-,

\

"'----~-----'-------_____:::_____~~--

~-~---~----~.

~""I"""I"""""I"""I""

Minden erdei gyiimolcsot
szamocat,
maluat,

aionyat,
csipkebogyot, szedret,

gombat,
,

berkenyet

korlatlan mennyisegben, keszpenz Iizetes elleneben vesznek at az

"Erdelyreszi Hangya"
gyiimolcsgyiijto allomasai,
Az atveteli arak minden gyiijtoallomason k5zhirre vannak teve es ki vannak fiiggesztve!
_ ..... 5 _ ~ ..

-

--

~'i

,

,

.

'Kivol1atO!l

masolat.

Orsz. M. tar. Chemiai li..t~zet' es KOzp. V~gykiserleti Allomas Budapest" II. Keleti Kiroly-utca ,24.

"

~

TARGY!

Gornbaismerteto

konyv,

IYlELI,EKLET: 1 drb, kezirat.
, .•../::tl.
t.~

551 Jig.11942. sz.
,

~

,;~~.

'

'" .
~

I

I

M., kir. Foldmivelesiigyi MiniszteriuDl·' ..: 1. ErdeJyi IGren~'eltse1lenek r . ,. ;,_ . Kolozsvar.
.~ I ,

"Ehet6 es drtekesitheto. gombdk ismertetese" cimii konyver61 szqkve.letrt&nyunket az alabbiahban kozOljiik. ' Az elhanyagolt uadoniermii gombdk 'erte!kesitesenek lis fogyasztdsanak iohozasa a mosiani nehez elelmiszer elldtds ideieben hazaf,ias kotelesseg. A legteljeseb'b meriekben p6.doljuk es felkaroiandouab: javasoljuk ezeri a szoba« leva kiadmany haihatos famogatdsat; meri hiuaioa van a kiizvelemeny erdekl6desene.k telkeltesevel es ez ismereteh terjeszieseue! p6tolhaiatIan szolg61atot lenni a magyar erdo- es mez15gazdasdgi termelesneh. Budapest, 1942. iunius h6 8-an. ( ~.",. ,'" ,
I

Bomber GyuZa.1'lY., rendorfettigyel6

,

-

.'

...

RENCZER BELA s. k, kir. kiserletilgyi f6igazgaf6.
- ;'

I

Pupos teje15 . 20.iota caperasa). Mezei csiper-ke {Psa. . -.Jy.) 21. 23. Ma...(Lepiuia procera). .m fmbricarum) . Szoros tejelo .. . -0.Ko. o. Apro pkoshatu' gaJ'amhica .fngomba va. 9.t8.Rot tejel6 gomba (Lactarius rufus). ". Szurkeshatu . 10.. . .6'ka gomba {Canthare1\us cibanus).iol'lseges tinoru 'Vagy varganya (Boletus edulis). :. -. _ 5..lli6ta ar'vensis).i \ '. '1.~ . . 4. Biborszinf galamblca (Russula dr. tolcsergomba (Clrtocybe nebularis). . "R. gornba . 30. 2. (Piros szammal.letus Satatll~s) . Sertestdfla (Scleroderma vulgare).ttoZ'ekcmy f-GKegomba (phollota matabifis).imeltl -Cooke). Laskagomba (Pleurotua ostreatus).j.~ .ifa muscaria).' 26... .jusi v. tukegomba (BboJ.: - . 17. 13. P()'ieteg gmnba (Lycoperdon gemmatuat). Nagy Qzlabgornba. ' / I '~. Va. '. Uri. 11. \ . Nagy rlzike .Szentgyorgy pereszker 0riich01op~a Geotgii). Hanytat6 galambica (Russula emelica). 13. BorSGS v. r 7.Vtirostejli rizike (Lactarius sanguifluus). 22..argtu. . \ 24. Nagy sarga korallgornba (Ramada Ilava).~. r . 19. " . 35.isa+ja gomba _. . !' . 32.ltcsont . 3.. PAr~hc galoca (Am'aili'ta pantherina). A gomba mindenfele Iormaban elkeszitve igen taplalo..] L Sat.· .. Sotet keserugomba (Lactarius turpis . Fako zsemlyegomba (Polyporus ovinus). . BleiaiJ. • '<. . Kaposzta gomba (Sparassis crispa) Ki6zcrnseges kacsmagomba (Morchella esculenta). "14.. ~ . Citromszinti gal !iIca (Amanita phaHoides var..i'l0··~a16oa {Amafl.) 6. 8. fragilis). Ranees .csigagmn'ba (Limacil!lm eburneum).. Pettyes gynIwsga16ca (Anralli'ta Mappa). Ehetd gomblik: \ .: "7ert terjessziik annak gyiijteset es fogyasztasat .Szdrgomba (Lactarius torminosus). 27. .yilkos galoca (Amanita phalliod'es). ' Szarvasgomba (Tuber brurnale).Lactarla necato. Wv. Merges gombak.. 29.. 25. . Legyi.a BO)"S0Stinoru (Boletus piperatus). . Csaszargornba (Amanita caesarea'. Az Erdelyreszi Hangya gondoskodik a begyiijtott gornba hygienikus Ieldolgozasarol. Zolden pettyezett vagyvarasl'latu ~ij:ld galambioa (R~lssula virescens Sch. Cserepes gereben gomba (Hynrm.-. 34. 31. - l> ' . 16. . .-. 28.gy b<fba¥firganya (Bo.5.'for«¥kiel'lYgalarubica (Russula 12. K?zonseges papsapka gomba (Helvella esculenta).

.

G alambi caknal : . Pereszke (Trlcholorna) fajoknal "pereszke" helyett "pereszker" irand6. Galocaknal: Huses tinoru . Tonk: barnas-cseresznyepiros arnyalattal . soraban "de~ sz6 utan "feMr vagy" szavak beszurandok. soraban zold sz6 utan "vagy' bamas-olajsarga".. sait6hibak': . gyiiriis .Lactarius" s az "a"-val vegz6do szavak vegz6dese "us"-ra [avitando. oldal 2. Borsos varganya. felrepedt helyeken cseresznyeszinu folttal . Feher ozlabgomba: Tonk. 4.zl<ibgomba: Tonk: gyurtls . Tonk: vilagos barnas-sarga.. Boletus chrisentereon : kalap sotetebb zoldes-barna. . Gyilkos gal6ca: a 13. Aki csipkhogy6tgyiijtf hazaiias kotelesseget telfesit 1 .Russala' h elyett "Russu la" irando. Vargfmya Iajoknal : 4. 2. 010a1 2. Kover 6. 3. 7. A ~ Ozlabf'ajoknal : 2.. Csovek : sotet rozsdavorosek. Tejelo fajoknal : a latin neveknel "Lactaria" helyett :. Peryes gyilkosga16ca: 13.Ertelemzavar6 .

. ERTEKE81THETOGOMBAK .. Mzpontja..'...~ .'If'~~~~~. .. ~ ~ Biinas konnyelmiiseg embertarsainkkal szemben az eh.. .~~~~~' i ~ Kiad6: Erdelyresz] Hangya SZOvetkezetek marosvasarhelyl Kiadasert fele16s: DOBOLYJ AKOS. I. : Minden jog Ienntartva I A" 3 pengo..:C--"'''!!!!I'~~~~. Nyom"rt" K. I ~ ~. . Megrendelh'et6 szeraenel 5'''''yb"".etogombak es magunkkal ~ ~•• ~ gyiijfeset eihanyagolni ! 1 ."'" ~•• > . 1 ~ :.~~~~~~ '~ .' Ii ~. ~'.~ ~ ~. BENCZE !MRE kony'myom""j~ S""e~'Ud.~ .... It I~ EHETO. BOMHER GYULA ~. :j .:1k.-fa.- I~ ."he'y ..es r ..!"...• '~L.

2

Cs&ves gomblik.

Varganya (Boletus)
A gomba kalapjanak alsiJre<:.zen szamos apro lefeh!

Erb~kes ehetogombak
1. Uri gomba. (B. edulis] 87.. 30 cm.-ig, m.: 20 em .-ig-. (Fehertinor1!, vastagszaru gomba, arganya, Ieherhusu Iinoru, cepe, Iehercepe, kozaktinoru. hi rib i-

Eheto j& ~ombak
nya. IB. Iuridus]. Sz. 5,-20 em. M. 6 10 cm. Kolat»: sc)1elbarna. Csoue.k vdrosek, Tonk: v or,O$. Husa . le\'egonazonnal es mindeniitt elenk keksziniire valtozik.

1. Barnahatu

keIthusu

vaTga~

vastag, egynemuen barna. Fiatalon halv anyan Ieheres, sztirkesbarnas. Csooel«: Ieherek, kesdbb sargas arnyalatuak, lito bb saraaszoldek. Tonk: igen vastag, Ieheres. halvanyfako Ieher rece zetie I, mel) el is li.inbetik. G},iirii: nines. Husa : Ieher, kesdbb etleg piszkos rozsaszin [I. Talalhato: Fenyves videken, g'yepes helyeken Hhnegesen, juniustol oktob rig, 2. Vekony urigomba.lB. reticulatus Sch.]Sz.. 5em. EJ6zoh6z hasonlo, csak a tonk veko-

gomba ..) Kolop : boltos, domboru.

Talalhatc : lomb=es lenyfierddkben iuliustol szepternberig. 2. Barna v:arganya. lB. badius). Sz. 5 12 em. J\1. 6·-1 em. Ka/ap: barna. C.<;ovek: zoldesek, Tonk, vek nyabb, kalapnal 'a· larrrive] vilagosabb barna. Husa . Ieher, itt-ott halvanykekes meg rozsas szinekben jatszik, Talalhal6: n ,8.rtol keso oszig tolg'-es kben. 3. Urest.onkii varganya., lB. eapi" ). Kolop . barnes szinir. Kisebb termetii, csih ei szennyes zoldesek. Pelyhes rn (iruje feher.

Lelorrazas utan eheto,

nyabb,

Talalhato erdei retel en Ili es moha k6zt juniustol oktoberig.
em.

3. Boletus aereus, Sz.: 5-10 1\1. S cm.ig. Kolap : 18.(a sOletbama. Csollek: sarjlak.

aug.- =oktoberig.

Tonk: sarga. finoman reces .. Gviirii: nines .. Husa : revegon hamar sargul, Tslalbeto: vilagos erd6kben,
4. Kir:atyvar!!anya.

4. Boletus Chrysentereon. Sz. 3-7 em. :\t 6 cm.-~. . Kalap: sobHebb zolde , felrepedt . h.el~encseresznre rinii Iolttal Oasze-vissza repedezo. Tonk: cseresznyepiros arnyalattal. Csovek: sargas-zoldesek.
T aJalhat6: arnyas iuliustol okt6berig. fenyvesekben

agytermetii. Sz, gomba

'(8. Tegiu

J.

=

Kalap: feheres, szele citromsarga

5. Boletus

CoJ1initus.

kalapjariak

szetessege, M.

-=

gomba magassaga,

iaiok·..
forditott csovecske van s ezeken fejl6dik a sporapor, Nel1l.

metges rosszizu. gombak [B. felleus].

I

·
termetre

Merges gombak

az Urigombahoz. Kalap : vilagos-barnas. Csooet«, Idosebb korban rozsasziniiek. Tonk: halvany zoldessarga, s . aranyiag durva, sotet erezetii. Husa . epeszeruen keseru. T alalhate : fenyvesekben, nyirIcabb erd6'ben, mint gyepen, gamba.val keverve is.

Hesonlit

·1..Epeizii varganya.

L Satangomba vagy babavarganya. (B. Satanas]. Uri gomhalroz, Kolar: hata fak6. Ceooel«, lyukacsai feltiino ptrosak. Tonk: feHiin6 piros szinii . Husa: sarga, levegon kekes szint iatszo, megszaradva is sarga: Igen merges. 2. Boletus pachypus.
hasonlo.

kosabb helyen, nyirkos idoben, inuri-

2.. Boletus Cyanescens, Az egesz gomba Ieheres-halvany sarga. szalrnaszinti, molyhos feluletii s husa kek szint valt. Gyanus,

Kalon, halvanv sztirkes-barna.
Husa: megkeknl. Keseru,

Kisebb.

Cscuoh : sargak Tonk: also reszen sQtet-v6ros.

3. Boletus Amarus. Elobbihez hason16. Kescru. 4.. Pikkelyes varganya, [B, Stocilaccus], Kolap : Ieketes, pikkelyezett. Husa : piros as-feher, Ieketesre

pinus). Kalap : hata sargas. Csovek: narancsszintiek. Tonk: felsa reszen voros. Husa: kek szint yah. Savanykas,

3, Farkas gomba. (Boletus Lu-

valtozik. Rossz izii,

-

.

4. Feher varganya, [B. aloidus), Minden raszeben feher. Rusa le. vegan itt-ott kek szint valt. Gyanus,

Satan

gomba,

Barrrahatu, kekhusu

varganya,

t

••.

,~---___..,~~-.-.

4
... (Bol.-lus)

Ertekes ehetfi gombak Kalap: ulelro7.sa, re zn) , yagy karrninszinu. sOL'ek: cilrom, tojas \'ag aranyargak, I It san keke -zold s szint valtanal . Tiinh : iLrom, t ja' vag IlT::lI1Yill'ga, sotet ebb sarga, es tl g roz '<tszinii finom recezettel, Gyiirii: nines. Husa : bah anysarga, itt- II gy ngeu m gkekDl, a tonk also r 'sz' n ki folt kban gyengen csere zn) eszint vall. kalap husa va ta~abb, mint a v resz, T nkabb '\ anvkas. n m csipds, kell rnes ul6i/(i. Talalhalo : ol~r-. bukk- e n) irarIagombal. [B, caber]. Z.: ) 12 ern. c\\.: 16 crrr-ig. a/ap: domboru, bIts, ziirke -barna, I k les, vorheuy s-barna ziirkes. Idos korban i~en puha, nedves idoben kifacsarhatoan viz s, 1 es arnvalatuak, konny n levalnak. Tonk: f U le vel onyodo, feher, erd , rd sen kiemelk d" r'. 'Z k nyornasra, \ a~r oregekneJ magukt61 i . r b..'l· s szint kapnak. Husa . nv masra es f6ze k r Iekete zinl kap. Gviirii : runes. Tcilalhato: rdos videken, b krokban. nyirlak komi iun.-n \ -ig.

eto j6 gombak
CsON!": &irga. ak. Tonk: Ieher . -sargas, pir s f 1tokkal \ ag) pikk lyekk 1.

em,

Castaneu J.

6. Gesztenye
'7..

5-)

zinii Tinoru, ( . em. 1. 5-7

ben juliustol

Ka/ap: g'sz'l.n -eszimi. Csooeh : f I 'J' k va~ feh' r Tonk: barna, ureges, Talalhal : Yila~ ,kevert rdokoktoberig,

rdokb n, m<ij.-szepl-ig. 5. Erd snyelfi varganya. (

ge en iuliustol

I. Borso varganya, {B. piperatusl. Sz. 3- 6 cm. \\. _-5 cm.-ig. Kalap: barna , tijn~keny. Tonk: ,j(oi , Husa: sarga, n 'on CSlpO 17U, T alalhato : f n} ve kben tOm.7.

pt mb rig.

Csove/?:

Ieherek, kesobb sZLir-

len sokszor bib r zinii. Csovek: sargilk, maid zoldesel . Tonk: vasta~, rozsdaszinii. Husa . sar.~a1;, zuldesszint valt. 9. Piro varganya.[B. purpurcu I Kini1 '\'ar, all} ahoz has n16, d minden r :sze pir . fern ke rii,

. Boletu ira rans Vitt. akm . . at· t zllide -sziirke.

8:1'-

guya.
l\\.:

6. R6kaszinii

szinii. F lbore a huson tul ·r. CSDU k: f herek, 1 e obb zurkesek, Tonk: f her, erdes ki m lk desek hamar In gfeketednek.
1f<>lyllllDJA !Hk old~Dn.)

-16 em. 1 alap: vorhenye

lB. rufus). z.: -16
barna,

erdesnyelii varm.
r . ka-

Urigomba,

. ganer .arga vagy fo16tt barna pontokkal tarkitva. Kalap: hata s~rga.: 15 cm. heres.. 5~12 Ma. .- em. esetleg sotetebb mely kesobb le~alik s a tonkon vagy barnas arnyalattal Nedves . Tonk: sarga.~e ~ . . kozepen neha kiss€.. . Talalhato . 1~n :. ' . [B. 4~8 resze kozt hartva van kiieszitve. .kkel osszeno~t reszen sotetibo-. Sargagytirlis varganya. Szerncsesnyelfi varganya. [B. -ig.. csoppek szivarognak h.:sovek: "s~rgak. ''T'' k -" .-vihigossargak. Nedves idoben sikamlos. sze~cse~keL ~ontokkal. alu] bamas savokkal. Ielbore kisse szegelyes. M.Ertekes eheto gom-ba:k '. trh~kes ehet-o g01. M. nyalkas. Iyas-fekete szegellvel. . 1 'k '. felh6re a huson tul er s csipkezett. vegiH fekete szinure valtozik.mohok kozott keso 6szig. cmKalap: sarga. nyiriak ko~ zeleben. fiat~loknEt1 vizcbl. jUll. > Farkasgomba . kensargak. I 1 8.a fi-ik cldalou] " . t61-no:vembetig. szegletesek. r 7. 5~10 em. Barna gyuriis varganya.novemberia.C.~ nov.. ..ik o!J.rozsdas _narancs-sarga.. barna savoktoi tarka.-ig.e~? sotetebb piszkos-zoldesbarnak. kesobb . -Fiatal koraban a kalap es a tonk' fels6 luteus] em. kisse barnas arnyalatu. nyarfak. Csoveh: nyilasai egyenlotIenek. szor piszkos-sotetzold.j (Fol.oL. utobb soTonk.gallerja kiviil-beliil vilagossar~a. H~sa: -'h~lv~nysarga.: 10 cm. Hzrsc : minden tilt 'ken-sarga. 1genpuha . :~amara~: A }1arty~ . Nyartol Husa: tomor. levegon elO~ ----~----------------~---T alalhato : fi~tal fenyvesekben. vagy okkerszimi." 9. Talalhato : Ierryvesekben. Talalhato : Ienyvesekben iuniusSzinet nem valtoztatia.. . erdei reteken j un. ioimaja~aIl visz.r.idobcn zsiros-nyirkos-nyalkas." .- ':1. minden erdoben.' halvanysarga. Mnyes. utana viola. kesobb okker-sargak. legalul fe~ tetbarnas. harty-aja" 11letve . Sz.llhak _ "_ .I Iii es . .vtala. sar~a. . kisse tonkrefu {6k. pupos.flavus] Sz. . r {folylatasa S. (B I) S M granu atus Z. s. Husa: 1eMr es vilagos-kensarga.igomba.ro'/1(.jQn. l~sZien !latalon le~'eres.g)1uru v~gy galle. f 1" 'Csovelt:.-ig. feher. ve ?ny...~ehe~" . 3~10 " Kalap: barna.

hailithato. barnas-sarga. tonkrefutok es tonkhoz nottek. em. Tehen varganya. ~ Tbnk: halvanybarnas. szogletesek.sekben .1 r= . husrol konnyen levalok.. Homoki. leveg5n fu t6- es 11. nemezes.tol . puha.: 5--'-10.sz6g1etE. utobb piszkos-zoldek.varganya.'. kisse csipos junius' sargas- feher. pelyhes pettyel . Ka[ap: sargas vagy vilagos bar- . tarkitva. kesobb arnyalatuak. vekonyak.· }agosan kekes.sek. Ettekes eheto gomhak J_' _. fekete sima feny6k alatt. subtomentosus) 5z. (13. Talalhato : fenyve. ..: 3-7' em. M. melyeket az eso lemos. (R bovinus] Sz.: 10 cm.: 10 cm-ig.novembeng.' 12. illatos. . Edekes ehelo gomhak . HUSQ: olaizold Csovek: szagu. (B. Kaiap: barnas-sargas. kisse tonkre- 10. Csooel«: piszkos-rozsdaszintiek. kesobb sotetes. Nemezeshatu varganya. barnas-sargak. enyhe izu.: 8-10 em. vagy zoldes arnyaletuak. aug-riov-rg. Husa: Ieheres. M. Kalap : sotet olaibamas vagy piszkos sotetea-sarga. Talalhato : leginkabb erdei.gyengen gyum6lcsizu. esetleg ko[Folvtatase 1·ik oldaJoll. nas sok sotetes. levegon rozsas vagy barnas szinre valtozik. Tonk: barnas-sarga. Tonk: hoszu.-ig. husa tonkbe tolcseralakuan atmeno. futok. variegatus) Sz. Csooeh: -citromsargak. Nagyon leves. felbOr neha sokfele repedezo.

gombak Ian nyaron "leg idoben. Gyuitsed az erdon. maf!gant es vasat." •• .. vozott. kent. phosphort. -'. M..: feheres-sargas. ! A gombakonzerv nemcsakinyenc lag ielentekeny taplalek. elenk pirosan sa- Barna gytirUs varganya Az inseges napok kenyere. . . 12-20 em.go~1:>a. pelyhes.. .es Ienyderdok'. csemege. husos. 13.t L '. hanem . " t6lgyfagomba). -i:l joletnek hiszere.. Kalap Barnas-pirosae.. . Husa. Tonk: kalsppal osszenove.gomba:t. kisse ke~ kes-zoldre valtozik. aron eladhatod 1 A gombakonzervek . ' h~ver6. Talalhato : f61eg tolgy. magnesiufllot..". k-esQbb sotetsziirkesek. a: ~ombak6nzerv. aluminiumot. A gombakonzervek gyartasahoz felhasznalt gornbafaitak lartalmaz-. neha .. bukkfak toveben vagy -olda- Husa: puha._. Majgom. majhoz vagy okornvelvhez hasonlithato.juliust61 'novemberig. nak : klort. Csooel«. lithiumot. . Talalhato : Lomb. . mezon gazdatlanul r".. A "HANGYA" 'Kollzerviizemeiben megorzi teJjes taperteket! GO tartosltot. puha.ba !O.tapertekben szinte versenyeznek " a hussal. -."_ ben . nedves me- rove sarga. natriumot. es 6sszel. Ertekes eheto . vekony... alig ktilonboztetheto meg.lajo"'. mert j6 . _ . 12-20 em. Ertekes eheto !!ombak zepen -pirosas. kaliumot.es cserfak. -" -. sargik..k6rnyeh. cilicinmot. (Fistultna hepatica) Sz.kozgazdasagi.

Barnahatu zseml:yegomba" (p.: ken. pikkelyes.] Szabalytalan tomegben..e Vt!tives gombak. 2-~ mi.1 . (ll'o l'y letasa 9·ik 01delon . (P. Tuberaster) . bihez hasonlc. folden. T alalbato homokos fen) -vesekbec Talalhato Ienyvesekben osszel. leucomelasl. augusztust61 Talalbato mohas fenyvesekben. ovinus]. torekeny..gomba. Husa: feher. korhado £. Kisebb. ramosis2.. Husa: [eher. 3-5 cm. apre pikkelyekkel. (P. 4. kes6bb dtrommolybos. RakoH gomba. rozsas v. 4-12 em. Fel3. Sz. 3. oonflueus). Kalap: feheres vag)' szurkesfako. maid sargasak kon is lefut6k. Talalhato Iomberdokbeues kertekberi a iegkiil6nboz6bb fakon maiusto] novemberiz. Polyporus Brumalis. feherek. hosszuak.-c-szeptemberben.· feheresek. Talalhato korhado f<in. 12 cra-ig. Bokrosgomba. Sziirke zsemlyegomba. M. szeptem berig. Sz. 2. gesztenyeszinu.-ig. a vegagakone. Ioldon aug. E16b- S.sziirkes "ag)' barnas-sziirkes. Olasz. Huso : Kellemes izii es illatu. szaraz.. Csou!!k . Sz. Sarga zsemlyegomba. lehuzando. Fak6 zsemlyegomba. Egyebkent. selymesen pikkelyes. tetek. mint a lap van.. Talalbat6 erd6kben. (P. ti:irekeny. 1. jis "agy -vorhenyes-sarga ~oroba. finomak. reus Fr. sulphu. Kalap. Kalap .gy~egy barnas kasarga-s-barna. pirosas szint valt. Tonk : Ieher.in novo husos. F eheres tOnkrol sokfele agaz6 _s Kalap : hata zsemlye. Ertekesehetti gombak Polyporus Eheto i6 gombak 1. sziniiek.: Barna. Sargis.: feheresek.. tonCsouek. Etkezes elott igyek egy poharka "K 0' r u s"-t. 2-4 em. Tonk: sargasbarna . tavassza] es osszel. simus]. bore keserii. fak6 zsemlyegomba . io. Talalhat« rothado ven fakon. M. 14 cm. (P. (P. szarazon so.. Sarga husgomba. torekeny. [P. repedezd Ielborrel. tom or.. ~ CsolJek. molyhos. pes caprae]. " sima.-lg. Sz.

Elobbihez hasonl6. Bokros gomba. . Husa . .: puha. kif6tt level hasznaliak. Egy kalap sz. ugy lehet hasznalni. [himarsav. Rakott gombahoz hasonlit. Orias gelyvagomba. kemeny. cristatus Pers. Sziirke rakott gomba. hason16. Kalap: F e-i meter szelesseget is eler. anizs. Talalhato lombfakon. (P. I' . fokhagyma. faJo"k' . Egy_ kalap sz.k . zoldes-barna f tao vekony. . . des szaraz. celjabol lugban f6zik. NEMERE sosborszes~· " . fak6.ndig . menta. ' Talalhato lomblak toven. intybaceus]. citromsav. zsirokat.. /. ha- vagy zoldes-sarga.esben. Talalhato bukk. 6-20 em. Talalhato tolg). borostvankosav.. Gelyvagomba. alraasav. . Tonkje vastag. 1 rn. Nem merges. sztirkesszinti. 'legalul sotet barnas. kemeny. karelyosak. nemezes. \ elagazo s tobb nagy kalapban veg. tarkazva. nyar eleien. . rig. gi. . zodik. sargas-barnak. liszt-illaf . 15 em. (P. Husa: fiatalon eheto. zsirsav}. Nero merges rosszizii gomba.) Kalap: olajszinu. Dictamnus. [P. burgonya. festoanyagokat. Sz. (Polyporus fa7. 9 .glykogelltl mannitot gokat. 3-12 em. Kalapjai feloldalt al16k. [novenyi cukorl. Elobbihez. frondosus). squamosusl. Taplogombak. Fan teremnek s taplokeszites ganteusl. A gombakonzervek tartalmaznak : celluloset. kesobb z61Tonk: fak6. repedez6 felborii.jok]. de nem iioizu.' 9. 8. illatos olaiokat (ibolya. ben.en killeJ{ . aug. szivos.szeptemberig. (P. barna pikkelyekkel molyhos. Vastagok. szerves-savakat.~ti.'1. A gornbakonzervet . l\1i 11 d en in t Husa: kemeny. idos kor. 2. tejsav. feherjes anyagokat magas szazalekban.es feny6etd6kban szivos. kagylo alaku.oktoberig.. Eheto jo gombak 6. fake szinti.vecetsav. nagysagot is eler. Zoldes zsemlyegomba. gyantas anya-. kemenyhusu. . Wldon aug. rovid tonku. (P. Fiatal peldanyok l\liud. mint a friss gombat. Ieheres.

' Galler. vagy tobb karelyra szakado Magassaga: 8-20 em. Min. " ~> benrozsas-sargas piros<l_. vagy ~6teteb· a. gombak Kalap : eienk piros. 20 om. k Tonk e . Lemezes-gombak . Eheto jo gOinbak . galOca.' 1 ' 1. I Pers. nehany szeles Ieher Ioszlannyal. . Felbore mindig lehuzand6.r . egeszen -a harmat lehul1"as::lig. also Ertekes eh~to. juliustol oktoberig.ue..tszll. egyenes.nya~at.Orias-galoca. Jeheres-szurkes erdes foltokkal. Csaszargomba.x. 8-16 em. Iellele allo. .. .tgas arnyalatu. Nagytermeti1. Talalhato . gyakran csak narancs szinii. . Lemezek ) TonI? sa. 1'5-3 em.. Ga16ca (Amanita) A kalap aljan lernezek vannak s ezelcnek .~.. (A. szeles a kalap. erdcs helyeken. tavasz- ' A gombat a harmat Ielszikkadasa utan szediuk.la1hat6 nedves nyaron. ceasarea] Letnezeh '1' k ' . 3. (A. ... (A vagi- Kalap: sziirke vagy barna neha feher foszlanyokkal tarkitva. Sz. solitaria B-) . -Husa " ' . M. " Gyiitiitlcn galoca. exd6kben.. "barna TOlJl~ GaUer 1 r~zsas-sargas I pirosas vagy Husa: feher.: . 1.1 Talalhato Csaszargorn ba. ' 2..besc8!ls . .den mas resze Ieher. _ TalMhat6 Boz6tokbftn. mag~s ketfele hasado. bllkk. tol oszig. . itmerojii tonkjeri 15-20 em.. .. T a. nata).)Pir?s16 l1agysagu.s vagy rez-szinii. nl..ug. mint a toias sargaia Hiioelvbnroh : vastag t6ven tobb C111. ... T ekintelyes . haiszalgyokereit Kirneld a gornba foldben [rnyceliumat] l leva kulon szedd l A gombat fajok szerint killon- be.n sar~<.' rez-szmu. ! \ • Kalap: halvanyan arnyalatu. fenyvesekben. hogy j6vore is szedhess I \ ' A veletlenul kitepett gomoagy6keret lmyceliumotl fOlddel takard • '.(A. Letnezeh: 'feher~l(.. . halvanysarga IoszIanyokkal.. es tolgyes videken. Husa : Ieher. Kalap: barna..' . itt-ott tobbe-kevesbbe megpirosodo. Csak aIiatal peldanyok iok.

feher. Kalap : skarlat.eui. fen. szelen fejlMik ki a sp(Jrapor. ugy) hogy parszerii h6feher Ioszlanyokkal tarducberre emlekeztet. a_ gyliru Ieletti . alulr ho. feher fosz.E16bbi1ez lev& love .gumeszertien dagadt. vastag pikIre)ylanyokt61 tarkazva." . rosszizii gombiik Sz.asQ." fe!b6i· ienyuz. cinober.' Lemezeh Lemezeh : sugarasan ielrendezett.apro. Neill merges.kazva. hamar Ielfele Gyiirii '. phallojdes). Altar napf. tol oszig. A "Nemere. M" 8-20 !. Amanita EHae. kiss€! megfakulnak. pikkelyekre szakad szet. Parduogaloca. Csaka eseten chela.~ tenziv . ttiz-voKolap :. Gyilkosgal6ca.. " \ I -_ fajok.fei.g jo I .sargasziniiek. muscaria] em.: .'yves videken.elenk piros. (A. nehahalvanysarga?. tiszta barna. magas. vagy Galler! . lettebb peldanyokon csak apro pik. . Ki5zeptermetii.. Tonk . . szargombanal . . vekonyabb.'. Foldben ' 2.i. kif16- 2. 8-25 em. resze neha halv<fuysarg:<is. Kalap ~ felgo1l1b vagy harang. .feher.. Huvely-bawk': leher s szarntalan . TalalhaM nosen nyiriak alatt tornegesen. Gyilkos _gaI6ca. 'I _ h6feher.'. Iegfelj ebb .ros. csaTalalhato rerryves videken nyar-. mint a.i miud. haj16 karimaval. Legyalo ga16ca.' (A. de sohasem inHusa . _ hasonlo. t. vekony lernezek ' h6feherek. ve- \ . Tonh . . vegig kelyt talalunk . (A. pantherina] 1.'.

repedesan voroses arnyalattal. ~. DJan lift) Ertekes . Ujabb hiss vizben fel 6ra hosszat f6zziik s utana kiss vizben ujb61 rnegmossnk s kendo k. D'zhih [Lepiota] .tazott.0. arnyalatu pikkelyekkeL . zumatu . utolcl·he-ietlcn. Gum6s. M. vagy ma. megrontja.pikkelyes. idosebb koraban piszkoszakad s kozottuk Iakobb .-ig.Sz.. . konnyen lehamlo. Nagyodabgomba . durva. procera].-ig. sctetbama.gombakonzervei hasznalsz. A kinyilt kalap neha . ferge-s. hidefJ ntou eloaJlitoH. kello kozepen kiernelkedo pupja . huvelyburok nines. . Fako Qzlabgomha. a.. 50 cm.. A io gomba koze kevert mergesgomba az egesz szedett keszletet ". Ezutan sok vizben j61 kimossuk.• I . Hatan sziirkes. 1. M.mbak A gombakonzerv megtaJ!tja agornba EhetO j6 gombak lzet es zamatjat.12 GaMeR . A ketes vagy gyanus gombat darabokra vagdaliuk 5egy kilogramhoz 5-6 kanal eros borecetet vagy 5-6 kanal sot vesziink s egy liter vizet t6ltve hozza par ora hesszat aztatjuk. " Ne swdj szappanszinu Kostolta gom-bat. r6zsas.·r a. Kalap: ieheres hatu. belm is. A Iiatal meg lrosszukas. pikkelyekkel tarkitva."Hav. arrryalatuak. (L eXGO~ data).ehetO ~Q. Felb6re TOnk: Ieher. t6:rekeny.:ig. l5reg. pikkelyekke szet.(A. A Iegmergesebbgomba is elveszti ezen eliarassal mergezo hatasat s elkeszitve nyugodtan elfogyaszthat6.barna. sek lathatok. ' Kalap eS gyiirii: zsenge puha. gyengen halvaaysargas J f . (L. Nines gomhamergezes. szalonnas. peneszes. sima vagy korpasan egeszen barna.asi lY\alnasz6rpot"!? ) . 30 cm. ha . 20 CFI'I. Lemezeh . Ertekes eheto gOD!lbak '1. gombak .6zt megszikkasztiuk. toiasalaku (dobvero' Ieju]. szamos Eheto . rothadt. (Kakukgo111bal.

oz haSOl}16. s gal. Iiatalon egyik oldala z61d. aszalhatsz gombat." . regaJis Fr. magassagban . Naraucsszinii kalappal.. -vekonyak.) / . t . 3. 7.kemeny megtisztitod. szinet levegon sem valtoztatia. muscaria f. :. o de nagyobb. feher vagy sargas. kellemetlen izeszaga nines. (A. mert saiat ennivalodat s a nemzet vagyonat pusztitod I' . Tonk es husa sargas arnyalatu. Irgen merges. Citromszinti g:a16ca. Narancshatu legyoI6ga16ca. . halviiRysarga pikkellyel. ' Kalap : barna. .'. ha feIb6ret61 es .13 Mergesg'ombak giit lapos. (A. TaJalhat6 Ieginkabb fenyvesekben. desargasszinu hatat 'sotd sargaszinu Ioltok tarkitjak. . megiorditott talalaku. f6nk gumos.. masik Ieheres. hosszukasak.' sok apro. 5. . uibolteremien rnindig hagyJ 1-2 gombat. vagy. Ieheres. violaszinii savokkal. I ' .' :. alig eszrevehet6. ' Gyiirii : tonk fels6 reszen.". Ielszeleteled es -szetteregetve napen megszaritod. (A. konnyen szetszakad6 gytirtiszerii kepzddmeay van. Barna hatat tarkito foszlanyok halvanysargak. E16bbihez hasonlo. Ieher lemezekkel es tonkkel. 6. also reszen csak nehany csipkeselu.. Amanita regalis. vagy aranysarga. vilagos z61d. A gyilko.. also resza-a foldben gum6s.. ieheres..' sp6rtr'it _. ' .I .:." " " " i' " . . '. -. hogy .koruliogia.. hartyas szabalyosan ketfele' vagy tobbfele hasadt s a tonknek a gum6 feletti reszet 1-2 em. " Nem merges rosszizti Szeptember \ !' " Iajok. fehM Ioszlanyok is lehetnek rajta. I" ~ Merges gombak 4. Parducgombahoz hasonlit.?cah. Pettyes gyi1kos lla16ca. kesobb piszkos sugar as . s jovore is szedhess 1 . '_f-!azi1~g is. elukkel lefele Tonk: hailekony. szetI. reszeit61 ( '\ f. . Wnkje halvanysarga lmint a csaszargombanal] . vastag. \ Merges gombak terem a Iegtobb gomba. formosa). Husa : szep Ieher. Sarga parduq~omba. . T6nkje:p_ itt-ott sarga savok. Hiivelyburok: a guman fel£e1e emelked6. Mappa). • N e pusztitsd oktalanul a gombat. esetleg halvany sargas-zoldesre fa'kul.citrinal. Ieherek. Lemezek: sugsrasak. (A. gombak honapban .' es okt6ber A gombateiepen szorva.. Kalapia citrom.

tata]. . torekeny. szetszakadn a. halvanvszurke haltal. vastag pikkelyek nelkul. illata nyersen egetett pen barnas. Husa: feher. ize friss edes diora Kalapja: 3-5 em. k feher. gyengen repedezo felb6rrel. horendezettek elukke] Iefele. A Ieher Qzlabl<omb. kevesbbe pikkelyes. zsengem pelyhes. (L .kozeemlekeztet. Talalhato Iuclerryoben. pudica]. parkokban. em. idosebbnel rozsaszinu arnyalattal. Szaradaskor szennyes szurkeszinii. (L. 6-14. apro barna pikkelyekkel tarkazott. (L. Sz.ihoz Tonk: magas.. fas. Husa: feher. Apr6ozlabgomba. Ielfelcallo. nyomasra megbarnul. Kover ozlabl!omha. nem pupas. codes). juniust61 oktoberig. Talalhato tragyazott fOIdeken es kertben. kevesebb pikkelyekkel. egyenes. Lemezeh : feherek. karimaia fel€: feher. oreg-en es nyomasra elfaku16 halvanybarnas arnyalatu. dioszerii.:. Tonh : tove hosszukasan dagadt hiivelybutok nines. sugarasan el2. Kalap : olyan szeles. tires. ki:izeleben. Gailerja : szaraz tapintatu. 6zlabgomba. Bus-a: ieher. Lemezele : ieherek. szaradaskor rozsas arnyalatu. jusbanes fisszel. maid t6Husa J zsaszinu. Talalhato homokos talaioa rnaSzeira7. Kalop : tiszta Ieher. tapintasu. nem hajlithato.. M. de nem pupas. nyartol keso oszig. igen hasonlo. crisvelyburok nines. Letnezei: nyomasra s'lrgasak. Feher ozlabgomba. losarice]. s6tefbarna. 12-20 em. nyomasra leveLemeze gon sill·gas. hogy szirui. szapikkelyektol tarkazva. rhanyaron.. Talalhato erdokben. Tankje . Telalhato szarazab b ti:ilgyesekhen.14 Oll!l. . M. Tboe : gumos. sotetebb vekony . vekony. lombos cserjek arnyalattal. l. inkabb eg). hii3. Husa: vekony.. torekeny. fehereslako. mint a gomba milyen magas. [L. . anelkul. . kozepen nem sotetebb. [L. nedves 2. szeles." . Hagymahoz hasonlit.· ' l 3. barna pirosas fenyves videken. f?heres. Tonk. beliil radaskor szurkesek. sima. helyerankje: gyakran kisse szurkesr61 fel es letolhat6. Sziirke Qzlabgomba.nemiien halvany. loi"') Ertekes ehetii gombak Ehetd j6 gombak calatos. szaraz tapintatu. S2. 10-18 em. 8-16 cm. tavasszal es osszel..

A gl!nnbas etelt tartogatlli.'.. Nedves helyencsomokban.. A gombit szedeskor foldes reszeitol tisztitsd lIleg. '~ I.ijt6k figyelmebe Miilden szern leszedett rnalnaval. gomba merges volt... ha 1.isrnerd meg s 6vakodj tole! .' . szites utan azonnal el kell Iogyasztanil .j szekely havasaink arcara ! Ny~Ikoo 'gQmhar61 a Ielbort szedeskor huzd Ie! A gyanus gomhat szedeskor nyersen izleld :tn. htivos helyen szetteregetve Iehet rovid A gqmbcit szedes utan azonnal hasznald fel. .eg. gomba megromlik._e_lT_~_es_. iii. ." " 15' merges rossz:i_zu_"_~_o_m __ b_a_k_. I . szaraz..• -\. 6vd a.. j<' .l_· M_. mert ett5r lesz '!erges ! fdismere. . vagy konzervald I '. A' gombaeves megbetegedeseket okozhat.nehogy "izii gomba elrontsa a jot is. '.ak~61 Ielhaszna- f:elismert' gornbat szedj ! Erdei gyilrnolcsgyi.i melegben vagy rryirkos helyen tartott . . Legyektot Merges ::-.'.A merges gombakat .. ideig J . --- Elke- A:z allott gombat elkeszites e16tt le ken..sere altalanos szabaly nines J gombak ~ . . a j6 gembaete] megromlott.'_.' . gombat. napsugarat varazsoljatok 'oda aff61di testvereink t· .1 Agyanus gombat gyokeresen elott szakertfivel. Iorrazni s levet elonteni. a. 'b _ N em _ ._g_o_m__a_k_' . a fogyaszt6ja gyenge gyomru. rossz. vagy Ielmelegiteni riem szabad. 2. 3. '\-' . a lasra a~kalmatlan kemeny reszeket va~ Ie I ~ Q. -' vedd ki s vizsgaltasd meg hasznaiat A gornbat eltartani..

i6 . sotetebb. barnas arnvalatu. I . vany es szelesebb. (A. Iakosarga. amelyet az esC konnyen lemos. molyhos. ."ergomb~.:el. ko2SCShb barnasak. Kis kovergomba. (A. szelesseget is eler. es Gyiirii : Kettos.. kozepen soteteb. Kalap: barnasabb.k. gomb-alaku. M. '. . Or. Tonk: 'vastag. szelesen domboru vagy elJaposod6.. "vanysargas. vilagos vagy sotet rnez. . itr. imperialis]. (A. Lemezes gomba. Kover gamba. sot fekete. halvanybamas vagy olaizoldes axnyalattal. melleal. . . Hogy a tinra j-6 minoseg! 'Egp prOba meg'g~ozl! I.. barnas. Sarga tCkegomba. termetu.~ I' Armflarria (A cali- Ertekes eheto' gomhak 1. tobbsoruak. . sokszor rozsas \. aranylag halvanyak. Sz.\lccgol11ba. keskenyek. kon oss?. Gyiirii'. .6 gombak gata) . toven neha s6tetehb. hal. Tullpan linta! 4.. esos idoben.. Orias ktivergomba. r6zsasarn yalatu. kemeny. 20 em.. '. 3.g. . Kalap : gfunbolyti. robusta]. fak6. halvany. szin ii. . gyiiru f6J6tt Ieheres... Kalan: vekony husu. iiatalon EheU5 .ias ko. esetleg rozsas . . elenksargas vagy Ieher. igen i61 fejlett. eheto.. Tonk. 2. halvarry pikkelyekkeL . Kisebb s 1./. caiatos. HUSQ: Ieher. Sarga ti. Ieheresek. vekony. T alalhato korhado' fan tOn- Lemezeh . lVUnt 2. barnas. t . \ Gyiirii: keskeny. Kalapia es . tOn~keny. man barsonyos vagy sima voroses. . Kozeptermetu. rozsas.b szamos apro. lefe1e kisse vekonyod6. Tonk es kalap is sekszor vi1agos~es 6tetbarmisan tarka. hatan fino- Lemezek : t6~bsoruak. alatti. 6-10 em. de nagyobb. vastag. • I amyala tuak. 6-20 ern. barna.yalattaL Talalhato Ienyves videken. sargas szinii.. kozvetlen Ielette hal- Also keskenvebb flangya marka btztositek. hegy\?s pikkellyel.

akkor aitaiat es szellozteto nyilasat hagyd nyitva! A gombat 40 CeIsiusfok 10merseklet mellett. Az »Erdelyresz: tlangya« altal _ . 60mbauuUilessei minden szedo hozzajarul a kozellatasl viszonyok javitasahoz. kisse 1eiuto feher. A gombat szedeskor kisse megt6nkkel egyliU emeld ki I I~ Az ismeretlen gombat 11. hata barnas-narancsszinu.l Kisebb. Narancsszinti <kovergomba.. Ha siH6kemenceben aszalsz gombat. N em merges rosszizii gombftk (A. ellaposod6. aurantia. sepriik kivalo mindsegi. 1. Tonk fels6 resze feher. csavarva. nem tul keskeny Iernezekke1. a mellett j elen tos mellek keresethez ju i hat. tobbi resze barnasan tarkazott.ba felboret konnyen lehuzhatod.leghuzathil aszald! A gotp.i cirok b61 kes zuln ek .fajok. Keserti izu. ha 2%-08 Iorro szodas vizbe dobod s utana azonnal hideg I \ ~ vizben Iehutod !. T ehat 'tartosak I keszitett .8 rugd fel. eros .. mert mas szedo esetleg hasznalhatia.

20 errr-ig. .: feiso resze neha kekes.eig. sporaktol sarrepedezo. Kalap : vastag. At. habin vilagosabb es sotetebb korkoros savokkal.) Sz. vany-bamasak. .lkas. Eheto i6 gombak. 1. zonaria B. Rizike .. szaraz.ze. Husa . vi1agos-barna vagy Iahejszinii.m-ig. M.kozepen sotetebb. Lemezeh .. vorhenvesebb 3. Sz. Kenyergomba . 2. Ertekes eheto gombcik .~ 2. Enyhe izii. 8 c. ill6k. kisse axLemezek : kisse vastagok. Talalhato erdckben iufiustol okFr. piperata Fr.) Kolap : hatan vil. . mely tejet61 i. okkersziniiek. megt. husa feher s szennyeszdldre valthat. leher tejnedvet ereszt.(L deliciosa]. Vasfagabb ttinkii. vekonyabb pelyhes. 5-8 em. Lactaria lignyota. hullamos. Mol_yhos keserii gomba. egesz gomba s a teje is hofeher. majd sargas stint n'tlt. sargak... husos.18 - Leme. Sz. M. kisse megsargu]. surun' kolt barazdas. '.k nyotna sines. H usa: feher. Tonk. 3.~ig. fodros. Husa . (1. M. Sz. feltiletii. Sargaszinu. Galler hiivelyburok nines. Lemezeh . de szines ovezet nelkiil. lemezek nyomas helyen megzoldulnek. Talalhato erd6kben ruliustol novemberig.. Ieher. Nagy· rizfke. esetleg halvanykek sziniiek.narancssarga szinii. Ka[ap:. CsipiJs izii. kaiszm- 11 em... Kalap. gulok. kisse ilYa. (L. tonk. sanguifl ual. kesobb hakanrT alalheto ferryvesekben. kisse lefele hajlik. 1. Ieher. Tonk: elenk salrany. Tonk: halvany-barnas. Sarga keserii gomba. Ieveg6n megzOldiil..> sotet kor-koros savok. 6 cm. levegon piszkos rozsas. vilagos. Rata sikamios.-ig. 6-10 em. feher. 6 _ Kalap: pelyhes. mint arizike. sotetbama-feketes. 'lapos. kozepen barack vagy .s-gombak. Tejelf [Lactaria] Csakaddig szedhetok es hasznalhat6k. szelen vellerea cm. Talalhato fenyves videken jun. Teie :. ken sotetebb sarga. Rozsas szinii tejjei. Igen csipos. a keriileti resze- besuppedt. t6berig. idosebb koraban ktili:inosen Lemezeh . Apro.on-e rozsas. Szorzetnel« vagy moiyhossdgna. volema]. 4.. Teje: elenk smnlny. Lemezek: fak6 yagy rozsasziniiek. Kese!riigomba. ritkasak. aran yszinii . ki. (1. [1. Ieherek.) Sz. barsonyos . nyomasra megbar- ro«. enyhe. . narancs vagy kajszinbaraek szinii. -kaiszinbarack szinii. novemberig.3torekeny. (L intenziv narancsszint nyer. narancs v. feherek. 20 cm.agose:. 3-15 em. arnyalatu. nyulank. Kellemes illatu. kisse tonkrefutok. M.ilonben. nem csipos izii.

' husszinii." kalapnal halvarryabb. Pupos teield.1. ragad6s.hatan piros Ioltokkal. (L ruva. feltiin6 hegyes puppal. Lemezei . 2. kari- . J. Nem merges. Kozep es nagytermetii. (L.. cilicioides] Kozeptermetli. Kalap . Mindharom magas hOfok mellett. csip6s. . . sargan-Ioltos. (L. Scrabiculata). rosszizii gombak 1. feherek. Husa: fak6. Lemezek: fak6k. Pelyhes teielo. csip6s. Lemezeh . tonkien is selymes szoru. Kenyergornba. 2. igen nagy. Teje: feher. nemezes. fak6bbak. Fehertejii-rizike.i9 Iajok. Teje I Ieher. maia hullamos. egetOen csip6s izii. Teje : kensarga. csipds. szaraz. maid barnulo. Tarka keseriigomba. Szdrds teielo. tires. elenksarga szinfi. mig tonkjitk megtbrve tejet ereszt. 4. f5zes kozben mergezo hatasdt elueszii. Rata szaraz. korkorosen elhelyezett sotetebb Ioltokkal. kisse feny16. Bundas tejelo. Kalap : sziirke hatu. kozepen ragados. eget6en ·CSlpOS. (L torminosa] Kalap : zsemlyesziui. hatan neha savozott. (L. . teje Feher s egetoen csipos izii.! korkorosen 1. feheresek. husszinii. . ben. kesobb rozsasziniiek. Kalapia : Ieher. Fazes ulan siitoe ehef6 J Lemezek: szennyessargas-szintiek. contraversal. Lemezeh .] Kalap: szorosbarna. Laktaria pyrogala. Sarga keseru gomba. 3. E16bb megfOzve es leverol leszuve ehet6. T alalhato fOleg nyirfak kozele- Teie : feher. (L flexuosa]. Talalhato fenyvesekben 'tornegesen. teje feher. . Tonk: feher. barnas. tonkie Ieheres.lapos. vilagosabb es sotetebb korkoros savokkal. tobbe-kevesbbe orvosen elhelyezve. Tonk.

10-20 em. Lemezeh : barnas arnyalatuak. 7 cm. '.. laposkalapu. 6-8 em. hegyes pupu.. Enyhe tejelo. kes6bb elfakulo. (L. edeskcs izii. barnas. I. Sz. pirosbarna. 4-7 em. hatan csak ~-. ag2.. Kalap: apr6. luges utoizzel. Rasa: fako. subdulcis. szilard. -rOT.. kesobb urezes.. boseges. M. jol jar vele! Rizike L . Il1atos teielohoz hasonlit szaraz. Teje: ieher. 5 cm-ig. glyciosma). di6szerii edeskes izii. Tonk: sima tapintatu. tomorhusu. (L. ~'mem Korns a jo likol' neve. Teie . . hus-szinu a husa is. kopasz. vekony husu. kisebb. de bemelyed5 is. T al.ilhat6 nyir kos talaj on. enyhe izii.~-e . Tonh : vastag. Ven peldany gyengen heringszagu. Ielso reszen halvanyabb. Barki veszi. Lemezek: halvanyabbak. toven barnabb. M.l Sz.."!?: kalaphoz hason16 szinu. Szoros tejelo .~--------------------------------~---------- Ertekes eheto ~ombak nulnak.. vilagos. kisse kesernyes. nem ovezett.. Talalhato erdokben iuliustol=szeptemberig. Talalhato szarazabb erd6kben. Illatos teielfi.kisse tonkrefutok. . Ka/ap: narancssarga-rozsas.r. rezsas arnyalatu. tomor. reszben . barnas-sargas Teje : keyes. ~ .) Sz. szaraz. Rusa: vastag. alul voroses. tonkrel konnyen letorik..-ig. igen torekenyek. (1. Talalhato lomberd6kben juniustol novemberig.. szele lefele hailo.. 6. Edeskes teield.. Teje: feher. 4-9. . cm. feher. sargas-bamas. M. torekeny. mitissima.r 4. Szaraz. igen gyengen csipos utoizzel Illatos. fahejszimi vagy sargas-barna. szilard. hofeher. EhetO j6 ~ombak 5. mezrc vagy gytimolcsviragra emlekezteto illattal. enyhe izu. kopasz. kesobb ures..

. pos utoizzel. Teje: Ieher. (GresLaDl. Tonk. ragados. erosen csi- 7. Nem merges rosszizugombak cezettel. kesobb sziirkes. Talalhatc nyirkos helyeken Megf6zve series elede l. halvany-sztir- 5.Takosargas. lillian. kozepe sotetebb berne- lvedo. I· ! Nem merges. nyomasra. csipos izti. Az "Erd elyresztHangy a" all a 1 keszitett S-ZII'mIB ft'8 18PO ft. kesobb sotetebb. tOnkhoz not~ tek. papucsoft megelhetest. sargas-feherek. . Tonk: vastag. L:ciyeluiz r.rosszizu gombak kesek. .2'1 '... vekonyhusu. Kalap: zoldes amyalatu barnas. . SZaIrJ. kalapnal halvanyabb. zoldes arnyalatu. csipos utoizzel. Teje: feher. Kiuomboe. Kalap: foltos. Teie : Ieher.' hogyehetd-e. Husa : jeher.. kesobb feketes . Ton!?. enyhe. szclesek. .. sziirkek. husszinii vagy sziirkes arnyalatu. soksxaz szekely csaladnak biztositanak r8sk8k.' agyagsarga. neha Lemezek: feherek. Tonk: fak6 vagy halvanysztirke. Kakxp : apro. . Iako zoldesszinii. leiutok. edeskes. nyomasra sziirhis foltuak. suru Ieher re- Lemezeh . / . Lemezak .-Venezia) . tonk szele Iele ro. 6. Husa : feher. Keres. eget6en csipos izii. 6. ragados. zsaszimi. Laktaria biennia. Tej: [eheres. Laetaria necator..-t. Lactariavieta. Feren«::z J6zsef-ler S.

Lemezek: vastagok. gornbanak a husa nyersen csipos. Talalhato lomberd6kben es fenvvesekben iuliustol szeptemberig. min dig ~szrevehetoen siiriiti pettyezett vagy osszerepedezett felbrirrel. "5-15 M. nyaron.. Talalhato egesz nyaron boven.-ig. marc i~U' . . sotetebb vagy vilagos. suruna1l6k. husos. . 5-8 em. HUSQ: zsenge. csak a tonk kisse pirosas foltu. 3-4 em. Sz. tonkre nem Iutnak. szilard. k6zepe tajan szinte feher. Kolop . kozel 1 em. em. lvlinden tobbi resze feher. galamde va- Kiilonbsegek : Kalap.l Sz. (R heterophylla Fr. . 15 ern.Lemezes gombak. . 10 cU1. kozel pirosasak. Lemezek . semmi mas szinarnyalat nines leg- Ieheres folt. fest. Szaraz.. osszereveszt- b~s6 . M. ken-. hatan vilagosabb vagy sotetebb kekes oagy sziirkes arnyalatu zold. sotetbarna. lepida Felbiir: nehezen fejthet6 le. Tonk: Ieher. . (R A csiposizu zold merges bicahoz nagysagra hasonlo. A sotetzoldek kozepe barnas vagy zoldesbarna. virescens Schaeff].l Sz. kozepen sotetebb. kcsobb fak6n Ieltosak. szetomlo. . enyhe izu. tires. Lemezeb. Sz. Tonk: feher vagy ieheres. rR.karimaja szele tompa. Ieheresek. szelesseget is elerhet.' (R elephantina Fr. neha kisse szemcses. t6nkre~ nem fut6k. keskenyek. forr6 nyaron es osszeL Lutea]. 'torekeny. Lemezeh.· 4-9' em. puha. gombolyu. elenk piros. . 3-4 em. nem esip6s. Husa: feher. kesobb kiszelesedd kerek. narancs-sarga. teherek. M. szaraz. 50hanem sima [eliiletii. arany-. 6-8 em. (R. Legfontosabb ismertetojele : akalapon szamos finom repedes vagy petty. Biid6s galambicaval heta. szele fele neha rozsas amyalattal Lemezeh : sargak. vekony. kisse torekeny. vastag. beliil szivacsos.' .abb Itizbld. Fr. 2. lomberdokben. Ka/ap :_ lapos. nem rendesen pettyezett. Oldalan mindenik ·lemez Ie- 3. enyhe." . Enneta fajttmal II: a)talaban -amely Galambica (Russala) az merges. Fiiz61d galambica.krom-. Rasa. feliebb 1-2 Kalap: felg6mb. boltoshatu. ieibore nem repedezik meg. Tonk: feheres. karimahoz I Apro sarga -!!alambica. kisse benyomott. . lamivel vekonyabb husu. kisse cSip_ ut6izu 6s Talalhato Ienyves videkcn. .) Kalap: hata vilagos v. Hasa: dioizti. hasem kekesQe vagy sziirhesbe jdtsz6 Talalhato erdos videken . feherek. neha barazdas. Ehetf j6 !!ombak 1. 2. . Enyhe. szelesek. L F esto galambica. Nagy barnahatu galambica. Z6lden pettyezett galambica . feheresek. vastag. szele fete vilagosabb.

3.. nok a hust. ernetica. A~alambiCa-fajok pontes rneghatarozasa igen nehez. anelkiil.. Nell1. 2.. Csak szakernber vaiogarhatja ovakodni kell. Iragilis. . Kalap hila sotetvoros. s. Apr6 piroshatu galambica..i1 d. . Ne ha. plros-okker szinnel. de halvanyabb. vizet tar- I (R.. Ne dobj MIre minden eheto gembat azert.:.) KozeptermetG. merl merges is akad. Biborszinii galambica. sotet-"iak6. Hanytato galambica. (R. A gombakonzerv· annyi zsirt tartalmaz. het elni.} Kozeptermetu. Kalap : tobbe-kevesbe gumbblyu. Kalap : ha.honapokig Iehogy megkivan- A gombakonzervbol keszitett etelek nemcsak a gyomrot..gyd az erd6n.s~ haj . tUvesen gyujteni. Biidos galambica. A tank als6 reszet ne hagyd a foldben. mint a tej. vissza repedezett. rendszerint sima. foetens] Kozepnagy.z(. Gombakonzervvel . beliil tires. Tonk: Ieher. le a gombkonzerv roshatu galambicahoz hasonlov-sT6nkje sokszor rozsas arnyalatu. Ize erosen csipfis.. hengeres.. mere rothadast okoz: Sok elsorendii eheW gomba.. zii· zdld galatnbica.. CsipOs. mint a tej. Tonkie s annak husa hasonlo.. Tobbi resze mind ieher. Iia- . Zbld luita miaii at eheii) . mert szintik valtozo.23 fajok. fiatalon pogacsa~aIaku. alma-sarga. ferdes lefele hailo karimaval.. . rnezon.~. Iurcata Pers. gom~ ki. A friss gomba annyi talmaz. merges rnsszizfi gombak A gombakonzerv a .. sargas-barna. hata nem ossze . (R. Husa: kezdetben enyhe.. nagyon megvizsgalni szedesnel.) Kalap hata zold. karimaia szele eles. mint a zold f6zelekek. 4.vil~gosabb vagy sotetebb. Nagyon torekeny..galambicoual teveszthet6 ossze ez is lis a gyilkos gal6ca is. tiszta Ei-~os.) 1. utcbb csipos.kOnnyen osszeti:\\'esztheti. olaizold arnvalat. zold szineben soha sincsen kekes. [R. Iege16n term6 eheto gombat ott rothadni.. vagy biborszinii. Az apr6 pi- . burgonya ·vagy zo~d fOzelekek. loft. N e becsuld taperteket. rossziziive. drimeia Cooke. elvezhetetlenne. Mel~ges bakkal . hanem a szervezetet is kielegitik. . tonkhoz natiek. kezdo szedo . hanem inkabb sargas. ki$. lapos hattal. (R.foze1eknel sokkal taplalobb. ha esot61 nagyon atazik. sOt kisse mergesse is valik. . i A gombakonzerv tobb nitrogentartalmu anyagot tartalrnaz. Lemezeh : feherek vag)' vilitgosvaiszinuek.

szelesek. (R. H usa: kalap Ielbore a1att vor6s16. ize igen enyhe. - her. vastag. torekeny. vegt:tl megfeketed5.zoldesbe . fekete .6 g. Ton·k: feher vagy halvarryvoroses szinii. Nemely gomba hatan van. neha itt-ott kisse zoldes arnyalattal.\ . Ieher. tnroszeruen szetmallo. tiszta feher. kekes arnyalattal. 5. 4. nyirkos idoben ragad6s.. cyanexantha Sehaeff). kezdetben vilagos. sima. ritkasak.) [Piroka.. minden csipas I/. [Kekhatuj. kek.. ''t' Talalhato erdokbcn juliustol okgalambica. de ibot)-'u mindig es . sima. torekenvek. zoldes. es lemezeinek nak Legiontosabb iellemuonasa . . hatabarnas-piros sarga szine. Sz. . . karimaja vekony. piszkos piros.l Kalap: hata barnas-piros. rozsas. Tonk: Ieher. GalamL. Nem savozott. egyiitt nezve vajszinti arnyalatban jatszik. mely foltonkent rozsas.: toberig.h:a (Ru5Sala) Ertekes eheto g.-okt6berig 3. zoldes vagy sargas szinbe megy at. Szenes galambica. ritkas ak. eros. Legiontosabb iellemuonasa: a felhino ibolvaszin. sotet recezetlel itt-ott. szelen kekebb vagy rozsas arnyalattal. Borszinii galambica. fenycerdok- 4. szint valtanak vagy megleketed-nek . Kalap: hata ibolyas bib orszinii . nem nagyon toreken yek. Iiangya liker mincseg] Mimlenlitt ezt kerje \ aru l . k6?A:~pen benyornott. Fekete galambicahoz hasonlo.. szelesen kiterul. neha durvan csikolt. Lemezeh . Husa . Ibolyaszinii Lemezeh : tobbsoruak. szinjatszassal. kozepen neha sargasan elhalvanyodo. de nagyobb. . piszkoslila.-ig. 3-10 em. 6t szin is lehd. (R adustal. halvanv- me_gJeketedik. helyenkent rozsas arnyalattal. . lernezei vastagok. szurkes.: nelkul. feher. vekonyak. kesobb s6tet-sarga borszinuek. Tonk: feher. fak6k.ombak Eheto. Kalap '. karirnaja lefelees befele hallo. Lemezek: feherek.siz·[i. . tehat saiatsagosan tarkas szinii . Fekete galambica. 10 cm. . nigricans). Talalhato ienyvesben es ti:ilgyesben. enyhen csip o. aluI szurken befuttatva. (R. Hanytat6 galanibica. kesob b Husa : fe-heres. ut6bb barnas szinii. alutacea Fr.. (R.i'tmeno. Talalhato lombben aug. . enyhe izu.ombak Sz. enyhe izti. Huso.

. Hanytalo galambica. Merges gombiik. A szepen gyiijtott gombaert tobb penzt kapsz. ha a 8 . rossz szagu.. gornbat 1-2 A sp6rapart . . laposan szetterulo. mint az osszetortte. Talalhato erdokben 6sz [ele 8.cnr-et nem eri e1. sargas szinti._----- . Talalhato lomb. egysoruak. 6. A leszedett gornbat azonnal vidd a gyiijt6telepre. Szqvetkezetl aru a jo minoseg zaJoga. -. 5-10 cm.ol allok. Kalap: vekonyhusu.es Ienvoerdok gyepes reszen. apr6 vagy kistermetii. . (R. Tonk: Ieher. ' Kimeld a leszedett gomba mel. Az elveniilt gomba nehezen gomba un- A peneszes vagy rothadt egeszsegtelen. ritkak. Hatan vilagossarga.oL. villasak.. k6zeptermetii. a frissen szedett undorito szagu. torekeny. ' Lemezek : tonktol ta. laposhatu. Lemezeh : egyforma . viasz-szeriiek. ritkasak. Tonk: Ieheres.-ig. Husa . halvany okkerszinii Iakosargak. Husa : csipos izii. A gomba-'nagytermeht. feheres vagy halvany-okker sziniiek. kesobb sotetebb barnas a hata kozepen: Karimajan sugar alaku hosszu CStkok. Tonk: Ieher. Gombagyujtesre hasznalj iedeles kosarat vagy ladikat.i. ochroleuea]. Keso nyaron talalhato Gyanus! .vnel nagyobb. Sz.r-'. torekeny. vorosbarna. . 6-8 em. csipdsen egetO izii. ha hoszszusaga es szelessege 16 cm. egyebutt feher. feherek vagy sziirkesfeherek. 7. Csipos izii. Nagy sarga galambica. . Kisterrnetii vekonygomba. A nyiives. '. kukacos gomba '. K6zeptermeti. Russula veternosa Fr.· T alalhato nedves ret~ken es erdokben jul. M. ha a napra Ieher papirlapra helyezziik. csipos. hosszuak.-et eleri. alakiarol stb. Gyanus. talabb koraban vilagosabb. Nyirkos. nyalkas. ha a 8-10 cm. (R. voros. ' emesztheto. dorito. ieheres. ernetica]. allapitjak meg a gornba fajtaiat. szabadok. Lemezeh . . Nem merges rosszizii gomba~ .-nov. Tudomanyosan ' legbiztosabban mikroszkopiai vizsgalattal a sporapor szinerol. lett terrndapro Iiatal gombat. Husa: borsos.. szelein barazdas. Kalap: hata rokaszinu sargasarnyalattal. voroses vagy voros foltos. megkapiuk. lefele kisse vekonyodo. rozsaszin.

csak foltonkint rozsaszinii. lO·cm.· 6-10 cm. laposabb. 7-9 em. bikes. Lemezeh . vastagok. (R. Husa: Ieher. ScixgabeIii piros galambica. soksoruak. ' Talalhato Iomberdokben vesekben nyartol 6szig. dclica Fr. Keseru gornbahoz hasonlit. (R. kozepen Ieketesen voros. megnvomott helyen sargas foltokkal. fiakoraban laposabb. (R aurata Fr. talabb . vastag. tomor.) Nagvtermetu. tonkreiutok. pirosas.feher. _ Lemezek : elenksargak. kesobb okker-sziniiek. Tonh : halvanysarga. hata elenk narancssarga. karimaja hata 8. Sz. neh~ sziute leher. Sotetvoros galambica. sargas vagy egeszh<it.laUllLA (!a. M. szelesek.) Sz. . [Folylal. nem romlik. 8 cm-ig.-ig. 5.foltos. 1 em.] Sz. lemezek.. rosea Schaeff. kozben elenk piros Ioltokkal. egyenes.kerekitett. Egyebkent a b6rszinii _galambicahoz hasonlo. Talalhato ritkabb tolgyesekben Kalap. le- nelhiil. T onh: feher. 7. hata halvfmy-r6zsaszinii.. notte vizgyongyosek. kozepen (R. Lemezeh : elenksargak nagy ok . de Ienyyesekben is.in halvany karminszinu. sotetnarancs vagy elenk pirosszinfr. Ieheres vaiszinuek. Hatan Ieher. Iehailo karimaval. (R. zoldes vagy kekes arnyalai kisse besuppedt. 8-12 em. (RUi!llIIala) :Erlekes ehetO gombak _ Talalhat6 leuvves kabban tolgvesekben videken. tiszta Ieher. integral).vKiados.' . aranysziniiek. lefele kisse sarga lemezei. [eheres. Ertekes'eheto gombak t . kesobb sargasak. 6.M.. frissen kibutt Ieher es torekeny.l itt-ott villasan elagazo Kalap : melyen tolcseralaku. Husa: tomor.\sa 26 oldalon. Narancs. . rancos-barazdas. 9 cm-ig.·egYe. rit'nyartol oszig. lomberd6kben junius-iuliusban. N em remlik gyorsan. Felbore konnyen lehuzhat6. TaIalhat6 homokkovet borit6· iedhet. nem feheren vagy rozsasan befuttatott. M. . 12cm-ig.] Sz. mint a hanytato galal11bicae -vagy az. Leglontoeabb iellemuonasa . Kalap : eIenkebb Husa: enyhe izu. neha k6zepe tajan es karimaian sargabb. sotetebb elenkTonk: rovid. sargas-pirosas arnyavekonyodo. Tonkot alig erik e1 a karima szelen tompa. Ielso reszen neha latu narancsszinii hata. R6zsaszinii galambica.'a pr6 piroshatu galambicae. 8 kal~p: hata sot¢tvor6s. Letnezeh : Ieheresek. Aranyszinii galainbica .I (. kisse Husa : a felbor alatt sarga. ize enyhe. . Linnaei Fr. Talalhato siiriibb fepyvesekben. em -is Tonk:. . M. sokszor Ioltonkint lilas. enyhe.l1bica.Talalhato Iomberdokbenjnl-okt. halvanysarga tonkie. mely a lemezekre is after. 9: Nagy feher_ gala!. Valtozo szinu. piroshatu. feherek. arany es piros szinek uralkodnak raita. almeira emlekezteto edeskes zamattal. e·sIeny- Kolap : kerek. _ Lemezek: siiti. [uniustol. .in allok.

. foldben levo reszen (gy6keren] visszamarado resze a buroknak. kii16n hartya borithatja a lemezeket vagy osoveket.000 Pengo keresethez jutott! . . korpas resz a gomba felboren .Az "Erdelyreszi Hangya" gyUmolcsgyujtesi akd6ia soran ~. a tliskek (szorok) vegein vagy a gomba belseieben Illjoll feilodik ki.----Nem merges l'osszizu gombak A gomba reszei e A kalap. 2. allan.at korulfogia.----~---------------------.000 csahidtaggal 500. 1I!!IIiHIIIIJ nagumos8ShDl "HI HA" huhitOI haSznulion I' .a fatyol _ -visszamarado reszei. A tonk vagy szar tartja a kalapot. A lemezek vagy csovek a kalap also reszen varmak. a tonk also. Foszlarryok. -pikkelyek.1 0. Gytiru a hartya szetszakadasakor a tonkon visszamarado resz.'21 ~--------------.------. mely a lemezek . a csovek. melynek felso reszen van u Ielbor. Hiivelyburok a burok szetszakadasabol. Sp6rapor a gomba szaporodasat elOsegitO terrnes. -a talajaban levo az a szerve. A fatyol vagy burok az a hartya. mellyel a Mycelium a gombanak taplalekot [elveszi.. mely a fiatal gomb.500 szekely csalad .

kozepen feketes szalakkal. 12 e111. lisztre em ekeztet. Tonk: kisse Ielfuvodott. satetebb-barnas stb. Felbore konnyen lehuzhato. Ieher. Ieheres-sargas. sotet vagy h~lv~ny sok apro. neha koralakban repedezett." bokros helyen. . Zoldhatu pereszke. harangalaku. alul osszeno. szelesek. Talalhato erdei es feketefenyo alatt. 6-16 em. . nagyresze a Ioldben. M. kisse tonkreIutok. Kalap: barna. (T. Lemezek: feherek. emezeh : kekebbek.-ig.] Sz. M. (T. elobbihez hasonlo. Ize es szaga szappanra v.-ig. halvarrybarna. 10 cm. sotetfeheres. Ieher. Rakizti pereszke. finoman savozott. 7 Pereszke (Tricholoma) Eheto j6 gombak 1. Ton!?: ekony. T rlcholo rna metaleucum. hosszu. I alap: szeles. kesobb s6tetes. terreum. 6-12 em. Tricholoma nudum. 3-16 em.] Sz. Kaiap: fiatalon hegyesedo hu llamas. Lemezeh . lisztszagu T alalhato erddn. 3. maid halvanyabb. _ Ka/ap: lila zinti. M. kisse savozott. equ12 em. barnas foltokkal. HUSQ: vekon . gUID6 nelkul Talalhato Ienyvesekben. feherek vag szurkek. Lemezek: feheresek. F elbore konnyen lehuzhato. Suriin. personatum. lisztes-deres. Csapatos pereszke. Kalap: szurke.15 cm. kesobb Ieheresek. conglobatum. Talalhato o sszel. estre. elen mindig kopasz. Ieheresek. partentosum. erdon. yaron es osszel. Ton!? : sztir] es-kek \ a~y halvan . 'falalhat6. Husa: zsenge. Talalhato gyepes bb napos helyen osszel. ruganyos. pessundatum. (T. tomor. ragados. kerek. nem nonek tonkhoz. 10 ern. 14 cro-ig. Ertekes ehetd gombak 1. Sertespereszke.irk€! vagy Ieketes. Lemezeh . Rata sotet-hamuszurke. Ieketes es ~um6s. gyenge. 5-10 em. alul 2. rakizii. Tonk: hosszu. Husa : igen j6. 8. maid barnas hus-szinuek.rig. LilatOnkii pereszke.. M.Tonk: vegig feher.' 2. Tonk: ibolyaszinu. (T. Lemezeh : szeles. felg6mb. barnas vagy' sargas arnyalattal. egymas hegyen-hatan no ossze1. nemezes. vekcny. mazon.emezes gombt\k. Talalhato {oleg erdei fenyo alatt kora tavasszal es osszeL (T. . szaraz.. ibolyaszinuek. Foldi pereszke. Husa : torekeny. l1engeres.) Sz. vekonv zsenge pikkellyel. edeskes izil . Tonk: vel ony. kertben. csapatokban. szelesen e ipkes [karelyos].] Sz. Ieher pikkel ekk 1. Kalap: halvany vagy sotetebb olajbamas. iboiyas. fak6 vagy 610mszurkes arnyalattaJ. Ieher. sima. feher. nemezes ellel. kesobb lapos alaku. ut6bb llaposodo. 4. feher. Kalap: barmis-szi. ut6bb halvanvbarnas. kesdbb elsargulo.qyep'e helyeken osszel. Husa: Ieher. -3. rnezdn. szilard. hepe-hupas. Kalap: .] Sz. toven dagadt. hatul lekerekitve. kopasz. hamar ellaposodo. Letnezeh . szirrkes. [T.] Sz.

Hidegebb pinceben aLig Ieilcdik a gomba.. . azt lehetoleg kirazni. alig karelyos. sa ponaceum. Kolap: sziirkes. Ieheres-zoldes arnvalattal. . szinuek. 10. Lemezek: igen suriik. szel es nap sugar ellen vedett helyen. (1'.1egy sok kart tesz a gomhaban. es szecskaval etetett 16to1 szarmazott tiszta. Husa: 3.N em merges rosszizfi g6mbak 1. vokk.hasznalni. Ieherek. ~/3 resze ioldben.l Kalap: szabalytalan kupos. majd segesen is lehet tenyeszteni. szurkes Y. Melegebb pinceben a . .szelesek. oblosek. 6. 3. . Csikolt pereszke. karimaia behailo vagy lelele hajlott. pereszke. +12- 5. keskenyek. izu. Tonk: vastag.alig ehetii! tomcgesen. hal a homerseklet ingadozasa ne legyen nagy. friss lotragyat 8.kozepen barnabb. alul osszevekonyodo. tobbseruak. szanaval kesore es osszel (T. zoldes arnyalatu. Schu- Tonk: hosszu. levegon 11.irke . Ieketes. barnas sa- kell . hogy egyenletesen erien. Tenyesztesi homerseklet 18° C kozt ingadozhat.turniduml. Karimaia szabalytalanul hullamos. 7. Nem j6. helyiseget szel. kisse felfuv6dott. macheri]. Ferro nyaron a hagyat. . Talalhato fenyvesekben. A tragy{tbql masfel meter szeles es ugyanolyan magas tegla~ alaku rakast keszitiink s j61 letapossuk. A tenyesztesi loztetni is kell. . A csiperke gomhat mester- . nehogy tulsagosan [elhevuljon 2-3 naponkint at kell Iorgatni s ha sok a szalma benne. kisse csikolt. Hamuszi. 1. Tonlz: hosszu. sima.al vag)' p~kl~~lyekkel. sargabb vagy igen halvany. (1'. zabbal. szele . Az istallotragyat erlelni kell eso. alul Ieher. . Husa : feher. egyenetlenul szelesek. . A tenyesztesi pinceben cseppIolyos viz ne Iegyen. elsotetitheto. A tenyesztesi helyiseg legyen inkabb szaraz. Gombatel~yesztesre . szivacsos. nyornasra '~alvany rozsaszint valt. kozepen barnabb. Iiatalon szelen sugarason csikolt. eros. Lemezek: ellaposodo. . vekony foggal lefut6k. . egyenes. nyirkos. tonkot alig elerok. 4. esetleg sotet es kozepen barnan pikkelyesedo. 9. de nem ragados. Szappanszagu pereszke. Ieheres. Szele a lemezeken tul er. 2. kesobb sotet- Kalap: hamusziirke. zoldes. Ieheres. Hidegebb idoben is hetenkint legalabb egyszer at kellforgatni a tragyat.. zoldes arnyalatuak.' Lemezek: feherek.Iele sziirkes- 2.

CoHusa: kellemes illatu. vagy rozsasziniien tarkazva. sarga vagy fak6.anyagszinti. zold arnyalattal. rozsaszinii foltokkal. sarga.rozsaszimi. Szilfa gomba. sargas-iako. nem allandoan meszieTonk: alul vastagabb.T alalhato vegyes erd6ben osszel 6. veclens. tovisalja go mba.l Feheres vagy rozsas arnyalatu.e rr ":. szilvafan. hamar Kalap. kal. lumbetta . (T. Lemezek nyomasra barnasak. riernezes. kozepen halvanyellaposod6. vastag. szalonnas es rossz-szagu. Ulmarium. citrom. ·(T. Sz.: feher. Lemezek: szelesek. kes5bb bar. Ieheres-Iako. [T. (T. Ieherek. nyarfa alatt mes feliiletu. pikkelyekkel. . Kalap: (T. feloldalt allo. Tonk: szilard.lisztszagu. grakozepen kisse pupos. Husa: husos.> Ertekes ehetfi gombci.) 5:.k Eheto )0 gomba.k 5. nyartol ke. K6zonseges Kalap: meszfeher. Neha koroket alkot. Apl'6 majusi gomba. ieherek. Osszel talalhato. kellemetlen izii: Talalhato maiusban. M. Tonk: feher. feheres. 6.russula. sokszor gorbe. Kafap: sz&les_. Icher. kulonosen rozsaszimien tarkazott. Rozsa pereszke. Talalhato korhad6 fan es lomberd6kben nyaron es osszel. kesobb selymaid sargas. _ .. Az egesz gomba tiszta Ieher.eso- Nagymosasboz "RIKA" kekitot has. Lieztszaguak. Lemezek: kensargak. . Lemezek : vastagok hireszelt eliiek sargak.. 7. .so oszig. szurkesek. 6szi Ieher pereszke.) Toiasalaku.) toias- Tonk: ara.. (T. gombosum}. siiriin pikkelyezve. felul feher.) Sz.. Szilfagomba. elenk arany vagy rutilans.c. ieheres .Pere!ilzl.ruiljon 1 . 7. Husa: savanykas izii. alul T alalhato Iatorzseken. 4~14. alabb elenksarga. sargas-b armis . hata kozepen puppal. elenkvo'ros. Ieliil Ieher. Kiralypereszke. bekunkorod6 karimaval.nylag hosszu. feherek. . Majusi v. tOl azott fakoszinu.o:Lolo_ . elenk vervoros pikkelyekkel Y. 7-15 em. kerozsaszinii vagy sotetebb rozsaszinii sobb Iakok. nasak. Lemezek: keskenyek. fuveshelyeken. kesobb okkerszinii Ioliokkisse ragados.herek. 4-12 em. Tonk. . Talalhato Ienyvesben. Tavaszi gornba . savokkal siiriin tarkazva. Lemezek: keskenvek..

hullarnos. - " Talalhato Osszel. siiriin 14. A kihiilt tragya melesre nem alkalmas. . . . A tragyaeres alait Iehet61eg 45D C. .. szeles lemezekkel. Keserii l . Keseru. . 13. barna. Rosszizu. Lemezek: sargasak. kesffibb lapos alaku. neha kisse dagadt. 0sSZ€'! ta- 9. (T. szalkas.. alatt megel'ik. albrrnr. Fehernvaku pereszke ..] Semmi Ieher szin nines rajta l Kalap. ustale. tomor. A tragyatelepen 2 honapnal hosszabb . Ha nagy-on szaraz. . Lemezek: Ieherek. Talalhato gyepen es Iomberdokben. barna. (T. Lemezek.] Kalapja. Ialhato. Majusi gomba. elen. nyirkos Ienyvesekben.1 magasabb homersekletet. £elgomb.t. Ielul leher. . Talalhato osszei. . Tricholoma vaccinum. Talalhato osszel. 'Hssc: lisztszagu. ragad6s. Keserii. szelen nemezes. Tonk :vekony. A 1'61kezelt tragya 3~4 het pikkelyes. harnas Iol- fureum. vekony. Barna pereszke. Gvanus l .. Iires. Kalap. sima. 'kes6bb barnas vagy piszkosvorhenyes. Iinoman szalkas. 31 oldalcn] 7. (Folylata. vorhenyesbarna foltokkal es elekkeL Tonk: halyiu1yabb~v6rhenyesM bama.4.ideig hevert tragya gom. Tricholoma. kesobb barnasan foltosak. flavobrunneum. : feherek. Kala»: . 12. . savozott.: kerek. sul- Tonk: eros. (T. . uyinak koze1ehen. szele fele szelesen csikozott. ragados. go:tnbater-' 15. 6. alb 0brunneum]. Husa: keserii.j rozsaszint is valthat. . kesobb lapas. finom pikkelyekkel. umez0k-:· fekexek. kerek.t s~rMp Ioltokkal. pelyhes. alul barnas. barna foltokkal Tonk: barnan molyhos. husos.. Kalap: barna. Rossz izii es 'szagu..vorhenves-barna.es fekdefenyo alatt nyaron es osszel. Keserii Ieherpereszke. Ehet6! tokkal. tires. T ala1hat6 erdei. permetezziik meg a szaraz reszeket.. apro vekony pikkelyekkel.. sarga. 8. [T. iemezei es tonkie kensarga.. Kensarga pereszke . batermelesre nem alkalmas. Ketes l 5. szaraz.] Felter_~ ibt-o.-na1 ne erien 1".

'mely megfele16 talajcata. oltani. nabb. siiriicsoportokban nyartol keso oszig. ereH tnigyat 1o~ 15 em. . ' A mycelium szabad szemmel is eszreveheto.. Melegebb helyisegben vekonyabb tragya reteget kell rakni.ltt megszarithato s mint dugvany hasznalhato. Ertekes ehetO gomh<ik 16. A tragyaretegeket 45 ern. (C.enyomva". vos.gyat osszevissza hii16z6. zsiros tapintatu. vastag sirga. A dugvanyul hasznalt myceliummal atszott szaraz tragya darabokat gombacsiranak nevezziik. Ezekbe dionagyKalap: ellaposod6. leher SZc1laCSkak t6mege. Tonk: fe150' resze 1 em. A gornbaagy beoltasa ugy 4. fusipes]. Hosszuszaru Hiloke. kesobb hossziranyu repedesekkel. Fiil6ke g:omba. arnyas T:onk. kesobb ellaposod6. a tra. kisse pupos hatu. barsonyos' 24. A spora a gomba lisztlinorn2. hosszu.ereszt. 21.. Iehil Ieheres. Fii18ke [Collybia] EhetO j6 gomhcik 1.platyphylla. utana ujabb retegetrakunk s ugyanigy [arunk el. savozott karimaiu. alul a fOldben levo hosszu resze vekorry. hogy 15-20 em.-ig: Kalap: vorhenyes vagy barnasrozsda szinu. 12 cm-ig. Lemezek:' tavolesok. alul barIomberdokben- ossze- szi- .halvany vagy sotetebb szurkesbarnas. kigy6z6. Ez a talajjal egyi. A gombacsirat 30-40° meleg gombaagyba tuzdelitik.12 em . tavol. 15 cm-ig.osszeall. lyukakat tragyaval betomkodve le. Az erett tragye. igen vekony. M. t6nkkel E16bbihez es kalap-hattal.gondosan Ienyomkodiuk. 10' cm. A gombaagy keszitesenel az 19. kupos vagy harangalakkal. 10ngipes Bull. rajaval vagy rnyceliumaval be kell ' Talalhato korhadt fa toveben. 20 cm. f61dben gyokerszerfien vekonyodo. 18. Talalhato juniust61..23. . Ieherek. 20. . helyenkent Iakosarga. . 3. Iyukakat iurunk. ban gy6kerd [myceliumot] . 17. nyirkos. 3_:_7 em. mely .] Sz. feny~6. .-ig. (C. Sz. Ieketes.] Sz. A gombaagyat a gornbaspoRusa: kisse porcog6s. melv megfe1e16 talajban megerosodik. tortenik. szasagu csira darabokat dugunk s a radaskor sugarasan osszerepedezd. C. hasonlo. M. de levet nem enged s csiperke illata van. sagban egymastol 4--6crn. Kalap: kerek. szelesek.j Sz. nyirkos feliiletii. (C radisagu magia. fako vagy szurkes-barnas. 22. (c. rnagassagig rakhatiuk. halvanyak. finom. Lemezek:. Gyokeres Hiloke. vastagon rakva. kesobb bar11i:\S arnyalattal. M . . hegyes. keziinkbe ossz. Szeleslernezii lliloke. kozepe duzzadt.Lemezes gombak. nyomkodiuk. 3-7 em.s~barnas.: 8---.

) Sz._--. Ieheres-okker nyirkos. ' cm. Kalap : sima. 3~8 . fak6. kozott. csupasz ~ 5. citrommal 7. hailott. nyaron es 6sszel tomegesen. porcogos. Kalxu»: hamar ellaposcdc. csupasz. nyirkos. cldal on) orosz tea zamaros A legjobb p6tanyag! Vioyazat: a valodi italat adja Nern mflariyag ! . feherek vagy fak6k s csak elukon Ieherek. (C. nyalkas. Lemezek.egyiitt . Ieher. 3-8 em. . zsirfenyii. _.ehefo.). Husa : vekony. barnasfak6.. kemeny. Huso . Tell gomba. szaraz id6ben szimi. Tonk: sarga. nyaron vagy osszel. Kalap: elenk sargas-barna. csoportosan. reher vagy fake. Gesztenyevdros mlnke. hatso reszukon kiszelesedok.] Sz. Tonk: Ielfele osszevekonyodo.-------Ftili:ike gomba. nas. kesobb sotetbarna. Igyek minden alkalornmal kalapja eheto. mezes. Ieheresek vagy halvanytonkrefutok. . Lemezeiuel s iiatal szaraoal ---Lemezek: szelesek Tonk: hosszu.-ig. 3~8 '6. gyep em. Talalhato erdokben keso 6sszel s enyhe telen korhado fan. belul tires.~ 33. dryophilla. barnak. (ColI. hosszu. tires. esetleg ieheresen hamvas. puhak.' (2cm. toven Icheresen nemezes. fak6k. feny16. Rummel. tF 01yta la. 10 cm. nyirkos idoben. Iako vagy barTalalhato erdos videken. vekonyan savozott. M. (C. Eheto j6 gombak 1 Eheto j6 I!ombak. kcsobb fak6. fiataIon csak kalapja ehet6. Lemezeh . barsonvos. kozepen barnas rokaszinii. Hive neha ne- 'alatt. kozepen barnabb. Vekonyszaru fUloke. feherek. M. maiusban. haromsoruak. 2~ 7 em. poreog6s. Talalhato korhad6 hik kozeleben. Csak butyraeea. ritkas. velutipes. Tonk: vekony. bokrok Lemezeh. nyirkos.) Sz. M. 2~ 7 em. Talalhato bokrok alatt gyepen.

bokros 'helyen es korhad6 fan is augusztustol kes6 6szig. Csoportos tolcsergamba. sarga . feher.gymnopodia). ah. nov em b eng. tolcser-alakuan berneIyedt. sa.me~e.-ig. Sz. szeles. oblosek. tOve nernezes. toven nemezes-molyhos. zKQI~. Talalhato erdokben. du~a~~. kisse boltos.] . Erlekes ehetO gombii.. neha lapos.hOSSZl~.k 1. Borszinii tolcsergomba. _ Husa: vastag. (c. dioszeru. aranylag Talalhato erdokben. deres-sziirkes szinnel. Ienyvesekben. piszkos szurke. apr6 pikke1-~~kkel kitzva . vekonyabb . Talalhato korhado fan. nemezes. L~.at6 er96k kozeleben.tonkrefutok. augusztus. fiiszeres illatu. erd6kben.) Kalap: tolcseralakuan bemelyedt tosan. Tonk: vastag. '. neha meglakul. . puha. Sziirkeshatu tolcsergomba. 2. egynemuen halvany vagy sotetes agyagszinii. (C. Nyirkos osszel. 3. (C: infundibuliformis). Minden .onkref~ttok.] Torpe.k:~.taSj\. 8 cm. hegyes esues~a~ vegzodo. oldalon. karimaia lehaj16. ftistos-szurkesbama. (C. 3-6 em. tobbsoruak s tolcser alakuan mennek at a tonkbe. R6kaszinii tolcschgomba.. Zoldtolcsergomba.. kalap es tonk kozepig sziirkes-kekes-zold. halvanysargas vagy fak6szinii. Tolcser [Clitocybe] Eheto j6 gombak . szelesek. tolcseralakuan t6nkrefut6k. tonkrelutok. zcldesek vagy halvanypen. Kell. Tonk: vekony. odora] S7 . Talalhato tolgyesek kozeleben. ~elul fako. lesen puposhatu. tove kisse dagadt.. kozepen hegyes-pupos. Kalap: kozepen znelyen. . erdei tisztasokon. lombLemezelt . Talalhato erd6n. gilva. ircak ' . (C. 20 ciu. szoros.. (C.l:'-~~ta kevesbe benyomott. inversa. M. ieheres vagy halvany sargas-sziirkes.) 5. Tallilh. Kalap: lapos. sargas vagy [Fo]rt. [Folytataea ve- 3-5. elixa Sow. Lemezek: halvanysargak. Kalap "sotet. karimaia lehailo. Lemezeh : barnabbak.. kisse Iisztes. gye. nyirkos. szeTonk_.:. 'Iehet.ures. Kalap: sargas. 3. tolcseralakuan benyomott.resze r6kanarancsarnyalatu. csopor- Lemezek: Ieheresek vagy fak6k.A~ya~szinii tolcsergomba. arnyekos lak alatt._mes aruzsszagu. (C. Talalhato 'tar maval.l ~s~~ cyathiformis]. tolcserszeru. kozepen barna. Kalap: lapos. cldalen. . Tonk . osszel.] M. alul feketes. de alabb zoldebb. Pupas tolcsergomba. tolcsergomba.1. Husa: vekony.·' Letfiezes gombak. Fake.(C.-ig. vagy fakoszinuek. .husSZ111U~k .. . ~ . Tonk: mint a fenti. gye. belu1 .35. lelele hailo kari. nebularis. hosszu. tobbsoruak.) Kalap.j 4. 4. barnas. Tonk: Ielso resze halvany-sargas 2. Ftistos tolcsergomba.ozott. . szinu. _ geotropa. (C. . pen.

Lemezeh :. hamvasak. sado. lonkhoz n5t- tek. 7.. siiruek. Lemezei: ritkasak. Ieherek vagy fakok. baha. 8.Vendeget -finom erteku. Valtozekony tOlcsergomba. ieheres vagy violaszinu.. moly- 9.... 6. Tonk: vastag.lajok. . Lemezeh . hatan sotet pikkelyek. vastagok. szele karelyosodo. Kolar: tolcseres. Kisebb. eros. barnas-sarga. (Clitocybe Iaccata. koze- has. gom- bat ad. ·Nyar:ia gomba. Husa ': vizenyos. fak6 vagy Ieherszinti. A 'termes 'a beoltastol szamitott 6-1. gyakian villa- talon szinte Ieheres. nyulank. Kalap: okkerszinii. ----_. halvany-okker sziniiek. . Erlekes voroses ehetO g:ombak halvanyfako. tobbsoruak. - arnyalatu Husa: Ieher vagy fako. lapos. Talalhatc 2-6 tenilet honapig 3 kg. \~ Ketes I var ? Egyet tegyen: Hangya likorl vegyen 1.) Apr6. 'szilvasokban. Husa: vekony. nemezes._--_ . . tolcserszeruen ·tOhhefut6k ' Tonk: rovid.0 het mulva meginduL 27. tonkrefutok. Kis vagy kozepnagysagu. egynemiien ibolya vagy pirosas szinii. Agombaagy terem. sargas-bar- " sak. Beoltas utan a: gombaagyat em. toven a legvastagabb s Ieheres. Fanyar-savarryu izii. Talalhatc erdos helyeken. Iehailo szelen halvanyabb. 2-3 25. Clitocybe Ilaccida.halvanyak. Clitocybe davipes.(Lentinus tigrinus).. EhetOj-6 g'Qmbak fiakony karimaia Iehajlo. fenyvesekben. Ieheresek. edeskes matu. gyengebb. nas arnyalatuak. vastag tiszta nyersfolddel betakarjuk. kemenyes. Tolcsergomba. 26. Lemezek: lefut6k. toven nemezes- Lemezeh . 1m 2 pen sotetebb. Nedves 5sszet mo]yhos . Fako tolosergombahoz hasonlo.

pudorinum]. tonkrelutok. 3~5 em. Ieltil feheres. vi1. szeles harang va. Lemezeh : husosak. Sfu-ga csigagomba.husu. (L.' 20 perc mulva etolaiial 5. Kalap: nyalkas.. vastagok. ritkak. fiatalon pelyhes . vekony ves borecettel. Talalhato 6sszel. vesben es btikkerdoben. h6feJ1er . s6s vizben 3 percig [ozziik s pasz.ila 37. -res karimaval. 12 cm. kisse kig menok. (L. 4-5' em. soruak. komos.. Kalap: szelesen boltos.] Sz. cukorraJes vizzel ..pirosas arnyalattal. 4. elkeverimk benne Osszel seregesen talalhat6. reszben Iehe- sargak. Iiatalon Iatyollal. sziirnomra metelt gornbat keves citrokes-rozsas arnyalattal. Ertekes eheto gombak Csiga [Limacium] Ehetoj6 gombak 1. szilard. Ieher vagy . esetleg kisse bemelyedt. pupos.] . . Olajszinii csigagomba. " I. kesobb Iaposabb. tOn-' tyokat egy talba rakunk. huvos idoben. sarga. lefutok. alaku. nyalkas. Elefan tcsontgomba Tonk: vekony. . pikkelyekke). Talalhato erdokben.-ig. ieher vagy csontszinu. fenyreszelt voroshagymat es borsot.2: Szflrkehatu. ut6bb ellaposodik.] Apro. vagy csontszinu. M.(L rnegontozzuk s metelohagymaval gomba]. . Eleffmtcsont csiga gomba. Lemezek : elenksargak. fakosargas szimi. (L. Sz. 12cm. Kalap: szurke. ritkak. (L. hosszu. . kesobb halt61 okt6berig. cm. levet keszittink. szilard. Y.) Sz. vanysziirkek. . augusztusLemezeh : feherek. Karikara vagott fott piLemezeh . M. A fi- (Folyta\.Lemeaes gomba. a1ul . fak6-sargak. Fagya1l6 csigagomba. Kalap: olaizoldes arnyalatu barna Koloo . sima.] Sz. nitidum. apro. Talalhato lucfenyf alatt. eldalcn. Iako-citromsarga. Ieliil pustulatum. megszoriuk. hatakozepe sotetebb.-ig. kesobb Lemezeh : kisse vastagok.li:. csigagomba. Husa: csipos izu. 3.i!Y csesze nyalkas. kihutiuk. kisse ragados. Tonk. megsozzuk. T alalhato tisztasokon. Husa: vekony. Vekon. tellurn. (L. a gombat raontiuk. KeTonk : Iako-sargas. korpas. Rozsas csigagomba. eburn. tobb.-ig. 12 (Szuz- Burgonyas gombasalata. csontszin uek. nyaron. alul nyalkas. raontiuk. 3-6 em.

fenyi6. nyirkos idoben nyalkas Ieluletii. hallal es gombakonzervvel f6zve.. Ieheresek. barnas olajszinii. tejf6Uel kisse meg feUorraljuk s piritott zsernlyere . 1/2 liter gombakonzervet.6ntve talaliuk. a licav eo-alb 11m). .vkeves borsot. kozonseges. Iozve. 2 liter vizzel felere lefoziink. hozzaontjiik a borsolevest. . levet borsoleveshez keverjiik.. Talalhato osszel. Husa.kisse megparoljuk. Ielkeveriuk. . Levet Iesztirjiik. 11. gyenge rantassal Ielengediuk s edes tejfellel elkeveriuk. 5.-ig. A gombakoniervet keyes tarkonyecettel. kenyerheijal.. Ieheres. vaiial. hOSSZ11. ig. A gombakonzervet vizben fott rizskasaval feIfonaljuk. ut6bb fak6. toiassargaiaval es Iiszttel feleresztiuk es felforraljuk. 10. erd6s videken. . Sz. huslevel felforraljuk. edes izii. huslevel Ielengeditik. A fela:pritott konzervgombat borssal.'31 fajok. erosen . 12. a voroshagymat. domboru. Barmilyen baromfileveshez a gombakonzervet . 7 ern . Korpacibreleves gomb6ccal es gombakonzervvel. Kalap: szeles. keyes sonkaval. petrezselyemzdldjevel megparoljuk. 7. liszttel meghintiuk. sugarasan -tarkan sa v ozott. 10 cm. tobbsoruak. szagtalan. 4. kanal tejfi:ilt s galuska-· \ val talaliuk. Huslevesbe talalas elott 1/. . Kaposztaleves. 3. . 6. 8. 4 darab murkot. . 2. Tonk: vekony. 4 darab petrezselymet. Ehelo j6 gombak / 't. f6z6kanaI Hszttel meghintjuk. Goznbalevesek : 1. oraval gombakonzervet dobunk s felfo rral] uk. Ha a hal megIOU fel fei voroshagymaval keszitett kanalnyi ranlassal Ielengediuk..6 gombflk . A rizskasa. kesob b olajbarna foltokkal tarkazv a. 9. A gombakonzervet vajban apr6ra ~vigott zoldpetrezselyemrnel . ebben halal Ioziink Kaposztalevel felengedjiik. tonkre menok. Lemezeh : ritkak.. M . sok huslevel felhigitva ujra feUorraljuk. karfiol vagy karalahe levesbe gombakonzervet es mazsolat foztink. nyirkos idoben nyalkas. hozzaontiiik. 1 pasztinakot. borssal. . A gombat vaiban. A gombakonzervet to level felforraljuk s abba tarhonyat vagy csipetket tesziink. / Ehelo . A gembakonzerv. .

mint kalapjanak szine. Kclap : szelesen harangalaku. hosszu. 5 cm. borsarga. hamar ellaposodo. boltos. vagy [ahejszinu. kozepen pupos. Rasa: sziv6s. Tonk: torekeny. 2 cm-ig. kalapon kis hegyes pup. vekony. szivosan kemerry. tobbsoruak.) Kozepterrnetu. Tonk: halvany-sztirkcs. (Hygrophorus pratensis. . feherek: Tonk. leve narancsszinii.l Apro. harmat. 2. Sarga nediigomba. Talalhato Ienyvesekben osszel. vastagok. maiusban tornegesen oszig. 3. M. tavol 8. gyepen es moha kozott 6sszeL 4. fiigomba. Lemezeh : borsargak. Talalhato fenyves videken. Husa : fokhagymaszagu. (Hygrophorus caprinus. keso nyartol oszig. arnvalattal.] Apro minden resze hotelier. Lemezek: ritkak. Minden resze viaszsarga.. narancsszinu. tik. feher. hus-szimi barna. [Hygrophorus conicus. gyepes helyen. tomegesen. Husa : sargas arnyalatu vagy Ieheres.-ig. Kalap: apr6. . kellemes illatu. Lemezeh : tobbsortrak. (Marasmius seorodinus. fires. [Hygrophorus puniceus. Kalap: keskeny. T alalhato gyepcs helyen osszel. hatakozep esetleg sotetebb barna.s-agyagszinu. Szeghigomba. M. 5-8 em. Ieher. porcogos. Ieketes. nyulok (a gomba iorditott kupalakot mutat]. kesob b kiszelesedo. sotetbama. tolcserszeruen Ielfele ini. hengeres. hullamos szellel.tobbsoruak. KiilonbozQ Ehetd j6 !!ombak 1. vekonyan savozott.) Sz : 4-8 em. alul fino man nemezes. . Lemezeh : halvanyak. nedves. joizu. Erlekes eheto !!ombak 1. . SZlVOS. IHygrophorus niveus. Barna nyirokgomba. M :3-6 Kalap: kozepen vas tag szele Iele vekony. Attetszonyirokgomba. pirosas. sarga. Sz. 5. harang-alaku. Kupos nediigomba. de nyomasra fekete szint kap. 3. vagy sargas.) i\1int elobbi. Osszel Tonk: sargas arnyalatu. hamar ellaposod6. Lemezek: sargak kesobb pirosas. j . Tonk: gyufaszaI vekony. hamar ellaposod6.R6kagombaval osszetevesztheto. Tonk: vekony. Kalap : szurkesbarna. [Marasmills oreades. de kisebb.k. Talalhato erd6s videken.) [Csibike. Talalhato napsugaras gyepen mar aprilis. boltos. ferden. Fokhagymaszagu szegHi~ gomba. ivesen tonkrefutok. 2. Kalap: szivos. Sz. feherek es lefutok. borsikagomba].k. 3-6 em. Hasa: nyirkos. gyiirii hiively nines. Reti nyirokgomba.] Elobbiez hasonlo.Lemezes gombll. (Hygrophorus ceraceus. vagy fak6. kozepen kisse kiernelkedo puppal: Lemezek : ritkasak. lapos vagy hailott. agyagsargasf. fak6.) .11ok. Voros nediigomba. Talalhato nyirkos reteken.

tonkigfutok.: szurke.zold arnyalattal. osszig . Tonk: nyulank. TaIalhat6 fak alatt arnyekos helyeken. (Cantharellus cinereus.] K1:izeptermetji.(Hypholoma tavol. sziirkes urnyalatu. Kalap: kupos-hengeres. (InoTonk.] Apr6terroetii. uegyfele hasad6. '(Volvarea volvacea. lagitanak. idovel megbarnu Inak. vagy piszkossargas. Ieheresek vagy olajszinuek.) Szegiiigombahoz ha80n16. Sziirke rokagornba . 6sszeL K¢seru. fasciculare. hamar kiteriil. bilagombara emlekezteto. vastagabb. neha szethasado. sely6. Ielso reszen Tonkje sotetebb. felett siirii csoportokban.. tonkie toven feheren molyhos. gyokerek cseszealaku .] Lemezek : fehcres-rozsdasargak. Lemezek: sOtet-sargak.. 3. neha barna vagy rozsdaszinii. T alalhato erd6kben ossiel. 3. sarga. 1. tonktol . sima.mes .rossz·izu. Csikos hocskoros gomba. Tonk: vekony.) r6zsaszin iiek. sargasfako puha es nyirkos. piszkos.2.. Galler nines. Gyapiasliibu szeg:fiigomba. Talalhato fegyvesekben. tetebb. K6zomb6s. feher. Kalap: barna vagy szurke. Kalap: kensarga. narancsszinii vagy rozsdaszimi. Korhad6fan tavasztol Lemezek. Tonk: Ieher. szelen szinte feher. cybe rimosa. .] Tonk: rostcs. kesen bolyhos. Kenviniggomba. sziirkesek. . . IoszlaHiivelyburok: Ieheres vagy sztir-. sugaras vekony sziirke savokkal.: sziirkek. Vilagito Iaskagomba. vekony.fajok. . nyaron es 2. sokszor hailott. Kozepen legso-. tonkkorfil Ieher udvar marad. mulekony Iatyollal 5.L Kisebb vagy ko- 1. Taialhato korhad6 fan. 'Kalap: szeles harangalaku. Tomar susnlykagomba. inkabb selymes. Feher sporai vihamvas. rostos. sonlo. tonkignvulok. Husa: feheres. trom. hasasok. [Pleu. hosszas. sokszor sugarasan behavoros es-tegl aszinii.llno. A gomba minden resze barnas. csikos.. Gumos susulvkagomha.: agyag(H. 1ecszeriiek.] Elcbbihez ha. sublateritium. csipkezettelekkel. hasasok. Lefomizva ehet6! Kalap: sargas-feher.' Lem~zek: t6bbsoruak. Talalhato kemeny fatonkokon.sarga. nyosfatyollal es gyuruvel.. Lemezek . Nem merges rosszizii gombak (Marasmius peronatus Bolt. Ieheres.barna. . rotus olearius.] Csiperkevel osszeteveszhet6.barnas. szilard. cybe sambucina. Fanyar kesersado. feheres. zeptermetti. Vorhenyes kenviraggomba .vhusosabb.'k.. nyes izU.

Lemezeh . (Pholiota praecox. nyarfa. Talalhato szilvafan.-ig. 4-12. foggal . feheres.] Apro. Sz . tobbsoru. kozepen benyomott barna. alul szorzettel. fokhagymazo. Kalap: kerek. salatagomba. Sz. Beg:ongyolt peremii colopg:omba.] Kozeptermetu. Jellegzetesseg«: ~gymas mellett s egymas folott tornegeson tor e16. esetarnyalattal. szelen sugaras megrepedezc.) Sz: 6-10. Tonk kisse nemezes. vagy . Barnahatu laskagomba. barnas foltokkal szepen tarkazva.-okt. ut6bb . 8 cm. sziirkek. Kalap : 'ellaposocl6. meszfeher.. (Pleurotus fuscus. bukkian. husos kalappal. Kalap : kozepen kisse benyomott. Ielallo. Talalhato kulonbozo Iak tuskoin 6sszel. biikkfa. Tonk: rovid. WIeser alaku. Ieketek. Laskagomba. nyirkos id6ben ragados.sziirkes arnyalattal. Ehetd j6 gombak 6. esds jl1ll. Ord&g:szeker laskagomba. szelen lelele kuukorodo. Tonk: gyertya egyenes. kerek. halvany-rozsaszinuek. (P. tonkbe atmeno..) Kalap : lapos. nyalattal to nkrefutok. • T alalhato korhado fatorzson vagy annak kozeleben.40 Ertekes eheto gombak "idoben. Ieherek. bor tapintatu. fak6 vagy halvany borszinu.-ig.' sp6rapora rozsaszinii. puha. feherek. Elobbihez hasonlo. Telire besavanyitiak. a kalapba fokozatosan megy at. kesobb rozsas arnyalatuak. [Pleurotus geogenius . 5. Talalhato szur6s bokrok. ar- leg sziirkes 8. kesobb rozsas arnyalatuak. Husa : feher. (Lasa. barna. Lemezeh : siiriin a116. Talalhato Iak tuskoin es Ioldon is tomegesen ossztol telig Laskagomba modkira keszithel6. Apr6 v. vekony. Lemezeh . lapos. 7. anizs-szagu. 4. Tonk. Tavaszi toke!!omba. - tonkhoz nem nonek. barna. vagy sziirkes- Kalap : kagyloalaku. utobb piszkos-sargas ulmarius). bo sp6rapor. csony. Lemezeh : Ieheresek. Kalop : feketes. leloldalt a116. Talalhato szilvasokban.] Ala- tonkrefutok. szabalytalanul hullamos. kesobb halvanyabb. karimaja erosen bekunkorodott. nyaron. COl. (Pleurotus ostreatusl. . Iak gyokereinel nyaron es os~zeL 7. gelyva. tonkre fut6k. Lemezeh . nyirkos helyen. Husa: ruganyos. Lemezeh : Iefutok. Tonk: rovid. Ieher. T alalhato gyepes helyen. piszkos-sotetsargas vagy barnas szirrii. Feher cOlopgomba. Foldi laskagomba.Husa . tomegesen. tobbsoruak. akacosokban. (Paxillus involutus. kozeptermetii . igen szelesek. Pluteus cervinus. kozeptermetir. 6. (ClitopiIus Prunulusl. Ieheres. pelyhes. hosszuak. 9. gyepen. Tonk: halvany-barnas. feherek. sziirke. Ieher.. ferde. Kalar: laposan szettertilo. visszahajlo szellel. Iako. Husa: lisztszagu.

Kalap. vekorry husu.: fak6. mulekony fatyollal. nyaron es osszel. hengeres. 4. rostos. de ertektelen. csavarMezei csiperke \ . pelyhes. barnas arnyalatu 11. Ehet6 es aszalhat6. 8. 9. s6bb megbarnulnak s Iureezelteluek Rossz izii. reszeben ibolyaszinii. kesobb hus. rozsda vagy rokaszirui. 7. minden reLemezek ke- menetszeruen elrendezett foltokkal. feltiin6en sotetes teglaszimi. . Talalhato erd6kben. sziniiek. Volvaria bombycina. Tonk: feheres-Iako.) Apr6. Kozep tInocybe fibrosa. kesobb barnaLemezek: Ieheresek. kisse selymes-pikkelyes. Tonk. feltonlten t . Egyesek szerini ehetb. Corttnariusalbo-violaceus. szeben 10. Tonk: sotet teglaszinii. Kalap: karimaja elesen behailott. Talalhato arnyekos fenyvesben. netn merges. Tonk: alul vastag. gyapjas. Karelyos susulykagomba. Cortinarius sanguineus . Husos. . barnas szinu. ibolyaszinii. Ieher tonkent feheres. barnak. pikkel yes-pel y hes. barnas szinii. de kisertekii. IolKalap: harangalaku. . kisse hajlott. Kalap: fak6. vastagtonku. lemezek: fak6k. Lemezek : sotetes teglaszinuek.. kesobb megbarnulnak. pikkelyes. . pelyhes. mulekony. vagy fak6. Elobbihez hasonlo. termetii. Cortinarius violaceus. Cortinarius armillatus. vastag husu. kiveve barna leme:zeites barna mulekony fatyolat. selymes. feheres vagy rokaszinii.feheres. Lemezek: szelesek.41 . szabadok.sak. N em merges rosszizii gombak Merges gombak. Husa: kellemetlen izii es szagu. de minden Csikos bocskoros gomba szinte vervoros. fels6 reszen Hilvelyburok: cafatos. Ehetti.

8 cm. tonkhoz n6Uek. Husa: szagtalan. hulTonk: sima. tak6 13. de nem csipos izii. gyenge halszinii. nedves id6ben zsiros tapintatu. Tolcseralaku rokagomba. Vi:iltozekony lokegomba. de barnabb. iyiirun alul. kellemes illatu. masra levegon rozsdas szint valt. mohas fenyveT alalhato nedves id6ben lombos sekben osszel. Tonk: vekony. konnyen Ievalok. (GomHusa : halvany kensarga. Husa . hailott. . szelen hullamos. toven sargas. . eg}' 12. nyulank. suruek. barnas s21. osszig. tonk kozepen hofeher. egyhelyen Iehet. okkerGyiirii : mulekony. vekonyak. korhad6 Tonk: rovid. egyenes. Talilhat6 meszkohegyeken. fak6. kozepen barnabb. Ieheres lamcsak. [Kensarga vagy zoldes kalapu nem · (C. · gak ut6bb Ieheresen deresek. 5-7 em.van. ven barna foltokkal es raizokkal. t6lomb k6z6tt maiusban. alul soLemezek: rancosak. kozepen t61cserszerti. barnas.nuek. szaLemezek _:Ieheresek. atlyukado. sargak ut6bb tetbarna. apr6 pikkelyektol erdes. vekonyodo. vagy ki. (Canharang es laposra szetteriil. - ".talanul karelyos. '.-ig.) behasadt. Talalhato cserjesekben. iniundibuli-Iorrnis. 'szabalvTonk. T alalhato fenyvesekben. gy6z6. bestipped. utobb hamuraz gyep kozott 6sszel. korhad6 fan vagy kozeleben. _ 'csom6ban tomotten egyrnas mellett. vagy piszkos okkerszimi. Tonk: Ieheres. kas. utobb harang.y iahejsziniiek. Kalap: gombalaku. esetleg Iilaszinii arnyalattonkje sotetebb s surim nemezea tal. Rancos tOkegomba.· alul hofeher. T(jnk: halvanysarga. v ekony. Sziirke rokagomba. maz.M.". Talalhato nyirkos. Ioszlanyos fatyolgyiirii sak. (Phollota Lemezek.Ertekes eheta ~ombak Eheta j6 gomblik Lemezeh i kisse tonkrefutok. 6-10 em. I _ . nyophidius glutinosus. hatan tharellus cinereus. kes6hh szetteriil. sotetszinii szrirkek. kesobb sotet-barnas. 9. barnas szinii levet tartalizii.' foltokkal. sargak. nyomasra eIenk barna szinii egyebtitt halvanyiako szagtalan.] Kalap: sargas-szurke. . Barna nyalkasgomba. Paxillus atrotomentosus. fokozatosan megy at a kalapba: 10. sziirkek.) M: 5-12 cm. hamar "Vag. . [Pholiota mutabilis ) Sz.) Sz: 5-7 ern. ut6bb Paxilus involutushoz hason16. varry-sargas. mely lapos11. liagyon riyalsavanykas. tonkhoz n6ttek. Kalap: kupos vag)' felg6mb. vorhenyes-sarcaperata] Kozepterrnetii. szelen Iako-sarga szinu. 8. vaskos. kesobb Lemezeh: sargak. gyakran villa. kesobb rozsda. _nyartol M. " Kalap: hata sziirke. Kalap: szirrkes-barna. szelen [inoman csipkezett. Iehil fak6. vizenyos-Ioldes Husa .

nyulank. (Coprinus-ok) .konyh feher.- KeUemetlen izii. ha- (Clitocybe r6kagomba.''''01. 13. Kisebb s kebb piros sziniiek. ! Keoyin1g gornba Ktizonseges csiperkegom [)<11 . Laskagoinba " ~ tau vekonyabb a rendesnel. -" nyalatu narancssarga.: Nem merl!es rossslzii i!ombAk1 Mer~es gombilk- Talalhato 10. gyakran finoman nemezes. Talalhato csoportosan. tove sokszor Ieketes. Narancsszinii aurantiaca] . Kalap: keskeny. esa uSU . 1 napalatt szetteriil.ls! Talalhato erdei Ienyo kozelebben Valtozekony ti:ikegomba. Tonk: Ieher. elsotetednek. Kalap: karimaja lefele hailo. elen- . nyulank. meleg idoben. fekete sziniive valnak s tintas leve szetfolynak. Lemezek. Fiatalan ehet6k de kisertekiiek. osszeL Gyan(. pirosas ar- Tonk:.: feherek. ve- utan. -erclas helyeken . ven borszimi. enyhe vagy edeskes : . . Husa : gyengen lisztszagu. Lemezek : redosek. 12. tragyas kover talaion.. Tentagombak.

Erdolak6 Iehercsiperke. Ieheres. megsargul. feher. ElObbihez hasonlo. . rozsaszinuek. finoman korpas. Lemezek . 10. T alalhato fenyvesben· es gyepen em. erdokben kes6 nyaron 8S 6sszeL . ' Kalap . (P. vegiil gesztenyeSziD'liek.· . feltiino. Gyiirii :. elein szeles-felgomb vagy harangalakkal. a termesztett barnashatu. . (P. Talalhato lovakjarta tisztasokon. E16bb.=" Husa: ieheres. Mestersegesen ezt terrnesztik. feltiino szagu. husa aUg szinezodik. Feher hatu. Egeszen fiatalon feher. szalmaszinu. szeles.Ertekes eheto f:!omblik Tonk: JeWJ feheres: 1eJ'ebb faka ' ve'k' onyan savozott. Tonk: sima. Almagomba. nyornasra 11. hajlott. forr6 nyaron es 6sszel. Ielttino. 15. 13.s. maiusto! novemberig. . szinte fe- M. szaraz pikkelyekkel. Erdos helyeken terem. csokolade sziniiek. . Mezei csiperke. legelokon. es hussal. TalaJhat6fat6nkon. ontve ta- . hogy kalapja barnabb s husa levegon rozsaszines. Talalhato ela es korhado fakon.Barnahatu csiper'kegomba. esetleg bar- . Tonk: szalmaszinii.) . keskeny. Kit evokanal lisztet vaiban viMgosbarmira piritunk s 2 liter huslevel 1 6raig lassan f6zZllk. 1. rufescensl. arven- Rokagomba '"" 13. Als6 . ketek. vekonyak. ieher pikkelyekkel. silvicola. hailott szeles. (Pholiota squarrosa) Barnatokegombahoz hasonlo Kalap. fiatalon majdnem gombalaku. Paxrllas involuiu. c.itOl abban kirlonbozik. (Psalliota campestris f. vekonyabb tonkkel . 'sis. 12. mereven felrea116. mereven felrea116. nan pikkelyezett. kozepesnel barnas Ielbor. Kozonsegfscsiperkegomba (Psalliota campestris]. Sz. 12-20 Ehetc jo gombak 14. Ieher vagy Ieheres felsa reszen gallerral.l Kalap: Ieher. kesobb szetterul. Gyiirii vagy galler gumoszeru megvastagodas vag)' hii[eher vasv Ieheres. ut6bb voroses-barnak. sugarasak.resze~ velybl1rok nines. 1/2 liter gombakonzervet vaiial s huslevel felforralunk s keves citrornle hozzaadasa utan a 4 tojas s8xgajaval ieleresztett levesbe keverjiik s' piritott kenyerkockara laljuk . Husa: kemeny. gyenge. \ szeles. hosszukasak. kesobb csupasz. fak6. 5-8 'em.. szaraz pikkelyekkel.

petrezselyemzoldievel rantiuk s hus kore talaljuk. ket liter huslevessel Iellozzuk.' ' 2. huslevel Ielengedjuk s izesitve hus melle talaliuk. ecetes hagymaval. Piritott zsemlere ontve talaliuk.. melyet vajban citrommal izesitett husleben ielforralunk. 3. 15. A gOlllbakol1zervet zsirban keves borral felorraljuk s paprikas hus melle adiuk. 4. hozza . ahogy van. huslevel feHGzve. keverunk hOZ23. liszttel meghintjuk. A gombak. A gombakonzerv leontOtt leveben rizst Iozunk. 3-4 kanal tejfOlt. 3. liszttel meghintjiik.: de apr6ra vitgott siirtibb levet adunk zold petrezselyemmel vaiban keyes levessel Ielengedjirk s GombaRalat4k : L A konzervgombat leontiuk olaiban parolt borsos. . vag)' daralt konzervgombaval s tobb eresztekkel . Rizikekonzervet ngy adiuk. A konzervgombat szalonnaval. L Ugyanugv keszititik. Apr6ra vagdalt konzervgornbat kisse megparolunk. 4. A laskagombakonzerv kaposztalevel osszeiozve. borssal fliszerezett ferro ecettel leontitik. A konzervgOInbat zsirban lllegrantjuk. Levet elontjiik. A keserugomba konzervet aprora tort fokhagyrnaval. . petrezselyemmel s tejfellel elkeszitjiik. ' Gombamiirtasok . borssal meghintve talaljuk. A rizst osszekeveriuk az aprora vagdalt 'gombaval.onzervet tejHSlben aprora vag ott z61dseggel. A gombakonzervet zsirban Ielf 0rralj uk. mint a gombabecsinalt'at.. Ket evokanal Iisztbol vajjal vilagos rantast keszitunk. Gomba-hbrtieseh : 1. 2. tojasieherjevel. 2. 5.-paprikas csirke melle.Nem merges rosszizti gombak 14. petrezselyem levellel egybe apritva. 4 toj as sargaja val ieleresztiu k s belekeverunk 1/2 liter gombakonzervet.

tejjel. de vilagosabb s szinte Ieher is lehet. Gombateszt6. Tonk: lemezek alatt halvanysarga. Sz. apr6ra vagdalt szalonnat teszunk belseiebe vagy vajial ontozzuk s melegen talaljuk. A friss kesertigornbat szenen vagy roston sutjuk. Retegesen telerakva. 6-8 em. . kepezik a lemezeh : halvanyrozsaszinu. alul gumosan kiszelesedo.· Labasba vajat' teszunk s kenyermorzsaval meghintiuk. Erdei barna csiperke. ilyenkor a kozeppup eltiinik. hussziniiek. A konzervgomba szeleteket petrezselymes ferro zsirban megIorgatjuk. . A konzerv-metelt gornbat zsirozott edenyben fott .dg. ba. felso reszen esokolade. Hiiuelyburoh : nines. . A konzervgombat meteltre vag~ juk.pr6ravagdalt konzervgornbat beaztatott zsemlevel. fiiszerezziik. 2. Ielul gyiiriivel. sot barna szi11liek. ernyos vagy harangalaku. 2. reteken. L Eheto jo gombak Gomb. fenylo.-ig. A konzervgombat kemenytoiassal aprora osszevagjuk. 4.. soval. kesobb csokolade.rii alatt rozsas arnyalatu. Kalap: szeles. Lemezek: halvany-rozsasziniiek. puha. kozepen gesztenyeszinii. siiru palaosinta tesztaba martiuk s lorro zsirban kisiitiuk.k : 1. . kerryermorzsat adunk hozza s ebben kisutiuk a lepennye gyurt gornbavagdalekot. Az a. 512 em. kesobb szurkes-rozsasziniiek.. esetleg Ieher pikkelyekkel. kesobb lapos. selymes. M. Husa : levegon rozsas szint yah. lyL 10 cm. Zsirban apr6ra vagott hagymat parolunk. Tonk: nyulank. legalol feher kisse duzzadt. kaszalokon.asitlt: 1. Juhturoval is j6. sot. borsot..rizzsel retegesen osszerakjuk s atsut] uk. anizsra emlekezteto illattal. 46 Erlekes eheto gombak Lemezek : maidnem Ieheren halvanyak. (P. silvatica]. F orro hagymas zsirral leontiuk. tetejere ivajat tesziink s kisiitjiik. neha kisse pupos. Husa: levegon is Ieher. Esos osszel neha tomegesen. edes Iuszeres. Tonk: hosszu. Kalap: szeles. [Gomphidius viscidus]: Sz. . szele Iele piros arnyalatu. Leveben szeles meteltet f6ziink s leverdl leszurve osszekeveriiik a gombaval. . sot barna sziniiek. leiebb halvany. ' 14. hoI sok korhad6 level van. . Erre Ielapritott konzervgombat teszunk. barna. par toiassal. . vaiial (helyette aprora vagott szalonnaval] osszekeveriuk s kikent formaban kisutiuk. 3. 10 cm. Talalhato lombos erdok alian. 15. gyii. kesobb csokolade. Talalhato erdei tisztasokon. kett5skuphoz hasonlit (jellegzetes) felso resze kozepen kis hegyes puppal. A kett6s kup also reszet 3. . Narancsszinii nyalkasgom- . rozsdas arnyalatu vilagosbarna. sima.

papri- 2. berantiuk. T ejieles gombaeteiek:. scval. A gombakonzervet zsirral. 3. A gombakonzervet a rantasba tessziik. Gombaiohsm»: A gornbakonzervet iorro hagymas zsirba tessziik. .Metges gombak Gombabecsin61tak : / 1. megpaprikazzuk. huslevel berantiuk s hozza adunk tetszes szerint tojist. 1. kenyerrel keverjiik ezzel kortrlrakiuk az egesz gombat s lassu tiizon megsiitjuk. A gombakoniervet huslevel. megborsozzuk. Csaszdrgomba siitoe : A Iinomra apritott gombat.. s hozza adunk es lelorrazott gomhagyrnat s Ieleresztiuk . Gombasrizs : A gombakonzer'v leveben megf6z6tt rizst osszekeveriuk a borssal. Gombaf8zelek: A gombakonzervet megborsolyuk. . vagy rostelyon megsiitjiik. tejf611e1. liszttel. kisiitio : A szeletekre . Gz16. paprikaval fe1forraliuk s teilellel leontjiik. ha leve elparolgot! liszttel rneghintjiik. zold petrezselyemrnel zsirban parolt gombaval. vagott sot. borssaL. Konzervgombat turbolyaval adunk baranybecsinalthoz. tejfelt.r. huslevel Ielengeditik. zold petrezselymeres 'tej£e1t keveriink hozza. 4. petrezselyemrnel feHoraljuk citornheiial s borssal izesititik.petrezselyemz6ldjet s hagymat. olajban piritiuk . huslevel es tejfellel feleresztjuk. _ . zoldseggel. petrezselyemmel kava! fiiszerezziik s tejfollel leontjuk. Rhst f6zunk bele vagy phitott zsemlevel talaljuk 2. . keyes ecetet adunk.. A gombakonzervet zsirban piritott hagyrnaval. safrannyal izesitiuk. A gornbakonzervhez rantast. borssal. borsot. Gombapaprihas : Egy leis zsirban raniast keszittink.bgomba piriiua : Fokhagymaval. A gombakonzervet zsirral. fok-' hagymaval. zold petrezselyemmel paroljuk. Rizst vaf!:j f~lkemenyre fott tojast is lehe'l beleadni.. 3. A gornbakonzervet teifollel felforraljuk. Gkomyelvgomba bat vaiban kisiitjiik tojassargaia val.

Kalap: sarga. s6 es 10rsb61 kesztilt toltelekkel megtoltjuk a kucsmagombat s megparoliuk. (Folylall\sfl 48. teibe aztatott zsemlye. az egesz csiperket meg~ toltiuk. halozatosan osszekapcsolcdok. Zomancos labast kikenunk s ebbe rakunk 1 reteg rizst. kesobb ellaposodik. gomba. teifollel leontjiik. : A gombakorrzervet paprikaszsirban meglorrositjuk Taltoll gotnba. Husleben fOzi:itt csiperket hus. gesztenyeszinu. Husa: kernenyes. t6nkrehlt6k. Kanal zsirban 2 kocka cukrot megpiritunk s a kaposztat benne megpuhitiuk. . megszoriuk gombaval. atmegy a tonkbe. kisutjiik. kisse borsos izii. szabal ytalan to lcseralaku . megpaprikazzuk es ugy talaljuk. fenyvesekben. karimaja ossze-vissza lefele hajlik. erre sonkat zsemlyemorzsaval. Tonk: sima. maid ismet halvanyabb es sargabb arnyalatu. A konzerv gornbat laskara vagjuk. Lemezek: lecszeruek. hata kozepen bemelyedt. Talalhat6 lomberdokben. A tolteleket ebbol keszitiiik s a vagdalt kaposzta koze laskara viigott gombat keveriink. borssal. petrezselyemzoldievel keverve.poszta: 2-3 Gombos ta!taUkoposzfa: • Gombapasieiom : A hagyma nelkiil paprikaval gombaval pastetornot toltiink. keszitett Gombos k6. A kockara vagott konzervgombat rizzsel es zsirban parolt hagymaval osszekeverjiik. s6val. . Ekkor a megf6tt burgonyat karikara vagiuk s hagyrnas zsirban rnegforgatva rakjuk. oldalonl fei savanyu kaposziat megvagunk. toiasfeherieben es zsemlyemorzsaban megforgatva. sonka. szetagazok. szalonnaszeIetekkel diszitjuk. leontiuk teiiollel. T alalhato minden erda arnyas reszen juniustol novemberig. korzet modiara el- s toiast 6nhink Gombarantotta ra. Rizs helyett pityokat is hasznalhatunk. toias. boriusult vagdalekkal. Gyiirii : duzzadt. A konzervbol val zsirban megporkoljiik szeletekre es megpaprikazzuk vagott gornbat hagymas kesz tojasrantottaval osszekeverve talaliuk. OraIt borjuhus.trtekes ehetO gombcik Ertekes eheto gombak fiatalon kisse domboru. tojassarga. Rokagornba. [Cantharellus cibarius]. MegfOzes utan kihulve fO~)Tasztjuk. Piritoti. 2. erre egy reteg kaposztat. leiele vekonyodik. A retegesen elkeszitett etelt talraboritiuk. 10 cm-ig 1Gsebb es kozepnagysagu. Ioszlanyos. 16. tojassargak. Rizskasat zsirban megpuhitunk s vizzel felengediiik. Sz.

. 3. fokhaglllaval izesitett vaiban piritjuk. Pisztrqnggom Moat: Az aprora _ vagott J<onzervgom bat mogyorohagymayal. hosszat Gomba francia m6dra: A megmosott s felszeletelt ':gombat 2 6ra borsos. barssal. 4. zervgornbat omletbe Rostelyonsiilt . A megf6tt piszrang levevel egy darab piritott kenyeret 'peppegyurunk s a gombahoz keverjiik. vagy szaga sem megbizhato. 5.. gombakonzervet teszuuk. scitrommal izesitiak. Tyuk gombauol : A vizben £Ott tyuhoz gyenge ranlassal berantjuk s meglejfelezziik. A csigak egyes merges gombakal is kikezdenek . Gombatorta : Aprora yagot. Csiperkekenyer: Edes teifellel cs kenyerrel megtoltjuk a gamhcif.t konzervgombahoz edes teifelt es cukrot keverimk. T ojassfu-gajav-aJ ke- verve piritottkenyer szeletekre keniuk. a gombat rostelyon Apr6ra siitjiik. Aszalas vagy Ieiorrazas ulan is halalt okoz a gyilkos galoca. Sok csipds pedig ehetd. izu .49 Nero. vagva zoldseggel s vajjal tort ketszersiiltet. azutan erosen megmegpiritjuk s utana petrezselymet adunk. Olyan gomba is lehet merges. merges. Az egeszbol liszttel s vaiial martast keszitiink s a pisztangra raontji. . soval. A merges galamhicak ize nem csipos s szsguk nem undorit6. Gombdsomlett. s6s faolaiban aztatjuk. 1/46ra mulva huslevel Ielengedik s meg 1/2 6rat f6zik.ik. A gombak enyhe vagy csipos ize. zold Yagy pirosra valtoztatia szinet. Rizike seed. rosszizfi gombak Merges goxnbak - Piritottkenyer gombdoal: A konzervbfil felaprilott gombat citomlevel. petrezselyemmel megfozik. Teves hitek a merges' gombdk leliemereeere: 1. modra: A Ieforrazott riziket. borssal. mely a le.-egon kek. fa kb agymas .. titi roeg. A rryersenen he fzu nem mindi_g ehet6. mig a legmergesebb ga16cak szine alig valtozik. Nem minden gomba merges. zdldpetrezselvemmel osszekeverve Ielaztatiuk huslevel. mely az ezilst kanalat nem feke. 2. keverve a kon- gomba: Apzora vagoU zoldseggel es vaiial megt6ltve megsiitjiik.

Kalap: barna. nehez te timunkat \'egzo munkasaink es kulonbozo betegsegben szenvedo testvereink vitaminsztiksegletenek fedeleSere. puha tiiskek vagy szorok boritiak. fenyo{a t6n:seb61 nyaron 110 1 i. T ahilhat6 elo es egeszen el nem halt falton. M. Feliil ki se ellaposod6. . ' T alalhato fenyo. 8-20 em. Nagy sarga korallgornba 60 is Bangya Ukol't kerjcn Ettal soba el ne tel'jen! A gomba nagy Ieherietartalmanal iogva elsorendii kozelelmezesi cikk. elazottak szivosak. kesernyesek. . hal vany-okkerszinii. katonaink. Gyiijtsiink tehiit minel tobb gomb6t! . neha halvanyszurkes.Tfiskes Csovek vagy lernezek helyett szamos Erh3kes ehetf gornbak 1. Kalap: zsemle. [Hydnum Erin aceus) Nagyjab61 felgi::imb alal u. (Hydnum repandum). 2. Szerte agazo. alig toicseres. 2. Nyirkos fenyvesekb n. Feltiin6 Ieherszinii. Sz. alul hosszu 1-2 mm. ha tan feltiin 6 nagypikkelyekkeL Oregebbnel 'a kalap hata kozepe tolcser-szertien berne- Eheto jo gombak 1. Ieher yagy zsetnle-szinii. Sarga gerebengomba. (Hydnum coralloide ). Csipkebogy6 gyiijtessel nagymertekben hozzaiarulbatunk gyermekeink. keso bb feketes. z agak csucsain \ annak C om6 an a Ieher tiiskek. Siingotnba.. Tonk. Husa es tiiskei torekenyak. [Hydnum imbricatuml (Oi. vastag. F eher gerebengomba. emellett a gyiijtoknek is igen szep kereseti lehetoseget biztosit. csol oladeszinu. 15 cm. 15 cra-ig. hu-' sos t6meg.-ig. gyiij tese tehat hazafias kotelesseg..es szaraz lomberdoben juliustol okt6berig. Cserepes gereb~~gomba. Sz. or g es tol oszig. melyen a kalap a tonktol csak nehezen kiilon boztetheto meg. Talalhato erdei Ieny6 alatt nyar- lyedt. sargas-fako. 10 cm-ig. barna. hatan inkabb sima. vagy pisztrang gomba). Husa :-zamatos izii es szagu.

Talalhato f61eg fenyvesekben.. L Keserii gerebengotnba.olaceurn]. de nero. alul rovid tonkkel s. Belul feketes. uinyi hosszu . # gombcik gyenge ruske vagI' sz6r van. kin6tt koraban undorito szagu. Nagyon keseru. Husa : toias koraban ehet6.Szedese igen konnyu es jovedelmezd. Az Erdelyreszi Hangya kezdemenyezesere megejtett tudomanyos vizsgalatok megallapitottak. . menten. Cserepes gereben gornba A berkenyet [korust] eddig nem gyii:jtottek rendszeresen. . utak legelokon. Fiat a! habb es nyalkasabb. kes6bb sporaporra hull szet. Ennelfogva kivaloan a 1k a l m as n a 'k bizonyult jamek. Tonk: - Hegyes kucsmagomba Talalhato tragyas helyeken. felttin6 vastag vilagos szinu b6rrel. hogy vitamintartalorn szempontiabol ez a gyumolcs kivalik az osszes erdei gyumi:ilcsok koz:iil. Cserepes gerebengombahoz nagyon hasonlit. de pu- 2. . Kalapja ugyanolyan . mely kucsmagombara emlekeztet..~ Husa: reher. szint valt. feher. hanern legalabb a csucsokon Merges gombak iok). csak pik-kelyei vekonyak s tuskei nem barnak. Tonk: nyomasra z6ldes-fekete Merges! Szarvasgom bat hamisitjal: ezzel. Kisebb burgonyalaku. Phallus impudicus.'. de leveg6n ibolyas vagy zoldes szint iatszik. koraban feher vagy rozsaszinu toiasba van burkolva. szorpok. palinka es likorgyartasi eel okra. . N em merges rosszizfi gombak nmn Iuligeno. . Kalap: piszkos zoldszinu. Kivulsarga vag}' Ieheres s tobbe-kevesbbe pikkelyes. (Hyd- 1. marvarryozctt. (Scleroderma fa- feheres-sz u rkek. Sertestrtlli. gyokerszerii myceIiummal.

egeszen sziirke. sporaporra Belseluk feh~r vagy v11agos: szinir. Fiaialon ehelok! ~ . Magas kucsmagomba (M. tonk Ielfele trombita alaku. esetleg sotetbarna. mely felul fustszinii. Kozonseges kucsmagomba (M.) A kalap hata es alja kozt szelessegben alig van kulonbseg.. . huvelyburok nelkiil.] . vastagabb.] Apr6. Vastagt6nku kucsmagomba (M. 3. Szagos rokagomba. (Craterellus fajok. Kucsmagombak. esculenta)..] E10bbin01 kisebb. 1. also resziikon Ieheres. Minden kucsmagomba kivetel nelkul ehet6. 3. Fenyves kucsmagomba (M. (Gyrocephalus rufus» rozsas narancsszinu. vekony. 2. kehull szet. crassipes P. 1- Gomb vagy kortealakuak. [Lycopedron sobb barna Iajok]. kalapba megy at. Az egesz kalap mezes-Iep sejtjeihez hason16 Ieluletu. Mindaharom eheto l \ . (De a hozzajuk hasonlo papsapka gbmbak kozott mergezok is vannak. !ClUCOS. csipkezett elii. [Cantharellus clavatus.Trombitagomak. (Morchel1a-faiok. Lila rokagomba. 7. (Cantharellus lutescens. 1. Fattyu kucsmagomba (Morchella hybridal. Hegyes k. [Craterellus cornucopioides]. crispa]. Poieteggonibak.. Sima kucsmagomba [Verpa conical. Sziirke trombita gomba. sargas-rozsas-ibolvaszinti. elala]. 8. trombita alaku. Arnyas erdoben talalhato.l 4. tuske. belli! iires. Iefele keskenyedo. cso. ·husosabb. egynemiien husszinii vagy kesobb barnabb arnyalatu. :f-Iosszukas fii alaku. 5 .] Fobb fajtai: 1. Cseh kucsmagomba [Verpa bohernica]. Kocsonyagombak .ucsmagomba (M. lemez. sarga. 6. Alig lathato meg. ranees. Ujjnyi magas. vegig iiresvekonyhusu. cQnica).

9. rufencens. hullaraos. rozsaszinuek. de a kalap szabalytalanul fodros. Tove Ieher. kecskeszakall. bors. Keiee! .U. Talalhato lucfenyc alatt.) a veg. 5. Egyesek szerint eheW. szarkalab gomba. Talalhato erdos helyeken maiust61 6szig . Orias papsapkagomba (H. Spathularia clavota.. Ciira korallgomba. nemezes..) Kisebb. . infula). (Ramaria navajo Halvarry-viaszsarga. (R. (R. 1. T6v~tol elagaz6. 7. esculenta). vizenyos gombak.nemezes vagy lisztesen deres. (R. Ok61nyi vagy i6va1 nagyobb. Fekete papsapkagomba (H. E16bbihez hasonlo 3. Merges koztiik nines. Vorhe':!yes korall gomba. Leotia Iubrica. Agai ossze-vissza hailitottak. feheressarga. nyaron es osszel. Husos tonkie s vastagabb agai feherek. 1. siirubbek. medverarok. sZiegf. pitonka. gyengen erezett. kisse aHets20 kocsonvas husu. felso resziikon sargak. Nagy sarga korallgomba. de hasznala] el6H valamennyi Ietorrazando. botrytis]. ehet6k [ Korall (Ramaria) gombak (palanka. Sok kCizuliik merges vagy gyanus..3. Ha elkeszites eMit leiorrazzuh es leviikr61 lesziiriiik. crispa].. menyes. 8.igak csucsa barnas-piros.. klaris. medve. . (R.) Valamennyi ebe10. tekervenyes. formosa). Apro papsapkagomba (H. szeles. lR. 2. KCizonseges papsapkagomba (H. 5. masok szerint merges.) Nemileg a kucsmagombakhoz hasonlitanak. Keso Papsapkagombak. rabietina. . illatos.. aurea]: aranysarga. 4.. piszkos-okkerszinii vegagakkaL Ke. pallescens] . Fak6 papsapkagomba (H.. vastagabbak. Iacunosa]. T(h~kie 2-6 em. sarga korall gomba. Pusp6ksuveggomba (H. gigas]. rojtos: tortyos. Cudonia circinaus. magas. nyirkos. Agai kisebbek. Vastag tonkje s aga! 4. 5. 2. (Helvella fajok. erdos helyen tahilhat6. Agai rugalmasan torekenyek. . Z61dfogu v.szarvas. Rozsaszinti korall gomba. 6. Narancsszinti korall gomba.

Fenyvesekben 6sszel t6megesen talalhato. feliil legszelesebb. torekeny. Sarga bunkos gomba. arnethystinal. cristate.(R. kisse ragados. vekony. Aeeta bulum L) ' Gesztenyeszinii cseszegomba (P. Vekony. 5.· Gyepi v. badia. Merges kozottuk nines. Ossze-vissza repedezett kaposztafajhez hason16. Jelentektelen. C. R. 8. coronaria]: : Narancsszinu cseszegomba (P. erdei hulladekon. igenl agas. kora tavasszal tomegesen talalhato nyitott csesze alaku. Ligula). Sziirke korall gomba. T alalhato elhal6 kemeny fan. behil tires vegagakkaI. . cochleata]. 11. Kaposzta gomba. '(R cinerea. tOrekeny. . . Erdei Ienyo vagy mas Iak toven vagy Iaodukban talalhato. Kunkorcdo [barnasiako] cseszegornba [P. ' 14.) Sziirkes szinti. Talalhato Ienyctorzseken. US~l~ . Iepornia]. eheto. sulyu gornba. k02e1 felmeteres 2-7 kg. torekeny.irke cseszegomba (p. Fesiis fires korallgomba. kis ertekii . Talalhato fenyves videken. 16. bunkos gomba. Bulgaria inq uinans. 10. torekeny.]: 9. Kisbunk6sgomba. esa utan. 1. nyar vegeu es osszel. Ta1a:lhat6 f61eg blikk6sben. elagazo. nyaron. . 12. Hason16 csak sokkal kisebb. Apr6. de Ioldon is osszel. masra s szaradasra es v. Koronas [lilaszinii] cseszegomba (P. Kitunoen eheto. Aranysarga. (Sparassis crispa]. 6. Nyoelbarnul. inaequalisl. vesiculosa]. Eres l~esztenyeszinli) cseszegomba]. iragilis es C. (C.. aurantia]. Szallagos gomba. hajlottagu korallgomba. Ibolyaszinii koralI gamba. nagyon 7. strita]. H61yagos [bamas] cseszegornba (P. 9. coralloides].gombak. igen apro. hailott agakkal. Di6izii. Apro. ' 13. 4. venosa. lazan allo. Merev korallgomba.. Elobbiekhez hasonlo. (P. Ardelia. pusztafoldon. (R fastigiata]. Stiru csoportokban no nedves erdei talaion . Szi. 7. kemenyes. J?unk6 alaku. Ujj·riyi hosszu: vekony. (Peziza fajok. Mozsariito Cseszegombak -. . (C. 3. (R. canaliculata) F eheres. hiszeres illatu. fels6 reszen piszkos husszinii vagy barnas-lilas. Ferde (fak6 narancsszinii] cseszegomba (P. Ibolyaszinti. sargaszinu.Ielentektelen l 15. 2.(C. Csipos utoizzel. Iakosarga.(R. (Clavaria pistillaris]. 8. Vastagh sotetbarna vag)' Ieketes.

Ehetok. Kiralyvarganya . Ieketes. 2 otdal. belul tomoren huscs. . Keleti Karoly-urea 24.: . Burgonya gum6hoz hasenlo.) a'keziratot atvizsgalta s 55Ifig. maid barnas.iriis varganya .ri.Uri tin91~u 2 oldal. L Fekete szarvas gomba. S7. vireus Fr. kir.leg elfogadott magyar nevek vannak s egyes avult latin nevek is az elfogadottra javitandok.Gyuriis barna -tinoru 5 oldal. vagy halvanyb armis . rendelerere az Orsz.Kekesedo tinoru 3 oldal. E16bbihez hasonlo.Aranytinnru 2 oldal. sima Ieliiletti.. is Rh. Fenyves videken talalhato. esetleg zoldes arnyalatu.Gesztenye tinoru 40ldaL Boletus fragrans Vift. Feher szarvas gomba. Sarga gytl. A ru. Kisse fokhagyma-szagu. Boletus pachypus . Vegykiserfeti Allornas (Budapest.Erdesnyelil tirroru 4 oldal. halvanyan marvanyozott.Vorasad6 lukacsos gomba 8 oldal. a tegyiiM ga16ca barna vaItozatiihoz es a gyilkos gal6cahoz vald hasonMsag miatt nem ajanlja szedesr e. varganya (Boletus cavipes) 2 oldal.Urestonkt] gyUrfis tinoru v. Nemezeshatu varganya . ±elig-meddig fOld alatt. 2. Fold alatt teremnek. A Magyar Nemzeti Muzeuru Novenytaranak hivatalos rnegallapitasa alapjan veg. Pikkelyes varganya .VMtDzekony 11nOlU (Boletus luridns) R6Imszini1 erdesnyelu varganya . Kozonseges tinoru vagy varganya Boletus aereus . Dionagysagu.. Ide filldmivelestigyi miniszterium erdelyi ktrendeltsegenek 3742 }942. . Pires varganya . alatti szakvelernenye alapjan a k&vetl{ez6 helyesbiteseket kell a szovegben atvczetni : . .Bronzes tinoru 2 oldal.Sslyemgomba 10 oldal. Barna gyi.Sarga gevagnrnba 8 oldal. fako-zsemleszinu.Ceklatinoru (Boletus erythropus) Csak leforrazva eheto. 3 oldal.Gyurtts sarga tinoru 5 oldal. Husa Ieher. Feher. Gyokeres szarvas gomba. Boletus chrysenteron . Erdei fenyvesekben. . maid sargasbarmis. veres tinoru 4 oldaJ. Barnahatu kekhusu var:ganya . Polyporus brumalis . Boletus cyanescens .Szarvasgombak. marvanyozott. Ieheres husu.Epeizti tinoru 3 oldal. Hornoki varganya . Eperizu varganya . M. Urestonku varganya . I A ga16ca fajeknal az eheto j6 gombak rovataba felvetf 3 gombat. fekete ripacsos Ieluletti. II.Tarka tinrou 6 oldal.Husos tinoru 6 oldal. .' Boletus Collirtitus . (Tuber melanosporum es Tuber aestivum]. de nagyobb. [Choiromyces meandrdormis). l - . Gesztenyeszinu tin6ru . Ieheren marvanyozott.Teli lukacsosgomba 8 ofdal.Pikkelyes tinoru 3 oldal. dekisebb s alul gy6keres.Biber tinoru vagy Piros varganya 4 oldal. 3'.Erdesnyelti. Szilrke zsemlyegomoa . gum6 alakuak.Elefantcsont tinoru 2 oldal. . Farkas gOlT1ba (Bole\us LupillUS) . Chemiai Istezet es Kozp. EJ:desnyelti varganya .Molyhos tirioru 6 oldal.lllatos tinoru 4 oldal. (Rhizopogon rubescens Tul. leveg6n rozsaszinii. Urigornba - Borsos varganya - Borsos tinora 4 oldal. Teheu varganya . Barna vargal1ya . Gyurutlen galoca . sz.is varganya .] Feher szarvasgombahoz hasonlit.Farkas tinoru J oldal.: Sarga husgornba .!1942. .Barna tinoru.

. Nagy rizike .~ Barnas voros galambica 24 oldal." . egymaslioz .Szakalas pereszker Fliloke gomba -. 13 oIda!. Lactarla ligniota . oldal. Fekete gaiambica .' Amanita citrina Az "Apro 6zhibgomba" szedeset veszelyesnek tartja.Valtozekony t61csergomba 34 oldal.geu hasonlo ozliib gombak kozott tobb sulyosan mergezo faj is van. Sztirke ozlabgomba . Szoros teje16 . Pupos reje16 ~ R6t tejeH'igomba 19 oldal. i. 'Szurkeshatu tolcsergomba ~ Sziirke tolcsergornba 34 oldal. . oldal.Emelyg6s pereszker 28 nidal. Fehernyaku pereszke . Barna pereszke -Sargalemezu pereszker 31.Voros galambiea 26 oldal. vieta . N arancsszin U kover gomba . Pupos WIeser gomba . .SargAstejw. Sarga t6kegomba .Kt\JchAtIl galambiea 24 oldal.Csipos feller pereszker 31. FUsWs toll~ser gomba .Pereszker. Kover 6zlabgomba .Lilas tejel6gomba 19 oldal. ZOldha.Anizsszagu vagy ztild tolcsergomba 34 oldal.Siorgomba 19 oldal. ' Lactaria necator .: Zold tolcsergomba . lbolyaszlnu galamb. Teli gomba . Filzold galambica . Laklaria blennia . Sarga keserugomba . Russula veternosa .. Trlcholoma metaleucum Hosszu pereszker 28 oldal..Szentgyorgy peressker (Trrcholema Georgii) 30 oldal. Trlcholoma vaccinurn . keserugomba 19 oldal. Laktaria pyrogala . Sertes pereszke . Borsztnu galarnbica . Tarka keserugomba ~ Voros pettyes kesertrgomba 19 oldal. Kensarga pereszke .Foltos tonkU gyiirtis pereszker 1"6 oldal.Sirnahatu zold galambica 22 otdal..Sziirkille keserugoreba 21 cldal.Pelyhes keserugomba 19 oldal.6ver gorn ba _ 6rl<1:s g..Dves tejel6 gomba 18 aldal.Feketell6 galambica 24 oldal.>yurfis pereszker 16 oldal. .Mezszinli gyurUs tolcsergomba 16 oldal.FeliggyUriis pereszker 31 oldal.li I~ • Hamuszurke pereszke - Duzzadtszaru pereszker 29 oldal.Selymes 6zlabgomba 14 cldal. .Orias tolcsergornba R6kaszinti tolcsergombq. .z1ftbgomba 12.Piros galarnbica 22 oldal. SziIfagomba = Szilfa laskagornca (Pleurotus ulrnarius) 21 oldal. Tricboloma nudum Lila pereszker 28 oldal..Csipkes 5.OyongY5s kesertigernba 19 oldal. Narancshatn legyUl6 ga16ca (Amanita Eliae) 13 oldal.Tell fill5ke gomba 33 oldal.Rozsapiros galambica Pereszke . K. Majusi vagy lovisaljagomba . Keserii feher pereszke . Amanita regalisAmanita muscarfa var . Csapatos pereszke ~ Csoportos barna pereszker 28 oldal. Kis kovergornba . Bundas tejelo .Vor6stejii rizike 18 olda!. Febertejii rizike .~ '.'f Amanita phalloides Vat.Fak6 ke. mert a kistermetii.Satet keseru gcrnba (Lactaria turpis) 21 oldal. Sargabelu piros galambiea . olda!. .Barna tolcsergornba 34 oldal.Ketszergyurus tolcsergornba 16 oldal. Tricholoma ustale . i3 o!dal. .Torekeny gaiambica 23 oldal.S<.iirke pereszker 28 oldal. Koz5nseges ftilake gomba 32 oldal.Pirufo 6zlftbgomba 14 oldal.nyergamba20 oldal. Fak6 6zlab~omba . Orias kovergomba . FOldi pereszke . .Elszeuesedo pereszker 31 oldal.Zoldes kesertigomba 21 oldal.Btldos pereszker 31 oldal. Festa galambica . Pelyhes tejel6 .Sargas-zold pereszker 28 oldal. .ca .N arancsszin il Dves pereszker 17 oldal.Enyhe tejelogomba 18 oldal. '.(u pereszke . Illatos tejelo . Apr6 plroshatu galambica .. Lactaria.

..000 csaladtaggal 500_000 Pengo keresethez [utott l -- Blinden o81emenD 'Ug.500 szekely csalad 10.. __ .UhUngu: HOrus liMor elsorangu! . ---_ . ---. ---- ... _' -. ' II:1II 1 __ Az "Erdelyreszi Hangya' gyiimolcsgyiijtesi akci6ja soran 2.-Onis "Honour likort h9rien.... f1l01 IOhl el ne lerlon! ..

K. . BENCZE IMRE konyvnyomdaja Szekelyudval:hely.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful