-,

\

"'----~-----'-------_____:::_____~~--

~-~---~----~.

~""I"""I"""""I"""I""

Minden erdei gyiimolcsot
szamocat,
maluat,

aionyat,
csipkebogyot, szedret,

gombat,
,

berkenyet

korlatlan mennyisegben, keszpenz Iizetes elleneben vesznek at az

"Erdelyreszi Hangya"
gyiimolcsgyiijto allomasai,
Az atveteli arak minden gyiijtoallomason k5zhirre vannak teve es ki vannak fiiggesztve!
_ ..... 5 _ ~ ..

-

--

~'i

,

,

.

'Kivol1atO!l

masolat.

Orsz. M. tar. Chemiai li..t~zet' es KOzp. V~gykiserleti Allomas Budapest" II. Keleti Kiroly-utca ,24.

"

~

TARGY!

Gornbaismerteto

konyv,

IYlELI,EKLET: 1 drb, kezirat.
, .•../::tl.
t.~

551 Jig.11942. sz.
,

~

,;~~.

'

'" .
~

I

I

M., kir. Foldmivelesiigyi MiniszteriuDl·' ..: 1. ErdeJyi IGren~'eltse1lenek r . ,. ;,_ . Kolozsvar.
.~ I ,

"Ehet6 es drtekesitheto. gombdk ismertetese" cimii konyver61 szqkve.letrt&nyunket az alabbiahban kozOljiik. ' Az elhanyagolt uadoniermii gombdk 'erte!kesitesenek lis fogyasztdsanak iohozasa a mosiani nehez elelmiszer elldtds ideieben hazaf,ias kotelesseg. A legteljeseb'b meriekben p6.doljuk es felkaroiandouab: javasoljuk ezeri a szoba« leva kiadmany haihatos famogatdsat; meri hiuaioa van a kiizvelemeny erdekl6desene.k telkeltesevel es ez ismereteh terjeszieseue! p6tolhaiatIan szolg61atot lenni a magyar erdo- es mez15gazdasdgi termelesneh. Budapest, 1942. iunius h6 8-an. ( ~.",. ,'" ,
I

Bomber GyuZa.1'lY., rendorfettigyel6

,

-

.'

...

RENCZER BELA s. k, kir. kiserletilgyi f6igazgaf6.
- ;'

I

Szdrgomba (Lactarius torminosus). ~ .(Lepiuia procera). '. 19. BleiaiJ. BorSGS v. Nagy Qzlabgornba.. . Nagy rlzike . gornba .ifa muscaria). ". A gomba mindenfele Iormaban elkeszitve igen taplalo.~ .Lactarla necato. ' / I '~.yilkos galoca (Amanita phalliod'es).. 13. Merges gombak..-.i \ '. fragilis). 27.. Pupos teje15 .~ . Apro pkoshatu' gaJ'amhica . \ . 20. . 13. tolcsergomba (Clrtocybe nebularis). 4. Ehetd gomblik: \ .Ko.Szentgyorgy pereszker 0riich01op~a Geotgii). Mezei csiper-ke {Psa. Hanytat6 galambica (Russula emelica).argtu. tukegomba (BboJ. . 2.jusi v.. Zolden pettyezett vagyvarasl'latu ~ij:ld galambioa (R~lssula virescens Sch.isa+ja gomba _.) 6. 23.) 21. 9. 17..iota caperasa)..imeltl -Cooke).. (Piros szammal. .a BO)"S0Stinoru (Boletus piperatus).csigagmn'ba (Limacil!lm eburneum). . .i'l0··~a16oa {Amafl. Szoros tejelo . 28. Szurkeshatu .Rot tejel6 gomba (Lactarius rufus). K?zonseges papsapka gomba (Helvella esculenta).Vtirostejli rizike (Lactarius sanguifluus). "14. Kaposzta gomba (Sparassis crispa) Ki6zcrnseges kacsmagomba (Morchella esculenta). .letus Satatll~s) . 32. 34. Nagy sarga korallgornba (Ramada Ilava).gy b<fba¥firganya (Bo. 3..j. 16. Sotet keserugomba (Lactarius turpis . 31.lli6ta ar'vensis). !' . . Csaszargornba (Amanita caesarea'. . .iol'lseges tinoru 'Vagy varganya (Boletus edulis)... Cserepes gereben gomba (Hynrm. Pettyes gynIwsga16ca (Anralli'ta Mappa). • '<.Jy. o. Legyi..· . Va. Az Erdelyreszi Hangya gondoskodik a begyiijtott gornba hygienikus Ieldolgozasarol. r 7. Citromszinti gal !iIca (Amanita phaHoides var. - l> ' . Wv. -.5. 10. 11. _ 5. -0. . Sertestdfla (Scleroderma vulgare). . 35.: "7ert terjessziik annak gyiijteset es fogyasztasat .-. .ltcsont . 8. \ 24. . 22.6'ka gomba {Canthare1\us cibanus). " . Fako zsemlyegomba (Polyporus ovinus)..' 26.m fmbricarum) . PAr~hc galoca (Am'aili'ta pantherina). Biborszinf galamblca (Russula dr. Uri. 30. Ma.] L Sat. Ranees . Laskagomba (Pleurotua ostreatus). . .t8. 25. :.'for«¥kiel'lYgalarubica (Russula 12.ttoZ'ekcmy f-GKegomba (phollota matabifis).. P()'ieteg gmnba (Lycoperdon gemmatuat). r .. ' Szarvasgomba (Tuber brurnale).~.. 29. "R. .: - . '1.fngomba va. -.

.

zl<ibgomba: Tonk: gyurtls . A ~ Ozlabf'ajoknal : 2. Kover 6. Boletus chrisentereon : kalap sotetebb zoldes-barna. Tonk: vilagos barnas-sarga. Galocaknal: Huses tinoru . Aki csipkhogy6tgyiijtf hazaiias kotelesseget telfesit 1 . felrepedt helyeken cseresznyeszinu folttal . Vargfmya Iajoknal : 4. Feher ozlabgomba: Tonk. 3. soraban "de~ sz6 utan "feMr vagy" szavak beszurandok.Lactarius" s az "a"-val vegz6do szavak vegz6dese "us"-ra [avitando. 7.. soraban zold sz6 utan "vagy' bamas-olajsarga".Ertelemzavar6 . Peryes gyilkosga16ca: 13. 2. Pereszke (Trlcholorna) fajoknal "pereszke" helyett "pereszker" irand6.Russala' h elyett "Russu la" irando. Tejelo fajoknal : a latin neveknel "Lactaria" helyett :. sait6hibak': .. 010a1 2. 4. gyiiriis . Gyilkos gal6ca: a 13.. Borsos varganya. . oldal 2. Csovek : sotet rozsdavorosek. G alambi caknal : . Tonk: barnas-cseresznyepiros arnyalattal .

..- I~ . I ~ ~.'If'~~~~~. ~'.:C--"'''!!!!I'~~~~. Nyom"rt" K.~~~~~~ '~ . Megrendelh'et6 szeraenel 5'''''yb"". : Minden jog Ienntartva I A" 3 pengo.. Mzpontja.etogombak es magunkkal ~ ~•• ~ gyiijfeset eihanyagolni ! 1 .• '~L. I. ERTEKE81THETOGOMBAK ...es r .. ."'" ~•• > .... . BENCZE !MRE kony'myom""j~ S""e~'Ud. It I~ EHETO. 1 ~ :.'.~~~~~' i ~ Kiad6: Erdelyresz] Hangya SZOvetkezetek marosvasarhelyl Kiadasert fele16s: DOBOLYJ AKOS.. ~ ~ Biinas konnyelmiiseg embertarsainkkal szemben az eh.:1k. :j .~ . .-fa. .~ ..~ ~ ~. BOMHER GYULA ~."he'y .!"....' Ii ~.

2

Cs&ves gomblik.

Varganya (Boletus)
A gomba kalapjanak alsiJre<:.zen szamos apro lefeh!

Erb~kes ehetogombak
1. Uri gomba. (B. edulis] 87.. 30 cm.-ig, m.: 20 em .-ig-. (Fehertinor1!, vastagszaru gomba, arganya, Ieherhusu Iinoru, cepe, Iehercepe, kozaktinoru. hi rib i-

Eheto j& ~ombak
nya. IB. Iuridus]. Sz. 5,-20 em. M. 6 10 cm. Kolat»: sc)1elbarna. Csoue.k vdrosek, Tonk: v or,O$. Husa . le\'egonazonnal es mindeniitt elenk keksziniire valtozik.

1. Barnahatu

keIthusu

vaTga~

vastag, egynemuen barna. Fiatalon halv anyan Ieheres, sztirkesbarnas. Csooel«: Ieherek, kesdbb sargas arnyalatuak, lito bb saraaszoldek. Tonk: igen vastag, Ieheres. halvanyfako Ieher rece zetie I, mel) el is li.inbetik. G},iirii: nines. Husa : Ieher, kesdbb etleg piszkos rozsaszin [I. Talalhato: Fenyves videken, g'yepes helyeken Hhnegesen, juniustol oktob rig, 2. Vekony urigomba.lB. reticulatus Sch.]Sz.. 5em. EJ6zoh6z hasonlo, csak a tonk veko-

gomba ..) Kolop : boltos, domboru.

Talalhatc : lomb=es lenyfierddkben iuliustol szepternberig. 2. Barna v:arganya. lB. badius). Sz. 5 12 em. J\1. 6·-1 em. Ka/ap: barna. C.<;ovek: zoldesek, Tonk, vek nyabb, kalapnal 'a· larrrive] vilagosabb barna. Husa . Ieher, itt-ott halvanykekes meg rozsas szinekben jatszik, Talalhal6: n ,8.rtol keso oszig tolg'-es kben. 3. Urest.onkii varganya., lB. eapi" ). Kolop . barnes szinir. Kisebb termetii, csih ei szennyes zoldesek. Pelyhes rn (iruje feher.

Lelorrazas utan eheto,

nyabb,

Talalhato erdei retel en Ili es moha k6zt juniustol oktoberig.
em.

3. Boletus aereus, Sz.: 5-10 1\1. S cm.ig. Kolap : 18.(a sOletbama. Csollek: sarjlak.

aug.- =oktoberig.

Tonk: sarga. finoman reces .. Gviirii: nines .. Husa : revegon hamar sargul, Tslalbeto: vilagos erd6kben,
4. Kir:atyvar!!anya.

4. Boletus Chrysentereon. Sz. 3-7 em. :\t 6 cm.-~. . Kalap: sobHebb zolde , felrepedt . h.el~encseresznre rinii Iolttal Oasze-vissza repedezo. Tonk: cseresznyepiros arnyalattal. Csovek: sargas-zoldesek.
T aJalhat6: arnyas iuliustol okt6berig. fenyvesekben

agytermetii. Sz, gomba

'(8. Tegiu

J.

=

Kalap: feheres, szele citromsarga

5. Boletus

CoJ1initus.

kalapjariak

szetessege, M.

-=

gomba magassaga,

iaiok·..
forditott csovecske van s ezeken fejl6dik a sporapor, Nel1l.

metges rosszizu. gombak [B. felleus].

I

·
termetre

Merges gombak

az Urigombahoz. Kalap : vilagos-barnas. Csooet«, Idosebb korban rozsasziniiek. Tonk: halvany zoldessarga, s . aranyiag durva, sotet erezetii. Husa . epeszeruen keseru. T alalhate : fenyvesekben, nyirIcabb erd6'ben, mint gyepen, gamba.val keverve is.

Hesonlit

·1..Epeizii varganya.

L Satangomba vagy babavarganya. (B. Satanas]. Uri gomhalroz, Kolar: hata fak6. Ceooel«, lyukacsai feltiino ptrosak. Tonk: feHiin6 piros szinii . Husa: sarga, levegon kekes szint iatszo, megszaradva is sarga: Igen merges. 2. Boletus pachypus.
hasonlo.

kosabb helyen, nyirkos idoben, inuri-

2.. Boletus Cyanescens, Az egesz gomba Ieheres-halvany sarga. szalrnaszinti, molyhos feluletii s husa kek szint valt. Gyanus,

Kalon, halvanv sztirkes-barna.
Husa: megkeknl. Keseru,

Kisebb.

Cscuoh : sargak Tonk: also reszen sQtet-v6ros.

3. Boletus Amarus. Elobbihez hason16. Kescru. 4.. Pikkelyes varganya, [B, Stocilaccus], Kolap : Ieketes, pikkelyezett. Husa : piros as-feher, Ieketesre

pinus). Kalap : hata sargas. Csovek: narancsszintiek. Tonk: felsa reszen voros. Husa: kek szint yah. Savanykas,

3, Farkas gomba. (Boletus Lu-

valtozik. Rossz izii,

-

.

4. Feher varganya, [B. aloidus), Minden raszeben feher. Rusa le. vegan itt-ott kek szint valt. Gyanus,

Satan

gomba,

Barrrahatu, kekhusu

varganya,

t

••.

,~---___..,~~-.-.

4
... (Bol.-lus)

Ertekes ehetfi gombak Kalap: ulelro7.sa, re zn) , yagy karrninszinu. sOL'ek: cilrom, tojas \'ag aranyargak, I It san keke -zold s szint valtanal . Tiinh : iLrom, t ja' vag IlT::lI1Yill'ga, sotet ebb sarga, es tl g roz '<tszinii finom recezettel, Gyiirii: nines. Husa : bah anysarga, itt- II gy ngeu m gkekDl, a tonk also r 'sz' n ki folt kban gyengen csere zn) eszint vall. kalap husa va ta~abb, mint a v resz, T nkabb '\ anvkas. n m csipds, kell rnes ul6i/(i. Talalhalo : ol~r-. bukk- e n) irarIagombal. [B, caber]. Z.: ) 12 ern. c\\.: 16 crrr-ig. a/ap: domboru, bIts, ziirke -barna, I k les, vorheuy s-barna ziirkes. Idos korban i~en puha, nedves idoben kifacsarhatoan viz s, 1 es arnvalatuak, konny n levalnak. Tonk: f U le vel onyodo, feher, erd , rd sen kiemelk d" r'. 'Z k nyornasra, \ a~r oregekneJ magukt61 i . r b..'l· s szint kapnak. Husa . nv masra es f6ze k r Iekete zinl kap. Gviirii : runes. Tcilalhato: rdos videken, b krokban. nyirlak komi iun.-n \ -ig.

eto j6 gombak
CsON!": &irga. ak. Tonk: Ieher . -sargas, pir s f 1tokkal \ ag) pikk lyekk 1.

em,

Castaneu J.

6. Gesztenye
'7..

5-)

zinii Tinoru, ( . em. 1. 5-7

ben juliustol

Ka/ap: g'sz'l.n -eszimi. Csooeh : f I 'J' k va~ feh' r Tonk: barna, ureges, Talalhal : Yila~ ,kevert rdokoktoberig,

rdokb n, m<ij.-szepl-ig. 5. Erd snyelfi varganya. (

ge en iuliustol

I. Borso varganya, {B. piperatusl. Sz. 3- 6 cm. \\. _-5 cm.-ig. Kalap: barna , tijn~keny. Tonk: ,j(oi , Husa: sarga, n 'on CSlpO 17U, T alalhato : f n} ve kben tOm.7.

pt mb rig.

Csove/?:

Ieherek, kesobb sZLir-

len sokszor bib r zinii. Csovek: sargilk, maid zoldesel . Tonk: vasta~, rozsdaszinii. Husa . sar.~a1;, zuldesszint valt. 9. Piro varganya.[B. purpurcu I Kini1 '\'ar, all} ahoz has n16, d minden r :sze pir . fern ke rii,

. Boletu ira rans Vitt. akm . . at· t zllide -sziirke.

8:1'-

guya.
l\\.:

6. R6kaszinii

szinii. F lbore a huson tul ·r. CSDU k: f herek, 1 e obb zurkesek, Tonk: f her, erdes ki m lk desek hamar In gfeketednek.
1f<>lyllllDJA !Hk old~Dn.)

-16 em. 1 alap: vorhenye

lB. rufus). z.: -16
barna,

erdesnyelii varm.
r . ka-

Urigomba,

Tonk: sarga. .llhak _ "_ ..idobcn zsiros-nyirkos-nyalkas.-ig.- ':1. kesobb okker-sargak. :~amara~: A }1arty~ . . 3~10 " Kalap: barna.:sovek: "s~rgak. szegletesek.ik o!J. . Sargagytirlis varganya.flavus] Sz.igomba.jQn.g)1uru v~gy galle. Mnyes. kozepen neha kiss€. t61-no:vembetig." 9. r 7. M. sze~cse~keL ~ontokkal. (B I) S M granu atus Z. Nedves idoben sikamlos.ro'/1(. .-vihigossargak. Hzrsc : minden tilt 'ken-sarga. esetleg sotetebb mely kesobb le~alik s a tonkon vagy barnas arnyalattal Nedves . alu] bamas savokkal.kkel osszeno~t reszen sotetibo-. Szerncsesnyelfi varganya.. -ig. . nyalkas. Nyartol Husa: tomor. 5~10 em.Ertekes eheto gom-ba:k '.I Iii es . l~sZien !latalon le~'eres. kesobb . cmKalap: sarga. > Farkasgomba .~ehe~" .. nyiriak ko~ zeleben. f 1" 'Csovelt:. jUll. vegiH fekete szinure valtozik. Csoveh: nyilasai egyenlotIenek. felh6re a huson tul er s csipkezett.. M. nyarfak. pupos. minden erdoben. vagy okkerszimi. . . feher. szor piszkos-sotetzold. ve ?ny.~ nov. [B.gallerja kiviil-beliil vilagossar~a. legalul fe~ tetbarnas.~e ~ .arga vagy fo16tt barna pontokkal tarkitva. sar~a.oL.. Talalhato : Ierryvesekben. r {folylatasa S. Kalap: hata s~rga. .. fiat~loknEt1 vizcbl.: 15 cm.e~? sotetebb piszkos-zoldesbarnak.vtala. 1genpuha . barna savoktoi tarka.a fi-ik cldalou] " . I 1 8. ' . 1 'k '.novemberia. erdei reteken j un. -Fiatal koraban a kalap es a tonk' fels6 luteus] em.- em.' halvanysarga. Barna gyuriis varganya. csoppek szivarognak h.. . heres. kisse barnas arnyalatu.-ig.: 10 cm. 1~n :. Talalhato : Ienyvesekben iuniusSzinet nem valtoztatia.rozsdas _narancs-sarga. 4~8 resze kozt hartva van kiieszitve. Husa: 1eMr es vilagos-kensarga." . . levegon elO~ ----~----------------~---T alalhato : fi~tal fenyvesekben.. kisse tonkrefu {6k.j (Fol. Ielbore kisse szegelyes. ioimaja~aIl visz. 5~12 Ma. Talalhato .mohok kozott keso 6szig.r. Iyas-fekete szegellvel. s. ganer .C.. harty-aja" 11letve . H~sa: -'h~lv~nysarga. ''T'' k -" . utana viola. kensargak. trh~kes ehet-o g01. [B. utobb soTonk. Sz..

kisse tonkre- 10. vagy zoldes arnyaletuak. melyeket az eso lemos.: 10 cm-ig. husrol konnyen levalok. Edekes ehelo gomhak . barnas-sargak. felbOr neha sokfele repedezo. Nemezeshatu varganya. tonkrefutok es tonkhoz nottek. Tonk: hoszu. nas sok sotetes. .: 3-7' em.-ig. variegatus) Sz. Kalap : sotet olaibamas vagy piszkos sotetea-sarga. em. kesobb arnyalatuak. Csooeh: -citromsargak. barnas-sarga.1 r= . ~ Tbnk: halvanybarnas.: 10 cm.· }agosan kekes. hailithato. . HUSQ: olaizold Csovek: szagu. husa tonkbe tolcseralakuan atmeno. (13. Husa: Ieheres.' 12. M. Ettekes eheto gomhak J_' _. pelyhes pettyel . futok. Csooel«: piszkos-rozsdaszintiek. M. aug-riov-rg. subtomentosus) 5z. (R bovinus] Sz. tarkitva. Tehen varganya.novembeng. (B. enyhe izu. illatos. Tonk: barnas-sarga.varganya.. esetleg ko[Folvtatase 1·ik oldaJoll. levegon rozsas vagy barnas szinre valtozik. Nagyon leves. leveg5n fu t6- es 11. Talalhato : fenyve. puha. kesobb sotetes. szogletesek.: 5--'-10.sek.sekben .'.tol . vekonyak. Ka[ap: sargas vagy vilagos bar- . utobb piszkos-zoldek. Talalhato : leginkabb erdei.gyengen gyum6lcsizu. kisse csipos junius' sargas- feher. Kaiap: barnas-sargas.. nemezes. Homoki. fekete sima feny6k alatt.sz6g1etE.: 8-10 em.

13. elenk pirosan sa- Barna gytirUs varganya Az inseges napok kenyere. neha . A "HANGYA" 'Kollzerviizemeiben megorzi teJjes taperteket! GO tartosltot.".. A gombakonzervek gyartasahoz felhasznalt gornbafaitak lartalmaz-. k-esQbb sotetsziirkesek..: feheres-sargas. Tonk: kalsppal osszenove. Talalhato : Lomb. . -i:l joletnek hiszere." •• .es Ienyderdok'. bukkfak toveben vagy -olda- Husa: puha. -. es 6sszel. Gyuitsed az erdon.gomba:t.. lithiumot. hanem .. sargik. Ertekes eheto !!ombak zepen -pirosas.t L '. pelyhes.. mezon gazdatlanul r".. magnesiufllot. M. ! A gombakonzerv nemcsakinyenc lag ielentekeny taplalek. (Fistultna hepatica) Sz. . 12-20 em. ' h~ver6. mert j6 . Talalhato : f61eg tolgy. alig ktilonboztetheto meg. _ . aron eladhatod 1 A gombakonzervek . nak : klort. .gombak Ian nyaron "leg idoben. Kalap Barnas-pirosae.. 12-20 em. Majgom. a: ~ombak6nzerv. puha. aluminiumot.lajo"'. vekony. " t6lgyfagomba)... -" -."_ ben . Csooel«. cilicinmot. kent. kisse ke~ kes-zoldre valtozik. -'. phosphort. . . husos.tapertekben szinte versenyeznek " a hussal.go~1:>a.k6rnyeh._. maf!gant es vasat. vozott... .ba !O. csemege.kozgazdasagi.juliust61 'novemberig. natriumot. nedves me- rove sarga. majhoz vagy okornvelvhez hasonlithato. Ertekes eheto . kaliumot. Husa.es cserfak.

fak6 zsemlyegomba . selymesen pikkelyes. Kalap . bore keserii. 1. Fak6 zsemlyegomba. (P.: ken. Sz. Tuberaster) . Egyebkent.gy~egy barnas kasarga-s-barna. " sima. korhado £. M. Ioldon aug. pes caprae]. maid sargasak kon is lefut6k. ~ CsolJek. M. Ertekesehetti gombak Polyporus Eheto i6 gombak 1. 2-4 em. Tonk: sargasbarna . jis "agy -vorhenyes-sarga ~oroba. torekeny. Olasz. Sz. sulphu. Talalbat6 erd6kben. tonCsouek. F eheres tOnkrol sokfele agaz6 _s Kalap : hata zsemlye. [P. Sz. szarazon so. torekeny.. Talalhato Iomberdokbeues kertekberi a iegkiil6nboz6bb fakon maiusto] novemberiz. Kalap: feheres vag)' szurkesfako. Bokrosgomba. pikkelyes. augusztust61 Talalbato mohas fenyvesekben. repedezd Ielborrel. kes6bb dtrommolybos. (P.. Sargis. sziniiek.-lg. Husa: [eher. 3-5 cm. Talalhato korhado f<in. ovinus].. (P. szeptem berig. Sarga husgomba.-ig.-c-szeptemberben. Fel3.in novo husos. (ll'o l'y letasa 9·ik 01delon . pirosas szint valt. finomak. Sziirke zsemlyegomba. lehuzando. rozsas v.: feheresek. Sz... (P. ramosis2. io. 4. E16b- S. 12 cra-ig. Husa: feher. bihez hasonlc. 4-12 em. Kisebb. ti:irekeny. 14 cm.. Tonk : Ieher. Polyporus Brumalis. reus Fr.] Szabalytalan tomegben. szaraz. leucomelasl. molyhos. Etkezes elott igyek egy poharka "K 0' r u s"-t. 2.sziirkes "ag)' barnas-sziirkes. feherek. Csou!!k . Kalap. hosszuak. T alalbato homokos fen) -vesekbec Talalhato Ienyvesekben osszel. tetek.: Barna. Huso : Kellemes izii es illatu. apre pikkelyekkel. 2-~ mi. oonflueus). RakoH gomba. Barnahatu zseml:yegomba" (p. a vegagakone. folden. Talalhat« rothado ven fakon.. gesztenyeszinu.e Vt!tives gombak. tom or. mint a lap van. simus].1 . tavassza] es osszel. Sarga zsemlyegomba.gomba. 3. (P..· feheresek.

NEMERE sosborszes~· " . ha- vagy zoldes-sarga. Kalapjai feloldalt al16k. Tonkje vastag. 6-20 em. (P. szivos. kemeny. menta.es feny6etd6kban szivos. cristatus Pers. nyar eleien. kemenyhusu. Sz. [P. idos kor. rovid tonku. 8. mint a friss gombat. /. A gornbakonzervet . [novenyi cukorl. 'legalul sotet barnas. Sziirke rakott gomba..k .szeptemberig. frondosus). Taplogombak.oktoberig. Eheto jo gombak 6.jok]. . fak6. de nem iioizu.. [himarsav. rig. gyantas anya-. . festoanyagokat. borostvankosav. sargas-barnak. illatos olaiokat (ibolya. Rakott gombahoz hasonlit. tejsav. citromsav. anizs. Fan teremnek s taplokeszites ganteusl. Bokros gomba. Vastagok. Talalhato tolg). szerves-savakat. .glykogelltl mannitot gokat. . intybaceus]. kif6tt level hasznaliak. faJo"k' . repedez6 felborii.esben. A gombakonzervek tartalmaznak : celluloset. zoldes-barna f tao vekony. Husa: fiatalon eheto. zodik. liszt-illaf . . (P. nagysagot is eler.: puha. ' Talalhato lomblak toven.. (P. nemezes. Zoldes zsemlyegomba. gi. Talalhato lombfakon. Gelyvagomba. Wldon aug. Nero merges rosszizii gomba. Dictamnus. des szaraz. tarkazva. ugy lehet hasznalni.) Kalap: olajszinu. sztirkesszinti. Egy kalap sz.' 9. Ieheres. 15 em. celjabol lugban f6zik. fake szinti. zsirokat. zsirsav}. 1 rn.'1. . 9 . Egy_ kalap sz. fokhagyma. Elobbihez. 3-12 em. Kalap: F e-i meter szelesseget is eler. Talalhato bukk. Orias gelyvagomba. \ elagazo s tobb nagy kalapban veg. .vecetsav.ndig . feherjes anyagokat magas szazalekban. karelyosak. I' .en killeJ{ . kagylo alaku. squamosusl. (P. kemeny. 2. Nem merges. kesobb z61Tonk: fak6. alraasav. Fiatal peldanyok l\liud. barna pikkelyekkel molyhos. l\1i 11 d en in t Husa: kemeny.~ti. Husa . Elobbihez hasonl6. . aug. ben. hason16. burgonya. (Polyporus fa7.

Sz.' rez-szmu. . " ~> benrozsas-sargas piros<l_. . nl. vagy tobb karelyra szakado Magassaga: 8-20 em. ' 2.' .. . 8-16 em.nya~at. erdcs helyeken. solitaria B-) .besc8!ls . 3. " Gyiitiitlcn galoca..)Pir?s16 l1agysagu. egeszen -a harmat lehul1"as::lig. _ TalMhat6 Boz6tokbftn. Husa : Ieher. -Husa " ' .la1hat6 nedves nyaron. egyenes. k Tonk e . Lemezek ) TonI? sa. 20 om.~. exd6kben. 1. Lemezes-gombak . gyakran csak narancs szinii.tgas arnyalatu. Felbore mindig lehuzand6. Eheto jo gOinbak . juliustol oktoberig. Ga16ca (Amanita) A kalap aljan lernezek vannak s ezelcnek . gombak Kalap : eienk piros.. T a..' Galler. . (A vagi- Kalap: sziirke vagy barna neha feher foszlanyokkal tarkitva..x. . M.n sar~<. ! \ • Kalap: halvanyan arnyalatu. I Pers. Csaszargomba. haiszalgyokereit Kirneld a gornba foldben [rnyceliumat] l leva kulon szedd l A gombat fajok szerint killon- be. Talalhato .tszll. Csak aIiatal peldanyok iok. tol oszig. . Min. itmerojii tonkjeri 15-20 em. . (A.ug.' 1 ' 1.. mag~s ketfele hasado.Orias-galoca. . es tolgyes videken.ue. halvanysarga IoszIanyokkal.. bllkk. nehany szeles Ieher Ioszlannyal.den mas resze Ieher.r .1 Talalhato Csaszargorn ba.(A.. Jeheres-szurkes erdes foltokkal. galOca.: . Iellele allo. 1'5-3 em. also Ertekes eh~to. "barna TOlJl~ GaUer 1 r~zsas-sargas I pirosas vagy Husa: feher. nata). mint a toias sargaia Hiioelvbnroh : vastag t6ven tobb C111. Letnezeh: 'feher~l(.s vagy rez-szinii.. fenyvesekben.. hogy j6vore is szedhess I \ ' A veletlenul kitepett gomoagy6keret lmyceliumotl fOlddel takard • '... ... ceasarea] Letnezeh '1' k ' . vagy ~6teteb· a. itt-ott tobbe-kevesbbe megpirosodo. Nagytermeti1. . tavasz- ' A gombat a harmat Ielszikkadasa utan szediuk. Kalap: barna. (A. szeles a kalap.. T ekintelyes ..

tol oszig. muscaria] em. . mint a. szargombanal .i. haj16 karimaval. t. vastag pikIre)ylanyokt61 tarkazva. csaTalalhato rerryves videken nyar-. de sohasem inHusa . ve- \ . alulr ho. (A. tiszta barna. . vagy Galler! ." fe!b6i· ienyuz.. Kalap ~ felgo1l1b vagy harang. kif16- 2. 'I _ h6feher.ros. Iegfelj ebb . Kalap : skarlat. feher fosz..kazva. M" 8-20 !. vekonyabb. Gyilkosgal6ca.'.'yves videken. Amanita EHae.'.E16bbi1ez lev& love .: . resze neha halv<fuysarg:<is.. hamar Ielfele Gyiirii '. feher.~ tenziv . (A. Tonh .feher. magas.gumeszertien dagadt. ugy) hogy parszerii h6feher Ioszlanyokkal tarducberre emlekeztet.'. cinober." . 8-25 em. rosszizii gombiik Sz. lettebb peldanyokon csak apro pik. phallojdes).fei. Altar napf. Huvely-bawk': leher s szarntalan . Tonk . TalalhaM nosen nyiriak alatt tornegesen.apro.asQ. . " \ I -_ fajok. Neill merges. Foldben ' 2. nehahalvanysarga?.' Lemezeh Lemezeh : sugarasan ielrendezett. Gyilkos _gaI6ca. pikkelyekre szakad szet.elenk piros. Legyalo ga16ca.eui.i miud. A "Nemere. Parduogaloca. vegig kelyt talalunk . _ hasonlo. szelen fejlMik ki a sp(Jrapor. . kiss€! megfakulnak. . pantherina] 1. a_ gyliru Ieletti . fen.' (A.g jo I .sargasziniiek. ttiz-voKolap :. Csaka eseten chela. vekony lernezek ' h6feherek. Ki5zeptermetii.

pikkelyekkel tarkitva. Felb6re TOnk: Ieher.(A. Hatan sziirkes. arnyalatu pikkelyekkeL .gombakonzervei hasznalsz. idosebb koraban piszkoszakad s kozottuk Iakobb . l5reg.tazott. procera]. peneszes. ferge-s. ha .barna. . M.0. konnyen lehamlo. DJan lift) Ertekes . 20 CFI'I. belm is. ' Kalap eS gyiirii: zsenge puha. gyengen halvaaysargas J f . " Ne swdj szappanszinu Kostolta gom-bat.mbak A gombakonzerv megtaJ!tja agornba EhetO j6 gombak lzet es zamatjat.12 GaMeR . t6:rekeny. M. szamos Eheto . hidefJ ntou eloaJlitoH. kello kozepen kiernelkedo pupja . r6zsas. szalonnas..Sz.ehetO ~Q.·r a. A ketes vagy gyanus gombat darabokra vagdaliuk 5egy kilogramhoz 5-6 kanal eros borecetet vagy 5-6 kanal sot vesziink s egy liter vizet t6ltve hozza par ora hesszat aztatjuk.asi lY\alnasz6rpot"!? ) .• I . Ujabb hiss vizben fel 6ra hosszat f6zziik s utana kiss vizben ujb61 rnegmossnk s kendo k. D'zhih [Lepiota] . Ertekes eheto gOD!lbak '1."Hav.pikkelyes. 50 cm. Nagyodabgomba .-ig. vagy ma.. toiasalaku (dobvero' Ieju]. sctetbama. arrryalatuak.:ig. Ezutan sok vizben j61 kimossuk. gombak . (Kakukgo111bal. A Iiatal meg lrosszukas. 1.-ig. (L eXGO~ data). (L. megrontja. sek lathatok. a. 30 cm. sima vagy korpasan egeszen barna. zumatu . Fako Qzlabgomha. A kinyilt kalap neha . ~. utolcl·he-ietlcn. Kalap: ieheres hatu. durva.repedesan voroses arnyalattal. A io gomba koze kevert mergesgomba az egesz szedett keszletet ". . Lemezeh . A Iegmergesebbgomba is elveszti ezen eliarassal mergezo hatasat s elkeszitve nyugodtan elfogyaszthat6. pikkelyekke szet.. Nines gomhamergezes.6zt megszikkasztiuk. huvelyburok nines. rothadt. Gum6s.

reszeit61 ( '\ f. mert saiat ennivalodat s a nemzet vagyonat pusztitod I' . halviiRysarga pikkellyel. kesobb piszkos sugar as . ' Gyiirii : tonk fels6 reszen. Hiivelyburok: a guman fel£e1e emelked6. f6nk gumos. Pettyes gyi1kos lla16ca." . vastag. Husa : szep Ieher. I" ~ Merges gombak 4. hosszukasak. 7. vilagos z61d. uibolteremien rnindig hagyJ 1-2 gombat. feher vagy sargas. Ieher lemezekkel es tonkkel. \ Merges gombak terem a Iegtobb gomba. Tonk es husa sargas arnyalatu.koruliogia. TaJalhat6 Ieginkabb fenyvesekben. formosa). ' Kalap : barna. violaszinii savokkal.kemeny megtisztitod. Citromszinti g:a16ca. Ieherek.citrinal.. aszalhatsz gombat. vagy. 6. masik Ieheres. . Ieheres.) / . Parducgombahoz hasonlit. T6nkje:p_ itt-ott sarga savok. . :. Iiatalon egyik oldala z61d. 3. (A. .. -.I . Mappa). Irgen merges. . Naraucsszinii kalappal. vagy aranysarga. Kalapia citrom. muscaria f. -vekonyak. .oz haSOl}16. 5. fehM Ioszlanyok is lehetnek rajta.:. (A. Barna hatat tarkito foszlanyok halvanysargak. magassagban . o de nagyobb. E16bbihez hasonlo. A gyilko. alig eszrevehet6. elukkel lefele Tonk: hailekony.' sok apro. '_f-!azi1~g is. Sarga parduq~omba. s gal.' es okt6ber A gombateiepen szorva.".. I ' . Lemezek: sugsrasak. '. . gombak honapban . Amanita regalis. konnyen szetszakad6 gytirtiszerii kepzddmeay van.?cah. t . regaJis Fr. ' . also resza-a foldben gum6s. s jovore is szedhess 1 .. " Nem merges rosszizti Szeptember \ !' " Iajok.' :. esetleg halvany sargas-zoldesre fa'kul. • N e pusztitsd oktalanul a gombat.13 Mergesg'ombak giit lapos.. megiorditott talalaku. szetI.' sp6rtr'it _. szinet levegon sem valtoztatia. kellemetlen izeszaga nines.. hartyas szabalyosan ketfele' vagy tobbfele hasadt s a tonknek a gum6 feletti reszet 1-2 em. Ielszeleteled es -szetteregetve napen megszaritod. ieheres." " " " i' " . desargasszinu hatat 'sotd sargaszinu Ioltok tarkitjak. also reszen csak nehany csipkeselu.. ha feIb6ret61 es . hogy . .. (A.'. Narancshatu legyoI6ga16ca. (A. Wnkje halvanysarga lmint a csaszargombanal] .

. nyomasra megbarnul. nem pupas. ize friss edes diora Kalapja: 3-5 em. Talalhato erdokben. .· ' l 3. szaradaskor rozsas arnyalatu. hii3. juniust61 oktoberig.ihoz Tonk: magas. nem hajlithato. Hagymahoz hasonlit. Tonh : tove hosszukasan dagadt hiivelybutok nines. szaraz tapintatu. Ielfelcallo. . (L . . vekony. jusbanes fisszel. Tboe : gumos. helyerankje: gyakran kisse szurkesr61 fel es letolhat6. Husa: feher. illata nyersen egetett pen barnas. 12-20 em. crisvelyburok nines. (L. horendezettek elukke] Iefele. rhanyaron. sima. szeles. [L. egyenes.. A Ieher Qzlabl<omb. szetszakadn a. Apr6ozlabgomba. barna pirosas fenyves videken. torekeny. s6tefbarna. Feher ozlabgomba. sotetebb vekony . ki:izeleben. idosebbnel rozsaszinu arnyalattal. Lemezele : ieherek. sugarasan el2. l. Bus-a: ieher. nedves 2. vastag pikkelyek nelkul.nemiien halvany. mint a gomba milyen magas. Szaradaskor szennyes szurkeszinii. tavasszal es osszel. 8-16 cm. gyengen repedezo felb6rrel.:. szapikkelyektol tarkazva. [L. f?heres. tires. karimaia fel€: feher. Talalhato Iuclerryoben. 10-18 em. Lemezeh : feherek. kevesebb pikkelyekkel. zsengem pelyhes. fas. Talalhato homokos talaioa rnaSzeira7. (L. hogy szirui. halvanvszurke haltal. parkokban. nyomasra leveLemeze gon sill·gas. fehereslako. inkabb eg). anelkul. kozepen nem sotetebb. Talalhato tragyazott fOIdeken es kertben. oreg-en es nyomasra elfaku16 halvanybarnas arnyalatu. 6-14. Sziirke Qzlabgomba. loi"') Ertekes ehetii gombak Ehetd j6 gombak calatos. codes). Husa: vekony. Kalap : olyan szeles. Tonk. Gailerja : szaraz tapintatu. igen hasonlo. dioszerii.14 Oll!l. Husa: feher. apro barna pikkelyekkel tarkazott. . pudica]. Kalop : tiszta Ieher. losarice]. maid t6Husa J zsaszinu. Sz. k feher. M.kozeemlekeztet. beliil radaskor szurkesek. de nem pupas. Tankje .. tata].. 6zlabgomba. Kover ozlabl!omha. Telalhato szarazab b ti:ilgyesekhen. kevesbbe pikkelyes. nyartol keso oszig. Letnezei: nyomasra s'lrgasak." . M.. torekeny. lombos cserjek arnyalattal. S2. em. tapintasu.

2. ha 1. '\-' . a. '~ I. -' vedd ki s vizsgaltasd meg hasznaiat A gornbat eltartani. ideig J . Iorrazni s levet elonteni.. vagy konzervald I '. szaraz.ak~61 Ielhaszna- f:elismert' gornbat szedj ! Erdei gyilrnolcsgyi..'. 6vd a.l_· M_. gombat. napsugarat varazsoljatok 'oda aff61di testvereink t· . ." " 15' merges rossz:i_zu_"_~_o_m __ b_a_k_.isrnerd meg s 6vakodj tole! .eg.1 Agyanus gombat gyokeresen elott szakertfivel. 3. '. . iii._e_lT_~_es_. gomba merges volt.A merges gombakat .i melegben vagy rryirkos helyen tartott ._g_o_m__a_k_' . Legyektot Merges ::-.. A gombit szedeskor foldes reszeitol tisztitsd lIleg. rossz...sere altalanos szabaly nines J gombak ~ .' . a lasra a~kalmatlan kemeny reszeket va~ Ie I ~ Q.nehogy "izii gomba elrontsa a jot is. . 'b _ N em _ . a j6 gembaete] megromlott.• -\.'.' .j szekely havasaink arcara ! Ny~Ikoo 'gQmhar61 a Ielbort szedeskor huzd Ie! A gyanus gomhat szedeskor nyersen izleld :tn. vagy Ielmelegiteni riem szabad. szites utan azonnal el kell Iogyasztanil . .. A' gombaeves megbetegedeseket okozhat. j<' . A gl!nnbas etelt tartogatlli.... htivos helyen szetteregetve Iehet rovid A gqmbcit szedes utan azonnal hasznald fel.ijt6k figyelmebe Miilden szern leszedett rnalnaval. Nedves helyencsomokban. a fogyaszt6ja gyenge gyomru. --- Elke- A:z allott gombat elkeszites e16tt le ken. gomba megromlik. .'_. I . mert ett5r lesz '!erges ! fdismere.

(A. '. r6zsasarn yalatu. . hegy\?s pikkellyel. barnas. . es Gyiirii : Kettos. (A. hal.b szamos apro. Sarga tCkegomba. barnas arnvalatu. hatan fino- Lemezek : t6~bsoruak. barna."ergomb~. szelesseget is eler. robusta]. halvanybamas vagy olaizoldes axnyalattal. Ieheresek.\lccgol11ba. T alalhato korhado' fan tOn- Lemezeh . 6-10 em. t . M. . Tonk: 'vastag. HUSQ: Ieher.. Orias ktivergomba. . "vanysargas. lVUnt 2. amelyet az esC konnyen lemos. Lemezes gomba. lefe1e kisse vekonyod6. Kalapia es . Kis kovergomba. Hogy a tinra j-6 minoseg! 'Egp prOba meg'g~ozl! I. de nagyobb. Tonk es kalap is sekszor vi1agos~es 6tetbarmisan tarka.~ I' Armflarria (A cali- Ertekes eheto' gomhak 1. i6 . alatti. esetleg rozsas . elenksargas vagy Ieher.6 gombak gata) . melleal. kozvetlen Ielette hal- Also keskenvebb flangya marka btztositek..ias ko. toven neha s6tetehb. Kalap : gfunbolyti... itr. fak6. man barsonyos vagy sima voroses. imperialis]. rozsas. igen i61 fejlett.. 3. halvarry pikkelyekkeL . caiatos. tobbsoruak.. barnas. Iakosarga. sotetebb. • I amyala tuak. sargas szinii. 20 em. kon oss?. Tonk. (A. szelesen domboru vagy elJaposod6. Kover gamba. '. vekony. vilagos vagy sotet rnez. Or. . . .. Kisebb s 1. ko2SCShb barnasak. kozepen soteteb. \ Gyiirii: keskeny.g. tOn~keny./. .:el. gomb-alaku. halvany. . esos idoben. szin ii. Tullpan linta! 4. molyhos.yalattaL Talalhato Ienyves videken. kemeny.. keskenyek. sokszor rozsas \. vastag. gyiiru f6J6tt Ieheres. Sz. aranylag halvanyak.. eheto. Sarga ti. Kozeptermetu.k. . iiatalon EheU5 . Gyiirii'. 2. 6-20 ern. Kalan: vekony husu. sot fekete. vany es szelesebb. I . Kalap: barnasabb. termetu. ..

1. Ha siH6kemenceben aszalsz gombat. Narancsszinti <kovergomba. N em merges rosszizii gombftk (A.ba felboret konnyen lehuzhatod. Az »Erdelyresz: tlangya« altal _ . sepriik kivalo mindsegi.fajok. akkor aitaiat es szellozteto nyilasat hagyd nyitva! A gombat 40 CeIsiusfok 10merseklet mellett. Tonk fels6 resze feher. csavarva. tobbi resze barnasan tarkazott. mert mas szedo esetleg hasznalhatia.leghuzathil aszald! A gotp... eros . ellaposod6. nem tul keskeny Iernezekke1. hata barnas-narancsszinu. 60mbauuUilessei minden szedo hozzajarul a kozellatasl viszonyok javitasahoz. T ehat 'tartosak I keszitett .8 rugd fel.i cirok b61 kes zuln ek .l Kisebb. ha 2%-08 Iorro szodas vizbe dobod s utana azonnal hideg I \ ~ vizben Iehutod !. a mellett j elen tos mellek keresethez ju i hat. kisse 1eiuto feher. aurantia. Keserti izu. A gombat szedeskor kisse megt6nkkel egyliU emeld ki I I~ Az ismeretlen gombat 11.

-ig.kozepen sotetebb. novemberig.k nyotna sines. Sz.. 6 _ Kalap: pelyhes.ilonben. husa feher s szennyeszdldre valthat. 2. Rata sikamios. Vasfagabb ttinkii. Ka[ap:. M. Apro. levegon piszkos rozsas. vekonyabb pelyhes. piperata Fr. narancs v. enyhe. 20 cm. 1. Kellemes illatu. feherek. okkersziniiek. (1. Lemezek: fak6 yagy rozsasziniiek. 1. kozepen barack vagy . Tejelf [Lactaria] Csakaddig szedhetok es hasznalhat6k. egesz gomba s a teje is hofeher. H usa: feher. 6 cm. kisse axLemezek : kisse vastagok. fodros. gulok. . Ieveg6n megzOldiil. szelen vellerea cm. '. (L.: feiso resze neha kekes. volema].. lemezek nyomas helyen megzoldulnek.eig. kesobb hakanrT alalheto ferryvesekben. esetleg halvanykek sziniiek. Tonk: halvany-barnas. Teie :. mely tejet61 i. Lemezeh .3torekeny. kisse lefele hajlik. 'lapos. M. Sz. Ieherek. nem csipos izii.s-gombak. Husa . Enyhe izii.~ 2. 5-8 em. .narancssarga szinii. Igen csipos. vorhenvesebb 3. majd sargas stint n'tlt. sotetbama-feketes. sporaktol sarrepedezo. tonk. zonaria B. ill6k. a keriileti resze- besuppedt. ki. 6-10 em. t6berig. leher tejnedvet ereszt. Lemezeh .) Kolap : hatan vil.agose:. sanguifl ual.18 - Leme. Szorzetnel« vagy moiyhossdgna. barsonyos . 8 c. 20 errr-ig. Kalap : vastag. husos. sargak. nyomasra megbar- ro«. .. de szines ovezet nelkiil. 3. ken sotetebb sarga. Teje: elenk smnlny. (L intenziv narancsszint nyer.lkas. 4. feher.m-ig. Lactaria lignyota.. hullamos. Kese!riigomba. Tonk: elenk salrany.on-e rozsas. Tonk.. . aran yszinii . Kalap. M. Kenyergomba .. -kaiszinbarack szinii.> sotet kor-koros savok. Ieher.~ig. kisse megsargu]. narancs vagy kajszinbaraek szinii. Sargaszinu. 3-15 em.. ritkasak. nyulank. Talalhato erdckben iufiustol okFr. M. Galler hiivelyburok nines. Ertekes eheto gombcik . Eheto i6 gombak.(L deliciosa]. Talalhato erd6kben ruliustol novemberig. Ieher. At. Nagy· rizfke.. vilagos. habin vilagosabb es sotetebb korkoros savokkal. arnyalatu.ze. megt. Sz.. [1. idosebb koraban ktili:inosen Lemezeh . Mol_yhos keserii gomba. szaraz. mint arizike. surun' kolt barazdas. kaiszm- 11 em. (1. vany-bamasak. Rizike . Husa . Rozsas szinii tejjei. kisse ilYa. feltiletii. Talalhato fenyves videken jun. Sarga keserii gomba. kisse tonkrefutok. CsipiJs izii.) Sz. vi1agos-barna vagy Iahejszinii.) Sz.

Laktaria pyrogala. J. Pelyhes teielo. kozepen ragados. feheresek. T alalhato fOleg nyirfak kozele- Teie : feher. szaraz. .' husszinii. maia hullamos. Kalap . ragad6s. 2. sargan-Ioltos. tobbe-kevesbbe orvosen elhelyezve. hatan neha savozott. igen nagy. . Teje : kensarga. E16bb megfOzve es leverol leszuve ehet6. tonkien is selymes szoru. Tonk: feher. korkorosen elhelyezett sotetebb Ioltokkal. kesobb rozsasziniiek. Talalhato fenyvesekben 'tornegesen.i9 Iajok.. cilicioides] Kozeptermetli. maid barnulo. nemezes. tonkie Ieheres.] Kalap: szorosbarna. Kozep es nagytermetii. teje Feher s egetoen csipos izii.! korkorosen 1. Kenyergornba. Bundas tejelo. (L flexuosa]. Husa: fak6. csipds. Szdrds teielo. 3. kari- .lapos. . . (L torminosa] Kalap : zsemlyesziui. (L. (L ruva. csip6s. Tarka keseriigomba. husszinii. Teje I Ieher. Mindharom magas hOfok mellett. 2. ben. Teje: feher. (L. eget6en ·CSlpOS. csip6s. f5zes kozben mergezo hatasdt elueszii. barnas. Lemezeh . Fehertejii-rizike. Fazes ulan siitoe ehef6 J Lemezek: szennyessargas-szintiek. feherek. Pupos teield. Nem merges. egetOen csip6s izii. (L. contraversal. Kalap : sziirke hatu. Rata szaraz. elenksarga szinfi. fak6bbak. tires. mig tonkjitk megtbrve tejet ereszt. vilagosabb es sotetebb korkoros savokkal. Lemezek: fak6k. Kalapia : Ieher. Lemezeh . kisse feny16. Sarga keseru gomba. teje feher.1. Tonk.hatan piros Ioltokkal. rosszizii gombak 1. Scrabiculata)." kalapnal halvarryabb. Lemezei . . 4. feltiin6 hegyes puppal.

r. vekony husu.. Talalhato szarazabb erd6kben... M. szilard. hatan csak ~-. ~ . boseges.. edeskcs izii. glyciosma). vilagos. rezsas arnyalatu. Teje: ieher. '. tonkrel konnyen letorik.. Rasa: fako.ilhat6 nyir kos talaj on. kesobb urezes. (1. I. hus-szinu a husa is. szilard. Ka/ap: narancssarga-rozsas. . subdulcis. .. Kalap: apr6. ~'mem Korns a jo likol' neve.. Tonk: sima tapintatu. Barki veszi. Szaraz. sargas-bamas. 7 cm. tomorhusu. Rusa: vastag. barnas. pirosbarna. M. igen torekenyek. Teie . 4-7 em. enyhe izii. mitissima. Szoros tejelo . feher.. laposkalapu. ag2. hegyes pupu. (L. 6-8 em. alul voroses. 4-9. barnas-sargas Teje : keyes.~-e . . (L. kopasz. szele lefele hailo. 5 cm-ig. de bemelyed5 is.) Sz. szaraz. fahejszimi vagy sargas-barna. kisse kesernyes. igen gyengen csipos utoizzel Illatos. Sz. Ven peldany gyengen heringszagu."!?: kalaphoz hason16 szinu. kes6bb elfakulo. reszben .kisse tonkrefutok. 6. cm. tomor. Il1atos teielohoz hasonlit szaraz.r 4.-ig. 10-20 em. Talalhato lomberd6kben juniustol novemberig. Tonh : vastag. kisebb. -rOT. Lemezeh : barnas arnyalatuak. kesobb ures.. enyhe izu. Talalhato erdokben iuliustol=szeptemberig.. Lemezek: halvanyabbak. Teje: feher. nem ovezett. mezrc vagy gytimolcsviragra emlekezteto illattal.. EhetO j6 ~ombak 5. jol jar vele! Rizike L . M. Enyhe tejelo. T al.. di6szerii edeskes izii. Edeskes teield. toven barnabb. kopasz.. hofeher. Ielso reszen halvanyabb. luges utoizzel.~--------------------------------~---------- Ertekes eheto ~ombak nulnak. Illatos teielfi.l Sz. torekeny.

Teje: Ieher. suru Ieher re- Lemezeh . leiutok. csipos izti. Husa : jeher. sziirkek. Kalap: zoldes amyalatu barnas. I· ! Nem merges. eget6en csipos izii. nyomasra. Lemezak . L:ciyeluiz r. Husa : feher. Iako zoldesszinii. tOnkhoz not~ tek. Talalhatc nyirkos helyeken Megf6zve series elede l. ragados. kalapnal halvanyabb. pos utoizzel.. Tonk: vastag.. kesobb sotetebb. kozepe sotetebb berne- lvedo.Takosargas.. 6. Laetaria necator. Laktaria biennia. Tej: [eheres. Kalap: foltos. Tonk: fak6 vagy halvanysztirke. Ton!?. . enyhe. erosen csi- 7. Kakxp : apro. Nem merges rosszizugombak cezettel. Tonk.. papucsoft megelhetest. / . 6. kesobb sziirkes. edeskes. (GresLaDl. Teje: feher. Teie : Ieher. neha Lemezek: feherek. SZaIrJ. zsaszimi. kesobb feketes .. zoldes arnyalatu.' hogyehetd-e.. lillian.-t. . ragados. . tonk szele Iele ro. Lactariavieta. sargas-feherek. vekonyhusu.rosszizu gombak kesek. csipos utoizzel. szclesek. soksxaz szekely csaladnak biztositanak r8sk8k. . Keres. Feren«::z J6zsef-ler S. nyomasra sziirhis foltuak.2'1 '. .-Venezia) . Az "Erd elyresztHangy a" all a 1 keszitett S-ZII'mIB ft'8 18PO ft. husszinii vagy sziirkes arnyalatu. Kiuomboe. halvany-sztir- 5.' agyagsarga.

Talalhato lomberd6kben es fenvvesekben iuliustol szeptemberig. Lemezek: vastagok. M. neha kisse szemcses. . keskenyek. t6nkre~ nem fut6k. suruna1l6k. szetomlo. (R. Lemezek . virescens Schaeff]. feheresek. kozel pirosasak. szele fete vilagosabb. enyhe izu. Ka/ap :_ lapos. 3-4 em. min dig ~szrevehetoen siiriiti pettyezett vagy osszerepedezett felbrirrel. Lemezeb. Legfontosabb ismertetojele : akalapon szamos finom repedes vagy petty. M. nem esip6s. em.' (R elephantina Fr.· 4-9' em. Tonk: Ieher. kisse benyomott. Fr. szilard. 50hanem sima [eliiletii. marc i~U' . 10 cU1. boltoshatu. Biid6s galambicaval heta. 15 ern. Rasa. 2. csak a tonk kisse pirosas foltu. Talalhato egesz nyaron boven. Lemezeh.l Sz. Fiiz61d galambica.karimaja szele tompa. 5-8 em.' .) Kalap: hata vilagos v. sotetbarna. k6zepe tajan szinte feher. . teherek. gombolyu. kisse cSip_ ut6izu 6s Talalhato Ienyves videkcn. .Lemezes gombak. . Z6lden pettyezett galambica .. . vastag. feliebb 1-2 Kalap: felg6mb. Nagy barnahatu galambica. puha.l Sz. 6-8 em. szele fele neha rozsas amyalattal Lemezeh : sargak. nem rendesen pettyezett. L F esto galambica. Oldalan mindenik ·lemez Ie- 3. ken-. sotetebb vagy vilagos." . kozepen sotetebb. lvlinden tobbi resze feher. galamde va- Kiilonbsegek : Kalap. . szelesek. szaraz.abb Itizbld. lomberdokben. feherek. kcsobb fak6n Ieltosak. Tonk: feheres. Hasa: dioizti. karimahoz I Apro sarga -!!alambica. . vastag. ieibore nem repedezik meg. Tonk: feher vagy ieheres. A sotetzoldek kozepe barnas vagy zoldesbarna. Husa: feher. osszereveszt- b~s6 . Kolop . . rR. kesobb kiszelesedd kerek. forr6 nyaron es osszeL Lutea]. gornbanak a husa nyersen csipos. beliil szivacsos. neha barazdas. 2. tonkre nem Iutnak. lamivel vekonyabb husu. (R heterophylla Fr. nyaron. "5-15 M. kozel 1 em. hatan vilagosabb vagy sotetebb kekes oagy sziirkes arnyalatu zold. 3-4 em. lepida Felbiir: nehezen fejthet6 le. 'torekeny. arany-. Ieheresek. narancs-sarga. . tires. semmi mas szinarnyalat nines leg- Ieheres folt. vekony.krom-. Enyhe. husos. Sz.. Ehetf j6 !!ombak 1. Sz. Szaraz. . (R A csiposizu zold merges bicahoz nagysagra hasonlo. szelesseget is elerhet. fest. enyhe. Enneta fajttmal II: a)talaban -amely Galambica (Russala) az merges. kisse torekeny. hasem kekesQe vagy sziirhesbe jdtsz6 Talalhato erdos videken . HUSQ: zsenge. elenk piros.-ig.

Nell1. A gombakonzerv· annyi zsirt tartalmaz. plros-okker szinnel. Iia- . le a gombkonzerv roshatu galambicahoz hasonlov-sT6nkje sokszor rozsas arnyalatu.foze1eknel sokkal taplalobb. tiszta Ei-~os. Ize erosen csipfis. Ne ha. tUvesen gyujteni.gyd az erd6n. (R. elvezhetetlenne. CsipOs. 2. beliil tires.) KozeptermetG. loft. Kalap : tobbe-kevesbe gumbblyu. gom~ ki. Husa: kezdetben enyhe. sotet-"iak6.. nagyon megvizsgalni szedesnel.z(. het elni. A~alambiCa-fajok pontes rneghatarozasa igen nehez.. hengeres. mint a zold f6zelekek.} Kozeptermetu. Kalap : ha. Hanytato galambica. Zbld luita miaii at eheii) . Biidos galambica.i1 d. Lemezeh : feherek vag)' vilitgosvaiszinuek. de halvanyabb.23 fajok.s~ haj . merges rnsszizfi gombak A gombakonzerv a . vizet tar- I (R. ernetica. Csak szakernber vaiogarhatja ovakodni kell..:. . ha esot61 nagyon atazik.~.. ferdes lefele hailo karimaval. mint a tej. Gombakonzervvel . vissza repedezett. merl merges is akad. N e becsuld taperteket. hanem a szervezetet is kielegitik. Iege16n term6 eheto gombat ott rothadni. (R. rnezon. Az apr6 pi- ..kOnnyen osszeti:\\'esztheti. Iragilis. lapos hattal..galambicoual teveszthet6 ossze ez is lis a gyilkos gal6ca is. tonkhoz natiek. utcbb csipos.honapokig Iehogy megkivan- A gombakonzervbol keszitett etelek nemcsak a gyomrot. Mel~ges bakkal . Nagyon torekeny. i A gombakonzerv tobb nitrogentartalmu anyagot tartalrnaz. Ne dobj MIre minden eheto gembat azert. vagy biborszinii.vil~gosabb vagy sotetebb. kezdo szedo . olaizold arnvalat. mint a tej. .. 3... zii· zdld galatnbica. . alma-sarga. anelkiil. hata nem ossze . Tonk: Ieher. burgonya ·vagy zo~d fOzelekek.. s. hanem inkabb sargas. zold szineben soha sincsen kekes.. Tobbi resze mind ieher. . rendszerint sima. [R. drimeia Cooke. mere rothadast okoz: Sok elsorendii eheW gomba. Tonkie s annak husa hasonlo. Biborszinii galambica. Apr6 piroshatu galambica.. (R. sOt kisse mergesse is valik.. nok a hust.. Iurcata Pers. sargas-barna. Kalap hila sotetvoros.) 1.) Kalap hata zold. ki$. karimaia szele eles. A friss gomba annyi talmaz.. rossziziive. .. fiatalon pogacsa~aIaku. foetens] Kozepnagy. A tank als6 reszet ne hagyd a foldben. 4. mert szintik valtozo.

Nemely gomba hatan van.zoldesbe . (R. feher.szelesek. kozepen neha sargasan elhalvanyodo. nem nagyon toreken yek. ut6bb barnas szinii. aluI szurken befuttatva. Iiangya liker mincseg] Mimlenlitt ezt kerje \ aru l . Husa . . karimaja vekony. szinjatszassal. vekonyak.. Kalap: hata ibolyas bib orszinii . . Lemezek: feherek. Ibolyaszinii Lemezeh : tobbsoruak.ombak Eheto. fak6k. zoldes vagy sargas szinbe megy at. Szenes galambica. Ieher. k6?A:~pen benyornott. ritkas ak. fenycerdok- 4.. nigricans). kezdetben vilagos. Kalap '. Tonk: feher. Nem savozott. hatabarnas-piros sarga szine.ombak Sz. (R. H usa: kalap Ielbore a1att vor6s16.-ig. szelen kekebb vagy rozsas arnyalattal. halvanv- me_gJeketedik. Ton·k: feher vagy halvarryvoroses szinii. Fekete galambica. enyhe izti. piszkos piros. minden csipas I/. 4.. fekete . piszkoslila. ritkasak.) [Piroka. tiszta feher. eros. sima. [Kekhatuj.. vegt:tl megfeketed5. Legiontosabb iellemuonasa: a felhino ibolvaszin.6 g. alutacea Fr. Hanytat6 galanibica. sotet recezetlel itt-ott. enyhe izu. neha itt-ott kisse zoldes arnyalattal. . es lemezeinek nak Legiontosabb iellemuonasa . kekes arnyalattal. Talalhato lombben aug. kek.. tnroszeruen szetmallo. Borszinii galambica. - her. Huso. . Talalhato ienyvesben es ti:ilgyesben. (R adustal. torekeny. 5.h:a (Ru5Sala) Ertekes eheto g. 6t szin is lehd. . . torekenvek. ize igen enyhe. nyirkos idoben ragad6s. Sz. helyenkent rozsas arnyalattal. (R. szint valtanak vagy megleketed-nek . szurkes. 10 cm. GalamL. rozsas. 3-10 em. .: nelkul.l Kalap: hata barnas-piros. sima. . de nagyobb. Fekete galambicahoz hasonlo. enyhen csip o.\ . kesob b Husa : fe-heres. szelesen kiterul. lernezei vastagok.i'tmeno. cyanexantha Sehaeff). egyiitt nezve vajszinti arnyalatban jatszik. zoldes. vastag. ''t' Talalhato erdokbcn juliustol okgalambica. de ibot)-'u mindig es .siz·[i. kesobb s6tet-sarga borszinuek. karirnaja lefelees befele hallo. mely foltonkent rozsas.-okt6berig 3. Lemezeh . neha durvan csikolt. tehat saiatsagosan tarkas szinii . Tonk: Ieher.: toberig.

. allapitjak meg a gornba fajtaiat. . a frissen szedett undorito szagu. sargas szinti. K6zeptermeti.· T alalhato nedves ret~ken es erdokben jul. halvany okkerszinii Iakosargak. Lemezeh . talabb koraban vilagosabb. 7. ' Lemezek : tonktol ta. ritkak. Tudomanyosan ' legbiztosabban mikroszkopiai vizsgalattal a sporapor szinerol. ritkasak. Tonk: Ieher. villasak. Kalap: hata rokaszinu sargasarnyalattal. torekeny. (R. 6. Gombagyujtesre hasznalj iedeles kosarat vagy ladikat. . alakiarol stb. ha a 8-10 cm. feherek vagy sziirkesfeherek. lett terrndapro Iiatal gombat. Husa . Hatan vilagossarga.-ig. 6-8 em. szabadok. egysoruak. torekeny. gornbat 1-2 A sp6rapart . M. . Merges gombiik. Gyanus. mint az osszetortte. viasz-szeriiek.. Nagy sarga galambica. -. ha hoszszusaga es szelessege 16 cm. laposan szetterulo. Nem merges rosszizii gomba~ . ' Kimeld a leszedett gomba mel.. voroses vagy voros foltos. ha a 8 . Keso nyaron talalhato Gyanus! . szelein barazdas. csipos. laposhatu.. nyalkas. kukacos gomba '. Az elveniilt gomba nehezen gomba un- A peneszes vagy rothadt egeszsegtelen.es Ienvoerdok gyepes reszen. A leszedett gornbat azonnal vidd a gyiijt6telepre. .cnr-et nem eri e1. vorosbarna. Tonk: Ieher. 5-10 cm. k6zeptermetii. Lemezeh : egyforma . ernetica]. rozsaszin. Kalap: vekonyhusu. ieheres. A gomba-'nagytermeht.i. ' emesztheto. Talalhato erdokben 6sz [ele 8. dorito.vnel nagyobb. apr6 vagy kistermetii. Csipos izii. egyebutt feher. Talalhato lomb. rossz szagu. Husa : csipos izii. Nyirkos. Szqvetkezetl aru a jo minoseg zaJoga. lefele kisse vekonyodo. (R. ha a napra Ieher papirlapra helyezziik. A nyiives. A szepen gyiijtott gombaert tobb penzt kapsz. Tonk: Ieheres. megkapiuk. Husa: borsos.r-'.ol allok. . '. Kisterrnetii vekonygomba. csipdsen egetO izii. ochroleuea].oL.-nov. Hanytalo galambica. Sz._----- . Russula veternosa Fr. hosszuak. feheres vagy halvany-okker sziniiek. kesobb sotetebb barnas a hata kozepen: Karimajan sugar alaku hosszu CStkok. voros.-et eleri.

sargas vagy egeszh<it. Tonh : halvanysarga. [eheres. Ieheres vaiszinuek. Egyebkent a b6rszinii _galambicahoz hasonlo. Sz. [Folylal. N em remlik gyorsan. kozben elenk piros Ioltokkal. sotetebb elenkTonk: rovid.. Iehailo karimaval. M. ' Talalhato Iomberdokben vesekben nyartol 6szig.-ig. Sotetvoros galambica. kesobb sargasak. 12cm-ig. rit'nyartol oszig. halvanysarga tonkie. vastagok. .· 6-10 cm. _ Lemezek: siiti. . lomberd6kben junius-iuliusban. R6zsaszinii galambica. 7. lemezek.vKiados. 7-9 em. em -is Tonk:. megnvomott helyen sargas foltokkal. Linnaei Fr. _ Lemezek : elenksargak.. sokszor Ioltonkint lilas. Ertekes'eheto gombak t . rancos-barazdas.] Sz. frissen kibutt Ieher es torekeny. mint a hanytato galal11bicae -vagy az. Tonkot alig erik e1 a karima szelen tompa. lefele kisse sarga lemezei. rosea Schaeff. enyhe. Aranyszinii galainbica . kisse Husa : a felbor alatt sarga. 6.\sa 26 oldalon.. szelesek. karimaja hata 8. Lemezeh . M. Felbore konnyen lehuzhat6. dclica Fr.·egYe. 9: Nagy feher_ gala!. almeira emlekezteto edeskes zamattal. sargas-pirosas arnyavekonyodo. sotetnarancs vagy elenk pirosszinfr. (R aurata Fr. TaIalhat6 homokkovet borit6· iedhet. Ielso reszen neha latu narancsszinii hata. ize enyhe.M. notte vizgyongyosek. nem feheren vagy rozsasan befuttatott. . Valtozo szinu.in allok.l itt-ott villasan elagazo Kalap : melyen tolcseralaku.] Sz. (R. piroshatu. M. Leglontoeabb iellemuonasa . kozepen Ieketesen voros. kesobb okker-sziniiek. laposabb.' . mely a lemezekre is after. .) Sz. Talalhato siiriibb fepyvesekben. . zoldes vagy kekes arnyalai kisse besuppedt. Kalap : eIenkebb Husa: enyhe izu. vastag. feherek. Narancs. Hatan Ieher. Husa: Ieher.) Nagvtermetu. 5.kerekitett. 8-12 em.laUllLA (!a. Lemezeh : elenksargak nagy ok . le- nelhiil.in halvany karminszinu. hata halvfmy-r6zsaszinii. T onh: feher. lO·cm.foltos. talabb . soksoruak. kozepen (R. (RUi!llIIala) :Erlekes ehetO gombak _ Talalhat6 leuvves kabban tolgvesekben videken.l1bica. e·sIeny- Kolap : kerek. tonkreiutok.feher. Letnezeh : Ieheresek. arany es piros szinek uralkodnak raita. [uniustol. 8 kal~p: hata sot¢tvor6s. integral). aranysziniiek. fiakoraban laposabb. csak foltonkint rozsaszinii. neh~ sziute leher. . (R. de Ienyyesekben is. tiszta Ieher. ScixgabeIii piros galambica. neha k6zepe tajan es karimaian sargabb. 1 em. (R. tomor. 9 cm-ig. bikes. hata elenk narancssarga. pirosas.Talalhato Iomberdokbenjnl-okt. nem romlik.I (. egyenes. Talalhato ritkabb tolgyesekben Kalap. Keseru gornbahoz hasonlit. 8 cm-ig. Husa: tomor.'a pr6 piroshatu galambicae.

a csovek.----Nem merges l'osszizu gombak A gomba reszei e A kalap. foldben levo reszen (gy6keren] visszamarado resze a buroknak. 1I!!IIiHIIIIJ nagumos8ShDl "HI HA" huhitOI haSznulion I' .000 Pengo keresethez jutott! .Az "Erdelyreszi Hangya" gyUmolcsgyujtesi akd6ia soran ~. . Sp6rapor a gomba szaporodasat elOsegitO terrnes. a tliskek (szorok) vegein vagy a gomba belseieben Illjoll feilodik ki.------. mellyel a Mycelium a gombanak taplalekot [elveszi. kii16n hartya borithatja a lemezeket vagy osoveket. 2.a fatyol _ -visszamarado reszei. Hiivelyburok a burok szetszakadasabol.500 szekely csalad . Foszlarryok. a tonk also. A lemezek vagy csovek a kalap also reszen varmak. melynek felso reszen van u Ielbor.----~---------------------. . mely a fiatal gomb.at korulfogia. -a talajaban levo az a szerve. A tonk vagy szar tartja a kalapot..'21 ~--------------. A fatyol vagy burok az a hartya. mely a lemezek .000 csahidtaggal 500. -pikkelyek. allan.1 0. Gytiru a hartya szetszakadasakor a tonkon visszamarado resz. korpas resz a gomba felboren .

gyenge." bokros helyen. hamar ellaposodo. Ieheres-sargas.-ig. egymas hegyen-hatan no ossze1. (T. barnas foltokkal. Kalap: halvany vagy sotetebb olajbamas. Tonk: vel ony.] Sz. . M.15 cm. kisse savozott. feher. 10 cm. ragados. rnezdn.qyep'e helyeken osszel. iboiyas. Ize es szaga szappanra v. kertben. Talalhato gyepes bb napos helyen osszel. 6-12 em. Lemezeh : szeles. Ieheresek. Rata sotet-hamuszurke.] Sz. erdon. nem nonek tonkhoz. szelesen e ipkes [karelyos]. Ieher. emezeh : kekebbek. halvarrybarna. finoman savozott. Husa : igen j6. ut6bb halvanvbarnas. kesobb s6tetes. ruganyos. ut6bb llaposodo. szirrkes. Tonk: hosszu. conglobatum. (T. I alap: szeles. T rlcholo rna metaleucum. l1engeres. 8. satetebb-barnas stb. kozepen feketes szalakkal. nemezes ellel. maid halvanyabb. mazon.] Sz. . Ieher. kisse tonkreIutok. kerek.emezes gombt\k. Tonk: ibolyaszinu. Rakizti pereszke. gUID6 nelkul Talalhato Ienyvesekben. 6-16 em. estre. kesobb lapos alaku. 7 Pereszke (Tricholoma) Eheto j6 gombak 1. barnas vagy' sargas arnyalattal. M.-ig. Lemezek: feheresek. elobbihez hasonlo. Husa: Ieher. 3-16 em. fak6 vagy 610mszurkes arnyalattaJ. 12 e111. sotet vagy h~lv~ny sok apro. elen mindig kopasz. (T. sima. M. .irk€! vagy Ieketes. Zoldhatu pereszke. tomor. hosszu.. kesdbb elsargulo. nemezes. Csapatos pereszke. Talalhato o sszel. hepe-hupas. alul osszeno. Kalap: barmis-szi. equ12 em. alul 2. vekcny. Ieher. edeskes izil . 14 cro-ig.' 2. Tricholoma nudum. LilatOnkii pereszke. [T. feherek vag szurkek. Ton!? : sztir] es-kek \ a~y halvan . lisztre em ekeztet. Lemezeh . ibolyaszinuek. _ Ka/ap: lila zinti.Tonk: vegig feher.] Sz. 'falalhat6. szaraz. Talalhato {oleg erdei fenyo alatt kora tavasszal es osszeL (T. (T. szilard. szelesek. 10 ern. pessundatum. toven dagadt. M. Tonk: kisse Ielfuvodott. yaron es osszel. rakizii. Kalap: . Ieketes es ~um6s. sotetfeheres. neha koralakban repedezett. felg6mb. HUSQ: vekon .) Sz.. kesobb Ieheresek. Husa : torekeny. partentosum. Lemezeh .] Sz. hatul lekerekitve. 4. 5-10 em. Kalap: szurke. -3. Letnezeh . F elbore konnyen lehuzhato. Sertespereszke. 3. personatum. lisztszagu T alalhato erddn. harangalaku. feher. Ton!?: ekony. vekonv zsenge pikkellyel. Kalap: barna. Ieher pikkel ekk 1. kopasz. csapatokban. Ertekes ehetd gombak 1. terreum. Talalhato erdei es feketefenyo alatt. Husa: zsenge. Kaiap: fiatalon hegyesedo hu llamas. lisztes-deres. nagyresze a Ioldben. Lemezek: feherek. Felbore konnyen lehuzhato. Foldi pereszke. Suriin. maid barnas hus-szinuek.rig.

Szele a lemezeken tul er.hasznalni.Iele sziirkes- 2. Talalhato fenyvesekben.' Lemezek: feherek. kesobb sotet- Kalap: hamusziirke. Ieherek.l Kalap: szabalytalan kupos. 1.. 6. kozepen barnabb.szelesek. tonkot alig elerok. 7. nyirkos. Ieheres. Hamuszi. A csiperke gomhat mester- . 4. Tonk: vastag. (1'. szel es nap sugar ellen vedett helyen. karimaia behailo vagy lelele hajlott. macheri]. Szappanszagu pereszke. . alig karelyos. 9. . elsotetitheto. es szecskaval etetett 16to1 szarmazott tiszta. Hidegebb idoben is hetenkint legalabb egyszer at kellforgatni a tragyat. zoldes. esetleg sotet es kozepen barnan pikkelyesedo. ~/3 resze ioldben. egyenes. .kozepen barnabb. . Schu- Tonk: hosszu. Nem j6. helyiseget szel. azt lehetoleg kirazni. alul osszevekonyodo. Ieketes. . Tonlz: hosszu. oblosek. majd segesen is lehet tenyeszteni. 10. eros. Husa: 3. izu. A tenyesztesi loztetni is kell. hogy egyenletesen erien. 2. Ferro nyaron a hagyat.alig ehetii! tomcgesen. Melegebb pinceben a . (1'.al vag)' p~kl~~lyekkel. A tragy{tbql masfel meter szeles es ugyanolyan magas tegla~ alaku rakast keszitiink s j61 letapossuk. . sa ponaceum.N em merges rosszizfi g6mbak 1. zabbal. tobbseruak. keskenyek. hal a homerseklet ingadozasa ne legyen nagy. Iiatalon szelen sugarason csikolt. szurkes Y. Lemezek: igen suriik. . 3. kisse csikolt. egyenetlenul szelesek.1egy sok kart tesz a gomhaban. Csikolt pereszke. Kolap: sziirkes. vekony foggal lefut6k. barnas sa- kell . sima. vokk. +12- 5. Ieheres-zoldes arnvalattal. alul Ieher. . kisse felfuv6dott. A tenyesztesi pinceben cseppIolyos viz ne Iegyen. nyornasra '~alvany rozsaszint valt. szele .turniduml. sargabb vagy igen halvany.irke . szinuek. szanaval kesore es osszel (T. zoldes arnyalatu. levegon 11. pereszke. A tenyesztesi helyiseg legyen inkabb szaraz. Gombatel~yesztesre . de nem ragados. Ieheres. . friss lotragyat 8.. Karimaia szabalytalanul hullamos. zoldes arnyalatuak. Az istallotragyat erlelni kell eso. Hidegebb pinceben aLig Ieilcdik a gomba. Husa : feher. nehogy tulsagosan [elhevuljon 2-3 naponkint at kell Iorgatni s ha sok a szalma benne. . szivacsos. Lemezek: ellaposodo. Tenyesztesi homerseklet 18° C kozt ingadozhat.

Husa: husos. kozepen halvanyellaposod6. Apl'6 majusi gomba. pikkelyekkel.c.k Eheto )0 gomba.lisztszagu. kesobb okkerszinii Ioliokkisse ragados. gombosum}. Tonk: szilard. ·(T. vastag.. ieheres .) Sz. nem allandoan meszieTonk: alul vastagabb. Lemezek: keskenyek. Lemezek: szelesek. alabb elenksarga. kellemetlen izii: Talalhato maiusban. savokkal siiriin tarkazva.) 5:. _ . 4~14. Tavaszi gornba . 7-15 em. grakozepen kisse pupos. tOl azott fakoszinu. hata kozepen puppal. Ieheres-Iako. Lemezek nyomasra barnasak. Kiralypereszke.rozsaszimi. 6szi Ieher pereszke. Lemezek: kensargak. fuveshelyeken. zold arnyalattal. Szilfagomba. . M. Rozsa pereszke. kal. kesobb selymaid sargas. Lieztszaguak. elenk arany vagy rutilans. Talalhato korhad6 fan es lomberd6kben nyaron es osszel.. Tonk: feher. Husa: savanykas izii.o:Lolo_ . kulonosen rozsaszimien tarkazott. CoHusa: kellemes illatu. ieherek. (T. (T.. szilvafan. Lemezek: keskenvek.) toias- Tonk: ara. szalonnas es rossz-szagu.herek. elenkvo'ros. Ulmarium. 6. [T.anyagszinti. nasak. siiriin pikkelyezve.: feher..Pere!ilzl. 4-12 em. Osszel talalhato. K6zonseges Kalap: meszfeher. citrom. Szilfa gomba.k 5. sarga. nyartol ke. 7. sokszor gorbe. Az egesz gomba tiszta Ieher.e rr ":. .l Feheres vagy rozsas arnyalatu. Tonk. . elenk vervoros pikkelyekkel Y. sargas-b armis . . (T. rozsaszinii foltokkal. hamar Kalap. alul T alalhato Iatorzseken. kes5bb bar. Talalhato Ienyvesben. Kafap: sz&les_. Sz. kerozsaszinii vagy sotetebb rozsaszinii sobb Iakok. sargas-iako.so oszig. veclens. bekunkorod6 karimaval. nyarfa alatt mes feliiletu. Majusi v. vagy rozsasziniien tarkazva. felul feher. 7. feheres. tovisalja go mba.russula. lumbetta ..> Ertekes ehetfi gombci. Neha koroket alkot.) Toiasalaku.T alalhato vegyes erd6ben osszel 6. riernezes. Ieherek. feherek. . Kalap: (T. szurkesek. feloldalt allo. Icher.eso- Nagymosasboz "RIKA" kekitot has. Ieliil Ieher. sarga vagy fak6. Lemezek : vastagok hireszelt eliiek sargak.nylag hosszu.ruiljon 1 .

umez0k-:· fekexek. elen. . Keserii Ieherpereszke. kesobb barnasan foltosak. . . permetezziik meg a szaraz reszeket.4. Talalhato osszel. 31 oldalcn] 7. batermelesre nem alkalmas. ragados. barna. Ha nagy-on szaraz. 'kes6bb barnas vagy piszkosvorhenyes. A 1'61kezelt tragya 3~4 het pikkelyes. Fehernvaku pereszke . (T. Keserii l .. Keserii. sima. szeles lemezekkel. 6.t..j rozsaszint is valthat. Lemezek. szalkas. Kensarga pereszke . Kalap: barna.t s~rMp Ioltokkal. Iires. Gvanus l .vorhenves-barna. Talalhato gyepen es Iomberdokben.] Kalapja. albrrnr. alb 0brunneum]. (Folylata. go:tnbater-' 15. ustale. A tragyatelepen 2 honapnal hosszabb . uyinak koze1ehen. - " Talalhato Osszel. Ehet6! tokkal. szaraz.. Barna pereszke.. szele fele szelesen csikozott. (T. vorhenyesbarna foltokkal es elekkeL Tonk: halyiu1yabb~v6rhenyesM bama. Ialhato. : feherek. Kala»: . Keseru. Rosszizu. nyirkos Ienyvesekben. alul barnas.. Kalap. finom pikkelyekkel. . ragad6s.ideig hevert tragya gom. pelyhes. A tragyaeres alait Iehet61eg 45D C. iemezei es tonkie kensarga. 0sSZ€'! ta- 9. .] Semmi Ieher szin nines rajta l Kalap. [T. 8. (T. Rossz izii es 'szagu. szelen nemezes. kerek. T ala1hat6 erdei.] Felter_~ ibt-o.. neha kisse dagadt. Iinoman szalkas. Talalhato osszei. .: kerek. savozott. . tomor.-na1 ne erien 1". apro vekony pikkelyekkel.es fekdefenyo alatt nyaron es osszel. Lemezek: sargasak. kesobb lapas. . £elgomb. Tricholoma. . Ketes l 5. Husa: keserii. hullarnos. vekony. Tricholoma vaccinum. kesffibb lapos alaku.1 magasabb homersekletet.. barna foltokkal Tonk: barnan molyhos. husos. sul- Tonk: eros.. 'Hssc: lisztszagu. Ielul leher. alatt megel'ik. . flavobrunneum. barna. 13.. siiriin 14. sarga. . Lemezek: Ieherek. 12. harnas Iol- fureum. Majusi gomba. Tonk :vekony. tires. A kihiilt tragya melesre nem alkalmas.

a tra.osszeall. fusipes]. A gombaagy keszitesenel az 19. kesobb bar11i:\S arnyalattal. 20 cm. Ieketes.23. szasagu csira darabokat dugunk s a radaskor sugarasan osszerepedezd.gyat osszevissza hii16z6. . 18. ereH tnigyat 1o~ 15 em. kesobb ellaposod6. . (c. A tragyaretegeket 45 ern. halvanyak. keziinkbe ossz. Fiil6ke g:omba.-ig: Kalap: vorhenyes vagy barnasrozsda szinu. A spora a gomba lisztlinorn2.j Sz. Kalap: kerek. . mely . hogy 15-20 em. nyirkos feliiletii. Iyukakat iurunk. Az erett tragye. 3. ban gy6kerd [myceliumot] . Ieherek. sagban egymastol 4--6crn. C. rnagassagig rakhatiuk. A gombacsirat 30-40° meleg gombaagyba tuzdelitik. A gornbaagy beoltasa ugy 4. finom.ltt megszarithato s mint dugvany hasznalhato. savozott karimaiu. Talalhato juniust61. 10' cm. nyirkos. Iehil Ieheres. Ez a talajjal egyi. kozepe duzzadt. t6nkkel E16bbihez es kalap-hattal. barsonyos' 24. igen vekony. Sz. kupos vagy harangalakkal. hosszu. 3_:_7 em. 21. nabb. Ertekes ehetO gomh<ik 16. kigy6z6. de levet nem enged s csiperke illata van.12 em . vos. hegyes. Melegebb helyisegben vekonyabb tragya reteget kell rakni. 22. (C. helyenkent Iakosarga. ' A mycelium szabad szemmel is eszreveheto.. vastag sirga.gondosan Ienyomkodiuk. M . 10ngipes Bull. Hosszuszaru Hiloke. Tonk: fe150' resze 1 em. alul a fOldben levo hosszu resze vekorry.-ig. 20. fako vagy szurkes-barnas. 12 cm-ig. oltani. M. Ezekbe dionagyKalap: ellaposod6. vastagon rakva. (C. (C radisagu magia. . 'mely megfele16 talajcata. A dugvanyul hasznalt myceliummal atszott szaraz tragya darabokat gombacsiranak nevezziik.Lemezes gombak. Fii18ke [Collybia] EhetO j6 gomhcik 1. lyukakat tragyaval betomkodve le. nyomkodiuk. arnyas T:onk. f61dben gyokerszerfien vekonyodo.ereszt. rajaval vagy rnyceliumaval be kell ' Talalhato korhadt fa toveben.] Sz. .halvany vagy sotetebb szurkesbarnas.enyomva". tortenik. Szeleslernezii lliloke.. Gyokeres Hiloke. utana ujabb retegetrakunk s ugyanigy [arunk el.platyphylla. zsiros tapintatu. alul barIomberdokben- ossze- szi- . melv megfe1e16 talajban megerosodik. A gombaagyat a gornbaspoRusa: kisse porcog6s. hasonlo. 17. feny~6. kesobb hossziranyu repedesekkel.s~barnas. tavol. szelesek. . 3-7 em.] Sz. M. Lemezek:.. Lemezek:' tavolesok.: 8---. 15 cm-ig. siiriicsoportokban nyartol keso oszig. leher SZc1laCSkak t6mege. kisse pupos hatu.

Ieheresek vagy halvanytonkrefutok. fiataIon csak kalapja ehet6. M. M. Tonk: Ielfele osszevekonyodo.~ 33. Ieheres-okker nyirkos. dryophilla. nyirkos. Tonk: sarga. 3-8 em. Gesztenyevdros mlnke. hailott. kesobb sotetbarna.' (2cm. gyep em. ' cm. nyaron vagy osszel. esetleg ieheresen hamvas. csoportosan. Eheto j6 gombak 1 Eheto j6 I!ombak. kozott. cldal on) orosz tea zamaros A legjobb p6tanyag! Vioyazat: a valodi italat adja Nern mflariyag ! . nyirkos. _. Tell gomba. Igyek minden alkalornmal kalapja eheto. 3~8 . Kalap: elenk sargas-barna. barsonvos. barnasfak6. nyirkos idoben. haromsoruak. Hive neha ne- 'alatt. tires. Lemezeh . nyaron es 6sszel tomegesen. hosszu. puhak. feny16. Talalhato bokrok alatt gyepen.) Sz. bokrok Lemezeh. szaraz id6ben szimi.] Sz. reher vagy fake. 2~ 7 em. 10 cm. Kalap : sima. Vekonyszaru fUloke. Kalxu»: hamar ellaposcdc. kozepen barnas rokaszinii. kemeny. 3~8 '6.) Sz.-ig. Tonk: vekony. . fak6. Lemezeiuel s iiatal szaraoal ---Lemezek: szelesek Tonk: hosszu. Iako vagy barTalalhato erdos videken. M. Talalhato erdokben keso 6sszel s enyhe telen korhado fan. nas.). csupasz. zsirfenyii. ritkas.ehefo. csupasz ~ 5. Husa : vekony. 2~ 7 em. velutipes. Rummel. fak6k. Lemezek. (ColI._--. porcogos. feherek. Csak butyraeea. hatso reszukon kiszelesedok.-------Ftili:ike gomba. kcsobb fak6.. barnak. poreog6s. citrommal 7. nyalkas. kozepen barnabb. feherek vagy fak6k s csak elukon Ieherek. tF 01yta la. toven Icheresen nemezes. (C. vekonyan savozott. maiusban. belul tires. Talalhato korhad6 hik kozeleben. Huso . (C.egyiitt . . mezes. Ieher.

gye. halvanysargas vagy fak6szinii. (C. Tonk: mint a fenti. bokros 'helyen es korhad6 fan is augusztustol kes6 6szig. tove kisse dagadt. Talalhato erd6n. ircak ' . cldalen.1. zKQI~. szinu. apr6 pikke1-~~kkel kitzva . Husa: vekony. aranylag Talalhato erdokben. L~. Talalhato korhado fan. kisse Iisztes. puha. Fake. Tonk: Ielso resze halvany-sargas 2. zcldesek vagy halvanypen. barnas. Kalap: sargas. odora] S7 .at6 er96k kozeleben. tobbsoruak. ieheres vagy halvany sargas-sziirkes.-ig.k:~.tonkrefutok. belu1 .:. neha meglakul. du~a~~. Ienyvesekben. hosszu. sa.taSj\. ~ . toven nemezes-molyhos. Sz. Talalhato erdokben. Lemezek: halvanysargak.husSZ111U~k . fiiszeres illatu. . nyirkos. deres-sziirkes szinnel. erdei tisztasokon. osszel. . . _ geotropa.35.ozott.ures. (C. augusztus.) 5. Ftistos tolcsergomba. csopor- Lemezek: Ieheresek vagy fak6k.·' Letfiezes gombak.resze r6kanarancsarnyalatu. ftistos-szurkesbama. Talalhato tolgyesek kozeleben.j 4. szelesek. Tolcser [Clitocybe] Eheto j6 gombak . szeTonk_. kisse boltos. (C. vagy fakoszinuek. '. Csoportos tolcsergamba.onkref~ttok. sarga . Zoldtolcsergomba. . nemezes. Nyirkos osszel. vekonyabb . Tonk .gymnopodia). .me~e. Lemezeh : barnabbak. 3. tolcsergomba. Tallilh. Erlekes ehetO gombii. elixa Sow. (c.l ~s~~ cyathiformis]. R6kaszinii tolcschgomba. karimaia lehaj16. lombLemezelt .k 1. Tonk: vastag. inversa. tOve nernezes. ah.] Torpe. szeles. ~elul fako. Sziirkeshatu tolcsergomba. feher. Borszinii tolcsergomba. . 20 ciu. gilva..] M.. tolcseralakuan benyomott. Kell. arnyekos lak alatt. egynemuen halvany vagy sotetes agyagszinii. 3-6 em.A~ya~szinii tolcsergomba. tolcserszeru. erd6kben. tolcser-alakuan berneIyedt. piszkos szurke. Kalap: lapos. tobbsoruak s tolcser alakuan mennek at a tonkbe. 2. hegyes esues~a~ vegzodo. M._mes aruzsszagu. nebularis. Tonk: vekony. karimaia lehailo. tonkrelutok.-ig. Kalap: lapos. oblosek. dioszeru. (C. lesen puposhatu.. Minden . szoros.. nov em b eng. 'Iehet. 4. Kalap: kozepen znelyen.) Kalap.) Kalap: tolcseralakuan bemelyedt tosan. 3.(C. sargas vagy [Fo]rt. pen. Kalap "sotet... _ Husa: vastag. lelele hailo kari. . kozepen hegyes-pupos. kalap es tonk kozepig sziirkes-kekes-zold. oldalon. Talalhato 'tar maval.l:'-~~ta kevesbe benyomott. Pupas tolcsergomba. alul feketes. tolcseralakuan t6nkrefut6k.hOSSZl~. neha lapos.. (C. de alabb zoldebb. (C: infundibuliformis). (C. gye. [Folytataea ve- 3-5.] . 8 cm. kozepen barna.

eros. fak6 vagy Ieherszinti. Lemezek: lefut6k. Clitocybe davipes._--_ . toven a legvastagabb s Ieheres. . barnas-sarga.) Apr6. nas arnyalatuak. lonkhoz n5t- tek. Lemezeh . tobbsoruak. fenyvesekben. Agombaagy terem. Valtozekony tOlcsergomba. ----_.. gyakian villa- talon szinte Ieheres. baha. 1m 2 pen sotetebb. 'szilvasokban. szele karelyosodo. A 'termes 'a beoltastol szamitott 6-1. Ieheresek. lapos. tonkrefutok. . 2-3 25. Ieherek vagy fakok. Fako tolosergombahoz hasonlo. Husa ': vizenyos. Clitocybe Ilaccida. . sargas-bar- " sak. halvany-okker sziniiek. Husa: vekony... moly- 9. hatan sotet pikkelyek.(Lentinus tigrinus). vastag tiszta nyersfolddel betakarjuk. Tolcsergomba. Talalhatc 2-6 tenilet honapig 3 kg. vastagok. nemezes.. egynemiien ibolya vagy pirosas szinii. tolcserszeruen ·tOhhefut6k ' Tonk: rovid. kemenyes. Kalap: okkerszinii. Beoltas utan a: gombaagyat em. gyengebb.lajok. edeskes matu. Erlekes voroses ehetO g:ombak halvanyfako. koze- has... \~ Ketes I var ? Egyet tegyen: Hangya likorl vegyen 1. toven nemezes- Lemezeh . 8. 26. Kis vagy kozepnagysagu. EhetOj-6 g'Qmbak fiakony karimaia Iehajlo. 6. Nedves 5sszet mo]yhos . Lemezeh :. ieheres vagy violaszinu. Iehailo szelen halvanyabb. 7. (Clitocybe Iaccata. sado. hamvasak. Tonk: vastag. nyulank. Talalhatc erdos helyeken. - arnyalatu Husa: Ieher vagy fako. ·Nyar:ia gomba.Vendeget -finom erteku. Lemezei: ritkasak.0 het mulva meginduL 27. Kolar: tolcseres. Fanyar-savarryu izii. siiruek. Kisebb.halvanyak. gom- bat ad.

Talalhato lucfenyf alatt. kisse ragados. 3~5 em. levet keszittink.-ig. Sz. (L. Ieher vagy .] Apro. Sfu-ga csigagomba. T alalhato tisztasokon. vanysziirkek. -res karimaval. alaku.husu. . Vekon. szilard. vekony ves borecettel. . sima. reszben Iehe- sargak. a gombat raontiuk. Eleffmtcsont csiga gomba. Kalap: szelesen boltos. 3-6 em. kesobb Iaposabb. vesben es btikkerdoben.2: Szflrkehatu. (L. esetleg kisse bemelyedt. Iiatalon Iatyollal. lefutok. Rozsas csigagomba. (L. Elefan tcsontgomba Tonk: vekony.) Sz. huvos idoben. Y.] Sz. M. nyaron. h6feJ1er .pirosas arnyalattal. Kalap: nyalkas. s6s vizben 3 percig [ozziik s pasz. A fi- (Folyta\. vi1. Husa: csipos izu. 4-5' em. tonkrelutok. " I. 12 (Szuz- Burgonyas gombasalata.-ig. kisse kig menok. . Iako-citromsarga. megszoriuk. a1ul . kihutiuk. nyalkas. Fagya1l6 csigagomba. cm. Kalap: olaizoldes arnyalatu barna Koloo .-ig.ila 37. ritkak. korpas. Lemezek : elenksargak.] Sz. hosszu. fakosargas szimi.i!Y csesze nyalkas. tellurn. 3. alul nyalkas. cukorraJes vizzel . eldalcn. vastagok. megsozzuk.li:. ut6bb ellaposodik. komos. nitidum. tobb. (L. pikkelyekke). KeTonk : Iako-sargas. pudorinum]. ritkak. raontiuk. csontszin uek. eburn. szeles harang va. ieher vagy csontszinu. 12cm. Tonk. kesobb halt61 okt6berig. fenyreszelt voroshagymat es borsot. Husa: vekony... fiatalon pelyhes . Ieltil feheres.(L rnegontozzuk s metelohagymaval gomba]. soruak. 12 cm. Olajszinii csigagomba. M. vagy csontszinu. . Ieliil pustulatum. Lemezeh : husosak. Talalhato erdokben. Kalap: szurke. hatakozepe sotetebb.Lemeaes gomba.' 20 perc mulva etolaiial 5. kesobb Lemezeh : kisse vastagok. tOn-' tyokat egy talba rakunk. elkeverimk benne Osszel seregesen talalhat6. Ertekes eheto gombak Csiga [Limacium] Ehetoj6 gombak 1. fak6-sargak. szilard. 4. augusztusLemezeh : feherek. sarga. . (L. csigagomba. sziirnomra metelt gornbat keves citrokes-rozsas arnyalattal. pupos. Karikara vagott fott piLemezeh . Talalhato 6sszel. apro..] .

kozonseges.. . liszttel meghintiuk. toiassargaiaval es Iiszttel feleresztiuk es felforraljuk. Tonk: vekony. 7. a voroshagymat. Korpacibreleves gomb6ccal es gombakonzervvel.. / Ehelo . Kaposztaleves. 2.'31 fajok. 2 liter vizzel felere lefoziink.6 gombflk . Ieheresek. hozzaontiiik. 10. hallal es gombakonzervvel f6zve. erosen .-ig. a licav eo-alb 11m). edes izii.. A gombakonzervet to level felforraljuk s abba tarhonyat vagy csipetket tesziink.kisse megparoljuk. nyirkos idoben nyalkas. vaiial. hOSSZ11. huslevel Ielengeditik. barnas olajszinii. Barmilyen baromfileveshez a gombakonzervet . tejf6Uel kisse meg feUorraljuk s piritott zsernlyere . nyirkos idoben nyalkas Ieluletii. Iozve.6ntve talaliuk. karfiol vagy karalahe levesbe gombakonzervet es mazsolat foztink. 1 pasztinakot. fenyi6. Huslevesbe talalas elott 1/. A gombakonzervet vajban apr6ra ~vigott zoldpetrezselyemrnel . 7 ern . 5. petrezselyemzdldjevel megparoljuk. Ha a hal megIOU fel fei voroshagymaval keszitett kanalnyi ranlassal Ielengediuk.. 9. tonkre menok. Ielkeveriuk. 4 darab petrezselymet. sugarasan -tarkan sa v ozott. 1/2 liter gombakonzervet. sok huslevel felhigitva ujra feUorraljuk. 4 darab murkot. . ebben halal Ioziink Kaposztalevel felengedjiik. kenyerheijal. ut6bb fak6. tobbsoruak. M . . erd6s videken. ig. . Lemezeh : ritkak. A gombat vaiban. szagtalan. keyes sonkaval. 12. kesob b olajbarna foltokkal tarkazv a. f6z6kanaI Hszttel meghintjuk. Husa.vkeves borsot. gyenge rantassal Ielengediuk s edes tejfellel elkeveriuk. . 10 cm. Talalhato osszel. kanal tejfi:ilt s galuska-· \ val talaliuk. . Ieheres. oraval gombakonzervet dobunk s felfo rral] uk. hozzaontjiik a borsolevest. 6. Sz. . A gombakoniervet keyes tarkonyecettel. levet borsoleveshez keverjiik. Kalap: szeles. borssal. 3. 4. A gembakonzerv. . Ehelo j6 gombak / 't. huslevel felforraljuk. Levet Iesztirjiik. domboru. A fela:pritott konzervgombat borssal.. Goznbalevesek : 1. 11. . A rizskasa. 8. A gombakonzervet vizben fott rizskasaval feIfonaljuk.

vagy [ahejszinu. arnvalattal. Hasa: nyirkos.) . . Ieketes. borsikagomba]. Lemezeh : borsargak. de nyomasra fekete szint kap. Fokhagymaszagu szegHi~ gomba. Tonk: halvany-sztirkcs. M. 5. Barna nyirokgomba. [Marasmills oreades. T alalhato gyepcs helyen osszel. fiigomba.) i\1int elobbi. M. keso nyartol oszig. borsarga. vekony.s-agyagszinu. (Hygrophorus ceraceus. M :3-6 Kalap: kozepen vas tag szele Iele vekony. vastagok. Husa : sargas arnyalatu vagy Ieheres. fires. 5-8 em. Husa : fokhagymaszagu. feherek es lefutok. Talalhato napsugaras gyepen mar aprilis. [Hygrophorus puniceus.] Elobbiez hasonlo.-ig. sotetbama.tobbsoruak.Lemezes gombll. Reti nyirokgomba. 3-6 em. fak6. nyulok (a gomba iorditott kupalakot mutat]. kellemes illatu. Sz. lapos vagy hailott. Szeghigomba. hosszu. (Hygrophorus caprinus. KiilonbozQ Ehetd j6 !!ombak 1. maiusban tornegesen oszig. kesob b kiszelesedo. kozepen kisse kiernelkedo puppal: Lemezek : ritkasak. de kisebb. SZlVOS.11ok. Kalap: szivos. IHygrophorus niveus. vagy sargas. Tonk: gyufaszaI vekony. szivosan kemerry. Tonk: torekeny. alul fino man nemezes.) [Csibike. Ieher.l Apro. tobbsoruak.k. Talalhato Ienyvesekben osszel. Lemezek: sargak kesobb pirosas. vekonyan savozott. Rasa: sziv6s.] Apro minden resze hotelier. . Lemezek: ritkak. nedves. gyiirii hiively nines. 2 cm-ig. gyepes helyen. Talalhato erd6s videken. Kupos nediigomba. feherek: Tonk. Erlekes eheto !!ombak 1. vagy fak6. Kalap : szurkesbarna.) Sz : 4-8 em. kozepen pupos. 3. Voros nediigomba. hengeres. Kclap : szelesen harangalaku. Minden resze viaszsarga. hus-szimi barna. porcogos. sarga. joizu. Sz. ivesen tonkrefutok.. feher. tolcserszeruen Ielfele ini. Lemezeh : halvanyak. Sarga nediigomba. narancsszinu. harang-alaku. Kalap: apr6. mint kalapjanak szine. 2. Talalhato fenyves videken. hamar ellaposodo. tomegesen. kalapon kis hegyes pup. Osszel Tonk: sargas arnyalatu. ferden. tik. pirosas. [Hygrophorus conicus. Tonk: vekony.k.R6kagombaval osszetevesztheto. . . j . (Marasmius seorodinus. hamar ellaposod6. hullamos szellel. 5 cm. boltos. Talalhato nyirkos reteken. hatakozep esetleg sotetebb barna. gyepen es moha kozott 6sszeL 4. leve narancsszinii. Lemezeh : tobbsortrak. 2. agyagsargasf. Kalap: keskeny. (Hygrophorus pratensis. boltos. Attetszonyirokgomba. 3. tavol 8. hamar ellaposod6.) Kozepterrnetu. harmat.

. kesen bolyhos. vagy piszkossargas. Fanyar kesersado. Talalhato kemeny fatonkokon. zeptermetti. feheres. felett siirii csoportokban. ..] Apr6terroetii. 1ecszeriiek. Gyapiasliibu szeg:fiigomba. sokszor sugarasan behavoros es-tegl aszinii. Csikos hocskoros gomba.'k. Sziirke rokagornba . lagitanak. sokszor hailott.: agyag(H. Kozepen legso-. Kalap: barna vagy szurke. Gumos susulvkagomha. Talalhato fegyvesekben.mes . csikos. bilagombara emlekezteto. sziirkesek. Tomar susnlykagomba.] Csiperkevel osszeteveszhet6.) Szegiiigombahoz ha80n16.fajok. szelen szinte feher. Taialhato korhad6 fan. neha szethasado.barnas. sarga.zold arnyalattal.vhusosabb. hosszas. nyosfatyollal es gyuruvel.: szurke. TaIalhat6 fak alatt arnyekos helyeken. Galler nines. vekony.] Tonk: rostcs. csipkezettelekkel.rossz·izu...barna. idovel megbarnu Inak. sublateritium. 3. sugaras vekony sziirke savokkal. narancsszinii vagy rozsdaszimi. szilard. tonkignvulok.2. Tonk: Ieher. tonkkorfil Ieher udvar marad. Korhad6fan tavasztol Lemezek. gyokerek cseszealaku . cybe rimosa. Kalap: kupos-hengeres. Ieheres. Vorhenyes kenviraggomba . vastagabb. tonkigfutok. (Cantharellus cinereus. [Pleu. trom. . uegyfele hasad6. hasasok. Tonk: nyulank. Kalap: kensarga. mulekony Iatyollal 5. cybe sambucina. hasasok.] K1:izeptermetji.. Vilagito Iaskagomba.llno. Feher sporai vihamvas. rotus olearius. sziirkes urnyalatu. hamar kiteriil. 3. '(Volvarea volvacea. Nem merges rosszizii gombak (Marasmius peronatus Bolt. A gomba minden resze barnas. Lemezek . Kenviniggomba. inkabb selymes. neha barna vagy rozsdaszinii.: sziirkek.(Hypholoma tavol. Ielso reszen Tonkje sotetebb. sargasfako puha es nyirkos. .) r6zsaszin iiek.sarga. T alalhato erd6kben ossiel.] Lemezek : fehcres-rozsdasargak. sonlo.. Lemezek: sOtet-sargak. nyes izU. sima.' Lem~zek: t6bbsoruak. fasciculare. sely6. tonktol . 6sszeL K¢seru. (InoTonk. IoszlaHiivelyburok: Ieheres vagy sztir-. osszig . nyaron es 2. Tonk: vekony. 1. K6zomb6s. rostos.. piszkos.L Kisebb vagy ko- 1. . 'Kalap: szeles harangalaku. Husa: feheres. tonkie toven feheren molyhos. tetebb.] Elcbbihez ha. Lefomizva ehet6! Kalap: sargas-feher. feher. Ieheresek vagy olajszinuek.

Lemezeh . tonkbe atmeno. kerek. sziirke. husos kalappal. WIeser alaku. vagy . feherek. esetarnyalattal. Talalhato szilvafan. szelen sugaras megrepedezc.' sp6rapora rozsaszinii. Lemezeh : Iefutok. (Pleurotus ostreatusl. a kalapba fokozatosan megy at. karimaja erosen bekunkorodott.sziirkes arnyalattal. Barnahatu laskagomba. vekony. Ieheres. Tonk: rovid. igen szelesek. barnas foltokkal szepen tarkazva. Husa: ruganyos. akacosokban. 8 cm.Husa . szabalytalanul hullamos. leloldalt a116. Sz . Feher cOlopgomba. (P. Lemezeh . Beg:ongyolt peremii colopg:omba.] Ala- tonkrefutok. feheres.) Sz: 6-10.40 Ertekes eheto gombak "idoben. ut6bb . Kalop : feketes. Ehetd j6 gombak 6. visszahajlo szellel. Lemezeh : Ieheresek. Tonk: gyertya egyenes. Elobbihez hasonlo. gelyva. fak6 vagy halvany borszinu. Ord&g:szeker laskagomba. 4-12. 7. biikkfa. Ieher. Lemezeh : siiriin a116. Jellegzetesseg«: ~gymas mellett s egymas folott tornegeson tor e16. 4. T alalhato gyepes helyen. Kalar: laposan szettertilo. kozeptermetir. tobbsoru.. . Tonk: rovid. sziirkek. Kalap : kozepen kisse benyomott. kesobb rozsas arnyalatuak. utobb piszkos-sargas ulmarius). esds jl1ll. Laskagomba. nyirkos id6ben ragados.-ig. • T alalhato korhado fatorzson vagy annak kozeleben. COl.] Apro. gyepen.-ig. [Pleurotus geogenius . Apr6 v. feherek. bukkian.. Sz. 5. (Lasa. tobbsoruak. Telire besavanyitiak.) Kalap : lapos. barna. nyalattal to nkrefutok. - tonkhoz nem nonek. (ClitopiIus Prunulusl.. Talalhato kulonbozo Iak tuskoin 6sszel. salatagomba. anizs-szagu. Iako.] Kozeptermetu. csony. Talalhato szur6s bokrok. vagy sziirkes- Kalap : kagyloalaku. Tonk. foggal . ar- leg sziirkes 8. Husa : feher. Ielallo. Kalap : 'ellaposocl6. hosszuak. kesobb halvanyabb. tomegesen. Foldi laskagomba. Kalap: kerek. nyirkos helyen. nyarfa. barna. (Paxillus involutus. Ieherek. Talalhato Iak tuskoin es Ioldon is tomegesen ossztol telig Laskagomba modkira keszithel6. bo sp6rapor. Ieketek. Lemezeh . bor tapintatu. Iak gyokereinel nyaron es os~zeL 7. fokhagymazo. ferde. 6. halvany-rozsaszinuek. lapos. nyaron. (Pleurotus fuscus. pelyhes. meszfeher. Tavaszi toke!!omba. kozepen benyomott barna. kozeptermetii . Husa: lisztszagu. Ieher. Pluteus cervinus. Talalhato szilvasokban. Tonk: halvany-barnas. tonkre fut6k. piszkos-sotetsargas vagy barnas szirrii. (Pholiota praecox. alul szorzettel. szelen lelele kuukorodo. kesobb rozsas arnyalatuak. 9.-okt. puha. Tonk kisse nemezes.

feltiin6en sotetes teglaszimi. lemezek: fak6k.feheres. Lemezek : sotetes teglaszinuek. Talalhato erd6kben. Karelyos susulykagomba. nyaron es osszel. de ertektelen. kisse hajlott. rozsda vagy rokaszirui. Cortinarius sanguineus . Ehetti. Cortinarius armillatus.sak. kiveve barna leme:zeites barna mulekony fatyolat. Kalap. sziniiek. Ieher tonkent feheres. barnas szinii. Volvaria bombycina. kesobb barnaLemezek: Ieheresek. Kalap: fak6. Tonk: alul vastag. termetii. vastagtonku.) Apr6. ibolyaszinii. s6bb megbarnulnak s Iureezelteluek Rossz izii. rostos. barnas arnyalatu 11. szabadok. minden reLemezek ke- menetszeruen elrendezett foltokkal. . vastag husu. Kozep tInocybe fibrosa. 7. Egyesek szerini ehetb. kisse selymes-pikkelyes. feheres vagy rokaszinii. feltonlten t . pikkel yes-pel y hes. hengeres. . pelyhes. reszeben ibolyaszinii. Husa: kellemetlen izii es szagu. 4. Tonk: sotet teglaszinii. Kalap: karimaja elesen behailott. selymes. vekorry husu. csavarMezei csiperke \ . pelyhes. 8. 9. Lemezek: szelesek. gyapjas. Ehet6 es aszalhat6. vagy fak6. netn merges.: fak6. de minden Csikos bocskoros gomba szinte vervoros. Husos.. barnas szinu. barnak.41 . mulekony. mulekony fatyollal. kesobb megbarnulnak. kesobb hus. Cortinarius violaceus. Tonk. Elobbihez hasonlo. Tonk: feheres-Iako. . N em merges rosszizii gombak Merges gombak. IolKalap: harangalaku. szeben 10. pikkelyes. . Corttnariusalbo-violaceus. Talalhato arnyekos fenyvesben. de kisertekii. fels6 reszen Hilvelyburok: cafatos.

gy6z6. [Kensarga vagy zoldes kalapu nem · (C. szaLemezek _:Ieheresek. I _ . T(jnk: halvanysarga. iniundibuli-Iorrnis. Rancos tOkegomba. sziirkek. barnas s21. 9. atlyukado. mely lapos11. szelen Iako-sarga szinu. hailott. _nyartol M. v ekony.' foltokkal.) behasadt. ut6bb Paxilus involutushoz hason16. - ".) M: 5-12 cm. · gak ut6bb Ieheresen deresek. kesobb sotet-barnas. Tonk: vekony. vagy ki.) Sz: 5-7 ern. '. vizenyos-Ioldes Husa . korhad6 Tonk: rovid. kesobb Lemezeh: sargak.". 6-10 em. Paxillus atrotomentosus. nyophidius glutinosus. bestipped. gyakran villa. 'szabalvTonk. 5-7 em. .] Kalap: sargas-szurke.y iahejsziniiek. gyenge halszinii.van. . kozepen barnabb. toven sargas. Husa: szagtalan. szelen hullamos. (Phollota Lemezek. vaskos. t6lomb k6z6tt maiusban. hatan tharellus cinereus.M. osszig. sargak. iyiirun alul. mohas fenyveT alalhato nedves id6ben lombos sekben osszel. barnas. T alalhato fenyvesekben. varry-sargas. ven barna foltokkal es raizokkal. kellemes illatu. fak6. maz. 8. " Kalap: hata sziirke.talanul karelyos. de nem csipos izii. Kalap: kupos vag)' felg6mb. hulTonk: sima.nuek. vekonyak. (Canharang es laposra szetteriil. alul soLemezek: rancosak. apr6 pikkelyektol erdes. utobb hamuraz gyep kozott 6sszel.· alul hofeher. okkerGyiirii : mulekony. Kalap: szirrkes-barna. szelen [inoman csipkezett. nedves id6ben zsiros tapintatu. . Tolcseralaku rokagomba. _ 'csom6ban tomotten egyrnas mellett. nyomasra eIenk barna szinii egyebtitt halvanyiako szagtalan. Tonk: Ieheres. Talilhat6 meszkohegyeken. 8 cm. egyenes. nyulank. kozepen t61cserszerti. sotetszinii szrirkek. kas. . Iehil fak6. Vi:iltozekony lokegomba. Husa . kesobb rozsda. Barna nyalkasgomba. Talalhato nyirkos. tonkhoz n6ttek. fokozatosan megy at a kalapba: 10. tonk kozepen hofeher. eg}' 12. esetleg Iilaszinii arnyalattonkje sotetebb s surim nemezea tal. tak6 13. Talalhato cserjesekben. Kalap: gombalaku. liagyon riyalsavanykas. masra levegon rozsdas szint valt. (GomHusa : halvany kensarga. [Pholiota mutabilis ) Sz. tonkhoz n6Uek. vagy piszkos okkerszimi. Ioszlanyos fatyolgyiirii sak. barnas szinii levet tartalizii. vekonyodo. Sziirke rokagomba. korhad6 fan vagy kozeleben. hamar "Vag.-ig. utobb harang. Ieheres lamcsak. de barnabb. vorhenyes-sarcaperata] Kozepterrnetii. kes6hh szetteriil.Ertekes eheta ~ombak Eheta j6 gomblik Lemezeh i kisse tonkrefutok. egyhelyen Iehet. konnyen Ievalok. suruek. sargak ut6bb tetbarna.

Laskagoinba " ~ tau vekonyabb a rendesnel. fekete sziniive valnak s tintas leve szetfolynak. Narancsszinii aurantiaca] . enyhe vagy edeskes : . Kisebb s kebb piros sziniiek.ls! Talalhato erdei Ienyo kozelebben Valtozekony ti:ikegomba.: Nem merl!es rossslzii i!ombAk1 Mer~es gombilk- Talalhato 10. Kalap: keskeny. 13.: feherek. -" nyalatu narancssarga. Lemezek : redosek. meleg idoben.''''01. Kalap: karimaja lefele hailo.- KeUemetlen izii. pirosas ar- Tonk:. -erclas helyeken . ! Keoyin1g gornba Ktizonseges csiperkegom [)<11 . 12. tove sokszor Ieketes.. ve- utan. gyakran finoman nemezes. Fiatalan ehet6k de kisertekiiek. . elsotetednek. esa uSU .konyh feher. osszeL Gyan(. nyulank. Talalhato csoportosan. Lemezek. 1 napalatt szetteriil. tragyas kover talaion. ha- (Clitocybe r6kagomba. (Coprinus-ok) . Tonk: Ieher. ven borszimi. Husa : gyengen lisztszagu. nyulank. Tentagombak. elen- .

ElObbihez hasonlo. fak6. rufescensl. 'sis. Mezei csiperke. gyenge. szaraz pikkelyekkel. 10. Tonk: szalmaszinii. Paxrllas involuiu. Lemezek . erdokben kes6 nyaron 8S 6sszeL . . szaraz pikkelyekkel. Ielttino. husa aUg szinezodik.Ertekes eheto f:!omblik Tonk: JeWJ feheres: 1eJ'ebb faka ' ve'k' onyan savozott. Talalhato ela es korhado fakon. T alalhato fenyvesben· es gyepen em. ketek. . csokolade sziniiek. . kesobb szetterul. ieher pikkelyekkel. elein szeles-felgomb vagy harangalakkal. hajlott. hailott szeles. Almagomba. feltiino szagu. 12-20 Ehetc jo gombak 14. nyornasra 11. c. szalmaszinu.=" Husa: ieheres. es hussal. legelokon. maiusto! novemberig. Talalhato lovakjarta tisztasokon.s. ontve ta- . nan pikkelyezett. 1/2 liter gombakonzervet vaiial s huslevel felforralunk s keves citrornle hozzaadasa utan a 4 tojas s8xgajaval ieleresztett levesbe keverjiik s' piritott kenyerkockara laljuk . finoman korpas. silvicola. keskeny. feltiino. Gyiirii vagy galler gumoszeru megvastagodas vag)' hii[eher vasv Ieheres. (Pholiota squarrosa) Barnatokegombahoz hasonlo Kalap. hogy kalapja barnabb s husa levegon rozsaszines. Ieheres. E16bb. Kozonsegfscsiperkegomba (Psalliota campestris]. Als6 . Ieher vagy Ieheres felsa reszen gallerral. 12. 1. ' Kalap . megsargul.itOl abban kirlonbozik. Mestersegesen ezt terrnesztik. arven- Rokagomba '"" 13. Erdolak6 Iehercsiperke. \ szeles. mereven felrea116. szinte fe- M.l Kalap: Ieher. feher. TalaJhat6fat6nkon. 13. a termesztett barnashatu. rozsaszinuek.. Feher hatu. Husa: kemeny.resze~ velybl1rok nines. (P. (P. Kit evokanal lisztet vaiban viMgosbarmira piritunk s 2 liter huslevel 1 6raig lassan f6zZllk. 15. mereven felrea116. esetleg bar- .) . szeles. kozepesnel barnas Ielbor.· . Gyiirii :. 5-8 'em. . Egeszen fiatalon feher. vekonyak. hosszukasak. Tonk: sima. sugarasak. Erdos helyeken terem.Barnahatu csiper'kegomba. kesobb csupasz. ut6bb voroses-barnak. fiatalon majdnem gombalaku. vekonyabb tonkkel . Sz. forr6 nyaron es 6sszel. vegiil gesztenyeSziD'liek. (Psalliota campestris f.

5. ' Gombamiirtasok .onzervet tejHSlben aprora vag ott z61dseggel. L Ugyanugv keszititik. petrezselyemmel s tejfellel elkeszitjiik. ecetes hagymaval. Piritott zsemlere ontve talaliuk.Nem merges rosszizti gombak 14. A konzervgOInbat zsirban lllegrantjuk. 4.: de apr6ra vitgott siirtibb levet adunk zold petrezselyemmel vaiban keyes levessel Ielengedjirk s GombaRalat4k : L A konzervgombat leontiuk olaiban parolt borsos. huslevel Ielengedjuk s izesitve hus melle talaliuk.' ' 2. 3.-paprikas csirke melle. keverunk hOZ23. borssal fliszerezett ferro ecettel leontitik. 15. petrezselyemzoldievel rantiuk s hus kore talaljuk. 3-4 kanal tejfOlt. . A gombakonzerv leontOtt leveben rizst Iozunk. A gombakonzervet zsirban Ielf 0rralj uk. A gombak.. 4 toj as sargaja val ieleresztiu k s belekeverunk 1/2 liter gombakonzervet. liszttel meghintjuk. Ket evokanal Iisztbol vajjal vilagos rantast keszitunk. A keserugomba konzervet aprora tort fokhagyrnaval. 2.. ahogy van. 2. melyet vajban citrommal izesitett husleben ielforralunk. liszttel meghintjiik. . A rizst osszekeveriuk az aprora vagdalt 'gombaval. huslevel feHGzve. ket liter huslevessel Iellozzuk. Apr6ra vagdalt konzervgornbat kisse megparolunk. 4. vag)' daralt konzervgombaval s tobb eresztekkel . tojasieherjevel. mint a gombabecsinalt'at. petrezselyem levellel egybe apritva. Gomba-hbrtieseh : 1. A gOlllbakol1zervet zsirban keves borral felorraljuk s paprikas hus melle adiuk. A laskagombakonzerv kaposztalevel osszeiozve. Rizikekonzervet ngy adiuk. 3. A konzervgombat szalonnaval. borssal meghintve talaljuk. hozza . Levet elontjiik.

46 Erlekes eheto gombak Lemezek : maidnem Ieheren halvanyak. Tonk: nyulank. hussziniiek. L Eheto jo gombak Gomb. .-ig. [Gomphidius viscidus]: Sz. Husa : levegon rozsas szint yah. Sz. kesobb lapos. par toiassal. Talalhato lombos erdok alian. barna. soval. anizsra emlekezteto illattal. esetleg Ieher pikkelyekkel. sot. Kalap: szeles. Erdei barna csiperke. puha. 2.asitlt: 1. ' 14. Tonk: lemezek alatt halvanysarga. 3.rizzsel retegesen osszerakjuk s atsut] uk. sima.pr6ravagdalt konzervgornbat beaztatott zsemlevel. gyii. Az a. szele Iele piros arnyalatu. 6-8 em. . kozepen gesztenyeszinii. Kalap: szeles. (P. Ielul gyiiriivel. M. A konzervgombat meteltre vag~ juk. Esos osszel neha tomegesen. ba.dg. sot barna sziniiek. kepezik a lemezeh : halvanyrozsaszinu. Narancsszinii nyalkasgom- . 10 cm. Gombateszt6. tetejere ivajat tesziink s kisiitjiik.. ilyenkor a kozeppup eltiinik. A kett6s kup also reszet 3. Erre Ielapritott konzervgombat teszunk. 2. apr6ra vagdalt szalonnat teszunk belseiebe vagy vajial ontozzuk s melegen talaljuk. . A konzervgombat kemenytoiassal aprora osszevagjuk. alul gumosan kiszelesedo. rozsdas arnyalatu vilagosbarna. reteken. legalol feher kisse duzzadt. . kett5skuphoz hasonlit (jellegzetes) felso resze kozepen kis hegyes puppal. 512 em. . . tejjel.rii alatt rozsas arnyalatu. .. neha kisse pupos. Retegesen telerakva. Talalhato erdei tisztasokon. de vilagosabb s szinte Ieher is lehet. Hiiuelyburoh : nines. kesobb szurkes-rozsasziniiek. hoI sok korhad6 level van.k : 1. A friss kesertigornbat szenen vagy roston sutjuk. A konzerv-metelt gornbat zsirozott edenyben fott . . . Lemezek: halvany-rozsasziniiek. ernyos vagy harangalaku. siiru palaosinta tesztaba martiuk s lorro zsirban kisiitiuk. borsot. 15. leiebb halvany. kesobb csokolade. Juhturoval is j6. fiiszerezziik.. fenylo. lyL 10 cm. silvatica]. Leveben szeles meteltet f6ziink s leverdl leszurve osszekeveriiik a gombaval. Husa: levegon is Ieher. selymes. kesobb csokolade. A konzervgomba szeleteket petrezselymes ferro zsirban megIorgatjuk. Tonk: hosszu. Zsirban apr6ra vagott hagymat parolunk. kerryermorzsat adunk hozza s ebben kisutiuk a lepennye gyurt gornbavagdalekot. vaiial (helyette aprora vagott szalonnaval] osszekeveriuk s kikent formaban kisutiuk. felso reszen esokolade. 4.· Labasba vajat' teszunk s kenyermorzsaval meghintiuk. kaszalokon. F orro hagymas zsirral leontiuk. edes Iuszeres. sot barna szi11liek.

huslevel es tejfellel feleresztjuk. Gz16. Gombasrizs : A gombakonzer'v leveben megf6z6tt rizst osszekeveriuk a borssal. scval. A gombakonzervet zsirban piritott hagyrnaval. A gombakonzervet a rantasba tessziik. borssaL. T ejieles gombaeteiek:. olajban piritiuk . 3. keyes ecetet adunk.bgomba piriiua : Fokhagymaval. 3.. A gombakonzervet zsirral. Konzervgombat turbolyaval adunk baranybecsinalthoz. 4.r. zold petrezselymeres 'tej£e1t keveriink hozza. A gombakonzervet zsirral. zoldseggel. borsot.Metges gombak Gombabecsin61tak : / 1. A gornbakonzervhez rantast. huslevel Ielengeditik... liszttel. megpaprikazzuk. Gombaf8zelek: A gombakonzervet megborsolyuk. paprikaval fe1forraliuk s teilellel leontjiik. ha leve elparolgot! liszttel rneghintjiik. _ . Rizst vaf!:j f~lkemenyre fott tojast is lehe'l beleadni. zold petrezselyemmel paroljuk. petrezselyemrnel feHoraljuk citornheiial s borssal izesititik. A gombakoniervet huslevel. Rhst f6zunk bele vagy phitott zsemlevel talaljuk 2. kisiitio : A szeletekre . Csaszdrgomba siitoe : A Iinomra apritott gombat. . Gkomyelvgomba bat vaiban kisiitjiik tojassargaia val. tejfelt.petrezselyemz6ldjet s hagymat. papri- 2. 1. kenyerrel keverjiik ezzel kortrlrakiuk az egesz gombat s lassu tiizon megsiitjuk. . megborsozzuk. A gornbakonzervet teifollel felforraljuk. berantiuk. borssal. vagott sot. . Gombaiohsm»: A gornbakonzervet iorro hagymas zsirba tessziik. tejf611e1. vagy rostelyon megsiitjiik. fok-' hagymaval. s hozza adunk es lelorrazott gomhagyrnat s Ieleresztiuk . safrannyal izesitiuk. petrezselyemmel kava! fiiszerezziik s tejfollel leontjuk. Gombapaprihas : Egy leis zsirban raniast keszittink. zold petrezselyemrnel zsirban parolt gombaval. huslevel berantiuk s hozza adunk tetszes szerint tojist.

szabal ytalan to lcseralaku . atmegy a tonkbe. korzet modiara el- s toiast 6nhink Gombarantotta ra. halozatosan osszekapcsolcdok. Zomancos labast kikenunk s ebbe rakunk 1 reteg rizst. Sz. A kockara vagott konzervgombat rizzsel es zsirban parolt hagymaval osszekeverjiik. gomba. . T alalhato minden erda arnyas reszen juniustol novemberig. A tolteleket ebbol keszitiiik s a vagdalt kaposzta koze laskara viigott gombat keveriink.trtekes ehetO gombcik Ertekes eheto gombak fiatalon kisse domboru. Rokagornba. szalonnaszeIetekkel diszitjuk. kesobb ellaposodik. gesztenyeszinu. Talalhat6 lomberdokben. fenyvesekben. tojassarga. karimaja ossze-vissza lefele hajlik. : A gombakorrzervet paprikaszsirban meglorrositjuk Taltoll gotnba. OraIt borjuhus. petrezselyemzoldievel keverve. Rizskasat zsirban megpuhitunk s vizzel felengediiik. Rizs helyett pityokat is hasznalhatunk. Piritoti. (Folylall\sfl 48. Tonk: sima. az egesz csiperket meg~ toltiuk. kisse borsos izii. leontiuk teiiollel. teifollel leontjiik. keszitett Gombos k6. Husleben fOzi:itt csiperket hus. tojassargak. leiele vekonyodik. toias. szetagazok. Ioszlanyos. teibe aztatott zsemlye. Gyiirii : duzzadt. s6val. . Kalap: sarga. toiasfeherieben es zsemlyemorzsaban megforgatva. A konzervbol val zsirban megporkoljiik szeletekre es megpaprikazzuk vagott gornbat hagymas kesz tojasrantottaval osszekeverve talaliuk. erre sonkat zsemlyemorzsaval.poszta: 2-3 Gombos ta!taUkoposzfa: • Gombapasieiom : A hagyma nelkiil paprikaval gombaval pastetornot toltiink. 10 cm-ig 1Gsebb es kozepnagysagu. kisutjiik. boriusult vagdalekkal. MegfOzes utan kihulve fO~)Tasztjuk. Kanal zsirban 2 kocka cukrot megpiritunk s a kaposztat benne megpuhitiuk. megszoriuk gombaval. Husa: kernenyes. 16. borssal. maid ismet halvanyabb es sargabb arnyalatu. Ekkor a megf6tt burgonyat karikara vagiuk s hagyrnas zsirban rnegforgatva rakjuk. erre egy reteg kaposztat. [Cantharellus cibarius]. oldalonl fei savanyu kaposziat megvagunk. Lemezek: lecszeruek. s6 es 10rsb61 kesztilt toltelekkel megtoltjuk a kucsmagombat s megparoliuk. megpaprikazzuk es ugy talaljuk. t6nkrehlt6k. 2. A retegesen elkeszitett etelt talraboritiuk. A konzerv gornbat laskara vagjuk. hata kozepen bemelyedt. sonka.

keverve a kon- gomba: Apzora vagoU zoldseggel es vaiial megt6ltve megsiitjiik.ik.. A gombak enyhe vagy csipos ize. Csiperkekenyer: Edes teifellel cs kenyerrel megtoltjuk a gamhcif.49 Nero.. Nem minden gomba merges. fokhaglllaval izesitett vaiban piritjuk. 2. gombakonzervet teszuuk. . soval. mely az ezilst kanalat nem feke. modra: A Ieforrazott riziket. vagva zoldseggel s vajjal tort ketszersiiltet. A merges galamhicak ize nem csipos s szsguk nem undorit6. Sok csipds pedig ehetd. izu . Teves hitek a merges' gombdk leliemereeere: 1. rosszizfi gombak Merges goxnbak - Piritottkenyer gombdoal: A konzervbfil felaprilott gombat citomlevel. a gombat rostelyon Apr6ra siitjiik. Olyan gomba is lehet merges. zold Yagy pirosra valtoztatia szinet.. Aszalas vagy Ieiorrazas ulan is halalt okoz a gyilkos galoca. mig a legmergesebb ga16cak szine alig valtozik. zervgornbat omletbe Rostelyonsiilt . s6s faolaiban aztatjuk. mely a le.t konzervgombahoz edes teifelt es cukrot keverimk. 4. Gombatorta : Aprora yagot. hosszat Gomba francia m6dra: A megmosott s felszeletelt ':gombat 2 6ra borsos. 5. 1/46ra mulva huslevel Ielengedik s meg 1/2 6rat f6zik. A csigak egyes merges gombakal is kikezdenek . T ojassfu-gajav-aJ ke- verve piritottkenyer szeletekre keniuk. zdldpetrezselvemmel osszekeverve Ielaztatiuk huslevel. A rryersenen he fzu nem mindi_g ehet6. Az egeszbol liszttel s vaiial martast keszitiink s a pisztangra raontji. Tyuk gombauol : A vizben £Ott tyuhoz gyenge ranlassal berantjuk s meglejfelezziik. merges. fa kb agymas . azutan erosen megmegpiritjuk s utana petrezselymet adunk. Gombdsomlett. scitrommal izesitiak. Rizike seed. titi roeg. Pisztrqnggom Moat: Az aprora _ vagott J<onzervgom bat mogyorohagymayal. 3. petrezselyemmel megfozik.-egon kek. vagy szaga sem megbizhato. barssal. borssal. A megf6tt piszrang levevel egy darab piritott kenyeret 'peppegyurunk s a gombahoz keverjiik.

.. [Hydnum imbricatuml (Oi. keso bb feketes. F eher gerebengomba. (Hydnum repandum). Siingotnba. csol oladeszinu. katonaink. Sarga gerebengomba. 2. ha tan feltiin 6 nagypikkelyekkeL Oregebbnel 'a kalap hata kozepe tolcser-szertien berne- Eheto jo gombak 1. ' T alalhato fenyo. Husa es tiiskei torekenyak. Talalhato erdei Ieny6 alatt nyar- lyedt. z agak csucsain \ annak C om6 an a Ieher tiiskek. Husa :-zamatos izii es szagu. Csipkebogy6 gyiijtessel nagymertekben hozzaiarulbatunk gyermekeink. Nyirkos fenyvesekb n. Sz. hal vany-okkerszinii. hu-' sos t6meg. Feliil ki se ellaposod6. or g es tol oszig. sargas-fako. nehez te timunkat \'egzo munkasaink es kulonbozo betegsegben szenvedo testvereink vitaminsztiksegletenek fedeleSere. vastag. gyiij tese tehat hazafias kotelesseg. Sz. Tonk. hatan inkabb sima. fenyo{a t6n:seb61 nyaron 110 1 i. Gyiijtsiink tehiit minel tobb gomb6t! . 2. 15 cra-ig. alul hosszu 1-2 mm. 15 cm. Kalap: barna. emellett a gyiijtoknek is igen szep kereseti lehetoseget biztosit. puha tiiskek vagy szorok boritiak.-ig. [Hydnum Erin aceus) Nagyjab61 felgi::imb alal u. neha halvanyszurkes. vagy pisztrang gomba). Kalap: zsemle. elazottak szivosak. Nagy sarga korallgornba 60 is Bangya Ukol't kerjcn Ettal soba el ne tel'jen! A gomba nagy Ieherietartalmanal iogva elsorendii kozelelmezesi cikk. . Cserepes gereb~~gomba. (Hydnum coralloide ). T ahilhat6 elo es egeszen el nem halt falton.es szaraz lomberdoben juliustol okt6berig. 8-20 em. Szerte agazo. 10 cm-ig. Ieher yagy zsetnle-szinii.Tfiskes Csovek vagy lernezek helyett szamos Erh3kes ehetf gornbak 1. barna. alig toicseres. kesernyesek. Feltiin6 Ieherszinii. M. . melyen a kalap a tonktol csak nehezen kiilon boztetheto meg.

Sertestrtlli. . Cserepes gereben gornba A berkenyet [korust] eddig nem gyii:jtottek rendszeresen. Tonk: - Hegyes kucsmagomba Talalhato tragyas helyeken. de nero.Szedese igen konnyu es jovedelmezd. N em merges rosszizfi gombak nmn Iuligeno. alul rovid tonkkel s. Kivulsarga vag}' Ieheres s tobbe-kevesbbe pikkelyes. menten. kin6tt koraban undorito szagu. L Keserii gerebengotnba. utak legelokon. . hogy vitamintartalorn szempontiabol ez a gyumolcs kivalik az osszes erdei gyumi:ilcsok koz:iil. (Hyd- 1. . Talalhato f61eg fenyvesekben. . koraban feher vagy rozsaszinu toiasba van burkolva. Cserepes gerebengombahoz nagyon hasonlit. feher. Tonk: nyomasra z6ldes-fekete Merges! Szarvasgom bat hamisitjal: ezzel. de pu- 2. szint valt. Belul feketes. marvarryozctt. (Scleroderma fa- feheres-sz u rkek. uinyi hosszu . kes6bb sporaporra hull szet. Kisebb burgonyalaku. . Kalap: piszkos zoldszinu.olaceurn].. felttin6 vastag vilagos szinu b6rrel.'. palinka es likorgyartasi eel okra. Kalapja ugyanolyan . de leveg6n ibolyas vagy zoldes szint iatszik. Fiat a! habb es nyalkasabb.~ Husa: reher. Ennelfogva kivaloan a 1k a l m as n a 'k bizonyult jamek. mely kucsmagombara emlekeztet. Nagyon keseru. gyokerszerii myceIiummal. Husa : toias koraban ehet6. # gombcik gyenge ruske vagI' sz6r van. csak pik-kelyei vekonyak s tuskei nem barnak. szorpok.. Phallus impudicus. hanern legalabb a csucsokon Merges gombak iok). Az Erdelyreszi Hangya kezdemenyezesere megejtett tudomanyos vizsgalatok megallapitottak.

Kocsonyagombak . esetleg sotetbarna. Vastagt6nku kucsmagomba (M. crispa]. Ujjnyi magas. 3.l 4.] Apr6. Minden kucsmagomba kivetel nelkul ehet6. [Craterellus cornucopioides]. cso. crassipes P.. 7. Iefele keskenyedo. vegig iiresvekonyhusu. vekony. trombita alaku. cQnica). 5 . sporaporra Belseluk feh~r vagy v11agos: szinir.ucsmagomba (M. Magas kucsmagomba (M. tuske. elala]. Sima kucsmagomba [Verpa conical. sarga. Szagos rokagomba. !ClUCOS.. csipkezett elii. . Mindaharom eheto l \ . egeszen sziirke. belli! iires. sargas-rozsas-ibolvaszinti. lemez. 1. Lila rokagomba. Poieteggonibak.. 2. Kozonseges kucsmagomba (M. Sziirke trombita gomba. Fenyves kucsmagomba (M. vastagabb. Kucsmagombak.) A kalap hata es alja kozt szelessegben alig van kulonbseg.] E10bbin01 kisebb. also resziikon Ieheres. Arnyas erdoben talalhato. (Craterellus fajok. (Morchel1a-faiok. Fattyu kucsmagomba (Morchella hybridal. Alig lathato meg. kehull szet.] Fobb fajtai: 1. [Cantharellus clavatus. (Gyrocephalus rufus» rozsas narancsszinu. 3.Trombitagomak. egynemiien husszinii vagy kesobb barnabb arnyalatu.] . Hegyes k. mely felul fustszinii. 8. ranees. (De a hozzajuk hasonlo papsapka gbmbak kozott mergezok is vannak. (Cantharellus lutescens. tonk Ielfele trombita alaku. esculenta). 1. huvelyburok nelkiil. Cseh kucsmagomba [Verpa bohernica]. [Lycopedron sobb barna Iajok]. ·husosabb. Fiaialon ehelok! ~ . :f-Iosszukas fii alaku. kalapba megy at. Az egesz kalap mezes-Iep sejtjeihez hason16 Ieluletu. 1- Gomb vagy kortealakuak. 6.

sZiegf. Vorhe':!yes korall gomba. erdos helyen tahilhat6.. . Cudonia circinaus.. de a kalap szabalytalanul fodros. Agai ossze-vissza hailitottak. E16bbihez hasonlo 3.) Valamennyi ebe10. kecskeszakall. magas. 2. Spathularia clavota. felso resziikon sargak. sarga korall gomba. Tove Ieher. Husos tonkie s vastagabb agai feherek. (Helvella fajok. Apro papsapkagomba (H. 5. . (Ramaria navajo Halvarry-viaszsarga.) a veg.) Kisebb. rojtos: tortyos. formosa). Ok61nyi vagy i6va1 nagyobb. T6v~tol elagaz6.. rozsaszinuek. nyaron es osszel.igak csucsa barnas-piros. Keiee! . 2. (R. 4.. Ciira korallgomba. klaris. (R. 1. KCizonseges papsapkagomba (H. 5. Agai rugalmasan torekenyek. Talalhato lucfenyc alatt.3.szarvas. pitonka.. rabietina. Fak6 papsapkagomba (H. kisse aHets20 kocsonvas husu. 1. . gigas]. (R. Narancsszinti korall gomba. Leotia Iubrica. bors. Nagy sarga korallgomba. Agai kisebbek. szarkalab gomba. 5. menyes. hullaraos.nemezes vagy lisztesen deres. 8. medve. botrytis]. lR. Rozsaszinti korall gomba. rufencens. aurea]: aranysarga. vizenyos gombak.. ehet6k [ Korall (Ramaria) gombak (palanka. Talalhato erdos helyeken maiust61 6szig . Ha elkeszites eMit leiorrazzuh es leviikr61 lesziiriiik. Orias papsapkagomba (H. . gyengen erezett.U. szeles. pallescens] . Merges koztiik nines. infula). tekervenyes. Fekete papsapkagomba (H. Iacunosa]. Egyesek szerint eheW. Keso Papsapkagombak. Pusp6ksuveggomba (H. 7. (R. illatos. siirubbek. medverarok. Vastag tonkje s aga! 4.) Nemileg a kucsmagombakhoz hasonlitanak. nemezes.. feheressarga. piszkos-okkerszinii vegagakkaL Ke. crispa]. esculenta). masok szerint merges. Sok kCizuliik merges vagy gyanus. Z61dfogu v. T(h~kie 2-6 em. nyirkos.. 6. 9. de hasznala] el6H valamennyi Ietorrazando. vastagabbak.

' 14. vesiculosa]. Koronas [lilaszinii] cseszegomba (P. esa utan. 12.(R. 10. Di6izii. (Sparassis crispa]. Jelentektelen. canaliculata) F eheres. Vekony. '(R cinerea. Merev korallgomba. Kunkorcdo [barnasiako] cseszegornba [P. Sarga bunkos gomba. Ibolyaszinii koralI gamba. 16. (C. masra s szaradasra es v. Ligula). Elobbiekhez hasonlo. C. aurantia]. Csipos utoizzel. Fenyvesekben 6sszel t6megesen talalhato.. (R fastigiata]. sulyu gornba. inaequalisl. hiszeres illatu. torekeny.(C. 11. Eres l~esztenyeszinli) cseszegomba]. nyaron. 1. Ujj·riyi hosszu: vekony. Talalhato Ienyctorzseken. de Ioldon is osszel. Kisbunk6sgomba.irke cseszegomba (p. Szallagos gomba. igenl agas. 3. behil tires vegagakkaI. 6. Talalhato fenyves videken. Iepornia].Ielentektelen l 15. hajlottagu korallgomba. kemenyes. (P. vekony.. Bulgaria inq uinans. Fesiis fires korallgomba. . R. (C. Nyoelbarnul. badia. pusztafoldon. Ta1a:lhat6 f61eg blikk6sben. Kitunoen eheto. arnethystinal. venosa.) Sziirkes szinti. . torekeny. Aeeta bulum L) ' Gesztenyeszinii cseszegomba (P. US~l~ . Hason16 csak sokkal kisebb. Ardelia. J?unk6 alaku.]: 9. tOrekeny. cristate. k02e1 felmeteres 2-7 kg. bunkos gomba. Erdei Ienyo vagy mas Iak toven vagy Iaodukban talalhato. kis ertekii . 8.(R. 2. Stiru csoportokban no nedves erdei talaion . feliil legszelesebb. Iakosarga. 4.gombak. Ibolyaszinti. 9. kora tavasszal tomegesen talalhato nyitott csesze alaku. (Clavaria pistillaris]. (Peziza fajok. fels6 reszen piszkos husszinii vagy barnas-lilas. igen apro. coronaria]: : Narancsszinu cseszegomba (P. 8. torekeny. . strita]. coralloides]. Mozsariito Cseszegombak -. Szi. lazan allo. (R. T alalhato elhal6 kemeny fan. Aranysarga. Apro. iragilis es C. elagazo. ' 13. 7. Merges kozottuk nines. sargaszinu. Ferde (fak6 narancsszinii] cseszegomba (P. eheto. Vastagh sotetbarna vag)' Ieketes. erdei hulladekon. Kaposzta gomba. cochleata]. Sziirke korall gomba. 5. hailott agakkal. nagyon 7. . .· Gyepi v. H61yagos [bamas] cseszegornba (P. Apr6. nyar vegeu es osszel. Ossze-vissza repedezett kaposztafajhez hason16. kisse ragados.

Chemiai Istezet es Kozp. Nemezeshatu varganya . maid sargasbarmis. Fold alatt teremnek. Ehetok. marvanyozott. Boletus pachypus . gum6 alakuak. L Fekete szarvas gomba. . Gyurutlen galoca . M.Molyhos tirioru 6 oldal. belul tomoren huscs. A Magyar Nemzeti Muzeuru Novenytaranak hivatalos rnegallapitasa alapjan veg.Husos tinoru 6 oldal. leveg6n rozsaszinii.] Feher szarvasgombahoz hasonlit. vagy halvanyb armis . Feher. Pikkelyes varganya . Husa Ieher. Pires varganya .Sarga gevagnrnba 8 oldal. Sarga gytl.Sslyemgomba 10 oldal. maid barnas. 2. I A ga16ca fajeknal az eheto j6 gombak rovataba felvetf 3 gombat. Burgonya gum6hoz hasenlo. ±elig-meddig fOld alatt. Hornoki varganya . Eperizu varganya .Biber tinoru vagy Piros varganya 4 oldal.: . alatti szakvelernenye alapjan a k&vetl{ez6 helyesbiteseket kell a szovegben atvczetni : .Vorasad6 lukacsos gomba 8 oldal.Barna tinoru.Ceklatinoru (Boletus erythropus) Csak leforrazva eheto. is Rh. Kozonseges tinoru vagy varganya Boletus aereus . Boletus chrysenteron .VMtDzekony 11nOlU (Boletus luridns) R6Imszini1 erdesnyelu varganya .Teli lukacsosgomba 8 ofdal.: Sarga husgornba . de nagyobb. 2 otdal.Gyurtts sarga tinoru 5 oldal.is varganya .Bronzes tinoru 2 oldal.Erdesnyelil tirroru 4 oldal.Pikkelyes tinoru 3 oldal.. . Farkas gOlT1ba (Bole\us LupillUS) . halvanyan marvanyozott. fekete ripacsos Ieluletti. EJ:desnyelti varganya . Urigornba - Borsos varganya - Borsos tinora 4 oldal. [Choiromyces meandrdormis). veres tinoru 4 oldaJ.Szarvasgombak. (Tuber melanosporum es Tuber aestivum]. sima Ieliiletti. (Rhizopogon rubescens Tul. Gyokeres szarvas gomba. .Urestonkt] gyUrfis tinoru v. Kisse fokhagyma-szagu. rendelerere az Orsz. Feher szarvas gomba.Uri tin91~u 2 oldal. 3 oldal. Boletus cyanescens .Gesztenye tinoru 40ldaL Boletus fragrans Vift. Barna vargal1ya .Elefantcsont tinoru 2 oldal. Barna gyi.ri. vireus Fr. Urestonku varganya . sz. Dionagysagu. Ide filldmivelestigyi miniszterium erdelyi ktrendeltsegenek 3742 }942. Ieheren marvanyozott.iriis varganya .Farkas tinoru J oldal. a tegyiiM ga16ca barna vaItozatiihoz es a gyilkos gal6cahoz vald hasonMsag miatt nem ajanlja szedesr e. Teheu varganya .Kekesedo tinoru 3 oldal.) a'keziratot atvizsgalta s 55Ifig. S7. fako-zsemleszinu. . .. dekisebb s alul gy6keres.!1942. Kiralyvarganya .Tarka tinrou 6 oldal. 3'. .leg elfogadott magyar nevek vannak s egyes avult latin nevek is az elfogadottra javitandok. Ieketes. Polyporus brumalis . . Szilrke zsemlyegomoa .Aranytinnru 2 oldal. Gesztenyeszinu tin6ru . Keleti Karoly-urea 24.' Boletus Collirtitus . Vegykiserfeti Allornas (Budapest.Gyuriis barna -tinoru 5 oldal. Barnahatu kekhusu var:ganya . l - .Erdesnyelti. A ru. kir. Erdei fenyvesekben. varganya (Boletus cavipes) 2 oldal. II. esetleg zoldes arnyalatu. Ieheres husu.Epeizti tinoru 3 oldal.lllatos tinoru 4 oldal. E16bbihez hasonlo. Fenyves videken talalhato.

Sarga t6kegomba .geu hasonlo ozliib gombak kozott tobb sulyosan mergezo faj is van.Torekeny gaiambica 23 oldal. Nagy rizike . Majusi vagy lovisaljagomba . Borsztnu galarnbica . Russula veternosa . Szoros teje16 . ..Sargas-zold pereszker 28 oldal.Fak6 ke.Pirufo 6zlftbgomba 14 oldal.6ver gorn ba _ 6rl<1:s g.'f Amanita phalloides Vat." . oldal. Tricboloma nudum Lila pereszker 28 oldal. Trlcholoma vaccinurn . Tricholoma ustale .S<.Feketell6 galambica 24 oldal.ca .z1ftbgomba 12. K.Emelyg6s pereszker 28 nidal. FUsWs toll~ser gomba . mert a kistermetii.Szentgyorgy peressker (Trrcholema Georgii) 30 oldal.Btldos pereszker 31 oldal.Csipkes 5. i.Valtozekony t61csergomba 34 oldal. SziIfagomba = Szilfa laskagornca (Pleurotus ulrnarius) 21 oldal.>yurfis pereszker 16 oldal. Bundas tejelo .Rozsapiros galambica Pereszke . Csapatos pereszke ~ Csoportos barna pereszker 28 oldal. Kensarga pereszke . Fak6 6zlab~omba . Fekete gaiambica .Mezszinli gyurUs tolcsergomba 16 oldal.Lilas tejel6gomba 19 oldal.. Pupos WIeser gomba .. .Kt\JchAtIl galambiea 24 oldal. Trlcholoma metaleucum Hosszu pereszker 28 oldal. Sztirke ozlabgomba . Lactaria.iirke pereszker 28 oldal. Pupos reje16 ~ R6t tejeH'igomba 19 oldal. Febertejii rizike . . Fehernyaku pereszke . Teli gomba .FeliggyUriis pereszker 31 oldal. Lactarla ligniota . . ' Lactaria necator .. Kover 6zlabgomba .Pelyhes keserugomba 19 oldal.(u pereszke .Voros galambiea 26 oldal. Tarka keserugomba ~ Voros pettyes kesertrgomba 19 oldal. olda!.Vor6stejii rizike 18 olda!.~ Barnas voros galambica 24 oldal. . .li I~ • Hamuszurke pereszke - Duzzadtszaru pereszker 29 oldal.Csipos feller pereszker 31. 13 oIda!.N arancsszin il Dves pereszker 17 oldal.: Zold tolcsergomba .OyongY5s kesertigernba 19 oldal.nyergamba20 oldal. Kis kovergornba . . Filzold galambica . N arancsszin U kover gomba .SargAstejw. lbolyaszlnu galamb. Orias kovergomba . egymaslioz .Sziirkille keserugoreba 21 cldal.Enyhe tejelogomba 18 oldal. ZOldha.Selymes 6zlabgomba 14 cldal.Barna tolcsergornba 34 oldal. '. Laktaria pyrogala .Pereszker. .Foltos tonkU gyiirtis pereszker 1"6 oldal.Tell fill5ke gomba 33 oldal. Apr6 plroshatu galambica . oldal.Ketszergyurus tolcsergornba 16 oldal. vieta .Siorgomba 19 oldal.Elszeuesedo pereszker 31 oldal. . Keserii feher pereszke .Sirnahatu zold galambica 22 otdal. Sargabelu piros galambiea .~ '. FOldi pereszke .Orias tolcsergornba R6kaszinti tolcsergombq. . i3 o!dal. Festa galambica .. keserugomba 19 oldal. Narancshatn legyUl6 ga16ca (Amanita Eliae) 13 oldal. Barna pereszke -Sargalemezu pereszker 31. Sarga keserugomba .Piros galarnbica 22 oldal. Koz5nseges ftilake gomba 32 oldal. 'Szurkeshatu tolcsergomba ~ Sziirke tolcsergornba 34 oldal.Dves tejel6 gomba 18 aldal. Laklaria blennia . Sertes pereszke .Satet keseru gcrnba (Lactaria turpis) 21 oldal..Anizsszagu vagy ztild tolcsergomba 34 oldal.' Amanita citrina Az "Apro 6zhibgomba" szedeset veszelyesnek tartja. Illatos tejelo . Amanita regalisAmanita muscarfa var .Szakalas pereszker Fliloke gomba -. Pelyhes tejel6 .Zoldes kesertigomba 21 oldal.

. ---_ . ' II:1II 1 __ Az "Erdelyreszi Hangya' gyiimolcsgyiijtesi akci6ja soran 2. ---..-Onis "Honour likort h9rien..500 szekely csalad 10.... _' -. ---- ... __ . f1l01 IOhl el ne lerlon! .000 csaladtaggal 500_000 Pengo keresethez [utott l -- Blinden o81emenD 'Ug..UhUngu: HOrus liMor elsorangu! .

.K. BENCZE IMRE konyvnyomdaja Szekelyudval:hely.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful