-,

\

"'----~-----'-------_____:::_____~~--

~-~---~----~.

~""I"""I"""""I"""I""

Minden erdei gyiimolcsot
szamocat,
maluat,

aionyat,
csipkebogyot, szedret,

gombat,
,

berkenyet

korlatlan mennyisegben, keszpenz Iizetes elleneben vesznek at az

"Erdelyreszi Hangya"
gyiimolcsgyiijto allomasai,
Az atveteli arak minden gyiijtoallomason k5zhirre vannak teve es ki vannak fiiggesztve!
_ ..... 5 _ ~ ..

-

--

~'i

,

,

.

'Kivol1atO!l

masolat.

Orsz. M. tar. Chemiai li..t~zet' es KOzp. V~gykiserleti Allomas Budapest" II. Keleti Kiroly-utca ,24.

"

~

TARGY!

Gornbaismerteto

konyv,

IYlELI,EKLET: 1 drb, kezirat.
, .•../::tl.
t.~

551 Jig.11942. sz.
,

~

,;~~.

'

'" .
~

I

I

M., kir. Foldmivelesiigyi MiniszteriuDl·' ..: 1. ErdeJyi IGren~'eltse1lenek r . ,. ;,_ . Kolozsvar.
.~ I ,

"Ehet6 es drtekesitheto. gombdk ismertetese" cimii konyver61 szqkve.letrt&nyunket az alabbiahban kozOljiik. ' Az elhanyagolt uadoniermii gombdk 'erte!kesitesenek lis fogyasztdsanak iohozasa a mosiani nehez elelmiszer elldtds ideieben hazaf,ias kotelesseg. A legteljeseb'b meriekben p6.doljuk es felkaroiandouab: javasoljuk ezeri a szoba« leva kiadmany haihatos famogatdsat; meri hiuaioa van a kiizvelemeny erdekl6desene.k telkeltesevel es ez ismereteh terjeszieseue! p6tolhaiatIan szolg61atot lenni a magyar erdo- es mez15gazdasdgi termelesneh. Budapest, 1942. iunius h6 8-an. ( ~.",. ,'" ,
I

Bomber GyuZa.1'lY., rendorfettigyel6

,

-

.'

...

RENCZER BELA s. k, kir. kiserletilgyi f6igazgaf6.
- ;'

I

Vtirostejli rizike (Lactarius sanguifluus). 4. 34. - l> ' .'for«¥kiel'lYgalarubica (Russula 12. Csaszargornba (Amanita caesarea'. 8.ttoZ'ekcmy f-GKegomba (phollota matabifis). r . Pupos teje15 . Sotet keserugomba (Lactarius turpis .ifa muscaria). '. P()'ieteg gmnba (Lycoperdon gemmatuat). tukegomba (BboJ.isa+ja gomba _. 2.. • '<. Zolden pettyezett vagyvarasl'latu ~ij:ld galambioa (R~lssula virescens Sch.Szentgyorgy pereszker 0riich01op~a Geotgii). Ranees . .iol'lseges tinoru 'Vagy varganya (Boletus edulis). . Nagy rlzike . Cserepes gereben gomba (Hynrm. !' . Mezei csiper-ke {Psa.. 25..(Lepiuia procera). 13.) 21. Ehetd gomblik: \ . . 35.j. :. 9.. ' Szarvasgomba (Tuber brurnale). Az Erdelyreszi Hangya gondoskodik a begyiijtott gornba hygienikus Ieldolgozasarol. Szurkeshatu .csigagmn'ba (Limacil!lm eburneum). Szoros tejelo . 3. "14. Sertestdfla (Scleroderma vulgare). 29.' 26.. Merges gombak. . -.Ko. 13. ... gornba . "R. 23.] L Sat.) 6. A gomba mindenfele Iormaban elkeszitve igen taplalo.iota caperasa)... _ 5. -0.. . ".i'l0··~a16oa {Amafl. Biborszinf galamblca (Russula dr. BleiaiJ.-.. ~ . PAr~hc galoca (Am'aili'ta pantherina).~ . . Wv.. Citromszinti gal !iIca (Amanita phaHoides var. r 7. 22. Apro pkoshatu' gaJ'amhica .fngomba va. 16.5. " . fragilis). Ma.6'ka gomba {Canthare1\us cibanus). Uri. 20. Nagy sarga korallgornba (Ramada Ilava). Laskagomba (Pleurotua ostreatus). K?zonseges papsapka gomba (Helvella esculenta).Szdrgomba (Lactarius torminosus). .· .lli6ta ar'vensis).-. '1. 10.yilkos galoca (Amanita phalliod'es). 11.a BO)"S0Stinoru (Boletus piperatus). ' / I '~. 31. .m fmbricarum) . .: - . Pettyes gynIwsga16ca (Anralli'ta Mappa). . Nagy Qzlabgornba. (Piros szammal..gy b<fba¥firganya (Bo. . o.. tolcsergomba (Clrtocybe nebularis). . Legyi.Rot tejel6 gomba (Lactarius rufus). -.i \ '. Hanytat6 galambica (Russula emelica).jusi v. 17.imeltl -Cooke). 32. 30.~ .t8. 27. \ 24. Kaposzta gomba (Sparassis crispa) Ki6zcrnseges kacsmagomba (Morchella esculenta). .Lactarla necato.~..letus Satatll~s) . \ . Fako zsemlyegomba (Polyporus ovinus). .ltcsont .Jy. BorSGS v. . 28.: "7ert terjessziik annak gyiijteset es fogyasztasat .. . Va.argtu. 19.

.

. Csovek : sotet rozsdavorosek. Boletus chrisentereon : kalap sotetebb zoldes-barna.Lactarius" s az "a"-val vegz6do szavak vegz6dese "us"-ra [avitando. 3. sait6hibak': .zl<ibgomba: Tonk: gyurtls . Vargfmya Iajoknal : 4. 7. G alambi caknal : . A ~ Ozlabf'ajoknal : 2. Tonk: barnas-cseresznyepiros arnyalattal . Feher ozlabgomba: Tonk. felrepedt helyeken cseresznyeszinu folttal . Kover 6. Pereszke (Trlcholorna) fajoknal "pereszke" helyett "pereszker" irand6. oldal 2. soraban "de~ sz6 utan "feMr vagy" szavak beszurandok. soraban zold sz6 utan "vagy' bamas-olajsarga".. 2. 010a1 2. gyiiriis . Gyilkos gal6ca: a 13.. Tejelo fajoknal : a latin neveknel "Lactaria" helyett :. Peryes gyilkosga16ca: 13. Tonk: vilagos barnas-sarga..Ertelemzavar6 . Galocaknal: Huses tinoru .Russala' h elyett "Russu la" irando. 4. Aki csipkhogy6tgyiijtf hazaiias kotelesseget telfesit 1 . Borsos varganya.

.~~~~~~ '~ ......"'" ~•• > .'. I.:C--"'''!!!!I'~~~~. 1 ~ :. I ~ ~. : Minden jog Ienntartva I A" 3 pengo...~ .etogombak es magunkkal ~ ~•• ~ gyiijfeset eihanyagolni ! 1 . .es r . ~'. Nyom"rt" K.'If'~~~~~..!".- I~ ... . ~ ~ Biinas konnyelmiiseg embertarsainkkal szemben az eh.~ .~~~~~' i ~ Kiad6: Erdelyresz] Hangya SZOvetkezetek marosvasarhelyl Kiadasert fele16s: DOBOLYJ AKOS. :j ..' Ii ~.• '~L.~ ~ ~. . ERTEKE81THETOGOMBAK . BOMHER GYULA ~."he'y .. It I~ EHETO. Mzpontja.. Megrendelh'et6 szeraenel 5'''''yb"".-fa.. BENCZE !MRE kony'myom""j~ S""e~'Ud.:1k.

2

Cs&ves gomblik.

Varganya (Boletus)
A gomba kalapjanak alsiJre<:.zen szamos apro lefeh!

Erb~kes ehetogombak
1. Uri gomba. (B. edulis] 87.. 30 cm.-ig, m.: 20 em .-ig-. (Fehertinor1!, vastagszaru gomba, arganya, Ieherhusu Iinoru, cepe, Iehercepe, kozaktinoru. hi rib i-

Eheto j& ~ombak
nya. IB. Iuridus]. Sz. 5,-20 em. M. 6 10 cm. Kolat»: sc)1elbarna. Csoue.k vdrosek, Tonk: v or,O$. Husa . le\'egonazonnal es mindeniitt elenk keksziniire valtozik.

1. Barnahatu

keIthusu

vaTga~

vastag, egynemuen barna. Fiatalon halv anyan Ieheres, sztirkesbarnas. Csooel«: Ieherek, kesdbb sargas arnyalatuak, lito bb saraaszoldek. Tonk: igen vastag, Ieheres. halvanyfako Ieher rece zetie I, mel) el is li.inbetik. G},iirii: nines. Husa : Ieher, kesdbb etleg piszkos rozsaszin [I. Talalhato: Fenyves videken, g'yepes helyeken Hhnegesen, juniustol oktob rig, 2. Vekony urigomba.lB. reticulatus Sch.]Sz.. 5em. EJ6zoh6z hasonlo, csak a tonk veko-

gomba ..) Kolop : boltos, domboru.

Talalhatc : lomb=es lenyfierddkben iuliustol szepternberig. 2. Barna v:arganya. lB. badius). Sz. 5 12 em. J\1. 6·-1 em. Ka/ap: barna. C.<;ovek: zoldesek, Tonk, vek nyabb, kalapnal 'a· larrrive] vilagosabb barna. Husa . Ieher, itt-ott halvanykekes meg rozsas szinekben jatszik, Talalhal6: n ,8.rtol keso oszig tolg'-es kben. 3. Urest.onkii varganya., lB. eapi" ). Kolop . barnes szinir. Kisebb termetii, csih ei szennyes zoldesek. Pelyhes rn (iruje feher.

Lelorrazas utan eheto,

nyabb,

Talalhato erdei retel en Ili es moha k6zt juniustol oktoberig.
em.

3. Boletus aereus, Sz.: 5-10 1\1. S cm.ig. Kolap : 18.(a sOletbama. Csollek: sarjlak.

aug.- =oktoberig.

Tonk: sarga. finoman reces .. Gviirii: nines .. Husa : revegon hamar sargul, Tslalbeto: vilagos erd6kben,
4. Kir:atyvar!!anya.

4. Boletus Chrysentereon. Sz. 3-7 em. :\t 6 cm.-~. . Kalap: sobHebb zolde , felrepedt . h.el~encseresznre rinii Iolttal Oasze-vissza repedezo. Tonk: cseresznyepiros arnyalattal. Csovek: sargas-zoldesek.
T aJalhat6: arnyas iuliustol okt6berig. fenyvesekben

agytermetii. Sz, gomba

'(8. Tegiu

J.

=

Kalap: feheres, szele citromsarga

5. Boletus

CoJ1initus.

kalapjariak

szetessege, M.

-=

gomba magassaga,

iaiok·..
forditott csovecske van s ezeken fejl6dik a sporapor, Nel1l.

metges rosszizu. gombak [B. felleus].

I

·
termetre

Merges gombak

az Urigombahoz. Kalap : vilagos-barnas. Csooet«, Idosebb korban rozsasziniiek. Tonk: halvany zoldessarga, s . aranyiag durva, sotet erezetii. Husa . epeszeruen keseru. T alalhate : fenyvesekben, nyirIcabb erd6'ben, mint gyepen, gamba.val keverve is.

Hesonlit

·1..Epeizii varganya.

L Satangomba vagy babavarganya. (B. Satanas]. Uri gomhalroz, Kolar: hata fak6. Ceooel«, lyukacsai feltiino ptrosak. Tonk: feHiin6 piros szinii . Husa: sarga, levegon kekes szint iatszo, megszaradva is sarga: Igen merges. 2. Boletus pachypus.
hasonlo.

kosabb helyen, nyirkos idoben, inuri-

2.. Boletus Cyanescens, Az egesz gomba Ieheres-halvany sarga. szalrnaszinti, molyhos feluletii s husa kek szint valt. Gyanus,

Kalon, halvanv sztirkes-barna.
Husa: megkeknl. Keseru,

Kisebb.

Cscuoh : sargak Tonk: also reszen sQtet-v6ros.

3. Boletus Amarus. Elobbihez hason16. Kescru. 4.. Pikkelyes varganya, [B, Stocilaccus], Kolap : Ieketes, pikkelyezett. Husa : piros as-feher, Ieketesre

pinus). Kalap : hata sargas. Csovek: narancsszintiek. Tonk: felsa reszen voros. Husa: kek szint yah. Savanykas,

3, Farkas gomba. (Boletus Lu-

valtozik. Rossz izii,

-

.

4. Feher varganya, [B. aloidus), Minden raszeben feher. Rusa le. vegan itt-ott kek szint valt. Gyanus,

Satan

gomba,

Barrrahatu, kekhusu

varganya,

t

••.

,~---___..,~~-.-.

4
... (Bol.-lus)

Ertekes ehetfi gombak Kalap: ulelro7.sa, re zn) , yagy karrninszinu. sOL'ek: cilrom, tojas \'ag aranyargak, I It san keke -zold s szint valtanal . Tiinh : iLrom, t ja' vag IlT::lI1Yill'ga, sotet ebb sarga, es tl g roz '<tszinii finom recezettel, Gyiirii: nines. Husa : bah anysarga, itt- II gy ngeu m gkekDl, a tonk also r 'sz' n ki folt kban gyengen csere zn) eszint vall. kalap husa va ta~abb, mint a v resz, T nkabb '\ anvkas. n m csipds, kell rnes ul6i/(i. Talalhalo : ol~r-. bukk- e n) irarIagombal. [B, caber]. Z.: ) 12 ern. c\\.: 16 crrr-ig. a/ap: domboru, bIts, ziirke -barna, I k les, vorheuy s-barna ziirkes. Idos korban i~en puha, nedves idoben kifacsarhatoan viz s, 1 es arnvalatuak, konny n levalnak. Tonk: f U le vel onyodo, feher, erd , rd sen kiemelk d" r'. 'Z k nyornasra, \ a~r oregekneJ magukt61 i . r b..'l· s szint kapnak. Husa . nv masra es f6ze k r Iekete zinl kap. Gviirii : runes. Tcilalhato: rdos videken, b krokban. nyirlak komi iun.-n \ -ig.

eto j6 gombak
CsON!": &irga. ak. Tonk: Ieher . -sargas, pir s f 1tokkal \ ag) pikk lyekk 1.

em,

Castaneu J.

6. Gesztenye
'7..

5-)

zinii Tinoru, ( . em. 1. 5-7

ben juliustol

Ka/ap: g'sz'l.n -eszimi. Csooeh : f I 'J' k va~ feh' r Tonk: barna, ureges, Talalhal : Yila~ ,kevert rdokoktoberig,

rdokb n, m<ij.-szepl-ig. 5. Erd snyelfi varganya. (

ge en iuliustol

I. Borso varganya, {B. piperatusl. Sz. 3- 6 cm. \\. _-5 cm.-ig. Kalap: barna , tijn~keny. Tonk: ,j(oi , Husa: sarga, n 'on CSlpO 17U, T alalhato : f n} ve kben tOm.7.

pt mb rig.

Csove/?:

Ieherek, kesobb sZLir-

len sokszor bib r zinii. Csovek: sargilk, maid zoldesel . Tonk: vasta~, rozsdaszinii. Husa . sar.~a1;, zuldesszint valt. 9. Piro varganya.[B. purpurcu I Kini1 '\'ar, all} ahoz has n16, d minden r :sze pir . fern ke rii,

. Boletu ira rans Vitt. akm . . at· t zllide -sziirke.

8:1'-

guya.
l\\.:

6. R6kaszinii

szinii. F lbore a huson tul ·r. CSDU k: f herek, 1 e obb zurkesek, Tonk: f her, erdes ki m lk desek hamar In gfeketednek.
1f<>lyllllDJA !Hk old~Dn.)

-16 em. 1 alap: vorhenye

lB. rufus). z.: -16
barna,

erdesnyelii varm.
r . ka-

Urigomba,

cmKalap: sarga. ioimaja~aIl visz. alu] bamas savokkal. kesobb .kkel osszeno~t reszen sotetibo-.jQn. ve ?ny. Sz.gallerja kiviil-beliil vilagossar~a. minden erdoben. .e~? sotetebb piszkos-zoldesbarnak. 4~8 resze kozt hartva van kiieszitve. 1genpuha .~ nov. Sargagytirlis varganya.-ig." 9. legalul fe~ tetbarnas. szegletesek. Nedves idoben sikamlos. utana viola. Barna gyuriis varganya. vegiH fekete szinure valtozik.j (Fol. szor piszkos-sotetzold.~e ~ . . utobb soTonk.vtala.- em. M. 5~10 em. . . H~sa: -'h~lv~nysarga.' halvanysarga.. I 1 8. Hzrsc : minden tilt 'ken-sarga.a fi-ik cldalou] " . jUll.novemberia.~ehe~" . Mnyes. > Farkasgomba . f 1" 'Csovelt:. l~sZien !latalon le~'eres..I Iii es .. :~amara~: A }1arty~ . nyalkas.arga vagy fo16tt barna pontokkal tarkitva.ik o!J. 1~n :. Kalap: hata s~rga.: 10 cm. r 7. t61-no:vembetig.: 15 cm. . heres. M." .Ertekes eheto gom-ba:k '.rozsdas _narancs-sarga. vagy okkerszimi.r.igomba. Iyas-fekete szegellvel.. . erdei reteken j un. fiat~loknEt1 vizcbl. kisse tonkrefu {6k. ganer .C. kensargak. . ''T'' k -" . Nyartol Husa: tomor. levegon elO~ ----~----------------~---T alalhato : fi~tal fenyvesekben. sar~a. Talalhato . [B. -Fiatal koraban a kalap es a tonk' fels6 luteus] em. ' .ro'/1(. ..-vihigossargak. (B I) S M granu atus Z.:sovek: "s~rgak..flavus] Sz. kozepen neha kiss€.oL. s. nyiriak ko~ zeleben.- ':1. [B. csoppek szivarognak h. kisse barnas arnyalatu. Ielbore kisse szegelyes. Tonk: sarga. pupos.llhak _ "_ . kesobb okker-sargak. sze~cse~keL ~ontokkal. 1 'k '. -ig. barna savoktoi tarka. harty-aja" 11letve . r {folylatasa S.. felh6re a huson tul er s csipkezett. 3~10 " Kalap: barna. nyarfak. . .mohok kozott keso 6szig. Csoveh: nyilasai egyenlotIenek. Husa: 1eMr es vilagos-kensarga.. 5~12 Ma.-ig..idobcn zsiros-nyirkos-nyalkas. Szerncsesnyelfi varganya. feher. trh~kes ehet-o g01..g)1uru v~gy galle. esetleg sotetebb mely kesobb le~alik s a tonkon vagy barnas arnyalattal Nedves . Talalhato : Ienyvesekben iuniusSzinet nem valtoztatia. Talalhato : Ierryvesekben.

: 10 cm. husa tonkbe tolcseralakuan atmeno. kisse tonkre- 10. (13. enyhe izu. tonkrefutok es tonkhoz nottek. kisse csipos junius' sargas- feher.' 12. husrol konnyen levalok.novembeng. Talalhato : fenyve. . aug-riov-rg. Kalap : sotet olaibamas vagy piszkos sotetea-sarga. tarkitva. (B. illatos. HUSQ: olaizold Csovek: szagu. puha. M. (R bovinus] Sz. pelyhes pettyel . esetleg ko[Folvtatase 1·ik oldaJoll. hailithato. szogletesek. fekete sima feny6k alatt. Homoki. Husa: Ieheres.-ig. Ettekes eheto gomhak J_' _. Tehen varganya. Csooeh: -citromsargak. vagy zoldes arnyaletuak. Nemezeshatu varganya. Tonk: barnas-sarga. vekonyak. kesobb arnyalatuak. nas sok sotetes. barnas-sargak. Talalhato : leginkabb erdei.sek. ~ Tbnk: halvanybarnas. levegon rozsas vagy barnas szinre valtozik.varganya.. melyeket az eso lemos. . em. felbOr neha sokfele repedezo.1 r= . subtomentosus) 5z. M. utobb piszkos-zoldek. Csooel«: piszkos-rozsdaszintiek. kesobb sotetes.: 8-10 em. Edekes ehelo gomhak .: 3-7' em.'. futok.tol . variegatus) Sz.: 5--'-10.sekben .gyengen gyum6lcsizu.sz6g1etE.: 10 cm-ig. Kaiap: barnas-sargas. barnas-sarga. leveg5n fu t6- es 11. Nagyon leves. Tonk: hoszu. Ka[ap: sargas vagy vilagos bar- .. nemezes.· }agosan kekes.

natriumot. Ertekes eheto . Tonk: kalsppal osszenove. . vozott. aluminiumot. . mert j6 .t L '.gomba:t." •• . .. kisse ke~ kes-zoldre valtozik.ba !O.es Ienyderdok'. magnesiufllot.. neha . Majgom. 13. Gyuitsed az erdon. Talalhato : f61eg tolgy. phosphort. csemege. (Fistultna hepatica) Sz.lajo"'.k6rnyeh."_ ben ... mezon gazdatlanul r".". 12-20 em. . bukkfak toveben vagy -olda- Husa: puha. kent. es 6sszel. kaliumot._.. hanem . A gombakonzervek gyartasahoz felhasznalt gornbafaitak lartalmaz-. ! A gombakonzerv nemcsakinyenc lag ielentekeny taplalek. Husa. nak : klort. -" -. Csooel«. nedves me- rove sarga.. ... maf!gant es vasat..kozgazdasagi. k-esQbb sotetsziirkesek. M.: feheres-sargas.es cserfak. elenk pirosan sa- Barna gytirUs varganya Az inseges napok kenyere. lithiumot.go~1:>a. aron eladhatod 1 A gombakonzervek .gombak Ian nyaron "leg idoben. 12-20 em.tapertekben szinte versenyeznek " a hussal. A "HANGYA" 'Kollzerviizemeiben megorzi teJjes taperteket! GO tartosltot. pelyhes. -'. a: ~ombak6nzerv. Ertekes eheto !!ombak zepen -pirosas. alig ktilonboztetheto meg. _ . majhoz vagy okornvelvhez hasonlithato. Talalhato : Lomb. vekony.. husos. -i:l joletnek hiszere. Kalap Barnas-pirosae. ..juliust61 'novemberig. sargik. cilicinmot. ' h~ver6. puha. " t6lgyfagomba). -.

M.. E16b- S. repedezd Ielborrel. Ioldon aug. 2.. ti:irekeny.in novo husos.] Szabalytalan tomegben. pes caprae]. finomak. tom or. Ertekesehetti gombak Polyporus Eheto i6 gombak 1. sulphu. Csou!!k . 3. Tuberaster) . Sarga zsemlyegomba. kes6bb dtrommolybos. 12 cra-ig. Huso : Kellemes izii es illatu. ramosis2. torekeny. Sz. Sziirke zsemlyegomba. simus]. RakoH gomba. ovinus].. Kalap ..e Vt!tives gombak. tonCsouek. Sargis. a vegagakone. maid sargasak kon is lefut6k.gy~egy barnas kasarga-s-barna. jis "agy -vorhenyes-sarga ~oroba.gomba.sziirkes "ag)' barnas-sziirkes.. Bokrosgomba. Etkezes elott igyek egy poharka "K 0' r u s"-t. (P. Talalhato Iomberdokbeues kertekberi a iegkiil6nboz6bb fakon maiusto] novemberiz. Sarga husgomba. torekeny.: Barna. Kisebb.. lehuzando. Husa: [eher.· feheresek. tavassza] es osszel. 4-12 em.. Sz. (ll'o l'y letasa 9·ik 01delon . Talalhat« rothado ven fakon. Barnahatu zseml:yegomba" (p. 1. Fel3. apre pikkelyekkel. T alalbato homokos fen) -vesekbec Talalhato Ienyvesekben osszel. leucomelasl. Olasz. szarazon so.. Husa: feher. Tonk : Ieher. 3-5 cm. Sz. (P. mint a lap van. Talalbat6 erd6kben. augusztust61 Talalbato mohas fenyvesekben. gesztenyeszinu. io. Fak6 zsemlyegomba. hosszuak.: feheresek. folden. (P. sziniiek. M. tetek. (P. feherek. 4. [P. F eheres tOnkrol sokfele agaz6 _s Kalap : hata zsemlye. fak6 zsemlyegomba . bihez hasonlc. (P. Egyebkent. reus Fr. Tonk: sargasbarna . rozsas v. Polyporus Brumalis.-lg.: ken. 14 cm. bore keserii. Kalap: feheres vag)' szurkesfako. oonflueus). Sz. szaraz. 2-4 em.1 .-ig. ~ CsolJek. Talalhato korhado f<in. pirosas szint valt. " sima.-c-szeptemberben. molyhos. 2-~ mi. selymesen pikkelyes. korhado £. pikkelyes. Kalap. szeptem berig.

gyantas anya-. Fiatal peldanyok l\liud. feherjes anyagokat magas szazalekban. Talalhato bukk. 9 . Elobbihez. (P. nemezes. mint a friss gombat.ndig . . (P. citromsav. Egy_ kalap sz. Zoldes zsemlyegomba. Taplogombak. karelyosak. illatos olaiokat (ibolya. zsirokat. liszt-illaf .glykogelltl mannitot gokat. szerves-savakat. Sz. ugy lehet hasznalni. kif6tt level hasznaliak.. fak6. Fan teremnek s taplokeszites ganteusl. Talalhato tolg). [novenyi cukorl. A gombakonzervek tartalmaznak : celluloset. NEMERE sosborszes~· " . Orias gelyvagomba. Gelyvagomba. . aug. . kesobb z61Tonk: fak6.vecetsav. [himarsav.~ti.szeptemberig.'1.jok].. Nero merges rosszizii gomba. (P. Talalhato lombfakon. nagysagot is eler. 1 rn. des szaraz. ha- vagy zoldes-sarga. fake szinti. A gornbakonzervet . sztirkesszinti. kagylo alaku. hason16. (P. repedez6 felborii. Bokros gomba.: puha. kemenyhusu.esben. (Polyporus fa7. Kalap: F e-i meter szelesseget is eler. burgonya.es feny6etd6kban szivos. l\1i 11 d en in t Husa: kemeny. Vastagok. fokhagyma. Eheto jo gombak 6.en killeJ{ . Dictamnus. cristatus Pers. intybaceus]. kemeny.' 9. zsirsav}. sargas-barnak. zodik. ben. 8. Tonkje vastag. . Nem merges. Kalapjai feloldalt al16k. alraasav.) Kalap: olajszinu. Husa . rovid tonku. Wldon aug. frondosus). gi. . idos kor.oktoberig. tejsav.k . Ieheres. 15 em. I' .. [P. . Elobbihez hasonl6. zoldes-barna f tao vekony. menta. . Husa: fiatalon eheto. . squamosusl. 3-12 em. Rakott gombahoz hasonlit. 6-20 em. festoanyagokat. 'legalul sotet barnas. barna pikkelyekkel molyhos. nyar eleien. ' Talalhato lomblak toven. Sziirke rakott gomba. tarkazva. celjabol lugban f6zik. 2. kemeny. /. szivos. borostvankosav. Egy kalap sz. faJo"k' . anizs. \ elagazo s tobb nagy kalapban veg. rig. de nem iioizu.

itt-ott tobbe-kevesbbe megpirosodo. haiszalgyokereit Kirneld a gornba foldben [rnyceliumat] l leva kulon szedd l A gombat fajok szerint killon- be. Talalhato . vagy tobb karelyra szakado Magassaga: 8-20 em. 20 om. nata). . ceasarea] Letnezeh '1' k ' .besc8!ls . 1.. .den mas resze Ieher. tavasz- ' A gombat a harmat Ielszikkadasa utan szediuk. (A.. szeles a kalap. Csak aIiatal peldanyok iok. "barna TOlJl~ GaUer 1 r~zsas-sargas I pirosas vagy Husa: feher.' Galler. tol oszig. . es tolgyes videken..ug. also Ertekes eh~to.nya~at. 3. .' rez-szmu.r .n sar~<. mint a toias sargaia Hiioelvbnroh : vastag t6ven tobb C111. . Jeheres-szurkes erdes foltokkal.Orias-galoca.. fenyvesekben.. Eheto jo gOinbak . _ TalMhat6 Boz6tokbftn. bllkk. nehany szeles Ieher Ioszlannyal.tszll. k Tonk e . I Pers. itmerojii tonkjeri 15-20 em. Felbore mindig lehuzand6. (A.x. juliustol oktoberig. T a. Letnezeh: 'feher~l(. " Gyiitiitlcn galoca.1 Talalhato Csaszargorn ba. hogy j6vore is szedhess I \ ' A veletlenul kitepett gomoagy6keret lmyceliumotl fOlddel takard • '.s vagy rez-szinii. " ~> benrozsas-sargas piros<l_. . gombak Kalap : eienk piros.. nl.. ' 2.: .(A.' .la1hat6 nedves nyaron. .. T ekintelyes . ! \ • Kalap: halvanyan arnyalatu. Sz. 8-16 em. egyenes. . Nagytermeti1. 1'5-3 em. Husa : Ieher. Csaszargomba. erdcs helyeken. vagy ~6teteb· a.. gyakran csak narancs szinii. Kalap: barna. mag~s ketfele hasado..~.. M.. halvanysarga IoszIanyokkal. solitaria B-) . -Husa " ' . galOca. egeszen -a harmat lehul1"as::lig. ..tgas arnyalatu. Lemezes-gombak . Min.. . Lemezek ) TonI? sa.)Pir?s16 l1agysagu..ue. exd6kben. (A vagi- Kalap: sziirke vagy barna neha feher foszlanyokkal tarkitva.' 1 ' 1.. Iellele allo. Ga16ca (Amanita) A kalap aljan lernezek vannak s ezelcnek .

pikkelyekre szakad szet.: .E16bbi1ez lev& love . tol oszig. 'I _ h6feher. magas. tiszta barna. Gyilkosgal6ca. Tonh . TalalhaM nosen nyiriak alatt tornegesen. feher. t. rosszizii gombiik Sz. de sohasem inHusa . Amanita EHae.' (A." . nehahalvanysarga?.elenk piros. haj16 karimaval. vekonyabb.kazva. Tonk .feher. ugy) hogy parszerii h6feher Ioszlanyokkal tarducberre emlekeztet. Kalap : skarlat. feher fosz. . muscaria] em. phallojdes). alulr ho.eui. " \ I -_ fajok. kiss€! megfakulnak.'yves videken. ve- \ .~ tenziv . . . (A. a_ gyliru Ieletti . kif16- 2. szelen fejlMik ki a sp(Jrapor.'.. vagy Galler! .' Lemezeh Lemezeh : sugarasan ielrendezett. ttiz-voKolap :. Kalap ~ felgo1l1b vagy harang. vastag pikIre)ylanyokt61 tarkazva. Csaka eseten chela. fen.fei. .. Altar napf." fe!b6i· ienyuz. vekony lernezek ' h6feherek.sargasziniiek. resze neha halv<fuysarg:<is.ros.asQ. Neill merges. _ hasonlo. Parduogaloca. szargombanal .apro.'. cinober. Ki5zeptermetii. Iegfelj ebb .'. (A. csaTalalhato rerryves videken nyar-. 8-25 em.i miud. Huvely-bawk': leher s szarntalan . lettebb peldanyokon csak apro pik.i. Gyilkos _gaI6ca.g jo I . pantherina] 1. hamar Ielfele Gyiirii '. Foldben ' 2.. A "Nemere. Legyalo ga16ca.gumeszertien dagadt. vegig kelyt talalunk . mint a. M" 8-20 !. .

20 CFI'I. r6zsas. . Gum6s.pikkelyes. A Iiatal meg lrosszukas.ehetO ~Q. utolcl·he-ietlcn. belm is. idosebb koraban piszkoszakad s kozottuk Iakobb . konnyen lehamlo.12 GaMeR . (Kakukgo111bal. A Iegmergesebbgomba is elveszti ezen eliarassal mergezo hatasat s elkeszitve nyugodtan elfogyaszthat6. Ezutan sok vizben j61 kimossuk. Ujabb hiss vizben fel 6ra hosszat f6zziik s utana kiss vizben ujb61 rnegmossnk s kendo k. A kinyilt kalap neha .. huvelyburok nines.asi lY\alnasz6rpot"!? ) . sek lathatok.(A. M. Nagyodabgomba .. gombak . Felb6re TOnk: Ieher. Nines gomhamergezes. 1.barna. szalonnas. l5reg. M. pikkelyekke szet. peneszes.mbak A gombakonzerv megtaJ!tja agornba EhetO j6 gombak lzet es zamatjat.• I . ha . 50 cm.:ig. A ketes vagy gyanus gombat darabokra vagdaliuk 5egy kilogramhoz 5-6 kanal eros borecetet vagy 5-6 kanal sot vesziink s egy liter vizet t6ltve hozza par ora hesszat aztatjuk. zumatu . szamos Eheto . arrryalatuak. megrontja. (L eXGO~ data). gyengen halvaaysargas J f . Lemezeh .gombakonzervei hasznalsz. sctetbama.0. DJan lift) Ertekes .-ig. D'zhih [Lepiota] . Hatan sziirkes. vagy ma. A io gomba koze kevert mergesgomba az egesz szedett keszletet ". (L.·r a.repedesan voroses arnyalattal. " Ne swdj szappanszinu Kostolta gom-bat. ' Kalap eS gyiirii: zsenge puha. Kalap: ieheres hatu. toiasalaku (dobvero' Ieju]. Ertekes eheto gOD!lbak '1. hidefJ ntou eloaJlitoH. a. Fako Qzlabgomha. durva. kello kozepen kiernelkedo pupja . pikkelyekkel tarkitva.6zt megszikkasztiuk. .-ig. t6:rekeny. ~. rothadt. arnyalatu pikkelyekkeL .tazott."Hav. sima vagy korpasan egeszen barna. procera]. ferge-s.Sz. 30 cm..

. Kalapia citrom. Naraucsszinii kalappal. uibolteremien rnindig hagyJ 1-2 gombat. :. konnyen szetszakad6 gytirtiszerii kepzddmeay van. also resza-a foldben gum6s. (A. Mappa). Pettyes gyi1kos lla16ca. feher vagy sargas. fehM Ioszlanyok is lehetnek rajta. masik Ieheres." " " " i' " . I ' .. . hartyas szabalyosan ketfele' vagy tobbfele hasadt s a tonknek a gum6 feletti reszet 1-2 em. also reszen csak nehany csipkeselu.' :. s gal.. muscaria f.'. hogy ..' sp6rtr'it _.. 6.. 5. alig eszrevehet6.kemeny megtisztitod. vagy. • N e pusztitsd oktalanul a gombat. elukkel lefele Tonk: hailekony. (A.:. regaJis Fr. s jovore is szedhess 1 . A gyilko. ' Kalap : barna. aszalhatsz gombat..oz haSOl}16. Ielszeleteled es -szetteregetve napen megszaritod. mert saiat ennivalodat s a nemzet vagyonat pusztitod I' . Ieherek. ' Gyiirii : tonk fels6 reszen. ieheres. . Amanita regalis. . Barna hatat tarkito foszlanyok halvanysargak. szetI.koruliogia. Tonk es husa sargas arnyalatu. . halviiRysarga pikkellyel. (A. Lemezek: sugsrasak. gombak honapban .) / . Iiatalon egyik oldala z61d. . '_f-!azi1~g is. vagy aranysarga. f6nk gumos. Husa : szep Ieher. Irgen merges. Hiivelyburok: a guman fel£e1e emelked6.citrinal. esetleg halvany sargas-zoldesre fa'kul. Narancshatu legyoI6ga16ca.". violaszinii savokkal.' sok apro. szinet levegon sem valtoztatia. E16bbihez hasonlo. Parducgombahoz hasonlit. I" ~ Merges gombak 4. reszeit61 ( '\ f.13 Mergesg'ombak giit lapos. kesobb piszkos sugar as . desargasszinu hatat 'sotd sargaszinu Ioltok tarkitjak. -. Wnkje halvanysarga lmint a csaszargombanal] . hosszukasak.I . \ Merges gombak terem a Iegtobb gomba. megiorditott talalaku. Ieher lemezekkel es tonkkel. ' . '. Sarga parduq~omba." . (A. Ieheres. -vekonyak..?cah. kellemetlen izeszaga nines.. . vastag. vilagos z61d. ha feIb6ret61 es . o de nagyobb. 3. Citromszinti g:a16ca. T6nkje:p_ itt-ott sarga savok. magassagban . TaJalhat6 Ieginkabb fenyvesekben.' es okt6ber A gombateiepen szorva. 7. formosa). t . " Nem merges rosszizti Szeptember \ !' " Iajok.

Husa: feher. tires. sima. Tonh : tove hosszukasan dagadt hiivelybutok nines. szaraz tapintatu. vekony. Talalhato tragyazott fOIdeken es kertben. hogy szirui. loi"') Ertekes ehetii gombak Ehetd j6 gombak calatos. anelkul. Talalhato homokos talaioa rnaSzeira7. inkabb eg).nemiien halvany. sugarasan el2. M. tata]. apro barna pikkelyekkel tarkazott. l. kozepen nem sotetebb. jusbanes fisszel. oreg-en es nyomasra elfaku16 halvanybarnas arnyalatu. Sz. torekeny. Lemezele : ieherek. helyerankje: gyakran kisse szurkesr61 fel es letolhat6.14 Oll!l. Lemezeh : feherek. [L.ihoz Tonk: magas. 6zlabgomba. Tonk. egyenes. barna pirosas fenyves videken. . S2. karimaia fel€: feher. losarice]. 6-14. codes). kevesbbe pikkelyes. nyomasra megbarnul. horendezettek elukke] Iefele. szapikkelyektol tarkazva. Apr6ozlabgomba. Feher ozlabgomba. mint a gomba milyen magas. [L. nyomasra leveLemeze gon sill·gas. vastag pikkelyek nelkul. de nem pupas. ki:izeleben. Husa: feher." . Hagymahoz hasonlit.. crisvelyburok nines. .:. ize friss edes diora Kalapja: 3-5 em. illata nyersen egetett pen barnas. juniust61 oktoberig. torekeny. zsengem pelyhes. halvanvszurke haltal. tapintasu. sotetebb vekony . Bus-a: ieher. 8-16 cm. dioszerii. nyartol keso oszig.. . (L . szetszakadn a. Tankje . 12-20 em. A Ieher Qzlabl<omb. Tboe : gumos. Kalop : tiszta Ieher. Talalhato Iuclerryoben.· ' l 3. (L. nedves 2. . maid t6Husa J zsaszinu.kozeemlekeztet. szaradaskor rozsas arnyalatu. Kalap : olyan szeles. Kover ozlabl!omha. Talalhato erdokben. Telalhato szarazab b ti:ilgyesekhen.. s6tefbarna. lombos cserjek arnyalattal. igen hasonlo. beliil radaskor szurkesek. parkokban. gyengen repedezo felb6rrel. k feher. pudica]. 10-18 em. nem hajlithato. rhanyaron. fas.. kevesebb pikkelyekkel. Gailerja : szaraz tapintatu. em. Husa: vekony.. nem pupas. idosebbnel rozsaszinu arnyalattal. szeles. (L. Ielfelcallo. fehereslako. f?heres. Szaradaskor szennyes szurkeszinii. Letnezei: nyomasra s'lrgasak. hii3. tavasszal es osszel. Sziirke Qzlabgomba. M.

. gomba megromlik._e_lT_~_es_.isrnerd meg s 6vakodj tole! . vagy konzervald I '.' .l_· M_. --- Elke- A:z allott gombat elkeszites e16tt le ken._g_o_m__a_k_' .nehogy "izii gomba elrontsa a jot is." " 15' merges rossz:i_zu_"_~_o_m __ b_a_k_. szaraz. ha 1. .j szekely havasaink arcara ! Ny~Ikoo 'gQmhar61 a Ielbort szedeskor huzd Ie! A gyanus gomhat szedeskor nyersen izleld :tn. . szites utan azonnal el kell Iogyasztanil . iii.eg.i melegben vagy rryirkos helyen tartott . a fogyaszt6ja gyenge gyomru.• -\. mert ett5r lesz '!erges ! fdismere. gombat. '\-' .'. napsugarat varazsoljatok 'oda aff61di testvereink t· . A' gombaeves megbetegedeseket okozhat. gomba merges volt..1 Agyanus gombat gyokeresen elott szakertfivel. ideig J .. A gombit szedeskor foldes reszeitol tisztitsd lIleg.' . A gl!nnbas etelt tartogatlli. htivos helyen szetteregetve Iehet rovid A gqmbcit szedes utan azonnal hasznald fel. -' vedd ki s vizsgaltasd meg hasznaiat A gornbat eltartani.sere altalanos szabaly nines J gombak ~ . Legyektot Merges ::-. a lasra a~kalmatlan kemeny reszeket va~ Ie I ~ Q. 6vd a. Iorrazni s levet elonteni. 2..A merges gombakat . Nedves helyencsomokban. 'b _ N em _ ... '. 3. a.'_..'. I . . .ak~61 Ielhaszna- f:elismert' gornbat szedj ! Erdei gyilrnolcsgyi. . rossz. '~ I. vagy Ielmelegiteni riem szabad.ijt6k figyelmebe Miilden szern leszedett rnalnaval. j<' ... a j6 gembaete] megromlott.

T alalhato korhado' fan tOn- Lemezeh .. hal. sotetebb. man barsonyos vagy sima voroses. i6 . tOn~keny. amelyet az esC konnyen lemos. Gyiirii'. imperialis]. . lVUnt 2. barna.\lccgol11ba. iiatalon EheU5 . .. hatan fino- Lemezek : t6~bsoruak.k. fak6.. elenksargas vagy Ieher... Tonk: 'vastag. Tullpan linta! 4.~ I' Armflarria (A cali- Ertekes eheto' gomhak 1. . M. . Kozeptermetu. . ko2SCShb barnasak. kozvetlen Ielette hal- Also keskenvebb flangya marka btztositek. aranylag halvanyak. (A. igen i61 fejlett. szin ii."ergomb~. Tonk. \ Gyiirii: keskeny. . Kalap : gfunbolyti. Kalapia es . (A. '. rozsas.. vastag. Ieheresek. . tobbsoruak. keskenyek. es Gyiirii : Kettos. itr. toven neha s6tetehb. Iakosarga. Lemezes gomba. szelesen domboru vagy elJaposod6. • I amyala tuak. kon oss?..g. HUSQ: Ieher. halvanybamas vagy olaizoldes axnyalattal. 6-10 em. . kozepen soteteb.. 6-20 ern. Hogy a tinra j-6 minoseg! 'Egp prOba meg'g~ozl! I./. t . .. sargas szinii. I . alatti. de nagyobb. barnas. '.:el. Sarga ti. kemeny. . Or.6 gombak gata) . 20 em. . robusta]. (A. vany es szelesebb.yalattaL Talalhato Ienyves videken. vekony. Kalan: vekony husu. Kover gamba. Sz. r6zsasarn yalatu. eheto. halvany. halvarry pikkelyekkeL . Sarga tCkegomba. esos idoben. lefe1e kisse vekonyod6. melleal. sokszor rozsas \. Tonk es kalap is sekszor vi1agos~es 6tetbarmisan tarka. esetleg rozsas . sot fekete. "vanysargas. caiatos. Kisebb s 1. 2. molyhos. Kalap: barnasabb. barnas arnvalatu.b szamos apro. barnas. Orias ktivergomba. 3. gyiiru f6J6tt Ieheres.. Kis kovergomba.ias ko. vilagos vagy sotet rnez. gomb-alaku. hegy\?s pikkellyel. szelesseget is eler. termetu.

ha 2%-08 Iorro szodas vizbe dobod s utana azonnal hideg I \ ~ vizben Iehutod !. 1. hata barnas-narancsszinu. Keserti izu. Az »Erdelyresz: tlangya« altal _ ..i cirok b61 kes zuln ek .fajok. Ha siH6kemenceben aszalsz gombat. a mellett j elen tos mellek keresethez ju i hat. 60mbauuUilessei minden szedo hozzajarul a kozellatasl viszonyok javitasahoz. ellaposod6.ba felboret konnyen lehuzhatod. eros ..leghuzathil aszald! A gotp.8 rugd fel. nem tul keskeny Iernezekke1. akkor aitaiat es szellozteto nyilasat hagyd nyitva! A gombat 40 CeIsiusfok 10merseklet mellett. mert mas szedo esetleg hasznalhatia. sepriik kivalo mindsegi. Tonk fels6 resze feher.l Kisebb. N em merges rosszizii gombftk (A. aurantia. tobbi resze barnasan tarkazott. csavarva. Narancsszinti <kovergomba. T ehat 'tartosak I keszitett . kisse 1eiuto feher. A gombat szedeskor kisse megt6nkkel egyliU emeld ki I I~ Az ismeretlen gombat 11.

sporaktol sarrepedezo. vilagos. surun' kolt barazdas. narancs vagy kajszinbaraek szinii. Nagy· rizfke. . Tonk: halvany-barnas. Talalhato fenyves videken jun. 4. Sz. arnyalatu. .) Kolap : hatan vil. 3-15 em. feherek. Igen csipos. nem csipos izii.) Sz. volema]. (1. hullamos. Sz.eig. Lemezeh . Ka[ap:. kisse ilYa. Kenyergomba . feltiletii.k nyotna sines. CsipiJs izii. ki. Szorzetnel« vagy moiyhossdgna. zonaria B. (L intenziv narancsszint nyer.m-ig.ze.narancssarga szinii. leher tejnedvet ereszt. M. Tejelf [Lactaria] Csakaddig szedhetok es hasznalhat6k. kisse tonkrefutok.-ig. Lactaria lignyota. Mol_yhos keserii gomba.3torekeny. ill6k. esetleg halvanykek sziniiek. 1.18 - Leme. piperata Fr. kesobb hakanrT alalheto ferryvesekben. feher.) Sz. okkersziniiek.on-e rozsas.(L deliciosa].ilonben. szaraz. fodros. vorhenvesebb 3. aran yszinii . Galler hiivelyburok nines. lemezek nyomas helyen megzoldulnek. Husa . Ertekes eheto gombcik . Teie :. mint arizike. Ieher. Ieher. vekonyabb pelyhes. 8 c. nyomasra megbar- ro«... (L. (1.s-gombak.. M. t6berig. habin vilagosabb es sotetebb korkoros savokkal. de szines ovezet nelkiil. ritkasak. narancs v. kozepen barack vagy . husos. -kaiszinbarack szinii. 6 cm. Tonk. sanguifl ual. levegon piszkos rozsas. a keriileti resze- besuppedt. Kalap. . kisse axLemezek : kisse vastagok.. Kellemes illatu. At. idosebb koraban ktili:inosen Lemezeh . mely tejet61 i. Vasfagabb ttinkii. M. enyhe. 3. szelen vellerea cm. Rozsas szinii tejjei. Enyhe izii. gulok. majd sargas stint n'tlt. Teje: elenk smnlny.. vi1agos-barna vagy Iahejszinii. 'lapos. Tonk: elenk salrany. vany-bamasak. Kalap : vastag. kisse megsargu]. egesz gomba s a teje is hofeher. 2. 1. Husa . Rata sikamios. sotetbama-feketes. kaiszm- 11 em. Ieherek. novemberig. barsonyos . H usa: feher. 20 errr-ig... 6-10 em.: feiso resze neha kekes. 20 cm. Sarga keserii gomba. tonk. Ieveg6n megzOldiil. M.. . Apro.kozepen sotetebb. Lemezeh . nyulank.lkas. Lemezek: fak6 yagy rozsasziniiek.~ 2. ken sotetebb sarga.agose:. Talalhato erd6kben ruliustol novemberig. Eheto i6 gombak.~ig. Sargaszinu. 6 _ Kalap: pelyhes. Kese!riigomba. megt. [1..> sotet kor-koros savok. kisse lefele hajlik. '. Talalhato erdckben iufiustol okFr. husa feher s szennyeszdldre valthat. Sz. 5-8 em. Rizike . sargak.

cilicioides] Kozeptermetli. Husa: fak6. (L torminosa] Kalap : zsemlyesziui. eget6en ·CSlpOS. hatan neha savozott. Talalhato fenyvesekben 'tornegesen.hatan piros Ioltokkal. korkorosen elhelyezett sotetebb Ioltokkal.1. Kalap . tonkien is selymes szoru. egetOen csip6s izii. feheresek. Tonk: feher.] Kalap: szorosbarna. (L. 2. csip6s. . Kenyergornba. Nem merges. Fazes ulan siitoe ehef6 J Lemezek: szennyessargas-szintiek. Pupos teield. maid barnulo. Lemezei . . Sarga keseru gomba. (L. Tonk. . szaraz. Teje : kensarga. 4. J. f5zes kozben mergezo hatasdt elueszii. igen nagy. teje feher. Kalapia : Ieher.i9 Iajok. Laktaria pyrogala. barnas." kalapnal halvarryabb. fak6bbak. Pelyhes teielo. rosszizii gombak 1. feherek. kisse feny16. . contraversal. csip6s. E16bb megfOzve es leverol leszuve ehet6. kesobb rozsasziniiek. Teje: feher.. (L flexuosa]. Fehertejii-rizike. elenksarga szinfi. 2. Kozep es nagytermetii. (L. tires. csipds. Bundas tejelo. teje Feher s egetoen csipos izii. mig tonkjitk megtbrve tejet ereszt. nemezes.! korkorosen 1. Szdrds teielo.' husszinii. tonkie Ieheres. Lemezek: fak6k. sargan-Ioltos. vilagosabb es sotetebb korkoros savokkal. .lapos. feltiin6 hegyes puppal. 3. Kalap : sziirke hatu. (L ruva. Teje I Ieher. ben. kozepen ragados. ragad6s. Lemezeh . Mindharom magas hOfok mellett. tobbe-kevesbbe orvosen elhelyezve. maia hullamos. Lemezeh . Scrabiculata). T alalhato fOleg nyirfak kozele- Teie : feher. husszinii. Rata szaraz. Tarka keseriigomba. kari- .

Szoros tejelo . igen torekenyek. subdulcis. igen gyengen csipos utoizzel Illatos. szaraz.~-e . boseges. pirosbarna. reszben . hegyes pupu. EhetO j6 ~ombak 5. Rasa: fako. Lemezeh : barnas arnyalatuak. barnas. Talalhato erdokben iuliustol=szeptemberig. Ka/ap: narancssarga-rozsas. hatan csak ~-."!?: kalaphoz hason16 szinu. . Ielso reszen halvanyabb. Ven peldany gyengen heringszagu. I. mitissima. torekeny. Il1atos teielohoz hasonlit szaraz... Teje: feher. hus-szinu a husa is. ag2. de bemelyed5 is. sargas-bamas. laposkalapu. Enyhe tejelo. (L. Talalhato lomberd6kben juniustol novemberig. tonkrel konnyen letorik. Illatos teielfi. alul voroses. luges utoizzel. 6-8 em. szilard. vilagos. kopasz.. szele lefele hailo. kopasz. tomorhusu. glyciosma). 4-9.-ig. enyhe izu. vekony husu. enyhe izii. 10-20 em. kesobb ures. hofeher.l Sz. szilard.~--------------------------------~---------- Ertekes eheto ~ombak nulnak. tomor. mezrc vagy gytimolcsviragra emlekezteto illattal. M...ilhat6 nyir kos talaj on. Barki veszi. (L. Lemezek: halvanyabbak. feher. T al. ~'mem Korns a jo likol' neve. '. M...r.) Sz. kisse kesernyes. barnas-sargas Teje : keyes.. Szaraz. nem ovezett. rezsas arnyalatu. -rOT.. Kalap: apr6.kisse tonkrefutok. 5 cm-ig. Teie . Sz. (1. ~ . cm.. toven barnabb. Talalhato szarazabb erd6kben.. .. Edeskes teield. Rusa: vastag.r 4. kesobb urezes. kisebb. 7 cm. Tonh : vastag.. 6. 4-7 em. jol jar vele! Rizike L . . edeskcs izii. di6szerii edeskes izii. Teje: ieher. Tonk: sima tapintatu. M. fahejszimi vagy sargas-barna. kes6bb elfakulo.

' agyagsarga. Kakxp : apro. . Tonk: vastag. ragados. Lemezak . kesobb feketes . sziirkek.' hogyehetd-e. ragados. lillian. Kalap: zoldes amyalatu barnas. husszinii vagy sziirkes arnyalatu. zsaszimi.. Tej: [eheres. Teje: feher. edeskes. Ton!?. leiutok. papucsoft megelhetest. neha Lemezek: feherek.Takosargas. . Husa : feher. Keres. Talalhatc nyirkos helyeken Megf6zve series elede l. / . I· ! Nem merges. . tonk szele Iele ro. Kalap: foltos. suru Ieher re- Lemezeh . soksxaz szekely csaladnak biztositanak r8sk8k.. Kiuomboe. Teje: Ieher. eget6en csipos izii. halvany-sztir- 5. . kesobb sotetebb. 6. vekonyhusu.. csipos utoizzel. Iako zoldesszinii. L:ciyeluiz r. 6. kesobb sziirkes. nyomasra sziirhis foltuak.-t. kozepe sotetebb berne- lvedo. . pos utoizzel. sargas-feherek. csipos izti. Husa : jeher. Az "Erd elyresztHangy a" all a 1 keszitett S-ZII'mIB ft'8 18PO ft..-Venezia) . szclesek. Nem merges rosszizugombak cezettel. (GresLaDl. enyhe. Laetaria necator. SZaIrJ. Teie : Ieher. erosen csi- 7.rosszizu gombak kesek. tOnkhoz not~ tek. zoldes arnyalatu. Lactariavieta. Tonk: fak6 vagy halvanysztirke. kalapnal halvanyabb. Feren«::z J6zsef-ler S. nyomasra. Tonk. Laktaria biennia..2'1 '..

. kozel pirosasak. min dig ~szrevehetoen siiriiti pettyezett vagy osszerepedezett felbrirrel. semmi mas szinarnyalat nines leg- Ieheres folt. suruna1l6k.Lemezes gombak. Legfontosabb ismertetojele : akalapon szamos finom repedes vagy petty. 'torekeny. neha kisse szemcses. galamde va- Kiilonbsegek : Kalap. virescens Schaeff]. vekony. arany-. kesobb kiszelesedd kerek. nyaron. gombolyu. . Kolop . tonkre nem Iutnak. 2. kisse benyomott. 3-4 em. Talalhato egesz nyaron boven. kozel 1 em.' (R elephantina Fr. sotetebb vagy vilagos. kcsobb fak6n Ieltosak. lvlinden tobbi resze feher. gornbanak a husa nyersen csipos. lamivel vekonyabb husu. . A sotetzoldek kozepe barnas vagy zoldesbarna. szele fete vilagosabb. keskenyek. narancs-sarga. Ka/ap :_ lapos. enyhe.krom-. 15 ern. sotetbarna. (R heterophylla Fr. Nagy barnahatu galambica. szelesseget is elerhet. Lemezek . Tonk: feher vagy ieheres. Talalhato lomberd6kben es fenvvesekben iuliustol szeptemberig.· 4-9' em. kisse torekeny. beliil szivacsos.l Sz. lepida Felbiir: nehezen fejthet6 le. feherek. Enneta fajttmal II: a)talaban -amely Galambica (Russala) az merges. feheresek.abb Itizbld. husos. puha. Tonk: Ieher. 2. Lemezeb. boltoshatu. . tires. k6zepe tajan szinte feher. fest. . Biid6s galambicaval heta. L F esto galambica. M. 10 cU1..l Sz. "5-15 M. Z6lden pettyezett galambica ." . Lemezek: vastagok. Fiiz61d galambica. szele fele neha rozsas amyalattal Lemezeh : sargak. . osszereveszt- b~s6 . (R A csiposizu zold merges bicahoz nagysagra hasonlo. Rasa. karimahoz I Apro sarga -!!alambica. . kozepen sotetebb. 5-8 em. Fr. Ehetf j6 !!ombak 1. 3-4 em. . ken-. rR. ieibore nem repedezik meg. nem esip6s. em. HUSQ: zsenge. Tonk: feheres. neha barazdas. kisse cSip_ ut6izu 6s Talalhato Ienyves videkcn. szilard. Husa: feher. 50hanem sima [eliiletii. hasem kekesQe vagy sziirhesbe jdtsz6 Talalhato erdos videken . enyhe izu. (R.) Kalap: hata vilagos v. elenk piros. szetomlo.' . Szaraz. szaraz. szelesek.karimaja szele tompa. csak a tonk kisse pirosas foltu. forr6 nyaron es osszeL Lutea]. Ieheresek. lomberdokben. Lemezeh. t6nkre~ nem fut6k. . hatan vilagosabb vagy sotetebb kekes oagy sziirkes arnyalatu zold. . nem rendesen pettyezett. Sz. vastag. Sz. marc i~U' . Oldalan mindenik ·lemez Ie- 3. vastag. M. Hasa: dioizti.-ig. Enyhe. . teherek. feliebb 1-2 Kalap: felg6mb. 6-8 em.

vissza repedezett.) Kalap hata zold. Kalap : tobbe-kevesbe gumbblyu...z(.. (R. mint a tej. vizet tar- I (R.. beliil tires.s~ haj . merges rnsszizfi gombak A gombakonzerv a . plros-okker szinnel. Zbld luita miaii at eheii) . fiatalon pogacsa~aIaku. mint a tej.i1 d.. Ne ha. [R. zold szineben soha sincsen kekes. Ne dobj MIre minden eheto gembat azert. sOt kisse mergesse is valik. Biidos galambica. .23 fajok. gom~ ki. nagyon megvizsgalni szedesnel. i A gombakonzerv tobb nitrogentartalmu anyagot tartalrnaz. Csak szakernber vaiogarhatja ovakodni kell. sotet-"iak6... burgonya ·vagy zo~d fOzelekek. lapos hattal. . mert szintik valtozo. Lemezeh : feherek vag)' vilitgosvaiszinuek. Kalap : ha. rnezon. Ize erosen csipfis. N e becsuld taperteket..honapokig Iehogy megkivan- A gombakonzervbol keszitett etelek nemcsak a gyomrot.. Tonk: Ieher. A tank als6 reszet ne hagyd a foldben. (R. (R. Az apr6 pi- . utcbb csipos.. alma-sarga.) KozeptermetG. Iurcata Pers. 2.} Kozeptermetu.. tonkhoz natiek. Apr6 piroshatu galambica. merl merges is akad. . karimaia szele eles.~. Nagyon torekeny.vil~gosabb vagy sotetebb.. ernetica. hengeres. vagy biborszinii. hanem inkabb sargas. rossziziive. ha esot61 nagyon atazik. drimeia Cooke. Tonkie s annak husa hasonlo. tiszta Ei-~os. Biborszinii galambica. anelkiil. A~alambiCa-fajok pontes rneghatarozasa igen nehez.:.. hata nem ossze . nok a hust. het elni. kezdo szedo . mere rothadast okoz: Sok elsorendii eheW gomba. s. de halvanyabb.. olaizold arnvalat. rendszerint sima. A gombakonzerv· annyi zsirt tartalmaz.foze1eknel sokkal taplalobb. Nell1. Hanytato galambica. 4. Mel~ges bakkal . Kalap hila sotetvoros.gyd az erd6n. 3. CsipOs. Gombakonzervvel .. . . foetens] Kozepnagy. Iragilis.) 1. Husa: kezdetben enyhe. hanem a szervezetet is kielegitik. Iege16n term6 eheto gombat ott rothadni. ferdes lefele hailo karimaval. elvezhetetlenne. mint a zold f6zelekek. sargas-barna.galambicoual teveszthet6 ossze ez is lis a gyilkos gal6ca is.kOnnyen osszeti:\\'esztheti. le a gombkonzerv roshatu galambicahoz hasonlov-sT6nkje sokszor rozsas arnyalatu. loft. A friss gomba annyi talmaz. zii· zdld galatnbica.. Iia- . Tobbi resze mind ieher. tUvesen gyujteni. ki$.

Ieher. helyenkent rozsas arnyalattal. torekeny. fak6k. minden csipas I/.szelesek. enyhen csip o. Fekete galambica. tehat saiatsagosan tarkas szinii .ombak Eheto. halvanv- me_gJeketedik. zoldes.zoldesbe . neha durvan csikolt. Ibolyaszinii Lemezeh : tobbsoruak. vastag. sima. piszkoslila. 6t szin is lehd.. vegt:tl megfeketed5. ritkasak.: nelkul. zoldes vagy sargas szinbe megy at. Fekete galambicahoz hasonlo. Huso.. Tonk: Ieher.i'tmeno. hatabarnas-piros sarga szine. fekete . Iiangya liker mincseg] Mimlenlitt ezt kerje \ aru l . feher. eros. alutacea Fr. - her. torekenvek. Sz. ritkas ak. (R.: toberig. Kalap '. fenycerdok- 4.siz·[i. . tiszta feher. aluI szurken befuttatva. lernezei vastagok. Talalhato ienyvesben es ti:ilgyesben. sotet recezetlel itt-ott. sima.. tnroszeruen szetmallo. Legiontosabb iellemuonasa: a felhino ibolvaszin. cyanexantha Sehaeff).-ig. kezdetben vilagos. szelesen kiterul. (R adustal. . Husa . ize igen enyhe. Ton·k: feher vagy halvarryvoroses szinii. Nemely gomba hatan van. karimaja vekony. Tonk: feher. szint valtanak vagy megleketed-nek . . [Kekhatuj.. karirnaja lefelees befele hallo. ut6bb barnas szinii. kek. Nem savozott. Lemezek: feherek.) [Piroka. egyiitt nezve vajszinti arnyalatban jatszik. piszkos piros. es lemezeinek nak Legiontosabb iellemuonasa . kekes arnyalattal. GalamL. . szurkes. nigricans). szinjatszassal. ''t' Talalhato erdokbcn juliustol okgalambica. nem nagyon toreken yek. .h:a (Ru5Sala) Ertekes eheto g. Szenes galambica. kesobb s6tet-sarga borszinuek. k6?A:~pen benyornott. szelen kekebb vagy rozsas arnyalattal. de ibot)-'u mindig es . Borszinii galambica. Talalhato lombben aug. kesob b Husa : fe-heres. enyhe izti. Lemezeh . de nagyobb. neha itt-ott kisse zoldes arnyalattal. ..6 g. 4.-okt6berig 3. nyirkos idoben ragad6s. mely foltonkent rozsas. rozsas. (R. Hanytat6 galanibica. vekonyak. 10 cm. enyhe izu. 3-10 em. 5.l Kalap: hata barnas-piros. kozepen neha sargasan elhalvanyodo.\ . . .ombak Sz. H usa: kalap Ielbore a1att vor6s16. Kalap: hata ibolyas bib orszinii . (R.

nyalkas. feheres vagy halvany-okker sziniiek. ochroleuea]. A szepen gyiijtott gombaert tobb penzt kapsz. Nem merges rosszizii gomba~ . csipdsen egetO izii. Gyanus. feherek vagy sziirkesfeherek. rossz szagu. vorosbarna.-nov. mint az osszetortte. voroses vagy voros foltos. Tonk: Ieher. 6-8 em. laposhatu. allapitjak meg a gornba fajtaiat. (R. Tudomanyosan ' legbiztosabban mikroszkopiai vizsgalattal a sporapor szinerol. halvany okkerszinii Iakosargak. rozsaszin. viasz-szeriiek. 6. 5-10 cm. . hosszuak. Nyirkos. 7. egysoruak. Kalap: vekonyhusu.cnr-et nem eri e1. Talalhato erdokben 6sz [ele 8. apr6 vagy kistermetii. torekeny. csipos. Lemezeh . ' emesztheto. Husa: borsos. Russula veternosa Fr. -. ' Lemezek : tonktol ta. K6zeptermeti. Sz.vnel nagyobb.-et eleri. ritkak. lett terrndapro Iiatal gombat. Keso nyaron talalhato Gyanus! . gornbat 1-2 A sp6rapart . Merges gombiik. ieheres. (R.ol allok. Kalap: hata rokaszinu sargasarnyalattal. kesobb sotetebb barnas a hata kozepen: Karimajan sugar alaku hosszu CStkok. torekeny. ' Kimeld a leszedett gomba mel. Kisterrnetii vekonygomba. szelein barazdas. .-ig. A nyiives. villasak. . dorito. ha hoszszusaga es szelessege 16 cm. Talalhato lomb.· T alalhato nedves ret~ken es erdokben jul. Az elveniilt gomba nehezen gomba un- A peneszes vagy rothadt egeszsegtelen. Csipos izii. ._----- . a frissen szedett undorito szagu. talabb koraban vilagosabb. ritkasak. sargas szinti.es Ienvoerdok gyepes reszen. Gombagyujtesre hasznalj iedeles kosarat vagy ladikat. Tonk: Ieheres. k6zeptermetii. kukacos gomba '. Husa . Lemezeh : egyforma .. ha a napra Ieher papirlapra helyezziik. Nagy sarga galambica. Hanytalo galambica. ha a 8 .r-'... szabadok. M. Tonk: Ieher. . Husa : csipos izii. voros. A leszedett gornbat azonnal vidd a gyiijt6telepre. A gomba-'nagytermeht. Hatan vilagossarga. ernetica].oL. egyebutt feher. laposan szetterulo. Szqvetkezetl aru a jo minoseg zaJoga. lefele kisse vekonyodo.i. ha a 8-10 cm. alakiarol stb. megkapiuk.. '.

rit'nyartol oszig. [uniustol.·egYe. Linnaei Fr. mint a hanytato galal11bicae -vagy az. fiakoraban laposabb. Ieheres vaiszinuek. . 1 em. em -is Tonk:. vastagok. piroshatu. kesobb okker-sziniiek.M. 8-12 em. sotetnarancs vagy elenk pirosszinfr. (R. Ertekes'eheto gombak t . Aranyszinii galainbica . M. nem feheren vagy rozsasan befuttatott. Sz. neha k6zepe tajan es karimaian sargabb. Egyebkent a b6rszinii _galambicahoz hasonlo. csak foltonkint rozsaszinii.l1bica.I (. 5. . ScixgabeIii piros galambica. Leglontoeabb iellemuonasa . de Ienyyesekben is. lemezek. M. [eheres. almeira emlekezteto edeskes zamattal. Husa: tomor. tiszta Ieher. R6zsaszinii galambica. hata halvfmy-r6zsaszinii. laposabb.'a pr6 piroshatu galambicae.l itt-ott villasan elagazo Kalap : melyen tolcseralaku.] Sz.Talalhato Iomberdokbenjnl-okt. Hatan Ieher. 6. 8 cm-ig. kisse Husa : a felbor alatt sarga. tonkreiutok. aranysziniiek. talabb . e·sIeny- Kolap : kerek. . _ Lemezek : elenksargak.) Sz.\sa 26 oldalon. Sotetvoros galambica..vKiados. notte vizgyongyosek. 12cm-ig. _ Lemezek: siiti. Lemezeh . (R. . soksoruak. bikes. integral). sargas vagy egeszh<it. . neh~ sziute leher. kozepen (R. TaIalhat6 homokkovet borit6· iedhet. [Folylal. (R aurata Fr. Tonkot alig erik e1 a karima szelen tompa. Felbore konnyen lehuzhat6.feher. egyenes. sokszor Ioltonkint lilas. mely a lemezekre is after. ize enyhe.laUllLA (!a.. pirosas. halvanysarga tonkie. lO·cm. Tonh : halvanysarga. dclica Fr. 7. lefele kisse sarga lemezei. ' Talalhato Iomberdokben vesekben nyartol 6szig. sotetebb elenkTonk: rovid. kesobb sargasak. Keseru gornbahoz hasonlit. lomberd6kben junius-iuliusban. szelesek. enyhe.in allok.· 6-10 cm. rancos-barazdas. (R. nem romlik.] Sz. kozben elenk piros Ioltokkal. M. sargas-pirosas arnyavekonyodo. megnvomott helyen sargas foltokkal. Husa: Ieher.in halvany karminszinu. Kalap : eIenkebb Husa: enyhe izu. rosea Schaeff. frissen kibutt Ieher es torekeny. karimaja hata 8. T onh: feher.) Nagvtermetu.. Iehailo karimaval. kozepen Ieketesen voros. zoldes vagy kekes arnyalai kisse besuppedt. N em remlik gyorsan. Talalhato ritkabb tolgyesekben Kalap. hata elenk narancssarga. Letnezeh : Ieheresek. . feherek. 9: Nagy feher_ gala!. Ielso reszen neha latu narancsszinii hata. arany es piros szinek uralkodnak raita.' . (RUi!llIIala) :Erlekes ehetO gombak _ Talalhat6 leuvves kabban tolgvesekben videken.-ig. tomor. vastag. Talalhato siiriibb fepyvesekben.kerekitett. Valtozo szinu.foltos. le- nelhiil. 9 cm-ig. 8 kal~p: hata sot¢tvor6s. Narancs. 7-9 em. Lemezeh : elenksargak nagy ok .

Az "Erdelyreszi Hangya" gyUmolcsgyujtesi akd6ia soran ~.000 csahidtaggal 500. A tonk vagy szar tartja a kalapot. A fatyol vagy burok az a hartya. a tliskek (szorok) vegein vagy a gomba belseieben Illjoll feilodik ki. mely a lemezek . -pikkelyek.000 Pengo keresethez jutott! .'21 ~--------------. Sp6rapor a gomba szaporodasat elOsegitO terrnes.a fatyol _ -visszamarado reszei.. Gytiru a hartya szetszakadasakor a tonkon visszamarado resz. a tonk also.500 szekely csalad .1 0.----~---------------------. 1I!!IIiHIIIIJ nagumos8ShDl "HI HA" huhitOI haSznulion I' . Foszlarryok. A lemezek vagy csovek a kalap also reszen varmak. 2. . melynek felso reszen van u Ielbor. -a talajaban levo az a szerve. korpas resz a gomba felboren . Hiivelyburok a burok szetszakadasabol. mellyel a Mycelium a gombanak taplalekot [elveszi. foldben levo reszen (gy6keren] visszamarado resze a buroknak. kii16n hartya borithatja a lemezeket vagy osoveket.at korulfogia. allan. mely a fiatal gomb.------. a csovek.----Nem merges l'osszizu gombak A gomba reszei e A kalap. .

szelesen e ipkes [karelyos].Tonk: vegig feher. . 10 cm. hosszu. erdon. iboiyas. Talalhato gyepes bb napos helyen osszel. Lemezeh . vekonv zsenge pikkellyel. 6-16 em. feher. [T. kesdbb elsargulo. rnezdn. edeskes izil . conglobatum. vekcny. Lemezek: feheresek.' 2. Husa: zsenge. neha koralakban repedezett. l1engeres. hatul lekerekitve. ragados. HUSQ: vekon . mazon.rig. kisse tonkreIutok. gyenge. kerek. kesobb Ieheresek. 'falalhat6. sima. (T. Rata sotet-hamuszurke. Talalhato o sszel.-ig. Tricholoma nudum. Lemezeh . Kaiap: fiatalon hegyesedo hu llamas. -3. emezeh : kekebbek. lisztszagu T alalhato erddn. . 3-16 em. equ12 em. kozepen feketes szalakkal. hepe-hupas. rakizii. elobbihez hasonlo. finoman savozott. Tonk: vel ony. Ton!?: ekony. lisztes-deres. M. 7 Pereszke (Tricholoma) Eheto j6 gombak 1. sotetfeheres. pessundatum. Tonk: kisse Ielfuvodott. M. Zoldhatu pereszke. toven dagadt. terreum. Suriin. I alap: szeles. M. kertben. Kalap: barmis-szi.) Sz. Ieher. Ieher. kesobb lapos alaku. (T. F elbore konnyen lehuzhato. Ieher pikkel ekk 1. szilard. ruganyos.] Sz. nem nonek tonkhoz. barnas vagy' sargas arnyalattal. alul osszeno.qyep'e helyeken osszel.. Felbore konnyen lehuzhato. szirrkes. maid halvanyabb.] Sz. _ Ka/ap: lila zinti.irk€! vagy Ieketes. kopasz. Kalap: barna. halvarrybarna. Csapatos pereszke. Tonk: ibolyaszinu. Ize es szaga szappanra v. Husa: Ieher. barnas foltokkal. kisse savozott.. (T. Foldi pereszke. Kalap: halvany vagy sotetebb olajbamas.15 cm. Lemezeh : szeles. ut6bb halvanvbarnas. maid barnas hus-szinuek.] Sz.] Sz. Kalap: szurke. feher. Sertespereszke. 12 e111. personatum. ut6bb llaposodo. partentosum. ibolyaszinuek. T rlcholo rna metaleucum.emezes gombt\k. 3. egymas hegyen-hatan no ossze1. Husa : torekeny. nemezes. Husa : igen j6. 10 ern. fak6 vagy 610mszurkes arnyalattaJ. csapatokban. harangalaku. Letnezeh . sotet vagy h~lv~ny sok apro. Ieketes es ~um6s. szaraz. (T. 8.] Sz. yaron es osszel. 4. tomor. Ertekes ehetd gombak 1. hamar ellaposodo. szelesek. elen mindig kopasz. kesobb s6tetes. gUID6 nelkul Talalhato Ienyvesekben. Ton!? : sztir] es-kek \ a~y halvan . 6-12 em. alul 2. nemezes ellel. satetebb-barnas stb. Rakizti pereszke. Kalap: . Ieheresek. Ieher. . Tonk: hosszu. nagyresze a Ioldben." bokros helyen. 5-10 em. LilatOnkii pereszke. Ieheres-sargas. Talalhato erdei es feketefenyo alatt. lisztre em ekeztet. Talalhato {oleg erdei fenyo alatt kora tavasszal es osszeL (T. M. Lemezek: feherek. estre.-ig. feherek vag szurkek. 14 cro-ig. felg6mb.

de nem ragados. Lemezek: ellaposodo. keskenyek. zabbal. kesobb sotet- Kalap: hamusziirke. nyornasra '~alvany rozsaszint valt. . A csiperke gomhat mester- . majd segesen is lehet tenyeszteni. .al vag)' p~kl~~lyekkel. 6. levegon 11. oblosek. Lemezek: igen suriik. szel es nap sugar ellen vedett helyen. Hamuszi. Tenyesztesi homerseklet 18° C kozt ingadozhat. tonkot alig elerok. szele . szanaval kesore es osszel (T. . egyenetlenul szelesek. nyirkos. Husa: 3. Gombatel~yesztesre . Karimaia szabalytalanul hullamos. barnas sa- kell . Husa : feher. 3. izu. A tenyesztesi helyiseg legyen inkabb szaraz.l Kalap: szabalytalan kupos. 10. szivacsos.' Lemezek: feherek. ~/3 resze ioldben. 9. esetleg sotet es kozepen barnan pikkelyesedo. Nem j6. Ieheres-zoldes arnvalattal. helyiseget szel.szelesek. macheri].kozepen barnabb. Csikolt pereszke. Tonk: vastag. (1'. Iiatalon szelen sugarason csikolt. vekony foggal lefut6k. vokk. kozepen barnabb. pereszke. 4. Ieketes. (1'. . Szappanszagu pereszke.irke . 7. szurkes Y.1egy sok kart tesz a gomhaban. kisse csikolt. . Melegebb pinceben a . 2. .. A tenyesztesi pinceben cseppIolyos viz ne Iegyen. es szecskaval etetett 16to1 szarmazott tiszta. . sa ponaceum. Ieheres. eros. +12- 5.Iele sziirkes- 2.alig ehetii! tomcgesen. karimaia behailo vagy lelele hajlott. sima. szinuek. A tenyesztesi loztetni is kell.N em merges rosszizfi g6mbak 1. Ferro nyaron a hagyat. nehogy tulsagosan [elhevuljon 2-3 naponkint at kell Iorgatni s ha sok a szalma benne.hasznalni. 1. hogy egyenletesen erien. alul osszevekonyodo. kisse felfuv6dott. Talalhato fenyvesekben.. hal a homerseklet ingadozasa ne legyen nagy. zoldes arnyalatu.turniduml. alul Ieher. . Az istallotragyat erlelni kell eso. zoldes arnyalatuak. Szele a lemezeken tul er. Tonlz: hosszu. tobbseruak. Ieherek. zoldes. Hidegebb pinceben aLig Ieilcdik a gomba. alig karelyos. Hidegebb idoben is hetenkint legalabb egyszer at kellforgatni a tragyat. azt lehetoleg kirazni. egyenes. A tragy{tbql masfel meter szeles es ugyanolyan magas tegla~ alaku rakast keszitiink s j61 letapossuk. Kolap: sziirkes. . friss lotragyat 8. elsotetitheto. sargabb vagy igen halvany. . Ieheres. Schu- Tonk: hosszu.

Rozsa pereszke. vagy rozsasziniien tarkazva. Lieztszaguak. riernezes. Majusi v. kes5bb bar. bekunkorod6 karimaval.nylag hosszu. sarga. tOl azott fakoszinu.: feher. Szilfagomba. Kiralypereszke. kellemetlen izii: Talalhato maiusban. veclens. 6. Icher. hamar Kalap. 7-15 em. citrom. Lemezek: keskenyek. zold arnyalattal. sargas-b armis . CoHusa: kellemes illatu. Ulmarium. (T. Szilfa gomba. K6zonseges Kalap: meszfeher. szurkesek. 4-12 em. Tonk: feher. Tavaszi gornba .herek. kesobb okkerszinii Ioliokkisse ragados. kesobb selymaid sargas. _ .) 5:. sokszor gorbe. ·(T.ruiljon 1 . Ieherek.Pere!ilzl. Lemezek: keskenvek.. fuveshelyeken.) Toiasalaku. Husa: husos. szalonnas es rossz-szagu..eso- Nagymosasboz "RIKA" kekitot has. elenk arany vagy rutilans. (T.so oszig. vastag.. 4~14. Sz.e rr ":.anyagszinti.rozsaszimi. nyartol ke. alabb elenksarga. Kafap: sz&les_. . nem allandoan meszieTonk: alul vastagabb. 7. Husa: savanykas izii. Ieliil Ieher.k 5. Osszel talalhato. savokkal siiriin tarkazva. sarga vagy fak6. ieheres .lisztszagu. alul T alalhato Iatorzseken. 6szi Ieher pereszke.c. ieherek. feherek.T alalhato vegyes erd6ben osszel 6.) Sz. (T. [T. Tonk: szilard. Ieheres-Iako. grakozepen kisse pupos. felul feher. ...) toias- Tonk: ara. feheres. Az egesz gomba tiszta Ieher. Lemezek nyomasra barnasak. Neha koroket alkot. rozsaszinii foltokkal. lumbetta . gombosum}. siiriin pikkelyezve. pikkelyekkel. sargas-iako. szilvafan. Lemezek: kensargak. elenkvo'ros. M.russula.o:Lolo_ . . Lemezek: szelesek. . nasak. . kozepen halvanyellaposod6. hata kozepen puppal. nyarfa alatt mes feliiletu. Tonk. 7. Apl'6 majusi gomba. tovisalja go mba. feloldalt allo.l Feheres vagy rozsas arnyalatu. elenk vervoros pikkelyekkel Y. Lemezek : vastagok hireszelt eliiek sargak.k Eheto )0 gomba. kerozsaszinii vagy sotetebb rozsaszinii sobb Iakok.> Ertekes ehetfi gombci. Talalhato Ienyvesben. Kalap: (T. kal. Talalhato korhad6 fan es lomberd6kben nyaron es osszel. kulonosen rozsaszimien tarkazott.

.vorhenves-barna. Keserii. Fehernvaku pereszke . A kihiilt tragya melesre nem alkalmas. Keserii l .] Kalapja. Tricholoma vaccinum. 12. kerek. Kensarga pereszke . vekony. Ielul leher. 'Hssc: lisztszagu. kesobb barnasan foltosak.: kerek.4. 6. szelen nemezes. szele fele szelesen csikozott. (T.1 magasabb homersekletet. Keseru. Talalhato osszei.. uyinak koze1ehen. pelyhes. permetezziik meg a szaraz reszeket. elen. Lemezek: sargasak. harnas Iol- fureum.. Husa: keserii. sul- Tonk: eros. 31 oldalcn] 7. Talalhato gyepen es Iomberdokben. alatt megel'ik. (Folylata. Rossz izii es 'szagu.es fekdefenyo alatt nyaron es osszel.-na1 ne erien 1". Barna pereszke. 0sSZ€'! ta- 9. szeles lemezekkel.. (T.] Semmi Ieher szin nines rajta l Kalap. . sima. 13. albrrnr. Iires. tomor.j rozsaszint is valthat. . Kalap. Kala»: . neha kisse dagadt. kesffibb lapos alaku. ragados. - " Talalhato Osszel. hullarnos. Ehet6! tokkal. alul barnas. kesobb lapas. Ialhato. umez0k-:· fekexek. Iinoman szalkas. Tonk :vekony. 8. alb 0brunneum]. . (T. . [T. flavobrunneum. 'kes6bb barnas vagy piszkosvorhenyes. barna. Keserii Ieherpereszke. Gvanus l . vorhenyesbarna foltokkal es elekkeL Tonk: halyiu1yabb~v6rhenyesM bama. sarga. barna foltokkal Tonk: barnan molyhos. savozott. szalkas.ideig hevert tragya gom. batermelesre nem alkalmas. siiriin 14. .t. barna. nyirkos Ienyvesekben. Rosszizu.t s~rMp Ioltokkal. . finom pikkelyekkel. Ketes l 5. Lemezek. Majusi gomba. A tragyaeres alait Iehet61eg 45D C. apro vekony pikkelyekkel.. Ha nagy-on szaraz. . Lemezek: Ieherek. £elgomb. iemezei es tonkie kensarga. Tricholoma. . A 1'61kezelt tragya 3~4 het pikkelyes.. Kalap: barna. go:tnbater-' 15. . ustale.. ragad6s. husos... . : feherek.] Felter_~ ibt-o.. A tragyatelepen 2 honapnal hosszabb . T ala1hat6 erdei. Talalhato osszel. szaraz. tires.

rnagassagig rakhatiuk. vastag sirga. Ieketes. Melegebb helyisegben vekonyabb tragya reteget kell rakni. . Iehil Ieheres. M . (c. 'mely megfele16 talajcata. 18. Fiil6ke g:omba. A gombacsirat 30-40° meleg gombaagyba tuzdelitik. barsonyos' 24. alul barIomberdokben- ossze- szi- . arnyas T:onk. siiriicsoportokban nyartol keso oszig.ereszt. nyirkos feliiletii. M. Gyokeres Hiloke. leher SZc1laCSkak t6mege. de levet nem enged s csiperke illata van. . zsiros tapintatu. mely .gondosan Ienyomkodiuk. tortenik. kisse pupos hatu. kesobb ellaposod6. Szeleslernezii lliloke. ereH tnigyat 1o~ 15 em. A tragyaretegeket 45 ern.12 em . Talalhato juniust61. A gombaagy keszitesenel az 19. savozott karimaiu.-ig: Kalap: vorhenyes vagy barnasrozsda szinu. Kalap: kerek.: 8---. Fii18ke [Collybia] EhetO j6 gomhcik 1. oltani. ban gy6kerd [myceliumot] . Ez a talajjal egyi.. . szasagu csira darabokat dugunk s a radaskor sugarasan osszerepedezd. halvanyak. finom. hasonlo. Hosszuszaru Hiloke. C. t6nkkel E16bbihez es kalap-hattal. kesobb bar11i:\S arnyalattal.platyphylla.ltt megszarithato s mint dugvany hasznalhato.gyat osszevissza hii16z6. 12 cm-ig. kupos vagy harangalakkal.. (C. igen vekony. . hogy 15-20 em.enyomva". Ertekes ehetO gomh<ik 16. f61dben gyokerszerfien vekonyodo.s~barnas. melv megfe1e16 talajban megerosodik. 21. Sz. M. . helyenkent Iakosarga. kesobb hossziranyu repedesekkel.halvany vagy sotetebb szurkesbarnas. lyukakat tragyaval betomkodve le. 22. utana ujabb retegetrakunk s ugyanigy [arunk el. hegyes. Lemezek:. A spora a gomba lisztlinorn2.osszeall. Az erett tragye. hosszu. nyomkodiuk. rajaval vagy rnyceliumaval be kell ' Talalhato korhadt fa toveben. 3.. 15 cm-ig. fako vagy szurkes-barnas. vos. 10ngipes Bull. kozepe duzzadt.23. 17. alul a fOldben levo hosszu resze vekorry.j Sz. feny~6. 3-7 em. 20 cm. fusipes]. Tonk: fe150' resze 1 em. keziinkbe ossz. tavol. (C radisagu magia. Ezekbe dionagyKalap: ellaposod6. . 3_:_7 em. nabb. Iyukakat iurunk.] Sz.-ig. A dugvanyul hasznalt myceliummal atszott szaraz tragya darabokat gombacsiranak nevezziik. a tra.Lemezes gombak. 10' cm.] Sz. vastagon rakva. (C. nyirkos. 20. szelesek. sagban egymastol 4--6crn. kigy6z6. Lemezek:' tavolesok. A gombaagyat a gornbaspoRusa: kisse porcog6s. Ieherek. A gornbaagy beoltasa ugy 4. ' A mycelium szabad szemmel is eszreveheto.

kozott. nyirkos.egyiitt .] Sz. kcsobb fak6. toven Icheresen nemezes. Talalhato erdokben keso 6sszel s enyhe telen korhado fan. 2~ 7 em. mezes.-ig.-------Ftili:ike gomba. belul tires. Ieher. kozepen barnas rokaszinii._--. tF 01yta la. Ieheres-okker nyirkos. dryophilla. tires. feherek. nyaron es 6sszel tomegesen. 3-8 em. Vekonyszaru fUloke. reher vagy fake. ' cm. fak6k. feherek vagy fak6k s csak elukon Ieherek. (C.~ 33. Csak butyraeea. Hive neha ne- 'alatt. nyirkos. 3~8 . hosszu. Tonk: Ielfele osszevekonyodo. _. M. Igyek minden alkalornmal kalapja eheto. Lemezek.).) Sz. barnak. feny16. csoportosan. nyalkas. Lemezeiuel s iiatal szaraoal ---Lemezek: szelesek Tonk: hosszu. Kalap : sima. fiataIon csak kalapja ehet6. poreog6s. kesobb sotetbarna. maiusban. bokrok Lemezeh. (C. gyep em. 2~ 7 em. Kalap: elenk sargas-barna. kozepen barnabb. hatso reszukon kiszelesedok. M. .' (2cm. nyaron vagy osszel. cldal on) orosz tea zamaros A legjobb p6tanyag! Vioyazat: a valodi italat adja Nern mflariyag ! . citrommal 7. haromsoruak. fak6. puhak.. nas.ehefo. Lemezeh . Iako vagy barTalalhato erdos videken. 10 cm. Rummel. Tonk: vekony. csupasz ~ 5. Ieheresek vagy halvanytonkrefutok. Talalhato bokrok alatt gyepen. kemeny. csupasz. (ColI. ritkas. M. barsonvos. 3~8 '6. velutipes.) Sz. . vekonyan savozott. Eheto j6 gombak 1 Eheto j6 I!ombak. barnasfak6. Husa : vekony. Gesztenyevdros mlnke. Kalxu»: hamar ellaposcdc. nyirkos idoben. Tonk: sarga. Talalhato korhad6 hik kozeleben. Tell gomba. porcogos. zsirfenyii. Huso . szaraz id6ben szimi. hailott. esetleg ieheresen hamvas.

Pupas tolcsergomba. karimaia lehailo. toven nemezes-molyhos. odora] S7 .ures. Kalap: lapos. 3.1. elixa Sow. Talalhato tolgyesek kozeleben.l:'-~~ta kevesbe benyomott.:. kisse Iisztes. nebularis. tobbsoruak s tolcser alakuan mennek at a tonkbe. M. ieheres vagy halvany sargas-sziirkes. gye. cldalen. Tonk: mint a fenti. tolcseralakuan t6nkrefut6k. lesen puposhatu. _ Husa: vastag. oblosek. Kalap: sargas. Kalap: kozepen znelyen. Ftistos tolcsergomba.gymnopodia). (C. Talalhato erdokben.ozott. [Folytataea ve- 3-5. Lemezek: halvanysargak. tolcseralakuan benyomott. (C.. arnyekos lak alatt. . .hOSSZl~. vekonyabb . halvanysargas vagy fak6szinii. szinu. erd6kben. neha meglakul. szelesek.. tonkrelutok. Erlekes ehetO gombii..) Kalap: tolcseralakuan bemelyedt tosan.me~e. vagy fakoszinuek.·' Letfiezes gombak. (C. '. Tonk . Kalap "sotet.husSZ111U~k . 8 cm. tolcserszeru. ~ .] Torpe. ~elul fako.l ~s~~ cyathiformis]. sa.tonkrefutok. hegyes esues~a~ vegzodo._mes aruzsszagu.j 4. du~a~~. Talalhato korhado fan. _ geotropa. . Talalhato 'tar maval. Talalhato erd6n. alul feketes. szeles. pen.) Kalap. 3. augusztus.resze r6kanarancsarnyalatu. 2. tolcser-alakuan berneIyedt. Tonk: vekony. 'Iehet. tOve nernezes.taSj\. zKQI~. belu1 . Zoldtolcsergomba. lelele hailo kari. dioszeru. Tolcser [Clitocybe] Eheto j6 gombak . barnas. kozepen hegyes-pupos.35.A~ya~szinii tolcsergomba. R6kaszinii tolcschgomba. ftistos-szurkesbama. sarga . hosszu. apr6 pikke1-~~kkel kitzva . Csoportos tolcsergamba.-ig.. gye. Tonk: vastag. neha lapos. gilva. (C: infundibuliformis). puha. fiiszeres illatu.at6 er96k kozeleben. tobbsoruak. tolcsergomba. nov em b eng. zcldesek vagy halvanypen. de alabb zoldebb. Sz. osszel. inversa.onkref~ttok. aranylag Talalhato erdokben.(C. csopor- Lemezek: Ieheresek vagy fak6k. karimaia lehaj16. . Fake. Kell. piszkos szurke.k:~. szeTonk_. Nyirkos osszel. (c. L~.] . (C. feher. kalap es tonk kozepig sziirkes-kekes-zold. 20 ciu. erdei tisztasokon. nyirkos. Husa: vekony. ircak ' . (C. egynemuen halvany vagy sotetes agyagszinii. (C. . Lemezeh : barnabbak. lombLemezelt . ah. 4. .. Sziirkeshatu tolcsergomba. Tallilh. Tonk: Ielso resze halvany-sargas 2. Borszinii tolcsergomba.. bokros 'helyen es korhad6 fan is augusztustol kes6 6szig. 3-6 em. sargas vagy [Fo]rt. Kalap: lapos. .. kisse boltos. Minden .) 5. oldalon. kozepen barna. deres-sziirkes szinnel.k 1. nemezes.-ig.] M. szoros. tove kisse dagadt. Ienyvesekben.

hamvasak. Clitocybe davipes. Kalap: okkerszinii. Fako tolosergombahoz hasonlo. 2-3 25. Lemezek: lefut6k.0 het mulva meginduL 27. baha.. Valtozekony tOlcsergomba. Lemezeh :. Erlekes voroses ehetO g:ombak halvanyfako. Fanyar-savarryu izii. toven nemezes- Lemezeh .Vendeget -finom erteku. halvany-okker sziniiek. nas arnyalatuak. gom- bat ad. tobbsoruak. nyulank. Kis vagy kozepnagysagu. lapos. Tonk: vastag. gyakian villa- talon szinte Ieheres. fenyvesekben. Kisebb. siiruek. Ieherek vagy fakok. szele karelyosodo. vastag tiszta nyersfolddel betakarjuk. . . Nedves 5sszet mo]yhos . Beoltas utan a: gombaagyat em.. nemezes. sargas-bar- " sak. Husa ': vizenyos. Tolcsergomba. ·Nyar:ia gomba. edeskes matu. barnas-sarga. 26.. Iehailo szelen halvanyabb. gyengebb. Kolar: tolcseres.. vastagok. EhetOj-6 g'Qmbak fiakony karimaia Iehajlo. - arnyalatu Husa: Ieher vagy fako. \~ Ketes I var ? Egyet tegyen: Hangya likorl vegyen 1. Husa: vekony. tonkrefutok. Agombaagy terem. ieheres vagy violaszinu. koze- has.) Apr6. . moly- 9. Ieheresek..(Lentinus tigrinus).. egynemiien ibolya vagy pirosas szinii. Talalhatc 2-6 tenilet honapig 3 kg._--_ . Lemezeh . (Clitocybe Iaccata. 6. 8. Clitocybe Ilaccida. ----_. Talalhatc erdos helyeken. tolcserszeruen ·tOhhefut6k ' Tonk: rovid.lajok. 7. toven a legvastagabb s Ieheres. 1m 2 pen sotetebb. hatan sotet pikkelyek. fak6 vagy Ieherszinti. sado. 'szilvasokban. Lemezei: ritkasak. lonkhoz n5t- tek. A 'termes 'a beoltastol szamitott 6-1.halvanyak. kemenyes. eros.

Husa: csipos izu. 12cm. .2: Szflrkehatu.pirosas arnyalattal. pupos. tOn-' tyokat egy talba rakunk.-ig. vekony ves borecettel. (L. csigagomba. szeles harang va. (L. (L. nitidum. . . pikkelyekke). vi1. a gombat raontiuk. T alalhato tisztasokon. ritkak.) Sz. sziirnomra metelt gornbat keves citrokes-rozsas arnyalattal. lefutok. Karikara vagott fott piLemezeh .Lemeaes gomba. ut6bb ellaposodik.] Sz. 12 (Szuz- Burgonyas gombasalata. Kalap: szurke. elkeverimk benne Osszel seregesen talalhat6. h6feJ1er . nyaron. Y.' 20 perc mulva etolaiial 5. fakosargas szimi. s6s vizben 3 percig [ozziik s pasz. ritkak. cm. nyalkas. Rozsas csigagomba. alul nyalkas. fak6-sargak. vastagok. kesobb Lemezeh : kisse vastagok. tonkrelutok. eburn.-ig. Sfu-ga csigagomba. hatakozepe sotetebb. sarga. ieher vagy csontszinu. M. pudorinum]. csontszin uek. vagy csontszinu. Iako-citromsarga. 4-5' em. a1ul .. szilard.. megsozzuk.(L rnegontozzuk s metelohagymaval gomba]. Ieliil pustulatum. kesobb halt61 okt6berig. Husa: vekony. apro. Kalap: nyalkas. fenyreszelt voroshagymat es borsot. Lemezeh : husosak. szilard. -res karimaval..li:. " I. 3. . Tonk. Ieltil feheres. . Talalhato erdokben.] Apro. Sz. A fi- (Folyta\. eldalcn. korpas. Iiatalon Iatyollal. reszben Iehe- sargak. alaku.ila 37. tobb. vanysziirkek. esetleg kisse bemelyedt. Kalap: olaizoldes arnyalatu barna Koloo . Ertekes eheto gombak Csiga [Limacium] Ehetoj6 gombak 1. soruak. fiatalon pelyhes . komos. kisse ragados. Vekon. levet keszittink. (L. hosszu. (L. Kalap: szelesen boltos. 3-6 em.] . KeTonk : Iako-sargas. kesobb Iaposabb. Eleffmtcsont csiga gomba. megszoriuk. Talalhato 6sszel.-ig. 12 cm.] Sz. Ieher vagy . raontiuk. 4. Lemezek : elenksargak. vesben es btikkerdoben. Talalhato lucfenyf alatt. cukorraJes vizzel . Elefan tcsontgomba Tonk: vekony.husu. M. 3~5 em.i!Y csesze nyalkas. sima. kihutiuk. kisse kig menok. Olajszinii csigagomba. Fagya1l6 csigagomba. huvos idoben. augusztusLemezeh : feherek. tellurn.

. fenyi6. Talalhato osszel.. Ieheresek. kesob b olajbarna foltokkal tarkazv a. hOSSZ11. ut6bb fak6. kozonseges. Goznbalevesek : 1. erosen .vkeves borsot. A fela:pritott konzervgombat borssal. Ehelo j6 gombak / 't. A gembakonzerv.'31 fajok. . Ieheres. A rizskasa. 8. 10. karfiol vagy karalahe levesbe gombakonzervet es mazsolat foztink. Iozve. 2. hozzaontjiik a borsolevest. borssal. nyirkos idoben nyalkas. petrezselyemzdldjevel megparoljuk. 3.. szagtalan. toiassargaiaval es Iiszttel feleresztiuk es felforraljuk. Huslevesbe talalas elott 1/. Sz. . 5. 4 darab murkot. oraval gombakonzervet dobunk s felfo rral] uk. Levet Iesztirjiik. 1 pasztinakot. huslevel felforraljuk.kisse megparoljuk. . Ha a hal megIOU fel fei voroshagymaval keszitett kanalnyi ranlassal Ielengediuk. huslevel Ielengeditik. hozzaontiiik. sugarasan -tarkan sa v ozott. A gombakonzervet vajban apr6ra ~vigott zoldpetrezselyemrnel . . barnas olajszinii. 6.6ntve talaliuk. Tonk: vekony. . Barmilyen baromfileveshez a gombakonzervet . 9. Husa. A gombakoniervet keyes tarkonyecettel. erd6s videken. a licav eo-alb 11m). . 7. kenyerheijal. 11. tonkre menok. / Ehelo . ebben halal Ioziink Kaposztalevel felengedjiik. kanal tejfi:ilt s galuska-· \ val talaliuk. Kalap: szeles. tejf6Uel kisse meg feUorraljuk s piritott zsernlyere . vaiial. .. domboru. hallal es gombakonzervvel f6zve. 7 ern . Lemezeh : ritkak. nyirkos idoben nyalkas Ieluletii. f6z6kanaI Hszttel meghintjuk. levet borsoleveshez keverjiik. tobbsoruak. . 4 darab petrezselymet. sok huslevel felhigitva ujra feUorraljuk. ig. 1/2 liter gombakonzervet. liszttel meghintiuk. 10 cm.. A gombakonzervet to level felforraljuk s abba tarhonyat vagy csipetket tesziink. keyes sonkaval. 4. 2 liter vizzel felere lefoziink.-ig. A gombat vaiban. Ielkeveriuk. edes izii. Kaposztaleves.. M . a voroshagymat. gyenge rantassal Ielengediuk s edes tejfellel elkeveriuk. Korpacibreleves gomb6ccal es gombakonzervvel. A gombakonzervet vizben fott rizskasaval feIfonaljuk.6 gombflk . 12.

feher. 5-8 em. fires.s-agyagszinu. SZlVOS. Lemezeh : borsargak. 3. borsarga. vagy fak6.) Sz : 4-8 em. fiigomba. hamar ellaposod6.. pirosas. szivosan kemerry. 2 cm-ig. Kalap : szurkesbarna. 3-6 em. 5 cm.tobbsoruak.k. leve narancsszinii. ivesen tonkrefutok.R6kagombaval osszetevesztheto.-ig. (Hygrophorus ceraceus. maiusban tornegesen oszig. Attetszonyirokgomba. Rasa: sziv6s. Sarga nediigomba. Barna nyirokgomba. vekonyan savozott. Tonk: torekeny. feherek: Tonk. Husa : sargas arnyalatu vagy Ieheres. IHygrophorus niveus. tavol 8. kozepen pupos. keso nyartol oszig. hatakozep esetleg sotetebb barna. gyiirii hiively nines.l Apro. 2. Kupos nediigomba. kalapon kis hegyes pup. Husa : fokhagymaszagu.) Kozepterrnetu. vekony. nedves. harmat. vagy sargas. j . Tonk: vekony. Talalhato erd6s videken. vastagok. sarga.Lemezes gombll.] Elobbiez hasonlo. Kalap: apr6. Talalhato napsugaras gyepen mar aprilis. hamar ellaposod6.) .k. tik. Sz. 5. alul fino man nemezes. [Hygrophorus puniceus. Lemezek: ritkak. feherek es lefutok.11ok. nyulok (a gomba iorditott kupalakot mutat]. [Hygrophorus conicus. M. Talalhato Ienyvesekben osszel. (Hygrophorus pratensis. hosszu. kozepen kisse kiernelkedo puppal: Lemezek : ritkasak. Lemezeh : tobbsortrak. Kalap: keskeny. T alalhato gyepcs helyen osszel. joizu. harang-alaku. Ieketes. Erlekes eheto !!ombak 1. Voros nediigomba. Talalhato nyirkos reteken. Fokhagymaszagu szegHi~ gomba.) [Csibike. Kclap : szelesen harangalaku. M :3-6 Kalap: kozepen vas tag szele Iele vekony. Tonk: halvany-sztirkcs. Ieher. gyepen es moha kozott 6sszeL 4. . tomegesen. agyagsargasf. gyepes helyen. KiilonbozQ Ehetd j6 !!ombak 1. vagy [ahejszinu. kellemes illatu. Lemezek: sargak kesobb pirosas. 3. mint kalapjanak szine. de nyomasra fekete szint kap. (Hygrophorus caprinus. tobbsoruak. . M. arnvalattal. [Marasmills oreades. boltos. lapos vagy hailott. narancsszinu. sotetbama. ferden. hus-szimi barna. hengeres. hullamos szellel. Lemezeh : halvanyak. fak6. Tonk: gyufaszaI vekony. . tolcserszeruen Ielfele ini. Sz. Szeghigomba. borsikagomba]. porcogos. Reti nyirokgomba. .) i\1int elobbi. Talalhato fenyves videken. kesob b kiszelesedo. 2. Osszel Tonk: sargas arnyalatu. Hasa: nyirkos. boltos. hamar ellaposodo. de kisebb. Minden resze viaszsarga. (Marasmius seorodinus. Kalap: szivos.] Apro minden resze hotelier.

zold arnyalattal. sarga. cybe rimosa. . 3.] Csiperkevel osszeteveszhet6. neha barna vagy rozsdaszinii. 6sszeL K¢seru. neha szethasado. A gomba minden resze barnas.mes . Kalap: kupos-hengeres. Gyapiasliibu szeg:fiigomba. 1ecszeriiek. osszig .] K1:izeptermetji. IoszlaHiivelyburok: Ieheres vagy sztir-. sziirkesek. tonkie toven feheren molyhos.2.: sziirkek. hamar kiteriil. gyokerek cseszealaku . sima. sonlo. hasasok. bilagombara emlekezteto.. feher.) r6zsaszin iiek. nyosfatyollal es gyuruvel..barnas.L Kisebb vagy ko- 1. inkabb selymes. vekony. (Cantharellus cinereus. 'Kalap: szeles harangalaku. . tonkignvulok. Kalap: kensarga.'k. zeptermetti. nyaron es 2. 1. sely6. (InoTonk. Kenviniggomba. Tonk: Ieher. cybe sambucina.barna. sublateritium. idovel megbarnu Inak. tonktol . szilard.: agyag(H.: szurke.sarga.llno. uegyfele hasad6. Husa: feheres. Tonk: nyulank. trom. lagitanak. vastagabb. tetebb. sargasfako puha es nyirkos.' Lem~zek: t6bbsoruak. Vilagito Iaskagomba. Talalhato kemeny fatonkokon. hasasok. fasciculare.] Apr6terroetii. csipkezettelekkel. nyes izU. Tonk: vekony. mulekony Iatyollal 5. kesen bolyhos. Ieheres.vhusosabb. sokszor sugarasan behavoros es-tegl aszinii. Ieheresek vagy olajszinuek. . Feher sporai vihamvas. Ielso reszen Tonkje sotetebb. narancsszinii vagy rozsdaszimi. Korhad6fan tavasztol Lemezek. sugaras vekony sziirke savokkal. 3. Tomar susnlykagomba. Vorhenyes kenviraggomba . Csikos hocskoros gomba.. felett siirii csoportokban..] Tonk: rostcs.rossz·izu. tonkigfutok.. Galler nines. TaIalhat6 fak alatt arnyekos helyeken.] Elcbbihez ha. Fanyar kesersado. csikos.fajok. K6zomb6s. Gumos susulvkagomha. tonkkorfil Ieher udvar marad. Kozepen legso-. rotus olearius. feheres. Kalap: barna vagy szurke. piszkos. '(Volvarea volvacea. . Sziirke rokagornba . . Lemezek . Lemezek: sOtet-sargak. szelen szinte feher. hosszas. rostos. Lefomizva ehet6! Kalap: sargas-feher. sokszor hailott. Taialhato korhad6 fan..) Szegiiigombahoz ha80n16. vagy piszkossargas. Nem merges rosszizii gombak (Marasmius peronatus Bolt. [Pleu. Talalhato fegyvesekben. T alalhato erd6kben ossiel. sziirkes urnyalatu.] Lemezek : fehcres-rozsdasargak.(Hypholoma tavol.

Jellegzetesseg«: ~gymas mellett s egymas folott tornegeson tor e16. Kalar: laposan szettertilo. karimaja erosen bekunkorodott. gelyva.Husa . tobbsoru. esetarnyalattal. Ieketek. bor tapintatu. kerek. barna.) Kalap : lapos. szelen lelele kuukorodo. nyirkos id6ben ragados. halvany-rozsaszinuek. Kalop : feketes. COl.' sp6rapora rozsaszinii. Sz . Kalap : kozepen kisse benyomott. Barnahatu laskagomba. feheres. ar- leg sziirkes 8. salatagomba. akacosokban. Talalhato szur6s bokrok. Kalap: kerek. 4.-ig. Husa: lisztszagu. kesobb rozsas arnyalatuak. Beg:ongyolt peremii colopg:omba. husos kalappal. 6.sziirkes arnyalattal. [Pleurotus geogenius . szabalytalanul hullamos. sziirkek. tobbsoruak. lapos. kozeptermetii . Talalhato Iak tuskoin es Ioldon is tomegesen ossztol telig Laskagomba modkira keszithel6.. Lemezeh : Iefutok. 5. Talalhato kulonbozo Iak tuskoin 6sszel. 9. Lemezeh : siiriin a116. nyaron. (Pleurotus fuscus. Apr6 v. Pluteus cervinus. bo sp6rapor. Iak gyokereinel nyaron es os~zeL 7. Elobbihez hasonlo. Laskagomba. anizs-szagu. - tonkhoz nem nonek.) Sz: 6-10. Tavaszi toke!!omba. (Paxillus involutus. 7. WIeser alaku. piszkos-sotetsargas vagy barnas szirrii. Tonk kisse nemezes. Lemezeh : Ieheresek. (ClitopiIus Prunulusl. Feher cOlopgomba. Husa : feher. kesobb halvanyabb. fokhagymazo. biikkfa. (Pleurotus ostreatusl. tonkre fut6k. hosszuak. Lemezeh . szelen sugaras megrepedezc. 4-12. Lemezeh . feherek.-ig. Talalhato szilvasokban. Husa: ruganyos. barna. Ieheres. tomegesen. . meszfeher. kesobb rozsas arnyalatuak. utobb piszkos-sargas ulmarius). igen szelesek. kozepen benyomott barna. 8 cm. Ielallo.40 Ertekes eheto gombak "idoben. Ehetd j6 gombak 6. Tonk: rovid. fak6 vagy halvany borszinu. Talalhato szilvafan. pelyhes. Telire besavanyitiak. ferde. puha. bukkian.. sziirke. (Pholiota praecox. leloldalt a116. Ord&g:szeker laskagomba.-okt. T alalhato gyepes helyen. nyarfa. a kalapba fokozatosan megy at. nyirkos helyen. esds jl1ll. feherek. foggal . (P. Lemezeh . nyalattal to nkrefutok. Tonk: halvany-barnas.. csony. Iako.] Apro. ut6bb . barnas foltokkal szepen tarkazva. (Lasa. tonkbe atmeno. Tonk: gyertya egyenes. Tonk. gyepen. alul szorzettel. Sz. vekony. kozeptermetir. Foldi laskagomba. Ieher. Ieher. • T alalhato korhado fatorzson vagy annak kozeleben. Tonk: rovid. visszahajlo szellel. vagy sziirkes- Kalap : kagyloalaku. Kalap : 'ellaposocl6.] Ala- tonkrefutok. vagy . Ieherek.] Kozeptermetu.

barnas szinu. pelyhes. Ieher tonkent feheres. minden reLemezek ke- menetszeruen elrendezett foltokkal. ibolyaszinii. sziniiek. Cortinarius violaceus. reszeben ibolyaszinii. fels6 reszen Hilvelyburok: cafatos. termetii. Kalap: fak6. Cortinarius sanguineus . N em merges rosszizii gombak Merges gombak. Talalhato erd6kben.) Apr6. kesobb hus. Ehet6 es aszalhat6.feheres. barnak. kesobb barnaLemezek: Ieheresek. lemezek: fak6k. hengeres. kiveve barna leme:zeites barna mulekony fatyolat. csavarMezei csiperke \ . Egyesek szerini ehetb. Ehetti. vekorry husu. . 8. IolKalap: harangalaku. . 9. Kalap. de kisertekii. nyaron es osszel. Talalhato arnyekos fenyvesben. feltonlten t . barnas arnyalatu 11. kisse hajlott. Tonk: alul vastag. pikkel yes-pel y hes. feltiin6en sotetes teglaszimi. pikkelyes. 4. vastagtonku. Tonk: feheres-Iako. Volvaria bombycina. gyapjas. Karelyos susulykagomba. szabadok. barnas szinii. kesobb megbarnulnak. mulekony. feheres vagy rokaszinii. vastag husu. pelyhes.sak. Kozep tInocybe fibrosa. Tonk: sotet teglaszinii. de minden Csikos bocskoros gomba szinte vervoros. Elobbihez hasonlo. Corttnariusalbo-violaceus. Kalap: karimaja elesen behailott. Husos.. Lemezek: szelesek. de ertektelen. Husa: kellemetlen izii es szagu. Lemezek : sotetes teglaszinuek. mulekony fatyollal. s6bb megbarnulnak s Iureezelteluek Rossz izii. kisse selymes-pikkelyes. rostos. vagy fak6. rozsda vagy rokaszirui. szeben 10. . 7. netn merges.: fak6. Tonk.41 . selymes. . Cortinarius armillatus.

nyulank. vizenyos-Ioldes Husa .van. kes6hh szetteriil. eg}' 12. 'szabalvTonk. apr6 pikkelyektol erdes. 8.". tonkhoz n6ttek. Husa . · gak ut6bb Ieheresen deresek. hailott. vagy ki. Talalhato cserjesekben. alul soLemezek: rancosak. varry-sargas. nyomasra eIenk barna szinii egyebtitt halvanyiako szagtalan. T(jnk: halvanysarga. Vi:iltozekony lokegomba. barnas s21. (Canharang es laposra szetteriil.) Sz: 5-7 ern. t6lomb k6z6tt maiusban. Tonk: Ieheres. utobb harang. maz. . '. mohas fenyveT alalhato nedves id6ben lombos sekben osszel. [Pholiota mutabilis ) Sz. suruek. Barna nyalkasgomba. sotetszinii szrirkek. Tolcseralaku rokagomba. okkerGyiirii : mulekony. . korhad6 fan vagy kozeleben. fokozatosan megy at a kalapba: 10. 8 cm. vekonyak. vekonyodo. toven sargas. tonkhoz n6Uek. egyhelyen Iehet. iyiirun alul. Rancos tOkegomba. vagy piszkos okkerszimi. hulTonk: sima. barnas szinii levet tartalizii. 9. Kalap: gombalaku. tak6 13. kozepen barnabb. 5-7 em.' foltokkal. (Phollota Lemezek. kas. nyophidius glutinosus. vaskos.-ig. _ 'csom6ban tomotten egyrnas mellett. mely lapos11.y iahejsziniiek. iniundibuli-Iorrnis. Talalhato nyirkos. sziirkek. fak6. Iehil fak6.nuek. szelen [inoman csipkezett. Tonk: vekony. de barnabb. kesobb Lemezeh: sargak. ut6bb Paxilus involutushoz hason16. Sziirke rokagomba. T alalhato fenyvesekben. szaLemezek _:Ieheresek. (GomHusa : halvany kensarga. barnas. gyakran villa. utobb hamuraz gyep kozott 6sszel. szelen Iako-sarga szinu. hamar "Vag. ven barna foltokkal es raizokkal. szelen hullamos. kozepen t61cserszerti. Kalap: szirrkes-barna. osszig. Ioszlanyos fatyolgyiirii sak.M. kesobb rozsda. egyenes. Talilhat6 meszkohegyeken. esetleg Iilaszinii arnyalattonkje sotetebb s surim nemezea tal. kesobb sotet-barnas. kellemes illatu. konnyen Ievalok. I _ .] Kalap: sargas-szurke.) behasadt.Ertekes eheta ~ombak Eheta j6 gomblik Lemezeh i kisse tonkrefutok. . bestipped. sargak. hatan tharellus cinereus. 6-10 em. - ". Husa: szagtalan. de nem csipos izii. . Ieheres lamcsak. Paxillus atrotomentosus. gy6z6. Kalap: kupos vag)' felg6mb. " Kalap: hata sziirke. sargak ut6bb tetbarna. gyenge halszinii. liagyon riyalsavanykas. vorhenyes-sarcaperata] Kozepterrnetii. nedves id6ben zsiros tapintatu. korhad6 Tonk: rovid.) M: 5-12 cm. [Kensarga vagy zoldes kalapu nem · (C.talanul karelyos. v ekony. atlyukado. masra levegon rozsdas szint valt. tonk kozepen hofeher. _nyartol M.· alul hofeher.

Kalap: karimaja lefele hailo.''''01. ha- (Clitocybe r6kagomba.konyh feher. 12. 1 napalatt szetteriil. Kisebb s kebb piros sziniiek.: Nem merl!es rossslzii i!ombAk1 Mer~es gombilk- Talalhato 10. ven borszimi.- KeUemetlen izii. Husa : gyengen lisztszagu. ! Keoyin1g gornba Ktizonseges csiperkegom [)<11 . 13. Narancsszinii aurantiaca] . -" nyalatu narancssarga. ve- utan. Tonk: Ieher. meleg idoben. Kalap: keskeny. gyakran finoman nemezes. pirosas ar- Tonk:. esa uSU . Lemezek. nyulank. tove sokszor Ieketes. tragyas kover talaion. elsotetednek. enyhe vagy edeskes : . (Coprinus-ok) .. Lemezek : redosek. elen- . Fiatalan ehet6k de kisertekiiek. fekete sziniive valnak s tintas leve szetfolynak. Tentagombak. -erclas helyeken . Laskagoinba " ~ tau vekonyabb a rendesnel. Talalhato csoportosan.: feherek. osszeL Gyan(.ls! Talalhato erdei Ienyo kozelebben Valtozekony ti:ikegomba. . nyulank.

ieher pikkelyekkel. 1/2 liter gombakonzervet vaiial s huslevel felforralunk s keves citrornle hozzaadasa utan a 4 tojas s8xgajaval ieleresztett levesbe keverjiik s' piritott kenyerkockara laljuk . vekonyak. 12. Kozonsegfscsiperkegomba (Psalliota campestris]. Erdos helyeken terem.Barnahatu csiper'kegomba. szinte fe- M. hajlott. Paxrllas involuiu. Mestersegesen ezt terrnesztik.itOl abban kirlonbozik. keskeny. kesobb csupasz. . fiatalon majdnem gombalaku. feltiino. forr6 nyaron es 6sszel. Tonk: szalmaszinii. husa aUg szinezodik. csokolade sziniiek. Ieheres. 'sis. TalaJhat6fat6nkon. gyenge. maiusto! novemberig.· . hogy kalapja barnabb s husa levegon rozsaszines. Husa: kemeny. Gyiirii vagy galler gumoszeru megvastagodas vag)' hii[eher vasv Ieheres. 15. erdokben kes6 nyaron 8S 6sszeL . 12-20 Ehetc jo gombak 14. Egeszen fiatalon feher. ketek. T alalhato fenyvesben· es gyepen em. E16bb. \ szeles. es hussal. finoman korpas. ElObbihez hasonlo. (P. c. megsargul. szaraz pikkelyekkel. szalmaszinu. Almagomba. 1. ontve ta- . rozsaszinuek. kesobb szetterul.l Kalap: Ieher. Tonk: sima. Lemezek . 10. . vekonyabb tonkkel . kozepesnel barnas Ielbor. fak6. Erdolak6 Iehercsiperke.=" Husa: ieheres. Gyiirii :. Ieher vagy Ieheres felsa reszen gallerral. arven- Rokagomba '"" 13.) . (Pholiota squarrosa) Barnatokegombahoz hasonlo Kalap. (P. vegiil gesztenyeSziD'liek. nyornasra 11. mereven felrea116. 5-8 'em. hosszukasak. legelokon. .resze~ velybl1rok nines. rufescensl.s. mereven felrea116. Mezei csiperke. ' Kalap . Feher hatu. Ielttino. Kit evokanal lisztet vaiban viMgosbarmira piritunk s 2 liter huslevel 1 6raig lassan f6zZllk. Sz. sugarasak. silvicola. (Psalliota campestris f. hailott szeles. szeles. a termesztett barnashatu. feher.. Talalhato ela es korhado fakon. esetleg bar- .Ertekes eheto f:!omblik Tonk: JeWJ feheres: 1eJ'ebb faka ' ve'k' onyan savozott. Als6 . ut6bb voroses-barnak. . nan pikkelyezett. feltiino szagu. 13. szaraz pikkelyekkel. elein szeles-felgomb vagy harangalakkal. Talalhato lovakjarta tisztasokon.

A keserugomba konzervet aprora tort fokhagyrnaval. 3. vag)' daralt konzervgombaval s tobb eresztekkel . 4 toj as sargaja val ieleresztiu k s belekeverunk 1/2 liter gombakonzervet. melyet vajban citrommal izesitett husleben ielforralunk. A gOlllbakol1zervet zsirban keves borral felorraljuk s paprikas hus melle adiuk. ecetes hagymaval. borssal fliszerezett ferro ecettel leontitik. huslevel Ielengedjuk s izesitve hus melle talaliuk. mint a gombabecsinalt'at. A konzervgOInbat zsirban lllegrantjuk. hozza . 15. 2. 4. . keverunk hOZ23. petrezselyemmel s tejfellel elkeszitjiik. 4.. huslevel feHGzve. tojasieherjevel. ahogy van. 3. petrezselyemzoldievel rantiuk s hus kore talaljuk. liszttel meghintjuk. 3-4 kanal tejfOlt. . ' Gombamiirtasok .' ' 2. A konzervgombat szalonnaval.: de apr6ra vitgott siirtibb levet adunk zold petrezselyemmel vaiban keyes levessel Ielengedjirk s GombaRalat4k : L A konzervgombat leontiuk olaiban parolt borsos. A rizst osszekeveriuk az aprora vagdalt 'gombaval. petrezselyem levellel egybe apritva.Nem merges rosszizti gombak 14. liszttel meghintjiik. borssal meghintve talaljuk. A gombakonzerv leontOtt leveben rizst Iozunk. ket liter huslevessel Iellozzuk.. Apr6ra vagdalt konzervgornbat kisse megparolunk. 2. 5. Levet elontjiik. A gombak. A laskagombakonzerv kaposztalevel osszeiozve.-paprikas csirke melle.onzervet tejHSlben aprora vag ott z61dseggel. Ket evokanal Iisztbol vajjal vilagos rantast keszitunk. A gombakonzervet zsirban Ielf 0rralj uk. Rizikekonzervet ngy adiuk. Piritott zsemlere ontve talaliuk. Gomba-hbrtieseh : 1. L Ugyanugv keszititik.

hoI sok korhad6 level van. Husa : levegon rozsas szint yah. . felso reszen esokolade.-ig. Leveben szeles meteltet f6ziink s leverdl leszurve osszekeveriiik a gombaval. Erdei barna csiperke. kesobb lapos. A konzerv-metelt gornbat zsirozott edenyben fott . fenylo. Az a. hussziniiek.. A kett6s kup also reszet 3. kett5skuphoz hasonlit (jellegzetes) felso resze kozepen kis hegyes puppal. 6-8 em. fiiszerezziik. sot barna sziniiek. rozsdas arnyalatu vilagosbarna. gyii. sot barna szi11liek. Tonk: hosszu.pr6ravagdalt konzervgornbat beaztatott zsemlevel. vaiial (helyette aprora vagott szalonnaval] osszekeveriuk s kikent formaban kisutiuk. Narancsszinii nyalkasgom- . Juhturoval is j6. Talalhato erdei tisztasokon. alul gumosan kiszelesedo. szele Iele piros arnyalatu. kesobb szurkes-rozsasziniiek. Lemezek: halvany-rozsasziniiek.asitlt: 1. tejjel. Retegesen telerakva.dg. leiebb halvany. barna. lyL 10 cm. Husa: levegon is Ieher. 46 Erlekes eheto gombak Lemezek : maidnem Ieheren halvanyak. tetejere ivajat tesziink s kisiitjiik. 4. kaszalokon. (P. borsot.k : 1. . 3. kesobb csokolade. silvatica]. apr6ra vagdalt szalonnat teszunk belseiebe vagy vajial ontozzuk s melegen talaljuk. L Eheto jo gombak Gomb. siiru palaosinta tesztaba martiuk s lorro zsirban kisiitiuk. 10 cm. Ielul gyiiriivel. kesobb csokolade. kozepen gesztenyeszinii. Kalap: szeles. Talalhato lombos erdok alian. 15. par toiassal. . . Erre Ielapritott konzervgombat teszunk.rii alatt rozsas arnyalatu. ernyos vagy harangalaku.· Labasba vajat' teszunk s kenyermorzsaval meghintiuk. Hiiuelyburoh : nines. Esos osszel neha tomegesen. F orro hagymas zsirral leontiuk. . anizsra emlekezteto illattal. Tonk: nyulank. kepezik a lemezeh : halvanyrozsaszinu. neha kisse pupos. edes Iuszeres. esetleg Ieher pikkelyekkel. Gombateszt6. soval. . A friss kesertigornbat szenen vagy roston sutjuk. puha. ilyenkor a kozeppup eltiinik. Sz.. . A konzervgombat kemenytoiassal aprora osszevagjuk. Kalap: szeles. sima. legalol feher kisse duzzadt. M. reteken. sot.rizzsel retegesen osszerakjuk s atsut] uk. kerryermorzsat adunk hozza s ebben kisutiuk a lepennye gyurt gornbavagdalekot. selymes. 512 em. Zsirban apr6ra vagott hagymat parolunk. . [Gomphidius viscidus]: Sz.. de vilagosabb s szinte Ieher is lehet. A konzervgombat meteltre vag~ juk. A konzervgomba szeleteket petrezselymes ferro zsirban megIorgatjuk. . 2. ' 14. Tonk: lemezek alatt halvanysarga. 2. ba.

Gombapaprihas : Egy leis zsirban raniast keszittink. zold petrezselymeres 'tej£e1t keveriink hozza. tejfelt. A gornbakonzervhez rantast. 3.r. olajban piritiuk .petrezselyemz6ldjet s hagymat.. . Konzervgombat turbolyaval adunk baranybecsinalthoz. Gkomyelvgomba bat vaiban kisiitjiik tojassargaia val. _ . megpaprikazzuk. scval. 1. borssaL. huslevel berantiuk s hozza adunk tetszes szerint tojist. paprikaval fe1forraliuk s teilellel leontjiik. A gombakonzervet zsirral. Gombasrizs : A gombakonzer'v leveben megf6z6tt rizst osszekeveriuk a borssal. ha leve elparolgot! liszttel rneghintjiik. fok-' hagymaval. petrezselyemmel kava! fiiszerezziik s tejfollel leontjuk. zold petrezselyemrnel zsirban parolt gombaval. 4. zold petrezselyemmel paroljuk. A gornbakonzervet teifollel felforraljuk. megborsozzuk. 3. huslevel es tejfellel feleresztjuk. papri- 2. A gombakoniervet huslevel. Gombaiohsm»: A gornbakonzervet iorro hagymas zsirba tessziik. zoldseggel.. Rizst vaf!:j f~lkemenyre fott tojast is lehe'l beleadni. T ejieles gombaeteiek:. Csaszdrgomba siitoe : A Iinomra apritott gombat.. keyes ecetet adunk. Gombaf8zelek: A gombakonzervet megborsolyuk. tejf611e1. A gombakonzervet zsirban piritott hagyrnaval. borsot. vagott sot. berantiuk. petrezselyemrnel feHoraljuk citornheiial s borssal izesititik.bgomba piriiua : Fokhagymaval. safrannyal izesitiuk.Metges gombak Gombabecsin61tak : / 1. kisiitio : A szeletekre . s hozza adunk es lelorrazott gomhagyrnat s Ieleresztiuk . A gombakonzervet zsirral. borssal. . A gombakonzervet a rantasba tessziik. huslevel Ielengeditik. Rhst f6zunk bele vagy phitott zsemlevel talaljuk 2. . kenyerrel keverjiik ezzel kortrlrakiuk az egesz gombat s lassu tiizon megsiitjuk. Gz16. vagy rostelyon megsiitjiik. liszttel.

Talalhat6 lomberdokben. erre sonkat zsemlyemorzsaval. s6val. [Cantharellus cibarius]. az egesz csiperket meg~ toltiuk. 2. teifollel leontjiik. erre egy reteg kaposztat. toiasfeherieben es zsemlyemorzsaban megforgatva. borssal. Gyiirii : duzzadt. szabal ytalan to lcseralaku . A kockara vagott konzervgombat rizzsel es zsirban parolt hagymaval osszekeverjiik. Ioszlanyos. Rizs helyett pityokat is hasznalhatunk. szalonnaszeIetekkel diszitjuk. maid ismet halvanyabb es sargabb arnyalatu. A konzervbol val zsirban megporkoljiik szeletekre es megpaprikazzuk vagott gornbat hagymas kesz tojasrantottaval osszekeverve talaliuk. A retegesen elkeszitett etelt talraboritiuk. Sz. Kalap: sarga. Lemezek: lecszeruek. Kanal zsirban 2 kocka cukrot megpiritunk s a kaposztat benne megpuhitiuk. OraIt borjuhus. Husa: kernenyes. tojassargak. . oldalonl fei savanyu kaposziat megvagunk. hata kozepen bemelyedt. t6nkrehlt6k. megszoriuk gombaval. Husleben fOzi:itt csiperket hus. tojassarga. Ekkor a megf6tt burgonyat karikara vagiuk s hagyrnas zsirban rnegforgatva rakjuk. korzet modiara el- s toiast 6nhink Gombarantotta ra. Rokagornba. kisutjiik. 10 cm-ig 1Gsebb es kozepnagysagu. sonka. kesobb ellaposodik. atmegy a tonkbe. toias. 16. s6 es 10rsb61 kesztilt toltelekkel megtoltjuk a kucsmagombat s megparoliuk. : A gombakorrzervet paprikaszsirban meglorrositjuk Taltoll gotnba. karimaja ossze-vissza lefele hajlik.poszta: 2-3 Gombos ta!taUkoposzfa: • Gombapasieiom : A hagyma nelkiil paprikaval gombaval pastetornot toltiink. T alalhato minden erda arnyas reszen juniustol novemberig. megpaprikazzuk es ugy talaljuk. Tonk: sima. teibe aztatott zsemlye. keszitett Gombos k6. halozatosan osszekapcsolcdok. . leontiuk teiiollel. MegfOzes utan kihulve fO~)Tasztjuk. leiele vekonyodik. gesztenyeszinu. Piritoti.trtekes ehetO gombcik Ertekes eheto gombak fiatalon kisse domboru. Zomancos labast kikenunk s ebbe rakunk 1 reteg rizst. szetagazok. kisse borsos izii. petrezselyemzoldievel keverve. A tolteleket ebbol keszitiiik s a vagdalt kaposzta koze laskara viigott gombat keveriink. fenyvesekben. A konzerv gornbat laskara vagjuk. (Folylall\sfl 48. boriusult vagdalekkal. gomba. Rizskasat zsirban megpuhitunk s vizzel felengediiik.

2. . titi roeg. Gombdsomlett.-egon kek. Aszalas vagy Ieiorrazas ulan is halalt okoz a gyilkos galoca. Tyuk gombauol : A vizben £Ott tyuhoz gyenge ranlassal berantjuk s meglejfelezziik. zdldpetrezselvemmel osszekeverve Ielaztatiuk huslevel.49 Nero. Az egeszbol liszttel s vaiial martast keszitiink s a pisztangra raontji. vagva zoldseggel s vajjal tort ketszersiiltet.. Csiperkekenyer: Edes teifellel cs kenyerrel megtoltjuk a gamhcif. mig a legmergesebb ga16cak szine alig valtozik. Pisztrqnggom Moat: Az aprora _ vagott J<onzervgom bat mogyorohagymayal. T ojassfu-gajav-aJ ke- verve piritottkenyer szeletekre keniuk.. Gombatorta : Aprora yagot. soval. zervgornbat omletbe Rostelyonsiilt . petrezselyemmel megfozik.t konzervgombahoz edes teifelt es cukrot keverimk. fa kb agymas . Nem minden gomba merges. borssal. A rryersenen he fzu nem mindi_g ehet6. fokhaglllaval izesitett vaiban piritjuk. mely az ezilst kanalat nem feke. vagy szaga sem megbizhato. hosszat Gomba francia m6dra: A megmosott s felszeletelt ':gombat 2 6ra borsos. merges. A gombak enyhe vagy csipos ize.. a gombat rostelyon Apr6ra siitjiik. keverve a kon- gomba: Apzora vagoU zoldseggel es vaiial megt6ltve megsiitjiik. 1/46ra mulva huslevel Ielengedik s meg 1/2 6rat f6zik. A csigak egyes merges gombakal is kikezdenek . barssal. 3. Olyan gomba is lehet merges. mely a le. modra: A Ieforrazott riziket. Sok csipds pedig ehetd. A merges galamhicak ize nem csipos s szsguk nem undorit6. zold Yagy pirosra valtoztatia szinet. rosszizfi gombak Merges goxnbak - Piritottkenyer gombdoal: A konzervbfil felaprilott gombat citomlevel. azutan erosen megmegpiritjuk s utana petrezselymet adunk. s6s faolaiban aztatjuk. 4. izu . 5. A megf6tt piszrang levevel egy darab piritott kenyeret 'peppegyurunk s a gombahoz keverjiik. Teves hitek a merges' gombdk leliemereeere: 1.ik. Rizike seed. gombakonzervet teszuuk. scitrommal izesitiak.

-ig. csol oladeszinu. alig toicseres. (Hydnum repandum). 8-20 em. vagy pisztrang gomba). Ieher yagy zsetnle-szinii. Husa :-zamatos izii es szagu. F eher gerebengomba. Nagy sarga korallgornba 60 is Bangya Ukol't kerjcn Ettal soba el ne tel'jen! A gomba nagy Ieherietartalmanal iogva elsorendii kozelelmezesi cikk. hu-' sos t6meg. elazottak szivosak. or g es tol oszig. T ahilhat6 elo es egeszen el nem halt falton. [Hydnum Erin aceus) Nagyjab61 felgi::imb alal u. 15 cm. hal vany-okkerszinii. Kalap: zsemle. melyen a kalap a tonktol csak nehezen kiilon boztetheto meg. kesernyesek. neha halvanyszurkes. Kalap: barna. Talalhato erdei Ieny6 alatt nyar- lyedt. Sz. z agak csucsain \ annak C om6 an a Ieher tiiskek. 15 cra-ig. Csipkebogy6 gyiijtessel nagymertekben hozzaiarulbatunk gyermekeink. 2. barna. Siingotnba. 2. (Hydnum coralloide ). hatan inkabb sima. Szerte agazo. Sz. alul hosszu 1-2 mm. . puha tiiskek vagy szorok boritiak.Tfiskes Csovek vagy lernezek helyett szamos Erh3kes ehetf gornbak 1. Feltiin6 Ieherszinii. keso bb feketes. gyiij tese tehat hazafias kotelesseg. katonaink. emellett a gyiijtoknek is igen szep kereseti lehetoseget biztosit. fenyo{a t6n:seb61 nyaron 110 1 i. Nyirkos fenyvesekb n. sargas-fako.. nehez te timunkat \'egzo munkasaink es kulonbozo betegsegben szenvedo testvereink vitaminsztiksegletenek fedeleSere. [Hydnum imbricatuml (Oi. ' T alalhato fenyo. Husa es tiiskei torekenyak..es szaraz lomberdoben juliustol okt6berig. Gyiijtsiink tehiit minel tobb gomb6t! . vastag. . Tonk. Cserepes gereb~~gomba. 10 cm-ig. Sarga gerebengomba. Feliil ki se ellaposod6. M. ha tan feltiin 6 nagypikkelyekkeL Oregebbnel 'a kalap hata kozepe tolcser-szertien berne- Eheto jo gombak 1.

de nero. (Scleroderma fa- feheres-sz u rkek. Tonk: nyomasra z6ldes-fekete Merges! Szarvasgom bat hamisitjal: ezzel. Cserepes gereben gornba A berkenyet [korust] eddig nem gyii:jtottek rendszeresen. palinka es likorgyartasi eel okra. Cserepes gerebengombahoz nagyon hasonlit.. Fiat a! habb es nyalkasabb. uinyi hosszu . Talalhato f61eg fenyvesekben. hogy vitamintartalorn szempontiabol ez a gyumolcs kivalik az osszes erdei gyumi:ilcsok koz:iil. N em merges rosszizfi gombak nmn Iuligeno. mely kucsmagombara emlekeztet. Husa : toias koraban ehet6. felttin6 vastag vilagos szinu b6rrel. Nagyon keseru. Az Erdelyreszi Hangya kezdemenyezesere megejtett tudomanyos vizsgalatok megallapitottak. L Keserii gerebengotnba. csak pik-kelyei vekonyak s tuskei nem barnak. Kisebb burgonyalaku. marvarryozctt. (Hyd- 1. Kalapja ugyanolyan . kes6bb sporaporra hull szet.'. Kivulsarga vag}' Ieheres s tobbe-kevesbbe pikkelyes. koraban feher vagy rozsaszinu toiasba van burkolva. de pu- 2. Ennelfogva kivaloan a 1k a l m as n a 'k bizonyult jamek. .. . menten. Phallus impudicus. utak legelokon. de leveg6n ibolyas vagy zoldes szint iatszik. Belul feketes.olaceurn].~ Husa: reher. . Tonk: - Hegyes kucsmagomba Talalhato tragyas helyeken. Kalap: piszkos zoldszinu.Szedese igen konnyu es jovedelmezd. feher. szint valt. szorpok. alul rovid tonkkel s. Sertestrtlli. . # gombcik gyenge ruske vagI' sz6r van. . gyokerszerii myceIiummal. hanern legalabb a csucsokon Merges gombak iok). kin6tt koraban undorito szagu.

kehull szet. 1- Gomb vagy kortealakuak. sarga. Fattyu kucsmagomba (Morchella hybridal. vekony. also resziikon Ieheres. 2. csipkezett elii. Alig lathato meg.] Fobb fajtai: 1.ucsmagomba (M. Mindaharom eheto l \ . elala].] Apr6. cQnica). 1. 3. Arnyas erdoben talalhato. Iefele keskenyedo. Kozonseges kucsmagomba (M. Lila rokagomba. tuske. (Craterellus fajok.Trombitagomak. Cseh kucsmagomba [Verpa bohernica]. Fiaialon ehelok! ~ .l 4. Magas kucsmagomba (M. lemez. mely felul fustszinii. Kucsmagombak. 7..) A kalap hata es alja kozt szelessegben alig van kulonbseg. esetleg sotetbarna. . [Craterellus cornucopioides]. [Cantharellus clavatus. sporaporra Belseluk feh~r vagy v11agos: szinir. Szagos rokagomba. (Morchel1a-faiok. Ujjnyi magas.] E10bbin01 kisebb. cso. 8. 3. egynemiien husszinii vagy kesobb barnabb arnyalatu. belli! iires. :f-Iosszukas fii alaku. Hegyes k. ranees. (Cantharellus lutescens. vastagabb. Sziirke trombita gomba.] . huvelyburok nelkiil. Vastagt6nku kucsmagomba (M. Sima kucsmagomba [Verpa conical.. tonk Ielfele trombita alaku. kalapba megy at. (De a hozzajuk hasonlo papsapka gbmbak kozott mergezok is vannak. [Lycopedron sobb barna Iajok]. egeszen sziirke. vegig iiresvekonyhusu. 6. esculenta). crispa]. crassipes P. (Gyrocephalus rufus» rozsas narancsszinu. 5 . Minden kucsmagomba kivetel nelkul ehet6. !ClUCOS. 1. Fenyves kucsmagomba (M.. trombita alaku. Poieteggonibak. Az egesz kalap mezes-Iep sejtjeihez hason16 Ieluletu. ·husosabb. sargas-rozsas-ibolvaszinti. Kocsonyagombak .

(R.. aurea]: aranysarga. szarkalab gomba. (Helvella fajok. medverarok. Vastag tonkje s aga! 4. Agai rugalmasan torekenyek. Fekete papsapkagomba (H. bors. 4. T6v~tol elagaz6.) Kisebb. sZiegf. felso resziikon sargak. botrytis]. gigas]. T(h~kie 2-6 em. infula). 2. gyengen erezett. szeles.igak csucsa barnas-piros. 5. erdos helyen tahilhat6. E16bbihez hasonlo 3. (R.3. Tove Ieher. rozsaszinuek. hullaraos. formosa). illatos. medve. esculenta). . 1. Keso Papsapkagombak. sarga korall gomba. lR. Iacunosa]. Talalhato lucfenyc alatt.. Agai ossze-vissza hailitottak.. feheressarga. Z61dfogu v. . Keiee! . (R..) Nemileg a kucsmagombakhoz hasonlitanak. kecskeszakall. vastagabbak. Ok61nyi vagy i6va1 nagyobb. Rozsaszinti korall gomba...szarvas. Husos tonkie s vastagabb agai feherek. Fak6 papsapkagomba (H.U. klaris. ehet6k [ Korall (Ramaria) gombak (palanka. nyaron es osszel. Talalhato erdos helyeken maiust61 6szig . 1. Pusp6ksuveggomba (H. Leotia Iubrica. siirubbek.) a veg. Merges koztiik nines. KCizonseges papsapkagomba (H.. 9. de hasznala] el6H valamennyi Ietorrazando. Agai kisebbek.. pitonka.nemezes vagy lisztesen deres. nemezes. rojtos: tortyos. Ha elkeszites eMit leiorrazzuh es leviikr61 lesziiriiik. Orias papsapkagomba (H. (Ramaria navajo Halvarry-viaszsarga.) Valamennyi ebe10. 7. Cudonia circinaus. 5. rufencens. 2. piszkos-okkerszinii vegagakkaL Ke. crispa]. Narancsszinti korall gomba. vizenyos gombak. pallescens] . Apro papsapkagomba (H. 8. . 5. Vorhe':!yes korall gomba. rabietina. . Sok kCizuliik merges vagy gyanus. de a kalap szabalytalanul fodros. Egyesek szerint eheW. menyes. Ciira korallgomba. Nagy sarga korallgomba. Spathularia clavota. tekervenyes. magas. kisse aHets20 kocsonvas husu. 6. masok szerint merges. (R. nyirkos.

torekeny. aurantia]. hiszeres illatu. Apr6. 1. Ardelia. vesiculosa]. Fenyvesekben 6sszel t6megesen talalhato. 5. pusztafoldon.. hajlottagu korallgomba.(R.) Sziirkes szinti. elagazo. 7. Fesiis fires korallgomba. inaequalisl. Ibolyaszinti. Vekony. Merev korallgomba. C. Talalhato fenyves videken. (R fastigiata]. venosa. Eres l~esztenyeszinli) cseszegomba]. 3.irke cseszegomba (p. Kaposzta gomba. Stiru csoportokban no nedves erdei talaion . Talalhato Ienyctorzseken. igenl agas. kis ertekii . J?unk6 alaku. Elobbiekhez hasonlo.]: 9. lazan allo. Szallagos gomba.Ielentektelen l 15. badia. Aranysarga. bunkos gomba. '(R cinerea. vekony. eheto. Sarga bunkos gomba. coralloides]. kora tavasszal tomegesen talalhato nyitott csesze alaku. Hason16 csak sokkal kisebb. (P. fels6 reszen piszkos husszinii vagy barnas-lilas. Ibolyaszinii koralI gamba. nyaron. Di6izii. Sziirke korall gomba. 12. de Ioldon is osszel. hailott agakkal.gombak. 8. Ossze-vissza repedezett kaposztafajhez hason16. kemenyes. canaliculata) F eheres. nyar vegeu es osszel. (C. Szi. Vastagh sotetbarna vag)' Ieketes.(R. torekeny. sulyu gornba. Iakosarga. . .(C. Mozsariito Cseszegombak -. (Clavaria pistillaris]. Erdei Ienyo vagy mas Iak toven vagy Iaodukban talalhato. nagyon 7. Nyoelbarnul. Iepornia]. coronaria]: : Narancsszinu cseszegomba (P. Kunkorcdo [barnasiako] cseszegornba [P. torekeny. feliil legszelesebb. (R. . 16. ' 13. arnethystinal. US~l~ . Ferde (fak6 narancsszinii] cseszegomba (P. ' 14. T alalhato elhal6 kemeny fan. 11. Ligula). Csipos utoizzel. k02e1 felmeteres 2-7 kg. iragilis es C. (C. Kitunoen eheto. (Peziza fajok. Merges kozottuk nines. Aeeta bulum L) ' Gesztenyeszinii cseszegomba (P. 9. Apro. kisse ragados. Bulgaria inq uinans. Jelentektelen. . cristate. H61yagos [bamas] cseszegornba (P. 10. masra s szaradasra es v. 6. 2. cochleata]. igen apro.· Gyepi v. . R. Koronas [lilaszinii] cseszegomba (P. Ujj·riyi hosszu: vekony. sargaszinu. (Sparassis crispa]. Ta1a:lhat6 f61eg blikk6sben. Kisbunk6sgomba. behil tires vegagakkaI. tOrekeny. strita]. erdei hulladekon. 4. 8. esa utan..

Kozonseges tinoru vagy varganya Boletus aereus . Boletus chrysenteron . Fold alatt teremnek. Gesztenyeszinu tin6ru . Burgonya gum6hoz hasenlo.: Sarga husgornba . sima Ieliiletti. Kisse fokhagyma-szagu. EJ:desnyelti varganya . a tegyiiM ga16ca barna vaItozatiihoz es a gyilkos gal6cahoz vald hasonMsag miatt nem ajanlja szedesr e. leveg6n rozsaszinii. I A ga16ca fajeknal az eheto j6 gombak rovataba felvetf 3 gombat. Farkas gOlT1ba (Bole\us LupillUS) . esetleg zoldes arnyalatu. ±elig-meddig fOld alatt. L Fekete szarvas gomba. Polyporus brumalis . Ieketes. Pikkelyes varganya . Szilrke zsemlyegomoa . Barnahatu kekhusu var:ganya . .Barna tinoru. Fenyves videken talalhato. Teheu varganya . de nagyobb. 3'.Gyurtts sarga tinoru 5 oldal. Ieheren marvanyozott. Erdei fenyvesekben. . 2.Biber tinoru vagy Piros varganya 4 oldal. A ru. . Ieheres husu. is Rh. Feher szarvas gomba. vireus Fr. l - .Farkas tinoru J oldal. Eperizu varganya . (Rhizopogon rubescens Tul. A Magyar Nemzeti Muzeuru Novenytaranak hivatalos rnegallapitasa alapjan veg.Erdesnyelti. Gyokeres szarvas gomba. Barna gyi. Gyurutlen galoca .ri.Pikkelyes tinoru 3 oldal. fekete ripacsos Ieluletti.Erdesnyelil tirroru 4 oldal.Teli lukacsosgomba 8 ofdal. Dionagysagu. belul tomoren huscs. veres tinoru 4 oldaJ. II..is varganya . vagy halvanyb armis . alatti szakvelernenye alapjan a k&vetl{ez6 helyesbiteseket kell a szovegben atvczetni : . Ehetok.Uri tin91~u 2 oldal.lllatos tinoru 4 oldal.Tarka tinrou 6 oldal.VMtDzekony 11nOlU (Boletus luridns) R6Imszini1 erdesnyelu varganya . Boletus pachypus .leg elfogadott magyar nevek vannak s egyes avult latin nevek is az elfogadottra javitandok. varganya (Boletus cavipes) 2 oldal. 2 otdal. .Vorasad6 lukacsos gomba 8 oldal.. gum6 alakuak. Husa Ieher. E16bbihez hasonlo.Sslyemgomba 10 oldal.: .Gyuriis barna -tinoru 5 oldal. [Choiromyces meandrdormis). M. Urigornba - Borsos varganya - Borsos tinora 4 oldal.Epeizti tinoru 3 oldal.Urestonkt] gyUrfis tinoru v. kir. Pires varganya . sz.Szarvasgombak.] Feher szarvasgombahoz hasonlit. Nemezeshatu varganya . maid barnas.' Boletus Collirtitus .Elefantcsont tinoru 2 oldal. Vegykiserfeti Allornas (Budapest. (Tuber melanosporum es Tuber aestivum]. halvanyan marvanyozott.Sarga gevagnrnba 8 oldal.) a'keziratot atvizsgalta s 55Ifig. . rendelerere az Orsz. Barna vargal1ya .Bronzes tinoru 2 oldal. Ide filldmivelestigyi miniszterium erdelyi ktrendeltsegenek 3742 }942. .Gesztenye tinoru 40ldaL Boletus fragrans Vift.iriis varganya .!1942. Chemiai Istezet es Kozp. 3 oldal. Hornoki varganya . fako-zsemleszinu. S7. dekisebb s alul gy6keres. Boletus cyanescens . marvanyozott. . Urestonku varganya . Sarga gytl. maid sargasbarmis.Kekesedo tinoru 3 oldal.Molyhos tirioru 6 oldal. Feher. Keleti Karoly-urea 24.Ceklatinoru (Boletus erythropus) Csak leforrazva eheto. Kiralyvarganya .Husos tinoru 6 oldal.Aranytinnru 2 oldal.

Borsztnu galarnbica . 13 oIda!. '. Sargabelu piros galambiea .: Zold tolcsergomba .Sirnahatu zold galambica 22 otdal.Anizsszagu vagy ztild tolcsergomba 34 oldal." . vieta . ' Lactaria necator .. Sztirke ozlabgomba . SziIfagomba = Szilfa laskagornca (Pleurotus ulrnarius) 21 oldal.nyergamba20 oldal.Voros galambiea 26 oldal. keserugomba 19 oldal.~ '. .Selymes 6zlabgomba 14 cldal. Kensarga pereszke .'f Amanita phalloides Vat. Illatos tejelo .N arancsszin il Dves pereszker 17 oldal. Orias kovergomba .Satet keseru gcrnba (Lactaria turpis) 21 oldal. Narancshatn legyUl6 ga16ca (Amanita Eliae) 13 oldal.Szakalas pereszker Fliloke gomba -.Dves tejel6 gomba 18 aldal.~ Barnas voros galambica 24 oldal. Festa galambica .Orias tolcsergornba R6kaszinti tolcsergombq.S<.Lilas tejel6gomba 19 oldal. Fekete gaiambica .Fak6 ke.Kt\JchAtIl galambiea 24 oldal.Elszeuesedo pereszker 31 oldal.(u pereszke . Fehernyaku pereszke .Barna tolcsergornba 34 oldal. Pupos reje16 ~ R6t tejeH'igomba 19 oldal.Zoldes kesertigomba 21 oldal. Nagy rizike .OyongY5s kesertigernba 19 oldal. .Tell fill5ke gomba 33 oldal. 'Szurkeshatu tolcsergomba ~ Sziirke tolcsergornba 34 oldal. . Amanita regalisAmanita muscarfa var . .FeliggyUriis pereszker 31 oldal. Sarga keserugomba .Pereszker. FUsWs toll~ser gomba . lbolyaszlnu galamb. mert a kistermetii.. Trlcholoma metaleucum Hosszu pereszker 28 oldal. Lactarla ligniota . Kis kovergornba .Foltos tonkU gyiirtis pereszker 1"6 oldal.Enyhe tejelogomba 18 oldal. oldal. Apr6 plroshatu galambica . Lactaria.Feketell6 galambica 24 oldal.Btldos pereszker 31 oldal.. olda!.6ver gorn ba _ 6rl<1:s g.iirke pereszker 28 oldal. i3 o!dal. Kover 6zlabgomba . Febertejii rizike . Russula veternosa .Pirufo 6zlftbgomba 14 oldal. . ZOldha.geu hasonlo ozliib gombak kozott tobb sulyosan mergezo faj is van. oldal. Laktaria pyrogala . FOldi pereszke .>yurfis pereszker 16 oldal. .Pelyhes keserugomba 19 oldal. Bundas tejelo . .Sargas-zold pereszker 28 oldal.. Csapatos pereszke ~ Csoportos barna pereszker 28 oldal.Rozsapiros galambica Pereszke . Sertes pereszke . Filzold galambica . . Teli gomba . Tricholoma ustale . Laklaria blennia .z1ftbgomba 12. Sarga t6kegomba ..Vor6stejii rizike 18 olda!. Keserii feher pereszke .Szentgyorgy peressker (Trrcholema Georgii) 30 oldal. N arancsszin U kover gomba .Piros galarnbica 22 oldal.Siorgomba 19 oldal. Majusi vagy lovisaljagomba . Tarka keserugomba ~ Voros pettyes kesertrgomba 19 oldal.ca .Ketszergyurus tolcsergornba 16 oldal.Csipkes 5. Pelyhes tejel6 .Emelyg6s pereszker 28 nidal.. Szoros teje16 . Pupos WIeser gomba . Trlcholoma vaccinurn . . K. Koz5nseges ftilake gomba 32 oldal. i.SargAstejw.Mezszinli gyurUs tolcsergomba 16 oldal. Barna pereszke -Sargalemezu pereszker 31.Csipos feller pereszker 31.' Amanita citrina Az "Apro 6zhibgomba" szedeset veszelyesnek tartja. Fak6 6zlab~omba .Torekeny gaiambica 23 oldal. egymaslioz . . Tricboloma nudum Lila pereszker 28 oldal.Valtozekony t61csergomba 34 oldal.li I~ • Hamuszurke pereszke - Duzzadtszaru pereszker 29 oldal.Sziirkille keserugoreba 21 cldal.

.UhUngu: HOrus liMor elsorangu! .. ---. __ .-Onis "Honour likort h9rien. ---_ ..500 szekely csalad 10.... ' II:1II 1 __ Az "Erdelyreszi Hangya' gyiimolcsgyiijtesi akci6ja soran 2.. ---- .. _' -. f1l01 IOhl el ne lerlon! .000 csaladtaggal 500_000 Pengo keresethez [utott l -- Blinden o81emenD 'Ug..

BENCZE IMRE konyvnyomdaja Szekelyudval:hely.K. .