Ehető és értékesítethető gombák

-,

\

"'----~-----'-------_____:::_____~~--

~-~---~----~.

~""I"""I"""""I"""I""

Minden erdei gyiimolcsot
szamocat,
maluat,

aionyat,
csipkebogyot, szedret,

gombat,
,

berkenyet

korlatlan mennyisegben, keszpenz Iizetes elleneben vesznek at az

"Erdelyreszi Hangya"
gyiimolcsgyiijto allomasai,
Az atveteli arak minden gyiijtoallomason k5zhirre vannak teve es ki vannak fiiggesztve!
_ ..... 5 _ ~ ..

-

--

~'i

,

,

.

'Kivol1atO!l

masolat.

Orsz. M. tar. Chemiai li..t~zet' es KOzp. V~gykiserleti Allomas Budapest" II. Keleti Kiroly-utca ,24.

"

~

TARGY!

Gornbaismerteto

konyv,

IYlELI,EKLET: 1 drb, kezirat.
, .•../::tl.
t.~

551 Jig.11942. sz.
,

~

,;~~.

'

'" .
~

I

I

M., kir. Foldmivelesiigyi MiniszteriuDl·' ..: 1. ErdeJyi IGren~'eltse1lenek r . ,. ;,_ . Kolozsvar.
.~ I ,

"Ehet6 es drtekesitheto. gombdk ismertetese" cimii konyver61 szqkve.letrt&nyunket az alabbiahban kozOljiik. ' Az elhanyagolt uadoniermii gombdk 'erte!kesitesenek lis fogyasztdsanak iohozasa a mosiani nehez elelmiszer elldtds ideieben hazaf,ias kotelesseg. A legteljeseb'b meriekben p6.doljuk es felkaroiandouab: javasoljuk ezeri a szoba« leva kiadmany haihatos famogatdsat; meri hiuaioa van a kiizvelemeny erdekl6desene.k telkeltesevel es ez ismereteh terjeszieseue! p6tolhaiatIan szolg61atot lenni a magyar erdo- es mez15gazdasdgi termelesneh. Budapest, 1942. iunius h6 8-an. ( ~.",. ,'" ,
I

Bomber GyuZa.1'lY., rendorfettigyel6

,

-

.'

...

RENCZER BELA s. k, kir. kiserletilgyi f6igazgaf6.
- ;'

I

'1. .Lactarla necato. (Piros szammal...i'l0··~a16oa {Amafl. 29.Rot tejel6 gomba (Lactarius rufus). .iota caperasa).) 6. - l> ' .(Lepiuia procera).. \ 24.j.Vtirostejli rizike (Lactarius sanguifluus). Nagy sarga korallgornba (Ramada Ilava).isa+ja gomba _.ttoZ'ekcmy f-GKegomba (phollota matabifis). 30. .Szentgyorgy pereszker 0riich01op~a Geotgii). 16.Jy.. 31. ' Szarvasgomba (Tuber brurnale).Ko. 11. "14.: - . Biborszinf galamblca (Russula dr. BleiaiJ.. 2. 4. BorSGS v.. 35. Nagy Qzlabgornba. Az Erdelyreszi Hangya gondoskodik a begyiijtott gornba hygienikus Ieldolgozasarol. Kaposzta gomba (Sparassis crispa) Ki6zcrnseges kacsmagomba (Morchella esculenta). tukegomba (BboJ. . .yilkos galoca (Amanita phalliod'es). Ehetd gomblik: \ . 34. Va. Nagy rlzike . 13.-.letus Satatll~s) ..: "7ert terjessziik annak gyiijteset es fogyasztasat .Szdrgomba (Lactarius torminosus). 10. Szurkeshatu .' 26. Citromszinti gal !iIca (Amanita phaHoides var.gy b<fba¥firganya (Bo. Mezei csiper-ke {Psa.imeltl -Cooke). .-. P()'ieteg gmnba (Lycoperdon gemmatuat). Pupos teje15 . o. .. .iol'lseges tinoru 'Vagy varganya (Boletus edulis). ". Laskagomba (Pleurotua ostreatus).m fmbricarum) . "R. • '<. gornba .ifa muscaria). _ 5. Fako zsemlyegomba (Polyporus ovinus).t8. .i \ '. 27. Apro pkoshatu' gaJ'amhica .. 8. A gomba mindenfele Iormaban elkeszitve igen taplalo. -.fngomba va. Szoros tejelo . Merges gombak. Wv. 32. Legyi. Uri. .'for«¥kiel'lYgalarubica (Russula 12.· ..) 21.a BO)"S0Stinoru (Boletus piperatus). 20. 13.. . 17. 23.. Ma. Pettyes gynIwsga16ca (Anralli'ta Mappa).csigagmn'ba (Limacil!lm eburneum)..ltcsont .~ . Cserepes gereben gomba (Hynrm. fragilis). ~ . . 9. 3. r 7. " . \ . . 19. -.~ ..argtu.. !' . Ranees . . 25. 28. 22. :.~.jusi v. Sertestdfla (Scleroderma vulgare). .6'ka gomba {Canthare1\us cibanus).. Hanytat6 galambica (Russula emelica). Sotet keserugomba (Lactarius turpis . ' / I '~. K?zonseges papsapka gomba (Helvella esculenta). r . PAr~hc galoca (Am'aili'ta pantherina). '. . -0.lli6ta ar'vensis). . Zolden pettyezett vagyvarasl'latu ~ij:ld galambioa (R~lssula virescens Sch. Csaszargornba (Amanita caesarea'. tolcsergomba (Clrtocybe nebularis).5.] L Sat.

.

Tonk: vilagos barnas-sarga. Aki csipkhogy6tgyiijtf hazaiias kotelesseget telfesit 1 . Gyilkos gal6ca: a 13.Lactarius" s az "a"-val vegz6do szavak vegz6dese "us"-ra [avitando. G alambi caknal : . Galocaknal: Huses tinoru . gyiiriis . Pereszke (Trlcholorna) fajoknal "pereszke" helyett "pereszker" irand6. 7. oldal 2. soraban zold sz6 utan "vagy' bamas-olajsarga". Boletus chrisentereon : kalap sotetebb zoldes-barna.. Kover 6. Vargfmya Iajoknal : 4. Csovek : sotet rozsdavorosek. felrepedt helyeken cseresznyeszinu folttal .Ertelemzavar6 . 3. Tonk: barnas-cseresznyepiros arnyalattal .. soraban "de~ sz6 utan "feMr vagy" szavak beszurandok. 2. A ~ Ozlabf'ajoknal : 2. Peryes gyilkosga16ca: 13. 010a1 2. Tejelo fajoknal : a latin neveknel "Lactaria" helyett :. Borsos varganya. sait6hibak': . 4..zl<ibgomba: Tonk: gyurtls . Feher ozlabgomba: Tonk.Russala' h elyett "Russu la" irando. .

~ .:1k. BOMHER GYULA ~....- I~ . Megrendelh'et6 szeraenel 5'''''yb""."'" ~•• > .. :j .etogombak es magunkkal ~ ~•• ~ gyiijfeset eihanyagolni ! 1 .~~~~~' i ~ Kiad6: Erdelyresz] Hangya SZOvetkezetek marosvasarhelyl Kiadasert fele16s: DOBOLYJ AKOS..~ ~ ~.!". .~~~~~~ '~ .. .. Mzpontja.. I. .'If'~~~~~. Nyom"rt" K. .. ERTEKE81THETOGOMBAK .. I ~ ~.:C--"'''!!!!I'~~~~.' Ii ~. 1 ~ :. BENCZE !MRE kony'myom""j~ S""e~'Ud. : Minden jog Ienntartva I A" 3 pengo..-fa.'. ~ ~ Biinas konnyelmiiseg embertarsainkkal szemben az eh.~ .es r ... ~'."he'y .• '~L. It I~ EHETO..

2

Cs&ves gomblik.

Varganya (Boletus)
A gomba kalapjanak alsiJre<:.zen szamos apro lefeh!

Erb~kes ehetogombak
1. Uri gomba. (B. edulis] 87.. 30 cm.-ig, m.: 20 em .-ig-. (Fehertinor1!, vastagszaru gomba, arganya, Ieherhusu Iinoru, cepe, Iehercepe, kozaktinoru. hi rib i-

Eheto j& ~ombak
nya. IB. Iuridus]. Sz. 5,-20 em. M. 6 10 cm. Kolat»: sc)1elbarna. Csoue.k vdrosek, Tonk: v or,O$. Husa . le\'egonazonnal es mindeniitt elenk keksziniire valtozik.

1. Barnahatu

keIthusu

vaTga~

vastag, egynemuen barna. Fiatalon halv anyan Ieheres, sztirkesbarnas. Csooel«: Ieherek, kesdbb sargas arnyalatuak, lito bb saraaszoldek. Tonk: igen vastag, Ieheres. halvanyfako Ieher rece zetie I, mel) el is li.inbetik. G},iirii: nines. Husa : Ieher, kesdbb etleg piszkos rozsaszin [I. Talalhato: Fenyves videken, g'yepes helyeken Hhnegesen, juniustol oktob rig, 2. Vekony urigomba.lB. reticulatus Sch.]Sz.. 5em. EJ6zoh6z hasonlo, csak a tonk veko-

gomba ..) Kolop : boltos, domboru.

Talalhatc : lomb=es lenyfierddkben iuliustol szepternberig. 2. Barna v:arganya. lB. badius). Sz. 5 12 em. J\1. 6·-1 em. Ka/ap: barna. C.<;ovek: zoldesek, Tonk, vek nyabb, kalapnal 'a· larrrive] vilagosabb barna. Husa . Ieher, itt-ott halvanykekes meg rozsas szinekben jatszik, Talalhal6: n ,8.rtol keso oszig tolg'-es kben. 3. Urest.onkii varganya., lB. eapi" ). Kolop . barnes szinir. Kisebb termetii, csih ei szennyes zoldesek. Pelyhes rn (iruje feher.

Lelorrazas utan eheto,

nyabb,

Talalhato erdei retel en Ili es moha k6zt juniustol oktoberig.
em.

3. Boletus aereus, Sz.: 5-10 1\1. S cm.ig. Kolap : 18.(a sOletbama. Csollek: sarjlak.

aug.- =oktoberig.

Tonk: sarga. finoman reces .. Gviirii: nines .. Husa : revegon hamar sargul, Tslalbeto: vilagos erd6kben,
4. Kir:atyvar!!anya.

4. Boletus Chrysentereon. Sz. 3-7 em. :\t 6 cm.-~. . Kalap: sobHebb zolde , felrepedt . h.el~encseresznre rinii Iolttal Oasze-vissza repedezo. Tonk: cseresznyepiros arnyalattal. Csovek: sargas-zoldesek.
T aJalhat6: arnyas iuliustol okt6berig. fenyvesekben

agytermetii. Sz, gomba

'(8. Tegiu

J.

=

Kalap: feheres, szele citromsarga

5. Boletus

CoJ1initus.

kalapjariak

szetessege, M.

-=

gomba magassaga,

iaiok·..
forditott csovecske van s ezeken fejl6dik a sporapor, Nel1l.

metges rosszizu. gombak [B. felleus].

I

·
termetre

Merges gombak

az Urigombahoz. Kalap : vilagos-barnas. Csooet«, Idosebb korban rozsasziniiek. Tonk: halvany zoldessarga, s . aranyiag durva, sotet erezetii. Husa . epeszeruen keseru. T alalhate : fenyvesekben, nyirIcabb erd6'ben, mint gyepen, gamba.val keverve is.

Hesonlit

·1..Epeizii varganya.

L Satangomba vagy babavarganya. (B. Satanas]. Uri gomhalroz, Kolar: hata fak6. Ceooel«, lyukacsai feltiino ptrosak. Tonk: feHiin6 piros szinii . Husa: sarga, levegon kekes szint iatszo, megszaradva is sarga: Igen merges. 2. Boletus pachypus.
hasonlo.

kosabb helyen, nyirkos idoben, inuri-

2.. Boletus Cyanescens, Az egesz gomba Ieheres-halvany sarga. szalrnaszinti, molyhos feluletii s husa kek szint valt. Gyanus,

Kalon, halvanv sztirkes-barna.
Husa: megkeknl. Keseru,

Kisebb.

Cscuoh : sargak Tonk: also reszen sQtet-v6ros.

3. Boletus Amarus. Elobbihez hason16. Kescru. 4.. Pikkelyes varganya, [B, Stocilaccus], Kolap : Ieketes, pikkelyezett. Husa : piros as-feher, Ieketesre

pinus). Kalap : hata sargas. Csovek: narancsszintiek. Tonk: felsa reszen voros. Husa: kek szint yah. Savanykas,

3, Farkas gomba. (Boletus Lu-

valtozik. Rossz izii,

-

.

4. Feher varganya, [B. aloidus), Minden raszeben feher. Rusa le. vegan itt-ott kek szint valt. Gyanus,

Satan

gomba,

Barrrahatu, kekhusu

varganya,

t

••.

,~---___..,~~-.-.

4
... (Bol.-lus)

Ertekes ehetfi gombak Kalap: ulelro7.sa, re zn) , yagy karrninszinu. sOL'ek: cilrom, tojas \'ag aranyargak, I It san keke -zold s szint valtanal . Tiinh : iLrom, t ja' vag IlT::lI1Yill'ga, sotet ebb sarga, es tl g roz '<tszinii finom recezettel, Gyiirii: nines. Husa : bah anysarga, itt- II gy ngeu m gkekDl, a tonk also r 'sz' n ki folt kban gyengen csere zn) eszint vall. kalap husa va ta~abb, mint a v resz, T nkabb '\ anvkas. n m csipds, kell rnes ul6i/(i. Talalhalo : ol~r-. bukk- e n) irarIagombal. [B, caber]. Z.: ) 12 ern. c\\.: 16 crrr-ig. a/ap: domboru, bIts, ziirke -barna, I k les, vorheuy s-barna ziirkes. Idos korban i~en puha, nedves idoben kifacsarhatoan viz s, 1 es arnvalatuak, konny n levalnak. Tonk: f U le vel onyodo, feher, erd , rd sen kiemelk d" r'. 'Z k nyornasra, \ a~r oregekneJ magukt61 i . r b..'l· s szint kapnak. Husa . nv masra es f6ze k r Iekete zinl kap. Gviirii : runes. Tcilalhato: rdos videken, b krokban. nyirlak komi iun.-n \ -ig.

eto j6 gombak
CsON!": &irga. ak. Tonk: Ieher . -sargas, pir s f 1tokkal \ ag) pikk lyekk 1.

em,

Castaneu J.

6. Gesztenye
'7..

5-)

zinii Tinoru, ( . em. 1. 5-7

ben juliustol

Ka/ap: g'sz'l.n -eszimi. Csooeh : f I 'J' k va~ feh' r Tonk: barna, ureges, Talalhal : Yila~ ,kevert rdokoktoberig,

rdokb n, m<ij.-szepl-ig. 5. Erd snyelfi varganya. (

ge en iuliustol

I. Borso varganya, {B. piperatusl. Sz. 3- 6 cm. \\. _-5 cm.-ig. Kalap: barna , tijn~keny. Tonk: ,j(oi , Husa: sarga, n 'on CSlpO 17U, T alalhato : f n} ve kben tOm.7.

pt mb rig.

Csove/?:

Ieherek, kesobb sZLir-

len sokszor bib r zinii. Csovek: sargilk, maid zoldesel . Tonk: vasta~, rozsdaszinii. Husa . sar.~a1;, zuldesszint valt. 9. Piro varganya.[B. purpurcu I Kini1 '\'ar, all} ahoz has n16, d minden r :sze pir . fern ke rii,

. Boletu ira rans Vitt. akm . . at· t zllide -sziirke.

8:1'-

guya.
l\\.:

6. R6kaszinii

szinii. F lbore a huson tul ·r. CSDU k: f herek, 1 e obb zurkesek, Tonk: f her, erdes ki m lk desek hamar In gfeketednek.
1f<>lyllllDJA !Hk old~Dn.)

-16 em. 1 alap: vorhenye

lB. rufus). z.: -16
barna,

erdesnyelii varm.
r . ka-

Urigomba,

szor piszkos-sotetzold. csoppek szivarognak h.gallerja kiviil-beliil vilagossar~a..r. vegiH fekete szinure valtozik.jQn.: 10 cm. kesobb okker-sargak. Talalhato : Ierryvesekben. kozepen neha kiss€. 5~10 em. pupos.j (Fol. ve ?ny.~ehe~" . f 1" 'Csovelt:. Mnyes. . Iyas-fekete szegellvel. felh6re a huson tul er s csipkezett.. H~sa: -'h~lv~nysarga. (B I) S M granu atus Z. ' . sar~a. Kalap: hata s~rga. . l~sZien !latalon le~'eres. Csoveh: nyilasai egyenlotIenek.flavus] Sz.vtala." . . szegletesek. 3~10 " Kalap: barna. 4~8 resze kozt hartva van kiieszitve. vagy okkerszimi. barna savoktoi tarka." 9.ik o!J. [B.Ertekes eheto gom-ba:k '. kisse barnas arnyalatu. 1genpuha .I Iii es .arga vagy fo16tt barna pontokkal tarkitva.~e ~ . 5~12 Ma. t61-no:vembetig. r 7.idobcn zsiros-nyirkos-nyalkas. -Fiatal koraban a kalap es a tonk' fels6 luteus] em. [B.. . > Farkasgomba . nyarfak. legalul fe~ tetbarnas. M.oL. ''T'' k -" . Tonk: sarga.C. :~amara~: A }1arty~ . -ig. Husa: 1eMr es vilagos-kensarga.. Barna gyuriis varganya. Sargagytirlis varganya.:sovek: "s~rgak.mohok kozott keso 6szig. Sz. cmKalap: sarga.igomba. Ielbore kisse szegelyes. M. . feher. nyiriak ko~ zeleben.. jUll. erdei reteken j un. alu] bamas savokkal. Talalhato . 1~n :. kisse tonkrefu {6k.' halvanysarga. fiat~loknEt1 vizcbl.-vihigossargak. . ioimaja~aIl visz. . .- ':1. ganer . utobb soTonk. Nedves idoben sikamlos. Talalhato : Ienyvesekben iuniusSzinet nem valtoztatia.-ig. nyalkas.. harty-aja" 11letve . . levegon elO~ ----~----------------~---T alalhato : fi~tal fenyvesekben. .e~? sotetebb piszkos-zoldesbarnak.: 15 cm. I 1 8. minden erdoben. Hzrsc : minden tilt 'ken-sarga. kensargak.rozsdas _narancs-sarga.llhak _ "_ . s.-ig.. r {folylatasa S.a fi-ik cldalou] " . sze~cse~keL ~ontokkal.ro'/1(.- em.. heres..kkel osszeno~t reszen sotetibo-.. utana viola.g)1uru v~gy galle. Nyartol Husa: tomor. trh~kes ehet-o g01.novemberia. Szerncsesnyelfi varganya. kesobb . esetleg sotetebb mely kesobb le~alik s a tonkon vagy barnas arnyalattal Nedves .~ nov. 1 'k '.

Homoki.' 12.1 r= . hailithato.. szogletesek. Ka[ap: sargas vagy vilagos bar- . em. vekonyak. levegon rozsas vagy barnas szinre valtozik. M. Csooel«: piszkos-rozsdaszintiek. esetleg ko[Folvtatase 1·ik oldaJoll. leveg5n fu t6- es 11. Talalhato : leginkabb erdei. kesobb sotetes. M. kesobb arnyalatuak. tonkrefutok es tonkhoz nottek. illatos.sekben . husa tonkbe tolcseralakuan atmeno. barnas-sarga. kisse csipos junius' sargas- feher. enyhe izu. Tonk: hoszu. . kisse tonkre- 10. (B.sz6g1etE.tol .: 8-10 em. utobb piszkos-zoldek.· }agosan kekes. Talalhato : fenyve.: 5--'-10.: 10 cm-ig.gyengen gyum6lcsizu.: 3-7' em. futok.. Tehen varganya. Ettekes eheto gomhak J_' _. Csooeh: -citromsargak. Nemezeshatu varganya. (13. ~ Tbnk: halvanybarnas. Kalap : sotet olaibamas vagy piszkos sotetea-sarga. nas sok sotetes.: 10 cm. husrol konnyen levalok. subtomentosus) 5z. barnas-sargak.-ig.varganya. Edekes ehelo gomhak . . pelyhes pettyel .novembeng. HUSQ: olaizold Csovek: szagu. Kaiap: barnas-sargas. nemezes. tarkitva.'. Tonk: barnas-sarga. felbOr neha sokfele repedezo. puha. vagy zoldes arnyaletuak. Husa: Ieheres. Nagyon leves. fekete sima feny6k alatt. (R bovinus] Sz. variegatus) Sz. aug-riov-rg.sek. melyeket az eso lemos.

A gombakonzervek gyartasahoz felhasznalt gornbafaitak lartalmaz-. -" -. a: ~ombak6nzerv.es Ienyderdok'. lithiumot.. A "HANGYA" 'Kollzerviizemeiben megorzi teJjes taperteket! GO tartosltot.". Kalap Barnas-pirosae.go~1:>a. es 6sszel. 12-20 em. husos. . nedves me- rove sarga. -. mert j6 .lajo"'.. -'. alig ktilonboztetheto meg. pelyhes. _ .. majhoz vagy okornvelvhez hasonlithato. . neha .gomba:t. Csooel«. kisse ke~ kes-zoldre valtozik. magnesiufllot.k6rnyeh.tapertekben szinte versenyeznek " a hussal. (Fistultna hepatica) Sz. Talalhato : f61eg tolgy. puha. bukkfak toveben vagy -olda- Husa: puha. Ertekes eheto . Ertekes eheto !!ombak zepen -pirosas.. maf!gant es vasat. kent."_ ben . hanem .. M.t L '.kozgazdasagi.es cserfak. aluminiumot. k-esQbb sotetsziirkesek. mezon gazdatlanul r". vozott. phosphort. 12-20 em. elenk pirosan sa- Barna gytirUs varganya Az inseges napok kenyere. .. " t6lgyfagomba). sargik. nak : klort. ! A gombakonzerv nemcsakinyenc lag ielentekeny taplalek. Husa. 13.juliust61 'novemberig.ba !O.. .. vekony." •• .: feheres-sargas. cilicinmot. ' h~ver6...gombak Ian nyaron "leg idoben. -i:l joletnek hiszere. csemege. . Tonk: kalsppal osszenove._.. Majgom. aron eladhatod 1 A gombakonzervek . Gyuitsed az erdon. . kaliumot. natriumot. Talalhato : Lomb.

: ken. reus Fr. Sziirke zsemlyegomba. Tonk: sargasbarna . 2-~ mi. Talalhat« rothado ven fakon. szaraz. E16b- S.sziirkes "ag)' barnas-sziirkes. Kalap. selymesen pikkelyes.. ~ CsolJek. Sarga zsemlyegomba. jis "agy -vorhenyes-sarga ~oroba. finomak. Kalap . Fel3. kes6bb dtrommolybos. tonCsouek. mint a lap van. 2. Husa: feher. (P. feherek. folden. repedezd Ielborrel. sulphu. Ioldon aug. Tuberaster) . pirosas szint valt. pikkelyes. szarazon so. bore keserii.: Barna. Fak6 zsemlyegomba.in novo husos.. Talalhato Iomberdokbeues kertekberi a iegkiil6nboz6bb fakon maiusto] novemberiz. simus]. leucomelasl..: feheresek. oonflueus). szeptem berig. (P. (P.1 . 12 cra-ig. (ll'o l'y letasa 9·ik 01delon . lehuzando. bihez hasonlc. pes caprae]. 4-12 em.-ig. 1. Talalhato korhado f<in. maid sargasak kon is lefut6k. tetek. Etkezes elott igyek egy poharka "K 0' r u s"-t. 14 cm. torekeny. (P. Polyporus Brumalis. Egyebkent.. " sima. augusztust61 Talalbato mohas fenyvesekben.. Sz. Sarga husgomba. hosszuak.e Vt!tives gombak. M. Sz. Tonk : Ieher.-lg. tom or. (P. Barnahatu zseml:yegomba" (p. M. 4.] Szabalytalan tomegben. Husa: [eher. Huso : Kellemes izii es illatu. ti:irekeny. RakoH gomba.gomba.gy~egy barnas kasarga-s-barna. Talalbat6 erd6kben. Sz. a vegagakone. [P. ramosis2.. io.. T alalbato homokos fen) -vesekbec Talalhato Ienyvesekben osszel. gesztenyeszinu. 2-4 em. sziniiek. Olasz. 3. rozsas v. korhado £. fak6 zsemlyegomba . Kalap: feheres vag)' szurkesfako. torekeny. Csou!!k . tavassza] es osszel. Kisebb.· feheresek. Bokrosgomba. 3-5 cm.. apre pikkelyekkel. molyhos. Sz.-c-szeptemberben. ovinus]. F eheres tOnkrol sokfele agaz6 _s Kalap : hata zsemlye. Ertekesehetti gombak Polyporus Eheto i6 gombak 1. Sargis.

Fan teremnek s taplokeszites ganteusl. aug. gi. Elobbihez. (P.. Nero merges rosszizii gomba. .' 9. zodik. barna pikkelyekkel molyhos. fak6.es feny6etd6kban szivos. alraasav. 9 . Bokros gomba. Fiatal peldanyok l\liud. nagysagot is eler. Eheto jo gombak 6. Egy_ kalap sz. . Kalapjai feloldalt al16k. zoldes-barna f tao vekony. burgonya. I' . Talalhato lombfakon. Gelyvagomba..) Kalap: olajszinu. feherjes anyagokat magas szazalekban. Elobbihez hasonl6. 6-20 em. Sz. [P. liszt-illaf .szeptemberig. Nem merges. celjabol lugban f6zik. /. festoanyagokat. sargas-barnak. Wldon aug. kagylo alaku. (P. 2. de nem iioizu. Talalhato bukk. fake szinti. Egy kalap sz. \ elagazo s tobb nagy kalapban veg.. Husa: fiatalon eheto. A gombakonzervek tartalmaznak : celluloset. illatos olaiokat (ibolya. Sziirke rakott gomba. szivos. ha- vagy zoldes-sarga.ndig . zsirsav}. menta. idos kor. karelyosak.en killeJ{ . szerves-savakat. citromsav. Taplogombak.: puha. NEMERE sosborszes~· " . rig. zsirokat. gyantas anya-. frondosus). 15 em. anizs. ugy lehet hasznalni.oktoberig. Kalap: F e-i meter szelesseget is eler.~ti. faJo"k' . Vastagok. . squamosusl.'1. 'legalul sotet barnas. fokhagyma. intybaceus]. 3-12 em. nemezes. 8. des szaraz. Dictamnus.glykogelltl mannitot gokat. kesobb z61Tonk: fak6. kif6tt level hasznaliak. . . (P. l\1i 11 d en in t Husa: kemeny. . tarkazva. [novenyi cukorl. 1 rn. Talalhato tolg). cristatus Pers. [himarsav. kemeny. mint a friss gombat. ' Talalhato lomblak toven. repedez6 felborii. Husa . rovid tonku.jok]. . nyar eleien. Ieheres. borostvankosav.k . .esben. A gornbakonzervet . tejsav. kemenyhusu. (Polyporus fa7. Rakott gombahoz hasonlit. hason16. Zoldes zsemlyegomba. kemeny.vecetsav. (P. Orias gelyvagomba. sztirkesszinti. ben. Tonkje vastag.

Sz. egeszen -a harmat lehul1"as::lig. . . solitaria B-) . nehany szeles Ieher Ioszlannyal. mint a toias sargaia Hiioelvbnroh : vastag t6ven tobb C111. .. "barna TOlJl~ GaUer 1 r~zsas-sargas I pirosas vagy Husa: feher. halvanysarga IoszIanyokkal. 1'5-3 em. 20 om. . ! \ • Kalap: halvanyan arnyalatu. egyenes. ceasarea] Letnezeh '1' k ' . .' 1 ' 1. (A vagi- Kalap: sziirke vagy barna neha feher foszlanyokkal tarkitva. tavasz- ' A gombat a harmat Ielszikkadasa utan szediuk. nl.ue. gombak Kalap : eienk piros.. T a. Ga16ca (Amanita) A kalap aljan lernezek vannak s ezelcnek . exd6kben. galOca.s vagy rez-szinii.. -Husa " ' .' . Nagytermeti1. (A.(A. itt-ott tobbe-kevesbbe megpirosodo. also Ertekes eh~to. (A.' rez-szmu.. szeles a kalap. es tolgyes videken. Husa : Ieher. 8-16 em. 1.. . 3. nata). Csak aIiatal peldanyok iok. " ~> benrozsas-sargas piros<l_. tol oszig. hogy j6vore is szedhess I \ ' A veletlenul kitepett gomoagy6keret lmyceliumotl fOlddel takard • '. k Tonk e . Jeheres-szurkes erdes foltokkal. mag~s ketfele hasado. I Pers.. Felbore mindig lehuzand6.: . Min.)Pir?s16 l1agysagu.~. bllkk. ' 2. fenyvesekben.. haiszalgyokereit Kirneld a gornba foldben [rnyceliumat] l leva kulon szedd l A gombat fajok szerint killon- be... itmerojii tonkjeri 15-20 em.. " Gyiitiitlcn galoca. Eheto jo gOinbak .tszll.. . Csaszargomba..Orias-galoca..' Galler.la1hat6 nedves nyaron.besc8!ls .r . . Kalap: barna. Talalhato . erdcs helyeken. gyakran csak narancs szinii.tgas arnyalatu. Lemezek ) TonI? sa. .x. Iellele allo.. vagy tobb karelyra szakado Magassaga: 8-20 em. vagy ~6teteb· a.ug.nya~at.den mas resze Ieher. Letnezeh: 'feher~l(.. .. _ TalMhat6 Boz6tokbftn. T ekintelyes . M. Lemezes-gombak .n sar~<. juliustol oktoberig.1 Talalhato Csaszargorn ba.

szargombanal . _ hasonlo.g jo I . pikkelyekre szakad szet. Foldben ' 2. Tonk . . Gyilkos _gaI6ca. A "Nemere. a_ gyliru Ieletti . Gyilkosgal6ca.asQ.feher.. Kalap : skarlat. muscaria] em.elenk piros. 'I _ h6feher. Legyalo ga16ca.. 8-25 em. TalalhaM nosen nyiriak alatt tornegesen. de sohasem inHusa . kiss€! megfakulnak. Ki5zeptermetii. mint a. " \ I -_ fajok..E16bbi1ez lev& love . Altar napf. Iegfelj ebb . rosszizii gombiik Sz." .sargasziniiek. M" 8-20 !.eui.' Lemezeh Lemezeh : sugarasan ielrendezett. (A.'." fe!b6i· ienyuz.kazva. Amanita EHae. szelen fejlMik ki a sp(Jrapor. nehahalvanysarga?. lettebb peldanyokon csak apro pik. vegig kelyt talalunk . Parduogaloca. Kalap ~ felgo1l1b vagy harang.i miud. vastag pikIre)ylanyokt61 tarkazva. vekony lernezek ' h6feherek. hamar Ielfele Gyiirii '. fen. ve- \ . . cinober. alulr ho. resze neha halv<fuysarg:<is. . (A. tiszta barna. vagy Galler! . Huvely-bawk': leher s szarntalan .gumeszertien dagadt.' (A. . Csaka eseten chela.'. Tonh . feher. pantherina] 1.apro. .~ tenziv . t.ros. feher fosz. phallojdes). magas.'yves videken.i. tol oszig. csaTalalhato rerryves videken nyar-. vekonyabb. Neill merges.fei.: . haj16 karimaval. ugy) hogy parszerii h6feher Ioszlanyokkal tarducberre emlekeztet.'. ttiz-voKolap :. kif16- 2.

barna. pikkelyekkel tarkitva. huvelyburok nines. (Kakukgo111bal. procera]. Lemezeh . Ujabb hiss vizben fel 6ra hosszat f6zziik s utana kiss vizben ujb61 rnegmossnk s kendo k.. ' Kalap eS gyiirii: zsenge puha. (L. r6zsas. sima vagy korpasan egeszen barna. megrontja. . Ezutan sok vizben j61 kimossuk.Sz. t6:rekeny. idosebb koraban piszkoszakad s kozottuk Iakobb . ferge-s. gombak . D'zhih [Lepiota] . belm is. Nagyodabgomba . sek lathatok.12 GaMeR . arnyalatu pikkelyekkeL . sctetbama. A kinyilt kalap neha ..ehetO ~Q. Kalap: ieheres hatu. " Ne swdj szappanszinu Kostolta gom-bat. rothadt. 20 CFI'I. DJan lift) Ertekes . konnyen lehamlo. 50 cm."Hav. M. A io gomba koze kevert mergesgomba az egesz szedett keszletet ". zumatu .·r a. M. vagy ma. A Iiatal meg lrosszukas. A ketes vagy gyanus gombat darabokra vagdaliuk 5egy kilogramhoz 5-6 kanal eros borecetet vagy 5-6 kanal sot vesziink s egy liter vizet t6ltve hozza par ora hesszat aztatjuk.-ig.mbak A gombakonzerv megtaJ!tja agornba EhetO j6 gombak lzet es zamatjat. Fako Qzlabgomha. ha .. kello kozepen kiernelkedo pupja . utolcl·he-ietlcn.-ig.0.:ig. 1.repedesan voroses arnyalattal. szamos Eheto . a. pikkelyekke szet. peneszes.6zt megszikkasztiuk. ~. Ertekes eheto gOD!lbak '1.pikkelyes. arrryalatuak.gombakonzervei hasznalsz. Gum6s.tazott. hidefJ ntou eloaJlitoH. Felb6re TOnk: Ieher. A Iegmergesebbgomba is elveszti ezen eliarassal mergezo hatasat s elkeszitve nyugodtan elfogyaszthat6. . szalonnas. gyengen halvaaysargas J f . (L eXGO~ data). l5reg.asi lY\alnasz6rpot"!? ) . durva. 30 cm. toiasalaku (dobvero' Ieju]. Nines gomhamergezes. Hatan sziirkes.(A.• I .

vilagos z61d. formosa). ieheres. '_f-!azi1~g is. 7. Lemezek: sugsrasak. also reszen csak nehany csipkeselu.. . aszalhatsz gombat. . -. I" ~ Merges gombak 4.. konnyen szetszakad6 gytirtiszerii kepzddmeay van. s gal." " " " i' " . Pettyes gyi1kos lla16ca. desargasszinu hatat 'sotd sargaszinu Ioltok tarkitjak.'. kellemetlen izeszaga nines. mert saiat ennivalodat s a nemzet vagyonat pusztitod I' .. magassagban . ha feIb6ret61 es .. ' Gyiirii : tonk fels6 reszen. Hiivelyburok: a guman fel£e1e emelked6. (A.citrinal. vagy. o de nagyobb. . Ieheres. f6nk gumos. 3. elukkel lefele Tonk: hailekony. reszeit61 ( '\ f. Tonk es husa sargas arnyalatu. Amanita regalis. (A. Wnkje halvanysarga lmint a csaszargombanal] . " Nem merges rosszizti Szeptember \ !' " Iajok. (A. kesobb piszkos sugar as .' sok apro. 6. . Narancshatu legyoI6ga16ca.. ' . 5. Mappa). vastag. I ' . Parducgombahoz hasonlit. esetleg halvany sargas-zoldesre fa'kul. (A.' es okt6ber A gombateiepen szorva. uibolteremien rnindig hagyJ 1-2 gombat. violaszinii savokkal. • N e pusztitsd oktalanul a gombat. T6nkje:p_ itt-ott sarga savok. s jovore is szedhess 1 .I .?cah.) / . masik Ieheres. TaJalhat6 Ieginkabb fenyvesekben." . . Iiatalon egyik oldala z61d. halviiRysarga pikkellyel.13 Mergesg'ombak giit lapos.koruliogia. -vekonyak. t . alig eszrevehet6. Barna hatat tarkito foszlanyok halvanysargak... :. Citromszinti g:a16ca. hosszukasak. Husa : szep Ieher. \ Merges gombak terem a Iegtobb gomba. .' sp6rtr'it _. megiorditott talalaku. Sarga parduq~omba. szetI. szinet levegon sem valtoztatia. . ' Kalap : barna.oz haSOl}16. fehM Ioszlanyok is lehetnek rajta. Kalapia citrom.kemeny megtisztitod.' :. E16bbihez hasonlo.". regaJis Fr. hartyas szabalyosan ketfele' vagy tobbfele hasadt s a tonknek a gum6 feletti reszet 1-2 em. Ieherek. Irgen merges. muscaria f. gombak honapban . also resza-a foldben gum6s. Ielszeleteled es -szetteregetve napen megszaritod. hogy . '. feher vagy sargas.. vagy aranysarga. Naraucsszinii kalappal. Ieher lemezekkel es tonkkel. A gyilko.:.

. Husa: feher. . beliil radaskor szurkesek. sima. kozepen nem sotetebb. Kover ozlabl!omha. pudica]. M.:. vastag pikkelyek nelkul. . hogy szirui.ihoz Tonk: magas. rhanyaron.kozeemlekeztet.. 6zlabgomba. f?heres. A Ieher Qzlabl<omb. igen hasonlo. de nem pupas. halvanvszurke haltal. karimaia fel€: feher. nyartol keso oszig. fehereslako. (L . nem pupas. Telalhato szarazab b ti:ilgyesekhen. dioszerii. inkabb eg). Husa: vekony. k feher. hii3. lombos cserjek arnyalattal. barna pirosas fenyves videken. apro barna pikkelyekkel tarkazott. sugarasan el2. juniust61 oktoberig.. Hagymahoz hasonlit. Tankje . nyomasra leveLemeze gon sill·gas. Husa: feher. egyenes. tata]. 8-16 cm. nyomasra megbarnul. torekeny. Tonk. torekeny. helyerankje: gyakran kisse szurkesr61 fel es letolhat6. codes). [L. Talalhato homokos talaioa rnaSzeira7. Sz. 12-20 em. . ki:izeleben. l. crisvelyburok nines. Apr6ozlabgomba. Gailerja : szaraz tapintatu. zsengem pelyhes. maid t6Husa J zsaszinu." . Feher ozlabgomba. Tonh : tove hosszukasan dagadt hiivelybutok nines. illata nyersen egetett pen barnas. anelkul. mint a gomba milyen magas. em. losarice]. szaraz tapintatu. (L.14 Oll!l. s6tefbarna. jusbanes fisszel. tavasszal es osszel. Bus-a: ieher.nemiien halvany. horendezettek elukke] Iefele. nedves 2. szetszakadn a. (L. ize friss edes diora Kalapja: 3-5 em. Szaradaskor szennyes szurkeszinii.. nem hajlithato. . szeles. Kalop : tiszta Ieher. M. loi"') Ertekes ehetii gombak Ehetd j6 gombak calatos.· ' l 3. tapintasu. idosebbnel rozsaszinu arnyalattal. kevesbbe pikkelyes. gyengen repedezo felb6rrel.. [L. Talalhato tragyazott fOIdeken es kertben. sotetebb vekony . Talalhato erdokben. Letnezei: nyomasra s'lrgasak. tires. Sziirke Qzlabgomba. Tboe : gumos. fas. S2. vekony. Lemezele : ieherek. szapikkelyektol tarkazva. kevesebb pikkelyekkel. oreg-en es nyomasra elfaku16 halvanybarnas arnyalatu. Ielfelcallo. Talalhato Iuclerryoben. Lemezeh : feherek. Kalap : olyan szeles. szaradaskor rozsas arnyalatu. parkokban. 10-18 em. 6-14.

'. ideig J . '~ I.1 Agyanus gombat gyokeresen elott szakertfivel. vagy konzervald I '.. a fogyaszt6ja gyenge gyomru.isrnerd meg s 6vakodj tole! . .ijt6k figyelmebe Miilden szern leszedett rnalnaval.sere altalanos szabaly nines J gombak ~ .l_· M_. gomba megromlik.A merges gombakat . A gombit szedeskor foldes reszeitol tisztitsd lIleg.. Nedves helyencsomokban. --- Elke- A:z allott gombat elkeszites e16tt le ken. szaraz. I .i melegben vagy rryirkos helyen tartott .. gomba merges volt. Legyektot Merges ::-.. 3. . napsugarat varazsoljatok 'oda aff61di testvereink t· . ha 1.' .. gombat. '\-' ... rossz._g_o_m__a_k_' . a j6 gembaete] megromlott. . a lasra a~kalmatlan kemeny reszeket va~ Ie I ~ Q. htivos helyen szetteregetve Iehet rovid A gqmbcit szedes utan azonnal hasznald fel. Iorrazni s levet elonteni. vagy Ielmelegiteni riem szabad.' . 2.. 'b _ N em _ . szites utan azonnal el kell Iogyasztanil . 6vd a.• -\. A gl!nnbas etelt tartogatlli." " 15' merges rossz:i_zu_"_~_o_m __ b_a_k_. j<' . iii.. .ak~61 Ielhaszna- f:elismert' gornbat szedj ! Erdei gyilrnolcsgyi.j szekely havasaink arcara ! Ny~Ikoo 'gQmhar61 a Ielbort szedeskor huzd Ie! A gyanus gomhat szedeskor nyersen izleld :tn._e_lT_~_es_.nehogy "izii gomba elrontsa a jot is. mert ett5r lesz '!erges ! fdismere.'.'_.'. -' vedd ki s vizsgaltasd meg hasznaiat A gornbat eltartani. a.eg. . A' gombaeves megbetegedeseket okozhat.

tobbsoruak. halvarry pikkelyekkeL .:el. Tonk: 'vastag. Kisebb s 1. 6-20 ern.. . toven neha s6tetehb...ias ko. szelesseget is eler... igen i61 fejlett. lefe1e kisse vekonyod6. elenksargas vagy Ieher. barna. Kalan: vekony husu. sargas szinii. Orias ktivergomba.. Kalap : gfunbolyti. Iakosarga. • I amyala tuak. . Lemezes gomba. hegy\?s pikkellyel. HUSQ: Ieher. '. Or. 6-10 em. sotetebb. sokszor rozsas \. 2. Kover gamba. Tonk es kalap is sekszor vi1agos~es 6tetbarmisan tarka. vany es szelesebb. barnas arnvalatu.. amelyet az esC konnyen lemos. robusta]. "vanysargas. melleal. hal. Kis kovergomba. . .~ I' Armflarria (A cali- Ertekes eheto' gomhak 1. . (A. . i6 . ko2SCShb barnasak. fak6."ergomb~. I . vekony.b szamos apro. keskenyek. rozsas. Sarga tCkegomba. szin ii. sot fekete. Kozeptermetu. . vilagos vagy sotet rnez. iiatalon EheU5 . caiatos.6 gombak gata) . Hogy a tinra j-6 minoseg! 'Egp prOba meg'g~ozl! I. '. kozvetlen Ielette hal- Also keskenvebb flangya marka btztositek. T alalhato korhado' fan tOn- Lemezeh . barnas. tOn~keny. M. Ieheresek. es Gyiirii : Kettos. esetleg rozsas . szelesen domboru vagy elJaposod6. kemeny. (A. de nagyobb. t . . . aranylag halvanyak. Tonk./.k. imperialis]. gomb-alaku. molyhos.. termetu. man barsonyos vagy sima voroses. \ Gyiirii: keskeny. kozepen soteteb. r6zsasarn yalatu. Sarga ti. halvanybamas vagy olaizoldes axnyalattal.. Kalap: barnasabb. lVUnt 2. Sz. Gyiirii'. 3. vastag. 20 em.\lccgol11ba. gyiiru f6J6tt Ieheres. esos idoben. eheto. itr. (A.. . Tullpan linta! 4. hatan fino- Lemezek : t6~bsoruak.g.yalattaL Talalhato Ienyves videken. Kalapia es . alatti. barnas. . halvany. kon oss?.

ellaposod6. ha 2%-08 Iorro szodas vizbe dobod s utana azonnal hideg I \ ~ vizben Iehutod !. Ha siH6kemenceben aszalsz gombat. Az »Erdelyresz: tlangya« altal _ . a mellett j elen tos mellek keresethez ju i hat. hata barnas-narancsszinu. csavarva. 60mbauuUilessei minden szedo hozzajarul a kozellatasl viszonyok javitasahoz. 1.i cirok b61 kes zuln ek . nem tul keskeny Iernezekke1.fajok. T ehat 'tartosak I keszitett . Narancsszinti <kovergomba. sepriik kivalo mindsegi..8 rugd fel. Keserti izu. tobbi resze barnasan tarkazott. N em merges rosszizii gombftk (A. Tonk fels6 resze feher. A gombat szedeskor kisse megt6nkkel egyliU emeld ki I I~ Az ismeretlen gombat 11. eros ..l Kisebb. mert mas szedo esetleg hasznalhatia. akkor aitaiat es szellozteto nyilasat hagyd nyitva! A gombat 40 CeIsiusfok 10merseklet mellett.leghuzathil aszald! A gotp.ba felboret konnyen lehuzhatod. kisse 1eiuto feher. aurantia.

3-15 em. At.ilonben. 20 cm. 6-10 em. arnyalatu. Mol_yhos keserii gomba. sotetbama-feketes. Talalhato fenyves videken jun..(L deliciosa].. ken sotetebb sarga. kisse lefele hajlik.agose:. Kalap : vastag. szaraz. M. Tonk: elenk salrany. Teie :. [1. aran yszinii . 2. H usa: feher. ki. (L. vorhenvesebb 3. surun' kolt barazdas. Ieher. okkersziniiek. Ertekes eheto gombcik . ritkasak. 4.. kozepen barack vagy . hullamos. . t6berig. Sz. Apro. tonk. Kellemes illatu. Kalap.: feiso resze neha kekes. M. kisse tonkrefutok. . -kaiszinbarack szinii.eig. M. volema]. sanguifl ual. Ieveg6n megzOldiil. 3. piperata Fr. egesz gomba s a teje is hofeher.~ig. 8 c. gulok. enyhe. (1. CsipiJs izii. Lactaria lignyota. Sarga keserii gomba.-ig.3torekeny. vany-bamasak. Szorzetnel« vagy moiyhossdgna. levegon piszkos rozsas. Tonk. Lemezeh . 1.on-e rozsas. sargak. ill6k. M. Husa . Ieherek.18 - Leme. kisse megsargu]. feher. vilagos. nyulank.. Lemezek: fak6 yagy rozsasziniiek. kisse ilYa. Galler hiivelyburok nines.ze. Enyhe izii.. idosebb koraban ktili:inosen Lemezeh . szelen vellerea cm. kaiszm- 11 em.narancssarga szinii. Talalhato erdckben iufiustol okFr.lkas. a keriileti resze- besuppedt.~ 2. megt. nyomasra megbar- ro«. feherek. novemberig.) Kolap : hatan vil. (L intenziv narancsszint nyer. 20 errr-ig. Talalhato erd6kben ruliustol novemberig. . Husa . Vasfagabb ttinkii. Lemezeh . Nagy· rizfke. fodros. kisse axLemezek : kisse vastagok. 1. vekonyabb pelyhes. . esetleg halvanykek sziniiek. barsonyos . habin vilagosabb es sotetebb korkoros savokkal.s-gombak. 6 cm. 6 _ Kalap: pelyhes.. Sargaszinu. mely tejet61 i. lemezek nyomas helyen megzoldulnek.kozepen sotetebb. 'lapos. narancs vagy kajszinbaraek szinii. mint arizike. majd sargas stint n'tlt. kesobb hakanrT alalheto ferryvesekben. leher tejnedvet ereszt. narancs v. zonaria B. Sz. Rozsas szinii tejjei. Ka[ap:. Rizike . feltiletii. '. Ieher. Rata sikamios. Sz. vi1agos-barna vagy Iahejszinii.. Tonk: halvany-barnas.) Sz.k nyotna sines..) Sz. de szines ovezet nelkiil.. nem csipos izii. sporaktol sarrepedezo. 5-8 em. Kese!riigomba. Kenyergomba .m-ig. Teje: elenk smnlny.> sotet kor-koros savok. Igen csipos. Eheto i6 gombak. (1. husa feher s szennyeszdldre valthat. Tejelf [Lactaria] Csakaddig szedhetok es hasznalhat6k. husos.

Kenyergornba. eget6en ·CSlpOS. mig tonkjitk megtbrve tejet ereszt. Kozep es nagytermetii. Tarka keseriigomba. egetOen csip6s izii. Kalap : sziirke hatu. hatan neha savozott. Fehertejii-rizike. Nem merges. Sarga keseru gomba.' husszinii.] Kalap: szorosbarna. csip6s. 4. Lemezeh . feheresek. kozepen ragados. . (L flexuosa]. kesobb rozsasziniiek. . Pupos teield.i9 Iajok. Bundas tejelo. Tonk. Teje I Ieher. ben. teje Feher s egetoen csipos izii. feherek. csipds. Teje: feher. fak6bbak. Lemezeh .. T alalhato fOleg nyirfak kozele- Teie : feher. . Szdrds teielo. Teje : kensarga.! korkorosen 1. teje feher. cilicioides] Kozeptermetli. 3. . Scrabiculata). f5zes kozben mergezo hatasdt elueszii.hatan piros Ioltokkal. Tonk: feher. . csip6s. elenksarga szinfi. Mindharom magas hOfok mellett. Laktaria pyrogala. Rata szaraz. Husa: fak6. barnas. igen nagy. tires. 2. tonkie Ieheres. Lemezek: fak6k. nemezes. J. (L." kalapnal halvarryabb. contraversal. husszinii. 2. tobbe-kevesbbe orvosen elhelyezve. vilagosabb es sotetebb korkoros savokkal. feltiin6 hegyes puppal. kari- . (L. korkorosen elhelyezett sotetebb Ioltokkal. rosszizii gombak 1.1. kisse feny16. tonkien is selymes szoru. Lemezei . szaraz. Pelyhes teielo. Kalap . Talalhato fenyvesekben 'tornegesen. E16bb megfOzve es leverol leszuve ehet6. (L torminosa] Kalap : zsemlyesziui. maid barnulo. (L. maia hullamos. ragad6s. Fazes ulan siitoe ehef6 J Lemezek: szennyessargas-szintiek. Kalapia : Ieher. (L ruva.lapos. sargan-Ioltos.

tomorhusu. 4-9.r 4. Enyhe tejelo. hatan csak ~-.. fahejszimi vagy sargas-barna.r. (L. tomor. Lemezeh : barnas arnyalatuak. Ka/ap: narancssarga-rozsas. EhetO j6 ~ombak 5. Illatos teielfi. I. . vilagos. cm. vekony husu."!?: kalaphoz hason16 szinu. Tonh : vastag. kisebb. kopasz.ilhat6 nyir kos talaj on. Teie .. sargas-bamas. Lemezek: halvanyabbak.. kopasz.. glyciosma). nem ovezett.. . szele lefele hailo. Rusa: vastag. subdulcis. jol jar vele! Rizike L . pirosbarna. T al. 6-8 em. (1.) Sz. Kalap: apr6. Edeskes teield. Szaraz.. alul voroses.. edeskcs izii. laposkalapu. Ielso reszen halvanyabb. kesobb urezes. Teje: feher.~--------------------------------~---------- Ertekes eheto ~ombak nulnak. boseges. luges utoizzel. Talalhato erdokben iuliustol=szeptemberig. rezsas arnyalatu. 4-7 em. Talalhato lomberd6kben juniustol novemberig. 5 cm-ig. 6. Sz..-ig. mezrc vagy gytimolcsviragra emlekezteto illattal. Talalhato szarazabb erd6kben. Szoros tejelo . '. mitissima. toven barnabb. 10-20 em. Rasa: fako. barnas.l Sz. . ag2. ~ . ~'mem Korns a jo likol' neve.~-e . de bemelyed5 is. -rOT. kesobb ures. enyhe izii. di6szerii edeskes izii. Teje: ieher. tonkrel konnyen letorik. Tonk: sima tapintatu. szaraz. torekeny. (L. M.. hus-szinu a husa is.kisse tonkrefutok. 7 cm. M. kes6bb elfakulo. enyhe izu. hegyes pupu.. igen torekenyek. szilard.. Il1atos teielohoz hasonlit szaraz. hofeher. reszben . M. szilard. Barki veszi. barnas-sargas Teje : keyes. feher... kisse kesernyes. Ven peldany gyengen heringszagu. igen gyengen csipos utoizzel Illatos.

Az "Erd elyresztHangy a" all a 1 keszitett S-ZII'mIB ft'8 18PO ft. L:ciyeluiz r. edeskes. vekonyhusu. kesobb sziirkes. lillian. neha Lemezek: feherek. soksxaz szekely csaladnak biztositanak r8sk8k. zoldes arnyalatu.-Venezia) . Kakxp : apro. nyomasra sziirhis foltuak. . suru Ieher re- Lemezeh . Lactariavieta. Kalap: foltos. Tonk: vastag. Husa : feher. husszinii vagy sziirkes arnyalatu. . leiutok.' hogyehetd-e.. szclesek.-t. .' agyagsarga. Teje: feher.2'1 '. Tonk. erosen csi- 7. Laetaria necator. Lemezak . ragados. Talalhatc nyirkos helyeken Megf6zve series elede l. kesobb feketes .Takosargas. tOnkhoz not~ tek.. pos utoizzel. halvany-sztir- 5. Nem merges rosszizugombak cezettel. eget6en csipos izii. nyomasra. 6. Kalap: zoldes amyalatu barnas. csipos izti..rosszizu gombak kesek. 6. I· ! Nem merges. Kiuomboe. kesobb sotetebb. Husa : jeher. / .. tonk szele Iele ro. csipos utoizzel. papucsoft megelhetest. (GresLaDl. Tej: [eheres. Laktaria biennia. Teie : Ieher. zsaszimi. . kozepe sotetebb berne- lvedo. . sargas-feherek.. Ton!?. Teje: Ieher. sziirkek.. Feren«::z J6zsef-ler S. Tonk: fak6 vagy halvanysztirke. Iako zoldesszinii. enyhe. kalapnal halvanyabb. SZaIrJ. ragados. Keres.

HUSQ: zsenge. Fiiz61d galambica. 3-4 em. puha. hatan vilagosabb vagy sotetebb kekes oagy sziirkes arnyalatu zold. lomberdokben. kcsobb fak6n Ieltosak. enyhe. kisse torekeny. Rasa. kozel 1 em. neha kisse szemcses. virescens Schaeff].abb Itizbld. . elenk piros. M. semmi mas szinarnyalat nines leg- Ieheres folt. Nagy barnahatu galambica. Hasa: dioizti. Lemezeh. . nyaron. .· 4-9' em. Ehetf j6 !!ombak 1. . szele fete vilagosabb. Fr. ." .' . sotetbarna.-ig.karimaja szele tompa. Ka/ap :_ lapos. Tonk: Ieher.l Sz. tires. karimahoz I Apro sarga -!!alambica. keskenyek. szilard. (R. t6nkre~ nem fut6k. (R A csiposizu zold merges bicahoz nagysagra hasonlo. Husa: feher. Tonk: feheres. fest. Enneta fajttmal II: a)talaban -amely Galambica (Russala) az merges. Lemezek: vastagok. L F esto galambica. neha barazdas. Ieheresek. kozel pirosasak. 2. lepida Felbiir: nehezen fejthet6 le. Z6lden pettyezett galambica .. hasem kekesQe vagy sziirhesbe jdtsz6 Talalhato erdos videken . Tonk: feher vagy ieheres.) Kalap: hata vilagos v. kisse cSip_ ut6izu 6s Talalhato Ienyves videkcn. sotetebb vagy vilagos. szaraz. "5-15 M. feliebb 1-2 Kalap: felg6mb. 5-8 em. 15 ern. arany-. Sz. beliil szivacsos. Lemezek . szelesek. 50hanem sima [eliiletii. A sotetzoldek kozepe barnas vagy zoldesbarna.l Sz. Sz. boltoshatu. 6-8 em. nem rendesen pettyezett. ieibore nem repedezik meg. husos. szetomlo. osszereveszt- b~s6 . csak a tonk kisse pirosas foltu. galamde va- Kiilonbsegek : Kalap. Biid6s galambicaval heta. 3-4 em. Talalhato lomberd6kben es fenvvesekben iuliustol szeptemberig. . rR. em. forr6 nyaron es osszeL Lutea]. feherek. suruna1l6k. 2.krom-.Lemezes gombak. szele fele neha rozsas amyalattal Lemezeh : sargak. Szaraz. lamivel vekonyabb husu. enyhe izu. teherek. 'torekeny. ken-. Lemezeb. Kolop . 10 cU1. vekony. kozepen sotetebb. min dig ~szrevehetoen siiriiti pettyezett vagy osszerepedezett felbrirrel.' (R elephantina Fr. lvlinden tobbi resze feher. Talalhato egesz nyaron boven. kisse benyomott. gombolyu. Legfontosabb ismertetojele : akalapon szamos finom repedes vagy petty. kesobb kiszelesedd kerek. nem esip6s. . vastag. marc i~U' . vastag. . tonkre nem Iutnak. feheresek. (R heterophylla Fr. M. szelesseget is elerhet. Oldalan mindenik ·lemez Ie- 3. gornbanak a husa nyersen csipos.. k6zepe tajan szinte feher. . . Enyhe. narancs-sarga.

alma-sarga. het elni. A gombakonzerv· annyi zsirt tartalmaz. Kalap : tobbe-kevesbe gumbblyu. hengeres..kOnnyen osszeti:\\'esztheti. mert szintik valtozo.. .i1 d. rnezon.foze1eknel sokkal taplalobb. ha esot61 nagyon atazik. tUvesen gyujteni. sotet-"iak6. Iia- .. plros-okker szinnel. zii· zdld galatnbica. hanem a szervezetet is kielegitik. Iragilis.} Kozeptermetu.:. Iege16n term6 eheto gombat ott rothadni. fiatalon pogacsa~aIaku. A tank als6 reszet ne hagyd a foldben.. zold szineben soha sincsen kekes. .. sOt kisse mergesse is valik.. CsipOs.s~ haj . Tonkie s annak husa hasonlo.~. karimaia szele eles. Biborszinii galambica. A friss gomba annyi talmaz..gyd az erd6n. mint a tej. merl merges is akad. ernetica. Mel~ges bakkal . hanem inkabb sargas. ferdes lefele hailo karimaval. Lemezeh : feherek vag)' vilitgosvaiszinuek. gom~ ki. nok a hust.. de halvanyabb. ..z(. tiszta Ei-~os. mere rothadast okoz: Sok elsorendii eheW gomba. hata nem ossze . vagy biborszinii. Biidos galambica. Gombakonzervvel . elvezhetetlenne. foetens] Kozepnagy. 4. Tonk: Ieher. le a gombkonzerv roshatu galambicahoz hasonlov-sT6nkje sokszor rozsas arnyalatu. Ne dobj MIre minden eheto gembat azert.. merges rnsszizfi gombak A gombakonzerv a . Husa: kezdetben enyhe. Nell1. vissza repedezett.vil~gosabb vagy sotetebb. i A gombakonzerv tobb nitrogentartalmu anyagot tartalrnaz. [R. vizet tar- I (R. (R. lapos hattal. (R. . anelkiil. beliil tires. Ne ha. Kalap hila sotetvoros. tonkhoz natiek.) KozeptermetG.. A~alambiCa-fajok pontes rneghatarozasa igen nehez. Apr6 piroshatu galambica.. burgonya ·vagy zo~d fOzelekek. Az apr6 pi- .23 fajok. olaizold arnvalat. N e becsuld taperteket. 2. loft.) Kalap hata zold. Ize erosen csipfis. Zbld luita miaii at eheii) .galambicoual teveszthet6 ossze ez is lis a gyilkos gal6ca is. rendszerint sima. Nagyon torekeny.) 1. Kalap : ha. drimeia Cooke. 3. Tobbi resze mind ieher.. kezdo szedo . mint a tej. rossziziive. Iurcata Pers.honapokig Iehogy megkivan- A gombakonzervbol keszitett etelek nemcsak a gyomrot. mint a zold f6zelekek. nagyon megvizsgalni szedesnel. Hanytato galambica.. s. Csak szakernber vaiogarhatja ovakodni kell. ki$.. . utcbb csipos.. (R. sargas-barna.

(R. .ombak Sz.: nelkul. fekete . torekeny. karimaja vekony. [Kekhatuj.: toberig. Ieher.-okt6berig 3. halvanv- me_gJeketedik. . ize igen enyhe. . Tonk: Ieher. enyhe izu. Tonk: feher.. ut6bb barnas szinii. . Husa . kek. Ibolyaszinii Lemezeh : tobbsoruak. nem nagyon toreken yek. enyhe izti. nyirkos idoben ragad6s. mely foltonkent rozsas. . es lemezeinek nak Legiontosabb iellemuonasa . Talalhato ienyvesben es ti:ilgyesben.siz·[i. kekes arnyalattal. kozepen neha sargasan elhalvanyodo. de nagyobb. kesob b Husa : fe-heres. H usa: kalap Ielbore a1att vor6s16. Kalap: hata ibolyas bib orszinii . cyanexantha Sehaeff). tnroszeruen szetmallo. szint valtanak vagy megleketed-nek . Lemezek: feherek. Talalhato lombben aug. Lemezeh . fenycerdok- 4.i'tmeno. . karirnaja lefelees befele hallo. 4.zoldesbe . vegt:tl megfeketed5. Hanytat6 galanibica. Kalap '. Legiontosabb iellemuonasa: a felhino ibolvaszin.6 g. 10 cm. sima. hatabarnas-piros sarga szine. vekonyak.) [Piroka. torekenvek. szelen kekebb vagy rozsas arnyalattal. piszkos piros. Fekete galambicahoz hasonlo. 5. fak6k. GalamL. de ibot)-'u mindig es . Fekete galambica. Nem savozott. alutacea Fr. kesobb s6tet-sarga borszinuek. kezdetben vilagos. helyenkent rozsas arnyalattal. vastag. szelesen kiterul.. Ton·k: feher vagy halvarryvoroses szinii. neha durvan csikolt. (R adustal. k6?A:~pen benyornott. feher. tiszta feher. .l Kalap: hata barnas-piros. ritkasak.h:a (Ru5Sala) Ertekes eheto g. sima.-ig. . 3-10 em. rozsas. eros.szelesek. Sz. Huso. aluI szurken befuttatva. Iiangya liker mincseg] Mimlenlitt ezt kerje \ aru l . neha itt-ott kisse zoldes arnyalattal. egyiitt nezve vajszinti arnyalatban jatszik. - her.. (R. 6t szin is lehd. nigricans). ritkas ak. Szenes galambica. zoldes vagy sargas szinbe megy at.\ . minden csipas I/. sotet recezetlel itt-ott. Borszinii galambica. lernezei vastagok.ombak Eheto. piszkoslila. szinjatszassal. ''t' Talalhato erdokbcn juliustol okgalambica. zoldes. tehat saiatsagosan tarkas szinii . Nemely gomba hatan van.. szurkes. (R.. enyhen csip o.

A szepen gyiijtott gombaert tobb penzt kapsz.. sargas szinti.i.. feheres vagy halvany-okker sziniiek.cnr-et nem eri e1. a frissen szedett undorito szagu. ' Kimeld a leszedett gomba mel. egyebutt feher. Szqvetkezetl aru a jo minoseg zaJoga. ' Lemezek : tonktol ta. Hanytalo galambica. Tonk: Ieheres. lefele kisse vekonyodo. kukacos gomba '. Husa . nyalkas. . vorosbarna. '. ha a 8 . Russula veternosa Fr. Az elveniilt gomba nehezen gomba un- A peneszes vagy rothadt egeszsegtelen. 6. kesobb sotetebb barnas a hata kozepen: Karimajan sugar alaku hosszu CStkok. Lemezeh . talabb koraban vilagosabb. voros. viasz-szeriiek._----- . Gombagyujtesre hasznalj iedeles kosarat vagy ladikat. ' emesztheto. Hatan vilagossarga. ha a napra Ieher papirlapra helyezziik. Tudomanyosan ' legbiztosabban mikroszkopiai vizsgalattal a sporapor szinerol.. k6zeptermetii. (R. szelein barazdas. Gyanus.-et eleri. Kisterrnetii vekonygomba. K6zeptermeti. laposhatu. Nem merges rosszizii gomba~ . . -.. 7. . ernetica].oL. .-ig. ritkasak. villasak. torekeny. egysoruak. halvany okkerszinii Iakosargak. Tonk: Ieher. 5-10 cm. . 6-8 em.r-'.· T alalhato nedves ret~ken es erdokben jul. Nyirkos. (R. Husa : csipos izii. voroses vagy voros foltos. csipdsen egetO izii. lett terrndapro Iiatal gombat. Sz. szabadok. feherek vagy sziirkesfeherek.vnel nagyobb. Husa: borsos. ha a 8-10 cm. Nagy sarga galambica.es Ienvoerdok gyepes reszen. gornbat 1-2 A sp6rapart . megkapiuk. torekeny. ieheres. A nyiives. Merges gombiik. laposan szetterulo.-nov. alakiarol stb. Keso nyaron talalhato Gyanus! . csipos. Kalap: vekonyhusu. Kalap: hata rokaszinu sargasarnyalattal. Csipos izii.ol allok. A leszedett gornbat azonnal vidd a gyiijt6telepre. M. ha hoszszusaga es szelessege 16 cm. ritkak. rossz szagu. Lemezeh : egyforma . ochroleuea]. hosszuak. mint az osszetortte. Tonk: Ieher. Talalhato lomb. apr6 vagy kistermetii. rozsaszin. allapitjak meg a gornba fajtaiat. Talalhato erdokben 6sz [ele 8. A gomba-'nagytermeht. dorito.

foltos. tomor. vastagok. sotetnarancs vagy elenk pirosszinfr.) Sz. soksoruak. integral). de Ienyyesekben is.] Sz. . dclica Fr. szelesek.-ig. Talalhato ritkabb tolgyesekben Kalap. (R. M.·egYe. Felbore konnyen lehuzhat6. hata halvfmy-r6zsaszinii. le- nelhiil. Lemezeh . M.feher. 12cm-ig. lomberd6kben junius-iuliusban. Husa: Ieher. Egyebkent a b6rszinii _galambicahoz hasonlo. notte vizgyongyosek. sokszor Ioltonkint lilas. (R. tiszta Ieher. 7-9 em. karimaja hata 8. 5. kozepen Ieketesen voros. megnvomott helyen sargas foltokkal. . Lemezeh : elenksargak nagy ok . T onh: feher. csak foltonkint rozsaszinii. 8 kal~p: hata sot¢tvor6s. Ielso reszen neha latu narancsszinii hata. Ieheres vaiszinuek. vastag. ize enyhe. Sz. enyhe. _ Lemezek: siiti. Valtozo szinu. piroshatu. Iehailo karimaval. Hatan Ieher. .kerekitett. N em remlik gyorsan. [uniustol. (RUi!llIIala) :Erlekes ehetO gombak _ Talalhat6 leuvves kabban tolgvesekben videken. Tonh : halvanysarga. pirosas.in allok. M.l itt-ott villasan elagazo Kalap : melyen tolcseralaku. lemezek.) Nagvtermetu. . nem romlik. Letnezeh : Ieheresek. (R. Keseru gornbahoz hasonlit.I (. zoldes vagy kekes arnyalai kisse besuppedt.· 6-10 cm. 7. rancos-barazdas..' . Narancs. mint a hanytato galal11bicae -vagy az. arany es piros szinek uralkodnak raita. halvanysarga tonkie. TaIalhat6 homokkovet borit6· iedhet. 6. egyenes. 9 cm-ig. Husa: tomor. . frissen kibutt Ieher es torekeny. 1 em. neha k6zepe tajan es karimaian sargabb. sargas-pirosas arnyavekonyodo. kozben elenk piros Ioltokkal. Linnaei Fr. [Folylal. lefele kisse sarga lemezei. talabb . rit'nyartol oszig. 8-12 em. sargas vagy egeszh<it.vKiados. almeira emlekezteto edeskes zamattal. nem feheren vagy rozsasan befuttatott. [eheres. ScixgabeIii piros galambica. ' Talalhato Iomberdokben vesekben nyartol 6szig. Sotetvoros galambica.Talalhato Iomberdokbenjnl-okt. aranysziniiek. Leglontoeabb iellemuonasa .in halvany karminszinu. Ertekes'eheto gombak t . laposabb. kozepen (R. feherek. kesobb okker-sziniiek. Aranyszinii galainbica . neh~ sziute leher. sotetebb elenkTonk: rovid. (R aurata Fr. tonkreiutok. kesobb sargasak. e·sIeny- Kolap : kerek. lO·cm. Tonkot alig erik e1 a karima szelen tompa.laUllLA (!a. rosea Schaeff.. fiakoraban laposabb. mely a lemezekre is after. bikes.l1bica.] Sz.M. 8 cm-ig.. Kalap : eIenkebb Husa: enyhe izu. R6zsaszinii galambica. em -is Tonk:. 9: Nagy feher_ gala!. _ Lemezek : elenksargak. kisse Husa : a felbor alatt sarga. . hata elenk narancssarga. Talalhato siiriibb fepyvesekben.\sa 26 oldalon.'a pr6 piroshatu galambicae.

Az "Erdelyreszi Hangya" gyUmolcsgyujtesi akd6ia soran ~. a tliskek (szorok) vegein vagy a gomba belseieben Illjoll feilodik ki. 2.500 szekely csalad .000 Pengo keresethez jutott! . a tonk also. mely a fiatal gomb. -a talajaban levo az a szerve. allan.'21 ~--------------.----Nem merges l'osszizu gombak A gomba reszei e A kalap. .------. Hiivelyburok a burok szetszakadasabol. korpas resz a gomba felboren . Sp6rapor a gomba szaporodasat elOsegitO terrnes. kii16n hartya borithatja a lemezeket vagy osoveket. A lemezek vagy csovek a kalap also reszen varmak. Foszlarryok. A fatyol vagy burok az a hartya.000 csahidtaggal 500. a csovek.1 0. mellyel a Mycelium a gombanak taplalekot [elveszi. -pikkelyek. foldben levo reszen (gy6keren] visszamarado resze a buroknak.a fatyol _ -visszamarado reszei. . A tonk vagy szar tartja a kalapot. melynek felso reszen van u Ielbor..----~---------------------. Gytiru a hartya szetszakadasakor a tonkon visszamarado resz.at korulfogia. 1I!!IIiHIIIIJ nagumos8ShDl "HI HA" huhitOI haSznulion I' . mely a lemezek .

6-12 em. kisse savozott. Ieher.Tonk: vegig feher. 3. Ieher. Ertekes ehetd gombak 1. Tonk: kisse Ielfuvodott. l1engeres. vekonv zsenge pikkellyel. hatul lekerekitve. gyenge. 10 ern. Ton!?: ekony. vekcny.qyep'e helyeken osszel. edeskes izil . Csapatos pereszke.. (T. Ieheres-sargas.. feherek vag szurkek. Husa: zsenge. nemezes. _ Ka/ap: lila zinti. -3. feher. Lemezek: feherek. fak6 vagy 610mszurkes arnyalattaJ. nagyresze a Ioldben. . Kalap: szurke. equ12 em. (T. Lemezeh . (T. Rakizti pereszke.] Sz. sima. Foldi pereszke. szelesen e ipkes [karelyos]. I alap: szeles. Talalhato {oleg erdei fenyo alatt kora tavasszal es osszeL (T.rig. M. szaraz. lisztre em ekeztet. [T. kerek. LilatOnkii pereszke. 7 Pereszke (Tricholoma) Eheto j6 gombak 1. Ton!? : sztir] es-kek \ a~y halvan . T rlcholo rna metaleucum. Rata sotet-hamuszurke. gUID6 nelkul Talalhato Ienyvesekben. pessundatum. Letnezeh . ibolyaszinuek.15 cm. Ieher pikkel ekk 1.] Sz. satetebb-barnas stb. alul osszeno. csapatokban. rakizii. Kalap: barna. M. egymas hegyen-hatan no ossze1. Ieheresek. alul 2. 'falalhat6. partentosum. 12 e111. maid halvanyabb. szelesek. Ize es szaga szappanra v.] Sz. neha koralakban repedezett. Lemezeh : szeles. Talalhato o sszel. hamar ellaposodo." bokros helyen. lisztes-deres. ruganyos. emezeh : kekebbek. . conglobatum. Ieher. ut6bb halvanvbarnas.emezes gombt\k.' 2. szilard. iboiyas. HUSQ: vekon . hepe-hupas. harangalaku. M. hosszu. Zoldhatu pereszke. elobbihez hasonlo. Kalap: halvany vagy sotetebb olajbamas. 4. kesobb s6tetes. sotet vagy h~lv~ny sok apro. 8.-ig. personatum. Ieketes es ~um6s. tomor. toven dagadt. Felbore konnyen lehuzhato. elen mindig kopasz. 3-16 em. kesobb lapos alaku. F elbore konnyen lehuzhato. Tonk: vel ony. kopasz. 14 cro-ig.] Sz. ragados. nemezes ellel. kesobb Ieheresek.] Sz. yaron es osszel. lisztszagu T alalhato erddn. felg6mb. Talalhato erdei es feketefenyo alatt. Kaiap: fiatalon hegyesedo hu llamas. kesdbb elsargulo. barnas vagy' sargas arnyalattal. Suriin. M. erdon.) Sz. rnezdn. maid barnas hus-szinuek. Tonk: ibolyaszinu. halvarrybarna. sotetfeheres. finoman savozott.-ig. Kalap: barmis-szi. Kalap: . Tricholoma nudum. Husa : torekeny. feher. barnas foltokkal. Sertespereszke. nem nonek tonkhoz. Tonk: hosszu. 6-16 em. (T. 10 cm. Lemezeh .irk€! vagy Ieketes. ut6bb llaposodo. Lemezek: feheresek. estre. kisse tonkreIutok. mazon. Husa : igen j6. . terreum. kertben. szirrkes. 5-10 em. Husa: Ieher. Talalhato gyepes bb napos helyen osszel. kozepen feketes szalakkal.

Schu- Tonk: hosszu. Melegebb pinceben a . Tonlz: hosszu. Husa: 3. nyirkos. Ieherek. kisse csikolt. de nem ragados. 3. alul osszevekonyodo. . 4.1egy sok kart tesz a gomhaban. 9.szelesek. . vekony foggal lefut6k.. A tenyesztesi loztetni is kell. Ieheres. (1'. . Ferro nyaron a hagyat. Husa : feher. Kolap: sziirkes. Ieketes. esetleg sotet es kozepen barnan pikkelyesedo. vokk. pereszke. (1'. . 7. Gombatel~yesztesre . zoldes. egyenes. majd segesen is lehet tenyeszteni. friss lotragyat 8. Lemezek: igen suriik. macheri].' Lemezek: feherek. A tenyesztesi pinceben cseppIolyos viz ne Iegyen. hogy egyenletesen erien. 2. Csikolt pereszke. Az istallotragyat erlelni kell eso. azt lehetoleg kirazni. Iiatalon szelen sugarason csikolt. Hamuszi. +12- 5. . ~/3 resze ioldben. kozepen barnabb. . Hidegebb idoben is hetenkint legalabb egyszer at kellforgatni a tragyat. . kisse felfuv6dott. sima. . Nem j6. A csiperke gomhat mester- . egyenetlenul szelesek. karimaia behailo vagy lelele hajlott. kesobb sotet- Kalap: hamusziirke. Szappanszagu pereszke. Ieheres. sa ponaceum.hasznalni. nyornasra '~alvany rozsaszint valt. szele . eros. keskenyek. . Tonk: vastag.l Kalap: szabalytalan kupos. szanaval kesore es osszel (T. nehogy tulsagosan [elhevuljon 2-3 naponkint at kell Iorgatni s ha sok a szalma benne. szinuek. hal a homerseklet ingadozasa ne legyen nagy.al vag)' p~kl~~lyekkel.N em merges rosszizfi g6mbak 1. helyiseget szel. tonkot alig elerok. oblosek. 10. Talalhato fenyvesekben. szurkes Y. levegon 11. izu.turniduml. elsotetitheto. Szele a lemezeken tul er. zoldes arnyalatuak. alig karelyos. Tenyesztesi homerseklet 18° C kozt ingadozhat. A tenyesztesi helyiseg legyen inkabb szaraz. barnas sa- kell . zoldes arnyalatu.kozepen barnabb.. Lemezek: ellaposodo. 1. szel es nap sugar ellen vedett helyen. Hidegebb pinceben aLig Ieilcdik a gomba.alig ehetii! tomcgesen. . 6. zabbal. A tragy{tbql masfel meter szeles es ugyanolyan magas tegla~ alaku rakast keszitiink s j61 letapossuk. alul Ieher.irke .Iele sziirkes- 2. es szecskaval etetett 16to1 szarmazott tiszta. sargabb vagy igen halvany. tobbseruak. Ieheres-zoldes arnvalattal. Karimaia szabalytalanul hullamos. szivacsos.

4-12 em. sokszor gorbe.russula. kesobb okkerszinii Ioliokkisse ragados. feheres. (T. . K6zonseges Kalap: meszfeher. alul T alalhato Iatorzseken.Pere!ilzl.herek. kesobb selymaid sargas. zold arnyalattal.) Sz. Tonk. (T. ieherek. vastag.o:Lolo_ . siiriin pikkelyezve. Kafap: sz&les_. . kal. 7. Kalap: (T. sargas-b armis . Szilfa gomba. riernezes. nem allandoan meszieTonk: alul vastagabb. sarga vagy fak6. Majusi v. M. fuveshelyeken..c. Rozsa pereszke. savokkal siiriin tarkazva. Ieherek. sargas-iako. Lemezek: kensargak. sarga. ·(T. Lemezek : vastagok hireszelt eliiek sargak. hamar Kalap. elenk arany vagy rutilans. tOl azott fakoszinu.) 5:. Lemezek: keskenvek. _ . szalonnas es rossz-szagu. Icher. kerozsaszinii vagy sotetebb rozsaszinii sobb Iakok. [T.. nyartol ke.k 5. ieheres . Lieztszaguak. kozepen halvanyellaposod6. (T. CoHusa: kellemes illatu. Husa: husos. kes5bb bar. citrom. pikkelyekkel. Apl'6 majusi gomba. Ieliil Ieher. .lisztszagu. lumbetta .. nyarfa alatt mes feliiletu. Kiralypereszke. 7.k Eheto )0 gomba. 6.T alalhato vegyes erd6ben osszel 6. rozsaszinii foltokkal. hata kozepen puppal. alabb elenksarga. Ieheres-Iako. elenkvo'ros. Az egesz gomba tiszta Ieher. Tonk: szilard. Szilfagomba.eso- Nagymosasboz "RIKA" kekitot has. vagy rozsasziniien tarkazva.e rr ":. elenk vervoros pikkelyekkel Y. Tonk: feher.l Feheres vagy rozsas arnyalatu. Neha koroket alkot. Osszel talalhato.ruiljon 1 . . 6szi Ieher pereszke. Talalhato Ienyvesben. veclens. Lemezek: szelesek. szurkesek. Lemezek: keskenyek.so oszig. tovisalja go mba. 4~14.nylag hosszu.> Ertekes ehetfi gombci. nasak.rozsaszimi. Talalhato korhad6 fan es lomberd6kben nyaron es osszel.anyagszinti.) Toiasalaku. Tavaszi gornba . Husa: savanykas izii..: feher. feloldalt allo. kellemetlen izii: Talalhato maiusban.) toias- Tonk: ara. feherek. bekunkorod6 karimaval. . szilvafan. Lemezek nyomasra barnasak. 7-15 em. grakozepen kisse pupos.. felul feher. gombosum}. Ulmarium. Sz. kulonosen rozsaszimien tarkazott.

0sSZ€'! ta- 9. Ielul leher. Rosszizu. Talalhato osszel. . [T. szaraz. vekony. szelen nemezes. alb 0brunneum]. vorhenyesbarna foltokkal es elekkeL Tonk: halyiu1yabb~v6rhenyesM bama. Tricholoma. szeles lemezekkel. (T. Majusi gomba. 12. kesobb lapas. barna. ragad6s. - " Talalhato Osszel. Kensarga pereszke . 'kes6bb barnas vagy piszkosvorhenyes. (Folylata. husos. 8. (T. Lemezek. . flavobrunneum. A tragyatelepen 2 honapnal hosszabb . . . sul- Tonk: eros.. pelyhes. .. Ketes l 5. . nyirkos Ienyvesekben. elen. : feherek.-na1 ne erien 1". Lemezek: sargasak. batermelesre nem alkalmas. Lemezek: Ieherek. Ehet6! tokkal. neha kisse dagadt. Talalhato gyepen es Iomberdokben. ragados. tires. Tricholoma vaccinum. albrrnr. Tonk :vekony. Keseru.ideig hevert tragya gom.j rozsaszint is valthat. kesffibb lapos alaku. Ha nagy-on szaraz. szalkas. Kala»: .t. £elgomb. Fehernvaku pereszke . Gvanus l . alatt megel'ik..4. barna foltokkal Tonk: barnan molyhos. Kalap: barna. Barna pereszke.. T ala1hat6 erdei.] Semmi Ieher szin nines rajta l Kalap.t s~rMp Ioltokkal. Rossz izii es 'szagu. permetezziik meg a szaraz reszeket. tomor. A 1'61kezelt tragya 3~4 het pikkelyes.es fekdefenyo alatt nyaron es osszel. Husa: keserii.: kerek. . kerek. 'Hssc: lisztszagu. . finom pikkelyekkel. sarga.. Talalhato osszei. (T. go:tnbater-' 15. 31 oldalcn] 7... ustale. Keserii. kesobb barnasan foltosak. Keserii l . alul barnas. . . savozott. Iires.vorhenves-barna. Keserii Ieherpereszke. A kihiilt tragya melesre nem alkalmas. 6. . Iinoman szalkas. A tragyaeres alait Iehet61eg 45D C. harnas Iol- fureum. umez0k-:· fekexek.1 magasabb homersekletet.] Felter_~ ibt-o.. apro vekony pikkelyekkel..] Kalapja. uyinak koze1ehen. Ialhato. hullarnos. 13. barna. Kalap. sima. szele fele szelesen csikozott. siiriin 14. iemezei es tonkie kensarga.

Sz. A dugvanyul hasznalt myceliummal atszott szaraz tragya darabokat gombacsiranak nevezziik. A spora a gomba lisztlinorn2. lyukakat tragyaval betomkodve le. Ezekbe dionagyKalap: ellaposod6. A tragyaretegeket 45 ern. nyirkos. de levet nem enged s csiperke illata van. M . fako vagy szurkes-barnas. oltani. hosszu.ltt megszarithato s mint dugvany hasznalhato. Lemezek:' tavolesok.: 8---. sagban egymastol 4--6crn. Ieherek. . fusipes].osszeall. 22.23.] Sz. feny~6. savozott karimaiu. Ez a talajjal egyi. A gornbaagy beoltasa ugy 4. (C radisagu magia. (C.gondosan Ienyomkodiuk. Gyokeres Hiloke. Iehil Ieheres. Iyukakat iurunk. kisse pupos hatu. vastagon rakva.-ig: Kalap: vorhenyes vagy barnasrozsda szinu. Az erett tragye. 18. 12 cm-ig. kesobb bar11i:\S arnyalattal. Ertekes ehetO gomh<ik 16. . Szeleslernezii lliloke. kupos vagy harangalakkal. rajaval vagy rnyceliumaval be kell ' Talalhato korhadt fa toveben. 3-7 em. 3. keziinkbe ossz. Hosszuszaru Hiloke.ereszt..] Sz. . kozepe duzzadt. Lemezek:. alul a fOldben levo hosszu resze vekorry. mely . zsiros tapintatu. finom.enyomva". nyomkodiuk. 3_:_7 em.s~barnas. vastag sirga. melv megfe1e16 talajban megerosodik. arnyas T:onk.12 em . 10ngipes Bull.Lemezes gombak.. alul barIomberdokben- ossze- szi- . 15 cm-ig. kesobb hossziranyu repedesekkel. Fiil6ke g:omba. hogy 15-20 em. t6nkkel E16bbihez es kalap-hattal. nyirkos feliiletii. siiriicsoportokban nyartol keso oszig. M. 10' cm. hegyes. 20 cm. . rnagassagig rakhatiuk.halvany vagy sotetebb szurkesbarnas. A gombaagy keszitesenel az 19. (c. leher SZc1laCSkak t6mege. . vos. kesobb ellaposod6. szelesek. szasagu csira darabokat dugunk s a radaskor sugarasan osszerepedezd.platyphylla. barsonyos' 24. A gombaagyat a gornbaspoRusa: kisse porcog6s. 'mely megfele16 talajcata. 20. Melegebb helyisegben vekonyabb tragya reteget kell rakni. helyenkent Iakosarga.-ig. tortenik. Ieketes. (C.gyat osszevissza hii16z6. igen vekony. Fii18ke [Collybia] EhetO j6 gomhcik 1.. Talalhato juniust61. Tonk: fe150' resze 1 em. hasonlo. ereH tnigyat 1o~ 15 em. a tra. A gombacsirat 30-40° meleg gombaagyba tuzdelitik. M. ban gy6kerd [myceliumot] . ' A mycelium szabad szemmel is eszreveheto. utana ujabb retegetrakunk s ugyanigy [arunk el. halvanyak. f61dben gyokerszerfien vekonyodo. Kalap: kerek. . 17. kigy6z6. nabb. 21.j Sz. C. tavol.

] Sz. szaraz id6ben szimi. ritkas. M. nyirkos. Tonk: vekony. kozott. Ieheresek vagy halvanytonkrefutok. nyaron vagy osszel. 3-8 em. M. Talalhato korhad6 hik kozeleben. Csak butyraeea. puhak. dryophilla. belul tires. Ieher. M. 2~ 7 em. barnak. 2~ 7 em. reher vagy fake. Lemezeiuel s iiatal szaraoal ---Lemezek: szelesek Tonk: hosszu. (ColI. Iako vagy barTalalhato erdos videken. kesobb sotetbarna. vekonyan savozott. _. cldal on) orosz tea zamaros A legjobb p6tanyag! Vioyazat: a valodi italat adja Nern mflariyag ! . Rummel.-ig. kemeny. maiusban. csoportosan. haromsoruak. Tell gomba. 10 cm. gyep em. Kalxu»: hamar ellaposcdc. 3~8 . nas.) Sz. 3~8 '6. esetleg ieheresen hamvas. Gesztenyevdros mlnke. ' cm. tires. tF 01yta la. nyaron es 6sszel tomegesen. fak6. fiataIon csak kalapja ehet6. Hive neha ne- 'alatt. toven Icheresen nemezes. Tonk: Ielfele osszevekonyodo. Huso . hailott. barsonvos. kozepen barnas rokaszinii. kozepen barnabb. Eheto j6 gombak 1 Eheto j6 I!ombak. hosszu. . Lemezeh . feny16. barnasfak6. Talalhato bokrok alatt gyepen. Igyek minden alkalornmal kalapja eheto._--. csupasz. hatso reszukon kiszelesedok. . Ieheres-okker nyirkos. fak6k. feherek. citrommal 7.. (C. nyirkos. kcsobb fak6. Vekonyszaru fUloke. Kalap: elenk sargas-barna. Lemezek.egyiitt .' (2cm. Kalap : sima.ehefo.). bokrok Lemezeh. velutipes. nyalkas.~ 33. Husa : vekony. porcogos. mezes.-------Ftili:ike gomba. poreog6s.) Sz. Tonk: sarga. nyirkos idoben. csupasz ~ 5. Talalhato erdokben keso 6sszel s enyhe telen korhado fan. feherek vagy fak6k s csak elukon Ieherek. zsirfenyii. (C.

ah. karimaia lehailo. Kalap: kozepen znelyen. 3.35. Minden .) 5.l ~s~~ cyathiformis]. (C. oldalon. zKQI~. sarga . szeles._mes aruzsszagu.gymnopodia)..-ig. osszel. arnyekos lak alatt. de alabb zoldebb. (C. alul feketes.-ig. Sz.tonkrefutok. hegyes esues~a~ vegzodo. Sziirkeshatu tolcsergomba. 'Iehet.ures.taSj\.:.l:'-~~ta kevesbe benyomott. erdei tisztasokon. gye. puha.j 4. kozepen hegyes-pupos. Zoldtolcsergomba. Kell. Kalap: lapos. 8 cm. Tonk: vekony. Talalhato 'tar maval. 4..) Kalap: tolcseralakuan bemelyedt tosan. egynemuen halvany vagy sotetes agyagszinii.1. nov em b eng. erd6kben. fiiszeres illatu. Lemezeh : barnabbak. Csoportos tolcsergamba. szoros. Ienyvesekben. tolcser-alakuan berneIyedt. Husa: vekony.. vagy fakoszinuek. oblosek. zcldesek vagy halvanypen.at6 er96k kozeleben. toven nemezes-molyhos. Borszinii tolcsergomba. 3-6 em. Kalap "sotet. Tonk: vastag. belu1 . Tallilh.) Kalap. csopor- Lemezek: Ieheresek vagy fak6k. ftistos-szurkesbama. szinu. kozepen barna.onkref~ttok. odora] S7 . szelesek. inversa.] M. 20 ciu. barnas. ieheres vagy halvany sargas-sziirkes. gilva. _ geotropa. Tolcser [Clitocybe] Eheto j6 gombak . Talalhato tolgyesek kozeleben. . nebularis. kisse Iisztes. ~elul fako. . (C. nemezes. tolcsergomba. nyirkos. Talalhato erdokben. tolcseralakuan benyomott. tonkrelutok. aranylag Talalhato erdokben. deres-sziirkes szinnel. Tonk: Ielso resze halvany-sargas 2. '. ircak ' . kalap es tonk kozepig sziirkes-kekes-zold. apr6 pikke1-~~kkel kitzva .. sa. ~ . Talalhato erd6n. tolcseralakuan t6nkrefut6k. feher. kisse boltos.] Torpe. Talalhato korhado fan. (C. R6kaszinii tolcschgomba.k 1.·' Letfiezes gombak. Tonk: mint a fenti. . elixa Sow. cldalen. (C. augusztus. (C. Tonk . tobbsoruak s tolcser alakuan mennek at a tonkbe. neha lapos. Fake. lombLemezelt . Kalap: sargas. Nyirkos osszel. tove kisse dagadt. szeTonk_.ozott. Kalap: lapos. M. _ Husa: vastag. lesen puposhatu. piszkos szurke. neha meglakul. Ftistos tolcsergomba..me~e.resze r6kanarancsarnyalatu. (C: infundibuliformis). 2. du~a~~. lelele hailo kari. Erlekes ehetO gombii. .hOSSZl~. hosszu. gye.] . dioszeru.k:~.husSZ111U~k . Lemezek: halvanysargak. pen. .. [Folytataea ve- 3-5. tobbsoruak. vekonyabb . tolcserszeru. halvanysargas vagy fak6szinii. karimaia lehaj16. . Pupas tolcsergomba.. 3.A~ya~szinii tolcsergomba. . L~. tOve nernezes. bokros 'helyen es korhad6 fan is augusztustol kes6 6szig.(C. sargas vagy [Fo]rt. (c.

lapos. Lemezei: ritkasak. gom- bat ad. siiruek. hatan sotet pikkelyek. nas arnyalatuak. Husa ': vizenyos.. 6. Beoltas utan a: gombaagyat em. ----_. gyakian villa- talon szinte Ieheres. Lemezek: lefut6k. . Erlekes voroses ehetO g:ombak halvanyfako.. vastagok. Tonk: vastag. barnas-sarga. 8. eros. nemezes. Lemezeh :. ·Nyar:ia gomba.(Lentinus tigrinus). fenyvesekben. 26. Agombaagy terem. \~ Ketes I var ? Egyet tegyen: Hangya likorl vegyen 1. koze- has. Kisebb.) Apr6. toven a legvastagabb s Ieheres. EhetOj-6 g'Qmbak fiakony karimaia Iehajlo. egynemiien ibolya vagy pirosas szinii. hamvasak. lonkhoz n5t- tek. gyengebb. (Clitocybe Iaccata. Valtozekony tOlcsergomba. Nedves 5sszet mo]yhos . A 'termes 'a beoltastol szamitott 6-1. Talalhatc erdos helyeken... . - arnyalatu Husa: Ieher vagy fako. Talalhatc 2-6 tenilet honapig 3 kg. Ieheresek.. Kis vagy kozepnagysagu. Ieherek vagy fakok. Fanyar-savarryu izii. tolcserszeruen ·tOhhefut6k ' Tonk: rovid. edeskes matu. tobbsoruak.0 het mulva meginduL 27. Lemezeh . sargas-bar- " sak. nyulank. moly- 9. ieheres vagy violaszinu. Fako tolosergombahoz hasonlo.. 1m 2 pen sotetebb. szele karelyosodo. Husa: vekony. Kolar: tolcseres. toven nemezes- Lemezeh . vastag tiszta nyersfolddel betakarjuk. tonkrefutok. halvany-okker sziniiek.Vendeget -finom erteku. fak6 vagy Ieherszinti.halvanyak. Clitocybe Ilaccida.lajok. Iehailo szelen halvanyabb. ._--_ . sado. 'szilvasokban. kemenyes. 2-3 25. Clitocybe davipes. Tolcsergomba. Kalap: okkerszinii. baha. 7.

Ieltil feheres.. kisse kig menok. 3~5 em. Tonk. 3. cm. 3-6 em. (L. Ieliil pustulatum. pupos. vastagok. Iiatalon Iatyollal.(L rnegontozzuk s metelohagymaval gomba]. vi1. fak6-sargak. Kalap: szurke. vesben es btikkerdoben. (L. megszoriuk. csigagomba. tobb.li:. szilard. szilard. s6s vizben 3 percig [ozziik s pasz. 12 (Szuz- Burgonyas gombasalata. eldalcn. kesobb halt61 okt6berig. Kalap: nyalkas. A fi- (Folyta\. Y. Lemezek : elenksargak. -res karimaval. 12 cm. nyalkas. tonkrelutok. (L. sarga. kesobb Lemezeh : kisse vastagok. Husa: csipos izu. ritkak. Iako-citromsarga. alul nyalkas.] . apro. ieher vagy csontszinu..2: Szflrkehatu. alaku. Husa: vekony. 4-5' em. Kalap: szelesen boltos. tellurn. huvos idoben. levet keszittink. kihutiuk. . Vekon. KeTonk : Iako-sargas. soruak. pikkelyekke). lefutok. sima.' 20 perc mulva etolaiial 5. a1ul . (L. eburn. korpas.. Karikara vagott fott piLemezeh . a gombat raontiuk. Olajszinii csigagomba. Kalap: olaizoldes arnyalatu barna Koloo . Lemezeh : husosak. vagy csontszinu.pirosas arnyalattal. szeles harang va. . raontiuk.) Sz. sziirnomra metelt gornbat keves citrokes-rozsas arnyalattal. T alalhato tisztasokon. Talalhato erdokben. .] Sz.] Sz. kisse ragados. nyaron.ila 37. . elkeverimk benne Osszel seregesen talalhat6. 4.] Apro. . Rozsas csigagomba. csontszin uek. esetleg kisse bemelyedt. augusztusLemezeh : feherek.-ig. ut6bb ellaposodik.i!Y csesze nyalkas. hosszu. Sfu-ga csigagomba. Elefan tcsontgomba Tonk: vekony. Ertekes eheto gombak Csiga [Limacium] Ehetoj6 gombak 1. Ieher vagy .-ig. fakosargas szimi. tOn-' tyokat egy talba rakunk. fenyreszelt voroshagymat es borsot.-ig. reszben Iehe- sargak. M. vekony ves borecettel. cukorraJes vizzel . hatakozepe sotetebb. " I. nitidum.husu. fiatalon pelyhes . kesobb Iaposabb. 12cm. Talalhato lucfenyf alatt. h6feJ1er . pudorinum]. M. (L. megsozzuk. Talalhato 6sszel. vanysziirkek.Lemeaes gomba. ritkak. Fagya1l6 csigagomba. Sz. komos. Eleffmtcsont csiga gomba.

6. Tonk: vekony. nyirkos idoben nyalkas Ieluletii. erosen . ut6bb fak6.'31 fajok. 4 darab murkot. tobbsoruak. toiassargaiaval es Iiszttel feleresztiuk es felforraljuk. Ha a hal megIOU fel fei voroshagymaval keszitett kanalnyi ranlassal Ielengediuk. tejf6Uel kisse meg feUorraljuk s piritott zsernlyere . karfiol vagy karalahe levesbe gombakonzervet es mazsolat foztink. / Ehelo . petrezselyemzdldjevel megparoljuk. 1/2 liter gombakonzervet. gyenge rantassal Ielengediuk s edes tejfellel elkeveriuk. M . hozzaontiiik. borssal. fenyi6. . sok huslevel felhigitva ujra feUorraljuk. Sz. 1 pasztinakot. tonkre menok. oraval gombakonzervet dobunk s felfo rral] uk. 2. nyirkos idoben nyalkas. 10 cm. .. . A gombakoniervet keyes tarkonyecettel. hozzaontjiik a borsolevest. a licav eo-alb 11m). 5. Husa. hallal es gombakonzervvel f6zve. Iozve. 7. ig. 10. 4. hOSSZ11. Ehelo j6 gombak / 't. kanal tejfi:ilt s galuska-· \ val talaliuk. A gombakonzervet vajban apr6ra ~vigott zoldpetrezselyemrnel . Goznbalevesek : 1. A gembakonzerv. Ielkeveriuk. 2 liter vizzel felere lefoziink. f6z6kanaI Hszttel meghintjuk. kenyerheijal.. 9. huslevel Ielengeditik.-ig. a voroshagymat. ebben halal Ioziink Kaposztalevel felengedjiik. 11. A gombat vaiban. vaiial. barnas olajszinii. Levet Iesztirjiik. szagtalan.6ntve talaliuk. levet borsoleveshez keverjiik. . . Barmilyen baromfileveshez a gombakonzervet .kisse megparoljuk. keyes sonkaval. Lemezeh : ritkak. A fela:pritott konzervgombat borssal.. huslevel felforraljuk. 7 ern . A gombakonzervet to level felforraljuk s abba tarhonyat vagy csipetket tesziink. Ieheresek. 12. Kaposztaleves. . erd6s videken. liszttel meghintiuk. domboru. . edes izii. Talalhato osszel. A gombakonzervet vizben fott rizskasaval feIfonaljuk. A rizskasa.. 3.6 gombflk .. . . 8. 4 darab petrezselymet. Huslevesbe talalas elott 1/. kozonseges. Korpacibreleves gomb6ccal es gombakonzervvel. Ieheres.vkeves borsot. Kalap: szeles. sugarasan -tarkan sa v ozott. kesob b olajbarna foltokkal tarkazv a.

porcogos. hengeres. 5. Tonk: vekony. Erlekes eheto !!ombak 1.k. hus-szimi barna.k. hamar ellaposodo. 2.] Apro minden resze hotelier. boltos. IHygrophorus niveus. [Marasmills oreades. Sz. Lemezeh : halvanyak. Tonk: gyufaszaI vekony. alul fino man nemezes. . Husa : fokhagymaszagu. Talalhato fenyves videken. Lemezeh : borsargak. hamar ellaposod6. fiigomba. SZlVOS. hullamos szellel. tobbsoruak. harmat. Rasa: sziv6s. vagy [ahejszinu. vekony. Szeghigomba. Sz. ferden. boltos. nedves. vagy fak6. gyiirii hiively nines. hosszu. 5 cm. Husa : sargas arnyalatu vagy Ieheres. 3. kesob b kiszelesedo. [Hygrophorus conicus. T alalhato gyepcs helyen osszel. Fokhagymaszagu szegHi~ gomba. borsarga.R6kagombaval osszetevesztheto. 2 cm-ig. Talalhato nyirkos reteken. Hasa: nyirkos. fires. 3. (Hygrophorus pratensis. fak6. harang-alaku. joizu.tobbsoruak. feherek: Tonk. kozepen kisse kiernelkedo puppal: Lemezek : ritkasak. 2.] Elobbiez hasonlo. M :3-6 Kalap: kozepen vas tag szele Iele vekony. Tonk: halvany-sztirkcs. Kupos nediigomba. Kalap: szivos. sotetbama. leve narancsszinii. j . Minden resze viaszsarga. gyepen es moha kozott 6sszeL 4. Tonk: torekeny. . Kalap: keskeny.) i\1int elobbi. M. 5-8 em.) Kozepterrnetu. [Hygrophorus puniceus. Voros nediigomba. Kalap : szurkesbarna. feherek es lefutok. Sarga nediigomba. tik. gyepes helyen. kalapon kis hegyes pup. vagy sargas. Barna nyirokgomba.l Apro. vekonyan savozott. agyagsargasf. de nyomasra fekete szint kap. Lemezeh : tobbsortrak. ivesen tonkrefutok. Lemezek: ritkak. Osszel Tonk: sargas arnyalatu. . lapos vagy hailott. Reti nyirokgomba. Talalhato erd6s videken. sarga. pirosas. tavol 8.) Sz : 4-8 em. Ieketes. KiilonbozQ Ehetd j6 !!ombak 1. Ieher. kellemes illatu. arnvalattal. Attetszonyirokgomba. (Hygrophorus caprinus. Kclap : szelesen harangalaku. feher. maiusban tornegesen oszig. narancsszinu.Lemezes gombll.. de kisebb. Talalhato napsugaras gyepen mar aprilis. hamar ellaposod6. borsikagomba]. Lemezek: sargak kesobb pirosas.-ig. szivosan kemerry. M. mint kalapjanak szine. kozepen pupos. nyulok (a gomba iorditott kupalakot mutat].s-agyagszinu.) [Csibike. Talalhato Ienyvesekben osszel.) . hatakozep esetleg sotetebb barna. tomegesen.11ok. 3-6 em. (Marasmius seorodinus. (Hygrophorus ceraceus. vastagok. Kalap: apr6. . keso nyartol oszig. tolcserszeruen Ielfele ini.

fajok. bilagombara emlekezteto. (InoTonk. 3. Tomar susnlykagomba. . feheres.sarga. . [Pleu. inkabb selymes.barnas.' Lem~zek: t6bbsoruak. idovel megbarnu Inak. sokszor sugarasan behavoros es-tegl aszinii.. Sziirke rokagornba .zold arnyalattal. tetebb.'k. sely6.: agyag(H. rotus olearius. sokszor hailott. Gumos susulvkagomha. hamar kiteriil. Tonk: Ieher. kesen bolyhos. cybe rimosa.] Csiperkevel osszeteveszhet6.vhusosabb. csikos. Kenviniggomba.: sziirkek. vastagabb.) r6zsaszin iiek. Feher sporai vihamvas. fasciculare.. Kozepen legso-. 'Kalap: szeles harangalaku. tonkigfutok. K6zomb6s. 1ecszeriiek. vagy piszkossargas. Fanyar kesersado. nyaron es 2.] Apr6terroetii. Tonk: vekony. A gomba minden resze barnas.barna. Lefomizva ehet6! Kalap: sargas-feher. sziirkesek. uegyfele hasad6. hasasok. zeptermetti. sugaras vekony sziirke savokkal. nyes izU. Gyapiasliibu szeg:fiigomba. T alalhato erd6kben ossiel. vekony. Lemezek: sOtet-sargak. . Kalap: kupos-hengeres. .] Tonk: rostcs. trom.) Szegiiigombahoz ha80n16. gyokerek cseszealaku . IoszlaHiivelyburok: Ieheres vagy sztir-.rossz·izu. felett siirii csoportokban.] Lemezek : fehcres-rozsdasargak. osszig . tonkie toven feheren molyhos. Nem merges rosszizii gombak (Marasmius peronatus Bolt. rostos. . lagitanak. sargasfako puha es nyirkos. mulekony Iatyollal 5. 3.llno. Taialhato korhad6 fan. csipkezettelekkel. cybe sambucina. neha szethasado. hasasok. Kalap: kensarga. nyosfatyollal es gyuruvel. Korhad6fan tavasztol Lemezek. szelen szinte feher.] K1:izeptermetji. narancsszinii vagy rozsdaszimi. sublateritium. Vorhenyes kenviraggomba . szilard. Kalap: barna vagy szurke. hosszas. Csikos hocskoros gomba. 1. Galler nines. tonkkorfil Ieher udvar marad. Vilagito Iaskagomba.mes . (Cantharellus cinereus. tonkignvulok. piszkos.. sima. 6sszeL K¢seru.L Kisebb vagy ko- 1. Ielso reszen Tonkje sotetebb. Talalhato fegyvesekben. TaIalhat6 fak alatt arnyekos helyeken. tonktol . Talalhato kemeny fatonkokon. Lemezek .: szurke.. Tonk: nyulank. sonlo. neha barna vagy rozsdaszinii..] Elcbbihez ha. Ieheresek vagy olajszinuek.2.. sarga. sziirkes urnyalatu. feher.(Hypholoma tavol. '(Volvarea volvacea. Husa: feheres. Ieheres.

bor tapintatu. biikkfa. 4-12. sziirkek. Kalar: laposan szettertilo.Husa .) Sz: 6-10. Telire besavanyitiak. meszfeher. leloldalt a116. akacosokban. Elobbihez hasonlo. Husa: ruganyos. tonkre fut6k. bo sp6rapor. nyirkos helyen. tomegesen. esetarnyalattal. Talalhato szilvafan. . (Pleurotus ostreatusl.) Kalap : lapos. tobbsoru. Tonk: gyertya egyenes. igen szelesek. puha. alul szorzettel. Iak gyokereinel nyaron es os~zeL 7. karimaja erosen bekunkorodott. Husa : feher. Tonk kisse nemezes.-ig. 6. Kalap : 'ellaposocl6. nyirkos id6ben ragados. kesobb rozsas arnyalatuak. (Pleurotus fuscus. Lemezeh : Ieheresek. feherek. Tonk: halvany-barnas. hosszuak. Barnahatu laskagomba. fokhagymazo. Sz. Kalap : kozepen kisse benyomott. (Paxillus involutus. feheres. bukkian. szelen sugaras megrepedezc. Ieketek. Pluteus cervinus. Kalap: kerek. Sz . Laskagomba. T alalhato gyepes helyen. Lemezeh : siiriin a116.' sp6rapora rozsaszinii. kozepen benyomott barna. 8 cm. lapos. (ClitopiIus Prunulusl. Tonk. ut6bb . vekony. husos kalappal. barnas foltokkal szepen tarkazva. Ehetd j6 gombak 6. foggal . a kalapba fokozatosan megy at.-ig. Beg:ongyolt peremii colopg:omba. - tonkhoz nem nonek. utobb piszkos-sargas ulmarius). (Lasa. Ord&g:szeker laskagomba.] Kozeptermetu.. 5. Ieherek. csony. Iako. Lemezeh . esds jl1ll. COl. kozeptermetir. visszahajlo szellel. halvany-rozsaszinuek. Kalop : feketes.] Ala- tonkrefutok.-okt. [Pleurotus geogenius . Lemezeh . Talalhato Iak tuskoin es Ioldon is tomegesen ossztol telig Laskagomba modkira keszithel6. gyepen. (P. pelyhes. Lemezeh . Tonk: rovid. feherek. szabalytalanul hullamos. Lemezeh : Iefutok. Talalhato szilvasokban. anizs-szagu.sziirkes arnyalattal. szelen lelele kuukorodo. Talalhato szur6s bokrok. nyalattal to nkrefutok. WIeser alaku. Tonk: rovid. ferde. tonkbe atmeno. 7. salatagomba. tobbsoruak. Feher cOlopgomba. gelyva. barna. Talalhato kulonbozo Iak tuskoin 6sszel. nyaron. Tavaszi toke!!omba.. 9.] Apro. kozeptermetii . vagy . Ieher. Husa: lisztszagu. (Pholiota praecox. kesobb rozsas arnyalatuak. nyarfa. vagy sziirkes- Kalap : kagyloalaku. kesobb halvanyabb. Ieher. Foldi laskagomba. Ieheres.40 Ertekes eheto gombak "idoben. kerek. • T alalhato korhado fatorzson vagy annak kozeleben. ar- leg sziirkes 8. 4. fak6 vagy halvany borszinu. Jellegzetesseg«: ~gymas mellett s egymas folott tornegeson tor e16.. sziirke. Apr6 v. barna. piszkos-sotetsargas vagy barnas szirrii. Ielallo.

IolKalap: harangalaku. Kalap. Ehet6 es aszalhat6. fels6 reszen Hilvelyburok: cafatos. kesobb barnaLemezek: Ieheresek. Kalap: karimaja elesen behailott. szabadok. 4. Corttnariusalbo-violaceus. vastagtonku. kiveve barna leme:zeites barna mulekony fatyolat. .: fak6. Elobbihez hasonlo. barnas szinu. feheres vagy rokaszinii. 9. de ertektelen. s6bb megbarnulnak s Iureezelteluek Rossz izii. feltiin6en sotetes teglaszimi. Ehetti. Kalap: fak6. vagy fak6. szeben 10. 7. pikkelyes. vekorry husu. Kozep tInocybe fibrosa. Talalhato erd6kben. ibolyaszinii. termetii. kesobb megbarnulnak. pelyhes. de minden Csikos bocskoros gomba szinte vervoros. Husa: kellemetlen izii es szagu. lemezek: fak6k. Talalhato arnyekos fenyvesben. Cortinarius sanguineus . netn merges. Tonk: sotet teglaszinii. Tonk: feheres-Iako. pikkel yes-pel y hes.sak. Tonk: alul vastag. Husos. barnas szinii. mulekony fatyollal. Lemezek : sotetes teglaszinuek. . barnas arnyalatu 11. csavarMezei csiperke \ . Karelyos susulykagomba. Ieher tonkent feheres.) Apr6. mulekony. Tonk. Lemezek: szelesek. rostos. . pelyhes. Egyesek szerini ehetb.. kesobb hus. kisse selymes-pikkelyes. vastag husu. gyapjas. nyaron es osszel. reszeben ibolyaszinii. barnak. Cortinarius armillatus. rozsda vagy rokaszirui.feheres. feltonlten t . N em merges rosszizii gombak Merges gombak. kisse hajlott. selymes.41 . 8. Cortinarius violaceus. de kisertekii. hengeres. Volvaria bombycina. . minden reLemezek ke- menetszeruen elrendezett foltokkal. sziniiek.

barnas. (Canharang es laposra szetteriil. [Pholiota mutabilis ) Sz. (Phollota Lemezek. varry-sargas. nyophidius glutinosus. vagy piszkos okkerszimi. Paxillus atrotomentosus. suruek. Tolcseralaku rokagomba. . Talalhato nyirkos. utobb harang. kes6hh szetteriil. 5-7 em. Husa: szagtalan.y iahejsziniiek. Husa . barnas szinii levet tartalizii. vekonyodo. nedves id6ben zsiros tapintatu. Kalap: kupos vag)' felg6mb. tonk kozepen hofeher. fokozatosan megy at a kalapba: 10. szaLemezek _:Ieheresek. Barna nyalkasgomba. kesobb rozsda. barnas s21. szelen hullamos. konnyen Ievalok. vekonyak. toven sargas.". Kalap: gombalaku.· alul hofeher. hamar "Vag. egyenes. atlyukado. ut6bb Paxilus involutushoz hason16. nyulank. ven barna foltokkal es raizokkal. gyenge halszinii. . . korhad6 Tonk: rovid.nuek. vizenyos-Ioldes Husa .Ertekes eheta ~ombak Eheta j6 gomblik Lemezeh i kisse tonkrefutok. bestipped. Ieheres lamcsak. Tonk: Ieheres.M. utobb hamuraz gyep kozott 6sszel. mohas fenyveT alalhato nedves id6ben lombos sekben osszel. apr6 pikkelyektol erdes. liagyon riyalsavanykas. tonkhoz n6ttek. gy6z6. hailott. Kalap: szirrkes-barna. Ioszlanyos fatyolgyiirii sak. esetleg Iilaszinii arnyalattonkje sotetebb s surim nemezea tal. fak6. vaskos. '. [Kensarga vagy zoldes kalapu nem · (C. szelen Iako-sarga szinu. egyhelyen Iehet. 6-10 em. sargak. vagy ki. t6lomb k6z6tt maiusban.) Sz: 5-7 ern. osszig. · gak ut6bb Ieheresen deresek. okkerGyiirii : mulekony.' foltokkal. masra levegon rozsdas szint valt. tak6 13. Vi:iltozekony lokegomba. _ 'csom6ban tomotten egyrnas mellett. szelen [inoman csipkezett. hulTonk: sima.van.) behasadt. Rancos tOkegomba. - ". korhad6 fan vagy kozeleben. kozepen t61cserszerti. T(jnk: halvanysarga. _nyartol M. nyomasra eIenk barna szinii egyebtitt halvanyiako szagtalan. kas. Sziirke rokagomba. gyakran villa. hatan tharellus cinereus. Talilhat6 meszkohegyeken. T alalhato fenyvesekben. 8 cm. Iehil fak6. " Kalap: hata sziirke. kellemes illatu.] Kalap: sargas-szurke. maz. I _ . de nem csipos izii. vorhenyes-sarcaperata] Kozepterrnetii.-ig. iniundibuli-Iorrnis. (GomHusa : halvany kensarga. kesobb sotet-barnas. 9. 8. mely lapos11. . sotetszinii szrirkek. v ekony. 'szabalvTonk.talanul karelyos. kozepen barnabb. Talalhato cserjesekben. sargak ut6bb tetbarna.) M: 5-12 cm. de barnabb. iyiirun alul. Tonk: vekony. eg}' 12. alul soLemezek: rancosak. kesobb Lemezeh: sargak. sziirkek. tonkhoz n6Uek.

ls! Talalhato erdei Ienyo kozelebben Valtozekony ti:ikegomba. enyhe vagy edeskes : . pirosas ar- Tonk:. Husa : gyengen lisztszagu. Narancsszinii aurantiaca] .- KeUemetlen izii. ha- (Clitocybe r6kagomba. elen- . Lemezek : redosek. tove sokszor Ieketes. gyakran finoman nemezes. 1 napalatt szetteriil. . -" nyalatu narancssarga. Kisebb s kebb piros sziniiek. Tentagombak. elsotetednek. ven borszimi. -erclas helyeken . esa uSU . nyulank.konyh feher. Kalap: keskeny. meleg idoben. Fiatalan ehet6k de kisertekiiek. osszeL Gyan(. 12. (Coprinus-ok) . nyulank.''''01..: Nem merl!es rossslzii i!ombAk1 Mer~es gombilk- Talalhato 10. fekete sziniive valnak s tintas leve szetfolynak. Lemezek. ve- utan. ! Keoyin1g gornba Ktizonseges csiperkegom [)<11 .: feherek. Talalhato csoportosan. Kalap: karimaja lefele hailo. Tonk: Ieher. 13. Laskagoinba " ~ tau vekonyabb a rendesnel. tragyas kover talaion.

forr6 nyaron es 6sszel. c.Barnahatu csiper'kegomba. (P. . Ielttino. szalmaszinu. (Psalliota campestris f. hogy kalapja barnabb s husa levegon rozsaszines. Talalhato ela es korhado fakon. T alalhato fenyvesben· es gyepen em. ' Kalap .resze~ velybl1rok nines. kesobb szetterul. Erdos helyeken terem. szinte fe- M. ketek. Ieheres. vekonyabb tonkkel . nan pikkelyezett. a termesztett barnashatu.l Kalap: Ieher. vegiil gesztenyeSziD'liek.s. kozepesnel barnas Ielbor. hailott szeles. 15. rufescensl. megsargul. (P. Husa: kemeny. elein szeles-felgomb vagy harangalakkal. Mezei csiperke. Paxrllas involuiu. csokolade sziniiek. 10. Talalhato lovakjarta tisztasokon. \ szeles. vekonyak. maiusto! novemberig. TalaJhat6fat6nkon. feltiino. Tonk: sima. kesobb csupasz. Egeszen fiatalon feher. feher. Gyiirii :. ieher pikkelyekkel.· . mereven felrea116. silvicola. Tonk: szalmaszinii. hosszukasak. sugarasak. szaraz pikkelyekkel. Kozonsegfscsiperkegomba (Psalliota campestris]. . Erdolak6 Iehercsiperke. husa aUg szinezodik. Almagomba.) . finoman korpas. arven- Rokagomba '"" 13.. szaraz pikkelyekkel. gyenge.Ertekes eheto f:!omblik Tonk: JeWJ feheres: 1eJ'ebb faka ' ve'k' onyan savozott. Kit evokanal lisztet vaiban viMgosbarmira piritunk s 2 liter huslevel 1 6raig lassan f6zZllk. legelokon.itOl abban kirlonbozik. erdokben kes6 nyaron 8S 6sszeL . Sz. Als6 . hajlott. ElObbihez hasonlo. mereven felrea116.=" Husa: ieheres. ut6bb voroses-barnak. nyornasra 11. esetleg bar- . fak6. (Pholiota squarrosa) Barnatokegombahoz hasonlo Kalap. ontve ta- . . Gyiirii vagy galler gumoszeru megvastagodas vag)' hii[eher vasv Ieheres. 1. es hussal. 13. Ieher vagy Ieheres felsa reszen gallerral. 'sis. fiatalon majdnem gombalaku. Lemezek . feltiino szagu. . Feher hatu. Mestersegesen ezt terrnesztik. 12-20 Ehetc jo gombak 14. E16bb. rozsaszinuek. 1/2 liter gombakonzervet vaiial s huslevel felforralunk s keves citrornle hozzaadasa utan a 4 tojas s8xgajaval ieleresztett levesbe keverjiik s' piritott kenyerkockara laljuk . 12. szeles. keskeny. 5-8 'em.

liszttel meghintjiik. borssal meghintve talaljuk. borssal fliszerezett ferro ecettel leontitik. petrezselyem levellel egybe apritva. 4. 5. A konzervgombat szalonnaval.. ket liter huslevessel Iellozzuk. A gombak. Piritott zsemlere ontve talaliuk. 3-4 kanal tejfOlt.' ' 2.-paprikas csirke melle.: de apr6ra vitgott siirtibb levet adunk zold petrezselyemmel vaiban keyes levessel Ielengedjirk s GombaRalat4k : L A konzervgombat leontiuk olaiban parolt borsos. A gombakonzervet zsirban Ielf 0rralj uk. 3. huslevel feHGzve. L Ugyanugv keszititik.Nem merges rosszizti gombak 14. 2. A keserugomba konzervet aprora tort fokhagyrnaval. Apr6ra vagdalt konzervgornbat kisse megparolunk. mint a gombabecsinalt'at. Ket evokanal Iisztbol vajjal vilagos rantast keszitunk.onzervet tejHSlben aprora vag ott z61dseggel. . petrezselyemmel s tejfellel elkeszitjiik. ecetes hagymaval. A laskagombakonzerv kaposztalevel osszeiozve. A gombakonzerv leontOtt leveben rizst Iozunk. 15. Levet elontjiik. 3. A konzervgOInbat zsirban lllegrantjuk. huslevel Ielengedjuk s izesitve hus melle talaliuk. ' Gombamiirtasok . ahogy van. vag)' daralt konzervgombaval s tobb eresztekkel . A rizst osszekeveriuk az aprora vagdalt 'gombaval. Rizikekonzervet ngy adiuk. petrezselyemzoldievel rantiuk s hus kore talaljuk. melyet vajban citrommal izesitett husleben ielforralunk. A gOlllbakol1zervet zsirban keves borral felorraljuk s paprikas hus melle adiuk. 4. 2. liszttel meghintjuk. tojasieherjevel. keverunk hOZ23. . 4 toj as sargaja val ieleresztiu k s belekeverunk 1/2 liter gombakonzervet. hozza . Gomba-hbrtieseh : 1..

Leveben szeles meteltet f6ziink s leverdl leszurve osszekeveriiik a gombaval. Zsirban apr6ra vagott hagymat parolunk. vaiial (helyette aprora vagott szalonnaval] osszekeveriuk s kikent formaban kisutiuk. hoI sok korhad6 level van. F orro hagymas zsirral leontiuk. ba. kozepen gesztenyeszinii. leiebb halvany. ilyenkor a kozeppup eltiinik. Tonk: lemezek alatt halvanysarga. Erre Ielapritott konzervgombat teszunk. 3. puha. szele Iele piros arnyalatu.dg. . A kett6s kup also reszet 3. kaszalokon. ... sot. Talalhato erdei tisztasokon.rizzsel retegesen osszerakjuk s atsut] uk. kett5skuphoz hasonlit (jellegzetes) felso resze kozepen kis hegyes puppal. Retegesen telerakva.pr6ravagdalt konzervgornbat beaztatott zsemlevel. silvatica]. kerryermorzsat adunk hozza s ebben kisutiuk a lepennye gyurt gornbavagdalekot. 15. barna. . Kalap: szeles. kepezik a lemezeh : halvanyrozsaszinu. fiiszerezziik. . 46 Erlekes eheto gombak Lemezek : maidnem Ieheren halvanyak. sot barna sziniiek. 6-8 em. tetejere ivajat tesziink s kisiitjiik. gyii. ernyos vagy harangalaku. L Eheto jo gombak Gomb.asitlt: 1. 4. Gombateszt6. legalol feher kisse duzzadt.-ig. Husa : levegon rozsas szint yah. . Sz. neha kisse pupos. . tejjel. selymes. Erdei barna csiperke. Narancsszinii nyalkasgom- . Ielul gyiiriivel. Tonk: nyulank. 512 em. reteken. A konzerv-metelt gornbat zsirozott edenyben fott . Kalap: szeles. siiru palaosinta tesztaba martiuk s lorro zsirban kisiitiuk. Talalhato lombos erdok alian. 2. fenylo. Juhturoval is j6. lyL 10 cm. Esos osszel neha tomegesen. kesobb lapos. par toiassal. A friss kesertigornbat szenen vagy roston sutjuk. hussziniiek. kesobb szurkes-rozsasziniiek. alul gumosan kiszelesedo. . edes Iuszeres. de vilagosabb s szinte Ieher is lehet. 2. 10 cm. Tonk: hosszu. kesobb csokolade. (P.· Labasba vajat' teszunk s kenyermorzsaval meghintiuk. A konzervgomba szeleteket petrezselymes ferro zsirban megIorgatjuk. esetleg Ieher pikkelyekkel. sima.rii alatt rozsas arnyalatu. Hiiuelyburoh : nines. borsot. Az a. Lemezek: halvany-rozsasziniiek. A konzervgombat kemenytoiassal aprora osszevagjuk. [Gomphidius viscidus]: Sz. sot barna szi11liek.k : 1. apr6ra vagdalt szalonnat teszunk belseiebe vagy vajial ontozzuk s melegen talaljuk. felso reszen esokolade. ' 14. A konzervgombat meteltre vag~ juk. .. Husa: levegon is Ieher. M. soval. anizsra emlekezteto illattal. . kesobb csokolade. rozsdas arnyalatu vilagosbarna.

.. A gornbakonzervet teifollel felforraljuk. tejf611e1. T ejieles gombaeteiek:. keyes ecetet adunk. liszttel. tejfelt. A gombakonzervet zsirban piritott hagyrnaval. A gombakonzervet zsirral. Konzervgombat turbolyaval adunk baranybecsinalthoz. zoldseggel. Gombapaprihas : Egy leis zsirban raniast keszittink. A gombakonzervet a rantasba tessziik. borssaL. scval.bgomba piriiua : Fokhagymaval. . s hozza adunk es lelorrazott gomhagyrnat s Ieleresztiuk . borssal. A gombakonzervet zsirral.petrezselyemz6ldjet s hagymat. borsot. vagott sot. paprikaval fe1forraliuk s teilellel leontjiik. zold petrezselyemrnel zsirban parolt gombaval. Rizst vaf!:j f~lkemenyre fott tojast is lehe'l beleadni. A gornbakonzervhez rantast. ha leve elparolgot! liszttel rneghintjiik. . huslevel es tejfellel feleresztjuk. fok-' hagymaval. zold petrezselymeres 'tej£e1t keveriink hozza.Metges gombak Gombabecsin61tak : / 1. berantiuk. Gombaiohsm»: A gornbakonzervet iorro hagymas zsirba tessziik. Csaszdrgomba siitoe : A Iinomra apritott gombat. petrezselyemmel kava! fiiszerezziik s tejfollel leontjuk. _ . papri- 2. Rhst f6zunk bele vagy phitott zsemlevel talaljuk 2. 3.r. kisiitio : A szeletekre . safrannyal izesitiuk. petrezselyemrnel feHoraljuk citornheiial s borssal izesititik. vagy rostelyon megsiitjiik. olajban piritiuk . .. Gombaf8zelek: A gombakonzervet megborsolyuk. megpaprikazzuk. Gombasrizs : A gombakonzer'v leveben megf6z6tt rizst osszekeveriuk a borssal. 3. kenyerrel keverjiik ezzel kortrlrakiuk az egesz gombat s lassu tiizon megsiitjuk. huslevel berantiuk s hozza adunk tetszes szerint tojist. A gombakoniervet huslevel. 1. megborsozzuk. huslevel Ielengeditik. 4. zold petrezselyemmel paroljuk. Gkomyelvgomba bat vaiban kisiitjiik tojassargaia val. Gz16.

tojassarga. A konzervbol val zsirban megporkoljiik szeletekre es megpaprikazzuk vagott gornbat hagymas kesz tojasrantottaval osszekeverve talaliuk. szabal ytalan to lcseralaku . Kalap: sarga. A konzerv gornbat laskara vagjuk. teibe aztatott zsemlye. Sz. Tonk: sima. erre sonkat zsemlyemorzsaval.poszta: 2-3 Gombos ta!taUkoposzfa: • Gombapasieiom : A hagyma nelkiil paprikaval gombaval pastetornot toltiink. s6val. MegfOzes utan kihulve fO~)Tasztjuk. kesobb ellaposodik. 10 cm-ig 1Gsebb es kozepnagysagu. Husleben fOzi:itt csiperket hus. petrezselyemzoldievel keverve.trtekes ehetO gombcik Ertekes eheto gombak fiatalon kisse domboru. toiasfeherieben es zsemlyemorzsaban megforgatva. keszitett Gombos k6. szetagazok. Rizs helyett pityokat is hasznalhatunk. Lemezek: lecszeruek. Zomancos labast kikenunk s ebbe rakunk 1 reteg rizst. sonka. borssal. T alalhato minden erda arnyas reszen juniustol novemberig. atmegy a tonkbe. karimaja ossze-vissza lefele hajlik. az egesz csiperket meg~ toltiuk. hata kozepen bemelyedt. boriusult vagdalekkal. teifollel leontjiik. . oldalonl fei savanyu kaposziat megvagunk. . gesztenyeszinu. erre egy reteg kaposztat. Kanal zsirban 2 kocka cukrot megpiritunk s a kaposztat benne megpuhitiuk. Gyiirii : duzzadt. maid ismet halvanyabb es sargabb arnyalatu. Ekkor a megf6tt burgonyat karikara vagiuk s hagyrnas zsirban rnegforgatva rakjuk. megszoriuk gombaval. Rizskasat zsirban megpuhitunk s vizzel felengediiik. toias. A tolteleket ebbol keszitiiik s a vagdalt kaposzta koze laskara viigott gombat keveriink. Rokagornba. fenyvesekben. : A gombakorrzervet paprikaszsirban meglorrositjuk Taltoll gotnba. t6nkrehlt6k. gomba. 16. s6 es 10rsb61 kesztilt toltelekkel megtoltjuk a kucsmagombat s megparoliuk. halozatosan osszekapcsolcdok. 2. leontiuk teiiollel. megpaprikazzuk es ugy talaljuk. tojassargak. szalonnaszeIetekkel diszitjuk. [Cantharellus cibarius]. leiele vekonyodik. Husa: kernenyes. A kockara vagott konzervgombat rizzsel es zsirban parolt hagymaval osszekeverjiik. OraIt borjuhus. (Folylall\sfl 48. Talalhat6 lomberdokben. korzet modiara el- s toiast 6nhink Gombarantotta ra. kisutjiik. Ioszlanyos. kisse borsos izii. A retegesen elkeszitett etelt talraboritiuk. Piritoti.

Gombdsomlett. hosszat Gomba francia m6dra: A megmosott s felszeletelt ':gombat 2 6ra borsos. mely az ezilst kanalat nem feke. rosszizfi gombak Merges goxnbak - Piritottkenyer gombdoal: A konzervbfil felaprilott gombat citomlevel. keverve a kon- gomba: Apzora vagoU zoldseggel es vaiial megt6ltve megsiitjiik. A megf6tt piszrang levevel egy darab piritott kenyeret 'peppegyurunk s a gombahoz keverjiik. zdldpetrezselvemmel osszekeverve Ielaztatiuk huslevel. zervgornbat omletbe Rostelyonsiilt . Sok csipds pedig ehetd. azutan erosen megmegpiritjuk s utana petrezselymet adunk. vagy szaga sem megbizhato.. Teves hitek a merges' gombdk leliemereeere: 1. A csigak egyes merges gombakal is kikezdenek . Aszalas vagy Ieiorrazas ulan is halalt okoz a gyilkos galoca. A gombak enyhe vagy csipos ize. izu . gombakonzervet teszuuk. soval.49 Nero. Nem minden gomba merges. Pisztrqnggom Moat: Az aprora _ vagott J<onzervgom bat mogyorohagymayal. 4. T ojassfu-gajav-aJ ke- verve piritottkenyer szeletekre keniuk. A rryersenen he fzu nem mindi_g ehet6. mely a le. Tyuk gombauol : A vizben £Ott tyuhoz gyenge ranlassal berantjuk s meglejfelezziik. 3. s6s faolaiban aztatjuk. mig a legmergesebb ga16cak szine alig valtozik.. modra: A Ieforrazott riziket.t konzervgombahoz edes teifelt es cukrot keverimk. merges. titi roeg. 5. 1/46ra mulva huslevel Ielengedik s meg 1/2 6rat f6zik. A merges galamhicak ize nem csipos s szsguk nem undorit6. 2. barssal.ik.-egon kek. borssal. fa kb agymas . Az egeszbol liszttel s vaiial martast keszitiink s a pisztangra raontji. Olyan gomba is lehet merges. scitrommal izesitiak.. . zold Yagy pirosra valtoztatia szinet. Rizike seed. petrezselyemmel megfozik. vagva zoldseggel s vajjal tort ketszersiiltet. Csiperkekenyer: Edes teifellel cs kenyerrel megtoltjuk a gamhcif. Gombatorta : Aprora yagot. a gombat rostelyon Apr6ra siitjiik. fokhaglllaval izesitett vaiban piritjuk.

alul hosszu 1-2 mm. ha tan feltiin 6 nagypikkelyekkeL Oregebbnel 'a kalap hata kozepe tolcser-szertien berne- Eheto jo gombak 1. ' T alalhato fenyo. Sz. . Sz. Kalap: barna. hatan inkabb sima. [Hydnum imbricatuml (Oi. neha halvanyszurkes. Szerte agazo. hal vany-okkerszinii. Feliil ki se ellaposod6. emellett a gyiijtoknek is igen szep kereseti lehetoseget biztosit. Siingotnba. csol oladeszinu. 8-20 em. Tonk. Sarga gerebengomba. Feltiin6 Ieherszinii. (Hydnum coralloide ). kesernyesek. gyiij tese tehat hazafias kotelesseg. alig toicseres. z agak csucsain \ annak C om6 an a Ieher tiiskek. barna.Tfiskes Csovek vagy lernezek helyett szamos Erh3kes ehetf gornbak 1. fenyo{a t6n:seb61 nyaron 110 1 i. or g es tol oszig. [Hydnum Erin aceus) Nagyjab61 felgi::imb alal u.es szaraz lomberdoben juliustol okt6berig. Kalap: zsemle. sargas-fako. elazottak szivosak. (Hydnum repandum). 10 cm-ig. Nyirkos fenyvesekb n. 2. F eher gerebengomba.-ig. Husa es tiiskei torekenyak. 15 cm. Nagy sarga korallgornba 60 is Bangya Ukol't kerjcn Ettal soba el ne tel'jen! A gomba nagy Ieherietartalmanal iogva elsorendii kozelelmezesi cikk. Ieher yagy zsetnle-szinii. puha tiiskek vagy szorok boritiak. vagy pisztrang gomba). Csipkebogy6 gyiijtessel nagymertekben hozzaiarulbatunk gyermekeink. katonaink. 15 cra-ig. hu-' sos t6meg. M. Cserepes gereb~~gomba.. melyen a kalap a tonktol csak nehezen kiilon boztetheto meg. T ahilhat6 elo es egeszen el nem halt falton. 2.. Husa :-zamatos izii es szagu. vastag. Talalhato erdei Ieny6 alatt nyar- lyedt. . keso bb feketes. nehez te timunkat \'egzo munkasaink es kulonbozo betegsegben szenvedo testvereink vitaminsztiksegletenek fedeleSere. Gyiijtsiink tehiit minel tobb gomb6t! .

utak legelokon. . hanern legalabb a csucsokon Merges gombak iok). Tonk: nyomasra z6ldes-fekete Merges! Szarvasgom bat hamisitjal: ezzel. Az Erdelyreszi Hangya kezdemenyezesere megejtett tudomanyos vizsgalatok megallapitottak. csak pik-kelyei vekonyak s tuskei nem barnak.. szorpok. de nero. .olaceurn]. szint valt. palinka es likorgyartasi eel okra. feher.. Husa : toias koraban ehet6. L Keserii gerebengotnba. . marvarryozctt. gyokerszerii myceIiummal. Tonk: - Hegyes kucsmagomba Talalhato tragyas helyeken. (Scleroderma fa- feheres-sz u rkek. Nagyon keseru. de leveg6n ibolyas vagy zoldes szint iatszik.'.Szedese igen konnyu es jovedelmezd. Kisebb burgonyalaku. Belul feketes. # gombcik gyenge ruske vagI' sz6r van. kes6bb sporaporra hull szet. Cserepes gerebengombahoz nagyon hasonlit. . N em merges rosszizfi gombak nmn Iuligeno. kin6tt koraban undorito szagu. Cserepes gereben gornba A berkenyet [korust] eddig nem gyii:jtottek rendszeresen. de pu- 2. mely kucsmagombara emlekeztet. alul rovid tonkkel s. Talalhato f61eg fenyvesekben. Kivulsarga vag}' Ieheres s tobbe-kevesbbe pikkelyes. uinyi hosszu . Fiat a! habb es nyalkasabb. . Sertestrtlli. hogy vitamintartalorn szempontiabol ez a gyumolcs kivalik az osszes erdei gyumi:ilcsok koz:iil. felttin6 vastag vilagos szinu b6rrel.~ Husa: reher. (Hyd- 1. Ennelfogva kivaloan a 1k a l m as n a 'k bizonyult jamek. menten. Kalapja ugyanolyan . koraban feher vagy rozsaszinu toiasba van burkolva. Kalap: piszkos zoldszinu. Phallus impudicus.

] Fobb fajtai: 1. crispa].ucsmagomba (M. 5 . lemez. Fenyves kucsmagomba (M. Magas kucsmagomba (M. [Craterellus cornucopioides]. Kozonseges kucsmagomba (M. 3. crassipes P. esculenta). 6. Minden kucsmagomba kivetel nelkul ehet6. Cseh kucsmagomba [Verpa bohernica]. Mindaharom eheto l \ .. Fattyu kucsmagomba (Morchella hybridal.] . 7. Hegyes k. (De a hozzajuk hasonlo papsapka gbmbak kozott mergezok is vannak. Az egesz kalap mezes-Iep sejtjeihez hason16 Ieluletu. vekony. also resziikon Ieheres. Sziirke trombita gomba. Lila rokagomba. Ujjnyi magas. :f-Iosszukas fii alaku. (Craterellus fajok. egynemiien husszinii vagy kesobb barnabb arnyalatu. tonk Ielfele trombita alaku.] E10bbin01 kisebb. Kocsonyagombak . 3. tuske. [Lycopedron sobb barna Iajok]. cso. Vastagt6nku kucsmagomba (M. vastagabb. huvelyburok nelkiil. Alig lathato meg. Kucsmagombak. ranees. kalapba megy at. 8. (Gyrocephalus rufus» rozsas narancsszinu. [Cantharellus clavatus.] Apr6. kehull szet. elala]. Iefele keskenyedo. . ·husosabb. Arnyas erdoben talalhato. belli! iires. Fiaialon ehelok! ~ . Sima kucsmagomba [Verpa conical. sarga. Szagos rokagomba. Poieteggonibak. vegig iiresvekonyhusu.. 2. esetleg sotetbarna. csipkezett elii.. 1- Gomb vagy kortealakuak. 1. !ClUCOS. sporaporra Belseluk feh~r vagy v11agos: szinir. trombita alaku. sargas-rozsas-ibolvaszinti.l 4. (Morchel1a-faiok. 1. cQnica). mely felul fustszinii.Trombitagomak.) A kalap hata es alja kozt szelessegben alig van kulonbseg. (Cantharellus lutescens. egeszen sziirke.

9..nemezes vagy lisztesen deres. crispa]. Ciira korallgomba. .. medverarok. 1.. erdos helyen tahilhat6. rufencens. menyes. pitonka. Husos tonkie s vastagabb agai feherek. Fak6 papsapkagomba (H. Ha elkeszites eMit leiorrazzuh es leviikr61 lesziiriiik.3. esculenta). . tekervenyes.) Valamennyi ebe10. Vorhe':!yes korall gomba.szarvas.. E16bbihez hasonlo 3. formosa).igak csucsa barnas-piros. medve.) a veg. de a kalap szabalytalanul fodros. (R.) Kisebb. Iacunosa]. Fekete papsapkagomba (H. 6. Sok kCizuliik merges vagy gyanus. rozsaszinuek. 1. lR. Merges koztiik nines. (Helvella fajok.. sarga korall gomba. kisse aHets20 kocsonvas husu. 4. (R. Spathularia clavota. Agai kisebbek. vastagabbak.. Apro papsapkagomba (H. sZiegf. Orias papsapkagomba (H. Cudonia circinaus. pallescens] .. Vastag tonkje s aga! 4. szarkalab gomba. Ok61nyi vagy i6va1 nagyobb. Tove Ieher. vizenyos gombak. gigas]. Talalhato erdos helyeken maiust61 6szig . 5. bors. felso resziikon sargak. 2.U. KCizonseges papsapkagomba (H. Rozsaszinti korall gomba. kecskeszakall. rabietina. nemezes. 7. 5. . (R. Pusp6ksuveggomba (H. hullaraos. T(h~kie 2-6 em. Talalhato lucfenyc alatt. nyaron es osszel. klaris. 8. Z61dfogu v. T6v~tol elagaz6. nyirkos. Keiee! . (R. Agai ossze-vissza hailitottak. siirubbek. (Ramaria navajo Halvarry-viaszsarga.) Nemileg a kucsmagombakhoz hasonlitanak. infula). Nagy sarga korallgomba. rojtos: tortyos. piszkos-okkerszinii vegagakkaL Ke. 2. Keso Papsapkagombak. . Leotia Iubrica. Agai rugalmasan torekenyek. magas. gyengen erezett. illatos. szeles. Narancsszinti korall gomba. aurea]: aranysarga. de hasznala] el6H valamennyi Ietorrazando. feheressarga. ehet6k [ Korall (Ramaria) gombak (palanka. Egyesek szerint eheW. botrytis]. 5. masok szerint merges..

. hailott agakkal. 6. Hason16 csak sokkal kisebb. vekony. kisse ragados. Koronas [lilaszinii] cseszegomba (P. Kaposzta gomba. 16. . Iepornia]. Talalhato fenyves videken. 10. 8. . bunkos gomba. pusztafoldon. ' 13. Iakosarga.Ielentektelen l 15. Jelentektelen. Fenyvesekben 6sszel t6megesen talalhato. nyar vegeu es osszel. aurantia]. strita].]: 9. lazan allo. Ujj·riyi hosszu: vekony.(R. R. Vastagh sotetbarna vag)' Ieketes. Csipos utoizzel. badia. coronaria]: : Narancsszinu cseszegomba (P. 5. Kitunoen eheto. vesiculosa]. 12.irke cseszegomba (p. de Ioldon is osszel. masra s szaradasra es v. Sziirke korall gomba. Apr6. Kisbunk6sgomba. Merges kozottuk nines. behil tires vegagakkaI. Ossze-vissza repedezett kaposztafajhez hason16. esa utan. (Clavaria pistillaris]. . T alalhato elhal6 kemeny fan. US~l~ . (Peziza fajok. kemenyes. kis ertekii . Ibolyaszinti. coralloides]. Merev korallgomba. Erdei Ienyo vagy mas Iak toven vagy Iaodukban talalhato. fels6 reszen piszkos husszinii vagy barnas-lilas. (Sparassis crispa]. C. iragilis es C. 4. igen apro. 2. igenl agas. 3. Elobbiekhez hasonlo. Szallagos gomba. . Talalhato Ienyctorzseken. (R. 9. sulyu gornba. elagazo. H61yagos [bamas] cseszegornba (P.) Sziirkes szinti. Mozsariito Cseszegombak -. 1. Fesiis fires korallgomba. Ardelia. . torekeny. Stiru csoportokban no nedves erdei talaion . cochleata]. '(R cinerea. (C. (C. k02e1 felmeteres 2-7 kg. sargaszinu. nagyon 7. Ta1a:lhat6 f61eg blikk6sben. (R fastigiata]. Bulgaria inq uinans.gombak. 8. eheto. torekeny. arnethystinal. 11. tOrekeny. cristate. Kunkorcdo [barnasiako] cseszegornba [P.· Gyepi v. Di6izii. inaequalisl. Eres l~esztenyeszinli) cseszegomba]. torekeny. erdei hulladekon. venosa.(C. Szi. feliil legszelesebb. (P. hajlottagu korallgomba. Sarga bunkos gomba. Aranysarga. Vekony.. Ligula). J?unk6 alaku. Ibolyaszinii koralI gamba. hiszeres illatu. nyaron. canaliculata) F eheres. 7. Ferde (fak6 narancsszinii] cseszegomba (P. Aeeta bulum L) ' Gesztenyeszinii cseszegomba (P. ' 14.(R. Apro. Nyoelbarnul. kora tavasszal tomegesen talalhato nyitott csesze alaku.

maid barnas.: . fako-zsemleszinu. dekisebb s alul gy6keres. M. varganya (Boletus cavipes) 2 oldal. Gyokeres szarvas gomba. Ide filldmivelestigyi miniszterium erdelyi ktrendeltsegenek 3742 }942.Teli lukacsosgomba 8 ofdal. Fold alatt teremnek.!1942. sima Ieliiletti. (Tuber melanosporum es Tuber aestivum]. Farkas gOlT1ba (Bole\us LupillUS) .VMtDzekony 11nOlU (Boletus luridns) R6Imszini1 erdesnyelu varganya .Erdesnyelti.Uri tin91~u 2 oldal. .Kekesedo tinoru 3 oldal. de nagyobb. vagy halvanyb armis . [Choiromyces meandrdormis). Erdei fenyvesekben. Urigornba - Borsos varganya - Borsos tinora 4 oldal. leveg6n rozsaszinii. kir.] Feher szarvasgombahoz hasonlit.Gesztenye tinoru 40ldaL Boletus fragrans Vift. is Rh. L Fekete szarvas gomba.: Sarga husgornba .iriis varganya .Barna tinoru. 2. maid sargasbarmis. A Magyar Nemzeti Muzeuru Novenytaranak hivatalos rnegallapitasa alapjan veg. Pikkelyes varganya . I A ga16ca fajeknal az eheto j6 gombak rovataba felvetf 3 gombat.Husos tinoru 6 oldal.Erdesnyelil tirroru 4 oldal. Vegykiserfeti Allornas (Budapest. l - .leg elfogadott magyar nevek vannak s egyes avult latin nevek is az elfogadottra javitandok. .. Eperizu varganya .Molyhos tirioru 6 oldal.Bronzes tinoru 2 oldal. halvanyan marvanyozott.Sarga gevagnrnba 8 oldal. Ieheren marvanyozott. Sarga gytl. Pires varganya . Barnahatu kekhusu var:ganya . Fenyves videken talalhato. alatti szakvelernenye alapjan a k&vetl{ez6 helyesbiteseket kell a szovegben atvczetni : . ±elig-meddig fOld alatt. Gyurutlen galoca . . 3'. . Chemiai Istezet es Kozp. gum6 alakuak. Burgonya gum6hoz hasenlo. 2 otdal. Keleti Karoly-urea 24.Vorasad6 lukacsos gomba 8 oldal.is varganya . Kisse fokhagyma-szagu. veres tinoru 4 oldaJ.Ceklatinoru (Boletus erythropus) Csak leforrazva eheto.ri.Elefantcsont tinoru 2 oldal. sz. Boletus cyanescens . rendelerere az Orsz. (Rhizopogon rubescens Tul. EJ:desnyelti varganya .Pikkelyes tinoru 3 oldal. E16bbihez hasonlo.Szarvasgombak. 3 oldal.Gyuriis barna -tinoru 5 oldal. Husa Ieher. marvanyozott. Kozonseges tinoru vagy varganya Boletus aereus . S7. Feher.) a'keziratot atvizsgalta s 55Ifig.Biber tinoru vagy Piros varganya 4 oldal. a tegyiiM ga16ca barna vaItozatiihoz es a gyilkos gal6cahoz vald hasonMsag miatt nem ajanlja szedesr e.Tarka tinrou 6 oldal. vireus Fr. II.Epeizti tinoru 3 oldal. fekete ripacsos Ieluletti.Farkas tinoru J oldal. Ieheres husu.Urestonkt] gyUrfis tinoru v. Hornoki varganya . Dionagysagu..Aranytinnru 2 oldal. Polyporus brumalis . Kiralyvarganya . Feher szarvas gomba. Ehetok. esetleg zoldes arnyalatu. Urestonku varganya . Boletus pachypus .lllatos tinoru 4 oldal. belul tomoren huscs. . Barna vargal1ya . Nemezeshatu varganya . . Teheu varganya . . Szilrke zsemlyegomoa . Boletus chrysenteron .' Boletus Collirtitus . A ru.Sslyemgomba 10 oldal. Gesztenyeszinu tin6ru . Barna gyi.Gyurtts sarga tinoru 5 oldal. Ieketes.

Sarga t6kegomba .Sargas-zold pereszker 28 oldal. 13 oIda!. vieta .Barna tolcsergornba 34 oldal.~ Barnas voros galambica 24 oldal.Zoldes kesertigomba 21 oldal.Szentgyorgy peressker (Trrcholema Georgii) 30 oldal.'f Amanita phalloides Vat. Sarga keserugomba . Laklaria blennia . Pupos reje16 ~ R6t tejeH'igomba 19 oldal.Btldos pereszker 31 oldal.Feketell6 galambica 24 oldal. .' Amanita citrina Az "Apro 6zhibgomba" szedeset veszelyesnek tartja.Vor6stejii rizike 18 olda!.Pelyhes keserugomba 19 oldal. Laktaria pyrogala . olda!. Bundas tejelo .Valtozekony t61csergomba 34 oldal.li I~ • Hamuszurke pereszke - Duzzadtszaru pereszker 29 oldal. '.Emelyg6s pereszker 28 nidal.Tell fill5ke gomba 33 oldal. Borsztnu galarnbica .Dves tejel6 gomba 18 aldal. ' Lactaria necator .Pereszker.Sirnahatu zold galambica 22 otdal.Satet keseru gcrnba (Lactaria turpis) 21 oldal. .Ketszergyurus tolcsergornba 16 oldal.iirke pereszker 28 oldal. Lactarla ligniota . Narancshatn legyUl6 ga16ca (Amanita Eliae) 13 oldal. Filzold galambica . Orias kovergomba . Kover 6zlabgomba . Tricboloma nudum Lila pereszker 28 oldal. Tricholoma ustale .Orias tolcsergornba R6kaszinti tolcsergombq. Febertejii rizike . Csapatos pereszke ~ Csoportos barna pereszker 28 oldal. 'Szurkeshatu tolcsergomba ~ Sziirke tolcsergornba 34 oldal. K. oldal.Csipos feller pereszker 31.. i. oldal. lbolyaszlnu galamb. keserugomba 19 oldal. . Koz5nseges ftilake gomba 32 oldal.Voros galambiea 26 oldal. . Russula veternosa .. Amanita regalisAmanita muscarfa var .SargAstejw. N arancsszin U kover gomba . Majusi vagy lovisaljagomba .~ '.Szakalas pereszker Fliloke gomba -. Sertes pereszke .OyongY5s kesertigernba 19 oldal.(u pereszke .Foltos tonkU gyiirtis pereszker 1"6 oldal. Apr6 plroshatu galambica . Barna pereszke -Sargalemezu pereszker 31. .z1ftbgomba 12.Rozsapiros galambica Pereszke . FUsWs toll~ser gomba . FOldi pereszke . Fekete gaiambica .geu hasonlo ozliib gombak kozott tobb sulyosan mergezo faj is van.Anizsszagu vagy ztild tolcsergomba 34 oldal. Sargabelu piros galambiea . Teli gomba . mert a kistermetii. Pelyhes tejel6 .S<.Sziirkille keserugoreba 21 cldal.>yurfis pereszker 16 oldal.6ver gorn ba _ 6rl<1:s g. . Lactaria.FeliggyUriis pereszker 31 oldal.Pirufo 6zlftbgomba 14 oldal.nyergamba20 oldal. Festa galambica . Fak6 6zlab~omba . Nagy rizike . Trlcholoma vaccinurn .Piros galarnbica 22 oldal.Torekeny gaiambica 23 oldal.Siorgomba 19 oldal. Trlcholoma metaleucum Hosszu pereszker 28 oldal. ." . Kis kovergornba ... SziIfagomba = Szilfa laskagornca (Pleurotus ulrnarius) 21 oldal. egymaslioz .Kt\JchAtIl galambiea 24 oldal. Keserii feher pereszke . Kensarga pereszke . i3 o!dal... Fehernyaku pereszke .ca . Szoros teje16 .Mezszinli gyurUs tolcsergomba 16 oldal. .Fak6 ke.Selymes 6zlabgomba 14 cldal. Sztirke ozlabgomba .Elszeuesedo pereszker 31 oldal. Pupos WIeser gomba . Tarka keserugomba ~ Voros pettyes kesertrgomba 19 oldal. ZOldha.Enyhe tejelogomba 18 oldal. .Lilas tejel6gomba 19 oldal.N arancsszin il Dves pereszker 17 oldal. . Illatos tejelo .: Zold tolcsergomba .Csipkes 5.

---_ . ' II:1II 1 __ Az "Erdelyreszi Hangya' gyiimolcsgyiijtesi akci6ja soran 2..UhUngu: HOrus liMor elsorangu! .. ---.500 szekely csalad 10.000 csaladtaggal 500_000 Pengo keresethez [utott l -- Blinden o81emenD 'Ug.. f1l01 IOhl el ne lerlon! .. ---- ..-Onis "Honour likort h9rien... __ .. _' -..

. BENCZE IMRE konyvnyomdaja Szekelyudval:hely.K.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful