P. 1
Harvey ésMarlyn Diamong-Testkontrol-2

Harvey ésMarlyn Diamong-Testkontrol-2

|Views: 471|Likes:
Published by tibory

More info:

Published by: tibory on Jun 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2011

pdf

text

original

Istennek és Isten gyermekeinek ajánljuk

ORVOSI ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ ELŐSZÓ BEVEZETŐ A FORDÍTÓK FIGYELMEZTETÉSEI ELSŐ RÉSZ — A K K O R ÉS M O S T 1. Új információk 2. Visszapillantás 3. Miért ezzel foglalkozunk 4. Az alapelvek áttekintése MÁSODIK RÉSZ — AZ EGÉSZSÉG ÖSSZETEVŐ E L E M E I 5. Az egészség elemeinek ismertetése 6. Levegő 7. Víz 8. Étel 9. Pihenés és alvás 10. Testmozgás 11. Napfény 12. Szeretet és szerelem 13. Tisztaság, kellemes környezet és meghitt percek HARMADIK RÉSZ — KIEMELT S Z E M P O N T O K 14. Állati eredetű termékek 15. Gyermekeinknek 16. Gyermekeinknek is joguk van az egészségre 17. Méregtelenítés — mit tegyünk válságos helyzetben 18. Gyakran elhangzó kérdések 19. Kétheti teljes testkontroll TESTKONTROLL-RECEPTEK Bevezetés Nektár és ambrózia, azaz levek és krémek Gyümölcssaláták és mártások Zöldségsaláták és salátaöntetek Zöldség, mint főfogás Levesek, szendvicsek és göngyölt falatok Burgonyából és gabonafélékből készült fogások Főtt tészták és mártásaik

7 9 13 15 17 18 23 35 39 51 52 62 80 91 102 107 145 151 168 183 184 208 217 235 244 257 265 266 270 276 280 292 301 311 320

5

Sütemények, kétszersültek, lángosok, lepények Hal és csirke Magtej, magtejes italok, fagyos finomságok KÖVETKEZTETÉSEK Válogatott magyar ételreceptek Tapasztalataim aprócska tárháza FELHASZNÁLT KIADVÁNYOK JEGYZÉKE (BIBLIOGRÁFIA)

323 326 329 333 336 355 357

ORVOSI ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ
A „ T E S T K O N T R O L L " című könyv Magyarországon is nagy port vert föl. A , .Testkontroll 2" még nagyobbat fog. Évszáza­ dos hiedelmeket dönt halomra, és kemény vádbeszédet mond olyanok fölött, akik haszonszerzésből (vagy tudatlanságból) egészségünkre, életünkre törnek. Szent-Györgyi Albert mondta egy interjúban, hogy ha vala­ milyen új ötletét hangos ellenkezés fogadta, akkor tudta, jó nyomon jár, valószínűleg jelentős felfedezést tett. A „ T e s t kontroli 2" rendkívül jelentős újdonságokat tartalmaz. Szük­ ségszerűen botránykönyv. Szerzőik tetézik a bajt: igazat szólnak. A módszer ugyanis tényleg működik. Saját bőrömön is tapasztalom, hogy taná­ csaikat megfogadva korábban elképzelhetetlennek hitt szint­ re emelkedett energiám és közérzetem. Egy-két orvosi témában azonban, szerintem, túlzásba es­ nek. A radioaktív sugárzás valóban káros a testre, sok eset­ ben mégis életet ment. Kívánom, hogy j o b b gyógyeljárasok birtokában mihamarább nélkülözhetővé váljon, de ma még túlzásnak tartom merev elutasítását. Az is mellbe vágott, amikor arról olvastam, hogy csontrit­ kulásos betegnek helytelen kalciumot adni, hiszen magam is sokat írtam fel receptre. Idén nyáron Angliában járva kikér­ tem ez ügyben tapasztalt táplálkozási szakember véleményét, s ő is megerősítette a Diamond házaspár állítását. Az érvek előtt én meghajolok, de szakmai körökben azok bizonyára komoly vitát gerjesztenek majd. A szerzőházaspárral együtt én is azt javaslom, hogy ne a szavaknak higgyenek, hanem természetes ösztöneiknek és tapasztalatuknak. Próbálják megfogadni a „Testkontroll 2" tanácsait, s figyeljék meg, hogy érzik magukat. Megtippelem: remekül. Úgy legyen. Dr. Dómján László

Ez a könyv az emberi testről szól, s arról, hogy miként tudjuk gondját viselni. Olyan útmutató, amely lépésről lépésre vezeti rá az Olvasót az értelmesen gyakorlatias, egészséges életvitelre. Az egészséggel kapcsola­ tos témakörökből összefoglalja a lényegesebb ismereteket, továbbá a testedzés, a táplálkozás, a víz, a légzés, a napfény, az alvás, a szeretet, a szerelem, a nemiség és még sok egyéb dolog egészséggel összefüggő hatásáról szól. Tisztázza az Olvasóban esetleg föllelhető bizonytalanságo­ kat, és útmutatást, irányítást, önbizalmat, beavatkozási lehetőséget kí­ nál, hogy pontosan megtudjuk, mi az, amit mi, saját magunk megtehe­ tünk a lehető legjobb külső megjelenés és a lehető legjobb közérzet elérése érdekében. Senki sem fog kimaradni! Csecsemőknek és tizenéve­ seknek, szülőknek és nagyszülőknek, tehát mindenkinek BIZTONSÁ­ GOS megoldásokat kínál ez a könyv, olyanokat, amilyeneket régóta sze­ retnének megtalálni. A könyv telis-tele lesz újszerű ismeretekkel, melyek alapvetően változ­ tatják meg a testünkhöz fűződő kapcsolatot. A Testkontroll (angolul Fit for Life) megjelenése óta eltelt két esztendő folyamán, s épp hazatérve egy 17 várost értintő országos körútról, rengeteg alkalom adódott, hogy megtapasztaljuk azokat a hihetetlen eredményeket, melyeket a Test­ kontroll alkalmazásával emberek százezrei tudtak elérni. A fogyástól a bámulatos egészségjavulásig mindenre láttunk példát. Hosszú távon is működik, megszabadít gyógyszerfüggőségtől, fölöslegessé tehet állandó orvosi kezelést, lehetővé téve, hogy saját maguk oldják meg egészségügyi problémáik jelentős részét. Jobban érzik magukat, és jobban néznek ki, mint valaha, de további ismeretekre is vágynak, hogy még jobban irányít­ hassák szervezetüket. Az „önmagunkról gondoskodás" óriási előretörésének korszakában élünk. Rengeteget lehetne tanulni arról, hogy miként élhetünk egészsé r gesebben. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a világ összes gyógyeljárasa és „kezelése" sem biztosít tartós egészséget, ha mi magunk nem törek­ szünk egészségesebb életmód kialakítására. A testünkkel való visszaélé­ sek évei — dohányzás, iszákosság, egészségtelen ételek fogyasztása nyakló nélkül, a pihenés és testmozgás hiánya — kizárólag gyengíthetik az egészségünket. Az érzelmi egyensúly hiánya szintén akadályozza az egészség kialakulását. Amikor az „eredmény" már a szemmel látható betegség, akkor a gyógyszerek és műtétek csak tüneti kezelésre j ó k . A betegség okozta hibák kijavításához nekünk magunknak kell egészsége­ sebben élni. De nagyon valószínű, hogy ezzel nagyjából mindenki tisztá­ ban van. Könyvünk azt mondja el, hogyan építsünk erre a már meglévő, ösztönös fölismerésre. 9

Ezt a könyvet azért írtuk. A mi egészségvédő életfilozófiánk mindenesetre már rengeteg embernél nagy. hanem érdekesen kellemes új szokások fölvételét jelenti. Ahogy egyszer Franklin Benjámin mondotta: „ H a változásaidnak vége van. A változatosság gyönyörködtet. amely — noha akkor teljesen új és ismeretlen volt számunkra —meghozta nekünk a gyógyulást és a kellemes közérzetet. a csontkovács. Feladatunk az. magúnkfiaft' kell megtenni. hogy józan esze. és nem is szabad ilyen értelembén rájuk hagyatkozni. Semmilyen gyógyász sem tekintendő az egészségvédelem területén egyetlen és kizárólagos szaktekintélynek. A világon az egyetlen állandó dolog a változás. az új információ. így maradhat mindenki ügyének saját irányítója. a homeopata. Ketten összesen huszonkilenc évig tanulmányoztuk az emberi test természetes szükségleteit. Ha majd észreveszik. amikor mi is lázasan kerestük a megváltást. amit a j ö v ő tartogat. hogy melyik szakember véleményével tud azonosulni. az új felismerés. a pszichológus. hogy új életstílusuk nem egyszerűen a régi szokások elnyo­ mását. hogy miénk az egyetlen és a legjobb megoldás. pél­ dául a természetgyógyász. amit nekünk. mégis szükséges. Igyekszünk a szokásos életvitelhez igazodni. azok aztán már ösztönözni fogják a további lépések megtételét. és szerencsénkre a kutatásoknak olyan területével kerültünk kapcsolatba. Ahogy az első szerény változtatások meghozzák pozitív. a füvesember. Volt idő. A változás néha fájdalmas. hogy fontolóra vegyük tanácsaikat és saját megítélésünk szerint válogassunk közülük. amit tanult. de az már az egyén (azaz mindenkinek saját) feladata. láthattuk. Bármelyik nyújthat hasznosat abból. arról manapság rengeteg ismeret kerül napvilágra." El tudják képzelni. N e m állítjuk. ösztönei. várakozással néznek elébe mindannak. de bizonyos változtatásokra azért szükség lesz. Ahogy az ezen területen végzett munkánk eredményeit elkezdtük mások­ kal is megosztani. problémánk jellegétől függően. előremutató eredményeiket. milyen szörnyűségesen egyhangú lenne az élet változások nélkül? : Egy dolog hozhat csak újdonságot.szerűen bevált. akkor izgatottan és pozitív érzésekkel. akik segítségünkre lehetnek az „önmagunkról való gondoskodás" elérésében. hogy egyre több jól képzett szakember létezik. hogy emberek ezrei 10 . az újdonság szórakoztató.Hogy mi mindenre terjed ki az egészségesebb életmód. az akupunktúrás szakember. Bármelyikük hasznunkra lehet. hogy ők is elérik egészséggel kapcsolatos céljaikat. vagy a masszőr. hogy segítsünk az egészséges életmód kialakításában. amelyre oly forrón áhítoztunk. jelenlegi szükségletei és jövőbeni céljai szerint döntse el. neked is. Az is egyre nyilvánvalóbbá válik. korábbi tapasztalatai. Személyesen is tanúi lehettünk annak. Egyikük' sem tudja azonban helyettünk elvégezni ázt.

hogy T E L J E S MÉRTÉK­ BEN IRÁNYÍTÁSA A L Á V O N H A T J A SAJÁT EGÉSZSÉGÉT! Mindenkor és mindenki maga döntheti el. H A N E M OLYAN ÖSZTÖNÖS ÉLETVITEL. hogy ragyogó.tudtak javítani egészségükön az itteni ismeretek csupán egy részének alkalmazásával. Valamennyien boldogok és egészségesek szeretnénk lenni. Ehhez küldjük életbevágóan fontos üzenetünket: MIN­ DENRŐL. Egyikünk sem ismer minden választ. amelyik megfelel az élet törvényeinek és szokásos föltételeinek. életfogytig teljes egészség­ ben! Harvey és Marilyn D I A M O N D 11 . ez ellentmond sok mai tantételnek. Nagy kár lenne kihagyni valamit. Olyan valami ez. Bemutatunk egy egyszerű. amiről legalább hallani kell. egy elérhetetlennek látszó célt: azt. s nem csupán az egészség megőrzésében segít. csak azért. mint szerény hozzájárulásunkat az Ön igyekezetéhez. Erőt. ami drámai módon növelni tudná életének tartamát és tartalmát. inkább okos élettervet. Ez közhely. Fő az egészség. az L E H E T Ő S É G E G Y ÚJ­ FAJTA ÉLETRE. hogy nem mindenkinek adja meg a választ. Szeretettel és tisztelettel fölajánljuk tehát ezt az egész életre szóló segédletet. mert értéke ki sem derülhetett. de a betegek számára is lehetővé teszi. hogy mindenki tudatában lehessen a számá­ ra is nyitva álló lehetőségnek. hogy a leosztásban bárki saját érdekei szerint cinkelt lapokhoz jusson. Lehet. könnyen követhető életvitelt. meg akarja-e ragadni ezt a lehetőséget. Betegségteremtő életmód a rettegett betegséget hozza magával. Sem mi. jó egészséget és boldogságot kívánunk szeretteinknek. igazi példává váljon. hogy AZ E G É S Z S É G E S É L E T M Ó D NEM OLYAN MŰVÉSZET. Szeretnénk hangsúlyozni. életvidám. akik kontrollálni akarják egészségüket és közérzetüket. de máris milliókat indított el jó irányban. mennyiségét és minőségét. Ezt az életmódot azoknak terveztük. A M E L Y H E Z VISSZA KELL T É R N I . Tapasztalatunk az. nyilván­ való igazság. Amit mi Önnek ajánlunk. A M I T M E G KELL T A N U L N I . hogy önmaguk szerezzék vissza egészségüket. Nem gyógykezelést ajánlunk. tehát valószínűleg Önnek is hasznára válik. AMI AZ EGÉSZSÉGHEZ. sem más. Fő alapelv. hogy az itt bemutatandó egészséges életstí­ lus a gyakorlatban alkalmazva hihetetlen mértékben megjavíthatja a közérzetet. A könyv lapjain közérthetően. hisz senki sem kíván beteg lenni. de rengeteg hasznot hoz. mely jó lehetőséget nyújt ahhoz. V A G Y AZ EGÉSZSÉG HELYREÁLLÍ­ TÁSÁHOZ SZÜKSÉGES. hogy csakis egy egészségteremtő életmód eredmé­ nyezi az oly forrón áhított egészséget. Igen. ARRÓL A TERMÉSZET SZÁMUNKRA GONDOS­ KODOTT. Első könyvünk kiadása után milliók láthattak neki egészségük fejlesztésének. A megértés lehetőségét kínáljuk. s ehhez ma már nem férhet kétség. bárki számára könnyen fölfoghatóan érzékelhetővé válik ez az alapelv! Igen. ez egy új fölfogás.

hogy megosszák egymással személyes „csodáik" történetét. hanem annak csupán arról a tárgyköréről. és seregnyi más országban is kinyomtatták. ami lehetővé teszi az olvasók számára. információ befogadására is. amiről úgy látszott. mely utóbbi az egészség helyreállításának és megőrzé­ sének. no meg valóban hatékony. A Testkontroll csupán egy szála a Természetes Hygiénia tudományát jelentő szőttesnek. hogy AZ E G É S Z S É G N E M EGYSZERŰEN A BETEGSÉG HIÁNYA. hanem teljes körű útmutatást ad az emberek kezébe saját súlyuk szabályozására. Ugyanis ez az a könyv. és pompásan érzik magukat újonnan megtalált. most megpróbálnak még egy bőrt lehúzni ugyanarról a rókáról. de most mégsem erről van szó. hogy elindítottunk egy kéthavonta megjelenő levélújságot. akkor nyitottak lesznek az ehhez kapcsolódó. Majd. és ami ráadásul ésszerű és könnyen alkalmazha­ tó. megkaptuk a visszajelzéseket. amely korábban szélesebb körben soha nem tárgyalt. bejött nekik. így hát úgy határoztunk. Az emberek lefogynak. csaknem két évig a sikerkönyvlista élén állt. hogy sok eset­ ben ez a helyzet. Nos. ha már sikerre vittünk egy olyan rendszert. az lehet.Aki esetleg olvasta Teskontroll című első közös könyvünket (angolul: Fit for Life). további tőkét kovácsolni a sikerből egy újabb könyvvel. Csakhogy előbb körül kellett tapoga­ tózni. valamint a betegségek megelőzésének teljes területére vonatkoz­ tatja magát. aki maga már minden 13 . melyek minden várakozásunkat felülmúlták. vajon az emberek készek-e elfogadni egy olyan egészségóvó hozzáállást. hogy az első könyvet nem az egészséggondozás ugyancsak terjedelmes teljes területé­ ről írjuk. ami többé-kevésbé ugyanaz. az egészségvédelem minden más vonatkozásáról szóló további értesülés. csak kicsit más címmel. a hagyományostól meglehetősen eltérő életviteli elveken nyugszik. máris teszi a gyakran hallott megjegyzést: „ A h a . továbbá ízletes ételeket nyújt. olyan rengeteget. Levelek ezreit kapjuk a világ minden sarkából. Amerika készen áll! A Fit for Life (magyarul: Testkontroll) már eddig sok millió példányban kelt el. E könyv írása előtt meg kellett bizonyosodnunk. amit előszörre akartunk megírni. H A N E M SOKKAL INKÁBB A T E S T MŰKÖDÉSÉNEK ESZMÉNYI ÁLLAPOTA. meg kellett tapasztalni az „ismeretlen vizeket". No de mi is tette mindezt lehetővé? Ugyan ki lehet hajszoltabb olyan embernél." Lehet. remek közérzetükkel. A Természetes Hygiénia azt tartja. nagyon is sokaknak igencsak fontos dolog: a súlycsökkentésről. mielőtt kiadhattuk volna ezt a könyvünket. Úgy tűnik. amelyik nem tekinthető fogyó­ kúrának.

a Természetes Hygiénia ösvénye Önt is elvezetheti céljaihoz. További eredménye volt. akik „ c s a k " súlyfölöslegükkel bajlódnak. ahogy a Testkontroll megmutatta. 14 . Ráadá­ sul az ezektől való félelem is elmúlik. s meg is tennének mindent ennek érdekében. arra a helytelen következtetésre vezethet. Ne felejtsük el. hogy oly sok ember szenved valamilyen testi panasztól. De. hogy bárki irányítása alá vonhatja testsúlyának alakulását. hogy egészséges és fitt. hogy lehetősé­ get nyitott számunkra a Természetes Hygiénia más területeinek ismerte­ tésére is. kellemetlenségtől. Elvégre az ÉLETTŐL LÜKTETŐ. hogy az ilyen emberek százezrei­ nek folyton fogyókúrázni kelljen. kihívó. A tény. ez csupán egyik közülük. hogy a Természetes Hygiénia a komolyabb bajokkal küszködők számára éppoly hasznos. Állításaink jó része ugyanis a közhiedelemnek ellentmondó. hogy ha az egészség­ hez vezető utak mindegyikét egy sok-sok szálból álló szőttesbe összefon­ va képzeljük el. Ajánlott utunkat sok ezer társunkkal együtt egyszerű. Az e könyvben föllelhető elvek alkalmazásával bárki könnyen magáévá teheti ezt az újfajta életvitelt. SUGÁRZÓ EGÉSZ­ SÉG A T E R M É S Z E T E S LÉTÁLLAPOT. hogy örömtelivé és kellemessé válik élete minden megélt napja. N e m akarjuk azt sugalmazni. azért teremtett volna minket és eme csodálatos égitestünket.elképzelhető fogyókúrát kipróbált. betegségmentes életet is teremthetünk magunknak. akkor a Test­ kontroll 2 olvasása előtt kimondottan tanácsos leülni. hogy birtokában lennénk valamilyen varázsszernek! Egyáltalán nem! A hegy csúcsára több ösvény vezet. A lehetőség íme adott. mentessé bármiféle betegségtől. Ha a Testkontroll alkalmas volt a szemek fölnyitására. Tévedés! Senki sem győzhet meg minket arról. akkor a Testkontroll annak csupán egyik fonatát képvi­ selné. Izgalmas időket élünk. biztonságos és megbízható útnak találtuk. hogy bölcsőtől koporsóig testi kínoktól gyötrődjünk. hogy a fájda­ lom. s nem kell többé e területen sem tehetetlen áldozatként szenvedni. hiszen ez ÖRÖ­ KÖLT ELŐJOGUNK. Bizonyos. mely annyira jó hatással lesz egészségére. hogy Isten. ÉS A GYÓGYULÁS A SZERVEZET BIOLÓGIAI FOLYAMATA. a betegség a szabvány. N E M PEDIG A TESTTEL SZEMBEN ALKALMA­ Z A N D Ó M E S T E R K E D É S . s ugyanakkor tartósan távol is tartja azt? A Testkontroll módszere sikeresen vetett véget annak. amely eltün­ teti a túlsúlyt. hanem fájdalmak nélküli. életerős legyen. provokatív lesz. mint a napfölkelte. sokkal többet mutat be a teljes szőttesből. Ez a könyv azonban. Az egészség és jó közérzet jussát megszületésünk által már megszereztük. A szükséges ismeret most a kezükben van. Nemcsak karcsúságot. mint azoknak. visszatérő fájdalmaktól. hogyan kell az egészséget ellenőrzés alatt tartani. ez a könyv ugyanúgy meg fogja mutatni. Alapelvünk: az E G É S Z S É G M E G E N G E D E T T ÉS BÁRKI SZÁMÁRA ELÉRHETŐ. s most végre olyat keres. a Testkontroll 2. a rossz közérzet. Egyre több ember tűzi maga elé a célt. ki végtelen és fölfoghatatlan bölcsességgel bír.

Ám erre is igaz: mindenki maga sorsának kovácsa. energikusabb.hogy az eredeti receptek ritkán praktikusak hazai háziasszonyok számára. (Aki kevesellné saját kreativitását. illetve a 142 57 60 budapesti telefonon kapható. a gyakorlat próbáját. például a hűtőszekrényen. 40 órás tanfolyam.) Amióta a T E S T K O N T R O L L A L foglalkozunk. méghozzá sokezerszeresen. jó páran mégis épp a terjengősségét kifogásolták. amiben minden résztvevő csak nyerhet. tömören.lapjárás". Legyenek ezen a területen is tevékenyek. Az egyik az. Praktikus s z e m e l ő t t tartani ezt a táblázatot.. akár „csak" az egészségesebb. A visszhang (eltekintve néhány szélsőséges. roppant nagy sikerrel (filantrópia vagy önzés. Budapest 1502. olvasmányos stílusát. sok magyar olvasó nagyon is élvezetesnek találta a TESTKONTROLL kissé talán bőbeszédű. Felvilágosítás a fönti címen. postán is meg lehet rendelni az alábbi címen: AGYKONTROLL. amelyet 49. de igen eredeti. nyájas olvasó. kiállta a legmeggyőzőbb igazolást.— forintos áron. 59. Igaz. amiben nincs vesztes. Pf. Ön. ahogy betartja a játékszabályokat. Újítsanak. Ezek közül kétféle tűnik valóban megfontolandónak. Persze akadtak neheztelő megjegyzések is. Ennek orvoslására a könyv végén található receptgyűjtemény végéhez gyakorló magyar testkontrollosok receptjeit is hozzáfűztük. ez az egészségközpontú. A rengeteg lelkes olvasói visszajelzés viszont már annak tekinthető. A pályázatra beküldött magyar receptek legjobbjainak közreadásával remélhetőleg könnyebbé válik a T E S T K O N T R O L L módszerének elsajátí­ tása. 15 . eleve elfogult állás­ ponttól) túlnyomórészt pozitív volt. mert — ellentétben a kártyá­ val — a T E S T K O N T R O L L olyan remek játék. éljék ki feltaláló hajlamai­ kat. Ön is a biztos nyerők közé sorolhatja máris magát. ajánlom ennek fejlesztésére — is — a Silva-féle Agykontroll módszerét. a T E S T K O N T R O L L című könyv élénk érdeklődést és komoly visszhangot váltott ki a fogyni akaró magyar olvasók táborá­ ban is. Ennek elsajátítására a legkön­ nyebb út egy rövid. közérthető módszer nálunk iss. kreatívak. Ki-ki olyan mértékben. akár lefogyni szeretne a T E S T K O N T R O L L segít­ ségével. Mégis boldogan osztjuk meg mindenkivel az e téren szerzett kedvező tapasztalatokat. megfordult a . lendületesebb életmód elérése a kitűzött cél. Először — fordítás köz­ ben — magunkon kísérleteztünk vele.Jelen kötet előfutára. de egy-két eset még nem igazi igazolás. esetleg mindhárom indított erre). folyton „nyerésben" vagyunk. Ennek kiküszöbölésére javasol­ juk a T E S T K O N T R O L L elveit egyetlen lapon. táblázatszerűén összefoglaló TESTKONTROLL — DIÓHÉJBAN című színes nyomtatványt. vagy talán kalandvágy. vagy a kamra ajtaján. természetkö­ zeli.

illetve ételreceptek mellett az eredeti angol megnevezést a magyar fordításban is föltüntettük.Még néhány eligazító mondat. vagy női tagja írta az adott részt. A j o b b érthetőség kedvéért a magyar szövegben is föltüntettük. . hogy az amerikai írópár férfi. idevonatkozó szakkönyvekkel való összeve­ tés megkönnyítése céljából egyes gyakorlatok. Továbbá más.

.

igzalmas mondjuk a foci-világbajnokság döntője. ami tökéletesen mentes mindenféle újdonságól. Minden újat elvetnek. se kályha. ha egyszerre csak villanyáram nélkül maradnánk? És micsoda irdatlan. se tévé.. Aki netán kételkedne ebben. ha nem törekednénk új ismeretek szerzésére? Mindezek után igencsak meghökkentő. a lehető legizgalmasabbal. Áhítozunk utánuk. N e m kétséges. amit megszok­ tunk. se toll. Szinte semmi sem lenne a folyvást megújuló tudás nélkül. hogy mindig újabb és újabb ismeretek szorítják ki a régieket.. jószerivel semmi sem.Kezdjük a szót valami tényleg izgalmas dologgal. viszolygás. mielőtt befogadják. Igyekszik ellenállni annak. amire legjobban vágyik. se számítógép. hogy az új ismereteket mindig is ellenérzés. Ugyan miért? Jó kérdés. Vagy hogy tudna tovább működni a világ. Hát igen. mint Nap az égen. hogy az új ismeretek kiszorítják a régieket. akik ezt hozzák. Az élet ugyancsak posványossá. Nézzünk csak szét magunk körül. kellemetlenné és kibírhatatlanul unalmassá válna új és még újabb ismeretek nélkül! A folyton megújuló tudásnak köszönhető. hogy lepottyanunk a Föld pereméről. de éppen azokat üldözzük legkíméletlenebbül. jó lenne tudni rá a választ is. negatív hozzáállás. nemegyszer kíméletlen ellenkezés fogadja. még mindig csak a partok közelében hajóznánk attól való félelmünkben. Különös faj az ember. Az is igaz azonban. szükségünk van rájuk. Kellenek! Ugyan minek lennének tudósok. bizonyos. aki készülékével még csak a szomszéd szobában levőkkel tudott beszélni. ha nem lenne tény. 18 . se telefon. ez az új információ. A lényeg: kínlódás lenne az élet. csillagászati mennyiségű ismerethalmazra volt szük­ ség ahhoz. „ M i a fene izgalmas ennek?! Az új információ?" — sokan most bizonyára ezt mondják magukban. Az ilyenfajta izgalmak mégis elhalványulnak az új felfedezések izgalmassága mellett. Hogy mást ne mondjak. vagy ma már percek alatt más földrészekkel léphetünk kapcsolat­ ba. A fejlődést ugyan kívánjuk. függünk tőlük. se könyv. amitől manapság már annyira függünk. ha nem kerülnének rendszeresen napvilágra újabb és újabb ismeretek. se lámpa. Graham Bell első kísérletei nyomán. se kocsi. az próbáljon elképzelni egy olyan világot. Mégis. hogy mindez valósággá váljon. lehet izgalmas például friss porhavon síelni.hogy a Wright testvérek első repülési kísérletei óta már a Holdra is eljutott az ember.

Nem mintha csupa új felfedezés lett volna benne. S akad-e manap­ ság. mert új dolgok voltak.Ha a tudományos világban új fölfedezést jeleznek. illetve sebészi kézmosásról műtét előtt? Az új ismeretet leggyakrabban mássága miatt támadják. valójában a Föld kering a Nap körül. újféle dolgot magunkévá tenni sokak számára tilosnak tűnik. és ragaszkodtak ahhoz. hogy a táplálkozástan nem kapja meg az őt megillető fontosságot az egészségügyi képzésben. mások. akiken sikeresen segített a T E S T K O N T R O L L . inkább csak újrafelfedezése­ ket tartalmazott. Az új ismeretek sorsára túlságosan is sokszor találó a tizenhatodik századi francia filozófus. Semmel­ weis Ignácot orvostársai űzték el és kergették őrületbe. aki ne hallott volna orvosi. amikor távcsöve segítségével igazolta Kopernikusz föltevését. És az a leginkább észbontó a dologban. Montaigne megállapítása. Marilyn és j ó m a g a m sok személyes tapasztalatot gyűjtöttünk ezen a téren is az . akiknek a legnagyobb szükségük lenne rájuk. arra először azt mondják: 'Valószínűleg nem igaz. kizárólag azért. a táplálkozástudománnyal foglalkozók részéről. Szerencsére az orvostudomány gyakorlói közül számos támogató is akadt. akik leghamarabb elismerik. Összefoglaló nevük . Fölkavarja az ellustult gondolkodást.A Tudományok". Az Egyesült Államok 127 orvosegyetemének alig harmada ad egyáltalán lehetőséget táplál­ kozástudományi tanulmányok folytatására. mert kézmosást akart nekik előírni boncolás és szülés levezetése között. hogy orákulumok.utóbbi évek folyamán. hanem csupán azért. Galilleit börtönbe vetették és megszégyenítették.' Ha az új tétel igazsága megfellebbezhe19 . Nem mintha azok nem állták volna meg a helyüket. legalábbis amikor az evés mikéntje kerül szóba — mégis kézből megkontrázták a T E S T K O N T R O L L állításait.. vagy hogy birtokukban van a Szent Grál. amelyik nem szorul rá az új ismeretekből származó haszonra? Aligha! S mégis. Éppen az orvosok azok. étkezéssel kapcsolatos értesülést gondolkodás nélkül.. Mást. minden újfajta. miszerint csak látszólagos a Nap mozgása az égbolton. A T E S T K O N T R O L L megannyi új információt tett közismertté. hogy továbbra is azokkal az ósdi tételekkel etessék az embereket. amikkel már évtizedek óta tömik a fejüket. főleg olyanok. hogy épp azok fejtik ki a legnagyobb ellenállást az újdonságokkal szemben. Az ő szavaival élve: . A dietetikusok és táplálkozástudósok egy része — akik azt hiszik magukról.hogy feltűnésekor bármelyik korban minden újdonság ellenállásba ütkö­ zik. Viharos ellenvetések érkeztek az orvostudomány egy részterü­ lete felől. mint amit ők tanultak és tanítottak. hogy dörgedelmes nemtetszést váltott ki. ha anyagi érdek is fűződik hozzá. mert az nem az ö köreikből ered. főleg. Vagy talán a táplálkozástudomány lenne az egyetlen olyan szakterület. s az ilyen egyetemek felén is csupán fakultatív ez a szakterület. Mégis történelmi tény. rutinból támad a dietetikusok és táplálkozástudósok egy szűk csoportja.

és vágyik arra. része volt az adott időszak tudati fölépítményének. akkor meg azt mondják: 'Igen. azért fejlődés csak tudati forradalom útján jöhetett létre. a Természetes Hygiénia egyik legnagyobb egyéniségének szavaival élve: „ A z emberi fajnak fejlődése minden lépésekor szembe kellett néznie a régi renddel. amíg az ellenkezője ki nem derül. annál inkább igaznak tekinthető az. Isaac Peeples 1912-ben megjelent köny­ véből. Illusztráció gyanánt íme egy idézet egy orvosdoktor. de nem lényeges." A T E S T K O N T R O L L esetében ez az ellentmondás kevésbé érvényesül­ hetett. de már egyáltalán nem újdonság. s ha az őszinteség hiányára fény derül. hogy mennél inkább kipróbálják. Herbert M. De lássuk. az igazság minden igaz próbát kiáll. A szokásos fölfogásokkal összevetve a könyv nagyon sok gondolata kihívó. a szokásos hitrendszerbe nehezen illeszthető állítás kerül elő. Kész elfogadni. Azért óhajtja ezt. Az alapos tanulmányozás nélküli elutasítás a legmagasabb fokú pökhendiség és nemtörődömség. legalábbis a tisztességes meghall­ gatás lenne a legkevesebb.' Végül. És ha sok ember hirtelen j o b b a n kezdi érezni magát az újonnan föltárt ismere­ tek eredményeként. AZ ITT BEMUTATOTT ÚJ ISMERETEK A Z Z A L A SZÁNDÉKKAL K E R Ü L T E K IDE. Az első reakció általában mégis az elutasítás. és túl kellett lépnie azon. akkor már nem veszik komolyan azt. noha minden új fölfedezés megérdemelné legalábbis a tanulmányozást. akkor nem próbálja vereségét ellenfele rágalmazásával leplezni. s tudja. ha újfajta.hogy igaz. hanem hálás lesz azért. AZ E B B E N A KÖNYVBEN T A L Á L H A T Ó D O L G O K N A G Y RÉSZE ÚJONNAN ISMERTE­ T E T T I N F O R M Á C I Ó . Ha az érvelésben marad alul. való­ ban fontos. hogy a dolog fontossága is nyilvánvalóvá váljon." Hát. hogy megbeszélje azt bárki más tisztességes gondolkodású emberrel. ha minden egészségügyi szakemberről ilyen magas fokú jellemességet lehetne föltételezni. akkor ez a válasz: 'Igen. mert szilár­ dan hiszi. az alapos tanulmányozást. hogy ráébresztették gyenge pontjára és hitének hibás voltára. hogy még j o b b a n átvizsgálja és még alaposabban meggyőződjön róla. mert váratlanul sokan tanúskodtak mellette. akkor az nem az érvelésben elszenvedett vereség lesz. bizony áldásos lenne. ellentmondásra késztető. hogy ezek az új ismeretekkel kapcsolatos eszmefuttatások és történelmi példák hogyan érvényesek a mi esetünkre. aki a hatásta­ lanságukról papol nekik. talán azért. ha már elég hosszú idő eltelt ahhoz. Az embereket először meg kellett tanítani 20 . H O G Y A KUTA­ T Á S T ÉS A G O N D O L K O D Á S T ÖSZTÖKÉLJÉK. Mivel a régi rend összetevője. akik tőle különböző véleményen vannak. Bármilyen szakterületről legyen szó. „Tisztességesen gondolkodó ember azért hisz bármiben is.tétlen bizonyítást nyer. s azt is tudja. hogy az úgy igaz. hogy őszinték. mivel nem akar olyanban hinni. Shelton. lehet. ami nem igaz.

hogy álláspontjuk elleni érveket személyük ellen elkövetett támadásként értelmezzék. hogy nem! Semmi sem igazolja jobban valaminek értékeit. hogy mikor érzi magát jól. hogy a fejlődés nem a világmindenség lerombolását jelenti. megakadályozhatják-e őt abban az úgynevezett hatóságok? Megfélemlítési próbálkozásaikkal rávehetik-e őt arra. mi is az. akkor vajon elbátortalaníthatják. a másik meg amazt. az emésztést serkentő pirulákat gyártó gyógyszergyár támogatta táplálkozási szakta­ nácsadó megpróbálná elriasztani. az orvostudományok doktora és a Természetes Hygiénia egyik atyja szavai szerint: . amitől aztán megint rosszabbul fogja magát érezni? Nagyon remélem.A világon az egyik legbonyolultabb gyakorlati nehézség mindig is az volt. hogy Ön megmaradjon továbbra is 21 . idült emésztési zavaroktól szenvedő ember egyszer csak másféle módon kezd el étkezni. a T E S T K O N T R O L L alapelvei­ hez most is velünk született tulajdonságainkra fogunk hagyatkozni. Nincs szükség „jól megalapozott szakértői véleményre" ahhoz. hogy ezek az étkezési szokások hatástalanok emésztési panaszok gyógyítására? Ön. s attól végleg megszűnnek tünetei. hogy azok jól kipróbált alapelvek. to­ vábbá nagyon sokan vannak olyanok is. Ha az egyik „ h a ­ tóság" ezt állítja. mert az emberek nagyon is hajlanak arra. Mindenki saját maga meg tudja mondani a „szakértőknek". akik saját megkövesedett előíté­ leteikről azt hiszik. akkor ugyan mi más bizonyíték kellene hatásossága igazolására? Ha egy évek óta tartó. ami leginkább szolgálná saját legjobb érdekünket. irányítanak." Még egyszer.arra. és térjen vissza a régire. vajon elhagyná-e új étkezési szokásait. lehetővé tette. elhagyná-e ezeket az új étkezési szokásokat. ha egy tévé-doktor. Meg kellett tanulniuk. továbbá logikánkra. mint sikere. és mint a legfontosabbra. . hasonlóan az előző könyv. amikkel Ő jónak látott fölvértezni minket. hogy azok irányítsanak az új ismeretek elfogadásában: nevezetesen ösztö­ neinkre. Hozzá kellett szokni a dolgok egy új szemszögből való szemléléséhez." Vagy Russel T. bárki elérheti az egészséges és hosszú életet. azokkal. Bárki visszaszerezheti természetes képességét ön­ maga irányítására. vagy valamilyen. E velünk született tulajdonságok velünk is maradnak egész életünk folyamán. hogy észrevegyük közérzetünk javulását. hogy hogyan lehet a régi szabályok megsértése nélkül bevezetni az új igazságokat. Trall. segítségünkre vannak. jó öreg józan eszünkre. aki csupán jó közérzetre vágyik? Istenadta képességeink haszná­ latával. Ha valaki valami­ lyen ismeret fölhasználásával egyszerre csak határozottan jobban kezdi érezni magát. akkor ugyan mit tegyen az egyszeri ember. csak mert papíron „kimutatják". Ha hasznunkra van. hogy odafigyelve ráérezzünk. nyájas olvasó. hogy másképp lássák a dolgokat. hogy hagyjon föl az új módszerrel.

Pedig sokkal nagyobb képességekkel rendelkezünk ezen a téren. fájdalmaktól és betegségektől mentes életet akar élni. hogy ha hosszú. írás közben is hálát adok a sorsnak. hogyan váltam a saját testétől viszolygó régi énemből olyan emberré. Ehhez az első lépés.ennek a kétmilliárd dolláros iparágnak pénzelői között? Oly mértékben rászoktattak minket arra. Most. hogy egészségügyi kérdésekben mások taná­ csaira hagyatkozzunk. logi­ kánkban és j ó z a n eszünkben. aki tökéletesen bízik abban. Forró vágy fűt. hogy már félünk saját ösztöneinkre hallgatni. mint amit el akarnak hitetni velünk. Szeretném elmondani. Ha újra rá tudunk hangolódni saját testünkre. hogy mit is kíván. akkor arra képes is! . hogy kezdjünk j o b b a n hinni és bízni saját ösztöneinkben. amiért e leckét megtanul­ hattam. és visszaszerezhettem egészségemet. hogy máso­ kat is megtaníthassak egészségük irányítására. akkor az képes lesz közölni.

A megfázáshoz és az orvosságokhoz így lassan olyan érzés is társult. Ez. A fölirt tápszer „jóvoltából" háromhete­ sen csaknem elpusztultam. hogy valaha túlsúlygondokkal fogok küszködni. hogy egy bivalyt leterített volna. Tüneteim a táplálékfölvétel vészes gyengeségére utaltak. hangosan kiabálva: „ H a r v e y már megint kint aludt!" Gyomorbántalmaimról inkább hallgattam. aztán kész. Hasfájá­ somtól éjjel is gyakran fölébredtem. utána az édességet. hogy úgy gondoltam. Utolsó katonaévem Vietnamban telt. és sokszor ott. aztán jött a gyomorfájás. az ölembe tett párnán. mert ha szóltam. . Gyermekéveimtől huszonöt éves koromig minden étkezés alkalmával szörnyű gyomorfájás kínzott. annyira részévé vált életemnek. ötször-hatszor is. hogy . Nem is egyszerűen so­ vány. ami egyre csak rosszabbodott.Életemet köhögéssel kezdtem. Apró újszülöttként olyan betegségem támadt. ki kellett mennem.) N e m az ismert apró megfázások voltak ezek. Tizennyolc és huszonkét éves korom között az Egyesült Államok rejénél szolgáltam. ahol a ellátmány tetemes része még a Második Világháborúból maradt szó szerint! Gyenge gyomromnak ezek a „maradékok" rosszabbat 23 Légie­ kapott vissza. avagy a Pepto Bismolt utálom jobban. Háromhetes koromban válságos állapotom miatt vissza kellett vinni a kórházba. Fiatal koromban borzasztó sovány is voltam. erősebb szélben mindig kapaszkodnom kellett valami szilárdabb tárgy­ ba. Adtak is rá annyi és annyiféle gyógyszert. tettek. Meget­ tem a vacsorámat. Reggel általá­ ban négy bátyám valamelyike lelt rám. hozzátartozik az étkezéshez. amikor csak pár napig tüsszög. meghalok"! Köhögéskor mintha a fejemet kalapálnák és dörzspapírt rángatnának a torkomban. alig akadt fognivaló hús a csontomon. Ráadásul folyton meghűltem. rögtön Pepto Bismol-kúra következett. amire a legkevésbé sem vágytam. (A Kleenex papírzsebkendőgyár forgalmát szerintem csak én magam több százalékponttal javíthattam. köhög az ember. (Magamban a Pepto Kínzói nevet adtam neki. hanem úgy éreztem minden alkalommal. minden tünetre külön-külön. Indításnak nem túl biztató. jajistenem.) Nehezen tudtam eldönteni. a mellékhelyiségben aludtam el újra. évente többször. mint kerthez a rózsa. Azokban az években mégcsak á l m o m b a n sem jutott eszembe. hogy a gyomorfájást. állan­ dóan az orromat kellett fújni. hanem betegesen vézna. mitha úthenger lapított volna ki.

Minden fölösleg & köldököm és térdem között helyezkedett el. Magam­ ban ezerszer is elismételtem. egy japán sumobirkózót is megszégyenítő tempó­ ban. amikor — alig valamivel halála előtt — hazarendeltek rendkívüli szabadságra. korábban hallgattam erről. Ezt meg is tartottam. Hamarosan az egy mázsát is meghaladta a hajdani szánnivalóan vézna gyerek súlya." A kórházba érve a szomorúság mellett még valami megkönnyebbülés.mint az éjszakai őrszolgálatok. hogy beszéljek neki iránta érzett szeretetemről. megfázásaim és túlsúlyom közepette valahogy nem éreztem m a g a m a világ legboldogabb emberének akkori­ ban. Napi gyomorfájásaim. Pár hónapja léptem be a Légierőhöz. nagyon szeretlek. Bevonulásom óta nem találkoztunk. mert azt hitték. de most meg kell monda­ nom. gyakran különböztünk össze. Utáltam a kövérségemet. koplald le. valami örömhöz hasonló érzés is rám tört attól. nem volt vele olyan jó a kapcsolatom. 24 . amihez hozzájutottam s belefért a számba. hogy meghalt. Ennivaló gyanánt gyakran kaptuk az úgynevezett . de biztos. mit mondok majd neki: „Édesapa. hogy mindig is nagyon szerettem őt. Sajnos ezt sohasem tudtam tudomására hozni. hogy hetek óta není láttam eledelt. Évekig tartó gyomorpanaszokkal. Hazafelé a repülőúton már tud­ tam. hogy láthassuk egymást. akit azelőtt az idegenek is folyton etetni akartak. Leszerelésem után a háború szörnyűségeinek nyomasztó emlékei és a — még megszületésem előtt megtöltött és lezárt — zöld konzervdobozok­ ból elfogyasztott húshasé hasábok hatására az étkezéshez való hozzáállá­ som a következő lett: „ E g y é l . El is kezdtem szépen hízni. Nem csupán az egyszerű tény. apám halála. ez lesz az utolsó lehetőség. A többi elkeseredett sokmilliónyi amerikaihoz hasonlóan én is beszálltam hát a fogyókúrázók önismétlő körforgásába.C" fejadagot. és buzgott bennem a vágy.. K Ö V É R L E T T E M ! Én. inkább az. ahogyan meghalt. hogy ezt a legbelsőbb érzésemet most végre közölhetem vele." Akármit és akármennyit megettem. alig ötvenhét éves ko­ rában. mint egy kezekkel és lábakkal rendelkező hatalmas hólyag. majd fald vissza. én akkor is mindig őszintén és mindenképpen szerettelek. tojáspor-rántottá és „válogatott vagdalthús" konzervek „ c s o ­ magolva 1944-ben" fölirattal). Tudom. Tizenéves korom végén még egy tragikus figyelmeztető jel hajtott valamilyen segítség utáni kétségbeesett kutatásra. mint azt szerettem volna. az istennek sem sikerült leadnom belőle. mert talán ma eszel utoljára. Meg kell vallanom. Akinek még nem volt szerencséje hozzá (pré­ selt keksz. Nagyon megalázó érzés volt. És bármi is történt közöttünk. Járás közben combjaim csatázó bálnákként csattanva csapódtak egymásnak minden egyes lé­ pésnél. úgy néztem ki. az csak hálát adhat a sorsnak. gyomorrákban.

mérges lettem mindenre. mint amikor hangosan dobogó szívvel szobájába léptem. A „hasznosnak" ismert három tudományos módszer közül kipróbálták rajta mind a hármat. És ez volt az utolsó alka­ lom. a gyomorfájásom­ ra. a fogyókúrákra. míg anyám — szó szerint — üvöltött a fülébe: „Irving. alig akadt egy-két olyan — a gondolkodásra alkalmas — órám a nap folyamán. ahogy rádöbbentem. a fenyegető rákra. az ajtó mögött. Miért is ne? Minden tünete nálam is megvolt. a fájdalom. rosszul lettem. és engem minden áldott nap kegyetlen gyomorgörcsök kínoztak. akkor sem érhetett volna nagyobb megrázkódtatás. Ráadásul mázsássá föl voltam fúvódva. ki kellett rohannom. Apám erős hasi fájdalmakról panaszkodott. Minden- 25 . Ha maga az ördög a tüzes vasvilláját akarta volna mellembe döfni ott. azt hogy szeretem őt. ami apámmal történt a távollétem alatti hónapokban. De aztán hirtelen változás állt be. Próbálják csak elképzelni. a besugárzás. amit annyira akartam. Ha be is kerülök a rákstatisztikába. A rák kioltotta életét. s biztos voltam benne. Elfogott a harag. A kezelés megfosztotta emberi méltóságától. amikor ne fájt volna a gyomrom. de őszinte. sc beszélni nem tudott. Találkozásunknak csak jobbik oldala járt folyton a fejemben. formátlan. majd eltávozott közülünk. mielőtt gyomorrákban meghalt. s a meg nem értés időszaka után. Elegem lett. aki már se hallani. hogy ez megtörténhessen. a szenvedés körül forogtak. Bármit megteszek. Egyszerűen nem voltam fölkészülve az ott elém táruló látványra. amelynek során eltávolították gyomrát és beleinek egy részét. Holtsápadt. a megfázásaimra. hogy találkozzon veled!" Mellbe vágott. hűséges érzésekkel telünk el egymás iránt. se látni. hogy elkerüljem a fokozódó leépülést és pusztulást. vagy házassági tervek. Kitárom szerető szívemet előtte. A műtét. hogy könnyítsék magamon. hanem a rák. de egyszer csak nem akartam tovább tehetetlen áldozatként várni a még rosszabbat. Ott vol­ tam huszonöt évesen. mert újra őt láttam halálos ágyán. nem hagyom. Harvey van itt! Harvey jött.Egészen izgatott lettem. megtört testének látványa bensőmig hatolt. ahogy ajtajához értem. nem tudtam hinni a szememnek. torkomban dobogó szívvel. sohasem tudom már elmondani. sírtam és hányinger tört rám. hogy rám is ez a sors vár. Lezárhatom a félreértések és csalódások éveit. lucskosra izzadtan. megfo­ gadtam magamban. hogy iáuiattam apámat. Utolsó képem róla úgy belevésődött emlékeimbe. Ott álltam halványként megrázkódtatásomban. ha csak rövid időre is. mely fölhólyagosította bőrét és a mérhetetlen kínokat okozó kemoterápiás gyógyszerek áradata apámat önmaga árnyékává változtat­ ták. átölelem. eldadogni neki. mintha tüzes bélyegzővei égették volna oda. de nem tudtam semmit arról. Megkínzott. üres emberi testté. akkor se harc nélkül! Bevallom. A rákövetkező években sok éjszakán riadtam föl a félelemtől elkínzot­ tan. s gondolataim nem pályafutás. Pontosan m a g a m sem tudom mitől.

hogy nagy fába vágtam a fejszémet. „ s í n r e teszem" az ügyet. életek millióit mentem meg. kiábrándultam. az azok az alkalmak voltak. mikor egészségem javítása céljából orvosokhoz kezdtem járni tanácsért. de elszántsá­ gom megmaradt. püffedt arcú. Akkori önmagamhoz hasonlóan sokuk mondhatja most: „ R e n d b e n van. s jó páran dohányoztak is közülük! Ha rákérdeztem. alig kilencven mérföldre elin­ dulásom helyétől. de ki hallott róluk? Lendületem csillapodott. Valami azt súgta. Kórtan­ ból rengetegféle tanmenet létezett. de a gondolat. csak a betegséget lehet tanulmányozni. Gondoltam. füllel és nyitott gondolkozással utazok. ha nyitott szemmel. hogy orvosdoktorrá leszek és majd győzedelmeskedem a rák fölött. mindenhol azt mondták. Megérkezésem után — szerencsémre — hamarosan találkoztam valakivel. Ez a csodálatos ember vezetett be az egészséggondozásnak abba a fölfogásába. Szóval így állunk! Nyilvánvaló lett. Sejtettem. hogy az élet visszás játékot űz velem. hogy teljességgel az egészség tanul­ mányozásának szentelhessem magamat. Hozzáállásom változása ellenére gyomrom továbbra is fájt. amin el akarok. hogy a betegségeket kell fölvenni tanulmányaim közé. amilyet addigi életembe még nem láttam. filozófiájába. jobbá tette életemet.féle egyéb kötelezettséget mellőztem. mely attól fogva alapvetően megváltoztatta. Rendszeres fogmosás. ha mondjuk gazdaggá szerettem volna válni. Olyan tanintézet után kutattam. mondhatnám. Bejött. De akárhová for­ dultam a legjobb egészségtanfolyam után érdeklődve. drámai és erélyes tetteknek kell következni. indulni. ahol a megfelelő tanulmányokat elvé­ gezhetném. mint ahogy nem a szegénységhez vezető útra lettem volna kíváncsi. mint jómagam. de már pozitív érzések­ kel viszonyultam a dolgokhoz. N e m mintha ilyenek nem lé­ teztek volna. az egészséget meg nem? M I É R T ? Lelkesedésem kezdett alábbszállni. a testet öltött egészség olyan ragyogó példájával. mert gyomorfáj­ dalmaim hamar figyelmeztettek utazásom eredeti céljára. A rendelőkben nemegyszer olyan doktorokkal kerültem szembe. Egészségre vágytam. azt mondták: „ N e m én vagyok itt a beteg. akik legalább annyira túlsúlyosak voltak. jó kiindulási pontnak tűnt. tehát az egészségről akartam tanulni. Sok ezer mérföldes Egyesült Államokbeli barangolá­ som közben eljutottam Santa Barbarába. akkor talán rám talál. hanem maga'. nem tehettem. hogy vajon maguk is követik-e saját tanácsai­ kat. ugyanúgy. hogy a hagyományos gyógyászat nem az az út. Ennek a fölfogásnak a neve: Természetes Hygiénia. amit keresek. A közületi telefonkönyvet nem üthettem föl az „Alternatív egészséggondozás" címszónál. Éreztem. de az egészségből semennyi! Nem akartam elhinni. S noha Santa Barbara olyan hely. ahol igazán elenged­ hettem volna magam a Nap sugarai alatt. Ami tényleg elhitette velem. tésztás bőrű. Hogyhogy. mosakodás a 26 . Sokuk volt kopasz. természetes a Természetes Hygiénia.

mégsem volt sehol sem tanfolyam. könnyen belátható szabályokkal vértez föl a hosszú és tevékeny élet eléréséhez. maga volt a megtestesült egészség: tiszta tekintet. amihez hozzájutottam a Természetes Hygiénia tárgykörében. igazolható magyarázatokat nyújt és olyan tennivalókat tanácsol. Ez a rendszer egyértelmű. Igen. de megtud­ tam. de nem jött elő. A Természetes Hygiénia az egészség valamennyi terüle­ tén érvényes. rám is ez a sors vár. amellyel tanulmányozni. nem igaz?" Hát nem egészen. Csak egyetlen jó tanáccsal látott el. Elmagyaráztam neki. jól olvassák. szinte sugárzó arcbőr. hogy jóllehet a Természetes Hygiénia mögött már 150 év írásbeli történelem áll. amit gyomorfájásokra vonatkozó kérdésemre adott. Az előző. érthető. szokott-e neki is fájni a hasa. Számomra a perdöntő az a válasz volt. Azóta nem szenvedek ezektől a nyavalyáktól és nem híztam vissza. és lefogytam vagy huszonöt kilót. sem más lehetőség tanulmányok folytatására eb­ ben a tárgykörben. hol van a láda telis-tele csodálatos kincsekkel. 27 . miközben végig jókat ettem! Maga az Éden! Mindez 1970-ben történt. Húsz év kínlódásának egy nap alatt vége szakadt. „Soha!". Magam sem tudtam elhinni! Mintha megmondták volna. hogy hol oktatják szabályos keretek között. De a Természetes Hygiénia annál is jóval több. és valószínűleg több könyv született már ebben a tárgy­ körben. hogy lassan már húsz éve kegyetlen. El se tudják képzelni az engem akkor eltöltő örömöt és izgatottságot. mikor érdeklődtem. s végül gyomorrákban halt meg. fénylő haj. tudtam. hogy kiderüljön. Kezdtem hinni a módszer hatásosságában. találó. Persze azt is ki akartam deríteni. belemé­ lyedni a dologba és további hygiéniás szabályok alkalmazására is áttér­ tem. hogy apámnak hasonló bajai voltak. mert aki megismertetett a tárggyal. Megtudtam. alkalmazása javít-e állapotomon. hogy ennél azért többről van szó. amelyek kivételesen jó közérzetet biztosítanak. sem azt a buzgalmat. mint amennyit egész életem alatt el tudnék olvasni. egyszerű. T E S T K O N T R O L L című könyvünkben bemutattuk a Termé­ szetes Hygiénia történetét és hátterét a fogyással és az energiaszint növelésével kapcsolatos összefüggéseiben. hogy attól tartok. vála­ szolta egyszerűen. Én magam sem tudtam elhinni. az egészség és a jó közérzet szempontjait figyelembe véve. olvasni kezdtem mindent. a helyes ételtársítás elvével. de egyben azt is. G y o m r o m aznap fájt utoljá­ ra. Vártam. Aztán elkezdtem hozzáolvasni. mivel a létnek minden vonatkozásához kapcsolódik. ez lenne az. hogy majd csak jelentkezik újra. valami nagyon lényeges dologra bukkantam. s oly eleven életkedv. átható gyomorfájás kínoz mindennap.fül mögött is. megfázásaim is megszűntek. Imáim végre meghallgatásra találtak. Tudtam. nem túlzok. amilyet rég nem tapasztaltam. úgyhogy hamarosan fejfájásaim.

Hogy Amerikában miért nem ismerik el azokat az tanintézeteket. kizárólag férfiakból álló. A főiskolát nem „ismerték el". Összefogtam Santa Barbarában mindazokkal. vagy természetesebb gyógymódokkal foglalkozók számára világossá vált az üzenet: „Magadévá 28 .hogy út. (Talán „véletlen" egybeesés. 1909-ben a Carnagie Alapítvány megbízta Ábrahám Flexner urat. akik ezeket az elveket alkalmazták életvitelükben. nagyobb intézeteket válogatta ki. elolvasva minden a tárggyal kapcsolatos könyvet. A kisebb. és hogy melyek ne. Az American College of Health Science (Amerikai Egészségtudományi Főiskola) az 1970-es évek végén alakult meg. elvegye hitelét. az 1900-as évek elején a Rockefeller és a Carnagie Alapítvány egyszer csak nagyon belekapcsolódott abba. s mégis annyira ismeretlen. hogy elnyomja. hogy járja végig Amerikában vala­ mennyi egészségügyet is oktató tanintézetet. Ő azokat a j ó m ó d ú . Ezek után Flexner. mint maga az élet — mind ez ideig titokban? így hát m a g a m láttam neki a Természetes Hygiénia kutatásának. noha az évek. folytattam tanulmányaimat. hogy Rockefellerek abban az időben a gyógyszerüzletben is alaposan érdekeltek voltak. amelyek a kezelésnek — a Carnagie-ek és Rockefellerek által előnyben részesített — gyógyszeres változatát tekintették a követendő útnak. míg a társadalom nagyobb része az egészségápolás természetesebb módjait alkalmazta. az nem vezet oda. gyógyszerekkel főleg a j ó m ó d ú a k éltek. „tekintélyes" egészségüggyel foglalkozó felsőbb osztály megteremtése volt. egyetlen emberként döntött arról. Három évvel később Los Angeles­ ben telepedtem el. melyek alternatív egészségtudomány oktatását is fölkínálják a hallgatók­ nak? Nos. aki egyetlen fölfogást képviselt. A T E R M É S Z E T E S HYGIÉNIA Én elég szerencsés voltam. amit meg tudtam kaparintani. hogy magam számára fölfedezzem a Ter­ mészetes Hygiéniát. évtizedek folyamán a hivatalos orvos­ tudomány mindent megtett. tönkretegye. AZ ÉLET HALHATATLAN TUDOMÁNYA. Nyolcévnyi független tanulás után nagy örömömre és megelégedésemre végül 1978-ban hozzáférhető lett egy. hogy létezik ez az egészsé­ get biztosító módszer.) Az egészséggondo­ zásnak akkoriban nagyon sok válfaja létezett. a Természetes Hygiénia elveit oktató teljes körű tanfolyam. amelynek alapelve a gyógyszeres kezelés. Céljuk egy olyan. hogy emberbaráti adomá­ nyokhoz juttassa az egészségügyi felsőoktatás intézményeit. hogy egyetlen helyen sem tanítják? Hogyan tarthatták ezt az értékes tudást — mely olyan kincs. hogy mely intézmények részesüljenek a bőkezű emberbaráti adományokban a megfelelő anyagi háttér biztosítására. Hogyan lehetséges. s közben — nem hivatalo­ san — tanácsadással is foglalkoztam a témában.

és valamennyi olyant. a fehér közép. A rákövetkező évtizedekben a hivatalos orvosi gyógykezelés kivételével az egészségügyi ellátás minden más formáját törvényen kívül helyezték. (A Természetes Hygiénia nagyjai közül például bebörtö- 29 . A nem bevett egészség­ ügyi ismeretek szabad áramlása világosan jelzi. továbbá nem óhajtották a költséges kiképzést elérhetővé tenni feketék.és magasabb osztályokat képviselő férfiakat kivéve. hogy a szövetségi és állami törvényhozó testületek olyan törvényeket fogadjanak el. Azért nem a semmiből támadtak újjá ezek az alternatív lehetőségek. a választás szabad lehetőségének megteremté­ sének érdekében.) A kapuk most bezárattak min­ denki előtt. A csontková­ csokat annyira lejáratták. feketék számára alapí­ tott egészségügyi tanintézetéből. fejlődnek. aki más nézeteket vallott. amelyeket a hivatalosan „ m e g ­ alapozott" orvostudomány nem tud megoldani. (Flexner jelentésében egyenesen arról panaszkodott. a szabad véleménynyilvání­ tás és a választás szabadsága végre betört az egészségügy területére is. És bár a nem orvosi egészségápolást oktató intézmé­ nyek továbbra sem tudnak állami támogatást kapni. hogy a közhangulat nyomására a múlt században akármilyen jöttment. az Egyesült Államokban. vagy kihalsz!" A m i Flexner urat illeti. Ahol küzdeni próbáltak a bezáratás ellen. de legalább léteznek. Néhány államban újra legális lett.és Carnegie-alapítványok által kialakí­ tott új orvosi vezető réteg nem kívánt osztozni az egészségügyi ellátáson senkivel. Az azóta hírhedtté vált 1910-es Flexner-jelentés ásta meg a többarcú egészségügy sírját itt. köztük hatot Amerika nyolc. A Rockefeller. a liberalizáció. aki teljesítette a közösség ilyen elvárásait. hogy gyakorlatilag ők is törvényen kívül kerül­ tek. A Rockefeller. ott vandál bandák dúltak föl mindent. ami korábban törvénytelen volt. nők. ahova nőket is fölvettek. Manapság — hál'istennek — erőteljes mozgalom bontakozik ki a szabadság. amik hivatalos­ nak. ahogy az emberek egyre erőszakosabban keresnek újféle választ olyan gondjaikra.és Carnegie-alapítványok az egyeduralom. „faragatlan fickó" részesülhetett egészségügyi képzésben. vagy laikus gyógyítók számára. A közönségnek szüksége volt rájuk. mint a Természetes Hygiénia. A hasonszenvi gyógymód (homeopátia) és a bábaság intézménye törvé­ nyen kívül rekedt. hogy egy népi egészség­ ügyi reformmozgalom kellős közepén járunk. noha az elmúlt húsz-harminc évben is zaklatást.teszed a mi kezelési módszerünket. a nagyközönség számára hozzáférhetőnek csakis a gyógyszeres kezelést ismerik el. Tucatjával zárták be az alternatív iskolákat. csakúgy. és (természetesen) továbbra sem tudják a hivatalos orvosi társadalommal elismertetni magukat. A nép óhaját a választási szabadságra eszükbe sem jutott tekintetbe venni. ő az ilyen intézmények fönntartását teljesen fölöslegesnek tartotta. sőt börtönbüntetést kockáztatott az. a monopó­ lium megteremtése érdekében azt is elérték.

amilyenekkel azok szoktak élni. akikről amúgy az orvostársada­ lom már lemondott. Állításuk persze jellemző féligazság. akik sikereket érnek el ezen a területen. hogy leplezzék saját tehetetlenségüket. igen nagy hasznukra. amivel kapcsolatban szeret­ nék tisztázni és rögzíteni néhány tényt. élelmezéstudomány­ ból. ugyebár. övék az utolsó szó 30 . hogy a T E S T K O N T R O L L című könyvemben található ismeretek veszedel­ mes voltát hiába próbálják bizonygatni. ásatag. hát másokat pocskondiáznak. sem gyakorlati hasznuk.nözték Dr. melyektől manapság a legtöbbet szenved Amerika. az övékétől eltérő fölfogást lehetetlenné tenni a táplálkozástudomány egész terüle­ tén. viszont van jogosítványuk. Most jutottunk a hitelesség kérdéséhez. a „ n é g y étel­ csoport" elméletet. Úgy látom. Mivel őnekik a legkevésbé sem sikerült egyszerű. William Benesh-t és Dr. könnyen betartható és egészséges étkezési programot nyújtani Amerika számára. mivel egyre többen sikerrel alkalmazzák már őket saját. fölvettek egy hi­ vatalosan hangzó nevet. amit mindenáron le akarnak gyúrni valamennyiünk torkán. aki hozta. sem más módon meg nem választották őket. mint nekik. De egy szót kifelejtettek: számukra nem lehetek mértékadó. s hogy eltereljék a figyelmet fiaskójukról. üldözd. akkor állításaim helyett engem kezdtek támadni. akik saját helyzetük­ ben sem biztosak. mert sikeresen kezeltek rákos betegeket. és azóta megpróbálnak minden. kudarcot vallottak. ezért nagyon féltékenyek és fenyegetőek azokkal szem­ ben.) 1983 februárjában kaptam m e g a doktori címet a korábban már említett Amerikai Egészségtudományi Főiskolán. noha sem törvényhozó testület őket ki nem nevezte. Herbert Sheltont. s most mégis azt állítják. mondván. elcsépelt legendákat kéne szajkóznom a táplálkozásról. de az egész Egyesült Államokban egyedül itt szerepel tantárgyként a Természetes Hygiénia. Világos. amelyek külön­ böznek az A D A által szorgalmazottól. Szakértőivé lettek hát a ködösítésnek. az intézmény továbbra sem „elismert". Mert mi is tulajdonképpen ez az A D A ? E század elején még többféle étkezési tan létezett. ahol ők. és ezzel hozzájárulni azon bajok és betegségek terjedéséhez. Céljuk láthatóan a tudati zavar fönntartása. Amikor pár hivatalos táplálkozástudós számára nyilvánvalóvá vált. azok foglalkoznak legtöbbet az illetékesség kérdésével. hogy meg­ nehezítsék olyan újító étkezési programok térnyerését. Dr. sem közlésre méltó ismereteik. N e m a „mérték­ adók" az igazság letéteményesei! A D A az American Dietetic Association. ha nincs ínyedre a hír. Gian-Cursiót. Aztán néhány hasonló fölfogasú polgár összeállt. akiknek másuk nincs. igazolványokat állítottak ki saját maguknak. hogy én nem lehetek mérték­ adó. Nincsenek újító elgondolá­ saik. csak az illetékességük. Na nem. azaz az Amerikai Élelmezéstu­ dományi Egyesület rövidítése. Mert akkor ugyanazokat az idejétmúlt.

N e m tréfálok. akik még soha egy sikeres hajózási manővert végre nem tudtak hajtani. ha kétségbe vonva a gravitáció létét. önmagát szervező társaság azt hiszi. mint a General Motors. Az igazság mindig igaz. Bear 1974 óta a nem hagyományos fel­ sőoktatással foglalkozik. a Xerox. hogy az A D A . és az Encyklopaedia Britannica. gratulálni egymásnak az illetékességért. de a tanterv alapos átvizsgálása után úgy találta. s támadni bárkit. mert a nehézségi erő hatására ott szétlapulsz. hogy valaki „hitelt érdemlő"? John Bear tanulmányai során kiérdemelte a Ph. bárki is a szószólója." Dr. Az illetékesség nem kérdés. mi mértékadó és mi nem a táplálkozástudomány bármely területén? Hason­ lít ez ahhoz. Tanított nagyobb egyetemeken (Iowa. noha nincs neki doktorátusa. ez a szük látókörű. SEM KEVÉSBÉ IGAZZÁ A Z IGAZSÁGOT. A „szakemberek" legkedveltebb ködösítése az illetékesség fölvetése. tőle idézek. kilencedik kiadásában kritika alá veszi az Amerikai Egészségtudományi Főiskola tanmenetét. Berkeley. hogy kezdetben gyanakodott. tanácsadó volt olyan nagy vállalatoknál. Kutatási igazgató volt a Bell & Howell oktatási részlegénél. ha azt mondja. hogy „a tananyag átfogó és kétségtelenül értékes". Bear könyvének legutóbbi. lefor­ díttatta és beleépítette az orvostanhallgatók tanmenetébe ezt az „illeték31 . Ha a hitelesített táplálkozás tudósok jó úton járnának. hogy ők hivatottak eldönteni. hogy általában lassúak a jelentős új irányzatok tudomásulvételében az alter­ natív. hogy a huszadik emeletről ne lépj az utcára. D. Michigan). noha soha nem erről van szó. Hatelemis embernek is hiszünk. Megjegyzi. Dr. vajon akkor is a lakosság 90 százaléka lenne-e túlsúlyos? Vajon akkor is milliók rohanná­ nak folyton megvásárolni az újabb és újabb fogyókúrás könyveket és kiadványokat? Miféle lehetetlen dolog. aki n e m tartozik közéjük. Megmentene-e valakit nagy­ doktori címe.joga. akik alter­ natív ismeretek szerzésére áhítoznak. Ezen a területen Bear's Guide to Non-Tradíííonal College Degrees (Bear útmutatója a hagyományostól különböző egyetemi fokozatokhoz) című könyve alapvető azok számára.. AZ „ I L L E T É K E ­ SEK" T Á M O G A T Á S A VAGY ELLENZÉSE N E M TESZI SEM IGAZABBÁ. mégis megtenné ezt a ballépést? Mert pontosabban mit is jelent az. igazgatóként működött a Tehetséggondozó Központnál San Franciscóban. vagyis a kandidá­ tusi címet. vagy a hagyományostól eltérő képzéssel kapcsolatosan. mintha egy világkörüli út előtt olyanokat kérnének föl a hajó tengerállóságának eldöntésére. A Párizsi Orvostudományi Intézet. amely az egyik legismertebb Európában. Szeretnek körbe állni. Dr. Bear nincs egyedül a főiskola értékeinek elismerésében. „A hitelesítő intézményekkel szemben az a leggyakoribb kifogás.

negyedosztá­ lyú é ü e f e m különb dolgokat kínál. nem? De bármit is tesznek a hitelrontók. mivel az étrendszakértők nem értenek vele egyet. de mégis praktizálni mer. Én legalábbis senkit nem hallottam. hogy lecsukassák. akkor ez a „kuruzslás elleni" törvény pénzbüntetéssel és súlyos börtönévekkel sújtana olyan embereket. semhogy kisajátítható lenne azok által. nem említve azon ezreket.telén" fölfogást. aki nem ADA-tag. Egy vidéki. A mi hitelességünket nem a falra fölakasztható oklevelek. Noha lenne bőven mit fejleszteni saját házuk táján. Be akarják tiltatni a Természetes Hygiéniát. mindezt a fölvilágosodott. akik saját magukat nevezték ki illetékeseknek. C. ha a „hivatalos" körök támadták a Természetes Hygiénia tudományát. Érdekes. HR-6050 és HR-6051 sz. Szerencsére a kongresszus elvetette a javaslatot néhány józan gondolko­ dású ember. vagy jómagam. ami elkerülte a figyelmüket. s nézze meg. hogy a táplálkozástudo­ mánnyal foglalkozók komoly vizsgálatokba kezdenek. mit adnak a betegeknek. mint mondjuk ha egy szomjha­ lállal küszködő embernek egy pohár víz megivását javasolná valaki. mint T. hanem az emberek százezreinek életében a T E S T K O N T R O L L által elért hasznos változások adják. A T E S T K O N T R O L L sike­ re után más taktikát kell követniük. mi is lehetett az. egy olyan tárgykörben. hanem mert ők nem értenek vele egyet! Igen. Tanulmányaim korai szakaszában felbőszített. Szó sincs róla. hogy így lelkendezett volna kórházi kezelés után: „ H á t még a kaja! Az volt aztán a valami! Szinte érdemes lenne érte újra ucfckudlli!" Pedig a kórházi étrend aztán igazán a hivatalos táplálkozástudósok keze munká­ ja! 1984—85-ben az A D A megpróbálta lobbizással keresztülvinni a tör­ vényhozásban Claude Pepper képviselő (HR-6049. fejlett technológiával bíró huszadik század végén. hogy törvényen kívül helyezzék. hogy őszerintük mit kéne ennünk. az amerikai „hiva­ talos körök" nem. nem mintha az értéktelen lenne. Nem 32 . hiszen végül is buta dolog lenne emberek százezreinél bevált egészségjavító módszerről azt állítani. Fry. Salaman. hogy az emberek alkalmazzák az értékes ismereteket saját egészségük érdekében. Ők értékelik a Természetes Hygiéniát. M s . ami törvényellenessé tette volna a tanácsadást is nem ADA-tag számára. Aki kíváncsi rá. hogy nem ér semmit. mint például Maureen Kennedy-Salaman asszony közben­ járásának köszönhetően. Ha nem így történik. hiszen ennek ellenkezője alapos bizonyítást nyert már. eszükbe sem jut! Azon fáradoznak minden erejükkel. Ilyen óriási eredmények után azt gondolná az ember. bárhogy is próbálják elterelni a figyelmet.) javaslatait. hát látogassa meg a legközelebbi kórházat. ami sokkal fontosabb annál. nem akadályozhatják meg. akár olyan esetben is. mindenek fölött állóknak. akik megosztják mással saját jó tapasztalataikat.

hétköznapi igazságait. hogy a közharag ellenére újabb törvényjavasla­ tot nyújtson be (immár HR-1581 szám alatt).hivatalos" rang. mert az A D A nem találja őket arra érdemesnek. hanem az embereken akarunk segíteni. mintha mi sem történt volna. . amelyik milliókat tudott már rávenni a több zöldség. azt. a só. Biztosak vagyunk abban. mi válik hasznára. Egy felől biztosak lehetnek: munkánkkal nem az A D A tetszését keres­ sük. A közönség joga. édességeket és más silány élelempótlékokat árusító automata.vadí­ tókat".azért. tulajdonképpen az A D A állítja össze az étrendet. aki nem közülük való. amely gyakorlatilag a korábbi törvényjavaslatokhoz hasonló hatalommal ruházta volna föl őket. a tartósított ételek fölhasználásának csökkentésére. hogyan akarnak mindenki mást kiszorítani. 33 . Gyermekeink az iskolában olyan ennivalót kapnak. nincs semmi rejtegetnivalója. akik viszont elégedettsé­ güknek és nagyrabecsülésüknek már látványos m ó d o n hangot adtak. Ezért mindenkire lecsapnak. Ha annyira kedvére van. hogy az e könyvben található elvek a legaprólékosabb vizsgálódást. Az emberekhez akarunk szólni a mindennapi egészséggondozással kapcsolatban. ami valóságos támadás gyermekeink egészsége ellen. és legalább annyira érvényesek és rendkí­ vüliek. Életbevágóan fontos. több gyümölcs fogyasztására. a nagyközönség na­ gyon is kész meghallani a Természetes Hygiénia egyszerű. Ugyan miért nem lép föl az érdekelt iparágakkal szemben az A D A ? Nem. Gyakorlatilag minden amerikai iskolában áll szénsavas . hogy a választási lehetőség az egészséggondozás területén is adott legyen.. illetve a cukor. mint ahogy azt mi állítjuk. Miért? Mert sokkal fontosabb számukra saját hatalmuk megőrzése. akkor az A D A csak foglalkozzon egyeduralmi helyzetének megóvásával. mintha nem lennének igazak. mint az emberek egészségének védelme. függetlenül attól. Hogy befolyását az A D A az Egyesült Államokban megteremtse a táplál­ kozás minden területén. hogy káros. hanem azért. amelyeket önmagának aztán mindenki saját maga igazolhat. S úgy találtuk. mi megpróbáljuk elhárítani az általuk okozott károkat. Az orvosi hivatás nem lehet egy megfellebbezhe­ tetlen . vagy hasznos ismereteket terjeszt-e az illető. igyekszünk segíteni az embereken. sőt. minden vonatko­ zásban megállják a helyüket. íme egy jellemző példa. sikeresen meg­ győzte Pepper képviselőt. hogy néha szabá­ lyosan csavarni lehetne belőle a zsiradékot. hogy eldöntse. az American Heart Asso­ ciation (Amerikai Kardiológiai Társaság) és a National Academy of Scien­ ces (Nemzeti Tudományos Akadémia) ajánlásainak eleget tevő étkezési programot támadják. Az iskolai ebédek az A D A jóváhagyásával készülnek. A tudományoknál szokásos érthetetlen kifejezésekkel leplezett titkoló­ zás távol áll a Természetes Hygiéniától. ők ehelyett a National Cancer Institute (Nemzeti Rákintézet). a legszigorúbb próbát is kiállják.

legérzőbb társ. amely mindkettőnk életét megmentette. hogy elismertessük annak a tudásnak az értékét. se kevesebbet. ahol az nem lenne logikus. Nincs titkos szere. amit sokáig elérhetetlennek hittem. hogy bebizonyíthassa saját hasznosságát. Olyan jó közérzethez jutot­ tam. hogy a természet valamennyiünknek felkínálja az „életfogytig tartó egészség" lehetőségét. külön-külön mindenki számára — se többet. miáltal kitűnő egészséggel ajándé­ kozhatjuk meg magunkat. hogy a Természetes Hygiénia kiállta az egyetlen igazi próbát: a gyakorlat próbáját! . Évekig kellett úszni az árral szem­ ben. Az emberek szeme egyre j o b b a n kinyílik. Marilyn személyében. könnyen érthető. hogy fordult a kocka. Most már úgy érezzük. legszeretőbb. csupán fölhívja a figyel­ met a természet bizonyos törvényeire. A kutatás ezen területén kifejtett összes eddigi erőfeszítésem meghozta számomra az elérhető legnagyobb jutalmát. nem ajánl varázserejű panaceát palackban. megváltozott az ár iránya. mert tény. Másokon is megfigyelhettem.Nyílt. együtt küzdve a behemót rendszerrel. A Természetes Hygiénia csak azt kívánja. nem ír föl csodapirulákat. Mindennek betetőzéseként a Gondviselés elküld­ te számomra „ é l e t e m fényét" az általam ismert legszebb. amik ott is egészséget teremtenének. világos. Nem.

de dél-afrikai térdspecialista operált. aki — lévén külföldi — csak ebben az intézetben kapott engedélyt mesterségét gyakorolni. Gyakran kénytelen voltam kimenteni magam. Feszültté. annyira kiütött a fájdalom. 1975-ben. iskolai összejövetelek. így kerültem oda. min kell keresztülmenniük azoknak. egészséges élelmiszere­ ket árusító bolt bejáratánál. mert erre a feladatra nem jutott elég személyzet. de így ez az élmény óriási hatást gyakorolt életem későbbi folyására. moz­ gásképes betegeknek gyakran segédkezni kellett ki-be hordani az ágytá­ lat. Szabályos amerikai étrenden éltem (Standard American Diet. Ott. melyek már tizenéves korom óta úgy ki tudtak készíteni. Aztán húszéves koromban kórházba kerültem. gyászosak. elhur35 . amikor először nyílt lehetőségem Harveyval beszélgetni. mely rengeteg húst. Az elégtelen lét­ számú. vagy hasonlók alkalmával. Még most is élénken emlékszem a rekeszizmom alatti égő. Úgy éreztem. Akkor már két évtizede kínlódtam bélgör­ csökkel. vagy nyugtatót adott a panaszokra. A New York városa által alapított egyik közkórházban — mely egyben egy fontos New York-i egészségügyi oktató intézet tankórháza is — egy jónevű. hanem rendszeresen kibicsakló térdeim miatt. főleg fontos napok. Műtétem alkalmat adott. hogy azokat soha el nem fogom felejteni. Venice (Kali­ fornia) városában. nemtörődöm személyzet hashajtót. tejet és tejterméket tartalmaz. ingerlékennyé tettek. hogy félrevonulva hasra fekhessek a padlón. rövidítve S A D ) . s amely annyira kálciumhiányossá tett. fájdalomcsil­ lapítót. Ebben a közkórházban annyi ágyat zsúfoltak össze. hogy mindkét térde­ met operálni kellett. a kórházban aztán a szenvedésnek oly szörnyű eseteit láthattam. Az ágyhoz nem kötött. hogy a betegek akár fekve átnyúlhattak szomszédjukhoz. A kórtermek áporodottak. ahogy gondolni lehetne. Másképpen aligha tudhattam volna meg. de nem gyomorpanaszaim kö­ vetkeztében. Az egyetemen a társasági esemé­ nyek nagy részéről lemaradtam a bensőmet gyötrő fizikai kínok miatt. szúró fájásokra. tojást. harmincegy éves ífbromban. túldolgoztatott.Beteg és kétségbeesett voltam. hogy személyes élményt szerezzek a kórházi ápolásról. aminek kapcsolataim látták kárát. a pázsiton üldögélve egy helyi. akik a ma­ gánkórházi kezelést nem engedhetik meg maguknak.

szinte elviselhetetlenné. hogy hazaküld. hogy teljesen lenyűgözött. A D A ! ) Hogy is lehetne bárki jobban ilyen ellátástól? Én majdnem éhenhaltam! Végül orvosom is belátta. gyümölcskonzerv és émelyítő. ha megtartják'maguk­ nak. Valahogy továbbkínlódtam. s kezdett nagyon kényelmetlenné válni Valium-függőségem. Abba is hagytam a gyógyszer szedését. vizes zöldségkonzerv. hogy kiheverjem az operációt és a kórházi kezelést. Rendkívül zavart. és hozzá a kegyetlen F Á J D A L O M ! Aztán az étkezés! Úgy hajították hozzánk az ennivalót. ízetlen. szembántó mennyezetlámpákkal. más italokkal és egyéb gyógyszerekkel is. (Életemben nem láttam még olyan tiszta kék szemeket. cukros édesség. Hihetetlenül elevennek és tisztának láttam! Általam soha meg nem élt könnyedséget. hogy a kórházi kezelés nem szolgál gyógyulásomra. amikor 1975-ben. hogy New Yorkból Los Angelesbe költöz­ zek. csökkentettem alkoholfo­ gyasztásomat. rácsos ablakok mögött. szívós hússzeletek. de nem sej tettem.) Testem fizikailag tönkre­ ment. zsíros mócsingok porból készített krumplipürén. szürke. követnem kell. Később hátamra is át­ terjedt. Életem legrosszabb formájában voltam. Irányfényként vonzott. mikor a rémálomba illő szobában találtam magam. életörömöt sugárzott magából. csapdába kerültem. mint éle- 36 . De Harvey szeméből és napbarnított. Attól kezdve már soha­ sem tudtam elfogadhatónak tekinteni ezt az egészségügyi ellátást. (Kösz. Pedig talán j o b b lett volna. aminek akkor szemtanúja lehettem. nyugtalan és kedélybeteg lettem. sima arcáról korábban soha nem tapasztalt tiszta sugárzás áradt felém. de húszas éveim derekára (férj­ jel és két gyerekkel) az éles fájdalom állandósult. jobban. amit aztán szedtem is rendszere­ sen. amit Harvey tudott. s tudtam. a gyomorfájásom meg egyszerűen kibírhatatlanná vált. Időnként azt hittem. mely ennyire semmibe veszi a betegek legalapvetőbb emberi szükségleteit. Meg akartam mindent tanulni. Öntudatlanul már akkor elkezdtem keresni az alternatív lehetőségeket. Igyekeztem változtatni életmódomon: finomliszt helyett áttértem a teljes gabona használatára. törzsem közepe tüzet fogott! Csak a Valium nevű gyógyszer hozott némi enyhülést.coltak. először beszélhettem négyszemközt Harveyval. s úgy döntött. A műtét javított az étrend rongálta térdemen. Utána három hétig nyomhattam otthon az ágyat. „Egészsége". 1971-ben lehetőségem nyílt. de gyomorfájdalmaim folytatódtak. érzelmileg és lelkileg is roncsnak éreztem magamat. fehér kenyér margarinnal. ahogy a sereg­ ben a postát osztják. ott a füvön üldögélve. annyira ismeretlen volt számomra. apró. öt esztendőn keresztül. Ez az esemény életem egyik fordulópontja lett. Később már ráadásul kevertem a Valiumot borral. Ott már tudatosan kezdtem utánajárni az egészséggel kapcsolatos újféle elképzeléseknek. hogy ezzel nagyon erős elvonási tünetek járnak.

hogy rendíthetetlen kitartása az emberek egészsége iránt érzett elkötelezettsé­ géből fakad. Szülés előtt egy hétig éjt nappallá téve a varrógépnél dolgoztam. Gyakran kérdezik. A korai évek mégis gyakran fájdalmas próbára tették erőnket és kitartásunkat. átadva ismereteit bárki érdeklődőnek. nehezen magyarázható tünetek. de Harvey bízott benne. Az is bebizonyosodott így. az egészséges élelmi­ szereket árusító boltnál. Míg a TESTKONTROLL-program kifejlesztésén dolgozva egyre közelebb jutottam a vegetar(ian)izmushoz. Akit egészségétől évtizedekig betegségek fosztottak meg. legnagyobb nyereségem az volt. gyógyszerfüggőséggel. hogy a terhes nő is érezheti j ó l és erősnek magát higiénikus étrenden. Rá két hónapra összeházasodtunk. egy teljes és egészséges élet lehetőségét nyújtotta számomra. melyeken szinte egész addigi felnőtt életem alatt éltem. ugyanazon a helyen. Akkoriban a Természetes Hygiéniát még javában elnyomták. leküzdhetetlen fájdalmakkal az élet 37 . hogy elmúlt az eddigi életemet makacsul kísérő gyomorfájásom! Három év után megint elég erősnek éreztem m a g a m gyerekvállalásra. harmatos.temben bármi mást. mint ő. a lehető legter­ mészetesebb körülmények között. tilos volt nyilvános gyakorlása. Azért. miért foglalkozom ezzel az üggyel. hogy megszabaduljon azoktól a szerektől. hogy ezek a Valium-megvonás mellékhatá­ sai. de megismerve őt most már tudom. Megírtam például egy teljes gyerekkönyvet. de Harvey ennek ellenére űzte hivatását. Éreztem. A szertartás környezete egyértelműen jelezte. hogy ha a rászorulókkal megosztjuk tudásunkat és segítségükre vagyunk. egy hajnali. Változó j o b b és rosszabb időszakaim alatt soha nem szűntem csodál­ ni Harvey állhatatosságát. az új „quilt" ágytakarónk foltnyi darabjainak összeillesztésén. akkor a sors nekünk is gondunkat viseli majd. hogy alig háromnegyed órával szülés után már föl tudtam kelni. Elég szűk esztendők jártak akko­ riban ránk. hogy egészsége helyreállt. annak ez mindennél többet érő igazolást jelentett. Attól kezdve szinte minden időnket együtt töltöttük. Mindkettőnket megleptek az olykor egészen különös. hogy saját táplál­ kozási programunkon élve mennyi energiám volt a terhesség ideje alatt is. friss gyümölcsök és zöldségek környezeté­ ben. az összes kísérőrajz elké­ szítésével együtt. Fiunkat otthon szültem meg. Az első évben szervezetem természetes méregtelenítési folyamaton esett át. ő az. Betegséggel. Alig tudtam elhinni. Akkor még nem volt világos. hogy mit várhatunk közös életünktől. mert ez egy új élet. egy óra húsz perc alatt. így az első gyerekfürdetést is én m a g a m végezhettem. ahol megismerkedtünk. hogy megtanuljam egészségemet irányítani. hogy az már készen várhassa a drága jövevény érkezését. Oly erős voltam. aki meg tudja válaszolni kérdéseimet. gyertyafé­ nyes szertartáson. Én is az egészségnek azzal az önbizalommal teli belső ragyogásával szerettem volna csillogni.

hogy emberek fölöslegesen szenvednek. Harvey pedig maga ez a munka. Ő ezért teszi a dolgát. Egyszerűen bánt a tudat. Keveseknek lehet olyan rossz az egészsége. mint nekem volt. s miután megismertem a helyes válaszokat. Emiatt foglalkozom ezzel a munkával. hogy másokkal is megosszam ezeket az ismereteket.rémálom. nem tudok ellenállni a készte­ tésnek. .

toxémia alakul ki. amit az anyagcsere egyensúly­ vesztéseként is szoktunk emlegetni. más vonatkozásban is meg fog látszani. hogy mindig tipp-topp. melyektől testünknek minden áldott nap meg kell szabadulnia. ami betegségekhez vezethet. ha káros anyagokkal telítődik. akik nem olvasták azt a könyvet. hogy itt is áttekintsük a leglényegesebb alapelveket. Mivel a szervezetbe számára használhatatlan anyagok szívódnak föl az ilyen táplálékok maradékaiból. pontosabban ne nekünk higgyenek! Mindenki maga győződjön meg arról. különben meg­ mérgeznének a szervezetünkben fölhalmozódó saját elhalt sejtjeink. ne higgyenek nekünk. Az étkek. Könnyű lesz. Kérem.Valaminek a hatásosságáról a gyakorlat próbáján győződhetünk meg a legfényesebben. az alapelvek mindig hasznosíthatók. akkor testünk telítődik ezekkel a mérgekkel. A belső mérgek fölszaporodásának másik fő forrása a táplálék. 39 . tartósított ételt tartalmaz. lényege pedig a test belsejének kitisztítása és tisztán tartása. agyonkezelt. Noha a T E S T K O N T R O L L című könyvünkben részletesen tárgyaltuk. Ha belül minden rendben megy. 300 és 800 miliárd (!) közötti azon elhalt sejtek száma. mint amilyen tempóban szervezetünk meg tud tőlük szabadulni. ha elkoszolódik. A beépítés és a kiválasztás közötti egyensúlyról van szó. mert egyszerű. hogy azokat is tájékoztassuk. Toxémia a szakszó arra a jelenségre. mert nem tud j ó l működni. Az Egyesült Államokban szokásos étrend nagyon is sok tömény. A TESTKONTROLL-étrend célja a fogyás és a magas energiaszint elérése. fontos. hogy mennyire hatásos a Természetes Hygiénia. már csak azért is. az kívülről is. Bármi is legyen az egészség területén elérendő cél. de ez fordítva is igaz. Ha az anyagcsere közben a keletkező káros anya­ gok gyorsabban halmozódnak föl. munkára kész állapotban tartsuk. melyeket valamennyien jól ismerünk és általában nagyon szeretünk. túlfő­ zött. mert összhangban áll a test természetes élettani működésé­ vel. mert nincs agyon­ bonyolítva. A legfontosabbak megérdemlik tehát a megemlí­ tést.

Ha a szervezet a gát. a hó és a jég közös lényege is a víz. MINT A SZERVEZET TERMÉSZE­ T E S TÖREKVÉSE. ezért fordult figyelme a Természetes Hygiénia felé. Dr. aki kiábrándult a gyógyszeres kezelés kizárólagos alkalmazásából. annak testét tisztán. hogy a toxémia hányféle emberi betegségnek lehet gyökere. Ezeknek az ütemeknek meglétét senki nem vitatja. fájdalmak nélküli életre vágyik. Remek fogásokat ehetünk. Tildén fedezte föl és írta le először a toxémia jelenségét e század húszas éveiben Toxémia Explained (Toxémia és magyarázata) című alapmüvében. nem kell lehetetlen. Meg­ győzően bebizonyította.no meg a különböző (mérgező!) adalékokból. összhangban állnak annak huszonnégy órás ritmusával. Naponta ismétlődve. a testi működések közül fölváltva mindig másik kerül előtérbe a nap különböző szakaszaiban. hogy bármily erős is legyen a gát. 40 . attól függően. Az elveket azért lesz oly csodásan könnyű beépíteni életvitelünkbe. a toxémia. vagy a gátba épített cement. Ha egy víztározó völgyzáró gátja egy hatalmas esőzés miatt tönkremegy a tervezettet jóval meghaladó szint fölötti feltöl­ tődés miatt. hogy a test mely szervén jelentkezik. Ezért javasoljuk a toxémia szintjét a lehető legala­ csonyabban tartani. azért mindez — az elhalt sejtek hulladékával együtt — megbontja az anyagcsere-egyensúlyt. noha okuk legtöbbször egy. betegségmentes. vagy más anyagok hibáztathatok külön-külön. továbbá a toxémia mértéke a vízszint ebben a hasonlatban. A Természetes Hygiénia saját betegein történt sikeres alkalmazása tökéletesen meggyőzte őt e módszer értékeiről. John H.hogy a BETEGSÉGEKNEK NEVEZETT JELENSÉ­ G E K KÖZÜL N A G Y O N SOK N E M MÁS. úgy. merev szabályok betartásához ragaszkodni. akkor könnyen elképzelhető. tanulmányok százai igazolják. ahogy a harmat. akkor a tönkremenetelért nem az alapozás. Sok betegségnek a különböző tünetek alapján külön-külön nevet ad­ nak. azaz toxémia kialakulásához vezet. Tildén gyakorló orvos volt. ha nem korlátozzuk. a toxémia lehető legalacso­ nyabb szintjén kell tartania. (1) Az étkezés megmarad élvezetnek. az eső. H O G Y MEGTISZTÍTSA MAGÁT A MÉRGEZŐ ANYA­ GOKTÓL. belülről is. (3) A testben korábban fölhalmozódott káros anyagok folyamatosan kiürülnek. kő. és előnyös hatásuk azért fog rögtön megmutatkozni. (2) Az így elfogyasztott táplálékból csak nagyon kevés mérgező mara­ dék j u t a szervezetbe. Leírta. A T E S T K O N T R O L L elveinek megfelelő étkezés három cél elérését bizto­ sítja. Ugyanígy a toxémia is előbb-utóbb betegséghez vezet. mert egybevágnak a test természetes szükségleteivel. állandó túltöltés mellett egy idő után a víz átcsap fölötte. hanem egyedül a túl magas vízszint. Dr. Aki hosszú.

beépülés. nagyjából nyolcórás szakasz ismétlődik naponta: — A táplálék fölvétele (evés és emésztés) — A táplálék földolgozása (fölszívódás.00 órától reggel 4. Először Are Waerland svéd kutató fektette le e század negyvenes éveiben. Elég volt közülük az egyik. hogy hajnali négy és déli tizenkét óra között található a legtöbb anyagcse­ re-melléktermék a vérben. akkor belsőnk tiszta marad. tehát ez a kiválasztás időszaka. Nem fér kétség ahhoz. a test valamennyi sejtjéből és szövetéből a véráram csak akkor tudja gond nélkül elszállítani a salakanyagokat. hogy egy-egy testműködés a nap mely szakaszára jellemző. hogy a betegségmegelőzés és az egészség fönn­ tartása szempontjából a legeslegfontosabb szövetséges a kiválasztás időszaka. ezért óránként vett vérminták elemzésével arra az eredményre jutott. Mivel a kiválasztás négy szervéhez (a bélhez. A fölszívódás alvás közben a leghatékonyabb. A kiválasztás az egész testet érintő folyamat.00 óráig Akkor jó enni. fölhasználás) — Kiválasztás (a test és a táplálék hulladékainak eltávolítása) Ez a három folyamat nem zárja ki egymást. tehát csak akkor tud uralkodóvá válni. ISMÉTLŐDŐ IDŐSZAKOK ALATT MEGY VÉGBE. Elismerem.Például: dr.00 órától déli 12.00 óráig Kiválasztás időszaka: reggel 4. Az ételek hasznosítását illetően az alábbi három. nem korlátozódik a bélműkö­ désre. a kiválasztás időszakát megállapítania. Charles Czeisler a Harvard Egészségügyi Intézetből meggyő­ zően bebizonyította. A KIVÁ­ LASZTÁS IDŐSZAKÁNAK CÉLJA A TESTBEN TALÁLHATÓ MÉRGEZŐ 41 . hogy A SZERVEZET M I N D E N ÉLETTANI M Ű K Ö D É ­ SE BIZONYOS JÓL KÖRÜLHATÁROLHATÓ. ez merész állítás. ha a szervezet már megfelelt egyéb feladatainak. majd földolgozásának. egymástól jól megkü­ lönböztethető. és betegségek helyett egészség alakul ki. a tüdőhöz és a bőrhöz) a véráram juttatja el a salakanyago­ kat.00 órától este 8. mikor testünk leginkább kész a táplálék fölvételére és megfelelő emésztésére. a hólyaghoz. egyidejűleg is működhet­ nek. Ebből követ­ kezik az alábbi időbeosztás: Fölvételi időszak: déli 12.00 óráig Beépülési időszak: este 8. először a táplálék fölvételé­ nek. de így igaz. Ha a rendszeresen fölhalmozódó mérgező anyagok rendszeresen el is tudnak távozni. A reggeli ébredéskor tapasztalható szájszag és nyelvlepedék is ékes bizonyíték a kiválasztás szervrendszerének fokozott működésére. a többinek azt már természetes sorrendben kell követni. de a nap különböző szakaszaiban mindig másik és másik az uralkodó közülük.

akinek ruházatát és bőrét fél éve nem érte víz. ha beleavatkozunk. tehát a nagy természetes víztartalmú ételek fo­ gyasztása. illetve más kezelés­ sel megfosztott élelmiszerekkel szemben. kétnaponta tisztálkodik. mint a pislogás. mint külsőnk ápolása. Azért az emberek többsége — legalábbis akiket én ismerek — naponta.. mert ugyanakkor milliószámra élnek olyanok.. E kettős haszno­ sulás fontossága miatt magától értetődő és rendkívül lényegbevágó a sok zöldség és gyümölcs. A táplálkozással kapcsolatban csupán három ilyen alapelv létezik. Másrészt ugyanez a víz — miután leadta a tápanyagokat a szervezetnek — fölveszi és kiöblíti a testből a káros salakanyagokat. A betegség meghívását jelenti. Képzeljük el magunkat olyan valakivel egy szobában. hogy megtisz­ títsa a test belsejét az ott fölhalmozódott hulladékoktól.M A R A D É K O K ELTÁVOLÍTÁSA. A N A G Y T E R M É S Z E T E S VÍZTARTALMÚ TÁPLÁLÉK ELVE A higiénikus fölfogás szerinti táplálkozás arra született. kioldja a vitaminokat és az ásványokat a táplálék rostjaiból. Nem törekszünk ezek kizárólagosságára. akik évtizedek óta nem foglalkoztak belsőjük kitisztításával! Nem csoda hát a szomorú tény. vagy a légzés. Egyrészt ez a víz szállítja az értékes tápanyagokat. hogy csak az Egyesült Államokban 4000 ember hal meg naponta rákban és szívbetegségben. mert ez a megfelelő részarány biztosítja az egészség létrejöttéhez és fönntartásához szükséges föltétele­ ket. . Mint már említettem. csupán annyi segítsé­ get igényel. mint minden más tisztítási művelethez szokás. és elszállítja ezeket a testen belüli fölszívódáshoz a belek útján. önműködő folyamat ez. De nem kell pánikba esni. De sokuk csak kívülről. Olyan beépített. Hogy hogyan kerülhető el a beavatkozás. j o b b későn. Belső szerveikben annyi káros hulladék halmozódott föl. ha nem így teszünk. mely magától megy. Testünk belsejének tisztasága legalább akkora figyelmet érdemel. Ehhez ugyanazt az anyagot alkalmazza. Ez az anyag a VÍZ! Víz nélkül nehéz lenne bármit is tisztán tartani. a T E S T K O N T R O L L alapelvei az élettani tevékeny­ ségek naponta isméüődő időszakainak figyelembevételével elősegítik azok eszményi működését. 1. hogy azok egyszerűen nem tudnak tovább működni. kezdve a ruhamosástól a kocsimosásig. mint soha! Aki eddig 42 .Egy országot egy gázálarcért!" ez lenne az első reakciónk.) A zöldségben-gyümölcsben föllelhető víz ráadásul értékes előnyökkel is rendelkezik az egyszerű ivóvízzel szemben. (Próbálnánk csak letakarítani a kocsit mondjuk egy pizzával. annak magyarázatára is hamarosan sor kerül.. hogy ne akadályozzuk érvényesülését. de szükséges megfe­ lelő túlsúlyuk a természetes víztartalmuktól főzéssel.

akik képességeiknél magasabb szintű képzésben részesültek. melyek közül az első és igen fontos a nagy természetes víztartalmú étkek. mint bár­ mi más élettani folyamathoz. Mint mindennek. mondják rá. A természet eredeti tervei szerint mintegy három óráig kellene a tápláléknak a gyomorban maradni a megfelelő emésztéshez. A M I MŰKÖDIK IS! Persze ez a közérthető. hogy ilyen magasságból 43 . mert a megfelelő lépések megtételéhez soha nem lehet túl késő.. noha igaz. úgy az emésztőrendszer képességeinek is vannak határai. hogy a megfelelő ételtársítás két évtized emésztési panaszait szüntette meg nálam alig huszonnégy óra alatt. akik soha ki nem próbálták. általában olyanok.» . E könyv lapjain ennek megtételéhez szükséges eszközöket fogunk ismertetni. hogy a „ t u d o m á n y o s " jelzőt maguknak kisajátítsák. mégsem tanácsolnám senkinek. Bárki tapasztalhatta már. hogy evés után fáradttá válik.-{rr<ío>'wn--í r i * ..* . hálálkodó leve­ lek ezrei még j o b b bizonyítékok. hogy az elfogyasztott ételféleségek illeszkedjenek az emésztőrendszer vegyi folyamataihoz. Már természetesnek tartjuk. többre. hogy a madarak röpülnek. Ezt a föltételt biztosítja a megfelelő ételtársítás. semmi köze a gyógyszeres gyógyászathoz. Evés után azért tör ránk a fáradtság.. kijavítani és karbantartani önmagát. A megfelelő ételtársí­ tás épp azt biztosítja. vagy hogy a víz nedves.nem foglalkozott belsője rendszeres kimosásával. Ha megkapja a lehetőséget. jobban mondva olyanoknak. javulásról beszámoló. AZ ÉTELEK M E G F E L E L Ő T Á R S Í T Á S Á N A K ELVE Alapvető követelmény az eszményien egészséges állapot eléréséhez. Mennél többet eszik valaki. invìi fíio' ' i-tf. ha kipró­ bálja. mert a hagyományos ételek megemésztéséhez iszonyú sok energiára van szükség. a Fit for Life (magyarul T E S T K O N T R O L L ) című könyvünk megjelenése óta az Egyesült Államok minden sarkából kapott. annál fáradtabb lesz. amelynek hatásosságát bárki rövid idő alatt bebizonyíthatja. Viszont annál fontosabb alapelv a Természe­ tes Hygiénia tudományában. „ N e m tudományos a módszer". mielőtt továbbkerülne a vékonybélbe.. Az ételtársítás hatásos. mint azt. az is bátran nekiláthat. tehát a friss zöldség­ gyümölcs megfelelő részaránya lesz. akkor a szervezet bármikor kész kitisztítani. politikai és gazdasági érdekeik alapján? AZ A TUDOMÁNYOS. hogy az ételnek ne kelljen ennél hosszabb ideig a gyomorban állomásozni. Saját példámmal is igazolhatom. egysze­ rű meghatározás túlságosan is világos egyes túlművelt koponyák számá­ ra. Egy ismerősöm egyszer leesett a harmadik emeletről és baj nélkül túlélte.' " ' 2. de az 1985 júniusa. Egy nagy lószart! Honnan veszik egyesek a bátorságot.

a sajt—kenyér. vagy bármilyen állati eredetű táplálékot). a tej—gabonakészítmény társítások. tej és tejtermék. hogy a lúg és a sav semlegesítik egymást. sav választódik ki az emésztéséhez. HA EGYIDEJŰLEG T A R T Ó Z K O D N A K A GYOMORBAN. melyek szinte garantálják az emésztési bántalmakat. A legcsekélyebb vegytani ismeretekkel rendelkezők is tudják. A legtöbb idült emésztési panasz az étkezés után jelentkezik. mint inkább azzal. tészta. Az emberi test néha elképesztő dolgokat kibír. hozzá krumplit fogyasztva pedig lúgos kémhatású emésztőnedv. s rá egy évvel már újra a versenyzésen járt az esze. gabona. mint például a hús—krumpli. gabonakészítmény. az nem jó a másikhoz. Fehérje (beleértve mindenféle húst. hogy a szájukba férjen. A m i az egyik ételféleséghez alkalmas. Helyes ez így? Nézzük csak meg. Márpedig FEHÉRJE ÉS K E M É N Y Í T Ő N E M T U D HATÁSOSAN MEG­ EMÉSZTŐDNI. Az Egyesült Államokban évi kettőmilliárd dollár fölött költenek az emberek emésztést serkentő szerekre. csak az a fontos. állandóan tüzes kést forgatnak a hasamban.. hány ilyen ütközést lehet jó eséllyel túlélni? Ugyanígy sokan túlélik. amely mint­ egy 50 tonnát tesz ki egy átlagos élet folyamán. a különféle emésztőnedvek semlegesítik is egymást. nem kezdenénk gyanakodni. Shirly Muldowney hivatásos autóversenyzönö 1985-ben 220 mérföldes óránkénti sebességgel [350 k m / h ] falnak vágódott. hogy meggondolás nélkül. a hal—rizs. (Ténylegesen ugyan a gyomorban csak kevés lúg termelődik. Sőt. míg közben úgy éreztem. ha bármilyen társításban tömik magukba az ételeket. a csirke—galus­ ka.Na és? Egész életemben ezeket ettem ! " — mondhatják sokan.kiugráljon. mint amilyen a sok különféle kenyér. azalatt az telítődik a nyálban levő lúgos emésztőnedvvel. viszont lúgos kémhatású emésztő­ nedvek kívántatnak olyan keményítőtartalmú ételek lebontásához. Amikor húst eszünk. de értelmes ilyeneknek szándékosan kitenni? Hány zuha­ nást. hogy esetleg az üzemanyaggal van a baj? Az ember emésztőrendszere táplálék emésztésére szolgál. ami aztán lenyelve kölcsönhatásba lép a 44 . amivel emésztőszerveiket terhelik? Vagy ép­ penséggel főleg ahhoz? Ha száz kocsit benzin helyett gázolajjal járatva mind a száz sorban bedöglik. Sajnos a mifelénk szokásos étkezésekben jóformán min­ dig olyan étkek kerülnek össze. . Nem látszik logikusnak. egyszerre hányjuk gallér mögé a legkülönbözőbb ételféleségeket. íme a rövid ma­ gyarázat: A különböző ételfajták lebontásához különféle emésztőnedveket vá­ laszt ki a szervezet. a tojás—pirítós. továbbá az olajos magvak lebontásához savas emésztőnedvekre v a n szükség. Miért? Nincs ennek talán valami köze ahhoz a táplálékhoz. ha összekerülnek. Én is. de amíg rágjuk a burgonyát. halat. hogy az elfogyasztott ételekkel van valami baj? De nem is mindig az ételekkel. burgonya. Az ok egyszerű: valamennyi fönti társításban fehérje és keményítő került össze. összevissza.

akkor valószínűleg valamilyen étel nem tudott idejében lebomlani. Ezeknek valószínűleg kioperálták a józan eszüket. merthogy meg van rohad­ va. Na és mi történik akkor ott? Tudjuk. a Digel. sem pedig a végbélé. hogy meggyőzzön egyes betonfejű. Az egyik résztvevő azt állította. a Tempó. Nos. vaskalapos „hatóságokat".) A két ellenkező kémhatású anyag pedig az emésztés elvégzése helyett egymással kel birokra. mivel szerinte nincs rá tudományos tapasztalat. mielőtt a vékonybélbe továbbítódna.) Bizonyára ismerős élmény a hányás. de így van! Hihetetlen. sem a vékony-. hét. hogy milyen sikeresen alkalmaz­ zák gyakorlatukban ezeket az újféle ismereteket. mintha valamennyiük tagadná az élettan ilyen nyilvánvaló tényeit. étvágygerjesztő. ami után még hat. így a munka elvégzé­ séhez megfelelő emésztőnedv nem áll rendelkezésre a gyomorban. arról számolva be. a Mylanta. hogy nagyon is sok tudományos tapasztalat áll rendelkezésre. hogy a gyomorban az étel nem képes megromlani. a Pepto Bismol. kezdve a Nobel45 . hogy senki sem kívánkozna oda. Sőt. Nem tudom megállni. vagy éppen rothadó? Hát persze.gyomorban levő savval. Márpedig ha hat. hogy okádnia kellett. vagy emésztést javító szerért. Tudom. akkor nem továbbítódik. melyet maga a szervezet vet ki magából. aminek onnan már három óra után az ellenkező irányban. gusztustalan. sem a vastag-. ott valami alapvető baj van. nyolc órával is „nehéznek" érezték magukat. Rámutattam. a Gas-X. fölfúvódás. gáz. Az emésztetlen fehérje rothadni kezd. Azt meg még a legutolsó táplálkozási szakértő is tudja. nem a nyelőcsőé. vagy nyolc órával fogyasztása után kerül napvilágra a gyomorból olyan táplá­ lék. amibe én is belekeveredtem. hiszen szinte mindenkivel előfor­ dult már. (De nem akarom úgy beállítani a dolgot. mégha épp akkor rothadó táplálékkal van is tele az illető gyomra. hogy ezzel kapcsolatban ne említ­ sek meg egy tudományos értekezleten elhangzott vitát. de még az üyen bizonyíték. és máris lehet szaladni valamelyik közismert savlekötő. mint a Rolaid. fölfordult gyomor. s t b „ stb. De ha emésztetlen marad. a magnéziumtej stb. hogy rettenetesen bűzös. Valami miatt sok táplálkozástudós és étkezési szakember egyszerűen hallani sem akar arról. a Gelusil. hogy elnyom­ ják a gyomorban rothadó és erjedő ételek okozta kellemetlen tüneteket. és kétségbe vonta az ételtársítás érvényességét. Ezek mindegyike arra való. többen léptek már velünk kapcsolatba. még ez sem elég. az emésztet­ len keményítő erjedésnek indul. az ételnek mintegy három órát kéne a gyomorban tölteni. az Alka Seltzer.. a belek felé távozni kellett volna. a Gaviscon. Olyan dolgok történnek ott ilyenkor. aminek a vége gyomorégés. És milyen illata van az így előkerült tápláléknak? Kellemes. hogy a gyomorban az étel egyáltalán megromol­ hat. talán épp fehérje és keményítő került össze. hogy a hányadék gyomortartalom. állítva. hanem ott helyben romlás­ nak indul. hogy ez képtelenség. Biztos föl tudnak idézni olyan étkezést.

A gyógyszerfo­ gyasztás is ezt igazolja. az ilyen valójában csak a toxémia szintjét növeli. kenyeret. nem igaz! Csak akkor hizlal. Biztosak lehetnek benne. Salátával. egészséges és hoszszú életünk veszélyeztetése nélkül. Viszont az az étel nem táplál. akik még mindig ragaszkodnak ahhoz. Igazán nagyon egyszerű lesz megtenni! Egyenek egy hétig a hagyomá­ nyos módon. hogy a Föld lapos. a rengeteg visszaélés ellenére is látszólag jól képes működni. az emberi szervezet alkalmazkodóképessége olykor valóban bámu­ latos. ne higgyenek nekünk. csak arra vigyázzunk. mert az csinálja a bajt. együtt. megfelelően elkészített (párolt. vagy ki hogyan szereti) zöldséget. NE NEKÜNK. ne zavarj meg tényekkel!" Lehet ezek után az ilyen embert egyáltalán komolyan venni? Dehát olyanok is akadnak.díjjal kitüntetett dr. de mi van azokkal. Hagyjuk hát meg hitükben és gyomorgörcseikben az ilyen tántoríthatatlan „szakembereket". mint tárgyhoz nem tartozót. Nem kell éhen maradni. könnyen megelőzhető. a megfelelő ételtársítás mindig hatásos. gőzölt. nehogy mi is hozzájuk hasonlóvá váljunk. amelyik romlásnak indul az emésztőcsatornában. tész­ tát) együnk. zöldségmártással és zöldségekkel együtt fogyasztva nyugodtan élvezhetjük az ilyen „tiltott" kedvenceket. De vajon más kellemetlenségek nem zavarják az ilyen embereket? Fejfájás? Levertség? Pattanások? Hátfájás? Álmatlanság? Megfázás? Merthogy ezek is lehetnek a rossz emésztés tünetei. Lárifári. noha elismerte. Akinek az ízlése az enyémhez hasonlít. Ivan Pavlov munkásságával. ha marhasülttel. aki úttörő szerepet játszott a megfelelő ételtársítás területén is. úgy. hanem többféle. csak nem egyszerre! Burgonyára vágyik? Remek! Egyen meg föfogásként egy jókora sültkrumplit különféle zöldséggel és salátával. sütő­ ben vagy parázs fölött sült.' akik nem hisznek az ételek megfelelő társításának elvében. vagy csirkéhez) ne keményítős köretet (burgonyát. Jó is az! Dehát azt mondják. ahogy az 46 . Vagy esetleg egy nagy tál finom főtt tésztára fáj az a fog? Nem gond! Készítsünk rá zöldséges mártást és fogyasszunk el hozzá egy kiadós tál salátát. mert így nem terhelik fölösleges mér­ gekkel a testet. és finom. De mindez elkerülhető. rette­ netesen hizlal. rizst. s az egészhez egy jó nagy adag vegyes salátát. hogy sohasem hallott róla. Klasszikus eset: „ M á r döntöttem. A válogatás nélkül elfogyasztott ételek sajnos megszedik a vámot Amerika népességén. De még egyszer nagyon kérem. Ezt az állításomat az illető „szakértő" azonnal elvetette. Na. az nagyon szeretheti a szósszal nyakon öntött tört burgonyát kétszersülttel. vagy valamilyen más fehérjével együtt kerül a gyomorba. Bárki fogyaszthatja kedvenc ételeit. INKÁBB SAJÁT M A G U K N A K HIGGYENEK! Bizonyítsa be ki-ki saját maga számá­ ra. Egyszerűen ki kell csak próbálni! A legközelebbi sülthöz (vagy halhoz. élvezetes is lesz. akik rendszeresen fogyasztják ezeket a nem kívánt ételtársításokat minden látható emésztési panasz nélkül? Hát igen. azaz minden étkezéshez mindenfélét.

Visszatérnénk-e a hascsikarós étrendre. akik — hála képességeiket meghaladó képzésüknek — oly rengeteg (bár néha téves) ismerettel vannak fölvértezve. csakúgy. az adott faj sajátosságai­ nak megfelelően működik. a fordítói előszóban található az útmutató. Aztán a rá következő héten pedig úgy. kellemes kísérletnek. mi is az. így működik a testünk. ha nem hisznek benne. ugyanaz történik az egyik ember gyomrá­ ban. életerő támad ott. amely az emberek emésztőszervei közti természet adta különbségeket hirdetné. mint a másikéban. melyet mindenki elvégezhet saját magán. ez csupán fiziológiai.a legtöbb táplálkozástudós és étkezési szakember hangoztatja. nyugodtan nézek szembe bárki kihívásának. csak azt. azaz a faj minden egyedére jellemző emésztőrendszere van.) A megfelelő ételtársítás elvét nem lehet kétségbe vonni. (A legsötétebb „szakértő" sem állítja. Ez nem hit kérdése. azaz saját testén belül. a hitetlenség nem befolyásolja hatá­ sosságát.) A második hét végére már mindenki tudni fogja. fehérjét és keményítőt összekeverő táplálko­ zásra. (Érdemes ehhez beszerezni a T E S T K O N T R O L L D I Ó H É J B A N című táblá­ zatos segédletet. élettani kérdés. s egészség. mint a zsiráfok. ahol ezt tiszteletben tartják. Sehol sem lelhető föl olyan élettannal foglalkozó kiadvány. amit az ételek megfelelő társítása által nyerni lehet. kivétel nélkül. Vonatkozik-e mindenkire a megfelelő ételtársítás elve? Igen. A M I M Ű K Ö ­ DIK IS! 47 . vagy a zebrák. Az a hét végleg el fogja dönteni a kérdést. térjen vissza a harma­ dik héten a hagyományos. ha már megtapasztaltuk a helyes ételtársítás nyújtotta előnyöket? Nem kérek többet. (Igaz. A megfelelő ételtársítás elve tehát akkor is érvényesül. hogy nem párosítanak keményítőt és fehérjét ugyanannál az étkezésnél. az egésznek semmi köze a hithez. hogy veszélyes lenne a marhasült burgonya nélkül. vagy a gorillák. Megrendeléséhez e könyv elején. A világ valamennyi méhe azonos ebből a szempontból. inkább hagynák agyonverni magu­ kat. a legnagysze­ rűbb földi laboratóriumban. De az igazságot az „igenek" és „ n e m e k " között ne a hitvita döntse el. ha erről van szó.) Még egyszer: AZ A T U D O M Á N Y O S . Aki további bizonyosságot szeretne. vagy a kenguruk. így azokra a táplálkozástudósokra is érvényes. hogy legalább egy hétig tegyék ki magukat ennek a könnyen végrehajtható. Az embernek is úgynevezett faj specifikus. semhogy ezt beismerjék. ahogy valamennyi más faj egyedének emésztőrendszere is egyformán. mindenki­ re. hanem a kísérlet. Látható.

desszert gyanánt étkezés után fogyasztott gyümölcsök a felelősek azért a rengeteg félreértelmezésért. akár gyümölcslé formájában fogyasztjuk. amely nem kíván emésztést a gyomorban. Akár eredeti. így csupán húsz-harminc percre van szüksége. befőtt. amit a test megkívánhat önmaga fölépítéséhez és az élet fönntartásához. megfelelő módon történő fogyasztására. zsírsavakat. Ilyen körülmények között valóban káros lesz a hatása. enzimjeit. Az étkezés közben. ha szépen bekapjuk. Ugyanis. a friss az egyetlen állapot. Két fontos föltételnek kell teljesülnie ahhoz. ugyanakkor a friss gyümölcs és a friss gyümölcs leve a lehető leghatásosabban segítik a szervezetet önma­ gát mérgező maradékoktól megtisztító munkájában. vagy az édesség. Ez így igaz. ahonnan tápanyagai fölszívódhatnak a szervezetbe. Tudni kell. ásványi anyago­ kat. ha a gyümölcs arra kényszerül. hogy áthaladva a gyomron a bélbe kerüljön. ez pedig a gyümölcs. tartósított gyümölcs. érett állapotában már mintegy előemésztett. lekvár. SEMMIVEL SEM EGYÜTT ÉS SEMMIKÉP­ PEN N E M K Ö Z V E T L E N Ü L A M Á S F É L E ÉTEL U T Á N . hizlaló. hosszasan emésztődő ételekkel együtt a gyomorban pihenjen. A korábbiakban azt állítottam. A második fontos föltétel az. mivel tartalmazza saját emésztöanyagait. valamint aminosavakat fehérjéi fölépítésére. Ezért kell figyelmet fordítani helyes. vitaminokat. tehát savassá válva a test toxikus terhelését növelik csupán. V a n egy kivétel e szabály alól. vagy sűrítményből előállított gyümölcslé mind erjedésnek indul. hőkezelés­ sel csírétlanított (pasztörizált). A GYÜMÖLCSFOGYASZTÁS HELYES MÓDJÁNAK ELVE Ezt olvasva fölmerülhet a kérdés: — Mit akar ez a pacák a helyes gyü­ mölcsfogyasztással? Az a helyes. akkor ott nagyon hamar erjedésnek indul. hogy a gyümölcs minden tápanyagot tartalmaz. amint a gyomorba ér. Az első a gyümölcs meglehetősen kényes mivolta miatt az. hogy emésztőrendszerünk hogyan viszonyul a dologhoz. melyek szerint a gyümölcs savképző. hogy más. Energia­ hordozóként glükózt a szénhidrátok közül. hogy a szervezet hozzájusson az élet eme lényeges építőköveihez. Nagyon sajátos testi föltételek szükségesek ahhoz. vízvisszatartó hatású len­ ne. A gyümölcs az egyetlen étel. Emésztődésével kapcsolatban a gyümölcs rendkívüli tulajdonságokkal bír. hogy csak frissen és csak érett állapotban együk. De helyesen fogyasztva — azaz éhgyomorra és önmagában — a 48 . Főtt. ahogy a test számára a gyümölcsök páratlan értékei hasznosulni tudnak. megeszegetjük és kész. túl magas kalóriatartalmú. de jó tudni azt is. gyümölcsíz.3. hogy a gyomron való gyors keresztüljutás érdekében a G Y Ü M Ö L C S CSAKIS ÖNMAGÁBAN FOGYASZTANDÓ ÉS KIZÁRÓLAG ÉHGYOMORRA. hogy a gyümölcs hatásosan és hatékonyan hasznosuljon. hogy az ételnek nagyjából három óráig kell a gyomorban maradnia.

testünknek azonnal meg kell kez­ denie az emésztést. Az igazán nagy baj ráadásul az. Aki még nem olvasta a TESTKONTROLL című könyvet. 49 . horgostul. A reggeli éppenséggel a legfontosabb kihagyandó étkezés! E kijelentésem igazságának belátását mindenkinek saját józan megítélésére bízom. Né­ hány étkezésnél fogyasszunk gyümölcsöt az evés után. hogy a reggeli emésztésére így fölöslegesen elvesztegetett energia a legfontosabb élettani folyamatot. a mérgező maradékokat kiürítő tevékenységének kéne előtér­ ben lenni. ezért figyelmez­ tettek gyerekkorunkban. damilostul. amit bárki könnyen bevesz. a kiválasztást rövidíti meg. ami különben is pimasz arculcsapása a megfelelő ételtársítás szabályainak. Kereskedelmi csali csu­ pán az a hírverés. Ehelyett mi arra pazaroljuk a rendelke­ zésre álló munkavégző képességet. Vagy idézzük vissza a legutóbbi ünnepi lakomát. ha elpilledünk. Evés után ezért érzünk fáradtságot. nehezékestül. ezáltal — törvényszerű következményként — szinte édesgetjük magunk­ hoz a különféle betegségeket. s rohanunk a kávéfőzőhöz. húsz­ harminc percet kivárva a következő fogásig. Aki nem hiszi. vagy leheveredni volt inkább kedvünk? Ébredéskor vagyunk legtevékenyebbek. íme egy további szolgálat. már a korai órákban ezt az élénkítőszert vegyük magunkhoz. amikor szükség is van a sok energiára. ami hatalmas energiát köt le. hogy ne menjünk úszni közvetlenül étkezés után. miután elolvasta az alábbi magyarázatot. majd cseréljük meg a sorrendet. Figyeljük meg a két módszer hatása közötti különbséget. hogy megkísérelje megemészteni a hagyományos. akkor szervezetünknek soha nem lesz alkalma egészségteremtő tevékenységének elvégzésére. (A kipróbálást is csak javasolni tudom!) Tudjuk már. naponta tesszük. és fogyasszuk el a gyümölcsöt éhgyomorra. ezért alakult ki a délutáni szieszta szokása. amikor a szervezet öntisztító. melyet a gyümölcs tehet egészséges életünk tartamának és tartalmának növelése érdekében. hogy hódolva az Amerika-szerte elterjedt szo­ kásnak. igazolja magának saját szervezetén. hogy az emésztés több energiát igényel. mint bármely más élettani folyamat. mivel a napnak ama szakaszára jut. járjon utána.friss gyümölcs és friss gyümölcslé csak előnyös hatással lehet az egész­ ségre. miszerint a reggeli a nap legfontosabb étkezése. Ha rendszeresen. bőséges reggelit. ha nem elég járatos az ember élettanában. BŐSÉGES REGGELI FOGYASZTÁSA AZ EGYIK LEGEGÉSZSÉGTELENEBB TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁS. hogy nem csoda. azt talán most meglepi az alábbi állítás: A HAGYOMÁNYOS. Testünkre ez akkora föladatot ró. Az utolsó falatok legyűrése után ugrálni. A megtöltött gyomor rögtön az első helyre kerül az elvégzendő föladatok sorrendjében. de ez az az időszak.

(Magyarul: TESTKONTROLL. annál jobb!) Ha hetente csak háromszor-négyszer betartjuk. Próbáljuk ki. A siker mindent igazolni fog. Aki ezen elvek alaposabb leírására is kíváncsi.Ezért kell ébredés után csak gyümölcsöt enni. már az is több a semminél. melynek címe: Fit for Life. akkor A L E G H A S Z N O S A B B SZO­ KÁS. Nem. Azért foglaltam a fentiekben össze a test élettani működésének napi három szakaszát. ha csak egyszer is eltérünk ettől a szabálytól. hogy még j o b b a n észre lehessen venni a különbséget. HOGY KIZÁRÓLAG FRISS GYÜMÖLCSÖT ÉS FRISS GYÜMÖLCSBŐL KÉSZÜLT GYÜMÖLCS­ LEVET FOGYASZTUNK A REGGELI ÉBREDÉSTŐL EGÉSZEN DÉLI 12 ÓRÁIG. hogy minden kárba ment. hogy szembetűnjön a kellemesebb közérzet. mivel az jószerivel nem fogyaszt energiát az emésztéshez. nem! (Persze mennél ritkáb­ ban sértjük meg. Nem kell szakemberhez menni. Kizárólag! Bármi más ottmarad a gyomorban és hátráltatja a kiválasztás folyamatát. vagy elutasíta­ nánk. legalább egy hétig. A következő héten vissza lehet térni a szokásos reggelikhez. A M I N E K CSAK HÓDOLNI LEHET. Szerencsére ez nem azt jelenti. Ez az igazi reggeli! Ha segíteni akarjuk — és miért ne akarnánk — szervezetünket a belső mérgező hulladékok eltávolításában. mielőtt elfogadnánk. AZ LESZ. valahogy úgy. kérem tanul­ mányozza korábbi könyvünket. mert ezek is szerves részei az egészség építőelemeinek és a Természetes Hygiéniának. ahogy a habarcs is mindenhol jelen van a ház téglái közt.) 50 . illetve az étkezési szabályok három alapvető elvét.

.

hisz ők évmilliókat éltek meg a korszerű orvostudomány manapság . ha örömmel és életerő­ vel telített. hogy megéljenek. gyomorpanaszoktól? El lehet-e jutni a felnőttkorhoz fejfájások. Nagyon valószínű tehát. szeretetre alapozott kapcsolatokkal? Igen! Kérdés nem fér hozzá. A földi lét úgy értelmes. Talán jobbak is a mieinknél. szaporodjanak. Miből állhatott ez az ösztönös tudás? Gondoljuk csak bele. hogy az őseinknek már a modern orvostudomány előtt is voltak fogalmaik az egészségről. meghű­ léstől. kitartó­ nak és ügyesnek kellett lenniök. testben és lélekben kiegyensúlyozottan? Le lehet-e élni a felnőtt életet az ezernyi kín és fájdalom nélkül. De lehetséges-e ez? Hogy a gyerekek a minden elképzelhető nyavalyák nélkül nőjenek föl. Erősnek. írott történelme alig 6000 esztendős. Nem. jó közérzet. mentesen középfül-gyulladástól.élvezhető" mindenféle „vívmánya" nélkül. méghozzá VALA­ M E N N Y I Ü N K SZAMÁRA LEHETSÉGES! (Marilyn D i a m o n d ) Az emberi faj évmilliók óta létezik a Földön. hogy összhangban élhessünk a létezés hatalmas mester­ művével. korlátlan energia. hogy igenis lehetséges. csúcsán a legcsodálatraméltóbb teremtménnyel. szárnyaló életöröm szükségeltetik. Az emberi test egészségre és boldogságra teremtetett. ha eleink harcba szálltak volna a Természettel.. pörsenéses bőr és elhízás kéretlen kísérete nélkül. hiszen elvesztették volna a csatát. az emberrel. Mi nem is léteznénk. fertőzéstől. hogy az újabb és újabb nemzedékek fölneve­ lődjenek. melyek szinte elkerülhetetlenek­ nek látszanak. feszültségektől és betegségektől szabadon. Lelkesedés. az egészséggondozásról szóló legrégibb följegyzések mintegy 3000 évesek. gyomorgörcsök. hogyan 52 . bőrkiütéstől. ők összhangban éltek a Természettel és hatalmas ö s z t ö n ö s tudásuk tette lehetővé.A Teremtés minden vonatkozásában lenyűgöző. puhányok aligha szelídíthettek volna például lovat.

Források közelében. a Természet által nyújtott ételeket fogyasztották. pihenést. Shleton-nak. csodálatos környezetet és érzelmileg fölemelő társaságot. Nyüzsgő. káros kipárolgású létesítmények környezetében épültek. tiszta vizet. nővérekkel. friss levegőt. A modern kórház belül sem kevésbé lármás. nyugalom helyett nyugta­ tószerekkel. alvást. a Nappal együtt feküdtek és keltek. még ha a civilizáció annyi sok értelmetlen akadályt épített is föl Természet és ember közé. ma is példát adva a kezelés. Robinson írja The Story of Medicine (A gyógyítás története) című művében: „ M á r a látvány előcsalta a remény első halvány mosolyát a megviselt beteg arcán". válogatottan szép helyeken. Victor W. fizikai tevékeny­ séget végeztek. ahol az utcai forgalom „ g o n ­ doskodik" a lehető legnagyobb zajról és szén-monoxid-sűrüségről. tengerre. Manapság meg forgalmas városi központokba építik őket. Krisztus előtt már 1500 évvel a görög kultúrterületen Aszklepiosznak templomai és gyógyító szentélyei voltak. arra íme egy idézet Dr. vágóhidak és hasonló. betegekkel és látogatókkal. a beteggel való megfelelő bánásmód területén. dallamos zene lengte be szen­ télyeiket a büfégépek fülsértő csattogása helyett. Manapság ismét felerősödik hangjuk. akik nem maró gyógyszerszaggal. pagonyokban alakították ki őket. Ránk maradt szobraik sejtetik egészségőrző módszereik hatá­ sosságát és az akkor élt emberek testi egészségének magas fokát. hanem virágokkal és kellemes illatszerekkel telítették a gyógyhely levegőjét és lágy. napfényt. e század egészségügyi reformokat szorgalmazó egyik élharcosának Rubies in the Sand (Ékkövek homok­ ban) című könyvéből. a vegyszerek orrfacsaró bűzével. „A múlt században a kórházak cserzőudvarok. A természetes élettani szükségleteket nyújtották a gyógyulást keresők számára: üde. aki megőrizte és továbbadta ezt az ősi tudást." 53 . Soha el nem múló csodálat illeti az ókor gyógyító papjait. s mindenki szorgalmasan hörpöli is ezeket a népszerű mérgeket. tele dohányzó orvosokkal. akár egy főpályaud­ var. Herbert M. tiszta vizet ittak. vagy hegyekre nyíló kilátással. Szerencsére mindig akadt. Büféautomaták árusítják minden emeleten a vadító szénsa­ vas „üdítőt". ételt. melyeket papok irányítottak. Ezek az akkori „közkórházak" másfél évezreden keresztül szol­ gálták az egyik legnagyszerűbb civilizáció sok százezer tagjának gyógyu­ lását. személyzettel. Tudásuk örökösei mi vagyunk. ismereteik valahol mélyen bennünk szunnyadnak. Hogy ez mennyire elfelejtődött napjainkra. napfényben. napjaik a közösség4tapcsolatrendszerén belül teltek és főleg testi. Régebbi elődeinkhez hasonlóan ezek a gyógyító papok is arra támasz­ kodtak.éltek: szabadban. amit a Természet adott.

mert néhány orvos úgy vélte. megfertőzött lovak gennyét. mirigyekből. menstruá­ ciós váladékot. magzatvizet. E korszakok alatt távolodott el a gyógyítás a Természettől.és fiatalítószerek készítéséhez és vegyszeres kúrához. pókot. föladva az évmilliók alatt kialakult természetközpontú gyógymódokat. szérumok. Nálunk minden idős ember­ nek átlagosan évi tizenhárom gyógyszert írnak föl. vizeletet. ugyan mitől szenvedhetett ki felebarátja. A betegeken kísérletezve most is mindenféle mérgező anyagot bevetnek. A friss levegőt ellenségének kiáltották ki. hogy megértsük és elfogadjuk mindezt. állati zsigeri. Az ember mindezt fullasztó odúkba zárja. mint az eredeti betegség. az emberi testet egyre inkább ellenségként tekintették. az Aszklepion-szentélyek végső hanyatlá­ sa után sorra sötétebb és sötétebb korok következtek. békát. méhlepényt. a gyógyítás örve alatt.Krisztus után úgy 400 körül. körmöt és karmot alkalmaztak gyógyítás céljából. s ekkor kezdett terjedni fokozatosan mindenféle méreg a betegségek kezelésére. egeret. szépítő. mint a világ bármely m á s országában. Manapság pedig a valaha ismert leghalálo­ sabb behatást. 54 . nyálat. Dr. agyvelőt. Évszázadokon keresztül az érvágás. betegséget okoznak. Ösztöneink tiltakoznak. orvosságok. v e m h e s kanca vizeletét. koponyát. Valóban elképesztő dolgokat műveltek és müveinek testünkkel az egészség nevében. Olivér Wendell Holmes írta egyszer. fatetűt. ionizáló sugárzást alkalmaznak a legsúlyosabb betege­ ken. kígyót. így próbálták visszahozni az egészséget. A szerek „mellékhatása" nem­ egyszer rosszabb. A szerveket meg úgy ültetgetik át az emberekbe. levegőt és vizet bocsát le teremtményei számára. trágyát. mustárgázt használnak jelenleg is oltóanya­ gok. s feledve az ösztönös tudást. A gyógyulást keresők inkább csodaszerekbe vetették bizalmukat. székletet. aztán tanakszik. „egészségjavítók". vagyis elfajulásos betegségekben! Gyermekeink 12 százalé­ ka valamilyen születési hibával j ö n világra. mint fákat a kertbe. angolnát. fülzsírt. vért. múmiaport. amire alkalmazzák őket. állati hormonokat. a köpölyözés volt a legelterjettebb gyógymód és nadályokkal szívatták a betegek vérét. Még 300 évvel ezelőtt is denevérvért itattak. de elvárják. az orvostársai által ajánlott gyógymódok elképesztő hülyeségét ostorozva: „A Teremtő az égből fényt. De manapság sem sokkal jobb a helyzet! Kivonatok készülnek rothasztott majomveséből és más állati szervekből. Az Egyesült Államokban több orvos és kórház található. Mégis az amerikaiak vezetik a világranglistát a degeneratív. a figyelmet a földön túli életre irányították." A századfordulón kitiltották a friss zöldséget és gyümölcsöt a kórházakból. kígyómérget.

vagy figyelmen kívül hagyja a szabá­ lyokat. a kedélybetegeket. A M E G B O M L O T T EGÉSZ­ SÉG IGAZI OKA A B B A N REJLIK. vagy nagyon nagymértékű visszaélés képes csak végül megbontani az egészséget. könnyebb. A normális. figyelmen kívül lehet őket hagyni. (a test szinte minden táját említeni lehetne itt). törvényei az egészsé­ get pártolják. hogy minél inkább szabályai szerint élünk. pontosan. mély légzés megy magától. A szervek és szervrendszerek életerősen. akkor még nehezebb nem észrevenni az ellentmondást. hogy a beteg állapotot vesszük szokásosnak. hogy itt valami nincs rendjén. N e m testünk és testműködésünk a ludasak abban. A Természet tör­ vényeit meg lehet sérteni. 55 . hogy az halálunkig képes fönntartani ezt az állapotot. prosztatájával van­ nak bajaik. H O G Y F I G Y E L M E N KÍVÜL HAGYJUK AZ ÉLET SZABÁLYAIT ÉS KÖVETELMÉNYEIT. mint a fintorgáshoz. de méltó jutalmát — avagy büntetését — tettei szerint nyeri el. Ugyanakkor elképesztő a szervezet roppant alkalmazkodóképessége és ereje. Ennek ellenére minden áldott nap négyezren halnak meg szívbetegségben és rákban. Ha ehhez meg hozzávesszük a milliókat. de a lélegzet visszatartása már nehézségekkel jár. akik ízületi bántalmak tól. A huszadik emeltről kiugró ember sem megváltoztatja a tömegvonzás törvényét. ahogy a csillag megy az égen. Sokszor évekig folytatódó borzasztó bánásmód ellenére is megőrzi működőképességét. a cukorbajosokat. ha nem teszünk ellenére. mi is részei vagyunk — mellettünk áll. úgy fognak működni. bőrbetegségektől szenvednek. veséjével. Ez számukra a legegyszerűbb. Még a mosolygáshoz is kevesebb izommunka kell. Bármivel vissza lehet élni. vissza lehet velük élni. Mindenki maga dönti el. mint rendkívüli körülmények terhelése elle­ nére funkcionálni. szépen. Az egészség önmagától megteremtődik. Ekkor jelentkezik a beteg­ ség. keményen. májával. A jó egészség velünk született jog. csupán il­ lusztrálja azt. kitartóan! Szerencsére a Természet — melynek. Ebbe belegondolva arra kezd gyanakodni az ember. Lassan már oda jutottunk. Helytelen! Az egészség legyen a mindennapi. s akiknek az emésztőrendszerével. hogy a realitásokhoz igazítja cselekedeteit. mint a rossz egészségi állapotot. M I N D E N BETEGSÉG A TERMÉSZET T Ö R V É N Y E I N E K Á T H Á G Á S Á B Ó L E R E D .(Harvey Diamond) Az Egyesült Államokban az egészségügy évi kiadásai csaknem 500 milliárd (500 000 000 000) dollárra rúgnak. A Természet olyanná alkotta testünket. Az élet természeténél fogva egészséges. mert az a normális. Igen tartós. Az egészséget megfelelő körül­ mények közt el se lehet kerülni. de megváltoztatásuk képtelenség. azért meg is kell dolgozni. Nyilvánvaló. ha egészségünk megromlik. A betegség n e m magától lesz. mert egyszerűbb fenntartani a jó. ne feledjük.

Nem véletlen új fölfedezés. Teljességre és tartós­ ságra kell törekedni. víz. akár beteg. Az élettan törvényei­ nek megértése lesz tehát a kulcs az energikus.annál j o b b nekünk. pihenés. KEVESET ÉR A T U D O M Á N Y . különben a biológia törvényein kívül rekedünk. hogy szerintük élhessünk. Mik is hát ezek? Ugyanazok. hogy az ember biológiai igényei. A többi földi lényhez hasonlóan nekünk. a kórházakat. Ha természetes hajlamainktól nem választottak volna el a civilizált társadalom „vívmányai". az egészség építőelemei közti összhangra. testmozgás. akkor ösztönösen jól gondját tudnánk viselni magunknak. E törvényenkívüliség miatt aztán betegséggel. Az egészség elemei közül egyik sem mellőzhető tartósan. DE ÉLETÜNK TÖRVÉNYEIT NEM. föl. HANEM OLYAN ÖSZTÖNÖS ÉLET­ MÓD. táplálkozástudósokat (és sokféle egymásnak el­ lentmondó tanaikat) föltalálták volna. s a többiről megfeledkezni. a kellemes környezet és a meghitt időszakok. melyekkel tisztában kell lenni. a szegények számára is hozzáférhető. N e m lehet az egészségnek csupán egyik elemét vesszőparipaként kira­ gadni. mielőtt az orvosokat. aki ugyan rengeteget mozog. az elemek közötti megfelelő egyensúly az eszményi.és letűnő elméletektől. Mindezek értéke fölbecsülhetetlen. de elfelejtkezik a kellő pihenésről. AZ E G É S Z S É G E S ÉLET NEM ELSAJÁTÍTANDÓ MŰVÉSZET. hiszen 56 . HA A NAPFOLTOKAT MEG TUDJA MAGYARÁZNI. ugyanazok és változatlanok. alvás és szere­ tet. de csak pénzen meg nem vásárolható. emberek is rendelkezünk velünk született ösztönökkel. hanem létezésünk kezdete óta bennünk meglévő tudás. A különféle és változó. egészséges és hosszú élethez. ahogy a túlhangsúlyozásuk sem vezet jóra. Nem lesz jó a közérzete annak. az élethez kötődnek. szempontoktól és szemléletektől függetlenül az emberi faj egyedeinek igényei állandóak. szenvedéssel. korai halállal lakolunk. Mi. Fuldoklónak a levegő. nem rejtett kutatás eredménye. A Természet törvényei már azelőtt is léteztek. a propaganda. Ugyanilyen fontos a tisztaság. aki csak az étrendjére figyel. AZ EGÉSZSÉG HELYREÁLLÍTÁSÁNAK ÉS MEGTARTÁSÁNAK MÓDJA AZ E G É S Z S É G E S ÉLETVITEL. de elhanyagol minden testmozgást. nem titok. s életün­ ket a megérdemelt jó közérzetben élhetnénk le. a beidegzé­ sek. embereknek is vannak biológiai szükségleteink. ráadásul az étrendje is helytelen. ahogy annak sem. A tehén is minden kémiai ismeret hiánya ellenére át tudja alakítani a füvet tejjé. akár egészsé­ ges. A M E L Y H E Z CSAK VISSZA KELL T É R N I ! A méh nem tanult szerkezettant. s a napfény többet ér a világ bármely műremekénél. táplálék. mégis tud kaptárt építeni. az étrend-specialistákat. melyekkel eleink is éltek: levegő. napfény. szomjazónak a víz a világ minden kincsénél értékesebb. SEM EZEN TÖRVÉ­ N Y E K M E G S Z E G É S É N E K K Ö V E T K E Z M É N Y E I T .

Az egészség az életmód függvénye. minden élettevékenységnek energiára van szüksége. EGÉSZSÉGES É L E T M Ó D EGÉSZSÉGET E R E D M É N Y E Z . Elhitették velünk. Némely állítás túl egyszerűnek tűnhet. hogy irányítás alá vonjuk energiánkat. amint elkezdi alkalmazni őket magán. hisz nélkülük elpusztulnánk. most már be tudjuk építeni ezeket egy átfogó életvitelbe. a körülmények áldoza­ ta. Pedig csupán ösztöneinkre kéne hallgatni. AZ ÉLET L É N Y E G E . de hosszú távon a többi is lényeges. TEHÁT N E M A TESTRE GYAKOROLT KÜLSŐ BEHATÁS. mert a munkavégző képesség. amivel a testi növe- 57 . kölcsönhatásuk adja erejü­ ket. hogy A G Y Ó G Y U L Á S A T E S T SAJÁT BIOLÓGIAI FOLYAMATA. erejük mégis hatalmas. ezért gyanússá válik. noha gyakran akkor nem jut energiához. annak hatása megsok­ szorozódik a többi összetevő társaságában. hogy ők aztán bármit kibírnak. Azért fontos ez. A levegő. Ismét saját kezünkbe kell hát venni egészségünk irányítását. Tudatos értelmünknél sokszorta nagyobb az az intelligencia. Sokan elhárítjuk magunktól a felelősséget. Minden testi folyamat energiafüggő. testünk ugyanúgy képes önmaga gyógyítására is. egészséget csak egészséges életmód eredményezhet. a víz és az étel a legfontosabbak az egészség építőelemei között. Energiabőség = pazar élet. hiszen egyszerű logikával is rá lehet jönni: mérgekből nem támad egészség. ami könnyű. Egészségesen ugyan kinek jutna eszébe például besugároztatni magát? De betegen megtesszük. mintha a test védtelen áldozat lenne a mindenfelől leselkedő betegségekkel szemben. s ha mégsem. Ami önmagában jelentéktelennek látszik. AZ ENERGIA. A változtatások igazi hatása együttesen fog csak érvénye­ sülni. Sajnos túlságosan is sokan ringatják magukat abba a hitbe. Valamennyiről szó esik majd.teljes és tartós egészségre vágyunk. Ahogy egyetlen megtermékenyített petesejtből felnőtt emberré tudtunk válni. Nagy tévedés! Nagyon is sokat tehetünk saját egészségünk érdeké­ ben. A Természetes Hygiénia alaptétele. hogy rettentő nehéz a változtatás. AZ ÉLET LÉNYEGE AZ ENERGIA (Marilyn Diamond) Miután megismerkedtünk az egészség összetevőivel. tehát a test természetes gyógyító folyamatainak is. amikor épp a legnagyobb szüksége lenne rá. erőszakkal a jó közérzet nem hozható létre. akkor majd a megfelelő pirula vagy injekció szépen mindent helyretesz. Épp ez a szép a Természet ajándékaiban: egyszerűek. De mindez azonnal nyilvánvalóvá válik mindenki számára.

a kürt legfeljebb hörögni képes. a vérkeringés a megfelelő mérték- 58 . annyira hozzászoktunk. onnan j u t el a test minden részéhez a gerincvelőn. de j o b b a n növekszünk. akkor a szervek. a légzés j ó l szelel. Az akkumulátor szolgáltatta áram nélkül a kocsi „szervei" megszűnnek működni. szokatlanul hangzik. de a káros életmód annyi energiát fölél. a rádió­ vétel gyenge. hogy az EMBERI T E S T OLYAN REND­ SZER. Beavatkozunk. harsog a duda. aztán meg el nem tudjuk képzelni. ennek útjába. akár szabad szemmel is látható. halványan pislognak a lámpák. HA HAGYJÁK. ha elegendő friss levegő. Elképzelhető-e. az összes gyertya megfelelő szikrát ad. béké­ ben.kedés önműködően. elkövetünk mindenfélét. Az idegenergia kiindulóhelye az agy. szervrendszerek is megfelelően tudnak működni. s bekapcsolva tisztán szól a rádió. hogy a betegséget „kezelni" illik. ugyan mitől is betegedhettünk meg. Minden szervünk megfelelő működésének alapja a kellő energiaellátás. Ha nincs elég energia. ahogy például egy vágás begyógyul. akkor a test nem tud kielégítően működni. szerető törődéssel körülvéve. művi beavatkozásra van szüksé­ ge? Nem. j ó l működik a gyújtás. M E L Y Ö N M A G Á T MEGJAVÍTANI IS KÉPES. Betegségteremtő életmódokkal meg­ fosztjuk szervezetünket az egészség alapelemeitől. de tény. kellemes környezetben. és az abból kilépő. Bármi is a gond. Testünkben is hasonló a helyzet. ÉS FOLYTONOSAN AZ E G É S Z S É G E S Á L L A P O T ELÉRÉSÉRE TÖREKSZIK. nehéz ezt elfogadni. és napsütés áll rendelkezésre. hogy j o b b a n legyünk. hogyan tartsuk magun­ kat tisztán. Ha van elegendő energia. Ha viszont lerobbant az aksi. tiszta víz. de a karbantartáshoz már külső segítségre. a motor hamar indul. Pedig nincs itt semmi rejtély! A megfelelően megválasztott életmód mellett a T E S T EGÉSZSÉGBEN M E G T U D J A M A G Á T ŐRIZNI. jó étel. hogy végül nem marad belőle elég a test öngyógyításához. Az emésztés kielégítő. Az egész visszavezethető az energiára. nem akar beugrani a motor. Amikor ez a cél nem teljesül. a szervezet maga megoldja azt. akarva-akaratlanul. s ha elsajátítjuk. Még akkor sem áll meg ez a folyamat. az egész szervezetet behálózó idegeken keresztül. ha egyes elemektől meg van fosztva. akkor csak nyöszörög az indító. amikor megnyomják. Tudom. az egészség építőelemeinek — mint nyersanyagoknak — a fölhaszná­ lásával. akkor rendszerint mi magunk állunk. egy csont összeforr. sebészeti beavatkozással. könnyen forog az indító. Feltöl­ tött akkumulátor mellett minden simán megy. a fényszórók éles fényt vetnek. hogy ez a test önmagát létre tudja hozni. hogy testünk gyógyítani is képes önma­ gát. orvossággal. Akár egy gépkocsi villamos hálózatát is vehetjük párhuzamként. vagy valamilyen más bevett gyógymóddal. A betegség a test energiaválsága. próbálkozunk. minden külső segítség nélkül létrehozza saját ma­ gát.

Nagyon egyszerű az egyenlet: ha több idegenergiát használunk el. Érdemes megérteni. A szervek működése nem lesz kielégítő. a fölszívódás és a kiválasztás mind rendben. A kimerültséggel testünk az „önmérgezés" állapotába jut. És mit gondol­ nak. A test szövetei és nedvei tiszták. aminek a testben fölhalmozódó mérgező anyagok eltávolítása lenne a dolga. mert ismerjük (vagy legalábbis a villamosmérnökök isme­ rik) hatásait és az elektomosságra vonatkozó törvényeket. csakis akkor. Hogyan? Tényleg egyszerű rá a magyarázat: kevés az idegenergia. Rossz emésztés. a sejtek egészségesek. mint amennyit visszatoltunk. A sejtek nem jutnak hozzá a megfelelő tápanya­ gokhoz. ami tovább hátráltatja a többi élettevékenységet. hogy a testi folyamatok is legyengülnek. ener­ váltság azt is jelenti. Tehát megbetegszünk! Melyik dolog tűnik hát a legfontosabbnak a folyamatban? Az idegener­ gia! De tulajdonképpen mi is az az idegenergia? Senki sem tudja ponto­ san meghatározni. és egy nagyon is ismertjelenség lép föl: a kimerültség. ha nem törődünk az energiaellátás megfelelő szinten tartásával. De hogyan pótlódik ez az idegenergia? Alvás és pihenés által. emiatt még több méreg marad a testben. besavanyodik. mert azok elvégzéséhez még keve­ sebb idegenergia marad. a beszéd.ben működik. akadályozott tápanyagfölvétel. Érthető már. keringési elégtelenség. így a kiválasztás folyamata sem. hatékonyan zajlanak. annak valamennyi testműködés kárát látja. hogy széles körben fölhasználjuk. akkor azt ugyanúgy az értelem irányítása alá vonhatjuk. :mi történik még? A test minden szövete. tehát lénye­ gének teljes megértése nélkül is tudjuk azt hasznosítani. tápanyagellátásuk biztosított. nedve megváltozik. hanyatlik az egészség. a látás. Ha ismerjük az energia eloszlásának és hasznosulásának törvényszerűségeit a szerveze­ ten belül. de ez nem akadálya annak. akkor a test idegenergia­ szintje lecsökken. a gondolko­ dás. fölszívódás és kivá­ lasztódás. az érzékelés. a pislogástól kezdve a lélegzésen keresztül az emésztésig. Romlik az emésztés és a fölszívódás hatékony­ sága is. az anyagcsere folyamatai. hogy aztán el tudjuk kerülni. a hallás. Egészséges életmódot kezdünk azáltal. az izommunka. a fölvétel. semmi sem működik tisztességesen. mert a bele került ételek földolgozódás helyett romlásnak indulnak. — valamennyi. és egy általános renyhe helyzet alakul ki. ahogy az elektromosság tökéletes magyarázata is várat még magára. ha hagyjuk lemerülni az „akkut". Minden életműködés használ föl idegenergiát. megkeseredik. az evés. hogy miért vezet a fáradtság rossz 59 . romlik a közérzet. A kimerültség. ha szünetel az aktivitás. s így önmagát erősíti az önmérgezési folyamat. A testi energia ellenőrzésével egyben az egészség irányítását is kézben tartjuk. Vagyis egyre több ilyen káros anyag gyűlik össze. ahogy a villamosmérnökök az elektromosságot. üdék. hogy figyelmet fordítunk energiáink fölhasználódásának mikéntjére. Vi­ szont. légzési nehézség támad.

hogy belebetegszünk. a lelkizés. aztán hirtelen leereszt az ember. Véget ért az egészségvárás passzív korszaka. Mindennapi életünkben sok olyan szokásnak hódolunk. majd bele is betegedhet. amiről nem is sejtené az ember. különben reggelre lemerül az akkumulátor. Kikészül. hogy mennyi energiát fölél. Ugyanígy ki kell kapcsolnunk testi energiánk fogyasztóit is. hogy megtartsuk az egyensúlyt. a dőzsölést. hogy ne használjunk el több energiát a nap folyamán. Hagyjuk el a túlzásokat. vagy amelyik más. ami mértéktelen: a túlzásba vitt nemi élet. a friss levegőn tartózkodásnak és a kiadós alvásnak. Eleget tartózkodunk-e friss leve­ gőn. az ivászat. csak be kell tömni a lékeket. levertnek érzi magát. érzelmileg és értelmileg egyaránt. Az érzelmi „elszennyeződés" szintjét is szállítsuk alacsonyra. Egy darabig remekül mennek a dolgok. az eltúlzott érzelmek. napfényhez? Kipihenjük. elpazarol. Fáradtnak. ott mindenkire rábízom. a kicsapongást. A szervezet így jelzi. maga találja ki tennivalóját. Vegyük sorra az egészség összetevőit. mint amennyi vissza tud töltődni az éjszaka során. tehát ne ekkor legyen a vendégjárás. és senki nem tudja azt elvégezni helyette. hogy a tévé előtt ki tudnak kapcsolódni. például örökletes okok miatt a leggyengébb. a túlmunkát. amellyel legmostohábban bántunk. Ilyenkor szerencsére még könnyű visszanyerni a rendes ener­ giaszintet. hogy be kell szüntetni az energiakifejtést? Szó sincs róla! De arra igenis oda kell figyelni. A betegség azon a testrészünkön fog először jelentkezni. végzünk-e elegendő testmozgást? Hozzájut-e a szervezet tiszta víz­ hez és elegendő egészséges táplálékhoz.közérzethez? A mérgezettségi szint végül olyan magasra szökhet. hogy a mérgek szintje magas. tehát általában minden kerülendő. A fáradtság idültté is válhat. A kocsi fényszóróját is kikapcsoljuk este. de az élvezetek túlhajtását is. EGÉSZSÉG KIZÁRÓLAG EGÉSZ­ SÉGES É L E T M Ó D B Ó L T Á M A D . gyengének érzi magát. aggodalmak. szeretet jellemzi-e kap­ csolatainkat? S mindezek az összetevő elemek egyensúlyban vannak-e? Ahol a válasz nem. Ezért kell abbahagyni energiánk túlzó és értelmetlen pocsékolását. Az egésznak az a titka. Az élethez energiafölhasználás szükséges. a legérzékenyebb. hogy mire és hogyan költjük el értékes energiáinkat. a rendszeres testmozgás­ nak. mert munkavégző képességünk nem korlátlan. Azt jelentenék a föntiek. rosszul kezd kinézni. Egy kimerítő hét után jöjjön el az ideje a helyes étkezésnek. ha nem lerobbant telepekkel akarjuk kezdeni a következő napot. mert erre csak ö képes. izgalmak. kialusszuk-e magunkat? Kellemes a környezetünk. Rengetegen hiszik. nagyszerű közérzet mellett. Az éjszakai hírek is alaposan hozzájárulhatnak a kimerültség- 60 . ko­ lonccá válik számára az élet. akinek elfogy az energiája. mert túlhaj­ totta magát. a túltáplálást. Ez bizony alaposan vitatható! A legtöbb televíziómüsor elfáraszt. vagy a mérgelődés.

vad hanghatásokkal. rossz közérzet. hogy tartós jó egészségnek örvendhessünk. annyi bizonyos. Vagy láttak már olyan szurkolót. illetve az abból származó nyomott. lelki békéről. valamint idült állapota. nyers kísérőszövegekkel. Ugyan ki tagadhatná? A tv-műsorok szerves része a folyamatos beszéd. de annyit már most jegyezzünk meg. amelyek alkalmasak lennének telepeink feltöltésére. Érdemes arra is odafigyelni. alvásról. Ilyenkor tudjuk visszanyerni energiánkat. mely további zajterhelés az amúgyis zajos mindennapokhoz. mert valójában minden tevékenység fogyasztja az energiát. hogy bármilyen aktivitás ener­ giatermelő lenne. amelyik folyamatosan elég magasan fogja tartani az energiaszintet ahhoz.hez. Pihenéshez. nyugalomról lesz még szó. aki eDazult állapotban nézte volna végig kedvenc csapata vereségét? A legtöbb gyermekműsor is fárasztó. Az egész könyv erről az értelmes életviteli tervről szól. a betegség megelőzésé­ nek legjobb módja egy értelmes életviteli terv kidolgozása. hogy a kimerültség. hogy mit teszünk a viszonylag tevékeny­ ségszegény időszakainkban. A hirdetések meg aztán végleg csak az energia lecsapolására valók. Az energia és a jó közérzet fontos kapcsolatának megértése után rátérhetünk már az egészség építőelemeinek tárgyalására. Pihenésről. . alváshoz csend és nyugalom dukál. Tévhit.

Manapság — szerencsére — már a legmaradibb „szakértő" sem követel kísérleteket annak bebizonyítására. Az ablakokat gondosan bezárták. N e m is a mennyiség­ gel. hogy a szén-dioxid halálos méreg. a szellőzőréseket eltömték. ital nélkül napo­ kig ki lehet húzni. seregnyi másféle melléktermékkel együtt.Kezdjük mindjárt azzal. szódában. még nagyobb szén-dioxid-tartalom meg egyenest vinne a sírba. Kilégzésnél. a Föld légköre csupán pár kilométer vastagságú hártya. Némi fejlődést tehát elkönyvelhetünk. mint például az Északi-sark. Igaz. Talán említeni is fölösleges. a vér itt megtisztul. hanem keresni kell a friss levegőt. akik szerint a gyógyuláshoz nem kerülni. 62 . s „tudomány­ talan" nézeteik miatt megvetették azokat. Ha a naponta kilélegzett szén-dioxidból kivonnánk az elemi szenet. Már olyan távoli helyeken is találtak szennyező anyagokat a levegőben. Noha a levegő éjjel-nappal a legelemibb szükségletünk. s pár perc múlva megfullad. különben elpusztulnánk. akkor fejenként egy nagyjából húszdekás széndarab jönne össze. Szinte minden élőlény számára elengedhetetlen a levegő. de levegő nélkül pár perc alatt végünk lenne. oxigénnel telítődik. fáradékonyságot okoz. mi a közös minden szénsavas italban. Élelem nélkül hetekig. ahol a gázcserének nevezett folyamat lejátszódik. ha nem jut levegőhöz. Pró­ báljunk meg — akár csak rövid időre is — megfosztani valakit az oxigénel­ látástól: azonnal kékülni kezd. inkább a minőséggel vannak gondok. Már 3 százalékban szén-dioxidot tartalmazó levegő is észrevehető álmosságot. A test sok milliárdnyi sejtjének minde­ gyikét oxigénnel kell folyamatosan ellátni. Vitathatatlan. mégis ingyen kapjuk. Az ember két tüdejének belseje mintegy egymilliárd léghólyagot tartalmaz. de ez összesen mintegy 6000 milliárd tonna. Tudjuk. hogy egészségesebb a friss levegő. főleg szén-dioxid távozik a tüdőből. amit a legrövidebb ideig tudnánk csak nélkü­ lözni. mint például a friss levegő szükséglete is nehezen érvé­ nyesülnek. mint az áporodott. hogy jut-e belőle elég. hogy számunkra az oxigén a legfontosabb a levegőből. Rémtörténet: még huszonöt-harminc évvel ezelőtt is sok orvos ó v t a betegeit a friss levegőtől. amely körülbelül 21 százalékát teszi ki. s az a vér által eljut a test legtávolabbi zugába is. de szerencsére van belőle bőven. s nemigen szoktunk aggódni amiatt. Olykor még a legnyilván­ valóbb dolgok. különösen az éjszakai levegőtől féltették őket. És mit gondolnak. ez a levegő.

Ez viszont megmagyarázza. Az egészség egyszerűen túl fontos ahhoz. kénsav. minden alkalmat érdemes kihasználni. A városok többségében a levegő kész vegyszerelegy: szén-monoxid. Hihetetlennek tűnhet. miért oly káros a szennyezett levegő. a szén-dioxid. sósav és más klórvegyületek. Ne aggódj. Az egyik mellékterméke elengedhetetlen alapanyag a másik számára. a többi kocsi kipufogógázait belélegezve. salétromsav. A H O L A LEGJOBB A LEVEGŐ Napjainkban ugyan lehetetlen már tökéletesen tiszta levegőhöz jutni. A világ tengerei fölött is folyamatosan tisztul a levegő. Igenis van választásunk! Ha a közérzetünk érdekében egészségesen akarunk élni. metán. Három módszert javaslok. Érdemes hát mindent megtennünk annak érdeké ben. és viszont. hogy tüdőnk a lehető legjobb. ebből nem kérek! Tartsa meg magának az illető a pofonjait is. hogy ne az utóbbi legyen túlsúlyban.. amit szabad levegőn. de csak kicsit. akkor nekünk magunknak is lépéseket kell ehhez tenni. Szinte hallom a bennfentes ellenvetést: — Ugyan kérem. cianidok. egész finomakat fogok bemosni neked. hatalmas mennyiségeket kelle­ ne ahhoz meginni. Az eső átmossa azt. mert a fák és egyéb növények elnyelik a szén­ dioxidot és oxigént bocsátanak ki. 1. A B B Ó L KEVÉS S E M J Ó . hogy a lehető legjobb hasznát vegyük a belélegzett levegőnek..sörben? Naná. Úgy vagyok ezzel mintha azt monda­ nák: — Engedd. súlyra mérve mégis több levegőt fogyasztunk. ammónia és így tovább. erdőben. Szabadban és a civilizációtól távolabb mindig j o b b levegő találha­ tó. nemhogy belehelni. a szemed alja is épphogy csak belekékül. > Kösz. ODA KELL MENNI. A növény. hogy megajándé­ kozzuk magunkat s szeretteinket e minden kincsnél drágább holmival. vagy egy erdei sétán. Költői a kérdés: hol érzi magát jobban az ember. Vessük össze a zsúfolt városban eltöltött időt azzal. forgalmi dugóban. Tegyük is meg. hogy legalább aránylag tiszta legyen az a levegő. vízparton töltünk el. legtisztább levegőhöz jusson. mint ételt-italt együttvéve. A vidéki levegő azért tisztább. Szerencsére a Természet rendelkezik saját eszközeivel és folyamato­ san tisztítja a levegőt. 63 . de érdemes úgy berendezkedni.. . hogy akár csak elásítsa magát valaki a szénsavas italban lévő szén-dioxid hatására. hadd törüljelek képen. hogy ez a mérgező gáz. kénes-sav. még rágondolni is rossz. benzol. a növényzet oxigénné alakítja a szén-dioxidot. meg a szén-dioxidját is! AMI NEM JÓ.és állatvilág így látja el egymást az élethez szükséges anyagokkal az Anyatermészet csodálatos szervezésében. alig fogod érezni.

Láttuk. hogy fölhívjam a figyelmet: csak ott érdemes ezeket végezni. Különösen az úgynevezett aerob. Könnyen figyelmen kívül hagyjuk. amikor a forgalom még nem nagy. mert a jó levegő áldásos hatásával csakis növelni lehet a hosszú és minőségi. A kora reggeli órák ehhez az eszményiek. ezért nagyon kérek mindenkit. mintha semmi közünk nem lenne hozzá. Mindjárt más­ képp érzi magát az ember. hogy közvetlenül onnan szippantsa­ nak mélyeket a tömény szén-monoxidból! Mintha valaki első osztályú ajándékjegy birtokában mégis a poggyásztérben utazna. Kocogáshoz. a legfontosabb. ami parkon át. amelyek hosszabb időre felgyorsítják a szívverést. Azért említem itt is. ahol a lehető legjobb hozzá a levegő. pedig a légzés 64 . ha tüdejét. a gépkocsik még nem rontották el az éjszaka fölfrissült levegőt. Pedig léteznek más. de a test oxigénellátásában is hangsú­ lyos szerep van. amit később még újra fogunk tárgyalni. elsődleges és lényeges szükséglet az élet fönntartása szempontjából. Égnek áll a hajam. sokszorozza meg annak hasznát úgy. hogy mennél több része lehessen benne. válasszunk okosan! Akinek már szerencsére jó szokásává lett a rendszeres testmozgás. Sajnos már annyi­ ra eltávolodtunk a Természettől. MÉLY LÉGZÉS (Marilyn Diamond) A nyugati társadalmak emberei ritkán vannak tudatában a légzés életünk más vonatkozásaira gyakorolt hatásának. betegségtől mentes élet kilátásait. Hová teszik az ilyenek a józan eszüket? Akkor akár a kipufogómat is bekaphatnák. hogy azt az elérhető legtisztább levegőjű környezetben végzi. azaz oxigénegyensúlyon alapuló gyakorlatoknak. a levegő.Nyilvánvaló és rögtön le is mérhető az óriási különbség. egészségesebb lehetőségek is! Érdemes élni velük! 2. vagy víz mentén vezet. amikor minden a lehető legtisztább. T E S T M O Z G Á S A testmozgás egy ugyancsak fontos összetevője az egészségnek. futáshoz olyan útvonalat keressünk. ha zsúfolt kocsiutak mellett kocogókat látok. de legalábbis a mellékutcákon keresztül. keresse az alkalmat. Legyünk már észnél. a friss levegő kizárólag jó hatású. vérét friss levegő járja át. a jó levegő. hogy sokszor a heti egyetlen pihenőna­ pot is hajlamosak vagyunk a négy fal között tölteni. Éveket adhat ezzel életéhez! 3.

ha helyesen akarjuk csinálni. szemben a szokásos. ha a váratlanul durva orvosi bánásmódtól megsérülnek az újszülött gerinci véredényei. mégis — elképesztő módon. amit röviden az alábbiak szerint lehet összefoglalni. Bárki megfigyelheti. az egész légzőberendezést igénybe vevő módozatot jelent. Ha leáll a légzés. addig továbbra is szüksége v a n a köldökzsinóron érkező oxigénre is. Az állatokról lehet­ ne példát venni az ilyenkor követendő ösztönös. ami lehetővé tenné. nyugodtan elindul saját légzése. kapkodó légzéssel. háromnegyed óra rendkívül jelentős ebből a szempontból. az élethez szükséges anyagot. Dehát milyen is a helyes léleg­ zetvétel? Harvey és magam egy jógastúdióban sajátítottuk el ezt a tudo­ mányt. A kisbabának ezt az időt szülőanyja hasán kell eltölteni. hogy általában túl hamar vágják el a köldökzsinórt. hogy az ekkor kívánatos legnagyobb fokú gyengédség helyett csapkodni kezdik az új jövevényt. hogy saját maga jöjjön rá a levegővétel tudományára. noha addigi élete során ez kötötte a magzatot anyjához. saját tüdejének teljes használatát. Ez az első sokk hozzájárulhat későbbi asztma. a sebesség az elsődleges szempont. vagy más légúti betegség kifejlő­ déséhez. Ezért kell később bizony újratanulni a légzést is. hiszen ez alapozza meg a megfelelő légzés elsajátítását az egész életre. Ha viszont — például masszí- 65 . Megfosztják attól az átmeneti időtől. A légzés rendesen alsó lélegzetvételekből áll. az élethez. annál gyorsabb a lélegzetvétel. ezen keresztül kapott minden. Mennél feszül­ tebb az ember. a testből ki-be áramló életerőtjelenti. szerető bánásmódról. hogy azonnal elvág­ ják a köldökzsinórt. ami teljes.szerves része életünknek. A kórházi gyakorlat ezzel szemben általában az. Noha a légzés az élethez nélkülözhetetlen tüzelőanyaggal lát el minket. ami aztán egész életére kihathat. hátára fektetve rákényszerítik a légzésre azzal. és főleg a nyugati világban élők — gyakran megfeledkeznek fontosságáról. amit azután sokunknál ugyanilyen felszínes. hogy mennél hamarabb elhagyja a szülőcsator­ nát. Az újszülöttnek először meg kell tanulnia a légzést. hogy halhassa az ismerős szívdobbanásokat. míg lassan. már a születés pillanatában. a levegő oxigénjét is. kapkodó lesz. A születés utáni első fél-. kapkodó. hogy harag vagy ijedtség kapkodó légzést okoz. Siettetik az újszülöttet. De — sajnos túlságosan is gyakran — a hirtelen csecsemőhalál tünetegyüttese is előfordul. ami a „felsőbbrendű" emberekből már sajnos kiveszőben van. ziháló légzésmód követ az egész további élet folyamán. akkor az élet is megszűnik. Az addig csak testmeleggel körülvett csecsemő parányi tüdejébe hirtelen jóval hidegebb levegőt kényszerítenek be. Komoly érzelmi károsodá­ sok is keletkezhetnek abból. hogy mennél gyorsab­ ban igyekeznek levezetni a szülést. A legtöbb bába tisztában is van ennek fontosságával. Arról van szó. csupán a tüdő felső fertályára kiterjedő gyors. A durva bánásmódtól az első lélegzetvétel ziháló.

higgadtság egyáltalán nem vezet alacsonyabb figyelmi szinthez. Idegesek. hogy az őket ért kellemetlen behatások jókora részét csak maguknak köszönhetik. Legtöbbünk élete ráadásul tele van a „ m o d e r n " kor szülte stresszhelyzetekkel. Sokunknak felnőtt fejjel kell megtanulni és tudatosítani a helyes. növelni fogja a 66 . hogy ugyanolyan őrült körülmények közt egyesek már hajukat tépik. ha begyakorolják a tüdő alsó részének rendszeres használatát. míg mások a helyzet urai tudnak maradni. kifulladtak.rozás közben. hiszen a légzés maga is életet jelent. A tüdő felső része tehát csupán vésztartalék. A lehúzódó rekesz­ izom megnöveli a tüdők térfogatát. hasi légzést kell(ene) folytat­ nunk. a törzset a tüdők alatt keresztben lezáró boltozatos rekeszizom belégzéskor lelapul. legkevésbé sem csökkenti az aktivitást. rendesen alsó. A felső 20 százalék csak rendkívüli igénybevételkor lép működésbe. A legszebb a dologban. lassú légzés társul. Felnőtt korukra emiatt már rengetegen kizárólag felső légzéssel élnek. s ez tovább növeli a stressz szintjét. Épp ellenkezőleg. a tüdőben ettől csökken a levegő nyomása. Drámai változás áll be. A légzés működési módját megértve máris lehet kezdeni a gyakorlást. akkor a légzés is lassúbbá. ahol a légcserének nagyjából 80%-a zajlik. aminek egyébként önműködően kellett volna kialakulnia. ami ugyanebbe a káros irányba hat. alaposabbá válik. Aki hosszú évekig. Ezt a levegővételi módot megtanulva sokan rájönnek utólag. saját maguk miatt élték meg stresszként azokat. A mély. vagy a napon fekve — ellazulunk. noha maguk a tüdők nem rendelkeznek izomzattal. ellazult testi és lelki állapothoz mély. ezért hajlamosak vagyunk a felszínes légzésre. az altest izmai is mozgásba lendül­ nek. stressz esetén. amit a helyes légzés elsajátítása hoz magával. kapkodó gondolatokkal jár. könnyebben megbirkóznak ve­ lük. noha csupán levegőre lenne szükségük. gyors levegő­ vétel feszültséggel. aminek kiegyenlítésére kívülről friss levegő áramlik be. ha az úgynevezett „ ü s s . a külső stresszhelyzetek megléte ellenére. vagy fuss" helyzetbe kerülünk. A légzés a tudatra is közvetlen hatást gyakorol. a stressztűrő képességet is alapvetően megjavítja. hogy a mély légzésből származó nyugodtabb tudat. az élet minden területére hatással lesz. Sokunk nem tanulta meg az ösztönösen helyes légzést a születés utáni mesterséges stresszhelyzet miatt. feszültek. mélyebbé. míg a nyugodt. nyugodt légzés a lelkiállapotot. Helyes légzéskor a test alsó része is működik. Az egész testre. nyugtatókkal tömik magukat. az fogja csak értékel­ ni igazán a változást. A gyomor és más emésztőszervek kitérnek útjából. évtizedekig helytelenül lélegzett. Ez is magyarázza. Mindez a tüdő alsó felében játszódik le. Felszínes. természetes légzést. hogy helyet biztosítsanak a belső szerveknek. ám születésünk körül­ ményei megfosztottak ettől.

Elsőre talán furcsa lesz. A jógik több évezredes tapasztalatok birtokában azonban a többi vegetatív folyamataikra is tudnak hatni. A belégzés alatt számoljunk lassan négyig. a teljes úgynevezett önműködő irányítást ellenőrzés alá tudják vonni. A vegetatív idegrendszer szabályozta működések közül egyedül a légzés az. tartsuk vissza a levegőt kettőig. s épp a tudatos. illetve túl sok feszültség. mély hasi légzés ehhez az egyik fontos eszközük. egyik a köldökön. hanem befektetés. hogy egyenes gerinccel. Ezzel a módszerrel lehet figyelemmel kísérni. ülve is lehet végezni. rossz tartásúak számára előnyös. hozzájárul az élet­ hez. mert a rájuk fordított idő nem veszteség. adekvátabb tevékenységre fog serkente­ ni. s a köldökön fekvő csak utána. mely fölött bármikor és könnyedén át lehet venni a tudatos irányítást. hogy megfelelően működik-e a hasi légzés. de hasznuk hosszú távon vitathatatlan. Hanyattfekve is végezhetjk a gyakorlatot. GYAKORLAT A L S Ó L É G Z É S H E Z Állva is. hogy általa a szív munkája is könnyebbé válik. Napi kétpercnyi kényelmes légzéssel kezdjünk. más automatikus testműködéseiket is képesek lelassítani. gyakorolni is kell azt. íme két kis gyakorlat ahhoz. hogy újra felszínessé váljék. a másik valamivel följebb. További előnye a hasi légzésnek (ha kell még több). A mély hasi légzés kitisztítja az agyat és pihentet. ahogy a mellkas fokozatosan megtelik levegővel. lazító és a szív munkáját könnyítő hatásán kívül a hasi légzés az idegrendszerre is elképesztő befolyással bír. Kilégzésnél először a felső kéz süllyedjen vissza. ami különösen hanyag. ráadásul pontosabb. hogy hagyják abba a verejtékezést. majd a másik is. de fontos. és az emésztést se lehet parancsszóra leállítani. Nem elég ismerni a légzés helyes módját. le kell vetkőzni a beidegzett rossz légzési szokásokat és rögtön helyettesíteni is kell őket a megfelelőkkel. Érdemes ezeket naponta végezni. mellkasi légzés kevesebb helyet hagy a lüktető szív számára. Stresszcsökkentő. széket használva tehát egyenes háttámlájú széken üljünk.tettvágyat. stresszhatás után. A kezek az alhason nyugszanak. majd fokozatosan növeljük az időtartamot napi öt percre. mert a felső. Hiába utasítanánk az izzadságmirigyeket. Belégzéskor először a köldökön lévő kéz érezze a hasfal mozdulását. inkább kiegyensúlyoz. de nem kapcsol ki. a földön keresztbeve­ tett lábbal ülve pedig támasszuk hátunkat a falhoz. majd újabb négyig számo­ lás alatt engedjük ki a levegőt. hogy elmélyítsük a légzést és meggátoljuk. 67 . Az alsó. hasi légzés egyben kulcs a lazításhoz és a test oxigénnel való megfelelő ellátásához is. Ugyanakkor nélküle a fe­ szültségek és a tartós légszomj végül is megbetegítenek.

hasi. ihlető. ami kellemes közérzetet eredményez.esetleg olyan ijedtség. a levegőt pedig háromig számolva tartsuk közben vissza. hogy mindig is így kellene lélegeznünk. gépiesebb bal agyfél veszi át az irányítást. Agyunk két féltekéből áll. mind pedig a kilégzés alatt. ha a légzés — a gondolkodással együtt — kapkodóvá válik. pihentető j o b b agyfélteke irányít. lazán és nyugodtan érezzük majd magunkat. Gyakorlása közben tudatosítsuk magunkban. Lényeges. Üljünk le székre. hogy e gyakorlat során a levegőt az egyik oldali orrlyukon szívjuk be. Lassan számoljunk hatig mind a belégzés. Ez a helyzet egyben önműködően segíti is a hasi légzést. 68 . Ez a lehető leghatásosabb. A teremtő. A két orrlyukat ujjunkkal fölváltva zárjuk. majd a másik oldalin fújjuk ki. hol a bal oldali agyfélteke veszi át az irányítást. Ha a gyógyító. amely szerint egy óra és huszonnyolc perc időköznyi váltakozással hol a jobb. akkor pedig a j o b b orrlyuk válik dominánssá. akkor szin­ tén vezető szerephez j u t az egyik orrnyílás. Helyezzünk a gerinc alá egy hosszában összecsavart törülközőt. sokk elmúltával. lazító jellegű. Ez készteti majd a mellkast. ami a csípőtől a fejtetőig ér. Mindkét orrlyukban vannak olyan idegek. mely azonnal ellazít és meg is nyugtat. számítóbb. vagy a padlóra. míg a bal gépiesebb. de egyenes háttal. különösen nem a városi emberekébe. tehát a bal. A jógik fölfedeztek egy testi ritmust. LÉGZÉS VÁLTOTT ORRLYUKKAL Ez a légzőgyakorlat nagyon hatásos eszköz az idegrendszer megnyug­ tatására. mély légzési gyakorlat. s szinte önműködően kapcsolunk vissza a mély hasi légzésre. amelyek „rögzítik" a mellkasi légzést. Életstílusunk billenti föl az egyensúlyt az agy két oldala között. hogy megfelelő módon kitáguljon és fölemelkedjen. Ha a számító. nyugati életvitelben időnk túlnyomó részében a gépies és számító bal féltekét használjuk. ihlető. gyors. amit fokozatosan napi öt percre növelünk. A gyakorlatot váltott orrlyukkal ötször-hatszor végezzük el. ami az orrlyukak szerepében is vissza­ tükröződik. ám az ellenoldali. A kapkodó. s ugyanúgy végezzük a légzőgyakorlatokat. amelyek közvetlen kapcsolatban állnak az agy bizonyos központjaival. s jutalmul kellemesen. amit csak végezni lehet. A kezeket a fent leírt módon helyezzük a hasra. Az orrlyukak szerepe és az agyműködés közti kapcsolat felismerése révén légzőgyakorlattal segíthetünk a kívánatos egyensúly létrehozásában. A j o b b oldali inkább alkotó. napi két perccel kezdve. gyógyító és lazító j o b b agyféltekére jellemző tevékenységek nehezen illeszthetők a viharos amerikai életformába. Hamarosan az fog furcsának tűnni.

amelyben ugyancsak fontos lenne a tiszta levegő. Mind a hasi. ha alvás közben megfosztjuk testünket a friss levegőtől. Sokkal inkább méltó arra. Pedig ez is olyan apró intézkedés lenne. túl nagy kincs ahhoz. érzelmileg igénybe vevő eseményhez készülődve. feszültséggel terhes. Végzésük közben érdemes arra is gondolni. s hogy ne korai halállal tegyünk végére pontot. Az alvásról van szó. azért elkeserítően sok ember sajnálatos módon még ekkor is szinte belekényszeríti magába a használt. mind a váltott orrlyukú légzőgyakorlat elsőrangú eszköz napjaink rohanó világában. A megoldás egészen egyszerű: alvás közben legyen nyitva az ablak! Hi­ degben is. csak meg kell próbálni. Különösen hasznos például fontos értekezletek előtt. Ismerve a levegő elsődleges élettani fontosságát. némelyikük azonban épp ekkor kapcsol csak rá igazán. amelynek haszna hatalmas. s mindenki méltó is e nagyszerű élményre. Kis ötlet. aki megtapasztalja. vagy bármilyen más. de ajánlatos napon­ ta legalább egyszer szerét ejteni. mert azonnal nagy haszonnal jár. s az élet megér napi pár perc figyelmet. Márpe- 69 . ráadásul egyre kevesebb éltető oxigén kíséretében. Hosszasan lehetne sorolni hasznukat. hogy a légzés maga az élet. de minek. de mivel nincsenek vele tisztában. A táplálék fölszívódása és fölhasználódása bizony kárt szen­ ved. (Harvey Diamond) Létezik egy másik gyakori helyzet is. káros szokásokkal rongálni tüdőnket. s egy idő után minden lélegzetvételnél egy részük visszajut a tüdőbe. hogy nem szokták nyitva hagyni az ablakot éjszakai alváshoz. fölösleges fájdalmak nélkül töltsük el. A j ó z a n ész is ezt diktálja: friss levegőt használj. legalább résnyire. amikor csak lehet. Emlékezzünk csak: minden kilégzéssel szén-dioxid és rengeteg más mérgező anyag távozik szervezetünkből. Alvás közben ugyan sok testi működés is pihen. hogy ne fázzunk. ha többen alszanak ugyanabban a szobában. Kérdésemre az esetek többségében azt a választ kapom. legföljebb eggyel több takaróra lesz majd szükség. semhogy elpazarol­ juk. vagy pláne szándékosan. Hat-nyolc óra alvás alatt egy zárt szoba levegőjében az oxigén rovására ugyancsak fölszaporodnak ezek a káros dolgok. áporodott levegőt. botorság lenne hanyagságból. az hinni fog. de érdemes bevezetni. Csodálatos ajándék az élet. A j ó l ismert reggeli krákogás oka legtöbbször a tüdőbe került áporodott levegő. Fo­ kozza a káros hatást. hogy betegségek. Ilyen például a tápanyagok beépítésének folyamata.Ezt a gyakorlatot akárhányszor megismételhetjük.

hogy a dohányipar saját haszna érdekében a halál terjesztése mellett kötelezte el magát". életünket. egyszer kijelentette: „ M e g g y ő z ő d é s e m . 70 . 1986. Ha valóban e szörnyű szenvedély terjesztése a céljuk. a lelki életre. mely a testi romboláson kívül ugyanúgy káros hatással van az érzelmi. ' Los Angeles Times. Elkeserítő. Egyszerűen n e m áll rendelkezésre elég durva jelző méltó módon jellemez­ ni ezt a züllesztő. „Dögkeselyűk. "A Taber's Medical Dictionary (orvosi szótár) a dohányt következetesen kábí­ tószernek. hogy a világ minden sarkában megrögzött szokássá vált. Hatalmas léptékű tragédiája ez az egész embe­ riségnek. ki hogyan érez. akkor igazán büszkék lehetnek magukra ezek a „dögkeselyűk". akik célja szenvedélybeteg áldozatok kinevelése. Túl kemény szavak? Nem! Szerintem nincs rá szó.* Manapság 54 millió a dohányosok száma az Egyesült Államokban. megundorodott volna az emberiség önmagá­ tól. hogy ilyen pokoli pusztításnak tesszük ki? Csak az Egyesült Államokban ezrek halnak meg dohányzással kapcso­ latos betegségektől. Föl nem foghatom. mint ahány ame­ rikai elesett a két világháborúban és Vietnamban együttvéve! Nem tu­ dom. naponta! Hétszer annyian. élet. mint közlekedési baleset­ ben. A korábbi elnök. tolakodóan bántó. de engem velőig megráznak ezek az adatok. hogy aztán termékeikhez béklyózhassák őket". bűzös. s mintegy 75 százalékuk szenvedélyesen kötődik e gyilkos kábítószerhez". Az Amerikai Orvosi Társaság folyóirata 1986-ban átfogó támadást indított a dohányzás ellen. hogy szándékosan pusztítja testét? Úgy háláljuk meg Teremtőnk csodálatos ajándékát.és természetellenes rossz szokását. szenvedést és korai halált hozó szenvedélyt. így titulálták a dohányipar vezetőit. legfőbb kincsünket. v D O H Á N Y Z Á S ÉS EGÉSZSÉG? A levegő és a légzés fontosságáról szólva lehetetlen említés nélkül hagyni a dohányzás undorító. mellyel eléggé el lehetne ítélni ezt az önromboló. a tetterőre és az értelemre is. undok szokást. szeptember 30. Annyira meghasonlott. Többen pusztulnak el évente a dohányzás miatt.dig a tüdő működésébe történő mindenféle beavatkozás elszívja a tetterőt és megrövidíti az életet. Az Amerikai Tüdőgyógyász Szövetség egyszerűen a „halál kufárai" címmel illeti őket. Jimmy Carter. narkotikumnak nevezi. eleve rossz és rettenetesen káros dolog emberek millióinak szenvedélyévé. mocskos. hogyan vált ez a tökéletesen haszontalan. aki amúgy a közegészség legnagyobb veszélyeztetőjének hívta a dohányzást.

71 . Ráadásul a heroinfogyasztás halálos kimenetelének valószínűsége is kisebb. miszerint a dohányzás és a halálozás közti össze­ függés sokszorta veszélyesebb. azért legalább említést érdemelnek. gyomorsavtúltengés. betegségek és halál okozói. amelyek kínok. továbbá hogy a heroinhoz való kötődést könnyebb gyógyítani. Azt is állítja. A dohányfüst jóval melegebb a forró ételnél. Bárki megfigyelheti. a Nemzeti Kábítószer Intézet igazgatójának véleménye szerint a dohányzáshoz való beteges kötődés lehetősége sokkal nagyobb. fekély. iszonytató horrortörténet: rák. William Poland. meddő­ ség. érzékeny felületeit. magas vércukorszint. a dohányo­ sok sokkal több sót. heresorvadás. Dr. az ízlelőbimbók érzéketlensége és életfontosságú sejtek tömeges elhalása az ajkaktól a tüdőig. hogy csupán két ilyen vegyület minden együttes hatását kiderítsék. koraszülés. Hogy tetszenek ezek a kilátások? A dohánygyárosok eközben évi húszmilliárd [20'000'000'000] dollárnál is többet zsebelnek be olyan termékek eladá­ sából. heroinra. így nagybani pusztítást rendez a nyálka­ hártya és az ízlelőbimbók sejtjei között. a szájüreg. Csak a jó ég tudná megmondani. — AKROLEIN — SZÉN-MONOXID — NIKOTIN — A M M Ó N I A — HIDROGÉN-CIANID — HANGYASAV — NITROGÉN-OXIDOK — FORMALDEHID — FENOL — ACETALDEHID — K É N H I D R O G É N — PIRIDIN — M ETIL­ KLORID — PROPION-ALDEHID — METANOL — A R Z É N V E G Y Ü L E T E K Gyakorlatilag földeríthetetlen mindaz a káros hatás. akár már ötven éves kor körül. paprikát használnak. az arcüreg. Ezek a csípős dolgok aztán csak tovább ingerlik az ajkak. erősen mérgező. magzathalál. illetve akár a véredények teljes elzáródása. Paul Erlich. Poland annak elis­ mertetésére törekszik. De a már ismert dolgok puszta fölsorolása is kész rémregény. végtagzsibbadás. Dr. eredeti ízét. impotencia. mert alig érzik az ételek saját. magas vérnyomás. mint a dohányzáshoz fűző szenvedélyt. genetikai károsodás. melyet e méreg­ turmix okoz. spontán vetélés. szívbaj. mint alkohol vagy heroin esetében. Újabb kutatások szerint a dohányzás az Alzheimer kór korai kialaku­ lásához is hozzájárulhat. szívritmuszavar és az abból következő szívelváltozások. az íny. mint bármilyen más kábítószer esetében. A cigarettafüst háromezernél is több vegyi anyagot tartalmaz. érszűkület. hogy milyen mértékű egészségromlás és hány betegség tulajdonítható a dohányzásnak. a torok kényes. a nyelv. amelyek­ ből jó néhány hírhedetten káros. a Stanford egyetem biológiaprofesszora szerint milliónyi vizsgálatra lenne szükség már ahhoz is. hogy a dohányzás halált okozó hatása akár nyolcszorosa is lehet a túlzott alkoholfogyasztá­ sénak. hörghurut. szenvedések. Dr. vagy más hasonló veszélyes anyagra gondol.Kábítószerről és szenvedélyes kötődésről hallva a legtöbb ember alkohol­ ra.

Furcsa ellentmondás a cigarettahirdetésekben: talán Önök is észrevet­ ték már. ahhoz már nincs joga! Ugyan­ úgy. Aranyos. mert nem gondoltam volna. hogy ennyire káros. Az elmúlt tizenöt évben rengeteget kutatták a kérdést. Urak esetében már megengedett. A tipikus.. számtalan tanulmány jelent meg róla a világ legnevesebb orvosi lapjaiban. az adóinkból elvett dollárok száz­ millióival támogatja a dohánytermesztést. hogy 72 . mivel ez amolyan férfias. de azzal legalább másoknak nem ártanának. Washingtonból kapott idevágó adatok még engem is letaglóztak. de dohányzó nőt soha nem mutatnak úgy. Akár föl is gyújthatják magukat vagy kútba ugorhatnak. ahogy az iszákos is büntetlenül berúghat ugyan (hogy egy másfajta önpusztító eltévelyedést említsek). Hogy túl messzire mentem volna? Nem hinném. az se lenne nagyobb esztelenség. hogy aztán beszéd helyett élete végéig a torkába épített csövecskén keresztül susog­ hasson csupán. a kényszerdohányzás kérdésénél.) A hölgy a bűzrudat általában — sikkes mozdulattal — a kezében tartja. melyekhez az e könyv írásához végzett búvár­ munka során jutottam. amikor az ártatlan áldozatok nyelhetik a mérget mások füstjéből. hogy éppen a szájában lenne a cigi. mondhatják sokan. bizonyított.) Ma már egyértelmű. (Belvilága már kevésbé kecsegtető: szagoltak már bele mondjuk egy reptéri hamutartó hengerbe? Illata egy hetek óta döglött kecske kipárolgásával vetekszik.) Nehezen tudom megemészteni. (Amíg ki n e m kell operálni a dohányos gégéjét. Mert önmagát bárki mérgezheti. de másokat. köhögő. hogy bagózok-e vagy sem!". És ez így igaz. kívülről ápolt külsejű nő az. hogy az egészségügy hadjáratot folytat a dohányzás ellen. nehezen légző. ha ittasan gázol. (Például: Journal of the American Medical Association. British Medical Journal. valójában a dohányérdekeltségek hatalma ellen.macho" póz. hogy a hirdetők íratlan szabálya szerint ezt tilos muto­ gatni. a törvény segítségével harcoló Action on Smoking and Health. Az A S H (szó szerinti jelentése hamu. . a mezőgazdasági részlege meg pénzzel. azaz Dohányzás és Egészség Mozgalma) immár két évtizede tekintélyes szervezetétől. Természetes ellenérzé­ semen kívül íme pár tény. Lancet. És máris itt vagyunk a passzív. ugyanakkor ugyanannak a kormánynak egy másik. de meglakol. megfellebezhetetlen tény. vonzó. Tudják miért? Női ajkak között fityegő cigaretta látványa egyszerűen annyira taszító. aki föllépésével dohányzásra (is) csábít. nem? DOHÁNYZÁS MÁSODKÉZBŐL „ N e k e m ne szóljon bele senki. A fegy­ vergyűjtő szenvedély sem lehet jogos indok emberek lelövöldözésére. saját ügyem. krákogó asszony helyett persze mindig egy legjobb éveiben járó.

mint a beszívott. hogy évente mintegy ötezren halnak meg tüdő­ rákban olyanok. ne tegye. amely a dohányzásnak a magzatra gya­ korolt káros hatását bizonyítja. szénanáthát. arcüreggyulladást) kiváltó hatásáról. vagy legfeljebb az ajtón kívül! A magzat a passzív dohányzás legártatlanabb áldozata. amikor legközelebb egy ilyen. hogy az egyik legvadabb környezetkárosító vegyszerkotyvalék készül tüdőnkbe kúszni. illetve hörghurut is egyértelműen összefügg.a dohányfüst a passzív „kényszerdohányzás" útján ártatlan nem do­ hányzókon is rákot okoz. Egy tizennégy évig tartó j a p á n megfigyelés kimutatta. hogy egyenes arányú az összefüggés a csa­ ládtagok dohányzása és a gyermekek légúti megbetegedésének gyakori­ sága között. például agykárosodás. Statisztikákból kimutatták. Ez ügyben egyedül a megbetegedés kockázatá­ nak mértéke vitatott még. Jusson ez eszünkbe. rom­ boló hatása a legmegrázóbb. Számtalan jelentést ismer a szakirodalom. Egyszerűen megbocsáthatatlannak tartom. Mesés! Amikor legkö­ zelebb szeretnénk jóízűen elkölteni vendéglői vacsoránkat. A füst három legveszélyesebb összetevője a kátrány. a nikotin és a szén-monoxid. A szülők dohányzása és a hároméves kor előtt fellépő tüdőgyulladás. de koraszülés­ hez is vezethet. kényszerdohányzásnak tulajdonítják. „elidegeníthetetlen személyes jogait" gyakorló valaki a képünkbe fújja a füstöt. de ebben megakadályoz a szomszéd asztal felől orrunk alá kígyózó dohányfüst. Végtelenül elszomorító. a kifújt cigarettafüst egységnyi térfogata kétszer annyit kátrányt. Utóbbi a legkártékonyabb. Számomra a kényszerdohányzás gyermekekre gyakorolt gyilkos. 73 . akik kizárólag mások dohányfüstjének „köszönhetik" e végzetes betegségüket. Az allergiával foglalkozó orvosok is tudnának egyet-mást mondani a dohányfüst erős allergiás tüneteket (asztmát. illetve akár 10 százaléknyival is lecsökkentheti a várható születési súlyt. Egy környezetvé­ delmi tanulmány (amely neves szaklapban látott napvilágot) nemzetközi adatokból megállapította. aminek súlyos következményei lehetnek. amely sokszor kórhá­ zi kezelésre is kárhoztat. akkor tudhatjuk majd. E szembetűnő jelenséget a kutatók egyértel­ műen a passzív. A dohányzás többek közt korlátozza a fejlődő magzat megfelelő oxigénellátását. V a n gyerme­ ke és mégis dohányzik? Kérem. mint nem dohány­ zó férjek feleségei esetében. A másodlagos. hogy dohányo­ sok feleségeinél a tüdőrák kockázata sokkal nagyobb. kétszer annyi nikotint és ötször annyi szén-monoxidot tartalmaz.

hogy gyakorolja veleszületett emberi jogát önmaga kifejezésére és megvalósítására az ő sajátos. hogy enyhítő körülményként vegyék figyelembe árva mivoltát.és anyagyilkos arra kéri bíráit. aki mondjuk téglával akarja szétloccsanta­ ni saját fejét. s még vagy húsz aktivistájuk működik ország­ szerte. Asztalaikon olyan hercig táblák díszlenek. ha olyan embert látunk az utcasarkon." Az „egyesek" ebben az esetben azon orvosi körökre vonatkozik. leállítani az önpusztítást. Az intézet alkalmazottai amúgy vidám. ne hagyj el! Akkor talán a heroint is egész oldalas hirdetéseken kellene reklámozni? Nevetséges! PEDIG A D O H Á N Y Z Á S MÉG A HEROIN­ NÁL IS ROSSZABB! Miért lenne akkor rendjén való. Ó. jópofa fickók. még hatalmas hírverést is csapnak terjesztésére. amennyire csak lehet. Hát nem megérdemelnék a „minden idők legnagyobb hücpe bajnokai" címet? Hadd mutassam be egy kicsit a Dohányintézetet (Tobacco Institute) azoknak. Csupán arról van szó. egyéni módszereivel. Tőkét kovácsolnak az emberi nyomorúságból. hogy egyesek az ijesztgetés módszerével akarják befolyásol­ ni a közvéleményt. de szemrebbenés nélkül megyünk el dohányzók mellett. passzív dohány­ zás veszélyeire és arra intenek. minket és tizenéves gyerme­ keinket. mint híresztelik. amelyben az elvetemült apa. bár szerintem inkább saját hasz­ nuk csökkenése az. Mi több. A „ h ü c p e " jiddis kifejezés. egy elegáns irodaépületben. a sajtóban és plakátokon egyaránt? Évi kétmilliárd dollárt költenek el csupán arra. Mindig gondosan kihangsúlyozzák. irgalom atyja. amit igazából sajnálnak. Valójában a dohányipar érdekében lobbiznak. Képmutatásban szerintem ezt is messze fölülmúlja az alábbi hirdetés: „Sajnálatos. A halál kufárai. a rák okozói.HÍRVERÉS A Z EGÉSZSÉGTELENSÉGNEK? Bizonyára megpróbálnánk segíteni. hogy országszerte kínálják a dohány­ árut. halálos baj. hogy nem magát a dohány­ zást. Úgy nyolcvanan lehetnek ott. noha bebizonyosodott. mint bármilyen más kábítószer. akik közmegelégedésre keményen megdolgoznak saját megélhetésükért. a Capitol Hill közelében. Washingtonban székelnek. a jó öreg Adolf egyáltalán nem olyan rossz. Jelentését talán az a történet magyarázza meg legjobban. akik eközben igyekeznek jó színben föltüntetni magukat. hanem az ahhoz való jogot képviselik. mintha Hitler megbízásából azt hirdet­ nék: — Á. hogy a dohányzás nagyobb veszélyeket rejt magá­ ban. beleértve a heroint is. noha a cigarettafüst összetevői bizonyítottan egy iszonyú. hogy kerüljük. mialatt 74 . hogy bepalizzák az embert. akik esetleg még nem hallottak volna róla. hogy nem vettél levegőt. Olyasmi ez. míg a demokrácia. próbálnak olyan embereknek látszani. amelyek fölhívják a figyelmet a kényszerű. A „sajnálkozók" meg a dohánygyárosok. a cselekvési szabadság véd­ nökének szerepében tetszelegnek. mint: „ K ö s z .

Az emberi testben a véredények összhossza meghaladja a 150 000 kilométert. hanem az a bolond festék a kocsin. hogy nemcsak a végtagok. C. Szóvivőjük hangoztatja. akik megtették ezt a bölcs lépést. hiszen az került közvetlen kapcsolatba az áldozattal. Egyszóval nehéz őket komolyan venni. a vese. Ilyenkor illik öt­ letesen valami másra terelni a szót. hogy ön le akar szokni. minthogy egészsége érdeké­ ben megpróbál leszokni. hogy a dohányzás okozta betegségből eredő halálnak manapság kisebb az esé­ lye. a hallás. de minden egyes szerv és szervrendszer is megsínyli az így lecsökkent vérellátást. ahol csak valamilyen jogi eljárás folyik a dohányzás korlátozásával kapcsolatban. de szüksége lenne egy kis segítségre. Mintha a gázolást nem a részeg vezető meg a száguldó kéttonás kocsi okozta volna. akiket repülővel utaztatnak mindenhová. hogy a köhögések 96 százaléka nem dohányfüst miatt esik. vagy szeretne teljesen leszokni. Tételezzük fel. miután sikerült felhagyni önromboló szenvedélyükkel. az is valami más okból. s fölmérések szerint a dohányzók 60—90 százaléka nagyon szeretné leg­ alább csökkenteni napi adagját. Szerencsénkre sokszor nyílt alkalmunk megfi­ gyelni az előnyös egészségváltozást azoknál. Nem csoda. egyik napról a másikra. Sze­ rintük kétmillió dohányosból j ó . vagy . Az én emberem! Hadd tisztázzak még valamit. Kárt szenved a máj. a szív. hanem — például — a levegőben keringő gombaspóráktól. 75 . hát Nobel-díjat kapna dr. Tapintatból tilos beleavatkozni embertársaink magánügyeibe olyasmi­ vel. Két módja van a dolognak: hirtelen. az agy. tehát MINDEN! Dohányosnak aligha támadhat j o b b ötlete. ami sugárzott belőlük. Átalakult.dohányoztam!". amikor megszabadul a halálos szenvedélyétől. 1979 óta a cigarettafogyasztás évről évre csökken az Egyesült Államokban. hogy valakit egy dinoszaurusz fog laposra taposni. Az igazi baj az. Szerencsére egyre kevesebben dőlnek be a ilyen propagandának. Everett Koop.Megpusszanthatod a csikkemet!". hogy dohányosok gyakran érzik végtagjaikat hidegnek. mondjuk az előző napi meccsre. a bőr. Egyre több helyen vezetnek be dohányzást korlátozó rendszabályokat. mint szóvá tenni egy-egy fullasztó köhögési rohamot. a látás. hogy a kétezredik évre füstmentessé tegye Amerikát. Minden dohányos áldani fogja a napot. aki a dohányzást tartja az egyik leg­ veszélyesebb környezeti ártalomnak. ha egy köhög. Magasztos célja. Tanúságtételre saját felbérelt „hitelt érdemlő szakértőkkel" rendelkez­ nek. . Ugyanakkor minden egyes cigaretta összehúzódásra ingerli ennek a hatalmas hálózatnak vala­ mennyi vérerét. mint annak. Ez utóbbi különösen tetszik nekem. a mirigyek. az Egyesült Államok vezető tisztiorvosa. s azok egyre szigorúbbak. Állítják. szinte megújult életük. Ha rajtam múlna. Nem j u t hozzájuk elegendő éltető oxigén. Boldogság volt látni azt az elragadtatott örömet. a gyomor.

a kátrány és szinte minden káros anyag a cigarettafüstben savas irányba billenti a belső pH-egyensúlyt. Tudjuk. például az étrenddel. hogy testünk egészségesebb lesz. hogy jobban tudjuk majd élvezni az életet. Érthető. az ilyenkor szokásos súlynövekedés egy része a „lelki szükség­ letként" jelentkező pótevés eredménye. az alig észrevehetőtől az iszonyú kínlódásig. Ne felejtsük el. Leszokáskor a már lerakódott mérgek fölkavarod­ nak. ha abbahagyják a dohányzást. A következő lépés a túltengő savakkal szemben az lehet. gabona­ készítmény (cereália). tojás. lehet abban valami. önmaga számára elviselhetőbbé tegye a fölsza­ baduló veszélyes mérgeket. Nem kell miatta aggódni. hogy semlege76 . szenvedéllyel van dolgunk. 7 a semleges.35 és 7. ésszerű lesz a savas dolgok bevitelét csökkenteni erre az időszakra.40 közötti. és ez okozza az említett mellékhatásokat. Ezek a tünetek kényelmetlenséget okozhatnak. hogy mennyi a fölhalmozódott méreg. Ugye. de hatásukat csökkenteni lehet. végül is erős méreggel itatódott át az egész szervezet. Két­ ségtelen. kávé. de kinek-kinek csakis saját elviselhetőségi határain belül. el fog múlni. csupán arról van szó. De mást is lehet tenni az ügy érdekében. mint főfájás. A szokásos étrend legtöbb savat termelő összevetői a hús. amíg azok végleg eltávoznak a testből a kiválasztás szokásos csatornáin. de van más ok is: a szervezet vizet tart vissza. Ez az állapot attól függően tart hosszabb vagy rövidebb ideig. szénsavas italok. hogy a helyes úton járunk. Mennél nagyobb mérték­ ben segítjük testünket. só. Mivel a testnek ilyenkor elsősorban savas jellegű mérgektől kell megszabadulnia. Sokan panaszkodnak: elhíznak. (A kémhatás mértékét a pH érték adja: 0 a teljesen savas. A folyamatok megértéséhez hasznos lehet az alábbi kis élettani ismeret. tej. hogy az egyéntől függően egészen szélsőséges kü­ lönbségek lehetnek a leszokás mellékhatásainak mértékét illetően. az emberi test belseje enyhén lúgos kémhatású. nyugtalanság. alkohol.) A nikotin. Biztasson mindig a tudat. Mindkét módszernek megvannak a maga eszkö­ zei és várható mellékhatásai. s így a megtisztulás is időbe és némi nehézségbe kerül. 14 a teljesen lúgos. tejtermék. Gyümölcs és zöldség fogyasztása ugyanis nagyban támogatja a kiválasztás folyamatát. hogy hígítsa. a kátrányt. ha mi magunk is segítjük a méregtelenedést. hogy érdemes csökkenteni fogyasztásukat.avagy szép fokozatosan. a nikotint. hogy nem érdemes savteremtő étkekkel támadni a testre. amikor az épp savas mérgektől próbál megszabadulni? Tüzet sem lehet olajjal oltani. így valószínűleg olyan megvonási tünetek fognak föllépni. Persze nem kötele­ ző mindet teljes mértékben száműzni az étrendből. annál hamarabb tudunk megszabadulni az átmeneti állapot kellemetlenségeitől. főleg. s nem nehezék kell a süllyedő hajó megmentéséhez. A vér pH értéke 7. Azt tapasztaltuk. ahogy a test igyekszik végre megszabadulni tőlük.

Majdnem lehetetlen rossz társításban fo­ gyasztani ezt a remek zöldséget. egészséges szokással szorítsunk ki. friss levegőt. hogy ne maradjon „lelki ür" utána. Nem akarok a szakértő szerepében tetszelegni. hogy ihassak. De nagyon jó ilyen célokra uborka. zöldpaprika. Folyton az a jelenet jutott eszembe. Aki ez ügyben további irányításra vágyik. Ez irányban a kis lépést is érdemes megtenni. Fogadni mernék. hiszen ezek a gyakorlatilag nulla fűtőértékű táplálékok a gyomorba jutva az éhet és szomjat is elverik. ha saját egészségéről van szó. próbálják ki. A jó levegő egészséges. a mai „szakértők" úgyis túl keveset bíznak az emberre. amiben W o o d y Allén az Annié Hall című filmjében a pincértől „alfalfa csírát élesztőpürével" rendel ebédre. megszűnt a fájdalom. után. Magam is gyakran használom éhség és főleg szomjúság csillapí­ tására akkor. Levegőt! Tiszta. hogy a leglúgosabb étel egészen hétköznapi: a zeller. a belső. hogy egy rossz szokást. Érdekes. amikor még nem telt el elég idő az előző étkezés óta ahhoz. s legyen akkor is az. nem kellett megtanulni. evés előtt. amikor nekem ajánlották. általában szeretnének megszabadulni ettől a szokásuktól. de egyszerű dolog közlésére: megfelelő ételtársításban fogyasztva minden nyers gyümölcs és nyers zöldség lúgos. annak ajánlom a T E S T K O N T R O L L című könyvben leírt programot. Szemem láttára is sokaknak pillanatok alatt elmulasztott (általában helytelen táplálkozásból fakadó) gyomorégést már pár szelet zeller is. de ilyen apróságok rengeteget számít­ hatnak a dohányzás elleni harcban. A zsírok semleges kémhatásúak. Használjuk föl a velünk született. Csak azt tudom mondani az idegenkedőknek: sokkal j o b b a dolog. Kérem. ez lesz a következő kérdés: „ A z t á n melyik az a lúgosabb étel?" Jó kérdés. ez világos. „ C s a k nem fogok zöldségen kérődzni egész nap?". 77 . hallom a méltatlan kodást. a dohányzást egy új. én is hasonlóan gondolkodtam. mert nagy haszonnal jár. mint amilyennek hangzik. hogy dohányzik. édes levelek. mindenhez megy. s remek módszer arra. az elérhető legtisztábbat. ezt kezdettől tudjuk. Meg is értem. alkalmat ad egy fontos. más ételek savasak vagy lúgosak. Tehát kevesebb savas és több lúgos hatású ételt kell a méregtelenedés időszaka alatt fogyasztani. fejes saláta is. Ráadásul segít a dohányzás elhagyása után gyakori elhízás elleni küzdelemben is. lekötötte a savat.sítjük őket lúgos ételek fogyasztásával. Nehéz helyzet. utóbbinak különösen a „szíve". helyett. alatt. ösztö­ nös tudást a helyes életmód kialakítására! (Marilyn Diamond) A dohányosok többsége egyáltalán nem örül annak. Mindenki maga sorsának kovácsa. kellemes meglepetésben fogják részesíteni önmagukat. Nincs csodarecept.

legtöbbször akkor kezdem fizikailag. Paradicsomi helyzet-e az. ebből elég" szóltam ilyenkor magamhoz. irigység. Ráadásul undorodtam a füst ízétől és a szagától is. Az öngyilkosság — még ha csak apránként is követi el az ember — nem szereti a nyilvános­ ságot. mire végeztem az első reggeli cigaret­ támmal. fohászkodok: bárcsak fölfognák. nem hagytam. önmarcango­ ló mozigépész. A napi első slukk mindig kényelmetlen feszültséget ébresztett gyomromban és zsigereimben. féltékenység gyötör. a kültakaró sejtjei is kemény. amikor lelkemet is öli valami. hogy agyam saját káromra folyton a kellemetlen „felvételeket" játssza vissza. ruháimba. Állandó lelkifurdalás gyötört. a dohányzással is gyilkolni magam. ha dohányzó fiatalokat látok. i A dohányzás eldurvítja a testet. Az oxigénel­ vonás egy másik tünete az ingerlékenység volt. hogy a dohányzás elhagyásának eredményeként bőröm is megfiatalodik. Azt akkor már tudtam. A leszokást elkezdve elemezni kezdtem azokat a helyzeteket. egy földi gyehennát. Azóta. Sikerült kézbe venni gondola­ taim irányítását. s valamiféle űrt éreztem fejemben.de n e m reménytelen. szabadabbnak. mi kárt tesznek magukban. nem feltétlen testi szük­ ségletem. s behelyettesíteni egy másikkal. semmi sem teszi gyorsabban tönkre ártatlan. merthogy volt már rá eredményes példa. Rádöbbentem. „ L á n y o m . áttetszőbb lesz. mit beszélek. ebben lehet is valami. nem szerettem mások előtt cigarettázni. (Na. Lányok. csomós halmazokba húzódnak össze. így leszokás során igyekeztem az ilyen helyzeteket is távol tartani magamtól. kisimul. hajamba. Ma már tudom. de a szenvedély még saját gyermekem kérése előtt is bezárta fülemet. Oxigénhiányt okoz. s ezzel a gondolati trükkel sikerült lelkileg is megszabadulni a dohányzás kényszerétől. akkor miért ne sikerülhetne bárki másnak is? Tudom.) Kisfiam. ha negatív képekben jelenítjük meg a cigarettázást magunk előtt. a bűz? Nem. Greg. hogy a cigarettázás abbahagyható. magam is e szenvedély rabja voltam tizenhéttől harminc éves koromig. ha negatív érzelmek uralkodnak bennem. sokszor szinte könyörgött. ez a kép inkább a poklot idézi. melytől a sejtek. szinte ragyog. ha valakinek orrán-száján dől a füst. mikor láttam. kezemen a bőrbe. De ebből még van menekvés! Törölni kell ezt a sötét rémképet. amikor kelle- 78 . rágódok. és minden vonatkozásban egészségesebb­ nek. agyam ezzel jelezte az oxigénhiányt. hogy ne gyújtsak rá. bajom van. mint valami őrült. természetes szépségeteket! Segíthet leszokásnál. erősebbnek éreztem magam. s gondolataimat valamilyen kellemesebb téma felé irányítottam. amikor cigaretta után nyúl az ember. S ha egyvalakinek már sikerült. benne kinek-kinek saját bugyrát. amely belevette magát leheletembe. Leszo­ kás után tovább növelte boldogságom. Önbecsülésem megerősödött. milyen volt. egyszóval. Most is élénken emlékszem.

hogy „ T E R M É ­ SZETES ADOTTSÁGAIMBÓL EREDŐEN ÉN N E M VAGYOK D O H Á N Y O S ! A Teremtő nem arra szánta az emberi fajt. s mindenkiére. Folyamatosan tudatosítsuk ezt magunkban. és ezt a pozitív képet vetítsük aztán mennél gyakrabban lelki szemeink elé. hogy egyedei füstös tüdővel éljenek. akik tudjuk. nem ez a Természet rendje. 'A cigaretta utáni vágyat könnyen és akaraterő. s akkor egyre kevésbé vá­ gyunk a cigarettára*. ha esetleg rágyújtok". Még akkor sem. 1502 Telefon: 142 57 60 (Ford. hogy a levegő maga az élet. ÍGY T E M A G A D IS A B B A T U D O D HAGYNI A DOHÁNYZÁST. Aki le akar szokni. T e sem érsz keve­ sebbet náluk.mes környezetben füst helyett tiszta. 59 Budapest. megjegyzés) 79 . E törekvésében mindenki számíthat szeretetteljes szurko­ lásomra. erőfeszítés nélkül kiolthatjuk magunkban a Silva-féle Agykontroll segítségével. BÁRKI. További információ: Pf. HISZEN M Á R MILLIÓK MEGTETTÉK. friss levegő járja át a tüdőt. A mai naptól fogva N E M T E K I N T E M M A G A M A T D O H Á N Y Z Ó N A K . az először is tudatosítsa magában.

Nélküle a növények kiszárad­ nak. Vallásos tisztelet övezi a Gangeszt Indiában.Ne tévesszen meg senkit. Víz a hordozó közege minden tápanyaggal kapcsolatos folyamatnak. s a görögök templomokat emeltek forrásaik közelé­ ben. Hadd említsek meg pár területet. Vagyis valamennyi esemény vizes közegben játszódik le. attól a perctől. emberi élet sem. Manapság nem történnek 80 . ez alól nincsen kivétel. A víz az élet egyik lényegi összetevője. csonttá. 1. ha hirtelen a szükségesnél kevesebb jut belőle. hogy az étel a szájba kerül egészen addig. Minden életműködéshez vízre is szükség van. izommá alakul át. amelyben a víz játssza a főszerepet. A világ minden kincsénél értékesebbé válik. mint a levegő. a magok nem hajtanak. az emésztéstől a fölszívódáson keresztül a hasznosításig és a kiválasztá­ sig. még ha tovább ki is lehet húzni nélküle. Az emberi test hetven százaléka víz. hogy sok helyütt szent dolognak tekintik. a Föld egész felszíne víz nélkül csak sziklapuszta volna. nem lenne állati. Az ókori egyiptomiak imádták a Nílust. pár életműködést. Víz nélkül a test bizony csak por és hamu. vérré. Nem csoda. A víz legalább olyan fontos. mindig elegendő víz áll rendelkezésére. íme a víztartalomra vonatkozó néhány részadat ezen a hetven százalékon belül: A részarány persze nem minden. s máris könnyebb lesz belátni a víz jelentősé­ gét. hódolnak a víznek. A keresztelkedés is vízzel történik. gondoljunk csak egy fenye­ gető sivatagi szomjhalálra. hogy szinte ingyen. míg munkává és szövetté.

Sze­ rencsére nem így van. 6. a vesébe. a táplálék tartalmaz vitaminokat. minden egyes sejthez? Víz által! Vizet használ a szervezet. Hát nem ügyes? Ugyanaz a víz egyszerre hozza. Állna csak elő belső vízhiány. a tüdőbe és a bőrhöz. De hogyan történik meg mindezeknek a szétosztása és elszállítása min­ den egyes szervhez. elszállítsa és a megfelelő helyeken lerakja ezeket az anyagokat. zsírt. Tudjuk. 81 . ajándékba kapott csodákban telnek. melyek a víz által valósulnak meg. 5. Kenőanyag nélkül a szervek összetapadnának. testfolyadék­ nak. húgysav és ammónia. hogy legnagyobb részarányú összetevőjük a víz. mint 90 százaléka víz. Víz juttatja el mindezt a kiválasztás szerveihez. 3. szénhidrátot. de valamennyi belső szervre is érvényes. ahogy vérré válik az alma? Hétköznap­ jaink is ilyen varázslatos. hogy kivonja. Említettük már. 4. a tüdő és a bőr útján a test állandóan vizet ad le. ásványi anyagokat. A vérnek több. Bizonyára sokkal kevesebb bajunk lenne. hisz épp az emésztőnedvek víztartalma a legmagasabb. szövetnek. ez tartja meg puhának és simának a határoló hártyákat. azonnal súlyos zavar támadna ezekben a folyamatokban. A vese. se köpni. Víz a test legfontosabb kenőanyaga. ha az emberi társadalom legalább meg tudná közelíteni az összhangnak ezt a magas fokát. a belek. sőt. s más életfontosságú anyagokat. a csontok elpattannának. mennyire fontos. Pár foknyi belső hőmérséklet-változás már halálos lehet! A test hőmérséklet-szabályozása tehát életbevágó. a fehérjeátalakítás mellékterméke­ ként nitrogén. az épp szükséges mennyiségben és pont a kívánt időpont­ ban. hogy csak néhányat említsek azok­ ból a mérgekből. de beszélni sem tudnánk. belső szerveink testnedvek tengerén úsznak. se nyelni. részben a táplálék lebontása során. hogy mennél hamarabb megszabaduljunk tőlük. Emésztésre is képtelenek lennénk. fehér­ jét (aminosavakat). s recsegne-ropogna a sok ízület. melyek legfontosabb alkotórésze a víz. hasonlóan az ember által kiagyalt hűtőrendszerekhez. részben a sejtek hulladékából. ha nem csoda. 2.csodák? Hát mi az. amelyeket föl kell oldani. Szén-dioxid. ami kell. a bélbe. megakadályozza a súrlódást a szövetek közt. miként jönnek létre a test belsejében mérgező anyagok. amire nincs szükség. ez akadályozza meg a túlmelegedést. A viz lényegi összetevője minden sejtnek. az izmok egymást tépnék. s ennek legfontosabb eszkö­ ze megint a víz. össze kell gyűjteni és el kell távolítani a szervezetből. Azt is hangsúlyoztuk. és viszi. Elegendő víz nélkül kiszáradna a száj.

elképesztő élettani eltévelyedés! Később is szó lesz még róla. M I N D E N ÉTKEZÉS ELŐTT TÍZ PERCCEL HAJTSUNK FÖL LEG­ A L Á B B EGY P O H Á R VIZET. Hall­ gassunk bölcs testünk jelzésére: IGYON. mint amennyi vizet. Még azt is meg merem kockáztatni. Testünk napi 4-5 liter vizet ad le. 2. Sokan meg olyan kotyvalékokkal oltják szomjukat. mennyit és mit igyunk? Mikor? A válasz könnyű: amikor szomjasak vagyunk! (Mint az álla­ tok. és arra serkenti a szervezetet. Azt javaslom. miközben megszabadulunk a szénsavas italokhoz kötő függőségtől is. aki ezt tagadná. és aprókat kortyolva. Mert meg kell említeni. amit termesztésen pótolni kell a lehető legmegfelelőbb módon. Az étkezés előtt ivott víz pedig megelőzi az evés közbeni. ha már valaki iszik ilyenkor. vagy más fizikai meg­ terhelés közben.Már az előzőekből is bárki számára kiviláglik a víz rendkívüli fontossá­ ga. gyaloglás. mint haszon. hogy idő előtt kiürüljön a gyomorból a még csak félig emésztett táplálék. aki ezzel is kivár. akkor is csak keveset. Legnagyobb hátrányuk. M I N D E N MÁS ELŐTT IGYUNK EGY PO­ H Á R VIZET. hogy nincs semmi előnyük! Évmillió­ kig ugyan hogy tudott meglenni ilyen italok nélkül az emberiség? Csak az írott történelem (és degenerálódás) utóbbi hatezer évében kaptunk rá ezekre. amikor agyafúrtan bugyuta hirdetések agymosása eltávolította az embereket az élet ter­ mesztés forrásaitól. s nem átallanak a szomjas gyereknek is ilyeneket adni víz helyett. kára rengeteg a szénsavas italoknak. Micsoda perverzió. nincs üdítőbb egy pohár víznél. Evés előtt kell inni. 1. hát­ ráltatja az emésztést.. aki úgy érzi. Manapság az Egyesült Államokban több szénsavas italt isznak.. Az étkezés közben ivott víz arra csábít. hogy csökkentsük 82 . öt-tíz percen belül távozik onnan. képtelen ilyenkor várni a vízivással. hogy a test vízszükségletét a megfelelő módon kielégítsük. illetve az azt követő emésztés. azon belül is főleg az elmúlt pár évtizedben. valamint az evés utáni szomjúságot. Fölmerül tehát a hármas kérdés: mikor. Ha ellankadunk valamilyen munka. hogy van olyan időszak is. s ez éppen az evés.) A szükséglet évszaktól és tevékenységtől függően váltakozik. legalább úgy két órát. hogy több kár lesz belőle. hogy talán a táplálkozástudo­ mány szakértői közt sincs sok. de már most leszögezhetem: haszna semmi. íme az egészen egyszerű recept ahhoz. Akadhat. AKI SZOMJAS! Sajnos mondani kell. mert akad. hogy a kellően még meg nem rágott falatot is lenyelje az ember. amikor víz ivása sem ajánlott. Vagyis evés után várni kell az ivással. ÉBREDÉSKOR. Az étkezés közben és után fogyasztott bármilyen folyadék pedig fölhígítja a gyomornedveket. az üres gyomorra ivott víz ugyanis gyorsan. REGGEL.

Bizonyára elmegy tőle a kedvük. figyelmen kívül hagyva a tényleges szükségletet. hőmérséklet­ től függetlenül. Megoszlanak a vélemények abban a tekintetben. ami energiapazarlást jelent. Ha figyelemmel kísérjük testünk jelzéseit. vagy hogy mennyit lélegezzünk? Amennyit a Természet meg­ kíván. túlfőzött. Mit érdemes inni? A válasz megint könnyű: vizet. az úgynevezett „tisz­ tított" csapvizet. legalább napi nyolc pohár vizet kell innia. Mindkettőnek magas a természetes víz­ tartalma. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni. erősen fűszeres. mint a túlevés. Normális esetben a vízszükséglet kétharmadát a táplálék adja. amihez könnyű hozzájutni. mennyi tisztátalanság található az ilyen vízben. ugyanakkor nem hatnak károsan az emésztésre. T ö b b ivás mel­ lett általában a kelleténél többet is izzad az ember. főleg melegben. Remek példája ez az esztelen hozzáállásnak olyasmihez. hányféle méreg. hogy mennyit aludjunk. rontja a sejtműködést. aki nem szomjas. A túlivásnak semmi haszna. ha megtudják. ami arra a kérdésre is felelet. Hogy milyen a tiszta víz? Ismert a vegyi képlet: H 2 0 . Fölösleges mennyiségi előírásokhoz ragaszkodni. A helyes válasz ugyanaz. Hát akkor végül is mennyit kell inni? Ez bizony több dologtól függ. Nem csupán a kiszáradás veszélyes. akik hasukra csapva kiagyaltak valami lehetet­ len nagy adagot. nemtől. egy növényt is agyon lehet öntözni.a káros hatást. az már mind szennyezőanyag. ame­ lyen a literszámra ivott víz sem segít. hogy sós. Ami ezen felül van. Minek inna az. alacsony természetes víztartalmú. A túlivás éppoly veszélyes. Ennyi. a testi tevékenység mértékétől stb. annál kevesebb külön folyadékot kíván az ember mellette. Legtöbben azt isszák. Másik megoldás lehet az uborkaszeletek vagy zellerda­ rabkák rágcsálása ivás helyett. hogy a víz teljesen ártalmatlan lenne. ahogy az se egyen fölöslegesen. s képesek leszünk megfelelően ellátni. amit értelmesen is könnyen meg lehet oldani. zsíros. a táplálék jellegétől. az életmódtól. Legegészségesebb szokásaink a testünkkel való összhangból erednek. Ilyenkor kicsit kevesebb ivással kellemesebb közérzet érhető el. V a n persze egy alapadag. Csak látszat. s azt kötelezően elő akarják írni mindenki számára. de a túlzott vízbevitel gondot is okozhat: elvizesíti a szöveteket. fölhígítja a testfolyadékokat. Egyes tökfilkók szerint minden embernek. csökkenti a vér oxigénszállító képességét. és további fémes mérgeket old magába a 83 . akkor rá fogunk tudni hangolódni. hogy mennyi vizet is kell inni. aki nem éhes. nyáron. kortól. tiszta vizet! Persze. mindenki tiszta vízre vágyik. ha jót akar. tevékenységtől. Agyonvegyszerezik a vizet már a tisztítótelepen. Egy azért biztos: mennél több vizet tartalmaz a táplálék. nem érde­ mes olyanokra hallgatni. mégis az emberek többsége messze nem tiszta vizet iszik. és a szervezet könynyen megbirkózik bizonyos túltöltéssel is. agyonkezelt ételek hamis szomjúságérzetet gerjesztenek.

erdőket. műtrágyamaradvány. kal­ cium. a víz az csak víz. Még az esővíz is tartalmaz oldott gázokat és porrészecskéket. elég lesz csupán annyit megjegyezni. úgyhogy ma már csak fizikai módszerekkel. Hogy a Természetben nem található vegytiszta víz? Hogy eleink sem desztillált vizet ittak? Igaz! De tudomásul kell venni: „hála" a civilizáció­ nak. klór vegyületei. desztillált víz való. ami az elérhető legtisztább víz. Gőzéből csapatják ki és desztillált víznek nevezik azt. azaz desztillálással lehet tiszta vízhez jutni. kénsav. n e m is beszélve a hírhedett savas esőkről. s annyiféle ipari melléktermék. a forrásvíz. Ennek ellenére a Természetben föllelhető vizek kisebb-nagyobb mérték­ ben mindig tartalmaznak más. arzén. míg eljut a fogyasztóhoz. Tisztítás címén még szűrik. jódozzák és fluorozzák is a vizet. gipsz. nátrium. brómozzák. noha ezek a vegyszerek gyakran veszélyesebbek.csőhálózatból. aki egészségre vágyik. Az ásványvíz. hogy fölsorolásukhoz külön könyv kéne. amik a levegő szennyeződéseit kimosva elpusztítják az általuk öntözött növényeket. Elsősorban ásványi anyagokat. A vizek szokásos szennyezőanyagai közt szerepel szappan. kén. Aztán min­ daz. magnézium. olaj és származékai. amit tisztításkor szándékosan kevernek a vízhez a mikrobák elpusz­ títására. klórozzák. mint tiszta víz! És ami nem víz a vízben. például kimutattak már DDT-t az Északi-sarkon is. hogy a „csapvíz" sajnos több. hogy mindezt megtanulják. Némelyik éppenséggel nagyon is sokat. mosószer. de sajnos olyan szervetlen vegyületek formájában. csak víz. Nem érdemes az ellenvéleményekre hallgatni. sugárzó hulladék. hogy mit enged be teste templomá­ nak szentélyébe! Tévedés azt mondani: „ U g y a n kérem. amiben nincs semmi más. fapép. festék. Nem azért sorolom. A természe­ tes táplálék." Nem. lepárlással. érveik nem állják meg helyüket. természetes vizeink szennyezetté. kicsapat­ ják. az legyen nagyon válogatós. idegen anyagot is. az mind haszontalan méreg. más­ képp régóta nem lenne már egy csepp egészséges víz sem a Földön. amelye­ ket a szervezet nem tud hasznosítani. rovarirtó. Válogassa meg. A Természet szerencsére szüntelenül folytatja a vizek lepárlását. réz. mint az általuk megölendő baktériumok. A Természet érzékeny egyensú­ lyával mit sem törődve a folyamatos környezetszennyezés ott tart. igenis igényes ebben a kérdésben. hogy manapság a világ legtávolabbi részein is találni vegyszereket a vízben. szóda. a zöldség és gyümölcs fogyasztása által megszerzett víz kiegészítésére csakis ilyen párolt. fluor. vas. 84 . nagyon kérem. Vannak a vízben továbbá erősen. a kútvíz is. ülepítik. „Csapvíz" helyett bizony találóbb lenne a „vegyszerleves" elnevezés. a víz maga az élet! A víz minősége meghatározza az élet minőségét is. az összes vegyszer. lágyítják. illetve kevésbé mérgező szervetlen ásványok. Kérem. mész. mérgezővé váltak.

amely koleszterin (zsír) által megkötött ásványi anyagokból áll össze. de föl nem használt ásványi anyag a különböző testszövetekbe. A növény viszont képes a talajból az ásványokat fölszívni. Melyek ezek a növények? Valamennyi gyümölcs. de csak részben. Bárki megmondhatja. zöldség. Ismerik a történetet a szobatu­ dósról és idomított bolhájáról. Minden más csak fölaprózott kő meg fém. aki ért az élettanhoz és a bioké­ miához. hiába üvöltik neki a parancsot. az agy meszesedése. Szomorú. szívbaj lehet a vége. akár ásványi kiegészítőként kínálják. plakk okozza. izületekbe. sziklát. Az „érfal rideggé válását" az a cementkemény lerakódás. amik csak kárt okoznának. akár vízben oldva. Csupán ezek nyújtják a megfelelő szerves ásványi anyagokat. Ez ugyan igaz. csak mert a kavicsot. amelyik parancsszóra ugrik? Illetve a végén már nem ugrik. dió és más csonthéjas gyümölcs. Az emberi szervezet az ásványokat csak ezen formájukban tudja hasznosítani. Az élő sejteknek működésükhöz feltétlenül szükség van a megfelelő ásványi anyagokra. ahogy az autó se menne mondjuk Coca-Cola üzemanyaggal. Ami a desztillált víz ásványkioldó hatását illeti. hogy milyen kevesen vannak tisztában a szervetlen ásványok okozta kockázat­ tal. teljes gabona. de A SZERVEZET AZ ÁSVÁNYOKAT CSAK SZERVES F O R M Á J U K B A N T U D J A HASZNOSÍTANI. Vesekő. a napfény segítségével beépíteni saját szerves anyagába. csontokba. Mégis akadnak magukat értelmesnek tartó emberek. s e lerakódások idővel betegséget okoznak. érelmesze­ sedés. életveszélyessé is válnak. A szervezetbe juttatott. Sziklát csak a mesebeli óriások esznek. az ember szervezete kizárólag olyan ásványokat tud fölhasználni. a fotoszintézis során létrejövő élő anyagba. mag. Nem. hogy az emberi test egyszerűen semmit sem tud kezdeni szervet­ len ásványi anyagokkal. mert a kísérletezés hatodik lépésében a tudós a bolha utolsó lábát is kitépte. szervekbe. melyekkel a test amúgy sem tud mit kezdeni. Ugyanis csak azokat oldja ki. Következtetés: 85 . amelyek a növényvilág közvetítésével már szervesültek. ez az egyik legnagyobb értelmezési baki. földet porrá törték és ásványi kiegészítő anyag­ nak eladták. epekő. és vízzel. amit valaha hallottam. sőt. de a szervetlen ásványrészecskék csak gondot okoz­ nak nekik. A szó szoros értelmében eltömődik a véredényrendszer. levegővel s annak szén-dioxidjával. Az anyagcseréhez elengedhetetlen az ásványi anyagok jelenléte. csíra. a keringési rendszerbe lerakódik.VÍZ ÉS Á S V Á N Y O K Az ellenzők fő érve. akik képesek követ magukhoz venni. hogy a desztillált víz kioldja a szervezetből az ásványi anyagokat.

tüdőhöz. s nem fordítva. most már isszuk a klórt. mindez igaznak látszik. Pozitív szerepet viszont csak a tiszta víz kap. s aki épp csak „belekóstolt" a klórba (civilek. hogy vegyszerte­ metőnek használnak. segítség helyett értékes energiát és időt köt le. nem képes cselekvésre. A test az. a szívroham. A sejtekbe beépült ásványok viszont békén maradnak." Tényleg megsüketült az a bolha? Igazából a Nap kering a Föld körül? Valóban kioldja a desztillált víz a szervezetből az ásványi anyagokat? Igen. azt szokták erre mondani: „ U g y a n . Tehát már csak a klórozás szokása elegendő ok lenne arra. de mindenki ám. csecsemő. valamint a véráram útján a káros hulladék eljut a kiválasztás szerveihez. a víz csupán eszköze. Aztán az is egy bökkenő. Kell. az is egész életére megnyomorodott. igaz. elvégre a víz minden életjelenségben roppant fontos szerepet játszik. Úgy tűnhet. de kell is. a vízből csak a vízre van szüksége az embernek. a hígítás akkora. Aratott a halál. hogy egyetlen sejtet elpusztító klórmennyiséghez egy folyót kéne kiinni. fertőtlenítésre. A klórozás a legálta­ lánosabb vegyszeres művelet. veséhez." Akkor sem tesz boldoggá a gondolat. bélhez. katonák vegyesen). Akkor is ölésre használták. katona. Akik ilyen veszélyes hulladékok lerako­ dóhelyének tekintik testünket. A szervetlen anyagokkal telített víz csupán tehertétel a testnek. hogy a csapvízben lévő klór a szervezeten belül hajlamos reakcióba lépni zsírokkal (elsősorban állati eredetű zsí­ rokkal. A víz élettelen anyag. Tápanyagokat ne a víztől várjunk. kilöknek. hogy az ember kizárólag desz­ tillált vizet fogyasszon. mert e gáz első nagybani alkalmazása is roppant eredményes volt. amelyik bármit is tenni tud. ez hatásában a legcsodálatosabb. hogy hatásos legyen. nő. míg a szervezet próbál megszabadulni az ezúton kapott tehertől. ami­ nek a vége a manapság leggyilkosabb kór. de mégsem az. Kizárólag üzleti érdekeket szolgál. férfi. ami bizony bőven akad a szokásos amerikai étrendben). amit a sejtek már visszautasítanak. s együtt egy kenőcsös állagú anyagot alkotnak. Még néhány megjegyzés a víztisztítási eljárásokról. hiszen a víz közelükbe sem tud jutni. a mikrobák megölésére szolgál. civil. aggastyán egyaránt. Ez a ragacs aztán letapad a vivőerek belső oldalára és ott meszesedést. bőrhöz. sőt káros szervetlen ásványok oldódnak ki a szervezetből! Ez a tiszta víz legnagyobb előnye. túl sokat foglalkozom a dologgal. Csak ahhoz fér hozzá. A desztillált vízzel pedig éppen a haszontalan. ha kitépik mind a hat lábát. az első világháború alatt. Föloldódnak a veszélyes lerakódások és a nyirokutakon. A gyanútlan közönséggel szemben elkövetett másik orcátlan visszaélés a fluorozás. arterioszklerózist okoz. mindig az ellenségnek próbáltak vele ártani.„ H i t e l t érdemlően bebizonyosodott tehát. Azóta már fejlőd­ tünk. hogy a bolha elveszti hallását. de emberölésre. az előnyös egészségügyi 86 .

mert sajnos a fogszuvasodás most is épp oly gyakori. szétette az állatok belső szerveit. íme a nátrium-fluorid néhány egyéb alkalmazása: patkány­ méreg. alumíniumtartalmú melléktermék­ kel. Kénytelen kételkedni ebben is az ember. Néhány gyanúsan elkapkodott kutatás „beigazolta" a fogakra gyakorolt „jótékony" hatást a közönség legna­ gyobb örömére. Az árát meg mi fizetjük. hogy csökkenti a fugszuvasodást. fémipar.hatására hivatkozó szokásos indokoló magyarázat egyszerűen nevetsé­ ges. mennyire elterjedtté lett mérgek használata emberi felhaszná­ lás céljára. hogy Texas állam Hereford városa közelében a vízben található természetes kalcium-fluorid erősíti a fogakat. mint az üvegőrlemény.NaF. Ijesztő.. mivel az edény anyaga vegyi reakcióba lép a benne főzött étellel. többszörösen. Továbbá határozott összefüggést mutattak ki az alumínium és az Alzheimer-kór között is. A fluorozás bevezetésének támogatására a negyvenes években végezték az első kísérleteket New York állam két városában. Az alumí­ niumtröszt (hm. Kiszámolták. Az emberi szervezetre is annyira mérge­ ző. mint a Kingstonban figyelemmel kísért 711 gyereknek.. az eladhatóság megkönnyítésére gyorsan nátrium-fluoridnak keresztelte át saját anya­ gát. Igaz. hogy gondot jelentett az elhelyezése is.. íme néhány tény azoknak. hisz nem kis dolgot jelentett volna megszabadulni a fogszuvasodástól. oldószerek." Azt állítják róla. csak valami jó fölhasználást kell hozzá kitalálni. hogy mi legyen azzal a sok ezer tonnára rúgó roppant finom porral. mérgező vegyület.. s azóta az Egyesült Államok valamennyi városának árulják.) jelentése szerint 817 gyereket vizsgáltak Newburgh városában. az üsse csak föl a lexikont a nátriumfluorid címszónál. mint korábban. ahol fluorozták a vizet. műanyaggyártás. tűzvédő bevonatok. hogy azzal kezeljék a közüzemi vizeket. Az alumíniumtröszt erre nosza. gyógyszeripar (naná). hogy a világ számos országában betiltották háztartási alumíniumedények árusítását. amely a gyártás során keletkezik. akkor is milliókat bezsebelve lehetne megszabadulni ettől a kellemetlen anyagtól. Az alumíniumipar meg latba vetve tekintélyét és befo­ lyását még hasznot is csinált a veszélyes melléktermék okozta gondjából. közpénzekből és egészségünkkel. gom­ ba. Ez lenne tehát az „eszményi" anyag ivóvizünk „dúsí­ tására". festékgyártás. Mi látható ott? . ezt kenjék a gyerek fogára a fogorvosok? 1945-ben az Egyesült Államok legnagyobb alumíniumgyárában azon kezdték törni a fejüket a szakemberek. Egyes vizsgálatok arra a következtetésre jutottak. ahol nem 87 . ha akár egész olcsón el tudnák adni.és mikrobaölő szer. Nekik 60%-kal kevesebb lyukas foguk volt. tűzoltókészülékek töltőanyaga. Akinek kétségei lennének. A por ugyanis annyira mérgező. akiket érdekel e bizonyos kutatások igaz története. fertőtlenítő. cserzőanyag. üvegmaratás. csótányirtó. így patkányméregnek remekül bevált. féregirtó..

úgyhogy a vízbe kevert fluor máshol is bőven kap alkalmat romboló hatásának kifejtésére. mert levegővel keveredve már ötven milliomod arányban egy órán belül halált okoz. Egészséges fogazat kialakulásához nincs rá szükség. Fulton (New York Állam) városi tanácsa például három év után beszüntette a vezetékes víz fluorozását. azaz 63%—43% volt az arány. nem kényszerítenek egy egész országot olyan vegyszerrel kevert víz fogyasztására. A fogszuvasodás visszaszorítására sokkal j o b b és kevésbé szélsőséges módszerek létez­ nek. Bealle. Az iskolaorvosokkal vizsgáltatták meg a gyerekek fogazatát. amitől azt várták. Az U.P. (Amerikai Közegészségügyi Szolgálat) szúrópróbáinak hatására aztán félbemaradt a dolog. C . A csapvíznek alig 5%-át használják ivásra. de elmaradt utófölmérés helyett az állami oktatásügy vette a kezébe a dolgot. A víz fluorozásához előkészített vegyszer tartályán ez a kötelező. hogy legalább 50 százalékos javulást fog kimutatnia a fluorozott város népességében. Beígértek egy ellenőrző vizsgálatot öt évvel későbbre is. Kezeléséhez teljesen zárt védőöltözetet kellett előírni. Meggyőzően hangzik. 127.S. a másodikból 2209-nek.) „ N e w b u r g h [fluorozott vizű] városában 4969 tanulót. tudománytalan vonatkozásai is. s ha a köztudatban más van. s ugyan ki menne el a helyszinre utánajárni? Valójában úgy folyt le a dolog. T h e New Drug Story. Az első csoport­ ból 3139 gyereknek volt rossz a foga. oldal. amelynek 88 . íme a Worcester Fogorvostestülettől egy őszinte nyilatkozat. Hát ezt keverik be az ivásra szánt vízbe. amiből az alábbi kép bontakozott ki. Kiderült. annak veszélyes.S. míg a másik helyen. a fluorozott vizű városból a vizsgálatra (az összlakossághoz képest kis számban) olyan gyerekeket választottak ki." A tények ezek. N e m akadályozza meg a fogszuvasodást. akiknek kevés bajuk volt a fogukkal. És még fizettetnek is érte. mint a fluorozás hiánya. Ugyanis az egész visszafelé sült el. míg Kingston [tiszta vizű] városában 5308 tanulót vettek vizsgálat alá.fluorozták a vizet. hogy Newburgh-ból. szab­ ványos felirat olvasható: VIGYÁZAT! MARÓ HATÁSÚ ANYAG. Ezek szerint a fluorozott víz. akkor az csakis a kereskedelmi érdekek vezette szófacsarásnak az érdeme. 1958. a bevezetése óta eltelt négy évben 50 százalékkal több fogbántalmat okozott. D . hogy a fluorozás sokkal inkább okozója a fogszuvasodásnak. ott inkább a fogfájósokat válogatták be. A beígért. Kezdetben sok fogorvost is sikerült fölültetniük. Columbia Kiadó.H. semhogy védene tőle. „ T u d o m á s u n k r a jutott a fluorozási terv többi oldala. (Morris A. ahol nem fluorozták. melyek nem szennyezik a vízkészletet. Centi vastag acéllemezen pár perc alatt átrágja magát. a fluorozás mellé állítaniuk. W a . mert a polgármester bejelentése szerint a fluor teljesen szétrágta a bronzalkatrészeket a hálózat összes vízmérőórájá­ ban.

ott a fluort palackozott szájvízként terjesztik. Hát nem pompás. Fél óra alatt átlagosan hárman halnak meg fluorid okozta rákban. Nem csupán amerikai vizsgálódásaink eredményéből vonta le következtetéseit. Nutrition Health Review. „Tanulmányaink során rá kellett ébrednünk. Tömeggyilkossággal vádolható minden olyan intézmény.. hogy a fluorid gyilkos szer. sőt kifejezetten káros az emberre. Több fogászati kutatás jutott arra az eredményre. kiváló tudósok. június 18-án tette a Környezetvédelmi Ügynök­ ség nyilvánossága előtt. A fluoridnak tulajdonított előnyök másból erednek. aki még kételkedik. old. a Rákintézet korábbi vezető biokémikusa szerint a fluorozott víz ivásától évente legkevesebb 50 000 amerikai kap rákot. a szerve­ zetben fölhalmozódó méreg. okt. mert azok a fluorozásról kapott. Ralph Nader szerint .." (E. főleg iskolákban. hogy Birminghamben is pár évnyi vízfluorozás hatására ugrásszerűen meg­ nőtt a rákesetek száma. A fluorid elsősorban a tápcsatorna szerveiben. Cal. lassan már a vízcsapból is az folyik. Dr. rádió. Minden korábbi támogatás egyetemek. Bürke. de összefüggésbe hozható emlőrákkal és petefé­ szekrákkal is.. Mondjuk. Elgondolkoztató. 1981 és 1986 között 89 . Bürke doktor 1985. ha csak ötven centet számolnak fel darabjáért. amelyik a fluorozást támogatja." Kemény hangvételű kijelen­ tés. a magasabb fokú higiénia és a jobb ellenőrzés eredményei. a silány ételek fogszuvasodást okozó hatásáról." Persze a terjesztők sem hagyják annyiban a dolgot! Ahol leálltak az ivóvíz fluorozásával.semmi haszna. Bürke ismertette. Egy percig se higgyék. hogy a fluorozás lelkes támogatói miért n e m ejtenek soha egy szót sem a gyatra élelmiszerek széles kínálatáról. Már legalább húszmillió palackot értékesítettek. ezek az egészségesebb táplálkozás. N e m lenne egyszerűbb a mérgezés és a rák kockázatának növelése helyett megfelelő étrenddel védekezni a lyukas fogak ellen? Egy fogyasztói érdekekkel foglalkozó jogász. célzatosan egyoldalú tájékoztatáson alapultak. Ki a kicsit nem becsüli.. biokémikusok. John Lee orvos (Mill Walley. fél órát fordítottak e fejezet elolvasására. orvosok és fogorvosok részéről érvényte­ lennek tekintendő.a fluorozás csak eltereli a köz figyelmét egy alapvetőbb kérdésről. továbbá a vesében és a hólyagban okoz rákot. Ez akkor is tízmillió dollár.) ugyanezen alkalommal felhívta a figyelmet. Dr. Roosevelt: „ M é r e g az ivópohár­ ban". Egy brit felmérést idézve dr. hogy a fluorid egyik fő okozója bizonyos születési rendellenességeknek is.) Annak.K. hogy a fluorozott víz a fogzománc foltosodását okozza. 23. lassan ható. hogy közben meg patkányméreggel gondoskodnak gyermekeink fogazatának épségéről? A fluorozásnak a fogakra gyakorolt állítólagos áldásos hatása is erősen kétséges. hogy a fluorozás ügye nem pénzpolitikai kérdés! Hallottak már az AIDS nevü betegségről? Minden újság. televízió tele van vele. 1981.. amely a gyerekfogak legnagyobb ellensége.

Mi kárt tehet akkor a vezetékes víz a bámulnivalóan finom emberi testben? Ha már fölismerték a veszélyt.) 90 . ne rongáljuk. akkor elkerüléséhez tegyék is meg a helyes lépést.-•:ritj(s. mert bizony csapvíztől hamar eltömődne. negyedmillióul pusztultak el fluoridmérgezésben. hogy az élettől ka­ pott legcsodálatosabb ajándékot. s. ivásra nem ajánlott. megj. .»«»! A (Figyelmeztetés: az úgynevezett ioncserélt víz a desztillált vizet legfeljebb ipari célokra helyettesítheti. a desztillált vizet jelenti. Úgy gondolom. testünket. Távolról sem azt mondom.-•>. hogy miért kenik el a fluorozás okozta számtalan halálesetet. Ivóvizet illetően nincs más jó választás. tönkremenne az a vasaló. csakis tisztát. Gőzölős vasalóhoz előírják a desztillált víz használatát. elkorrodálna a belseje. megfelelő működését szándékosan ne hátráltas­ suk. támo­ gassuk.tiszta" a lepárolt. mindenben segítsük.) (Ford. kötelességünk mindent megtenni.. csak tiszta forrásból. hisz a „csere" után is bőven maradnak benne ilyen-olyan ionok. Ugyanabban az időszakban vagy huszonötször annyian. de arra azért átkozottul kíváncsi lennék. hogy ne figyeljünk az A I D S terjedésére.mintegy 10 000 ember halt meg A I D S következtében. Víz esetében a .

.. félretájékoztatás.. Bár étel nélkül hetekig is ki lehet húzni (nem úgy. Már csak ezért is rettenetesen boldog vagyok. mint víz vagy levegő nélkül). Hát ezért oly fontos ez a fejezet. hogy ugyanazon étkezés alkalmával a legkülönbözőbb ételekből eszik egyszerre. Mindenki folyton eszik. hogy minden az egészségükre válik. Alig találni egészséges. Az ember az egyetlen faj a Földön. de testsúlyomat (s vele egészségemet) a megfelelő szinten tartsam közben. hogy élvezzem az evést.. amelyik dollárok milliárdjait költi olyan gyógyszerekre. átlagos élethossz alatt 50—90 tonna táplálékot vesz magához az ember. a meghatározó tényező. melyek elsősorban a táplálék anyagaiból pótlódnak. (Ne jöjjön senki a háziállatok példájával! Az emberi táplá­ lékra kényszert tett állatok az emberi betegségekhez hasonló bajoktól szenvednek. hanem a tartósított. az egyetlen igazi gyengém. legteljesebb táplálék fogyasztása a minden­ napi tevékenység legfontosabb része kellene. élettelen. mindig is imádtam. nemegyszer káro­ sabb. Nem csoda aztán. hogy megtanul­ tam úgy élni vele. Mert korábbi hízási tempómat folytatva ma úgy 300 kilót nyomnék. hogy a táplálék minősége az elsődleges. de ez egy­ szerűen nem kap elég figyelmet. amelyik nem természetes állapotú táplálékon él. Az ember sejtjeinek százmilliárdjait veszti el naponta. amit csak lenyomnak a torkukon. Kereskedelmi érdekek. mert a legtöbb bajt. gyanús kinézetű ter91 . mi ma­ gunk leszünk az eleven elfogyasztott eledel. amik elnyomják az egészségtelen étkezés okozta kellemetlen közérzetet. ha ugyan megértem volna a mai napot. hogy legyen. az étel. azért a hosszú távú egészség szem­ pontjából kétségtelen. de a legtöbb előnyt is az ennivaló révén lehet szerezni. életteli és életet adó táplálékot az amerikai élelmiszeripar természetes formájából kiforgatott. Imádom. kétes. közöny és ezer más ok miatt nagyon sokan hiszik. A lehető legfrissebb. értéktelen.Hát igen. harsány és hazug hirdetések. hogy szintén az ember az egyetlen. Pedig ez távolról sem igaz. mintha téglatörmeléket ennének helyette. Az amerikai közönségre kényszeritett ételek túlnyomó része annyit sem ér. Nem egy nukleáris világvége manapság a legnagyobb veszély. sőt. a feldolgozott élelmiszer.) Az is kizárólag az ember szokása.

A pénzünket bezsebelik. mindent bele! ar. meszet is megetet az emberekkel. „ S ö t é t erők tevékenykednek közöttünk. stabilizátorok. Első lépésben hevítik. tartósítószerek. főzik. porítják és minden egyéb lehetséges fizikai módszerrel rongálják. ragadhat a finomított cukortól. értesülései első kézből valók. Hogy a feldolgozott élelmiszer csak egyszerűen másféle étel lenne? Nem. ráadásul vagonszámra. gyűjtendő kuponok. N e m . Az idézet tőle származik. mint a CSAK T E R M É S Z E T E S A N Y A G O K FÖLHASZNÁLÁSÁVAL. Ő tehát belülről is jól ismeri a feldolgozóipart. Egy jó reklámcég bármit képes eladni. az érfalak belülről híznak tőlük kövérre. tartósítószerektől. Bár maradt volna a vegytan örökre távol az élelmiszerektől! A következő lépés még magasabb szintre röpít. erjedésgátlók. laboratóriumban csinált ízesítőaromák. a feldolgozóüzemek tulajdonosainak meg a pénztárcája. apró ajándékok. tökéletes kiindulóanyagokból. emulzifikátorok. ezeket már régóta esszük is. Félmillió tonnánál több vegyszert etetnek be évente az amerikaiakkal. sőt. A csípők kívülről. mert a feldolgozás során minden hasznosat kipusztítanak az eredetileg életteli. hogy az ilyen táplálék aláássa az egészsé­ get. s nem csak ócska.mékeinek áradatában. Elintézték. továbbá „óriási" nye­ remények.) Ne dőljenek be! Ha a T E R M É ­ S Z E T E S fölirat alatt gyanúsan sok szótagú. kondicionálók. akár kátrányt. Nagyon fontos! Többszínnyomású dobozokon harsány. amíg már nem is emlékeztet hajdani természetes állapotára. festőanyagok. fő­ leg műkátrányból. A varázsszó: törvényhozás. csak j ó l legyen tálalva. ott valami hiba lesz a kréta körül! Aztán j ö n a csomagolás. újramelegítik. textúrajavítók. mielőtt megírta volna döbbenetes könyvét „Fighting the Food Giants" (Harc az élelmes óriásokkal) címmel. habosító és habzást fékező szerek. (A másik fele már csöpöghet a zsírtól. aminek legalább egy része eredeti állapotú élelmiszer. telítőanyagok. befejező lépés meg a hirdetési hadjárat. amit kiöltek. amikkel megpró­ bálják pótolni mindazt. a vegyszerezés. hogy kelendőbbek legyenek. de kifejezetten károsakat! Paul A. továbbá nedvességtartalmat növelő (vagy éppen csökken­ tő) szerek. Stitt négy évig dolgozott két nagyobb amerikai élelmiszergyártó cégnél is. a feldolgozott azt jelenti. Mert ezeket a kotyvalékokat el kell látni a „Természetes" fölirattal. az már törvényesen visel­ hesse ezt a csali címkét. végül mesterséges vitaminok és tápszerek. ne nevessenek. Az ötödik. ennyi a tartósítóipar vegyszerfölhasználása! Van ebben minden: színezékek.Al-. nagybetűs reklámfeliratok talmi ígéretekkel. ismeretlen jelentésű szavak láthatók az összetevők felsorolásában. Céljuk táplálékunk mérgezése 92 . hogy minden termék. Aztán j ö n a második lépcső. A „feldolgozott" kifejezést akár a tönkretett szóval is helyettesíthet­ nénk. értéktelen vacakokat sóznak ránk. rosszabbakat. aprítják. nem kitalációk.

egyetértés. gyermekeinket. Lássunk egy jellemző esetet. Ez az összeesküvés túletet. a test további ételt kíván. beleegyezés nélkül. ahol Mr. ahhoz hason­ lóan működik ez a szabályozó rendszer is." Jóságos ég! Ez azt jelenti. Éhségközpont annak az agyterületnek a neve. A gyártás során tudatosan kivonják és eltávolítják a hasznos anyago­ kat. Ez az. hangosan. folyamatosan. hogy elhagyva választott hivatását. mennyit együnk. de gyakori helyzet egyáltalán nem a véletlen műve. Laboratóriumi kísérleteik célja is az. az éhség megmarad. az emberek szenvedése és elhízása árán. hogy mit tartsunk egyes élelmiszerekről. de még gondolatainkat is. táplálkozási szenvedély kifejlesztésével magukhoz is láncolják a fogyasztót. hogy még tökéletesebbé tegyék a csapdát. kötődést kiépítő vegyszerek garmadával teszik még vonzóbbá a készítményt. titokban irányításuk alá vonják. Álcába bújtatott. S kik állnak az összeesküvés hátterében? Az élelmi­ szeripar óriásai. amikor valaki (esetleg mi magunk) alig pár perccel étkezés után újra valami ennivaló után kezd kutatni. vagy magában: „ E z szörnyű! Mitől van az. akik ránk sózzák tartalmatlan élelmiszer-készítményeiket. hogy az igazság valahogy ki ne derüljön. míg ugyanebből a célból szándékos tervszerűséggel veszélyes. az éhségközpont ilyen helyzet­ ben nem akar kikapcsolni. Kiirtják tudatunkból a saját étkezésünk iránt táplált ösztönös felelősségérzetet.. mert a szükséges anyagokhoz nem juttat hozzá. amire szüksége lenne. mégis mindig éhes vagyok?" Nos. amelyik az étvágyat szabályozza. amik egyben vegyi úton tartós kötődés. ez a kiábrándító. A gyár. míg ezeket a sorokat olvassák. haszontalan kaló­ riákkal etetnek. Hiába van az ember teli. akkor evés után elmúlik az éhségérzet. míg az ellenőrző patkánycso- 93 . megpróbáljon fényt deríteni az igazságra. Csapdába estünk. s azért is mindent elkövetnek. mikor. hogy mit. hogy minket. Stitt dolgozott. hogy akaratától meg­ fosztott bábként önként működjünk együtt velük saját pusztításunk­ ban. amelyeket az üzem gyártmányával etettek. mindenkit szándékosan és rendszeresen mérgeznek. ami Stitt urat végül arra késztette. hogy több fogyjon a termékből. de egyben alultáplál. Ha a véráramban a megfelelő mennyiségben megtalálja a szükséges tápanyagokat. de fontos anyagok tartós hiánya szűnni nem akaró éhséget ébreszt. hogy folyton eszem. míg így sopánkodik.és bekapcsolja. Ebből húznak hatalmas hasznot aztán azok. abból állítottak elő különböző készítményeket.olyan anyagokkal. szemester­ mények felpuffasztásával foglalkozott." „Felvilágosítás. hogy az egészség pusztításával szerezzék meg profitjukat. Ismerős a jelenet. noha igazából a valódi táplálék az.. most is. Ahogy a gépkocsiban a termosztát nevű készülék a hűtővíz hőmérsékletének megfelelően a hűtést ki. Két hét alatt elpusztultak azok a kísérleti patkányok.

Gabona. ha a fejükre hintenék. patkány. Mit szól mindehhez az ösztönös.portok élettartama a tápláléktól függően többszöröse. amit minden épeszű állat nagy ívben elkerülne. A gyártási eljárás (hőkezelés magas nyomáson) során tehát nem csupán elpusztultak a gabona eredetileg értékes összetevői. Hacsak nem esik áldozatául valaminek. amire biológiai fejlődésük alkalmassá tette őket. például ragadozónak. az emésztőrendszer szerkezete. hogy mi miféle ételt nem szoktunk megenni ezen a Földön. Azt lenne nehéz megmonda­ ni. a logika? A biológiai fölépítésnek megfelelő nyers ételfajták = betegségmentes és teljes élettartam. háziállatokról most nincs szó!) Az ember esetében egészen más a helyzet. ez mind szóba jön. bármit is mondanak a hamburgergyárosok. amelyiknek nincsenek biológiai korlátai? Aligha! AZ E M B E R BIOLÓGIAILAG NÖVÉNYEK FOGYASZTÁSÁHOZ ALKAL­ MAZKODOTT. kutya. rothadó sajt. borjú. Mi lennénk az egyetlen faj. S miben hal meg az emberek többsége? Betegségben! A természetes halál oly ritka. ikra. az emésztőnedvek vegytana mind arra bizonyíték. vagy valamilyen más módon feldolgozott élelmiszer. (amelyik ráadá­ sul testi adottságaihoz nem illő nyersanyagokból készíti táplálékát). Arról nem is szólva. nem tehetek róla. ahogy azt a Teremtő megteremtette. hogy az ember biológiai fejlődése során növényi táplálék fogyasztásához alkalmazkodott. és mindent csakis nyersen esznek. (az oroszlán soha nem legel. ha mégis inkább a szájukba tömik. hogy csupán tavaly kilencmillió dollár hasznot hajtott. akkor a természet­ ben a vadon élő állatok élettartamuk lejártával természetes okokból múlnak ki. madár. békaláb. (Ismétlem. a zebra soha nem eszik húst). Más szóval nyers koszton. hogy nem is tartják számon a statisztikák. az emberi faj egyedei közt viszont a leggyakoribb halálok a rengetegféle 94 . ló. nem említve azt a rengeteg gyártmányt. gyümölcs. ez ellen tenni semmit sem lehet. Táplálkozási szokásaik két alapvető szempontból különböz­ nek az emberétől: csak olyat fogyasztanak. készítményt. féreg — túró. hanem helyettük mérgező anyagok is keletkeztek a fölpuffasztott szemekben! A főnök csak ennyit mondott: „ T u d o m . mint emberi táplálék. a testi fölépítés." ELEVEN ÉTELEN ÉLVE LEHET ÉLETTELI ÉLETET ÉLNI! Eleven pedig csak az az étel. gomba. amelyik ehet bármit. hal. zöldség. Táplálékunk túlnyomó része főtt étel. és ne üsse bele mindenbe az orrát. hát ott se jobb a helyzet. Az egyetlen nem nyers koszton élő faj. a fogazat. A m i az ételek nyers állapotban való elfogyasztását illeti. tojás. csiga. jobban járnának az emberek. bárányvelő. amelyiket természet adta állapotban fogyasztják el. kígyó. józan ész. Szóval maga csak törődjön a saját dolgával. Akármit is akarnak elhitetni velünk egyes „szakértők". a bél hossza. úgy. hangya és egyéb rovarok. marha­ máj. sokszorosa volt ezekének. minden más állatfaj mindenféle része — benne sertésbelsőség.

épp az az amerikai tudományos csúcsintézményekből álló egyesület. melynek feladata annak eldöntése lenne. gabonával és magokkal táplálja magát. melyeken a legjobban fizetett „szakértők" szócsűrése sem változtat. a tartalomés irodalomjegyzék. De ne kever­ jük össze az eszményit a lehetségessel! Nem lenne reális elvárni azt. a realitás az.) alig kap többet az. Dávid Reuben bevezette a magas rosttartalmú étrenddel kapcsolatos ismereteket a köztudatba. Az előnyösebb táplálkozás irányába megtett változások ütemét pozitív érzelmekhez kapcsolva. nyersen lenne sza­ bad elfogyasztani. belső késztetése szerint mindenki szabja saját igényei­ hez. hogy mától aztán mindenki csakis eleven ételekkel. nem ez az egyetlen ok. hogy a tápláléknak kizárólag a biológiai adottságoknak meg­ felelő anyagokból kellene állnia. feldolgozatlan. tehát nyers gyümölccsel. Ugyanakkor nagyon is ajánlott közeledni az eszményihez. hogy mi a rossz és mi a jó a köznek. amit bírálóim szoktak lekezelően állítani. Feleségem és magam épp 95 . amikor Dr. hogy a hús.. kinek-kinek saját mértéke szerint. összefüggésekből hajánál fogva kiragadott pár idézettel alátámasztva. tehát élő növényi táplálék valakinek az étrendjében. Ez hát a mérleg két serpenyője. saját külső és belső lehetőségeihez. hagyományos étel. amiért eszünk. ha távol is áll az eszményitől. a pizza és még rengeteg más. Az új ismeretekkel szembeni (ugye) szabványosnak tekinthető ellenszenv jegyében támad­ ták is érte vadul. Valamit azért szeretnék gyorsan leszögezni. kényszer. N e m . valamint néhány oldal felszínes átolvasása után. hogy az élő. zöldséggel.betegség valamelyike. Manapság (a „szakértők" ellenállását megtörve) már nyilvánvaló az étrend és az egészség közötti szoros kapcsolat. az ideális­ hoz. akinek útmutatásra lenne szüksége. eleven táplálék kerüljön túlsúlyba az étrenden belül. például az AAAS. A kis lépés megtétele is nagy eredmény. Sok szó esik mostanában a betegségek megelőzéséről. kevesebb koleszterint. még mielőtt az olvasó azzal csapná le a könyvet. több rostot stb. aki j ó t akar". megszokott. hogy mennél több a kikészítetlen. a kenyér. Márpedig erőszakot senki ne kövessen el saját magán sem. akik csak fővetlen füvet hagynának enni annak. a rideg tények. amit csakis főtlenül. az étkezésnek meg kell maradni élvezetnek is. ami mellett nyugodtan folyhat az élet.Á. Ez nagyjából így hangzik: . noha tudjuk. Erősen tagadták az étkezési szokások és az egészség közötti szoros összefüggést még alig egy évtizede is. mint az örömszerzés forrásai. Világos! Meg kell találni az alkalmas egyensúlyt. és minden eredmény önműködően ösztönözni fog újabb és újabb lépések megtételére. A valóság. annak annál j o b b lesz. de általánosságokon kívül (például kevesebb zsírt. soha nem mondtam. ez a pacák is azok közül való. de nagyon fontos szerepet játszik az emberek életében. Azt viszont igenis ki merem jelenteni. önkínzás és önsajnálat nélkül.

csíra. Gyümölcsöt a megfelelő módon együnk. zöldség. hatékonyabb kiválasztás. A főzés rontja az étel minőségét. Akárki elvégezheti a következő egyszerű kísérletet. Tartózkodjunk a nehéz ételektől a kiválasztás és a fölszívódás naponta ismétlődő időszakai alatt. 1. de sok kutatómunka tanúsága sze­ rint maga is betegségeket fejleszthet ki. Francis M. egyszóval minden csak javul a j o b b minőségű „üzemanyag" hatására. megerjedt mellette. íme. Minden j o b b a n kezd működni.ezen próbálunk segíteni. Megöl csaknem minden enzimet. hisz azok igen érzékenyek a hőre. Biológiai adottságainkat szem előtt tartva növeljük az alkalmas. vagy alig emészthetővé alakítja át a fehérjék építőköveit. tegyenek próbát. (American Journal of 96 . Fogyasszunk magas víztartalmú ételeket. A főzés az eredeti tápanyagoknak vagy 85%-át elbontja. 5. Csak azt kérjük. Nehezen. Tegyünk az ablak­ könyöklőre ugyanabból a kosárból két szép almát. élő táplálék (gyümölcs. Ann Wigmore ezt írja: „A legizgalmasabb élmény az volt a kísérletben. hogy a rákos sejttenyészet virult a főtt táptalajon. célratörő. míg sült társa már rég meglottyadt. hogy higgyenek. amikor három évtized tapasztalatából kiindulva közvetlenül alkalmazható. testiek­ lelkiek egyaránt. Szokás szerint megint nem azt mondjuk. 2. Nemcsak a betegségre fogékonyabb belső állapot kialakításában ludas. ha a test biológiai adottságainak megfelelő táplálékhoz jut: j o b b emésztés. A helyes ételtársítás szerint állítsuk össze az étkezéseket. Amint csökken étrendünkben a főtt étel aránya az eleven táplálék javára. 4. gabona) részarányát étke­ zéseinkben. Be Your O w n Doctor (Orvosold önmagad) című könyvében dr. A szokásos főzési hőfoknak kitett mag többé nem tud kihajtani. hogy nekünk higgyenek. az aminosavakat. mag. de az egyiket előtte süssük meg. Az ép alma még napok múlva is kínálja magát. amikor saját szemünkkel láthattuk. Pottenger 900 macskával folytatott kísérletének ered­ ményei engem mindennél jobban meggyőznek. ám nyersen hagyott anyagokból készült keveréken. úgy fognak azonnal jelentkezni az előnyös változások. j o b b tápanyag­ hasznosítás." Dr. de képtelen volt megélni az ugyanazon. konkrét tanácsokat adunk. tisztább belső lesz az eredmény. s ki-ki maga tapasztalja meg az eredményeket. 3.

hogy jó képet is vágjunk hozzá. mily fontos szerepe van az emberek szemében az elkészített ételnek.Orthodontics and Oral Surgery. míg a nyers ételen élőknél mindez nem következett be. A BESUGÁRZÁS Nem tudom e fejezetet lezárni anélkül. De nem érdemes erre várni. Hamaro­ san eljön az idő. Fehér egerekkel lefolytatva. korhadt fából? Milyen testet lehet építeni betegségteremtö. Következő lépés gyanánt bizonyára azt várják tőlem. sugárzó hulladék. ha csak saját maguknak adják meg a választ. hogy állapota mennél j o b b a n hasonlít­ son az eredetire. nemi eltévelyedés. N E M LESZ. a valaha kitalált leggyilkosabb valaminek. mint mi most a letűnt idők furcsaságait. A nyers táplálékon nevelt cicák utódjai is egészségesek voltak. amely ellen naponta folynak a tüntetések világszerte. sőt. vesebaj. s még elvárják. amikor ez mindenki számára egyértelmű lesz. De igyekszem mennél több nyers ételt fogyasztani. hisz már most segíthetünk magunkon és szeretteinken. hogy rájöttem: az eszményi általában távol áll a lehetségestől. a kísérlet hasonló ered­ ményt hozott. rák. silány ételekből? Elég. s e macskáknak harmadik nemzedéke már teljesen terméket­ lenné. s igyekszem főtt ételeimet is a lehető legkevesebb kezelésnek alávetni. hanem választás kérdése. Igen. MAGÁTÓL. Ugyanis 97 . míg a főtt étel torzszülésekhez vezetett.) A cicák mindkét csoportja ugyanazt az ételt kapta. hogy épp az étrend a legfontosabb egészségőrző tényező. hogy meg ne említeném ezt az őrületet. melyre aligha volt még példa a történelem folyamán. mint szívinfarktus. hogy most meg­ próbálok mindenkit lebeszélni a főtt ételről. Valamikor ugyan határozottan tagadták. de ma már egyre nyilvánva­ lóbb. és hosszabb ideig éltek. Közben meg a föld alatti üzemeikben ezekkel sugarazzák be élelmünket. Tegyük is meg! AZ EGÉSZSÉG ELLENI LEGÚJABB T Á M A D Á S . tüdőgyulladás. radioaktív izotópok hatásának teszik ki táplálékunkat. nem ezt fogom tenni. Létrejön. A főtt ételt fogyasztó macskák között olyan emberekre jellemző betegségek alakultak ki. Említettem is már. Milyen házat lehet építeni szúrágta. foghullás. fölösleges ettől félni. Nem szerencse. míg a másik megfőzve. örüljünk is neki. sterillé vált. s olyan értetlenséggel nézik korunkat. A főtt étel megszedi a maga vámját! Ezért tanácsos mennél több eleven táplálékot iktatni az étrendbe. Csalódást kell okoznom. ingerlékenység. Hogy erről még sosem hallottak? Akár le is fogadhattam volna. hisz tudom. csak az egyik csoport nyersen. ugyanúgy ahogy az egészség. BETEGSÉG C S A K ÚGY. hasmenés.

füveket. De hát ott rohadjon meg az a krumpli. amit csak akarnak. mint egy RAD sugárzás ér. amit gyilkos sugárkezeléssel úgy tönkretettek. de a maradék is nemzőképtelenné válik. és az érzékeny enzimek. hogy ez így legyen és így is maradjon. hogy az étel ép marad. disznóhúst. fűszereket pedig 3 000 000-val szándékoznak besugározni. nem olyat.óriási erőfeszítéseket tesznek. de lehet.és Gyógyszerhivatala biztonságosnak? Szi­ gorú ellenőrzést ígérnek ugyan. Német tudósok kimutat­ ták. hacsak nem áll elő valamilyen szivárgás. Csak annak érzékelte­ tésére m o n d o m el ezeket az adatokat. Most kell megállítani. annyi bizonyos! Az F D A mindig gondosan hangsúlyozza. mint a D O E . ha az élelmiszer tovább tárolható a polcokon? Hogy a fogyasztó­ nak nem. hogy holnap már késő lesz. Még néhány tény az állítólagos biztonságról. titokban. a sugárzás a fehérjék aminosavait elbontja. a W H O . műszaki hiba. Emögött a disznóság mögött kivételesen nem az oroszok állnak. az FDA. bármi­ lyen mértékűt is. Krumplit. RAD az elnyelt sugáradag mértékegysége. zsírsavakat káros vegyületekké alakítja át. a szénhidrátokból olyan anyagokat fejleszt. búzát. továbbá a kezelés hatására nem válik sugárzóvá. Hacsak?! Megéri-e a hosszabb eltarthatóság a kockázatot. gyakorlatilag azt tehetnek. ha annyira akar! Ugyan miért lenne az baj. 300 RAD-nak kitett emberek fele meghal. gyümölcsöt 300 000 RAD egységgel. hanem olyan tekintélyes amerikai és nemzetközi szervezetek. ugyanis addigra nukleáris hulladékkal sugározták be élelmiszereink túlnyomó részét. a zsírokat. ha friss burgonyát kíván az ember. Ezt nevezi az FDA. Most még talán lehet tenni valamit ellenük. hogy már a kórokozóknak sem kell? Kinek van abból haszna. 47 féle fűszert és teát már mosi rendszeresen sugárkezelésnek vetnek alá az Egyesült Államokban! A sugárzás ugyanis növeli a tárolhatóság időtartamát. hogy magunk és családunk egyszer mindenről mit sem tudva „véletlenül" sugárzó ételt fogyasszon sugárzó arccal? Vannak-e soha el nem romló berendezések? Nem fölrobbant az űrkomp is? A katasztrófa nem megtörtént Csernobilban? És a besugárzás hatására tönkrement tápanyagok? Mert csak a látszó­ lagos épség garantált. Nyugat-Németországban a vizsgálatok kedvezőtlen tapasztalatai alapján már törvény is tiltja az élelmiszerek sugárkezelését. az IAEA. Az F D A egyik belső vizsgálata alkalmával 1982-ben 98 . hogy érezzék a nagyságrendet: az F D A tervei szerint a zöldséget. mert holnap már ehetjük. de milyen lesz az? Hisz semmi beleszólá­ suk sincs. lisztet. hogy a kezelt élelmiszerek csomagolóanyagából mérgező anyagok váltak ki a besugárzás hatására. Röntgenfelvételnél keve­ sebb. noha ez n e m vonatkozik a benne lévő tápanyagokra. a besugárzást végrehajtók nincsenek alávetve az FDA-nak. vitaminok is megkapják a magukét. amelyek gátolják a sejtosztódást. az Egyesült Államok Élelmiszer.

mivel elképesztően nagy költségek­ kel lehetne csak a megfelelő számú sugárkezelő telepet megépíteni és állandó készültségben tartani. íze. esetleg vegyi tartó­ sítószerek használatát teszi szükségessé. továbbá elősegítette a rákos daganatok növekedését. az ENSZ Világegészségügyi Szervezete) enge­ délyezte a sugárkezelt élelmiszerek forgalmazását. de ezeknek csupán 1%-a utalt a teljes biztonságosságra. Nem csoda. Az élelmiszer-besugárzás valószínűleg nem alkalmas mezőgazda­ sági termelési válság (például gyümölcslégyvész) megoldására. hogy újravizsgálja és újraértékelje azokat az adatokat. Noel S o m m e r 1963—73 között lefolytatott tízéves vizsgálatsorozatának végén (melyet az Atomic Energy Comission. meddőség. Hirtelen örökletes változások (mutá­ ciók). Takahashi Koséi japán orvos vette magának a fáradtságot. hogy a besugárzott élelmiszer fogyasztása teljesen veszélytelen lenne. hogy az eredeti célt. 3. dr. 1. hogy például Nagy-Britanniában is tilos a módszer alkal­ mazása.megállapították. a csecsemőmirigy. amelyek alapján a W H O (World Health Organisation. A California at Davis Egyetem tanára. noha ez lenne egyik elsődleges célja. a szív és a tüdő működésében. anyagcserezavarok. az Atomenergia-bizottság pénzelt) az alábbi következ­ tetésekre jutott. 2. 4. mutációk jelentkeznek. daganatok és még sok más hasonlóan súlyos mellékhatás írható a besugárzás rovására. illata a besugárzás hatásá­ ra. Az ő elemzése egyálta­ lán nem találta biztonságosnak a dolgot. betegségekkel szembeni csökkent ellenállás. besugárzott rizs fogyasztása zavarokat keltett az agyalapi mirigy. hogy az addig eltelt harminc esztendő alatt 413 vizsgálat folyt le. a termékenység csökkenése. Sok kutatás eredménye megkérdőjelezi azt is. a sugárkezelt búza' elváltozásokat okozott a fehérvérsejtekben. a sugárkezelt hagyma növelte a halandósá­ got és ivarszervi elváltozásokat okozott. Besugárzás hatására a kettévágott eper vágásfelülete nedvedzik. növekszik egyes belső szervek súlya. ami megkérdőjelezi a kezelés hasznosságát. érbetegségek. A citrusfélék gyümölcsei fogékonyabbak lesznek betegségekre és fagyra sugárkezelés után. 99 . Változik a termények állaga. színe. Magyarországon 1223 lefolytatott vizsgálat közül egy sem igazolta. törpe­ növés. szervek súlyának megváltozása. a hosszabb eltarthatóságot valóban elősegíti-e az élelmiszerek sugárkeze­ lése. a besugárzott burgonyától kimutathatóan nő a halandóság. Indiában sugárkezelt búzát fo­ gyasztó gyerekek között kromoszómakárosodás és fehérvérüséggel páro­ suló zavarok mutatkoztak a vérben. Két orosz kísérletben is a besugárzott élelmiszerekkel etetett patkányok veséje és heréje súlyosan károsodott.

El tudják képzelni. Ez ugyan nem szakszerű. tönkretéve ezzel a gyönyörűen kidolgozott tervet!) 1985. hogy a fenti kifejezés helyett a „piko-hullámokkal kezelt" feliratot kívánja használni. de az F D A szerint az emberek nagy része nem értené meg a „gamma-sugárzással kezelt" kifejezést. Eszelősöknek. hogy eleven (friss) áruk esetében pár napnál tovább is meg lehetne növelni az eltarthatóságot. fogyasztókkal fizettetnének meg. terroristáknak szin­ te gyerekjáték lesz megkaparintani sugárzó anyagokat. mi kockázatot jelent. ha kiépül az egész tervezett hálózat? Sugárzó anyaggal megspékelve egy hétköznapi közlekedési baleset is országos tragédiát okozhat! Ehhez meg folyamatosan kell hozni-vinni a sugárveszélyes anyagokat. Vagyis még arról sincs szó. csak növelné a kiadásokat.. A sugárkezelő ipar ezzel végképp saját kezébe venné önmaga „ellenőrzését".. ha besugárzással próbá­ lunk gátat vetni a rothasztó mikroorganizmusok szaporodásának. A besugárzás becsült költsége az élelmiszer fajtájától függően egy és hat cent kilónként. nemde? Már a sugárkezelés jelképét is jól kitalálták. hogy egyesek nem akarják azonnal és önként odatartani nyakukat a késnek. amit aztán velünk. hogy a hatalmas költségek helyett még pénzt is fialjon egyeseknek. amihez hozzá kell venni a berendezésekre (az adófizetők pénzéből) elpazarolt milliókat. Az is kétséges. amit megint csak az egyszeri emberekkel fizettetnének meg. hogy „adalék" helyett „eljárás" néven nevez­ tessék a besugárzást. egészségükkel is. Az egész igazi célja megszabadulni az atomenergia-hasznosítás és az atomfegyvergyártás során keletkező veszélyes sugárzó hulladéktól úgy. és végképp semmi esélye annak. ami csak fölösleges aggodalomra adna okot. Halálfej és lábszárcsont? Dehogy! Virág! Leg­ alább hervadt virágot választottak volna. hogy gamma-sugárzással helyet­ tesíteni lehetne a gombaölő szereket. hanem életükkel. (Vérlázító. tulajdonképpen atom­ temető lenne rájuk a szabatos meghatározás. de legalább jobban hang­ zik. Szeretnének 100 . s akárhonnan. folyadékok. tudatos félrevezetés.5. További ravaszságuk. a fizikában soha nem létezett. hogy a sugárkezelés tényét kötelező feltüntetni a kereskedelmi forgalomba kerülő ilyen élelmiszere­ ken. A fogyasztói érdekeket védő szervezetek elérték ugyan. így kibújva a kötelező toxikológiai (méregtani) vizsgálatok alól. épp ellenkezőleg. Az élelmiszer-besugárzó telep csak egy j ó l hangzó név. s nemcsak pén­ zükkel. Szép kis kilátások. akármikor kiszabadulhatnak a láthatatlanul gyilkoló radioaktív gázok. december 12-én az FDA sajtóközleményben nyilvánította ki szándékát. nem is említve egy esetleges sugárzóanyag-szivárgás tragikus balesete után szükséges „mentesítés" csillagászati összegekre rúgó költségeit. Az F D A mindent megpróbál. hogy tervét megvalósítsa. késleltetve az új módszer elfogadását. hogy sugárkezeléssel olcsóbban lehetne tartósítani.

San Francisco. amennyiben tévúton járnának. például azt. Akit érdekel az ügy. sőt. Még néhány adat: a sugárzó hulladék élettartama körülbelül 250 000 esztendő: az élelmisze­ rek sugárkezeléséhez használt leggyakoribb anyagok a kobalt—60 (fele­ zési idő: öt év) és a cézium—137 (felezési idő: harminc év) izotópok. Átlagban napi öt új nukleáris robbanófej készül az Egyesült Államokban.ilyen létesítmény közelében lakni? Pedig akkor szinte mindenkinek ez lesz a sorsa. Post Office Box 5 9 — 0488. A sugárkezelésnek tehát valójában semmi köze az élelmiszerek tartósí­ tásához. cselekedni is lehet az ügy érdekében. amelyik felszólításunk ellenére besugárzással tartósított élelmiszerrel foglalkozik. elsősorban a cézium—137 izotóppal? Hát ezen a módon szeretnék szabályosan megetetni velünk! Mark Twain szerint két dolog biztosan végtelen: a tér és az emberi butaság. mint a pestisest. Ha viszont a besugárzás hívei téved­ nének." Találjanak hát végre nyitott fülekre a sugárkezelést ellenző hangok. abba belehalhat a kisfiam. máskülönben aligha lehet féket vetni az érdekelt befolyásos körök által támogatott fenyegetés terjedésének. És erről az őrültségről akkor még nem is lehetett tudomása. S mennél korábban. s nem tudnak mit kezdeni vele. Mennél többen teszünk így. 101 . „ H a az ellenzőket támogatom. De ne tétlenkedjünk! Miért hallgassunk a sugárzást ellenzőkre? New Jersey államban egy szülő így válaszolt erre a kérdésre. mert másképpen hamarosan megszűnhet a választás puszta lehetősége is. akkor abban az esetben sem lesz semmi baja a gyerekem­ nek. hogy ne vásárol­ junk sugárkezelt élelmiszert. a boltot is kerüljük. hisz ezernyi a tervbe vett telepek száma. De mit csináljanak az atomfegyverhez szükséges plutónium előállitása közben iszonyú mennyiségben keletke­ ző sugárzó hulladékkal. A be is vallott cél az. annál eredményesebb lesz. De tenni. további fölvilágosítást az alábbi címen kaphat: National Coalition to Stop Food Irradiation (NCFSI). mert rengeteg a melléktermék. hogy így mesterséges igényt gerjesszenek a sugárzó hulladék „hasznosítására". California 94159-0488—USA—Telefon: (415) 5662734.

a víz vagy a táplálék. Kétséges. Az agyhoz képest az elképzelhető legjobb számítógép is durva. össze- 102 . Minden testi folyamat az agy irányításával történik. de ez bizony még mindig édeskevés. ahogy a szív szivattyúja mozgatta véráram szétszállítja a tápanyagot és begyűjti az előző nap hulladékát. váltakozik az érverés. a vérnyomás. létrehozva végül is a mintegy százmilliárd sejtből álló agyat. Általában nem szoktunk sokat foglalkozni az alvással. Az agynak csak kis része pihen. Kialvatlanul egészségesnek sem érezheti magát az ember. Minden ízében tehát lényegi eleme az életnek. egyes alvásszaka­ szokban nemi izgalom támad. Ekkor töltődik fel energiával a következő napra. Egyesek szerint a test kizáróla­ gos célja. tevékenység nélküli idő. elgondolni sem lehet olyan komputert. érzékszerveink benyomások egész világát idézik föl. mint sokan hinnék. A magzati korban alakul ki. úgy hiszem. Tevékeny­ ségének legnagyobb részét a tudatalatti szinten végzi. Alvás közben gyorsabb ütemben pót­ lódnak például a szövetek. A test alvás közben megújítja önmagát. hogy eljuttassa azt a kiválasztó szerv­ rendszer csatornáiba. csakúgy mint a levegő. elnagyolt. értéke csak akkor növekszik meg igazán. hogy helyreálljon a test életképessége. hogy valaha is föl fogjuk-e tudni fogni teljes mélységében az agy és a test közötti tökéletes együttműködést. a szervek újratöltődnek. Elsősorban az úgynevezett idegenergia pótlása zajlik ilyenkor. Az elmúlt évtizedekben nagyon sokat sikerült kideríteni az agy működéséről. hogy oxigént és tápanyagot biztosítson az agynak. N e m csak elvesztegetett. Az alvás a fáradtság legjobb ellenszere. amikor naponta átlagosan 360 millió új agysejt születik. otromba valami. A teremtés legcsodálatosabb alkotása az agy. illetve elernyednek. A szervezet alvás közben is keményen dolgozik. az elhalt sejtek is. ami elképzelhetet­ len mértékben fölülmúlja a tudatos gondolkodást. ezt aligha kell bizonygatnom. ha valami megfoszt tőle. hisz a legkülönbözőbb folya­ matok milliárdjait irányítja alvás közben is. Az izmok felváltva feszülnek. a hőmérséklet.Életünk bő egyharmadát átalusszuk. hiszen az ébrenlét állapotában csak fogyasztjuk energiáinkat. amely akár csak megköze­ lítené az agy szinte végtelen képességeit. minden szerv minden szövetének minden egyes sejtje fölött ez a legfőbb bíró. (e folyamat sebessége megkétszereződik az ébrenlét óráihoz képest). mennyiségben. A legjobb fiatalítószer.

ha ezt csöndes környezetben tesszük. 3. leülünk. 75 billió (75 000 000 000 000) pénzben kifejezve annyit jelentene. nem kell bemutatni. szellemi pihenés az. az érzékszervek útján a külvilágot is állandóan figyelemmel kíséri. Döbbe­ netesen csodálatos csupán az a csak csillagászati számokkal kifejezhető műveletmennyiség is. ha nem akarjuk. amikor a tudat megszabadul min­ den akaratlagos kívánságtól és tevékenységtől. ha távol tartjuk magunktól a személyes kap­ csolatainkból származó érzelmi hullámzás szélsőségeit. fölfogja minden egyes sejt jelzését és valamennyiük működé­ sét kézben tartja. túl fárasztó volt az előző nap. annak több oka lehet. nem jutott rá elég idő. Előnyö­ sen befolyásolja a megjelenést. Nem csak a belsőre ügyel. 2. A pihenés lényegében az energiafelhasználás lecsökkentése. megszakítás nél­ kül. ami alatt a szervezet vissza tudja szerezni energiáit. Az alvás mindenkinek ismerős. Ha nem érezzük elégnek az éjszakai alvást. fontosságát is fölösleges tovább bizonygatni. míg szemünket is becsukjuk. amelyet az agy vezérel óraműpontossággal. pontosságban. Ilyenkor napközben is figyelmetlen. vagy a testnek a szokásosnál több méregtől kell megsza­ badítania magát. Négy szintjét különböztetjük meg: 1. De mi az a pihenés? Olyan tevékenységmentes állapot. gondosságban egyaránt. hogy abbahagyjuk a testi tevékenységet. Hogy hányét? Ugyancsak sokét! A test sejtjeinek száma 75 és 100 billió körüli. Egyetlen lélegzethez se jutnánk az agy irányítása nélkül.tettségben. tudattalan állapot. mely így lehetővé teszi. szétszórt az 103 . Hosszabb-rövidebb ideig tartó erőltetés után ugyanis akkor is kikapcsolja magát. minőségben. Mentális. noha nem egészen azonosak. Az alvás és a pihenés sokaknak ugyanazt jelenti. vagy leheveredünk egy kis időre. Fizikai pihenés egyszerűen azt jelenti. napi huszonnégy órában és hosszú évtizedeken keresztül. fölkavaró gondolatok foglalkoztatnak. egyben hatásos fiatalító eszköz is. 4. Tökéletes karmestere tudatos és tudat­ talan működéseinknek. Tartsuk hát tiszteletben igényét a pihenésre és az alvásra. Érzelmi pihenés az. Figyeli. Jelzések és utasítások milliárdjai száguldanak egyeidejűleg az idegpá­ lyákon az agyból és az agyhoz. Érzékszervi pihenés. álmos. hogy a test újra helyreállítsa energiaegyensúlyát. Már ettől nagymértékben lecsökken az energiafogyasztás. hogy ez az összeg napi egymilliárd elköltése mellett is több mint 200 esztendeig kitartana.

hogy testüket sokan teljesítőképessége végső határáig kihasználják. amint ezt megteszi. teát. Az előnyös változásokat mindenki megtapasztalja. A sikerre törekvés. Kérem. 104 . Aztán. Tudják-e. hogy meg tudjanak felelni az elvárásoknak. A LAZÍTÁS. mint munkára erőszakolni magunkat reggeltől estig. s az j o b b egészséghez is vezet. míg behunyt szemmel izmainkat ellazítjuk. csak legalább egyszer próbálják ki. mélyebben. a stressz szintjének növekedéséhez. kóros feszültség épp abból származik. ha erre szoknának rá. Ennek pedig ára van! Az ilyen tüneti kezeléstől a gond nemhogy megoldódna. behunyt szemmel pihenni délután. H A N E M AZ IDŐ BÖLCS ÉS HASZNOS KIHASZNÁLÁ­ SA. Az idegenergia megcsapolása tovább folyik. ha nappali szundikálásra biztatják őket. Sokkal hasznosabb lesz pár percig nyugton. A kávéval való önmérgezés helyett (mely csak további serkentő­ szer-fogyasztásra. Pedig nagyon sok stressz. pihentetöbben tudunk majd aludni. a nap közbeni szunyóka bevett. ahol gondolataink lecsendesedhetnek. A jobb emésztés jobb tápanyagellátáshoz. és néhány mély lélegzetet veszünk. kólát fogyasztanak. ami aztán az egészség ha­ nyatlásához. nyomott a hangulata. a jó közérzet kialakulásához. A legközelebbi kávészünetet próbálják csak átformálni igazi kikapcso­ lódássá. semhogy henyélésen. annak csak hasznát látják. hanem szaporodik.ember. könnyebben. köztük az ebéd utam sziesztától. Sok egészséges szokástól megfosztott minket az ipari társadalom. Egy kis rendszeres szendergés nagyon sokban hozzájárulhat az egészség. az előrehaladás. Nem beszélve a test belső folyamataira. vagy valamilyen „dilibogyót" szednek. kávét. A „sikert bármi áron" jelszó nyomása alatt úgy érzik. újfajta gyilkos kórok el­ terjedéséhez vezetett. A pihenés­ sel töltött percek busásan megtérülnek a pihenéstől megemelkedett hatékonyság. hozzájárulva az ilyen nemzetek tagjainál gyakori más káros szokások kialakulásához. de még többre lesz szükség belőle a serkentő­ szerek mérgeinek eltávolításához. a munka­ mánia korszakában a szundikálás szinte megbotránkoztató szónak mi­ nősül. napközbeni szundikáláson kapják őket. A szervezet elemi élettani szükségeleteit is gyakran föláldozzák a mindenható hatékonyság oltárán. azaz egészségrongálásra sarkall) keressünk egy nyu­ godt helyet. rendes szokás a világ rengeteg országában? A természetben élő állatok is át­ alusszák a nap legforróbb óráit. AZ EBÉD UTÁNI SZENDERGÉS N E M A LUSTASÁG JELE. Egyeseknek ijesztő lehet. így éjjel is nyugodtabban. j o b b fizikai erőnlét és fokozott szellemi készenlét révén. többek közt az emésztésre gyakorolt áldásos hatásról. A nappali alvás megelőzi a túlságos testi-lelki kifáradást. a hiányzó munkavégző képes­ ség nemhogy pótlódna. Serkentőszereket. inkább lopáson. hogy a szieszta.

Ördögi kör. Agyunk aligha tud kikapcsolódni. Huszonnégy óra kell már ahhoz is. aki húsz év kínlódás után így tudta végre az egész éjszakát átaludni gyógyszer segítsége nélkül. A következő fejezetben a testmozgás kerül majd terítékre. ha közben az emésztés minden másnál több energiát fölélő feladatával kell birkóznia. a toxikus szint is erősen befolyásolja az alvás tartamát és tartalmát. mint haszonnal jár. akik helyette altatót. Az életmód és az étel minősége óriási hatással van az alvásra. vagyis rengeteg embert érint az ügy. kellemes éjszakai pihenésnek nézhetünk elébe. több kárral.) Belsőnk mérgezettsége. kevesebb marad másra. Legalább két óra teljen el az utolsó étkezés és a lefekvés között. Néhány változtatás az életmódban. az viszont hatékonyabb lesz. de szerencsére meg lehet törni. aki teli hassal tér nyugovóra. tehát az éhgyomorra fogyasztott gyümölcs lehet kivétel. tehát nem csoda. A méreg eltávolítása energiát köt le. Emiatt több alvásra lenne szükség. A JÓ A L V Á S LEGFONTOSABB FELTÉTELE — S HATÁSUK K Ö L C S Ö N Ö S — A JÓ ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉG. s máris fölüdítő. Aki tehát ilyen ételeken él. a rövidebb alvás ellenére jobban ki tudja pihenni magát. mert sok nehezen. az étkezésben. mert ezek a szerek nem juttatnak igazán pihentető álomhoz.Amerikában vagy ötvenmillióan szenvednek valamilyen alvászavartól. hogy aludjon. így hozzájárul a j o b b alváshoz. de a koffein vegyi hatása nehezíti az elalvást. és különösen a mély alvás létrejöttét akadályozza. mert a káros anyagok kiszűréséből kevesebb marad a szervezetnek éjszakára. annak kevesebb alvás kell. érdemes hát a baj igazi okát megkeresni és megszün­ tetni. Az se várjon semmi jót. hogy a T E S T K O N T R O L L alkalmazása ebben a tekintetben is annyi előnyös. (Ez alól legfeljebb a megfelelő módon. s a jó alvás az egészségnek túl fontos tényezője ahhoz. V a n tehát remény. mely segít a test oxigénellátásában és méregtelenítésében. vagy alkohol segítségé­ vel próbálnak segíteni magukon. Mennyit kell akkor aludni? Úgy fogalmaznék. A kávé. „Álmatlanság ellen legjobb aludni!" Ez nem csak bolondozás. hogy megfeledkezhetnénk róla. mennyiségét és minőségét. Eleven. fáradékonyabbak leszünk. a csokoládé. Akadt. hogy étkezési szokásaik megváltoztatása alvásukra is milyen jó hatást gyako­ rolt. hogy egyetlen csésze kávé ajzószertartalma kiürüljön a testből a vizelettel. a szénsavas üdítő. szinte csodás változást eredményezett. Az ezen a területen eltöltött csaknem két évtized alatt százak mondták el örömmel. friss táplálék földolgozása a szokásosnál kevesebb testi energiát igényel. 105 . nyugtatót szednek. aki álmos. mind csak növeli a vér koffeinszintjét. rosszul alvón segítene ez a tanács. Az előző fejezetben szó volt a friss levegő alvás közbeni előnyös hatásairól. Az álmatlanság okainak egyike a koffein. Ez mind csak tüneti kezelés.

továbbá kellemes környezeti hatások között annyit alszik az ember. rossz közérzet lesz a vége. az emésztés és a kiválasztás is. Gondoljunk csak bele. levegővel általá­ ban nemigen takarékoskodnak az emberek. hogy a szükséges­ nél kevesebbet alszunk. Az ember valóban éjszakai lénynek született? Nem. alvással viszont annál in­ kább. s egészséged sem hagy el. nehogy bárkinek is röstellkednie kelljen emiatt! Az alvás az élet szerves része. víz. de reggel hétkor már talpon voltam!" Ismerős a szöveg? Kevés alvás nem ad elég energiát. amikor fölébredt. amint a test megkapta a magáét. például: „ K o r á n fekszel. addig nem számít.]) Megint csak azt mondom. s akad. aki alvásból. Az alvás akkor volt elegendő. fáradtság.és akkor aludt eleget. j ó m ó d ú és bölcs leszel. baja biztos nem lesz belőle. hogy hány órán át nyomtuk az ágyat. Nincs ugyanis mindenkire érvényes előírás. pótoltuk lemerült tartalékainkat és elhasználódott sejtjeinket. a szükséges időtartam a körülményektől és az egyéntől függ. Tulajdonképpen kizárt. amennyire szüksége van. ami mind a betegség szálláscsinálój a. Aludjunk. az." (Vagy a magyar változat: „ K i korán kel. legjobb. s megszabadultunk az anyagcsere káros mel­ léktermékeitől. a napfény. aztán fölébred. megj. Márpedig ha ezek nem mennek. pihenésből is megadja testé­ nek azt. a testmozgás. ha alatta feltöltődtünk idegenenergiával. erőtlen­ ség. ami jár. Az alvás minőségét illetően az a tapasztalat. A szervezet nem akar a kelleténél többet pihenni. se szórakozás. még nagyapáink is így éltek. amelytől nem szabad megfosztani testünket se munka. 106 . Nagy hiba! Mégis. az öntudat visszatér." [Ford. aranyat lel. Az elérhető legjobb levegő. hogy valaki túlaludja magát. hogy evéssel. ivással. amennyit kell. sokan még dicsekszenek is vele: „ Ö r e g e m . hajnali kettőig melóztam. akinek napi négy óra elég. Van. Furcsa. biológiai szükséglet. se más miatt. szinte divattá vált. Annál gyakoribb az ellenkezője. és az ég szerelmére. Nagyszerű fordulatot vesz annak az élete. ha mindenki saját magán próbálja ki. étel. akinek tíz is kevés. annak hízás. őseink a nappal együtt feküdtek. korán kelsz. Amíg teljesül az alvás élettani célja. Rengeteg közmondás is szól erről. az aláássa az egészséget. kóros felszültség. s az energiahiányt az összes testi működés megsínyli. hogy az éjfél előtti órák a leghasznosabbak ebből a szempontból. azzal keltek.

Mindezt minden egyes másodpercben megteszi. hogy mindenki tisztá­ ban van. Az emberi testben a mozgás szervrendszerét mintegy 650 vázizom és 200 csont összetett egymásra hatása működteti. akik a csontozatot holt anyagnak hiszik. Az a j ó . amire testileglelkileg vágyunk. az egészség érdekében meg kell találni az alkalmas egyensúlyt pihenés és mozgás között. nélkülözhetetlenségét. mégpedig elképesztő tempóban. sőt. Egyetlen lépés megtéte­ léhez vagy 200 izom összehangolt munkájára van szükség. ha sohasem bűntudat. Annyi vörösvértest születik az 107 . tehát léleg­ zik. ha keveset mozgunk. a testgyakorlás olyan kellemes dolog legyen. Vigyázni kell. de ez személyenként és a követett életmód függvényében széles határok között váltakozhat. Nem. Bizonyos mozgás iránti igény mindenkiben él. fajtáját és mennyiségét ezen elv szem előtt tartásával célszerű megválasztani. az emberi lét minden egyes másodpercében. eleven szövet. Nem hiszem. de ugyanakkor ugyan­ annyi újat is előállít. aki akár napi három órát is örömmel eltölt testedzéssel. amit mindig örömmel csinálunk. Egyetlen másodperc alatt — mondjuk míg lapoznak egyet ebben a könyvben — testük átlagosan 3 000 000 vörösvértestet veszít. Kevésbé élünk. melyekkel nem biztos. kiadós napi testmozgásra. hasznosabb lesz. Az elő­ nyök megtapasztalása által a leglustábbak is hamarosan v á g y n i fognak a rendszeres. ahol a vörösvértestek képződnek. hiszen az elért eredménynél nincs erösebb ösztönző. Van. Szerencsétlen eset. számukra a Szahara sem lehetne annál riasztóbb.. Már látszólag kevés r e n d s z e r e s mozgásnak is megmutatkoznak hasznos. tapasztalatból tudhatjuk. képes önmaga gyógyítására is. élő. Az elérendő cél. növekszik. Épp a csontvelő az. anyagcserét folytat. Tévednek. hogy a fizikai tevékenység. Csupán a láb fölemelése vagy 40 izmot megmozgat. ha negatív gondolatokhoz kötődik a testmozgás. hogy oldalakon keresztül kellene bizonygat­ nom a testmozgás fontosságát.Az élet mozgás.ebcsont beforr". hajszálerek hálózatával befonva. a csontváz és az izomzat ezt a célt szolgálja. ha inkább néhány olyan testgyakorlással kapcsolatos szempontra hívom föl a figyelmet pár sorban. másoknak üröm a sportolás puszta gondolata is. a csont porózus. egészségjavító hatásai. Testünk mozgás­ ra termett. hanem mindig az élmény varasának pozitív érzése serkent rá. hogy .

s az anyagcsere minden egyéb mellék­ termékét. illetve megnő. A csont tehát él. ami aztán a szervek jobb ellátásában. több vért szállít. j o b b működésében kamatozik. edzéssel meg lehet növelni e szerv tényleges méreteit. Teljesen el is halna. hogy egyáltalán nem olyan kényes szerkezet. 108 . a tüdő. ez az öklömnyi szerv. A testgyakorlás nagymértékben növeli a keringési rendszer — az erek. egyszóval az egész szervezet egészségére és teljesítményére áldásos hatással van. hogy egymáshoz kapcsolva körbeér­ nék a Földet. Érdemes hát mindent elkövetni. Ez erősíti.5 milliárd alkalommal húzódik össze és ernyed el. ha idejében le nem szednék a gipszet. Erősebben. A nagyobb űrtartalmú szív egyben erősebb és egészségesebb is. hogy jó karban tartsuk ezt a csodálatos motort? Igen! S a legjobb. A szív fölépítése oly tökéletes. s ugyanúgy a vér gyűjti össze tőlük a szén-dioxidot. mely a magzatí kortól a halálig megállás nélkül. s eközben összesen mintegy 280 millió liter éltető vért továbbít. vagy az emberi test bármely más részének. ami azt jelenti. hogy szinte elnyűhetetlen. ez növeli hatékonyságát. fáradha­ tatlanul dolgozik. más néven aerob szervrendszer.átlaghosszúságú emberélet során. de ritkábban dobban. Méretéhez képest valószínűleg a szív a szervezet legerősebb izma. ha nincs edzésben. ha használják. a test legnagyobb terhelése sem tud kárt tenni benne. ami egyértelműen az élet biztonságát szolgálja. amit tehetünk a szívnek. Minden más izomhoz hasonlóan a szív is elsatnyul. és (3) a hajlékonyság. a véráramot. mi történik egy csonttörés után a gipszkötésben mozdulatlanságra kárhoztatott végtaggal. ez teszi nagyobbá. a legapróbb tömítési rendellenesség nélkül. Ez a három: (1) a szív és a keringés. (2) az erőfejlesztés. míg folytonos mozgásban tartja az élet folyását. hisz a szívbillentyűknek egy életre szólóan kell megbízhatóan zárni-nyitni. amelyek haj szálvastagságú hártyája a vasnál erösebb. hogy a használattól megint megerősödjenek a sorvadó izmok és a csontok. hogy percenként úgy öt litert szivattyúz át az ereken. hogy táplálja és tisztítsa vele az egész szervezetet. mint gondolnánk. Igen. Gondoljunk csak arra. Egy átlagos élet során 2. A helyzet az. hogy rendszeres edzés alatt tartjuk. a vér szállítja az éltető oxigént és valamennyi tápanyagot a sejtekhez. Az élet az erekben folytonosan áramló vértől függ. az úgynevezett kardiovaszkuláris. ettől tud hatáso­ sabban működni. és ugyanúgy szüksége van a mozgásra. a szív — hatásfokát. nagyságához mérten teljesítménye erősen túlméretezett. mégis több ideje marad kipihenni magát két szívverés között. Az lesz az alkalmas testgyakorlás amelyik a testi erőnlét mindhárom területére jótékony hatással bír. Magának a véráramnak és a vérpályák­ nak az öntisztulását is elősegíti. A szív belső szelepei a szívbillentyűk. mint az izmoknak.

hogy sokan el sem tudják hinni. Szívből tudjuk ajánlani minden­ kinek. ami elsősorban a szívet edzi. jó 109 . tornászok számára. olyasmit próbálva. De a gyaloglás is az. Ne akarjuk mindenáron a gyakorlatvezetőt utánozni már az első órán. kerékpározás. rengeteget csinálja. gyakorlott. mert nem biztos. amikor le fogsz esni. hogy az edző a sportot hivatásból űzi. de azért jó lesz vigyázni.A e r o b az olyan gyakorlat. Az egyszeri ember számára egy természetesebb aerob testmozgás (például úszás. amíg a legközelebbi felnőtt le nem parancsolja onnan. (Ne verd föl a port. Az egyén izommunkájának teljesítőképessége szorosan összefügg az izmok oxigénellátásával. no meg roppant szórakoztató és természe­ tes. ha rendsze­ resen műveljük.) Az ugróasztal fölfedezése (1936) óta ez a gyermeki. szívverése legalább megkétszereződik a nyugalmi állapot­ hoz képest". Mit csinál a gyerek. majd egyre jobban elterjedt. De a csodás hatás egyforma lesz. ugrókötelezés. de az erőnlétre is igen jó hatást gyakorolt. Azért kezdjük ezzel. UGRABUGRA „Resistive Rebounding" az eredeti elvenezése annak a gyakorlatrend­ szernek. zihál az ember. Hasznos divat. A testedzésnek ez annyira egyszerű és kényelmes változata. kocogás. hogyan lehet ilyen könnyű. Ehhez csupán kisméretű ugróasztalra és könnyű. nekem is. A katonai kiképzésbe még a világháború előtt bevették az ügyesség. Úszás. rendszeres edzéseken erősödve törekedjünk. ha fölfedez egy rugalmas ágyat? Azonnal boldogan ugrálni kezd rajta. jól összetöröd majd magad. Az aerobic torna különböző válfajai is nagyon divatosak manapság. egyaránt jó erőfejlesztésre és a kardiovaszkuláris. Az „ a e r o b " gyakorlat a szó eredeti jelentésének megfelelően „oxigénnel" dúsítja az egész testet. fél-. bármelyik aerob gyakorlat mellett is döntünk. azaz a szív és keringési rendszer edzésére. ha hosszabb ideig tart. ne felejtsük. jelszóval. melyet magyarul „Ugrabugra" névre keresztelhetnénk. az egyensúly. mert ez a kedvencünk. őszinte örömmel járó testmozgás törvényes lett. családomnak is. vagy gyaloglás) hosszú távon hasznosabb lehet. tenisz. Dr. Magasabb szintekre csak fokozatosan. tönkreteszed a matracot stb. hogy ez hasznunkra lesz. kosárlabda — ez mind aerob hatású. kézilabda. s legkevesebb 20-30 percig tart. egy. amitől izzad. az időzítési és ütemérzék valamint a mozgás rendezettségé­ nek fejlesztése céljára. mellyel a fölsorolást elkezdjük. először csak kivételezett atléták. nehogy hirtelen túlerőltessük magunkat. Harry Sneider fejlesztette ki a „Resistive Rebounding" nevű válto­ zatot.és másfél kilós kézi súlyzók­ ra van szükség. amire testünk még nincs fölkészítve. ösztönös mozgásforma.

s idegsejtek. erkélyen. izommozgás sejtek működéséből tevődik össze. a tervbe vett testmozgást nem fogja „elmosni" az eső. a neuro-muszkuláris rend­ szert serkentik. mint akármilyen más testedzési mód­ szer. Meglepő módon a kis ugróasztaloknak. Az ugrógyakor­ latok épp az izmoknak ezt az ideghálózatát. míg valaki más ugrál helyettük. kemény talajon végzett gyakorlat közben. általában idült. hogy gyorsan váltakozik a súlytalanság állapota (zuhanás) a nehézségi erő pillanatnyi növekedésé­ vel (lefékeződés. érdeklődhet a 162-0525 budapesti telefonszámon. visszapattanás). ami bizony előfordulhat más. neuronok hálózata hangolja össze munkájukat. állította össze az alábbiakban ismertetett gyakorlatokat. vagy akár a hátsó udvarban. Utóbbira példa az „egészséghinta" gyakorlat. A z . krónikus ízületi károsodás veszélye nélkül. Az „Ugrabug­ ra" gyakorlatok hatásossága abban rejlik. barkácshelyiségben. de mindenkinek. hálószobában. hogy azok minden tekintetben a lehető legtöbbet nyújtsák. a „fitnesz" mozgalmat. sípcsontsé­ rülés. kissé kényelmetlenebb lenne? Pedig lehet. bokakifordulás. lábtörés. 110 . hogy az „Ugrabugra" hamarosan forradalmasítani fogja a jó erőnlét. Persze ebben az esetben is a kipróbálás az igazi! Harry & Sarah Sneider több évtizedes munkával és kutatással dolgozta ki. Minden ugrógyakorlat háromféle hatást hasznosít. Az ugrabugra így az időjárástól is függetle­ níthető. míg a gondosan összeállított gyakorla' Magyarországon is több helyen árulják. Hogy miként hat? íme a magyarázat. Ha valaki nem találja.móka ennyire hasznos. Mi magunk is több volt kocogót ismerünk. nincs térdfájás. Ugyanis a futás­ hoz hasonló erősségű aerob edzést ad. valamivel drágább. Achilles-ín húzódás. Magas szinten szerveződött sejtek együtteséből áll minden izom. erősnek. s nem csak élsportolóknak." Másik. Másik óriási előnye. a Föld minden­ hol állandóan jelenlévő nehézségi erejét és két ellentétes változó sebessé­ gű mozgást. hevesen vagy egészen kíméletesen. az ára is aránylag elfogadható. Módszerükkel igazi újdonságot alkottak a testedzés tudományának területén. Ágyhoz. illetve fékezését. Házi mozgáslehetőségnek a kínálatból manapság alighanem az „Ugra­ bugra" a legjobb. hasonlóan vonzó tulaj­ donsága. tolószékhez kötött betegeknek is segít. de nem kell félni a futóknál szokásos panaszoktól. Talán nagyobb lenne a hitele. méghozzá jobban. ha kicsit bonyolul­ tabb. Az idegsejtek köremüködése nélkül az izmok nem lennének képesek semmiféle erőkifejtésre. a minitrambulinoknak. hogy frissítő aerob élményt nyújt olyan. akik átpártoltak az ugróasztalkához. gyengének egyaránt. ha lábukat az ugróasztalon nyugtatják. hogy viszonylag kényelmesen elhelyezhető és akárhol használ­ ható az ilyen asztalka. A tipegő kisbabától az aggastyánig bárki igénybe veheti. a test-gyorsítását. amely egysze­ rű ütemes le-föl mozgást jelent az ugróasztalon állva.

Már nem is tudom. különféle betegségek esetére és egyedi testépítési célok elősegítésé­ hez. izmosítanak. az ugróasztal szakértője lett. ja­ vítják a szövetek oxigénellátását. a boka. Hogy ez azért már sok a jóból? Majd meglátják. California 91006 — USA. őszintén tudjuk ajánlani. Aki pedig még csak most keres valamilyen „alaposan átmozgató" testedző módszert. annak ajánljuk „ T h e Olympic Trainer" című kiváló könyvét. amit bármelyikünk bármikor használhat. akik már elkötelezték magukat valamilyen más mozgásforma mellett. 111 . három asztalka is van a lakás különböző részein. hajléko­ nyabb lesz a nyak. Edzőként tevékenykedik. Arcadia. Az itt közölt gyakorlatok kidolgozója. segítik a helyes testtartás kialakulását. mondjam még? Hatásukra javul a látás. Önöknek pedig a gyakor­ latok leírásával szeretnénk kedveskedni. a mozgás összerendezettebbé válik. segítik az anyagcserét. dr.Box 3374.O. speciális gyakorlatsorozatokat állít össze a különböző testalkatúak részé­ re. Még azoknak is merjük ajánlani. bármi is legyen az a másik. mely az alábbi címen rendelhető meg: Sneider's Family Fitness. Sneider sikeresen kigyógyítot­ ta magát világháborús sérüléséből (csípöízülete roncsolódott) saját mód­ szere segítségével. Aki további felvilágosítást szeretne. a térd. Tökéletes testi erőnlét az eredmény. önök is felfedezhetik saját maguk számára. a hátgerinc. annak szívből. mi lenne velünk nélkülük! Még ajándékként is gyakran adunk szeretteinknek ugróasztalkát. erősí­ tik az ízületeket. Túl szép a menyasszony? Pedig tovább is van. mert hiszünk áldásos hatásuk­ ban. a derék. minden izom edződik. az emésztést és a kiválasztást. Az ugrógyakorlatok ráadásul serkentik a nyirokrendszert. minden szerv. minden egyes sejt. mert kiegészítés gyanánt hasznuk­ ra lesz. P.tok alaposan átmozgatják az összes izmot. izomcsoportot. ha kipróbálták! Mi már évek óta az „Ugrabugra" módszeren élünk. erősítik a szívet. Mi már megtapasztaltuk előnyeit.

Ne veszítsük el józan ítélőképességünket.A tökéletes testedzés módszere mindenkinek F I G Y E L M E Z T E T É S : Az ismétlések száma csak ajánlásnak tekintendő. keményíti a markolást. amennyi neki kényelmes. mindenki annyit végezze a gyakorlatokat. Nem minden gyakorlat való mindenkinek. vagy szakértő gyógytornászhoz fordulni. Leírás: Ragadjuk meg a homokzsáksúlyzókat. majd vissza. CURL — Dupla dalesz Erősíti a felkart. Ismételjük meg lucalszor. egyik-másik esetleg még nem. aminek értelmét látjuk! 1. 2 Ugrabugra l / a Ugrabugra 1/b 112 . vagy egyáltalán nem alkalmas az illető testi adottságaihoz. amelyek fájdalmat okoznak. Bizonytalanság esetén ajánlatos orvoshoz. az alkart. Ne erőltessük azokat. kezek tenyérrel előre a test mellett. Folytassunk váltott lábú ugrálást vagy kocogást az ugrálóasztalka közepén. csak olyasmit tegyünk. Emeljük a két kezet együtt a vállhoz.

növeli az általános izomtónust a karban. a kart és a markolást. s emeljük a súlyzókat a váll­ hoz. 113 .Ugrabugra 2/a Ugrabugra 2/b 2. majd húzzuk vissza a vállhoz. Nyújtsuk ki mindkét kart együtt fölfelé. Leírás: Ragadjuk meg a homokzsáksúlyzókat. a vállat. Ismételjük egy tucatszor. a hátat. PRESS — Nyomi Erősíti a felsőtestet. Folytassunk váltott lábú ugrálást vagy kocogást az ugrálóasztalka közepén.

114 . Emeljük fel mindkét kezet az állhoz úgy. UPRIGHT R O W — Felevezés Javítja a testtartást. jót tesz a hátnak. Leírás: Ragadjuk meg a homokzsáksúlyzókat. Ismételjük egy tucatszor. hogy az alkar vízszintesben legyen. a mellkasnak és az alkar izmainak.Ugrabugra 3/a Ugrabugra 3/b 3. majd vissza. Folytassunk váltott lábú ugrálást vagy kocogást az ugrálóasztalka közepén. míg a két kéz együtt van az altest előtt.

vagy pattogjunk páros lábbal az ugrálóasztalka közepén. Folytassunk váltott lábú ugrálást. TRICEPS PRESS — Hátranyomi Megdolgoztatja a felkar hátoldalán található háromfejű karizmot és a vállat.Ugrabugra 4/a Ugrabugra 4/b 4. a felkar simuljon a fülhöz. 115 . majd engedjük vissza a fej mögé. kocogást. Leírás: Ragadjuk meg a homokzsáksúlyzókat. Nyújtsuk ki mindkét kart együtt fölfelé. míg a két kezet együtt a fej mögé helyezzük. Ismételjük egy tucatszor. A súlyzók érintkezzenek. keményíti a markolást.

116 .

kocogást. míg a két kart hajlított könyökkel fölemeljük úgy. HIGH BENT ELBOW T O U C H — Hurrá-tartás könyöktapsival Dolgoztatja a mellkast. Folytassunk váltott lábú ugrálást. a kart. majd térjünk vissza a kiinduló helyzetbe. 117 . a vállat. hogy leengednénk a kart. Érintsük elöl össze a kezet és a könyököt egyszerre. Ismételjük vagy tucatszor. Leírás: Ragadjuk meg a homokzsáksúlyzókat. az alkarok függőlegesen álljanak. vagy pattogjunk páros lábbal az ugrálóasztalka közepén. anélkül. erősíti és javítja a hát tartását. hogy a felkarok oldalt vízszin­ tesen.Ugrabugra 6/a Ugrabugra 6/b 6.

118 .

119 .

9. SPRINT KNEE HIGH — F u t ó l é p é s m a g a s t é r d d e l Megmozgatja a test minden izmát. különösen a derék. a csipő. a lábikra tájékán. míg minden lépésnél olyan magasra rántjuk a térdet. Leírás: Ragadjuk meg a homokzsáksúlyzókat. valamint a felsőtestet is. amilyen magasra csak tudjuk. a comb. 120 . Végezzünk helybenfutást az ugrá­ lóasztalka közepén. Megállás nélkül csináljuk úgy 30—60 másodpercig.

121 .

122 .

Leírás: Ugráljunk páros lábbal. gyakorlottabbak öt percig csinálják. mint egy „ b e l s ő porszívó". tisztítja a nyirokrendszert és mirigyeit. lágyan hintázva az ugróasztalka közepén. markunkban homokzsák­ súlyzókkal. de végig ügyelve az egyenes testtartásra.Ugrabugra 13 Idősebbek és gyengélkedők részére különösen ajánlott gyakorlat LYMPHATIC BOUNCE — Nyirok-birok egészséghinta Úgy hat. vagy anélkül. Kez­ dők egy percig. hogy a talp végig érintkezésben maradjon az ugróasztalka ponyvájával. Tartsuk a kezet a test mellett. felgyorsítja a nyirokfolyadék áramlá­ sát. csak annyira. 123 . haladók háromig.

illetve a hamarosan sorra kerülő hajlékonyságjavító gyakorla­ toktól a súlyzózás elsősorban az izomerőt és a kitartást növeli. friss. azért mégis inkább az a jellemző. ennek egészséges módja az. Nem érdemes túlhajtani a gyakorlatokat. valamilyen klubban. ha a test hozzá tud jutni a neki megfelelő táplálékhoz.Ugyan kit érdekel?" Ezt gondol­ hatja magában most a többség. úgy. így nagyobb súlynövekedéssel fog járni. ha a súlyzózás mellett a táplálék mennél több teljes. mint a háj. mesterséges kezeléstől mentes ételből áll. Izomerő növelésére valóban nagyon hatásos. De meg fognak lepődni.MEGJEGYZÉS: Olyan ugróasztal is beszerezhető. A testméretek és a súly növelésének legjobb módszere a megfelelő táplálkozás mellett végzett súlyzózás. Nos. hogy fölkelés nélkül egyszerűen ráhelyezik lábukat az ugróasztalkára. Megéri szakértő irányítása mellett dolgozni. Noha a hivatásos testépítők gyakorlataik során minden súlyzóval megdolgoztatható izmukra kitér­ nek. Egy fiatalember egyszer panaszkodott. vagy az erőfejlesztő („Nautilus" típusú) gépek használata is. az izmok könnyebb súlyzók használata mellett is fönntart­ ják hajlamukat méreteik további növelésére. Ennek a gyakorlatnak áldásos hatásaiban az ágyhoz. a hagyományos. a húzódzkodás stb. melyekben kifejezetten a testsúly és az erő növeléséhez kérnek tanácsot. mint gondolnánk! Az izomfejlesztést tanácsos tehát kiegészíteni aerob gyakorlatokkal is! Legjobb naponta váltani egymással a különböző jellegű edzéseket. a fekvőtámasz. Az izom sűrűbb. hogy az idősebbek. a fölülés. tolószékhez kötött emberek is részesülhetnek. Beletarto­ zik ebbe a súlyemelés. egyedi adottságainknak megfelelően tudja számunkra összeállítani a végzendő gyakorlatokat. amelyik kapaszko­ dóval van fölszerelve. ha valóban izmaink fejlődésének köszönhető a kikerekedés. a népesség 90 százaléka inkább veszíteni szeretne súlyából. hogy az ajánlott étkezés mellett 124 . aki egyéni szükségleteinknek.. hiszen majdnem mindenki. hogy az aerob gyakorlatoktól eltérően a súlyzózás csak külön-külön hat egy-egy izomcsoportra. hogy közben pihenésre is lehetőséget kapjon az előző nap megdolgoztatott izomcsoport. tanfolyamon (ilyet ma­ napság elég könnyen lehet találni). • SÚLYZÓZÁS Eltérően a korábban említett szív-keringési rendszert erősítő aerob edzéstől. rengeteg olyan levelet is kapok. illetve a bizonytalanul egyensú­ lyozok is használhassák. míg valaki más végzi azon ezt a gyakorlatot. . szabad súlyzókkal végzett mun­ ka.. de a test többi szervét alig edzi. Vigyázat! Erős izomzat gyenge szívvel több veszélyt hordoz magá­ ban. feldolgozástól.

mirigyre. minden testi folyamatot. Lehetővé teszi a test finom fölépí­ tését. akár valódi. akár látszólagos.üss vagy fuss" állapotba. rögzíti a feszültséget az izmokban és a szervekben. mint a másik. A légzéstől. hogy a fentieken kívül az illető még hosszútávfutással is foglalkozik. ha tudjuk. rugalmasak legyünk. A szimpatikus oldal azonnal bekapcsol. s havi edzésadagja többszáz kilométer. hogy erősek. HAJLÉKONYSÁG. a pislogástól kezdve ez az úgynevezett vegetatív idegrendszer szabályoz önműködően minden szer­ vet. NYÚJTÁS Lehet ragyogó a külseje. a serkentő hatású szimpati­ kus és a gátló paraszimpatikus.végzett rendszeres súlyzózás ellenére sem képes egy dekát sem fölszedni. mégsem éri el csúeslehetöségeit a test. Nem biztos. egyik jobb. szervrendszerre. hogy lehetetlen. amikor meg kell védenie magát. ideget.. de be kell vallanom. a légzésről szóló részben már említettük az idegrendszer akaratunktól független részét. noha igaz. Értetlenül álltam a kérdés előtt. A szerve­ zet ezzel válaszol a kihívásra. nem kell feltétlenül izompacsirtának látszani ahhoz. a belső elválasztású mirigyek több adrenalin nevű hormont termelnek. kinyílnak a verejtékmirigyek. itt nem érvényesek az általam említett normák. én még nem találkoz­ tam erős testfelépítésü maratoni futóval. elvégzendő feladat merül föl: fölgyorsul a szív. hiába súlyzózott mellette az illető. Sokunknak bizonyára túlságosan is ismerős ez a helyzet. fölborzolódnak a szőrszálak. például egy izgalmas filmjelenet alatt. míg személyes beszélgetésünk során ki nem derült. akadhat közöttük káros is. Mi a HÁTHA J Ó G A tanítá­ sait alkalmazzuk ezen a területen. (Marilyn Diamond) Nagyon sokféle nyújtógyakorlat-rendszer létezik. Egy korábbi. a szervek összerándulnak. égnek áll a haj. hogy a veszély nem is igazi. az . ehhez sajátos étrendre és életmódra van szükség. növekszik a vérnyomás. ha elhanyagoljuk nevelésének ezt a területét. évente két-három maratoni versenyen szokott részt venni. jó hatással lesz valamenynyi szervre. s meg kell mondani. Akkor is ez a folyamat játszó­ dik le. mert az önműködő rendszer nem tud különbséget tenni. Két oldala van.fölhúzott" állapot. ha fenyegetettség. riadóhelyzetbe kerül. Az ilyen feszültségteli. a hosszútávfutás kivétel. stresszteremtő helyzetek özöne. Az alkalmas hajlékonyságnövelö edzés megdolgoztat minden izmot. Igen.. Tartós marad a . tényleg sok hasznát látjuk. A 125 .

akaratot és határozottságot az életben való boldogu­ láshoz. arra viszont nagy szükség van. egyensúlyba. feszült lesz az ember. A hátha jóga a belső összhang megteremtésének tudománya. a serkentést és a nyugtatást. A jógában semmit sem kell túlzásba vinni. megtanít megszabadulni az izmokban és szervekben rögzült feszültségtől. Az embert tanulmányozva is azt látták. ijedtség. Erőt meríthetünk belőle. hipertevékeny. a „ j ó g a " pedig annyit tesz: egyesítés. sem önma­ gunkkal ne vetélkedjünk benne. Évezredekkel ezelőtt kezdődött. egyensúlyt. A jógában kilégzéssel távolítjuk el belső feszültségeinket. Ennek az oldalnak a túltengése viszont visszahúzódóvá. a végleteket összhangba hozza. A jóga gyógyító hatásának forrása a különböző testhelyzetekben végzett többfajta légzőgyakorlat. mert az sem kerülte el figyelmüket. a macska. sem mással. Nyújtózás közben mindig sóhajt is az ember.és belégzés viszont apránként kiűzi a feszült­ séget. A paraszimpatikus. nyomott kedélyüvé.szimpatikus oldal túltengése esetén ideges. amennyire képesek vagyunk. hogy helyreállítsa az egyensúlyt egy nagy izgalom. nyújtózást vált ki. Alan Finger jógaműhelyei Los Angelesben és N e w Yorkban működnek. amely biztosítja a két oldal közötti kívánatos egyensúlyt. mérgelödés. A jóga különböző testhelyzeteinek. egész napos munka után ösztönös mozdula­ tokkal egyenesítik ki karjukat s gerincüket a földekről hazatérő munká­ sok. s a javulás már eközben és ezáltal elindul. A hátha jóga olyan eszköz. Egy-egy testhelyzetben igyekezni kell képességeink szerint mélyen. Az itt megadott gyakorlatok egyszerűek. A megfelelő testhelyzettel együtt és által végzett folyamatos ki. a két ellentétes oldalt. gyakorlatainak ez a célja. Ő maga így mutatja be a jógát: „A régi jógik megfigyelték. a kutya is ezzel a módszerrel jut nyugalomba. megteremti a legelőnyösebb testi állapotot. A jóga nem verseny. légzögyakorlatokkal kiegészítve. a gátló oldal föladata az. a belégzéssel pedig erősítjük a testet. lustává tesz. vagy épp egy hatalmas hahota után. „tha" a Holdat jelenti. hogy az állatok nyújtózkodással vezetik le feszültségeiket. hogy a feszültség eltávozzon belőlünk. A lélegzet visszatartásával megakadályozzuk. Tehát egységessé tesz. hogy a fáradtság ásítást. kinyújtóztat. hogy a légzésmód szoros kapcsolatban áll a nyújtózkodás­ sal. csak annyit szabad megtenni. de sorrendjük 126 . hogy megnyugtasson egyegy erősebb feszültségroham végeztével. „ H a " jelentése a Nap. A Testkontroll 2 olvasói számára Alan Finger állított össze egy jóga testhelyzetekből álló gyakorlatcsokrot. hogy ezekből a megfigyelésekből kiindulva a jógik elkezdték kifejleszteni nyújtózdokáson alapuló tan­ rendszerüket. Legyen elég az elegendő. a bennsőnkben állandósult stressztől. alaposan lélegezni. A jóga megismertet a léttel.

hogy a test minden részét megdolgoz! ássák.és videofelvételeket: YOGAWORKS 145 E." Aki többet is szeretne tudni a jógáról s j o b b a n bele kívánja vonni életvitelébe. hogy egy-egy gyakorlat alkalmas lesz-e neki. 56th St. New York. akiknek valami bajuk van a hátgerincükkel. s naponta ismételhetek. . Ne végezzék azokat a gyakorlatokat. Y. 10022 Napi jógaadag F I G Y E L M E Z T E T É S : Előfordulhat. aki nem biztos abban. melyek fájdalmat okoznak a gerinc alsó szakaszán. N.révén igen hatásosak. Ajánlatos orvoshoz. hogy bizonyos jógatartások nem megfelelőek olyanoknak. az az alábbi címen rendelhet hang. vagy szakképzett gyógytornászhoz for­ dulnia mindenkinek.

THE CAT POSE — Macskapóz Rávezet a gerincalap. Belégzésnél a hátat lefelé ívelve fölemeljük a fejet. amenynyire csak tudjuk. míg az állat a mellhez szegve a medencét behúzzuk. A laza. A gerinc mindkét irányú meghajlítását a medencétől indítsuk. kilégzésnél fölfelé púposított háttal. egészséges és hajlékony marad. Idősebb korban a csípő. míg a feneket az ellenkező irányba kidugjuk. hajlékony csípő tartja elevenen az élet folyását a gerincoszlopban és vele az idegrendszerben. Leírás: Álljunk négykézláb. az élet főútvonala.Jóga l / a Jóga 1/b 1. belégzésnél lefelé ívelt. a két tenyér vállszélességben. Ötször ismétlendő. A gerinc az idegrendszer központi tengelye. A csípő hajlítgatásával a gerinc is eljut szélső helyzeteibe. ami aztán kihat az egész gerinc mozgékonyságára. a medence gyakran merevvé válik. a térd és a boka csípőszélességben a padlón. föl a levegőbe. a csípő hajlékonyságának kihasználására. 128 . Kilégzéskor púposítsuk föl a hátat.

egy bántóan harsány autóduda. kellemetlenségek rögzülnek a láb hátsó oldalán lévő izmokban. A sátorállás a medence lelazításával oldja a gerinc feszültségeit. kioldva azokat a feszültségeket. Kiterjesztett ujjain­ kat vigyük előre a padló és a fal találkozásának hajlatába. a fül belülről a felkarhoz simul. amelyek tudtunk nélkül szedik rajtunk a vámot. melyek egyébként a medencét előre és lefelé húzva hanyag testtartáshoz vezetnének. kis terpeszben. A sarok is maradjon a talajon! Hat nyugodt ki. közben érezzük a lábikrában és a combban az izmok nyúlását. A „sátor" csúcsán a medence van. a térd és a boka egymástól 10—15 cm szélességben a padlón pihen. Leírás: Fallal szemben álljunk négykézláb. Olyan apró félelmek. Teljes talppal és tenyérrel. amiből aztán a rengeteg hátfájás származik. T H E T E N T POSE — Sátorállás Kioldja a feszültséget a láb hátsó izmaiból. A sátorállás nyújtja a gerincet és megfeszíti hátul a lábat a medence megmozgatásával. miközben kiegyenesítjük a térdet és a hátat úgy. amilyenekre nem is gondolunk. hogy gyanúsan hamar elfáradt a láb. hogy a törzs és a nyújtott lábak nagyjából derékszöget zárjanak be. 129 . a hüvelyk.és a mutatóujj támaszkodjon a falnak. Ezekből csak annyit veszünk észre.és belégzés idejére tartsuk meg ezt a helyzetet. megrázkódtatások. éles fékcsikorgás és hasonlók. ahol a legtöbb tudatalatti elfojtás rögzül. a két tenyér. A kar és a fej a törzzsel egy egyenesben legyen. a padlón maradva. emeljük magasra a csípőt. azok.2.

és belégzésig. Leírás: Sátorállásból közelítsük a kezet a lábhoz. Hatása is hasonló. majd fonjuk össze a lazán lecsüngő kart. T H E RAG DOLL — Rongybaba A sátorállásnak egy szélsőségesebb változata.3. körbefogva vele a szintén lelógatott fejet. a comb feszül. Olyasmi. mintha félig-meddig tótágast állnánk. hogy előrehajlás közben még inkább a lelógatott fejbe tódul a vér. A medence a magasban. 130 . Ezekre ügyelve tartsuk meg a helyzetet hat nyugodt ki. javítva az agy vérellátását. azzal a különbséggel.

Nyújtott karral végezzünk páros karkörzést. tízet előre. 131 . A R M ROTATION — K a r k ö r z é s Segít megszabadulni azoktól a tudatalatti feszültségektől. mélyen beroggyantott térddel. a lábfejet 45-45 fokos szögben kifelé fordítva.4. melyek a váll és a csípő között rögzülnek. tízet hátra. Leírás: Álljunk egyméteres terpeszbe. noha ugyancsak zavaróan hatnak a tudatra. Ezekkel különben nem nagyon tudnánk mit kezdeni.

) Egyenesítsük ki a láb tartását a comb elülső izmainak megfeszítésével. betegségek keletkeznek. ez nem azt jelenti. Persze nem ugyan­ az. de megtanuljuk általa. mint a szokásos állóhelyzet. erre fog rávezetni a póznapóz. (Hárompontos alátámasztás. A többi szervvel együtt a szívnek is szűkebb hely marad a tüdők között. rossz testtartást veszünk föl. kihúzzuk magunkat. emeljük meg a gerincet a has és a csípő enyhe behúzásával. gerincbántalmak. míg a fejtetőt és a szegycsontot egy láthatatlan erő fölfelé emeli. hogy ki kell mereszteni a feneket. olyan helyzet. A vállakat lazán tartva képzeljük. a gerinc természetellenes alakba kényszerül. 132 . a testsúly egyenletesen oszlik el mindkét lábfej nagy. rontja az egész szervezet vérellátását. ami megnehezíti munkáját. Görnyedten állva valamennyi szerv összenyomódik. hogy álláskor kiegyenesedjünk. hogy laza állásban is egyenes testtartásban maradjunk. illetve sarkán. Fontos tehát. T H E POSTURE POSE — P ó z n a p ó z Alapállás.5. Leírás: A párhuzamos lábfejek közt egy centi hézagot tartva állunk. ezzel segítve a vérkeringést. a szétter­ pesztett lábujjak közül a két öregujj összeér. hogy ólomnehe­ zékek húzzák lefelé minden ujjúnkat.és kisujja alatti talprészén. Tartsuk ezt a helyzetet legalább 15 másod­ percig. amely helyes testtartásra tanít. de vigyázzunk.

kettőt az ellenkező irányba. hátra sorrendben. Szegjük az állat jól előre. Utána végezzünk fejkörzést. mell. kettőt jobbra kezdve. másik oldal.Jóga 6/c 6. és fölfelé. egyik oldal. amikor a fej hátrahanyatlik. 133 . tenyérrel lefelé. fontos elfoglaltság közben a nyak megmerevedik. THE NECK RELEASE — Nyaklazító tekergetés A tudatos elfojtások a nyakban rögzülnék. Forgassuk az állat a vállhoz. Leírás: Póznapóz állásban emeljük a kart mindkét oldalra vízszintes helyzetbe. figyelés. fölváltva kétszer-kétszer. mindkét oldalra.

Leírás: A faltól karnyújtásnyira. Végezzünk hat lassú. míg az állat.7. A csapott válltartást és a hát görbeségét is kiküszöböli. a nyakat és a mellkast előre. A gerincet ívesre homorítva nyomjuk hátra a csípőt. mély légzést ebben a helyzetben. vállszélességű terpeszben állva helyezzük mind­ két tenyeret a falra. ezzel szabadabbá téve a szívet és tüdőt. 134 . valamivel a fej szintje fölött. így javítva a vérkeringést és az összes fontos szerv vérellátását. A R M E X T E N S I O N AT T H E W A L L — Karnyújtás falnál Ez az állás a vállban lévő feszültségeket lazítja. a fal felé közelítjük. továbbá tágítja a mellkast.

hogy erősek legyenek. amennyire csak nagyobb erőltetés nélkül meg tudjuk ezt tenni. az egyenes és függőleges helyzetű hátat megtartva. Mindkét kar magastartásban a fülhöz simul. de a két lábfej maradjon párhuzamos.8. 135 . a farizmot és az egész altest izmait. olyan mélyre. behúzott fenékkel roggyantsuk meg a térdet. E testtájon fészkel a határozottság és az akaraterő is. T H E C H A I R POSE — Ülötartás Erősíti a combot. a tenyerek összenéznek. Teljes talppal a talajon maradva. mert ezek tartják a gerincet megfelelő helyzetben. és így álljunk újra lábujjhegyre. de ezúttal lábujjhegyen állva újabb hat mély ki. de végig tartsuk meg az egyenes hátat és a behúzott feneket. majd összezárt térddel ereszkedjünk le egészen. Fölegyenesed­ ve álljunk lábujjhegyre. Hat alapos lélegzetvétel után térjünk vissza a kiinduló állásba. Maradjunk ebben a pózban hat mély lélegzetvételig. majd újra roggyantsuk meg a térdet.és belégzés erejéig. Leírás: Póznapózból nyissunk 15 centi széles terpeszt. míg csak guggoló helyzetben a sarkunkra nem ülünk. Kell is. Megint fölegye­ nesedve engedjük előre a kart vízszintes középtartásba.

a j o b b csupán 10 foknyit forduljon ugyanebbe az irányba. Föltárja a medencét és javít testtartási hibákon is. 136 . Nyújtsuk mindkét kart oldalt vízszintes helyzetbe. a fejet fordítsuk a bal kar irányába. minden ízületet ugyanabba az egy függőleges síkba hozva. W A R R I O R — Harcállás Ez a lendületes póz erősíti a combot. A bal lábfej 90 fokot. azaz a comb vízszintes helyzetbe kerül. méternél nagyobb terpeszből forduljunk balra.Jóga 9 9. Hat mély lélegzetet vegyünk ebben a testhelyzetben. a farizmot és az egész altest izmait. Hajoljon meg a bal térd derékszögben. álló tenyérrel. majd hatot ugyanígy. de az ellenkező irányba fordulva. míg a jobb láb kinyújtva hátul marad. Leírás: Jó széles.

137 . Mindkét oldalon tartsuk meg a testhelyzetet hat-hat mély lélegzet erejéig. s a hüvelykujj a talajra mutasson. a fejet hátraszegve nézzünk fölfelé az ujjak között. amenynyire csak még kényelmesen képesek vagyunk. előre. Előrehajlásnál fogjuk meg hátulról a bokát úgy. Leírás: Az oldalrahajláshoz álljunk összetett lábbal. Hátrahajláshoz összenéző tenyérrel nyújtsuk a kart a magasba. nyújtott karral hajoljunk oldalra úgy. tenyérrel fölfelé ragadjuk meg egyik kézzel a másik csuklót. hogy közben mindkét felkar a fülhöz simulva marad. s behúzott fenékkel hátrahajiunk. A térd kinyújtása közben nyomjuk a csípőt jó magasra. BLOWN PALM SERIES — Szélfútta pálmák Minden irányba nyújtja a gerincoszlopot és a főbb belső szerveket. míg a csípő az ellenkező irányba lendül ki. Tartsuk meg a helyzetet nyolc mély lélegzetvétel idejére. hátra és oldalra. s hatszor veszünk leve­ gőt ebben a helyzetben. s magastartásban.10. hogy a könyök is a térd mögé kerüljön.

a váll és a mellkas teljesen ellazul. Utána úgy 15 centire szétnyitjuk és előrefordítjuk a tenyeret. Lassan leereszkedünk a kiinduló helyzetbe. ha a szemünket egy kiválasztott pontra szegezzük. Segít az egyensúlyozásban. Leírás: Póznapóz állásból kiindulva helyezzük a bal talpat lábujjakkal lefelé a j o b b comb belső oldalára. Tartsuk meg ezt a helyzetet négy levegővételen keresztül. T H E S T O R K — Gólyaállás Ez a póz elősegíti az agy bal és j o b b fele közötti összhang létrejöttét. majd magasba lendítjük a karokat. s megismételjük az egészet az ellenkező oldalra. amilyen magasra csak tudjuk. Próbáljuk a medence. 138 . Csak a comb. Zárjuk a tenyereket a mellkas előtt imádkozó tartásban. s ebben a helyzetben újabb négy lélegzetet veszünk. kinyitja a térd és a medence ízületeit.és térdízületeket ugyanabba az egy függőleges síkba hozni.11. a far és az altest izmai dolgoznak.

A lábban rögzülnek a tudatalatti elfojtások. Üdítő megszabadulni tőlük. valamivel a lábujjak mögött. Ez a póz a medencét is lazítja. Feküdjünk háttal a padlóra. itt halmozódnak az élet sekélyes dolgai. kilazítva a láb hátsó izmait. s gyengéden meghúzogatjuk a törülköző mindkét szárát. Az összesodort törülközőt átvetjük a fölemelt „pipáló" lábfejen. húzzuk föl a bal lábat annyira. hogy a talp a talajra simuljon. LYING LEG EXTENSION — Lábnyújtás f e k v e Kiűzi a lábból a feszültséget.12. míg a térd a lehető legegyenesebben nyújtva marad. A kezek lassan kússzanak följebb a törülközőn. míg a jobbat függőleges helyzetbe emeljük. nyugodt lélegzeteket véve 15—60 másodpercig tartsuk meg a pózt mind a jobb. mert oldja a farcsont alsó részén tapadó izomzat feszültségét. Leírás: Szükség lesz hozzá egy összehajtogatott törülközőre. Mély. mind a bal lábon. 139 . de eközben a tarkó és a váll maradjon a padlón.

Maradjunk így hat lélegzetvé­ telre. amennyire hagyja magát. Csodálatos érzés így ellazulni. 140 . simuljon a bal combra. s a j o b b váll és kar továbbra is érintse a talajt. gyúrja az úgynevezett idegdúcokat a gerinc mindkét oldalán. majd térjünk vissza a kiinduló helyzetbe. MALTESE T W I S T — Máltai keresztcsavar Ez a testhelyzet a gerincoszlop teljes hosszában oldja a feszültséget. valamivel a térd fölött. valamint az emésztőszerveket is. és ismételjük meg az egészet az ellenkező oldalra. A j o b b talp. de közben az arc fölfelé nézzen. s vessük keresztbe a j o b b lábat a balon. Leírás: Hanyatt fekve nyújtsuk mindkét kart derékszögben oldalra. A j o b b térdet bal kezünkkel finoman húzzuk a padló felé.13.

s két karunkkal szorítsuk a combot a hashoz további hat levegővételig. 141 . javítja a gerinctartást. Gyúrja és lazítja továbbá a csípőt. majd váltott lábbal ismételjük meg az egészet. Következő lépésként páros lábbal végezzük a gyakorlatot. Hatszor vegyünk levegőt ebben a helyzetben. lefeszített lábfejjel. WIND EXPELLER — Szélhajtó p ó z Gyúrja az emésztőrendszer szerveit. kihajtja a bennrekedt gázokat. de közben tartsuk a tarkót és a vállat a padlón. Összefűzött ujjainkkal valamivel a térd alá fogva szorítsuk is oda a j o b b combot a hashoz. Leírás: Nyújtott testhelyzetben hanyatt fekve először a j o b b combot húzzuk föl a hashoz.14.

Igyekezzünk naponta végezni ezeket a jógagyakorlatokat. a feszültség az egész testet összezsugorítja. A mienkhez hasonló társadalmak­ ban a feszültség legtöbbször bentmarad az emberben. de életet is az évekhez.. gátolja a megfelelő vérellátást. A j ó g a nemcsak éveket ad az élethez. beteg­ ségekjönnek. A jógapózok megtanítanak emelt fővel. hogy testünk erős és ruganyos maradjon. pusztítja bensőn­ ket. Pedig ez egyáltalán nem szükségszerű.^í. elősegítik a vér áramlását. az ember bizony megöregszik".. langyos zuhany után.15. a feszültségeket nyújtózással kiűzhetjük belőlük. elgyengülnek az izmok. 142 . egészséges életvitellel fönntart­ ható az életerő. Tartson a gyakorlat 2—5 percig. kilégzésnél süllyed. RELAX ON B A C K — Hanyattlazítás Leírás: . s legtöbben ebbe bele is törődnek. a medencé­ től a fejtetőig.|. Legjobb reggeli séta. hasi légzést — belégzésnél a hasfal emelkedik.. egyenesen állni. Ellazulva végezzünk alsó...j> Helyezzünk hosszában összecsavart törülközőt a gerinc alá. mondván: „ H á t igen. amikor az izmok már bemelegedtek.. megőrizhető a helyes testtartás. A korral az ember hajlamos megroskadni. Az öregedés fölgyorsul. Az izmok erősek maradhatnak..

mely a tudatalattin keresztül hat. ahogy a test természetes módon újraszabályozza magát. Egyedül a fejfájás előzi meg gyakoriságban a hátpanaszokat. a nyakat. Különböző szakértők által előírt táblá­ zatok követése helyett sokkal hasznosabb megfigyelni saját testünk 143 .HÁTFÁJÁS Országunkban milliók életét keseríti meg a hátfájás. de ne bízzunk az ilyen egyedi esetekben. A jó egészséghez n e m feltétlenül kell mindenkinek élsportolónak lenni. A legtöbb hátfájás visszavezethető a rossz testtartásra. Szíve három fontos vivőére tömődött el. igaz. ellenállóbbá tesz betegségekkel szemben. hiába futott minden nap. (Harvey Diamond) A testgyakorlás önmagában nem varázsszer. A testmozgás kívánatos mennyiségét végül is az egyén életmódjának egyes összetevői határozzák meg. Sokunk járni. hogy milyen gyakorlatokat végezhetnek annak veszélye nélkül. s valóban a baj tényleges okát orvosolja. javítja az erőnlétet. hogy elfelejtsük a régi. de étrendjében mindenféle nehéz. de nem tudja kikü­ szöbölni egy egyébként egészségtelen életvitel minden káros hatását. Az biztos. akit a „futás atyja" néven is szoktak emlegetni. Ha például valaki naponta fut. az önmagában még nem fogja kizárni a betegséget. ötvenkét éves korában halt meg. Elmulasztja a fájást és csodás könnyedséget teremt. A mód­ szer nagyszerűen ötvözi a kezelést egy remek szóbeli iránymutatással. hogy esetleg még súlyosbítsák is bajaikat. Ezzel kapcsolatban talán említést érdemelne az úgynevezett „Alexander technika". ha mellette a testmozgást is mellőzük. megugrik a kockázat. és mostanában megint fölkapott lett. Ha csak a testmozgással törődünk. országszerte terjesztik a szakképzett „Alexander" oktatók. A szakértő csontkovács (kiropraktor) kezelése mellett ez a legfontosabb lépés. rossz testtartást és beidegződéseket. Akik ilyesmitől szenvednek. s helyettük az élettani kívánalmaknak megfelelő módon kezdjük tartani a fejet. Kivételek találhatók. ami lehatol a gyökerekig. amit több. ülni. állni. nem csupán a tüneteket. hogy a rendszeres testmozgás erősíti a szervezetet. A torna nem fogja ellensúlyozni a túl sok evés okozta károkat. azoknak külön gondot jelenthet. a vállat és a hátat. mint fél évszázada fejlesztettek ki Angliában. de még feküdni sem tud rendesen. nem mindent gyógyító panacea. MENNYI KELL A TESTNEVELÉSBŐL? . annál bizony ugyanúgy könynyen kifejlődhet az érelmeszesedés. zsíros ételek találhatók. Szomorú példa erre Jim Fix. Fiatalon.

hiszen ha van valami a gyomorban. Az itt ajánlott gyakorlatok élvezetes mintát kínálnak a rendszeres mozgás végzéséhez. Ráadásul bűntuda­ tot ébreszt. Jó szívvel legfeljebb könnyű sétát tudnék ajánlani. hiszen említettük. várva várt. ég és föld lesz a különbség. Jól belegondolva tulajdonképpen nehéz elképzelni olyan napszakot. hogy a fellobbanó lelkesedésből túlhajszolt sportolás egy idő után visszaüt. A másik fontos kérdés a mikor. ami még nem okoz nagyobb galibát. de mindenképp valamennyi. A N N Á L A Z É R T T Ö B B KELL! Ha viszont már végzünk valamilyen rendszeres testmozgást. hogy a testmozgás tanácsos ideje és az étkezések között szoros kapcsolat áll fenn. Fontos ehhez a több-kevesebb. tehát élet­ tanilag is ez az időszak tűnik a legmegfelelőbbnek. Gyalogolni j ó ! Manapság. amikor egy kis nyújtózás ne segítene. Versengés helyett okosabb saját igényeinkre figyelve megalkotni egyéni életvitelünket. ami hosszú. amikor csak alkalom adódik rá. Menjünk gyalog. a motorkorszakban egyre keveseb­ ben szívlelik meg ezt a bölcsességet. ezen kívül maximum néhány tényleg nagyon laza nyújtó hatású gyakorlat lehet az. s nem marad elég munkavégző képessé­ ge másféle. hogy neki mi a legjobb. senkinek sem fog tele hassal igazán jólesni egy kemény edzés. hasonlóan energiaigényes tevékenységhez. valamint az egyre terjedő gépkocsihasználat között. akkor a szervezet elsőrendű feladatnak az emésztést tekinti. ha valaki minden­ áron mozgásra vágyik rögtön evés után. s végül egyik feladatot sem lesz képes rendesen ellátni. Mindenki maga tudja legjobban eldönteni. akkor az rá fog vezetni. és újra eltunyul. bár a friss gyümölcs és a friss gyümölcslé ez alól kivétel. Saját magam és sok ismerősöm tapasztalata alapján — no meg számos szakíró szerint is — a reggeli időszak tűnik a legalkalmasabbnak. ha csakis üres gyomorral sportolnánk. tartós hiányában nem lehetséges az egészséges élet. Előfordul. akik például a kora esti órákban tudnak csak igazán jóízűt sportolni. hogy miből és mennyi kívánatos a mi számunkra. Nem is csoda. 144 . De ez csak általánosság.igényeit. ahelyett hogy az lenne. Annyi bizonyos. hogy az éjszakai nyugodalom után reggelre kelve több energia feszül az emberben. mint később. az éhgyomorra sokkal kellemesebb. az egész kérdés fájó ponttá válik. Az ilyen önkísérletsorozat arra az igazságra is rádöbbent. alig igényelnek emésztést. kedvünkre való testmozgás. örömteli élethez vezet. aminek lennie kellene. ha mégis erre kényszerítjük testünket. pedig szoros á kapcsolat a lazsálásra kárhoztatott. amúgy ugyancsak szégyellt hatalmas sonkák és terjengős ülepek. A testmozgás alapvető biológiai szükséglet. Egy nagyon fontos alapszabály azért felállítható: A SEMMI NEM ELÉG. energikus. kellemes időtöltés. Az eszményi az lenne. az illető kedvét veszti. néhány napi kísérletezéssel bárki könnyen rájön. magam is ismerek olyanokat. Túlerőltetjük.

hogy hosszabbnak látsszon a láb). ettől válik egyre inkább hasznunkra. a kerti munka is az. ha csak eszünkbejut testünk megdolgoztatása. ha valamit föl kell emelni! (Megelőzi a derékfájást. vagy ha mondjuk kihúzzuk magunkat. n e m szabad attól idegen kényszernek tekinteni. Egyenes törzzsel gyalogol­ junk és hosszú léptekkel (már csak azért is. Bármilyen tevékenység.) Tulajdonképpen minden mozdulat testgyakorlás is egyben. mint a derekat dolgoztassuk. a házimunka. hogy már megint nem megfelelő a tartásunk. A mozgás az élet szerves része. hogy inkább a lábat. még ha néha nagyon egyoldalú is.de már akkor is tettünk valamit. mert ráébredtünk. leljük benne örömünket. s közben lendületesen mozogjon a kar is! Lehajláskor ügyeljünk. . Érezzük magunkat jól mozgás közben.

az egyiptomi. A növé­ nyek legáltalánosabb testépítő. ezek is hasznosítják a nap sugárzását. Heliopoliszt a Napisten tiszteletére emel­ ték. hogy fényénél lássunk. Nem lenne rajta semmiféle élet. szén-dioxidot fölhasználó és éltető oxi­ gént kibocsátó folyamata. sivár. a mindennapi életnek is szerves. mellőzhetetlen része.Vészes téli búskomorság" a neve annak a súlyos lelki betegségnek. az Egyenlítő övezetében. elengedhetetlen szükségünk van a napsugárra. természetes körül­ mények között sugarainak özönében végezzük tevékenységeinket. közvetett és közvetlen módon is. Tulajdonképpen nem is lenne nagyon mit. sötét téli időszakban: a beteg levertté. sem növények nem nőnének. Évezredes kultúrák egyenesen a Teremtő megtestesülésének tartották. jéghideg. ahol a legtöbb a napfény. Nem ellenség. A Napot mindig is az egészség. mely elsősorban a sarkkörök közelében lakókat sújtja. a babiloni. barát. a korábbi fejezetekben már említett fotoszinté­ zis fény nélkül bizony nem működik. a Nap alatti életre teremtődött az ember. hogy sugaraiban melegedhessünk. melegére. az élet forrásának tekintették. hogy vajamilyen értelmes módon bele ne szőjük a Nappal való kapcsolatunkat. kietlen. minden tökéletes sötétbe borulna.. óriási sziklasivatag. növények számára is nélkülözhetetlen. Nem csak azért kell a Nap. Sötét. a görög. ez a csodálatos égitest valóban minden ismert élet forrása. Nincs új a Nap alatt. Egyiptomban az egyik első szent templomvárost. Ott burjánzik a növényzet a leggazdagabban. A sarkok körüli fényszegény zóna csaknem tökéletesen élettelen. tisztító hatásával is. gyakorlatilag képtelen bárminek örül146 . Szinte minden ókori civilizáció tisztában volt a napsugarak egészségjavító. a test táplálásában is fontos szerepet játszik. sem állatok nem népesítenék be. rideg. istenként imádták.TIZENEGYEDIK FEJEZET NAPFÉNY (Harvey Diamond) Nehéz lenne a Földet a Nap nélkül elképzelni. a római városokat külön napligetekkel építették. Egyébként szoká­ sos életet élő embereknél jelentkezik a hosszú. fényére. A mindennapi élet tennivalóit a Naphoz időzítjük. Nap nélkül még levegőt sem tudnánk venni! . kedélytelenné válik. Az állatok. azonnal leáll. csak ennyi lenne bolygónk a Nap nélkül. az egészséges életvitel sem képzelhető el anélkül. A Nap. az asszír. Jószeri­ vel látni sem lehetne semmit. és ember sem lenne. A teljes.

attól függően. sőt. Önműködő kamerákkal figyelték a romboló megnyilvánulások gyakoriságát. amelyeket közvetlen napfényhez is hozzájuttatták. Ezt a tényt a tudomány már régen és sokszorosan bebizonyította". John Ott szerint . Két osztályteremben teljes fényösszetételű lámpákat szerelt föl. A fény élőlényekre gyakorolt hatásával sok tudományos kutató foglal­ kozik. nagyobb. Sok ilyen fajnak ki sem fejlődik a szeme. nyugodtabbak lettek. erős fehér fényű lámpával világítják meg a beteget. John Ott egereken és patkányokon folytatott kísérleteiben a fényhiány hatásait kutatta. különben felfalták volna utódaikat. A fogságban szaporodó kísérleti állatoknál egy-egy új fészekalja világra jöttével mindig el kellett különíteni a hímeket a ketrec­ ben. de gyógyítására is kidolgoztak egy nagyon egyszerű módszert: naponta pár óráig teljes spektrumú. Több. ok nélkül is folyton sírva fakad. Ez várható volt. a hímek is a természe­ tes. Napfényben tartott állatoknál viszont nem jelentkezett ez a rendellenesség. két másikban meghagyta a szokásos fénycsővilágítást. Egyértelműen többször fordult elő ilyes­ mi a hagyományos fénycsövekkel megvilágított osztályokban. Ugyanazon hímek vi­ selkedése is váltakozott ebben a tekintetben. Ott úr embereken is folytatott megfigyeléseket. Sötétben élő állatok látása visszafejlődik. A NIMH (Országos Lelki Egészségügyi Intézet) kutatói nem­ csak a tünetegyüttes okára jöttek rá. 1973-ban öt hónapig vizsgálta a megvilágítás hatását tanulókon. aminek sugárzása a lehető legjobban hasonlít a Nap színképére. újra támadni kezdték utódaikat.ni. a Természetes Hygiénia egy korai kutatója szerint gyorsabban gyógyulnak azok a betegek. a fény minden hullámhosszát tartalmazó. vagy mesterséges fényben tartották őket. de már nem tudott termőre fordulni. mint a sötétben tartott. Russel Trall. Egy másik kísérlet a sok közül: a csak szórt fényt kapó babnövények kevesebb termést hoztak. erősebb héjú tojást tojik a napon nevelkedő tyúk. a legegyszerűbb föladatokat sem tujda elvégezni. hogy a csak szórt fényt kapó növények negyedik nemzedéke kihajtott ugyan. A súlyos tüneteket ugyanis csupán a napfény hiánya. hogy termé­ szetes. ösztönös utódgondozó viselkedést mutatták. ebihalként nő tovább. nem is ez jelentette az igazi meglepetést. megoldották tanulási nehézségeiket is.. mint azok. míg az ellenőrző 147 . Világosság nélkül az ebihal nem tud békává válni.a fény a többi tápanyaghoz hasonló fontosságú. az emberek számára elengedhetetlen szükséglet a Nap teljes színösszetételű világossága. Természetes megvilágí­ tás alatt nyugodtak voltak. gyakran teljesen vakok. A két jól megvilágított teremben több izgága. akik jó szerencséjükre a kórházi szobák naposabb oldalán jutnak helyhez. műfényben nehezen kezelhetővé váltak. Egyikük. hipertevékeny gyerek viselkedése megváltozott. a tél fényszegénysége okozza. hanem az.

aki mást állít. A csontok kalciumhiánya szörnyű fejlődési rendelle­ nességekhez vezet. élelmiszerekhez adagolt D-vitamin híveivel az szokott lenni a szomorú helyzet. Termesztés hajlamaink annyi napfény befogadására ösztönöznek. Furcsa.V I T A M I N F O R R Á S . Egy frászt! A pénzünkre utaznak. Hiába v a n elegendő kalcium a kisgyerek szervezeté­ ben. igencsak rossz szolgálatot tesz. hogy D-vitaminhiányuk lesz. N I N C S A N A P F É N Y N É L JOBB D . Napozáshoz legjobb a reggeli vagy a kora esti időszak. mint a túl kevés. lényegi összetevője az egészségnek. Túlzott ez az aggódás. Nehogy félreértsenek. s ebből az anyagból a túl sok épp olyan veszélyes. hogy könnyen túla­ dagoláshoz vezethet. ha nem használunk semmiféle napolajat. ezért menekülnek a naptól. A mes-terséges. Mindig a lehető legnagyobb bőrfelületet napoztassuk. D-vitamin híján nem tud beépülni a csontba. Hogy mi a D-vitamin legfontosabb forrása? Eltalálták. hogy a készítményekbe (például tejtermékbe) kevert kis mennyiségű szervetlen D-vitamin kielégíti a test ilyen irányú igényeit. Elhízunk és megbetegszünk. senkit sem akarok rávenni az utóbbira! Mint mindent. amennyire szükségünk van. hogy értelmesen élnénk vele. akár egészségünk árán is! Az a legnagyobb baj a mesterséges D-vitaminnal. s amely a napfény ibolyántúli sugarainak hatására D-vitamin­ ná alakul. s jobb. hogy anyagi érdekük fűződik a dologhoz. hogy eljusson rendeltetési helyére a szervezeten belül. hogy akkor soha ne együnk? Vagy a vízbe bele is lehet fulladni! Ezek szerint ivásra. s ésszerű módon érdemes élni vele. A D-vitamin — többek között — fontos szerepet játszik a csontozat kalciumegyensúlyának kialakításában. Nagyon kell vigyázni. hogy D-vitamin hiánya váltja ki a súlyos gyermekbetegsé­ get. mosdásra is veszélyes és tilos? N e m . ami végül is négy év után kihaláshoz vezetett! Közismert. de napozásból is csak annyi kell. úgy a napozást is lehet túlzásba vinni ahelyett. ami aztán mindjárt föl is szívódik a véráramba. de az ibolyántúli sugaraktól való irtózás és beteges félelem sok embernél odáig fajul. napvédő 148 . a napfény! A D-vitamin egyedi tulajdonsága. A bőrráktól tartanak. mely közvetlenül a bőr alatt található. amennyi éppen szükséges. az angolkórt. Az egy nyáron át tartó fényszegény környezet olyan örökletes károkat okozott. hogy maga a szervezet tudja előállíta­ ni. Ergoszterin a neve annak a folyadéknak. ha túltápláljuk magunkat mindenféle silány étellel. elvégre más a napfiirdö. Azt állítják. Ez azt jelentené. amikor nem annyira erősek a napsugarak. ez képtelenség! Nem szabad a Napot ellenség­ nek tekinteni.csoport babjai továbbra is bő termést hoztak. A túladagolt mesterséges D-vitamin fölborítja ezt a finom összhangot. a napfürdő fontos. mint mindig. amikor az ipar igyekszik beavatkozni a környezet és a test szükségletei közti viszonyba. és más a valóban veszélyes leégés.

akik végképp rühellenék. Néhány szó azoknak. s már ez is igen hasznos. Aki viszont azt állítja. Ezek egyrészt akadályozzák a napsugarakat áldásos hatásuk kifejtésében. arcunkkal is beisszuk. A Nap fontosságának fölismerése nem újkeletű. HA HOSSZÚ IDEIG V A G Y U N K A NAPON.új fölfedezésekről". Amikor olyasmit olvasunk az újságban. Méghogy „ p á r éve"?! Sylvester Graham 1843-ban írta meg tanulmányát „Lectures on the Science of Humán Life" (Gondola­ tok az emberi élet tudományából) címen. A délelőtti-kora esti időszakban. azaz kevésbé erős sugárzásban napon töltött fél-egy óra az. Ahogy nem tartom túl j ó ötletnek. Russell Trall a tényre. 1850-ben hívta föl a figyelmet Dr. vagy éppen csirkezsírral vastagon bekenve engednék az embereket a napra. Ha pedig végképp nem tudunk meglenni nélküle. annak jobb lesz valamilyen módon védekezni a leégéstől. az szerintem tökkelütött. s azok képte­ lenek lesznek rendesen működni. a napsugarak hatást gyakorolnak az egész testre. hogy könyvemmel a bőrrákot terjesztem. ILLETVE HA NAGYON ERŐS A NAPFÉNY. nehogy aztán azzal a váddal illessenek.kencét. tehát ne legyünk megfosztva a napfény egyik fontos összetevőjétől sem. mint azt akár csak pár éve is gondoltuk volna". Tisztázzuk: NAPVÉDŐKRE CSAK A K K O R VAN SZÜK­ SÉG. 1855-ben Arnold Riki gyógyhelyet alapított az Adria egyik szigetén. hogy hosszú órákat töltsünk a forró napon. hogy csak akkor ér valamit egy fölfedezés. Ne feledjük. és minden­ áron napszemüvegeket kell hordanunk. Hadd adjak tanácsot azoknak. ha ö maga tette azt. a szabadban végzett mindenféle tevékenység is nagyon hasznos lehet ilyen szempontból. még ha nem is mindig érik a teljes börfelületet a nap éltető sugarai. akkor legalább — John Ott sze­ rint is — vigyázzunk arra. többek között a Természetes Hygiénia tudomá­ nyának — érdemeik szerint soha el nem ismert — úttörői. akik legszívesebben csak tetőtől talpig beburkol­ va. ugyanúgy idegenkedem a napvédő kenőcsök használatától. hogy csak úgy leheveredjenek és semmittevés közben napnak tegyék ki testüket.. hogy annak semleges szürke legyen a színe. akkor jusson eszünkbe. A fényt szemünkkel. ahol minden 149 . hogy fénykúrát már több mint száz esztendeje javallanak. hogy aki nem húzódik idejében árnyékba. hogy semmilyen körülmények között nem szabad napra menni. ami normálisnak tekinthető. bár igaz. nem csupán a bőr érdekelt a napozásban. melyben hangsúlyozza a nap­ fény fontosságát a csontok növekedése és az általános testi fejlődés szempontjából. méghozzá tökéletesen. hogy a kórházi betegek napfényben gyorsabban gyógyulnak. másrészt megzavarják a bőr faggyúmirigyeit. a lebamulás nem kizárólagos célja a napfürdőnek. noha sok egészségku­ tató tartja. azaz a teljes színtartományban szűrjön. tehát szó sincs . hogy „a fény sokkal nagyobb jelentőségű az ember számára. ennyihez valóban nem kell napvédő.

éltető sugaraitól olyasmi lenne. . éhezve nem enni. értelmesen. míg eljutnék a „ p á r évvel ezelőtti" időkig. Okosan. Hosszan folytathatnám a sort. mint szándékosan szomjazni.beteg számára napkúrát is előírt. Módszeréről hét könyvet is írt. Megfosztani magunkat a Nap egészségadó. a Nap is egyik nagyon fontos eleme a tökéletes egészségnek. az egészség többi elemével összhangban használva. vagy holtfáradtan is ébrenlétre kényszeríteni magunkat.

akik elhagyatottan halnak meg. Újra és újra rájövünk. a bensőséges kapcsolat hiányzik. Az ember élete tapasztalatai során hozzájut anyagi javakhoz. Az egészség részeként a szeretet befolyásolja az élet valamennyi területét. Vannak szomorú példák: magányos milliomosok.. kocsival és minden földi jóval elhalmozott. akiknek „ c s a k " a megértő szó. Elsősorban a jó közér­ zetre. Minden emberi viszonyban ennek is jut valamilyen szerep. mint kapcsolat férfi és nő között. nem­ hogy szeretet!" Szinte hallom. iparmágnások. őszinte emberi kapcsolatok fölépítésére. De bizony csak magának. tiszta szívből indíttatva. Hogy jobban megértsük a dolgot. hogy igazuk is van. Vi­ dámmá teheti a búslakodót. unatkozó. tőlünk függ. Haszontalan „játékszerek" szerzé­ sére rengeteg energiát pazarlunk. kapcsolataink egyre felszínesebbé. hogy a szeretet hatja át valamennyi lényeges tevékenységünket. kiüresedett tizenévesek. egyre üresebbé válnak. Miközben egyre többre törekszünk. mégis szerencsétlen asszonyok. Szeretettől megfosztott cselekedetek ritkán sikeresek. értékes szőrmékbe bújt. Akármilyen magasra is emel­ kedett valaki. saját választásainak köszönheti. akár legjobb barátunkról van éppen szó. ha szeret­ teinktől halljuk vissza ugyanezt. Van-e szebb szó ennél? Létezik-e nagyobb boldogság. hatalmas tettekre ösztönözhet. ahogy sokan ilyesmit mormognak maguk­ ban. aki erre a sorsra jutott. Az emberek mégis sokkal több figyelmet fordítanak anyagi javak megszerzésére. Szép is lenne! Az én kapcsolataim mind csak púp a hátamon! Köszönet sincs bennük. mennyire sikeres. fölékszerezett. de alig fejtünk ki energiát teljes. És sajnos lehet.Szerelem. akár egy ismeretlen személyről. némi magyarázatot kell adni a szeretet természetrajzáról. mint amikor azt mondhatjuk valakinek: „Szeretlek"? Talán csak az. pedig nagyon gyorsan rájuk lehet unni. Végül is mi a szeretet? Feltétlenül több. a boldogságtudatra hat közvetlenül. míg ezeket a sorokat olvassák. „ N a n á ! Szeretet az emberek közti viszonyokban. amelye151 . hogy a rejtett lehetőségből mennyit valósítunk meg. alkotásra. szeretet nélkül nem tud kiteljesedni. végső soron ez mozgat mindent. hogy ki mit tudhat magáénak. Pedig csak ezek tudják igazán gazdagí­ tani az életet.. és soha nem szolgálnak valódi megelégedésre. őszintén. miből mennyit bírt megszerezni. Az önérté­ kelés alapja az. ez határozza meg életünk folyását.

ugyanannyit vissza is fogunk kapni abból. erény. de mi magunk választunk. és tudatunkból ezt az érzést vesszük elő. szokták irigykedve mondani. az irigység is. Arról van csak szó. De ugyanígy mi magunk döntjük el. A választás a miénk. Ettől haragra lobbanok. Például épp remek a hangulatom. Az önsajnálat is bármikor előhívható. a méltatlankodás. A magányosság is mindig egy fennáló lehetőség. laza vagyok. ha éppen magunk vagyunk. Aki mérgelődni akar. az meg fogja tapasztalni a szeretet egy másik csodálatos. de a szeretet is. vagy a visszataszítót vesszük-e észre inkább. és még sorolhatnám tovább. az elhagyatottság. ital. autó. ha az adott szeretet őszinte és állhatatos.Szerencsés ember. ahogy A SZERETET IS FOLYTON BEKAPCSOL­ HATÓ ÉLETÜNKBE. szépség. tapinthatók. ki mit választ magának. a csalódottság. a reménytelenség. Utoljára. Lehetne ez ugyanúgy a gyűlölet. állandóan részét alkotják az életnek. Mindkettő jelen van. mint példá­ ul étel. a szeretet útját. a féltékenység. ki mikor melyiket kapcsolja be. Valaha ösztönösen tudtunk szeretni. Mindig és mindenki számára egyaránt rendelkezésre álló lehetőség. HA A R R A ESIK SAJÁT VÁLASZTÁSUNK. a tévékészülék révén. sok barátja van". a harag. Aligha élnénk még mindig. elvont dolgok is. annyira. amelyek kihaltak belőlünk az emberiség „fejlődése" folyamán. Csupán bele kell kapcsolódni. de mindig. . vagyis a döntés saját kezünkben van. kettesben. hogy egy séta során a szépet. csakúgy. az utálat. Ezek az elvont dolgok mindig a közelünkben vannak. társaságban. ha osztogatjuk. gyűlölet. előnyös tulajdonságát. pihent. hogy mennyit juttat belőle magának. nem fogy el. ha a lehetőségekből a szeretetet választjuk. Érezhetjük tömegben. ezúttal a szó szoros értelmében is. irigység. Akinek sikerül kapcsolataiban kipróbálnia.ket birtokolhat. békés. hála. Ha n e m is azonnal. hozzáállás. azt. hogy ő már megtanulta a szeretet bekapcsolását. „Bumeránghatásnak" hívjuk ezt a jelenséget. Csupán ennyi a különb­ ség. amelyek láthatók. harag. A szeretet viselkedésforma. s mindig jelentkezik. de érezhetjük akkor is. teheti. Mi magunk kapcsoltuk be életünkbe ezt az érzelmi fordulatot. ha legelső őseink is állandó elidegenedésük- 152 . ökölbe szorul a kezem — oda a korábbi kellemes érzés. melyikre hangolódik rá.. hogy — ellentétben például a pénzzel — megmarad. béke. s csak embere válogatja. de ez a tudás is azok közé tartozik. Abban nyilvánul meg. pedig a dolognak semmi köze a szerencséhez. hogy amennyi szeretetet beleviszünk egy kapcsolatba. de nem utolsósorban: a szeretet. ha azt választjuk. nagylelkűség. ahogy a Nap is egyformán süt minden emberre. mint egészség. Vannak azonban láthatatlan. magá­ nyosság. ürü­ gyet biztosan könnyen talál. amennyire mi magunk beleszőjük őket. érzékelhetők. amikor megüti fülemet egy vérlázító igazságtalanság az éppen bekapcsolt tévé riportjából.

Aligha nőheti ki magát valaki pozitív személyiséggé. hogy mást tegyen? 153 . hogy tulajdonképpen rettenetesen bizonytalan belső egyensúlyunk. Észre kell venni. Hogyan távolodhattunk el ennyire önmagunktól? Sokan annyira képtelenek a szeretetre. Pedig az a helyzet. 1502 (Ford. hogy saját magukkal is rosszban van­ nak. Hacsak beléjük nevelt félelmekkel még nem riasz­ tottuk el a kisdedeket. Szeretem-e magam? Értékesnek találom-e életemet? Rajtam élik-e ki mások csalódásaikat. ha szeretet nélkül tekintünk önmagunkra. Pedig nem a külvilág. de fölmerül a kérdés. Budapest. Kellemesek. fölemelök. ösztöneikhez közülünk ők állnak a legközelebb. Az ártatlan apróságok még tele vannak szeretettel. önpusztítók? Vigyázat! Előbb-utóbb azzá válunk. meg]. Márpedig. csak mi változunk gondolataink cserélődésével. önkritikusak. kielégületlenségüket? Avagy te­ szem-e ezt én saját magammal? Akit szeretetlenség vesz körül.)) Gondolataink zabolátlanul szökellnek ide-oda. ahogy testünkből is igyekszünk eltávolítani az oda nem illő. (Napi egy-két perc csöndes elmélkedés segíthet ennek fölismerésében. s a gyerekek őszinték. szeretetteljesek saját gondolataink? Vagy inkább búsak. az önma­ gára is nehezen tud szeretettel gondolni. amit leginkább tartunk magunkról. Hogy is várhatnánk el mást? Haragszom magamra. mások sem fog­ nak tudni szeretni minket. akkor feltétel nélküli szeretettel fordulnak min­ denkihez. derűlátók. Hullámvasútként süllyedünk és emelkedünk boldogság és kétségbeesés. lelki mániáikat. Szeretnénk megszakítani ezt az ördögi kört. hogy nehéz másokat igazán szeretni. Annyira. 59. s rángatják maguk után érzelmeinket. Ugyan miért várnám el akkor mástól. amíg magunkat sem tudjuk szeretettel elfogadni. mérgező anyagokat. az mást is arra késztet. vizsgáljuk meg lelki bensőnket. hogy ellenőrzés alá kellene vonni.ben folyton egymás torkának estek volna. Gondo­ lataink tudatos irányításával tartósan boldognak érezhetjük magun­ kat. például a Silva-féle „Agykontroll" elsajátítása is. nyomasztóak. A teljes egészség eléréséhez a lélek tisztaságára is gondot kell fordítani. ha többnyire negatív gondo­ latok mardossák. hogy hogyan? Kezdetnek tartsunk gondolat-nagyta­ karítást. Érdeklődni lehet: 142 5760 vagy Pf. tudatnevelő mód­ szer. akár többször is egyetlen percen belül. akkor rossz példát mutatunk. milyen bánásmódot várhatnánk másoktól. Különben is. de nagyon hasznos lehet valamilyen sfresszoldó és elmefejlesztő. kacagás és zokogás között. hogy ilyen szemmel méregessen minket. ha mi magunk is folyton csak bíráljuk magunkat? Ha csak rossz szemmel tudunk a tükörbe nézni.

Csak az képes mást is megszeretni. Valamilyen erő létrehozott minket. emléke sokáig kísért. F O G A D D EL Ö N M A G A D . akik tudomá­ nyos alapon tagadják Isten létét. nem más. A f e l t é t l e n felebaráti szeretet beindítja a lélek gyógyulá­ sát. akik elvárják. vízpartra. Városon belül is. FOGADD EL ÖNMA­ G A D ! Ez legyen az első lépés. A Mindenható teremt­ ményeként megszülettél és élsz. lelke­ sítő lehet egyetlen séta is a parkban. A bírálattól mentes hozzáállás megnyilvánulása emberi viszonyainkban a szeretet lesz. sétáljunk parkokban. Az elégedetlenség alapja. ter­ mészetesen. aki vagy. Egy súlyos utcai baleset idegborzoló látványa például hosszú időre lehangol. éljünk a lehető legközelebb a természethez. mert n e m tud repülni? Ugyan miféle szempont. emberek vagyunk követelő­ zők. s ez a szeretet majd átáramlik másokkal való kapcsolataidba is. Mintha azt mondanák. noha mindenki csak önmaga lehet. Csak így tudunk másokat elfogadni olyannak. nem olyan. elszívja tetterőnket. Távol a tömegtől magunkra találhatunk. ligetre. HIGGYJÉL M A G A D B A N . A természet nem követel meg semmit.M I T E G Y Ü K M E G A Z ELSŐ LÉPÉST A szeretetreméltóság eléréséhez E L Ő S Z Ö R Ö N M A G A D SZERESD. még szívverésünket is. meghallhatjuk saját lép­ tünket. megengedve nekik. Ha tehetjük. Ez az ese154 . hagyjuk hát el a zajos városokat. Hibáztatható-e a rózsa. a magunk egyedi valóságában. amint kicsit ráérünk. és nem csak a véletlennek köszönhető e lét. Ez az egyszerű üzenet: szeresd. Ha mégis város­ ban lakunk. hoz­ zánk alkalmatlan szabványokhoz szeretnénk illeszkedni. amilyenek ők. látogassunk múzeumokat. próbál­ j u n k kellemes élményeket gyűjteni. hogy másokat is tudjál szeretni. csak mi. ahol megfigyelhetjük a fészek peremén kikandikáló. senki nem bújhat ki bőréből. A nagyváros megöli az egyéniséget. feltétel nélkül. íme a festmény. akkor is mennél gyakrabban látogassunk el erdőbe. ami aztán javítani fogja a testi egészséget is. amiért n e m lett szegfű? Értéktelenebb-e a fa. A kor embere kérgessé vált. szárnyukat próbálgató madárfiókákat. olya­ nok vesznek körül. hogy a teremtésben nekünk is szerepet szántak. ahogy azt mások elképzelik. te magad. mint a madár. Nehéz azokkal egyetérteni. amilyenné teremtődtél. Ugyanakkor mennyire fölemelő. Szeresd magadat olyannak. milyen értékrend alapján? Bolond kérdések! Mégis ugyanilyen természetű kérdésekkel hasonlítgat­ j u k magunkat folyton másokhoz. hogy önmaguk lehessenek. Az legyél. de nincs festője. Minden látvány tesz valamilyen benyomást az emberre. ahol újra érezhetjük. hogy másokhoz méregetjük magunkat. fogadd el magad. hogy megfelelj elképzeléseiknek. ahol magunkra lelhetünk. mezőre. aki önmagával már megtette ezt. ahogy a remekművet is művész alkotja.

hogy a mindennapi taposómalomból egy időre kiemeljen ez a kicsi. mert energiával. hogy elorozza tetterőn­ ket. leapasztják az energiáinkat. a bocsánatról nem is beszélve. bezárt a bazár. KÖVESSÜNK EL MINDENT. Tetteiről ismerszik meg az „energiarabló". mintha a pénzünket vennék el. „életkedvtolvajok". Ezt fölfogva vagy békén hagy. A szeretetreméltósághoz vezető következő lépést is nekünk magunk­ nak kell megtenni. Még j o b b lesz kike­ rülni a hatósugarukból. nekik is ezzel tesszük a legjobb szolgálatot. megérdemlem hát a j o b b bánásmódot. mert az életünket lopják az ilyen „energiarablók". boldogabb legyen körülöttünk a légkör. Előbb-utóbb csak rájön. ugyanúgy pocsékba megy az is. milyen sokkal „tartozik" nekik. hogy elmondhassuk magunknak: „ R e m e k fickó vagyok. hogy ezzel is növeljük önbecsü­ lésünket. ha fontos számunkra az illető. hátha úgy hamarabb tér j o b b belátásra. Ismerős ez a fajta? Ők azok. akik folyton nyaggatnak. hogy örömtelibb. hogy mindent „elrontasz". nem szabad hagyni. tetterő­ vel töltenek fel. amire jó lesz vigyázni kapcsolataink építése közben. mert lehet. bírálnak. Ebben sem akarjuk 155 . mint a sajátjuk. Érdemes gyűjteni a kellemes benyomásokat. Olyan apróságokat is hasznos megtenni. Ha választás adódik. H O G Y KAPCSOLATAINK KÖLCSÖNÖSEN H A S Z N O S A K L E G Y E N E K . hiszen olyan forradalom kellős közepén járunk. mielőtt megint kezdhetnék az életkedvcsapolást. csak a „fölfordulást" csiná­ lod. képesek elvenni az ember ked­ vét mindentől. Nem nagy dolog. de ha akad pár perc. hogy amúgy közeli hozzátartozó." Szeretteinket is ajándé­ kozzuk meg kellemes benyomásokkal. ahelyett. hogy a magukéval törődnének. ne röstelljük megmutatni jobbik énünket. hogy itt nem terem többé számára babér. Ezzel próbálkoznak. mint például az unalmas autópálya helyett a vízparti úton. maguktól nem tudnak feltöltődni életerővel. saját ma­ gunkkal kapcsolatban is. amely felforgatja és újrarendezi az emberi kapcsolatokat. akik lecsapolják. Akad azért olyasmi is. Állandóan mások hiányosságait. hibáit hánytorgatják fel. ki mennyit „köszönhet". néha túlságosan is az. tegyük m e g a magunk kedvéért. vagy az erdőn keresztül hazahajtani. amikor csak tudjuk. valahányszor újra rázendítenek ismerős nótájukra. Mégis föl kell vértezni magun­ kat ellene. hogy ballépéseid soha el ne felejtődhessenek. Mindezt el is lehet magyarázni neki. kicsit nehéz a feladat manapság. de pozitív élmény. mert saját maguk tehetetlenek. akárki legyen is. vagy változtat a viselkedé­ sén. Mit lehet tenni ezek ellen? Ajánlatos udvariasan megsüketülni. Rosszabb. El kell ismerni. N e m mintha az így lopott tetterőt hasznosítani tudnák. Szeretik fölhívni a figyelmet. de még később is lelkendezve mesélünk róla. akkor ne sajnáljuk rá az időt. Léteznek ugyanis testileg vagy lelkileg beteg emberek.mény beragyoghatja egész napunkat. Arról is gondoskodnak. sze­ medre hánynak.

j o b b a n oda tud figyelni másokra. (Még testépítők között is igaz. s egyre gyakrabban találkozni férfias viselkedésű nővel. A csapatmunka. hogy gyereket tudnak szülni. s ez végül is előremutató. A férfi dolga az volt. Ezek az általános tulajdonságok határozták meg a régi szerepeket. A férfi izmosabb. Férfi erre képtelen. otthon vagy a nagyvilágban. A férfi külsőleg. és tejükkel táplálni tudják a csecsemőket. csapatként tevékenykedik. szigorúan. egyformán ember.. Mind gyakrabban hallunk párokról. ahogy a róluk való gondoskodás feladata is megoszlik. összefogta a családot és nevelte az utódokat. Azt hiszem. részt vállalnak a felelősségből is. A zavart az okozza. ahol a férj és feleség közösen. elherdálása lenne. mert nem tudják. személyesebb kap­ csolatokra törekszünk. olykor egymástól távol. nem is lenne szabad minden régi holmival az értékeset is kihajítani az ablakon. a nö lágyabb. olykor együtt. hogy a nők nem tudják elérni a férfiak szintjét. mint ami­ lyen a nőmozgalom (Women's Movement) rengeteg égető kérdést feszeget­ tek és tisztáztak. áthághatatlanul. és részt vesznek a közös erőfeszítésben. Az öntudatra ébresztő. amire senki sem vállalkozik. hogy biológiailag lényegesen különböznek is egymástól. őrizte a tűzhelyet. pozitív változás. Sokan azért nem vállalnak például gyereket. több lesz az egymással megosztható közös élmény. ha fölborul ez az egyensúly. hogy ez az. a közös cél bőséges lehetőséget kínál 156 . de nem lehet elhallgatni. A nö ösztöneinél fogva gondoskodóbb természetű. mindenki. ahol egyéniségüknek j o b b a n megfelelő munkarend szerint vé­ gezhetik a dolgukat.már szolgaian követni szüleink példáját. amit el szerettünk volna érni? Láthatunk azért előremutató példát is. hogy a nőmozgalom célja a j o g kivívása mellett a női értékek elvesztegetése. Inkább alkalmazni igyeksze­ nek ezeket a mai kor feltételeihez. A férfias és nőies viselkedés kiegyenlíti egymást. Egyénibb. Egy­ szerre érnek el sikereket a munkában és az egymás közti kapcsolatban. A közös cél több alkalmat ad viszonyuk építésére is. de az elavult. míg asszonya odahaza végezte a dolgát. és hiba. Nem gondolnám. amelyek jobban megfelelnek igényeinknek és reményeinknek. Egyre jobban terjed az az . olykor önműködően is szabályozódik: egyre több a nőies férfi. egyenjogúságra törekvő mozgalmak. régi modell helyett nem mindig nyújtottak újat és követhetőt. Gyakran a gyerekek is belépnek ebbe a csapatba. N e m is igazán akar fölborulni. hogy miként osszák majd meg a kicsi körüli feladatokat. hogy e g y ü t t dolgozhassanak. Nagyon helyes volt leszögezni végre.) Ugyanakkor a nők egyedi képessége. Biztos. a nő inkább belsőleg erős. Ma viszont összemosódtak ezek a szerepkörök. férfi és nő egy­ aránt csinálhat mindent. közös munkahelyen. akik föladják korábbi munkájukat. hogy férfi és nő lényegileg ugyanaz.új"(?) modell. ha olyan elvégzendő feladat marad. vagy akár az ottho­ nukban. hogy megtalálja helyét és boldogulását a nagyvilágban.

hogy jó és egyre j o b b legyen a kapcsolatunk. Értékelhetik egymás erős oldalait. Igazi próbája ez a másokra való figyelés képességé­ nek.. hogy közbev ^ ö a n k . „ N a és! Nem mindegy. amíg előkészíti magában saját követ­ kező mondókáját. A kapcsolattartáshoz elhivatottságra van szükség. Izgalmasabbá és bensőségesebbé válik. Akarni kell. Ponto­ sabban kipróbáltuk.és mélypontokkal.. hogy megvan-e a felekben a kölcsönös kapcsolat kialakításá­ nak készsége. mert az is sokat segített. 157 . Ilyeneket szoktunk a beszédbe szőni: „ N a . Adjunk teret. mindenki legfeljebb addig hallgat. Ha figyelünk is és mindig elég teret hagyunk a beszélőnek. A lélegzetvételhez való időt is apró cselekkel kell kivívni. Kölcsönösen. Igazán hatásosak. 1. hogy mindketten akartuk. Meg szoktuk-e várni. hogy működőképes legyen a viszony. az azt jelenti. s mindent el kell követni. öt percig se kell figyelni egy beszélgetést. akkor nem folyton azon kell törni fejünket. min­ dig újabb és újabb csúcs. annak. hogy senki sem figyel. Az ilyen beszélgetés vége a kölcsönös elégedettség helyett inkább a többoldalú kiábrándulás szokott lenni. szeretet nélkülivé. annyira jellemző. A megkettőzött akarat megsokszorozza az eredményt. s az sem lebecsülendő. s válik üressé. akkor. kincs a kölcsönös igyekvés. El is siklanánk fölötte. ezt figyeld meg!" Vagy: „ É é é s . s ezalatt valamelyik résztvevő közbe fog szólni. hogy a munka így már nem unalmas robot. amíg a másik befejezi m o n d á n k l ó ­ ját? A tapasztalat szerint ez a ritkább. Föl se tűnik már. és változtathatnak gyenge pontjaikon. a gyakoribb az. SZERETET ÉS KAPCSOLATTARTÁS Mindenfajta emberi viszony a kapcsolattartás hiányosságai miatt indul hanyatlásnak. A gyógymód nagyon egyszerű. Aki nem hiszi. Az egyre növekvő szeretet és megér­ tés. mert minden tekintetben közös élmény lesz. egymás feltétlen tiszteletben tartása lehet mindennek az eredménye. az időt és erőfeszítést követel. ha egyszer úgyis mindenki csinálja?" Hát épp ez az! Ha folyton csak közbevágunk. nyíltan ki tudjuk fejteni gondolatainkat. segítésére. hogy magam is kipróbáltam őket Harveyval. ha nem figyelnénk erre külön." Ráadásul ezek a ravaszkodások se jönnek be mindig. Végre nyugodtan. amit onnan tudok. A figyelmetlenség viszont aligha segíti elő egymás j o b b megértését. vagy épp mi nem tudjuk befejezni mondanivalónkat.egymás megismerésére. járjon utána! Fogadok. hogy miként tartsuk magunknál a szót. íme néhány módszer a kapcsolattartás javítására. hogy élő maradjon a kapcsolat. naponta új kihívást jelent.

Hazaérünk. meny­ nyire szeretünk panaszkodni. nem lenne-e okosabb kifakadás helyett valamilyen pozitív dologgal kez­ deni. Egyszerűen vonzóbbnak fognak minket találni. negatív érzéseket közölve negatív érzéseket ébreszteni? Legtöbbünknél a hatásvadászat olcsó kelléke ez. próbálják ki! 2. Egyszerűnek tűnik. 158 . hogy az élet apró. hogy látlak! Alig vártam. akkor kapcsolataink is jobbá válnak. ha valamelyi­ künk megfeledkezett volna erről az aranyszabályról. ha kell. ami negatív. életünk fontos részévé válik. hogy most figyeltek rá. mennyivel hatékonyabbá válnak beszélgetéseink." De az egészen hétköznapi közhelyeket is meg lehet fogalmazni úgy. ez a város egyszerűen kibírhatatlan!" Ilyen bevezetés után el lehet-e várni. míg a negatív kezdéssel elriaszthatunk magunktól mindenkit. barátságról. ki tudta végre beszélni magát. Beszél­ getőtársunk akkor is elégedett lesz.Söprögessünk először a magunk háza táján. ami kellemetlen. Remek mulatság. Ha tudatosan törekszünk a mind pozitívabb megnyilvánulásokra. s itthon lehessek ebben a jó hűvös házban. ami saját ingerlékenységünket is csökkentené? Gyakorlatilag ugyan­ azt mondanánk. Viszont. családi ügyről is esik szó. Figyeljük meg saját társal­ gási szokásainkat. hogy nega­ tív érzelmek helyett pozitívakat ébresszünk. hogy milyenre állít­ j u k be saját hangulatunkat. ahol ránk váró párunkat. akár üzletről. legalábbis az esetek nagy többségében. szórakoztató élménnyé lesz. A pozitív indítás garantáltan kellemesebb. ami­ vel társaságban is feltűnés nélkül figyelmeztetjük egymást. hogy kellemes csevegés lesz a folytatás? Ha tényleg elegünk van mindenből. tartalmasabb beszélgetéshez vezet. Észrevették már. ha nem is tudatosul benne. A beszélgetés kellemes. ráadásul hozzá ez a lehetetlen. amíg a lift megérkezik!" Érzékelhető a különbség? V a n tehát választásunk. döglesztő időjárás! Nem. akkor meg fogunk lepődni. Kerüljük. hogy könnyű lesz. „ H á t nem szörnyű ez az időjárás?!" helyett: „ K e l l e t már ez a kis eső!" Vagy: „ S o h a nem j ö n már ez a rohadt lift?" helyett: „Legalább tudok nyújtózkodni egy kicsit. ha minden résztvevő tudatosan törekszik is erre. pozitív érzéseket támasztanánk ezzel a változattal: „ D e j ó . Be kell vallanom. szívesen veszik társaságunkat. másoknak is csak ajánlani tudom. ha már sikerült. Még nagyszerűbb az eredmény. és változtassunk. de nem biztos. bará­ tunkat rögtön ilyesmivel kezdjük traktálni: „Iszonyú ez a közlekedés. esetleg éppen bosszantó dolgait hogyan is fogadjuk. Minden tekintetben. Harveyval megállapodtunk egy apró kézjelben. mégis egészen más. hogy kiszállhassak végre a kocsiból. meghallgatták. következés­ képpen milyen mértékben javulnak majd emberi kapcsolataink.

próbálja ki mindenki saját magának! N e m kell hozzá bonyolult. Nem tudunk szabadulni korábbi viszonyainkból megmaradt kellemetlen emlékektől. A testtartás tudatossága növeli a közlés komolyságát. Szeretnék tudni. Soha nem jutunk tovább. Ugyan miben tudjuk majd hazavinni az új szerzeményeket? Tartsuk mindig észben a múlt idő legfontosabb tulajdonságát. mintha tele kosárral mennénk vásárolni a piacra. Ebben a helyzetben aligha lesz hiteles akár a rábeszélés. akár ülünk. reggelre kelve kezdjünk újra minden napot! Minden egyéb megoldás csak rosszabb lehet. csak egy kis odafigyelés. Ülve a zárt boka és az ölbe tett kéz a legelőnyösebb. A test is közöl dolgokat. A múltban elkövetett hibáinkat megbocsáthatjuk magunknak is. amiket mi kaptunk.múlt-jelen-jövő szindróma" állhat még a szeretetteli kapcsolatok szabad folyásának útjába. hogy tényleg működnek-e ezek a módszerek? Nem hisznek nekünk? Megint csak azt mondom: ne is nekünk higgyenek. égető lelki sérülések­ től. A leghatásosabb testhelyzet az. azt. akivel így váltunk szót. a másik lekicsinylését jelzi. szavainkkal párhuzamosan. azzal vesződünk folyton. esetleg roggyant testhelyzet aligha fogja előnyösen befolyásolni hallgatóinkat mondanivalónk befogadása iránt. mikor mindkét lábbal szilárdan a talajra nehezedve. ez biztosítja legjobban az energia folyamatos áramlását. Kicsavart. Míg beszélünk. az őszinteséget. a kezet a test előtt vagy mögött összetéve beszélünk. karunkat a test mellett tartva. mégis csodás változások várhatók. Az ilyen nyűgök béklyókként akadályoz­ zák céljaink elérését. Tessék hát kipróbálni! ÉLJÜNK A J E L E N B E N A . hogy elmúlt! Már nem érhet el. ahogy másoknak is megbo­ csátunk. sikertelenség okozta negatív érzésektől. Csípőre tett kéz némán is vélt vagy valós felsőbbséget fejez ki. hogy minden lehetséges eszközzel javítsunk rajtuk. testünkből folyamatosan árad az energia társunk felé. Testtartás. fölös holmit cipel folyton magával a múltjából. vagy mi okoztunk. Testünk. ha mindenhova magunk159 . Erősítheti. amitől a mondaniva­ ló is nagyobb jelentőséget kap. Az összefont kar például mintegy fölvértez. állandóan továbbít kiegészítő köz­ léseket. Akkor sem tudjuk lepakolni.. mint a száj. Nem szolgálja a nyíltságot. amikor épp új kapcsolatokra törekszünk. Olyan ez. el lehet felejteni. akár állunk. Az emberi kapcsolatok elég fontosak mindenki számára ahhoz. drága felszerelés. olykor beszédesebb. Legtöbbünk sajnos rengeteg lelki kacatot.3. akár az odaadó figyelés. vagy éppen gyengítheti a mondott szöveg hatását. öntudatlanul is lenézzük azt.

vagyis ez az életmód határozottan pozitív hatású e területen is. Akiben a nemiséggel kapcsolatban kérdések merülnek föl. ettől a pillanattól kezdve bele kell szőni a szeretetet minden kapcsolatunkba. Még egyszer elismételném: a szeretet mindig kéznél van. moso­ lyogjunk mindenkire. Senki se higgye. nyaralásról. hogy a jövőben meg fog ismét­ lődni. amihez valamiért ragaszkodunk. legyen szó kocsiról. csak nyissuk meg magunkat. akkor attól az m e g is fog ismétlődni. Csak a jelen a miénk. annak azért mégis ajánlanám. Ha attól félünk. hogy a Természetes Hygiénia határozottan hatással van a nemi életre is. hagyjuk el múltunk érzelmi limlomjait. tudja ezt az üzlet. minek késlekednénk hát vele? S ne feledjék. hogy az elmúlt tíz évben. cigarettáról. (Ford. sok visszajelzés érkezett „javuló kapcso­ latokról .kai akarjuk vinni múltunkat. hogy a Testkontroll rossz irányba befolyásolta volna őt ebből a szempontból. ha igyekszünk a jelenből a lehető legtöbbet kihozni. alkoholról. a lehető legkellemesebbé. igaz-e? Nagyon sokan húztak és húznak hasznot is belőle. Mostantól. Kapós a dolog.) 160 . Sötétnek látjuk a jövőt? Ennek oka szinte mindig a múlt. viszont szeretnék jobbá. a hirdetési szakma. illatszerről. A jobb jövő biztosításának egyetlen módja. olvassa el az itt következőket. mert biztos. visszaélve a mindig élénk érdeklődéssel. boldogítóbbá tenni nemi életüket. Lassan már el se tudjuk vonatkoztatni mindattól. amikor jelenné válik.'. Világosan elmagyarázza a szexuális problémák megoldásának egyszerű módját. őszin­ te. akármiről. hogy ő nem részesedhet benne. itt lóg a levegőben. Könnyítsünk hát a terhén. mi minden­ kit szeretünk! NEMISÉG N e m volt nehéz a figyelmet fölkeltenem a címszóval. mindenki vehet belőle. amit általa próbálnak a nyakunkba sózni. akiknek nincsenek gondjaik. Tanuljunk belőle. de azoknak is igen sokat segít. hajnö­ vesztőről. fölszabadult érzés lesz! A szeretetet lehet a legkönnyebben az élet részévé tenni. akik valamit el szeretné­ nek adni. ettől a jövő is megszépül. mivel a jövő csak akkor lesz valósággá. lélegzetet is tiszta szívből vegyünk. azaz amióta szaktanácsadással foglalkozunk. azóta soha senki nem panaszkodott nekünk. Csodás. Beszéljünk. ' A témakörben rendkívül hasznos olvasmány a Magyarországon BSZO cimen megjelent könyv. Tegyük jobbá a jelent! Azzal kell törődni. a szeretet mindenkinek rendelkezésére áll. hogy mindig a jelent tegyük pozitívvá.' De hadd tegyem mindjárt hozzá. túlságosan is tisztában vannak vele mindazok. ne vesztegessük miattuk a jelent. Épp ellenkezőleg. nyúl­ j u n k érte. de aztán útjára kell ereszteni. megj.

a tömegfogyasztás számára pornográfiává lealacsonyítva teszik vonzóvá a nemi érintkezést. Megengedetté. A bün. Nem úgy beszélnek róla. mint például a táplálkozást. hogy megmaradjon élvezetnek és a test előnyére váljon. tehát szükség van bizonyos fokú megértésére. Olykor „bestiális". Nem is olyan régen a nemiségről még nem illet szót ejteni. ahogy az emberek viszonyultak hozzá. szinte ajánlottá lett. hogy egyre j o b b a n terjednek a nemi eltévelyedések. hogy rámutassunk néhány dolog­ ra. teljes őszinteséggel n e m is beszéltek róla soha.A nemiség mindig is fontos hajtóerő volt az ember számára. az emberi faj fenntartásának eszközéről. Annyira. és alaposan össze is lett zagyválva az egész. nem kell aggódni. azaz mint a teljes emberi test és lét szükségletét. az élettannal foglalkozó tudósok a legjobb megmondhatói. aki ezt ellenezni merészeli. igaz. A fajfenntartás ösztönökbe épített parancsa — amely oly természetes és magától értetődő a Föld minden élőlényénél — sok ember számára mára már szenvedéllyé vált. Manapság meg mi történik? A nemiséget ugyanúgy túlzásba viszik. a szaba161 . mint az evést. mint termé­ szetes. az alvást vagy a testmozgást. „állatias" jelzővel illetjük az ilyesmit. a faj fenntartási tevékenységet ugyan­ olyan szigorúan szabályozzák az öröklött ösztönök. vagy az alvás. üres élvezethajhászásba fordult. akár már a tizenéves kor kezdetén. Nagyszüleink még jócskán ebben a felfogásban nevelkedtek. illetve annyiban korlátozták csak. Mindig hangsúlyozott tisztelettel vették figyelembe. Igaz. Aztán meg a „személyes szabadság" megsértésével vádolják. a korok folyamán hatalmas változásokon is átment. A faj fönntartásának késztetése végigkísérte az elmúlt korszakokat. nem lett volna udvarias dolog. ezért annál tiszteletreméltóbb. minden szabályozás. noha ez jókora baklövés. fegyelem. mint a házastársak között a szeretet kifejezésének és az élet. mint amilyen az evés. amivel javíthatjuk e sokunk által lényegesnek tartott tevékenység minőségét. mint a táplálkozást. megtisztítva azt az előítéletek és tévhitek pókhálójától. a tisztátalanság tudata kapcsoló­ dott hozzá. hogy a Természetes Hygiénia már korai korszakában is a legnagyobb nyíltsággal foglalkozott ezzel a kérdéskörrel is. de még ennél fiatalabb gyermekek felvilá­ gosításával is foglalkoznak. No. A mi társadalmunkban különben is már a tiltás a legritkább a nemi kapcsolatok területén. csak azon leszünk. Elsősorban abban a tekintetben. hogy már túl messzire jutottunk egy újabb véglet. nem a korlátozásokra fogjuk tenni most a hangsúlyt. nagy tet­ tek elvégzéséhez adott erőt. mely a testet szolgálja. hanem érzéki oldalait kihangsúlyozva népszerűsítik. felejthetetlen hősöket és hősnőket teremtve. biológiai szükséglethez. rendszer nélkül. Nem lehet. Már akkori szerzői is úgy tárgyalták a nemi működést. hogy épp a természetben élő állatok közt a legritkább bármilyen nemi kilengés. talán még manapság sem.

mint amilyenek tízezer esztendő múltán lesznek. rendesen működő nemi­ ség magyarázata. minden esetben két ellenkező nemű ember ivarsejtjeinek összeolvadása által. Az „ ú j nemi szabadság". 2. ehelyett most a nemi felvilágosítók (akik nemegyszer hivatásos pszichológusok és pszichiáterek is egyben) egy másik szélsőséges álláspontot képviselnek.. támogatásra szoruló utód gondozása. Akárhogy is. vagy reakciós ellenség. Az e s z m é n y i valóban az lenne.új nemi szabadságot". ugyanúgy visszük túlzásba a nemi életet. hogy álszent prűd. ha a szeretkezés kizárólag a . mint ahogy azt a nemiség kufárjai kínálják. miután kettejük közös felelőssége lesz az egyesülésükből származó. Ahogy egyre gyakrabban nem „ a z é r t eszünk. A két eredeti cél elvész a nemiség körülötti nehezen kibogozható tudatzavarban. A nemiség teszi lehetővé a faj fönnmaradását. a „szexuális forradalmat". hogy a nemiség egyfajta sporttá váljon. A nemiség eszközként szolgál a szerelem és a szeretet kifejezésére két olyan ember között. olyannak. egyszerűen n e m lenne ésszerű az ilyen elvárás.dosság felé? A társadalom számára hasznosan. A kívánalmakat és a követelményeket azok a biológiai szükségletek fogják behatárolni. a „szexuális forradalom" ellenére is mi megmaradunk embernek. Az itt olvasható ismeretek csupán arra szolgálnak. az azért továbbra sem változott. hogy más szem­ szögből is megvizsgálhassuk a kérdést. röviden. hogy megkülönböz­ tesse viszonyukat minden más emberi kapcsolattól. védelme és tiszteletben tartása helyett. azaz a válogatás nélküli partnerváltás ellen. akik sorsukat egész életükre egymáshoz kötöt­ ték. N e m ijedek meg a „szexuális forradalom" híveitől. melyek az emberi test­ ben nem változnak. ami bármelyikük. arra hamar rásütik. akik életelve a „ k i s szexet. illetve további személyek között létrejöhet. túl messze esne a hétköznapok valóságától. ami kapcsolatukat különle­ gessé. több szexet. ami lehetővé tette. meg még. mindet ide. akit a fajra jellemző tulajdonságok határoznak meg. mely tiszta hátteret és egészséges távlatot adna. hogy éljünk". Ez olyan lelki táplálék is e két lénynek. Ugyanolyanok voltak tízezer éve. de mi nem ezt hirdetjük most sem. nem hajlandók kiállni a házasságtörés és a promiszkuitás. j o b b többel. mint senkivel. és arra is alkalmas.szerelmet és a szaporodást szolgálná. a szaporodást. íme a helyzet. mennél többet és mennél többféle változatban!" jelszavakban merül 162 . ha­ nem „ a z evésért élünk-halunk". Az emberi lét során a nemiség két fontos feladatot tölt be: 1. hogy mi felel meg az embernek élettanilag. Aki bírálja ezt az . egyedivé teszi számukra.

Az egyetlen tökéletesen biztos terhességmegelőző módszer a nemi élettől való tartózkodás. hogy gyermekeim ebben a tálalásban ismerkedjenek meg a szerelemmel. amelyek romboló hatá­ súak. még 1986-ban. akik hozzám hasonlóan úgy gondolják. Főműsoridőben is olyan adások mennek. Azt hiszem. a mértéktartás a legfontosabb a táplálkozás.. ha mindennap gyereknap lenne. izgalmas. újabb és újabb kéjkiváltó módszerek kitalálása helyett ezt kellene végre megérteni. Ha nemi kapcsolatunkban is csak a mennyi­ ség és a gyakoriság foglalkoztat. Ahhoz is túl fiatalok. olyanokat. a munka 163 . az alvás. unalmas hétköznapi tevékenységgé változtat egy csodálatos. A korán megkezdett nemi élet egyszerűen túl sok testi. az unaloműző szórakozás. s ettől gondtalanabbá. ha alkohollal. testileg nem alkalmasak még a szülőszerepre. A kielégülés elmaradása." Jo A n n Gasper. A karácsonyfába is belefásulnánk. Az átlagos tévéműsor is „ s z o k á s o s nemi tevékenységnek" mutat be a testi-lelki egészségre egyaránt ártalmas és ugyancsak szélsőséges nemi viselkedésformákat. az érdektelenség legtöbbször emiatt jelentkezik. hogy a túlzás a minőség rovására megy. Kifejezetten egészségtelennek tartom és helytelenítem a népszerű műsorok jókora részét. Saját nevelési tapasztalataim is azt mutatják. hogy amennyiben másoktól is támogatást kap ebben. a játék. akkor könnyebben megtartóztatja magát a tizenéves. Sugalmazásuk szerint a hűtlenség és kéjhajszolás a mindennapi élet szinte kötelező része. egyáltalán nem vagyok boldog attól a gondolattól. testi-lelki élményt. . amikor még az sem világos számára. az a minőségnek fog ártani. Mint mindenhol. sokakat elnémít föllépésük. magabiztosabbá válik az egyébként is válságos serdülőkorban. lelki és érzelmi energiát köt le. hogy házasság előtt nem tanácsos a nemi élet elkezdése. hogy tulajdonképpen ki is ö. hogy a terhességmegelözés olykor felnőtteket is próbára tevő felelősségét nyakukba vegyék. A gyerek is beleunna. a testmozgás. Sablonos rutinná. mely eddig főleg a különböző terhességmegelőző fogások ismertetéséből állt. itt is igaz. s aki esetleg ösztönösen nem így gondolná. Ez egyszerűen meghaladja képességeiket.ki. hogy a korlátlan szexuális szabadsággal és szabadosságai már rég átestünk a ló túlsó oldalára. Ez egyben azt is jelenti. az O A P (serdülőkori terhességgel foglalkozó országos intézmény Amerikában) titkárhelyettese nyilatkozott így. Nem. ha egész évben naponta kellene földíszíteni. ünnepi ebéddel. az legjobban teszi. szerintem 1314 éves gyerekeknek ne a párzás legyen az időtöltés. vidámparkkal. csak zavarosabbá teszik a kérdést a különbséget tenni még nem tudó gyerekember számára. A televízióműsorok hozzáállása a nemiséghez sajnos nagyon is egyér­ telmű. Biztató irányzat ez a nemi felvilágosítás szövevényében. Dehát így van ez minden más élettani tevékenységgel is. vagy valamilyen más szerrel mihamarabb megszabadul „nevetséges gátlásaitól".

milyen sokan számoltak be maguktól az új 164 . azért ez egyben az önmegtar­ tóztatás időszaka is volt számomra. hogy életmódom milyen szoros összefüggésben áll egészségi állapotommal. A gyakoriság csak az unalom. és tiszta belsővel az anyagi világból szár­ mazó valamennyi érzeti élmény erősödik. hatásosabbá. a hetvenes évek elején történt ez. akkor nem marad elég munkavégző képesség a méregtelenítésre. addig azt hittem. csodára. A túlhajtott nemi élet tehát toxikus állapot kialakulásához. hogy a sürü és rendszeres nemi érintkezés „oldja a feszültséget". a bágyadtság okozója és semmi köze az egészséges nemi élethez. könyvek. semmi mást nem tartottak számon.esetében is. A nemi érintkezéssel kapcsolatban sem más a helyzet. Nem csupán azon múlt. új emberélet támasztására képes kincs. ami a legmegfelelőbb érzelmi hát­ teret adta a nemi kapcsolathoz is. A nemi energia értékes ajándék. hogy az új életmód bevezetése nélkül aligha tudott volna beállni ekkora fordulat ezen a téren is. a „ B o b & Carol é s T e d & Alice" kor idején. A másik fontos tényező az lehetett. mely. filmek azt sugallják. mielőtt rájöttem volna. A Természetes Hygiénia területén szerzett tapasztalataim saját nemi életemre is nagy hatást gyakorolt. beteg­ séghez vezethet. hatalmas változások kezdődtek. hogy megszabaduljak a lerakódásoktól. A nemhivatalos „szexolimpia" időszakában. inkább alvásra. az élet lényegi összetevője. Biztosítani kellett. hogy Harvey lett a férjem. Harvey is. belsőnk el fog szennye­ ződni. igénye csupán a legnagyobb fogyasztó. hogy a gyakoriság a férfias­ ság igazi fokmérője. Ennek befejeztével a nemi kapcsolat olyan élményekhez juttatott. ami a nemi kapcsolat élményére is vonatkozik. amikor meglett házaspárok. amit nem helyes elpazarolni. a kiábrándultság. Amikor aztán elkezdtem alkalmazni a Természetes Hygiénia módszerét saját életvitelemben. Elhitették például. Méghozzá sokat. igazi istencsapás. A Testkontrollt belsőm méregtelenítésével indítottuk. Ha nagyon lemerítjük az energiatartalékokat. elevenebbé válik. hogy belülről is kitisztultam. tudjuk. Pedig egyáltalán nem az. csak a gyakoriság volt fontos. Csak a mennyiség számí­ tott valamit. hanem fo­ gyasztja a test energiáját. hogy ki csinálja többször. Korábban. hogy a ritka nemi élmény hátrány. amit soha azelőtt nem tapasztaltam. komoly emberek is szinte „versengtek" egymás figyelmébe ajánlott föl­ jegyzéseikkel arról. Ennek egyik oka szerelmünk volt. bármelyik túlhajtásáért egészségünkkel kell fizetni. A nemi érintkezés nem termeli. meg kell őrizni a legmegfele­ lőbb pillanat és a legmegfelelőbb személy számára. Határozottan az a véleményem. az emésztés energiafölhasználásával hasonlítható össze. De talán fölösleges is magya­ ráznom. nem vad teniszcsatára szokott utána kedv támadni. hogy feltétle­ nül elegendő energia álljon rendelkezésre. én is meglepődve tapasztaltuk.

1972.) Meggondolandó. hogy feltétlen bizalom épüljön ki közöttünk. amelyik valaminek hiányában szenved. Érezve közeli végét gyorsabban érik. annál erősebb lesz a megélt nemi élmény. Gyakran hormon­ kezelés a javallat. energiaigényes szokást.életmódra való áttérés óta gyarapodó nemi gyönyöreikről. az egészséges életmód egyik apostola szerint . The Gratest Health Discovery. pihenés és testgyakorlás következtében. William L. hogy a szélsőséges nemi érdeklődés nem a legyengült egészségnek a jele-e. (Az idézett írás forrása: W. továbbá az idegvégzödések mechanikai ingerlésével. alkotó tett. Mennél tisztábbak és egészségesebbek vagyunk. így szinte magunkhoz fogjuk vonzani az igazit. nemegyszer orvosi ellátást is szükségessé téve.a túlhajtott nemi élet az életkedv és az életműködések gyors hanyatlásához vezet. de jó szolgálatot tesz a boldogság és a testi-lelki egészség megőrzésében." Túl nagy az ár. Talán kissé ódivatúnak hangzik a tanács. az idegek erősebb érzeteket tudnak továbbítani. amit a túlzásokért kell fizetni. aki évek óta azt hitte. Miért pont a nemi tevékenység lenne kivétel ez alól? Mennél j o b b a testi állapot a megfelelő táplálás. a pszichiáterek a megmondhatói a probléma gyakoriságának. de ez nem gyógyítja az igazi okot. hogy számára már örökre véget ért az érzéki örömök korszaka. vagy bármilyen teremtő. a pihenés. tévedett. Próbálkoznak étrendváltoztatással. az alvás elégtelen­ ségét. hiszen a lehetőség folyton fönnáll. a méreggel telítettség állapotába juttatnak. legyen az sport. válo­ gassuk meg. az segíteni fog az alkamas nemi társ megtalálásában is.. vagy fizikai. A lélekgyógyászok. de ezek egyike sem hat addig. igyekszik a fajfenntartás ösztönök paran­ csolta feladatát még pusztulása előtt ellátni. és más fölösleges. kreatív. s most kiderült. ha nem szüntetik meg a kimerülés valódi okait. L. Ha kellően tiszteljük. A kielégítő nemi élet lényeges része a mértéktartás és az önfegyelem. Esser. noha a szülők csökkent 165 . De nem fog visszatérni a rendes nemi működés. Dr. eléggé becsüljük magunkat és testünknek szeretettel viseljük gondját. De a világon minden job­ ban fog menni így. társunk megfelelő lenne-e ehhez is. amíg az igazi okot nem veszik számításba. Lehet benne valami? Tiszta belsőben az érzékek sem tompulnak el. melyek a toxémia. akik szintén tiszták és egészsége­ sek. Chica­ go: Natural Hygiene Press. Mivel nemi kapcsolatból bármikor foganhat gyerek. A földművesek tudják: hamarabb hozza hitvány termését az a növény. Nemi kapcsolat megkezdése előtt mindenképpen mennél jobban ismerjük meg egymást leendő társunkkal. a túlzásba vitt nemi tevékenységet. Nem egy közülük az idősebb korosztályt képviselte. tisztán. ahogy fontos szerepet kap az íté­ lőképesség is. aztán ajzószerekkel. például az írás is. én legalábbis úgy vélem. illetve szellemi munka. nagy adag fehérje bevitelével. annál inkább olyan emberek érdeklődnek majd irántunk. Akadt. Esser. az étrendi hibákat.

ha egyébként törekednének az egészséges életmódra. vagy nem bevenni? A tabletták hatóanyagai általában olyan hormonok. nyers csonthéjasok fogyasztása. tej. Ugyanígy az egészséges férfi testében kifejlődött hímivarsejtektől elvárható. szinte előre meg lehetett mondani. A másik figyelemreméltó szempont a fogamzásgátlás. Sokakat kön­ nyen megzavarhat. Szomorú belegondolni.milyen kellemetlen tünetek várhatók. hányan vetik magukat alá különféle. ragyogó. Idegen anyag a testben. igyek­ szik megszabadulni tőle? Saját gyakorlatunkban gyakran tapasztaltuk. ami végül is nem csupán az egyedeket. Az egészségesebb életmód révén fölszabaduló többletenergiát a test azonnal arra fordítja. alkohol fogyasztása és hasonlók. hogy még vehemensebben próbáljon megszabadulni az idegen holmitól. teljes gabona.és fogamzóképesség már pár hónap alatt helyreállhat helyes táplálkozás (sok friss gyümölcs. tejtermék és földolgozott élel­ miszerek alapos csökkentése vagy mellőzése). egyénenként sokszor egészen különböző. de az ilyen szülők utódja is egészségesebb lesz. illetve hús. Az előnyös életmódváltozások nemcsak a termékenységet hozzák vissza. noha lehet. csak azért nem fogamzóképesek. zöldség. hogy az egyébként hatásos életmódváltozás nem hozta meg a várt előnyö­ ket azoknál a nőknél. 166 . s a női szaporítószervek is jobban tudják ellátni feladatukat. hogy a szervezet védekezni fog ellene. vagy más vegyszer. A sokféle fogamzásgátló spirállal is hasonló a helyzet. de az egész fajt gyengíti. A Természetes Hygiénia írott története számtalan olyan esetet ismer amikor meddő párok életvitelük egészségesebbé változtatása által termé­ kennyé váltak. Nem nyilvánvaló-e. amely eleget tud tenni „küldetésének". egészséges belső környezetben ez könnyebb. Esetről esetre bebizonyosodik. napfény. mi legyen ezzel az „antibébi" tablettával. Bevenni. Kissé belegondolva könnyen érthetővé válik a dolog. de nem tudják.életképessége sajnos az utódnemzedékekben halmozottan is öröklődhet. akik ilyen fogamzásgátlót használtak. tehát nagyobb valószínűséggel akad majd olyan közülük. hogy a nemző. test­ mozgás. esetleg mindkettőjük dohányzása. ha nem mérgektől elszennyeződött szervezeten belül kell kínlódniuk. üde bőr. Tiszta. sőt. olykor nagyon kellemetlen mellékhatás. friss levegő és szeretetteli környezet hatására. például kávé. a legnyakatekertebb művi beavat­ kozásnak is a hőn áhított gyermekáldás érdekében. mert testük belső körülményei nem megfele­ lőek ehhez a magasztos feladathoz. Ilyen hétköznapi ok lehet például egyikük. Nem csoda hát a rengeteg. A spirál eltávolítása után viszont gyorsan jelentkeznek az új életmódtól elvárt jó hatások: egészséges fogyás. ame­ lyek durván beavatkoznak a test saját hormonháztartásába és annak finom egyensúlyába. A spermiumnak hosszú és küzdelmes utat kell megtennie a petesejt meg­ termékenyítéséhez. hogy élet­ képesebbek lesznek. elegendő pihenés.

Nem kivétel ez alól a nemi igény sem. Néhány hónap alatt könnyen elsajátítható e jelek fölismerésének tudománya. érdemes megismerkedni velük. Rorvik: How to Choose the Sex of Your Baby (Garden City. John Billings kutatásain alapszik. Egy másik igen hatásos. s hamarosan pontosan meg lehet mondani.)** Mennél jobban megismerjük biológiai szükségleteinket. Fölismerhetjük e módszerrel (elsősorban naptár követésével). Cincinatti. D. USA.újraéledő tettvágy és életkedv. Billings. M. egyszerűen testünk alaposabb ismeretére tanít. melyek lesznek a biztonságos napok a szeretkezésre. hogy ez az egyszerű módszer roppant hatásos és könnyen elsa­ játítható. Shettles. M. * Természetes fogamzásszabályozás címen Magyarországon is kapható erről könyv. az E N S Z egészségügyi szervezete) által nemrég lefolytatott nagyszabású nemzetközi vizsgálat eredménye azt mutatta. úgynevezett ovulációs születésszabályozási módszer. ahol az asszonyok nagy része írástudatlan: Az ovulációs módszer nagyon j ó l beillik a természetes öngondozás menetébe. akik gyermeket szeretnének. a havi vérzéssel kapcsolatos nehézsé­ gek is szinte minden esetben csökkennek. ** E ragyogó. természetes. (További fölvilágosítás az alábbi címen kapható: Couple to Couple League. A női test egyértelműen jelzi ezt az időszakot. Gondos alkalmazásával 98. hogy a lehető legnagyobb mértékben kielégít­ hessük őket. ráadásul sokkal élvezetesebb és mélyebb lesz az így szerzett nemi élmény.: The Ovulation Method (Collegeville. mely há­ rom különböző testállapot figyelésével segít a nőknek a fogamzásképes­ ség napjainak megállapításában. és arra. De létezik a fogamzásgátlásnak egy nagyon sikeres. & Dávid M. Hasznos lehet az alábbi könyv is: Landrum B.5 százalékos a megbízhatóság*. D. az eljövendő nemzedékek is egyre egészségesebbek lesznek így. Néhány példa: John J. s melyek nem. hogy terhesség megelőzésére is használható. New York: Doubleday and Company). 167 . Az egyedek egészségesebbé válása kihat a fajra is. Evelyn Billings és dr. Ebből származik az ovulációs születéssza­ bályozási módszer másik óriási előnye. sőt. természetes születésszabályozási módszereket több remek kiad­ vány ismerteti. Minnesota: Liturgical Press). hogy mely napokon a legvalószínűbb a teherbeesés. Az adatokat a világ öt különböző területéről gyűjtötték. vegyszermentes. de olyanokon is segíthet. annál jobban tudunk rájuk hangolódni. hogy miként értelmezzük jelzéseit. Kecsegtető kilátások. Ph.. sőt. dr. O. A W H O (World Health Organization. Merce­ des Argu Wilson: The Ovulation Method of Birth Regulation: The Latest Adván ces for Achieving or Postponing Pregnancy — Naturally (New York: Van Nostrand Reinhold Company). melyből három a fejlődő országok közé tartozott. természetes fogamzásgátlási lehetőség az úgynevezett Sympto-Thermal (hőmérőzésen alapuló) módszer. P. A peteérés szakaszainak megfigyelé­ sén alapuló. amely két ausztrál orvos. Box 111184. D. Ohio 45211. kíméletes módja..

vakságra és makacs ellenállásra a hivatalos gyógyászat részéről? Nem tudom. akik a test belső tisztaságának fontosságára szeretnék fölhívni a figyelmet. lehelletillatosítók. sok esélyt nem látok. melyek nélkül aligha boldo­ gulunk. amelyek kifejezetten mérgezőek. Tiszta külső és tiszta belső. ne kicsinyeljük hát le ezeket sem. Elképesztő mennyiségben használjuk föl ezeket.és súrolószerek. Meddig talál mindez még süket fülekre. tisztító. Ennek nevében gyakran olyan anyago­ kat is bevetnek. TISZTASÁG „Tisztaság. krémek.Tisztaság. ágáló sarlatánnak. fogpaszták. szájmosók. ami a belső tisztaság legfontosabb eszköze. káros hatásúak. púderek. kellemes környezet és meghitt percek. egyedül az bíztat. hónaljtól a lábig mindenre. 168 . női „ i n t i m " illatosítóként is. alig száz­ százötven éve még kifejezetten káros fényűzésnek tartották a heti egysze­ rinél gyakoribb fürdőzést. A köztisztasági mozgalmak az elmúlt évszázad során még az orvosi szakmát is meg tudták győzni a hygiénia fontosságáról. Sajnos sokan a külső „túlápolásával" igyekeznek pótolni a belső tisztaság hiányát. Mindhárom olyan hangsúlyos összetevője a teljes egészségnek. Hajmosószerek. hajlakkok. fél egészség!" Ugye ismerjük a régi szólást. Manapság legfeljebb a Természetes Hygiénia hívei vannak kitéve emiatt hasonló támadásoknak. mosópo­ rok. fogporok. Ez a test egészségének egyik legfonto­ sabb alapföltétele. Mégis. alkal­ mazásuk nem egyszer betegséghez vezet. hogy az újonnan fölfedezett igazságok túl szokták élni a legmegrögzöttebb elutasítóikat is. szagta­ lanító és izzadásgátló szórópalackok. kencék és kenőcsök az összes elképzelhető változatban. Azóta szerencsére sokat változott a közfelfogás. Szerencsére már milliók ismerték föl a megfelelő ételtársítás jelentőségét. arcvizek. porok. vérzéscsillapítók. ma már senkit nem tartanak ezért izgága. fogkrémek.

akik gyakran használnak szórópalackokat. A porlasztás oly tökéletes. ha tisztán tartjuk belsőnket is. Nincs annyi kölni és krém. amennyi­ ben nem használjuk az általuk éppen népszerűsített árucikket. Valamennyi megvizsgált személy­ nél a sejtek rák előtti jellegzetes elváltozásokat mutattak. A dezodorok alumíniumkloriddal zárják el az izzadságmirigyek kijáratát. Akik mégis mindenáron használni szereüiének ilyesmit. a pórusokat. ami ezt eltakarhatná. A fogkrémek koptatóanyagai ledörzsölik a fogzománcot. még rosszabb a helyzet. Az ebben a furcsa.hála . nem igaz? Minden ilyesmi káros lenne? Nyugodtan le is fogadhatják.fejlett" civilizációnknak és „ m a g a s " kultúránknak. Sőt. hogy megátalkodottan piszkosak akarunk maradni. öklömnyi kristályhoz hasonló szagtalanító követ. de velük együtt a száj hasznos baktériumait is. de ez nem fogja megszüntetni az okot. Ráadásul akkora már az illatszerek és kozmeti­ kai készítmények iránti kereslet. ami közismerten rákkeltő hatású. sokkal inkább belülről vagyunk tisztátalanok. melyeken keresztül rendesen a belső mér­ geknek kellene kiürülni. hogy nem is lehet igazán hibáztatni az illatszergyártókat. Olyan emberek tüdejét vizsgálták. mint gyakran az is. 169 . mert csak bajt csinálnak. azoknak ajánl­ hatom a „ L e Crystal Naturelle" nevű. tubusok. Talán azért hintjük magunkra olyan lelkiismeretes szorgalommal eze­ ket a „ c s a k külsőleg" holmikat. Az lesz az igazi megoldás. A DuPont laboratórium vizsgálata szerint a dezodorok és hajlakkok szórópalackjainak freon hajtógáza nem csupán a környezetre. áttetsző. Visszafojt­ ják például a természetes öntisztulást. egyes hirdetések egyenesen azt sugal­ mazzák. tégelyek olyan vegyszereket tartalmaznak. ahogy gyártóik ránk akarják sózni készítményeiket. az alumínium közvetlen összefüg­ gésbe hozható az Alzheimer-kór kialakulásával. de még a közelében sem. mint amilyen a fluorid. Elvégre mi kértük. de közvetlenül a felhasználóra is ártalmas. Hogyan? Követni kell a Testkonroll életmódot. amely egyértelműen veszélyes méreg. hogy belsőnk nem elég tiszta. A lehelletillatosítók megölik ugyan a káros kórokozókat. amelyeknek semmi keresnivalójuk se lenne testünkön. A test elpiszkolódott belsejéből előtörő anyagok kellemetlen bűzét kívánjuk így elnyomni. továbbá olyan káros színezékeket és adalékanyagokat tartalmaznak. hogy nem annyira kívülről. mert érezzük. A szórópalackok. ahogy azt a korábbi ötödik fejezetben már ismer­ tettük. ha melléktermékeikkel környezetünket szennyezik.. De mindez egyszerűen fölösleges túlzás. mely természetes ásványi sókból készült. mert záródásra kényszerítik a bőr apró nyílásait. igen! A női intim szórópalackok például szinte kivétel nélkül talkumot is tartalmaz­ nak. hogy a belélegzett permetbői az egészen apró cseppecskék a tüdőhólyagocskákon keresztül be tudnak jutni egyenesen a véráramba. Ugyanis a belülről is tiszta testnek nincsenek kellemetlen szagú kipárolgásai.

A bőr puhaságát se kenőcsök alkalmazásával próbáljuk elérni. amikor tehéntejből készült tápszer­ rel etette. tehát hátráltatja a kiválasztás roppant fontos. gabonafélék és csont­ héjasok magjaiból készített tejjel. főleg csecsemők esetében. inkább igyunk elegendő vizet. Tápláljuk a kisbabát helyesen. Az elhalt bőr ráadásul akadályozza a bőrön keresztüli anyagcserét. nem zárja el a pórusokat. vagy megfürdeni. a lehető legkevesebb „készít­ mény" felhasználásával. ami eltávolítja az elhalt bőrsejteket. ha már mindenáron szükségesnek érezzük a szappanozást. Puha kefével dörzsöljük és csak tiszta vízzel öblítsük a fogat és az ínyt. Jae Duckhorn [Pasadena. Például a mandulatej készítése után visszamaradó pép al­ kalmas a test bedörzsölésére. vagy valódi tengeri szivaccsal. továbbá biztonságos és gazdaságos is. amelyek különben eldurvítanák a bőrfelszínt. ez bőrük épségét is megőrzi. kizárólag természetes összetevőkből készítve. A hajtógázas szórópalackok helyett használjunk vegyszermentes zseléket. megj. vagy egy kád meleg vízben. mandulaolaj tartalmával remekül nedve­ sítve a bőrt. Fontos a gyakori tisztábatevés.) A test tisztántartásához is legokosabb a legtermészetesebb megoldáso170 . A kültakaró tisztántartására legjobb naponta meleg (de nem forró) vízben lezuhanyozni. Ha egyszer a legtöbb testápolószer tele van vegyszerekkel. (Sokaktól hallottam. s nem sebesedik ki. A kellemes lehellet a tiszta belső­ ből eredjen. (Amerikában ford. Hatása hosszú ideig tart. A kefés ledörzsölés után jólesik majd kiázni a zuhany alatt. tisztító folyamatát. akkor miért ne próbálkoznánk meg természetbarát változataikkal? Manapság már elég sokféle ilyen létezik. s ne a fogkrém műillatából. s ráadásul a ruhát sem színezi el. habokat. Az egészséges élelmiszerek terjesztésével foglalkozó Természetboltokban ilyenek is föllelhetők. Intim női spray használata helyett zuhanyozzunk le két liter vízben elkevert két evőka­ nálnyi citromlé vagy almaborecet oldatával. míg mégegyszer átmasszírozzuk a testet szárított tökbélből készült úgynevezett „luffa" frottír-szivaccsal.) Léteznek e g é s z e n természetes le­ hetőségek is. fogyaszszunk sok gyümölcsöt és zöldséget. és legfeljebb finom kókuszolajszappant alkalmazzunk. friss gyümölcslével és friss gyümölcs­ csel. A fürdésen kívül dörzsöljük át a bőrt természetes sörtéjű kefével. a lerakódások eltávolításához használjunk rendszeresen fogtisztító selyemfonalat. Akinek ezek után még mindig hiányzik az olajos kezelés. Ez tényleg frissen és üdén tartja a bőrt.Hatásosan megszünteti a hónalj és a láb kellemetlen szagát. az használjon tiszta kókuszolajat. ugyanakkor n e m gátolja a bőr anyagcseréjét. hogy már másnapra kicsípte a kisbaba popsiját a széklet. az a legjobb erre a célra. Kerüljük a talkumtartalmú hintőporok használatát. anyatejjel. California] levélben is megírta. A mentatea feszessé teszi az arcbőrt. Bőrük illatozni fog. Fürdessük őket meleg vízben. Mindenféle bőrre alkalmazható.

Kezdjük a konyhá­ val. ha törődni akarunk az egészséges környezet megteremtésével. Aztán mi mindent használunk a ház „tisztántartására"? Tisztában vagyunk-e azzal. A konyhai tisztítószerek a legveszedelmesebbek. A leghasznosabb otthoni elfoglaltság az lenne. KELLEMES KÖRNYEZET Az ember fészeklakó faj. de egyben az egész világ méregtelenítéséhez. További elégedettségre és lelki nyugalomra adhat okot a tudat. de még jobb az a megoldás. Az áporodott levegő leggyakoribb oka a dohányfüst és a sütőserpenyőből felszálló zsíros szagok. ha sikerül helyettesíteni mindezt a kockázatos. noha az embernek eredendően tiszta környezetre és friss levegőre lenne szüksége. ahol nem dohányoz­ nak. hogy miféle veszélyes vegyszereket alkalmazunk napról napra? Pedig közülük nem egy fölösleges. saját otthonunk. dobjuk ki az összes mérgező és környezetszennyező tisztítószert. amit sok amerikai lakásban már bevezettek. Ha dohányosok élnek a házban. Közérzetünk. Aztán egészségünkkel fizetjük meg az árát ennek a magunk teremtette világnak. Alaposan végigolvas­ va egyik-másik címkéjét ijesztő dolgok derülnek ki — ha egyáltalán 171 . no meg pénztárcánk is előnyét látja majd. bagózni házon kívül lehet. akkor azok legfel­ jebb az egyetlen. méregtartalmú és drága holmit hatásosabb. természeténél fogva szüksége van valamilyen fedélre a feje fölött. kevesebb és sokkal olcsóbb szerrel.kat alkalmazni. Az az egészséges háztartás. vagy helyettesíthető mással. Boldogság fog eltölteni. erre kijelölt szobában hódolhassanak szenvedélyüknek. hogy ennyivel is hozzá tudtunk járulni saját testünk. otthon senki nem dohányzik. Testünk mellett talán csak otthonunk az. amelyet oly bőkezűen agyon­ kezelünk a legkülönfélébb vegyszerekkel. Az egyetlen nyugodt szívvel ajánlható légfrissítő a nyitott ablak. környezetünk. Összezavarodott az értékrend. ahol meghúzódhat. hogy lehetne másképp is csinálni. Szabaduljunk meg valamennyi maró hatású ruhatisztító vegyi anyagtól. Sokan csak azért használják ezeket a veszedelmes anyagokat. hogy nekiállunk kiselejtezni a haszontalan holmikat. Még télen is érdemes legalább résnyire nyitva tartani az ablakot a jó szellőzés érdekében. és ahol az ételek túlnyomó többsége friss gyümölcsből és zöldségből áll. mert egyszerűen nincsenek tisztában a kockázattal és nem tudnak arról. Sajnálatos hibája korunknak. A vegyszerekkel telített testápoló holmik sokkal inkább az üzletnek válnak hasznára. Felejtsük el őket. hogy oly sok embertársunk kénytelen saját otthon nélkül leélni életét. Lassan egy vegyi hulladéktáro­ ló sem lehetne már különb. mint egészségünknek. Mentesítsük a kamrát és a hűtőt minden vegyszertartalmú élelmiszertől.

hogy egy 68 éves aszszony klórmész és ammónia keverékével gondolta megtisztítani ablakát valami makacs..és lefolyópucoló anyagok elsősorban abban hasonlítanak a tűzhelytisztító szerekre. amikor az egészet lezúdítjuk a csatornába. amelyek mérge­ zés nélkül tesznek köröttünk rendet. ha nem öblítettük le a szert elég alaposan. minden használat után. Aztán meg elégedetlenkedünk. Nem beszélve arról. de frissen még könnyen eltávolítható. tojásból eredő piszoktól. hogy felszabaduló maró páráik a levegőben maradva tovább roncsolnak. ha közben hol itt egy kicsi. Anélkül fehérít. hogy egyáltalán szükség legyen azokra az erősen maró tisztítószerekre. hogy az egyik alkalommal lecsöppent étel. (Maró hatásukon ez ugyan mit sem változ­ tat. aki szájon át adott mesterséges légzéssel próbálta megmenteni őt. 1975 novemberében történt például. hogy miért képtelenség rendes ivóvízhez jutni. szövését. hogy károsítaná az anyag színét. vagy a párából lecsapódott zsíros szenny a következő használat során odaég a tűzhelyhez. 172 . Ehelyett ugyan­ is inkább illatosítókkal álcázzák a maró anyagok gőzeit. A lakásban a keve­ rékből fölszálló gőzök nem csak őt ölték meg. Általános felülettisztító szernek remekül beválik néhány evőkanál ecet egy vödör vízben feloldva. Nosza. Ezzel megelőzhető. s az élővizeket is kíméli. íme néhány példa. Minden belső méregtelenítési pró­ bálkozást eleve aláás.. Sokan nem is tudják.föltüntetik az összetevőket és a lehetséges kockázatokat. Szinte csodát tesz az ablakkal. amint kihűlt a tűzhely. jóval olcsóbb. olyan tisztítószereket kellene használnunk. hogy ezekben is nagyon nagy a rendkívül erősen maró lúg részaránya. hogy belégzésük ne legyen olyan kellemetlen. hogy így „gondoskodnak" rólunk? Lássuk csak! A tűzhelytisztítókra például nem lesz szükség. Csak ezek mintegy évi 10 000 balesetet okoznak az Egyesült Államokban. mennyi lehetőség kínálkozik egyes háztartási vegyszerek helyettesítésére sokkal kevésbé mérgező. A vécé. T ö b b erős hatóanyag együttes hatása könnyen végzetes is lehet. Kockázatos kitenni magunkat nap mint nap gyilkos vegyi anyagok hatásának. ha kevesebb húsételt készítünk. További veszély.) Hát nem aranyosak. de ugyancsak káros anyag j u t be a szervezetbe. de azt a nőrokonát is. rá­ adásul hatásosabb anyagokkal. Fehérítőként alkalmazzunk boraxot. törüljük föl a fröcscsenéseket amilyen hamar csak lehet. Súroláshoz használjunk szódabikarbónát. hol ott egy kicsi. szennyezve ezzel az amúgy is túlter­ helt élővizeket. a padlóval. Az elpiszko­ lódás leggyakoribb oka az. odaragadt. Az ilyen rásült lerakódás valóban szinte levakarha­ tatlan. mert kevésbé koszolódik a sütő. Maine államban.

majd fél csészé­ nyi bóraxot. Ezzel szemben a mosópor vegyipari termék. mégis kézkimélő és környezetbarát háztartási tisztítószerekkel. amiből többet vásárolunk. áttér az A m w a y mosószer használatára.) Csak egy telefon. tovább habzik a partok mentén. USA-áruk forin­ tért. Keveset viszünk. A gépírónő. esetleg biológiailag lebomló folyékony mosogató­ szert. aki esetleg nem lenne megelégedve. — Lefolyó eldugulása esetén öntsünk bele forró vizet. Igen. (Ejtsd: emvéj. töltő. mint amilyen a Shaklee. vagy épp habzásfékezővel. hogy a mosópor egyben a legjelentősebb környezetkárosító háztartási szer is. Figyelem! Boltban nem kapható. Kathy Atwood. de sokat kap.Zsíros konyhai eszközök és edények tisztítására (ezekből ugyan ha­ marosan egyre kevesebb lesz. De bárki hozzájuthat! Hivjon és mi házhoz me­ gyünk. mivel sűrítményeink megfelelő hígítása vízzel már az Ön föladata lesz. tisztító-. Nem csoda. e rész elolvasása után beszámolt a bőrallergiáról. Elhatározta. Szem­ be. Budapesten például 136 85 78. mert visszakérheti pénzét. habosító szerekkel. Ezután egy kis kézi gumiharanggal pumpálva már újra sza­ baddá lehet tenni a lefolyót. ettől lesznek azok egyre kevésbé élők. (Szerencsére ez a legritkább eset. Csalódás kizárva. enzimekkel." 173 . aki e könyv elkészítésében is segédkezett. hogy a mai mosópor már nem egyszerűen szappan. Luxus minőség elfogadható áron. amit már évezredek óta használ az ember. hiszen gabona és zöldség nem szokott olyan vastag levet ereszteni) áztatáshoz vegyünk szódabikarbóna oldatot. illetve illatosító anyagokkal. amelyek izgatják a bőrt. ez a mosópor. vagy szódabikarbónát. mint amilyen a Shaklee és az Amway. vagy bármilyen más ételt? Eltalálták. A rendszeresen ily mosószerekben mosott ruha átitatódik mesterséges szag. mint Amerika! Elképesztően hatékony. terjesztésük kizárólag az önfejlesztő ügynökhálózat útján folyik. — Mosogatáshoz használjunk biológiailag lembomló szereket. vagy az Amway*. tejet. szájba jutva nemcsak csíp. a tüdőt. amelytől — lányával együtt — állandóan szenved. A hagyomá­ nyos szappan ugyanis egy aránylag ártalmatlan háziszer. de komoly egészségkárosodást is okozhat.és egyéb anyagokkal. bőrkiütést és náthaszerű tüneteket. mi az. mint amennyi kenye­ ret. A mosópo­ rokba kevert mesterséges enzimek gyakran okoznak asztmát. Ezek a legjobbak! Gondolnák-e. hiszen előbb-utóbb minden mosópor az élővizekbejut.) — Tűzhelytisztításhoz súrolószer gyanánt alkalmazzunk szódabikar­ bónát. mert a korábbi mosószermaradvá* Amway? Ma már Magyarországon is beszerezhető! íme a reklám: „Tisztára. Meg kell érteni. Az első mosás után meglepődve látta.és lágyítószerekkel telítve. hogy a szokásosnál piszkosabbnak tűnt a friss ruha.

A nyílászárókra szerelt szúnyogháló is hatásos módszer. A rovarok elleni küzdelemben hasznos a gyakoribb „nagytakarítás". az utóbbi meg különösen veszélyes. A természetes rostból készült anyagok jót tesznek a bőrnek. emberekre ne lenne káros. nem szeretnének atomerőművet a szomszédban? De vajon tudják-e. A lakásban található szúnyogok számát alaposan korlátoz­ hatjuk. szúnyogokra. a lágyítók. melyek kevésbé mérge­ zik levegőnket gőzökkel és gázokkal. ott talán túlzás célként rögtön a teljes irtást kitűzni. hogy ránk. hatásuk gyilkos a bogarakra. mivel haszná­ lat közben belélegezzük az oldószerek maró gőzeit. A statikus dörzselektromosság gondját másként érdemes megoldani. a kertben felszámolunk minden helyet. ahol már nemzedékek óta együtt él rovar és ember. porított változatokat használjuk. a dörzselektromosság elleni készítmények és a folttisztí­ tók használatát is. miért ellenezzük a mikrohullámú sütőt a Testkontrollban.) Harmadsorban pedig ma már mindezek nagy részét biológiailag lebomló szerekkel lehet helyettesíteni. mert akárhogy is mérgezünk. ez senki­ nek sem tesz jót. vagy még inkább ruhára kenve már kevés is elveszi „étvágyukat". ami lakásunkba vonzaná a kártevőket. legyekre. Jó lesz a házat mentesíteni mindenféle sugárzástól is. Régi házban. Bőrre. hogy a 174 . azaz a lehető legkevesebb műszálat. vagy az A m w a y termékei. Az sem lényegte­ len. ők összhangban élnek a természettel. mi viszont károsodunk az irtószerektől. természetes rostot. Egybehangzó fogyasztói fölmérések szerint legtöbben átlagosan a szükséges mennyiség kétszeresét hasz­ nálják! Vissza lehet szorítani a mosáshoz használt minden egyéb vegy­ szer. Senki nem gondolhatja komolyan.) Néhány módszerrel meg lehet valósítani ezt a csökkenést. akkor is inkább a száraz. mint amilyenek példá­ ul a Shakelee. Ezek a permetek állandóan a levegőben lengenek. Ezt-azt azért lehet tenni a mesterséges mosószerek visszaszorítására. A citromfű. ésszerűbbnek tűnhet először csak csökkenteni számukat. hogy szabadon lélegezzen. melyeket oly gátlástalanul használunk manapság. (Nem csoda.nyokat nem lehet mindjárt elsőre eltávolítani. ha a házon kívül. (Elhihetik. Kezdhetjük mindjárt a mennyiség egyszerű csökkentésével. ruháink tartalmazzanak több valódi. amely alkalmas szaporodásukra. melyek ingerlik a bőrt. ha kell. amikoris eltávolítjuk mindazt. Ugye. hogy Kathy és lánya is örökre megszabadult a bőrallergiától. ha nem. a citronella olaja természetes szúnyogriasztó. Sokan rendszeresen rovarirtóval kezelik lakásukat. kevésbé ingerlik azt és hagyják. Az első kettő káros maradékokat hagy a ruhában. Sokan nem értik. Ha mindezek ellenére mégis be kell vetni rovarirtót. Néhány mosás után azon­ ban a ruhák újra ragyogó tisztán kerültek ki a gépből. a rovarok egy része láthatólag bármit túlél. Csótány és rokonai esetén szüntessük meg minden „ k e d v e n c gyülekezőhelyüket" a házon belül. csak mi állunk harcban vele.

amelynek biztonságosan ki lehetne tenni bárkit. ha tökéletes lenne. hogy egészségre ártalmas. s ez benne az igazi veszély. Halálos csöndben. de. ahogy a gyártók és eladók elkenik a valóságot. Annyira biztos. csak az holtbiztos. s már késő lesz az ok után kutatni. Valamennyire mindig ereszt. hogy nincs olyan alacsony sugárszint. mint a „ m o d e r n kényelem nélkülözhetetlen eszközét".. különösen ve­ szélyes a magzatra. de sohasem az. Ez a szabvány vajon kit véd? Engem? Nem. szürkehályoghoz vezethet. alattomos su­ gárforrást tartsunk a háznál? Mert igenis veszélyesek! Ha nem lenné­ nek azok. hanem mi magunk! Még észre sem lehet venni. sugárzó test? Azt mondják. Ugyan miért tartsak én otthon akár alacsony energiaszinten sugárzó holmit is? A kényelem. Dr.kis ener­ giájú és nem ionizáló"? Engem még ez sem nyugtat meg igazán. A sugárkárosodás halmozódását se érezzük. Minden főzőeljárás elvesz az étel táp­ értékéből. A. hogy biztonságos sugáradag! Dr. elsősorban az ajtó körül. A tünetek évekig lappanghatnak. ugye n e m szoktak rendszeresen megjelenni a háznál az állami sugárzásszint-mérők önöknél sem. Senki nem tudja pontosan megmondani. Ez a fölfogás mindenkit már szinte kényszerít. igaz? Sőt. azaz amikor a megbetegedés valószínűsége nulla lenne. hogy gyorsabban teszi. Mert a díjbeszedők j ö n n e k ugyan halál­ pontosan. nem látható. akkor ugyan miért látnák el drága sugárvédelemmel? A mikrohullámú sütő fölépítése hasonló a hasadó anyagok tartályai­ hoz. hogy szinte semmi időt ne kelljen a főzésre fordítani. milyen veszélyt jelent a mikrohullámú sütő. fokozza az idegkimerültséget. Nem is az étel forog veszélyben. hogy betartását senki nem ellenőrzi." Nem az a gond. hogy pusztít. hogy ereszt. ugye. Úgy hirdetik. károsítja az érzékeny szöveteket. a mikrohullámú sütő esetében csak az a különbség. Szerinte „a hatvanas évek óta tartó mérések egyértelműen azt igazolják. sokkal inkább a gyártót! Arról nem is szólva. tovább megyek! Nem létezik olyan. Befolyásolja a szívritmus-szabályozót. hogy külön szabvány foglalkozik a kiszivárgó sugárzás „elfogadható szintjének" meghatározásával. Nem engedne ki sugárzást. Megéri-e a lerövidült sütésidö. Kari Morgan kutató a sugárhatás és az egészség összefüggéseit vizsgálja. mely fölfogná a sugárzást és figyelmeztetne az alattomos veszélyre. Csak gyanítható. rongálja a látást. a kibocsátott sugárzás . a tömítések men­ tén. hogy mi kárt okoz a mikrohullámú sütő. nem hallható. nincs szervünk. Szerintem e készülékek terjedésének okai a lustaság és az. Se íze. hogy az étel sugárzóvá válna. s közben senki nem töri magát. ki nem tapintható. hogy a veszélyekre is figyel­ meztessen. ha ugyan veszi rá a fáradságot. H. nincs abban hasadó anyag. se bűze. Frey szerint az idegrendszer a szabványban előírt szintnek már a háromszázad részét is 175 . mondjuk a percek alatt tálai­ hatóvá tett fagyasztott csirke. amikor jelentkeznek.mikrohullámú sütő tulajdonképpen egy rádióaktív. legföljebb maga a gyártó.

A legtöbb készülék jóval efölött üzemel. Az ICRP (Nemzetközi Sugárvédő Szervezet) adatai szerint 30 éves korig legföljebb 5 „ r e m " lehetne az összes sugárártalom. menthetetlenül. A védelem nem csak a használat során. ne kerül­ j ü n k karnyújtásnyira se a bekapcsolt készülékhez. 16 kilovolt feszültséget neveznek „biztonságosnak". azzá válik. Ezzel szemben átlago­ san 1 „ r e m " sugáradagot kapunk minden olyan évben. és amit a tévékészülékek gyártói nem vesznek számításba: kísérleti atomrobbanások. ha növekszik a szivárgás. ha nem támogatnánk az atomipart ilyen készülékek vásárlásával. Ha maga a televízió nem is lenne káros. Tisztításra csak puha holmit használjunk. vagy más koptató hatású tisztítószer alkalmazása növelheti a kiszivárgó su­ gárzás mennyiségét. az túl sokba kerülne. A sugárveszély akkora. orvosi röntgenvizsgálat. Nincs az a kényelem. Nem sokkal halála előtt nyilatkozott így a televízió károsságának kérdésében. Aki ezek ellenére otthonába visz ilyen kiszámíthatatlanul kockázatos készüléket. hogy a televízió sugárzása egyértel­ műen káros. legalább alkalmanként ellenőrizze készüléke sugárvédelmének épségét. Vagy képzeljenek el egy kisgyereket. gyengülhet. De véleményem szerint a telvizió önmagában sem veszélytelen!" Hogy a szabványok gondoskodnak a tévé biztonságosságáról? Megint fölvetődik a kérdés. mint az újabb keletűek. amikor orra. a tekintetet is fordít­ suk el róla. rákban. aki többre becsüli kényelmét a kockázatnál? Annak azt javaslom. idegen tárgyakat a nyílások tömítéseihez. Fémszivacs. attól alig két méternyire. kinek a szempontjából. annak érdemes legalább tisztában lenni néhány fontos dologgal. Emil Grubbe neves sugárzásszakértő 1960-ban halt meg. ha sugárzása hozzáadódik napjaink többi sugárterhe­ léséhez. Leg­ alábbis én. amelyikben rendszeresen nézzük a tévét. amelyik megérné a nukleáris szerencsétlenség kockázatát. semleges mosóanyaggal. Sohase tegyünk oda nem való. hogy észrevegye. Az 5 helyett ez 30 „ r e m " a harmincadik 176 . de a szállítástól is rongálódhat. A sugárzás mennyisége szaporodik színes és nagyobb képernyő esetén. Csak a nagyközönség tájékoztatására nem futja. amik az embert érik. Önök hogy vannak ezzel? Gondolom nem lesz meglepő a hír. ugyan­ úgy ódzkodok a mikrohullámú sütő térhódításától az otthonokban. főleg a többi minket érő sugárzással együttes hatásban. (Amerikában a Radio Shack forgalmaz erre szolgáló mérőeszközt. Tartsuk meg legalább az egy lépés távolságot. egyik karja és másik kezének több ujja már hiányzott. Dr. Ahogy tartok az atomerőművek terjedésétől világszerte. „ N é z z e n e k csak rám. hogy a szerelőket is feliratokkal figyelmeztetik rá.megsínyli. aki fehérvérüségben haldoklik. Már az elhasználódás miatt is az öreg mikrosütök jobban szivárognak. álla. az űrből érkező állandó háttérsugárzás hatásán fölül még napi négy-öt óra a képernyő előtt. Sötét kilátások.) De továbbra is azt tartanám jónak. Akad még.

idegnyugtató. termesszünk zöldséget saját fogyasztásra. s épp a magzati kor az. annál kevesebb kárt okoz. Vigyük be hát ezeket otthonunkba. amikor száz újszülöttből átlag tizenket­ tő kisebb-nagyobb születési rendellenességgel j ö n a világra. ha a lehető legtöbbet tartózkodunk természetes világításban. azóta nyolcszor módosították. senki nem lehet biztos semmiben. fénycsőből. számí­ tógépmonitorból. Egy szerény virágcsokorral is be tudjuk varázsolni olykor-olykor a természet szépségét otthonunkba. Segítsük e folyamat ellensúlyozását. Nem csupán látványuk tölt el örömmel. amelyet oly mértékben irtanak. korlátozzuk a sugárzást. hanem valódi veszély forrása is! Még néhány figyelemreméltó adat. figyelmeztet­ ni kell a várandós nőket a magzatukat fenyegető sugárveszélyre. ha csak zsebkendőnyi is. természetünknél fogva is sokkal több időt kéne tölteni a szabadban. hogy már a kétezredik esztendőben alig tizede marad meg a mostani állománynak. mint manapság tesszük. fiam. A televizió nem ártatlan szórako­ zás csupán. hisz nem olyan régi találmány e láthatatlan gyilok. amit én itt: mennél messzebb ülsz a képernyőtől. A sejtek szaporodás közben a legérzékenyebbek erre. üdítsük föl szobáinkat is növényekkel. Hátrább a gyerekekkel! Két méter legyen a legkevesebb! Ma. a lehető legkisebbre. Csak helyeselni tudom azon szülők eljárását. Mindez olyan beruházás pénz177 . a mesék és legendák tele vannak csodás virágokkal. ahová csak lehet. Mind a nyolc alkalomal csökkentették a küszöbértéket. s még csak azt sem mondják. virágokkal. más szempontból is érdemes együtt élni velük. Egy lehetősé­ günk van csak a védekezésre. Az eltérés így is ezerszeres például a szovjet előírásokhoz képest. Az első sugárterhelésre vonatkozó amerikai szabvány 1968-ban jelent meg. a nemzedékek során halmozódó hatás még ennnyire sem ismert. gyönyörűséges növényekkel.évben! Szülők hagyják. Látványuk lélekemelő. akár nézi valaki akár nem! Tréfa nélkül mondom. Még többet tehetünk a házikertben. komolyan vannak ilyenek! A tévéből. Ültes­ sünk fát! A fák tartják tisztán a légkört. hogy csemetéik akár órákat töltsenek a tévé előtt. amire a sejtszaporodás a legjellemzőbb. irodai fénymásológépből és ezer más mes­ terséges forrásból ránk zúduló pusztító sugárözön ellen úgy lehet a legjobban védekezni. aki így bíztatja gyerekeit: — Kapcsold ki azt a tévét. És ez csak az egyénre vonatkozik. ha ez így megy tovább. ahol éjjel-nappal megy a tévé. menj(ünk) inkább játszani a szabadba! Őseinkhez hasonlóan. Neveljünk virágot saját otthonunk díszítésére. Bolygónk legfontosabb oxigénfor­ rása az őserdők övezete. minden lehetséges módon. Akad­ nak például családok. ültessünk fát. segítenek tisztán tartani lak­ helyünk levegőjét. Vagyis teljes a tájéko­ zatlanság. Érzékszerveink még min­ dig rá tudnak hangolódni a Természet szépségeire. Az élő növények oxigénné alakítják a kilehelt széndioxidot. legalább saját környezetünkben.

mint gondolnánk. de szebben fejlődik dallamos zene hatására. aminek közvetlen haszonélvezői is mi magunk leszünk. Látjuk. Nyugodt életvitel mellett maga az élet is könnyebben érthető. ahogy a kemény. Legalább ilyen fontos a zene hatása is. Mindennek csupán az az oka. A kapkodó élet fárasztó nyűggé lesz. vad színek nyers és vad érzelmeket váltanak ki. A sárga és a narancs az emésztést segíti. De nem lehet észrevenni a tó fenekén a megbúvó kincset. békét sugall. rossz az emésztés. meleg színükkel a Naphoz hasonló hatást gyakorolják az emberre. Nyugtalan az álom. hogy túl­ telítődik a tudat. Ne aláássuk. felszínessé üresednek emberi kapcsolataink. A fémesen harsogó rocktól a növény is elsatnyul. Nagyszerű élmény megtanulni lecsendesíteni gondolatainkat. de elsiklunk az élet fontos dolgai fölött. tiszta gondolkodásra. melyek embertársainkhoz fűznek. tüdőnkre lesz jó hatással. ahol életünket szemügyre vehetjük. Pár szót a színek ránk gyakorolt hatásáról. sokban hozzásegíthet a kellemes közérzet eléréséhez. A nyers. Barátságos. A vörös például a nemi érdeklődést mozgósítja. nyugodt muzsika csodásan el tud andalítani. ha a felszínen folyton szilaj hullámokat korbácsol a vihar.ben és időben. A zöld érzelmeinkre. Jobban tudatában leszünk a kapcsolatoknak. Mélyre hatolhat a tekintet. Tudato­ san és megfelelő módon éljünk tehát a zenével is. A lágy. T o m p á b b (de nem fakó) tónusok meg­ nyugtatóan hatnak. az érzelmek hevesen csaponganak. szeretetet. éjjel-nappal zúg-zakatol tőle az agy. megszakítjuk kicsit az állan­ dóan érkező benyomások végtelen folyamát. soha véget nem érő zavarosságnak tűnik. Minden szín más-más testi energiaközpontra hat erősebben. A kék a levegő színe. ha nyugodt. világosabbá válik. az idegnyugtató muzsikát már Aszklépiosz gyógyító szentélyeiben is gyógyszerként hasz­ nálták az ókori görögök. Éljünk tudatosan a színekkel. befolyásuk erősebb. mint sejtenénk. szívünkre hat. hangos zene akár a környe­ zetszennyezés egyik válfajának is tekinthető. Összevissza kavargó gondolatok között könynyen irányt s arányt lehet téveszteni. Tudatunk az a képernyő. A fehér a tudatosság magasabb szintjeire vezet. s a csönd és az elmélkedés színe is ez. melyek reggeltől estig zápo178 . amely sokkal jelentősebb. apróságok túl nagy jelentőséget kapnak. Ezt sem én találtam föl. összhangot. inkább fokozzuk az egészséget általa. nem j u t idő a nyugodt. hogy mi munkánk célja. Mintha kikapcsolnánk egy időre a számítógépet. lélegzé­ sünkre. M E G H I T T PERCEK A mai élet tempója sokunknak túl idegesítő. mint szélcsendben a tisztavízű tó.

menet. tisztítsuk hát meg ezt az egész birodalmat az Istentől kapott szeretettel. jövet. sőt. A nyugodt mély légzés által tisztítjuk bensőket. s mi vonuljunk máshová. mintha megállás nélkül láncfűrésszel irtanák köröttünk a fákat. Az első benyomás az lesz. ha hámba kényszerítik. a 179 . annál kevésbé engedelmeskednek. Lassan hozzá­ szokunk. Belégzéskor mintha így szólna: H O M . ami kedvére van. meditációnak. vagy kényelmes törökülésben közvetlenül a padlóra. mint amilyen a harag. „A mennyek országa bennetek van". szinte erőlködés nélkül fog menni a dolog. A tudat alaptermészetéhez tartozik a versengés. Tegyük meg ezt most szándékosan is. egyszerűen üljünk egyenes háttal egy székre. hogy gondolataink úgy ugrálnak. akkor mondjuk azt. a kiáramló levegővel pedig mindig engedjünk ki magunkból negatív érzéseket. s egyre könnyebben. Sokan azt hiszik. a féltékenység. ahogy ez folyik.. kifelé és befelé. Szükség esetén az ember önkéntelenül is néhány mély lélegzettel szokta megnyugtatni magát. ha betö­ rik. megújít. Az ébrenlét minden órájában agyunkban megállás nélkül és nyaktörő tempóban versenyeznek a gondolatok. érintsük össze két tenyerünket és hunyjuk be a szemet. Ha az így szabadon engedett gondolatok sem akarnak békén hagyni. Mennél j o b b a n erőszakoljuk. lecsukott szemünkkel próbáljuk látni is. ha naponta pár meghitt percet teremtünk. munkaadóink vagy beosztottaink felöl. merengő elmélkedés­ nek. szinte részévé válik életünknek. meghitt. kilégzéskor meg azt mondja: SZA. Figyeljük.. letisztít. ettől ő is megtanul lenyugodni. míg a hátteret fülsértő zajok töltik be. Olyasmi ez. hadd tegye. amit a nyűgös gyerek­ nek szoktunk: Most nem! Helyette összpontosítsuk energiánkat a lég­ zésre. stressz. önműködően. s ezt az időt a nyugalomnak szenteljük.roznak ránk társaink. Mindenki hasznát látja a rövid. hogy szeretet. Felfrissít. amit úgy hívunk. megvilágosít. Ostrom alatt állunk munka közben. ilyesmi csupán a lélek embereinek adatik meg. Minden belégzésnél gondolatban szívjuk magunkba azt.magával a tudattal próbáljuk lecsöndesíteni a tudatot. s tisztítjuk vele tudatunkat is. mint lángszórót használni tűzoltásra. a gyűlölet. ha egyszer végre leállítják a gépet. csöndes. hogy korlátozza önmagát. Valójában valamennyien képesek vagyunk a meghitt percek élvezetére. Ugyanilyen megkönnyebbüléshez juttathatjuk magunkat. mert . vagy ezek „eredménye". érezzük a levegőt. gyermekeink. Hangot is társítsunk hozzá. Nem szereti. Nem kell hozzá nagy fölhajtás.. ő maga akar folyton irányítani. E hangzásokat minden lélegzetvételnél magunkban ismételve sikerül majd figyelmen kívül hagyni elménk csalafintaságait. ha kordában akarják tartani. mégis csodálatos lesz meghal­ lani a hirtelen csöndet. ahogy áramlik testünkben. ahogy egyre rendszeresebben gyakorlunk. mint rakoncátlan kölyökkutyák a pórázon. a feszültség. Erőltetés helyett hagyjuk. Lelkileg is egyre nyugodtabbá válunk. vagy rábírni az atomipart. megerősít.

míg eljutunk erre a szintre. A fontos csupán az. Állítják. hogy mire akarunk kilyukadni? Az is j ó . máskor meg nem. mert legalább rájöttünk a dolog ízére. Tapasztalat nélkül nem is gondolnánk. ritkábban esünk túlzásba.lélelgzetvétellel együtt. ha az időmérés gondot okozna. ha aznap éppen egyáltalán nem sikerül elérni azt a bizonyos teljes belső nyugalmat. Ha hozzászoktunk a napi pár meghitt percben a tökéletes nyugalomhoz. a mindennapi stressz elleni küzdelemben. s benne önma­ gunkat. majd akár tíz-tizenkét percre is. Ebben a helyzetben az agy valódi pihenéshez jut. először 5—10. akkor egész napra mellénk szegődik áldásos hatása. hogy tizenkét perc ebben a nyugodt. már várni fogja a gyakorlatot. ha csak pár másodpercre sikerült most kiüríteni elménket. (Kis ébresztőórát is használhatunk. (A relaxáció és meditáció titkait leggyorsabban a Silva-féle Agykontroll- 180 . hogy mindennap szánjunk rá egy kis időt. A meghitt percek szeretetteljesebbé teszik életünket. mély tudati állapotban a test és lélek megújhodása szempontjából fölér egy egész éjszakai alvással. Egyszer összejön. nem heveskedünk fölös­ legesen. N e m leszünk annyira ingerültek. az abszolút nyugalommal. Segítenek a tartós belső feszültség. hogy ment? Érthe­ tő már. ha az ebédszünetet használjuk föl erre is. hogy naponta gyakoroljunk. hogy lehetőleg mindig ugyanabban a napszakban csináljuk. megismerkedtünk a teljes gondolatmentesség érzésével. hogy hosszú időt vesz ez igénybe. Lehet. Hogy nevezetesen mik is ezek a hasznok? Azt vesszük majd észre. akár éveket is. ráadásul mi magunk sem leszünk annyira követelőzőek. így agyunk szinte hozzászokik. hogy jobban meg tudunk felelni a mindennapi élet kihívásainak. nő az önbizalmunk és teljesebbnek érezzük életünket. de az sem baj. Nos. feszül­ tek. gondolatoktól is tökéletesen mentes állapotban. Pár másodpercről indulva fokozatosan növeljük az időtartamot. job­ ban el tudunk fogadni másokat és minket is jobban elfogadnak. s ez már a kezdet kezdetétől hasznunkra válik. hogy távlatában tudjuk látni a minket körülvevő világot. Nem baj. maradjunk nyugton az előre kitű­ zött időtartamra. készségesebben fog együttműködni saját pihentetésében. Próbáljuk csak meg. mielőtt megten­ nénk a megfelelő lépéseket. most mindjárt. Mintha egy hűs kút mélyén pihenne meg az ember. s abban. akkor hamarosan nem fogjuk teljesnek találni a napot enélkül. Akkor is kényszerítsük magunkat.) Legjobb a kora reggeli órákban időt szakítani az elmélkedésre. vagy ha lefekvés előtt találunk rá alkalmat. megértőbbekké válunk. először egy­ két percre.. abban. több szeretetet tudunk adni és kapni. higgadtabban tudjuk megvizsgálni a tényeket.. az a fontos. mily meglepően nehéz akár csak egy percig is nyugton ülni. a lényeg a rendszerességben rejlik. Kevésbé hajlunk túlkapásra. később esetleg 20—30 percet is.

További információ: 142 5760.tanfolyamon lehet elsajátítani. Ez aktív meditációs módszer. 59. (ford. ami a testilelki nyugalom megteremtésén kívül rendkívül hatékony technikákat is kezünkbe ad valamennyi problémánk sikeresebb megoldásához. megj. illetve Pf.) . 1502. Budapest.

.

ami onnan kimaradt. két fejezetet szenteltünk erre a T e s t k o n t r o l l című könyvben. hóhányás. elhallgatás. tojás. aminek következtében keve­ sebb az érelmeszesedés. Hogy mi bennük a közös? Az. mikor megtudták. csökken az emésztő. visszaszorul a köszvény. Csupán egy szük részét említettem az egésznek. ha az állati termékek kerül­ nek szóba. Az állati eredetű ételekről egyszer már eléggé leszedtük a keresztvizet. alacsonyabb a vérnyo­ más. s itt is igyekszem csak arra szorítkozni. Pedig állati termékek túlzott fogyasztásával csak egészségünket veszélyeztetjük és halálunkat siettetjük. azért szerencsére kezdünk már átlátni propagandájuk álcázó füstfüggönyén. s a széles nagyközönség számára is kiderült. Noha a hús. 184 . hogyan fogadja az igazságot majd a közvélemény. tejtermék. Több. hogy azok aztán szépen meg is egyék az állati termékeket. üzle­ tileg is érdekelt táplálkozási „szakember" szívrohamot kapott ugyan. Pedig ott visszafogtam magamat. noha már most is a testi szükséglet többszörösét tömjük magunkba. hogy valaki végül is (szerintem végre) leleplezte üzelmeiket. hogy valamennyit föl lehetne használni. ráadásul a legnehezebben emészthetők is.és tejipar által támogatott „szakértők" továbbra is elszántan védelmezik állásaikat. nem voltunk biztosak.Csalás. Jellemző rájuk a magas fehérjetartalom és a magas ár. félremagyarázás. tej. nem akartam mindent egyben kitálalni. szárnyas. csőbe húzás. javul az egészség. félreveze­ tés. becsapás. mellébeszélés. és még hosszan folytathatnám a rokon értelmű kifejezéseket. Mik lennének ezek? Hús. Mert ilyenekkel etetik a népeket. hogy mennyire értéktelen. egészségromboló részét képezik ezek a termékek étkezéseink­ nek.és légzőszervi bántalmak száma. mert ezek a legdrágább ételek. Csökkent a húsfogyasztás. Mégis állandóan arra intenek minket. ámítás. hogy egyre többet és többet fogyasszunk ezekből. hókuszpókusz. hal.

a valóságtól való vak Elrugaszkodás. Egyre több és nyilvánvalóbb erre a bizonyíték. De nem állítottam és nem fogok állítani semmi olyat. Én is hangot kívánok adni méltatlankodásomnak e fejezet végén. Nos. szándé185 .) Igaz. mielőtt továbblépnék. újságcikkben kap nyilvánosságot a tény.A szakirodalomban nem található idevonatkozó utalás". mint bárki gondolná. mint ahogy ezt egyértelműen ki lehetne jelenteni mondjuk a bizonyítottan csakis gyilkos mérget előállító dohányiparral kapcsolatban álló szemé­ lyekről. Még egy szempont. de én azon a szándékos egészségromboló károkozáson vagyok fölháborodva. az állati termékek ellen kívánok szólni. hogy áttértem az egészséges táplálkozásra. .. Mint korábban is említettük: az eszményi felé törekedve nem szabad túllépni a lehetséges korlátait. hogy az állati termékek egy részét ésszerűen belevonjuk étkezésünkbe. amin aztán nem átallanak méltatlankodni mindazok. szemenszedett hazugság és statiszti­ ka. bolondság lenne elvakulva. A hivatkozási számok a szö­ vegben kapcsos zárójelben szerepelnek. hogy mindenkit minden állati termék fogyasztásáról le akarok beszélni. hiszen elég támogatással meg egy kis ügyességgel bármiről bármit ki lehet mutatni — statisztikailag. akik sokmilliárdos zsíros üzle­ tüket féltik. s egyre több kiadványban. Nem. hogy valamennyi érintettet a károkozás szándéka vezérli. a tizenkilen­ cedik században élt neves brit miniszterelnök szerint a hazugságnak három fokozata létezik: hazugság. de bizony ők is óriási tévedésben élnek.és tejipar számos embere bizonyára meg van győződve saját termékének ártalmatlanságáról. a Fit for Life (magyarul Testkontroll) ellen indítottak. Van ugyanis mód arra. aminek ne tudnám minden szavát bizonyítékokkal alátámasztani.AZ ÁLLATI T E R M É K E K MEGBETEGÍTENEK! Sokkal inkább.és tejipar szószólóinak. (Mintha maguk sem lennének tisztában cikkeik tartalmával. Benjámin Disraeli. noha lassan már két évtizede. míg orcátlan szemforgatással jószándékukról szeretnék meggyőzni a kárvallott nagyközönséget. Még én magam sem száműztem minden állati terméket az étrendemből. amit termékeikkel okoznak. Célom csupán a figyelem fölhívása a lehetséges veszélyekre. Szinte minden betegséggel össze­ függésbe hozhatók. az összeállított szakirodalom-jegyzékkel ennek ellenkező­ jéről szeretném meggyőzni a kedves olvasót. nem szívesen teszem. Nem állítom. a hús. amit korábbi könyvem. józannak kell maradni. szokták ki­ jelenteni. máról hol­ napra. Ez egyszerűen esztelenség lenne részemről. nem­ egyszer épp a hús. Tudom mit beszélek. méghozzá azonnal. és tisztában vagyok a müfölháborodás hatalmas viharával is. de ez nem jelenti egyben. s ahogy semmibe veszik az emberéletet. a hivatalos táplálkozástudó­ sok és étrendszakértők szaklapokban megjelent közléseivel. Igaz. az „ellenség" ismertetése.

(30. különösen a húsétel az. nagy koleszterintartalmú ételek fogyasztását. növelik a szívha­ lál veszélyét. 3 3 9 | Alacsony koleszterinszintű népességben rendkívül ritka a szívbetegség. (981 Ez magyarázza. (28. hozzájárulnak a koszorúér-meszesedés kialakulásához. (316) A húgysav az egyik legmérgezőbb anyag. csontritkulás. a növények világában ismeretlen ez az anyag. csak ez sodorja veszélybe az egészséget. méghozzá sokat. A húgy186 . amely alattomosan lopózik be a testbe. (52. Magas koleszterin-(vérzsír)szint. akárki is adja. Tehát csak a testtől idegen. 165. érelmeszesedés. vagyis alapvető tulajdonságaik eleve homlok­ egyenest ellenkeznek az ajánlással. amihez — hála a májnak — akkor is hozzájut. a táplálékkal bevitt koleszterin jelent gondot a szervezet számára. Nem. |350) Alacsonyabbra kéne állítani a koleszterinszintet? A recept egyszerű ehhez. igaz? Megcáfolhatatlan tény ugyanakkor. hogy az állati fehérje növeli a koleszterinszintet. s a szervezetben a fehérjetáp­ lálék. 2 7 3 | Egy tízéves vizsgálatsorozat kimutatta. Koleszterin csak az állati szövetekben lelhető föl. Szó sincs erről. nézzünk körül csak jó alaposan. míg a növényi fehérje kifejezetten csökkenti. mi fán teremnek. Az állati és az emberi szervezetnek nélkülözhetet­ len igénye van rá. hogy minden állati termékben sok a koleszterin és kevés a rost. mielőtt az új fába vágjuk a fejszét. és növeljük a magas természetes rosttartalmú étkek részarányát. De a test csak saját gyártmányú koleszterinnek tudja hasznát venni.kosán behunyt szemmel kihagyni ezt a lehetőséget. 147. 299| A telített zsírok bevitelének csökken­ tésére a vérnyomás is alacsonyabbra száll. 232. hogy valamilyen idegen anyag. tartalmazza a kérést. (75. mert ez az egyetlen közös oka mindháromnak. hogy a hőkezelt tej rendszeres fogyasztása többféle szívbetegség oka. hogy csökkentsük a zsíros. A koleszterinről ezek után azt hihet­ nénk. hogy az elérhető legnagyobb haszonra törekedve a lehető legkisebbre lehessen csökken­ teni a kockázatot. amiből a legtöbb húgysav fejlődik. helyettük több zöldség fogyasztandó. 2371 Az állati termékek magas víztartalma a magas vérnyomás kialakulá­ sához is hozzájárul. (98] A telített állati zsírok növelik a koleszterinszintet. 294. a koleszterin. Elképesztő az állítás? Azt meghiszem! Megelőzhetők lennének ezek a bajok? A legtelje­ sebb mértékben! Hogy ez azért már túlzás? Egy csöppet sem az! És még csak a kezdetén tartok a fölsorolásnak! Minden egészségügyi tanács. Pedig azt se tudnánk. ha egy csepp koleszterin sincs a táplálék­ ban. Epekő? Oka ugyanaz a zsírjellegű melléktermék. ami fel is használódik valamennyi testszövetben. az ember mája mintegy napi 2000 milligrammot állít ebből elő. csökkenteni kell az állati termékek részarányát. 232. ha nem ennénk állati eredetű ételeket. Bizo­ nyára mindenki hallott már ezekről a betegségekről.

hogy milyen mértékben. rémiszt. Az állati termékek rákot okoznak.292! A húgysav felelős a köszvény és némely más ízületi betegség kialakulá­ sáért csakúgy. Itt csak azokat a rákbetegségeket sorolom föl. 373. 118. {205. dülmirigy. (31. Puszta hallásától is nyomasztó képzetek támadnak pokoli szenvedésről. a Természetes Hygiénia már több mint fél évszázad óta próbálja fölhívni a figyelmet az étrend és a vastagbélrák közötti összefüg­ gésre. (6) A szív. mell-. vese-. hogy a cukorbaj kialakulásában is jelentős szerepet játszik az állati eredetű ételek közismerten magas zsírtartalma. 326. 270.(vagy más néven prosztata-). máj-. (59. 207. 235. 4231 A leg­ gyakoribb — és igen fájdalmas — kalciumtartalmú vesekövek oka szin­ tén a sok fehérjét tartalmazó táplálék. hogy alacsony fehérjebevitel drámaian javítja a máj-. azok magas zsírtartalma okoz. 184. illetve veseműködést. mégis a ráktól sokkal jobban fél a legtöbb ember. haldoklásról. Szerintem — a dohányzás kártevését kivéve — a rák vala­ mennyi formájának létrejöttéhez hozzájárul az állati eredetű ételek kis rost. kegyet­ len fájdalmakról. (9. 379| 187 . melyekről ez már kétségtelenül bebizonyosodott: vastagbél-. 250. kevés sikerrel. hogy húgysavkristályok rakódnak le az ízületekben.savszint alacsony fehérjetartalmú táplálék hatására csökken. 3891 A szervezet az ételek fehérjéivel birkózik meg a legnehezebben. 106. Kevesebb állati termék fogyasztá­ sával ez is megelőzhető. (187) Bebizonyosodott. 274. 337.185. 213. sok fehérje fogyasztásától megna­ gyobbodik a túlterhelt vese és máj. e küzdelemben károsodást is szenved. 407. (135. tehetetlenségről. Rengeteg eset igazolja. (27. valamint koleszterintartalma. a kérdés csupán az. 39. 81. Ez már egyértel­ műen és sok oldalról bizonyított tény. 349. de sok rostot tartalmazó étrend ténylegesen csökkenti az inzulinszükségletet.és petefészekrák. 368| Marilyn és j ó m a g a m is számtalan ilyen javulást tapasztalhattunk az elmúlt évtized folyamán. 328. 1113. 94. 375. Mindegyik megelőzhető és gyógyítható alacsony fehérjetartalmú étrenddel. 2231 Tejfogyasztás és ízületi gyulladás közötti egyértelmű összefüggésre mutat rá egy harminc évet átölelő skandináv fölmérés. noha ennek bizonyítása még nem teljes. Rák. 201. 86. 265. 85. Hiába halnak meg szív­ betegségben kétszer annyian. here-. Már maga a szó visszatetsző. mint rákban.és nagy zsír-.és érrendszeri megbetegedésekben szenvedők állapota is óriási mértékben javul. 183. 4061 A gyötrelmes fájdalmakkal j á r ó ízületi gyulladások némelyike úgy j ö n létre. 374. méh. hogy a kevés zsírt. félelmet kelt. 10. 281) Vagyis soha nem késő! Talán még elképesztőbb. (161.420! A vastagbélrák története igen jellemző eset. Mi több mint egy évtizede igyekszünk. melyet az állati ételek. mint a húgysavas vesekövekért. (146. 170. ijeszt. ha alaposan lecsökkentik táplálékukban a tejtermékek részará­ nyát. A fülcsengés. fülzúgás szintén olyan baj.

fasírozott. melyik a barbárabb szokás? Azt javaslom. mert képesek vagyunk fölfalni a tehenek kicsi­ nyeit. keményítő. miután Rea­ gan elnöknél is ilyen tünetek jelentkeztek. Nem beszélve 188 .Viszont mindjárt mindenki elkezdett foglalkozni az üggyel. Ezen a zsírtól vastag tápon tartják. amiből valamennyi­ re fedezhetné vasszükségletét. Szűk állásokba kényszerítik őket. Jó étvágyat hozzá! De említhetnék mást is..) Az állat nem juthat semmi vashoz. 395) HÚSÉTELEKRŐL ÉS ELLENÜK Meg tudnának jó étvággyal enni egy kölyökkutyát? Azt mondják. A szerencsétlen bocik az elérhető vasszö­ geket nyaldossák és az állást rágják kínjukban. ne olvassa tovább e részt. de ez is földi pokol a számukra. 249. amelyek ezt az összefüggést egyér­ telműen igazolják. így a borjúnak is hatalmas a mozgásigénye. de almot sem. 235. illetve mit barbárságnak. Soha meg sem ízlelheti anyja tejét. kimúlnának vágás előtt. Ezért nem lát soha szálas takarmányt. hogy „ s z é p világos" borjúhúst lehessen előállítani. s csak azért nem tovább. míg a sötétben álldogál­ nak. mert attól nőne a nyugtalanság. mert így marad puha a húsuk. hogy ki mit tart ízletes­ nek. 248. Apróra vagdalt szarvasmarha? Hamburger. Miránk például azért néznek megbotrán­ kozással egyes népek. 387. Az újszülött bocikat már első nap elválasztják az anyaállattól. 182. 104. {97. s ők is állították. fokozódna a mozgásigény. általában meg is kötve. 248. hogy végül a húst elfogyasztó ember vérfalára rakódhasson le. Ugyanis fényhez sem juthatnak. hogy a vastagbélrák megfelelő táplálkozással megelőzhető. melynek összete­ vői lefölözött tej. Mint minden kölyökál­ latnak. A hizlalásra ítélt borjú tej helyett pótlékot kap. melynek célja.. nagyon finom tud lenni! Csak szemlélet kérdése. ahol a kegyetlen valóságot kell megmutatni. zsír. {74. hogy félő. hogy ne tudjanak mozogni. Nos. (A rengeteg zsír alig várja. savó. A vágás­ ra kiszemelt borjak élettartama legföljebb négy hónap. Ugyanis kénytelen leszek kegyetlen lenni ott. császárhús. attól ugyanis nem maradna világos a húsa. mert ettől a bánásmódtól olyan betegek lesznek a borjak. 302. Hízott disznó hasi hája? Szalonna. aki kicsit is szereti az állatokat — nem ételként. hanem mint élő lényeket. Vagy tizenöt hétig tart ez a tortúra. hogy egyhelyt állva így gyorsabban hízzon. de ezek a vágásra „kiválasztott" szerencsétlenek soha nem tudnak egy lépésnél messzebb­ rejutni. 388| Mások a nagy rosttar­ talmú étrend megelőző hatására szolgáltatnak bizonyítékot. örökre. vitaminok és antibiotikum. cukor. Az NCI (Nemzeti Rákintézet) és az A C S (Amerikai Rákszövetség) is fölhívták a figyelmet erre az összefüg­ gésre. V a n n a k tanulmányok.

Arról nem is beszélve. mert nem csupán élettanilag. Ez magyarázza. Mi csak növényt. Aztán a hűtő is elengedhetetlen. Ez a töménység tényleg lebontja a húst. saját nevén is. hogy az egész földkerekségen nincs olyan élettannal foglalkozó tudós. gyümölcsöt. Nincs mentség.) Az alma. Kellemetlen közérzetet támasztott netán az előző pár bekezdés a nyájas olvasóban? Azért történt. Az embernél ez jóval hosszabb. Kevesen képesek viszolygás nélkül saját kezűleg megölni és csorgó nyállal kibelezni állatokat. az őszibarack viszont mindig vonzó marad az ember számára. Vagy lenne akárkinek kedve egy leölt malac kifordult beleit rágcsálni? Alkati­ lag meg aztán végképp nem vagyunk alkalmasak húsevésre. hogy fehérje­ hiány fog föllépni. A ragadozók is csupán azért képesek az elfogyasztott állati fehérjét fehérjeforrásként 189 . A húsevők meg tudnak szabadulni a hatalmas mennyiségű koleszterintől. hogy az igazi ragadozók nyersen eszik a húst. az ember egyszerűen nem húsevésre született. hogy emberi fehérje csak állati fehérjéből keletkezhet. Azt a tévhitet is elültették a köztudatban. amennyiben nem fogyasztunk naponta magas fehérje­ tartalmú ételeket. Gyomornedvük sósavtartalma vagy tízszerese az emberének. sikeresen beszélték be nekünk. Nézzenek csak bele egy cápa szájába. különben hamar rothadni. (Hot dog — magyarul hótt dög. hogy bárki étvágyát sikerült volna fölébresztenem a föntiekkel. ragadozó alap termesze tű lenne az ember. Aligha ennénk annyi húst. Meg kell állapítanom. Az ember nyála bázikus kémhatású enzimet tartalmaz a növényekben található összetett szénhidrátok lebontására. akkor a nyál is összefutna a szájban az előbbiek olvastán. s mindjárt látható lesz a különbség. a mancsokat az emberi ujjakkal. azaz ebben a tekintetben is sokkal inkább a növényevőkhöz hasonlítunk. Vagy vessük össze a testi fölépítést. s rendelkeznek a veszélyes húgysav lebontására is enzimmel. melyeket szárnyaló képzelettel kitalált álneveken próbálnak étvágygerjesztővé tenni. a karmokat az emberi körömmel. De nem hinném. zöldséget tudunk nyersen megenni. A bélhossznak a törzshöz mért aránya a ragadozók­ nál mintegy három az egyhez. szaglani kezdene a hús. Ez annyira nyilvánvaló. míg a ragadozók nem ren­ delkeznek ilyennel. hogy állattete­ meket fogyasszunk. de lélektanilag sem a húsevésre vagyunk beállítva. noha az állati fehérje mindig is állati fehérje marad. nem arra születtünk. a legerősebb növényevök a legkevésbé sem fehérjehiány miatt akarnak kihalni. Ha valóban húsevő. aki elvégzi helyettünk a dolog piszkos részét. Hasonlít­ suk össze az emberi fogazatot igazi ragadozókéval. nyáluk savas.azokról a vágóhídi hulladékokból összetákolt készítményekről. Emberi fehérje ugyanis — mint minden egyedi fehérje — kizárólag aminosavakból épülhet föl. hogy a legnagyobb. ami az emberből hiányzik. ennek az értéknek többszöröse. ha nem akadna. De különbözik a nyál és az emésztőnedvek összetétele is. aki tagadná.

csak azt mulasztották el hozzátenni: „a kis marhák­ nak". A természetes körülmények közt élő emlősök két alapvető dologban feltétlenül következetesek. 190 . épp mi nem tudjuk ezt ésszel fölérni? A tej és tejtermék megbetegít. Nem csoda. mi úgy hisszük. ami alól sajnos. „ K a l c i u m . mindenestül. hogy leöblítse azt néhány korty tejjel. féligazságokkal olykor megpróbálnak meggyőzni minket az ellenkezőjéről. de legalább harmincszor erősebb. s szoptatós dajkának ehhez a tehenet választjuk. pláne nem tehén­ tejjel! A tehéntejtől a legtöbb ember megbetegszik. Mert tehéntej kizárólag a bociknak való! Elválasztás után a tinó sem tér vissza a szopáshoz. Könnyűszerrel föl tudna fordítani akár egy autót is. hogy napi húsz órát kell aludnia.hasznosítani. szól az ismert tejhirdetés. kizárólag növényi táplálékon él. Az orangután alvásigénye viszont csupán napi hat óra. hogy épp az emberi faj. Aki nem kapta meg idejében az anyatejet. ravaszságokkal. aggkorig tejen kell élni. (121) Más faj tejét fogyasztani egyszerűen ellenkezik a Természet törvényeivel.) 2. annak bizony már késő lesz ezt felnőttkorban pótolni. és mert nyersen eszik a húst.mert természetes hajlamaink soha nem késztetnének ilyesmire.) befalja nyersen. de az ember által fogságban tartott állatok is. húst. 1. N e m fogyasztják más faj tejét. ha nyers is. majd kiballag a legelőre. Honnan szerzi a fehérjét? Kizárólag gyümölcsből és bam­ buszlevélből! A TEJ ÉS T E J T E R M É K E K ESETE Szeretném látni azt az embert. neki van ehhez elég esze. Hogy mindez nem igazán étvágygerjesztő? Nos. amelyiknek legfejlettebb az agya. ahogy a Természet kínálja!". mert emésztőrendszerük alkalmas erre. A fehérjék építőkövei az aminosavak. Hogyan lehetséges. azért találják ízléstelennek a leírást. tönkreteszi a fehérjéket. az ember kivétel. igaz. De még az oroszlánt is annyira kifárasztja a hús megemésztése. A zöldségekben és a gyümölcsökben föllelhető min­ den olyan aminosav. (ha ugyan el tudja kapni. A főtt ételen tartott ragadozók előbb-utóbb megbetegszenek. hogy ők is mindenféle emberi betegséghez hasonló nyavalyáktól szenvednek. A sütés-főzés ugyanis kicsapja. (Ez alól nemcsak az ember kivétel. az próbáljon csak megbirkózni egy ezüsthá­ tú gorillával. nekifekszik egy tehén tőgyének. belsőségeket. E távoli rokonunk csak háromszor nagyobb az embernél. csontot. A tej kizárólag a saját faj fiatal egyedeinek számára való. s ezt a szabályt maguktól sohasem hágják át. Nekünk sajnos nincs. aki széttép egy nyulat. amire csak szükség lehet emberi fehérje föl­ építéséhez. Aki kételkedne. Elválasztás után nem fogyasztanak tejet. Igaz.

meghűlés. de óriási mértékben visszaélnek a beléjük vetett bizalommal. csak j ó z a n ész és a tudományos szakirodalom tanulmányozása. A tejről és tejtermékekről alkotott véleményük egybehang­ zóan lesújtó. N. Az ételek közül a tej az. szinte minden allergiá­ val foglalkozó szakkiadvány említi a tejet. Az újszülött borjú úgy 45 kg. hörghurut (bronhitisz). amelyikhez állítólag érte­ niük kellene. Nem tudom. Mert van még rengeteg. és túlságosan Is jó hatásfok­ kal. hogy már 200 éve ismert a tejfehérje fejfájást kiváltó hatása. nem csupán az ártatlan közvélemény félrevezetésében vétkesek.) Remélem. a lustaság. Hát erre való a tehéntej: nagyon rövid idő alatt nagy csontú. Az állati eredetű ételek (köztük a tej és tejtermékek) káros hatása évtizedek óta ismert. akik a tények semmibevételével a tejipar szócsöveként ennek ellenkezőjét hirdetve a tej és tejtermék fogyasztását ajánlják. a nemtö­ rődömség. Az eddig említett bizonyítékokat továbbiakkal is kiegészíthetem. Mellkasi fájdalmak. Szénanátha. ami a legtöbb nyálka kiválasztására kényszeríti a szervezetet. zavarja a légutakat. elzárja a hörgőket. egyéves korára el szokta érni az egy tonnát. William Ellis urat. (Igaz. Magam is esetek százaiban tapasztaltam. 264. hogy tejtermékek fogyasztása mellett képes lehet egészséges fogyásra! De ez csupán egyike a tej hátrányos hatásainak.153. Csak erre alkalmas. mi készteti őket. Ez a sűrű. Kiárusítják az emberi egészsé­ get. nem kell hozzá más. Dr. Walker urat. vagy egyszerű csökkentése megszüntetett korábbi rendszeres fejfájást. kínlódik és megbetegszik tőle az ember. esetleg mind együtt. hisz nem újkeletü felfedezésekről van szó.káros. orrdugulás. de abban is. 191 . krákog. 73. arcüreggyulladás. szívpanaszok okaként több esetben egyértelműen ezek voltak felelősek. asztma. július 6-i számának egyik cikke egyes sajt. Dr. {36. aki 1985-ben természetes halállal hunyt el — 109 éves korában. köhög. hogy a tejtermék­ fogyasztás elhagyása. aki nyolcvanas éveiben jár. A legtöbb túlérzé­ kenységi tünetet szintén a tejtermékek váltják ki. senki nem gondolja komolyan. melyek leggyakoribb kiinduló oka a tej. szenvedést okoz. s a legkevésbé sem az embernek. hatalmas állat fölnevelésére. hol folytassam. saját hasznukra. W. 37. néha emberben is látni olyat. és Dr. azt sem tudom. tapadós nyálka betakarja a finom nyálkahártyá­ kat. bűnös módon. Ellis fölhívja a figyelmet. középfülgyulladás — mind olyan betegség. A Nature című (a legtekintélyesebb) tudományos folyóirat 1974. a pénzhajhászás. A táplálkozástudománnyal foglalkozó „szakértők". 377| A szakterület tekintélyes kutatói közül szeretnék megemlíteni két tudós orvosdoktort. a hozzá nem értés.és túróféleségekben föllelhető fehérjéket okolja a migrén létrejöttéért. hogy egészségünket veszélyeztet­ ve félretájékoztatnak egy olyan szakterületen. aki megjelenésében félelmetesen közel jár ehhez.

saját hasznukra és a közegészség romlására. E természetes megoldás helyett a tejipar mellé a gyógyszeripar is gyorsan fölzárkózott. vagyis tej és tejtermékek fogyasztásával. Bármibe lefogadnám. vagyis valamennyi számításba vehető szempont­ ból nézve egészségtelen. Említettem. a Természet törvényeinek engedelmeskedve föl kell hagyni laktáz emésztőenzimet igénylő ételek. piacra dobtak olyan vegyszereket. hiszen az emberiség 98 %-a „szenved" ebben a „betegségben". „ N a és a kalcium?". A számtalan tudományos bizonyíték és minden józan meggondolás ellenére erről a tehéncsecsemőtápról mégis sikeresen elhitették. szokták ilyenkor kérdezni. Az embe­ rek szokásos ételei is elegendő kalciumhoz juttatnak. megle­ pően gyors gyógyulást. sem az eldugult. ugyanakkor a tej a legkevésbé sem alkalmas emberi tápláléknak.és koleszterintartalmú. Mintha nem fogyasztanánk már 192 . De hadd biztosítsak mindenkit: a tehén sohasem iszik tejet. laktáz az egyikhez és remiin a másik­ hoz. Az úgynevezett „laktóz (tejcukor) -összeférhetetlenség" tehát nem valami különleges. végülis kinek az érdekeit szolgálja mindez? A miénket. (Csaknem két évtizednyi tanácsadói gyakorlatom alatt csupán egyetlen kivétellel találkoztam. kérem. a tejcukor megemésztésében. sem a fájós fül miatti folytonos sírásba nem kell beletörődni. a tej magas zsír. maga és gyermeke nagy hasznára. amiről korábban azt hittük. Nem. most csak annyit: nem hiába költött annyit a tejipar reklámra. ilyen egyszerű módon mindkettő megszüntethető. de utána meg fog szűnni a baj. ami tejében található. vagy tejet az a szegény gyerek. s a laktáz enzim termelődése is csupán keveseknél folytatódik e kor után. a laktóznak és a kazeinnek lebontásá­ hoz külön enzimek szükségesek. Csak abba kell hagyni (vagy erőteljesen csökkenteni kell) a tehéntej itatását. Vissza fogok még térni rá. figyel­ je meg a kicsi étrendjét. a fogyasztókét? A tej két fontos összetevőjének. váladékozó orrba. amelyek segítenek a laktóz. rost ugyanakkor egyáltalán nincs benne. Százszámra tapasztaltunk személyesen is ilyen. és hamarosan megszűnik a „hajlam" ezekre a panaszokra. hogy élete természetes velejárója. Az ilyen kérdésekből kiderül. Talán lesz még egy fülgyul­ ladása. hogy rendszeresen kap tápszert.) Szerencsére könnyen és veszély nélkül erről is bárki meg­ győződhet. Hároméves korra már nem található rennin az emberi emésztőszervekben. aminek gyógyítása nagyon egyszerű lenne. amíg a kis szervezet megszabadítja magát a korábbi tejfogyasztás maradékaitól. mégis hozzájut a kalciumhoz. esetleg mindkettőt. még kalciumforrásként sem. hogy elengedhetetlen az emberiség életben maradásához.Akinek gyermeke gyakran betegszik meg fülfertözésben. esetleg pár napig még folyni fog a kicsi orra. Mit gondolnak. örökletes ártalom. rábeszéléssel és megfélemlítéssel remekül sikerült tévhiteket elterjeszteni a köztudatban.

Például a titokzatos eredetű szklerózis multiplex áldozatai elsősorban a világ azon részein találhatók. Szilárd meggyőződése. aki egyben a belső elválasztású mirigyrendszer kutatója is. de drámai javulás áll be. hogy inkább azt nehéz megtalálni. 2 7 2 | A vastagbélgyulladás szintén egy rettenetesen fájdalmas betegség. hogy Olaszország északi részében 60 %kai több a dülmirigyrák. 419) Friss fölmérések azt mutatják. mint 2 5 millió pirulát ó r á n k é n t ! A tej fehérje alkotórészét hívják kazeinnek. {7. (370) Hirtelen csecsemőhalál tünetegyüttese. 280. nyúlós nyálkává áll­ nak össze. {317. egy roppant erős faragasztót. A szembeötlő különbség okát a tej és sajt nagyobb arányú fogyasztásában találták meg. 1100. A baj nem vezethető vissza egyetlen okra. jó nyomon járnak. mint délen. hogy a pajzsmirigy több rendellenességének. de a tehéntej fogyasztása szinte kivétel nélkül mindig belejátszik e szörnyű és halálos betegség létrejötté­ ben.amúgy is elegendő orvosságot: csak az Egyesült Államokban több. amelyikkel nincs kapcsolatban. ami a nyálkahártyákra tapadva eltömíti a testet. ami sokat segít szklerózis multiplexes betegein. ebből készítik a kazeinenyvet. A gyomorfekélyt sokáig tejes étrenddel akarták gyógyítani.21} Az Oregon Egyetem egyik orvosa már harminc éve kevés állati fehérjét tartalmazó étrendet alkalmaz a kezeléshez. Talán máshonnan is isme­ rős a szó? Igen. sokszor előfutára a vastagbélráknak. dr. hogy a gőgicsélő kisbaba egyik pillanatról a másikra meghalhat. A tejtermékek fogyasztása — más nagy fehérjetartalmú ételekhez hasonlóan — vastagbélgyulladást válthat ki. Szívszorító a puszta gondolat is. pasztörizált tejből készült termékek még inkább előidé­ zik a bajt. hogy a hivatásosak sem ajánlanak ilyen őrültséget. hogy a hőkezelt. 382. 3901 Oly sok betegség függ össze a tejfogyasztással. Azt is kimutatta. noha a Természetes Hygiénia szakértői évtizedek óta hangoztatják e módszer lehetetlenségét. 199. A kazein baktériu­ mos lebomlásának melléktermékei viszont vastag. Walker urat. ahol a csecsemőket inkább tápszeren tartják. ami a legtöbb sav kiválasz­ tására késztetik a szervezetet. amit elsősorban asztalosok használnak. Jól hangzik? A tehéntej kazeintartalma 300 százaléka az anyatejének. (171. hisz épp a tej és tejtermék az. mint anyatejen. A kezdeti lehurrogás és elhallgatás után ma már végre eljutottunk oda. N. A korszerű feldolgozóipar „áldásai" nélkül még mindig egészséges 193 . És ezt akarják megetetni velünk! Ragacsos (sajtos) szendvics és enyv(túró)gombóc. például a golyva (strúma) kialakulásának közvetlen kiváltója a tehéntej kazeinje. ha törlik ezeket az étrendből. Ember számára mindez egyszerűen emészthetetlen. 242. Már említet­ tük a kérdés világszerte ismert szakértőjét. A tej és tejtermék ugyanis kifejezetten súlyosbítja a gyomorfe­ kélyt.

A pasztörizálás talán a legnagyobb létező szemfényvesztés. erős. hogy a professzor úr ezeket a részeket kihagyta könyvének újabb kiadásaiból. amit ők maguk követnek el. de sértetlenül hagyja ott élő híveinket? Mert ehhez hasonló képtelenség az. amit a tejről elmondtam. a hasznosakat meg érintetlenül hagyja. de ez most maga a valóság. ami egy városban csak az ellenséget öli meg. amikor a mindenható dollár oltárán az áldozat az egészség. Hát ez a helyzet a pasztörizálással is. amiket a Természet rendelt számunkra. Fölhívta a figyelmet a kelet-ázsiai példára. hogy van már olyan bomba. V. ami a tápláléknak csak a számunkra káros összetevőit öli el. amikor a gazfickó a törvény előtt megpróbálja saját bűneit a gáncs nélküli főhős nyakába varrni. Azok a kitalált történetek is vérlázítóak voltak. fogazatuk világviszonylatban is a legjobb. Magam nem iszom tejet. A többi emlőshöz hasonlóan az ember is csak saját fajának tejét fogyaszta­ ná. hogy igaznak tűnik. olyanokon. hogy lehet olyan hőkezelést alkalmazni. s nagyon kevés tejterméket fogyasztok. ¡336) Ez is olyan eset.ételeken élnénk. megsokszorozódik. ha elég sokan. nem tartotta őket többé fontos­ nak közölni. Ráadásul azzal vádolják ellenfeleiket. Csontozatuk ép. hogy a tejfogyasztás nem létszükséglete az ember­ nek. amelyik semmitől nem riad vissza. hanem az egészségünkre! Ugyanis mindaz a rossz. hogy bármilyen étel egészségesebb lenne hőkezelve. elég hangosan és elég gyakran elismétlik. vagy szélhámosok. mégis szembeötlő. hogy időközben a National Daily Products Company (Nemzeti Tejipari Vállalat) magas fizetéssel saját szakértőjeként alkalmazta őt.. E. munkabíró a táj népessé­ ge. az egész könyvet megtölthetném ellene szóló érvekkel. Miért tehette? Az mindenesetre tény. sohasem élnek vele. Ez utóbbi hazugságot mégis sokan elhiszik. A magas hőmér- 194 . Vagy tévedés áldozatai. itt nem babra megy a játék. bambuszrügy és más zöldség. szója. mennyire kivételesen egészséges. természetes. édesburgonya. A táplálék alapja ott elsősorban rizs. ami feltét­ lenül az ő javukra szól a tejfogyasztó népességekkel való összehasonlítás­ ban. mert az a furcsa természete van a hazugságnak. ahol a tej egyáltalán nem járatos étel. Igazán sajnálatra méltó. akik azt állítják. s azt se tovább. Mint a régi cowboy-filmekben. kitartó. mint nyersen. élő állapotában. de pusztán a gondolat is elképeszt. McCollum professzor . ha még pasztőrizálják is. PASZTÖRIZÁLÁS: SZÉLHÁMOSSÁG HŐKEZELÉSSEL Elhinnék-e.A táplálkozástudomány legújabb ismeretei" (The Newer Knowledge of Nutrition) című könyvének korábbi kiadásai­ ban kihangsúlyozta. hogy hasznos. De hát ott van a többmilliár­ dos üzlet. ha a nyereségről van szó. mint a csecsemőkor vége.

A patkány sem szívesen fogyasztja. tőgymeleg tehéntejet? Ugye. vagy egyenesen kötelezővé tett pasztörizálás ellen a kezdet kezdete óta harcolnak a kelletlen fogyasztók. az emberek továbbra sem nagyon szeret­ ték. hogy ki is nyerte meg ezt a csatát. akik esetleg nem is tudják. a táplálkozástudósok. milyen az igazi. pedig legin­ kább nekik lenne való a tehéntej. Kutyakölyök. Sajnos ma már mindenki előtt nyil­ vánvaló.. használhatatlan. nem is savanyodni. és mellette igyekeztek megdolgozni a közvéle­ ményt. s nem marad más belőlük. a tejben is. majd később ráadásul rothadni kezd. Tegyünk ki ilyen hőhatásnak egy szelet görögdinnyét.pasztörizált"! A pasztörizálástól a rossz tej még ugyanolyan rossz marad. ezen a hőmér­ sékleten minden élő anyag elhal. gyilkol! Az élő sejt lényegi összetevői az enzimek. 344) Egészségünknek árt. Alig száz év alatt a tejipar a semmiből hatalmasra növekedett. ezek 55 °C foknál tönkremennek. megpróbál­ ták kötelezővé is tenni. de csak annak. és halott étel nem adhat életet. hogy szagáról föl lehetne ismerni. Az üzletnek tehát használ. minden lehetséges eszközzel. hacsak nincs nagyon kiéhezve. a kutya nem fogadja el a pasztörizált tejet. a megfele195 . A pasztörizált egy darabig alattomosan épnek mutatja magát. malac megbetegszik. ha elkezd romlani. Csakhogy a piszkos ellentéte a tiszta. nehéz. hogy még az íze is egészen más? A pasztörizált tej eleinte nem ízlett senkinek. mint értéktelen. (akik csak később. noha már rég nem az. így aztán sokkal nagyobb a veszélye romlott tej fogyasztásának. hanem borjúnak való. 1336} Tíz esetből kilencben elpusztultak a felnőtt kor elérése előtt a kizárólag pasztörizált tejen nevelt borjak is. közben még szállítható is. ami természetesen has­ menéshez és más különféle betegségekhez vezetett. jóval azelőtt. A tejgyárosok viszont egyre szorgalmazták a hőkezelést. A pasztörizálás eredeti célja a tej tisztítása lett volna. egy rügyet. észrevenni ha meg­ romlik. nem pedig a . csak éppen nem embernek. pedig igazán n e m a válogatósságáról híres. s egyre silányabb. A macska. mint nyers tej esetén. amit elsősorban a pasztörizálás elterjesztésének tudhatnak be. és előbb-utóbb megbetegszik tőle. A nyers tej legalább megsavanyodásával jelzi. egyre tisztátalanabb tej került a fogyasztókhoz. így tovább tárolható. A pasztörizálás 75 °C fölött történik. Pasztörizáláskor ugyanez történik a tőgymeleg tehéntej eleven tápanyagaival — mert van benne tápanyag. ha nem tennék tönkre ezzel az eljárás­ sal! |245. egy virágot. eljuttatható új fogyasztókhoz. A hatóság által is rendszerint erősen támogatott. az élelmiszergazdaság óriásává. de a tejföldolgozó iparnak a hőkezelt tej óriási lehetőséget jelent! Nem savanyodik. A pasztörizált tej már rég romlott lehet. illetve elhullik a pasztörizált tejtől. De hőkezelés után minden elpusztul. undorodott tőle. holt anyag.séklet pusztít. kismacska. Az ezernyolcszá­ zas évek végén hirtelen megnőtt az igény a tej iránt. Ittak már egyáltalán valaha friss. aki az eredeti tej ízéhez szokott.

alhasi fájdalmakkal és hányingerrel j á r ó megbetegedést je­ gyeztek föl. N. illetve nyersen. Nos. 1927ben a kanadai Montreal városában 533-an haltak meg pasztörizált tejtől. hasmenéses csecsemők {2111. A legkevés­ bé sem! Veszedelmes. manapság bizony elég nehezen lehet hozzájutni friss tejhez. hisz tudjuk. A fogyasztók korán fölismerték a pasztörizált tej hátrányait: kellemetlen íz. mint akik pasztörizáltat ittak. Walker világéletében könyörtelenül küzdött a pasztőrözés ellen. lázzal. hús és tej. Dr. William Ellis két évig folytatott kutatásokat ezen a területen. de kevés sikerrel. aki pasztörizált helyett nyers tejen nevelkedett. W.lő anyagiakkal történt „ m e g g y ő z é s " hatására álltak át az ellentáborba). s hosszú távon idült betegségek kialakulá­ sa.5 foglyuk/patkány lett ez a szám. aminek következtében 5. (359) A „Lancet". a tekintélyes orvosi szaklap szerint épebb lesz annak a gyereknek a fogazata. És most kapaszkodjanak meg! Ugyanaz 196 . Egy másik. hogy a pasztörizálás egészségessé teszi a tejet. egyszerűen „szemenszedett félrevezetésnek" titulálta. főve. hogy a pasztörizált tej egyértelműen sok­ kal rosszabb. {2111 Dr. főfájással. hogy a fogazatra gyako­ rolt állítólagos jó hatás szintén nem állja meg a helyét. Francis M. ha főzve. A kísérleti állatok három csoportja közül az első szabvány patkánytápot kapott. Az ok? Pasztörizált tej. mint a friss. itt átlago­ san egynél is kevesebb odvas fog alakult ki állatonként. ami közvetlenül a pasztörizált tej számlájára írható. még 1928-ból. hőkezeléssel álcázott romlott tej forgalmazása. Pottenger 900 macskán folytatott kísérletét már említet­ tem a nyolcadik fejezetben. ugyan­ akkor 1492 megbetegedés történt pasztörizált tej miatt. {168| Ugyanitt arról is beszámoltak. Diet and Salad Suggestions (Étrend és salátaajánlatok) című könyvében 12 olyan halálesetről ad hírt. |257) 1982 jú­ niusában az U S A három délkeleti államában 170 hasmenéssel. melyek eredményeként leszögezhette. 10 évig végzett tanulmány bebizonyította. A következő csoportot finomított cukorral édesített tápon tartották. hogy a tüdőbajjal szembeni ellenál­ lás hatásosabb nyers tejjel való táplálás esetén.5-re ugrott. Dr. A harmadik. de ott szándékosan nem szóltam arról. mert a hőkezelés elöli az életfontosságú enzimeket. de megbete­ gedtek és elhullottak. nem egyszer halálos méreggé! A már említett 109 éves úriember. Azt állítják. ha mindkettőt nyersen kapták. {31) Patkányokon végzett vizsgálatok azt mutatták. mi is volt tulajdonképpen az állatok tápláléka. egész életük alatt. miszerint ez az eljárás megelőzné a járványt. pasztörizált tejjel táplált csoport esetében az érték 9. ami csaknem kétszerese a finomított cukor okozta odvasodási aránynak is. Szépen fejlődtek. hogy a pasztörizált tej fogyasztása közvetlen kiváltója a szívbetegségek legtöbb válfajának. 1945-ben 450 fertőzést tulajdonítottak nyers tejnek. Egy 1933-as fölmérés szerint erőteljesebben növekedtek a nyers tejet fogyasztó gyerekek.

Ráadásul a pasztörizálás egyáltalán nem jelent biztonságot a szalmonellás fertőzés ellen. Mintha a szalmonella valami különleges dolog volna. (a megfélemlítés mindig is hatásosabb). és csak a tejet hökezelték számukra. Az anyatejen. míg a pasztörizált tejjel táplált gyerek apró maradt. |336| Hát ennyire „egészséges" a pasztörizált tej. A legnagyobb fokú or­ cátlanság ez a részükről. ha a húst nyersen kapták ugyan. Pottenger ugyan csak három csecsemő fejlődését kísérte figyelemmel. v a n itt izom. a hajban.az elkorcsosulás akkor is jelentkezett. A tisztasággal kell elsősorban törődni! De ezt a fontos szempontot jó mélyre elásta az öncélú tejipari propaganda. hogy az egyben tiszta is. a nyálkahár­ tyán. a szőnyegben. nem kötik a nagyközönség orrára. hogy szalmonellatartalma a megengedett szint huszonháromszorosa. de még inkább azzal fenyegetnek. elsősorban a húsok­ ban. Holott az igazság ennek épp az ellenkezője! Persze taktikájuknak része az ügyes álcázás is. Egyik érvük. amit csak el lehet képzelni. A friss tej bizton­ ságosabb. s nyolc hóna­ pos korára asztmás lett. őrájuk szorulunk. akár nyers. „ V a n itt erő. A „pasztörizált" n e m azt jelenti. trágya. illetve nyers tehéntejen tartott első két kisbaba egészségesen fejlődött. Egy­ szerűen mindenkit ostobának tartanak. akár pasztörizált. csupán annyit. Például 1978 októberében kitört egy szalmonellajárvány Arizona államban. hogy termékeik mily „egészségesek". az emésztőcsatornában és a legtöbb ételben is. amelyről kiderült. hogy hőkezelt. izzadság. hogy meg kell szabadítani a tejet a szalmonellától. s el akarják hitetni: a Természet rosszul gondoskodott rólunk. ha már tej és tejtermék fogyasztására adjuk a fejünket. A pasztörizált termékben ugyanúgy lehet még szőrszál. mint a pasztörizált. mert hatalmas haszontól esnének el a tejipar érdekeltjei. de észlelése talán így is elgondolkoztató. Inkább azt akarják bemagyarázni. Hatvanhatan betegedtek meg tőle. korom. beteges volt. közvetlen fogyasztásra találta ki. Csak nyers tejet és abból készült ételeket használjunk. por. |262} A Természet minden emlős faj tejét nyers. hogy megbetegszünk a pasztörizálatlan tejtől. Mindezt persze igyekeznek eltitkolni. A piszkos tej veszélyes. olyan ellenőrzötten szabályos módon pasztörizált tejtől. apró rovar. Szép nagy átejtés az egész! A szalmonella szinte mindenhol jelen van körülöttünk. Macskakísérleteivel pár­ huzamosan dr. 197 . pasztörizált tejet iszom"? Szó sincs ilyesmiről! A pasztörizált tej rombol és öl. a hőkezeléstől mindez még benne marad.

a mészhiány.ÉS A MÉSZ. Ne dőljünk be! Épp az ellenkezője az igaz. hogy előbb-utóbb lesújt rájuk. Ez odáig fajulhat. A csontban található ásványok leggyakoribb eleme a kalcium és a foszfor. hogy napi ennyi meg annyi tejet kell legalább elfogyasztani ahhoz. rémisztő szörnyet csináltak belőle. s hozzá annyi tejterméket. A kalcium — különböző okok miatt — eltávozhat a csontból. elsősorban idősödő hölgyeknek. ¡991 Mintegy négymilliárd dollár az éves forgalma annak az üzletnek. amennyi csak elfér a hasunkban. törik. Az utóbbi években a tömegtájékoz­ tató eszközök. senkinek sem szántam ilyen sorsot. akik közül sokan tejterméket ajánlanak a csontritkulás gyógyítására. Pletykaként terjed a félretájékoztatás és a rémhír. Porlik. bármi áron. Könnyen lehet. a csontritkulás betegségét egyre gyakrab­ ban emlegetik. A kalciumpótlékok terjesztői a menny­ országban érezhetik magukat. fogakat. csak hogy elleplezze a dolgot. Szinte a semmiből egyszerre csak megrémisztett nők milliói tolonganak az . és semmi köze a valósághoz. A tejipar dollárok millióit költi csak annak elhitetésére. szerkezete szivacsossá válik. egy barátságosnak szánt hátbaverés is halálos lehet. Nehéz elhinnem jóhiszeműségüket.. Az ásványok egy fehérjében gazdag anyagba ágyazva alkotják a csontokat. mint az épnek kinéző. csak az Egyesült Államokban tizenöt-húszmillió az érintettek száma. elefántot. közkézen forgó ismeretet. Elvégre az üzlet az üzlet! De ami számomra valóban elképesztő. Mi is ez? Mi okozza? Mit lehet tenni ellene? Vizsgáljuk meg kicsit a kérdést. orvosi nevén oszteoporózis. az a táplálkozástudomány hivatásosainak hozzáállása.újnál újabb 198 . amitől min­ denkinek rettegnie illene. Az ijesztgeté­ sek szerint akár biztosak is lehetnek abban. hacsak nem vesznek magukhoz naponta megfelelő mennyiségű többletkalciumot. ha ugyanakkor a tejipar nem sajnál semmi pénzt. amely a csontritkulásnak köszönheü létét. Súlyos baj. legtöbbször a tej és tejter­ mék a csontritkulás oka! T u d o m . Jó lesz alaposan megvizsgálni minden ezzel kap­ csolatos. épp ellenkezőleg! Vigyázat! A kalcium körül is többmilliós üzlet alakult ki. melytől a csont törékennyé. hogy megmeneküljünk ettől a veszedelemtől. kihulló fogakat. nehéz lehet elhinni. hogy egy tüsszentés is bordatörést okoz. de szúrágta fa. hiszen ki szeretne csontritkulást. amelyik meg akarja őrizni önmagát. amikor saját szakfolyóirataik és saját kiadványaik is oly sokszor ennek ellenke­ zőjéről számolnak be. hiába szól mellet­ te tudományos bizonyítékok garmadája. sérülékeny csontvázat? Nem kell aggód­ ni. hogy a gátlástalanul öncélú hírverés terjesztette. apró üregeket hagyva maga után. A KALCIUM? Biztos sokukban ez a kérdés ágaskodik most. jól megy nekik a bolt. s évente vagy tizenötezren halnak meg emiatt combnyaktörésben. Csontritkulás.

egész egyszerűen hozzá lehet jutni elegendő kalciumhoz. vagy — a szó szoros értelmében — dolomit ásványból készül. ha ilyen egyszerűen lehetne gyógyítani. nyomják a kalciumot. veszélytelen megelő­ ző rendszabály! Nem. Nem is csodálom. 405. (108. sőt. D o h á n y z á s . 25. Savlekötő tab letta kalciummal. 416} Gondoljunk csak bele! A többmilliárdos üzlet vidáman virágzik. Ráadásul — a folyadékkal ellentétben — a bevitt kalciumtöbblet nemcsak kárba vész. s a túladagolás nem segít. betegségeket hoz létre. hogy a szervezet számára roppant fontos a kémhatás kényes egyensúlyá­ nak állandó fönntartása. Szép is lenne. 117. ártalmatlan óvintézkedés. több tényező együttesen idéz elő csontritku­ lást. láthatják. egyre több élelmiszeren található „kalciummal dúsítva" varázsfölirat. a többlet csak kárba vész. az ízületek. (3091 Nem a mennyiséggel van ugyanis a gond.és más mérgező fémvegyületeket. 362. Arról van szó. 90. A kalcium a vérzsírral. a 199 . A dohányzás révén rengeteg méreg támad a testben. mint a lágy szövetek. ezt csilingelik országszerte a pénztárgépek. hogy nem segít.készítmények" után. higany. a bőr. az érfalak. káros! A legtöbb ilyen ásványpótló készítmény csontfőzetből. amelyek erősen savasak. de tudomá­ nyos tanulmányok tucatja tanúsítja. a koleszterinnel együtt merevvé teszi az érfalakat. Pedig — mindjárt el is magyarázom — az így bevitt kalciumtöbblet sokkal több bajt csinál. (17. hogy a többletkalcium egyszerű. szénsavas üdítő kalciummal. de okoz is komoly károkat. 204. Egyértelműen kimutatták. mint amennyi hasznot! Mi okozza a csontritkulást? A legtöbb bajhoz hasonlóan ez sem vezet­ hető vissza egyetlen okra. így gyakran tartalmaznak káros anyagokat is. ahogy hiába is szeretnénk mondjuk egy liter folyadékot kétdecis pohárban fölfogni. meszesedéshez vezet. van bőven. hogy a kalciumot a szervezet nem képes egyszerűen kiválasztani. a belső szervek. 249. a szem. hogy számtalan más egészségromboló hatása mellett a dohányzás ebből a szempontból is káros. ezért a véráramból olyan helyekre rakódik le. kalciumos liszt. vitamintabletták kal­ ciummal. 310} Nehogy azt higgyük hát. lassan már mindenhez kalciumot fognak adni. 234. etetik velünk a meszet. a túl sok kalcium a szervezetben kifejezetten veszedelmes. arzén-. ahol semmi keresnivalója. ólom-. súlyos következményekkel. kenyér és gabonakészítmények. noha feketén-fehéren bizonyított. a szemben lerakódva zöldhályogot okoz. Akkor hát végül is mi okozza a mészhiányt. 269. ráncosítja a bőrt. a csontritkulást? íme néhány a lehetséges kiváltó tényezők közül. hogy a pótlólagos kalciumbevitel még nagy adagokban sem tudja megállítani a kalcium távozását a csontokból. 329. a vesében vesekő képződéséhez járul hozzá. az ízületekben rettenetes fájdalmakkal j á r ó ízületi gyulladáshoz vezet. ezek semlegesítésére kell a kalcium. 260. 143. hashajtó kalciummal.

amelyet a legtöbb üdítőhöz gátlástalanul hozzákevernek. Az alkohol akadályozza a kalcium fölszívódását. mint kalciumot. ¡146. tej és tejtermék! A hús például hússzor annyi foszfort tartalmaz. továbbá számos vény nélkül kapható gyógyszernek is hatóanyaga. 354| Koffein. A foszfor például szintén roppant fontos eleme az élő anyagnak. Kettő az egyhez lenne a helyes kalcium-foszfor arány a táplálékban. csokoládéban talál­ ható. T ú l sok foszfor fogyasztása esetén szervezetünk a csontokból fog kalciumot elvonni a vérárammal. Az egyik folyóiratban az alábbi találó állításra leltem: . Kávéban. csupán építő­ elem. amire azon­ nal több kalcium kiválasztásával válaszol a szervezet. fokozva a cson­ tokban a mészhiányt. Mennél több a só. Mennél többet iszik valaki. Különösen sok található belőle állati eredetű termékekben. a jobb habzás végett. Úgy készül. 172. azál­ tal. Ez a maró hatású anyag szinte minden eledelünkbe befészkelte már magát. a fogakból is elvonja ezt az anyagot. A főbűnös ebben az esetben a foszforsav nevű vegyület. ami így kevésbé képes D-vitamin mozgósításá­ ra. így gondoskodnak rólunk a drágalátos üdítő(?) gyártóink. amit a többi ásványi anyaggal összhangban hasznosít testünk." {298! Savlekötö szerek. de a savlekötő szerek épp a sósav semlegesítésével 200 . Ez a szer megduplázza a test kalciumkiválasztását.Az egyenlet egysze­ rű. amire igazán vágyik az érzékeny emberi gyomor? Pláne gyermekeink gyomra. (60. Meg kell érteni. hogy tényleg ilyen maró kénsavkészítmény lesz az. Többségük alumíniumot is tartalmaz. 3541 Szeszes italok. (Hogy az üdítőkön kívül még miben találha­ tó sok foszfor? Eltalálták! Hús. illetve fönntartására.. szénsavas üdítőkben. hogy rongálja a máját. amit több tanulmány is tanúsít. nem beszélve azokról a tonnákról. (146) Kér még valaki hambur­ gert?) Só. Gondolják.lúgos kémhatású mész. hogy helyreállítsa a megfelelő egyen­ súlyt. hogy kénsavat foszforral kezelnek. {110. {125} A gyomornedv sósavtartalma segíti a kal­ cium fölszívódását. teában. 243) Szénsavas ü d í t ő k . a foszfor javára. A D-vitamin a kalcium-anyagcsere szabályozásának fontos anyaga. akiket oly könnyű szívvel itatunk ilyen kotyvalékokkal? Nos. különben a belső kémhatás eltolódása a savasság irányában élet­ veszélyes helyzetbe sodorna. s szükség esetén a szervezet a csontokból. szervezete annál kevésbé lesz képes egészsé­ ges csontozat kiépítésére. amiket mi magunk hintünk ételeinkre. hogy a kalcium nem önmagában hat. annál nagyobb lesz a kalciumkiválasztás.

12761 Mi ugyanis emberek vagyunk. Sejtik már? Valamennyi állati eredetű termék! Teljesen fölösleges lenne e fejezet további. ami ártalmasabb. Ennek megfelelően — testsú­ lyához képest — a felnőtt patkány fehérjeszükséglete is jóval több. (119. 18. aki rászánja az időt. csalással. (12. míg hiánya gyengíti. 250. 277. a (csaknem kétszeres) többlet részükről a „biztonsági ráhagyás". 210. szép szóval és erőszakkal. hogy a valós fehérje- 201 . 223. s aminek hibás volta azóta már sokszorosan beigazolódott. N e m elég. 313) A W H O és az R D A is elismeri ezt. amit már majdnem egy évszázada végeztek. ámítással. 198. 146. a csontritkulás lenne az egyik legritkább betegség! Elsősorban üzleti érdekek miatt az amerikaiak testük valós szükségle­ ténél sokkal. amely­ nek fehérjetartalma csupán két százalék. Állati eredetű fehérje nagymértékű fogyasztása nélkül a mészhiány. egy olyan patkánykísérlet nyomán terjedt el. befejező része. a döntő csapás. 250) Ráadásul régen bebizonyosodott. de sokkal több fehérjét fogyasztanak. csökkenti a csontok tömegét. 173. mindennapi napozás a csontritkulás megelőzé­ sére is. Rengeteg tudományos értékű közlemény teszi kétségtelenné. 415) A testgyakorlás a már kalciumhiányos csontot is újra egészsé­ gessé teheti. csábítással. a R D A (amerikai ajánlások étrendre) szerint ez 55 gramm. de rendszeres. ha anyagcseréje lassabb is. fizikai terhelés hatására a csonttömeg is nő. A D-vitamin roppant fontos szerepet játszik az anyag­ cserében.hatnak. 120. mint az emberi anyatej. a csont anyagcseréjében is. A tévhit. miszerint ily rengeteg fehérjére lenne szükségünk. hogy a testmozgás erősíti a csontrendszert is. 1144) Legegyszerűbb az ételek megfelelő társításával szükségte­ lenné tenni minden savlekötő készítményt. Kevés napfény. ha — főleg az utóbbi fél évszázad­ ban — rábeszéléssel. |134. Túl kevés testmozgás. Ez nyilvánvaló lesz bárki számára. csaknem négyszerese annak. Edzéssel fejleszthető. hogy csak kicsit is elmélyedjen a tárgyban. nem patkányok! A patkánynak már a teje is tízszer annyi fehérjét tartalmaz. az átlagos amerikai fogyasztás viszont 100 gramm! (53. 251. megfélemlítéssel és minden egyéb elképzelhető módon nem vették volna rá a népességet annyi rengeteg hús. hogy a napi alig 30 gramm is bőven elegendő. mint az összes eddigi együttvéve. A W H O (az E N S Z egészségügyi szervezete) ajánlása a napi legkisebb fehérjemennységre 40 gramm. 352. 142. a csúcs. 225. mint az izom. 223. mint az emberé. 249) A csontritkulás legfőbb oka. 166. 19. Igen. milyen hasznos egy kevés. A csont is élő anyag. minden eddigi betetőzése. 186. tej és tejtermék megevésére. 175. Mivel a D-vitamin legfontosabb és legjobb forrása a napfény. ezért nem lesz nehéz belátni.

szükséglet többszörösét tömjük magunkba. 228. 32. hogy neve n e m szerepel olyan tekintélyes testületek fizetési jegyzékében. 4 1 8 | És itt van a kutya elásva. 249. hogy állati eredetű terméktől teljesen mentes étrend is minden igényt kielégít és tökéletesen megfelel az ember számára. hogy a nagy fehérjetar­ talmú étrend hatalmas kalciumveszteséggel és ennek megfelelően nega­ tív kalciumegyensúly kialakulásával jár. 322. 202 . a másik óriási tévedés — amit sikeresen elhitettek velünk — meg az. 282. beleértve az oszteoporózis. 12. hogy akkor miért nem olvassák el mindezt az egészségügyi hatóságok. 55 évvel később tudományos orvosi körökben mégis még mindig csak találgatják.. 105. A következő idézet mindenesetre tőle származik. 112. 211. 383. 126. 178. 303. hogy mennél több fehérjét fogyasztunk. 191. McDougal egyetemi tanár. ugyan mi is lehet a mészhiányos oszteoporózis. 405. melyek végre fölnyithatnák az emberiség szemét. hogy a szilárd csontokat biztosító pozitív kalciummérleg elérésének legegyszerűbb és leglátványosabb eredményeket hozó étrendi módja a napi fehérjefogyasztás visszafogása. {20| 1930-ban jelent meg az első tanulmány arról. hogy fehérjeforrásnak szá­ munkra az állati fehérje a legjobb. e kérdésbe vágó szakcikke is megjelent. 2 4 1 . 233." Bizonyára azt kérdezik. annál több kalciumot veszítünk. 122. 2 . 146. 49. 179. a Hawaii Orvosegyetem tudós professzora. illetve McDougal-medicina) kötele­ ző olvasmánya kellene hogy legyen minden szakembernek. 65. Mi is folyton ezt kérdezzük. {17. 167. 393. a McDougal's Plan és a McDougal's Medicine (McDougal-terv. 177.Tudományos körökben ma már egyáltalán nem vitatják a fehérjék kalciumcsökkentő hatását. . |247) Ma. 176. mint a Haszonállattenyésztők Nemzeti Egylete. az igazi . itt lapul a gyilkos. 250. a csontritkulás igazi oka. 212. tele olyan fontos ismeretek­ kel. 234. noha többszörösen bebizonyosodott már. de hasznos és érthető a n e m hivatásos számára is. 64. a csontritkulás betegségét is) kölcsönhatásá­ val foglalkozó tudósok közt a legnagyobb élő szaktekintély — túlzás nélkül merem állítani — dr. Az elmúlt ötven év kutatásai egyértelműen bebizonyították. vagy a Tejtermelők Országos Szövetsége. 92.gyilkos! Mert mi fog történni azzal a rengeteg fölöslegesen bevitt fehérjével? Az emésztés során lebomlik aminosayjaira. John A. 68. 88. Könyvem kívül vagy 1600 hivatkoz­ ható. többek közt kalciumnak! 1324) Számtalan kísérlet és tanulmány tanúsítja. Két könyve. 85. Ha mégsem része­ sül tudását megillető elismerésben. 409| Az állati eredetű termékek és az emberi egészség (illetve betegségek. { 1 . Az aminosavak és a karbamid eltávolításához rengeteg ásványi anyagnak is ki kell ürülnie. 250. annak oka bizonyára az. 25. 209. átalakul a májban és karbamidként kivá­ lasztódik a vesén keresztül. 203.

(231. 405) Természetes táplálkozá­ si szokásokat követve testünk mindig el lesz látva elegendő mésszel. olykor 8—10 gyereket kell világra hozniuk és valamennyit szoptatni is. a hivatásos táplálkozástudósok és étrendszakértők saját lapjában láttak napvilágot. A legtöbb húst a Földön az eszkimók eszik. 233. 385. 385. ennyi ellene szóló súlyos érv dacára. statisztikával lehet csűrni-csavarni a tényeket. amit a növény a földből felszívott és már beépített szöveteibe. mégis van elég mesze. akkor fogja-e úgy gyógyítani. A csontritkulás a világ azon helyein a leggyakoribb. Az állatok növények elfogyasztásával fedezik kalciumszük­ ségletüket. Fehérjefogyasztásuk alig fele az amerikai átlagnak. 25. 362) A nagymértékű kalciumtúlada­ golás sem csökkenti ugyanis a fehérjék kalciumrabló hatását! A csont­ ritkulás nem azért alakul ki. ehhez van elég esze. mert kevés lenne az étrendben a kalcium! (17. ahol a nők aztán igazán kalciumigényes életet élnek. 269. 386. fehérjebevite­ lük eléri a napi 400 grammot is. Ázsia és Afrika egyes országaiban. amennyi kell maga. ..Kimutatásokkal. 203. s borja 203 . 357. (281. 396) Sok fehérjét fogyasztó népesség­ ben a csontritkulás rendkívül elterjedt betegség. hisz az Egyesült Államok több tejet és tejterméket állít elő. s a legritkább ott. A kalcium a talajból kerül a növényekbe. 308.Na mész most már a. Finn­ ország. de egy bizonyos pont után közbeszól a józan ész. nőket. hogy jó sok tej fogyasztása nyújthat csak elegendő kalciumot az embernek. a tehén is a lelegelt növényekből nyeri a kalciumot. S ehhez hozzájönnek a mesterséges kalciumkészítmények. 260.. fejenként vagy százötven kilót. A csontritkulás is közöttük fordul elő a legnagyobb arányban az egész világon! (244| Többségük már huszonéve­ sen görnyedt. mintha hasonló módon járnánk el. hogyan tarthatja fönn magát a tejfogyasztásba vetett hit. 398) Átolvasva a fejezetet j ó m a g a m is elképedek. ahol a legkevesebbet. nem folyhat az átejtés a végtelenségig. 329. Hogy is van ez? Az a marha soha egy pohár tejet meg nem iszik. 177. akik továbbra sem átallják azt állítani. mégis egyre romlik a helyzet a csontritkulás terén. annyi kalciumja. azokéban. beleértve férfiakat. akkor ez a betegség lenne a legritkább Amerikában. Svédország. amik csak ront­ ják a helyzetet! (90. Kell ennél egyértelműbb bizonyíték? Ha lilára veri valaki véletlenül az ujját.. USA. 397. 179. csak azt a kalciumot tudja jól hasznosítani az ember. aggokat és cse­ csemőket egyaránt. 386. Csillagászati ez a mennyiség. mint a világ bármely más országa. Ha tejfogyasztással valóban megelőzhető lenne a csontritkulás. a csontritkulás mégis (vagy épp ezért) szinte ismeretlen közöttük. 397) Több fölmérést is végeztek Afrika bantu lakossága közt. S ezek a tények az American Journal of Clinical Nutrition folyóiratban. ahol a legtöbb tejterméket fogyasztják. (357. hogy még egyet ráhúz a kalapáccsal szándékosan? A tejjel." mondanám nekik. mint például Nagy-Britannia. tejtermékkel mégis.

Ennek hiányával is fenye­ getnek. amiket az ember maga etet. ahol valóban alacsony a kalciumbevitel. (177) Érthető így. így abból kevesebb lesz jelen a keringés­ ben. hogy a kalcium eljusson rendeltetési helyére. sőt állítólag az embernek is az ő teje lenne a leggazdagabb kalciumforrás? Lehet. ami már a hülyeség határát súrolja. s a csontritkulás is a Természetben ismeretlen. A leveles zöldségek az ember számára könnyen hasznosítható kalcium legjobb forrásai. hogy a világ olyan részein sem jellemző a mészhiány mint betegség. gabona. A természetes állapotú. 4 1 6 | Hatalmas hazugság. magok. Csupán kétszer annyi kalciumra van szükség. A magné­ zium segítségével szállítja a test a kalciumot a csontokhoz. hogy a növényvilág mégiscsak alkalmas arra. 250. a túl sok kalcium jelenléte önmagában egyenesen súlyosbítja a szervezet mészhiányos állapotát. mintha az arány túlságosan messze esik a kívánatostól. bonyolult összefüggésben a megértés olyan hiányára utal az. 146. A túl sok kalcium megbénítja a magnézium fölszívódását is. tehát az ételekben található magné­ zium bevitelének növelése változatlan kalciumfölvétel mellett is javítja a szervezet kalciumegyensúlyát. ugyanígy más zöldségek. a józan ész fogalmazta kérdések hatására világcsúcsdöntő sebességgel szoktak más témára váltani a tejfogyasztás nagy tudományú hivatásos támogatói. hogy kevesebb kalcium jelenlétében a rendelkezésre álló magnézium jobban el tudja látni „szállítói" feladatát. 26. sőt. (286| Vagy tekintsünk bele egy másik érdekes elem. valamint friss. Hiába van tele a test kalciummal. 416) A fölöslegesen magas kalciumszint elnyomja a kalciumforgalmat sza­ bályozó enzim termelődését is. a magnézium szerepé­ be.számára. helyette a lágy szövetekben rakódik le. ami nélkül nincs átkelés. nem jut el a csontokba. 249. csak azt 204 . vagyis a kalciumtöbblettől egyenesen romlik a kalciumanyagcsere hatékonysága. s okozza a meszesedést és számtalan más betegséget. nyers csonthéjasok. 336. (204) Ez azt jelenti. kizárólag emberi betegség. kalciumszegény étrend mellett viszont javul. (16. 179. mint magnéziumra. de a legtöbb ember ugyancsak messze áll ettől az eszményi aránytól. a kal­ ciumbevitel általában sokszorosa a magnéziuménak. E sokváltozós. a csontokba. akik több tej fogyasztására szeretnének minket rávenni. legfeljebb olyan állatokat sújt még. ahogy azt már korábban említettük. A magnézium elengedhetetlen a kalcium fölszívódásához. A magnézium a komp. magnézium segítsége nélkül az csak céltalanul kering. hogy adott esetben éppenséggel a kalciumbevitel csökkentése segíthet. 195. A következő gyakran emlegetett elem a vas. illetve aszalt gyümölcs is. (70. hogy kalciummal is ellásson minket? Ilyen. hogy tej és tejtermékek nélkül nem lehet hozzájutni elegendő kalciumhoz! Más faj tejét csak az ember fogyasztja. ha valaki az említett összefüggések megismerése után is tejfogyasz­ tást és kalciumpótlékokat javasol a csontritkulás megelőzésére. 249. kiderült. 259. Sőt. 146.

ez olyan sarka­ latos kérdés. álcázó ködfüggöny. rengeteg pénzről! Bizony. félrevezetéssel. sőt azt is. csonthéjasok termései iránt. s ezeknek a szerencsétlen sorsú csecsemőknek mintegy fele az egy hónapos kort sem éri meg. természetesebb forrásai után kezdenének érdeklődni. amelylyel anyagi haszon érdekében folytatott csalásaikat leplezik. a búza. hamis hírveréssel. csalással. a kukorica. gyümölcs. akkor könnyen rájövünk. hogy e nemzeti tragédia legfőbb oka az a rengeteg tejtermék. zöldség. ami ráadásul sokkal nagyobb mértékben hasznosul. ámítással elorozza az emberek pénzét és egészsé­ gét. mint a tej vas tartalma. (ezek a legdrágább élelmiszerek). kifejezetten veszélyes és betegségokozó mint emberi táplálék. ha a fogyasztók tömegei hirtelen elállnának termékeik vásárlásától. a Fit for Life.hallgatják el. micsoda gyalázkodást váltott ki előző könyvünk. hogy a legtöbb gyümölcs. kötet. Ez utóbbi oly kis mértékben épül csak be. Szeretném látni mit szólnak majd most. nem valószínű. hogy az üzleti haszon és az egészség ebben az esetben nem esik egybe. amiben valamennyi elfogulatlan szakértő véleménye meg­ egyezik. s a kalcium sokkal becsesebb. Minden légúti betegségbe belejátszanak a tejtermékek. mint ahogy azt híresztelik. más néven hyalinmembrán betegség a neve annak a kórnak. méghozzá nem is kevésről! Iszonyúan sok. amikor jóval továbbmenve ki kell jelentenem. (Magyarul: Testkontroll). oldal) Ha megnézzük a hús. VISSZAVERNI A BETEGSÉGET! Említettem a korábbiakban. nagy veszteség lenne számuk­ ra. Pénzről van szó. hogy vashiányos vérszegénység is kialakulhat a kizárólag tehéntejen tartott csecsemőben. hogy az ellenfél magától leteszi a fegyvert. továbbra is mindent el fog követni. közülük 5000-nél több az egy hetet sem. 182. Nem. a bab és még számtalan más zöldség épp elég vasat tartalmaz. 1985. ( 5 — 1 0 % ) . A tejipar illetékesei fölháborodásuknak adtak hangot. a leveles zöldségek. RDS (légúti tünetegyüttes). csábítással. hogy összes kirohanásuk csupán műfelháborodás. hogy szokásos módszereivel. Tizenhét évnyi tapasztalatom azt sugallja. s hiába fontosabb az egészség. ami a három éves kor alatti népesség halálozásának legfőbb okozója. mert azt mertem állítani. (Pediatrics. hogy rátér-e az egészséghez vezető útra. miért nem akarják az érdekeltek észrevenni a csontritkulás és az állati eredetű termékek fogyasztása közti közvetlen összefüggést (sem). 75. Az Egyesült Államokban évente 30 000 öt év alatti kisgyerek hal meg légúti betegségben. mindenki döntse el saját maga. (Gyermekgyógyászat). magok. a tej és a tejtermékek árait. ijesztgetéssel. A választás lehetősége azonban még nyitva áll. amit a 205 . hogy a tejtermékek nem is olyan egészségesek. Szomorú. hogy a tej és tejtermék egyenesen káros.

(a szakterület minden elfogulatlan szakértőjével összhangban). Semmi szükség ezzel kapcsolatban sem bűntudatra. hogy fogja vissza az ilyen ételféle­ ségek evését. megakadályozva. mint ami a túlzott tejtermékfogyasztás hatására szokott a nyálkahártyákra vastagon lerakódni. hogy az rendesen fejlődhessen. a harmadik csoport kismamái pedig semmit se fogyasszanak ezekből. s a harmadik csoportban lesznek a legalacso­ nyabbak. Kérem. amit az RDS-ben elhunyt újszülöttek tüdejében minden eset­ ben meg lehetett találni. akár halnak az ártatlan újszülöttek. A tejipar vagy föl sem veszi majd a kesztyűt.várandós nők terhességük alatt magukba gyűrnek az ijesztgetések hatására. hogy azonnal és teljesen be kell szüntetni fogyasztásukat. hogy a lehető legkevesebb kárt okozzák. ami aztán ragacsos nyálkaként rakódik le a magzat kis tüdejé­ ben is. s tekintse ezt az időszakot átmenetinek egy egészségesebb táplálkozási szokásrendszer elérése felé. annak a legjobb. a következő csoport csak a felét. nem azt mondom. mindez csupán kellemetlen lelki háttér megteremtésére alkalmas. Állítom. Egyben biztos vagyok: sohasem fognak megtenni semmi olyat. Mucoprotein. emlékezzenek szavaimra. újra hangsúlyozom. ha a kismama alaposan korlátozná tej. sem önsajnálatra.. nem akarom betiltani az állati eredetű termékeket. fölkérem a tejipart. hogy szülés után meg tudja kezdeni a légzést. akár élnek. ami a legkisebb mértékben is veszélyeztet­ né bevételeiket. a sebesség csupán másodlagos kérdés. ami a kisbaba apró tüdejét beborítja. A második csoportban már alacsonyabbak lesznek ezek a mutatók. hogy megtanuljuk. és ott lesz a legmagasabb az RDSesetek százalékaránya is. vagy e n g e m vádolnak majd meg valami egészen mással. a legkevésbé sem szolgálja az egészsé206 . akik hajlandók megenni az általuk javasolt mennyiségben az ő tejtermékeiket. sem kielégületlenségre. Az előző és a mostani könyvben is szerepel majd állati termék étrendajánlatainkban.nyálkafehérje" nevet adtak annak az anyagnak. Kihívom. ugyanaz. A változások megfelelő irányá­ nak betartása a fontos. amennyiben téved­ nék. Aki persze meg tudja ezt tenni. De azt mindenkinek javaslom. Szilárd meggyő­ ződésem. Korábban tiszta légutakkal jöttek világra az újszülöttek. nyálkás fehérje. sem vádaskodásra. vagy könnyedén átsiklik a dolog fölött. Az ehhez szükséges vizsgálatokat és kísérleteket el lehet végezni a tejtermékek hirdetésére fordított dollármiliók apró töredékéből. hogyan lehet ezeket egészségesebben belefoglalni az étkezésekbe úgy. hogy bizonyítsák be. az első csoportba azokat tegyék. (931 Ez a nyúlós. Osszák három egyenlő csoportra a jelentkező terhes nőket. Ne értsenek félre. hogy tiszta lenne az újszülött tüdeje. hogy az első csoportban fog előfordulni a legtöbb nehéz szülés. azaz .és tejtermékfogyasztását a terhesség időszakában. manapság viszont mindig kéznél kell lennie a megfelelő leszívókészüléknek a szülőszobában a kisbaba orrának és torkának kitisztításához.

e könyv többszörösét tenné ki az esetben csupán ez az egy fejezet. hogy naponta legalább háromszor ettem húst. ne személyemet kezdje ki. fekély. s évente annyi újabb jelenik meg. máj. mire az olyan közismert gyakorlattá válik a mindennapi életben. Aki viszont úgy gondolja. s további megdöbbentő adalékokat fog találni az összesített szójegyzékben a „ H ú s " . fáradt. amikor nekikezdtem ennek a fejezetnek. ha csak egy kicsit is tartanak olyan betegségektől. Életem első huszonöt éve úgy telt. s megszabadultam korábbi életem minden hajától. Az utóbbi csaknem húsz esztendőm alatt állati terméket alig fogyasztottam. ami szintén alig százesztendős újítás csupán. közvetlen környezetemben tanúja lehettem hasonló „csodák" ezreinek.és vese­ károsodás. Akinek mégse lenne elég meggyőző mindaz. s bajától. Akinek még ez sem lenne elég. az változtassa meg étrendjét mihamarább. a nyájas olvasó is! 207 . Az állati eredetű termékek ártalmasságáról annyi a tudományos anyag. fülzúgás. de az állati eredetű termékek fogyasztását mégis szorgalmazó szakembereket. szívbetegség (például szívinfarktus). de írás közben föl kellett adnom ezt a célt. cukorbaj. mint mondjuk a sebészek műtét előtti bemosakodása manapság. ők bizonyára nagyon érdekfeszítőnek fogják majd találni a kifogásokat. Kövér voltam. pajzsmirigybántalmak. címezze ellenvetéseit azon tudományos kutatók ezreinek. fülgyulladás vagy csontritkulás. migrénes fejfájás. vala­ mim mindig fájt. érelmeszesedés. reuma. tejet. akkor min­ denki képes erre. homloküreg-gyulladás.és vesekő. magas vérnyomás magas vérzsír. asztma. amit ide összegyűjtöttem.gesebb életmód elérését. Külön kérem a magukat jóhiszeműnek valló. aller­ gia. hörghurut. Ha ennyien meg tudták tenni. M E G J E G Y Z É S : A teljességre törekedtem. hogy ő már rég élvezhesse az új életmód előnyeit. egyik betegségből a másikba estem. kérem. vagy éppen teljesen abbahagyják az állati termékek fogyasztását. fehérvérűség. azaz azonnal. epe. iratkoz­ zon be a legközelebbi orvosegyetem könyvtárába. annak tanácsolom. a „ T e j " és az „Ártalmas hatások" címszava alatt. csökkentsék az állati termékek részarányát étkezéseik­ ben. hogy mihamarabb frissítsék föl szaktudásukat. vagy tejterméket.(koleszterin-) szint. (csupán nyers tejből készített vajat és kevés tejfölt). De nemcsak velem történtek ilyen óriási változások. De kérem. legalább ezen a módon. hogy erősen lecsökkentsék. amit állítok. szklerózis multiplex. mindenképpen indítsák be a kedvező változtatásokat. céltalan. lehet valami mindabban. hogy túlzás nélkül állíthatom. akikre itt hivat­ koztam. mint például rák. köszvény.

amelyet — úgy tűnik — állandóan fenyeget a külvilág. velük törődni. Fáradhatatlanok újabb és újabb trükkök kiagyalásában. mint a viszontkapott gyermeki szeretet. Egy 1954-ben lefoly­ tatott erőnléti és állóképességvizsgán a gyerekek 58 százaléka nem ütötte meg a felállított mércét. A csábítás hatalmas. ami szívbetegség előjele. Marilyn-nel így gondolkozunk erről. hogy előbb-utóbb beadja a derekát. Ugyanezt a vizsgát megismételték később is. a bukottak részaránya 1978-ban már 86 százalék volt. A gyerek egészsége számukra nem is téma. legravaszabb módszerekkel csábítanak. s nincs szívmelengetőbb érzés. ez tetteink legfontosabb hajtóereje. legfontosabb napjait. benne ébresztik föl a vágyat. A Terem­ tő ajándéka az ártatlan kisgyermek. életünk legnagyobb felelőssége. Ha a felnőtt úgy dönt. Feleségemmel. szíve joga. de makacsul kitartó gyermeki kérésnek. hogy nem óhajtja életvitelébe beleszőni az egészség építőelemeit. gyermeke életéről van szó. az egészségromboló termékek és szokások hivatásos terjesztői a legkifinomultabb. De nincs joga ilyen könnyelműségre. Ha fontos a táplálék minősége a felnőtt ember számára. Egyenesen a gyermeket veszik célba. de a valóság sajnos egészen más. Megérdemli a szeretetet. Ök a j ö v ő ! Róluk gondoskodni. pedig egyáltalán nem mindegy. hogy aztán az általuk mesterségesen szított. hogy kivé fejlődik. ha az őrzésére bízott ártatlan életről. a lehető legjobb testi-lelki egészségről. Nemegyszer nyomasztó és roppant fárasztó. ám tegye. A gyerekeknek a kicsattanó életerő szép példáinak kellene lenni.Legféltettebb kincseink gyermekeink. 98 százalékukban már föllel­ hető legalább egy olyan tényező. vagy egyik betegségből a másikba tántorogva tengeti gyermekéveit. sőt követelésnek a szülő ne tudjon ellenállni. mint akár csak huszonöt évvel ezelőtt. 42 százalékuk vérzsírszintje magasabb az „elfogadható" értéknél. felnőtt kora eléréséig a mi kötelességünk gondos­ kodni táplálásáról. Pedig ez lesz az ára annak. 1983-ban a gyere208 . amit ők kínálnak. Az ifjúság 75 százaléka túlsúlyos. hogy a gyerek erőtől duzzadva. Végtelenül fontos és óriási ez a felelősség. Tőlünk függ. Napjainkban kétszer annyi gyerek életét korlátozza és keseríti valamilyen idült betegség. egészségesen tölti-e élete legszebb. akkor százszor inkább fontos az a növekedésben levő szervezetnek. saját élete.

de alaposan enyhítették a kezdetben megfogal­ mazott követelményeket. amit a silány minőségű tápszer okozott. Az okot kell megszüntetni! Hogy gyermekeink a kicsattanó egészség példái lennének? Sajnos nem ez a jellemző. gyenge látás. hacsak a törvény ereje nem — én legalábbis kizárólag ebben látok némi reményt. íme néhány példa viselkedésük megértéséhez. hogy ily szörnyen lakolnak? Nem. torokfájást. romló fogak. Épp annak az országos intézménynek. fülgyulladást. A gyenge. köhögést. Végül csak 1984-ben voltak hajlandók bevezetni változtatásokat. hiszen közismert. A helyzet tehát roha­ mosan romlik. amit velük művel­ nek. a betegségek annak következményei. hogy lás­ suk. még hosszan lehetne sorolni. beteges gyermek oly gyakori. nyomatékos és határozott 209 . (fejlődé­ sük megtorpant. cukorbaj. Csecsemőtápszer. hogy manapság rák okozza a legtöbb gyermekkori halálesetet. Az F D A jelentése szerint is „a módosítások alapvetően a gyártók javaslatait tükrözték". s csak legyintenek rá! Pedig nem kellene an­ nak lennie! Ezek a „mindennapi" tünetek a test jelzései. nekijobban megfelelő ételhez nem jut. Babaétel. amelyiknek a közegészség óvása lenne elsődleges föladata. emésztési rendellenességek. hogy valami nincs rendben. szép. Az új törvény végül 1982 júliusában lépett életbe. csökkentsék egyes készítményeik túlzott sózását. Fülük botját sem mozdították. Az élelmiszerek gyártói a tettesek. amely szigorúbban szabályoz­ ta volna a csecsemőtápszerek minőségét. hasmenést. A szerencsétlen újszülött olykor csak ezt kapja. A legtöbb gyermekorvos „közönséges gyerekbetegségnek" nevezi a lázas meghűlést. Amerika két legnagyobb bébiétel-gyártója a közvélemény kereszttüzébe került. mondván. idegkimerültség. Arra kérték őket. Vagy 130 elszomorító esetből álló sorozat után. a Kongresszusban megpróbáltak egy új törvényt elfogadtatni. Az 1970-es években a Gerber és a Beechnut. hogy már a szakértők is hétköznapinak hiszik ezt. nem ők tehetnek róla. Az a legijesztőbb. hogy a sós étel magas vérnyomáshoz vezethet. és semmi meg nem tudja állítani őket. mint szívbaj. és semmi más. megfázás. a CSPI (Közérdekű Tudományos Központ) újabb. eldugult orrot. Rák! Valami bűnt követtek el. láz. a rákig. Olyan betegségek dúlnak soraikban. az FDAnak az emberei törtek lándzsát az enyhítések mellett. egyre több köztük az orvosi eset. Helytelen ilyesmit könnyedén venni és a tü­ neteket valamilyen orvossággal elnyomni. elhízás. tüdőgyulladás. Azt mutatják. egészen a legszörnyűbb végkifejletig. Mondhatom.kek 99 százaléka n e m tudta teljesíteni a „Presidential Physical Fitness Award" (Testi Erőnlét Elnöki Díja) követelményeit. a hatóságoktól nem kaptak határozott utasí­ tást. sőt meg is betegedtek a kisbabák). és így tovább. mily gátlástalanul mérgezik a j ö v ő nemzedékét saját hasznuk érde­ kében.

amúgy is fekete év volt a Beechnut számára. Megkövetelik a szabatosságot. történelmük legmagasabb büntetését kellett kifizetniük. m e r t . Ezt kínálják mindenhol. halott valamennyi olyan étel. ha velük akarunk szót érteni! Egyébként 1984. Furcsa ellentmondás. amiben éppenséggel gyümölcs­ lé volt a legkevesebb. Következésképpen sokkal körülményesebb hozzájutni. . friss. N e m mintha annyira jó lenne. igénytelen növény. Annyit használtuk.fölszólítására. sőt mérgező. mivel ez hozza a legnagyobb hasznot. a vonzó. És ezt szánják ők gyermekeink táplálékául! Iskolai étkeztetés.tiszta almaié" fölirattal árultak olyan mesterséges adalékokkal teli folyadékot. De nem akarom a reményt is elvenni. hogy olcsó és egészséges táplálékok helyett az emberek többsége inkább silány. Volt már pozitív példa is! Kell. mert hamis időpontot bélyegeztek termékeik bizonylatára. cukros. ráadásul mé­ regdrága pótlékokon él. hanem nagyon is sok köze van pénzhez. mi? És egyáltalán nem egyedi esetről van szó. Aránylag egysze­ rűen termeszthető. a Pal-Pacific Poultry és a Beaumont Poultry cégekről van szó. Igen. Ilyen táplálékon szeretnék fölnevelni gyermekeiket? Nem? Pedig az élel­ miszeripar milliós hirdetései és fizetett „hiteles szakértői" mind azon fáradoznak. Az amerikaiak által elfogyasztott tápláléknak több mint fele ilyen étel. hogy testünk számára az eleven. H o l t táplálék. ami nem képvisel semmi valós tápértéket. Szóval nyugodtan küldjük el csak a srácokat suliba. 250 000 dollárt. reklámhoz. Senki más. és zsíros. így áll elő a torz helyzet. csakis mi magunk tudjuk megóvni szeretett gyermekeink egészségét a fenyegető legnagyobb veszedelemtől. Határozzuk meg újra a silány étel fogalmát. a kereskedő számára viszont a legki­ sebb hasznot. de silány „gyorskoszt" ételkészítmények fenyegetésétől. hogy szülőt és gyermeket egyaránt lépre csaljanak. de ehhez kellő elszántság és határozott. minden sarkon árulják. Ne maradjon ki nevük sem. közös fellépés szükséges. amit a földolgozás során megfosztanak minden természetes értékétől. A halott étel nem csupán csapnivaló ennivaló. pedig ezt nem okos tréfára venni. amit jószerivel már nem is lehet eledelnek nevezni. Nézzük például a burgonyát. szinte minden napra jut ilyesmi. főleg növényi táplálék hozza a legtöbb. ásványi anya- 210 . s ami a test semmilyen igényének kielégítésére sem alkalmas. haszonhoz. hogy mára már egészen elkopott a „ j u n k food" a „silány étel" kifejezés. 1985 januárjában két kaliforniai baromfifeldolgozó üzem működését fölfüggesztették. amit kínál­ nak. hadd ehessenek ott egy kis rothadó pipit. vagy agyonsózott „ter­ méket" gyártanak belőle. Viccelődünk is vele. roppant módon vigyázni kell. s hogy bebizonyítsák. hanem mert ehhez a leg­ könnyebb hozzájutni. értéktelen. hogy legyen mód a változtatásra. nem is annyira egészségtelen mindaz a vacak. ugyanakkor tápláló.

akiknek fogalmuk sincs az egészséges táplálkozásról. Annyira túllőt­ tek a célon. vagy további harminc összetevőt tartalmaz. „tiszta" ételek után kutatva ő fejlesztette ki az első cereáliát. kiadást. cukorral agyonédesített gyárt­ mányt. Lejegyeztem. amikor megetetik velünk undorító készítményeiket. Röviden ismertet­ ném. Fél dollár helyett viszont nyolc dollár kilója. nyalókát. csokoládét. cereáliát. No meg kukoricapehely készítéséhez. ártatl n gyermekeinket. Egészséges. még jól meg is sózva. ha tudná. ma­ napság nevében miféle pancsolmányokat gyártanak. Michigan államban. de így.gokban és vitaminokban gazdag. esszenciális aminosav. ami a földolgozással jár. ugyanabba a maró anyagba. hogy már fiamnak is föltűnt a dolog. igaz?" CEREÁLIA (GABONAKÉSZÍTMÉNY) REGGELIRE — ÖSSZTŰZ A G Y E R E K E K EGÉSZSÉGÉRE Az 1800-as évek végén Dr. Mennyibe kerül? Legföljebb fél dollár kilója. papa. magyarul „kukoricapehely" néven. Meg is jegyezte: „ U g y e . Hát igen. Az eredeti készítmény aránylag ártal­ matlan volt. Aztán forró gőzzel kezelik. amit folyóssá tettek. Ugyanennek a j o b b sorsra érdemes. ugye valakinek meg kell fizetni azt a rengeteg vesződséget. A kukoricaszemeket először lúgba áztatják. a Charlie Brown legújabb egyórás műsorát. nézném vele együtt kedvenc tévésorozatát. szénsavas üdítőt. mindenhonnan. fölmelegítettek és megszárítottak. Kivédhetetlenül záporoznak csábosán hazug reklámjaik. tejet. amit szappanfőzéshez. s nem csupán a pénzünket. 211 . elvétve még öngyilkossághoz is. kezeletlen kukoricaőrleményből indultak ki. John Kellogg egy vegetáriánus gyógyhelyet vezetett Battle Creek mellett. S kiket vesznek leginkább célba hirdetéseikkel? Természetesen azokat. a röpke egy óra alatt tizenegy hirdetéssel szakították meg az adást. amivel valaha rendelkezett. s föllelhető benne mind a nyolc lényegi. ugyebár. De Dr. szárítva és mélyhűtve tárolva. majd forró olajban kisütve elveszti minden értékét. zsiradékban kisütött burgonyának egy másik előrecsomagolt „leszármazottja" még. tojást. vagy műselyemgyártáshoz használnak. Kellog azonban motollaként pörögne sírjában. „ c o r n flakes". egészségünket is elveszik. áz eredeti ár húsz-huszonötszörö­ séért tudják eladni. vajat. a legkülönbözőbb vegy. Ugyanez a krumpli hasáb­ ra vágva. abból k i l e n c kínált sokszorosan földolgozott. akik legkönnyeb­ ben elcsábíthatok hazug ígéretekkel és mesterséges ízekkel. A minap megkért a fiam. színes zacskóba csomagolva. majd újabb áztatás következik. most akarnak megint lépre csalni a vacak édességeikkel.és tartósítószereket. Mi leszünk ezek a balekok.

hogy a készítmény legfontosabb összetevője. míg az adagot ounce-ban adják meg. s 212 . Sok mindennek lehetne nevezni az egé­ szet. s csak az az élettelen anyag marad. mesterséges. mondjuk a rengeteg különböző címkéjű doboz közül a Kellogg féle Fruit Loops gyártmány. B H T (butilénezett hidroxitoulol) a következő. pontosabban 45. ami oda van írva? Nem csoda. ami egy ille­ delmesebb megnevezése az igencsak ártalmas telített zsiradéknak. ajánlom. s további 42.8 százaléka finomított fehér cukor. mesterséges színezékek. ami alig több. Talán fölösleges elsorolnom. Nézzük meg a — törvény által szerencsére kötelezően előírt — feliratot. grammot. a mi kárunkra és a mi költségünkre. Hogy a felét sem értik annak. (1 ounce egyenlő 28. Aki igazán kíváncsi a cukor gyilkos természetére. de ételnek a legkevésbé. aminek tömény változatán még a kórokozók sem élnek meg.35 grammal.8 százalék a cukor. Azért megpróbálom lefordítani. az a vegyszer. olvassa el William Dufty Sugár Blues (Cukorsirató). A polcokon a cereáliakészítmények foglalják el a legtöbb helyet. milligrammot írnak ki. Sajnos nem kukorica. szervetlen vitaminok és szervetlen ásvá­ nyok. töltőanyagok. hogy szikrát hányjon tőle az egyszerű ember szeme. ahogy az új tapéta sem tudja megakadályozni. hogy elvegyék a kedvet az ilyen okvetetlenkedő olvasgatástól. hanem az ezekből készített finomliszt. aminek során adalékanyagokkal és tartósítószerekkel telítik. rosttól. Mert senkinek kétsége ne legyen. Leginkább egy rossz vicc. hogy bedőljön az omladozó fal. Összezagyválják már a mértékegysége­ ket is. hogy megóvják — ó nem. Tekintsünk körül egy élelmiszerboltban. Ebbe beletartozik némi hidrogénezett növényi olaj. Szárítás után nagy nyomás alatt hatalmas görgökkel hengerlik laposra a pépet. Tehát 45. nem pótolják a természetes anyagokat.2 százalék a liszt. így lesz a hajdani életteli gabonából a halál ügynöke. hisz szándékosan fogalmazták olyanra. búza és zab. Vagyis 88 százalék már eleve csak finomított cukor és finomított liszt. miután a „finomító" eljárás során megfosztották minden természetes értékétől. majd pörkölik és hőkezelik. Te jó ég. vitamintól. Továbbá szerepelnek benne egyéb tartósítósze­ rek. nem a fogyasztót. hanem — a hidrogénezett zsi­ radékot az avasodástól. hogy készen álljon a vegyszeres fürdőre. cukor. gusztustalan tréfa. vagy John Yudkin Sweet and Dangerous (Édes és életveszélyes) című könyvét. mit is tartalmaz. és ezt tömjük a szerencsétlen gyerekekbe minden áldott reggel? De a maradék 12 százalék is érdemel pár szót. enzimtől. kizárólag a pénzünkre utaznak. ásványtól. Mindezek használhatatlanok a szervezet számára.) Érthetőbbre átszámolva kiderül. egy beteges. amit „gondos" kezek azért kevernek hozzá.ezúttal cukros szirupban. halott holmi. meny­ nyi kárt okoz ez a táplálékként tökéletesen értéktelen. Aztán található még só. mint színtiszta keményítő. csaknem fele.

A szülők közös. a gátlástalan. ami eladja az amúgy egyáltalán nem válogatósságukról nevezetes patkányoknak sem kellő élelmiszert? A reklám. mert úgy hiszem. mint egy vegyszerlerakat. betegségmentes gyermekkort adó étele ket készítünk számukra! Keressük a kiválót. A reklámföliratokon hirdetett „vitaminnal és ásványi anyagokkal dúsított" gyártmány talmi. A cereália önmagában ehetetlenül száraz. hogy boldog. kedvenc rajzfilmfigurák a szemkápráztatóan színes dobozokon. a kisgyerekek már lépre is mentek. évi négy és félmilliárd dollárról van szó! Apró ajándékok. ha a kutya sem veszi agyonreklámozott. Edward Taub mesélt egy kísérletről. halott ételutánzatokkal. Mert komoly pénzről. hogy keményítőt és fehérjét ne fogyasszunk egyszerre. a gyomorban kicsapódik. mivel ók maguk is nagyon j ó l tudják. aminek ered­ ménye végül is nem került nyilvános közlésre. olcsó trükkökkel. az ameri­ kai Nyugati Part egyik egyetemén: kísérleti patkányok egy doboz „Fruit Loops" kukoricapelyhet kaptak. Aki megrázóbb élményre vágyik. az dugja be orrát egy frissen fölnyitott cereáliás dobozba. mielőtt annak tartalmát gyermekeinek felkínálná. hogy készítményeik semmirevaló kacatok. 213 . a megfelelő étel társítás legfontosabb alapszabálya. amit arra szánunk. Bűzlik. ez lesz egyben az utolsó ilyen doboz. amit kinyitnak. az első osztályút. hazug hirdetések. és meg fogják érteni a patká nyokat! Mégis mi az. ha legfontosabb dol­ gunkról. Hamis értékkel (s ráadásul kevesebbel) akarják pótolni az elpusztított eredetit. meg kell nedvesíteni. egy roppant nehezen emészthető fehérje. mert roppant kényelmes. valójában halott készítményeiket. s a szerencsétlen áldozatok. Ne vásárolják meg. Csak hasonló közös akció vezethet eredményre a halott ételek terjesztői ellen is. Folyékony táplálék emésztésekor először mindig mindig a víz szívódik fel. az első szippantás orrfacsaró és gyo­ morfölforgató lesz. ám értéktelen. élelmiszernek szánt.ráadásul ócska. A gyomorban megalvadt tejből csak a kicsapódott túró marad ott. a tartalmát meghagyták! Hihetetlen? Egy szippantás. A cereália meg elsősorban keményítő. Remélhető­ leg valóban csak emlék. s valószínűleg örökre szóló emlék marad. időt takaríthatnak meg vele. Pár éve történt. ne eléged­ jünk meg harmadrangú. s tudjuk. De milyen áron? És milyen időt? A gyerekek igazán megérdemlik azt az időt. A már említett Dr. határozott föllépése sikeresen elűzte a kábítószerkufárokat az iskolák környékéről. mert csak a kereslet megszűnése tud véget vetni a gyártók gyalázatos garázdálkodásának. hogy egyáltalán le lehessen nyelni. ha minden a nya­ kukon marad. Ne vásárolják meg! A szülők rendszerint azért veszik. A papírdobozt megették. gyermekeink egészségének biztosításáról v a n szó. De eltűnnek. Aztán a másik. Mivel szoktuk leönteni a cereáliát? Tejjel! De a tej lenyelve nem marad folyékony. kihalnak.

) Tanult doktorunk épp azt fejtegette. Ilyen étkeztetés mellett nem csoda. harvardi tanszéke pedig jelentős és nyilvá­ nos anyagi támogatást kap a Cereália Intézettől. amikor az egyik néző közbeszólt: „ T a n á r e m b e r vagyok. másra már alig fog maradni. netán a cukrászcéh cégéres nagymesterétől? Egyiküktől sem! Nem hiszem. Semmiképp nem nevezném a cukrot értéktelennek. ez az egyik legújabb — és legképtelenebb — jelmondatuk. „Használj igazi cukrot. A gyerekek egyszerűen kibírhatatlanok. mig meg nem tudtam.Ha ehhez még — szokás szerint — gyümölcsöt is adunk. 1983 szeptemberében a „ D o n a h u e Show" című népszerű tévéműsorban egy Dr. Victor Herbert nevű „szakértő" védelmébe vette a cukrot. valamint a Kellogg és a Nabisco vállalattól. Igaz. közös fellépés ellen tehetetlenek a gyártók. kezelhetetlen gyerek. Kezdik már érteni a csíziót? Biztató azért tudni. becsavarodnak az ünnep alatt befalt rengeteg édességtől!" 214 . hogy a cukor csak üres kalóriát ad.. hogy nem mindenki annyira buta és hiszékeny. aki hajlandó a szócsövükké válni. V a n esély a cereáliák visszaszorítására. amivel szegény gyerek gyomra hosszú órákig birkó­ zik. még bőszebb reklámhadjáratokat folytatnak. lefizetnek bárkit. továbbra is veszélyesek. P é l d a . Stare úr tette. aki a Táplálkozástudományi Tanszék megalapitója a Harvard Egyetem Köz­ egészségügyi Karán. kétségbe­ esett védekezésükben a legvadabb hazugságoktól sem riadnak vissza. Frederick J. 25 százalékkal csökkent a fogyasztás a hetvenes évek elejéhez képest. vagy a cereáliagyártók koordináló bizottságnak alel­ nökétől. hogy miért is kapta annak idején az orvosi diplomát. én sem akartam bevenni. Az alkalom egy kongresszusi meghallgatás volt. e r r e a cukoripar. (Bizonyára azért. mert időközben teljesen kiment a fejéből. N e m sajnálják a pénzt. hál' Istennek kb. a 'vidám'jelző j o b b a n illik hozzá!" Kitalálnák. Kétel­ kednek? N e m csodálom. Az elszánt. mint ahogy azt szeretnék. ha j ó t akarsz!". ahol Dr.és a cukoripar érdekében tett tanúvallomást. „ S z e r i n t e m az emberek kockázat nélkül megkettőzhetnék napi cukor­ fogyasztásukat. hogy egyes kísérletek szerint cukor fogyasztása m e g n y u g t a t j a az ifjúságot. ahol már visszaesés mutatkozik. hogy Dr. Stare tiszteletdíjakat. Ez a birkózás elveszi minden energiáját. de nincs tápértéke? Ugyan kérem. kitől idéztem ezeket a badarságokat? A cukoripari tröszt vezérigazgatójától. abból olyan pokoli keverék lesz. s elmondhatom. hogy annyi a nyafogós. Azt mondják. még az anyatej sem az. hogy valaha is rájönnének! Szabad a gazda? Ezt a kijelentést Dr. Stare a cereália.. tökéletes élelmiszer nem létezik. hogy az iskola legszörnyűbb hete mindig Halloween utánra esik.

az iraki kurdok ellen is. Talán ismerik a rossz viccet. akkor a rákot teszik felelőssé a bekövetkezett halálért. Nem. és minden esetben iszonyú pusztítást végzett. Ha ez a csoda megtörténik. A Journal of the American Medical Association (az Amerikai Orvosi Egyesület folyóirata) 1946. A rák kezelése annyira kíméletlen eszközökkel folyik. szeptember 21-i számában olvasható az első közlés rák kemoterápiás. Ebből idézek: „A rák gyógyítására tett erőfeszítések ellenére a leggyakoribb klinikai kimenet továbbra is a halál. Itt van például a Los Angeles Times 1979. ha nem (ez a végkifejlet sajnos sokkal gyakoribb). Mustárgázt az első világháborúban alkalmaztak először. ami elvitte szegényt! A kutatásban elért eredményekről csak beszélnek. legutóbb — állítólag — Afganisztánban is. a cikk végén. hogy az ember gyakran arra gyanakszik. Puszta szóbeszéd az egész. február 2-i számának szalagcíme: K I Z Á R Ó L A G GYÓGYSZER G Y Ó G Y Í T O T T A KI A RÁKBÓL. mert az itt-ott feltűnő egyedi. Ebben jelent meg egy átfogó tanulmány. másképpen számon kérnék rajtuk a rákkutatásra költött milliárdokat. amelyik az 1950 és 85 között folytatott rákkutatás eredmé­ nyeit összegezte. de könnyen lehet. azaz vegyszeres kezeléséről. mert félnek. Amúgy az idézetek — gondolom — önmagukért beszélnek. A gyógyulás oly ritka. a gyógyítás hatásfoká­ nak javítására tett minden próbálkozás eredménye egy szóval értékelhe­ tő: kudarc. s bár az 1925ös Genfi Egyezmény eltiltotta. általában szenzációsan tálalt gyógyulási esetek ellenére a tudomány még egyáltalán nem tart ott. Utána. már születéstől kezdve. törvénytele­ nül.RÁK GYERMEKKORBAN Mindent meg kell tennünk a rák elkerülésére. persze már csak apró szedésben: a meggyógyult beteg hamarosan elhunyt tüdőgyulladásban. a kutatásba ölt dollármilliárdok és az „újabb áttörésekről" időnként szárnyra kapó hí­ resztelések ellenére a helyzet egyelőre csak bonyolódik. ha valaki túléli ezeket a test természetes folyamatai ellenére történő durva beavatkozásokat. beszélnek. mint a gyógykezelés. hogy kijelenthet­ né: a rák gyógyítható betegség. úgy tűnik. A The N e w England Journal of Medicine napjaink egyik legtekintélyesebb orvosi szaklapja. sőt. akkor' a gyógyulást a kezelés javára írják. ami nekem erről eszem­ be jut? A sír mellett két gyászoló beszélget: — De legalább nem volt komoly baj. hogy a rákkal kapcsolatos szemléletmódunk szorul alapvető változ­ tatásra.E kudarc okait gondosan meg kell vizsgálni. Elnevezése: „ N i t 215 . azóta is többször bevetették. gyilkos ionizáló sugárzással. az orvosok csak azért folytatják oly kitartóan a kezelést." ." „ H a r m i n c ö t évnyi. sebészeti kimetszésekkel. s elég világosan. mér­ gekkel." Végül: „A megelőzés sokkal ígéretesebb területnek tűnik.." Ez utóbbit a Természetes Hygiénia már csaknem egy évszázada hangoztatja. hogy tény­ leg csoda.

Tudjuk. ugyanúgy a betegnek sem tehet jót ez a gyilkos szer. pihenés. víz. és így tovább? Bizonyára úgy gon­ dolnák. T u d o m . több kiváltó oka lehet a ráknak. Minden (tízna­ ponként megismételt) injekció után azonnal kezdődnek és vagy nyolc órán át tartanak a mellékhatás heveny tünetei. mustárgáz. képtelenségnek tűnik. bármily fondorlatos „szakértői" magyarázatok is kísérik.rogén-mustár gyógymód". de kétségtelen. amiket az élelmiszeripar lépten-nyomon igyekszik ránk tukmálni. ha nem állt volna ott a rengeteg. akár egészséges. hogy megértes­ sem álláspontom lényegét. Mit szólnának. hogy ne is legyen rájuk soha szükség. A kezdet kezdetétől el kell követni tehát mindent. közvetlenül érbe fecskendezve adják be. hogy egészségessé tegyék. ha az egészség építőelemeit így hirdetném: táplálék. mint az élelmiszerek sugárkezelése. Életem legmegrázóbb olvasmánya volt. hogy talán az élclap „ T ü c s ö k és bogár" rovatát olvassák. testmozgás. Ha nem állt volna rendelkezésre. ugyanakkor na­ gyon veszélyes sugárzó hulladék. halálos mérget adnak halálos betegnek a célból. E tortúra kínszenvedéseit nem saját kútfőmből merítettem. a legtöbb gyermekhalált a rák okozza. Hosszú távon hajullás és egyéb testi-lelki bántalmak kísérik a keze­ lést. hogy megelőzzük magát a betegséget. Azért említettem részletesebben a rákot és kezelését. s a szülő ezzel teheti legtöbbet gyermekéért. Vagyis gyógykezelés címén törvényesen hasz­ nálhatják ezt az egész világon betiltott pusztító vegyi fegyvert. azt sem kezdeményezte volna senki. levegő. A gyereknek szüksége van erre a védelemre. hogy ilyen célra próbálja meg fölhasználni. a mustár­ gázt. Egy tizenéves fiú írta le halála előtt saját szörnyű élményeit egy Oncovin-kúráról. Intravénásán. a rák születéstől kezdve fenyeget. vegyszertől csöpögő. hányás és pokoli rosszul­ lét. Ahogy egészséges embernek nem válik hasznára a mustárgáz. bevethetetlen vegyi fegyver. hogy gyilkos. s nem is orvosi közleményből van róla tudomásom. akár beteg valaki. semmire sem hasznosítható. Miért ne lehetne akkor javítani a gyerekek táplálkozásán? Nincs erre alkalmasabb időpont az azonnalnál! A rák elkerüléséhez a gyerek szüleitől kaphatja a legnagyobb segítsé­ get. hogy elkerülhető legyen a mustárgázkezelés és társai. Észbontó! Oncovinnak hívják az egyik mustárgáz-hatóanyagú rákellenes szert. mint semmire sem alkal­ mas. hogy az étrend köztük az egyik legfontosabb. Az élet fönntartásához az egészség összetevő elemei szükségeltet­ nek. 216 . Olyasmi ez. akkor aligha jutott volna bárkinek is eszébe. A szülő tudja leginkább megvédeni őt a cukortól ragadós. Nehéz megbarátkozni a gondolattal. holttá feldolgozott egészségpusztító és rákkeltő ké­ szítményektől. sótól maró.

utcai bódéból vagy út menti étteremben. halott és halálos készítményeik fogyasztásá­ ra. amióta csak belevágtunk a Test­ kontroliba ez volt: „ H o n n a n tudjam. anélkül. de valójában egyenesen méregként hatnak a fejlődő szervezetre. Vigyázat! Tudják mi lenne ez? Hamburger. hogy mi lesz jó a gyerekemnek?" Vérzik a szívem ezekért az anyákért. Az iskolai étkeztetéshez is egyre több köze van az élelmiszeripar gyár­ tóinak. amelyek csábítóak. (nem sok sikerrel). és megpróbálta több mag. Ma viszont annál több ok van az aggodalomra.A leggyakrabban fölmerülő kérdés. több csonthéjas. S. A. több földi­ mogyoróvaj alkalmazásával följavítani a gyermekétkeztetés minőségét és csökkenteni a rákkeltő zsírok fogyasztását. aki tisztában van e holt táplálékok és a megromlott egészségi állapot közti közvetlen összefüggéssel. sült krumpli. D. A kereskedelmi érdekek által befolyásolt hírverések ellentmondó ismereteket záporozó áradatában elveszítették korábbi biztonságukat. rászoktas­ sa a gyerekeket vegyszeres. Az éber szülők minden erőfeszítése ellenére a hírverés folyamatosan erőlteti saját mérge­ ző gyártmányait. mellyel őseink erős és egészséges nemzedékek tízezreit nevelték föl előttünk. Nem csoda. reggeltől estig mást se egyenek. hogy kényszeres kötődést építsen ki. amikor gyermekeinket lépten-nyomon fenyegetik az egyre nagyobb teret nyerő. akkor rá 217 . halott ételek. pizza. Ismerjük a helyzetet: a feldolgozóipar azon töri magát. földolgozott. biológiailag öröklött tudá­ sukat. amelyet Amerika bármely városában úton-útfélen mindenhol kínálnak. (Egyesült Államok Mezőgazdasági Hivatala) egy biztató. hogy rákapassa. hogy nap mint nap. amelyek legfőbb összetevői a mesterséges töltőanyagok és a telített zsírok! Amikor a U. hogy olcsóbb de táplálóbb étkeket akarnak biztosítani gyermekeinknek. hogy ilyen kérdés egyáltalán fölmerült volna ben­ nük. hot dog. kezdemé­ nyező lépést tett. akik a táplálkozástudomány hivatásosaival és az étrendszakér­ tőkkel karöltve azzal a jelszóval terjesztik termékeiket. ha nyugtalan a gondos szülő. vagyis az a silány gyorskoszt. ösztönös.

július 28-án. meg szentjánoskenye­ ret. hogy a felnövekvő új nemzedékek erősek és egészségesek legyenek? De hogyan válhatnának erőssé. de sokan vannak. Kérdem én. meg a sok hús. bizonyos Gina Barlotta írt. a cukor. Szüleink általában nem szoktak diétás meg más ilyen fogyókúrás könyveket vásárolni. Azt is elmagyarázták nekünk. ahogy Patrícia (ötéves testvérem) szokta mondogatni. Ohio) 1986. kilencéves) soha nem ette meg a zöldséget. fejből! Hosszú kocsiúton sokszor magától is mondja. Amikor kiolvas­ ták. Csak azt nem lehet tudni. de az biztos. Kedves Diamond Bácsi és Néni! Anyukám úgy hét hónapja vette meg a könyvüket. ha táplálkozásuk ezt nem teszi lehetővé? Az értéktelen táplálék aláássa a testi. lehet benne valami. hogy palacsintasütéshez használja. (A palacsintához búzaliszt is kell!) Vannak.é t r e n d alkalmas-e gyermekek táplálására. íratlan „szabály". ami kimondja: márpedig a gyerekeknek mindenképpen kell húst adni. vajon a T e s t k o n t r o l l . akik nem hiszik. de a magukét megvették. ha szakad. amióta így főzünk odahaza.lelki fejlődést! Sokan kérdezik. (kivéve a limababot). vagy a Baskin Robins éttermekbe. hogy saját népe gyermekeit egészséges és tápláló iskolai étkeztetésben részesítse? Nem inkább azzal kellene törőd­ ni. Edward A. Szeretettel: Gina Barlotta tízéves Tegyül föl. Még az ötéves kistestvérem is bármikor elmondja. Azt mondták. hogy a maguk étkezési módszere az igazi. He­ tente körülbelül egyszer megyünk oda vásárolni. Columbus-ban v a n egy natura élelmiszerbolt. Nem tudom. A m a m a azért veszi a műtejüket. amelyet egy tízéves kislány. ki hozza az ilyen rendelkezéseket. elhatározták.) Node hogyan lehet ezt összeegyeztetni a gyerek életvitelével? Az elsődle218 . Mendelsohn véleménye szerint például nagyon is az. Néha ugyan beté­ rünk a Dunkin Donuts. Dr. Először hadd válaszoljon helyettem egy levél.kellett jönnünk. hogy a T e s t k o n t r o l l alkalmas gyerekek táplálására is. s velem együtt bizonyára mások is: hogyan engedheti meg magának egy nemzet. „ d e legalább nem mindennap". például mi is. hogy elkezdünk aszerint enni. hogy azok is a maguk könyve szerint csinálják-e. hogy ellene vannak a tejnek meg a húsnak. de már ő is megszerette. hogy fönnáll egy furcsa. Ott inkább műtejét árulnak. Róbert S. hogy mi kárt tesz ereinkben a só. (Or­ s z á g u n k két leghaladóbb szemléletű gyermekorvosa. ha törik. Itt. Taub és Dr. Natália (ő a másik húgom. ha arra képtelen. hogy fegyveres ereje az egész világot szemmel tartsa. (Columbus. szinte mindet. akik nagyon is így gondolják.

ges veszedelem. Csak mérsékelten fogyasszunk sóval. hogy a rák és az étrend egymással összefügg. karalábét. amit az iskolásokra erőltetnek? Hogyan áll összhangban az iskolai ebéd a rákellenes ajánlásokkal? Sehogy! Az iskolák és közkór­ házak étrendje egyaránt kizárólag az AD A." Szomorú. ha a fenti ajánlások korábban kerülnek széles nyilvánosságra? Ugyanakkor bizta­ tó is a helyzet. Az ajánlások követése a mindennapi étrend összeállításában lecsökkenti a rákos megbetegedés valószínűségét. a rák. vagy az élelmiszerek gyártóit védik? Fölemelik-e hangjukat a táplálkozástudósok és étrend­ szakemberek. 1. mégsem volt foganatja. sós vagy éppen cukros táplálék ellen. karfiolt is. Kerüljük az elhízást. 3. Nézzük hát először az ACS. Hány életet lehetett volna megmenteni. 4. tartósított. Fogyasszunk brokkolit. kelbimbót. Zöldségből. zöldséget és a teljes szem fölhasználásával készült gabonakészítményeket. Együnk több nagy rosttartalmú ételt. zsíros. ezek szerint kontrollálni lehet a rákot is! Csupán mindennapi gyakorlatunk áll még nagyon messze ettől. mert ezek gazdagok A-vitaminban és C-vitaminban. az Amerikai Étrendszövetség hatáskörébe tartozik. káposztát. különösen ami az állati eredetű zsírokat illeti. gyümölcsből ne hagyjuk ki a sötétzöld és mélysárga színűeket sem. Milyen ételeket kapnak a gyerekek közétkeztetés címén? Miért nem lépnek föl komolyan az állott. (Figyelem! Sok köhögéscsillapítónak is igen magas az alkoholtartalma!) Mind a hét fenti ajánlás megtalálható a Testkontrollban is. Erősen fogjuk vissza alkoholos italok fogyasztását. 7. 6. mindezekre a kérdésekre tagadó válasz adható. Kinek az érdekeit tartják szem előtt? A fogyasztókat. Az aján­ lásokat az alábbi megjegyzéssel is szükségesnek tartották kiegészíteni: „Bizonyítékok állnak rendelkezésre. Csökkentsük a zsiradékbevitelt. rostszegény. 2. ami a gyerek életét fenyegeti. így 219 . de még az A D A is tesz a rák megelőzésére közrea­ dott ajánlásokra. az Amerikai Rákszövetség étrendre vonatkozó tanácsait. 5. füstöléssel illetve nitrátokkal tartósított élelmiszereket. tehát gyümölcsöt. hogy a Természetes Hygiénia már vagy nyolcvan éve hiába hangoztatja mindezt. akiknek elsődleges feladata lenne a fiatalok egészségének védelme? Nem. A gyermekkórházak étrendje legalábbis ezt tükrözi.

sohasem étkezés utáni desszertként. szülők óvhatjuk meg fiainkat és lányainkat az ételek­ ben rájuk leselkedő mindennapi veszedelmektől. amikor saját ebédünkről. helyette együnk főfogásként hajába sült krumplit. Számukra tehát megérte a változtatás. vesse azt össze még egyszer a rákellenes ajánlásokkal. megszünteti a rossz ételtársítás miatt korábban időnként jelentkező gyomorfájásokat. Elsősorban nekik találták ki álnok szemfény­ vesztéseiket. akkor azért nagyritkán megengedhetünk magunknak egy 220 . Javítja a testi erőnlétet. ezért inkább ráhagyták a választást gyermekeikre. hogy ez a mi felelőssé­ günk. akik az eredmények láttán élén­ ken kezdtek érdeklődni a „ D i a m o n d módszer" iránt. Friss gyümölccsel. a Testkontroll nemcsak eleget tesz valamennyi­ nek. Hadd adjak néhány jó tanácsot azoknak a szülőknek. illetve saját vacsoránkról van szó. hogy megkönnyítsem a dolgukat. továb­ bá lehetőséget ad több gyümölcs. hogy nekünk! Mindig is világos volt. olajos mag és teljes gabona bevonására is a gyermekek étkeztetésébe a zsíros állati eredetű készítmé­ nyek helyett. a kápráztató hirdetési csalikat. illetve teljes gabonából készült ételt. és valamennyiüknek sikerült jócskán lefogyni. a tapasztalatlan kicsiket ejtik legkönnyebben tőrbe.egyelőre csak mi. amik oly könnyen lépre vi­ szik őket. Gyümölcsöt csak frisset és csak éhgyomorra együnk. Először is: mindig magukon kezdjék! Mi magunk is friss gyümölccsel indítsuk a napot. nekünk kell közösen föllépni kicsinyeink egészségének védelmében. azt kérem. (Ha rettenetesen vágyunk rá. Az se csoda. tésztát. a kicsinált rágcsálnivalókat. ám ezzel együtt a hangulatot is. és — sok tanár a megmondhatója — az intelligenciát. de figyelembe véve a test élettani igényeit. amilyen hamar csak lehet. Aki — valamilyen értetlen vagy rosszindulatú sugalmazásra — még mindig kételkedne a T e s t k o n t r o l l alkalmasságában. Márpedig a halott élelmiszerek gyártói épp őket. zöldség. Ideje hát újra kézbe venni irányításukat. Csak sokakat elbizonytalanítottak a ránk zúduló ismeretözön ellentmondásai. s ott jól meg is állták a helyüket az azóta eltelt évek folyamán. különösen ami a kicsiket illeti. s akkor is ügyeljünk az ételek helyes társítására. akik most szeretnének belekezdeni gyermekük életmódjának a Testkontroll elvei szerinti megváltoztatásába. nyers olajos magvakkal és zöldségszeletekkel helyettesít­ sük a cukros édességeket. Hát persze. a szellemi teljesítőké­ pességet! Ismerőseink (Dale és Martha Kirstine) két gyönyörű kislányát például már hat hét Testkontroll étkezés után — a változásoktól őszintén megle­ pődött gyógypedagógus lelkes javaslatára — a kisegítő iskolából átvették rendes iskolába. Meglátja. szülőké. nem beszélve arról. hogy az egész család egészségesebb lett. hogy ezek után — a tanár szervezésében — előadásokat tartottak a többi szülőnek. Fogyasszunk kevesebb tejterméket és húst.

de csodálatos javulás fog beállni a közérzetben. amíg a kis szervezet megszabadul a tejivásból előzőleg fölhalmozódott nyálkától. időt igényel tehát az ellenkező irányú változás is. de aztán megszűnik a „meghűlésre való hajlam". a gyerekeket is fokozatosan belevonjuk a változtatásokba. túrót. aki már pár évet megélt. akik nem átallanak gyerekeket meg­ rontani saját anyagi hasznuk érdekében. több lesz bennük az energia. hogy a gyerekek étrendjének megváltoztatása ne parancsszó­ ra. Megértem. sőt. így ezzel a lehető legrosszabb szolgá­ latot tennénk magunknak is. amíg a gyerek eljutott idáig. Hároméves kor alatt még aránylag könnyű. s látják.cukros teát. Saját tapasztalatom szerint ugyanis a tehéntej nélkül 221 . helyettesítsük azt friss gyümölccsel illetve friss gyümölcslével. ha valaki rögtön minden károsat meg akar szüntetni. aki már issza a cukros. fülgyulladás elmúlik. örömmel hozzálátni. Semmi sem történhet egyik napról a másikra! Az is eltartott egy darabig. egyre jobban! De addig. s meglátjuk. Önmagunk átalakítása nélkül sokkal nehezebben tudnánk hatni rájuk. s nem tud szeretettel. nem is kell egyik napról a másikra mindet bevezetni. miután saját bőrükön ta­ pasztalják.és fejfájás. Fontos. gyermekeinknek is. Ez lesz az alkalmas időpont amikor fűt a saját siker fölött érzett lelkesedés. Hagyjuk abba a tehéntej itatását. nagyon kérem. Ismerem ezt az érzést. hanem egy átlagos amerikai srácról van szó. eldugult orr. akkor feszültséget ébreszt benne az étkezés puszta gondolata is.) Próbáljuk meg teljesen elhagyni a szénsavas italokat. de azt is inkább délután. meg­ fázás. pótoljuk ezeket friss gyü­ mölccsel. amit meg akarunk vonni tőle. imádja. eszi az édességeket. az azt is jelenti. szénsavas „vadítókat". de figyelembe kell venni a valóság tényeit is! Ha nem újszülöttről. sajtot. (Addig ugyan előfor­ dulhat még egy-egy ilyen jellegű megbetegedés. ha folyton-folyvást ezzel nyaggatjuk a gyereket. rövid idő múltán minden légzéssel kapcsolatos panasz. legyünk türelemmel! Ha a táplálkozás kérdését az eltérő akara­ tok csatájává tesszük. illetve friss gyümölcsből készített gyümölcslével. amikor már ők maguk is kezdenek belelkesedni. elmarad a levertség.) Megérne egy tanulmányt a tehéntej és a szobatisztaság közti összefüg­ gés tisztázása is. hogy a család többi tagját. hogy bizonyos mértékig már hozzászokott mindahhoz. ha továbbra is távol tartunk tőle tejet és minden tejterméket. Akkor válik majd széppé a dolog. hogy ezek nélkül a vacakok nélkül is lehet élni. amit a rossz ételtársítás és az émelyítő édességek okoznak. a gyomor. úgy négy óra tájban. míg fortyog benne a düh az élelmiszereket mérgekké földolgozó gátlástalan alakok ellen. hogy az újfajta étrendtől jobban érzik magukat. s egyik napról a másikra egy teljesen új lapot szeretne nyitni. ha a holt ételeket kínáló éttermekbe mehet. ne kényszer hatására történjen. ha már többségüket sike­ rült megvalósítani. Egyszerű változtatások. joghurtot.

Gyermekeim kedvence évek óta a mandulatej. Legkisebb fiam soha nem kapott egy csepp tehéntejet sem. s a probléma megszűnt. Igen. A könnyen hasznosítható kalcium. gabonafélék és csonthéjasok magjából készített „tejjel" és friss gyümölcs­ csel lehet kiegészíteni. Európában. ha már nincs többé szüksége a szopásra. de azért végül is kicsit butuska állat táplálására való. Elolvasva Testkontroll cí­ mű könyvünket megpróbálkozott a tejmentes étrenddel. vagy akár együtt mind a négy. Ázsiában. (Az ok nem lehetett egyszerűen a tejjel bevitt többletfolyadék. banán vagy más friss gyümölcs hozzáadásával pedig egészséges tejturmixot keverhe­ tünk belőle. kevés juhar­ sziruppal (vagy mézzel) édesítve és pár szem eperrel ízesítve. ami alkalmas lenne az értelmi szint fokozására. csak ajánlani tudom! Ami azt a gyakorlatot illeti. Alkalmas a magtej a szokásos tejes ételekben a tehéntej pótlására: remek fagyi készíthető belőle. gyengébb lesz az érzetek közvetítése az idegpályákon. magas tápértékű magtejeket. fehérje. mogyoró. Fölhasználható hozzá nyers mandula. rettentő finom. Én magam szezám­ magtejet iszom rendszeresen. vitamin és más ásványi anyagok remek forrása. ameddig csak lehetséges! A gyerek maga meg tudja állapítani. napraforgó. Az anyatej a Természet terem­ tette legtökéletesebb táplálék minden csecsemő számára. A Testkont­ roll receptgyűjteményében remek példák találhatók. hogy a haszonleső. amikor egyáltalán nem jutott tejhez. hogy még sohasem hallottak róla. könnyen elkészíthető. de az amerikai indiánok is ismerték. s egyéves korára tökéletesen szobatiszta lett. ha hébe-hóba valamilyen tejes ételt készített. hiszen a kicsi — friss gyümölcslé formájában — akkor is bőségesen kapott inni. a Természetes Hygiénia több évtizedes jó tapasztalatokkal rendelkezik a magtejekkel. A tej egyszerűen nem olyan étel. Az étkezési hulladékoktól eltömődött kis testben bizonytala­ nabb. ami hátrál­ tatja a tanulási folyamatot. míg áttérünk a párolt zöldségekből álló táplálékra. Régóta használ­ j á k a magtejet Afrikában. Az anyatejet friss gyümölcslével. Kicsinek és nagynak egyaránt hasznára válik. hogy négyéves kislánya gyakran ágyba vizel. valamikor egy. hogy egészen kis kortól kezdve már cereáliát 222 . szezámmag. „korszerű" tejipar föltalálta volna saját magát.) Tudom. hölgyeim. pedig egyáltalán nem új dologról van szó. messze áll ez az esetleírás egy tudományos igényű kísérlettől. már évszázadokkal azelőtt. szoptatás után — de kiegészítésként közben is — adhatunk a babának ízletes. olajos magvak. ám azonnal visszatért. Gyermekeink egészsége érdekében érdemes újra bevezetni. Egyik első előadókörútunk alkalmával Denver városában egy igen kedves kismama arról számolt be.és hároméves kora között. akiknek már kezd elege lenni a pelenkázásból és az éjszakai rendszeres lepedőcseréből. Elvégre egy nagyon aranyos. Lehet. Fehérjetartal­ ma csupán 2 százalék. de azért elgondolkozhatnak rajta olyan mamák.nevelt gyerekek sokkal könnyebben és hamarabb sajátítják el a szoba­ tisztaságot. Tápláljuk a kicsiket anyatejjel.

adnak a kisbabának, hadd jegyezzem meg: 18 hónapos koráig a kisbabá­ ban nem termelődik az a ptialin nevű enzim, ami a tömény keményítő lebontásához szükséges. íme egy másik ok, amiért a legtöbb kis ameri­ kainak be van dugulva az orrocskája. Kenyér, cereália, krumpli, lisztes sütemény mind hozzájárul ehhez. Tartsuk őket zöldségen és gyümöl­ csön, ameddig csak lehet, sokkal tovább megelégszenek ilyen táplálék­ kal, mint gondolnánk. Az új ételeket csak egyenként vezessük be, köztük pár nap szünettel, hogy a kicsi meg tudjon barátkozni egy-egy új ízzel. Tartsuk távol a gyerektől a keményítős, elsózott, halottá tartósított „bébiételeket". Adjunk a picinek pépes friss gyümölcsöt, míg nem nő ki elég foga a rágáshoz. Készítsünk neki péppé tört friss salátákat. Kínáljuk kevés vízzel elkevert tört avokádóval. Imádni fogják a friss, valódi izeket, s remekül fognak fejlődni. Ha már úgy látjuk, hogy főtt ételt is kaphat, akkor is friss zöldségekből, például répából, zöldbabból, cukkiniből készítsük a baba ételét, párolva és péppé törve. Kevéske vajat is hozzá lehet adni, de egyáltalán nem kötelező. Mennél később térünk rá a főtt ételre, annál j o b b a kicsinek. Túl korán kezdett főtt étellel való táplálás túlérzékenységhez, allergiához vezethet, és elhízást okoz. Ne felejtsük, az anyatej fehérjetartalma csupán 2 százalék; kerüljük hát az állati fehérje adását is, ameddig csak lehetséges. (Legjobb, ha egyáltalán nem kap.) A szükséges 2 százaléknyi fehérjéhez megfelelő adagolásban és bőven hozzájutnak a kapott zöldségből, gyümölcsből, magkészítményekből, olyan aminosavak formájában, amelyekből könynyen fel tudják építeni saját fehérjéiket. A vérrák és az állati fehérje fogyasztása bizonyítottan összefügg! Lehet, hogy néhány nagyokos ebbe is bele fog kötni, de csak azért, mert fogalmuk sincs az ember valódi élettanáról. Saját fehérjéit ugyanis nem eszi, hanem maga készíti a szervezet. Aminosavakból építi föl, amelyek bőven föllelhetők a növények­ ben. Csupán a haszonleső hírverés igyekszik mást elültetni a köztudat­ ba, s ennek — ha elhisszük — mi isszuk majd meg a levét, no meg gyer­ mekeink. A kisgyerek étrendjében is a zöldség és gyümölcs az eszményi. N e m kell sietni a magas keményítőtartalmú ételekkel, s ha elkezdjük adni, akkor is főtt burgonya (vagy yamgyökér) legyen az első. A krémes-pépes levesek is elsőrangú babaételek. Törhetünk bele kenyeret, kekszet, keverhetünk bele darát, de lehetőleg csak nyolc hónapos kor után. Nem kíván cukrot a gyerek, ha mi nem kapatjuk rá. N e m szokik rá a cukorra, ha Cola és cukrászsütemény helyett cseresznyét, áfonyát, dinynyét kínálunk neki, s akkor később sem mindig a cukrosat választja, még ha nagy néha hozzá is juthatna. Tudom, nehéz a mai életben távol tartani a gyereket mesterséges édességektől, hisz lépten-nyomon ezekbe botlunk. Nekünk sem volt könnyű, de legkisebb fiam, Beau ötéves koráig egy szem cukrot sem 223

kapott. Azóta néha hozzájut édességhez, főleg, ha vendégségbe hívják a barátaihoz, de inkább csak belekóstol, kíváncsiságból. így is előfordul, hogy másnap „nyűgösebbnek" érzi magát, s már azzal is tisztában van, hogy mitől. Három évnél idősebb gyerek esetében valamivel nehezebb lesz bevezet­ ni a változtatásokat, hisz sok mindenhez már hozzászokott erre a korra, s ezek a kötődések egyre erősebbé válnak az évek múlásával. A legna­ gyobb baj az édességekhez, a cukorhoz való ragaszkodás szokott lenni, de tapasztalatom szerint 10—12 éves korig sokat segít egy alapos, nyugodt, négyszemközti beszélgetés, amikor elmagyarázzuk a mestersé­ ges édességek és a szénsavas üdítők kártételét. Rá fogunk ébredni, a gyerekbe sokkal több j ó z a n ész szorult, mint gondoltuk volna, ha sikerül megtalálni a közös nyelvet, ha megérti, hogy szülei az ő egészségével törődve igyekeznek változtatni. Fontos, hogy az ilyen beszélgetéshez jól válasszuk meg a helyet, a hangulatot, és az időpontot, amikor mindkét fél nyugodt és laza. Nem igazán alkalmas például a kocsivezetés, amikor a mi figyelmünket leköti a forgalom, s a gyerek is csak tarkónkat láthatja a hátsó ülésről. T ö b b gyerek esetén j o b b külön-külön megbeszélni velük a dolgot, hisz az étkezési szokások nagyon is személyes ügyek. Azért ajánlom, mert nekem is ezt a taktikát kellett alkalmazni, amikor Beau fiam hatéves korában iskolába ment. Csak nézte a csillogó csoma­ golású, színpompás nyalánkságokat, üdítős palackokat maga körül, és úgy érezte, őt átejtették, valami nagyon jóból kirekesztették. Mindenek előtt tudni akarta, milyen ezeknek az íze. Szerencsére megállapodtunk férjemmel, hogy semmi olyantól nem tiltjuk el otthon, amire igazán, forrón vágyik, hogy biztonságban érezhesse magát odahaza, hogy ne szökjön, ne bújjon máshová, ha valami újdonságot ki akar próbálni. Tisztáztuk, leghőbb vágya megismerni az ismeretlen holmik ízét. Nem segített a rábeszélés, el kellett ismernünk jogát ehhez az óhajához, így másnap megkóstolhatta, amit ki akart próbálni. Pár nap múlva folytató­ dott a dolog valami újabb készítménnyel. Ez így ment heteken keresztül, míg rájöttem, hogy kezd a dolog rosszra fordulni, fiam szemem láttára lassan a cukor rabjává válik, erős kis testét megtámadja ez a veszélyes vegyület, elapasztja energiáit, kiszívja csontjaiból az ásványi anyagokat. Addigi kiegyensúlyozott kedélye olyan nyűgössé, szeszélyessé, ingerlé­ kennyé változott, amit eddig még csak más gyerekeknél tapasztaltam, nála soha. Teljesen kétségbe ejtett. Akkor ültünk le a komoly beszélgetés­ re. Úgy helyezkedtem el, hogy arcom ne legyen magasabban az övénél, s időnként megsimítottam haját, vállát, hogy szóbeli közlendőimet ezzel is megerősítsem. A társalgás nagyjából így zajlott le: — Beau, úgy látom, nagyon fölkeltették a kíváncsiságodat a sütik meg más nyalánkságok. Azt is észrevettem, hogy annyira csábítónak találod

224

mindezt, a társaidnál meg a tévében, hogy szeretnéd valamennyit kipró­ bálni. — Igen, mert mindenki nagyon odavan az ilyesmiért, és én is tudni akarom, milyen az ízük. — Eddig szó nélkül rád hagytam, s te mostanra már elég sokat kipróbáltál, így van? — Hát, igen, elég sokat. — Az utóbbi időben viszont egyre fájdalmasabb volt néznem, ahogy mindenféle vacakkal tömöd magadat. Rosszat tesz neked, mert mind tele van cukorral, s a finomított cukor méreg! Elgyengíti a csontodat, nem hagyja, hogy erős, nagy férfivá növekedj. De a cukron kívül még sok más veszélyes vegyszert is tesznek beléjük, amikről még én magam sem tudom pontosan, hogy milyen kárt is okoznak, mindenesetre biztosan rongálják agyadat, látásodat, sőt rákot idézhetnek elő, s ki tudja, még mit. A sok csoki például olyan káros, hogy meddővé tehet, nem lehet tőle gyereked, ha felnősz. Aztán azt is észrevettem, hogy megváltozott a közérzeted, hogy másképp viselkedsz, mint régebben szoktál, s aligha­ nem az édességek hatására. A nyalánkságokat mesterséges színezékek­ kel festik, s ezek közül is sok a mérgező! — Hát akkor meg minek rakják bele? — Azért, hogy vonzóbbá tegyék, kisfiam. Olyanra akarják csinálni, amin jó sok pénzt kereshetnek, nem azért foglalkoznak a gyártásukkal, hogy jót tegyenek a gyerekekkel. Nem, nagyon is rosszat tesznek a kicsiknek, s ezt azok is jól tudják, akik földolgozó üzemeikben előállítják őket. Csak az őket nem bántja, a pénz sokkal fontosabb számukra. — Hát akkor ezek rosszat akarnak! És a barátaim nem is tudnak róla... — Pontosan erről van szó, Beau. Sem a barátaid, sem a barátaid szülei nem tudják, vagy egyszerűen nem akarnak róla tudomást venni. De én tudom, mennyire károdra vannak, ezért mindig rettenetesen elszomorít, ha azt kell mondanom, hogy ehetsz ezekből a szörnyűségesen veszélyes dolgokból. Rosszul érzem magam, mert hagyom, hogy más valaki bánt­ son téged, olyanok, akik nem is ismernek,, nem is gondolnak veled. Túlságosan szeretlek ahhoz, hogy csak úgy elnézzem, hogyan akarnak megmérgezni téged. Nem hagyhatom, mégha jóízű is az a méreg, vagy ét­ vágygerjesztő, csillogó csomagolásban kínálják is. Az irántad érzett szere­ tetem az, ami arra késztet, hogy elzárjak előled minden ilyesmit. — Hát jó, akkor ezentúl nem eszek annyit. — Rendben van, kisfiam, de ha folyton kéred, akkor nemet kell majd mondanom az édességre meg minden ilyesmire. Sejted, mit jelent majd ez a „nem"? — Igen, mama, azt, hogy nagyon szeretsz! Azt hiszem, ehhez hasonló beszélgetések hatásosabbak, mint parancs­ ba kiadni a rendelkezést: márpedig csok}, az mától fogva nincs! Lehet, a 225

szívhez szóló rábeszélés nem nyújt végső megoldást egyszer és minden­ korra, mint az ukáz, de a gyermek iránt érzett szeretethez kapcsolódik, amire mindig hivatkozni lehet, hogy ő is fölfogja: a tiltással nem megvo­ násban részesítjük a gyereket, hanem adunk neki, szeretetünket mutatjuk ki általa. A gyerekek okosabbak, mint gondolnánk, könnyen megérzik és megértik ezt, mint ahogy lelkük mélyén azt is erősen sejtik, hogy nem tesz j ó t nekik a sok édesség. Néhány naturaboltban már most is föllelhetök ezek helyettesítésére ke­ vésbé káros termékek, s remélhetőleg hamarosan máshol is elterjednek a cukor nélküli édességek, sütemények, cereáliák, s a kevésbé káros bu­ borékos üdítők. Az persze nyilvánvaló, hogy az eleven ételeknél továbbra is kevesebb holt táplálékot kell fogyasztanunk még az ilyen — nem anynyira rossz — változataikból is. Tehát ezután is gyümölcs, zöldség, s ál­ talában több m a m a készítette házikoszt jelentse a nagyobb részt, s ne az előrecsomagolt pótlékok. Ezek az újfajta változatok talán kevésbé mérgezőek. Egészségesebb ételt jelez, ha a címkén például a következők valamelyi­ ke látható: vaj (a többi tejtermékhez képest ez kevés káros anyagot tartalmaz, kevésbé savcsináló, mert jószerivel színtiszta zsiradék), teljes őrlésű liszt, méz, mogyoróvaj, mandula, juharszirup, szentjánoskenyér, földimogyoró, datolya, málé (kukoricaőrlemény,) zabliszt, stb. De olvas­ suk el, pontosabban próbáljuk csak meg elolvasni egy hagyományos édesség, vagy üdítő címkéjét! Lesz abban finomított cukor, sohasem hallott nevű vegyszerek, festékek, ételszínezékek, tartósítószerek, s ezek közül — kedves szülők — egy sem nevezhető éteknek. Ezek pusztítják gyermekeinket, legtöbbször lassan, de mindig biztosan. Ha mindnyájan beszüntetjük az ilyen holmik vásárlását, s helyettük is eleven ételeket keresünk, akkor az eladók kénytelenek lesznek az igények szerint meg­ változtatni a kínálatot, vagy elmehetnek kapálni. Egy példácska arra, hogyan foglalhatja el a mesterséges, művi termék helyét az eleven, valódi táplálék. 1986-ban Beau fiammal szerepeltünk a tévé „ M e r v Griffin" show-műsorában. Merv imádja a gyerekeket, könynyen megnyerte Beau szívét is, aki így büszkén mutatta be uzsonnatás­ kájának tartalmát, közte a „cigánycsizma" nevű müzlirudat, amelynek összetevői datolya, mogyoró, földimogyoróvaj, kókusz, szentjánoskenyér, stb. Merv — varázsos mosolya kíséretében — harapott belőle, s ízlett neki. Nem csodálom, Beau is, sőt, az egész család rettenetesen szereti. Ezután számtalan levelet kaptunk. Arról érdeklődtek, hol lehet vásárolni „cigánycsizma" rudat. A cukorhoz való kötődés a legrosszabb. Ha olyan nagyobb gyerekről van szó, aki már tényleg a cukor rabjává vált, akkor elképesztően nehéz feladattal állunk szemben. Ezért aztán ha iskolás gyereket akarunk átvezetni a Testkontroll étrendre, ahhoz rengeteg megértés, türelem. 226

megbocsátás és rugalmasság szükségeltetik. Nagyon sok változtatnivaló akad. ha a gyerek már teljesen hozzászokott a szokványos amerikai étrendhez. Mi tartozik ebbe? Elsősorban zsemlyébe dugott vagdalt, azaz hamburger, aztán csirke galuskával, kenyér sajttal, pizza, étkezés utáni édességnek fagylalt és más cukros édességek, bőséges reggeli, rengeteg földolgozott, holttá kezelt élelmiszerkészítmény, ivás evés közben — egyik sem illik a Testkontroll elveihez. A gyerek étrendjébe is a lehető legtöbb valódi, teljes és élő, eleven fogást kell beiktatni. A jó példát a szülő mutassa — de csodát akkor se várjon egyik napról a másikra. Leghelyesebb a reggelivel kezdeni. Tudom, sokan úgy érzik, nem engedhetik el csemetéjüket reggel otthonról „éhesen", anélkül, hogy jó alaposan meg ne tömnék a bendőjét mindenféle földi jóval. Annyi év tévhitben élés után — miszerint a bőséges reggeli lenne a nap legfonto­ sabb étkezése — magunknak, szülőknek is igencsak nehéz átállni, nem beszélve a gyerekről. De jusson eszünkbe, a tanulóifjúság háromnegye­ de, 75 százaléka túlsúlyos! Engedjük hát, hogy a nap kiválasztási idősza­ ka alatt (hajnaltól délig) a fejlődő szervezet nyugodtan végezhesse a föla­ datát, hogy annak természetes rendje és módja szerint meg tudjon sza­ badulni a benne fölhalmozódott mérgező maradékoktól, különben elhízik és lebetegszik. Sok gyerek nem is szereti, nem is kívánja a reggelit. (Ösz­ töneik — úgy látszik — megsúgják, hogy nem válik javukra a korai nagy falatozás.) Remek, ne is erőltessük, de állapodjunk meg egy engedmény­ ben, amit nagyvonalúságunkért kérünk; kössük meg a „gyümölcsegyez­ séget"! — Rendben van, nem kell reggelizned, de helyette eszel gyümölcsöt. — Indokoljuk is meg! — A friss gyümölcs az agy legjobb üzemanyaga, délig elég erőt ad az iskolához. Ha a gyerek olyan, hogy ragaszkodik a reggelihez, akkor is gyümölccsel kezdjük a napot. Ha ezt kevesellné, akkor fél órával (esetleg húsz perccel) később kínálhatjuk már másféle étellel is, amíg rá nem érez a magasabb energiaszint kellemes ízére, amit a „csakis-gyümölcs" reggeli nyújt. De vigyázzunk,hogy ilyenkor is valódi ételeket kapjon a gyümölcs után! Jó összeállítás például két-háromféle gyümölcs, majd zeller, vagy saláta, esetleg egy marék (egy-két dekagramm) nyers mogyoró. De adhatunk frissen párolt zöldséget, vagy egy cső kukoricát — mindenesetre nagyobb hasznára lesz a gyereknek, mint a mesterséges, gyártott kukoricapehely. Egész évben tartsuk készenlétben az ehhez szükséges alapanyagokat a mélyhűtőben, zöldbabot, borsót, tejes kukoricát, hogy télire is jusson, de ne feledjük, a hosszabb hűtve tárolás is okoz némi kárt. a friss élelmisze­ rek tápanyagaiknak mintegy harmada elvész így. Ha a gyereknek már bogara lett a cereália és nem hajlandó zöldséget enni, akkor keressünk cukormentes, egészségesebb cereáliaváltozatokat, zabpelyhet, vagy da227

tolyával, mézzel édesített készítményt, s öntsük le mandulatejjel, esetleg almalével. Ezek tulajdonképpen túl nehezek reggelire, de még mindig alkalmasabbak az átmeneti időszak áthidalására, mint a még nehezeb­ ben emészthető, szokásos reggeli ételek. Egy szelet teljes őrlésű lisztből készült vagy korpás pirítós szintén megteszi, különösen a hétvége ,,éhesebb" napjain, amíg szép lassan sikerül végképp leszokni minden ilyes­ miről. De ne felejtsük, mindez addig is csak a gyümölcs illetve salátatál után jöhet. Ha már a hétvégét említem, amikor a család ünnepélyesebb reggelit szeretne, akkor kipróbálhatjuk a tojássárga helyett mandulatejbe márto­ gatott pirítóst juharsziruppal, vagy mézzel. De ekkor is az étvágygerjesz­ tő, bőséges gyümölcsöstál legyen az első, addig elő se vegyünk mást. amíg abból mindenki nem vett. Ha mi is asztalhoz ülünk, hogy együtt, közös tálból cseresznyézzünk a gyerekekkel, (persze, más friss gyü­ mölcsről is szó van), akkor hamarabb elérkezik az a nap, amikor már nem fog senki sem más ételre vágyni. Attól kezdve a kiválasztás akadály­ talanul folyhat, s mindenki megszabadulhat a belsejében lerakódott összes mérgező maradéktól. Gyümölcsreggeli után lássuk el tízóraival is a gyereket. Mit csomagol­ junk? Először is további gyümölcsöt, esetleg aszaltat, mert egyedül a gyümölcs az, ami energiafelvétel nélkül juttat friss energiához. A „csakis-gyümölcs" reggelire való áttérés átmeneti időszaka eltarthat pár napig, esetleg pár hétig is, de aztán sokkal tettrekészebb lesz a gyerek egész délelőtt. Nem húzza gyomrát nehéz reggeli, amelynek emésztése elvonná minden munkavégző képességét egyéb föladatoktól. Akit még mindig aggasztana, hogy „ m é g a végén éhenhal szegényke", az csomagol­ j o n a gyümölcs mellé egy adag nyers magot, diófélét, mandulát, mogyo­ rót, íme néhány falat Beau fiam uzsonnatáskájának tartalmából. 1. Hámozott, tisztított gyümölcs, becsomagolva, fogyasztásra előké­ szítve, fölszeletelve, esetleg egészben. Dugjuk a hőpalack (termosz) kupakjába, hogy iskolába menet ne törődjön. 2. Széles szájú hőpalack párolt vajas burgonyával töltve, kukoricasze­ mekkel, zöldborsóval, vagy zöldbabbal ízesítve, esetleg mindhárom­ mal. Előre szoktam legőzőlni egy nagyobb adag zöldséget, majd (de legfeljebb egy-két napig) a hűtőben tárolom, hogy csomagoláshoz tényleg csak föl kelljen melegíteni. Beau imádja a krumplit, és tökéletesen megelégszik egy ilyen ebéddel. (A gyerekek általában szívesen megeszik egymás után többször is azt, amit igazán szeret­ nek.) Burgonya helyett adhatunk zöldséges tésztát vagy rizst is a zöldségekhez. Más napokon, amikor Beau már kezdi unni a dolgot, akkor a hőpalack arra szolgál, hogy hidegen tartsa a fejes salátából. 228

apró paradicsomból és búzacsírából álló ebédjét, rajta kedvenc salátaöntetével, ami egyszerű zöldségleves. 3. A krumpliebéd mellé szeletelt uborkát, zellerhasábokat, vagy tisztí­ tott sárgarépát, illetve mindhármat szoktam még adni, ha saláta, vagy leves az ebédje. 4. Váratlan éhség esetére vajas pirítósból készítek számára szendvi­ cset. 5. Délutáni csemegének aszalt gyümölcsből és dióból gyűrt müzlirudat csomagolok, vagy egy adag nyers mandulát — esetleg némi finom házi süteményt. 6. Másik hőpalackba mindig adok vele desztillált vizet is, hogy ne érezzen kísértést az iskolában kapható, szénsavas vízzel hígított vacak szörpök iránt, amikor megszomjazik. Ha nem fér mindez a gyerekeknek szánt apró uzsonnatáskába, akkor szerezzünk be nagyobbat, felnőtt méretűt, vagy egy megfelelő nagyságú, hőszigetelt műanyag dobozt. Sokkal j o b b érzés több helyet elfoglaló, de egészséges ételt becsomagolni, mint kisebb térfogatú, de holt tölteléket küldeni a gyerekkel. Az első időkben gyanakvással szemlélték társai fiam tízóraiját, de Beau is érezte, hogy ő ettől valahogy ,,más" lett, mint a többiek. Megnyugtat­ tuk, hogy ez a különbség, a „másság" egyben a jobbat is jelenti, olyan egészséges ételeket, amiket nem szabad lebecsülni. Nemsokára a többiek gyűltek köré, ők nézegették sóvárogva a pirosló dinnyehasábokat, a csillogó cseresznyét, és a zöldséges-kukoricás krumplival teli hőpalack sem tűnt már nekik akkora sületlenségnek. Hamarosan azon kaptam magam, hogy külön kell csomagolnom zellerszeletet, répát és apró para­ dicsomot, amikkel fiam érdeklődő barátait szerette volna megkínálni — nem említve a korábbi „cigánycsizma" müzlirúd esetét. Kóstoló után így sóhajtott fel az egyik kis haver: — Bárcsak az én m a m á m is ilyeneket főzne! Ami az iskolai ebédet illeti, a gyerekek nem szoktak túl sokat törődni vele, megeszik, amit kapnak. Vagyis tőlünk függ, kedves szülőtársak, hogy mi kerül a hasukba. Összetett szénhidrát és keményítő a legalkal­ masabb napközi táplálék, krumpli, tészta, rizs, teljes őrlésű lisztből készült kenyér, mert — gyümölcsön kívül — csak ezekből tudnak könynyen energiához jutni a gyerekek. A magas fehérjetartalmú fogás nem igazán jó étel napközben, emésztése még megfelelő ételtársításban is túl energiaigényes, lelassítja a gyerekeket, hát még a szokásos kenyérrel 229

Kívánság szerint ízesíthetjük sómentes. ha csak kisebb paradicsom akad. Vacsorakor is figyeljünk a helyes ételtársításra.félkész" ételekre. A „jóteszemdvics" remek találmány azon szokásos halott ételek eleven eledellel való helyettesítésére. előrecsomagolt holmikra. előrecsomagolt készítmények. akik már szívesebben esznek egy „Tomburger" „jóteszemdvicset" a szo­ kásos hamburger helyett. Például én magam is rengeteg olyan srácot ismerek. a „mélyhűtött komplett vacsora" tálakra. vagy parázson sütve. jó nagy paradicsomból. Készítsük válto­ zatosan. az éppen rendelkezésre álló nyersanyagok függvényében. meg lehet oldani aránylag egyszerűen is. s az egyéni alkotó ötletek­ nek is tág lehetőség nyílik ezen a területen.jóteszemdvics" ötletek is találhatók a Testkontroli és a Testkontroll 2 receptjei között. amit bármikor megvásárolhatnak. akkor nagy adag salátát és zöldségkörítést adjunk hozzá. serpenyőben. amelyekhez a gyerekek esetleg már régóta erősen kötődnek. akik szinte állandóan gyorséttermekbe küldik a gyerekeket.együtt! Ha szendvics kell. amit nagyanyáink készítettek. anyáink csak kivételesen vetették be őket. nem kell túl nagy feneket keríteni a gyerekek ellátásának. Amikor föltűntek a fagyasz­ tott. nagyon is sok anya már teljesen ráállt a kényelmes . A salátalevél a zsemlyét is megóvja majd az átázástól. A zsemlyébe két salátalevél közé kétujjnyi vastag paradicsomszeletet teszünk. s aznap estére ne készítsünk mellé sem burgonyát. ha olykor-olykor szerettek volna egy szabad estét.) Rosszul társított ebéd lemeríti a gyerek energiakészletét. és fölébreszti a cukor utáni vágyat. A gyerekek rendszerint nagyon szeretik a burgonyát. A l k a l m a n k é n t akár olajban kisütve is megengedhető. ami megfelel a helyes ételtársítás alapszabályainak. konzervekre. egyszer sütőben. ha éhesek. Ugyanak­ kor tudom. Ha például csirke van. Friss. vagy éppen káposztasaláta társaságában elfogyasztva teljes étkezést jelent.. jó sok mártással. Szüleinl: még olyan táplálé­ kon nőttek fői. 230 . A tésztát és a rizst tálaljuk főfogásként. vagy apróra szeletelt salátát is. Kivételesen ide is leírom az elkészítés módját. s kenyér se kísérje a húsfalatokat. Hintsünk a paradicsomra csírát. esetleg olajban fonnyasztott egy-két kanálnyi fűszerezett hagymával. vagy enyhén megpirított hamburger-zsemlyét kettévágunk és megkenünk vajjal. folyé­ kony füszerkeverékkel. De további remek . máskor krumplipürének. vagy több szeletet. Még egyszer fölhívnám a figyelmet. sem galuskát. vagy még pikánsabbá tehető hagymaszeletekkel. ahogy mi felnőttek is tesszük a kávéval. sok. Óriási hiba! Minden ilyen alkalommal a halott ételek javára és saját gyermekünk kárára hozzuk a döntést. zöldséges mártás­ sal és jó sok salátával. hogy mesterségesen fölélénkítse magát. akkor készítsünk olyat. (Az ételleírások között találhatók „jóteszemdvicsek". csalamádéval. nem beszélve azokról. konzervált. Leves.

hogy manapság az ifjúság körében is egyre jobban terjed a rák. amiknek semmi köze a táperőhöz. — Nem lehet. dinnyeszeletekkel a tányéron. és ehhez még az orvosi költségeket is nyugodtan hozzáadhatjuk. Néha magam is hallhatom. az utolsó morzsáig. akkor jól utánaszámolva meglepetés fog érni. ami vajjal. s az articsókát is örömmel megeszik. Mindig nyerő a teljes őrlésű búzalisztből készült fokhagymás barna kenyér. mint ahogy elsőre gondolnánk. Bármikor kaphatók forró kukorica­ tortillára. A valódi étel nem csupán egészségesebb. Szülei teljesen elképedtek. vagy éppen többe is. És ez az elsődleges oka. a tartósítást. kevésbé komplikált ízösszetételek. hússal. a szívbetegségek. a csöves kukoricát. Legtöbbször zöldséges tésztá­ val szoktam kínálni. amiket egyáltalán nem tudnak értékelni. Ha a tartósított élelmiszerek és a sok hús helyett az évszak kínálta friss zöldség és gyümölcs beszerzésére fordítjuk a pénzt. gerezdekre bontott naranccsal. Friss alapanyagok kellenek hozzá. A tápláló házi koszt készítése nem akkora ördöngösség. és ezek a kórok azokban a korosztályokban pusztítanak. nemhogy növekednének. mert a gyerek otthon hozzá sem nyúl a főtt tésztához. A valódi ételek mindig jobban megérik a rájuk fordított pénzt. mind csak a holttá tételhez járul hozzá. aztán a mama megvesz valami előrecsomagolt készítményt. vagy paradicsomos ketchup mártással nyakon öntve tálalják neki. ez lett a mindennapi gyakorlat. amikor meghallották. mint gyermekeink. Sokszor olyan felnőttesen „ízgazdag" ételeket próbálunk megkedveltet­ ni a gyerekekkel. amit olvasztott vajba mártogathatnak. barackkal. a csomagolást. valódi vaj és a lehető legkevesebb vegytanilag megváltoztatott étel. ahogy kis gyerekek friss eperért nyúzzák anyjukat a boltban. Igaz.Manapság viszont ez már nem kivétel. Egy hat év körüli kis srác gyakran megfordul nálunk. néhány. és tele vannak eleven tápanyaggal. vagy avokádóval és csírával roppant ízletes és magas 231 . Sikere van a még meleg gőzölt brokkolinak. az eredeti. s a párolt zöldbabot akár kézzel is szívesen csipegetik. vagy éppen cseresznyével. Az élelmiszergyártmányok­ ban megfizettetik velünk a földolgozást. otthon készült ételt fogyaszthattak. de kifejezetten gazdaságosabb is! A gyerekek nem igénylik a konyhaművészet nehezen elkészíthető. Meg kell változtatni a gondolkodásunkat. ami ugyanannyiba kerül. bonyolult csúcsteljesítményeit. amit adok. ízlésüknek j o b b a n megfelelnek az egy­ szerűbb ételek. szilvával. de egyenesen csökkennek a háztartás kiadásai. nagyon drága — hangzik a szokásos válasz. amelyeknek még hírből sem lenne szabad tudni ilyen nyavalyákról. Naponta mérgezik őket a halottá földolgozott élelmiszerekkel és az azokban adagolt végzetes vegyszerekkel. Szüleink még sokkal több igazi. De könnyű megszerettetni velük a hajában sült burgonyát. A gyerekek nagyon is jól el tudnak lenni egy-egy nagy tál friss eperrel. s mindig befalja. általában sajttal. mint az eper.

s más csonthéjasról is. túrót. amit gyerekekkel is kipróbáltattam. s „ 2 0 0 0 hallgatóból legalább 500 mindennap a vegetáriánus menüt választja a húsossal szemben". vagy krumpliból. A levest is szívesen fogyasztják főételnek. magyarul a menza főnöke) érdekes dolgokról számol be. s mert megérzik benne gondoskodó szán­ dékunkat. dióról.tápértékű harapnivaló. vagy olajban sült szalmakrumplit keve­ rünk a salátájába. rizsből. Remélhetőleg más gyerek sem emel majd kifogást ellenük. hogyha már „éhséglázadás" fenyeget. s a gyerekek odalesznek értük. hogy ilyen nagy keletje lenne a dolognak. de nem árt ha mi tudjuk. világosan elmagyarázzuk a dolgokat. De akkor is kapcsoljunk rá. hogy saját tempójuk szerint váltsanak — s ebben feltétlenül legyünk mindig segítsé­ gükre. Ezek legyenek mindig készenlétben. vagy olyan könnyen rávenni az étrendi változtatásokra. ellenállást váltana ki az ilyen ijesztő bejelentés. Remekül be tudnak ebédelni avokádópépbe mártogatott kukoricaérmékből. ha ízlik. s hagyjuk. és hozzá saláta.Testkontrollt" dicsérő lelkes leveleket ebből a korosztá­ lyból is. amit kapnak. ha a fenyegetőzés látszatát is kerülve. Meg lehet nyerni a salátától húzódozó gyereket. . hogy túlságosan erőltetnénk. Henry C. amit tehetünk talán az. nem kell nagy betűkkel a falra vésni: „ M Á R P E D I G M O S T A N T Ó L K E Z D V E CSAK EGÉSZSÉGES ÉTELT K A P T O K ! " Gyanakvást. Ross. s akkor j o b b a n kijön az íze. „ A z édességek ugyan továbbra is kedveltek. s jóváhagyták. A tizenéves kamaszokat már n e m lehet kényszeríteni. mert gyorsan beburkolják a salátát! Nagyon kedvelik a sajtot. Próbáljunk a már bevált receptek mellé hetente egy-két újat is bevezetni. ezrével kaptuk a . Készítsük a főfogásokat is egysze­ rűen tésztából. A gyerekeknek elég. míg befejezzük a többi tennivalót. De azért hadd mondjam el. ha van mellé kétszersült. Kezdeményezésére választási lehetőséget adtak a diákoknak. a Brucknell Egyetem (Pennsylvania) étkeztetésének igazgatója (ízgazgatója. Külön termet rendeztek be ahol levesek és saláták közt lehet válogatni. mogyoróról. de szeretnénk visszafogni a tejtermékek fogyasztását? Reszeljük vagy hintsük salátára. ha kevés makarónit. vagy avokádós szendvicset uzsonnára. Ross úr szerint a tapasztalt szakácsok alig tudták elhinni. de a listavezető egyértelműen a gyümölcs. N e m érdemes nagydobra verni. amihez bőven vehetnek mártást. A legjobb. Vacsorára nagyon jól elvannak egy halom krumplipürével. így értékelni fogják erőfeszítésünket. Használjuk kedvenc salátaönteteiket. félelmet keltene. vagy kukoricakenyér. Az ételleírások közé igyekeztem sok olyat bevenni. Ugyanezt el lehet mondani minden nyers magról. hogy étkezésük ráadásul egészséges is. és imádják a paradicsomos. ha van hozzá jó sok nyers sárgarépa és zeller." 232 . akkor leültethessük őket az asztalhoz a salátával. mert az új íz változatosságot jelent. de anélkül. de még nincs kész az ebéd. s így a kevesebb is elég lesz.

s amiatt. Ők egészségükkel. tehát inkább erősnek és egészségesnek kellene lenniük! Aki sajnálja erre az időt. a mi föladatunk gondját viselni Amerika gyermekeinek! Ehhez megvan minden nagyszerű képes­ ségünk. akik pályájuk érdekében keve­ sebbet törődnek gyermekeikkel. halálra hajszolja magát. amit megérdemelne. olyan étele­ ket. Lenézik. Legnagyobb kártétele. ha nem muszáj? Fiatalok. vagy gyermekeink fizetik meg az árát. amikor minden fiatalban föllelhető valamilyen szívbetegségnek legalább egy tünete. Azt mondják. Véleményem szerint nincs jövője a társadalomnak. hogy semelyik feladatának sem tud száz százalékban eleget tenni. az megbetegítheti gyermekét. Sokkal inkább képes más elvárásoknak is megfe­ lelni az a nő. Amerikai anyák. Szomorú látni azokat a fiatal anyákat. alacsonyabb rendűnek tekintik azt a nőt. Nincs is más helyes választás. aki egyszerre próbál csinálni mindent. tipródik. Aligha lehet értékesebb. De miért legyenek betegek. ha elhanyagolja az új nemzedékeket. nem fecsérelhetik az idejüket ilyesmire. különben mi. méghozzá többszörösen. ahol ennyi silány élelmiszert etetnének meg a gyerekekkel. aki — termé­ szetes biológiai adottságainál és késztetésénél fogva ösztönösen — a családjáról való gondoskodást tekinti élete fő céljának. hogy az általa bevezetett új értékrend nemcsak haszonnal járt. a kicsi betegágya mellett. amelyik az anyát a gyermeknevelés rovására készteti munkavállalásra.Ilyen hírnek valójában jobban lehet örülni. megbecsülést. Sokan föl sem akarják fogni a kicsik megfelelő táplálásának fontossá­ gát. amit kell. nem érnek rá foglalkozni minden csip-csup dologgal. amik erőt adnak és megóvnak a betegségtől! Megmenthető a haza. vagy rajzórát és teniszleckét vesznek. teljes napot kitevő foglalatosság. miközben lelkiismerete folyton furdalja az elmulasztottak miatt. kimerül. Nincs a világon még egy ország. Ez a terület nem kapja meg azt a figyelmet. hogy az anyaság hivatása elvesztette korábbi becsét. Pedig a gyerekektől megtaga­ dott főzésidő könnyen elveszhet. mint gondoskodni a faj fönntartásáról és egyedeinek egészségéről? Betegnek tartom azt a rendszert. mint az. Pedig mi lehetne értékesebb. akkor aligha lehet hasznosabb tevékenység. 233 . A fiatalság önként is az egészség útját választja. mint akármilyen „hatalmas sikernek" az orvostudomány területén. Inkább vigyázzák ápolt körmű­ ket. és sokkal szomorúbb körülmények között. minthogy gondjukat viseljük és megfelelően tápláljuk kicsi­ nyeinket. míg azok elérik az önellátó kort. aki már teljesítette ezt a kötelezettségét. velünk született ösztöneink alkalmassá tesznek minket. Rettenetesen ellustultunk. hogy meg is tegyük. mint a gyermekekről történő gondoskodás. Amikor a gyerekek háromnegyede elhízott és rák okozza a legtöbb gyermekhalált. még ha n e m is a címlapon szok­ ták tálalni. örömtáncot lejthetünk! A nőmozgalom fölbecsülhetetlen vívmányainak elismerése mellett meg kell jegyezni. a gyógyulá­ sáért aggódva.

Meg tudjuk tenni.ébredjünk végre föl! Ne higgyük. A gondoskodó szeretet vezérelje cselekedeteinket. s büszkének kell lenni arra. meg kell tenni. hogy bármi is fontosabb lehetne ennél. . hogy meg is tesszük.

állandóan zajló testi folyamat. Ahogy egyetlen petesejt235 . hogy át szeretné venni az irányítást. duzzadt. torokkaparás. az anyagcsere káros melléktermékeinek eltávo­ lítása a kiválasztás szerveinek közreműködésével — rendes körülmények között — olyan önműködő. amelyik tökéle­ tesen szabályozza önmagát. rendszeres főfájás. állandóan eldugult orr.önmérgeződés" ellen is. hogy meg lehessen szabadulni az elszaporodott mérgektől. nedvező nyálkahártya. Elegendő idegenergia híján a kiválasztás szervrendszere se képes jól ellátni feladatát. A test így jelzi parancsoló igényét. egyre mérgezettebb lesz. az érzelmi egyensúly kibillenése. amikor a test energiaszintje mélyre zuhan. s ez az összes többi életműködést is hátráltatja. mert a helyzet kezd életveszélyessé válni. Hogyan? A korábbi fejezetekben már esett szó a kimerültségről. ami — önmagát rossz irányban erősítő visszacsatolásként — csak tovább rontja a helyzetet. Betegségtünetekkel a szó szoros értelmében le akar verni a lábunkról. a szervezet egyre kimerültebb és egyre toxiku­ sabb. létrejöhet válságos állapot. ingerlékenység. krónikus tünettel. ágynak akar dönteni. krákogás. a testben fölszaporodnak a mérgező anyagok. csupán testünk egy újabb csodálatos önvédel­ mi képességének vagyunk — szenvedő — tanúi. gyakori hőemelkedés. az energia. Azt kívánja. De előfordulnak rendkívüli helyzetek. Ilyenkor meg kell érteni.. hogy szüneteltessünk minden más tevékenységet. Emiatt még jobban igénybe kell venni a már amúgy is lemerült energiatartaléko­ kat. Minden tevé­ kenység és minden testi folyamat energiát fogyaszt. nem az a gond. valamilyen idült. Az emberi test szerencsére föl van vértezve az ilyen kimerültség okozta . mert ilyenkor pontosan ennek érzi égető szükségét. hasmenés. Energia visszatáplálása a testbe viszont csak pihenés és alvás által történhet. torokfájás. hogy „elkaptunk" valami fertőzést vagy betegséget. Friss energia kell. oda sem kell rá figyelni. érezzük magunkat annyira rosszul. ami lehet „megfázás". A belső válságot kifelé is jelzi. Az élet lényege a munkavégző képesség.A test méregtelenítése. és pihenjünk végre le.

márpedig ezen a szemléleten változtatni kell. táplálék. a megfelelő táplálék. akár megbomlott az egészség. hacsak nem teszünk készakarva ellene. Hogy a „ m o d e r n " élet ezt nem teszi lehetővé? Hát igen. Elsősorban a pihenés és alvás ilyen. Hogyan lehet elősegíteni a méregtelenítést? Hát erről szól ez az egész könyv! Biztosítani kell a test számára alapvető biológiai szükségle­ teit. Ha hagyjuk. hogy n e m szabadulnak például a „náthájuktól". Olyan örökérvényű. hogy az öntisztítást maradéktalanul elvégezze. melyek ugyanazok maradnak. hall­ gassunk rájuk! Energiahiányra figyelmeztetnek. az egészség szerelmére. az egészség érdekében. de lényeges összetevő elemei. a jó víz. márpedig energiához csak pihenés és alvás útján juthatunk! Ez — és csak ez — fogja meg­ szüntetni a válságot! Méregtelenítéskor mindenekelőtt adjuk meg tehát testünknek a lehetőséget. ahogy sejtek milliárdjainak tud egyszerre vezé­ nyelni.bői létrehozta önmagát. Ezt is önműködően teszi. pihenés és alvás. Ha semmibe vesszük. hogy kipihenhesse magát! Észre se fogjuk venni. tőlünk is függ. végül a szeretetteljes emberi kapcsolatok. hogy megvédje magát gazdája káros túlzásaitól. amikor annak legnagyobb szüksége lenne rá. valószínűleg újabb és újabb tünetekkel. ha kényszerítik. De tovább húzódik az alacsony energiaszint-okozta kellemetlen állapot. noha híven követik a Testkontroll-étrendet. napfény. a test ugyanúgy arra is képes. levegő. és pihenjük ki magunkat!. mivel a test nem kapta meg a lehetőséget. Főleg a szórakoztatóipar emberei szoktak panaszkodni. minden tevékenység csak fogyasztja az energiát. 236 . de visszatér a kielégítő testi működés és a jó közérzet. nem változnak. melyeket már annyiszor emlegettünk: víz. aminek biztosítására nagyobb gondot kell fordítani a válságidőszak alatt. Igen. akár ép. amelyeket nem a „vágtató léptekkel fejlődő korszerű orvostudomány" fedezett föl — mivel ezekből nem lehetetett pénzt csinálni. akkor a tünetek rendszeresen fognak jelentkezni. Ne feledjük. tesmozgás és pozitív érzelmi behatások. Ezek a szükségletek az egészség egyszerű. Vonuljunk hát vissza egy nyugodt. Ha jelentkeznek a kellemetlen tünetek. áldásos hatá­ sú egészségjavító szerek. Ezek azok az ősrégi egészséghozó dolgok. ha épp akkor tagadjuk meg testünktől a pihenést. magas energiaszinten élni életünket. amik tökéletesen mentesek minden mellék­ hatástól. hogy mennyire lesz sikeres ez az önvédelem. elsötétített szobába. majd ezt követi a friss levegő. hogyan történt. Nagyon sokan egyszerűen nem akarják tudomásul venni a pihenés fontosságát. Akad köztük egy-kettő. de épp ez a nagy feneség ebben a „ m o d e r n " életben! Miatta nem tudjuk a kívánt. hogy a válság a természetes módon oldja meg önmagát. újra meg újra. akkor a j ö v ő b e n kevésbé kell félni hasonló jelenségektől. tudom.

nem életbe vágó tevékenységet szüntessünk be. hogy napjainkat egyre több és több nyomasztó gonddal tetézzük. ha abbahagyjuk kimerültséget teremtő és fönntartó szoká­ sainkat. az értekezletek. meg mindaz. „ k e z d lemerülni az aksi". sikerült önöket meggyőznöm. s mintha betegesen rettegnénk az ágybameneteltől. s jutunk idő előtt a sírba. tehát meg is kell tenni. Mindenki legyen saját maga egészséggyógyásza.. több orvosra. „fejlettebb" betegellátásra. olyanra. Egyre több és egyre nagyobb kórházakat építünk. Mennél többet pihenünk.— Mennyit pihennek? — szoktunk visszakérdezni ilyenkor. Éjt nappallá teszünk. Annyit. 1950-ben az Amerikai Természetes Hygiénia Társaság nyilvánossága előtt mondta a következőket: „Mindenfajta túlzásba vitt tevékenység. A mai élet inkább nevezhető kicsapongónak. maguktól visszavo­ nulnak pihenni. a világ legjobban képzett orvosaival és személyzetével látjuk el mindet. Hogy pontosan mennyi ez a „szükséges". Az első változás: amikor szükség van a pihenésre. mennyire elfoglalt ember vagyok? Egy-két órám is alig jut alvásra! Határidőre be kell fejezni a forgatást. mégsem tudjuk megszüntetni a köztünk dúló egyre több betegséget. akkor gondoskodjunk arról is... amennyi éppen kívána­ tos. Herbert Shelton számára már jóval korábban is nyilvánvalóvá vált ez a jelenség. hogy pihenés közben mindig elegendő friss levegő álljon rendelkezésre. Csak akkor leszünk megint jól. amelyik nem tékozolja. S ha már megtettük ezt az első fontos lépést. figyel­ jünk jelzéseire. Remélem. fölszereljük őket a legeslegújabb műszerekkel. azon egyszerű oknál fova. mint egész­ ségesnek. s ehhez — saját j ó l felfogott érdekünkben — változtatásokat kell bevezetnünk. Minden. mint a kisgyerekek. re­ formorvosa. ki-bevonulunk a kórházakba. ami szintén elengedhe­ tetlen része ennek a foglalkozásnak. hanem megőrzi. Elsősorban tehát nem újabb és j o b b gyógyintézetekre. akiket ágyba kellene pa­ rancsolni.. Dr. különben az egész n e m sokat 237 . annál hamarabb következik ez be. azt testünk fogja tudomásunkra hozni. átfogóbb szociális gondoskodásra van most szükség. Néhányukat azért sikerült már meggyőzni." Az Egyesült Államok népességének magasabb egészségszintre van szüksége. a munkavacsorák. aztán ott van a rengeteg társadalmi kötelezettség. Ilyen okok miatt aztán tömegesen járunk a legkülönfé­ lébb szakorvosokhoz. — Pihenés? Hát az meg mi fán terem? El tudják képzelni. túlmunka fáradtsághoz. becsben tartja az élet értékes energiáit. hanem rendes. ha érzik. hogy a test újra hozzájuthasson a rendes működéséhez szükséges energiához. „korszerűbb" társadalombiztosítási rendszerre. normális életvitelre. Sokszor nyűgösebbek. akkor azt kiérdemeltük. enerválsághoz vezet.

ha „csak ezért" mindjárt ágynak dőlnénk. ha szobánk zárt. ami megcsapolja érzelmi energi­ áinkat. ha mi magunk is úgy érezzük. figyeljük a test jelzé­ seit. hogy az „ételtől leszünk erősek"! Helyette arra emlékezzünk. de a többiek ebből esetleg csak a gyakori tüsszögést észlelik. Minden tevékenység energiát igényel. Ilyen egy­ szerű szabályok betartása mellett a leghatékonyabb a pihenés. az általában magányra vágyik. Ha éhség jelentkezik — de valóban csak akkor. illetve maga a friss gyümölcs és a nyers zöldség. úgyhogy pár napi könnyű étkezés egészen biztosan nem fog megártani. hogy a gyógyító szentélyeikbe betérőnek segítsenek megőriz 238 . Tudjuk már mik ezek: friss gyümölcsből vagy nyers zöldségből frissen sajtolt levek. mit kell tenni adott esetben. sőt. Ennek egy teljes fejezetet szenteltünk a korábbiakban. mert arra kénysze­ ríti a testet. noha csak kis nyugalomra lenne szükségünk. pihenésre van szükség.ér. Sejthet­ jük. az emész­ tést. testünk a lélegzéssel is mérgeket távolít el magából. Fontossági sorrendben a méregtelenítés következő tényezője a tiszta víz. Legtöbb szokásos italunk csak további mérgekkel terheli szervezetünket. ha valóban így érez. ha igazi éhség gyötör — akkor is olyan ételféleségeket válasszunk. s ez rendjén is van. hogy a táplálék rengeteg energiát fölél. hiszen méregtelenítéskor amúgy is szűkében vagyunk az energiá­ nak. s rosszallják. egyesek túlságosan is erőszako­ san papolják. saját mérgeinket szívjuk vissza magunkba. hogy erre feltétlenül szükség van!) Aszklépiosz ókori görög papjai egyik legfontosabb feladatuknak azt tekintették. Túlzásba vittünk valamit. Kerülni kell az olyan viszonyt. hogy környezetünk számára is ugyanolyan nyilvánvaló a dolog. mi történik. amik a legkevesebb emésztési energiát igénylik. A tevékenység hiánya és az ágynyugalom a tudatot nyugtatja. Méregtelenítés idején étkezzünk hát könnyen. hisz az orvosláshoz mindenki „ért". Mi magunk tisztában lehetünk állapotunk átmeneti nehézségeivel. hogy ők mondják meg. fölöslegesen. hogy bekapcsolja a legnagyobb energiafogyasztót. Ellátnak bőven egészségügyi tanáccsal. ha lehetséges. A méregtelenítés következő fontos tényezője a társas kapcsolatok. Próbál­ juk meg tehát. s ha nem érzünk valódi éhséget. főleg az evés. akkor ne terheljük magunkat étellel puszta megszokásból. Aki kimerült. hogy válságos esetben akár hetekig is működni tudjon evés nélkül. ekkor fog leghamarabb újra jelentkezni a valódi tettvágy és az igazi éhség. Tudjuk. Felejtsük el a szokásos okoskodást. azaz desztillált vizet iszunk — legalább a méregtelenítés válságos időszakában. mielőtt maga is energia forrásává válna! Testünkben elegendő munkavégző képesség halmozódott fel ahhoz. a tökéletes pihenéshez szükséges élettani feltételeket pedig tiszta víz ivása. illetve zöldség-gyümölcs fogyasztása teremti meg a legjobban. hogy csak tökéletesen tiszta. levegője áporodott. (Persze soha ne mulasszunk el orvoshoz fordulni. de nem biztos.

de értetlen személy akad a környe­ zetünkben. hogy testünk kikúrálja magát. mikorra „várhatja" a halált. Méregtelenítés idején se hagyjuk. készek segítsé­ günkre lenni. de határozottan — tartsuk magunktól távol erre az időszakra. Ha számunkra kedves. hiszen enélkül aligha tudtuk volna sikeresen benépesíteni a Földet. akinek tekintélyes tudósok tudomására hozzák. valójában mégis ősrégi a módszer. Évmilliók óta élünk ezen az égitesten. hogy azt hiszi. A mesterséges gyógyító technikák alig párezer évesek. mikor testük amúgy is a lemerült energiakészletek miatt jutott válságos helyzetbe. a gyógyulás érdekében ez a hit mindennél fontosabb. Dőreség lenne tehát ilyesmit tenni éppen akkor. egészségesen. Valamilyen formában elvetettük a sulykot. Ismerve a pozitív. akikről tudjuk. a lelki tartással — ha egyáltalán valami figyelmet is szentelnek neki. Értelme sokszo­ rosan meghaladja saját magunk. hogy kedvünket szegjék. az igenlő gondolkodás jelentőségét bizony furcsál­ lom. tudatában van minden tényezőnek.ni elsősorban a lelki tartását. Újnak tűnhet. amikor az orvosok már lemondtak a betegről! Az orvostörténet is tele v a n ilyen esetekkel. akiknek esetleg még lett volna valami esélyük. pozitív érzése maradhat annak. ismeri az összes változót. az csak még j o b b a n legyengül. itt az ideje hát. A gyógyulásba vetett hit hat. s ki meri jelenteni: az adott eset tökéletesen reménytelen? Mert. s ez egyenesen a sírba viszi őket. hogy megmondja a jövőnket? Ki merészel statisztikai átlagokból egyedi sorsokat kikövetkez­ tetni? Hogyan lehet valaki olyan vakmerő. Pedig gondolataink roppant erősen befolyásolják közérzetünket. ami a legtöbb energiát igényli. A szeretkezés a legszebb. Akinek megmondják. kulcsfontosságú. negatív befolyást. az erkölcs akkoriban még sokat számított. de 239 . hogy a modern gyógyászok oly keveset törődnek a morállal. hogy nincs esélye? Kevesek tudják legyűrni az ilyen káros. a gyógyu­ lás mindig is elsősorban biológiai folyamat volt. a maga természetes módján. A morál. hogy újra birtokunkba vegyük ezt az ösztönös tudást. Miféle életigenlő szemlélete. legnagyszerűbb élményt nyújtó. ugye. sokan akkor is meghalnak az „elvárt" időpontra. megrendül a lesújtó hírtől. vagy bármilyen ismerősünk ismereteit. Szerető emberekkel vegyük körül magunkat. Persze a szerető társaság megteremtése ilyenkor ne foglalja magába a szeretkezést is! Nehogy bárki azt higgye. Várhatóan különben sem lenne valami nagy élmény. De ugyan honnan veszi a bátorságot bárki. hány olyan gyógyulásról hallottunk. amikor éppen le van eresztve az ember. azt is — barátságosan. Valaha nagyon értettünk valamit. hagyjuk hát. erősen. Bízzunk a test saját tudásában. Megtudják az orvostól „túlélési esélyüket". Egyes betegek már a statisztikai adatok puszta hallatán még betegebbé válnak. hogy ezt akarnám sugalmazni! Az emésztés után épp a szeretkezés az.

lezárja az étel kapuját. Ez lehet egyszerű torokfájás is. olyanokéból. ki mennyire élte föl tartalékait. amikor először tudatosodik bennünk az igazi okokozati összefüggés egy méregtelenítési eljárás során. mint ingerlékenység. ne vigyük túlzásba. ha nincs megeléged­ ve a bánásmóddal. de a válság természetes leküzdéséhez legtöbbször két-három nap kell. mennyi méreg halmozódott föl szerve­ zetében. mint az egyszerű 240 . ügyfelek eseteiből is merítettem. de jelezni fogja. hogy teste előbb-utóbb sokkal súlyosabb. föltölteni az energiatartalékokat. amit csak két ember adhat egymásnak. Válság beálltakor először pihenni kell. taknyos orr is elveheti az egész varázsát. A méregtelenítés időszakában legföljebb némi könnyű szökdelésre lehet szükség az ugróasztalon a tisztító nyirokrendszer élén­ kítésére.kimerítő tevékenység. amikor látjuk. három és háromszáz óra között szinte minden előfordult már. hosszú éveken át semmibe veszi őket. ha lazításra és kevesebb ételre van szüksége. ha kedvet érzünk hozzá. egyedi módon jelzi. ha már túljutott a nehezén. utána majd sor kerülhet a sportra is. fájdalmasabb hangnemet fog megütni az elpocsékolt energia számonkérésekor. vagy négyhetes méregtele­ nítő tanfolyamainkon. Már egy bedugult. (Hőn remélem. akik részt vettek előadásainkon. Legyünk óvatosak a gyakorlatok újrakezdésekor. az készüljön föl. A mérgekkel való telítettség egyéb tünete lehet fejfájás. Aki nem figyel ezekre a jelzésekre. köhögés. Kérdés. de barátok. az orr. Ezen kívül telefonhívások és levelek ezrei állnak rendelkezésre olyanoktól. hogy az orvosok nem fogják a fentieket — szövegösszefüggésükből kiragadva — ellenem fordítani. hogyan maradhatunk egészségesek egy kezdődő betegség tüneteinek jelentkezése esetén. T ö b b mint egy évtizedes ilyen irányú tapasztalatom során sokfé­ lét láttam. amíg a test újra föl nem oldja a tápcsator­ na bevezető kapuját. nyes tevékenység. tartsuk be a fokozatosság elvét. A test ilyenkor kemény munkában van. Csodálatos érzés. Nehéz megmondani. az arc melléküregeinek elzáródása. nyomott hangulat szintén kí­ sérhetik ezt az állapotot. A túlzott testmozgás kimerít! Sokszor kérdezik. Ilyenkor legjobb rögtön rátérni a zöldségre. hiszen a testmozgás is energiaigé-. gyümölcsre. hány nap a méregtelenítés. Tulajdonképpen egészséges jelenség. Tapasztalataimat elsősorban önmagam és családom tagjainak viselke­ déséből nyertem. így jelzi a test. ahelyett. gyo­ morpanasz vagy a homlok. s gyógyszerekkel próbálja elnyomni a tüneteket. Érzelmi jelenségek. de erre is csak akkor. mivel sok tényezőtől függ. akik a méregtelenítés ügyében kértek taná­ csot. hogy az okot szüntetné meg több pihenéssel és kevesebb táplálkozással. hogy egyelőre nem kér több ennivalót.) A szervezet olykor egészen sajátos. hallgatók. A testedzés sem ajánlott ilyenkor. illetve ezek levére. ki mennyire hajszolta túl.

Mennél nagyobb adósságba keveredünk. ha egyszer végre neki tud látni a mé­ regtelenítésnek! Hagyjuk magára. Válaszul nagy mennyiségű nyálkát választ ki a szervezet a szennyező­ dések kitakarítására. ahogy testünk kívánja. sem orvossággal. Eleinte még a túl tartalmas. kíméljük tehát az emésztőrendszert is. valójában csakis ő maga képes erre. Az időjárás is befolyásolja a választást. vagy szipogás. esetleg utóbbi helyett meleg levesek ajánlhatók. Ilyen ese­ tekben a nyers és párolt zöldség keveréke ajánlott.krákogás. szokatlan cellulóztöbblet megviseli eleve gyengébb emésztőrendszerét. s a mosoly. akiknek az így bevitt. hogy jusson belőle elegendő a tisztító folyamatok elvégzésére. ha nagyon aggódnánk. Sokszor félreértelmezik ezt a jelenséget. „vastagabb" salátaöntet is túlzás lehet. annál drágább árat kell fizetnünk a végén. akár egészségről legyen szó. hogy ellátjuk biológiai szükségleteivel. Ne feledjük. köhögés. annak végül mi isszuk meg a levét. Ha túlköltekezünk. A kimerült testben a nyirokrendszer. Saját birodalmában a test a mester. a test „szennyvízkezelő telepe" sem tud rende­ sen működni. különböző gyógyszerekkel próbálják elnyomni a tüneteket. vagy tovább húzódna a dolog. Később folytathatjuk valamivel nehezebb fogásokkal. mint az egészség javítását elősegítő módszert. A méregtelenítést nem egyszer kíséri tünetként hőemelkedés és enyhe hasmenés. nem megakadályozni! Egyes masszírozó 241 . Ne avatkozzunk hát közbe. Mit juttathatunk még testünknek — a folyamatos és bőséges energia­ szolgáltatás biztosításán kívül — ahhoz. Mik legyenek ezek? A már említett pihenés. mint két-három nap. noha azok éppenséggel elősegítik a mérgek kiürítését. sem mással. amit maga a szervezet hoz létre. a tiszta víz ivása. a méregtelenítési időszak kezdetén együk a lehető legkönnyebb ételeket. akár pénzről. akkor a helyükben én bizony kikérném a szakorvos véleményét is. vagy zöldségleves. „eliszapolódik". Legtöbbször kizárólag eleven ételekből álló étrenddel jó a folytatás. Helytelen eljárás ilyen esetekben antihisztaminokkal fölszárítani a nyálkatermelödést. azaz a lehető legkevesebbet. hogy a testtel együttműködve igyekezzünk energiát fölsza­ badítani. hiszen a méregtelenítés öntisztí­ tó folyamatát támogatni kell. de ilyenkor is csak a fokoza­ tosság elvének betartásával. hidegben inkább a nyers és párolt zöldségek keveréke. s csupán annyival segítsük. a könnyű étkezés. bár akadnak. a test képes önmaga egészségének helyreállítására! Sőt. Méregtelenítés idején pihentessük az egész testet. hogy fölül tudjon kerekedni a válságos helyzeteken? Talán érdemes megemlíteni itt a szakszerű gyógymasszázst. Lényeg az.) Ami az étkezést illeti. az alvás. s azokból is éppencsak eleget. a jó kedély. Melegben a nyers koszt. ha már visszanyertük energiaegyensúlyunkat. (Azért.

mint amilyen például az úgynevezett svéd gyógy-gyúrás. Az alábbi. bevált természetgyógyász módszerek. E l s ő nap. javítja benne az idegenergia áramlását. Tehát reggel nyolckor — mondjuk — sárgadinnyepürét. amelyek ellátják testünket a megfelelő tápanyagokkal. A hivatalos orvostudomány most kezdi megtűrni őket. Valamennyi idegpálya a gerincen keresztül vezeti az éltető idegenergiát az agyból.módszerek. szerte a test minden zugába. egyaránt élvezheti ép és gyengél­ kedő! Szintén ide kívánkozik a gerincegyengetó csontkovácskezelés említése. de anélkül. mely a meridián-csomópontok tűszúrásos ingerlésével állítja helyre a test belső energiáinak megfelelő áramlását. hogy tisztességesen el tudják látni feladataikat. tízkor narancslevet. a belső energiaáramlási csator­ nák. elősegíti a kiválasztást. A csontkovácskezelés egyengeti a gerincet. úgy két-három decili­ tert kétóránként. három napra szóló méregtelenítő étrend erre ad példát és némi magyarázatot. Érdemes megnézetni magunkat ebből a szem­ pontból is. nem indul be a javulás. hogy lassan visszafoglalhassák méltó helyüket az egészség megőrzéséért foly­ tatott küzdelemben. (A mély akupresszúra túl fájdalmas és túl energiaigényes lenne erre a célra. délután 242 . nehogy még jobban megcsapolják az amúgy is lemerülőben lévő életfontosságú energiakészleteinket. amikor csakis friss gyü­ mölcsből facsart gyümölcslevet és nyers zöldségből sajtolt zöldséglevet veszünk magunkhoz. hogy emészté­ sükhöz túl sok energiát igényelnének. ezeket viszont gyakrabban. más néven meridiánok rendszerének felismerésén alapul az akupresszúra orvoslási módszere. Ráadá­ sul egészségeseknek sem ártalmasak. Ennek könnyű változata szintén segítsé­ günkre lehet a méregtelenítés előmozdításában. A gyógyhatáson kívül ezek a kezelések kellemesek is. különben — késztetés híján — nem lesz változás. Az ősi kínai tapasztalati gyógymódon. maga a vizsgálat teljesen fájdalommentes. Csupalé napnak is nevezhetnénk. délben almából és zellerből sajtolt koktélt. M E N E T R E N D MÉREGTELENÍTÉSHEZ Méregtelenítés alatt olyan ételekre kell fordítani a figyelmet. a nyirokmasszázs és a reflexterápia a hulladékgyűjtő nyirokfolyadék tisztí­ tó áramlását is gyorsítja. régi. Egészen a legutóbbi időkig kegyetlen. és remek közérzetet biztosítanak. s az idegrendszerből érkező jelekre várnak a kiválasztást végző szervek is. gyilkos támadások kereszttüzé­ ben álltak ezek és az ezekhez hasonló.) Ugyanennek az 5000 éves gyógyító módszernek egyik változata az akupunktúra gyakor­ lata.

vagy egy péppé tört fél avokádóval tehetünk még izgalmasabbá. pótlására is. szopogassuk kényelmesen ízletes ita­ lainkat. vacsorára is. . Maradjunk ágyban. Élőétel napként lehetne röviden nevezni. négykor vegyes zöldséglevet keverünk magunknak. újszerű társításához. Fejes saláta is fogyasztható hozzá. hacsak nem táplálkozunk túl gyakran. füge és szőlő. vagy bármilyen más friss gyümölcs kiváló. . mondjuk brokkolival. . . akár két. hatra dinnyefagyit. d e n e r a helyes. együk tehát ugyanazt a levest ebédre is. . egy tál almaszelet. bármelyik összetevője helyettesíthető mással. „ . ha testünk nem tiltakozik túl élénken az ilyen bánásmód ellen. A fenti összeállítás csak példa. narancsgerezdek. csupán ötleteket szerettem volna adni az ízek érdekes. V é g ü l este nyolckor egy almás banánkrémmel fejezzük be a napot. ugyanannyi tiszta vizet is ihatunk helyette. amely dinnyeszeletekből és jégkockából készül. M á s o d i k nap. Ebédre salátaelegyet együnk. s hozzá fejes saláta és zeller fogyasztható. amit szeletelt és hámozott ubor­ kával. grapefruit (citrancs) salátaön­ tettel és paradicsomszeletekkel. Persze nem feltétle­ nül szükséges ilyen széles választék egy napon belül. spenóttal és kar­ fiollal. ha túl nagy a választék a méregtelenítés napjaiban.étkezés" kiváltásá­ ra. Vacsorára megint térjünk vissza a gyümölcshöz. H a r m a d i k nap. pihenjünk. sárgarépával. tur­ mixgépben fölaprítva és összekeverve. mert ezek kivételesen kombinálhatók gyümölccsel. az évszaknak éppen megfelelő friss termésből összeállíva.kettőkor répaitalt. vagy egy vegyes gyümölcstál legyen. például egy tál banán. Sőt. zöldséggel folytatni. s megint gyümölcsöt fogyasztani az éjszakai nyugodalom előtt. 243 . Ebéd: zöld saláta zöldségkockákkal. Reggeli: friss narancslé. Az étrend nagyon kevés energiánkat fogja emésztésre elhasználni. három gyümölcsr vagy zöldséglé . Vacsora: zöldséges erőleves különféle párolt zöldséggel.. vékony paradicsomszeletekkel. csak az is friss legyen. . Jót tehet egy meleg leves ebédre is. . Jó lesz gyümölcslével kezdeni. Reggelink a szokásos gyümölcslé.

olyan hordalékkal. amióta Testkontroll étrenden élek. de szeretnék még további kilókat is elveszíteni a súlyomból. A váltakozó időbeosztás (egyik hét nappalos. Ho­ gyan egyeztethető ez össze a Testkontroll menetrendjével? Noha a test természetes ciklusai a szokásos napirendben működnek a leghatásosabban. azért mégsincs veszve minden. Határozottan j o b b a n érzem magam. akkor a szervezet többé-kevésbé át tudja állítani magát erre az időbeosztásra. testünk arra a súlyra állította be magát. Ha lefogytunk. Ha ugyanis rendszeres az éjszakázás. Ő j o b b a n ért ehhez. hanem némi új. Tudnunk kell. főleg izomból álló súlytöbbletre tehetünk szert. amit jónak talált. Hagyjuk. A megfelelően elvégzett belső karbantartási és tisztítási folyamatok egyenletessé válása után további súlyvesztés várható.Éjszakai műszakos vagyok. Le fog adni a súlyból. Egy jó tanácsot azért ilyenkor is adhatok: az ébredés utáni első négy órában fogyasszunk kizárólag friss gyümölcsből sajtolt leveket. hogy maga a szervezet maga döntse el. s mindent önműködően elvégez. élőételes napokkal a test mindenesetre kibillenthető egyensúlyából. A csak nyers. egészséges. hogy a test saját fontossági sorrendé szerint tevékeny­ kedik. még egészséges súlyvesztés. Szerencsésen lefogytam. Az ön esetében növelni lehet az összetett szénhidrátok arányát az étrendben. mi lesz a neki megfelelő súly. amitől j o b b lenne megszabadulnia. a nap nagy részét így átalszom. amennyiben ez valóban szükséges. ehhez alkalmazkodik a szervezet a legnehezebben. 244 . Vissza fogok hízni? Gyakorlatilag mindenki rendelkezik több-kevesebb fölösleggel. ha azt szükségesnek találja. akkor szükségtelen tömeget adtunk le. így elősegíthe­ tő némi további. vagy magát a friss gyümölcsöt. másik hét éjszakás) a lehető legrosszabb. de már túl soványnak találom magam. nekünk csupán a megfelelő bánásmódban kell részesíteni. Megfelelő táplálkozás és testmozgás (ilyen célra könnyű súlyzókkal végzett gyakorlatok a legjobbak) mellett így nem a fölösleget fogjuk visszaszedni magunkra.

Nem tartalmaz­ nak koffeint. Ezek az erősen lúgos kémhatású kiegészítő ételek semlegesítik a képződő savakat. meg fog szűnni. (Nem fog erjedésnek indulni sem. hogy lássuk. ahhoz hasonlóan ez a tisztító folyamat is azzal kezdődik. Igazán finomak. amikor már tulajdon­ képpen nem is lenne szükség rá. A jelenség szerencsére csak átmeneti. Én m a g a m inkább mézet. így megelőzhető a fölfúvódás.és juharcukrot tartanak. 245 . Lehet ezen segíteni? Az ilyen fölfúvódásnak az az egyszerű oka. ami végül az említett tünethez. vegyszeres finomító kezelésen átesett cukrokhoz képest. aki akkor is zellerrel. hogy leterhelné a szervezetet. ahol szemcsés. egyszerűen az érdekes. ahelyett. ha be tudjuk szerezni. mivel a citrom n e m tartalmaz cukrot. érdemes kipróbálni őket. s használjuk belőle a lehető legkevesebbet. hogy az éhgyomorra fo­ gyasztott gyümölcs nagyon hatásos segítség a testben lerakódott mellék­ termékek eltávolításához. még akkor is. A Termé­ szetes Hygiénia követői nagyon régóta alkalmazzák sikerrel. a fölfúvódáshoz vezet. Akad. vagy salátával eszi a gyümölcsöt. Nem hinni kell (ebben sem). mint a kereskedelmi teafüvek. Időnként fölfúj a gyümölcs. Akadnak reformélelmiszereket áruló boltok. Ahogy a nagytakarítás kezdetekor is fölverjük a port. ami remekül helyettesítheti a szokásos reggeli forró italt. de — mint minden szabály esetében. kellemes ízhatás miatt. forró teát helyettesíteni? Gyógyfüvekből. hogy gyümölcs csakis önmagában fogyasztható. vagy (nyers) juharszirupot használnék.hogy a gyümölcs kölcsönhatásba lépjen a fölkavarodó mérgező anyagokkal. s erjeszteni kezdi a gyümölcsöt. hogy rögtön lásson is hozzá a tisztításhoz. hogy fölkavarodik a mérgező üledék. Arra ösztönzi a szervezetet. ü t k ö z ő k é n t megakadályozzák. Fontos szabály. vagyis hosszabb távon önmagától oldó­ dik meg ez a gond. ha az ajánlást követve éhgyomorra eszem. hanem kipróbálni. amint a test sikeresen megszabadul a káros lerakódások túlnyomó részétől. De azonnal is lehet tenni ellene. s általában jobb minőségűek. hogy bármilyen mesterséges gyárt­ mányra fanyalodjak. finomítatlan datolya.Mivel lehetne a meleg kávét. herbáriákból jóízű főzetek készíthetők. melyek kevés­ bé károsak a szokásos kereskedelmi minőségű. anélkül. Válasszuk ki valamelyiket.) Melyik a legjobb mesterséges édesítőszer? Én magam nem ismerek egyetlen olyan készítményt sem. úgy ez alól is — van kivétel: nyers salátalevél és/vagy zellerhasáb fogyasztása a gyümölcs mellé ilyenkor nagyon jót tesz. valóban hatásos a fogás. A forró vízbe facsart citromlé szintén ízletes. amiben ne akadna valami kivetnivaló.

használjunk tehát vajat az ilyen műzsírok helyett.és kalciumtartalma.) Gipszből nyerhető kalciumszulfátot is hasz­ nálnak erre a célra. Könnyen emészthető fehérje. ami egyben azt is jelenti. Helyettük zöldség és gabona fogyasztását javasoljuk. Hogyhogy a Testkontroll megengedi vaj és olaj használatát? Mindenekelőtt el kell mondanom. abból a folyadékból. A margarin ugyanis nagyon káros. vagy teljes őrlésű gabonából sütött kenyérfajták. (Tufts University Diet and Nutrition Letter. hogy csökken a káros (például a szívbetegségek kialakulásában jelentős szerepet játszó) állati zsírok bevi­ tele. ami mostanában mifelénk is fölkapottá vált. minden esetben vajat említek. mint a hántolatlan barna rizs. ami őrölt szója áztatásakor j ö n létre. Az állati eredetű élelmiszerek részarányának csökkentését mindig is java­ soltuk. miután rövid ideig forralják. 1986. teljes hiányukat megsínylené a test. kínai eredetű étel. hogy a zsiradékok jelenléte elenged­ hetetlen az ember táplálékában. Persze a vajat is csak mértékletesen használjuk! Az állati termékek elhagyásával oly mértékben csökken a zsírbevitel. mellé vajat. és a túlsúlyba kerülő. Lúgossága miatt (s mivel nem tartalmazza a szójabab durva rostjait) a tofu keményítő tartalmú ételekkel társítva is fogyasztható. amelyekkel nehezen boldogul az emberi szervezet. Szójabab tejéből készül. Eltérően más fehérjetartalmú táplálékoktól kémhatása inkább lúgos. amely a tengervízből visszamarad: a sótartalom kivonása után. akik amúgy hajlandók lennének áttérni egészségesebb étkezésre. olyanokkal. A tofunak magas a fehérje. Görög­ országban és Olaszország déli részein — ahol sok olívaolajat fogyasztanak — jóval alacsonyabb a lakosság vérkoleszterinszintje. mint savas. A j ó minőségű tofut nigari segítségével teszik szilárddá. mint vas. mint bármilyen mesterséges készítmény. de gazdag olyan anyagokban is. fontos szerepe lehet az állati eredetű fehérje visszaszorításában. más szemestermények. mint Európa többi részein. nem a hidrogénezetteket. s ebből követke­ zően ritkább a szívbetegség. B-vitaminok és E-vitamin. mely — a Texas Health Science Center Egyetem kutatása szerint — egyenesen csökkenti a vér koleszterinszintjét. vagy az Egyesült Államokban. (Nigari az a sűrítmény. Vegyük észre. nehogy hiányérzet alakuljon ki azokban. mint például a tehéntejben. hidegen sajtoltakat ajánljuk.Mi a helyzet a tofu körül? A tofu régi. Különösen jó az olívaolaj. Növényi olajok közül a finomítatlan. magnézium. sohasem margarint. jóval több benne a kalcium súlyaránya.) 246 . május 3. magas természetes víztartamú ételek ennek a kevés zsiradéknak a lemosásában is segítségünkre lesznek. több mint ezer éves találmány. hogy egy kis vaj igazán nem ártalmas. A vaj még mindig ezerszer j o b b nála. A természetes dolgok általában jobbak. és — ellentétben a hirdetésekkel — eltömíti a vérereket. kálium és nátrium. foszfor.

mint a kés vérzéscsillapításra. tehát ne akkor együk. mint az. mint a vaj. amíg meg nem szilárdul. művi termék. s lehetőleg só nélkül. amit forró levegővel pattogattak. amelyik szívbetegség és rák kialakulásához vezethet. Hidrogén gázt bugyborékoltatnak rajta át. El tudják képzelni. és lehetőleg olívaolajat. Olyan a tapintása és a kinézete. A lényeg. általában az igazi a hamisítványnál? Össze se lehetne hasonlítani ezeket! A második világháború kényszerhelyzete késztette a vegyészeket a margarin kitalálására. de mérsékelt mennyiségeivel sokkal könnyeb­ ben megbirkózik a szervezet. Odavagyok a pattogatott kukoricáért.Kevés amerikainak ízlene a saláta olajos öntet nélkül. ha ujjaink közt eldörzsöl­ jük. Ugyanannyi zsírt. Ho­ gyan lesz a folyékony. hogy miért j o b b a hernyóselyem a műszálnál. hogy a többszörösen telítetlen zsiradék tökéletesen telítetté válik a hidrogénező eljárás hatására. Igaz. mely nem olvad meg. ugyan miért j o b b a vaj. j ó . Főzéshez vaj. Legyen olyan kedves megmagyarázni. Elegendő hidrogénnel akár betonkeménység is elérhető. hogy mit jelent? Nem csoda. mint a vajnak. hogy kevesebb lenne benne a kalória. mint a margarin? Hát igen. Az a legjobb. használjunk hát nyugodtan belőle. csak ne túl sokat. S nem csupán olyan. mi kárt tesz. mintha műanyag celluloidszemcsé­ ket morzsolgatnánk. vagy rossz? A pattogatott kukorica főleg keményítő. Érdeklődők­ nek ajánlom John H. s aszerint kell társítani. hogy kisebb a zsír. a narancs a narancsízű szörpnél. A hazugság a „többszörösen telítetlen" kifejezésben rejlik. koleszterint és kalóriát tartalmaz. Ez a tény persze hiányzik a margarinok hirdetéseiből. Tőbe „Margariné" című könyvét. Jó az. aki tisztában lenne vele. ha a Testkontroll szabályai szerint szeretnénk étkezni. vagy vaj és valamilyen finomítatlan növényi olaj (például sáfrányolaj) ke­ veréke javasolható. olyan ez a kérdés. Fogalmuk sincs. amikor a véráramba jut ez a műanyag?" Sokkal jobb lesz hát egy kevés vajat használni margarin helyett. amiből itt idézek: (a margarin) „vegyület. amikor valamilyen fehérjével már megtöltöttük a hasun­ kat. ha egy ember akad ezerből. olyan zsírrá. a valódi gyémánt az üveg csecsebecsénél. s a szívbetegség megelőzésére a margarin legföljebb annyira alkalmas. s még védelmet is nyújtana a szívbetegségek ellen. Mindezen állításoknak — bizony — egyike sem igaz. Azt terjesztik a margarinról. a nehezen beszerezhető friss vaj pótlására. a vaj állati termék. 247 . de az is. „többszörösen telítetlen" növényolajból kenhető zsiradék? Hidrogénezéssel.és koleszterintartalma. mintha margarinról van szó.

Az inzulin mennyiségét csak lassan. de — el kell ismerni — olyanok is jócskán akadtak. Florida. s kérjük meg. A héj darabkák — dr. Helyettesítsük citrom. vagy zellert rágcsálunk hozzá. hogy a szokásos inzulin­ kezelés nélkül élhesse napjait. napról­ napra fokozatosan szabad csökkenteni. Rossz irányban befolyásolja más étkek emésztését is. hogy a fruktóz. ahol amúgy könnyen elakadna. Egy nagy cég vezetőjeként tevékenykedett. Az ecet az csak ecet. de előfordult. Ehhez persze nyilvánvaló. amikor orvosa diagnosztizálta cukorbaját. hogy valóban csökkenthető-e az inzulinadagolás. Cukorbeteg vagyok. mint a felében mutatkozott javulás. vagy paradicsom levével. több szak­ könyve is megjelent. nem tudott megszabadulni 248 . A cukorbaj és az inzulinkezelés derékba törte napjait. Mi a helyzet az ecettel? Az ecet erjesztéssel készül. íme a tennivalók: Értesítsük kezelőorvosunkat szándékunkról. akár almaecetről. nem ennivaló. A cukorbajosnak semmiféle étrendi változta­ tásba sem szabad belekezdenie orvosa tudta és beleegyezése nélkül! A Testkontroll már sok cukorbetegnek segített. vagyis csak magában.Kevés vaj (nem margarin) megengedett. Walker is fölhívja erre a figyelmet — nehezen emészthetők. ha uborkát. akár borecetről vagy bármilyen más anyagból készített ecetről is legyen szó. Itt van például Mr. Egyéni alkattól és az önfegyelem mértékétől függ. ami az étrendet illetően a legnagyobb figyelmet követeli meg. Betegsége tüneteinek elnyomására napi 15—20 egység inzulinra volt szüksége. amin segíteni lehet. Hangzásra talán furcsa. sikeres üzletembef. az inzulinkezelést teljesen el lehetett hagyni. Joe Gandolfo (Lakeland. hatástalanítja a nyál emésztőnedveit. azaz gyümölcscukor segíthet a cukorbajon. USA) esete. grape fruit (citrancs). ráadásul a zöldség víztartalma át fogja segíteni a kukoricát az emésztöcsatornán. Gandolfo úr nagyon tevékeny életet él. Rövid idő után a kezelőorvos el fogja tudni dönteni. de az íze mennyei. Emészthetetlen. ismertessük vele a Test­ kontroll legfontosabb elveit. hogy kövesse gondos figye­ lemmel előmenetelünket. hogy gyümölcs kizárólag a megfelelő ételtársításban fogyasztható. hogy ki lesz ebben sikeres és ki nem. és csak éhgyomorra. amikor a recept­ ben ecetre lenne szükség. kellemes meglepetést fog okozni. Való-e nekem a Testkontroll? A cukorbaj az a betegség. hogy föl kellett mennie 35 egységre is. akik betegségére egyáltalán nem hatott. de az orvosi felügyelet minden esetben elengedhetetlen! Az utóbbi idők kutatásai arra derítettek fényt. vagy legalábbis jelentős mér­ tékben csökkenteni lehetett. Ki kell ezt is próbálni. Az általunk ismert eseteknek több. és hiába próbált meg szinte mindent.

Ennek alapvetően két oka van. és így tovább. Itt van például a tejsavó. A „zseniális" ötlet az volt. mivel veszélyez­ teti az élővizeket. az étrend. Zeller és zellerlé fogyasztá­ sával (utóbbi készítésénél természetesen a zeller levele is fölhasználandó) már egy nap után csökkenteni lehetett az inzulinadagot! A végén kifeje­ zetten rosszul érezte magát a hét egység inzulintól is. még fizetünk is érte! Az élelmiszerfeldolgozó-ipar nehezen elhelyezhető. hogy — a zeller zöld levele az inzulin­ nak egyik fontos összetevőjét is tartalmazza. dehát mi. a testmozgás. amerikaiak szörnyen és reménytelenül hiszékenyek vagyunk. hogy emberi táplálékként kell értékesíteni. egyszerűen nevetségesnek tartják.a betegségtől. nem azt akarom elhitetni. lehet ellene tenni. Mintha az egészséget helyes kis tartálykákba csomagolva csak úgy meg lehetne venni. Két év alatt hét egységre tornázta le napi inzulinszükségletét. ami oly kevés. Rá tudnak beszélni. a lelki hozzáállás. Igenis van értelme próbálkozni. Mivel a cukorbetegség savas környezetben tud igazán súlyossá fejlődni. elterjesztik róluk. Szabadföldi szikkasztása kockázatos. Láttak már savót? Kinézésre mint a genny. mint élelmiszernek. hogy a zeller lenne a cukorbaj elleni egyetlen varázsszer. Állatokkal. hogy — orvosa engedélyével — nemrég teljesen abba is hagyhatta a gyógyszerelést. Másrészt — talán hihetetlenül hangzik. Azt is tudom. A T e s t k o n t r o l l életmód — amit lendületes életviteléhez is remekül hozzá tudott illeszteni — végre meghozta számára a várva várt javulást. Sok tejgyár mégis — titokban — így szabadul meg tőle. de igaz. Nagyon sok más tényező is szerepet kap. Persze. aztán szépen eladják nekünk. hogy mindenféle mellékterméket lenyomjunk a torkun­ kon. Bármi másnak inkább lehetne nevezni. az embereket nem. különben megkaphatják a magukét!) Az inzulinkezelés tehát nem azt jelenti. sőt. mert nem tud mit kezdeni ezzel az anyaggal. így végleg abbahagyhatta a kezelést. Élelmiszer gyanánt 249 . kezelhetetlen hulladékait becsomagolják. De még egyszer: az orvosi felügyelet minden esetben elengedhetetlen! Mikor érdemes élesztőt enni? Majd ha fagy! Sohanapján! Nem akarok senkit sem megbántani. sokan csak legyintenek az egészre. Sajtgyártásnál tízszer annyi keletkezik. azért több lúgos étel fogyasz­ tása eleve csökkenti a tünetek kialakulásának lehetőségét. disznókkal föletetni költséges. hogy egészségesek. hogy annak feltétlenül életfogytig kell tartania. Először is a zeller már elégszer emlegetett — lúgos kémhatása. (Csak ne Gandolfo úr jelenlétében tegyék. sok volt neki. mint amennyi sajt. súlyos bírság terhe mellett tilos tejsavót a csatornahálózatba leengedni. A cukorbetegség fölött aratott győzelmét Gandolfo úr is elsősorban a zellernek tulajdonítja. szagra mint az okádék. A környezetre százszor károsabb a fekáliás szennyvíznél is. A törvény csak a csatornát óvja ettől az anyagtól.

Ugyanúgy nem felel meg annak az egységesen. az „Ovaltine" tápszernek például az a második legfontosabb összetevője. Hát kérem. Marhákkal etették föl teherkocsiszám. kivételesen valamennyi szakember által támoga­ tott általános étkezési elvnek. Levesek. miszerint kevesebb zsír. mi mindenhez adagolnak „dúsítóként" tej­ savót leleményes . csupán cukortartalma (!) haladja meg a benne lévő tejsavó mennyiségét. s meglátják. épp a beszerzési gondok áthidalására. vagy sugárzó anyagról. mint minden más állati eredetű termék. akkor mit gondolnak.. míg rá nem jöttek. kevesebb kolesz­ terin. A tojás csirkeembrió. s minden hulladékelhelyezési gond megoldódik. ha majd elkezd „dolgozni" a hasunkban? Legyen szó akár sörélesztőről. hogy fizetnek is érte. a tojás sem kivétel. A sörélesztő a sörgyártás mellékterméke. tehát ők is a legjobban bevált módszerhez folyamodtak: kikiáltották .. amit ajánlanak? Csaknem minden ételreceptben adunk különböző változatokat. vagy csak ízesítő keverék. Ezekből azt kell használni. n e m szabad hagynunk.jóakaróink". margarin. levesporok. a melasszal is. még keresni is lehet rajta. Ha már a konyhát bebüdösíti.egészségadó" tulajdonsá­ gokkal rendelkezik. mit művel. viszont nyolcszor több a koleszterin a tojásban. azok olyan marhák. fluoridról. ha nem tudom beszerezni mindazt a nyersanyagot. hogy a melasz . Csupán azt kellett bemesélni. s az egész eltűnt hiszékeny emberek hasában. A „natura" boltokban kapható természetes élelmiszerkészítmények közt akad jó levespor. Hasonló a helyzet a cukorgyártás melléktermékével. salá­ taöntet. illetve leveskocka. remek. de több rost fogyasztandó. hogy az ipar a mi testünket használja veszélyes melléktermékei eltemetésére! Mi van. Netán kivételt képezne mindaz alól.nekünk eladhatják. zacskós krumplipüré. ami épp elérhető! Leveseket — például — nagyon sokféleképpen lehet ízesíteni. ilyen egyszerű. előregyártott palacsintatészta. Még csecsemőtápszerekbe is! Igen. hogy embernek sokkal j o b b üzlet eladni. és nem utolsó sorban hasznos megoldás található erre az ugyancsak szagló problémára is. A serfőzők se tudtak mit kezdeni ezzel a hulladékkal. melaszról. akár másról. amivel az állati eredetű élelmiszereket illették? Nem. hogy mi mindenbe tesznek belőle. (De nem ajánljuk a közönséges kereskedelmi készítményeket!) N e m szóltak külön a tojásról. mint például a marhahúsban! Persze a tojásgyá250 . savóról. és még hosszan sorolhatnám.egészséges" élelmiszernek. Keblemre. drágáim! Tanulmányozzák csak gondosabban néhány élelmiszeripari készít­ mény címkéjét. sőt! Gyakorlatilag semmi rostot nem tartalmaz. spagettimártás. kakaó.

Nagy vonalakban arról van szó. hogy kevesebb kárt tegye­ nek egymásban az állandó torzsalkodások közben.. A gyártók kénytelenek lesznek meghátrálni. hogy így küzdjenek az élősködők ellen. Vas. Követeljük meg az olyan tojást. esetleg készítsünk belőle zöldséges rántottát. Oly körmönfontak. (mely méreg egy része a tojásokba is bejut). hogy nem csoda. amik eleve csak gyenge minő­ séget érhetnek el. csak B-vitaminból vagy fél tucat különböző változat. ahogy például a dohányipar védi saját érdekeit.hogy nem csupán megö­ lik. ha sokakat összezavar. Néhol arzéntartalmú tápot etetnek velük. s emberségesebb körülmények közt tartani a tyúkokat. az is figyeljen oda pár fontos részletre. ahhoz hasonló piszkos módszerekkel. amelyik palackokban és kapszulákban drága pénzért árulja mindazt. hogy meg se tudnak fordulni. hogy még azt is el tudnák hitetni: nem fenyeget fagy a Csomolungma csúcsán sem. annyira gyomorforgatóak. Más fehérjetartalmú ételekkel sem ajánlatos keverni. Nem is megyek a részletekbe. vagy keverjük salátába. megvásárolnak néhány . hogy csak megfe­ lelő ételtársításban fogyasszuk. 251 . Lefizetnek. mozogni engedett madarak tojtak. de gyakran meg is eszik egymást. Csőrüket rendszeresen lecsípik. ha a fogyasztók egységesen lépnek föl ilyen kívánalmakkal. mert a szervezet két különböző jellegű fehérje egyidejű emésztésével sokkal nehezebben fog tudni megbirkózni.jónevü szakértőt". cink. Szinte mindegyikük lába kisebesedik a drótfonat padozaton. Évi három milliárd dollár a forgalma annak az üzletágnak. És mindez csupán töredéke a teljes rémtörténetnek. (30 x 30 cm területre 4 tyúkot). ami nélkül nem lehet élni — szerintük. hogy madarak ezreit fojtogatóan szúk ketrecekbe zárják. és még százával a többi elengedhetetlen anyag.rak az ellenkezőjéről igyekszenek meggyőzni mindenkit. hogy nem is olyan nagy a veszély. ' Teljesen meg vagyok zavarodva a különböző tápanyagokat ille­ tően. Együk a tojást szeletelt paradicsom­ mal és uborkával. Honnan fogom mindezt beszerezni? Próbáljuk meg leegyszerűsíteni a dolgot. Ezek a legjobb módszerek tojásfogyasztáshoz. hogy ezzel is szaporább tojásrakásra ösztönözzék a tyúko­ kat. de így is a lehető legkevesebbet fogyasszunk belőle. mert annyira bonyolulttá tették. A tojástermelés 95 százaléka olyan futószalag módszerekkel tartott tyúkoktól származik. amin ezek a szerencsétlen állatok átesnek. Másrészt a tojás nagyon tömény fehérje. A szűk tartás annyira kiforgatja természetes viselkedésükből a tojókat. amit szabad levegőt is látott. akik igyekeznek aztán ügyesen bebizonyítani. nehogy a legrosszabbat válassza. vigyázzunk. Aki tojást fogyaszt. Napi 17 órát tart a mesterséges megvilágítás. Minden képzeletet fölülmúl az a tortúra. így csökkenthetők a legkisebbre a káros hatások.

gondoljunk kicsit bele. Ehelyett azt mondom. Ezek aránya azonban — nyolc év távlatában — 252 . a pajzsmirigyirtás és a vakbélkivétel. a méheltávolítás. A tejipar. Érdekes. Senki sem tud száz százalékos eredményt fölmutatni.. akik átestek a három fölsorolt műtét közül valamelyiken. érvelni. ahogy rájöttünk erre az összefüggésre. ami nincs meg a zöldségben. nem vegyszerla­ boratóriumokban és nem holt állatok tetemeiben. vagy a növények birodalmából tudja beszerezni. Semmilyen hiánybetegség sem fejlődhet ki abban. Egyéni és csoportos foglalkozásaink esetében is minden résztvevőről részletes adatlapot töl­ töttünk ki. a húsföldolgozás és a gyógyszergyártás által terjesztett hamis propaganda keltette félelem és kuszaság az. azért minálunk is előfordulnak kevésbé sikeres esetek. hogyan sikerült mégis túlélni őseinknek az évmillió­ kat. arra nincs is igazán szüksége! Aki mást állít. vagy pénztárcánkat szeretné megvágni ily módon. Úgy hallottam. Igaz ez? A műtétek nagyon erős befolyással lehetnek a testsúlyra. s csak azért. Nem lesz semmilyen hiánybetegsé­ günk. Minden más állítás csupán hamis propaganda. amikkel csökkenteni lehet e kellemetlen utóhatást is. aki a fenti módon étkezik. anélkül. melynek ilyen súlyos gondjai lennének a megfelelő tápanyagok beszerzésével? Nincs! Csak az embernek van ezzel baja. annak vagy biológiai és élettani ismeretei hiányosak. a nap és a talajból fölszívott víz. csírában. Szerintem az ő ágybéli képességeik hiányosak.(Csak azt tudnám. ami nekik a közvetlen hasznot hajtja. mert csinálja magának. hogy a talajok nyomelemhiá­ nyosak. A tápszergyárosok könnyen kijelentik. ami kell. Más szóval. olajos magvakban. hogy hosszú jegyzékeket böngészve egyenként kelljen kipipálni az egyes tételeket nap nap után. Pedig az igazság egészen egyszerűen megfogható: az emberi test a számára szükséges tápanyagokat vagy saját maga állítja elő. Az évek során több szép eredményt elértem olyanoknál. gabonában. Még hosszan lehetne vitázni. ahogy szárnyat se tud növeszteni senki. következetes hazugság. A növény nem is tudna rendesen kifejlődni. ha valóban lényeges elemek hiányoznának a talajból. amelyik lényegesen megnehezíti a fogyást: a méheltávolítás.. Azért vannak eszközök. megfelelő táplálkozás mellett mi is könnyen hozzájutunk minden­ hez. Akad-e a Természet­ ben más teremtmény. gyümölcsben. s bár eredményességi mutatóink rendkívül jók. képtelenek az • igazság befogadására.) Dehát ebből meg ők akarnak megélni. tömegük­ nek ugyanis alig egy százalékát teszik ki a talajból fölhasznált anyagok. használjuk egyszerűen a józan eszünket. Másrészt a növények­ nek sokkal fontosabb a levegő. Három olyan műtét van. a hiszterektómia olyan elhízást okoz. ugyanúgy. amit aztán soha n e m lehet lefogyni. A táperö gyümölcsösökben és zöldséges kertekben rejtezik.

amikor a tüneteket kezelik.és keményítőtartalmú táplálékok hiánya miatt. Ha nem az agyról. Aki ilyen műté253 . A méheltávolítás esetében két összetevő is közrejátszik az elhízásban. Ezért — szinte kivétel nélkül — minden méhirtáson átesett nőnek kezelni kell a pajzsmirigyét is. hogy valamennyiükön a fenti műté­ tek valamelyikét végrehajtották. érett petesejt befogadásához. hogy bármilyen szerv eltávolítása bizonyos hátrányos következményekkel is jár. megváltoztatja a szokásos anyagcserefolyamatokat. s nagyon nehéz lesz így lefogyni. Persze általában is igaz. mert nagyon megviselheti a szervezetet.. még ha néhány sebész nem is egészen így gondolja. Jellemző esetei ezek annak a gyógymódnak. a pajzsmi­ rigyre. kalóriaszámláláson alapuló hagyományos fogyókúra is megengedi ezek korlátlan fogyasztását. akkor vészhelyzet áll elő. mert lebontásuk és emésztésük több ener­ giát fogyaszt. akkor nagyon hamar kés alá kerül a beteg. A méhhel együtt a petefészket is el szokták távolítani egy-egy iyen nőgyógyászati . s beindít­ ja az úgynevezett glükogenezist. s nem az igazi okot keresik és szüntetik meg. Tudjuk. mint ami­ lyen a zeller. akár egyik vese vagy tüdő eltávolításán sem töprengenek sokat. semmi mást nem tud fölhasználni.nullakalóriás" ételeket emlegetni. Másrészt a petefészek olyan hormont is termel. A létfontosságú glükózt a szervezet más cukrok és keményítők megfelelő átalakításával biztosítja az agy számára. akiknek mind a méhét. Bizonyára hallottak már . ami segít a szervezeten belül a zsír elbontásában. Legnehezebb azoknak a helyzete. de még ilyenkor sem teljesen reménytelen. mint amennyi általuk a szervezetbe került. Elmagyarázom. Nekik sokkal szigorúbban be kell tartani az itt lefektetett szabályokat. Létezik még egy fogás. a fejes saláta.kipakolás" alkalmával. a szívről. vagy a májról van szó. mind a pajzsmirigyét kivették. az agy csak glükóz. Ha a vér szőlőcukor szintje nagyon alacsony értékre esik a cukor. Egyrészt nem lesz többé havivérzés. tehát a petefészek által termelt hormon is hiányozni fog. ha a petefészek és/vagy a pajzsmirigy kiirtása után végképp reménytelenül fölpüffed valaki. A petefészek kiirtása szinte kivétel nélkül hatást gyakorol egy másik belső elválasztású szervre. elvégre az anyatermészet nem szokott fölösleges szervekkel ellátni. A részleges sikertelenség okait kutatva az adatlapokat is elemeztük. azaz szőlőcukor üzem­ anyaggal működik. de azt tényleg csak a végső esetben szabad bevetni. E kiválasztási csatorna megszűntével könnyebben elkezdődik az anyagcsere melléktermékeinek fölhalmozódása a testen belül. Kiderült.. s a test — végtelenül bölcsen — átveszi az irányítást. ami korábban rendszeresen kitisztí­ totta a méhet az új. Sok szeszély­ diéta.nem éri el a tíz százalékot. a spenót és más nyers zöldség. melynek során zsírból állít elő szőlőcuk­ rot.

úgy háromóránként. A megfe­ lelő ételtársítás betartása is nagyon fontos ebből a szempontból. s próbálkozzanak természetesebb gyógymóddal..vakbél" maga tehát lehet kicsiny. amit csak végső esetben. Orvosi neve appendix. amit csak nagy körültekintés mellett szabad alkalmazni. akkor már folytatni lehet az életet a Testkontroll ismert szabályai szerinti étkezéssel.nullakalóriás" étkeken él. de a gyümölcs cukortartalma nagyon is alkalmas glükózforrás. a tényleges vakbélen.. Talán furcsán hangzik. hogy fiatalon. ha kizárólag ilyen . Az pedig végképp nem ajánlható. de elvesztése egyáltalán nem számít apróságnak. vagyis csak nyers zöldségekből álló fogásokat eszik. Nyirokszerv. Alec Burton esetét. halassza el a műtétet. a visszahízás veszélye nélkül. amely segíti a vastagbél tisztulását. Jó harminc éve. s leállna a szervezeten belül a zsir cukorrá alaku­ lása. Vakbél­ nyúlvány nélküliek számára különösen fontos a vastagbél tisztántartása. rendszeres időközönként. A „nullakalóriás" fogyókúra olyan módszer. Burton úr — szerencséjére — akkoriban egy természetgyógyásszal is kapcsolatban állt. koncentrált táplálékot. de annál több magas természetes víztartalommal rendelkező étet fogyasztunk. Saját esete olyan mély benyomást tett rá. A . Egyheti böjtölés és némi étrendváltoztatás után elmúlt a betegsége.vakbele". magyarul féregnyúlvány. Ez az oka. s orvosai nem láttak már más lehetőséget. hogy félvállról lehetne venni a dolgot.. de ez nem azt jelenti. mint a műtétet. s még mindig megvan a . ez olyan szükségintézkedés. vagy méh hiányában. Ha túljutottunk a nehezén és sikerült elérni a kívánt testsúlyt. hogy meg ne említsem Dr. El kell ismerni.. belsőnk megtisztítását lépésről lépésre kell elvégezni. hogy valaki egyik napról a másikra belevesse magát.ten átesve semmilyen más módon nem tud gátat vetni az elhízásnak. ha hirtelen térnénk át a szokásos táplálkozásról egy kizárólag nyers zöldségből álló étrendre. Ismétlem. Ha már szó esett a vakbélről. Ezt a szigorú és kemény fegyelmet igénylő rendszert csak fokozatosan szabad fölépíteni. hogy vakbélmútét után gyakori panasz a fölfúvódás. mert súlyos kínlódással jár. mint pajzs­ mirigy. A lerakó­ dott mérgező anyagokat hirtelen fölkavarva a méregtelenítés nagyon kellemetlen tünetekkel járna. harmadé­ ves orvostanhallgatóként vakbélgyulladása támadt. akkor nem hagyhatom ki. azóta • is jó egészségnek örvend. aki rávette. veszélyes lenne nem figyelni rá! Ezt úgy érhetjük el. az is sikerrel járhat. csak ilyen műtét után szabad alkalmazni. illetve a székrekedés. eltávolított féregnyúlvány esetén könnyebb a helyzet. ha kevés sűrű. A . Pedig ebben az esetben a szokásos glükózforrások kikapcsolásával akarjuk kényszeríteni testünket a zsír elbontására. hogy még a friss gyümölcs is tilalmas ebben az esetben. Mindent meg kell tenni ennek érdekében.vakbél" valójában apró függelék a vastagbél elején. hogy abbahagyta tanulmá254 .

és elképesztően jó gyógyu­ lási eredményeket tud fölmutatni. Igazi nagy humanista alkat. Ralph Cinque. O. ahol ezt ellenőrzés mellett lehetne végezni. s doktorátusát mint „csont­ kovács" és gyógymasszőr szerezte meg. NY 12538 Joy Gross. Director / (914) 889-4141 SHRANGRI-LA HEALTH RESORT P. Director / (707) 792-2325 SCOTT'S HEALTH RETREAT P. CENTER FOR CONSERVATiVE T H E R A P Y 4310 Lichau Road / Penngrove. / Yorktown. van-e olyan hely. FL 33923 Frances Cheatham.nyait a hagyományos gyógyászat területén. O. megfelelő szakemberek irányítása alatt? Igen. Manapság ő a Természetes Hygiénia egyik legragyogóbb alakja. Dávid J. TX 78164 Dr. Box 8919 / Cleveland. Box 401 / Hyde Park. New South Wales / 2195-Australia Ismerve a méregtelenítés. O. Tizenhat éve egy gyógyintézet igazgatója Ausztriaijában. úgyhogy tudok néhány címet adni az Egyesült Államokban. Director / (813) 992-3811 255 . Director / (512) 564-3670 ESSER'R HYGIENIC REST RANCH P. Director / (216) 238-6930 HYGENIA HEALTH RETREAT 439 E. gondos felügyelet mellett lehet nekikezdeni egy méregtelenítési kurzusnak. nagyszerű egyéniség. OH 44136 Dr. az ő kezétől várva gyógyulásukat. FL 33466 Dr. ahová a világ minden részéről sereglenek a betegek. William Esser. Director / (305) 965-4360 PAWLING HEALTH M A N O R P. Main St. ez az igény már korábban is fölmerült. Számtalan betegséget kezel. Box 2328 / Bontia Springs. Alan Goldhamer. CA 9451 Dr. ahol megbízható. O. Burton doktor az alábbi címen érhető el: Arcadia Health Center (T: (02) 653-1115) 31 Cobah Road / Arcadia. a detoxikálás fontosságát azt szeret­ ném megtudni. Box 6229 / Lakeworth. Scott.

sem az egész könyvben nem találtak választ. Gregory Haag. Box 1287 / Koloa. FL 33009 Dr. / Suite 118 / Santa Monica. s ha figyelemmel kísérik Newsletter című rendszeres kiadványunkat.) FIT FOR LIFE 2210 Wilshire Blvd. Director / (305) 454-2220 HAWAIIAN FITNESS HOLIDAY P. mely után az alábbi címen lehet érdeklődni. O. Ocean Ave. Hawaii 96756 Dr. melyre sem ebben a fejezetben. California / USA . akkor hamarosan a választ is meg fogják találni. írják meg.R E G E N C Y HEALTH RESORTS 2000 S. / Hallandale. (Ugyan­ ezen a címen különböző Fit for Life ITestkontroll) rendezvények után is érdeklődhetnek. Grady Deal / (808) 332-9244 Ha akad olyan kérdés.

a hevesebb indulatok. Ez azonban még nem biztos. akaraterő is kell mindannak megvalósításához. Aki az olvasásban idáig eljutott. hogy vala­ mennyi egészségre vágyó ember beleillessze azokat mindennapi életébe. az nyilván forrón vágyik az egészséges életvitelre. Sem az önsajnálat. de gyakran hiába. hogy szükségesek az egészséges életvitelhez. hogy közben ne kerüljünk ellentmondásba személyiségünk különfé­ le egyéb kívánalmaival. de mi ezt is beleszámítottuk e kéthetes menetrend összeállításánál. hogy csupán gondolatokat ébresszünk. hogy ne jöhessenek létre betegséget teremtő körülmények. Ha csak ennyit tudatosítunk magunkban. Nincs egyedül. hogy mindig kisebb-nagyobb különbség lesz a megvalósított és az eszményi állapot között. nem elmélkedésre. nyilvánvaló. hanem nagyon is gyakorlati megvalósí­ tásra szántuk a könyvünkben bemutatott ismereteket. Tisztában vagyunk azzal is.Az egészség összetevő elemei mostanra már bizonyára minden olvasó számára ismerősek.. amik ahhoz kelle­ nek. amiről ugyan belátni már beláttuk. ha a belső erők harcából ofykor azok a szándékok kerülnek ki 257 . De az is érthető. Úgy óvjuk egészségün­ ket. A lélek erős. hogy a lehető legkényelmesebben lehessen megközelíteni a célt. hogy könnyű legyen követni. a lelkesedést a folyamatosan elért sikerek táplálják. hogy könnyebben teljesítsük a test egészségéhez szükséges tennivalókat. tulajdonképpen egy­ bevágnak testünk tényleges élettani szükségleteivel. Az egészségnek ezek az építőelemei nem rendkívüliek. A következő néhány oldalon ehhez szeretnénk segítséget nyújtani. hogy mi helyes és mi nem. az akaraterőt. mert elnyomják a hangosabb gondolatok. hogy az ismeretek birtoklása nem elegen­ dő. lelkében állandó háború dúl a jó és a rossz között. csak éppen. Úgy állítottuk össze a programot. már az is elég ahhoz. arra. miközben a min­ dennapi élet egyéb föladatait végezzük. hogy két hét alatt szinte észrevétlenül bele lehessen szőni a hétköznapokba is. aki úgy érzi. Közben ugyan egy ösztönös. Márpedig nem azért írtuk le. különben már rég sarokba vágta volna könyvünket. Az elszántságot. csendes hang. de a test gyenge.. sem a bűntudat nem jó tanácsadó. a lelkiismeret hangja azért mindig megsúgja. hogy elég azok alkalma­ zásához is.

mi magunk vagyunk a parancsnokok ebben a vonatkozásban is. Ha hideg van. Felemelő érzés.győztesen. Aki aggódik. de akkor is legalább résnyire nyissuk ki a hálóhelyiség ablakát. amit ajánlatos hetente legalább hat napon megvalósítani. mint zárt ablaktáblák esetén. takarózzunk be jobban. hogy a hetediken aztán mindent el kell követni. hogy a légzés valóban a méregtelenítést segítse. 258 . Nem azzal. Test­ mozgás helyett a tévét néznék és sört vedelnének. Ettől minden tettünk jobbá válik. amit kell. hogy ne alakuljon ki kényszerérzés.) A heti hat nap persze nem azt jelenti. aminek megtétele után jó érzés tölti el az embert. az egész világra. hogy segít a választásban. hogy érezzük a szabadságot. Friss levegő hiá­ nyában ugyanis hamarosan visszamérgezéssé válna az éjszakai nyugo­ dalom. Igen. Szórakozni szeretné­ nek. hogy egy kis levegőhöz jusson az. hanem úgy. az szereljen ablakára biztonsági láncot. hogy a lehető legtöbbször azt csele­ kedjük. A Testkontroll segít kordában tartani a vad. hogy jól viseljük gondját testünknek és lelkünknek. önpusztító vágyakat is. ami csak egészségtelen. hogy a test közben kikészül. az egész világ kibírhatóbb lesz. (Később nyugodtan lehet többször is. s nem csupán a mi számunkra. 1. a másik a „ H E T I FÖLADATOK". ha örömünket leljük bennük. amelyeket legalább hetente egyszer végez­ zünk el. a „teljes egészségünkre" életmód. amitől ugyan­ olyan nehézzé válik az illetéktelen behatolás. hogy hetedik napon is elvégzi-e a M I N D E N N A P I T E E N D Ő K E T . mi irányítunk. így elér­ hetjük. a kellemes közérzet elérésében is segít. Ezt a fajta örömet éleszti ez az életmód. a jobb döntések meghozatalában. Mindenki maga döntse el. ráordítani mindenkire. onnan sugárzik ki környezetünkre. Az öröm belsőnkből indul ki. Bátorítsa jobbik énünket az a fölismerés. mit sem tördödve azzal. Az egyik a „MINDENNAPI T E E N D Ő K " . Nem. amelyeket sokkal kevésbé érdekel az egészség. MINDENNAPI T E E N D Ő K Hatásukra már két hét után figyelemreméltó javulást észlelhetünk egészségünkben és közérzetünkben. csupán azért adtunk heten­ te egy „szabadnapot". vagy bírálja őket. a Testkontroll. Aludjunk nyitott ablaknál. vagy sem. akinek mindez túlságo­ san nehezére esne. Üvölteni. amikor tudjuk. A tennivalókat két csoportba soroltuk. Gyümölcs­ reggeli helyett teletömnék a bendőt péksüteménnyel és kávéval. abban. hogy kiirtja. hogy testi egészség te­ kintetében sem vagyunk másokra szorulva. nem bánva azt. hogy ezzel leromboljuk kapcsola­ tainkat.

mint húsz perc gyaloglás — kivéve persze a szabad levegő. hogy a tartós vízhiány miatt érzik gyakran gyengének. balra. Az ebédszüneti séta segít.2. 5. hogy a munkaidőt megszakítva ki­ mozduljunk a napra. 4. ugyanakkor elegendő folyadékkal lát el ah­ hoz. oxigéndússá tették vérüket. mélyebb lesz tőle álmunk. Lefekvés előtt is érdemes. Elárulhatom. tisztább lesz a látás. 3. hasi légzést. Úgy kisimítja ez a ráncokat. A napi gyaloglás olyan előnyös hatásokkal jár. a nap. javul az agyműködés is. 259 . A rendszeres gyaloglók például á legritkább esetben szenved­ nek székrekedésben. Gyalogoljunk naponta legalább húsz percet. Jobban érzi magát az ember. hogy a munkahelyü­ kön is tartanak egyet. sokan nem is tudják. utána mélyebben alszik. vagy napközben. többek között „kikézbesí­ ti" az energiát a megfelelő helyekre. Ez az a minimális vízmennyiség. hogy a szív lölmondja a szolgálatot. előre. jobban megy a gondolkodás. mert a levegőztetéssel fölfrissítették. megtisztitja a gyomor belső felületét az esetleg még rátapadt ételmaradéktól. A víz számos fontos feladatot lát el a testben. Egy pohár víz étkezés előtt segít az étvágyat kordában tartani. mint vasaló a frissen mosott inget. Különösen idegesítő nap után remek kikapcsoló módszer. kényelmesen j o b b r a . Reggel. végezzünk hat mély. de minden nap. Igyunk egy pohár tiszta vizet közvetlenül ébredés után. Az ébredéskor fölhajtott víz pedig a kiválasztást segíti. levertnek magukat. fürgén. sokakat isme­ rek. a legtöbb haláleset oka az. vagy este. majd lábujjhegyre állva próbáljuk elérni ujjunk hegyével a mennyezetet. Bokros teendőink közben néha észre sem vesszük a szomjúságot. így délután nemcsak a közérzet lesz kellemesebb. A szív a test legfontosabb izma. illetve reggel lelkesebben lát neki a napi föladatoknak. hogy megdobogtassa a szívet. váltott orrlyukkal. Jobban érzik magukat. akik annyira megkedvelték az ugróasztalkát. s a látvány változatosságának hasznait. Könynyedén. amikről legtöbben nem is tudnak. hogy evés után már ne legyünk szomjasak. hátra. edzeni kell minden egyes nap! Ne felejtsük. az ebédszünet alatt. Húsz perc „ugrabugra" ugyanolyan áldásos hatást gyakorol a szívre és a keringésre. de a munka is jobban megy. és nap közben is egy-egy pohárral. de minden nap! Frissen. A j o b b keringéstől bőrük színe is szebb. ami már megelőzi a kiszáradást. Nyújtózzunk közvetlenül lefekvés előtt és ébredés után. a levegőre. minden étkezés előtt öt-tíz perccel. de mi lazábbak leszünk. A nap ugyan nem válik ettől jobbá. esős napokra. A nap bármely szakában.

haszna ugyanakkor a legdrágább kincs. ha mindig ugyanazt a napszakot használjuk e célokra. kilégzéskor pedig engedjük szabadjára a negatívumokat. tárgyilagosan nézzük végig valamennyit. céljaink. fejezetben ismertettünk néhány jógagyakorlatot. hogy legkevesebb öt percet. Nyugodtan. 7. képességeink. hogy naponta. 1. ha tényleg jólesik. hogy saját lelkünkbe tekintsünk. fejezetben megtalálható) egész­ séghinta-gyakorlat is erősíti a szívet. az egészség és a közérzet javulásában fog kamatozni. De vigyázzunk. általa jobban tudatosulnak bennünk saját egyéniségünk jellegzetességei. Nem nehéz. mert ezzel is jó szolgálatot teszünk egészségünknek. míg kívülálló szemlélőként arra összpontosítunk. vagy bárkinek — például zord időjárás esetére. A reggeli nyújtózkodás utáni öt perc például nagyon alkalmas erre az önmagunkba pillantásra. csukott szemmel. Étkezzünk a Testkontroll elveinek betartásával. Kezdetben azért a heti egysze­ ri alkalomra is büszkék lehetünk. Ajógával fordul elő leggyakrabban. ne vigyük túlzásba. lehetősé­ geink. hogy heti egy gyakor­ lás helyett a mindennapi elvégzendők közé kerül. Fontos. HETI FELADATOK Meglesz a jutalma.Az „ugrabugra"-asztalkát mozgásukban korlátozott idősebbeknek is melegen tudom ajánlani. Azaz délig ne együnk mást. arra. egészséges életmódhoz való kötődés elmé­ lyítésében ezek az önmagunkra összpontosítva eltöltött percek. szükségleteink. és az is. Belégzéskor szívjuk magunkba a szeretetet. a gyakorlatok soha ne okozzanak fájdalmat. Meggondolandó beruházás. ha az itt fölsoroltakat hetente legalább egyszer elvégezzük. Kulcsfontosságúak az új. s j ó . olyan könnyű megked­ velni és annyira kellemes a hatása. Úgy válogattuk őket össze. Ez megerősít. ha valóban örömünkre szolgál. ami bensőnkben folyik. valamint a vacsora összeállítá­ sánál ügyeljünk a megfelelő ételtársításra. Később is csak akkor tegyünk bármit is gyakrabban. kényelmesen ülve egy csöndes. hogy segítsenek megőrizni a fiatalságot és a hajlékonyságot. Már a legegyszerűbb. csak gyümölcsöt. 260 . 6. Figyeljük. s az ebéd. agyunk milyen különböző. hiszen nem túl drága. s megelőzi a székrekedést. A X. ugyanakkor az egész testből kihajtja a mérgező lerakódásokat. de persze gyakrabban is lehet. Fordítsunk legalább napi öt percet elmélkedésre. átszivattyúzza a nyirokrendszert. egymásnak sokszor ellentmondó kívánságokat vetít elénk. legkönnyebb (a X. nyugodt helyen. J ó g a .

hogy a reggeli gyümölcslé. Ez legyen az a nap. uborkán. lágy háttérze­ nét. amikor a magtejet. vagy más magas rosttartalmú zöldséget! A hangsúly a fejes-. Miért ne vegyük hasznát. Mennél több a salátában a nagy természetes víztartalmú összetevő. zelleren. De alkothatunk saját magunk is új összeállításokat. Sokkal frissebben ébredünk másnap. (Marcia Acciardo. de azért a hét legalább egy napján adjuk m e g a fürdésnek is a módját. hogy végképp nem bírják az egészen nyers táplálé­ kot. Előtte puha kefével távolítsuk el a száraz bór leváló. az ebéd zöldség-. U S A . Ne értsük félre a dolgot. a koraesti órákban. jobban tudjuk majd értékelni. avokádón legyen. boldogabbnak érezzük majd magunkat. akiknek emésztőrendszere már annyira legyöngült. Heti egy nap legyen kizárólag az eleven eledel napja. Ez a kis befektetés is remekül kamatozik. a karfiolt. Ez az ideje a házi gyümölcsfagylalt­ nak is. azaz amikor leszállt a sötétség. Remek alkalom egy ilyen „élőétel nap" arra. Jó is az. Olykor a hideg salátapép is megteszi a párolt zöldség helyett. Kapcsoljunk be hangulatvilágítást. Omangod Press. annál könynyebben emészhető. a nyers zöldség nem azt jelenti. hogy kipróbáljuk a Testkontroli ételreceptek közül azokat. ) Az „élőétel napokon" fölgyorsul a test belső tisztulása. Ezen a napon csak nyers kosztot vegyünk magunkhoz. hetente legalább egyszer? 3. ha éppen hideg az idő. illetve az abból készített finomságokat fogyasztjuk. Az éjfél előtti álom a legértékesebb! Őseink is a „tyúkokkal feküdtek". hogy sokuk szerint bizonyára kár erre vesztegetni a szót. CT 06282. csírán. (Legföljebb azok párolják meg az ilyenkor fogyasztott zöldséget. paradicsomon. emiatt könynyebbnek. más zöldségből legföljebb csupán csöppnyit vegyünk. 4. illetve helyette a forró mentateának. A kellemes pihenés és a jóízű alvás képessége a Természet ajándékai. melynek címe: Light Eating for Survival. Lehet. Hetente egyszer vegyünk kiadós. (Remé­ lem. töltsük meg a kádat jó forró vízzel s áztassuk tagjainkat kényelme­ sen. vagy gyü­ mölcssaláta. végül gyümölcs vagy vegyes zöldsaláta dukál vacsorára. megosztják majd velünk sikeres készítményeik titkát!) De tudok ajánlani egy nagyon jó szakácskönyvet is. kizárólag erre a célra. hogy marokszámra tömjük magunkba a brokkolit. vagy bármilyen m á s zöldsalátán. Box 64. O. P. zöldpaprikán. Lefekvés este kilenckor.) Ez azt jelenti. Megtapasztalva ezt a nagyszerű érzést. forró fürdőt. de manapság bizony inkább egy gyors zuhanyozással szoktuk elintézni a tisztálkodást. Ez annyira nyil­ vánvaló. amik kizárólag nyers alapanyagokból készülnek.2. halott sejtjeit 2«! . sárgarépán. készségesebben fogjuk betartani a Testkontroll-étrend. Woodstock Valley. a „teljes egészségünkre" életmód többi ajánlását is.

majd a nedves bőrről. tegyük kelle­ messé — még mielőtt mi magunk is túlságosan megöregednénk. a bőr kiválasztása fölélénkül. lelkünket. szeretet formájában visszaháramlik rá. nekünk sem tenne j ó t a remetelét. Alapozó. Próbáljuk megváltoztatni a szoká­ sos. növények. A régebbi időkben sokkal szorosabb volt a különböző nemzedékek közötti kapcsolat. ha hétköznapjainkat kénytelenek vagyunk szennyezett levegőjű városi kör­ nyezetben tölteni. önzetlenül. Nagyszerű érzés lesz! Élvezzük a fürdőt. együnk. 6. hány millió életet tehetünk jobbá. mert a Természet az. ahová természetes hajlamai alapján vágyódik az ember. mint kapni.egész testünkről. miszerint jobb adni. például szü­ leink. legalább negyedóráig. úgy. a többit. fák közt járkálva levezethető a hét folyamán fölgyülemlett feszültség. Használjunk ehhez természetes tengeri szivacsot. igyunk. esetleg únt. biztonságot adó. Az ember alapvetően társas lény. akik fontosak számunkra. hanem annak is. hogy élvezzük egymás társasá­ gát. hogy együtt legyünk. Minden hét egy napján töltsünk pár órát a Természet lágy ölén. olykor iszonyúan fárasztó viszonyt velük. Néha úgy tűnik. bará­ tainkkal. elfelejtet­ tük a régi bölcsességet. Tulajdonképpen természetünk része. Tegyünk valakivel jót. beszélgessünk. Bőrünk pórusnyílásai így megszabadulnak minden szennyeződéstől. hogy nem várunk érte semmi viszonzást. Nem a tett mértéke számít. stressz­ oldó. fölemelő tevékenység. csak a modern életforma zsákutcája választ el tőlük. hogy jól érezzük magunkat. ha ütésről van szó!) Szeretetet úgy a legjobb kapni. 5. vagy erre a célra szárított tökbélből készült spongyát. Mindig fölüdülés visszatérni hát oda. csak nagylelkűségünktől függ. Találjuk meg az alkalmakat. az szinte mindegy. amit már évezredek óta alkalmaznak. Különösen nagy szükség van erre a kikapcsolódásra. pedig száz barát sem pótolja ezt a kötődést. Az ember elsődlegesen a Természet gyermeke. tiszta levegőben. Az oxigéndús. Kiegyensúlyozza testünket. Gondoljunk csak bele. Eleink sem éltek magányos életet. hogy törődjünk velük. Töltsünk boldog. Erdei séta hetente. némi áztatás után. ha csak rövid időre is. úgynevezett „luffa" frottírszivacsot. ha valamenynyiünk megkísérli jelét mutatni a törődésnek! 7. ha mi is adhatunk a sajátunkéból! Jussanak eszünkbe ilyenkor elsősorban az idősebbek. (Nemcsak akkor. Különösen fontos ez ma. aki kapja. jöjjünk össze azokkal. A fürdés az egyik legkellemesebb lazító. A feltétel nélküli szeretetteljes cselekedet nemcsak annak szerez kellemes perceket. aki adja. ünnepi együttléteket családtagjainkkal. mert a családok 262 . szükségünk van környeze­ tünkből származó benyomásokra és támogatásra. betegségmegelőző módszer.

azt — mint már korábban is joggal föltételez­ tük — valószínűleg érdekli saját egészsége. Nem is az. akkor kölcsönösen naggyá teszik egymást. A heti és a mindennapi teendők együttesen megsokszorozzák egymás jó hatását. amit itt suta szavakkal igyekszünk lefesteni. testileg. érzelmileg. 263 . nem is beszélve mindarról a csalódásról. Próbálják ki maguk. Külön-külön talán egyik pont sem látszik valami egetverő dolognak. ne higgyenek nekünk. vagy egy brilliáns középcsatár egymagában nem sokat ér. hanem azt szeretnénk. hogy ki-ki maga megtapasztalja. papírra vetett puszta szó. ilyen termé­ szetesen kell gondját viselni önmagunknak. csodás eredményük közösen jelentkezik. hogy olvasott élmény maradjon. ahogy egy jó balfedezet. Legjob­ ban a gyerekek tudják élvezni és értékelni a rokoni. Aki ezt a könyvet olvassa. Nehéz leírni. Már két hét elteltével ráérezhetnek arra a különbségre. s két hét után első kézből. de ha összekerülnek egy jó csapatban. amikor egy „teljes egészségünkre" életmóddá kovácsolódnak össze. amit a testnek a Természet törvényei szerinti tartása jelent. ha egyszerre alkalmaz­ zuk az egészség összes építőelemét. amit alkalmazásuk eredmé­ nyezett. milyen nagyszerű érzés vár ránk. El lehet felejteni az egészet. Bárki megteheti! S aki most rögtön belevág. kevesebb az alkalom a találkozásra.tagjai hamar szétszóródnak. Újfent kérem. az évek múlva is áldani fogja a mai napot. mert csak így derül ki és csak így válik igazán hasznunkra valódi értékük. baráti látogatásokat. Valahogy úgy. mennél többen átéljék. Átalakítják. ne nekünk higgyenek. Új világrészt fedezhetünk föl életünk számára. Ha esetleg már leszoktunk volna erről. mert ilyen egyszerűen. akkor elevenítsük föl. tudatilag egyaránt. hogy az egymásnak ellentmondó „akadémikus" elvek már jócskán összezavar­ ták. lekileg. Könnyen lehet. saját bőrükön tapasztalhatják meg mindazt a jót. Hogyan lehetne szavakkal híven kifejezni a rózsa illatát? De nem is az a célunk. megjavítják az élet minőségét.

.

mégsem költözhet emiatt mindenki vissza az erdőbe. főtt tészták. nem fogunk sokra menni vele. amik azért egyben laktatóak is. ugyanakkor j ó l kiegyensúlyozott recepteket adjon. biológiai szükségle­ teit. az „ ú j konyha" kezdte el ezt az irányzatot. hogy az elkészítés célja az eredeti értékek megtartása és bemuta­ tása. nyers fogások is. a napfény. ez mégsem jelenti azt. Ezen a területen tehetjük a legtöbbet új egész­ ségügyi ismereteink kamatoztatására a mindennapi életben. hogy mennyire fontos a tiszta levegő. Az itt következő receptekkel kapcsolatban azt szeretném elöljáróban elmondani. a testmozgás. az újfajta tudatosság általános előretörése egyszerűen bámulatos. Azonban az étkezés az. amiben a legkönnyebben és amiben igazán sokat tudunk változtatni. kellemes közérzetet biztosító táplálkozási mód gerincét kell. és olyan egyszerű. házias konyhaművészet időigényesebb. Például hiába tudjuk. A Nouvelle Cousine. ha lehetet­ lenség hozzáidomítani hétköznapjainkhoz. de egészséges készítményei. hogy a helyes ételtársítás most is alapvető szempont volt. könnyű fogások. hogy új ismereteinket nem lehet szóról szóra. gyorsan elkészíthető. Külön hangsúlyt kaptak a természetes állapotú. Elterjedt a friss ételek iránti igény. egészséget. alvás. Az is egyértelmű. hogy adják. a pozitív érzelmi benyomások esetében is. sűrű levesek. Újdonságokra is rábukkanhatnak. mártások. hogy holnaptól mindenki csak azt issza. a T e s t k o n t r o l l . jó erőnlé­ tet. s addig is az elérhető legtisztább vizet igyuk. a pihenés. Tartósan pozitív hatása föltehetően az általa alkalmazott főzési módoknak köszönhető. a vágyak és a lehetőségek között. De azért tegyük meg a megfelelő irányban a le­ hetőségeink szerinti lépéseket. helyi szokások szerint sütött kenyerek különböző teljes gabonafélékből. Az is természetes. sajátos. melyek minden hatásos emésztést. hiszen bármily nagyszerű is. mindig marad különbség az eszményi és a valóság. A víz esetében például szerezzünk be lepárlókészüléket. hiszen ezek azok a követelmények. Hasonló a helyzet az egészség többi elemével. hogy a desztillált víz a legtisztább. te­ gyünk meg annyit. E könyve elődje. ha tudunk. E rövid idő alatt is hatalmas változás állt be. betűről betűre betartani. mámorító zamatú gyümölcslé- 266 . S ugyanígy legyen ez a táplálék­ kal is. annak. amennyi tőlünk telik. Vastag. mert ezek elégítik ki a test élettani. Ehhez járulnak a vidéki.(Marilyn Diamond) Nagyon sokat számít egy új dolog esetében annak illeszthetősége. Alig tizennégy hónapja jelent meg. hogy megfelelő étel­ társításokból összeállított. arra törekedett.

mivel a gazdaságosság is alapvető szempont. egészséges étkezési mód. kánikulai napokon fogják remek ötletnek találni! 267 . elvakultság. hogy meg tudjuk szeretni. s testünknek is. értéke­ sek. Nem egészséges semmilyen termé­ szetes testi vágyat (kivétel ez alól talán az olyan beteges kötődés.kombinációk. könnyen elkészíthető zöldségtálak. férjem. csupán felhívtuk a figyelmet a növényi táplálék előnyös voltára az élet tartama és tartalma szempontjából. ami azért a szakácsszakma értékeit is fel tudja mutatni. a nyerskoszt egészségjavító hatásait. Szívből ajánlom. jócskán lezuhan az energiaszint. a valóságot is figyelembe vevő szemmel nézni a világot. Remélhetőleg egyre többen lelnek rá saját ízlésük szerinti ételekre. csupán pár dekát együnk. mint a cukorevési kényszer) teljesen elfojtani. és friss. Tudom. de nem pazarlóak. A sütnivaló választéka is bővül. hogy jóízű. Egyszerűen készíthető fogások. vegetar(ián)izmusra kényszeríteni. kizárólagosság. Harvey már hosszan ecsetelte az élő. mert még sohasem kísérelték meg. Tápláló házikoszt. hogy kielégülést nyerjen a testnek ez a kívánsága is. s így valóban mindenki táplálékává válhat ez az újfajta. ínycsiklandozó saláták színesítik a kínálatot. de távol álljon tőlünk minden szektásság.) Nem kell ezt a vágyat minden áron elfojtani. Ha már túl nagy a kísértés. Tanácsosnak tartjuk az ilyen élelmiszerek fogyasztásának mennél nagyobb arányú csökkentését.és halreceptekre bukkannak. ahogy például az ázsiai országokban is teszik. lelkiismeret-furdalás nélkül megengedhető olykor-olykor egy kis kiruccanás a zamatoknak erre a területére. akkor nyugodtan. ízük valóban lehet kellemes. hogy sokan egyszerűen csak azért idegenkednek a nyerskoszt puszta gondolatától. hideg meglepetéseket találhat­ nak maguknak az édesszájúak. Talán meglepetést okoz. ugyanakkor kevésbé káros módon elégíthessük ki ízlésünk ilyen irányú igényeit. eleven étel. a tésztafélék és a bur­ gonya újabb változatai. különösen a méregtelenítési idő­ szakok idején. továbbá az állati termékek evésének valós veszélyeire. mert láthatólag ez a termé­ szetes felfogás kezd most uralkodóvá válni a konyhaművészet fejlődésé­ ben. legalább időnként egyszer próbálja ki mindenki! Adjunk egy-egy lehetőséget magunknak. különben ugyancsak megfakul a „fényes" közér­ zet. ha az állati eredetű élelmiszerek káros hatá­ sairól szóló korábbi fejezetek ellenére most csirke. Azért adunk ilyeneket is közre. Könnyen lehet. hogy legalább néhanapján él­ vezhesse a kizárólag ilyen táplálék nyújtotta előnyöket! Különösen meleg. nem akarjuk olvasóinkat növényevésre. Igyekszünk mindig realista. Ne értsék félre. Hadd tegyek ehhez néhány tanácsot saját gyakorlati tapasztalataimból én is. De — húsevésről szólva — egy­ szerre csak keveset. (Mert el kell ismerni. a „hithű" növényevő is megkívánhatja időnként például egy orrcsiklandozó húsétel ízét. A vegetar(ián)izmusra „áttért". titokzatosságok nélkül.

ha némi súlyfölösleget észlelünk magunkon. Minden ilyenre rögtön ható gyógy­ ír. tizenegy­ kor dinnye. Úgy tudjuk leghatásosabban életvitelünk hasznos részévé tenni az „ é l ő é t e f . nyugtató álmot ad. vagy helyette szeletelt paradicsom és uborka. Három óra táján banán. Aki a súlycsökkentésre összpontosít. mindahhoz. Saját tapasztalatom. nagy tál salátából és nyers zöldségből állhat.Személyesen is sok nagyszerű embert ismerek. mint bármilyen főtt ételekből készült lakomán. és ahelyett is több . Az egyik.n a p o k a t . hozzá friss gyümölcslé. eleven étel fogyasztásának legfurcsább hatása. Kétféle hibát azért el szoktak követni ezeken a napokon. ami mondjuk avokádószeletekből. Laza. a legnagyobb forróság sem tud elbágyasztani. vagy némi nyers mag fogyasztható. Alig érzünk majd éhséget. ugyanakkor a lehető legkevesebb emésztési energia ráfordítása mellett. Vacsora este hat-hét körül. melyből mindig kipihen­ ten. Mentesít a káros feszültségtől. lemerültek energiatartalé­ kaink. hogy élő ételekből jobb gyakran. fáradtságérzet nélkül leszünk képesek akár órákat dolgozni. vagy fölhajthatunk egy pohár gyü­ mölcslevet. Az első nap jelenti ugyanis a legnagyobb megpróbáltatást. virulnak a nyerskoszton. sőt! Jobban. ha kevesebb gyümölcsöt fogyaszt. hogy azt hisszük. kellemes érzéssel tölt el.hogy megállás nélkül tömni kell a fejünket.kalóriafaló" zöldséget eszik. sugárzóvá teszi a bórt. de keveset venni. mert l e l k i l e g úgy érezzük. ha úgy érezzük. Kiváló eszköz. Lefekvés előtt még megehetünk pár szem gyümölcsöt. a stressztől. Igaz. Azonnal kiöblíti testünkből az oda nem való lerakódásokat. mivel ebből a fajta táplálékból származik a legkevesebb testen belüli mérgező maradék. az jobban teszi. ami szinte mindenkit meglepetésként ér. Ez persze téveszme! Távolról sem így van. A második „élőétel-". Megerősödik tőle a köröm. Egészen különlegesen mély. Például: reggel nyolckor gyümölcslé. mert — a testből érkező jelzések hatására. kitisztul nyomán a tekintet. A nyerskoszt javít az önmérgezett. de az egészséges embert is földobja. frissen ébredünk. hogy „élőéter­ napjaimon csodálatosan érzem magam. ugyanakkor ez nem azt jelenti. délben gyümölcssaláta. ami 268 . A nyers. ha két étkezés közt mindig legalább három órát kihagyunk. ilyenkor egyfolytában enni kell. akik jól elvannak főtt étel nélkül. azaz nyerskosztnapon már bárki megtapasztalhatja magán az étvágy csökkenését. . toxikus állapoton. s hatására sokkal hosszabban tudunk összpontosítani. melyek szerint minden szükséges tápanyag rendelke­ zésre áll — az agy éhségérző központja kikapcsol. hogy csaknem teljesen elmúlik tőle az éhségérzet — ha már sikeresen túljutottunk az első napon. hogy az emésztőszervek nyugodtan el tudják végezni dolgukat. ami csak kell neki. szebben csillog a haj. testünk nem jutott hozzá a megszokott táplálékhoz. amire szüksége lenne. a szervezet élő ételekből is megkapja az összes tápanyagot. ha kisebb fájdalmak kínoznak.

A nyers koszt megfelelő testmozgással és pihenéssel párosítva erősít. iktassunk be életünkbe egyegy csakis „élőéter-napot. Ilyen étkezés mellett még az egészséges testsúlynövelés is elérhető. gyó­ gyít és megfiatalít. Emlékeztetőül: a rákos sejtek főtt táptalajon tudnak csak elszaporodni. (már akinek ez a célja).— emésztődése alatt — segít elégetni a testben fölhalmozódott zsírt. s úgy vélem. . mindhármat megérde­ meljük. ez mindig ránk fér. és nyugod­ tan rágcsálhat mogyorót. vagy kössünk sorba ezekből kettőt-hármat. Akit viszont a túlsúlykérdés nem érint. ha könnyű súlyzógyakorlatokat is végzünk közben. vagy más magot a zöldséghez. a frissen elpusztulnak. Érdemes kipróbálni. az ehet bőven gyümölcsöt.

Az alábbi összeállítások csupán javaslatok. Egyes párosítások esetleg nem mindenkinek ízlenek. Ugyanehhez ter­ mészetesen más citrusféle. vagy grapefruit (citrancs) is használ­ ható. vagy fagyasztott gyümölcsből készülnek. esetenként esetleg banánpépet is tartalmaznak. lehetőleg olyan centrifugára.Nektár és ambrózia. vagy formázzuk fagylaltadagolóval. s általában többször szoktak kérni. hogy jéggel. arról már bőven esett szó a korábbiakban. Helyezzük üres műanyag dobozkákba. Szabad a pálya. a krémek. amelyik aprítja. s hogy ne kelljen túl sokat bajlódni a gép tisztántartásával. mert könnyen belelkesed­ nek. mert még a szájban össze tud keveredni a nyál emésztőnedveivel. vastagabb anyagot nyerünk. tej. de születhet remek aromaharmónia olyan összetételből. hogy ne ütközzünk mennyiségi korlátokba. Lassan kortyolgatva igyuk. csak éppen annak káros hatású összetevői. (Elkészítésükhöz a megfelelő háztartási gépre is szükség lesz. „ledarálja" az alap­ anyagokat. Hogy a gyümölcslé mennyi j ó t tesz. 270 . így élvezhetjük igazán az ízeket. külön-külön. különösen a meleg évszakokban. ami itt éppen nem szerepel. Az aránylag olcsó házi gyümölcscentrifugák elter­ jedésének köszönhetően manapság a lehetőségek szinte korlátlanok! Hasznos és élvezetes szenvedéllyé is válhat az újabb és újabb italkészít­ mények alkotása. majd a rostot is. Ilyenkor habosabb. Olyan lesz tőle. lehet kísérle­ tezni. csak abban különböznek tőlük. narancs. s így válik legjobban hasznunkra. vagy a kifacsart narancs jusson eszünkbe. Az alábbi „nektárok" kedvenc gyümölcslé-alkotásaink. ki lehet élni az alkotókészséget! Ha vendégeket kínálunk. ha ivólevekről esik szó. amikor bőven áll ren­ delkezésre egyszerre többféle friss alapanyag. a „nektárokat" és az „ambróziákat" egyaránt. Az „ambróziák". hogy ne tö­ mődjön el a gép.) A gyerekek is nagyon fogják szeretni. de (hámozás után) le lehet futtatni a gerezdeket gyümölcscentrifu­ gán is. akkor érdemes megfelelő tartalékról is gondoskodni. a levet is kiüríti. A01 T A N G E R I N E JUICE/Mandarinharmat Hagyományos citrusprésen (citoromcsavarón) is kisajtolhatjuk a man­ darint. cukor és vegyszerek nélkül. mint az „igazi fagyi". azaz levek és krémek Ne csak a szokásos almaié.

majd a meghámozott narancsgerezdeket is. friss ananász 1 jókora narancs A meghámozott ananászt hosszanti hasábokra szeletelve lefuttatjuk a gyümölcscentrifugán. és turmixgépben keverjük össze a friss (vagy mélyhűtött) eperszemekkel. ha az fanyarabb gyümölcsfajtából készült. Hihe­ tetlenül finom ízt ad a vörös csemegeszőlő kisajtolt levével! A06 GRAPE-APPLE JUICE/Szölös almaié A gyümölcscentrifugához j o b b a magtalan szőlő. vagy a már kész ananász-narancs keverékhez turmixgépben adjuk hozzá a fagyasztott eperszemeket. mint az előző (A03) keverék. vagy sajtoljuk ki az almalevet külön. 271 . A szőlő kellemesen megédesíti az almalevet.A02 STRAWBERRY-APPLE JUICE/Epres almaié Gyümölcscentrifugán futtassuk le az almát és az epret. mert a magtól enyhén kesernyés lesz a friss must. A04 PINEAPPLE-ORANGE-STRAWBERRY JUICE/Ananászos narancslé eperrel Ugyanúgy készíthető. ha le akarjuk futtatni a gyümölcscentrifugán. Még lefagyasztás előtt érdemes kimagozni. A05 CHERRY-GRAPE JUICE/Cseresznyés szólóié A cseresznyét (mélyhűtve) el kell tenni ehhez. habos finomságot alkotnak együtt. A03 PINEAPPLE-ORANGE JUICE/Ananászos narancslé 1 érett. mert általában nem egyszerre érik a szőlővel. Tes­ tes. hogy ne okozzon gondot. csak epret is tartal­ maz.

A 0 8 APPLE-CELERY/Zelleres almaié 6—8 db magházától megtisztított alma négyrét vágva 1 szál zellerzöldje Szokatlan. ha gömbölyű. Persze frissen a legjobb. s héja nem csillog viaszosán. ha sűrű. a legmelegebb évszakban is. vagy feketére érett magok­ kal. csak egyszerűen le kell engedni a gyümölcscentrifu­ ga torkán. Félbevágott dinnyével könnyebb a helyzet. illetve ha a magok közt akad még fehér. alja sápadt-sárga. hiszen ilyenkor bőven terem paradicsom. tömör. N e m várható sok jó a dinnyétől. ha szilárd. Jó jel. A 0 9 S U M M E R V E G E T A M O JUICE/Nyári vegetalé 4—6 érett. mégis nagyon frissítő hatású ízösszeállítás. Ugyanis ez az az időszak. hanem kissé tompa már. de két-három napig is eláll a hűtőben. zamata azóta is kedves nekem. 272 . s a többi összetevő is könnyen beszerezhető. aztán a magunkén. Nyáron nálunk mindig van belőle otthon. ha világos sávok láthatók benne. telt a dinnye két vége. amikor érdemes gyakran fogyasztani. Hogyan lehet a jó görögdinnyét kiválasztani? A kongó hangon kívül (ami nem is mindig biztosíték) érdemes másra is odafigyelni. lédús. élénkpiros legyen a húsa. íze is pompás. Először egy hosszabb koplalás után kóstoltam. sötétbarnára.A07 W A T E R M E L O N JUICE/Görögdinnyelé Remekül oltja a szomjat. Vágjuk egyszerűen hasábokra a görögdinnyét. közepes nagyságú paradicsom 14 közepes méretű sárgarépa 2 szál zeller 2 zöldpaprika vagy paradicsompaprika 1 kisebb gyökér (fehérrépa) 1/2 csomó petrezselyem 1 kisebb uborka Lúgos kémhatású összetevőinek köszönhetően ez az ital semlegesíti a testben keletkező — legtöbbször savas — mérgező anyagokat. vétek kihagyni egyetlen dinnye­ évadban is. Érdemes kipróbálni más (például sárga) dinnye levével házasítva is. a magokat sem kell kipiszkálni. azaz méretéhez képest jó nehéz.

Kevés citromlé kellemesen „megbolondítja". hogy kidobhassuk a magokat. az uborkát lehámozzuk. s ráadásul olyan élő formában. érett banán 2—4 deciliter víz ) Ugyanattól az aranyos — és kilencven-valahány éves kora ellenére csodálatosan egészséges — öregúrtól. Finom és tápláló mindenkinek. Boldogan számoltam be neki a mandulatej osztat­ lan sikeréről.Mandulatej" (A magtejek közt ismertetjük) 3 deciliter friss narancslé 1 db szép narancs. hogy jobbat már kívánni sem lehetne. s valamennyi alapanyagot lefuttatjuk a centrifugán. be. míg csodálatosan tiszta szemében huncut szikrák sziporkáztak. A petrezselymet megmossuk. számtalan hálás kisgyermekes mama örömére. meghámozva. akkor itt az ideje. A banántej teljes fehérje is. Al 1 A L M O N D SURPRISE/Mandulalepetés 3 deciliter . Épp a szép pettyesre érett.. aki korábban a mandulatej titkába is beavatott. A banánt és a vizet turmixgépben keverjük össze. Eszményi „babapapi". mexikói banánok közt válo­ gatott. s a zellerrel is ugyanezt tegyük. nem beszélve az ízéről. Fogyasztás előtt fölrázandó! Az adott mennyiségű zöldségből nagyjából egy liter lé nyerhető. tartalmazza mind a nyolc fontos. A10 BANANA MILK/Banántej 1 jókora. hogy a picik egyszerűen imádják. minden répát — hámozás helyett — alaposan mossunk meg és szeljük le a végüket. amikor másodszor összefutottam vele egy természetes élelmisze­ reket árusító üzletben.Elkészítéséhez vágjuk négyfelé a paradicsomokat. — Na. vegyszermentes. akik mind arról számol­ nak. nemtől és életkortól függetlenül. úgynevezett eszenciális aminosavat. A víz utólagos adagolásával állíthatjuk be végül pontosan a kívánt sűrűséget. egy banánból 3—6 deciliter készíthető. Igaza volt. hogy a banántejjel is megismertesse az embereket — mosolyodott el szélesen. Philip Welsh doktortól tanultam el a banántej készítését. kimagozva 273 . a banántej is pompás dolog. azóta is szívesen terjesztem. A zöldpaprikákat vágjuk szintén négyfelé. míg egészen sima nem lesz.

A 1 3 ORANGE FREEZE/Fagykrémes narancsolat 3 deciliter friss narancslé 2 db fagyasztott banán 4—6 szem érett datolya. A rendelkezésre álló anyagok és a szárnyaló képzelet ezen a területen is csodás. új. másfél litert tesz ki. hogy mit is kezdjen vele az ember. hogy hívogató legyen. Mindez úgy egy. amíg mindenki megérkezik. A 1 2 T R O P I C A L AMBROSIA/Délszaki hulla-hopp ambrózia Már ez az egy finomság is megéri az ajánlott gyümölcscentrifuga beszerzését. olyanét.Valamennyi összetevőt turmixgépbe tesszük. hogy tálalás előtt kockázat nélkül föl lehessen rázni. majd leszűrjük. Alkalmas például érkező vacsoravendégek kínálására. pár perc alatt simára keverjük. attól függően. amikor egyszerre sok gyümölcs beérik.és gyümölcsle­ vet is sajtolni. 1 kg hasábra vágott görögdinnyebél 1 /2 kg hasábra vágott sárgadinnye (például kantalupdinnye) bele 1/2 kg vörös csemegeszőlő 6—8 db narancs 1/2 kg hasábra vágott ananászbél 30 dkg kimagozott sárgabarack 25 dkg kimagozott szilva 1 db érett banán A banán és a narancs kivételével futtassunk le minden egyebet a centrifugán. majd 274 . Az egészet jól záró edénybe összeöntve tegyük a hűtőbe. s gondot okoz. például friss. Akkor érdemes nagy mennyiségben „gyártani" ezeket az „ambróziákat". Öntsük puncsostálba. (mert csak hidegen az igazi). A mennyiségek két személyre szólnak. ínyderítő alkotásokra ösztönözhet. amivel egyformán jól lehet zöldség. zöld mentalevéllel. Díszíteni is lehet. hogy mennyire lédúsak a fölhasznált gyümölcsök. kimagozva 1—2 deciliter tört j é g A narancslevet és a datolyát turmixgépben keverjük simára. A narancsból hagyományos citruspréssel csavarjuk ki a levet és azt a banánnal együtt turmixgépben keverjük simára. Néhány tálca — görögdinnyeléből fagyasztott — j é g k o c k á v a l tartsuk hidegen.

) Az adag egyszemélyes. így szopogatva fogyasztható. nagyon érett 6—8 jégkocka 3—4 puha datolya. fojtós. Bele lehet fagyasztani üres nyalókaformába is. ázsiai datolyaszilva. habos péppé. (Görögdinnye esetén nem is muszáj kipiszkálni a magokat. másnéven kákiszilva. majd hozzáadjuk a jeget és a datolyaszilvát. 275 . vagy mélyhűtött 1/4 kg sárgadinnyebél. de éretlenül fanyar. török nevén. narancsszín haja alatt érdekes zamatú. Turmixban kell a kétféle dinnyét összekeverni sima. Paradicsom nagyságú. Mennél több a fagyasztott gyümölcs részaránya. annál sűrűbb a krém. kimagozva lólte . Két személynek (talán) elég lesz az adag. Az adag egyszemélyes. míg sűrű péppé össze nem áll. (bármelyik fajta jó lesz). vagy görögdinnye alkalmas) 3—4 db jégkocka (tetszés szerint. persimmon.Í M xaál nyíri l 3 i r í i _ . Azonnal tálalható.adjuk hozzá a jeget és a banánt.vwj"fe rn ': • A datolyát és a narancslevet simára keverjük a turmixgépben. s keverjük tovább. friss. Japán nemzeti gyümölcse. * (Diospyros kaki). A14 MELÓN SMOOTHIE/Hideg dinnyekrém 1 ¡1 kg dinnyebél (bármilyen sárga-. ha érett. de egyáltalán n e m ajánlott a méregtelenítés időszakában) Turmixban kell összekeverni sima. ami „hurma". vagy 6—8 nyalóka készíthető ennyiből. friss vagy mélyhűtött. Börszerü. U J vjbimV] . pépesen puha a húsa. nyéllel.. A15 ICY MELÓN SMOOTHIE/Jéghideg di-dinnyekrém 1 /4 kg görögdinnyebél. Ősz végén néha Magyarországon is kapható. í n . mintegy fél litert tesz ki.^p < . Három adagot tesz ki.dí. A16 PERSIMMON SHOOTHIE/Fagycsók (datolyaszilva jéggé puszilva) 1/2 liter friss narancslé 2 közepes datolyaszilva*. habos péppé.

s közepébe helyezzük a dinnyegömböket és a kettészelt szőlőszemeket. Remek étvágygerjesztő első fogás. amivel könnyen el lehet készíteni az apró. úgy. A mentalevelekkel még teljesebbé tehetjük a „virág" látszatát. Az adott mennyiségek két „virágtál" összeállítására elegendők. 6 szelet (úgy másfél centi vastag) turkesztáni dinnye.M E L O N B E R R Y SALAD W I T H HONEYLOUPE SHERBET / Vegyes gyümölcssaláta dinnyeserbettel Kétféle sárgadinnye szükségeltetik hozzá. illetve egy kantalup típusú. N é h á n y friss mentalevél A nyeles. de ne a szűrő.Gyümölcssaláták és mártások B01 PEACH-MELON F L O W E R B O W L S / Dinnyebibés-szölöszirmos baracktál 2 db nyolcrét vágott őszibarack 3/4—1 kg dinnyebélgömböcske két különböző sárgadinnyéből Pár szem hosszában kettészelt (lehetőleg magtalan) fehér és piros szőlőszem. hogy gömbönként vájjuk ki a ket­ tészelt sárgadinnye húsát a hajából. Rendezzük el a friss gyümölcsöt egyenlő adagokban hat kistányérra. majd futtassuk le a fagyasztott dinnyét a gyümölcscentrifugán. zöldbelü turkesztáni típusú. éles szélű félgömb „karalábéfúró" az alkalmas konyhai eszköz. amire a mélyen barázdált forma és a sárga színű hús a jellemző. B02 M A N G O . mindegyik 12-rét szeletelve 12 szem eper lecsumázva és hosszában kettészelve 2 db sárgabelű (például Bartlett) körte lehámozva és 12-rét vágva 1/2 kg mélyhűtött dinnyehasáb turkesztáni típusú sárgadinnyéből 1/2 kg mélyhűtött dinnyehasáb kantalup típusú sárgadinnyéből A mennyiségek hat személyre szólnak. falásnyi darabokra vágva 36 db dinnyebélgömböcske kantalupdinnyéböl 2 szép őszibarack. körülbelül másfél centi átmérőjű dinnyegömböcskéket. egy ripacsos hajú. hanem a teli betétet 276 . A gyümölcsös kehelybe (vagy tá­ nyérba) virágformát ügyeskedünk az összetevőkből: a barackszeletekből — a „virág" szirmai gyanánt — kört alkotunk.

kimagozva és kockára vágva 1 mangó lehámozva és kockára darabolva 15 dkg mazsola vízbe áztatva Helyezzük az összes gyümölcsöt egy tálba. Öntsük nyakon mindegyik gyümölcsadagot egyegy merőkanál jeges dinnyepéppel. B03 FRUIT F O R LIFE SALAD / Egzotikus „Testkontroll" gyümölcssaláta Kétféle sárgadinnye szükségeltetik ehhez is. 277 . és sima. amire a mélyen baráz­ dált forma és a sárga színű hús a jellemző. Egy egész ebédet kitesz. hogy csevegés közben elcsemegézze­ nek rajta a látogatók. mielőtt iskolába indulna. vagy rétegezzük a különbö­ ző színű összetevőket adagonként üvegkelyhekbe. vagy B07 sorszámú) gyümölcsmártások valamelyikével. illetve egy kantalup típusú. B06. majd öntsük nyakon az itt következő (B05. így nem válik külön a rost. egy ripacsos hajú. míg a többi fogáson befejezzük az utolsó simításo­ kat.használjuk ehhez. A csevegés tárgya — érdemes megfigyelni. aki nem elégszik meg a puszta gyümölccsel. vagy alkalmas valamilyen bőséges. vendégváró vacsora első fogásának. 1/2 turkesztáni dinnyéből készült dinnyebélgömböcskék 1/4 kantalupdinnyéböl készült dinnyebélgömböcskék 30 dkg vörös csemegeszőlő. gabonamentes „gabonakészítmény" könnyű és édes. szeretne „ v a l a m i mást is". B04 COCONUT-APPLE GRANOLA / Kókuszos-almás gyomorvigasztaló Ez a mennyei. lehetőleg mag nélküli 15 dkg áfonya 1/2 papája lehámozva. A fenti mennyiségekből 3—4 adagra futja. szinte bizonyosan — a felszolgált étvágygerjesztő gyümölcsfogás lesz! — Ez az étkezés utáni édesség. ha van odahaza valamilyen háztartasi ro­ botgép. Elké­ szítéséhez jó szolgálatot tesz. zöldbelű turkesztáni típusú. teljes. s máris kész a hihetetlenül finom nyalánkság. remek reggeli lehet olyan gyereknek. csak mi előételnek kínáljuk — szoktam magyarázni. jeges dinnyepépet nyerünk.

A mennyiségek négy személyre szólnak. hogy végül is sűrű serbetet nyerjünk. másik felét ledarálva adjuk hozzá. a narancslé és 10 db mentalevél társaságában. B05 STRAWBERRY-MINT SOUP / Epres mentamártás Nagyon finom előételként egy hosszabb vacsora kezdetén. és addig keverjük. 1 kg friss eper 2 evőkanál juharszirup (esetleg méz) 18 db friss mentalevél tisztára mosva. majd a juharszirupot és a fahéjat is. A fagyasztott epret futtassuk le a gyümölcscentrifuga szűrés nélküli „tele" betétjén. Az almalét ízlés szerinti mennyiségben adagoljuk közben bele. sima péppé össze nem áll. majd a többit tegyük egy turmixgép kelyhébe a juharszirup. A mennyiségek két személyre szólnak. A félretett eperszemeket éles késsel átvágjuk vékony szeletekre és tartsuk a hűtőben. Díszítsük a tálakat a maradék eperszelettel és mentalevéllel. de teljes élőétel-ebédet ad például a „Kókuszos-almás gyomorvigasztaló" (B04) társaságában. amíg el nem j ö n a tálalás ideje.1 db jókora alma lehámozva és kimagozva. majd szárazra törülgetve 1/2 deciliter frissen facsart narancslé 1 kg fagyasztott eper 2 evőkanál kóku szbélreszelék (ízlés szerint) Rakjunk félre négy szép szemet a friss eperből. A mandula egyik felét vékonyra szeletelve. 278 . vagy kenjük szét fémpengével. Tálaláshoz töltsük a mentás eperpépet négy lapos kehelybe és helyezzünk mindegyik kehely közepére a fagyos. a kókuszbelet és a ribizlit. Kívánságra az egészre kókuszreszelék is hinthető. sűrű eperserbetből. és az egészet keverjük alaposan össze. míg egyenletes. a golden fajta a legjobb ehhez 1 marékra való friss kókuszbél 1 evőkanálnyi ribizli 10 dkg mandulabél 2 teáskanál juharszirup (esetleg méz) 1/2 teáskanál fahéj 2—4 evőkanál friss almaié Aprítsuk apróra a géppel az almát. Ezután hűtsük le.

nyersen vagy lefagyasztva 1/2 deciliter friss narancslé vagy mazsoláié (mely beáztatott mazsolából nyerhető) 1 db friss (vagy fagyasztott) őszibarack. érett banán. izgalmas ízösszetételek. B07 BANANA-PEACH SAUCE / Banán-barack gyümölcsmártás 1 szép.B06 CASHEW-APRICOT SAUCE / Kesu kajszi gyümölcsszósz 2 deciliter narancslé vagy görögdinnyéié. mind pedig a barack a mélyhűtőből került elő.Testkontroll" gyümölcssaláta) új ízekkel gazdagodik. míg a pép egyenletessé nem válik. érdekes zamatkompoziciók kipróbálásához. ízlés szerint A gyümölcslevet és a kesudiót turmixgépben simára el kell dolgozni. valamint a szerecsen diót. vagy akár a sárgabarack magjával is helyettesíthető) 4 db friss (vagy fagyasztott) kajszibarack. 279 . Bármilyen gyümölcssaláta (például a B03 jelű . A megfelelő állag eléréséhez szükség lehet még további 1 /2 deciliter folyadékra. s azt addig járassuk. kimagozva Kevés frissen reszelt szerecsendió. A mennyiségek négy adagra szólnak. kimagozva 2 teáskanál juharszirup (esetleg méz) édesítéshez Kevés frissen reszelt szerecsendió. ha mind a banán. utóbbi esetleg sárgadinnyelével vegyesen 5 dkg nyers kesudió (beszerzési nehézség esetén más nyers maggal. ízlés szerint Kevés kardamom (Elettaria cardamomum). például mandulával. ami beszerzési nehézség esetén gyömbérrel is pótolható Helyezzük valamennyi összetevőt turmixgépbe. ízlés szerint. Addig kell tovább keverni. míg az egész egyenletessé nem válik. s csak ezután adjuk hozzá a barackot és az édesítőt. ha ezzel a mártással leöntjük. Bármilyen gyümölcssaláta (például a B03 jelű „Testkontroli" gyümölcs saláta) mellé adható új.

1/2 liternyi kettőbe tört hajdinahajtás 1/2 liternyi kettőbe tört napraforgócsíra 1/4 liternyi babcsíra 1/4 liternyi lencsecsíra 1/4—1/2 liternyi alfalfa hajtás 1 db j ó k o r a paradicsom. míg azok is pépessé nem válnak. ha fejenként egy fél avokádót is adunk hozzá. a zellerrel lenyomatva segíthetjük. A legismer­ tebb az alfalfa hajtás. majd hozzáadjuk az uborkát és a paprikát. latinul Trigonella foenumgraecum) és a retek hajtása meglehetősen csípős.Zöldségsaláták és salátaöntetek C O I B L E N D E D SALAD / Salátaturmix 2 db közepes nagyságú paradicsom 8 cm hosszú uborkadarab. földarabolva 1 arasznyi melegházi kígyóuborka. Minden összetevőt földarabolva még további 1-2 percig járassuk a gépet. a napraforgó és a lencse csírája. s üdítő változatosságot hoz a szokásos saláták közé. hogy meg tudjuk-e szeretni ezeket. különféle bab-. meghámozva és fölkockázva 280 . A görögszéna (fenugreek. A friss hajtás. illetve hámozva. ha vékonyhajú melegházi fajta. ha megakadnának. A legkönnyebben emészthető hajtások az alfalfa. ízlés dolga. borsó. csíra már nem elérhetetlen (vagy ha nem akad megfelelő üzlet a közelben. hámozatlanul. de terjed a hozzá hasonló (csak nagyobb levelű) vörösherecsíra is. de étkezési célra használnak többek között szója-.és búzacsírát is. hogy az egész jó alaposan elkeveredjen. magunk is hajtathatunk). ha a szokásos szabadföldi 1 db kisebb zöldpaprika vagy paradicsompaprika 1 szép szál zeller 5-6 salátalevél Először a paradicsomot aprítjuk folyékonnyá a turmixgépben. Hihetet­ lenül jóízű ebéd. fűszeres ízű. Ezután a salátalevelek következnek. a hajdina. C02 FIT F O R LIFE S P R O U T SALAD / „TestkontroU" csírasaláta . A mennyiségek két személyre szólnak.

ízlés szerint 1 evőkanál friss bazsalikom (Ocimum basalicum) apróra vagdalva Salátástál alján habverővel dolgozzuk össze az olajat a citromlével. vagy sómentes sópótló fűszer. továbbá hintsük rá a fűszereket. Az adott mennyiség 2-3 adagra futja.(dizsoni) mustár 1 csipet só. míg hozzáadjuk a vizet. 3 teáskanál olívaolaj 2 teáskanál friss citromlé 1 kisebb gerezd fokhagyma elkenve 1/2 teáskanál csípős Dijon. majd az egészet újra jó alaposan átmozgatjuk. nehogy belefásuljunk ebbe a remek ételfajtába. más néven mandulanéz (C16 jelű) vagy egyszerű majonéz 1 kevés frissen tört bors. a citromlevet és a fűszereket. azaz „római" kömény) Kevés fűszerezett só. a tépősaláta stb. például a hosszú. ha azt használjuk). a mustárral és a sóval. majd rácsorgatjuk a csírakeverékre. C03 EASY LIMESTONE LETTUCE SALAD W I T H BASIL-GARLIC DRESSING / Saláta bazsalikomos-fokhagymás öntettel A fejes salátának többféle változata létezik. nehogy ráun­ junk az egyforma ízre.SALÁTAÖNTET 1 db nagy avokádó 1/2—1 deciliter víz 1 teáskanál friss citromlé 1/2 mokkáskanál kömény (Cuminum cyminum. Még egyszer alaposan mozgassuk át. Salátatálban rázogatással keverjük össze alaposan a különböző csíra­ féléket. 281 . hogy minden j ó l összekeveredjen. a borsot és a bazsalikomot. Az esetleg valamivel magasabb ár ellenére is érdemes váltogatni a különböző változatokat. majd adjuk hozzá a megmosott és falatnyi darabok­ ra tört salátaleveleket a mandulanézhez (vagy a majonézhez. ízlés szerint. A mennyiség 2-3 személynek lesz elegendő. ízlés szerint 1 fej saláta 1 evőkanál mandulamártás. Az avokádóból kézzel vagy géppel sima pépet készítünk. fodros levelű kötözősaláta. Végül hozzáadjuk a paradicsomot és az uborkát.

282 . míg megpuhul. a sót és a vizet. sárgarépa. míg sürü. például paradicsom. majd — késsel vagy robotgéppel — metéljük mindet apróra. cukkini stb. uborka. majd törjük bele a salátába. Néhány levél az épp rendelkezésre álló salátaféléből Avokádószeletek Alfalfahajtás Tisztítsuk. amíg meg nem kóstolta. A hajdinahajtást és a napraforgócsírát kíméletesen darabokra tördelve adjuk hozzá az elkészült salátaöntethez. azt takarjuk be a zöldségvagdalékkal. illetve hámozzuk meg a zöldségeket. milyen mennyei az íze. majd fölverés közben adagoljuk hozzá a citromle­ vet. sima krémmé nem válik a salátaöntet. hogy a csapatidarabokat is átitassa a fűszeres salátaöntet.(dizsoni) mustár 1 teáskanál friss citromlé Kevés fűszerezett só vagy sómentes sópótló fűszer. adjuk hozzá a majonézt és a mustárt.C04 S P R O U T SALAD S U N S E T PLAZA / Vacsoracsemege csírasaláta 1 közepes nagyságú avokádó 2 teáskanál majonéz 1 teáskanál csípős Díjon. Száraz serpenyőben melegítsük meg a csapatit (illetve tortillát). Senki el nem hinné. zöldpaprika. Jó alaposan mozgassuk át az egészet. zeller. salátatálcán Saját ízlés (és a lehetőségek) szerint összeválogatott zöldségek. s végül locsoljuk le ( C l 5 jelű) „friss fűszeres avokádóöntettel". ízlés szerint 3 teáskanál víz 3/4 liter hajdinahajtás 1/2 liter napraforgócsíra 1/4 liter alfalfahajtás 2 db teljesörlésü gabonából készült csapati (búzalepény) vagy tortilla (ku koricalepény) Salátástál alján villával törjük péppé az avokádót. majd külön az alfalfahajtást is. C05 S O F T L E T T U C E T A C O S W I T H A V O C A D O DRASSING / Vegyes friss zöldségaprólék avokádóval. hintsünk rá alfalfahajtást. Az adag kétszemélyes. Tisztára mosott salátalevél köze­ pére helyezzünk egy szelet avokádót.

5 deciliter (C17 jelű) „hetedhét-fűszeres salátaöntet" 20 dkg összemorzsolt túró vagy reszelt sajt Elegyítsük el valamennyi összetevőt egy salátástálba. majd öntsük rá a salátaöntetet. C07 CAESAR SALAD / Császársaláta Figyeljünk itt is az ételek megfelelő társításának elvére. s mozgassuk át még egyszer alaposan. Két kiadós adagra futja. akkor ne tegyük bele a kenyérkockát. de a saláta íze akkor is fenséges lesz. Ha sajttal készítjük. akár el is hagyható 1 csipet tengeri só. de kíméltesen. Mandulamártás haszná­ lata esetén éppenséggel beletehetjük a kenyérkockát is. sem mandulamártást nem haszná­ lunk hozzá.C06 S U M M E R GREEK SALAD W I T H SEVEN-HERB DRESSING / Görög nyári saláta hetedhét-fűszeres salátaöntettel 3/4 liternyi (körülbelül fél fej) salátalevél. hintsük rá a túrót. ízlés szerint 1-2 evőkanál friss citromlé 1 tábla nori (préselt tengeri moszat.vagy hajdinahajtás 1 evőkanál apróra vagdalt zeller 1 deciliter hosszúszálú répareszelék 1 deciliter vékony csíkokra vágott pirospaprika 1 deciliter hosszúszálú tökreszelék 1 deciliter hosszúszálú cukkinireszelék 1. ízlés szerint alkalmazandó. 1 gerezd fokhagyma 3 evőkanál olívaolaj Worcestershire szósz. levelenként lemosva és tiszta ruhán (vagy salátacentrifugával) megszárítva 283 . ha sem sajtot. ízlés szerint 1/2 mokkáskanál sómentes sópótló ízesítő (Spikes-féle). ízlés szerint 1 kisebb fej fejes saláta. lehetőleg 2-3 különböző fejes saláta fajtából 1/4 liternyi friss spenót 1 db közepes méretű paradicsom fölkockázva 15-20 szem zöld vagy fekete olajbogyó 10-15 dkg uborka fölkockázva 1 marék alfalfa. amely a távolkeleti különlegességeket árusító üzletekben lelhető fel).

ízlés szerint A fokhagymát villával törjük össze a salátástál alján. 1 karéj teljesőrlésü lisztből készült kenyér 2 teáskanál vaj vagy olívaolaj 1 gerezd fokhagyma. lágy ízű zöld nö- 284 . Az utolsó átmozgatás előtt még hozzáadjuk a parmezánsajtot. s meghintjük a törött borssal. miközben a levélerek vastagabb részeit félredobjuk.2 evőkanál mandulamártás. A salátaleveleket úgy keverjük bele a tálba. vagy parmezán sajt (utóbbi esetben mellözük a kenyérkockákat) 1-2 deciliter (C08 jelű) „ F o k h a g y m á s kenyérkocka" Frissen őrölt bors. A madársaláta. míg enyhén ropogós lesz. a cit­ romlevet és a mustárt. Az adag kétszemélyes. amíg fekete színe zöldre változik. más néven . gyak­ ran forgatva. másnéven „ m a c h e " (Varianella locusta) apró leveles. Közepes lángon tartva a zsiradék hamarosan átveszi a fokhagy­ ma ízét. majd villával (vagy habverővel) alaposan összedolgozuk az olajjal. eldörzsölve vagy 2-3 darabra szelve Aprítsuk a kenyeret körülbelül másfél centiméter élhosszúságú kockákra. Az adag 2-3 személyre szól. majd kis darabkákra törve beletesszük a salátaöntetbe. A villával kihalásszuk belőle s kidobjuk a fokhagy­ madarabokat. C08 GARLIC C R O U T O N S /Fokhagymás kenyérkocka Igazán könnyű elkészíteni. ekkor a nagyobb fokhagymadarabokat már kivehetjük. eldob­ hatjuk. „vúsztör") szószt. Hozzáadjuk a sót és a sómentes ízesítőt.Mandulanéz" (C16 jelű). A noritáblát 1 -2 másodpercig láng (vagy villamos főzőlap) fölé tartva megmelegítjük. További erőteljes keverés mellett hozzáadjuk a Worcestershire (ejtése kb. ami bármilyen alkalmi étkezést csak ünnepélyesebbé tesz. s összehasonlíthatatlanul j o b b a készen kaphatónál.. vagy a mandulanézt a kenyérkockákkal. majd még egyszer alaposan átforgatjuk az egészet. C09 L I M E S T O N E A N D LAMB'S LETTUCE SALAD / Madár-fejessaláta Ez a legzsengébb. hogy falásnyi darabokra tépkedjük. A kenyérkockákat a fokhagymás zsiradékban megpirítjuk. ugyanakkor rendkívül ízgazdag zöldsaláta. Serpenyőben melegítsük föl a zsiradékot és adjuk hozzá a fok­ hagymát.

hogy min­ denhová eljusson az ízesítés. Óvatosan mossuk tisztára a zöld leveleket.vény. ami kiválóan . alkalmas méregtelenítéshez.(dizsoni) mustár 1 teáskanál apróra metélt friss savory. hogy a levelek külön­ váljanak. de alaposan mozgassuk át az egészet. a fűszeres sót és a mustárt. C I O GREENS A N D SHREDED V E G E T A B L E S / Zöldséges zöldsaláta Egyszemélyes adagot adunk meg. mivel ez az a saláta. 2 fej fejes saláta 10 dkg madársaláta 1/2 deciliter (meg még két evőkanálnyi) legfinomabb olívaolaj 1 kisebb gerezd fokhagyma. azaz a kizárólag élőétel napokra. miközben a madársaláta nyalábjait összefogó rövid gyökérrészt eltávolítjuk. azaz más növényből kivont olaj. kettészelve 2 teáskanál frissen facsart citromlé 1/2 mokkáskanál fűszeres só vagy sómentes sópótló fűszer. utána kíméletesen tördeljük bele valamennyit a salátástálba. (ehhez használhatunk salátacentri­ fugát is). majd tegyük félre. s addig is helyezzük hideg vízben a hűtőszekrénybe mindet. de finomabb szö­ vetszerkezetükkel. aurescens) általában drágábbak. Adjuk hozzá a fokhagymás olajhoz a citromlevet. A fejes saláták közül a drágább fajták (például a tépősaláta — Lactuta sativa var. amíg a salátakészítésben rájuk kerül a sor. s csurgassuk rá a fentiek szerint előkészített salátára. melyek csak abban közösek. érdekesebb ízükkel meghálálják az ártöbbletet. mert a legki­ sebb kíméletlenségtől is fonnyadni kezdenek. 285 . majd kisebb adagonként szárítsuk is meg. Kíméletesen. hogy nincs bennük „idegen". majd villával alaposan verjük föl. Az itt közölt Dijon-(dizsoni) salátaöntet inkább kiemeli. Ekkor a salátaleve­ lekről először csöpögtessük le a vizet. ízlés szerint (például a „Trocomare" nevű készítmény) 1 teáskanál csípős Dijon. Háromféle salátaöntet-ötletet is adunk hozzá. magyarul borsikafü. végül távolítsuk el belőle a fokhagymadarabkákat. más néven csombor(d) (Satureja hortensis) Áztassuk be a kettészelt fokhagymagerezdet az olajba. semmint elnyomja az uralkodónak szánt eredeti zamatokat. Az elkészítés során mindvégig fordítsunk figyelmet arra. mely kifejezetten elegáns aromahatást ad minden salátakölte­ ménynek. A mennyiségek 4 adagra szólnak. hogy az érzékeny zöldsalátákat a megfelelő gondossággal kezeljük.

egyenletes péppé. C12 és C13 jelű) olajmentes salá­ taöntetek közül. lereszelve (úgy 3-4 decilitert tesz ki) Törjük falásnyi darabokra a salátaleveleket. amíg az egész össze nem áll sima. de próbálták-e valaha. például avokádót. s turmixgépben jól eldolgozzuk azt a répáié alappal. salátával? Tökéletes az ízösszhang! Az ételek megfelelő társításnak sza­ bályát sem hágjuk át. 286 . C12 C A R R O T JUICE DRESSING / Répaléöntet salátához A frissen sajtolt sárgarépáié már önmagában is nagyszerű salátaöntet. majd kíméletesen. az egészet alaposan átmozgat­ ni. ha kevés más zöldséget. ízesítőnek alkal­ mazzuk valamelyiket az alábbi ( C l l . fölkockázva 1 deciliter apró zellerszelet 1 közepes nagyságú avokádó fele. zellert vagy éppenséggel spe­ nótot adunk hozzá. amit aztán ráborítunk a salátára. de alaposan összerázzuk vele. hiszen a citrancslének egészen csekély a cukortar­ talma. s már kész is a remek salátatál. magyarul citrancs. majd adjuk hozzá a para­ dicsomot. milyen lehet a grapefruit. végül a (kézzel vagy a háztartási robotgép megfelelő pengéjével) finomra reszelt répát. paradicsomot. meghámozva és fölkockázva (tetszés szerint) 2 jókora sárgarépa.12 db salátalevél (lehetőleg két különböző fajta fejes salátából) 1 jókora paradicsom. de annak alapanyagaként is jól fölhasználható. a zellert és az avokádót. uborkát. C13 B L E N D E D V E G E T A B L E DRESSING / Salátaöntet turmixolt zöldségből 2 db kisebb paradicsom 1 szál zeller 1/2 zöldpaprika vagy paradicsompaprika Addig turmixoljuk valamennyi zöldséget együtt. A fenti (C10 jelű) salátára például egyszerűen csak rá kell csorgat­ ni fél deciliter frissen facsart citrancslevet. C l l GRAPEFRUIT JUICE DRESSING / Citrancslé salátaöntet A citromlé szinte kínálja magát olajmentes salátaöntet alapanyaga­ ként.

akkor adjuk hozzá az olajat.C14 FRENCH BUTTER LETTUCE SALAD / Franciás fejes saláta Egyszerű. más néven olajözön — Carthamus tinctorius — olaja.3 deciliter víz 2 evőkanál olívaolaj (vagy pórsáfrány.1-1. például fakanállal letoljuk a kehely faláról a fölcsapódott avokádódarabkákat. míg az egész krémes péppé nem válik. de azokból csak fél mokkáskanálnyi kell. az ízesített sót és a citromlevet. ízlés szerint (például a „Trocomare" nevű készítmény) 1 evőkanál frissen facsart citromlé Turmixgéppel dolgozzuk simára az avokádót a vízzel. magyarul borsikafü vagy csombor(d) apróra metélt levele 2 közepes nagyságú apróra vágott bazsalikomlevél (Ocimum basalicum) 1/2 mokkáskanál fűszeres só vagy sómentes sópótló fűszer. (Szárított fűszerek is megteszik. Például nyers zöldségszeleteket is belemártogathatunk. hogy valamilyen puha eszközzel. Szinte bármilyen fogás mellé alkalmas kiegészítőnek. Ezután a borsot. Amikor már egyenletes a keverék. Ez a könnyű és ízletes keverék nemcsak salátaöntetnek j ó . péppé zúzva (például kés lapjával) 1 evőkanál frissen facsart citromlé Falásnyi darabokra tördeljük a salátaleveleket egy megfelelő méretű salátástálban. C15 AVOCADO DRESSING W I T H FRESH H E R B S / Frissfűszeres avokádóöntet 1 db közepes méretű avokádó Körülbelül 1. Ha szükséges. 1 fej finom fejes saláta 2 evőkanál olívaolaj 1/2 mokkáskanál tengeri só Frissen tört bors. ízlés szerint 1 kisebb fokhagymagerezd. hozzáadjuk az olajat és a sót. ami elég egy nagy tál salátára is. amit a benne úszkáló fűszerdarabkák zöldre pettyeznek. a fűszere­ ket. esetleg szölömagolaj) 1 teáskanálnyi friss savory (Satureja hortensis). s újra alaposan összerázzuk a salátát. időnként állítsuk le a motort. Nagyjából 2 decilitert tesz ki.) Tovább turmixoljuk. majd j ó l átmozgatjuk az egészet. 287 . hétköznapi saláta. a fokhagymát és a citromlevet is belekeverjük.

tojásos majonéz amúgy is már megalkuvás a helyes ételtársítás szabályaival. de ugyanúgy más ételnek (például nyers zöldségszeleteknek vagy bizonyos tésztaféleségeknek) belemártogatásához is remek. ezért sokkal könnyebb és kevébé olajos. akkor viszont érdemes nagyobb adagot elkészíteni. mind könnyű emészthetőség szempontjából. de ne felejtsük el idejében elővenni. mert a kevésbé szépre sikerűit mandulanéz zamata és élettani hatása ugyanúgy kitűnő. A különbséget már abból észre lehet venni. mint pél­ dául a levegő nedvességtartalma. még ha csupán ízesítőnek alkalmazzuk is. amihez csak hasz­ náljuk. hogy a fölhasználás időpontjára már elérje a kívánatos szobahőmérsékle­ tet. a kocsonyásodás folyama­ tát olyan jelentéktelennek tünö tényezők is befolyásolhatják. Aztán szigo­ rúan ragaszkodni kell az előírt mennyiségekhez. Az eredmény minden várakozást fölül fog múlni mind ízharmónia. A mandulanéz íze átmenetet képez a majonéz és a krémsajt között. Hétvégén talán könnyebb időt szakítani rá. Például azt. ami a hűtőszekrény­ ben kitart a következő vasárnapig.C16 D I A M O N D ' S A L M O N A I S E / G y é m á n t m e t s z é s ü mandulanéz Ez a hihetetlenül finom majonézpótlék lesz csak majd az igazi ízélmény! Mivel alapja mandulakrém. csupán egy percre a forrásban levő vízbe dobjuk a mandulát. Abból áll.mandula­ néz" mandulamártás. szórakoztató játéknak találják a pöckölődést. bátran használhatjuk. A hagyományos. vízbe téve. mint tojássárgát is tartalmazó rokona. nagyon rövid időre. A megtisztított mandulaszemek bőrét le kell húzni. egészen vékony sugárban szabad hozzáönteni. amivel aránylag könnyen megtehetjük.) Előre is meg lehet tisztítani a mandulát. mert egy-két napig így is eláll a hűtőszekrényben. szobahőmérsékleten kell lennie. hogy fazékban vizet melegítünk. A mandulanézzel nincs ilyen gond. hogy sokkal könnyebb elmosogatni a keverőedényt a . néha még nekem sem. ezért nagyszerűen földob minden szendvicset. mert amúgy elkészítése kissé időigényes. 288 . Vagyis megéri a bajlódást. amíg a hétvégi sportösszefoglalót nézi a tévében. majd kiemeljük. Igaz. mint a majonéz elkészítése után. Blansírozásnak hívják azt a módszert. nem min­ dig sikerül tökéletesre. Végül az olajat folyama­ tos keverés közben és csak nagyon lassan. . salátát. A majonézkészítés általános szabályait azért a mandulanéz összeállítá­ sakor is be kell tartani. Ne keserítsen el senkit az esetleges „sikertelenség". A gyerekek is szívesen segítenek. (Nálunk ez férjem. Ettől fellazul a bőre. hogy valamennyi összetevőnek egyforma hőmérsékleten. könnyen ki lehet belőle pattintani a magot. Harvey feladata.

tárolni akarjuk.deciliter. s a gépet magas fordulatszámon járatva cseppenként adagolva kezdjük el az olaj bekeverését. ha mindjárt abban a lefedhető edényben keverjük össze. amitől sűrűbbé. Vegyük ki a turmixkehely fedője közepén található kis ada­ golónyílás dugóját. ha valahol a hagyományos majonéz és a krémsajt sűrűsége közötti. s a hűtőben tartani. ízlés szerint (például a . 289 .Spikes" készítmény) 2-3 evőkanál frissen facsart citromlé Frissen őrölt törött bors... Az állásban az ízek csak még j o b b a n összeérnek. akkor 1—2 evőkanál további víz hozzáadásával megkönnyíthetjük járását. Legjobb. akkor az olajtöbblet elkezd összegyűlni egy különálló cseppben az örvénylő massza tetején.) Ha kész a sima mandulakrém.. hajából kipattintott mandulamag deciliter tisztított vagy desztillált víz kisebb fokhagymadarab (negyed mokkáskanálnyi) mokkáskanál tengeri só (ízlés szerint. ízlés szerint Csipetnyi cayenne-i bors (ízlés szerint. hogy érdemes egyszerre nagyobb mennyiséget csinálni belőle. és egy kanállal segítsük a maradék olaj elkeveredését.) Amikor a keverék így már nem tud több olajat fölvenni. tehát egy szűk liternyi mandulanéz készíthető. Vigyázat. vastagabbá válik a készítmény. azaz el is hagyható) mokkáskanál fűszeres só vagy sómentes sópótló fűszer. balesetveszélyes! Nem szabad mélyre meríteni a kanalat. (Hacsak hamarabb lába nem kél. Letakart tartályban egy hétig is eltartható a hűtőszekrényben. (Ennek hatására a penge egyre szabadabban pörög majd. (Ha nehezen forogna a penge. a legmagasabb sebességfokozaton. más néven olajözön — Carthamus tinctorius — olaja) A mandulát és a vizet addig keverjük a turmixgépben. a citromlevet és a borsot. hogy mindig kéznél legyen.) Az adott mennyi­ ségekből 8-10 deciliter. ez a művelet kissé kockázatos. amiben a jégszek­ rényben. azaz el is hagyható) 4-6 deciliter olívaolaj (vagy pórsáfrány. így több olajat tudunk belekényszeríteni. a sót. nehogy hozzáérjen a közben nagy fordulatszámon forgó turmixpengéhez! A végső állag akkor j ó . és rövid időre indítsuk el újra a gépet. 1 1 1 1 1 C17 SEVEN-HERB DRESSING / Hetedhét-fűszeres salátaöntet Annyira jó ízű ez a salátaöntet. amíg az egész sűrű péppé nem áll össze. akkor adjuk hozzá a fokhagymát. Ennél a pontnál vegyük le a turmixkehely fedőjét.

T h o m a s Brossmer remekbe szabott fogásokkal kényezte­ tett minket.1 5 2 1 gerezd fokhagyma. magyarul borsikafü vagy csombor(d) (Satureja hortensis) 1/2 mokkáskanál koriander. de egybevágtak 290 . míg az egész sűrű krémmé alakul. péppé zúzva 1/2 mokkáskanál tengeri só 1-2 evőkanál friss citromlé Frissen őrölt törött bors. A Regent szálló konyhafőnöke. összetörve vagy egészen péppé zúzva evőkanál olívaolaj evőkanál frissen facsart lé citromból vagy zöld citromból mokkáskanál szárított chervil.6 deciliter avokádóolaj vagy olívaolaj 2 evőkanál sűrű tejszín 1 evőkanál apróra metélt friss tárkony vagy 1 teáskanál szárított tárkony (Artemisia dracunculus) 1 gerezd fokhagyma. ízlés szerint 1 teáskanál mustár 1 evőkanál majonéz vagy „mandulanéz" (C16 jelű) C18 T A R R A G O N C R E A M DRESSING / Tejszínes salátaöntet tárkonnyal 0. magyarul cigánypetrezselyem (Coriandrium sativum) 1 mokkáskanál tengeri só vagy fűszeres só vagy sómentes sópótló fűszer. melyek nem csupán nagyon finomak voltak. más néven szurokfü (Origanum vulgere) 1 mokkáskanál savory. magyarul turbolya (Anthriscus cerefolium) 1 mokkáskanál bazsalikom (Ocimum basilicum) 1 mokkáskanál szárított kakukkfű. C 1 9 R E G E N T O F FIJI FRENCH DRESSING / Fidzsi fincsi salátaöntet Ausztráliai „ T E S T K O N T R O L L " kőrútunk alkalmával rövid időre megpi­ hentünk a Déli Csendes-óceán eme paradicsomában is. ízlés szerint Valamennyi összetevőt egy edénybe téve villával fölverjük. más néven démutka (Thymus vulgáris) 1 mokkáskanál szárított oregano. Az adott mennyiség nagyjából négy fej salátához elegendő.

vagy még inkább . 291 . amit most meg is teszek. amíg a majonéz teljesen föl nem oldódik. vagy több. majd hagyjuk lehűlni... folyama­ tos kavarás közben öntsük bele lassan a lehűtött folyadékot. Az adott mennyiség két nagy tál salátához elég. s főzzük további 40 percig.a megfelelő ételtársítás szabályaival is. adjuk hozzá a hagymát. azaz akár el is hagyható 1 evőkanál frissen facsart citromlé. C20 THOUSAND ISLAND DRESSING / Ezersziget salátaöntet 1 deciliter majonéz. Adjuk hozzá a mustárt. ízlés szerint Jó alaposan keverjük össze egymással valamennyi összetevőt.. vagy még inkább .mandulanéz" (C16 jelű) 1-2 evőkanál Dijon-(dizsoni) mustár Frissen tört fehérbors. jó például a „Hugli" gyártmány) 2 fej apróra vágott vereshagyma 1/2 liter majonéz. Érdemes nagyobb mennyiségben készíteni. a fenti sorrendben. ízlés szerint.Spike". sőt. hogy olvasóimmal is ismertessem. Tegyük a majonézt (vagy a „mandulanézt") egy jókora tálba. ahhoz is hozzájárult. Ráadásul szívesen megosztotta velünk néhány rendkívüli receptje titkát. Tárolni hűtőszekrényben kell. hogy — a hűtőben tárolva — kitartson néhány napig.mandulanéz" (C16 jelű) 1 deciliter tejföl 1 kisebb csokor apróra metélt kapor 1/2 mokkáskanál bazsalikom Sómentes sópótló fűszer (például . 1 liter zöldségeröleves (el lehet készíteni két megfelelő zöldségleveskockából. és szűrjük le. zárható edény­ ben. ízlés szerint Forraljuk föl a zöldséglevest. a borsot. köztük e salátaöntetét is. a tengeri sót és a citromlevet. vagy „ H e r b a m a r e " ) .

aminek még érintetlen a csúcshajtása. és a párolólé besűrű­ södik. csakúgy. (amúgy csodálatos a bébicukkini íze. 15—60 percig. De cukkini helyett használható más zsenge zöldség is. más néven salátakatáng (Cichorium endivia). Az adag háromszemélyes. más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja 1/8 liter erőleves (zöldségből készítve) 292 . a csúcsrüggyel egyetemben). például endívia. D02 CHINESE ZUCCHINI / Cuk-kínai 1 jókora gerezd fokhagyma. A vízben föloldott levesporhoz (vagy leveskockához) tegyük hozzá a zsályát. lehetőleg vastagabb falú.Zöldség. Közepes tűzön pároljuk. s hozzá vajjal megkent pirított kenyér teljes őrlésű gabonából. míg a zöldség vajpuha lesz. Melegítsük föl a zsiradékokat megfelelő méretű. Ez lehet például sült sütőtökgaluska és articsóka vala­ milyen franciás öntettel készült salátával. mint főfogás D01 BRAISED C O U R G E T T E S / Párolt bébicukkini Ha nem lehet olyan cuki kis bébicukkinit beszerezni. lefedhető edényben. Az időnkénti megforgatáshoz célszerű fogóol­ lót használni. például olajözön. amit tálaláskor a cukkini mellé adhatunk. 1/2 kilónyi bébicukkini. csücsrüggyel együtt 1 evőkanál vaj 1 evőkanál olívaolaj 1 evőkanál apróra metélt vereshagyma 1/2 zöldségleves leveskocka vagy 1 púpozott teáskanál zöldséglevespor 2 deciliter víz 1 evőkanál apróra metélt friss zsályalevél vagy 1/4 mokkáskanálnyi. mint a többi itt javasolt köretet. akkor a felnőtt cukkini is megteszi. s öntsük a párolóedénybe. csak ebben az esetben kétszer annyit lében és kétszer annyi ideig kell párolni. így kezdetben saját leve is elég. valamint a cukkinit. majd lassú tűzön pároljuk tovább. ha csak szárított zsálya (Salvia officinalis) áll rendelkezésre Metsszük le a szár felőli cukkinivégeket. s helyez­ zük bele a hagymát. összezúzva 2 evőkanál étolaj.

ahogy a leve besürüsödik. ahogy őtőle kaptam. Ezután j ö n a fokhagymás olaj. vagy rizsből készült j a p á n . szeletelésre. Fogadják olyan szeretettel. de meg ne tudjon barnulni. Úgy csináljuk.vermicelli". ferde. egy további deciliter zöldséglé kíséreté­ ben. D03 STUFFED M U S H R O O M FRANCESCA / Töltött g o m b a Franciska módra Édesanyám receptje ez az egyszerű. ha oda akar kapni. a kínai wokban a főzés gyors. ami rizsből készült keleti — Japán — 2 1 1 6 édesítőszer vagy helyette egy teáskanál méz evőkanál könnyű szójaszósz teáskanál pirított szezámmagolaj evőkanál (kukorica) keményítő 1 deciliter vízben föloldva db közepes méretű cukkini. s ekkor adjuk hozzá az egész előkevert zöldséglevet. hogy az edény belső falát az olaj mindenhol befogja. Addig forgassuk. de természetesen a tönköket sem dobjuk el 1 kisebb fej apróra vágott vereshagyma 1/8 liter (azaz egy nagy csokor) apróra metélt petrezselyem 1 /2 deciliter apróra vagdalt zöldpaprika (ízlés szerint) 2 evőkanál vaj 293 . amíg a cukkini épphogy megpuhul és világoszöld színre vált. hogy az előfőzött vermicelli tésztát hozzáöntjük a wok-edényben lévő cukkinihoz. a szójaszósszal és a szezámmagolajjal. A mennyiség 3-4 személyre elég. A tört fokhagyma az egyik evőkanál olajjal eldolgozva legyen kéznél. majd mozgassuk meg. mégis ízletes étel. mozgas­ suk meg. Legjobban valamilyen rizs illik hozzá. : ! Mindent készítsünk jól elő. 12 db jól megtermett gombakalap. továbbá a kemé­ nyítőt a vízzel. utána tegyük bele a második (a maradék) evőkanál olajat.2 teáskanál mirin. méricskélésre már nem marad idő mellette. ugyanígy előre keverjük össze a zöldséglevest az édesítőszerrel. Úgy irányítsuk a cukkiniszeleteket a forró olajban. Pár percig nagy lángon hevítsük elő az üres wokot. hogy a fokhagyma mindenhol érje őket. Hintsük meg egy-egy kanállal a zöldségléből. aztán a keményítőlével együtt még egyszer forgassuk át. s rá azonnal a cukkini.. mert a keleti ételekhez használt gömbölyű edényben. A wokban fakanál helyett általában az edény rázogatásával keverjük az ételt. átlós metszésekkel kisujjnyi vastagságú szeletekre vágva • • .

adjuk hozzá a hagymát. a gombavagdalékot. Krumpli. akár el is hagyható) Gőzölőedénybe helyezve 7—10 percig jól puhítsuk meg a karfiolt forrásban levő víz gőzében. úgy 200 °C hőmérsékleten. Olvasszunk meg egy evőkanál vajat egy közepes nagyságú edény­ ben.1 teáskanál citromlé 1 deciliter teljes őrlésű gabonából készült finom zsemlemorzsa 1/2 mokkáskanál szurokfű (Origanum vulgare) 1/2 mokkáskanál bazsalikom (Ocimum basilicum) 1/2 mokkáskanál koriander (Coriandrum sativum) Mossuk és szárítsuk meg a gombafejeket. Ezután tesszük bele a citromlevet. s metéljük föl a gombaszára­ kat. így nehéz megjó­ solni. majd pároljuk. hány személynek is lesz elegendő a 12 gombafej. zöldborsó. a sót és a borsot. D04 EASY C A U L I F L O W E R I T A L I A N O / Olaszos egyszerű karfiol Karfiol helyett gyakorlatilag bármilyen más zöldség is állhatna a cím­ ben. zeller. 1 fej karfiol. míg késheggyel könnyen meg lehet szúrni. 294 . Nagyon finom étel. négyrét vágva. a citromlevet. míg megpuhul. A maradék egy kanál vajból egy-egy pöttyöt teszünk mindegyikre. cukkini. s bontsuk még kisebb darabokra. Nagyon jól fog esni például egy-egy nyers koszton eltöltött élőétel-nap után egy tál ilyen egyszerű. köretként 3-4 adagra futja. sok mindenhez alkalmas ugyanis ez az elkészítési mód. Jól összedolgozzuk az egészet. Főfogásként 1 -2 személyes étel. szárától megtisztítva és „rózsája" diónyi darabokra bontva 1 evőkanál olívaolaj 1 evőkanál frissen facsart citromlé Egy csipet tengeri só (ízlés szerint. Rakjuk át a karfiolt egy megfelelő nagyságú edénybe. Adjuk hozzá az olajat. zöldbab. elkészítése pedig jóformán gyerekjáték. a zsemlemorzsát és a fűszereket. olaszos zöldség. a lehetőségek száma szinte végtelen. majd az egészet jó alaposan mozgassuk át. akár el is hagyható) Frissen őrölt törött bors (ízlés szerint. a petrezselymet és a zöldpaprikát. s a gombakalapokba töltjük. s hőálló üvegtálban 20 percig sütjük kis lángon.

Az adott mennyiség 4-6 személynek elegendő. majd rakjuk fedeles cseréptálba. folyamatos kevergetés köz ben hozzáadjuk a fokhagymát. A fedél ráhelyezése előtt a vajat kis halmokban a répára kenjük. ami abból áll. B. USA) volt olyan kedves megosztani velem. Phoenix. hogy meg is barnuljon. annyira ne pirítsuk meg. körülbelül egv percig. majd kivesszük.D05 MINUTE ASPARAGUS / Rövid spárga 1 4 1 1 kg spárga evőkanál vaj jókora fokhagymagerezd. hogy a kevergetést abbahagy­ nánk. ízlés szerint 2 evőkanál juharszirup (helyettesíthető mézzel) Tisztítsuk meg a répát és vágjuk félujjnyi vastag karikákra (még előkelőbb a hatás. A vajat serpenyőben fölolvasztjuk. Nem túl meleg (nagyjából 200 °C-os) sütőben addig sütjük lefedve. tehát még idejében tegyük bele a spárgát is. és „blansírozzuk". s hideg víz alá tartva „ m e g eddzük". illetve velünk saját fejlesztésű készítményének titkát. s végül lelocsoljuk a juharsziruppal. de vigyázzunk. lecsepegtetjük. vagy még hosszabb hasábokra). D06 SWEET CARROTS A U NATUREL / Répatermészet édesítve 1 /2 kg sárgarépa (nagyjából 6-7 közepes répának felel meg) 2-3 evőkanál vaj 1 teáskanál bazsalikom (Ocimum basilicum) Tengeri só és frissen őrölt törött bors. míg — ízlés szerint — borssal ízesítjük. D07 BEVERLY BARNEY'S ITALIAN ZUCCHINI / B. Arizona. olaszos cukkinija A recept szerzője (Beverly Barney. ráhinjük a bazsalikomot és a többi fűszert is. Végül adjuk hozzá a citromlét és a szójaszószt. tovább­ fejlesztettem szokásos receptjeimet olyanná. hogy lobogva forró vízbe tesszük. es rövid ideig együtt süssük tovább. Óvatosan mozgas­ suk át. anélkül. hogy a megfelelő 295 . míg a répa meg nem puhul. ha hosszában hasítjuk kisujjnyi. összetörve (nagyjából 1 teáskanálnyi) teáskanál frissen facsart citromlé 1 evőkanál szójaszósz (lehetőleg csökkentett nátriumtartalmú) Frissen őrölt törött bors (ízlés szerint) Vágjuk föl a megtisztított spárgát egycentis darabokra. Azt írja: „Megismerkedve a T E S T K O N T R O L L életmóddal.

ételtársítás szabályait is kielégítsék. 10 évvel fiatalabbnak érzem ma­ gam! Köszönöm!" Módszerét mindenkinek csak ajánlani tudom, csakúgy, mint ezt a receptjét, amivel megkönnyíti valamennyiünk dolgát. Mi is köszönjük, kedves Beverly! 1,5 kg cukkini, kefével lemosva 1 / 2 deciliter (kicsit esetleg több) étolaj, például olajözön, más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja 1 /4 liter (azaz úgy két nagy csokor) apróra metélt friss petrezselyem 1 deciliter apróra metélt friss bazsalikomlevél (Ocimum basilicum) 2 gerezd fokhagyma, összetörve, vagy péppé zúzva Frissen őrölt fehérbors (ízlés szerint) A végeket lemetszve hasítsuk a cukkinikat kisujjnyi vastag hosszanti csíkokra. Jó nagy serpenyőben forrósítsuk föl az olajat, tegyük bele a cukkinit az összes többi alapanyaggal együtt, s lefedve pároljuk, amíg enyhén ropogósra puhul. Közben még egy-két kanál olajat hozzáadha­ tunk, ha szükségesnek látjuk. 6-8 személy részére elég ez az adag.

D 0 8 S W E E T A N D S O U R R E D CABBAGE / Savanyún-édes vöröskáposzta 1 kisebb fej vöröskáposzta, fölvágva (nagyjából 2 , 5 liter) 3 evőkanál vaj 2 - 3 fej (úgy 1/8 liter) vékony karikára vágott lila- vagy vereshagyma 3 evőkanál méz 3 evőkanál frissen facsart citromlé 1 mokkáskanál tengeri só Frissen őrölt törött bors, ízlés szerint A csíkokra szabdalt káposztát 10 percre tegyük hideg vízbe. A vajat lefedhető zománcedénybe téve olvasszuk föl, pirítsuk meg benne a hagy­ mát, de csak míg üveges nem lesz. A káposztát az áztatóvízből kivéve úgy, nedvesen helyezzük az edénybe, aztán födjük le, és lassú tűzön 10 percig puhítsuk. Ezalatt keverjük össze a mézet a citromlével, tegyük bele a sót, majd öntsük rá a káposztára, és keverjük el benne. Nagyon lassú tűzön pároljuk tovább, vagy egy órát. Időnként hozzáönthetünk kevéske forró vizet, ha a káposzta túlságosan ki találna száradni. Ha viszont a végére túl nedves maradna, akkor főzzük még kicsit tovább, de fedő nélkül. Az 296

így elkészült étel tovább ízesíthető még borssal, tengeri sóval, vagy sómentes sópótló fűszerrel, ha szükségesnek találjuk. Az adag 4 szemé­ lyes. Mivel lehet együtt fogyasztani? íme egy ajánlat: Jégbe hűtött uborkaleves (E06) Görög nyári saláta (C06) B. B. olaszos cukkinija (D07) Tejszínes törtburgonya mártással (F02) Savanyún-édes vöröskáposzta (D08, azaz éppen ez)

D09 B A R B E C U E D V E G E T A B L E K E B A B S / Pácolt rablózöldség parázson pirítva Ezek az ízletes és egészséges falatok egyaránt alkalmasak étvágyger­ jesztőnek és előételnek, s állófogadáshoz éppúgy, mint asztalnál felszol­ gált vacsorához. Az ízgazdag páclé az evéshez közvetlenül is fölhasznál­ ható, ha abba mártogatjuk a sült „rablózöldség" hasábokat. Páclé 1/2 deciliter olívaolaj 1/2 deciliter (kicsit esetleg több) étolaj, például olajözön, más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja, vagy avokádóolaj 1 evőkanál pirított szezámmagolaj 2 evőkanál frissen facsart citromlé 2 evőkanál „tamari" mártás (ízlés szerint, el is hagyható) 2 evőkanál Worcetershire mártás (legjobb a „Robbie's" féle)' 1 teáskanál szárított vagy két evőkanál frissen apróra metélt szurokfü (Origanum vulgare) 2 teáskanál szárított vagy két evőkanál frissen apróra metélt savory, magyarul borsikafü vagy csombor(d) (Satureja hortensis) 1 mokkáskanál szárított vagy egy evőkanál frissen apróra metélt rozmaring (Rosmarinus officinalis) 2 teáskanál szárított, vagy két evőkanál frissen apróra metélt bazsalikom (ocimum basilicum) Frissen őrölt törött bors, ízlés szerint. Sütni való zöldség 6 db közepes nagyságú padlizsán, más néven tojásgyümölcs, meghámozva, földarabolva 12 szem apró újburgonya, elögözölve 15 percig, illetve addig, míg éppen kezd puhulni 297

1 db húsos paradicsompaprika, fölszeletelve 1 db húsos zöldpaprika, fölszeletelve 12 db gomba, kettévágva 12 db articsóka közepe, „szíve" 4 db kisebb cukkini, kétujjnyi darabokra szelve, (de használha­ tunk helyette apró, zsenge tököt, vagy bármi más, sütésre alkalmas zöldséget) Az úgynevezett j a p á n padlizsán j o b b sütés céljára, mert kevésbé kese­ rű és kisebb; így hámozás után elég, ha kétujjnyi vastag szeletekre vágjuk, s máris mehet a páclébe. A szokásos padlizsánt aprítsuk kétujj­ nyi kockákra, sózzuk be, fél órát hagyjuk állni, majd öblítsük és csepeg­ tessük is le, így elmúlik kesernyés mellékíze. Ha épp nincs újkrumpli, akkor nyugodtan használhatunk rendes burgonyát; válogassuk ki a kisebb gumókat, amiket aztán rövid gőzölés után — szükség szerint — kettőbe vagy négybe vágunk. A páclevet csak össze kell keverni, majd a lapos tálba helyezett, alkalmas méretűre kockázott zöldségre önteni, úgy, hogy valamennyi zöldséghasábot érje. Takarjuk le a tálat, s pár óráig tegyük a hűtőbe, hogy az ízek j ó l összeérhessenek. (Mennél tovább áll, annál zamatosabb lesz.) A tálat közben meg is lehet kavargatni egyszer-kétszer. Aztán tűzzük a zöldségdarabokat alkalmas nyársra, például hurkapál­ cára, ha előételként fogjuk kínálni, vagy fogpiszkálóra, ha csupán étvágy­ gerjesztő feladatot szánunk ennek a fogásnak. Közepes parázs fölött, közben gyakran forgatva és időnként a páclével kenegetve, 15—20 percnyi sütés elég a zöldségeknek. Könnyen megjárhatjuk, ha egy-egy hurkapálcára többféle zöldséget teszünk, mert a különböző zöldségek különböző sütési időt igényelhetnek. Tehát ajánlatosabb ugyanazt a zöldséget tenni egy-egy nyársra, és sütés után az elkészült darabokat a nyársról azonnal lehúzni, s inkább tálcán kínálni, amíg meleg. Saját páclevén kívül adhatunk mellé más mártásokat is a mártogatáshoz, például metélőhagymás tejfelt, s ezenkívül még zöld salátát valamilyen egyszerű salátaöntettel. A felhasználás módjától függően az adott menynyiség 4—8 személy számára lesz elegendő.

D10 CRISPY B R O C C O L I W I T H GARLIC / Fokhagymás brokkoliropogós 2 csokor (úgy fél liter) brokkoli 2 evőkanál étolaj, például olajözön, más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja 2-3 j ó l megtermett fokhagymagerezd, ki mennyire fokhagymásán szereti 298

1,5 deciliter erőleves zöldségből 2 evőkanál könnyű szójaszósz 1 evőkanál sötét (alacsony nátriumtartalmú) szójaszósz 1 teáskanál mirin (rizsből készült keleti, j a p á n édesítőszer) vagy helyette egy teáskanál méz 1 teáskanál pirított szezámmagolaj 2 teáskanál (kukorica)keményítö 1 deciliter vízben föloldva, amibe 1 teáskanál étolajat is elkeverünk Metsszük ki a brokkoli vastagabb szárrészeit, s tegyük félre egyéb célokra. Ehhez az ételhez csak a fodros leveleket használjuk, úgy 5 cm hosszú szárrésszel, ezeket vágjuk ujjnyi széles hosszanti csíkokra. Gőzölőedényben forrásban levő víz fölött puhítsuk úgy három percig, majd helyezzük konyharuhára, hűlni. Készítsük elő a mártást, hogy kéznél legyen, amikor szükség lesz rá; kisebb edényben törjük össze a fokhagymát és keverjük el egy evőkanál olajjal. Egy másik edényben elegyítsük a zöldséglevest, a kétféle szója­ szószt és az édesítőt. A vízzel és olajjal elkevert keményítő is legyen a kezünk ügyében, amikor nekilátunk a főzésnek. Pár percig nagy lángon üresen hevítsük elő a gömbölyű keleti főző­ edényt, a wokot, utána tegyük bele a második (a maradék) evőkanál olajat, majd mozgassuk meg, hogy az edény belső falát az olaj mindenhol befogja. Rögtön ezután j ö n a fokhagymás olaj és a brokkoli. Rázogatva kezdjük el keverni a wokot, méghozzá azonnal, nehogy a fokhagyma odakapjon, s egészen addig, amíg — pár perc alatt — a brokkolit teljesen bevonja az olaj. Ekkor beleöntjük a szójaszószos keveréket, valamint a keményítős sürítőlét, s tovább rázzuk az edényt, míg a megvastagodott, világos aranybarnára pirult mártás valamennyi brokkoliszeletet be nem fogja. Chow mein udon (kínai főtt metélttésztafajta) illik hozzá, bazsalikomos vajjal, s valamilyen fejes saláta. Az adag 4 személyes.

D l 1 BRAISED GREEN BEANS / Puhára párolt pirított zöldbab Alig fél óra kell az egész ebéd elkészítéséhez, beleértve ezt az egyszerű módon párolt, de igazán ízletes zöldbabfogást és a hozzá illó tört burgo­ nyát is, amihez a mártást a bab párolóleve adja. Érdemes a gyerekeket is belevonni a főzésbe; a feladat nem túl bonyolult, ugyanakkor a közös munkálkodás öröm, s utána egészen más lesz az ebédhez való hozzáállás — pontosabban ülés — is. Bevásárláskor lehetőleg vékony, fiatal babot vegyünk, a vastagabb, testesebb zöldbab rendszerint nagyon szálkás is.

299

A pároláshoz használjunk lefedhető, és nehezebb, vastag falú serpenyőt, különben túl hamar el talál forrni a párolólé. 1 zöldségleves leveskocka, vagy 1 evőkanál porított zöldséglé (nagyon alkalmas a sómentes „ B e m a r d Jensen's" féle) 1/2 liter víz 2 evőkanál vaj 1/2 evőkanál olívaolaj 1 teáskanál apróra metélt mogyoróhagyma (Allium ascalonicum) 1/2 kg zsenge zöldbab, leszálkázva és kettévágva 1/2 mokkáskanál szárított zsálya (Salvia offi cinalis), vagy néhány zöld levél zsálya, ha akad friss is a háznál 1/4 mokkáskanál szárított kakukkfű, más néven démutka (Thymus vulgáris), illetve 2 mokkáskanál, ha friss 1/4 mokkáskanál szárított szurokfü, (Origanum vulgare), illetve 2 mokkáskanál, ha friss Oldjuk föl a zöldségport, valamint a fűszereket a vízben, illetve olvaszszuk meg a vajat (az olajat is hozzáadva) a serpenyőben. A felforrósított zsiradékon közepes lángon pirítsuk meg kissé a mogyoróhagymát, épp­ hogy üvegesre puhítva, de semmiképp sem ropogósra. Adjuk hozzá a babot, s kavargatás közben pirítsuk, míg a bab felszíne enyhén megsül. Ettől j o b b a n benne marad eredeti leve, de azért vigyázzunk, le ne barnul­ j o n . Amikor kellően megpirult, akkor öntsük hozzá a zöldséglevet, várjuk meg, míg fölforr, majd lassú tűzön, fedő alatt pároljuk még vagy húsz percig, míg a párolólé felére fogy. Ekkor kivesszük belőle a babot, és tovább forraljuk, míg a lé megint felére nem csökken, s tálaláskor így besűrítve öntjük újra a babra, de ez a második sűrítési művelet elmarad­ hat, ha a főzőlevet tört burgonyához, vagy valamilyen főtt tésztához, galuskához adjuk, mint mártást. A mennyiség három személyre elég.

300

Levesek, szendvicsek és göngyölt falatok

E01 CHINESE CORN SOUP / Kínai kukoricaleves Percek alatt összeüthető, remek étel, a gyerekek mind imádják. Na­ gyon jó szolgálatot tesz, különösen méregtelenítési időszakokban. 1 evőkanál étolaj, például olajözön, más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja 1/2 deciliter apróra metélt zöldhagyma 2 teáskanál természetes zöldségízesítö (például a „ B e m a r d Jensen's" féle) 2 teáskanál zöldséges „csirkéié" 1 liter víz 1 liter frissen morzsolt, vagy mélyhűtött kukoricaszem 1 mokkáskanál szezámmagolaj 1 teáskanál könnyű szójaszósz 1 teáskanál (alacsony sótartalmú) sötét szójaszósz 1 mokkáskanál mirin (rizsből készült, keleti — j a p á n — édesítőszer) vagy ugyanennyi méz 1/2 mokkáskanál kínai „ötfűszer" keverék 1 /4 mokkáskanál pirított gyömbér (Zingiber officináié) 1 csomó zöld mangoldlevél (Beta vulgáris cicla, magyarul leveles fehérrépa), esetleg a kínai „bok choy" zöldje, háromujjnyi darabokra szelve 1 púpozott teáskanál (kukorica)keményítö, esetleg nyílgyökérből (Maranta arundinacea) készült erötáplálék, 2 teáskanál hideg vízben föloldva, (ízlés szerint, akár el is hagyható) A gömbölyű kínai főzőedény, a w o k lesz igazán alkalmas ennek a levesnek az elkészítéséhez is. Az üres edényt pár percig — - nagylángon — • elő kell hevíteni, majd rögtön az étolaj beleöntése után a zöldhagymát is adjuk hozzá. Röviddel később tegyük bele a zöldségízesítőt és a zöldség­ levet, s az edényt lefedve tartalmát forraljuk föl. Amikor forr, adjuk hozzá a kukoricát, a szezámmagolajat és az édesí­ tőt, majd a kínai „ötfűszer" keveréket és a gyömbért. Forraljuk tovább, míg a leveles zöldet is beletesszük, s az kezd összeesni. Ekkor öntjük bele a kevés vízzel elkevert keményítőt, ha úgy döntöt­ tünk, hogy azt is használunk, s pár percig tovább rotyogtatjuk, míg a leves kellően be nem sűrűsödik. Az adott mennyiség 4 tányér levesre elegendő.

301

E02 C R E A M O F ROMAINE A N D C U C U M B E R SOUP / Fejes­ uborkasalátaleves A leves burgonyás változata igazán jól fog jönni például a méregtelení­ tés harmadik napján, mert a kevés krumpli laktatóssá teszi, a leves mégsem fekszi meg a gyomrot. Azoknak is j ó t tesz, akiknek esetleg emésztési gondokat okoz a szokásos módon fogyasztott fejes saláta. 1 szép fej fejes saláta, alaposan lemosva 1 j ó k o r a melegházi uborka, vagy 2 kisebb szabadföldi, meghámozva 1 evőkanál vaj 1 teáskanál olívaolaj 1 kisebb fej lila-, vagy vereshagyma, kockára fölvágva 1 deciliter apróra metélt zellerlevél 12 deciliter víz 1 teáskanál természetes zöldségízesítö (például a „ B e m a r d Jensen's" féle) 1 sómentes zöldségleves leveskocka 2 db közepes nagyságú krumpli, meghámozva és fölkockázva, vagy helyette 4 evőkanál sűrű tejszín A salátát tördeljük nagyobb darabokra, a meghámozott uborkát vágjuk fél centi vastag szeletekre. A leveses fazékban olvasszuk föl a vajat, adjuk hozzá a hagymát, az uborkát, a salátát, s az egészet jól keverjük el. Végül a zeller zöldjét is tegyük bele, s addig folytassuk a keverést, míg a zöldségek kezdenek összeesni. Ekkor öntsük a fazékba a vizet, az ízesítőket és a leveskockát. Fölforral­ juk, és beletesszük a burgonyát. Ha halas, vagy csirkés vacsorához szánjuk, akkor krumpli helyett tejszínt használjunk, de csak a főzés végén. 30 perc fedő alatti, lassú tűzön történő főzés után turmixgépben, vagy még inkább edénybe meríthető háztartási robotgéppel aprózzuk föl a benne levőket, hogy a leves egyenletes péppé váljon. Utána újramelegít­ jük, de már nem forraljuk. Ekkor kell belekeverni a tejszínt is, ha amellett döntöttünk. 4-5 tányérra futja.

E03 G R E E N SOUP W I T H FRESH H E R B S / Frissfüszeres zöldleves 1 közepes vereshagyma, kockára vágva 1 csomag zöldhagyma, karikára vágva 3 szál zeller fölszeletelve 1 j ó k o r a sárgarépa, ám fölaprózva 302

tehát a zöldséges ízesítőt és a csombort. Még további 5 percig kell főzni. Fölforraljuk. majd hozzáadjuk a csíkokra szabdalt kínai káposztát és a maradék vizet. Ekkor hozzáadjuk a kétféle babot. ha a vizet nem egyszerre zúdítjuk bele. a zöldhagymát. vagy egy zöldségleveskocka 2 evőkanál friss bazsalikomlevél (Ocimum basilicum). fölmetélve 2 evőkanál friss borsikafü. a zsálya és másfél liter vízből. a zellerzöldet és a répát. fölmetélve A leves gyorsan. belekeverjük a spenótot (amit előtte érde­ mes kisebb hasábokra tördelni. . s jól el is keverjük benne. (vagy ennek megfelelő mennyiségű csokor a frissből). s ahhoz adjuk a földarabolt zöldséget. fölvágva 2 db közepes méretű cukkini. a kakukkfű. akkor az összes többi nyersanyagot. fedő nélkül. hanem részletekben. E04 COUNTRY CARROT SOUP / Falusias répáslé 1 fej vereshagyma 2 szál zellerszár 303 . Jó nagy leveseslábosban először a vajat olvasztjuk föl. s ha főzés közben gyakran kevergetjük. amíg a limabab is megpuhul. Jól megy hozzá — például — a teljes gabonából készült pirítós. könnyen elkészíthető. s nagyon j ó l kijön az íze. Ezután következik a zöldséglé. Gyakorta megkavarva pár percig így főzzük. míg a zöldségek színe kezd világosabb árnyalatba fordulni.2 evőkanál vaj 1/4 kg mélyhűtött zöldbab (ami frissből nagyjából 1/2 liternek felel meg). Szorgalmasan kavargatva 2-3 percig pirítjuk. de mélyhűtőben is nagyon jól eltartható. más néven csombor(d) (Satureja hortensis). ha mélyhűtött). a hagymát. kétujjnyi darabokra vágva 1/4 mélyhűtött (például „Fordhook") limabab (Phaseolus limensis) 3 evőkanál zöldségleves vagy zöldséges csirkeleves 1 mokkáskanál kakukkfű. valamint a cukkinit. de az egész fözésidő ne legyen több 25 percnél. s akkor is finom marad. s ha újra forr. ha onnan vesszük elő melegíteni. fél centi vastag karikára vágva 1 kisebb fej kínai ( „ n a p a " ) káposzta vékony csíkokra szabdalva 1 teáskanál természetes zöldségízesítö (például a „ B e m a r d Jensen's" féle. ba­ zsalikomot is. Az adag bőséges. más néven démutka (Thymus vulgáris) 1/2 mokkáskanál zsálya (Salvia officinalis) 3 liter viz 1/4 kg mélyhűtött spenót.

Tálalható forrón is. hogy ujjnyival ellepje a zöldséget. s lassú tűzön. 4—6 tányérra futja.1 evőkanál vaj 6 közepes nagyságú sárgarépa 1 csomag (mintegy másfél deciliter) petrezselyem Viz. Főzés végén besűríthetjük 2 kanál tejszínnel. fedő alatt tovább főzzük még egy órát. adjuk hozzá a fölvágott hagymát és zellert. de ezután már ne forraljuk. Szorgos kavargatás közben tegyük a fazékba az időköz­ ben durvára reszelt répát. továbbá szeleteljük csíkokra a „ b o k choy" (illetve a káposzta) levelét. (Készítik barnarizs­ ből is. s kissé pirítsuk is meg. Ha krémlevest kívánunk készíteni belőle. Közepes nagyságú lábosban olvasszuk föl a vajat. amit elsősorban levesek alapanyagának használnak. ugyanígy a kétféle tököt. majd annyi vizet öntsünk rá. enyhén sós jellegű. vagy még inkább edénybe meríthető háztartási robotgéppel aprózzuk föl a benne levőket. 1. de az kevésbé elterjedt).5 liter víz 2 db közepes méretű újkrumpli. hogy a leves egyenletes péppé váljon. Utána újramelegít­ jük. lágy zamata fölöslegessé tesz más ízesítőket. avagy vörös színű miszó Míg a víz fölforr. akkor turmixgépben. de már nem forraljuk. Ekkor kell belekeverni a tejszínt is. sárga. vagy helyette 1/4 fej káposzta 1 evőkanál piros. 20 percig elögözölve 1 közepes nagyságú „ b o k choy". azalatt hámozzuk meg a krumplit és vágjuk hasábra. szükség szerinti mennyiségben 1-2 db zöldségleves leveskocka Sómentes sópótló fűszer (például „Herbmare"). Minden anyagot te304 . Beledobjuk a leveskockát és a fűszert. ha amellett döntöttünk. továbbá a finomra metélt petrezselymet is. ízlés szerint Daraboljuk föl a hagymát és a zellert. Kellemes. fölforraljuk. de hidegen is. a cukkinit és a sárgarépát is. ha laktatósabbra akarjuk csinálni. 20 percig elögözölve 2 db kisebb nyári (zöld) tök 1 db sárga tök 2 db kisebb cukkini 2 db közepes méretű vagy 1 db nagyobb sárgarépa. míg a különböző zöldségek jól el nem keverednek. E05 MISO A N D V E G E T A B L E S / Zöldséges (szó a) miszóleves A miszó olyan — már egyre több helyen beszerezhető — szójapaszta.

Nagyon jó bevezetőnek. karikára vágva 3 evőkanál vaj 3. a tárkonyt és a kaprot. Lassú tűzön. a fűszerezett sót. s ezután már ne tegyük újra a tűzre. Olvasszuk föl a vajat a leveseslábosban. és vékonyra fölszeletelve 1. s puhítsuk üvegesre. Én például a parázson pirított pácolt rablózöldség (D09 a jele) mellé szoktam ezt a levest készíteni. apróra metélve 1/2 deciliter tejszín 1/2 deciliter tejföl Frissen őrölt törött bors. míg a tök meg nem puhul. tegyük bele a hagymát. apróra metélve 1 mokkáskanál szárított kapor (Anethum graveolens) vagy 2 evőkanál friss kaporlevél. Gyakori kevergetés mellett pár percig pároljuk az uborkát és a krumplit a hagymás zsiradékon. amíg a krumpli megpuhul. lefödve rotyogtassuk még vagy tíz percig. A tejszínt és a tejfölt habverővel habarjuk bele. s addig keverjük. lehámozva. míg a miszó teljesen föloldó­ dik. E06 CHILLED C U C U M B E R SOUP / Jégbe hűtött uborkaleves A tejföl. díszítésére. hogy a robotgéppel (vagy a mixerben) sima krém­ levessé lehessen átalakítani. ízlés szerint A (kézi. tejszín nem csupán jó ízt ad a levesnek. de természetesen ekkor sem maradhat el a nagy adag friss saláta. Fedő alatt lassú tűzön főzzük tovább. vagy gépi) szeletelés után tegyünk félre egy evőkanálnyi hagy­ makarikát és egy marék uborkaszeletet az elkészült leves későbbi csino­ s í t á s á r a . illetve addig. ízlés szerint 1/2 mokkáskanál szárított tárkony (Artemisia dracunculus). Jégszekrényben hűtsük egészen hidegre. tehát 20—25 percig. a tetején nyers uborka.és hagymakarikákkal.gyünk bele a lobogó vízbe. majd adjuk hozzá a zöldséglét. de kifejezetten laktatóssá is teszi. majd hagyjuk kicsit lehűlni. Az adott anyagmennyiség 3 személyre szól. jéghidegen kell tálalni. m e g h á m o z v a és ujjnyi darabokra kockázva 1. kimagozva (ha szükséges). mert így.5 deciliternyi mogyoróhagyma. (ekkor adjuk hozzá a borsot is). ha az utána következő fogások főleg zöldségből állnak.5 liter erőleves zöldségből 1 mokkáskanál fűszerezett só vagy sómentes sópótló fűszer. 3 db jól megtermett uborka.5 deciliter (kb. 1/4 kg) burgonya. Egy-egy mentale305 . vagy 1 evőkanál friss tárkonylevél.

A sa­ látalevél a zsemlyét is megóvja az átázástól.3 1. Tálaláskor merjük nagyméretű kelyhekbe. a zöldpaprikát és az uborkát futtassuk le a gyümölcs­ centrifugán. meghámozva zeller avokádó 1. ízletes leves. ízlés szerint tehetünk rá még karikára vágott vékony lilahagymaszeleteket. ha „ m a n d u l a n é z " (C16jelű) mártással. E08 T O M B U R G E R S / Jóteszemdvics burgerek Teljes őrlésű gabonából készült. megkenjük vajjal. vagy még jobb. esetleg csalamádét. nyers vagy enyhén megpirított ham­ burger-zsemlyét kettévágunk.vél a levesestányérok (vagy kelyhek) tetején még kellemesebb külcsint és belbecsét biztosít.3 1. vagy egy fél hámozatlan üvegházi uborka 1 db zöldpaprika 1 db nagy. Az ilyen „burgerek" csodálatos ízélményt nyújthatnak. adjuk hozzá az avokádót.3 1. 3 adagra futja. s betétként minden kehelyre tegyünk 2 púpozott evőkanállal a fölkockázott zöldségek keveré­ kéből. 6 adagot tesznek ki a fenti mennyiségek. fűszerezett hagymát. Kíván­ ságra meghinthetjük valamilyen sómentes sópótló füszerkeverékkel. meghámozva és kimagozva Betét paradicsom paradicsompaprika uborka.3 1. ha csak kisebb paradicsom akad. vagy több szeletet. esetleg majonézzel. majd hűtsűk le. al­ kalmas erre például a „ S p i k e " féle gyártmány. jó nagy paradi­ csomból. vagy vékony csíkokra szabdalt salátát is. Hintsünk a paradicsomra csírát. A zsemlébe két saláta­ levél közé kétujjnyi vastag paradicsomszeletet teszünk. E07 A V O C A D O G A Z P A C H O / Avokádós zöldségkehely 6 szál zeller 1 db közepes méretű hámozott uborka. vagy éppen ká­ posztasaláta társaságában elfogyasztva teljes étkezést biztosít. és az egészet dolgozzuk el simára.3 deciliter deciliter deciliter deciliter deciliter fölkockázott fölkockázott fölkockázott fölkockázott fölkockázott A zöld zellert. vagy 1—2 evőkanál­ nyi. Az így nyert zöldes zöldséglevet öntsük a turmixgép kelyhé­ be. vagy 2 db kisebb avokádó. s az egyéni 306 . olajban fonnyasztott.

de el is hagyható) 1 deciliter „mandulanéz" mártás (C16 jelű). Tegyünk két szelet avokádót a közepére. 1 kisebb karfiol. reszelt répával és apróra kockázott paradicsommal vegyest. E10 AVOTILLAS / Avokádós kukoricalepény 2—3 kukoricatortilla Majonéz. csírával. E09 CAULIFLOWER SANDWICH FILLING / Karfiolos szendvicskrém Tojáskrém vagy halpaszta pótlására nagyszerűen megfelel. sőt. 4—6 szeletre vágva Sómentes sópótló ízesítő. vagy vaj 1/2 avokádó. illetve a salátát. Töltött para­ dicsom (vagy articsóka) készítéséhez is remek. vagy tölthetjük „ p i t a " lepény belsejébe. hogy nem csupán egészségesebb. 307 . néhány paradicsomszelettel és csíra­ hintéssel kiegészítve. még nem találkoztam senkivel sem. például „Spike" 1/2 mokkáskanál tengeri só 1/2 mokkáskanál oregano. „Spikes" féle. vagy mustár. vagy fölaprózott fejes salátalevél Száraz serpenyőben melegítsük föl a tortillát. esetleg majonéz A puhára gőzölt karfiolt törjük össze. az éppen rendelkezésre álló nyersanyagok függvényében. puhára gőzölve 2 evőkanál citromlé 1/2 mokkáskanál sópótló füszerkeverék. ne váljon ropogóssá. vagy „mandulanéz" mártás (C16 jelű). kenhető teljes őrlésű gabonából készül pirítósra. az sem túlzás. de csak annyira. akinek ne ízlett volna. mint a palacsintát. Ezzel kész is a csodakrém. de pirítósra kenve még fino­ mabb is azoknál. hogy megpuhuljon. hintsük be a fűszerrel. Igazi kedvenc. s tegyük rá a csírát. magyarul szurokfü (Origanum vulgare) 1/4 mokkáskanál szárított mustármag (ízlés szerint. ne kapjon oda. Ez a mennyiség egy személyre szól. A fenti mennyiség 3—4 személynek elég.alkotó ötleteknek is tág lehetőség nyílik ezen a területen. vagy bármi más Alfalfa hajtás. és a többi nyersanyagot hozzáad­ va az egészet jól dolgozzuk el. s csavarjuk föl.

3 deciliter brokkoli.E l 1 MEXICALI G O O D W I C H fVEGERITO) / Mexikói jóteszemdvics 2 liternyi fölszabdalt fejes salátalevél. amiről aztán már szinte lehetetlen leszokni. . a Long Beach-nél horgonyzó „ Q u e e n Mary" fedélzetén rendeztünk. hogy töltelékük ne cseppenjen le. sültekhez való folyékony füszerkeverék (például „Barbara's Barbecue Sauce") 3 evőkanál „mandulanéz" mártás (C16 jelű). jóteszemdvicset" pusztított el percek alatt. 1/4 liter brokkoli 1.köröm közül" ehető szendvics készíthető. E12 N E W Y O R K G O O D W I C H / Keleti parti jóteszemdvics Akár hiszik. A lepényeket forrósítsuk meg. amit Kaliforniában.. lehetőleg különböző fajtájú fejes salátákból 1/4 liter alfalfa hajtás 1/4 liter fölkockázott paradicsom 3/4 liter kukoricaszem. teljes őrlésű búzából 1 evőkanál majonéz.5 deciliter alfalfa hajtás 308 . gőzön puhítva 1. vagy „mandulanéz" mártás (C16 jelű) 3 falatnyi kapros csalamádé 1. akár nem. de meglátni és megszeretni — no meg megenni — csupán pillanatok müve volt. a majonézzel. a 750 résztvevő több mint 1600 ilyen . vagy csapati lepény. Újdonság volt számukra. Egyik szemináriumonkon. vagy tortilla.5 deciliternyi vékony csíkokra vágott fejes salátalevél 1. esetleg majonéz 2 evőkanál olívaolaj 1 evőkanál citromlé 8 db. jóteszemdvics" lesz. teljes őrlésű búzából sült „tortillaszerü" lepény Keverjük j ó l össze valamennyi zöldséget az ízesítővel. gőzön puhítva és fölaprítva 3 evőkanál. kézhez álló. Ezután négy oldalát középre hajtva készítsünk borí­ tékhoz hasonló batyut a tortillákból. az olajjal és a citromlével. majd kenjük rájuk a zöldséges krémet. akár el is hagyható) 2 evőkanál finomra reszelt sárgarépa 2 evőkanál vékonyra gyalult vöröskáposzta 2 evőkanál vékonyra gyalult sárgabélü tök 1/2 deciliter fonnyasztott hagyma. A 8 lepényből 8 .5 deciliter karfiol (ízlés szerint. ízlés szerint (elkészítésének leírása e recept után található) 1 db pita. ezzel a zöldségösszeállítással olyan remek.

akár el is hagyható) Egy csipet tengeri só. réjjávai.2 szelet avokádó (tetszés szerint. A jóteszemdvics összeállítása: Száraz serpenyőben forrósítsuk meg a tortillát. hogy ne kapjon oda. s csak addig pirítjuk benne a hagymát. más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaj. majd a közepére egy réteg brokkolit terítünk. de a másik 309 . vagy „Robbie's Barbecue Sauce") Kisebb serpenyőben fölforrósítjuk az olajat. amit salátával. Szorosra fölcsavarjuk. hogy a „ z s e b e " könnyen nyíljon. Ha csapatit. A brokkolit és a karfiolt 5 percig forrásban lévő víz gőzében kell puhítani. például olajözön. vagy valamilyen sómentes sópótló fűszer (tetszés szerint. ha szükséges. míg puhulni kezd. 1 kisebb fej vereshagyma. Egy fej hagyma 3—4 jóteszemdvicshez elég. Fonnyasztott h a g y m a jóteszemdvicshez 2 evőkanál étolaj.a. de csak annyira. amit óvatosan apróra tördelt karfiolrózsa darabkákkal rakunk körbe. Ekkor hozzáöntjük a fűszeres mártást. s addig pirítjuk tovább. s helyezzük konyhai műanyagfóliára. vagy tortilla lepényt alkalmazunk. hajói elrejtjük szem elől. mielőtt . akár el is hagyható) A zöldségek előkészítése A brokkolit vékony csíkokra szabdaljuk. Ha pitát használunk. persze csak akkor. majd egy további réteg a reszelt zöldsé­ gekből. csírával és avokádóval takarunk be. a vágásnál húzzuk kissé hátrább a műanyagot. amibe aztán minden mást bele lehet rámolni. vagy csapatit. amikor kész. azt először a mandulanézzel (vagy majonézzel) kenjük meg. Az esetleges maradékot sem kell kidobni. nagyon jó lesz mindenféle zöldségleves följavítására. azt j o b b pár percig forró sütőbe helyezve fölmele­ gíteni. Erre jöjjön a csalamádé. majd egy helyen megmetszeni. (így elkészítve a hűtőben is eláll. míg a hagyma kissé megfonnyad. de csak a fodros levél és a rövid felső szárrész fölhasználásával. karikára vágva 1/2 evőkanál sültekhez való folyékony füszerkeverék (például „Hain". a káposztával és a tökkel jó alaposan összekeverjük. Az utolsó réteg a fonnyasztott hagyma legyen. akár 2-3 napig is. s meghintjük a sópótló fűszerrel. és tálalásig beborítjuk a műanyag­ fóliával.) Tálaláskor a csomagoló műanyag fóliával együtt vágjuk kettőbe a te­ kercset. ne váljon ropogóssá. így megpuhul.

A mennyiségek egy szendvicsre szólnak. de csupán annyira. de el is hagyható) Néhány vékony brokkolifodor. 310 . Kenjük be az egészet a mandulanéz mártással (vagy a majo­ nézzel). Rakjuk körbe a tortillát a gőzölt brokkolifodrokkal. vagy kettős tekerccsé. az alfalfa hajtást. hogy ne kapjon oda. míg épp csak megpu­ hul. (hacsak valahogy véletlenül lába nem kél). és öntsük a közepére a folyékony fűszerkeveréket.A. fölszeletelve 1. Jó étvágyat! E 1 3 T H E L. úgy 5 centisre vágva. aki éhes. vagy mandulanéz mártás ( C l 6 jelű) 2 evőkanál. akár el is hagyható) Száraz serpenyőben forrósítsuk meg a tortillát. mint a palcsintát. majd rétegezzük rá az avokádószeleteket. D O O D W I C H / Nyugati parti jóteszemdvics Alapvetően abban különbözik a keleti parti jóteszemdvicstől. egyszer­ re két szemben lévő oldaláról kezdve a sodrást. ha úgy kívánjuk. nehogy a zöldséges betét elcsöpögjön.5 deciliter alfalfa hajtás Pár falatnyi kapros csalamádé 1 maréknyi vékony csíkokra vágott fejes salátalevél Egy csipet tengeri só vagy valamilyen sómentes sópótló fűszer (tetszés szerint. Csavarjuk föl szorosan. sültekhez való folyékony fűszerkeverék (tetszés szerint. mintegy 2 deciliter 1/4 közepes avokádó. de rögtön is fogyasztható. s végül a csíkokra szabdalt fejes salátalevelet. 1 db teljes őrlésű gabonából készült tortilla 1 evőkanál majonéz. Hintsük meg egy csipet tengeri sóval. hajlékonnyá válik. Műanyag fóliába csoma­ golva pár napig eláll a hűtőben.végénél hagyjuk érintetlenül. de bizony többet is megeszik ebből. ne váljon ropogóssá. hogy Los Angeles környékén mi a-rengeteg hagyma helyett is inkább avokádót használunk. a csalamádét.

vagy sómentes sópótló fűszer 2 evőkanál apróra metélt.Burgonyából és gabonafélékből készült fogások F01 COLD N E W POTATOES IN OLIVE OIL W I T H FRESH O R E G A N O / Szurokfűszeres újkrumplisaláta 6 db közepes nagyságú újkrumpli. míg a krumpli megpuhul. hogy éppen ellepje. A mennyiség 3—4 személyre szól. Belerakjuk a zellert. Hagyjuk kissé lehűlni. alaposan megmosva 6 evőkanál finom olívaolaj 1 evőkanál frissen facsart citromlé Kevés fűszeres só. míg késheggyel könnyen megszúrható lesz. magyarul szurokfülevéí (Origanum vulgare) 1 teáskanál csípős (Dijon-i) mustár Az újkrumplit forrásban levő víz gőzében annyira puhítsuk meg. s öntsük a még meleg burgonyaszeletekre. Keverjük össze az olívaolajat és a citromlét. majd fölforraljuk. a babért és a fokhagymát is. majd vágjuk fél centi vastag szeletekre. friss oregano. zöldjével együtt 1 babérlevél 1 jókora fokhagymagerezd 4 evőkanál vaj 1/2 deciliter tejszín 1 mokkáskanál tengeri só. vagy sómentes sópótló fűszer Frissen őrölt törött bors. adjuk hozzá a mustárt is. és keverjük meg jól az egészet. Szűrő­ kanállal merjük ki a krumplit. mártással 8—10 db kisebb krumpli. ami nagyjából 20 perc gőzölést jelent. s annyi hideg vizet teszünk rá. s utána fedő alatt lassú tűzön további húsz percig-fél óráig forraljuk. utána hintsük meg a sófűszerrel és a szurokfüvei. meghámozva és kétujjnyi darabokra fölkockázva 1 szál zeller. ízlés szerint A kockára vágott burgonyát nagyméretű fazékba helyezzük. F02 CREAMY MASHED POTATOES / Tejszínes törtburgonya. Tálalható melegen is. de a főzővízből 1 decilitert tartsunk meg a 311 . de hűtve is finom. szobahőmérsékleten is.

a babért és a fokhagymát. majd melegítsük. öntsük rá a tejszínt. mert alkalmas krémlevesek sűrítésé­ re. például olajözön. Tört krumpli mellé mennyei ez a szósz.) Olvasszuk meg a vajat. (A többi főzölevet is föl lehet használni levesek. vagy 1 zöldségeröleves kocka (például „Hugli Vegetale Bouillon") 1 /2 mokkáskanál tárkony (Artemiosia dracunculus) 1/4 mokkáskanál zsálya (Salvia officinalis) 1 csipet őrölt szerecsendió 1 /2 mokkáskanál turbolya (Anthriscus cerefolium) Nagyméretű serpenyőben forrósítsuk föl az olajat. esetleg szölömagolaj 1 jól megtermett vereshagyma. de semmiképp ne forraljuk föl. míg közben alaposan elkeveredik a vajas tejszínnel. amíg elég simává válik. és nagy lángon. mártások alapanyagaként. Fölforraljuk. F03 B U R N T ONÍON GRAVY WITH T A R R A G O N / Tárkonyos sülthagymamártás 1 evőkanál étolaj. szorgos kavargatás közben addig pirítsuk. tegyük bele a hagy­ mát. vagy géppel törjük össze. F04 BROILED POTATO SLICES / Roston aranyozott burgonyaérmék 2 db nagyra nőtt újkrumpli 3 evőkanál olvasztott vaj 312 . Tegyük hozá a krumplit. míg barnulni kezd. . Ekkor adjuk hozzá a vizet. karikára vágva 3. a fűszeres zöldséglevet.megfelelő állag beállításához. más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja. Adhatunk hozzá puhára párolt pirított zöldbabot ( D l 1 jelű). ha eltávolítjuk belőle a zellert. A maradékot se dobjuk ki.5 deciliter víz 2 teáskanál fűszeres zöldséglé ( p é l d á u l . mert az állástól megkemé­ nyedik. s kézzel. vagy tárkonyos sülthagymamártást (F03 jelű). s a közben hozzáadott fűszerekkel is. Ekkor adjuk hozá a félretett főzöle­ vet a megfelelő sűrűség eléréséhez. míg a mártás mennyisége körülbelül 2 deciliternyire besűrűsödik. a mennyiség két adagot tesz ki. majd lassú tűzön addig párologtat­ juk. s az összes többi fűszert is. B e m a r d Jensen's Natural Vegetable Seasoning"). Addig kavarjuk. Figyelem! A tört krumplit frissen kell tálalni.

Valamilyen sómentes sópótló fűszer. Az adott mennyiség 2—4 személynek elég. ízlés szerint Frissen őrölt törött bors. A sütőből kivéve keverjük össze a maradék vajjal és a félretett. hogy csak részben fedjék egymást. s aranybarna színt nyernek. majd további 20 percig süssük még. lesúrolt krumplit forrásban levő víz gőzében. a törött borssal. Tálaláskor adhatunk mellé párolt bébicukkinit (D01 jelű). például (C09 jelű) madár-fejes salátát vajjal megkent csöves kukoricával. Tűzálló tál. Az olajban sült krumpli kiváltására adhatjuk ezt az ételt. magyarul szurokfülevél (Origanum vulgare) 1 mokkáskanál friss rozmaringlevél (Rosmarinus officinalis) apróra metélve Kevés fűszeres só vagy sómentes sópótló fűszer. tartalmát keverjük át. majd vágjunk ketté minden szemet. Hagyjuk kissé lehűlni. Vágjuk a burgonyát körülbelül egy centis kockákra. míg az érmék enyhén ropogóssá válnak. Vegyük ki az edényt. amíg annyira meg­ puhul. és előmelegített sütőben 15—20 percig sütjük. kíméletesen ke­ verjük el 2 evőkanál vajjal. az olívaolajjal. főleg a gyerekek imádják. Kenjük meg olvasztott vajjal. vagy „Herbamare"). a szurokfű felével. ízlés szerint. 20—25 percig puhítsuk az alaposan megmosott. vagy valamilyen salátát. (vigyázat. a fölmetélt rozmaring felével. s vágjuk vékony hosszanti szeletekre. hogy minden fél krumpli tetején maradjon egy csinos kis sapka. Mártogatáshoz adjunk mellé valamilyen mártást is. hogy késheggyel meg lehet szúrni. majd tűzálló tálban helyezzük 220 °C hőmérsékletre előmelegített sütőbe. (például „Spike". forró). Az adagolás 4 személyre szól. 313 . s ne halomban álljanak. ízlés szerint Alaposan sikáljuk le a krumplit. és süssük így 15 percig. friss fűszerekkel. F05 ROAST POTATOES BONNE F E M M E (WITH ROSEMARY) / Rozmaringos krumplisült jóasszony módra 1 3 1 2 kg aprószemú újkrumpli evőkanál vaj evőkanál olívaolaj teáskanál apróra metélt. de előtte csökkentsük le a sütő hőmérsék­ letét 150 °C-ra. a fűszeres sóval. s csak annyira húzzuk le a haját. zöldséggőzőlő edényben. vagy tepsi fenekére fektessük le a szeleteket. friss oregano. hintsük rá a fűszerezést.

Az inkák leginkább épp ezt. Kockázzuk föl a répát és a többi zöldséget is. olívaolajban Az olívaolaj is és a gőzön puhított zöldség is kifejezetten elősegíti az öntisztító kiválasztási folyamatot. vagy hatba vágjuk a burgonyaszeme­ ket. Tálra kirakva rendezzük el a falásnyi darabokra vágott zöldséget étvágygerjesztő lát­ vánnyá. hogy a felvágott zöldség és az egészben hagyott cukkini. cukornak. 4 db kisebb vagy 2 nagyobb szem burgonya 2 db közepes méretű sárgarépa 2 db közepes nagyságú cukkini 2 db közepes nyáritök 2 db közepes sárgabelű tök 5 evőkanál olívaolaj Kevés sómentes sópótló fűszer vagy tengeri só. „anyagabona" névvel illették. rostnak. s elkészítése is könnyű. főzés közben saját térfogata ötszörösére duz314 . aki hozzá tud jutni. a metionin és a cisztein. mégis változatos ételeket lehet előállítani belőle. Ebből kevés is rengeteg. A „kínva" gazdag. mint a lizin. Jó nagy gőzölőedényre lesz szükség. ízlés szerint Nagyságuktól függően négybe. A burgonya és a kukorica mellett ez a harmadik olyan tápláléknövény. amik más gabonafélék­ ben csak jóval kisebb mennyiségben fordulnak elő. íze remek. például egy méregtelenítési időszak befejező szakaszában. a „kínvát" tartották igazán nagyra a háromból. szervesült ásványi anyagoknak. illetve a tengeri sóval. úgyhogy ez a fogás nagyon alkalmas. növényi zsira­ déknak. illetve tök egyszerre beleférjen. míg minden kellően megpuhul. többféle vitaminnak. mégis kiegyensúlyozott forrása keményítőnek. Ugyanakkor kifejezetten könnyű étel. melyet az amerikai indián kultúra adott az emberiségnek. és hosszában négyrét szeljük. és végül hintsük meg a sópótló fűszerre]. Nagyjából 20 perc gőzölést igényel. jól hasznosul. majd apró cseppenként loccsantsuk rá az olajat. F07 Q U I N O A / Kínvakása Annak szánom ezt a receptet. 2 étkezésre elég. s rendkívül magas fehérjetartalma könnyen felszívódik. és szívesen kísérlete­ zik ezzel az A n d o k indiánjaitól származó ősrégi. Hámozzuk meg és kockázzuk föl a krumplit.F06 S T E A M E D POTATOES A N D V E G E T A B L E S IN ÖLTVE OIL / Begőzölt zöldségek krumplival. A répát lehámozzuk. Olyan fehérjeépítő aminosavak találhatók benne nagy menynyiségben. de a naturaboltok által újra divatba hozott gabonafélével.

ízlés szerint A „kínva" főzéséről elterjedt. Legjobb finom szűrőben. hogy keserves kínnal jár. 1/4 liter „kínva" 1/2 liter víz 1 csipet só. majd lassú tűzön. aki csak megkós­ tolja. a vajat és a sót. vagy vízzel telt fazékba helyezve kézzel óvatosan megdolgozni a víz alatt.) A tápanyagokban gazdag „kínva" különösen kívánatos kisgyerekeknek. (A barnarizs például „ c s u p á n " háromszorosára. Tökéletes étkezést biztosít például valamilyen friss saláta. pedig pofon­ egyszerű. (Ilyen szempontból is j ó l fizet. míg a főzővíz fölszívódik. a fözővízzel és a sóval egyetemben. üvegessé színeződnek. Vajjal. úgy 10—15 percig. De mindenki megszereti. fedő alatt főzzük még vagy 15 percig. folyó víz alatt rázogatva átöblíteni. A mennyiség 4—6 személynek elég.zad. amíg a gabona az egész vizet fölszívja. más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja 315 .) 1/2 liter víz 1/4 liter köles 1 evőkanál vaj 1 mokkáskanál só Forraljuk föl a vizet. adjuk hozzá a kölest. különben kesernyés marad az íze. F09 EASY BROCCOLI PILÁF / Egyszerű rizsesbrokkoli 3 evőkanál étolaj. s a kölesszemek megduzzadnak. és szoptatós anyáknak is melegen ajánlott. Lecsepegtetés után közepes nagyságú edénybe rakjuk. vagy valamilyen más mártást. Gyakori keverés közben forraljuk újra föl. csak az a titka. s a fehér szemek áttetszővé. Tehetünk rá még vajat. hogy földolgozás előtt hideg vízben nagyon alaposan megmosandó. például olajözön. Felforraljuk. és gőzölt vegyes zöldség köleská­ sával. majd lassú tűzön. fedő alatt tovább főzzük. mert a testbe jutva egyáltalán nem késztet savtermelésre. F08 MILLET / Köles (Panicum miliaceum) Az eszményi gabona tulajdonképpen épp a köles. s ízlés szerint tengeri sóval vagy sómentes sópótló fűszerrel gazdagítható.

1 mokkáskanál k ö m é n y m a g (Cuminum cyminum, „római kömény") 1 teáskanál mustármag (tetszés szerint, el is hagyható) 1 teáskanál koriander (Coriandrum sativum) 1 teáskanál kurkuma, magyarul sárga gyömbérgyökér (Curcuma domestica) 1 /2 mokkáskanál őrölt fahéj (Cinnamomum ve rum), tetszés szerint 2 db babérlevél (Laurus nobilis) 1 teáskanál péppé zúzott fokhagyma 1,5 deciliter apróra szeldelt vereshagyma 1 csomó brokkoli, levele fodrokra szedve, a szárak lehajazva, és egy centis darabokra szeletelve 3/4 liter rizs, gőzben puhítva, lehetőleg barnarizs 1 db kisebb citrom frissen kifacsart leve (2—3 teáskanálnyi) 1 teáskanál tengeri só Nagyméretű, lefedhető serpenyőben hevítsük föl az olajat. Kissé sercegtessük meg benne a köményt és a mustármagot, keverjük bele a koriandert, a kurkumát, a fahéjat és a babért, a fokhagymát és a hagymát is, s addig kevergessük, amíg a hagyma megpuhul, és éppen barnulni kezd. Ekkor tesszük bele a brokkolit, s közepes lángon tartva 5 további percig kavargatjuk. Öntsünk hozzá egy deciliter vizet, s lassú tűzön addig pároljuk az egészet, míg a brokkoli megpuhul. (Ez nagyjából 5 percet vesz igénybe.) Levesszük a tűzről, beletesszük az előgőzölt rizst, s rendszeres időközönként addig kavargatjuk, amíg kissé ki nem hűlt. Ekkor belecsavarjuk a citromot, megsózzuk, s még egyszer átmozgatjuk. A mennyiségek 5-6 személyre szólnak.

F10 P O T A T O B U R E K / Burgonyás öreg böreg A csöreg-böreg balkáni eredetű ételféleség, könnyen készíthető és nagyon j ó , de igazán csak forrón finom. Alkalmas étvágygerjesztő falatká­ nak, de remek kiegészítője lehet levesnek, salátának, párolt zöldségnek, és az önkiszolgáló büféasztalokon is főszerepet szokott kivívni magának. Félkész tésztáját — mely szintén balkáni származású — általában előre gyűrják-nyűjtják, s a téglalap alakú, csaknem rétestészta vékonyságú leveleket boltban árulják. A tészta neve görögösen „phyllo", törökösen ,,yufka", s ma már nem csupán a balkáni országokban, hanem a világ egyre több helyén lehet üzletben is megvásárolni, mint előkészített alap­ anyagot további földolgozás céljára.

316

4 db jó nagyra nőtt burgonya, meghámozva és durvára lereszelve 1 fej kisebb vereshagyma, apróra metélve 1 mokkáskanál tengeri só Frissen őrölt törött bors, ízlés szerint 2 evőkanál étolaj, például olajözön, más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja 1 csomag (kb 1/2 kg) „phyllo" leveles tészta 1,2 deciliter olvasztott vaj A reszelt krumpliból (az erre alkalmas konyhai eszközzel, vagy annak híján konyharuhába téve) facsarjuk ki a nedvességet, majd megfelelő méretű tálban-keverjük össze a hagymával, s ízesítjük sóval, borssal. Adjuk hozzá az olajat is, és dolgozzuk el benne jól. (Igyekezzünk, mert a reszelt burgonya hamar elszíneződik.) Egy „phyllo" tésztalevelet rövidebb oldalával magunk felé fordítva a munkaasztalra teritünk. (A többit addig is takarjuk le enyhén nedves konyharuhával, nehogy kiszáradjanak.) A tésztalevél alsó harmadát hajt­ suk föl, kenjük meg vajjal. A fölhajtott (kettős rétegű) területen tereges­ sünk szét egy marokravalót a töltelékből, a szélek kétujjnyi üresen hagyott részét borítsuk a töltelékre, s az egészet továbbhengergetve készítsünk belőle lapos tekercset. A két végét is hajtsuk vissza, s úgy helyezzük a tekercset vajjal vékonyan bekent, lapos tepsibe, hogy a tésztalap illesztése ne látszódjon, alulra kerüljön, majd rögtön vajazzuk meg a böreg tetejét is. Keresztirányban 4—6 helyen metsszünk bele a böregtekercsbe, attól függően, hogy kisebb étvágygerjesztő falatként szándékozzuk-e kínálni, vagy az étkezés főfogásának. Hasonló módon készítsük a további teker­ cseket, míg el nem fogy a töltelék. (Ennyi nyersanyagból 9—10 tekercs szokott összejönni.) Amikor valamennyi tekercs bevajazva készen áll, akkor — még sütés előtt — permetezzük be őket kevés vízzel vagy ásványvízzel, majd helyez­ zük a tepsit az előmelegített sütőbe. A sütés 220 °C hőmérsékleten nagyjából 20—25 percig tartson, míg a böreg aranybarnára nem pirul. Sütés alatt is kenjük meg mégegyszer a tésztát olvasztott vajjal. Vegyük ki a sütőből, amikor kész, és éles késsel válasszuk el a böregadagokat egymástól a korábbi bemetszések mentén, majd tálaljuk rögtön, mert nincs, aki ne forrón szeretné. Még néhány jó tanács a „ p h y l l o " fölhasználásához. Ne akkor próbáljuk ki, amikor díszes vendégsereget várunk, j o b b előtte magunkon begyako­ rolni a bánásmódot, s csak akkor előrukkolni vele nagyobb társaság előtt is, ha már biztosak lehetünk az eredményben. A vékony tészta könnyen kiszárad, ezért munka közben is tartsuk letakarva kissé nedves konyharuhával. De az sem j ó , ha nagyon vizes az

317

a konyharuha, mert akkor meg ragadós lesz tőle a tészta, és nem lehet egymástól elválasztani a leveleket. Azonnal takarjuk vissza a maradék tésztát, amint leválasztottunk egy levelet. A kiterített egyetlen réteg ráadásul még gyorsabban szárad, ezért rögtön kenjük meg az olvasztott vajjal, különben nem fogunk tudni dol­ gozni vele, hajtogatáskor reped, törik. Kezdetben ne sajnáljuk, ha egy-két levél kárba vész, elszakad, kilyu­ kad, míg magunktól rá n e m jövünk a dolog csínjára-bínjára. Aztán a „ p h y l l o " tészta sem mindig egyforma, hol ilyenre, hol olyanra sikerül. N e m gond, egy-egy félkilós csomagban általában úgyis több levél szokott lenni, mint amit fölhasznál az ember, van benne tartalék.

F I 1 D O L M A S (STUFFED GRAPE LEAVES) / Töltött szölőlevéldolma Ez a finom falat is a Közel-Kelet tájairól származik. Receptjei gyakran előírnak fenyömagot is; én egyszerűen kihagyom belőle, hogy megelőz­ zem a nem megfelelő ételtársításból eredő gondokat. Egész kevés ribizlit is szoktak beletenni a töltelékbe. Az én emésztésemnek ez nem okoz gondot, de aki úgy gondolja, hogy inkább szigorúan ragaszkodik a szabályokhoz, az a ribizlit is kihagyhatja. A dolma hidegkonyhai étel, a hűtőben — zárt edényben — pár napig eltartható, így egy-két nappal előre is elkészíthető, ami nem megvetendő előny mondjuk egy nagyobb vendégjárás előkészületei közepette. Az előkezelt szőlőleveleket itt-ott boltban is meg lehet vásárolni, de elkészítésének magunk is nekiláthatunk. így legalább biztosak lehetünk, hogy nincs benne tartósítószer, hisz mi csináltuk, mi nem raktunk bele. Pár percre sós citromos vízbe kell áztatni az enyhén előgőzölt, váloga­ tottan szép, friss szőlőleveleket. (Az áztatólébe tegyünk egy gerezd fok­ hagymát is.) Lezárt befőttesüvegben, gondosan rétegezve, hidegen tartva hosszabb ideig is elállnak így előkészítve. • Használat előtt hideg vízzel öblítsük le a leveleket, hogy a só nagyobb része lemosódjon, majd konyharuhára, vagy papírtörölközőre fektetve szárítsuk meg őket. 9 evőkanál olívaolaj 1 kisebb fej vereshagyma, apróra metélve 1 teáskanál szárított kapor 4 evőkanál aszalt ribizli 1 teáskanál frissen őrölt szerecsendió 1/2 mokkáskanál kardamom (Elettaria cardamomum) 1/2 liter gőzben főtt, kevés vajjal készült sótlan rizs (legjobb erre a fehér „basmati" fajta)

318

30—35 db előkezelt szőlőlevél 1 db zöldcitrom (vagy egyszerűen citrom) leve, ami úgy 2—3 evőkanálnyi Víz Néhány vékony citromszelet 2—3 babérlevél Nagyméretű serpenyőben forrósítsunk föl 5 evőkanálnyival az olajból. Tegyük bele a hagymát és süssük, míg üveges lesz, de ne kezdjen el barnulni. (Ezt akár egy kanálnyi víz beleöntésével is egyszerűen meg lehet előzni.) Ekkor adjuk hozzá a kaporport, az aszalt ribizlit, a szere­ csendiót és a kardamomot, majd levesszük a tűzről és jól elkeverjük a közben főtt rizzsel. Vegyük elő a szőlőlevelet, s helyezzünk mindegyikre 1 -2 evőkanálnyit a töltelékből, a levél nagyságától függően. (A levélnyelet le kell csípni, ha még rajta lenne a levélen.) A levélnyél helyétől indulva óvatosan göngyöl­ j ü k bele a szőlőlevélbe a tölteléket, vigyázva, hogy oldalt ki ne folyjon. Az apró tekercseket helyezzük tűzálló tálba. A sütésre másnap is sor kerül­ het, csak addig hűtőben tartandó. Keverjük össze a citromlevet a maradék 4 evőkanál olajjal, s annyi vizet adjunk hozzá, hogy 1/4 litert tegyen ki, majd a keveréket öntsük rá a dolmatekercsekre. Helyezzünk a tetejükre citromszeleteket és néhány babérlevelet, s a maradék szőlőlevelekkel is betakarhatjuk a tálat, majd terítsünk rá alufóliát is lazán. Nagyjából 45 percig kell sütni, úgy 180 °C körüli hőmérsékletű, nem túl meleg sütőben, mialatt leve csaknem teljesen fölszívódik. (Vigyázat! Azért ne szárítsuk ki túlságosan!) Körülbelül 30 étvágygerjesztő, ízletes dolma az eredmény. Van, aki forrón szereti, de általában hidegen fogyasztják. Én így is, úgy is melegen tudom ajánlani mindenkinek.

319

Főtt tészták és mártásaik

G01 QUICK FRESH T O M A T O SAUCE F O R PASTA / Egészségmártás friss paradicsomból Tudjuk, a paradicsom rengeteg szokásos mártás, szósz, ,,kecsáp" alapanyaga, de a főzéstől alapvetően megváltoztatja természetét, erősen savassá válik e frissen még nagyon is egészséges zöldség. A dilemma megszüntetésére szinte kínálja magát az egyszerű, de nagyszerű megol­ dás, a friss paradicsomból hidegen készített mártás, mint ez is itt. Önthetjük főtt tésztára, rizsre, mennyei az íze. Elkészítését leegyszerűsíti és meggyorsítja, ha a daraboláshoz valamilyen kézhez álló háztartási gép is akad. 2 evőkanál olívaolaj 1 kisebb fej vereshagyma 1 közepes nagyságú, érett friss paradicsom Fűszeres só vagy sómentes sópótló fűszer, (például ..Herbmare"). ízlés szerint Közepes méretű, lefedhető serpenyőben forrósítsuk föl az olajat, s pirítsuk meg rajta a fölvágott hagymát. A fokhagymát is zúzzuk össze, adjuk hozzá a hagymához, s azt is süssük kicsit, majd tegyük a serpenyő­ be a fölaprózott répát és zellert is. Alapos keverés után hintsük a finomra metélt petrezselyem- és bazsalikomzöldet a többi zöldségre, a leves­ kockával együtt öntsük az edénybe a vizet, fedjük le, és lassú tűzön főzzük úgy 15 percig, amíg a répa és a zeller is megpuhul, majd vegyük le az edényt a tűzről és hagyjuk kihűlni. Míg a többi zöldség hűl, azalatt készítsük elő a paradicsomot. Forró, lobogó vízbe dobjuk, de épp csak fél percre, hogy a haját könnyen le lehessen húzni kézzel. Aprításhoz ezután már nincs is szükség gépre (attól a paradicsomlé amúgy is túl habos, sápadt lenne), a hámozott pa­ radicsomot kézzel is szétnyomkodhatjuk, ahogy a megfelelő méretű tálba helyezzük, s értékes levéből így egy csepp sem vész el, csak figyelem és kis ügyesség dolga. A főtt zöldséget hozzákeverjük a tört paradicsomhoz, s közben — ízlés szerint — meghintjük a fűszeres sóval. Az adag 2—3 személynek elég.

320

G02 M U S H R O O M SAUCE W I T H GARLIC, OIL A N D PARSLEY / Fokhagymás-petrezselymes gombamártás 1,5 dkg fűszeres ízü szárított gomba 1/2 kg friss gomba 1,2 deciliter olívaolaj 2 teáskanál péppé zúzott fokhagyma 3 evőkanál finomra metélt friss petrezselyem Tengeri só és frissen őrölt törött bors, ízlés szerint A szárított gombát áztassuk be annyi meleg vízbe, hogy az ellepje azt, úgy fél órára, illetve amíg megpuhul. Szeleteljük föl vékonyra a friss gombát, mely így nagyjából 1,5 litert tesz ki. A megpuhult szárított gombát metéljük közepesen finomra, de áztatóvizét ne öntsük ki, hanem vásznon, vagy sűrű szitán szűrjük el. A puhára ázott, fölaprózott szárított gombát és leszűrt áztatólevét tegyük kisebb edénybe, forraljuk föl, és addig tartsuk lassú tűzön, míg a folyadék elpárolog. Közben egy másik serpenyőben forrósítsuk meg az olajat, s egész kicsit pirítsuk meg benne a fokhagymapépet, majd adjuk hozzá a petrezselymet és a friss gombát, s egy percnyi további pirítás után az előkészített szárított gombát is. Ekkor tegyük bele a fűszereket is, és addig tartsuk lassú tűzön, míg a gombaié elpárolog. Ennyi mártás 3-4 tányér főtt tészta ízesítéséhez ele­ gendő. Maga a főtt tészta lehet a kínai ,,lo mein", a j a p á n ,,soba", de készülhet bármilyen más frissen gyúrt vagy száraztésztából is.

G03 PESTO G E N O V E S E / „Pesto" génuamártás A legtöbb „ p e s t o " recept általában valamilyen sajtot, legtöbbször par-mezánt ír elő, de úgy találtam, hogy a sajt ízét pótolhatjuk a fűszerek, illetve a fenyőmag mennyiségének megváltoztatásával, tehát sajtmente­ sen is lehet kellemes ízű. De a fenyőmag sem annyira fontos, el is hagyhatja, aki ennyire sem akarja áthágni a megfelelő ételtársítás szabá­ lyait. Mindenesetre ez a „ p e s t o " mártás fenyőmaggal együtt is sokkal egészségesebb, mint a szokásosak, a darált hússal és főtt paradicsommal készültek, s egy kis zamatváltozatosságnak sem megvetendő. A „ p e s t o " nem csak főtt tésztához j ó , adható zöldségre, például párolt karfiolra is. Nem kell belőle sok, ebből kevéssel is sokra jutunk. 4 gerezd közepes nagyságú gerezd fokhagyma 1/2 liter friss bazsalikomlevél (Ocium basilicum) 2 púpozott evőkanál fenyömag 0,8 deciliter olívaolaj 321

Már nagy fordulaton járjon az aprítógép acélpengéje, amikor a fokhagy­ magerezdeket beledobjuk, hogy kellően földarabolja, majd a bazsalikom­ levelet és a fenyőmagot is a gép kelyhébe borítjuk. A gép kése azalatt is pörögjön, míg az olajat vékony sugárban hozzáadjuk. Az olajból két evőkanálnyit tartsunk meg, amit csak akkor öntünk a tetejére, ha már a gépből átraktuk az elkészült mártást a szorosan záródó tárolóedénybe. Ez a mennyiség nagyjából két decilitert tesz ki. Fölhasználási példa: főzzük meg a spagettit, a makarónit, vagy bármi­ lyen más, ízlés szerinti tésztát, s tegyünk félre fél decilitert a főzővízből. A leszűrt főtt tésztában kavarjunk el egy evőkanál vajat. 3-4 személynek elég tésztaadaghoz (ami szűk fél kg) egy deciliter „ p e s t o " szükséges, amit úgy kell előkészíteni, hogy kisebb edényben hozzáöntjük a félretett fél deciliter főzővizet, s kavargatás közben forrásig melegítjük, épp csak addig, míg bugyborékolni kezd, de n e m forraljuk. Ekkor ráöntjük a vajjal elkevert, még meleg tésztára. Kevés sóval, borssal tovább ízesíthető az étel, ha szükséges.

G04 PASTA W I T H B U T T E R A N D FRESH HERBS / Frissfűszeres vajasmetélt 1/2 kg „jinejo" nudli, barnarizs, „soba", ,,chow mein udon", vagy bármilyen más, tetszés szerinti főtt tészta 2 evőkanál vaj 2 evőkanál olívaolaj Kevés tengeri só, vagy sómentes sópótló fűszer, ízlés szerint Frissen őrölt törött bors, ízlés szerint 0,8 deciliternyi friss bazsalikom (Osimum basilicum), oregano (Origanum vulare, magyarul szurokfü), vagy borsikafü, más néven csombor(d) (Satureja hortensis), apróra metélve. Forraljunk föl pár liter vizet a megfelelő méretű tésztafőző lábosban. A tésztát adagonként tegyük bele a lobogó vízbe, hogy eközben is forrásban tudjon maradni, s főzzük tovább a fölhasznált tésztaféleség használati útmutatója szerint. Tésztaszűrőn csepegtessük le, s azon forrón keverjük el a vajjal, az olívaolajjal és a fűszerekkel. Az így elkészített tészta 4—6 személy részére elegendő, s remek kiegészítő salátához, leveshez, de párolt vagy parázson, roston sült zöldséghez is.

322

s összedolgozás közben keverjük bele a mazsolát is. 25 percig kell sütni nem túl meleg. el is hagyható) 1/4 liter elöáztatott mazsola (ízlés szerint. ebédre imádják a gyerekek. H02 BLUE RIBBON BRAN MUFFINS / Mézes korpakalács 3/4 liter korpa 1/4 liter vízbe áztatva 1 / 4 liter méz 1 /2 liter nyers. a tojással és az olajjal. lepények H01FRENCH T O A S T W I T H MAPLE SYRUP / Kétszersült édeske 1/4 liter mandulatej. Hatszor három téglalapra vágjuk. mert így a legfinomabb. s melegen. hökezeletlen író vagy víz 2 tojás (nem feltétlenül szükséges. el is hagyható) 1. Keverjük össze a mézet az íróval.Sütemények. kétszersültek. ne le­ gyen túl magas a láng. De kihűlve sem szokott ránk romlani. Vigyázzunk. vagy 2 deciliter tejszín és 1/2 deciliter víz keveréke 1 púpozott mokkáskanál fahéj 1/2 mokkáskanál szerecsendió 4 karéj teljesörlésü gabonából sütött vagy lisztmentes kenyér 3 evőkanál vaj a sütéshez. Megfelelő méretű serpe­ nyőt választva hozzá. és pirítsuk benne aranybarnára a bemártott kenyérszeleteket. A megsült szeleteket előmelegített tálra helyezve vaj darabkákkal díszitjük. A kenyeret szeljük (kissé átlós vágással) félkaréjokra. el is hagyható) Áztassuk a korpát forró vízbe.3 deciliter napraforgóolaj 3/4 liter teljes őrlésű búzaliszt 5 mokkáskanál sütöszóda 1 mokkáskanál tengeri só (ízlés szerint. nehogy a vaj közben megbarnuljon. vajjal tálaljuk. a lisztbe pedig keverjük el a sütőport. a vajat közepes lángon olvasszuk meg. 323 . 180 "C hőmérsékletű sütőben. Adjuk mindet hozzá az áztatott korpához. s mártsuk bele ebbe a folyadékba. lángosok. majd melegített juharszirupot (vagy mézet) csepegtetünk rá. Tízóraira. és további vaj a befejezéshez Melegített juharszörp vagy ennek híján méz A mandulatejbe (vagy helyette a vizezett tejszínbe) keverjük bele a fahéjat és a szerecsendiót. Az adag kettőnek szól.

(Ha nem teszünk bele korpát. belisztezett peremű üvegpohárral jókora.2 deciliter rétesliszt teljes őrlésű búzából 1 mokkáskanál só 4 mokkáskanál sütőpor 1 mokkáskanál sütöszóda 5 evőkanál vaj 2 deciliter nyers. a sütőport és a sütöszódát is belekevertük. Körülbelül 16 kétszersültkarika j ö n ki a fenti mennyiségből. és pogácsaszaggatóval. vagy nyújtófával centi vastagságúra lapítjuk. Vaj ázott lapos tepsire rakjuk ki. miután a sót. majd mégegyszer. Izgalmas és ízletes kenyérpótló kísérő salátához. ahová a mézzel kevert írót öntjük. késsel fölforgácsolva 1 teáskanál juharszirup vagy helyette méz (el is hagyható) 1. Mérés előtt szitáljuk át a lisztet. zöldbabhoz. majd villával veknivé dolgozzuk össze. s további 1/2 deciliter az ecseteléshez 324 . vagy bár­ milyen más zöldségfogás mellé. Tegyük hozzá a vajat.3 deciliter apróra kockázott hagyma 1 tojás 2 deciliter tejszín. H 0 4 ONION S C O N E S / Hagymás lepénylángos 1/2 liter rétesliszt teljes őrlésű búzából 1 mokkáskanál tengeri só 4 mokkáskanál sütőpor 4 mokkáskanál sütöszóda 1/2 deciliter hideg teavaj. amit aztán lisztezett gyúródeszkán egy-két percig kézzel gyúrunk-dagasztunk tovább. Az egyenletesre eldolgozott tésztát tenyérrel tapicskolva. majd készítsünk mélyedést a keverék közepébe.) Hintsük rá a korpát és a fűszereket. és 12—15 percig sütjük a 230 °C hőfokra előmelegített sütőben. akkor 1/6 résszel kevesebb író is elég. apró darabokban.H03 H E R B E D BUTTERMILK BISCUITS / Háromfüszeres kétszersült 4. körülbelül 10 cm átmérőjű korongokat vágunk belőle. ki is hagyható) 3 mokkáskanál zsálya (Salvia officinalis) 2 mokkáskanál rozmaring (Rosmarinus officinalis) 3 mokkáskanál kakukkfű vagy démutka (Thymus vulgaris) A sütőt 230 °C hőmérsékletűre kell előmelegíteni. vagy megfelelő átmérőjű. hőkezeletlen író vagy víz 1 teáskanál méz 2 evőkanál korpa (nem feltétlenül kell.

Mérés előtt szitáljuk át a lisztet, majd még egyszer, miután a sót, a sütőport és a sütőszódát is belekevertük. Tegyük hozzá a vajforgácsot, készítsünk mélyedést a keverék közepébe, ahová a mézet és a hagymát, továbbá a külön edényben fölvert tojásos tejszínt tesszük. Villával dolgoz­ zuk össze a tésztát kissé ragadós, de j ó l gyúrható veknivé, amit aztán lisztezett gyúródeszkán fél percig kézzel gyúrunk-dagasztunk tovább. Az egyenletesre eldolgozott tésztát tenyérrel tapicskolva téglalap alakban centi vastagságúra lapítjuk, és pogácsaszaggatóval vagy megfelelő átmé­ rőjű, belisztezett peremű üvegpohárral jókora, körülbelül 10 cm átmérő­ jű korongokat vágunk belőle. A maradékot mégegyszer gyúrjuk át, s abból is hasonló módon készítsünk ugyanolyan korongokat. A tésztakorongok tetejét ecseteljük be a maradék tejszínnel és 12—15 perc alatt süssük meg őket aranybarnára, előmelegített sütőben, 400 °C körüli hőfokon. Körülbelül 12 lepénylángost adnak ki a föltüntetett mennyiségek. Ez a sült tészta megnyugtatóan könnyű és ínycsiklandóan finom kenyérpótló kísérő leveshez, salátaebédhez.

Hal és csirke

101 F L O U N D E R IN LEMON-DILL SAUCE / Kapros lepényhal 3 evőkanál vaj 1 evőkanál apróra metélt friss kapor (Anethum graveolens), vagy 1 púpozott mokkáskanál szárított kaporpor 1 evőkanál frissen facsart citromlé 1/2 mokkáskanál fűszeres só, tengeri só vagy sómentes sópótló fűszer, ízlés szerint 1 szál közepes nagyságú zöldhagyma, vékonyra karikázva 1/2 kg filézett halszelet, legjobb a lepényhal, de alkalmas bármilyen más fehér halhús is Pár citromszelet a díszítéshez A vajat, a kaprot, a citromlevet, a sót és a zöldhagymát közepes lángon — alkalmanként meg-megkavargatva — melegítsük föl együtt egy jó nagy serpenyőben. Erre a vajas keverékre tesszük a halszeleteket. További 8— 10 percig fedő alatt pároljuk, s közben időnként meglocsolgatjuk a piruló halszeleteket egy-egy kanállal a párolóléböl. Villaheggyel ellenőrizzük, hogy kellően megpuhult-e. Tálaláskor előmelegített tányérra tesszük a halat, saját levével leöntjük, s citromkarikákkal díszítjük. Az adag 4 személyes.

102 MEQUITE-GRILLED SWORDFISH BEVERLY HILLS / Kaliforniai kardhal roston 6 evőkanál olívaolaj 2 gerezd péppé zúzott fokhagyma 2 evőkanál apróra metélt friss petrezselyem vagy 2 teáskanál szárított 2 evőkanál apróra metélt friss borsikafü, más néven csombor(d) (Satureja hortensis), vagy 1 teáskanál szárított 1 evőkanál apróra metélt friss turbolya (Anthriscus cerefolium), vagy 1 teáskanál szárított 2 teáskanál őrölt koriander (Coriandrum sativum) 2 teáskanál frissen facsart citrom, vagy zöldcitrom leve 1 db j ó k o r a paradicsom meghámozva, kimagozva és fölkockázva Sómentes sópótló fűszer, vagy tengeri só, ízlés szerint

326

4 db egyenként 15—20 dkg körüli súlyú, 3—4 ujjnyi vastag tengeri halszelet, kicsontozva és lenyúzva, például kardhal, tonhal, makréla, tengeri süllő Az olívaolaj kétharmadába, azaz 4 evőkanálnyiba, kézzel, turmixgéppel vagy más konyhai eszközzel jól belekeverjük a fokhagymát és a fűszere­ ket, s az utolsó pár másodpercben hozzáöntjük a citromlevet is, majd végül meghintjük sóval, borssal, s félretesszük á keveréket, míg nekiké­ szülődünk a sütésnek. A maradék olajjal alul-fölül megkenjük a halszeleteket és a rostsütő rácsát is, majd parázs fölött megpirítjuk a hal mindkét oldalát. A sütésidő a szelet vastagságától függ, 2-3 percet számoljunk minden halcentimé­ terre. Kétszer kenjük meg a halat az előkészített fűszeres olajjal, először sütés kezdetén, s másodszor félidőben, akkor, amikor megfordítjuk a szeleteket. Négy előmelegített tányér közepére tegyünk egy keveset a fűszeres olajból, majd mindegyikbe fektessünk egy-egy megsült halszeletet, s a maradék keveréket öntsük a tetejükre. Gőzben párolt spárgát, vagy szintén egyszerűen elkészített zöldbabot adhatunk mellé, no meg sok salátát, így hagyjuk, hogy a fűszeres sülthalaroma kellően érvényesül­ hessen. A halszeletek és a tányérok számának megfelelően az adagot négy személyre szántuk.

103 WARM CHICKEN A N D BROCCOLI SALAD / Icipici pipicicificnik brokkolisalátában 2 db szép nagy, lenyúzott csirkemell 1 gerezd fokhagyma 1 fej vershagyma egészben, megtisztítva 1/2 liter zöldség-eröleves 1 l'l liternyi kisebb brokkolifodrokból 2 ágacska friss rozmaring (Rosmarinus officinalis), vagy egy csipetnyi szárított 1,3 deciliter „fidzsi fincsi" salátaöntet (C19 jelű) A csirkemelleket kettévágjuk, s közepes nagyságú lábasba helyezve melléjük tesszük a fokhagymát, a hagymát és annyi zöldséglét, ami épp befedi a húst. Forrásba hozzuk a folyadékot, majd lecsöndesített, lassú tűzön, fedő alatt tovább főzzük, úgy 20 percig, amíg a csirke megpuhul. Míg a csirke fő, azalatt készítsük elő a brokkolit. A gőzölöedénybe először a rozmaringágakat tesszük bele, majd a brokkolifodrokat, s forró

327

víz fölött gőzöljük, de csak addig, amíg a brokkoli éppen csak megeresz­ kedik, s színe világosabb zöldre vált. A csirkét a főzőléből kiemelve, még melegen, vágjuk föl falatnyi dara­ bokra. (A főzőlét majd inkább öntsük ki, mert túlságosan savassá vált már az újrafölhasználáshoz.) A csirkedarabokat összerázzuk a gőzölt brokkolival, majd a salátaöntettel, és — ízlés szerint — őrölt fehérborssal is ízesítjük. Tálalható jegelve, de forrón is, ki hogyan szereti. Az adott mennyiség 4 adagot tesz ki.

104 LEMON-DILL CHICKEN / Kaporgálós csirke 3 evőkanál vaj 1 evőkanál apróra metélt friss kapor vagy 1 csapott teáskanál szárított kaporpor 1 evőkanál frissen facsart citromlé 1/2 mokkáskanál fűszeres só, tengeri só vagy sómentes sópótló fűszer, ízlés szerint 1 szál közepes nagyságú zöldhagyma, vékonyra karikázva 1/2 kg lenyúzott csirkemell, mindegyik kicsontozva és négybe vágva. Ez a fogás nagyon hasonlít a „ k a p r o s lepényhaF (101 jelű) receptjére, csak éppen kétszer annyi ideig kell a tűzön tartani. A vajat, a kaprot, a citromlevet, a sót és a zöldhagymát közepes lángon — alkalmanként meg-megkavargatva — melegítsük föl együtt egy jó nagy serpenyőben. Erre a vajas keverékre tesszük a csirkedarabokat. További 8—10 percig fedő alatt pároljuk, s közben időnként meglocsolgatjuk a piruló csirkemell negyedeket egy-egy kanállal a párolóléből, majd meg­ fordítjuk a húst, s másik oldalát ugyanígy sütögetjük, ugyancsak 8—10 percig. Villaheggyel ellenőrizzük, hogy kellően megpuhult-e. Előmelegí­ tett tálon rendezzük el a húst, és saját levével öntsük le. Az adag 4 személyes.

328

Magtej, magtejes italok, fagyos finomságok

J01 NUT A N D SEED MILKS / Magból készített tejek Mandula, szezámmag, napraforgó, kesudió, ezek valamilyen keveréke, vagy bámilyen más olajos mag fölhasználható magtej készítéséhez ezen recept szerint. A kész tej 1—2 napig hűtőszekrényben tárolható, de természetesen azon frissiben a legjobb. Víz helyett használjunk jég­ kockát, ha hidegen szeretjük, és az elkészítés után nincs türelmünk kivárni, míg lehűl. Ha a hűtőből vesszük elő, akkor használat előtt jól rázzuk föl, mert állás közben a sűrűje leülepszik. 1,3 deciliter „meztelen" mandula, vagy hántolatlan szezámmag 2 teáskanál juharszirup vagy termett (hőkezele tlen) méz, ízlés szerint, de el is hagyható 1/2 liter víz, esetleg több, attól függően, milyen a kívánt sűrűség A mandulaszemek ,,levetkőztetésére" először „blansírozni" kell, ami azt jelenti, hogy egy percre lobogó, forró vízbe vetjük a mandulát, majd utána kivesszük, s lecsepegtetjük. Az ettől meglazult bőrből már könynyen kipattintható a „meztelen" mandula. Az elkészítendő magot pár órára — vagy esetleg fél napra is — érdemes vízbe áztatni, de ez nem feltétlenül szükséges. A szűrőt előre béleljük ki szűrőpapírral. A turmixgép kelyhébe tegyük bele a magot, s az édesítő­ szert és a víz felét, úgy 1/4 litert. Addig járassuk a gépet a legnagyobb fordulaton, míg egyenletes péppé válik a mag és a víz, s csak ezután keverjük bele a többi vizet, annyit, hogy a kívánt sűrűséget elérjük. Még néhány percig keverjük együtt tovább, aztán szűrjük le. Ha túl sok pép marad a szűrőn, az annak a jele, hogy tovább kellett volna járatni a turmixgépet. De ez sem tragédia, a szűrőn fönnakadt pép — víz hozzá­ adásával — újra fölhasználható további magtejkészítéséhez. Ennyi mag­ ból körülbelül 1 liter magtej készíthető.

J02 DATE OR STRAWBERRY-ALMOND M I L K S H A K E / Datolyás, illetve ivófagyi mandulatejböl 1/4 liter „friss mandulatej" (J03 jelű) 2 mélyhűtött banán 6 szem kimagozott datolya vagy 6 szem friss (esetleg lefagyasztott) eper 329

A mandulatejet a gyümölcsökkel együtt addig keverjük a turmixgép­ ben, amíg folyékony krémmé verődik. Aki kevésbé sűrűn szereti, az csak egy banánt használjon föl. A mennyiség egy mixerkehelynyi. Ha megnyerte a tetszést ez a fagyos finomság (a gyerekek egyszerűen megörülnek érte, de a felnőtteket sem szokta hidegen hagyni), akkor érdemes lesz állandóan mélyhűtött banánt tartani a háznál. Ezek a folyékony fagyik táplálók, és nagyon jól helyettesítik a fagylaltból és tejből kevert „milksék" készítményeket, meg a különböző fehérjetápokból csi­ nált italokat.

J03 FRESH A L M O N D MILK / Friss mandulatej A mandulatej és más, magokból készült tejpótlék nem új találmány, évszázadok óta ismert mind Európában, mind Ázsiában, mind az ameri­ kai indiánok között. Manapság is széles körben alkalmazzák világszerte, mint könnyen emészthető, egészséges pótszert a tehéntej helyett. A mandulából, vagy szezámmagból készült magtej csodás ízén felül egyben elsőrangú, könnyen fölszívódó és gazdag kalciumforrás is. 1/2 deciliter „meztelen" mandulamag 1/4 liter víz 2 teáskanál juharszirup vagy termett (hökezeletlen) méz, ízlés szerint, de el is hagyható A mandulaszemek „levetkőztetésére" először ,,blansírozni" kell, ami azt jelenti, hogy egy percre lobogó, forró vízbe vetjük a mandulát, majd utána kivesszük, s lecsepegtetjük. Az ettől meglazult bőrből már könynyen kipattintható a „meztelen" mandula. Mint minden magtej, ez a friss mandulatej is turmixgépben készíthető a legkönnyebben. A „ruhátlan" mandulaszemeket a hideg vízzel együtt 23 percig járatjuk a gép kelyhében, a legmagasabb fordulatfokozaton, amíg vastag, fehér, tejszerű folyadékká nem válik. Finom szitán vagy vászonon szűrjük le, ha rögtön meg akarjuk inni. Ha túl sok pép maradt a szűrőn, az annak jele, hogy tovább kellett volna járatni a turmixgépet. De nem kell rajta kiakadni, a szűrőn fönnakadt pép — víz hozzáadásával — újra fölhasználható további magtejkészítéséhez. Nem szükséges a szű­ rés, elhagyható, ha a magtejet ivófagyi készítésére akarjuk fölhasználni. Bármelyik ivófagyi ragyogóan alkalmas gyümölcsnap vagy más „élőé­ tel-nap" kiegészítőjeként, de nem tanácsolt, ha azon a napon már főtt ételt is ettünk, vagy fogunk enni.

330

J04 BANANA SHAKE DIVINE / Banános olimpuszi ivófagyi 1 /4 liter mandulatej (J03 jelű) 2-3 db mélyhűtött banán, nagyságtól és a kívánt sűrűségtől függően 2 teáskanál juharszirup, vagy termett (hökezeletlen) méz, ízlés szerint 1/4 mokkáskanál frissen reszelt szerecsendió, más néven muskátdió (Myristica fragrans) A mandulatejet beleöntjük a turmixgép kelyhébe, hozzá — a penge forgása közben — adagonként a fagyasztott banánt, míg a kívánt sűrűsé­ get elérjük, végül az édesítőt és a szerecsendiót is beletesszük, rövid ideig még járatjuk a gépet, s máris tálalható. Egy jó nagy keverőkelyhet tesz ki a mennyiség.

J05 CAROB SHAKE / Szentjánoskenyeres ivófagyi 1/4 liter magtej mandulából vagy szezámmagból (J03 jelű) 2 db mélyhűtött banán 2 teáskanál juharszirup vagy termett (hökezeletlen) méz, ízlés szerint 1 evőkanál szentjánoskenyérpor, cukrozás nélküli, pirítva porítva Turmixgépben keverjük össze a mandulatejet a többi alkotórésszel, s az egészet rémesen krémesre keverjük. Egy, esetleg két személynek jut belőle.

J06 RAINBOW CREAM / Trópusigyümölcsös szivárványöntet Kell hozzá a már többször emlegetett gyümölcscentrifuga, de ez megint olyan mennyei finomság, ami egymaga megéri ezt a beruházást. 4 deciliternyi fölkockázva mélyhűtött gyümölcshús, mangó és papaya 12 szem fagyasztott eper 2 db mélyhűtött banán A gyümölcscentrifugát ,,teli", szűrés nélküli betéttel szereljük, tehát nem kell szétválasztani a folyékony alkotórészt a rostostól. A fent mega-

331

de lehet. Három személyre számoltuk ki az adago­ lást. Gyümölcssaláta-öntetnek is megfelelő. s mivel nincs benne magtej. s a harmadik hoppon marad. s máris tálalható. .dott sorrendben lefuttatjuk a gépen a fagyasztott gyümölcsöket. ezért — a helyes gyümölcsfogyasztás szabályainak betartása mellett — bármelyik napon fogyasztható. a valóság ránk cáfol.

fölsülés oda vezetett. mi is kell nekünk. Most azonban a lehetőségek egészen új világa támad föl szemünk előtt. kérdezősködés nélkül kövesse mindenki a doktor előírá­ sait. kórházakra. Sokan mégis úgy viselkednek. Aki kicsit is foglalkozott az egészségüggyel. rendkívül pénzigényes vállalkozás egészsé­ gesnek lenni Amerikában. hogy aztán . mint a világ bármelyik m á s országában. A rengeteg csalódás. a teóriák szabad áramlását mindazok között. A drága vizsgálatok kimenetele általában — szintén nem kevéssé költséges — gyógykezelés. Ezen csoportok egyikét sem mi választottuk meg egészségügyi kérdé­ sek legfelsőbb döntőbíráinak. hogy másokra szorulunk. méregdrá­ ga orvosi vizsgálatokra. ez kétségtelen. Az egész szakterület tulajdonképpen meglehetősen kezdetleges fokon tart. a kórház. Úgy tűnik. a gondolatok. Az Egyesült Államokban több az orvos. mégis mi vezetünk az elfajulásos (degeneratív) betegségek gyakoriságában. Ki akarnak rekeszteni a döntésből. mintha csakis ők ismernék a helyes irányt. Akarjuk. amit tudni kellene és amit tudni lehet. Tovább bonyolítja a helyzetet az a minden irányból j ö v ő sugalmazás. de egészségünk is oda lesz. akik érdekeltek abban. s legtöbbször nagyon magas ez az ár. mintha kizárólagos j o g u k lenne 333 .Következtetések (Harvey és Marilyn Diamond) Kezünkbe akarjuk venni egészségünk irányítását is. de vajon képesek is vagyunk rá? N e m könnyen. Az egészet megfejeli a betegbiztosítás követhetetlenül bonyolult. hogy nem csupán az értékes és az értéktelen különválasztása jelent gondot. Már ezért is roppant fontos lenne. mert végül n e m csupán pénzünk. hogy egyes csoportok ne törekedjenek kizárólagosságra. a pazarló egészségügyi program. hiába van szó éppen saját egészségünkről. Ehelyett kötelezővé kéne tenni az információk. ne egymás kezéből próbálják kicsavarni a munkát. amerikaiak évente félbillió (500 000 000 000) dollárnál többet költünk az egészségügyre. de egyál­ talán nem takarékos hálózata. hogy aztán kényükre­ kedvükre manipulálhassanak minket. hogy másokat j o b b egészséghez segítsenek. Hogy mekkora ez az ár? Csak mi. hogy tulajdonképen mire van szükségünk. ha azt szeretnénk megtudni.. s elvárják. A felelősséget kiveszik saját kezünkből. az tudja. kivizsgálásokra. miszerint az egészség megőrzésére mi magunk nem vagyunk képesek. ne egymásra acsarkodjanak. A különféle elméletek és nézetek zsákutcái között vergődve a többségnek teljesen zavarosak a képzetei. Az árát viszont velünk fizettetik meg. A legkisebb rendellenesség esetén orvoshoz tanácsolnak. a legnagyobb tudás is csupán apró töredéke mindannak.vakon". Elhitetik velünk.

amely mindig kéznél lesz. A beküldött anyagban természetesen sok „selejt" is akadt. Finom lehet.) Ugyanezen a címen. Nem lehetett viszont mit kezdeni olyan recepttel. ami liszt mellett jó sok diót is tartalmaz vagy éppen gyümölcsöt sütöttek bele. Pf. de egyáltalán n e m tettek minket boldoggá. de nem felel meg Testkontroll alapelveinek. de azért egészen háttérbe mégsem szoríthatjuk azt! Az se garancia a Testkontroll elveinek érvényesülésére. Százával érkeztek a jobb­ nál j o b b ételötletek. A Testkontroll alapelveit — úgy látszik — időnként érdemes fölelevení­ teni. magyar származású. tojással. remek Testkontroll recepteket azokból a levelekből válogattuk össze. Kisebb változtatásokat saját szakállunkra is végeztünk. Ehhez remek segédeszköz a már korábban is említett TESTKONT­ R O L L D I Ó H É J B A N című színes táblázat. akik biztosabban akarnak eligazodni ezen a területen. de ez nem azt jeleni. (Egységes 49. hogy még a Teskontroll hívei sincsenek mindig tisztában — például — a meg­ felelő ételtársítás szabályaival. mert arra engednek következtetni. ha valaki kizárólag növényi eredetű alapanyagokat használ egy-egy ételhez. ami amúgy bizonyára remek. Ezekre a Testkontroll tanfolyamokra elsősorban azok jelentkezését várjuk. például ahol kellett. melyekből itt csak a legjobb változatot mutajuk be. a kivétel erősíti a szabályt. hogy szinte mindent szalonná­ val kellene zamatossá tenni. Az újabb és újabb fogások kiötlésében nagyszerűen ki lehet élni alkotókészségünket. mint mondjuk egy olyan édes sütemény. amelyek az 1992 elején meghirdetett nyilvános pályázatra futottak be. például a hűtő. ott a természetesebb vajat javasoltuk a mesterséges margarin helyett. az alábbi címen: A G Y K O N T R O L L G M K . vagy a kamra ajtajára fölerősítve. ha szem előtt tartjuk. s amit csak lehet. túróval kellene elkészíteni! Olykor­ olykor ugyan eltérhetünk a szigorúan vett előírásoktól.Válogatott magyar életreceptek Az alábbiakban közreadott. amelyek a közeljövőben indul­ nak. csak éppen a Testkontrollhoz nincs köze. 59 Budapest 1502. majd pohárszámra adagolt tejföllel jól nyakonönteni. illetve a 142-57-60 budapesti telefonon lehet érdeklődni Testkontroll tanfolyamainkról. Az ilyen ételleírások ugyan egyszerűsítették a válogatást. Számos azonos vagy nagyon hasonló receptet kaptunk.— forintos áron postán is megrendelhető. Példá­ ul a helyes ételtársításban elfogyasztott halétel vagy sok salátával kísért zöldséges csirke egészségesebb vacsora lehet. további 336 .

— Együnk salátát minden nap. feldolgozatlan alapanya­ gokat használjunk. Emlékeztetőül azért álljon itt is néhány az egyszerűen követhető. Biztosítsuk a magas természetes víztartalmú ételek túlsúlyát minden étkezésnél. boldog és örömteli eseménnyé. A zsiradék j ó l megy zöldséghez és keményítőtartalmú ételekhez. — Ételkészítéshez lehetőleg csak friss. — Gyümölcs csak éhgyomorra j ó . illetve életük minőségének javítása céljából — belevágjanak életvitelük ily módon történő átalakításába. hogy — fogyás és egészségjavítás. Fehérje és keményítő együtt a gyomorban könnyen romlásnak indul. — Tegyük az étkezést egészséges. újabb ismeretekre vágynak. tiszta. s hozzá legfeljebb más gyümölcs való. — Ügyeljünk a megfelelő ételtársítás szabályaira. vagy éppen támogatásra van szükségük. 337 . érett és természetes állapotú gyümölcs fogyasztása ajánlott. akik meg kívánják beszélni egymással a Testkontroll gyakorlásában szerzett tapasztalataikat. de nehezíti a fehérje emésztődését.tájékoztatásra. Legjobb délig csak gyümölcsöt és friss gyümölcs levét fogyasztani. legfontosabb alapvelvekből: — Csakis friss.

Fogyásának hála alacsonyabb súlycsoportba került. így — saját beszámolója szerint — könnyedén nyeri sorra a mérkőzéseit. könnyedén összekeverjük.Gyümölcs-csinálmányok éhgyomorra KOI Pécsi K. a fagylaltról. fürgeségéből. Az íze pedig oly mennyei. robbanékonyságából bármit is veszített volna. sőt. Kedvenc csemegéjéről. és leg­ alább 10 percre a hűtőbe tesszük. felszeleteljük. hogy a legkeményebb jobbhorogtól sem fekszik ki jobban az ember. tehát pótlására kitalálta ezt az egyszerű és egészséges válto­ zatot. Az év bármely szakában készíthető. O. mivel a belekerült fagyasztott gyümölcs azonnal gondoskodik a megfelelő hőmérsékletről. anélkül. ener­ giaszintje érezhetően növekedett ez alatt. hiszen télen-nyáron rendelkezésre állnak a szükséges alapanyagok. 338 . Turmixgépben kell simára keverni az egészet. ízlés szerinti mennyiségben. s máris fogyasztható. de keményöklű bokszolótól származik a recept. de ez egészen el is hagyható Egy édesszájú. azért nem akart lemondani. bunyósfagyi 1 db érett banán 10 dkg mélyhűtött málna vagy más harmonizáló izű gyümölcs Hökezeletlen ikrás méz az édesítésre. hogy erejéből. aki sikeresen lefogyott a Testkontroll segítségével. tálba tesszük. megszórjuk a fahéjjal. ráöntjük a gyümölcslevet. Fölér egy kiütéses győzelemmel! K02 Egyszerű gyümölcssaláta (Terka. Győr) 1 db alma 1 db körte 1 db barack 2 db szilva 1/2 mokkáskanál fahéj 2-3 evőkanál frissen facsart narancslé vagy almaié A gyümölcsöket megmossuk.

) Méz Őrölt fahéj. akkor egy kevés mézzel is — keverjük össze. Külsőre teljesen olyan masszát kapunk így. 339 . K04 Gyümölcsfagyi (Tóth Imréné. mint a . egres. eper. szőlő. vagy vaníliadarabkák. és daráljuk le. s tálalás előtt legalább egy órára a hűtőbe dugjuk. Keszthely) 1/2 kg alma 3 db mandarin 2 db narancs 2 db kiwi 2 db banán 3—4 evőkanál méz > *t re 1 evőkanál frissen facsart citromlé Az almát meghámozzuk. majd hajszálvékony szeletekre vágjuk a gyümölcsöt. magházát eltávolítjuk. kimagozott őszi. kimagozott szilva.és sárgabarack. vagy szegfűszeg Az érett. csak éppen sokkal finomabbat. Gyula) Fagyasztott gyümölcsök (például hámozott banán. tisztított gyümölcsöt mélyhűtés előtt a kívánt fűszerrel (vagy fűszerekkel) — és ha szükséges hozzá. akkor csak vegyünk elő egy adagot. vagy gépi daráló torkába beleférjenek.K03 Téli gyümölcssaláta (Bindis Gyula. A banánt és a meghámozott kiwit is vékony szeletekre vágjuk. kimagozott cseresznye. málna. majd akkora adagokban fagyasszuk le. hogy a háztartás­ ban található kézi. . sárgadinnyebél stb. A gyümölcsöket a mézzel és a citromlével egy tálban alaposan összekeverjük. Amikor egy jó fagyira vágyunk.valódi" fagylalt. A megtisztított mandarint és narancsot gerez­ dekre bontjuk.

Közvetlenül tálalás előtt szórjuk a tetejére a zöldhagymát. A zellerzöldet metéljük apróra. a gombát. a gombát vékonyan szeleteljük föl. melynek fogyasztása nem igazán ajánlott. és vágjuk vékony csíkokra. mivel á sava­ nyúkáposzta erjesztett étel. Mindent készítsünk elő tálkákba. Elkészítjük a zöldség-erőlevest. mert főzés közben erre nem jut idő.Levesek és szendvicsek L01 „Majdnemkinai" savanyún-erös leves (Tóth Imréné. A zellergumót vágjuk gyufaszálnyi csíkokra. s forrástól számítva 5 percig együtt főzzük. Ekkor hozzáadjuk a szójaszószt. Ha savanyúkáposzta-levelet használunk. a kínai kelt (vagy a káposztalevelet) és az ubor­ kát. például vecsési káposzta 1 csipet csilipor 1 mokkáskanál csípős paprikalekvár 2 evőkanál szójaszósz 1 egész citrom frissen kicsavart leve 5 dkg mélyhűtött tisztított rákhús 1—2 szál zöldhagyma 1 levél kiáztatott savanyúkáposzta. s a szójaszószt a citromlével. Ezekkel csak 1 percig forraljuk a levest. v a g y l kínai kel levelének vastag nyele A leves Testkontroll szempontjából is csak „majdnem". akkor hideg vízben áztassuk ki. beletesszük a zellert. Szerencsére ehhez a recepthez csak kevés kell belőle. az uborkát gyaluljuk vékony karikákra. 340 . zöldjével együtt 4-5 db g o m b a 1 db kisebbfajta uborka 2 evőkanál savanyúság. A rákhúst villával törjük össze. A savanyúkáposztát kever­ j ü k össze a paprikalekvárral. amíg teljesen semleges lesz az íze. esetleg helyettesíthetjük — szintén apróra metélt — petrezselyemmel. Gyula) 1 liter zöldség-eröleves 1-2 kisebb g u m ó zeller. majd a csiliport is keverjük bele. a rákhúst és a káposztát. A zöldhagymát és a kínai kel levélnyelét is szeletel­ j ü k föl vékony karikákra.

amit a megfőtt zöldséglevesbe keve­ rünk. Amikor a zöldségek megfőttek. Tovább savanyíthatjuk friss citrom­ lével. Hús helyett tehetünk bele tejfölt. Hús vagy tejföl helyett alaposan megmosott és lecsurgatott rizst is főzhetünk a levesbe. Gyula) Sárgarépa Petrezselyemgyökér Zeller 1 kisebb fej vereshagyma 1 gerezd fokhagyma Csipetnyi tengeri só Csipetnyi reszelt szerecsendió Csipetnyi kurkuma Néhány borsszem Kevés törött bors 1 kisebb tök bele. ahogyan a hagyományos húslevest készítjük. lebörözött baromfihús Néhány szem egész bors Kevés törött bors 1 csipet tengeri só 1 gerezd fokhagyma 1 kisebb fej apróra vágott vereshagyma Lestyánlevél (zellerzölddel helyettesíthetjük. Ezalatt a paradicsomot meghámozzuk és összetörjük. ha szükséges.L02 Csorbaleves. és már kissé kihűlt leveshez keverjük. A zöldsége- 341 . vagy karikára vágva Sovány. magostul 1-2 szál petrezselyem 1 szál zellerzöld A hozzávalókból levest főzünk. L03 Tökéletes hamis húsleves tökbélböl (Tóth Imréné. majd a kész. hogy kellemesen savanykás legyen. a levest leszűrjük. vagy karikára vágva Petrezselyemgyökér (fehérrépa) apró kockára. de a lestyán az igazi) 4-5 db paradicsom Kevés frissen facsart citromlé A paradicsom és a citromlé kivételével a hozzávalókból levest főzünk. Gyula) Sárgarépa apró kockára. közvetlenül a paradicsom és a citromlé hozzáadása előtt. vagy tejföllel. vagy hússal. vagy rizzsel (Tóth Imréné. úgy.

vagy „hétfűszer keverék". ízlés szerint A kenyeret előző nap készítjük elő. L09 Magyaros tökpüré (Tóth Imréné. zsenge tök 1 evőkanál reszelt vereshagyma Csipetnyi só Csipetnyi őrölt pirospaprika A tököt meghámozzuk. (Mennél többféle zöldséget használtunk. és a fenti fűsze­ rekkel ízesítjük. cékla stb. apróra metélve Csipetnyi tengeri só. hogy könnyebben lehes­ sen szeletelni. Salátával. Még egészségesebb étel nyerhető kizárólag nyers. belét. vagy kenyérre kenve ehetjük. Ételdobozban is könnyen szál­ lítható. s húsát megpároljuk. úgy hogy levágjuk egyik pilléjét. ízlés szerint Csipetnyi kurkuma. A zöldségekből pörköltet készítünk. magját kikaparjuk. Gyula) 1 db kisebb. uborka. amihez — díszítésnek — apróra kockázott paradicsomot és zöldpaprikát is keverhe­ tünk. paradicsommal) köríthetjük. A puha tökhúst alkalmas háztartási géppel pépesítjük. vagy zellerzöldje. ízlés szerint Csipetnyi borsikafű. lédús zöldségek (például sárgarépa. hogy a kenyérbéllel képlékeny masszát alkossanak. s hagyjuk kissé kiszikkadni. a körözötthöz hasonlóan. 344 . Saláta. ha szükséges. utáníze­ sítjük.) Ezután tegyük néhány órára hűtőszekrénybe. meghintve a kívánt ízesítőkkel.vagy káposztalevélre tálalhatjuk. elmorzsoljuk. A kihűlt zöldségpörköltbe belekeverjük az elmorzsolt kenyérbelet. de ezeket le kell reszelni.) fölhasználásával. és nyers zöldfélé­ vel (retekkel. annál színesebb lesz a kenye­ rünk. a kenyérbelet kikaparjuk. majd a masszát visszatöltjük a kivájt kenyérbe.1 csokor petrezselyem vagy kapor.

A többi hozzávalóból salátaöntetet készítünk. Kecskemét) 4 db paradicsom 10 dkg gomba 1 közepes nagyságú kígyóuborka 1/2 fej fejes saláta 1 csokor petrezselyem 1 evőkanál olívaolaj 2 evőkanál frissen facsart citromlé Csipetnyi törött bors 2 darab főtt tojás fehérje. Fogyasztás előtt tanácsos néhány óráig hűtőben „érlelni". továbbá a petrezselyemmel (vagy kaporral). Önálló étkezés­ ként is megállja helyét. Budapest) 15 dkg rizs. ha nem eszünk hozzá mást. zöldjével együtt 1 csokor apróra metélt petrezselyem vagy kapor 1 citrom frissen kifacsart leve 3 evőkanál salátaolaj 1 evőkanál mustár Csipetnyi tengeri só Csipetnyi curry (ejtése: „köri") 1 mokkáskanál méz (ízlés szerint. majd óvatosan össze­ keverjük a fölkarikázott újhagymával. különben elhagyandó A paradicsomot négybe vágjuk. és kíméletesen a zöldséges rizzsel elvegyítjük. M02 Rizses zöldségsaláta (Sólyom Mariann. a gombát és az uborkát vékonyra fölszeleteljük. lehetőleg barnarizs 1 zacskó „Mirelit" mexikói vegyes zöldség 3 szál újhagyma. ha — például — főtt tojásfehérjét karikázunk rá. a fejessalátát laskára tépkedjük. majd a fentieket salátás­ tálban lazán összekeverjük az olajjal. Az apróra metélt petrezselyemmel tálalás előtt hintsük meg. (Ne fogyasszuk fehérjetartalmú étellel együtt!) 345 .Saláták MO1 Vegyes saláta (Cserny Zsuzsa. el is hagyható) A rizst és a zöldséget külön-külön megpároljuk. a citromlével és a törött borssal.

Budapest) 1 fej fejes saláta. fűszerezzük. de el is hagyható A megmosott. A metélőhagymát a tetejére hintjük. Budapest) 2 db zöldpaprika húsa. fölkarikázva 2 db paradicsom. és ízesítjük az olajbogyóval. villával szétmorzsolva 2 deciliter kefir A paradicsom kivételével az előkészített hozzávalókat salátástálban összekeverjük. vékonyre szeletelve Fejes káposzta.M 0 8 Gazdag saláta (Konczné Vízi Emma. előkészített zöldségeket tálba tesszük. a paradicsomcikkeket a tetején elrendezzük. fölkarikázva 4 db paradicsom cikkekre vágva Csipetnyi tengeri só 1 csokor petrezselyem (vagy kapor) apróra metélve 25 dkg friss tehéntúró. fölkarikázva 1 db hegyes zöldpaprika. Gyula) Zöldpaprika húsa. karikára vágva 1 csomag metélőhagyma. (Ha beletesszük a tehéntúrót is.) M 0 9 Vitaminos túrósaláta (Sólyom Mariann. akkor csak magában fogyaszthatjuk. M 1 0 Zöldpaprikás káposztasaláta melegen (Tóth Imréné. A tehéntúrót összekeverjük az olajjal. kockára vágva 2 szál újhagyma zöldjével együtt. laskára tépkedve 1 db kígyóuborka. Jól lehűtve. fölaprítva 20 dkg friss tehéntúró. csíkokra szabdalva 1-2 evőkanál étolaj Csipetnyi köripor (curry) 348 . könnyű nyári vacsora. és tálalás előtt beleforgatjuk a salátába. s csakis önmagában fogyasztva. karikára szeletelve 1 csomó újhagyma. apróra vágva Csipetnyi tengeri só Csipetnyi törött bors 4 evőkanál salátaolaj 4 szem olajbogyó. cikkekre vágva 1 csomó hónapos retek.

különben a káposzta sok levet enged. és — a só kivételével — a fűszereket pár pillanatig sütjük benne. de még nem is puha. Csak fogyasztás előtt sózzuk (ha egyáltalán sózzuk). hanem kellemesen ropogós. akkor tálalhatjuk. és magas hőfo­ kon — folytonos rázogatva-kavarás mellett — tovább sütjük. Amikor a káposzta már nem csípős. . majd hozzáadjuk a zöldségeket.Csipetnyi őrölt gyömbér Csipetnyi fűszeres só vagy sómentes sópótló fűszer Az olajat fölforrósítjuk.

ráöntjük a burgonyára. fölcsíkozva 20 dkg köles 1 evőkanál étolaj Csipetnyi tengeri só 1 csokor apróra vágott petrezselyem A zöldborsót. hámozva és fölkarikázva 1 fej vereshagyma. A többi hozzávalóból mártást készítünk. fölé rétegezzük a hagymát. Az olajon megfuttatjuk a hagymát.5 deciliter vízzel felöntve mérsékelt lángon. fedő alatt puhára főzzük. az egészet összekeverjük. a zöldpaprikát és a gombát. a zöldpaprikát és a paradicsomot. végül meghintjük a petrezselyemmel. majd befedjük a maradék burgonyával. N02 Kölesrizottó (Tóth Edina. és pár percig pirítjuk. Csurgó) 1 kg hajában főtt (lehetőleg aprószemü) burgonya. a karfiolt és a brokkolit megpároljuk és félretesszük. és körülbelül 2. vékonyra fölszeletelve 1 db vereshagyma. más néven csombor(d) 1 evőkanál tejföl A burgonya felét mély tál aljára elterítjük.Föfogások N01 Hideg rakott burgonya (Gál Endréné. 350 . fodraira bontva 10 dkg karfiol. és né­ hány óráig a hűtőben „érleljük". Hozzáadjuk az előre megpárolt és lecsöpögtetett zöldséget. fölkarikázva 3 evőkanál frissen facsart citromlé 1 teáskanál mustár Csipetnyi tengeri só Csipetnyi borsikafü. rózsáira szedve 10 dkg gomba. apróra kockázva 1 db zöldpaprika húsa. Ezután beletesszük a kölest. Budapest) 10 dkg zöldborsó 10 dkg brokkoli. és máris tálalható. fölkarikázva 2 db paradicsom. apróra kockázva 2 db zöldpaprika húsa.

ízlés szerint A kockára vágott hagymát az olajon megfuttatjuk. s csak ekkor keverjük hozzá az összetört paradi­ csomot. összetörve 1 db körömnyi babérlevél 5-6 szem bors. — Finomliszt és szójaliszt: 5:1 arányú keveréke. Ezután már nem tesszük tűzre! Tojásmentes galuskával tálalható. valamint kevéske tengeri só és víz. a fokhagymát és a belétől megtisztított. Győr) 1 közepes méretű. Kissé hűlni hagyjuk. ízlés szerint. valamint a szójalisztből és tejfölből készült habarást. meghámozva. (A cukkinit héjastól daraboljuk. péppé zúzva 1 teáskanál szójaliszt 3 evőkanál tejföl. Néhány bevált keverési arány galus­ katésztához: — Finomliszt és búzadara 5:1 arányú keveréke. zsenge cukkini 9 evőkanál teljesörlésű liszt 3 evőkanál sárgaborsóliszt Sómentes sópótló füszerkeverék Csipetnyi tengeri só Szójaliszt a bundázáshoz Étolaj a sütéshez 351 . A tűzről levéve beleteszszük a fűszereket.N03 Magyaros cukkinipaprikás (Terka. egészben 3 evőkanál étolaj 2 gerezd fokhagyma. valamint kevéske tengeri só és víz — Rétesliszt. valamint kevéske tengeri só és víz N04 Bundás cukkini (Erzsike és Terka. először hosszában nyolcrét. s azután szeleteljük keresztben. majd a karikára vágott csöves paprikával még egy kicsit sütjük. Györ) 80 dkg cukkini 2 db közepes nagyságú vereshagyma 1-2 db édes csöves pirospaprika (vagy zöldpaprika) 1 db paradicsom. félujjnyi vastag cukkiniszeletekét. de el is hagyható 1 csipet tengeri só Kevés őrölt pirospaprika.) Kevés vízzel fedő alatt körülbe­ lül 20 percig pároljuk.

A cukkiniszeleteket leitatjuk. hogy sűrű palacsintatésztát nyerjünk. meghámozva és fölkarikázva 30 dkg gomba. Ezt a tölteléket tesszük 2Z előkészített fél cukkinibe. majd a palacsintatész­ tában megforgatjuk. fölszeletelve 1 nagy fej vereshagyma. és kivájjuk a belét. N06 Spanyol burgonya (Konczné Vizi Emma. Ezután az apróra vágott hagymát megfuttatjuk a maradék olajon. (Salátához még fölhasználhatjuk. {Vajban megforgatott petrezselymes burgonya illik hozzá. 5—6 percig kevergetjük. majd hajastól félujjnyi vastag szeletekre vágjuk.) Az olaj felét a péppé zúzott fokhagymá­ val. A szeleteket meghintjük a fűszerkeverékkel. majd ízesítjük 2 fűszerekkel. a sóval és a finomra metélt petrezselyemmel összekeverve megkenjük a cukkinik belsejét. kibelezzük. hosszában kettévágjuk. először szójalisztben. fölkarikázva 4 gerezd péppé zúzott fokhagyma 3 evőkanál étolaj 352 . Budapest) 60 dkg burgonya. és forró olajban mérsékelt tűzön kisütjük.A megmosott cukkini végeit leszeljük. hozzáadjuk a vékony csíkokra szabdalt zöldpaprikát. ha szükséges. s alufóliával lefedve körülbelül 40 percig sütjük. finomra reszelt gárgarépát és a vékonyra fölszeletelt gombát. amíg a liszteket összekeverjük annyi vízzel és kevéske tengeri sóval. és állni hagyjuk.) N05 Töltött cukkini (Konczné Vizi Emma) 2 db cukkini 20 dkg g o m b a 2 db zöldpaprika 2 db közepes nagyságú sárgarépa 1 fej vereshagyma 3 gerezd péppé zúzott fokhagyma 2 evőkanál étolaj Csipetnyi tengeri só 1 mokkáskanál majoranna 1 csokor petrezselyem 1 mokkáskanál őrölt pirospaprika 1-2 evőkanál tejföl vagy helyette ugyanannyi liszt A cukkinit megmossuk. és dúsítjuk a tejföllel (vagy a liszttel sűrít­ j ü k ) .

A vajon megfuttatjuk a hagymát. Ehhez 5-6 db közepes nagyságú céklagumót alaposan megmosunk. majd fedő alatt készre pároljuk.5 deciliter vizet. a gombát. s végül rálocsoljuk a maradék olajat. a fűszereket. Kecskemét) A céklát — a burgonyához hasonlóan — sütni is lehet. Budapest) 1 2 1 3 1 1 1 fej kelkáposzta db sárgarépa fej vereshagynia gerezd fokhagyma evőkanál vaj csipet tengeri só vagy sómentes sópótló fűszer mokkáskanál őrölt köménymag A kelkáposztát megmossuk és csíkokra vágjuk. hogy a héja könnyen leváljon.Csipetnyi tengeri só Kevés törött bors Kiolajozunk egy tűzálló tálat. Gyula) 3/4 rész „ G r a h a m " liszt 1/4 rész kukoricaliszt Csipetnyi tengeri só Apróra kockázott vegyes zöldség Étolaj a sütéshez . N08 Céklasült (Cserny Zsuzsa. Alufóliával lefedve sütőben körülbelül 50 perc alatt puhára pároljuk. N07 Kelfözelék (Konczné Vizi Emma. s ugyanúgy fölhasználható salátákhoz. majd hozzáadjuk a kelt és a répát. Belekeverjük a fokhagymát. s elterítjük benne a burgonyát. Tálaláskor nagy adag salátát adjunk mellé. N09 Zöldséges palacsinta (Tóth Imréné. akkor rövid időre hideg vízbe tesszük. a fokhagymát péppé zúzzuk. illetve étkezésre is. íze vetekszik a sült krumpliéval. közben időnként meg.megkavargatva. végül a hagymát. és körülbelül 1. és sütőlemezre téve mérsékelt lángon 30—40 percig sütjük. meghintjük a fűszerek­ kel. Tetejére tesszük a fokhagymát. a hagymát és a sárga­ répát fölkockázzuk. mintegy 20 percig. Amikor megsült.

. pasztinák. apróra vágva. A káposzta maradékát. N. Ekkor meghintjük a fűszerekkel. Aki kedveli a különleges ízeket. míg a hús kifehéredik. . és a tekercs köré hintjük.í. 354 . nagy leveleit kissé megpároljuk. barna rizzsel vagy kölessel keverve. rövid ideig állni hagyjuk. s réteshez hasonlóan összetekerve olajozott tűzálló tálba helyezzük. a „szívét" fel­ aprózzuk. karfiol. Forró sütőben átsütjük. Gyula) Lebőrözött. és süssük meg a palacsin­ tát a hagyományos módon. . ín h • ' '>. akár forrón. akár hidegen fogyasztjuk. • • I CII A káposzta külső. kicsontozott és fölkockázott baromfihús Kockára vágott s«u f i -oam dűfsXhi Iram aaíJÍJsTa fnloiBq tarjai <r»n aqon-aain m>vli >ín > vas' Kockára vágott petrezselyemgyökér 1 db vereshagyma.A lisztekből — vízzel — közepes sűrűségű palacsintatésztát keverünk. Orosháza) 1 kisebb fej kelkáposzta vagy édeskáposzta 1/2 kg főtt vagy sütőben sült krumpli 1 fej vereshagyma vagy 1 csokor petrezselyem Csipetnyi tengeri só 1-2 evőkanál étolaj • i • .M. az sárgarépa. ráhalmozzuk az előkészített krumplit. Evéskor esetleg megkenhetjük majonézzel (vagy mandulanézzel) is. ! .. s kevés vízzel puhára pároljuk. de hidegen is finom. s a burgonyából — hagyományos m ó d o n — petrezselymes vagy hagymás krumplit készí­ tünk.iü lik. Valamilyen nyers zöldségekből álló saláta ajánlott mellé. A megpárolt káposztaleveleket — némi átfedéssel — sorba rakjuk. majd belekeverjük a fölkockázott vegyes zöldsé­ get. A palacsintasütőt vékonyan olajozzuk ki. N 1 2 Csirkegulyás (Tóth Imréné. és sütjük pár percig. vagy lereszelve Kevés pirospaprika Csipetnyi tengeri só Csipetnyi törött bors 1-2 evőkanál étolaj A fölforrósított olajban rövid ideig kevergetve pirítjuk a zöldségeket. illetve gomba fölhasználásával is készíthet tölteléket. de nagy tál salátát feltétlenül kínáljunk hozzá. majd'hozzáadjuk a húst.L.0 Burgonyás káposztatekercs (Molnár Ibolya. Melegen tálalható.

amikor — ó. Különösen gyermekeink­ kel érdemes szelíden bánni. Minden reggel új nap kezdődik. Mert bevallom. ha az ételeknek j ó l hangzó fantá­ zianevet találunk ki. hogy majd felnőtt korára válik a gyermek az egészséges étkezés lelkes hívévé. Mikor az előző könyv fordításába kezdtem. semmi sincs veszve. mint két év is eltelt azóta. ha látja szülei jó példáját. ez történt. Azóta tapasztalataim köre egyre szélesedett. — igaz. Többet ér egy jó hangulatban elfogyasztott rakott krumpli száz egészséges. hogy a Testkontroll „ é l ő s éltető" vizeire eveztem. — Sose erőltessük a testkontrollos étkezést. hogy így kevesebb buk­ tatóba botlik majd az egészséges étkezés csodáinak felfedezése közben. Ugye. mintha esetleg örökre elriasztanánk őket? 355 . hathónapos gyakorlat állt már hátam mögött. ko­ moly. fájdalom — a derekam is szélesedésnek indult. Következzenek tehát egy-egy sorban az elmúlt két év tapasztalatai. Eleinte ez ugyan a legkevésbé sem töltött el szo­ morúsággal. Az éppen otthon található zöldségeket hipp-hopp össze lehet keverni nyersen salátának. Saját tapasztalataim szerint ez könnyen új bűnökre viheti az embert. De éppen ezért éberségem alábbhagyott. ha hízásom kínos történetébe beavatom? Csak annyi. Ha nem erőszakoskodunk. mert harmadik gyermekemet várva eléggé természetesnek tűnt. s így újult erővel vethetjük magunkat az almákra és a sárgarépákra. Esetleg még inkább hipphopp meg lehet pirítani. másnap reggel már ne a múlt vétkeit sirassuk. ha az új napon ránk váró gyönyörűségeket színezgetjük. s azt hittem. minden reggel újra várnak a gyümölcsök és zöldségek éltető nedvei. És ha előző este — urambocsá' — egy adag somlói galuska kevésbé éltető nedveit szívtuk magunkba. A testkontrollos étkezés szabályait kicsit szigorúbban betartva ugyanis ismét átélhettem a fogyás gyönyörteli folyamatát. Hasznosabb. — Minden reggel új nap kezdődik. Vajon mi haszna szárma­ zik a kedves olvasónak abból. esetleg dacosan fogadott salátánál. könnyen elképzelhető.Immáron több. Boldogan osztottam meg bölcsességemet a nyájas olvasóval. még mindig jobb. A család elcsábítására nagyszerű fogás. — Ezzel szemben nem árt. remélve. ha a tálalásnak megadjuk a módját. hogy bátorságot meríthet: van visszaút. Külö­ nösen. — Nem kell a főzésből túl nagy ügyet csinálni. ám fanyalogva. s bizony a kisfiú születése után karcsúnak nem éppen voltam mondható. Vagy épp ilyen hipp-hopp meg lehet párolni. különös tekintettel arra az időszakra. Soha. mi tudható. csak félig-meddig — mindent tudok.

Mohammed. p. Nov.1. 1 9 7 2 . et al. "Nutrient Intake and Health Status of Vegans. American Journal of Clinical Nutrition. . L . . 1 8 4 3 . "Diet and the Geographical Distribution o f Multiple Sclerosis. J e w e t t & C o . R . D . Your Health. Bernard W . V o l . 1978. 4. Chicago: Inter-Direc- A l c o t t . N o v . p . S . etal. 3 5 8 . N a t a l .. 136. Chemical Analyses of Diets U s i n g 2. M . D . 445 . W i l l i a m A . 1 9 7 2 . 5. S o u t h A f 1976. Abdulla. Marcia M ." 231. S e p t . tion 9. A b r a m o w s k i . field. 1 9 8 1 . ' ' 1973. 10. P . B o s t o n : J o h n P . V o l . . Light Eating for Survival. 7. 3. O c t . p . 1 9 7 4 . Ted. C o n n e c t i c u t : O m a n g o d P r e s s . 8. Press. Fruitarian Diet and Physical Rejuvenation. V o l . 2 5 . V o l . A b e m a t h y . . . 1 7 8 . Lancet. Forty Years in the Wilderness of Pills and Powders. M . " L a c k o f R e s p o n s e t o A m i n o A c i d S u p p l e m e n t s b y P t e a d o l e s c e n t G i r l s . B o s t o n : D . M. Agres. P h . Accraido. 1972. K i n g & C o . . Omangod Medicine Scandinavia." 2 . W e t h e r s f i e l d . et al. 1061. . "Acta. . p . 1 8 5 9 . Fruitarian Healing System. the D u p l i c a t e P o r t i o n S a m p l i n g T e c h n i q u e .D. 2. Wethers- rica: Essence of Health. 1 9 2 . Agranoff. 9 8 0 . 3 4 . p. Press. O . 2 4 6 4 . Your Food. p p . Connecticut: 6. The Teacher of Health and the Laws of the Human Constitution. " American Journal o f Clinical Nutrition.

Addison-Wesley Publishing Co. .D. California: Medical Microbiology. 1976. "Nutritive Values of Dietary Proteins: For Nutrition and Cancer.. . . 33. 1 9 7 6 . 25. Status o f L o n g T e r m Vegetarian W o m e n . American Journal o f Clinical Nutrition.D. Eating for Life. 34. A m e r i c a n C a n c e r S o c i e t y . A Special Report. TheAlexanderTechnique. M ." 21. Insulin De- 24. B a n n a . 1982. W h y 1982. " American Journal of Clin- ical Nutrition. BIBLIOGRAPHY I 447 e t al. 1 0 4 . Calcium Daily. of Cholesterol Degree of Saturation o f the System. b y T . 200. 23. The Happy Truth About Protein. York: Warner sophical P u b l i s h e r s . Steven I 356. Ph. Sept. " W h y W e Should Not Eat Meat. V o l . p." . S a m i L . Anand. 1984. p. Anderson. 1974. dt tion ( M e x i c o ) . "Aluminum Exposure 39. l Yoga and You. "The Iron and Zinc Christananda Publishing Co.. York: Grune Loss: A Review. Chander Rekha. 17. F r y . 1 9 3 . Diabetic Patients Intensive Program of Diet and E x e r c i s e . " E f f e c t of Protein Men Given 500mg Intake on 40. "Inhibition of Life Science Health System.. A r t h u r D . 1 9 8 2 .. Donald T . Campbell. Alter.. 18. California: 26. V o l . ' ' 8 9 . A f f in the D i e t o n S e r u m Cholesterol in M a n . p. Inc. Allard. 3 8 6 . "Protein-Induced Lindsay H . A p p l e t o n . Austin. ence. W i l f r e d . World Publishing Co." InWheaton. Joseph T . 14. L e x i n g t o n . 4 3 . S e p t . . John F . . 38. " son 13. L o n d o n : D a n i e l . p . Diagnoses. ternational Clinical Nutrition Review. 20. Ph. T e x a s : L i f e Science. 31.D. 1983. 27. M i l k P r o t e i n . 1 9 7 8 . " Journal of the College of General Practitioners. of e t al. 1 9 6 4 . V o l . June 1982. 1 9 8 2 . 3 2 .446 / BIBLIOGRAPHY 11. 2 5 . V o l . 1980. Cleveland: 19. p . New York: Ronald Press. Kentucky. 4 . Proceedings 9th International Congress of NutriMyth. Lesson #32. A n a t o x i n Initiated Preneoplasmic L i v e r L e s i o n s b y L o w D i Hyper etary P r o t e i n . N e w B o o k s . 32. 3. 2 . Allen. ogenesis. V o l . p. Banna. A n d r e w s . 2 4 . 15. The Milk Industry. & Neurological Abnormalities. "Prevention of Involutional Vol. 1 0 4 2 . Arroyave. D . "Update o f H C F Diet R e s u l t s . Evangelos. 1 9 8 1 . 1975. . Allergies to Milk. 4 . calcuria: A L o n g . 7 4 1 . Scott B . B o n e L o s s by E x e r c i s e . ' ' In: The Life Science Health Austin. Effects V o l .. Baron. James. " ton. Aloia. D . Sami L . . p . Norman. . D . No. . 12. C. 35. Magic 1956. " W h y We Should A u s t i n . Nutrition. 2 9 . e t al. 1 9 8 4 . Bartlett. "Lesson Anderson. Bonnie M. 1 9 8 2 ." 695. 1982. " E x e r c i s e and S k e l e t a l H e a l t h . pendent R. Ph. p. p . Vol. Atlanta Journal. V o l . B a c h . M . 28. 1 9 7 2 . 7 . Advances i n Pediatrics. Animal Products in Any F o r m . O c t ." 267. 104. 1946. 1 9 8 3 . Annand. Atkinson. Balance Young Calcium 4 1 . Nutrition and Cancer: Cause and Prevention. V o l . etal. Lesson #33. Nutrition Research. Altchuler. T e x a s : L i f e Science. p. A t h e r o s c l e r o s i s . T e x a s : L i f e Sci- Not Eat Animal Prod Austin. C . W h o m ? " A l o i a . 3 4 . 1973. Annals of Internal Medicine. 3 . 22. 3 1 . Journal of Nutrition. M . V o l . We Should Not Eat #33. Hannah. M . V o l . 1 1 8 4 . Eat Your Way to Glowing Health. Illinois: Theo- 37. 16. G. J. D . D . " Journal of the American Geriatric Society. e t at. Texas: Life Science Health System. and e t al. M . "Independence Allen. p .. 2 9 .\o\. " p. Samuel." Ufe Sci30. " letter. LesLife Science.D. 1957. S a n Jose. 29. p. J u l y / A u g . p. . and C o l i n T . 5 . M. 3 4 . A p r i l 1 9 7 9 . N o v . " F u r t h e r Evidence i n the Case A g a i n s t Heated . V o l . N e w & Stratton. ucts. " M u l t i p l e S c l e r o s i s a n d Archives of Neurology. etal. A u s t i n . N u t r i t i o n and D i g e s t i o n . Diabetes Care. Medicine. Anderson. ence Health System. M . B a r l o w . A l e u n d r o u . . V o l . "Dietary Protein and Calcium 36. 1 . 4 . " 370. Milton. et al. Dr. "Response to an of N o n Barnard..T e r m S t u d y . . " C o w ' s M i l k Allergy: Pathand Management. " American JourHCF Newso f the Fat " E x e r c i s e and Its Beneficent R o l e i n nal of Clinical Nutrition. Nathaniel. 1946. W . E d w a r d . Menlo Park. . J o h n F . A i r m a n . S c . M i s s o u r i : Good L i f e Publications. 1 9 7 4 . J a n / J u n e 1 9 7 4 . Heal Thyself. D . R . J." Manifestations. T e x a s : L i f e Science. 1 2 1 . #17. N o . V o l . 1 . 1978. J u n e 1 9 8 1 . P h .

E n - gland: C o o m h e S p r i n g s P r e s s . V o l . John G.448 I BIBLIOGRAPHY 42. 1 9 8 3 . Bell. Califor- nia: Get W e l l . 58. . Annals of the Rheumatic Diseases. Bealle. 59. 1985." 11. And/Or Press. ' ' R i s k F a c t o r s f o r the D e v e l o p m e n t o f C h o l e l i t h i a s i s i n M a n . M o r r i s A . New York: American Express 1984. tf Drug Story. Beiler. 1975. " L o w Prevalence of Rheumatoid Survey in a Rural Com- Prevalence Journal of Rheumatology. G. Hornet's Nest. Raymond W . Bernard. Magazine Corp. A u s t i n .: Columbia Publishing Co. Textbook of Physiology and Biochemistry. England: Coombe B e n n i o n . Natal. 1969. L y n n J . 9th Edition. " Life Science Health Vol. 136. . . 34. 167. 2 9 9 . Victoria. . Utah: The 1949. 1958. Bennett. Gloucestershire. 57. 49. Food Is Your Best Medicine. p. M i k e . New York: Amer1986. Bear. p. R. Lesson 54.. and S c o t t M . I & II. Relation of Dietary Nitrogen . 1 0 . 4th E d . California: T e n Speed Press. et at. The Best of Food & Wine 1986 Collection. Food & Wine Magazine Corp. 47. 1221.. Chinese: e t al. D . Bauman. Bien. Sex. 51. N o v . # S . 1986. M . System. Eat Your Way to Better Health. Springs 52. H e n r y G. " T h e H o i lister. ' ' The New England Journal o f Medicine. Essence of Health. Washington. The Drug Story. California: 43. P h . p. The Holistic Health Handbook. New York: 48. Creative Thinking. Vol. "Rheumatoid Arthritis in a Rural South African Population. . e t at. 1974.S t a y W e l l Publications. D . 1967. Beasley. 1965. Arthritis munity. 1 9 7 8 .C. in Palmer. -West Virginia: Saucerian. ican E x p r e s s Food & Wine B i d w e l l . Edward J . 1959. Beighton. 46. Spanish Fork. Bear's Guide to Non-Traditional College Degrees. 1982. p. Gloucestershire. 53. N o v . S o u t h Africa: The Best of Food & Wine. Clarksburg. Berkeley. T e x a s : L i f e Science. 50. P h . D . 56. D .. Rejuvenation Through Dietetic Sex Control. G r u n d y . The Salt Conspiracy. Edward. Ohio: Williams & Wilkins. 1978." 1 9 7 5 . ew 44 — 45. Baltimore. D. " P r o t e i n s i n the D i e t . Random House. Berkeley. P. John. M . Press. V o l . . 55. B e n t o n .

Ringsdork. e t al. Vitality. 75. V o l . 185. 90. Cheraskin. B a l t i m o r e . 8 1 . Carroll. Denis P . Cancer. ing. 1 9 6 8 . 78. S . Pennsylvania: Rodale Cholesterol and L a r g e B o w e l T u m o r i g e n e s i s .D . . Natural Food Cookbook. N e w Y o r k : 1908. 68. . Clark. tors and H o r m o n e Dependent Cancers. 60. Bolourchi. Annals of Internal Medicine. N o . Claus. " M i l k S u r p l u s Continues to G r o w as Price 6 3 .. 79. 85. p. L e o F . 1981. P h . 72. . Rosine. " The Healthview V o l . Edgar Cayce on The Practical Encyclopedia of Natural Heal1976. . . Husbands. B i k l e . 1972. Alexandria. p . 1985. Elaine. P h . " Nutrition Action. 4 9 1 . . 1 9 7 3 . New 1968. M a y 1 . Carque. e t al. Millbrae. p. " T h e Truth About M i l k . C . 71. Karen. P h . 6 1 . N o v . Climbs Even Higher. 40. F . 87. " W h e a t F l o u r as a Source Keats. F e b . March 1980. A d u l t R a t i n T e r m s o f the P r o t e i n Contained i n E g g . J u l y 1 9 8 5 . " Vol. Ph. N e w Y o r k : Fawcett. D . Effect of Dietary Fiber on B l o o d Pressure and B l o o d L i p i d C o n c e n t r a t i o n . 1975. V o l . 2 1 . M . 1975. . The Natural Food of Man. " S o m e Diseases Characteristic o f M o d e r n W e s t e r n C i v i l i z a t i o n . M . Buscaglia. 62. V o l .. Abuse. . Eating Your Way to Health. " T h e Case Against Meat and D a i r y . and W i l l i a m McGarey. American Journal of Clinical Nutrition. D . Emmaus. A n n e M . " E x p e r i m e n t a l Evidence of Dietary Fac- B r i c k e r . Daniel D . Cancer Research." Y o r k : Pocket B o o k s . N e w York: Warner Books. N e w The Ovulation Method. M i l d r e d L . R . p." lywood. Cardiovascular Research. A u g . e t al. Newsletter.BIBLIOGRAPHY I 449 C o n s u m p t i o n l o the R a t e o f U r i c A c i d S y n t h e s i s i n N o r m a l and Gouty M e n . Emanuel. March 82. 1 . . P h . Journal of Clinical Investigations. 84. 7 7 8 . W . Lancet. 8 8 . Breads. Collegeville. P h ." 304. " M i l k . July/Dec. July 1985. " 450 I BIBLIOGRAPHY tension in Rabbits. Fasting and Nutrition. " E f f e c t o f M a g n e s i u m o n C a l c i u m M e t a b o l i s m i n M a n . Vol. California: Wilshire Book Co. Press. 70. 1 9 8 0 . D. California: Health Research. Bricklin. 1974. . 3 5 . 14. 1 9 8 2 Rational Diet. California: Health Research. Rebman Company. F . Diet and Disease. 1 . 1 9 7 8 . F e b . B r i s c o e . Con- B l u m e . and R i c e . Carter. 3 4 . 5 . 4 . view. " F a t Induced Hyper- American Journal of Clinical Nutrition. 4 2 . 1976. e t al. and C h a r l e s R a g a n . B o n d . " 1 9 4 7 . S e l w y n A . "Polyunsaturated Fat. p.. 26. E m m a u s . 35. P . D . H i l l . 92. p . Dan. 64. 1 4 . 1 9 5 3 .L i f e Books. 1 9 . p. p.D. M. Clark. Alec. " British Medical H u m a n Subjects Fed Combinations of Wheat. 1964. P h . ' ' American Journal o f Clinical Nutrition. 1 . 3374. Menopausal Bone L o s s : Controlled 2-Year Study in Normal Females. 1975. J u n e 3 . W. P h . necticut: St. Vol. Com. 1 . " P r o t e i n . Nutrition Health ReM. 89. Brooks. Buisseret. Vol. P. Journal of Nutrition. " Journal. D . 2 4 5 5 . 702. Mark. 1 9 8 7 . Samuel. J u l y Bus 9 to Paradise.. Kenneth K. L o s A n g e l e s : T i m e s M i r r o r N e w Canaan. D . Hygienic Review. Carmichael. Pennsylvania: Rodale Press. R.D. M i l k . " N i t r o g e n Balances of A d u l t Beans. ." p. M a r y E l l e n . . 66. V o l .. 1923. Claire. M . 7 6 . . A u g . p. 1984. . M. 1963. R . Bircher-Benner. Simin. Maryland: Penguin. V o l . Dr. "Prevention of Early Post Christiansen. 73. B u r k i t t . " V o l . N o r t h H o l o f Protein for Adult Subjects. . 67. M i l k and S p y F l o u r . Minnesota: T h e Liturgical Press. D . Cancer Facts and Figures. p. 14. 83. The Complete Vegetarian Cookbook. Biser. Vital Facts About Food. e t al. pp. 2 7 3 . Burton. Hereward. D . D . " B o n e Disease i n Alcohol Vol. 1973. and J . D . and D . Healing. G . California: Celestial A r t s . Petersburg Times. H a r r y C . . Nov. 9 1 . V o l . 74. French Gourmet Vegetarian Cookbook. 8 2 7 . " C o m m o n Manifestations of C o w ' s M i l k 1 0 . Mokelhumne H i l l . 103. Vol. Otto. Loving Each Other." American Cancer Society. Billings. 1986. D . European Journal of Clinical Investigation. " 7 7 . July 1973. M. " . p. The History of Natural HyMokelhumne giene. B r o i t m a n . . Carrington. 1972." Vol. 2 7 4 . B u r s t y n . 65. C .D. 1977. 80. Press. S p r i n g 1978. 1 9 6 6 . Slack Inc. John J. 1 1 .5 . 1974 York: 3 2 . Nov. . . 69. Virginia: T i m e . p. " T h e P r o t e i n R e q u i r e m e n t o f the 86. Allergy in Children.. Helen E .

. V o l . 7 5 2 . "Eating T o o Renal S t o n e s . R. 103. Clements. N e w Y o r k : A v o n . Sailing School. Coe. Lancet. Collin. 1 9 8 4 . . planation f o r S o m e C a s e s ? " p. W a s h i n g t o n . V o l . Jerry. Connor. Norman. f o r Human Colon Cancer. Assembly of L i f e Sciences National Research Council. 2086. A. " P r e n a t a l O r i g i n o f the R e s p i r a t o r y Distress Syndrome ( R O S ) ot Premature Infants. Doris.BIBLIOGRAPHY 93. 96. O c t . Cot Death: I s the Modified Hypothesis an 1 . Peter. 1 . p . Vol. V o l . " 1. 99. 2 5 2 . 105. : National Academy Press. Vol. N u t r i t i o n and Cancer: London: Stuart & Watkins. The Fine Art of Garnishing. " C o n s e n s u s C o n f e r e n c e : O s t e o p o r o s i s . June 19. C . R. 106. C. " T h e Key Role of Nutritional Pievention o f Coronary Heart Disease. Colgate. New York: Bantam Crowley." Preventative Med- icine. "Milk IgA Precipitins. Cummings. "The Effect of Meat Protein and D i e t a r y F i b e r o n C o l o n i c F u n c t i o n and M e t a b o l i s m . p. New York: Offshore The Mirror of Light. 451 etal. Is Cocarcinogen 104. "Lymphomas and Animal Protein 1979. tion. 1979. 1 9 7 6 . 1978. 1 2 . 4 9 . Lancet. Anaphalaxis " T h e Enigma of Ex- 100. . D . Committee on Diet. 1 2 . 97. 1982. 1. 98. Anatomv of an Illness. p. Consumption. The Barefoot Gourmet. 101." Journal of Applied Physiology. 94. 1982.. April 7. 2 . 1978. Internal Medical News.The Healing Heart. . e t al. Lancet." p. Cruse. 1 9 7 9 ." 107. J. H. V o l . 1959. in the Factors Cancer. Immune Complexes and Deficiency. Nutrition and 1982. Cunningham. Coombs. B a l t i m o r e : L i e b a et al. p.. " Journal of the American Medical Association. p. N o v . Books. Rodney." B i l e A c i d E x c r e t i o n . 1 9 7 9 . V o l . 2 6 2 . Diet. 75. C h a n g e s in Bowel Habit. M a r c h 1 9 5 8 . 3 2 . F. and P . Circulating Cunningham-Rundles. 7 9 9 . John A . 102. W. 2 7 ." Proceedings National Academy of Science p. Cousins. and C a l c i u m A b s o r p - American Journal of Clinical Nutrition. 95. 1 9 8 4 . Inc. 3387. 1979. "Dietary Cholesterol Vol. 1 1 8 4 . 1 3 8 8 . p . Allan S. McLaughlan. M u c h Meat Called M a j o r Cause o f V o l . (USA).

Jour. V e g e t a r i a n C h i l d r e n . 18. " p. V o l . Vigor Regained. Cecile H . D . 1 3 4 . 134. N e w York: T h e Feminist Derrick. 135. 3 8 . 110. dren? 125. M a r j o r i e W i n n . Thomas. 1 8 1 . 111. p. D r e y f u s s . D e c . Gifts from Eykis. Lopez. C h a r l e s . " Archives of Internal Medicine. 1 9 6 1 . with It. V o l . Journal of Clinical Investigation. " American Journal of Clinical Nutrition. and D o r i s Fathman. et al. David R. Random Why Your Child is Hyper-Active. Lancet. Los Angeles Times. Fruits. e t al. 126." 115. 1973. . Prentice-Hall. Menopausal Cigarette E a s t m a n . Physiological Economy of V D . M . O c t . e t al. 1974. 1 . F a r b . D y e r . Curtis. prandial Plasma Free A m i n o Acids of Infants and C h i l d r e n Witches. 120. Santa Monica. V o l . 1969. 121. D ." N e w York: Grosset & Dunlap. and George Armelagos. 1979. Steve. California: Golden G l o w Publish132. " Nutrition Review. N e w York: Rich 123. 130. W i l l i a m L .S e p t . 1970. Deaf Smith Country Cookbook. and M a r y F . . . BIBLIOGRAPHY I 453 Springfield. . F e b . 1973. Knock. " M e d i c a t i o n s and B o n e L o s s . D o l e . Romana. T . I l l . J u l y . Feingold. D . . "Osteoporosis ofthe Slender Smoker Vertebral Cortex in Compression Relation to Fractures Post and Loss of Metacarpal Smoking Vol 124. 7 4 . D r . A p r i l 3 0 .D. 114. F o r d .D. 1974. M . J r . p. J u n e 1 9 8 5 . 1984. " Nutrition and Lack o f O b e s i t y . Metabolism. . . M . ing. C. p. "Fasting and Post- American Journal of Clinical Nutrition. " D i e t and S t r e s s i n V a s c u l a r D i s e a s e . Boston: Houghton Mifflin C o . 1978. Super Food for Super Health. N e w Y o r k : P o c k e t . . # 4 2 1 . V o l . Herbert A . 113. F a r n s w o r t h ." V o l . . J. 139. D . Clinical and Metabolic S t u d i e s o f Patients o n the R i c e . Alexandria. rest o n B o n e M i n e r a l . Status of 140. 2 9 . Daniel]. 9 6 9 . T e x a s : L i f e Science. 129. Esser. 2 0 4 . Albert J . Superior Foods. Journal of the American Medical Association. Recettes Naturiste. Beau- of Eating. De Du N. What Do You Really Want for Your ChilN e w York: William Morrow. D . p. Fredericks. 116. S u s a n H i l l y a r d . D . J o h n . 1189. One Man's Food. Carter. " U t i l i z a t i o n of Wheat by 136. . p. ard M a r e k . 1980. 118. Postgraduate Medicine. W a y n e . Dwyer. Fletcher C. 1983. DeVries. Diamond. March 1976. 1981. A u s t i n . 136. p. B e n F . Harry W . 1985. M . Fraser. 122. 128. Dauphin. Public D o n a l d s o n . 3 5 . . mont. " 1 9 8 0 . C. . M. 3 7 . The Anthropology of Eating. V i n c e n t P . The Common Sense Guide to a New Way 131. 119. High Energy Methods. " M a j o r i t y o f the W o r l d ' s P o p u l a t i o n S u f f e r s Allergic Reactions to M i l k . F a t h m a n . III. T e x a s : 1976. M. p. The Household Pollutants Guide. D . and Deirdre E n g l i s h . Carlton. 1766. " Herald of Health. Janus. Canada E d w a r d s . " D i e t a n d U r i n a r y C a l c u l i . Biological Mechanism of Aging. Englewood Cliffs. Anchor Books. Johanna T . ers. Peter. J u n e 12. 137. 1974. wives & Nurses.4 5 2 / BIBLIOGRAPHY 108." The House. Austin. Marilyn. 1 9 8 3 . George. Adult Man: Lipids. 6 6 . 298. A m i n o A c i d s and Vol. 1 9 8 2 . Editions 112. 1 7 6 . H. 117. V o l . Illinois: 109. 1071. California: Ehret Literature Publishing. Lessons 1-7. Center for Science in the 1 9 5 0 . Mid- C o n s u m i n g Exclusive Potato P r o t e i n . agement. "Dietary Treatment of Hypertension. 1966. 1972. V o l . Journal of Nutrition. Health Review. 5 4 . 1 9 7 9 . S c . " Vol..D. 1983. p. C. 138. Virginia: T i m e . 1 9 7 8 . Live Foods.L i f e Books. D ' A d a m o . p. Fritch. Barbara. 24. Arthritis: Don't Learn to Live New York: Interest. P h . 1980. p . F r y . and W i l l i a m C . e t al. e t al. 1983. M o n t r e a l . Press. Dictionary of Man's Foods. P h . Chicago: " K i d n e y S t o n e Disease: E v a l u a t i o n and Medical Man- Natural Hygiene Press. July/Dec 1981. N i t r o g e n M e t a b o l i s m . Diet Principles and Prac- . "Nutritional S e p t . 1 9 1 4 . " E f f e c t of Prolonged BedV o l . " 1984. "Plan to Cut Milk Surplus Isn't WorkMarch 5. "Diet for the Prevention and Treatment of Cancer. 127. L i f e Science. 3 5 . V o l . p . Old Westbury. S a n d y . 5 . Lise. " T h e N e w York: Collier Books.F r u i t Diet. Guillermo F e b ." N e w Jersey: 115. E h r e n r e i c h . 1 9 . New York: 133. P l a s m a . Los Angeles Times.

D. p. " Journal of Laboratory and Clinical Medicine. "Milk Health System. . 1984. Gaskin. A u s t i n . " Austin. 1985. G r o s s . -III. Garner. Hart. Ina May. 1972. Robert M . Garrison. T e x a s : 1974. Austin. L i f e Science.. 161. L i f e Science. B . House. B. D r . Medical Makeover. 157. 9. D . . V o l . 1984. Books. 502.Modern Nutrition 174. N e w York: Random American Journal of Clinical Nutrition. Ronald. . " S o m e Implications o f A m i n o Acid E . #76. " Nutrition Reports International. Science. V o l . 2 6 . Aus- Tuberculosis Among Adults in England. Chicago: B o o k s for T o - 169. V o l . 7 9 3 ." 159. " Goodhart. M . 1981. LesLife Science.P. p . e t al. "Mammary Tumorigenesis by High Dietary Protein in R a t s . 1983. 176. Mohan-Mala. Allergy: Clinical V o l . 1980. 2 1 . M . Lesson #72. Texas: L i f e Science. Philadelphia: L e a & Febiger. Haurylewicz. P h . 144. p. Hegsted. 1961. V o l . Supplementation. Guidance Textbook of Medical Physiology. The Vegetarian Child. 7 8 0 . William Morrow. 1980. D'Arcy. Saunders. Guyton. Vera. " C a l c i u m N u t r i t i o n and B o n e H e a l t h in the The Body Is the Hero. 163." 1 9 3 7 . 1 9 7 7 . The Greatest Health Discovery. Hegsted. 166. May 8. Modern Nutrition in Health and Disease. " M i n i m u m Protein Requirements of A d u l t s . American Journal o f Clinical Nutrition. 1 9 8 2 . 1 9 8 2 . of All-Vegetable " L y s i n e and M e t h i o n i n e S u p Diets for Human Adults. 1976. 150. 1980. plementation M . John. Life Science Health System. 146. " E f f e c t s of Nitrogen. 140. R o b e r t s . p. B i l l .4 5 4 / BIBLIOGRAPHY tices for Perfect Health. Chicago: et al. Ph. M . The Wonderful World of Walking." Canadian Medical Asso1 9 6 7 . . p. 173. Jeremy P. . . D . Natural Hygiene Press. Graham. 1964. 3 6 . 154. Sylvester. Texas: A u s t i n . and Animal Protein The Great Water Controversy. Ten170. N e w Y o r k : American Heart Association. . p.. W . Science News. Picture and Familial Incidence. G a l e . 553. 158. 1983. Greenberger. 9 7 . " Physiology of the Body. 4 6 . 1970. F R C P . Harper. N o v . day." nessee: T h e B o o k P u b l i s h i n g C o . . The Revelation of Health. Lancet. A. Fuchs. . 1974 Texas: Life 160. 1979. . M . 165. P h . P h . Phila- 1974. 151. 156. Great Salads and Vegetables. phia: Saunders College P u b l i s h i n g . . 2 1 . 1983. Giller. D. 147. Texas: 164. A r t h u r C . T e x a s : L i f e . p. Summertown. Robert. Mahatma. A u s t i n . . tralia: A n g u s & R o b e r t s o n . M a y 1 9 6 8 . D . . " T h e Prevention o f Pulmonary 149. N e w York: a n d C a f f e i n e o n C a l c i u m B a l a n c e i n W o m e n . . p. o f Vegetable N e w York: Bounty 141. Austin. and Maurice E . Heart Facts. " P r o t e i n and Hardening of the Arteries. Gray. Life Science 152. Sept. 2 2 . A u s t i n . V o l . D.M. The Curse of Cooking. Phosphorus A Passion for Vegetables. L o s Angeles: Physiology of the Human Body. 9 8 6 . 171. The Life Science Health System. E r v i n J. N e w York: L y l e Stuart. N o v . Philadel. Lessons I Texas: Life Science. 175. Sydney. The Dlctocrats. Susan. Shils. Philadelphia: W . Tarcher. 155. 1949. 168. D . Omar V . J o y . "Effect BIBLIOGRAPHY I 455 Gray's Anatomy. 3 5 2 . p . D . Physiology of the Body. 1965. H e n r y . 148. Science." India: Navajiuan Press. R o b e r t P . 2 3 . N e w York: 167. 1977. J. Austin. Spiritual Midwifery. Hazard. Gewanter. The Nutrition Detective. American Journal of Clinical Nutrition. Philadelphia: Saunders Publishing Co. Elderly. 1973. delphia: W. in Health and Disease. e t al. 1975. 1 9 8 2 . "Rheumatic Diseases. 1 9 7 1 . 153. Sept. Science. 9 4 5 . Gandhi. N. . a n d M . Philadelphia: . Texas: Life 162. N e w Y o r k : Vik- ciation Journal. The Myth of Medicine. son 172.D. N a n K . 9 9 ." . Gainer. 1986. eases. 142. Glaser. 1981. 145. 1982. Saunders. Gerrard. D i e t s o n Chronic Hepatic Encephalopathy. "Ulcers." Digestive Dis- 143. H e a n e y . ing Press. 1 0 9 3 . William Morrow. 1981. D . A u g . M. 5th E d . . p. Lea & Febiger./Oct. V o l .

Jim. May/Aug. New York: Random Disease of Fiber Vol. and W h e a t . " 3817. 5 6 . Books. Hilton. D . " 44. Jan. 2 3 1 6 . E ." D. Composition and Facts about Foods. 178. Natal. 191. 1 9 8 6 . 2 6 1 . etal. Men " U r i n a r y C a l c i u m and C a l c i u m as Affected by Level of Protein Baland 3 1 . 177. p. 9. p. April 185. House. 1951.D. 1 9 6 7 etal. O n t a r i o . 1 . " 183. "Protein Requirements Journal of Laboratory and Clinical Medicine. Can 1972. 1820. Journal of Nutrition. H i n s w o r t h . P. Hegsted. p. 1976. Ph. V o l . " V o l . 1 1 . I l l . Young e t al. V o l . Holt. " E n v i r o n m e n t a l F a c t o r s and B r e a s t and Pros tate C a n c e r . 1980. ." " D i e t and E n d o c r i n e R e l a t e d Can 1 9 7 7 . 2 8 9 . Fed Six Grams of Raw Eating. June 192. " C a l c i u m and O s t e o p o r o s i s . ance in Phosphorus Intake. 553. ada: Provoker Press. 1969. etal. 1981. p. 39. D . California: Health Research. e t al. Cancer. 5 5 5 . 1 9 5 5 . " N i t r o g e n R e t e n t i o n o f A d u l t from Combinations of Rice. 4 1 . Perfect Health. South Africa: Es- sence o f H e a l t h . . Howell. 1 1 6 . Digestion. March 1946. 1 9 8 1 . T e h r a n : A r s h a v i r . Mo kelhumne H i l l . n o date i n b o o k . V o l Maren. cer. p . "Colon Cancer: A Eat Your Heart Out.4 5 6 / BIBLIOGRAPHY Journal of Nutrition. V o l .. 2 5 . 189. 190. p. 184. p. N o v . 1960. Hill. American Journal of Clinical Nutrition 559.L i f e York: Hors d'Oeuvres. Hovannessian. V o l . W . 182. M. Hightower. p. 179. Vol Protein and Amino Acid Requirements in Early Life University Press. Jean M . Heritage. " Journal of nl Nutrition. 1 9 3 3 / 1 9 3 4 . 186. Alexandria. 1 . p. . P h . M a y / A u g . 193.D. M.. M. 181. 1 9 7 4 . New 188. p. Hoffman. "Nitrogen Requirement o f Nor m a l M e n o n a D i e t o f P r o t e i n H y d r o l y s a t e E n r i c h e d w i t h the L i m i t i n g Essential A m i n o A c i d s . 187. H . Hotema. 1971. Hegsted. Peter. Hegsted. Consumer Beware: Your Food and Whai ' . Journal ofNutrition. Adults. Hill. H o w e . M. . " T h e Physiological Activation o f Insulin Clinical Science. Ford. Depiction or of Dietary E x c e s s . A. D ." June 180. Beatrice T . Cancer Research. Vol. Nitrogen M i l k . H .. P . P h . p H i l l . etal. H u n t e r . 123. . T . Virginia: T i m e . V o l . The Human Machine. William S . Sept.

Jackson. 5 . 1 8 7 3 . Natal. Kempner. 206. " L o w P r o t e i n and Essence of Health. Chisholm. Immerman. 216. e t al. . D a n s v i l l e . Essence of Health. "Compensation o f Renal Metabolic Health. Lesson #32. Laurel.. p. Food Reform—Our Desperate Need. D . . How to Stop It. 214. . D C . D . N a t a l . K i m e . 9 1 . Victoras. South Berkeley. 1976. Journal of Allergy. S o u t h 1964. nal. of First Limiting erstield. " American Journal of ClinAniela Klein. Jan. Morris. . 1976. " T h e Clinical Vol. Ippoliti. E . 195." 1 9 4 5 . S o u t h Africa: Essence of Health. . Calcium Formula for Long Life. . T e x a s : L i f e Science. M . in "Controlled the Comparison of Chronic # 9 . e t al. p. Kazimierz. Jackson & C o . . V o l . D . M. 1975. Dr. " O s t e o p o r o s i s : T h e K e y t o A g i n g . F r a n k J . " Ohio Agriculture 307. Journal of Nutrition. N e w Y o r k : S i m o n & S c h u s t e r . Ivan. S t a t i o n B u l l e t i n # 5 1 8 . " E f f e c t of L e v e l of Protein Intake and Calcium Retention of Essence of Health. Natal. Golden Path to Rejuvenation. 8 4 . " S t u d i e s o n the N u t r i t i o n a l V a l u e o f Nu- Medicine. Ved Kaur Khalsa. i n Infant. "A Conspectus of Research on P r o - " I m m u n e Responses o f Human A d u l t s A f t e r O r a l and Parenteral E x p o s u r e t o B o v i n e S e r u m Albumin. Phillip E . the Food and Medicine for Man. 200. Vol. 6 1 .. Walter. M. James C ." 226. A u s t i n . N a n c y E . 2 0 1 . F e b . 2 2 ." F o r m s of M i l k on Gastric-Acid Secretions. 194. 350.. Vol. Love Is Letting Go of Fear.BIBLIOGRAPHY I 457 Been Done to It. R o b i n A . How to Prevent It. p. B S . " March 1 9 7 1 . p. A u s t i n . . Surgery. Siri V . David. D . 1979. 5 5 8 . " V o l . e t al. N o . S o u t h 1974. Polish Medical Journal. 86. " Annals of Internal Medicine. p How to Treat the Sick Without 215. Connecticut: Omangod P r e s s . 1 9 2 8 . M D ." Dec. 2 5 8 . California: World 211. Constance. 198. 2 8 6 . 1 9 8 4 . tients w i t h Duodenal Ulcer and Normal S u b j e c t s . 5. " Life Science Health System. Kulvinskas. 1983. tein Requirements o f M a n . . e t al. Africa: 220. p. Medical Nemesis. N e w Y o r k : A u s t i n . 2 1 . 6 ." 205. Minnesota: D r . 1967. et al. Gerald G . S o u t h A f r i c a : 1977. Alicia B . V o l . 223. Health Truths Eternal. J. 1425. Young Adult Males. p. 1 9 7 0 . Health Publications. " 1 9 6 5 . 210. Africa: 217. .D. magnesemia. H u r d . S o u t h Africa: Essence . Sunlight. Nitrogen Balance H u r d . " Biochemical Jour of 20g and ards o f L i f e Processes. M . June 1968. p. Purine Free Diet . M . Osteoporosis: What It Is. et al. " T h e Effect of Various Pa213. and 197. Krok. Betty. . Fruit. Living on the Earth. Survival into the 21st Century. H u r . J u n e 1 9 7 3 . Journal of Nutrition. ical Nutrition. D . Kies. . Protein Diets Treatment Uremia. N e w Y o r k : P i n n a c l e . The Metabolic Wiz- "Vitamins: o f W h o l e Potatoes in H u m a n N u t r i t i o n . 1933. Juan. North Carolina Medical Journal. "Growth and Vol. 1 9 7 2 . Weth- Khalsa. on Urinary and Fecal Amazing New Health System. Isabel. 1975. 212. F e d C e r e a l P r o t e i n s . p. M. Journal of Nutrition. p. . H e r r Heidelberg. July/ Essence of Health. I r w i n .D. 7. Experiment Jampolsky. Importance of Hypo219.D. 1 9 6 6 . Diet and Living on Air. and R o s a l i e H u r d . 5 8 6 . 2 2 1 . 208. N a t a l . 1975. 5 5 3 . Kalikowski. ' Life Science Health System. of Health. V o l . 385. M . e t al. W. 1971. Penryn.-. P h . 2 6 . p. 209. 202. . 101. Kamen. lesson 1982. 196. 207. Studies in American Journal of Clinical Nutrition. Illich. M. M a y 1982. Kopple. March 1968. Alan M. Hatha Yoga. Africa: 222. Korenblat. 1981. Andrew F . . Ten Talents 1968. Kon. B . "Determination L o s Angeles: Siri 224. 458 I BIBLIOGRAPHY Nitrogenous Factor in C o m Protein for Nitrogen Retention in H u m a n A d u l t s . K . N e w Y o r k : Vintage. V o l . 1 N e w York: Bantam. i n Acute Leukemia in C h i l d r e n . 203. 199. " T h e Value & M r s . Natal. 100. John. tal. 204. California: Celestial A r t s . N a t a l . Conscious Cookery. Dysfunction. M i l k and the E f f e c t s o f P a s t e u r i z a t i o n o n S o m e o f the tritional Properties of M i l k . N a South Africa: Essence of Health. K r a u s s . p. 40g V o l . D. 4 1 . Stanislaw V o l . Knapp. 218. J o h n s o n . 1978. 1964. M a r c h 1 9 7 6 . . Zane R . T e x a s : L i f e Science. e t al. May/Aug. Frank J.

p. Knopf. " Jan. 1969. "The 1979. T h e Nutrition Foundation. Hypocholesteremic plantable T u m o r s .D. 1 . 235. Lotzof. p.BIBLIOGRAPHY I 459 225. 333. 1 9 7 3 . parative George Analysis o f the Epidemiology Clinical Orthopedics and Related Research. Ph. L e B o y e r . L. Lee. p.D. Birth Without Violence. Artery New York: 237. as Affected H. Linkswiler. Nov. Pyramid. Cancer and Other Diseases from Meat. V o l ." Transcript New York Academy of Science.. 230. 25.D. M. 1966. Olov. 5/6/7. Leaf. 1976. 226. E. 29. M. p. 318. 50. 236. . 1980. ' ' British JourAdult Males nal of Nutrition. Vol. 1 9 7 4 . "A Vegan Regimen with Reduced Lindahl. Men Fed Rice "Nitrogen Retention of Y o u n g Supplementary Chicken. Poisons in Your Food." Without American Journal of Clinical Nutrition. Retention Protein of Young "Calcium Level of and of Calcium Intake. Loving Hands. 1982. Alexander. and V o l . With or e t al. 1 5 2 . " D a i r y P r o d u c e and C o r o n a r y Disease. 1 1 . Significance and a C o m of Hip Fractures. William. 2 4 . p. 1986. 228. 1975. Frederick A. Santa Monica. New Y o r k . al. "Every Day Is a Gift When 1. 234." 93-119. p. Clinical Research. 1 9 7 3 . et. "Dietary Fat A g - gravates A c t i v e R h e u m a t o i d A r t h r i t i s . O c t . 5 2 . Helen M Nutrition Review's Present Knowledge in Nutrition.. M e d i c a t i o n i n the T r e a t m e n t o f H y p e r t e n s i o n . 232. New York: Alfred Leonardo. Longwood." California: 231. 229. Liftman. Cancer Chemotherapy Report. Vegetarian Pleasures. Fat-Free Agents on Growth of TransVol. . 233. Linkswiler. J u l y 1 9 8 4 . V o l . New York: Alfred 227." Medical Journal of Australia. Lawrence Power. 1317. . Chung-Ja. J u n e 3 0 . Blanche. Charles P. " E f f e c t of Cholesterol-Free./Feb. 1981. L e m l i n . You Are Over 100. 754. National Geographic. pp. Diet and 4th E d . Leaves of Healing. Jeanne. Lucas. by V o l . Knopf. Lewinnek. 238. e t al. V o l . L . " Vol. M. 3 6 . M a r c h 1 9 7 1 . 35. A. Knopf. p. New York: Alfred A.

James. 1 9 7 4 . " " V i t a m i n s and C u r e s .. e t al. D . 253. P i s c a tawav. c e r . Robert. . J a n . McDougall's Medicine. S . " American Journal of Clinical Mokelhumne Hill Nutrition. Complete Middle East Cookbook. / F e b . " P r o l o n g e d Meat V o l . 1974. Sept. G e o f f r e y . . "Genetic Aspects V o l . 254. 13. S . . California: Freestone Publishing Co. Jeannine O. 242. p. 2. J u n e 1 9 7 4 . 93. Idaho: T h e Caxton Printers L t d . . M e d v i n . 1974. John R . Ph. p.D. . N e w Jer sey: N e w C e n t u r y P u b l i s h e r s . p . 1983. 1986. " Clinics i n Gastroenterology. . Health Reporter. Sydney. P h . S a n F r a n c i s c o : C h r o n i c l e B o o k s . Al- bion. 1 9 8 1 . S o d i u m and Potassium in Healthy Y o u n g Fe- males. 9 1 6 . B e a n y als of Medicine. and K e v i n J . 1975 M a s s e y . Tess. McConnell. 5 8 4 . 248. 1930. 1982. 10.D. D . 1985. 1 9 7 6 . 669. Robertson. Magnesium. the Calciuretic E f f e c t o f D i e t a r y P r o t e i n . Effect of Dietary Caffeine on U r i n a r y Excretion of Calcium. 27. Journal of Biological Chemistry. 240. 243. P i s c a t a w a y . Cold Pasta. Vol.. P h D "Other Statement o n V i t a m i n s . 24. Mallos. 245. New York: Caldwell. Mac A r t h u r . Richard Z . . Mazess. Margen. Calcium phorus. July 252. and Elizabeth Ph. McGraw-Hill. Australia: Angus & 1986. 4 3 . The McDougall Plan. M a r k s . M . of Gastrointestinal Can- 249. Eleanor. D .'* Nutrition Research. McClellan. Health Research. and W i l l i a m K . " B o n e M i n e r a l Content o f North Alaskan E s k i m o s . ' ' American Journal The Precious Met Wise. 231-254. J o h n A . Ancient Greece in Modern America 1943. Study W a l t e r S . McCarter. 244. etal. 8 7 . 250. p. 2 7 . B ." p. R. V o l . New Jersey: New Century Publishers. 5 . " Unnecessary Supplements. 241. 247. California: 246. 1984. . "A V o l . " T h e Great Protein F i a s c o . McBean. McCarter. Prenatal Yoga and Natural Birth. 1974. " S t u d i e s in Calcium Metabolism. M c N a i r . Donald S . p . M . Power Food. . M c D o u g a l l . e t al. pp." pp. McLaren. "The of Clinical Nutrition. Metabolism Diets with a and Phos- o f the of Nitrogen.. 1 1 . " Lancet. N e w Y o r k : Charles S c r i b n e r ' s S o n s . 4 8 3 .460 / BIBLIOGRAPHY 239. The Poisoned Needle. V o l . L i n d a K . . 251.

M ." 244. N o r m a l P o p u l a t i o n s and O s t e o p o r o s i s . 265. Montagna. trition Health Review. 281. " N u t r i t i o n and H e a l t h . p . "Hypersensitivity Vol. M. Climatological Association. Morash. P . Control. V o l . 2. R . 1 9 6 0 . Robert S . Nainah 280. O c t . " Nup. " Clinical p. ' ' Colorado: Ananda E . Patrick. B l o o d Coagulation. L . / Fallsburg. 5 5 1 . A. 270. W.. Coles. 266. P a r r e t t e . Oyster. New York: Journal of Biological Chemistry.. Your Body Is Your Bes: Doctor.. R . Physiology. J u n e 2 0 . Moore. 1 6 . The Victory Garden Cookbook. Pearce.D. March 8. O w e n S . A Critical S i m i Valley. and G u y M o u n t . Vol. . Modesto. Cristine.BIBLIOGRAPHY I 461 255.A. 4 9 7 . " 11th ed. M. 1 9 8 0 . Make Your Juicer Your Drugstore. Magical Child. Mendelsohn. V o l . Nancy. " C a l c i u m S u p p l e m e n t a t i o n and P o s t Pasta. L .C. . Joseph F . "Biological Influence o f F a t Intake o n Experimental Cor287. A. 1 9 7 2 . Review. 286. N e w Y o r k : S a m u e l W e i s e r . 256. 16.M. Virginia: T i m e . Jan Heretic. 1972.. vaya. L . R . 1106. 27. M a m m a r y Cancer and relates. 1 9 8 4 . 285. 1982. . p. Respiratory Allergy. 1 9 8 5 . "Dietary Treatment of 1 9 8 6 . Canada: Preventative Medicine. Marian. D. 1 9 8 1 .P. 275. 257. Lancet. Welcome You All With Syda Foundation-Om Lent. Lake Oswego. Nov Parke. I & Arcadia. and G . 5 7 . Alfred A. Atlanta. A b r a m s . D F . Mar. Vol. Osbom. N e w 1984. My Experiences with Living Food. Medical 282. California T e n Speed P r e s s . V o l . . p . Nilas." 1974. B. 1103. Menopausal Bone L o s s . R .A. . 54. Nahas. 2027 Cath 1961. A. . V o l . 1914 1980. " 19. 263. D . Geographic D. P . Lee T. M. The Too of Cooking. Mammary Tissue: Nolfi. Dutton. andG. p. On Love. 288. 1 9 5 7 .L i f e Books. " R e a p p r a i s a l o f the R o l e o f I n Not for Innocent Ears. National V. " 373. British Medical Journal.D. " T h e Evaluation of Bone Density Findings in 276. 268.. 17. 1980. 462 I BIBLIOGRAPHY 272. S t . Jen-old M. Ruby. M . V o l . 1986. p D i g e s t i o n . A . 1979. S o u t h Shi- 279. p. Mosby. Nasset. B. E l . 1982. Olefsky. 1 9 7 1 . 2 1 8 . P a u l s e n . M . erines. J a n e H . New York. Benedict L u s t . 2 2 . e t al. Yasuaki. ." Milk Industry Foundation. V . D . .S. Quest for T r u t h Oregon: Publications. California: 269. Murray. J u n e 1 9 8 5 . II. " A m i n o A c i d s i n N u t r i t i o n and V o l . I n c . 2 3 4 . "Infant Feeding and New York: Center for Disease 278. . Joseph C h i l t o n . California: Sweetlight B o o k s . 1979. Marga Publications. 258. S t . 3 5 . P .R. C . " 1 9 8 6 . National Washington.. 1 . R .Sc. P a r h a r a . Pasley. 283. American Journal of Medical Science. 289. 259. Y o r k : Fawcett Nishizuka. How to Raise a Healthy Child in Spite of Your Doctor. p. E . 273. L. Ontario: Provoker Press. 1974. D . p. J. to Parish. 1978. American Journal of Med icine. A . 1 9 8 4 . M . Laura. Chronic Renal F a i l u r e . C h i c a g o : C o n t e m p o r a r y B o o k s . Provoker Press. ¡28. People's Desk References. W. Swami.C. N o . 284. O c t . M a r . O n t a r i o . M. Newman. " Oct. a n d H . O r a g e . M .D. P a g e . What's Wrong with Eating Meat? D e n v e r in P o s t Menopausal W o m e n . L o u i s : C Society. 1 9 7 4 . . New York: E . 1972. M e l v i n . Vol. B. V o l . " R h e u m a t o i d A r t h r i t i s and F o o d : A Case S t u d y Lancet. 260. 17. O'Brien. "Fai Confessions of a Medical Nutrition Health Review #37. e t al. Salley. 1946-1947. V o l . and A t h e r o s c l e r o s i s ." 264. Hughes. " M o v e m e n t o f the S m a l l I n t e s t i n e s . Berkeley. 262." 271. " P e t s V u l n e r a b l e t o H u m a n A i l m e n t s . "Calcium Requirements in Man: 1980. 277. "Physicai Activity and Osteoporosis e t al. J u n e 1 9 7 8 . p Vol. p. . N e w Y o r k : W a m e r B o o k s . 267. 1978. Alexandria. B a r b a r a . B . M. Why I Don't Eat Meat. Paterson.R.V. M.. Working Pregnant. Knopf." p. N e w C a n a a n . F . sulin in Hypertriglyceridemia. Morbidity & Mortality Weekly Report. 7 . 325. Trans American Vol. 86. 1 . Geographic Society. M i l k and S u d d e n D e a t h in I n f a n c y .: The Incredible Machine. 274. Muktananda. British Medical Journal. C o n n e c t i c u t : K e a t s . e t al. 1977. Lancet. Growth. 6 . C. 1969. 8 . Postgraduate Medical Journal. Medicine and Science in Sporh and Exercise.C. " 597. 261. Thomas B . C . '*Milk Facts. 1 .

1978. Boyce. P . Bandaru S . Poultry. J u n e 1 9 8 5 . Comparative Animal Physiology. Jr. 1246.H. M D . 1965. Ramtha. Puska." 2832. Facial Processed Structure "The Milk Effects on the Vitamin Dental 296. Callan. July 6. 1985. "Effect of Lancet. M . p. 2 9 1 . . 293.D. V o l .. Vinodini. " M e t a b o l i c E p i d e m i o l o g y Cancer. D .D. 300. 299. P r o s s e r . 1979. ' ' p. Reddy. M..L i f e B o o k s . "Age at Onset of L u n g Cancer: Mar. 292. Ph. " 2 7 . A u g .. Pottenger. D 11 British Medical Journal. 1984. Randolph. A l e x a n d r i a . M . An Alternative Approach to Allergies. Scott. " P r o t e i n and Salt: Calcium T h i e v e s .C. "Research Yields Surprises About Early Human Diets. American Journal o f Clinical Nutrition. 297. 1 9 7 8 . Magical Child Matures. 1 9 4 6 . 1 9 7 8 . Peck. e t al. 4 2 . Finoa. P i n k n e y . 290. C. " Vol. 1 9 8 3 ." The New York Times. M. Foods and F. S t . et al. Significance in R e l a t i o n to E f f e c t o f S m o k i n g . 303. 2 . 1984. Nutrition Health ReTrial o f the 1. 1979. 302. 2 n d e d . M. N e w Y o r k : D e l a c o r t e P r e s s . Pike. 1961. O c t . Simon & Schuster. M a y 15. p . Eastsound. Pekka. p. American Journal of Orthodontics and Oral Surgery. Washington: Sovereignty Inc. o f Large Bowel Cancer. V i r g i n i a : T i m e . V o l . Ph. . . B. N e w Y o r k : L i p p i n c o t t / Crowell. "Controlled Randomized Effect o f Dietary Fat o n Blood Pressure. and Ralph Lancet. o f Heated. W. 4 . Reddy." J a n 1/8. D e c . . Vegetarianism on Devel- opment o f Gall Stones in W o m e n . tion o f W h e a t and N i t r o g e n Retention in C h i l d r e n . Ramtha. ' 298. 1985. 295. " Louis: W. Callanetics. 3 5 . Vol. 294. 301. New York: 291. Theron G. 1986. p.. 2 4 . Healthy People in Unhealthy Places: Stress and Fitness at Work. 304. D . e t al. The Road Less Traveled. C . Moss. N e w York: William Morrow.D. p. V o l .BIBLIOGRAPHY I 463 289. D. 1 9 7 1 . Pixley. "Lysine Supplementa- etal. Dutton. . of Experimental A n i m a l s . 61. P h . K e n n e t h R . New York: E . P e l l e t i e r . Saunders. view. Rensberger..

p. et al. M a s i . S h e l t o n s Health School. F. " D i e t a r y C a l c i u m and 1. R i c h a r d s . 1964. o f R h e u m a t o i d A r t h r i t i s : A V a s c u l a r H y p o t h e s i s . 320. and Cookies. I a n L . W a s h i n g t o n . 331. I I . Morrow. Texas: D r . Ma\ . Joseph D . M. " 1980. L. Mandel. p . I . 5 . D ." 310. V e r a . p . 321. A u s t i n . 1968. Lancet. The Natural Birth Control Book.. The Natural Cure of Cancer. V o l . D a v i d . Mari. " 1983. J a n . "Pathogenesis R o t h s c h i l d . 1980. B r i d g e p o r t . . p. 319. Pennsylvania: Stackpole. Sandra and B r u c e . 786. . M. Salads. 1 . S c h u l l e r . 2 2 . The New England Journal o f Medicine. J a n . 1977. Home Bakebook of Natural Bread* 1961 Santa Texas: D r . 7 6 . 1 9 5 5 ." 317. 1973. Texas: D r . "Acute Ischemic Colitis Vol. Julie. P h i l a Aquarian Research Foundation. S a n S h e l t o n s Health School. J a n . 2 9 . Shapiro. U . Due to M i l k M D . . V o l . Herbert The Life Science Health System. N e w Y o r k : D e l l . The Story of Medicine. Shelton. 9 9 7 . Schuman. Robertson. T e x a s : L i f e Science. 1 2 . 312. 2 1 7 . . 630. San Antonio. 338. " T h e R o l e o f A f f l u e n c e and D i e t i n the Gen- Dietary Goals for the United States. 1971. Lesson #88. . Joy of Cooking. Jan. W. p . R o s e n b l u m . delphia: 315. S e n ate. and R o s e m a r y F a r r e n . 1 9 7 1 . Aug. p . kelhumne H i l l . 1985. et al. Chicago: Natural Hygiene Press. 563. O n t a r i o . 325.. 323. "Does Calcium Supplementation 326. Human Life. . " Seminar Arthritis Rheumatoid. V o l . M . 308. Cook-Less Book. Sheiton's Health School. 1 9 8 4 . 337. Sheiton's Health School. These Were the Sioux. R o b i n s o n . Hygiene Press. Life. p. S a n A n t o n i o . 318. S h e l t o n s Health School. V a l e r i e . 1979. T e x a s : Word Books. Orville. S h a h .L i f e B o o k s . 339. Forteschritte der Urologie and Nephrologie. 328. I I . Journal of Biological Chemistry. Texas: Dr. 316. 1981. 1 9 8 2 . Southern Medical Journal. Barbara.. 5 5 6 . S a n d l e r . " 314. Virginia: T i m e . 1 7 3 . 1 1 0 . 1 9 7 9 . N e w Y o r k : A v o n . Archives of Internal Medicine. . . Schuette. : Government Printing Office. Jay R. April 330. and M a r i o n R . R ü s . 333. Natural Hygiene. " 135. BIBLIOGRAPHY I 465 Modern Meat. . 1 9 8 3 . in Normotensive Sub- Hygienic Review. e t al. Vegetarian jects. New York: William 336. . S . meal. N e w Y o r k : T h e esis o f Calcium-Containing Stones. M. a g n o s i s and T h e r a p y . Man's Pristine Way of San Antonio. . Diet: " B l o o d Pressure L o w e r i n g Effect of a Trial 1/8. S." 307. p .andJ. Antonio. Its Philosophy and Laws. Lancet. Rose. 1968. Sandoz. S e l e c t C o m m i t t e e o n N u t r i t i o n and H u m a n N e e d s . . The Hygienic System. The Hygienic Care of Children. " T h e Digestion of M i l k . B r u c e M . 306. / J u n e 1 9 8 0 . " P o t e n t i a l T o x i c i t y D u e t o D o l o m i t e and B o n e V o l . 1969. Its Culture and Hygiene. Ph. V i c t o r . 327. Principles of Natural Hygiene. 329. 1943. 1979. . "Studies on the Mechanism and of Protein-Induced Hypercalciuria in Older Men Women. Sacca. 5 . 1935. M . William 1975. R . 332. D ." Annals of Allergy. P . C . V o l . V o l . A r t . / D e c . 324. 311. California: Woodridge Press. 1984. Schell. V o l . Vol. 1981. V o l . " T h e D i e t a r y D i l e m m a . 9. C. . Becker. 322. A u g . N o v . San Antonio. W a c o .C. 1982. Texas: D r . Human Beauty. " T h e Amino Acid Requirements U . Everything You Always Wanted to Know About Nutrition. p. C a n a d a : P r o v o k e r Press. John A . Prevent Post Menopausal Bone L o s s ? " 309. 1 9 8 7 . "Epidemiology of ProsV o l . . New York: Signet. M D .A. Journal of Nutrition. "Osteoporosis: Evaluation of DiVol. J .D. H. tate C a n c e r i n B l a c k s . R o m b a u e r . R i c h t e r . S . "Are Humans Meat 313. 1934. 1980. R o b e r t . 1 9 7 9 .4 6 4 / BIBLIOGRAPHY 305. . Eaters?" o f A d u l t M a n — T h e R o l e o f the N i t r o g e n I n t a k e . D . B e nie. Natural Sahni. Problems with Meat. " Nutrition Health Review.D. . e t al." p. Roberts. I r m a S . Exercise. 29. Connecticut: Allergy. New York: Random House. R e u b e n . Scharffenberg. R o u s e . 3 0 5 . 1 1 . 1972. Sally A.A. Preventative Medicine. & I I I . 3 1 6 . California: 335. Controlled Vol. Sept. Idiopathic Hypercalciuria. 1971. 334. M o Health Research. 268. The Be Happy Attitudes. 1 9 8 3 . Alexandria.'' New Home Library. Classic Indian Cooking.. April 4. p. H a r r i s b u r g . and A l f o n s e T .

1 4 . India: R . M D . e t al. 1 . Shillam. " T h e Garden City. Lancet. Superior Nutrition. Hygiene Press. C .4 6 6 / BIBLIOGRAPHY 340. Rubies in the Sand. and David M. V i r g i n i a : T i m e . Shelton's Health School. B . . . Richard. " S o y b e a n P r o t e i n D i e t i n the T r e a t m e n t o f T y p e II Hyperdipoproteinemia.. W ." 403. Swami. Feb. C. New York: Effect of Heat Treatment on the N u t r i t i v e of Ultra-High V a l u e o f M i l k f o r the Y o u n g Calf: Temperature Treatment and of T h e Effect Pasteuriza- tion. 4 t h ed. Jr. M . 1984. Lancet. Nutrition Health Review. Tke Master Answers. R . 1. S . Bridgeport. York: Macmillan. How to Choose the Sex of Your Baby." Medical Science of Sports and Exercise. V o l . 345. 1 3 . India: Divine 352- Smith. p . etal. Shelton's Health School. 4 2 2 ." 350. . 341. New York: New 346. New 343. E " L o w . Everett for L . Landrum Rorvik. A l c o h o l and B o n e Degeneration. 356. 60. . L . e t al. . 349. 1 9 5 5 . K. . San Antonio. row. Men of Medicine. S i m m o n s . R . Reach for Fitness. A l e x a n d r i a . 1 9 6 0 . M. Connecticut: Natural Animal Factories. 1957. P . and J i m M a s o n . F . Solomon. P . S i n g h . 4 . R . BhagavadGita. 1 The Frugal Gourmet. Satsang Beas. Shettles. R . F . Shippen. 353. J u n e 1 9 8 5 . Viking. 1980. . Rangoon. 1 0 . S . Texas: Dr. New York: Warner 347. 1966. N e w D e l h i . 1961. 344. "Rheumatic Disorders . Inder. S. Jeff. Snacks & Sandwiches. "Physical B o m b a y . . M . Vol. ' ' 1980. Sherman.L i f e B o o k s . S i n g e r . ' S m o k i n g . 5. 355. Henry C . V o l . N o v . Books. 1951. 1 9 8 1 . 3 5 . C . Bone Activity in and Calcium Modalities Mineral Increase Aged Women. 26. Sivamanda. p. 351. L i f e Society. 1957. P e t e r . S m i t h . p. 354. Doubleday. B . p. 342. 275. D . British Medical Journal. a n d M .F a t D i e t and T h e r a p e u t i c D o s e s o f I n s u l i n i n Diabetes Mellitus. . p. 1986.D. Essentials of Nutrition. New York: William Mor- 1984. F e b . S i n g h . Charan. . 1983. V o l . V o l . " 1977. San Antonio. 348. F . S i r t o r i . Katherine B . Texas: Dr.

. 1 4 2 . T o b e . " P o s t Menopausal " H y p e r l i p o p r o t e i n e m i a s i n the O n t a r i o . V i r g i n i a : T i m e . A l s o r e f e r e n c e s i n V o l s . Canada: P r o v o k e r P r e s s . D . " lishing Co." 378. Knopf. p . tivity dren. e t al. the D e x t r o s e T o l e r a n c e T e s t .D. You Don't Have to Be Sick. Lehotzky. ComJoint Surgery. p . 1961. 2 8 . p . terol L o w e r i n g D i e t . Southern California Dental Association Journal. 363. 1 0 . A . R h e u m a t o i d A r t h r i t i s and A n kylosing Spondylitis. o f the 1971. Printing Office. of Cow's "Study Frequency Milk Stevenson." Nov. M . Influence 385. p . T z u . Jan. . 5 0 B . Con379. Colo- "Osteoporosis N e c k i n t h e S o u t h A f r i c a n B a n t u . 362.D. The . V o l . "Increased Preva Serum Choles3 8 1 . M. Su-Huei. S p r i n g f i e l d . S. 6 3 9 . 371. Office o f the Health Reformer.. p. 369. "Ulcerative Colitis Pro- Chinese Appetizers and Garnishes. 3 . voked by M i l k . in J . John H . S p e n c e r . Anna. Taiwan: The New Engla'id Journal of Medicine. Truelove. .D. R . The Hygienic System. I l l i n o i s : of Health V o l s . M. "Obesity. Solomon. Trail. .. 1 9 7 9 . 3 5 8 . . 1976. The Intestinal Tract. D . " A Stuffed Club. 2 8 8 .. Environmental 1982. Talamini. " T h e N u t r i t i v e V a l u e o f American Journal of Clinical Nutrition. F e b . New York: Stroud. Tommori. 4 0 . 1 0 . Maize Protein for M a n . R e a y . Statement on Program Status the Before Subcommittee Nutrition. Vol.. . 1854. and M . Richard A. " Clinical Re- The Hydropathic Encyclopedia. " Archives of Internal MediRequirements: Council on cine. Vol. search. R u s s e l l T . Arthur C. " Journal of the American Medical Association. 1 9 8 0 . Sept. p . 3 7 6 .: Dietary Goals for the U. 2 . . . p. 384. California: 367. FAQ United Nations Sweeny. 9. V o l . 357. Tao Teh King. L a o . 364. 1983. 2 4 . 1 9 7 0 . 375. V o l .D. 4 . alence Vol. V o l . 1926. and Pal O s v a t h . D e n v e r : J . " Vol. in Men Ingesting Please Don't Smoke in Our House. 1.. T a i p e i . July 26. Etiology of Inner Ear Disease. V o l . of Choletithiasis L . Tilden. J u l y 1 9 7 3 .P. Shirley J . M . P . "Comprehensive Michigan: trol and Its Effect on Rheumatoid A r t h r i t i s . Acta Allergol. D . " V o l . Battle Creek. British Journal o f Cancer. 3 7 . 2 8 . 386. British Medical Journal. p . 1963. 383. Food in History. 1972. Thomas. Government M.U. C P . Spenser. Hunza: Adventures in a Land of Paradise. 1 9 7 3 . p. and Fracture of the Femoral 373. p . .D. 361. 3 1 . R. 387. Rome. M. 347. M. . the F a m i l i e s o f M i l k . 8 1 7 . M. p 3 6 6 . . H . p." 49. 1 9 1 6 . New South African Medical Journal. Soups. Hajnalka Marton. p. 1977. V o l . 2 8 .A l l e r g i c and A s t h m a t i c 107. 1292. Food and Agriculture Organization. 2 1 1 . T i l d e n . Upton. 1 9 6 8 ." Production Yearbook. 468 I BIBLIOGRAPHY 372. Philosophy 3 6 0 . York: Alfred A." 11. A Stuffed No. V o l . " Journal of Bone and 374. Nov. Whitehead. J o h n H . 28/Sept. et al. M. 2 1 a l s o c o n t a i n r e f e r e n c e s t o c a n c e r . Food: Its Composition. Ph. 1 .. the Director National Cancer Institute o f the Diet. N e w Y o r k : F r e d e r i c k U n g a r P u b Truswell. 1 9 0 1 . Menlo Park. . U n i t e d States Senate Report: Washington. V o l . Roy L .S. bination . 285. Club b e c o m e s Philosophy of Health i n V o l . Chicago: Hygiene Press. 368. 23. Stewart. 7 9 1 . Aug. R . Jr. 1872.BIBLIOGRAPHY I 467 i n the S o u t h A f r i c a n N e g r o . Food Balance Sheets: 1979-1981 Average.D. S u n s e t International. 382. 1 9 2 7 . N e w Y o r k : S t e i n 1981. I. 1 6 . Jack D . L. and Helga SensiChil- Laryngoscope. F e b . 1 2 . . 1 9 . "Multiple Sclerosis: T w e n t y Years on L o w Fat Diet. M R . 1972. British Medical Journal. 4. Julian P r e s s . 1 9 6 2 . p. M . Lane Publishing. 1 9 8 4 . J a m e s T . 5 3 . Toxemia Explained. Osteoporosis Regular R e v i e w . T a n n a h i l l . A l e x a n d r i a . p. 1 9 6 3 . p . Charles T h o m a s Publishers. 1 9 6 1 . T r o p . V o l . D. 1984. 1 9 0 0 3 5 9 . " S y m p o s i u m on Human Calcium F o o d s a n d N u t r i t i o n . 370. 1 9 8 6 . C. . Jan. Archives of Neurology. N e w York: 1 9 7 3 . " 154. Milk and Cancer in Italy. V o l . Preparation. 5 8 8 . M . 365. J. .1 5 . V o l . Nutrition on and Cancer Senate & Day. Books I & II. 1 8 5 .C.. Fowlers & Wells. Huang Su-Huei.L i f e B o o k s . "Dietary Factors T h a t etal. 4 6 0 . 1 8 . 380. " C a n c e r . . 6/7/8. The Vegetarian Epicure. 8 1 8 . Huang. 85. 585. 377.. Denver. p . Vegetarian Cookbook. 388. C. D . Swank. 2 6 3 . rado: Health Research. 1975. 1960. Natural Studervant. 1983.

J a c q u e l i n e . 392. 3 8 . Oct. p . Weisburger. British Medical Journal. 7 1 . " U r i n a r y C a l c i u m and Dietary P r o t e i n . 390. P h o e - . N e w o f the Colon. Ralph. . & Co.C.. Ann. 408. . 2 5 . J u l i a n M . Virginia: T i m e .BIBLIOGRAPHY I 469 Committee on 1972. P h o e n i x . 1978. Arizona: Ruth O'Sullivan Woodside M. p. . " W h o l e Milk Linked with Cancer. zona: 4 0 1 . P . V o l . Beware of the Food You Eat. 411. O c t .. M. 413. p. Natural Weight Control.. W h i t a k e r . J u l y 1 7 . Journal o f American Dietetic Association. 1979. Wright. F r a n c i s . 1985. livan 404. J u n e 1 9 8 5 . American Journal o f Clinical Nutrition. 3 5 . Arizona: 418. New York Times. The Silent T h i e f of Body V o l . K a r e l . ifornia: Pacific P r e s s P u b l i s h i n g Association. Vol. ardous to Your Health. 1971. M . Phoenix. Arizona: O ' S u l 421. W y n d e r . John Vegetables. " T h e H u m a n Requirement of Calcium: Should view. Recipes for Longer Life. 1979. ' ' 1417. Cancer—On the V o l .L i f e B o o k s . M R . 391. C P . 1949. 1 9 7 7 .. D.: Meat on the Menu. Wigmore. & Co. Diet and Salad Suggestions. H i l l e b o e . " p. ical Nutrition. Alan. Lancet. e t al. Eating May Be HazB. Vol. P. Woodside Vibrant Health. Nutrition Health Review. Retention Nutrition Review. 1 9 8 4 . V o l . 416. p . 1972. "Research Yields Surprises About Early M a y 15. V o l . W . Prostate and S t o m a c h . Who Needs It? 1974. p . w i t h Special Reference to Intakes o f Fat and F i b e r . M a r . H u m a n M a l e as A f f e c t e d b y P r o t e i n I n t a k e . N e w Sharon. and A l o i s Zapletal. " D i e t and O s t e o p o r o s i s .Sc. E . # 1 . ..D. Mountain V i e w . Ruth. 1 8 9 . Phoenix. p. Health Institute. J u l y / D e c . Amnion. 1 9 7 2 . and H e r m a n E . Vanecek. . 9 5 8 . 1 9 7 6 .. "Osteoporosis: nancies and L a c t a t i o n s o n B o n e D i m e n s i o n s i n S o u t h A f r i c a n Bantu and Caucasian M o t h e r s . . 5 6 . "Sensibilization of Guinea Agriculture. Review & Herald Publishing. 1 6 . "Calcium & Co. Walser. Mechanisms Bearing Causes of Cancer V e r r e t t .. Clinical Science. " E x e r c i s e and A c t i v i t y f o r B o n e H e a l t h .D. Be Your Own Doctor. 1978. 1 9 7 2 ." Alexander R. 389. Winter. 412. 13. p. 1 6 2 9 .. 3 2 7 . 398. " Nutrition Health Review. 396. N e w Jer- American Journal of Clinical Nutrition. " V o l . Woolsey. 1901. Bemstein. "Fat Woodside . Human Diets. Y e r u s h a m y . 399. M. M . M a y 1 9 7 2 . Alexander. Norwalk Press. H. . M. 409. Nutrition Health ReBoston: Hippocrates American Journal of Clinical Nutrition. Walker. Cal1923. 400. 2 0 7 . Alexandria. Norwalk Press. and Daniel D. May 4 . 393. 417. O'Sullivan 403. 2. p." Publishing Group. 1981. V o l . Walker. D . N . 1 2 9 7 . "A ConD. N e w York: Become Younger. 2 9 . 9 . Avery . Phoenix. . 3 5 . D. Phoenix. 406. P h . " Journal of Have a Nutrition. D . p. 1 9 8 0 . Raymond H . Raquel. 3 . Ph. 3 3 . 1968. e t al. V o l . W e l c h . " F e b . Fresh Vegetables and Fruit Juices. D. 6 7 3 . and Jean C a r p e r . Counsels on Health. R a q u e l . Arizona: 402. Arizona: 420. W i l d e r ..Phil. 405. . 415. Walker. 1974. 1 0 2 . e : al. . Nutrition and Forestry. "Does Dietary Therapy Mackin/ie. V o l .. sey: 414. 407. 394. "Osteoporosis and Calcium Deficiency. Spring 1983. D e c . Dr. 2 . D . 1973. " T h e Dietary Environment and Cancer. Ari419. R. . R o l e in the P r e d i a l y s i s P a t i e n t ? " American Journal of ClinB S . V o l .D. Ellen G. " 1 9 6 7 . Washington. 1971. A. Bulletin NewYork Academy o f Medicine. " York: Warner Books. p. e l al. V o l . 1974. Vol. Pigs w i t h C o w ' s M i l k as a Model of Sudden Death in Infants and C h i l d r e n . M N e w York: S i m o n & Schuster. J u l y 1 9 8 0 . Signet. Breast. 42. " C o l o n Cancer and D i e t 410. 1 9 6 5 . 1 9 6 5 . J . 5 1 8 ." 138. .D. 1 9 8 0 . 2 . . and B o n e . White. " T h e Influence of N u m e r o u s Preg- W i l l i a m s o n .Sc. June 1985. in the Adult Walker." Norwalk Press. " p. Wachman. Maine: N e w England Eclectic P u b l i s h e r s . 4 7 0 / BIBLIOGRAPHY nix. p." 395. Water Can Undermine Your Health. W a y n e . Reversing Heart Disease. Walker. History of Medicine. L o w Intakes B e Supplemented?'' 397. on "Nutrition and Acta University Carolina Medica. p.. 3 8 5 . . trolled Therapeutic T r i a l of Various Diets in Ulcerative Colitis. N e w Y o r k : F a w c e t t .

N . 12. " D i e t a n d G o u t . N e w Y o r k : B a n tam. 2 3 4 3 . 1972. D . Zollner. 13. Sweet and Dangerous. J o h n . 1 9 5 7 . 5 7 . J u l y 1 5 . 1 9 7 2 . 267. p. Y u d k i n . M . 1 . " New York State Journal of Medicine. " Proceedings of the 9th International Congress of Nutrition ( M e x i c o ) . V o l . r .BIBLIOGRAPHY I 471 i n t h e D i e t a n d M o r t a l i t y f r o m H e a r t D i s e a s e . V o l . p.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->