URIBE. 2630–2611) KOPONYÁS HAL MANDRAGÓRA CRAZY APPLE (ang.) CÓZER TEHÉN TEHÉNTEJ COW’S MILK (ang.) CROOK (ang. végül 6 kötetben jelentette meg 1929–1939 között. BT: oxihalogenid COTUNNITE (ném. a Kabalát és az egyiptomi hagyományt kötik össze. ennek latin nyelvű kiadása 1482-ben jelent meg először Ulmban.) CROCODILIA (lat.

19) Quietusz (i. 18) BT: forgópánt CSATORNA SN: A Nílusból vezették a földművelés és a hajókázás céljaira. 19) RT: Római Kor (i. Miroslav AD: Czeh Republic.) BT: ízeltlábú CSARNOK BT: épületrész NT: áldozati csarnok derri templom első csarnoka. dinasztiából származik a Második Átmeneti Korból. Celetna 20 Tel: 420-(0)2-24491394 Fax: 420-(0)2-24491628 EAK Egypt. 19) Gallusz (i. Egyes bárdok rézpengéje görbe volt. 19) Daia. 69) (1.u.u.u.u.u.u.) (1. 253–260) (1.u. 7) SN: Rövid farka és hosszú.u. 14–37) (1. 15) scarph joint (ang.u.SN: Csapillesztéseknél használták. 249–251) (1. CG 69247) SN: Kéz alakú csont csattogtatók. 19) Nerva (i. 19) Kommodusz (i. akik nevét a hieroglif és démotikus szövegek említik. edelőcsarnok fesztiválcsarnok karnaki Amon templom fesztiválcsarnoka oszlopcsarnok pronaosz szarkofág csarnok CSÁSZÁR SN: Itt szerepel minden olyan császár neve a Római Korból. 276–282) (1.u.) (1. Cairo-Giza Tel: 2-02-3315257. 395) (i. 222–235) (1. 20) BT: ember CSEH EGYIPTOLÓGIAI INTÉZET(Cse. A felső csattogtató a 16. az 1920-as években is fennált Felső-Egyiptom területén.) UF: Czeh Institute of Egyptology (ang. 11636 Praha.u. 41–54) (1.(1. 19) Filippusz (i. 19) Makriánusz (i. 7) jungle cat (ang.) SN: A csapolást akkor alkalmazták. 19) Galba (i.u. 19) Veszpásziánusz (i. 19) Geta (i. 69–79) (1. 19) Auréliusz.u. amikor két vagy több részből kívántak egyet készíteni. 16) UF: mortise and tenon joint (ang. Fejükön és testükön halvány csíkozású. 81–96) (1. Maximinusz (i.) (1. 2-02-3315297 105 . 19) Néró (i. 293–311) (1. 19) Szeverusz. 244–249) (1. 19) Domitiánusz (i. 37–41) (1. 19) CSATABÁRD SN: Közelharcban használták. Szeptimiusz (i.) Ban Bilao (hin. 96–98) (1. 284–305) (1.5 cm. 251–252) (1.u. 68–69) (1. 19) Gordiánusz. 19) Tibériusz (i. 19) Klaudiusz (i.u.u. (1. Szőrük világos vörösesbarnától vagy a homokszíntől a szürkéig terjed. 30–i. BT: tárgy NT: facsap lepkecsap RT: csapolás (1. 15) UF: scarf-joint (ang.u.e. 19) Diokletiánusz (i. BT: csattogtató CSATTOGTATÓ TÁNCOS UF: castanet dancer (ang. 138–161) (1. 285–305) (1.u. Luciusz (i.u.) SN: 17 éven át volt igazgatója Miroslav Verner.u. 19) Titusz (i.u. 16) BT: illesztés CSAPOLÁS (1. NT: Augusztusz (i. 117–138) (1.u. dinasztiában lelhető meg az ágykeretek összeillesztésénél. 19) Kaligula (i. 19) Makrinusz (i. hogy könnyebben lehessen vele vagdalkozni. 270–275) (1.u. amikor a faanyag nem volt elég hosszú. III. amelyek ma a Manchester Múzeumban és a Petrie Múzeumban találhatók.u.u.u. 19) Hadriánusz (i. Hosszúsága 20 cm. (i.) flapper (fi. 15) CSAPDA UF: trap (ang. 125) CSAUSZ UF: Ban Beral (hin. 30–i. 19) Valériánusz (i.u. 19) Volusziánusz (i. 217–218) (1. fekete színben végződő füle van.) BT: tárgy NT: patkányfogó varsa CSAPLYUK ÉS CSAP ILLESZTÉS (1. 30–i.) mocsári hiúz reed cat (ang. 19) Didumeniánusz (i. 20) SN: Petrie Kahuni ásatásai alkalmával több házban a padlózat alá dobozba temetett csecsemőt talált.u.u.u. 19) Piusz.u. 79–81) (1.) BT: tárgy NT: csattogtatók (KEM: JE CG 69224. 19) Probusz (i. BT: fegyver CSATA NT: altakui csata kádesi csata karkemiszi csata pelusiumi csata CSATLAKOZTATÓ FORGÓPÁNT UF: butt-hinges (ang. 211–212) (1. 19) Galériusz (i. 238–244) (1. talán hogy a halott csecsemő lelke újraszülethessen az anya következő gyermekében. (1.u. Antóninusz (i.u.u.) Khattas (hin. 251–252) (1.) (1. 16) SN: A legkorábbi ilyen illesztés az 1.u. BT: illesztés RT: csap CSÁPOS ÍZELTLÁBÚ UF: Antennata (lat. 18) SN: Két lemezből áll. Ez a gyakorlat még a múlt század elején. melynek egyik része az ajtó. BT: építmény NT: Bahr el-Juszuf szennyvízcsatorna Szuezi-csatorna CSATORNAÁSÓ NOMARKHOSZ CSATTOGTATÓ UF: clapper (ang. 7) BT: valódi macska CSECSEMŐ UF: baba3 baby (ang. 125) BT: táncos NT: Izidóra (1. 69247) CSATTOGTATÓK (KEM: JE 69224.) (i. 180–192) (1.e. 161–169) (1.u.u. 19) Trajánusz (i. 260–261) (1. 260–261) (1. 19) Othó (i. 19) Karakalla (len.e. (1. Alexander (i. 19) Szeverusz. 98–117) (1.) (1.) (1. farka vége fekete-fehér csíkos. 19) Gallienusz (i. 218) (1.u. 313) (1. a másik része az ajtófélfa illeszkedő részeihez van hozzáerősítve és egy forgócsap tartja össze. 14) (1.) (1. 19) Maximiánusz (i. 7) Jungli Billi (hin. Markusz (i. 305–313) (1.) dzsungelmacska Felis chaus (lat. 193–211) (1.) swamp cat (ang.u. Az alsó Deir el-Medinéből származik az Újbirodalom korából. 161–180) (1. hosszúsága 25. BT: egyiptológiai szervezet RT: Verner. A bútoroknál használtak fából és aranyból készült csatlakoztató forgópántot is.u. 19) Deciusz (i. 253–268) (1. 19) Verusz. Dokki Street 4. 198–217) (1. A lakóhely közvetlen közelébe temetett csecsemőket találtak a predinasztikus és dinasztikus időkben egyaránt. Két fadarabot különféle csapolási technikákkal illesztettek össze így érvén el a megkívánt hosszúságot.) (1. 19) Auréliánusz (i. 54–68) (1.

mellkasa pedig az ötödiknek. színtelen. amely teljes barátságban folyó cserekereskedelem volt. belek. a csillagok megjelenésének és eltűnésének időpontját. Reymond. Nutot megtalálni a szent épületek valamennyi csillagkép ábrázolásán.) BT: szappankő CSERÉPDARAB CSERÉPEDÉNY CSERÉPKORSÓ CSERJE OSZTRAKON AGYAGEDÉNY AGYAGEDÉNY RT: akácia állatbőr CSÉSZEHORDOZÓ UF: cupbearer (ang. amelyeket dekánoknak neveznek. hogy a Merkur és a Vénusz mozgásából következtették. Bretislav Verner. 11) BT: cselekedet 106 . sárga. Testrészei tíznapos egységeket.) Tati (ang. Miroslav Vilímkovà. hüvely és comb jelölik a csillagok mozgásának útját a végtelenben.) Parennefer1 (ang. és megváltoztatják minőségét és színárnyalatát. a cserzőanyagok behatolnak a bőrbe. ném. A Nap látszólagos pályáját jelképező kört. Szorgalmasan figyelték a bolygókat is. Milada CSELEKEDET UF: cselekvés NT: borkészítés büntetés cserzés eljárás étkezés felszabadítás festés fizetés fonalgyártás fonás gyermeknevelés hamisítás hányás házasságtörés háziasítás kárpitozás légszennyezés lopás préselés ragasztás szüretelés tájolás takarítás termelés tisztálkodás CSELEKVÉS CSELEKEDET CSÉPLÉS BT: mezőgazdasági munka CSEREKERESKEDELEM SN: Az első hivatalos kereskedelmi kapcsolat Punttal alakult ki.) potstones (ang. spa. Souckovà... Sok esetben egy fényes. csak a sírfeliratok tettek bizonyságot a papok zsenialitására. feljegyezték miként mozognak az állócsillagok körül. Csillagászattörténeti szempontból nagyon fontos. torka a negyediknek.CSEH EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Bares. (1. évezredeken át senki nem beszélt róla. torok. mázzal van bevonva BT: agyagáru CSERÉPAGYAG UF: lapis ollaris (ang. Eve A. növény NT: indigócserje tamariszkusz cserje CSERZÉS UF: tanning (ang. Ez az ismeret a papok titka maradt.) (1. Jane Oerter. 13) Lathyrus cicera (lat. vörös vagy fehér színű test.. E.) BT: mesterség NT: Dzsehuti5 Neferweben3 (ang.. melynek egy tárgy az alakját köszönheti.) (1. amikor is bizonyos cserzőanyagoknak nevezett adalékokat tartalmazó fürdőbe helyezik a bőrt.) BT: puhatestű NT: tüdős csiga CSILLAG BT: csillagászat NT: Alioth Alkaid Benetas Dubhe Merak Mizar Nap1 Szóthisz RT: csillagkép CSILLAGÁSZAT UF: asztronómia SN: Az ókori Egyiptomban 36 csillagcsoportot különböztettek meg. mellkas. Egy kései szokás már a nap óráit is Nut testrészeihez társítja. újjászületésekor ér a vaginájához. Hasán és tagjain jelölték a napokat és a hónapokat. A keleti horizont az istennő combjai felett helyezkedik el. ném. 11) SN: Bőrkikészítési folyamat. BT: kereskedelem CSERÉP UF: alaptest SN: Egy lyukacsos. hogy a két bolygó nem a Föld. Testének tizenkét része: kezek. ajkak. hanem a Nap körül kering és a Nappal együtt keringenek a Föld körül. ném. mivel egyetlen ezüstbánya sem működött a birodalomban. az ekliptikát 36 részre osztották. Az ókori Egyiptomban mindenekelőtt az akácfa termését használták cserzésre. belső szervek.. BT: ábrázolás csillagászat NT: Pamehit és Ibpameni sírjának mennyezete Petoszirisz sírjának mennyezetfreskója BT. fogai a harmadiknak. spa. Eugen Vachala. fogak. az egyiptomiak időszámításának alapegységeit jelölik. Ladislav Clayovà.) BT: pillangósvirágú takarmánynövény ünnepi étel CSIGA UF: Gastropoda (lat. Ajkai felelnek meg a második órának. vagy színes üvegszerű réteggel. Wolf B. Jana Strouhal. A nap a tizedik órában. BT: tudomány NT: bolygó csillagászati ábrázolás csillagászati eszköz csillagkép csillag Hold hónap időmérés naptár RT: csillagász CSILLAGÁSZATI ÁBRÁZOLÁS SN: Többnyire a mennyezeteken jelentek meg.) steatites (ang. mivel a mennyezet a sírokban az eget szimbolizálta. ezt a „Nagy Horizontnak” is hívták. Az aranyért cserébe az egyiptomiak Afganisztán területéről érkező lazúrkövet és ezüstöt kértek.) Tjener Thutmózisz2 Wah1 CSICSERIBORSÓ UF: chickpea (ang. vagy tömör törési felületű.

hogy két gabona közé iktatva javítja a terméskilátásokat. Leveleik ujjasan összetettek és lándzsaalakúak.) SN: Elefánt. BT: csontkanál RT. BT: hangszer CSONTOS HAL VÉRTES. és a csukló törik el leggyakrabban. Aha idejéből. BT: csontfelirat CSONTFELIRAT (KEM: CG 14142) SN: Egy nagadai királyi masztabából származik. Clot-Bey.5×5. dinasztiából származik.7. vastagsága 0. 28. dinasztiából. A fésűn egy „kad” felirat található. Arcfesték. lágyszárú növények.ÉS CSONTOSHAL CSONTOS NYELVŰ UF: bony tongue (ang. enyhén barnásfekete szín.Ramszesz.) ivory black (ang.) BT: fésű NT: csontfésű (PM: UC 16076) Dzset csontfésűje elefántcsont fésű CSONTFÉSŰ (PM: UC 16076) SN: Az 1. A British Múzeum 1922-ben szerezte be MacGregor gyűjteményéből. Ramszesz sírjának mennyezete Szenenmut TT353PM-as sírjának mennyezete RT: Nut CSILLAGÁSZATI ESZKÖZ BT: csillagászat eszköz NT: merhet (óei. BT: fekete CSONTFELIRAT UF: ivory label (ang. Dun idejéből. dekánok és istenségek díszítették.) CSILLAGÁSZATI TEREM UF: Bárkák terme SN: Plafonját csillagok. BT: csontbetegség CSONTSZOBOR UF: bone statuette (ang. 10) Porrá zúzva fehér festékekhez használták. a csípő. BT: sejtszövet NT: állatcsont állkapocscsont gemacsont csontváz CSONT FEJTÁMASZ BT: fejtámasz NT: Tutankhamon csont fejtámasza CSONTFEKETE UF: bone black (ang.3 cm-es kanál.) Osteoglossiformes (lat.és vízilócsontokat használtak számtalan műalkotás és szertartási tárgy kifaragására.) BT: felirat NT: csontfelirat (BM: EA 55586) csontfelirat (KEM: CG 14142) CSONTFELIRAT (BM: EA 55586) SN: Abüdoszból származik az 1. A falfestményeken Amon bárkájának és az erőt szimbolizáló fának szállítását láthatjuk.2 cm.) SN: A csontfekete színt az égetett és porrá zúzott elefántcsontból állították elő.1293) CSONTVÁZ BT: csont CSONTBETEGSÉG BT: betegség NT: csontritkulás gyulladásos csontbetegség CSONTÉKSZER BT: ékszer 107 . és VI. Clot-Bey gyűjteményéből 1853-ban vásárolta meg a Louvre. Antoine-Barthelemy (1793.) CSONTKARKÖTŐ BT: karkötő NT: karkötő (WM: W 949b) CSONTKEREPLŐ SN: A kereplő két felét valószínűleg papiruszspárgával kötötték össze. A levelek száma és szélessége fajonként eltérő. Meleg.) BT: csillagászat NT: Bereniké fürtjei Kis-Göncöl Nagy-Göncöl Nagy Kutya Orion RT: csillag CSILLAGÓRA BT: óra CSILLÁM ÉS ROKON RÁCSÉPÍTMÉNYŰ ÁSVÁNY BT: filloszilikát NT: szerpentinásvány CSIPESZ BT: eszköz NT: hajgöndörítő csipesz sebészcsipesz szőrtelenítő csipesz CSISZOLÁS BT: megmunkálási technika NT: facsiszolás kőcsiszolás CSÓNAK UF: boat (ang. és ezzel kiteszi a törés veszélyének. krémek vagy illatszerek adagolására szolgált. Az összes csont érintettsége ellenére a gerinc. V. BT: kultúrnövény pillangósvirágú CSILLAGKÉP UF: Sternbild (ném. A 18. BT: csont felirat CSONTFÉSŰ UF: ivory comb (ang. A csontcímkét talán egy pár szandálra akasztották. 4. amely talán a tulajdonos neve volt. Klaudiusz RT: csillagászat CSILLAGFÜRT UF: Lupinus (lat.4 cm. BT: csontfésű RT: tarkhani sír 213 CSONTKANÁL BT: kanál NT: csontkanál (L) CSONTKANÁL (L) SN: Elefántcsontból készült kacsát fogó úszó nőt formázó 29. Alacsony hőmérsékleten csírázó. mivel a hátoldalán egy szandál látható. BT: Ramesszeum kis oszlopcsarnokai CSILLAGÁSZ UF: asztronómus BT: mesterség tudós NT: Nakht1 Ptolemaiosz.) BT: hajó CSÓNAKOS CSAPAT BT: sírásó munkacsoport CSONT UF: bone (ang. nov. dinasztiábó származik a 213-as tarkhani sírból. Már az ókorban leírták.) SN: A pillangósok családjához tartozó nemzetség. (1.) BT: szobor NT: lószobor (MM: 26. Egyiptomban mintegy 4000 éve vonták be a termesztésbe.) BT: sugarasúszójú hal NT: csőrösszájú-féle CSONTRITKULÁS UF: oszteoporózis SN: Olyan csontanyagcsere-betegség mely az eredendően erős csontozatot fokozatosan elvékonyítja. 7–1868. aug.

ÉS CSONTOSHAL CSOPORT BT: ember NT: munkacsoport CSOPORTVEZETŐ MUNKAFELÜGYELŐ CSŐÖSSZEKÖTŐ UF: fitting (ang.) BT: csontos nyelvű NT: csőrösszájú keleti csőrösszájú hal nílusi csőrösszájú hal CSÖVESVIRÁGÚ UF: Asteroideae (lat. BT: korsó NT: csúcsos korsó (PM: UC 16083) csúcsos korsó (PM: UC 17188) CSUKA UF: Esox (lat.) Mormyrops anguilloides voltae (lat. középen egy kidomborodó keresztcsíkkal.e. i.) Mormyrus anguilloides (lat.e. 18) BT: mozgó alkatrész szerelvény NT: forgópánt CSÖRGŐ HANGSZER BT: hangszer NT: szisztrum CSŐRÖSSZÁJÚ UF: Mormyrops (lat.) Mormyridae (lat. CHARLES TRICK (1876–1957) SN: Exeterben született. széles nyakkal. majd régészeti munkálatokra kiutazott Egyiptomba. 3000-ből származik. 4000-ből származik.) CUCURBITACEAE (lat. a Victoria College-ben tanult.) CUPRUM CITRINUM DAVIES. ANNA MACPHERSON jan. BT: csontváz CSONTVÁZ (BM: EA 52888) SN: Kb. ami ehhez a fajhoz tartozik. kb.) (1. főként Tell el-Maskhuta-ba.) 108 . BT: agyagkorsó csúcsos korsó RT: tarkhani sír 414 CSÚCSOS KORSÓ (PM: UC 17188) BT: agyagkorsó csúcsos korsó CSÚCSOS KORSÓ SN: A korsó alja csúcsos végződésű. 6. majd Krétára és Ázsiába.) (1. BT: kanadai egyiptológus RT: Royal Ontario Régészeti Múzeum (Can. (1881.) CUMIN (ang. felső részén Narmer neve látható. amelyek először a Victoria College tulajdonát képezték A gyűjtemény az Ontario Múzeummá nőtte ki magát 1907-ben.) (1. hogy a homokba vagy a puha talajba bele lehessen állítani stabilan. NINA M.) BT: csukaféle CSUKAFÉLE UF: Esocidae (lat.) Tubuliflorae (lat. Különleges alakja van. 17) (1.) BT: heringalakú NT: csuka CSUKLÓSPÁNT FORGÓPÁNT CSUPASZFOGÚ UF: Gymnodontes (lat.) Mormyrops anguiloides anguiloides (lat. BT: csontváz CSONTVÁZA (PM: UC 9054) SN: Az 5112-es badari sírból került elő. A későbbiekben Egyiptom lett a leghíresebb cukrot termelő országok egyike. i. BT: pázsitféle CULICIDAE (lat. lent egy másik ajtó szolgált kiürítésre. Az első cukorszállítmány 996-ban ment Egyiptomból Velencébe.) BT: váza NT: csontváza (PM: UC 9054) CSONTVÉRTES HAL VÉRTES. kissé nyújtott.) Mormyrops deliciosus (lat. de akkoriban még nem üvegből készült. 13) CUCUMIS SATIVUS (lat. Kb. 8) CUMISÜVEG SN: Anyatej tárolására használt edény. BT: raktár UBORKA UBORKA KABAKOS CUCUMBER (ang. így hűvösen tartotta a benne tárolt dolgokat. BT: édesítőszer CUKORNÁD UF: Saccharum officinarum (lat. Az egyiptomiak növényi hamuval finomították a cukrot. Nagy méretű korsó.) POHÁR CSÉSZEHORDOZÓ SÁRGARÉZ CUPBEARER (ang.) BT: forrt állkapcsú NT: négyfogú-féle CSŰR SN: A csűrökbe fent szórták be a gabonát.) BT: angolnoida RT: csőrösszájú angolnoida szálka CSŐRÖSSZÁJÚ ANGOLNOIDA SZÁLKA SN: Az elephantinei temetőben 88 olyan halszálkát találtak. A fő cél volt műtárgyak gyűjtése.) BT: fészkesvirágú NT: búzavirág CSÚCSELEM BT: építészeti díszítés NT: benben-kő piramidion CSÚCSOS KORSÓ (PM: UC 16083) SN: A trkhani 414-es sírból származik a 0. (1) BT: halszálka RT: csőrösszájú angolnoida CSŐRÖSSZÁJÚ-FÉLE UF: elefánthal elephantfish (ang. lelőhelye Tarkhan. ami arra szolgált.) CUKOR SN: A cukornád meghonosítása az arab hódítás után történt. CURRELLY. BT: csontváza RT: badari sír 5112 CSONTVÁZA UF: ivory vase (ang. Kürt formája volt. i. 1 dl fért bele. 3000-ből származik. apró fülekkel. amely technikát az Indiaiak is átvették és még ma is az ő finomítási eljárásukat használják.) IGAZI SZÚNYOG SZERTARTÁSI TÁRGY KÖMÉNY CULT OBJECT (ang.) Mormyrops longiceps (lat. lelőhelye Tarkhan. BT: edény CUMMINGS.) NÚBIA PÁRNA CUSHION (ang.–1965) CUP (ang.e.) Mormyrus tuckeyi (lat. vagy a korai 1.) Mormyrus swanenburgi (lat.NT: csontváz (BM: EA 52887) csontváz (BM: EA 52888) Nesziuszert csontváza CSONTVÁZ (BM: EA 52887) SN: Kb.) CUSH (ang. dinasztia korából.) BT: csőrösszájú-féle NT: angolnoida CSŐRÖSSZÁJÚ ANGOLNOIDA UF: Mormyrops anguilloides (lat.) SN: A Ptolemaioszok idején jelent meg Egyiptomban a cukornád.) Mormyrus zambanenje (lat.) Mormyrops zambanenje (lat.

) SZÍVÓKÁS HENGERES KORSÓ SÁSFÉLE ISZAPSÁS ISZAPSÁS KÜNÓNPOLISZ (gör.) 109 .) PALKA CYPERUS ESCULENTUS (lat.) CYPERUS PAPYRUS (lat.) CYPRINIFORMES (lat.) CYPRIUM (lat. BT: egyiptológus CZOAN (bib.) CYLINDER JAR (ang.) CZERMAK.) PAPIRUSZSÁS ISZAPSÁS ISZAPSÁS PONTYFÉLE PONTYALKATÚ NÍLUSI LABEO CSEH CYPRINUS NILOTICUS (lat.) CYPERUS ROTUNDUS (lat.) CYPRINIDAE (lat.) CYPERUS (lat.) EGYIPTOLÓGIAI INTÉZET(Cse.) RÉZ CYPERUS LEPTOSTACHYUS (lat. Az ő tudományos vezetése alatt tanult Wessetzky Vilmos bécsi ösztöndíjasként. Segítségével betekinthetünk a piramisok. aki a történelemben és a valláskutatásban is komoly eredményeket ért el.) CZEH INSTITUTE OF EGYPTOLOGY (ang.CYBER JOURNEY TO EGYPT SN: Andrew Bayuk new yorki egyiptológus alapította az Interneten. BT: egyiptológiai folyóirat CYCLOPHYLLIDEA (lat. WILHELM SN: Nyelvész egyiptológus.) TANISZ (gör.) CYPERACEAE (lat.) CYPERUS TUBEROSUS (lat.) CYNOPOLIS (gör. és különböző építmények belsejébe a saját számítógépünkről.

Tájképileg a legszebb és a legsűrűbben lakott oázis. Tőle délre egy mellékpiramis található. de itt fedezték fel Balat neolitikus településének a nyomait is. 15 m mélyen. BT: piramis NT: Amenemhet.) Templo de Sobek en Dahamsha (spa. de sokszor ők nevelték fel és tanították a gyermekeket. akinek Champollion először küldte el a a hieroglif írás megfejtését a Lettre a M. Ez a törés minden bizonnyal az építészek számítási hibájából eredt. A Kharga oázistól 162 km-rel nyugatra található. BT: oázis NT: Kaszr. III. A sírt a késői 18. Dacier-ben. hogy a gizehi piramisokon kívül – Dzsószerétől kezdve – héjszerűen épültek: egy belső magra fokozatosan készültek a piramis megnagyobbításai. Mentuhotep deir el-bahari halotti templomában mint a kapuőrök vezetője jelenik meg. Anyaga festett mészkő. 1. a piramis felügyelője. piramisa Amenemhet. Először leltek a térségben Újbirodalomhoz tartozó sírra. A 4. BON JOSEPH BARON (1742. Ahmed ásatásai (1971–1972) DAHSHUR DAHSUR DAHSUR UF: Dahshur UF: wet nurse (ang. BT: település RT: dahamshai Szobek-templom DAHAMSHAI SZOBEK-TEMPLOM UF: Sobek Temple of Dahamsha (ang. A dajkák viszont csupán addig vettek részt a gyermekgondozásban. BT: felügyelő vezír RT: Dági sírja Dági szarkofágja DÁGI SÍRJA UF: TT103PM SN: Seikh Abd el-Gurna ÉK-i lejtőjén található monumentális pillérekkel tagolt homlokzatú sír. II. mint 35 ezren laknak. (1. II–III. spa. piramisa Dahsuri tört piramis Szeszósztrisz. VIII. Mentuhotep idején (11. A piramis téglasorainak rakása még a régi elvet követi. amikor még II. Eredeti magassága 105 (119. ezért megsüllyedt és repedések keletkeztek rajta. William Fix arra hívja fel a figyelmet. legnagyobb piramis Egyiptomban. 19) wet-nurse (ang. 3000 éves szarkofágot találtak a Kairótól 35 km-re délre fekvő Dahsur közelében.).) BT: Szobek-templom DAHLA OÁZIS UF: Dakhla (ang. Ma a Kairói Egyiptomi Múzeumban láthatók.) SN: A French Academie Royale des Inscriptions titkára.) DÁGI DAGI (ang. elRT: Fakhry. esetleg fából épültek.712) m. ném. BT: lakóház DAHSHURI PIRAMIS DAHSURI PIRAMIS DAHSURI PIRAMIS UF: Dahshuri piramis Dahszúri piramis SN: Dahsurban lévő piramisok.. ném. III. de 128.) dAgi (tr. amely a leggazdagabb régészeti helynek is számít. piramisa Vörös piramis DAHSURI SÍR BT: sír NT: Amenhotep18 sírja Hnumit sírja Ita sírja Itaweret sírja Keminub sírja Szithathormerit sírja DAHSURI TÖRT PIRAMIS UF: Bent pyramid (ang...6×188.) (1.) Dahshuri tört piramis Dahszúri tört piramis déli ragyogó piramis Sznofru déli piramisa Tört Piramis SN: Sznofru építtette. Mentuhotep uralkodott. de még így is ez a legépebben maradt piramis. 4. Az oázisnak ma tíz faluja van. a Vörös piramistól délre.. 2 km-re fekszik. mikor a kőtömböket függőlegesen illesztik a központi maghoz. Ezeknek a piramisoknak a teste tömör és sokkal kisebb kváderekből áll.) SN: A gazdag nők dajkákat fogadtak. ékszerek voltak.) Dakhle oázis Dakhleh Rózsaszín oázis SN: 24 km hosszú és 45 km széles. feb.) dajkák Hekarnehhe Ipu2 (ang. amelyeket az Óbirodalom korában építettek. BT: egyiptológus DADA UF: nurse1 (ang. din. II. Sírjában és sírja körül az Epiphaniosz-kolostor rendezkedett be.5 mesre tervezték. dahsuri piramisa Amenemhet. 19) 110 . a közepétől a csúcsig 43º22’. Ez az egyetlen tört piramis. BT: város NT: dahsuri kincs dahsuri lakóház dahsuri piramis dahsuri sír DAHSURI KINCS SN: Jacques de Morgan lelt rájuk 1894-ben Ita és Hnumit hercegnő érintetlen sírjában a Közép-Birodalom dahsuri piramisainak feltárása közben II. dinasztia korából származik.) UF: Dagi (ang. magy..6m (220m). ahol több. 4. ápr. Láthatunk itt az Óbirodalom idején épült masztabaszerű sírokat. Az alapterülete 188.D D22 TI1 MASZTABÁJA DACIER. Amenemhet piramisától nyugatra. Ezek tulajdonképpen pompásan díszített halotti kellékek. BT: mesterség NT: Baki3 (ang. BT: dahsuri piramis dinasztia. dőlésszöge az alapoktól a közepéig 54º27’44” (58º). piramisai Sznofru piramisai tört piramis RT: Sznofru völgytemploma Vörös piramis DAHSZÚRI PIRAMIS DAJKA DAHSURI PIRAMIS DAHSURI TÖRT PIRAMIS DAHSZÚRI TÖRT PIRAMIS DAGÁLY DAGGER (ang.–1833. Itt Szobek istent imádták. BT: halotti tárgy DAHSURI LAKÓHÁZ SN: Szárított agyagtéglából.) SN: Luxortól ÉNY-ra fekszik. spa.) SN: Vezír. Homokra épült. míg a babát pelenkázni és szoptatni kellett. BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Dági DÁGI SZARKOFÁGJA SN: A Középbirodalomból a 11.) SN: A dadák vigyáztak a gyerekekre szüleik távollétében. BT: szarkofág DAHAMSHA (ang. dinasztiához sorolják.) Nebiri ÁRADÁS TŐR DÁGI SN: 1998-ban japán régészek az Újbirodalomból származó.) UF: Sumenu (óei.

336–332) BT: dinasztia. John Coleman NT: Enigmatic Netherworld Books of the Solar-Osirian Unity. Nem csupán fontos kereskedő volt.e. a maradékot pedig Párizsban bocsátotta aukcióba 1857-ben.e. HOZZÁTARTOZÓI SN: Fiai: I..e. BT: szerződés DAKHLA (ang.) Leideni Nemzeti Régiség Múzeum (Hol.e. 525–404) (1. papok és katonák ismeretei alapján készítsen részletes beszámolót az egyiptomi jog történetéről.BT: dada NT: Rai (ang. I–II. 521– 485) NT: Achajmenész (– i.e.) TÁNCOS DÁN EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Lerstrup. BT: város D’ANASTASI. BT: Dareiosz. Achajmenész.e. 424–405) (1. Az adatbázis csak felhasználónévvel és jelszóval használható Interneten.) BT: dinasztia. I.e. BT: angol egyiptológus múmiavizsgáló DAVID.fr DAVID.) BT: daruféle DAMANHAR DAMIETTE UD: Dimiat (ar.. Egyiptológiai témájú 1970-től kiadott szakkönyvek. své. Egyiptomba küldött egy szatrapát. akkádul és elámiul.org DAVABA-SZAFF SZAFF-SÍR DAVIDOVITS. (i. ROSALIE UF: David. Erősen érdeklődött Egyiptom ősi kultúrája iránt. BT: szobor RT: Dareiosz DARIUS I–II (ang.e. III. hozzátartozói DAREIOSZ. hogy az egyiptomi írnokok. 311) fáraó NT: Dareiosz.) Grus grus (lat. II.. (i. Rmesses VI and Ramesses IX (2004) DARU UF: Common Cranes (ang. 486–465) DAREIOSZ. BT: Darnell. gör. Annette DANSE DU VENTRE HASTÁNC DAREIOSZ. 311) fáraó DAREIOSZ KODOMANNOSZ. perzsa uralkodója. DARAYAVAUŠ I–II (óp. 20 évig dolgozott egy orvosokból és tudósokból álló teammel. BT: édesítőszer gyümölcs RT: datolyapálma DATOLYAPÁLMA UF: Phoenix dactylifera2 (lat. 13) DATEBANK ZUR LITERATURRECHERCHE IM FACHGEBIET ÄGYPTOLOGIE (ném. ROSALIND DAVID.e.) (1.) SN: Az Egyiptomban honos fafajták közül a datolyapálma volt a legfontosabb. de svéd-norvég konzul-tábornok is volt. gör. BT: gyűjtő RT: British Múzeum (An. John Coleman hozzátartozói Darnell. (i. BT: egyiptológus NT: Darnell. I. I. 462) Xerxész. své. aki földmérőként megcsinálta a maga szerencséjét Napóleon hadseregében. (i. 521–486) (i. 27. Első gyűjteményét a Leideni Múzeum vásárolta fel 1828-ban. így minden évszakban fogyasztható. 522–486) (1. Az arabok 641ben foglalták el. I–II. 522–486) (1. (i. Azt is elrendelte. és 1990-től megjelentetett publikációk bibliográfiája.) DARNELL. 525–404) (1. SUE BT: egyiptológus AD: sdauria@mfa. Xerxész. A datolya jelentette a földművesek étrendjének fő szénhidrátforrását és a legelterjedtebb ízesítője volt a sörnek. Cryptographic Compositions in the Tombs of Tutankhamun. (i. hogy Neith istennő adta Dareiosznak az íját.e.e.e. 521–485) UF: Darayavauš I (óp. I. amit meg is lehet szárítani. 31. JOSEPH BT: egyiptológus AD: geopolymer@wanadoo. GIOVANNI (1780–1860) SN: Egyiptomban született egy görög kereskedő fiaként. magy. mivel egyszerre biztosított élelmet. (i. 343–332) fáraó DAREIOSZ-SZOBOR SN: A szoborra óperzsául. építőanyagot és rostot a különböző kosarak és kötelek készítéséhez. Deborah DARNELL. Egy datolyapálma évente 40-80 kg gyümölcsöt terem.) SN: Ti2 masztabájának domborművein látható (5.) DARUFÉLE BT: gázlómadár vándormadár NT: daru pártás daru szürke daru DAT DUAT1 KORMEGHATÁROZÁS DATOLYA DATÁCIÓ DATE (ang. I.) DAJKAMEGÁLLAPODÁS SN: Egy asszony dajkaságot vállalt bizonyos időre és ezért kikötöttek egy bért egy szerződésben. 521–486) (i. John Coleman könyvei DARNELL.) DANCER (ang.e. BT: kultúrnövény pálmaféle D’ AURIA. 423–405) UF: Darayavauš II (óp.e. 520–465) (i. 311) (i. 311) (i. valamint templomokat építtetett az egyiptomiak számára.) Darius I (ang. és ahogy legtöbb kollégája elkezdte gyűjteni ő is a régiségeket. John Coleman NT: Darnell. din.) DAREIOSZ. 13) Phoenix dactylifera1 (lat. 111 .) Tamiathis SN: Város Alsó-Egyiptomban a Nílus keleti ágának jobb partján 1 km-nyire a Menzaleh tó végétől.) SN: Süteményeket édesítettek vele. JOHN COLEMAN SN: a Yale Egyetem egyiptológus professzora. valamint egyiptomi nyelven vésték fel.) SN: A müncheni Institut für Ägyptologie der Ludwig-Maximilians-Universität keretein belül 1996-tól fejlesztették tovább az 1990-ben indított irodalmi adatbankot Martina Ulmann gondozásában.e.. hogy fejezzék be a szaisziak által megkezdett csatornát.. 31). finom módszereket dolgoztak ki 5000 éves múmiákon végzett vizsgálatokra.) DAHLA OÁZIS DAKHLEH DAHLA OÁZIS DAKHLE OÁZIS DAHLA OÁZIS DAL BT: zene NT: Oxyrinchus 15 papirusz (GEK: MS Gen 1026/1) EDFU (ol. Második gyűjteményét a British Múzeum vásárolta fel 1839-ben.) (1. BT: dinasztia. (i. Rosalind SN: Manchesteri egyiptológus és múmiakutató. ROSALIE DAREIOSZ. 27. dinasztia 2.) SN: A 27. hogy leverje a lázadásokat. JOHN COLEMAN KÖNYVEI BT: Darnell. BT: egyiptológiai adatbázis DATOLYA UF: date (ang. és újítsák fel az Élet Házát (1. JOHN COLEMAN HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Deborah Darnell. 311) (i.

Ahmesz-Nefertari. 14. Maatkare-Mutemhet. BT: egyiptológus AD: BGNDavies@aol. Norman de Garis (1865. Nina de Garis Davies.) DEKRÉTUM DECREE OF NAUKRATIS (ang. ANNA MACPHERSON CUMMINGS (1881.-ben Nebszeni4. amelyet a Metropolitan Múzeum szervezett.-ben II. 6–1965. Görögországban. ANNA MACPHERSON CUMMINGS FESTMÉNYEI BT: Davies. A deben eredeti súlya 14 g volt.com DEBEN SN: 1 deben = 10 kedet. 6– 1965.-ben I. Déli falába vágták a Caviglia féle járatot. Ahhotep. dinasztiabeli Szobeknakht sírján. akire nagy benyomást tettek Anna festményei és 1929-ig gyűjtötte azokat. BT: deir el-bahari sír veremsír RT: Graefe. Az ő vezetésével kezdtek 2003-ban dolgozni a 17. Ramszesz. THEODOR MONROE (1837–1915) SN: Newporti ügyvéd és mágnás.–1941) NT: Davies. BENEDICT G. Gardiner volt az egyik. NORMAN DE GARIS HOZZÁTARTOZÓI SN: 1906-ban jegyezte el Anna Macpherson Cummings-ot és 1907. a 7. Neskhons. Innentől kezdve érdekelte az egyiptológia.DAVIES. amelyik Ekhnaton és anyja. I. JOHN CHARLES BT: egyiptológus AD: Jde2129629@aol. BT: egyiptológus RT: KV56 DAVOLI. ahol összeismerkedett Norman de Garis Davies-szel. Ezután Londonba költöztek. Norman de Garis (1865–1941) NT: Two Ramesside Tombs at Thebes (1927) DAVIES. és egy ismeretlen ember. I. BT: felfedező RT: Davison-kamra DAVIS. DÍSZÍTŐ TECHNIKA DECORATIVE TECHNIQUE (ang. Hóremheb1-nek és Sziptahnak a sírjára. III. Erhart Graefe végzett utófeltárást a síron. jan. az 5. IX. NORMAN DE GARIS (1865. Gaston Maspéro fedezte fel 1881-ben. ANNA MACPHERSON CUMMINGS (1881. a 9. Vivian könyvei RT: Szobeknakht sírja AD: wdavies@british-museum. Nedzsmet1. NATHANIEL SN: A Kheopsz1 piramisban a királykamra mennyezete felett nyitott meg egy kamrát 1765-ben. Anna Macpherson Davies. Először másolóként dolgozott Petrie mellett Denderában az 18978-as szezonban. Amenhotep. jan. 1902-ben kezdett ásatásokat a Királyok Völgyében. kanópuszok. Thutmózisznak. Mivel művészeti iskolát végzett. Alan H. Ahmesz-Meritamon.–1941) SN: Tanulmányait a Glasgow-i Egyetemen végezte. Pinodzsem.vol. II. október 8-án kötöttek házasságot a Hampstead-i Emmanuel templomban. PAOLA BT: egyiptológus AD: bazzanib@mbox. 14. II. JAN.-ben II.-ben usébtik. Thutmózisz. NORMAN DE GARIS KÖNYVEI BT: Davies. A legkorábbi datált festménye Dzsehuti4 sírjából származik. a 6. Norman de Garis könyvei RT: Uszerhat1 sírja DAVIES. Istemkheb.) NT: Menna1 sírfalának fakszimiléje DAVIES. 1894-ben halt meg apja.) DB308 DB311 DB312 DB313 DB314 DB320 DEIR EL-BAHARI KEMSIT SÍRJA KHETI2 SÍRJA ESPEKASHUTI SÍRJA HENENU SÍRJA HORHOTEP SÍRJA UF: Königlichen Cachette (ném. a 8. Anna Nina Macpherson Davies. az erősen vitatott.–1965) DAVIES. II. Anna Macpherson Cummings (1881. Anna Macpherson Cummings festményei DAVIES. amelyben Djedptahiufankh. Erhart DEATON. Pinodzsem és Neskhons családi pincéje. Ramszesz. Nathaniel DAVISON. Ramszesz fakoporsójában). BT: súlymértékek DEBHEN SN: Mükerinosz szolgálója. Pinodzsem. 9 helységből állt. Aberdeenbe.uk DAVIES. akit valószínűleg élve temettek el. 1906-ban barátait ment Alexandriába meglátogatni.ac. amelyet róla Davisonkamrának neveztek el. Breasteddel Núbiában. Hatsepszutnak1. akinek a fáraó 50 munkást bocsátott a rendelkezésére. Szalonikiben született 1881-ben. Nina M. BT: Davies. Tauszertnak a kincseit tartalmazó sírra és egy másik névtelen sírra. 17) DECREE (ang. 1909-ben végeztek a sír megtisztításával. 1 deben 12 satira is oszlott. Szitamon2.– 1965) DAVIES.) XXXI-XXXVII) ISTEN DÍSZÍTETT AGYAGEDÉNY (1. szept. amikor Normannak (férjének) asszisztált. Masaharta. Szekenenré. valamint egy névtelen. ANDREA BT: egyiptológus AD: aldavies@liverpool. hogy a Királyok Völgyében nincs több felfedezetlen sír. DAVIES. később felértékelődött 91 g-ra. NINA DE GARIS DAVIES. a 4. Dr. Vivian NT: Egypt Uncovered (1998) DAVISON-KAMRA BT: kamra Kheopsz1 piramis SN: 1765-ben nyitotta meg Nathaniel Davison Kheopsz1 piramisban a királykamra felett.-ban II. Jahmesz. III. szept. BT: angol egyiptológus NT: Davies. mivel szilárdan meg volt győződve arról. Hogy a sír eredetileg kié volt. ADRIAAN (1892–1959) BT: holland egyiptológus DECHER-IRTY-IMY-HUT-INSY (óei. ivóedények. a festés oldaláról közelítette meg Egyiptomot és így festői pozícióban segédkezett. BT: angol egyiptológus Davies.com DAVIES. ANNA MACPHERSON CUMMINGS (1881.ac. A 21. és Tayuheret múmiája hevert. SN: Norman de Garis Davies felesége volt. ekkor családja visszament Skóciába.) (1. BT: angol egyiptológus NT: Davies. Teje1 ékszereit és tárgyait rejtette. de Sziptah feleségének.uk DAVIES. 1914-ben visszaadta az ásatási engedélyét. később pedig Bedfordba. Thutmózisz. RT: Davison. 6. VIVIAN SN: A British Múzeum munkatársa. jan.–1965) DAVIES. Sziamún1. jan.) NAUKRATISZI DEKRÉTUM 112 . Norman de Garis hozzátartozói Davies. Ramszesz (I. 6.it DB (röv. Norman de Garis hozzátartozói NT: Davies. Anna Macpherson Cummings (1881.) UF: Cummings. Reisner-rel is együtt dolgozott Gizehben és James H. aki egy év múlva el is vette feleségül. VIVIAN KÖNYVEI BT: Davies. Thutmózisz. A sírban végzett munkáját 1927-ben publikálta Two Ramesside Tombs at Thebes címmel. BT: szolga DEBU EDFU DE BUCK. Az 1. Nestanebtishru.-ban Istemkheb bőr kanópusz ereklyéje. I. dinasztia idején helyezték el ebbe a sírba több király és hozzátartozóik múmiáját az Amon-papok hogy megvédjék a sírrablók és fosztogatók elől. Széthi múmiája. 6. NINA M. a 2. a 3.-ban I.-ban DuathathorHenttawy. amelyet 1908-ban készített.) TT320 SN: Királymúmiák rejtekhelye volt. 1907-ben jelen volt a grafikus szekció vezetőjeként Uszerhat2 sírjának megtisztításánál. hogy az sírt építhessen magának. Ő bukkant rá IV.) DECORATED POTTERY (ang. 1905-1907-ben George A.

amelyet közel 70 lakóház vett közre a településen. A déli föld gazdagságával azonosították.(ar.) Szet Maat (óei. 6500 m2-t foglalt el..) DEDITBAKET TIHNA EL-GEBEL (ar. írásra használt mészkőtáblát. Ma már csak romjai láthatók. A hátsó széklábak meghosszabbításából nyúlik fel az alacsony háttámla.) DEDITBAKET UF: Dedyt-baqt (ang. 38) SN: John Garstang fedezte fel 1902-1904 között. II. és III. valamint kb. ném. A Királyok Völgyétől déli irányban 2 km-re fekszik. de néha oroszlánként is. 52) Tatunen (óei. BT: Amon-templom DEIR EL-MEDINA (ang.) DEIR EL-HAGAR TEMPLOM SN: Római kori Amon-templom a Dahla oázisban. EL.) DEIR EL-BERSHA (ang..) DEIR AMBA BISOI DEIR AMBA SENÚDI DEIR EL-ABJAD BERSA.) DINOKRATÉSZ RICINUSOLAJ THUTMÓZISZ (1. 500 évvel a falu alapítása után már nem temettek senkit a Királyok Völgyébe. 12) A telep adott szállást a thébai királysírok kiásását és a temetéshez szükséges felszerelés előállítását végző állandó munkaerőnek. Ptah egyik megjelenési formája. ném.) (1. 38) BT: alacsony támlájú szék középbirodalmi szék DED’R EL BAHARI (fr. Vespasianusról és Titusról. Legfeljebb 130 m hosszú és 50 m széles lehetett.) DEHUTMOSE DEINOKRATÉSZ DEHENETIS (óei. A sírban talált egy táblát. deir el-bahari temploma DEIR EL-BAHRI DEIR EL-BEHRI DEIR EL-BAHARI DEIR EL-BAHARI BERSA. A főút 2–3 méter széles lehetett.. fr. spa. II. mesterembereknek és családjuknak.e. Közelében meleg vizű források fakadnak. 2506– 2504) (i..) UF: Deir el-Medina (ang. amelyek átvészeltek egy római kori földrengést is. ném. Amenhotep alapította.. BT: történetíró NT: Décsy Sámuel könyvei DÉCSY SÁMUEL KÖNYVEI BT: Décsy Sámuel NT: Egyiptom históriája (1811) DEDEF-HOR (ang.) DEIR EL-MEDINE (ar.) (1. Az itt élt iparosok a város melletti hegyen temetkeztek. később építettek egy közös víztározót az északi kapun kívülre. 38) DEIR EL-AHMAR VÖRÖS KOLOSTOR DEIR EL-BAHARI UF: DB (röv. Elsőként Ernesto Schiaparelli végzett itt ásatást 1905–1909 között.DÉCSY SÁMUEL SN: Magyar hírlapíró és történetíró. ném. Több ezernyi.) Deďr el Bahari (fr. dinasztiából III. el-Kaszrtól délre található.) Deir el-Bahri Deir el-Behri Der el-bahri BT: Nyugat-Théba NT: deir el-bahari sír deir el-bahari templom DEIR EL-BAHARI SÍR BT: thébai sír NT: Ahmesz-Meritamon sírja DB320 Henhenet sírja Henenu sírja Horhotep sírja Ipi1 sírja Kauit sírja Kheti2 sírja Meketré sírja Mentuhotep.) DZSEDEFHÓR DEDEFPTAH THAMPHTIS (ang. ar.) DEIR EL-MEDINAH (ang. szerszámot hagytak itt. temploma Thutmózisz. 2500–2498) DEDEKARCH SN: A dodekarkia kormányban uralkodó királyok összefoglaló neve. spa.) (1. ol... és Iah2 sírja Sadhe sírja Szenenmut TT353PM-as sírja TT310PM DEIR EL-BAHARI TEMPLOM BT: nyugat-thébai templom NT: Hatsepszut1 halotti temploma Mentuhotep. Emléke elhalványult. A tábla homorú párkányzattal volt díszítve.e. így az 1. Amenhotep idején. Thutmózisz és II. EL.) SN: A thébai hegy nyugati lejtője és a gurnet murai kis hegy között fekvő Deir el-Medinét I. s ezt a helyet teljesen elfeledték mintegy 3 ezer évig.) FEHÉR KOLOSTOR VÖRÖS KOLOSTOR FEHÉR KOLOSTOR DEIR EL-MEDINE (ar. B. s egy 5 méter magas fallal volt körülvéve. BT: csapatkapitány helytartó NT: Dedi hozzátartozói RT: Dedi sírja DEDI HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Tuya2.) Deir el-Medineh DM (röv. BT: Dedi (ang. Gyakran ábrázolták ember alakban. 50 közhasznú épület és műhely. BT: munkástelep RT: Bruyere. 52) Tanen (ang..) SN: A fáraó csapatkapitánya.) NT: Tuya2 DEDI SÍRJA UF: TT200PM BT: Khokha-sír RT: Dedi (ang. Mentuhotep sírja Neferhotep7 sírja Neferu.Kezdetben a lakásban hatalmas vázákban tartották a vizet.) RT: Deditbaket sírja (1. BT: földisten oroszlán-isten RT: Ptah tömjén DEDYT-BAQT (ang. ar. A fallal körülvett templomon hieroglifák emlékeznek meg Néróról. hol.) DEIR EL-BAHARI DEDUN (ang. betemette a futóhomok. 52) SN: A jólét és a tömjén egyiptomi-núbiai istene. világháború időtartamát kivéve.. (1. 38) DEDITBAKET SÍRJA UF: BH183 (1. szobrot.) (i.5 km-re lévő folyóból kellett a vizet hordaniuk.) DEIR ABU HINNIS UF: Wadi el-Ne’na BT: település DEIR AL-BARSHA (ang. amely kb.. BT: dodekarkia DEDI (ang. II. Csak egyetlen éjjel-nappal őrzött bejárata volt. III. 38) BT: beni hasszáni sír RT: Deditbaket széke DEDITBAKET SZÉKE SN: Deditbaket sírjából származik. fejezete szerint. Kútjuk nem volt.) DEIR EL-MEDINE (ar..(1. két szék lábait és egy fejtámaszt. spa..(1.(ar. majd a Kairói Francia Intézet 1917–1947-ig a II.) Deir el-Medinah (ang.) UF: Ptah-Tanen (ang.) DEGEM (óei. Théba nyugati sivatagjainak helytartója a 18. deir el-medinei kézműves 113 . Ő teremtette az emberiséget és az anyagot az Ani papiruszon található Halottak Könyve 15.

spa.) (1.deir el-medinei lakóház deir el-medinei osztrakon deir el-medinei sír deir el-medinei szeméttároló deir el-medinei nekropolisz Deir el-Medine lakossága Schiaparelli. Ernesto (1856–1928) DEIR EL-MEDINEH DEIR EL-MEDINE (ar. ácsok. zöldünk” (1. Az osztrakonok bősége bizonyítja. spa. spa. akik ruhát szőttek számukra. ném. uralkodási évében tört ki a sztrájk. mely rendszerint több helyiséget foglalt magában. homokkő vagy agyaglapokba.. Az írnokok vették át naponta a raktárakból a szerszámok és a munkához szükséges anyagokat.) Tementu (ang. ném. hogy az Újbirodalom idején is a gúlát tekintették a legelőkelőbb sírformának.) Neferhotep6 (ang. hogy megérkezzenek a Királyok Völgyébe. spa. (1. sö és datolya. majd később kőalapú falakból épültek. 12) BT: lakóház RT: Deir el-Medine DEIR EL-MEDINEI MAGÁNKÖNYVTÁR KÖNYVTÁRA KENHERKOPSÉF DEIR EL-MEDINEI MUNKÁS SN: Ide tartoztak nem csupán a kézművesek.) Nebenmaat (ang.) Kasa1 (ném.. A sírkamra a föld alatt helyezkedett el az udvar és a piramis alatt...) SN: Tekintettel arra. spa. mint pl.) Paneb (ang. Hathor1).) Nakhtamun2 (ang. Még a leglényegtelenebb dolgokat is belekarcolták az apró mészkő-.) Deir el-Medinei kézművesek sztrájkja Dzsehuti1 Dzsehutihermaktuf Hay2 (ang.) Neferabet (ném.) Mose4 (ang. A kevésbé gyakori fizetések közé tartoztak a sütemények.) (1. A lakások belsejét freskókkal díszítették vagy egyszerűen csak lemeszelték. spa.. BT: deir el-medinei kézműves RT: torinói sztrájk papirusz DEIR EL-MEDINEI LAKÓHÁZ SN: Deir el-Medine házai méretben és alaprajzban nagy variációt mutatnak. majd gondos listák megírása után átadták őket a kézműveseknek. nátront. dekorálásával és a mesterségük gyermekeinek való továbbadásával foglalkoztak. ahol az élelmiszereket raktározták. spa. hónapjában a 18. de fesztiváli alkalmakkor sót.) Ker (ang. A munkások minden nap korán reggel elhagyták a falut s egy órai kaptató után megmászták a hegyet. ném. 16) Ipi2 Nebnefer1 (ang.) Neferrenpet5 (ang... kőfejtők. A házakhoz tartozott még egy padlóba vágott pince is. spa. kis kő vagy farácsos ablakokkal és átlagosan 3–4 helyiséget foglalt magában(1.) Penshenabu1 (ang. melyek polcként szolgáltak a ruháiknak és házi isteneik szobrainak (pl.) DEIR EL-MEDINEI KÉZMŰVES UF: Diener der Maat (ném. A kápolna hátsó falán egy falfülke volt található. Nincsen ruhánk.) Nebnakht (ang. mert a fizetésül szolgáló ellátmány 20 napot késett.) Igazság Helyének szolgája servant in the Place of Truth (ang. ha mégis ott töltötték az éjszakát. amolyan pihenőházféle a hegytetőn is arra az esetre... ném. ném. ablakos tetejű nappalit. halat.) Huja3 Irynefer (ang. A következő napokban behatoltak a Ramesszeum épületébe. amit szélfogó vászonnal is felszereltek a hűvös levegő áramlásának biztosítására. egy megemelt. vagy fa fejtámasszal ellátott szövött kötélágyon. főzéshez való faanyagot kaptak. kenőcsünk. itt ültek le és itt töltötték az éjszakát is. 12): egy előteret. BT: munkás NT: Amenemopet2 deir el-medinei kézműves Metu3 (ang. egy konyhát. festők és kőművesek. laposan fedett. A házak kezdetben sártéglából.) Nakhtmin (ang. dinasztia végéig (1. A földön aludtak. 15) A munkások elhagyták telepüket...) Mose3 (ang. 16) RT: deir el-medinei munkások fizetése DEIR EL-MEDINEI MUNKÁSOK FIZETÉSE SN: A deir el-medinei munkások és családtagjaik fizetésként gabonát. és a tűzhelynek is helyet adó teraszt. A halotti kamráknak boltíves mennyezete volt. spa. szezámolajat és húst is osztogattak bónuszként. napon. spa) Pasedu2 Pasedu3 Penamun (ang....) Khaemopet3 (ang.) Khamteri (ang..) Penbuy (ang.) SN: Az Újbirodalom királyi temetkezőhelyének munkásai: szobrászok. a falból kinyúló agyagpadkán. ném. spa. A faluban szövő munkásoknak időnként pótolták a ruhaanyag szükségleteit. spa. felügyelték vagy orvosolták őket. mert éhesek és szomjasok vagyunk. ahol a hegy oldalába vájt sírokat kis piramisok koronázták. A teraszt nádfonatok árnyékolták a napfénytől. A Halottak 114 . BT: osztrakon DEIR EL-MEDINEI SÍR SN: Rendszerint ezekhez a sírokhoz két pülónnal szegélyezett bejárat vezetett egy vagy két nyitott udvaron keresztül.) Khabekhenet1 (ang. spa..) Amenpahapi (spa.) Wennefer8 DEIR EL-MEDINEI KÉZMŰVESEK SZTRÁJKJA SN: III. Este ugyanezen az útvonalon mentek vissza. Felháborodásukat felvonulásokkal fejezték ki: „Jönnünk kellett. Szobáikban apró fülkéket vágtak a falakba. de a térbeosztás alapja minden háznál megegyezett. így 1. Minden ház földszintes volt. hogy az írásbeliség aránya a faluban kivételesen magas volt. a döntő bizonyítékot a deir el-medinei nekropolisz szolgáltatja. Bész.. a sarjadás (peret) 2.. (1. egy szobát. hanem az ő ellátásukra szakosodott emberek is. Közel 450 év alatt.. Kút nem volt. Ramszesz 29. spa. bár állt néhány kőkunyhó. a falu falától északra. akik a királyi sírok kiásásával... behatoltak a régi királyok halotti templomainak a körzetébe. A fából készült bejárati ajtók közvetlenül az utcára nyíltak. amelynek közepén egy oszlop volt.) Raweben (ang. BT: deir el-medinei munkás királyi kézműves NT: Amenemhet10 Amenemuya3 Amennakht1 (ang. falait pedig vagy az elhunyt és családja hétköznapi jeleneteivel díszítették vagy halotti rituálékkal.. spa.5 km-ről hozták a vizet a folyóból. BT: thébai nekropolisz NT: deir el-medinei sír DEIR EL-MEDINEI OSZTRAKON SN: Az itt dolgozó művészek szívesen írták le gondolataikat. a halott balzsamozása vagy a száj megnyitásának szertartása. spa. zöldségeket és vizet valamint agyagedényeket és fűtéshez. Néhányat kívül. 12) a munkások és kézművesek 25 generációja élt itt. 15) BT: fizetés DEIR EL-MEDINEI MUNKÁSTELEP DEIR EL-MEDINE DEIR EL-MEDINEI NEKROPOLISZ UF: Necropolis of Deir el-Medina (ang.. Az udvar hátsó részében volt egy kis kápolna. ném. melybe az elhunyt szobra és egy naphimnusz feliratát tartalmazó sztélé volt elhelyezve. melynek bejárata égetetlen sártéglából készült. Egy héten több alkalommal is kellett élelmet és vizet szállítani az ottlakóknak. a 18. A munka befejezése után a szerszámokat vissza kellett szolgáltatni. spa.. Ízisz. dinasztia elejétől a 20.) Szennedzsem Terebay (ang. egyfajta írnoki szemétgödörként használt nagy verembe dobtak.) Ken1 (ném. A kápolna tetején épült egy kis piramis.. ném.

com DÉLIBÁB UF: déli bába fata morgana SN: Igazi hazája Alsó-Egyiptom. R. de helyéről erőszakkal eltávolították. BT: közigazgatási egység DELIA. Óriási fa.) SN: A Kék-Nílus és a Zambezi között található. I. BT: Plutarkhosz könyvei DEKRÉTUM UF: decree (ang. BT: deir el-medinei nekropolisz thébai sír NT: Amenemhet10 sírjai Amenemopet2 sírjai Amenemuya3 sírja Amennakht1 sírja Amennakht2 sírja Amenpahapi sírja Dzsehutihermaktuf sírja Hatiay2 sírja Hay1 sírja Hay2 sírja Huja3 és Pasedu2 sírja Huja6 sírja Inherkau sírjai Ipi2 sírja Irynefer sírja Ken1 TT4PM-es sírja Ken1 TT337PM-es sírja Ker sírja Kha2 sírja Kha3 sírja Khabekhenet1 sírja Khaemopet3 sírja Khamteri sírja Khawi sírja May3 sírja Mose3. BT: közigazgatási egység DÉLI VÁROS DELTA THÉBA WEZEN (ar. és az a korábbi időkkel ellentétben az állatokat a város falain kívül tartották. Egy földi tárgyról jövő fénysugár a különböző sűrűségű rétegeken áthaladva folytonos törést és teljes visszaverődést szenvedve érkezik a szembe. Kasszandrosz. J. mely annak fordított képét látja. Ptolemaiosz Philadelphosz száműzte. már fiatalon a város kormányzójává tette meg. belül fekete. a peripatetikus filozófia művelője. South Australia.) DELTAORSZÁG DELVAUX. a levélkorona alatt már csak 30 cm. Ő kezdte el gyűjteni az Alexandriai Könyvtár első darabjait. Adelaide.leidenuniv. BT: borpálma DÉL FEJE UARET SN: Közigazgatási egység. Egyik érdekes találmánya volt a kúszni képes csiga. DEKORÁLT AGYAGEDÉNY XXXI-XXXVII) DÉL-AUSZTRÁLIA MÚZEUMA (Aul. A „Dél Feje uaret”-nek voltak hivatalnokai és számos esetben fordul elő hivatali címek integráns részeként.nl DÉMÉTRIOSZ UF: Phalériai Démétriosz Phaleróni Démétriosz Démétriosz Phaléreusz Démétriosz Phalerón SN: Egy rabszolga fia. ROBERT BT: egyiptológus AD: rdelia6341@aol. Athén zsarnoka. 12) BT: lakosság RT: Deir el-Medine DEIR TASAI TEMETŐ SN: Az el-Badari régióban található kis predinasztikus temető. (egyes kutatók Elephantinét és Alsó-Núbiát értik alatta). rendkívül tehetséges ember. Innen hívta meg Ptolemaiosz Szótér a Muszeion élére.) UF: Museum of South Australia (ang. LUC BT: egyiptológus DEMAREE. BT: görög filozófus RT: Alexandriai Könyvtár DÉMÉTRIOSZ PHALÉREUSZ DÉMÉTRIOSZ PHALERÓN DÉMÉTRIOSZ DÉMÉTRIOSZ 115 . Mose4 és Ipi5 sírja Nakhtamun2 sírja Nebenmaat sírja Nebnakht sírja Nebnefer1 és Neferhotep6 sírja Neferabet sírja Neferrenpet5 sírja Nu3 és Nakhtmin sírja Paneb sírja Pasedu1 sírjai Pasedu3 sírja Pasedu4 sírja Penamun sírja Penbuy és Kasa1 sírja Penshenabu1 sírja Ramosze2 sírjai Ramosze8 sírja Raweben sírja Smen sírja Szennedzsem sírja Terebay sírja RT: Deir el-Medine DEIR EL-MEDINEI SZEMÉTTÁROLÓ SN: Ezernyi írásos cserépdarab került elő ebből a hatalmas ásott szeméttárolóból. amely Elephantinétól Akhmimig terjedt. Nyitva minden nap 1017 óráig. PIRAMISA HERMONTHISZ FELSŐ-EGYIPTOM DAHSURI TÖRT PIRAMIS MARU-ATON DÉLI LISTI PIRAMIS DÉLI ORSZÁG DÉLI RAGYOGÓ PIRAMIS DÉLI-TÓ PALOTÁJA DÉLI UARET SN: Ez a közigazgatási terület Közép-Egyiptomot foglalta magába. Főleg akkor lehet észlelni. Törzse kúpalakúan 30 m-re is felnyúlik.) NÍLUS-DELTA ALSÓ-EGYIPTOM DELTA CANIS MAJOR (lat. BT: múzeum AD: North Terrace.Könyvének feliratai is gyakran ékesítették ezen sírok falait. Levele 3 m hosszú. Széthi idején kb. dinasztiában I. BT: egyiptológus AD: demaree@rullet. BT: természeti jelenség DÉLI BÁBA DÉLI ON DÉLIBÁB SZESZÓSZTRISZ. tüskés nyél végén álló legyezőalakú levelekkel. s ekkor Thébába ment. BT: nekropolisz DE ISIDE ET OSIRIDE SN: Az Ozirisz mítosz egyetlen ránk maradt forrása Plutarkhosztól. (1.) rendelet BT: jogi okirat NT: kanoposzi dekrétum naukratiszi dekrétum DEKORÁCIÓ DÍSZÍTÉS DÍSZÍTETT AGYAGEDÉNY (1. gyűrűsen ízelt. átmérője a tövén 60. amikor a levegő alul erősen felmelegszik. Theophrasztosz barátja. 600 ember élt itt.) SN: Ez a gyűjtemény tartalmazza John Garstang beni hassani feltárásából származó kerámiákat. 5000 Tel: (+61) 08-8207 7500 Fax: (+61) 08-8207 7390 DELEBPÁLMA UF: Borassus fiabelliformis (lat. BT: szeméttároló DEIR EL-MEDINE LAKOSSÁGA SN: A 19. keményfájú törzzsel.

) LISTA DENDERAH (ar. len. A templom építését Néró császár uralkodása alatt fejezték be.) DÉMONI ALMA DÉMON BT: Duat1 NT: Akephalos (ang. 650–i. 2952–2939) (i. 650–i.e. A felszentelt templom körül egy ambulatórium fut. Tiberius uralkodása alatt építtettek hozzá a templomhoz. Itt találták meg Hadriánusz római császár hatalmas bronz fejszobrát. BT: város RT: denderahi amulett lista denderahi isten denderahi templom felső-egyiptomi nomosz. Cesarion.) MacGregor papirusz DENDERAHI ISTEN UF: Denderahi isten BT: helyi isten NT: Hathor1 (ang. Számos sikeres ásatást vezetett a dahsuri piramisoknál. papirusz (BM: BM 10185) Sallier II.) Tentyra (gör. a hieratikus írásból.) Ihi DENDERAHI HATHOR1 TEMPLOM UF: denderahi templom juneti templom tanterei templom tentórei templom tentüriszi templom SN: Itt volt Hathor1-nak a főszentélye.u. A templom külső flán Hathor1 szisztruma körül látható Julius Caesar és VII.e. melynek két kis ajtaján keresztül a beavatottak megközelíthették a külső oszlopcsarnokot. A templom alapjában a föld alatt titkos kamrákat találtak egyedülálló rajzolattal. Eleinte csupán a nem irodalmi jellegű szövegek készítéséhez használták.) Tantere Tentara (óei.e.) UF: Dendera Dendur Iunet (óei. A „dahsuri kincsek”-nek nevezett leletegyüttes ma az Egyiptomi Múzeumban található. Valószínűleg a Delta nyelvjárását tükrözi. 2928–2787) DENDERAHI AMULETT DENDERAH DENDERA AMULETS LIST (ang. jelentése: népi.) Tentóre 116 . dinasztia korára vezethető vissza keletkezése.) DENDERA DÉMOTIKUS ÍRÁS (i. Sok jel-összevonást.) Am-aau Árnyékfaló Babi déli démon éjszakai démon Haas Ikui késes démon Nagy démon Őrjöngő Rerek Tűzszemű Ugató Vérszívó Vízilóképű Weret RT: szellem PÁRTÁS DARU MANDRAGÓRA Tentürisz (gör. Amenemhet piramisának nyugati oldalánál folytatott ásatás során feltárt két érintetlen hercegnői sír. ő volt a város oltalmazó istensége. A középső ajtót mely a templom belsejébe vezetett. nevezetesen az újévi körmenet. Legfontosabb felfedezései közé tartozott a II.) SN: 104 különböző amulettet sorol fel. A démotikus írás jelrendszere és szerkezete egyaránt a késői dinasztikus kori egyiptomi nyelvből fejlődött ki..e. Hathor1-t é fiukat Ihit vitték körbe a széles épületen és a teraszon. BT: denderahi templom halotti templom NT: denderahi Hathor1-templom csarnokai denderahi Hathor1 templom kapuja denderahi Hathor1 templom mammiszije denderahi Hathor1 templom titkos kamrái DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM ÁLDOZATI CSARNOKA SN: E teremben helyezték el az istennőnek szánt adományokat. BT: egyiptológus DEMOTIC (ang. Ezek mindegyike megtalálható a MacGregor papiruszon. A templom valószínűleg Hathor1 misztériumába való beavatás helyeként működött. Ez az egyik legjobb állapotban megmaradt templom Egyiptomban. Ita és Hnumit sírja. Kleopátrától született fiuk. A 6. Amenhotep18 és Itaweret.u. „népi” formája. A temetéssel kapcsolatos szövegekhez gyakran használták. népies. DENDERAHI AMULETT LISTA UF: Dendera Amulets List (ang. Az egyiptomi írás legegyszerűbb. melyekben pompásan díszített temetkezési kellékekre lelt. papirusz (BM: BM 10182) DEMOTOSZI ÍRÁS DEN (ang.DEMOISELLE CRANE (ang. amelyeket a temetkezéshez használtak. 450) DUN (i. Az áldozati csarnokkal összefüggő helyiséget heretibnek (közbülső teremnek) nevezték BT: áldozati csarnok denderahi Hathor1-templom csarnokai DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM CSARNOKAI BT: csarnok denderahi Hathor1-templom NT: denderahi Hathor1-templom áldozati csarnoka denderahi Hathor1-templom előcsarnoka DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM ELŐCSARNOKA SN: A római korban. Rátalált itt még Keminub királyné. JACQUES JEAN MARIE (1857–1924) UF: Morgan. valamint Szithathormerit hercegnő sírjaira is.) demotoszi írás népi írás SN: A démotikus görög eredetű szó. BT: denderahi Hathor1-templom csarnokai tizennyolcoszlopos előcsarnok NT: denderahi Hathor1-templom előcsarnokának oszlopai DE MORGAN.) Tentyris (gör. és csakis balról jobbra lehetett olvasni. Az óbirodalom óta főleg a Ptolemaiosz-uralkodók építettek hozzá a templomhoz. 450) UF: demotic (ang. rövidítést alkalmazott.) Junet (óei. BT: amulett lista RT: Denderah (ar. felső-egyiptomi nomosz fővárosa volt. A terem mindkét oldaláról egyegy lépcsősor vezetett a teraszra.e. BT: írásfajta RT: hieratikus írás hieroglif írás kopt írás DÉMOTIKUS PAPIRUSZ BT: papirusz NT: Berlin 13602 papirusz Carlsberg 1 papirusz Lansing papirusz Sallier I.) SN: A 6. emiatt rendkívül nehéz olvasni. 650–i. a papok által bemutatott szertartásainak tartották fenn. Egyéb napokon a templom ezen elrejtett részét kizárólag az istennő mindennapos. 450) DÉMOTIKUS ÍRÁS (i. Jacques De SN: 1894-ben nevezték ki a Régészeti Hivatal igazgatójává. 6. hogy már irodalmi és vallásos szövegek rögzítéséhez is igénybe vették. Innen indultak a jelentősebb körmenetek.) DÉMOTIKUS ÍRÁS (i. csak nagyobb ünnepségek alkalmával nyitották ki.) Ni Tentore (óei.u. kurzív. de rövid időn belül annyira általánossá vált. melyeket szertartás végeztével szétosztottak a rítusban résztvevő papok között. valamint a rómaiak. Hathor1 istennőt imádták ezen a helyen. amikor Hóruszt.

amely Hathor1-t ábrázolja Ré1 és Ptah között. de feljegyezte a legjelentéktelenebb helyi szokásokat is.6 m. megjelenítve a csillagokat és az égitesteket. DOMINIQUE VIVANT (1747–1825) SN: Vésnök. Nut látható. BT: mennyezet DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM OSZLOPCSARNOKAI SN: A külső oszlopcsarnokban 18 oszlop található. Dominique Vivant könyvei RT: Bonaparte Napóleon étkészlete Napóleoni Expedíció (1798. Nemcsak hűen lerajzolta a legjelentősebb műemlékeket. közüket szekrényfalak töltik ki. Listájuk nem kevesebb. Érkezésétől számítva egy év alatt csodálatos tudósítást állított össze Egyiptomról. 4 évi expedíciós kutatásának eredményeit és ősi műemlékeket ír le benne 12 kötetben. BT: denderahi Hathor1-templom kapuja dombormű DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM MAMMISZIJE SN: A denderhai Hathor1-templom melléképülete. 17) DENTIST (ang. soha nem zökkent ki egyensúlyából.) (1. s a hézagokat csak később töltötték ki. amelyet Ízisz szent anyaságának szenteltek fel. A A kapubejárat közelében kétoldalt egy-egy római kioszk áll. BT: szanatórium DENDERAHI TEMPLOM BT: templom NT: denderahi Hathor1-templom denderahi Hórusz-templom denderahi Ihi-templom denderahi Nut-templom DENDROKRONOLÓGIA SN: A dendrokronológia a fa évgyűrűinek megszámolásával határozza meg a fa korát.és Felső-Egyiptomban) című műve. 8) DEP BUTÓ FOGKOPÁS (1. szept. BT: denderahi templom DENDERAHI NUT-TEMPLOM BT: denderahi templom Nut-templom DENDERAHI PAP SN: A dendarai templom papjai minden évben különlegesen bonyolult rituális szertartás keretében bebalzsamozták Osiris képmását. Az isteni múmia mágikus védelmét amulettek biztosították. Lajos alatt. 1–1802.) DENON. 1798. XV. BT: denderahi Hathor1-templom oszlopcsarnok NT: Megjelenés terme DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM TITKOS KAMRÁI SN: A Hathor1-templom hátulsó részében két emelet mélyen található. 1-én megérkezett Alexandriába. BT: kronológia DENDUR DENDERAH (ar. júl. Szélessége 1. Karl Richard könyvei DENKSTEIN (ném. BT: Lepsius. mint száznégy tételről tesz említést. hogy ceruzájával megörökíthesse a harc különböző fázisait. Napóleon seregével került Egyiptomba 51 évesen.) DENTAL ATTRITION (ang. akkor a régészeti ásatásokon előkerülő famaradványok a bennük megőrződött évgyűrűik segítségével keltezhetők.) DENTAL PULP (ang. A kapun keresztül egy széles udvarba jutunk. BT: Napóleoni Expedíció tagjai NT: Denon. majd a restauráció idején is számos elismerésben részesült.) METROPOLITAN MUSEUM EGYIPTOMI OSZTÁLYA 117 . Givryben (Saône-etLoire) született. amelynek végében áll a templom. Denont az Egyiptomi Expedíció mókamesterének nevezték. hanem fürödtek benne. Dominique Vivant (1747–1825) NT: Voyage dans la Haute et la Basse Égypta DENTAL ABRASION (ang. DOMINIQUE VIVANT KÖNYVEI BT: Denon. melyeknek törzse a papiruszsást mintázza. Ő tervezte meg Napóleon egyiptomi elemekkel átszőtt desszertes készletét.12 m.) SZTÉLÉ DENON. amelyek fejezete Hathor1 fejét ábrázolják parókában. BT: Denderahi Hathor1-templom mammiszi DENDERAHI HATHOR -TEMPLOM MENNYEZETE SN: Ezen az ég istennője. diplomata és kém XVI. Mindenkinél jobban bírta a perzselő éghajlatot és a hosszú sivatagi menetelést. A Description de l’Égypte című könyv megírásához is hozzájárult munkájával. A csatákba is az első vonalban indult.) (1. BT: pap 1 DENDERAHI SZANATÓRIUM SN: Itt a vizet külsőleg alkalmazták: a szent vizet nem itták meg. Lajos érméinek felügyelője. A Hathor1-templom mellett tárták fel ezt az építményt. 18) PARFÜM DEPARTMENT OF EGYPTIAN ART (ang. Hazatérése után jelent meg Voyage dans la Haute et la Basse Égypte (Utazás Alsó. 1802ben Napóleon a múzeumok főigazgatójává nevezte ki. hosszúsága 4. máj. BT: denderahi Hathor1-templom előcsarnoka Hathor1-oszlop DENDERAHI HATHOR1 TEMPLOM HATHOR1-OSZLOPAI DENDERAHI HATHOR1 TEMPLOM ELŐCSARNOKÁNAK OSZLOPAI DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM KAPUJA SN: Egy dromoszon kereztül lehet a kapuig eljutni. A belső oszlopcsarnokban 6 oszlop áll. Elmélete szerint minden piramist lépcsősre építettek. ezt nevezik a Megjelenés termének. A külső oszlopcsarnok teljes mennyezetét asztrológiai ábrázolások díszítik. mely a mai napig alapműnek számít. Ha ismerjük az adott területen élő adott fafaj minden egyes évre jellemző átlagos évgyűrűvastagság adatait. melyek aranyból és drágakövekből készültek. rézmetsző. Részletesen tárgyalta a piramisokat. író. 17) FOGÁSZ DEODORANT (ang.) (1. amely sikerkönyv lett. 78 évesen hunyt el. BT: Denderahi Hórusz-templom Hórusz-oszlop DENDERAHI IHI TEMPLOM SN: Ebből a templomból mára már csak egy homokkőből épült monumentális kapu maradt.DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM ELŐCSARNOKÁNAK OSZLOPAI UF: denderahi Hathor1-templom Hathor1-oszlopai SN: A pülónt 6 Hathor1 oszlop fúrja át. BT: denderahi templom Hórusz-templom NT: denderahi Hórusz-templom Hórusz-oszlopai DENDERAHI HÓRUSZ-TEMPLOM HÓRUSZ-OSZLOPAI SN: Összesen 24 pillért koronáznak Hórusz fejek. a Napot és a Holdat.) DENEVÉR UF: Chiroptera (lat. BT: denderahi Hathor1-templom kamra NT: denderahi Hathor1-templom titkos kamráinak falfestményei DENDERAHI HÓRUSZ TEMPLOM SN: Mára teljesen eltűnt.) BT: méhlepényes NT: szabadfarkú denevér DENKMÄLER AUS AEGYPTEN UND AETHIOPIEN DENKMÄLER AUS ÄGYPTEN UND ÄTHIOPIEN (1849-59) DENKMÄLER AUS ÄGYPTEN UND ÄTHIOPIEN (1849-59) UF: Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien SN: Karl Richard Lepsius műve.) (1. 14-én ott volt a Junon fedélzetén és júl. 17) FOGKOPÁS FOGSEBÉSZ FOGBÉL DENTAL SURGEON (ang. BT: denderahi Hathor1-templom kapu NT: denderahi Hathor1-templom kapujának domborművei DENDERAHI HATHOR1-TEMPLOM KAPUJÁNAK DOMBORMŰ– VEI SN: A kapu külső falán jobbra fent egy dombormű maradt meg. ahol a víz egykor szoboralapzaton csurgott le a fürdőkbe.

11-én 945-kor elkezdte Douglas E. Oxfordban fejezte be végül egyetemi éveit. Le (fr. Nem sokkal később keringési elégtelenségben halt meg. Az egyik ilyen fekete pötty volt II. BT: természeti képződmény NT: Fajjúm-oázis Kharga depresszió mélyföldek Nabta Playa Síva Vádi Natrum DEPUTY (ang. BT: múmiavizsgáló RT: Tutankhamon boncolása DESCRIPTION DE L’ÈGYPTE (1810) SN: Bonaparte Napóleon egyiptomi hadjáratával magával vitt francia tudósok írták ezt a könyvet. nov. ahol Drioton kanonok. Ramszesz núbiai hadjáratait mutatják be. (52) 417-561. dinasztiabeli temetőt. Déri tér 1.) Sous le regard des dieux (fr.) (1.) (1. BT: francia egyiptológus francia régész NT: Desroches-Noblecourt. melyen a napisten először megjelent. Ez a térkép tartalmazza 11. A terem közepén került elhelyezésre két múmiakoporsó.30-ig 10–16 óra. miközben szorgalmasan látogatta a College de France egyiptomi kurzusait. Nyitvatartás: nov. BT: derri templom első csarnoka.) taxogram 118 .derimuz. La (fr.depauw@university-college.be DESROCHES-NOBLECOURT.DEPAUW. edDERRI TEMPLOM ELSŐ CSARNOKA.) SN: Debrecen híres múzeuma. CHRISTIANE (1913–) SN: Egyiptomi tanulmányait a Louvre iskolájában kezdte az 1930-as években. CHRISTIANE KÖNYVEI BT: Desroches-Noblecourt. 15) SN: Két fadarab sarka 45 fokban van levágva. Hamarosan a 18. Richard könyvei DESERET1 (óei.1. Az ő kitartó munkásságának köszönhető 14. hétfő szünnap.) Grande nubiade ou le Parcours d'une égyptologue. az egyiptomi nyelv professzorának tanítványa lett.30-ig 10–18 óra. 16 sírban a szándékos feldarabolásnak 4 fajta típusát állapították meg. az egyiptomi halotti kultusz legjellegzetesebb tárgya.) KÜLDÖNC DEPUYDT.) secret des temples de la Nubie. Le (fr.) Pharaons et reines d'Egypte (fr.La véritable histoire (fr. EDBT: csarnok derri templom. DOUGLAS E. melynek segítségével a falak függőlegességét állapították meg.) femme au temps des pharaons.: +36 (52) 322-207. BT: szögmérő DERÉKSZÖGŰ HAJLAT ILLESZTÉS (1.ac. BT: Ókori Egyiptom DESGENETTES SN. BT: nekropolisz DE SMET-RODRIGUES.brown. (52) 417-577 Fax: +36 (52) 417-560 deri@derimuz.htm DERRI TEMPLOM.uk DEPRESSZIÓ SN: A szárazföldeknek azon területei. Kilenc szöveges és 11 képes kötetből állt. ezért bal lábát levágták. BT: napóleoni expedíció tagjai DESHASHEH MÚMIÁJA SN: Gyermekbénulásban szenvedett. LEO BT: egyiptológus AD: ldepuydt@brownvm. MARK BT: egyiptológus AD: mark. melyet elérhetetlennek minősít. RT: napóleoni expedíció (1798. így illesztik egymáshoz össze. BT: múzeum AD: 4026 Debrecen. dinasztia specialistája lett. Ők készítették az első térképet a thébai nekropoliszról.1– márc. Ramszesz fiainak sírja.edu DERÉKSZÖG SN: Az építőmesterek használták ezt az eszközt. eddombormű DERRY.) secret des bâtisseurs des grandes pyramides. BT: templom NT: derri templom első csarnoka. La (fr. BT: Pococke.–okt. amelyet ebben a könyvben közöltek. La (fr. Christiane (1913–) NT: Amours et fureurs de la lointaine (fr. Ő ejtette az első sebvágást Tutankhamon múmiáján. BT: ember-múmia DESHASHEHI TEMETŐ SN: Petrie fedezte fel ezt az 5. Ezek bejáratához egy fekete pontot rajzoltak a térképen. BT: tó DESZKAPALETTA ÍRNOKPALETTA DETERMINATÍVUM DETERMINATIVE (ang. La (fr.) DESZDESZ-TÓ SN: A világteremtés mitikus helye Hermopolisz közelében.hu http://www. edNT: derri templom első csarnokának domborművei DERRI TEMPLOM ELSŐ CSARNOKÁNAK DOMBORMŰVEI. Egyiptomi műtárgyai között található 4 terrakotta és Riya1 írnok fejnélküli szobra is. amelyek a tenger szintjénél mélyebben helyezkednek el.) Dictionnaire illustré des dieux de l'Egypte (fr. 15) UF: mitre-housing joint (ang. köztük az abu szimbeli templomok megmentése is. Derry professzor Howard Carterral Tutankhamon boncolását.hu/DeriMuzeum/index. 1–1802) DESCRIPTION OF THE EAST AND SOME OTHER COUNTRIES (1743) SN: E könyv első kötete Egyiptomról szól. 15) UF: simple mitre joint (ang. A higiéniai körülményeket és az egyiptomiak betegségmegelőző módszereit tanulmányozta. A második emeleten kapott helyet Déri Frigyes különleges gyűjteményének egyiptomi anyaga.) Lorsque la nature parlait aux Egyptiens (fr. Tel.) DETERMINATÍVUM UF: determinative (ang. a Keleti Nyelvek Szabadegyetemére. EDSN: II. SN: 1925. Benne állt az őshalom. EDSN: Ré-Harmachis napisten tiszteletére keletkezett már csak két oszlopos csarnok és három szoborfülke maradt meg. 15) BT: sarokillesztés DERÉKSZÖGŰ ILLESZTÉS (1.oxford.) Ramsès II . a napóleoni expedíció tagja. PATRICK BT: egyiptológus AD: udjat@skynet. a völgyben lévő sír egyszerű alaprajzát és még további ötről is beszámol. A szemléletes térképet Edmé Jomard és báró Louis Costaz készítették. Innen a Sorbonne-ba ment.) L'Egypte (fr. Az asszuáni gát építésekor őt bízta meg az UNESCO az Ókori Egyiptomi Tanulmányok Központjának létrehozásával. A Louvre ókori egyiptomi leletek megőrzéséért felelős munkatársa.) 2 VÖRÖS KORONA DESERET UF: Sivatag2 Vörös Föld SN: Így nevezték Egyiptom Földjének terméketlen sivatagos részét összefoglaló néven. júl. 19 éves korában tartotta első előadását Tutankhamon kincseiből.) reine mystérieuse. ápr. BT: sarokillesztés DER EL-BAHRI DEIR EL-BAHARI DÉRI MÚZEUM (Mo. Ezt Mitchell jegyezte fel. amely az elárasztással fenyegetett műemlékek feltérképezésére jött létre.) reine mystérieuse Hatshepsout. Christiane könyvei RT: Louvre Ókori Egyiptomi Tanulmányok Központja DESROCHES-NOBLECOURT. következtetéseivel új utakat nyitott az orvostudományban. Francia báró és orvos.

) dynastia (len.) dinastia (ol. BT: ékszer NT: Tutankhamon diadémja RT: Golenyisev-papirusz DIADÉM-PAPIRUSZ DIAGNOSZTIKA GOLENYISEV PAPIRUSZ DIAGNOSZTIZÁLÁS DIAGNOSZTIZÁLÁS UF: diagnosztika SN: Az orvosok a diagnosztizálásban részben a betegek elmondására. 4. 2639–2504) (i.e. BT: ideogram RT: logogram ortogram DETROITI MŰVÉSZETI INTÉZET (USA) UF: Detroit Institute of Arts (ang.e.) dynastique (fr. toile. amelyből 6 beszerzés valósult meg. a hükszósz korban. A dinasztiákba sorolás Manethón munkáján alapszik. 2920–2770) dinasztia. 1. mert ezt mindegyikük számára külön készítették. 2480– 2350) dinasztia.e.e.e. 3150–2925) (i.e.) KETTŐS HALÁNTÉKABLAKÚ KÉTSZIKŰ DICOTYLEDONOPSIDA (lat. (i. por.) ÉLETBE BELEFÁRADT EMBER PÁRBESZÉDE A LELKÉVEL. 2566–2558) (i. por. MIKE SN: Amatőr egyiptológus. Nem azonos a királyi koronával.) ÁLLAT DILLÉNIA ALKATÚ UF: Dilleniidae (lat. majd a rendőrség parancsnoka. THÉODULE M. 2494–2345) (i.) DZSEDEFRÉ (i.e.) DINASZTIA DINASZTIA DHUTIHIRMAKTUF (ang. BT: hivatásos katona királyi jelvényhordozó RT: Meri-Amen DIENER DER MAAT (ném.e. részben saját. A tünetek regisztrálása után a betegség ill. Ő fotózta le a sírt. látvány egyaránt fontos szerepet játszott. és sokkal inkább a kezelhető tagolást szolgálja. 3100–2890) (1.com DEVERIA. a MeriAmen nevű hajó kapitánya.) DHUTI1 (ném. amelyhez az illető szó tartozik. könyvei DEVERIA. DIDIER BT: egyiptológus AD: 101713. Mágikus erőt tulajdonítottak neki. amely az ellenséget legyőzi.) DINASTI (alb.. később a királyi jelvényhordozó lett. AZ DIANDRA BT: sodortbimbós NT: olajfaféle DIAPSIDA (lat. ahol Ptahmose1 sírját találták. 2628–2613) dinasztia. (i. DINASZTIA UF: dinasti (alb. BT: orvostudomány DIALL-SMYTH.) dinastija (hor.) dynasti (své. melynek magja (múmiák.e. 3000–2840) (1. 10) DIADALSZEKÉR BT: szekér NT: Tutankhamon diadalszekerei DIADÉM SN: Egyszerű vagy díszes homlokék mesterséges vagy természetes anyagokból. Előfordul. BT: múzeum AD: The Detroit Institute of Arts 5200 Woodward Avenue Detroit. 2890– 2686) (1.) dinastias (spa. 2.) DILLÉNIA ALKATÚ DAMIETTE DINASZTIA DINASZTIA DINASZTIA PREDINASZTIKUS KOR (i. KÖNYVEI BT: Deveria. és az is.e.) SN: Kelet-Thébában volt a sivatagok felelősének kinevezve.e. 2181–2173) 119 .e. mint a rokoni kapcsolatok nyilvántartását. ahol a szín.) DINASTIO (esp. (i. 3. A múzeum Howard Cartert is megbízta rendelésekkel.) (1.) DIMIAT (ar. tablettes et ostraca en caractères hiéroglyphiques. Új dinasztia mindig akkor kezdődött.e.) DINASTIAS (spa.) ÚJSZÁJÚ DEVAUCHELLE. BT: történelem NT: dinasztia. 2952–2939) (i. (i. BT: Ibi2 hozzátartozói DEUTEROSTOMIA (lat.) dinastio (esp. 0.) DEUBASTEIRI DETROITI MŰVÉSZETI BT: egyiptológus DIALOGUE BETWEEN A MAN TIRED OF LIFE AND HIS ’BA’ (ang. dinasztiában. 3130–3032) dinasztia.) INTÉZET (USA) DE-UBASTEIRI (ang. Előfordult olyan is. agyagedények. coptes. 7. 2723–2563) (i.e. THÉODULE M.) DIEREN (hol.e. Egyiptom történetét 31 dinasztiára oszthatjuk fel. Théodule M.e. 2920–2770) (i.e. grecs.: 313 833 7900 DETROIT INSTITUTE OF ARTS (ang.e. amely azt a jelentéskategóriát vagy jelentéstartományt jelzi. szl. 2613–2494) dinasztia. 2800–2650) dinasztia. 2829–2787) THOT1 DZSEHUTI DZSEHUTIHERMAKTUF DINASTIA (ol. Michigan 48202 Tel.) DHUTI2 (ném.e. 206) (i.) 5200–3150) DINASTIJA (hor. (i. BT: francia egyiptológus NT: Deveria.) SN: Ankhhor1 felesége. ám Egyiptomban a rokonság nem mindig áll fenn. démotiques.. 6. hiératiques. 2840–2700) (1.) DIDOUFRI (fr.e. Théodule M. amikor egy fáraó nemzetsége kihalt és egy másik került a trónra.e. Két francia utazó (Remy és Brenchly) által került hozzá Ábrahám könyvének másolata.e. hogy egymással rokon fáraókat különböző dinasztiába sorolunk.) DUN (i. 2686–2613) (i. akinek idegen országokba kellett mennie. (i. hogy azonos dinasztiában találunk olyan fáraókat. akik között nincs rokoni kapcsolat. amelyet rendszerint a kezelhetőség mértékének megállapítása követ. 1881.) SN: Elvileg egymással rokoni kapcsolatban álló uralkodók csoportja. empirikus megfigyeléseikre támaszkodtak. majd királyi követ lett. pecsétek) Frederick Stearns adományából származik 1890-ből. arabes et latins qui sont conservés au musée égyptien du Louvre (1874. 2581–2572) (i. 2498–2345) (i. 2528–2520) DIDU (ang. (1831–1872) SN: A Louvre egyiptológusa volt. betegségcsoport azonosítása következett.) SN: Ez a múzeum tartalmaz egyiptomi gyűjteményt. (i.e. 206) (i. Ibi2 anyja a 26. Deveria francia ásatásoknál dolgozott Szakkarában. 310) (i. 2925–2686) (i. 1980) DEWEN (ang.e.2223@compuserve.e. 5.) BT: kétszikű NT: ibolyavirágú kaprivirágú tökvirágú DILLENIIDAE (lat. (1831–1872) NT: Catalogue des manuscrits égyptiens écrits sur papyrus. amelyet kérésükre lefordított. 310) (i. hogy két dinasztia uralkodói párhuzamosan uralkodtak.) dynasty (ang. Mintegy 360 fáraót és idegen uralkodót sorolhatunk be a dinasztiák alá.) DINÁSTICO PRIMITIVO (spa. 2350–2181) dinasztia. 2613– 2498) (i. (i. melyet Egyiptomi útjai során szerzett be.e.. DEIR EL-MEDINEI KÉZMŰVES DEUBASTEIRI UF: De-ubasteiri (ang.e. szag. pl. tapintás.SN: A szavak leírásánál alkalmazott fonogramok után elhelyezett írásjel.

e.e.e. (i. 1186–1069) (1.e.e. 2787–2767) (i.e. (i.e. 11. 21. 2160–2130) (1. Kephrén és Mükerinosz uralkodása alatt végbement jelentős változtatások után érték el a piramisok legnagyobb építészeti és geometriai tökéletességüket.e. 2723–2697) DINASZTIA.e. 2676–2661) Seneferka (1. 2613–2494) DINASZTIA. dinasztia királyai alatt érkezett el történelmének csúcsára. PIRAMISAI SN: A 4.e. 1782–1650) dinasztia. 205) dinasztia. 0. 2952–2939) (i.e.e.e. (i.e. 2532–2504) (i. 1069–945) dinasztia.e. 304–30) thiniszi dinasztia DINASZTIA. 3300–2650) (i. 2566–2558) (i. 3. 2723–2563) (i. 2599–2575) Szanaht (i. 1345–1200) (i. 1640–1550)(1. 3100–2865) (i. 2955–2895) Narmer Szemerhet (i.e. BT: dinasztia NT: Dzsószer (i.e. 945–715) dinasztia. 310) (i. 206) (i. 2216–2170) (i. 2890–2686) 310) (i. 2939–2892) Dun (i. 12. (i.e. 206) dinasztia. 23.e. 2160–2135) (i. illetve Palesztina déli részén. 1652–1544) dinasztia. 1674–156 7) (i. 727–715) dinasztia. fr. 2589–2566) (i.e.e.e. 10. 2868–2829) Ka2 (i. RT: Dreyer abüdoszi ásatásai (1977) DINASZTIA. 29. II. 716–664) (i.e. 2628–2613) DINASZTIA. 3032–3000) (i.e. 17.e. 2628–2613) DINASZTIA. 20.e. 2052–1992) (i. E dinasztia ideje alatt jöttek létre a legnagyobb piramisok Gizehben. Kheopsz1. 2639–2604) (i.e.e.e.e. (i. 2920–2770) BT: Archaikus Kor (i. (i.e. 2520–2494) Kheopsz1 (i.e. 1652–1552) (i. 19. 1293–1186) dinasztia. 4. 3.e. 2686–2613) (i.e. 2955–2635) thiniszi dinasztia NT: Ba3 Haszehemui (i.e. 14. 1985–1795) (1. 1320–1200) (i.e. dinasztia fáraói Szakkara mellett laktak. 2.) SN: Az Óbirodalom a 4. 25.e.e. 380–342) (i. 3. 828–712) dinasztia. (i. Szakkarában Imhotep1 megépíti Dzsószer fáraónak a lépcsős piramist. 3.e.e.e. 379–341) dinasztia.e.e.e. 15. 2628–2613) SN: Legjelentősebb esemény az első piramis megjelenése.e. (i. 4. 404–399) dinasztia. 2581–2572) (i. 2767–2741) Ubienthész (i.e.e. BT: Archaikus Kor (i.e.e. 1650–1567) (i.e.e. 2494–2345) (i.e. ol. 2741–2723) Ménész (i. 3130–3032) UF: Dynasty 0 (ang. (i. 1730–1680) (i. 3100–2686) (i. 2511–2506) (i. I.e. 1663–1570) (i.e.e.. 2955–2635) thiniszi dinasztia NT: Adzsib (i. 1715–1650) dinasztia. 2650–2630) (i.e.e. (i.e. 2551– 2528) Mükerinosz (i. 1552–1306) (i.e. 4. 8.e. 2895–2868) Dzset (i. 828–720) (i.e. (i.e.e. Skorpió. 28.e. (i. 2925–2686) (i. (i.e. (i.e.e. 2480–2350) UF: Dynasty 5 (ang. 3000–2999) (i.e. 206) (i.e.e. 2661–2653) Ninutjer (i. 1730–1630) (i.e. Alkalmi bányászat folyt a Sínai félszigeten. (i. 5. (i. 3150–2686) (i. BT: predinasztikus kor (i.e. valamint folyamatos egyiptomi jelenlét a Sínai-félsziget északi. 2500–2498) RT: dinasztia. 2603–2599) Huni (i.e. Rendszeres kereskedelmet folytattak Büblosszal és Núbiával. 9.e. (i.e. 310) (i. 2686) Hotepszehemui (i.e. 332–304) Ptolemaida-dinasztia (i. (i. 1663–1570) dinasztia.e.e. Huni fáraó pedig lépcsős piramisát egyenes élűvé építteti. MAGÁNSZOBRAI SN: Ezeken a szobrokon érezhetők utoljára az archaikus hagyományok. 2709–2690) Wadjnes (ang.e. 24.e. (i.e.e. 1786–1633) (1.e. hogy oldalaik simák.e. 2498–2345) (i. 747–656) (i. 2920–2770) (i. Szenedzs Uneg (i. 206) (i.e. 2928–2787) Dzser (i. 5200–3150) ) NT: Hat-Hór Iri-Hór Ka1 (spa. 2575– 2551) Thamphtis (ang. BT: óbirodalmi piramis NT: Baufré piramisa dahsuri tört piramis Dzsedefré piramis Kephrén piramis Kheopsz1 piramis Mükerinosz piramis Vörös piramis RT: dinasztia. 15) (2160– 2106) (1. 2546–2539) (i. 311) dinasztia. 2639–2504) (i. 2130–2040) (1. BT: dinasztia NT: Baufré (i.e.e.e.e. (i.e. 27.e. 312) (i.. 2173–2160) dinasztia. (i.) DINASZTIA. 3.e. 2472– 2467) Sznofru (i. 2040–1991) dinasztia.e. 18) dinasztia. hol.e.e.e.) 120 . 16.e.e. 2831–2791) Hudjefa Nebré (i. 712–663) dinasztia. 30.e. 1570–1293) (i. (i.e. dinasztiabeli fáraók rezidenciája volt. 2604–2581) (i.e.e. 3150–2686)99 (i. 31. 13. (i. 305–30) (i. 3300–2650) (i. 2506–2504) (i. 2613–2498) (i.) Ni-Hór Skorpió.. 2528– 2520) Kephrén (i. 3100–2686) (i. 2490–2472) Sepszeszkaf (i.e.e.. 206) dinasztia.e. 3100–2890) (1. 206) (i. 664–525) dinasztia.e. PIRAMISAI BT: óbirodalmi piramis NT: dahsuri tört piramis Dzsószer piramis Haba piramisa kulai piramis meidumi piramis nagadai piramis Szanaht piramisa Szehemhet piramisa szilai piramis Vörös piramis závijet el-mejtini piramis RT: dinasztia.e.e.e. 2840–2700) (1. 2723–2563) (i.e. 18.e. 332–305)(1. 2613– 2498) (i.e. dinasztia nyomait. 2613–2494) UF: Dynasty 4 (ang.e. 3150–2925) (i. 206) (i.e. 2754–2709) Peribszen (i. 1786–1602) (1. (i. 2106–1963) (1. 2800–2650) SN: Alsó-Egyiptom fellázad a központi hatalom ellen. (i. (i. 15) (2106–2010) (1. 3. piramisai DINASZTIA. ahol a 4.e.e. Kimutatható ebben az időben Alsó-Núbia irányába történő egyiptomi terjeszkedés. 2791–2754) Neferkasokar (i. 2686–2630) (i. magánszobrai dinasztia. 343–332) makedón dinasztia (i. 2686–2613) (i. 3200–2780) (i. 2539–2532) Dzsedefré (i.e. 2125–1985) (1. BT: magánszobor RT: dinasztia. 3.e.) (i.e.e.e. 1963–1786)( 1.e.e. 310) (i.e. ném. 3000– 2840) (1. (i.) SN: Abüdoszban találta meg Günter Dreyer a 0. 2686–2613) (i. dinasztia fáraói. 3200–2780) (i. (i.e. 4. 2504–2500) (i. 1550–1397) dinasztia. 525–332) dinasztia. 22.e. 2558–2532) (i.e. 1567–1320) (i.e. (i. 26. 2639–2504) (i. (i.e.e. Az ő piramisaik különlegessége.dinasztia. 1.e. 2630–2611) Haba (i.e.e. 1680–1562) (i. piramisai DINASZTIA. (i.e. 399–379) dinasztia. 2649– 2630) Szehemhet (i.e.e. A 3. 2613–2589) (i. (i. 2611–2603) RT: dinasztia. 3100–2865) (i.e.e. (i.

I. I. 2052–1992) (i. 9.e.e. 2160) Noferkamin.e. 5.e.e. 2396–2388) Neuszerré (i.e. 2278–2184) (i. A Nílus hosszú évekig nem áradt.e. 11. de közben Núbiával is hadat viseltek. 245) (i.e. 310) (i. BALZSAMOZÁSA SN: A balzsamozási módszer ekkor még nagyon kezdetleges volt. piramisai DINASZTIA. 2160–2130)(1.e. V. 6. (i. 2347–2216) (i. 2046–1995) Mentuhotep. PIRAMISAI SN: Az 5. 2163–2161) Noferkauhór Kapuibi (i. 2477–2467) (i. 2337–2335) (i. 2350–2181) (i. (i. 1983–1976) (i. Megépültek az abu szíri piramisok. 8. II. (i. I.e. 2219–2218) Pepi. 2289–2255) Pepi. (i. 2291–2289) RT: dinasztia. 2169–2167) Noferkaré.e. (i. egy felszíni. 2125–2112) (1. 2173–2169) RT: dinasztia. 11. II.e. III.e. (i. hogy utat nyissanak Núbia felé.e. Pepi 94 évig uralkodott. (i. 2161–2160) Uadzskaré-Pepiszeneb (i. 15) (i. 2356–2323) Uszerkaf (i. Az első ismert utazás Punt országába ekkor zajlott.e.e. egész piramisokká terebélyesedtek.e. (i. 2061–2010) Mentuhotep. (i. 2218–2216) (i. 2494–2345) (i. 2285–2279) (i. 2350–2181) (i. Sokkal kisebbek és gyengébb minőségű helyi kövekből épültek. 2177) Dzsedkaré-Semai Merienhór (i.e. 206) UF: hérakleopoliszi dinasztia (1. 2173) Noferkamin. balzsamozása dinasztia. 1944–1937) Mentuhotep. BT: dinasztia NT: Netjerikaré Nitókrisz1 (i.e. 2010–1998) (i. 2480– 2350) DINASZTIA. (i. 2414–2375) (i. BT: dinasztia NT: Antef.e. Heti. 6. 2345–2181) UF: Dynasty 6 (ang. IV. Merihathor Merikaré Noferkaré1 DINASZTIA. a fáraók sokat veszítettek hatalmukból. papiruszai dinasztia.e. BT: óbirodalmi piramis NT: Iszeszi piramisa Neuszerré piramisa Noferefré piramisa Noferirkaré. 2416–2392) Noferefré (i.e. 2216–2170) (i. (i. 2491–2477) (i. 206) (i. fejlettebbé vált reliefművészet. 2350–2181) (i. 6. (i.e.e. II.e.e. BT: művészet RT: dinasztia. (i.e. piramisa Pepi. 310) (i. 2332–2283) (i. 2467–2460) (i.e. 2054–2046) (i. PIRAMISAI BT: első átmeneti kori piramis NT: Ibi1 piramisa DINASZTIA.e.e.e. 2323–2291) Uszerkaré (i. 2345– 2181) DINASZTIA. kevés kivételtől eltekintve a holttestek csontváz állapotban maradtak fenn. Ettől a dinasztiától kezdve minden fáraó megkapta a Ré1 fia titulust. Abu Szír mellett pedig palotáik.e. (i. 2106–1963) (1. 6. 2345– 2181) DINASZTIA. Merikaré DINASZTIA. II. 2426–2419) Szahuré (i.e. II. (i.e.e. II. II. 2180) Noferkaré. Az 5. 15) (2160–2106) (1. BT: dinasztia NT: Iszeszi (i. piramisa Szahuré piramisa Unisz piramisa Uszerkaf piramisa RT: abu szíri piramis DINASZTIA. mivel egyes nemesek masztabái. s ez súlyos éhínséget okozott. 8. piramisai DINASZTIA.e.e. (i.e.e. A dinasztia végén az Óbirodalom teljes dicsőségben állt. dinasztia piramisai építészetileg is és stílusukban is különböznek a gizehi piramisoktól.SN: E dinasztia idején a királyság hanyatlásnak indult. I. 5. IV.e.e.e.e.) thébai dinasztia1 SN: A 11. 2498–2491) (i. piramisai DINASZTIA. (i. Noferirkaré. 2255– 2246) Merenré.e. (i. (i. 10. 5. 2125–1985) (1.e. (i.e.e. 6.e.) SN: Csatornát építettek az első vízlépcsőknél. 2321– 2287) (1.e. 1997–1991) (i. I. 2458–2446) Unisz (i. 121 . I. 2015–2007) Mentuhotep. 6. 1956–1944) Mentuhotep. PIRAMISAI SN: A 11. 2453–2422) (i. 1995–1983) (i.e. 1998–1991) RT: dinasztia. 2347–2216) (i.e.e. 8. 11. 2181–2173) UF: Dynasty 7 (ang. OBELISZKJEI SN: Ezek elhelyezkedésükre vonatkozóan a legnagyobb számban a masztaba bejáratánál az udvarban vagy az álajtó előtt felállított obeliszkek.e.e.e. I. BT: obeliszk RT: dinasztia. és egy földbe vájt sírkamrából álló temetkezési helyei. 2112–2063) (1.e.e. II. 2446–2426) Sepszeszkaré (i. (i. 2181) Noferkaré. Hódító és rablóháborúkat folytattak a Sínai-félsziget ellen (rézbányák). 2176) Noferkauhór (i. 7. I. 6. 2347–2216) (i.e.e.e.e. 2422–2414) (i. (i.e. (i. dinasztia az első évszázadában csak Théba felett uralkodott. (i. 6.e. 5..e. hatalmas naptemplomokat építettek. 5. 2167–2163) Nikaré. ezáltal csökkent a fáraó hatalma és tekintélye. 2184–2181) (1. (i. VI.e. 2347–2337) (i. (ang.) memphiszi dinasztia BT: dinasztia NT: Chendu (cse. 2173–2160) UF: memphiszi dinasztia BT: dinasztia NT: Dzsedkaré-Semai Ibi1 (i.e.e.e. 2040–1991) UF: Dynasty 11 (ang. 2347–2216) (i. A tartományi kormányzók nagyobb hatalomra tettek szert. II. III. 2375–2345) (i.2 (i. 2388–2356) Menkauhór (i. a nagyobb templomok és helytartók hatalma növekedett. III. 8. 2160–2135) (i. piramisa Teti1 piramisa RT: dinasztia.e. (i.e. 310) Merenré.e.e.e. 2335–2285)(1.e. 310) Antef. 15) BT: dinasztia NT: Heti. (i. 15) (2106–2010) (1. dinasztiától kezdődően a piramis elvesztette kizárólagos királyi jellegét. 2460–2453) (i. 2175) Noferkaré. 310) (i. 2498–2345) (i.e.e. I. BT: balzsamozás RT: dinasztia.e. Előtérbe került Ré1 kultusza. 2133–1991) (1. dinasztia fáraóinak többsége Abu Szírben építtette fel piramisát.e. 2283–2278) (i. Helyi központok alakultak ki. PIRAMISAI BT: óbirodalmi piramis NT: Merenre piramisa Pepi. 8.e.e. obeliszkjei dinasztia.) (i. (i. 2345– 2181) DINASZTIA. 2465–2458) RT: deshashehi temető dinasztia. II.e.e.e. 6. majd egész Egyiptomra kiterjesztette hatalmát és több háború után teljes győzelmet aratott. I. PAPIRUSZAI BT: papirusz NT: Berlin 8869 papirusz DINASZTIA.e.e. négyzet alapú épületből. 2103–2054) Antef. 2350–2181) (i. 2246–2152) Teti1 (i. 2419–2416) Noferirkaré. 2174) DINASZTIA. III.e. 2130–2040) (1. művészete dinasztia. 6.e. MŰVÉSZETE SN: E kor művészete általában elnagyoltabb.) (i. 206) UF: hérakleopoliszi dinasztia BT: dinasztia NT: Heti. piramisai DINASZTIA.

2133–1786) (i. (i. II. (i. 1817–1772) Amenemhet. 1991–1962) (i. 1778–1770) Amenemhet.) SN: A belső béke helyreállt a 12.e. I. (i.) Anather Aperanat (ang. BT: középbirodalmi piramis NT: Amenemhet. ol.e. (cse.e. Mermesa (i.e. (i.e. II. 1696–1686) Neferhotep.e. 206) (i.e. (cse.e.e. VII. hawarai piramisa lahúni piramis Szeszósztrisz. III.e. (i.e. 206) (i. VI. I. 1717–1712) (i. 1929–1895) (i. 1724–1718) Szobekhotep. 1710) Ibi. 1917–1872) Szeszósztrisz. 1782–1650) UF: Dynasty 13 (ang.e.e. ném. 1772–1763) Szeszósztrisz. (i.) SN: Keleti hódítók törtek be Egyiptomba és uralmuk alá vonták területének nagyobb részét. PIRAMISAI BT: piramis NT: Amenemhet.e. I. BT: dinasztia NT: Ankhkaré Dzsedheruré Hatiré Heribré Merdzsefaré Nebdzsefaré Nebfauré Nebszenré Neheszi1 (i.e. (i.e.e. 54 király uralkodott ez időszak alatt. 1929–1892) (i.e.e. de mára már nagyon rossz állapotban vannak.e. 1756–1751) (i.e. (i.) Apóphisz.) xoiszi dinasztia SN: Ezt a dinasztiát Xoiszból irányították.e. II. 1652–1544) UF: hükszósz dinasztia BT: dinasztia NT: Apóphisz. 1712–1710) Szeszósztrisz.e. (ang.(i. 1730–1680) (i. 1705–1694) (i.e. ném.) (i. I.e.e. piramisa Amenemhet. I.) (i. (i.e.e. VIII. 1787–1783) (i.e. sehová nem vezető.e. 1798–1790) (i.e. 1850–1800) (i. 1725–1721) (i.e.e. 1677–1675) Hór1 Huiker Khendzser (i. 1963–1786)( 1. 1786–1778) Amenemhet. III. 1585–1542) Apóphisz. (i. 13.e. 1678–1674) Ugaf (i. 1685–1678) Szobekhotep. és a piramisok kisebb méreteit és a kő helyett a szárított agyagtéglák felhasználását több szinten elhelyezett járatokkal. 1720–1715) (i. IV. Szokarhór 122 . Alapítója I. 1971–1928) (i. 310) (i.e. PAPIRUSZAI BT: papirusz NT: Kahun A papirusz Leningrád 1115 papirusz DINASZTIA. dahsuri piramisa Amenemhet. 1842–1836) Szeszósztrisz.e.e. dinasztia csaknem 200 éves uralkodása alatt. (cse. III. Amenemhet hawarai piramisában a holttest nyugalmát biztosítani. III.. 1622–1610) Szihathor (i.e. IV. 12. Nikaré. 205) UF: Dynasty 12 (ang. III. erődöket építettek a második vízlépcsőnél.e. 1878–1843) (i. I. 1799–1787) (i. 1701–1677) (i. 1850–1650) NT: Amenemhet. 13. papiruszai dinasztia. piramisai DINASZTIA. 1601) Nebmaatré Neferhotep. IV. Amenemhet volt. 1955–1913) (i. dinasztia piramisai technikai szempontból jelentős javulást mutatnak az átmeneti korral szemben. II.e.e.e.e. II. 1763–1759) RT: dinasztia.e. dinasztia első uralkodói alatt a bejárat továbbra is északon van ugyanúgy. 1706–1683) (i. II. piramisa Amenemhet. 1878–1841) (i.e. 1730–1630) (i. Szeszósztrisz. 1897–1878) (i. (ang. papiruszai dinasztia. 1718– 1712) Neferhotep. V. piramisa DINASZTIA.e. por. piramisa DINASZTIA. (i.) (i.e.e. 1786–1633) (1. I. 2040–1782) (i. 2040–1633) (i. Pepi. 12. 1786–1602) (1.e.e. VIII. III. III.e. 1535–1523) Hian Sesi Szalitisz DINASZTIA. (i.) (i. 1729–1720) (i. 1715) Noferibré Nofertumkaré Szanhibré Szehebré Szeheperenré Szuadzskaré Ubenré RT: Xoisz DINASZTIA. V. 1769–1765) Antef. A sírrablástól való félelem már ekkor elevenen élt. PIRAMISAI SN: A 12. Hamudi (i. III. BT: dinasztia Középbirodalom (i.e.e. ahogyan ez az óbirodalomban mindvégig szokásban maradt.) (i. A 12.e..e. I.e. 1743–1740) Szobekhotep. 1685) Szobekhotep. A székhely Közép-Egyiptomba helyeződött. 1836–1817) Szobeknoferu (i. 13.e. Senész Szemken Szobekhotep. 1600–1588) Jakbemu Joam Kar2 Meribré Nebankhré Nebirierau.e. II. I. 1738–1727) (i. II. Meghódították Núbiát. 1664– 1641) Amenemhet.e. 13.e.e.BT: piramis NT: Mentuhotep. 12. 1971–1926) (i. 12. (cse.e. 14. PAPIRUSZAI BT: papirusz NT: Boulaq 18 papirusz DINASZTIA.e. VIII. Bebiankh (i. por. az óbirodalmi monumentalitástól azonban messze állnak. 1855–1808)(1. 1985–1795) (1. 1760–1756) (i. V. megtévesztő bejáratokkal és a sírkamra vastag gránitfalával igyekeztek ellensúlyozni.e. 2040–1785) (i. megalapították Ity Taui várost. (i.e. 1875–1840) Amenemhet. 13. II.e. piramisa Szeszósztrisz. Ini..e.e. rejtett ajtókkal.e.e. (ang. 1674–1567) (i. III.e. 1782–1778) RT: dinasztia.e. ol. IV. (i. II.) (i. 1627–1601) Nebirierau. (i. 310) (i. (i.. 1770–1769) Amenemhet.e. (i. (i. Főként Fajjúmban és Memphisz környékén épültek. 70 uralkodó váltotta egymást ebben az időszakban. 2040–1783) (i. 12. piramisa Ismeretlen fáraó piramisa Khendzser piramisa DINASZTIA. (i. BT: dinasztia NT: Ai.e. 1789–1786) (i. 1764–1759) (i. 15. piramisai DINASZTIA. 16. 1715– 1650) UF: Dynasty 14 (ang. 1663–1570) UF: hükszósz dinasztia BT: dinasztia NT: Aahotepré Aanetjeriré Amu (ang. I. 1844–1797) (i.e. Ilyen módon próbálták például III. Szeszósztrisz lahúni piramisa mutat először jelentős szerkezeti eltéréseket. 1937–1908) Amenemhet. (i.) (i.

(spa. falfestészete dinasztia.e. 1570–1293) (i. 1126–1108) Ramszesz.e. papiruszai dinasztia.Wasa (ang. 1194–1169) Ramszesz.e. (i.e. FALFESTÉSZETE SN: Ebben a korban főleg Ozirisszal és az ő halál utáni életben játszott szerepével kapcsolatos leírások és ábrázolások kerültek a falakra. 1317– 1301) (i. 1108–1098) Ramszesz. 1347–1339) (i. 17. 1136–1129) Ramszesz.e. 1306–1290) (i. falfestészete dinasztia. BT: papirusz NT: Boulaq 2 papirusz Boulaq 11 papirusz (KEM: CG 58070) Londoni papirusz (BM: BM 10059) Sallier I.e. (i. (i. sírjai DINASZTIA. 1334–1306) (i.e.) (i. 1323– 1295) (i. 1318–1298) (i. 1625–1622) Antef.e. 1610–1601) Thot2 (i. 1545– 1539) (i.e. I.e. Széthi és II. (i. Valószínűleg az egyetlen végérvényesen lezárt hely maga a sírkamra volt a hozzátartozó mellékkamrákkal együtt.e.e. 1197–1166) (i.e.e. BT: dinasztia NT: Aj1 (i.e. 1390–1352)(1.e. A 18. 1567–1320) (i.e.e. 1143–1136) Ramszesz. 311) RT: dinasztia.e. 1345–1200) (i. 1307–1240) (i. VIII. 1392–1355) (i. 1345–1200) (i.e. dinasztia sírjai részben nyitottak maradtak a papság számára. 1303–1290) (i. 1198–1167) (i. papirusz (BM: BM 10184) RT: dinasztia.e. 1554–1549) Mentuhotep. 1321–1295) Jahmesz. 1660–1644) (i. IX.e.) SN: Kiűzik a hükszószokat. 1570–1293) (i.) DINASZTIA. 1668–1663) (i.e. 1668–1570) (i. 1290–1224) (i.e. 1293–1186) UF: Dynasty 19 (ang. Ezután a hanyatlás korszaka következik. 1382–1344) Ekhnaton (i. A dinasztia története végzetes trónviszályokba torkollik.e. (i. 1129–1126) Ramszesz. 204) Thutmózisz. V. 1148–1144) (i. (i.e. (i. vagy négyszögletesek és általában négy kisebb kamra fogta őket közre. 1292– 1225) (i.e. 1650–1567) (i. 1194–1188) Tauszert1 (i.e. II. 1320–1200) (i. 1525–1504) (1. (i.e. hogy a lejtős folyosó 90º-ban elkanyarodik. (i. (i. 1203– 1200) Merneptah (i.e. (i. 1552–1306) (i. 1591–1576) (i. 1530–1504) Nefertiti1 Szemenhkaré (i. II.) (i. (i.e.e. 1098–1070) (i.e. III. I. 1570–1546) (i. 19.e.e.e. I. 1413–1405) (i. azaz L alakú. 1336–1327) Thutmózisz.e.e. (spa. 1295–1294) Ramszesz.. 1379–1362) (i. I.e. lépcsők.e.e. 1361–1352) (i. papirusz (BM: BM 10185) Westcar-papirusz DINASZTIA. IV. (i. 1450–1412) Amenhotep. 18. II. 1348–1320) (i. mint a 18. 1364– 1347) Hatsepszut1 (i.e.e.e. A lepecsételt ajtókat ilyenkor újra ki lehetett nyitni. 1601–1596) Antef. (ang.e.e. 1214–1208) (i.e. BT: dinasztia NT: Ramszesz.e. 18.e. dinasztia uralkodói a Nagy Királyi Leányt.e.e. 1236–1223) Ramszesz.e. 1358–1349) (i.e. 1200–1197) (i. A halottas kamrák lehettek oválisak.e.e. 1202–1196) (i.e. 18. A 19. VI. SÍRJAI SN: Ezekben a sírokban a folyosók.e. 19.e. 1479–1425) (1. BT: falfestészet RT: dinasztia.e.e. VII. X.e. 1372–1354) (i.e.e. V.e.e.e. 1640–1550)(1. papirusz (BM: BM 10181) Sallier IV. 1210– 1204) (i. akik szertartások alkalmával egy bizonyos mélységig bemehettek a sírba a fáraó halála után is. 19.e.e. 1216–1210) (i.e. 1643–1642) Mentuhotep. 1363–1361) Tutankhamon (své.e.e.e. Ezek meredeken vezetnek lefelé két oszlopcsarnokba. II.e. 1412–1402) (i.e. BT: falfestészet RT: dinasztia.e. 1488–1468) (i.e. XI. 1324–1321) Amenhotep.e. II. dinasztia sírjaiban megszokott.e.e. 311) (1. 1558–1554) Szemenré Szobekemszaf. 1279– 1212) Széthi. (i.e.e. 1400–1390) (1. (i.e. 205) Amenhotep.e. 1204–1201) (i. 1200–1194) Sziptah (i. (i.e. 1479– 1457) Hóremheb1 (i.e. 1318–1304) (i.e.) SN: I. 1098–1069) Széthnaht (i. Rahotep2 (i. (i. VII. 1663–1660) (i.e.e. (i. (i.e. (i.e.e.e. melyek közül a második szolgált halottas kamraként. (i. 1147–1143) (i. 1279–1213) (i. 1492–1479) (i. (i.1402– 1364) (i.e. A 19. dinasztia idején egy hét 8 munkanapból és 2 pihenőnapból állt.e. 1345–1200) (i. 1327–1323) (i. 1186–1069) (1. 1293– 1279) Széthi. Ramszesz megmenti Egyiptomot a tengeri népek támadásától. III. 1294–1227) (i. 1559–1558) Szekenenré.) (i. 1320–1200) (i. sírjai DINASZTIA. gyakran saját édes. 1493–1481) Thutmózisz. A folyosók és lépcsők felváltva követik egymást. 1304–1237) (i.e. 1550– 1525) (i.e. 1214–1211) (i.) (i. a birodalom eléri legnagyobb kiterjedését. (i.e. PAPIRUSZAI SN: Általában 34 cm szélesek és halványbarnák.e. 311) UF: Dinastia 20 (por. kamrák egyenesen lefelé haladnak. (i.e.e. 1573–1570) (i. 1622–1619) Szekenenré. 1663–1570) (i. BT: sír DINASZTIA. (i. (i.e. 19. 1338–1334) (i. melyekben temetkezési eszközöket tároltak. I. mélyen bele a hegyoldalba. 311) (i.e. 19. III. 311) (1.e.e.e. 1494–1490) (i. 1566–1559) Szobekemszaf. 1417–1379) (i. 1133–1126) (i.) (i. 18. PAPIRUSZAI SN: Általában 23-29 cm szélesek és sötétbarnák.e.e. 1526–1512) (i. VII.e. 20.vagy féltestvérüket vették feleségül. 1186–1184) 123 . 1188–1186) RT: dinasztia.e. 19.e.e.e. BT: sír DINASZTIA. 1320–1318) (i. VI. 1293–1186) DINASZTIA. 1108–1099) (i. 1153–1147) Ramszesz. 1481–1479) Thutmózisz.e. (i.e. papiruszai dinasztia. I. 19. 18. 1552–1306) DINASZTIA.e.e. BT: papirusz NT: Berlin 3038 papirusz Berlin 12412 papirusz Chester Beatty V papirusz (BM: CBM 10685) Chester Beatty VI papirusz (BM: CBM 10686) Chester Beatty VIII papirusz (BM: CBM 10688) Chester Beatty XV papirusz (BM: CBM 10695) D’Orbiney papirusz (BM: BM 10183) Sallier III. (ang. 18. 18. VI. (i.e.e. 1576–1570) (i. II (i. FALFESTÉSZETE SN: A nap alvilágban tett éjszakai utazásán volt a fő hangsúly. 1145-1141) Ramszesz.e.e.e. Megépülnek az abu szimbeli templomok. 1293–1186) DINASZTIA.e. 1525–1512) (i. 1596) Kamosze1 (i.e.e. IV.e. mielőtt elérne a szarkofág terméig. 19. SÍRJAI SN: Építészeti sajátossága. A sír méreteit megnagyobbították és az alkalmazott dekorációk is sokkal kidolgozottabbak.) Zaket (ang. 1320–1200) (i. 1652–1552) (i.e. (i. I. 1503–1490) (i. 18) UF: thébai dinasztia2 BT: dinasztia Új-Thébai Birodalom NT: Antef. 1198–1196) (i. 1596–1591) (i. 1567–1320) (i. 1644–1643) DINASZTIA.e. 1301– 1235) (i. 1301–1234) (i. spa. 1503–1482) (i.e. (i.) SN: III. (i. BT: dinasztia NT: Amenmesz4 (i. 19. 1680–1562) (i.) Dynasty 20 (ang. 18.e. 1539–1514) (i. 1580–1558) (i. 1550–1397) UF: Dynasty 18 (ang. Ramszesz visszahódít néhány keleti tartományt.e.

BT: dinasztia NT: Amonrud (ang.e.e. 1043–1039) Amenemope1 (i. 16) (i.e. 185–945) DINASZTIA. (i. BT: papirusz NT: Amiens papirusz (PIM) Baldwin papirusz (BM: BM 10061) Chester Beatty VII papirusz (BM: CBM 10687) Chester Beatty XV papirusz (BM: CBM 10695) Puskin 127 papirusz (PUM) RT: dinasztia. 747–656) (i.e. 20. (i. hogy a forma megtartása érdekében bemetszették az arcbőrt. 25.e. BT: papirusz NT: Moszkva 120 papirusz (MSZM) Moszkva 127 papirusz Moszkva 169 papirusz Moszkva 5560 papirusz RT: dinasztia.e. 814–790) (i.) Sesonk. 690–664) Tanutamon1 (i. 924–889) Oszorkon. (i. 874–850) Oszorkon. csupán a folyosók voltak szélesebbek és magasabbak A másik jellegzetessége. 818–793) Peftjauabastet (i. 21.e. 20. PIRAMISAI SN: Újjáéledt a kőből épített piramis szokása. 21.) Juput. (i.e. 945–924) Sesonk. Amenhotep titkos sírjába szállítottak.e. (i. 21. IV. balzsamozása dinasztia. I. 1085–945) DINASZTIA. (i. 22. (i. FALFESTÉSZETE SN: Hol a nap alvilági utazása. Végül núbiai hódítók foglalták el az országot.) (i.e. a fennmaradó 36-ot pedig egy sziklarepedéshez vitték.e. 889–874) Takelóth. 25.e. 1186–1069) (1. 715-656) (i. 747–716) Sabaka (i. 20. 978–959) Szmendész. de többé-kevésbé egyenlő mértékben. (i. 1070–1044) (i. BT: falfestészet RT: dinasztia.e. (ang. ahol egy 9 m mély járat tátongott. 1069–1043) RT: dinasztia.e.e. Az akna végén egy folyosó vezetett egy 7×7 m-es csarnokba. mint a későbbi dinasztia papiruszai. 945–715) UF: bubasztiszi dinasztia Dynasty. 311) DINASZTIA. 725–715) UF: dynastie. (i. 25. szám szerint 49-et.e. (len.e. PAPIRUSZAI BT: dinasztia. (i.) taniszi dinasztia SN: A fővárost áthelyezték Taniszba. 25. I. 773–735) Takelóth. (i. Ebből 13-at II. VI. 23. BT: dinasztia NT: Harsziésze1 Oszorkon. III. 24e (fr.) Sesonk. 311) Pedubasztisz. 850–825) (1. BALZSAMOZÁSA SN: A 21.) Rudamon (ang. 1186–1069) (1. (i. 747–656) (i. mint az őket megelőző dinasztiák esetében.e. II. 747–656) (i. 21.e. 730–715) Pimay (ang. (i. PAPJAI BT: dinasztia pap SN: Fáraók múmiáit mentették meg a sírrablók elől. 828–720) (i. piramisai dinasztia. 21. 712–698) Sabataka (i. 715-656) (i.e. BT: dinasztia NT: Amenemnisu (ang. PAPIRUSZAI SN: 13–17 cm szélesek és sokkal barnábbak. 25. sírjai DINASZTIA 20. II.RT: dinasztia. 767–765) Takelóth. 716–664) (i.e. SZOBRAI BT: szobor NT: Hóremakhet1 szobra (ANM) 124 . V.e. (i. (i. papiruszai DINASZTIA. papiruszai NT: Chassinat I papirusz (L: E 25351) (1.e. (i.e. dinasztia idején Alsó-Egyiptom számtalan kis államra esett szét. (i. 712–663) DINASZTIA.e.e. 720–715) (i. III. 311) RT: dinasztia. 803–797) Sesonk.e. I. 945–730) (1.e.e. 20. 311) DINASZTIA. PAPIRUSZAI SN: Kb. 984–978) Pszuszennész. papjai DINASZTIA.e. (i.e. 20. 860–835) (i. 716–664) (i.e. 25.e.e. I. 20. 24.e. Az egyiptoi kultúrát felületesen fogadták el. 993–984) Herihór (i. 311) DINASZTIA. 1085–945) (1.e. feb. szobrai DINASZTIA. (i. dinasztia uralkodóinak bebalzsamozott testét itt lerakták és befalazták azokat. 664–656) RT: dinasztia.) leontopoliszi dinasztia SN: A 23. A fáraók Thébából és Leontopliszból kormányoztak.e. II. (i.e. papiruszai dinasztia. 725–720) (i. 724–717) DINASZTIA. (i.e.e. 745–720) Nimlot (ang. és 19.e.e. 20.e. 712– 663) UF: etióp dinasztia BT: dinasztia NT: Alara Kasta (i. 1039–991) Pszuszennész. papiruszai DINASZTIA. falfestészete dinasztia.e. III. 20. 1080–1074) Oszokhór (i. 828–712) UF: Dynasty 23 (ang.e. 716–702) (i.) Oszorkon. 22–25.) líbiai dinasztia SN: Egy líbiai uralkodóház tagjaié volt a hatalom.) Dynasty 24 (ang. 39 cm-esek és nagyon világosbarnák. papiruszai dinasztia. SÍRJAI SN: Ezek a sírok kisebbek voltak.e.e.e. 774–767) RT: dinasztia.e. 21.e. 22–25.e. 804–783) Juput. (i. (i. RT: dinasztia. I. 22. I. I. és Egyiptomot a núbiai birodalomhoz csatolták.e. BT: sír RT: dinasztia. (i. BT: balzsamozás RT: dinasztia. 1186–1069) (1. délen Thébában Amon főpapjai. 835–783) Sesonk. hogy a meredek lejtés helyett szinte teljesen vízszintesen helyezkednek el a hegyben. IV. (i. hol pedig Ozirisz történetei jelennek meg váltakozó intenzitással. dinasztia alatt a balzsamozók úgy tökéletesítették a test állapotának megőrzését. 21. ők maguk megőrizték saját elkülönült identitásukat és katonai szemléletmódjukat. 21. Ezt a rejtekhelyet csak közel háromezer év múlva 1881.e. amelynek királyai a fáraó örököseként Thébában uralkodtak. (i. (i. 18) RT: dinasztia.e. 22–25. 1085–945) DINASZTIA. BT: papirusz NT: dinasztia. A 18. 828–803) (i.e. és agyaggal töltötték ki. 740–725) (ang. 22–25 papiruszai DINASZTIA. akik Bubasztiszban uralkodtak.e. 959–945) Sziamún1 (i.e. 25. 698–690) Taharka (i. 16) UF: Dynasty 21 (ang. 715-656) (i. 760–747) Piankhi2 (i. 924–894) Sesonk. (i. 777–749) (i.e.e. (i.e.-ban fedezték fel.e. 25. PAPIRUSZAI SN: Ezek 52–55 cm hosszúak és rendkívül tartósak.) (i. II.) szaiszi dinasztia1 BT: dinasztia NT: Bokkhórisz (i. 21. 25. 717–712) Tefnaht (i. 924–909) (i. II. 719–714) (i. Északon Taniszban uralkodtak a fáraók.e. (i. 25.e. 712–663) DINASZTIA. (i. BT: piramis NT: Piankhi2 piramisa RT: dinasztia. 797–769) (777–749) (1.e.e. 21.e. papiruszai dinasztia. 716–664) (i.e.

zöldesszürke mintázatú kő.) DÍSZ ÉBENFA DRA ABU EL-NAGA (ar. 343) (1.) Mendesian dynasty (ang. A híres Kephrén-szobor anyaga. III. egyrészt a vízszintes sík kijelölésére s ezzel magasságmérésre.e. A feketés. 16) (i. akit Nagy Sándor bízott meg Alexandria megtervezésével és a város elrendezésével. 27.. Ő is megtartotta Hérodotosz néhány elméletét. dinasztiát és vaskézzel irányították az országot.e. I.e.e.e. 424–405) (1. 393–381) (i. II.e. 343–338) Dareiosz Kodomannosz.e.e.e. 26. 595–589) (i. Templomokat és új várost is építettek a perzsák. 393) DINASZTIA. 664–656) Nekó. A király aktív szerepet játszott a bíráskodásban. s melyeket derékszögben metszettek kisebb utcák. I. Kambüszész és I. (i.e. 360–343) (i.) DIRA ABU ’N-NAGA (ném. 380–342) (i. 587–569) Jahmesz. 305–30) (i. (i. II. 521–486) (i. Rejtély.e. BT: dinasztia NT: Apriész (i. (i. 594–588) Pszammetik.e.e.e.e. (i. 28. 609–594) Pszammetik. 362–360) DINASZTIA. DINOKRATÉSZ Dinokratész két nagyszerű sugárutat tervezett. 30. (i. 204) Pszammetik.) Rhodoszi Deinokratész SN: Híres görög építész.e. 609–595) (i. (i. I.e.) Hut-Sekhem (óei. (i. 26. I.) UF: Hiw (ar. I. 16) UF: Dynasty 26 (ang.e. (i. hogy hogyan tudták megmunkálni. Siculus Diodórusz Siculus Szikulus SN: I.e. 26.) Hu (ar. Nekó elkezdett a 26. Azt állította írásaiban. BT: Egyiptom-utazó történetíró DIODORUS.DINASZTIA.e.e. 521– 485) Dareiosz. szintezésre. 423–405) Kambüszész.e. 16) UF: Dynasty 27 (ang. SZIKULUSZ DIODÓROSZ. (i.e.e.e. II. (i. I. 526) RT: dinasztia. még az egyes anekdotáiból sem lehet sokat felhasználni. 404–399) (1. 65–40 között tett látogatást Thébában. az ún.) SN: Rendkívül kemény.) SN: A 7. 379–362) (i.) BT: dinasztia NT: Arszész (i. III. SZIKULUSZ DIODÓROSZ. (i.e. DISHED STONE SEAT (ang. (i. néha foltos dioritot az Óbirodalom idején Toskában.) DINOKRATÉSZ UF: Deinokratész Dinocrates (ang. kritika és ítélőképesség nélkül. A földművelés jelentette a gazdaság gerincét. 338–336) Artaxerxész. I. akik átvették a hatalmat. BT: matematikus DIOPTRIA SN: Héron több célra használta dioptriáját.-ban élt szicíliai születésű görög történész. SICULUS DIODÓRUSZ DIODÓROSZ. DIOSPOLIS PARVA (gör.) DINASZTIA. (gör.e.e. III. PAPIRUSZAI SN: Vékonyak. (i. 399–393) Nepheritész. 393–380) Nepheritész.e. (i. szép. amelyet most Ó-Kairónak hívunk. 405–359) Dareiosz.e.) diorite (ang.e. másrészt kettős irányzóval ellátva vízszintes síkban levő szögek mérésére. sz. 359–341) Takhósz (i.) 4.e.e.e. 672–664) (i. 311) (i.e. 525–522) Xerxész. (i. II. 16) UF: perzsa dinasztia2 Second Persian Period (ang. (i. 589–570) (i. melyek mentén nagyobb épületek álltak. 569–526) Nekó.e. BT: építész RT: Alexandria DIODOROS DIODÓROSZ. (i. 311) (1. a hivatalnokok kinevezésében és jutalmazásában és a kormányzati döntéshozatalban.) mendészi dinasztia BT: dinasztia NT: Hakórisz (i. felső-egyiptomi nomosz fővárosa volt.) DIORITSZOBOR BT: szobor NT: Amenemhet. 522–486) (1.e. 610–595) (i. II. 365–360) (i. 32. 343–332) (1.) DIOSPOLIS MAGNA2 (gör.) Hut (óei. a közigazgatás pedig majdnem mindig Memphiszben. hiszen keménysége ma is komoly gondot okoz. 664–525) (1. 16) UF: szaiszi dinasztia3 BT: dinasztia NT: Amürtaiosz (i.e.e. 380–362) (i. 570–526) (i.e. hogy a papok egy 47 sírt tartalmazó listát adtak neki oda a Királyok Völgyéről.e. (i. THÉBA FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ.) (1.) BETEGSÉG HOMORÍTOTT ÜLŐKE HOMORÍTOTT KŐÜLŐKE DISHED SEAT (ang.e. dinasztia idején. aki Alexandriában is élt. 380–i. 486–465) RT: Babylon (ang. 311) (i. II. megalapították a 27. BT: papirusz RT: dinasztia.) (i. III. (i. 336–332) DINASZTIA. ol. SZIKULUSZ DIOPHANTOSZ (250) SN: Alexandriai matematikus.e.e.e. (i. 311) (1. BT: Alexandriai Héron találmányai DIORIT UF: anorthosite gneiss (ang. 399–380) (1. 16 cm szélesek.e. Itt Hathor1 istennőt imádták.) szaiszi dinasztia2 SN: Királyainak székhelye Szaisz volt. 393–391) Pszammuthisz (i. 304–30) PTOLEMAIDA-DINASZTIA (i. 404–399) DINASZTIA. de akkor Babylonnak nevezték. Nevét őrzik a diophantoszi egyenletek.e.e. Mindent leírt. (i. (i.e.e.) DINOCRATES (ang. (i. 379–341) BT: dinasztia szebennütoszi dinasztia NT: Nektanebosz. 380) Muthisz (i. Abu-Szimbeltől északnyugatra bányászták. Elbeszéléseiből kirí a tudatlanság. 44) NT: fejdísz hajdísz protomé 125 . II. 399–379) UF: Dynasty 29 (ang. szobra (HM) Harwa szobra (BM: EA 32555) Harwa szobra (L: A 84 – N 85) Kephrén völgytemplomának dioritszobrai DIOSPOLIS MAGNA1 (gör.e. 29. 525-ben perzsák törtek be Egyiptomba. BT: mélységi magmás kőzet RT: dioritszobor DIORIT DIORITE (ang. Dareiosz alatt kiteljesítették a csatornát. I. 465–424) Artaxerxész. A görögök közül egyedül ő foglalkozott algebrával. 26. ol. BT: dinasztia NT: Artaxerxész. amely a Nílust a Vörös-tengerrel kötötte össze. 525–404) (1. II.e. 664–610) (1. s amelyet már II.e. 16) (i. 664–525) DINASZTIA.e.e. (i.. papiruszai DINASZTIA. 378– 360) Nektanebosz. SZIKULUSZ UF: Diodoros Diodorus.) perzsa dinasztia1 SN: I. ami csak kínálkozott. 1.) DISEASE (ang. szép fehérek és kb. BT: város DIOSPYROS EBENUM (lat. 31.

.) DJEBA (ang.e.) (1.) dekorált agyagedény BT: nagadai agyagedény DÍSZÍTŐELEM BT: díszítés NT: párkányzat hieroglif szimbólum DÍSZÍTŐ TECHNIKA UF: decorative technique (ang. 2566–2558) (i. BT: díszítés DITAMUNPASENEB SN: Kb.e.e. Előfordultak vadcsordákban és háziasított csordákban is. Ez a fajta átmenet a vaddisznó és a mai disznók között. Hórusz egy jelzőrúdon landolt. fr.e.e.) DZSEDEFRÉ (i..) DZSATI DZSAU DJARUKHA (ang.) UF: Djaruha (ang.) DZSED-OSZLOP DJEDEFRA (ang.)(1) town of queen Tiye (ang. BT: disznóféle háziállat RT: disznó-amulett DISZNÓALAKÚ UF: Suiformes (lat. 2414–2375) (i. kenőcsös tégely bizonyítja. Számtalan fésű. s ezt szimbolizállja a felfelé tartott ujj. 2581–2572) (i. Ebben a formájában gémként ábrázolták és Butóban tisztelték. BT: amulett RT: disznó DISZNÓFÉLE UF: Suidae (lat.)(1) Djaukhet (ang. 2581–2572) (i. amely ujjat jelent..) DZSEDEFRÉ (i. 2388–2356) EDFU DJEBAUTI (ang. a Djebauti a „djeba” szóból ered. 2581–2572) (i.e. fr. Meglehetősen absztrakt díszítőmotívumokat alkalmaztak: pontot. 365–360) (i. a kor divatját szinte kötelezően követték. ném. 2414–2375) (i. tükör. 2388–2356) DJAUKHET (ang. fr.) DIVINE FATHER (ang.) 126 . 2566–2558) (i. 2528–2520) DJEDEF RÊ (fr.e.e.) (1) ISZESZI (i. Nagy gonddal díszítették magukat parókákkal. fr.) (1) DJDFRA (óei.) SN: E település helytartója volt Merimaat4. ugyanis azt tartották. 2414–2375) (i.e. 2581–2572) (i.) ISTENATYA DIVINE FATHER OF AMUN (ang. 600–500-ban élt.e.e.) MENDÉSZ (gör. 2388–2356) ISZESZI (i. 2528–2520) DJDKARA (óei.e. karcsú lábai és nyúlt pofája.. fr. hogy amikor a világot megteremtették.e. (1) BT: település RT: Merimaat4 DJATI (ang.) 2356) DJEDKHONSEDANKH (ang. ném. amelyet a Halottak Könyvéből vett feliratok borítanak. XXXI-XXXVII) UF: decorated pottery (ang. Neve Merimaat szobrán maradt fenn.) DZSEDEFRÉ (i.) DJEDI (ang.e. Amenhotep emlékszkarabeuszain. hogy mennyire adtak magukra ebben a korban az emberek. Nevének jelentése „az ujjak egyike”. amelyek önmagukban jelentés nélkül bírtak..) DJARU (ang.) ISZESZI (i.) DIVINE ADORATRIX (ang. vonalat. hol.) DJEDKARE (ang.) BT: szkarabeusz DÍSZTÁRGY BT: tárgy NT: dísztőr DÍSZTŐR BT: dísztárgy tőr NT: arany dísztőr Tutankhamon vastőre DÍSZVÁGÁS UF: cicatrization (ang.e.) SN: A Nílus Deltában már a predinassztikus korban háziasították. 2528–2520) DJEDET (ang. 2566–2558) (i.) SN: Hórusz nevének egyik változata.) DJEDHOR (ang.) DZSEDEFRÉ (i.. 2528–2520) DJEDEFRE (ang.) DJARUHA (ang. i.) DJAU (ang. NT: ékszer hajviselet koponyatorzítás lábbeli öltözet szakáll ISTENI FELESÉG ISTENI FELESÉG AMON ISTEN ATYJA DÍSZÍTÉS UF: dekoráció NT: bútordíszítés díszítőelem díszvágás építészeti díszítés tetoválás DÍSZÍTETT AGYAGEDÉNY (1.)(1) (1) DJARUKHA (ang.) BT: disznóalakú NT: disznó DÍSZSZKARABEUSZ UF: ornamental scarab (ang..e.) SN: A 11.. 17) BT: technika NT: berakás intarzia parkettázás DÍSZLÉC PÁRKÁNYZAT DISZNÓ UF: pig (ang.. ékszerekkel. virágfüzérekkel illatszerekkel és persze ruhákkal. A város nem messze volt Akhmimtől a 9..e. rombuszt.e.) BT: párosujjú patás NT: disznóféle DISZNÓ-AMULETT SN: Színes kövekből készült disznót formázó szerencseamulettek. 2388– DZSEDHONSZEDANKH DZSEDI DJEDKARE IZEZI (ang. Afrika egyes részein még ma is elterjedt. Kis százalékban néhány sír falán is megjelenik Beni Hasszánban vagy El-Kab-ban. felső-egyiptomi nomoszban. DIVINE ADORATRICE (ang. fr. amely urának tartották. Az egyiptomi disznónak kemény szőre volt. de a Neolitikus korban is feltűnik vad fajtája. BT: helyi isten RT: Hórusz DJED COLUMN (ang.e.e.e. 2566–2558) (i.) DIZENTÉRIA DJARE (spa.) (1) DJARUKHA (ang.) TAKHÓSZ (i. BT: közember RT: Ditamunpaseneb koporsója (LP) DITAMUNPASENEB KOPORSÓJA (LP) SN: Szikomorfából készült dupla koporsó. fr. amelyeket kis mennyiségben tartottak családok disznófarmokon.) VÉRHAS DZSAR DZSAR TJARU (ang.e.. 362–360) ISZESZI (i. óei.DÍSZÁLLAT HÁZI KEDVENC DIVAT BT: fakoporsó SN: Egy-egy társaságon belül a ruhák többsége nagyon hasonló egymáshoz vagy teljesen egyformák.) DJAR (ang. 2414–2375) (i.) DJD (óei. dinasztiában elterjedt női testdíszítés bizonyos alakzatokban bevágott sebekkel az alhason. amely a Bolognai Archeológiai Múzeumban található valamint az Amiens papiruszon és III.e.

2895–2868) TUPHIUM (gör. VASSIL BT: egyiptológus AD: vdobrev@ifao.e.) THUTMÓZISZ.e.) DJEHUTI-NACHT (ném.) DJEHUTYNEFER (ang. 2630–2611) HATSEPSZUT1 HALOTTI DJESERKARESONEB (ang. BT: egyiptológus NT: Dodson. Jelenleg a Bristoli Egyetemen kutatói munkatárs. Aidan könyvei AD: 100761. BT: Djeserkaresoneb (ang.com Aidan. Aidan NT: After the Pyramids: The Valley of the Kings and Beyond (2000) Ancient Egypt: Pyramids and Hieroglyphs (2006) DZSER (i. BT: gazdasági intéző írnok NT: Djeserkaresoneb hozzátartozói RT: Djeserkaresoneb sírja DJESERKARESONEB HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Uadzsrenpet..) SZEMENHKARÉ (i.) DJEHUTI (ang. 672-től 655-ig fennálló kormány.) DJEHUTIMES (ang.) NT: Irinakht Uadzsrenpet DJESERKARESONEB SÍRJA UF: TT38PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Djeserkaresoneb DJESERKERESENEB (ang.e. míg a 6. 362–360) DJEHOTEMHEB (ang.) DJESERKHEPERU (ang..) HALOTTAK KÖNYVE DODSON. míg később keretes szerkezettel rendelkeztek. mely a görög történetírók állítása szerint 12. 3000–2999) (i. DZSEHUTINAKHT DZSEHUTINEFER DZSEHUTINEFER DZSEMUTEFANKH DZSEMUTEFANKH DZSEHUTI4 UF: box (ang.) DJEHO (ang. melyeket kötéllel összekötöttek és lepecsételtek.) DJOSER (ang.e. de jobb minőségű dobozok zárószerkezettel voltak ellátva. AIDAN SN: Előszót írt a Mummy in Ancient Egypt című könyvhöz és számos saját könyvet publikált. (1. spa.) DJEMUTEFANKH (ang. Amenhotepsase háztartásának gazdasági intézője IV.3075@compuserve.) DM (röv. dinasztiabeli III.) DOBÁLÓS JÁTÉK SN: Kagylókkal vagy agyagdarabokkal játszották. művészettörténész. az ország különböző részeiben lakó királyból (dedekarchok) állott. dinasztia végén a féloldalasan ívelt vagy háztető alakú dobozfedelek.) DJEHUTY (ang. 2630–2611) DZSÓSZER PIRAMIS SZEHEMHET (i.) DJESERKARESONEB (ang. játék 127 .) BT: királyi írnok DJEHUTI1 (ang. Fia: Irinakht.) DJED PILLAR (ang. své.) 1046) DJEDMAATESANKH (ang. Ezeket befestették. BT. 1363–1361) DZSET (i.e.) DJEHUTY-NAKHT (ang.DJED-KHONS-EF-ANKH (ang.) 1 DZSEDHONSZEFANKH (i.) DJEDMUTIUFANKH (spa. (1.) DJESER (ang.) DJET (ang.) DZSEHUTINAKHT DJEHUTINEFER (ang.) DZSEHUTI DJEHUTYMES I–III (ang. Tartalmuk védelmét a dobozon és a dobozfedélen lévő gombaalakú kis fül biztosította.) DJER DJERTY (óei.) DJESERKARESONEB (ang.) DJEMUTEFANCH (ném.e. Egy bottal céloztak a néha egyszerűen csak a földre helyezett táblára.) DJEHUTY (ang.e. amelyet szüretkor játszottak a gyerekek.) DEIR EL-MEDINE (ar. A 4.) UF: Djeserkaraseneb (ném..e. muzeológus. BT: egyiptológus AD: cdoch@azstarnet.e. Thutmózisz idején.net DOBROVITS ALADÁR SN: Egyiptológus. BT.) DJEHUTI-NAHT DJEHUTINAKHT (ang. 18) Az Óbirodalomban minden méretben és formában előfordultak. mezopotámiai regék és mondák (1995) Irodalom és vallás az ókori Egyiptomban (1979) paraszt panaszai.) DJESER-DJESERU (ang. Pszammetik vetett véget. ném.) SN: Az óegyiptomiak dobozokat használtak nehéz dolgok viteléhez hosszú távra. Szakterülete az egyiptomi régészet és történelme.) DJEHO2 (ang.) DJEWHTY (ang.com DOCTOR (ang.) 2 THOT1 DZSEHUTI DZSEHUTIEMHEB DZSEHUTIMESZ1 DZSEHUTIMESZ-MAHET DZSEHUTINAKHT DZSEHUTINAKHT DZSEHUTINEFER DJEHUTIEMHEB (ang. 365–360) (i. szabadtéri játék RT: Seszmu DOBÓFEGYVER DOBOZ HAJÍTÓFEGYVER ABU SZÍR DZSEDHER TAKHÓSZ (i. 2611–2603) DJOSERS TRINPYRAMIDE (dán) DJOSER TETI (ang. CRAIG C.Dodson@bristol.) DJEDU (ang. intarziával díszítették vagy beburkolták.) SN: Írnok.) DZSÓSZER (i. A legkorábbi dobozok mintázatlan lemezekből álltak. Ilyenkor két hosszú rudat tettek a doboz alá és azokat megmarkolva minimum két ember cipelte. AIDAN KÖNYVEI BT: Dodson. 2868–2829) THOTH1 DZSÓSZER (i.e. Mereszankh sírjában már megjelennek a boltíves dobozfedelek.) DJEHUTIMES-MACHET (ang. DZSEDMAATESZANKH DZSEMUTEFANKH DZSED-OSZLOP DOBJ EGYET SESZMUÉRT SN: Rituális szabadtéri játék.ac. BT: magyar egyiptológus NT: Dobrovits Aladár könyvei DOBROVITS ALADÁR KÖNYVEI BT: Dobrovits Aladár NT: Egyiptom és a hellénizmus (1943) Egyiptom és az Antik világ (1979) Egyiptom és az ókori Kelet világa I–II (1975) Egyiptom festészete (1944) Egyiptomi.uk DODSON. A (1963) DOCHNIAK.) TEMPLOMA DJESERKARASENEB (ném.) Djeserkereseneb (ang. I–III. Amon istennek felajánlott gabona számlálója a magtárban.e. BT: történelem NT: dedekarch DODENBOEK (hol. melyek sarok illesztéssel voltak összerakva. E kormányzásnak I. 34f) BT: tárolóeszköz NT: ékszeres doboz fadoboz írnoki doboz parókatartó doboz piperedoboz ruhatartó doboz Szithathoriunet dobozai Tutankhamon dobozai usébtidoboz DOBREV.) DJEHUTY-NEFER (spa.) ORVOS DODEKARKIA SN: Egyiptomban az etiópiai királyok elűzetésétől i.egnet.

réz és bronz. BT: bazalt DOMB BT: természeti képződmény NT: Kom Panaion Tell D’ORBINEY PAPIRUSZ (BM: BM 10183) SN: A 19.) (1. The (2004) Egyptian Rock-cut Tombs (1991) Egyptians. BT: dinasztia. századból ismert Egyiptomban a dörzshajtómű.) (1. 20. amely francia régészek jóvoltából található meg a British Múzeumban.edu DOYEN. A festészet általános szabályai érvényesek voltak a domborművekre is. BT: Nyugat-Théba thébai nekropolisz NT: dra abu el-nagai sír RT: Bell. dinasztia korából.) UF: Dira Abu ’n-Naga (ném. 4. áldozati kápolnájának domborművei Ramesszeum könyvtár bejáratának domborművei Ramesszeum nagy oszlopcsarnokának domborművei relief Széthi. ElQuszeir vidékéről származik. júl.uchicago.) KAPUŐRÖ KAPUNYITÓ DOKUMENTUM NT: kézírásos dokumentum DOLERIT SN: Nagyon kemény kő. (1. FLORENCE BT: egyiptológus AD: fdoyen@ulb. 1921–1923-ig Clarence Fisher tárta fel ezt a területet. eddombormű (KEM: JE 4872) Dzsehutihotep1 sírjának domborműve féldombormű Hesziré masztabájának domborműve Iaszen masztabájának domborművei Idut masztabájának domborművei Kagemni2 masztabájának domborművei karnaki Ptah-templom előcsarnokának domborművei magas dombormű Mereruka masztabájának domborművei mészkődombormű Pennut sziklasírjának domborművei Ptahhotep.) Dra Abu’l-Naga SN: Dra Abu el-Naga (É 23o44' K 32o27') Théba nyugati partján elhelyezkedő nekropolisz.) (1. Északon az el-Tarifi. KOEN BT: egyiptológus AD: donkervanheel@netscape. akik karjukat felemelő 8 embert üdvözölnek. kő. AZ DONKEY-LOADER (ang. de az asszuáni kőbányákban is nagy mennyiségű doleritgolyóra bukkantak. 16) DOMBORMŰ SN: Anyaguk lehetett elefántcsont. Lanny Fisher.) DONGALÁB BT: láb NT: sziptah lába DONKER VAN HEEL.) DRA ABU EL-NAGAI SÍR SN: 114 hivatalnoki és uralkodói sziklasír található itt. 2004) Mummy in Ancient Egypt: Equipping the Dead for Eternity. 275)(1.) (1.) DOORKEEPER (ang.) DOOR-OPENER (ang. A dobormű a Kairói Egyiptomi Múzeum 7-es termében tekinthető meg. 1967-ben Lanny Bell folytatott munkálatokat ezen a területen az epigrafikus anyagok rögzítésére és a sziklasírok dekorációinak konzervációjára szorítkozva. ünnepi templomának domborművei Ti1 masztabájának domborművei vádi magharai dombormű vájt relief RT: falfestmény sírfelirat DOMBORMŰ (KEM: JE 4872) SN: A jelenet örömünnepet ábrázol post-Amarna stílusban a 19. Clarence Stanley (1876–1941.) Dra Abu el-Naggah (ar. 15) DOVETAILED MITRE-HOUSING JOINT (ang.Canopic Equipment of the Kings of Egypt.) Dra Abu el-Neggar (ang.) Dra Abu l’Naga (ném. Az újbirodalmi sírokat és I. BT: építészeti díszítés síkművészet NT: Abu szimbeli kis templom domborművei Abu szimbeli nagy templom domborművei alacsony dombormű denderahi Hathor1-templom kapujának domborművei derri templom első csarnokának domborművei. 2001. 19.e.) KRISZTUSTÖVISFA DOUBLE SHOULDER-MITRE JOINT (ang.) (1. 128 . amelyen Anpu és Bata3 meséje maradt fenn.) DOOR (ang. Szakkarából. BT: munkaeszköz DRA ABU EL-NAGA (ar. The (2003) Royal Mummies in the Egyptian Museum (1998) DOG STAR (ang. II. 205) DOKTOR ORVOS SZÓTHISZ DONKEY (ang. THE (ang. 15) HÁZIÁLLAT HÁZIASÍTÁS HÁZIASÍTOTT BAROMFI DOXEY. 15) FECSKEFARKÚ DERÉKSZÖG HAJLAT ILLESZTÉS (1.) DOMESTICATION (ang. 15) DUPLA PEREMES DERÉKSZÖGŰ ILLESZTÉS (1.) SZAMÁR SZAMÁR-RAKODÓ ELÁTKOZOTT HERCEG. délen a Deir el-Bahari és az Asasifi nekropoliszokkal határos. 15) DOVETAIL JOINT (ang.upenn.) CSAP FECSKEFARKÚ ILLESZTÉS (1. az ott eltemetett számos ramesszida tisztségviselő egyik sírjából származik. 164f) BT: dombormű RT: Aanakht Amonkau DOMESTIC ANIMAL (ang. dinasztiából származó hieratikus papirusz.net DOMESTIC FOWL (ang. The (1998) Pyramids of Ancient Egypt.edu DORN (ang. más csont. amit kővágásra használtak. amely 114 sziklasírt tartalmaz.) AJTÓ DOOMED PRINCE. amelyeket rendszerint színeztek. The (1998) Hieroglyphs of Ancient Egypt. PETER BT: egyiptológus AD: peter_dorman@memphis-orinst. amelyből a következő századok folyamán a különböző mechanizmusokban gyakran használt fogaskerekek fejlődtek ki. BT: famegmunkáló eszköz piramisépítéshez használt szerszám NT: bazalt döngölő fadöngölő gránit döngölő DÖRZSHAJTÓMŰ SN: Az i. DENISE BT: egyiptológus AD: doxey@sas. The (2001) Monarchs of the Nile (1995.) SN: A sír kivájásához és a falak formálásához használták a vésővel együtt. 16) DOWEL (ang.ac. fa.be DŐLT TÁMLÁJÚ SZÉK BT: szék NT: dőlt támlájú szék (KEM: CG 20232) Tutankhamon széke DŐLT TÁMLÁJÚ SZÉK (KEM: CG 20232) BT: dőlt támlájú szék DÖNGÖLŐ UF: kalapács mallet (ang. papiruszai hieratikus papirusz NT: Anpu és Bata3 DORMAN. The (1994) Complete Royal Families of Ancient Egypt. Amenhotep halotti komplexumát érintette munkája. A jeleneten zenészek és táncosok tűnnek fel. I.

akik már egész Egyiptomból adót szedtek. sírja Amenmesz5 sírja Amenmesz6 sírja Amenmesz10 sírja Anhotep sírja Ani2 sírja Antef1 sírja Antef3 sírja Antef5 sírja Bakenhonszu1 sírja Bakenhonszu3 sírja Baki sírja Beszenmut sírja Dzsehuti3 sírja Dzsehutihotep2 sírja Dzsehutinefer3 sírja Dzsehutinefer Seniu sírja Haemuaszet4 sírja Haemuaszet6 sírja Heti sírja Hóri3 sírja Hornakht2 sírja Hray sírja Huja4 sírja Ini1 sírja Meriré3 sírja Montuherkhepeshef sírja Nakht4 sírja Nakht6 sírja Nakht8 sírja Nebamun3 sírja Nebamun5 sírja Nebamun6 sírja Nebamun7 sírja Nebamun9 sírja Nebszeni5 sírja Nebvenenef1 sírja Nebvenenef2 sírja Neferhabef2 sírja Neferhotep8 sírja Neferrenpet1 sírja Neferrenpet4 sírja Nehemauy sírja Niay2 sírja Nu sírja Pahemnetjer sírja Paimesz sírja Pamesz sírja Panehszi1 sírja Paraemhab1 sírja Penaasefit sírja Pendua sírja Penhat sírja Penneszuttaui sírja Penrenutet sírja Piay4 sírja Raia2 sírja Ramessenakht sírja Ramosze4 sírja Rema2 sírja Roy1 sírja Roy2 sírja Ruru sírja Samut1 sírja Samut4 sírja Saroy sírja Say1 sírja Suroy sírja Szenna sírja Szetau1 sírja Sziuszer sírja Tati sírja Tetiki sírja Tharwas sírja Tjanefer1 sírja Tjanefer2 sírja TT143PM TT147PM TT152PM TT153PM TT167PM TT262PM TT333PM TT334PM TT375PM TT377PM TT379PM TT393PM TT394PM TT395PM TT396PM TT399PM TT402PM TTA2 TTA9 TTA14 TTA21 TTA25 TTA26 Uszer2 sírja Uszerhat5 sírja Uszerhat8 sírja Wennefer7 sírja DRA ABU EL-NAGGAH (ar. Az egyiptológusok kénytelenek voltak bevezetni egy nulladik dinasztiát. BT: egyiptológus 129 . I. melyeken már teljesen kidolgozott.) DRA ABU’L-NAGA DRÁGAKŐ BT: kő NT: aat-kő akvamarin berill gránát krizotil smaragd türkiz RT: ékszer féldrágakő DRAINAGE CHANNEL (ang. amely dinasztiát a 0.) DRA ABU EL-NAGA (ar.) DRÁMAÍRÓ BT: író NT: Horapollón DRAUGHTSMAN (ang.) ROZOPSZIDA DREYER ABÜDOSZI ÁSATÁSAI (1977) SN: Dreyer 1977-es abüdoszi ásatásai szerint az egyesülés Narmer előtt már legalább öt nemzedékkel megtörtént (i. I.e. Feliratos csontlapokra bukkantak az U-j nevű sír királyának sírjában (i.) DRA ABU EL-NEGGAR (ang.) FOGALMAZÓ ÁLOMFEJTŐ KÖNYV ÁLOMTEMPLOM ÁLOM-SZTÉLÉ SZENNYVÍZCSATORNA DRA ABU EL-NAGA (ar.e. dinasztiának nevezték el az egyiptológusok. 18) DREAM STELA (ang.) DREAM BOOK (ang. GÜNTER SN: 1977-ben kezdte el Abüdoszban az újabb ásatásokat.) DREIFURCHENPOLLEN-ZWEIKEIMBLÄTTRIGE (ném.) DRA ABU EL-NAGA (ar. amelyet régen az olajos kancsókra kötöttek. 3200-ból). Dreyer megtalálta a dinasztia királyainak sírjait.e. BT: ásatás DREYER. Egy csontdarabra bukkant.) (1. Szerinte az egyesülés Narmer előtt már legalább 5 nemzedékkel megtörtént. de nehezen olvasható hieroglif írás és számok láthatók.BT: Dra Abu el-Naga (ar. 3200 körül. sírja Amenemheb5 sírja Amenemhet11 sírja Amenemopet3 sírja Amenemopet8 sírja Amenhotep10 sírja Amenhotep11 sírja Amenhotep. Egy ismeretlen dinasztia királyainak sírjaira lelt rá.) DRA ABU EL-NAGA (ar.) sziklasír thébai sír NT: Ahhotep. i. 3200).) DRA ABU L’NAGA (ném.) DREAM TEMPLE (ang.

A Satire of the Trades (ang. hogy rávegye az öreg révészt: vigye át a halál folyosóján. majd keletre fordult. A régiségek nagy gyűjtőjévé vált a helyi ügynökök és a bennszülött. és ott végződött.) Dromedar (ném. majd konzul-tábornok (1821-1829-ig) Alexandriában. melyek közt a torinói királyi papirusz is megtalálható volt. dinasztiában. de humorosan állítja ellentétbe és magasztalja az írnoki foglalkozás előnyeit más szakmák hátrányaival szemben. a történet azonban a Középbirodalomból származik. 15) SN: A Sallier II. (1.) DROMEDÁR DROMOSZ (gör.) dromadaire (fr. II. amely ezzel a gyűjteménnyel nyitotta meg először kapuit 1824ben. ném. Gyűjteményéből 1824-ben adományozott Szardínia királyának.) HARMADIK ÁTMENETI KOR (i.) NT: Dua-Khety hozzátartozói DUATENTOPET SÍRJA UF: QV74 BT: Királynék Völgye sírjai DUATHATHOR-HENTTAWY (ang. A halál utáni élet színhelye.) DROMEDÁR DROMEDÁR RT: Dua-Khety tanításai DUA-KHETY HOZZÁTARTOZÓI SN: Fia: Pepi. A halottnak egy sor próbatételen kellett átesnie. Elején és végén 1–1 kamra volt.) SN: Első hírvivő a 18. A halott a Halottak Könyvét vitte magával segítségül és vele volt egy térkép. A Duat2 a Nílus nyugati partján eredt.) FÚRÓ DRIOTON. BT: Hórusz fiai RT: kanópusz DUAT1 (óei. az Egyiptomi Emlékek Osztályának igazgatója 1936-tól 1942-ig. Mereszankh fia a 4. III. mely eligazította. A tűz taván túljutva a 42 bíra elé került. a halottak gyomrának védelmezője kanopusz alakban.. Eredetileg a csillagos eget jelentette.) Camelus dromedarius (lat.) Thmoomathph (ang. papirusz (BM: BM 10182) DUAMUTEF UF: Golden Dawn (ang. mielőtt Ré1 dicsőségét elnyeri.) dromedary camel (ang. Egyébként a kelet védelmezője és a temetés istene. francia alkonzul (18011814-ig). út DROVETTI. A Louvre-nak 1827-ben és a Berlin Múzeumnak 1836-ban adakozott még gyűjteményéből. főleg thébai ásatók révén. Csak az Újbirodalomból származó szövegváltozataiból ismerjük.) (1. ném. BT: teve DROMEDARY CAMEL (ang. 1075–656) DROMADAIRE (fr. 22) SN: A szembetegségek istene. BT: Kephrén hozzátartozói Mereszankh.e. 130 .) SN: Kephrén és III.) SN: Egypupú teve.. BT: gyűjtő olasz egyiptológus régész RT: Torinói Egyiptomi Múzeum (Ol.e. hogy ezzel fiának kedvet csináljon az írnoki szakmához. miközben egy írnok iskolába viszi.) DUAENRÉ DUAENRÉ UF: Duaenre (ang.)(1. hozzátartozói vezír RT: Duaenré masztabája DUAENRÉ MASZTABÁJA UF: G5110 BT: gizehi masztaba RT: Duaenré DUAERNEHEH (ang.) DUA-KHETY (ang. BERNARDINO MICHELE MARIA (1776–1852) SN: Napóleon alatt szolgáló ezredes. spa.. Ezek a Torinói Egyiptomi Múzeumba kerültek.) UF: Dat Holtak Birodalma holtak világa nyugati királyság nyugati ország SN: Az alvilág keleti tartománya. BT: isten DUAW (ang. dinasztiából.) Einhöckriges Kamel (ném.) SN: Az öltözködés egyiptomi istene. aki erényes életet élt. papiruszon található.) torinói királyi papirusz DUA (ang. később az alvilágot. Egyiptomi sakálfejű halotti isten. hozzátartozói Kawab hozzátartozói RT: Duaenhor masztabája DUAENHOR MASZTABÁJA UF: G7550 BT: gizehi masztaba DUAENRE (ang. amelyet az egyiptomiak boldog helynek gondoltak a messzi nyugaton. majd át kellett mennie a kígyók vigyázta 12 kapun.) DROMEDAR (ném. aki színvonalas könyvet jelentetett meg Egyiptom történelméről számos kiadásban. 22) BT: isten DUAENHOR (ang. Mükerinosz uralkodása alatt vezírként szolgált. s ott volt az első európai kutatók között Abu Szimbelben.) Sallier II. BT: túlvilág NT: bíróság terme démon Jaret földje mérleg szellem túlvilági hely túlvilági ítélet RT: bíra. spa. ahol a nap felkelt.. Első feladata az volt. BT.) DUAUF INTELMEI HENUTTAUI2 DUA-KHETY TANÍTÁSAI DUAUNEHEH (ang. 12 részre osztották. BT: intelem szatíra RT: Dua-Khety (ang.) SN: Hórusz fia. Jegyzett egyiptológussá vált.) BT: Hotepheresz.) DUAUNEHEH (ang. BT: francia egyiptológus DRITTE ZWISCHENZEIT (ném. Hatsepszut1 idejéből.) mesterségek szatírája.) NT: Pepi DUA-KHETY TANÍTÁSAI UF: Duauf intelmei Instruction of Duauf (ang. Északnak tartott. Ide az juthatott be.) UF: Duaerneheh (ang. ÉTIENNE-MARIE (1889–1961) SN: Francia egyiptológus és felirat-szakértő. termékeny író. A szatírában az apa (Dua-Khety aki Tjaruból származik) gúnyosan. BT: Dua-Khety (ang. 42 Halottak Könyve DUAT2 UF: Tuat SN: Az egyiptomiak hite szerint a halott e Duat2 nevű hosszú folyón kel át.) Tuamutef (ang. hogyan kerülje el a sok veszélyt. 15) Instructions of Dua-Khety (ang.RT: Dreyer abüdoszi ásatásai (1977) DRILL (ang. 1070–714) (i. A Collège de France professzora.) UF: felvonulási út SN: A Nílus partjától a templomig vezető út.)(1. BT: túlvilági hely NT: Tenait Tűztó Zsarátmező DROMEDÁR UF: Arabisches Kamel (ném.

2829–2787) UF: Den (ang. Buhenből.okt. dinasztia 4. Dows könyvei DUNHAM. de alatta éhség lett úrrá az országon. majd Sir Henry Wellcome gyűjteményével növelte. 74) BT: királyi masztaba szakkarai sír DUNQUL SN: A legdélebbre fekvő egyiptomi oázis. aztán a háromszöges íjak váltották fel. Feleségei: Szesemetka. Fallal körülvett sátortáborokra bukkantak itt. A termés rostos külső rétegét vízbe áztatták. hercegének kollekciójára alapult. ahol templomok és sírok feliratait másolta le. Szerethór. itt csak a halottasháza volt. akik a Delta keleti partján éltek. de a halottasháza az ősi Abüdoszban épült. Merenith királynő volt az ő politikai tanácsadója.) (1. fűrészpor. 28) BT: gyógymód DUPLA ÍVŰ ÍJ SN: Ezek az íjak oldalnézetből egy 3-as alakot vesznek fel. olyan. BT: dugó RT: badari sír 5112 DUMPÁLMA UF: Hyphaena thebaica (lat. BT: német egyiptológus NT: Dümichen. Dunnak nagyon aktív katonasága volt Sinaiban. bár ma már igen ritkának számít. BT: dinasztia. a belsejéből pedig faszenet készítettek. Dzset után.e. DOWS (1890–1984) BT: egyiptológus NT: Dunham.) Triticum turgidum (lat. A Juntiu beduinokra mért csapást. 25.e. akit apja szintén papnak szánt. Semat. A zabkásából és mirtuszból készített dunszkötést a mellkasban lévő nyálka eltávolítására használták.) BT: nagadai agyagedény DUSH-TEMPLOM SN: A Paris-oázisban álló római templom. amely mind méretben mind formában leginkább egy kis papirkához hasonlítható.–) UF: Dümichen János SN: Weissholzban született. királya.) LEIDENI NEMZETI RÉGISÉG MÚZEUM (Hol. (1. (i. 15) BT: sarokillesztés DURHAMI EGYETEM KELETI MÚZEUMA UF: Oriental Museum of Durham University (ang. hanem Szakkarába. i. XXXVIII-XLIV) UF: rough potteries (ang. okt. BT: abüdoszi sír DUNSZTKÖTÉS UF: poultice (ang. 3100–2890) (1. 4000-ből származik. közel-keleti. 3000–2840) (1. Qasr Ibrimből. Nagy nélkülözések árán elutazott Egyiptomba és Núbiába (összesen ötször). amely lehetővé tette. amelyet Szerapisz tiszteletére emeltek.) Udimu (ang. Más dunszkötések alapja agyag. Mivel a király kisbaba volt még. BT: pálmaféle DUN (i. Henry (1853.. amelyek a korai bronzkori II.) Dewen (ang.) DÜMICHEN JÁNOS DÜMICHEN JOHANNES (1833. Innen kerültek elő Petrie ásatásai során olyan cserépdarabok. 2920–2770) fáraó Merietneith hozzátartozói NT: Dun hozzátartozói RT: Dun masztabája Kó-komei piramis DUNHAM.e.e. amelyek i. alig tudott egy mondatot befejezni de kiadói elkeseredésére így is írt. Egy sziléziai lelkipásztor fia. Az egyiptomi gyűjtemény Northumberland IV.e. A 18.e. A Durhami Egyetem ezt 1950-ben szerezte meg. 3150–2925) (i. 206) (i.) Uenephész SN: Az 1.) BT: tárgy NT: dugó (PM: UC 9055) DUGÓ (PM: UC 9055) SN: Kb. 2952–2939) (i. aki egyiptomi műtárgyaira angliai árveréseken tett szert a 19. csapongtak a gondolatai. 2952–2939) (i.) BT: búzaféle DURVA AGYAGEDÉNY (1. pépesítették és kenyeret sütöttek belőle. amelyet tömjén égésére használtak. A király Szakkarába temetkezett. Ő uralta Egyiptomot majdnem ötven évig apja.15. A király egy energikus személy volt és művész is. amikor uralomra jutott. Dows (1890–1984) NT: Recollections of an Egyptologist (1972) DUN HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Merietneith. 2829–2787) NT: Merietneith Semat (ang.) Szerethór Szesemetka 131 .) DUDAIM (héb. 15–) DÜMICHEN. hogy a halottat a már megépített sírba temessék el. Ő építtette a Khókhómé körüli piramisokat. A dumpálma termése.) (1.e. század közepén. Johannes könyvei DÜMICHEN. 28) SN: Horzsolt sérülésekre és mérgek „kihúzására” alkalmazták belső megbetegedéseknél. BT: íj DUPLA PEREMES DERÉKSZÖGŰ ILLESZTÉS (1.) DUDUFRI DZSEDEFRÉ (i. 21–1936. 2566–2558) (i. 1. Johannes DUCK (ang. További ásatási leletek bővítették később a gyűjteményt Szakkarából. Szakkarában épült. 310) (i. Ezt a fafajtát Szennedzsem Deir elMedinében található sírjában villás törzse alapján különböztették meg a datolyapálmától. kultúrából erednek dél-palesztina területéről. 2581–2572) (i.e.5000 és 4000 között épülhettek. akárcsak a berlini orvosi papiruszon. Gyakran heteket töltött a föld alatt vagy egy-egy romban. JOHANNES (1833. JOHANNES KÖNYVEI BT: Dümichen. 1870-től a strassburgi egyetem tanára volt.) SN: 1960-ban nyílt meg. amely elnéptelenítette Egyiptomot. (1. BT: Dun (i. aug. 15) UF: double shoulder-mitre joint (ang.BT: hírvivő RT: Duauneheh sírja DUAUNEHEH SÍRJA UF: TT125PM BT: seikh abd el-gurnai sír DUBHE UF: Alpha Ursae Majoris SN: A Nagy-Göncöl egyik csillaga. Egyiptomi. BT: Szerapisz-templom RT: Paris-oázis DUTCH NATIONAL MUSEUM OF ANTIQUITIES (ang.e. DOWS KÖNYVEI BT: Dunham. A sírban felfedeztek egy boroskancsót.e. 2528–2520) DUGÓ UF: plug (ang. keleti. dinasztia végéig használtak ilyen íjakat. júl.e.e. BT: múzeum RT: Wellcome.) DURUMBÚZA UF: Triticum durum (lat. mert érdekelt volt az ásványok forrásainak védelmében.e.délafrikai és ázsiai gyűjteményt tartalmaz az időszámításunk előtti korból. BT: oázis DUN SÍRJA SN: Dun nem ide temetkezett. Amikor visszatért Németországba. len.) SN: Elterjedt volt az ország déli részében. mintha fényezett fából lenne és nagy csomókban nő a fán. az 5112-es badari sírból. BT: csillag Nagy-Göncöl KACSA MANDRAGÓRA DUN MASZTABÁJA SN: Itt jelent meg a temetkezési aknához vezető folyosó. viasz és tavi gyom volt. Dun alakja rajta van az Ebers-papiruszon.

2723–2563) (i. dinasztia 3.) DWELLING (ang.) Djare (spa.) DYSENTERY (ang. 2581–2572) (i.e.e. vagyis Ozirisz és Ré1 egy személyben.e.e.) Rádžedef (szl.) SN: II. BT: Dzsedefré (i.) SN: Vezír a 6.) SN: Kheopsz1 fia. 2566–2558) (i. II.) DINASZTIA DINASZTIA. és II. BT: lélek UF: Djar (ang.) SN: Királyi őr a belső palotában a 11. dinasztiában Merenré és II.) Herutataf Hordjedef (ang. Ő helyeztette az 1954-ben megtalált fabárkákat atyja piramisa mellé.) Djedefra (ang. fejszobor RT: Dzsedefré (i.) DYNASTY (ang.e.. 2528– 2520) DZSEDEFRÉ HOZZÁTARTOZÓI SN: Feleségei: II.e.) Dudufri Dzsdefré-Ratoiszész Radjedef (ang.e. A 4.dziobek@research-int.e.au m.) Radžedef (cse. piramisai RT: Dzsedefré (i. 2581–2572) (i. hozzátartozói NT: Dzsedefré hozzátartozói RT: Dzsedefré fejszobra (L: E 12626) Dzsedefré piramisa DZSEDEFRÉ FEJSZOBRA (L: E 12626) SN: A 26. BT: gizehi masztaba DZSEDEFRÉ (i. II. dinasztiában. BT: főpap írnok RT: Westcar-papirusz DZSAFI SN: Kettős lélek.) Djedefre (ang. tábornok és expedíció felügyelő a 4. 2528– 2520) NT: Hotepheresz.edu.) Djedef Rê (fr. 2520–2494) DZSEDEFRÉ PIRAMISA UF: Fényes csillag piramis SN: A legészakibb piramis Egyiptomban.dyall-smith@microbiology.com DŽÓSER (szl. I. Mereszankh és Horbaef fia. Nekhen (Hierakónpolisz) őrzője. BT: Ankhenesmerire. BT: herceg Kheopsz1 hozzátartozói Meritiész. Inschriften altägyptischer Denkmäler (1866) Geschichte des alten Ägyptens (1879) Grabpalast des Patuamenap.) DYNASTY 1–31 (ang.e.e. Kephrén meggyilkolta Abu Roasban építette fel temetkezési komplexumát.unimelb. aki egyes források szerint trónbitorló volt. Féltestvére: Kephrén. hozzátartozói vezír BUTÓ DZSEDI VARÁZSLÓ DZSED-OSZLOP DZSEBAUT DZSED DZSED.e. A Bölcsességek Könyvét neki tulajdonítják..edu. 2528–2520) UF: Didoufri (fr. 2566–2558) (i. Ankhenesmerire testvére.e. BT: befejezetlen piramis dinasztia. egy mellékpiramisa volt. akit a Westcarpapiruszból ismerünk. I.) Djdfra (óei. ném.. 2613– 2498) (i. A MÁGUS 132 . fivérét megölte.e. aki a Westcar-papiruszban a Dzsedi nevű varázslót viszi apja elé. 2895–2868) DZSEHUTIHERMAKTUF DINASZTIA DZSEDEFHÓR UF: Dedef-hor (ang.NT: Altägyptische Kalenderinschriften (1866) Baugeschichte des Denderatempels (1877) Bauurkunde der Tempelanlagen von Dendera (1865) Felsentempel von Abu Simbel.) DZSABET (óei. I.) DYNASTIQUE (fr. aki ismerte Thot titkos kamráinak számát. 2581–2572) (i. 2528–2520) DZIOBEK.) TÖRPEISTEN LAKÓHÁZ HIPOFOSZFATEMIÁS DYALL-SMITH. királya.) Redjedef (ang. MIKE BT: amatőr egyiptológus AD: mikeds@ariel. VÉRHAS VÉRHAS DZSER (i. Hotepheresz. ném. Ő viselte először a „Ré fia” címet. hozzátartozói RT: Bölcsességek Könyve Dzsedefhór masztabája DZSEDEFHÓR MASZTABÁJA UF: G7210-7220 SN: A sírfeliratokat megkárosították.e. dinasztiában építtette Dzsedefré fáraó.5cm magas fejet Gebel el-Ahmar bányáiból származó vörösesbarna kvarcitból faragták. 2566–2558) (i. Kentetenka.e.e. Kentetenka (ang.) Kephrén (i. (i.e.) Rédzsedef SN: A 4. 2558–2532) (i. és a Francia Tudományos Intézet Kairói Keleti Régészeti osztályának 1901 és 1902 között folytatott ásatásai során fedezték fel Abu Roásban a halotti templomában. 3000–2999) (i. hozzátartozói Ankhenesmerire.e.e. 1839-ben Perring és Vyse végzett rajta vizsgálatokat.) Radzsedef Ratoises (gör. 2630–2611) FASZÉN DZSADZSAEMANKH UF: Csacsa-em-ank SN: Sznofru fáraó írnoka és főpapja. Der (1884) D-VITAMIN REZISZTENS ANGOLKÓR ANGOLKÓR DWARF GOD (ang. 1–31. BT: őr RT: Dzsar sírja DZSAR DZSAR SÍRJA UF: TT366PM BT: asasifi sír RT: Dzsar DZSATI UF: Djati (ang. 2566–2558) (i. 4. Alapja 106×106m. Az egyiptomi állam 1907-ben adományozta a Louvre-nak BT. II. BT: dinasztia. Magassága 67m.e.ucs. 2528– 2520) DZSDEFRÉ-RATOISZÉSZ DZSEDEFRÉ (i. hol. hozzátartozói tábornok RT: Dzsati masztabája DZSATI MASZTABÁJA UF: G7810 BT: gizehi masztaba RT: Dzsati DZSAU UF: Djau (ang. hozzátartozói Kheopsz1 hozzátartozói Meritiész.) DZSÓSZER (i. EBERHARD BT: egyiptológus AD: e. 2581–2572) (i.) DYSENTERIA DŻER (len.e. 2581–2572) (i. Kheopsz1 fia. Der (1869) Geograf.e. 4. 2613–2494) fáraó Hotepheresz. II. 2566–2558) (i.) Hordyedef (spa.au DYEHUTYHIRMAKTUF (spa.e. dinasztiában. Abu Roásban található csaknem teljesen tönkrement befejezetlen piramis. Pepi idején.. 2639–2504) (i.e. Gránittal borították. BT: felügyelő Mereszankh. I.

a mágus Magician Djedi. oktatói feladata mellett a könyvtár könyveinek kijavítását is ellátta. ami az élet jele. dinasztia korából is találtak példányokat.) dzsed SN: Több értelmezése is van ennek a tárgynak: 1. világos azonban. amely Kheopszot amúgy is nagyon érdekelte valamint olyan érdekes varázslatokat tudott véghez vinni.) Thut (ang. az állandóságot jelenti. dinasztiából.) Teta SN: Varázsló Kheopsz1 idejében.) SN: A Ramesszida korban élt. maga Ozirisz. 1046) UF: Djed-Khons-ef-Ankh (ang. mint a közepénél.) SN: Memphiszi főpap. 2388–2356) ISZESZI (i. már az 1. ahonnét ezeket az adatokat meg lehet szerezni. 2388–2356) SABATAKA (i. egy ökörcombot és 100 korsó sört fogyasztott el.) SN: Deir el-Medinében élt kézműves. 1715–1650) fáraó DZSEDHONSZEDANKH UF: Djedkhonsedankh (ang.e. feltehetően az a bübloszi fa. BT: sztélé DZSEDHERURÉ SN: A 14.) BT: zenész RT: Dzsedmaateszankh koporsója DZSEDMAATESZANKH KOPORSÓJA SN: Aranyozott festett koporsó.) Thut (ang.) Tut (ang. Hieroglifa formájában a tartósságot. ném. The (ang. Kheopsz1 unatkozott és mágiáról szóló történeteket szeretett volna hallani. hogy gondoskodott a szent sólymok múmiáinak eltemetéséről. 2414–2375) (i. II. Az. E szerint meg tudta tenni. amelyben egy liba feje és teste egyesül. 15. Thutmózisz idejéből. Pinodzsem fia. de nem ő fogja ezeket a királynak elhozni.e. 14. Dzsedefhór herceg megkereste Dzsedit. Felirata büszkén említi.) Djehuti (ang. BT: Kheopsz1 és a varázslók DZSEDKARÉ DZSEDKAURÉ ISZESZI (i. BT: Dzsedhonszedankh NT: Harsziésze2 Isitweret3 DZSEDHONSZEFANKH (i. BT: varázsló RT: Dzsedi varázslata DZSEDIT MENDÉSZ DZSEDI VARÁZSLÓ UF: Dzsed. Az író szerint tehát a Kheopsz1 piramis belső elrendezése Thot titkos kamráit utánozta. Csak beavatottak érinthették meg. mint pl.) Teos1 (gör. ezért is lehetséges az élet fájaként értelmezni. BT: főpap RT: Dzsedher gyógyító szobra Dzsedher sztéléje DZSEDHER GYÓGYÍTÓ SZOBRA SN: 1918-ban Tell-Attrib közelében találták meg. dinasztia idején volt Amon főpapja. A papirusz vége hiányzik.e. dinasztia idején. Ozirisz hátgerince. Megjelent Dzsedefhór kérésére Kheopsz1 udvarában. aki a 21.e. akinek apja is ugyanezen a helyen dolgozott szintén kőművesként. BT: amulett hieroglif szimbólum szent tárgy DZSED SZTÉLÉJE BT: sztélé DZSEDU ABU SZÍR DZSEHUTI1 UF: Dhuti (ném. ahol megmutathatta híres mutatványát. A történetből a későbbiekben kiderül. hozzátartozói DZSEDHÓR UF: Dedhor (kat. A dzsed eredetileg talán egy gabonakévékkel övezett májusfaszerű oszlop kicsinyített mása lehetett. miközben a kötele a földön van.e. 2414–2375) (i.) djed pillar (ang. RT: Dzsedhór sírja DZSEDHÓR SÍRJA UF: TT378PM BT: thébai sír RT: Dzsedhór DZSEDI UF: Djedi (ang. Hatsepszut1 és III. építkezéseket végzett templomukban. vagyis az Életfa egy ősi szimbólumaként szolgált. Jellegzetessége a szárnyas napkorong alatt hajózó sakál ábrázolása. i. 698–690) DZSEDKARÉ-ISZESZI DZSEDMAATESZANKH UF: Djedmaatesankh (ang. I. hogy élőben is láthasson csodákat. az állandóság. hogy az oroszlán kövesse őt. 2. Jelenleg a budapesti Szépművészeti Múzeumban látható.) Djehuty (ang. míg harmadik fia. din.e. (i. említi a templomban táborozó katonákat.e. A dzsed-oszlop egyike a legősibb egyiptomi amuletteknek.) Djehuty (ang. de használták múmiák védelmezésére is a múmia nyakára függesztve. BT: Amon-főpap Pinodzsem.) SN: I. BT: alkirály Amenmesz17 hozzátartozói kicstárnok NT: Dzsehuti3 hozzátartozói RT: Dzsehuti3 sírja 133 . fáraója. 206) (i.) Tut (ang.e. BT: Amon-főpap Harsziésze2 hozzátartozói NT: Dzsedhonszedankh hozzátartozói DZSEDHONSZEDANKH HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Harsziésze2.) SN: Amon-főpap Thébában a 22.) SN: A kincstár és az északi idegen földek felügyelője a 18. a varázslót. s ismerte Thot szentélye kamráinak méreteit. mely az alapjánál szélesebb. évezredtől kezdve Ozirisz hátgerinceként értelmezik. 4. amely a Royal Ontario Múzeumban található. egy állat levágott fejének visszahelyezése.) SN: Dzsedi 110 éves korában is naponta 500 kenyeret. Az eredetileg fekvő helyzetű oszlop felállításának ünnepsége Ozirisz feltámadását szimbolizálta. Dzsedi tudta hány titkos kamra volt Thot szentélyében. lenyesett fatörzs. hogy a varázsló ugyan ismeri a rejtekhelyet. hogy Kheopsz1 végül megszerzi ezt a titkot. Amulettként tehát ezeknek a tulajdonságoknak a biztosítását és megőrzését szolgálta. 3. BT: deir el-medinei kézműves DZSEHUTI2 3 THOT1 DZSEHUTI UF: Dhuti (ném. akiről a Westcar-papirusz egyik meséjében olvashatunk. 1730–1680) (i. Erről az eseményről a Westcar-papirusz számol be.DZSEDHER UF: Djeho1 (ang.e. a tetejét pedig négy vízszintes rúd szeli át. BT: koporsó RT: Dzsedmaateszankh DZSED-OSZLOP UF: djed column (ang. Az életrajzi rész célzásokat tartalmaz a második perzsa hódítás idején bekövetkezett zűrzavarra. az élet fája. A piramisszövegekben a fáraó két dzsed-oszlopon hág fel az égbe. amely magába zárta Ozirisz holttestét. Papi. örökkévalóság szimbóluma. 38×26 cm. BT: dinasztia. BT: gyógyító szobor DZSEDHER SZTÉLÉJE SN: A Ptolemaiosz-korból való mészkő sztélé. aki egy wab-pap feleségétől Reddzsedettől fog megszületni. 1786–1602) (1. hanem Ré hármasikreinek egyike.e. 5.. Ez tulajdonképpen egy olyan oszlop. Két fia csodálatos történeteket mesélt neki. A dzsed-oszlop amulettje gyakran összefonódik az ankh kereszttel. Anyja: Isitweret3.

2 cm. királyi írnok. BT: csészehordozó királyi hírvivő NT: Dzsehuti5 hozzátartozói RT: Dzsehuti5 sírja DZSEHUTI5 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Pesediri.9 cm. 486) BT: Dzsehuti3 NT: Amenmesz17 Isoneb (ang. hanem mint gazdasági vezető. jan. dinasztia idejéből.e. BT: adminisztrátor írnok NT: Dzsehuti4 hozzátartozói RT: Dzsehuti4 sírja DZSEHUTI4 HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Dzsehutit. majd Eszna város kormányzója. ném. BT: Dzsehuti5 NT: Baket3 Keku (ang. Anna Macpherson Cummings (1881.) Thuthermeketef (ang.) SN: A király csészehordozója és hírvivője Hatsepszut1 és III. prófétájának adminisztrátora.) Tut (ang.) Thut (ang.. dinasztiában keletkezett. ném. (i. melyeket lótuszvirágok vesznek körül. Norman de Garis Davies kutatott. Wilhelm (1870–1930) DZSEHUTI3 SZOBRA (BM: EA 69863) (801-631-200 TB) (1. Thutmózisz idejéből a 18. amely egy szoborkolosszus szállítását ábrázolja a lehető legkezdetlegesebb módszerrel: 88 ember húzza a facsúszkára helyezett kb. de nem papként. 1559– DZSEHUTIEMHEB UF: Djehutiemheb (ang.) Thut (ang. 486) Dzsehuti3 tála (L: N 713) Joppa bevétele DZSEHUTI3 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Amenmesz17.) Thuthotep (ang. aki egy naplót is vezetett az eseményekről. BT: dombormű Dzsehutihotep1 sírja DZSEHUTIHOTEP2 UF: Thothotep (fr. súlya 371. BT: tál RT: Dzsehuti3 DZSEHUTI UF: Dhuti (ném. BT: deir el-medinei kézműves RT: Dzsehutihermaktuf sírja DZSEHUTIHERMAKTUF SÍRJA UF: TT357PM SN: A sírfalon a tulajdonos széke alatt két házikedvenc: macska és majom látható.) Tut (ang.–1941) Dzsehutiemheb DZSEHUTI5 UF: Dhuti (ném. és a vászonfonók műhelyének felelőse a 18.) SN: II. BT: Dzsehuti4 NT: Dzsehutit DZSEHUTI4 SÍRJA UF: TT45PM SN: 1908-ban Anna Macpherson Cummings Davies készített festményt a sírról. BT: bersai sír NT: Dzsehutihotep1 sírjának domborműve DZSEHUTIHOTEP1 SÍRJÁNAK DOMBORMŰVE SN: Felfedeztek itt egy olyan rajzot. 2003-ban a sírhoz tartozó udvarban egy odatemetett nőt találtak.) DZSEHUTI3 SÍRJA UF: TT11PM SN: 1898-1899-ben lett megtisztítva Percy Newberry és Wilhelm Spielberg által. I. BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Davies. Aranyból készült. 14.. BT: deir el-medinei sír RT: Dzsehutihermaktuf DZSEHUTIHOTEP1 UF: Thothotep (fr. RT: Dzsehuti4 sírja DZSEHUTIHERMAKTUF UF: Dhutihirmaktuf (ang.) Thutmose (ang. 60 tonnás szobrot..Dzsehuti3 szobra (BM: EA 69863) (801-631-200 TB) (1.) BT: Neheri hozzátartozói nomarkhosz RT: Dzsehutihotep1 sírja DZSEHUTIHOTEP1 SÍRJA SN: El-Bershében található. dinasztiából.7 g. ném.) (1. 10) Dyehutyhirmaktuf (spa. 486) SN: A szobor alsó része maradt fenn.) SN: Deir el-medinei kéműves a 19. a 19. Felesége Ízisz7. Percy Edward (1869–1949) Northampton-sztélé Spielberg. BT: gránitszobor DZSEHUTI3 TÁLA (L: N 713) SN: A Louvre-ben található..e.) SN: Amon 1. Ramszesz egyik előkelő tisztségviselője. spa. dinasztiában. Ez a sír a 18. Felesége: Baket 3. 486) BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Dzsehuti5 DZSEHUTI-AA 1558) SZEKENENRÉ. szept. 3 ember a segédkezők közül csak a locsoláshoz való vizet vitte.) Thutihermaktuf (ném. átmérője 17.) SN: Théba birtokainak felügyelője a Ramesszida korban. amelyet férje.) Djehuty (ang. 6. amelyhez ma a Griffith Insistute-ban lehet hozzáférni. 1596–1591) (i. Ugyan Amon isten szolgálatában állt. Kiléte ismeretlen..dinasztiában Dzsehutiemheb foglalt el. így a szobor súlya a tizedére csökkent. amely fekete gránitból készült. az összes ország hírvivője. részint II. Feltehetően Bübloszból vagy Szíriából származik.(1. A tál belsejét stilizált halakkal díszítették. részint Thébában az Amon templomban. Anyja: Isoneb.) Djehuti (ang. Anyja: Keku. BT: dra abu el-nagai sír RT: Newberry. spa. Ramszesz udvarában. Dzsehutimesz1 fő jószágkormányzó. tehát magas pozíciókat töltött be. BT: birtokfelügyelő RT: Dzsehutihotep2 sírja DZSEHUTIHOTEP2 SÍRJA UF: TTA16 BT: dra abu el-nagai sír RT: Dzsehutihotep2 DZSEHUTIMESZ1 UF: Djehutimes (ang.) Thuthotep (ang. BT: gazdasági intéző hírvivő istálló mester királyi írnok magtárfelügyelő Tia3 hozzátartozói NT: Dzsehutimesz1 hozzátartozói RT: Dzsehutimesz1 fejszobra Dzsehutimesz1 sírja Dzsehutimesz1 szarkofágja DZSEHUTIMESZ1 FEJSZOBRA SN: A Kairói Egyiptomi Múzeumban van kiállítva. Norman de Garis (1865. ném.– 1965) Davies. 84 pedig segédkezik mellettük.. írnok. magassága 2. Amon magtárainak felügyelője és fő gazdasági intézője. A csúszást nedves iszappal könnyítették meg.) DZSEHUTI5 SÍRJA UF: TT110PM 4 134 . amelyet később.) Djehuty (ang.) SN: Sírjaként Dzsehuti4 sírját választotta Seikh Abd elGurnában. s a király első istálló mestere volt. (1.) Pesediri (ang.

15–2003. BT: mocsárföldek felügyelője RT: Dzsehutinefer Seniu sírja DZSEHUTINEFER SENIU SÍRJA UF: TT174K TTA6 BT: dra abu el-nagai sír RT: Dzsehutinefer Seniu DZSEHUTIT SN: Dzsehuti4 anyja.) Thutnefer (ang. BT: Khokha-csoport thébai sziklasír NT: Dzsehutimesz1 szarkofágja RT: Bács Anatl Tamás Kákosy László (1932. mert egy spirális alagút vezet a sírhelyig. BT: fogalmazó 135 . spa. dinasztiából II. Ide temetkezett felesége.) SN: A 11. a napóleon expedíció egy mérnöke. aug. Amenhotep idején. mint Ptolemaiosz.. BT: Dzsehutimesz1 szarkofágja szarkofágfedél DZSEHUTIMESZ2 SN: Nefertiti1 építésze BT: építész DZSEHUTIMESZ-MAHET UF: Djehutimes-machet (ang.) Djemutefankh (ang.) Djehuty-nefer (spa. BT: Dzsehutimesz1 NT: Amenmesz18 Henutwedzseb Ízisz7 Tia3 (ang.aug. III. Fiútestvére: Tia3. BT: Dzsehutimesz1 sírja kőszarkofág NT: Dzsehutimesz1 szarkofágjának fedele RT: Dzsehutimesz1 DZSEHUTIMESZ1 SZARKOFÁGJÁNAK FEDELE SN: Ez a fedél most Torinóban van. köztük Dzsehutimesz1 kőszarkofágjának hiányzó darabját is elvitte. dinasztiát követően. BT: könyvelő Samut1 hozzátartozói RT: Dzsehutinefer2 sírja DZSEHUTINEFER2 SÍRJA UF: TT317PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Dzsehutinefer2 DZSEHUTINEFER3 UF: Thutnefer (ang.. A sír feltárását Kákosy László végezte. dinasztiában élt fogalmazó.15–2003.) Djehutynefer (ang.) SN: A mocsárföldek felügyelője a 18. 29. jan. Ennél az oknál fogva egy szinttel lejjebb helyezték el a sírt. mert építői feltehetőleg nem tudták egészen pontosan.) SN: 22.BT: mészkő fejszobor RT: Dzsehutimesz1 DZSEHUTIMESZ1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Amenmesz18.) Schreiber Gábor (1974–) Stamped Bricks from TT32 thébai magyar ásatás (1983–1998) DZSEHUTIMESZ1 SZARKOFÁGJA SN: A sírba a múlt században behatoló Drovetti számos tárgyat. BT: fakoporsó DZSEHUTINEFER1 UF: Djehutinefer (ang. III. BT: piramis RT: Dzsehutimesz1 Kákosy László (1932. 29. ném. hogy hol van a többi sír. Ízisz7 is. dinasztiából. amelyekbe nem akartak beleütközni. A sírt az ókorban többször is birtokba vették. jelenleg Schreiber Gábor folytatja a munkálatokat. Thutmózisz idején.) Djehuty-nekht (ang. Anyja: Henutwedzseb.. Az egész sírépítménynek templomhoz hasonló külsőt kölcsönöztek.. ném.) SN: Királyi írnok és kincstárnok a 18. BT: nomarkhosz Teti4 hozzátartozói NT: Dzsehutinakht hozzátartozói RT: Dzsehutinakht koporsója DZSEHUTINAKHT HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Teti4.) Djehuti-Naht Djehutinakht (ang. dinasztiában élt. Felesége: Ízisz7. ném.. dinasztia kori betemetkezéssel éppúgy lehetett találkozni.. BT: Dzsehutinakht NT: Teti4 (ang. edények a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében találhatók. Számos múmia talált itt nyugvóhelyre a 20. BT: kincstárnok királyi írnok RT: Dzsehutinefer sírjai DZSEHUTINEFER1 SÍRJAI BT: seikh abd el-gurnai sír NT: Dzsehutinefer1 TT80PM-as sírja Dzsehutinefer1 TT104PM-es sírja RT: Dzsehutinefer1 DZSEHUTINEFER1 TT80PM-AS SÍRJA UF: TT80PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Dzsehutinefer1 DZSEHUTINEFER1 TT104PM-ES SÍRJA UF: TT104PM BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Dzsehutinefer1 DZSEHUTINEFER2 UF: Thutnefer (ang. A sír mellett a keresztcsarnok modern időkben áttört falának a túloldalán Amenhotep sírja található. Thébában élt és oda is temetkezett.) DZSEHUTIMESZ1 KOPORSÓJA BT: gránitkoporsó DZSEHUTIMESZ1 PIRAMISA SN: Az 1997-es ásatási munkák folyamán talált rá a piramis alapjaira a Dzsehutimesz1 sír tetején Kákosy László és segédei. Thutmózisz idejéből.) SN: Amon magtárában az istennek felajánlott gabona könyvelője a 18. festett vászoncsíkok. BT: Dzsehuti4 hozzátartozói DZSEMUTEFANKH UF: Djedmutiufankh (spa. Az alagút azért nem egyenes – mint társai –.) DZSEHUTINAKHT KOPORSÓJA SN: Cédrusból készült festett koporsó. ném. spa..) Djemutefanch (ném. A hosszú és fáradságos munka után. dinasztiából.) DZSEHUTIMESZ1 SÍRJA UF: TT32PM SN: Az el-Khokha dombon található Thébában. Erről a sírról Edmé Francois Jomard tesz először említést.) Djehuty-Nakht (ang. jan. Az ásatás legértékesebb leletei Kairóban maradtak. E tárgyak egy része a Torinói Egyiptomi Múzeumba került. A sír belsejében 21–22.) SN: Hepuszeneb fia a 18. míg a szép kartonázsok.) SN: Kincstárfelügyelő a 18. BT: Hepuszeneb hozzátartozói DZSEHUTINAKHT UF: Djehuti-Nacht (ném. spa. usébtik. BT: kincstár felügyelője RT: Dzsehutinefer3 sírja DZSEHUTINEFER3 SÍRJA UF: TTA10 BT: dra abu el-nagai sír RT: Dzsehutinefer3 DZSEHUTINEFER SENIU UF: Thutnefer Seniu (ang. dinasztiában. egy önmaga alá tekeredő rugó formát követő alagút kialakításával. A piramis 15 méter magas. sőt római kori sírokkal. 1997-ben feltárt temetkezési hely azért is különleges. dinasztiából.

Dzsemutefankh a sírt. Dzsószer hálája bizonyítékaként Imhotepet teljhatalmú miniszterelnökké nevezte ki. Senki nem tudta.e. 310) (i. hogy Hnum. 8) szerint jelentős anatómiai könyveket írt. 310) (i. katarakta urától lehetne segítséget kérni.) DZSER SÍRJA SN: Abüdoszon belül Umm el-Qaab-ban található sírja 21×20 méteres lehetett. dinasztia 2. BT: dinasztia. BT: mészkő sztélé DZSÓSZER (i. Ő építette a memphiszi királyi palotát.(i.e. Délen Asszuántól Philae-ig védőfalat építtetett a nomád törzsek ellen. BT: abüdoszi sír királysír RT: Dzser (i. BT: Dzser (i.e.RT: Dzsemutefankh sírja DZSEMUTEFANKH SÍRJA UF: TT117PM SN: A sír eredetileg egy 11. BT: dinasztia. uralkodója. Manethón és Clemens Athothis néven emlegette.) Neterikhet Netjerihet-Dzsószer Netjerykhet (ang. hogy halmozzák el ajándékkal az istent. Imhotep azt tanácsolja a királynak. Az egész nép. Ekkor Dzsószer hivatta Imhotep főpapot.(ar.) Lauer piramis Piramida Dżesera (len. a torinói papirusz királylistáján nevét ritka kivételként piros betűvel írták. 3000–2840) (1. hogy tanácsot kérjen. 2920–2770) fáraó Merietneith hozzátartozói NT: Dzset hozzátartozói RT: Dzset csontfésűje Dzset sztéléje DZSET CSONTFÉSŰJE SN: Abüdoszban találták. 3. 3100–2890) (1. így pl. Ezen mindössze a fáraó neve áll. templomai romba dőlnek. anyja: Khenthap. 3100–2890) (1. Dzset nevével van ellátva. halásznak és vadásznak. orvoslással foglalkozott.e. 3000–2840) (1. 3150–2925) (i.) PS05 136 . Egy sziklarajz tanúsága szerint egészen a második kataraktáig hatolt. melyet a Nílus átszel. dinasztiabeli emberé volt.) Zoser (ang. Abüdoszból. 1. Hatalma Núbia északi részére is kiterjedt. A Nílus attól fogva megáradt. 2868–2829) UF: Djet (ang. hogy a krónikákban megkülönböztetett helyet biztosítottak számára.e. Nakhtneith.e.) Djoser (ang. 2628–2613) fáraó Héliopoliszi Testvériség Hotephirnebty hozzátartozói Nimaathap hozzátartozói Sepszeszkaf hozzátartozói NT: Dzsószer hozzátartozói RT: Dzsószer és Imhotep legendája Dzsószer naptemploma Dzsószer piramis Dzsószer szentélye Dzsószer szerdabja Dzsószer trónoló szobra Éhínség-sztélé DZSÓSZER ÉS IMHOTEP LEGENDÁJA UF: Hét szűk esztendő SN: Dzsószer idején rettenetes szárazság sújtotta Egyiptomot. spa.) Zet Atot SN: Az I.) Ménész Nakhtneith (ang.e. BT: seikh abd el-gurnai sír DZSER (i. Ezek a hadjáratok inkább büntető expedíciók és portyázások voltak. azaz Núbiába hadjáratokat vezetett. 2920–2770) fáraó Ménész hozzátartozói NT: Dzser hozzátartozói RT: Dzser sírja DZSER HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Ménész. 2630–2611) NT: Hotephirnebty (ang.e. 1. Kevéssel ezután Hnum megjelenik álmában. 2895–2868) UF: Athothis (ang. az 1. hogy melyik istenhez kellene fordulni segítségért.e. Királysága alatt a Nílus és a Vörös tenger közötti területre indult expedíció. és Manethón és Clemens(1. 3000–2999) (i.e. 3000–2999) (i. így nem borította el a völgyet termékeny iszapjával. dinasztia 3. és a szárazság végét ígéri. BT: Dzset (i. el. Hét évig folyamatosan romlott a helyzet. amely Dzset sírjából került elő. s Thot templomában kikutatta. ami miatt nem termett gabona sem. az éhínség pedig véget ért. Felesége: Hotephirnebty. ő írta a sebészetről az első könyvet. gör.e. (i.e.e. és a 22. BT: dinasztia. 19 évig uralkodott. 2630–2611) hermopoliszi Thot templom Hnum DZSÓSZER HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Nimaathap.) SN: Uralkodását olyan jelentősnek tartották.) Horus Djer (ang.e.e.) Szeket-Ré BT: naptemplom DZSÓSZER PIRAMIS UF: Djosers trinpyramide (dán) Haram el-Mudarrag. A Nílus hét éven át nem áradt ki.e. 3000–2999) (i. 206) (i.) Tosorthos (ang. 8) Athotis Athótisz Athóthisz Djer (ang. jótevő áradásai elmaradtak..e. Másnap a király parancsot adott ki minden földművesnek.e. A termés egyre rosszabb lett. aki lábával vissza tudja tartani a folyó vizét.. az 1.e. 3150–2925) (i.) Džóser (szl.) Khenthap (ang. hogy terményükbőlzsákmányukból adjanak egy részt az istennek. Ménész politikáját folytatta tovább. BT: csontfésű DZSET HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Merietneith. BT: abüdoszi sír DZSET SZTÉLÉJE (L: E 11007) SN: Mészkő sztélé. 206) (i. 2895–2868) NT: Herneith (ang. dinasztiában foglalta el új tulajdonosa.) SN: Ménész fia.e. Flinders Petrie egy levágott kart talált benne négy karkötővel díszítve. tiszteletére már rég nem épült új szentély. A Nílus kegyetlenül apadni látszott.) Kenkenész Kígyó király Uadzset2 Wadj1 (ang. 2686–2613) (i. BT: Dzsószer (i. 2630–2611) UF: Cózer Djeser (ang. 2895–2868) DZSET (i. aki panaszkodott.e. Dzsószernek még aznap megjelent álmában Hnum isten. az uralkodót is beleértve bánkódott. 2868–2829) NT: Merietneith DZSET SÍRJA SN: Umm el-Qaab-ban található. éhségbe taszítván az országot. hogy hiába segíti Egyiptomot. Imhotep elment Hermopoliszba. (i. Feleségei: Herneith. Hogy ezt megköszönje.) Hor Wadj (ang.) Nimaathap DZSÓSZER NAPTEMPLOMA UF: Seket-Re (óei. uralkodója.) Dżer (len. BT: Éhínség-sztélé legenda mítosz RT: Dzsószer (i. Dzsószer kötelezővé teszi imádatát Alsó-Núbiáig minden vidéken.) (1. Núbia meghódítása még nem következett be.) Wadji (ang.

2630–2611) DZSÓSZER SZERDABJA SN: Cecil Firth találta meg 1924-ben a sivatagban. 3. mint a szakkarai lépcsős piramis egyedüli építőjét írják le. Imhotep1. egy udvar és a heb-szed kápolnák.e. BT: szerdab RT: Imhotep1 DZSÓSZER SZOBRA DZSÓSZER-TETI DZSÓSZERTI DZSÓSZER TRÓNOLÓ SZOBRA SZEHEMHET SZEHEMHET DZSÓSZER TRÓNOLÓ SZOBRA UF: Dzsószer szobra SN: A monumentális szobrászat jellege elsőnek ebben a szoborban jutott kifejezésre. eredeti magassága 60m (1) . benne azokat a hieroglif szövegeket. amelybe a király és családja temetkezett. Girolamo Szakkara DZSÓSZER SZENTÉLYE SN: Héliopoliszban építtette Dzsószer fáraó.6m magasak. Az egész épületegyüttes alapja 109×121m. Eredetileg a piramist négylépcsősre építették. később megnagyobbították hatlépcsősre. BT: szentély RT: Dzsószer (i. E síremlék bejáratát Jean-Philippe Lauer állíttatta helyre. 2630–2611) DZSUBAIL (ar. Először alkalmaztak nagy építkezéshez bányászott.) SN: I. A piramist és környékét 547×278 m-es kerítéssel vették körül. Kívülről a turai mészkőbányából származó finom mészkőlapokkal borították be. Reliefekkel és feliratokkal díszítette.5 méter.PS05A Pyramid of Zoser (ang.) DZSU DESER BÜBLOSZ GEBEL EL-AHMAR BÁNYA CSAUSZ DZSUNGELMACSKA 137 . Jean-Philippe Quibell. 2630–2611) Imhotep1 Lauer. a legfelsőé pedig 9 méter. hanem a magasságuk is fokozatosan kisebbedik. Kivésett szemgödreiben berakott szemek voltak. oldaluk 16°-kal térnek el a merőlegestől. Az egymásra következő emeletszinteknek nemcsak a kerületük.e. ezek azonban ma már hiányoznak. A kőtömbök 2. amikor egyébként sem sokat tehettek volna a szántóföldeken. Ezen belül helyet kapott egy templom. csiszolt mészkövet. James Edward (1867–1935) Segato. 74) BT: dinasztia. Ehhez Imhotep1 a földműves lakosságot mozgósította. 2600 körül Szakkarában épült hatlépcsős piramis. amely az első piramis volt Egyiptomban.e. A szobor a lépcsős piramis falához épített kis kamrában állt. (1. arccal a halotti templom áldozóhelye felé. A piramis alatt számos föld alatti folyosó és kamra húzódik. A legalsó szint magassága 11. melyek Imhotepet. A piramisban számos boroskancsót és mazsolamaradványt tártak fel a régészek. piramisai lépcsős piramis szakkarai piramis RT: Dzsószer (i. főleg az áradások idején. a Dzsószer fáraó udvarában élő építész szervezésével épült.e. BT: fáraószobor monumentális szobor RT: Dzsószer (i.

sora Ebers-papirusz 50-85. melyek többnyire Egyiptomban játszódnak. 7. 8f) BT: fafajta EBENHOLTS (své. Mintegy 800 mérget is felsorol.) Geschichte meines Lebens. sora Ebers-papirusz 739-750. 7.–1898.) SN: Berlinben született egyiptológus.) ÉBENFA ÉBENFA EBERS. sora Ebers-papirusz 132-164. főleg a gyomor betegségei.) NT: Ägypten in Wort und Bild (1880.) ébano (spa. 877 leírás található benne betegségekről és tünetekről. belső betegségeket. ahol ő egyetemi tanárként dolgozott. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 188–207. Etiópiából. sora Ebers-papirusz 242-247. RT: reinkarnáció EARRING (ang. ami feltűnő váltást jelent stílusában az Edwin Smith papirusz EASTERN BOTTLENOSE MORMYRID (ang. BT: Ebers-papirusz RT: Ebers-papirusz 90-95. Die (1892) EBERS.) CSŐRÖSSZÁJÚ HAL EBANO (ol. A róla elnevezett papiruszt 1872-ben vásárolta meg második egyiptomi utazása alkalmával Edwin Smith-től a Lipcsei Egyetem számára.) ÉBENFA ÉBENFA ÉBENFA ÉBENFA EBBEHOUT (hol.márc. Az ébenfát nagyon nehéz megdolgozni.) FÜLBEVALÓ ISZAPSÁS KELETI FÖLDISTEN EARTHALMOND (ang. Die (1892) Papyus Ebers.1. bőrbetegségeket.) görögszéna EBERS-PAPIRUSZ 1–3.1. és patológiai ismereteket és szómagyarázatot. női betegségeket. sor fed le.E EA (röv. orr.) EBENHOLZ (ném. Előbb Göttingenben tanult jogot. sora Ebers-papirusz 250. A legnagyobb terjedelmet a belgyógyászat. haw.) AKHET ATON (óei. amely nagyon vastag évgyűrűkkel rendelkezik. sora Ebers-papirusz 697-704. 20. sora Ebers papirusz 855 d sora RT: Ebers. SORA SN: Az 1-3.márc. torok. SORA SN: A 188–207.) abanoz ağacı (tör. das hermetische Buch über die Arzneimittel der alten Ägypter (1875) Richard Lepsius. amint Puntban ébenfákat vágnak ki és az afrikai szolgák hajókra rakodják azokat. 1886) Ägypten und die Bücher Mosis (1868) An Egyptian Princess (1864) Disquisitiones de dynastia vicesima sexta regum egyptiorum (1865) Durch Gosen zum Sinai (1872. SORA SN: A három kategóriába szedett bőrbetegségekről ír. Georg Moritz (1837. Tutankhamon sírjában pompás ébenfából készült ágykeret került elő. GEORG MORITZ (1837. Georg Moritz könyvei RT: Ebers-papirusz Harris 500 papirusz (BM: BM 10060) Geschichte meines Lebens.) EADY. Egy múmia lábai között találták a thébai nekropolisz Asasif kerületében. sora Ebers-papirusz 627-696. Különböző szakterületeket foglal magában: orvosi gyógykezelések előtti ráolvasást. sora Ebers-papirusz 188-207.) abanoz (alb. aki I. BT: Ebers-papirusz RT: Ebers-papirusz 104-108..1. A korai dinasztiákban még csak kis mértékben állt rendelkezésre.e. anatómiai. s tőle vásárolta meg 10 évvel később Georg Ebers a Lipcsei Egyetem számára. sora Ebers-papirusz 90-95.) ÉBANO (spa. orvostudományi. Egyiptomtól délre fekvő régiókból szállíthatták. regényíró és költő. Hosszú ideig lakott Abüdoszban és számos könyvet írt erről a helyről.) EARTH GOD (ang. Széthi szeretője reinkarnációjának vallotta magát. fül betegségeit és a kozmetikát).23 m hosszú és 30 cm széles tekercs.3×18. sora Ebers-papirusz 261-283. sorok tartalmazzák a „gyomor könyvét”.) ÉBÈNE (fr. ein Lebensbild (1885) EBERS-PAPIRUSZ UF: Papyrus Ebers (ang. 108 (110) hasábja közül 98 a gyógyító szereket írta le. GEORG MORITZ KÖNYVEI BT: Ebers. sora Ebers-papirusz 783-839. sora Ebers-papirusz 437-476. Németországban és külföldön igen ismertté tették regényei. sorban a belső parazitákkal foglalkozik. fogak. DOROTHY (1904–1981) SN: Egy brit nő. SORA SN: A bőrbetegségeket tárgyalja. Georg Moritz (1837. Egy jelenet Hatsepszut1 deir el-bahari templomában egyiptomiakat mutat. Ezt a papiruszt Edwin Smith vette meg a valószínűleg rablóásatásból származó dokumentumot Luxorban 1862-ben. A későbbi fáraók ébenfából készült bútorokat ajándékoztak más országok uralkodóinak.) ebenholts (své. sora EBERS-PAPIRUSZ 132–164. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 90–95. Egyfajta mágikus-orvosi tankönyv. Amenhotep uralkodásának 9. akiről tulajdonképpen a nevét kapta a papirusz.) SN: Fekete vagy sötétbarna szívós fa. szem betegségeit. szélsőséges betegségeket (a fej. 108 (110) hasábjával a leghosszabb (0. segítséget nyújt a gyógykezelésben és a diagnózisban. SORA SN: Az 50-85. BT: német egyiptológus NT: Ebers.) ebony (ang. 1869-1870-ben beutazta Egyiptomot és Núbiát. sora EBERS-PAPIRUSZ 104–108. amelyet a 132–164. aug. A papirusz szerkesztője minden bizonnyal két különböző hagyomány vagy iskola tudásanyagát jegyezte le. hogy Egyiptomba szállítsák. 7. aug.) ébène (fr. amelyek jelentése megvéd a természetfeletti erőktől. 1889-től betegsége miatt nem tart előadásokat. sor mágikus szövegekhez kapcsolódik. BT: orvosi papirusz NT: Ebers-papirusz 1-3.) ebano (ol. Lepsius és Böckh alatt tanult keleti nyelveket. sora Ebers-papirusz 482-529.–1898. amely hasábok egyenként 20-22 sort tartalmaznak. amely növeli az orvosság hatékonyságát. Három évvel később publikálta a papiruszt.63 m hosszú) egyiptomi kézirat. összesen pedig 2289-et. (1. sebészeti eseteket. SORA SN: A végbélnyílás betegségei az emésztési szekcióban vannak. mint pl. sora Ebers-papirusz 208-241. i. sora Ebers-papirusz 761-781.) ebbehout (hol.) ÉBENFA UF: abanos (ro.) hbny (óei. Az ókori és a mai Egyiptomban is általánosan elterjedt szembántalmak ellen is szokatlan kezeléseket említ. majd Brugsch. 1534-ben). különféle emésztési zavarok és ezek egész testre gyakorolt hatása foglalja el.) SN: I. aug. így az ebből készült bútorok igen értékesnek számítottak.) ebony tree (ang.–1898.) Diospyros ebenum (lat.) Ebenholz (ném. sora Ebers-papirusz 708-721. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 50–85. sora Ebers-papirusz 104-118.márc. évében keletkezett (kb. 1881) Egypt and the Books of Moses (1867–1868) 138 .

Emberi fertőzés a végső gazdaszervezetek székletével szennyezett étel elfogyasztásával következik be. mások pedig nem hozzák konkrét betegséggel kapcsolatba. A ciszták tele vannak fertőző lárvákkal (echinococcus hydatidosus). ami jellegzetes hasonlóságot mutat az Edwin Smith papirusszal.) BT: használati tárgy NT: agyagedény alabástrom edény áldozóedény aranyedény bronzedény cserépedény fajansz edény kancsó kőedény mumifikációs edény pohár rituális edény szitula EDÉNY 139 . BT: Ebers-papirusz 708–721. BT: Ebers-papirusz NT: Ebers-papirusz 831-833. zabkása keverékét golyókba gyúrva ajánlja a test illatosítására. SORA SN: A 250.) AKHMIM (ang. fenyőtömjént és a szenjtánoskenyérfa gubóját porrá őrölve ajánlja közvetlenül a fogra. BT: Ebers-papirusz NT: Ebers papirusz 742. 17) BT: Ebers-papirusz 739–750.(ar. majd az orvosságok követik. sora Ebers-papirusz 711. 16) UF: brush (ang. 1372–1354) (i. Köztigazda lehet az ember. sora EBERS-PAPIRUSZ 709. 18) BT: Ebers-papirusz 708–721.) ECHINOCOCCUS (lat. sora recept frissítő testmosásra EBERS-PAPIRUSZ 739–750. sora EBERS-PAPIRUSZ 715.) ECHINOCOCCUS GRANULOSUS (lat.tartalmához képest. sora EBERS-PAPIRUSZ 836-837.) ECDYSOZOA (lat. SORA SN: Azt tartalmazza. BT: Ebers-papirusz EBONY (ang. SORA SN: Bőrgyógyászati dolgokkal foglalkozik. Leca szerint valószínűleg szívvisszhangot ír le a máj és tüdő hatására.) (1. BT: BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 783–839. sora EBERS PAPIRUSZ 742.) ECHMIN. SORA SN: A nyelv betegségeivel foglalkozik. mégis minden sorban volt egy „ha megvizsgálsz egy embert …” kifejezés. só és méz keverékét ajánlja. Csak a 188. sorban a migrénre való gyógykezelést folytatják. SORA SN: A szöveg stílusa visszavált az eredetihez.) ÉBENFA ÉBENFA VEDLŐ ÁLLAT EBONY TREE (ang. sornak volt címe. SORA SN: A hajra vonatkozó orvosi aggodalomra okot adó állapotokat vitatja meg. és sokszor csak évekkel a fertőzés után válnak nyilvánvalóvá. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 261–283. 36) SN: A hydatid betegség kórokozó galandférge. BT: Echinococcus (lat.) (1. mint például a megégés. SORA SN: A nőgyógyászattal foglalkozik. SORA SN: Szentjánoskenyérfa gubójából készített őrleményt ajánl a test szagtalanítására.) SN: A kifejlett féreg 3–9 mm hosszú. sora Ebers-papirusz 715. (1. SORA SN: A fül. Csak a 247. 19) BT: Ebers-papirusz 783–839. EBERS-PAPIRUSZ 437–476. EL. Bardinet a Menière-szindrómát véli felismerni benne.) ECSET EGYIPTOMI AKÁCIA GAZDASÁGI SZÖVEG ECONOMIC RECORD (ang. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 250. A folytatás a 251. sora recept fertőzött sebre RT: fertőzött seb EBERS-PAPIRUSZ 627–696. hogy a Ré1 fejében levő betegségre orvosságot teremtett. Végső gazdaszervezetük a kutyák és más kutyafélék.e. sora tejnövelő szer EBERS PAPIRUSZ 855 D SORA SN: Egy szívpanaszra vonatkozó szakszóhoz fűzött orvosi kommentár. A panaszok a ciszták méretével arányosan fokozódnak. amelyek hírnévre tettek szert. (1. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 708–721. valamint egy genew nevű betegségre. amelyben köményt. sor tartalmazott a fent említett részből Ízisszel kapcsolatos speciális diagnózist. orr. BT: Ebers-papirusz NT: Ebers-papirusz 709. SORA SN: Tejnövelő szerekre vonatkozó előírásokat tartalmaz.) BT: eszköz NT: festőecset nádecset UF: vessel (ang. petéik ezen állatok székletével ürülnek. SORA SN: A fogászattal foglalkozik. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 305–335. hogy a metut (izomzatot) hogyan lehet erősíteni és ellazítani. 18) BT: Ebers-papirusz 708–721. BT: Ebers-papirusz NT: Ebers-papirusz 522b sora EBERS-PAPIRUSZ 522B SORA SN: Kecske hájából. sora recept elkopott fogra EBERS-PAPIRUSZ 761–781. és a sebeket vitatja meg. sora EBERS-PAPIRUSZ 831-833. fenyőolajból és törött borsó keverékéből készült kenőcsöt ajánl fertőzött sebre. BT: Ebers-papirusz RT: izomszövet EBERS-PAPIRUSZ 697–704. ahol hydatid cisztákat formálnak. (1. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 482–529. juh.e. vörös nátron. sor a vizelet szabályos folyásáról beszél. 1379–1362) (i. SORA SN: Tömjén. BT: galandféreg parazita NT: Echinococcus granulosus (lat. és néhány cm átmérőjűre nőnek. rénszarvas és jávorszarvas. Ettől a ponttól kezdődnek a diagnózisok felállításai. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 242–247. SORA SN: A traumás sebesüléseket. sor a köhögés különböző formáira ajánl gyógyszereket.sora Ebers-papirusz 836-837. SORA SN: A 305–335. SORA SN: A 261–283. SORA SN: Az elkopott fogra nyújt receptet. 1364–1347) ECHTE ACACIA (hol. sor orvosságokat tartalmaz. SORA SN: A 242–247. A paraziták a bélfalon keresztül a májba és tüdőkbe jutnak.e. (1. sora EBERS-PAPIRUSZ 711.) ECHNATON EKHNATON (i. torok betegségeivel foglalkozik. mert személyesen használtak a különféle istenek is. SORA SN: A test felfrissítő átsúrolásához porrá zúzott kalcit. ahol a szívről tart rövid értekezést.SORA BT: Ebers-papirusz 783–839. BT: Ebers-papirusz 482–529. sorral félbeszakad. BT: Ebers-papirusz EBERS-PAPIRUSZ 208–241.

. amely elsőként szállt le a szárazföldre ezen a helyen. Egyet közülük Hathor1-nak szenteltek. dinasztia idején III. a két csarnok oszlopai egymásra merőlegesen helyezkednek el. jobbra pedig a könyvtárat. A templom oldalán körülfutó folyosóról 11 kamra nyílik. Jobbról és balról két géniusz üdvözlő kéztartással köszönti ezt a jelenetet. Ezt az 140 . A teljes falfelületet festett domborművek és hieroglif feliratok borítják. A kincstár falán gazdag emberek portréi láthatók. nemesfémeket. amelynek tetejére fel lehet menni. Hórusz volt az a madár. Innen remekül áttekinthető a templom elrendeződése. majd i.tárolóedény urna varázsedény váza RT: edényfestő művészet edénytartó állvány EDÉNYES NÖVÉNY UF: Tracheobionta (lat. A szertatásoknál használt kézikönyvek hieroglifákkal írt katalógusa is ránk maradt. amelyet III. melyeket fél magasságig emelt fal köt össze. A falból két kisebb terembe nyílik bejárat. BT: táplálkozás NT: cukor datolya füge mandulakávé mazsola méz szentjánoskenyérfa gubója szentjánoskenyérfa nedve EDFOU EDFU EDFU (ol. és e mítosz szerint Széth elvesztette egyik lábát. BT: edfui Hórusz-templom feliratai építőszöveg EDFUI HÓRUSZ-MÍTOSZ SN: Az edfui Hórusz-templom egyik falán maradt fenn. 237-ben kezdődött III. a laboratórium. BT: edfui Hórusz-templom oszlopcsarnok EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM PÜLÓNJA SN: A pülón Egyiptom legnagyobb bejárati kapuja. Ptolemaiosz Eurgetész idején egy régebbi szentély helyén. Eszerint a világ kezdetekor a Káosz vizéből a Teremtés Szigete emelkedett ki. BT: edfui Hórusz-templom templomfelirat NT: edfui építőszöveg edfui Hórusz-mítosz edfui Hórusz-templom receptjei EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM KÖNYVTÁRA SN: Az edfui templom hüposztül-csarnokában maradt fenn ez a kis helyiség. BT: város RT: edfui Hórusz-templom EDFUI ÉPÍTŐSZÖVEG SN: Ezek a szövegek kb. i. BT: ajtók edfui Hórusz-templom könyvtára EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM „LABORATÓRIUMA” SN: Az oszlopos csarnokból nyíló bal hátsó kis helyiséget szokták laboratórium néven emlegetni. Ez lett az emberek első otthona. A 30.)(1. Nektanebosz építtetett északról egy feketegránit szentélyt. Balra a „reggel házát” találjuk. 2 másikat Honszunak.) Apollónoszpolisz Magna (gör. Az előcsarnokot és a belőle nyíló termet 12 oszlop tartja.) Behdet Behedet1 (óei. Ezt a csarnokot VII. amely Hórusz és Széth küzdelmét meséli el olyan alapos részletességgel. 2200 tájékán születtek. BT: edfui Hórusz-templom feliratai recept EDFUI KATALÓGUS SN: Az edfui katalógus igazán Brugsch 1871.) Edfou (ang. Mindegyik alak felett az illetőt meghatározó írásjel látható. ugyanis falaira különböző illatszerek elkészítési módját írták fel. 57-ben XII. A régi mennyezet helyenként még érintetlen. amely később a hasonló elhelyezési módot alkalmazó császárkori római könyvtáraknál látható. Egyiptom legjobb állapotban fennmaradt épülete.) BT: növény NT: tobozos EDÉNYFESTŐ MŰVÉSZET BT: művészet SN: Fénykora a Nagada II. A második csarnoktól észak-nyugatra egy kis terem falán a vallási szertartásokhoz használt készítmények receptjeit olvashatjuk. Nyugati részét még az Óbirodalom idejéből származó belső és külső fal fogja körül.) Idfa (ang. itt kezdődött Hórusz kultusza. valamint Hórusz Széth elleni háborúját beszéli el. illatanyagokat és porrá tört ásványokat. 25 évvel később IV. BT: edfui Hórusz-templom Szent Könyvek Templomai templomi könyvtárak NT: edfui Hórusz-templom könyvtárának ajtója edfui katalógus EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM KÖNYVTÁRÁNAK AJTÓJA SN: Párkányán két térdelő alak nagy palettát emel az ég felé.e. amiatt nagyon kevés volt a szuvas fog. Ptolemaiosz Neosz Dionüszosz fejeztette be. BT: Hórusz-templom NT: edfui Hórusz-templom feliratai edfui Hórusz-templom könyvtára edfui Hórusz-templom „laboratóriuma” edfui Hórusz-templom mammiszija edfui Hórusz-templom oszlopcsarnoka edfui Hórusz-templom pülónja RT: Edfu EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM FELIRATAI SN: A Ptolemaiosz-kor vallási szertartásairól ad számot.e. évi ismertetése és Bergmann alapvető szövegközlése óta ismert. Ptolemaiosz (i. BT: edfui Hórusz-templom EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM OSZLOPCSARNOKA SN: 18 oszlop helyezkedik el benne. 145–116) idejére datálják. óei. amilyet még a tisztán történeti feliratokban sem találunk. A Középbirodalom legfontosabb városa volt. A belső udvarrészt az előudvartól hat oszlop választja el. A második csarnokból balra egy kisebb kamra nyílik. E szerint küzdelmük színhelye Oxyrinchusban volt. jobb oldalon pedig a „Teremtő szó” és a „Megismerés” hieroglifáit találjuk.e. RT: edény EDÉNYTARTÓ ÁLLVÁNY BT: állvány NT: vázatartó állvány (BM: EA 2470) RT: edény ÉDESÍTŐSZER UF: sweetener (ang. Összetevőik között találhatunk kátrányt.) Idfu Utsesz-Hor (óei.) UF: Apollinopolis Magna1 (gör. 15) SN: Mézzel és szentjánoskenyérfa nedvével édesítették ételeiket.e. Bal oldalon a fül és szem hieroglifáit. BT: edfui Hórusz-templom feliratai Hórusz-mítosz EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM SN: Építése i. A templom alaprajza megegyezik a denderahi temploméval. BT: edfui Hórusz-templom pülón EDFUI HÓRUSZ-TEMPLOM RECEPTJEI SN: A szent helyek tisztításához használt szerek receptjei. Thutmózisz építtetett. Ptolemaiosz épített hozzá.) Damanhar Debu Djeba (ang. kultúrában volt. jobbra pedig a kincstár.) SN: Luxor1 és Asszuán között félúton helyezkedik el egy széles völgyben. A könyvek elhelyezésére itt olyan fülkés kiképzésű fal szolgált.

) EGIPTOLOGIE TOJÁS ÉGISZ ÉGISTEN EDFUI RELIKVIATARTÓ EGYIPTOMIAK ÓKORI EGYIPTOM EGYIPTOLÓGUS EGYIPTOLÓGIA EGYIPTOLÓGUS EGYIPTOLÓGIA ÓKORI EGYIPTOM ÉGI LÁB ŐRZŐJE EGIPTOLOGIA (spa. A hely védelme. AZ ÉGI TEHÉN MÍTOSZA SN: Vallásos szöveg. Az koronázás.) SN: Londonban született és Wetton super Mare-ban halt meg. BT: halotti irodalom NT: Éjszaka Könyve Nappal Könyve Nut Könyve EGÉRFÉLE UF: Muridae (lat.) EGIPTOLOG (ro.) aigisz (gör. A ÉGI SZEKÉR ÉGI TEHÉN KÖNYVE. 15. hogy szervezetet hozott létre 1882-ben az egyiptomi emlékek dokumentálására és megőrzésére: Egypt Exploration Fund (Egyiptom Kutatási Alapot) (később Egyptian Exploration Society-nek hívták). A szentély titkainak ismerete Széth leverése Titokzatos alakokra és az isteni Kilencség minden titkára vonatkozó előírások város védelme.) ÉPÍTMÉNY UADZSET1 nővére a New York-i Történelmi Társulatnak adományozta. amely i. A nyugvóhely védelme. Amalia Ann Blandford (1831. LISTÁJA SN: Ez a lista kivétel nélkül kultikus.) SN: Az Újbirodalom idején keletkezett. A megfélemlítés. 1930-ban fordította és publikálta James Henry Breasted. Az periodikusan visszatérő csillagok feletti hatalom. EENKARE I (spa.) EGIPTÓLOGO (spa.jún. A helyiségek felsorolása és azok tartalma. 1906-ban. 17 a rektóban (377 sor) foglal helyet. a krokodil és kígyók távoltartása. Az oroszlán elrejtése.) BT: rágcsáló NT: egérféle EGG (ang. ma pedig a New York-i Tudományos Akadémia gyűjteményében van. BT: szimbólum NAGY-GÖNCÖL TEHÉN KÖNYVE. aki a helyek őrzője címet viseli. Sok feljegyzést írt. A ház védelme.) (1.) Hórusz Inmutef (ang. AMELIA ANN BLANDFORD (1831. Az előforduló „ház”. A (1870) Egyptian Exploration Fund (1883) Pharaoh fellas and explorers (1891) EDWIN SMITH PAPIRUSZ UF: Edwin Smith Surgical Papyrus (ang. „nyugvóhely” védelme mind Hóruszra vonatkozik. pártfogás szimbóluma. Edwin (1822–1906) EDWIN SMITH SURGICAL PAPYRUS (ang. A összes harcról szóló iratok. Az Szehmet megengesztelése szent bárka gondozása. ápr. listája edfui katalógus 2. LISTÁJA SN: A megfélemlítésről. A Felséged körmenete az ünnepeken házadból gonosz tekintet eltávolításáról. BT: angol egyiptológus NT: Edwards. aki a halotti ágyon fekszik egyesítés. listája EDFUI KATALÓGUS 1. BT: edfui Hórusz templom könyvtára NT: edfui katalógus 1. 15) EGIDO (esp.) Mehit Veret ÉGISZ UF: aegis (ang. halálakor a ÉGISTEN UF: égi isten BT: isten NT: Hah (ang. BT: pap EGBERTS. a harcról és a szemmelverés elhárításáról szóló könyvek kivételével az összes többiről megállapítható.) SN: Védelmezés. oltalmazás. BT: edfui katalógus NT: fal díszítése. a Smithpapirusz áttekinthető felépítésű és tiszta elvek szerint tagolt „sebkezelési szakkönyv”. Luckhardt segítségével.) egido (esp. A nagy szent bárka felnyitása. Eltérően a különféle szakterületeket és szövegcsoportokat összefoglaló írásművektől. században keletkezett. 8) BT: orvosi papirusz RT: Smith. sőt ezen felül csillagászati és földrajzi munkát is. amely két listában sorol fel könyveket.–1892. tanulta a hieroglifákat és pénzt szerzett. építészeti és művészeti kérdéseknek a kézikönyveit tartalmazzák. Mehit Veret istennőt megszemélyesítő ágy nap- 141 .) EDWARDS.e. Arno B. A EDFUI KATALÓGUS 2. Az fehér korona védelme. lat. Amelia Blandford könyvei EDWARDS.) EFE EGYIPTOM KUTATÁSI ALAP NIKARÉ.–1892. A szó maga pajzsot jelent. liturgikus vonatkozású. A isteni áldozatok tudománya. 15. A két fény visszatérésének ismerete. 17. A órák védelme. A templom őrző személyzete. hogy a templomi szervezetnek gazdasági. A liturgia.) BT: egérszerű NT: házi egér házi patkány EGÉRSZERŰ UF: Myomorpha (lat. ápr.) EGIPTO (spa. Az év védelme. A király védelme házában. A EDFUI RELIKVIATARTÓ UF: Égi Láb őrzője BT: relikviatartó obeliszk EDIFICIO (SPA) EDJO (ang.7. hogy minden idejét az Alapnak szentelje. BT: edfui katalógus NT: Annak felmagasztalása.. a nap útját írja le az egekben. hogy a tehénfejet mintázó. 22 hasábos. ARNO BT: egyiptológus AD: egberts@rullet.7.) EGIPTENI (ro.) NT: thousand miles up the Nile.) EDWIN SMITH SN: Ekhnaton papja.) SN: 1862-ben vásárolta Edwin Smith kalandor és kereskedő Mustafa Agha-tól(1.jún. amelyből 5 hasáb a verzóban (92 sor). Egy részlete arra utal. (1.) ÉGI ISTEN EGIPT (len.nl ÉGBOLT KÖNYVE UF: Book of the Heavens (ang.edfui Hórusz templom könyvtárának belső falán találjuk. A krokodil távoltartása. I. Elhivatottsága oda vezetett.leidenuniv. A templom terve. Dr. Ez az Eberspapirusz után a második leghosszabb papirusz. 8) Luxorban. AMELIA ANN BLANDFORD KÖNYVEI BT: Edwards. „hely”. A templomi leltár. Minden más írását abbahagyta.) PAPIRUSZ EEF (röv.

spa.) Felsőfokú Tanulmányok Gyakorlati Ikolája (Fro..) Nemzetközi Egyiptológiai Champollion Adatbázis Nemzetközi Egyiptológiai Címtár Nemzetközi Múmia Adatbázis EGYIPTOLÓGIAI FOLYÓIRAT BT: egyiptológia NT: Ancien Empire. BT: piramis NT: gizehi piramis meidumi piramis EGYES ÍVŰ ÍJ SN: Ezek az íjak enyhe C alakúak oldalnézetből.) Tanis Varia Aegyptiaca (USA) Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde (No. The (2000–) Revista de Estudios de Egiptología (Arg.) egyptologi (dán) egyptologie (cse) SN: A fáraónikus Egyiptom tana i. amely az ókori Egyiptom történeti és összes közművelődési viszonyainak földerítésével foglalkozik. L’ Abhandlungen des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo (1958–) Ancient Egypt and the East (1914–1935) Ancient Egyptian nad Mediterranean Studies Ward Ankh Archeological Research in Roman Egypt Archéo-Nil Archiv für Ägyptische Archäologie (1938–) Cyber Journey to Egypt Egyptian Exploration Fund (1883–) Égyptologie. AZ EGYHANGZÓS FONOGRAM UNILITERÁLIS JEL EGYIPTOLÓGIA UF: egiptologia (len.) Isis Angersi és Nantesi Egyiptológiai Egyesület (Fro. aki tudósok kíséretével vonult be.) Brüsszeli Szabadegyetem (Bel. amelyek a kőtömbök egyenetlenségeit simává varázsolták. hogy a király sikeresen megérkezzen a túlvilágra.) Párizsi Katolikus Teológiai és Vallástudományi Intézet (Fro.) Collège de France (fr.) Ausztrál Egyiptológiai Központ ausztrál egyiptológiai szervezet Ausztrál Régészeti Intézet (Aul.) Vauclusi Egyiptológiai Központ Egyesület (Fro. 4500-tól i.) BT: egyiptológia NT: Datebank zur Literaturrecherche im Fachgebiet Ägyptologie (ném.) Gardi Egyiptológiai Egyesület (Fro. Oldalukat mészkőlapokkal borították. ezen tudományágon belül továbbképzésben.) Deir el-Medina Database (ang. L’ (1876-1880) Égyptomanie a l’épreuve de l’archéologie.) Lipcsei Egyetem Egyiptológiai Intézet (No.) Lillei Papirológiai és Egyiptológiai Intézet (Fro.) Katolikus Intézet (Fro. de az igazán nagy lendületet Champollion munkássága hozott a hieroglifák megfejtésével.) Revue égyptologique (1880–1920) Sonderdruck aus den Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo Studien zur altägyptischen Kultur (No.) ÓKORI EGYIPTOM EGYIPTOLÓGIA EGITTOLOGIA (ol. dinasztia végéig használták.bárka módjára segédkezett abban.) Revista de la Sociedad Uruguaya de Egiptología (1984– 1999) (Uru.) EGYIPTOLÓGIAI KÖNYVTÁR BT: egyiptológiai gyűjtemény könyvtár NT: Chester Beatty Könyvtár Chicago Ház Egyiptológiai Könyvtára Wilbour Egyiptológiai Könyvtár EGYIPTOLÓGIAI SZERVEZET UF: egyiptológiai intézet egyiptológiai intézmény BT: egyiptológia intézmény NT: Alexandriai Kutatások Központja Amerikai Kutatási Központ Egyiptomban (Eg.) Lyoni Lumière Egyetem.) egiptologíe (ro) Egittologia (ol. kurzuson részt venni.) Sorbonne Egyiptológiai Kutatási Központ (Fro.) Nyugati Katolikus Egyetem (Fro.) Department of Egyptian Art (ang.) Paul-Valéry Egyetem (Fro. mint tudomány kezdete Napóleon Egyiptomba való betörésekor kezdődött (1798–1801). ahol egyiptológiát lehet egyetemi szinten tanulni a kezdőtől a doktori fokozatig.) Chicagoi Művészeti Intézet (USA) CSA Cseh Egyiptológiai Intézet (Cse.) Centro de Estudios de Egipto (Arg.) Rennesi Egyiptológia (Fro.) Centre National des Recherche Scientific Centro Americano de Egiptología (Arg.) (Fro. II (Fro.) Hieroglifák Egyesület (Fro.) Lyoni Intézet (Fro. BT: íj EGY FÉRFI BESZÉLGETÉSE BA-JÁVAL ÉLETBE BELEFÁRADT EMBER PÁRBESZÉDE A LELKÉVEL. A 18.) egyiptológiai gyűjtemény egyiptológiai iskola egyiptológiai könyvtár Egyiptológusok Nemzetközi Egyesülete (No.e.) Kemet2 (Fro. L’ Ein ägyptisches Glasperlenspiel Essays Lipinska impero ramesside.) Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetem (Mo.) EGYIPTOLÓGIAI GYŰJTEMÉNY BT: egyiptológiai szervezet NT: egyiptológiai könyvtár Glasgowi Egyetemi Könyvtár Speciális Gyűjteménye galéria múzeum EGYIPTOLÓGIAI INTÉZET EGYIPTOLÓGIAI SZERVEZET EGYIPTOLÓGIAI SZERVEZET EGYIPTOLÓGIAI INTÉZMÉNY EGYIPTOLÓGIAI ISKOLA SN: Olyan intézmények. L’ Informatica ed Egittologia Journal of Egyptian archeology Journal of Near Eastern Studies KMT1 Ostracon. Az egyiptológia az a tudomány.) EGYENES OLDALÚ PIRAMIS UF: klasszikus piramis SN: Az egyenes oldalú piramisok dőlésszöge az alapoktól a csúcsig megegyezik. Az egyiptológia. BT: mítosz EGITTO (ol.) Strasbourgi Egyiptológiai Intézet (Fro. BT: tudomány NT: egyiptológiai adatbázis egyiptológiai folyóirat egyiptológiai gyűjtemény egyiptológiai kongresszus egyiptológiai könyvtár egyiptológiai szervezet egyiptológus EGYIPTOLÓGIAI ADATBÁZIS UF: Egyptological database (ang.) Louvre Iskola (Fro.) Integrated Egyptological Database System (ang.sz.) Revue d'Égyptologie (Fro. 641-ig terjed. BT: egyiptológiai szervezet NT: Baseli Egyetem (Svá.) Katolikus Kar (Fro.) Kheopsz2 (Fro.) Lyoni Victor Loret Egyiptológiai Kör (Fro.) Egyiptomi Antikvikvitási Szervezet 142 .) Írnok egyiptológia (Fro.

Matilde Bosse-Griffiths. Jean (1877–1947) Caputo. Diane Berlandini. Osama Altenmüller. Knut Butterweck-Abdel Rahim. Edwin C. Michel Bavay. Bettina Baer. Horst Beinlich-Seeber. Adriana Belova.) Bresciani.–1980. John R. Sydney ausztrál egyiptológus Aziza. szep. L. A.–2003. Guillemette Angenot. Guenter Burkhardt.) Victoriai Egyiptológiai Társulat Waseda University Institute of Egyptology (ang.) Institut für Ägyptologie der Ludwig-Maximilians-Universität (No. Eric Aufrere. Edward Brunsch. 26. Jean-Luc Brancaglion. dán) egyptologists (ang. Guy (1878–1948) Bryan. Miroslaw Baud.) (ném. Bickel. Bohac. Brunton. Thomas J. Jocelyne Berman. 29. Kenneth Bohleke. Kathryn Bares.) Programa de Estudios de Egiptología (Arg. Briant Bolshakov. R.) Katalán Egyiptológiai Társaság Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság (Mo.2.) Bénédite. Edith Betro. Randa Ballerini. Giovanni Battista (1770–1845) Černý. van den Brissaud. Giovanni Battista (1778. Antonion Jr. Heike Beinlich. Klaus Bagh. Georges Aaron (1857–1926) Ben-Tor. Patricia A.Egyiptomi Emlékek Osztálya Egyiptomi Intézet Egyiptomi Műemlékvédelmi Szolgálat Egyiptomi Régészeti Hivatal (Eg. Bob Bianchi. Roger S. Philippe Brock.) SN: Az egyiptológia művelője.nov. Willy Clarke. Jan Aston.4. Christian Capart. Brandl. M. David A. Baikie. Kirsten Calcoen. 143 . Alberto (1920. Margaret M. Lawrence Michael Bernhauer. Lyla Pinch Brovarski. M.) Bosticco.. Manfred Bilolo. Jaroslav (1898–1970) Chappaz. Felix Arrache. Baines. Andrey O. Shafia Begelsbacher. tanulmányozza. Peter Breasted. Valerie angol egyiptológus Anselin. Aubourg. Bonomi. Anthony John (1898. feb. Bongrani.) Egyiptom Kutatási Alap German Archeological Institute (No. Michele Cherpion. Edward Blumenthal.) egyptolog (cse. Edward Broze. BT: egyiptológia tudós NT: Allred.) Théba Alapítvány University Students for Egyptological Research Urugváji Egyiptológiai Intézet (Uru. Elke Bochi. W.) Szépművészeti Múzeum (Mo.15. Patrick Castel.) Rundle Foundation for the Egyptian Archeology (ang. Luis W. 3. Jean-Pierre Bartos Zoltán Barwik. Nadine Clarysse.) egiptolog (ro. Alejandro Felix Bouriant. Edda Brink. Bengt Bleiberg. Anton Arkell.) Ókori Emlékek Osztálya Ókori Egyiptom és Közép-Kelet Társulat Ókori Egyiptomi Kutatói Társulat Ókori Egyiptomi Tanulmányok Központja Papirusz Intézet (Eg. Ernest Alfred Thompson Wallis (1857–1934) Bullock. Michele Brtock.) (ném. Elisa Caulfeild. Budge. Betsy M. Baruch Brand.) Nyugat Ausztráliai Ókori Egyiptom Társulat (Aul.) egiptológo (spa.16–1998. Belzoni. júl. Morris Biesbroek. Kate (1910. dec. Miroslav Barta. Fawzia Assmann. Amice Mary (1896–1959) Campagno. Janine Bovot. Laurent Bedier. Dag Bergman.) Bianchi. Baligh.) EGYIPTOLÓGUS UF: Ägyptologe (ném. Mohamed Ibrahim Alvarez. Paolo Carstens. Gabriela Assaad.5.okt. Donald M. Alexander Bietak. Bakos.aug.dec. Somers (1842–1926) Clayovà. Bartel. Hartwig Aly.júl. Mubabinge Birkstam.–1828. Ludwig (1863. Ronald Burkard. Madeleine E. Alsaadawy.–1938. aki az Ókori Egyiptom történelmét kutatja. Piotr Bierbrier. Sergio Botta. Jean-Luc Chermette. Edwin Brovarski. Daphna Bergman. Marcelo Cannuyer.27–1935. Barbara Behmler. James Henry (1865. Marilina Bianchi.) Arnold. Adelheid Burkhardt. Algernon Thomas St. Francesco Barahona Juan.) Borla. W. Robert S. James (1886–1931) Bailey.) égyptologue (fr. Joseph (1796–1878) Borchardt. Barta. John Lewis (1784–1817) Burok. Christine belga egyiptológus Belluccio. Ladislav Barker. Alain Ansford. amatőr egyiptológus amerikai egyiptológus Andreu. Susanne Bienkowski. Urbain (1849–1903) Bourriau. 6. Agustin Bard.ápr. Hans-Georg Bartoli. Galina A. Jane Cody. Tine Bagnall. George (1869–) Caviglia. Claude Bader. Bram Callender Calverly.

Sami (1892–1973) Galan. Mark A. jan. Norma Goldwasser. Dows (1890–1984) Dyall-Smith. Demichik. Alan Henderson (1879–1963) Gee. Ingelore Hafström. Heike Gunn. Marc Gabra. Sergio Donker van Heel. Aidan Doetsch-Amberger Donadoni. Moshe Dothan. Fakhry. Andrea Davies. Ahmed Haring. William Goodwin. Eitan Grunert. Adriaan (1892–1959) Dégardin. Henry Reginald Holland (1873–1930) Hallof. Andrew Gordon. Cheryl Ward Hall. J. Sheldon Lee Gout. Ram Gordon. Andrzej Czermak. Massimo Crocker. 20. 5. Brigit Crozierr-Brelot. Luc Gabolde. Gaballa Ali Gaboda Péter Gabolde. Trude Doxey. Barbro Haikal. Marie-Eve Collender. Erika finn egyiptológus Finnestad. E. Hermann (1885–1930) Greaves. van Hafeman. John (1602–1652) Green. Krzystof Guelden. Lorelei Cornelius. Elisa Fisher-Elfert.) Gaballa. Rafal dán egyiptológus Daoud. Dodson. S. Chris Emmel. Koen Dorman. Tom Harfoush. Mahmud Handoussa. Ulrich Hartwig. Sue Davey. Henry G. Yvonne Hart. Mordechai Glanville. Hans Werner Fisher. John L. Battiscombe George (1883–1950) Haarlem. Benedict G. Laurent Cour-Marty Cozi. Svenja Guglielmi. aug. Robert Delvaux. Vassil Dochniak. Paul Franke. Ogden Goldman. Charles Wycliffe (1817–1878) Gophna. George Gibson. Janet Davidovits. S. Stephen Erbes. Yan Haldane. Charles Trick (1876–1957) Cwiek. Davies. Paola Dawson. 30. Nicolas Groll. Stefan Grzymski. Feucht. Galit Deaton. John Gennaro. Arlette M. aug. R. Henri (1897–1954) Freed. Jean-Claude Graf Graham. Melinda 144 . Richard A.júl. Flammini. Luc Demaree. Jochen Hamza. John D. Perla Gaál Ernő (1941. Johann E. (1905–1982) Corcoran. M. Denise Doyen. Oliver Charles Camille Emanuel (1811–1872) De Smet-Rodrigues. Eberhard Edwards. Farouk Goneim. Adel Faulkner. Patrick Devauchelle. francia egyiptológus Frandsen. Wolja Ertman. Joseph David. Jose Manuel Gardiner. Georges Emile Jules (1864–1938) Darnell. Orly Golenyisev. Beate Gestermann. Rita E. Claude Cruz-Uribe. Erwin Fuscaldo. Christopher J. John Charles De Buck.–2005. Mohammed Zakaria (1905–1959) Goodman. Nadine Guksch. Craig C.19. Jean-Claude Delia. Piers Crowell. Didier Dewachter. Khaled A. Michel Dobrev. Vlagyimir Szemionovics (1856. Egberts. Geoffrey Grandet. Depauw. Pierre Grapow. Erichsen. (1894–1982) Favard-Meeks. Gene cseh egyiptológus Currelly. John Coleman D’Auria. Joann Foster. Izraelit Grossman. Arno egyiptomi egyiptológus Ellis. Christine Fazzini.– 1947. Collombert. Detlef Frankfort. Peter Dothan. William Gosline. Waltraud Guichard. Lyn Griffis. Earl L. Jean-Pierre Coulon. Louise Giacumakis. Philippe Cooney. George Hartung. Andrea Goebs. Warren (1888–1968) Dayan. Katherine Grimal. Gayle Gillam. Wilhelm Czerner. Leo De Rouge. Raymond O. Fayza Haiying. Georges Goyon. Willem M. Katja Goelet.Colin. Elke Frenck. Mark Depuydt. Tohfa Hare. Ragnhild Bjerre Fiore Marochetti. Roxana Fletcher.A. Joshua Benjamin Eyre. Anne Goyon. I. Arthur ( –1931) Collier. Florence Drovetti. Daressy. Bernardino Michele Maria (1776–1852) Dunham.) Gomaa. Alfredo George. Mike Dziobek. Robin Gilula. Arkadi E. Isak Corteggiani. Ewen. Sylvie Guidotti. Freier. Ahmed (1905–1973) Farid. Cristina Guilhou. Ben Harpur. Stephen Randolph (1900–1956) Gnirs. Davoli.

Carol Meyer. Dirk Ikram. Sigrid Hodjash. Ian Mattila. R. Susan Tower Holmen. Carolina Loprieno. Thomas J. Marcel Markowitz. Claudia Molinero Polo. Jeannot Kinnaer. Alfred (1867–1945) Lyons. Garcia 145 . Christian Logan. 14. Junge. Mahmoud I. Leahy. Janssen. Jack A. Hicks. D. Revd Edward (1792–1866) Hoch. Kircher. Daniel kanadai egyiptológus Kaper. Magdy A. Alan B. Bernard Mathieson. Athanase (1602–1680) Kirkland. Esteban Lloyd.–1946. Locher. Kashiwagi Hiroyuki Kawai. Richard Jeffreys. Howard Humbert. márc. Barbara S. Henk Miles. (–1998) Maree. Katja lengyel egyiptológus Lerstrup. Bertrand Jaeschke. Alan Klemm. Jacob J. Béatrice Hudec. Andrea Meeks. Willem Huber. Miriam Lilyquist. Joseph Mantellini. Nicole Knapp. Hanna Jéquier. Lief C. G. Charlotte Kettel. Alicia Milde. Wegner Jennifer Hovestreydt. Jánosi. M. H. Maderna-Sieben. Joseph Grafton (1867–1951) Minas. František Lichtheim. Yahia elMathieu. Peter Hincks. Friedhelm Hoffmeier. Yvonne Martin Valentin. Henry George (1864–1944) MacLaughan. A. James Eric Hodel-Hoenes. John McDowell. Miguel Angel Mond.Harvey. Lopez-Ruiz. Dieter Laboury. szept. Jiro Kóthai Katalin Anna Krejci. Cihó Moderna-Sieben. Antonio Loring. Jacques Kirby. Salima indiai egyiptológus Ismail. Annette Lesko. Manuelian. Olaf E. Huddlestun. Michael Jenni. Marek L. Herman Alexander Jacob (1886–1964) kenyai egyiptológus Kerlik. W Raymond Jones. Nir Lambrecht. Anthony Leahy. Lynn Metwally. Marianne Lucarelli. Kurt Loeben. Kamal el Manfredi. Eduard (1855–1930) Meza. Robert (1867–1938) Monge. Thomas E. Selim (1886–1961) Heerma van Voss. Jenny Hill. Edward Lorton. Manfredo Manniche. Rita Lucas. Lexa. Friedrich Kadish. Alice K.) Johnson. Lisa Lehmann. Janet Johnson. Jaromir Kurth. Lesko. Levy. Richard James. Huyge. Anne Minutoli. Kolos. S. Peter Der Maravelias. Uro (1878–1963) Hornung. Rosemarie Kloth. Jean-Marcel Hussein. Lisa Hellum. Heinrich Carl (1772–1846) Miron. Nicholas Milne. Joan A. John Hulm. Daniel Kondo. Karl Janssen. J. Christopher J. japán egyiptológus Jasnow. A. 24. Michael Josephson. Jaromir Mallah. Amanda Marciniak. Taber M. Martina Minault-Gout. David Jenkins. Peter McDonald. James. Raija May. Shlomit Israelit-Groll. Thor (1914–) Heyne. Israeli. Francis Jansen-Winkeln. Gerald Kahn. Emmanuel Loyrette. Dimitri Lalkin. Meskell. Michael G. Herman de Meyer. Hassan. Nozumu Kees. Berenice Larsen. Bernard Knudsen. Jennifer Houser. Angela Milward Jones. 28. T. J. Claudia Magee. Katja Lembke. Loretta James. Bente Holscher. Péter Janot.– ) Malek. Elizabeth Millet. E. Edwin Heyerdahl. Charles Jones. Erik Hope. Colin Houser. Jozef M. James Holden. Christine Llagostera. Lynn holland egyiptológus Hollis. Leonard H. Gaspard (1746–1818) Moreno. L. Helena Jaeschke. Jennifer Henfling. Sarah izraeli egyiptológus Jaeger. Francisco José Masry. Svetlana Hoffmann. Diana magyar egyiptológus Mahler Ede (1857. Lise Manning. aug. Gustave (1868. Dimitri Mercer. Heidorn. Julia Harvey. David Louant. Emad elMeulenaere. Anne-Marie Luban. Stephen Hasel.

Reinisch. Maha F. Percy Edward (1869–1949) Ngom. Boyo O’Donoghue. Barbara A. Rose. Stephan Seldenthuis. Ricci. Ernesto (1856–1928) Schlesinger. Katharina Nordström. Otto J. Roberta Sheikholeslami. Alan (1891–1968) Rummel. Müller. Desai Ray. L. Niedziólka. Achim Porter. Steven Souckovà. Anna Maria Donadoni Rowe. Dariusz Niwinski. Polotsky. Jerry Rosellini. Janet Rickal. Alexandre (1897–1966) Pleidell Orsolya Podzorski. Ahmed Mu-chou Poo Muhammad Munir Khan. Pécsi Ágnes Peet. Pathan Murray. Lilian Pouls. Jacqueline Perdu.Morenz. Maya Müller. Franciszek Peck. Joel Pawlicki. M. Friderike Seyfried. Isabelle Pinch. elObenga. Carlos Sass. David Simpson. Elsa Rikala. Ronit Shisha-Halevy. Wolf B. Grafton Elliot (1871–1937) Smith. Mary Ann Preys. Ann Macy Roulin. Carol Reeder. Benjamin Satzinger. Olivier Perrould. Marleen Rhind. William Stevenson (1907–1969) Snape. Sc. John Shaw. Ludwig Morris. Schäfer. A. Muhammad Khalid Sicard. Walter F. Jose das Canderias Samuel. Andrzej Nordh. William H. John Redford. Maged német egyiptológus Newberry. Torgny (1914–1998) Sayce. Catharine Rohl.–) Reynders. Wolfgang Schiaparelli. Sabek. Karol Naeser. Racheli Shavit-Hivroni. J. Richard Holton Pierre. Jorge Roberto olasz egyiptológus Onasch. Donald Ryholt. Jana Soukiassian. Greg Reineke. Osman. Ellen Fowles Moss. B. Ute Ryan. Eva Parkinson. Donald B. Claude Ockinga. Jacke Piacentini. Helmut Säve-Söderbergh. Leo (1832. Laure Pardey. Robert Roberts. Ahmed Sales. Kim S. Gilbert Nibbi. R. James F. (1934–) Redford. Marissa Schoneveld. Oren. Troy Saleh. Patrizia Pierce. Bertha (1852–1941) Posener. Daniel Poole. William Kelly Shalomi-Hen. William J. Ariel Shupak. Parlasca. Rosanna Pfirsch. Carsten Phillips. Oliver Humphrys (1903–1966) Mysliwiec. Geraldine Harris Pirelli. (1890–1990) Mostafa. Brigitte pakisztáni egyiptológus Pantalacci. Yasser Sagrillo. Sara E. George Postel. Mia Ritner. Rene Prisse D’Avennes. Alessandro Richards. J. Porter. Michael D. norvég egyiptológus Noubi. Klaus Patane. Moussa. Massimo Patch. Luc Plankoff. Hans Jacob Polz. Diana Craig Paulson. Richard B. Reginald Stuart (1832–1895) Popescu. Salah elNaguib. Asija Quack. B. (1887–1949) Peterson. Michael Oerter. 26. Alexander Henry (1833–1863) Rhodes. Archibald Henry (1845–1933) Schaden. Vera Myres. orosz egyiptológus Osing. Nili skót egyiptológus Smith. Gay Roehrig. Niccolo Francesco Ippolito Baldessare (1800–1843) Rose. Gilles Roveri. okt. Eliezer D. Jan Schwabe. Georges 146 . Joachim Ragab. Osman Moustafa osztrák egyiptológus Ouellet. Alexandra Obsomer. Delwen Sarmento. Théophile O’Brien. Seidlmayer. Margaret Alice (1863–1963) Murnane. Bastiaan Seyfried. Patricia V. Elin Ravish. Susan Redmount. Hans-Ulrich Orel. Claude (1677–1726) Silverman. H. Ogdon. Haszan Raisman. David román egyiptológus Romano. Alison Robins. William J. Joseph Smith. Achilles Constant Theodore Émile (1807–1879) Priyanka. Saphinaz Amal Nagy István Negm. Alessandra Nicholson. Ian Shaw. Julius Peust. Perry. Heinrich (1868–1957) Schenkel. Karl Sharpe. Stuart Smith. Paul T. Vivien Rand Nielsen. Claudia Naggar. Bengt E. Thomas Eric (1882–1934) Pegg. Mansour. Pamela Roth. Calvin W. Cynthia May Sheikh.

svéd egyiptológus Tait. Terry Warburton.) nemes akácia Niiluse akaatsia (észt) SN: Levelét vízzel és gumival keverve rögzítő kötéshez használták a Hearst-papirusz 223. 13–) Wenke.) SN: Elnöke James P. John Tallet. Anthony Spanel. Christian de Vasiljevic. Sarah Sternberg-el Hotabi. Carl Wilbour. Deborah Swelim. Giorgia Vachala. vékony lábai a mezítláb járás miatt végükön ellapultak. de nem duzzadtak. Walther Wolinski. BT: lakosság NT: egyiptomiak ősei EGYIPTOMI AKÁCIA UF: Acacia arabica (lat. Florian Steindorff. Jean Windus-Staginsky. Georg Steinmann. Bruce Williams nee Ransome. domború mellkassal. Edward F. Ghislaine Widstrand. Joyce új-zélandi egyiptológus Underwood. Donald Spence. Magali Valloggia. sora EGYIPTOMIAK KRONOLÓGIÁJA.) romet-en-Kemt Rotu (óei. Robert Verner. Az egyiptomiak magas. Lana K. Frank Sterling. Christiane Zonhoven. te Vergnieux. Janice Young. Cheryl Weber. Milada von Bissing. Vera Vaudersleyen. Richard Twarowski. Francesco Toivari.) Gum arabic (ang. BT: egyiptológiai szervezet RT: Allen. Michel Yellin.) SN: Az egyiptomiak az ős sémi törzsekhez tartoztak. H.) Acacia nilotica (lat. 28) BT: akácia RT: Hearst-papirusz 223. Dorothy Thompson. Rene Vartavan. Claude Ventura. A.) IAE (röv. Matt Urbani. Pierre Tavares. Z. Manfred Wells. Hans van den Brink. Andrey G. Charles Edwin (1833–1896) Wilfong.) Mimosa nilotica (lat. V. Tuttla. Penny Wilson. Eugen svájci egyiptológus Swartz. Arelene Wreszinski. ápr. kerek. Lynn Sweeney. Sarah Wimmer. szept.) Gum Arabic Tree (ang. David Ward. 28) Acacia vera (lat.) Araabia akaatsia (észt) Babul (ang. Edwin van der Plas. Kasia Sztruve.Soushchevski. Ludovicus Martinus Johannes EGYIPTOLÓGUSOK NEMZETKÖZI EGYESÜLETE (No. Sonia Ziegler. I. van Walsem. Edmund Sowada. 2. Verde. Heinz Josef Thompson. Miroslav Vilímkovà. Karen Wilson.–) van Haarlem. Werner. széles és telt vállakkal. Friedrich Wilhelm (1873–1956) Vörös Győző Vyse. Tracey Tyldesley. Yurco. szikár termetűek voltak.) Kruidje-roer-me-niet soort (hol. Willem M. Ana Taylor. Heike Strouhal. mint a legtöbb gyalogjáró népnél meglehetősen megerősödtek hosszú. Angela M. a szuezi földszoroson jöhettek át Ázsiából. Mark Wilson. Karin Spalinger.) Mimosasoort (hol. EGYIPTOM ÓKORI EGYIPTOM EGYIPTOMIAK UF: egiptenii (ro) Lodu (óei. Terry Willems. Az egyiptomiak néprajzilag Elő-Ázsia fehér népfajaihoz tartoztak. Richard William Howard (1798–1853) Wainwright. Dirk Vandersleyen. az ajkak vastagok. AZ AEGYPTER (1849) EGYIPTOMIAK ŐSEI UF: Hórusz szolgái Szosu-Hór CHRONOLOGIE DER 147 .) Egyptian Thorn (ang. Walter (1880–1935) Wuttmann. Jaana Tooley. Allen. Gerald Avery (1878–1964) Walker. Susanne Wolf. Rob Wente. Raphael Vercoutter. Thissen. az orr rövid. Jeffrey Steinborn.) UF: Association Internationale des Egyptologues (ném.) Gum acacia (ang.) Acacia du Nil (fr. Harco Williams. Kate Spencer. Elka Wohlfarth. James P.) (1. Thomas (1773–1829) Yousef. Gaye Wilson. Claude van Dijk. Caroline Louise (–1952) Wilson. A homlok kissé alacsony. Roland Theriault. Roxie Walz. J. Willemina (1961. John Anthony Widmer. Carolyn A. Michel van den Berg. Nabil Szafranski.) Ägyptischer Schotendorn (ném. Hussein M.) International Association of Egyptologists (ang.) Gom-acacia (hol. Izmos karjai finom kézben végződtek. Török László Trapani.) Echte acacia (hol. Stefan Winand. Bretislav Vacherot. Stephen Tiradritti. V. John Tefnin. Jacobus (1953. erősen fejlett csípők mellett majdnem száraz combjai voltak. Christiane Zivie-Coche. Southworth. Ronald Wendrich. (1. Edward Wessetzky Vilmos (1909–1997) West. a szemek nagyok. Szentléleky Tihamér Szpakowska. s a szuezi földszoroson jöttek át Ázsiából. Frank szerb egyiptológus Zakrzewski. Marcella Troy. sora szerint.

de sokkal olcsóbb kék szín előállításával. 3100) kopt nyelv közép-egyiptomi nyelv (i. BT: egyiptológiai szervezet EGYIPTOMI KÉK UF: Ägyptisch Blau (ném.) Pompeian blue (ang. Sok szó pontos kiejtését valószínűleg sohasem fogjuk pontosan megtudni.) bleu Egyptien (fr. démotikus és kopt. Haszan EGYIPTOMI EMLÉKEK OSZTÁLYA UF: Egypt’s Service des Antiquités (fr. 19.és oktatásrendszerére is kiterjesztették. Mohammed Zakaria (1905–1959) Hamza. Gamal Ragab.e. BT: nyelv NT: archaikus egyiptomi nyelv (i. amelyet aztán porrá zúztak.) SN: A Nílus-Völgyben szélesen elterjedt lúdfajta. rendkívül drága volt. főleg falfestményeken. Réz-karbonátból (főleg malachit). BT: kék szintetikus szín EGYIPTOMI KÖNYÖK EGYIPTOMI LIBA KÖNYÖK EGYIPTOMI LÚD EGYIPTOMI LÚD UF: Alopechen aegyptiacus (lat.) szczur faraona (len.) SN: Az ásatási engedélyek kiadásainak intézésére rendelte el Szaid pasa a felállítását. Mallah.) egyiptomi liba egyptian goose (ang. Kamal el Mokhtar.) réznitrát SN: Mivel a lápis lazuli. Nyitvatartás: keddenként 9–17h. Hofgartenstrasse 1. használati tárgyak és fegyverek éppúgy szerepelnek. Így jött létre a történelem első szintetikus színe. valamint 5 szökőnapból állt. amilyennek a történeti idők kezdetén ismerjük. amelyből az ultramarin kék színt nyerték. 1936–1942-ig Drioton abbé.) Egyptische ichneumon (hol. Idővel ezek az államok egybeolvadtak. Germany. állagmegóvásukat és kiállításra kerülésüket. BT: naptár NT: hónap szökőnap RT: alexandriai naptár EGYIPTOMI NYELV SN: A semita-hamita nyelvcsaládba tartozik. amely nyersen vagy szárítva egyaránt ehető. Diá M. amely Duke Albrecht és I. Sami (1892–1973) Gomaa. BT: egyiptológiai szervezet EGYIPTOMI BAB SN: A vízi rózsa bogyója. – 1881. BT: múzeum RT: Ferlini.) Ichneumon (ang. dinasztia idején 148 . Célja volt megállítani a művészeti leletek illegális és tömeges exportját. feb.) State Museum of Egyptian Art (ang.. BT: egyiptomiak EGYIPTOMIAK ŐSTÖRTÉNETE ÉS LEGRÉGIBB VALLÁSA. BT: lúd EGYIPTOMI MONGÚZ UF: Egyptian mongoose (ang. 19–21h. kalciumból (mészkő) és sivatagi homokból kevert nátronsókból készítettek egy elegyet. Giuseppe (1800–1870) AD: Staatliche Museum Ägyptischer Kunst. Vásárolt Ferlini meroéi ásatásaiból származó leleteket is. mint szarkofágok. Először számos törzsre oszlottak. aug. s egyszerre több helyen is független államocskákat kezdtek alkotni külön törvényekkel és istentisztelettel.) Mangusta egipska (len. 1661 egyiptomi év = 1460 alexandriai naptárév. de nem vette figyelembe a szökőéveket. Emile EGYIPTOMI MŰVÉSZET ÁLLAMI MÚZEUMA (No.) SN: Mérnöke Emile Baraize.és Felső-Egyiptom maradt.: 089/298546 EGYIPTOMI NAPTÁR UF: mozgó napév napkalendárium SN: Tizenkét.) Herpestes ichneumon (lat. Ludwig király gyűjteményéből jött létre. 2100–) ó-démotikus nyelv EGYIPTOMI INTÉZET SN: 1798.) SN: 1986-ban a Kulturális Minisztériummal és a Getty Conservation Institute-tal kooperációs munkában segített Nefertari1 sírjának restaurálásában.SN: Ezeknek a történetileg ismeretlen nemzedékeknek az érdemük Egyiptom megalkotása abban az alakban. újegyiptomi. Az egyiptomi kék CaCuSi4O10 összetételű réteges kristályokat tartalmaz.) BT: mongúz EGYIPTOMI MÚZEUM (1902–) KAIRÓI EGYIPTOMI MÚZEUM (Eg. Az egyiptomi történelem minden korszakából tartalmaz leleteket.) SN: Münichi múzeum. a predisztakius kortól kezdve a kopt időkig. Több évszázadon át használták mindkét naptárt. Gabra. BT: egyiptológiai szervezet NT: Egyiptomi Műemlékvédelmi Szolgálat munkatársai EGYIPTOMI MŰEMLÉKVÉDELMI SZOLGÁLAT MUNKATÁR– SAI BT: Egyiptomi Műemlékvédelmi Szolgálat NT: Baraize.u. Farouk Goneim. 11.) blue egiziano (ol. Auguste Ferdinand François (1821.) Egyptian blue (ang. amelyet először a 4. Aly Omar Aly Abou-Ghazi. Egy speciális üveget állítottak elő.) Rat des pharaons (fr. jan. egyenként harmincnapos hónapból.) Icneumôme (por. Ez a szervezet ellenőrzi a felfedezett leleteket. BT: vízi rózsa EGYIPTOMI ÉGI ÉV SN: 1440 évből állt.) UF: Staatliche Museum Ägyptischer Kunst (ném. ékszerek. Étienne-Marie (1889–1961) Mariette. AZ (1930) URGESCHICHTE UND ÄLTESTE RELIGION DER ÄGYPTER (1930) EGYIPTOMI ANTIKVITÁSI SZERVEZET UF: Egyptian Antiquities Organisation (ang. míg csak Alsó. BT: egyiptológiai szervezet RT: Drioton. BT: naptár EGYIPTOMI EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Abdalla.) Alopochen aegyptiacus (lat. A kiállításon szobrok. Selim (1886–1961) Hawas.) EGYIPTOMI MŰEMLÉKEK DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONTJA ÓKORI EGYIPTOMI TANULMÁNYOK KÖZPONTJA EGYIPTOMI MŰEMLÉKVÉDELMI SZOLGÁLAT UF: Antiquities Service (ang. 20-án alapította Bonaparte Napóleon a Francia Tudományos Intézet mintájára. Zahi A. Munich. században fedezték fel újra. jog.) EGYIPTOMI FILOZÓFUS BT: filozófus NT: Philón (–40) Plotinosz (204–270) Valentinus EGYIPTOMI HALOTTASKÖNYV EGYIPTOMI ÍBISZ SZENT ÍBISZ HALOTTAK KÖNYVE alkalmaztak.e. Mahmud Hassan. Első igazgatója Mariette volt. reliefek. szombat-vasárnap 10–17h. Tel. megpróbálkoztak egy hozzá hasonló. 400 körül a homályba merült és csak a 19. Előállításának titka i. ném. Négy fontosabb állomást ismerünk e nyelvben: óegyiptomi. amelyet 900 Cº-on hevítettek és pár óráig ezen a hőmérsékleten tartották. A kutatást az ország szokásaira. de az egyiptomi és a kopt nyelvben közös alakok összevetése alapján nagy valószínűséggel következtethetünk az egykori kiejtésre.

dán) EGYPTOLOGI (dán) EGYIPTOMI MONGÚZ KAIRÓI EGYIPTOMI MÚZEUM EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI MONGÚZ EGYIPTOLÓGUS EGYIPTOLÓGIA EGYIPTOLÓGIAI EGYIPTOM KUTATÁSI ALAP UF: EEF (röv.) EGYPTIAN MUSEUM (ang.) EGYPTOLOGY SOCIETY OF VICTORIA (ang. E. Frédéric EGYPTISCHE ICHNEUMON (hol. dec.) EGYPTOLOGIST (ang. 1957. ISTENEK. Alberto Siliotti egész életét a régi kultúrák tanulmányozására szánta. jún. a Deltába.nov.) (Eg. 1957. Szikulusz Edwards. John Pococke.e. EGYIPTOMI RÉGÉSZETI EGYIPTOMI EGYIPTOMI ÓKORI HIVATAL HIVATAL (Eg. a Fajjumba.) EGYPTOLOG (cse. Vivian könyvei EGYRÉTEGŰ RELIEF LAPOS RELIEF 149 . BT: egyiptológiai szervezet RT: Martin.) EGYIPTOMI LÚD EGYPTIAN GRAMMAR (1927. Régebbi neve Egypt Exploration Fund volt. Jean EGYPT (ang. Prospero (1553.) EGYPTOLOGICAL DATABASE (ang.) AD: Supreme Council of Antiquities. Richard (1704–1765) Roberts. a Líbiaisivatag oázisaiba. máj. 1300–600) (i. Johann Ludwig (1784–1817) Calliaud. 3 El-Adel Abou Bakr Street. tanár és Wilson E. –1617.sz.) (1902–) EGYPTIAN ANTIQUITIES ORGANISATION (ang.) EGYIPTOLÓGIA EGYIPTOLÓGUS EGYIPTOLÓGUS ANGOL EGYIPTOLÓGUS VICTORIAI EGYIPTOLÓGIA ÉGYPTOLOGUE ANGLAIS (fr.) EGYIPTOMI RŐF MEH BILHARZIÁZIS EGYIPTOMI VÉRVIZELÉS (1. Gabrielle Diodórosz. sőt alig ismert tájakra is.–1823.dec. Gardiner ebben 26 csoportba sorolta a hieroglifákat.) EGYIPTOMI ANTIKVITÁSI SZERVEZET EGYPTIAN BLUE (ang.–) Newberry. Mustafa Amer.) ALAP EGYPT EXPLORATION SOCIETY (ang. 1800–660) RT: Ägyptische Grammatik (1911) Egyptian Grammar (1957) Middle Egyptian Grammar (1996) EGYIPTOMI NYELVTAN 1964) EGYPTIAN GRAMMAR (1927. Zahi A. BT: egyiptológiai szervezet NT: Hawas.) Supreme Council of Antiquities (ang. A nagy régészeti lelőhelyeket csodálatos művészi fényképfelvételeken mutatja be. újabb nevében a Fund helyett Society áll. RT: Siliotti. 1886) ÄGYPTEN IN WORT UND EGYIPTOM: TEMPLOMOK. BT: Gardiner Alan Henderson könyvei EGYPTIAN MONGOOSE (ang. 23–1916.) Bruce.) EGYIPTOMI RÉGÉSZETI HIVATAL (Eg. keménykötésű. 21) Thevenot.) EGYIPTOLÓGIAI TÁRSULAT EGYPT’S SERVICE DES ANTIQUITÉS (fr. A leghíresebb lelőhelyeken túl elvezet minket a kevésbé látogatott. 30. A történettudomány és a régészet legfrissebb eredményeinek felhasználásával írt olvasmányos szöveg végigvezet bennünket a fáraók földjén a Földközitengertől a Nasszer-tóig. feb.) UF: Egyiptomi Ókori Hivatal Egyiptomi Régészeti Főfelügyelőség Egyiptomi Régiségek Legfőbb Tanácsa (Eg) Kairói Ókori Hivatal SCA (röv. nov.) Egypt Exploration Society (ang. Frederik Ludwig (1708-1742) Perring.) ÓKORI EGYIPTOM ÓKORI EGYIPTOM ÓKORI EGYIPTOM EGYIPTOM KUTATÁSI EGYIPTOM ÓKORI EGYPTEN (dán.) EGYPT EXPLORATION FUND (ang. 23.e. el-elidőzik az ókori Egyiptom történelmének legfontosabb állomásain. Drioton. Igazgatói voltak: Gaston Maspero Zeki Iskander.) EGYPTOLOGUE (fr.) EGYPTOLOGY (ang. 16–) Norden.) ADATBÁZIS EGYPTOLOGIE (cse. Robert (1799–1863) Hubasek János Masz-Udi. BT:egiptológiai folyóirat EGYPTIAN GOOSE (ang.) SN: 1858-ban Auguste Mariette alapította. A legfontosabb ásatásokból elő-került emlékeket eredeti lelőhelyükön és környezetükben ábrázolja.3. alapította ezt a folyóiratot 1883-ban. John (1602–1652) Gyertyánffy Lukács Hay. Paul Burckhardt.) ÉGYPTE (fr. 19) Capodilista.) KUTATÁSI ALAP EGYPTIAN ANTIQUITIES DEPARTMENT (ang. Egypt EGYIPTOMI RÉGISÉGEK LEGFŐBB TANÁCSA (Eg. 1964.) (1902–) EGYPTIAN THORN (ang. A Kultúrminisztérium irányítása alatt felügyeli az Egyiptomban található minden műtárgyat és építményt. Iskander. David (1796–1864) Segato Girolamo Shae (1813–1869) Stanley. 1994) UF: Egyiptomi nyelvtan SN: Hieroglif nyelvtan könyv. Empress (1826–1920) Fekete István Greaves. még a turisták számára ma már nehezen elérhető núbiai templomokhoz is.) Egypt Exploration Fund (ang.e. 2600–) új-démotikus nyelv újegyiptomi nyelv (i. Abu’l-Hasszán Mező Szilveszter (1971. James (1730–1794) Brunton. Percy Edward (1869–1949) EGYIPTOM SZÓBAN ÉS KÉPBEN BILD (1880. Giovanni Battista (1778. felvillantva a felfedezések különböző állomásait és a 19. Gaston Camille Charles (1846. Alberto EGYIPTOM-UTAZÓ UF: utazó NT: Alexandrinus. Arthur Strabo (i.) SN: Geoffrey Martin volt az igazgatója. 28.) EGYIPTOMI RÉGÉSZETI HIVATAL (Eg.) EMLÉKEK OSZTÁLYA EGYPTIAN ANTIQUITIES MUSEUM (ang. FÁRAÓK (1996) SN: A szerző. BT: Davies.) EGYIPTOMI KÉK EGYPTIAN EXPLORATION FUND (1883–) SN: Amalia Blandford Edwards valamint Poole S.óegyiptomi nyelv (i.) Antinousz Back Fülöp Belzoni. Clemens Almásy László (1895–1951) Alpini. Amelia (1831–1892) Eugenie. század nagy utazóinak és régészeinek képeit.) EMLÉKEK OSZTÁLYA EGYIPTOMI EGYPT UNCOVERED (1998) SN: 224 oldal. Kairo. 64–i. své.) KAIRÓI EGYIPTOMI MÚZEUM (Eg. Geoffrey Thorndike (1934. 6. s főleg az ókori Egyiptommal foglalkozik.15.e. Zamalek. Zeki Maspero. ISBN: 1556708181. Ma Zahi Hawas.) EGYIPTOMI RÉGÉSZETI FŐFELÜGYELŐSÉG RÉGÉSZETI HIVATAL (Eg. jún.

III.e. hozzátartozói Aton-pap fáraó főpap Héliopoliszi Testvériség Teje1 hozzátartozói Tutankhamon hozzátartozói NT: Ekhnaton hozzátartozói Ekhnaton vércsoportja RT: Akhet Aton amarna-reform Aton-hit Ekhnaton állatkertje Ekhnaton fejszobra (L) Ekhnaton könyvtára Ekhnaton naptemploma Ekhnaton sírja Himnusz Aton napisten tiszteletére koponyatorzítás Marfan-kór terem.) BT: zárvatermő NT: liliom-alkatú pálmaféle pelyvásvirágú EHEFRAU (ném. 25.EGYSZERŰSÖDÖTT SZÁRNYAS ROVAR UF: Eumetabola (lat.. Ekhnaton furcsa testalkata: nyúlánk testalkat. Ő vette fel először a diplomáciai kapcsolatot az asszírokkal.) EKHNATON (i. Egyiptom már többé-kevésbé fel tudott készülni a Nílus áradásának szeszélyeire. 1364–1347) EICHLER. a mai Szudán területe) terjedt. ECKHARD BT: német egyiptológus NT: Eichler. 1372–1354) (i.) FELESÉG ÉHÍNSÉG UF: famine (ang.) Amenhotpe IV (ang.6. Az Újbirodalom idején az ázsiai gabonaimportnak köszönhetően. vízeséséig (Ataba északi részéig. Uralkodásának vége felé összeveszett feleségével vallási okok miatt. Ekhnatonnak mellékfeleségétől született csak halála után híressé vált gyermeke: Tutankhamon.e.) BT: teljes átalakuló NT: állati tetű EGYSZIKŰ UF: Liliopsida (lat. Echnaton Ehnaton Ikhnaton (ang. 11) BT: gránitsztélé NT: Dzsószer és Imhotep legendája EHNAS (ar.) Aménophis IV (fr. 1324–1321) ÉJSZAKA KÖNYVE UF: Book of the Night (ang. széles csípő arról árulkodik. Korai halálát is valószínűleg ez okozta.) BT: Égbolt Könyve RT: Nappal Könyve Nut Könyve EK (röv.) EK2 EK3 EK4 EK5 EK7 ÉK KABI SÍR AHMESZ PENNEKHBET SÍRJA PAHERI SÍRJA SZETAU2 SÍRJA JAHMESZ3 SÍRJA RENNI SÍRJA UF: dowel (ang. A meghajlított ekeszarvak rövidek.) Khuenáton Khunáten Nefer-kheperue-re Noferkhepruré Waenré SN: Amikor apjától. Az ekét és az eketalpat is fából készítették. talán ennek köszönhető hogy a fényt. hangsúlyaira Unisz piramis feljárójának relieftöredéke (L: E 17381) ÉHÍNSÉG-SZTÉLÉ UF: famine stele (ang. akihez hozzá is adta egyik lányát. Epilepsziás is volt. Elhagyta Thébát és megalapította AkhetAtont (a mai Tell el-Amarnát).) SN: Szehel-szigeten (Asszuánban) találták meg.) Akhenaton (ang. Eckhard NT: Untersuchungen zum Expeditionswesen des ägyptischen Alten Reiches (1993) EILEITHYIASPOLIS (gör.) EISENLOHR.e. BT: katasztrófa RT: Éhínség-sztélé Unisz piramis feljárójának relieftöredéke (L: E 17376) (1. emiatt gyakran hallucinált. (1.) NEKHAB (óei. August (1832. amely Aton isten kultuszközpontja lett. Felesége Nefertiti1. 1338–1334) (i.) NEKHAB (óei. 1379–1362) (i. Amenhoteptől átvette a hatalmat. 1352–1336) UF: Ahanjáti Akanaten (ang.) AJ1 (i. A Görög Korszakban jegyezték le ezen a gránitsztélén. ezért bezáratta a thébai templomokat.) Akhenaten (ang. (L) 150 . de a túlvilágon is jelen volt. BT: német egyiptológus NT: Eisenlohr.. –) SN: Mannheimben született.) Amenhotep IV (ang. Halálával az Aton vallás is megszűnik. délre a Nílus 4. hosszú kéz. Uralma alatt az egyiptomiak elveszítették keleti birtokaik jó részét.e. Hatalmát megosztotta Szemenhkaréval. BT: zenei jelrendszer tagolására. spa. své.e.e.e. BT: faszerszám mezőgazdasági eszköz EKFONETIKUS JEL UF: akcentus jel SN: A zenei mondanivaló vonatkoznak.) HÉRAKELOPOLISZ EHNATON EKHNATON (i.e. melyben a 7 évig tartó ínségnek próbálnak véget vetni.) Paraneoptera (lat. 1327–1323) (i. Der (1872) political condition of Egypt before the reign of Ramses III.okt. A Nílus áradásának elmaradása miatt még a királyi udvar is szükséget szenvedett. Az egyiptomiak hite szerint az éhínségtől való félelem nemcsak a földön. 1372–1354) (i.) SN: Az éhínséget a Nílus áradásának hiánya okozta.6. AUGUST KÖNYVEI BT: Eisenlohr. The (1872) EJE (ném. August könyvei EISENLOHR.) Akhnaten (ang.) Amenophis IV (ang. AUGUST (1832. aki 6 leánygyermekkel ajándékozta meg. Eckhard könyvei EICHLER.e.és lábujjak.–) NT: Ein mathematisches Handbuch der alten Egypter (1877) grosse Papyrus Harris. egészen pontosan Asszuruballit asszír királlyal.) EILETHYASPOLIS (gör. Hosszú rúdját egy rá merőleges rudacska segítségével erősítették a marhák szarvához. Radikálisan új művészetet teremtettek az őt tisztelő írástudók és művészek. 1379–1362) (i. hogy Marfan-kórban szenvedett. s megerősítette az Aton vallást. aki ajándékokat is küldött neki. 1364–1347) (i. 10) BT: tárgy NT: faék EKE SN: Az ekéket szarvasmarhák húzták. Az Amon-papok hatalmát akarta megtörni. hosszúkás arc. Meritatont. IV. III. Dzsószer és Imhotep legendáját tartalmazza.e.) DROMEDÁR EINHÖCKRIGES KAMEL (ném.) Amenóphisz. a Napot tekintette istenének. az Egyiptomi Birodalom keleti irányban az Eufráteszig (a mai Irak területe).okt. ECKHARD KÖNYVEI BT: Eichler. BT: Amenhotep.

1379–1362) (i. A szolgák azonban a kígyót megitatták a tejjel és (mézzel kevert borral). BT: homokkő fejszobor EKHNATON HIMNUSZA TISZTELETÉRE HIMNUSZ ATON NAPISTEN ébenfával fedték be. Kapott is egy kis kutyát. A fiú egyszer egy sétáján meglátott egy embert egy kutyával és küldött az apjának együzenetet. de a szín volt a meghatározó. Maketaton.) SN: A történet szerint egy királynak nem született sokáig gyermeke és fohászkodott az istenekhez. annak adja lányát. BT: doboz NT: ékszeres doboz (BM: EA 5897) ÉKSZERES DOBOZ (BM: EA 5897) SN: Az Újbirodalom korából származik. 1372–1354) (i. aki követte őt.) prince prédestiné. amely főnökének szintén csak egy gyermeke született. homlokpántot. Végül a felesége szült egy fiút. NT: champlevé (fr.) cloisonné (fr. hogy áldják meg. 1379– 1362) NT: Anheszenamon Kia Maketaton Meritaton Nefertiti1 Nofernofruaton-ta-serit Nofernofruré Szetepenré Teje1 Tutankhamon EKHNATON KÖNYVTÁRA BT: könyvtár RT: Ekhnaton (i. és annak akinek egy 70 ablakos palotát emeltetett és azt ígérte. 1372–1354) (i. 1364– 1347) EKHNATON NAPTEMPLOMA UF: Gem-pa-iten SN: Karnakban állt.e.e. A fiatalok azonban úgy egymásba szerettek. Anyja: Teje1. El (spa. BT: Ekhnaton (i. A Szinuhe Wenamon elbeszélése ELCOA (röv.) SN: Az Újbirodalom korában az ékszereket kis díszes dobozokban tárolták. Ezalatt a feleség tőrével leszúrta a kígyót.. Anheszenamon. Felesége: Nefertiti1.) Príncipe predestinado. A Hősköltemény Izidóra története paraszt elbeszélése. Szociális státuszukat ezzel jelezték a külvilág felé BT: divat NT: arany ékszer bokalánc csontékszer diadém fülbevaló gallér gyűrű homlokpánt karkötő karperec korona medál menat nyakék övlánc Tutankhamon ékszerei RT: drágakő ékszeres doboz ékszerész ékszerkészítés féldrágakő ÉKSZERES DOBOZ UF: jewellery boxes (ang.) (1. így végül beleegyezett a főnök a házasságukba. 1364–1347) (i.e. A doboz felületét 151 .) jewellery (ang. A gyöngyházat már a predinasztikus időkben is ismerték.e.37m magas.EKHNATON ÁLLATKERTJE SN: Akhet-Atontól északra építtette Ekhnaton.e. Itt a papirusz megszakad. aki megtalálja melyik ablak mögött lakik. BT: királysír EKHNATON VÉRCSOPORTJA SN: Megegyezik Tutankhamonéval (A2). amelyből egy kígyó mászott elő. szalagokat. BT: karnaki templom naptemplom EKHNATON SÍRJA UF: TA26 SN: Tell el-Amarna 26-os sírja. Egy napon aztán a herceg este fáradtan és elégedetten leheveredett. dinasztia kezdeteiből származó egyetlen kivételtől eltekintve először a ptolemaioszi időktől dolgozták fel ékszernek. Le (fr. koronát. A felesége azonban mindentől óvni igyekezett. Nofernofruaton-ta-serit.. mintha abból az igen drága faanyagból készült volna. egy lány. mire a kígyó jóllakottan elaludt. hogy ő is szeretne egyet. BT: Harris 500 papirusz (BM: BM 10060) mese ELBESZÉLÉS UF: beszámoló BT: irodalom NT: Beszámoló hajótörött. A király a sivatagban építtetett a fiának egy házat. egy kígyó vagy egy kutya okozza majd halálát. A felesége egy tejes kancsót tett mellé. Egyiptom ajándékozta Franciaországnak a Nasszer-tó vize által fenyegetett núbiai műkincsek megmentésében játszott szerepét megköszönve. Amikor a herceg felnőtt. amely mindenhová elkísérte. Amenhotep. AZ UF: Doomed Prince. 1379– 1362) ÉKSZER UF: jewel (ang. ahol mindentől óvva neveltette fel az őt szolgáló emberekkel. Majd Hathor1 meghatározta a fiú végzetét.e. hogy milyen halálra lett kárhoztatva. BT: Ekhnaton (i. A főnök azomban szökevénynek tekintette és nem akarta neki adni a lányát. Nofernofruré. 1372–1354) (i. A herceg aztán elmondta újdonsült feleségének. The (ang. A gyöngykagylóból nyert valódi gyöngyöt a 18. BT: állatkert EKHNATON FEJSZOBRA (L) SN: Ekhnaton naptemplomának udvarán állt. Lányai: Meritaton. hogy nem akartak egymás nélkül élni. mondván neki ő a végzete. Napok elteltével a herceg a kutyájával szaladgált és a kutya begázolt a vízbe. Mellékfelesége: Kia. 88cm széles.) PÁRIZSI KATOLIKUS TEOLÓGIAI ÉS VALLÁSTUDOMÁNYI INTÉZET (Fro.és bokapereceket.e.) ELEKTRON PARAMÁGNESES REZONANCIÁS VIZSGÁLAT EKHNATON HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: III. 1364–1347) (i. A sok fiatal közül a hercegnek sikerült elnyerni a lány kezét. hogy megharapja a herceget.) SN: A férfiak és nők egyaránt viseltek ékszert. szeretett volna világot látni és elvándorolt a kutyájával. 8) LEGIDŐSEBB ORVOS ELECTRON PARAMAGNETIC RESONANCE (ang. Rendszerint cédrus lapokból illesztették össze egyszerű végillesztésekkel. amely azt a benyomást keltette. kar. Naharainába keveredett.) RT: kő üveg ELAIA OLAJFA ELÁTKOZOTT HERCEG.e. mire a herceg követte őt és a krokodil megjelent. Azt mondta egy krokodil. gallért. ha elutaztak egy városba. BT: ékszeres doboz ÉKSZERÉSZ BT: mesterség RT: ékszer ékszerkészítés ÉKSZERKÉSZÍTÉS SN: Az ékszerek készítéséhez üveget vagy követ használtak. Thébából. egy erős emberrel tartatta vissza a krokodilokat a folyóban.e. 1. Tőle született fia: Tutankhamon. Szetepenré.) ELDEST OF DOCTORS (ang.

) ELEITHYIASPOLIS (gör. 1450-ben készítették a város egyik templomában.) UF: Abu (óei.) táplálék SN: Becslések szerint a dinasztikus korszakban a napi táplálékbevitel 480-576 g volt. 3) BT: spektroszkópiai módszer ELEKTRUM UF: asem (óei.) Nahrung (ném. BT: naptár RT: Elephantiné (gör. Asem e szerint annyi. A csillagot jobbról a harmadik oszlop közepére helyezték. minőségben javul.) Egy férfi beszélgetése ba-jával SN: I. (1. A későbbi korban elveszti ezt az értelmét és úgy szerepel. melyek az egyiptomiak számára oly ELEKTRON PARAMÁGNESES REZONANCIÁS VIZSGÁLAT UF: Electron Paramagnetic Resonance (ang.) Elephantiné szigete Jazirat Elephantine (ang.) ELEFÁNTCSONT UF: ivory (ang. Thutmózisz uralkodása alatt (kb. melynek félreérthetősége az ókori egyiptomiakat is fogalkoztatta.) Elephantine island (ang.) asemu (óei. mint fermentum. ELEPHANTINEI HNUM-TEMPLOM BT: elephantinei templom Hnum-templom ELEPHANTINEI ISTEN BT: helyi isten NT: Anukisz elephantinei triász Hnum Szatisz RT: Elephantiné (gör.) EPR (röv. (1. elephantinei temploma elephantinei Hnum-templom elephantinei Szatisz-templom ELEPHANTINEI TRIÁSZ BT: elephantinei isten NT: Anukisz Hnum Szatisz ELEPHANTINÉ SZIGETE ELEPHANTINÉ (gör. BT: isten NT: Geb Nut ELEPHANTFISH (ang.) ELEPHANTINÉ (gör.) Elefánt-sziget Elephantine (gör.) BT: ormányos NT: elefánt ELEFÁNTHAL CSŐRÖSSZÁJÚ-FÉLE ELEPHANTINÉ (gör. 5:1 arányú arany-ezüst természetes ötvözet. 1969 óta folynak itt ásatások. BT: állatcsont RT: elefántcsont fésű ELEFÁNTCSONT FÉSŰ BT: fésű ELEFÁNT-SZIGET ELEKTRON ELEPHANTINÉ (gör. RT: Elephantinei hnum-templom elephantinei isten elephantinei kalendárium felső-egyiptomi nomosz.) ELEFANTINA (gör. a 12.) ELEPHANTINÉ (gör. hiszen nincs a környéken olyan magaslat.) SN: Már az Ebers-féle papirusz is megemlékezik róla.) ELEPHANTINE (gör. hogy az abban tükröződő napfény vezette rá Eratoszthenészt a Föld kerületének kiszámítására. dinasztia alatt. Szerepük. ha volt is valaha.) BT: A legrégebbi feljegyzések Elephantine néven említik.) (1. III. felső-egyiptomi nomosz fővárosa volt. BT: adalékanyag NT: sörélesztő gomba ÉLETBE BELEFÁRADT EMBER PÁRBESZÉDE A LELKÉVEL.) 152 . mert az alkémisták szerint alacsonyabbrendű fém vagy ötvözet.e.) ELEPHANTINEI KALENDÁRIUM SN: I. nagyon korán lejárhatott a napistenek tisztelete előtt.(1.) NEKHAB (óei.) Yebu (óei.és süteménysütéshez. és a centrumokat körülvevő szomszédos atomok kémiai azonosítására.e.) ELEPHANTINEI NILOMÉTER SN: E nilométer nevezetessége.ELEFÁNT BT: elefántféle NT: afrikai elefánt harci elefánt ELEFÁNTFÉLE UF: Elephantidae (lat.) elektron fermentum ismu (óei.) CSŐRÖSSZÁJÚ-FÉLE ELEFÁNTFÉLE ELEPHANTINÉ (gör. 9) SN: Az elefánt agyarát a neolitikus kor óta használták alapanyagként. mint elektron.) ÉLESZTŐ SN: A sörkészítés folyamán a sör tetején képződő habot megszárították és ezt használták élesztőként kenyér. i. 276–195) ELEPHANTINE ISLAND (ang. BT: nilométer RT: Eratoszthenész (i. 9) Porrá zúzva a fehér színű festék alapanyaga volt. ahonnan rá lehetne látni. 1900 körül. ha asem jut hozzá.) ELEFANTINE (gör. amelyet a Berlini Múzeumban őriznek. Az azonban rejtély hogy hogyan vették észre. amelyet KeletAfrikából szállítottak Egyiptomba. még pedig azért. BT: fém ÉLELEM UF: kau (óei.) ELEPHANTIDAE (lat. hogy megkérdőjelezi a halotti szertartásokat.) SN: Az EPR technika alkalmas a ponthiba centrumok spinállapotának és elektronszerkezetének vizsgálatára. mert körvonalai elefántalakot formálnak. Az 1. Gyakran nevezik a „Fekete Afrika kapujának” is. Kritikus szemléletű abban az értelemben. amikor a Szothisz csillag felbukkan a láthatáron. napja. AZ UF: Dialogue between a Man Tired of Life and his ’ba’ (ang. amelyeket évente azon a napon kell az isteneknek felajánlani.) ELEPHANTINEI SZATISZ-TEMPLOM BT: elephantinei templom ELEPHANTINEI SZIKLAFELIRAT BT: királyfelirat sziklafelirat ELEPHANTINEI TEMPLOM BT: templom NT: Amenhotep. Előbukkanásához időmegjelölés is társul: a nyár 3. hieratikus írással született filozófiai elmélkedés.e.) Elefantina (gör.) ELEKTRUM Elefantine (gör. Felsorolja az adományokat. amely ideális volt a faragáshoz.) usem (óei. 1. Egyetlen változata ismert. hónapjának 28. szimmetria tulajdonságaik analízisére.) ELEPHANTINÉ (gör. 13) BT: táplálkozás NT: állati élelem élelmiszer étel növényi élelem ÉLELMISZER BT: élelem NT: állati eredetű élelmiszer növényi eredetű élelmiszer ELEMEK ISTENEI SN: A vallásos gyakorlatban alig jöttek számításba.

Mennyezetes udvar.. Bá-jára bízza halálvágyát. Az ország ókori történelme során az uralkodói 153 .) BT: mesterség NT: áldozati elöljáró Amenmesz2 Amon-templom áldozati elöljárói Haemuaszet1 Iaszen Ihi Jurai Kar1 Nebnefer1 (ang. másrészt az erre megfelelően kiképzett papok itt végezték tudományos munkájukat. hanem a törvény is szentesítette mind a magán.) Vorstand (ném. 2180–2133) ELSŐSZÜLÖTT LÁNY JOGAI SN: Az elsőszülött lány jogait nem csupán a hagyomány. 2180–2133) UF: Első Középkor FIP (röv. közepén nyitott térséggel. Ez egyrészt a levéltár szerepét töltötte be. ném.) NEKHAB (óei. Az Óbirodalom végétől kezdve ezek a hivatali állások kezdtek örökletessé válni.e. délen Théba lett a központ. BT: udvar NT: Szenet1 és Iniotefoker sírjának előudvara ELREJTETTSÉG SN: Ősistenpár. ami azt jelentette. BT: iskola NT: írnokiskola ÉLETRAJZ BT: irodalom NT: Uni életrajzi felirata ÉLETTANI SZÜKSÉGLET BT: szükséglet NT: szexualitás ELEVENSZÜLŐ EMLŐS UF: Theria (lat.nagy értékkel bírnak.) SN: Minden nagyobb egyiptomi templomban volt egy Élet Háza. I. Ez a 7–10. rituálékat és teológiát tanítottak. északon Hérakelopolisz.) Första intermediet (své. amelynek mennyezetét oszlopsorok tartják Az előudvarba magas és szűk ajtónyíláson keresztül lehet bejutni. Az egyiptomi birodalom két részre szakadt.)(1.) First Intermediate Period (ang. mind a közéletben. őrizték és használták is. A férfit letargiába taszítja az országban általánosodott hanyatlás. CHRIS BT: egyiptológus ELM (ang. BT: ősisten ELSŐ ÁTMENETI KOR (i.e. udvari körökön kívül a széleskörű művelődést nem érintette.) BT: emlős NT: méhlepényes emlős ELIT (ang. 8. ahol majd a vágást meg kell ejteni. 2181– 2140) (1. 2181–2140) (1.e.e.) perisztül udvar peristylium terasz Terrasse (ném.e.) Vorhof (ném. templomi közigazgatást. sírjának előcsarnoka Unisz piramisának előcsarnoka ELŐKELŐ ELIT RÉTEG SÁSFÖLD ELŐUDVAR UF: forecourt (ang. Majd ezen a vágáson keresztül veszik ki a belső testrészeket. Férfitagjának béka. 15) (i. városok lázadása következett be Egyiptomban. 2155–2040) (i.) SN: A templom egyik főrésze. dinasztia idejéig tartott.) ELIT RÉTEG ELIT RÉTEG UF: elit (ang. Meglepőek késztetései az öngyilkosságra. BT: átmeneti korok RT: első átmeneti kori piramis ELSŐ ÁTMENETI KORI PIRAMIS BT: piramis NT: dinasztia. Szeneb ELŐNÉV TRÓNNÉV ELŐRAJZOLÓ SN: A holttest bal testfelére egy jelet rajzol..e. hogy az előkelők kezén nagy földbirtokok halmozódhattak fel.e. A bá viszont próbálja meggyőzni. hogy használja ki az életét.) orvosok elöljárói Ptahhotep.e. (22) BT: halotti irodalom pesszimista irodalom ÉLETERŐ HÁZA ÉLET HÁZ BALZSAMOZÓMŰHELY ÉLET HÁZA ELŐKELŐK MAGÁNKÖNYVTÁRAI SN: Ezek képezték azokat a szűkkörű művelődési központokat. valamint orvostudományt.) SN: Az államhatalom összeomlása után lassú gazdasági és társadalmi anarchia. női tagjának kígyó feje volt. BT: mumifikáló ÉLŐSKÖDŐ PARAZITA ÉLŐLÉNY ÉLŐ SZERVEZET ÉLET HÁZA UF: Életház Per Ankh (óei. piramisai Merikaré piramisa ELSŐ KÖZÉPKOR ELSŐ ÁTMENETI KOR (i.) Nefermenu1 (ang. melyek annyira idegenek az egyiptomi gondolkodásmódtól. 9) BT: sebkötözés ELLENSZER GYÓGYSZER ELLIS. BT: könyvtár RT: elit réteg ÉLŐLÉNY UF: élő szevezet NT: eukarióta ELÖLJÁRÓ UF: prefect (ang. BT: államszervezet NT: Dzsehutihotep1 hivatalnok írnok jogász katona kerületi hivatalnok orvos pap Upemnofret RT: előkelők magánkönyvtárai ELÍZIUMI MEZŐK ELJÁRÁS BT: cselekedet NT: technika ELKAB (ar.) ELKÖTÉS UF: ligature (ang. amelyben az irodalom értékeit másolták. 2155–2040) (i. 2181–2050) (i. 15) (i. III. menedéket találva a túlvilágon. 2181–2050) (i.) SZILFA ELŐCSARNOK UF: vestibule (ang. spa.) BT: csarnok NT: denderahi Hathor1-templom előcsarnoka karnaki Ptah-templom előcsarnoka oszlopos előcsarnok philaei Ízisz-templom előcsarnoka Thutmózisz. hogy elmeneküljön e szenvedés elől.) előkelő SN: Kezdetben a fáraó rokonai és a törzsi arisztokrácia alkotta ezt a réteget. Egy viszonylag kisszámú felső uralkodói rétegen.

majd 1927-ben a 18. amelyeket királysíroknak tartottak.) BT: négylábú NT: elevenszülő emlős kisemlős ormányos párosujjú patás EMERY WALTER BRIAN (1903– 154 . hogy nem ment férjhez és maga vállalta fel az uralkodó szerepét. aztán 1921-ben visszament az egyetemre és T. II.cím sok törvényes örökösével előfordult.) Zoogdieren (hol. II. Ezeket megemlékezésként az udvaroncok között osztották szét. két év után otthagyta az egyetemet és felfedezőútra indult Luxorba. Walter Bryan SN: Angol régész.S) Teje1 múmiája Teje2 múmiája Wah2 múmiája UF: emelő szerkezet BT: szerkezet NT: lengő emelő saduf úszó emelő EMELŐ EMELŐ SZERKEZET EMBERALAKÚ KOPORSÓ UF: anthropoid coffin (ang. BT: szkarabeusz NT: Amenhotep. WALTER BRIAN MUNKATÁRSAI BT: Emery.) EMBER NT: csecsemő csoport fogoly1 gyermek közember nép törpe vak ember vendég SZABADFARKÚ DENEVÉR BALZSAMOZÓ EMELŐ Nedzsmet1 múmiája Neszikhonszu múmiája Peduamun múmiája Ramszesz. hogy a halál után a szellem felismerje a testet. A EMBER-MÚMIA BT: múmia NT: Ahhotep. I. A feltételezését egyenlőre még nem bizonyították. múmiája Sziptah múmiája Szitamon2 múmiája Takerheb múmiája Taoszir múmiája (VEM: APR. Peet professzornál egyiptológiát tanult. Liverpoolban hajómérnöki tanulmányokat folytatott. 01175. AZ TEHÉN KÖNYVE. Feltételezte.) SN: A Középbirodalomban jöttek divatba. dinasztia egyik legértékesebbjén.VL. hogy a fáraó emberei a túlvilágon is szolgálhassák őt.S) Tutankhamon koporsói EMBERÁLDOZAT SN: A korai dinasztiák idején a fáraók mellé emberáldozatokat is temettek. melyeken hieroglif feliratok örökítették meg a király életének egy-egy nagyobb eseményét. koporsója Sepenmehit belső koporsója Sepenmehit koporsói Szennedzsem külső koporsója (KEM: JE 27299) (1. 1951-1970-ig egyiptológus professzor volt Londonban. 610) Taoszir koporsója (VEM: APR. koporsója Amenemope2 koporsója Hatnefret koporsója Ízisz6 belső koporsója (KEM: JE 27309) (1. a halott tartós póttestét megalkotó szobrászt. 1929-ben Núbiában folytatta kutatásait (ahová még a háború után is visszatért). hogy Szakkarában volt az egyesülés után az uralkodók igazi temetője. Gyakran kiegészítették e koporsó fedelét a halott arcával. múmiája Széthi. WALTER BRIAN (1903–1971) UF: Emery. E. Amenhotep korában nagy divat volt az emlékszkarabeuszok készítése. 1964-ben Szakkarában szent állatok körülzárt helyét találta meg. és több mint 2000 éven át fennmaradt használatuk. 1926-ban már több ókori sír feltárásán is túl volt. BT: szobrász EMBALLONURIDAE (lat. Első feladata volt az I. dinasztia óriási temetőjét feltárni.) antropomorf koporsó human-shaped coffin (ang. WALTER BRYAN 1971) EMÉSZTŐSZERV BT: szerv NT: gyomor máj EMLÉKSZKARABEUSZ UF: commemorative scarab (ang. Ramosze1 vezír sírján is. múmiája (KEM: CG 61053) Ahmesz-Nefertari múmiája (KEM: CG 61055) Amunet múmiája Antjau múmiája Deshasheh múmiája fáraó-múmia Gyömbér Haemuaszet1 múmiája Hóri1 múmiája Irtierszenu Isis-Iri-Hetes múmiája Iufaa múmiája Ízisz6 múmiája Khary múmiája Khnumu-Nekht múmiája Maiherperi múmiája Mentuhotep. 01175. emlékszkarabeuszai EMLŐS UF: Mammalia (lat. III. Walter Brian (1903–1971) EMERY. BT: angol egyiptológus régész NT: Emery szakkarai ásatásai (1935–1956) Emery. múmiája múmia (BM: EA 52889) Nakht 3 múmiája EMERY SZAKKARAI ÁSATÁSAI SN: Szakkarában feltárt néhány sírt az 1. BT: koporsó NT: Ahhotep. Abüdoszban pedig csak jelképes sírokat építtettek maguknak. II.VL. dinasztia korából. Eredetileg gépész volt. majd 19351939-ig a szakkarai ásatások vezetője lett. akik a fáraót életében szolgálták. III. BT: áldozati ajándék EMBERI HATALOM BT: hatalom NT: politikai hatalom EMBERISÉG MEGSEMMISÍTÉSE.) SN: III. Mivel az ókori szövegek elmélyült tanulmányozása nem elégítette ki. Ali elEMERY. Ezt azon célból tették. templomában talált múmiák Mereszankh. BT: nők jogai ELTEKEI CSATA ALTAKUI CSATA SZEHEMHET PIRAMISA ELTEMETETT PIRAMIS ÉLTETŐ SN: Így nevezték a sírszobrot. I. 438. múmiája Sepenmehit múmiája Sherit múmiája Széthi. valószínűleg azokét a fiatal férfiakét. egyiptológus professzor. BT: ásatás Emery. Walter Brian munkatársai EMERY.) EMBALMER (ang.610) Maiherperi koporsója Nedzsmet1 koporsója Panehszi2 koporsója (LNRM) Panesz koporsója (KNM) Ramosze7 koporsója Ramszesz. Walter Brian (1903–1971) NT: Khouli. III. IV.

Ő tárta fel az alexandriai nekropolisz egy részét. A Manchesteri Egyiptomi Múmiakutatási Projekt alkalmával használtak ilyen módszert a múmiák vizsgálatára. Tartalmilag ajánlásokat.) KRISZTUSTÖVISFA EPIPHANES (ang. BT: múmiavizsgálat RT: Manchesteri Egyiptomi Múmiakutatási Projekt ENDOSZKÓPIÁS VIZSGÁLAT ÉNEK BT: zene NT: gyászének Maneros napének Vak hárfás éneke varázsének RT: énekes ENDOSZKÓPIA ENNEÁSZ SN: Hat kilences tagolású egységből áll. a hallgatóság kérdéseket intézett. ún. Ezek a nehezen gördülő értekezések a tanítványi körben folytatott filozófiai eszmecserékből jöttek létre. hónapja a semu évszakban.) EPET EPIFI EPICEA COMMUN (fr.e. s ma is érezhető rajta. 13-ig tartott.) (1. 205– 180) (i.) songstress (ang. s az akció nem terjedt ki a nekropolisz nagy részére sem. Az eljárás során lehetséges a szövettani mintavétel is. A francia CNRS kutatási igazgatója valamint a French Center for Alexandria Studies igazgatója. BT: gram-pozitív baktérium NT: Clostridium tetani (lat. ezeket veszi körbe egy külső réteg (kéreg). A Sorbonne-non tanult klasszikát.) ENDOSPÓRA SN: A Gram-pozitív baktériumok bizonyos nemzetségei képesek ellenálló nyugvó állapotú képleteket. vagy legalábbis párbeszédessé válik. Az endospórák közepén található a citoplazma a DNS-sel és a riboszómákkal.) kántáló songster (ang. csupán azokra vonatkozóan.) ÉNEKES UF: chantress (ang. V.) PTOLEMAIOSZ. BT: hónap EPIGRÁFIA SN: Tartós anyagra (pl. melyet egy áthatolhatatlan merev burok zár körbe.) (1.) Ízisz8 Iszetnofret Nebetakhbit (ang. REGINALD (1888–1946) SN: 1920-ban konzultált az egyiptomi hatóságokkal egy olyan thébai térkép ügyében.) ENYV UF: glue (ang. A kapott képek rögzíthetők.) ENDOSZKÓPIA UF: endoscopic examination (ang. hogy messzi századok távlatából egy szellemi közület életritmusát hozza felénk. JEAN-YVES (1952–) SN: Francia régész. amelynek során egy optikai rendszerrel felszerelt cső segítségével belenéznek egyes szervekbe. BT: régész RT: alexandriai nekropolisz ENDOPTERYGOTA (lat.) ÉPÍTÉSZ UF: architect (ang.) KÉTSZEMŰ BÚZA EMPEREUR.D-t 1977-ben. STEPHEN BT: egyiptológus AD: emmstel@nwz. fal. 33) endoszkópiás vizsgálat tükrözés SN: Olyan vizsgálati módszer. Magyar fordítás először 1911-ben jelent meg Plotinoszból a „Szellem” c.) Amon énekesnői Hatsepszut3 Irthorru (ang. imákat.) Tahat Tauszert4 Tuja1 UF: Epep (ang. Az endospórák nem folytatnak kimutatható anyagcserét.de EMMER WHEAT (ang.uni-muenster. és képesek átvészelni extrém fizikai és kémiai igénybevételt. szikla) nyomással. endospórákat képezni. 15–jún.) EPEP (ang. közbeszólások. okító szövegeket tartalmaznak többnyire sír. Az Enneászok gondolatmenete elevenen hullámzik. Máj. viszontválaszok hasítják át. NT: Amenmikui (ang.) Epiphi SN: Az óegyiptomi év 11.) architekton (gör. amely tartalmazza az összes látható felszíni műemléket.e. A műszert valamelyik természetes testnyíláson vagy egy kis bemetszésen keresztül vezetik be a vizsgálandó szervbe. A tanítást visszatükröző értekező prózát nemegyszer kérdések.rágcsáló teve EMMEL. A mester előadta nézeteit. helyeselt vagy cáfolt. majd régészetből szerzett Ph. Ebben a nyugvó állapotban ezek az organizmusok évmilliókig életképesek maradhatnak.) BT: mesterség zene SN: Ezt a foglalkozást az istenek vagy fáraók templomaiban űzték. 33) RT: ének énekesek főnöke ÉNEKESEK FŐNÖKE BT: főnök NT: Raia1 RT: énekes ÉNEKESMADÁR BT: madár NT: fecske ENGELBACH. valamint a Királyok és Királynék Völgyében elérhető sírok bejáratait.) építészmérnök építőmester 155 . BT: felirat NT: kőfelirat sírfelirat sziklafelirat sziklarajz templomfelirat ÉPINE DU CHRIST (fr. EPIPHANÉSZ (i. BT: Plotinosz könyvei ÉNÓK HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ HELYI TISZTSÉGVISELŐ HÍRVIVŐ ENTI-EM-SZERU ENVOY (ang.és templomfalakon. 1976-ban nyelvi előadó a Kairói Egyetemen. valakinek a tiszteletét. törvényeket. Templomi szertartások alkalmával ők kántálták a szent dicsőítő szövegeket. A kevésbé díszes és feltáratlan magánsírok ezreit hanyagolták el ezzel.) TELJES ÁTALAKULÓ ENDOSZKÓPIA ENDOSCOPIC EXAMINATION (ang. kő. 204–180) EPIPHI EPIFI ARCHITRÁV EPISZTÜLION (gör. melyekben a legfontosabb dekorációk találhatóak. Ilyenféle szövegek visszaadása nagyon nehéz. Ilyenkor az epikai szöveg szinte drámaivá.) Nefer Ptah énekesnői Ré1 énekesnői Shepenmut (ang. Sajnos a felülvizsgálat 400-ban korlátozta a számba vehető magánsírok számát. ráírással. folyóiratban.) BT: növényi ragasztóanyag EPIFI LUCFENYŐ OPET (ang. véséssel készített feliratok. BT: angol egyiptológus ENNEÁD KILENCSÉG KILENCSÉG ENNEADE (ném.

) királyi építész May1 Rhodoszi Deinokratész Szenenmut Szennedzsemib Inti Szennefer2 udvari építész Washptah (ang. megerősített paloták jelentették a tipikus építészeti feladatokat. kikötő. amelyek legalább annyira szimbolikus.) RT: építészet építmény ÉPÍTÉSZET UF: architecture (ang. III.) EPOCHE (ném. Jellegzetessége a nagy kőtömegek használata.. hogy kivágják építőanyagnak. Az alapvető épületeket kizárólag nádból is készítették.. BT: építészeti elem NT: fű habarcs muna nád tafla (ar.BT: közember SN: Az építészek korlátlan mennyiségű aranyat használhattak fel emlékműveik díszítésére. dinasztiák idején. NT: Amenhotep. a munkások szálláshelyének felépítése. elvezető csatornák.) tégla ÉPÍTŐMESTER ÉPÍTÉSZ ÉPÍTŐSZÖVEG SN: Eve A. a fatető és faoszlop helyét átvette a kötegekbe kötött nád. spa. mint funkcionális célokat szolgáltak. Az építkezés elsődleges alapja a közlekedési fejlesztések elvégzése: utak.és rakpartépítés. építészei Amenhotep. a földet kosarakban szállították el. Mivel a fa nagyon kevés és mint élelemforrás túl értékes volt. Tartalmában és formájában híven tükrözte az egyesülés időszakát: Erődök. NT: építészeti díszítés építészeti elem kőépítészet monumentális építészet piramisépítészet sírépítészet temetkezési építészet templomépítészet RT: építész építmény ÉPÍTÉSZETI DEKORÁCIÓ ÉPÍTÉSZETI DÍSZÍTÉS ÉPÍTÉSZETI DÍSZÍTÉS UF: építészeti dekoráció építészeti díszítőelem BT: díszítés építészet NT: dombormű csúcselem falfestmény vakolat ÉPÍTÉSZETI DÍSZÍTŐELEM ÉPÍTÉSZETI ELEM UF: építészeti tagozat BT: építészet NT: ajtó architráv bejárat építőanyag falfülke fríz homorú párkányzat mennyezet oltár tégla ÉPÍTÉSZETI TAGOZAT ÉPÍTÉSZMÉRNÖK ÉPÍTKEZÉS ÉPÍTÉSZET ÉPÍTÉSZETI ELEM ÉPÍTÉSZ ÉPÍTÉSZETI DÍSZÍTÉS NT: ambulatórium áldozati csarnok Amfiteátrum balzsamozóműhely börtön csarnok csatorna dereglye Élet Háza épületrész erődítmény fürdő gát hajógyár halotti építmény hárem ház hentesüzlet Heptasztadion hivatal kápolna kemence kohó kolostor kovakő-építmény könyvtár kút levéltár magtár monolit Museion műhely obeliszk palota pergola pülón propülón raktár sátor sír sörfőzde sörház stadion sugárút sütöde szanatórium szfinx színház téglaépítmény templom torony RT: szobor ÉPÍTŐANYAG SN: A leggyakoribb építőanyag a Nílus mentén különösen a folyótorkolatban dúsan burjánzó nád és fű volt. Hapu fia Dinokratész Dzsehutimesz2 Hemiunu Ineni1 (ang.) Kha2 (ang. E. BT: szöveg NT: edfui építőszöveg EPOCH (ang. Reymond cseh-angol egyiptológusnő elemzése szerint az építőszövegek az ős-héliupoliszi templomnak állítanak emléket.) KORSZAK KORSZAK KORSZAK ÉPÍTMÉNY UF: edificio (spa) épület 156 .) architektúra építkezés SN: Az egyiptomi építészet napjainkig fennmaradt emlékeinek túlnyomó többsége vallásos célú épület. s maguk a szövegek is ebbe az ősi vallási központba vezetnek. Az egyiptomi építészet első nagy korszaka jellegben egységes képet mutatott az 1–3.) ÉPOQUE (fr. ném. Az elvezető csatorna helyét ekeszerű vassal vájták ki.

) ERNUTET (ang. Die (1923) Neuägyptische Grammatik (1880) Pluralbildung der Aegyptischen Grammatik.e. BT: Karakhamun hozzátartozói FEKETEORRÚ EREKLYE EREKLYETARTÓ ÉRELMESZESEDÉS UF: arteriosclerosis arterioszklerózis SN: Az ütőerek falának megbetegedése. 2955–2635) EPR (röv. Három kötetes Geographie című művében útmutatót ad a földtérkép szerkesztéshez (fokhálózat). Die (1878) Religion der Ägypter. 3100– 2865) (i.EPOQUE THINITE (cse.) ELEKTRON PARAMÁGNESES REZONANCIÁS VIZSGÁLAT EPSILON CANIS MAJORIS (lat.) helyőrség katonai támaszpont BT: építmény katonaság NT: Falacro Kumma Merneptah erődítménye Oxyrinchus (ang. Die (1934) ERMENT (ar. Így munkáját nem hasznosíthatjuk. E betegség nyomait számottevő múmiában megtalálták. 276–195) NT: Geographie ÉRC BT: ásvány NT: antimon szulfidérc RELIKVIA RELIKVIATARTÓ ERNYŐS UF: Apiaceae (lat.) HUSZÁRMAJOM ÉRZÉKSZERV BT: szerv NT: látószerv ÉRZÉSTELENÍTÉS BT: orvostudomány NT: fogak érzéstelenítése ES (spa.) ARCHAIKUS KOR (i. Grammatik (1894) Literatur der Ägypter. BT: egyiptológus AD: earl2@uakron. de áttekintést nem nyert az egyes történeti események fölött. 3100–2686) (i.) NT: Erichsen.) Szemna Takhoneouriti erőd Tjaru (ang.) ÉPÜLETEK ÉPÍTMÉNY ÉPÜLETRÉSZ BT: építmény NT: csarnok folyosó homlokzat kamra kapu kert mennyezet oszlop pülón szentély szoba udvar EQUIDAE (lat.e. 1892ben pedig rendes tanára lett. ahol a kötőszövet megvastagszik.) HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ ERMES TRISMEGISTOS ERMONT (óei. Tanulmányozta ugyan az egyiptomi nyelvet. (1. Ruffer az Újbirodalom. 276–195) ERATOSZTHENÉSZ (i.e. a gömbi kerület kiszámítása.) ÉR LÓFÉLE SZAMÁR EQUUS ASINUS (lat.) UF: metu2 (óei. 31. Halántéki érelmeszesedést fedeztek fel II. JEAN PIERRE ADOLF (1854. 3150–2686)99 (i.) HERMONTHISZ (gör.) BT: aráliavirágú NT: petrezselyem ERŐD ERŐDÍTMÉNY ERŐDÍTMÉNY UF: erőd fortress (ang. Merneptahnál.) HERMONTHISZ (gör.) ERACLEOPOLIS MAGNA (gör. amely az ütőerek belső hártyáján kezdődik. gör. kellő szakértelemmel feldolgozhatta volna.e. Az ő nevéhez fűződik az első földnagyság-meghatározás. 36f) BT: betegség ERICHSEN. akik fiatalon haltak meg. hogy a feliratos anyagot amelyet a forrásemlékek nyújtottak. a Görög és Kopt korszakokból is talált a múmiákban érelmeszesedést. WOLJA BT: egyiptológus 157 . leírja a földmérés eszközeit és geometriai módszereit. Ramszesznél és az aortában egyik fiánál. –1937) SN: Berlinben született. Jean Pierre Adolf (1854. okt.) SN: Karakhamun fiútestvére.) ERATOSTHENES ERATOSTHENÉSZ ERMETE TRISMEGISTO (ol.e. BT: geográfus történetíró NT: Eratoszthenész könyvei RT: Alexandriai könyvtár elephantinei nilométer ERATOSZTHENÉSZ KÖNYVEI BT: Eratoszthenész (i.e. Wolja NT: Demotisches Glossar (1954) ERMAN. Adolf könyvei ERMAN. JEAN PIERRE ADOLF KÖNYVEI BT: Erman.okt.) ERMONTIS (gör. Lipcsében és Berlinben tanult.) BT: szerv HÉRAKELOPOLISZ ERATOSZTHENÉSZ (i. 276–195) UF: Eratosthenes Eratosthenész Pentatlosz SN: Cyreneben született és Alexandriában halt meg. de nem sajátította el annyira. Wolja könyvei ERICHSEN.) HERMONTHISZ (gör. BT: német egyiptológus NT: Erman. 3200–2780) (i. Az Alexandriai könyvtár igazgatójaként sokoldalú tudományos tevékenységet folytatott.) Uralkodói Fal Uronarti ERTMAN.edu ERYTHROCEBUS PATAS (lat.e.) RT: Es sírja ES SÍRJA UF: TT62K BT: thébai sír RT: Es (spa. 1883ban a berlini egyetemen az egyiptológia rendkívüli.) Umbelliferae (lat. 3300-2650) (i.31–1937) NT: Aegypten und ägyptisches Leben im Altertum (1885) Ägyptische Grammatik (1911) Ägyptisches Glossar (1904) ancient Egyptians. A Berlini Egyiptomi Múzeum igazgatójává 1885-ben nevezték ki. 276–195) ADARA (ar.) RENENUTET ERATOSZTHENÉSZ (i. WOLJA KÖNYVEI BT: Erichsen. The (1966) Bruchstücke der oberägyptischen Uebersetzung des Alten Testaments (1880) Egypt.. EARL L. Kitűnő hírnevű és tudományossága folytán nagy tekintélyben álló polihisztor volt.) ESAMENOPET1 (ang.e.e.e.

) ESOX (lat.) North Abydos Votive Zone Project (ang. 7) BT: petymeg RT: Hnumhotep.) ESET (ang.) SN: Mentuemhat egyik felesége a 26. Mary-Ann Pouls ÉSZAKI CSAPAT BT: sírásó munkacsoport ÉSZAKI ON HÉLIOPOLISZ ALSÓ-EGYIPTOM ÉSZAKI ORSZÁG 158 . Itt divatban volt a sügérkultusz. sőt. BT: város RT: esznai isten esznai templom ESZNAI ISTEN BT: helyi isten ESBANEBDED (ang.) Szni Ta-Senet (óei.) Esneh (ar.) Szeni2 (óei.) UF: Nespaneferher (ang. Ezt a várost Nagy Sándor nevezte el Latopolisznak és a nílusi sügér a római hódoltság idejétől fogva Lates-néven szerepel egész napjainkig.) Iunyt (óei.) ESEL (ném.) Nespekashuty (spa. ar. III. BT: Mentuemhat hozzátartozói ESNA (ang.) ESHNE ÍZISZ ESZNA (ar.) ÉSZAK-ABÜDOSZ KULTIKUS ÖVEZETE PROJEKT UF: North Abydos Cultic Zone Project (ang. dinasztiában.) BENI HASSZÁN LELTÁRI SZTÉLÉ ESTELA DEL INVENTARIO (spa.) ESPTAH (ang. dinasztiában.) NESBANEBDJED (ang..) ESENCHEBIS (gör. de szerepel a 10236d jelű Berlin papiruszon és előfordul a Szobek-tó területének megnevezéseként is.) small spotted genet (ang. ném. de az óegyiptomiak sírfalain előfordult ábrázolása vadászat közben. dinasztia idejéből. BT: seikh abd el-gurnai sír RT: Espaneferhor (ang. Ízisz9 férje a 26.) Eszne Eszneh Isna (ar.) Nespeneferher (spa. BT: felügyelő RT: Espaneferhor sírja ESPANEFERHOR SÍRJA UF: TT68PM SN: A sírt eredetileg Paenkhemenu építtette. de helyi megjelölésként is használták egy településen belül. A 3.) ESOCIDAE (lat.) Genetta genetta (lat.) SN: Luxortól 55 km-re délre található.) SZAMÁR ÍZISZ1 ÍZISZ9 1 ASARHADDON (or.) ESENKHEBI (ang.) SN: Amon temploma írnokainak felügyelője..) SN: Amon wab-papja. sírjának falfestményei ÉSZAKI UARET SN: Ez a közigazgatási terület feltételezések szerint a Deltát és Memphiszt foglalja magában.) SN: Mentuemhat apja.) SN: Vezír a 28..) Latopolisz (gör.) NT: Shepenmut (ang.) Latopolis (gör.ESAMENOPET2 (ang. ar. Pszammetik idején. BT: wap-pap NT: Esamenopet2 hozzátartozói ESAMENOPET2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Lánya: Shepenmut. BT: Mentuemhat hozzátartozói polgármester próféta ESTABLE ‘ANTAR (ang. (1. Amon prófétája.) ESNEH ESZNA CSUKAFÉLE HERINGALAKÚ ESPEKASHUTI (ang. felső-egyiptomi nomosznak volt egykor fővárosa.) SN: Mára már eltűnt Egyiptomból.) UF: Espakaschuti (ném.) ESPANEFERHOR (ang.) használati eszköz BT: tárgy NT: ácsvonalzó bronzeszköz bunkó csillagászati eszköz csipesz ecset evőeszköz fegyver festőeszköz függőón harci eszköz íróeszköz ivóeszköz kaparóeszköz kés kőeszköz mérőeszköz múmiavizsgálatok eszközei munkaeszköz orvosi eszköz paletta rézeszköz szállító eszköz szandáltartó szépítkezési eszköz szobrászeszköz szórólapát tárolóeszköz vaseszköz világítóeszköz RT: használati tárgy ESZNA (ar.) ESZNA ESOCIFORMES (lat.) ESARHADDON (ang. Théba polgármestere..) ESKHONS (ang.) Nespaqashuty (ang. Taharka és I. BT: vezír RT: Espekashuti sírja ESPEKASHUTI SÍRJA UF: DB312 TT312PM BT: deir el-bahari sír RT: Espekashuti (ang. BT: közigazgatási egység RT: Berlin 10236d papirusz ÉSZET ÍZISZ1 ESZKÖZ UF: felszerelés Gerät (ném. ném. ném.) SN: A projekt igazgatója Mary-Ann Pouls Wegner 2000 óta.) ÉSZAKI PETYMEG UF: aprópettyes ginstermacska common genet (ang.) ESPEKASHUTI (ang. amelynek Espaneferhor lett később új tulajdonosa. BT: Esamenopet2 (ang. BT: expedíció RT: Wegner.. egy esetben hivatali cím részeként is említik.) UF: Eshne Esna (ang.) CSUKA ESPAKASCHUTI (ném.

még a gyerekek is. hogy támogassa a hímvesszőt a nemzés aktusában.e. 55) ESZTERGÁLT DÍVÁNYLÁB (WM: W 2601)(1. A szószokba és ragukba kenyeret mártogattak.) Euasteridae (lat. 712–663) ETIÓPIA UF: Aethiopia SN: A 12. 716–664) (i. és fenntartsa a beleket éjjel…” BT: esznai templom Hnum-himnusz ESZNAI TEMPLOM OSZLOPCSARNOKA SN: Mennyezetét 24 kompozitoszlop tartja. vagy a közvetett melegítést cseréplábasokban. Eme két élelmiszer egész életükben végigkísérte az egyiptomiakat.e.) Lamiidae (lat. hogy megemésszék a dolgokat. MASAHIRO SN: A Tokai Egyetem kutatója. BT: óegyiptomi gyarmat ETIÓP KŐKÉS KOVAKŐ KÉS ÉTKEZÉS UF: evés SN: Az egyiptomiak naponta háromszor ettek. lábát és fejét nem fogyasztották el. 747–656) (i. A halottnak kenyeret. A reggeli és az esti étkezés bőségesebb volt a délinél. szárnyas. 15) Egy újbirodalmi iratból kiderül. repülő keselyűk és csillagászati ábrázolások díszítik.) ALKAID ETAYA. Kialakította a nyelvet is a beszédhez. hogy nyeljen és köpjön. a kezeket és ujjaikat. és hasonlóképpen. hogy kinyíljanak. míg a másik munkás egy simítókéssel alakítja a faanyag felületét.. (1.) SN: Petoszírisz sírjának egyik falfestményén látható Philip Arrhideaus idejéből egy primitív függőleges esztergapad. Miután felajánlották az isteneknek az ajándékokat. dinasztia alatt gyarmatosította Egyiptom Etiópiát. hogy csak kenyérből és sörből állt. amely előfordult.) Lamidae (lat. hogy támasztékot adjon. BT: templom NT: Esznai templom Hnum-himnusza Esznai templom oszlopcsarnoka Egyetlen BT: japán egyiptológus ÉTEL UF: food (ang. szétosztották a jelenlévők között. hogy elvégezze feladatát.) EUDICOT (ang. Így mindenben benne van az élet lehelete. az elülső szerveket.) ESZNA (ar. hogy kényelmesen üljön. amelyek a Ptolemaioszok és a római császárok idejéből származnak. csak a törzsüket. Thutmózisz idejére esik. sört és hagymát áldoztak. a heréket. A nyelőcsövet. „Hnum…kötötte a vér folyását a csontokhoz. BT: koporsó ESZTERGAPAD UF: lathes (ang.e. BT: szerkezet RT: faesztergályos ESZTERGÁLT BÚTORLÁB SN: A Késő.) SZÍNGALANDFÉREG VARÁZSDIÓ ALKATÚ ROZOPSZIDA 159 . A szárnyasok szárnyát. megmaradt része az oszlopcsarnok. megformálta műhelyében keze műveként. a nyelőcsövet az iváshoz. és a torkot a nyeléshez. hogy faljon. Ezzel a módszerrel már feltártak Dahsúrban egy 47 méter hosszú újbirodalmi sírt. székek és ágyak lábainak elkészítésében. BT: cselekedet NT: lakoma RT: étel EUASTERID (ang. hogy még a gyerekeknek is kenyeret és sört vittek az anyák az iskolába.. Leggyakoribb ételük a kenyér volt. BT: élelem NT: árpakása borsópüré főtt étel fügebefőtt galambbecsinált lencsés-babos ragu marhacomb mézes sütemény palacsinta sült étel sült fürj sütemény ünnepi étel zabkása RT: étkezés ESZNAI TEMPLOM HNUM-HIMNUSZA SN: Számos testrészt sorol fel. amely évszázadokon keresztül szerves kiegészítő részét képezte az egyiptomi területnek. avagy az alapanyagait. a hátsót. nagy ünnepeken a királyi vagy papi birtokokról szállították. később már csak az ételek utánzatait helyezték el a sírkamrákban.) ETA URSAE MAJORIS ALUDRA (ar.) EUASZTERID EUASZTERID ESZPAMAI BT: pap RT: Eszpamai koporsója ESZPAMAI KOPORSÓJA SN: Eszpamai akhmimi pap ember alakú koporsója a 26. EUASZTERID UF: Euasterid (ang.) Speisen (ném. és a 27. mellé pedig sört fogyasztottak. de kezüket gyakran mosták a kézmosó tálakban. zöldségeket és gyümölcsöket foglalt magába az egyiptomiak étrendje. az ágyékot.) ÉTELÁLDOZAT SN: Az áldozati ajándékokat (marhahús. (i. a kart.és a Római Korban terjedtek el. hogy irányítson. zöldség.és a Római Korban széles körben elterjedtté váltak karosszékek. húst. Kézzel ettek. kenyér. BT: esznai templom oszlopcsarnok ESZNAI TRIÁSZ BT: esznai isten NT: Hnum Neith1 Szatisz ESZNE ESZNEH ESZNA (ar. feladatkörüket is leírva. sütemény) az istenek szobra előtt az áldozati asztalon a mindennapi szertartásokhoz a hívők helyezték el. ha nem is sokkal gyakrabban. aki műholdas felvételek alapján keres óegyiptomi építményeket.) SN: Főleg gabonát. A forgatott faláb forgáscsapokkal van befogva egy alsó és egy felső lemez közé. hogy telítsék a beleket. a szívet.NT: esznai triász Hnum Nebtuu Neith Szatisz ESZNAI TEMPLOM SN: Alapítása III. az állkapcsokat. 25. hogy erővel cselekedjen. a hátsót. megformálta az étkezéshez az ajkat. dinasztia idejéből.) BT: aszterid NT: üres csalánvirágú EUCESTODA (lat. A felső osztályok változatosabban és bőségesebben táplálkoztak. A gerincet. BT: bútorláb NT: esztergált díványláb (WM: W 2601)(1. melyet egy munkás kötéllel forgat a vonós fúró használatához hasonló módszerrel. Ételeik elkészítéséhez két fő módozatot alkalmaztak: a roston sütést közvetlenül erős tűzön. tejtermékeket. 55) BT: esztergált bútorláb ETA CANIS MAJOR (lat.) EUASTERIDAE (lat. Az esztergált anyagok a Késő. hogy mozogjanak.) EUCOMMIIDAE (lat. hogy elvégezzék munkáikat. BT: áldozati ajándék RT: italáldozat ETIÓP DINASZTIA DINASZTIA. a torkot.

de egy V. RT: hajókormányos tengerész ÉVMILLIÓK TEMPLOMAI SN: A thébai nekropoliszhoz kapcsolódó újbirodalmi halotti templomok. Proklosz írta le. Egy évszak pedig 4 hónapból állt. tíz rézdebennel. elején nagy szinkronisztikus munkát írt. University of Bristol. BT: mesterség NT: vontató-evezős EXPEDÍCIÓ NT: Amenmesse Tomb Project American Archeological expedíció ásatás bir minayhi expedíció (1998–2000) Észak-Abüdosz Kultikus Övezete projekt Harward-Boston expedíció Junker. I. 365–300) UF: Eukleidész SN: Görög matematikus az i. egy vitorlával. Ptolemaiosz királynak arra a kérdésére: Miként lehetne a geometriát könnyen elsajátítani? Euklidész azt felelte: „A geometriához nem vezet királyi út. épp ezért nagyobb értékkel bírt. BT: történetíró ÉVELŐ NÖVÉNY BT: növény NT: búzavirág EVELYN. felirattan. BT: nemesfém terméselemek EZÜSTDEBEN BT: fizetőeszköz EZÜSTKIT SN: Hat bronztállal.u.uk Tel: +44 (0)151 794 2447 Fax: +44 (0)151 794 2226 EZÜST UF: HD1 (tr. Ptolemaiosz idejében Alexandriában tanított. Az evezősök a fedélzeten pihentek és aludtak. A Heptasztadion nyugati részén helyezkedett el. Bristol BS8 1TS.aug. irodalom.) 246–222) EUERGETES II (ang.” BT: matematikus EUMETABOLA (lat.uk ceyre@liv. CHRISTOPHER J.) EUERGETES I (ang. I. RICHARD SN: A biogeovegytan professzora. sz. hogy kiderítse milyen alapanyagokat használtak a mumifikáció során a balzsamozáshoz és a pólyát milyen összetételű anyagba mártották bele.) MANDRAGÓRA EUSEBIUS SN: Caesarea tudós püspöke. gurnai temploma ÉVSZAK UF: tetramens SN: Az ókori Egyiptomban egy év három évszakra oszlott (a Nílushoz igazodva).e. BT: múmiavizsgáló RT: tömegspektrométer AD: Postacím: School of Chemistry.) hedj1 (óei. Vegyjele: Ag. ezért gyakran a fedélzetre sátrat vertek.EU-DICOTYLÉDONES (fr. 21) ÖRDÖGŰZÉS KROKODILÜRÜLÉK ÁTOKSZÖVEG EUKARIÓTA UF: eukaryota (lat. III. sz. 395 között készült 13 ókori egyiptomi múmiát vizsgált meg gázkromatográfiás és tömegspektrométeres módszerrel.edu EXCREMENT OF CROCODILE (ang.p. Főleg Afganisztánból szerezték be. E-mail: r. amelynek eredetije ugyan elveszett. Hermann expedíciója Kairói Svájci Intézet expedíciója Lengyel-egyiptomi régészeti expedíció Lepsius expedíciója (1842–1845) Macquarie Theban Tombs Project (1996) Magyar Meroé Régészeti Expedíció (2006–) Mentuhotep.e. halotti temploma Széthi. 9) EXECRATION TEXT (ang.uk Tel: +44 (0)117 928 7671 EVÉS ÉTKEZÉS EVEZŐS SN: A tat és az árboc között ültek. Kezdetben 16.-ban készült örmény fordítása és Hieronimus latin fordítása maradt reánk. I.K. VIII. koporsója 160 . LADY HERBERT.) sejtmagvas BT: élőlény NT: állat gomba növény EUKARYOTA EUKLEIDÉSZ EUKARIÓTA EUKLIDÉSZ EUKLIDÉSZ (i. és ezt még egy gondolattal megtoldotta: „Munka nélkül nincs kenyér sem geometria. Kutatási területei: az ókori egyiptomiak szocio-gazdasági történelme. nyelvészet. EURGETÉSZ (i. JOSHUA BENJAMIN BT: egyiptológus AD: st000069@brownvm.) (1. az Újbirodalomban már csak 15 evezőst használtak. Védőgátja a Pharosz-sziget és a nekropolisz között húzódott.e. 15 rend vászon ruhával és egy bödön mézzel volt egyenértékű. Két anekdota ismeretes hozzá kapcsolódóan. vizsgáztató elnök. júl. nevének jelentése: „Szerencsés visszatérés”.) (1. expedíciója Meroé-gát Projekt (2002–) New York-i Metropolitan Múzeum expedíciója napóleoni expedíció (1798. BT: újbirodalmi halotti templom NT: Amenóphium Ramesszeum Ramszesz. BT: fizetőeszköz EZÜSTKOPORSÓ BT: koporsó NT: Pszuszennész. egy takaróval.) SN: Az ezüst ritkább fém volt az aranynál Egyiptomban.15–) EVERSHED. EURGETÉSZ (i.ac. PTOLEMAIOSZ. amelyek Nyugat-Théba határán húzódnak végig.evershed@bristol. 1–1802) núbiai magyar expedíció EYRE. BT: egyiptológus AD: ceyre@liverpool.ac.e. BT: naptár NT: akhet peret semu EVŐESZKÖZ BT: eszköz NT: kanál EWEN.) EXORCISM (ang.) ROVAR EUMETAZOA (lat. 1985–i.”.ac. BT: alexandriai kikötő RT: Heptasztadion EUROPEAN MANDRAKE (ang. a Bristol University Chemistry-n.) EUNESZTOSZ EUNOSTOS EGYSZERŰSÖDÖTT SZÁRNYAS VALÓDI SZÖVETES ÁLLAT EUNOSZTOSZ EUNOSZTOSZ EUNOSZTOSZ UF: Eunesztosz Eunostos SN: Alexandria keleti kikötője. század elején.) silver (ang. Stephen Buckley-vel együtt i.) 145–116) ROZOPSZIDA PTOLEMAIOSZ. III.brown. hogy I. III. SN: A Liverpooli Egyetemen előadó. U. ami megvédte őket a napfénytől.e. III. aki a IV. EVELYN LEONORA ALMINA (1901.

II.228.228. BT: ezüsttál származik 161 .EZÜSTSZARKOFÁG BT: szarkofág NT: Sesonk.20) EZÜSTTÁL (MM: 07. szarkofágja EZÜSTTÁL UF: silver bowl (ang.20) SN: A Harmadik Átmeneti Kor végéből Bubasztiszból.) BT: tál NT: ezüsttál (MM: 07. mcsári jelenetekkel díszített.

) SN: A faesztergályosok egyenes élű hornyolókést használtak és szögletes ferde vésőket. hogy a túl száraz atmoszféra elősegíti a fa kiszáradását. amelyeket gumival vagy enyvvel rögzítettek a fa felszínére és ékekkel akadályozták elmozdulását.) BT: alapzat NT: alapzat (WM: W 45) FAANYAG UF: timber (ang. átmérője 14. fűzfa. (1.) wood (ang. Baket beni hasszáni sírjelenete. lehetnek. hogy a nagy mészköveket facsúszkák segítségével emelték rá a feljárókra. din.) SN: A faanyag felhasználása a szobrászatban a 4. ugyanakkor jóval sérülékenyebb is volt. A nedves fadarabokat a munkaműhely falához támasztották. BT: ács RT: esztergapad FAFAJTA UF: fa tree (ang.) BT: doboz NT: fadoboz (PM: UC 16075) Hotepheresz.) FAESZTERGÁLYOS UF: wood turner (ang. BT: tyúkalakú NT: fogoly2 fürj páva tyúk FACE MASK (ang. amelyből hiányt szenvedtek. Ehhez előszeretettel alkalmaztak finompengéjű fűrészel szeletelt ébenfa lemezeket. BT: magyar egyiptológus NT: Fábián Zoltán Imre cikkei RT: Nefermenu1 sírtemploma FÁBIÁN ZOLTÁN IMRE CIKKEI BT: Fábián Zoltán Imre (1954. A sír kutatása során több egymást keresztező sír is felbukkant. mint például egy középbirodalmi szaff-sír és a felette elhelyezkedő újbirodalmi sírok. mivel sivatagos ország lévén kevés fával rendelkezett. Egy ilyen jelenet látható Ti1 egyik domborművén az 5. a fogójánál elkeskenyített. amelyet Leningrádban kezdett tanulni.) FONÁLFÉREG FADOBOZ UF: wooden box (ang.) PILLANGÓSVIRÁGÚ HÜVELYES FÁCÁNFÉLE UF: Phasianidae (lat. a hímek gyakran sarkantyút viselnek. valamint ezzel erősítették szilárdságát és ellenállóbb lett a fákat károsító gombákkal és rovarokkal szemben.8 cm.(1. Fontos volt. Nem tehették ki a közvetlen napsütésnek sem. hogy a levegő szabadon cirkulálhasson a fahasábok körül. és nádfonattal fedték be.és fenyőerdőkből. 7) A mai Libanon területén lévő Bübloszból. I. lebenyek stb. Észrevették. NOV.) MÚMIAMASZK FACSAP UF: wooden dowel (ang. és ezt a nedvességtartalmat 6-8% közé kellett szorítaniuk. dinasztiából származó doboz. hogy megelőzzék a túl gyors kiszáradását.) SN: Az egyetlen nyersanyag. BT: fadöngölő FAÉK UF: wooden wedge (ang. valamint Észak-Szíria területéről szállították Egyiptomba a hatalmas cédrus. Fejükön. BT: munkaeszköz FADENWÜRMER (ném. dinasztia idején importáltak faalapanyagot. The (1997) Did They Say ’Yes’ in the 19th Dynasty Version of Book of the Dead 145? (1999) Graffiti in TT 32 (1992) Hárfás dal Dzsehutimesz sírjában (1993) Harper's Song in the Tomb of Djehutimes (TT 32) (1995) Notes on the Opening of the Mouth in Theban Tomb 32 (1995) Some Unusual or So-Called Late or Cryptic Hieroglyphs in Djehutimes' Tomb-Chapel (TT 32) (1998-99) FABURKOLÁS SN: A gyenge minőségi faanyagok felületét burkolattal takarták.)(1. egy 193031-es ásatásból. (1. nyakukon csupasz bőrfelületek. (1. ahol az ácsok farudakat gőzölnek és hajlítanak. tamariszkuszfa. melyet a tarkhani 213as sírban találtak. Orrlyukaik szabadok. Sokkal könnyebb volt megmunkálni.) BT: ék faszerszám FAJANSZ FÁBIÁN ZOLTÁN IMRE (1954. 22–) NT: Artist of TT32. taraj. BT: faszerszám döngölő NT: fadöngölő (BM: EA 41187) FADÖNGÖLŐ (BM: EA 41187) SN: Az Újbirodalomból származik. 14) BT: növényi alapanyag NT: furnérlemez RT: ácsmunka fafajta famegmunkálási technika FABACEAE (lat. így téve azt simává. dinasztiából. 13) A kivágás után a fa sejtüregeiben még víz van. Egy művészi megmunkálásról tanúskodik III. 8) A faanyagot edzették a könnyebb megmunkálás érdekében. Az akácia. Hosszúsága: 24. amelyek egy földrengéskor megsérültek és a beomlás veszélye miatt berobbantották a szaff sír felett közvetlenül elhelyezkedő sírt. BT: fadoboz RT: tarkhani sír 213 FADÖNGÖLŐ UF: wooden mallet (ang.F FA FAFAJTA FAALAPZAT UF: wooden base (ang. nem fedik el őket tollak. BT: csiszolás famegmunkálási technika FACSÚSZKA SN: Sírokban talált domborművek alapján biztosan tudjuk. 22–) SN: Hieroglifák fordításával foglalkozott. a fa volt. fadoboza (KEM: JE 72030) kahuni fadobozok FADOBOZ (PM: UC 16075) SN: Az 1. nov. idején terjedt el. BT: facsap FACSISZOLÁS SN: A fa egyenetlenségeit úgy tüntették el. (1. 16f) BT: famegmunkálási technika FABÚTOR UF: wooden furniture (ang. 72) A fa drága alapanyagnak számított.) FABALES (lat.) BT: bútor FAENZA (ol. Jelenleg Nefermenu 1 sírtemploma feltárásának vezetője. Az ásatási szám első két számjegye (57) olvasható rajta. dinasztiából. szikomorfa és a krisztustövisfa volt a leggyakoribb 162 .) SN: Faanyagok csapillesztésénél használták. hogy homokkövet húzogattak a fadarabon.8 cm. így már az 1. vagy indiánsátor alakban döltötték egymáshoz. (1. 21) SN: Kissé tölcsér alakú tömör fa. és a végső forma kialakítása után a fa megrepedezhet vagy összemehet. melynek tartalma így a szaff-sírba zuhant. mint a követ.) SN: Csüdjük tollatlan. BT: csap NT: facsap (WM: EC 5958) FACSAP (WM: EC 5958) SN: Tell el-Amarnából származik a 18.

mely tetszése szerint tudja felfújni magát.) PAPIRUSZSÁS FAHAJÓ SN: A fából készült hajót is ismerték az egyiptomiak. ezért más eljárást dolgoztak ki: kb. Íziszt és Nutot ábrázolták faistennőként.) Cinnamomum zeylanicum (lat. más fafajtákat inkább importáltak. Az Egyiptomban megtalálható fafajok a szikomorfa és az akác vagy mézga alakjuk miatt nem éppen alkalmasak a hajóépítésre. Az akácból a hajóbordához szükséges nagyobb görbületű darabok nem alakíthatóak ki. aki Gaballa Ali Gaballát is tanította.7. Harkness ajándékaként került a Metropolitan Múzeum tulajdonába 1926-ban. hanyatt fordul. Valószínű.) cinnamon (ang. EL.) BT: babérféle NT: fahéj kasszia FAIENCE (ang. de amíg nem volt megfelelő szerszámuk a fa megmunkálásához és nem merült fel igény súlyosabb terhek szállítására.18) FAJANSZ TÁL (MM: 1988.(ar.) faenza (ol. mikor már túlságosan kifeszült.) FAJANSZ UF: faience (ang. hanem folyékony orvosságokkal festettek.felhasználási alapanyag. BT: növény NT: akácia baku fa cédrusfa ébenfa fenyőalakú fügefa fűzfa gránátalmafa Ised fa kajszi barackfa krisztustövisfa kőrisfa mirhafa olajfaféle pálmaféle perzea szentjánoskenyérfa szikomorfa szilfa tamariszkusz tölgyfa tömjénfa FAFELDOLGOZÁS BT: kézművesség RT: faanyag FAFIR. A palánkok közötti részt papirusznád törmelékkel töltötték ki. (1907–1982) SN: Professzor.) SN: Ez egy hosszú testű halfaj. Mérgezés ellen ugyanezt alkalmazták.) FAIYUM. ott marad az iszapos földeken madarak és emberek zsákmányának s gyermekek játékszerének.) fayans SN: Nem agyagból készült kék vagy zöld mázas kerámia.(1. addig nem volt szükségük fából készült hajóra.7 cm. a 22. Lila Acheson Wallace ajándékából 1988-ban került a Mteropolitan Múzeum tulajdonába. BT: fajansz pohár FAJANSZ SZOBOR BT: szobor NT: Neferhotep7 ágyasának szobra (KEM: JE 47710) víziló szobor (KEM: CG 51113) víziló szobor (L: E5886) víziló szobor (L: E7709) FAJANSZ TÁBLA BT: tábla NT: Amenhotep. BT: fajansz tál FAJANSZ USÉBTI BT: usébti NT: Iufaa 408 fajansz usébtije FÁJDALMAK ELLENI KEZELÉS SN: Egy-egy isten alakját festették a beteg kezére. és Teje1 fajansz táblája FAJANSZ TÁL UF: faience bowl (ang. valamennyiüket a halottkultusszal összefüggésben. A Hatsepszut1 által Szomália területére szervezett kereskedelmi expedícióikon jutottak hozzá. Hathor1-t. Zöld alapon sötétkék mintázattal.) FAIYUMIC DIALECT (ang. dinasztiából. amelynek anyaga zúzott kvarc. magassága 4. tüskékkel hintett hasával fölfelé. ingadozni kezd. Az elephantine Szatisz-templomnál 3 fahaka csontot találtak. akinek azt le kellett nyalnia. amikor a víz visszahúzódik. amely Egyiptomban megtalálható volt. egymás felett pedig facsapokkal hézagmentesen erősítették egymáshoz. W.) FAJJÚM-OÁZIS FAHÉJFÉLE UF: Cinnamomum (lat. A Edward S. (1. s hátának súlya lefelé húzza.) BT: tál NT: fajansz tál (MM: 1988. 9) SN: Fűszerként és balzsamozószerként is használták az egyiptomiak. mész és nátron keverékéből áll. 17) BT: kerámia RT: fajansz edény fajansz szobor fajansz tábla fajansz usébti FAJANSZ EDÉNY BT: edény NT: fajansz pohár FAJANSZ POHÁR BT: fajansz edény pohár NT: fajansz pohár (MM: 26. akit vagy karokkal rendelkező faként. H. Az áradás idején.) FAIYUM OASES (ang. III.) FAJANSZ 163 .971) FAJANSZ POHÁR (MM: 26.6 cm. 1 m hosszú rövid fadarabokat téglához hasonlóan raktak egymásra és hosszirányban fecskefark alakú ékekkel. EL. BT: isten NT: Hathor1 Ízisz1 Nut FAIYUM (ang. átmérője 16.) (1. BT: mágikus kezelés FAJJÚM1 (ar.) FAJANSZ TÁL FAIRMAN. Magassága 14. (1) BT: hal négyfogú féle FAHÉJ UF: Cinnamomum verum (lat.5 cm.7.(ar. BT: hajó NT: abüdoszi hajó FAHAK FAHAKA FAHAKA UF: afrikai golyváshal fahak Tetrodon fahaka (lat. 9) BT: balzsamozóanyag fahéjféle fűszernövény FAIENCE BOWL (ang. Így a gerinccel és a bordákkal való merevítés fel sem merült az építőmesterekben. hogy ezeket az istenalakokat nem festékkel.) FAJJÚM-OÁZIS TARIFI KULTÚRA FAJJÚMI DIALEKTUS FAJJÚM-OÁZIS FAJJÚM-OÁZIS FAIYUM A NEOLITHIC (ang. BT: angol egyiptológus FAISTENNŐ SN: Szent fával társított istennő. csak kisebb darabok készíthetőek el belőlük.18) SN: A Ptolemaida Korból származik. vagy fából előbújó asszonyként jelenítettek meg.971) SN: Lótusz alakú fajansz pohár a Harmadik Átmeneti Korból.

18. BT: ásatás RT: Dahla-oázis FAKOPORSÓ BT: koporsó NT: Amenhotep.) Per Sobk (óei. Végezetül az egészet kifestették (vörössel. amely szerteágazó csatornarendszeren át látja el vízzel az oázist. amelyek oxigén jelenlétében és hiányában is képesek élni. dinasztiából származik. falfestészete dinasztia.) FALCON (ang. BT: erődítmény FALCO (lat. AHMED ÁSATÁSAI (1971–1972) SN: A Dahla-oázisban kimutatták.) Fayum (ol. BT: depresszió oázis NT: Szobek-tó RT: Fajjúm2 fajjúmi bánya fajjúmi dialektus Líbiai-sivatag FAKALAPÁCS FADÖNGÖLŐ FAKANÁL UF: szépítőszeres kanál SN: Szépítőszer felkenéséhez használták. BT: baktérium FALACRO SN: Azon helyőrségek egyike. 20. dinasztiával kezdődik. A dahlai helytartó székhelye a mai Balat közelében volt. Segédkezett a Kephrén piramis kozmikus sugárzással való átvilágításánál 1968 tavaszán Luis W. sárgával. A munka futószalag szerűen történt.) FALFESTÉSZET SN: Leggyakrabban sírokban és templomokban végezték. Mivel a vízben nyüzsögtek a krokodilok. A kalcedon lelőhelyeként is számon tartották. A Fajjúm-oázist a Nílus egyik mellékága. és ahol szükséges volt.) Sodu BT: város RT: fajjúmi dialektus narmouthiszi ásatás FAJJÚMI BÁNYA SN: Gizehbe szállítottak innen több százezernyi mészkőtömböt. Ezután a kézművesek lefaragva a hátteret domborművesítették az alkotást. III. amikor a fáraók különösen III. 19.) Krokodilopolisz (gör.) Faiyum.) Fayoum oases (ang. Ő volt ez az egyiptológus. Egész Egyiptomnak ez a legtermékenyebb területe. BT: fakanál FAKHRY.) SN: Közép-Egyiptom északi részén volt használatban a 4–11. amely 5m mély és víztükre 45m-re fekszik a tengerszint alatt. hogy a Líbiai sivatag oázisai a 6. Alvarez professzornak.) Krokodeilonpolisz Krokodilopolis (gör. BT: festészet NT: dinasztia. Weeks életében először találkozott.) Fayyumic (ang. Amenemhet szabályoztatták zsilipek és gátak segítségével a tó vízellátását és termővé tették a környező földeket.) SN: Kairótól 100 km-re délnyugatra fekszik. majd a vizet a Qárún tóban gyűjti össze. AHMED (1905–1973) SN: Egyiptomi piramisszakértő. A Fajjúm története a 12. fehérrel és feketével).) Fayoum (ang. akivel Knet R.FAJJÚM2 UF: Arsinoe1 Arsinoite (gör. sírjának falfestményei Hnumhotep sziklasírjának falfestményei Hóremheb1 magánsírjának falfestményei Hóremheb1 sírjának falfestményei Huja1 sírjának falfestményei Imiszeba sírjának falfestményei Ipi2 sírjának falfestményei Kenamun1 sírjának falfestményei Kheti1 sírjának falfestményei 164 . I.) Crocodilopolis (gör. III.) FALCONIDAE (lat.) Scedit (óei. falfestészete dinasztia. A kanál fogóján egy fiatal lantos játszik lantján két papirusznád között. a Berenikétőből Koptoszba vezető – tizenegy nap alatt megjárható – utat felügyelték. a Kairói Egyetem professzora. Ahmed ásatásai (1971–1972) FAKHRY. Aztán egy másik írnok ellenőrizte a rajzokat. BT: kanál szépítkezési eszköz NT: fakanál (L: N 1748) FAKANÁL (L: N 1748) SN: A 18. Először egy írnok vörös festékkel megrajzolta a figurák körvonalait és a vésendő szöveg hieroglifáit. falfestészete RT: falfestmény FALFESTMÉNY UF: falkép freskó grafitto (ang. a Líbiai sivatag közepén található 1827 km2-en elterülve.) Fajjúm1 (ar. BT: mészkőbánya RT: Fajjúm-oázis FAJJÚMI DIALEKTUS UF: Faiyumic dialect (ang. BT: kopt nyelv RT: Fajjúm Fajjúm-oázis FAJJÚM-OÁZIS UF: Faiyum (ang. Ezért is nevezték az ókori Egyiptomban Krokodilopolisznak. a Bahr Juszúf táplálja.) SÓLYOM SÓLYOM SÓLYOM-ISTEN SÓLYOMFÉLE SÓLYOMALAKÚ FALCON GOD (ang.) BT: ábrázolás építészeti díszítés festmény síkművészet NT: Amenemhet. BT: egyiptomi egyiptológus piramisszakértő RT: Fakhry. dinasztia idején már biztosan egyiptomi igazgatás alatt álltak. 610) Tahat koporsója (NVM) Tutankhamon középső koporsója FAKULTATÍV AEROB BAKTÉRIUM SN: Olyan baktériumok.(ar.) FALCONIFORMES (lat. fekete festékkel javította a vonalakat vagy esetleg újabb figurákat és részleteket rajzolt a képre. III. ezen a helyen nagy tisztelet övezte a krokodil formájú Szobek istent. fakoporsója Ditamunpaseneb koporsója Dzsehutinakht koporsója Gua koporsója Ízisz6 belső koporsója (KEM: JE 27309) Mükerinosz koporsója Panesz koporsója (KNM) Szennedzsem külső koporsója (KEM: JE 27299) (1. sírjának falfestményei denderahi Hathor1-templom titkos kamráinak falfestményei falfestmény töredék Fetekti masztabájának falfestményei Haemuaszet4 sírjának falfestményei Hatsepszut1 halotti templomának falfestményei Hekareshu sírjának falfestményei Hnumhotep.) Faiyum oases (ang. században. sírjának falfestményei Baket. Végül a Ptolemaiosz-dinasztia idején szorították vissza jelenlegi kiterjedésére a tavat. amelyek a Rónai Birodalom idején. el. majd megint mások lecsiszolták a falat és kivésték a figurák és hieroglifák részleteit.

BT: oázis FARAGOTT SÁVDÍSZÍTMÉNY ALACSONY DOMBORMŰ FÁRAÓFALU UF: Pharaonic village (ang.) XVIII) FARAGÓ ZSUZSANNA SN: Történész.) BT: famegmunkálás megmunkálási technika NT: aranyozás faburkolás facsiszolás intarzia készítés lakkozás szögletesre alakítás RT: faanyag famegmunkáló eszköz FAMEGMUNKÁLÓ ESZKÖZ UF: carpentry tools (ang.) NT: ár1 balta döngölő famegmunkáló fűrész fejszék fenőkő hornyolókés hornyolóvéső kahuni famegmunkáló eszköz rovátkoló véső szögvágó segédeszköz vonós fúró FAMEGMUNKÁLÓ FŰRÉSZ SN: A korai dinasztiákból származó fűrészek. Arról nevezetes. 14) FALFÜLKE UF: niche (ang. Nincsenek őshonos egyiptomi maradványok.) FALU SÓLYOM ÁLAJTÓ FALSE-DOOR (ang. III. dinasztia idején.) SN: Dr.) SN: Az újbirodalmi ácsok kiterjedt munkaeszköz készlettel rendelkeztek. Láthatjuk miként vetettek. BT: hónap FAMINE (ang.) Fáraófalu földművelő falvak Gurnet Murai Kom Ombó (ar. el.meidumi sétáló libák Menkheperraszeneb1 TT86PM-os sírjának falfestményei Menna1 sírjának falfestményei mennyezet-freskó Mereszankh. BT: famegmunkálás munkaeszköz 165 . Ramszesz sírjának falfestményei Ramszesz. Nyitva 900 – 1600-ig. és közben élőképek sora vonul el előtte: az ősi Egyiptom különböző foglalkozásai elevenednek meg magyarázat kíséretében.) SN: Az óegyiptomi év 7. (1. Ma Kairótól délre. sírjának falfestményei Rehmiré sírjának falfestményei Szennefer1 sírjának falfestményei Szobekhotep sírjának falfestményei Tutankhamon sírjának falfestményei Thutmózisz. III. Haszan Ragab egyiptológus építtette a Nílus egyik szigetén Gizeh mellett. ültettek. ami jól látható Ti1 masztabájának domborművein. masztabájának falfestményei Metjeti masztabájának falfestménye Nakht1 sírjának falfestménye Nebamun5 sírjának falfestményei Paheri sírjának falfestményei Pamehit és Ibpameni sírjának falfestményei Pasedu1 TT326PM-os sírjának falfestményei Petoszirisz sírjának falfestményei Petoszirisz sírjának mennyezetfreskója Ptahhotep. Majd bizonyítottan a rómaiak szállták meg a területet. Jan. elBawiti Bersa. 504 km-re fekszik. BT: falu FALUSI BÍRÓ SZOBRA FAMEGMUNKÁLÁS BT: megmunkálás NT: famegmunkáló eszköz famegmunkálási technika FAMEGMUNKÁLÁSI TECHNIKA UF: famegmunkáló technika woodworking technique (ang. 13-ig tartott ez a hónap. 20) Az 5. dinasztiában a fűrészek fogas része ívelt. egyik oldalán egy kis fogórésszel.) BT: építészeti elem FALKE (ném. karnaki templomának kapuján lévő falfestmény Ramszesz. halotti templomának falfestményei Ramszesz. A legkisebb a jelentősebbnek számító oázisok között. hogy környékén hihetetlen formába csiszolta a Fehér-sivatag szele a mészkőtömböket.) Rakote Seikh Abd el-Gurna KAAPER SZOBRA FANCY POTTERY (ang. hogyan méhészkedtek. A látogató bárkába ül. aratták a gabonát. BT: magyar egyiptológus RT: Magyar Meroé Régészeti Expedíció (2006–) FARAFRA-OÁZIS UF: Frafra-oázis Ta-iht (óei. vége csúcsos. V.) BT: település NT: Asmúnein. és Akhethotep1 masztabájának falfestményei Ptolemaiosz. a felső része egyenes volt. Föllendülése erre az időszakra tehető: kulcsszerepet kapott a Líbia és a Nílus-völgy között húzódó fő kereskedelmi és hadiúton haladó karavánok ellátásában. masztabájának falfestményei Ptahhotep.) LEGYEZŐ FAN BEARER (ang. 15– feb.) FAN (ang. sírjának falfestményei Tjaj1 sírjának falfestményei RT: falfestészet FALFESTMÉNY TÖREDÉK BT: falfestmény töredék NT: kutya a kicsinyeivel (L: E11557) thébai falfestmény töredék (MRAH: E 2877) (1. XII. IX.) Tehén földje. egyiptológus. a Nyugatisivatag második legnagyobb kiterjedésű mélyföldjén. A SN: Egy tágas terület közepén helyezkedik el. 34) BT: famegmunkáló eszköz fűrész NT: fűrészfog kézifűrész kovakő fűrész rézfűrész RT: fűrészelés Rehmiré sírjának falfestményei FAMEGMUNKÁLÓ TECHNIKA TECHNIKA FAMEGMUNKÁLÁSI FAMENOTH UF: Phamenoth Pnamenotu (ang. A látogatás 2 órás..) Ta-ihw (óei. I. ar. III.(1.) List Merimda-Beni Salam Qaw el-Kebir (ang. hónapja a peret évszakban. projektvezetőhelyettes. A 19. XVFAMINE STELE (ang. II.(ar. Merneptah fáraó uralkodása alatt a líbiaiak szállták meg. arabista. melyeket Abüdoszban és Szakkarában találtak 25–40 cm hosszúak voltak. III. és VI. csatornákon vontatják. A Meroé-gát Projekt 2006-os magyar expedíciójának tagja. Neosz Dionüszosz templomának falfestményei Ramszesz.) ÉHÍNSÉG ÉHÍNSÉG-SZTÉLÉ LEGYEZŐHORDOZÓ KÜLÖNLEGES AGYAGEDÉNY (1.

Apriész (i.e.e.e. 1203– 1200) Amu Amürtaiosz (i. A fáraó. 1769–1765) Amenemnisu (ang. (i.e. az Újbirodalom idején olvad össze jelentése a király személyével. III. 1417–1379) (i. korlátlanul rendelkezett alattvalóinak élete és javai fölött. V.e.e. (i.e. II. 1844–1797) (i. 2566–2558) (i. 587–569) Arrhideaus.e. kötelességeit és tevékenységét. 1937–1908) Amenemhet. azaz “nagy ház” kifejezésből alakult ki de a király címei között nem szerepelt.e. 311) (i. 2546–2539) (i.e.e. 717–712) Dareiosz.e. VII. Ha a király valamelyik tanácsosát magához szólította. A per-aa kifejezés eredetileg a királyi palotára és a benne élő hozzátartozó emberek összességére.) (i. III. 310) (i.e.e. (i.e. akit a nép atyjának tekintettek.e.e. 1786–1778) Amenemhet.e. 2125–2112) (1. 311) (1.e. 1850–1800) (i. (cse. 1706–1683) (i.e.) (i. 1580–1558) (i. 1080–1074) Heti.) (i. 2528–2520) Dzsedkaré-Semai Dzser (i.e.e.e. A legrégebbi időkben ezeket a feladatokat valószínűleg személyesen látta el. III. az isten fia soha nem mondhatott le.e. I. 2603–2599) Hakórisz (i. 1323–1295) (i. (i. II. (ang. (i. 1390–1352)(1.e. Apóphisz.e. 2539–2532) Bebiankh (i. 1321– 1295) Hotepszehemui (i. 1798–1790) (i.e. Egyiptomi uralkodó.e. Hian Hór Hóremheb1 (i.) Amenhotep. 2054–2046) (i.e. 2686) Hat-Hór Hatiré Hatsepszut1 (i. (i.) (i. VI.e.e. 1710) Antef. II. 2829–2787) Dzsedefré (i. spa.) (i.e.e.) (i.e.e.e. 310) (i.e. II. 1364–1347) (i. 1855–1808)(1.e. Ptolemaiosz parancsára a görögre fordított Bibliában.) (i. A túlzásokat az élet minden területén kerülnie kellett. A per-aa kifejezés Ekhnaton uralkodása alatt keletkezett.e.e.e.e. 1929–1895) (i. kényszer alkalmazása nélkül is engedelmeskedtek neki. 465–424) Artaxerxész. I. 1338–1334) (i. mint az istenek képviselője számos tisztséget töltött be: ő volt a hadsereg főparancsnoka. hogy minden hozzá intézett megszólítást hosszabb himnusszal vezettek be.e. 1372–1354) (i. Kodomannosz. 525–522) 166 . 1991–1962) (i. 1664– 1641) Aj1 (i.e.e. III. 1379– 1362) fáraók hozzátartozói Haba (i.e. ha a király megengedte a belépőnek vagy hozzá közeledőnek.e.e. A szent könyvekben lefektetett törvények határozták meg az uralkodó életmódját.e.e. 2787–2767) (i. (cse. 323– 305)(1.e.e.e. 2414–2375) (i. 1817–1772) Amenemhet. (i. 1701–1677) (i. hogy tőle valamilyen ügyben tanácsot kérjen. 1382–1344) Amenikemau Amenmesz4 (i. A király akarata törvény volt. 1625–1622) Antef.) Ka2 (i. 570–526) (i. V.e. 1875–1840) Amenemhet.e.e. 1204–1201) (i. Az egyiptomiak mélységesen szerették és tisztelték uralkodójukat. 719–714) (i. III.e. II. 2103–2054) Antef.e.e. (i. 1334–1306) (i. (i. I.e. 1530–1504) Jahmesz. I. (i.e. 1770–1769) Amenemhet. 745–720) Ka1 (spa. 1525–1504) (1. Heti.e. 2939–2892) Ai. a cím a ‘per-aa’.e.e. Iri-Hór Iszeszi (i. VIII.e.e.) (i.e.e. 1596) Aperanat (ang. 1539–1514) (i. 311) (i.e.e. 2952–2939) (i.e.e. 1535–1523) Harsziésze1 Haszehemui (i. (i. teendői egy részét tisztségviselőire ruházta át. A pharaó szó először az i. 2599–2575) Huiker hükszósz fáraó Ibi1 (i. I. I. (ang. 424–405) (1. 2895–2868) Dzset (i. (ang. hogy milyen fajta és minőségű ételt ehet. III. (i.e. 54) Arszész (i.e. 521– 485) Dareiosz. 522–486) (1. 1601–1596) Antef. 1043–1039) Amenemopé (i.e. században jelent meg II.. 393–380) (i. 2112–2063) (1.e. I. 3.e. 814–790) (804–783) (len. (i.e. 393–381) Hamudi (i. (ang. ezért minden tekintetben. Heti.FÁRAÓ HELYE FÁRAÓ FÁRAÓK MASZTABÁJA UF: király per-aa (óei. Feladatai haláláig változatlanul megmaradtak. hanem csodálatát a király iránt hosszabb himnuszban kellett kifejeznie és csak azután felelhetett a hozzá intézett kérdésre. II. 1450–1412) (spa. I. II. 310) Antef. vagy vonulhatott nyugalomba.e. 1929–1892) (i.e.) Apóphisz. 1799–1787) (i. 1772–1763) Amenemhet. (i. 2630–2611) Eke Ekhnaton (i. annak földre kellett előtte borulnia.) Ré-fiai pharaó (bib. de az Újbirodalom korától a jelentés köre már kiterjedt az uralkodó személyére is.e.e. azaz a királyság intézményére vonatkozott. de amikor az ország szervezete egyre bonyolultabbá vált. hogy a lábát csókolja meg és ne a földet. hogy hódoló meghajlással kezdte meg beszédét. 2388–2356) Jahmesz. Pompás díszöltözetben.e.e. II. Még azt is pontosan meghatározták. 336–332) Dun (i.) Juput. 311) (i.e. 2868–2829) Dzsószer (i.e. 1570–1546) (i.e.e. 1503–1482) (i.e. 312) (i. 404–399) Anather Ankhkaré Antef Antef. 1479– 1457) Hauszerré Heribré Herihór (i.e. 521–486) (i.e. IV. 569–526) Jakbaal Jakbemu Joam Juput.e. 993–984) Amenhotep. 405–359) Artaxerxész. 589–570) (i. (ang. (cse. 1488–1468) (i.1402– 1364) (i.e.) pharaoh Phrah uralkodó SN: Az ókori Egyiptom uralkodóinak a címe. 2831–2791) Huni (i. az államigazgatás feje és a legfőbb bíró. 1324–1321) Aj Mernoferré (i. 1392–1355) (i. I. 1214–1211) (i.e. (i. 1600–1588) Bokkhórisz (i. (i. (i. 1550– 1525) (i. (i. II. II. (spa. 2741–2723) Kambüszész.) (i. elöljárói pedig minden alkalmat megragadtak. 338–336) Artaxerxész. Olyan nagy volt a tisztelet a király iránt.e. III. 1778–1770) Amenemhet.e. 323–317)(1. 423–405) Dareiosz. 1664–1641) Alara Amenemhet.e. (i. 1585–1542) Apóphisz.e. BT: államszervezet NT: Aahotepré Aakenenré Apóphisz Aanetjeriré Aauszerré Apóphisz Adzsib (i. VI.e. I. (i. 1327–1323) (i. 343–338) Ba Baufré (i.e. Eredetileg csak a királyi udvart jelölte.e.e.) (i. (cse. Kiváló kegyjele volt már az is. akkor nem volt elég. 205) Amenhotep. (i. II.) (i.e. 2015–2007) Antef. hogy személyesen vagy nyilvánosan emlékeztessék kötelességeikre. 1668–1663) (i.e.) (i. IV. 2167–2163) Ibi. Philip (ang.e. VII.e. Aki a királyhoz közeledett.e. legelőkelőbb tanácsosaitól körülvéve fogadta a király a belépőt.

e. 2460–2453) (i.e. 773–735) Sesonk. I. 2504–2500) (i. (i.e. X. (i.e. (i.e.e. (i. 80) Ptolemaiosz.e.e. 1756–1751) (i. 1591–1576) (i. II.e. Philophathor (i. 2955–2895) Menkauhór (i.e.e.e. 1098–1070) (i. IV. 1944–1937) Mentuhotep. IV.e. IV. V. 2283–2278) (i.e. 2396–2388) Mentuhotep. 959–945) Ptolemaiosz.e. (i. (i.e. Alexander (i. Eurgetész (i.e. 399–393) Nepheritész. I.e.e. 2163–2161) Noferkaré.e. I.e. Noferkaré1 Noferkaré. 2321– 2287) (1. 116–107 és i. 712–698) Sabataka (i.e. 2161–2160) Nubnofer Oszokhór (i. XII. I. 1573–1570) (i. 2791–2754) Nebuszerré Neferhotep. 595–589) (i. VI.e.e.e. 783–773) Pedubasztisz. II.e. 945–924) Sesonk. Eurgetész (i. Ramszesz. 1558–1554) 167 .e. 88–80) (1.e. 1705–1694) (i.2 (i. (i.e. 312) (i.e.e.e. 767–765) Skorpió. VII.e. 3032–3000) (i. 2176) Merihathor Merikaré Mermesa (i.) Pepi.) (i. 1764–1759) (i. I.e.e.e. 1576–1570) (i.e. ol.e. 310) (i. 797–769) (777–749) (1. 282–246) Ptolemaiosz. 698–690) Seneferka Senész Sepi Sepszeszkaf (i. (i. Neosz Philophator (i. 1098–1069) Ranúzer Rhampszinitosz Rudamon Sabaka (i. 2532–2504) (i. 2472– 2467) Sepszeszkaré (i. 1715) Nekó. (i. I. VI. 2416–2392) Ni-hór Nikaré. III. (i.e. (i.e.e.e.e.e. Peribszen (i.e. 2477–2467) (i. I. 332–323.e.e.e.e. 70) (i. 51–30) Ménész (i.e. 2335–2285)(1. 760–747) Kaszekhemui Kephrén (i. 311) Oszorkon. (i. (i. 284–246) (i. V. (i. (i.e.e.e.e. II. II. VII. I. XI.e. II.e.e.e. I. 204) Ramszesz. 747–716) Pije (i. (i.e. 304–284) Ptolemaiosz. 2551– 2528) Kleopátra. (i. VI.e. VI. Philophator (i. 380–362) (i. VII. IX.e. 204) Pszammetik.e.e. (i.e.e.jún.e. (i. 47–44) Ptolemaiosz. III.e.e. II. 2046–1995) Mentuhotep. 1712–1710) Merneptah (i..e.e. 2446–2426) Noferirkaré. (i.e.e. (i. I. 2175) Noferkamin. I.e.) (i. 1997–1991) (i. 380) Netjerikaré Neuszerré (i.e. 246–222) Ptolemaiosz.e.e.Kamosze1 (i.e. 180–145) (i. 1153–1147) Ramszesz. I. Nikaré. II.e. ném.e. II.e.e.e. 924–909) Oszorkon. 2426–2419) Sesi Sesonk.. 2422–2414) (i.e.e. 2061–2010) Mentuhotep. 594–588) Pszammetik. 1320–1318) Ramszesz. (i. 672–664) Nekó. 109–107 és i.e. I. IX.e. 1131–1112) (i. IV. 610–595) Nektanebosz. 2453–2422) (i. 1295–1294) (i.e.(i. (i. 19) Ptolemaiosz.e. 1738–1727) (i.e. (i. (i. 1956–1944) Mentuhotep. (i. (i.e. 828–803) (i. Philopator (i. II. ol. (i. III.e. 2278–2184) (i. (i.e. (i.e.e. (i. 1696–1686) Neferhotep. (i. (i.e. 2686–2630) (i. 924–889) Oszorkon. 1148–1144) (i.e.e. 2218–2216) (i. (i.e. 1983–1976) (i. IV. (ang. 1134–1117) (i.e. por.e. II.) Narmer Nebankhré Nebdzsefaré Nebfauré Nebhepesré Apóphisz Nebirierau. XIII. 1663–1660) (i.e. 1143–1136) Ramszesz.e. 116–110. 664–610) (1.e. 1126–1108) (i. 740–725) (ang. Philometor (i. (i. 311) (1.e. 3200) (i. 1236–1223) Meruszerré Jakobher Muthisz (i. II. III.e. I. 984–978) Oszorkon.e.) (i. 2520–2494) Khendzser (i.e. II. XV. VIII. III. 145–116) Ptolemaiosz. 1147–1143) (i. 2184–2181) (1. 145–116) Ptolemaiosz. 51–47) Ptolemaiosz. 1198–1167) (i. V.e.. 245) (i.e. III. 874–850) (i. 2419–2416) Noferibré Noferkamin. 1998–1991) Mentuhotep. i.e.e. 2650–2630) (i.e.. 1622–1619) Ramszesz.e.e. 1596–1591) (i. Merdzsefaré Merenré.e. 180–164) (i. 803–797) Sesonk. III. 1545– 1539) (i.e. 378– 360) Nektanebosz. 393) Pszuszennész. 2604–2581) (i. Alexander (i.e. 205–180) (i.e. 2181) Noferkaré. II.e.e.e.e. 310) Noferefré (i. 204–180) Ptolemaiosz.e.e. (ang.e. 311) (1.e. 2169–2167) Noferirkaré. 163–145) Ptolemaiosz. 1601) Nebmaatré Nebré (i. 393) Mükerinosz (i. (i. 1627–1601) Nebirierau. por. II. 2289–2255) Pepi. 2649–630) Szehebré Szehemhet (i. VII. 777–749) (i. III. ném. II. I.e. (i.e. 2332–2283) (i. Neosz Dionüszosz (i.e.e. 2558–2532) (i. Szahuré (i. (i. 1145-1141) Ramszesz. 2285–2279) (i. 2676–2661) Piankhi2 (i. 2511–2506) (i. 1197–1165) (i. (i. 80–51) Ptolemaiosz.e. 2115–2100) Noferkauhór (i. Caesarion (i.e. 323–285) (i.e. (i.10. IV.e.e. 360–343) (i.e. II. X. 2490–2472) Nagy Sándor (i.e.e. 305–282) (i. 2589–2566) (i.e.e.e.e.e. 735–712) Pami (i. 2458–2446) Szaket Szalitisz Szanaht (i.e. V.e. 716–702) (i. 379–362) (i. 2661–2653) Neheszi1 (i.e. I. 1125–1107) Ramszesz.e. V. I.e. VII. Neferkasokar (i. VI.e.e. 1136–1129) Ramszesz. 2246–2152) Pepi. Skorpió. Szótér (i.e. Ninutjer Nitókrisz1 (i. 2180) Noferkaré. (i.e. VIII. (i.e. (i.e. 1279–1213) (1. 730–715) Oszorkon. (i. 2010–1998) (i. 924–894) Sesonk.e. 2611–2603) Szekenenré. 835–783) Sesonk.e. II. (i. Szótér (i. (i. (i.e. 818–793) Peftjauabastet (i. 222–205) Ptolemaiosz. XIV.e. 88–81)(1. 2173) Noferkauhór Kapuibi (i. (i. 285–246) (1.e.e. (i. 1643–1642) Mentuhotep.e. 750–712) Pimay Pszammetik.e. 1039–991) Pszuszennész. Philadelphosz (i. I. 1995–1983) (i. 2491–2477) (i. 1554–1549) Kar2 Kasta (i.e. 1194–1169) Ramszesz. (i.e. XI. II. 359–341) Nepheritész. 1718– 1712) Kheopsz1 (i. 1559–1558) Szekenenré.e.e. 2174) Noferkaré. Epiphanész (i.e.e.e. 1108–1098) Ramszesz.e.e. I. I. 526–525) Pszammuthisz (i. (i. 1108–1099) (i.e.(ang. 107–88) Ptolemaiosz. 2255– 2246) Meribré Merienhór (i. III. 44–30) Rahotep2 (i.

1685–1678) Szobekhotep. 1897–1878) Szeszósztrisz.e.e.e.) Wasa (ang. I.e. Mükerinosz fiának.e. III. 1200–1194) Széthnaht (i.e. 2356–2323) Uszeranath Uszerkaf (i. 725–720) (i. 1210– 1204) (i.) (i. 2504–2500) (i. 1717–1712) (i.e. BT: királyi masztaba RT: Sepszeszkaf (i. VIII. csak sokkal gazdagabb kivitelben.e. múmiája Amenhotep. 1200–1197) (i. 2723–2697) Ugaf (i.. 1674–1664) Ubenré Ubienthész (i.e. 664–656) Tauszert1 (i. 1720–1715) (i. 690–664) Takelóth.e.e.e. 2465–2458) Uszerkaré (i. 204) Thutmózisz. III. III.) FARKASVAKSÁG BT: szembetegség FARMÍDIUMOS UF: Phasmidia (lat. Alapja 100m×72m. 1743–1740) Szobekhotep. múmiája Ramszesz. II. 2767–2741) Szemken Szenoferanhré Apóphisz Szeszósztrisz. múmiája Merneptah múmiája Pszuzsennész. 1363–1361) Szemerhet (i. BT: szobor NT: Amenemhet.e.e. III. sz. szobrai FÄRBERWAID (ném. 1685) Sziptah Szmendész. IV. (i. (i.e. 1526–1512) (i.e. 1836–1817) (i. (i. III.e.e.e. 1760–1756) (i.. az istenek jelképeit hordták köpenyeiken és fejdíszeiken. 1622–1610) Széthi. századig. II. szobra (BM) Sesonk. 1479–1425) (1. (i.) SN: A fonálférgek osztályának egy alosztálya.e. 1503–1490) (i. 1216–1210) (i.e.e.e. múmiája Széthi. I. (i.e.e. Szobeknoferu (i.e.e. I. 1202–1196) (i. 1318–1298) (i. III. 2575–551) Szobekemszaf. 2291–2289) Wadjnes (ang.e. 1214–1208) (i. 1678–1674) Szobekhotep. (i. I.e.e.e.e.e.e. I.e. 1525–1512) (i. II. 724–717) Teti1 (i. (i.. IV. Haemuaszet1.) Xerxész. 1725–1721) (i.e. múmiája Sziptah múmiája Tutankhamon múmiája Thutmózisz. II. században papok gyűjtötték össze a megszentségtelenített sírokból a megmaradt királyi múmiákat és titokban újratemették őket két rejtett sírba.e. II. (i. 486–465) Zehen (pre) Zezer RT: fáraók magánkönyvtára fáraók öltözete királyi feleség királyi titulus királysír FÁRAÓK HOZZÁTARTOZÓI BT: fáraó NT: herceg királyi feleség FÁRAÓK MAGÁNKÖNYVTÁRA BT: magánkönyvtár NT: Sepszeszkaf könyvtára FÁRAÓK MASZTABÁJA UF: Fáraó Helye Mastaba el-Faraun (ar.) Masztabat el Faraun (ar.e. amely Szakkarától délre helyezkedik el. 1644–1643) Thutmózisz. szobra Thutmózisz. múmiája Szemenhkaré múmiája Széthi. 1789–1786) (i. II. Miután Ízisz és Ozirisz külföldi helytartói voltak.e.Szemenhkaré (i. Szobekhotep. Szeszósztrisz. (i. II. 1198–1196) (i. Auguste Mariette fedezte és tárta fel. múmiája Thutmózisz. Szobekemszaf. III. 2500–2498) Thot2 (i. 2347–2337) (i. BT: ember-múmia NT: Amenhotep. múmiája Ramszesz.e.e.e. dioritból és egyéb kemény kövekből faragták.) Megtisztított piramis Sepszeszkaf masztabája Sepszeszkaf temetőegyüttese szarkofág alakú piramis SN: A legnagyobb masztaba.e. (i. III. szobrai Amenhotep. 11.e. 1763–1759) Szokarhór Szuadzskaré Taharka (i. (gör. 774–767) Takhósz (i. 889–874) Takelóth.e. II. Ramszesz fia végzett rajta restaurációs munkálatokat.e. néhány kilométerre Tabától. 2511–2506) (i. 1481–1479) Thutmózisz. 1069–1043) Sznofru (i. 1955–1913) (i. 1878–1843) Szeszósztrisz. V. Szobekhotep. 311) Takelóth. 19. IV. szobra Amenhotep. III. (i.e.e. II. 2639–2604) (i. ahol sértetlenül fennmaradtak i.e. 311) (1.e. 1070–1044) (i. fr.e.e.e.) (i.e. 1317– 1301) (i. 1188–1186) Tefnaht (i. (i. 1492–1479) (i. Egy pár farmídiummal rendelkeznek. I.e. (i.e. V. 2506–2504) (i. 978–959) Szihathor (i.. 1186–1184) Sziamún1 (i.e. 2613–2589) (i. 1293– 1279) Széthi. (i. hol. 2323–2291) Thamphtis (ang. I. (i. 1917–1872) (i.e. 1842–1836) (i.e. múmiája RT: múmiahamisítás FÁRAÓSÍR KIRÁLYSÍR FÁRAÓ-SZIGET UF: Gezira Faraún (ar.e. 1971–1928) Szeszósztrisz. 362–360) Tanutamon1 (i.e. I.e. szobrai Dzsószer trónoló szobra Haszehemui szobrai Hór1 szobra (KEM) Kephrén szobrai Kheopsz1 szobra Mentuhotep. 860–835) (i. 1306–1290) (i. III.e. II. ném. szobrai Sesonk. múmiája Ramszesz.e. 365–360) (i. 2472– 2467) FÁRAÓK ÖLTÖZETE SN: Azonos az általános viselettel. 1782–1778) Unisz (i.e.(i. 850–825) (1.e.e. Tutankhamon Uadzsed Uadzskaré-Pepiszeneb Uahibré2 (i.e. II. I.e. III. BT: sziget FÁRAÓSZOBOR UF: királyszobor SN: Gránitból.e.) SN: Az izraeli határ közelében található. BT: öltözet NT: szed-öltözet FÁRAÓ-MÚMIA UF: királymúmia SN: Az i.e. 1494–1490) (i. festett mészkő szobra Nagy Sándor szobra Ramszesz. II. BT: fonálféreg FESTŐ-CSÜLLENG 168 . I. I.e. II. 1303–1290) (i.e.) Secernentea (lat.e.e. ol.e.e. IV. 1724–1718) Szobekhotep. Sepszeszkafnak készült. 2337–2335) (i. 1493–1481) Thutmózisz. (i. I. 1318–1304) (i.

(1. Hotepheresz leletei között. RAYMOND O. így könnyebb volt a szállítás. BT: feljáró FEDETT FELJÁRÓ SN: A piramisok mellett a völgytemplomtól a halotti templomig fedett feljárókat építettek. 16) BT: sarokillesztés FEDELES SZELENCE BT: szelence FEDETLEN FELJÁRÓ SN: A Középbirodalom idején épültek fedetlen. A (1962) ÜNNEP WAGY-ÜNNEP FEAST (ang. Raymond O.) Meref-Nebef (óei. könyvei FAULKNER. 14– márc.) BT: énekesmadár vándormadár FECSKEFARKÚ DERÉKSZÖG HAJLAT ILLESZTÉS (1. 2004) concise dictionary of middle Egyptian. 1986. BT: egyiptológus AD: bakenmut@aol.) FECSKE UF: Hirundo rustica savignii (lat. körülbelül 1. BT: hónap FASSADE (ném.) BT: tüzelőanyag FASZERSZÁM BT: szerszám NT: bunkó csúszka eke faék fadöngölő FASZOBOR BT: szobor NT: Anubisz-szobor (WM: EC152) aranyozott faszobor Hór1 szobra (KEM) Kaaper1 szobra Louvre-i nemesi pár Nahti szobra Nebdzsefau halotti szobra púpos ember szobra (KEM: JE 52081) (1. csak oldalfalakkal határolt feljárók. A (1962.(1. jó minőségűnek kellett lennie kevés hibával.com FCD CONCISE DICTIONARY OF MIDDLE EGYPTIAN.) wer2 (óei.) SN: Az óegyiptomi év 8.) BT: töredék NT: töredék (WM: EC 356) töredék (WM: EC 357) töredék (WM: EC 2024) töredék (WM: W 1058) FAULKNER. Hnumhotep sírjának egyik falfestményén. 32) Szeszósztrisz. hónapja peret évszakában.7 m-es hosszúságúra darabolták fel. RICHARD A. 1981. The (1973. 12f) BT: mesterség RT: favágó balta FAVARD-MEEKS. (1894–1982) NT: ancient Egyptian coffin texts.NT: bélgiliszta FARMUTHI UF: Pharmuthi (ang. dinasztiában jelent meg ez a fajta sarokillesztési mód I. 1976. CHRISTINE BT: egyiptológus AD: dimitri. 16) UF: dovetail joint (ang. Miután kivágták a fát.) (1. I. BT: sarokillesztés FECSKEFARKÚ ILLESZTÉS (1. 2002) Papyrus Bremner-Rhind.) FAVÁGÓ BALTA SN: A 12. 1972. Raymond O. 16) SN: Először a 4. Markusz hozzátartozói rómaiak RT: római pénzérme (BM: 1214) FAYANS FAJANSZ FAJJÚMI DIALEKTUS FAYYUMIC (ang. A fa kidöntését két ember végezte egyszerre. melyeknek baltafeje kerekített volt és a két végén egy-egy kiálló fül. 15) UF: dovetailed mitre-housing joint (ang. BT: feljáró FEFI (ang.) SN: Az faanyagokhoz szükséges fák kiválasztása fontos feladat volt. dinasztiában bronzból készültek.) FAZZINI. (1.) FEAST OF WAGY (ang.fr FAYOUM OASES FAYUM A FAJJÚM-OÁZIS TARIFI KULTÚRA TARIFI KULTÚRA FAYUM NEOLITHIC (ang. BT: Auréliusz. dinasztiában a kahuni fadobozoknál. amelyeket nedves bőrszíjakkal rögzítettek a nyélhez. A falakat és a mennyezetet domborművekkel. 15-ig tartott ez a hónap. Ez jól látható III.) FATÁL HÁJ BT: balta FAVÁGÓ UF: woodcutter (ang.) fegyverzet BT: harci eszköz NT: balta bárd bronzfegyver bumeráng bunkó buzogány1 csatabárd hajítófegyver íj kard UF: wooden bowl (ang. BT: szakkarai sír FEGYVER UF: armament (ro.) BT: tőr FATÖREDÉK UF: wood fragment (ang. 1999. festéssel díszítették. Feb.) BT: tál NT: tál (WM: EC 936) DÉLIBÁB FATA MORGANA FATŐR UF: wood dagger (ang. 15) SN: Ilyen illesztést használtak a 12. ahol favágók dolgoznak.) HOMLOKZAT FASZÉN UF: dzsabet (óei.) UF: Unis-Ankh (ang. 12) 169 . The (1933) FA USÉBTI BT: usébti NT: Juja és Tuja1 usébtije (MM: 02b) Juja és Tuja1 usébtije (MM: 02c) Kenimen usébtije FAUSZTINA SN: Markusz Auréliusz felesége és Kommodusz anyja.) BT: vezír RT: Fefi sírja FEFI SÍRJA SN: A lengyel-egyiptomi régészeti expedíció fedezte fel Dzsószer piramisától nyugatra Szakkarában. A fahasábokat az ácsok udvaraira szállították. 1991. (1894–1982) BT: egyiptológus NT: Faulkner. KÖNYVEI BT: Faulkner. RAYMOND O. A fának egyenesnek.meeks@wanadoo. 1996.) (1. akik felváltva hasítottak éket baltával a fa törzsébe. faszobra (KEM: JE 44951) FASZTÉLÉ BT: sztélé NT: hárfás sztéléje (L: N3657) FAT (ang. 1988.

kés lándzsa nyíl szablyatörő szekerce tőr RT: fegyverhordozó FEGYVERHORDOZÓ BT: mesterség NT: Noferhotep RT: fegyver FEGYVERZET FEHÉR FEGYVER

FEHÉR KORONA UF: nedzset white crown (ang.) SN: A fáraó fehér – valószínűleg ezüstből készült – kúpban végződő koronája, Felső-Egyiptom szimbóluma. BT: királyi korona RT: kettős korona vörös korona FEHÉR KVARC SN: Gyakran arannyal társulva található. Asszuánból bányászták. BT: kvarc FEHÉR LÓTUSZ UF: Nymphaea lotus (lat.) white lotus (ang.) SN: Néha kenyérsütéshez is felhasználták.(1; 13) BT: lótusz FEHÉR-NÍLUS SN: A Fehér-Nílust trópusi esők táplálják, hozama viszonylag állandó egész éven át. BT: Nílus FEHÉR ÓLOM UF: white lead (ang.) BT: ólom FEHÉRÓLOMÉRC FEHÉR PIRAMIS CERUSSZIT AMENEMHET, II. PIRAMISA

UF: HD2 (tr.) hedj2 (óei.) white (ang.) SN: A tisztaság és szentség és egyszerűség színe volt, ezért a szent tárgyakat fehérre festették, s a szent állatokat is fehér színnel ábrázolták. A fehérhez két természetes pigmentet, krétát és gipszet használtak, az ólomfehéret viszont már szintetikusan álították elő. BT: szín NT: krétafehér ólomfehér RT: fehér arcfesték

FEHÉR ALAPON KÉK SN: A színek ezen kombinációja népszerű volt a halotti felszerelések között és a Középbirodalomban koporsókon is alkalmazták. BT: színkombináció RT: fehér kék FEHÉR ARCFESTÉK SN: Ólomfehér malachit (ólom-karbonát) felhasználásával állították elő. BT: arcfesték FEHÉRBARKÓJÚ CERKÓFMAJOM UF: Cercopithecus aethiops (lat.) Green monkey (ang.) Grüne Meerkatze (ném.) Vervet monkey (ang.) SN: A tuna el-gebeli nekropoliszban találtak fehérbarkójú cerkófmajom múmiákat.(100) BT: cerkóf FEHÉRBOR UF: white wine (ang.) (1; 1) SN: A legkorábbi idegentől származó utalás az egyiptomiak fehérborára a görög Athenaeustól származik i.u. 2. század körül. BT: bor RT: fehérbor készítés FEHÉRBOR KÉSZÍTÉS SN: A fehérbor készítésekor csak a préseléskor a taposókádakból szabadon lefutó szőlőlét erjesztették, és kifejezetten el kellett kerülniük, hogy a héj sokáig érintkezzen a musttal. A műveletet olyan rövid idő alatt hajtották végre, hogy a bor csak a szőlő zamatát vegye át. (1; 74) BT: borkészítés RT: fehérbor FEHÉR HÁZ FEHÉR FAL KINCSTÁR MEMPHISZ

FEHÉR-SIVATAG UF: Sahra el-Beida (ar.) SN: A Szahara szívében terül el. A Farafra-depresszió legérdekesebb felszíni alakulata. Ez az óegyiptomiak hite szerint a gonosz Széthnek a birtoka. Furcsa kőalakzatairól híres. Szinte szünet nélkül fúj a szél, sokszor csak enyhe szellő, máskor tomboló fergeteg formájában. A Fehéársivataghoz legközelebbi emberi település a Farafra-oázis. BT: Szahara RT: Farafra-oázis FEHÉRVONALAS AGYAGEDÉNY (1; XX-XXV) UF: white cross lined potteries (ang.) BT: nagadai agyagedény FEJ UF: Kopf (ném.) SN: Az egyiptomi nők többségében borotválták fejüket, amely higiéniai szempontból előnyös volt (a tetvek ellen) és a kopasz fejre könnyebben tudták hozzátapasztani a parókát.
(1; 32)

BT: testrész NT: fej betegségei Ramszesz, II. feje Tutankhamon feje FEJALÁTÉT HÜPOKEPHÁL FEJ BETEGSÉGEI BT: betegség fej NT: henet FEJDÍSZ BT: dísz öltözet NT: kalathosz kendő korona FEJEDELEM UF: há1 hik BT: államszervezet NT: Amenemhet, I. (i.e. 1991–1962) (i.e. 1937–1908) Paszer1 Paver Tafnekht FEJKENDŐ NEMESZ TELJES ÁTALAKULÓ FEJLETT SZÁRNYAS ROVAR

FEHÉR FESTÉK SN: A fehér festékek alapanyagaként porrá zúzott állati csontokat használtak BT: festék RT: fehér FEHÉR KÁPOLNA KARNAKI AMON TEMPLOM FEHÉR KÁPOLNÁJA FEHÉR KOLOSTOR UF: Deir Amba Senúdi Deir el-Abjad SN: A 4. században alapították, felbecsülhetetlen értékű kéziratok kerültek innen európai gyűjteményekbe. BT: kolostor

FEJ LEVÉTELE SN: A nagadai és ballasi nekropoliszokban találhatók ilyen példák. A fejet vagy a sírban hagyták a test többi része körül vagy egy külön sírban temették el.

170

BT: holttest feldarabolása FEJSZE UF: adze (ang.) SN: A durva faanyagból kisebb fadarab levágására vagy finom alakítására használt famegmunkáló eszköz. Emery számos egyenes fa fejszenyelet és rézből kiöntött kerekített végű fejszefejet talált. A fejsze feje bőrszíjakkal vagy kötéllel volt hozzákötözve a fanyélhez. Vallási vonatkozásban is használták a szájmegnyitás rituáléjánál, ahol az eszközt peszeskafnak nevezték. BT: famegmunkáló eszköz NT: fejsze (BM: EA 26279) fejszefej

újjászületendő fejét, a másik, hogy megóvja a fejet attól, hogy elválasszák testétől. BT: amulett NT: fejtámasz-amulett (BM: EA 8307) RT: fejtámasz FEJTÁMASZ-AMULETT (BM: EA 8307) SN: Hematitból készült fejtámasz-amulett a Későkorból, kb. i.e. 600-ból. Magassága: 1,25 cm, hosszúsága 2,47 cm, szélessége 1 cm. BT: fejtámasz amulett FEKÁLIA WHDW FEKETE UF: black (ang.) kem (óei.) km (tr.) SN: Kétféle fekete színt csontfeketét és koromfeketét használtak, amelyeket alapanyaguk különböztetett meg egymástól. BT: szín NT: csontfekete koromfekete RT: fekete festék FEKETEBOR SN: Az Óbirodalom korában temetések alkalmával alkalmazták. (1; 74) BT: bor FEKETE CINÓBER FEKETE GRÁNIT BT: gránit FEKETE ÍBISZ UF: Plegadis falcinellus (lat.) BT: íbisz FEKETE FÉNYEZETT AGYAGEDÉNY(1; XIX) UF: black polished pottery (ang.) BT: különleges agyagedény FEKETE FESTÉK SN: A nagyon sűrű és tartós fekete tinta az olajlámpák kormából vagy égetett és porrá zúzott elefántcsontból és víz keverékéből állt, amelyhez valamilyen rögzítőszert adtak. Forralt bor seprőjéből is készítették. BT: festék RT: fekete FEKETE FÖLD KEMET1 FEKETE ISTVÁN BT: Egyiptom-utazó AD: 5000, Szolnok, Táncsics u. 18. 6/5. Tel: (56) 376-965 FEKETE LAKK UF: black varnish (ang.) (1; 17) SN: Szurok és olaj keverékéből állították elő, így a felület egyenetlenségét eltüntették és megóvták a faanyagot. (1; 17) BT: lakk FEKETEORRÚ HUSZÁRMAJOM UF: Cercopithecus patas (lat.) Erythrocebus patas (lat.) Husarenaffe (ném.) Hussar guenon (ang.) huszármajom Military monkey (ang.) Mono Húsar (spa.) Patas Monkey (ang.) Red guenon (ang.) SN: A Tuna el-gebeli nekropoliszban találtak egy feketeorrú huszármajom múmiát. (100) Kiváló futók, 55 km/h-s sebességgel is képesek futni. A hímek súlya 7–13 kg, a nőstényeké kb. 4–7 kg. Testhosszuk 50–88 cm. Fűféléket, gyümölcsöket, magvakat, tojásokat, kisebb állatokat fogyasztanak. BT: cerkóf FEKETE PIRAMIS AMENEMHET, III. DAHSURI PIRAMISA FEKETE-SIVATAG SN: A Baharijja- és a Farafra-oázisok között terül el. Nevét a sötét, vulkanikus kőzetekről kapta, amely beteríti. BT: sivatag1 CINÓBER

FEJSZE (BM: EA 26279) SN: Deir el-Bahariban találták, Hatsepszut1 idejéből (18. din.) való.Nyele fából, a fejsze feje bronzból készült. Hosszúsága: 34,3 cm. A British Múzeum 62-es termében látható. BT: fejsze FEJSZEFEJ UF: adze head (ang.) SN: Rézből készültek. BT: fejsze NT: hegyes végű fejszefej kerekített végű fejszefej FEJSZEFEJ (PM: UC 17082) SN: A 474-es számú tarkhani sírból előkerült hegyes végű réz fejszefej, amely a korai 1. dinasztiából származik. BT: hegyes végű fejszefej RT: tarkhani sír 474 FEJSZOBOR UF: szoborfej BT: szobor NT: Amenemhet, III. fejszobra (BM) Amenhotep, III. fejszobra (MM: 3425) Dzsedefré fejszobra (L: E 12626) Dzsehutimesz1 fejszobra Ekhnaton fejszobra Hadriánusz fejszobra homokkő fejszobor Ízisz7 fejszobra Kephrén fejszobra mészkő fejszobor Narmer fejszobra Ptolemaiosz, XII. Neosz Dionüszosz fejszobra (L) Szeszósztrisz, III. fejszobra (L) FEJTÁBLA HÜPOKEPHÁL FEJTÁMASZ UF: headrest (ang.) (1; 32) weres (óei.) SN: Az alvó ember skorpió elleni védelmét is szolgálta. A fejtámaszokat olykor vastag, vászonköteg vagy szalmával töltött vászonbélés borítja. A fejtámasz neve egy 3. dinasztia kori sztélén olvasható először. A fejtámaszok az ágy keretébe voltak illesztve, tartóoszlopuk néha bordázott volt. A fejtámaszok még ma is használatosak Kenyában és Afrika más részein. (1; 33) Gyakran az elhunyt feje mellé tették a koporsójába, hogy a túlvilágon is használhassa. Mint szimbólum, a napkultuszhoz kapcsolódott. BT: hieroglif szimbólum bútor NT: állat alakú fejtámasz bordázott fejtámasz csont fejtámasz fa fejtámasz kétoszlopos fejtámasz összecsukható fejtámasz Tutankhamon fejtámaszai RT: fejtámasz-amulett FEJTÁMASZ-AMULETT UF: amulet of the pillow (ang.) SN: A fejtámasz amulettek hematitból vagy valamilyen sötét kőből készültek, kifejezvén kapcsolatukat a túlvilági élettel, folyamatos védelmet nyújtva az elhunytnak. A fejtámasz-amulettek a valódi fejtámaszt helyettesítették a sírban. A Harmadik Átmeneti Korban és a Későkorban széleskörben elterjedtek. A Halottak Könyve 166. fejezete szerint két fő szerepük volt: az egyik, hogy felemeljék az

171

FEKETE SZEMFESTÉK UF: black eye-paint (ang.) (1; 118) mesdemet (óei.) msdmt (tr.) (1; 118) (1; 9) SN: A Keleti-sivatagból származó finomra őrölt galenitből (ólom-szulfid ásványból) (1; 9), vagy ritkábban antimonitból (antimon-szulfidból) készítették. BT: szemfesték FEKETE TETEJŰ AGYAGEDÉNY (PHAM: 6-4307) SN: A naga ed-deiri 7632-es sírból származó Nagada II kultúrabeli agyagedény. BT: fekete tetejű agyagedény FEKETE TETEJŰ AGYAGEDÉNY UF: black top potteries (ang.) SN: Az agyagedények egyik predinasztikus díszítési formája a fekete felsőrész és a vörös alsórész, amely két szín különböző hőmérsékleten való égetéssel keletkezett: a fekete színt oxigénmentes légkörrel csökkentett nyomáson, míg a vöröset oxidizáló légkörrel érték el. BT: nagadai agyagedény NT: fekete tetejű agyagedény (PHAM: 6-4307) FEKETE VÉSETT AGYAGEDÉNY (1; XXVI-XXVII) UF: black incised potteries (ang.) BT: nagadai agyagedény FÉLDOMBORMŰ SN: Az alakok kidomborítását illetőleg középhelyen áll a lapos és a kiemelkedő domborművek között. BT: dombormű NT: Ramosze1 sírjának féldomborművei FELDPATHOID (ang.) FELDSPAR (ang.) FÖLDPÁT FÖLDPÁT

epigráfia győzelmi felirat Hunszobek-felirat karnaki Amon templom Fehér kápolnájának feliratai királyfelirat Metjen felirat szoborfelirat sztélé felirat szuezi-felirat Tutankhamon osztrakonjának felirata Thutmózisz, I. obeliszkjének feliratai FELIRATOS TÁRGY BT: tárgy NT: palermói kő sztélé tábla taniszi tábla FELIS (lat.) MACSKA CSAUSZ AFRIKAI VADMACSKA VADMACSKA AFRIKAI VADMACSKA
(1; 7)

FELIS CHAUS (lat.) (1; 7) FELIS LIBYCA (lat.) FELISMERÉS

SZIA (óei.)

FELIS SILVESTRIS (lat.)

FELIS SILVESTRIS LIBYCA (lat.)

FÉLDRÁGAKŐBÁNYA BT: kőbánya NT: malachitbánya türkizbánya RT: féldrágakő FÉLDRÁGAKŐ BT: ásványok NT: azurit1 (ném.) karneol lápis lazuli malachit türkiz RT: drágakő ékszer féldrágakőbánya FELESÉG UF: consort (ang.) Ehefrau (ném.) hitves wife (ang.) NT: főfeleség isteni feleség királyi feleség mellékfeleség FÉLFEDÉS UF: half-lap (ang.) BT: sarokillesztés FELFEDEZŐ NT: Belzoni, Giovanni Battista (1778.nov.15.–1823. dec. 3.) Bruce, James (1730–1794) Covington, L. Dow Davison, Nathaniel FELIDAE (lat.) FELINAE (lat.) MACSKAFÉLE VALÓDI MACSKA
(1; 15)

FÉLISTEN UF: Halottak Lelkei SN: Olyan emberek, akiket a mitológiákban istenek közé emeltek, vagy akik csak egyik részről voltak isteni származásúak (atyjuk vagy anyjuk ember volt). BT: isten NT: Hermész Triszmegisztosz Imhotep1 RT: absztrakt isten helyi isten túlvilági isten védőistennő FELJÁRÓ UF: causeway (ang.) feljáróút SN: Többféle feljáró létezett: 1. A halotti templomot köti össze a piramissal. 2. A piramishoz épített feljáró. Az ehhez használt nyersanyag valószínűleg pálmafarönkökkel megerősített nyerstégla. 3. Templomokat egymással összekötő feljárók. Ezek kövezettek és díszítettek voltak. BT: utak NT: fedetlen feljáró fedett feljáró Kephrén piramisának feljárója nyitott feljáró Unisz piramisának feljárója RT: rámpa FELJÁRÓÚT FELJEGYZÉS FELJÁRÓ SZÖVEG SZENT KÖNYVEK

FELJEGYZÉSEK CSARNOKA TEMPLOMAI

FELKENÉS SN: A király felkenéséhez krokodilhájat használtak, innen származik a messiás szó, amelynek eredeti alakja a messeh, óegyiptomi nyelven krokodilt jelentett. BT: szertartás FÉLOLDALASAN ÍVELT FEDELŰ LÁDA UF: shrine shaped boxes (ang.) BT: láda NT: Tutankhamon ládája (KEM: JE 61477) FELOLVASÓ PAP UF: herihebet lector priest (ang.) lecture priest (ang.) sacerdote lector (spa.) Vorleser (ném.) SN: A papok egy külön csoportja a tekercstartó felolvasó papok, akik közül sokan foglalkoztak varázslással, s legmagasabb műveltséggel rendelkeztek. Fontos feladataik voltak a halotti kultuszban is. A felolvasó pap felügyelt a balzsamozási munkára és elmondta a tekercsekről a megfelelő igéket a „balzsamozóműhely titkainak fel-

FELIRAT SN: Főként a halotti szertartások különböző tárgyait jellemzik a feliratok: székek, ágyak, dobozok, sírfalak. Szinte mindegyiken megtalálható a tulajdonos neve, leggyakrabban halotti szövegek kíséretében. BT: szöveg NT: Amenemhet, I. felirata Amenhotep, II. amadai felirata átokszöveg csontfelirat

172

vigyázója” jelenlétében. A felolvasó papokat kezükben papirusztekerccsel szokták ábrázolni, mellükön rézsútos irányban futó, széles szalagot hordtak. Az Óbirodalom idején a trónörökösök is viselték az „atyja felolvasópapja” címet. BT: pap NT: Amenemuya2 (ang.) Baknayu (ang.) Hapu Ini2 Iufaa Jahmesz Kaaper1 (ang.) Khaemopet2 Padiamenipet Panekhuemniut (ang.) Raia5 (ang.) Wennefer7 (ang., ném.). FELSŐ-EGYIPTOM UF: Déliország Pa-ta-res To-riszi UE (röv.) Upper Egypt (ang.) SN: Egyiptom déli része, a Delta csúcsától, Memphisztől az első vízesésig terjed (tulajdonképpen Asszuánig). A felső paleolitikum vége óta lakott terület. Keskeny, a sivatagi platóba bevágódott folyamvölgy, ahol mezőgazdasági termelésre csak a part egy szűk sávjában van lehetőség. A mai Felső-Egyiptomot inkább Aszjútig számítják, onnantól északra Közép-Egyiptomnak nevezik. Védőistennője Nehbet. BT: Ókori Egyiptom NT: felső-egyiptomi nomosz RT: Alsó-Egyiptom felső-egyiptomi agyagedény Nehbet FELSŐ-EGYIPTOMI AGYAGEDÉNY SN: Az anyaguk sokkal sűrűbb és erősebb, azért, mert a felsőegyiptomi technológia sokkal jobb volt, mint a deltavidékiek. BT: agyagedény NT: agyagedény (PM: UC 16092) agyagedény (PM: UC 17218) FELSŐ-EGYIPTOMI KERÜLET FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 1. UF: Syene2 (gör., ol.) Ta-Sety (óei., ol.) Ta-szeti (óei.) Ta-Kens (óei.) SN: Núbia földjéhez tartozott eredetileg. Ezt a területet valószínűleg a dinasztiák korának kezdetén csatolták Egyiptomhoz. Elephantiné volt a fővárosa, ez magában foglalta a két híres szigetet, Szenomot és Philae-t, amelyek az egyiptomi pogányok utolsó menedékét képezték. Ehhez a nomoszhoz tartozott még Kom Ombó is, amely az Újbirodalomtól kezdve lett e nomosz központja. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 2. UF: Apollinopolis Magna2 (gör., ol.) Apollonitesz Behedet (óei, ol.) Gebat (óei., ol.) Tes-Hor (óei.) Tesz-Hor (óei.) SN: Edfu volt a központja. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 3. UF: Hierakonpolis2 (gör. ol.) Iunit (óei., ol.) Nekheb3 (óei., ol.) Ten (óei.) SN: Fővárosa Eszna. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 4. UF: Diospolis Magna2 (gör., ol.) Phathyritész (gör.) Thebai (gör., ol.) Uast

Uaszet-kerület Uiszit nomosz Waset2 (óei., ol.) SN: Ezeket a helységeket foglalta magában: Théba, Medinet Habu, Királyok Völgye, Királynék Völgye. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Királynék Völgye Királyok Völgye1 Medinet Habu Théba Uaszet FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 5. UF: Coptites Gebtiu2 (óei., ol.) Herui (óei.) Horu nomosza Koptos2 (gör., ol.) SN: Székhelye Koptosz volt. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 6. UF: Aati (óei.) SN: Denderah volt a fővárosa. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Denderah FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 7. UF: Sekhem3 SN: Fővárosa Diospolis Parva volt. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 8. UF: Abt (óei.) SN: Fővárosa Abüdosz volt. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Abüdosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 9. UF: Amsu2 (óei.) Panopolite nome (ang.) (1) SN: Fővárosa Akhmim volt. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Akhmim (ang.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 10. UF: Uazet (óei.) SN: Fővárosa Athribisz1 volt. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Athribisz1 FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 11. UF: Set1 (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 12. UF: Tu-f (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 13. UF: Atef-khent1 (óei.) SN: Fővárosa Sziut (ma Aszjút) volt. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 14. UF: Atef-peh2 (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 15. UF: Gazella-kerület Un (óei.) SN: Ide tartozott Akhet Aton és Hermopolisz. BT: felső-egyiptomi nomosz RT: Akhet Aton Hermopolisz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 16. UF: Meh-Mahet (óei.) Oryx nome (ang.) BT: felső-egyiptomi nomosz NT: Beni Hasszán (ar.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 17. UF: Anup2 (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 18. UF: Sep (óei.) SN: E nomosz fővárosa Saruna volt.

173

BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 19. UF: Oxyrhynchités Oxyrinchos2 (gör., ol.) Per-Meget (óei., ol.) Uab1 (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 20. UF: Atef-Khent2 (óei.) BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 21. UF: Atef-peh2 (óei.) Atef-Pehu (óei.) SN: E nomoszben Hnum istent tisztelték. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ, 22. UF: Aphrodités Maten (óei.) SN: Fővárosa Aphroditopolisz volt. BT: felső-egyiptomi nomosz FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ SN: Felső-Egyiptom nomoszának határait az 5. dinasztia idején rögzítették, s a folyó menti kiterjedésüket megörökítő felirat I. Szeszósztrisz karnaki kioszkjában maradt fenn. BT: Felső-Egyiptom nomosz NT: felső-egyiptomi nomosz, 1. felső-egyiptomi nomosz, 2. felső-egyiptomi nomosz, 3. felső-egyiptomi nomosz, 4. felső-egyiptomi nomosz, 5. felső-egyiptomi nomosz, 6. felső-egyiptomi nomosz, 7. felső-egyiptomi nomosz, 8. felső-egyiptomi nomosz, 9. felső-egyiptomi nomosz, 10. felső-egyiptomi nomosz, 11. felső-egyiptomi nomosz, 12. felső-egyiptomi nomosz, 13. felső-egyiptomi nomosz, 14. felső-egyiptomi nomosz, 15. felső-egyiptomi nomosz, 16. felső-egyiptomi nomosz, 17. felső-egyiptomi nomosz, 18. felső-egyiptomi nomosz, 19. felső-egyiptomi nomosz, 20. felső-egyiptomi nomosz, 21. felső-egyiptomi nomosz, 22. FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK GYAKORLATI IKOLÁJA (Fro.) SN: A Sorbonne-on működik. A IV. szekción Történeti és filológiai tudományokat tanítanak, ezen belül középegyiptomit, hieratikust, démotikust, koptot, építészetet és papirusz előállítást. Az V. szekción Vallástudományokat, ezen belül egyiptomi vallást illetve az egyiptomi vallást a hellenisztikus és a római világban. (22) BT: egyiptológiai iskola AD: Tel: 01 40463137 FELSŐ-NÚBIA UF: Cush (ang.) Kush (ang.) BT: Núbia FELSŐ PALEOLITIKUM (i.e. 25000–5500) (i.e. 35000–10000) UF: késő paleolitikum upper paleolithic (ang.) BT: paleolitikum (i.e. 700000–5500) (i.e. 2000000–10000) FELSZABADÍTÁS SN: A rabszolgák gazdái gyakran éltek a felszabadítás lehetőségével. Rabszolgát férfi és nő is felszabadíthatott. Szabad szolgák is köthettek házasságot az Egyiptomban született rabszolgákkal. A házasság révén a rabszolganő felszabadult és gyermekeik már szabadnak születtek. Jobb esetben a volt gazda még hozományt is adott a nő mellé. BT: cselekedet RT: felszabadított rabszolga rabszolgák

FELSZABADÍTOTT RABSZOLGA BT: rabszolgák NT: Ameniaiu RT: felszabadítás FELSZERELÉS ESZKÖZ FÉLSZIGET BT: természeti képződmény NT: Sínai-félsziget FÉLTÉKENYSÉG VIZE SN: Mérgezett víz, amelyből annak az asszonynak kellett innia, aki házasságtörését nem vallotta be. Ezt az eljárást templomokban hajtották végre, amelyet a legtöbben nem éltek túl. BT: méreg FELUKKA SN: Könnyű evezős és vitorlás hajó két előrehajló árboccal. BT: folyami hajó FELÜGYELŐ UF: overseer (ang.) superintendent (ang.) BT: mesterség NT: ácsok felügyelője állatállomány felügyelője Amenehet5 Amenemope2 Amenemopet4 (ang., ném., spa.) Amenemopet6 (ném., spa.) Amenemwaskhet (ang.) Amenhotep4 Amenirneferu (ang., spa.) Amenmesz7 Amenmesz10 Amenmesz12 Amenmesz18 aranyművesek felügyelője birtokfelügyelő Dági Dzsati Espaneferhor (ang., ném.) főfelügyelő Hekareshu Heti (ném.) Hnumenti Huja7 Iaszen Idu1 (ang.) Iniuia (ang.) Ipi6 Ipij Iteti (ang.) Kaaper3 (ang.) Kakherptah (ang.) Kanofer2 (ang.) Kar1 Khaemankh (ang.) Khafraankh (ang.) Kheti Khnemdzsedef kincstár felügyelője lovasság felügyelője magtárfelügyelő marhák felügyelője Merikhufu Meru2 (ang., ném., spa.) mezők felügyelője Min3 Min-Inu mocsárföldek felügyelője mocsárlakók felügyelője munkafelügyelő Nakht7 Nakht10 (ang., spa.) Nebenkemet (ang., ném., spa.) Nebszeni5 Nebszumenu Nefermenu2 (ang., ném., spa.) Neferrenpet2 Nikauré orvosok felügyelője

174

Padienisi (ang.) Paraemhab1 Paraemhab2 Pairi1 Pakharu (ang., spa.) papok felügyelője Penhat (ang.) Ptahhotep, II. Ptahmose4 (ang.) Piay4 Ray2 (ném.) termőföldek felügyelője Thutemheb (ang., ném., spa.) Ti1 Tjaj2 szántóföldek felügyelője Szenemiah Szennedzsemib Inti Szennedzsemib Mehi Uniszankh Wennefer2 FELVONULÁSI ÚT FÉM DROMOSZ (gör.)

FENYŐTÖMJÉN UF: frankincense (ang.) (1; 17) (1; 8) SN: Az Ebers-papirusz szerint a fogszuvasodás elleni gyógyszer egyik alapanyaga volt. Hatsepszut1 expedíciói folyamán került az országba.(1; 9) BT: tömjén FÉRGESSÉG BT: parazita betegség NT: mételybetegség trichinózis FERLINI, GIUSEPPE (1800–1870) SN: Bologna-ban született, az 1830-as években az egyiptomi hadsereg fősebésze lett. Szudánban szolgált, majd 1834ben visszatért Meroét feltárni Antonio Stefanival. A leleteket később a Münichi és a Berlini Múzeumnak adta el. BT: régész RT: Berlini Egyiptomi Múzeum (No.) Egyiptomi Művészet Állami Múzeuma (No.) Meroé FERMENTUM ELEKTRUM RÉVÉSZ TERMÉKENYSÉG ISTEN TERMÉKENYSÉG ISTENNŐ FERRYMAN (ang.)

SN: Egyiptom fémekben igen szegény volt. BT: szervetlen anyag NT: arany elektrum nemes fém ólom réz vas RT: fémmegmunkálás

FERTILITY GOD (ang.)

FERTILITY GODDESS (ang.)

FÉMMEGMUNKÁLÁS BT: megmunkálás NT: fenés RT: fém FENÉS UF: honing (ang.) SN: A fenést palakőből készült fenőkövön végezték, amely tetejére kevés olajat öntöttek. Az olajat kis szarvban tárolták, melynek a csúcsa ki volt lyukasztva vagy kis kanál alakú csőben. (1; 43f) BT: fémmegmunkálás

FERTŐZÖTT SEB UF: gennyes seb infected wound (ang.) (1; 27) purulent wound (ang.) (1; 27) SN: Az óegyiptomi orvosok különbséget tettek a steril és a fertőzött seb között. A fertőzött sebre való receptet az Ebers-papirusz 522b sorában olvashatunk. (1; 27) BT: seb1 RT: Ebers-papirusz 522b sora FESTÉKANYAG BT: festék NT: állatcsont auripigment cinóber gipsz henna (ang.) krizokolla lápis lazuli malachit mínium okker realgár réz táblapát szén vörös okker RT: szín FESTÉK SN: A festékeket a természetben található ásványok apróra zúzásával állították elő, amelyet vízzel és valamilyen kötőanyaggal kevertek. (1; 16) A leideni X papirusz részletesen beszámol arról, hogyan állítottak elő különféle színeket. BT: anyag NT: arcfesték fehér festék fekete festék festékanyag szemfesték vörös festék FESTÉS BT: cselekedet NT: hajfestés

FENŐKŐ UF: hone (ang.) SN: Ahhoz használták, hogy a munkaeszközeik vágóélének egyenetlenségét kiigazítsák, kiélesítsék. Palakőből készültek és egyik végükön egy lyuk volt, hogy a műhelyben felakaszthassák egy szögre. (1; 43) BT: famegmunkáló eszköz kő FÉNYES CSILLAG PIRAMIS DZSEDEFRÉ PIRAMISA FÉNYEZETT VÖRÖS AGYAGEDÉNY (1; IX-XIV) UF: polished red potteries (ang.) BT: nagadai agyagedény FENYŐ UF: fir (ang.) BT: fenyőalakú NT: cédrusfa

FENYŐALAKÚ UF: Coniferales (lat.) fenyőféle Pinaceae (lat.) Pinopsida (lat.) BT: fafajta tobozos NT: ciprusféle fenyő jegenyefenyő lucfenyő FENYŐFÉLE FENYŐALAKÚ FENYŐOLAJ UF: fir oil (ang.) (1; 27) SN: Az Ebers-papiruszon a fertőzött sebre teendő kenőcs egyik alapanyaga. (1; 27) BT: olaj RT: Ebers-papirusz 522b sora

FESTÉSZET SN: A festészet Egyiptomban a szobrászat és az építészet mellékművészete. Az egyiptomi festészet hét színt ismer: a feketét, a fehéret, a vöröset, a sárgát, kéket, zöldet és barnát. Az ember arcát profilból ábrázolták, amelyen a szem viszont elölnézetből látszódott. A lábak elölnézetből, viszont a lábfej szintén profilból volt ábrázolva. Bevezették a négyzethálós újítást, amely a pozicionálást segítette elő. (1; 8) BT: művészet

175

NT: ábrázolás arány falfestészet festékanyag négyzetrácsozás szín RT: festmény festő FESTIVAL (ang.) FESZTIVÁL FESZTIVÁLCSARNOK ÁPISZ-ÜNNEP MIN-ÜNNEP OPET-ÜNNEP SZOKARISZ-ÜNNEP FESTIVAL HALL (ang.) FESTIVAL OF APIS (ang.) FESTIVAL OF MIN (ang.) FESTIVAL OF OPET (ang.) FESTIVAL OF SOKAR (ang.) FESTMÉNY BT: alkotás NT: falfestmény RT: festészet FESTŐ SN: A festők megfeszített munkában dolgoztak napi 10 órában szegényes eszközökkel. Munkájuk megkönnyítésére bevezették azt az újítást, hogy négyzetes hálókat rajzoltak, amely segített a festmény egyes részeinek és egészének pozícionálásában. (1; 8) BT: művész NT: Amenemhotep Amonnaht Hormin1 Szanidzsin RT: festészet festőecset

NT: Ápisz-ünnep Basztet-fesztivál heb-szed (óei.) Isteni kihallgatás ünnepe (1; 348) Min-ünnep Opet-ünnep Szokarisz-ünnep Thot1-ünnep Wagy-ünnep wepet renpet RT: fesztiváligazgató FESZTIVÁLCSARNOK UF: festival hall (ang.) BT: csarnok NT: karnaki Amon-templom fesztiválcsarnoka FESZTIVÁLIGAZGATÓ BT: igazgató NT: Wahibranebpehty (ang., spa.) RT: fesztivál FETEKHY (ang.) FETEKTI (ang., cse.) FETEKTI (ang., cse.) UF: Fetekhy (ang.) Fetetka (ang.) SN: Szennedzsemib Inti fia az 5. dinasztiában. BT: Szennedzsemib Inti hozzátartozói RT: Fetekti masztabája FETEKTI MASZTABÁJA SN: 1991-ben azonosította a sírt egy cseh csoport, amelyet előzőleg már Lepsius dokumentált, de az idő során feledésbe merült pontos holléte. BT: abu szíri sír NT: Fetekti masztabájának falfestményei RT: Fetekti (ang, cse.) FETEKTI MASZTABÁJÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: Számos falfestményt tartalmaz Fetekti masztabája, amelyen szokatlanul részletes módon örökítettek meg piaci jeleneteket, amelyekről Lepsius másolatokat is készített. BT: falfestmény FETETKA (ang.) FETEKTI (ang., cse.) TŰZKŐ FÜGE SZIKOMORFÜGE ISZAPSÁS FEUERSTEIN (ném.) FICUS CARICA (lat.) FIELD SEDGE (ang.) FIG (ang.) (1; 13) FÜGE

FESTŐBUZÉR UF: Krappwurzel (ném.) madder (ang.) Rubia tinctorium (lat.) Rubiae tinctorium radix (lat.) SN: Ennek a növénynek a gyökerét használták vörös színezésre. BT: buzérféle NT: buzérgyökér FESTŐ-CSÜLLENG UF: Färberwaid (ném.) glastum (ang.) isatis tinctoria (lat.) woad (ang.) SN: Festékanyagot nyertek ki belőle, az indigókék színezéket. BT: keresztesvirágú RT: indigókék FESTŐECSET SN: A festőecset vagy egy pálmarostkötegből vagy kis kalapált fából állt. (1; 8) BT: ecset festőeszköz FESTŐ ESZKÖZ BT: eszköz NT: festőecset RT: íróeszköz FÉSŰ BT: szépítkezési eszköz NT: csontfésű

FICUS SYCOMORUS (lat.) (1; 7)

FILLOSZILIKÁT UF: Phyllosilicates (ang.) rétegszilikát SN: Végtelen kétdimenziós SiO4-síkhálózatok. BT: szilikát NT: csillámok és rokon rácsépítményű ásványok krizokolla FILOLÓGUS UF: philologist (ang.) BT: nyelvész NT: Boeser, Pieter Adriaan Aart (1858–1935) Breasted, James Henry (1865. aug. 27–1935. dec. 2.) Lauth, Franz Joseph von (1822. feb. 18–) Naville, Henry Edouard (1844. jún. 14–1926) FILOZÓFIA BT: tudomány RT: filozófus FILOZÓFUS BT: tudós NT: egyiptomi filozófus görög filozófus RT: filozófia FINN EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Mattila, Raija FINNESTAD, RAGNHILD BJERRE BT: norvég egyiptológus AD: Norvégia, 5000 Bergen, Nubbebacken 2.

FÉSZKESVIRÁGÚ UF: Asteraceae (lat.) Asterales (lat.) Compositae (lat.) fészkesvirágzatú BT: mályvaalkatú NT: csövesvirágú kötözősaláta nyelvesvirágú FÉSZKESVIRÁGZATÚ FESZTIVÁL UF: festival (ang.) Hb (tr.) BT: ünnep FÉSZKESVIRÁGÚ

176

FINOM TÖRMELÉKES ÜLEDÉKES KŐZET BT: törmelékes üledékes kőzet NT: aleurolit FIORE MAROCHETTI, ELISA BT: egyiptológus AD: marochetti@iol.it FIP (röv.) ELSŐ ÁTMENETI KOR (i.e. 2155–2040) (i.e. 2181– 2050) (i.e. 2181–2140) (1; 15) (i.e. 2180–2133) FIR (ang.) FENYŐ FIRENZEI EGYIPTOMI MÚZEUM UF: Museo Egizio di Firenze (Ol.) SN: Nyitvatartás: hétköznap 9–14, hétvégén 9–13 óráig. BT: múzeum AD: Museo Egizio di Firenze, Via della Colonna 38., 50121 Firenze Tel.: +39 055-2478641 FIRENZEI NEMZETI RÉGÉSZETI MÚZEUM (Ol.) UF: Museo Archeologico Nacionale di Firenze (ol.) SN: Itt található I. Széthi sírjából egy dombormű, amely Hathor1 istennőt ábrázolja, amint nyakláncát átnyújtja I. Széthinek. BT: múzeum AD: Museo Archeologico Nazionale, Via della Colonna 38., 50121 Firenze Tel.: +39 055-23575 Fax: +39 055-242213 E-mail: sat@comune.firenze.it FIRMER CHISEL (ang.) FIRMICUTES (lat.) FIR OIL (ang.) (1; 27) ROVÁTKOLÓ VÉSŐ GRAM-POZITÍV BAKTÉRIUM FENYŐOLAJ

AD: Tel.: +44(0)1223332900 Fax: +44(0)1233332923 fitzmuseum-enquiries@lists.cam.ac.uk FIZETÉS UF: bér munkadíj payment (ang.) wage (ang.) SN: A munkások természetbeni juttatást kaptak: élelmet (zöldséget, halat), ruhát, testápoláshoz szükséges olajokat, tüzifát, agyagárut, fiatal barmokat, tejet. A görög korszakig nem volt pénzügyi rendszer kiépítve az egyiptomiaknál. Míg a fizetés állandó volt, a munkaközösség jól élt, viszont elmaradása esetén a munkások sztrájkban törtek ki. (1; 15) BT: cselekedet NT: deir el-medinei munkások fizetése RT: munka FIZETŐESZKÖZ SN: Fizetőeszközként használtak gabonát, kenyeret, sört. Még a nemzetközi kereskedelem is gabonaalapú volt. A pénzérmék használata csak a római korban jött divatba. BT: kereskedelem NT: ezüstdeben ezüstkit gabonaféle kenyér pénzérme rézdeben rézkit sör FIZIKUS BT: tudós NT: Alexandriai Héron (i.e. 284–221) Arkhimédész (i.e. 287–212) FLABELLUM UF: strucctoll-legyező SN: Amikor a király elhagyta a palotát, minden alkalommal nagy alakú flabellumot vittek mögötte, hogy árnyékot nyújtsanak vele. A sírképeken gyakran látható a flabellum előkelők kezében, amikor a király elé járulnak. BT: legyező NT: Tutankhamon flabellumai FLAMINGÓ UF: Phoenicopterus (lat.) SN: Kenamun1 sírjának falfestményein láthatóak flamingók. BT: flamingóféle FLAMINGÓFÉLE UF: Phoenicopteridae (lat.) SN: A flamingók a sekély, sós vízek planktonevő madarai. Lábuk és nyakuk nagyon hosszú, sajátosan ívelt csűrük kávájának széle lemezes szerkezetű. Tollazatuk a fehér, rózsaszín, vagy vörös. Csapatokban élnek és telepesen költenek. BT: gólyaalakú NT: flamingó FLAMMINI, ROXANA BT: egyiptológus AD: flammini@mail.retina.ar FLAPPER (fi.) CSATTOGTATÓ FLASKA UF: flask (ang.) BT: tárolóedény NT: olajflaska újévi flaska FLASK (ang.) FLAX (ang.)
(1; 15)

FIRST INTERMEDIATE PERIOD (ang.) ELSŐ ÁTMENETI KOR (i.e. 2155–2040) (i.e. 2181–2050) (i.e. 2181–2140) (1; 15) (i.e. 2180–2133) FIRST PROPHET OF THE ROYAL KA OF TUTHMOSIS I (ang.) THUTMÓZISZ, I. KIRÁLYI KÁJÁNAK ELSŐ PRÓFÉTÁJA FIRTH, CECIL MALLABY (1878–1931) SN: Brit egyiptológus. Fő szerepet játszott a núbiai régészeti munkálatokban 1907-1910-ig, és 1913-1931-ig a korai dinasztiákhoz kapcsolódó feltárásokban Szakkarában, ahol feltárta a Dzsószer piramis körzetét, Dzsószer szerdabját (1924) és a Teti1 piramisa köüli temetőt. BT: angol egyiptológus RT: Dzsószer szerdabja FISCHER-ELFERT, HANS WERNER SN: A Lipcsei Egyiptomi Múzeum igazgatója. BT: egyiptológus NT: Fischer-Elfert, Hans Werner könyvei RT: Lipcsei Egyiptomi Múzeum (No.) FISCHER-ELFERT, HANS WERNER KÖNYVEI BT: Fischer-Elfert, Hans Werner NT: Papyrus Anastasi I. (1992) FISHBONE (ang.) HALSZÁLKA FISHER, CLARENCE STANLEY (1876. aug. 17.–1941. júl. 20.)(1; 2) SN: Philadelphiában született és Jeruzsálemben halt meg. Az American School of Oriental Research ügyvezető igazgatója volt. 1897-ben diplomázott a Pennsilvániai Egyetemen mint építész, de aztán újabb hivatásához maradt hű, a régészethez, amelyet a Philadelphiai Egyetemi Múzeum keretében végzett.(1; 2) 1921–1923-ig Dra Abu el-Nagát tárta fel. Az újbirodalmi sírokat és I. Amenhotep halotti komplexumát érintette munkája. BT: egyiptológus régész FISH-HOOK (ang.) FISHING (ang.) FISH TRAP (ang.) FISSIPEDIA (lat.) FITTING (ang.) (1; 18) HALHOROG HALÁSZAT VARSA HASADTUJJÚ EMLŐS CSŐÖSSZEKÖTŐ

FLASKA LEN

FLETCHER, JOANN BT: egyiptológus AD: Joann@Jfegypt.Demon.co.uk FLINT (ang.) FLOOD (ang.) KOVAKŐZET KOVAKŐ FŰRÉSZ ÁRADÁS FLINT SAW (ang.)

FITZWILLIAM MÚZEUM (An.) SN: A Cambridge-i Egyetem művészeti múzeuma. BT: múzeum

177

FLOTTA BT: tengeri hadászat NT: királyi flotta FLUTED HEADREST (ang.) FLY DUNG (ang.) (1; 18) BORDÁZOTT FEJTÁMASZ LÉGYÜRÜLÉK

FODRÁSZ SN: A fodrászok kivételezett helyzetben voltak, házról házra jártak, és így gyakorolták mesterségüket. Mialatt a fodrász a hajon és a szakállon dolgozott, a kliens térden állt. Miután a szakállat és a szőrrel fedett bőrt egy kenőccsel meglágyította, egy nagyon éles bronzpengéjű borotvával végezte a dolgát. Hogy a borotválás miatt jelentkező égető érzést enyhítse, a fodrász keserűmandula olajat masszírozott a bőrbe. BT: mesterség RT: hajviselet FOG SN: Az egyiptomiak sok durvára őrölt lisztből készült kenyeret ettek, s ebbe ráadásul még a sivatag pora is beleszállt, valamint a mészkő darabjai, amivel és amin őrölték. Ez nagyon koptatta a fogakat. A fogak kopottságából így következtetni lehet a személy korára. A fogak kopása esetenként annyira előrehaladott volt, hogy a fogínyek megsérültek, ami viszont elfertőződhetett és így számos kelés, tályog alakulhatott ki, akár a csontszövetet is károsítva. BT: rágószerv NT: fogbél Ramszesz, II. fogai Tutankhamon fogai RT: fogak érzéstelenítése fogbetegség

FOGÁSZAT SN: Egy 4. dinasztiabeli gizehi felfedezés során egy sírban több összedrótozott fogat találtak, amely azt sugallja, hogy már kísérleteztek a foghíd építéssel. (1; 8) BT: orvostudomány NT: fogak érzéstelenítése fogbetegség FOGBÉL UF: dental pulp (ang.) (1; 17) SN: A fogbél a fertőzések számára a durva fogkopások folytán vált szabaddá.(1; 17) BT: fog FOGBETEGSÉG BT: betegség fogászat NT: fogágy betegség fogínysorvadás fogkopás fogszuvasodás RT: Ebers-papirusz 739–750. sora fog FOGÍNYSORVADÁS BT: fogbetegség RT: fogínysorvadás elleni gyógyszer FOGÍNYSORVADÁS ELLENI GYÓGYSZER SN: A köményt, tömjént és szentjánoskenyérfa nedvét összekeverték és ezt az ínyre rakták. BT: gyógyszer FOGKOPÁS UF: dental abrasion (ang.) dental attrition (ang.) (1; 17) SN: A durva fogkopások a gabonafélék kézi őrlése során a lisztbe jutott homok és kődarabok folytán keletkeztek. A fogak néha annyira lekoptak, hogy a fogbél szabaddá vált és megfertőződött. Ez okozta továbbá az állkapocsízület túlterhelését és deformációját is. Elsődleges jele volt a csontízületgyulladás, amely gyakran szembetűnő az egyiptomi koponyákon. (1; 17) BT: fogbetegség FOGLALKOZÁS MESTERSÉG FOGOLY1 UF: rab SN: Az Újbirodalom korára a külföldön folytatott háborúk erős elterjedésével számos foglyot hurcoltak Egyiptomba és ajándékozták házi cselédként a templomoknak a magánuradalmaknak vagy a gazdáknak. Egy részüket szolgálólányokként, másokat dajkaként dolgoztatták. A rabul ejtett férfiakat a királyi építkezésekhez rendelték ki. A nők, ha elég szépek voltak, bejuthattak a hárembe, vagy zenészek ill. táncosnők lehettek. BT: ember NT: hadifogoly FOGOLY2 UF: kóré (héb.) Perdix perdix (lat.) BT: fácánféle FOGSEBÉSZ UF: dental surgeon (ang.) (1; 17) BT: sebész FOGSZUVASODÁS UF: caries (lat.) carious cavity (ang.) (1; 17) SN: A 4. dinasztiában Kheopsz1 rokonságának és udvaroncainak 1188 megvizsgált foga közül mindössze 38 szuvas fogat találtak (1; 17) (3,1%), ami a Ptolemaiosz korra 20%-ra emelkedett, mert ekkor jelent meg a cukornád. A kevés szuvas fog annak volt köszönhető, hogy mézzel és szentjánoskenyérfa nedvével édesítették ételeiket, sok fügét ettek, ami leszedte fogukról a lepedéket, és rengeteget rágtak. A fogszuvasodást a szájüregben élő Streptococcus mutans baktériumok segítik elő. BT: fogbetegség RT: fogszuvasodás elleni gyógyszer Streptococcus mutans (lat.) FOGSZUVASODÁS ELLENI GYÓGYSZER SN: Az Ebers papirusz ínyekről szóló fejezetében olvasható gyógyszer: kömény, fenyőtömjén, szentjánoskenyérfa

FOGADALMI PALETTA SN: Festék vagy kenőcs kikeverésére szolgáló, tálcaszerű kőlap, a művelethez kialakított kerek mélyedés körül gyakran gazdag díszítéssel. A predinasztikus kortól ismeretesek, fennmaradásuk és díszítésük azt sugallja, hogy fogadalmi áldozatként is használták őket. Legszebbek többek között az „Oroszlánvadászat” paletta és a Narmer-paletta. BT: paletta NT: Narmer-paletta (KEM: JE 32169) Oroszlánvadászat paletta FOGADALMI SZTÉLÉ UF: votive stelae (ang.) SN: A 19. dinasztiában ábrázoltak először nagy füleket fogadalmi sztéléken. Ezek a fülek istenek fülei voltak, amelyek arra voltak hivatottak, hogy az istenek biztosan meghallgassák az imádkozó imáját. BT: sztélé NT: Baj sztéléje FOGÁGY BETEGSÉG UF: periodontal disease (ang.) (1; 17) SN: Ez nagyon elterjedt volt Egyiptomban, amelyet a stressz és feszültség okozott rágás közben, valamint a durva fogkopások.(1; 17) BT: fogbetegség FOGAK ÉRZÉSTELENÍTÉSE SN: Egy memphiszi kővel vagy annak porával dörzsölték be az ínyt. BT: érzéstelenítés fogászat FOGALMAZÓ UF: draughtsman (ang.) BT: mesterség NT: Dzsemutefankh May3 (ang., spa.) Pasedu4 FOGAMZÁSGÁTLÁS SN: Fogamzásgátlásra a Kahun A papirusz 20-22. soráben krokodilürüléket 45 ml mézzel és savanyútejjel elkeverve ajánlják. BT: nőgyógyászat RT: Kahun A papirusz 20–22. sora FOGÁSZ UF: dentist (ang.) (1; 8) BT: orvos NT: Hesziré (i.e. 2667–2648)

178

gubója péppé zúzva és összekeverve közvetlenül a fogra alkalmazva.(1; 8) BT: gyógyszer RT: fogszuvasodás FOKHAGYMA UF: Allium sativum (lat.) garlic (ang.) (1; 13) SN: Az Ebers-papirusz 800 gyógyászati formulája közül 22 a fokhagymát ajánlja szívproblémák, fejfájás, daganatok, férgesség és harapások esetén. BT: fűszernövény hagyma szent növény FOLDING BED (ang.)
(1; 18)

NT: kosárfonás FONOGRAM UF: hangjel SN: Hangjelek, vagyis hangot jelölő írásjelek. Csak a mássalhangzókat jelölték pontosan, egy-egy fonogrammával akár 1-4 mássalhangzót is leírhattak. BT: írásjel NT: biliterális jel triliterális jel uniliterális jel RT: ideogram FOOD (ang.) ÉTEL SEBÉSZCSIPESZ ELŐUDVAR MUNKAFELÜGYELŐ FORCEPS (ang.) (1; 27) FORECOURT (ang.) FOREMAN (ang.) (1; 16)

ÖSSZECSUKHATÓ ÁGY TUTANKHAMON

FOLDING BED OF TUTANKHAMUN (ang.) ÖSSZECSUKHATÓ ÁGYA FOLDING HEADREST (ang.) FOLDING STOOL (ang.) (1; 46)

ÖSSZECSUKHATÓ FEJTÁMASZ ÖSSZECSUKHATÓ ÜLŐKE

FOLTOS BÜRÖK UF: Conium maculatum SN: Alkaloidja az erősen mérgező koniin. ½–2 m magas, kopasz, csöves szára gyakran lilafoltos. A koniin a nagy mérgező növények közé tartozik, a mozgató idegek végződéseit bénítja, s ezáltal az izommozgást is. BT: bürök FOLYAMI HAJÓ SN: Ezekkel közlekedtek a Níluson. BT: hajó NT: bárka felukka halászhajó kiránduló hajó papiruszhajó tutaj utasszállító hajó FOLYÓ ÍRÁS HIERATIKUS ÍRÁS FOLYOSÓ UF: corridor (ang.) passage (ang.) SN: A völgytemplomot és a halotti templomot fedett folyosó kötötte össze. BT: épületrész NT: Amenemhet, III. dahsuri piramisának folyosói Kheopsz1 piramis bejárati folyosója Királyok folyosója lejtős folyosó Nagy Galéria oldalfolyosó Thot kápolna folyosói Unisz piramisának folyosója FONALASCSÁPÚ KÉTSZÁRNYÚ SZÚNYOGALKATÚ FONÁLFÉREG UF: Fadenwürmer (ném.) Nematoda (lat.) roundworm (ang.) (1; 9) SN: A hengeresférgek törzsének egyik osztálya. Testük szelvényezetlen, szabad szemmel láthatóak. Jelentős részük állatban, emberben, növényekben élősködik. A legkisebbek mikroszkopikus nagyságrendűek, a legnagyobbak több méter hosszúak is lehetnek. A parazita fajok bélcsöve gyakran hiányzik vagy csökevényes, keringési és légzési szerveik nincsenek. BT: ál-testüreges hengeresféreg NT: farmídiumos FONALGYÁRTÁS SN: A még nyers rostokból laza fonalat sodortak, majd feltekerték gombolyaggá. Két ilyen gombolyagot a fonótálba tettek, s egy-egy szálat egy felfüggesztett gyűrűn átfűzve azok megfeszültek. Ezt rátekerték az orsóra és két tenyérrel sodorták. Ezzel vékony, feszes, megmunkálásra alkalmas fonalat kaptak. BT: cselekedet FONÁS UF: weaving (ang.) BT: cselekedet

FORGÓPÁNT UF: ĉarniro (esp.) charneira (por.) csuklóspánt hinges (ang.) (1; 18) scharnier (hol.) zsanér BT: csőösszekötő NT: bronz forgópánt csatlakoztató forgópánt hüvelyes forgópánt FORKED STAFF (ang.) FORRÓSÁG ÉVSZAKA FORRT ÁLLCSONTÚ VILLÁSBOT SEMU FORRT ÁLLKAPCSÚ

FORRT ÁLLKAPCSÚ UF: forrt állcsontú BT: vértes- és csontoshal NT: csupaszfogú FORSKALS CATFISH (ang.) FORTRESS (ang.) NÍLUSI HARCSA ERŐDÍTMÉNY

FOSZGENIT UF: horn lead (ang.) kerazin ólomszaruérc ólom-klorid-karbonát phosgenite (ang.) SN: Enyhén színezett, másodlagos ólomérceket tartalmazó ásvány. Vegyjele: Pb2Cl2CO3. (1; 396) Arcfestékekben mutatták ki jelenlétét. BT: karbonát FOWLKEEPER (ang.) BAROMFIŐRZŐ FŐADMINISZTRÁTOR UF: Great Steward (ang.) Hauptverwalter (ném.) BT: adminisztrátorok NT: Akhamenru (ang., spa.) Amenemhet Surer Ankhhor1 (ang.) Harwa (ang., ném.) Kenamun1 (ném.) Nikauré Pabasa3 Padihorresnet (ang., ném.) Padineit (ang.) FŐBÍRÓ LEGFŐBB BÍRA FŐEMLŐS UF: Primates (lat.) BT: méhlepényes NT: cerkófféle FŐFELESÉG UF: chief wife (ang.) minor consort (ang.) BT: királyi feleség NT: A’at Ahhotep, I. Ahmesz Ahmesz-Nefertari Ahmesz-Nofretete Anheszenamon

179

Baketwerel (ang.) Hamerernebti, I. Hamerernebti, II. Hotepheresz Iah2 (ang.) Inenek-Inti (ang.) Ízisz2 Ízisz3 Karoadzset Keminub Kentetenka (ang.) Mereszankh, III. Merititész, I. Meritré1 Mutemwia1 Mutnedzsemet Mutnofret Nagy Királyi Hitvesek Nefertari1 Nefertiti1 Neferu, I. Neferu, II. (ang., spa.) Neferukayet (ang.) Nitókrisz1 (i.e. 2218–2216) (i.e. 2184–2181) (1; 310) Nub-khesed (ang.) Szatia Szat-Ré Tauszert1 (i.e. 1198–1196) (i.e. 1188–1186) Teje1 Tem1 (ang.) Tetiseri Titi Thent Heb (ang.) RT: főfeleség öltözete FŐFELESÉG ÖLTÖZETE SN: A nyakék alatt összeráncolt ovális gallért viseltek. Ők Ízisz1 helytartóiként keselyűfejet hordtak, szárnyai a fejet takarták. BT: nők öltözete RT: főfeleség FŐFELÜGYELŐ UF: inspector (ang.) BT: felügyelő NT: orvosok főfelügyelője FŐHIVATALNOK BT: hivatalnok NT: Ramosze5 FŐISTEN BT: isten NT: Amon Ré FŐKANCELLÁR BT: kancellár NT: Imhotep1 FŐKINCSTÁRNOK SN: A legfőbb állások egyike. A főkincstárnok volt az összes pénzügyek vezetője. BT: kincstárnok FŐ KIRÁLYNÉV UF: nomen (ang.) SN: A név a fáraók címének 5. eleme, amelyet mindig másodikként írtak kartusba a trónnév után. Ez kb. a mi családnevünknek felel meg. BT: királyi titulus RT: Arany Hórusz-név Hórusz-név nebty név trónnév FÖLD ALATTI KAMRA UF: hypogeum (gör.) BT: kamra NT: Kheopsz1 piramis föld alatti kamrája Nefer és Ka-hai föld alatti kamrája FÖLD NT: mocsaras föld termőföld

FÖLDISTEN SN: earth god (ang.) BT: isten NT: Dedun (ang.) FÖLD KÖNYVE UF: Aker Könyve Book of Earth (ang.) SN: Az egyik nagy, mágikus szövegeket tartalmazó 4 részből álló gyűjtemény A 20. dinasztiában keletkezett és számos ramesszida sír halotti kamrájában tűnik fel. Ré1 napisten Alvilágban tett utazását és fénybe való kilépését beszéli el. A kert, a föld szellemét eredetileg egy földsávval ábrázolják, két végén egy-egy fejjel. Majd később, két egymásnak hátat fordító oroszlán képében tűnik fel. Emiatt kettős oroszlánnak vagy ikeroroszlánnak (Aker) nevezik. Ő a túlvilág őre, és Ozirisz védelezője. A könyv elmeséli az éjszakai átváltozásokat és a Nap születését. BT: halotti irodalom könyv varázsszöveg FÖLDKÖZI-TENGER NAGY KÉKSÉG FÖLDMÉRŐ SN: Ha az áradás elsodorta a mezsgyét, földmérőt hívtak és új határkövet állíttattak. Piramisépítéskor ők rajzolták fel a leendő piramis pontos helyét. Hogy megbizonyosodjanak a terület tökéletes simaságáról, a földmérők a piramis kerülete mentén árkot ástak és vízzel töltötték meg. Ha nem folyt az árokban, azt jelentette, hogy a terület és a kövek teljesen egy szintben vannak. BT: mesterség FÖLDMŰVELÉS SN: A földművelés módszerei (vetés, aratás) i.e. 3500-ban honosodtak meg. Először a földet ekével felszántották. Egy ember fogta az ekét, ami egy szarvasmarha után volt kötve, a szarvasmarhát pedig egy másik ember hajtotta. Mögöttük a vetőmagszóró földműves ment, aki nyomban beleszórta a magot a frissen fellazított földbe. Mindezek után végighajtottak egy juhnyájat a mezőn, hogy betapossák a magot a földbe. BT: gazdasági munka NT: aratás gabonatermesztés vetés RT: földművelő falu FÖLDMŰVELŐ FALU BT: falu NT: Merimda-Beni-Salam RT: földművelés földműves földműves lakóháza FÖLDMŰVES UF: árpa urai niszutiu tönköly urai SN: Az egyiptomi társadalomban az írnokokat, papokat és a kézműveseket eltartó támasz a földműves volt. BT: paraszt NT: ain labakhai földműves RT: földművelő falu földműves lakóháza FÖLDMŰVES LAKÓHÁZA SN: A tűző napon keményre szárított vályogtéglából épült. Csak 3-4 helyiség volt benne, a főzés és sok más gazdasági munka a szabad ég alatt zajlott. A családtagok a szellős tetőteraszon pihenhettek. A magtárak és a szerszámoskamrák az udvaron helyezkedtek el, és éjszaka ott őrizték a háziállatokat is. BT: lakóház RT: földművelő falu FÖLDPÁT UF: feldpathoids (ang.) feldspar (ang.) SN: Áttetszően zöld. 40-60%-ban kőzetalkotója a gránitnak is. Lelőhelyei Vádi el Rusheid, Gebel Migif, Vádi Nugrus, Vádi Higelig. BT: tektoszilikát NT: szodalit2 FŐMINISZTER VEZÍR

180

FŐNIX FŐNÖK

BENU (óei.) BT: mesterség NT: Amenemopet8 (ném.) Amennakht2 Ankhefenrahorakhty (ang., spa.) énekesek főnöke Hauf (ang., ném., spa.) Hóri8 Ini1 (ném.) Neferrenpet3 (ang.) orvosok főnöke Paszer2 Raia1 Ramszesz, II. (i.e. 1279–1213) (1; 311) (1; 204) Riya2 Suroy Uszerhat8

RT: főpapok öltözete FŐPAPNŐ SN: A szüzességre kényszerített főpapnők hivatala örökbefogadás útján szállt át az utódra. BT: főpap papnő NT: Amenirdisz, II. Amon főpapnője Ankhnesneferibra Hathor1-főpapnő Juput-főpapnő Neszkhonsz Sepenupet, II. Sepenupet, III. thébai főpapnő FŐPAPOK ÖLTÖZETE SN: A főpap fehér tiarát hordott, mellvértjén szimbolikus drágakövek tüze ragyogott. BT: öltözet RT: főpap FŐRAKTÁRNOK BT: mesterség NT: Nebamun FÖRSTA INTERMEDIET (své.) ELSŐ ÁTMENETI KOR (i.e. 2155–2040) (i.e. 2181–2050) (i.e. 2181–2140)(1; 15) (i.e. 2180– 2133) FŐTT ÉTEL UF: peszi (óei.) BT: étel NT: lencsés-babos ragu FŐUDVARMESTER UF: major-domo (ang.) majordomo (ang.) BT: mesterség NT: Amenemopet4 (ang., ném., spa.) FŐVÁROS UF: nuit SN: A főváros és határa, mint a polgári és katonai kormányzat székhelye, a tartományi vallás központja. BT: város NT: Abu Szír Akhet-Aton (óei.) Athribisz1 Létopolisz (gör.) Memphisz Per-Szopdu (óei.) Saruna Tanisz (gör.) Théba (gör.) Xoisz FŐZÉS SN: Lenmagból, sáfrányból vagy szezámmagból sajtolt olajjal főztek. BT: táplálkozás RT: fűszernövény tűzhely FARAFRA OÁZIS TÖREDÉK

FŐORVOS UF: chief physician (ang.) BT: orvos NT: Amenhotep9 (ang., ném., spa.) Imhotep1 Nebamun5 (ang., ném.) Nebamun11 (ang., ném.) Nemtiemhat (ang., ném., fr.) FŐPAP UF: high priest (ang.) Ker Heb (óei.) sumo sacerdote (spa.) SN: A főpap volt a papi ranglétra legmagasabb fokán. Csak abból válhatott főpap, aki kívülről tudta az ősi szent könyveket. A vallásügy főintézője volt a főpap, de ez a méltóság örökölhető is volt, vagy választás útján is betölthették. BT: pap NT: Aaheperkarénefer Amenemheb3 Amenhotep Amenmesz6 Amenwahsu2 (ang., ném., spa.) Amon-főpap Bakenhonszu1 Dzsadzsaemankh Dzsedher Haankhef (ang.) Haemuaszet1 Hatiay2 (ang., ném., spa.) héliopoliszi főpap Hepuszeneb Herihór Heriu, I. (ang.) Honszu1-főpap Honszu2 Imhotep1 Imhotep2 Imiszeba Iuwlot (ang.) Ken2 (ang.) Kenamun1 (ném.) Khay4 (ang.) Masaharta (i.e. 1054–1046) Mut-főpap Nebszeni2 Neferhotep9 (ang.) Nesperennub Neszamon Onurisz-főpap Ozirisz-főpap Panehszi1 Petoszirisz Pinodzsem, I. Ptah-főpap Ramszesznaht Sedszunofertum Sepenupet, I. Szobek-főpap Uszerhat2 Wennefer2 (ang.) (i.e. 1279–1213) Wennefer6 (ang.)

FRAFRA OÁZIS FRAGMENT (ang.)

FRANCIA EGYIPTOLÓGUS BT: egyiptológus NT: Alliot, Maurice (1903–1960) Amélineau, Émile (1850–1915) Barsanti, Alessandro (1858–1917) Bisson de la Roque, Fernand (1885–1958) Bruyère, Bernard (1879–1971) Bucher, Paul Chabas, François Joseph (1817. jan. 2. – 1882. máj. 17.) Champollion, Jean-François (1790.dec.23.–1832.márc.4.) Chassinat, Emile Gaston (1868–1948) Chevrier, Henri Dacier, Bon Joseph Baron (1742. ápr. 1.–1833. feb. 4.) De Morgan, Jacques Jean Marie (1857–1924) Desroches-Noblecourt, Christiane (1913–) Deveria, Théodule M. (1831–1872) Drioton, Étienne-Marie (1889–1961) Garnot, Jean Sainte Fare (1908–1963) Gauthier, Henry Louis Marie Alexandre (1877–1950)

181

Christian Leclant.jún. A koponya megnövekedése mentális és nemi visszamaradottságot okoz. A Bosztoni Szépművészeti Múzeumban volt kurátor 1989-ben. Jean-Philippe (1902–2001) Mariette. 17) (1. 1901-ben publikálta a ma már Fröhlich szindróma néven ismert állapotot. 9) BT: faanyag 182 . dec.) Montet.) Montet.– 1916. 15. BT: építészeti elem NT: áldozati ajándék-fríz heker-fríz HAJVISELET FRÖHLICH SZINDRÓMA FRÖHLICH SZINDRÓMA FRIZURA FROHLICH SYNDROME (ang.) FRANCIA RÉGÉSZ BT: régész NT: Barsanti. Victor (1859–1946) Mariette.ihi.Grébaut Jouguet.ku. BT: egyiptológus régész RT: Keleti Intézet Múzeuma (USA) Ozireion FRANK H.) FRÖHLICH SYNDROME (ang. Gustave (1879–1957) Legrain. máj.19.) (1. Az ácsok nyilvánvalóan rájöttek. A Fröchlich szindróma nem örökölhető. Fernand (1885–1958) Chassinat.633.) FRÖHLICH SZINDRÓMA FRÖHLICH SZINDRÓMA FENYŐTÖMJÉN KŐRISFA FRÖHLICH SZINDRÓMA UF: Adiposogenital dystrophy (lat.) FREED. Egy furnérlemezt találtak a szakkarai Dzsószer piramis egy folyosólyán.: 202.) SN: A gerendázatnak az architráv és a hosszú párkány közötti része.27. Gaston Camille Charles (1846. az egyiptomi és közel keleti művészetről (1998. 9) SN: Több vékony farétegből rétegesen összeragasztott falap.C.jún. Hatalmas gömb alakú koponya.–1966. Pierre (1885.de FRENCK.jún. Nefertiti1.) GOMBA FUNERARY PRACTICES (ang.) Frohlich syndrome (ang.19. 8) MCCLUNG MÚZEUM BT: galéria AD: Freer Gallery of Art / Arthur M. Claire Lauer.jún. Jean Lefébure. Alexandre (1868–1938) Ratié. Már a 3. aug. A korát a 3.O.dk FRANKFORT.) (USA) FRANKINCENSE (ang.) Maspéro. hossz ujjak és lábujjak jellemzik. ELKE BT: egyiptológus AD: freier@bbaw. D. NT: Ramesses the Great (1988) FREER GALLERY OF ART (ang. FURNÉRLEMEZ UF: plywood (ang. 11. Raymond (1874–1950) Yoyotte. J.org FREED.) GALÉRIA (USA) FREER MŰVÉSZETI FUNERARY CONES (ang.) FRANDSEN.) Moret.4880 Fax: 202. ALFRED (1871–1953) SN: Ausztriai farmakológus és neurológus. MRC 707 Washington. ápr. – 1881. 11. Rita E. könyvei AD: rfreed@mfa.) (1.30. ERWIN SN: Osztrák ókorkutató muzeológus.jún. 8) FRAXINUS EXCELSIOR (lat. KÖNYVEI BT: Freed. 20013-7012 Tel. Audran Lalouette. SN: Egy nemzetközi szaktekintély az egyiptomi művészetben: 1985–1987-ig a „Ramses the Great” elnevezésű kiállítást vezette. Jean-Philippe (1902–2001) Leblanc. Jean Zivie. amelyet a Kairói Egyiptomi Múzeumból utaztatott meg. ásatott Tell el-Amarnában.) Varille. BT: egyiptológus NT: Freed. MCCLUNG MUSEUM (ang.feb. filozófiáról és királyságról. mivel aki ebben szenved terméketlen. Weill. George (1865–1917) Loret. Sackler Gallery Smithsonian Institution P. 11.357.–1821. Alain FRANCIA HÓDÍTÓ BT: hódító NT: Bonaparte Napóleon (1769. Cl. Eugène (1838–1908) Lefébvre. Rougé (1811.)(1.–1872. a ma ismert furnérlemezt csak 1884 óta használjuk. Alessandro (1858–1917) Bisson de la Roque. Auguste Ferdinand François (1821. Kiállításokat szervezett az Amarna-korról (Pharaohs of the Sun: Akhenaten. Pierre (1885. hogy a fatönköknél stabilabb és nagyobb méretű anyagot tudnak így létrehozni. Henri Desroches-Noblecourt.23. HENRI (1897–1954) SN: A Chicagoi Egyetemen a Keleti Intézet régésze volt. 19.) Frohlich szindróma Fröh-lich’s syndrome (ang.) SN: Washingtonban található. BT: betegség RT: Fröhlich. 5. 31. A KV55-ös sír szarkofágjában talált múmián állapítottak meg ilyen szindrómát.–1966.) FROHLICH SZINDRÓMA FRÖHLICH. A másodlagos nemi jelleg az agyalapi mirigy és a hipotalamusz gyenge működésének vagy betegségének eredménye. A hatrétegű furnérlemez rétegeit faékekkel erősítették össze.) FREER MŰVÉSZETI GALÉRIA (USA) UF: Freer Gallery of Art (ang. Auguste Ferdinand François (1821. A.27. augusztusában – Egyptian Funerary Arts and Art of the Ancient Near East). Christiane (1913–) Lauer.4911 FREIER. ez a találmány azonban az évezredek folyamán feledésbe merült. RITA E.) Fröhlich syndrome (ang. (1. számos könyvet írt az egyiptomi vallásról. Suzanne Revillout.) FUNGI (lat. hogy Tutankhamont a tarkójára mért jókora ütéssel gyilkolták meg. Box 37012.jún. RITA E.) zophoros (gör. 19. aki megállapította. jan. P. Csupán e két kiállítás anyaga közel 700 tárgyat tartalmazott. Tutankhamen). Ő tisztította le az Ozireiont 1926-ban. RT: Fröhlich szindróma FRÖH-LICH’S SYNDROME (ang. jan. Emile Gaston (1868–1948) Chevrier.) SN: A szindróma nevét Alfred Fröhlichről kapta. (1843–) Robichon. Labrousse. 9). PAUL BT: egyiptológus AD: pjf@coco. feb. dinasztia idején tudtak az ácsok furnérlemezt készíteni(1. – 1881. Alfred (1871–1953) KV55 koporsó FTÁH FUL PTAH MEMPHISZ TEMETÉSI SZERTARTÁS SÍRKÚP TEMETÉSI SZERTARTÁS BAB FTÁH VÁROSA FUNERAL (ang. dinasztiára datálták és feltehetően egy koporsó oldalának egy részét képezte. BT: osztrák egyiptológus FRÊNE (fr. Rita E.) FRESKÓK FRÍZ KŐRISFA FALFESTMÉNY UF: thrinkos (gör.

A fülbevalók II. nem pedig hegyesen. Fentről lefelé fűrészeltek és a kötelet a munka haladtával tologatták a külső foglalaton.net FUTÁR HÍRVIVŐ FÚVÓS HANGSZER BT: hangszer NT: duda furulya fuvola kettős síp trombita FŰ FÜGE BT: építőanyag UF: Ficus carica (lat. BT: halotti tárgy FÜLESKERESZT ANKH FÜLÖP EVANGÉLIUMA SN: Kopt szöveg. hogy a fűrész ne akadjon el. A Nag Hammadi közelében talált 13 papirusztekercs egy része tartalmazza Fülöp evangéliumát. A szegény emberek fürdő híján házon kívül mosakodtak. 13) SN: Süteményeket édesítettek vele. amelyet kötéllel erősítettek egybe.) saw (ang. dinasztiából. (1.RT: asztalos FURUD (ar. BT: Nagy Kutya FÚRÓ UF: drill (ang. melyet enyhén lejtősre csináltak. 15) SN: A fürjek vadászata a gazdagok kedvenc időtöltése közé tartozott. A KV56-os sírból kerültek elő 1908-ban.) SN: A fogak a fogófoglalattól a fűrész végének lekereküléséig terjedtek. 28) SN: A fűrészport dunszkötések alapbázisaként hasznosították. így a szolgák még nagyobb hatékonysággal tudták önteni a vizet urukra. A fűrészvágatot ék alakúra kellett kialakítaniuk. amelyeket folyamatosan engedtek le. amely kigúnyolja „a tudatlan keresztényeket.) fig (ang. A fürdők. A fürdőmedence körül kőpadok voltak. hogy megakadályozzák a víz beivódását a nyers téglafalba. ők előbb meghalnak s azután támadnak fel.) UF: Zeta Canis Major (lat. a fogvégeket pedig sokszor egyenesen hagyták. meleg és hideg vizű helyiségek voltak.) BT: kőszerszám piramisépítéshez használt szerszám rézszerszám sebészeti szerszám NT: rézfúró vonós fúró római kori szakemberek. akik betű szerint értelmezik a feltámadást”: „Azok. Az elhasznált vizet vagy égetett agyagból készült csatornán keresztül vezették el a falon át. s ez egyedülálló leletnek számít a térségben. A meleg víz és a gőz csővezetékeit a falakba építették. (1. BT: építmény RT: fürdőszoba FÜRDŐSZOBA UF: bathroom (ang.) quail (ang.) (1.) SN: A Nagy Kutya Csillagkép egyik csillaga.5 cm.” BT: nag hammdi kódex FÜRDŐHELYSÉG FÜRDŐ FÜRDŐ BT: por RT: fűrészelés FÜRJ UF: Coturnix coturnix (lat.) SN: A fürdőnek szánt terem a ház urának szobája mellett volt. (1) BT: szoba NT: akhet-atoni fürdőszoba FŰRÉSZ UF: pullsaw (ang. bizony tévednek – még és már életükben kell részesülniük a feltámadás szentségében. BT: fülbevaló FÜLESKANCSÓ SN: Az elhunyt mosakodásra használja. hogy két fa közé beszorították.) (1. s mindegyikhez tartozott egy gőzkamra is. BT: mérőeszköz szerszám FÜLBEVALÓ UF: earring (ang. 28) FUSCALDO. BT: fácánféle FÜSTÖLŐ BT: szertartási tárgy NT: borókás füstölő FŰSZER FŰSZERNÖVÉNY FŰSZERNÖVÉNY UF: fűszer BT: növény NT: ánizs fahéj fokhagyma görögszéna kakukkfű kasszia koriander kömény mustár UF: fürdőhelység SN: Egyiptomi régészek III. Quantarától 22 kilométerre keletre. Az árkokat kicsípték.) BT: munkaeszköz NT: famegmunkáló fűrész sebészfűrész FŰRÉSZELÉS SN: A fadarabokat az ácsok úgy fűrészelték kisebb hasábokra. Hosszúságuk 13. vagy kis medencéken keresztül.) BT: ékszer NT: fülbevalók (KEM: CG 52397-52398) osztrigahéj függő FÜLBEVALÓK (KEM: CG 52397-52398) SN: Aranyból készültek. A fürdő falait mésszel vonták be. századi római fürdőket találtak 1998-ban a Sínai-félsziget északi részén a Baluza régióban. Széthi korából valók a 19.) (1. mivel ezen a – római kori és bizánci emlékekben egyaránt igen gazdag – területen az eddig talált öt hasonló fürdőben nem alkalmaztak ilyen megoldást a 183 . (1.) BT: fűrészelés NT: bazalt kövezőkövön látható fűrésznyomok szarkofágján látható fűrésznyomok Kheopsz1 gipszöntvénye (PM: UC 69833) FŰRÉSZPOR UF: sawdust (ang. BT: édesítőszer gyümölcs NT: szikomorfüge SZIKOMORFA FÜGEFA FÜGGŐÓN UF: mérőón SN: A falak vagy kőtömbök vízszintjét határozta meg. akik azt mondják. 13) BT: ácsmunka NT: fűrésznyom RT: famegmunkáló fűrész fűrészpor FŰRÉSZFOG UF: saw-teeth (ang. PERLA BT: egyiptológus AD: perlafuscaldo@usa. Az egyiptomiak mindig állva „zuhanyoztak” egy meszes kőlapon állva. A fürjhús finom csemege volt számukra. hogy a szennyezett víz könnyebben elfollyon. meglehetősen egyenetlenül voltak kialakítva és csak egy irányba dőltek. 20f) BT: famegmunkáló fűrész FŰRÉSZNYOM UF: saw mark (ang.

petrezselyem sáfrány RT: főzés sütés FŰZFA UF: Salix safsaf (lat.) SN: Egyiptomban megtalálható fafajta volt.) szomorúfűz willow (ang. amelyet bútorok készítésére használtak korlátozott számban.)(1. 7) saule pleureur (fr. 7) BT: fafajta 184 . (1.

1997-től egyetemi tanárrá nevezték ki. 1983-ban a thébai magyar régészeti expedíció tagja. Alalah társadalmi és gazdasági élete. 49) OROMFEDELŰ LÁDA GABODA PÉTER BT: magyar egyiptológus AD: 1024 Budapest.gabolde@mom. MASZTABÁJA PTAHNEFERSZESEM MASZTABÁJA MESUW MASZTABÁJA NEBTYHERKAUWS MASZTABÁJA ANKHMARÉ MASZTABÁJA WERMERU1 MASZTABÁJA NEFU ÉS KHENETEMSZETJU MASZTABÁJA KHAFRAANKH MASZTABÁJA G G50B BT: abüdoszi sír RT: abüdoszi hüpokephal (KEM: 10691) BT: abüdoszi sír RT: abüdoszi hüpokephal (BM: 37330) BT: abüdoszi sír RT: abüdoszi hüpokephal (BSZM: 02.) (ang. MARC CIKKEI BT: Gabolde.–2005. MASZTABÁJA NEFERMAAT. II. II. A Supreme Council of Antiquities titkára. 25. MASZTABÁJA MINKHAF MASZTABÁJA MERESZANKH. MASZTABÁJA ITETI MASZTABÁJA MERESZANKH. dinasztiabeli masztaba. I.S. KÁPOLNÁJA HUFUHAF. MERITITÉSZ MASZTABÁJA KÁEMSZEKHEM MASZTABÁJA KHNEMDZSEDEF MASZTABÁJA 2 G7753 G7760 G7810 G7813D G7814 G7815 G7820 G7821 G7822 G7836 G7851 G7946 G7948 G50C G50D G1203 G2000 G7837+7843 G2196 G2370 G2374 G2378 G4000 G4940 G5080 G5110 G5170 G5230 G5550 G7000X G7050 G7060 G7070 G7101 G7102 G7130 G7140 G7142 G7150 G7152 G7211 G7244 G7246 G7248A G7249 G7350 G7391 G7411 G7510 G7550 G7650 G7660 G7711A GAÁL ERNŐ (1941. KÁPOLNÁJA SZNOFRU-KHAF MASZTABÁJA KAR1 MASZTABÁJA IDU1 MASZTABÁJA KAWAB MASZTABÁJA NEFERTKAU.19.19.19. Kutatási területe az ókori keleti társadalomés gazdaságtörténet. MASZTABÁJA NEFERTKAU. GABALLA ALI SN: Kufour Al. 1981-1997 az ELTE BTK egyiptológiai tanszékének egyetemi docense. Később az ELTE BTK Ókortörténeti Intézetének igazgatója.júl. Tomb 32 (1985) GAÁL ERNŐ KÖNYVEI BT: Gaál Ernő (1941. A (1988) Stamped Bricks from TT32. I. adjunktus. I.júl.) SN: Szombathelyen született magyar egyiptológus.) NT: Alalah társadalma és gazdasági élete az i. június 10-e körül kezdődött a gabona aratása. BT: magyar egyiptológus NT: Gaál Ernő cikkei Gaál Ernő könyvei GAÁL ERNŐ CIKKEI BT: Gaál Ernő (1941. BT: egyiptomi egyiptológus RT: Supreme Council of Antiquities (Eg. MASZTABÁJA KAMENI MASZTABÁJA HUFUHAF. I. Herbert Walter Fairman tanítványa volt. III. aug. 1999–2002 között Széchenyi professzori ösztöndíjas volt. 20.–2005.e. amelyet egy Kephrén vagy Kheopsz1 idejében élt ismeretlen. BT: gizehi masztaba MINDJEDEF MASZTABÁJA DZSATI MASZTABÁJA INEKEF MASZTABÁJA KAAPER3 MASZTABÁJA HAPENENEBTY MASZTABÁJA IJNEFER. 20. 1982-ben Maróth Károly díjat kap. egyiptomi régészet. LUC BT: egyiptológus AD: lgabolde@internetegypt. G7110-7120 G7210-7220 G7310-G7320 G7410-7420 G7430-7440 G7530-7540 185 .G7721 KAKHERPTAH MASZTABÁJA SN: 5. II.Raml faluban született. az egyiptomi Újbirodalom gazdasági élete.766) KANOFER SÍRJA SN: A nyugati temető középső szektorának legnagyobb masztabája. aug.) AD: gaballa@main-scc.eg GABLE-LID CHESTS (ang. II. BT: gizehi masztaba IASZEN MASZTABÁJA SZENNEDZSEMIB INTI MASZTABÁJA HNUMENTI MASZTABÁJA SZENNEDZSEMIB MEHI MASZTABÁJA HEMIUNU MASZTABÁJA SZESEM-NEFER. 1970-1971 az ELTE BTK ókori keleti történeti tanszékén ösztöndíjas. Keleti Károly u. aug. Marc NT: statue de Merymaât gouverneur de Djâroukha (Bologne K. ókortörténész. MASZTABÁJA KÁEMTHENENT MASZTABÁJA ANKHAF MASZTABÁJA DUAENHOR MASZTABÁJA AKHETHOTEP2 ÉS II.) NT: First Preliminary Report on the Hungarian Excavation in Thebes-West. II.júl. 1971-1981-ig tanársegéd. 18–17.fr GABOLDE. században Mezopotámiában (1988) sör az ókori Egyiptomban és Mezopotámiában. ő tárta fel Bakenamun sírját. Az ELTE BTK-n tanult 1962-1967-ig. II. MASZTABÁJA SZESEM-NEFER.cairo. MASZTABÁJA BABAEF MASZTABÁJA IDU NEFER MASZTABÁJA HOTEPHERESZ.–2005. II. az Egyiptológia Tanszék vezetője. 1989-ben Trefort díjban részesül. 20.eun. Marc cikkei AD: marc. III. GABOLDE. The (1993) GABALLA. KÁPOLNÁJA SZEHEMANKHPTAH MASZTABÁJA DZSEDEFHÓR MASZTABÁJA KHAEMANKH MASZTABÁJA KHUENPTAH KÁPOLNÁJA KHUENPTAH MASZTABÁJA MESTJU MASZTABÁJA MENIB MASZTABÁJA BAUFRÉ MASZTABÁJA HOTEPHERESZ. La (1994) GABONA ARATÁS SN: A semu évszak Epifi hónapjának utolsó napjaiban.) (1. MASZTABÁJA DUAENRÉ MASZTABÁJA SZESEM-NEFER. 1813). magas rangú tisztségviselőnek emeltek. 1980-ban a történettudomány kandidátusa. MARC BT: egyiptológus NT: Gabolde.com GABOLDE.

A városokban és falvakban a kenyér és a kancsó sör helyettesítette a pénzt.) Mantled baboon (ang. BT: növényi élelem fizetőeszköz NT: árpa búzaféle fehér szehet zöld szehet GABONAMAGTÁR SN: Az ókorban Egyiptom volt a világ gabonamagtára. 9) ólom-szulfid SN: Vegyjele PbS.) gabonanemű gabonanövény grain (ang.. fémből vagy textilből készítették. de az ókori egyiptomiak szent állatként tisztelték. Kiegészítőként fehér ólommal keverték a színárnyalat befolyásolására és a szem fertőzések elleni védelmére. CARLOS BT: urugváji egyiptológus GÁLYA BT: hajó GABONAŐRLÉS SN: Az nők végezték a szabadban kőlapokon.) lead sulphide (ang. az előző (sharunai) ásatás vezetője lebetegedett.) Mantelpavian (ném. 4.) tapeworm (ang.) SN: A Kis-Ázsiából.) Papio hamadryas (lat.) ISZAPSÁS GALLÉR SN: A gallér mindkét nem által viselt dekoratív ékszer volt. majd a Szépművészeti Múzeumban leltek otthonra. BT: laposféreg NT: Echinococcus (lat. márc. A Budapestre került leleteket először a Néprajzi Múzeumban állították ki. vállszélességük 40–60 cm.) TYÚKALAKÚ GALUCCI. az Egyetem ásatásainak igazgatója Gebel el-Tunában. színesre festették és drágakövekkel díszítették.es GALASSO.) (1.) galenitbánya szempillafesték GALENITBÁNYA BT: bánya NT: Gebel el-Zeit bánya GALÉRIA BT: egyiptológiai gyűjtemény NT: Freer Művészeti Galéria GALINGALE (ang.) Sacred baboon (ang. BT: gabonatermesztés GABRA. A táplálkozás alapjául szolgáltak elsősorban kenyér és sör formájában. Sziklás sivatagokat kedvelik Testük hossza 60– 75 cm. BT: molibdén ásvány szulfidérc RT: mesdemet (óei. Gyakran az egyszerű matrózok és a főtisztségviselők egyaránt gabonában kapták fizetésüket. A felszínközeli. BT: magtár GABONANEMŰ GABONANÖVÉNY GABONAFÉLE GABONAFÉLE GALAN. BT: ásatás RT: gamhudi temető 186 . a Kairói Egyetem Egyiptológiai Intézetének igazgatója. amelyet a mai napig használnak még Észak-Afrikában és Közel-Keleten. A búza és az árpa számos alfaját ismerték. rendkívül tág hőmérsékleti tartományban. oxidációs övben könnyen elbomlik: ilyenkor anglezit (PbSO4). Bőrből. Nemcsak a nép táplálására szolgáltak. Többnyire a különböző magmákból felszálló.) galena (ang.e. melegvizes oldatokból válik ki. magasságuk 60–70 cm. és a Higher Studies of the Coptic Institute igazgatója.) BT: galambalakú NT: galamb gerlice GALANDFÉREG UF: Cestoda (lat. majd Liverpoolban tanult és Párizsban. 19) GALAMB SN: Ketrecekben tartották őket étkezési célokra. amelyet Back Fülöp szervezett meg pénzt és fáradtságot nem kímélve.BT: aratás gabonatermesztés GABONAFÉLE UF: cereal (ang. amely néhány ezreléknyi ezüstöt mindig tartalmaz. Budapest. A két világháború között a Tuna el-gebeli nekropolisz sírjain dolgozott.csic. Finomra őrölve fekete arcfestékként használták és szemfestékek alapanyagaként i. 3000-től kezdve. mert T. Bécs és Krakkó.) Hamadryas baboon (ang. Sok közülük emberre és háziállatokra egyaránt veszélyes.) Hamadryaspavian (ném. BT: nyakék NT: gyöngygallér GALLÉROS PÁVIÁN UF: Arabian baboon (ang. amely a Nap ellen is védte a felsőtestet.) SN: Belső élősködők. Az ásatás vezetését Ahmed Bey Kamalnak kellett átvennie. A lisztbe jutott kőpor és homok erősen rongálta a fogazatukat. JOSE MANUEL BT: egyiptológus AD: jmgalan@shapshu. ALBERTO BT: urugváji egyiptológus GALENA (ang.) (1. Smoleński.) SN: A Tuna el-gebeli nekropoliszban találtak galléros pávián múmiákat.) BT: madár NT: galambféle GALAMBFÉLE UF: Columbidae (lat. a Kaukázus és a Kaszpi-tenger vidékéről származó gabonanövények a neolitikum idején jutottak el Egyiptomba. BT: növénytermesztés NT: gabona aratás gabonaőrlés gabonatisztítás GABONATISZTÍTÁS SN: Az asszonyok végezték rostával és szórólapáttal.) színgalandféreg GAMHUDI ÁSATÁS (1907. hanem fizetőeszközként is.(100) A hímek általában kétszer nagyobbak a nősténynél és nagyobb szőrzetet viselnek fejükön és felsőtestükön. BT: pávián GALLIFORMES (lat.) (1. Bordeaux-ban doktorált.–) SN: Az első magyar régészeti expedíció második állomása. Az előkerült emlékeken négy város osztozott: Kairó. majd ebből cerusszit (PbCO3) jön létre. SAMI (1892–1973) SN: Életpályája során volt a Kairói Egyetem professzora. BT: egyiptomi egyiptológus RT: Higher Studies of the Coptic Institute Tuna el-Gebeli nekropolisz GALACSINHAJTÓ SZKARABEUSZ TEJNÖVELŐ SZER GALACTAGOGUE (ang. Az ólom fő ércásványa. szervezetük nagymértékben leegyszerűsödött. BT: gabonatermesztés GABONATERMESZTÉS SN: Egyiptom gazdasági életének alapját jelentette. 9) lead glance (ang. Mára már kipusztultak Egyiptomból.filol. BT: galambféle házi kedvenc GALAMBALAKÚ UF: Columbiformes (lat. Thot1 isten jelképeként.) GALENIT GALENIT UF: blue lead (ang.

ALAN HENDERSON (1879.) ÓBIRODALOM (i. 2180) (i. RICARDO BT: urugváji egyiptológus GARDI EGYIPTOLÓGIAI EGYESÜLET (Fro. A szelektivitásra.) GAMLA RIKET (své. BT: koporsó NT: gamhudi romboid koporsó GAMHUDI ROMBOID KOPORSÓ SN: A külső oldalak jellegzetes motívumai a többsávos tarka elemekből összeállított „széles gallér“ a kiterjesztett szárnyú Nut istennő.2155) (i.e. BT: egyiptológus régész GAZDASÁGI INTÉZŐ UF: steward (ang. a Hórusz-fiúk és a szentélyén fekvő sakál.) (1.dec. 2780–i. H2. BT: régész GAS CHROMATOGRAPHY (ang. Az előlapra kevés.(1. BT: állat-múmia GÁZKROMATOGRÁFIA UF: gas chromatography (ang. Upuaut-2). Chemin du Puy-en-Velay.e. 2685–i. A sík területen a pillanatnyi igényeknek megfelelően aknákat vagy föld alatti kamrákat vágtak és azok oldalaiba vájták az újabb és újabb sírokat.e.. 16) BT: szöveg NT: Amiens papirusz (PIM) Baldwin papirusz (BM: BM 10061) GAZELLA SN: Gazdagabb családok gyermekei sivatagban befogott kis gazellát kaptak ajándékba.) SN: Az elválasztás gázfázisban történik. Alan Henderson (1879–1963) NT: Chester Beatty I (1931) Egyptian Grammar (1927. He) csak az elválasztási folyamatok kinetikájára.19. A mozgó fázis gáz halmazállapotú. és típusa (N2. A hátlapon többnyire Hathor1.) BT: mesterség NT: Djeserkaresoneb (ang. Előfordul.) SN: Az első ismert gátos halászat ábrázolása az 5. ahol sikerült azonosítaniuk I.) GÁT CSIGA GÁZKROMATOGRÁFIA BT: építmény NT: Asszuáni gát Heptasztadion GÁTOS HALÁSZAT UF: weir fishing (ang. BT. SN: Gustave Jéquierrel vezetett ásatásokat Listben. J. szerencsés esetben a halott megnevezésével együtt.e.) gázkromatográfiás vizsgálat GC (röv.márc.29. 117) BT: régész GARLIC (ang.–1963. JEAN SAINTE FARE (1908–1963) BT: francia egyiptológus GARSTANG.) (1. A sírokat az ókorban és a modern korban is sírrablók fosztogatták. BT: gamhudi koporsó romboid koporsó GAMHUDI TEMETŐ SN: A gamhudi temetőt a sivatag félköríves sávján alakították ki a Ptolemaiosz korban egy 480 m hosszú. 15 GAZELLA-MÚMIA SN: Általában nők sírjában találtak gazella-múmiát. JOHN (1876–1956) SN: A Liverpooli Egyetemen volt régész professzor. 2620–i. Két szélén duplaaknás sírok helyezkedtek el. Anubisz alakja. majd egyes óbirodalmi sírokban.) GASTROPODA (lat. 1979. 2260) (i. SN: Ősrégész kutatónő. ALAN HENDERSON KÖNYVEI BT: Gardiner. 2181) (i. sajnos többnyire már erősen elmosódott áldozati formula került. 1994) Egypt of the Pharaos (1961. Alan Henderson könyvei RT: Ipuwer papirusz (l. vagy a dzsed-oszlop tűnik fel. RUDOLF SN: 1993-ben küldött a Kheopsz1 piramis déli járatába kutatócsoportjával speciális robotokat (Upuaut-1. Szeszósztrisz sírját. hogy helyettük több oszlopban felirat olvasható. Maat vagy Ízisz1 istennő festett alakja látható. akik házi kedvencükként temettették maguk mellé. GANTENBRINK. aki 1902– 1904 között mintegy 880 kis sírt tárt fel Beni Hasszánban. BT: halászat GAUTHIER. aki Fajjúmban a legrégibb földműves közösség lakhelyét tárta fel Caton-Thompsonnal. Neuszerré naptemplomában tűnik fel. BT: nekropolisz RT: gamhudi ásatás GAMMA CANIS MAJOR (lat. 1966) Hymns to Amon from a Leiden Papyrus (1905) Kadesh inscriptions of Ramesses II (1960) Late-Egyptian Miscellanies (1937) Late-Egyptian Stories (1932) Ramesside Administrative Documents (1968) Royal Canon of Turin.e.) MULIPHEN (ar. HENRY LOUIS MARIE ALEXANDRE (1877–1950) BT: francia egyiptológus GAUTHIER. vagy istennevek olvashatók. Neki köszönhető az „Egyptian Grammar” című könyv. 2686–i.) SN: Professzor írásszakértő. dinasztiára esik.) FOKHAGYMA ÖLTÖZET GARNOT. vagyis az elválasztás termodinamikájára nem. amint a mumifikálás nehéz feladatát végzi.) economic record (ang.e.e. 2635–i.) Dzsehutimesz1 Ibi2 (ang. vagyis az elválasztó oszlop hatékonyságára van hatással. tülkösszarvú házi kedvenc RT: gazella-múmia GAZELLAHÚS BT: hús GAZELLA KERÜLET FELSŐ EGYIPTOMI NOMOSZ.e. 1997) Tomb of Amenemhet. koporsóval ellátott sírok övezték a középső területet. 2200) GANAJTÚRÓ GANÉJTÚRÓ SZKARABEUSZ SZKARABEUSZ 1933 téli időszakaiban a Kharga-oázist kutatták a Líbiai fennsík egy kis területével együtt. 30000 Nîmes Tel: 04 66295606 GARDINER. szemmel láthatatlan szegényebb emberek múmiáit tárták fel.e.) BT: egyiptológiai iskola AD: 54. Éppen ezért ennek a résznek a feltárását az ásatók abbahagyták. Ezek a gazdagabb. melyeknek leletei egyaránt megtalálhatóak múzeumokban és magángyűjtőknél. ELINOR W. E. 120 m széles délkelet ÉNy-i fekvésű területen. amely máig a leghasználhatóbb hieroglif tankönyv.e. BT: egyiptológus NT: Gardiner.GAMHUDI KOPORSÓ SN: A ládakoporsók mellett három különböző múmiaalakú koporsótípust készítettek a hellenisztikus és kora római Gamhud halottai számára. ném. 13) GARMENT (ang. 344) GARDINER.) Nebszumenu Ptahneferszesem Ramosze5 Sesonk1 Uszer1 GAZDASÁGI MUNKA BT: munka NT: mezőgazdasági munka GAZDASÁGI SZÖVEG UF: accounting text (ang. The (1959. BT: német egyiptológus RT: Upuaut-1 Upuaut-2 GARCÍA. 1964. The (1973) GARDNER. ahol pusztán földbe temetett. 1957. 1930- 187 .

) Gebel es-Silsila (ang.) Jabal as Silsilah (ang.) UF: Gebel el-Silsila (ang.. Ezen a környéken Thoérisz volt a tiszta vizek pártfogója.) MÜKERINOSZ PIRAMISVÁROSA GEBEL ESZ-SZILSZILE GEBEL-SILSILA (ang. Tefnut iránt.) GEBEL ZEBARAI ARANYBÁNYA SN: I. A Túlvilágon ő vezeti a holtak első lépteit. Hapu fia.) APHRODITOPOLISZ (gör.) GEBEL ESZ-SZILSZILE GEBEL EL-ZEIT UF: olajhegy BT: hegység RT: Gebel el-Zeit bánya GEBEL EL-ZEIT BÁNYA SN: A Szuezi öbölben fekszik. az ametiszt lelőhelye volt a római korban.) GEBTU (óei. ar. BT: növény GENNYES SEB FERTŐZÖTT SEB BUZÉRVIRÁGÚ GENTIANALES (lat.) GERLICE UF: gerle gilice gőrice Turtur (lat. 7) GENETA (kat.) GENETTE (dán. lúd alakban elképzelt formájával. felé meredő pénisszel.. BT: szentély GEBTIU1 (óei. a fülcimpa és az állkapocs között lévő csont.) PETYMEG PETYMEG ÉSZAKI PETYMEG PETYMEG GENETTA (lat.) GENETIKAI BETEGSÉG BT: betegség NT: alkaptonúria GENETT (své. amit csak tetézett Geb hirtelen támadt szerelme anyja. amelyek a területhez kapcsolódtak. ar.BT: múmiavizsgálat GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLAT GRÁFIA GÁZLÓMADÁR BT: madár NT: daruféle gólyaalakú GC GEB GÁZKROMATOGRÁFIA UF: Keb (ang. 5.) GEB FELKELÉSE GEB HOZZÁTARTOZÓI SN: Szülei Su és Tefnut. Emberalakban ábrázolták állva.) GEOGRÁFUS BT: tudós NT: Eratoszthenész (i.) SN: Kar1 felesége a 6.) Su Széth Tefnut GEBEL ABU DIYEIBA SN: A Vörös-tenger mellett fekszik. KOPTOSZ (gör. ném. Ozirisz. BT: aranybánya GEB-SZENTÉLY SN: Batában található.. Felesége Nut.e. ezért hívták az egyiptomiak a hegyeket és a dombokat „Geb felkelésének”. Kőolaj lelőhely volt. míg végül Geb elfoglalta helyét a trónon és meghódoltatta a fellázadt embereket is.) Kheny (óei.) VÖRÖS HEGY GEBEL EL-AHMAR GEMACSONT SN: A szemzug.. BT: csont GÉMESKÚT GEM-PA-ITEN GENET (ang. dinasztiában. HEGYSÉG GÁZKROMATO– Khenw (óei. Kettejük uralma között azonban nagy zűrzavar támadt a fővárosban.) GEBTIU (óei. 2.) FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. ar. Széthi egyik aranybányája volt. 276–195) Sztrabón GEORGE.) GERLE ESZKÖZ GERLICE GEBEL ESZ-SZILSZILE (ar. A király ismeretségi körébe tartozott. míg a nyugati parton számos magánszemély és király létesített szent helyet. Az Edwin-Smith papirusz vizsgálati útmutatóval szolgál ennek sérülése esetén.) (1.) GEBEL ESZ-SZILSZILE GEBEL ESZ-SZILSZILE GENETTA GENETTA (lat. S-111 52 Stockholm. fr. Sweden GERÄT (ném. BT: hegység település GEBEL QIBLI (ar. BT: település GEBELEIN (ar.) Szib SN: A Föld megszemélyesítője és Nut férje. JOHN BT: egyiptológus AD: john_gee@byu.) GEBEL ES-SILSILE (ang.) GEBEL EL-AHMAR BÁNYA UF: Dzsu Deser SN: II.) Khenu (óei.) 2 KOPTOSZ (gör.) GEE.) 188 . hogy a teremtésmítoszokban felbukkanó Nagy Gágogó azonos lehet Geb ősi.) Gebel es-Silsile (ang.. Nevetése földrengést okozott.) SADUF EKHNATON NAPTEMPLOMA TÁBORNOK PETYMEG PETYMEG GENERAL (ang. Kilenc napon át tomboltak a viharok az országban. BT: Hathor1-papnő Kar1 hozzátartozói GÉM BT: madár NT: szürke gém GEBAT (óei. Su királyságát Geb váltotta a trónon. Ábrázolásokon Nutot támasztja alulról. A föld kiemelkedő pontjának vélték Geb térdét. BT: elemek istenei NT: Geb hozzátartozói RT: Geb-szentély FELSŐ-EGYIPTOMI NOMOSZ. ol. Ramszesz fedezte fel ezt a kőbányát a 9.) Jebel Silsila (ang.) Place of Rowing (ang. ar. mivel a liba volt a szent állata..) Gebel Silsila (ang. BT: galenitbánya GEBEL ES-SILSILA (ang. vagy féloldalt fekve fején lúddal esetleg teljesen libaként. ol.) Seb2 (ang. uralkodási évében. ar. Gyermekeik: Ízisz1. itt homokkövet bányásztak. ol. BT: Geb NT: Ízisz Nephtüsz Nut Ozirisz (gör. A fő lelőhelyek a keleti parton vannak. a Memnon-kolosszusok megépítéséhez.edu GEFI (ang. BEATE BT: svéd egyiptológus AD: Box 5405.. Felmerült az is.. Innen vitte a köveket Amenhotep.. Hathor1 papnőjeként szolgált.) SN: Kom Ombó és Edfu között helyezkedik el.) GENGENET SN: Krétai babhoz hasonló növény. BT: kőbánya GEBEL EL-SILSILA (ang. Nephtüsz és Széth. ar.

(i.) GESY (óei. BT: gerinchúros NT: állkapcsos kétéltű madár GERINCHÚROS UF: Chordadieren (hol. szélessége: 19. sírok falai akár sártéglából vagy kőből voltak. 3500– UF: Gyps (ném. Al (ar.) BT: egyiptológiai szervezet RT: Artnold. 3650–3300) (i. FÁRAÓ-SZIGET GONEIM. valószínűleg csak a róla készült szoborról. ALSN: I. Ezt a föld alatti hálózatot említik az edfui építőszövegek is.8×14.4 cm. III. A jobb arcon az or mellett félkör alakú barázda sérülés nyomai láthatók. Tömegesen tengervízből válik ki. 203) 3000)( 1. (1. Itt épültek a legnagyobb piramisok. A koponyákat homokkal töltötték ki. Apja ajándékul küldte őt a fáraónak 317 nő kíséretében. paloták. túl érdesek voltak ahhoz.ca GIBT (ar.) 3000)(1. Amenhotep mellékfelesége. mint szimbolikusak. Ez a fejre. BT: lelőhely GERZEHI KULTÚRA 3000)( 1. dinasztiából származik a gizehi nekropoliszból.) SN: III. BT: nekropoliszok NT: gerzehi temetkezések RT: gerzehi sír holttest feldarabolása GERZIAI KULTÚRA 3000)( 1. Nem közvetlenül az acról vett maszk. GIPSZVAKOLAT GESSO (ang.) (ném. 206) NAGADA II. (i.) GILLAM.) GFT MAJOM MAFDET MAJOM GIZA NECROPOLIS (ang.) 206) NAGADA II. Sutarnának lánya. Egyiptomban mind kőzeti.) GEZIRA FARAÚN (ar.e. kamrákból.) GINETA (spa. 3500–3000)(1. BT: város 189 . BT: festékanyag szulfát NT: gipszvakolat GIPSZMASZK BT: maszk NT: gipszmaszk (RPM: 2386) GIPSZMASZK (RPM: 2386) SN: A 6.) GIZA.) GILUHEPA PETYMEG PETYMEG PETYMEG GINSTERKATZE (ném.) APOLLINOPOLIS-PARVA (gör. 206) GERZIAN (ang.e.e.e.) GIZAI PIRAMIS GIZEH ÓKORI EGYIPTOM KARMAZSINTETŰ GIZEH GIZEHI PIRAMIS GIZEHI NEKROPOLISZ NAGADA II.edu GIBSON.e.e. Az így képzett felületre nagyszerűen lehetett festeni.) GINSTKATT (své. gipszből készült. háremhölgyei mellékfeleség GILUKHIPA (ang. Magassága: 28.) KOPT UF: Giza. 3500– NAGADA II. 206) GERZÉEN B (cse. 3650–3300) (i.) GILICE MÉREG ARANYOZÁS GERLICE GILDING (ang. így a festési felületre vékony rétegben meszet és ragasztóanyagot kentek. 206) GERZÉEN A (cse. 206) GERZEHI SÍR BT: sír NT: GT20 GT67 GT80 GT105 GT205 GERZEHI TEMETKEZÉS BT: gerzehi temető temetkezés RT: gerzehi kultúra gerzehi sír GERZEHI TEMETŐ SN: A holttestek szándékos szétdarabolása volt jellemző a sírok kb. prizmás megjelenésű színtelen. mint az alvilági Duatot. Másodlagosan agyag mállásakor keletkezhet. lat.) (1.) SN: Az állati rendszertanban a gerinchúrosok egyik altörzse. A faanyagok felületét bevonva az évgyűrűk és a felületi hibák elrejtését hivatott szolgálni.e.e. Mitanni királyának.e. hogy mészkőfennsík alatt egy predinasztikus föld alatti komplexum. 16) Dekorációs festésnél háttérként is használták fehér színként.ca GILUHEPA UF: Gilukhipa (ang. 3650–3300) (i. Úgy véli az alvilág komplexumának bejárata Nazlet el-Samman falu utcái alatt rejtőzik. 16) BT: gipsz vakolat GIPT1 (tör.BT: galambféle vándormadár GERINCES UF: Vertebrata (lat. amelyet kézzel fomáltak.e.e. 552-ben épült. A kalcium-szulfát (CaSO4. majd ezt vonták be gipsszel. 3500– GIFT (své.) KOM MEDINET GORÁB GHUWAYTAH TEMPLOM. 3500– NAGADA II.. mind kristályos formában is jelen volt. átlátszó ásvány.e.) SN: Szerkezete: táblás. Ezért nevezték Gizát Roszetaunak.(ar.) GIPSZ GERZEH SN: Meidum közelében van. GEORGE BT: egyiptológus AD: ggiacumakis@fullerton.) Roszetau (óei. II.) APÓPHISZ. 3650–3300) (i. GAYLE BT: egyiptológus AD: gayleg@rom.) BT: újszájú NT: gerinces GERMAN ARCHEOLOGICAL INSTITUTE (No. combra.) Chordata (lat. A Duatba vezető ösvények és csarnokok leírásai sokkal inkább valósak.) gypsum (ang. folyosókból és folyókból álló hálózata létezik Giza alatt. Dieter GERZEAN (ang.) Jīzah. BT: templom GIACUMAKIS. (i.) Sakhbu (óei.2H2O) hidratált formája. lábra. (i. MOHAMMED ZAKARIA GEWITTERDRACHE (ném. 3500– NAGADA III. bokára. amely egyébként az ezüstöt képviselte.) GHONEIM. (i. BT: Amenhotep.) GIRMIZ (ar. ZAKARIJA (1905–1959) GHURAB (ang. Andrew Collins a Gods of Edenben leírja. hogy rá tudjanak festeni. BT: gipszmaszk GIPSZVAKOLAT UF: gesso (ang.5 cm. III.) 3000)(1. 3300–3100) (i. ROBIN BT: egyiptológus AD: gillam@yorku. EL. el. M.(ar. (i. 3650–3300) (i.) SN: A házak.) SN: Óegyiptom uralkodóinak temetkezőhelye volt.e. csuklóra terjedt ki.on. (1. ¼-énél.

I. Egy emberfejű természetes sziklából (márgás mészkőből) faragott oroszlántestű szobor. 2500 körül épült. Az óegyiptomiak Horem-Ahetnek nevezték. I. és 4 m. amelyeknek leginkább adminisztrációs. dinasztia uralkodóinak és rokonságának valamint az őket támogatóknak sírjai találhatóak. A temetőben több „mag” csoportosulás is felismerhető. magasságuk 4. masztabája Szesem-nefer. aminek ma már csak szórványos jeleit fedezhetjük fel.5 m. aki ezt a szfinxet építtette. a masztabák közti utak egymást derékszögben keresztezik. beleértve egy jóval magasabb technológiai tudást. amelyeket az Óbirodalom korában építettek.) Kameni masztabája Kar1 masztabája Kawab masztabája Khaemankh masztabája Khafraankh masztabája Khnemdzsedef masztabája Khuenptah masztabája Mereszankh.(1. masztabája Hufuhaf. piramisa Kheopsz1 piramisa Kephrén piramis Mükerinosz piramis RT: Gizeh gizehi piramisváros Pyramids and temples of Gizeh (1883) GIZEHI PIRAMISOK ÉS TEMPLOMOK. Csupán ezen három piramisra volt jellemző a gránitborítás. míg abban a korban vízszintesen lépcsős állszakállat viseltek. a fej. I. IV. I. II. mint egy városé.e. II. sírja Iry4 sírja Kai sírja Kanofer2 sírja Khamerernebty. hogy ez IV.(1) Az oroszlán teste 45 m. hosszú. óei. de az első három a leghíresebb. A szfinx mancsai között talált állszakáll fonottsága külön kérdést vet fel. valószínúleg a 9. dinasztia magas rangú hivatal- nokai. masztabája Hotepheresz.e. (1. felső platformjuk 21×7. II. sírja GIZEHI SZFINX UF: Abu el-Hol (ar. mint 14 m széles. masztabája Nefu és Khenmetszetju masztabája Ptahneferszesem masztabája Szesem-nefer. A három nagy gizehi piramisnak nincs belső tokja és egymásra épülő héjszerkezete.) BT: gizehi nekropolisz GIZEHI MASZTABA SN: A Gizehben található masztabák átlagos alapterülete 23. a lábak 15 m. masztabája Szesem-nefer. ugyanis a fonott állszakáll csak 1000 évvel később jött divatba. 1413–1405) (i. 107) BT: gizehi sír masztaba NT: Akhethotep2 és II. Összesen 10 volt belőlük.8 m. Thutmózisz idején került a szoborra. 10 m..) Horemakhet1 (ang. ami nélkülözhetetlen a stabilitáshoz.) SN: A nekropoliszban főként a 4. A fejkendő redőzése azonban Kheopsz fejkendőjével azonos. Ezt bizonyítják a szobor arcvonásai is. i. században. masztabája Szehemankhptah masztabája Szennedzsemib Inti masztabája Szennedzsemib Mehi masztabája Sznofru-Khaf masztabája GIZEHI NEKROPOLISZ UF: Giza necropolis (ang. amit a görögök Harmakhiszra változtattak. a szögletes áll és a fül jellegzetes hasonlóságot mutat Kephrén dioritszobrának vonásaival. Hatalmas tömböket gyártottak hozzá. valamint a 6. Merititész masztabája Ankhaf masztabája Ankhmaré masztabája Babaef masztabája Baufré masztabája Covington-sír Duaenhor masztabája Duaenré masztabája Dzsati masztabája Dzsedefhór masztabája G7753 Haemanh masztabája Hapenenebty masztabája Hemiunu masztabája Hnumenti masztabája Hotepheresz. amely 73 m hosszú és 20 m magas.RT: gizehi bánya gizehi masztaba gizehi nekropolisz gizehi templom gizehi piramis GIZEHI BÁNYA SN: A 4. II. masztabája Iaszen masztabája Idu1 masztabája Idu Nefer masztabája Ijnefer. masztabája Szesem-nefer. dinasztiában Iry4 volt a nekropolisz adminisztrátora. II. III.21f) Ezt is Hemiunu tervezte. Giovanni Battista (1770–1845) gizehi szfinx karbantartása Thutmózisz. 1401–1390) PYRAMIDS AND 190 . BT: egyenes oldalú piramis NT: Hotepheresz. BT: szfinx RT: Álom-sztélé Caviglia. akár Kheopsz piramisát. A 4. dinasztia idején is ide temetkeztek. IV. 107) BT: nekropolisz NT: gizehi sír gizehi központi temető 1200 Iry4 nyugati temető GIZEHI PIRAMIS UF: gizai piramis SN: Gizehben lévő piramisok.(i. I.) Neb SN: A legrégebbi egyiptomi szfinx. dinasztia idején nyitottak a gizehi fennsíkon bányákat a piramisépítéshez szükséges kőmennyiség egy részének előteremtésére. viszont elképzelhető. BT: kőbánya RT: Gizeh GIZEHI KÖZPONTI TEMETŐ 1200 UF: Nucleus Cemetery 1200 (ang. miután megtisztította azt a homoktól és talán restaurálta is. A TEMPLES OF GIZEH (1883) GIZEHI PIRAMISVÁROS BT: piramisváros NT: Kephrén piramisvárosa Kheopsz1 piramisvárosa Mükerinosz piramisvárosa GIZEHI SÍR BT: sír NT: gizehi masztaba Hentkáwesz. amely csak felül volt redőzött. széles.5×10. míg Kephréné csak alul. Leszármazottaik még az 5.(1.e. Eredetileg az arcvonásait élénk színű festékek hangsúlyozták. több. masztabája Mereszankh. hosszú. A nekropolisz alaprajza olyan. III. nem pedig politikai elszakadásból történtő oka volt. amit sem előtte sem utána nem használtak. Kephrén piramisától nyugatra ma is láthatók a kitermelés nyomai. I. masztabája Mestju masztabája Mesuw masztabája Mindjedef masztabája Minkhaf masztabája Nebtyherkauws masztabája Nefertkau. masztabája Inekef masztabája Iteti masztabája Kaaper3 masztabája Káemszekhem masztabája Káemthenent masztabája Kakherptah (ang. Orrát még jóval Napóleon előtt elvesztette. 500 m hosszú és 300 m széles területet foglal el.) Hor-em-Ahet (óei.2 m. Valószínűleg Kephrén arcát ábrázolja.

huji.) ISTENI FELESÉG GOEBS. a környezetszennyezés és a szakszerűtlen helyreállítási kísérletek következményeként igencsak megnőtt a hatalmas szobor összedőlésének kockázata.GIZEHI SZFINX KARBANTARTÁSA SN: IV. majd 1888–1889 Tell el-Mashkutában folytatott kutatásokat. ORLY BT: egyiptológus AD: msmush@mscc. Neve cirill betűkkel: Владимир Семёнович Голенищев. VLADIMIR SEMYONOVICH GOLENYISEV. Napóleon expedíciója újra kiemelte a szobrot a homokból. amely bármilyen távolságból is mindig hazatalál.) GOD’S FATHER OF AMUN-RE (ang. 1982-ben közönséges cementtel próbálták az elpusztult részeket pótolni.–1947. jan. jan. jan. RT: Álom-sztélé gizehi szfinx GIZEHI TEMPLOM BT: templom NT: Kephrén halotti temploma Kephrén völgytemploma GLASGOWI EGYETEMI KÖNYVTÁR SPECIÁLIS GYŰJTEMÉNYE (Sk. VLADIMIR SEMENOVITCH GOLENYISEV. Egy magánszemélytől vásárolta Oroszországban.) GOLENYISEV.1651@compuserve. 1989-től kezdve az UNESCO égisze alatt folytak a felújítási munkálatok.) GOLDSMITH (ang. jan. 5. 15 darabból áll. Valdemar SN: A Szentpétervári Egyetemen tanult.) PELYVÁSVIRÁGÚ ÁLLKAPCSOS GNATHOSTOMATA (lat. A mancsai között található ún.–1947. 1884–85-ben feltárásokat szervezett és finanszírozott Vádi Hammamatba.ucla. A következő két évtizedben mintegy 60-szor utazott Egyiptomba. 5. RT: Golenyisev.) ENYV GLUMIFLORAE (lat.) GOLD TOMB (ang. Az ókorban. 1924– 1929 között a Kairói Egyetemen ő vezette az egyiptológia tanszéket. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856. 30. a görögök és a rómaiak további beavatkozásokat végeztek a szobron.) GÓLYAALAKÚ UF: Ciconiiformes (lat. amelyek egyes részeken 3 méter mélységig is beszivárogtak.–1947. amelyet 1909-ben adott el a Puskin Múzeumnak.) GODDESS (ang. 30. aug. VLADIMIR SEMYONOVICH GOLENYISEV. aug.) GOD’S FATHER (ang.) GOLENISHCHEV. 571 cm hosszú. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856.oxford.) GNIRS. de ez az anyag sokkal keményebb volt a mészkőnél. 1925-26-ban is megtisztították a szobrot Émile Baraize vezetésével. 5. jan. 30. A szövegeket valószínűleg Szobek egyik papja írta nagyjából az i. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856.com GOLD (ang.) BT: vallási szöveg kopt szöveg NT: Fülöp evangéliuma Igazság evangéliuma Júdás evangéliuma Tamás evangéliuma GOATEE (ang. 5. 30. amelyek a kőfaragók mintadarabjaiul szolgáltak. évszázadban.) ARANY DUAMUTEF ARANYBÁNYA ARANYMŰVES KV56 GOLDEN DAWN (ang. 15. majd a cement nyomait.nyu. 30.edu 73007. Baraize óta állandó karbantartással gondoskodnak a szfinxről. 1905-ben ásták ki újra. 30.) Vádi Hammamat GOLENISHCHEV.) GOLDMINE (ang.) GOLENYISEV.– 1947.) GLASTUM (ang. aug.) GODS OF WATER (ang. A cementet egy vékony habarcsréteggel helyettesítették.ac. Tökéletesen illeszkedő formájuknak köszönhetően cement nélkül illeszkedtek helyükre. majd ezek alapján a szobrot eredeti anyagához hasonló mészkőtömbökkel pótolták ki. A sérült részek helyét szobrászok töltötték ki polisztirollal. Az 1982 és 1987 között beépített 390 kőtömb helyét 1852 új elem foglalta el. Vladimir Samionovitch Golenishchev.) GODS OF CHAOS (ang. sz-ban a homoktól és ő vont köré egy téglafalat is.edu GNOSTIC CODICES (ang. VLADIMIR SAMIONOVITCH GOLENYISEV. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856. aug. Az Újbirodalom idején kicserélték a szobor egyes díszítőelemeit. de a munkálatoknak sajnos a külső védőréteg is áldozatul esett. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856. Vladimir Semyonovich Golenyisev. 17. hogy a tudós szakemberek megmérhessék méreteit. BT: gázlómadár vándormadár GLIMMERSCHIEFER (ném.uk GOELET.) GLUE (ang. BT: gyűjtő orosz egyiptológus RT: Golenyisev papirusz Hermitage papiruszok (HM) Moszkvai Matematikai Papirusz (PUM) Puskin 120 papirusz (PUM) Puskin Múzeum (Or.) GOLDWASSER. ANDREA BT: egyiptológus AD: gnirs@humnet.–1947. jan.) 191 . Vladimir Semenovitch Golenischeff.) ÜVEGPASZTA KRISTÁLYOS PALA FESTŐ-CSÜLLENG GOD’S WIFE (ang.) KECSKESZAKÁLL KORMÁNYZÓ KÁOSZ-ISTEN VÍZ-ISTEN ISTENATYA AMON-RÉ ISTEN ATYJA ISTENNŐ GOBEMADOR (spa. a sivatagi szél azonban időről időre homokkal borítja be alsó részét és eltakarja a belsejébe vájt római kori sziklatemplomot. így az méginkább felgyorsította a szobor töredezését.) GNOSZTIKUS EVANGÉLIUM GNOSZTIKUS EVANGÉLIUM UF: Gnostic Codices (ang. művészek. geológusok és mérnökök együtt dolgoztak a felújításon.e.) UF: Golenichtchev. 5. „Álom-sztélé” emlékezik meg erről a cselekedetéről. 30.il GOLENICHTCHEV. a szfinx vállának egy darabja levált. aug.goebs@merton.) GOLENYISEV PAPIRUSZ UF: diadém-papirusz SN: Vlagyimir Golenyisev orosz gyűjtő tulajdona volt e papirusz.– 1947. amely a saját gyűjteményéből való volt.–1947.) GOLENISCHEFF. Thutmózisz tisztíttatta meg i. jan.) Tell el-Mashkuta (ar. 1917 után nem tért soha többé vissza Oroszországba. Ahol mégis elkerülhetetlen volt a kötőanyag használata. OGDEN BT: egyiptológus AD: og1@is3.e. Szétfeszítette a sótartalomtól meggyengült sziklát. az erózió. aug. VALDEMAR GOLENYISEV. Kifogástalan állapotban maradt meg. VLAGYIMIR SZEMIONOVICS (1856. KATJA BT: egyiptológus AD: katja. és több mint 6000 óegyiptomi antikvitásból álló óriási gyűjteménnyel tért vissza. ott egy égi recept szerinti mész és homok alapú habarcsot használtak. Vlagyimir Szemionovics (1856.) BT: egyiptológiai gyűjtemények GLASS PASTE (ang.ac. 5. Mára a felszínhez közeli talajvizek. Ez a technika okozta az 1988-ban bekövetkezett katasztrófát is. 5. Róla neveztek el egy papiruszt.) SN: A gólyát főként mint vándormadarat tisztelték. aug. Régészek.. aki pedig Egyiptomban tett rá szert. Először a leginkább megrongálódott külső téglákat távolították el.

com gosline@263. Mohammed Zacheria (ang.e. WILLIAM BT: egyiptológus AD: wgordon@ucla. Mohammed Zakaria (1905–1959) GOODWIN. BT: egyiptomi egyiptológus NT: Goneim szakkarai ásatásai (1951–1955) RT: Szehemhet piramisa GONEIM. Mohammed Zakarija Gomeim.) sarlóalakú kard BT: kard GŐRICE GERLICE GÖRÖGDINNYE UF: Citrullus lanatus (lat. amelyet Szehemhet fáraó hagyott befejezetlenül.) coccus (lat.) GOTTESVATER (ném. BT: szék NT: gömbölyített lábú ülőke GÖMBÖLYÍTETT LÁBÚ ÜLŐKE BT: gömbölyített lábú szék ülőke NT: ülőke (BM: EA 2472) GÖMBÖLYÍTETT SZÉKLÁB BT: székláb GÖRBE KARD UF: hepes (óei. 428-348) Szolón GÖRÖGÖK BT: idegen nép NT: Uahibré-Emakhet GÖRÖG PAPIRUSZ BT: papirusz NT: Amherst 11 papirusz Berlin 5025 papirusz Berlin 7054 papirusz Oxyrinchus 15 papirusz (GEK: MS Gen 1026/1) Oxyrinchus 52 papirusz (GEK: MS Gen 1026/2) Oxyrinchus 72 papirusz (GEK: MS Gen 1026/3) Oxyrinchus 185 papirusz (GEK: MS Gen 1026/4) Oxyrinchus 247 papirusz (GEK: MS Gen 1026/5) Oxyrinchus 310 papirusz (GEK: MS Gen 1026/6) Oxyrinchus 338 papirusz (GEK: MS Gen 1026/7) Oxyrinchus 359 papirusz (GEK: MS GEN 1026/8) Oxyrinchus 893 papirusz (GEK: MS Gen 1026/9) Oxyrinchus 895 papirusz (GEK: MS Gen 1026/10) Oxyrinchus 930 papirusz (GEK: MS Gen 1026/11) Oxyrinchus 1151 papirusz (GEK: MS Gen 1151/12) Oxyrinchus 1228 papirusz (GEK: MS Gen 1026/13) Oxyrinchus 1259 papirusz (GEK: MS Gen 1026/14) Oxyrinchus 1294 papirusz (GEK: MS Gen 1026/15) Oxyrinchus 1384 papirusz (GEK: MS Gen 1026/16) Oxyrinchus 1422 papirusz (GEK: MS Gen 1026/17) Oxyrinchus 1513 papirusz (GEK: MS Gen 1026/18) Oxyrinchus 1565 papirusz (GEK: MS Gen 1026/19) Oxyrinchus 1658 papirusz (GEK: MS Gen 1026/20) Oxyrinchus 1735 papirusz (GEK: MS Gen 1026/21) Oxyrinchus 1783 papirusz (GEK: MS Gen 1026/22) Philinna papirusz Rylands IX.) KÖSZVÉNY HELYTARTÓ ISTENI FELESÉG ISTENATYA GOUVERNEUR (ném.net GOUT.) EGYIPTOMI AKÁCIA GOMBA UF: Fungi (lat. GEORGES BT: egyiptológus NT: Goyon.NT: flamingóféle íbiszféle papucscsőrű madár-féle GOLYVA STRUMA GOMAA. BT: eukarióta növény NT: valódi gomba GOMEIM. CHARLES WYCLIFFE (1817–1878) SN: Egyiptológus és jogász. BT: egyiptológus RT: Harris 500 papirusz (BM: BM 10060) GOSHEN SN: Város a Delta keleti felében.e. BT: terrakotta GÖRÖG FILOZÓFUS SN: Olyan filozófusok vannak itt felsorakoztatva. akik Pi-Ramszesz építkezésein dolgoztak. illetve Egyiptommal is foglalkoztak.) GOTTESGEMAHLIN (ném.) SN: Némely egyiptomi piramis őrzi a dinnye ábrázolását.net 192 .) GOUT (ang.) SN: Egyiptomi egyiptológus.edu GOSLINE. Georges könyvei RT: piramisépítés Goyon elmélete szerint GOYON.) SN: Csak a fáraók fogyasztották. A lábak kézzel faragottak. BT: gyümölcs kabakos GÖRÖG-EGYIPTOMI TERRAKOTTA UF: gréco-egyiptomi terrakotta SN: Elsősorban Alsó-Egyiptomban terjedt el. A bibliai hagyomány szerint itt éltek azok a zsidó munkások. papirusz GÖRÖG-RÓMAI KOR (i.) KORMÁNYZÓ GÖMB ALAKÚ BAKTÉRIUM UF: cocci (lat. aki 1950-ben felfedezte az Eltemetett Piramist. 332–i. MUHAMMAD ZAKARIA (ang. MOHAMMED ZAKARIA (1905–1959) GONEIM.) GOYON. SHELDON LEE BT: egyiptológus AD: gosline@hotmail. MOHAMMED ZACHERIA (ang.u.net GORDON. Hosszú évekig tartó depresszió után 1959 elején végzett önmagával. Shanghaiban halt meg. MOHAMMED ZAKARIA (1905–1959) UF: Ghoneim.) GONEIM. BT: egyiptomi egyiptológus GOM-ACACIA (hol. BT: ásatás Goneim. BT: város RT: Pi-Ramszesz (óei. GEORGES KÖNYVEI BT: Goyon. WILLIAM BT: egyiptológus AD: wmgoodman@earthlink. Muhammad Zakaria (ang. Georges NT: découverte des trésors de Tanis. de nem volt ismeretlen Felső-Egyiptomban sem. BT: filozófus NT: Démétriosz Platón (i.) BT: Gram-pozitív baktérium NT: bacillus GÖMBÖLYÍTETT LÁBÚ SZÉK UF: round-legged stools (ang.) Goneim. 45) SN: A thébai sírokban találtak ilyen székeket.) GONEIM. La (2004) GÖNCÖLSZEKÉR NAGY-GÖNCÖL GOODMAN. MOHAMMED ZAKARIA (1905–1959) GONEIM SZAKKARAI ÁSATÁSAI (1951–1955) SN: Ekkor találta meg Szakkarában Szehemhet befejezetlen piramisát Goneim. 395) UF: Greco-Roman Period (ang. FAROUK SN: A memphiszi Ptah templom előtti két szoborkolosszuson ő fedezte fel Haemuaszet1 alakjait és a Haemuaszetről szóló feliratokat is.) (1. ANNE BT: egyiptológus AD: agout@ifao.) GOVERNOR (ang.) Mycobionta (lat. akik rövidebb-hosszabb ideig Egyiptomban tartózkodtak.egnet.

e. 332-ben felszabadította az országot a perzsa uralom alól. BT: almaféle gránátalmafa RT: gránátalmabor GRÁNÁTALMABOR UF: pomegranate wine (ang. felfedezett festési eljárás során a színüket elvesztő baktériumok. 2. háromszög alakúak.e. vastagság 3. valamint a templomok és a paloták berakásos díszítésében. enyhén fogazottak. fehér . éretten sárgásbarna színűek.SN: Nagy Sándor i. Még az Újbirodalom szerelmi költészetében is hagyott nyomokat. belül vékony falakkal rekeszekre és 2 emeletre osztott. Az ókor kultúrnépei is pontosan ezt tették. átlagosan 12–17 db. 305–30) (i.e. Egyiptom. Levelei hármasan összetettek. A levélkék lekerekített lándzsa alakúak. épszélű. BT: Alexandriai Héron találmányai GRAB DES MUTIRDIS (ném. 312) (i. Az Ebers-papiruszok i.2 mm. jólét szimbóluma volt és érdekes módon a halál és a feltámadásé is. BT: német egyiptológus koptológus NT: Graefe.e.e.) UF: Graeco-Roman Museum (ang. Az egyiptomiak krémeket készítettek a magvakból. aki a DB320-as síron végzett utófeltárási munkálatokat. Kissé lapított gömbölyű. 5 Sharia’ al-Mathaf GÖRÖGSZÉNA UF: Trigonella foenum-graecum (lat. de a hegyvidékeken gyakran felszínre bukkan. lapított alakú (átlagos magméretek: hosszúság 5. 15) Punicum malum (lat. 48143 Münster Tel: 0251 832 45 36 E-mail: grafe@uni-muenster. a gránátalma szinte minden misztériumvallásban megjelenik mint az elpusztuló és feltámadó isten attribútuma. BT: drágakő szilikát NT: almandin GRÁNÁTALMA UF: pomegranate (ang. 2000-ben égés elleni gyógyszerként említik.e. GEOFFREY BT: egyiptológus AD: geoffrey. (hektolitertömeg átlagosan 81. fehér vagy vöröses (a sötétvöröstől a vörösesbarnáig).0 cm széles). aromás. Le (ol.) SN: Gram dán orvos által.) Musée Gréco-Romain. Királlyá koronázták. ERHART SN: A Münsteri Egyetem egyiptológusa. kívül kemény. PIERRE BT: egyiptológus AD: pierre. BT: gránátalmaféle fafajta NT: gránátalma gránátalmabor gránátalmafa gyökere GRÁNÁTALMAFÉLE BT: mirtuszvirágú NT: gránátalmafa GRANATUS GRÁNÁT GRANDET.cis. A virágzatban 1–2 pillangós. épszélűek.) SN: A magma kristályosodásával keletkezik a Föld mélyében. Az elágazások lehetnek terpedtek és felállóak.) GRANAT MAGTÁR GRÁNÁT GRÁNÁT UF: granat granatus SN: Általánosan ismert drágakő a kovasavas ásványok között.) FALFESTMÉNY GRAHAM. amelyek színüket megtartják a Gram-festés után. szélesség 1. szórt állásúak.) SN: Alexandriában található BT: múzeum AD: E. hajlottak.) SN: Szára 45–65 cm hosszú.2–3. Ez a gyümölcs a belsejében lévő sok piros (ribizliszemre emlékeztető) magja miatt ősidőktől fogva a tisztaság. A pálhalevelek kicsik.6 mm. Erhart könyvei RT: DB320 AD: Universität Münster. Vörös levéhez a vért.de GRAEFE. fehér magjaihoz a spermát asszociálhatjuk.3 g ezermagtömegű.) SN: Ökölnyi 30–40 dkg-os aranysárga gyümölcsei október végén érnek be. fali frízek faragásában. 8cm.fr GRÁNIT UF: granito (ol. termékenység. A primér lomblevél ép. koptológusa. BT: mélységi magmás kőzet GRAEFE. hogy a színe szürke. Levele átellenes.edu GRAIN (ang.5-0. 15) SN: A középosztály számára a valódi szőlőből készült bort helyettesítette. elágazó.0–23. 332–304) Ptolemaida-dinasztia (i. A hajtóerőt a nagy sebességgel kiáramló gőz reakcióereje szolgáltatta.8–1.. végre piros vagy sárga.) GRACILICUTES (lat. tűzpiros virága és különös formájú gyümölcse népszerű elemmé vált az ékszerkészítésben.) MUTIRDISZ SÍRJA GRAM-NEGATÍV BAKTÉRIUM GRAM-POZITÍV BAKTÉRIUM UF: Firmicutes (lat. A gránát vérpiros fajtája az almandin. ezek külső húsos héja adja e gyümölcs ehető részét. egészség. A hüvelyek 12– 21 cm hosszúak. a szőrözöttség mértéke gyenge. mert fölötte lekopnak a lágyabb kőzetek. ettől függ. antociános színeződésű. ERHART KÖNYVEI BT: Graefe. A mag köldöke kerek.8 kg).yale. hosszúkás. Lelőhelye Asszuán és a Sínaifélsziget. BT: fűszernövény RT: Ebers-papirusz GÖTTERNEUNHEIT (ném.graham@yale. A hüvely keresztmetszete lapított. BT: baktérium NT: pálcikás baktérium endospóra gömb alakú baktérium sugárbaktérium GRANARY (ang. 332–305)(1. 0.később besárguló virág található.edu sokar@minerva.8 mm átmérőjű. Erhart NT: Mittelägyptische Grammatik für Anfänger (2001) GRAFITTO (ang. némelykor eltövisesedő cserje. Az egész növény intenzív. Kőzetalkotója 40–60%-ban a földpát. Gyökerének csersavát az orsógiliszta kiűzésére használták. a rövid hajtáson csoportos.5–1. megalapítva a fáraók utolsó dinasztiáját. nagysága 0. Vastag tetején megmarad a bőrnemű csésze. Durvaszemcsés ásványkristályokból áll.) SN: Azokat a baktériumokat nevezzük így. A. 17. Szimpla.grandet@wanadoo. barna színű.) (1. A levélzet középzöld színű. kör keresztmetszetű. BT: korszak NT: makedón dinasztia (i. BT: baktérium 193 .) (1. 304–30) GÖRÖG-RÓMAI MÚZEUM (Eg. Alexandria.) GABONAFÉLE PÁZSITFÉLE GRAMINEAE (lat. Vagyis működési elve a mai rakétákhoz hasonló.2 mm). A növényt ezüstfehér szőrzet borítja. a rekeszekben sok mag van. többnyire kerekded (1. 1–2 cm szélesek. BT: bor RT: gránátalma gránátalmafa GRÁNÁTALMAFA SN: A gránátalmafa 5-8m magas fa. Magja kicsi.) GRAM-NEGATÍV BAKTÉRIUM UF: Gracilicutes (lat. fás héja van. Institut für Ägyptologie und Koptologie. amellyel lázcsillapítás céljából kenték be a beteg testét. sárgásbarna színű. 3. 328-ban helytartója Ptolemaiosz Szótér vette át a hatalmat. K. Schlaunstr. 2–3 cm hosszúak. a vége csőrben elkeskenyedő. A hüvelyenkénti magszám változó.9 mm. kopasz. majd i. lándzsás. eleinte lilába játszó.) KILENCSÉG GŐZGÉP SN: Alexandriai Héron híres készüléke az első gőzgép.e. keskenyek.8 cm hosszú.

Göttingenben és Strassburgban pedig Kurt Sethe tanítványa volt. 13) GRAV (dán) GRAVE (ang. II.) GRÁNITKOPORSÓ BT: koporsó NT: Dzsehutimesz1 koporsója Ízisz7 koporsója GRANITO (ol. amely most a British Múzeumban látható. Gregory pápa alapította 1839-ben Rómában.e. BT: Egyiptom-utazó NT: Greaves. teremben fáraószobrokat i. teremben fogadalmi bronzokat az i. a 2. a 4. 2000–i. LYN BT: egyiptológus AD: lyng@rom.u. évezredből. teremben bronz és agyagfigurákat a hellenisztikus és római Egyiptom korából. BT: bányászat RT: gránitbánya GRÁNITDÖNGÖLŐ SN: Kétféle alakban léteztek. a 3. teremben halottas tárgyakat i. Grant a Kheopsz1 piramisban a királyné kamrájának északi kürtőjében. 200-ig. 1895-97-ben Petrievel és Somers Clarke-kal ásatott el-Kabban. hogy a múmia rákban (ovarian dropsy) halt meg. amikor egy csodálatos sírt fedezett fel. aki 1869-ben született Londonban. Az első pontos számításokat a piramisoknál ő végezte el.) (i.) GREAT ROYAL WIFE (ang. AUGUSTUS BOZZI (1783–1872) SN: Angol orvos. Megállapította.on.e.com GRIFFITH. teremben hieroglif feliratokat sztéléken és szobrokon. teremben reliefeket és feliratokat asszír palotákból. II. BT: döngölő gránitszerszám RT: fadöngölő GRANITE ROSE (fr.) BT: szarkofág NT: Kephrén gránitszarkofágja Kheopsz1 szarkofágja Mereszankh. az 5.e. JOHN KÖNYVEI BT: Greaves. vázákat és bronzokat SzíriaPlaesztinából. John könyvei GREAVES.u.green@utoronto. 2600–i. 1902-ben járt Bir Minayhban a nagy etbai területeket bejárva mindenütt csak kevés időt töltött. BT: angol egyiptológus régész RT: Bir Minayh GREEN.) UF: Egyptian-Gregorian Museum (ang. ramesszeumi szobra Ramszesz.NT: asszuáni gránit fekete gránit rózsaszín gránit vörösgránit RT: gránitbánya gránitbányászat gránitobeliszk gránitszarkofág gránitszerszám gránitszobor gránitsztélé GRÁNITBÁNYA BT: bányák NT: asszuáni bánya RT: gránitbányászat GRÁNITBÁNYÁSZAT SN: A gránit felületén nagy tüzet raktak és amikor a kőzet átforrósodott. a 8. John (1602-1652) NT: Pyramidographia (1644) GRÉCO-EGYIPTOMI TERRAKOTTA TERRAKOTTA GRECO-ROMAN PERIOD (ang. a 7.) (1.) (1. Magától tanult meg óegyiptomi nyelven. A Cambridge-i Jesus College-ben tanult. a 6. JOHN (1602–1652) SN: Angol csillagász.) GREAT STEWARD (ang. III. KATHERINE BT: egyiptológus AD: grifcon@mindspring. A hirtelen lehűléstől a repedezett felület lehasadt és alatta hozzáférhetővé vált a jobb minőségű gránit. Az Ókori Egyiptom kultúrájából tartalmaz az 1. teremben i. 1897-98-ban Hieakónpoliszban Quibellel.u.) GRÁNIT GRÁNITOBELISZK BT: obeliszk NT: befejezetlen obeliszk Concorde obeliszk héliopoliszi obeliszk GRÁNITOSZLOP BT: oszlop NT: Pompeius oszlopa GRÁNITSZARKOFÁG UF: granite sarcophagus (ang. BT: múzeum GRÈS (fr. Eredményeit „Pyramidographia” (1644) című könyvében tette közzé.) VÖRÖSGRÁNIT GRÁNITSZARKOFÁG GRANITE SARCOPHAGUS (ang. majd 1898-99-ben egyedül. teremben ékírásos táblákat pecséteket Mezopotámiából. BT: múmiavizsgáló RT: Irtierszenu GRAPE (ang. FREDERICK WILLIAM (1869–1949) SN: Angol egyiptológus-régész. hideg vizet zúdítottak rá.ca GREEN MONKEY (ang. Great Shelfordban halt meg 1949-ben.ca lyn. a másik pedig egyszerű gömb alakú volt. 1896-98-ban táérképkészítőként dolgozott a Geological Survey of Egypt-nek.) SN: XVI. reliefeket Palmirából.) HOMOKKŐ KÖZÖNSÉGES MIRTUSZ GRIECHISCHE MYRTE (ném.) GREAVES. FRANCIS LLEWELLYN (1862–1934) SN: 1879-ben vált egyetemi hallgatóvá. gránitszarkofágja GRÁNITSZERSZÁM BT: szerszám NT: gránitdöngölő RT: gránit GRÁNITSZOBOR BT: szobor NT: Dzsehuti3 szobra (BM: EA 69863) (801-631-200 TB) 486) GRANVILLE. aki 1638-ban járt Gizehben. 332–i. Ilyen gömb alakú gránitkalapácsot talált Waynman Dixon és Dr. 1901-02-ben visszatért a területre Somers Clarke-kal és Archibald Sayce-szel. Harwa szobra (KEM: JE 36930) Harwa szobra (LEM: 8163) Neheszi2 szobra Ramszesz. VI. 395) GÖRÖG-EGYIPTOMI GÖRÖG-RÓMAI KOR GREEN. feketegránit szarkofágja Ramszesz. aki tudományos boncolást végzett egy Irtierszenu nevű múmián 1825-ben. 1–2. Az egyik tölcsér alakú volt a fogójánál elkeskenyítve.) FEHÉRBARKÓJÚ CERKÓFMAJOM GREGORIAN EGYIPTOMI MÚZEUM (Ol.u. 1. azaz lerajzolta azokat. taniszi szobra Riya1 szobra (801-633-300 TB) GRÁNITSZTÉLÉ BT: sztélé NT: Álom-sztélé Éhínség-sztélé GRIFFIS.e. Önereje és természetadta 194 . teremben Adriana rezidenciája Szerapeumának rekonstrukcióját.) SÍR SÍR LITIKUS HOMOKKŐ NAGY KIRÁLYI HITVESEK FŐADMINISZTRÁTOR SZŐLŐ GRAYWACKE (ang. ahol nagy lelkesedéssel vetette bele magát az egyiptológiába. Bir Minayhból 17 feliratot közölt 1909-ben. a 9. századi Egyiptom és Róma leleteit. 100-ig.) Gregorian Egyptian Museum (ang.

Nicolas könyvei AD: ngrimal@ifao.uk/Griffith. Karrierjét két fő területen lehet számon tartani. Francis Llewellyn könyvei GRIFFITH. BT: Ashmolean múzeum (An. BT: gerzehi sír SN: Oldalára fektetett halott található a sírgödörben 16 sírmelléklettel. Vegyjele: C7H8O2. ROLF SN: Egyetemi professzor a mainzi Johannes Gutenberg Egyetemen.ox.egnet. SYLVIE BT: egyiptológus AD: guichard@louvre. BT: gerzehi sír SN: Felhúzott térdekkel és könyökben behajlított karokkal oldalára fektetett halott található benne.) SZÜRKE DARU DARU PÁRTÁS DARU FEHÉRBARKÓJÚ GUA SN: A 12.ac. The (1898) GRIFFITH INSTITUTE (An. s azonnal elismerést szerzett az egyiptológusok között. BT: fakoporsó RT: Gua Gua sírja Két Út Könyve GUA SÍRJA SN: El-Bersában található. BT: angol egyiptológus NT: Griffith. A Kairói Egyiptomi Múzeumban található. amelyet cédrusfából vontak ki és mumifikációnál alkalmaztak.html GRIMAL. BT: bersai sír RT: Gua Gua koporsója női szolgaszobor (BM: EA 30716) GUELDEN.) GRZYMSKI. Nicolas NT: Historia del antiguo Egipto (2004) GRÓB (len. STEFAN BT: egyiptológus AD: grunert@bbaw.on. BT: balzsamozóanyag GUA KOPORSÓJA SN: Alja a Két Út Könyve néven ismert irattal van díszítve. CHRIS GUM ACACIA (ang. SVENJA BT: egyiptológus AD: Svenja.: +44 (0) 1865-278099 (hivatal) vagy +44 (0) 1865278097 (Archív és Topographical Bibliography) Fax: +44-(0)1865-278100 griffox@ermineean.) mézga BT: növényi ragasztóanyag MIRHA TÖMJÉN GUMMI MIRRHAE GUMMI RESINA OLIBANUM GT67 GUNDLACH. Egyrészt brilliáns filológus volt. másrészt aktív ásató Egyiptomban és Szudánban. BT: gerzehi sír SN: Ebben a sírgödörben egy fejétől megcsonkított.tehetsége folytán zsenivé vált.) SN: A Griffith Institute az Oxford Egyetem része. 1901-től egyetemi docens. FRANCIS LLEWELLYN KÖNYVEI BT: Griffith. Itt találtak egy női szolgaszobrot. BT: egyiptológus RT: Heqanakht papiruszok (MMA 223516–523a-e) GURNET MURAI UF: Gurret Murrai (spa.net GRIMAL.) Qurnet Murrai SN: Ez volt az egyetlen emberi település a Nílus nyugati partján.uk http://www. aki a Heqanakht papiruszokat elsőként vizsgálta.ac.) GRÜNE MEERKATZE (ném. NICOLAS KÖNYVEI BT: Grimal. BT: orvos RT: Gua koporsója Gua sírja GUAIAKOL GUAIACOL (ang. KRZYSTOF UF: Grzymski. BT: gerzehi sír SN: Egy oldalára fektetett holttest található a kis sírgödörben felhúzott térddel és könyökben behajlított karokkal. oldalára fektetett holttest található derékszögben felhúzott térdekkel.Guelden@uni-koeln. amelyek között két lapis lazuliból készült nyaklánc is volt. amely az egyiptológiára és a ókori közel-keleti tanulmányokra specializálódott. dinasztia idején élt főorvos. BT: falu NT: Gurnet Murai ókori lakosai gurnet murai nekropolisz GURNET MURAI NEKROPOLISZ BT: Gurnet Murai nekropolisz NT: gurnet murai sír GT80 GT105 GT205 195 . majd 1924–1932-ig az egyiptológia professzora.de GRUS CINEREA (lat.) GRUS GRUS (ang. a térd és a könyök a test előtt összeér.de GUICHARD. KRZYSTOF GRZYMSKI. Róla lett elnevezve a Griffith Institute.ca GT20 SN: Oldalára fektetett holttest derékszögben felhúzott térdekkel és mellkas előtt könyökben hajlított karokkal található a kis sírgödörben 16 sírmelléklettel.uni-heidelberg.) CERKÓFMAJOM GRÜNE PAVIAN (ném. D-55099 Mainz Tel.de GUNN. mellette 6 sírmelléklettel. A fej a testtől elválasztva hevert a nyak felett. Karjai maga előtt kinyújtva a combjai közé nyúlnak be.: + 49(0)6131-39-20885 (Titkárnő: 39-22438) Fax: + 49(0)6131-39-5409 email: R.fr GUKSCH.) GUAIAKOL UF: guaiacol (ang.museum griffox@ermine.Gundlach-DA@t-online.de guksch@daad.) GUM ARABIC (ang. Francis Llewellyn (1862–1934) NT: Petrie Papyri. A falu lakosait felsoroló listák épségben megmaradtak.ox.) GRUS VIRGO (lat. BATTISCOMBE GEORGE (1883–1950) SN: Filológus.urz. BT: német egyiptológus AD: Institut für Ägyptologie und Altorientalistik Johannes Gutenberg-Universität Mainz.) SN: Sárgás aromás olaj. 14 sírmelléklet volt mellette. HEIKE BT: egyiptológus AD: b13@ix. BT: gerzehi sír UF: gum (ang. NICOLAS BT: egyiptológus NT: Grimal. A lábak és a karok erősen behajlítva.) AD: Oxford OX1 2PH United Kingdom Tel.) SÍR GRUNERT. mellette 8 sírmelléklettel. Chris BT: egyiptológus AD: krzysg@rom.) GRZYMSKI.bishkek.) GUMI ANUBISZ-PÁVIÁN GUM ARABIC TREE (ang.su GÚLA PIRAMIS GUMI EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA EGYIPTOMI AKÁCIA GUM (ang.ashmol.

Ezek után a holttestet elszállították és bebalzsamozták (ha tehetősebb volt életében). amelyben. The Victoria Museum of Egyptian Antiquities. arany pálmalevél formájú oszlopfőkben végződtek. I. a fejüket kopaszra nyíratták és leborotválták szemöldöküket. valamint siratták a halottat. Ha az uralkodó halt meg. Uszerré. Ha macskájukat gyászolták az emberek. és falaikat aranyfüstlemezzel vonták be.GURNET MURAI ÓKORI LAKOSAI SN: A falu lakóit felsoroló fennmaradt listák nemcsak az összes személyt és annak foglalkozását sorolják fel.) SN: 5-6 m magasra növő örökzöld fa. A halálozás napján sárral kente be a ház minden asszonya saját fejét. században kezdték használni a Nílus partján. A férfiak hasonló ruhában voltak és ők is ütögették a testüket.e. 17) SN: Az illatos gyantafüst segítségével a halottak legyőzhették a nehézségi erőt és így megszabadulhattak a földi világtól. Az Amarna-korból maradtak fenn ilyen amulettek.gustavianum.se/vm/victoria. nem mutattak be áldozatokat. melynek tűlevelei árszerűek. melynek lényege a gerincvelő elváltozása. Robinson illetve G. Két nappal a haláleset után vette kezdetét a balzsamozás hosszú művelete a balzsamozó pap vallási szertartásával. szúrósan merevek. fonott gyékényt imitálva. nemes cselekedeteit és annak gyümölcsét. amely lassan háttérbe szorította a lent.) BT: növényi alapanyag GYERMEK BT: ember NT: Sherit GYERMEK-AMULETT SN: Egy guggoló gyermekalakot figuráztak oldalsó hajtinccsel. BT: boróka NT: borókabogyó GYALOGHINTÓ SN: A gyaloghintók általában elegáns. majd előszámlálta érdemeit. S-75310 Uppsala Tel. A történet vége hiányzik. BT: gyászének GYÁSZOLÁS GYÁSZ GYÉKÉNY UF: buzogányfű buzogány2 buzogánysás rush (ang. BT: vírusos betegség RT: Deshasheh múmiája Khnumu-Nekht múmiája Sziptah lába GYERMEKEK HAJVISELETE SN: A gyermekek fejét leborotválták. Brained fektették le 1951ben. hanem az egyes házak lakóit is.uu. W. BT: amulett GYERMEKBÉNULÁS UF: Heine-Medin-féle betegség Poliomelytis (lat. 5.) UF: Museum Gustavianum SN: Az Egyiptomi Antikvitások kurátora Geoffrey Metz M. 196 . és nem rendeztek ünnepeket. 70 napig gyászolták az egész országban.se Web: http://www. BT: szokás GYÁSZÉNEK GYÁSZDAL GUSTAVIANUM MÚZEUM (Sv. A rokonok útközben csatlakoztak az asszonyokhoz.) KOM MEDINET GORÁB GURNET MURAI GURRET MURRAI (spa. BT: illatszer növényi alapanyag NT: borókagyanta kilikai jegenyefenyő gyantája GYAPJÚ SN: A birka testét borító szőrzet. 10) Typha tourn (lat. bunda. A módszer két alaptételét W.) SN: 2-5 éves korban a legkönnyebb elkapni ezt a betegséget. BT: Gurnet Murai GURNET MURAI SÍR BT: gurnet murai nekropolisz NT: Amenemheb2 sírja Ameneminet2 sírja Ameneminet3 sírja Amenemopet6 sírja Amenemuya2 sírja Amenwahsu2 sírja Ankhefenrahorakhty sírja Hekamaatranakht Ture sírja Hormin2 sírja Huja1 sírja Karakhamun sírja Meh4 sírja Merimesz sírja Nay1 sírja Nehi sírja Petersemsedu sírja Sayemitef sírja Szobekmesz1 sírja Uszerhat7 sírja Uszermontu1 sírja GUROB (ang. A hetven nap alatt előkészítették a temetést. BT: szeriáció GYALOGFENYŐ UF: Juniperus communis (lat. mégpedig a gerincvelő első szürkeoszlopainak gyulladása. egyetlen oldalra lógó hajtincset meghagyva. A gyászszertartás során a főpap méltatta az elhunyt uralkodó jellemét. ruhájukat felhúzták. hogy térjen vissza hozzájuk. Gyantából állítottak elő átlátszó lakkot olaj hozzákeverésével. akik koronákkal látják el a gyermekeket. A duett formában írt dal szövege valószínűleg egy sokkal korábbi gyászéneken alapul. BT: hajviselet GYERMEKEK SZÜLETÉSE SN: Egy történet a Westcar-papirusz Kheopsz1 és a varázslók című fejezetéből.) (1. BT: hintó GYALOGSÁG BT: katonaság GYANTA UF: resin (ang. BT: állatszőr GYARMAT GYARMATBIRODALOM GYÁSZÉNEK UF: gyászdal BT: ének NT: gyászének Oziriszért Maneros RT: gyász GYÁSZÉNEK OZIRISZÉRT SN: Ebben a költeményben Ízisz és Nephtüsz siratják bátyjukat és könyörögnek neki. BT: múzeum AD: Museum Gustavianum. A. majd a halottat hátrahagyva körbefutották a várost és mellkasukat. a gizehi Ré wab-pap felesége Reddzsedet hármasikreknek ad életet istenek asszisztálásával. A gyász ideje alatt zárva maradtak a templomok. egyéniségét. az élők világába. Tobozbogyója a borókabogyó.) poliomelytis epidemica (lat. Akademigatan 3.: ++46 / (0)18-471-7571 Fax: ++46 / (0)18-471-7572 E-mail: museum@gustavianum.uu. néha az arcát is.) GYARMATBIRODALOM UF: gyarmat BT: ókori birodalom NT: óegyiptomi gyarmat GYÁSZ UF: gyászolás SN: Emberek gyászolása esetén megnövesztették a hajukat és a férfiak a szakállukat. és egy övvel rögzítették. és az utolsó napon a sír bejáratánál felravatalozták a halottat.) (1.html GÜMŐKÓR TUBERKOLÓZIS GYAKORISÁGI SZERIÁCIÓ SN: Azt méri. S. hogy egy kerámiastílus előfordulásának gyakorisági arányai hogyan változnak. fedetlen mellüket csapkodták.

templomban. BT: isten NT: Amon Honszu1 Hórusz Imhotep1 Ízisz 1 Min Szahmet Thot1 RT: orvostudomány GYÓGYÍTÓ SZOBOR SN: A gyógyító szobrok mindig az istenné vált állíttatót ábrázolják és segítséget nyújtanak a hozzájuk fordulóknak.) HAL GYMNODONTES (lat. Fordította Molnár Imre. BT: gyógyítás NT: adit elleni gyógyszer antibiotikum asztma elleni gyógyszer bélféreg elleni gyógyszer fogínysorvadás elleni gyógyszer fogszuvasodás elleni gyógyszer főzet gyomorfekély elleni gyógyszer henet kezelése homályos látás elleni kezelés hullaméreg elleni szer kenőcs kúp propolisz skorpiómarás elleni kezelés trichiasis elleni kezelés véraláfutásos szem elleni kezelés RT: Ebers-papirusz gyógymód GYÓGYSZERES KEZELÉS GYOMOR UF: Cardia (lat) khet (óei. hogy több gyöngysorból állnak. 21) BT: orvos GYÓGYÍTÓ ELJÁRÁS GYÓGYMÓD GYÓGYÍTÓ ISTEN SN: A gyógyító istenek segítségül hívása lényeges része az egyiptomi orvosok működésének a betegségek kezelésében és megelőzésében. BT: szobor NT: Dzsedher gyógyító szobra GYÓGYÍTÓ SZÖVEG BT: gyógyítás szöveg NT: ráolvasás GYÓGYMÓD UF: gyógyító eljárás BT: orvostudomány NT: beöntés dunsztkötés inhalálás rögzítő kötés RT: gyógyszer GYÓGYNÖVÉNY BT: növény NT: kakukkfű retek sáfrány GYMNOSPERMATOPHYTA (lat. nem volt külön gyógyszerész. hogy ilyen gyöngyhálóval fedték az elhunyt testét. A gyógyszereket maguk az orvosok készítették. BT: gallér NT: Neferuptah gyöngygallérja (KEM: JE 90199) GYÖNGYHÁLÓ SN: Főként a Harmadik Átmeneti korra jellemző. BT: ember-múmia GYÖNGYGALLÉR UF: usekh necklace (ang. amelynek bőre és hajszálai is viszonylag épségben megmaradtak. Ennek döntő fontossága volt a halhatatlanság szempontjából. Általában lakomákon viselték a nők és a férfiak egyaránt. Kiadta a Magyar Helikon.BT: Kheopsz1 és a varázslók GYERMEKNEVELÉS SN: Az anyák gyermekeiket az oldalukhoz kötözték vagy a hátukra. A szobrokat „megmentő”-nek nevezték és nyilvános helyen állították fel őket. Thébában a Ramesszeum egyik oszlopán és a Deir es-Selwít templomban. ásványokból készítették. (1. előállításukhoz szerves és szervetlen anyagot egyaránt felhasználtak. hogy az ábrázolt személy nevét minél többen kimondják. BT: gyógyszer GYÖMBÉR SN: Zsugorított helyzetben fekvő ötezer éves múmia. Vöröses hajszíne miatt nevezték el Gyömbérnek. A (1973) SN: Szerelmi költeményeket tartalmazó mű. BT: cselekedet GYERTYÁNFFY LUKÁCS SN: 1840-ben járta be Egyiptomot. A Ó. majd ezt 4 napig kell inni. jönnél bárcsak a nővérhez Ré1 dicsérete Szívből szeretett nővéred GYÓGYSZER 197 .. BT: Egyiptom-utazó GYMNARCHUS NILOTICUS (lat.) NÍLUSI CSÖRÖSSZÁJÚ CSUPASZFOGÚ NYITVATERMŐ GYÓGYSZER UF: ellenszer gyógyszeres kezelés orvosság remedy (ang. ábrázolásokon istenek is díszítettek ilyen nyakékkel.) (1. Legtöbbször magokból.) SN: Gyógyszerek tömegét sorolják fel a papiruszok. 21) SN: A gyógyítók az orvosokkal ellentétben csupán mágikus orvosságokat vagy ördögűzést alkalmaztak a gyógyításhoz.) BT: emésztőszerv GYOMORFEKÉLY ELLENI GYÓGYSZER SN: Összezúzott datolyamagot le kell forrázni. Címét az egyik benne szereplő versről kapta. Nevét megtalálhatjuk az egyik szobron az abu-szimbeli .. mint a fáraók viseletében. melyeket végükön egy széles dísz tart össze. BT: halotti ruha GYÖNYÖRŰSÉG DALAINAK KEZDETE. A Himnusz Aton napisten tiszteletére Kezdete a szépszavú beszédnek Kis pecsétgyűrűje csillan az ujján nagy gyönyörűség mondásainak kezdete. A hétköznapi emberek körében éppúgy előfordult. a nyersfordításokat az óegyiptomi eredeti szövegekből Kákosy László készítette. többnyire összezúzással. BT: orvostudomány NT: gyógyító szöveg gyógyszer terápia ördögűzés recept RT: orvosi papirusz GYÓGYÍTÓ UF: healer (ang.) uszekh-nyakék uzeht gallér SN: Jellegzetességük. én drága fivérem… E szavakkal szól a falomb gyönyörűség dalainak kezdete. BT: szerelmi költemény NT: Elmennél tőlem? Én istenem. valószínűleg főként azért.) GYÓGYINTÉZET BT: intézet NT: kórház GYÓGYÍTÁS SN: Az ókori Egyiptom gyógyítási és varázslási szokásairól kilenc orvosi papirusz ad felvilágosítást.

nov. Henry (1780–1827) Wellcome. aug.–) UF: Győry-Király Hedvig BT: magyar egyiptológus AD: Szépművészeti Múzeum.: mh. Henry (1853. –) GYŐZELMI FELIRAT SN: Ha a fáraók meg akarták örökíttetni a győzelmeiket. máj. a hieroglif írásban azokat mindig egy sólyom és alatta az arany szimbóluma jelentette. Giovanni (1780–1860) Déri Frigyes Drovetti. Camille Salt. Marius (1839–1913) Clot-Bey. 28. (1) 397-5228 GYŐRY-KIRÁLY HEDVIG GYŐRY HEDVIG (1959. aug.GYŐRY HEDVIG (1959. Bernardino Michele Maria (1776–1852) Feuardent Harris.) GYULLADÁSOS CSONTBETEGSÉG UF: osteomyelitis (lat. 30. Vlagyimir Szemionovics (1856. 7–1868. 5. Dózsa György u.– 1947. 41. Antoine-Barthelemy (1793. 25.. BT: felirat NT: Kheopsz1 győzelmi felirata GYŐZELMI SZTÉLÉ BT: sztélé NT: Piankhi2 sztéléje GYPS (ném. Anthony Charles (1790–1869) Golenyisev. Budapest.) d’Anastasi.) GIPSZ GIPSZ GYPSUM (ang. otth. lat. 23.) Rollin. (1) 343-9759. 21–1936.) GYÜMÖLCS BT: élelem növény NT: almaféle aszalt gyümölcs datolya dumpálma diója füge gránátalma görögdinnye őszibarack sárgabarack szőlő GYŰRŰ BT: ékszer NT: arany gyűrű atlantiszi gyűrű pecsétgyűrű 198 . 23. Tel. máj.) BT: csontbetegség NT: tuberkolózisos gyulladásos csontbetegség GYŰJTŐ NT: Cazeneuve. júl. aug. jan.

III.e. 6 évig uralkodott. az Újbirodalom idején a fáraó katonái rengeteg olyan fegyvert használtak (háromszögű íj. Mut.e. BT: isten FEJEDELEM SN: 19. hozzátartozói NT: Haankhef hozzátartozói RT: Haankhef szkarabeusza (PM: UC 11546) HAANKHEF HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Kemi2. Szobekhotep) a 13. dinasztia 4. 83×83 m. XII. BT: Ízisz3 hozzátartozói HABA PIRAMISA UF: Layer Pyramid (ang.e. melyeket ezen hadvezér hatalma alá helyeztek.) BERENIKÉ FÜRTJEI HABA (i. Szahmet NT: actiumi csata (i. és visszaillesztette a megtisztított festett dekorációt. hogy az első kamra falait és dekorációit megtisztítsa és megvédje. akinek tetemét a Nílusban találták meg. Ők hozták ugyanis az országba az első lovakat és harci szekereket is. Szobekhotep. valamint Nagadában egy kőedényen.) SN: Abüdoszi pap. IV. hadseregének hadosztályai HADRIAN (ang.e. Finom kezeléssel és egy sor kémiai anyaggal Lamia eltávolította a falakon lévő só nagy részét. Miután ezzel elkészült rögtön kezelte és ezáltal megóvta azokat a falrészeket is. BT: császár RT: Antinoé Hadriánusz fejszobra Hadriánusz palotája Ptolemaiosz. 130 júliusában szállt partra szeretőjével és kíséretükkel Alexandriában. 19) UF: Hadrian (ang. 18. a szírektől és a hettitáktól származtak. akit 50 évesen ismert meg. dinasztia idején. négy egyenként 10 ezer főnyi hadtestről szólnak a krónikák. Athribisz1-ben ő fejeztette be a XII. piramisai lépcsős piramis závijet el-arjáni piramis HABARCS SN: Imhotep1 Szakkarában agyag alapú habarcsot.u. BT: Haankhef (ang. 1738–1727) (i. Neosz Dionüszosz temploma HADRIÁNUSZ FEJSZOBRA SN: Denderahban találták meg Hadriánusz hatalmas bronz fejszobrát. IV. BT: usébtik HÁBORÚ SN: A háborúknak több istene is volt: Montu. Később. 31) hükszósz háború líbiai háború Mentuhotep. Háború kitörésekor az egyes kerületi fejedelmek és templomok csapataikat a király rendelkezésére bocsátották. a görög fiatalhoz.) NT: Neferhotep. Noferhotep.e. LAMIA ELSN: 1993 nyarára szerződtették II. 1685–1678) HAANKHEF SZKARABEUSZA (PM: UC 11546) BT: szkarabeusz HAAR DER BERENIKE. A Níluson átkelve meglátogatta a Memnonkolosszusokat. amelyet Bersa alapjaira építtetett. 199 . kisebb hadivállalatokra is ezt küldte ki. BT: fáraó RT: Haba piramisa HABADJILAT (ang.) Hadrianus SN: Római császár. 131 elején hagyta el Egyiptomot. Ezután utazását Thébába folytatta. században a hükszószok hadjáratának köszönhetően új haditechnika honosodott meg Egyiptomban. írnok HÁ1 HÁ2 HADIDI. akit gyengéd szálak fűztek Antinouszhoz. Ptolemaiosz által elkezdett templom építését. Ramszesz fiainak sírjához. Nevét Hierakónpoliszból és Závijet el-Arjáni sírokból ismerjük. 117–138) (1. büntető expedíciója szíriai háború RT: Montu HACHISHI. dinasztiában Gizehben már a gipsz alapút választották. BT: építőanyag HABEHENT USÉBTIJE SN: Az Újbirodalomból származik. BT: főpap Szobekhotep. BT: hadászat technika HADITENGERÉSZET HADIÚT BT: út NT: Hórusz útja HADJÁRAT BT: hadászat NT: hódító hadjárat HADOSZTÁLY NT: hadtest Ramszesz. I. BT. I. IV.) SN: A 3. míg a 4. 2603-2599) UF: Khaba (ang.) SN: Befejezetlen lépcsős piramis Závijet el-Arjánban. a Louvre-ban található. BT. majd Fajjúm2-nál rejtélyes körülmények között meghalt Antinousz. A királynak csak testőrcsapat állt a rendelkezésére.H HA SN: A Nyugati-sivatag istene. 1705–1694) (i.) HADRIANUS HADRIÁNUSZ HADRIÁNUSZ TENGERI HADÁSZAT HAANKHEF (ang. királya. görbe kard) melyek más ősi ellenségeiktől. amelyeket frissen szabadítottak meg a rárakódott rétegektől. dinasztiabeli írnok. Neith1. akinek fiából fáraó vált (IV. büntető expedíciója polgárháború Szeszósztrisz. sisak. SUZUKI BT: japán egyiptológus HADÁSZAT UF: hadviselés NT: haditechnika hadjárat hadsereg harci állat harci eszköz tengeri hadászat HADRIÁNUSZ (i. melynek alapja kb. Fegyverzetükre nézve lándzsások és íjászok voltak. Az egyiptológusok Szahuré sírjában találták bevésve a nevét. BT: befejezetlen piramis dinasztia.e.) SN: Ízisz3 anyja. BT. Hadriánusz Antinousz emlékére ezév október 30-án megalapította Antinoét. (i. restaurátor HADISZEKÉR HARCI SZEKÉR HADITECHNIKA UF: harci technika SN: Az i. Az egyes kerületi fejedelmeknek is megvolt a maguk kisebb csapatuk és a pénzügyi hivatalnokoknak is szükségük volt a katonákra. I. 1696–1686 Szobekhotep. DAS (ném. II. Fiai: I. Egyiptom állandó hadserege legalább 40 ezer főből állt. bronzszobor fejszobor RT: Hadriánusz HADRIÁNUSZ PALOTÁJA BT: palota HADSEREG SN: Az Újbirodalom kezdetéig nem volt nagy állandó hadsereg. kiket a bányákba vagy kőfejtőkbe küldött csapatok fedezetére használtak. (i. 3.e. Onurisz. ahová november 18-án érkezett.u. páncéling.

mint egy tucat piramis. BT: Ramszesz. a sírfeliratokon a „kedves hitvesem” vagy a „ház úrnője” kifejezések után üres helyet hagyott. I. Az osztrák-német kutatócsoport fedezte fel Junker vezetésével. memphiszi főpap. uralkodási évben szerezte meg a Ptah főpapjának előkelő címét. Unisz. majd a 25. dinasztiabeli Hormesz1 kincstárnok unokája. BT: ember-múmia Haemuaszet1 HAEMUASZET1 USÉBTIJE (PM: UC 2311) BT: usébtik RT: Haemuaszet1 HAEMUASZET2 UF: Khaemwaset (ang. amelyeknek állomáshelyei: Théba fölött az első katarakta környékén. BT: elöljáró herceg Ptah-főpap Ramszesz. Ez a sír tele volt múmiákkal és szarkofágokkal. RT: Haemuaszet3 sírja HAEMUASZET2 SÍRJA UF: QV44 SN: 1903 februárjában fedezte fel Schiaparelli. BT: gizehi masztaba HAEMHET UF: Chaemhet2 (ném.) commander of the army (ang. de végül nem oda temetkezett. amelyet Memphisz gyakorolt.) Mahu1 (ang. Mellkasán aranyból és zománcból készült. beindított egy tisztítási és állagmegóvási programot.). Amenhotep jószágigazgatója. Ezek a lyukak ott is maradtak a szövegben. helyreállítsa …. Számos történet született róla. sírkápolna és szobor restaurációjára került sor. Tehetséggel megáldott építész lévén nagy figyelmet fordított a korábbi fáraók által készíttetett építményekre. Még alig múlt el 10 éves. a Király fia.) SN: III. Miután tanácskozott II. az anyag állapota. nagymértékben helyrehozta Észak.) SN: Vezír és városi elöljáró. Apja 16. Második gyermekként született II. Nyakában aranylánc lógott amulettekkel. A „Stories of Setne Khaemwese” című könyv egyik elbeszélésében pl. Ízisznofrettől.. Szent áldozatokat hozott értük … vizével együtt …. és a szilárdságuk. 945–924) Sesonk2 Uni HADTEST SN: Egy 10 ezer főnyi hadtestből állt Egyiptom állandó hadserege.) Kha-em-waset (ang. ellátta földadománnyal és személyzettel”. hadserege katonaság katonatiszt királyi hadsereg középbirodalmi hadsereg lándzsás Ptolemaida hadsereg Ramszesz. hogy felhívja az utókor figyelmét a jó munkájára: „Őfelsége úgy határozott. BT: hadosztály HADVISELÉS HADÁSZAT HAEMANH MASZTABÁJA SN: A G2000 jelű masztabától keletre helyezkedik el.BT: államszervezet hadászat NT: csapatkapitány gyalogság hadsereg parancsnok hadtest hadosztály íjász Kambüszész. Gizehben is építtetett magának sírt.) commander of soldiers (ang.) Khaemwaset (ang. hadserege újbirodalmi hadsereg HADSEREG PARANCSNOK UF: comandante de soldados (spa. Közép-pap. Egy másikon pedig a nyugat-ázsiai Tunipnál folytatott katonai hadjáratban vett részt. Az L alakú sírszerkezet központi kamrája négyszögletes és az észak-déli tengelyen fekszik. II. Az egyik képen a két fiú egy harci szekérben áll s éppen követik apjukat egy ütközetbe.) Khaemwese (ang. mivel meghalt. épületét … Khaemwese. Uszerkaf piramisát is ő újíttatta fel. Szahuré. Ennek a fegyveres akciónak a jeleneteit Beit-el-Váli templomának falára vésték. BT: jószágigazgató királyi írnok magtárfelügyelő RT: Haemhet sírja HAEMHET SÍRJA UF: TT57PM SN: Három kamrával rendelkezik nagyszerűen faragott reliefekkel.) Khaemhet (ang. Khaemwese. aki valaha is Egyiptomban született. BT: seikh abd el-gurnai sír sziklasír NT: Haemhet sírjának feliratai RT: Haemhet HAEMHET SÍRJÁNAK FELIRATAI SN: Haemhetnek még életében elkészült a sziklasírja. din.) Khaemuaszet Khaemwas (ang. Arcát aranymaszk fedte. Minden esetben feliratot készíttetett az objektum falára. mielőtt elszánta volna magát a házasságra. Alsó. Dzsószer.e.) Khemwaset (ang. hozzátartozói vezír NT: Haemuaszet1 amulettje (PM: UC 12796) Haemuaszet1 múmiája Haemuaszet1 usébtije (PM: UC 2311) HAEMUASZET1 AMULETTJE (PM: UC 12796) BT: atef-amulett HAEMUASZET1 MÚMIÁJA SN: 1852. BT: Haemhet sírja sírfelirat HAEMUASZET1 UF: Jaemuaset (spa. (i. erős hanyatlásnak indult. a líbiai határ körzetében. Az ő korában már igencsak romos állapotban voltak. Ramszesz fia (20. rajtuk Haemuaszet1 neve. március 15-én robbantotta ki a földből Auguste Mariette. II.) Bakenptah2 Mermesa (i. leírják. Ramszesz második feleségétől.és Felső-Egyiptom magtárainak felügyelője és királyi írnok a 18. amelyből készültek. III hozzátartozói. melynek eredményeképpen több. Még halála után ezer évvel is úgy emlegették. hogyan próbálta meg megszerezni azt a Thot1 isten által írt könyvet. Ramszesz kedvenc fia volt. II. hogy az egyik legnagyobb tudós és varázsló. hogy a kézművesek legfőbb vezetője. amikor féltestvérével.) Khamhat Meh (ang.) Jaemjet (spa. II.) Truppenkommandeur (ném. 1712–1710) Meru1 Nemrat Sesonk. amelyek számos érdekes tárgyat tartalmaznak.) BT: hadsereg parancsnok NT: Amenemheb Meh1 (ang.) Khaemwase (ang.e. Palesztinában és a Nílus-delta térségében voltak.és Dél-Egyiptom királyainak épületeit. melyben mágikus varázslatok olvashatóak. de mivel háreméből még egyetlen asszony mellett sem kötelezte el magát. Ramszesszel a kérdést illetően. dinasztia idején. Amon-herkhepseffel együtt elkísérték II. BT: Királynék Völgye sírjai magánsír HAEMUASZET3 SN: A 18. Ramszeszt egy katonai hadjáratra Núbiába. uralkodási évében szerezte meg a közép-papi címet. valamint a Fáraók masztabáját.) SN: III. BT: Hormesz1 hozzátartozói 200 . templom. a Közép-pap és Király fia. kiterjesztett szárnyú sólyom feküdt.

e.) Khaf-Khufu (ang. 73) BT: falfestmény HAEMUASZET5 UF: Chaemwaset (ném. FAYZA BT: egyiptológus AD: fhaikal@aucegypt. hozzátartozói HAFRÉ KEPHRÉN (i. Hufuhaf fia.RT: Hormesz1 HAEMUASZET UF: Chaemwaset (ném. Thutmózisz idején. ami a fej egyik oldalán hullott alá. hogy erősebb és rugalmasabb legyen a tartása.) HÁJ UF: fat (ang. dinasztiában.) SN: A hajba fűzött díszek gyakori kellékei voltak az ünnepi hajviseleteknek. (1. Amenhotep wab-papja a 18..) Kamwaset (ang. kis amuletteket.) BOGLÁRKA ALKATÚ 4 HAI BT: munkafelügyelő HAIKAL. BT: wab-pap RT: Haemuaszet4 sírja HAEMUASZET4 SÍRJA UF: TT261PM BT: dra abu el-nagai sír RT: Haemuaszet4 HAEMUASZET4 SÍRJÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: Egy jelenetsor az egyiptomi szőlészet és boászat főbb műveleteit vonultatja fel.edu HAIR ORNAMENT (ang. BT: szépségápolás NT: hajfestés hajgöndörítés RT: sütővas HAJDÍSZ UF: hair ornament (ang. hogy ne bomoljanak szét.) BT: spárgavirágú NT: hagyma HAH (ang.) Amenkhaamwaset (ang. Ő jelképezi az ég korlátlan kiterjedését.) SN: Az ég istene. parókáknak. Krémekkel és balzsamokkal adták meg a haj színét és csillogását. BT: Amon-pap próféta Ptah-főpap RT: Haemuaszet5 sírja HAEMUASZET5 SÍRJA UF: TT369PM BT: Khokha-sír RT: Haemuaszet5 HAEMUASZET6 UF: Amen-chaemwaset (ném. Arany csöveket.) SN: I. Sweden HAGYMA UF: Allium (lat. INGELORE BT: egyiptológus AD: hafemann@bbaw.) BT: hagymaféle liliomféle zöldség NT: fokhagyma póréhagyma vöröshagyma HAGYMAFÉLE UF: Alliaceae (lat. 2520–2494) HAFSTRÖM. Amon harmadik prófétája a 19.) BT: zsír NT: kecskeháj HAJDÍSZ HAJÁPOLÁS SN: A hajukat illatos olajjal kenték be. de volt receptjük a kopaszság késleltetésére is. dinasztiában.e. BT: festés hajápolás RT: borókabogyó henna HAJFONAT UF: braids (ang. III. Ezután elefántcsont fésűvel fésülték ki. A hajfestésre hennát és borókabogyót használtak. BT: bot hajítófegyver HAJÍTÓBUNKÓ SN: Háborús jelenetek ábrázolásain látható. A gyermeki oldalsó hajfürtöket csattal vagy karikával rögzítették. BT: hajviselet HAJGÖNDÖRÍTÉS BT: hajápolás RT: hajgöndörítő csipesz HAJGÖNDÖRÍTŐ CSIPESZ BT: csipesz szépítkezési eszköz RT: hajgöndörítés HAJÍTÓBOT UF: hajítófa SN: Hajítóbotok ábrázolásait gyakran láthatjuk madarak és kisvadak elejtésénél.) SN: Ptah főpapja. BT: dísz NT: hal-amulett HAJFESTÉS SN: Hajfestést többnyire akkor alkalmaztak. majd vékony tincsekre osztották szét.) SN: II. spa. arany búzavirágot. spa. S-752 30 Uppsala. II. BT: Hufuhaf. A taposókád előtt Haemuaszet 4 mutat be áldozatot Renenutet istennőnek. A kisgyermekek haját leborotválták. 2558–2532) (i.) Khamwaset (ang.. csavarás művészetét. Karjai segítik az eget tartani. BT: Amunedjeh hozzátartozói HAFEMAN. Szinte alig maradt fenn ősz hajú ember ábrázolása.) SN: Az Újbirodalomban élt. BT: hajítófegyver HAJÍTÓFA HAJÍTÓBOT HAJÍTÓFEGYVER UF: dobófegyver SN: A madarakat fából készített hajítófegyverrel ejtették el. ha a hajuk elkezdett őszülni. csak egyetlen fonatot hagytak meg.de HAFHUFU UF: Chaafchufui (ném.) SN: Sokszor a haj dúsítására vagy díszsebbé tételére a hajat befonták vagy önálló hajfonatokat illesztettek hozzá az eredeti hajhoz. BT: fegyver NT: hajítóbot hajítóbunkó 201 . BT: égisten HAHEPERRÉSZENEB LAMENTÁCIÓJA BT: pesszimista irodalom HAHNENFUSSÄHNLICHE (ném. Az őszülő hajat hennával festették. dinasztiában. BARBRO BT: svéd egyiptológus AD: Prästogardsgatan 12c.) Kamweset (spa. BT: bunkó hajítófegyver HAJÍTÓDÁRDA SN: A fáraó gyalogságának egyik fegyvere.) Khamwaset (ang. RT: Haemuaszet6 sírja HAEMUASZET6 SÍRJA UF: TTA11 BT: dra abu el-nagai sír RT: Haemuaszet6 HAEMUASZET7 SN: Amunedjeh testvére a 18. A hajukat hosszúra megnövesztő nők ismerték a fonás.

(i.e. Az ajándékok azok az anyagok voltak. 393–380) HAKÓRISZ (i. Egyiptomban a természetes vörös hajúakat úgy tekintették. és a mesélő az ajándékba kapott csodálatos kincsekkel megrakva tért vissza hazájába. BT: tisztségviselő NT: Knemhotep RT: evezős tengerész HAJÓPARANCSNOK TENGERÉSZKAPITÁNY HAJÓTÖRÖTT. 399–380) (i.) Pediculus humanus capitis (lat. Medinet Habuban pedig egy kioszkot építtetett. aki Punt uralkodójának hívatta magát. A hajóácsok szabályos távolságonként fatraverzekkel erősítették meg a hajót. 393–380) HAJÓGYÁR BT: építmény NT: alexandriai hajógyár RT: hajó HAJÓKORMÁNYOS SN: Hat kormányos volt az első távoli vidékre utazó hajón.. Egyedül a mesélő tengerész élte túl a katasztrófát..(120.e. Egy. BT: Hakórisz (i. sőt. A társadalom kivetette ezeket az embereket. amivel hazatérhet.e.) száras növény SN: Sporofitonuk az alapvető szervekre (szár. menj haza! Viszontlátod gyermekeidet. amely a Középbirodalomból származik. 393–380) NT: Nepheritész. BT: divat NT: gyermekek hajviselete hajfonat hercegek hajviselete paróka táncosok hajviselete RT: fodrász HAJTÁSOS NÖVÉNY UF: Cormobionta (lat. hogy a hajótörött soha nem fogja viszontlátni a Boldogság szigetét.hajítódárda lándzsa HAJÓ UF: vízi jármű SN: E járművet először egymáshoz kötözött papirusz–nyalábokból készítették.e. 393–381) (i. melyeket belülről porrá zúzott papirusszal vontak be.) HAKÓRISZ (i. 393–380) UF: Achoris (své. BT: állkapcsos NT: angolna csőrösszájú angolnoida csuka fahaka friss hal harcsa keszeg koponyás hal márna mugil nílusi csőrösszájú hal pérhal ponty rája szárított hal uadzs hal vargahal RT: halcsont hal-múmia halszobor KIVÉGZÉS TÚLVILÁGI ÍTÉLET HALÁLBÜNTETÉS HALÁL UTÁNI ÍTÉLKEZÉS 202 .e. (i. 380) HAL UF: pez (spa. A hajóvázat hidakhoz használt deszkákkal vonták be. A kígyó azt is elmondta. hogy négy hónap múlva egy egyiptomi hajó keresi fel Ká szigetét.e. kerek.. a vízből magasan kiemelkedő meggörbült orr és tat volt jellemző. BT: vérszívó tetű HAJVISELET UF: coiffure (ang. gyökér) tagolódik. 29. hátrasimították fülüket szabadon hagyva és kenőccsel kenték. 399–379) fáraó NT: Hakórisz hozzátartozói HAKÓRISZ HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: I. mások vállig érő. Ismerték a parókát. ég veled.e. Némely múmia hajában egyaránt találtak serkéket és felnőtt tetveket is. A punti herceg ily szavakkal bocsátotta útjára: „Ég veled. ek-Kaabban templomot. BT: dinasztia. félhosszú hajukat egyenesre vágták.e. melyekért az egyiptomiak rendszeresen felkeresték Punt országát.) Hakor (ang.) SN: A hajtetvek ellen a fej kopaszra borotválásával védekeztek. Karnakban kápolnát.) frizura SN: Egyes férfiak fejüket teljesen leborotválták. 393–381) (i. Az egyiptomiak sohasem váltak igazi tengeri hajósnéppé. (i. BT: jármű NT: abu roasi hajó bárka Cleopatra csónak fahajó felukka folyami hajó gálya hadihajó halászhajó heluáni hajó Junon kereskedelmi hajó kiránduló hajó Luxor2 Meri-Amen nádcsónak papiruszhajó Sphinx teherhajó tengerjáró hajó tutaj utasszállító hajó RT: hajógyár hajós kikötő HAJTETŰ UF: lice (ang. Megint mások hajukat mindenhol rövidre nyíratták. Nepheritész. A szigeten egy jóságos kígyó uralkodott. Minden így is lett. A kígyókirály megjósolta a hajótöröttnek. melyekkel mindenféle elmozdulást kiküszöbölhettek. sapka alakú frizurát hordtak. BT: elbeszélés legenda Leningrád 1115 papirusz mese HAKÓRISZ (i.) Ahprisz Akhoris (ang. 553) BT: növény NT: magvas növény HAKOR (ang. 393–381) (i.) SN: Szakkarába temetkezett. néha meg is gyilkolták őket. Nepheritész. aki a puntok földjén ért partot. Fia: II. de még a történelem előtti időkben áttértek a sokevezős fabárkára. I.) SN: Az egyik legrégibb egyiptomi mese. Faszegeccsel erősítették össze a deszkákat.) SN: Nem négylábú vízi gerinces állat.e. a fáraó bányáiból visszatérő hajó borzalmas tengeri viharba került és elsüllyedt.) Hakoris (ang. hogy az egyiptomiak mennyire mesebeli helyként tekintettek Puntra.) hgr (tr.e. mint az istenek által magukra hagyott pestiseseket.e.” Ez a legenda megmutatja. The (ang. Az egyiptomi hajókra az ívelt test. az istenek hazájára.e. amelyet itt Ká szigetének neveztek. levél. 393–381) (i.. A UF: Shipwrecked Sailor. 399–393) Nepheritész. mindkét oldalon csak egy-egy sor evezős számára volt hely. mert az egy nap elsüllyed a tengerben. II.) HAKORIS (ang.

a Fajjúmból és a mocsarakból fogták a halakat. Díszként viselték néha táncosok is a hajukban. Az amulett védte őket.) Egyiptomi Halottaskönyv Halottaskönyv HK (röv.) HALL SN: Rajzoló. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 7772I. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 7775) SN: Kom Medinet Gorábból került elő. a kicsit hatékonyabb halászatra varsát. ABD ELSN: Egyiptomi közmunkaügyi miniszter. eredete ismeretlen.) HALOGENID HOLTTEST HALOTTAK FELDARABOLÁSA FELDARABOLÁSA BÍRÁK TERME HALOTTAK KÖNYVE UF: Ägyptisches Totenbuch (ném.) Dodenboek (hol. ennyi volt a feladatuk.HAL-AMULETT SN: Általában kisgyermekek hajába tűzték. BT: halhorog HALHÚS SN: A legfőbb fehérjeforrásuk ez volt az ókori egyiptomiaknak.uni-wuerzburg.) Book of the Dead (ang. a mai Egyiptom déli határánál. Két végükön felfelé kanyarodott a hajó teste. szigonyt vagy merítőhálót használtak. NT: gátos halászat horgászat kelepcés halászat kerítőhálós halászat szigonyos halászat RT: halászeszköz HALÁSZESZKÖZ SN: Az egyenkénti halfogásra horgot. vii) halhorog (PM: UC 7775) halhorog (PM: UC 56262) halhorog (PM: UC 63379) halhorog (PM: UC 63384) HALHOROG (PM: UC 5507) SN: A korai dinasztikus korból való.) BT: halászeszköz kampó NT: halhorog (PM: UC 5507) halhorog (PM: UC 7251) halhorog (PM: UC 7252) halhorog (PM: UC 7253) halhorog (PM: UC 7772i. akit Howard Carter vett maga mellé Tutankhamon sírjának feltárásánál.edu HALFA-VÁDI SN: A világon a legrégebbi házhoz hasonló építményekre a Halfa-vádi közelében bukkantak rá. valamint a kéréseket végrehajtani. BT: munkaeszköz NT: halászháló halhorog szigony varsa RT: halászat HALÁSZHAJÓ SN: Papirusszárból készült. iii. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 63379) SN: Vasból készült halhorog a Későkor és aRómai Kor közti időből származik. BT: Tutankhamon sírja megnyitásának vendégei HALISTEN BT: állatalakú isten NT: Hatmehit (ang.tamu.) SN: A kihalászott halakat azonnal fejbeverték egy kalapáccsal. származási helye ismeretlen. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 7253) SN: A Késői Középbirodalom korából való. BT: hús HALIM. származási helye ismeretlen. 17-én Tutankhamon sírjának megnyitásánál.) Holtak Könyve Kilépés a fénybe Nappali Eljövetel Könyve Napra Kilépés Könyve Nu papirusz Pert em heru (óei. VII) SN: Kom Medinet Gorábból kerültek elő. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 63384) SN: A Későkortól a Római korig datálják. Lahunból. a leghatékonyabbra pedig kerítőhálót. II. feb.de HALL OF THE TWO TRUTHS (ang. CHERYL WARD BT: egyiptológus AD: wardc@tamug.) SN: 190 fejezetből álló szent szöveggyűjtemény vázlatos illusztrációkkal. melynek az elhunyt túlélését kellett szol- 203 .) Pir-m-haru (óei.) HALMÚMIA BT: állatmúmia NT: sügérmúmia HALOGENID UF: Halogenmineral (ném. Howard munkatársai HALLGATÓ SN: Egész nap csak gazdájuk kérdéseit várták. BT: amulett hajdísz HALASTÓ SN: A vízi kertek egy mesterségesen kialakított része. BT: szolga HALLOF. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 56262) SN: A Későkortól a Római korig datálják.) Todtenbuch (ném. JOCHEN BT: egyiptológus AD: aegy020@mail. A Nílus gazdag populációjából. hogy ne szenvedjenek. az Újbirodalom korából. BT: folyami hajó HALÁSZHÁLÓ BT: halászeszköz NT: kerítőháló merítőháló HALCSONT HALSZÁLKA HALDANE. ii. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 7251) SN: A Késői Középbirodalom korából való. A hal-amulettek fulladás elleni szerepét erősíti meg a Westcar-papiruszon található Sznofru matrózlányai című történet is. BT: halhorog HALHOROG (PM: UC 7252) SN: A Késői Középbirodalom korából való. BT: vádi HALF-LAP (ang. Nyersen szolgálták fel. amelyben vízililiomok virágoztak és halak voltak bele telepítve. BT: Carter. aki jelen volt 1923. növényi szálakkal erősítették meg. Ballasból. III. Lahunból. miután sóval tartósították és a napon kiszárították.) BT: ásvány NT: laurionit oxihalogenid HALOGENMINERAL (ném. BT: tó HALÁSZAT UF: fishing (ang. Lahunból.) FÉLFEDÉS HALHOROG UF: fish-hook (ang. az Újbirodalom korából. nehogy a Nílusba fulladjanak.

A Halottak Könyvéhez készített illusztrációkon a Halottak Birodalmának valóságos térképét találjuk tavakkal. melyeket Thot1 isten a gyenge emberiség iránt táplált szánakozásból maga szerkesztett és a papoknak kinyilvánított. istennő. aug. 3. az elmondandó imát és megjelöli elhelyezését is. A szövegek szerepe az volt. és már nem csupán a papiruszokon. e fenséges szellemet! Mentsd meg őt ama lényektől. A boldogság feltételeit az egyiptomiak gyakorlati erkölcstanban foglalták össze a hívők számára. a halott szívének megmérése. fejezete Halottak Könyve 156. Mi nem kedves az isteneknek. BT: Halottak Könyve HALOTTAK LELKEI HALOTTAK VÁROSA HALOTTAK VÁROSAI HALOTTASKÖNYV HALOTTFALÓ HALOTTAS TEMPLOM FÉLISTEN NYUGAT-THÉBA NEKROPOLISZ HALOTTAK KÖNYVE HALOTTI TEMPLOM AMMUT HALOTTI ÁGY BT: ágy halotti tárgy NT: Tutankhamon halotti ágyai HALOTTI BÁRKA SN: Ezt a különleges bárkát kizárólag a fáraó számára építették. FEJEZETE SN: Azt a szöveget tartalmazza. amely egy thébai Amon papnő papiruszának szövegei között maradt fenn. hanem a koporsók belső falain is feltűntek. BT: halotti irodalom varázsszöveg NT: Ani1 papirusz Halottak Könyve 6. varázsmondásokat tartalmazott. fejezete Halottak Könyve 157. Előre kijelölt útiterv. amint átlépi a halál kapuját és felbukkan a Túlvilágon. fejezete Halottak Könyve 155. A szövegeket a koporsó oldalára. Tartalmilag 4 részre oszlik: 1. A szövegek között himnuszokat és dicsőítéseket is találunk a halottak veszélyes és hatalmas birodalmának urairól. évezred első felében tovább bővítették. ha ezt hallja: „Ó usébti (…) ha hívnak. FEJEZETE SN: A lélek első benyomásairól beszél. 4. papiruszra írt mágikus szöveg. amik mesebeli szörnyek képében leselkednek az elhunytra. FEJEZETE SN: A túlvilági ítéletet írja le a lehető legrészletesebben. Kik undort és utálatot keltenek benne!” BT: Halottak Könyve RT: Ízisz1-csomó HALOTTAK KÖNYVE 157. hogy biztosítsák a halott eljutását az ókori Egyiptom isteneihez. A szöveg részletes utasítása meghatározza az amulett anyagát. figyelj szavára! Mágikus igéje megóvja hátgerincemet. A Halottak Könyvét először Peter Le Page Renouf fordította le terjedelmes kommentárral ellátva. A Halottak Könyve fejezeteit az i. koporsókra. a halott túlvilági utazásával foglalkozó. fejezete Halottak Könyve 17. a halott beszéde Oziriszhez. e mágikus jel láttán!” A szöveg szerint az amulettnek szikomorfából készített foglalata van. csodákat művelő imákat. melyek mögött rettenetes szörnyek lapulnak. fejezet eddig ismert első. virulok én is! Ha ő romolhatatlan. BT: Halottak Könyve HALOTTAK KÖNYVE 17. kik kerülik. a sírok falára. így szentséges szellemmé válik az Alvilágban BT: Halottak Könyve RT: dszed-oszlop HALOTTAK KÖNYVE 156. melyekből egy-egy példányt minden halott mellé a sírba tettek. fejezetében a következőeket találhatjuk az Ízisz1-csomóról: „Ó. menj Te helyettem. valamint megvéd azoktól a veszélyektől és csapdáktól. BT: Halottak Könyve HALOTTAK KÖNYVE 160. Biztos védelem a rontás ellen. melyekből a Szaiszi-kor idejére ismét rendszerezett szöveggyűjtemény lett. a temetés után pedig a bárkát is eltemették a sír közelében. ó Osiris! Íme. addig nem idézett halotti szöveggel bővültek. BT: Halottak Könyve RT: túlvilági ítélet HALOTTAK KÖNYVE 155. BT: Halottak Könyve HALOTTAK KÖNYVE 158. FEJEZETE SN: A Halottak Könyvének 160. Az Újbirodalom és a Szaiszi-kor közötti időben a fejezetek számos. Elhoztam néked az arany Dzsedet. az ábrázolandó legfőbb istenséget. Ízisz! Mutatkozzék meg véred hatalma! Mutatkozzék meg kisugárzásod hatalma! Mutatkozzék meg mágikus erőd hatalma! Oltalmazd. Osiris.e 1. amint az igazság csarnokába lép. mely segít kiválasztani a jó utat. 14. dinasztia korából származik a 162. fejezetéhez a halott Nappal történő egyesülését beszéli el. E fejezet megjelenése előtt nem léteztek hüpokephálok. melyet egy darabig ankham-virágok vizében tartanak. Ehhez köthető a hüpokephálok megjelenése. FEJEZETE SN: Halottak Könyvének 155. 2. tárgyalások a kapu őreivel. Maga Thot1 adta ezt azoknak. Peter le Page (1822. fejezete Halottak Könyve 158. a halott vallomása az ítélőszék előtt. fejezetében a következőket találhatjuk az uadzs-amulettről: „Lásd. Lásd. Az amulettet a temetés napján a halott nyakára teszik. fejezete Halottak Könyve 125. FEJEZETE SN: Ezt a szöveget leggyakrabban usébtikre vésték: A szobor elvégzi az elhunyt tennivalóit a túlvilágon. amelyet a halott nyakába akasztott keselyű-amulett felett kell elmondani. FEJEZETE SN: A 21. BT: halotti kultusz irodalom 204 . Oziriszhez és Réhez. műveld meg a földeket.) HALOTTAK KÖNYVE 6.. BT: bárka halotti tárgy HALOTTI ÉPÍTMÉNY BT: építmény NT: halotti templom katakomba sír HALOTTI FELSZERELÉS HALOTTI TÁRGY HALOTTI IRODALOM UF: mortuary literature (ang. Lépj fel trónusodra. BT: Halottak Könyve HALOTTAK KÖNYVE 125. kiegészítő szövegekkel látták el. Hogy megszenteljem lábaidat. amint a halott a csarnokot elhagyja. Karl Richard Lepsius nevezte el ezeket a szövegeket a Halottak Könyve gyűjtőszóval.” BT: Halottak Könyve RT: uadzs-oszlop HALOTTAK KÖNYVE 162. Ennek pontozatai itt találhatók meg a legrészletesebben. Ó mozdulatlan szívű isten! Nyakadba erő és szilárdság költözött. mikor az uadzs virul. fejezete Kahapa Halottak Könyve Pakerer Halottak Könyve (LNRM) Nu papirusz RT: Renouf.) SN: A túlvilággal. fejezete Halottak Könyve 160. jóllehet még hiányos megfogalmazása. majd a későbbi időkben papiruszokra írták és az elhunyt mellé helyezték. ó Osiris! Gerinced most a tiéd. fejezete Halottak Könyve 162. hozz vizet a folyóról (…)”. 23–1897. A papok ezen könyvből számos másolatot készítettek. fejezete szerint a következőeket kell elmondani a dzsed-oszlop fölött: „Emelkedj fel. FEJEZETE SN: Újbirodalmi keltezésű és hasonlóan a koporsószövegek 335. FEJEZETE SN: A Halottak Könyvének 156. egy smaragdba metszett uadzs-amulett. a túlvilági útról szólt. Örvendj hát. A temetésről. én is az vagyok! Most Thot1 beszél.. sztélékre.gálnia a túlvilágon. folyókkal és ajtókkal. öntök az áldott vízből. okt.

BT: temetési szertartás HALOTTI PAP UF: ah keresője Ka szolgái Totenpriester (ném. illatszert is tettek a sírba. A szobornak az elhunytat az ideálisnak tartott életkorban. BT: ruha NT: gyöngyháló HALOTTI SZERTARTÁS SN: Az egyiptomi halottkultusz figyelemre méltó eredményeket produkált. A testi fogyatékosságot hűen kellett ábrázolnia a szobrásznak. melynek jövedelméből fedezték az áldozatok költségeit. a családi szobrok és az ah szoborcsoportok.NT: Amduat Könyve Barlangok Könyve Boldogság Vidéke Duat Könyve Égbolt Könyve Éjszaka Könyve életbe belefáradt ember párbeszéde a lelkével. Az előkelő temetéseken hivatásos gyászolók.) BT: kápolna NT: Hatsepszut1 halotti kápolnája HALOTTI KELLÉK HALOTTI TÁRGY HALOTTI KULTUSZ BT: kultusz NT: halotti irodalom halotti tárgy halotti szertartás herihebet temetési szertartás temetkezés temetkezési hely uabet RT: halotti kultusztárgy halotti templom HALOTTI KULTUSZTÁRGY BT: halotti tárgy NT: hüpokephál HALOTTI MASZK MÚMIAMASZK HALOTTI MENET SN: A halotti menet mindig a Nílus keleti partján kezdődött.) halotti felszerelés halotti kellék sírmelléklet temetkezési kellék temetési eszköz temetési felszerelés SN: Az egyiptomiak a hétköznapok tárgyait magukkal vitték a sírba. áldozati állatok. Az Óbirodalom idején egy-egy előkelő masztabának sok halotti papja volt. egy 6. valamint a halott tárgyait vivő teherhordók is részt vettek. melyekről úgy vélték. hogy a ká majd felismerje. miközben a pap vállára terített leopárdbőrben tömjénfüstöt bocsátott a vállára. dinasztiabeli sír esetében pl. BT: szobor NT: magán halotti szobor Mereruka halotti szobra Nebdzsefau halotti szobra Ti1 halotti szobra (KEM: JE 10065–CG 20) RT: szerdab HALOTTI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY BT: szöveg NT: héliopoliszi recenzió szaiszi recenzió thébai recenzió HALOTTI SZTÉLÉ UF: sírsztélé BT: sztélé NT: Hormesz1 sztéléje Knemhotep sztéléje Nefer és Ka-hai halotti sztéléje Nefertiabet sztéléje (L: E 15591) Theodosz halotti sztéléje HALOTTI TÁRGY UF: burial equipment (ang. barátainak menete kísérte a sírhoz.) SN: A halotti papok az elhunyttól valamilyen alapítványt. mint az elhunyt testére. Három fő típusuk az önálló. földdarabot kaptak. befalazott helyiségben állították fel. amely csak egy szűk nyíláson keresztül érintkezett a szentéllyel. A halotti szoborra is legalább olyan szigorú előírások vonatkoztak. és mintául szolgált a nyugati kultúrkörben használatos számos későbbi. A halott hitvese és leányai a koporsó két oldalához ülve siratták őt. a gazdagok és hatalmasok faragott szolgaszobrokat is temettettek maguk mellé. persze más-más cél érdekében végzett eljárásnak. Jelentős többségük kőből készült és festették őket. később már ágyat. a férfiakat 40–50 év között. papok. A Harmadik Átmeneti korban a halottat gyöngyhálóval borították be. A szobrot a sírépítmény belsejében. BT: halotti kultusz halottkultusz NT: balzsamozás borjúcsonkolás konzerválás mumifikáció szájmegnyitás szív megmérettetése temetési szertartás RT: halotti kultusz túlvilághit halotti templom HALOTTI SZOBOR UF: sírszobor SN: Kultikus sírmelléklet. tükröt. Ezt virágokkal gazdagon díszítették. Ahogy a szokás továbbfejlődött. a közepén pedig egy baldachin állt. A korai időkben ételt és italt temettek halottaik mellé. s megtestesülhessen benne. Általában a halotti szobor előtt mutatták be az elhunyt kultuszának szánt áldozatokat. a nőket 20–25 évesen kellett megörökíteniük. hogy majd gondoskodnak róluk a túlvilágon. vagy valami hasonló színű anyaggal díszített halotti ruha. ahol a koporsót egy alacsony építésű hajóra rakták. BT: halotti kultusz tárgy NT: dahsuri kincs füles kancsó halotti ágy halotti bárka halotti kultusztárgy halotti szobor halotti sztélé homlokszalag hüpokephal kanópuszláda kanópusz kartonázs koporsó korong 205 . Az Föld Könyve Halottak Könyve Kapuk Könyve Két Út Könyve koporsószöveg Lélegzések Könyve Nappal Könyve Nut Könyve piramisszöveg szarkofágszöveg HALOTTI KAMRA BT: kamra NT: Iufaa halotti kamrája HALOTTI KÁPOLNA UF: mortuary chapel (ang. A halottat családtagjainak. BT: pap NT: Hekanahte isten szolgái Káemked Nakht7 HALOTTI RUHA SN: Az istenek országába való belépésnek elengedhetetlen kelléke volt az arannyal. Az élő ember pontos mását kellett megörökítenie. 47.

1730–1630) (i.) HAMAMELIDANAE (lat.) SN: Szinte minden fáraó építtetett magának halotti templomot tényleges sírjától nem messze. BT: egyiptomi egyiptológus RT: Pi-Ramszesz (óei. 15.e. ezt azonban röntgenfelvételekkel könnyen ki lehet mutatni. II. kőlapokra és kerámiákra bukkant.) HANOFERRÉ HANSEN BETEGSÉG HÉRAKELOPOLISZ (gör.) BT: múzeum HAMERERNEBTI.) Museum für Kunst und Gewerbe (ném.) Totentempel (ném. I. I. és amelyre II. halotti temploma Pepi. BT: főfeleség Mükerinosz hozzátartozói RT: Hamerernebti. halotti temploma Denderahi templom Hatsepszut1 halotti temploma Inenek-Inti halotti temploma Kephrén halotti temploma Kheopsz1 halotti temploma Nebhepetré Mentuhotep templomegyüttese Nebwenet halotti temploma Nefertari1 halotti temploma Neuszerré halotti temploma Noferirkaré. III.lahúni kincs Meketré halotti tárgyai múmiamaszk múmiatakaró pótfej sírkúp szarkofág tartalékfej Tutankhamon tárgyai ujjvédő vágáseltakaró viaszlap HALOTTI TEMPLOM UF: mortuary temple (ang. amely egyértelműen PiRamszesz létezését bizonyította. 18) MEIDUMI PIRAMIS AMON ÓKORI EGYIPTOM KHAMSZIN HAMUDI (i. Ramszesz tisztviselőinek nevét vésték fel. amely egy szentély tartóoszlopa lehetett. halotti temploma Szahuré halotti temploma Szeszósztrisz. SN: Kephrén főfelesége. a Nílus-völgy nyugati szikláinak a tövébe.. 1652–1544) hükszósz fáraó HAMZA.) halcsont szálka BT: állatcsont NT: csőrösszájú angolnoida szálka nílusi harcsa szálka nílusi labeo szálka nílusi sügér szálka nílusi tigrislazac szálka RT: hal HALSZOBOR BT: állatszobor NT: keleti csőrösszájú hal szobra HAMADRYAS BABOON (ang. (i.) SN: A 15.) HAM ORSZÁGA HAMSZÍN (1. III.) HAMADRYASPAVIAN (ném.e. BT: halotti építmény templom NT: Amenemhet. dinasztia 7. Itt gyakorolták a halott fáraó kultuszát.) HAND-SAW (ang. II.) GALLÉROS PÁVIÁN GALLÉROS PÁVIÁN HAMAMELIDIDAE (lat. II. Ezt követően egy gránit követ ásott ki. gurnai temploma Sznofru halotti temploma újbirodalmi halotti templom Unisz halotti temploma RT: sír halotti szertartás HALOTTKULTUSZ HALOTTI SZERTARTÁS HALOTTVÉDŐ ISTEN BT: védőisten NT: Anubisz halottvédő istennő Ízisz1 Nephtüsz Nut Ozirisz (gör. BT: hamisítvány HAMISÍTVÁNY BT: tárgy NT: hamisított bronzszobor HAMIS PIRAMIS HAMMON (ang. BT: dinasztia.) LEPRA LEPRA SZOBEKHOTEP. cserepekre. halotti temploma Széthi.e. I. piramisa HAMISÍTÁS BT: cselekedet NT: múmiahamisítás HAMISÍTOTT BRONZSZOBOR SN: Általában rezet raknak a szobor belsejébe. mozaikokra. (i. MAHMUD SN: Az 1930-as években Qantir helyén végzett ásatásai során értékes leletekre.) VARÁZSDIÓVIRÁGÚ 206 . I.) HANGJEL KÉZIFŰRÉSZ FONOGRAM HANGSZER SN: Fő hangszereik a hárfa és a fuvola voltak. SN: Mükerinosz felesége. nehogy elárulja annak a helyét. BT: zene NT: cintányér csontkereplő csörgő hangszer dob duda furulya fuvola fúvós hangszer hárfa húros hangszer kettős síp krotál lant líra szisztrum tambura trombita ütőhangszer HA-NINSU (óei. II.) Szokarisz HALOTTVÉDŐ ISTENNŐ BT: halottvédő isten védőisten NT: Ízisz1 Nephtüsz Nut HALSZÁLKA UF: fishbone (ang. Legtöbbször nem a sír mellé épült.) VARÁZSDIÓ ALKATÚ HAMBURGI MŰVÉSZETI ÉS IPARI MÚZEUM (No.) UF: MKG (röv. BT: főfeleség HAMERERNEBTI.5 km-rel is távolabb. fáraója. hogy olyan nehéz legyen.e. 1674–156 7) (i. mint az ősi Egyiptomban készített bronzszobor. Ramszesz idejéből származó tárgyakra. később a halotti kultusz helye is. ang. IV. halotti temploma Ramesszeum Ramszesz. minden nap áldozatot mutattak be a király lelkének.e. 1535–1523) UF: Khamudi (ang. hanem akár 2. 1685–1678) HANSEN’S DISEASE (ang.

Mindketten lándzsákkal. BT: Wadzserenesz hozzátartozói HARAGA (ang. tr. BT: haragai sír RT: borotva (PM: UC 18725) kőedény (PM: UC 18645) nyakláncok (PM: UC 18727) szkarabeuszok (PM: UC 18726) 207 .) SN: Amon felolvasó papja a 18.) UF: Harageh (ang. Templomokat is emeltek neki a folyó fontosabb szakaszain. BT: közember HAR1 HÓRUSZ HAR2 (ang. kőedény. A harci elefántok támadása ellen homokba szúrt vascölöpökkel védekeztek. Alacsony.HÁNYÁS UF: vomiting (ang. EL.) Hapy1 (ang. és ékszerek.) HAPI1 HAPI2 HEPUSZENEB HARCI ELEFÁNT SN: Elsőként I. Ptolemaiosz ejtett el fogságba harci elefántokat a gázai csatából. BT: próféta RT: Hapenenebty masztabája HAPENENEBTY MASZTABÁJA UF: G7815 BT: gizehi masztaba RT: Hapenenebty HAPI1 (ang. S. F. BT: település RT: Haragai temető HARAGAI SÍR 661 SN: Az Első átmeneti korból származó sír. E. mert az erdei fajták.) SN: Hathor1 és Neith1 prófétanője az 5-6. sokkal kisebbek voltak az indiai elefántoknál.) HARCI ÁLLAT BT: állat hadászat NT: harci elefánt harci ló KIKÖTŐ-FELVIGYÁZÓ HAPI3 HÁPI HAPNYMA’AT (ang. Reginald Engelbach és Battiscombe Gunn ásatott ezen a területen 1913–1914 telén. 14) BT: cselekedet RT: thébai falfestmény töredék (MRAH: E 2877) (1.) Hep (ang.) HARMAKHISZ (gör. Felfedezéseiket Harageh című könyvükben publikálták. melyben néha több száz nő is élt többféle országból összezárva.) HARAHTI HARAKHTE (ang. dinasztiában.) HARAGA (ang.) HARBOUR MASTER (ang.) UF: Hap (ang. BT: Nílus-isten termékenység isten RT: Nílus HAPI2 UF: Hapy (ang.) HARAKHTI (ang.(82) BT: elefánt harci állat HARCI ESZKÖZ BT: eszköz hadászat NT: tegez fegyver harci szekér pajzs páncél sisak HARCI LÓ BT: ló HARCI SZEKÉR UF: hadiszekér SN: A hükszószokkal harcolva ismerkedtek meg a kocsival és a lóval. Ptolemaiosz hadseregében.) HAPY2 (ang. dinasztiában. Az afrikai elefántok harcászatra nem voltak elég megfelelőek. a lótuszt és a papiruszt.(ar. felfűzött szkarabeuszok. Predinasztikus temetők a G és H jelzésű. A szekér két kereke tömör fából készült. BT: Hórusz fiai RT: kanópusz NÍLUS ÁPISZ-BIKA NIMAATHAP HAPENENEBTY 2 HARAGAI SÍR BT: haragai temetők sír NT: haragai sír 661 HARAGAI TEMETŐ SN: Egy sor temető található itt.) SN: Wadzserenesz apja a 26. akinek elefántjai Raffiánál megfutamodtak komoly gondokat okozva ezzel saját hadseregükben.) SN: Egy homoksziget a Nílus és Fajjúm közötti részen.) HAPY1 (ang.) HAP-N-NEBTY (ang.) SN: Abüdoszban temették el. BT: harci eszköz szekér HARCI TECHNIKA HADITECHNIKA HARCSA BT: hal NT: nílusi harcsa HÁREM UF: Harén (spa. Képviseli a Két Egyiptomot és a két növényt. nyilakkal és hajítódárdákkal voltak felfegyverkezve.) HARMAKHISZ (gör.) SN: Hórusz egyik fia. amelyek a predinasztikus kortól az Újbirodalomig keletkeztek.) USZERKAF PIRAMISA DZSÓSZER PIRAMIS HARMAKHISZ (gör. Kutyáját is mumifikáltatta és lábainál helyezték el a koporsójában vászonpólyában. dinasztia idején Hatsepszut1 előtt. Minden évben az áradás évszakának kezdetén hozzá imádkoztak az egyiptomiak.) HAPU (ang. Az SH jelzésű néhány szétszóródott temetőt takar a modern falu déli részén. onager vontatta.. EL. Használták a harci szekeret előkelő. BT: nekropolisz NT: haragai sír HARAGEH (ang. NH. amelyeket későbbi már maga is alkalmazott hogy megrohamozza és szétzúzza velük az ellenség sorait. aki egy hajós széles övre fűzött ágyékkötőjét viselte és vízinövényekből font koszorút. Asszonyai a királyi párt ünnepségek HAPYMEN (ang.) HARAM EL-MUDARRAG.) SN: A termékeny Nílus áradásának istene. B. tr.) (1. négy félszamárnak nevezett vadlóféle. NZ. amelyek alkalmasak lehettek volna idomításra.) HARÁM EL-MAKHARBIS. Az innen származó leletek a Petrie Múzeumban láthatóak: borotva. Egy kocsihajtó hajtotta. BT: felolvasó pap Hepuszeneb hozzátartozói HAPUSENEB (spa. újbirodalmiak a B.) HAPI1 (ang. 14) HAP (ang.) ipet2 (óei. késő középbirodalmiak az A.. késő óbirodalmi és Első átmeneti koriak a C és D. lógó női mellű férfiként személyesítették meg (ami a termékenységre utal). NZ. mellette pedig egy harcos állt.(ar. főleg királyi személyek szállítására is.) HAPENENEBTY UF: Hap-n-nebty (ang.) SN: A törvényes feleség mellett a királynak és az előkelőknek háremük is volt. Ez jelentős problémát okozott IV.) Khent per-khemret (óei. akit pávián fejjel ábrázolnak és a tüdő védelmezője.

) HARSOMTUS (ang.) Raia4 (ang. Az elhunyt hárfást ábrázolja térdelő helyzetben. I. 4 expedíciót vezetett Yam földjére. hogy a nőknek semmiféle kapcsolata ne legyen a külvilággal. A felkelő nap istene. BT: tánc RT: háremhölgy HÁREMTISZTSÉGVISELŐ BT: hárem tisztségviselő NT: Amenhotep7 (ang. Az ő dolguk csak az volt. Külön tanár tanította őket táncolni. Tőle tudunk a Núbiai Yam helységről. Az Óbirodalomban egyes magas rangú tisztviselők úgy szereztek maguknak hírnevet. háremhölgyei Meni-hemt Mut-Tuy1 (ang. szabott rendű hennás tetoválásokkal díszített testtel táncolták. némelyik olyan magas volt. BT: fasztélé HARFOUSH. Ezzel a névvel illették a gizehi oroszlántestű és emberfejű szfinxet. hogy szépek legyenek. BT: építmény NT: háremhölgy háremtisztségviselő királyi hárem privát hárem HAR-EM-AKHET (óei. A húrok száma is változó volt.) Harmachis Harmahisz Harmakhis Harmakhuti Harmakis (ang. ébenfa.4 cm széles.) overseer of private rooms (ang. tudományokban és tudniuk kellett különböző hangszereken játszani.. dinasztiáig tartott ez az időszak.) Heru-em-Akhet (óei.) BT: háremtisztségviselő igazgató NT: Jahmesz Humay Meretszeger3 Pay Uszerhat4 HÁREMTÁNC SN: A háremhölgyek tánca. de egyes korokban a gazdag nagyurak is tartottak saját külön háremet. amellyel urukat kellett szórakoztatniuk.. SÍRJA HÁRFÁS SZTÉLÉJE (L: N3657) UF: harpist’s stele (ang. 1070–714) (i. BT: isten RT: Hórusz HARMAKHUTI HARMAKIS (ang. bumeráng árukkal megtöltve) tért vissza..) Har-nedj-itef (ang. A háremtartás leggyakrabban csak az uralkodónak adatott meg.e. óei. Néha a fáraó megajándékozta leghűségesebb szolgálóit egy asszonnyal. 2 cm vastag sztélé a Harmadik Átmeneti Korban készült. spa. 1075–656) UF: Dritte Zwischenzeit (ném.) Heraktes (ang. melyeket a yamita király küldött az egyiptomi fáraónak.) Taemwatszi HARÉN (spa. amelyről az asszuáni sírjában tesz említést.) Nebmehit3 Rahotep3 (ang.. BT: átmeneti korok HARMADIK GIZAI PIRAMIS HARMAHISZ HARMAKHIS MÜKERINOSZ PIRAMIS HARMAKHISZ (gör. III. Jártasnak kellett lenniük a művészetekben.) 208 . leopárd bőr.) Harakhti (ang. BT: zenész NT: Hor Akhti RT: Vak hárfás éneke HÁRFÁSOK SÍRJA RAMSZESZ. Jelentése „Hórusz apjának megbosszulója”. dinasztiában élt elephantinei helytartó.) HARING.. ném.edu HÁRFA SN: Hárfákból készítettek kicsit is. Napisten.) TIP (röv. BT: Hórusz HAR-END-YOTEF HARENDOTÉSZ ARENSNUPHIS (ang.e. nagyot is. AHMED BT: egyiptológus AD: dendera@intouch.) Har-em-akhet (óei. BT: helytartó karavánvezető HARMACHIS HARMAKHISZ (gör.) SN: A hárfát térden ülve vagy állva a vállukhoz támasztva vagy a vállukon pengették.) HARENSNUPHIS (ang. tudjanak énekelni és táncolni.stanford. Salt gyűjteményéből Champollion vásárolta meg a Louvre számára 1826-ban.nl HARKHUF SN: A 6.com HARGA-OÁZIS HARHOTEP KHARGA-OÁZIS HORHOTEP (ang. akit a Duat kapuival azonosítottak.) HÁREMHÖLGY SN: Semmilyen joguk nem volt a férjet illetően.) Werethetesz RT: háremtánc HÁREMIGAZGATÓ UF: Aufseher im könglichen Harem (ném. négytől húszig terjedt.) HARE. Pepi uralkodása alatt.) HARENDOTÉSZ UF: Har-End-Yotef Harendotes (ang. HARMAKHISZ UF: Harahti Harakhte (ang. tömjén.leidenuniv. BT: hárem NT: ágyas Amenhotep.) SN: Hórusz egy speciális formája. Jelentése: „A horizonton lévő Hórusz”.) HÁREM HARENDOTÉSZ HARENDOTES (ang. amint Hórusznak játszik. A hárem vezetői tisztét főhivatalnokok látták el.) HARMAKHISZ (gör.) Third Intermediate Period (ang.) HARMAKHISZ (gör. Ők ügyeltek arra is.) HAREMHAB (ném.alkalmával énekkel és tánccal voltak kötelesek mulattatni. mint maga a hárfaművész. hogy egy királyi háremhölgyet vettek feleségül. elefántcsont. ném.) HARMAKHISZ (gör.) HÓREMHEB NT: íves hárfa öthúrú hárfa szöghárfa HÁRFÁS UF: harpist (ang.) SN: Hórusz egyik megjelenési formája. III. TOM BT: egyiptológus AD: thare@leland.) Horemakhet3 (ang.) HARMADIK ÁTMENETI KOR (i.) SN: A 21–24. A 29. BEN BT: egyiptológus AD: haring@rulet.) Amon háremének főnöke háremigazgató Iuy1 (ang. spa.5 cm magas és 22.) Hor-m-akhet (óei.) Tredje intermediet (své. Lábujjhegyen. Merenré és II.) SN: Thébából származó faragásokkal díszített élénk színekkel aprólékosan kifestett sztélé. mely expedíciókból mindannyiszor ékes ajándékokkal (300 szamárral.) HAR-MAU (ang. A háremet ajtónállók őrizték.) HARMAKHISZ (gör.

(1. Fiuk Panebtaui.) BT: papirusz HARRIS C PAPIRUSZ (BM: BM 10052) UF: Harris 499 papirusz Papyrus Harris 499 (ang.) Harpra (fr. ANTHONY CHARLES (1790–1869) SN: 1855-ben ő vásárolta meg a Harris I papiruszt. A verzón két történet található: Joppa bevétele (1-3 oldal) és Az elvarázsolt herceg (4-8. BT: íj HARPAKHRAD (ang. Maspero és Ebers fordította. BT: haroériszi triász NT: Haroérisz hozzátartozói RT: Hórusz HAROÉRISZ HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Taszenetnofret.) Heru-úr (óei. BT: ülőke NT: háromlábú ülőke (BM: EA 2481) háromlábú ülőke (SNM: 1956. Meztelenül anyja ölében ülő csecsemőként ábrázolták. 959–945) HARPUR.5 cm.) Harpocrates (gör.u. 46) BT: háromlábú ülőke homorított ülőke HÁROMLÁBÚ ÜLŐKE UF: three-legged stool (ang. Macska alakban ábrázolták.) (1. IV–VII. az első részben 8 további vers. amelyet egy Medinet Habui templomban találtak.) Heru-Pa-Khret Heru-p-khart (óei.HARMERTI SN: Gondviselő isten. ebben az alakban harcolt Széth ellen.e. a kissé ívelt lábak pedig külön darabokból illeszkedtek az ülőrészhez. BT: isten HARMINC-LYUKAS JÁTÉK SN: A Louvre-ban látható egy ilyen.) BT: papirusz HARRIS.) SN: Hermonthiszban. BT: papirusz NT: Joppa bevétele elátkozott herceg. Fából készült.) Harpokrates (gör.) 209 .) SN: Ez az alak Hórusz kozmikus változata. A harmadik szekcióban az első két vers teljes. óei.) PSZUSZENNÉSZ. 8 cm.) UF: Haroeris (ang.) HARPOCRATES (gör.) HARPOKRATÉSZ HARPRÉ HÁRFÁS HÁRFÁS SZTÉLÉJE (L: N3657) HARPOKRATÉSZ HARPIST’S STELE (ang. 46) SN: Többnyire az ácsok használták munka közben az Újbirodalom idején. (i.) HARENDOTÉSZ HAROÉRISZ HAR-NEDJ-ITEF (ang. BT: Haroérisz NT: Panebtaui Taszenetnofret HAROÉRISZI TRIÁSZ BT: kom ombói triász NT: Haroérisz Panebtaui Taszenetnofret HAROÏRI HAROÉRISZ TRILITERÁLIS JEL HÁROMHANGZÓS FONOGRAM HARPRÉ UF: Har Pa Ra (óei. A medamudi triász egyik tagja volt.. Pár ilyen szék került elő Deir elMedinéből a 19. a kopt időszakból való. anyja: Raet-Taui. dinasztiából. Az HARRIS 501 PAPIRUSZ (BM: BM 10042) SN: Harris magical Papyrus (501) (ang.) HORNAKHT2 (ang. Előnye volt. faragásokkal díszített táblajáték. 31) BT: Ptolemaiosz Klaudiusz könyvei HARNAKHT (spa. 969–945) HÁROMLÁBÚ ÜLŐKE (BM: EA 2481) SN: Thébából származik a 18. a harmadik viszont már töredékes. dinasztiából származó papiruszt nagyon rossz állapotban találták meg. BT: isten HARPOON (ang. BT: hermonthiszi isten koptoszi isten medamudi triász Montu hozzátartozói napisten Raet-Taui hozzátartozói NT: Harpré hozzátartozói HARPRÉ HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Montu. 46) HÁROMOSZTATÚ USÉBTIDOBOZ SN: Az usébtiket tartó doboz függőlegesen két falemezzel tagolódik három részre.107) (1. Chabas.) HAR PA RA (óei.) HARPOKRATES (gör.) (i.) Harpakhrad (ang.) HAROERIS (ang. dinasztia végén jelent meg. A 18. Az ülőrész egy darab vastag fadeszkából volt kialakítva homorúra. BT: gyűjtő RT: Harris 500 papirusz (BM: BM 10060) Harris 501 papirusz (BM: BM 10042) Harris A papirusz (BM: BM 10053) Harris C papirusz (BM: BM 10052) Harris I papirusz (BM: BM 9999) Harris papirusz (BM: BM 10054) HARRIS A PAPIRUSZ (BM: BM 10053) UF: Papyrus Amherst VII (ang. a második részben szintén 8 egymástól független vers. akit Ízisz1 a mocsarakban bújkálva szült. amelyek egymással nem mutatnak kapcsolatot. Magassága: 26.3×40. YVONNE BT: egyiptológus HARRIS 499 PAPIRUSZ HARRIS C PAPIRUSZ (BM: BM 10052) HARRIS 500 PAPIRUSZ (BM: BM 10060) SN: A 19. Szakadások éktelenítették és számos írásakor elkövetett hiba. fából készült. Medamudban és Koptoszban tisztelt napisten. mindegyik egy virágnévvel kezdődik. BT: usébtidoboz HÁROMSZOR LEGNAGYOBB HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ HÁROMSZÖGES ÍJ SN: Nevüket onnan kapták.107) (1. és a nap legfiatalabb aspektusát jelképezte. Szerelmi költeményeket és meséket tartalmaz. II.) HAR-PSUSENNES II (ang. amely i. dinasztiából. hogy sokkal könnyebb volt kezelni és sorozatban gyártani.) HARPOKRATÉSZ HARPOKRATÉSZ UF: Har-pa-khered (ang. 31) SN: A zeneelméletek első kézikönyvének tekinthető.) Harpre (ang. BT: Harpré NT: Montu (ang.) Raet-Taui (fr.e.) SN: Hórusz egyik megjelenési formája.) Haroïri Har-wer (óei.) HARPRA (fr. Gyakran ábrázolják kitárt védő szárnyakkal épületek bejáratai felett. A papiruszt Goodwin. A rektón 3 szerelmi költemény található. századból. Edfuban napkorongként tisztelték. oldal).) HARPRE (ang.) HARPIST (ang. „Gyermek Hórusz”. hogy oldalnézetből háromszög alakúak. BT: táblajáték HARMONIK (1.) SZIGONY HARPRÉ HARPRÉ HAROÉRISZ (gör. Salt kollekciójából származik. BT: háromlábú ülőke homorított ülőke HÁROMLÁBÚ ÜLŐKE (SNM: 1956. a 3. alapja: 39. részben szintén 3 vers van.

) PAPIRUSZ (BM: BM 10042) HARRIS 501 NT: Dzsedhonszedankh Isitweret3 HARSZIÉSZE2 SÍRJA UF: TT437 BT: thébai sír HARSZIÉSZE3 UF: Har-Sa-Iset (óei.) Harsiesis (ang. BT: papirusz RT: Harris. GERALDINE PINCH. Ez a név utalás Alsó. STEPHEN SN: 1993-ban I. 27.e. ném. hogy Tutankhamon erőszakos halált halt. Reisner. BT: egyiptológus AD: sharvey@sas. aki kb. Jahmesz piramisának újravizsgálatát vezette Abüdoszban a Pennsylvania Yale Institute of Fine Arts keretén belül.) Harsiesi (ang. Az 50 elkészült röntgenképből kiderült.) HrwsAAst (tr.5. dinasztiában. 22. 1925.e. III. ném. de elsősorban Amonnak juttatott. A 20.) SN: Egy független király. George Andrew (1867.nov.) Hor-sza-Iszet (óei.jún.) SN: Egy Medinet Habu közelében fekvő sírban találták. BT: Amon-pap dinasztia. aug.e. a 22. gör. Szétnaht tetteit meséli el. 2. James Henry (1865.prestel. Amon-pap Thébában. MELINDA BT: egyiptológus AD: 105164. februárjában a legnagyobb piramis építtetőjének. A sírjában történt ásatásokból kiderül. I. BT: expedíció RT: Hotepheresz. dinasztia fáraói nevében egész Dél-Egyiptomot ő irányította. RONALD SN: Liverpooli anatómus professzor. Mindenre kiterjedő képet ad a korabeli állapotokról. BT: főadminisztrátor RT: Harwa sírja Harwa szobrai Harwa usébtije HARWARD-BOSTON EXPEDÍCIÓ SN: Georges Andrew Reisner volt az expedíció vezetője.) HARRISON.uk HART.co. 924–894) HARSZIÉSZE2 UF: Harsiese (ang.) HARWA SÍRJA UF: TT37PM SN: Francisco Tiradritti csapata fel a sírt az Olasz Régészeti Misszió oldalán 1995 óta.. aki Breasted első feleségének huga volt.) Harsiesi (ang.upenn.edu HARWA (ang. Sesonk1 fia. Ez volt minden bizonnyal a legalaposabb röntgenvizsgálata a fáraónak. BT: múmiavizsgáló HARRIS PAPIRUSZ (BM: BM 10054) BT: papirusz HAR-SA-ISET (óei. III. Sesonk. BT: Harsziésze2 210 .) HARSZIÉSZE1 HARSIESI (ang. aki a Királyok Völgyében vizsgálta meg hordozható röntgenkészülékkel Tutankhamon múmiáját. BT: isten RT: Hórusz HARSZIÉSZE1 UF: Harsiese Hedjkheperre Setepenamun (ang. Ramszesz nevében fogalmazták fiának..) HARSAPHES (ang. század elején élt Karnakban.6. Ramszesznek. JULIA BT: egyiptológus AD: dijkharv@wish..) HARSZIÉSZE HERISHEF (ang.) SN: Ankhnesneferibra kamarása a 26. GEORGE SN: Egy egyiptológus a British Múzeumból.) HARSZIÉSZE HERISHEF (ang.BT: papirusz HARRIS.) UF: Har-mau (ang. dinasztiában.) SN: Amon főpapja a 22. i.) HARSZIÉSZE HARSZIÉSZE HARSOMTUS (ang. James Henry hozzátartozói RT: Breasted. Harris 1855-ben vásárolta meg gyűjteményébe. egyebek között Amon papjainak növekvő gazdagságáról. dinasztiából.) BT: teljes átalakuló NT: méh HARVEY.) HARTWIG. BT: kamarás Sesonk1 hozzátartozói HARSZIÉSZISZ (gör.) Hor-Sa-Iset (óei. IV.–1935. BT: Harsziésze1 NT: Isitweret3 Neszitanebtasru Sesonk. kat. Ramszesz és apja. (i..) HARSZIÉSZE3 HART.) HARSIESIS (ang. BT: Breasted. 945–715) fáraó Isitweret3 hozzátartozói Sesonk.) HARSIESE HEDJKHEPERRE SETEPENAMUN (ang.1646@compuserve. BT: egyiptológus AD: G. Ramszesz az isteneknek. akinek sikerült megszüntetnie az anarchiát Baj vezírsége alatt.) SN: Egy Amon főpapnő főinasa a 25. BT: asasifi sír RT: Harwa (ang.net HARVEY. BT: Amon-főpap Dzsedhonszedankh hozzátartozói Isitweret3 hozzátartozói NT: Harsziésze2 hozzátartozói RT: Harsziésze2 sírja HARSZIÉSZE2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Isitweret3. 7. Anyja: Neszitanebtasru. II.–1942. kat. Felsorolja azokat a gazdag adományokat (pl. Vasból készült Nílus szobrokat is említ.com HÁRTYÁSSZÁRNYÚ UF: Hymenoptera (lat. (i. Anthony Charles (1790–1869) HARRIS MAGICAL PAPYRUS (501) (ang. Oszorkon idején.Hart@hatbat. dinasztiában.) HARSIESE (ang. II.) Harsiese (ang. Lánya: Isitweret3.) SN: Hórusz egy megnyilvánulása.) HARSAPHÈS (fr. Fia: Dzsedhonszedankh. II. 864168 [TM29]arura földet). amely megszemélyesíti őt az OziriszÍzisz-Hórusz legendakörben BT: isten RT: Hórusz HARSZIÉSZE4 UF: Harsiesi (ang. mert Breasted meghalt. melyeket III. hogy a 25. IMOGEN SN: James Henry Breasted második felesége.) Harsziészisz (gör. Kheopsz1 édesanyjának sírját fedezték fel a gizai területeken. dinasztia korából a legfőbb forrás és a leghosszabb ismert papirusz (41m).) SN: Hórusz egy alakja. dec. HARRIS GERALDINE HARRIS I PAPIRUSZ (BM: BM 9999) UF: Papyrus Great Harris (ang. Frigyük nem tartott sokáig.) Harsiesi (ang.és Felső-Egyiptomot egyesítő szerepére. hozzátartozói NT: Harsziésze1 hozzátartozói HARSZIÉSZE1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: II..

e. BT: dinasztia. BT: egyiptomi egyiptológus régész HASTÁNC UF: danse du ventre SN: Egyiptomban keletkezett.) Khasekhem (ang.e.HARWA SZOBRA (BM: EA 32555) SN: Dioritból készült. Magassága: 33. 2925–2686) (i. III. földmérőt hívtak. meglehetősen rossz állapotban. amelyet az árvíz nem tudott elsodorni. 2840–2700) (1. Eredményeit tíz kötetben publikálta. 1479–1457) HASSAN. PIRAMISA ESZKÖZ 211 . magassága 63 cm. 1488– 1468) (i. A gizehi nekropoliszokra koncentrált. 23 cm magas. BT: usébti RT: Harwa (ang.. 2800–2650) fáraó Hotephirnebty hozzátartozói Nimaathap hozzátartozói NT: Haszehemui hozzátartozói RT: Haszehemui szobrai HASZEHEMUI HOZZÁTARTOZÓI SN: Felesége: Nimaathap. Az ellenség elesettjeinek száma megközelítette az ötvenezret.) Khasekhemui (ang. Mészkőből készült. Két Hierakónpoliszból való szobrának felirata számol be az északiak lázadása felett aratott győzelemről.9 cm. 206) (i.e. határkőfeliratai RT: határkő USZERHAT3 AMENEMHET. Kezében hatalmi jelvények láthatók. 2890– 2686) (1. ámbár más területeken dolgozott. 310) (i. BT: gránitszobor Harwa szobrai HARWA SZOBRA (KEM: JE 37377) BT: Harwa szobrai HARWA SZOBRA (KEM: JE 37386) BT: Harwa szobrai HARWA SZOBRA (L: A 84 – N 85) SN: Dioritból készült 57 cm magas kockaszobor.e. ném. BT: dioritszobor Harwa szobrai kockaszobor HARWA SZOBRA (LEM: 8163) SN: 48. amelyet valószínűleg elődje. BT: Harwa szobrai kockaszobor HARWA SZOBRA (KEM: JE 36711) BT: Harwa szobrai HARWA SZOBRA (KEM: JE 36930) SN: Gránitból készült.) Khasekhemwy (ang. BT: gránitszobor Harwa szobrai kockaszobor HARWA SZOBRAI BT: szobor NT: Harwa szobra (BM: EA 32555) Harwa szobra (BM: EA 55306) Harwa szobra (KEM: JE 36711) Harwa szobra (KEM: JE 36930) Harwa szobra (KEM: JE 37377) Harwa szobra (KEM: JE 37386) Harwa szobra (L: A 84 – N 85) Harwa szobra (LEM: 8163) HARWA USÉBTIJE SN: Harwa sírjából került elő 1997-ben.) HAR-WER (óei. A karnaki Amon-templom környékéről került elő. 1503–1482) (i. (i. BT: egyiptológus AD: mhasel@southern. SELIM (1886–1961) SN: A Kairói Egyetemen tanított.e.) HATSEPSZUT1 (i. své. BT: dioritszobor Harwa szobrai HARWA SZOBRA (BM: EA 55306) SN: 38 cm magas kockaszobor. feje hiányzik. BT: Haszehemui szobrai mészkőszobor HASZEHEMUI SZOBRA (KEM: JDE 32161) BT: Haszehemui szobrai NT: Haszehemui szobrának feliratai (KEM: JdE 32161) HASZEHEMUI SZOBRAI BT: fáraószobor NT: Haszehemui szobra (AM: E 517) Haszehemui szobra (BSZM: EEJ 58324) Haszehemui szobra (KEM: JdE 32161) HASZEHEMUI SZOBRÁNAK FELIRATAI (KEM: JDE 32161) BT: Haszehemui szobra (KEM: JdE 32161) szoborfelirat HASZNÁLATI ESZKÖZ HASZNÁLATI TÁRGY BT. 2920–2770) (i.) Kha’Sekhemwy (ang. BT: kő RT: határkő elmozdítása határkőfelirat HATÁRKŐ ELMOZDÍTÁSA SN: Főbenjáró bűnnek számított a határkő elmozdítása.. 2.) BT: ragadozó emlős NT: cibetmacskaféle HASEL. Ha mégis megtörtént. II.) Nimaathap HASZEHEMUI SZOBRA (AM: E 517) BT: Haszehemui szobrai mészkőszobor HASZEHEMUI SZOBRA (BSZM: EEJ 58324) SN: Csak a fejrész maradt fenn.) Nebwyhetepimef (ang. tárgy NT: edény kád kosár tál tűzhely RT: eszköz HATALMAS HAJÓORR HATALMAS PIRAMIS HATALMI SZIMBÓLUM BT: szimbólum NT: cséphadaró jogar pásztorbot RT: hatalom HATALOM NT: emberi hatalom isteni hatalom RT: hatalmi szimbólum HATÁRKŐ SN: Ezzel jelölték meg a földművelők birtokuk határát. Peribszen szított. de csak az arabok hódítása után.) SN: A 2.) HAROÉRISZ HASADTUJJÚ EMLŐS UF: Fissipedia (lat. BT: tánc HASZEHEM HASZEHEMUI HASZEHEMUI (i.e. spa. 2653–2625) NT: Hotephirnebty (ang.edu HASHAJTÓ RECEPT HASHAJTÁSRA HASHEPSOWE (ang.e.7 cm magas gránitból készült kockaszobor. Délen uralkodott. Egy másik usébtije a Bosztoni Szépművészeti Múzeumban látható. 2686) UF: Haszehem Horseth (ang. Lánya: Hotephirnebty.) Khasekkhemwy (ang.e.e. Az arab nők termékenységi tánca. dinasztia utolsó királya. BT: Haszehemui (i. MICHAEL G. BT: bűn HATÁRKŐFELIRAT BT: kőfelirat NT: Szeszósztrisz.e. mint például Abu Roásban..

BT: Szennedzsem hozzátartozói RT: Szennedzsem sírja HATHOR3 (ang. BT: denderahi isten szobeki triász tehén-isten védőistennő NT: Hathor1 hozzátartozói RT: Hathor1-oszlop Hathor1-pap Hathor1-templom menat Ré1 elleni összeesküvés HATHOR1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja: Ré.) HATNEFRET SN: Szenenmut anyja. a zene és a halottak. denderahi Hathor1 templom előcsarnokának oszlopai RT: Hathor1 (ang.e.) NT: Banebdjedet1 (ang.e. írnok a Montu templomban a 20.) 1 HATHOR1 (ang.) Anhesz Gefi (ang. BT: szív RT: ib HATI2 (óei. „mell”-et jelentett. A szerelem..) SN: A 14.) HATMEHYT (ang.) UF: Aphrodite (gör. hogy a halottak örökkévalóság felé tartó lelke megpihenhessen fája árnyékában és felüdülhessen az istennőtől kapott gyümölcstől és víztől. ném.) NT: Hórusz Ihi1 Nut Ré HATHOR1 ÉS AZ EMBERISÉG PUSZTULÁSA ÖSSZEESKÜVÉS HATHOR1-FŐPAP BT: Hathor1-pap NT: Nebvenenef1 HATHOR1-OSZLOP SN: Olyan oszlopok. ném.. Férje: Hórusz.e. aki visszaadta férjének a látását. Nut és Ré1 lánya.) Hentkáwesz3 Nikahór RT: Hathor1 (ang. Hathor1-t gyakran szimbolizálták a papirusznádra tekeredő kígyóval és a szisztrummal.) Athor (ang. (i. A Halottak Könyve 26-30. fejezete a két fogalmat ellentétként használja. Képét az egyiptomi építészet oszlopfőkön is gyakran megjelenítette.HATCHEPSUT HATSEPSZUT1 (i.) (1. a szépség és az öröm istennőjeként is tisztelték.) Het-Hert (ang. 14.e. fáraója BT: dinasztia. az ég asszonya. aki foganta és világra hozta és fenntartja az életet. 206) (i. dinasztiában. dinasztiában. BT: Aperia hozzátartozói pap HATIAY2 (ang.. BT: Ramosze7 hozzátartozói Szenenmut hozzátartozói RT: Hatnefret koporsója Hatnefret széke 212 . 1786–1602) (1. Őt tartották a türkiz istennőjének is. BT: írnok Szobek-főpap RT: Hatiay2 sírja HATIAY2 SÍRJA UF: TT324PM BT: deir el-medinei sír RT: Hatiay2 (ang. Hórusz felesége. BT: Aamon hozzátartozói HATHORHETEPET (ang. dinasztia idején Deir elMedinében. spa. III. dinasztia 2. dinasztiában.) HATHORNEFER HATI1 (óei. de a hati végül kiszorította az ib-et. 1715–1650) fáraó HATLÁBÚ ROVAR HATMEHIT (ang. ném.) SN: Szobek főpapja. BT: Hatmehit (ang. (A kora egyiptomi mitológiában ő volt az anyja Hórusznak. BT: Amenemhet.) SN: Eredetileg „mellső részt”. 1479–1457) HÁTH HATHOR1 ATHRIBISZ2 HATHOR (ang.) HATMEHIT (ang.) HATHOR1-PAP BT: pap NT: Anhesz Hathor1-főpap Hathor1-papnő Nebvenenef1 HATHOR1-TEMPLOM SN: Az első Hathor1-templomot I. A Hati a „megvalósított” sorsot jelenti. Kultuszának központja Denderahban volt.) SN: Káemthenent felesége az 5.. BT: oszlop NT: abu szimbeli kis templom Hathor1 oszlopai. 1) HAT-HOR (ang.) SN: Aperia vezír fia. Ramosze7 felesége. BT: Káemthenent hozzátartozói HATHORNUFER (ang. a múlt egészét „halott” lehetőségeivel együtt. Fia: Ihi BT: Hathor1 (ang. amelyeknek oszlopfője Hathor1 istennő fejét szimbolizálják. bányák védelmezője volt..) NT: denderahi Hathor1-templom nyugat-thébai Hathor1-templom philaei Hathor1-templom serabit el-khadimi Hathor1-templom HATHOR2 (ang. 1488–1468) (i. spa. pap III.) SN: Szennedzsem egyik lánya a 19.) SN: Aamon felesége a 20. A görög-római korban az ib és a hati1 fogalmakat gyakran felcserélték.) HATIRÉ HATIRÉ UF: Hatire (ang. BT: templom RÉ1 ELLENI SZEMHÉJGYULLADÁS HATIAY (ang.) SN: III.) UF: Hatmehyt (ang. Anyja: Nut. 1503–1482) (i. és IV: Amenhotep idejében. hozzátartozói hercegnő HATHORNEFER UF: Hathornufer (ang. Úgy tartották. Ő képviselte a nagy anyát.) Khatire (své. Hathor1 a sivatag szélén várakozik ennek a világnak és a másvilágnak a határán.) HATIRE (ang.) Háth Hat-Hor (óei.) Athyr (ang.) HATHOR1-PAPNŐ BT: papnő NT: Amunet (ang.e. A nők. Tehén vagy emberi alakban ábrázolták fején kosszarvak közötti napkoronggal. akit később Ízisz helyettesített). óei) Szikomorfüge Hölgye SN: Tehénfejjel ábrázolt istennő. dinasztia idején.e. Szennedzsem sírjába temetkezett egy koporsóba zárva. a későbbiekben pedig a fizikai szívet a tudatalatti és az ösztönélet központját.. spa. 1730–1680) (i. BT: Banebdjedet1 hozzátartozói halisten istennő NT: Hatmehit hozzátartozói HATMEHIT HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje Banebdjedet1.) HAT-HER-AB (óei. Mentuhotep emeltette. Amenemhet lánya a 12.) SN: Halistennő. a gyerekek.

(i. 1488–1468) (i. I. Expedíciói alkalmával rendszeresen hozott az országba fahéjat. Emile HATSEPSZUT1 SZENTÉLYE SN: Hatsepszut1 i.e.. az árukat. 1400-as években építtette a thébai istenhármasság (Amon. BT: fáraó Thutmózisz. BT: Hatsepszut2 NT: Szobekmesz2 Szobeknakht2 HATSEPSZUT3 UF: Hatshepsut (ang. aki magához ragadta a hatalmat.) HATSEPSZUT4 UF: Hatshepsut (ang. A templomot három oszlopos terasz alkotja. 1481–1479) Thutmózisz. hozzátartozói Thutmózisz. 1503–1482) (i. Ramszesz és I. 1479–1457) UF: Hashepsowe (ang.e.e. fiútestvére Amenmesz1.e. 1503–1482) (i. své.e... és egyben legjelentősebb királynője. 204) HATSEPSZUT1 SÍRJAI BT: királysír NT: Thutmózisz. 311) (1. 1 HATSEPSZUT2 UF: Hatshepsut (ang. Mut. s helyére III. 1479– 1457) Hatsepszut1 halotti temploma Thutmózisz.e.e. I.e. hozzátartozói NT: Hatsepszut1 hozzátartozói RT: álszakáll Hatsepszut1 halotti temploma Hatsepszut1 sírjai Hatsepszut1 szarkofágja HATSEPSZUT1 HALOTTI TEMPLOMA UF: Djeser-Djeseru (ang. dinasztiában. és Hatsepszut1 sírja HATSEPSZUT1 HALOTTI TEMPLOMÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: Részletes képek örökítik meg a punti utat. 1479– 1457) NT: Amenmesz1 Bitnofru Thutmózisz. (i. Vörös kvarcitból készült.e.) SN: Nebszeni3 és Nebetta lánya a 18.) Maatkaré3 SN: I. 1488–1468) (i. (i. 1492–1479) (i. sírkamrája HAT-REPYT (óei.e. majd a Kairói Egyiptomi Múzeumba szállíttatta. spa.e.. 1488– 1468) (i. Férje: Uszerhat2. Thutmózisz. BT: szentélyek RT: Hatsepszut1 (i.) HATSEPSZUT1 (i. Nagy Királyi Feleség és a Két Föld úrnője. II. Oszlopos folyosók vezetnek a nagy termekbe és csarnokokba. dinasztiában. BT: Nebszeni3 hozzátartozói NT: Hatsepszut2 hozzátartozói HATSEPSZUT2 HOZZÁTARTOZÓI SN: Férje: Szobeknakht2.) SN: Uszerhat2 felesége I.e. BT: énekes NT: Hatsepszut3 hozzátartozói HATSEPSZUT3 HOZZÁTARTOZÓI SN: Lánya: Kasa2.) SN: Énekesnő a 18.e.e. II. své. Thutmózisz lánya.e.(1. spa. I.e.e. BT: Hatsepszut3 NT: Kasa2 (ang. eredetileg piramisnak. BT: emberalakú koporsó RT: Hatnefret HATNEFRET SZÉKE SN: A háttámlán Bész isten látható dzsed-oszlopokkal és ankh jelekkel körülvéve. Thutmózisz. amelyet Luxorban építtetett.e. A központi oszlopsor északi falán a király születése van megörökítve. 1503–1482) (i.) Shepset (ang. Hatsepszut1”.e. 1479– 1457) Hatsepszut1 szentélye Thutmózisz. az arc és a nyak arannyal van kontrasztosítva. BT: Hatsepszut1 (i. Nem kis technikai feladat lehetett a szarkofágot a sír belsejébe juttatni. lánytestvére Bitnofru. spa. Ő indította el a punti expedíciót mely megnyitotta a kereskedelmi kapcsolatokat belső Afrikával. spa. még a Puntban látott embereket is. BT: falfestmény Hatsepszut1 halotti temploma HATSEPSZUT HALOTTI TEMPLOMÁNAK RELIEFJEI SN: Ezek mesélik el Hatsepszut1 királynő Puntba indított expedíciójának történetét. 1488–1468) (i...) Hatchepsut Hatschepsut (ném.) HATSEPSZUT1 (i. fenyőtömjént és mirhát. és Hatsepszut1 sírja HATSEPSZUT1 TEMPLOMA TEMPLOMA HATSEPSZUT1 HALOTTI HATSCHEPSUT (ném. BT: Uszerhat2 hozzátartozói NT: Hatsepszut4 hozzátartozói HATSEPSZUT4 HOZZÁTARTOZÓI SN: Anyja: Henuttaui4. és Hatsepszut1 sírja WA-D HATSEPSZUT1 SZARKOFÁGJA SN: A WA-D sírban találta meg Howard Carter. sőt. 1479–1457) HATSEPSZUT1 (i.e. 1525–1512) (i. 1503–1482) (i.) Hatsepszut1 temploma SN: Az egyiptomi művészet egyik legszebb alkotása. 1503–1482) (i. III. 1493–1481) Thutmózisz.e. dinasztiában. A szék lábai oroszlánmancsokat formáznak. 1488–1468) (i. 1) HATRIB ATHRIBISZ2 ATHRIBISZ1 (gör. 5 darab 30 evezős hajó indul el Puntba és ajándékot hoz haza. összedőlt.) Hatshepsut (ang. Emile Baraize 7 év alatt tudta csak onnan kiemelni. 1526–1512) (i. své. své. 9) Egyik temploma. 1479–1457) 213 . Amenhotep építtetett egy másik templomot. BT: kőszarkofág RT: Baraize.) BT: relief RT: Hatsepszut1 halotti temploma HATSEPSZUT1 HOZZÁTARTOZÓI SN: Apja I.e. A fedélen a múmia keresztbe fonja kezét a mellkasán egy-egy lótuszvirágot tartva. 1503–1482) (i. Széthi idején a 19. Isten felesége.) HATSEPSZUT1 (i. melyre a következő feliratot vésték: „Király lánya.e. BT: Hatsepszut4 NT: Henuttaui4 Uszerhat2 HATSEPUT (spa.) Hatseput (spa. Thutmózisz felesége.HATNEFRET KOPORSÓJA SN: Alapszíne kívül-belül fekete. BT: deir el-bahari templom sziklatemplom NT: Hatsepszut1 halotti templomának falfestményei Hatsepszut1 halotti templomának reliefjei RT: halotti templom Hatsepszut1 (i.e. I. III.e. Ez egy nagy méretű sárga kőből faragott szarkofág volt.e. a hajókat. Honszu1) szent bárkái számára a szentélyt. III. Fia III.e. 1503–1490) (i.. Egyiptom harmadik.. Férfiruhákban járt és a fáraói hatalom jelképeként álszakállt viselt. egy hegyoldalban fekszik. 1488– 1468) (i. aki egyben testvére is volt II.e.e. 1488–1468) (i. II.) Hatshepsout (fr. Thutmózisz mostohaanyja. 1503–1482) (i. 1479–1425) (1. Férje. a Király Testvére. Fia: Szobekmesz2. BT: levéltár HATOSZLOPOS SÍRKAMRA BT: sírkamra NT: Amenhotep.) (1.e. BT: szék HAT-NETER TEMPLOM HATÓSÁGI IRATTÁR SN: A családi irományokat az emberek hatósági irattárakban őriztették. Thutmózisz. I. Ezt a templomot Szenenmut építész tervezte. 1494–1490) (i. 1479–1457) HATSHEPSOUT (fr.

ném. majd malátává alakítva ez lett a sör alapanyaga. NT: Secrets of the Sphinx. A vesszőfonat építmények vázát farudakból készítették. spa. Zahi A. 1488–1468) (i.) SN: A New York-i Metropolitan Múzeum kurátora volt 1936tól. HAWAS. Kairo. III. ZAHI A.. SN: Az Egyiptomi Régészeti Hivatal igazgatója 2002-től.) HAUHET (ang. könyvei AD: Supreme Council of Antiquities.e.) HATSEPSZUT1 (i. ZAHI A. dinasztiában.e. A szodalit1 nevű ásvánnyal együtt a lazurit alkotóeleme és ezzel együtt a lápis lazulié. HAWARAI LABIRINTUS HAWARA HAVARATI PIRAMIS PIRAMISA HAVARATI TEMPLOM HAVARU HAVI BAJ HAWARA MENSTRUÁCIÓ MENSTRUÁCIÓ HAVI VÉRZÉS HAWARA UF: Avaris (ang. Ezek a mészkőlapokkal kirakott oldalú kis mélyedések fölé épített „házak” viszonylag hosszú időre készültek. amelyek szerepe könnyű faszerkezetekre erősített gyékény vagy állatbőr rögzítése volt. I.. Zahi A. júl. akiről az ásvány a nevét kapta.) SN: Tektoszilikát ásvány a szodalitok csoportjából. III. spa.) HETTITA BIRODALOM HATTUSAS SN: A egykori Hettita Birodalom fővárosa volt. Thutmózisz idején. Ezt az ásványt először 1807-ben írta le Rene Just Hauy. A Kheopsz1 piramis melletti nyugati temető feltárásának munkálatait vezette. dinasztiában.. Különösen a régi Théba volt az.) SN: Szenneferi apja a 18.) HAUPTVERWALTER (ném. IV.) SN: A termelési terület főnöke Amon birtokain a Későkorban. A Királyok Völgyéről vázlatos térképeket készített. ném. UF: Hawass. Mivel az esőzéstől nem kellett tartaniuk. LABIRINTUS HAWAS. Gyakran ábrázolják békaként vagy békafejű nőként.. ROBERT (1799–1863) SN: Az 1820-as években járt a Királyok Völgyében. BT: hettita város RT: Bogazköy HAUF (ang. Keletkezésük a késő paleolit korba nyúlik vissza. KÖNYVEI BT: Hawas. své.) haüyne (ang. 10... ném. BT: Egyiptom-utazó HÁZ SN: A világon a legrégebbi házhoz hasonló építményekre a Halfa-vádi közelében bukkantak rá. óei. spa.) HAYDZSEHUTI HAYDZSEHUTI UF: Haydjehuty (ang. Ramszesz sírjában lakott. BT: egyiptomi egyiptológus Egyiptomi Régészeti Hivatal NT: Hawas. spa.. 2001-ben kinevezték a nyolcadik National Geographic helybéli felfedezőjének. Ekkor festette a sír belsejéről az akvarelleket. BT: béka-isten istennő Ogdoad (ang.. BT: hivatalnok RT: Hay1 sírja HAY1 SÍRJA UF: TT267PM BT: deir el-medinei sír RT: Hay1 (ang. miközben a barátai VI.) SN: A hükszósz uralkodók fővárosa volt.e. BT: Carter. BT: amerikai egyiptológus RT: New Yorki Metropolitan Múzeum Egyiptomi Osztálya Szenenmut TT71PM-es sírja HAY. BT: Szenneferi hozzátartozói HAYES. a mai Egyiptom déli határánál.és fényjáték szövegét ő írta. el-Mahasánál bukkantak rá. ahová a piramisépítőket temették. amelyet nagy becsben tartottak Egyiptomban ritkasága miatt. 12.) NT: Amenemhet.. BT: deir el-medinei kézműves RT: Hay2 sírja HAY2 SÍRJA UF: TT328PM BT: deir el-medinei sír RT: Hay2 (ang. hawarai piramisa Neferuptah piramisa HAWARAI TEMPLOM HAWASS. Ramses sírjában voltak. ném. BT: árpa HATTI (óei. 1503–1482) (i. Ebben az évben fedezte fel Szenenmut szüleinek sírját Ambrose Lansinggel együtt. 3600 körül jelentek meg az első idáig talált legrégebbi téglalap alakú házak.) HAYDJEHUTY (ang. 21–1963. ném. 3 El-Adel Abou Bakr Street. Ezek szabálytalan mészkőtömbökből kialakított körök voltak. 1479–1457) HATSOROS ÁRPA UF: Hordeum hexastichon (lat.e.) HAVARAT HAÜYN AMENEMHET..) Tell el-Daba (ar.. dinasztiából. lapos tetejűre építették az épületeket BT: építmény NT: Abdallah Nirqi ház deir el-medinei lakóház földművesek lakóháza HAÜYN UF: hauyne (ang.. gör..) SN: Az óriási végtelenség istennője.HATSHEPSUT (spa. Ezekre Abüdosztól északra. Howard munkatársai HAUVARE HAWARA HAÜYN HAÜYN HAUYNE (ang. Mialatt ott volt. ZAHI A. Egypt HAWAS.) HAUYNITE (ang. BT: város HAWARAI PAP BT: pap NT: Paszuchosz HAWARAI PIRAMIS BT: dinasztia. márc. A gizehi hang.. Zahi A.) Hauvare Havarat Havaru Tell ed-Dab’a (ar. Vegyjele: (NaCa)4 8(S3So2)1 2(Al6Si6O24).. spa.) FŐADMINISZTRÁTOR HAUSER SN: Rajzoló. aki Tutankhamon sírjának feltárásánál segédkezett Carternak. WILLIAM CHRISTOPHER (1906.) SN: A deir el-medinei kézművesek hivatalnoka a 20. BT: szodalit2 RT: lápis lazuli lazurit szodalit1 HAÜYNE (ang. majd az egészet betapasztották sárral. The (1999) HAY1 (ang.) HAY2 (ang. ném.) hauynite (ang. piramisai téglapiramis 214 . III. Zamalek.) SN: Az Igazság Helyének szolgája a 20.) SN: Főleg csíráztatásra használták. ZAHI A. BT: főnök RT: Hauf sírja HAUF SÍRJA UF: TTB3 BT: Khokha-sír RT: Hauf (ang. ami lenyűgözte. spa.

5–1946. dinasztia idején találkozhattunk biztosan egyetlen egy ilyen esettel. hogy megölték az állatokat a gazdájuk halálakor.) SN: A házi egerek fő ellenségei voltak terményeiknek és a ház körül tárolt élelmiszereknek.) SN: A házasságnál a gazdasági és társadalmi megfontolások jelentős szerepet játszottak a magasabb tisztségű családoknál. macskát.) ovális formájú ház paraván pavilon pihenőház udvarház vert agyagfalú ház HÁZASSÁG UF: marriage (ang.jún. 15. A csordákat a határföldeken. A királyi családokban ez nem mindig volt így. 18) SN: Hivatalosan elítélt dolog volt.nov.) (1. Ez azonban inkább a királyi házasságkötésekre volt jellemző.) SN: Az egyiptomiak házi kedvenceiket gyakran ábrázolták sírfalaikon a tulajdonosuk széke alatt (pl. BT: cselekedet HÁZIASÍTOTT BAROMFI UF: domestic fowl (ang. 21) FEJTÁMASZ GYÓGYÍTÓ HEARST-PAPIRUSZ SN: 18 hasábos orvosi papirusz. BT: orvosi papirusz NT: Hearst-papirusz 155. majmot). A férfiaknál ez kb. de elterjedtté vált a Római Korban. azok a folyóba dobták szemetüket. II. BT: házasságkötés NT: házassági szerződés középbirodalmi házasság poligámia testvérházasság vérfertőző házasság RT: házasságtörés HÁZASSÁGI SZERTARTÁS HÁZASSÁGKÖTÉS HÁZASSÁGI SZKARABEUSZ UF: marriage scarab (ang. amelyek sok hasznot hoztak a ház körül a rágcsáló kártevők elpusztításában. az 343 egeret fog el. BT: takarítás RT: szeméttároló HBNY (óei. (1.) BT: egérféle HÁZTARTÁSI SZEMÉT SN: Általában lyukat vájtak a földbe és abba dobták minden háztartási szemetüket. amely bevezetőt és szójegyzéket is tartalmazott.) HEALER (ang. amelynek letelte után a házasságot minden további nélkül fel lehetett bontani.Egyes falvakban ásott kutak használtak erre a célra.e.) megszelídítés szelídítés SN: Az egyiptomiak érdeme az afrikai vadmacskák háziasítása. Többnyire a nemi érés bekövetkezésekor házasodtak (a fiúk 15.. sztéléi HÁZASSÁGKÖTÉS UF: házassági szertartás SN: Mindössze egy házassági szerződést kötöttek az esküvő alkalmával. Akik a Nílus mellett laktak. A szerződés magában foglalt egy próbaévet.6.) (1. Egyik ismert példa Hapymen és a kutyája. hogy állataik mumifikált holttestét is a sírjukba helyezték a gazdája mellé. (1. mivel az egyiptomiak nem ismerték a vérfertőzés fogalmát.kunyhó lakóház mammiszi (ko. BT: háziállat NT: galamb gazella kutya macska pávián HÁZIORVOS BT: orvos NT: Neanhszahmet Pentu HÁZI PATKÁNY UF: Rattus rattus (lat. Magánemberek körében csak a 22. de inkább természetes haláluk után lettek a sírjukba helyezve. 1905ben George Reisner publikálta a papiruszt. amelyet a lába mellé helyeztek koporsójába. hogy a hettita királyleány Egyiptomba való utazását megkönnyítse. A KV50-es sírban egy kutya és egy majom volt eltemetve. 1550-ben íródott hieratikus írással.) BT: szkarabeusz HÁZASSÁGI SZTÉLÉ UF: Marriage stela (ang. míg mások a legközelebbi csatornákba. ellenük macskákat háziasítottak. sora Hearst papirusz 219. BT: Ramszesz. Egy matematikai mértani sorozatos példát akképpen írtak fel. 15) SN: A háziasított baromfi ritka import volt az Újbirodalom idején. de a papok kivételével minden más férfinak lehetett elvileg több felesége is. a nőknél 12-13 éves korukban történt. A Bancroft Library-ban tartják. hogy ha 7 házban van 49 macska. BT: szertartás NT: házasság királyi házasságkötés politikai házasságkötés HÁZASSÁGTÖRÉS UF: adultery (ang. ami 16807 hekat terménnyel érne fel. dinasztiától kezdve terjedtek el igazán. A házasságtörésre írott bizonyíték maradt fenn Deir el-Medinéből. BT: háziállat HÁZI EGÉR UF: Mus musculus (lat. sora RT: Reisner. de előfodult. A hétköznapi emberek érzelemből házasodtak. George Andrew (1867. i. 18) BT: cselekedet HÁZIÁLLAT UF: domestic animal (ang. sora Hearst-papirusz 223. E szerint Amon a téli időszakban csodálatos jó időt hoz. 7) Több más vadon élő állatot is próbáltak háziasítani.) SN: A háziállatokat ritkán kötötték meg.) ÉBENFA HBONU UF: Tuho Theodosipolis BT: város HEADREST (ang.) 215 . amely2401 búzaszemet enne meg. 15) BT: állat NT: antilop disznó háziasított baromfi házi kedvenc kecske kígyó madár majom mongúz szarvasmarha teve HÁZIASÍTÁS UF: domestication (ang. 19). A Középbirodalomban bukkantak fel először sírok ábrázolásain. a lányok 12–13. amit aztán meggyújtottak. mocsaras területeken legeltették. (1.) SN: II. hogy egy nagy lerakodóhelyen gyűjtötték össze a szemetet. Az is szokás volt. Az egyiptomiak általában monogám házasságban éltek. a magasabb rangúaknál előfordult a vagyoni ok. gabonának. BT: egérféle HÁZI KEDVENC UF: díszállat pet (ang. inkább a hatalom családban tartása volt a fontos. Kb.) (1. együtt éltek a család ritmusával. A rokoni kapcsolatot nem tekintették házassági akadálynak. de nem mind járt maradéktalan sikerrel. Ramszesz egyik sztéléje. Bár előfordult. életévükben) (1. de a 18.

) HEGY HEZ-UR (ang. III. s amelybe a szülés után hamarosan belehalt. A nagy istenekkel egyenrangú hatalmat képvisel. hogy a káosz erőit elrettentse. hogy visszanyerje a fiatalságát. A rituális futás eredetileg az uralkodó képességeinek próbatétele lehetett.(1. BT: kápolna HEBY (ang. dinasztiában élt hercegnő. TAKELÓTH.) HEDJIKHEPERRA SETEPENRA (ang. 28) BT: Hearst-papirusz rögzítő kötés HEARST-PAPIRUSZ 223. hogy lecserélje hatalmi jelképeit és hogy pihenjen.) UF: Hike (ang. (i.(ang. Az ünnepet bonyolult forgatókönyv szerint két teremben és egy udvaron rendezték meg. kezében az imit-perrel. a fáraó körbefutott egy mezőt. a lépcsőkön keresztül. olajjal.) jubileum Sed Jubilee Feast (ang. 889– HEDJHEKENU (ang. fizikai és kultikus erejét. BT: Nílus HEGYSÉG UF: Geb felkelése hegy BT: természeti képződmény NT: Bakhau Burg el-Hammam (ar. gumival és uborkával. Az ünnep egyes szakaszai között a fáraó több alkalommal is visszament a palotába. melyek szentélyeket ábrázoltak. Békaként. majd a „nagyok udvarába” ment. vagy békafejű emberként ábrázolták. Amenhotep idején.) Khokha. 18) BT: Hearst-papirusz recept szőrtelenítés HEARST-PAPIRUSZ 219. BT: kvarc HEGYI-NÍLUS SN: A Nílus legfelső szakasza a Bár el-Gazállal való összefolyásáig. 28) BT: Hearst-papirusz rögzítő kötés HEART SCARAB (ang. majd Alsó. A jubileum a peret évszak első napján kezdődött. A nagy nap reggelén a fáraó dzsed-oszlop felállításával kezdte meg a jubileumi ünnepségsorozatot. vesicovaginális fekélye volt. SORA SN: A törött csont rögzítésére szolgáló anyag összetételének tehéntej és árpa keverékét ajánlja. melynek lépcsői a négy égtáj felé néztek.) SN: Skorpió-istennő.) SN: A 11. A szertartást később. A királyt ülve. rövidebb időközökkel – általában háromévenként – megismételhették. Ezután a birodalom előkelői a fáraó lábaihoz helyezték hűségük bizonyításaként felajánlott ajándékaikat. BT: fesztivál NT: rituális futás RT: uhem mesut völgy ünnepe wepet renpet HEB-SZED KÁPOLNA SN: A fáraó emlékére emelték. (1. (1. SORA SN: A törött csont rögzítésére egyiptomi akácia levelét gumival és vízzel összekeverve ajánlja. A király többször rituálisan körbejárta a birodalmát jelképező „falakat”. (i.) Imhotpu SN: A varázslás istene.) HEBENU SZÍVSZKARABEUSZ BENI HASSZÁN HEDERA HELIX (lat. I.e. melynek tagja volt a fáraó. hogy a helyi istenek szentélye előtt áldozzon. Ezután kezdődött a trónralépés megújítása. 1069–1043) HEDJKHEPERRE-TAKELOTH I (fra.) héja-forma BT: vágómadárféle NT: karvaly HÉJA-FORMA HÉJAALAKÚ HEKA1 (spa.) SN: Ramosze1 apja a 18. a koronázáshoz hasonlóan. (1.) HEHENHIT (ang.) 874) HEDJWER (óei. I..e. Tisztelete elsősorban az egyiptomi történelem korai időszakában virágzott. számos isten és a birodalom minden tájáról odasereglett alattvalók jelenlétében. SORA SN: Szőrtelenítőszerként a következőt ajánlja: főtt és összetört madárcsont összekeverve légyürülékkel. könnyű anyagokból készült díszletek közt bonyolították. amik előtt a fáraónak el kell majd haladnia örökös utazása során.) Gebel el-Zeit Gebel esz-Szilszile (ar. szikomor nedvével.fi HEINE-MEDIN-FÉLE BETEGSÉG HÉJAALAKÚ UF: Accipitrinae (lat.) UF: Hb-sd (tr. A Dzsószer előtti időkben ezt a versenyt alkalmi.) 1 SÜNDISZNÓ AMULETT EZÜST FEHÉR HEKENUDJET SZMENDÉSZ. amely számos szülés utáni fertőzést okozott.) 1070–1044) (i.és FelsőEgyiptom királyi hordszékén vitték körbe. BT: istennő skorpió-isten HEDGEHOG AMULET (ang. ahányszor az uralkodó szükségét érezte. gör.) Manu Mokattam-hegység Seikh Abd el-Gurna Thot1-hegy Vörös-hegy HEH (ang.) HEDJ (óei.) HEGYSÉG HEB-SZED (óei. BT: béka-isten Ogdoad (ang. Az évforduló megünneplésére Memphiszben került sor. Kicsit később. 19) BT: hercegnő HEIDORN.heidorn@helsinki. Az ünnep eredete a predinasztikus korig nyúlik vissza. Esznában viszont Hnum és Nebtuu fiaként. el.) BOROSTYÁN HEDETET (ang. Az ünnepségre 4 pavilont építettek. Így vette szimbolikusan birtokba Egyiptom földjét. Itt kapta meg a két országrész koronázási jelvényeit. Ekkor a dzsedoszlopot felállítja a király. BT: Amon marháinak felügyelője Ramosze1 hozzátartozói HEGYES VÉGŰ FEJSZEFEJ BT: fejszefej NT: fejszefej (PM: UC 17082) HEGYIKRISTÁLY SN: A Sínai-félsziget volt lelőhelye. Körmenetre indultak. BT: Hnum hozzátartozói isten Nebtuu hozzátartozói Nofertum hozzátartozói Ptah hozzátartozói Szahmet hozzátartozói GYERMEKBÉNULÁS 216 .e. számos istenszobor és az udvar legelőkelőbb személyiségei közül a kiválasztottak. fején kettős koronával ábrázolták. dinasztiában.) SN: A végtelenséget jelképező isten.) szed-ünnepség SN: A fáraók 30 éves jubileumi ünnepsége. Amon marháinak felügyelője az északi kerületben. LISA BT: egyiptológus AD: lisa. A fáraó egymás után lépett be a két pavilonba. A történelemben először Imhotep1 építette meg szilárd anyagokból a heb-szed díszleteit.HEARST-PAPIRUSZ 155. A fáraó ezután hatalma kifejezéséül szimbolikusan kilőtt 4 nyílvesszőt.) HEDJ2 (óei. Memphiszben Ptah és Szahmet istennő fiaként említik. A fontosabb vallási aktusok közben rengeteg drága ajándékot halmoztak fel. politikai.

.) HEKAKHASUT ANATHER (spa.54 liter.) Hekenuhedjet (ang. dinasztiából.) HEKARNEHHE UF: Hekerneheh Heqaerneheh (spa.) SN: A 2.) ANATHER (ang.e.) HÉLIOPOLISZ (gör.) SN: III. Területét kisebb kerületekre osztották.) Tell Hasan (ar.. amint III. BT: mértékegység ANKHNESNEFERIBRA (ang. egyfajta rojtozott szegélyt készítve ezáltal.. Amenemhet gyermekeinek dadája a 18.) Juno Junu (óei) On (bib. HEKEN (ang. Egyiptom egyik legelőkelőbb vallási központja 217 . Földeket bérelt és önálló birtokkal is rendelkezett. BT: falfestmény Hekareshu sírja HELIACAL RISING OF SOTHIS (ang. BT: dada RT: Hekarnehhe sírja HEKARNEHHE SÍRJA UF: TT64PM BT: seikh abd el-gurnai sír HE-KAT (óei.) Heqtit (ang. a címzett elolvasás után a leveleket bedobta a sír egyik helyiségébe. de onnan is aggódó figyelemmel kísérte családja sorsát.. spa. spa. (1. dinasztiából III. ahol azok megőrződtek számunkra. A fríz elemei a nádparaván tetején sorakozó csomók stilizált változatai.) HÉLIOPOLISZ (gör.. BT: felügyelő királyi írnok RT: Hekareshu sírja HEKARESHU SÍRJA UF: TT226PM BT: seikh abd el-gurnai sír NT: Hekareshu sírjának falfestményei RT: Hekareshu HEKARESHU SÍRJÁNAK FALFESTMÉNYEI SN: Hekareshu van ábrázolva. RT: Heken sztéléje HEKEN SZTÉLÉJE SN: Mennyezet sztélé. óei. spa. IV. Kephrén piramiskomplexusában lett eltemetve.) UF: Hedjhekenu (ang. A teremtés. 205) HÉLIÁKUS KELÉSE HÉLIOPOLIS (gör. szám szerint minimum háromra. Testvére: Nofertum. dinasztiában. Amenhotep idején.) HEKENUDJET (ang. (i.) HEKAUT-HASZUT (óei. Anyja: Szahmet. óei.) UF: Hekt Heqet (ang. 136) HEKA-KHASWT ANATHER (ang. BT: fríz HEKERNEHEH HEKARNEHHE HEKET (ang.) HEKENUDJET (ang.) SN: Alsó-Egyiptomi város a Nílu