-,

\

"'----~-----'-------_____:::_____~~--

~-~---~----~.

~""I"""I"""""I"""I""

Minden erdei gyiimolcsot
szamocat,
maluat,

aionyat,
csipkebogyot, szedret,

gombat,
,

berkenyet

korlatlan mennyisegben, keszpenz Iizetes elleneben vesznek at az

"Erdelyreszi Hangya"
gyiimolcsgyiijto allomasai,
Az atveteli arak minden gyiijtoallomason k5zhirre vannak teve es ki vannak fiiggesztve!
_ ..... 5 _ ~ ..

-

--

~'i

,

,

.

'Kivol1atO!l

masolat.

Orsz. M. tar. Chemiai li..t~zet' es KOzp. V~gykiserleti Allomas Budapest" II. Keleti Kiroly-utca ,24.

"

~

TARGY!

Gornbaismerteto

konyv,

IYlELI,EKLET: 1 drb, kezirat.
, .•../::tl.
t.~

551 Jig.11942. sz.
,

~

,;~~.

'

'" .
~

I

I

M., kir. Foldmivelesiigyi MiniszteriuDl·' ..: 1. ErdeJyi IGren~'eltse1lenek r . ,. ;,_ . Kolozsvar.
.~ I ,

"Ehet6 es drtekesitheto. gombdk ismertetese" cimii konyver61 szqkve.letrt&nyunket az alabbiahban kozOljiik. ' Az elhanyagolt uadoniermii gombdk 'erte!kesitesenek lis fogyasztdsanak iohozasa a mosiani nehez elelmiszer elldtds ideieben hazaf,ias kotelesseg. A legteljeseb'b meriekben p6.doljuk es felkaroiandouab: javasoljuk ezeri a szoba« leva kiadmany haihatos famogatdsat; meri hiuaioa van a kiizvelemeny erdekl6desene.k telkeltesevel es ez ismereteh terjeszieseue! p6tolhaiatIan szolg61atot lenni a magyar erdo- es mez15gazdasdgi termelesneh. Budapest, 1942. iunius h6 8-an. ( ~.",. ,'" ,
I

Bomber GyuZa.1'lY., rendorfettigyel6

,

-

.'

...

RENCZER BELA s. k, kir. kiserletilgyi f6igazgaf6.
- ;'

I

\ 24.: "7ert terjessziik annak gyiijteset es fogyasztasat .gy b<fba¥firganya (Bo. . . 4. 27. BleiaiJ. - l> ' . tukegomba (BboJ. \ . 13. !' ..letus Satatll~s) . Kaposzta gomba (Sparassis crispa) Ki6zcrnseges kacsmagomba (Morchella esculenta). Nagy Qzlabgornba. 2. Mezei csiper-ke {Psa.imeltl -Cooke).(Lepiuia procera). . 20. 9. Pupos teje15 . .. . 32. Pettyes gynIwsga16ca (Anralli'ta Mappa). Laskagomba (Pleurotua ostreatus). . Legyi.· . A gomba mindenfele Iormaban elkeszitve igen taplalo.t8.] L Sat.iota caperasa).. '1. r .lli6ta ar'vensis).' 26. Hanytat6 galambica (Russula emelica). .. Nagy rlzike .. :. Uri. 30.6'ka gomba {Canthare1\us cibanus).ifa muscaria). • '<.. " .Vtirostejli rizike (Lactarius sanguifluus). PAr~hc galoca (Am'aili'ta pantherina)..~ . 16.i \ '.'for«¥kiel'lYgalarubica (Russula 12.ttoZ'ekcmy f-GKegomba (phollota matabifis). P()'ieteg gmnba (Lycoperdon gemmatuat). fragilis). '. Sertestdfla (Scleroderma vulgare). Szurkeshatu . "14. o. Citromszinti gal !iIca (Amanita phaHoides var. 17.) 6. Va. 22. ' Szarvasgomba (Tuber brurnale).Lactarla necato.fngomba va.argtu. 23.-. 31.yilkos galoca (Amanita phalliod'es). Zolden pettyezett vagyvarasl'latu ~ij:ld galambioa (R~lssula virescens Sch. Csaszargornba (Amanita caesarea'. 11. Cserepes gereben gomba (Hynrm. Ranees . . Merges gombak.Rot tejel6 gomba (Lactarius rufus). . . 19. 25.. 3.ltcsont . 13. Szoros tejelo .. 8..jusi v. K?zonseges papsapka gomba (Helvella esculenta).Jy. -. Sotet keserugomba (Lactarius turpis .) 21.csigagmn'ba (Limacil!lm eburneum). -. ". . "R. BorSGS v.iol'lseges tinoru 'Vagy varganya (Boletus edulis). gornba .m fmbricarum) .j. .isa+ja gomba _..~ .. Ehetd gomblik: \ .a BO)"S0Stinoru (Boletus piperatus).i'l0··~a16oa {Amafl.5. 34.. -0. . Nagy sarga korallgornba (Ramada Ilava). tolcsergomba (Clrtocybe nebularis).Szdrgomba (Lactarius torminosus). 28.. ' / I '~. .-. . (Piros szammal. Fako zsemlyegomba (Polyporus ovinus).Szentgyorgy pereszker 0riich01op~a Geotgii). . Biborszinf galamblca (Russula dr.~. Apro pkoshatu' gaJ'amhica ... Wv. Az Erdelyreszi Hangya gondoskodik a begyiijtott gornba hygienikus Ieldolgozasarol. 35. 29. 10. ~ . .: - . Ma. r 7. _ 5.Ko.

.

2. 010a1 2. Aki csipkhogy6tgyiijtf hazaiias kotelesseget telfesit 1 . oldal 2. Borsos varganya. Boletus chrisentereon : kalap sotetebb zoldes-barna. 4.Lactarius" s az "a"-val vegz6do szavak vegz6dese "us"-ra [avitando. 7. gyiiriis .zl<ibgomba: Tonk: gyurtls . Peryes gyilkosga16ca: 13. sait6hibak': . Vargfmya Iajoknal : 4. Pereszke (Trlcholorna) fajoknal "pereszke" helyett "pereszker" irand6. G alambi caknal : .. soraban zold sz6 utan "vagy' bamas-olajsarga".Ertelemzavar6 . . felrepedt helyeken cseresznyeszinu folttal . soraban "de~ sz6 utan "feMr vagy" szavak beszurandok. Feher ozlabgomba: Tonk. Tonk: vilagos barnas-sarga. Csovek : sotet rozsdavorosek. 3.. Galocaknal: Huses tinoru . Gyilkos gal6ca: a 13.Russala' h elyett "Russu la" irando. Kover 6. Tonk: barnas-cseresznyepiros arnyalattal . Tejelo fajoknal : a latin neveknel "Lactaria" helyett :. A ~ Ozlabf'ajoknal : 2..

... 1 ~ :. ERTEKE81THETOGOMBAK .. BENCZE !MRE kony'myom""j~ S""e~'Ud.' Ii ~. I ~ ~.:C--"'''!!!!I'~~~~. . It I~ EHETO. :j ..~~~~~~ '~ .~~~~~' i ~ Kiad6: Erdelyresz] Hangya SZOvetkezetek marosvasarhelyl Kiadasert fele16s: DOBOLYJ AKOS.etogombak es magunkkal ~ ~•• ~ gyiijfeset eihanyagolni ! 1 . Nyom"rt" K."he'y . : Minden jog Ienntartva I A" 3 pengo. I..~ . ~'. ... Mzpontja..'.:1k.• '~L.. . ....~ ~ ~.'If'~~~~~.es r .- I~ ."'" ~•• > . BOMHER GYULA ~. ~ ~ Biinas konnyelmiiseg embertarsainkkal szemben az eh.-fa. Megrendelh'et6 szeraenel 5'''''yb"".~ .!"..

2

Cs&ves gomblik.

Varganya (Boletus)
A gomba kalapjanak alsiJre<:.zen szamos apro lefeh!

Erb~kes ehetogombak
1. Uri gomba. (B. edulis] 87.. 30 cm.-ig, m.: 20 em .-ig-. (Fehertinor1!, vastagszaru gomba, arganya, Ieherhusu Iinoru, cepe, Iehercepe, kozaktinoru. hi rib i-

Eheto j& ~ombak
nya. IB. Iuridus]. Sz. 5,-20 em. M. 6 10 cm. Kolat»: sc)1elbarna. Csoue.k vdrosek, Tonk: v or,O$. Husa . le\'egonazonnal es mindeniitt elenk keksziniire valtozik.

1. Barnahatu

keIthusu

vaTga~

vastag, egynemuen barna. Fiatalon halv anyan Ieheres, sztirkesbarnas. Csooel«: Ieherek, kesdbb sargas arnyalatuak, lito bb saraaszoldek. Tonk: igen vastag, Ieheres. halvanyfako Ieher rece zetie I, mel) el is li.inbetik. G},iirii: nines. Husa : Ieher, kesdbb etleg piszkos rozsaszin [I. Talalhato: Fenyves videken, g'yepes helyeken Hhnegesen, juniustol oktob rig, 2. Vekony urigomba.lB. reticulatus Sch.]Sz.. 5em. EJ6zoh6z hasonlo, csak a tonk veko-

gomba ..) Kolop : boltos, domboru.

Talalhatc : lomb=es lenyfierddkben iuliustol szepternberig. 2. Barna v:arganya. lB. badius). Sz. 5 12 em. J\1. 6·-1 em. Ka/ap: barna. C.<;ovek: zoldesek, Tonk, vek nyabb, kalapnal 'a· larrrive] vilagosabb barna. Husa . Ieher, itt-ott halvanykekes meg rozsas szinekben jatszik, Talalhal6: n ,8.rtol keso oszig tolg'-es kben. 3. Urest.onkii varganya., lB. eapi" ). Kolop . barnes szinir. Kisebb termetii, csih ei szennyes zoldesek. Pelyhes rn (iruje feher.

Lelorrazas utan eheto,

nyabb,

Talalhato erdei retel en Ili es moha k6zt juniustol oktoberig.
em.

3. Boletus aereus, Sz.: 5-10 1\1. S cm.ig. Kolap : 18.(a sOletbama. Csollek: sarjlak.

aug.- =oktoberig.

Tonk: sarga. finoman reces .. Gviirii: nines .. Husa : revegon hamar sargul, Tslalbeto: vilagos erd6kben,
4. Kir:atyvar!!anya.

4. Boletus Chrysentereon. Sz. 3-7 em. :\t 6 cm.-~. . Kalap: sobHebb zolde , felrepedt . h.el~encseresznre rinii Iolttal Oasze-vissza repedezo. Tonk: cseresznyepiros arnyalattal. Csovek: sargas-zoldesek.
T aJalhat6: arnyas iuliustol okt6berig. fenyvesekben

agytermetii. Sz, gomba

'(8. Tegiu

J.

=

Kalap: feheres, szele citromsarga

5. Boletus

CoJ1initus.

kalapjariak

szetessege, M.

-=

gomba magassaga,

iaiok·..
forditott csovecske van s ezeken fejl6dik a sporapor, Nel1l.

metges rosszizu. gombak [B. felleus].

I

·
termetre

Merges gombak

az Urigombahoz. Kalap : vilagos-barnas. Csooet«, Idosebb korban rozsasziniiek. Tonk: halvany zoldessarga, s . aranyiag durva, sotet erezetii. Husa . epeszeruen keseru. T alalhate : fenyvesekben, nyirIcabb erd6'ben, mint gyepen, gamba.val keverve is.

Hesonlit

·1..Epeizii varganya.

L Satangomba vagy babavarganya. (B. Satanas]. Uri gomhalroz, Kolar: hata fak6. Ceooel«, lyukacsai feltiino ptrosak. Tonk: feHiin6 piros szinii . Husa: sarga, levegon kekes szint iatszo, megszaradva is sarga: Igen merges. 2. Boletus pachypus.
hasonlo.

kosabb helyen, nyirkos idoben, inuri-

2.. Boletus Cyanescens, Az egesz gomba Ieheres-halvany sarga. szalrnaszinti, molyhos feluletii s husa kek szint valt. Gyanus,

Kalon, halvanv sztirkes-barna.
Husa: megkeknl. Keseru,

Kisebb.

Cscuoh : sargak Tonk: also reszen sQtet-v6ros.

3. Boletus Amarus. Elobbihez hason16. Kescru. 4.. Pikkelyes varganya, [B, Stocilaccus], Kolap : Ieketes, pikkelyezett. Husa : piros as-feher, Ieketesre

pinus). Kalap : hata sargas. Csovek: narancsszintiek. Tonk: felsa reszen voros. Husa: kek szint yah. Savanykas,

3, Farkas gomba. (Boletus Lu-

valtozik. Rossz izii,

-

.

4. Feher varganya, [B. aloidus), Minden raszeben feher. Rusa le. vegan itt-ott kek szint valt. Gyanus,

Satan

gomba,

Barrrahatu, kekhusu

varganya,

t

••.

,~---___..,~~-.-.

4
... (Bol.-lus)

Ertekes ehetfi gombak Kalap: ulelro7.sa, re zn) , yagy karrninszinu. sOL'ek: cilrom, tojas \'ag aranyargak, I It san keke -zold s szint valtanal . Tiinh : iLrom, t ja' vag IlT::lI1Yill'ga, sotet ebb sarga, es tl g roz '<tszinii finom recezettel, Gyiirii: nines. Husa : bah anysarga, itt- II gy ngeu m gkekDl, a tonk also r 'sz' n ki folt kban gyengen csere zn) eszint vall. kalap husa va ta~abb, mint a v resz, T nkabb '\ anvkas. n m csipds, kell rnes ul6i/(i. Talalhalo : ol~r-. bukk- e n) irarIagombal. [B, caber]. Z.: ) 12 ern. c\\.: 16 crrr-ig. a/ap: domboru, bIts, ziirke -barna, I k les, vorheuy s-barna ziirkes. Idos korban i~en puha, nedves idoben kifacsarhatoan viz s, 1 es arnvalatuak, konny n levalnak. Tonk: f U le vel onyodo, feher, erd , rd sen kiemelk d" r'. 'Z k nyornasra, \ a~r oregekneJ magukt61 i . r b..'l· s szint kapnak. Husa . nv masra es f6ze k r Iekete zinl kap. Gviirii : runes. Tcilalhato: rdos videken, b krokban. nyirlak komi iun.-n \ -ig.

eto j6 gombak
CsON!": &irga. ak. Tonk: Ieher . -sargas, pir s f 1tokkal \ ag) pikk lyekk 1.

em,

Castaneu J.

6. Gesztenye
'7..

5-)

zinii Tinoru, ( . em. 1. 5-7

ben juliustol

Ka/ap: g'sz'l.n -eszimi. Csooeh : f I 'J' k va~ feh' r Tonk: barna, ureges, Talalhal : Yila~ ,kevert rdokoktoberig,

rdokb n, m<ij.-szepl-ig. 5. Erd snyelfi varganya. (

ge en iuliustol

I. Borso varganya, {B. piperatusl. Sz. 3- 6 cm. \\. _-5 cm.-ig. Kalap: barna , tijn~keny. Tonk: ,j(oi , Husa: sarga, n 'on CSlpO 17U, T alalhato : f n} ve kben tOm.7.

pt mb rig.

Csove/?:

Ieherek, kesobb sZLir-

len sokszor bib r zinii. Csovek: sargilk, maid zoldesel . Tonk: vasta~, rozsdaszinii. Husa . sar.~a1;, zuldesszint valt. 9. Piro varganya.[B. purpurcu I Kini1 '\'ar, all} ahoz has n16, d minden r :sze pir . fern ke rii,

. Boletu ira rans Vitt. akm . . at· t zllide -sziirke.

8:1'-

guya.
l\\.:

6. R6kaszinii

szinii. F lbore a huson tul ·r. CSDU k: f herek, 1 e obb zurkesek, Tonk: f her, erdes ki m lk desek hamar In gfeketednek.
1f<>lyllllDJA !Hk old~Dn.)

-16 em. 1 alap: vorhenye

lB. rufus). z.: -16
barna,

erdesnyelii varm.
r . ka-

Urigomba,

M. szor piszkos-sotetzold. fiat~loknEt1 vizcbl. 1~n :. csoppek szivarognak h. vegiH fekete szinure valtozik.ro'/1(. jUll. levegon elO~ ----~----------------~---T alalhato : fi~tal fenyvesekben. s.vtala.rozsdas _narancs-sarga. Tonk: sarga. kisse tonkrefu {6k.. trh~kes ehet-o g01.igomba. Ielbore kisse szegelyes..~e ~ . Csoveh: nyilasai egyenlotIenek. ' . Szerncsesnyelfi varganya. 4~8 resze kozt hartva van kiieszitve.-vihigossargak. H~sa: -'h~lv~nysarga. heres.arga vagy fo16tt barna pontokkal tarkitva.llhak _ "_ .I Iii es .. nyiriak ko~ zeleben. [B.idobcn zsiros-nyirkos-nyalkas. harty-aja" 11letve . feher. . 1 'k '. Kalap: hata s~rga. -Fiatal koraban a kalap es a tonk' fels6 luteus] em. I 1 8. > Farkasgomba . [B.g)1uru v~gy galle. -ig. felh6re a huson tul er s csipkezett.novemberia. 3~10 " Kalap: barna. erdei reteken j un. legalul fe~ tetbarnas. Husa: 1eMr es vilagos-kensarga.. Iyas-fekete szegellvel. Mnyes. . . ''T'' k -" .. kisse barnas arnyalatu. cmKalap: sarga. .a fi-ik cldalou] " .-ig. alu] bamas savokkal. sar~a. . :~amara~: A }1arty~ .ik o!J.: 15 cm. kozepen neha kiss€. Talalhato : Ierryvesekben. ve ?ny. barna savoktoi tarka.: 10 cm. ioimaja~aIl visz. nyarfak." . Talalhato : Ienyvesekben iuniusSzinet nem valtoztatia. szegletesek. ganer . .-ig. (B I) S M granu atus Z. pupos.Ertekes eheto gom-ba:k '. Hzrsc : minden tilt 'ken-sarga. utana viola.:sovek: "s~rgak.r.kkel osszeno~t reszen sotetibo-. nyalkas. t61-no:vembetig. r {folylatasa S. . Nedves idoben sikamlos. 5~10 em.~ nov. . sze~cse~keL ~ontokkal. vagy okkerszimi.mohok kozott keso 6szig. l~sZien !latalon le~'eres. kesobb . f 1" 'Csovelt:. minden erdoben. Talalhato . Sargagytirlis varganya.~ehe~" .jQn.gallerja kiviil-beliil vilagossar~a.C.. 1genpuha . ...' halvanysarga. esetleg sotetebb mely kesobb le~alik s a tonkon vagy barnas arnyalattal Nedves . r 7. kensargak. .- em..j (Fol.- ':1. 5~12 Ma. utobb soTonk. M." 9.e~? sotetebb piszkos-zoldesbarnak.oL. Sz..flavus] Sz. kesobb okker-sargak. Nyartol Husa: tomor. Barna gyuriis varganya.

leveg5n fu t6- es 11. vekonyak. Tonk: hoszu. kisse tonkre- 10. Csooel«: piszkos-rozsdaszintiek. kesobb arnyalatuak.. ~ Tbnk: halvanybarnas. Husa: Ieheres.sekben . nemezes.· }agosan kekes. felbOr neha sokfele repedezo. kisse csipos junius' sargas- feher. Nemezeshatu varganya.1 r= . tonkrefutok es tonkhoz nottek. tarkitva.: 10 cm-ig. pelyhes pettyel . Ka[ap: sargas vagy vilagos bar- .sek. husrol konnyen levalok. utobb piszkos-zoldek. Talalhato : fenyve. fekete sima feny6k alatt. futok. . levegon rozsas vagy barnas szinre valtozik. Kaiap: barnas-sargas. barnas-sargak. barnas-sarga. M.' 12. kesobb sotetes. Csooeh: -citromsargak. Ettekes eheto gomhak J_' _. esetleg ko[Folvtatase 1·ik oldaJoll. Edekes ehelo gomhak . HUSQ: olaizold Csovek: szagu. hailithato. . nas sok sotetes. puha. illatos. enyhe izu.. Homoki. subtomentosus) 5z. (13.: 3-7' em. Tehen varganya.'. szogletesek. M.novembeng. variegatus) Sz. melyeket az eso lemos.: 5--'-10. husa tonkbe tolcseralakuan atmeno. Kalap : sotet olaibamas vagy piszkos sotetea-sarga. (B. em.-ig. vagy zoldes arnyaletuak. Talalhato : leginkabb erdei. Nagyon leves. Tonk: barnas-sarga.varganya.: 10 cm.gyengen gyum6lcsizu. (R bovinus] Sz. aug-riov-rg.sz6g1etE.: 8-10 em.tol .

. Tonk: kalsppal osszenove. ' h~ver6. k-esQbb sotetsziirkesek." •• . -i:l joletnek hiszere. Ertekes eheto !!ombak zepen -pirosas.juliust61 'novemberig. . . . es 6sszel. pelyhes. A gombakonzervek gyartasahoz felhasznalt gornbafaitak lartalmaz-. maf!gant es vasat.: feheres-sargas.go~1:>a. .. puha.t L '. magnesiufllot. Kalap Barnas-pirosae.kozgazdasagi. aluminiumot. elenk pirosan sa- Barna gytirUs varganya Az inseges napok kenyere. -" -. 13. mezon gazdatlanul r". Husa. (Fistultna hepatica) Sz. bukkfak toveben vagy -olda- Husa: puha. " t6lgyfagomba). lithiumot.. Csooel«. kaliumot. vozott.gombak Ian nyaron "leg idoben.. Talalhato : Lomb. M. ! A gombakonzerv nemcsakinyenc lag ielentekeny taplalek.. -'. husos. nak : klort. Talalhato : f61eg tolgy. Majgom.. 12-20 em. sargik. majhoz vagy okornvelvhez hasonlithato. Gyuitsed az erdon. phosphort. alig ktilonboztetheto meg. .k6rnyeh. hanem .lajo"'. -. neha . cilicinmot. mert j6 .._.tapertekben szinte versenyeznek " a hussal. Ertekes eheto .ba !O. _ .. kisse ke~ kes-zoldre valtozik. kent. A "HANGYA" 'Kollzerviizemeiben megorzi teJjes taperteket! GO tartosltot. natriumot. 12-20 em..gomba:t.es cserfak. vekony... aron eladhatod 1 A gombakonzervek .."_ ben . nedves me- rove sarga. csemege. a: ~ombak6nzerv.es Ienyderdok'.".

2. 1. io.. ramosis2. selymesen pikkelyes. Talalhato Iomberdokbeues kertekberi a iegkiil6nboz6bb fakon maiusto] novemberiz. reus Fr. apre pikkelyekkel.. M. mint a lap van. torekeny. folden.. Bokrosgomba. pirosas szint valt.in novo husos. jis "agy -vorhenyes-sarga ~oroba. szeptem berig.. pikkelyes. (P.gy~egy barnas kasarga-s-barna. 14 cm. T alalbato homokos fen) -vesekbec Talalhato Ienyvesekben osszel.: feheresek.e Vt!tives gombak. fak6 zsemlyegomba . 12 cra-ig. repedezd Ielborrel. Polyporus Brumalis.: ken. (P. Sz. Husa: [eher. 4. sziniiek. tetek. feherek. Egyebkent.-ig. ovinus].· feheresek. Tonk : Ieher. Fel3. " sima.: Barna. maid sargasak kon is lefut6k. hosszuak. Kalap. szaraz. bihez hasonlc. tonCsouek. 3. Olasz. Sz. Sziirke zsemlyegomba. Husa: feher. rozsas v.gomba.-lg. (P. 2-4 em. simus]. tom or. lehuzando. Ertekesehetti gombak Polyporus Eheto i6 gombak 1.. kes6bb dtrommolybos. Sargis. gesztenyeszinu. Tonk: sargasbarna . Tuberaster) . Etkezes elott igyek egy poharka "K 0' r u s"-t. (ll'o l'y letasa 9·ik 01delon . Talalhato korhado f<in. ti:irekeny. tavassza] es osszel. 3-5 cm. molyhos.. Talalhat« rothado ven fakon. Csou!!k . [P. M. torekeny. E16b- S. Sarga zsemlyegomba. leucomelasl. Ioldon aug. Fak6 zsemlyegomba. Kisebb. finomak.-c-szeptemberben. Barnahatu zseml:yegomba" (p.sziirkes "ag)' barnas-sziirkes. Talalbat6 erd6kben. ~ CsolJek. Sz. 4-12 em.. (P. Sz. Kalap: feheres vag)' szurkesfako. szarazon so.1 .. a vegagakone. bore keserii. korhado £. RakoH gomba. F eheres tOnkrol sokfele agaz6 _s Kalap : hata zsemlye. oonflueus). Kalap . augusztust61 Talalbato mohas fenyvesekben. Sarga husgomba. (P. 2-~ mi.] Szabalytalan tomegben. Huso : Kellemes izii es illatu. sulphu. pes caprae].

Rakott gombahoz hasonlit. sztirkesszinti. l\1i 11 d en in t Husa: kemeny.vecetsav. Kalapjai feloldalt al16k. celjabol lugban f6zik. Wldon aug. Elobbihez. Bokros gomba. zsirsav}. [P. Talalhato bukk. des szaraz. kemeny. zsirokat.es feny6etd6kban szivos. Talalhato tolg). Tonkje vastag.. hason16. 2.. aug. fokhagyma. Elobbihez hasonl6. Vastagok. (P. . Sziirke rakott gomba. A gombakonzervek tartalmaznak : celluloset. illatos olaiokat (ibolya. szerves-savakat. ugy lehet hasznalni. Fan teremnek s taplokeszites ganteusl.' 9. ben. gi. 3-12 em. Sz. Egy kalap sz. kesobb z61Tonk: fak6. . Husa: fiatalon eheto. Talalhato lombfakon. Dictamnus. zodik. . karelyosak. Eheto jo gombak 6. sargas-barnak. mint a friss gombat.oktoberig. tarkazva. intybaceus]. /. [himarsav. 6-20 em. nyar eleien. kagylo alaku. (P. fake szinti. rovid tonku. 8. cristatus Pers. Orias gelyvagomba.. fak6. Nem merges.esben.) Kalap: olajszinu. Zoldes zsemlyegomba. (Polyporus fa7. faJo"k' . festoanyagokat. de nem iioizu. . menta. . Gelyvagomba. zoldes-barna f tao vekony. Egy_ kalap sz. idos kor. barna pikkelyekkel molyhos.: puha. frondosus). Nero merges rosszizii gomba. rig. Taplogombak.'1. gyantas anya-. NEMERE sosborszes~· " . 9 . nagysagot is eler.szeptemberig.~ti. (P.en killeJ{ . ha- vagy zoldes-sarga. kemenyhusu.k .jok]. borostvankosav. (P.glykogelltl mannitot gokat. .ndig . . ' Talalhato lomblak toven. [novenyi cukorl. repedez6 felborii. \ elagazo s tobb nagy kalapban veg. kemeny. 'legalul sotet barnas. alraasav. szivos. kif6tt level hasznaliak. squamosusl. burgonya. Kalap: F e-i meter szelesseget is eler. tejsav. Ieheres. anizs. 15 em. A gornbakonzervet . feherjes anyagokat magas szazalekban. Fiatal peldanyok l\liud. Husa . liszt-illaf . nemezes. citromsav. I' . 1 rn. .

" ~> benrozsas-sargas piros<l_.s vagy rez-szinii. hogy j6vore is szedhess I \ ' A veletlenul kitepett gomoagy6keret lmyceliumotl fOlddel takard • '. halvanysarga IoszIanyokkal. M. T a. egeszen -a harmat lehul1"as::lig. .. .nya~at..' . (A vagi- Kalap: sziirke vagy barna neha feher foszlanyokkal tarkitva. Talalhato . Eheto jo gOinbak . nata).ue..(A. . Kalap: barna. tol oszig... ! \ • Kalap: halvanyan arnyalatu.la1hat6 nedves nyaron. szeles a kalap.. haiszalgyokereit Kirneld a gornba foldben [rnyceliumat] l leva kulon szedd l A gombat fajok szerint killon- be.' rez-szmu. mag~s ketfele hasado. vagy tobb karelyra szakado Magassaga: 8-20 em. bllkk.ug.n sar~<. nl. T ekintelyes .' Galler.. ceasarea] Letnezeh '1' k ' . es tolgyes videken. 3. 20 om.)Pir?s16 l1agysagu.besc8!ls . also Ertekes eh~to. k Tonk e . mint a toias sargaia Hiioelvbnroh : vastag t6ven tobb C111. egyenes.r . fenyvesekben. Csaszargomba. juliustol oktoberig. Min. . itt-ott tobbe-kevesbbe megpirosodo.. " Gyiitiitlcn galoca. nehany szeles Ieher Ioszlannyal. galOca. I Pers.: . . itmerojii tonkjeri 15-20 em. gombak Kalap : eienk piros.den mas resze Ieher.' 1 ' 1. Lemezes-gombak . .. Nagytermeti1. 8-16 em. .tgas arnyalatu... _ TalMhat6 Boz6tokbftn. 1.. (A.~. Jeheres-szurkes erdes foltokkal. . Csak aIiatal peldanyok iok. vagy ~6teteb· a. Lemezek ) TonI? sa.tszll. solitaria B-) . Iellele allo. tavasz- ' A gombat a harmat Ielszikkadasa utan szediuk. Husa : Ieher. ' 2.. Letnezeh: 'feher~l(. Felbore mindig lehuzand6.. "barna TOlJl~ GaUer 1 r~zsas-sargas I pirosas vagy Husa: feher. . . exd6kben.. Sz. Ga16ca (Amanita) A kalap aljan lernezek vannak s ezelcnek . erdcs helyeken. 1'5-3 em. gyakran csak narancs szinii.1 Talalhato Csaszargorn ba.. (A. -Husa " ' .x.Orias-galoca.

szelen fejlMik ki a sp(Jrapor. .'. haj16 karimaval. feher fosz. vegig kelyt talalunk . M" 8-20 !. Ki5zeptermetii.' (A. A "Nemere. hamar Ielfele Gyiirii '.' Lemezeh Lemezeh : sugarasan ielrendezett. lettebb peldanyokon csak apro pik. csaTalalhato rerryves videken nyar-.gumeszertien dagadt. vekonyabb. TalalhaM nosen nyiriak alatt tornegesen.'yves videken. feher. pikkelyekre szakad szet. vagy Galler! .'. magas. Legyalo ga16ca.sargasziniiek. pantherina] 1.i..eui. vekony lernezek ' h6feherek.. de sohasem inHusa . a_ gyliru Ieletti . Kalap ~ felgo1l1b vagy harang. phallojdes)." .. t. cinober. Huvely-bawk': leher s szarntalan . fen. szargombanal . Csaka eseten chela. " \ I -_ fajok. Neill merges. 8-25 em. muscaria] em. vastag pikIre)ylanyokt61 tarkazva.g jo I .feher. resze neha halv<fuysarg:<is. . 'I _ h6feher." fe!b6i· ienyuz. Gyilkos _gaI6ca. .fei. Tonk . Kalap : skarlat. mint a.asQ. . kiss€! megfakulnak.apro. Iegfelj ebb .i miud.E16bbi1ez lev& love . . Altar napf. Parduogaloca.: . ttiz-voKolap :. ve- \ . _ hasonlo. Foldben ' 2.elenk piros.'. tol oszig. Amanita EHae. ugy) hogy parszerii h6feher Ioszlanyokkal tarducberre emlekeztet.kazva. rosszizii gombiik Sz. (A. (A. alulr ho. tiszta barna.~ tenziv . nehahalvanysarga?. Tonh . kif16- 2. Gyilkosgal6ca.ros.

0. Lemezeh .. ~. procera]. Fako Qzlabgomha.pikkelyes. sek lathatok. rothadt. belm is. . a. A Iegmergesebbgomba is elveszti ezen eliarassal mergezo hatasat s elkeszitve nyugodtan elfogyaszthat6. utolcl·he-ietlcn. (L. (Kakukgo111bal.tazott. " Ne swdj szappanszinu Kostolta gom-bat. pikkelyekke szet.6zt megszikkasztiuk. Nines gomhamergezes. Hatan sziirkes. szamos Eheto .-ig.barna. idosebb koraban piszkoszakad s kozottuk Iakobb .(A.• I . t6:rekeny. toiasalaku (dobvero' Ieju].12 GaMeR . ' Kalap eS gyiirii: zsenge puha. A ketes vagy gyanus gombat darabokra vagdaliuk 5egy kilogramhoz 5-6 kanal eros borecetet vagy 5-6 kanal sot vesziink s egy liter vizet t6ltve hozza par ora hesszat aztatjuk.ehetO ~Q."Hav. A kinyilt kalap neha . A io gomba koze kevert mergesgomba az egesz szedett keszletet ". ha . Ezutan sok vizben j61 kimossuk. 50 cm. kello kozepen kiernelkedo pupja . peneszes.asi lY\alnasz6rpot"!? ) . (L eXGO~ data). durva.. l5reg.·r a. Kalap: ieheres hatu. gyengen halvaaysargas J f . gombak . szalonnas. DJan lift) Ertekes . sima vagy korpasan egeszen barna. M. A Iiatal meg lrosszukas. arrryalatuak.-ig.repedesan voroses arnyalattal. Gum6s. sctetbama. hidefJ ntou eloaJlitoH. megrontja. Nagyodabgomba . . 20 CFI'I. D'zhih [Lepiota] .Sz. pikkelyekkel tarkitva. M. Ertekes eheto gOD!lbak '1. Ujabb hiss vizben fel 6ra hosszat f6zziik s utana kiss vizben ujb61 rnegmossnk s kendo k. ferge-s. zumatu .mbak A gombakonzerv megtaJ!tja agornba EhetO j6 gombak lzet es zamatjat. huvelyburok nines.. 1. Felb6re TOnk: Ieher. konnyen lehamlo. 30 cm. arnyalatu pikkelyekkeL .:ig. r6zsas.gombakonzervei hasznalsz. vagy ma.

hosszukasak. feher vagy sargas. konnyen szetszakad6 gytirtiszerii kepzddmeay van. (A. mert saiat ennivalodat s a nemzet vagyonat pusztitod I' . 7. vastag.:. I ' . Narancshatu legyoI6ga16ca. .) / . Amanita regalis. violaszinii savokkal. regaJis Fr.?cah. elukkel lefele Tonk: hailekony.' :. t . hogy . kesobb piszkos sugar as . also reszen csak nehany csipkeselu. s jovore is szedhess 1 ." . megiorditott talalaku. s gal. ha feIb6ret61 es .oz haSOl}16. Husa : szep Ieher.. Iiatalon egyik oldala z61d. Naraucsszinii kalappal.. '_f-!azi1~g is. '.' sp6rtr'it _. . reszeit61 ( '\ f. Barna hatat tarkito foszlanyok halvanysargak. Ieheres. ' Gyiirii : tonk fels6 reszen. ' ..' es okt6ber A gombateiepen szorva.. formosa). f6nk gumos. Sarga parduq~omba. I" ~ Merges gombak 4. Citromszinti g:a16ca. hartyas szabalyosan ketfele' vagy tobbfele hasadt s a tonknek a gum6 feletti reszet 1-2 em. uibolteremien rnindig hagyJ 1-2 gombat. " Nem merges rosszizti Szeptember \ !' " Iajok. Irgen merges. TaJalhat6 Ieginkabb fenyvesekben. muscaria f. (A." " " " i' " .. Tonk es husa sargas arnyalatu.' sok apro. Lemezek: sugsrasak. . -vekonyak. Wnkje halvanysarga lmint a csaszargombanal] . ..koruliogia. fehM Ioszlanyok is lehetnek rajta. \ Merges gombak terem a Iegtobb gomba.. aszalhatsz gombat. szetI.kemeny megtisztitod.I . Ielszeleteled es -szetteregetve napen megszaritod.. Mappa). kellemetlen izeszaga nines. Hiivelyburok: a guman fel£e1e emelked6. Ieherek. esetleg halvany sargas-zoldesre fa'kul. halviiRysarga pikkellyel. Pettyes gyi1kos lla16ca. ' Kalap : barna. .13 Mergesg'ombak giit lapos. Ieher lemezekkel es tonkkel.'. gombak honapban . Kalapia citrom. also resza-a foldben gum6s. o de nagyobb. desargasszinu hatat 'sotd sargaszinu Ioltok tarkitjak. A gyilko. vagy. masik Ieheres. (A. • N e pusztitsd oktalanul a gombat. alig eszrevehet6. . szinet levegon sem valtoztatia. 5. (A. magassagban . :. E16bbihez hasonlo.". ieheres. Parducgombahoz hasonlit. vagy aranysarga. -. 6. 3. . T6nkje:p_ itt-ott sarga savok. vilagos z61d.citrinal.

(L . Kover ozlabl!omha. Kalop : tiszta Ieher. Tonh : tove hosszukasan dagadt hiivelybutok nines. [L. sima.ihoz Tonk: magas. szetszakadn a. (L. Ielfelcallo. jusbanes fisszel. szapikkelyektol tarkazva. Gailerja : szaraz tapintatu. oreg-en es nyomasra elfaku16 halvanybarnas arnyalatu. sugarasan el2. illata nyersen egetett pen barnas. 6zlabgomba. kevesbbe pikkelyes. nedves 2. Tboe : gumos. f?heres. . . Lemezele : ieherek. Husa: vekony. szaradaskor rozsas arnyalatu.14 Oll!l. em. Lemezeh : feherek. losarice]. anelkul.:. hii3. vekony. igen hasonlo. Husa: feher. (L. s6tefbarna. Letnezei: nyomasra s'lrgasak. M. Szaradaskor szennyes szurkeszinii. lombos cserjek arnyalattal. Apr6ozlabgomba. tata]. nyartol keso oszig. fehereslako. crisvelyburok nines. 6-14. ize friss edes diora Kalapja: 3-5 em. halvanvszurke haltal. helyerankje: gyakran kisse szurkesr61 fel es letolhat6. szeles. beliil radaskor szurkesek. szaraz tapintatu.. tavasszal es osszel. Feher ozlabgomba. juniust61 oktoberig. parkokban. l. de nem pupas. Talalhato homokos talaioa rnaSzeira7. 12-20 em. 10-18 em. Talalhato tragyazott fOIdeken es kertben. S2. idosebbnel rozsaszinu arnyalattal.· ' l 3.. 8-16 cm. Tonk. maid t6Husa J zsaszinu. sotetebb vekony . rhanyaron.kozeemlekeztet. A Ieher Qzlabl<omb. Sziirke Qzlabgomba. k feher. kevesebb pikkelyekkel. tapintasu. barna pirosas fenyves videken. ki:izeleben. Tankje . Talalhato Iuclerryoben. nem hajlithato.. inkabb eg).. nyomasra leveLemeze gon sill·gas. hogy szirui. fas. Husa: feher. Sz. mint a gomba milyen magas. apro barna pikkelyekkel tarkazott. torekeny. zsengem pelyhes. . nyomasra megbarnul. karimaia fel€: feher. Talalhato erdokben. tires. loi"') Ertekes ehetii gombak Ehetd j6 gombak calatos. Kalap : olyan szeles. gyengen repedezo felb6rrel. vastag pikkelyek nelkul. Bus-a: ieher.. dioszerii. kozepen nem sotetebb. codes). nem pupas. egyenes. Hagymahoz hasonlit.nemiien halvany. Telalhato szarazab b ti:ilgyesekhen. [L. . pudica]. horendezettek elukke] Iefele. torekeny." . M.

'\-' . 6vd a. A gl!nnbas etelt tartogatlli. ha 1.l_· M_. Iorrazni s levet elonteni. mert ett5r lesz '!erges ! fdismere. gomba megromlik.eg. 2.'..• -\. vagy konzervald I '.'.i melegben vagy rryirkos helyen tartott ... 3. . szaraz. A' gombaeves megbetegedeseket okozhat.. iii. rossz.ijt6k figyelmebe Miilden szern leszedett rnalnaval. j<' . htivos helyen szetteregetve Iehet rovid A gqmbcit szedes utan azonnal hasznald fel.' .isrnerd meg s 6vakodj tole! .. I . '. a lasra a~kalmatlan kemeny reszeket va~ Ie I ~ Q. 'b _ N em _ ._g_o_m__a_k_' . --- Elke- A:z allott gombat elkeszites e16tt le ken. -' vedd ki s vizsgaltasd meg hasznaiat A gornbat eltartani. .A merges gombakat .nehogy "izii gomba elrontsa a jot is. gomba merges volt. napsugarat varazsoljatok 'oda aff61di testvereink t· .. Nedves helyencsomokban.'_..1 Agyanus gombat gyokeresen elott szakertfivel. A gombit szedeskor foldes reszeitol tisztitsd lIleg." " 15' merges rossz:i_zu_"_~_o_m __ b_a_k_.' . gombat. Legyektot Merges ::-. vagy Ielmelegiteni riem szabad. szites utan azonnal el kell Iogyasztanil . a. '~ I. . .j szekely havasaink arcara ! Ny~Ikoo 'gQmhar61 a Ielbort szedeskor huzd Ie! A gyanus gomhat szedeskor nyersen izleld :tn. ideig J ..._e_lT_~_es_. a j6 gembaete] megromlott. .ak~61 Ielhaszna- f:elismert' gornbat szedj ! Erdei gyilrnolcsgyi. a fogyaszt6ja gyenge gyomru.sere altalanos szabaly nines J gombak ~ .

robusta]. HUSQ: Ieher. • I amyala tuak. igen i61 fejlett. . Kalapia es .6 gombak gata) .:el. itr. es Gyiirii : Kettos.. 2. kon oss?. imperialis]. 3. Ieheresek. Tonk: 'vastag.. (A. amelyet az esC konnyen lemos. hal. barnas arnvalatu. tobbsoruak./. Kalan: vekony husu.. Kalap: barnasabb.. vastag. melleal. Lemezes gomba. de nagyobb. tOn~keny. 6-20 ern. Sz. . kozepen soteteb. caiatos. .. r6zsasarn yalatu. vilagos vagy sotet rnez. '. eheto.. sot fekete. iiatalon EheU5 . Kover gamba. 20 em. halvanybamas vagy olaizoldes axnyalattal. keskenyek. lVUnt 2.ias ko. barna. 6-10 em. Hogy a tinra j-6 minoseg! 'Egp prOba meg'g~ozl! I. t . Tonk es kalap is sekszor vi1agos~es 6tetbarmisan tarka. '. kemeny. halvarry pikkelyekkeL . Iakosarga.b szamos apro. sargas szinii.. toven neha s6tetehb. molyhos. barnas. Kalap : gfunbolyti. fak6. Sarga ti. Tullpan linta! 4. szelesseget is eler. elenksargas vagy Ieher.g. (A. \ Gyiirii: keskeny. . halvany. kozvetlen Ielette hal- Also keskenvebb flangya marka btztositek. hatan fino- Lemezek : t6~bsoruak. gyiiru f6J6tt Ieheres. Kis kovergomba. man barsonyos vagy sima voroses. T alalhato korhado' fan tOn- Lemezeh . vekony. gomb-alaku. Kisebb s 1. . (A. Sarga tCkegomba. . Tonk. lefe1e kisse vekonyod6. aranylag halvanyak. rozsas.yalattaL Talalhato Ienyves videken.. szin ii. ko2SCShb barnasak. vany es szelesebb. "vanysargas. barnas."ergomb~. M. . sokszor rozsas \.. esos idoben. i6 .~ I' Armflarria (A cali- Ertekes eheto' gomhak 1. .\lccgol11ba. Or. esetleg rozsas .k. Kozeptermetu. alatti. I .. sotetebb. termetu. . hegy\?s pikkellyel. szelesen domboru vagy elJaposod6. . Gyiirii'. Orias ktivergomba. .

N em merges rosszizii gombftk (A. hata barnas-narancsszinu. ha 2%-08 Iorro szodas vizbe dobod s utana azonnal hideg I \ ~ vizben Iehutod !.i cirok b61 kes zuln ek . T ehat 'tartosak I keszitett . 60mbauuUilessei minden szedo hozzajarul a kozellatasl viszonyok javitasahoz. eros .8 rugd fel. tobbi resze barnasan tarkazott. aurantia. Narancsszinti <kovergomba. mert mas szedo esetleg hasznalhatia.. Tonk fels6 resze feher.l Kisebb. 1. a mellett j elen tos mellek keresethez ju i hat. Az »Erdelyresz: tlangya« altal _ .fajok. Ha siH6kemenceben aszalsz gombat.ba felboret konnyen lehuzhatod..leghuzathil aszald! A gotp. sepriik kivalo mindsegi. A gombat szedeskor kisse megt6nkkel egyliU emeld ki I I~ Az ismeretlen gombat 11. nem tul keskeny Iernezekke1. csavarva. ellaposod6. kisse 1eiuto feher. akkor aitaiat es szellozteto nyilasat hagyd nyitva! A gombat 40 CeIsiusfok 10merseklet mellett. Keserti izu.

Talalhato fenyves videken jun. . -kaiszinbarack szinii. szaraz. ill6k. kesobb hakanrT alalheto ferryvesekben.(L deliciosa]. 4. Apro. (L intenziv narancsszint nyer. ken sotetebb sarga. Kese!riigomba.lkas. kaiszm- 11 em. barsonyos . mely tejet61 i. Kalap : vastag. vi1agos-barna vagy Iahejszinii. Igen csipos. H usa: feher. . Rozsas szinii tejjei. Rizike . mint arizike.> sotet kor-koros savok.~ig.ze.s-gombak. (1. Szorzetnel« vagy moiyhossdgna. Ieher. narancs v. levegon piszkos rozsas. At. esetleg halvanykek sziniiek.: feiso resze neha kekes. Ertekes eheto gombcik . feltiletii. a keriileti resze- besuppedt. megt. 8 c. 5-8 em..narancssarga szinii. (L. Talalhato erdckben iufiustol okFr. Talalhato erd6kben ruliustol novemberig.. idosebb koraban ktili:inosen Lemezeh . Tonk: halvany-barnas. tonk. (1.) Kolap : hatan vil. de szines ovezet nelkiil.on-e rozsas. feher. Tejelf [Lactaria] Csakaddig szedhetok es hasznalhat6k. Lemezeh . kisse tonkrefutok. nyomasra megbar- ro«. Sz. 6 _ Kalap: pelyhes. volema]. Kellemes illatu.~ 2. 3. Kenyergomba .k nyotna sines. M. surun' kolt barazdas. 2.. kisse axLemezek : kisse vastagok.eig. Sargaszinu. gulok. Lemezek: fak6 yagy rozsasziniiek. Sz. Teje: elenk smnlny. lemezek nyomas helyen megzoldulnek. nem csipos izii. 'lapos. Husa . M. [1. Nagy· rizfke.m-ig. sanguifl ual. zonaria B. Tonk: elenk salrany. leher tejnedvet ereszt. Teie :. Tonk. ki. Enyhe izii. kisse megsargu]. okkersziniiek.. Rata sikamios. 6-10 em. .. '. vekonyabb pelyhes. Lactaria lignyota. Husa . Mol_yhos keserii gomba. t6berig. enyhe. vorhenvesebb 3.kozepen sotetebb.-ig. 6 cm. novemberig. vilagos. Lemezeh . Vasfagabb ttinkii. 3-15 em. Sarga keserii gomba. piperata Fr. M. vany-bamasak. Ieherek. CsipiJs izii. sotetbama-feketes. kisse lefele hajlik. M. nyulank. Eheto i6 gombak. sporaktol sarrepedezo. habin vilagosabb es sotetebb korkoros savokkal. hullamos. husa feher s szennyeszdldre valthat.. narancs vagy kajszinbaraek szinii.) Sz.. kisse ilYa. 20 errr-ig.. aran yszinii . fodros. Ieher. . ritkasak. sargak. 1.agose:.ilonben. Kalap. 20 cm.. kozepen barack vagy . szelen vellerea cm.18 - Leme. Sz. arnyalatu.) Sz. husos. egesz gomba s a teje is hofeher. Ieveg6n megzOldiil. 1. Ka[ap:.3torekeny. feherek. majd sargas stint n'tlt. Galler hiivelyburok nines.

. eget6en ·CSlpOS. Bundas tejelo. Husa: fak6.lapos. Kozep es nagytermetii. tonkien is selymes szoru. . (L torminosa] Kalap : zsemlyesziui.hatan piros Ioltokkal. J. Tonk: feher. Tonk. igen nagy. korkorosen elhelyezett sotetebb Ioltokkal. feltiin6 hegyes puppal. teje feher. Lemezeh .1. husszinii. csipds. nemezes. csip6s. kozepen ragados. Fehertejii-rizike. 3. Scrabiculata). Pupos teield. feheresek. rosszizii gombak 1. maia hullamos. 4. tobbe-kevesbbe orvosen elhelyezve. Teje : kensarga. Talalhato fenyvesekben 'tornegesen. elenksarga szinfi. Tarka keseriigomba. E16bb megfOzve es leverol leszuve ehet6. kesobb rozsasziniiek. szaraz. Teje: feher. . Rata szaraz. Lemezeh . ragad6s. Fazes ulan siitoe ehef6 J Lemezek: szennyessargas-szintiek. tires. tonkie Ieheres. Szdrds teielo. ben. Lemezei . mig tonkjitk megtbrve tejet ereszt. Kalap : sziirke hatu. egetOen csip6s izii. . . Nem merges. contraversal. (L. hatan neha savozott. sargan-Ioltos. . (L flexuosa]. Kalap . Mindharom magas hOfok mellett.i9 Iajok. Teje I Ieher.' husszinii. feherek. kari- . cilicioides] Kozeptermetli. teje Feher s egetoen csipos izii." kalapnal halvarryabb. (L. Laktaria pyrogala. Pelyhes teielo. T alalhato fOleg nyirfak kozele- Teie : feher. Sarga keseru gomba. 2. Kenyergornba. 2. kisse feny16.! korkorosen 1.] Kalap: szorosbarna. vilagosabb es sotetebb korkoros savokkal. maid barnulo. Kalapia : Ieher. (L ruva. fak6bbak. csip6s. (L. Lemezek: fak6k. barnas. f5zes kozben mergezo hatasdt elueszii.

I. di6szerii edeskes izii. edeskcs izii. de bemelyed5 is. tonkrel konnyen letorik. glyciosma). sargas-bamas. ~'mem Korns a jo likol' neve. jol jar vele! Rizike L . Lemezeh : barnas arnyalatuak. toven barnabb. Szaraz.l Sz. Ielso reszen halvanyabb. tomorhusu. kesobb ures. szele lefele hailo. rezsas arnyalatu. Lemezek: halvanyabbak. mitissima. Teie . Barki veszi. Enyhe tejelo. tomor. Ven peldany gyengen heringszagu. Teje: feher. kesobb urezes. .ilhat6 nyir kos talaj on.. igen torekenyek.~--------------------------------~---------- Ertekes eheto ~ombak nulnak. . vekony husu. hus-szinu a husa is. szaraz. mezrc vagy gytimolcsviragra emlekezteto illattal.r. enyhe izii.. hatan csak ~-.. 6.. subdulcis. (L. barnas. barnas-sargas Teje : keyes.. kes6bb elfakulo.kisse tonkrefutok. Il1atos teielohoz hasonlit szaraz. Talalhato erdokben iuliustol=szeptemberig. Rusa: vastag. . fahejszimi vagy sargas-barna... 6-8 em. torekeny. Talalhato lomberd6kben juniustol novemberig. alul voroses. EhetO j6 ~ombak 5. pirosbarna."!?: kalaphoz hason16 szinu. -rOT. enyhe izu. feher. M.. ag2. 5 cm-ig. kopasz.-ig. Teje: ieher. (1. cm. 4-9.. (L. Illatos teielfi.. ~ . 7 cm. kisse kesernyes. luges utoizzel. Rasa: fako. Kalap: apr6.. Ka/ap: narancssarga-rozsas. boseges. igen gyengen csipos utoizzel Illatos. szilard. 4-7 em. nem ovezett.) Sz. szilard. Sz. hegyes pupu. '. laposkalapu. Edeskes teield. 10-20 em. M. Szoros tejelo . kopasz.. T al. vilagos. M. Tonh : vastag.~-e . reszben . Tonk: sima tapintatu.r 4. Talalhato szarazabb erd6kben.. kisebb. hofeher.

sargas-feherek. Teie : Ieher. Kalap: zoldes amyalatu barnas. Kalap: foltos. Lactariavieta. suru Ieher re- Lemezeh .. Ton!?. Tonk: vastag. nyomasra.. zoldes arnyalatu.' agyagsarga. Husa : jeher. kalapnal halvanyabb. 6. Talalhatc nyirkos helyeken Megf6zve series elede l. . . enyhe.. tOnkhoz not~ tek. kesobb sziirkes. nyomasra sziirhis foltuak. (GresLaDl. szclesek. Laetaria necator.-t. . Laktaria biennia. Kakxp : apro. halvany-sztir- 5. ragados. eget6en csipos izii.-Venezia) . sziirkek.' hogyehetd-e. L:ciyeluiz r. erosen csi- 7. Husa : feher. Az "Erd elyresztHangy a" all a 1 keszitett S-ZII'mIB ft'8 18PO ft. leiutok. neha Lemezek: feherek. Lemezak .. lillian. kesobb sotetebb. edeskes. vekonyhusu. Keres. csipos utoizzel. ragados. kesobb feketes .. csipos izti. I· ! Nem merges.. papucsoft megelhetest. SZaIrJ. Kiuomboe.rosszizu gombak kesek. Tej: [eheres. Iako zoldesszinii. Teje: Ieher. husszinii vagy sziirkes arnyalatu. pos utoizzel. soksxaz szekely csaladnak biztositanak r8sk8k. . / . Tonk. kozepe sotetebb berne- lvedo. Nem merges rosszizugombak cezettel. Tonk: fak6 vagy halvanysztirke.2'1 '.Takosargas. tonk szele Iele ro. zsaszimi. Teje: feher. 6. Feren«::z J6zsef-ler S. .

Husa: feher. Ehetf j6 !!ombak 1. kesobb kiszelesedd kerek. szele fete vilagosabb. Lemezek: vastagok.abb Itizbld. szilard. Enyhe. (R. lamivel vekonyabb husu. ken-. vastag. lepida Felbiir: nehezen fejthet6 le. Rasa.-ig. Nagy barnahatu galambica. szetomlo. Sz. kisse benyomott. vastag. . hatan vilagosabb vagy sotetebb kekes oagy sziirkes arnyalatu zold." .l Sz. Ka/ap :_ lapos. virescens Schaeff].krom-. szelesseget is elerhet. 15 ern. "5-15 M. em. 5-8 em. kozel 1 em. csak a tonk kisse pirosas foltu. karimahoz I Apro sarga -!!alambica. Fiiz61d galambica. Enneta fajttmal II: a)talaban -amely Galambica (Russala) az merges. sotetbarna. . gombolyu. . ieibore nem repedezik meg. Tonk: feher vagy ieheres. Szaraz. . 'torekeny. k6zepe tajan szinte feher. 50hanem sima [eliiletii. kozepen sotetebb. Fr. 3-4 em. neha kisse szemcses.) Kalap: hata vilagos v. 2. Kolop . vekony. narancs-sarga. . Lemezek . enyhe izu. Talalhato lomberd6kben es fenvvesekben iuliustol szeptemberig. feheresek. nyaron. arany-.' (R elephantina Fr. forr6 nyaron es osszeL Lutea]. kisse cSip_ ut6izu 6s Talalhato Ienyves videkcn. Tonk: feheres. tonkre nem Iutnak. (R heterophylla Fr. t6nkre~ nem fut6k. . 2. . (R A csiposizu zold merges bicahoz nagysagra hasonlo. Z6lden pettyezett galambica . A sotetzoldek kozepe barnas vagy zoldesbarna..' . szaraz. Sz. keskenyek. nem esip6s. Lemezeh. osszereveszt- b~s6 . feliebb 1-2 Kalap: felg6mb. kozel pirosasak. feherek. 3-4 em. boltoshatu. min dig ~szrevehetoen siiriiti pettyezett vagy osszerepedezett felbrirrel. galamde va- Kiilonbsegek : Kalap. . puha. hasem kekesQe vagy sziirhesbe jdtsz6 Talalhato erdos videken . enyhe. Biid6s galambicaval heta.· 4-9' em.karimaja szele tompa. Oldalan mindenik ·lemez Ie- 3. . lvlinden tobbi resze feher. teherek.Lemezes gombak. tires. L F esto galambica. kcsobb fak6n Ieltosak. semmi mas szinarnyalat nines leg- Ieheres folt. Ieheresek. Lemezeb. Tonk: Ieher. fest.l Sz. szelesek. neha barazdas. kisse torekeny. husos. Talalhato egesz nyaron boven. Hasa: dioizti.. elenk piros. gornbanak a husa nyersen csipos. HUSQ: zsenge. suruna1l6k. nem rendesen pettyezett. 6-8 em. M. sotetebb vagy vilagos. Legfontosabb ismertetojele : akalapon szamos finom repedes vagy petty. rR. M. 10 cU1. lomberdokben. beliil szivacsos. marc i~U' . . szele fele neha rozsas amyalattal Lemezeh : sargak.

:.. Iragilis. Tonk: Ieher.) KozeptermetG. de halvanyabb. Kalap hila sotetvoros. tiszta Ei-~os. Ne ha.23 fajok. . Tobbi resze mind ieher.~.} Kozeptermetu. mint a zold f6zelekek. beliil tires.honapokig Iehogy megkivan- A gombakonzervbol keszitett etelek nemcsak a gyomrot. [R. Nagyon torekeny.. Iurcata Pers. merges rnsszizfi gombak A gombakonzerv a . sotet-"iak6. ..vil~gosabb vagy sotetebb. het elni. i A gombakonzerv tobb nitrogentartalmu anyagot tartalrnaz. tUvesen gyujteni.. Nell1. vagy biborszinii. zii· zdld galatnbica. 3.. A gombakonzerv· annyi zsirt tartalmaz. lapos hattal. nagyon megvizsgalni szedesnel. CsipOs. elvezhetetlenne.gyd az erd6n. hanem inkabb sargas.. ha esot61 nagyon atazik. loft. Apr6 piroshatu galambica. s. ki$. N e becsuld taperteket.kOnnyen osszeti:\\'esztheti. 2. Az apr6 pi- .. Zbld luita miaii at eheii) . rnezon.s~ haj . hata nem ossze . karimaia szele eles. utcbb csipos.z(.. mert szintik valtozo. Ize erosen csipfis. zold szineben soha sincsen kekes. olaizold arnvalat. mint a tej. (R. nok a hust. gom~ ki.. alma-sarga. Kalap : tobbe-kevesbe gumbblyu. anelkiil. mere rothadast okoz: Sok elsorendii eheW gomba. Tonkie s annak husa hasonlo.. A friss gomba annyi talmaz..) 1. Biidos galambica. plros-okker szinnel. ferdes lefele hailo karimaval. sargas-barna. burgonya ·vagy zo~d fOzelekek. fiatalon pogacsa~aIaku.. Hanytato galambica. mint a tej. hengeres.) Kalap hata zold. merl merges is akad. . Husa: kezdetben enyhe.foze1eknel sokkal taplalobb. . Mel~ges bakkal .. Iia- . sOt kisse mergesse is valik.. hanem a szervezetet is kielegitik. rendszerint sima. (R. vissza repedezett. (R. 4. le a gombkonzerv roshatu galambicahoz hasonlov-sT6nkje sokszor rozsas arnyalatu. Iege16n term6 eheto gombat ott rothadni. drimeia Cooke. vizet tar- I (R.. Kalap : ha.galambicoual teveszthet6 ossze ez is lis a gyilkos gal6ca is. kezdo szedo . A tank als6 reszet ne hagyd a foldben. tonkhoz natiek. rossziziive. Biborszinii galambica. . Lemezeh : feherek vag)' vilitgosvaiszinuek.i1 d. Gombakonzervvel . foetens] Kozepnagy. Csak szakernber vaiogarhatja ovakodni kell. Ne dobj MIre minden eheto gembat azert. ernetica.. A~alambiCa-fajok pontes rneghatarozasa igen nehez.

Nemely gomba hatan van. nyirkos idoben ragad6s. Fekete galambica.-okt6berig 3. Borszinii galambica.. Iiangya liker mincseg] Mimlenlitt ezt kerje \ aru l . Tonk: feher. kek. helyenkent rozsas arnyalattal. (R.szelesek. GalamL. .siz·[i. torekenvek. Hanytat6 galanibica. vastag. alutacea Fr. (R adustal. Legiontosabb iellemuonasa: a felhino ibolvaszin. de nagyobb. . Kalap: hata ibolyas bib orszinii . Fekete galambicahoz hasonlo. fenycerdok- 4.i'tmeno. tiszta feher.\ . kozepen neha sargasan elhalvanyodo. 3-10 em. (R.-ig.. ritkas ak. zoldes vagy sargas szinbe megy at. Talalhato ienyvesben es ti:ilgyesben. enyhen csip o. 4. 6t szin is lehd. cyanexantha Sehaeff). ut6bb barnas szinii. hatabarnas-piros sarga szine. szinjatszassal. k6?A:~pen benyornott. torekeny. minden csipas I/.l Kalap: hata barnas-piros. kezdetben vilagos. Szenes galambica. . enyhe izti. . tehat saiatsagosan tarkas szinii . feher. Lemezeh .. [Kekhatuj. 10 cm. H usa: kalap Ielbore a1att vor6s16. ''t' Talalhato erdokbcn juliustol okgalambica. . tnroszeruen szetmallo.. karimaja vekony.ombak Sz. neha itt-ott kisse zoldes arnyalattal. kesobb s6tet-sarga borszinuek. szelesen kiterul. lernezei vastagok. Kalap '.zoldesbe . Husa .ombak Eheto. vegt:tl megfeketed5.) [Piroka. de ibot)-'u mindig es . fekete . nem nagyon toreken yek. Talalhato lombben aug. zoldes.6 g. Ton·k: feher vagy halvarryvoroses szinii. mely foltonkent rozsas. . karirnaja lefelees befele hallo.h:a (Ru5Sala) Ertekes eheto g. Nem savozott. - her. kesob b Husa : fe-heres.: nelkul. sima. sima. Ieher. piszkoslila. ize igen enyhe. fak6k. . Lemezek: feherek. szurkes. Huso.. eros. (R. es lemezeinek nak Legiontosabb iellemuonasa . halvanv- me_gJeketedik. enyhe izu. ritkasak. vekonyak. Tonk: Ieher. kekes arnyalattal. aluI szurken befuttatva. sotet recezetlel itt-ott. Sz. egyiitt nezve vajszinti arnyalatban jatszik. szint valtanak vagy megleketed-nek . .: toberig. nigricans). neha durvan csikolt. szelen kekebb vagy rozsas arnyalattal. Ibolyaszinii Lemezeh : tobbsoruak. rozsas. piszkos piros. 5.

(R. Szqvetkezetl aru a jo minoseg zaJoga. nyalkas. feheres vagy halvany-okker sziniiek. ha a 8 . Keso nyaron talalhato Gyanus! . Gombagyujtesre hasznalj iedeles kosarat vagy ladikat. . laposhatu. Husa: borsos. Tudomanyosan ' legbiztosabban mikroszkopiai vizsgalattal a sporapor szinerol. hosszuak. ha a napra Ieher papirlapra helyezziik. Talalhato lomb. voroses vagy voros foltos. ha a 8-10 cm. ritkasak. . apr6 vagy kistermetii. laposan szetterulo. ieheres. -. egysoruak. Lemezeh : egyforma . Csipos izii. A szepen gyiijtott gombaert tobb penzt kapsz. lefele kisse vekonyodo. Kalap: vekonyhusu. Tonk: Ieher. . mint az osszetortte. ha hoszszusaga es szelessege 16 cm. A nyiives. lett terrndapro Iiatal gombat.i. Az elveniilt gomba nehezen gomba un- A peneszes vagy rothadt egeszsegtelen. Sz. allapitjak meg a gornba fajtaiat. Nyirkos. ritkak. feherek vagy sziirkesfeherek.vnel nagyobb. Talalhato erdokben 6sz [ele 8. torekeny. Tonk: Ieher. ..-ig. Merges gombiik. A gomba-'nagytermeht. Kisterrnetii vekonygomba. . ernetica].r-'. voros. dorito. kukacos gomba '. csipos.es Ienvoerdok gyepes reszen. csipdsen egetO izii. szelein barazdas.· T alalhato nedves ret~ken es erdokben jul. villasak. Hanytalo galambica. rossz szagu. K6zeptermeti. Husa . egyebutt feher.. M. ' Kimeld a leszedett gomba mel. Hatan vilagossarga. rozsaszin. ' emesztheto. 6. talabb koraban vilagosabb. Russula veternosa Fr. Nagy sarga galambica. vorosbarna. A leszedett gornbat azonnal vidd a gyiijt6telepre. viasz-szeriiek. Gyanus.. alakiarol stb. gornbat 1-2 A sp6rapart . k6zeptermetii. szabadok..-nov. ochroleuea]. (R. megkapiuk. halvany okkerszinii Iakosargak.cnr-et nem eri e1. 7. torekeny.oL.-et eleri. a frissen szedett undorito szagu. Kalap: hata rokaszinu sargasarnyalattal. kesobb sotetebb barnas a hata kozepen: Karimajan sugar alaku hosszu CStkok. 6-8 em. Tonk: Ieheres.ol allok. ' Lemezek : tonktol ta. Nem merges rosszizii gomba~ . 5-10 cm. '. sargas szinti. Lemezeh ._----- . Husa : csipos izii.

kozepen Ieketesen voros. Talalhato siiriibb fepyvesekben.. Egyebkent a b6rszinii _galambicahoz hasonlo. M. 9 cm-ig. (R aurata Fr. em -is Tonk:. egyenes. . nem feheren vagy rozsasan befuttatott. Letnezeh : Ieheresek. 9: Nagy feher_ gala!. sotetnarancs vagy elenk pirosszinfr. _ Lemezek: siiti. Lemezeh .vKiados. lemezek. Felbore konnyen lehuzhat6. Linnaei Fr. Valtozo szinu. arany es piros szinek uralkodnak raita. lefele kisse sarga lemezei. Leglontoeabb iellemuonasa . kozepen (R. karimaja hata 8. talabb . 6.. hata halvfmy-r6zsaszinii. pirosas. Tonkot alig erik e1 a karima szelen tompa. Talalhato ritkabb tolgyesekben Kalap. sargas-pirosas arnyavekonyodo. de Ienyyesekben is.in allok. lO·cm. _ Lemezek : elenksargak.. M. piroshatu. neha k6zepe tajan es karimaian sargabb. bikes. kozben elenk piros Ioltokkal.] Sz. tonkreiutok. Narancs. (R. vastagok. TaIalhat6 homokkovet borit6· iedhet. Ielso reszen neha latu narancsszinii hata. M.laUllLA (!a. (R. tomor. feherek.' . kisse Husa : a felbor alatt sarga. megnvomott helyen sargas foltokkal. dclica Fr. R6zsaszinii galambica.in halvany karminszinu. zoldes vagy kekes arnyalai kisse besuppedt. 8-12 em. Lemezeh : elenksargak nagy ok . mint a hanytato galal11bicae -vagy az. lomberd6kben junius-iuliusban. fiakoraban laposabb. le- nelhiil. 1 em. [Folylal. hata elenk narancssarga.·egYe. frissen kibutt Ieher es torekeny. e·sIeny- Kolap : kerek.l1bica. kesobb sargasak. Kalap : eIenkebb Husa: enyhe izu.feher. notte vizgyongyosek. 7. ize enyhe. neh~ sziute leher. Tonh : halvanysarga. enyhe. csak foltonkint rozsaszinii. Aranyszinii galainbica . [eheres. Husa: Ieher. rosea Schaeff. almeira emlekezteto edeskes zamattal. Keseru gornbahoz hasonlit.M.'a pr6 piroshatu galambicae. T onh: feher. 8 cm-ig. Husa: tomor.Talalhato Iomberdokbenjnl-okt.) Sz. rancos-barazdas. Ieheres vaiszinuek. . N em remlik gyorsan. Ertekes'eheto gombak t . laposabb. szelesek. sotetebb elenkTonk: rovid. .· 6-10 cm. ScixgabeIii piros galambica.kerekitett. 7-9 em. sokszor Ioltonkint lilas. (R.foltos. vastag.I (. .l itt-ott villasan elagazo Kalap : melyen tolcseralaku. (RUi!llIIala) :Erlekes ehetO gombak _ Talalhat6 leuvves kabban tolgvesekben videken. kesobb okker-sziniiek. mely a lemezekre is after. Iehailo karimaval. rit'nyartol oszig. nem romlik. [uniustol. 8 kal~p: hata sot¢tvor6s. ' Talalhato Iomberdokben vesekben nyartol 6szig. integral).\sa 26 oldalon. tiszta Ieher. . soksoruak. aranysziniiek. 12cm-ig. . Hatan Ieher.) Nagvtermetu.-ig. Sz. Sotetvoros galambica. 5. halvanysarga tonkie.] Sz. sargas vagy egeszh<it.

------. mely a fiatal gomb.500 szekely csalad .. a tonk also. A tonk vagy szar tartja a kalapot. mely a lemezek . Foszlarryok.1 0. -a talajaban levo az a szerve.a fatyol _ -visszamarado reszei. foldben levo reszen (gy6keren] visszamarado resze a buroknak.000 csahidtaggal 500. kii16n hartya borithatja a lemezeket vagy osoveket. a tliskek (szorok) vegein vagy a gomba belseieben Illjoll feilodik ki. a csovek. -pikkelyek. 2. Sp6rapor a gomba szaporodasat elOsegitO terrnes. allan.----~---------------------. A lemezek vagy csovek a kalap also reszen varmak. Hiivelyburok a burok szetszakadasabol.'21 ~--------------. A fatyol vagy burok az a hartya. 1I!!IIiHIIIIJ nagumos8ShDl "HI HA" huhitOI haSznulion I' .000 Pengo keresethez jutott! . . melynek felso reszen van u Ielbor. korpas resz a gomba felboren . mellyel a Mycelium a gombanak taplalekot [elveszi.----Nem merges l'osszizu gombak A gomba reszei e A kalap.Az "Erdelyreszi Hangya" gyUmolcsgyujtesi akd6ia soran ~. Gytiru a hartya szetszakadasakor a tonkon visszamarado resz. .at korulfogia.

Suriin. 14 cro-ig. sima. tomor. Tonk: hosszu. Lemezeh . sotet vagy h~lv~ny sok apro. Ieher pikkel ekk 1. ragados. emezeh : kekebbek.-ig. Talalhato gyepes bb napos helyen osszel. Ieher.qyep'e helyeken osszel. equ12 em. Kalap: halvany vagy sotetebb olajbamas. Kaiap: fiatalon hegyesedo hu llamas. neha koralakban repedezett. kesdbb elsargulo. conglobatum. M. Talalhato erdei es feketefenyo alatt. hepe-hupas.] Sz. mazon. Ize es szaga szappanra v. kesobb Ieheresek. feher. nemezes ellel. maid halvanyabb. l1engeres. rakizii. szelesek. kisse savozott.rig. (T. nemezes. felg6mb. szaraz. Lemezeh : szeles. iboiyas. Csapatos pereszke. feherek vag szurkek. kerek. nagyresze a Ioldben. gyenge. terreum. 8. Sertespereszke. elobbihez hasonlo. barnas vagy' sargas arnyalattal. Ieher. alul osszeno. kertben. elen mindig kopasz. Ieheresek. Ertekes ehetd gombak 1. Ton!? : sztir] es-kek \ a~y halvan ." bokros helyen. 5-10 em. M. 12 e111. Kalap: . rnezdn. estre. F elbore konnyen lehuzhato.irk€! vagy Ieketes. vekonv zsenge pikkellyel.] Sz. 6-12 em. sotetfeheres. fak6 vagy 610mszurkes arnyalattaJ. lisztszagu T alalhato erddn. M.' 2. harangalaku. Foldi pereszke. hatul lekerekitve. alul 2. Ieketes es ~um6s. 3-16 em. Tonk: kisse Ielfuvodott.) Sz. Lemezeh . I alap: szeles. barnas foltokkal. csapatokban. . . Felbore konnyen lehuzhato. hamar ellaposodo. . toven dagadt. ut6bb llaposodo. 'falalhat6. kisse tonkreIutok. Letnezeh ..] Sz.. ruganyos.] Sz. Rata sotet-hamuszurke. 3. finoman savozott. Tonk: vel ony. szirrkes. egymas hegyen-hatan no ossze1. lisztre em ekeztet. 10 ern. Zoldhatu pereszke.-ig. -3. 10 cm. Lemezek: feherek.Tonk: vegig feher. Kalap: barmis-szi. partentosum. feher. (T. gUID6 nelkul Talalhato Ienyvesekben. Husa : torekeny. ut6bb halvanvbarnas. kesobb s6tetes. 4. erdon. 7 Pereszke (Tricholoma) Eheto j6 gombak 1. Tricholoma nudum. (T. Husa: Ieher. Rakizti pereszke. Husa: zsenge. _ Ka/ap: lila zinti. Ton!?: ekony. nem nonek tonkhoz. edeskes izil . szilard. vekcny. Tonk: ibolyaszinu. [T.] Sz.emezes gombt\k. kesobb lapos alaku. Ieheres-sargas. Ieher. HUSQ: vekon . lisztes-deres. Husa : igen j6. T rlcholo rna metaleucum. ibolyaszinuek.15 cm. Kalap: barna. LilatOnkii pereszke. maid barnas hus-szinuek. kozepen feketes szalakkal. hosszu. satetebb-barnas stb. kopasz. Talalhato o sszel. (T. Lemezek: feheresek. yaron es osszel. szelesen e ipkes [karelyos]. Kalap: szurke. pessundatum. Talalhato {oleg erdei fenyo alatt kora tavasszal es osszeL (T. personatum. 6-16 em. halvarrybarna. M.

Ieheres. szurkes Y. nyirkos. Husa : feher. Lemezek: igen suriik. esetleg sotet es kozepen barnan pikkelyesedo. kisse csikolt. macheri]. eros. szanaval kesore es osszel (T. Tenyesztesi homerseklet 18° C kozt ingadozhat.. kisse felfuv6dott. Hamuszi. 2. tobbseruak. tonkot alig elerok. karimaia behailo vagy lelele hajlott. . friss lotragyat 8. vekony foggal lefut6k. zabbal.' Lemezek: feherek.szelesek. Schu- Tonk: hosszu. Az istallotragyat erlelni kell eso. Lemezek: ellaposodo. +12- 5. egyenetlenul szelesek. szivacsos. azt lehetoleg kirazni. zoldes arnyalatu. alul Ieher.irke . 3. barnas sa- kell . . Talalhato fenyvesekben. sima. zoldes. kesobb sotet- Kalap: hamusziirke. oblosek. A csiperke gomhat mester- .. alul osszevekonyodo. 7. es szecskaval etetett 16to1 szarmazott tiszta. (1'. 6. Karimaia szabalytalanul hullamos. kozepen barnabb. Hidegebb pinceben aLig Ieilcdik a gomba. . Szappanszagu pereszke. nehogy tulsagosan [elhevuljon 2-3 naponkint at kell Iorgatni s ha sok a szalma benne. . elsotetitheto. zoldes arnyalatuak. Kolap: sziirkes. Csikolt pereszke. A tenyesztesi loztetni is kell. Hidegebb idoben is hetenkint legalabb egyszer at kellforgatni a tragyat. vokk. Ieheres. Nem j6. . alig karelyos.turniduml. 10.hasznalni. Melegebb pinceben a . A tenyesztesi pinceben cseppIolyos viz ne Iegyen. (1'. helyiseget szel. keskenyek. 4. ~/3 resze ioldben. szinuek. Tonk: vastag. Gombatel~yesztesre . izu. Szele a lemezeken tul er. Ieheres-zoldes arnvalattal. A tragy{tbql masfel meter szeles es ugyanolyan magas tegla~ alaku rakast keszitiink s j61 letapossuk. sargabb vagy igen halvany. hogy egyenletesen erien. de nem ragados.Iele sziirkes- 2. 9.al vag)' p~kl~~lyekkel. Husa: 3. pereszke. szele . egyenes. . Tonlz: hosszu. . levegon 11. sa ponaceum. A tenyesztesi helyiseg legyen inkabb szaraz. majd segesen is lehet tenyeszteni. Ieketes. hal a homerseklet ingadozasa ne legyen nagy. . nyornasra '~alvany rozsaszint valt.l Kalap: szabalytalan kupos. Ferro nyaron a hagyat.alig ehetii! tomcgesen. szel es nap sugar ellen vedett helyen.N em merges rosszizfi g6mbak 1. .kozepen barnabb. 1.1egy sok kart tesz a gomhaban. . Iiatalon szelen sugarason csikolt. Ieherek.

4~14. Lieztszaguak. nyartol ke.> Ertekes ehetfi gombci.rozsaszimi. feherek. K6zonseges Kalap: meszfeher. kozepen halvanyellaposod6. veclens. Tonk: feher.. Kalap: (T. Husa: husos. CoHusa: kellemes illatu. Lemezek: kensargak. kesobb okkerszinii Ioliokkisse ragados. citrom. rozsaszinii foltokkal. ieheres . alabb elenksarga. Neha koroket alkot. Szilfa gomba. . feloldalt allo. elenk arany vagy rutilans.T alalhato vegyes erd6ben osszel 6. sargas-b armis .) 5:. Lemezek : vastagok hireszelt eliiek sargak. Talalhato korhad6 fan es lomberd6kben nyaron es osszel. Apl'6 majusi gomba. Tonk. 6. Lemezek nyomasra barnasak. vastag.herek. elenk vervoros pikkelyekkel Y. Lemezek: keskenvek. Majusi v. elenkvo'ros. ·(T.nylag hosszu. vagy rozsasziniien tarkazva. Ulmarium. kal. kesobb selymaid sargas. grakozepen kisse pupos. siiriin pikkelyezve.l Feheres vagy rozsas arnyalatu.. kerozsaszinii vagy sotetebb rozsaszinii sobb Iakok. [T. nyarfa alatt mes feliiletu. Husa: savanykas izii. 4-12 em.eso- Nagymosasboz "RIKA" kekitot has. Rozsa pereszke. Szilfagomba. 7. . bekunkorod6 karimaval. sarga.. sargas-iako. . 7-15 em. nem allandoan meszieTonk: alul vastagabb.lisztszagu. 6szi Ieher pereszke. sarga vagy fak6. sokszor gorbe. alul T alalhato Iatorzseken. hata kozepen puppal.k 5.Pere!ilzl. Sz. ..) Sz. _ . feheres. fuveshelyeken.c. Az egesz gomba tiszta Ieher. Icher.) toias- Tonk: ara.o:Lolo_ .so oszig.russula. Kafap: sz&les_. ieherek. szalonnas es rossz-szagu. (T. lumbetta . nasak. hamar Kalap. 7. szurkesek. gombosum}. felul feher. (T. . Lemezek: szelesek. kes5bb bar. Tonk: szilard.anyagszinti. zold arnyalattal. savokkal siiriin tarkazva. kellemetlen izii: Talalhato maiusban. Lemezek: keskenyek.ruiljon 1 . kulonosen rozsaszimien tarkazott. szilvafan. Tavaszi gornba . Ieherek. tOl azott fakoszinu. tovisalja go mba. Osszel talalhato. Kiralypereszke. Talalhato Ienyvesben.. Ieliil Ieher. M. pikkelyekkel.k Eheto )0 gomba.) Toiasalaku. riernezes. (T. Ieheres-Iako.e rr ":.: feher.

..: kerek. A tragyatelepen 2 honapnal hosszabb . umez0k-:· fekexek. Talalhato gyepen es Iomberdokben.. (T. kesobb lapas. batermelesre nem alkalmas. Rosszizu. husos.] Semmi Ieher szin nines rajta l Kalap. . szelen nemezes.ideig hevert tragya gom. Husa: keserii. Keserii Ieherpereszke. Kala»: . barna foltokkal Tonk: barnan molyhos. . sul- Tonk: eros. kerek. flavobrunneum. pelyhes. T ala1hat6 erdei. savozott.vorhenves-barna. szele fele szelesen csikozott. Rossz izii es 'szagu. barna. A tragyaeres alait Iehet61eg 45D C. alb 0brunneum]. sima. Fehernvaku pereszke . A kihiilt tragya melesre nem alkalmas. Keserii. Iires. szalkas.. finom pikkelyekkel. nyirkos Ienyvesekben. 13. Lemezek: Ieherek. 6. Ha nagy-on szaraz. Lemezek: sargasak. neha kisse dagadt. vorhenyesbarna foltokkal es elekkeL Tonk: halyiu1yabb~v6rhenyesM bama. 'kes6bb barnas vagy piszkosvorhenyes. Keseru.] Kalapja. 'Hssc: lisztszagu. . A 1'61kezelt tragya 3~4 het pikkelyes. 0sSZ€'! ta- 9. Talalhato osszel. 31 oldalcn] 7. . . Tonk :vekony. Gvanus l . Talalhato osszei. go:tnbater-' 15.j rozsaszint is valthat. Lemezek. . sarga. Iinoman szalkas. tomor. ragad6s. Barna pereszke. barna. albrrnr.1 magasabb homersekletet. Kalap: barna. elen. . (T. ragados. Majusi gomba. tires. 8. alatt megel'ik.4. siiriin 14. (T. Ketes l 5.... uyinak koze1ehen. . kesffibb lapos alaku. Ialhato. [T. kesobb barnasan foltosak. : feherek.es fekdefenyo alatt nyaron es osszel.] Felter_~ ibt-o. ustale. szeles lemezekkel. Tricholoma. alul barnas. (Folylata. - " Talalhato Osszel. £elgomb. Keserii l .. szaraz. 12. Kensarga pereszke .t s~rMp Ioltokkal. . hullarnos. . iemezei es tonkie kensarga.t. permetezziik meg a szaraz reszeket.-na1 ne erien 1". Tricholoma vaccinum. Ielul leher. Ehet6! tokkal.. . vekony. apro vekony pikkelyekkel. harnas Iol- fureum. Kalap.

kesobb hossziranyu repedesekkel. hegyes. M.platyphylla. . utana ujabb retegetrakunk s ugyanigy [arunk el. a tra. Kalap: kerek. oltani. nabb. 10' cm. A gombaagyat a gornbaspoRusa: kisse porcog6s. . 17. Sz. vos. 21. 22. .s~barnas. (C radisagu magia.23. siiriicsoportokban nyartol keso oszig. keziinkbe ossz. hosszu.: 8---.ereszt. . de levet nem enged s csiperke illata van. fako vagy szurkes-barnas. hogy 15-20 em. lyukakat tragyaval betomkodve le. kigy6z6. (C. szasagu csira darabokat dugunk s a radaskor sugarasan osszerepedezd. Szeleslernezii lliloke. Ieketes. . M. 20 cm. t6nkkel E16bbihez es kalap-hattal. Az erett tragye. barsonyos' 24. nyirkos.ltt megszarithato s mint dugvany hasznalhato.12 em .Lemezes gombak. hasonlo. mely . ban gy6kerd [myceliumot] .] Sz. tortenik. 18. ereH tnigyat 1o~ 15 em. nyirkos feliiletii. igen vekony.] Sz. Ertekes ehetO gomh<ik 16. rajaval vagy rnyceliumaval be kell ' Talalhato korhadt fa toveben. Ieherek. szelesek.osszeall. halvanyak. Lemezek:. kupos vagy harangalakkal. vastagon rakva.gyat osszevissza hii16z6.-ig: Kalap: vorhenyes vagy barnasrozsda szinu. savozott karimaiu. A gombaagy keszitesenel az 19. C. Melegebb helyisegben vekonyabb tragya reteget kell rakni. kesobb ellaposod6. 10ngipes Bull. alul a fOldben levo hosszu resze vekorry. 3-7 em. .gondosan Ienyomkodiuk. 12 cm-ig. A dugvanyul hasznalt myceliummal atszott szaraz tragya darabokat gombacsiranak nevezziik. Ez a talajjal egyi. finom. melv megfe1e16 talajban megerosodik. fusipes]. kisse pupos hatu. 'mely megfele16 talajcata. 20. rnagassagig rakhatiuk. ' A mycelium szabad szemmel is eszreveheto. A tragyaretegeket 45 ern. (c. f61dben gyokerszerfien vekonyodo. Iehil Ieheres. kesobb bar11i:\S arnyalattal. 15 cm-ig. leher SZc1laCSkak t6mege. kozepe duzzadt. Lemezek:' tavolesok.. Ezekbe dionagyKalap: ellaposod6. 3. Fiil6ke g:omba. tavol. A spora a gomba lisztlinorn2. Hosszuszaru Hiloke. alul barIomberdokben- ossze- szi- . vastag sirga. Gyokeres Hiloke.. zsiros tapintatu. M . sagban egymastol 4--6crn.-ig.j Sz. 3_:_7 em.enyomva". arnyas T:onk. Fii18ke [Collybia] EhetO j6 gomhcik 1. Talalhato juniust61..halvany vagy sotetebb szurkesbarnas. nyomkodiuk. Tonk: fe150' resze 1 em. feny~6. helyenkent Iakosarga. Iyukakat iurunk. (C. A gornbaagy beoltasa ugy 4. A gombacsirat 30-40° meleg gombaagyba tuzdelitik.

vekonyan savozott. M. tF 01yta la. Tonk: sarga. barnasfak6. poreog6s. Talalhato erdokben keso 6sszel s enyhe telen korhado fan. hatso reszukon kiszelesedok. Ieheres-okker nyirkos. 10 cm. Huso . kozepen barnas rokaszinii. citrommal 7. bokrok Lemezeh. Kalxu»: hamar ellaposcdc. kemeny.). feherek vagy fak6k s csak elukon Ieherek. feherek. Iako vagy barTalalhato erdos videken. csoportosan. 3~8 '6.egyiitt . velutipes. Talalhato korhad6 hik kozeleben. Ieheresek vagy halvanytonkrefutok. .~ 33.) Sz. Tell gomba.] Sz. tires. kozott. nyaron es 6sszel tomegesen. ' cm. fak6. nyalkas. M. Kalap : sima. hailott. ritkas. dryophilla. nas. belul tires. barsonvos.-------Ftili:ike gomba.) Sz. 3~8 . fak6k. (C. porcogos. Csak butyraeea. csupasz ~ 5. Lemezek. barnak. 2~ 7 em. reher vagy fake. hosszu._--. . szaraz id6ben szimi. cldal on) orosz tea zamaros A legjobb p6tanyag! Vioyazat: a valodi italat adja Nern mflariyag ! . kozepen barnabb. Kalap: elenk sargas-barna. Ieher.' (2cm. Vekonyszaru fUloke.-ig. Lemezeh . 2~ 7 em. feny16. puhak. (ColI. (C. csupasz.. mezes. toven Icheresen nemezes. esetleg ieheresen hamvas. gyep em. Lemezeiuel s iiatal szaraoal ---Lemezek: szelesek Tonk: hosszu. Tonk: vekony. Talalhato bokrok alatt gyepen. nyirkos.ehefo. 3-8 em. Rummel. _. Gesztenyevdros mlnke. zsirfenyii. nyirkos idoben. kcsobb fak6. haromsoruak. Eheto j6 gombak 1 Eheto j6 I!ombak. Tonk: Ielfele osszevekonyodo. M. Igyek minden alkalornmal kalapja eheto. nyaron vagy osszel. Husa : vekony. fiataIon csak kalapja ehet6. Hive neha ne- 'alatt. maiusban. nyirkos. kesobb sotetbarna.

(C.tonkrefutok. 3. Tolcser [Clitocybe] Eheto j6 gombak . szinu.onkref~ttok.taSj\. hosszu. Kell. tolcseralakuan benyomott.. Fake. Sz. (C: infundibuliformis)..-ig. tobbsoruak. ~elul fako. oblosek. vagy fakoszinuek. Ftistos tolcsergomba. 3-6 em. puha. du~a~~.) Kalap.-ig. lelele hailo kari. gilva. neha meglakul. karimaia lehaj16. nov em b eng. Talalhato korhado fan. . Minden . zcldesek vagy halvanypen.) Kalap: tolcseralakuan bemelyedt tosan. Kalap: sargas. Tonk: vekony. tolcseralakuan t6nkrefut6k.l:'-~~ta kevesbe benyomott. erd6kben. Lemezek: halvanysargak. kisse Iisztes.:. (C. _ geotropa. aranylag Talalhato erdokben.A~ya~szinii tolcsergomba. gye. 8 cm.husSZ111U~k . neha lapos. augusztus.l ~s~~ cyathiformis]. 20 ciu. lombLemezelt . halvanysargas vagy fak6szinii. Sziirkeshatu tolcsergomba. Ienyvesekben. '. csopor- Lemezek: Ieheresek vagy fak6k. Zoldtolcsergomba. . feher. fiiszeres illatu. R6kaszinii tolcschgomba. Tonk . L~.·' Letfiezes gombak. (c. tOve nernezes. . Tonk: Ielso resze halvany-sargas 2. lesen puposhatu._mes aruzsszagu. Erlekes ehetO gombii.at6 er96k kozeleben. (C. sa. 3. karimaia lehailo. szeTonk_.. (C.. tove kisse dagadt. tolcserszeru.gymnopodia).(C. vekonyabb . kisse boltos. tolcser-alakuan berneIyedt. . szelesek. ieheres vagy halvany sargas-sziirkes..ures. Nyirkos osszel. M. Csoportos tolcsergamba. inversa. odora] S7 . nebularis. . elixa Sow..] Torpe. Pupas tolcsergomba. nemezes. de alabb zoldebb. tolcsergomba. ah. osszel.) 5. Talalhato erd6n. 2. Tonk: vastag. szoros. gye.ozott. toven nemezes-molyhos. nyirkos. . sarga . [Folytataea ve- 3-5.k:~. pen. (C. (C. sargas vagy [Fo]rt.. Talalhato tolgyesek kozeleben.k 1. 4. Husa: vekony. dioszeru. apr6 pikke1-~~kkel kitzva . alul feketes.me~e. kozepen barna. _ Husa: vastag.1. belu1 . ircak ' . ftistos-szurkesbama. 'Iehet.resze r6kanarancsarnyalatu. cldalen. kalap es tonk kozepig sziirkes-kekes-zold. piszkos szurke. oldalon. deres-sziirkes szinnel. Talalhato 'tar maval. arnyekos lak alatt.35. barnas.hOSSZl~.j 4. Talalhato erdokben.] M. bokros 'helyen es korhad6 fan is augusztustol kes6 6szig. hegyes esues~a~ vegzodo. tobbsoruak s tolcser alakuan mennek at a tonkbe. Kalap: kozepen znelyen. erdei tisztasokon.] . Kalap: lapos. Kalap: lapos. tonkrelutok. Lemezeh : barnabbak. kozepen hegyes-pupos. egynemuen halvany vagy sotetes agyagszinii. . Tallilh. Tonk: mint a fenti. szeles. Borszinii tolcsergomba. Kalap "sotet. ~ . zKQI~.

Iehailo szelen halvanyabb. halvany-okker sziniiek. toven a legvastagabb s Ieheres._--_ . fak6 vagy Ieherszinti. Talalhatc erdos helyeken. . 'szilvasokban. .0 het mulva meginduL 27. A 'termes 'a beoltastol szamitott 6-1.. Fako tolosergombahoz hasonlo. hatan sotet pikkelyek. toven nemezes- Lemezeh . Kalap: okkerszinii. gyakian villa- talon szinte Ieheres. tolcserszeruen ·tOhhefut6k ' Tonk: rovid. Nedves 5sszet mo]yhos . gyengebb. 8. Ieheresek. Erlekes voroses ehetO g:ombak halvanyfako. Agombaagy terem.. tobbsoruak. nemezes. hamvasak. \~ Ketes I var ? Egyet tegyen: Hangya likorl vegyen 1. Kolar: tolcseres. Kis vagy kozepnagysagu. fenyvesekben. moly- 9. lonkhoz n5t- tek. edeskes matu. nyulank. 26. 6. 7.) Apr6. EhetOj-6 g'Qmbak fiakony karimaia Iehajlo.. Valtozekony tOlcsergomba. Lemezei: ritkasak. ..Vendeget -finom erteku. Kisebb. Beoltas utan a: gombaagyat em. ·Nyar:ia gomba.(Lentinus tigrinus). vastag tiszta nyersfolddel betakarjuk. eros. sado. Fanyar-savarryu izii. sargas-bar- " sak.halvanyak. 1m 2 pen sotetebb. Husa ': vizenyos. szele karelyosodo. koze- has. tonkrefutok. vastagok. - arnyalatu Husa: Ieher vagy fako. kemenyes. Husa: vekony. Tolcsergomba. gom- bat ad. Clitocybe davipes.. egynemiien ibolya vagy pirosas szinii. Talalhatc 2-6 tenilet honapig 3 kg. nas arnyalatuak. Lemezek: lefut6k. Tonk: vastag. Lemezeh . Lemezeh :. ieheres vagy violaszinu.. 2-3 25. Clitocybe Ilaccida. (Clitocybe Iaccata. barnas-sarga. siiruek. ----_. lapos. Ieherek vagy fakok. baha.lajok.

Lemeaes gomba. megsozzuk. 3-6 em. cm. kisse ragados. pupos. T alalhato tisztasokon. (L. fenyreszelt voroshagymat es borsot. 3~5 em. . Lemezeh : husosak.' 20 perc mulva etolaiial 5. . . Talalhato lucfenyf alatt. 12cm. vesben es btikkerdoben.li:.i!Y csesze nyalkas. M.] Sz.-ig. (L. nitidum. hosszu. vagy csontszinu. szeles harang va. Olajszinii csigagomba.ila 37. Elefan tcsontgomba Tonk: vekony. Lemezek : elenksargak. (L.. tellurn. Talalhato erdokben. " I. 4-5' em. esetleg kisse bemelyedt. komos. (L. 12 (Szuz- Burgonyas gombasalata. kesobb Lemezeh : kisse vastagok. Karikara vagott fott piLemezeh . a1ul . Husa: vekony. csigagomba. Y. h6feJ1er . Tonk. kihutiuk. sarga. Rozsas csigagomba.. Iiatalon Iatyollal. eldalcn. hatakozepe sotetebb. Husa: csipos izu. vekony ves borecettel. . s6s vizben 3 percig [ozziik s pasz. Ieher vagy . 4. levet keszittink. 3. sziirnomra metelt gornbat keves citrokes-rozsas arnyalattal. 12 cm. kesobb Iaposabb. ieher vagy csontszinu. csontszin uek.(L rnegontozzuk s metelohagymaval gomba]. fakosargas szimi. alul nyalkas. tobb. eburn. Vekon. alaku. pikkelyekke). sima. tOn-' tyokat egy talba rakunk. Sfu-ga csigagomba. Ieltil feheres. -res karimaval. Sz. soruak. Iako-citromsarga. ritkak. nyaron. vastagok. raontiuk. megszoriuk. lefutok. elkeverimk benne Osszel seregesen talalhat6.. korpas. fiatalon pelyhes . Kalap: szelesen boltos.pirosas arnyalattal.) Sz. augusztusLemezeh : feherek. Kalap: szurke. kisse kig menok. Kalap: nyalkas. (L. vi1. a gombat raontiuk.] Sz. A fi- (Folyta\. Eleffmtcsont csiga gomba. vanysziirkek.husu. Ertekes eheto gombak Csiga [Limacium] Ehetoj6 gombak 1. szilard. tonkrelutok. Talalhato 6sszel. kesobb halt61 okt6berig.-ig. Fagya1l6 csigagomba.2: Szflrkehatu. cukorraJes vizzel . szilard. M. Kalap: olaizoldes arnyalatu barna Koloo . reszben Iehe- sargak. . ut6bb ellaposodik.] Apro. huvos idoben. fak6-sargak. Ieliil pustulatum. apro. pudorinum].] .-ig. ritkak. KeTonk : Iako-sargas. nyalkas.

ig. 7. 5. 4 darab murkot.-ig.vkeves borsot. Barmilyen baromfileveshez a gombakonzervet . Husa. hozzaontiiik. . A gombakoniervet keyes tarkonyecettel. 7 ern . 10. levet borsoleveshez keverjiik. 10 cm. oraval gombakonzervet dobunk s felfo rral] uk. Lemezeh : ritkak. 8. . 1/2 liter gombakonzervet. huslevel Ielengeditik. 12. ebben halal Ioziink Kaposztalevel felengedjiik. 2. . kanal tejfi:ilt s galuska-· \ val talaliuk. Iozve. A gombakonzervet vajban apr6ra ~vigott zoldpetrezselyemrnel . Kaposztaleves.. Levet Iesztirjiik. borssal. kenyerheijal. 4. barnas olajszinii. Ha a hal megIOU fel fei voroshagymaval keszitett kanalnyi ranlassal Ielengediuk. / Ehelo .6 gombflk . 2 liter vizzel felere lefoziink. ut6bb fak6. A gombakonzervet to level felforraljuk s abba tarhonyat vagy csipetket tesziink. edes izii. Korpacibreleves gomb6ccal es gombakonzervvel. kozonseges. nyirkos idoben nyalkas Ieluletii. kesob b olajbarna foltokkal tarkazv a. A fela:pritott konzervgombat borssal. .'31 fajok. Ehelo j6 gombak / 't. A gombakonzervet vizben fott rizskasaval feIfonaljuk. . hallal es gombakonzervvel f6zve. szagtalan. tejf6Uel kisse meg feUorraljuk s piritott zsernlyere . petrezselyemzdldjevel megparoljuk. A gembakonzerv. fenyi6. sugarasan -tarkan sa v ozott. 1 pasztinakot. A gombat vaiban. Ielkeveriuk. M . a licav eo-alb 11m). 11. huslevel felforraljuk. Ieheres.6ntve talaliuk.. karfiol vagy karalahe levesbe gombakonzervet es mazsolat foztink. hozzaontjiik a borsolevest. erd6s videken. 4 darab petrezselymet. gyenge rantassal Ielengediuk s edes tejfellel elkeveriuk. Talalhato osszel. tobbsoruak. domboru. Sz. tonkre menok. . . liszttel meghintiuk. keyes sonkaval. Huslevesbe talalas elott 1/.kisse megparoljuk.. nyirkos idoben nyalkas. . a voroshagymat. A rizskasa. vaiial. erosen . . Kalap: szeles. 6. sok huslevel felhigitva ujra feUorraljuk.. Ieheresek. hOSSZ11. f6z6kanaI Hszttel meghintjuk.. Goznbalevesek : 1. 9. toiassargaiaval es Iiszttel feleresztiuk es felforraljuk. Tonk: vekony. 3.

boltos. kozepen kisse kiernelkedo puppal: Lemezek : ritkasak. kellemes illatu. keso nyartol oszig.Lemezes gombll. M :3-6 Kalap: kozepen vas tag szele Iele vekony. Sz. 3. de kisebb. [Hygrophorus puniceus. feherek: Tonk. Husa : fokhagymaszagu. hengeres. 5 cm.) [Csibike.) . vastagok. szivosan kemerry. (Hygrophorus pratensis.) i\1int elobbi.s-agyagszinu. Talalhato Ienyvesekben osszel. Rasa: sziv6s. Minden resze viaszsarga. Hasa: nyirkos. Talalhato erd6s videken. Tonk: vekony.11ok. kalapon kis hegyes pup. 2. Reti nyirokgomba. tolcserszeruen Ielfele ini. Sarga nediigomba.) Sz : 4-8 em. tik. nyulok (a gomba iorditott kupalakot mutat]. [Marasmills oreades. Tonk: halvany-sztirkcs. 5-8 em.] Apro minden resze hotelier. ferden. feher. vagy sargas. joizu.R6kagombaval osszetevesztheto. nedves. 3. fiigomba.. . vekonyan savozott.tobbsoruak. feherek es lefutok. leve narancsszinii. de nyomasra fekete szint kap. (Hygrophorus caprinus.-ig. pirosas. kozepen pupos. IHygrophorus niveus. lapos vagy hailott. Kalap: apr6. hamar ellaposodo. . hatakozep esetleg sotetebb barna. tavol 8. gyepes helyen. KiilonbozQ Ehetd j6 !!ombak 1. gyepen es moha kozott 6sszeL 4. Talalhato nyirkos reteken. hus-szimi barna. vagy fak6. Attetszonyirokgomba.) Kozepterrnetu. kesob b kiszelesedo. Talalhato fenyves videken. j .] Elobbiez hasonlo. arnvalattal. Ieketes.l Apro. Kclap : szelesen harangalaku. Kalap: szivos. Sz. hosszu. . fires. . maiusban tornegesen oszig. Osszel Tonk: sargas arnyalatu. mint kalapjanak szine. agyagsargasf. Lemezeh : tobbsortrak. (Hygrophorus ceraceus. vagy [ahejszinu. Kalap : szurkesbarna. borsarga. harmat. Kalap: keskeny. Barna nyirokgomba. ivesen tonkrefutok. borsikagomba]. (Marasmius seorodinus. narancsszinu. alul fino man nemezes.k. Szeghigomba. Kupos nediigomba. Lemezek: ritkak. harang-alaku. hamar ellaposod6. tomegesen. Tonk: gyufaszaI vekony. hamar ellaposod6. Voros nediigomba. M. T alalhato gyepcs helyen osszel. 5. 2 cm-ig. Erlekes eheto !!ombak 1. 2. Lemezeh : borsargak. Lemezek: sargak kesobb pirosas. porcogos. [Hygrophorus conicus. Lemezeh : halvanyak. hullamos szellel. Husa : sargas arnyalatu vagy Ieheres. Ieher. SZlVOS. 3-6 em. vekony. sotetbama. Talalhato napsugaras gyepen mar aprilis. Tonk: torekeny. fak6. Fokhagymaszagu szegHi~ gomba. gyiirii hiively nines. tobbsoruak. boltos.k. M. sarga.

6sszeL K¢seru. feheres.: szurke. Talalhato fegyvesekben. 3. Taialhato korhad6 fan. sarga. inkabb selymes.fajok. neha szethasado. . Vilagito Iaskagomba. Gyapiasliibu szeg:fiigomba. (InoTonk. 1.vhusosabb. mulekony Iatyollal 5. IoszlaHiivelyburok: Ieheres vagy sztir-. Kalap: barna vagy szurke. szelen szinte feher. tonkkorfil Ieher udvar marad. gyokerek cseszealaku . Lemezek: sOtet-sargak.. szilard.] Lemezek : fehcres-rozsdasargak. Lefomizva ehet6! Kalap: sargas-feher. Tonk: Ieher. sublateritium. Sziirke rokagornba . Feher sporai vihamvas.zold arnyalattal. Kenviniggomba. csikos.. Lemezek . Vorhenyes kenviraggomba . '(Volvarea volvacea. hasasok. sziirkesek. Fanyar kesersado.] Tonk: rostcs. Ielso reszen Tonkje sotetebb. nyes izU. 'Kalap: szeles harangalaku.L Kisebb vagy ko- 1.. sokszor hailott. hosszas. Talalhato kemeny fatonkokon.2. Kalap: kupos-hengeres. 3. csipkezettelekkel. T alalhato erd6kben ossiel. sziirkes urnyalatu. rostos. Tonk: nyulank. zeptermetti. cybe sambucina. . Csikos hocskoros gomba. hamar kiteriil. idovel megbarnu Inak.llno.] K1:izeptermetji. vagy piszkossargas. [Pleu. feher. Husa: feheres. osszig .) r6zsaszin iiek. narancsszinii vagy rozsdaszimi. trom. Ieheres. vastagabb. TaIalhat6 fak alatt arnyekos helyeken.barnas. tonkignvulok. neha barna vagy rozsdaszinii. Galler nines. Korhad6fan tavasztol Lemezek. Gumos susulvkagomha. Nem merges rosszizii gombak (Marasmius peronatus Bolt. sokszor sugarasan behavoros es-tegl aszinii. sely6. tonktol . uegyfele hasad6. kesen bolyhos. sargasfako puha es nyirkos..) Szegiiigombahoz ha80n16. nyaron es 2. A gomba minden resze barnas.sarga.rossz·izu.] Csiperkevel osszeteveszhet6. Kalap: kensarga.] Elcbbihez ha.barna. lagitanak. Tonk: vekony. cybe rimosa. Kozepen legso-. tonkigfutok. 1ecszeriiek. piszkos. hasasok. (Cantharellus cinereus..] Apr6terroetii. K6zomb6s.(Hypholoma tavol. nyosfatyollal es gyuruvel. . tonkie toven feheren molyhos. vekony..: agyag(H. Ieheresek vagy olajszinuek. bilagombara emlekezteto. . sima. sugaras vekony sziirke savokkal. felett siirii csoportokban.: sziirkek. sonlo. Tomar susnlykagomba.'k. fasciculare. . rotus olearius.' Lem~zek: t6bbsoruak.mes . tetebb.

5. Tavaszi toke!!omba. sziirke. Kalap : kozepen kisse benyomott. karimaja erosen bekunkorodott. nyirkos helyen.. lapos. Talalhato kulonbozo Iak tuskoin 6sszel. Kalop : feketes. 9.] Apro. . Feher cOlopgomba. Ieketek. visszahajlo szellel. Talalhato Iak tuskoin es Ioldon is tomegesen ossztol telig Laskagomba modkira keszithel6. - tonkhoz nem nonek. Sz. kesobb halvanyabb. nyarfa.] Ala- tonkrefutok.' sp6rapora rozsaszinii. Laskagomba. 8 cm. Sz . 7. barna. Husa : feher. Barnahatu laskagomba.40 Ertekes eheto gombak "idoben. fak6 vagy halvany borszinu. Lemezeh . Beg:ongyolt peremii colopg:omba. salatagomba. leloldalt a116. Tonk: halvany-barnas. feherek. barna. sziirkek. feherek. husos kalappal. esds jl1ll. Kalar: laposan szettertilo. esetarnyalattal. szabalytalanul hullamos. alul szorzettel. Ieheres. Ord&g:szeker laskagomba. (Pleurotus fuscus. halvany-rozsaszinuek. Ieher.] Kozeptermetu. 4. Apr6 v. ut6bb .Husa . tomegesen. Iak gyokereinel nyaron es os~zeL 7. (ClitopiIus Prunulusl. szelen lelele kuukorodo. hosszuak. a kalapba fokozatosan megy at. (P. Husa: lisztszagu. meszfeher. nyirkos id6ben ragados. WIeser alaku. Tonk kisse nemezes. kozeptermetir. Foldi laskagomba. Tonk: rovid. Kalap : 'ellaposocl6.) Kalap : lapos. Pluteus cervinus. Ielallo. biikkfa. vagy sziirkes- Kalap : kagyloalaku.. Tonk. feheres. Lemezeh : Iefutok. bor tapintatu. Ieher. ar- leg sziirkes 8. kesobb rozsas arnyalatuak. tobbsoruak. foggal . fokhagymazo. 4-12. Jellegzetesseg«: ~gymas mellett s egymas folott tornegeson tor e16. Ieherek. csony. gyepen. nyalattal to nkrefutok. barnas foltokkal szepen tarkazva. Ehetd j6 gombak 6. vekony.. Telire besavanyitiak. utobb piszkos-sargas ulmarius).) Sz: 6-10. [Pleurotus geogenius . Iako.sziirkes arnyalattal. vagy . ferde.-ig. igen szelesek. kozeptermetii . tobbsoru. 6. COl. Husa: ruganyos. Talalhato szilvasokban. Tonk: gyertya egyenes. kesobb rozsas arnyalatuak. tonkbe atmeno. bo sp6rapor. • T alalhato korhado fatorzson vagy annak kozeleben. kozepen benyomott barna. akacosokban. T alalhato gyepes helyen. tonkre fut6k. piszkos-sotetsargas vagy barnas szirrii. (Pholiota praecox.-ig. kerek. puha. Talalhato szur6s bokrok. Tonk: rovid. (Lasa. anizs-szagu. Lemezeh : siiriin a116. Lemezeh . (Paxillus involutus. pelyhes. gelyva.-okt. szelen sugaras megrepedezc. Kalap: kerek. Talalhato szilvafan. (Pleurotus ostreatusl. Elobbihez hasonlo. nyaron. bukkian. Lemezeh . Lemezeh : Ieheresek.

lemezek: fak6k. kesobb hus.: fak6. . szeben 10. 9. de kisertekii. IolKalap: harangalaku. Corttnariusalbo-violaceus. Talalhato erd6kben.41 .sak. Karelyos susulykagomba. Volvaria bombycina. Egyesek szerini ehetb. fels6 reszen Hilvelyburok: cafatos. mulekony. Ehet6 es aszalhat6. de minden Csikos bocskoros gomba szinte vervoros. Tonk. barnas szinii. reszeben ibolyaszinii. . barnas arnyalatu 11. Ehetti. rozsda vagy rokaszirui. kesobb barnaLemezek: Ieheresek. Kalap: karimaja elesen behailott. pikkel yes-pel y hes. termetii. mulekony fatyollal. Ieher tonkent feheres. Tonk: sotet teglaszinii. Cortinarius armillatus. szabadok.) Apr6.feheres. de ertektelen. 8. vastagtonku. vekorry husu. netn merges. 7. Kozep tInocybe fibrosa. . ibolyaszinii. Elobbihez hasonlo. kisse hajlott. Cortinarius violaceus. pikkelyes. minden reLemezek ke- menetszeruen elrendezett foltokkal. barnas szinu. Lemezek: szelesek. barnak. vastag husu. Husos. Lemezek : sotetes teglaszinuek. pelyhes. hengeres. Kalap: fak6. feltiin6en sotetes teglaszimi. 4. Talalhato arnyekos fenyvesben.. N em merges rosszizii gombak Merges gombak. gyapjas. Tonk: alul vastag. Husa: kellemetlen izii es szagu. feheres vagy rokaszinii. csavarMezei csiperke \ . kisse selymes-pikkelyes. feltonlten t . selymes. s6bb megbarnulnak s Iureezelteluek Rossz izii. rostos. Kalap. kesobb megbarnulnak. nyaron es osszel. kiveve barna leme:zeites barna mulekony fatyolat. Cortinarius sanguineus . vagy fak6. Tonk: feheres-Iako. sziniiek. . pelyhes.

kozepen barnabb. esetleg Iilaszinii arnyalattonkje sotetebb s surim nemezea tal. sziirkek. tonkhoz n6ttek.M. szelen [inoman csipkezett. mohas fenyveT alalhato nedves id6ben lombos sekben osszel. konnyen Ievalok. Kalap: gombalaku. [Kensarga vagy zoldes kalapu nem · (C. Paxillus atrotomentosus. gyenge halszinii. Tolcseralaku rokagomba. nyophidius glutinosus. apr6 pikkelyektol erdes. Ieheres lamcsak. vagy ki. hulTonk: sima. bestipped. utobb hamuraz gyep kozott 6sszel. de nem csipos izii. Husa . · gak ut6bb Ieheresen deresek. 8 cm. kes6hh szetteriil. I _ . Kalap: kupos vag)' felg6mb. [Pholiota mutabilis ) Sz. '. vizenyos-Ioldes Husa . alul soLemezek: rancosak. Sziirke rokagomba. iyiirun alul. Iehil fak6. osszig. v ekony.van.' foltokkal. tonkhoz n6Uek.] Kalap: sargas-szurke. nedves id6ben zsiros tapintatu. 'szabalvTonk. korhad6 Tonk: rovid.y iahejsziniiek. . de barnabb. . suruek. - ". vaskos. _nyartol M. iniundibuli-Iorrnis. vekonyak. nyomasra eIenk barna szinii egyebtitt halvanyiako szagtalan. Tonk: Ieheres. fak6. barnas szinii levet tartalizii. vorhenyes-sarcaperata] Kozepterrnetii. Talalhato cserjesekben. 9. szelen hullamos. kozepen t61cserszerti. Tonk: vekony. szelen Iako-sarga szinu. kesobb sotet-barnas.talanul karelyos. utobb harang.".) Sz: 5-7 ern. maz.nuek. hamar "Vag. gy6z6. 8. tak6 13. kesobb rozsda.) M: 5-12 cm. toven sargas. T(jnk: halvanysarga. Barna nyalkasgomba.Ertekes eheta ~ombak Eheta j6 gomblik Lemezeh i kisse tonkrefutok.) behasadt. (Phollota Lemezek. Kalap: szirrkes-barna. egyhelyen Iehet. Rancos tOkegomba. 5-7 em. korhad6 fan vagy kozeleben. barnas. ven barna foltokkal es raizokkal. hatan tharellus cinereus. kellemes illatu. (Canharang es laposra szetteriil. tonk kozepen hofeher. eg}' 12. Ioszlanyos fatyolgyiirii sak. Talalhato nyirkos. t6lomb k6z6tt maiusban. Talilhat6 meszkohegyeken. barnas s21. liagyon riyalsavanykas. .· alul hofeher. masra levegon rozsdas szint valt. . atlyukado. vekonyodo. egyenes. T alalhato fenyvesekben. nyulank. Vi:iltozekony lokegomba. ut6bb Paxilus involutushoz hason16. kesobb Lemezeh: sargak. okkerGyiirii : mulekony. szaLemezek _:Ieheresek. sargak.-ig. vagy piszkos okkerszimi. hailott. Husa: szagtalan. (GomHusa : halvany kensarga. sotetszinii szrirkek. kas. _ 'csom6ban tomotten egyrnas mellett. sargak ut6bb tetbarna. fokozatosan megy at a kalapba: 10. mely lapos11. gyakran villa. 6-10 em. " Kalap: hata sziirke. varry-sargas.

pirosas ar- Tonk:. Lemezek. esa uSU . nyulank.: feherek. Talalhato csoportosan. Fiatalan ehet6k de kisertekiiek. ven borszimi. Husa : gyengen lisztszagu. . 12. Tonk: Ieher. Kalap: keskeny. nyulank. 13. Narancsszinii aurantiaca] . elsotetednek. tove sokszor Ieketes.- KeUemetlen izii. tragyas kover talaion. ve- utan. gyakran finoman nemezes.ls! Talalhato erdei Ienyo kozelebben Valtozekony ti:ikegomba.. -" nyalatu narancssarga. Laskagoinba " ~ tau vekonyabb a rendesnel. elen- . ha- (Clitocybe r6kagomba. fekete sziniive valnak s tintas leve szetfolynak. 1 napalatt szetteriil. osszeL Gyan(. ! Keoyin1g gornba Ktizonseges csiperkegom [)<11 . Lemezek : redosek.''''01. -erclas helyeken .: Nem merl!es rossslzii i!ombAk1 Mer~es gombilk- Talalhato 10. enyhe vagy edeskes : .konyh feher. (Coprinus-ok) . Kisebb s kebb piros sziniiek. Tentagombak. meleg idoben. Kalap: karimaja lefele hailo.

(Pholiota squarrosa) Barnatokegombahoz hasonlo Kalap. hogy kalapja barnabb s husa levegon rozsaszines. feher. silvicola. Mezei csiperke. ElObbihez hasonlo. vekonyak. Sz. feltiino szagu. szaraz pikkelyekkel. a termesztett barnashatu. nyornasra 11. ketek.· . finoman korpas. ' Kalap . Ieher vagy Ieheres felsa reszen gallerral.s. Egeszen fiatalon feher. husa aUg szinezodik. Feher hatu. Erdos helyeken terem. Ielttino. fak6. Gyiirii vagy galler gumoszeru megvastagodas vag)' hii[eher vasv Ieheres. mereven felrea116. elein szeles-felgomb vagy harangalakkal. 'sis. es hussal. megsargul. 10. gyenge. esetleg bar- . kesobb csupasz. Tonk: szalmaszinii. legelokon. nan pikkelyezett. Erdolak6 Iehercsiperke. hajlott. . maiusto! novemberig. erdokben kes6 nyaron 8S 6sszeL . . (P. sugarasak. Almagomba.l Kalap: Ieher. Mestersegesen ezt terrnesztik. . \ szeles. rozsaszinuek.itOl abban kirlonbozik. vegiil gesztenyeSziD'liek. vekonyabb tonkkel . csokolade sziniiek. Talalhato lovakjarta tisztasokon.) . 12-20 Ehetc jo gombak 14. Kozonsegfscsiperkegomba (Psalliota campestris]. rufescensl.=" Husa: ieheres. kozepesnel barnas Ielbor. Kit evokanal lisztet vaiban viMgosbarmira piritunk s 2 liter huslevel 1 6raig lassan f6zZllk. 1/2 liter gombakonzervet vaiial s huslevel felforralunk s keves citrornle hozzaadasa utan a 4 tojas s8xgajaval ieleresztett levesbe keverjiik s' piritott kenyerkockara laljuk . (Psalliota campestris f. forr6 nyaron es 6sszel. 13. szaraz pikkelyekkel. Tonk: sima. kesobb szetterul.Ertekes eheto f:!omblik Tonk: JeWJ feheres: 1eJ'ebb faka ' ve'k' onyan savozott. Paxrllas involuiu. ontve ta- . Als6 . . 15. Talalhato ela es korhado fakon.resze~ velybl1rok nines. feltiino. (P. szalmaszinu. fiatalon majdnem gombalaku. Ieheres. 5-8 'em. 12.. arven- Rokagomba '"" 13. szinte fe- M. T alalhato fenyvesben· es gyepen em. keskeny.Barnahatu csiper'kegomba. E16bb. mereven felrea116. hailott szeles. c. 1. ut6bb voroses-barnak. TalaJhat6fat6nkon. ieher pikkelyekkel. hosszukasak. Lemezek . szeles. Husa: kemeny. Gyiirii :.

4. Levet elontjiik. hozza . A gombakonzervet zsirban Ielf 0rralj uk. 4 toj as sargaja val ieleresztiu k s belekeverunk 1/2 liter gombakonzervet. Ket evokanal Iisztbol vajjal vilagos rantast keszitunk. mint a gombabecsinalt'at. A keserugomba konzervet aprora tort fokhagyrnaval. A konzervgombat szalonnaval.. Piritott zsemlere ontve talaliuk. 15. A gombakonzerv leontOtt leveben rizst Iozunk.-paprikas csirke melle. 4. borssal meghintve talaljuk.. ecetes hagymaval. 3. liszttel meghintjiik. vag)' daralt konzervgombaval s tobb eresztekkel . A gOlllbakol1zervet zsirban keves borral felorraljuk s paprikas hus melle adiuk. . liszttel meghintjuk. A laskagombakonzerv kaposztalevel osszeiozve. keverunk hOZ23. ahogy van. Rizikekonzervet ngy adiuk. ket liter huslevessel Iellozzuk. 2.Nem merges rosszizti gombak 14. 2.' ' 2. L Ugyanugv keszititik. 3. A konzervgOInbat zsirban lllegrantjuk. Gomba-hbrtieseh : 1. petrezselyemmel s tejfellel elkeszitjiik. tojasieherjevel. A rizst osszekeveriuk az aprora vagdalt 'gombaval. melyet vajban citrommal izesitett husleben ielforralunk. Apr6ra vagdalt konzervgornbat kisse megparolunk.: de apr6ra vitgott siirtibb levet adunk zold petrezselyemmel vaiban keyes levessel Ielengedjirk s GombaRalat4k : L A konzervgombat leontiuk olaiban parolt borsos. borssal fliszerezett ferro ecettel leontitik. 5. petrezselyem levellel egybe apritva. ' Gombamiirtasok . . huslevel feHGzve. petrezselyemzoldievel rantiuk s hus kore talaljuk.onzervet tejHSlben aprora vag ott z61dseggel. A gombak. huslevel Ielengedjuk s izesitve hus melle talaliuk. 3-4 kanal tejfOlt.

apr6ra vagdalt szalonnat teszunk belseiebe vagy vajial ontozzuk s melegen talaljuk. A friss kesertigornbat szenen vagy roston sutjuk. tetejere ivajat tesziink s kisiitjiik. Tonk: lemezek alatt halvanysarga. Tonk: nyulank. Leveben szeles meteltet f6ziink s leverdl leszurve osszekeveriiik a gombaval. tejjel. . Retegesen telerakva. felso reszen esokolade. kesobb csokolade. Az a. ba.asitlt: 1. anizsra emlekezteto illattal. Ielul gyiiriivel. de vilagosabb s szinte Ieher is lehet. M. Erdei barna csiperke. 10 cm.k : 1. ernyos vagy harangalaku.· Labasba vajat' teszunk s kenyermorzsaval meghintiuk. hoI sok korhad6 level van.rii alatt rozsas arnyalatu. A konzervgomba szeleteket petrezselymes ferro zsirban megIorgatjuk. . 2. Juhturoval is j6. sot. . ' 14. soval. ilyenkor a kozeppup eltiinik. kesobb szurkes-rozsasziniiek. alul gumosan kiszelesedo. kepezik a lemezeh : halvanyrozsaszinu. (P. Gombateszt6. puha. sima. gyii. neha kisse pupos. 3. barna. siiru palaosinta tesztaba martiuk s lorro zsirban kisiitiuk. lyL 10 cm. fenylo. Talalhato lombos erdok alian. kaszalokon. A konzerv-metelt gornbat zsirozott edenyben fott . edes Iuszeres. Sz. vaiial (helyette aprora vagott szalonnaval] osszekeveriuk s kikent formaban kisutiuk.. kesobb csokolade. Erre Ielapritott konzervgombat teszunk. [Gomphidius viscidus]: Sz. silvatica]. kozepen gesztenyeszinii. Lemezek: halvany-rozsasziniiek. Husa : levegon rozsas szint yah. Talalhato erdei tisztasokon. Husa: levegon is Ieher. Hiiuelyburoh : nines. kett5skuphoz hasonlit (jellegzetes) felso resze kozepen kis hegyes puppal. Kalap: szeles. kerryermorzsat adunk hozza s ebben kisutiuk a lepennye gyurt gornbavagdalekot. . sot barna sziniiek. F orro hagymas zsirral leontiuk. 46 Erlekes eheto gombak Lemezek : maidnem Ieheren halvanyak. sot barna szi11liek. Esos osszel neha tomegesen. Kalap: szeles. esetleg Ieher pikkelyekkel. 15.-ig. Narancsszinii nyalkasgom- . rozsdas arnyalatu vilagosbarna. L Eheto jo gombak Gomb. 512 em. borsot. Tonk: hosszu. 2. . szele Iele piros arnyalatu. . A kett6s kup also reszet 3.dg. 4.. 6-8 em..pr6ravagdalt konzervgornbat beaztatott zsemlevel. Zsirban apr6ra vagott hagymat parolunk. A konzervgombat kemenytoiassal aprora osszevagjuk. selymes. leiebb halvany.rizzsel retegesen osszerakjuk s atsut] uk. reteken. fiiszerezziik. . par toiassal. hussziniiek. . kesobb lapos. A konzervgombat meteltre vag~ juk. . legalol feher kisse duzzadt.

3. berantiuk.petrezselyemz6ldjet s hagymat. s hozza adunk es lelorrazott gomhagyrnat s Ieleresztiuk . Gz16. megborsozzuk.Metges gombak Gombabecsin61tak : / 1. ha leve elparolgot! liszttel rneghintjiik. zoldseggel. Gombaf8zelek: A gombakonzervet megborsolyuk. scval. Konzervgombat turbolyaval adunk baranybecsinalthoz. petrezselyemrnel feHoraljuk citornheiial s borssal izesititik. huslevel es tejfellel feleresztjuk. Gombaiohsm»: A gornbakonzervet iorro hagymas zsirba tessziik. _ . huslevel berantiuk s hozza adunk tetszes szerint tojist. borsot. borssaL. papri- 2. Csaszdrgomba siitoe : A Iinomra apritott gombat. Gkomyelvgomba bat vaiban kisiitjiik tojassargaia val. 1. 4.r.. olajban piritiuk . A gombakonzervet a rantasba tessziik. tejfelt.bgomba piriiua : Fokhagymaval. Rhst f6zunk bele vagy phitott zsemlevel talaljuk 2. borssal. A gombakoniervet huslevel. 3. huslevel Ielengeditik. A gornbakonzervhez rantast. . A gornbakonzervet teifollel felforraljuk. . Rizst vaf!:j f~lkemenyre fott tojast is lehe'l beleadni. paprikaval fe1forraliuk s teilellel leontjiik. fok-' hagymaval. A gombakonzervet zsirban piritott hagyrnaval. tejf611e1. A gombakonzervet zsirral.. keyes ecetet adunk.. kenyerrel keverjiik ezzel kortrlrakiuk az egesz gombat s lassu tiizon megsiitjuk. zold petrezselyemrnel zsirban parolt gombaval. Gombasrizs : A gombakonzer'v leveben megf6z6tt rizst osszekeveriuk a borssal. zold petrezselymeres 'tej£e1t keveriink hozza. megpaprikazzuk. zold petrezselyemmel paroljuk. petrezselyemmel kava! fiiszerezziik s tejfollel leontjuk. safrannyal izesitiuk. vagy rostelyon megsiitjiik. A gombakonzervet zsirral. liszttel. . Gombapaprihas : Egy leis zsirban raniast keszittink. T ejieles gombaeteiek:. kisiitio : A szeletekre . vagott sot.

A retegesen elkeszitett etelt talraboritiuk. Tonk: sima. A tolteleket ebbol keszitiiik s a vagdalt kaposzta koze laskara viigott gombat keveriink.poszta: 2-3 Gombos ta!taUkoposzfa: • Gombapasieiom : A hagyma nelkiil paprikaval gombaval pastetornot toltiink. Rizs helyett pityokat is hasznalhatunk. szetagazok. sonka. kesobb ellaposodik. Kalap: sarga. . fenyvesekben. Piritoti.trtekes ehetO gombcik Ertekes eheto gombak fiatalon kisse domboru. gomba. MegfOzes utan kihulve fO~)Tasztjuk. toiasfeherieben es zsemlyemorzsaban megforgatva. karimaja ossze-vissza lefele hajlik. Zomancos labast kikenunk s ebbe rakunk 1 reteg rizst. Lemezek: lecszeruek. . OraIt borjuhus. az egesz csiperket meg~ toltiuk. erre sonkat zsemlyemorzsaval. Husleben fOzi:itt csiperket hus. korzet modiara el- s toiast 6nhink Gombarantotta ra. t6nkrehlt6k. Rizskasat zsirban megpuhitunk s vizzel felengediiik. szabal ytalan to lcseralaku . halozatosan osszekapcsolcdok. A kockara vagott konzervgombat rizzsel es zsirban parolt hagymaval osszekeverjiik. (Folylall\sfl 48. A konzervbol val zsirban megporkoljiik szeletekre es megpaprikazzuk vagott gornbat hagymas kesz tojasrantottaval osszekeverve talaliuk. tojassargak. hata kozepen bemelyedt. leontiuk teiiollel. atmegy a tonkbe. megpaprikazzuk es ugy talaljuk. teifollel leontjiik. Sz. A konzerv gornbat laskara vagjuk. leiele vekonyodik. tojassarga. 16. keszitett Gombos k6. Husa: kernenyes. Ekkor a megf6tt burgonyat karikara vagiuk s hagyrnas zsirban rnegforgatva rakjuk. teibe aztatott zsemlye. petrezselyemzoldievel keverve. : A gombakorrzervet paprikaszsirban meglorrositjuk Taltoll gotnba. borssal. T alalhato minden erda arnyas reszen juniustol novemberig. kisutjiik. szalonnaszeIetekkel diszitjuk. s6val. Ioszlanyos. erre egy reteg kaposztat. kisse borsos izii. Talalhat6 lomberdokben. Rokagornba. toias. gesztenyeszinu. Kanal zsirban 2 kocka cukrot megpiritunk s a kaposztat benne megpuhitiuk. oldalonl fei savanyu kaposziat megvagunk. Gyiirii : duzzadt. megszoriuk gombaval. 10 cm-ig 1Gsebb es kozepnagysagu. maid ismet halvanyabb es sargabb arnyalatu. 2. s6 es 10rsb61 kesztilt toltelekkel megtoltjuk a kucsmagombat s megparoliuk. boriusult vagdalekkal. [Cantharellus cibarius].

2. A csigak egyes merges gombakal is kikezdenek . . petrezselyemmel megfozik. izu . barssal. Pisztrqnggom Moat: Az aprora _ vagott J<onzervgom bat mogyorohagymayal. gombakonzervet teszuuk. vagy szaga sem megbizhato. mely az ezilst kanalat nem feke. Sok csipds pedig ehetd. mely a le. zold Yagy pirosra valtoztatia szinet.-egon kek. fa kb agymas . T ojassfu-gajav-aJ ke- verve piritottkenyer szeletekre keniuk. s6s faolaiban aztatjuk. scitrommal izesitiak. keverve a kon- gomba: Apzora vagoU zoldseggel es vaiial megt6ltve megsiitjiik. rosszizfi gombak Merges goxnbak - Piritottkenyer gombdoal: A konzervbfil felaprilott gombat citomlevel. Gombdsomlett. 5. A rryersenen he fzu nem mindi_g ehet6. a gombat rostelyon Apr6ra siitjiik. 4. soval.ik. borssal. Olyan gomba is lehet merges. 3. hosszat Gomba francia m6dra: A megmosott s felszeletelt ':gombat 2 6ra borsos. zdldpetrezselvemmel osszekeverve Ielaztatiuk huslevel. vagva zoldseggel s vajjal tort ketszersiiltet. modra: A Ieforrazott riziket. fokhaglllaval izesitett vaiban piritjuk. Gombatorta : Aprora yagot. zervgornbat omletbe Rostelyonsiilt . Nem minden gomba merges. Teves hitek a merges' gombdk leliemereeere: 1. Az egeszbol liszttel s vaiial martast keszitiink s a pisztangra raontji. titi roeg.. Csiperkekenyer: Edes teifellel cs kenyerrel megtoltjuk a gamhcif. Tyuk gombauol : A vizben £Ott tyuhoz gyenge ranlassal berantjuk s meglejfelezziik.. azutan erosen megmegpiritjuk s utana petrezselymet adunk. mig a legmergesebb ga16cak szine alig valtozik. 1/46ra mulva huslevel Ielengedik s meg 1/2 6rat f6zik. Aszalas vagy Ieiorrazas ulan is halalt okoz a gyilkos galoca.t konzervgombahoz edes teifelt es cukrot keverimk. A megf6tt piszrang levevel egy darab piritott kenyeret 'peppegyurunk s a gombahoz keverjiik. merges.49 Nero.. A merges galamhicak ize nem csipos s szsguk nem undorit6. A gombak enyhe vagy csipos ize. Rizike seed.

vagy pisztrang gomba). Kalap: barna. alul hosszu 1-2 mm. gyiij tese tehat hazafias kotelesseg. [Hydnum imbricatuml (Oi. hu-' sos t6meg. ' T alalhato fenyo. or g es tol oszig. barna. Csipkebogy6 gyiijtessel nagymertekben hozzaiarulbatunk gyermekeink.es szaraz lomberdoben juliustol okt6berig. emellett a gyiijtoknek is igen szep kereseti lehetoseget biztosit. 15 cra-ig. melyen a kalap a tonktol csak nehezen kiilon boztetheto meg. Feliil ki se ellaposod6. elazottak szivosak. Husa :-zamatos izii es szagu.Tfiskes Csovek vagy lernezek helyett szamos Erh3kes ehetf gornbak 1. Szerte agazo. [Hydnum Erin aceus) Nagyjab61 felgi::imb alal u. vastag. nehez te timunkat \'egzo munkasaink es kulonbozo betegsegben szenvedo testvereink vitaminsztiksegletenek fedeleSere. 15 cm. Gyiijtsiink tehiit minel tobb gomb6t! . T ahilhat6 elo es egeszen el nem halt falton. Tonk. Kalap: zsemle. hatan inkabb sima. Feltiin6 Ieherszinii. 10 cm-ig. hal vany-okkerszinii. ha tan feltiin 6 nagypikkelyekkeL Oregebbnel 'a kalap hata kozepe tolcser-szertien berne- Eheto jo gombak 1. Talalhato erdei Ieny6 alatt nyar- lyedt. 2. kesernyesek.. (Hydnum repandum). Ieher yagy zsetnle-szinii. katonaink.. neha halvanyszurkes. . Husa es tiiskei torekenyak. Nyirkos fenyvesekb n. 2. csol oladeszinu. (Hydnum coralloide ). M. Siingotnba. z agak csucsain \ annak C om6 an a Ieher tiiskek. Cserepes gereb~~gomba.-ig. Sz. Sz. 8-20 em. F eher gerebengomba. keso bb feketes. . Sarga gerebengomba. Nagy sarga korallgornba 60 is Bangya Ukol't kerjcn Ettal soba el ne tel'jen! A gomba nagy Ieherietartalmanal iogva elsorendii kozelelmezesi cikk. alig toicseres. fenyo{a t6n:seb61 nyaron 110 1 i. puha tiiskek vagy szorok boritiak. sargas-fako.

kin6tt koraban undorito szagu. hogy vitamintartalorn szempontiabol ez a gyumolcs kivalik az osszes erdei gyumi:ilcsok koz:iil. .~ Husa: reher. Kalap: piszkos zoldszinu. csak pik-kelyei vekonyak s tuskei nem barnak. koraban feher vagy rozsaszinu toiasba van burkolva. Kalapja ugyanolyan . szint valt. feher. Sertestrtlli.Szedese igen konnyu es jovedelmezd. de nero.olaceurn]. Husa : toias koraban ehet6. utak legelokon. palinka es likorgyartasi eel okra. Az Erdelyreszi Hangya kezdemenyezesere megejtett tudomanyos vizsgalatok megallapitottak. N em merges rosszizfi gombak nmn Iuligeno. Nagyon keseru. uinyi hosszu . (Scleroderma fa- feheres-sz u rkek. Kisebb burgonyalaku.. Talalhato f61eg fenyvesekben. # gombcik gyenge ruske vagI' sz6r van. gyokerszerii myceIiummal. marvarryozctt. Tonk: nyomasra z6ldes-fekete Merges! Szarvasgom bat hamisitjal: ezzel. de leveg6n ibolyas vagy zoldes szint iatszik. kes6bb sporaporra hull szet. Fiat a! habb es nyalkasabb. . de pu- 2. Cserepes gerebengombahoz nagyon hasonlit. . felttin6 vastag vilagos szinu b6rrel. . L Keserii gerebengotnba. alul rovid tonkkel s. Cserepes gereben gornba A berkenyet [korust] eddig nem gyii:jtottek rendszeresen. (Hyd- 1. Tonk: - Hegyes kucsmagomba Talalhato tragyas helyeken. szorpok. menten. Kivulsarga vag}' Ieheres s tobbe-kevesbbe pikkelyes. Belul feketes.. Ennelfogva kivaloan a 1k a l m as n a 'k bizonyult jamek.'. . Phallus impudicus. hanern legalabb a csucsokon Merges gombak iok). mely kucsmagombara emlekeztet.

Az egesz kalap mezes-Iep sejtjeihez hason16 Ieluletu. ranees. Sima kucsmagomba [Verpa conical. (Morchel1a-faiok.] Apr6. Poieteggonibak. 5 . 6.Trombitagomak. Sziirke trombita gomba. 1- Gomb vagy kortealakuak. trombita alaku. Minden kucsmagomba kivetel nelkul ehet6. Iefele keskenyedo.. mely felul fustszinii. esetleg sotetbarna. [Lycopedron sobb barna Iajok]. [Craterellus cornucopioides].] Fobb fajtai: 1. esculenta). (Gyrocephalus rufus» rozsas narancsszinu.] . :f-Iosszukas fii alaku. (De a hozzajuk hasonlo papsapka gbmbak kozott mergezok is vannak. cso. Fenyves kucsmagomba (M. Kucsmagombak. crassipes P. egeszen sziirke. Arnyas erdoben talalhato. cQnica). 8. Fattyu kucsmagomba (Morchella hybridal. kehull szet. 1.ucsmagomba (M. 7. .l 4. [Cantharellus clavatus. Fiaialon ehelok! ~ . ·husosabb. Kozonseges kucsmagomba (M. belli! iires. Hegyes k. crispa]. sporaporra Belseluk feh~r vagy v11agos: szinir. also resziikon Ieheres. Ujjnyi magas. vekony. 2.] E10bbin01 kisebb. Alig lathato meg. egynemiien husszinii vagy kesobb barnabb arnyalatu. 1. 3. Magas kucsmagomba (M. Szagos rokagomba. tonk Ielfele trombita alaku. vastagabb. sargas-rozsas-ibolvaszinti. csipkezett elii. (Craterellus fajok. Vastagt6nku kucsmagomba (M. kalapba megy at.. sarga. 3. Mindaharom eheto l \ . Kocsonyagombak . !ClUCOS. Lila rokagomba. (Cantharellus lutescens. Cseh kucsmagomba [Verpa bohernica]. vegig iiresvekonyhusu. lemez. huvelyburok nelkiil. elala].) A kalap hata es alja kozt szelessegben alig van kulonbseg.. tuske.

sarga korall gomba.. (Helvella fajok. tekervenyes.. Iacunosa]. 2. felso resziikon sargak. 6. hullaraos. rabietina. Orias papsapkagomba (H.szarvas. vizenyos gombak. 5. .U. botrytis]. nyirkos. KCizonseges papsapkagomba (H. Apro papsapkagomba (H.3. Vastag tonkje s aga! 4.nemezes vagy lisztesen deres. 5.igak csucsa barnas-piros.. medve. menyes. ehet6k [ Korall (Ramaria) gombak (palanka. Sok kCizuliik merges vagy gyanus. Spathularia clavota. masok szerint merges. rufencens. (R. infula). Pusp6ksuveggomba (H. kecskeszakall.) Kisebb... Talalhato lucfenyc alatt. siirubbek. klaris. Z61dfogu v. Talalhato erdos helyeken maiust61 6szig . Tove Ieher. feheressarga. 2. E16bbihez hasonlo 3.. Agai kisebbek. aurea]: aranysarga. illatos. erdos helyen tahilhat6. sZiegf. vastagabbak. Agai rugalmasan torekenyek. Agai ossze-vissza hailitottak. Husos tonkie s vastagabb agai feherek. rozsaszinuek. lR. de hasznala] el6H valamennyi Ietorrazando. kisse aHets20 kocsonvas husu. Keiee! . 4. Ciira korallgomba. Keso Papsapkagombak. rojtos: tortyos. szarkalab gomba. pallescens] . T(h~kie 2-6 em. magas. formosa). gigas].) Valamennyi ebe10. szeles.) Nemileg a kucsmagombakhoz hasonlitanak. Cudonia circinaus.. 1. Narancsszinti korall gomba. medverarok. piszkos-okkerszinii vegagakkaL Ke. esculenta).. . crispa]. Merges koztiik nines. . (Ramaria navajo Halvarry-viaszsarga. 8. Fak6 papsapkagomba (H. nyaron es osszel. pitonka. T6v~tol elagaz6. (R. Ha elkeszites eMit leiorrazzuh es leviikr61 lesziiriiik. gyengen erezett. Vorhe':!yes korall gomba. Rozsaszinti korall gomba. Fekete papsapkagomba (H. nemezes. (R. (R. Ok61nyi vagy i6va1 nagyobb. 9. Nagy sarga korallgomba. Leotia Iubrica. Egyesek szerint eheW.) a veg. bors. 1. 7. 5. de a kalap szabalytalanul fodros. .

(R fastigiata]. Merges kozottuk nines. iragilis es C. . T alalhato elhal6 kemeny fan. 11. elagazo. arnethystinal. 6. Szallagos gomba. 10. Koronas [lilaszinii] cseszegomba (P. . Ibolyaszinti. (Sparassis crispa]. igenl agas. coralloides]. (R. Ta1a:lhat6 f61eg blikk6sben. bunkos gomba. Ossze-vissza repedezett kaposztafajhez hason16. 7. igen apro.· Gyepi v. behil tires vegagakkaI. Bulgaria inq uinans. torekeny. badia. Ibolyaszinii koralI gamba.]: 9. (Clavaria pistillaris]. 5. canaliculata) F eheres. nagyon 7. (C. 3. Talalhato fenyves videken.(R. nyaron. cochleata]. Sarga bunkos gomba. kemenyes.) Sziirkes szinti. H61yagos [bamas] cseszegornba (P. vekony. strita]. torekeny. Fenyvesekben 6sszel t6megesen talalhato. vesiculosa]. Vekony. 4. 8. cristate. masra s szaradasra es v. fels6 reszen piszkos husszinii vagy barnas-lilas. Merev korallgomba. nyar vegeu es osszel. coronaria]: : Narancsszinu cseszegomba (P. Szi. lazan allo. inaequalisl. Di6izii. Fesiis fires korallgomba.Ielentektelen l 15. Ferde (fak6 narancsszinii] cseszegomba (P. kisse ragados. Eres l~esztenyeszinli) cseszegomba]. Kaposzta gomba. kora tavasszal tomegesen talalhato nyitott csesze alaku. 12. (C. sargaszinu. esa utan. '(R cinerea. hailott agakkal. hajlottagu korallgomba. Kisbunk6sgomba.. US~l~ . Csipos utoizzel. de Ioldon is osszel. Erdei Ienyo vagy mas Iak toven vagy Iaodukban talalhato. k02e1 felmeteres 2-7 kg. pusztafoldon. Jelentektelen. venosa. Aranysarga. C. . 16. hiszeres illatu. Sziirke korall gomba.(C. (Peziza fajok. sulyu gornba. Apro. torekeny. 9. kis ertekii . eheto. . ' 14. Talalhato Ienyctorzseken. Apr6. 2. Elobbiekhez hasonlo. tOrekeny. Hason16 csak sokkal kisebb. Ardelia. Ligula). ' 13. J?unk6 alaku. aurantia]. Mozsariito Cseszegombak -. Ujj·riyi hosszu: vekony.gombak. Stiru csoportokban no nedves erdei talaion . Kitunoen eheto. Kunkorcdo [barnasiako] cseszegornba [P. Vastagh sotetbarna vag)' Ieketes. Iepornia].. 1.irke cseszegomba (p. Nyoelbarnul. Aeeta bulum L) ' Gesztenyeszinii cseszegomba (P.(R. R. erdei hulladekon. 8. Iakosarga. . (P. feliil legszelesebb.

Vorasad6 lukacsos gomba 8 oldal. varganya (Boletus cavipes) 2 oldal.Kekesedo tinoru 3 oldal. . . vagy halvanyb armis . Polyporus brumalis . L Fekete szarvas gomba.] Feher szarvasgombahoz hasonlit. Farkas gOlT1ba (Bole\us LupillUS) . Pikkelyes varganya .Molyhos tirioru 6 oldal.' Boletus Collirtitus . II.iriis varganya . Vegykiserfeti Allornas (Budapest. de nagyobb. 3 oldal. Ieheres husu. Nemezeshatu varganya .Ceklatinoru (Boletus erythropus) Csak leforrazva eheto. vireus Fr. Ieheren marvanyozott. rendelerere az Orsz. M. I A ga16ca fajeknal az eheto j6 gombak rovataba felvetf 3 gombat.leg elfogadott magyar nevek vannak s egyes avult latin nevek is az elfogadottra javitandok. 2 otdal.) a'keziratot atvizsgalta s 55Ifig. fako-zsemleszinu. EJ:desnyelti varganya .Gyurtts sarga tinoru 5 oldal. (Tuber melanosporum es Tuber aestivum].Erdesnyelil tirroru 4 oldal. Sarga gytl. sima Ieliiletti.Gesztenye tinoru 40ldaL Boletus fragrans Vift. Hornoki varganya . A Magyar Nemzeti Muzeuru Novenytaranak hivatalos rnegallapitasa alapjan veg. leveg6n rozsaszinii.Sarga gevagnrnba 8 oldal. kir. Chemiai Istezet es Kozp.Uri tin91~u 2 oldal.Sslyemgomba 10 oldal.Biber tinoru vagy Piros varganya 4 oldal.ri. veres tinoru 4 oldaJ.Epeizti tinoru 3 oldal. Gesztenyeszinu tin6ru . Boletus pachypus . 2. Barnahatu kekhusu var:ganya .Barna tinoru. halvanyan marvanyozott. belul tomoren huscs.lllatos tinoru 4 oldal. Feher szarvas gomba. Gyokeres szarvas gomba. Dionagysagu. marvanyozott. E16bbihez hasonlo. Urigornba - Borsos varganya - Borsos tinora 4 oldal. Fenyves videken talalhato. 3'. Gyurutlen galoca . Kisse fokhagyma-szagu. . Eperizu varganya . Husa Ieher.Husos tinoru 6 oldal. . Pires varganya .. Kozonseges tinoru vagy varganya Boletus aereus . maid barnas. [Choiromyces meandrdormis). sz..is varganya . l - . Feher.Tarka tinrou 6 oldal. Barna gyi. Kiralyvarganya . gum6 alakuak. Ide filldmivelestigyi miniszterium erdelyi ktrendeltsegenek 3742 }942. Burgonya gum6hoz hasenlo. is Rh. Teheu varganya .Szarvasgombak. .Gyuriis barna -tinoru 5 oldal.Farkas tinoru J oldal.Aranytinnru 2 oldal.Teli lukacsosgomba 8 ofdal. S7.Pikkelyes tinoru 3 oldal. (Rhizopogon rubescens Tul. Ehetok. maid sargasbarmis. alatti szakvelernenye alapjan a k&vetl{ez6 helyesbiteseket kell a szovegben atvczetni : . Ieketes. Boletus cyanescens .Bronzes tinoru 2 oldal. Boletus chrysenteron . ±elig-meddig fOld alatt. Erdei fenyvesekben.!1942. Fold alatt teremnek. esetleg zoldes arnyalatu. fekete ripacsos Ieluletti. Urestonku varganya .Elefantcsont tinoru 2 oldal.: Sarga husgornba . Keleti Karoly-urea 24.Urestonkt] gyUrfis tinoru v. .: . A ru. a tegyiiM ga16ca barna vaItozatiihoz es a gyilkos gal6cahoz vald hasonMsag miatt nem ajanlja szedesr e. Barna vargal1ya .Erdesnyelti. Szilrke zsemlyegomoa .VMtDzekony 11nOlU (Boletus luridns) R6Imszini1 erdesnyelu varganya . . dekisebb s alul gy6keres.

K. Orias kovergomba . ZOldha. '. Sarga t6kegomba . Trlcholoma vaccinurn .Elszeuesedo pereszker 31 oldal. .geu hasonlo ozliib gombak kozott tobb sulyosan mergezo faj is van. Tricholoma ustale .. Laktaria pyrogala .Csipos feller pereszker 31. oldal.Pereszker...' Amanita citrina Az "Apro 6zhibgomba" szedeset veszelyesnek tartja. Illatos tejelo . Sertes pereszke . 'Szurkeshatu tolcsergomba ~ Sziirke tolcsergornba 34 oldal. . . Kis kovergornba . Lactarla ligniota . ' Lactaria necator . keserugomba 19 oldal. Tricboloma nudum Lila pereszker 28 oldal. SziIfagomba = Szilfa laskagornca (Pleurotus ulrnarius) 21 oldal. lbolyaszlnu galamb. Trlcholoma metaleucum Hosszu pereszker 28 oldal.Satet keseru gcrnba (Lactaria turpis) 21 oldal.Siorgomba 19 oldal." . Barna pereszke -Sargalemezu pereszker 31. .Torekeny gaiambica 23 oldal. Filzold galambica . .Sargas-zold pereszker 28 oldal.Szentgyorgy peressker (Trrcholema Georgii) 30 oldal. vieta . . Bundas tejelo . Pupos reje16 ~ R6t tejeH'igomba 19 oldal.ca .Btldos pereszker 31 oldal. Sztirke ozlabgomba . .Piros galarnbica 22 oldal.Barna tolcsergornba 34 oldal.li I~ • Hamuszurke pereszke - Duzzadtszaru pereszker 29 oldal.: Zold tolcsergomba .Szakalas pereszker Fliloke gomba -.Fak6 ke.~ '. Borsztnu galarnbica .N arancsszin il Dves pereszker 17 oldal. Keserii feher pereszke . olda!. Kover 6zlabgomba . N arancsszin U kover gomba . .'f Amanita phalloides Vat. Majusi vagy lovisaljagomba .Ketszergyurus tolcsergornba 16 oldal.Foltos tonkU gyiirtis pereszker 1"6 oldal. Festa galambica . Pelyhes tejel6 . Pupos WIeser gomba . Teli gomba . .Tell fill5ke gomba 33 oldal. Kensarga pereszke .Enyhe tejelogomba 18 oldal.~ Barnas voros galambica 24 oldal.Kt\JchAtIl galambiea 24 oldal.Csipkes 5. i3 o!dal. FOldi pereszke . Fehernyaku pereszke . Apr6 plroshatu galambica . Febertejii rizike .Rozsapiros galambica Pereszke .Vor6stejii rizike 18 olda!.>yurfis pereszker 16 oldal. Tarka keserugomba ~ Voros pettyes kesertrgomba 19 oldal.Voros galambiea 26 oldal. 13 oIda!. Lactaria.Orias tolcsergornba R6kaszinti tolcsergombq.6ver gorn ba _ 6rl<1:s g.S<. Szoros teje16 . Russula veternosa .Pirufo 6zlftbgomba 14 oldal. Koz5nseges ftilake gomba 32 oldal. Nagy rizike .nyergamba20 oldal. egymaslioz ..Anizsszagu vagy ztild tolcsergomba 34 oldal. oldal.Zoldes kesertigomba 21 oldal.Valtozekony t61csergomba 34 oldal. i. Csapatos pereszke ~ Csoportos barna pereszker 28 oldal.OyongY5s kesertigernba 19 oldal.FeliggyUriis pereszker 31 oldal. Amanita regalisAmanita muscarfa var .Pelyhes keserugomba 19 oldal. . Fekete gaiambica ..Emelyg6s pereszker 28 nidal. Narancshatn legyUl6 ga16ca (Amanita Eliae) 13 oldal.Dves tejel6 gomba 18 aldal.SargAstejw.Mezszinli gyurUs tolcsergomba 16 oldal.z1ftbgomba 12.iirke pereszker 28 oldal.Sirnahatu zold galambica 22 otdal.(u pereszke . mert a kistermetii.. Fak6 6zlab~omba .Selymes 6zlabgomba 14 cldal. Sarga keserugomba .Sziirkille keserugoreba 21 cldal.Lilas tejel6gomba 19 oldal. FUsWs toll~ser gomba . Laklaria blennia . Sargabelu piros galambiea .Feketell6 galambica 24 oldal.

f1l01 IOhl el ne lerlon! ..UhUngu: HOrus liMor elsorangu! . ---_ ... ---- . _' -... __ .000 csaladtaggal 500_000 Pengo keresethez [utott l -- Blinden o81emenD 'Ug..500 szekely csalad 10.-Onis "Honour likort h9rien. ---. ' II:1II 1 __ Az "Erdelyreszi Hangya' gyiimolcsgyiijtesi akci6ja soran 2....

BENCZE IMRE konyvnyomdaja Szekelyudval:hely. .K.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful