P. 1
Ehető és értékesítethető gombák

Ehető és értékesítethető gombák

|Views: 728|Likes:

More info:

Published by: Bea Karina Tessényi on Jun 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2013

pdf

text

original

-,

\

"'----~-----'-------_____:::_____~~--

~-~---~----~.

~""I"""I"""""I"""I""

Minden erdei gyiimolcsot
szamocat,
maluat,

aionyat,
csipkebogyot, szedret,

gombat,
,

berkenyet

korlatlan mennyisegben, keszpenz Iizetes elleneben vesznek at az

"Erdelyreszi Hangya"
gyiimolcsgyiijto allomasai,
Az atveteli arak minden gyiijtoallomason k5zhirre vannak teve es ki vannak fiiggesztve!
_ ..... 5 _ ~ ..

-

--

~'i

,

,

.

'Kivol1atO!l

masolat.

Orsz. M. tar. Chemiai li..t~zet' es KOzp. V~gykiserleti Allomas Budapest" II. Keleti Kiroly-utca ,24.

"

~

TARGY!

Gornbaismerteto

konyv,

IYlELI,EKLET: 1 drb, kezirat.
, .•../::tl.
t.~

551 Jig.11942. sz.
,

~

,;~~.

'

'" .
~

I

I

M., kir. Foldmivelesiigyi MiniszteriuDl·' ..: 1. ErdeJyi IGren~'eltse1lenek r . ,. ;,_ . Kolozsvar.
.~ I ,

"Ehet6 es drtekesitheto. gombdk ismertetese" cimii konyver61 szqkve.letrt&nyunket az alabbiahban kozOljiik. ' Az elhanyagolt uadoniermii gombdk 'erte!kesitesenek lis fogyasztdsanak iohozasa a mosiani nehez elelmiszer elldtds ideieben hazaf,ias kotelesseg. A legteljeseb'b meriekben p6.doljuk es felkaroiandouab: javasoljuk ezeri a szoba« leva kiadmany haihatos famogatdsat; meri hiuaioa van a kiizvelemeny erdekl6desene.k telkeltesevel es ez ismereteh terjeszieseue! p6tolhaiatIan szolg61atot lenni a magyar erdo- es mez15gazdasdgi termelesneh. Budapest, 1942. iunius h6 8-an. ( ~.",. ,'" ,
I

Bomber GyuZa.1'lY., rendorfettigyel6

,

-

.'

...

RENCZER BELA s. k, kir. kiserletilgyi f6igazgaf6.
- ;'

I

Va.. Pupos teje15 . 27.-..argtu. -. 19.ltcsont . Sertestdfla (Scleroderma vulgare).· .ttoZ'ekcmy f-GKegomba (phollota matabifis).csigagmn'ba (Limacil!lm eburneum).ifa muscaria). 31. 10. K?zonseges papsapka gomba (Helvella esculenta)... '.imeltl -Cooke). BleiaiJ. P()'ieteg gmnba (Lycoperdon gemmatuat).letus Satatll~s) . . . . 30.Ko.i'l0··~a16oa {Amafl. Biborszinf galamblca (Russula dr. -.6'ka gomba {Canthare1\us cibanus). Uri.i \ '. 13. Fako zsemlyegomba (Polyporus ovinus). Pettyes gynIwsga16ca (Anralli'ta Mappa).Vtirostejli rizike (Lactarius sanguifluus). Ranees . Kaposzta gomba (Sparassis crispa) Ki6zcrnseges kacsmagomba (Morchella esculenta). 11. 3.' 26. Zolden pettyezett vagyvarasl'latu ~ij:ld galambioa (R~lssula virescens Sch. 16. Ma.. 28..gy b<fba¥firganya (Bo. 23. 34.. o. Ehetd gomblik: \ . "14. 13. . Wv. ".-. 2. A gomba mindenfele Iormaban elkeszitve igen taplalo. Nagy rlzike . .Szdrgomba (Lactarius torminosus).fngomba va. \ 24. _ 5.Jy.(Lepiuia procera).] L Sat. r . Hanytat6 galambica (Russula emelica). .. 17. (Piros szammal. . Legyi.. "R. Merges gombak. Szurkeshatu .) 21. Citromszinti gal !iIca (Amanita phaHoides var.5. tolcsergomba (Clrtocybe nebularis). Az Erdelyreszi Hangya gondoskodik a begyiijtott gornba hygienikus Ieldolgozasarol. Szoros tejelo .lli6ta ar'vensis). r 7. Sotet keserugomba (Lactarius turpis . Mezei csiper-ke {Psa. .yilkos galoca (Amanita phalliod'es). 8. tukegomba (BboJ. ' Szarvasgomba (Tuber brurnale). 20.~.jusi v.j.: - ... 4. Laskagomba (Pleurotua ostreatus)..: "7ert terjessziik annak gyiijteset es fogyasztasat .iol'lseges tinoru 'Vagy varganya (Boletus edulis). .) 6. gornba . 9. . BorSGS v. Apro pkoshatu' gaJ'amhica . . \ . Nagy Qzlabgornba. .m fmbricarum) . Csaszargornba (Amanita caesarea'. '1.~ .iota caperasa). . . :. fragilis).Szentgyorgy pereszker 0riich01op~a Geotgii).t8. - l> ' . 32. ' / I '~.'for«¥kiel'lYgalarubica (Russula 12..isa+ja gomba _.Lactarla necato. Cserepes gereben gomba (Hynrm. 25.Rot tejel6 gomba (Lactarius rufus). ~ . PAr~hc galoca (Am'aili'ta pantherina). 29. • '<. 22. -0. Nagy sarga korallgornba (Ramada Ilava). ... .~ .a BO)"S0Stinoru (Boletus piperatus). .. 35. " . !' .

.

. Borsos varganya. Peryes gyilkosga16ca: 13. soraban "de~ sz6 utan "feMr vagy" szavak beszurandok. sait6hibak': . felrepedt helyeken cseresznyeszinu folttal . gyiiriis .. . 7. Feher ozlabgomba: Tonk..zl<ibgomba: Tonk: gyurtls . Pereszke (Trlcholorna) fajoknal "pereszke" helyett "pereszker" irand6. Tonk: vilagos barnas-sarga. 010a1 2.Lactarius" s az "a"-val vegz6do szavak vegz6dese "us"-ra [avitando. 4. Tonk: barnas-cseresznyepiros arnyalattal . Vargfmya Iajoknal : 4. G alambi caknal : . Gyilkos gal6ca: a 13. 3. Kover 6. Csovek : sotet rozsdavorosek. Tejelo fajoknal : a latin neveknel "Lactaria" helyett :. Aki csipkhogy6tgyiijtf hazaiias kotelesseget telfesit 1 . oldal 2.Russala' h elyett "Russu la" irando. Boletus chrisentereon : kalap sotetebb zoldes-barna.Ertelemzavar6 . soraban zold sz6 utan "vagy' bamas-olajsarga". 2. A ~ Ozlabf'ajoknal : 2. Galocaknal: Huses tinoru .

.'. :j .."'" ~•• > .- I~ ."he'y . I..~~~~~' i ~ Kiad6: Erdelyresz] Hangya SZOvetkezetek marosvasarhelyl Kiadasert fele16s: DOBOLYJ AKOS...• '~L. Mzpontja. .~ .:C--"'''!!!!I'~~~~.-fa. Nyom"rt" K..!".~~~~~~ '~ .....etogombak es magunkkal ~ ~•• ~ gyiijfeset eihanyagolni ! 1 . 1 ~ :.. .'If'~~~~~. ~ ~ Biinas konnyelmiiseg embertarsainkkal szemben az eh.:1k. I ~ ~.~ ..' Ii ~. : Minden jog Ienntartva I A" 3 pengo.. Megrendelh'et6 szeraenel 5'''''yb"". . ERTEKE81THETOGOMBAK . It I~ EHETO. ~'.~ ~ ~. BENCZE !MRE kony'myom""j~ S""e~'Ud.es r . BOMHER GYULA ~. ..

2

Cs&ves gomblik.

Varganya (Boletus)
A gomba kalapjanak alsiJre<:.zen szamos apro lefeh!

Erb~kes ehetogombak
1. Uri gomba. (B. edulis] 87.. 30 cm.-ig, m.: 20 em .-ig-. (Fehertinor1!, vastagszaru gomba, arganya, Ieherhusu Iinoru, cepe, Iehercepe, kozaktinoru. hi rib i-

Eheto j& ~ombak
nya. IB. Iuridus]. Sz. 5,-20 em. M. 6 10 cm. Kolat»: sc)1elbarna. Csoue.k vdrosek, Tonk: v or,O$. Husa . le\'egonazonnal es mindeniitt elenk keksziniire valtozik.

1. Barnahatu

keIthusu

vaTga~

vastag, egynemuen barna. Fiatalon halv anyan Ieheres, sztirkesbarnas. Csooel«: Ieherek, kesdbb sargas arnyalatuak, lito bb saraaszoldek. Tonk: igen vastag, Ieheres. halvanyfako Ieher rece zetie I, mel) el is li.inbetik. G},iirii: nines. Husa : Ieher, kesdbb etleg piszkos rozsaszin [I. Talalhato: Fenyves videken, g'yepes helyeken Hhnegesen, juniustol oktob rig, 2. Vekony urigomba.lB. reticulatus Sch.]Sz.. 5em. EJ6zoh6z hasonlo, csak a tonk veko-

gomba ..) Kolop : boltos, domboru.

Talalhatc : lomb=es lenyfierddkben iuliustol szepternberig. 2. Barna v:arganya. lB. badius). Sz. 5 12 em. J\1. 6·-1 em. Ka/ap: barna. C.<;ovek: zoldesek, Tonk, vek nyabb, kalapnal 'a· larrrive] vilagosabb barna. Husa . Ieher, itt-ott halvanykekes meg rozsas szinekben jatszik, Talalhal6: n ,8.rtol keso oszig tolg'-es kben. 3. Urest.onkii varganya., lB. eapi" ). Kolop . barnes szinir. Kisebb termetii, csih ei szennyes zoldesek. Pelyhes rn (iruje feher.

Lelorrazas utan eheto,

nyabb,

Talalhato erdei retel en Ili es moha k6zt juniustol oktoberig.
em.

3. Boletus aereus, Sz.: 5-10 1\1. S cm.ig. Kolap : 18.(a sOletbama. Csollek: sarjlak.

aug.- =oktoberig.

Tonk: sarga. finoman reces .. Gviirii: nines .. Husa : revegon hamar sargul, Tslalbeto: vilagos erd6kben,
4. Kir:atyvar!!anya.

4. Boletus Chrysentereon. Sz. 3-7 em. :\t 6 cm.-~. . Kalap: sobHebb zolde , felrepedt . h.el~encseresznre rinii Iolttal Oasze-vissza repedezo. Tonk: cseresznyepiros arnyalattal. Csovek: sargas-zoldesek.
T aJalhat6: arnyas iuliustol okt6berig. fenyvesekben

agytermetii. Sz, gomba

'(8. Tegiu

J.

=

Kalap: feheres, szele citromsarga

5. Boletus

CoJ1initus.

kalapjariak

szetessege, M.

-=

gomba magassaga,

iaiok·..
forditott csovecske van s ezeken fejl6dik a sporapor, Nel1l.

metges rosszizu. gombak [B. felleus].

I

·
termetre

Merges gombak

az Urigombahoz. Kalap : vilagos-barnas. Csooet«, Idosebb korban rozsasziniiek. Tonk: halvany zoldessarga, s . aranyiag durva, sotet erezetii. Husa . epeszeruen keseru. T alalhate : fenyvesekben, nyirIcabb erd6'ben, mint gyepen, gamba.val keverve is.

Hesonlit

·1..Epeizii varganya.

L Satangomba vagy babavarganya. (B. Satanas]. Uri gomhalroz, Kolar: hata fak6. Ceooel«, lyukacsai feltiino ptrosak. Tonk: feHiin6 piros szinii . Husa: sarga, levegon kekes szint iatszo, megszaradva is sarga: Igen merges. 2. Boletus pachypus.
hasonlo.

kosabb helyen, nyirkos idoben, inuri-

2.. Boletus Cyanescens, Az egesz gomba Ieheres-halvany sarga. szalrnaszinti, molyhos feluletii s husa kek szint valt. Gyanus,

Kalon, halvanv sztirkes-barna.
Husa: megkeknl. Keseru,

Kisebb.

Cscuoh : sargak Tonk: also reszen sQtet-v6ros.

3. Boletus Amarus. Elobbihez hason16. Kescru. 4.. Pikkelyes varganya, [B, Stocilaccus], Kolap : Ieketes, pikkelyezett. Husa : piros as-feher, Ieketesre

pinus). Kalap : hata sargas. Csovek: narancsszintiek. Tonk: felsa reszen voros. Husa: kek szint yah. Savanykas,

3, Farkas gomba. (Boletus Lu-

valtozik. Rossz izii,

-

.

4. Feher varganya, [B. aloidus), Minden raszeben feher. Rusa le. vegan itt-ott kek szint valt. Gyanus,

Satan

gomba,

Barrrahatu, kekhusu

varganya,

t

••.

,~---___..,~~-.-.

4
... (Bol.-lus)

Ertekes ehetfi gombak Kalap: ulelro7.sa, re zn) , yagy karrninszinu. sOL'ek: cilrom, tojas \'ag aranyargak, I It san keke -zold s szint valtanal . Tiinh : iLrom, t ja' vag IlT::lI1Yill'ga, sotet ebb sarga, es tl g roz '<tszinii finom recezettel, Gyiirii: nines. Husa : bah anysarga, itt- II gy ngeu m gkekDl, a tonk also r 'sz' n ki folt kban gyengen csere zn) eszint vall. kalap husa va ta~abb, mint a v resz, T nkabb '\ anvkas. n m csipds, kell rnes ul6i/(i. Talalhalo : ol~r-. bukk- e n) irarIagombal. [B, caber]. Z.: ) 12 ern. c\\.: 16 crrr-ig. a/ap: domboru, bIts, ziirke -barna, I k les, vorheuy s-barna ziirkes. Idos korban i~en puha, nedves idoben kifacsarhatoan viz s, 1 es arnvalatuak, konny n levalnak. Tonk: f U le vel onyodo, feher, erd , rd sen kiemelk d" r'. 'Z k nyornasra, \ a~r oregekneJ magukt61 i . r b..'l· s szint kapnak. Husa . nv masra es f6ze k r Iekete zinl kap. Gviirii : runes. Tcilalhato: rdos videken, b krokban. nyirlak komi iun.-n \ -ig.

eto j6 gombak
CsON!": &irga. ak. Tonk: Ieher . -sargas, pir s f 1tokkal \ ag) pikk lyekk 1.

em,

Castaneu J.

6. Gesztenye
'7..

5-)

zinii Tinoru, ( . em. 1. 5-7

ben juliustol

Ka/ap: g'sz'l.n -eszimi. Csooeh : f I 'J' k va~ feh' r Tonk: barna, ureges, Talalhal : Yila~ ,kevert rdokoktoberig,

rdokb n, m<ij.-szepl-ig. 5. Erd snyelfi varganya. (

ge en iuliustol

I. Borso varganya, {B. piperatusl. Sz. 3- 6 cm. \\. _-5 cm.-ig. Kalap: barna , tijn~keny. Tonk: ,j(oi , Husa: sarga, n 'on CSlpO 17U, T alalhato : f n} ve kben tOm.7.

pt mb rig.

Csove/?:

Ieherek, kesobb sZLir-

len sokszor bib r zinii. Csovek: sargilk, maid zoldesel . Tonk: vasta~, rozsdaszinii. Husa . sar.~a1;, zuldesszint valt. 9. Piro varganya.[B. purpurcu I Kini1 '\'ar, all} ahoz has n16, d minden r :sze pir . fern ke rii,

. Boletu ira rans Vitt. akm . . at· t zllide -sziirke.

8:1'-

guya.
l\\.:

6. R6kaszinii

szinii. F lbore a huson tul ·r. CSDU k: f herek, 1 e obb zurkesek, Tonk: f her, erdes ki m lk desek hamar In gfeketednek.
1f<>lyllllDJA !Hk old~Dn.)

-16 em. 1 alap: vorhenye

lB. rufus). z.: -16
barna,

erdesnyelii varm.
r . ka-

Urigomba,

H~sa: -'h~lv~nysarga.vtala. Husa: 1eMr es vilagos-kensarga. csoppek szivarognak h.mohok kozott keso 6szig. M. Sargagytirlis varganya. ''T'' k -" . Hzrsc : minden tilt 'ken-sarga.oL. kisse barnas arnyalatu. 3~10 " Kalap: barna..~ehe~" .e~? sotetebb piszkos-zoldesbarnak. vagy okkerszimi. Iyas-fekete szegellvel. kozepen neha kiss€. > Farkasgomba . utobb soTonk. trh~kes ehet-o g01. .llhak _ "_ .-vihigossargak. I 1 8. kensargak. 1~n :. -ig. . feher. 4~8 resze kozt hartva van kiieszitve. .. barna savoktoi tarka. [B. :~amara~: A }1arty~ . utana viola. Szerncsesnyelfi varganya.: 10 cm. levegon elO~ ----~----------------~---T alalhato : fi~tal fenyvesekben. .gallerja kiviil-beliil vilagossar~a.kkel osszeno~t reszen sotetibo-. r {folylatasa S.. nyarfak. Ielbore kisse szegelyes.' halvanysarga.novemberia.r.-ig. sze~cse~keL ~ontokkal.." . fiat~loknEt1 vizcbl.ik o!J. Talalhato : Ienyvesekben iuniusSzinet nem valtoztatia.-ig. kesobb .rozsdas _narancs-sarga. erdei reteken j un. 5~12 Ma. t61-no:vembetig.ro'/1(.a fi-ik cldalou] " . . kisse tonkrefu {6k.idobcn zsiros-nyirkos-nyalkas. nyiriak ko~ zeleben. vegiH fekete szinure valtozik.igomba. felh6re a huson tul er s csipkezett.- em. esetleg sotetebb mely kesobb le~alik s a tonkon vagy barnas arnyalattal Nedves .j (Fol. kesobb okker-sargak. 5~10 em.: 15 cm. [B.:sovek: "s~rgak. szor piszkos-sotetzold. -Fiatal koraban a kalap es a tonk' fels6 luteus] em.. cmKalap: sarga. Sz. legalul fe~ tetbarnas. . r 7.jQn. alu] bamas savokkal. (B I) S M granu atus Z.. ioimaja~aIl visz.. 1 'k '. Nedves idoben sikamlos. ganer . . Tonk: sarga.. Nyartol Husa: tomor. harty-aja" 11letve . f 1" 'Csovelt:. Csoveh: nyilasai egyenlotIenek. .. Talalhato . 1genpuha .Ertekes eheto gom-ba:k '. nyalkas." 9. .~e ~ . l~sZien !latalon le~'eres.. minden erdoben. Barna gyuriis varganya.g)1uru v~gy galle. .C. heres. M.~ nov. Talalhato : Ierryvesekben. jUll.I Iii es . ve ?ny. szegletesek. ' .arga vagy fo16tt barna pontokkal tarkitva.- ':1. pupos.flavus] Sz. Kalap: hata s~rga. Mnyes. s. sar~a.

utobb piszkos-zoldek. vekonyak. kesobb sotetes. Kaiap: barnas-sargas. szogletesek.sz6g1etE.: 8-10 em. Nemezeshatu varganya. felbOr neha sokfele repedezo. leveg5n fu t6- es 11. tarkitva. pelyhes pettyel . ~ Tbnk: halvanybarnas. kisse tonkre- 10.1 r= . Tehen varganya. Nagyon leves. hailithato. enyhe izu. Homoki. (B. tonkrefutok es tonkhoz nottek. puha.: 5--'-10. husa tonkbe tolcseralakuan atmeno. aug-riov-rg. esetleg ko[Folvtatase 1·ik oldaJoll. Csooeh: -citromsargak. . futok.sekben .novembeng. HUSQ: olaizold Csovek: szagu. . Ettekes eheto gomhak J_' _. Tonk: barnas-sarga. barnas-sargak. fekete sima feny6k alatt. M. (R bovinus] Sz. husrol konnyen levalok. barnas-sarga. levegon rozsas vagy barnas szinre valtozik. Tonk: hoszu..-ig. (13.sek.gyengen gyum6lcsizu. kesobb arnyalatuak.· }agosan kekes. em. M. nas sok sotetes.tol . Talalhato : leginkabb erdei. Edekes ehelo gomhak .: 10 cm-ig.varganya. illatos. variegatus) Sz. kisse csipos junius' sargas- feher. Csooel«: piszkos-rozsdaszintiek.: 3-7' em.' 12. Husa: Ieheres. vagy zoldes arnyaletuak. subtomentosus) 5z. Talalhato : fenyve. Ka[ap: sargas vagy vilagos bar- .. nemezes. Kalap : sotet olaibamas vagy piszkos sotetea-sarga.: 10 cm. melyeket az eso lemos.'.

. -" -. majhoz vagy okornvelvhez hasonlithato. kaliumot. pelyhes. cilicinmot. Husa. maf!gant es vasat. Tonk: kalsppal osszenove. ' h~ver6.ba !O.go~1:>a.tapertekben szinte versenyeznek " a hussal.. vozott. neha . nedves me- rove sarga. puha. Gyuitsed az erdon. phosphort.gombak Ian nyaron "leg idoben.". alig ktilonboztetheto meg._. mezon gazdatlanul r".juliust61 'novemberig. Majgom. kisse ke~ kes-zoldre valtozik. bukkfak toveben vagy -olda- Husa: puha. k-esQbb sotetsziirkesek..t L '.k6rnyeh.kozgazdasagi... .: feheres-sargas. Ertekes eheto !!ombak zepen -pirosas. M. -. . sargik.. aluminiumot. kent." •• . aron eladhatod 1 A gombakonzervek . Kalap Barnas-pirosae. ! A gombakonzerv nemcsakinyenc lag ielentekeny taplalek. es 6sszel.. _ . magnesiufllot. Ertekes eheto . . -i:l joletnek hiszere..es cserfak. Talalhato : Lomb.. 12-20 em.. A gombakonzervek gyartasahoz felhasznalt gornbafaitak lartalmaz-.gomba:t.es Ienyderdok'."_ ben . 12-20 em. husos. A "HANGYA" 'Kollzerviizemeiben megorzi teJjes taperteket! GO tartosltot. (Fistultna hepatica) Sz. hanem .lajo"'. csemege. a: ~ombak6nzerv. . 13. . natriumot.. Talalhato : f61eg tolgy. vekony. lithiumot. nak : klort. " t6lgyfagomba). Csooel«. mert j6 .. elenk pirosan sa- Barna gytirUs varganya Az inseges napok kenyere. -'.

. (P..· feheresek. sulphu. Sargis. (P. 2-4 em. 4.. tavassza] es osszel. molyhos. Bokrosgomba. Kalap: feheres vag)' szurkesfako. Huso : Kellemes izii es illatu. io. M.sziirkes "ag)' barnas-sziirkes. feherek.gy~egy barnas kasarga-s-barna. apre pikkelyekkel. Egyebkent. 14 cm.: Barna. szeptem berig. 12 cra-ig. (P. Husa: feher.-c-szeptemberben.in novo husos. ti:irekeny. korhado £. bihez hasonlc.: feheresek. (ll'o l'y letasa 9·ik 01delon . Kalap . fak6 zsemlyegomba . Talalhato korhado f<in. T alalbato homokos fen) -vesekbec Talalhato Ienyvesekben osszel. RakoH gomba. Sz. leucomelasl. hosszuak. 2-~ mi. ramosis2. bore keserii. pes caprae].. ovinus].1 . simus]. Tuberaster) . Talalbat6 erd6kben. 4-12 em. Talalhato Iomberdokbeues kertekberi a iegkiil6nboz6bb fakon maiusto] novemberiz. Ertekesehetti gombak Polyporus Eheto i6 gombak 1. mint a lap van. tom or. Polyporus Brumalis. Husa: [eher. M. Fak6 zsemlyegomba. tonCsouek. Barnahatu zseml:yegomba" (p. Sz.. Fel3. oonflueus).-lg. torekeny.. selymesen pikkelyes. repedezd Ielborrel. " sima. sziniiek. E16b- S. pikkelyes. 2. szaraz. Kisebb. reus Fr. Sz. folden. finomak. rozsas v. Ioldon aug. tetek. Csou!!k . Sz.] Szabalytalan tomegben. Sarga husgomba. (P. 3-5 cm.. 1.: ken. F eheres tOnkrol sokfele agaz6 _s Kalap : hata zsemlye. Sziirke zsemlyegomba. a vegagakone. Sarga zsemlyegomba. (P.-ig. pirosas szint valt. ~ CsolJek. torekeny.. maid sargasak kon is lefut6k. szarazon so. Talalhat« rothado ven fakon. Kalap. [P.e Vt!tives gombak. Tonk : Ieher. Tonk: sargasbarna .gomba. 3. Olasz. Etkezes elott igyek egy poharka "K 0' r u s"-t. lehuzando. kes6bb dtrommolybos. jis "agy -vorhenyes-sarga ~oroba. gesztenyeszinu. augusztust61 Talalbato mohas fenyvesekben.

sargas-barnak. \ elagazo s tobb nagy kalapban veg. Ieheres. [himarsav. Fan teremnek s taplokeszites ganteusl. l\1i 11 d en in t Husa: kemeny. . (P. Bokros gomba.oktoberig.k . nyar eleien. . Husa . NEMERE sosborszes~· " .esben. Talalhato lombfakon.vecetsav. Tonkje vastag. Dictamnus. 8. zsirokat.. idos kor. Fiatal peldanyok l\liud. nagysagot is eler. mint a friss gombat. Taplogombak. kesobb z61Tonk: fak6.ndig . frondosus). Kalap: F e-i meter szelesseget is eler. Gelyvagomba. 1 rn. zoldes-barna f tao vekony. kemeny. 3-12 em. sztirkesszinti.jok]. cristatus Pers. Elobbihez hasonl6. (P. . des szaraz. festoanyagokat.~ti. . Egy_ kalap sz. fokhagyma. tejsav. kagylo alaku. fak6. rovid tonku. (Polyporus fa7. . [novenyi cukorl. kemeny. squamosusl. 'legalul sotet barnas. Husa: fiatalon eheto.es feny6etd6kban szivos.en killeJ{ . Vastagok. szerves-savakat. kif6tt level hasznaliak. zodik. rig. menta. Talalhato bukk. gyantas anya-. tarkazva. ben. Nem merges. aug..' 9. ' Talalhato lomblak toven. ha- vagy zoldes-sarga. . Egy kalap sz. nemezes. kemenyhusu. Elobbihez. zsirsav}. /. hason16. Orias gelyvagomba. 6-20 em.'1. borostvankosav. Zoldes zsemlyegomba. Eheto jo gombak 6. 9 . gi. celjabol lugban f6zik. intybaceus]. Wldon aug. [P. fake szinti.. 2. anizs. I' . Kalapjai feloldalt al16k. 15 em. Sz.szeptemberig. alraasav. de nem iioizu. (P. Nero merges rosszizii gomba. citromsav. faJo"k' . A gornbakonzervet .: puha.) Kalap: olajszinu. liszt-illaf .glykogelltl mannitot gokat. Rakott gombahoz hasonlit. burgonya. szivos. ugy lehet hasznalni. A gombakonzervek tartalmaznak : celluloset. repedez6 felborii. (P. karelyosak. . Sziirke rakott gomba. barna pikkelyekkel molyhos. feherjes anyagokat magas szazalekban. illatos olaiokat (ibolya. Talalhato tolg). .

besc8!ls .. tol oszig.' rez-szmu..: . Eheto jo gOinbak . ceasarea] Letnezeh '1' k ' . ' 2. .. Kalap: barna. 8-16 em. egyenes.~. nata). T ekintelyes . _ TalMhat6 Boz6tokbftn. .' . . 1'5-3 em.x.. itmerojii tonkjeri 15-20 em. Jeheres-szurkes erdes foltokkal.' Galler. erdcs helyeken.. ! \ • Kalap: halvanyan arnyalatu.)Pir?s16 l1agysagu. solitaria B-) ..den mas resze Ieher.. (A. Iellele allo. szeles a kalap. nehany szeles Ieher Ioszlannyal. . k Tonk e . 3.. tavasz- ' A gombat a harmat Ielszikkadasa utan szediuk.. Letnezeh: 'feher~l(. vagy tobb karelyra szakado Magassaga: 8-20 em.(A. (A vagi- Kalap: sziirke vagy barna neha feher foszlanyokkal tarkitva.ug. Talalhato . itt-ott tobbe-kevesbbe megpirosodo. Nagytermeti1. .1 Talalhato Csaszargorn ba. " Gyiitiitlcn galoca.nya~at.. .tgas arnyalatu. Husa : Ieher. egeszen -a harmat lehul1"as::lig. Ga16ca (Amanita) A kalap aljan lernezek vannak s ezelcnek . gyakran csak narancs szinii. halvanysarga IoszIanyokkal..s vagy rez-szinii. hogy j6vore is szedhess I \ ' A veletlenul kitepett gomoagy6keret lmyceliumotl fOlddel takard • '. Lemezek ) TonI? sa.tszll.ue. M. es tolgyes videken. galOca. . 20 om. mint a toias sargaia Hiioelvbnroh : vastag t6ven tobb C111. "barna TOlJl~ GaUer 1 r~zsas-sargas I pirosas vagy Husa: feher. juliustol oktoberig. . Min. " ~> benrozsas-sargas piros<l_.n sar~<. Felbore mindig lehuzand6. fenyvesekben.la1hat6 nedves nyaron. also Ertekes eh~to. exd6kben.. . (A. 1.. mag~s ketfele hasado. gombak Kalap : eienk piros. I Pers. vagy ~6teteb· a. haiszalgyokereit Kirneld a gornba foldben [rnyceliumat] l leva kulon szedd l A gombat fajok szerint killon- be. Lemezes-gombak . -Husa " ' ..r . .. nl. T a.' 1 ' 1.. Csak aIiatal peldanyok iok. Sz.Orias-galoca. Csaszargomba. bllkk.

a_ gyliru Ieletti . . A "Nemere. nehahalvanysarga?.ros. Ki5zeptermetii. muscaria] em. Foldben ' 2. . (A.. Parduogaloca. feher fosz.g jo I . fen.' (A. Kalap ~ felgo1l1b vagy harang. haj16 karimaval. .: .'yves videken.i. cinober.E16bbi1ez lev& love .'.. vekonyabb.. Neill merges. mint a. 'I _ h6feher. de sohasem inHusa . Amanita EHae. Gyilkos _gaI6ca. ve- \ . alulr ho. .feher.~ tenziv . phallojdes). feher. ugy) hogy parszerii h6feher Ioszlanyokkal tarducberre emlekeztet. rosszizii gombiik Sz. tiszta barna. pantherina] 1. Legyalo ga16ca. magas. pikkelyekre szakad szet. Tonk . vagy Galler! . t. vastag pikIre)ylanyokt61 tarkazva.'. Iegfelj ebb .gumeszertien dagadt." fe!b6i· ienyuz.kazva.elenk piros. Csaka eseten chela.'. TalalhaM nosen nyiriak alatt tornegesen. resze neha halv<fuysarg:<is. (A. . csaTalalhato rerryves videken nyar-. lettebb peldanyokon csak apro pik.i miud. kiss€! megfakulnak." . M" 8-20 !.eui. Altar napf. Huvely-bawk': leher s szarntalan . kif16- 2. _ hasonlo.apro. " \ I -_ fajok. ttiz-voKolap :. vekony lernezek ' h6feherek. szelen fejlMik ki a sp(Jrapor.asQ. hamar Ielfele Gyiirii '.fei.sargasziniiek. Tonh . Gyilkosgal6ca.' Lemezeh Lemezeh : sugarasan ielrendezett. Kalap : skarlat. vegig kelyt talalunk . 8-25 em. tol oszig. szargombanal .

30 cm. A Iiatal meg lrosszukas. a. kello kozepen kiernelkedo pupja . Nines gomhamergezes. A kinyilt kalap neha .6zt megszikkasztiuk. ha .. peneszes. szamos Eheto . ~. megrontja.tazott. sima vagy korpasan egeszen barna. pikkelyekke szet. Gum6s.. r6zsas.-ig. (L. Hatan sziirkes. . durva. vagy ma. sctetbama. rothadt. A Iegmergesebbgomba is elveszti ezen eliarassal mergezo hatasat s elkeszitve nyugodtan elfogyaszthat6. gombak . ' Kalap eS gyiirii: zsenge puha. arnyalatu pikkelyekkeL . zumatu . Ujabb hiss vizben fel 6ra hosszat f6zziik s utana kiss vizben ujb61 rnegmossnk s kendo k. procera]. Kalap: ieheres hatu. 20 CFI'I.ehetO ~Q.repedesan voroses arnyalattal. arrryalatuak. hidefJ ntou eloaJlitoH. 1. szalonnas. 50 cm. huvelyburok nines. konnyen lehamlo. utolcl·he-ietlcn. Felb6re TOnk: Ieher. t6:rekeny.12 GaMeR . A io gomba koze kevert mergesgomba az egesz szedett keszletet ".barna. Nagyodabgomba . pikkelyekkel tarkitva.:ig.• I . M.asi lY\alnasz6rpot"!? ) . l5reg. gyengen halvaaysargas J f . (Kakukgo111bal. sek lathatok.pikkelyes. Ezutan sok vizben j61 kimossuk.-ig.0. ferge-s. " Ne swdj szappanszinu Kostolta gom-bat.·r a. . M. belm is.(A. A ketes vagy gyanus gombat darabokra vagdaliuk 5egy kilogramhoz 5-6 kanal eros borecetet vagy 5-6 kanal sot vesziink s egy liter vizet t6ltve hozza par ora hesszat aztatjuk. Lemezeh .gombakonzervei hasznalsz.mbak A gombakonzerv megtaJ!tja agornba EhetO j6 gombak lzet es zamatjat."Hav. Fako Qzlabgomha. DJan lift) Ertekes . Ertekes eheto gOD!lbak '1. D'zhih [Lepiota] . (L eXGO~ data).. idosebb koraban piszkoszakad s kozottuk Iakobb . toiasalaku (dobvero' Ieju].Sz.

masik Ieheres. (A." " " " i' " . \ Merges gombak terem a Iegtobb gomba. elukkel lefele Tonk: hailekony. aszalhatsz gombat.". Iiatalon egyik oldala z61d. t . Tonk es husa sargas arnyalatu. . formosa). ha feIb6ret61 es . (A. T6nkje:p_ itt-ott sarga savok. 3. I ' . '_f-!azi1~g is.. vagy. vilagos z61d. I" ~ Merges gombak 4... uibolteremien rnindig hagyJ 1-2 gombat. f6nk gumos. (A.' sp6rtr'it _. Husa : szep Ieher. :. alig eszrevehet6..13 Mergesg'ombak giit lapos..citrinal." . Hiivelyburok: a guman fel£e1e emelked6.. 6. -vekonyak. also resza-a foldben gum6s.I . s jovore is szedhess 1 . hosszukasak. Naraucsszinii kalappal. Parducgombahoz hasonlit. ' Kalap : barna. . violaszinii savokkal. . Pettyes gyi1kos lla16ca.kemeny megtisztitod. s gal. mert saiat ennivalodat s a nemzet vagyonat pusztitod I' .' :.' sok apro. Ieherek. o de nagyobb. kesobb piszkos sugar as . feher vagy sargas. A gyilko. (A. 5. also reszen csak nehany csipkeselu. Irgen merges.) / . 7. . hogy . regaJis Fr.'. Sarga parduq~omba. ieheres. " Nem merges rosszizti Szeptember \ !' " Iajok.oz haSOl}16.koruliogia.' es okt6ber A gombateiepen szorva. fehM Ioszlanyok is lehetnek rajta. Ieher lemezekkel es tonkkel. esetleg halvany sargas-zoldesre fa'kul. konnyen szetszakad6 gytirtiszerii kepzddmeay van. halviiRysarga pikkellyel. . Ieheres. kellemetlen izeszaga nines. desargasszinu hatat 'sotd sargaszinu Ioltok tarkitjak. Citromszinti g:a16ca. vagy aranysarga. Kalapia citrom. Mappa). szinet levegon sem valtoztatia. reszeit61 ( '\ f. vastag. magassagban . -. ' Gyiirii : tonk fels6 reszen. Barna hatat tarkito foszlanyok halvanysargak.?cah. E16bbihez hasonlo. szetI. ' . muscaria f.:. gombak honapban . Narancshatu legyoI6ga16ca. '. Wnkje halvanysarga lmint a csaszargombanal] . TaJalhat6 Ieginkabb fenyvesekben.. . Lemezek: sugsrasak. hartyas szabalyosan ketfele' vagy tobbfele hasadt s a tonknek a gum6 feletti reszet 1-2 em. megiorditott talalaku.. • N e pusztitsd oktalanul a gombat. Amanita regalis. . Ielszeleteled es -szetteregetve napen megszaritod.

nem pupas. helyerankje: gyakran kisse szurkesr61 fel es letolhat6. szetszakadn a.. juniust61 oktoberig. anelkul. kozepen nem sotetebb. l.ihoz Tonk: magas. Feher ozlabgomba. Sz. parkokban. Talalhato tragyazott fOIdeken es kertben. sugarasan el2. Sziirke Qzlabgomba. ize friss edes diora Kalapja: 3-5 em. jusbanes fisszel. maid t6Husa J zsaszinu.:. idosebbnel rozsaszinu arnyalattal.· ' l 3. Ielfelcallo. Lemezele : ieherek. losarice]. zsengem pelyhes. Kover ozlabl!omha. szaradaskor rozsas arnyalatu. karimaia fel€: feher. tata]. sotetebb vekony . 8-16 cm. 12-20 em. A Ieher Qzlabl<omb. Tankje . .nemiien halvany. . szaraz tapintatu. szeles.kozeemlekeztet. Talalhato homokos talaioa rnaSzeira7. em. lombos cserjek arnyalattal. szapikkelyektol tarkazva. dioszerii. f?heres. (L . Talalhato Iuclerryoben. hii3. s6tefbarna.14 Oll!l. Lemezeh : feherek. Tboe : gumos. nedves 2. Tonh : tove hosszukasan dagadt hiivelybutok nines. torekeny. ki:izeleben. tapintasu. beliil radaskor szurkesek. fas. 6-14. torekeny. Husa: vekony. 10-18 em. oreg-en es nyomasra elfaku16 halvanybarnas arnyalatu. loi"') Ertekes ehetii gombak Ehetd j6 gombak calatos.. inkabb eg). Husa: feher. Apr6ozlabgomba. rhanyaron. barna pirosas fenyves videken. tavasszal es osszel. Hagymahoz hasonlit. Talalhato erdokben. tires. vekony. apro barna pikkelyekkel tarkazott. . Telalhato szarazab b ti:ilgyesekhen. Kalop : tiszta Ieher. Kalap : olyan szeles. de nem pupas. illata nyersen egetett pen barnas. vastag pikkelyek nelkul. (L. [L. kevesbbe pikkelyes. horendezettek elukke] Iefele." . Letnezei: nyomasra s'lrgasak. Bus-a: ieher. Gailerja : szaraz tapintatu. sima. 6zlabgomba. fehereslako.. M. nyomasra leveLemeze gon sill·gas. pudica]. nyartol keso oszig.. S2. igen hasonlo. crisvelyburok nines. halvanvszurke haltal. nem hajlithato. mint a gomba milyen magas. Tonk. Szaradaskor szennyes szurkeszinii.. k feher. (L. M. egyenes. hogy szirui. kevesebb pikkelyekkel. . codes). nyomasra megbarnul. Husa: feher. gyengen repedezo felb6rrel. [L.

I .' .' . ." " 15' merges rossz:i_zu_"_~_o_m __ b_a_k_.ak~61 Ielhaszna- f:elismert' gornbat szedj ! Erdei gyilrnolcsgyi. vagy konzervald I '.i melegben vagy rryirkos helyen tartott .eg. a. Legyektot Merges ::-. iii. rossz. '.. a lasra a~kalmatlan kemeny reszeket va~ Ie I ~ Q. A' gombaeves megbetegedeseket okozhat. szaraz. -' vedd ki s vizsgaltasd meg hasznaiat A gornbat eltartani. 'b _ N em _ . ha 1.• -\. A gl!nnbas etelt tartogatlli. 2. ._e_lT_~_es_.'. --- Elke- A:z allott gombat elkeszites e16tt le ken. Nedves helyencsomokban. a j6 gembaete] megromlott.sere altalanos szabaly nines J gombak ~ .'_. . gomba megromlik. '~ I.. .. napsugarat varazsoljatok 'oda aff61di testvereink t· .. j<' .l_· M_.1 Agyanus gombat gyokeresen elott szakertfivel.. Iorrazni s levet elonteni. szites utan azonnal el kell Iogyasztanil . vagy Ielmelegiteni riem szabad.j szekely havasaink arcara ! Ny~Ikoo 'gQmhar61 a Ielbort szedeskor huzd Ie! A gyanus gomhat szedeskor nyersen izleld :tn.. gomba merges volt.A merges gombakat . . gombat.. htivos helyen szetteregetve Iehet rovid A gqmbcit szedes utan azonnal hasznald fel.'. 3. '\-' .isrnerd meg s 6vakodj tole! . A gombit szedeskor foldes reszeitol tisztitsd lIleg.. 6vd a.._g_o_m__a_k_' .ijt6k figyelmebe Miilden szern leszedett rnalnaval. a fogyaszt6ja gyenge gyomru.nehogy "izii gomba elrontsa a jot is. mert ett5r lesz '!erges ! fdismere. ideig J .

. '. Tullpan linta! 4. (A. Kisebb s 1. barnas arnvalatu. • I amyala tuak. . robusta]. Tonk es kalap is sekszor vi1agos~es 6tetbarmisan tarka. 3. \ Gyiirii: keskeny. fak6. Kalapia es . Hogy a tinra j-6 minoseg! 'Egp prOba meg'g~ozl! I. termetu. .\lccgol11ba. M. rozsas. Tonk.6 gombak gata) . HUSQ: Ieher. 6-10 em. kozvetlen Ielette hal- Also keskenvebb flangya marka btztositek. molyhos. sokszor rozsas \. Sarga tCkegomba. hatan fino- Lemezek : t6~bsoruak. kemeny. barnas. sot fekete. de nagyobb. Gyiirii'. 20 em. sotetebb.g. man barsonyos vagy sima voroses. tobbsoruak. gomb-alaku.:el. 2. (A. . barna. Kalap : gfunbolyti. vekony. . halvanybamas vagy olaizoldes axnyalattal. aranylag halvanyak. esos idoben. igen i61 fejlett. i6 . esetleg rozsas . Kis kovergomba. iiatalon EheU5 .ias ko. szelesseget is eler. (A. Kalan: vekony husu. halvarry pikkelyekkeL . Tonk: 'vastag. toven neha s6tetehb. "vanysargas. lVUnt 2..... vilagos vagy sotet rnez. . elenksargas vagy Ieher. 6-20 ern.k. eheto. Iakosarga. amelyet az esC konnyen lemos. itr. melleal. hegy\?s pikkellyel. halvany. kon oss?.. lefe1e kisse vekonyod6. gyiiru f6J6tt Ieheres.~ I' Armflarria (A cali- Ertekes eheto' gomhak 1.."ergomb~. tOn~keny.../. . Sarga ti. Sz. hal. vastag. kozepen soteteb. . barnas. szin ii. Kozeptermetu..b szamos apro. Orias ktivergomba. caiatos. keskenyek. vany es szelesebb. t . Kalap: barnasabb. es Gyiirii : Kettos. alatti. '. . imperialis]. szelesen domboru vagy elJaposod6. sargas szinii. . ko2SCShb barnasak. r6zsasarn yalatu. Lemezes gomba. T alalhato korhado' fan tOn- Lemezeh .. Ieheresek. I . Kover gamba.yalattaL Talalhato Ienyves videken. . Or.

A gombat szedeskor kisse megt6nkkel egyliU emeld ki I I~ Az ismeretlen gombat 11. N em merges rosszizii gombftk (A.fajok. nem tul keskeny Iernezekke1. a mellett j elen tos mellek keresethez ju i hat. Tonk fels6 resze feher. Ha siH6kemenceben aszalsz gombat. Az »Erdelyresz: tlangya« altal _ . csavarva. mert mas szedo esetleg hasznalhatia.8 rugd fel. Narancsszinti <kovergomba.l Kisebb.ba felboret konnyen lehuzhatod. akkor aitaiat es szellozteto nyilasat hagyd nyitva! A gombat 40 CeIsiusfok 10merseklet mellett. Keserti izu. eros . T ehat 'tartosak I keszitett . aurantia.. 60mbauuUilessei minden szedo hozzajarul a kozellatasl viszonyok javitasahoz..leghuzathil aszald! A gotp. sepriik kivalo mindsegi. kisse 1eiuto feher. ellaposod6. 1. hata barnas-narancsszinu. ha 2%-08 Iorro szodas vizbe dobod s utana azonnal hideg I \ ~ vizben Iehutod !.i cirok b61 kes zuln ek . tobbi resze barnasan tarkazott.

Husa . husos. esetleg halvanykek sziniiek. 3-15 em. kozepen barack vagy .on-e rozsas. Ka[ap:. 6 _ Kalap: pelyhes. 6-10 em.eig. Husa .. vorhenvesebb 3. Mol_yhos keserii gomba. vany-bamasak. H usa: feher. M. novemberig. Talalhato erdckben iufiustol okFr. habin vilagosabb es sotetebb korkoros savokkal.) Sz. Igen csipos. okkersziniiek.kozepen sotetebb. de szines ovezet nelkiil.> sotet kor-koros savok. kisse lefele hajlik. Ieherek. mely tejet61 i. M. Szorzetnel« vagy moiyhossdgna. vilagos. M. Ertekes eheto gombcik . feltiletii. Teie :. t6berig. surun' kolt barazdas. 20 cm. egesz gomba s a teje is hofeher. . szaraz.agose:. narancs v. Ieher. 3. Sz. nyomasra megbar- ro«.lkas..18 - Leme. sargak. ken sotetebb sarga. ritkasak. hullamos. Tonk: elenk salrany.. ill6k. Rozsas szinii tejjei. Talalhato fenyves videken jun.m-ig. Tonk. Kalap. leher tejnedvet ereszt. Sarga keserii gomba. nem csipos izii. ki.(L deliciosa]. idosebb koraban ktili:inosen Lemezeh . [1. Galler hiivelyburok nines.narancssarga szinii. kisse ilYa. CsipiJs izii. 1. 1. kisse tonkrefutok. 6 cm. Talalhato erd6kben ruliustol novemberig. vekonyabb pelyhes. Enyhe izii. Lemezeh .s-gombak. narancs vagy kajszinbaraek szinii. At. 20 errr-ig. Vasfagabb ttinkii.ze. Tonk: halvany-barnas. Rizike . megt. piperata Fr. lemezek nyomas helyen megzoldulnek. enyhe. nyulank.) Kolap : hatan vil. Kalap : vastag. Kenyergomba . Kellemes illatu. Lactaria lignyota.: feiso resze neha kekes. sotetbama-feketes. arnyalatu. M. Apro. 2. feher. 'lapos. Rata sikamios. mint arizike. a keriileti resze- besuppedt. majd sargas stint n'tlt. Ieher. Kese!riigomba.~ig. (L intenziv narancsszint nyer.. Teje: elenk smnlny. . zonaria B.-ig. sanguifl ual. (1.ilonben. Sargaszinu. Sz. aran yszinii . tonk. feherek. barsonyos . volema]. Tejelf [Lactaria] Csakaddig szedhetok es hasznalhat6k. fodros. 8 c.~ 2. Sz. levegon piszkos rozsas. Nagy· rizfke... sporaktol sarrepedezo.k nyotna sines. '. 5-8 em. Eheto i6 gombak. (L. (1. gulok. 4. kisse axLemezek : kisse vastagok. vi1agos-barna vagy Iahejszinii. Lemezek: fak6 yagy rozsasziniiek. szelen vellerea cm. kesobb hakanrT alalheto ferryvesekben. ...) Sz.. Lemezeh . -kaiszinbarack szinii. kisse megsargu]. . Ieveg6n megzOldiil. husa feher s szennyeszdldre valthat.3torekeny. kaiszm- 11 em.

Teje I Ieher. Rata szaraz. Fehertejii-rizike.! korkorosen 1. szaraz. . (L. (L torminosa] Kalap : zsemlyesziui. contraversal. Lemezei . ben. teje feher. rosszizii gombak 1. (L. Kenyergornba. Kozep es nagytermetii. husszinii. Pupos teield." kalapnal halvarryabb. ragad6s. Tonk.' husszinii. Mindharom magas hOfok mellett. vilagosabb es sotetebb korkoros savokkal. Lemezek: fak6k. tires. csip6s. 2. Szdrds teielo. barnas. korkorosen elhelyezett sotetebb Ioltokkal. 3. (L flexuosa]. kari- . egetOen csip6s izii. maia hullamos. Laktaria pyrogala. 4.] Kalap: szorosbarna. elenksarga szinfi. E16bb megfOzve es leverol leszuve ehet6. Teje : kensarga. teje Feher s egetoen csipos izii. Kalapia : Ieher. Scrabiculata). T alalhato fOleg nyirfak kozele- Teie : feher. tonkien is selymes szoru. kisse feny16. Fazes ulan siitoe ehef6 J Lemezek: szennyessargas-szintiek. Pelyhes teielo. feltiin6 hegyes puppal. Nem merges.lapos. csipds. Tonk: feher. sargan-Ioltos. tobbe-kevesbbe orvosen elhelyezve. f5zes kozben mergezo hatasdt elueszii.i9 Iajok.. .1. J. Lemezeh . tonkie Ieheres. . Husa: fak6. eget6en ·CSlpOS. igen nagy. (L. feheresek. kesobb rozsasziniiek.hatan piros Ioltokkal. Teje: feher. Bundas tejelo. (L ruva. csip6s. hatan neha savozott. . kozepen ragados. maid barnulo. Kalap . Talalhato fenyvesekben 'tornegesen. Lemezeh . fak6bbak. Sarga keseru gomba. . 2. cilicioides] Kozeptermetli. Kalap : sziirke hatu. feherek. mig tonkjitk megtbrve tejet ereszt. Tarka keseriigomba. nemezes.

hus-szinu a husa is. sargas-bamas. Teje: ieher.. Teie . kesobb urezes. Illatos teielfi. szilard. ag2. Ielso reszen halvanyabb. Tonh : vastag. Talalhato szarazabb erd6kben.. Teje: feher. enyhe izu. tomorhusu. Edeskes teield. alul voroses. edeskcs izii. Barki veszi. (1. kisebb. tomor. '. toven barnabb. 6-8 em. torekeny. subdulcis. szaraz.kisse tonkrefutok.. de bemelyed5 is. kopasz. reszben . vekony husu.r 4. szilard.l Sz.. di6szerii edeskes izii. glyciosma). Szaraz.. nem ovezett. ~'mem Korns a jo likol' neve. Rusa: vastag. fahejszimi vagy sargas-barna. kesobb ures.. enyhe izii.. igen gyengen csipos utoizzel Illatos. 7 cm. M. vilagos. . igen torekenyek. Szoros tejelo .) Sz. tonkrel konnyen letorik.. Talalhato lomberd6kben juniustol novemberig. -rOT. ~ . 6. Tonk: sima tapintatu."!?: kalaphoz hason16 szinu. Rasa: fako. hegyes pupu.ilhat6 nyir kos talaj on. Kalap: apr6.. kisse kesernyes.-ig. pirosbarna.. laposkalapu. Enyhe tejelo. . I. 5 cm-ig. Il1atos teielohoz hasonlit szaraz. cm. EhetO j6 ~ombak 5. hofeher. M. Sz. kes6bb elfakulo. jol jar vele! Rizike L .. Lemezeh : barnas arnyalatuak. mezrc vagy gytimolcsviragra emlekezteto illattal. (L. barnas.~--------------------------------~---------- Ertekes eheto ~ombak nulnak. (L. Talalhato erdokben iuliustol=szeptemberig. 10-20 em. Ka/ap: narancssarga-rozsas. mitissima. T al. feher. Lemezek: halvanyabbak. rezsas arnyalatu. szele lefele hailo.. 4-9.r. . Ven peldany gyengen heringszagu. boseges. 4-7 em. hatan csak ~-..~-e . luges utoizzel. kopasz. M. barnas-sargas Teje : keyes.

suru Ieher re- Lemezeh . . Tonk: vastag. nyomasra. . csipos utoizzel.. sziirkek. Feren«::z J6zsef-ler S. Ton!?. . Laetaria necator. Teje: feher.' hogyehetd-e. Kakxp : apro. Teje: Ieher. husszinii vagy sziirkes arnyalatu.. Tonk: fak6 vagy halvanysztirke. tonk szele Iele ro.-Venezia) . kalapnal halvanyabb. nyomasra sziirhis foltuak. eget6en csipos izii. kozepe sotetebb berne- lvedo.-t. zsaszimi. Husa : jeher. . tOnkhoz not~ tek. Husa : feher. ragados. zoldes arnyalatu..' agyagsarga. Keres. Lemezak . ragados. (GresLaDl. / . SZaIrJ. Talalhatc nyirkos helyeken Megf6zve series elede l. 6. Kiuomboe. kesobb feketes . . 6. neha Lemezek: feherek. I· ! Nem merges. papucsoft megelhetest. kesobb sotetebb. szclesek. soksxaz szekely csaladnak biztositanak r8sk8k. Lactariavieta. Kalap: zoldes amyalatu barnas. enyhe. Az "Erd elyresztHangy a" all a 1 keszitett S-ZII'mIB ft'8 18PO ft.rosszizu gombak kesek. Tonk. sargas-feherek. vekonyhusu. leiutok. Kalap: foltos.Takosargas.. Iako zoldesszinii..2'1 '.. Teie : Ieher. erosen csi- 7. Tej: [eheres. Laktaria biennia. halvany-sztir- 5. csipos izti. edeskes. Nem merges rosszizugombak cezettel. pos utoizzel. L:ciyeluiz r. kesobb sziirkes. lillian.

Fiiz61d galambica. neha barazdas. Ieheresek. em. nem rendesen pettyezett. Lemezek: vastagok. gombolyu. Fr. Legfontosabb ismertetojele : akalapon szamos finom repedes vagy petty. enyhe izu. . neha kisse szemcses. 50hanem sima [eliiletii. csak a tonk kisse pirosas foltu. (R A csiposizu zold merges bicahoz nagysagra hasonlo. 6-8 em. boltoshatu. Sz. szilard. Nagy barnahatu galambica.' . szetomlo. "5-15 M." . teherek. L F esto galambica. 'torekeny.' (R elephantina Fr. marc i~U' . 2. Tonk: feher vagy ieheres. Tonk: Ieher. Lemezeb. HUSQ: zsenge. nyaron. osszereveszt- b~s6 .. nem esip6s. elenk piros. ieibore nem repedezik meg. feherek. szele fele neha rozsas amyalattal Lemezeh : sargak. gornbanak a husa nyersen csipos. szelesseget is elerhet. virescens Schaeff]. narancs-sarga. vastag. kcsobb fak6n Ieltosak. semmi mas szinarnyalat nines leg- Ieheres folt. keskenyek.-ig. A sotetzoldek kozepe barnas vagy zoldesbarna. enyhe. tires. .l Sz. galamde va- Kiilonbsegek : Kalap. kozepen sotetebb. lvlinden tobbi resze feher. . Rasa. min dig ~szrevehetoen siiriiti pettyezett vagy osszerepedezett felbrirrel. Sz. 2. 3-4 em. tonkre nem Iutnak. forr6 nyaron es osszeL Lutea]. rR. husos. Ka/ap :_ lapos. Biid6s galambicaval heta.) Kalap: hata vilagos v. vekony. kisse benyomott. hasem kekesQe vagy sziirhesbe jdtsz6 Talalhato erdos videken . lamivel vekonyabb husu. Talalhato egesz nyaron boven. vastag. kesobb kiszelesedd kerek. beliil szivacsos. kozel 1 em. (R. Lemezeh. Enneta fajttmal II: a)talaban -amely Galambica (Russala) az merges. . . Talalhato lomberd6kben es fenvvesekben iuliustol szeptemberig. Hasa: dioizti. arany-. 10 cU1. kozel pirosasak.abb Itizbld. puha.Lemezes gombak. 5-8 em. M. kisse cSip_ ut6izu 6s Talalhato Ienyves videkcn. . Z6lden pettyezett galambica . kisse torekeny. karimahoz I Apro sarga -!!alambica. M. . Oldalan mindenik ·lemez Ie- 3. suruna1l6k.l Sz. Lemezek . (R heterophylla Fr. ken-. szaraz. Husa: feher. Szaraz.· 4-9' em. ..krom-. feheresek. feliebb 1-2 Kalap: felg6mb. lomberdokben. k6zepe tajan szinte feher. Tonk: feheres. t6nkre~ nem fut6k. hatan vilagosabb vagy sotetebb kekes oagy sziirkes arnyalatu zold. sotetebb vagy vilagos. fest. .karimaja szele tompa. sotetbarna. Ehetf j6 !!ombak 1. 15 ern. Enyhe. 3-4 em. szele fete vilagosabb. . szelesek. lepida Felbiir: nehezen fejthet6 le. Kolop .

vizet tar- I (R. sOt kisse mergesse is valik. hanem inkabb sargas. loft. [R. kezdo szedo . Biidos galambica. Nagyon torekeny.z(. Zbld luita miaii at eheii) .galambicoual teveszthet6 ossze ez is lis a gyilkos gal6ca is. gom~ ki. tUvesen gyujteni. Husa: kezdetben enyhe. Tonk: Ieher. Mel~ges bakkal . vagy biborszinii.s~ haj . (R. Ne dobj MIre minden eheto gembat azert.) 1. Iege16n term6 eheto gombat ott rothadni. het elni. ferdes lefele hailo karimaval... A~alambiCa-fajok pontes rneghatarozasa igen nehez. mint a tej. utcbb csipos. Lemezeh : feherek vag)' vilitgosvaiszinuek. elvezhetetlenne. rendszerint sima. Biborszinii galambica. drimeia Cooke. i A gombakonzerv tobb nitrogentartalmu anyagot tartalrnaz. hanem a szervezetet is kielegitik. Apr6 piroshatu galambica.. hata nem ossze .. Iurcata Pers. ki$.} Kozeptermetu. mert szintik valtozo.foze1eknel sokkal taplalobb. . tiszta Ei-~os. mint a tej.. Hanytato galambica. Csak szakernber vaiogarhatja ovakodni kell.i1 d.. Tonkie s annak husa hasonlo. Az apr6 pi- . . sotet-"iak6. Kalap : tobbe-kevesbe gumbblyu. mere rothadast okoz: Sok elsorendii eheW gomba. . .. CsipOs.~. Iragilis.. de halvanyabb. karimaia szele eles. Gombakonzervvel . mint a zold f6zelekek. Iia- . (R.. burgonya ·vagy zo~d fOzelekek.honapokig Iehogy megkivan- A gombakonzervbol keszitett etelek nemcsak a gyomrot. A tank als6 reszet ne hagyd a foldben. beliil tires. vissza repedezett. le a gombkonzerv roshatu galambicahoz hasonlov-sT6nkje sokszor rozsas arnyalatu. foetens] Kozepnagy..) KozeptermetG. olaizold arnvalat.) Kalap hata zold. 3. Kalap hila sotetvoros. Ize erosen csipfis.. A friss gomba annyi talmaz. lapos hattal.. plros-okker szinnel. Tobbi resze mind ieher. anelkiil. rnezon.23 fajok. merges rnsszizfi gombak A gombakonzerv a . tonkhoz natiek. Ne ha... N e becsuld taperteket. merl merges is akad. alma-sarga..kOnnyen osszeti:\\'esztheti. fiatalon pogacsa~aIaku. s. A gombakonzerv· annyi zsirt tartalmaz. 2. 4. nagyon megvizsgalni szedesnel. ..gyd az erd6n. ha esot61 nagyon atazik. Nell1. (R. zii· zdld galatnbica. sargas-barna. rossziziive.vil~gosabb vagy sotetebb. nok a hust. hengeres. ernetica. zold szineben soha sincsen kekes. Kalap : ha.:.

Fekete galambica. kezdetben vilagos. neha itt-ott kisse zoldes arnyalattal. H usa: kalap Ielbore a1att vor6s16. - her. [Kekhatuj. Fekete galambicahoz hasonlo.-ig. vekonyak. vastag. Husa . .ombak Sz. nigricans). Talalhato ienyvesben es ti:ilgyesben. de ibot)-'u mindig es . es lemezeinek nak Legiontosabb iellemuonasa . piszkoslila. cyanexantha Sehaeff). piszkos piros. Hanytat6 galanibica. fekete . 10 cm. nem nagyon toreken yek. Szenes galambica. Lemezeh . Nem savozott. .: toberig. . (R adustal.) [Piroka. enyhe izu. tnroszeruen szetmallo. sima. Legiontosabb iellemuonasa: a felhino ibolvaszin.\ .l Kalap: hata barnas-piros. karirnaja lefelees befele hallo. Nemely gomba hatan van.. Borszinii galambica. (R. alutacea Fr. Huso. helyenkent rozsas arnyalattal. torekenvek.6 g. lernezei vastagok. zoldes vagy sargas szinbe megy at.szelesek.-okt6berig 3. . tiszta feher. 4. Tonk: Ieher. minden csipas I/.i'tmeno. enyhen csip o. rozsas. 6t szin is lehd. Sz.zoldesbe . ritkasak. vegt:tl megfeketed5. szurkes. . kesobb s6tet-sarga borszinuek. kek. enyhe izti. Ibolyaszinii Lemezeh : tobbsoruak. Ieher. de nagyobb. szelen kekebb vagy rozsas arnyalattal.siz·[i. GalamL. Kalap '. ize igen enyhe.h:a (Ru5Sala) Ertekes eheto g. kozepen neha sargasan elhalvanyodo. szint valtanak vagy megleketed-nek . feher. tehat saiatsagosan tarkas szinii . (R. karimaja vekony.: nelkul. halvanv- me_gJeketedik. egyiitt nezve vajszinti arnyalatban jatszik. 5. . kesob b Husa : fe-heres. . 3-10 em. szinjatszassal. szelesen kiterul.. sotet recezetlel itt-ott. Kalap: hata ibolyas bib orszinii . fak6k. Iiangya liker mincseg] Mimlenlitt ezt kerje \ aru l . kekes arnyalattal. mely foltonkent rozsas. Lemezek: feherek.. aluI szurken befuttatva. k6?A:~pen benyornott. Ton·k: feher vagy halvarryvoroses szinii.ombak Eheto. zoldes. ''t' Talalhato erdokbcn juliustol okgalambica. (R. ritkas ak. torekeny. fenycerdok- 4. neha durvan csikolt. eros. sima. hatabarnas-piros sarga szine. Talalhato lombben aug. nyirkos idoben ragad6s. . Tonk: feher. ut6bb barnas szinii...

. K6zeptermeti. . A leszedett gornbat azonnal vidd a gyiijt6telepre. megkapiuk. mint az osszetortte. Nagy sarga galambica. egyebutt feher. torekeny.. Lemezeh : egyforma . ._----- . ' emesztheto. Keso nyaron talalhato Gyanus! . ha hoszszusaga es szelessege 16 cm. Nem merges rosszizii gomba~ . szelein barazdas. voroses vagy voros foltos. csipdsen egetO izii. a frissen szedett undorito szagu. (R. voros. Szqvetkezetl aru a jo minoseg zaJoga. Kalap: hata rokaszinu sargasarnyalattal. lett terrndapro Iiatal gombat. Csipos izii. vorosbarna.es Ienvoerdok gyepes reszen. Az elveniilt gomba nehezen gomba un- A peneszes vagy rothadt egeszsegtelen.-et eleri.· T alalhato nedves ret~ken es erdokben jul. Gombagyujtesre hasznalj iedeles kosarat vagy ladikat. A nyiives. viasz-szeriiek.oL.ol allok. ' Lemezek : tonktol ta.. feherek vagy sziirkesfeherek. Sz. laposhatu.vnel nagyobb.r-'. Tonk: Ieheres. dorito. . egysoruak. Gyanus. k6zeptermetii.. allapitjak meg a gornba fajtaiat. kukacos gomba '. ritkasak.i. Hanytalo galambica. villasak. 7. Tudomanyosan ' legbiztosabban mikroszkopiai vizsgalattal a sporapor szinerol. Talalhato lomb. talabb koraban vilagosabb. Husa: borsos.cnr-et nem eri e1. rozsaszin. ha a napra Ieher papirlapra helyezziik. A szepen gyiijtott gombaert tobb penzt kapsz. Hatan vilagossarga. csipos. ha a 8 . Nyirkos. Husa . Talalhato erdokben 6sz [ele 8. Tonk: Ieher. apr6 vagy kistermetii. ritkak. sargas szinti. 6-8 em. 6. torekeny. szabadok. Kisterrnetii vekonygomba. feheres vagy halvany-okker sziniiek. ieheres. A gomba-'nagytermeht. '. laposan szetterulo. hosszuak. (R. ' Kimeld a leszedett gomba mel. Tonk: Ieher. M. ochroleuea]. kesobb sotetebb barnas a hata kozepen: Karimajan sugar alaku hosszu CStkok. lefele kisse vekonyodo.-nov.. Lemezeh . Husa : csipos izii. . Russula veternosa Fr. halvany okkerszinii Iakosargak.-ig. Kalap: vekonyhusu. Merges gombiik. rossz szagu. nyalkas. -. ha a 8-10 cm. alakiarol stb. ernetica]. 5-10 cm. gornbat 1-2 A sp6rapart .

(R. 6. dclica Fr. frissen kibutt Ieher es torekeny.in allok. tonkreiutok. (R aurata Fr.l itt-ott villasan elagazo Kalap : melyen tolcseralaku. kisse Husa : a felbor alatt sarga. N em remlik gyorsan.l1bica. . Talalhato siiriibb fepyvesekben. . tiszta Ieher. Husa: Ieher. halvanysarga tonkie. M. feherek.vKiados.kerekitett. nem romlik. Ielso reszen neha latu narancsszinii hata. pirosas. de Ienyyesekben is. Letnezeh : Ieheresek. Husa: tomor. M. Talalhato ritkabb tolgyesekben Kalap. e·sIeny- Kolap : kerek. enyhe. Iehailo karimaval. kesobb sargasak.. vastagok.'a pr6 piroshatu galambicae.. Tonh : halvanysarga. kozepen (R. 8 cm-ig. 8 kal~p: hata sot¢tvor6s. [uniustol. M.· 6-10 cm.. Felbore konnyen lehuzhat6.) Nagvtermetu. . laposabb. rosea Schaeff.feher. integral). Keseru gornbahoz hasonlit. 1 em. zoldes vagy kekes arnyalai kisse besuppedt. em -is Tonk:. Narancs.] Sz. fiakoraban laposabb. rancos-barazdas. sotetebb elenkTonk: rovid. karimaja hata 8. vastag. Ieheres vaiszinuek. le- nelhiil. bikes. Hatan Ieher.M. Leglontoeabb iellemuonasa . T onh: feher. Sotetvoros galambica. talabb .in halvany karminszinu.I (. hata elenk narancssarga. aranysziniiek. _ Lemezek: siiti. sokszor Ioltonkint lilas. Lemezeh : elenksargak nagy ok . TaIalhat6 homokkovet borit6· iedhet. Linnaei Fr. ize enyhe. lomberd6kben junius-iuliusban. (R. neha k6zepe tajan es karimaian sargabb. mely a lemezekre is after. 12cm-ig.\sa 26 oldalon. almeira emlekezteto edeskes zamattal.] Sz. Lemezeh . Sz. Ertekes'eheto gombak t . hata halvfmy-r6zsaszinii. kozben elenk piros Ioltokkal. nem feheren vagy rozsasan befuttatott. 9: Nagy feher_ gala!.' . . lefele kisse sarga lemezei. mint a hanytato galal11bicae -vagy az. Valtozo szinu. szelesek. sotetnarancs vagy elenk pirosszinfr.·egYe.laUllLA (!a. lO·cm. Tonkot alig erik e1 a karima szelen tompa. arany es piros szinek uralkodnak raita. kesobb okker-sziniiek. 5.Talalhato Iomberdokbenjnl-okt. ScixgabeIii piros galambica. Egyebkent a b6rszinii _galambicahoz hasonlo. _ Lemezek : elenksargak.-ig. [Folylal. neh~ sziute leher. rit'nyartol oszig. (RUi!llIIala) :Erlekes ehetO gombak _ Talalhat6 leuvves kabban tolgvesekben videken. Aranyszinii galainbica . lemezek. . (R. R6zsaszinii galambica. soksoruak.foltos. ' Talalhato Iomberdokben vesekben nyartol 6szig. sargas-pirosas arnyavekonyodo. notte vizgyongyosek. kozepen Ieketesen voros. [eheres. . tomor. sargas vagy egeszh<it. 7-9 em. 9 cm-ig. 7. piroshatu. megnvomott helyen sargas foltokkal. Kalap : eIenkebb Husa: enyhe izu. 8-12 em.) Sz. egyenes. csak foltonkint rozsaszinii.

Hiivelyburok a burok szetszakadasabol. mely a fiatal gomb. -pikkelyek. Sp6rapor a gomba szaporodasat elOsegitO terrnes. a tliskek (szorok) vegein vagy a gomba belseieben Illjoll feilodik ki. melynek felso reszen van u Ielbor.500 szekely csalad . mely a lemezek .at korulfogia..----Nem merges l'osszizu gombak A gomba reszei e A kalap. 1I!!IIiHIIIIJ nagumos8ShDl "HI HA" huhitOI haSznulion I' .1 0. a csovek.000 csahidtaggal 500. A lemezek vagy csovek a kalap also reszen varmak. . korpas resz a gomba felboren . kii16n hartya borithatja a lemezeket vagy osoveket.Az "Erdelyreszi Hangya" gyUmolcsgyujtesi akd6ia soran ~. allan. a tonk also. Foszlarryok. mellyel a Mycelium a gombanak taplalekot [elveszi.000 Pengo keresethez jutott! . A tonk vagy szar tartja a kalapot. .'21 ~--------------.a fatyol _ -visszamarado reszei. -a talajaban levo az a szerve.----~---------------------. A fatyol vagy burok az a hartya.------. Gytiru a hartya szetszakadasakor a tonkon visszamarado resz. 2. foldben levo reszen (gy6keren] visszamarado resze a buroknak.

Ieketes es ~um6s. egymas hegyen-hatan no ossze1. neha koralakban repedezett. yaron es osszel. partentosum. l1engeres. Ieher. Kaiap: fiatalon hegyesedo hu llamas. 6-12 em. Tricholoma nudum. Zoldhatu pereszke. (T.rig.emezes gombt\k. LilatOnkii pereszke. maid halvanyabb.] Sz. Ieher. kerek. rnezdn. Talalhato {oleg erdei fenyo alatt kora tavasszal es osszeL (T. 6-16 em. hatul lekerekitve. satetebb-barnas stb. equ12 em. M. 5-10 em. sima. rakizii. feher." bokros helyen. barnas vagy' sargas arnyalattal. Ieheres-sargas. . M. Tonk: ibolyaszinu.] Sz. Husa: zsenge. personatum.] Sz. 3.) Sz. Tonk: hosszu.qyep'e helyeken osszel. 'falalhat6. . hepe-hupas. szaraz. Husa : torekeny. Kalap: szurke. kisse savozott. 10 cm. Husa : igen j6. gUID6 nelkul Talalhato Ienyvesekben.] Sz. felg6mb. 7 Pereszke (Tricholoma) Eheto j6 gombak 1. kesdbb elsargulo. 4. kesobb s6tetes. kertben. -3. barnas foltokkal. ibolyaszinuek.' 2. 8. 10 ern. elobbihez hasonlo. Tonk: vel ony. ut6bb llaposodo. Ize es szaga szappanra v. Suriin. nemezes ellel. Rakizti pereszke. HUSQ: vekon . szelesen e ipkes [karelyos]. alul osszeno. kopasz. erdon. Felbore konnyen lehuzhato. vekonv zsenge pikkellyel.] Sz. hosszu. Lemezeh : szeles. Sertespereszke. _ Ka/ap: lila zinti. Rata sotet-hamuszurke. I alap: szeles. Lemezeh . Kalap: barmis-szi.. toven dagadt. M. alul 2. M. nemezes. edeskes izil . kisse tonkreIutok. Ieher pikkel ekk 1. szelesek. csapatokban. conglobatum. 14 cro-ig. kesobb Ieheresek. finoman savozott. lisztes-deres. Talalhato gyepes bb napos helyen osszel. Csapatos pereszke.-ig. feher. ruganyos. Lemezek: feherek.Tonk: vegig feher. Foldi pereszke. elen mindig kopasz. pessundatum. kozepen feketes szalakkal. hamar ellaposodo. emezeh : kekebbek. fak6 vagy 610mszurkes arnyalattaJ. szirrkes. Ertekes ehetd gombak 1. vekcny.15 cm. harangalaku. F elbore konnyen lehuzhato. Letnezeh . Talalhato erdei es feketefenyo alatt. estre. ragados.-ig. 12 e111. 3-16 em. mazon. T rlcholo rna metaleucum. ut6bb halvanvbarnas. Kalap: halvany vagy sotetebb olajbamas. Lemezek: feheresek. maid barnas hus-szinuek. feherek vag szurkek. (T. Husa: Ieher. kesobb lapos alaku. sotet vagy h~lv~ny sok apro. (T. sotetfeheres.irk€! vagy Ieketes. . terreum. [T. Tonk: kisse Ielfuvodott. Ieher. szilard. Ton!?: ekony. halvarrybarna. lisztszagu T alalhato erddn. nagyresze a Ioldben. Ton!? : sztir] es-kek \ a~y halvan . iboiyas. (T. Ieheresek. Kalap: barna. tomor. Lemezeh . Kalap: . gyenge. Talalhato o sszel. nem nonek tonkhoz.. lisztre em ekeztet.

. Ieheres. szinuek. karimaia behailo vagy lelele hajlott. Hamuszi. Hidegebb pinceben aLig Ieilcdik a gomba. Tonk: vastag. Ferro nyaron a hagyat.. alul osszevekonyodo. 10. Lemezek: ellaposodo. Melegebb pinceben a . Ieheres. friss lotragyat 8.l Kalap: szabalytalan kupos. . eros. 9. Karimaia szabalytalanul hullamos. kesobb sotet- Kalap: hamusziirke. sa ponaceum. . Schu- Tonk: hosszu. esetleg sotet es kozepen barnan pikkelyesedo. nehogy tulsagosan [elhevuljon 2-3 naponkint at kell Iorgatni s ha sok a szalma benne.alig ehetii! tomcgesen. szele . Kolap: sziirkes.hasznalni. Tenyesztesi homerseklet 18° C kozt ingadozhat. hogy egyenletesen erien. . (1'. vekony foggal lefut6k.al vag)' p~kl~~lyekkel. elsotetitheto. es szecskaval etetett 16to1 szarmazott tiszta.Iele sziirkes- 2. . majd segesen is lehet tenyeszteni. macheri].' Lemezek: feherek. azt lehetoleg kirazni.turniduml. tonkot alig elerok. Husa: 3. Csikolt pereszke. sargabb vagy igen halvany. kisse csikolt. A tragy{tbql masfel meter szeles es ugyanolyan magas tegla~ alaku rakast keszitiink s j61 letapossuk. kisse felfuv6dott. keskenyek. nyornasra '~alvany rozsaszint valt. A csiperke gomhat mester- . levegon 11. 7. hal a homerseklet ingadozasa ne legyen nagy. Hidegebb idoben is hetenkint legalabb egyszer at kellforgatni a tragyat. ~/3 resze ioldben. 6. de nem ragados. zoldes arnyalatuak. Husa : feher. egyenetlenul szelesek.kozepen barnabb. (1'. Iiatalon szelen sugarason csikolt. zoldes. .szelesek. zabbal. szel es nap sugar ellen vedett helyen. Nem j6. Ieherek. A tenyesztesi loztetni is kell. vokk. tobbseruak. . Az istallotragyat erlelni kell eso. Talalhato fenyvesekben.irke . kozepen barnabb. Gombatel~yesztesre . alul Ieher. egyenes. Ieheres-zoldes arnvalattal. . . Ieketes. Szappanszagu pereszke. szanaval kesore es osszel (T. . A tenyesztesi pinceben cseppIolyos viz ne Iegyen. Lemezek: igen suriik. nyirkos. szivacsos. 1. 4. A tenyesztesi helyiseg legyen inkabb szaraz. oblosek. pereszke. helyiseget szel. Tonlz: hosszu. +12- 5. zoldes arnyalatu. alig karelyos. barnas sa- kell . izu. 2. szurkes Y.N em merges rosszizfi g6mbak 1. sima.1egy sok kart tesz a gomhaban. 3. Szele a lemezeken tul er. .

(T. K6zonseges Kalap: meszfeher.. Apl'6 majusi gomba. Husa: husos. zold arnyalattal. . 7. nyarfa alatt mes feliiletu.) Toiasalaku. 6szi Ieher pereszke. elenk arany vagy rutilans.rozsaszimi. feheres. kellemetlen izii: Talalhato maiusban. ieheres . hata kozepen puppal. sargas-b armis .. felul feher. savokkal siiriin tarkazva. hamar Kalap. sargas-iako. CoHusa: kellemes illatu.russula. Tonk: szilard. Tavaszi gornba . kes5bb bar. kulonosen rozsaszimien tarkazott. Lieztszaguak. ieherek. . (T.e rr ":.: feher. elenk vervoros pikkelyekkel Y. szalonnas es rossz-szagu. Az egesz gomba tiszta Ieher. tovisalja go mba. pikkelyekkel. ·(T.l Feheres vagy rozsas arnyalatu. grakozepen kisse pupos.herek.lisztszagu. kal. sarga. sarga vagy fak6. Osszel talalhato.) 5:. vastag. vagy rozsasziniien tarkazva. Kafap: sz&les_. veclens. Talalhato Ienyvesben.Pere!ilzl. Sz. Neha koroket alkot. feloldalt allo. bekunkorod6 karimaval. kerozsaszinii vagy sotetebb rozsaszinii sobb Iakok. Lemezek: keskenyek.T alalhato vegyes erd6ben osszel 6.> Ertekes ehetfi gombci. [T. kozepen halvanyellaposod6. szilvafan. Tonk: feher. sokszor gorbe. Talalhato korhad6 fan es lomberd6kben nyaron es osszel. Ieliil Ieher. Ieheres-Iako. tOl azott fakoszinu.. alul T alalhato Iatorzseken. 4-12 em. Lemezek: kensargak. lumbetta . feherek. (T. Icher. szurkesek. rozsaszinii foltokkal. riernezes. Ulmarium.k 5. siiriin pikkelyezve. .eso- Nagymosasboz "RIKA" kekitot has.anyagszinti. 4~14. Ieherek. M. nem allandoan meszieTonk: alul vastagabb. Husa: savanykas izii.o:Lolo_ . Kalap: (T. kesobb selymaid sargas. .c. Lemezek: keskenvek. nyartol ke. . Rozsa pereszke. elenkvo'ros.nylag hosszu. Szilfagomba. Lemezek nyomasra barnasak. 7. Szilfa gomba.so oszig. Kiralypereszke. Majusi v. Lemezek: szelesek. citrom..) Sz. Tonk. 6. fuveshelyeken. _ . alabb elenksarga. kesobb okkerszinii Ioliokkisse ragados. gombosum}. nasak. Lemezek : vastagok hireszelt eliiek sargak.k Eheto )0 gomba..) toias- Tonk: ara. 7-15 em.ruiljon 1 .

pelyhes. 12.] Kalapja.. T ala1hat6 erdei. . permetezziik meg a szaraz reszeket.t. 13. 31 oldalcn] 7.. 0sSZ€'! ta- 9. nyirkos Ienyvesekben. (T. kerek.. Iinoman szalkas. szeles lemezekkel. Keserii.j rozsaszint is valthat. szaraz. Gvanus l . Talalhato osszei. (Folylata. Iires. uyinak koze1ehen.1 magasabb homersekletet.ideig hevert tragya gom. tomor.es fekdefenyo alatt nyaron es osszel.-na1 ne erien 1". flavobrunneum. - " Talalhato Osszel. Ehet6! tokkal.t s~rMp Ioltokkal.. Kensarga pereszke . 6. szele fele szelesen csikozott. A tragyaeres alait Iehet61eg 45D C. apro vekony pikkelyekkel.] Felter_~ ibt-o. alul barnas. sarga. albrrnr. . . sul- Tonk: eros. ragados. (T.. Lemezek: sargasak. . .4.] Semmi Ieher szin nines rajta l Kalap. . vorhenyesbarna foltokkal es elekkeL Tonk: halyiu1yabb~v6rhenyesM bama. finom pikkelyekkel. barna foltokkal Tonk: barnan molyhos. barna. hullarnos. A tragyatelepen 2 honapnal hosszabb . szelen nemezes. vekony. Tricholoma. Ielul leher. savozott. husos. siiriin 14. neha kisse dagadt.. 'Hssc: lisztszagu. 8. alb 0brunneum]. . Lemezek. harnas Iol- fureum. Tonk :vekony. A kihiilt tragya melesre nem alkalmas. kesobb lapas. Keserii Ieherpereszke. sima.. £elgomb. szalkas. batermelesre nem alkalmas. Kalap. umez0k-:· fekexek. Rossz izii es 'szagu. Majusi gomba. Kala»: . kesffibb lapos alaku. Barna pereszke. ragad6s. . ustale.vorhenves-barna. go:tnbater-' 15. Ialhato. elen. Talalhato osszel. A 1'61kezelt tragya 3~4 het pikkelyes.: kerek. Tricholoma vaccinum.. . tires. (T. Ha nagy-on szaraz.. Keserii l . Husa: keserii. Rosszizu. alatt megel'ik. 'kes6bb barnas vagy piszkosvorhenyes. Lemezek: Ieherek. . Ketes l 5. barna. Talalhato gyepen es Iomberdokben. . Fehernvaku pereszke . iemezei es tonkie kensarga. Kalap: barna. : feherek. kesobb barnasan foltosak. [T. Keseru.

Szeleslernezii lliloke.ereszt. keziinkbe ossz. savozott karimaiu. de levet nem enged s csiperke illata van. Tonk: fe150' resze 1 em. A gombaagy keszitesenel az 19. Ez a talajjal egyi.: 8---. Fii18ke [Collybia] EhetO j6 gomhcik 1. A gornbaagy beoltasa ugy 4. Fiil6ke g:omba. ' A mycelium szabad szemmel is eszreveheto. nyirkos. helyenkent Iakosarga. oltani. kupos vagy harangalakkal. lyukakat tragyaval betomkodve le.. vastagon rakva. kesobb hossziranyu repedesekkel. Lemezek:' tavolesok. M. (C. t6nkkel E16bbihez es kalap-hattal. mely . Hosszuszaru Hiloke. melv megfe1e16 talajban megerosodik.halvany vagy sotetebb szurkesbarnas.12 em . . szelesek. A gombacsirat 30-40° meleg gombaagyba tuzdelitik. fusipes]. M .. 12 cm-ig. tortenik. Melegebb helyisegben vekonyabb tragya reteget kell rakni. hasonlo. ereH tnigyat 1o~ 15 em. vos. halvanyak. alul barIomberdokben- ossze- szi- . Talalhato juniust61.] Sz. kisse pupos hatu. zsiros tapintatu. M. igen vekony.ltt megszarithato s mint dugvany hasznalhato. Ieherek. . Ezekbe dionagyKalap: ellaposod6.gyat osszevissza hii16z6. . a tra. A gombaagyat a gornbaspoRusa: kisse porcog6s. sagban egymastol 4--6crn. 'mely megfele16 talajcata. utana ujabb retegetrakunk s ugyanigy [arunk el. szasagu csira darabokat dugunk s a radaskor sugarasan osszerepedezd.-ig. kozepe duzzadt. . kigy6z6. A tragyaretegeket 45 ern. 21. 17. Sz.. kesobb ellaposod6. A spora a gomba lisztlinorn2. 18. 3. nabb.23. (C radisagu magia. alul a fOldben levo hosszu resze vekorry. ban gy6kerd [myceliumot] . 22. . vastag sirga. fako vagy szurkes-barnas.] Sz. hosszu. 10ngipes Bull. 20 cm. .s~barnas.Lemezes gombak. 15 cm-ig.osszeall. Gyokeres Hiloke. f61dben gyokerszerfien vekonyodo. 3-7 em. (c. kesobb bar11i:\S arnyalattal.enyomva".platyphylla. A dugvanyul hasznalt myceliummal atszott szaraz tragya darabokat gombacsiranak nevezziik. 10' cm. Lemezek:.gondosan Ienyomkodiuk. rnagassagig rakhatiuk. 20. Kalap: kerek. (C. rajaval vagy rnyceliumaval be kell ' Talalhato korhadt fa toveben. Ertekes ehetO gomh<ik 16. Iyukakat iurunk. feny~6. Iehil Ieheres. arnyas T:onk. finom. nyirkos feliiletii. leher SZc1laCSkak t6mege. Az erett tragye.j Sz. hogy 15-20 em. 3_:_7 em. hegyes.-ig: Kalap: vorhenyes vagy barnasrozsda szinu. barsonyos' 24. C. nyomkodiuk. Ieketes. tavol. siiriicsoportokban nyartol keso oszig.

Talalhato korhad6 hik kozeleben. 3~8 . Ieher. Talalhato erdokben keso 6sszel s enyhe telen korhado fan. zsirfenyii.] Sz. (ColI. vekonyan savozott. velutipes. szaraz id6ben szimi. Kalap : sima. csupasz.-ig. ritkas. nyaron vagy osszel. nyirkos idoben. Gesztenyevdros mlnke. Eheto j6 gombak 1 Eheto j6 I!ombak. (C. M. kozepen barnas rokaszinii. Huso . Tonk: vekony. feherek. . Ieheresek vagy halvanytonkrefutok. hosszu.. hatso reszukon kiszelesedok. belul tires._--. feherek vagy fak6k s csak elukon Ieherek. porcogos. fiataIon csak kalapja ehet6. haromsoruak. nyirkos.egyiitt . hailott. Rummel. citrommal 7.) Sz. Talalhato bokrok alatt gyepen. Husa : vekony.-------Ftili:ike gomba. tF 01yta la. _. Iako vagy barTalalhato erdos videken. kcsobb fak6. Lemezeh .~ 33. Vekonyszaru fUloke. nyalkas. gyep em. nyaron es 6sszel tomegesen. Lemezeiuel s iiatal szaraoal ---Lemezek: szelesek Tonk: hosszu. csupasz ~ 5. (C. cldal on) orosz tea zamaros A legjobb p6tanyag! Vioyazat: a valodi italat adja Nern mflariyag ! . dryophilla. kesobb sotetbarna. nyirkos. Tonk: Ielfele osszevekonyodo.) Sz. kemeny. 10 cm. . kozepen barnabb. barsonvos. Igyek minden alkalornmal kalapja eheto. 2~ 7 em. 2~ 7 em. bokrok Lemezeh. poreog6s. nas. csoportosan.' (2cm. kozott. Ieheres-okker nyirkos. maiusban. barnasfak6. ' cm. M. Csak butyraeea. Kalxu»: hamar ellaposcdc. esetleg ieheresen hamvas.). Kalap: elenk sargas-barna. Hive neha ne- 'alatt. barnak. fak6k.ehefo. puhak. Lemezek. Tell gomba. M. fak6. tires. 3~8 '6. Tonk: sarga. toven Icheresen nemezes. 3-8 em. reher vagy fake. mezes. feny16.

(C. (C.-ig. Lemezek: halvanysargak. (C: infundibuliformis). . ftistos-szurkesbama. Talalhato erdokben. (C. (C. ~ . 3. halvanysargas vagy fak6szinii.resze r6kanarancsarnyalatu. lombLemezelt . kisse Iisztes.] Torpe.. 2. karimaia lehailo. R6kaszinii tolcschgomba. sargas vagy [Fo]rt. (C. pen.·' Letfiezes gombak. Tonk: Ielso resze halvany-sargas 2.at6 er96k kozeleben. Pupas tolcsergomba._mes aruzsszagu.] M. augusztus. Csoportos tolcsergamba. sa. ah. gilva. oldalon. szoros. kalap es tonk kozepig sziirkes-kekes-zold. (c. tOve nernezes. kozepen barna. vekonyabb . neha meglakul.35. ~elul fako. arnyekos lak alatt. kozepen hegyes-pupos. Husa: vekony. tonkrelutok. dioszeru. Fake. fiiszeres illatu. Kalap "sotet.k:~. neha lapos. de alabb zoldebb. _ geotropa. piszkos szurke. 20 ciu. zKQI~. . (C. szelesek. vagy fakoszinuek. cldalen.hOSSZl~. 3-6 em. tolcsergomba. Tonk: vastag. Borszinii tolcsergomba.. Talalhato erd6n. Erlekes ehetO gombii.j 4. Kalap: lapos. tove kisse dagadt.gymnopodia). Kell. Tonk: vekony. hosszu. tolcserszeru.) 5. . apr6 pikke1-~~kkel kitzva . Nyirkos osszel. tolcseralakuan benyomott. L~. Talalhato tolgyesek kozeleben. . deres-sziirkes szinnel.A~ya~szinii tolcsergomba. 'Iehet.k 1. barnas. gye. Zoldtolcsergomba. lelele hailo kari. Sz. . puha.-ig. zcldesek vagy halvanypen. karimaia lehaj16. . nyirkos.onkref~ttok. egynemuen halvany vagy sotetes agyagszinii.l ~s~~ cyathiformis]. tolcser-alakuan berneIyedt. hegyes esues~a~ vegzodo. nebularis..:.l:'-~~ta kevesbe benyomott. aranylag Talalhato erdokben. Lemezeh : barnabbak. szeles. odora] S7 .taSj\. bokros 'helyen es korhad6 fan is augusztustol kes6 6szig. toven nemezes-molyhos.husSZ111U~k . _ Husa: vastag. M. Kalap: lapos. erd6kben. lesen puposhatu. 8 cm. Tonk: mint a fenti.. osszel. nemezes. 3.) Kalap: tolcseralakuan bemelyedt tosan.. Tolcser [Clitocybe] Eheto j6 gombak . Tonk . szinu. Minden . sarga . inversa. alul feketes. Talalhato korhado fan. feher. '. Kalap: kozepen znelyen. tobbsoruak. Talalhato 'tar maval. Ienyvesekben. du~a~~. szeTonk_. Kalap: sargas. elixa Sow. nov em b eng. . belu1 . [Folytataea ve- 3-5. csopor- Lemezek: Ieheresek vagy fak6k. gye..) Kalap. oblosek.. Tallilh.ozott. Ftistos tolcsergomba.ures. ieheres vagy halvany sargas-sziirkes. ircak ' .] .me~e. kisse boltos. tobbsoruak s tolcser alakuan mennek at a tonkbe. tolcseralakuan t6nkrefut6k. Sziirkeshatu tolcsergomba.(C.tonkrefutok. 4. erdei tisztasokon.1.

Clitocybe Ilaccida. 1m 2 pen sotetebb. Kis vagy kozepnagysagu. ieheres vagy violaszinu. Tonk: vastag. \~ Ketes I var ? Egyet tegyen: Hangya likorl vegyen 1. tonkrefutok. Lemezei: ritkasak. . Fanyar-savarryu izii. tolcserszeruen ·tOhhefut6k ' Tonk: rovid. vastagok. toven a legvastagabb s Ieheres. gyengebb. lonkhoz n5t- tek. nas arnyalatuak. Erlekes voroses ehetO g:ombak halvanyfako.. eros. hamvasak. ·Nyar:ia gomba.lajok. Fako tolosergombahoz hasonlo. 6. Lemezek: lefut6k. 2-3 25. nyulank. Kisebb.halvanyak. A 'termes 'a beoltastol szamitott 6-1. egynemiien ibolya vagy pirosas szinii. Agombaagy terem. baha.. Husa ': vizenyos. fenyvesekben. Valtozekony tOlcsergomba. barnas-sarga. Tolcsergomba. Beoltas utan a: gombaagyat em. Ieherek vagy fakok. . halvany-okker sziniiek.Vendeget -finom erteku. sado. Lemezeh ... lapos._--_ . toven nemezes- Lemezeh . Husa: vekony. moly- 9. vastag tiszta nyersfolddel betakarjuk. kemenyes. Kalap: okkerszinii. Nedves 5sszet mo]yhos .. Lemezeh :. nemezes. Talalhatc 2-6 tenilet honapig 3 kg. gyakian villa- talon szinte Ieheres. sargas-bar- " sak. tobbsoruak. Talalhatc erdos helyeken. hatan sotet pikkelyek. (Clitocybe Iaccata.. EhetOj-6 g'Qmbak fiakony karimaia Iehajlo. szele karelyosodo. Ieheresek. 26.) Apr6. 7. Clitocybe davipes. 8. - arnyalatu Husa: Ieher vagy fako. siiruek. ----_.0 het mulva meginduL 27. Iehailo szelen halvanyabb. . edeskes matu.(Lentinus tigrinus). Kolar: tolcseres. koze- has. gom- bat ad. 'szilvasokban. fak6 vagy Ieherszinti.

kisse kig menok. Sz. alul nyalkas. (L. Talalhato erdokben.' 20 perc mulva etolaiial 5. Olajszinii csigagomba. hosszu. h6feJ1er . tOn-' tyokat egy talba rakunk. Ieher vagy . (L. ritkak. vanysziirkek. kihutiuk. Kalap: nyalkas. pudorinum]. cukorraJes vizzel .-ig. Lemezeh : husosak.. 3. . pupos. fak6-sargak. Ertekes eheto gombak Csiga [Limacium] Ehetoj6 gombak 1. Kalap: szelesen boltos. megsozzuk. 12cm. fiatalon pelyhes . kesobb halt61 okt6berig. Husa: vekony. Eleffmtcsont csiga gomba.(L rnegontozzuk s metelohagymaval gomba]. (L.. " I. Tonk. s6s vizben 3 percig [ozziik s pasz. .] Sz. a gombat raontiuk. ritkak. 12 cm. ieher vagy csontszinu. .Lemeaes gomba. a1ul . megszoriuk. (L. hatakozepe sotetebb. 3-6 em. fenyreszelt voroshagymat es borsot. vastagok. sima. 4-5' em.ila 37. sziirnomra metelt gornbat keves citrokes-rozsas arnyalattal. pikkelyekke). apro. augusztusLemezeh : feherek. alaku. M. kesobb Iaposabb. kesobb Lemezeh : kisse vastagok. nitidum.husu. lefutok. Vekon. T alalhato tisztasokon. Y. korpas. szilard. Kalap: olaizoldes arnyalatu barna Koloo . komos. vagy csontszinu. M. soruak.pirosas arnyalattal. kisse ragados.2: Szflrkehatu. 4. sarga. vi1.] . vekony ves borecettel.. Husa: csipos izu. eldalcn.-ig. esetleg kisse bemelyedt. nyaron. KeTonk : Iako-sargas. reszben Iehe- sargak. elkeverimk benne Osszel seregesen talalhat6. Rozsas csigagomba. tobb. tonkrelutok. 3~5 em. tellurn. Iako-citromsarga. -res karimaval. Elefan tcsontgomba Tonk: vekony. Ieltil feheres. vesben es btikkerdoben. cm. szeles harang va. Talalhato 6sszel.i!Y csesze nyalkas. A fi- (Folyta\.] Sz. 12 (Szuz- Burgonyas gombasalata. szilard. Kalap: szurke.li:. levet keszittink. . Sfu-ga csigagomba. . Iiatalon Iatyollal. fakosargas szimi. raontiuk. Lemezek : elenksargak. Ieliil pustulatum. nyalkas. ut6bb ellaposodik. (L. Fagya1l6 csigagomba. csontszin uek. eburn. csigagomba.] Apro. Karikara vagott fott piLemezeh .) Sz.-ig. Talalhato lucfenyf alatt. huvos idoben.

ebben halal Ioziink Kaposztalevel felengedjiik. 3. ig. toiassargaiaval es Iiszttel feleresztiuk es felforraljuk. 8. A gembakonzerv. Ieheres.. fenyi6. kesob b olajbarna foltokkal tarkazv a. A gombakonzervet vizben fott rizskasaval feIfonaljuk. a licav eo-alb 11m). 5. 4 darab petrezselymet. Ha a hal megIOU fel fei voroshagymaval keszitett kanalnyi ranlassal Ielengediuk. tejf6Uel kisse meg feUorraljuk s piritott zsernlyere . 10 cm. Korpacibreleves gomb6ccal es gombakonzervvel. A gombakoniervet keyes tarkonyecettel. sok huslevel felhigitva ujra feUorraljuk. A gombat vaiban. oraval gombakonzervet dobunk s felfo rral] uk. kozonseges. Talalhato osszel. keyes sonkaval.vkeves borsot. liszttel meghintiuk. . Ieheresek. erosen .6 gombflk . 4 darab murkot. hozzaontiiik. . A fela:pritott konzervgombat borssal. 10. kenyerheijal.. barnas olajszinii. hallal es gombakonzervvel f6zve. A rizskasa. tonkre menok. . M . Barmilyen baromfileveshez a gombakonzervet . 1/2 liter gombakonzervet. f6z6kanaI Hszttel meghintjuk. Kaposztaleves. szagtalan.. Tonk: vekony. . petrezselyemzdldjevel megparoljuk. . karfiol vagy karalahe levesbe gombakonzervet es mazsolat foztink. nyirkos idoben nyalkas Ieluletii. gyenge rantassal Ielengediuk s edes tejfellel elkeveriuk. Huslevesbe talalas elott 1/..6ntve talaliuk. 2. 12. 6. Husa. A gombakonzervet to level felforraljuk s abba tarhonyat vagy csipetket tesziink. Goznbalevesek : 1. hOSSZ11. 11. ut6bb fak6. 4. . huslevel felforraljuk. a voroshagymat. Ehelo j6 gombak / 't. . Lemezeh : ritkak. edes izii. Kalap: szeles. kanal tejfi:ilt s galuska-· \ val talaliuk. vaiial. borssal. sugarasan -tarkan sa v ozott. hozzaontjiik a borsolevest. 1 pasztinakot. . huslevel Ielengeditik..-ig. Iozve. A gombakonzervet vajban apr6ra ~vigott zoldpetrezselyemrnel . tobbsoruak.'31 fajok. 7.kisse megparoljuk. Sz. . nyirkos idoben nyalkas. / Ehelo . Levet Iesztirjiik. Ielkeveriuk. 2 liter vizzel felere lefoziink. levet borsoleveshez keverjiik. erd6s videken. domboru. 7 ern . 9.

Kalap: szivos. gyepes helyen. T alalhato gyepcs helyen osszel.k. nedves.k. kozepen kisse kiernelkedo puppal: Lemezek : ritkasak. Lemezek: sargak kesobb pirosas. (Marasmius seorodinus. pirosas. hamar ellaposodo. 3.. 5. Talalhato erd6s videken. sotetbama. 3. Talalhato napsugaras gyepen mar aprilis. KiilonbozQ Ehetd j6 !!ombak 1. nyulok (a gomba iorditott kupalakot mutat]. mint kalapjanak szine. Tonk: gyufaszaI vekony. porcogos. kozepen pupos. vagy sargas. Husa : sargas arnyalatu vagy Ieheres. tobbsoruak. Lemezek: ritkak. [Hygrophorus conicus. kesob b kiszelesedo.s-agyagszinu. Lemezeh : borsargak. keso nyartol oszig. Tonk: vekony. hengeres. .] Apro minden resze hotelier. Kalap: keskeny. feherek: Tonk. hatakozep esetleg sotetebb barna.) Kozepterrnetu. Talalhato fenyves videken. gyiirii hiively nines. (Hygrophorus pratensis.l Apro. Kclap : szelesen harangalaku. de kisebb. .11ok. [Hygrophorus puniceus. Tonk: halvany-sztirkcs. fak6. Sarga nediigomba. szivosan kemerry. hamar ellaposod6. tolcserszeruen Ielfele ini. M. tavol 8. agyagsargasf. SZlVOS. alul fino man nemezes. tik. feher. (Hygrophorus ceraceus. M.) i\1int elobbi. fiigomba. feherek es lefutok. borsikagomba]. hus-szimi barna. 5-8 em. Ieher. gyepen es moha kozott 6sszeL 4. boltos. Minden resze viaszsarga. de nyomasra fekete szint kap. vekonyan savozott. M :3-6 Kalap: kozepen vas tag szele Iele vekony. Sz. hullamos szellel. kellemes illatu. Szeghigomba. narancsszinu. Sz.tobbsoruak. harmat. vagy [ahejszinu. Voros nediigomba. Talalhato nyirkos reteken. kalapon kis hegyes pup. Kalap : szurkesbarna. (Hygrophorus caprinus. vagy fak6. hosszu. vastagok. tomegesen.-ig. ivesen tonkrefutok. 3-6 em. Kupos nediigomba. 2. joizu. arnvalattal. lapos vagy hailott. harang-alaku. Fokhagymaszagu szegHi~ gomba. leve narancsszinii. Ieketes. 5 cm. borsarga. vekony.) . Kalap: apr6. [Marasmills oreades. Tonk: torekeny. ferden. hamar ellaposod6. IHygrophorus niveus. 2 cm-ig. Lemezeh : tobbsortrak.) [Csibike. Talalhato Ienyvesekben osszel. . boltos. Osszel Tonk: sargas arnyalatu. Husa : fokhagymaszagu. . Barna nyirokgomba.) Sz : 4-8 em. Lemezeh : halvanyak. Rasa: sziv6s. j . Erlekes eheto !!ombak 1. 2. fires.Lemezes gombll.R6kagombaval osszetevesztheto. maiusban tornegesen oszig.] Elobbiez hasonlo. Reti nyirokgomba. sarga. Hasa: nyirkos. Attetszonyirokgomba.

] Apr6terroetii.(Hypholoma tavol. TaIalhat6 fak alatt arnyekos helyeken. cybe rimosa. Csikos hocskoros gomba. tonkkorfil Ieher udvar marad. Lemezek: sOtet-sargak..' Lem~zek: t6bbsoruak.barna. 6sszeL K¢seru.] Elcbbihez ha. bilagombara emlekezteto.. K6zomb6s. gyokerek cseszealaku .2.mes . rotus olearius. fasciculare.vhusosabb. uegyfele hasad6.L Kisebb vagy ko- 1. neha szethasado.. [Pleu.: sziirkek.: szurke. . 1ecszeriiek. Nem merges rosszizii gombak (Marasmius peronatus Bolt. Gyapiasliibu szeg:fiigomba. Tonk: vekony. 'Kalap: szeles harangalaku. Feher sporai vihamvas.] Tonk: rostcs. Galler nines. mulekony Iatyollal 5. Kalap: kupos-hengeres. Kalap: kensarga. sokszor hailott. . . Vilagito Iaskagomba. tonkignvulok.: agyag(H. Sziirke rokagornba . Lemezek . A gomba minden resze barnas. '(Volvarea volvacea. T alalhato erd6kben ossiel.. Kozepen legso-. sziirkesek. hasasok. osszig .] Csiperkevel osszeteveszhet6. Husa: feheres. vastagabb. sely6. sonlo.rossz·izu. Kalap: barna vagy szurke. 3. 1. Vorhenyes kenviraggomba . hamar kiteriil.sarga. . idovel megbarnu Inak. Taialhato korhad6 fan. csipkezettelekkel. Tonk: nyulank. . hosszas. sokszor sugarasan behavoros es-tegl aszinii. felett siirii csoportokban. neha barna vagy rozsdaszinii.. trom.fajok. sziirkes urnyalatu. kesen bolyhos. Talalhato fegyvesekben.) r6zsaszin iiek.] K1:izeptermetji.barnas. Korhad6fan tavasztol Lemezek. 3. nyaron es 2. rostos. Lefomizva ehet6! Kalap: sargas-feher. tonkigfutok. szilard. Gumos susulvkagomha. sugaras vekony sziirke savokkal. tonkie toven feheren molyhos. lagitanak. Ieheres.llno. Talalhato kemeny fatonkokon.] Lemezek : fehcres-rozsdasargak. szelen szinte feher. Fanyar kesersado. tetebb. sublateritium. sima. piszkos. Kenviniggomba.zold arnyalattal. sargasfako puha es nyirkos. IoszlaHiivelyburok: Ieheres vagy sztir-. vekony. sarga. csikos. vagy piszkossargas. Tonk: Ieher. Ieheresek vagy olajszinuek. Ielso reszen Tonkje sotetebb. feheres. nyosfatyollal es gyuruvel. feher. cybe sambucina. narancsszinii vagy rozsdaszimi. zeptermetti. tonktol . nyes izU. hasasok.) Szegiiigombahoz ha80n16. inkabb selymes. (InoTonk. (Cantharellus cinereus.'k.. Tomar susnlykagomba.

Tonk kisse nemezes. husos kalappal. szelen lelele kuukorodo. Tavaszi toke!!omba. Sz. Barnahatu laskagomba. WIeser alaku. • T alalhato korhado fatorzson vagy annak kozeleben. nyaron. foggal . 6. vagy sziirkes- Kalap : kagyloalaku. Husa: ruganyos. Husa: lisztszagu. Kalap : kozepen kisse benyomott.40 Ertekes eheto gombak "idoben. leloldalt a116.. (Pleurotus ostreatusl. (Pleurotus fuscus.-okt. Ieketek. Ieher. a kalapba fokozatosan megy at. kesobb rozsas arnyalatuak. Kalap : 'ellaposocl6. 4-12. salatagomba. 7. esds jl1ll. lapos. Apr6 v. csony. COl.Husa .-ig. ferde. barna. Talalhato szilvasokban. Jellegzetesseg«: ~gymas mellett s egymas folott tornegeson tor e16.] Kozeptermetu. Tonk: rovid. barnas foltokkal szepen tarkazva. esetarnyalattal. Tonk: rovid. Iak gyokereinel nyaron es os~zeL 7. biikkfa. fak6 vagy halvany borszinu. ut6bb .. Elobbihez hasonlo. gyepen. kozeptermetii . puha.) Sz: 6-10. nyirkos id6ben ragados. Lemezeh . vekony. - tonkhoz nem nonek. Kalar: laposan szettertilo. bor tapintatu.) Kalap : lapos. Feher cOlopgomba. Lemezeh . ar- leg sziirkes 8. Ieherek. vagy . feherek. gelyva.. feherek. Laskagomba. . T alalhato gyepes helyen. fokhagymazo. [Pleurotus geogenius . Lemezeh : siiriin a116. (Pholiota praecox. meszfeher. Pluteus cervinus. barna. pelyhes. kozepen benyomott barna. Tonk. Ord&g:szeker laskagomba. sziirkek. utobb piszkos-sargas ulmarius). szelen sugaras megrepedezc.] Ala- tonkrefutok. Talalhato kulonbozo Iak tuskoin 6sszel. sziirke. kerek. (ClitopiIus Prunulusl. Foldi laskagomba. Lemezeh : Ieheresek. visszahajlo szellel. tonkre fut6k.] Apro. 4. Ieheres. Ehetd j6 gombak 6. Tonk: halvany-barnas. nyalattal to nkrefutok. alul szorzettel. feheres. akacosokban. Tonk: gyertya egyenes.-ig. nyirkos helyen. 8 cm. Ielallo. 5. Ieher. tobbsoru. Beg:ongyolt peremii colopg:omba. piszkos-sotetsargas vagy barnas szirrii. (P. igen szelesek. (Lasa. hosszuak. kesobb halvanyabb. (Paxillus involutus. kesobb rozsas arnyalatuak. Sz . Iako. 9.sziirkes arnyalattal. Talalhato szur6s bokrok. anizs-szagu. tobbsoruak. Talalhato szilvafan. bukkian. bo sp6rapor. Husa : feher. kozeptermetir. nyarfa. tonkbe atmeno. Lemezeh . karimaja erosen bekunkorodott. szabalytalanul hullamos. Kalap: kerek.' sp6rapora rozsaszinii. Telire besavanyitiak. Talalhato Iak tuskoin es Ioldon is tomegesen ossztol telig Laskagomba modkira keszithel6. Kalop : feketes. tomegesen. halvany-rozsaszinuek. Lemezeh : Iefutok.

Lemezek : sotetes teglaszinuek. kesobb barnaLemezek: Ieheresek.. vastagtonku. Karelyos susulykagomba. nyaron es osszel. barnas szinu. Egyesek szerini ehetb. kisse selymes-pikkelyes. kiveve barna leme:zeites barna mulekony fatyolat. feltonlten t . kisse hajlott. Elobbihez hasonlo.feheres. Cortinarius violaceus. . mulekony. Talalhato erd6kben. lemezek: fak6k. Kalap. selymes. Talalhato arnyekos fenyvesben. Cortinarius sanguineus . csavarMezei csiperke \ . de minden Csikos bocskoros gomba szinte vervoros. Husos. vagy fak6. Ieher tonkent feheres.41 . 7. 4. s6bb megbarnulnak s Iureezelteluek Rossz izii.: fak6. mulekony fatyollal. IolKalap: harangalaku. vastag husu. 8. netn merges. kesobb megbarnulnak. pelyhes. Kalap: karimaja elesen behailott. fels6 reszen Hilvelyburok: cafatos. rostos. gyapjas. reszeben ibolyaszinii. pelyhes. Tonk: alul vastag. kesobb hus. . de ertektelen. barnas szinii. Husa: kellemetlen izii es szagu. pikkelyes. Corttnariusalbo-violaceus. N em merges rosszizii gombak Merges gombak. . Tonk. Cortinarius armillatus. Tonk: feheres-Iako. hengeres. barnak. szeben 10. Ehet6 es aszalhat6. sziniiek. Ehetti. szabadok. rozsda vagy rokaszirui. barnas arnyalatu 11. vekorry husu. Lemezek: szelesek. 9. minden reLemezek ke- menetszeruen elrendezett foltokkal. pikkel yes-pel y hes. Tonk: sotet teglaszinii. Volvaria bombycina. Kozep tInocybe fibrosa. ibolyaszinii.) Apr6. . feltiin6en sotetes teglaszimi. feheres vagy rokaszinii. termetii.sak. Kalap: fak6. de kisertekii.

ven barna foltokkal es raizokkal. kesobb rozsda.van. fokozatosan megy at a kalapba: 10. tonkhoz n6ttek. 9. mohas fenyveT alalhato nedves id6ben lombos sekben osszel. korhad6 Tonk: rovid. sargak ut6bb tetbarna. Sziirke rokagomba. (Canharang es laposra szetteriil. suruek. vekonyodo. Tolcseralaku rokagomba. Husa . t6lomb k6z6tt maiusban. .' foltokkal.nuek. vaskos. . T alalhato fenyvesekben. vagy ki. Barna nyalkasgomba. barnas s21.) Sz: 5-7 ern. I _ . liagyon riyalsavanykas. Talalhato nyirkos. T(jnk: halvanysarga.) M: 5-12 cm. de barnabb.". [Kensarga vagy zoldes kalapu nem · (C. nyulank. szaLemezek _:Ieheresek. (Phollota Lemezek. mely lapos11. vorhenyes-sarcaperata] Kozepterrnetii. ut6bb Paxilus involutushoz hason16. 6-10 em. . kesobb Lemezeh: sargak. Tonk: vekony. iyiirun alul. 8. kozepen t61cserszerti. vizenyos-Ioldes Husa .-ig. tonk kozepen hofeher. de nem csipos izii. kellemes illatu. kas. Vi:iltozekony lokegomba. kes6hh szetteriil. Kalap: kupos vag)' felg6mb. · gak ut6bb Ieheresen deresek. Husa: szagtalan. szelen [inoman csipkezett. barnas szinii levet tartalizii. _nyartol M. '. " Kalap: hata sziirke.) behasadt. okkerGyiirii : mulekony. 'szabalvTonk. . 5-7 em. Tonk: Ieheres. vekonyak. korhad6 fan vagy kozeleben. masra levegon rozsdas szint valt. maz. bestipped. 8 cm. toven sargas. iniundibuli-Iorrnis. vagy piszkos okkerszimi. sotetszinii szrirkek. gy6z6. tonkhoz n6Uek. alul soLemezek: rancosak. Talilhat6 meszkohegyeken. kesobb sotet-barnas. Paxillus atrotomentosus. utobb harang. sargak. - ". szelen Iako-sarga szinu. Iehil fak6.] Kalap: sargas-szurke. Rancos tOkegomba. egyenes. fak6.y iahejsziniiek. atlyukado. hamar "Vag. barnas. tak6 13. hatan tharellus cinereus. egyhelyen Iehet.talanul karelyos. hulTonk: sima. Kalap: szirrkes-barna. sziirkek. nedves id6ben zsiros tapintatu. [Pholiota mutabilis ) Sz. utobb hamuraz gyep kozott 6sszel. konnyen Ievalok. szelen hullamos. esetleg Iilaszinii arnyalattonkje sotetebb s surim nemezea tal. Kalap: gombalaku. Ieheres lamcsak. varry-sargas. hailott. (GomHusa : halvany kensarga. gyakran villa. apr6 pikkelyektol erdes. v ekony. kozepen barnabb.M. nyomasra eIenk barna szinii egyebtitt halvanyiako szagtalan.Ertekes eheta ~ombak Eheta j6 gomblik Lemezeh i kisse tonkrefutok. Ioszlanyos fatyolgyiirii sak. eg}' 12. gyenge halszinii.· alul hofeher. _ 'csom6ban tomotten egyrnas mellett. osszig. Talalhato cserjesekben. nyophidius glutinosus.

Kalap: karimaja lefele hailo. elen- . elsotetednek. -" nyalatu narancssarga. ha- (Clitocybe r6kagomba.''''01. tove sokszor Ieketes.: feherek. Tonk: Ieher. -erclas helyeken .ls! Talalhato erdei Ienyo kozelebben Valtozekony ti:ikegomba.: Nem merl!es rossslzii i!ombAk1 Mer~es gombilk- Talalhato 10. nyulank. Narancsszinii aurantiaca] . tragyas kover talaion. . 1 napalatt szetteriil. Kalap: keskeny. fekete sziniive valnak s tintas leve szetfolynak.konyh feher.. ven borszimi. nyulank. 13. osszeL Gyan(. enyhe vagy edeskes : . esa uSU . (Coprinus-ok) . Fiatalan ehet6k de kisertekiiek. Husa : gyengen lisztszagu. Lemezek. Kisebb s kebb piros sziniiek. Tentagombak. pirosas ar- Tonk:. ve- utan.- KeUemetlen izii. gyakran finoman nemezes. Talalhato csoportosan. meleg idoben. Lemezek : redosek. Laskagoinba " ~ tau vekonyabb a rendesnel. ! Keoyin1g gornba Ktizonseges csiperkegom [)<11 . 12.

Paxrllas involuiu. elein szeles-felgomb vagy harangalakkal. Mestersegesen ezt terrnesztik. (P. kesobb csupasz. szinte fe- M. 12-20 Ehetc jo gombak 14. vekonyak. \ szeles. Egeszen fiatalon feher. rufescensl. finoman korpas. T alalhato fenyvesben· es gyepen em. Feher hatu. feltiino szagu. Tonk: sima. hailott szeles. Ielttino. legelokon. (P. vekonyabb tonkkel . 10.Barnahatu csiper'kegomba. a termesztett barnashatu. sugarasak. Ieher vagy Ieheres felsa reszen gallerral.l Kalap: Ieher.=" Husa: ieheres. Tonk: szalmaszinii. megsargul. E16bb. gyenge. 'sis. 1. erdokben kes6 nyaron 8S 6sszeL . szaraz pikkelyekkel. nyornasra 11. ontve ta- . 1/2 liter gombakonzervet vaiial s huslevel felforralunk s keves citrornle hozzaadasa utan a 4 tojas s8xgajaval ieleresztett levesbe keverjiik s' piritott kenyerkockara laljuk . fiatalon majdnem gombalaku. ketek. Erdolak6 Iehercsiperke. szalmaszinu. maiusto! novemberig. . forr6 nyaron es 6sszel. 15. Lemezek . ' Kalap . mereven felrea116. Husa: kemeny. Als6 . es hussal.s. Kit evokanal lisztet vaiban viMgosbarmira piritunk s 2 liter huslevel 1 6raig lassan f6zZllk. nan pikkelyezett. Gyiirii vagy galler gumoszeru megvastagodas vag)' hii[eher vasv Ieheres. feher. fak6. hajlott. Talalhato ela es korhado fakon. Sz.) . (Pholiota squarrosa) Barnatokegombahoz hasonlo Kalap. kesobb szetterul. TalaJhat6fat6nkon. Ieheres. c. kozepesnel barnas Ielbor. szeles. rozsaszinuek. Almagomba. ieher pikkelyekkel. silvicola. Kozonsegfscsiperkegomba (Psalliota campestris]. Talalhato lovakjarta tisztasokon.resze~ velybl1rok nines. mereven felrea116. husa aUg szinezodik. Mezei csiperke.Ertekes eheto f:!omblik Tonk: JeWJ feheres: 1eJ'ebb faka ' ve'k' onyan savozott. Erdos helyeken terem.itOl abban kirlonbozik. keskeny.. vegiil gesztenyeSziD'liek. 13. 5-8 'em. ElObbihez hasonlo. . . szaraz pikkelyekkel.· . hogy kalapja barnabb s husa levegon rozsaszines. . csokolade sziniiek. 12. esetleg bar- . arven- Rokagomba '"" 13. Gyiirii :. ut6bb voroses-barnak. (Psalliota campestris f. hosszukasak. feltiino.

. borssal fliszerezett ferro ecettel leontitik. A keserugomba konzervet aprora tort fokhagyrnaval. . A konzervgombat szalonnaval. petrezselyem levellel egybe apritva. tojasieherjevel. Piritott zsemlere ontve talaliuk. Apr6ra vagdalt konzervgornbat kisse megparolunk.. huslevel feHGzve. hozza . Levet elontjiik. 3.Nem merges rosszizti gombak 14. liszttel meghintjuk. 4. liszttel meghintjiik. A konzervgOInbat zsirban lllegrantjuk.' ' 2. 4. 2. A gombak.. ' Gombamiirtasok . 4 toj as sargaja val ieleresztiu k s belekeverunk 1/2 liter gombakonzervet. mint a gombabecsinalt'at. 2. A gOlllbakol1zervet zsirban keves borral felorraljuk s paprikas hus melle adiuk. keverunk hOZ23. borssal meghintve talaljuk.onzervet tejHSlben aprora vag ott z61dseggel. 3-4 kanal tejfOlt. A gombakonzervet zsirban Ielf 0rralj uk. A rizst osszekeveriuk az aprora vagdalt 'gombaval.: de apr6ra vitgott siirtibb levet adunk zold petrezselyemmel vaiban keyes levessel Ielengedjirk s GombaRalat4k : L A konzervgombat leontiuk olaiban parolt borsos. melyet vajban citrommal izesitett husleben ielforralunk. petrezselyemmel s tejfellel elkeszitjiik. vag)' daralt konzervgombaval s tobb eresztekkel . 15. L Ugyanugv keszititik. 5. Gomba-hbrtieseh : 1. huslevel Ielengedjuk s izesitve hus melle talaliuk. ahogy van. A laskagombakonzerv kaposztalevel osszeiozve. A gombakonzerv leontOtt leveben rizst Iozunk. Rizikekonzervet ngy adiuk. Ket evokanal Iisztbol vajjal vilagos rantast keszitunk. petrezselyemzoldievel rantiuk s hus kore talaljuk. ecetes hagymaval.-paprikas csirke melle. ket liter huslevessel Iellozzuk. 3.

edes Iuszeres. kerryermorzsat adunk hozza s ebben kisutiuk a lepennye gyurt gornbavagdalekot. L Eheto jo gombak Gomb. Talalhato lombos erdok alian. de vilagosabb s szinte Ieher is lehet. 2. kepezik a lemezeh : halvanyrozsaszinu.pr6ravagdalt konzervgornbat beaztatott zsemlevel. Retegesen telerakva. . . Leveben szeles meteltet f6ziink s leverdl leszurve osszekeveriiik a gombaval. Husa : levegon rozsas szint yah.. 3. rozsdas arnyalatu vilagosbarna..k : 1. reteken. Esos osszel neha tomegesen. Tonk: hosszu. Erre Ielapritott konzervgombat teszunk. fiiszerezziik. Az a.· Labasba vajat' teszunk s kenyermorzsaval meghintiuk. A konzervgomba szeleteket petrezselymes ferro zsirban megIorgatjuk. Ielul gyiiriivel. legalol feher kisse duzzadt. . Narancsszinii nyalkasgom- . kesobb csokolade. hoI sok korhad6 level van. Kalap: szeles. A kett6s kup also reszet 3. 10 cm. tejjel. kesobb csokolade. 46 Erlekes eheto gombak Lemezek : maidnem Ieheren halvanyak. leiebb halvany. esetleg Ieher pikkelyekkel. neha kisse pupos. vaiial (helyette aprora vagott szalonnaval] osszekeveriuk s kikent formaban kisutiuk. . ba. felso reszen esokolade. . kozepen gesztenyeszinii. hussziniiek. anizsra emlekezteto illattal. . [Gomphidius viscidus]: Sz. kesobb lapos. kaszalokon. M. A konzervgombat kemenytoiassal aprora osszevagjuk.rizzsel retegesen osszerakjuk s atsut] uk. fenylo. Sz. Erdei barna csiperke.-ig. sot barna sziniiek. Talalhato erdei tisztasokon. kesobb szurkes-rozsasziniiek. A konzervgombat meteltre vag~ juk. apr6ra vagdalt szalonnat teszunk belseiebe vagy vajial ontozzuk s melegen talaljuk.rii alatt rozsas arnyalatu. .. ernyos vagy harangalaku. 512 em. tetejere ivajat tesziink s kisiitjiik. A konzerv-metelt gornbat zsirozott edenyben fott . Hiiuelyburoh : nines. 15. Tonk: lemezek alatt halvanysarga. Juhturoval is j6. Kalap: szeles. A friss kesertigornbat szenen vagy roston sutjuk. Husa: levegon is Ieher. barna. selymes. ' 14. Zsirban apr6ra vagott hagymat parolunk. F orro hagymas zsirral leontiuk. Gombateszt6. sot barna szi11liek. silvatica]. alul gumosan kiszelesedo. . Tonk: nyulank. borsot. kett5skuphoz hasonlit (jellegzetes) felso resze kozepen kis hegyes puppal. (P. par toiassal.asitlt: 1. lyL 10 cm. ilyenkor a kozeppup eltiinik. soval. . Lemezek: halvany-rozsasziniiek. sima. 6-8 em. 2. puha. szele Iele piros arnyalatu. sot.dg. 4. siiru palaosinta tesztaba martiuk s lorro zsirban kisiitiuk. gyii.

Gombaf8zelek: A gombakonzervet megborsolyuk. Gombapaprihas : Egy leis zsirban raniast keszittink. T ejieles gombaeteiek:. Csaszdrgomba siitoe : A Iinomra apritott gombat. Konzervgombat turbolyaval adunk baranybecsinalthoz. liszttel. 3. Rizst vaf!:j f~lkemenyre fott tojast is lehe'l beleadni. paprikaval fe1forraliuk s teilellel leontjiik. huslevel es tejfellel feleresztjuk. olajban piritiuk ... A gombakonzervet zsirban piritott hagyrnaval. Gombaiohsm»: A gornbakonzervet iorro hagymas zsirba tessziik. zold petrezselyemrnel zsirban parolt gombaval.r. A gornbakonzervet teifollel felforraljuk. .Metges gombak Gombabecsin61tak : / 1. zold petrezselymeres 'tej£e1t keveriink hozza. vagy rostelyon megsiitjiik. huslevel berantiuk s hozza adunk tetszes szerint tojist. huslevel Ielengeditik. petrezselyemrnel feHoraljuk citornheiial s borssal izesititik. tejf611e1. . A gornbakonzervhez rantast. megpaprikazzuk. 4. borsot. papri- 2. Gz16. tejfelt. keyes ecetet adunk. petrezselyemmel kava! fiiszerezziik s tejfollel leontjuk.. borssal. A gombakoniervet huslevel. megborsozzuk. scval. Gkomyelvgomba bat vaiban kisiitjiik tojassargaia val. Rhst f6zunk bele vagy phitott zsemlevel talaljuk 2. zold petrezselyemmel paroljuk. kisiitio : A szeletekre . safrannyal izesitiuk. zoldseggel. ha leve elparolgot! liszttel rneghintjiik.bgomba piriiua : Fokhagymaval. _ . A gombakonzervet zsirral. kenyerrel keverjiik ezzel kortrlrakiuk az egesz gombat s lassu tiizon megsiitjuk. A gombakonzervet a rantasba tessziik. 3. borssaL. A gombakonzervet zsirral. 1. . fok-' hagymaval. berantiuk. s hozza adunk es lelorrazott gomhagyrnat s Ieleresztiuk . vagott sot. Gombasrizs : A gombakonzer'v leveben megf6z6tt rizst osszekeveriuk a borssal.petrezselyemz6ldjet s hagymat.

korzet modiara el- s toiast 6nhink Gombarantotta ra. Lemezek: lecszeruek. toiasfeherieben es zsemlyemorzsaban megforgatva. megszoriuk gombaval. gomba. oldalonl fei savanyu kaposziat megvagunk. Talalhat6 lomberdokben. Zomancos labast kikenunk s ebbe rakunk 1 reteg rizst. az egesz csiperket meg~ toltiuk. (Folylall\sfl 48. toias. s6 es 10rsb61 kesztilt toltelekkel megtoltjuk a kucsmagombat s megparoliuk. borssal. . 16. keszitett Gombos k6. Rokagornba. s6val. karimaja ossze-vissza lefele hajlik. t6nkrehlt6k. MegfOzes utan kihulve fO~)Tasztjuk. gesztenyeszinu. kisse borsos izii. kesobb ellaposodik. hata kozepen bemelyedt. A kockara vagott konzervgombat rizzsel es zsirban parolt hagymaval osszekeverjiik. Rizskasat zsirban megpuhitunk s vizzel felengediiik. maid ismet halvanyabb es sargabb arnyalatu. 2. tojassarga. Husa: kernenyes. petrezselyemzoldievel keverve. Piritoti. szetagazok. erre sonkat zsemlyemorzsaval. Ioszlanyos.poszta: 2-3 Gombos ta!taUkoposzfa: • Gombapasieiom : A hagyma nelkiil paprikaval gombaval pastetornot toltiink. : A gombakorrzervet paprikaszsirban meglorrositjuk Taltoll gotnba. A konzervbol val zsirban megporkoljiik szeletekre es megpaprikazzuk vagott gornbat hagymas kesz tojasrantottaval osszekeverve talaliuk. Rizs helyett pityokat is hasznalhatunk. leontiuk teiiollel. T alalhato minden erda arnyas reszen juniustol novemberig. [Cantharellus cibarius]. sonka. szalonnaszeIetekkel diszitjuk. OraIt borjuhus. fenyvesekben. szabal ytalan to lcseralaku . A konzerv gornbat laskara vagjuk. A tolteleket ebbol keszitiiik s a vagdalt kaposzta koze laskara viigott gombat keveriink. teifollel leontjiik. leiele vekonyodik. Sz. Kanal zsirban 2 kocka cukrot megpiritunk s a kaposztat benne megpuhitiuk. A retegesen elkeszitett etelt talraboritiuk. Tonk: sima. 10 cm-ig 1Gsebb es kozepnagysagu. erre egy reteg kaposztat. boriusult vagdalekkal. atmegy a tonkbe. . tojassargak.trtekes ehetO gombcik Ertekes eheto gombak fiatalon kisse domboru. kisutjiik. Ekkor a megf6tt burgonyat karikara vagiuk s hagyrnas zsirban rnegforgatva rakjuk. Husleben fOzi:itt csiperket hus. halozatosan osszekapcsolcdok. megpaprikazzuk es ugy talaljuk. teibe aztatott zsemlye. Gyiirii : duzzadt. Kalap: sarga.

A megf6tt piszrang levevel egy darab piritott kenyeret 'peppegyurunk s a gombahoz keverjiik. 1/46ra mulva huslevel Ielengedik s meg 1/2 6rat f6zik. vagy szaga sem megbizhato. scitrommal izesitiak. A merges galamhicak ize nem csipos s szsguk nem undorit6. A csigak egyes merges gombakal is kikezdenek .-egon kek. A rryersenen he fzu nem mindi_g ehet6. barssal. Gombdsomlett. azutan erosen megmegpiritjuk s utana petrezselymet adunk.ik. fokhaglllaval izesitett vaiban piritjuk. Olyan gomba is lehet merges. zdldpetrezselvemmel osszekeverve Ielaztatiuk huslevel. modra: A Ieforrazott riziket. zervgornbat omletbe Rostelyonsiilt .t konzervgombahoz edes teifelt es cukrot keverimk. izu .. 5. fa kb agymas . Az egeszbol liszttel s vaiial martast keszitiink s a pisztangra raontji. Aszalas vagy Ieiorrazas ulan is halalt okoz a gyilkos galoca.49 Nero. 3. Tyuk gombauol : A vizben £Ott tyuhoz gyenge ranlassal berantjuk s meglejfelezziik. titi roeg. Csiperkekenyer: Edes teifellel cs kenyerrel megtoltjuk a gamhcif. . Gombatorta : Aprora yagot. 4. vagva zoldseggel s vajjal tort ketszersiiltet. gombakonzervet teszuuk. Sok csipds pedig ehetd. mig a legmergesebb ga16cak szine alig valtozik. T ojassfu-gajav-aJ ke- verve piritottkenyer szeletekre keniuk. soval. s6s faolaiban aztatjuk. Pisztrqnggom Moat: Az aprora _ vagott J<onzervgom bat mogyorohagymayal. a gombat rostelyon Apr6ra siitjiik.. rosszizfi gombak Merges goxnbak - Piritottkenyer gombdoal: A konzervbfil felaprilott gombat citomlevel. A gombak enyhe vagy csipos ize. borssal. petrezselyemmel megfozik.. Teves hitek a merges' gombdk leliemereeere: 1. mely a le. zold Yagy pirosra valtoztatia szinet. Nem minden gomba merges. hosszat Gomba francia m6dra: A megmosott s felszeletelt ':gombat 2 6ra borsos. mely az ezilst kanalat nem feke. Rizike seed. keverve a kon- gomba: Apzora vagoU zoldseggel es vaiial megt6ltve megsiitjiik. 2. merges.

. Nyirkos fenyvesekb n. M. 2. alul hosszu 1-2 mm. nehez te timunkat \'egzo munkasaink es kulonbozo betegsegben szenvedo testvereink vitaminsztiksegletenek fedeleSere. Kalap: barna. [Hydnum imbricatuml (Oi. Husa es tiiskei torekenyak. Cserepes gereb~~gomba. keso bb feketes.es szaraz lomberdoben juliustol okt6berig. ha tan feltiin 6 nagypikkelyekkeL Oregebbnel 'a kalap hata kozepe tolcser-szertien berne- Eheto jo gombak 1. 10 cm-ig. 15 cra-ig. Szerte agazo. Siingotnba. . csol oladeszinu. hu-' sos t6meg. Sarga gerebengomba. Feltiin6 Ieherszinii. Nagy sarga korallgornba 60 is Bangya Ukol't kerjcn Ettal soba el ne tel'jen! A gomba nagy Ieherietartalmanal iogva elsorendii kozelelmezesi cikk. z agak csucsain \ annak C om6 an a Ieher tiiskek. katonaink.. [Hydnum Erin aceus) Nagyjab61 felgi::imb alal u. fenyo{a t6n:seb61 nyaron 110 1 i.Tfiskes Csovek vagy lernezek helyett szamos Erh3kes ehetf gornbak 1.-ig. vastag. 15 cm. Csipkebogy6 gyiijtessel nagymertekben hozzaiarulbatunk gyermekeink. 2. neha halvanyszurkes. sargas-fako. Sz. (Hydnum repandum). Kalap: zsemle. ' T alalhato fenyo. alig toicseres. Tonk. barna. hal vany-okkerszinii. emellett a gyiijtoknek is igen szep kereseti lehetoseget biztosit. Ieher yagy zsetnle-szinii. Talalhato erdei Ieny6 alatt nyar- lyedt. or g es tol oszig. Gyiijtsiink tehiit minel tobb gomb6t! . melyen a kalap a tonktol csak nehezen kiilon boztetheto meg. kesernyesek. (Hydnum coralloide ). puha tiiskek vagy szorok boritiak. elazottak szivosak. Husa :-zamatos izii es szagu. hatan inkabb sima. F eher gerebengomba. Sz.. vagy pisztrang gomba). T ahilhat6 elo es egeszen el nem halt falton. gyiij tese tehat hazafias kotelesseg. Feliil ki se ellaposod6. 8-20 em.

hanern legalabb a csucsokon Merges gombak iok). N em merges rosszizfi gombak nmn Iuligeno. Az Erdelyreszi Hangya kezdemenyezesere megejtett tudomanyos vizsgalatok megallapitottak. hogy vitamintartalorn szempontiabol ez a gyumolcs kivalik az osszes erdei gyumi:ilcsok koz:iil. Talalhato f61eg fenyvesekben. Fiat a! habb es nyalkasabb.. marvarryozctt. Tonk: - Hegyes kucsmagomba Talalhato tragyas helyeken. koraban feher vagy rozsaszinu toiasba van burkolva. utak legelokon. .olaceurn]. de pu- 2.Szedese igen konnyu es jovedelmezd. alul rovid tonkkel s. L Keserii gerebengotnba. (Scleroderma fa- feheres-sz u rkek. . csak pik-kelyei vekonyak s tuskei nem barnak.~ Husa: reher. Phallus impudicus. . gyokerszerii myceIiummal. felttin6 vastag vilagos szinu b6rrel. Nagyon keseru..'. palinka es likorgyartasi eel okra. Ennelfogva kivaloan a 1k a l m as n a 'k bizonyult jamek. de leveg6n ibolyas vagy zoldes szint iatszik. Cserepes gereben gornba A berkenyet [korust] eddig nem gyii:jtottek rendszeresen. Kalapja ugyanolyan . Cserepes gerebengombahoz nagyon hasonlit. szorpok. uinyi hosszu . menten. Sertestrtlli. Tonk: nyomasra z6ldes-fekete Merges! Szarvasgom bat hamisitjal: ezzel. mely kucsmagombara emlekeztet. feher. szint valt. Kivulsarga vag}' Ieheres s tobbe-kevesbbe pikkelyes. . kes6bb sporaporra hull szet. # gombcik gyenge ruske vagI' sz6r van. Kisebb burgonyalaku. Belul feketes. kin6tt koraban undorito szagu. de nero. Husa : toias koraban ehet6. (Hyd- 1. . Kalap: piszkos zoldszinu.

Lila rokagomba. Kucsmagombak. cso. elala].] Fobb fajtai: 1. csipkezett elii. Az egesz kalap mezes-Iep sejtjeihez hason16 Ieluletu. lemez. 7. crispa]. Arnyas erdoben talalhato.] E10bbin01 kisebb. Sziirke trombita gomba...ucsmagomba (M. Cseh kucsmagomba [Verpa bohernica]. esetleg sotetbarna.. 1. sarga. Fiaialon ehelok! ~ . (Morchel1a-faiok. also resziikon Ieheres. Iefele keskenyedo. trombita alaku.Trombitagomak. kalapba megy at. Szagos rokagomba. 3. tuske. ranees. (Gyrocephalus rufus» rozsas narancsszinu.] .) A kalap hata es alja kozt szelessegben alig van kulonbseg. crassipes P. egynemiien husszinii vagy kesobb barnabb arnyalatu. Sima kucsmagomba [Verpa conical. cQnica). Kozonseges kucsmagomba (M. tonk Ielfele trombita alaku. :f-Iosszukas fii alaku. Kocsonyagombak . [Cantharellus clavatus. !ClUCOS. Minden kucsmagomba kivetel nelkul ehet6. ·husosabb. [Craterellus cornucopioides]. (De a hozzajuk hasonlo papsapka gbmbak kozott mergezok is vannak. huvelyburok nelkiil. esculenta).l 4. egeszen sziirke. kehull szet. 5 . vekony. Fattyu kucsmagomba (Morchella hybridal. vegig iiresvekonyhusu. mely felul fustszinii.] Apr6. 1- Gomb vagy kortealakuak. belli! iires. (Cantharellus lutescens. sargas-rozsas-ibolvaszinti. Vastagt6nku kucsmagomba (M. vastagabb. [Lycopedron sobb barna Iajok]. Hegyes k. Poieteggonibak. 2. 1. Alig lathato meg. 6. . Ujjnyi magas. Mindaharom eheto l \ . (Craterellus fajok. sporaporra Belseluk feh~r vagy v11agos: szinir. Fenyves kucsmagomba (M. 8. Magas kucsmagomba (M. 3.

nyaron es osszel. (R. gigas]. Ha elkeszites eMit leiorrazzuh es leviikr61 lesziiriiik. bors.igak csucsa barnas-piros. 1.) a veg. Agai ossze-vissza hailitottak. vastagabbak. lR. magas. T6v~tol elagaz6. de hasznala] el6H valamennyi Ietorrazando. 6. erdos helyen tahilhat6. ehet6k [ Korall (Ramaria) gombak (palanka. Nagy sarga korallgomba. 5. Fak6 papsapkagomba (H.. gyengen erezett. vizenyos gombak. 2. Keso Papsapkagombak. Cudonia circinaus... crispa].. Z61dfogu v. pallescens] . . Ciira korallgomba.. Husos tonkie s vastagabb agai feherek. infula).nemezes vagy lisztesen deres. Iacunosa]. Keiee! . T(h~kie 2-6 em. rozsaszinuek. 2. Vastag tonkje s aga! 4. klaris. Rozsaszinti korall gomba. rabietina.) Nemileg a kucsmagombakhoz hasonlitanak. Talalhato lucfenyc alatt. 5. 8. Ok61nyi vagy i6va1 nagyobb. feheressarga. medverarok.szarvas. Talalhato erdos helyeken maiust61 6szig . masok szerint merges. E16bbihez hasonlo 3. nyirkos.) Valamennyi ebe10. szarkalab gomba. kecskeszakall. Pusp6ksuveggomba (H. (R. Egyesek szerint eheW. (Helvella fajok. nemezes. Narancsszinti korall gomba. (R. Vorhe':!yes korall gomba. aurea]: aranysarga. szeles. KCizonseges papsapkagomba (H. Spathularia clavota. .3. illatos. 5. Sok kCizuliik merges vagy gyanus. Leotia Iubrica.. (R. Orias papsapkagomba (H. sZiegf. 7. rufencens. de a kalap szabalytalanul fodros. Fekete papsapkagomba (H. hullaraos. Agai rugalmasan torekenyek. Agai kisebbek. menyes. Apro papsapkagomba (H. esculenta). formosa). sarga korall gomba. felso resziikon sargak. 1. piszkos-okkerszinii vegagakkaL Ke. medve. . 9. kisse aHets20 kocsonvas husu.. Tove Ieher.) Kisebb. . pitonka. (Ramaria navajo Halvarry-viaszsarga.. botrytis]. tekervenyes. rojtos: tortyos. siirubbek. Merges koztiik nines.U. 4.

Szi. k02e1 felmeteres 2-7 kg. Stiru csoportokban no nedves erdei talaion . T alalhato elhal6 kemeny fan.) Sziirkes szinti. . Apro. inaequalisl. Merev korallgomba.irke cseszegomba (p. ' 13. Apr6. Iakosarga. cochleata]. Kitunoen eheto. 5. Hason16 csak sokkal kisebb. Vekony. Jelentektelen. Kisbunk6sgomba.(R. 8. Mozsariito Cseszegombak -. nagyon 7. Nyoelbarnul. (Sparassis crispa]. hajlottagu korallgomba. 1. Fenyvesekben 6sszel t6megesen talalhato. de Ioldon is osszel. Talalhato Ienyctorzseken. Eres l~esztenyeszinli) cseszegomba]. bunkos gomba. behil tires vegagakkaI. Talalhato fenyves videken. 3. 6.(R. Ferde (fak6 narancsszinii] cseszegomba (P. elagazo. badia. hailott agakkal. hiszeres illatu. Sarga bunkos gomba. Vastagh sotetbarna vag)' Ieketes. kemenyes. 7. . igen apro. 11..(C. (C. Merges kozottuk nines. . sargaszinu. 9. esa utan. kisse ragados. Csipos utoizzel. torekeny. Iepornia].. (C. R. feliil legszelesebb. masra s szaradasra es v. Sziirke korall gomba. Koronas [lilaszinii] cseszegomba (P. Ibolyaszinti. Ossze-vissza repedezett kaposztafajhez hason16. kis ertekii . Di6izii. kora tavasszal tomegesen talalhato nyitott csesze alaku. coralloides]. J?unk6 alaku. pusztafoldon. Kaposzta gomba. nyaron. igenl agas. Szallagos gomba.]: 9. sulyu gornba. 8. torekeny. Aranysarga. venosa. Kunkorcdo [barnasiako] cseszegornba [P. (Clavaria pistillaris]. fels6 reszen piszkos husszinii vagy barnas-lilas. ' 14. Ujj·riyi hosszu: vekony. . strita]. 12. '(R cinerea. C. tOrekeny. US~l~ . Bulgaria inq uinans. (R. vekony. Ligula). aurantia]. arnethystinal. Fesiis fires korallgomba. iragilis es C. Aeeta bulum L) ' Gesztenyeszinii cseszegomba (P. vesiculosa]. (P. Elobbiekhez hasonlo. .· Gyepi v. Ta1a:lhat6 f61eg blikk6sben. eheto. 2. lazan allo. canaliculata) F eheres. coronaria]: : Narancsszinu cseszegomba (P. 10. (R fastigiata]. nyar vegeu es osszel. H61yagos [bamas] cseszegornba (P. Ardelia. 4. Erdei Ienyo vagy mas Iak toven vagy Iaodukban talalhato.Ielentektelen l 15. (Peziza fajok.gombak. torekeny. cristate. erdei hulladekon. 16. Ibolyaszinii koralI gamba.

L Fekete szarvas gomba. de nagyobb.leg elfogadott magyar nevek vannak s egyes avult latin nevek is az elfogadottra javitandok. I A ga16ca fajeknal az eheto j6 gombak rovataba felvetf 3 gombat. Kiralyvarganya . . 3 oldal. Kozonseges tinoru vagy varganya Boletus aereus . Farkas gOlT1ba (Bole\us LupillUS) . Sarga gytl.Ceklatinoru (Boletus erythropus) Csak leforrazva eheto. Urestonku varganya . Keleti Karoly-urea 24.VMtDzekony 11nOlU (Boletus luridns) R6Imszini1 erdesnyelu varganya . a tegyiiM ga16ca barna vaItozatiihoz es a gyilkos gal6cahoz vald hasonMsag miatt nem ajanlja szedesr e. S7.Szarvasgombak. Pikkelyes varganya . maid barnas. esetleg zoldes arnyalatu. . gum6 alakuak. . maid sargasbarmis.Molyhos tirioru 6 oldal. Boletus chrysenteron .] Feher szarvasgombahoz hasonlit. Pires varganya . Polyporus brumalis . Eperizu varganya .Teli lukacsosgomba 8 ofdal. Gyurutlen galoca .. 2.: Sarga husgornba . E16bbihez hasonlo. . Urigornba - Borsos varganya - Borsos tinora 4 oldal.Bronzes tinoru 2 oldal. vireus Fr.ri. Husa Ieher. [Choiromyces meandrdormis). fekete ripacsos Ieluletti. Nemezeshatu varganya . Feher.Biber tinoru vagy Piros varganya 4 oldal. Ide filldmivelestigyi miniszterium erdelyi ktrendeltsegenek 3742 }942. M. Dionagysagu. Fenyves videken talalhato. belul tomoren huscs. . Kisse fokhagyma-szagu.Sslyemgomba 10 oldal.Aranytinnru 2 oldal. dekisebb s alul gy6keres. II. veres tinoru 4 oldaJ.Erdesnyelil tirroru 4 oldal. Teheu varganya . varganya (Boletus cavipes) 2 oldal. rendelerere az Orsz.Husos tinoru 6 oldal. alatti szakvelernenye alapjan a k&vetl{ez6 helyesbiteseket kell a szovegben atvczetni : .Tarka tinrou 6 oldal. Barna vargal1ya . A Magyar Nemzeti Muzeuru Novenytaranak hivatalos rnegallapitasa alapjan veg.Farkas tinoru J oldal. sima Ieliiletti. A ru. Vegykiserfeti Allornas (Budapest. Ieheren marvanyozott.) a'keziratot atvizsgalta s 55Ifig.Kekesedo tinoru 3 oldal. Gesztenyeszinu tin6ru . Ehetok. Szilrke zsemlyegomoa . leveg6n rozsaszinii. Ieheres husu. Burgonya gum6hoz hasenlo. ±elig-meddig fOld alatt.Urestonkt] gyUrfis tinoru v. Fold alatt teremnek.Gyurtts sarga tinoru 5 oldal. is Rh.Barna tinoru. (Rhizopogon rubescens Tul. .iriis varganya . kir. Gyokeres szarvas gomba.Vorasad6 lukacsos gomba 8 oldal.!1942. (Tuber melanosporum es Tuber aestivum]. EJ:desnyelti varganya .Pikkelyes tinoru 3 oldal. Boletus cyanescens . Chemiai Istezet es Kozp.: . l - .Gesztenye tinoru 40ldaL Boletus fragrans Vift. halvanyan marvanyozott. Boletus pachypus .Gyuriis barna -tinoru 5 oldal.Sarga gevagnrnba 8 oldal. 3'. vagy halvanyb armis .' Boletus Collirtitus . Ieketes. .lllatos tinoru 4 oldal.Elefantcsont tinoru 2 oldal. 2 otdal.. Erdei fenyvesekben.Uri tin91~u 2 oldal. sz. Barna gyi.Erdesnyelti. Feher szarvas gomba. fako-zsemleszinu.Epeizti tinoru 3 oldal. marvanyozott. Hornoki varganya . Barnahatu kekhusu var:ganya .is varganya .

Rozsapiros galambica Pereszke . Tarka keserugomba ~ Voros pettyes kesertrgomba 19 oldal.Szakalas pereszker Fliloke gomba -. Sertes pereszke . Kensarga pereszke .Fak6 ke. Fak6 6zlab~omba . Sarga t6kegomba . Laklaria blennia .Zoldes kesertigomba 21 oldal.Pirufo 6zlftbgomba 14 oldal.>yurfis pereszker 16 oldal. Koz5nseges ftilake gomba 32 oldal. .Barna tolcsergornba 34 oldal.Vor6stejii rizike 18 olda!. Lactaria.(u pereszke . Pupos WIeser gomba . Pupos reje16 ~ R6t tejeH'igomba 19 oldal.. keserugomba 19 oldal.. Fehernyaku pereszke . '. Sztirke ozlabgomba .: Zold tolcsergomba . i. .. Tricboloma nudum Lila pereszker 28 oldal. Apr6 plroshatu galambica . .FeliggyUriis pereszker 31 oldal. Kis kovergornba . olda!..Voros galambiea 26 oldal.Foltos tonkU gyiirtis pereszker 1"6 oldal.N arancsszin il Dves pereszker 17 oldal." .Szentgyorgy peressker (Trrcholema Georgii) 30 oldal.Pelyhes keserugomba 19 oldal. Amanita regalisAmanita muscarfa var . . SziIfagomba = Szilfa laskagornca (Pleurotus ulrnarius) 21 oldal. Narancshatn legyUl6 ga16ca (Amanita Eliae) 13 oldal.Piros galarnbica 22 oldal. lbolyaszlnu galamb. Sargabelu piros galambiea .~ Barnas voros galambica 24 oldal.li I~ • Hamuszurke pereszke - Duzzadtszaru pereszker 29 oldal.SargAstejw. Csapatos pereszke ~ Csoportos barna pereszker 28 oldal.Pereszker.nyergamba20 oldal.Elszeuesedo pereszker 31 oldal.Emelyg6s pereszker 28 nidal. ZOldha.Orias tolcsergornba R6kaszinti tolcsergombq.z1ftbgomba 12.'f Amanita phalloides Vat. Borsztnu galarnbica .' Amanita citrina Az "Apro 6zhibgomba" szedeset veszelyesnek tartja. Trlcholoma vaccinurn .Tell fill5ke gomba 33 oldal. Kover 6zlabgomba .iirke pereszker 28 oldal. Barna pereszke -Sargalemezu pereszker 31.Ketszergyurus tolcsergornba 16 oldal. ' Lactaria necator .Lilas tejel6gomba 19 oldal. mert a kistermetii. Nagy rizike . Keserii feher pereszke .geu hasonlo ozliib gombak kozott tobb sulyosan mergezo faj is van.Torekeny gaiambica 23 oldal. .. . Festa galambica . i3 o!dal. Illatos tejelo . Sarga keserugomba .Sirnahatu zold galambica 22 otdal.Siorgomba 19 oldal. N arancsszin U kover gomba . Lactarla ligniota .Btldos pereszker 31 oldal. FUsWs toll~ser gomba . Pelyhes tejel6 . . Febertejii rizike . .Valtozekony t61csergomba 34 oldal.Dves tejel6 gomba 18 aldal. FOldi pereszke .Sargas-zold pereszker 28 oldal. Laktaria pyrogala .Feketell6 galambica 24 oldal.Mezszinli gyurUs tolcsergomba 16 oldal. Teli gomba .Enyhe tejelogomba 18 oldal. K. .Selymes 6zlabgomba 14 cldal.Satet keseru gcrnba (Lactaria turpis) 21 oldal.S<. Majusi vagy lovisaljagomba .. Szoros teje16 . oldal. Fekete gaiambica .ca . . 'Szurkeshatu tolcsergomba ~ Sziirke tolcsergornba 34 oldal. Tricholoma ustale .OyongY5s kesertigernba 19 oldal.Csipkes 5.6ver gorn ba _ 6rl<1:s g.Csipos feller pereszker 31. Russula veternosa .Sziirkille keserugoreba 21 cldal.Anizsszagu vagy ztild tolcsergomba 34 oldal. Trlcholoma metaleucum Hosszu pereszker 28 oldal. 13 oIda!.Kt\JchAtIl galambiea 24 oldal. Orias kovergomba .~ '. egymaslioz . oldal. Filzold galambica . vieta . Bundas tejelo .

f1l01 IOhl el ne lerlon! ..500 szekely csalad 10.. ---_ ... ' II:1II 1 __ Az "Erdelyreszi Hangya' gyiimolcsgyiijtesi akci6ja soran 2. _' -... ---- .000 csaladtaggal 500_000 Pengo keresethez [utott l -- Blinden o81emenD 'Ug... ---.UhUngu: HOrus liMor elsorangu! .-Onis "Honour likort h9rien. __ ..

.K. BENCZE IMRE konyvnyomdaja Szekelyudval:hely.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->