P. 1
Ehető és értékesítethető gombák

Ehető és értékesítethető gombák

|Views: 746|Likes:

More info:

Published by: Bea Karina Tessényi on Jun 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2013

pdf

text

original

-,

\

"'----~-----'-------_____:::_____~~--

~-~---~----~.

~""I"""I"""""I"""I""

Minden erdei gyiimolcsot
szamocat,
maluat,

aionyat,
csipkebogyot, szedret,

gombat,
,

berkenyet

korlatlan mennyisegben, keszpenz Iizetes elleneben vesznek at az

"Erdelyreszi Hangya"
gyiimolcsgyiijto allomasai,
Az atveteli arak minden gyiijtoallomason k5zhirre vannak teve es ki vannak fiiggesztve!
_ ..... 5 _ ~ ..

-

--

~'i

,

,

.

'Kivol1atO!l

masolat.

Orsz. M. tar. Chemiai li..t~zet' es KOzp. V~gykiserleti Allomas Budapest" II. Keleti Kiroly-utca ,24.

"

~

TARGY!

Gornbaismerteto

konyv,

IYlELI,EKLET: 1 drb, kezirat.
, .•../::tl.
t.~

551 Jig.11942. sz.
,

~

,;~~.

'

'" .
~

I

I

M., kir. Foldmivelesiigyi MiniszteriuDl·' ..: 1. ErdeJyi IGren~'eltse1lenek r . ,. ;,_ . Kolozsvar.
.~ I ,

"Ehet6 es drtekesitheto. gombdk ismertetese" cimii konyver61 szqkve.letrt&nyunket az alabbiahban kozOljiik. ' Az elhanyagolt uadoniermii gombdk 'erte!kesitesenek lis fogyasztdsanak iohozasa a mosiani nehez elelmiszer elldtds ideieben hazaf,ias kotelesseg. A legteljeseb'b meriekben p6.doljuk es felkaroiandouab: javasoljuk ezeri a szoba« leva kiadmany haihatos famogatdsat; meri hiuaioa van a kiizvelemeny erdekl6desene.k telkeltesevel es ez ismereteh terjeszieseue! p6tolhaiatIan szolg61atot lenni a magyar erdo- es mez15gazdasdgi termelesneh. Budapest, 1942. iunius h6 8-an. ( ~.",. ,'" ,
I

Bomber GyuZa.1'lY., rendorfettigyel6

,

-

.'

...

RENCZER BELA s. k, kir. kiserletilgyi f6igazgaf6.
- ;'

I

10. "14.. .] L Sat.~ . .. Uri. Nagy sarga korallgornba (Ramada Ilava). '1. . '. Csaszargornba (Amanita caesarea'. 28. Ranees . 3. .. K?zonseges papsapka gomba (Helvella esculenta). 19.csigagmn'ba (Limacil!lm eburneum). Kaposzta gomba (Sparassis crispa) Ki6zcrnseges kacsmagomba (Morchella esculenta). 2. PAr~hc galoca (Am'aili'ta pantherina). Az Erdelyreszi Hangya gondoskodik a begyiijtott gornba hygienikus Ieldolgozasarol. ". Laskagomba (Pleurotua ostreatus). . Pettyes gynIwsga16ca (Anralli'ta Mappa). "R. . 34.. Pupos teje15 .-.yilkos galoca (Amanita phalliod'es).imeltl -Cooke). Sotet keserugomba (Lactarius turpis .letus Satatll~s) . P()'ieteg gmnba (Lycoperdon gemmatuat)..jusi v.Jy. Merges gombak. !' . ..t8.isa+ja gomba _.· .(Lepiuia procera). .. 13. 16. tukegomba (BboJ.Ko. 4. Ehetd gomblik: \ . Ma.a BO)"S0Stinoru (Boletus piperatus).-. 20.) 6. . Zolden pettyezett vagyvarasl'latu ~ij:ld galambioa (R~lssula virescens Sch. 29. 30. - l> ' .Szentgyorgy pereszker 0riich01op~a Geotgii). BleiaiJ. 27.. Mezei csiper-ke {Psa. Wv. . o..iota caperasa).i \ '.. Citromszinti gal !iIca (Amanita phaHoides var. . ' Szarvasgomba (Tuber brurnale). .: - .~.ifa muscaria). 11. Sertestdfla (Scleroderma vulgare).m fmbricarum) . \ 24. Szurkeshatu . 13.fngomba va. gornba . " . Cserepes gereben gomba (Hynrm.. . 25. :.'for«¥kiel'lYgalarubica (Russula 12. -0. A gomba mindenfele Iormaban elkeszitve igen taplalo. 32. 22.j.. Va.argtu.: "7ert terjessziik annak gyiijteset es fogyasztasat . Fako zsemlyegomba (Polyporus ovinus). Nagy Qzlabgornba. 23.~ .ttoZ'ekcmy f-GKegomba (phollota matabifis). ~ . -.Szdrgomba (Lactarius torminosus).gy b<fba¥firganya (Bo.. .Vtirostejli rizike (Lactarius sanguifluus). 31.Lactarla necato. _ 5. 8..iol'lseges tinoru 'Vagy varganya (Boletus edulis).i'l0··~a16oa {Amafl. BorSGS v.5. Biborszinf galamblca (Russula dr.lli6ta ar'vensis). Hanytat6 galambica (Russula emelica). 35. fragilis). Legyi. ' / I '~. 9.' 26. \ .6'ka gomba {Canthare1\us cibanus). r . . Apro pkoshatu' gaJ'amhica . Nagy rlzike . . r 7. tolcsergomba (Clrtocybe nebularis).) 21. (Piros szammal. Szoros tejelo . -. • '<.Rot tejel6 gomba (Lactarius rufus)..ltcsont . .. 17.

.

Boletus chrisentereon : kalap sotetebb zoldes-barna. soraban zold sz6 utan "vagy' bamas-olajsarga". 4. Csovek : sotet rozsdavorosek. G alambi caknal : .. A ~ Ozlabf'ajoknal : 2. 3. Tonk: barnas-cseresznyepiros arnyalattal .Lactarius" s az "a"-val vegz6do szavak vegz6dese "us"-ra [avitando. Tonk: vilagos barnas-sarga.. soraban "de~ sz6 utan "feMr vagy" szavak beszurandok. Borsos varganya. oldal 2. Peryes gyilkosga16ca: 13. felrepedt helyeken cseresznyeszinu folttal . Pereszke (Trlcholorna) fajoknal "pereszke" helyett "pereszker" irand6. Kover 6. 2. Gyilkos gal6ca: a 13.zl<ibgomba: Tonk: gyurtls . Feher ozlabgomba: Tonk. 7.Ertelemzavar6 . Tejelo fajoknal : a latin neveknel "Lactaria" helyett :. Vargfmya Iajoknal : 4. Aki csipkhogy6tgyiijtf hazaiias kotelesseget telfesit 1 . .. 010a1 2. sait6hibak': . gyiiriis .Russala' h elyett "Russu la" irando. Galocaknal: Huses tinoru .

es r .. .- I~ ....~~~~~~ '~ . ~'.. :j .'If'~~~~~. Mzpontja.~ .~~~~~' i ~ Kiad6: Erdelyresz] Hangya SZOvetkezetek marosvasarhelyl Kiadasert fele16s: DOBOLYJ AKOS..'. I. : Minden jog Ienntartva I A" 3 pengo....!".-fa. ERTEKE81THETOGOMBAK .etogombak es magunkkal ~ ~•• ~ gyiijfeset eihanyagolni ! 1 .."he'y . . It I~ EHETO. ~ ~ Biinas konnyelmiiseg embertarsainkkal szemben az eh.~ ~ ~.. Nyom"rt" K.~ . .."'" ~•• > ..:1k. Megrendelh'et6 szeraenel 5'''''yb"". BENCZE !MRE kony'myom""j~ S""e~'Ud. .' Ii ~. I ~ ~. BOMHER GYULA ~.• '~L..:C--"'''!!!!I'~~~~. 1 ~ :.

2

Cs&ves gomblik.

Varganya (Boletus)
A gomba kalapjanak alsiJre<:.zen szamos apro lefeh!

Erb~kes ehetogombak
1. Uri gomba. (B. edulis] 87.. 30 cm.-ig, m.: 20 em .-ig-. (Fehertinor1!, vastagszaru gomba, arganya, Ieherhusu Iinoru, cepe, Iehercepe, kozaktinoru. hi rib i-

Eheto j& ~ombak
nya. IB. Iuridus]. Sz. 5,-20 em. M. 6 10 cm. Kolat»: sc)1elbarna. Csoue.k vdrosek, Tonk: v or,O$. Husa . le\'egonazonnal es mindeniitt elenk keksziniire valtozik.

1. Barnahatu

keIthusu

vaTga~

vastag, egynemuen barna. Fiatalon halv anyan Ieheres, sztirkesbarnas. Csooel«: Ieherek, kesdbb sargas arnyalatuak, lito bb saraaszoldek. Tonk: igen vastag, Ieheres. halvanyfako Ieher rece zetie I, mel) el is li.inbetik. G},iirii: nines. Husa : Ieher, kesdbb etleg piszkos rozsaszin [I. Talalhato: Fenyves videken, g'yepes helyeken Hhnegesen, juniustol oktob rig, 2. Vekony urigomba.lB. reticulatus Sch.]Sz.. 5em. EJ6zoh6z hasonlo, csak a tonk veko-

gomba ..) Kolop : boltos, domboru.

Talalhatc : lomb=es lenyfierddkben iuliustol szepternberig. 2. Barna v:arganya. lB. badius). Sz. 5 12 em. J\1. 6·-1 em. Ka/ap: barna. C.<;ovek: zoldesek, Tonk, vek nyabb, kalapnal 'a· larrrive] vilagosabb barna. Husa . Ieher, itt-ott halvanykekes meg rozsas szinekben jatszik, Talalhal6: n ,8.rtol keso oszig tolg'-es kben. 3. Urest.onkii varganya., lB. eapi" ). Kolop . barnes szinir. Kisebb termetii, csih ei szennyes zoldesek. Pelyhes rn (iruje feher.

Lelorrazas utan eheto,

nyabb,

Talalhato erdei retel en Ili es moha k6zt juniustol oktoberig.
em.

3. Boletus aereus, Sz.: 5-10 1\1. S cm.ig. Kolap : 18.(a sOletbama. Csollek: sarjlak.

aug.- =oktoberig.

Tonk: sarga. finoman reces .. Gviirii: nines .. Husa : revegon hamar sargul, Tslalbeto: vilagos erd6kben,
4. Kir:atyvar!!anya.

4. Boletus Chrysentereon. Sz. 3-7 em. :\t 6 cm.-~. . Kalap: sobHebb zolde , felrepedt . h.el~encseresznre rinii Iolttal Oasze-vissza repedezo. Tonk: cseresznyepiros arnyalattal. Csovek: sargas-zoldesek.
T aJalhat6: arnyas iuliustol okt6berig. fenyvesekben

agytermetii. Sz, gomba

'(8. Tegiu

J.

=

Kalap: feheres, szele citromsarga

5. Boletus

CoJ1initus.

kalapjariak

szetessege, M.

-=

gomba magassaga,

iaiok·..
forditott csovecske van s ezeken fejl6dik a sporapor, Nel1l.

metges rosszizu. gombak [B. felleus].

I

·
termetre

Merges gombak

az Urigombahoz. Kalap : vilagos-barnas. Csooet«, Idosebb korban rozsasziniiek. Tonk: halvany zoldessarga, s . aranyiag durva, sotet erezetii. Husa . epeszeruen keseru. T alalhate : fenyvesekben, nyirIcabb erd6'ben, mint gyepen, gamba.val keverve is.

Hesonlit

·1..Epeizii varganya.

L Satangomba vagy babavarganya. (B. Satanas]. Uri gomhalroz, Kolar: hata fak6. Ceooel«, lyukacsai feltiino ptrosak. Tonk: feHiin6 piros szinii . Husa: sarga, levegon kekes szint iatszo, megszaradva is sarga: Igen merges. 2. Boletus pachypus.
hasonlo.

kosabb helyen, nyirkos idoben, inuri-

2.. Boletus Cyanescens, Az egesz gomba Ieheres-halvany sarga. szalrnaszinti, molyhos feluletii s husa kek szint valt. Gyanus,

Kalon, halvanv sztirkes-barna.
Husa: megkeknl. Keseru,

Kisebb.

Cscuoh : sargak Tonk: also reszen sQtet-v6ros.

3. Boletus Amarus. Elobbihez hason16. Kescru. 4.. Pikkelyes varganya, [B, Stocilaccus], Kolap : Ieketes, pikkelyezett. Husa : piros as-feher, Ieketesre

pinus). Kalap : hata sargas. Csovek: narancsszintiek. Tonk: felsa reszen voros. Husa: kek szint yah. Savanykas,

3, Farkas gomba. (Boletus Lu-

valtozik. Rossz izii,

-

.

4. Feher varganya, [B. aloidus), Minden raszeben feher. Rusa le. vegan itt-ott kek szint valt. Gyanus,

Satan

gomba,

Barrrahatu, kekhusu

varganya,

t

••.

,~---___..,~~-.-.

4
... (Bol.-lus)

Ertekes ehetfi gombak Kalap: ulelro7.sa, re zn) , yagy karrninszinu. sOL'ek: cilrom, tojas \'ag aranyargak, I It san keke -zold s szint valtanal . Tiinh : iLrom, t ja' vag IlT::lI1Yill'ga, sotet ebb sarga, es tl g roz '<tszinii finom recezettel, Gyiirii: nines. Husa : bah anysarga, itt- II gy ngeu m gkekDl, a tonk also r 'sz' n ki folt kban gyengen csere zn) eszint vall. kalap husa va ta~abb, mint a v resz, T nkabb '\ anvkas. n m csipds, kell rnes ul6i/(i. Talalhalo : ol~r-. bukk- e n) irarIagombal. [B, caber]. Z.: ) 12 ern. c\\.: 16 crrr-ig. a/ap: domboru, bIts, ziirke -barna, I k les, vorheuy s-barna ziirkes. Idos korban i~en puha, nedves idoben kifacsarhatoan viz s, 1 es arnvalatuak, konny n levalnak. Tonk: f U le vel onyodo, feher, erd , rd sen kiemelk d" r'. 'Z k nyornasra, \ a~r oregekneJ magukt61 i . r b..'l· s szint kapnak. Husa . nv masra es f6ze k r Iekete zinl kap. Gviirii : runes. Tcilalhato: rdos videken, b krokban. nyirlak komi iun.-n \ -ig.

eto j6 gombak
CsON!": &irga. ak. Tonk: Ieher . -sargas, pir s f 1tokkal \ ag) pikk lyekk 1.

em,

Castaneu J.

6. Gesztenye
'7..

5-)

zinii Tinoru, ( . em. 1. 5-7

ben juliustol

Ka/ap: g'sz'l.n -eszimi. Csooeh : f I 'J' k va~ feh' r Tonk: barna, ureges, Talalhal : Yila~ ,kevert rdokoktoberig,

rdokb n, m<ij.-szepl-ig. 5. Erd snyelfi varganya. (

ge en iuliustol

I. Borso varganya, {B. piperatusl. Sz. 3- 6 cm. \\. _-5 cm.-ig. Kalap: barna , tijn~keny. Tonk: ,j(oi , Husa: sarga, n 'on CSlpO 17U, T alalhato : f n} ve kben tOm.7.

pt mb rig.

Csove/?:

Ieherek, kesobb sZLir-

len sokszor bib r zinii. Csovek: sargilk, maid zoldesel . Tonk: vasta~, rozsdaszinii. Husa . sar.~a1;, zuldesszint valt. 9. Piro varganya.[B. purpurcu I Kini1 '\'ar, all} ahoz has n16, d minden r :sze pir . fern ke rii,

. Boletu ira rans Vitt. akm . . at· t zllide -sziirke.

8:1'-

guya.
l\\.:

6. R6kaszinii

szinii. F lbore a huson tul ·r. CSDU k: f herek, 1 e obb zurkesek, Tonk: f her, erdes ki m lk desek hamar In gfeketednek.
1f<>lyllllDJA !Hk old~Dn.)

-16 em. 1 alap: vorhenye

lB. rufus). z.: -16
barna,

erdesnyelii varm.
r . ka-

Urigomba,

sar~a. vegiH fekete szinure valtozik. Kalap: hata s~rga. f 1" 'Csovelt:. . fiat~loknEt1 vizcbl. erdei reteken j un.. I 1 8.idobcn zsiros-nyirkos-nyalkas. csoppek szivarognak h.. Csoveh: nyilasai egyenlotIenek. kisse tonkrefu {6k. cmKalap: sarga. szor piszkos-sotetzold. :~amara~: A }1arty~ .a fi-ik cldalou] " . Sz. l~sZien !latalon le~'eres. sze~cse~keL ~ontokkal. . .. .-ig. barna savoktoi tarka. kesobb . -Fiatal koraban a kalap es a tonk' fels6 luteus] em. Talalhato : Ierryvesekben. r 7.ik o!J.-ig. 1genpuha . nyalkas. Tonk: sarga. Talalhato . 5~10 em..-vihigossargak. Iyas-fekete szegellvel. . r {folylatasa S.: 10 cm.. -ig..vtala.gallerja kiviil-beliil vilagossar~a. kesobb okker-sargak. Mnyes.llhak _ "_ . harty-aja" 11letve . s. Husa: 1eMr es vilagos-kensarga. (B I) S M granu atus Z.ro'/1(. 3~10 " Kalap: barna.e~? sotetebb piszkos-zoldesbarnak. pupos. 4~8 resze kozt hartva van kiieszitve. ioimaja~aIl visz. ''T'' k -" .I Iii es . nyiriak ko~ zeleben.r.j (Fol.novemberia. Szerncsesnyelfi varganya.- ':1. [B. .mohok kozott keso 6szig. Hzrsc : minden tilt 'ken-sarga." . Barna gyuriis varganya.' halvanysarga. kisse barnas arnyalatu. [B. minden erdoben. vagy okkerszimi. Nedves idoben sikamlos. Ielbore kisse szegelyes. Sargagytirlis varganya.oL.~ nov. > Farkasgomba . trh~kes ehet-o g01.arga vagy fo16tt barna pontokkal tarkitva. ' .jQn.g)1uru v~gy galle. legalul fe~ tetbarnas.C.:sovek: "s~rgak. Nyartol Husa: tomor. . heres. 1 'k '. szegletesek. alu] bamas savokkal. felh6re a huson tul er s csipkezett. utobb soTonk.- em. 1~n :. ve ?ny. H~sa: -'h~lv~nysarga. 5~12 Ma. kensargak. t61-no:vembetig.~e ~ . M." 9. nyarfak. Talalhato : Ienyvesekben iuniusSzinet nem valtoztatia.: 15 cm.~ehe~" . . jUll. feher. levegon elO~ ----~----------------~---T alalhato : fi~tal fenyvesekben. kozepen neha kiss€.kkel osszeno~t reszen sotetibo-. ganer . M. .. esetleg sotetebb mely kesobb le~alik s a tonkon vagy barnas arnyalattal Nedves . utana viola..flavus] Sz.rozsdas _narancs-sarga.igomba...Ertekes eheto gom-ba:k '. .

nemezes. Kaiap: barnas-sargas. kisse csipos junius' sargas- feher. esetleg ko[Folvtatase 1·ik oldaJoll. husa tonkbe tolcseralakuan atmeno.1 r= . aug-riov-rg. illatos. futok.sekben . M.gyengen gyum6lcsizu. husrol konnyen levalok. . em. tonkrefutok es tonkhoz nottek.sz6g1etE.tol . Tonk: hoszu.varganya. vekonyak. Ka[ap: sargas vagy vilagos bar- .: 3-7' em. hailithato. Talalhato : fenyve.-ig. fekete sima feny6k alatt.sek. subtomentosus) 5z.: 10 cm. Nagyon leves. Husa: Ieheres. pelyhes pettyel . Tehen varganya. enyhe izu. Edekes ehelo gomhak . kesobb sotetes. variegatus) Sz. nas sok sotetes.: 5--'-10. M.'. HUSQ: olaizold Csovek: szagu. felbOr neha sokfele repedezo. kisse tonkre- 10.novembeng. Tonk: barnas-sarga. Kalap : sotet olaibamas vagy piszkos sotetea-sarga. utobb piszkos-zoldek. barnas-sarga. Ettekes eheto gomhak J_' _. kesobb arnyalatuak. (R bovinus] Sz. Csooel«: piszkos-rozsdaszintiek. szogletesek. Homoki. (B. (13. Csooeh: -citromsargak. Talalhato : leginkabb erdei. levegon rozsas vagy barnas szinre valtozik. puha.. Nemezeshatu varganya.: 10 cm-ig.. ~ Tbnk: halvanybarnas.· }agosan kekes. melyeket az eso lemos. .: 8-10 em. barnas-sargak.' 12. vagy zoldes arnyaletuak. tarkitva. leveg5n fu t6- es 11.

es 6sszel." •• . cilicinmot. Csooel«. M. 12-20 em. 12-20 em. puha. husos.. .. mezon gazdatlanul r". vozott.tapertekben szinte versenyeznek " a hussal. -" -.go~1:>a.lajo"'. Majgom.... Kalap Barnas-pirosae.. mert j6 . alig ktilonboztetheto meg. hanem . kent.. .es Ienyderdok'.. sargik. . Talalhato : f61eg tolgy. vekony. ' h~ver6. Husa. Ertekes eheto !!ombak zepen -pirosas.gombak Ian nyaron "leg idoben. kaliumot. nak : klort.".k6rnyeh. lithiumot. Ertekes eheto . neha . aluminiumot. elenk pirosan sa- Barna gytirUs varganya Az inseges napok kenyere. aron eladhatod 1 A gombakonzervek . majhoz vagy okornvelvhez hasonlithato.."_ ben . 13. . . . " t6lgyfagomba).. csemege. natriumot. a: ~ombak6nzerv. Talalhato : Lomb..kozgazdasagi. k-esQbb sotetsziirkesek. (Fistultna hepatica) Sz. nedves me- rove sarga. -. ! A gombakonzerv nemcsakinyenc lag ielentekeny taplalek.ba !O. _ . Tonk: kalsppal osszenove. bukkfak toveben vagy -olda- Husa: puha. kisse ke~ kes-zoldre valtozik.gomba:t. A "HANGYA" 'Kollzerviizemeiben megorzi teJjes taperteket! GO tartosltot.: feheres-sargas.es cserfak.t L '. phosphort._.juliust61 'novemberig. magnesiufllot. A gombakonzervek gyartasahoz felhasznalt gornbafaitak lartalmaz-. Gyuitsed az erdon. maf!gant es vasat. -i:l joletnek hiszere. pelyhes. -'.

a vegagakone. repedezd Ielborrel. Tuberaster) . augusztust61 Talalbato mohas fenyvesekben. (P. Husa: [eher. 4-12 em. apre pikkelyekkel.sziirkes "ag)' barnas-sziirkes. gesztenyeszinu. folden. ti:irekeny.1 .gomba. kes6bb dtrommolybos..e Vt!tives gombak. Fak6 zsemlyegomba. szaraz. Talalhato Iomberdokbeues kertekberi a iegkiil6nboz6bb fakon maiusto] novemberiz. E16b- S. Egyebkent.in novo husos. 3.. Kalap. RakoH gomba. szarazon so.. fak6 zsemlyegomba . pikkelyes. " sima. Sz.-ig. Kisebb. [P.. tavassza] es osszel. Ioldon aug. tetek. selymesen pikkelyes. bihez hasonlc. tonCsouek. T alalbato homokos fen) -vesekbec Talalhato Ienyvesekben osszel. M. ovinus]. sziniiek. pes caprae]. M. io. 2. Sarga husgomba.: feheresek.. 4. Ertekesehetti gombak Polyporus Eheto i6 gombak 1. (P. Csou!!k . ramosis2. Fel3. Husa: feher. (P. 12 cra-ig.: ken. molyhos. oonflueus). Tonk: sargasbarna . simus]. Huso : Kellemes izii es illatu. torekeny. (ll'o l'y letasa 9·ik 01delon . 1. korhado £. (P. reus Fr. Tonk : Ieher. 2-~ mi. pirosas szint valt. Barnahatu zseml:yegomba" (p. Sziirke zsemlyegomba. sulphu. Etkezes elott igyek egy poharka "K 0' r u s"-t.. 2-4 em. jis "agy -vorhenyes-sarga ~oroba. leucomelasl. Talalhato korhado f<in. maid sargasak kon is lefut6k. Kalap: feheres vag)' szurkesfako. Sz. rozsas v.-lg. Kalap . ~ CsolJek.: Barna. Bokrosgomba.. Sz. (P. 3-5 cm. Polyporus Brumalis. F eheres tOnkrol sokfele agaz6 _s Kalap : hata zsemlye. szeptem berig.· feheresek. Sarga zsemlyegomba.-c-szeptemberben. tom or. bore keserii. torekeny. hosszuak. feherek. Sz. mint a lap van. Talalhat« rothado ven fakon.gy~egy barnas kasarga-s-barna. lehuzando. Talalbat6 erd6kben.. 14 cm. Olasz.] Szabalytalan tomegben. finomak. Sargis.

Kalapjai feloldalt al16k. (P. Fan teremnek s taplokeszites ganteusl.vecetsav. kagylo alaku. Sz. Egy_ kalap sz. (Polyporus fa7. cristatus Pers.) Kalap: olajszinu. Talalhato lombfakon. Taplogombak. kesobb z61Tonk: fak6.. fokhagyma. Talalhato bukk. Rakott gombahoz hasonlit.k . Elobbihez hasonl6. des szaraz. NEMERE sosborszes~· " . Dictamnus. Gelyvagomba. ' Talalhato lomblak toven. . zodik. kif6tt level hasznaliak. A gornbakonzervet . zsirsav}. tejsav. barna pikkelyekkel molyhos. .oktoberig. ugy lehet hasznalni. liszt-illaf . Egy kalap sz. sargas-barnak. nagysagot is eler. illatos olaiokat (ibolya. mint a friss gombat. [novenyi cukorl. rovid tonku. anizs. Elobbihez. Bokros gomba.. Nem merges. menta. (P.' 9. nyar eleien. Nero merges rosszizii gomba. borostvankosav. tarkazva. Vastagok. gyantas anya-. citromsav. feherjes anyagokat magas szazalekban. 15 em. frondosus). szivos. [himarsav.szeptemberig.jok]. hason16.: puha.en killeJ{ . /. Eheto jo gombak 6. celjabol lugban f6zik. Husa: fiatalon eheto. kemeny. ben. Ieheres. (P. Talalhato tolg). 8. .es feny6etd6kban szivos. de nem iioizu. (P. zoldes-barna f tao vekony. fak6. festoanyagokat. intybaceus]. kemenyhusu. 9 . sztirkesszinti. faJo"k' . Fiatal peldanyok l\liud. kemeny. . l\1i 11 d en in t Husa: kemeny. 2. Tonkje vastag. karelyosak. rig. repedez6 felborii. . \ elagazo s tobb nagy kalapban veg. squamosusl. Zoldes zsemlyegomba. .. 3-12 em.~ti. burgonya. Husa .ndig . . 1 rn. nemezes. I' .'1. zsirokat. 'legalul sotet barnas. ha- vagy zoldes-sarga. szerves-savakat. Sziirke rakott gomba. Orias gelyvagomba. fake szinti. Wldon aug. [P. alraasav. aug. gi.glykogelltl mannitot gokat. 6-20 em. idos kor.esben. . Kalap: F e-i meter szelesseget is eler. A gombakonzervek tartalmaznak : celluloset.

-Husa " ' . solitaria B-) . tavasz- ' A gombat a harmat Ielszikkadasa utan szediuk. . Csaszargomba.. Talalhato . .. .ue.. " ~> benrozsas-sargas piros<l_. 3. _ TalMhat6 Boz6tokbftn. 1. bllkk. . gyakran csak narancs szinii. . vagy ~6teteb· a.nya~at. erdcs helyeken.' 1 ' 1. fenyvesekben. nata). . juliustol oktoberig. egyenes.~. M.)Pir?s16 l1agysagu. . k Tonk e . mint a toias sargaia Hiioelvbnroh : vastag t6ven tobb C111. itmerojii tonkjeri 15-20 em.n sar~<. Min. galOca. also Ertekes eh~to.r . . T ekintelyes . .(A. vagy tobb karelyra szakado Magassaga: 8-20 em. "barna TOlJl~ GaUer 1 r~zsas-sargas I pirosas vagy Husa: feher... Letnezeh: 'feher~l(. Nagytermeti1..x. nehany szeles Ieher Ioszlannyal.' Galler. Lemezes-gombak .. hogy j6vore is szedhess I \ ' A veletlenul kitepett gomoagy6keret lmyceliumotl fOlddel takard • '. halvanysarga IoszIanyokkal. (A.besc8!ls . Kalap: barna. Husa : Ieher.. I Pers. (A. 8-16 em. gombak Kalap : eienk piros. Jeheres-szurkes erdes foltokkal.. haiszalgyokereit Kirneld a gornba foldben [rnyceliumat] l leva kulon szedd l A gombat fajok szerint killon- be.. exd6kben.tszll.ug.1 Talalhato Csaszargorn ba.Orias-galoca.la1hat6 nedves nyaron. szeles a kalap. Ga16ca (Amanita) A kalap aljan lernezek vannak s ezelcnek . 20 om.den mas resze Ieher. ceasarea] Letnezeh '1' k ' . mag~s ketfele hasado. es tolgyes videken. egeszen -a harmat lehul1"as::lig.. (A vagi- Kalap: sziirke vagy barna neha feher foszlanyokkal tarkitva.tgas arnyalatu. Felbore mindig lehuzand6. " Gyiitiitlcn galoca. ! \ • Kalap: halvanyan arnyalatu. Csak aIiatal peldanyok iok. Lemezek ) TonI? sa. ' 2..: ..' rez-szmu.. tol oszig.. 1'5-3 em.s vagy rez-szinii. Iellele allo. T a. itt-ott tobbe-kevesbbe megpirosodo.. Sz. .' . Eheto jo gOinbak . nl.

'I _ h6feher. resze neha halv<fuysarg:<is.asQ.: . kiss€! megfakulnak.g jo I . vekony lernezek ' h6feherek. Ki5zeptermetii. (A. Tonk . Huvely-bawk': leher s szarntalan .' Lemezeh Lemezeh : sugarasan ielrendezett. Parduogaloca. Tonh .'.i. .ros.fei." . vegig kelyt talalunk . alulr ho.'.eui. cinober. Csaka eseten chela. (A. szelen fejlMik ki a sp(Jrapor.kazva. " \ I -_ fajok.'yves videken. mint a.. vagy Galler! . A "Nemere. . Amanita EHae. . feher.'. vastag pikIre)ylanyokt61 tarkazva. a_ gyliru Ieletti .~ tenziv .sargasziniiek. ttiz-voKolap :.. kif16- 2. . Legyalo ga16ca. szargombanal . Gyilkos _gaI6ca. de sohasem inHusa . ugy) hogy parszerii h6feher Ioszlanyokkal tarducberre emlekeztet. phallojdes). vekonyabb. Gyilkosgal6ca. haj16 karimaval.apro. magas. _ hasonlo.gumeszertien dagadt. M" 8-20 !. pantherina] 1. hamar Ielfele Gyiirii '. rosszizii gombiik Sz. tiszta barna. Iegfelj ebb . . pikkelyekre szakad szet. nehahalvanysarga?. Kalap : skarlat. Altar napf." fe!b6i· ienyuz. TalalhaM nosen nyiriak alatt tornegesen.feher. lettebb peldanyokon csak apro pik. csaTalalhato rerryves videken nyar-. t. Foldben ' 2.elenk piros. feher fosz. fen. tol oszig. ve- \ .i miud.E16bbi1ez lev& love . Kalap ~ felgo1l1b vagy harang. 8-25 em. Neill merges..' (A. muscaria] em.

Nines gomhamergezes. M. ha . Hatan sziirkes.ehetO ~Q. hidefJ ntou eloaJlitoH. Ertekes eheto gOD!lbak '1. gombak . A kinyilt kalap neha . arrryalatuak. Nagyodabgomba . huvelyburok nines. a.Sz. (L eXGO~ data). . Kalap: ieheres hatu.• I . gyengen halvaaysargas J f .. pikkelyekkel tarkitva.asi lY\alnasz6rpot"!? ) . (Kakukgo111bal.mbak A gombakonzerv megtaJ!tja agornba EhetO j6 gombak lzet es zamatjat. utolcl·he-ietlcn.6zt megszikkasztiuk.. peneszes. konnyen lehamlo. A io gomba koze kevert mergesgomba az egesz szedett keszletet ". (L.12 GaMeR . 50 cm. toiasalaku (dobvero' Ieju]. sek lathatok. A ketes vagy gyanus gombat darabokra vagdaliuk 5egy kilogramhoz 5-6 kanal eros borecetet vagy 5-6 kanal sot vesziink s egy liter vizet t6ltve hozza par ora hesszat aztatjuk. Ujabb hiss vizben fel 6ra hosszat f6zziik s utana kiss vizben ujb61 rnegmossnk s kendo k. rothadt. szamos Eheto . Fako Qzlabgomha. megrontja. arnyalatu pikkelyekkeL .repedesan voroses arnyalattal. l5reg.·r a. Gum6s. .pikkelyes. r6zsas. " Ne swdj szappanszinu Kostolta gom-bat.barna. vagy ma. ~. M. idosebb koraban piszkoszakad s kozottuk Iakobb .-ig. DJan lift) Ertekes .:ig.. durva. pikkelyekke szet.0. szalonnas. D'zhih [Lepiota] . A Iiatal meg lrosszukas. ' Kalap eS gyiirii: zsenge puha. ferge-s. 30 cm. t6:rekeny. sima vagy korpasan egeszen barna. Lemezeh . A Iegmergesebbgomba is elveszti ezen eliarassal mergezo hatasat s elkeszitve nyugodtan elfogyaszthat6. 1. zumatu .tazott. procera].(A."Hav.-ig. kello kozepen kiernelkedo pupja .gombakonzervei hasznalsz. 20 CFI'I. Felb6re TOnk: Ieher. Ezutan sok vizben j61 kimossuk. sctetbama. belm is.

kesobb piszkos sugar as . . Ieher lemezekkel es tonkkel. '_f-!azi1~g is. Husa : szep Ieher. (A. feher vagy sargas. ' Kalap : barna.. hartyas szabalyosan ketfele' vagy tobbfele hasadt s a tonknek a gum6 feletti reszet 1-2 em. ha feIb6ret61 es . ieheres.. \ Merges gombak terem a Iegtobb gomba. aszalhatsz gombat.. regaJis Fr. I ' . -vekonyak.13 Mergesg'ombak giit lapos. hogy ." .' sok apro. masik Ieheres.:. szinet levegon sem valtoztatia. . Ieheres.. 5. vagy." " " " i' " . f6nk gumos. muscaria f. Narancshatu legyoI6ga16ca. Ielszeleteled es -szetteregetve napen megszaritod.. I" ~ Merges gombak 4. Mappa). s jovore is szedhess 1 . E16bbihez hasonlo.oz haSOl}16. (A. 3. mert saiat ennivalodat s a nemzet vagyonat pusztitod I' . Irgen merges. (A. 6. konnyen szetszakad6 gytirtiszerii kepzddmeay van. vagy aranysarga. Parducgombahoz hasonlit. magassagban . :. '.' :. . esetleg halvany sargas-zoldesre fa'kul. A gyilko. Amanita regalis. szetI. also resza-a foldben gum6s.) / . . 7. reszeit61 ( '\ f.' es okt6ber A gombateiepen szorva. . elukkel lefele Tonk: hailekony. alig eszrevehet6. vilagos z61d. gombak honapban .'. -. Citromszinti g:a16ca. Iiatalon egyik oldala z61d. ' Gyiirii : tonk fels6 reszen. Kalapia citrom. . desargasszinu hatat 'sotd sargaszinu Ioltok tarkitjak.?cah. " Nem merges rosszizti Szeptember \ !' " Iajok. s gal. Ieherek. • N e pusztitsd oktalanul a gombat. Lemezek: sugsrasak.. uibolteremien rnindig hagyJ 1-2 gombat. TaJalhat6 Ieginkabb fenyvesekben. violaszinii savokkal. also reszen csak nehany csipkeselu. Tonk es husa sargas arnyalatu.citrinal. formosa). hosszukasak. vastag. Barna hatat tarkito foszlanyok halvanysargak. megiorditott talalaku.koruliogia. halviiRysarga pikkellyel.. Hiivelyburok: a guman fel£e1e emelked6. o de nagyobb. Naraucsszinii kalappal.. . T6nkje:p_ itt-ott sarga savok.I . Pettyes gyi1kos lla16ca. Wnkje halvanysarga lmint a csaszargombanal] . t . (A. kellemetlen izeszaga nines. fehM Ioszlanyok is lehetnek rajta.kemeny megtisztitod.". ' .' sp6rtr'it _. Sarga parduq~omba.

hogy szirui. Talalhato Iuclerryoben. 12-20 em. Husa: feher. parkokban. inkabb eg). tavasszal es osszel. 8-16 cm. loi"') Ertekes ehetii gombak Ehetd j6 gombak calatos. kevesbbe pikkelyes. Kalap : olyan szeles.kozeemlekeztet. f?heres. Tonk. codes).14 Oll!l. jusbanes fisszel. ki:izeleben. 10-18 em. kozepen nem sotetebb. mint a gomba milyen magas.. juniust61 oktoberig. Husa: feher. . kevesebb pikkelyekkel. 6-14. helyerankje: gyakran kisse szurkesr61 fel es letolhat6.:. dioszerii. s6tefbarna. torekeny. szetszakadn a. 6zlabgomba. tires. egyenes. . nyomasra megbarnul. nyomasra leveLemeze gon sill·gas. oreg-en es nyomasra elfaku16 halvanybarnas arnyalatu. (L. maid t6Husa J zsaszinu. Apr6ozlabgomba. Szaradaskor szennyes szurkeszinii. de nem pupas. k feher." . Feher ozlabgomba. idosebbnel rozsaszinu arnyalattal. nyartol keso oszig. (L. fas. sugarasan el2. Talalhato erdokben. Lemezele : ieherek. torekeny. szeles. illata nyersen egetett pen barnas. tapintasu. fehereslako..ihoz Tonk: magas.. anelkul. . karimaia fel€: feher. losarice]. Kover ozlabl!omha. vekony. Tankje . Tonh : tove hosszukasan dagadt hiivelybutok nines. Telalhato szarazab b ti:ilgyesekhen. szaraz tapintatu. pudica]. Gailerja : szaraz tapintatu. Husa: vekony. barna pirosas fenyves videken. [L. Talalhato homokos talaioa rnaSzeira7.. S2. (L . apro barna pikkelyekkel tarkazott. Sz. nem pupas.· ' l 3..nemiien halvany. sotetebb vekony . Sziirke Qzlabgomba. igen hasonlo. Tboe : gumos. A Ieher Qzlabl<omb. lombos cserjek arnyalattal. nem hajlithato. crisvelyburok nines. Kalop : tiszta Ieher. zsengem pelyhes. . hii3. vastag pikkelyek nelkul. beliil radaskor szurkesek. szapikkelyektol tarkazva. sima. rhanyaron. halvanvszurke haltal. szaradaskor rozsas arnyalatu. horendezettek elukke] Iefele. tata]. Talalhato tragyazott fOIdeken es kertben. M. Bus-a: ieher. em. Letnezei: nyomasra s'lrgasak. Ielfelcallo. l. M. Hagymahoz hasonlit. ize friss edes diora Kalapja: 3-5 em. Lemezeh : feherek. gyengen repedezo felb6rrel. nedves 2. [L.

szites utan azonnal el kell Iogyasztanil . A' gombaeves megbetegedeseket okozhat.ak~61 Ielhaszna- f:elismert' gornbat szedj ! Erdei gyilrnolcsgyi._e_lT_~_es_. ." " 15' merges rossz:i_zu_"_~_o_m __ b_a_k_.1 Agyanus gombat gyokeresen elott szakertfivel. -' vedd ki s vizsgaltasd meg hasznaiat A gornbat eltartani. Iorrazni s levet elonteni. '\-' .. --- Elke- A:z allott gombat elkeszites e16tt le ken. . napsugarat varazsoljatok 'oda aff61di testvereink t· .. I .'_.. szaraz.isrnerd meg s 6vakodj tole! ..• -\. . gomba merges volt. Legyektot Merges ::-.l_· M_.A merges gombakat . vagy konzervald I '...' . 2.. a lasra a~kalmatlan kemeny reszeket va~ Ie I ~ Q. Nedves helyencsomokban.'. htivos helyen szetteregetve Iehet rovid A gqmbcit szedes utan azonnal hasznald fel. 'b _ N em _ . j<' . iii. ideig J . mert ett5r lesz '!erges ! fdismere. a fogyaszt6ja gyenge gyomru._g_o_m__a_k_' ..ijt6k figyelmebe Miilden szern leszedett rnalnaval.i melegben vagy rryirkos helyen tartott . 6vd a. . A gombit szedeskor foldes reszeitol tisztitsd lIleg.nehogy "izii gomba elrontsa a jot is.. a. gombat. vagy Ielmelegiteni riem szabad. ha 1. '.sere altalanos szabaly nines J gombak ~ .j szekely havasaink arcara ! Ny~Ikoo 'gQmhar61 a Ielbort szedeskor huzd Ie! A gyanus gomhat szedeskor nyersen izleld :tn.' . A gl!nnbas etelt tartogatlli. . '~ I. 3.'. gomba megromlik.eg. a j6 gembaete] megromlott. rossz.

lefe1e kisse vekonyod6. barnas. 20 em. Ieheresek. szelesen domboru vagy elJaposod6. esos idoben. Kalap : gfunbolyti. 2. "vanysargas.yalattaL Talalhato Ienyves videken. Kalapia es . M.. barna. Orias ktivergomba. kemeny.k./. r6zsasarn yalatu. barnas. . halvanybamas vagy olaizoldes axnyalattal. hal. halvarry pikkelyekkeL . keskenyek. toven neha s6tetehb. sargas szinii.g.~ I' Armflarria (A cali- Ertekes eheto' gomhak 1. sotetebb.ias ko. Lemezes gomba. kon oss?.. kozepen soteteb. aranylag halvanyak. melleal. Kover gamba. I . tOn~keny. . 3. T alalhato korhado' fan tOn- Lemezeh . tobbsoruak. Tonk. molyhos.. de nagyobb. i6 .. igen i61 fejlett. rozsas. eheto. Kalap: barnasabb. itr. barnas arnvalatu. vany es szelesebb. . Or. Kozeptermetu. szin ii. 6-20 ern.. Kis kovergomba. fak6. hegy\?s pikkellyel.. robusta]. imperialis]. kozvetlen Ielette hal- Also keskenvebb flangya marka btztositek.. Tonk: 'vastag. ko2SCShb barnasak. 6-10 em. gyiiru f6J6tt Ieheres. (A. \ Gyiirii: keskeny. Tonk es kalap is sekszor vi1agos~es 6tetbarmisan tarka. Kalan: vekony husu. . . halvany. . '. Iakosarga.. '. . es Gyiirii : Kettos. gomb-alaku. • I amyala tuak. Sz. (A. caiatos. man barsonyos vagy sima voroses."ergomb~. alatti. sokszor rozsas \. lVUnt 2.b szamos apro. . szelesseget is eler.. hatan fino- Lemezek : t6~bsoruak.\lccgol11ba. Sarga tCkegomba. vekony. Hogy a tinra j-6 minoseg! 'Egp prOba meg'g~ozl! I.. vastag. iiatalon EheU5 . . Kisebb s 1. sot fekete. amelyet az esC konnyen lemos. t .6 gombak gata) . Sarga ti. .:el. termetu. elenksargas vagy Ieher. vilagos vagy sotet rnez. (A. esetleg rozsas . Tullpan linta! 4. . HUSQ: Ieher. Gyiirii'.

kisse 1eiuto feher.ba felboret konnyen lehuzhatod. ellaposod6. csavarva. ha 2%-08 Iorro szodas vizbe dobod s utana azonnal hideg I \ ~ vizben Iehutod !.. 60mbauuUilessei minden szedo hozzajarul a kozellatasl viszonyok javitasahoz. Tonk fels6 resze feher.leghuzathil aszald! A gotp. akkor aitaiat es szellozteto nyilasat hagyd nyitva! A gombat 40 CeIsiusfok 10merseklet mellett. Narancsszinti <kovergomba.l Kisebb. N em merges rosszizii gombftk (A. a mellett j elen tos mellek keresethez ju i hat. A gombat szedeskor kisse megt6nkkel egyliU emeld ki I I~ Az ismeretlen gombat 11. nem tul keskeny Iernezekke1. T ehat 'tartosak I keszitett .fajok. Keserti izu. Ha siH6kemenceben aszalsz gombat. tobbi resze barnasan tarkazott. sepriik kivalo mindsegi.8 rugd fel.i cirok b61 kes zuln ek . hata barnas-narancsszinu. aurantia. 1. eros . mert mas szedo esetleg hasznalhatia.. Az »Erdelyresz: tlangya« altal _ .

narancs vagy kajszinbaraek szinii. kesobb hakanrT alalheto ferryvesekben. feherek. leher tejnedvet ereszt.18 - Leme.. Vasfagabb ttinkii.lkas. majd sargas stint n'tlt. Talalhato fenyves videken jun. Lactaria lignyota. kisse ilYa. Ertekes eheto gombcik .k nyotna sines. [1. M. kisse lefele hajlik. Kenyergomba . kozepen barack vagy . Igen csipos. de szines ovezet nelkiil.~ 2. Rizike .. vilagos. Sz. Teje: elenk smnlny. hullamos. sotetbama-feketes. '. 5-8 em. Talalhato erd6kben ruliustol novemberig. kisse axLemezek : kisse vastagok. 'lapos. . (1. (L intenziv narancsszint nyer. sanguifl ual. Tonk. Rozsas szinii tejjei. barsonyos . Kellemes illatu.kozepen sotetebb.. mint arizike. lemezek nyomas helyen megzoldulnek. kaiszm- 11 em. sargak. enyhe. egesz gomba s a teje is hofeher. Enyhe izii.-ig.s-gombak. idosebb koraban ktili:inosen Lemezeh .) Sz. vi1agos-barna vagy Iahejszinii. 6-10 em. Lemezek: fak6 yagy rozsasziniiek. habin vilagosabb es sotetebb korkoros savokkal. levegon piszkos rozsas. tonk. Teie :. Lemezeh . ki. fodros. gulok. 20 cm. kisse megsargu]. Ka[ap:. . piperata Fr. 2. Ieherek. Sz.3torekeny. Talalhato erdckben iufiustol okFr. Husa .. At.: feiso resze neha kekes. husa feher s szennyeszdldre valthat. nem csipos izii. megt. (L. 4. 3. Kese!riigomba. aran yszinii .. surun' kolt barazdas. CsipiJs izii. kisse tonkrefutok. nyulank. M. mely tejet61 i. (1. Tonk: halvany-barnas. esetleg halvanykek sziniiek... . Eheto i6 gombak. novemberig.) Sz. vekonyabb pelyhes. H usa: feher. feher. nyomasra megbar- ro«. 6 _ Kalap: pelyhes. Nagy· rizfke. Sz. .. 1. M.ilonben.agose:. Ieher. Lemezeh . vany-bamasak.) Kolap : hatan vil. Ieher. Sarga keserii gomba. okkersziniiek. feltiletii. narancs v. Sargaszinu. Szorzetnel« vagy moiyhossdgna. Apro. Husa . Kalap : vastag.(L deliciosa].on-e rozsas. 1. t6berig. Ieveg6n megzOldiil.narancssarga szinii.ze. -kaiszinbarack szinii. ken sotetebb sarga.> sotet kor-koros savok. volema]. ill6k. M.m-ig. szelen vellerea cm. Tejelf [Lactaria] Csakaddig szedhetok es hasznalhat6k.eig.~ig. Galler hiivelyburok nines. ritkasak. husos. Rata sikamios. 20 errr-ig. Mol_yhos keserii gomba.. Kalap. vorhenvesebb 3. zonaria B. sporaktol sarrepedezo. arnyalatu. 3-15 em. a keriileti resze- besuppedt. 8 c. szaraz. Tonk: elenk salrany. 6 cm.

] Kalap: szorosbarna. Pelyhes teielo. J. . nemezes. Kalap . egetOen csip6s izii. Teje: feher. Kenyergornba. ben. szaraz. (L torminosa] Kalap : zsemlyesziui. kisse feny16. Sarga keseru gomba. Lemezeh . kozepen ragados. eget6en ·CSlpOS. Teje I Ieher. (L. T alalhato fOleg nyirfak kozele- Teie : feher. Pupos teield. . feltiin6 hegyes puppal. tires. 4. elenksarga szinfi. Lemezeh . tobbe-kevesbbe orvosen elhelyezve. tonkie Ieheres. Husa: fak6. f5zes kozben mergezo hatasdt elueszii. vilagosabb es sotetebb korkoros savokkal.1. csip6s. Nem merges. csipds. (L. 3. husszinii. kesobb rozsasziniiek. barnas. (L ruva. Bundas tejelo. Tarka keseriigomba. hatan neha savozott. Szdrds teielo. Talalhato fenyvesekben 'tornegesen.! korkorosen 1." kalapnal halvarryabb.' husszinii.lapos. Kozep es nagytermetii. Lemezek: fak6k. . Tonk. ragad6s. mig tonkjitk megtbrve tejet ereszt. Teje : kensarga. feheresek. Rata szaraz. (L. Mindharom magas hOfok mellett. Laktaria pyrogala. E16bb megfOzve es leverol leszuve ehet6.i9 Iajok. maid barnulo. igen nagy. sargan-Ioltos. feherek. tonkien is selymes szoru. . cilicioides] Kozeptermetli. korkorosen elhelyezett sotetebb Ioltokkal. csip6s. 2. 2. teje Feher s egetoen csipos izii. Kalap : sziirke hatu. teje feher.. maia hullamos. fak6bbak. Lemezei . Fehertejii-rizike. rosszizii gombak 1.hatan piros Ioltokkal. . Fazes ulan siitoe ehef6 J Lemezek: szennyessargas-szintiek. kari- . Scrabiculata). Tonk: feher. Kalapia : Ieher. contraversal. (L flexuosa].

feher. M. Ka/ap: narancssarga-rozsas.."!?: kalaphoz hason16 szinu. cm.. jol jar vele! Rizike L . glyciosma). . Barki veszi.. Tonk: sima tapintatu. kopasz. 6. tonkrel konnyen letorik. Talalhato szarazabb erd6kben. szilard. hegyes pupu.. szilard. Rasa: fako. tomorhusu. enyhe izu. fahejszimi vagy sargas-barna. alul voroses. torekeny. barnas-sargas Teje : keyes. Szoros tejelo . Illatos teielfi. vekony husu. vilagos. enyhe izii. mezrc vagy gytimolcsviragra emlekezteto illattal. M. kisse kesernyes. 4-7 em. ~'mem Korns a jo likol' neve. Ielso reszen halvanyabb.. rezsas arnyalatu. toven barnabb. Kalap: apr6. Szaraz.l Sz. mitissima. (L. Lemezeh : barnas arnyalatuak. Ven peldany gyengen heringszagu. T al. kopasz. nem ovezett. M. pirosbarna.. subdulcis. 7 cm. szaraz. I. laposkalapu.. hatan csak ~-. Talalhato lomberd6kben juniustol novemberig. Talalhato erdokben iuliustol=szeptemberig. reszben .. (1. 6-8 em. Edeskes teield. di6szerii edeskes izii. EhetO j6 ~ombak 5. 4-9. hus-szinu a husa is. Enyhe tejelo.. . Lemezek: halvanyabbak. luges utoizzel. 5 cm-ig. edeskcs izii. kisebb.~--------------------------------~---------- Ertekes eheto ~ombak nulnak.. sargas-bamas.) Sz. Teie . 10-20 em. ~ . boseges. szele lefele hailo. Rusa: vastag. Teje: ieher.ilhat6 nyir kos talaj on. Sz.r.-ig. .. -rOT. kes6bb elfakulo. igen gyengen csipos utoizzel Illatos. barnas. igen torekenyek. hofeher.~-e .r 4. tomor. Tonh : vastag. Teje: feher. de bemelyed5 is. kesobb ures.kisse tonkrefutok. '. Il1atos teielohoz hasonlit szaraz. ag2. (L. kesobb urezes...

Husa : jeher. kozepe sotetebb berne- lvedo. leiutok. Husa : feher. Iako zoldesszinii. Lemezak . zoldes arnyalatu. Keres. Az "Erd elyresztHangy a" all a 1 keszitett S-ZII'mIB ft'8 18PO ft. sargas-feherek. vekonyhusu.. Kalap: zoldes amyalatu barnas.' hogyehetd-e. Tej: [eheres. csipos izti. husszinii vagy sziirkes arnyalatu. Feren«::z J6zsef-ler S. tOnkhoz not~ tek. / . lillian. pos utoizzel. Tonk. 6. . suru Ieher re- Lemezeh . kesobb feketes . . erosen csi- 7. . Kakxp : apro. 6. Teje: feher. Teje: Ieher.-t. . (GresLaDl. eget6en csipos izii. Nem merges rosszizugombak cezettel. edeskes. sziirkek. Teie : Ieher. kesobb sziirkes. soksxaz szekely csaladnak biztositanak r8sk8k. zsaszimi. Kalap: foltos. neha Lemezek: feherek. kalapnal halvanyabb. SZaIrJ.rosszizu gombak kesek.. L:ciyeluiz r.. Laetaria necator. Laktaria biennia.' agyagsarga. papucsoft megelhetest.. Tonk: vastag. kesobb sotetebb. halvany-sztir- 5.2'1 '. Lactariavieta. ragados. enyhe.. Ton!?. csipos utoizzel. nyomasra. Talalhatc nyirkos helyeken Megf6zve series elede l.-Venezia) . ragados. Kiuomboe. I· ! Nem merges. .Takosargas. szclesek.. nyomasra sziirhis foltuak. tonk szele Iele ro. Tonk: fak6 vagy halvanysztirke.

(R. kozel 1 em. husos. Kolop . Ieheresek. szele fele neha rozsas amyalattal Lemezeh : sargak. hatan vilagosabb vagy sotetebb kekes oagy sziirkes arnyalatu zold. teherek. . em. lvlinden tobbi resze feher.' (R elephantina Fr. (R A csiposizu zold merges bicahoz nagysagra hasonlo. . kozel pirosasak. keskenyek. . L F esto galambica.l Sz. forr6 nyaron es osszeL Lutea]. . feheresek. neha barazdas. t6nkre~ nem fut6k. M. vastag. galamde va- Kiilonbsegek : Kalap. lepida Felbiir: nehezen fejthet6 le. nem esip6s.. vastag. Fiiz61d galambica. Nagy barnahatu galambica.' . tonkre nem Iutnak. 10 cU1. feherek. 3-4 em. kisse benyomott. Lemezeb. nem rendesen pettyezett. osszereveszt- b~s6 . szelesek. 2. hasem kekesQe vagy sziirhesbe jdtsz6 Talalhato erdos videken . Talalhato egesz nyaron boven. Tonk: feheres. szaraz. narancs-sarga. ken-. csak a tonk kisse pirosas foltu. kisse torekeny. Legfontosabb ismertetojele : akalapon szamos finom repedes vagy petty. kisse cSip_ ut6izu 6s Talalhato Ienyves videkcn. szele fete vilagosabb. 'torekeny.abb Itizbld. boltoshatu. M. .Lemezes gombak. neha kisse szemcses. Sz. fest.) Kalap: hata vilagos v. lomberdokben. 6-8 em. Rasa. nyaron. A sotetzoldek kozepe barnas vagy zoldesbarna. Enyhe. Sz. . k6zepe tajan szinte feher. sotetbarna. rR. enyhe. arany-. Tonk: Ieher. karimahoz I Apro sarga -!!alambica. 5-8 em. Szaraz.-ig.l Sz. puha. . Tonk: feher vagy ieheres.. marc i~U' . "5-15 M. Ka/ap :_ lapos. feliebb 1-2 Kalap: felg6mb. szilard.krom-. kozepen sotetebb. beliil szivacsos. Talalhato lomberd6kben es fenvvesekben iuliustol szeptemberig. tires. Lemezek: vastagok. 3-4 em. Oldalan mindenik ·lemez Ie- 3. virescens Schaeff]. . Biid6s galambicaval heta.karimaja szele tompa. min dig ~szrevehetoen siiriiti pettyezett vagy osszerepedezett felbrirrel. suruna1l6k. gombolyu. elenk piros. Z6lden pettyezett galambica . 2. gornbanak a husa nyersen csipos. kcsobb fak6n Ieltosak. semmi mas szinarnyalat nines leg- Ieheres folt. . 50hanem sima [eliiletii. 15 ern. Enneta fajttmal II: a)talaban -amely Galambica (Russala) az merges. (R heterophylla Fr. kesobb kiszelesedd kerek. . sotetebb vagy vilagos. Ehetf j6 !!ombak 1. lamivel vekonyabb husu. ieibore nem repedezik meg. Lemezeh. Hasa: dioizti. Husa: feher. Fr. szetomlo. Lemezek . szelesseget is elerhet." . HUSQ: zsenge.· 4-9' em. vekony. enyhe izu.

(R. burgonya ·vagy zo~d fOzelekek. Kalap hila sotetvoros. Tobbi resze mind ieher. beliil tires.i1 d. tiszta Ei-~os. mint a tej. anelkiil. zii· zdld galatnbica. A gombakonzerv· annyi zsirt tartalmaz. merl merges is akad.. nok a hust. merges rnsszizfi gombak A gombakonzerv a . Tonk: Ieher. tUvesen gyujteni. N e becsuld taperteket.. het elni. Ne dobj MIre minden eheto gembat azert... CsipOs.) KozeptermetG. Az apr6 pi- . vagy biborszinii. tonkhoz natiek. . Nell1.. [R. alma-sarga. (R. loft. i A gombakonzerv tobb nitrogentartalmu anyagot tartalrnaz. Tonkie s annak husa hasonlo. Ize erosen csipfis. de halvanyabb.vil~gosabb vagy sotetebb.kOnnyen osszeti:\\'esztheti. . .. 2. ha esot61 nagyon atazik. Zbld luita miaii at eheii) .23 fajok.. mint a zold f6zelekek. (R. rendszerint sima. Biidos galambica. Gombakonzervvel . Husa: kezdetben enyhe. mert szintik valtozo. Hanytato galambica. s. ki$.. sargas-barna. Iurcata Pers. zold szineben soha sincsen kekes. hengeres.. Iragilis.. Nagyon torekeny. . ferdes lefele hailo karimaval.z(. olaizold arnvalat. sotet-"iak6.~. A friss gomba annyi talmaz. hanem inkabb sargas. hata nem ossze . ernetica.foze1eknel sokkal taplalobb.} Kozeptermetu.honapokig Iehogy megkivan- A gombakonzervbol keszitett etelek nemcsak a gyomrot. fiatalon pogacsa~aIaku..galambicoual teveszthet6 ossze ez is lis a gyilkos gal6ca is. kezdo szedo .. le a gombkonzerv roshatu galambicahoz hasonlov-sT6nkje sokszor rozsas arnyalatu. drimeia Cooke. Iege16n term6 eheto gombat ott rothadni. mint a tej. utcbb csipos.. Kalap : ha.) 1. Kalap : tobbe-kevesbe gumbblyu. plros-okker szinnel. A~alambiCa-fajok pontes rneghatarozasa igen nehez. Csak szakernber vaiogarhatja ovakodni kell. Biborszinii galambica.s~ haj . vissza repedezett.:. foetens] Kozepnagy. elvezhetetlenne. rossziziive. vizet tar- I (R. gom~ ki... mere rothadast okoz: Sok elsorendii eheW gomba. 3. Mel~ges bakkal . . Lemezeh : feherek vag)' vilitgosvaiszinuek. karimaia szele eles. nagyon megvizsgalni szedesnel.gyd az erd6n. Ne ha. sOt kisse mergesse is valik.. hanem a szervezetet is kielegitik. Iia- . rnezon. 4. Apr6 piroshatu galambica. lapos hattal.) Kalap hata zold. A tank als6 reszet ne hagyd a foldben.

szelen kekebb vagy rozsas arnyalattal. vekonyak. karimaja vekony. tnroszeruen szetmallo. . hatabarnas-piros sarga szine. fenycerdok- 4. sotet recezetlel itt-ott. piszkos piros. rozsas. eros. sima. (R. minden csipas I/. enyhe izti.ombak Eheto. Sz. Ton·k: feher vagy halvarryvoroses szinii. neha durvan csikolt.. de ibot)-'u mindig es . enyhe izu. Legiontosabb iellemuonasa: a felhino ibolvaszin. vastag. enyhen csip o. tiszta feher.zoldesbe . torekeny. zoldes. vegt:tl megfeketed5.szelesek. . - her. . aluI szurken befuttatva. Iiangya liker mincseg] Mimlenlitt ezt kerje \ aru l . es lemezeinek nak Legiontosabb iellemuonasa . GalamL. Lemezeh . kesob b Husa : fe-heres. ritkas ak. H usa: kalap Ielbore a1att vor6s16. zoldes vagy sargas szinbe megy at.) [Piroka. kek.-ig. szelesen kiterul.\ . [Kekhatuj. ize igen enyhe. 10 cm.h:a (Ru5Sala) Ertekes eheto g.. torekenvek. Hanytat6 galanibica. kozepen neha sargasan elhalvanyodo. 6t szin is lehd. Szenes galambica. nem nagyon toreken yek. mely foltonkent rozsas. nyirkos idoben ragad6s.ombak Sz. Ibolyaszinii Lemezeh : tobbsoruak. lernezei vastagok. piszkoslila.: nelkul. 3-10 em.. Talalhato ienyvesben es ti:ilgyesben.l Kalap: hata barnas-piros. Huso.6 g. nigricans). . . ritkasak. Ieher. feher.siz·[i. 4. Kalap '. .i'tmeno. Tonk: Ieher. szurkes. halvanv- me_gJeketedik. karirnaja lefelees befele hallo. kekes arnyalattal. ut6bb barnas szinii. (R adustal. Fekete galambica. Borszinii galambica. fak6k. kesobb s6tet-sarga borszinuek. kezdetben vilagos. (R. . sima. szinjatszassal. k6?A:~pen benyornott. fekete . egyiitt nezve vajszinti arnyalatban jatszik. (R. Nemely gomba hatan van..: toberig. de nagyobb. szint valtanak vagy megleketed-nek . Tonk: feher. Fekete galambicahoz hasonlo. Nem savozott. tehat saiatsagosan tarkas szinii . . alutacea Fr. Husa . ''t' Talalhato erdokbcn juliustol okgalambica. helyenkent rozsas arnyalattal. Lemezek: feherek..-okt6berig 3. cyanexantha Sehaeff). 5. neha itt-ott kisse zoldes arnyalattal. Talalhato lombben aug. Kalap: hata ibolyas bib orszinii .

kesobb sotetebb barnas a hata kozepen: Karimajan sugar alaku hosszu CStkok. viasz-szeriiek. torekeny. voroses vagy voros foltos. Russula veternosa Fr. ernetica]. k6zeptermetii.-ig. a frissen szedett undorito szagu. Tonk: Ieher. A nyiives. Lemezeh . Kisterrnetii vekonygomba. .r-'. ' Lemezek : tonktol ta. voros. Nyirkos.. ieheres. Sz. -. dorito. villasak. Gombagyujtesre hasznalj iedeles kosarat vagy ladikat. 7. K6zeptermeti. 6-8 em. .vnel nagyobb. Husa . '. Szqvetkezetl aru a jo minoseg zaJoga. Tudomanyosan ' legbiztosabban mikroszkopiai vizsgalattal a sporapor szinerol. . talabb koraban vilagosabb. mint az osszetortte. ha hoszszusaga es szelessege 16 cm. . ochroleuea]... gornbat 1-2 A sp6rapart . ' emesztheto. Nem merges rosszizii gomba~ . csipos. Csipos izii. alakiarol stb.es Ienvoerdok gyepes reszen. ritkasak. ritkak.-nov. A leszedett gornbat azonnal vidd a gyiijt6telepre. (R. egysoruak. 6. Hanytalo galambica._----- . sargas szinti. Talalhato erdokben 6sz [ele 8. Tonk: Ieher. csipdsen egetO izii. Nagy sarga galambica.i. rozsaszin. Husa: borsos. lett terrndapro Iiatal gombat. ha a napra Ieher papirlapra helyezziik. halvany okkerszinii Iakosargak. ' Kimeld a leszedett gomba mel.-et eleri. megkapiuk.oL. torekeny. (R. laposhatu. nyalkas. . apr6 vagy kistermetii. A gomba-'nagytermeht. szabadok. 5-10 cm. laposan szetterulo. lefele kisse vekonyodo. Gyanus. Hatan vilagossarga.ol allok.· T alalhato nedves ret~ken es erdokben jul.. Talalhato lomb. Lemezeh : egyforma . allapitjak meg a gornba fajtaiat. Husa : csipos izii. M. egyebutt feher. rossz szagu. ha a 8-10 cm.cnr-et nem eri e1. szelein barazdas. Tonk: Ieheres. feheres vagy halvany-okker sziniiek. Kalap: vekonyhusu. Merges gombiik. kukacos gomba '. A szepen gyiijtott gombaert tobb penzt kapsz. ha a 8 . vorosbarna. Keso nyaron talalhato Gyanus! . feherek vagy sziirkesfeherek. hosszuak. Kalap: hata rokaszinu sargasarnyalattal. Az elveniilt gomba nehezen gomba un- A peneszes vagy rothadt egeszsegtelen.

sokszor Ioltonkint lilas. 8 kal~p: hata sot¢tvor6s. Ielso reszen neha latu narancsszinii hata.in allok. nem romlik. zoldes vagy kekes arnyalai kisse besuppedt. bikes. sotetebb elenkTonk: rovid. [eheres. hata elenk narancssarga. Keseru gornbahoz hasonlit. szelesek. Letnezeh : Ieheresek. vastag.·egYe. dclica Fr. megnvomott helyen sargas foltokkal. rosea Schaeff. mely a lemezekre is after. em -is Tonk:. kesobb okker-sziniiek. lefele kisse sarga lemezei. tomor. ScixgabeIii piros galambica. rit'nyartol oszig. hata halvfmy-r6zsaszinii.· 6-10 cm. Valtozo szinu. Iehailo karimaval. (R. Kalap : eIenkebb Husa: enyhe izu. sargas vagy egeszh<it. neh~ sziute leher.\sa 26 oldalon. 7.laUllLA (!a. lemezek. kisse Husa : a felbor alatt sarga. kozepen Ieketesen voros. 6. Narancs. .l1bica.] Sz. (RUi!llIIala) :Erlekes ehetO gombak _ Talalhat6 leuvves kabban tolgvesekben videken. kesobb sargasak.] Sz. fiakoraban laposabb. 1 em. Felbore konnyen lehuzhat6. soksoruak. vastagok. csak foltonkint rozsaszinii. Hatan Ieher. 9: Nagy feher_ gala!. almeira emlekezteto edeskes zamattal. . sargas-pirosas arnyavekonyodo. Talalhato ritkabb tolgyesekben Kalap.'a pr6 piroshatu galambicae. nem feheren vagy rozsasan befuttatott.) Sz. _ Lemezek: siiti. Linnaei Fr. Sotetvoros galambica. arany es piros szinek uralkodnak raita. sotetnarancs vagy elenk pirosszinfr.I (. Husa: tomor.' . Leglontoeabb iellemuonasa . 8 cm-ig. (R. ize enyhe. rancos-barazdas. tonkreiutok. 5. egyenes. 7-9 em. . Aranyszinii galainbica . e·sIeny- Kolap : kerek. lomberd6kben junius-iuliusban. neha k6zepe tajan es karimaian sargabb. kozben elenk piros Ioltokkal... talabb . frissen kibutt Ieher es torekeny. TaIalhat6 homokkovet borit6· iedhet. Husa: Ieher.foltos. Ertekes'eheto gombak t . le- nelhiil. _ Lemezek : elenksargak.l itt-ott villasan elagazo Kalap : melyen tolcseralaku. [uniustol.. aranysziniiek. Sz.feher. 9 cm-ig. halvanysarga tonkie. Tonh : halvanysarga. R6zsaszinii galambica. 12cm-ig. .-ig. M. Talalhato siiriibb fepyvesekben. . de Ienyyesekben is. enyhe. ' Talalhato Iomberdokben vesekben nyartol 6szig. piroshatu.in halvany karminszinu. kozepen (R. Egyebkent a b6rszinii _galambicahoz hasonlo. karimaja hata 8. tiszta Ieher. (R. laposabb. (R aurata Fr. T onh: feher. 8-12 em. Lemezeh : elenksargak nagy ok . pirosas.M. mint a hanytato galal11bicae -vagy az.Talalhato Iomberdokbenjnl-okt. . lO·cm.) Nagvtermetu. Lemezeh . feherek. M.kerekitett.vKiados. N em remlik gyorsan. integral). notte vizgyongyosek. Ieheres vaiszinuek. Tonkot alig erik e1 a karima szelen tompa. [Folylal. M.

A lemezek vagy csovek a kalap also reszen varmak. mely a fiatal gomb. melynek felso reszen van u Ielbor. a tonk also. korpas resz a gomba felboren . Foszlarryok.at korulfogia. Gytiru a hartya szetszakadasakor a tonkon visszamarado resz. 2. A fatyol vagy burok az a hartya. 1I!!IIiHIIIIJ nagumos8ShDl "HI HA" huhitOI haSznulion I' . A tonk vagy szar tartja a kalapot.500 szekely csalad . mellyel a Mycelium a gombanak taplalekot [elveszi.------. a tliskek (szorok) vegein vagy a gomba belseieben Illjoll feilodik ki. .000 Pengo keresethez jutott! . a csovek.000 csahidtaggal 500. foldben levo reszen (gy6keren] visszamarado resze a buroknak.Az "Erdelyreszi Hangya" gyUmolcsgyujtesi akd6ia soran ~.----Nem merges l'osszizu gombak A gomba reszei e A kalap. -a talajaban levo az a szerve. Hiivelyburok a burok szetszakadasabol..a fatyol _ -visszamarado reszei. Sp6rapor a gomba szaporodasat elOsegitO terrnes. mely a lemezek . allan. . kii16n hartya borithatja a lemezeket vagy osoveket.----~---------------------.'21 ~--------------.1 0. -pikkelyek.

Tricholoma nudum. Ertekes ehetd gombak 1. ibolyaszinuek. 10 ern. elobbihez hasonlo. gUID6 nelkul Talalhato Ienyvesekben. partentosum. szilard. feher. kesdbb elsargulo. [T. hosszu.Tonk: vegig feher. elen mindig kopasz. M. Kalap: szurke.-ig. kesobb Ieheresek. ut6bb llaposodo. vekonv zsenge pikkellyel. Lemezeh . ut6bb halvanvbarnas." bokros helyen. Husa: Ieher. sotetfeheres. estre. iboiyas. Husa : torekeny. kisse tonkreIutok. 6-16 em. feherek vag szurkek. kesobb lapos alaku. barnas foltokkal. Rata sotet-hamuszurke. ragados. erdon. terreum. Lemezeh . finoman savozott. szelesek. Tonk: hosszu.irk€! vagy Ieketes. nemezes ellel. Foldi pereszke. HUSQ: vekon . Talalhato erdei es feketefenyo alatt. 7 Pereszke (Tricholoma) Eheto j6 gombak 1. T rlcholo rna metaleucum. pessundatum. kopasz.] Sz. sima. Felbore konnyen lehuzhato. satetebb-barnas stb. lisztszagu T alalhato erddn. Lemezek: feherek..' 2. csapatokban. 4. Tonk: vel ony. Kaiap: fiatalon hegyesedo hu llamas. . Letnezeh . Sertespereszke. Ieheres-sargas. alul 2. Lemezeh : szeles. Ieher pikkel ekk 1. lisztre em ekeztet.15 cm. (T. . kerek.qyep'e helyeken osszel. Husa : igen j6. _ Ka/ap: lila zinti. (T. 10 cm. vekcny. equ12 em. egymas hegyen-hatan no ossze1. M. Zoldhatu pereszke. personatum. Husa: zsenge. halvarrybarna. nemezes. gyenge. rakizii.] Sz. 3. hatul lekerekitve. Ieher. I alap: szeles. maid halvanyabb. Talalhato o sszel. kertben. Ieher. kisse savozott. ruganyos. felg6mb. kozepen feketes szalakkal. rnezdn. fak6 vagy 610mszurkes arnyalattaJ. -3. Ton!?: ekony. hepe-hupas. Ieketes es ~um6s. szelesen e ipkes [karelyos]. Kalap: halvany vagy sotetebb olajbamas. barnas vagy' sargas arnyalattal. nagyresze a Ioldben. LilatOnkii pereszke. mazon. 12 e111. 6-12 em. conglobatum. F elbore konnyen lehuzhato. Talalhato gyepes bb napos helyen osszel.emezes gombt\k. alul osszeno. Csapatos pereszke. (T. M. Kalap: barna. 3-16 em.] Sz. harangalaku. 'falalhat6. Ieheresek.-ig. 14 cro-ig. M. Tonk: ibolyaszinu. yaron es osszel.. lisztes-deres. feher.] Sz. Suriin.rig. 5-10 em. maid barnas hus-szinuek. . Tonk: kisse Ielfuvodott. l1engeres. Rakizti pereszke. Talalhato {oleg erdei fenyo alatt kora tavasszal es osszeL (T.] Sz. Ieher. szaraz. hamar ellaposodo. edeskes izil .) Sz. Kalap: . 8. emezeh : kekebbek. Kalap: barmis-szi. (T. toven dagadt. nem nonek tonkhoz. kesobb s6tetes. Ize es szaga szappanra v. neha koralakban repedezett. Lemezek: feheresek. tomor. Ton!? : sztir] es-kek \ a~y halvan . sotet vagy h~lv~ny sok apro. szirrkes.

Lemezek: ellaposodo. A tenyesztesi pinceben cseppIolyos viz ne Iegyen. Karimaia szabalytalanul hullamos. 7. barnas sa- kell . nyornasra '~alvany rozsaszint valt. egyenes. alig karelyos. . vokk. 4. kesobb sotet- Kalap: hamusziirke. Tonlz: hosszu.al vag)' p~kl~~lyekkel. hogy egyenletesen erien. Schu- Tonk: hosszu. zabbal. zoldes. A csiperke gomhat mester- . Az istallotragyat erlelni kell eso. Melegebb pinceben a . sima. alul Ieher. karimaia behailo vagy lelele hajlott. macheri]. Csikolt pereszke. Talalhato fenyvesekben.alig ehetii! tomcgesen. levegon 11. szurkes Y.irke . . . egyenetlenul szelesek. . tobbseruak. Nem j6. Lemezek: igen suriik. +12- 5. pereszke. A tenyesztesi helyiseg legyen inkabb szaraz. zoldes arnyalatuak. vekony foggal lefut6k. 10. Tenyesztesi homerseklet 18° C kozt ingadozhat. Szappanszagu pereszke. Ieheres-zoldes arnvalattal.hasznalni. . Ieketes. 1. 9. Ieheres. alul osszevekonyodo. helyiseget szel.l Kalap: szabalytalan kupos. . . Husa: 3. A tenyesztesi loztetni is kell. Iiatalon szelen sugarason csikolt. elsotetitheto. nyirkos. szel es nap sugar ellen vedett helyen. szinuek. Szele a lemezeken tul er. szanaval kesore es osszel (T. ~/3 resze ioldben. eros. izu.turniduml. esetleg sotet es kozepen barnan pikkelyesedo. sargabb vagy igen halvany. es szecskaval etetett 16to1 szarmazott tiszta. sa ponaceum. majd segesen is lehet tenyeszteni. Husa : feher. szele .. oblosek. Ieherek. azt lehetoleg kirazni. kisse csikolt. szivacsos. 6. kozepen barnabb. A tragy{tbql masfel meter szeles es ugyanolyan magas tegla~ alaku rakast keszitiink s j61 letapossuk. de nem ragados.1egy sok kart tesz a gomhaban. (1'.szelesek. kisse felfuv6dott. nehogy tulsagosan [elhevuljon 2-3 naponkint at kell Iorgatni s ha sok a szalma benne. . . Kolap: sziirkes.Iele sziirkes- 2. Gombatel~yesztesre . Hamuszi. 3. keskenyek. Hidegebb pinceben aLig Ieilcdik a gomba.' Lemezek: feherek. (1'. Ferro nyaron a hagyat.N em merges rosszizfi g6mbak 1. hal a homerseklet ingadozasa ne legyen nagy. Tonk: vastag. Hidegebb idoben is hetenkint legalabb egyszer at kellforgatni a tragyat. Ieheres. 2. zoldes arnyalatu. friss lotragyat 8.kozepen barnabb.. tonkot alig elerok. .

fuveshelyeken. szilvafan.ruiljon 1 . citrom. zold arnyalattal.. [T. Lemezek: keskenyek. feheres. sargas-iako. grakozepen kisse pupos. gombosum}. sargas-b armis .c. Icher.> Ertekes ehetfi gombci. Sz. tOl azott fakoszinu.. kal. Talalhato korhad6 fan es lomberd6kben nyaron es osszel. kesobb selymaid sargas. Lemezek : vastagok hireszelt eliiek sargak.eso- Nagymosasboz "RIKA" kekitot has. felul feher. Ieherek. ieherek. nem allandoan meszieTonk: alul vastagabb. veclens. nyarfa alatt mes feliiletu. 4~14. siiriin pikkelyezve. kozepen halvanyellaposod6. _ .o:Lolo_ . tovisalja go mba. 7. nasak. rozsaszinii foltokkal. Kalap: (T. szalonnas es rossz-szagu. kesobb okkerszinii Ioliokkisse ragados.) toias- Tonk: ara. pikkelyekkel.k Eheto )0 gomba. . Tonk: feher. savokkal siiriin tarkazva. elenkvo'ros. 7. Lieztszaguak. Tonk: szilard. 4-12 em. M.) Toiasalaku.nylag hosszu. szurkesek. (T. vastag..anyagszinti. Kiralypereszke. elenk arany vagy rutilans. Szilfa gomba. lumbetta . Husa: husos. . Apl'6 majusi gomba. vagy rozsasziniien tarkazva. ·(T.: feher.. Tavaszi gornba . sarga vagy fak6.russula.. Lemezek: keskenvek. Az egesz gomba tiszta Ieher. Lemezek: kensargak. nyartol ke. kes5bb bar.herek.k 5.) Sz. Ulmarium. (T. bekunkorod6 karimaval. . Ieliil Ieher. 6. Husa: savanykas izii. Talalhato Ienyvesben. kulonosen rozsaszimien tarkazott.e rr ":. kerozsaszinii vagy sotetebb rozsaszinii sobb Iakok. Majusi v. sarga. feloldalt allo. hata kozepen puppal. alabb elenksarga. Osszel talalhato. riernezes.lisztszagu.T alalhato vegyes erd6ben osszel 6. Kafap: sz&les_. 6szi Ieher pereszke. elenk vervoros pikkelyekkel Y. ieheres . Neha koroket alkot.) 5:. . . kellemetlen izii: Talalhato maiusban. feherek.rozsaszimi. Rozsa pereszke. CoHusa: kellemes illatu. Ieheres-Iako.l Feheres vagy rozsas arnyalatu.so oszig. 7-15 em. Lemezek: szelesek. Szilfagomba. Tonk. alul T alalhato Iatorzseken. sokszor gorbe. K6zonseges Kalap: meszfeher. Lemezek nyomasra barnasak.Pere!ilzl. hamar Kalap. (T.

elen.: kerek. batermelesre nem alkalmas. 13. [T. szeles lemezekkel. Lemezek: Ieherek. barna. Kensarga pereszke . ragad6s. barna. vekony. (T. (Folylata. Majusi gomba. savozott. Barna pereszke. Keserii l . Iires. Ialhato. . szelen nemezes. iemezei es tonkie kensarga. vorhenyesbarna foltokkal es elekkeL Tonk: halyiu1yabb~v6rhenyesM bama. . permetezziik meg a szaraz reszeket. neha kisse dagadt. Keseru. A 1'61kezelt tragya 3~4 het pikkelyes. alatt megel'ik. sarga. Tonk :vekony. nyirkos Ienyvesekben. Talalhato gyepen es Iomberdokben. A tragyatelepen 2 honapnal hosszabb . 'Hssc: lisztszagu. Ketes l 5. 'kes6bb barnas vagy piszkosvorhenyes. ustale. harnas Iol- fureum. go:tnbater-' 15. Gvanus l .] Felter_~ ibt-o. umez0k-:· fekexek. husos. Rosszizu. 12..-na1 ne erien 1". Keserii Ieherpereszke. Tricholoma vaccinum. kesffibb lapos alaku. T ala1hat6 erdei. Lemezek: sargasak. Talalhato osszei. Iinoman szalkas. tires. . pelyhes. apro vekony pikkelyekkel. flavobrunneum.ideig hevert tragya gom. szaraz. .. siiriin 14.. . sima. Kala»: . 6. szele fele szelesen csikozott. Rossz izii es 'szagu. : feherek. kesobb lapas.] Semmi Ieher szin nines rajta l Kalap. finom pikkelyekkel. ..1 magasabb homersekletet. Kalap: barna. (T. . Husa: keserii. Talalhato osszel.es fekdefenyo alatt nyaron es osszel.. Ielul leher. . alul barnas. 8. .j rozsaszint is valthat. kesobb barnasan foltosak.. Lemezek. A kihiilt tragya melesre nem alkalmas. - " Talalhato Osszel. albrrnr. 0sSZ€'! ta- 9. Tricholoma. ragados. Kalap.4. tomor. hullarnos. 31 oldalcn] 7. A tragyaeres alait Iehet61eg 45D C..vorhenves-barna. (T.] Kalapja. Ha nagy-on szaraz. . Ehet6! tokkal..t. Keserii. £elgomb. sul- Tonk: eros. . Fehernvaku pereszke . kerek. uyinak koze1ehen.t s~rMp Ioltokkal. szalkas. alb 0brunneum]. barna foltokkal Tonk: barnan molyhos..

oltani.osszeall. Lemezek:. feny~6. a tra. 17. Szeleslernezii lliloke. Sz. alul a fOldben levo hosszu resze vekorry. rnagassagig rakhatiuk. (c. A gombacsirat 30-40° meleg gombaagyba tuzdelitik. tavol. A gornbaagy beoltasa ugy 4. helyenkent Iakosarga. Ieherek. fusipes]. 18. kesobb hossziranyu repedesekkel. Ieketes. . Ertekes ehetO gomh<ik 16. de levet nem enged s csiperke illata van.gyat osszevissza hii16z6. leher SZc1laCSkak t6mege. 10ngipes Bull. Iyukakat iurunk.-ig: Kalap: vorhenyes vagy barnasrozsda szinu. Gyokeres Hiloke.gondosan Ienyomkodiuk. hasonlo. A dugvanyul hasznalt myceliummal atszott szaraz tragya darabokat gombacsiranak nevezziik. 20. 'mely megfele16 talajcata. nabb.23. tortenik. halvanyak. ' A mycelium szabad szemmel is eszreveheto. vastagon rakva. 10' cm. . (C radisagu magia. vastag sirga. A gombaagyat a gornbaspoRusa: kisse porcog6s. Az erett tragye. sagban egymastol 4--6crn. zsiros tapintatu. 22. kupos vagy harangalakkal. hegyes. t6nkkel E16bbihez es kalap-hattal.. 3-7 em. Fiil6ke g:omba. M . kesobb ellaposod6. finom. Iehil Ieheres.] Sz. . kisse pupos hatu.s~barnas. melv megfe1e16 talajban megerosodik.j Sz. (C.-ig. A spora a gomba lisztlinorn2. Fii18ke [Collybia] EhetO j6 gomhcik 1.12 em . savozott karimaiu.ltt megszarithato s mint dugvany hasznalhato. lyukakat tragyaval betomkodve le. 21. Talalhato juniust61. keziinkbe ossz.. Melegebb helyisegben vekonyabb tragya reteget kell rakni. igen vekony. fako vagy szurkes-barnas. Ez a talajjal egyi.halvany vagy sotetebb szurkesbarnas.platyphylla. A gombaagy keszitesenel az 19. Kalap: kerek. ereH tnigyat 1o~ 15 em. mely . 12 cm-ig. A tragyaretegeket 45 ern. nyirkos feliiletii.. hosszu. siiriicsoportokban nyartol keso oszig. nyomkodiuk.Lemezes gombak. ban gy6kerd [myceliumot] . alul barIomberdokben- ossze- szi- . rajaval vagy rnyceliumaval be kell ' Talalhato korhadt fa toveben. Ezekbe dionagyKalap: ellaposod6. 20 cm. kigy6z6.: 8---. . C. M. hogy 15-20 em. Lemezek:' tavolesok. nyirkos.ereszt. szelesek. kozepe duzzadt. utana ujabb retegetrakunk s ugyanigy [arunk el.] Sz. . arnyas T:onk. (C. barsonyos' 24. 3_:_7 em. vos. szasagu csira darabokat dugunk s a radaskor sugarasan osszerepedezd. 15 cm-ig. Tonk: fe150' resze 1 em. 3. kesobb bar11i:\S arnyalattal. Hosszuszaru Hiloke. . f61dben gyokerszerfien vekonyodo. M.enyomva".

-ig. esetleg ieheresen hamvas. Csak butyraeea. csupasz ~ 5. hailott. M. haromsoruak.egyiitt . Husa : vekony. _.ehefo. Ieheres-okker nyirkos._--. barsonvos. Tell gomba. tF 01yta la.~ 33. 2~ 7 em. nyirkos. kozott. gyep em. kozepen barnas rokaszinii. cldal on) orosz tea zamaros A legjobb p6tanyag! Vioyazat: a valodi italat adja Nern mflariyag ! . 3-8 em. Talalhato erdokben keso 6sszel s enyhe telen korhado fan. Talalhato bokrok alatt gyepen. toven Icheresen nemezes. Ieheresek vagy halvanytonkrefutok. nyalkas. nas. Kalxu»: hamar ellaposcdc. Igyek minden alkalornmal kalapja eheto. puhak. (ColI. M. Talalhato korhad6 hik kozeleben. kcsobb fak6. hosszu. Ieher. nyirkos. maiusban. ' cm. tires.) Sz.. poreog6s. szaraz id6ben szimi. Vekonyszaru fUloke. 3~8 '6.-------Ftili:ike gomba. Lemezek. dryophilla. Iako vagy barTalalhato erdos videken. vekonyan savozott. Huso . citrommal 7. (C. kozepen barnabb. 2~ 7 em. zsirfenyii. kesobb sotetbarna. 10 cm. bokrok Lemezeh. feherek vagy fak6k s csak elukon Ieherek. velutipes. 3~8 . nyaron es 6sszel tomegesen. barnasfak6. porcogos. Lemezeh . Eheto j6 gombak 1 Eheto j6 I!ombak. Tonk: vekony. ritkas. Kalap : sima. feherek. belul tires. fiataIon csak kalapja ehet6. csupasz. feny16. Gesztenyevdros mlnke.' (2cm. fak6. hatso reszukon kiszelesedok.). barnak. Tonk: sarga. (C. csoportosan. Hive neha ne- 'alatt.) Sz. fak6k. Rummel. Tonk: Ielfele osszevekonyodo. nyaron vagy osszel. M. mezes. Lemezeiuel s iiatal szaraoal ---Lemezek: szelesek Tonk: hosszu. . reher vagy fake. kemeny.] Sz. Kalap: elenk sargas-barna. nyirkos idoben. .

'. . Csoportos tolcsergamba. egynemuen halvany vagy sotetes agyagszinii. augusztus.l ~s~~ cyathiformis].:. Erlekes ehetO gombii. tolcser-alakuan berneIyedt. gilva. kozepen barna. szeles.at6 er96k kozeleben. neha lapos. tolcseralakuan t6nkrefut6k. sarga . Zoldtolcsergomba. odora] S7 . (C. piszkos szurke. gye. Talalhato tolgyesek kozeleben. aranylag Talalhato erdokben. tonkrelutok. halvanysargas vagy fak6szinii. lelele hailo kari..] M. Fake. Sziirkeshatu tolcsergomba. vagy fakoszinuek. de alabb zoldebb. tolcseralakuan benyomott. Kalap "sotet. tobbsoruak s tolcser alakuan mennek at a tonkbe. tove kisse dagadt. _ Husa: vastag. vekonyabb . erd6kben. toven nemezes-molyhos. szoros. Kalap: lapos. L~.j 4. alul feketes. Kalap: kozepen znelyen. karimaia lehaj16. csopor- Lemezek: Ieheresek vagy fak6k.] . nyirkos. Husa: vekony. arnyekos lak alatt.ozott. Talalhato erd6n. ftistos-szurkesbama. (c.) Kalap: tolcseralakuan bemelyedt tosan.tonkrefutok. Talalhato korhado fan. tOve nernezes. Borszinii tolcsergomba. gye. Tolcser [Clitocybe] Eheto j6 gombak .onkref~ttok. (C. elixa Sow. tolcsergomba. 3.. [Folytataea ve- 3-5. ~ . tobbsoruak.·' Letfiezes gombak.-ig. (C. hegyes esues~a~ vegzodo. Kalap: lapos. 20 ciu.(C. (C. Nyirkos osszel. . (C: infundibuliformis). Tonk: mint a fenti. dioszeru.35. Lemezek: halvanysargak. 2. erdei tisztasokon. ~elul fako. Tallilh. lesen puposhatu. du~a~~. . Kalap: sargas.resze r6kanarancsarnyalatu. nebularis. fiiszeres illatu. belu1 .taSj\. ah.) Kalap. . Ftistos tolcsergomba. deres-sziirkes szinnel. 'Iehet. Kell.gymnopodia). 4. Ienyvesekben.1.. barnas. zcldesek vagy halvanypen. Lemezeh : barnabbak._mes aruzsszagu.ures. M. Talalhato 'tar maval..me~e. Talalhato erdokben. (C. szelesek. sargas vagy [Fo]rt. nov em b eng. kozepen hegyes-pupos. R6kaszinii tolcschgomba. Sz. Tonk . oldalon.. cldalen.] Torpe. inversa. hosszu.k:~. kisse Iisztes. lombLemezelt . karimaia lehailo. szinu.l:'-~~ta kevesbe benyomott. ircak ' .hOSSZl~. feher. ieheres vagy halvany sargas-sziirkes. . tolcserszeru. Pupas tolcsergomba. Tonk: vekony.. szeTonk_. kalap es tonk kozepig sziirkes-kekes-zold.A~ya~szinii tolcsergomba. apr6 pikke1-~~kkel kitzva . 3-6 em. _ geotropa. Tonk: Ielso resze halvany-sargas 2. Tonk: vastag. . puha. kisse boltos. Minden .) 5.k 1. nemezes. bokros 'helyen es korhad6 fan is augusztustol kes6 6szig. 8 cm. sa. . zKQI~. osszel. neha meglakul. pen.. oblosek. (C. 3.-ig.husSZ111U~k .

. Tolcsergomba. 2-3 25. Talalhatc erdos helyeken. kemenyes.halvanyak.(Lentinus tigrinus). Lemezeh :. gyengebb. Kis vagy kozepnagysagu.. 6. edeskes matu. lonkhoz n5t- tek. 7. - arnyalatu Husa: Ieher vagy fako. fak6 vagy Ieherszinti. Husa: vekony. toven a legvastagabb s Ieheres. 8. Ieheresek. Kolar: tolcseres. ·Nyar:ia gomba. . tonkrefutok. nyulank. Fako tolosergombahoz hasonlo. Husa ': vizenyos. sado. 1m 2 pen sotetebb. Tonk: vastag. vastag tiszta nyersfolddel betakarjuk. Lemezeh .0 het mulva meginduL 27. lapos. ieheres vagy violaszinu. egynemiien ibolya vagy pirosas szinii. 'szilvasokban. ----_. baha.. . halvany-okker sziniiek.. Lemezek: lefut6k.. koze- has. nas arnyalatuak.Vendeget -finom erteku. Kisebb. toven nemezes- Lemezeh . hamvasak. A 'termes 'a beoltastol szamitott 6-1. Clitocybe davipes. Kalap: okkerszinii.lajok. Lemezei: ritkasak. Talalhatc 2-6 tenilet honapig 3 kg. barnas-sarga. tobbsoruak. Agombaagy terem._--_ . . (Clitocybe Iaccata. EhetOj-6 g'Qmbak fiakony karimaia Iehajlo. siiruek. sargas-bar- " sak. hatan sotet pikkelyek. Fanyar-savarryu izii. Beoltas utan a: gombaagyat em. vastagok. nemezes. Clitocybe Ilaccida. Nedves 5sszet mo]yhos . gyakian villa- talon szinte Ieheres. Valtozekony tOlcsergomba. 26. Iehailo szelen halvanyabb. szele karelyosodo. gom- bat ad. eros. \~ Ketes I var ? Egyet tegyen: Hangya likorl vegyen 1.) Apr6. fenyvesekben. moly- 9. Ieherek vagy fakok.. Erlekes voroses ehetO g:ombak halvanyfako. tolcserszeruen ·tOhhefut6k ' Tonk: rovid.

2: Szflrkehatu. szilard. alul nyalkas.Lemeaes gomba. lefutok. kisse ragados. 3-6 em. (L. soruak. Talalhato erdokben.i!Y csesze nyalkas. Olajszinii csigagomba. tOn-' tyokat egy talba rakunk. 3~5 em. pudorinum]. sarga. Ieliil pustulatum.. (L. szeles harang va. ritkak. komos. megsozzuk.li:. pikkelyekke). Iako-citromsarga. eldalcn. 3. a gombat raontiuk. vastagok.) Sz. Lemezek : elenksargak. A fi- (Folyta\. Husa: csipos izu. kesobb halt61 okt6berig. Vekon. Ieher vagy . fakosargas szimi. megszoriuk.(L rnegontozzuk s metelohagymaval gomba]. szilard.-ig.] Apro. cukorraJes vizzel .-ig. KeTonk : Iako-sargas. vekony ves borecettel. hatakozepe sotetebb. nyalkas. Eleffmtcsont csiga gomba. 4. alaku. Sfu-ga csigagomba. a1ul . Iiatalon Iatyollal. ieher vagy csontszinu.. . . fiatalon pelyhes .. tellurn. nyaron. kihutiuk. .' 20 perc mulva etolaiial 5. s6s vizben 3 percig [ozziik s pasz. Kalap: szurke. csontszin uek. Husa: vekony. 12cm. M. reszben Iehe- sargak. esetleg kisse bemelyedt. nitidum. vanysziirkek. Lemezeh : husosak. kesobb Iaposabb. M. 4-5' em. . pupos. Talalhato lucfenyf alatt. kisse kig menok. Y. fenyreszelt voroshagymat es borsot. Karikara vagott fott piLemezeh . raontiuk. eburn. " I. . ritkak. kesobb Lemezeh : kisse vastagok. Ieltil feheres. elkeverimk benne Osszel seregesen talalhat6. csigagomba. (L. Kalap: szelesen boltos. h6feJ1er . apro. Tonk.] Sz. levet keszittink.-ig.husu. ut6bb ellaposodik. -res karimaval. (L. tonkrelutok. 12 (Szuz- Burgonyas gombasalata. hosszu. fak6-sargak. (L. augusztusLemezeh : feherek.pirosas arnyalattal. korpas. 12 cm. Kalap: olaizoldes arnyalatu barna Koloo . Ertekes eheto gombak Csiga [Limacium] Ehetoj6 gombak 1. vagy csontszinu. Elefan tcsontgomba Tonk: vekony. sima. vi1. Kalap: nyalkas. sziirnomra metelt gornbat keves citrokes-rozsas arnyalattal. Fagya1l6 csigagomba.] Sz. cm. huvos idoben.ila 37. Sz. Rozsas csigagomba.] . vesben es btikkerdoben. tobb. T alalhato tisztasokon. Talalhato 6sszel.

vaiial. A rizskasa. . huslevel Ielengeditik. . Talalhato osszel. . Sz. A gombat vaiban. kozonseges. sok huslevel felhigitva ujra feUorraljuk. . 12. Levet Iesztirjiik. liszttel meghintiuk. Kalap: szeles. oraval gombakonzervet dobunk s felfo rral] uk. Goznbalevesek : 1. 8. 6. keyes sonkaval. 2 liter vizzel felere lefoziink. Ha a hal megIOU fel fei voroshagymaval keszitett kanalnyi ranlassal Ielengediuk. 1 pasztinakot. karfiol vagy karalahe levesbe gombakonzervet es mazsolat foztink. tonkre menok. Barmilyen baromfileveshez a gombakonzervet . A gembakonzerv.. .vkeves borsot. kesob b olajbarna foltokkal tarkazv a. 11. 10 cm. hozzaontjiik a borsolevest. Lemezeh : ritkak. 4 darab petrezselymet.6ntve talaliuk. Kaposztaleves.kisse megparoljuk. tejf6Uel kisse meg feUorraljuk s piritott zsernlyere . A gombakonzervet to level felforraljuk s abba tarhonyat vagy csipetket tesziink. ebben halal Ioziink Kaposztalevel felengedjiik. edes izii.'31 fajok. erd6s videken. sugarasan -tarkan sa v ozott. szagtalan. . hallal es gombakonzervvel f6zve.6 gombflk . 7 ern . Ieheres. 1/2 liter gombakonzervet. 9.. Korpacibreleves gomb6ccal es gombakonzervvel. hOSSZ11. f6z6kanaI Hszttel meghintjuk. 7. huslevel felforraljuk. a licav eo-alb 11m). barnas olajszinii. nyirkos idoben nyalkas. erosen . 10. petrezselyemzdldjevel megparoljuk. tobbsoruak. Husa. .. A fela:pritott konzervgombat borssal. ut6bb fak6. A gombakonzervet vajban apr6ra ~vigott zoldpetrezselyemrnel . 3. 5. fenyi6. . hozzaontiiik.. Ieheresek. kenyerheijal. gyenge rantassal Ielengediuk s edes tejfellel elkeveriuk. kanal tejfi:ilt s galuska-· \ val talaliuk. . 4. nyirkos idoben nyalkas Ieluletii. levet borsoleveshez keverjiik. A gombakonzervet vizben fott rizskasaval feIfonaljuk. Ehelo j6 gombak / 't. toiassargaiaval es Iiszttel feleresztiuk es felforraljuk. M . Tonk: vekony.. domboru. 4 darab murkot. borssal. 2. a voroshagymat. Ielkeveriuk.-ig. ig. Huslevesbe talalas elott 1/. / Ehelo . A gombakoniervet keyes tarkonyecettel. Iozve.

Lemezeh : borsargak. feher. fiigomba. vagy fak6. gyiirii hiively nines. leve narancsszinii. j . Hasa: nyirkos.Lemezes gombll.] Elobbiez hasonlo. vagy [ahejszinu. hatakozep esetleg sotetebb barna. [Marasmills oreades. mint kalapjanak szine. tavol 8. Kalap: apr6. sarga. (Hygrophorus caprinus. tobbsoruak. Szeghigomba.tobbsoruak. Sarga nediigomba. vastagok. . Erlekes eheto !!ombak 1. fak6. szivosan kemerry. de kisebb. joizu. [Hygrophorus puniceus. boltos. kalapon kis hegyes pup.) Sz : 4-8 em. IHygrophorus niveus. harmat. (Marasmius seorodinus. vagy sargas. Lemezek: sargak kesobb pirosas.k. Tonk: gyufaszaI vekony. gyepen es moha kozott 6sszeL 4. Husa : fokhagymaszagu. Voros nediigomba. tolcserszeruen Ielfele ini. [Hygrophorus conicus. harang-alaku. Lemezeh : tobbsortrak. keso nyartol oszig. hullamos szellel. narancsszinu. Talalhato erd6s videken. M :3-6 Kalap: kozepen vas tag szele Iele vekony. 5 cm. T alalhato gyepcs helyen osszel. . alul fino man nemezes. Rasa: sziv6s. Talalhato Ienyvesekben osszel. arnvalattal. Lemezeh : halvanyak.) i\1int elobbi. kellemes illatu. ..11ok. agyagsargasf. M. Talalhato fenyves videken. 3-6 em. Tonk: halvany-sztirkcs. Talalhato nyirkos reteken. hengeres.) [Csibike. Kalap: szivos. hosszu. tomegesen. hamar ellaposod6. sotetbama. kozepen pupos. 3. hus-szimi barna.) Kozepterrnetu. Ieketes. Husa : sargas arnyalatu vagy Ieheres. pirosas. vekonyan savozott. Tonk: vekony.R6kagombaval osszetevesztheto. KiilonbozQ Ehetd j6 !!ombak 1. Tonk: torekeny. 5. feherek es lefutok.] Apro minden resze hotelier. 2 cm-ig. Barna nyirokgomba. kesob b kiszelesedo. Fokhagymaszagu szegHi~ gomba.s-agyagszinu. Lemezek: ritkak. Sz. gyepes helyen. Kupos nediigomba.l Apro. Kalap: keskeny. hamar ellaposodo. ferden. borsikagomba]. (Hygrophorus ceraceus. boltos. Ieher. nyulok (a gomba iorditott kupalakot mutat]. Kclap : szelesen harangalaku. Osszel Tonk: sargas arnyalatu. Sz. tik. maiusban tornegesen oszig. borsarga. porcogos. nedves. 2. Reti nyirokgomba. Talalhato napsugaras gyepen mar aprilis. kozepen kisse kiernelkedo puppal: Lemezek : ritkasak. ivesen tonkrefutok. lapos vagy hailott. M. 5-8 em. vekony. de nyomasra fekete szint kap. Attetszonyirokgomba. 2.-ig. (Hygrophorus pratensis.k. Kalap : szurkesbarna. fires. hamar ellaposod6. 3. feherek: Tonk. Minden resze viaszsarga. . SZlVOS.) .

idovel megbarnu Inak.] Csiperkevel osszeteveszhet6.zold arnyalattal. Husa: feheres.2. TaIalhat6 fak alatt arnyekos helyeken. 3. tonktol . 6sszeL K¢seru. Tonk: Ieher. neha barna vagy rozsdaszinii. Kozepen legso-.] Elcbbihez ha. felett siirii csoportokban.'k. rotus olearius. Galler nines. Ieheresek vagy olajszinuek. lagitanak. hasasok.(Hypholoma tavol. hosszas.vhusosabb. 3. sima.fajok. sarga. fasciculare. tonkie toven feheren molyhos.] Lemezek : fehcres-rozsdasargak.barnas. feheres.] Tonk: rostcs. vagy piszkossargas. csikos. Lefomizva ehet6! Kalap: sargas-feher. hasasok. 'Kalap: szeles harangalaku.] K1:izeptermetji. hamar kiteriil. osszig . zeptermetti.rossz·izu.llno. Korhad6fan tavasztol Lemezek. piszkos. Fanyar kesersado.. . 1. sziirkesek. rostos.: agyag(H. (Cantharellus cinereus. cybe sambucina. (InoTonk. mulekony Iatyollal 5.mes . vastagabb. Tomar susnlykagomba. . kesen bolyhos. Gyapiasliibu szeg:fiigomba. Nem merges rosszizii gombak (Marasmius peronatus Bolt. Vorhenyes kenviraggomba . tonkkorfil Ieher udvar marad.) Szegiiigombahoz ha80n16. nyes izU. Ieheres. A gomba minden resze barnas.barna. Ielso reszen Tonkje sotetebb. szelen szinte feher. Csikos hocskoros gomba. Kalap: barna vagy szurke. Kalap: kensarga. Kalap: kupos-hengeres. Gumos susulvkagomha.. sublateritium. uegyfele hasad6. [Pleu. inkabb selymes.L Kisebb vagy ko- 1. cybe rimosa.: szurke... sargasfako puha es nyirkos. sokszor sugarasan behavoros es-tegl aszinii. gyokerek cseszealaku . Feher sporai vihamvas. Talalhato fegyvesekben. Tonk: nyulank. tonkignvulok. Taialhato korhad6 fan.. sonlo. '(Volvarea volvacea. feher. trom. . K6zomb6s. sokszor hailott. sziirkes urnyalatu. csipkezettelekkel. T alalhato erd6kben ossiel. vekony. sely6. 1ecszeriiek.sarga. nyosfatyollal es gyuruvel. Kenviniggomba. tetebb. Lemezek: sOtet-sargak.. sugaras vekony sziirke savokkal. neha szethasado. . tonkigfutok.' Lem~zek: t6bbsoruak. szilard. Talalhato kemeny fatonkokon. bilagombara emlekezteto. Sziirke rokagornba . IoszlaHiivelyburok: Ieheres vagy sztir-. Lemezek . narancsszinii vagy rozsdaszimi. Vilagito Iaskagomba. nyaron es 2.: sziirkek.) r6zsaszin iiek. .] Apr6terroetii. Tonk: vekony.

(Pholiota praecox. karimaja erosen bekunkorodott. 4-12. tobbsoru. utobb piszkos-sargas ulmarius).40 Ertekes eheto gombak "idoben. gyepen. Jellegzetesseg«: ~gymas mellett s egymas folott tornegeson tor e16. Sz . esds jl1ll. COl. tonkre fut6k. Kalop : feketes. akacosokban. Kalap : kozepen kisse benyomott. kozepen benyomott barna. bor tapintatu. Foldi laskagomba. tobbsoruak. igen szelesek. feherek. gelyva. Tonk: halvany-barnas. vagy . Feher cOlopgomba. • T alalhato korhado fatorzson vagy annak kozeleben. Husa : feher. Talalhato szilvafan. salatagomba. Lemezeh . Laskagomba. pelyhes. . Pluteus cervinus. esetarnyalattal. [Pleurotus geogenius .] Apro. kerek. Talalhato Iak tuskoin es Ioldon is tomegesen ossztol telig Laskagomba modkira keszithel6. nyaron. hosszuak. visszahajlo szellel. biikkfa. leloldalt a116. Lemezeh : Ieheresek. Sz. Ielallo. (Lasa. a kalapba fokozatosan megy at. Kalap: kerek. (Pleurotus ostreatusl. nyirkos helyen. Tonk: rovid. kesobb rozsas arnyalatuak. bo sp6rapor. sziirke.] Kozeptermetu. Ieher. Ord&g:szeker laskagomba. sziirkek. 6. WIeser alaku.' sp6rapora rozsaszinii. meszfeher. puha. barna. anizs-szagu. Husa: lisztszagu. barna. Iako. bukkian. Barnahatu laskagomba. 7. ut6bb . Tonk kisse nemezes. 5. Talalhato szilvasokban. vekony. Kalap : 'ellaposocl6.. Lemezeh . szabalytalanul hullamos.-ig. alul szorzettel.] Ala- tonkrefutok. nyirkos id6ben ragados. Talalhato kulonbozo Iak tuskoin 6sszel. ar- leg sziirkes 8. tonkbe atmeno. (P. Beg:ongyolt peremii colopg:omba. T alalhato gyepes helyen. Husa: ruganyos. Ieherek. 9. (Paxillus involutus. Lemezeh . Tavaszi toke!!omba. szelen lelele kuukorodo. Ieheres.-okt.Husa . Tonk. Telire besavanyitiak. Talalhato szur6s bokrok. fak6 vagy halvany borszinu. kesobb halvanyabb. kesobb rozsas arnyalatuak. Ieher. Ieketek. csony. szelen sugaras megrepedezc. Apr6 v. - tonkhoz nem nonek. Kalar: laposan szettertilo.. ferde. Lemezeh : siiriin a116.-ig. Lemezeh : Iefutok. nyarfa. Tonk: rovid. (ClitopiIus Prunulusl.) Sz: 6-10. kozeptermetii . feherek. Tonk: gyertya egyenes. 4. barnas foltokkal szepen tarkazva. fokhagymazo. feheres. vagy sziirkes- Kalap : kagyloalaku. kozeptermetir. halvany-rozsaszinuek. piszkos-sotetsargas vagy barnas szirrii.sziirkes arnyalattal. Ehetd j6 gombak 6.. husos kalappal.) Kalap : lapos. (Pleurotus fuscus. tomegesen. Iak gyokereinel nyaron es os~zeL 7. lapos. 8 cm. Elobbihez hasonlo. nyalattal to nkrefutok. foggal .

kesobb barnaLemezek: Ieheresek. gyapjas. Ieher tonkent feheres. Volvaria bombycina. Cortinarius violaceus. 8. Karelyos susulykagomba. Kozep tInocybe fibrosa. Lemezek: szelesek.feheres.: fak6. barnas szinii. Cortinarius sanguineus . szabadok. Lemezek : sotetes teglaszinuek. ibolyaszinii. . pelyhes. Corttnariusalbo-violaceus. kesobb hus.) Apr6. mulekony.. 4. IolKalap: harangalaku. Egyesek szerini ehetb. de ertektelen. reszeben ibolyaszinii. . kesobb megbarnulnak. de kisertekii. Talalhato erd6kben. Elobbihez hasonlo. lemezek: fak6k.sak. feheres vagy rokaszinii. fels6 reszen Hilvelyburok: cafatos. vastagtonku. N em merges rosszizii gombak Merges gombak. Tonk. Cortinarius armillatus. rozsda vagy rokaszirui. pikkel yes-pel y hes.41 . Kalap. Ehetti. de minden Csikos bocskoros gomba szinte vervoros. Tonk: alul vastag. Kalap: fak6. Talalhato arnyekos fenyvesben. feltiin6en sotetes teglaszimi. barnak. barnas szinu. s6bb megbarnulnak s Iureezelteluek Rossz izii. barnas arnyalatu 11. rostos. Husa: kellemetlen izii es szagu. Kalap: karimaja elesen behailott. csavarMezei csiperke \ . . selymes. 7. Ehet6 es aszalhat6. Tonk: sotet teglaszinii. netn merges. Tonk: feheres-Iako. minden reLemezek ke- menetszeruen elrendezett foltokkal. kisse hajlott. mulekony fatyollal. nyaron es osszel. termetii. vekorry husu. pelyhes. 9. szeben 10. kiveve barna leme:zeites barna mulekony fatyolat. . hengeres. kisse selymes-pikkelyes. feltonlten t . vastag husu. vagy fak6. Husos. sziniiek. pikkelyes.

(Canharang es laposra szetteriil. vaskos. 8. szelen hullamos.y iahejsziniiek. hailott. de nem csipos izii. kesobb Lemezeh: sargak. vekonyak. vorhenyes-sarcaperata] Kozepterrnetii.M. tonk kozepen hofeher. barnas s21. kozepen barnabb. nyophidius glutinosus.) M: 5-12 cm. osszig. ven barna foltokkal es raizokkal.Ertekes eheta ~ombak Eheta j6 gomblik Lemezeh i kisse tonkrefutok. fokozatosan megy at a kalapba: 10. barnas szinii levet tartalizii. okkerGyiirii : mulekony. Husa . Paxillus atrotomentosus. iyiirun alul. szaLemezek _:Ieheresek. 5-7 em. I _ . vizenyos-Ioldes Husa . Vi:iltozekony lokegomba. szelen Iako-sarga szinu. Barna nyalkasgomba. utobb harang. kozepen t61cserszerti. sargak. korhad6 fan vagy kozeleben.) Sz: 5-7 ern.] Kalap: sargas-szurke. · gak ut6bb Ieheresen deresek. t6lomb k6z6tt maiusban. [Pholiota mutabilis ) Sz. gy6z6.van.talanul karelyos. 9. Iehil fak6. eg}' 12. bestipped. konnyen Ievalok. kellemes illatu. mohas fenyveT alalhato nedves id6ben lombos sekben osszel. Rancos tOkegomba. sziirkek. Kalap: gombalaku. Kalap: kupos vag)' felg6mb. 'szabalvTonk. vagy piszkos okkerszimi. mely lapos11. Talalhato nyirkos. '. (Phollota Lemezek. _nyartol M. " Kalap: hata sziirke. fak6.' foltokkal.· alul hofeher. Tonk: vekony. . kes6hh szetteriil. kesobb sotet-barnas. tonkhoz n6ttek. ut6bb Paxilus involutushoz hason16. Kalap: szirrkes-barna. maz. kas. iniundibuli-Iorrnis. nyulank. - ". suruek. gyenge halszinii. kesobb rozsda. egyhelyen Iehet.".-ig. tonkhoz n6Uek.) behasadt. nyomasra eIenk barna szinii egyebtitt halvanyiako szagtalan. apr6 pikkelyektol erdes. vekonyodo. Sziirke rokagomba. egyenes. Tonk: Ieheres. 8 cm. varry-sargas. korhad6 Tonk: rovid. . gyakran villa. hulTonk: sima. v ekony. . _ 'csom6ban tomotten egyrnas mellett. T(jnk: halvanysarga. utobb hamuraz gyep kozott 6sszel. toven sargas. Husa: szagtalan. masra levegon rozsdas szint valt. tak6 13. 6-10 em. T alalhato fenyvesekben. szelen [inoman csipkezett. atlyukado. Ioszlanyos fatyolgyiirii sak.nuek. liagyon riyalsavanykas. barnas. hatan tharellus cinereus. [Kensarga vagy zoldes kalapu nem · (C. vagy ki. Tolcseralaku rokagomba. (GomHusa : halvany kensarga. sotetszinii szrirkek. alul soLemezek: rancosak. hamar "Vag. esetleg Iilaszinii arnyalattonkje sotetebb s surim nemezea tal. sargak ut6bb tetbarna. . Talilhat6 meszkohegyeken. nedves id6ben zsiros tapintatu. de barnabb. Ieheres lamcsak. Talalhato cserjesekben.

Kalap: keskeny. nyulank. Tentagombak.: Nem merl!es rossslzii i!ombAk1 Mer~es gombilk- Talalhato 10. esa uSU .konyh feher.. -erclas helyeken . Fiatalan ehet6k de kisertekiiek. Narancsszinii aurantiaca] . . Talalhato csoportosan. ve- utan. Kisebb s kebb piros sziniiek. Lemezek. gyakran finoman nemezes. elen- .: feherek.''''01. Tonk: Ieher. ven borszimi.- KeUemetlen izii. -" nyalatu narancssarga.ls! Talalhato erdei Ienyo kozelebben Valtozekony ti:ikegomba. tove sokszor Ieketes. pirosas ar- Tonk:. Laskagoinba " ~ tau vekonyabb a rendesnel. meleg idoben. osszeL Gyan(. (Coprinus-ok) . Kalap: karimaja lefele hailo. enyhe vagy edeskes : . fekete sziniive valnak s tintas leve szetfolynak. Lemezek : redosek. 12. 13. ha- (Clitocybe r6kagomba. 1 napalatt szetteriil. Husa : gyengen lisztszagu. elsotetednek. ! Keoyin1g gornba Ktizonseges csiperkegom [)<11 . nyulank. tragyas kover talaion.

Paxrllas involuiu. Erdolak6 Iehercsiperke. hajlott. TalaJhat6fat6nkon. . Tonk: sima. sugarasak. szinte fe- M. Tonk: szalmaszinii. legelokon. . feher. szalmaszinu. (P. feltiino szagu. rufescensl. (Pholiota squarrosa) Barnatokegombahoz hasonlo Kalap.=" Husa: ieheres. finoman korpas. Feher hatu. Gyiirii vagy galler gumoszeru megvastagodas vag)' hii[eher vasv Ieheres.Ertekes eheto f:!omblik Tonk: JeWJ feheres: 1eJ'ebb faka ' ve'k' onyan savozott. ketek.. 1. kesobb csupasz. feltiino. Ieheres.itOl abban kirlonbozik. ElObbihez hasonlo. szaraz pikkelyekkel. fak6. Erdos helyeken terem. ' Kalap . c. Gyiirii :. nyornasra 11. Talalhato ela es korhado fakon.l Kalap: Ieher. (Psalliota campestris f.· . keskeny. szeles. esetleg bar- .s. 12-20 Ehetc jo gombak 14. kesobb szetterul. 12. ut6bb voroses-barnak. 'sis. megsargul.resze~ velybl1rok nines. Ielttino. mereven felrea116. Lemezek . Egeszen fiatalon feher. E16bb. elein szeles-felgomb vagy harangalakkal. Kozonsegfscsiperkegomba (Psalliota campestris]. 13. 5-8 'em. Ieher vagy Ieheres felsa reszen gallerral. 15. vekonyak. mereven felrea116. hosszukasak. a termesztett barnashatu. kozepesnel barnas Ielbor. vekonyabb tonkkel .) . ieher pikkelyekkel. vegiil gesztenyeSziD'liek. hogy kalapja barnabb s husa levegon rozsaszines. 1/2 liter gombakonzervet vaiial s huslevel felforralunk s keves citrornle hozzaadasa utan a 4 tojas s8xgajaval ieleresztett levesbe keverjiik s' piritott kenyerkockara laljuk . forr6 nyaron es 6sszel. Mestersegesen ezt terrnesztik. ontve ta- . 10. T alalhato fenyvesben· es gyepen em. Als6 . . Kit evokanal lisztet vaiban viMgosbarmira piritunk s 2 liter huslevel 1 6raig lassan f6zZllk. maiusto! novemberig. Husa: kemeny. arven- Rokagomba '"" 13. silvicola. rozsaszinuek. husa aUg szinezodik. hailott szeles.Barnahatu csiper'kegomba. (P. erdokben kes6 nyaron 8S 6sszeL . fiatalon majdnem gombalaku. Mezei csiperke. szaraz pikkelyekkel. \ szeles. Talalhato lovakjarta tisztasokon. nan pikkelyezett. gyenge. es hussal. . Sz. Almagomba. csokolade sziniiek.

A gombakonzervet zsirban Ielf 0rralj uk. 2. tojasieherjevel. melyet vajban citrommal izesitett husleben ielforralunk. ahogy van. 4. 2. 3. petrezselyemmel s tejfellel elkeszitjiik.: de apr6ra vitgott siirtibb levet adunk zold petrezselyemmel vaiban keyes levessel Ielengedjirk s GombaRalat4k : L A konzervgombat leontiuk olaiban parolt borsos. A keserugomba konzervet aprora tort fokhagyrnaval. A konzervgombat szalonnaval. petrezselyemzoldievel rantiuk s hus kore talaljuk. Levet elontjiik. . ecetes hagymaval. L Ugyanugv keszititik. Gomba-hbrtieseh : 1. Ket evokanal Iisztbol vajjal vilagos rantast keszitunk. liszttel meghintjuk. A rizst osszekeveriuk az aprora vagdalt 'gombaval. Apr6ra vagdalt konzervgornbat kisse megparolunk. Piritott zsemlere ontve talaliuk. 3-4 kanal tejfOlt. 4. ' Gombamiirtasok . 5. borssal meghintve talaljuk. A laskagombakonzerv kaposztalevel osszeiozve. liszttel meghintjiik.. ket liter huslevessel Iellozzuk. petrezselyem levellel egybe apritva. hozza .' ' 2. mint a gombabecsinalt'at. Rizikekonzervet ngy adiuk. keverunk hOZ23. A konzervgOInbat zsirban lllegrantjuk.-paprikas csirke melle. A gombak. huslevel Ielengedjuk s izesitve hus melle talaliuk. borssal fliszerezett ferro ecettel leontitik. 4 toj as sargaja val ieleresztiu k s belekeverunk 1/2 liter gombakonzervet.Nem merges rosszizti gombak 14. huslevel feHGzve. 3. A gOlllbakol1zervet zsirban keves borral felorraljuk s paprikas hus melle adiuk. A gombakonzerv leontOtt leveben rizst Iozunk.. .onzervet tejHSlben aprora vag ott z61dseggel. vag)' daralt konzervgombaval s tobb eresztekkel . 15.

Esos osszel neha tomegesen. ' 14. 3.rii alatt rozsas arnyalatu. soval. Narancsszinii nyalkasgom- . 6-8 em. Erdei barna csiperke. M. Husa: levegon is Ieher. sot. Retegesen telerakva. hoI sok korhad6 level van. tetejere ivajat tesziink s kisiitjiik.asitlt: 1. kesobb lapos. Hiiuelyburoh : nines. lyL 10 cm. Tonk: lemezek alatt halvanysarga. A kett6s kup also reszet 3. sot barna sziniiek. 4.. Lemezek: halvany-rozsasziniiek. edes Iuszeres. neha kisse pupos. szele Iele piros arnyalatu. vaiial (helyette aprora vagott szalonnaval] osszekeveriuk s kikent formaban kisutiuk. leiebb halvany. sima. kozepen gesztenyeszinii. apr6ra vagdalt szalonnat teszunk belseiebe vagy vajial ontozzuk s melegen talaljuk. kesobb csokolade. selymes. fiiszerezziik. Husa : levegon rozsas szint yah. . A konzervgombat meteltre vag~ juk. 2. kaszalokon. legalol feher kisse duzzadt. 2. gyii. 512 em. A konzervgombat kemenytoiassal aprora osszevagjuk. kett5skuphoz hasonlit (jellegzetes) felso resze kozepen kis hegyes puppal.k : 1. Gombateszt6. hussziniiek. kesobb szurkes-rozsasziniiek. de vilagosabb s szinte Ieher is lehet. . Juhturoval is j6. Kalap: szeles. alul gumosan kiszelesedo.. . Az a. ilyenkor a kozeppup eltiinik. Talalhato erdei tisztasokon. 46 Erlekes eheto gombak Lemezek : maidnem Ieheren halvanyak. ba. esetleg Ieher pikkelyekkel. . Tonk: nyulank. kepezik a lemezeh : halvanyrozsaszinu. . borsot. A friss kesertigornbat szenen vagy roston sutjuk. 15. anizsra emlekezteto illattal. barna. Erre Ielapritott konzervgombat teszunk. L Eheto jo gombak Gomb. siiru palaosinta tesztaba martiuk s lorro zsirban kisiitiuk. . . par toiassal. [Gomphidius viscidus]: Sz. . tejjel.· Labasba vajat' teszunk s kenyermorzsaval meghintiuk. ernyos vagy harangalaku. Leveben szeles meteltet f6ziink s leverdl leszurve osszekeveriiik a gombaval. A konzerv-metelt gornbat zsirozott edenyben fott .pr6ravagdalt konzervgornbat beaztatott zsemlevel. A konzervgomba szeleteket petrezselymes ferro zsirban megIorgatjuk. Tonk: hosszu. reteken. Ielul gyiiriivel. sot barna szi11liek. Talalhato lombos erdok alian.dg. (P. silvatica]. felso reszen esokolade. rozsdas arnyalatu vilagosbarna. 10 cm. fenylo. F orro hagymas zsirral leontiuk. puha. Sz.-ig.rizzsel retegesen osszerakjuk s atsut] uk. . kesobb csokolade. Zsirban apr6ra vagott hagymat parolunk. Kalap: szeles.. kerryermorzsat adunk hozza s ebben kisutiuk a lepennye gyurt gornbavagdalekot.

Csaszdrgomba siitoe : A Iinomra apritott gombat. tejfelt. A gombakoniervet huslevel. vagott sot. zold petrezselyemrnel zsirban parolt gombaval. Konzervgombat turbolyaval adunk baranybecsinalthoz. Rizst vaf!:j f~lkemenyre fott tojast is lehe'l beleadni. huslevel berantiuk s hozza adunk tetszes szerint tojist. . Gombaiohsm»: A gornbakonzervet iorro hagymas zsirba tessziik. T ejieles gombaeteiek:. megpaprikazzuk. zoldseggel. borssal. zold petrezselymeres 'tej£e1t keveriink hozza. petrezselyemrnel feHoraljuk citornheiial s borssal izesititik. olajban piritiuk . Gombapaprihas : Egy leis zsirban raniast keszittink. . zold petrezselyemmel paroljuk. A gombakonzervet zsirral. A gornbakonzervet teifollel felforraljuk. Rhst f6zunk bele vagy phitott zsemlevel talaljuk 2.. A gombakonzervet a rantasba tessziik. _ . Gz16. borsot. huslevel es tejfellel feleresztjuk... A gornbakonzervhez rantast. scval. paprikaval fe1forraliuk s teilellel leontjiik. 3.petrezselyemz6ldjet s hagymat. 3. s hozza adunk es lelorrazott gomhagyrnat s Ieleresztiuk . 1. kenyerrel keverjiik ezzel kortrlrakiuk az egesz gombat s lassu tiizon megsiitjuk. A gombakonzervet zsirban piritott hagyrnaval. papri- 2. 4. megborsozzuk. A gombakonzervet zsirral. huslevel Ielengeditik. ha leve elparolgot! liszttel rneghintjiik. fok-' hagymaval. vagy rostelyon megsiitjiik. Gombasrizs : A gombakonzer'v leveben megf6z6tt rizst osszekeveriuk a borssal. . kisiitio : A szeletekre . petrezselyemmel kava! fiiszerezziik s tejfollel leontjuk.bgomba piriiua : Fokhagymaval. liszttel.Metges gombak Gombabecsin61tak : / 1. Gkomyelvgomba bat vaiban kisiitjiik tojassargaia val. berantiuk. keyes ecetet adunk. safrannyal izesitiuk. Gombaf8zelek: A gombakonzervet megborsolyuk.r. tejf611e1. borssaL.

Talalhat6 lomberdokben. 16. teibe aztatott zsemlye.trtekes ehetO gombcik Ertekes eheto gombak fiatalon kisse domboru. petrezselyemzoldievel keverve. [Cantharellus cibarius]. A kockara vagott konzervgombat rizzsel es zsirban parolt hagymaval osszekeverjiik. Ekkor a megf6tt burgonyat karikara vagiuk s hagyrnas zsirban rnegforgatva rakjuk. T alalhato minden erda arnyas reszen juniustol novemberig. korzet modiara el- s toiast 6nhink Gombarantotta ra. Rizskasat zsirban megpuhitunk s vizzel felengediiik. Rizs helyett pityokat is hasznalhatunk. A konzervbol val zsirban megporkoljiik szeletekre es megpaprikazzuk vagott gornbat hagymas kesz tojasrantottaval osszekeverve talaliuk. fenyvesekben. borssal. 10 cm-ig 1Gsebb es kozepnagysagu. Piritoti. gesztenyeszinu. erre egy reteg kaposztat. halozatosan osszekapcsolcdok. karimaja ossze-vissza lefele hajlik. MegfOzes utan kihulve fO~)Tasztjuk. maid ismet halvanyabb es sargabb arnyalatu. Kalap: sarga. toias. tojassarga. Tonk: sima. kisse borsos izii. s6val. leontiuk teiiollel. tojassargak. szabal ytalan to lcseralaku . sonka. A konzerv gornbat laskara vagjuk. Gyiirii : duzzadt. : A gombakorrzervet paprikaszsirban meglorrositjuk Taltoll gotnba. az egesz csiperket meg~ toltiuk. s6 es 10rsb61 kesztilt toltelekkel megtoltjuk a kucsmagombat s megparoliuk. szalonnaszeIetekkel diszitjuk. Sz. keszitett Gombos k6. Ioszlanyos. erre sonkat zsemlyemorzsaval. Kanal zsirban 2 kocka cukrot megpiritunk s a kaposztat benne megpuhitiuk. megpaprikazzuk es ugy talaljuk. t6nkrehlt6k. toiasfeherieben es zsemlyemorzsaban megforgatva. . teifollel leontjiik. Husa: kernenyes. atmegy a tonkbe. megszoriuk gombaval. Rokagornba. gomba. kesobb ellaposodik. hata kozepen bemelyedt. A tolteleket ebbol keszitiiik s a vagdalt kaposzta koze laskara viigott gombat keveriink. boriusult vagdalekkal. 2. szetagazok. . oldalonl fei savanyu kaposziat megvagunk. A retegesen elkeszitett etelt talraboritiuk. OraIt borjuhus.poszta: 2-3 Gombos ta!taUkoposzfa: • Gombapasieiom : A hagyma nelkiil paprikaval gombaval pastetornot toltiink. (Folylall\sfl 48. leiele vekonyodik. Zomancos labast kikenunk s ebbe rakunk 1 reteg rizst. kisutjiik. Husleben fOzi:itt csiperket hus. Lemezek: lecszeruek.

. mig a legmergesebb ga16cak szine alig valtozik. Csiperkekenyer: Edes teifellel cs kenyerrel megtoltjuk a gamhcif. s6s faolaiban aztatjuk. soval.t konzervgombahoz edes teifelt es cukrot keverimk. Nem minden gomba merges. azutan erosen megmegpiritjuk s utana petrezselymet adunk. A rryersenen he fzu nem mindi_g ehet6. gombakonzervet teszuuk. Gombdsomlett. zervgornbat omletbe Rostelyonsiilt . Sok csipds pedig ehetd. 1/46ra mulva huslevel Ielengedik s meg 1/2 6rat f6zik. titi roeg. rosszizfi gombak Merges goxnbak - Piritottkenyer gombdoal: A konzervbfil felaprilott gombat citomlevel. A csigak egyes merges gombakal is kikezdenek . .49 Nero. vagva zoldseggel s vajjal tort ketszersiiltet. merges. hosszat Gomba francia m6dra: A megmosott s felszeletelt ':gombat 2 6ra borsos. fa kb agymas .ik. scitrommal izesitiak.. fokhaglllaval izesitett vaiban piritjuk. Aszalas vagy Ieiorrazas ulan is halalt okoz a gyilkos galoca. izu . 4. petrezselyemmel megfozik. a gombat rostelyon Apr6ra siitjiik. barssal. zdldpetrezselvemmel osszekeverve Ielaztatiuk huslevel.. Olyan gomba is lehet merges. zold Yagy pirosra valtoztatia szinet. Rizike seed. mely az ezilst kanalat nem feke. A merges galamhicak ize nem csipos s szsguk nem undorit6. A megf6tt piszrang levevel egy darab piritott kenyeret 'peppegyurunk s a gombahoz keverjiik. 2. vagy szaga sem megbizhato. borssal. mely a le. Teves hitek a merges' gombdk leliemereeere: 1. Gombatorta : Aprora yagot. Az egeszbol liszttel s vaiial martast keszitiink s a pisztangra raontji. 5.-egon kek. T ojassfu-gajav-aJ ke- verve piritottkenyer szeletekre keniuk. 3. modra: A Ieforrazott riziket. keverve a kon- gomba: Apzora vagoU zoldseggel es vaiial megt6ltve megsiitjiik. Pisztrqnggom Moat: Az aprora _ vagott J<onzervgom bat mogyorohagymayal. A gombak enyhe vagy csipos ize. Tyuk gombauol : A vizben £Ott tyuhoz gyenge ranlassal berantjuk s meglejfelezziik.

Tfiskes Csovek vagy lernezek helyett szamos Erh3kes ehetf gornbak 1. [Hydnum imbricatuml (Oi. Husa :-zamatos izii es szagu. alig toicseres. Kalap: barna. Szerte agazo. alul hosszu 1-2 mm.. 8-20 em. Gyiijtsiink tehiit minel tobb gomb6t! . elazottak szivosak. . Cserepes gereb~~gomba. neha halvanyszurkes.. Talalhato erdei Ieny6 alatt nyar- lyedt. fenyo{a t6n:seb61 nyaron 110 1 i. Tonk. Nagy sarga korallgornba 60 is Bangya Ukol't kerjcn Ettal soba el ne tel'jen! A gomba nagy Ieherietartalmanal iogva elsorendii kozelelmezesi cikk. vagy pisztrang gomba). Siingotnba. z agak csucsain \ annak C om6 an a Ieher tiiskek. [Hydnum Erin aceus) Nagyjab61 felgi::imb alal u. Csipkebogy6 gyiijtessel nagymertekben hozzaiarulbatunk gyermekeink. Kalap: zsemle. 10 cm-ig. puha tiiskek vagy szorok boritiak. katonaink. Nyirkos fenyvesekb n. Ieher yagy zsetnle-szinii. gyiij tese tehat hazafias kotelesseg. (Hydnum coralloide ). M. Feliil ki se ellaposod6. F eher gerebengomba. barna. Sz. 2. ' T alalhato fenyo. . T ahilhat6 elo es egeszen el nem halt falton. keso bb feketes. nehez te timunkat \'egzo munkasaink es kulonbozo betegsegben szenvedo testvereink vitaminsztiksegletenek fedeleSere. 15 cm. (Hydnum repandum). Sz. 2. ha tan feltiin 6 nagypikkelyekkeL Oregebbnel 'a kalap hata kozepe tolcser-szertien berne- Eheto jo gombak 1. csol oladeszinu. Husa es tiiskei torekenyak. or g es tol oszig. kesernyesek. hu-' sos t6meg. hal vany-okkerszinii. Sarga gerebengomba. Feltiin6 Ieherszinii.-ig. vastag. 15 cra-ig.es szaraz lomberdoben juliustol okt6berig. hatan inkabb sima. melyen a kalap a tonktol csak nehezen kiilon boztetheto meg. emellett a gyiijtoknek is igen szep kereseti lehetoseget biztosit. sargas-fako.

Phallus impudicus. Sertestrtlli. . Kalap: piszkos zoldszinu. Az Erdelyreszi Hangya kezdemenyezesere megejtett tudomanyos vizsgalatok megallapitottak. .~ Husa: reher. Cserepes gereben gornba A berkenyet [korust] eddig nem gyii:jtottek rendszeresen.. N em merges rosszizfi gombak nmn Iuligeno. de nero. feher. utak legelokon.. de leveg6n ibolyas vagy zoldes szint iatszik. uinyi hosszu .Szedese igen konnyu es jovedelmezd. gyokerszerii myceIiummal. (Hyd- 1. . de pu- 2. (Scleroderma fa- feheres-sz u rkek. Fiat a! habb es nyalkasabb. koraban feher vagy rozsaszinu toiasba van burkolva. szint valt. Kalapja ugyanolyan .olaceurn]. # gombcik gyenge ruske vagI' sz6r van. . marvarryozctt. felttin6 vastag vilagos szinu b6rrel. palinka es likorgyartasi eel okra. alul rovid tonkkel s. . hogy vitamintartalorn szempontiabol ez a gyumolcs kivalik az osszes erdei gyumi:ilcsok koz:iil. kes6bb sporaporra hull szet. Kivulsarga vag}' Ieheres s tobbe-kevesbbe pikkelyes. Cserepes gerebengombahoz nagyon hasonlit. menten. Tonk: nyomasra z6ldes-fekete Merges! Szarvasgom bat hamisitjal: ezzel. csak pik-kelyei vekonyak s tuskei nem barnak. Tonk: - Hegyes kucsmagomba Talalhato tragyas helyeken. hanern legalabb a csucsokon Merges gombak iok). mely kucsmagombara emlekeztet.'. Belul feketes. Husa : toias koraban ehet6. L Keserii gerebengotnba. kin6tt koraban undorito szagu. szorpok. Nagyon keseru. Kisebb burgonyalaku. Talalhato f61eg fenyvesekben. Ennelfogva kivaloan a 1k a l m as n a 'k bizonyult jamek.

crispa]. Minden kucsmagomba kivetel nelkul ehet6. !ClUCOS. egynemiien husszinii vagy kesobb barnabb arnyalatu. trombita alaku. (Morchel1a-faiok. [Craterellus cornucopioides].] E10bbin01 kisebb. cQnica). 6. tonk Ielfele trombita alaku. (Gyrocephalus rufus» rozsas narancsszinu.. 7. . ·husosabb. cso. 3. Szagos rokagomba. 3. Magas kucsmagomba (M. (Craterellus fajok. esculenta). 5 .l 4. 8. huvelyburok nelkiil. vekony. sargas-rozsas-ibolvaszinti. Fenyves kucsmagomba (M. csipkezett elii. lemez. vegig iiresvekonyhusu. Alig lathato meg. Mindaharom eheto l \ . Vastagt6nku kucsmagomba (M. (Cantharellus lutescens. [Cantharellus clavatus.] Fobb fajtai: 1. 1- Gomb vagy kortealakuak. mely felul fustszinii. :f-Iosszukas fii alaku. kalapba megy at.] Apr6. sporaporra Belseluk feh~r vagy v11agos: szinir. Ujjnyi magas. (De a hozzajuk hasonlo papsapka gbmbak kozott mergezok is vannak. 1. Arnyas erdoben talalhato.) A kalap hata es alja kozt szelessegben alig van kulonbseg. Sima kucsmagomba [Verpa conical. tuske. 2..Trombitagomak. Sziirke trombita gomba. Hegyes k. egeszen sziirke..ucsmagomba (M. Kozonseges kucsmagomba (M. Fiaialon ehelok! ~ . belli! iires. also resziikon Ieheres. Cseh kucsmagomba [Verpa bohernica]. [Lycopedron sobb barna Iajok]. kehull szet. crassipes P. Poieteggonibak. Kucsmagombak.] . 1. Kocsonyagombak . Az egesz kalap mezes-Iep sejtjeihez hason16 Ieluletu. esetleg sotetbarna. ranees. Lila rokagomba. Fattyu kucsmagomba (Morchella hybridal. Iefele keskenyedo. elala]. vastagabb. sarga.

hullaraos. rojtos: tortyos.szarvas. Ha elkeszites eMit leiorrazzuh es leviikr61 lesziiriiik. bors. kisse aHets20 kocsonvas husu.. gigas]. 1. Fekete papsapkagomba (H. . .igak csucsa barnas-piros. (Ramaria navajo Halvarry-viaszsarga. feheressarga. Tove Ieher. Merges koztiik nines.. Ciira korallgomba.) a veg. Rozsaszinti korall gomba. Husos tonkie s vastagabb agai feherek. rufencens. 8. 5. ehet6k [ Korall (Ramaria) gombak (palanka. (R. Fak6 papsapkagomba (H. siirubbek. szeles. Vorhe':!yes korall gomba. . erdos helyen tahilhat6. gyengen erezett. menyes. formosa). de hasznala] el6H valamennyi Ietorrazando. nyaron es osszel. 5.. (R.. E16bbihez hasonlo 3. infula). (R. Pusp6ksuveggomba (H. medverarok. T(h~kie 2-6 em. 9. klaris.. lR. Orias papsapkagomba (H. Keso Papsapkagombak. Egyesek szerint eheW. tekervenyes. esculenta). 2. sarga korall gomba. illatos. Apro papsapkagomba (H.U. KCizonseges papsapkagomba (H. pallescens] . nemezes. de a kalap szabalytalanul fodros... Talalhato erdos helyeken maiust61 6szig . felso resziikon sargak. pitonka. 2. Agai ossze-vissza hailitottak. Keiee! . Sok kCizuliik merges vagy gyanus. (Helvella fajok. Agai kisebbek.) Kisebb. botrytis]. Spathularia clavota. magas. T6v~tol elagaz6. rabietina. Z61dfogu v.) Valamennyi ebe10. Narancsszinti korall gomba. medve. 7. szarkalab gomba. kecskeszakall. 1. sZiegf. 4. (R. rozsaszinuek. 6. .. Cudonia circinaus. aurea]: aranysarga. Vastag tonkje s aga! 4. masok szerint merges. Talalhato lucfenyc alatt. Nagy sarga korallgomba. Agai rugalmasan torekenyek.nemezes vagy lisztesen deres.3. vizenyos gombak. Iacunosa]. piszkos-okkerszinii vegagakkaL Ke. 5.) Nemileg a kucsmagombakhoz hasonlitanak. nyirkos. crispa]. vastagabbak. Ok61nyi vagy i6va1 nagyobb. Leotia Iubrica.

arnethystinal. Kunkorcdo [barnasiako] cseszegornba [P. 11.]: 9. Kisbunk6sgomba. Vastagh sotetbarna vag)' Ieketes. . Talalhato Ienyctorzseken. Sziirke korall gomba. Aranysarga. cochleata]. 7. (Clavaria pistillaris]. R. inaequalisl. 1. torekeny. Ardelia. kisse ragados. coronaria]: : Narancsszinu cseszegomba (P. nyar vegeu es osszel. Kitunoen eheto. fels6 reszen piszkos husszinii vagy barnas-lilas. (P. torekeny. 8. strita].(C. torekeny. Eres l~esztenyeszinli) cseszegomba]. J?unk6 alaku. k02e1 felmeteres 2-7 kg.gombak. venosa. Talalhato fenyves videken. 12. T alalhato elhal6 kemeny fan. Csipos utoizzel. 2. de Ioldon is osszel. 16. Mozsariito Cseszegombak -. kemenyes. masra s szaradasra es v. . 6. (R. Ujj·riyi hosszu: vekony. Nyoelbarnul.irke cseszegomba (p. elagazo. lazan allo. Hason16 csak sokkal kisebb. iragilis es C. sulyu gornba. vesiculosa]. Stiru csoportokban no nedves erdei talaion . 5. Fenyvesekben 6sszel t6megesen talalhato. 9. 4. sargaszinu. Kaposzta gomba. Ossze-vissza repedezett kaposztafajhez hason16.) Sziirkes szinti. Szallagos gomba. 3. Iepornia]. (R fastigiata]. Vekony. kora tavasszal tomegesen talalhato nyitott csesze alaku. feliil legszelesebb. igen apro. Elobbiekhez hasonlo. hailott agakkal. Ta1a:lhat6 f61eg blikk6sben. tOrekeny. .Ielentektelen l 15.. Fesiis fires korallgomba. Ibolyaszinti. Di6izii. hiszeres illatu. C. US~l~ . erdei hulladekon.. ' 14. . bunkos gomba. (C. H61yagos [bamas] cseszegornba (P. (Sparassis crispa]. Erdei Ienyo vagy mas Iak toven vagy Iaodukban talalhato. igenl agas. . Aeeta bulum L) ' Gesztenyeszinii cseszegomba (P. Merges kozottuk nines.(R. (Peziza fajok. Koronas [lilaszinii] cseszegomba (P. vekony. nagyon 7. 8. Ligula). Sarga bunkos gomba. Ferde (fak6 narancsszinii] cseszegomba (P. hajlottagu korallgomba. ' 13.(R. (C. Apro. coralloides]. esa utan. aurantia]. cristate. Jelentektelen. 10. badia. behil tires vegagakkaI. eheto. '(R cinerea. kis ertekii . Apr6. pusztafoldon. Szi. nyaron. Iakosarga. canaliculata) F eheres. Merev korallgomba. Bulgaria inq uinans. Ibolyaszinii koralI gamba.· Gyepi v.

Dionagysagu.Gyurtts sarga tinoru 5 oldal. Boletus pachypus . Erdei fenyvesekben. S7. Pires varganya . .Teli lukacsosgomba 8 ofdal.lllatos tinoru 4 oldal. . leveg6n rozsaszinii. marvanyozott. Ieheres husu.' Boletus Collirtitus .Tarka tinrou 6 oldal.] Feher szarvasgombahoz hasonlit. A Magyar Nemzeti Muzeuru Novenytaranak hivatalos rnegallapitasa alapjan veg.leg elfogadott magyar nevek vannak s egyes avult latin nevek is az elfogadottra javitandok. Szilrke zsemlyegomoa . l - . (Tuber melanosporum es Tuber aestivum]. maid barnas.: Sarga husgornba . vagy halvanyb armis .ri..) a'keziratot atvizsgalta s 55Ifig. Kisse fokhagyma-szagu. Hornoki varganya . Sarga gytl.VMtDzekony 11nOlU (Boletus luridns) R6Imszini1 erdesnyelu varganya . L Fekete szarvas gomba. Pikkelyes varganya . . Gyurutlen galoca . Urestonku varganya . . Kozonseges tinoru vagy varganya Boletus aereus . Polyporus brumalis .Gyuriis barna -tinoru 5 oldal. de nagyobb. halvanyan marvanyozott. Fold alatt teremnek. M.: . 2 otdal.Barna tinoru. vireus Fr. sima Ieliiletti. alatti szakvelernenye alapjan a k&vetl{ez6 helyesbiteseket kell a szovegben atvczetni : . 2.Biber tinoru vagy Piros varganya 4 oldal. . Barna gyi.iriis varganya . maid sargasbarmis.Sarga gevagnrnba 8 oldal.Sslyemgomba 10 oldal. [Choiromyces meandrdormis). Barna vargal1ya . rendelerere az Orsz. fekete ripacsos Ieluletti.Bronzes tinoru 2 oldal.Molyhos tirioru 6 oldal. dekisebb s alul gy6keres. .Erdesnyelil tirroru 4 oldal.Erdesnyelti.Aranytinnru 2 oldal. Urigornba - Borsos varganya - Borsos tinora 4 oldal. Vegykiserfeti Allornas (Budapest. is Rh. Nemezeshatu varganya . Feher. . kir.Elefantcsont tinoru 2 oldal. Boletus cyanescens . I A ga16ca fajeknal az eheto j6 gombak rovataba felvetf 3 gombat. II. Teheu varganya .Szarvasgombak. 3'.Epeizti tinoru 3 oldal.Gesztenye tinoru 40ldaL Boletus fragrans Vift. 3 oldal. EJ:desnyelti varganya .Uri tin91~u 2 oldal. Chemiai Istezet es Kozp.is varganya . Feher szarvas gomba. Gesztenyeszinu tin6ru . sz. Barnahatu kekhusu var:ganya . Husa Ieher. Ide filldmivelestigyi miniszterium erdelyi ktrendeltsegenek 3742 }942.Husos tinoru 6 oldal. A ru.Pikkelyes tinoru 3 oldal. Keleti Karoly-urea 24.Urestonkt] gyUrfis tinoru v. varganya (Boletus cavipes) 2 oldal. a tegyiiM ga16ca barna vaItozatiihoz es a gyilkos gal6cahoz vald hasonMsag miatt nem ajanlja szedesr e. belul tomoren huscs.Ceklatinoru (Boletus erythropus) Csak leforrazva eheto. Eperizu varganya . veres tinoru 4 oldaJ. Fenyves videken talalhato.Kekesedo tinoru 3 oldal. Ieheren marvanyozott. Ieketes.Vorasad6 lukacsos gomba 8 oldal. E16bbihez hasonlo. Kiralyvarganya . fako-zsemleszinu. (Rhizopogon rubescens Tul. esetleg zoldes arnyalatu. Farkas gOlT1ba (Bole\us LupillUS) . Ehetok.Farkas tinoru J oldal. Gyokeres szarvas gomba. ±elig-meddig fOld alatt.!1942. gum6 alakuak. Burgonya gum6hoz hasenlo.. Boletus chrysenteron .

.geu hasonlo ozliib gombak kozott tobb sulyosan mergezo faj is van.Enyhe tejelogomba 18 oldal.Barna tolcsergornba 34 oldal.Tell fill5ke gomba 33 oldal.(u pereszke . Pelyhes tejel6 .Szakalas pereszker Fliloke gomba -. Febertejii rizike .Elszeuesedo pereszker 31 oldal. Orias kovergomba . Tarka keserugomba ~ Voros pettyes kesertrgomba 19 oldal. Tricholoma ustale . Tricboloma nudum Lila pereszker 28 oldal.Sargas-zold pereszker 28 oldal.~ '. 'Szurkeshatu tolcsergomba ~ Sziirke tolcsergornba 34 oldal.Vor6stejii rizike 18 olda!. Fekete gaiambica . lbolyaszlnu galamb. Sarga keserugomba . Lactaria.Voros galambiea 26 oldal. Bundas tejelo .Satet keseru gcrnba (Lactaria turpis) 21 oldal. Szoros teje16 . . . Teli gomba . Sertes pereszke .Csipkes 5.Zoldes kesertigomba 21 oldal. . Fak6 6zlab~omba . Russula veternosa .Pirufo 6zlftbgomba 14 oldal.S<..Ketszergyurus tolcsergornba 16 oldal.. .Siorgomba 19 oldal.Lilas tejel6gomba 19 oldal. Pupos WIeser gomba . Sarga t6kegomba . Sargabelu piros galambiea . ' Lactaria necator . Laktaria pyrogala .Feketell6 galambica 24 oldal.: Zold tolcsergomba . Csapatos pereszke ~ Csoportos barna pereszker 28 oldal. .Torekeny gaiambica 23 oldal.iirke pereszker 28 oldal. FOldi pereszke . .Szentgyorgy peressker (Trrcholema Georgii) 30 oldal. .ca . olda!. oldal. oldal.Rozsapiros galambica Pereszke . Narancshatn legyUl6 ga16ca (Amanita Eliae) 13 oldal. Nagy rizike . Trlcholoma metaleucum Hosszu pereszker 28 oldal..Fak6 ke. i.Valtozekony t61csergomba 34 oldal. . SziIfagomba = Szilfa laskagornca (Pleurotus ulrnarius) 21 oldal.li I~ • Hamuszurke pereszke - Duzzadtszaru pereszker 29 oldal.Dves tejel6 gomba 18 aldal. Barna pereszke -Sargalemezu pereszker 31. mert a kistermetii..>yurfis pereszker 16 oldal. '.' Amanita citrina Az "Apro 6zhibgomba" szedeset veszelyesnek tartja.Csipos feller pereszker 31." .Kt\JchAtIl galambiea 24 oldal.Pelyhes keserugomba 19 oldal.6ver gorn ba _ 6rl<1:s g. N arancsszin U kover gomba . Kensarga pereszke . Keserii feher pereszke .Piros galarnbica 22 oldal..SargAstejw. Kover 6zlabgomba .Emelyg6s pereszker 28 nidal.Btldos pereszker 31 oldal. Majusi vagy lovisaljagomba .N arancsszin il Dves pereszker 17 oldal. egymaslioz . . Apr6 plroshatu galambica .~ Barnas voros galambica 24 oldal. K. Lactarla ligniota .Orias tolcsergornba R6kaszinti tolcsergombq.. Amanita regalisAmanita muscarfa var . Trlcholoma vaccinurn . Filzold galambica . ZOldha. vieta .nyergamba20 oldal. Kis kovergornba .Mezszinli gyurUs tolcsergomba 16 oldal. Fehernyaku pereszke .Pereszker.Sziirkille keserugoreba 21 cldal.z1ftbgomba 12.Foltos tonkU gyiirtis pereszker 1"6 oldal. Borsztnu galarnbica . Pupos reje16 ~ R6t tejeH'igomba 19 oldal.OyongY5s kesertigernba 19 oldal.FeliggyUriis pereszker 31 oldal. FUsWs toll~ser gomba . i3 o!dal. Sztirke ozlabgomba . Koz5nseges ftilake gomba 32 oldal. Laklaria blennia . Festa galambica .Selymes 6zlabgomba 14 cldal. Illatos tejelo .Anizsszagu vagy ztild tolcsergomba 34 oldal.'f Amanita phalloides Vat. 13 oIda!.Sirnahatu zold galambica 22 otdal. keserugomba 19 oldal.

---- ..UhUngu: HOrus liMor elsorangu! .... _' -.-Onis "Honour likort h9rien. __ . ---_ ... f1l01 IOhl el ne lerlon! ...000 csaladtaggal 500_000 Pengo keresethez [utott l -- Blinden o81emenD 'Ug. ---..500 szekely csalad 10. ' II:1II 1 __ Az "Erdelyreszi Hangya' gyiimolcsgyiijtesi akci6ja soran 2.

BENCZE IMRE konyvnyomdaja Szekelyudval:hely. .K.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->