P. 1
Harvey ésMarlyn Diamong-Testkontrol-2

Harvey ésMarlyn Diamong-Testkontrol-2

|Views: 470|Likes:
Published by tibory

More info:

Published by: tibory on Jun 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2011

pdf

text

original

Istennek és Isten gyermekeinek ajánljuk

ORVOSI ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ ELŐSZÓ BEVEZETŐ A FORDÍTÓK FIGYELMEZTETÉSEI ELSŐ RÉSZ — A K K O R ÉS M O S T 1. Új információk 2. Visszapillantás 3. Miért ezzel foglalkozunk 4. Az alapelvek áttekintése MÁSODIK RÉSZ — AZ EGÉSZSÉG ÖSSZETEVŐ E L E M E I 5. Az egészség elemeinek ismertetése 6. Levegő 7. Víz 8. Étel 9. Pihenés és alvás 10. Testmozgás 11. Napfény 12. Szeretet és szerelem 13. Tisztaság, kellemes környezet és meghitt percek HARMADIK RÉSZ — KIEMELT S Z E M P O N T O K 14. Állati eredetű termékek 15. Gyermekeinknek 16. Gyermekeinknek is joguk van az egészségre 17. Méregtelenítés — mit tegyünk válságos helyzetben 18. Gyakran elhangzó kérdések 19. Kétheti teljes testkontroll TESTKONTROLL-RECEPTEK Bevezetés Nektár és ambrózia, azaz levek és krémek Gyümölcssaláták és mártások Zöldségsaláták és salátaöntetek Zöldség, mint főfogás Levesek, szendvicsek és göngyölt falatok Burgonyából és gabonafélékből készült fogások Főtt tészták és mártásaik

7 9 13 15 17 18 23 35 39 51 52 62 80 91 102 107 145 151 168 183 184 208 217 235 244 257 265 266 270 276 280 292 301 311 320

5

Sütemények, kétszersültek, lángosok, lepények Hal és csirke Magtej, magtejes italok, fagyos finomságok KÖVETKEZTETÉSEK Válogatott magyar ételreceptek Tapasztalataim aprócska tárháza FELHASZNÁLT KIADVÁNYOK JEGYZÉKE (BIBLIOGRÁFIA)

323 326 329 333 336 355 357

ORVOSI ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ
A „ T E S T K O N T R O L L " című könyv Magyarországon is nagy port vert föl. A , .Testkontroll 2" még nagyobbat fog. Évszáza­ dos hiedelmeket dönt halomra, és kemény vádbeszédet mond olyanok fölött, akik haszonszerzésből (vagy tudatlanságból) egészségünkre, életünkre törnek. Szent-Györgyi Albert mondta egy interjúban, hogy ha vala­ milyen új ötletét hangos ellenkezés fogadta, akkor tudta, jó nyomon jár, valószínűleg jelentős felfedezést tett. A „ T e s t kontroli 2" rendkívül jelentős újdonságokat tartalmaz. Szük­ ségszerűen botránykönyv. Szerzőik tetézik a bajt: igazat szólnak. A módszer ugyanis tényleg működik. Saját bőrömön is tapasztalom, hogy taná­ csaikat megfogadva korábban elképzelhetetlennek hitt szint­ re emelkedett energiám és közérzetem. Egy-két orvosi témában azonban, szerintem, túlzásba es­ nek. A radioaktív sugárzás valóban káros a testre, sok eset­ ben mégis életet ment. Kívánom, hogy j o b b gyógyeljárasok birtokában mihamarább nélkülözhetővé váljon, de ma még túlzásnak tartom merev elutasítását. Az is mellbe vágott, amikor arról olvastam, hogy csontrit­ kulásos betegnek helytelen kalciumot adni, hiszen magam is sokat írtam fel receptre. Idén nyáron Angliában járva kikér­ tem ez ügyben tapasztalt táplálkozási szakember véleményét, s ő is megerősítette a Diamond házaspár állítását. Az érvek előtt én meghajolok, de szakmai körökben azok bizonyára komoly vitát gerjesztenek majd. A szerzőházaspárral együtt én is azt javaslom, hogy ne a szavaknak higgyenek, hanem természetes ösztöneiknek és tapasztalatuknak. Próbálják megfogadni a „Testkontroll 2" tanácsait, s figyeljék meg, hogy érzik magukat. Megtippelem: remekül. Úgy legyen. Dr. Dómján László

Ez a könyv az emberi testről szól, s arról, hogy miként tudjuk gondját viselni. Olyan útmutató, amely lépésről lépésre vezeti rá az Olvasót az értelmesen gyakorlatias, egészséges életvitelre. Az egészséggel kapcsola­ tos témakörökből összefoglalja a lényegesebb ismereteket, továbbá a testedzés, a táplálkozás, a víz, a légzés, a napfény, az alvás, a szeretet, a szerelem, a nemiség és még sok egyéb dolog egészséggel összefüggő hatásáról szól. Tisztázza az Olvasóban esetleg föllelhető bizonytalanságo­ kat, és útmutatást, irányítást, önbizalmat, beavatkozási lehetőséget kí­ nál, hogy pontosan megtudjuk, mi az, amit mi, saját magunk megtehe­ tünk a lehető legjobb külső megjelenés és a lehető legjobb közérzet elérése érdekében. Senki sem fog kimaradni! Csecsemőknek és tizenéve­ seknek, szülőknek és nagyszülőknek, tehát mindenkinek BIZTONSÁ­ GOS megoldásokat kínál ez a könyv, olyanokat, amilyeneket régóta sze­ retnének megtalálni. A könyv telis-tele lesz újszerű ismeretekkel, melyek alapvetően változ­ tatják meg a testünkhöz fűződő kapcsolatot. A Testkontroll (angolul Fit for Life) megjelenése óta eltelt két esztendő folyamán, s épp hazatérve egy 17 várost értintő országos körútról, rengeteg alkalom adódott, hogy megtapasztaljuk azokat a hihetetlen eredményeket, melyeket a Test­ kontroll alkalmazásával emberek százezrei tudtak elérni. A fogyástól a bámulatos egészségjavulásig mindenre láttunk példát. Hosszú távon is működik, megszabadít gyógyszerfüggőségtől, fölöslegessé tehet állandó orvosi kezelést, lehetővé téve, hogy saját maguk oldják meg egészségügyi problémáik jelentős részét. Jobban érzik magukat, és jobban néznek ki, mint valaha, de további ismeretekre is vágynak, hogy még jobban irányít­ hassák szervezetüket. Az „önmagunkról gondoskodás" óriási előretörésének korszakában élünk. Rengeteget lehetne tanulni arról, hogy miként élhetünk egészsé r gesebben. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a világ összes gyógyeljárasa és „kezelése" sem biztosít tartós egészséget, ha mi magunk nem törek­ szünk egészségesebb életmód kialakítására. A testünkkel való visszaélé­ sek évei — dohányzás, iszákosság, egészségtelen ételek fogyasztása nyakló nélkül, a pihenés és testmozgás hiánya — kizárólag gyengíthetik az egészségünket. Az érzelmi egyensúly hiánya szintén akadályozza az egészség kialakulását. Amikor az „eredmény" már a szemmel látható betegség, akkor a gyógyszerek és műtétek csak tüneti kezelésre j ó k . A betegség okozta hibák kijavításához nekünk magunknak kell egészsége­ sebben élni. De nagyon valószínű, hogy ezzel nagyjából mindenki tisztá­ ban van. Könyvünk azt mondja el, hogyan építsünk erre a már meglévő, ösztönös fölismerésre. 9

hogy melyik szakember véleményével tud azonosulni. A változatosság gyönyörködtet. hogy emberek ezrei 10 .Hogy mi mindenre terjed ki az egészségesebb életmód. hogy új életstílusuk nem egyszerűen a régi szokások elnyo­ mását. Ezt a könyvet azért írtuk. a füvesember. mégis szükséges. Feladatunk az. A változás néha fájdalmas. hogy miénk az egyetlen és a legjobb megoldás. és nem is szabad ilyen értelembén rájuk hagyatkozni. hanem érdekesen kellemes új szokások fölvételét jelenti. hogy segítsünk az egészséges életmód kialakításában. N e m állítjuk. akkor izgatottan és pozitív érzésekkel. A világon az egyetlen állandó dolog a változás. előremutató eredményeiket.szerűen bevált. várakozással néznek elébe mindannak. Semmilyen gyógyász sem tekintendő az egészségvédelem területén egyetlen és kizárólagos szaktekintélynek. Bármelyikük hasznunkra lehet. de az már az egyén (azaz mindenkinek saját) feladata. az új információ. a homeopata. korábbi tapasztalatai. amely — noha akkor teljesen új és ismeretlen volt számunkra —meghozta nekünk a gyógyulást és a kellemes közérzetet. pél­ dául a természetgyógyász. arról manapság rengeteg ismeret kerül napvilágra. amikor mi is lázasan kerestük a megváltást. láthattuk. neked is. Személyesen is tanúi lehettünk annak. az új felismerés. Az is egyre nyilvánvalóbbá válik. Ahogy az első szerény változtatások meghozzák pozitív. a pszichológus. vagy a masszőr. Ha majd észreveszik. Igyekszünk a szokásos életvitelhez igazodni. és szerencsénkre a kutatásoknak olyan területével kerültünk kapcsolatba. problémánk jellegétől függően. ösztönei. az újdonság szórakoztató. jelenlegi szükségletei és jövőbeni céljai szerint döntse el. a csontkovács. A mi egészségvédő életfilozófiánk mindenesetre már rengeteg embernél nagy. de bizonyos változtatásokra azért szükség lesz. Ketten összesen huszonkilenc évig tanulmányoztuk az emberi test természetes szükségleteit." El tudják képzelni. amit nekünk. magúnkfiaft' kell megtenni. hogy fontolóra vegyük tanácsaikat és saját megítélésünk szerint válogassunk közülük. hogy ők is elérik egészséggel kapcsolatos céljaikat. Egyikük' sem tudja azonban helyettünk elvégezni ázt. Volt idő. Ahogy az ezen területen végzett munkánk eredményeit elkezdtük mások­ kal is megosztani. Bármelyik nyújthat hasznosat abból. az akupunktúrás szakember. amit a j ö v ő tartogat. amit tanult. Ahogy egyszer Franklin Benjámin mondotta: „ H a változásaidnak vége van. így maradhat mindenki ügyének saját irányítója. azok aztán már ösztönözni fogják a további lépések megtételét. milyen szörnyűségesen egyhangú lenne az élet változások nélkül? : Egy dolog hozhat csak újdonságot. akik segítségünkre lehetnek az „önmagunkról való gondoskodás" elérésében. amelyre oly forrón áhítoztunk. hogy egyre több jól képzett szakember létezik. hogy józan esze.

amelyik megfelel az élet törvényeinek és szokásos föltételeinek. akik kontrollálni akarják egészségüket és közérzetüket. s ehhez ma már nem férhet kétség. Szeretettel és tisztelettel fölajánljuk tehát ezt az egész életre szóló segédletet. Olyan valami ez. tehát valószínűleg Önnek is hasznára válik. egy elérhetetlennek látszó célt: azt. amiről legalább hallani kell. hogy a leosztásban bárki saját érdekei szerint cinkelt lapokhoz jusson. s nem csupán az egészség megőrzésében segít. hogy önmaguk szerezzék vissza egészségüket. Ez közhely. életvidám. A M I T M E G KELL T A N U L N I . Ezt az életmódot azoknak terveztük. életfogytig teljes egészség­ ben! Harvey és Marilyn D I A M O N D 11 . hisz senki sem kíván beteg lenni. nyilván­ való igazság. Szeretnénk hangsúlyozni. hogy AZ E G É S Z S É G E S É L E T M Ó D NEM OLYAN MŰVÉSZET. jó egészséget és boldogságot kívánunk szeretteinknek. Igen. csak azért. ez egy új fölfogás. hogy ragyogó. hogy az itt bemutatandó egészséges életstí­ lus a gyakorlatban alkalmazva hihetetlen mértékben megjavíthatja a közérzetet. H A N E M OLYAN ÖSZTÖNÖS ÉLETVITEL. de a betegek számára is lehetővé teszi. Tapasztalatunk az. Fő alapelv. Valamennyien boldogok és egészségesek szeretnénk lenni. Ehhez küldjük életbevágóan fontos üzenetünket: MIN­ DENRŐL. hogy mindenki tudatában lehessen a számá­ ra is nyitva álló lehetőségnek. Amit mi Önnek ajánlunk. ARRÓL A TERMÉSZET SZÁMUNKRA GONDOS­ KODOTT.tudtak javítani egészségükön az itteni ismeretek csupán egy részének alkalmazásával. Lehet. ez ellentmond sok mai tantételnek. V A G Y AZ EGÉSZSÉG HELYREÁLLÍ­ TÁSÁHOZ SZÜKSÉGES. igazi példává váljon. ami drámai módon növelni tudná életének tartamát és tartalmát. az L E H E T Ő S É G E G Y ÚJ­ FAJTA ÉLETRE. mely jó lehetőséget nyújt ahhoz. Betegségteremtő életmód a rettegett betegséget hozza magával. Fő az egészség. mert értéke ki sem derülhetett. meg akarja-e ragadni ezt a lehetőséget. sem más. Sem mi. hogy nem mindenkinek adja meg a választ. A M E L Y H E Z VISSZA KELL T É R N I . mennyiségét és minőségét. A megértés lehetőségét kínáljuk. Nagy kár lenne kihagyni valamit. AMI AZ EGÉSZSÉGHEZ. de máris milliókat indított el jó irányban. A könyv lapjain közérthetően. Első könyvünk kiadása után milliók láthattak neki egészségük fejlesztésének. Erőt. hogy csakis egy egészségteremtő életmód eredmé­ nyezi az oly forrón áhított egészséget. de rengeteg hasznot hoz. inkább okos élettervet. Bemutatunk egy egyszerű. bárki számára könnyen fölfoghatóan érzékelhetővé válik ez az alapelv! Igen. Nem gyógykezelést ajánlunk. hogy T E L J E S MÉRTÉK­ BEN IRÁNYÍTÁSA A L Á V O N H A T J A SAJÁT EGÉSZSÉGÉT! Mindenkor és mindenki maga döntheti el. Egyikünk sem ismer minden választ. mint szerény hozzájárulásunkat az Ön igyekezetéhez. könnyen követhető életvitelt.

valamint a betegségek megelőzésének teljes területére vonatkoz­ tatja magát. aki maga már minden 13 . vajon az emberek készek-e elfogadni egy olyan egészségóvó hozzáállást.Aki esetleg olvasta Teskontroll című első közös könyvünket (angolul: Fit for Life). az lehet. csaknem két évig a sikerkönyvlista élén állt. H A N E M SOKKAL INKÁBB A T E S T MŰKÖDÉSÉNEK ESZMÉNYI ÁLLAPOTA. bejött nekik. hanem teljes körű útmutatást ad az emberek kezébe saját súlyuk szabályozására. amit előszörre akartunk megírni. Majd. akkor nyitottak lesznek az ehhez kapcsolódó. hogy sok eset­ ben ez a helyzet. olyan rengeteget. Csakhogy előbb körül kellett tapoga­ tózni. a hagyományostól meglehetősen eltérő életviteli elveken nyugszik. A Testkontroll csupán egy szála a Természetes Hygiénia tudományát jelentő szőttesnek. ami többé-kevésbé ugyanaz. hogy elindítottunk egy kéthavonta megjelenő levélújságot. az egészségvédelem minden más vonatkozásáról szóló további értesülés. Amerika készen áll! A Fit for Life (magyarul: Testkontroll) már eddig sok millió példányban kelt el. és ami ráadásul ésszerű és könnyen alkalmazha­ tó. ami lehetővé teszi az olvasók számára." Lehet. további tőkét kovácsolni a sikerből egy újabb könyvvel. máris teszi a gyakran hallott megjegyzést: „ A h a . és seregnyi más országban is kinyomtatták. Úgy tűnik. A Természetes Hygiénia azt tartja. remek közérzetükkel. így hát úgy határoztunk. amely korábban szélesebb körben soha nem tárgyalt. mielőtt kiadhattuk volna ezt a könyvünket. most megpróbálnak még egy bőrt lehúzni ugyanarról a rókáról. Levelek ezreit kapjuk a világ minden sarkából. továbbá ízletes ételeket nyújt. ha már sikerre vittünk egy olyan rendszert. megkaptuk a visszajelzéseket. de most mégsem erről van szó. nagyon is sokaknak igencsak fontos dolog: a súlycsökkentésről. Ugyanis ez az a könyv. hogy AZ E G É S Z S É G N E M EGYSZERŰEN A BETEGSÉG HIÁNYA. Nos. melyek minden várakozásunkat felülmúlták. mely utóbbi az egészség helyreállításának és megőrzé­ sének. hogy megosszák egymással személyes „csodáik" történetét. csak kicsit más címmel. és pompásan érzik magukat újonnan megtalált. no meg valóban hatékony. E könyv írása előtt meg kellett bizonyosodnunk. hanem annak csupán arról a tárgyköréről. amelyik nem tekinthető fogyó­ kúrának. információ befogadására is. hogy az első könyvet nem az egészséggondozás ugyancsak terjedelmes teljes területé­ ről írjuk. No de mi is tette mindezt lehetővé? Ugyan ki lehet hajszoltabb olyan embernél. Az emberek lefogynak. amiről úgy látszott. meg kellett tapasztalni az „ismeretlen vizeket".

Tévedés! Senki sem győzhet meg minket arról. hogy birtokában lennénk valamilyen varázsszernek! Egyáltalán nem! A hegy csúcsára több ösvény vezet. hogy bárki irányítása alá vonhatja testsúlyának alakulását. Egyre több ember tűzi maga elé a célt. hogy ha az egészség­ hez vezető utak mindegyikét egy sok-sok szálból álló szőttesbe összefon­ va képzeljük el. Az e könyvben föllelhető elvek alkalmazásával bárki könnyen magáévá teheti ezt az újfajta életvitelt. kihívó. A szükséges ismeret most a kezükben van. akkor a Test­ kontroll 2 olvasása előtt kimondottan tanácsos leülni. N e m akarjuk azt sugalmazni. mely annyira jó hatással lesz egészségére. Ha a Testkontroll alkalmas volt a szemek fölnyitására. Ne felejtsük el. arra a helytelen következtetésre vezethet. mint a napfölkelte. a Természetes Hygiénia ösvénye Önt is elvezetheti céljaihoz. Bizonyos. Elvégre az ÉLETTŐL LÜKTETŐ. Izgalmas időket élünk. Ajánlott utunkat sok ezer társunkkal együtt egyszerű. Ráadá­ sul az ezektől való félelem is elmúlik. a Testkontroll 2. hogy az ilyen emberek százezrei­ nek folyton fogyókúrázni kelljen. Ez a könyv azonban. s nem kell többé e területen sem tehetetlen áldozatként szenvedni. sokkal többet mutat be a teljes szőttesből. akkor a Testkontroll annak csupán egyik fonatát képvi­ selné. N E M PEDIG A TESTTEL SZEMBEN ALKALMA­ Z A N D Ó M E S T E R K E D É S . További eredménye volt. ki végtelen és fölfoghatatlan bölcsességgel bír. amely eltün­ teti a túlsúlyt. hogy a Természetes Hygiénia a komolyabb bajokkal küszködők számára éppoly hasznos. visszatérő fájdalmaktól. A lehetőség íme adott.elképzelhető fogyókúrát kipróbált. hogy oly sok ember szenved valamilyen testi panasztól. hogy bölcsőtől koporsóig testi kínoktól gyötrődjünk. a rossz közérzet. 14 . biztonságos és megbízható útnak találtuk. hanem fájdalmak nélküli. hogyan kell az egészséget ellenőrzés alatt tartani. életerős legyen. De. betegségmentes életet is teremthetünk magunknak. Alapelvünk: az E G É S Z S É G M E G E N G E D E T T ÉS BÁRKI SZÁMÁRA ELÉRHETŐ. s meg is tennének mindent ennek érdekében. hiszen ez ÖRÖ­ KÖLT ELŐJOGUNK. hogy a fájda­ lom. hogy egészséges és fitt. hogy Isten. ahogy a Testkontroll megmutatta. mentessé bármiféle betegségtől. Nemcsak karcsúságot. hogy lehetősé­ get nyitott számunkra a Természetes Hygiénia más területeinek ismerte­ tésére is. A tény. ÉS A GYÓGYULÁS A SZERVEZET BIOLÓGIAI FOLYAMATA. Az egészség és jó közérzet jussát megszületésünk által már megszereztük. SUGÁRZÓ EGÉSZ­ SÉG A T E R M É S Z E T E S LÉTÁLLAPOT. Állításaink jó része ugyanis a közhiedelemnek ellentmondó. provokatív lesz. azért teremtett volna minket és eme csodálatos égitestünket. hogy örömtelivé és kellemessé válik élete minden megélt napja. akik „ c s a k " súlyfölöslegükkel bajlódnak. kellemetlenségtől. s ugyanakkor tartósan távol is tartja azt? A Testkontroll módszere sikeresen vetett véget annak. a betegség a szabvány. s most végre olyat keres. mint azoknak. ez a könyv ugyanúgy meg fogja mutatni. ez csupán egyik közülük.

kreatívak. megfordult a . tömören. Ennek orvoslására a könyv végén található receptgyűjtemény végéhez gyakorló magyar testkontrollosok receptjeit is hozzáfűztük. Ön. vagy a kamra ajtaján. esetleg mindhárom indított erre). 59. táblázatszerűén összefoglaló TESTKONTROLL — DIÓHÉJBAN című színes nyomtatványt. Újítsanak. Igaz. jó páran mégis épp a terjengősségét kifogásolták. lendületesebb életmód elérése a kitűzött cél. nyájas olvasó. ahogy betartja a játékszabályokat. eleve elfogult állás­ ponttól) túlnyomórészt pozitív volt. olvasmányos stílusát. Ám erre is igaz: mindenki maga sorsának kovácsa. 40 órás tanfolyam.— forintos áron. (Aki kevesellné saját kreativitását. de igen eredeti. roppant nagy sikerrel (filantrópia vagy önzés. ez az egészségközpontú. Praktikus s z e m e l ő t t tartani ezt a táblázatot. Ennek elsajátítására a legkön­ nyebb út egy rövid. Az egyik az. amiben nincs vesztes. kiállta a legmeggyőzőbb igazolást. természetkö­ zeli. Budapest 1502. folyton „nyerésben" vagyunk. Persze akadtak neheztelő megjegyzések is. például a hűtőszekrényen. illetve a 142 57 60 budapesti telefonon kapható.Jelen kötet előfutára.hogy az eredeti receptek ritkán praktikusak hazai háziasszonyok számára. méghozzá sokezerszeresen. 15 . de egy-két eset még nem igazi igazolás. Ennek kiküszöbölésére javasol­ juk a T E S T K O N T R O L L elveit egyetlen lapon. postán is meg lehet rendelni az alábbi címen: AGYKONTROLL. Ki-ki olyan mértékben. energikusabb. Pf. a gyakorlat próbáját. Legyenek ezen a területen is tevékenyek. A visszhang (eltekintve néhány szélsőséges. Először — fordítás köz­ ben — magunkon kísérleteztünk vele. sok magyar olvasó nagyon is élvezetesnek találta a TESTKONTROLL kissé talán bőbeszédű. Ön is a biztos nyerők közé sorolhatja máris magát. Ezek közül kétféle tűnik valóban megfontolandónak. ajánlom ennek fejlesztésére — is — a Silva-féle Agykontroll módszerét. A rengeteg lelkes olvasói visszajelzés viszont már annak tekinthető.) Amióta a T E S T K O N T R O L L A L foglalkozunk.lapjárás". A pályázatra beküldött magyar receptek legjobbjainak közreadásával remélhetőleg könnyebbé válik a T E S T K O N T R O L L módszerének elsajátí­ tása.. vagy talán kalandvágy. amiben minden résztvevő csak nyerhet. Mégis boldogan osztjuk meg mindenkivel az e téren szerzett kedvező tapasztalatokat. közérthető módszer nálunk iss. akár lefogyni szeretne a T E S T K O N T R O L L segít­ ségével. akár „csak" az egészségesebb. Felvilágosítás a fönti címen. mert — ellentétben a kártyá­ val — a T E S T K O N T R O L L olyan remek játék. éljék ki feltaláló hajlamai­ kat. a T E S T K O N T R O L L című könyv élénk érdeklődést és komoly visszhangot váltott ki a fogyni akaró magyar olvasók táborá­ ban is. amelyet 49.

hogy az amerikai írópár férfi. Továbbá más. . vagy női tagja írta az adott részt.Még néhány eligazító mondat. A j o b b érthetőség kedvéért a magyar szövegben is föltüntettük. illetve ételreceptek mellett az eredeti angol megnevezést a magyar fordításban is föltüntettük. idevonatkozó szakkönyvekkel való összeve­ tés megkönnyítése céljából egyes gyakorlatok.

.

se lámpa. Különös faj az ember. ha nem kerülnének rendszeresen napvilágra újabb és újabb ismeretek. Igyekszik ellenállni annak. függünk tőlük. Ugyan miért? Jó kérdés. 18 . Minden újat elvetnek. amit megszok­ tunk. igzalmas mondjuk a foci-világbajnokság döntője. se könyv. ha nem lenne tény. de éppen azokat üldözzük legkíméletlenebbül. Aki netán kételkedne ebben. akik ezt hozzák. Hogy mást ne mondjak. csillagászati mennyiségű ismerethalmazra volt szük­ ség ahhoz. a lehető legizgalmasabbal. „ M i a fene izgalmas ennek?! Az új információ?" — sokan most bizonyára ezt mondják magukban. A fejlődést ugyan kívánjuk. se tévé. hogy az új ismeretek kiszorítják a régieket.. kellemetlenné és kibírhatatlanul unalmassá válna új és még újabb ismeretek nélkül! A folyton megújuló tudásnak köszönhető. Áhítozunk utánuk. amire legjobban vágyik.. A lényeg: kínlódás lenne az élet. Hát igen. se kocsi. Az ilyenfajta izgalmak mégis elhalványulnak az új felfedezések izgalmassága mellett. mielőtt befogadják. még mindig csak a partok közelében hajóznánk attól való félelmünkben. lehet izgalmas például friss porhavon síelni. mint Nap az égen. bizonyos. hogy lepottyanunk a Föld pereméről. Vagy hogy tudna tovább működni a világ.hogy a Wright testvérek első repülési kísérletei óta már a Holdra is eljutott az ember. szükségünk van rájuk. hogy mindig újabb és újabb ismeretek szorítják ki a régieket. jószerivel semmi sem. vagy ma már percek alatt más földrészekkel léphetünk kapcsolat­ ba. ha egyszerre csak villanyáram nélkül maradnánk? És micsoda irdatlan. se telefon. negatív hozzáállás. Nézzünk csak szét magunk körül. Az is igaz azonban. ez az új információ. ami tökéletesen mentes mindenféle újdonságól. hogy mindez valósággá váljon. Kellenek! Ugyan minek lennének tudósok. viszolygás. amitől manapság már annyira függünk. Mégis.Kezdjük a szót valami tényleg izgalmas dologgal. se kályha. se számítógép. se toll. Szinte semmi sem lenne a folyvást megújuló tudás nélkül. az próbáljon elképzelni egy olyan világot. ha nem törekednénk új ismeretek szerzésére? Mindezek után igencsak meghökkentő. jó lenne tudni rá a választ is. Az élet ugyancsak posványossá. aki készülékével még csak a szomszéd szobában levőkkel tudott beszélni. Graham Bell első kísérletei nyomán. hogy az új ismereteket mindig is ellenérzés. nemegyszer kíméletlen ellenkezés fogadja. N e m kétséges.

akiknek a legnagyobb szükségük lenne rájuk. kizárólag azért. hanem csupán azért. főleg olyanok. aki ne hallott volna orvosi.hogy feltűnésekor bármelyik korban minden újdonság ellenállásba ütkö­ zik. A dietetikusok és táplálkozástudósok egy része — akik azt hiszik magukról. illetve sebészi kézmosásról műtét előtt? Az új ismeretet leggyakrabban mássága miatt támadják. mint amit ők tanultak és tanítottak.. vagy hogy birtokukban van a Szent Grál. Az új ismeretek sorsára túlságosan is sokszor találó a tizenhatodik századi francia filozófus. hogy épp azok fejtik ki a legnagyobb ellenállást az újdonságokkal szemben. Fölkavarja az ellustult gondolkodást. Vagy talán a táplálkozástudomány lenne az egyetlen olyan szakterület. Az ő szavaival élve: . amikor távcsöve segítségével igazolta Kopernikusz föltevését. Montaigne megállapítása. Nem mintha azok nem állták volna meg a helyüket. legalábbis amikor az evés mikéntje kerül szóba — mégis kézből megkontrázták a T E S T K O N T R O L L állításait. arra először azt mondják: 'Valószínűleg nem igaz. Mást. rutinból támad a dietetikusok és táplálkozástudósok egy szűk csoportja. hogy továbbra is azokkal az ósdi tételekkel etessék az embereket. Marilyn és j ó m a g a m sok személyes tapasztalatot gyűjtöttünk ezen a téren is az . Éppen az orvosok azok. miszerint csak látszólagos a Nap mozgása az égbolton. hogy a táplálkozástan nem kapja meg az őt megillető fontosságot az egészségügyi képzésben. és ragaszkodtak ahhoz.A Tudományok". mert az nem az ö köreikből ered.utóbbi évek folyamán. s az ilyen egyetemek felén is csupán fakultatív ez a szakterület. ha anyagi érdek is fűződik hozzá. Semmel­ weis Ignácot orvostársai űzték el és kergették őrületbe.' Ha az új tétel igazsága megfellebbezhe19 . Összefoglaló nevük .Ha a tudományos világban új fölfedezést jeleznek. amikkel már évtizedek óta tömik a fejüket. És az a leginkább észbontó a dologban. újféle dolgot magunkévá tenni sokak számára tilosnak tűnik. a táplálkozástudománnyal foglalkozók részéről. amelyik nem szorul rá az új ismeretekből származó haszonra? Aligha! S mégis. A T E S T K O N T R O L L megannyi új információt tett közismertté. Galilleit börtönbe vetették és megszégyenítették. akiken sikeresen segített a T E S T K O N T R O L L . Mégis történelmi tény. akik leghamarabb elismerik. S akad-e manap­ ság. Viharos ellenvetések érkeztek az orvostudomány egy részterü­ lete felől. mások. minden újfajta. mert kézmosást akart nekik előírni boncolás és szülés levezetése között. hogy dörgedelmes nemtetszést váltott ki. hogy orákulumok. Szerencsére az orvostudomány gyakorlói közül számos támogató is akadt. étkezéssel kapcsolatos értesülést gondolkodás nélkül. főleg. valójában a Föld kering a Nap körül. mert új dolgok voltak. Nem mintha csupa új felfedezés lett volna benne. Az Egyesült Államok 127 orvosegyetemének alig harmada ad egyáltalán lehetőséget táplál­ kozástudományi tanulmányok folytatására. inkább csak újrafelfedezése­ ket tartalmazott..

mivel nem akar olyanban hinni." Hát. De lássuk.tétlen bizonyítást nyer. az alapos tanulmányozást. ha újfajta. akik tőle különböző véleményen vannak.hogy igaz. talán azért. hogy megbeszélje azt bárki más tisztességes gondolkodású emberrel. Az embereket először meg kellett tanítani 20 . a szokásos hitrendszerbe nehezen illeszthető állítás kerül elő. hogy ráébresztették gyenge pontjára és hitének hibás voltára. de nem lényeges. ami nem igaz. ellentmondásra késztető. legalábbis a tisztességes meghall­ gatás lenne a legkevesebb. mert váratlanul sokan tanúskodtak mellette. és túl kellett lépnie azon. „Tisztességesen gondolkodó ember azért hisz bármiben is. Ha az érvelésben marad alul. Az első reakció általában mégis az elutasítás. Kész elfogadni. akkor ez a válasz: 'Igen. Mivel a régi rend összetevője. hogy mennél inkább kipróbálják. bizony áldásos lenne.' Végül. a Természetes Hygiénia egyik legnagyobb egyéniségének szavaival élve: „ A z emberi fajnak fejlődése minden lépésekor szembe kellett néznie a régi renddel. Az alapos tanulmányozás nélküli elutasítás a legmagasabb fokú pökhendiség és nemtörődömség." A T E S T K O N T R O L L esetében ez az ellentmondás kevésbé érvényesül­ hetett. hanem hálás lesz azért. ha már elég hosszú idő eltelt ahhoz. de már egyáltalán nem újdonság. és vágyik arra. ha minden egészségügyi szakemberről ilyen magas fokú jellemességet lehetne föltételezni. akkor az nem az érvelésben elszenvedett vereség lesz. s azt is tudja. s ha az őszinteség hiányára fény derül. hogy ezek az új ismeretekkel kapcsolatos eszmefuttatások és történelmi példák hogyan érvényesek a mi esetünkre. A szokásos fölfogásokkal összevetve a könyv nagyon sok gondolata kihívó. mert szilár­ dan hiszi. hogy az úgy igaz. amíg az ellenkezője ki nem derül. Bármilyen szakterületről legyen szó. akkor nem próbálja vereségét ellenfele rágalmazásával leplezni. hogy őszinték. azért fejlődés csak tudati forradalom útján jöhetett létre. aki a hatásta­ lanságukról papol nekik. Shelton. hogy még j o b b a n átvizsgálja és még alaposabban meggyőződjön róla. s tudja. Isaac Peeples 1912-ben megjelent köny­ véből. az igazság minden igaz próbát kiáll. való­ ban fontos. Herbert M. annál inkább igaznak tekinthető az. H O G Y A KUTA­ T Á S T ÉS A G O N D O L K O D Á S T ÖSZTÖKÉLJÉK. lehet. Azért óhajtja ezt. akkor már nem veszik komolyan azt. része volt az adott időszak tudati fölépítményének. Illusztráció gyanánt íme egy idézet egy orvosdoktor. És ha sok ember hirtelen j o b b a n kezdi érezni magát az újonnan föltárt ismere­ tek eredményeként. akkor meg azt mondják: 'Igen. AZ E B B E N A KÖNYVBEN T A L Á L H A T Ó D O L G O K N A G Y RÉSZE ÚJONNAN ISMERTE­ T E T T I N F O R M Á C I Ó . noha minden új fölfedezés megérdemelné legalábbis a tanulmányozást. hogy a dolog fontossága is nyilvánvalóvá váljon. AZ ITT BEMUTATOTT ÚJ ISMERETEK A Z Z A L A SZÁNDÉKKAL K E R Ü L T E K IDE.

irányítanak. vajon elhagyná-e új étkezési szokásait. hogy ezek az étkezési szokások hatástalanok emésztési panaszok gyógyítására? Ön. idült emésztési zavaroktól szenvedő ember egyszer csak másféle módon kezd el étkezni. hasonlóan az előző könyv. azokkal. segítségünkre vannak. az orvostudományok doktora és a Természetes Hygiénia egyik atyja szavai szerint: . hogy hogyan lehet a régi szabályok megsértése nélkül bevezetni az új igazságokat. Mindenki saját maga meg tudja mondani a „szakértőknek". bárki elérheti az egészséges és hosszú életet. a másik meg amazt. Trall. hogy Ön megmaradjon továbbra is 21 . hogy odafigyelve ráérezzünk. továbbá logikánkra. Ha valaki valami­ lyen ismeret fölhasználásával egyszerre csak határozottan jobban kezdi érezni magát. hogy a fejlődés nem a világmindenség lerombolását jelenti. to­ vábbá nagyon sokan vannak olyanok is. Nincs szükség „jól megalapozott szakértői véleményre" ahhoz. hogy hagyjon föl az új módszerrel. E velünk született tulajdonságok velünk is maradnak egész életünk folyamán. jó öreg józan eszünkre. amikkel Ő jónak látott fölvértezni minket. megakadályozhatják-e őt abban az úgynevezett hatóságok? Megfélemlítési próbálkozásaikkal rávehetik-e őt arra." Még egyszer. hogy nem! Semmi sem igazolja jobban valaminek értékeit. lehetővé tette. csak mert papíron „kimutatják". s attól végleg megszűnnek tünetei. elhagyná-e ezeket az új étkezési szokásokat. hogy álláspontjuk elleni érveket személyük ellen elkövetett támadásként értelmezzék. akkor ugyan mi más bizonyíték kellene hatásossága igazolására? Ha egy évek óta tartó. mert az emberek nagyon is hajlanak arra. mi is az. hogy másképp lássák a dolgokat. amitől aztán megint rosszabbul fogja magát érezni? Nagyon remélem. a T E S T K O N T R O L L alapelvei­ hez most is velünk született tulajdonságainkra fogunk hagyatkozni. akik saját megkövesedett előíté­ leteikről azt hiszik. Ha hasznunkra van. Ha az egyik „ h a ­ tóság" ezt állítja. hogy mikor érzi magát jól. . vagy valamilyen. és mint a legfontosabbra. ha egy tévé-doktor. hogy észrevegyük közérzetünk javulását.A világon az egyik legbonyolultabb gyakorlati nehézség mindig is az volt." Vagy Russel T. Bárki visszaszerezheti természetes képességét ön­ maga irányítására. Meg kellett tanulniuk. Hozzá kellett szokni a dolgok egy új szemszögből való szemléléséhez. nyájas olvasó. és térjen vissza a régire. akkor ugyan mit tegyen az egyszeri ember. hogy azok jól kipróbált alapelvek. aki csupán jó közérzetre vágyik? Istenadta képességeink haszná­ latával. hogy azok irányítsanak az új ismeretek elfogadásában: nevezetesen ösztö­ neinkre. az emésztést serkentő pirulákat gyártó gyógyszergyár támogatta táplálkozási szakta­ nácsadó megpróbálná elriasztani. mint sikere. ami leginkább szolgálná saját legjobb érdekünket.arra. akkor vajon elbátortalaníthatják.

Pedig sokkal nagyobb képességekkel rendelkezünk ezen a téren. logi­ kánkban és j ó z a n eszünkben. hogy ha hosszú. hogy máso­ kat is megtaníthassak egészségük irányítására. hogy kezdjünk j o b b a n hinni és bízni saját ösztöneinkben. amiért e leckét megtanul­ hattam.ennek a kétmilliárd dolláros iparágnak pénzelői között? Oly mértékben rászoktattak minket arra. aki tökéletesen bízik abban. Forró vágy fűt. akkor az képes lesz közölni. írás közben is hálát adok a sorsnak. hogy már félünk saját ösztöneinkre hallgatni. hogyan váltam a saját testétől viszolygó régi énemből olyan emberré. Most. Ehhez az első lépés. akkor arra képes is! . és visszaszerezhettem egészségemet. Szeretném elmondani. fájdalmaktól és betegségektől mentes életet akar élni. hogy egészségügyi kérdésekben mások taná­ csaira hagyatkozzunk. hogy mit is kíván. mint amit el akarnak hitetni velünk. Ha újra rá tudunk hangolódni saját testünkre.

alig akadt fognivaló hús a csontomon. minden tünetre külön-külön. erősebb szélben mindig kapaszkodnom kellett valami szilárdabb tárgy­ ba. mitha úthenger lapított volna ki. Háromhetes koromban válságos állapotom miatt vissza kellett vinni a kórházba. és sokszor ott. ahol a ellátmány tetemes része még a Második Világháborúból maradt szó szerint! Gyenge gyomromnak ezek a „maradékok" rosszabbat 23 Légie­ kapott vissza. Tizennyolc és huszonkét éves korom között az Egyesült Államok rejénél szolgáltam. utána az édességet. . mert ha szóltam. rögtön Pepto Bismol-kúra következett. Ez. Tüneteim a táplálékfölvétel vészes gyengeségére utaltak.) N e m az ismert apró megfázások voltak ezek. ami egyre csak rosszabbodott. aztán kész. Nem is egyszerűen so­ vány. ki kellett mennem. mint kerthez a rózsa. hogy úgy gondoltam. hogy egy bivalyt leterített volna. A megfázáshoz és az orvosságokhoz így lassan olyan érzés is társult. meghalok"! Köhögéskor mintha a fejemet kalapálnák és dörzspapírt rángatnának a torkomban. hogy a gyomorfájást. Indításnak nem túl biztató. Gyermekéveimtől huszonöt éves koromig minden étkezés alkalmával szörnyű gyomorfájás kínzott.) Nehezen tudtam eldönteni. Meget­ tem a vacsorámat. hangosan kiabálva: „ H a r v e y már megint kint aludt!" Gyomorbántalmaimról inkább hallgattam. Hasfájá­ somtól éjjel is gyakran fölébredtem. avagy a Pepto Bismolt utálom jobban. Apró újszülöttként olyan betegségem támadt. (A Kleenex papírzsebkendőgyár forgalmát szerintem csak én magam több százalékponttal javíthattam. annyira részévé vált életemnek. állan­ dóan az orromat kellett fújni. aztán jött a gyomorfájás. hozzátartozik az étkezéshez. Adtak is rá annyi és annyiféle gyógyszert. amire a legkevésbé sem vágytam. Fiatal koromban borzasztó sovány is voltam. (Magamban a Pepto Kínzói nevet adtam neki. ötször-hatszor is. jajistenem. hogy valaha túlsúlygondokkal fogok küszködni. Azokban az években mégcsak á l m o m b a n sem jutott eszembe.Életemet köhögéssel kezdtem. hanem betegesen vézna. amikor csak pár napig tüsszög. Ráadásul folyton meghűltem. az ölembe tett párnán. tettek. köhög az ember. Utolsó katonaévem Vietnamban telt. hogy . hanem úgy éreztem minden alkalommal. A fölirt tápszer „jóvoltából" háromhete­ sen csaknem elpusztultam. évente többször. Reggel általá­ ban négy bátyám valamelyike lelt rám. a mellékhelyiségben aludtam el újra.

Hazafelé a repülőúton már tud­ tam. Bevonulásom óta nem találkoztunk. K Ö V É R L E T T E M ! Én. mint azt szerettem volna. hogy beszéljek neki iránta érzett szeretetemről. nagyon szeretlek. Tudom. Nagyon megalázó érzés volt.." A kórházba érve a szomorúság mellett még valami megkönnyebbülés. A többi elkeseredett sokmilliónyi amerikaihoz hasonlóan én is beszálltam hát a fogyókúrázók önismétlő körforgásába. hogy ezt a legbelsőbb érzésemet most végre közölhetem vele. mert azt hitték. Ezt meg is tartottam. Nem csupán az egyszerű tény. én akkor is mindig őszintén és mindenképpen szerettelek." Akármit és akármennyit megettem. Járás közben combjaim csatázó bálnákként csattanva csapódtak egymásnak minden egyes lé­ pésnél. ahogyan meghalt. hogy mindig is nagyon szerettem őt. Pár hónapja léptem be a Légierőhöz. Minden fölösleg & köldököm és térdem között helyezkedett el. hogy láthassuk egymást. hogy hetek óta není láttam eledelt. alig ötvenhét éves ko­ rában. korábban hallgattam erről.mint az éjszakai őrszolgálatok. mit mondok majd neki: „Édesapa. nem volt vele olyan jó a kapcsolatom. apám halála. úgy néztem ki. gyomorrákban. koplald le. Évekig tartó gyomorpanaszokkal. de biztos. ez lesz az utolsó lehetőség. de most meg kell monda­ nom. hogy meghalt. Hamarosan az egy mázsát is meghaladta a hajdani szánnivalóan vézna gyerek súlya. Ennivaló gyanánt gyakran kaptuk az úgynevezett . Tizenéves korom végén még egy tragikus figyelmeztető jel hajtott valamilyen segítség utáni kétségbeesett kutatásra. Utáltam a kövérségemet.C" fejadagot. az istennek sem sikerült leadnom belőle. amihez hozzájutottam s belefért a számba. És bármi is történt közöttünk. 24 . valami örömhöz hasonló érzés is rám tört attól. amikor — alig valamivel halála előtt — hazarendeltek rendkívüli szabadságra. gyakran különböztünk össze. és buzgott bennem a vágy. Napi gyomorfájásaim. inkább az. Akinek még nem volt szerencséje hozzá (pré­ selt keksz. mert talán ma eszel utoljára. Leszerelésem után a háború szörnyűségeinek nyomasztó emlékei és a — még megszületésem előtt megtöltött és lezárt — zöld konzervdobozok­ ból elfogyasztott húshasé hasábok hatására az étkezéshez való hozzáállá­ som a következő lett: „ E g y é l . Meg kell vallanom. majd fald vissza. mint egy kezekkel és lábakkal rendelkező hatalmas hólyag. Sajnos ezt sohasem tudtam tudomására hozni. tojáspor-rántottá és „válogatott vagdalthús" konzervek „ c s o ­ magolva 1944-ben" fölirattal). Magam­ ban ezerszer is elismételtem. megfázásaim és túlsúlyom közepette valahogy nem éreztem m a g a m a világ legboldogabb emberének akkori­ ban. El is kezdtem szépen hízni. az csak hálát adhat a sorsnak. egy japán sumobirkózót is megszégyenítő tempó­ ban. akit azelőtt az idegenek is folyton etetni akartak.

amelynek során eltávolították gyomrát és beleinek egy részét. De aztán hirtelen változás állt be. nem tudtam hinni a szememnek. alig akadt egy-két olyan — a gondolkodásra alkalmas — órám a nap folyamán. Ott vol­ tam huszonöt évesen. Ott álltam halványként megrázkódtatásomban. Ráadásul mázsássá föl voltam fúvódva. s gondolataim nem pályafutás. mielőtt gyomorrákban meghalt. rosszul lettem. hogy könnyítsék magamon. a megfázásaimra. Minden- 25 . A rákövetkező években sok éjszakán riadtam föl a félelemtől elkínzot­ tan. üres emberi testté. nem hagyom. A műtét. És ez volt az utolsó alka­ lom. átölelem. az ajtó mögött. mint amikor hangosan dobogó szívvel szobájába léptem. a fogyókúrákra. de őszinte. akkor sem érhetett volna nagyobb megrázkódtatás. megtört testének látványa bensőmig hatolt. mert újra őt láttam halálos ágyán. lucskosra izzadtan. a fenyegető rákra. Utolsó képem róla úgy belevésődött emlékeimbe. Megkínzott. ahogy rádöbbentem. mérges lettem mindenre. a fájdalom. ha csak rövid időre is. a besugárzás. hűséges érzésekkel telünk el egymás iránt. eldadogni neki. torkomban dobogó szívvel. akkor se harc nélkül! Bevallom. A kezelés megfosztotta emberi méltóságától. majd eltávozott közülünk. sírtam és hányinger tört rám. Ha maga az ördög a tüzes vasvilláját akarta volna mellembe döfni ott. Pontosan m a g a m sem tudom mitől. hogy elkerüljem a fokozódó leépülést és pusztulást. formátlan. Miért is ne? Minden tünete nálam is megvolt. Lezárhatom a félreértések és csalódások éveit. Próbálják csak elképzelni. és engem minden áldott nap kegyetlen gyomorgörcsök kínoztak. Elfogott a harag. mely fölhólyagosította bőrét és a mérhetetlen kínokat okozó kemoterápiás gyógyszerek áradata apámat önmaga árnyékává változtat­ ták. hogy találkozzon veled!" Mellbe vágott. hanem a rák. de nem tudtam semmit arról. azt hogy szeretem őt. hogy ez megtörténhessen. amit annyira akartam. Harvey van itt! Harvey jött. vagy házassági tervek. ami apámmal történt a távollétem alatti hónapokban. A „hasznosnak" ismert három tudományos módszer közül kipróbálták rajta mind a hármat. Holtsápadt. sohasem tudom már elmondani. ahogy ajtajához értem. hogy iáuiattam apámat. Találkozásunknak csak jobbik oldala járt folyton a fejemben. megfo­ gadtam magamban.Egészen izgatott lettem. míg anyám — szó szerint — üvöltött a fülébe: „Irving. Ha be is kerülök a rákstatisztikába. a szenvedés körül forogtak. ki kellett rohannom. a gyomorfájásom­ ra. s biztos voltam benne. se látni. amikor ne fájt volna a gyomrom. sc beszélni nem tudott. hogy rám is ez a sors vár. Bármit megteszek. s a meg nem értés időszaka után. aki már se hallani. Elegem lett. Apám erős hasi fájdalmakról panaszkodott. de egyszer csak nem akartam tovább tehetetlen áldozatként várni a még rosszabbat. Kitárom szerető szívemet előtte. A rák kioltotta életét. Egyszerűen nem voltam fölkészülve az ott elém táruló látványra. mintha tüzes bélyegzővei égették volna oda.

mikor egészségem javítása céljából orvosokhoz kezdtem járni tanácsért. N e m mintha ilyenek nem lé­ teztek volna. de az egészségből semennyi! Nem akartam elhinni. Megérkezésem után — szerencsémre — hamarosan találkoztam valakivel. mosakodás a 26 . hogy az élet visszás játékot űz velem. drámai és erélyes tetteknek kell következni. ha nyitott szemmel. „ s í n r e teszem" az ügyet. tehát az egészségről akartam tanulni. Hogyhogy. Hozzáállásom változása ellenére gyomrom továbbra is fájt. mely attól fogva alapvetően megváltoztatta. Olyan tanintézet után kutattam. amit keresek. Rendszeres fogmosás. életek millióit mentem meg. jó kiindulási pontnak tűnt. Éreztem. de elszántsá­ gom megmaradt. mint jómagam. A rendelőkben nemegyszer olyan doktorokkal kerültem szembe. akik legalább annyira túlsúlyosak voltak. ahol a megfelelő tanulmányokat elvé­ gezhetném. akkor talán rám talál. Bejött. mert gyomorfáj­ dalmaim hamar figyelmeztettek utazásom eredeti céljára. kiábrándultam. amilyet addigi életembe még nem láttam. jobbá tette életemet. az egészséget meg nem? M I É R T ? Lelkesedésem kezdett alábbszállni. ugyanúgy. hogy a betegségeket kell fölvenni tanulmányaim közé. hogy orvosdoktorrá leszek és majd győzedelmeskedem a rák fölött. amin el akarok. Sok ezer mérföldes Egyesült Államokbeli barangolá­ som közben eljutottam Santa Barbarába.féle egyéb kötelezettséget mellőztem. de a gondolat. azt mondták: „ N e m én vagyok itt a beteg. hogy teljességgel az egészség tanul­ mányozásának szentelhessem magamat. tésztás bőrű. Ami tényleg elhitette velem. Kórtan­ ból rengetegféle tanmenet létezett. S noha Santa Barbara olyan hely. ha mondjuk gazdaggá szerettem volna válni. de ki hallott róluk? Lendületem csillapodott. de már pozitív érzések­ kel viszonyultam a dolgokhoz. füllel és nyitott gondolkozással utazok. nem tehettem. hogy vajon maguk is követik-e saját tanácsai­ kat. Egészségre vágytam. csak a betegséget lehet tanulmányozni. mindenhol azt mondták. hogy a hagyományos gyógyászat nem az az út. Ez a csodálatos ember vezetett be az egészséggondozásnak abba a fölfogásába. A közületi telefonkönyvet nem üthettem föl az „Alternatív egészséggondozás" címszónál. a testet öltött egészség olyan ragyogó példájával. indulni. Szóval így állunk! Nyilvánvaló lett. természetes a Természetes Hygiénia. hogy nagy fába vágtam a fejszémet. az azok az alkalmak voltak. filozófiájába. Akkori önmagamhoz hasonlóan sokuk mondhatja most: „ R e n d b e n van. Ennek a fölfogásnak a neve: Természetes Hygiénia. Gondoltam. Sejtettem. alig kilencven mérföldre elin­ dulásom helyétől. mint ahogy nem a szegénységhez vezető útra lettem volna kíváncsi. ahol igazán elenged­ hettem volna magam a Nap sugarai alatt. De akárhová for­ dultam a legjobb egészségtanfolyam után érdeklődve. hanem maga'. Valami azt súgta. püffedt arcú. Sokuk volt kopasz. s jó páran dohányoztak is közülük! Ha rákérdeztem. mondhatnám.

fénylő haj. könnyen belátható szabályokkal vértez föl a hosszú és tevékeny élet eléréséhez. amit gyomorfájásokra vonatkozó kérdésemre adott. Számomra a perdöntő az a válasz volt. átható gyomorfájás kínoz mindennap. s oly eleven életkedv. El se tudják képzelni az engem akkor eltöltő örömöt és izgatottságot. Húsz év kínlódásának egy nap alatt vége szakadt. „Soha!". hogy hol oktatják szabályos keretek között.fül mögött is. Magam sem tudtam elhinni! Mintha megmondták volna. de megtud­ tam. olvasni kezdtem mindent. hogy kiderüljön. Én magam sem tudtam elhinni. alkalmazása javít-e állapotomon. úgyhogy hamarosan fejfájásaim. amellyel tanulmányozni. maga volt a megtestesült egészség: tiszta tekintet. hogy lassan már húsz éve kegyetlen. A Természetes Hygiénia az egészség valamennyi terüle­ tén érvényes. találó. Azóta nem szenvedek ezektől a nyavalyáktól és nem híztam vissza. valami nagyon lényeges dologra bukkantam. de egyben azt is. érthető. amihez hozzájutottam a Természetes Hygiénia tárgykörében. szinte sugárzó arcbőr. Elmagyaráztam neki. Igen. megfázásaim is megszűntek. az egészség és a jó közérzet szempontjait figyelembe véve. vála­ szolta egyszerűen. szokott-e neki is fájni a hasa. a helyes ételtársítás elvével. Ez a rendszer egyértelmű. mégsem volt sehol sem tanfolyam. mivel a létnek minden vonatkozásához kapcsolódik. Kezdtem hinni a módszer hatásosságában. mikor érdeklődtem. tudtam. amilyet rég nem tapasztaltam. igazolható magyarázatokat nyújt és olyan tennivalókat tanácsol. hogy jóllehet a Természetes Hygiénia mögött már 150 év írásbeli történelem áll. Csak egyetlen jó tanáccsal látott el. nem igaz?" Hát nem egészen. amelyek kivételesen jó közérzetet biztosítanak. Az előző. belemé­ lyedni a dologba és további hygiéniás szabályok alkalmazására is áttér­ tem. miközben végig jókat ettem! Maga az Éden! Mindez 1970-ben történt. nem túlzok. rám is ez a sors vár. mint amennyit egész életem alatt el tudnék olvasni. Vártam. s végül gyomorrákban halt meg. ez lenne az. hol van a láda telis-tele csodálatos kincsekkel. sem más lehetőség tanulmányok folytatására eb­ ben a tárgykörben. Imáim végre meghallgatásra találtak. Persze azt is ki akartam deríteni. T E S T K O N T R O L L című könyvünkben bemutattuk a Termé­ szetes Hygiénia történetét és hátterét a fogyással és az energiaszint növelésével kapcsolatos összefüggéseiben. 27 . De a Természetes Hygiénia annál is jóval több. Tudtam. Megtudtam. és valószínűleg több könyv született már ebben a tárgy­ körben. hogy majd csak jelentkezik újra. G y o m r o m aznap fájt utoljá­ ra. de nem jött elő. és lefogytam vagy huszonöt kilót. sem azt a buzgalmat. Aztán elkezdtem hozzáolvasni. egyszerű. hogy attól tartok. hogy ennél azért többről van szó. jól olvassák. mert aki megismertetett a tárggyal. hogy apámnak hasonló bajai voltak.

hogy létezik ez az egészsé­ get biztosító módszer. Összefogtam Santa Barbarában mindazokkal.) Az egészséggondo­ zásnak akkoriban nagyon sok válfaja létezett. (Talán „véletlen" egybeesés. nagyobb intézeteket válogatta ki. Céljuk egy olyan. Ezek után Flexner. hogy mely intézmények részesüljenek a bőkezű emberbaráti adományokban a megfelelő anyagi háttér biztosítására. egyetlen emberként döntött arról. 1909-ben a Carnagie Alapítvány megbízta Ábrahám Flexner urat. tönkretegye. míg a társadalom nagyobb része az egészségápolás természetesebb módjait alkalmazta. hogy egyetlen helyen sem tanítják? Hogyan tarthatták ezt az értékes tudást — mely olyan kincs. évtizedek folyamán a hivatalos orvos­ tudomány mindent megtett. A T E R M É S Z E T E S HYGIÉNIA Én elég szerencsés voltam. Hogy Amerikában miért nem ismerik el azokat az tanintézeteket. hogy Rockefellerek abban az időben a gyógyszerüzletben is alaposan érdekeltek voltak. gyógyszerekkel főleg a j ó m ó d ú a k éltek. kizárólag férfiakból álló. amelynek alapelve a gyógyszeres kezelés. amit meg tudtam kaparintani. Ő azokat a j ó m ó d ú . elvegye hitelét. hogy járja végig Amerikában vala­ mennyi egészségügyet is oktató tanintézetet. folytattam tanulmányaimat. Három évvel később Los Angeles­ ben telepedtem el. aki egyetlen fölfogást képviselt. s mégis annyira ismeretlen. melyek alternatív egészségtudomány oktatását is fölkínálják a hallgatók­ nak? Nos. az nem vezet oda. A kisebb. vagy természetesebb gyógymódokkal foglalkozók számára világossá vált az üzenet: „Magadévá 28 . a Természetes Hygiénia elveit oktató teljes körű tanfolyam. s közben — nem hivatalo­ san — tanácsadással is foglalkoztam a témában. az 1900-as évek elején a Rockefeller és a Carnagie Alapítvány egyszer csak nagyon belekapcsolódott abba. amelyek a kezelésnek — a Carnagie-ek és Rockefellerek által előnyben részesített — gyógyszeres változatát tekintették a követendő útnak. hogy magam számára fölfedezzem a Ter­ mészetes Hygiéniát. hogy elnyomja. „tekintélyes" egészségüggyel foglalkozó felsőbb osztály megteremtése volt. hogy emberbaráti adomá­ nyokhoz juttassa az egészségügyi felsőoktatás intézményeit. A főiskolát nem „ismerték el".hogy út. noha az évek. akik ezeket az elveket alkalmazták életvitelükben. Hogyan lehetséges. Nyolcévnyi független tanulás után nagy örömömre és megelégedésemre végül 1978-ban hozzáférhető lett egy. és hogy melyek ne. AZ ÉLET HALHATATLAN TUDOMÁNYA. elolvasva minden a tárggyal kapcsolatos könyvet. Az American College of Health Science (Amerikai Egészségtudományi Főiskola) az 1970-es évek végén alakult meg. mint maga az élet — mind ez ideig titokban? így hát m a g a m láttam neki a Természetes Hygiénia kutatásának.

köztük hatot Amerika nyolc. A nem bevett egészség­ ügyi ismeretek szabad áramlása világosan jelzi. (A Természetes Hygiénia nagyjai közül például bebörtö- 29 . „faragatlan fickó" részesülhetett egészségügyi képzésben. fejlődnek. A rákövetkező évtizedekben a hivatalos orvosi gyógykezelés kivételével az egészségügyi ellátás minden más formáját törvényen kívül helyezték. Tucatjával zárták be az alternatív iskolákat. a választás szabad lehetőségének megteremté­ sének érdekében. És bár a nem orvosi egészségápolást oktató intézmé­ nyek továbbra sem tudnak állami támogatást kapni. a nagyközönség számára hozzáférhetőnek csakis a gyógyszeres kezelést ismerik el.teszed a mi kezelési módszerünket. Az azóta hírhedtté vált 1910-es Flexner-jelentés ásta meg a többarcú egészségügy sírját itt.és Carnegie-alapítványok által kialakí­ tott új orvosi vezető réteg nem kívánt osztozni az egészségügyi ellátáson senkivel. A közönségnek szüksége volt rájuk. A Rockefeller. nők. feketék számára alapí­ tott egészségügyi tanintézetéből. Ahol küzdeni próbáltak a bezáratás ellen. aki más nézeteket vallott. Manapság — hál'istennek — erőteljes mozgalom bontakozik ki a szabadság. A hasonszenvi gyógymód (homeopátia) és a bábaság intézménye törvé­ nyen kívül rekedt. A nép óhaját a választási szabadságra eszükbe sem jutott tekintetbe venni.és Carnegie-alapítványok az egyeduralom. A csontková­ csokat annyira lejáratták. hogy a közhangulat nyomására a múlt században akármilyen jöttment. Néhány államban újra legális lett. ami korábban törvénytelen volt. és valamennyi olyant. Azért nem a semmiből támadtak újjá ezek az alternatív lehetőségek. a liberalizáció. noha az elmúlt húsz-harminc évben is zaklatást. ahogy az emberek egyre erőszakosabban keresnek újféle választ olyan gondjaikra. amik hivatalos­ nak. a szabad véleménynyilvání­ tás és a választás szabadsága végre betört az egészségügy területére is. vagy kihalsz!" A m i Flexner urat illeti.) A kapuk most bezárattak min­ denki előtt. csakúgy. ő az ilyen intézmények fönntartását teljesen fölöslegesnek tartotta. a monopó­ lium megteremtése érdekében azt is elérték. és (természetesen) továbbra sem tudják a hivatalos orvosi társadalommal elismertetni magukat. hogy egy népi egészség­ ügyi reformmozgalom kellős közepén járunk. ott vandál bandák dúltak föl mindent. amelyeket a hivatalosan „ m e g ­ alapozott" orvostudomány nem tud megoldani. hogy gyakorlatilag ők is törvényen kívül kerül­ tek. aki teljesítette a közösség ilyen elvárásait. de legalább léteznek. (Flexner jelentésében egyenesen arról panaszkodott. sőt börtönbüntetést kockáztatott az.és magasabb osztályokat képviselő férfiakat kivéve. mint a Természetes Hygiénia. az Egyesült Államokban. továbbá nem óhajtották a költséges kiképzést elérhetővé tenni feketék. vagy laikus gyógyítók számára. A Rockefeller. a fehér közép. ahova nőket is fölvettek. hogy a szövetségi és állami törvényhozó testületek olyan törvényeket fogadjanak el.

nözték Dr. viszont van jogosítványuk. N e m a „mérték­ adók" az igazság letéteményesei! A D A az American Dietetic Association. akikről amúgy az orvostársada­ lom már lemondott. Aztán néhány hasonló fölfogasú polgár összeállt. sem közlésre méltó ismereteik. amit mindenáron le akarnak gyúrni valamennyiünk torkán. Mert mi is tulajdonképpen ez az A D A ? E század elején még többféle étkezési tan létezett. Herbert Sheltont. hogy én nem lehetek mérték­ adó. sem más módon meg nem választották őket. Céljuk láthatóan a tudati zavar fönntartása. Szakértőivé lettek hát a ködösítésnek. ha nincs ínyedre a hír. igazolványokat állítottak ki saját maguknak. Mert akkor ugyanazokat az idejétmúlt. övék az utolsó szó 30 . mint nekik. akik saját helyzetük­ ben sem biztosak. amivel kapcsolatban szeret­ nék tisztázni és rögzíteni néhány tényt. csak az illetékességük. az övékétől eltérő fölfogást lehetetlenné tenni a táplálkozástudomány egész terüle­ tén. Úgy látom. igen nagy hasznukra. azaz az Amerikai Élelmezéstu­ dományi Egyesület rövidítése. hogy a T E S T K O N T R O L L című könyvemben található ismeretek veszedel­ mes voltát hiába próbálják bizonygatni. élelmezéstudomány­ ból. s most mégis azt állítják. noha sem törvényhozó testület őket ki nem nevezte. könnyen betartható és egészséges étkezési programot nyújtani Amerika számára. az intézmény továbbra sem „elismert". melyektől manapság a legtöbbet szenved Amerika. azok foglalkoznak legtöbbet az illetékesség kérdésével. mondván. De egy szót kifelejtettek: számukra nem lehetek mértékadó. mert sikeresen kezeltek rákos betegeket. Na nem. és azóta megpróbálnak minden. Most jutottunk a hitelesség kérdéséhez. Nincsenek újító elgondolá­ saik. üldözd. kudarcot vallottak. hogy leplezzék saját tehetetlenségüket. és ezzel hozzájárulni azon bajok és betegségek terjedéséhez. sem gyakorlati hasznuk. aki hozta. ezért nagyon féltékenyek és fenyegetőek azokkal szem­ ben. s hogy eltereljék a figyelmet fiaskójukról.) 1983 februárjában kaptam m e g a doktori címet a korábban már említett Amerikai Egészségtudományi Főiskolán. de az egész Egyesült Államokban egyedül itt szerepel tantárgyként a Természetes Hygiénia. amelyek külön­ böznek az A D A által szorgalmazottól. hogy meg­ nehezítsék olyan újító étkezési programok térnyerését. Dr. akkor állításaim helyett engem kezdtek támadni. Amikor pár hivatalos táplálkozástudós számára nyilvánvalóvá vált. Mivel őnekik a legkevésbé sem sikerült egyszerű. akik sikereket érnek el ezen a területen. fölvettek egy hi­ vatalosan hangzó nevet. Világos. Állításuk persze jellemző féligazság. elcsépelt legendákat kéne szajkóznom a táplálkozásról. ugyebár. ásatag. ahol ők. William Benesh-t és Dr. a „ n é g y étel­ csoport" elméletet. mivel egyre többen sikerrel alkalmazzák már őket saját. akiknek másuk nincs. amilyenekkel azok szoktak élni. Gian-Cursiót. hát másokat pocskondiáznak.

ha azt mondja. mert a nehézségi erő hatására ott szétlapulsz. Hatelemis embernek is hiszünk. hogy ők hivatottak eldönteni. vajon akkor is a lakosság 90 százaléka lenne-e túlsúlyos? Vajon akkor is milliók rohanná­ nak folyton megvásárolni az újabb és újabb fogyókúrás könyveket és kiadványokat? Miféle lehetetlen dolog. Dr. Tanított nagyobb egyetemeken (Iowa. tanácsadó volt olyan nagy vállalatoknál. lefor­ díttatta és beleépítette az orvostanhallgatók tanmenetébe ezt az „illeték31 .. amely az egyik legismertebb Európában. „A hitelesítő intézményekkel szemben az a leggyakoribb kifogás.joga. ha kétségbe vonva a gravitáció létét. D. akik alter­ natív ismeretek szerzésére áhítoznak. igazgatóként működött a Tehetséggondozó Központnál San Franciscóban. kilencedik kiadásában kritika alá veszi az Amerikai Egészségtudományi Főiskola tanmenetét. vagyis a kandidá­ tusi címet. Bear könyvének legutóbbi. Michigan). hogy a huszadik emeletről ne lépj az utcára. AZ „ I L L E T É K E ­ SEK" T Á M O G A T Á S A VAGY ELLENZÉSE N E M TESZI SEM IGAZABBÁ. N e m tréfálok. hogy általában lassúak a jelentős új irányzatok tudomásulvételében az alter­ natív. mint a General Motors. önmagát szervező társaság azt hiszi. hogy valaki „hitelt érdemlő"? John Bear tanulmányai során kiérdemelte a Ph. A Párizsi Orvostudományi Intézet. vagy a hagyományostól eltérő képzéssel kapcsolatosan. de a tanterv alapos átvizsgálása után úgy találta. s támadni bárkit. noha nincs neki doktorátusa. SEM KEVÉSBÉ IGAZZÁ A Z IGAZSÁGOT. és az Encyklopaedia Britannica. Az illetékesség nem kérdés. Bear nincs egyedül a főiskola értékeinek elismerésében. Szeretnek körbe állni. Megmentene-e valakit nagy­ doktori címe. hogy kezdetben gyanakodott. Ha a hitelesített táplálkozás tudósok jó úton járnának. mintha egy világkörüli út előtt olyanokat kérnének föl a hajó tengerállóságának eldöntésére." Dr. Dr. A „szakemberek" legkedveltebb ködösítése az illetékesség fölvetése. Az igazság mindig igaz. gratulálni egymásnak az illetékességért. akik még soha egy sikeres hajózási manővert végre nem tudtak hajtani. noha soha nem erről van szó. Bear 1974 óta a nem hagyományos fel­ sőoktatással foglalkozik. hogy „a tananyag átfogó és kétségtelenül értékes". Ezen a területen Bear's Guide to Non-Tradíííonal College Degrees (Bear útmutatója a hagyományostól különböző egyetemi fokozatokhoz) című könyve alapvető azok számára. aki n e m tartozik közéjük. bárki is a szószólója. mi mértékadó és mi nem a táplálkozástudomány bármely területén? Hason­ lít ez ahhoz. tőle idézek. ez a szük látókörű. Megjegyzi. Berkeley. hogy az A D A . Kutatási igazgató volt a Bell & Howell oktatási részlegénél. a Xerox. mégis megtenné ezt a ballépést? Mert pontosabban mit is jelent az.

nem mintha az értéktelen lenne. hiszen ennek ellenkezője alapos bizonyítást nyert már. hát látogassa meg a legközelebbi kórházat. A T E S T K O N T R O L L sike­ re után más taktikát kell követniük. hogy így lelkendezett volna kórházi kezelés után: „ H á t még a kaja! Az volt aztán a valami! Szinte érdemes lenne érte újra ucfckudlli!" Pedig a kórházi étrend aztán igazán a hivatalos táplálkozástudósok keze munká­ ja! 1984—85-ben az A D A megpróbálta lobbizással keresztülvinni a tör­ vényhozásban Claude Pepper képviselő (HR-6049. fejlett technológiával bíró huszadik század végén. eszükbe sem jut! Azon fáradoznak minden erejükkel. aki nem ADA-tag.telén" fölfogást. Ők értékelik a Természetes Hygiéniát. az amerikai „hiva­ talos körök" nem. Szerencsére a kongresszus elvetette a javaslatot néhány józan gondolko­ dású ember. hiszen végül is buta dolog lenne emberek százezreinél bevált egészségjavító módszerről azt állítani. Egy vidéki. s nézze meg. de mégis praktizálni mer. Salaman. ami elkerülte a figyelmüket. Aki kíváncsi rá. A mi hitelességünket nem a falra fölakasztható oklevelek. hogy őszerintük mit kéne ennünk. hanem az emberek százezreinek életében a T E S T K O N T R O L L által elért hasznos változások adják. mint például Maureen Kennedy-Salaman asszony közben­ járásának köszönhetően. Noha lenne bőven mit fejleszteni saját házuk táján. mi is lehetett az. Érdekes. HR-6050 és HR-6051 sz. akik megosztják mással saját jó tapasztalataikat. C. mint T. hogy nem ér semmit. Én legalábbis senkit nem hallottam. ami törvényellenessé tette volna a tanácsadást is nem ADA-tag számára. mindezt a fölvilágosodott. mivel az étrendszakértők nem értenek vele egyet. hogy törvényen kívül helyezzék. nem? De bármit is tesznek a hitelrontók. Tanulmányaim korai szakaszában felbőszített. mindenek fölött állóknak. semhogy kisajátítható lenne azok által. mint mondjuk ha egy szomjha­ lállal küszködő embernek egy pohár víz megivását javasolná valaki. hogy a táplálkozástudo­ mánnyal foglalkozók komoly vizsgálatokba kezdenek. Szó sincs róla. egy olyan tárgykörben. M s . Ilyen óriási eredmények után azt gondolná az ember. Be akarják tiltatni a Természetes Hygiéniát. akár olyan esetben is. negyedosztá­ lyú é ü e f e m különb dolgokat kínál. hogy az emberek alkalmazzák az értékes ismereteket saját egészségük érdekében. vagy jómagam.) javaslatait. akkor ez a „kuruzslás elleni" törvény pénzbüntetéssel és súlyos börtönévekkel sújtana olyan embereket. hanem mert ők nem értenek vele egyet! Igen. akik saját magukat nevezték ki illetékeseknek. ha a „hivatalos" körök támadták a Természetes Hygiénia tudományát. Fry. Nem 32 . ami sokkal fontosabb annál. nem akadályozhatják meg. nem említve azon ezreket. mit adnak a betegeknek. hogy lecsukassák. bárhogy is próbálják elterelni a figyelmet. Ha nem így történik.

mert az A D A nem találja őket arra érdemesnek. sikeresen meg­ győzte Pepper képviselőt. hogy a közharag ellenére újabb törvényjavasla­ tot nyújtson be (immár HR-1581 szám alatt). A tudományoknál szokásos érthetetlen kifejezésekkel leplezett titkoló­ zás távol áll a Természetes Hygiéniától. mintha nem lennének igazak. Gyermekeink az iskolában olyan ennivalót kapnak. A közönség joga. mi válik hasznára. hogy néha szabá­ lyosan csavarni lehetne belőle a zsiradékot. hanem azért. Az emberekhez akarunk szólni a mindennapi egészséggondozással kapcsolatban. Hogy befolyását az A D A az Egyesült Államokban megteremtse a táplál­ kozás minden területén. íme egy jellemző példa. igyekszünk segíteni az embereken. függetlenül attól. Az iskolai ebédek az A D A jóváhagyásával készülnek. aki nem közülük való. hogyan akarnak mindenki mást kiszorítani. hogy az e könyvben található elvek a legaprólékosabb vizsgálódást. ők ehelyett a National Cancer Institute (Nemzeti Rákintézet). sőt. 33 . a só. édességeket és más silány élelempótlékokat árusító automata. Életbevágóan fontos. S úgy találtuk.. Az orvosi hivatás nem lehet egy megfellebbezhe­ tetlen . Ezért mindenkire lecsapnak. . ami valóságos támadás gyermekeink egészsége ellen. és legalább annyira érvényesek és rendkí­ vüliek. Biztosak vagyunk abban. amelyik milliókat tudott már rávenni a több zöldség. hétköznapi igazságait.vadí­ tókat". Ha annyira kedvére van. illetve a cukor. akkor az A D A csak foglalkozzon egyeduralmi helyzetének megóvásával. mint ahogy azt mi állítjuk. nincs semmi rejtegetnivalója. amelyeket önmagának aztán mindenki saját maga igazolhat. az American Heart Asso­ ciation (Amerikai Kardiológiai Társaság) és a National Academy of Scien­ ces (Nemzeti Tudományos Akadémia) ajánlásainak eleget tevő étkezési programot támadják. akik viszont elégedettsé­ güknek és nagyrabecsülésüknek már látványos m ó d o n hangot adtak. amely gyakorlatilag a korábbi törvényjavaslatokhoz hasonló hatalommal ruházta volna föl őket. hogy káros. Miért? Mert sokkal fontosabb számukra saját hatalmuk megőrzése. hanem az embereken akarunk segíteni. hogy a választási lehetőség az egészséggondozás területén is adott legyen. tulajdonképpen az A D A állítja össze az étrendet. Egy felől biztosak lehetnek: munkánkkal nem az A D A tetszését keres­ sük. mintha mi sem történt volna.hivatalos" rang. azt. több gyümölcs fogyasztására. hogy eldöntse. minden vonatko­ zásban megállják a helyüket. a nagyközönség na­ gyon is kész meghallani a Természetes Hygiénia egyszerű. vagy hasznos ismereteket terjeszt-e az illető. mi megpróbáljuk elhárítani az általuk okozott károkat. mint az emberek egészségének védelme. a tartósított ételek fölhasználásának csökkentésére. Gyakorlatilag minden amerikai iskolában áll szénsavas . Ugyan miért nem lép föl az érdekelt iparágakkal szemben az A D A ? Nem. a legszigorúbb próbát is kiállják.azért.

Másokon is megfigyelhettem. ahol az nem lenne logikus. Évekig kellett úszni az árral szem­ ben. miáltal kitűnő egészséggel ajándé­ kozhatjuk meg magunkat. Az emberek szeme egyre j o b b a n kinyílik. mert tény. A Természetes Hygiénia csak azt kívánja. nem ajánl varázserejű panaceát palackban. hogy a Természetes Hygiénia kiállta az egyetlen igazi próbát: a gyakorlat próbáját! . megváltozott az ár iránya. hogy a természet valamennyiünknek felkínálja az „életfogytig tartó egészség" lehetőségét. amely mindkettőnk életét megmentette. hogy elismertessük annak a tudásnak az értékét. könnyen érthető. amit sokáig elérhetetlennek hittem.Nyílt. A kutatás ezen területén kifejtett összes eddigi erőfeszítésem meghozta számomra az elérhető legnagyobb jutalmát. csupán fölhívja a figyel­ met a természet bizonyos törvényeire. világos. se kevesebbet. nem ír föl csodapirulákat. amik ott is egészséget teremtenének. együtt küzdve a behemót rendszerrel. legérzőbb társ. Olyan jó közérzethez jutot­ tam. hogy bebizonyíthassa saját hasznosságát. hogy fordult a kocka. Nincs titkos szere. Most már úgy érezzük. Nem. legszeretőbb. Mindennek betetőzéseként a Gondviselés elküld­ te számomra „ é l e t e m fényét" az általam ismert legszebb. külön-külön mindenki számára — se többet. Marilyn személyében.

aki — lévén külföldi — csak ebben az intézetben kapott engedélyt mesterségét gyakorolni. Az egyetemen a társasági esemé­ nyek nagy részéről lemaradtam a bensőmet gyötrő fizikai kínok miatt. tejet és tejterméket tartalmaz. hogy mindkét térde­ met operálni kellett. Másképpen aligha tudhattam volna meg. gyászosak. annyira kiütött a fájdalom. harmincegy éves ífbromban. Szabályos amerikai étrenden éltem (Standard American Diet.Beteg és kétségbeesett voltam. Venice (Kali­ fornia) városában. hogy a betegek akár fekve átnyúlhattak szomszédjukhoz. melyek már tizenéves korom óta úgy ki tudtak készíteni. mert erre a feladatra nem jutott elég személyzet. egészséges élelmiszere­ ket árusító bolt bejáratánál. A kórtermek áporodottak. ahogy gondolni lehetne. vagy nyugtatót adott a panaszokra. Akkor már két évtizede kínlódtam bélgör­ csökkel. nemtörődöm személyzet hashajtót. főleg fontos napok. hanem rendszeresen kibicsakló térdeim miatt. de így ez az élmény óriási hatást gyakorolt életem későbbi folyására. amikor először nyílt lehetőségem Harveyval beszélgetni. így kerültem oda. hogy félrevonulva hasra fekhessek a padlón. Ott. moz­ gásképes betegeknek gyakran segédkezni kellett ki-be hordani az ágytá­ lat. a kórházban aztán a szenvedésnek oly szörnyű eseteit láthattam. de nem gyomorpanaszaim kö­ vetkeztében. hogy személyes élményt szerezzek a kórházi ápolásról. szúró fájásokra. Az elégtelen lét­ számú. mely rengeteg húst. akik a ma­ gánkórházi kezelést nem engedhetik meg maguknak. tojást. Műtétem alkalmat adott. Még most is élénken emlékszem a rekeszizmom alatti égő. 1975-ben. túldolgoztatott. rövidítve S A D ) . ingerlékennyé tettek. Ebben a közkórházban annyi ágyat zsúfoltak össze. hogy azokat soha el nem fogom felejteni. Az ágyhoz nem kötött. aminek kapcsolataim látták kárát. min kell keresztülmenniük azoknak. a pázsiton üldögélve egy helyi. s amely annyira kálciumhiányossá tett. elhur35 . fájdalomcsil­ lapítót. Úgy éreztem. A New York városa által alapított egyik közkórházban — mely egyben egy fontos New York-i egészségügyi oktató intézet tankórháza is — egy jónevű. Feszültté. de dél-afrikai térdspecialista operált. Aztán húszéves koromban kórházba kerültem. Gyakran kénytelen voltam kimenteni magam. iskolai összejövetelek. vagy hasonlók alkalmával.

ha megtartják'maguk­ nak. zsíros mócsingok porból készített krumplipürén. hogy a kórházi kezelés nem szolgál gyógyulásomra. Hihetetlenül elevennek és tisztának láttam! Általam soha meg nem élt könnyedséget. sima arcáról korábban soha nem tapasztalt tiszta sugárzás áradt felém. mint éle- 36 . apró. szívós hússzeletek. és hozzá a kegyetlen F Á J D A L O M ! Aztán az étkezés! Úgy hajították hozzánk az ennivalót. Ott már tudatosan kezdtem utánajárni az egészséggel kapcsolatos újféle elképzeléseknek. szembántó mennyezetlámpákkal. Utána három hétig nyomhattam otthon az ágyat. Később hátamra is át­ terjedt. annyira ismeretlen volt számomra. „Egészsége". aminek akkor szemtanúja lehettem. ízetlen. a gyomorfájásom meg egyszerűen kibírhatatlanná vált. Valahogy továbbkínlódtam. de nem sej tettem. életörömöt sugárzott magából. csapdába kerültem. Öntudatlanul már akkor elkezdtem keresni az alternatív lehetőségeket. Abba is hagytam a gyógyszer szedését. Meg akartam mindent tanulni. amit Harvey tudott. rácsos ablakok mögött. s tudtam. ott a füvön üldögélve. s kezdett nagyon kényelmetlenné válni Valium-függőségem. mikor a rémálomba illő szobában találtam magam. érzelmileg és lelkileg is roncsnak éreztem magamat. (Életemben nem láttam még olyan tiszta kék szemeket. törzsem közepe tüzet fogott! Csak a Valium nevű gyógyszer hozott némi enyhülést. hogy New Yorkból Los Angelesbe költöz­ zek. szinte elviselhetetlenné. fehér kenyér margarinnal. de gyomorfájdalmaim folytatódtak. 1971-ben lehetőségem nyílt. amit aztán szedtem is rendszere­ sen. vizes zöldségkonzerv. először beszélhettem négyszemközt Harveyval. Attól kezdve már soha­ sem tudtam elfogadhatónak tekinteni ezt az egészségügyi ellátást. hogy ezzel nagyon erős elvonási tünetek járnak. csökkentettem alkoholfo­ gyasztásomat. követnem kell. gyümölcskonzerv és émelyítő. Életem legrosszabb formájában voltam. hogy hazaküld. hogy teljesen lenyűgözött. más italokkal és egyéb gyógyszerekkel is. A műtét javított az étrend rongálta térdemen.coltak. cukros édesség.) Testem fizikailag tönkre­ ment. Pedig talán j o b b lett volna. Időnként azt hittem. Rendkívül zavart. Később már ráadásul kevertem a Valiumot borral. Ez az esemény életem egyik fordulópontja lett. nyugtalan és kedélybeteg lettem. De Harvey szeméből és napbarnított. szürke. jobban. s úgy döntött. ahogy a sereg­ ben a postát osztják. de húszas éveim derekára (férj­ jel és két gyerekkel) az éles fájdalom állandósult. (Kösz. amikor 1975-ben. öt esztendőn keresztül. mely ennyire semmibe veszi a betegek legalapvetőbb emberi szükségleteit. hogy kiheverjem az operációt és a kórházi kezelést. A D A ! ) Hogy is lehetne bárki jobban ilyen ellátástól? Én majdnem éhenhaltam! Végül orvosom is belátta. Irányfényként vonzott. Igyekeztem változtatni életmódomon: finomliszt helyett áttértem a teljes gabona használatára.

egy hajnali. így az első gyerekfürdetést is én m a g a m végezhettem. Szülés előtt egy hétig éjt nappallá téve a varrógépnél dolgoztam. hogy egészsége helyreállt. de Harvey bízott benne. Mindkettőnket megleptek az olykor egészen különös. Akkor még nem volt világos. miért foglalkozom ezzel az üggyel. mint ő. hogy alig háromnegyed órával szülés után már föl tudtam kelni. de Harvey ennek ellenére űzte hivatását. mert ez egy új élet. Az első évben szervezetem természetes méregtelenítési folyamaton esett át. Rá két hónapra összeházasodtunk. Oly erős voltam. Megírtam például egy teljes gyerekkönyvet. harmatos. hogy ha a rászorulókkal megosztjuk tudásunkat és segítségükre vagyunk. hogy megtanuljam egészségemet irányítani. egy óra húsz perc alatt. aki meg tudja válaszolni kérdéseimet. melyeken szinte egész addigi felnőtt életem alatt éltem. az összes kísérőrajz elké­ szítésével együtt. az új „quilt" ágytakarónk foltnyi darabjainak összeillesztésén. a lehető legter­ mészetesebb körülmények között. az egészséges élelmi­ szereket árusító boltnál. hogy mit várhatunk közös életünktől. A korai évek mégis gyakran fájdalmas próbára tették erőnket és kitartásunkat. Betegséggel. annak ez mindennél többet érő igazolást jelentett. gyógyszerfüggőséggel. tilos volt nyilvános gyakorlása. ő az. átadva ismereteit bárki érdeklődőnek. legnagyobb nyereségem az volt. Míg a TESTKONTROLL-program kifejlesztésén dolgozva egyre közelebb jutottam a vegetar(ian)izmushoz. hogy az már készen várhassa a drága jövevény érkezését. Akit egészségétől évtizedekig betegségek fosztottak meg. friss gyümölcsök és zöldségek környezeté­ ben. nehezen magyarázható tünetek. Én is az egészségnek azzal az önbizalommal teli belső ragyogásával szerettem volna csillogni. Az is bebizonyosodott így. Fiunkat otthon szültem meg. hogy megszabaduljon azoktól a szerektől. Akkoriban a Természetes Hygiéniát még javában elnyomták. Attól kezdve szinte minden időnket együtt töltöttük. egy teljes és egészséges élet lehetőségét nyújtotta számomra. hogy a terhes nő is érezheti j ó l és erősnek magát higiénikus étrenden. Változó j o b b és rosszabb időszakaim alatt soha nem szűntem csodál­ ni Harvey állhatatosságát. leküzdhetetlen fájdalmakkal az élet 37 . Alig tudtam elhinni. de megismerve őt most már tudom. Gyakran kérdezik. Éreztem. ahol megismerkedtünk. Azért. A szertartás környezete egyértelműen jelezte. hogy saját táplál­ kozási programunkon élve mennyi energiám volt a terhesség ideje alatt is. gyertyafé­ nyes szertartáson.temben bármi mást. hogy ezek a Valium-megvonás mellékhatá­ sai. hogy rendíthetetlen kitartása az emberek egészsége iránt érzett elkötelezettsé­ géből fakad. Elég szűk esztendők jártak akko­ riban ránk. ugyanazon a helyen. hogy elmúlt az eddigi életemet makacsul kísérő gyomorfájásom! Három év után megint elég erősnek éreztem m a g a m gyerekvállalásra. akkor a sors nekünk is gondunkat viseli majd.

nem tudok ellenállni a készte­ tésnek. hogy másokkal is megosszam ezeket az ismereteket.rémálom. hogy emberek fölöslegesen szenvednek. mint nekem volt. Keveseknek lehet olyan rossz az egészsége. Ő ezért teszi a dolgát. . Harvey pedig maga ez a munka. Egyszerűen bánt a tudat. s miután megismertem a helyes válaszokat. Emiatt foglalkozom ezzel a munkával.

más vonatkozásban is meg fog látszani. akkor testünk telítődik ezekkel a mérgekkel. hogy azokat is tájékoztassuk. Mivel a szervezetbe számára használhatatlan anyagok szívódnak föl az ilyen táplálékok maradékaiból. Ha belül minden rendben megy. de ez fordítva is igaz. mert összhangban áll a test természetes élettani működésé­ vel.Valaminek a hatásosságáról a gyakorlat próbáján győződhetünk meg a legfényesebben. különben meg­ mérgeznének a szervezetünkben fölhalmozódó saját elhalt sejtjeink. Noha a T E S T K O N T R O L L című könyvünkben részletesen tárgyaltuk. Az étkek. tartósított ételt tartalmaz. agyonkezelt. már csak azért is. A TESTKONTROLL-étrend célja a fogyás és a magas energiaszint elérése. Kérem. hogy mennyire hatásos a Természetes Hygiénia. mert nem tud j ó l működni. Az Egyesült Államokban szokásos étrend nagyon is sok tömény. A legfontosabbak megérdemlik tehát a megemlí­ tést. melyeket valamennyien jól ismerünk és általában nagyon szeretünk. Ha az anyagcsere közben a keletkező káros anya­ gok gyorsabban halmozódnak föl. Könnyű lesz. munkára kész állapotban tartsuk. lényege pedig a test belsejének kitisztítása és tisztán tartása. fontos. toxémia alakul ki. melyektől testünknek minden áldott nap meg kell szabadulnia. pontosabban ne nekünk higgyenek! Mindenki maga győződjön meg arról. mert nincs agyon­ bonyolítva. ha káros anyagokkal telítődik. 300 és 800 miliárd (!) közötti azon elhalt sejtek száma. akik nem olvasták azt a könyvet. az kívülről is. A beépítés és a kiválasztás közötti egyensúlyról van szó. mint amilyen tempóban szervezetünk meg tud tőlük szabadulni. ne higgyenek nekünk. Toxémia a szakszó arra a jelenségre. túlfő­ zött. ha elkoszolódik. 39 . A belső mérgek fölszaporodásának másik fő forrása a táplálék. ami betegségekhez vezethet. az alapelvek mindig hasznosíthatók. hogy mindig tipp-topp. Bármi is legyen az egészség területén elérendő cél. amit az anyagcsere egyensúly­ vesztéseként is szoktunk emlegetni. mert egyszerű. hogy itt is áttekintsük a leglényegesebb alapelveket.

Dr. Tildén gyakorló orvos volt. azaz toxémia kialakulásához vezet. Tildén fedezte föl és írta le először a toxémia jelenségét e század húszas éveiben Toxémia Explained (Toxémia és magyarázata) című alapmüvében. hogy bármily erős is legyen a gát. Dr. állandó túltöltés mellett egy idő után a víz átcsap fölötte. hogy a test mely szervén jelentkezik. a testi működések közül fölváltva mindig másik kerül előtérbe a nap különböző szakaszaiban. ahogy a harmat. és előnyös hatásuk azért fog rögtön megmutatkozni. kő. Ugyanígy a toxémia is előbb-utóbb betegséghez vezet.no meg a különböző (mérgező!) adalékokból. Naponta ismétlődve. John H. ha nem korlátozzuk. betegségmentes. annak testét tisztán. Az elveket azért lesz oly csodásan könnyű beépíteni életvitelünkbe. vagy más anyagok hibáztathatok külön-külön. ezért fordult figyelme a Természetes Hygiénia felé. azért mindez — az elhalt sejtek hulladékával együtt — megbontja az anyagcsere-egyensúlyt. a toxémia. Remek fogásokat ehetünk. H O G Y MEGTISZTÍTSA MAGÁT A MÉRGEZŐ ANYA­ GOKTÓL. Ha egy víztározó völgyzáró gátja egy hatalmas esőzés miatt tönkremegy a tervezettet jóval meghaladó szint fölötti feltöl­ tődés miatt. A Természetes Hygiénia saját betegein történt sikeres alkalmazása tökéletesen meggyőzte őt e módszer értékeiről. Meg­ győzően bebizonyította. A T E S T K O N T R O L L elveinek megfelelő étkezés három cél elérését bizto­ sítja. Ezeknek az ütemeknek meglétét senki nem vitatja. Ha a szervezet a gát. úgy. belülről is. összhangban állnak annak huszonnégy órás ritmusával. (2) Az így elfogyasztott táplálékból csak nagyon kevés mérgező mara­ dék j u t a szervezetbe. akkor a tönkremenetelért nem az alapozás. Leírta. nem kell lehetetlen. 40 . Sok betegségnek a különböző tünetek alapján külön-külön nevet ad­ nak. Aki hosszú. (3) A testben korábban fölhalmozódott káros anyagok folyamatosan kiürülnek. a toxémia lehető legalacso­ nyabb szintjén kell tartania.hogy a BETEGSÉGEKNEK NEVEZETT JELENSÉ­ G E K KÖZÜL N A G Y O N SOK N E M MÁS. az eső. tanulmányok százai igazolják. a hó és a jég közös lényege is a víz. noha okuk legtöbbször egy. merev szabályok betartásához ragaszkodni. továbbá a toxémia mértéke a vízszint ebben a hasonlatban. aki kiábrándult a gyógyszeres kezelés kizárólagos alkalmazásából. vagy a gátba épített cement. Ezért javasoljuk a toxémia szintjét a lehető legala­ csonyabban tartani. hogy a toxémia hányféle emberi betegségnek lehet gyökere. akkor könnyen elképzelhető. MINT A SZERVEZET TERMÉSZE­ T E S TÖREKVÉSE. mert egybevágnak a test természetes szükségleteivel. hanem egyedül a túl magas vízszint. attól függően. fájdalmak nélküli életre vágyik. (1) Az étkezés megmarad élvezetnek.

Ebből követ­ kezik az alábbi időbeosztás: Fölvételi időszak: déli 12. tehát csak akkor tud uralkodóvá válni. A KIVÁ­ LASZTÁS IDŐSZAKÁNAK CÉLJA A TESTBEN TALÁLHATÓ MÉRGEZŐ 41 . A kiválasztás az egész testet érintő folyamat. egymástól jól megkü­ lönböztethető. Elég volt közülük az egyik. először a táplálék fölvételé­ nek. Ha a rendszeresen fölhalmozódó mérgező anyagok rendszeresen el is tudnak távozni.00 óráig Kiválasztás időszaka: reggel 4.00 órától reggel 4. egyidejűleg is működhet­ nek. Nem fér kétség ahhoz. a kiválasztás időszakát megállapítania.00 óráig Akkor jó enni.00 órától este 8. Először Are Waerland svéd kutató fektette le e század negyvenes éveiben. a többinek azt már természetes sorrendben kell követni.00 órától déli 12. A reggeli ébredéskor tapasztalható szájszag és nyelvlepedék is ékes bizonyíték a kiválasztás szervrendszerének fokozott működésére. ezért óránként vett vérminták elemzésével arra az eredményre jutott. nem korlátozódik a bélműkö­ désre. ISMÉTLŐDŐ IDŐSZAKOK ALATT MEGY VÉGBE. a test valamennyi sejtjéből és szövetéből a véráram csak akkor tudja gond nélkül elszállítani a salakanyagokat. Charles Czeisler a Harvard Egészségügyi Intézetből meggyő­ zően bebizonyította. nagyjából nyolcórás szakasz ismétlődik naponta: — A táplálék fölvétele (evés és emésztés) — A táplálék földolgozása (fölszívódás. a hólyaghoz. akkor belsőnk tiszta marad. A fölszívódás alvás közben a leghatékonyabb. Az ételek hasznosítását illetően az alábbi három. Elismerem.00 óráig Beépülési időszak: este 8. hogy A SZERVEZET M I N D E N ÉLETTANI M Ű K Ö D É ­ SE BIZONYOS JÓL KÖRÜLHATÁROLHATÓ. fölhasználás) — Kiválasztás (a test és a táplálék hulladékainak eltávolítása) Ez a három folyamat nem zárja ki egymást. hogy egy-egy testműködés a nap mely szakaszára jellemző. a tüdőhöz és a bőrhöz) a véráram juttatja el a salakanyago­ kat. ez merész állítás. hogy a betegségmegelőzés és az egészség fönn­ tartása szempontjából a legeslegfontosabb szövetséges a kiválasztás időszaka. de így igaz. beépülés. mikor testünk leginkább kész a táplálék fölvételére és megfelelő emésztésére. és betegségek helyett egészség alakul ki. hogy hajnali négy és déli tizenkét óra között található a legtöbb anyagcse­ re-melléktermék a vérben. de a nap különböző szakaszaiban mindig másik és másik az uralkodó közülük. tehát ez a kiválasztás időszaka. Mivel a kiválasztás négy szervéhez (a bélhez.Például: dr. ha a szervezet már megfelelt egyéb feladatainak. majd földolgozásának.

. hogy megtisz­ títsa a test belsejét az ott fölhalmozódott hulladékoktól. (Próbálnánk csak letakarítani a kocsit mondjuk egy pizzával.) A zöldségben-gyümölcsben föllelhető víz ráadásul értékes előnyökkel is rendelkezik az egyszerű ivóvízzel szemben. j o b b későn.Egy országot egy gázálarcért!" ez lenne az első reakciónk. vagy a légzés. tehát a nagy természetes víztartalmú ételek fo­ gyasztása. kioldja a vitaminokat és az ásványokat a táplálék rostjaiból. és elszállítja ezeket a testen belüli fölszívódáshoz a belek útján. De nem kell pánikba esni. illetve más kezelés­ sel megfosztott élelmiszerekkel szemben. Hogy hogyan kerülhető el a beavatkozás. hogy azok egyszerűen nem tudnak tovább működni.M A R A D É K O K ELTÁVOLÍTÁSA. akik évtizedek óta nem foglalkoztak belsőjük kitisztításával! Nem csoda hát a szomorú tény. E kettős haszno­ sulás fontossága miatt magától értetődő és rendkívül lényegbevágó a sok zöldség és gyümölcs. a T E S T K O N T R O L L alapelvei az élettani tevékeny­ ségek naponta isméüődő időszakainak figyelembevételével elősegítik azok eszményi működését. kétnaponta tisztálkodik.. A betegség meghívását jelenti. kezdve a ruhamosástól a kocsimosásig. Egyrészt ez a víz szállítja az értékes tápanyagokat. Másrészt ugyanez a víz — miután leadta a tápanyagokat a szervezetnek — fölveszi és kiöblíti a testből a káros salakanyagokat.. . Olyan beépített. ha nem így teszünk. akinek ruházatát és bőrét fél éve nem érte víz. 1. de szükséges megfe­ lelő túlsúlyuk a természetes víztartalmuktól főzéssel. Nem törekszünk ezek kizárólagosságára. mert ugyanakkor milliószámra élnek olyanok. A N A G Y T E R M É S Z E T E S VÍZTARTALMÚ TÁPLÁLÉK ELVE A higiénikus fölfogás szerinti táplálkozás arra született. Mint már említettem. hogy ne akadályozzuk érvényesülését. önműködő folyamat ez. A táplálkozással kapcsolatban csupán három ilyen alapelv létezik. csupán annyi segítsé­ get igényel. annak magyarázatára is hamarosan sor kerül. Ehhez ugyanazt az anyagot alkalmazza. Testünk belsejének tisztasága legalább akkora figyelmet érdemel. mely magától megy. hogy csak az Egyesült Államokban 4000 ember hal meg naponta rákban és szívbetegségben. mert ez a megfelelő részarány biztosítja az egészség létrejöttéhez és fönntartásához szükséges föltétele­ ket. Azért az emberek többsége — legalábbis akiket én ismerek — naponta. mint külsőnk ápolása. Képzeljük el magunkat olyan valakivel egy szobában. mint minden más tisztítási művelethez szokás. Belső szerveikben annyi káros hulladék halmozódott föl. ha beleavatkozunk. De sokuk csak kívülről. Ez az anyag a VÍZ! Víz nélkül nehéz lenne bármit is tisztán tartani. mint soha! Aki eddig 42 . mint a pislogás.

akkor a szervezet bármikor kész kitisztítani. politikai és gazdasági érdekeik alapján? AZ A TUDOMÁNYOS. kijavítani és karbantartani önmagát. Ha megkapja a lehetőséget. hogy ilyen magasságból 43 . úgy az emésztőrendszer képességeinek is vannak határai. melyek közül az első és igen fontos a nagy természetes víztartalmú étkek.. Bárki tapasztalhatta már. Mennél többet eszik valaki. akik képességeiknél magasabb szintű képzésben részesültek. mert a hagyományos ételek megemésztéséhez iszonyú sok energiára van szükség. Evés után azért tör ránk a fáradtság. tehát a friss zöldség­ gyümölcs megfelelő részaránya lesz. általában olyanok. de az 1985 júniusa. mert a megfelelő lépések megtételéhez soha nem lehet túl késő. Egy nagy lószart! Honnan veszik egyesek a bátorságot.* . javulásról beszámoló.nem foglalkozott belsője rendszeres kimosásával. Mint mindennek. E könyv lapjain ennek megtételéhez szükséges eszközöket fogunk ismertetni. Saját példámmal is igazolhatom. vagy hogy a víz nedves. Az ételtársítás hatásos. egysze­ rű meghatározás túlságosan is világos egyes túlművelt koponyák számá­ ra. ha kipró­ bálja. annál fáradtabb lesz. hogy a madarak röpülnek. invìi fíio' ' i-tf. A megfelelő ételtársí­ tás épp azt biztosítja.. jobban mondva olyanoknak. noha igaz. Már természetesnek tartjuk. akik soha ki nem próbálták. A M I MŰKÖDIK IS! Persze ez a közérthető. mint bár­ mi más élettani folyamathoz. A természet eredeti tervei szerint mintegy három óráig kellene a tápláléknak a gyomorban maradni a megfelelő emésztéshez. mégsem tanácsolnám senkinek.-{rr<ío>'wn--í r i * . Ezt a föltételt biztosítja a megfelelő ételtársítás. Egy ismerősöm egyszer leesett a harmadik emeletről és baj nélkül túlélte. mondják rá. hogy a megfelelő ételtársítás két évtized emésztési panaszait szüntette meg nálam alig huszonnégy óra alatt.. hogy a „ t u d o m á n y o s " jelzőt maguknak kisajátítsák. hálálkodó leve­ lek ezrei még j o b b bizonyítékok. hogy az ételnek ne kelljen ennél hosszabb ideig a gyomorban állomásozni. hogy evés után fáradttá válik. Viszont annál fontosabb alapelv a Természe­ tes Hygiénia tudományában.» . hogy az elfogyasztott ételféleségek illeszkedjenek az emésztőrendszer vegyi folyamataihoz. „ N e m tudományos a módszer". semmi köze a gyógyszeres gyógyászathoz. amelynek hatásosságát bárki rövid idő alatt bebizonyíthatja. az is bátran nekiláthat. mint azt. AZ ÉTELEK M E G F E L E L Ő T Á R S Í T Á S Á N A K ELVE Alapvető követelmény az eszményien egészséges állapot eléréséhez.' " ' 2.. többre. a Fit for Life (magyarul T E S T K O N T R O L L ) című könyvünk megjelenése óta az Egyesült Államok minden sarkából kapott. mielőtt továbbkerülne a vékonybélbe.

sav választódik ki az emésztéséhez. s rá egy évvel már újra a versenyzésen járt az esze. Miért? Nincs ennek talán valami köze ahhoz a táplálékhoz. hogy meggondolás nélkül. a különféle emésztőnedvek semlegesítik is egymást. Én is. továbbá az olajos magvak lebontásához savas emésztőnedvekre v a n szükség. (Ténylegesen ugyan a gyomorban csak kevés lúg termelődik. de amíg rágjuk a burgonyát. Sőt. egyszerre hányjuk gallér mögé a legkülönbözőbb ételféleségeket. Helyes ez így? Nézzük csak meg. a csirke—galus­ ka. a tej—gabonakészítmény társítások. ami aztán lenyelve kölcsönhatásba lép a 44 .kiugráljon. a sajt—kenyér. halat. Shirly Muldowney hivatásos autóversenyzönö 1985-ben 220 mérföldes óránkénti sebességgel [350 k m / h ] falnak vágódott. A m i az egyik ételféleséghez alkalmas. . hogy esetleg az üzemanyaggal van a baj? Az ember emésztőrendszere táplálék emésztésére szolgál. Az emberi test néha elképesztő dolgokat kibír. hozzá krumplit fogyasztva pedig lúgos kémhatású emésztőnedv. összevissza. A legtöbb idült emésztési panasz az étkezés után jelentkezik. Fehérje (beleértve mindenféle húst. míg közben úgy éreztem. Márpedig FEHÉRJE ÉS K E M É N Y Í T Ő N E M T U D HATÁSOSAN MEG­ EMÉSZTŐDNI. HA EGYIDEJŰLEG T A R T Ó Z K O D N A K A GYOMORBAN. nem kezdenénk gyanakodni. burgonya. tej és tejtermék. A legcsekélyebb vegytani ismeretekkel rendelkezők is tudják. amely mint­ egy 50 tonnát tesz ki egy átlagos élet folyamán. amivel emésztőszerveiket terhelik? Vagy ép­ penséggel főleg ahhoz? Ha száz kocsit benzin helyett gázolajjal járatva mind a száz sorban bedöglik. hogy a szájukba férjen. hány ilyen ütközést lehet jó eséllyel túlélni? Ugyanígy sokan túlélik. viszont lúgos kémhatású emésztő­ nedvek kívántatnak olyan keményítőtartalmú ételek lebontásához. a hal—rizs. mint inkább azzal. hogy az elfogyasztott ételekkel van valami baj? De nem is mindig az ételekkel. Nem látszik logikusnak. Az ok egyszerű: valamennyi fönti társításban fehérje és keményítő került össze. gabonakészítmény. íme a rövid ma­ gyarázat: A különböző ételfajták lebontásához különféle emésztőnedveket vá­ laszt ki a szervezet. azalatt az telítődik a nyálban levő lúgos emésztőnedvvel. tészta. Sajnos a mifelénk szokásos étkezésekben jóformán min­ dig olyan étkek kerülnek össze. Amikor húst eszünk. hogy a lúg és a sav semlegesítik egymást. mint amilyen a sok különféle kenyér. Az Egyesült Államokban évi kettőmilliárd dollár fölött költenek az emberek emésztést serkentő szerekre. ha összekerülnek. mint például a hús—krumpli. ha bármilyen társításban tömik magukba az ételeket. melyek szinte garantálják az emésztési bántalmakat. a tojás—pirítós. csak az a fontos.Na és? Egész életemben ezeket ettem ! " — mondhatják sokan. az nem jó a másikhoz.. vagy bármilyen állati eredetű táplálékot). gabona. de értelmes ilyeneknek szándékosan kitenni? Hány zuha­ nást. állandóan tüzes kést forgatnak a hasamban.

hogy elnyom­ ják a gyomorban rothadó és erjedő ételek okozta kellemetlen tüneteket. De ha emésztetlen marad. így a munka elvégzé­ séhez megfelelő emésztőnedv nem áll rendelkezésre a gyomorban. hogy milyen sikeresen alkalmaz­ zák gyakorlatukban ezeket az újféle ismereteket. mégha épp akkor rothadó táplálékkal van is tele az illető gyomra. vagy emésztést javító szerért. kezdve a Nobel45 . sem pedig a végbélé. vagy éppen rothadó? Hát persze. Rámutattam. a magnéziumtej stb. hiszen szinte mindenkivel előfor­ dult már. Sőt. hogy meggyőzzön egyes betonfejű. melyet maga a szervezet vet ki magából. hogy a gyomorban az étel nem képes megromlani. vagy nyolc órával fogyasztása után kerül napvilágra a gyomorból olyan táplá­ lék. még ez sem elég. Nem tudom megállni. arról számolva be. s t b „ stb. gusztustalan. és máris lehet szaladni valamelyik közismert savlekötő. amibe én is belekeveredtem. a Tempó. az Alka Seltzer. Az emésztetlen fehérje rothadni kezd. aminek onnan már három óra után az ellenkező irányban. étvágygerjesztő. akkor nem továbbítódik. hogy okádnia kellett. nem a nyelőcsőé. mint a Rolaid. hanem ott helyben romlás­ nak indul. akkor valószínűleg valamilyen étel nem tudott idejében lebomlani. de még az üyen bizonyíték. hét. hogy a hányadék gyomortartalom. az emésztet­ len keményítő erjedésnek indul. hogy ezzel kapcsolatban ne említ­ sek meg egy tudományos értekezleten elhangzott vitát.. a Gaviscon. Nos. merthogy meg van rohad­ va. a belek felé távozni kellett volna. mivel szerinte nincs rá tudományos tapasztalat. de így van! Hihetetlen. Na és mi történik akkor ott? Tudjuk.) A két ellenkező kémhatású anyag pedig az emésztés elvégzése helyett egymással kel birokra. Valami miatt sok táplálkozástudós és étkezési szakember egyszerűen hallani sem akar arról. a Gas-X. hogy senki sem kívánkozna oda. Azt meg még a legutolsó táplálkozási szakértő is tudja. És milyen illata van az így előkerült tápláléknak? Kellemes. talán épp fehérje és keményítő került össze. (De nem akarom úgy beállítani a dolgot. sem a vastag-. fölfúvódás. sem a vékony-. ami után még hat. hogy rettenetesen bűzös. Ezek mindegyike arra való. nyolc órával is „nehéznek" érezték magukat. a Pepto Bismol. és kétségbe vonta az ételtársítás érvényességét. többen léptek már velünk kapcsolatba. Az egyik résztvevő azt állította. fölfordult gyomor. állítva. hogy a gyomorban az étel egyáltalán megromol­ hat. aminek a vége gyomorégés. a Gelusil. az ételnek mintegy három órát kéne a gyomorban tölteni. hogy nagyon is sok tudományos tapasztalat áll rendelkezésre. vaskalapos „hatóságokat". a Mylanta.gyomorban levő savval. a Digel. Márpedig ha hat. mintha valamennyiük tagadná az élettan ilyen nyilvánvaló tényeit.) Bizonyára ismerős élmény a hányás. gáz. mielőtt a vékonybélbe továbbítódna. ott valami alapvető baj van. Ezeknek valószínűleg kioperálták a józan eszüket. Olyan dolgok történnek ott ilyenkor. Tudom. Biztos föl tudnak idézni olyan étkezést. hogy ez képtelenség.

vagy valamilyen más fehérjével együtt kerül a gyomorba. könnyen megelőzhető. az emberi szervezet alkalmazkodóképessége olykor valóban bámu­ latos. a rengeteg visszaélés ellenére is látszólag jól képes működni. egészséges és hoszszú életünk veszélyeztetése nélkül. ahogy az 46 . Viszont az az étel nem táplál. Bárki fogyaszthatja kedvenc ételeit. Ivan Pavlov munkásságával. gőzölt. amelyik romlásnak indul az emésztőcsatornában. A gyógyszerfo­ gyasztás is ezt igazolja. noha elismerte.díjjal kitüntetett dr. INKÁBB SAJÁT M A G U K N A K HIGGYENEK! Bizonyítsa be ki-ki saját maga számá­ ra. De vajon más kellemetlenségek nem zavarják az ilyen embereket? Fejfájás? Levertség? Pattanások? Hátfájás? Álmatlanság? Megfázás? Merthogy ezek is lehetnek a rossz emésztés tünetei. akik még mindig ragaszkodnak ahhoz.' akik nem hisznek az ételek megfelelő társításának elvében. vagy ki hogyan szereti) zöldséget. nehogy mi is hozzájuk hasonlóvá váljunk. Igazán nagyon egyszerű lesz megtenni! Egyenek egy hétig a hagyomá­ nyos módon. nem igaz! Csak akkor hizlal. tész­ tát) együnk. Biztosak lehetnek benne. Vagy esetleg egy nagy tál finom főtt tésztára fáj az a fog? Nem gond! Készítsünk rá zöldséges mártást és fogyasszunk el hozzá egy kiadós tál salátát. az nagyon szeretheti a szósszal nyakon öntött tört burgonyát kétszersülttel. és finom. az ilyen valójában csak a toxémia szintjét növeli. Nem kell éhen maradni. Lárifári. együtt. mint tárgyhoz nem tartozót. aki úttörő szerepet játszott a megfelelő ételtársítás területén is. De mindez elkerülhető. ne higgyenek nekünk. hogy a Föld lapos. ha marhasülttel. Egyszerűen ki kell csak próbálni! A legközelebbi sülthöz (vagy halhoz. megfelelően elkészített (párolt. Ezt az állításomat az illető „szakértő" azonnal elvetette. vagy csirkéhez) ne keményítős köretet (burgonyát. Akinek az ízlése az enyémhez hasonlít. ne zavarj meg tényekkel!" Lehet ezek után az ilyen embert egyáltalán komolyan venni? Dehát olyanok is akadnak. csak nem egyszerre! Burgonyára vágyik? Remek! Egyen meg föfogásként egy jókora sültkrumplit különféle zöldséggel és salátával. rette­ netesen hizlal. hogy sohasem hallott róla. De még egyszer nagyon kérem. Na. sütő­ ben vagy parázs fölött sült. azaz minden étkezéshez mindenfélét. de mi van azokkal. akik rendszeresen fogyasztják ezeket a nem kívánt ételtársításokat minden látható emésztési panasz nélkül? Hát igen. csak arra vigyázzunk. s az egészhez egy jó nagy adag vegyes salátát. élvezetes is lesz. rizst. Jó is az! Dehát azt mondják. Salátával. zöldségmártással és zöldségekkel együtt fogyasztva nyugodtan élvezhetjük az ilyen „tiltott" kedvenceket. mert így nem terhelik fölösleges mér­ gekkel a testet. Hagyjuk hát meg hitükben és gyomorgörcseikben az ilyen tántoríthatatlan „szakembereket". hanem többféle. Klasszikus eset: „ M á r döntöttem. mert az csinálja a bajt. úgy. NE NEKÜNK. kenyeret. a megfelelő ételtársítás mindig hatásos. A válogatás nélkül elfogyasztott ételek sajnos megszedik a vámot Amerika népességén.

ahogy valamennyi más faj egyedének emésztőrendszere is egyformán. a fordítói előszóban található az útmutató. fehérjét és keményítőt összekeverő táplálko­ zásra. nyugodtan nézek szembe bárki kihívásának. a legnagysze­ rűbb földi laboratóriumban. Sehol sem lelhető föl olyan élettannal foglalkozó kiadvány. ahol ezt tiszteletben tartják. semhogy ezt beismerjék. az egésznek semmi köze a hithez.) A megfelelő ételtársítás elvét nem lehet kétségbe vonni. (A legsötétebb „szakértő" sem állítja. vagy a zebrák. A világ valamennyi méhe azonos ebből a szempontból. vagy a kenguruk. melyet mindenki elvégezhet saját magán. Aki további bizonyosságot szeretne. azaz a faj minden egyedére jellemző emésztőrendszere van. Az embernek is úgynevezett faj specifikus. élettani kérdés. A M I M Ű K Ö ­ DIK IS! 47 . Az a hét végleg el fogja dönteni a kérdést. életerő támad ott. csak azt. azaz saját testén belül. mi is az. Megrendeléséhez e könyv elején. ha már megtapasztaltuk a helyes ételtársítás nyújtotta előnyöket? Nem kérek többet. hogy legalább egy hétig tegyék ki magukat ennek a könnyen végrehajtható. Visszatérnénk-e a hascsikarós étrendre. az adott faj sajátosságai­ nak megfelelően működik. mint a másikéban.) A második hét végére már mindenki tudni fogja. ez csupán fiziológiai. hogy nem párosítanak keményítőt és fehérjét ugyanannál az étkezésnél. hanem a kísérlet. s egészség. (Érdemes ehhez beszerezni a T E S T K O N T R O L L D I Ó H É J B A N című táblá­ zatos segédletet. A megfelelő ételtársítás elve tehát akkor is érvényesül. mint a zsiráfok. kellemes kísérletnek. térjen vissza a harma­ dik héten a hagyományos. mindenki­ re. akik — hála képességeiket meghaladó képzésüknek — oly rengeteg (bár néha téves) ismerettel vannak fölvértezve. ugyanaz történik az egyik ember gyomrá­ ban. vagy a gorillák. amit az ételek megfelelő társítása által nyerni lehet. így működik a testünk. kivétel nélkül. (Igaz. ha nem hisznek benne. csakúgy.) Még egyszer: AZ A T U D O M Á N Y O S .a legtöbb táplálkozástudós és étkezési szakember hangoztatja. amely az emberek emésztőszervei közti természet adta különbségeket hirdetné. Aztán a rá következő héten pedig úgy. hogy veszélyes lenne a marhasült burgonya nélkül. inkább hagynák agyonverni magu­ kat. Látható. Ez nem hit kérdése. De az igazságot az „igenek" és „ n e m e k " között ne a hitvita döntse el. így azokra a táplálkozástudósokra is érvényes. ha erről van szó. a hitetlenség nem befolyásolja hatá­ sosságát. Vonatkozik-e mindenkire a megfelelő ételtársítás elve? Igen.

amely nem kíván emésztést a gyomorban. Akár eredeti. De helyesen fogyasztva — azaz éhgyomorra és önmagában — a 48 . A második fontos föltétel az. Ilyen körülmények között valóban káros lesz a hatása. lekvár. desszert gyanánt étkezés után fogyasztott gyümölcsök a felelősek azért a rengeteg félreértelmezésért. ahogy a test számára a gyümölcsök páratlan értékei hasznosulni tudnak. tartósított gyümölcs. Az első a gyümölcs meglehetősen kényes mivolta miatt az. Ez így igaz. hogy emésztőrendszerünk hogyan viszonyul a dologhoz. a friss az egyetlen állapot. hogy a szervezet hozzájusson az élet eme lényeges építőköveihez. hőkezelés­ sel csírétlanított (pasztörizált). Tudni kell. Két fontos föltételnek kell teljesülnie ahhoz. Energia­ hordozóként glükózt a szénhidrátok közül. túl magas kalóriatartalmú. Ezért kell figyelmet fordítani helyes. hogy a gyümölcs hatásosan és hatékonyan hasznosuljon. így csupán húsz-harminc percre van szüksége. Nagyon sajátos testi föltételek szükségesek ahhoz. akár gyümölcslé formájában fogyasztjuk. megfelelő módon történő fogyasztására. hizlaló. amint a gyomorba ér. valamint aminosavakat fehérjéi fölépítésére. ha szépen bekapjuk. hosszasan emésztődő ételekkel együtt a gyomorban pihenjen. hogy csak frissen és csak érett állapotban együk. SEMMIVEL SEM EGYÜTT ÉS SEMMIKÉP­ PEN N E M K Ö Z V E T L E N Ü L A M Á S F É L E ÉTEL U T Á N . hogy az ételnek nagyjából három óráig kell a gyomorban maradnia. melyek szerint a gyümölcs savképző. ha a gyümölcs arra kényszerül. Ugyanis. Az étkezés közben. gyümölcsíz. hogy a gyümölcs minden tápanyagot tartalmaz. vagy az édesség. vízvisszatartó hatású len­ ne. A korábbiakban azt állítottam. akkor ott nagyon hamar erjedésnek indul. ásványi anyago­ kat. befőtt. Főtt. de jó tudni azt is. ahonnan tápanyagai fölszívódhatnak a szervezetbe. vitaminokat. hogy a gyomron való gyors keresztüljutás érdekében a G Y Ü M Ö L C S CSAKIS ÖNMAGÁBAN FOGYASZTANDÓ ÉS KIZÁRÓLAG ÉHGYOMORRA. ez pedig a gyümölcs. érett állapotában már mintegy előemésztett. tehát savassá válva a test toxikus terhelését növelik csupán. A GYÜMÖLCSFOGYASZTÁS HELYES MÓDJÁNAK ELVE Ezt olvasva fölmerülhet a kérdés: — Mit akar ez a pacák a helyes gyü­ mölcsfogyasztással? Az a helyes. Emésztődésével kapcsolatban a gyümölcs rendkívüli tulajdonságokkal bír. amit a test megkívánhat önmaga fölépítéséhez és az élet fönntartásához. ugyanakkor a friss gyümölcs és a friss gyümölcs leve a lehető leghatásosabban segítik a szervezetet önma­ gát mérgező maradékoktól megtisztító munkájában.3. zsírsavakat. A gyümölcs az egyetlen étel. megeszegetjük és kész. hogy áthaladva a gyomron a bélbe kerüljön. V a n egy kivétel e szabály alól. vagy sűrítményből előállított gyümölcslé mind erjedésnek indul. hogy más. enzimjeit. mivel tartalmazza saját emésztöanyagait.

naponta tesszük. (A kipróbálást is csak javasolni tudom!) Tudjuk már. testünknek azonnal meg kell kez­ denie az emésztést. amikor szükség is van a sok energiára. ami különben is pimasz arculcsapása a megfelelő ételtársítás szabályainak. ha elpilledünk. horgostul. s rohanunk a kávéfőzőhöz. amikor a szervezet öntisztító. már a korai órákban ezt az élénkítőszert vegyük magunkhoz. Aki nem hiszi. és fogyasszuk el a gyümölcsöt éhgyomorra. hogy megkísérelje megemészteni a hagyományos. ami hatalmas energiát köt le. miszerint a reggeli a nap legfontosabb étkezése. bőséges reggelit. Ha rendszeresen. húsz­ harminc percet kivárva a következő fogásig. amit bárki könnyen bevesz. íme egy további szolgálat. mint bármely más élettani folyamat. igazolja magának saját szervezetén. azt talán most meglepi az alábbi állítás: A HAGYOMÁNYOS. Figyeljük meg a két módszer hatása közötti különbséget. de ez az az időszak. ha nem elég járatos az ember élettanában. BŐSÉGES REGGELI FOGYASZTÁSA AZ EGYIK LEGEGÉSZSÉGTELENEBB TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁS. 49 . A reggeli éppenséggel a legfontosabb kihagyandó étkezés! E kijelentésem igazságának belátását mindenkinek saját józan megítélésére bízom. Vagy idézzük vissza a legutóbbi ünnepi lakomát. ezáltal — törvényszerű következményként — szinte édesgetjük magunk­ hoz a különféle betegségeket. hogy az emésztés több energiát igényel. melyet a gyümölcs tehet egészséges életünk tartamának és tartalmának növelése érdekében. vagy leheveredni volt inkább kedvünk? Ébredéskor vagyunk legtevékenyebbek. hogy a reggeli emésztésére így fölöslegesen elvesztegetett energia a legfontosabb élettani folyamatot. nehezékestül. akkor szervezetünknek soha nem lesz alkalma egészségteremtő tevékenységének elvégzésére. hogy ne menjünk úszni közvetlenül étkezés után. a mérgező maradékokat kiürítő tevékenységének kéne előtér­ ben lenni. hogy hódolva az Amerika-szerte elterjedt szo­ kásnak. ezért figyelmez­ tettek gyerekkorunkban. járjon utána. mivel a napnak ama szakaszára jut. Testünkre ez akkora föladatot ró. Aki még nem olvasta a TESTKONTROLL című könyvet. Né­ hány étkezésnél fogyasszunk gyümölcsöt az evés után. damilostul. majd cseréljük meg a sorrendet. ezért alakult ki a délutáni szieszta szokása. Evés után ezért érzünk fáradtságot. Ehelyett mi arra pazaroljuk a rendelke­ zésre álló munkavégző képességet. Az igazán nagy baj ráadásul az. a kiválasztást rövidíti meg.friss gyümölcs és friss gyümölcslé csak előnyös hatással lehet az egész­ ségre. hogy nem csoda. Kereskedelmi csali csu­ pán az a hírverés. Az utolsó falatok legyűrése után ugrálni. A megtöltött gyomor rögtön az első helyre kerül az elvégzendő föladatok sorrendjében. miután elolvasta az alábbi magyarázatot.

nem! (Persze mennél ritkáb­ ban sértjük meg. annál jobb!) Ha hetente csak háromszor-négyszer betartjuk. Aki ezen elvek alaposabb leírására is kíváncsi. kérem tanul­ mányozza korábbi könyvünket. valahogy úgy. ha csak egyszer is eltérünk ettől a szabálytól. A siker mindent igazolni fog. vagy elutasíta­ nánk. hogy szembetűnjön a kellemesebb közérzet. A következő héten vissza lehet térni a szokásos reggelikhez. hogy még j o b b a n észre lehessen venni a különbséget. HOGY KIZÁRÓLAG FRISS GYÜMÖLCSÖT ÉS FRISS GYÜMÖLCSBŐL KÉSZÜLT GYÜMÖLCS­ LEVET FOGYASZTUNK A REGGELI ÉBREDÉSTŐL EGÉSZEN DÉLI 12 ÓRÁIG. ahogy a habarcs is mindenhol jelen van a ház téglái közt. hogy minden kárba ment. Kizárólag! Bármi más ottmarad a gyomorban és hátráltatja a kiválasztás folyamatát. melynek címe: Fit for Life. Nem kell szakemberhez menni. Nem. Ez az igazi reggeli! Ha segíteni akarjuk — és miért ne akarnánk — szervezetünket a belső mérgező hulladékok eltávolításában. Próbáljuk ki. akkor A L E G H A S Z N O S A B B SZO­ KÁS.Ezért kell ébredés után csak gyümölcsöt enni. A M I N E K CSAK HÓDOLNI LEHET.) 50 . legalább egy hétig. Azért foglaltam a fentiekben össze a test élettani működésének napi három szakaszát. AZ LESZ. mert ezek is szerves részei az egészség építőelemeinek és a Természetes Hygiéniának. mielőtt elfogadnánk. (Magyarul: TESTKONTROLL. már az is több a semminél. mivel az jószerivel nem fogyaszt energiát az emésztéshez. Szerencsére ez nem azt jelenti. illetve az étkezési szabályok három alapvető elvét.

.

puhányok aligha szelídíthettek volna például lovat. Mi nem is léteznénk. A földi lét úgy értelmes. Lelkesedés. bőrkiütéstől. De lehetséges-e ez? Hogy a gyerekek a minden elképzelhető nyavalyák nélkül nőjenek föl. az emberrel.élvezhető" mindenféle „vívmánya" nélkül. hogy összhangban élhessünk a létezés hatalmas mester­ művével. hiszen elvesztették volna a csatát. hogy az őseinknek már a modern orvostudomány előtt is voltak fogalmaik az egészségről. ha örömmel és életerő­ vel telített. Miből állhatott ez az ösztönös tudás? Gondoljuk csak bele. hogy az újabb és újabb nemzedékek fölneve­ lődjenek. gyomorgörcsök. hogy megéljenek. írott történelme alig 6000 esztendős. feszültségektől és betegségektől szabadon. testben és lélekben kiegyensúlyozottan? Le lehet-e élni a felnőtt életet az ezernyi kín és fájdalom nélkül. meghű­ léstől. ha eleink harcba szálltak volna a Természettel. szárnyaló életöröm szükségeltetik. szeretetre alapozott kapcsolatokkal? Igen! Kérdés nem fér hozzá. hogy igenis lehetséges. melyek szinte elkerülhetetlenek­ nek látszanak.. jó közérzet. szaporodjanak. Nagyon valószínű tehát. Nem. ők összhangban éltek a Természettel és hatalmas ö s z t ö n ö s tudásuk tette lehetővé. Az emberi test egészségre és boldogságra teremtetett. gyomorpanaszoktól? El lehet-e jutni a felnőttkorhoz fejfájások. pörsenéses bőr és elhízás kéretlen kísérete nélkül. korlátlan energia. fertőzéstől. hogyan 52 . csúcsán a legcsodálatraméltóbb teremtménnyel.A Teremtés minden vonatkozásában lenyűgöző. hisz ők évmilliókat éltek meg a korszerű orvostudomány manapság . az egészséggondozásról szóló legrégibb följegyzések mintegy 3000 évesek. méghozzá VALA­ M E N N Y I Ü N K SZAMÁRA LEHETSÉGES! (Marilyn D i a m o n d ) Az emberi faj évmilliók óta létezik a Földön. Erősnek. kitartó­ nak és ügyesnek kellett lenniök. Talán jobbak is a mieinknél. mentesen középfül-gyulladástól.

fizikai tevékeny­ séget végeztek. Shleton-nak. személyzettel. alvást. Nyüzsgő. betegekkel és látogatókkal. napfényben. tiszta vizet. e század egészségügyi reformokat szorgalmazó egyik élharcosának Rubies in the Sand (Ékkövek homok­ ban) című könyvéből. Victor W. Herbert M. Ránk maradt szobraik sejtetik egészségőrző módszereik hatá­ sosságát és az akkor élt emberek testi egészségének magas fokát. akár egy főpályaud­ var. ismereteik valahol mélyen bennünk szunnyadnak. Régebbi elődeinkhez hasonlóan ezek a gyógyító papok is arra támasz­ kodtak. Szerencsére mindig akadt. Krisztus előtt már 1500 évvel a görög kultúrterületen Aszklepiosznak templomai és gyógyító szentélyei voltak.éltek: szabadban. csodálatos környezetet és érzelmileg fölemelő társaságot. ahol az utcai forgalom „ g o n ­ doskodik" a lehető legnagyobb zajról és szén-monoxid-sűrüségről. Büféautomaták árusítják minden emeleten a vadító szénsa­ vas „üdítőt". káros kipárolgású létesítmények környezetében épültek. tengerre. a vegyszerek orrfacsaró bűzével. napfényt. akik nem maró gyógyszerszaggal. a Nappal együtt feküdtek és keltek. friss levegőt. Hogy ez mennyire elfelejtődött napjainkra. tiszta vizet ittak. válogatottan szép helyeken. „A múlt században a kórházak cserzőudvarok. Robinson írja The Story of Medicine (A gyógyítás története) című művében: „ M á r a látvány előcsalta a remény első halvány mosolyát a megviselt beteg arcán". a Természet által nyújtott ételeket fogyasztották. pihenést. amit a Természet adott. vagy hegyekre nyíló kilátással. vágóhidak és hasonló. arra íme egy idézet Dr. A természetes élettani szükségleteket nyújtották a gyógyulást keresők számára: üde. a beteggel való megfelelő bánásmód területén. Tudásuk örökösei mi vagyunk. tele dohányzó orvosokkal. pagonyokban alakították ki őket. dallamos zene lengte be szen­ télyeiket a büfégépek fülsértő csattogása helyett. ma is példát adva a kezelés. napjaik a közösség4tapcsolatrendszerén belül teltek és főleg testi. Ezek az akkori „közkórházak" másfél évezreden keresztül szol­ gálták az egyik legnagyszerűbb civilizáció sok százezer tagjának gyógyu­ lását. még ha a civilizáció annyi sok értelmetlen akadályt épített is föl Természet és ember közé. A modern kórház belül sem kevésbé lármás. aki megőrizte és továbbadta ezt az ősi tudást. nővérekkel. melyeket papok irányítottak. nyugalom helyett nyugta­ tószerekkel. s mindenki szorgalmasan hörpöli is ezeket a népszerű mérgeket. Források közelében." 53 . ételt. hanem virágokkal és kellemes illatszerekkel telítették a gyógyhely levegőjét és lágy. Manapság meg forgalmas városi központokba építik őket. Manapság ismét felerősödik hangjuk. Soha el nem múló csodálat illeti az ókor gyógyító papjait.

szérumok. A gyógyulást keresők inkább csodaszerekbe vetették bizalmukat. mirigyekből. megfertőzött lovak gennyét. De manapság sem sokkal jobb a helyzet! Kivonatok készülnek rothasztott majomveséből és más állati szervekből. székletet. magzatvizet. ionizáló sugárzást alkalmaznak a legsúlyosabb betege­ ken. az orvostársai által ajánlott gyógymódok elképesztő hülyeségét ostorozva: „A Teremtő az égből fényt. vizeletet. A szerveket meg úgy ültetgetik át az emberekbe. kígyómérget.Krisztus után úgy 400 körül. Az ember mindezt fullasztó odúkba zárja. fülzsírt. így próbálták visszahozni az egészséget. egeret. 54 . a figyelmet a földön túli életre irányították. mert néhány orvos úgy vélte. orvosságok. A betegeken kísérletezve most is mindenféle mérgező anyagot bevetnek. v e m h e s kanca vizeletét.és fiatalítószerek készítéséhez és vegyszeres kúrához. méhlepényt. Valóban elképesztő dolgokat műveltek és müveinek testünkkel az egészség nevében. Manapság pedig a valaha ismert leghalálo­ sabb behatást. nyálat. E korszakok alatt távolodott el a gyógyítás a Természettől. békát. ugyan mitől szenvedhetett ki felebarátja. Még 300 évvel ezelőtt is denevérvért itattak. mint a világ bármely m á s országában. az emberi testet egyre inkább ellenségként tekintették. a gyógyítás örve alatt. levegőt és vizet bocsát le teremtményei számára. s feledve az ösztönös tudást. pókot. s ekkor kezdett terjedni fokozatosan mindenféle méreg a betegségek kezelésére. „egészségjavítók". A friss levegőt ellenségének kiáltották ki. vért. trágyát. az Aszklepion-szentélyek végső hanyatlá­ sa után sorra sötétebb és sötétebb korok következtek. mint fákat a kertbe. Az Egyesült Államokban több orvos és kórház található. vagyis elfajulásos betegségekben! Gyermekeink 12 százalé­ ka valamilyen születési hibával j ö n világra. körmöt és karmot alkalmaztak gyógyítás céljából. aztán tanakszik." A századfordulón kitiltották a friss zöldséget és gyümölcsöt a kórházakból. Mégis az amerikaiak vezetik a világranglistát a degeneratív. Évszázadokon keresztül az érvágás. Dr. állati hormonokat. állati zsigeri. menstruá­ ciós váladékot. a köpölyözés volt a legelterjettebb gyógymód és nadályokkal szívatták a betegek vérét. koponyát. szépítő. fatetűt. angolnát. A szerek „mellékhatása" nem­ egyszer rosszabb. amire alkalmazzák őket. hogy megértsük és elfogadjuk mindezt. mint az eredeti betegség. Nálunk minden idős ember­ nek átlagosan évi tizenhárom gyógyszert írnak föl. mustárgázt használnak jelenleg is oltóanya­ gok. betegséget okoznak. Olivér Wendell Holmes írta egyszer. Ösztöneink tiltakoznak. múmiaport. de elvárják. agyvelőt. föladva az évmilliók alatt kialakult természetközpontú gyógymódokat. kígyót.

Nyilvánvaló. Még a mosolygáshoz is kevesebb izommunka kell. hogy a beteg állapotot vesszük szokásosnak.(Harvey Diamond) Az Egyesült Államokban az egészségügy évi kiadásai csaknem 500 milliárd (500 000 000 000) dollárra rúgnak. ahogy a csillag megy az égen. A szervek és szervrendszerek életerősen. Lassan már oda jutottunk. májával. A jó egészség velünk született jog. vagy figyelmen kívül hagyja a szabá­ lyokat. Ugyanakkor elképesztő a szervezet roppant alkalmazkodóképessége és ereje. A M E G B O M L O T T EGÉSZ­ SÉG IGAZI OKA A B B A N REJLIK. A betegség n e m magától lesz. veséjével. de a lélegzet visszatartása már nehézségekkel jár. akkor még nehezebb nem észrevenni az ellentmondást. mint a rossz egészségi állapotot. Mindenki maga dönti el. akik ízületi bántalmak tól. könnyebb. Az egészséget megfelelő körül­ mények közt el se lehet kerülni. mély légzés megy magától. de méltó jutalmát — avagy büntetését — tettei szerint nyeri el. ha nem teszünk ellenére. mint a fintorgáshoz. M I N D E N BETEGSÉG A TERMÉSZET T Ö R V É N Y E I N E K Á T H Á G Á S Á B Ó L E R E D . Ha ehhez meg hozzávesszük a milliókat. Az élet természeténél fogva egészséges. Az egészség önmagától megteremtődik. 55 . ne feledjük. A normális. s akiknek az emésztőrendszerével. hogy itt valami nincs rendjén. de megváltoztatásuk képtelenség. a cukorbajosokat. bőrbetegségektől szenvednek. törvényei az egészsé­ get pártolják. szépen. (a test szinte minden táját említeni lehetne itt). hogy a realitásokhoz igazítja cselekedeteit. A Természet olyanná alkotta testünket. Ebbe belegondolva arra kezd gyanakodni az ember. Bármivel vissza lehet élni. Sokszor évekig folytatódó borzasztó bánásmód ellenére is megőrzi működőképességét. azért meg is kell dolgozni. H O G Y F I G Y E L M E N KÍVÜL HAGYJUK AZ ÉLET SZABÁLYAIT ÉS KÖVETELMÉNYEIT. Ennek ellenére minden áldott nap négyezren halnak meg szívbetegségben és rákban. hogy az halálunkig képes fönntartani ezt az állapotot. csupán il­ lusztrálja azt. úgy fognak működni. A Természet tör­ vényeit meg lehet sérteni. hogy minél inkább szabályai szerint élünk. A huszadik emeltről kiugró ember sem megváltoztatja a tömegvonzás törvényét. Helytelen! Az egészség legyen a mindennapi. Ekkor jelentkezik a beteg­ ség. a kedélybetegeket. N e m testünk és testműködésünk a ludasak abban. pontosan. Igen tartós. vagy nagyon nagymértékű visszaélés képes csak végül megbontani az egészséget. Ez számukra a legegyszerűbb. keményen. figyelmen kívül lehet őket hagyni. ha egészségünk megromlik. mint rendkívüli körülmények terhelése elle­ nére funkcionálni. mi is részei vagyunk — mellettünk áll. mert az a normális. vissza lehet velük élni. prosztatájával van­ nak bajaik. kitartóan! Szerencsére a Természet — melynek. mert egyszerűbb fenntartani a jó.

melyekkel eleink is éltek: levegő. KEVESET ÉR A T U D O M Á N Y . de elfelejtkezik a kellő pihenésről. víz. A többi földi lényhez hasonlóan nekünk. hogy szerintük élhessünk. A különféle és változó. a kellemes környezet és a meghitt időszakok. a propaganda. Mindezek értéke fölbecsülhetetlen. mielőtt az orvosokat.és letűnő elméletektől. s a többiről megfeledkezni. ráadásul az étrendje is helytelen. mégis tud kaptárt építeni. akkor ösztönösen jól gondját tudnánk viselni magunknak. a szegények számára is hozzáférhető. föl. az elemek közötti megfelelő egyensúly az eszményi. napfény. de csak pénzen meg nem vásárolható. HA A NAPFOLTOKAT MEG TUDJA MAGYARÁZNI. HANEM OLYAN ÖSZTÖNÖS ÉLET­ MÓD. A tehén is minden kémiai ismeret hiánya ellenére át tudja alakítani a füvet tejjé. s életün­ ket a megérdemelt jó közérzetben élhetnénk le. alvás és szere­ tet. de elhanyagol minden testmozgást. E törvényenkívüliség miatt aztán betegséggel. Ha természetes hajlamainktól nem választottak volna el a civilizált társadalom „vívmányai". korai halállal lakolunk. Ugyanilyen fontos a tisztaság. Nem véletlen új fölfedezés. különben a biológia törvényein kívül rekedünk. melyekkel tisztában kell lenni. testmozgás. a beidegzé­ sek. nem rejtett kutatás eredménye. AZ EGÉSZSÉG HELYREÁLLÍTÁSÁNAK ÉS MEGTARTÁSÁNAK MÓDJA AZ E G É S Z S É G E S ÉLETVITEL. egészséges és hosszú élethez. AZ E G É S Z S É G E S ÉLET NEM ELSAJÁTÍTANDÓ MŰVÉSZET. az élethez kötődnek. Fuldoklónak a levegő. A M E L Y H E Z CSAK VISSZA KELL T É R N I ! A méh nem tanult szerkezettant. hogy az ember biológiai igényei. ahogy annak sem. hiszen 56 . nem titok. szenvedéssel. pihenés. A Természet törvényei már azelőtt is léteztek. Nem lesz jó a közérzete annak. Mi. Mik is hát ezek? Ugyanazok. aki csak az étrendjére figyel. akár beteg.annál j o b b nekünk. ahogy a túlhangsúlyozásuk sem vezet jóra. aki ugyan rengeteget mozog. akár egészsé­ ges. SEM EZEN TÖRVÉ­ N Y E K M E G S Z E G É S É N E K K Ö V E T K E Z M É N Y E I T . az egészség építőelemei közti összhangra. Az egészség elemei közül egyik sem mellőzhető tartósan. a kórházakat. hanem létezésünk kezdete óta bennünk meglévő tudás. DE ÉLETÜNK TÖRVÉNYEIT NEM. az étrend-specialistákat. Az élettan törvényei­ nek megértése lesz tehát a kulcs az energikus. szomjazónak a víz a világ minden kincsénél értékesebb. táplálék. táplálkozástudósokat (és sokféle egymásnak el­ lentmondó tanaikat) föltalálták volna. szempontoktól és szemléletektől függetlenül az emberi faj egyedeinek igényei állandóak. ugyanazok és változatlanok. embereknek is vannak biológiai szükségleteink. s a napfény többet ér a világ bármely műremekénél. N e m lehet az egészségnek csupán egyik elemét vesszőparipaként kira­ gadni. Teljességre és tartós­ ságra kell törekedni. emberek is rendelkezünk velünk született ösztönökkel.

de hosszú távon a többi is lényeges. tehát a test természetes gyógyító folyamatainak is. testünk ugyanúgy képes önmaga gyógyítására is. erőszakkal a jó közérzet nem hozható létre. TEHÁT N E M A TESTRE GYAKOROLT KÜLSŐ BEHATÁS. kölcsönhatásuk adja erejü­ ket. minden élettevékenységnek energiára van szüksége. Ami önmagában jelentéktelennek látszik. A változtatások igazi hatása együttesen fog csak érvénye­ sülni. hogy irányítás alá vonjuk energiánkat. Valamennyiről szó esik majd. erejük mégis hatalmas. egészséget csak egészséges életmód eredményezhet. AZ ÉLET LÉNYEGE AZ ENERGIA (Marilyn Diamond) Miután megismerkedtünk az egészség összetevőivel. s ha mégsem. hogy rettentő nehéz a változtatás. Nagy tévedés! Nagyon is sokat tehetünk saját egészségünk érdeké­ ben. akkor majd a megfelelő pirula vagy injekció szépen mindent helyretesz. most már be tudjuk építeni ezeket egy átfogó életvitelbe. Ahogy egyetlen megtermékenyített petesejtből felnőtt emberré tudtunk válni. Sokan elhárítjuk magunktól a felelősséget. amivel a testi növe- 57 . a körülmények áldoza­ ta. hogy A G Y Ó G Y U L Á S A T E S T SAJÁT BIOLÓGIAI FOLYAMATA. mintha a test védtelen áldozat lenne a mindenfelől leselkedő betegségekkel szemben. A levegő. Az egészség az életmód függvénye. hisz nélkülük elpusztulnánk. annak hatása megsok­ szorozódik a többi összetevő társaságában. Egészségesen ugyan kinek jutna eszébe például besugároztatni magát? De betegen megtesszük. Sajnos túlságosan is sokan ringatják magukat abba a hitbe. hiszen egyszerű logikával is rá lehet jönni: mérgekből nem támad egészség. A Természetes Hygiénia alaptétele. Elhitették velünk. Pedig csupán ösztöneinkre kéne hallgatni.teljes és tartós egészségre vágyunk. EGÉSZSÉGES É L E T M Ó D EGÉSZSÉGET E R E D M É N Y E Z . ezért gyanússá válik. Tudatos értelmünknél sokszorta nagyobb az az intelligencia. De mindez azonnal nyilvánvalóvá válik mindenki számára. ami könnyű. Minden testi folyamat energiafüggő. amint elkezdi alkalmazni őket magán. Némely állítás túl egyszerűnek tűnhet. hogy ők aztán bármit kibírnak. amikor épp a legnagyobb szüksége lenne rá. mert a munkavégző képesség. Azért fontos ez. noha gyakran akkor nem jut energiához. a víz és az étel a legfontosabbak az egészség építőelemei között. Energiabőség = pazar élet. Épp ez a szép a Természet ajándékaiban: egyszerűek. AZ ÉLET L É N Y E G E . AZ ENERGIA. Ismét saját kezünkbe kell hát venni egészségünk irányítását.

harsog a duda. de a káros életmód annyi energiát fölél. de tény. nem akar beugrani a motor.kedés önműködően. Bármi is a gond. próbálkozunk. HA HAGYJÁK. s bekapcsolva tisztán szól a rádió. a motor hamar indul. aztán meg el nem tudjuk képzelni. a légzés j ó l szelel. Minden szervünk megfelelő működésének alapja a kellő energiaellátás. ha egyes elemektől meg van fosztva. halványan pislognak a lámpák. szerető törődéssel körülvéve. de j o b b a n növekszünk. Beavatkozunk. a vérkeringés a megfelelő mérték- 58 . Ha viszont lerobbant az aksi. hogy végül nem marad belőle elég a test öngyógyításához. s ha elsajátítjuk. a rádió­ vétel gyenge. orvossággal. sebészeti beavatkozással. akkor a test nem tud kielégítően működni. béké­ ben. Amikor ez a cél nem teljesül. akár szabad szemmel is látható. akkor a szervek. Ha nincs elég energia. annyira hozzászoktunk. kellemes környezetben. elkövetünk mindenfélét. akkor rendszerint mi magunk állunk. Az idegenergia kiindulóhelye az agy. Az akkumulátor szolgáltatta áram nélkül a kocsi „szervei" megszűnnek működni. hogy testünk gyógyítani is képes önma­ gát. a fényszórók éles fényt vetnek. ugyan mitől is betegedhettünk meg. ennek útjába. vagy valamilyen más bevett gyógymóddal. amikor megnyomják. Tudom. az egész szervezetet behálózó idegeken keresztül. az egészség építőelemeinek — mint nyersanyagoknak — a fölhaszná­ lásával. Feltöl­ tött akkumulátor mellett minden simán megy. ha elegendő friss levegő. egy csont összeforr. Akár egy gépkocsi villamos hálózatát is vehetjük párhuzamként. Elképzelhető-e. Ha van elegendő energia. A betegség a test energiaválsága. és napsütés áll rendelkezésre. Betegségteremtő életmódokkal meg­ fosztjuk szervezetünket az egészség alapelemeitől. ahogy például egy vágás begyógyul. művi beavatkozásra van szüksé­ ge? Nem. hogy a betegséget „kezelni" illik. M E L Y Ö N M A G Á T MEGJAVÍTANI IS KÉPES. Az egész visszavezethető az energiára. Testünkben is hasonló a helyzet. akarva-akaratlanul. jó étel. könnyen forog az indító. Az emésztés kielégítő. nehéz ezt elfogadni. az összes gyertya megfelelő szikrát ad. de a karbantartáshoz már külső segítségre. szokatlanul hangzik. a kürt legfeljebb hörögni képes. Pedig nincs itt semmi rejtély! A megfelelően megválasztott életmód mellett a T E S T EGÉSZSÉGBEN M E G T U D J A M A G Á T ŐRIZNI. hogy j o b b a n legyünk. hogy ez a test önmagát létre tudja hozni. minden külső segítség nélkül létrehozza saját ma­ gát. hogy az EMBERI T E S T OLYAN REND­ SZER. akkor csak nyöszörög az indító. a szervezet maga megoldja azt. j ó l működik a gyújtás. onnan j u t el a test minden részéhez a gerincvelőn. és az abból kilépő. ÉS FOLYTONOSAN AZ E G É S Z S É G E S Á L L A P O T ELÉRÉSÉRE TÖREKSZIK. tiszta víz. hogyan tartsuk magun­ kat tisztán. szervrendszerek is megfelelően tudnak működni. Még akkor sem áll meg ez a folyamat.

a beszéd. A test szövetei és nedvei tiszták. ami tovább hátráltatja a többi élettevékenységet. és egy nagyon is ismertjelenség lép föl: a kimerültség. az anyagcsere folyamatai. De hogyan pótlódik ez az idegenergia? Alvás és pihenés által. tehát lénye­ gének teljes megértése nélkül is tudjuk azt hasznosítani. megkeseredik. A sejtek nem jutnak hozzá a megfelelő tápanya­ gokhoz. a sejtek egészségesek. a hallás. akadályozott tápanyagfölvétel. fölszívódás és kivá­ lasztódás. semmi sem működik tisztességesen. a gondolko­ dás. de ez nem akadálya annak. Minden életműködés használ föl idegenergiát. Nagyon egyszerű az egyenlet: ha több idegenergiát használunk el. mert ismerjük (vagy legalábbis a villamosmérnökök isme­ rik) hatásait és az elektomosságra vonatkozó törvényeket. A szervek működése nem lesz kielégítő. hogy széles körben fölhasználjuk. ha szünetel az aktivitás. keringési elégtelenség. üdék. ahogy a villamosmérnökök az elektromosságot. Tehát megbetegszünk! Melyik dolog tűnik hát a legfontosabbnak a folyamatban? Az idegener­ gia! De tulajdonképpen mi is az az idegenergia? Senki sem tudja ponto­ san meghatározni. besavanyodik. a látás. az érzékelés. Érdemes megérteni. mert azok elvégzéséhez még keve­ sebb idegenergia marad. És mit gondol­ nak. hogy miért vezet a fáradtság rossz 59 . hogy figyelmet fordítunk energiáink fölhasználódásának mikéntjére. nedve megváltozik.ben működik. annak valamennyi testműködés kárát látja. akkor azt ugyanúgy az értelem irányítása alá vonhatjuk. a fölszívódás és a kiválasztás mind rendben. A kimerültség. hogy a testi folyamatok is legyengülnek. s így önmagát erősíti az önmérgezési folyamat. az izommunka. Ha ismerjük az energia eloszlásának és hasznosulásának törvényszerűségeit a szerveze­ ten belül. hogy aztán el tudjuk kerülni. mert a bele került ételek földolgozódás helyett romlásnak indulnak. ahogy az elektromosság tökéletes magyarázata is várat még magára. ha nem törődünk az energiaellátás megfelelő szinten tartásával. aminek a testben fölhalmozódó mérgező anyagok eltávolítása lenne a dolga. hatékonyan zajlanak. mint amennyit visszatoltunk. Egészséges életmódot kezdünk azáltal. Érthető már. hanyatlik az egészség. ha hagyjuk lemerülni az „akkut". emiatt még több méreg marad a testben. csakis akkor. légzési nehézség támad. Romlik az emésztés és a fölszívódás hatékony­ sága is. Rossz emésztés. ener­ váltság azt is jelenti. Vi­ szont. A kimerültséggel testünk az „önmérgezés" állapotába jut. az evés. romlik a közérzet. a pislogástól kezdve a lélegzésen keresztül az emésztésig. :mi történik még? A test minden szövete. A testi energia ellenőrzésével egyben az egészség irányítását is kézben tartjuk. akkor a test idegenergia­ szintje lecsökken. Hogyan? Tényleg egyszerű rá a magyarázat: kevés az idegenergia. és egy általános renyhe helyzet alakul ki. tápanyagellátásuk biztosított. a fölvétel. így a kiválasztás folyamata sem. — valamennyi. Vagyis egyre több ilyen káros anyag gyűlik össze.

tehát ne ekkor legyen a vendégjárás. EGÉSZSÉG KIZÁRÓLAG EGÉSZ­ SÉGES É L E T M Ó D B Ó L T Á M A D . szeretet jellemzi-e kap­ csolatainkat? S mindezek az összetevő elemek egyensúlyban vannak-e? Ahol a válasz nem. gyengének érzi magát. ha nem lerobbant telepekkel akarjuk kezdeni a következő napot. hogy be kell szüntetni az energiakifejtést? Szó sincs róla! De arra igenis oda kell figyelni. Ilyenkor szerencsére még könnyű visszanyerni a rendes ener­ giaszintet. Az élethez energiafölhasználás szükséges. Egy darabig remekül mennek a dolgok. a dőzsölést. de az élvezetek túlhajtását is. aztán hirtelen leereszt az ember. különben reggelre lemerül az akkumulátor. Az egésznak az a titka. érzelmileg és értelmileg egyaránt. Ezért kell abbahagyni energiánk túlzó és értelmetlen pocsékolását. Az éjszakai hírek is alaposan hozzájárulhatnak a kimerültség- 60 . aggodalmak. például örökletes okok miatt a leggyengébb.közérzethez? A mérgezettségi szint végül olyan magasra szökhet. maga találja ki tennivalóját. Véget ért az egészségvárás passzív korszaka. a túlmunkát. A betegség azon a testrészünkön fog először jelentkezni. hogy belebetegszünk. hogy a mérgek szintje magas. hogy ne használjunk el több energiát a nap folyamán. Azt jelentenék a föntiek. amiről nem is sejtené az ember. vagy amelyik más. akinek elfogy az energiája. tehát általában minden kerülendő. majd bele is betegedhet. végzünk-e elegendő testmozgást? Hozzájut-e a szervezet tiszta víz­ hez és elegendő egészséges táplálékhoz. kialusszuk-e magunkat? Kellemes a környezetünk. elpazarol. hogy megtartsuk az egyensúlyt. Vegyük sorra az egészség összetevőit. Fáradtnak. az ivászat. mert túlhaj­ totta magát. Eleget tartózkodunk-e friss leve­ gőn. Ugyanígy ki kell kapcsolnunk testi energiánk fogyasztóit is. Az érzelmi „elszennyeződés" szintjét is szállítsuk alacsonyra. Egy kimerítő hét után jöjjön el az ideje a helyes étkezésnek. napfényhez? Kipihenjük. Rengetegen hiszik. amellyel legmostohábban bántunk. Kikészül. mert erre csak ö képes. rosszul kezd kinézni. vagy a mérgelődés. A fáradtság idültté is válhat. ami mértéktelen: a túlzásba vitt nemi élet. A kocsi fényszóróját is kikapcsoljuk este. A szervezet így jelzi. Ez bizony alaposan vitatható! A legtöbb televíziómüsor elfáraszt. Hagyjuk el a túlzásokat. a rendszeres testmozgás­ nak. hogy a tévé előtt ki tudnak kapcsolódni. az eltúlzott érzelmek. a túltáplálást. mert munkavégző képességünk nem korlátlan. Mindennapi életünkben sok olyan szokásnak hódolunk. a lelkizés. izgalmak. levertnek érzi magát. és senki nem tudja azt elvégezni helyette. a legérzékenyebb. ott mindenkire rábízom. hogy mire és hogyan költjük el értékes energiáinkat. ko­ lonccá válik számára az élet. a kicsapongást. mint amennyi vissza tud töltődni az éjszaka során. a friss levegőn tartózkodásnak és a kiadós alvásnak. nagyszerű közérzet mellett. csak be kell tömni a lékeket. hogy mennyi energiát fölél.

Pihenésről. Pihenéshez. lelki békéről. Érdemes arra is odafigyelni. amelyek alkalmasak lennének telepeink feltöltésére. annyi bizonyos. amelyik folyamatosan elég magasan fogja tartani az energiaszintet ahhoz. Tévhit. illetve az abból származó nyomott. . rossz közérzet. Ilyenkor tudjuk visszanyerni energiánkat. Vagy láttak már olyan szurkolót. nyugalomról lesz még szó. Az energia és a jó közérzet fontos kapcsolatának megértése után rátérhetünk már az egészség építőelemeinek tárgyalására. de annyit már most jegyezzünk meg. vad hanghatásokkal. mely további zajterhelés az amúgyis zajos mindennapokhoz. aki eDazult állapotban nézte volna végig kedvenc csapata vereségét? A legtöbb gyermekműsor is fárasztó. hogy a kimerültség. Az egész könyv erről az értelmes életviteli tervről szól. nyers kísérőszövegekkel. alváshoz csend és nyugalom dukál. alvásról. A hirdetések meg aztán végleg csak az energia lecsapolására valók. a betegség megelőzésé­ nek legjobb módja egy értelmes életviteli terv kidolgozása. hogy tartós jó egészségnek örvendhessünk. hogy bármilyen aktivitás ener­ giatermelő lenne. Ugyan ki tagadhatná? A tv-műsorok szerves része a folyamatos beszéd. hogy mit teszünk a viszonylag tevékeny­ ségszegény időszakainkban. valamint idült állapota.hez. mert valójában minden tevékenység fogyasztja az energiát.

s „tudomány­ talan" nézeteik miatt megvetették azokat. Ha a naponta kilélegzett szén-dioxidból kivonnánk az elemi szenet. Pró­ báljunk meg — akár csak rövid időre is — megfosztani valakit az oxigénel­ látástól: azonnal kékülni kezd. A test sok milliárdnyi sejtjének minde­ gyikét oxigénnel kell folyamatosan ellátni. s nemigen szoktunk aggódni amiatt. a szellőzőréseket eltömték. mégis ingyen kapjuk. Olykor még a legnyilván­ valóbb dolgok. Noha a levegő éjjel-nappal a legelemibb szükségletünk. hogy jut-e belőle elég.Kezdjük mindjárt azzal. különben elpusztulnánk. ez a levegő. ha nem jut levegőhöz. Vitathatatlan. de ez összesen mintegy 6000 milliárd tonna. főleg szén-dioxid távozik a tüdőből. hanem keresni kell a friss levegőt. N e m is a mennyiség­ gel. akik szerint a gyógyuláshoz nem kerülni. mi a közös minden szénsavas italban. Az ablakokat gondosan bezárták. Már 3 százalékban szén-dioxidot tartalmazó levegő is észrevehető álmosságot. Igaz. 62 . Kilégzésnél. s az a vér által eljut a test legtávolabbi zugába is. hogy a szén-dioxid halálos méreg. amely körülbelül 21 százalékát teszi ki. seregnyi másféle melléktermékkel együtt. mint például a friss levegő szükséglete is nehezen érvé­ nyesülnek. a Föld légköre csupán pár kilométer vastagságú hártya. Rémtörténet: még huszonöt-harminc évvel ezelőtt is sok orvos ó v t a betegeit a friss levegőtől. ahol a gázcserének nevezett folyamat lejátszódik. mint például az Északi-sark. Az ember két tüdejének belseje mintegy egymilliárd léghólyagot tartalmaz. de szerencsére van belőle bőven. Talán említeni is fölösleges. de levegő nélkül pár perc alatt végünk lenne. a vér itt megtisztul. még nagyobb szén-dioxid-tartalom meg egyenest vinne a sírba. akkor fejenként egy nagyjából húszdekás széndarab jönne össze. inkább a minőséggel vannak gondok. ital nélkül napo­ kig ki lehet húzni. fáradékonyságot okoz. hogy számunkra az oxigén a legfontosabb a levegőből. oxigénnel telítődik. Némi fejlődést tehát elkönyvelhetünk. s pár perc múlva megfullad. Már olyan távoli helyeken is találtak szennyező anyagokat a levegőben. Manapság — szerencsére — már a legmaradibb „szakértő" sem követel kísérleteket annak bebizonyítására. Élelem nélkül hetekig. Szinte minden élőlény számára elengedhetetlen a levegő. És mit gondolnak. mint az áporodott. Tudjuk. szódában. különösen az éjszakai levegőtől féltették őket. hogy egészségesebb a friss levegő. amit a legrövidebb ideig tudnánk csak nélkü­ lözni.

egész finomakat fogok bemosni neked. metán. kénes-sav. benzol. hogy ez a mérgező gáz. salétromsav. legtisztább levegőhöz jusson. mint ételt-italt együttvéve. Szabadban és a civilizációtól távolabb mindig j o b b levegő találha­ tó. Úgy vagyok ezzel mintha azt monda­ nák: — Engedd. miért oly káros a szennyezett levegő.. Érdemes hát mindent megtennünk annak érdeké ben. hatalmas mennyiségeket kelle­ ne ahhoz meginni. hogy tüdőnk a lehető legjobb. A H O L A LEGJOBB A LEVEGŐ Napjainkban ugyan lehetetlen már tökéletesen tiszta levegőhöz jutni. még rágondolni is rossz. de érdemes úgy berendezkedni. Három módszert javaslok. ammónia és így tovább. sósav és más klórvegyületek.és állatvilág így látja el egymást az élethez szükséges anyagokkal az Anyatermészet csodálatos szervezésében. vízparton töltünk el. 1. Szinte hallom a bennfentes ellenvetést: — Ugyan kérem. > Kösz. súlyra mérve mégis több levegőt fogyasztunk. Tegyük is meg. ODA KELL MENNI. és viszont. hogy legalább aránylag tiszta legyen az a levegő. ebből nem kérek! Tartsa meg magának az illető a pofonjait is. Az egészség egyszerűen túl fontos ahhoz. nemhogy belehelni. 63 . minden alkalmat érdemes kihasználni. A városok többségében a levegő kész vegyszerelegy: szén-monoxid. mert a fák és egyéb növények elnyelik a szén­ dioxidot és oxigént bocsátanak ki. hogy ne az utóbbi legyen túlsúlyban. meg a szén-dioxidját is! AMI NEM JÓ. hogy megajándé­ kozzuk magunkat s szeretteinket e minden kincsnél drágább holmival. hogy a lehető legjobb hasznát vegyük a belélegzett levegőnek. kénsav. cianidok. Az eső átmossa azt. vagy egy erdei sétán. akkor nekünk magunknak is lépéseket kell ehhez tenni. Az egyik mellékterméke elengedhetetlen alapanyag a másik számára. Ez viszont megmagyarázza. a szén-dioxid. amit szabad levegőn. a többi kocsi kipufogógázait belélegezve. hogy akár csak elásítsa magát valaki a szénsavas italban lévő szén-dioxid hatására. Szerencsére a Természet rendelkezik saját eszközeivel és folyamato­ san tisztítja a levegőt. Ne aggódj. a szemed alja is épphogy csak belekékül. A vidéki levegő azért tisztább. forgalmi dugóban. erdőben. Vessük össze a zsúfolt városban eltöltött időt azzal. hadd törüljelek képen. a növényzet oxigénné alakítja a szén-dioxidot. A B B Ó L KEVÉS S E M J Ó . A növény.. Költői a kérdés: hol érzi magát jobban az ember. de csak kicsit. alig fogod érezni.. Igenis van választásunk! Ha a közérzetünk érdekében egészségesen akarunk élni. Hihetetlennek tűnhet. A világ tengerei fölött is folyamatosan tisztul a levegő.sörben? Naná. .

ha zsúfolt kocsiutak mellett kocogókat látok. Azért említem itt is. a levegő. Sajnos már annyi­ ra eltávolodtunk a Természettől. Legyünk már észnél. A kora reggeli órák ehhez az eszményiek. keresse az alkalmat. a legfontosabb. válasszunk okosan! Akinek már szerencsére jó szokásává lett a rendszeres testmozgás. de a test oxigénellátásában is hangsú­ lyos szerep van. ahol a lehető legjobb hozzá a levegő. Pedig léteznek más. ha tüdejét. elsődleges és lényeges szükséglet az élet fönntartása szempontjából. a friss levegő kizárólag jó hatású.Nyilvánvaló és rögtön le is mérhető az óriási különbség. pedig a légzés 64 . vagy víz mentén vezet. Hová teszik az ilyenek a józan eszüket? Akkor akár a kipufogómat is bekaphatnák. Könnyen figyelmen kívül hagyjuk. hogy azt az elérhető legtisztább levegőjű környezetben végzi. Mindjárt más­ képp érzi magát az ember. amikor minden a lehető legtisztább. Láttuk. Különösen az úgynevezett aerob. ami parkon át. Égnek áll a hajam. Éveket adhat ezzel életéhez! 3. amit később még újra fogunk tárgyalni. hogy közvetlenül onnan szippantsa­ nak mélyeket a tömény szén-monoxidból! Mintha valaki első osztályú ajándékjegy birtokában mégis a poggyásztérben utazna. T E S T M O Z G Á S A testmozgás egy ugyancsak fontos összetevője az egészségnek. Kocogáshoz. vérét friss levegő járja át. azaz oxigénegyensúlyon alapuló gyakorlatoknak. hogy sokszor a heti egyetlen pihenőna­ pot is hajlamosak vagyunk a négy fal között tölteni. amelyek hosszabb időre felgyorsítják a szívverést. amikor a forgalom még nem nagy. futáshoz olyan útvonalat keressünk. ezért nagyon kérek mindenkit. egészségesebb lehetőségek is! Érdemes élni velük! 2. sokszorozza meg annak hasznát úgy. mert a jó levegő áldásos hatásával csakis növelni lehet a hosszú és minőségi. betegségtől mentes élet kilátásait. hogy mennél több része lehessen benne. a gépkocsik még nem rontották el az éjszaka fölfrissült levegőt. MÉLY LÉGZÉS (Marilyn Diamond) A nyugati társadalmak emberei ritkán vannak tudatában a légzés életünk más vonatkozásaira gyakorolt hatásának. mintha semmi közünk nem lenne hozzá. a jó levegő. de legalábbis a mellékutcákon keresztül. hogy fölhívjam a figyelmet: csak ott érdemes ezeket végezni.

hogy általában túl hamar vágják el a köldökzsinórt. Megfosztják attól az átmeneti időtől. ha helyesen akarjuk csinálni. addig továbbra is szüksége v a n a köldökzsinóron érkező oxigénre is. hogy az ekkor kívánatos legnagyobb fokú gyengédség helyett csapkodni kezdik az új jövevényt. Bárki megfigyelheti. Mennél feszül­ tebb az ember. kapkodó légzéssel. és főleg a nyugati világban élők — gyakran megfeledkeznek fontosságáról. ami teljes. hátára fektetve rákényszerítik a légzésre azzal. hiszen ez alapozza meg a megfelelő légzés elsajátítását az egész életre. Noha a légzés az élethez nélkülözhetetlen tüzelőanyaggal lát el minket. hogy mennél gyorsab­ ban igyekeznek levezetni a szülést. amit röviden az alábbiak szerint lehet összefoglalni.szerves része életünknek. Dehát milyen is a helyes léleg­ zetvétel? Harvey és magam egy jógastúdióban sajátítottuk el ezt a tudo­ mányt. csupán a tüdő felső fertályára kiterjedő gyors. hogy halhassa az ismerős szívdobbanásokat. Az addig csak testmeleggel körülvett csecsemő parányi tüdejébe hirtelen jóval hidegebb levegőt kényszerítenek be. Komoly érzelmi károsodá­ sok is keletkezhetnek abból. mégis — elképesztő módon. kapkodó. ami aztán egész életére kihathat. ami a „felsőbbrendű" emberekből már sajnos kiveszőben van. hogy azonnal elvág­ ják a köldökzsinórt. vagy más légúti betegség kifejlő­ déséhez. Arról van szó. hogy saját maga jöjjön rá a levegővétel tudományára. hogy harag vagy ijedtség kapkodó légzést okoz. az élethez szükséges anyagot. a sebesség az elsődleges szempont. az élethez. A születés utáni első fél-. Ha leáll a légzés. A legtöbb bába tisztában is van ennek fontosságával. míg lassan. már a születés pillanatában. háromnegyed óra rendkívül jelentős ebből a szempontból. az egész légzőberendezést igénybe vevő módozatot jelent. ziháló légzésmód követ az egész további élet folyamán. A durva bánásmódtól az első lélegzetvétel ziháló. A kisbabának ezt az időt szülőanyja hasán kell eltölteni. Siettetik az újszülöttet. amit azután sokunknál ugyanilyen felszínes. Ha viszont — például masszí- 65 . hogy mennél hamarabb elhagyja a szülőcsator­ nát. szemben a szokásos. De — sajnos túlságosan is gyakran — a hirtelen csecsemőhalál tünetegyüttese is előfordul. saját tüdejének teljes használatát. Ez az első sokk hozzájárulhat későbbi asztma. A légzés rendesen alsó lélegzetvételekből áll. Az állatokról lehet­ ne példát venni az ilyenkor követendő ösztönös. noha addigi élete során ez kötötte a magzatot anyjához. Az újszülöttnek először meg kell tanulnia a légzést. kapkodó lesz. akkor az élet is megszűnik. ezen keresztül kapott minden. ha a váratlanul durva orvosi bánásmódtól megsérülnek az újszülött gerinci véredényei. Ezért kell később bizony újratanulni a légzést is. a levegő oxigénjét is. annál gyorsabb a lélegzetvétel. A kórházi gyakorlat ezzel szemben általában az. szerető bánásmódról. a testből ki-be áramló életerőtjelenti. ami lehetővé tenné. nyugodtan elindul saját légzése.

míg a nyugodt. saját maguk miatt élték meg stresszként azokat. alaposabbá válik. A gyomor és más emésztőszervek kitérnek útjából. kapkodó gondolatokkal jár. rendesen alsó. ezért hajlamosak vagyunk a felszínes légzésre. Felnőtt korukra emiatt már rengetegen kizárólag felső légzéssel élnek. ám születésünk körül­ ményei megfosztottak ettől. Ezt a levegővételi módot megtanulva sokan rájönnek utólag. noha maguk a tüdők nem rendelkeznek izomzattal. Helyes légzéskor a test alsó része is működik. nyugtatókkal tömik magukat. s ez tovább növeli a stressz szintjét. Sokunk nem tanulta meg az ösztönösen helyes légzést a születés utáni mesterséges stresszhelyzet miatt. az altest izmai is mozgásba lendül­ nek. ahol a légcserének nagyjából 80%-a zajlik. feszültek.rozás közben. stressz esetén. A mély. Drámai változás áll be. lassú légzés társul. míg mások a helyzet urai tudnak maradni. vagy fuss" helyzetbe kerülünk. ami ugyanebbe a káros irányba hat. könnyebben megbirkóznak ve­ lük. Ez is magyarázza. A tüdő felső része tehát csupán vésztartalék. hogy helyet biztosítsanak a belső szerveknek. A légzés a tudatra is közvetlen hatást gyakorol. növelni fogja a 66 . ha az úgynevezett „ ü s s . ha begyakorolják a tüdő alsó részének rendszeres használatát. aminek egyébként önműködően kellett volna kialakulnia. az fogja csak értékel­ ni igazán a változást. mélyebbé. hasi légzést kell(ene) folytat­ nunk. hogy az őket ért kellemetlen behatások jókora részét csak maguknak köszönhetik. hogy ugyanolyan őrült körülmények közt egyesek már hajukat tépik. a törzset a tüdők alatt keresztben lezáró boltozatos rekeszizom belégzéskor lelapul. Aki hosszú évekig. gyors levegő­ vétel feszültséggel. akkor a légzés is lassúbbá. kifulladtak. noha csupán levegőre lenne szükségük. hogy a mély légzésből származó nyugodtabb tudat. Idegesek. Mindez a tüdő alsó felében játszódik le. higgadtság egyáltalán nem vezet alacsonyabb figyelmi szinthez. a tüdőben ettől csökken a levegő nyomása. Sokunknak felnőtt fejjel kell megtanulni és tudatosítani a helyes. természetes légzést. legkevésbé sem csökkenti az aktivitást. Felszínes. A legszebb a dologban. nyugodt légzés a lelkiállapotot. Legtöbbünk élete ráadásul tele van a „ m o d e r n " kor szülte stresszhelyzetekkel. vagy a napon fekve — ellazulunk. ellazult testi és lelki állapothoz mély. amit a helyes légzés elsajátítása hoz magával. évtizedekig helytelenül lélegzett. A felső 20 százalék csak rendkívüli igénybevételkor lép működésbe. Épp ellenkezőleg. az élet minden területére hatással lesz. Az egész testre. a külső stresszhelyzetek megléte ellenére. A lehúzódó rekesz­ izom megnöveli a tüdők térfogatát. aminek kiegyenlítésére kívülről friss levegő áramlik be. A légzés működési módját megértve máris lehet kezdeni a gyakorlást. hiszen a légzés maga is életet jelent. a stressztűrő képességet is alapvetően megjavítja.

Érdemes ezeket naponta végezni. stresszhatás után. lazító és a szív munkáját könnyítő hatásán kívül a hasi légzés az idegrendszerre is elképesztő befolyással bír. és az emésztést se lehet parancsszóra leállítani. mely fölött bármikor és könnyedén át lehet venni a tudatos irányítást. majd újabb négyig számo­ lás alatt engedjük ki a levegőt. A kezek az alhason nyugszanak. a másik valamivel följebb. s épp a tudatos. széket használva tehát egyenes háttámlájú széken üljünk. Az alsó. hogy hagyják abba a verejtékezést. hogy megfelelően működik-e a hasi légzés. de hasznuk hosszú távon vitathatatlan. majd fokozatosan növeljük az időtartamot napi öt percre. ahogy a mellkas fokozatosan megtelik levegővel. Elsőre talán furcsa lesz. illetve túl sok feszültség. Ugyanakkor nélküle a fe­ szültségek és a tartós légszomj végül is megbetegítenek. s a köldökön fekvő csak utána. a földön keresztbeve­ tett lábbal ülve pedig támasszuk hátunkat a falhoz. A vegetatív idegrendszer szabályozta működések közül egyedül a légzés az. adekvátabb tevékenységre fog serkente­ ni. mert a felső. tartsuk vissza a levegőt kettőig. hanem befektetés. de fontos. A belégzés alatt számoljunk lassan négyig. 67 . hogy általa a szív munkája is könnyebbé válik. a teljes úgynevezett önműködő irányítást ellenőrzés alá tudják vonni. ülve is lehet végezni. Napi kétpercnyi kényelmes légzéssel kezdjünk. hozzájárul az élet­ hez. Nem elég ismerni a légzés helyes módját. majd a másik is. egyik a köldökön. Belégzéskor először a köldökön lévő kéz érezze a hasfal mozdulását. További előnye a hasi légzésnek (ha kell még több). mert a rájuk fordított idő nem veszteség. hogy egyenes gerinccel. mellkasi légzés kevesebb helyet hagy a lüktető szív számára. hogy újra felszínessé váljék. le kell vetkőzni a beidegzett rossz légzési szokásokat és rögtön helyettesíteni is kell őket a megfelelőkkel. Ezzel a módszerrel lehet figyelemmel kísérni. A jógik több évezredes tapasztalatok birtokában azonban a többi vegetatív folyamataikra is tudnak hatni. íme két kis gyakorlat ahhoz. hogy elmélyítsük a légzést és meggátoljuk. rossz tartásúak számára előnyös. inkább kiegyensúlyoz. Hanyattfekve is végezhetjk a gyakorlatot. A mély hasi légzés kitisztítja az agyat és pihentet. hasi légzés egyben kulcs a lazításhoz és a test oxigénnel való megfelelő ellátásához is. más automatikus testműködéseiket is képesek lelassítani.tettvágyat. GYAKORLAT A L S Ó L É G Z É S H E Z Állva is. mély hasi légzés ehhez az egyik fontos eszközük. ami különösen hanyag. Stresszcsökkentő. gyakorolni is kell azt. de nem kapcsol ki. Kilégzésnél először a felső kéz süllyedjen vissza. ráadásul pontosabb. Hiába utasítanánk az izzadságmirigyeket.

Helyezzünk a gerinc alá egy hosszában összecsavart törülközőt. LÉGZÉS VÁLTOTT ORRLYUKKAL Ez a légzőgyakorlat nagyon hatásos eszköz az idegrendszer megnyug­ tatására. hogy e gyakorlat során a levegőt az egyik oldali orrlyukon szívjuk be. Agyunk két féltekéből áll. Az orrlyukak szerepe és az agyműködés közti kapcsolat felismerése révén légzőgyakorlattal segíthetünk a kívánatos egyensúly létrehozásában. akkor szin­ tén vezető szerephez j u t az egyik orrnyílás. Lassan számoljunk hatig mind a belégzés. mély légzési gyakorlat. Gyakorlása közben tudatosítsuk magunkban. hogy mindig is így kellene lélegeznünk. pihentető j o b b agyfélteke irányít. Ez a lehető leghatásosabb. ami az orrlyukak szerepében is vissza­ tükröződik. ami kellemes közérzetet eredményez. a levegőt pedig háromig számolva tartsuk közben vissza. s jutalmul kellemesen. gyógyító és lazító j o b b agyféltekére jellemző tevékenységek nehezen illeszthetők a viharos amerikai életformába. lazán és nyugodtan érezzük majd magunkat. A kapkodó. de egyenes háttal. akkor pedig a j o b b orrlyuk válik dominánssá. Ez készteti majd a mellkast. ami a csípőtől a fejtetőig ér. ám az ellenoldali. ihlető. gépiesebb bal agyfél veszi át az irányítást. nyugati életvitelben időnk túlnyomó részében a gépies és számító bal féltekét használjuk. Mindkét orrlyukban vannak olyan idegek. Hamarosan az fog furcsának tűnni. míg a bal gépiesebb. Életstílusunk billenti föl az egyensúlyt az agy két oldala között. ihlető. Üljünk le székre. s ugyanúgy végezzük a légzőgyakorlatokat. majd a másik oldalin fújjuk ki. lazító jellegű. napi két perccel kezdve. Ez a helyzet egyben önműködően segíti is a hasi légzést. hogy megfelelő módon kitáguljon és fölemelkedjen. hol a bal oldali agyfélteke veszi át az irányítást. A kezeket a fent leírt módon helyezzük a hasra. mely azonnal ellazít és meg is nyugtat. A teremtő. s szinte önműködően kapcsolunk vissza a mély hasi légzésre. 68 . Ha a gyógyító. A két orrlyukat ujjunkkal fölváltva zárjuk. különösen nem a városi emberekébe. amelyek „rögzítik" a mellkasi légzést.esetleg olyan ijedtség. amit csak végezni lehet. A j o b b oldali inkább alkotó. amit fokozatosan napi öt percre növelünk. amelyek közvetlen kapcsolatban állnak az agy bizonyos központjaival. A jógik fölfedeztek egy testi ritmust. vagy a padlóra. sokk elmúltával. mind pedig a kilégzés alatt. ha a légzés — a gondolkodással együtt — kapkodóvá válik. A gyakorlatot váltott orrlyukkal ötször-hatszor végezzük el. számítóbb. tehát a bal. amely szerint egy óra és huszonnyolc perc időköznyi váltakozással hol a jobb. Ha a számító. gyors. hasi. Lényeges.

Mind a hasi. s hogy ne korai halállal tegyünk végére pontot. amelynek haszna hatalmas. ha többen alszanak ugyanabban a szobában. Emlékezzünk csak: minden kilégzéssel szén-dioxid és rengeteg más mérgező anyag távozik szervezetünkből. Hosszasan lehetne sorolni hasznukat. Márpe- 69 . A j ó l ismert reggeli krákogás oka legtöbbször a tüdőbe került áporodott levegő. de érdemes bevezetni. hogy a légzés maga az élet. de ajánlatos napon­ ta legalább egyszer szerét ejteni. amelyben ugyancsak fontos lenne a tiszta levegő. Az alvásról van szó. csak meg kell próbálni. ha alvás közben megfosztjuk testünket a friss levegőtől. aki megtapasztalja. Pedig ez is olyan apró intézkedés lenne. Hat-nyolc óra alvás alatt egy zárt szoba levegőjében az oxigén rovására ugyancsak fölszaporodnak ezek a káros dolgok. káros szokásokkal rongálni tüdőnket. de mivel nincsenek vele tisztában. Fo­ kozza a káros hatást. s egy idő után minden lélegzetvételnél egy részük visszajut a tüdőbe. s mindenki méltó is e nagyszerű élményre. de minek. A megoldás egészen egyszerű: alvás közben legyen nyitva az ablak! Hi­ degben is. Alvás közben ugyan sok testi működés is pihen. mind a váltott orrlyukú légzőgyakorlat elsőrangú eszköz napjaink rohanó világában. semhogy elpazarol­ juk. fölösleges fájdalmak nélkül töltsük el. Kis ötlet. legalább résnyire. A táplálék fölszívódása és fölhasználódása bizony kárt szen­ ved. Végzésük közben érdemes arra is gondolni.Ezt a gyakorlatot akárhányszor megismételhetjük. feszültséggel terhes. túl nagy kincs ahhoz. hogy ne fázzunk. hogy betegségek. hogy nem szokták nyitva hagyni az ablakot éjszakai alváshoz. Különösen hasznos például fontos értekezletek előtt. Ilyen például a tápanyagok beépítésének folyamata. Sokkal inkább méltó arra. némelyikük azonban épp ekkor kapcsol csak rá igazán. érzelmileg igénybe vevő eseményhez készülődve. azért elkeserítően sok ember sajnálatos módon még ekkor is szinte belekényszeríti magába a használt. Ismerve a levegő elsődleges élettani fontosságát. ráadásul egyre kevesebb éltető oxigén kíséretében. A j ó z a n ész is ezt diktálja: friss levegőt használj. vagy pláne szándékosan. (Harvey Diamond) Létezik egy másik gyakori helyzet is. mert azonnal nagy haszonnal jár. Kérdésemre az esetek többségében azt a választ kapom. Csodálatos ajándék az élet. az hinni fog. amikor csak lehet. s az élet megér napi pár perc figyelmet. vagy bármilyen más. legföljebb eggyel több takaróra lesz majd szükség. botorság lenne hanyagságból. áporodott levegőt.

a tetterőre és az értelemre is. bűzös.és természetellenes rossz szokását. narkotikumnak nevezi. mint ahány ame­ rikai elesett a két világháborúban és Vietnamban együttvéve! Nem tu­ dom. 1986. v D O H Á N Y Z Á S ÉS EGÉSZSÉG? A levegő és a légzés fontosságáról szólva lehetetlen említés nélkül hagyni a dohányzás undorító. Ha valóban e szörnyű szenvedély terjesztése a céljuk. így titulálták a dohányipar vezetőit. szeptember 30. naponta! Hétszer annyian. egyszer kijelentette: „ M e g g y ő z ő d é s e m . a lelki életre. ki hogyan érez. mellyel eléggé el lehetne ítélni ezt az önromboló. életünket. 70 . ' Los Angeles Times. A korábbi elnök. hogy a dohányipar saját haszna érdekében a halál terjesztése mellett kötelezte el magát". élet. Az Amerikai Tüdőgyógyász Szövetség egyszerűen a „halál kufárai" címmel illeti őket. hogy szándékosan pusztítja testét? Úgy háláljuk meg Teremtőnk csodálatos ajándékát. Hatalmas léptékű tragédiája ez az egész embe­ riségnek. Túl kemény szavak? Nem! Szerintem nincs rá szó. de engem velőig megráznak ezek az adatok. undok szokást. „Dögkeselyűk. mely a testi romboláson kívül ugyanúgy káros hatással van az érzelmi. Elkeserítő. megundorodott volna az emberiség önmagá­ tól. akkor igazán büszkék lehetnek magukra ezek a „dögkeselyűk". hogy ilyen pokoli pusztításnak tesszük ki? Csak az Egyesült Államokban ezrek halnak meg dohányzással kapcso­ latos betegségektől.dig a tüdő működésébe történő mindenféle beavatkozás elszívja a tetterőt és megrövidíti az életet. "A Taber's Medical Dictionary (orvosi szótár) a dohányt következetesen kábí­ tószernek. akik célja szenvedélybeteg áldozatok kinevelése. Annyira meghasonlott.* Manapság 54 millió a dohányosok száma az Egyesült Államokban. legfőbb kincsünket. aki amúgy a közegészség legnagyobb veszélyeztetőjének hívta a dohányzást. eleve rossz és rettenetesen káros dolog emberek millióinak szenvedélyévé. Egyszerűen n e m áll rendelkezésre elég durva jelző méltó módon jellemez­ ni ezt a züllesztő. hogyan vált ez a tökéletesen haszontalan. mocskos. hogy a világ minden sarkában megrögzött szokássá vált. s mintegy 75 százalékuk szenvedélyesen kötődik e gyilkos kábítószerhez". szenvedést és korai halált hozó szenvedélyt. Jimmy Carter. hogy aztán termékeikhez béklyózhassák őket". Föl nem foghatom. Az Amerikai Orvosi Társaság folyóirata 1986-ban átfogó támadást indított a dohányzás ellen. tolakodóan bántó. Többen pusztulnak el évente a dohányzás miatt. mint közlekedési baleset­ ben.

heresorvadás. spontán vetélés. a szájüreg. William Poland. hörghurut. végtagzsibbadás. szenvedések. erősen mérgező. hogy milyen mértékű egészségromlás és hány betegség tulajdonítható a dohányzásnak. fekély. betegségek és halál okozói. magas vércukorszint. paprikát használnak. hogy csupán két ilyen vegyület minden együttes hatását kiderítsék. melyet e méreg­ turmix okoz. Dr. Paul Erlich. A dohányfüst jóval melegebb a forró ételnél. érszűkület. magzathalál. amelyek­ ből jó néhány hírhedetten káros. mint alkohol vagy heroin esetében. impotencia. a dohányo­ sok sokkal több sót. Újabb kutatások szerint a dohányzás az Alzheimer kór korai kialaku­ lásához is hozzájárulhat. a Stanford egyetem biológiaprofesszora szerint milliónyi vizsgálatra lenne szükség már ahhoz is. azért legalább említést érdemelnek. hogy a dohányzás halált okozó hatása akár nyolcszorosa is lehet a túlzott alkoholfogyasztá­ sénak. érzékeny felületeit. szívritmuszavar és az abból következő szívelváltozások. iszonytató horrortörténet: rák. a Nemzeti Kábítószer Intézet igazgatójának véleménye szerint a dohányzáshoz való beteges kötődés lehetősége sokkal nagyobb. Dr. De a már ismert dolgok puszta fölsorolása is kész rémregény. az arcüreg. amelyek kínok. Ráadásul a heroinfogyasztás halálos kimenetelének valószínűsége is kisebb. Azt is állítja. magas vérnyomás. az ízlelőbimbók érzéketlensége és életfontosságú sejtek tömeges elhalása az ajkaktól a tüdőig.Kábítószerről és szenvedélyes kötődésről hallva a legtöbb ember alkohol­ ra. a torok kényes. mert alig érzik az ételek saját. heroinra. a nyelv. miszerint a dohányzás és a halálozás közti össze­ függés sokszorta veszélyesebb. mint a dohányzáshoz fűző szenvedélyt. akár már ötven éves kor körül. mint bármilyen más kábítószer esetében. A cigarettafüst háromezernél is több vegyi anyagot tartalmaz. eredeti ízét. Poland annak elis­ mertetésére törekszik. Dr. 71 . illetve akár a véredények teljes elzáródása. így nagybani pusztítást rendez a nyálka­ hártya és az ízlelőbimbók sejtjei között. Csak a jó ég tudná megmondani. gyomorsavtúltengés. az íny. meddő­ ség. vagy más hasonló veszélyes anyagra gondol. Ezek a csípős dolgok aztán csak tovább ingerlik az ajkak. szívbaj. koraszülés. továbbá hogy a heroinhoz való kötődést könnyebb gyógyítani. Hogy tetszenek ezek a kilátások? A dohánygyárosok eközben évi húszmilliárd [20'000'000'000] dollárnál is többet zsebelnek be olyan termékek eladá­ sából. genetikai károsodás. — AKROLEIN — SZÉN-MONOXID — NIKOTIN — A M M Ó N I A — HIDROGÉN-CIANID — HANGYASAV — NITROGÉN-OXIDOK — FORMALDEHID — FENOL — ACETALDEHID — K É N H I D R O G É N — PIRIDIN — M ETIL­ KLORID — PROPION-ALDEHID — METANOL — A R Z É N V E G Y Ü L E T E K Gyakorlatilag földeríthetetlen mindaz a káros hatás. Bárki megfigyelheti.

a törvény segítségével harcoló Action on Smoking and Health. számtalan tanulmány jelent meg róla a világ legnevesebb orvosi lapjaiban. Lancet. de dohányzó nőt soha nem mutatnak úgy. És máris itt vagyunk a passzív. Urak esetében már megengedett. megfellebezhetetlen tény. saját ügyem. Akár föl is gyújthatják magukat vagy kútba ugorhatnak. A tipikus.) Nehezen tudom megemészteni. az se lenne nagyobb esztelenség. a mezőgazdasági részlege meg pénzzel. (Amíg ki n e m kell operálni a dohányos gégéjét. hogy bagózok-e vagy sem!". vonzó. nem? DOHÁNYZÁS MÁSODKÉZBŐL „ N e k e m ne szóljon bele senki. ha ittasan gázol. melyekhez az e könyv írásához végzett búvár­ munka során jutottam. hogy éppen a szájában lenne a cigi. de másokat. Aranyos. kívülről ápolt külsejű nő az.Furcsa ellentmondás a cigarettahirdetésekben: talán Önök is észrevet­ ték már. krákogó asszony helyett persze mindig egy legjobb éveiben járó. Hogy túl messzire mentem volna? Nem hinném. Tudják miért? Női ajkak között fityegő cigaretta látványa egyszerűen annyira taszító. British Medical Journal. bizonyított. a kényszerdohányzás kérdésénél. . Washingtonból kapott idevágó adatok még engem is letaglóztak. nehezen légző. mivel ez amolyan férfias. hogy a hirdetők íratlan szabálya szerint ezt tilos muto­ gatni. Természetes ellenérzé­ semen kívül íme pár tény. ugyanakkor ugyanannak a kormánynak egy másik. hogy az egészségügy hadjáratot folytat a dohányzás ellen.. amikor az ártatlan áldozatok nyelhetik a mérget mások füstjéből. Az A S H (szó szerinti jelentése hamu. És ez így igaz. (Belvilága már kevésbé kecsegtető: szagoltak már bele mondjuk egy reptéri hamutartó hengerbe? Illata egy hetek óta döglött kecske kipárolgásával vetekszik. (Például: Journal of the American Medical Association. köhögő. aki föllépésével dohányzásra (is) csábít. A fegy­ vergyűjtő szenvedély sem lehet jogos indok emberek lelövöldözésére. valójában a dohányérdekeltségek hatalma ellen. mondhatják sokan. hogy 72 . hogy ennyire káros. de meglakol. Az elmúlt tizenöt évben rengeteget kutatták a kérdést. ahhoz már nincs joga! Ugyan­ úgy. az adóinkból elvett dollárok száz­ millióival támogatja a dohánytermesztést.macho" póz. mert nem gondoltam volna. ahogy az iszákos is büntetlenül berúghat ugyan (hogy egy másfajta önpusztító eltévelyedést említsek). azaz Dohányzás és Egészség Mozgalma) immár két évtizede tekintélyes szervezetétől. hogy aztán beszéd helyett élete végéig a torkába épített csövecskén keresztül susog­ hasson csupán. Mert önmagát bárki mérgezheti.) A hölgy a bűzrudat általában — sikkes mozdulattal — a kezében tartja. de azzal legalább másoknak nem ártanának.) Ma már egyértelmű.

mint nem dohány­ zó férjek feleségei esetében. például agykárosodás. amely sokszor kórhá­ zi kezelésre is kárhoztat. ne tegye. Egy környezetvé­ delmi tanulmány (amely neves szaklapban látott napvilágot) nemzetközi adatokból megállapította. V a n gyerme­ ke és mégis dohányzik? Kérem. illetve akár 10 százaléknyival is lecsökkentheti a várható születési súlyt. akik kizárólag mások dohányfüstjének „köszönhetik" e végzetes betegségüket. Számomra a kényszerdohányzás gyermekekre gyakorolt gyilkos. szénanáthát. A szülők dohányzása és a hároméves kor előtt fellépő tüdőgyulladás. Ez ügyben egyedül a megbetegedés kockázatá­ nak mértéke vitatott még. A másodlagos. kényszerdohányzásnak tulajdonítják. illetve hörghurut is egyértelműen összefügg. Egy tizennégy évig tartó j a p á n megfigyelés kimutatta. a kifújt cigarettafüst egységnyi térfogata kétszer annyit kátrányt. aminek súlyos következményei lehetnek. Jusson ez eszünkbe. rom­ boló hatása a legmegrázóbb. E szembetűnő jelenséget a kutatók egyértel­ műen a passzív. de ebben megakadályoz a szomszéd asztal felől orrunk alá kígyózó dohányfüst. A füst három legveszélyesebb összetevője a kátrány. arcüreggyulladást) kiváltó hatásáról. hogy egyenes arányú az összefüggés a csa­ ládtagok dohányzása és a gyermekek légúti megbetegedésének gyakori­ sága között. Statisztikákból kimutatták. vagy legfeljebb az ajtón kívül! A magzat a passzív dohányzás legártatlanabb áldozata. kétszer annyi nikotint és ötször annyi szén-monoxidot tartalmaz.a dohányfüst a passzív „kényszerdohányzás" útján ártatlan nem do­ hányzókon is rákot okoz. Számtalan jelentést ismer a szakirodalom. „elidegeníthetetlen személyes jogait" gyakorló valaki a képünkbe fújja a füstöt. hogy az egyik legvadabb környezetkárosító vegyszerkotyvalék készül tüdőnkbe kúszni. mint a beszívott. akkor tudhatjuk majd. Egyszerűen megbocsáthatatlannak tartom. Az allergiával foglalkozó orvosok is tudnának egyet-mást mondani a dohányfüst erős allergiás tüneteket (asztmát. amikor legközelebb egy ilyen. Mesés! Amikor legkö­ zelebb szeretnénk jóízűen elkölteni vendéglői vacsoránkat. Végtelenül elszomorító. de koraszülés­ hez is vezethet. hogy évente mintegy ötezren halnak meg tüdő­ rákban olyanok. 73 . A dohányzás többek közt korlátozza a fejlődő magzat megfelelő oxigénellátását. Utóbbi a legkártékonyabb. a nikotin és a szén-monoxid. amely a dohányzásnak a magzatra gya­ korolt káros hatását bizonyítja. hogy dohányo­ sok feleségeinél a tüdőrák kockázata sokkal nagyobb.

Washingtonban székelnek. Tőkét kovácsolnak az emberi nyomorúságból. amennyire csak lehet. mint: „ K ö s z . mint híresztelik. hogy nem magát a dohány­ zást. A halál kufárai. hanem az ahhoz való jogot képviselik. de szemrebbenés nélkül megyünk el dohányzók mellett. noha bebizonyosodott. a cselekvési szabadság véd­ nökének szerepében tetszelegnek. A „sajnálkozók" meg a dohánygyárosok. minket és tizenéves gyerme­ keinket. hogy bepalizzák az embert. a sajtóban és plakátokon egyaránt? Évi kétmilliárd dollárt költenek el csupán arra. egyéni módszereivel. egy elegáns irodaépületben. amelyben az elvetemült apa. passzív dohány­ zás veszélyeire és arra intenek. Csupán arról van szó. hogy gyakorolja veleszületett emberi jogát önmaga kifejezésére és megvalósítására az ő sajátos. hogy a dohányzás nagyobb veszélyeket rejt magá­ ban. mialatt 74 . próbálnak olyan embereknek látszani. Olyasmi ez. aki mondjuk téglával akarja szétloccsanta­ ni saját fejét.és anyagyilkos arra kéri bíráit. mintha Hitler megbízásából azt hirdet­ nék: — Á. a Capitol Hill közelében. ha olyan embert látunk az utcasarkon." Az „egyesek" ebben az esetben azon orvosi körökre vonatkozik. beleértve a heroint is. hogy kerüljük. mint bármilyen más kábítószer. hogy enyhítő körülményként vegyék figyelembe árva mivoltát. Hát nem megérdemelnék a „minden idők legnagyobb hücpe bajnokai" címet? Hadd mutassam be egy kicsit a Dohányintézetet (Tobacco Institute) azoknak. Valójában a dohányipar érdekében lobbiznak. Ó. Asztalaikon olyan hercig táblák díszlenek. halálos baj. Mi több. bár szerintem inkább saját hasz­ nuk csökkenése az. akik eközben igyekeznek jó színben föltüntetni magukat. Úgy nyolcvanan lehetnek ott. Az intézet alkalmazottai amúgy vidám. míg a demokrácia. hogy nem vettél levegőt. A „ h ü c p e " jiddis kifejezés. Mindig gondosan kihangsúlyozzák. amit igazából sajnálnak. ne hagyj el! Akkor talán a heroint is egész oldalas hirdetéseken kellene reklámozni? Nevetséges! PEDIG A D O H Á N Y Z Á S MÉG A HEROIN­ NÁL IS ROSSZABB! Miért lenne akkor rendjén való. még hatalmas hírverést is csapnak terjesztésére. s még vagy húsz aktivistájuk működik ország­ szerte. noha a cigarettafüst összetevői bizonyítottan egy iszonyú. leállítani az önpusztítást. jópofa fickók. Jelentését talán az a történet magyarázza meg legjobban. amelyek fölhívják a figyelmet a kényszerű. a jó öreg Adolf egyáltalán nem olyan rossz. irgalom atyja. hogy országszerte kínálják a dohány­ árut. akik közmegelégedésre keményen megdolgoznak saját megélhetésükért. a rák okozói.HÍRVERÉS A Z EGÉSZSÉGTELENSÉGNEK? Bizonyára megpróbálnánk segíteni. akik esetleg még nem hallottak volna róla. hogy egyesek az ijesztgetés módszerével akarják befolyásol­ ni a közvéleményt. Képmutatásban szerintem ezt is messze fölülmúlja az alábbi hirdetés: „Sajnálatos.

Mintha a gázolást nem a részeg vezető meg a száguldó kéttonás kocsi okozta volna. Átalakult. s azok egyre szigorúbbak. hanem az a bolond festék a kocsin. Az emberi testben a véredények összhossza meghaladja a 150 000 kilométert. 75 . Tapintatból tilos beleavatkozni embertársaink magánügyeibe olyasmi­ vel. mint annak. akiket repülővel utaztatnak mindenhová.Megpusszanthatod a csikkemet!". Minden dohányos áldani fogja a napot. hiszen az került közvetlen kapcsolatba az áldozattal. Szerencsénkre sokszor nyílt alkalmunk megfi­ gyelni az előnyös egészségváltozást azoknál. Sze­ rintük kétmillió dohányosból j ó . Szóvivőjük hangoztatja. vagy . az is valami más okból. ha egy köhög. Ez utóbbi különösen tetszik nekem. hogy nemcsak a végtagok. hogy a dohányzás okozta betegségből eredő halálnak manapság kisebb az esé­ lye. s fölmérések szerint a dohányzók 60—90 százaléka nagyon szeretné leg­ alább csökkenteni napi adagját. mint szóvá tenni egy-egy fullasztó köhögési rohamot. a hallás. hogy valakit egy dinoszaurusz fog laposra taposni. a mirigyek. Két módja van a dolognak: hirtelen. a bőr. de minden egyes szerv és szervrendszer is megsínyli az így lecsökkent vérellátást. a látás. Ugyanakkor minden egyes cigaretta összehúzódásra ingerli ennek a hatalmas hálózatnak vala­ mennyi vérerét. aki a dohányzást tartja az egyik leg­ veszélyesebb környezeti ártalomnak. mondjuk az előző napi meccsre. akik megtették ezt a bölcs lépést. Boldogság volt látni azt az elragadtatott örömet. hogy dohányosok gyakran érzik végtagjaikat hidegnek. hát Nobel-díjat kapna dr. amikor megszabadul a halálos szenvedélyétől. Everett Koop. szinte megújult életük. Tanúságtételre saját felbérelt „hitelt érdemlő szakértőkkel" rendelkez­ nek. tehát MINDEN! Dohányosnak aligha támadhat j o b b ötlete. Egyre több helyen vezetnek be dohányzást korlátozó rendszabályokat. hogy a köhögések 96 százaléka nem dohányfüst miatt esik. miután sikerült felhagyni önromboló szenvedélyükkel. de szüksége lenne egy kis segítségre. a szív. egyik napról a másikra. hogy ön le akar szokni. az agy. Nem j u t hozzájuk elegendő éltető oxigén. Kárt szenved a máj. 1979 óta a cigarettafogyasztás évről évre csökken az Egyesült Államokban. vagy szeretne teljesen leszokni. a gyomor. hogy a kétezredik évre füstmentessé tegye Amerikát. . hanem — például — a levegőben keringő gombaspóráktól.dohányoztam!". az Egyesült Államok vezető tisztiorvosa. Ha rajtam múlna. Szerencsére egyre kevesebben dőlnek be a ilyen propagandának. ahol csak valamilyen jogi eljárás folyik a dohányzás korlátozásával kapcsolatban. C. a vese. Egyszóval nehéz őket komolyan venni. Állítják. ami sugárzott belőlük. Ilyenkor illik öt­ letesen valami másra terelni a szót. Nem csoda. Magasztos célja. Az igazi baj az. Az én emberem! Hadd tisztázzak még valamit. minthogy egészsége érdeké­ ben megpróbál leszokni. Tételezzük fel.

amíg azok végleg eltávoznak a testből a kiválasztás szokásos csatornáin. 14 a teljesen lúgos. hogy testünk egészségesebb lesz.40 közötti. de hatásukat csökkenteni lehet. Tudjuk. Gyümölcs és zöldség fogyasztása ugyanis nagyban támogatja a kiválasztás folyamatát. Sokan panaszkodnak: elhíznak. hogy érdemes csökkenteni fogyasztásukat. hogy hígítsa. amikor az épp savas mérgektől próbál megszabadulni? Tüzet sem lehet olajjal oltani. hogy a helyes úton járunk. ha mi magunk is segítjük a méregtelenedést. önmaga számára elviselhetőbbé tegye a fölsza­ baduló veszélyes mérgeket. és ez okozza az említett mellékhatásokat. Ez az állapot attól függően tart hosszabb vagy rövidebb ideig. A folyamatok megértéséhez hasznos lehet az alábbi kis élettani ismeret. hogy mennyi a fölhalmozódott méreg. Nem kell miatta aggódni. lehet abban valami. szenvedéllyel van dolgunk. Leszokáskor a már lerakódott mérgek fölkavarod­ nak. a nikotint. Azt tapasztaltuk. (A kémhatás mértékét a pH érték adja: 0 a teljesen savas. tejtermék. kávé. Két­ ségtelen. a kátrányt. így valószínűleg olyan megvonási tünetek fognak föllépni. az ilyenkor szokásos súlynövekedés egy része a „lelki szükség­ letként" jelentkező pótevés eredménye. Ugye. hogy az egyéntől függően egészen szélsőséges kü­ lönbségek lehetnek a leszokás mellékhatásainak mértékét illetően. Biztasson mindig a tudat. De mást is lehet tenni az ügy érdekében. el fog múlni. só. Ezek a tünetek kényelmetlenséget okozhatnak. gabona­ készítmény (cereália). az alig észrevehetőtől az iszonyú kínlódásig. az emberi test belseje enyhén lúgos kémhatású.35 és 7. nyugtalanság. szénsavas italok. A következő lépés a túltengő savakkal szemben az lehet. Ne felejtsük el. Mennél nagyobb mérték­ ben segítjük testünket. ahogy a test igyekszik végre megszabadulni tőlük. annál hamarabb tudunk megszabadulni az átmeneti állapot kellemetlenségeitől. A vér pH értéke 7. alkohol.avagy szép fokozatosan. főleg. de kinek-kinek csakis saját elviselhetőségi határain belül. s nem nehezék kell a süllyedő hajó megmentéséhez. hogy nem érdemes savteremtő étkekkel támadni a testre. például az étrenddel. ha abbahagyják a dohányzást. tej.) A nikotin. Mindkét módszernek megvannak a maga eszkö­ zei és várható mellékhatásai. Persze nem kötele­ ző mindet teljes mértékben száműzni az étrendből. s így a megtisztulás is időbe és némi nehézségbe kerül. ésszerű lesz a savas dolgok bevitelét csökkenteni erre az időszakra. végül is erős méreggel itatódott át az egész szervezet. mint főfájás. a kátrány és szinte minden káros anyag a cigarettafüstben savas irányba billenti a belső pH-egyensúlyt. tojás. A szokásos étrend legtöbb savat termelő összevetői a hús. csupán arról van szó. de van más ok is: a szervezet vizet tart vissza. hogy jobban tudjuk majd élvezni az életet. hogy semlege76 . 7 a semleges. Mivel a testnek ilyenkor elsősorban savas jellegű mérgektől kell megszabadulnia. Érthető.

Nincs csodarecept. a belső. ez lesz a következő kérdés: „ A z t á n melyik az a lúgosabb étel?" Jó kérdés. Kérem. a mai „szakértők" úgyis túl keveset bíznak az emberre. utóbbinak különösen a „szíve". Aki ez ügyben további irányításra vágyik. ez világos. Ez irányban a kis lépést is érdemes megtenni. hogy egy rossz szokást. annak ajánlom a T E S T K O N T R O L L című könyvben leírt programot. Nem akarok a szakértő szerepében tetszelegni. ezt kezdettől tudjuk. kellemes meglepetésben fogják részesíteni önmagukat. édes levelek. Tehát kevesebb savas és több lúgos hatású ételt kell a méregtelenedés időszaka alatt fogyasztani. Folyton az a jelenet jutott eszembe. egészséges szokással szorítsunk ki. Mindenki maga sorsának kovácsa. Majdnem lehetetlen rossz társításban fo­ gyasztani ezt a remek zöldséget. Nehéz helyzet. hiszen ezek a gyakorlatilag nulla fűtőértékű táplálékok a gyomorba jutva az éhet és szomjat is elverik. után. Használjuk föl a velünk született. nem kellett megtanulni. lekötötte a savat. friss levegőt. Fogadni mernék. A zsírok semleges kémhatásúak. De nagyon jó ilyen célokra uborka. de ilyen apróságok rengeteget számít­ hatnak a dohányzás elleni harcban. evés előtt. Meg is értem. ha saját egészségéről van szó. amikor nekem ajánlották. más ételek savasak vagy lúgosak. a dohányzást egy új. alkalmat ad egy fontos. Levegőt! Tiszta. helyett. s legyen akkor is az. általában szeretnének megszabadulni ettől a szokásuktól. Ráadásul segít a dohányzás elhagyása után gyakori elhízás elleni küzdelemben is. amiben W o o d y Allén az Annié Hall című filmjében a pincértől „alfalfa csírát élesztőpürével" rendel ebédre. megszűnt a fájdalom. 77 . ösztö­ nös tudást a helyes életmód kialakítására! (Marilyn Diamond) A dohányosok többsége egyáltalán nem örül annak. de egyszerű dolog közlésére: megfelelő ételtársításban fogyasztva minden nyers gyümölcs és nyers zöldség lúgos. próbálják ki.sítjük őket lúgos ételek fogyasztásával. alatt. Magam is gyakran használom éhség és főleg szomjúság csillapí­ tására akkor. A jó levegő egészséges. én is hasonlóan gondolkodtam. hogy ihassak. hallom a méltatlan kodást. mert nagy haszonnal jár. hogy a leglúgosabb étel egészen hétköznapi: a zeller. „ C s a k nem fogok zöldségen kérődzni egész nap?". az elérhető legtisztábbat. hogy ne maradjon „lelki ür" utána. zöldpaprika. Csak azt tudom mondani az idegenkedőknek: sokkal j o b b a dolog. mint amilyennek hangzik. hogy dohányzik. mindenhez megy. Érdekes. amikor még nem telt el elég idő az előző étkezés óta ahhoz. fejes saláta is. s remek módszer arra. Szemem láttára is sokaknak pillanatok alatt elmulasztott (általában helytelen táplálkozásból fakadó) gyomorégést már pár szelet zeller is.

egyszóval. (Na. Önbecsülésem megerősödött. önmarcango­ ló mozigépész. De ebből még van menekvés! Törölni kell ezt a sötét rémképet. erősebbnek éreztem magam. Azóta. ebben lehet is valami. kisimul. féltékenység gyötör. Az öngyilkosság — még ha csak apránként is követi el az ember — nem szereti a nyilvános­ ságot. ha negatív képekben jelenítjük meg a cigarettázást magunk előtt. fohászkodok: bárcsak fölfognák. Paradicsomi helyzet-e az. A napi első slukk mindig kényelmetlen feszültséget ébresztett gyomromban és zsigereimben. de a szenvedély még saját gyermekem kérése előtt is bezárta fülemet. Most is élénken emlékszem. mi kárt tesznek magukban. mit beszélek.) Kisfiam. ha valakinek orrán-száján dől a füst. rágódok. agyam ezzel jelezte az oxigénhiányt. amely belevette magát leheletembe. nem hagytam. szabadabbnak. szinte ragyog. a kültakaró sejtjei is kemény. melytől a sejtek. Leszo­ kás után tovább növelte boldogságom. kezemen a bőrbe. i A dohányzás eldurvítja a testet. merthogy volt már rá eredményes példa. amikor cigaretta után nyúl az ember. nem feltétlen testi szük­ ségletem.de n e m reménytelen. hajamba. sokszor szinte könyörgött. így leszokás során igyekeztem az ilyen helyzeteket is távol tartani magamtól. Lányok. irigység. legtöbbször akkor kezdem fizikailag. hogy ne gyújtsak rá. mikor láttam. bajom van. nem szerettem mások előtt cigarettázni. „ L á n y o m . magam is e szenvedély rabja voltam tizenhéttől harminc éves koromig. Oxigénhiányt okoz. a bűz? Nem. hogy a dohányzás elhagyásának eredményeként bőröm is megfiatalodik. s gondolataimat valamilyen kellemesebb téma felé irányítottam. amikor kelle- 78 . egy földi gyehennát. Sikerült kézbe venni gondola­ taim irányítását. Azt akkor már tudtam. milyen volt. s behelyettesíteni egy másikkal. Az oxigénel­ vonás egy másik tünete az ingerlékenység volt. Greg. Ráadásul undorodtam a füst ízétől és a szagától is. Rádöbbentem. S ha egyvalakinek már sikerült. Állandó lelkifurdalás gyötört. amikor lelkemet is öli valami. csomós halmazokba húzódnak össze. s ezzel a gondolati trükkel sikerült lelkileg is megszabadulni a dohányzás kényszerétől. ez a kép inkább a poklot idézi. Ma már tudom. semmi sem teszi gyorsabban tönkre ártatlan. a dohányzással is gyilkolni magam. akkor miért ne sikerülhetne bárki másnak is? Tudom. ebből elég" szóltam ilyenkor magamhoz. hogy a cigarettázás abbahagyható. ruháimba. mire végeztem az első reggeli cigaret­ támmal. s valamiféle űrt éreztem fejemben. természetes szépségeteket! Segíthet leszokásnál. ha negatív érzelmek uralkodnak bennem. ha dohányzó fiatalokat látok. áttetszőbb lesz. mint valami őrült. hogy agyam saját káromra folyton a kellemetlen „felvételeket" játssza vissza. és minden vonatkozásban egészségesebb­ nek. benne kinek-kinek saját bugyrát. A leszokást elkezdve elemezni kezdtem azokat a helyzeteket.

BÁRKI. hogy „ T E R M É ­ SZETES ADOTTSÁGAIMBÓL EREDŐEN ÉN N E M VAGYOK D O H Á N Y O S ! A Teremtő nem arra szánta az emberi fajt. ÍGY T E M A G A D IS A B B A T U D O D HAGYNI A DOHÁNYZÁST. Még akkor sem. hogy a levegő maga az élet. A mai naptól fogva N E M T E K I N T E M M A G A M A T D O H Á N Y Z Ó N A K . friss levegő járja át a tüdőt. HISZEN M Á R MILLIÓK MEGTETTÉK. megjegyzés) 79 . hogy egyedei füstös tüdővel éljenek. Aki le akar szokni. T e sem érsz keve­ sebbet náluk. 59 Budapest.mes környezetben füst helyett tiszta. 1502 Telefon: 142 57 60 (Ford. nem ez a Természet rendje. s akkor egyre kevésbé vá­ gyunk a cigarettára*. ha esetleg rágyújtok". akik tudjuk. és ezt a pozitív képet vetítsük aztán mennél gyakrabban lelki szemeink elé. E törekvésében mindenki számíthat szeretetteljes szurko­ lásomra. s mindenkiére. erőfeszítés nélkül kiolthatjuk magunkban a Silva-féle Agykontroll segítségével. További információ: Pf. az először is tudatosítsa magában. Folyamatosan tudatosítsuk ezt magunkban. 'A cigaretta utáni vágyat könnyen és akaraterő.

1. A keresztelkedés is vízzel történik. Minden életműködéshez vízre is szükség van. gondoljunk csak egy fenye­ gető sivatagi szomjhalálra. nem lenne állati. amelyben a víz játssza a főszerepet. pár életműködést. még ha tovább ki is lehet húzni nélküle. A világ minden kincsénél értékesebbé válik. hogy szinte ingyen. hogy az étel a szájba kerül egészen addig. A víz legalább olyan fontos. Víz nélkül a test bizony csak por és hamu. mint a levegő. s máris könnyebb lesz belátni a víz jelentősé­ gét. Nem csoda. a Föld egész felszíne víz nélkül csak sziklapuszta volna. Víz a hordozó közege minden tápanyaggal kapcsolatos folyamatnak. attól a perctől. ha hirtelen a szükségesnél kevesebb jut belőle. s a görögök templomokat emeltek forrásaik közelé­ ben. hódolnak a víznek. a magok nem hajtanak. az emésztéstől a fölszívódáson keresztül a hasznosításig és a kiválasztá­ sig. Manapság nem történnek 80 . hogy sok helyütt szent dolognak tekintik. Az ókori egyiptomiak imádták a Nílust. íme a víztartalomra vonatkozó néhány részadat ezen a hetven százalékon belül: A részarány persze nem minden. ez alól nincsen kivétel. mindig elegendő víz áll rendelkezésére. vérré. csonttá. míg munkává és szövetté. A víz az élet egyik lényegi összetevője. Az emberi test hetven százaléka víz. emberi élet sem. Vagyis valamennyi esemény vizes közegben játszódik le.Ne tévesszen meg senkit. Nélküle a növények kiszárad­ nak. izommá alakul át. Hadd említsek meg pár területet. Vallásos tisztelet övezi a Gangeszt Indiában.

Állna csak elő belső vízhiány. Említettük már. hogy mennél hamarabb megszabaduljunk tőlük. és viszi. a fehérjeátalakítás mellékterméke­ ként nitrogén. húgysav és ammónia. Azt is hangsúlyoztuk. belső szerveink testnedvek tengerén úsznak. szövetnek. minden egyes sejthez? Víz által! Vizet használ a szervezet. Szén-dioxid. a bélbe. zsírt. 2. A vese. a belek. hasonlóan az ember által kiagyalt hűtőrendszerekhez. amire nincs szükség. Tudjuk. A vérnek több. azonnal súlyos zavar támadna ezekben a folyamatokban. ez akadályozza meg a túlmelegedést. fehér­ jét (aminosavakat). ha az emberi társadalom legalább meg tudná közelíteni az összhangnak ezt a magas fokát. 81 . Emésztésre is képtelenek lennénk. Kenőanyag nélkül a szervek összetapadnának. Bizonyára sokkal kevesebb bajunk lenne. 6. de beszélni sem tudnánk. Pár foknyi belső hőmérséklet-változás már halálos lehet! A test hőmérséklet-szabályozása tehát életbevágó. a vesébe. s más életfontosságú anyagokat. amelyeket föl kell oldani. melyek a víz által valósulnak meg. Sze­ rencsére nem így van. ha nem csoda. De hogyan történik meg mindezeknek a szétosztása és elszállítása min­ den egyes szervhez. hogy csak néhányat említsek azok­ ból a mérgekből. mint 90 százaléka víz. részben a táplálék lebontása során. ajándékba kapott csodákban telnek. elszállítsa és a megfelelő helyeken lerakja ezeket az anyagokat. se köpni. az izmok egymást tépnék. össze kell gyűjteni és el kell távolítani a szervezetből. s recsegne-ropogna a sok ízület. Elegendő víz nélkül kiszáradna a száj. ami kell. 5. ásványi anyagokat. A viz lényegi összetevője minden sejtnek. megakadályozza a súrlódást a szövetek közt. a tüdő és a bőr útján a test állandóan vizet ad le. a táplálék tartalmaz vitaminokat. a tüdőbe és a bőrhöz. Víz a test legfontosabb kenőanyaga. se nyelni. testfolyadék­ nak. a csontok elpattannának. Hát nem ügyes? Ugyanaz a víz egyszerre hozza. Víz juttatja el mindezt a kiválasztás szerveihez. részben a sejtek hulladékából. sőt. miként jönnek létre a test belsejében mérgező anyagok. hogy kivonja. mennyire fontos. hisz épp az emésztőnedvek víztartalma a legmagasabb. 4. melyek legfontosabb alkotórésze a víz. de valamennyi belső szervre is érvényes.csodák? Hát mi az. szénhidrátot. ahogy vérré válik az alma? Hétköznap­ jaink is ilyen varázslatos. s ennek legfontosabb eszkö­ ze megint a víz. hogy legnagyobb részarányú összetevőjük a víz. ez tartja meg puhának és simának a határoló hártyákat. az épp szükséges mennyiségben és pont a kívánt időpont­ ban. 3.

REGGEL. Micsoda perverzió. és aprókat kortyolva. azon belül is főleg az elmúlt pár évtizedben. s nem átallanak a szomjas gyereknek is ilyeneket adni víz helyett. amit termesztésen pótolni kell a lehető legmegfelelőbb módon. nincs üdítőbb egy pohár víznél. hogy nincs semmi előnyük! Évmillió­ kig ugyan hogy tudott meglenni ilyen italok nélkül az emberiség? Csak az írott történelem (és degenerálódás) utóbbi hatezer évében kaptunk rá ezekre. Ha ellankadunk valamilyen munka. amikor agyafúrtan bugyuta hirdetések agymosása eltávolította az embereket az élet ter­ mesztés forrásaitól. hogy van olyan időszak is. ha már valaki iszik ilyenkor. aki ezzel is kivár. mennyit és mit igyunk? Mikor? A válasz könnyű: amikor szomjasak vagyunk! (Mint az álla­ tok. de már most leszögezhetem: haszna semmi. gyaloglás. s ez éppen az evés. 1. M I N D E N ÉTKEZÉS ELŐTT TÍZ PERCCEL HAJTSUNK FÖL LEG­ A L Á B B EGY P O H Á R VIZET. aki úgy érzi. Még azt is meg merem kockáztatni. legalább úgy két órát. Az étkezés közben és után fogyasztott bármilyen folyadék pedig fölhígítja a gyomornedveket. az üres gyomorra ivott víz ugyanis gyorsan.) A szükséglet évszaktól és tevékenységtől függően váltakozik. mert akad. valamint az evés utáni szomjúságot. akkor is csak keveset.Már az előzőekből is bárki számára kiviláglik a víz rendkívüli fontossá­ ga. Az étkezés közben ivott víz arra csábít. illetve az azt követő emésztés. hogy a test vízszükségletét a megfelelő módon kielégítsük. hogy idő előtt kiürüljön a gyomorból a még csak félig emésztett táplálék. ÉBREDÉSKOR. vagy más fizikai meg­ terhelés közben. Manapság az Egyesült Államokban több szénsavas italt isznak. elképesztő élettani eltévelyedés! Később is szó lesz még róla. hát­ ráltatja az emésztést. Hall­ gassunk bölcs testünk jelzésére: IGYON. Evés előtt kell inni. Akadhat. hogy a kellően még meg nem rágott falatot is lenyelje az ember. Fölmerül tehát a hármas kérdés: mikor. M I N D E N MÁS ELŐTT IGYUNK EGY PO­ H Á R VIZET. mint amennyi vizet. képtelen ilyenkor várni a vízivással.. kára rengeteg a szénsavas italoknak. hogy csökkentsük 82 . Testünk napi 4-5 liter vizet ad le. hogy több kár lesz belőle. öt-tíz percen belül távozik onnan. Sokan meg olyan kotyvalékokkal oltják szomjukat. Az étkezés előtt ivott víz pedig megelőzi az evés közbeni. AKI SZOMJAS! Sajnos mondani kell. hogy talán a táplálkozástudo­ mány szakértői közt sincs sok. íme az egészen egyszerű recept ahhoz. aki ezt tagadná. Azt javaslom.. és arra serkenti a szervezetet. Legnagyobb hátrányuk. Vagyis evés után várni kell az ivással. amikor víz ivása sem ajánlott. 2. miközben megszabadulunk a szénsavas italokhoz kötő függőségtől is. Mert meg kell említeni. mint haszon.

ahogy az se egyen fölöslegesen. ha megtudják. A túlivásnak semmi haszna. kortól. a táplálék jellegétől. hogy mennyi vizet is kell inni. ami energiapazarlást jelent. Bizonyára elmegy tőle a kedvük. erősen fűszeres. Ilyenkor kicsit kevesebb ivással kellemesebb közérzet érhető el. akkor rá fogunk tudni hangolódni. Fölösleges mennyiségi előírásokhoz ragaszkodni. a testi tevékenység mértékétől stb. s azt kötelezően elő akarják írni mindenki számára. csökkenti a vér oxigénszállító képességét. mindenki tiszta vízre vágyik. agyonkezelt ételek hamis szomjúságérzetet gerjesztenek. fölhígítja a testfolyadékokat. Legegészségesebb szokásaink a testünkkel való összhangból erednek. mennyi tisztátalanság található az ilyen vízben. nyáron. amihez könnyű hozzájutni. hogy sós. tiszta vizet! Persze. az úgynevezett „tisz­ tított" csapvizet. Csak látszat. A túlivás éppoly veszélyes. Minek inna az. hőmérséklet­ től függetlenül. ame­ lyen a literszámra ivott víz sem segít. hogy mennyit aludjunk. Agyonvegyszerezik a vizet már a tisztítótelepen. Remek példája ez az esztelen hozzáállásnak olyasmihez. figyelmen kívül hagyva a tényleges szükségletet. Ami ezen felül van. Ennyi. hogy a víz teljesen ártalmatlan lenne. Megoszlanak a vélemények abban a tekintetben. amit értelmesen is könnyen meg lehet oldani. aki nem szomjas. és a szervezet könynyen megbirkózik bizonyos túltöltéssel is. nemtől. aki nem éhes. V a n persze egy alapadag. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni. Másik megoldás lehet az uborkaszeletek vagy zellerda­ rabkák rágcsálása ivás helyett. Hogy milyen a tiszta víz? Ismert a vegyi képlet: H 2 0 . rontja a sejtműködést. Mit érdemes inni? A válasz megint könnyű: vizet. főleg melegben. nem érde­ mes olyanokra hallgatni. Normális esetben a vízszükséglet kétharmadát a táplálék adja. mégis az emberek többsége messze nem tiszta vizet iszik. ugyanakkor nem hatnak károsan az emésztésre. Egyes tökfilkók szerint minden embernek. s képesek leszünk megfelelően ellátni. Hát akkor végül is mennyit kell inni? Ez bizony több dologtól függ.a káros hatást. tevékenységtől. és további fémes mérgeket old magába a 83 . túlfőzött. Ha figyelemmel kísérjük testünk jelzéseit. ami arra a kérdésre is felelet. annál kevesebb külön folyadékot kíván az ember mellette. az életmódtól. Nem csupán a kiszáradás veszélyes. alacsony természetes víztartalmú. ha jót akar. akik hasukra csapva kiagyaltak valami lehetet­ len nagy adagot. vagy hogy mennyit lélegezzünk? Amennyit a Természet meg­ kíván. egy növényt is agyon lehet öntözni. Mindkettőnek magas a természetes víz­ tartalma. A helyes válasz ugyanaz. T ö b b ivás mel­ lett általában a kelleténél többet is izzad az ember. mint a túlevés. Egy azért biztos: mennél több vizet tartalmaz a táplálék. Legtöbben azt isszák. az már mind szennyezőanyag. zsíros. de a túlzott vízbevitel gondot is okozhat: elvizesíti a szöveteket. legalább napi nyolc pohár vizet kell innia. hányféle méreg.

n e m is beszélve a hírhedett savas esőkről. amelye­ ket a szervezet nem tud hasznosítani. illetve kevésbé mérgező szervetlen ásványok. Elsősorban ásványi anyagokat. Az ásványvíz. sugárzó hulladék. Nem azért sorolom. az összes vegyszer. desztillált víz való. amit tisztításkor szándékosan kevernek a vízhez a mikrobák elpusz­ títására. hogy fölsorolásukhoz külön könyv kéne. hogy a „csapvíz" sajnos több. klór vegyületei. nátrium. erdőket. festék. Gőzéből csapatják ki és desztillált víznek nevezik azt. azaz desztillálással lehet tiszta vízhez jutni. Válogassa meg. érveik nem állják meg helyüket. mint tiszta víz! És ami nem víz a vízben. mosószer. Némelyik éppenséggel nagyon is sokat. az legyen nagyon válogatós. fapép." Nem.csőhálózatból. úgyhogy ma már csak fizikai módszerekkel. réz. Hogy a Természetben nem található vegytiszta víz? Hogy eleink sem desztillált vizet ittak? Igaz! De tudomásul kell venni: „hála" a civilizáció­ nak. de sajnos olyan szervetlen vegyületek formájában. Tisztítás címén még szűrik. természetes vizeink szennyezetté. hogy mindezt megtanulják. A Természet szerencsére szüntelenül folytatja a vizek lepárlását. rovarirtó. a forrásvíz. műtrágyamaradvány. más­ képp régóta nem lenne már egy csepp egészséges víz sem a Földön. Aztán min­ daz. Ennek ellenére a Természetben föllelhető vizek kisebb-nagyobb mérték­ ben mindig tartalmaznak más. gipsz. Vannak a vízben továbbá erősen. 84 . noha ezek a vegyszerek gyakran veszélyesebbek. hogy manapság a világ legtávolabbi részein is találni vegyszereket a vízben. mérgezővé váltak. olaj és származékai. a kútvíz is. klórozzák. csak víz. igenis igényes ebben a kérdésben. a zöldség és gyümölcs fogyasztása által megszerzett víz kiegészítésére csakis ilyen párolt. amik a levegő szennyeződéseit kimosva elpusztítják az általuk öntözött növényeket. arzén. ami az elérhető legtisztább víz. szóda. mész. lágyítják. például kimutattak már DDT-t az Északi-sarkon is. brómozzák. ülepítik. a víz maga az élet! A víz minősége meghatározza az élet minőségét is. az mind haszontalan méreg. fluor. míg eljut a fogyasztóhoz. amiben nincs semmi más. a víz az csak víz. Kérem. A Természet érzékeny egyensú­ lyával mit sem törődve a folyamatos környezetszennyezés ott tart. A vizek szokásos szennyezőanyagai közt szerepel szappan. A természe­ tes táplálék. mint az általuk megölendő baktériumok. kicsapat­ ják. nagyon kérem. kén. hogy mit enged be teste templomá­ nak szentélyébe! Tévedés azt mondani: „ U g y a n kérem. idegen anyagot is. s annyiféle ipari melléktermék. lepárlással. jódozzák és fluorozzák is a vizet. „Csapvíz" helyett bizony találóbb lenne a „vegyszerleves" elnevezés. kénsav. Még az esővíz is tartalmaz oldott gázokat és porrészecskéket. kal­ cium. magnézium. elég lesz csupán annyit megjegyezni. Nem érdemes az ellenvéleményekre hallgatni. vas. aki egészségre vágyik.

amelyik parancsszóra ugrik? Illetve a végén már nem ugrik. de föl nem használt ásványi anyag a különböző testszövetekbe. amely koleszterin (zsír) által megkötött ásványi anyagokból áll össze. Az élő sejteknek működésükhöz feltétlenül szükség van a megfelelő ásványi anyagokra. Az „érfal rideggé válását" az a cementkemény lerakódás. dió és más csonthéjas gyümölcs. izületekbe. Sziklát csak a mesebeli óriások esznek. Ez ugyan igaz. Szomorú. plakk okozza. amelyek a növényvilág közvetítésével már szervesültek. a keringési rendszerbe lerakódik. Minden más csak fölaprózott kő meg fém. a fotoszintézis során létrejövő élő anyagba. akik képesek követ magukhoz venni. mag. s e lerakódások idővel betegséget okoznak. Vesekő. szívbaj lehet a vége. Ugyanis csak azokat oldja ki. levegővel s annak szén-dioxidjával. Ami a desztillált víz ásványkioldó hatását illeti. akár vízben oldva. Nem. Ismerik a történetet a szobatu­ dósról és idomított bolhájáról. az agy meszesedése. de A SZERVEZET AZ ÁSVÁNYOKAT CSAK SZERVES F O R M Á J U K B A N T U D J A HASZNOSÍTANI. zöldség. de csak részben. akár ásványi kiegészítőként kínálják. hogy az emberi test egyszerűen semmit sem tud kezdeni szervet­ len ásványi anyagokkal. ez az egyik legnagyobb értelmezési baki. hogy milyen kevesen vannak tisztában a szervetlen ásványok okozta kockázat­ tal. melyekkel a test amúgy sem tud mit kezdeni. Az anyagcseréhez elengedhetetlen az ásványi anyagok jelenléte. Mégis akadnak magukat értelmesnek tartó emberek. a napfény segítségével beépíteni saját szerves anyagába. de a szervetlen ásványrészecskék csak gondot okoz­ nak nekik. csak mert a kavicsot. A szervezetbe juttatott. mert a kísérletezés hatodik lépésében a tudós a bolha utolsó lábát is kitépte. Csupán ezek nyújtják a megfelelő szerves ásványi anyagokat. amit valaha hallottam. és vízzel. hiába üvöltik neki a parancsot. teljes gabona. szervekbe. földet porrá törték és ásványi kiegészítő anyag­ nak eladták. Melyek ezek a növények? Valamennyi gyümölcs. amik csak kárt okoznának. hogy a desztillált víz kioldja a szervezetből az ásványi anyagokat. csíra. A szó szoros értelmében eltömődik a véredényrendszer. A növény viszont képes a talajból az ásványokat fölszívni. sőt. epekő. csontokba.VÍZ ÉS Á S V Á N Y O K Az ellenzők fő érve. Az emberi szervezet az ásványokat csak ezen formájukban tudja hasznosítani. aki ért az élettanhoz és a bioké­ miához. érelmesze­ sedés. ahogy az autó se menne mondjuk Coca-Cola üzemanyaggal. Bárki megmondhatja. életveszélyessé is válnak. az ember szervezete kizárólag olyan ásványokat tud fölhasználni. sziklát. Következtetés: 85 .

aggastyán egyaránt. Aratott a halál. ha kitépik mind a hat lábát. A gyanútlan közönséggel szemben elkövetett másik orcátlan visszaélés a fluorozás. az is egész életére megnyomorodott. katona. Pozitív szerepet viszont csak a tiszta víz kap. most már isszuk a klórt. Tehát már csak a klórozás szokása elegendő ok lenne arra. amelyik bármit is tenni tud. Akkor is ölésre használták. az előnyös egészségügyi 86 . de kell is. civil. Még néhány megjegyzés a víztisztítási eljárásokról. a vízből csak a vízre van szüksége az embernek. ez hatásában a legcsodálatosabb. hogy a csapvízben lévő klór a szervezeten belül hajlamos reakcióba lépni zsírokkal (elsősorban állati eredetű zsí­ rokkal. a szívroham. ami­ nek a vége a manapság leggyilkosabb kór. s együtt egy kenőcsös állagú anyagot alkotnak. Tápanyagokat ne a víztől várjunk. Föloldódnak a veszélyes lerakódások és a nyirokutakon. A desztillált vízzel pedig éppen a haszontalan. Ez a ragacs aztán letapad a vivőerek belső oldalára és ott meszesedést. hogy vegyszerte­ metőnek használnak. hogy az ember kizárólag desz­ tillált vizet fogyasszon. az első világháború alatt. Csak ahhoz fér hozzá. túl sokat foglalkozom a dologgal. Kell. kilöknek. arterioszklerózist okoz. fertőtlenítésre. amit a sejtek már visszautasítanak. csecsemő. veséhez. a hígítás akkora. Aztán az is egy bökkenő. A szervetlen anyagokkal telített víz csupán tehertétel a testnek. s aki épp csak „belekóstolt" a klórba (civilek. igaz. Úgy tűnhet. A víz élettelen anyag." Akkor sem tesz boldoggá a gondolat." Tényleg megsüketült az a bolha? Igazából a Nap kering a Föld körül? Valóban kioldja a desztillált víz a szervezetből az ásványi anyagokat? Igen. mindig az ellenségnek próbáltak vele ártani. mert e gáz első nagybani alkalmazása is roppant eredményes volt. hiszen a víz közelükbe sem tud jutni. mindez igaznak látszik. férfi. azt szokták erre mondani: „ U g y a n . sőt káros szervetlen ásványok oldódnak ki a szervezetből! Ez a tiszta víz legnagyobb előnye. de emberölésre. nő. A sejtekbe beépült ásványok viszont békén maradnak. ami bizony bőven akad a szokásos amerikai étrendben). hogy egyetlen sejtet elpusztító klórmennyiséghez egy folyót kéne kiinni. hogy hatásos legyen. katonák vegyesen). Akik ilyen veszélyes hulladékok lerako­ dóhelyének tekintik testünket. a mikrobák megölésére szolgál. bőrhöz. A klórozás a legálta­ lánosabb vegyszeres művelet. de mindenki ám.„ H i t e l t érdemlően bebizonyosodott tehát. tüdőhöz. A test az. nem képes cselekvésre. segítség helyett értékes energiát és időt köt le. s nem fordítva. valamint a véráram útján a káros hulladék eljut a kiválasztás szerveihez. Kizárólag üzleti érdekeket szolgál. a víz csupán eszköze. bélhez. elvégre a víz minden életjelenségben roppant fontos szerepet játszik. míg a szervezet próbál megszabadulni az ezúton kapott tehertől. de mégsem az. Azóta már fejlőd­ tünk. hogy a bolha elveszti hallását.

Kénytelen kételkedni ebben is az ember. s azóta az Egyesült Államok valamennyi városának árulják. gom­ ba." Azt állítják róla. mivel az edény anyaga vegyi reakcióba lép a benne főzött étellel. A fluorozás bevezetésének támogatására a negyvenes években végezték az első kísérleteket New York állam két városában. íme a nátrium-fluorid néhány egyéb alkalmazása: patkány­ méreg. mert sajnos a fogszuvasodás most is épp oly gyakori. Kiszámolták. hogy a világ számos országában betiltották háztartási alumíniumedények árusítását. hogy Texas állam Hereford városa közelében a vízben található természetes kalcium-fluorid erősíti a fogakat.) jelentése szerint 817 gyereket vizsgáltak Newburgh városában. Mi látható ott? . A por ugyanis annyira mérgező. tűzoltókészülékek töltőanyaga. akiket érdekel e bizonyos kutatások igaz története.. mint az üvegőrlemény. az eladhatóság megkönnyítésére gyorsan nátrium-fluoridnak keresztelte át saját anya­ gát.. hogy azzal kezeljék a közüzemi vizeket. Továbbá határozott összefüggést mutattak ki az alumínium és az Alzheimer-kór között is. hogy gondot jelentett az elhelyezése is. így patkányméregnek remekül bevált.. akkor is milliókat bezsebelve lehetne megszabadulni ettől a kellemetlen anyagtól. Az alumíniumipar meg latba vetve tekintélyét és befo­ lyását még hasznot is csinált a veszélyes melléktermék okozta gondjából.és mikrobaölő szer. közpénzekből és egészségünkkel. tűzvédő bevonatok. Akinek kétségei lennének. Az alumíniumtröszt erre nosza. íme néhány tény azoknak. ahol nem 87 . Igaz. ha akár egész olcsón el tudnák adni. cserzőanyag. fémipar. ezt kenjék a gyerek fogára a fogorvosok? 1945-ben az Egyesült Államok legnagyobb alumíniumgyárában azon kezdték törni a fejüket a szakemberek. az üsse csak föl a lexikont a nátriumfluorid címszónál. mint korábban. festékgyártás. Ez lenne tehát az „eszményi" anyag ivóvizünk „dúsí­ tására". amely a gyártás során keletkezik. Az alumí­ niumtröszt (hm. műanyaggyártás. Ijesztő. mérgező vegyület.NaF. csak valami jó fölhasználást kell hozzá kitalálni. féregirtó. hogy mi legyen azzal a sok ezer tonnára rúgó roppant finom porral. Nekik 60%-kal kevesebb lyukas foguk volt.. Az árát meg mi fizetjük. hogy csökkenti a fugszuvasodást. fertőtlenítő. szétette az állatok belső szerveit.. mint a Kingstonban figyelemmel kísért 711 gyereknek. oldószerek. gyógyszeripar (naná). mennyire elterjedtté lett mérgek használata emberi felhaszná­ lás céljára.hatására hivatkozó szokásos indokoló magyarázat egyszerűen nevetsé­ ges. csótányirtó. Egyes vizsgálatok arra a következtetésre jutottak. többszörösen. Néhány gyanúsan elkapkodott kutatás „beigazolta" a fogakra gyakorolt „jótékony" hatást a közönség legna­ gyobb örömére. üvegmaratás. Az emberi szervezetre is annyira mérge­ ző. ahol fluorozták a vizet. alumíniumtartalmú melléktermék­ kel. hisz nem kis dolgot jelentett volna megszabadulni a fogszuvasodástól.

hogy legalább 50 százalékos javulást fog kimutatnia a fluorozott város népességében. Kezdetben sok fogorvost is sikerült fölültetniük." A tények ezek. N e m akadályozza meg a fogszuvasodást. Az U. akiknek kevés bajuk volt a fogukkal. Beígértek egy ellenőrző vizsgálatot öt évvel későbbre is. oldal. a fluorozás mellé állítaniuk. ahol nem fluorozták.H. semhogy védene tőle.P. És még fizettetnek is érte. míg Kingston [tiszta vizű] városában 5308 tanulót vettek vizsgálat alá. „ T u d o m á s u n k r a jutott a fluorozási terv többi oldala. A víz fluorozásához előkészített vegyszer tartályán ez a kötelező. szab­ ványos felirat olvasható: VIGYÁZAT! MARÓ HATÁSÚ ANYAG. Ezek szerint a fluorozott víz. mint a fluorozás hiánya. D . amelynek 88 . hogy Newburgh-ból. ott inkább a fogfájósokat válogatták be. Kiderült. a másodikból 2209-nek. Kezeléséhez teljesen zárt védőöltözetet kellett előírni. Centi vastag acéllemezen pár perc alatt átrágja magát. s ugyan ki menne el a helyszinre utánajárni? Valójában úgy folyt le a dolog.fluorozták a vizet. melyek nem szennyezik a vízkészletet. Columbia Kiadó. 127. A beígért. Meggyőzően hangzik. W a . A fogszuvasodás visszaszorítására sokkal j o b b és kevésbé szélsőséges módszerek létez­ nek. nem kényszerítenek egy egész országot olyan vegyszerrel kevert víz fogyasztására. mert levegővel keveredve már ötven milliomod arányban egy órán belül halált okoz. úgyhogy a vízbe kevert fluor máshol is bőven kap alkalmat romboló hatásának kifejtésére. T h e New Drug Story.) „ N e w b u r g h [fluorozott vizű] városában 4969 tanulót. Hát ezt keverik be az ivásra szánt vízbe. míg a másik helyen.S. Az iskolaorvosokkal vizsgáltatták meg a gyerekek fogazatát. (Amerikai Közegészségügyi Szolgálat) szúrópróbáinak hatására aztán félbemaradt a dolog. tudománytalan vonatkozásai is. Az első csoport­ ból 3139 gyereknek volt rossz a foga. A csapvíznek alig 5%-át használják ivásra. akkor az csakis a kereskedelmi érdekek vezette szófacsarásnak az érdeme. amiből az alábbi kép bontakozott ki.S. Fulton (New York Állam) városi tanácsa például három év után beszüntette a vezetékes víz fluorozását. 1958. annak veszélyes. mert a polgármester bejelentése szerint a fluor teljesen szétrágta a bronzalkatrészeket a hálózat összes vízmérőórájá­ ban. Ugyanis az egész visszafelé sült el. C . s ha a köztudatban más van. a bevezetése óta eltelt négy évben 50 százalékkal több fogbántalmat okozott. íme a Worcester Fogorvostestülettől egy őszinte nyilatkozat. amitől azt várták. (Morris A. Egészséges fogazat kialakulásához nincs rá szükség. azaz 63%—43% volt az arány. de elmaradt utófölmérés helyett az állami oktatásügy vette a kezébe a dolgot. Bealle. hogy a fluorozás sokkal inkább okozója a fogszuvasodásnak. a fluorozott vizű városból a vizsgálatra (az összlakossághoz képest kis számban) olyan gyerekeket választottak ki.

a fluorozás csak eltereli a köz figyelmét egy alapvetőbb kérdésről. Dr. a Rákintézet korábbi vezető biokémikusa szerint a fluorozott víz ivásától évente legkevesebb 50 000 amerikai kap rákot. Bürke doktor 1985. főleg iskolákban. rádió.. hogy a fluorid gyilkos szer. de összefüggésbe hozható emlőrákkal és petefé­ szekrákkal is. ott a fluort palackozott szájvízként terjesztik. továbbá a vesében és a hólyagban okoz rákot. lassan már a vízcsapból is az folyik. Fél óra alatt átlagosan hárman halnak meg fluorid okozta rákban..) ugyanezen alkalommal felhívta a figyelmet. Bürke ismertette. old. Mondjuk. hogy közben meg patkányméreggel gondoskodnak gyermekeink fogazatának épségéről? A fluorozásnak a fogakra gyakorolt állítólagos áldásos hatása is erősen kétséges. Hát nem pompás. ha csak ötven centet számolnak fel darabjáért. a silány ételek fogszuvasodást okozó hatásáról. a szerve­ zetben fölhalmozódó méreg. Elgondolkoztató. biokémikusok. A fluorid elsősorban a tápcsatorna szerveiben. kiváló tudósok. Dr. ezek az egészségesebb táplálkozás. lassan ható. mert azok a fluorozásról kapott. sőt kifejezetten káros az emberre. amelyik a fluorozást támogatja. Cal. John Lee orvos (Mill Walley. Egy percig se higgyék. hogy a fluorozás ügye nem pénzpolitikai kérdés! Hallottak már az AIDS nevü betegségről? Minden újság. június 18-án tette a Környezetvédelmi Ügynök­ ség nyilvánossága előtt.K. N e m lenne egyszerűbb a mérgezés és a rák kockázatának növelése helyett megfelelő étrenddel védekezni a lyukas fogak ellen? Egy fogyasztói érdekekkel foglalkozó jogász." Persze a terjesztők sem hagyják annyiban a dolgot! Ahol leálltak az ivóvíz fluorozásával. A fluoridnak tulajdonított előnyök másból erednek. orvosok és fogorvosok részéről érvényte­ lennek tekintendő. „Tanulmányaink során rá kellett ébrednünk. televízió tele van vele. a magasabb fokú higiénia és a jobb ellenőrzés eredményei. Nem csupán amerikai vizsgálódásaink eredményéből vonta le következtetéseit. amely a gyerekfogak legnagyobb ellensége. Nutrition Health Review.. célzatosan egyoldalú tájékoztatáson alapultak. Ki a kicsit nem becsüli. Bürke." (E. Roosevelt: „ M é r e g az ivópohár­ ban". Minden korábbi támogatás egyetemek. hogy a fluorozás lelkes támogatói miért n e m ejtenek soha egy szót sem a gyatra élelmiszerek széles kínálatáról. Egy brit felmérést idézve dr. Már legalább húszmillió palackot értékesítettek. aki még kételkedik.. okt. Tömeggyilkossággal vádolható minden olyan intézmény. Ez akkor is tízmillió dollár. hogy a fluorozott víz a fogzománc foltosodását okozza. Ralph Nader szerint . Több fogászati kutatás jutott arra az eredményre." Kemény hangvételű kijelen­ tés.) Annak..semmi haszna. 1981. 23. fél órát fordítottak e fejezet elolvasására. 1981 és 1986 között 89 . hogy a fluorid egyik fő okozója bizonyos születési rendellenességeknek is. hogy Birminghamben is pár évnyi vízfluorozás hatására ugrásszerűen meg­ nőtt a rákesetek száma.

hogy ne figyeljünk az A I D S terjedésére. csak tiszta forrásból. mindenben segítsük.tiszta" a lepárolt. támo­ gassuk. hogy miért kenik el a fluorozás okozta számtalan halálesetet. Ugyanabban az időszakban vagy huszonötször annyian. Távolról sem azt mondom. megfelelő működését szándékosan ne hátráltas­ suk. hogy az élettől ka­ pott legcsodálatosabb ajándékot. Víz esetében a . hisz a „csere" után is bőven maradnak benne ilyen-olyan ionok. . Mi kárt tehet akkor a vezetékes víz a bámulnivalóan finom emberi testben? Ha már fölismerték a veszélyt. de arra azért átkozottul kíváncsi lennék. megj.-•:ritj(s. csakis tisztát. s. tönkremenne az a vasaló.) (Ford.»«»! A (Figyelmeztetés: az úgynevezett ioncserélt víz a desztillált vizet legfeljebb ipari célokra helyettesítheti. Gőzölős vasalóhoz előírják a desztillált víz használatát. ivásra nem ajánlott. mert bizony csapvíztől hamar eltömődne. akkor elkerüléséhez tegyék is meg a helyes lépést.) 90 .mintegy 10 000 ember halt meg A I D S következtében.. kötelességünk mindent megtenni. ne rongáljuk.-•>. Ivóvizet illetően nincs más jó választás. elkorrodálna a belseje. negyedmillióul pusztultak el fluoridmérgezésben. testünket. Úgy gondolom. a desztillált vizet jelenti.

az étel. Alig találni egészséges. amelyik nem természetes állapotú táplálékon él. amelyik dollárok milliárdjait költi olyan gyógyszerekre. Az amerikai közönségre kényszeritett ételek túlnyomó része annyit sem ér. értéktelen.) Az is kizárólag az ember szokása. (Ne jöjjön senki a háziállatok példájával! Az emberi táplá­ lékra kényszert tett állatok az emberi betegségekhez hasonló bajoktól szenvednek. mint víz vagy levegő nélkül). életteli és életet adó táplálékot az amerikai élelmiszeripar természetes formájából kiforgatott. hogy ugyanazon étkezés alkalmával a legkülönbözőbb ételekből eszik egyszerre. félretájékoztatás. hogy legyen. sőt. hogy a táplálék minősége az elsődleges. Az ember az egyetlen faj a Földön. a feldolgozott élelmiszer. Már csak ezért is rettenetesen boldog vagyok. az egyetlen igazi gyengém. hogy élvezzem az evést. Az ember sejtjeinek százmilliárdjait veszti el naponta. harsány és hazug hirdetések. mert a legtöbb bajt. amik elnyomják az egészségtelen étkezés okozta kellemetlen közérzetet. Pedig ez távolról sem igaz.. Kereskedelmi érdekek. amit csak lenyomnak a torkukon.. Nem egy nukleáris világvége manapság a legnagyobb veszély. Bár étel nélkül hetekig is ki lehet húzni (nem úgy. legteljesebb táplálék fogyasztása a minden­ napi tevékenység legfontosabb része kellene. ha ugyan megértem volna a mai napot.Hát igen.. mi ma­ gunk leszünk az eleven elfogyasztott eledel. közöny és ezer más ok miatt nagyon sokan hiszik. gyanús kinézetű ter91 .. átlagos élethossz alatt 50—90 tonna táplálékot vesz magához az ember. nemegyszer káro­ sabb. hogy megtanul­ tam úgy élni vele. élettelen. Mindenki folyton eszik. de testsúlyomat (s vele egészségemet) a megfelelő szinten tartsam közben. Nem csoda aztán. hogy szintén az ember az egyetlen. Mert korábbi hízási tempómat folytatva ma úgy 300 kilót nyomnék. mintha téglatörmeléket ennének helyette. hogy minden az egészségükre válik. Hát ezért oly fontos ez a fejezet. de ez egy­ szerűen nem kap elég figyelmet. azért a hosszú távú egészség szem­ pontjából kétségtelen. de a legtöbb előnyt is az ennivaló révén lehet szerezni. Imádom. hanem a tartósított. A lehető legfrissebb. mindig is imádtam. kétes. a meghatározó tényező. melyek elsősorban a táplálék anyagaiból pótlódnak.

tartósítószerek. tartósítószerektől. Hogy a feldolgozott élelmiszer csak egyszerűen másféle étel lenne? Nem. amikkel megpró­ bálják pótolni mindazt. Az idézet tőle származik. ott valami hiba lesz a kréta körül! Aztán j ö n a csomagolás. a vegyszerezés. porítják és minden egyéb lehetséges fizikai módszerrel rongálják. hogy az ilyen táplálék aláássa az egészsé­ get.Al-. apró ajándékok. mint a CSAK T E R M É S Z E T E S A N Y A G O K FÖLHASZNÁLÁSÁVAL. (A másik fele már csöpöghet a zsírtól. hogy kelendőbbek legyenek. telítőanyagok. laboratóriumban csinált ízesítőaromák.) Ne dőljenek be! Ha a T E R M É ­ S Z E T E S fölirat alatt gyanúsan sok szótagú. ezeket már régóta esszük is. az érfalak belülről híznak tőlük kövérre. de kifejezetten károsakat! Paul A. befejező lépés meg a hirdetési hadjárat. továbbá nedvességtartalmat növelő (vagy éppen csökken­ tő) szerek. Bár maradt volna a vegytan örökre távol az élelmiszerektől! A következő lépés még magasabb szintre röpít. ragadhat a finomított cukortól. habosító és habzást fékező szerek. Aztán j ö n a második lépcső. A „feldolgozott" kifejezést akár a tönkretett szóval is helyettesíthet­ nénk. ne nevessenek. mert a feldolgozás során minden hasznosat kipusztítanak az eredetileg életteli. ennyi a tartósítóipar vegyszerfölhasználása! Van ebben minden: színezékek. A varázsszó: törvényhozás. Stitt négy évig dolgozott két nagyobb amerikai élelmiszergyártó cégnél is. hogy minden termék. akár kátrányt. amíg már nem is emlékeztet hajdani természetes állapotára. Céljuk táplálékunk mérgezése 92 . a feldolgozott azt jelenti. aprítják. értesülései első kézből valók. meszet is megetet az emberekkel. mielőtt megírta volna döbbenetes könyvét „Fighting the Food Giants" (Harc az élelmes óriásokkal) címmel. s nem csak ócska. Egy jó reklámcég bármit képes eladni. A csípők kívülről. emulzifikátorok. A pénzünket bezsebelik.mékeinek áradatában. kondicionálók. Nagyon fontos! Többszínnyomású dobozokon harsány. tökéletes kiindulóanyagokból. amit kiöltek. textúrajavítók. Félmillió tonnánál több vegyszert etetnek be évente az amerikaiakkal. az már törvényesen visel­ hesse ezt a csali címkét. N e m . értéktelen vacakokat sóznak ránk. gyűjtendő kuponok. Mert ezeket a kotyvalékokat el kell látni a „Természetes" fölirattal. erjedésgátlók. a feldolgozóüzemek tulajdonosainak meg a pénztárcája. nagybetűs reklámfeliratok talmi ígéretekkel. nem kitalációk. továbbá „óriási" nye­ remények. stabilizátorok. „ S ö t é t erők tevékenykednek közöttünk. aminek legalább egy része eredeti állapotú élelmiszer. mindent bele! ar. Első lépésben hevítik. Elintézték. sőt. ismeretlen jelentésű szavak láthatók az összetevők felsorolásában. ráadásul vagonszámra. fő­ leg műkátrányból. Az ötödik. csak j ó l legyen tálalva. újramelegítik. rosszabbakat. végül mesterséges vitaminok és tápszerek. főzik. Ő tehát belülről is jól ismeri a feldolgozóipart. festőanyagok.

olyan anyagokkal. titokban irányításuk alá vonják. haszontalan kaló­ riákkal etetnek. míg ugyanebből a célból szándékos tervszerűséggel veszélyes. S kik állnak az összeesküvés hátterében? Az élelmi­ szeripar óriásai. abból állítottak elő különböző készítményeket." Jóságos ég! Ez azt jelenti. ez a kiábrándító. megpróbáljon fényt deríteni az igazságra. mindenkit szándékosan és rendszeresen mérgeznek. de egyben alultáplál. egyetértés. de még gondolatainkat is. noha igazából a valódi táplálék az. mert a szükséges anyagokhoz nem juttat hozzá. hogy minket. amikor valaki (esetleg mi magunk) alig pár perccel étkezés után újra valami ennivaló után kezd kutatni. Kiirtják tudatunkból a saját étkezésünk iránt táplált ösztönös felelősségérzetet. akkor evés után elmúlik az éhségérzet. hangosan. mennyit együnk. Laboratóriumi kísérleteik célja is az. hogy elhagyva választott hivatását. Lássunk egy jellemző esetet. hogy folyton eszem. ami Stitt urat végül arra késztette. amelyik az étvágyat szabályozza. Álcába bújtatott. de fontos anyagok tartós hiánya szűnni nem akaró éhséget ébreszt. amik egyben vegyi úton tartós kötődés. táplálkozási szenvedély kifejlesztésével magukhoz is láncolják a fogyasztót. Hiába van az ember teli. Stitt dolgozott. szemester­ mények felpuffasztásával foglalkozott. az éhségközpont ilyen helyzet­ ben nem akar kikapcsolni. Ez az összeesküvés túletet. hogy akaratától meg­ fosztott bábként önként működjünk együtt velük saját pusztításunk­ ban.. most is. hogy az egészség pusztításával szerezzék meg profitjukat. folyamatosan. míg az ellenőrző patkánycso- 93 . kötődést kiépítő vegyszerek garmadával teszik még vonzóbbá a készítményt. mikor. hogy több fogyjon a termékből.. hogy mit tartsunk egyes élelmiszerekről. Ahogy a gépkocsiban a termosztát nevű készülék a hűtővíz hőmérsékletének megfelelően a hűtést ki. hogy mit. Két hét alatt elpusztultak azok a kísérleti patkányok.és bekapcsolja. beleegyezés nélkül. Ez az. amelyeket az üzem gyártmányával etettek. hogy még tökéletesebbé tegyék a csapdát. az emberek szenvedése és elhízása árán. míg így sopánkodik." „Felvilágosítás. Ismerős a jelenet. míg ezeket a sorokat olvassák. mégis mindig éhes vagyok?" Nos. Ebből húznak hatalmas hasznot aztán azok. ahhoz hason­ lóan működik ez a szabályozó rendszer is. Ha a véráramban a megfelelő mennyiségben megtalálja a szükséges tápanyagokat. de gyakori helyzet egyáltalán nem a véletlen műve. gyermekeinket. Éhségközpont annak az agyterületnek a neve. s azért is mindent elkövetnek. ahol Mr. hogy az igazság valahogy ki ne derüljön. A gyártás során tudatosan kivonják és eltávolítják a hasznos anyago­ kat. amire szüksége lenne. A gyár. a test további ételt kíván. Csapdába estünk. az éhség megmarad. akik ránk sózzák tartalmatlan élelmiszer-készítményeiket. vagy magában: „ E z szörnyű! Mitől van az.

féreg — túró. és ne üsse bele mindenbe az orrát. gomba. hogy az ember biológiai fejlődése során növényi táplálék fogyasztásához alkalmazkodott. józan ész. ez ellen tenni semmit sem lehet. borjú. amit minden épeszű állat nagy ívben elkerülne. a zebra soha nem eszik húst). Az egyetlen nem nyers koszton élő faj. mint emberi táplálék. Arról nem is szólva. úgy. ha mégis inkább a szájukba tömik.portok élettartama a tápláléktól függően többszöröse. Más szóval nyers koszton. Mit szól mindehhez az ösztönös. amelyiket természet adta állapotban fogyasztják el. Azt lenne nehéz megmonda­ ni. A gyártási eljárás (hőkezelés magas nyomáson) során tehát nem csupán elpusztultak a gabona eredetileg értékes összetevői. Táplálékunk túlnyomó része főtt étel. akkor a természet­ ben a vadon élő állatok élettartamuk lejártával természetes okokból múlnak ki. hát ott se jobb a helyzet. S miben hal meg az emberek többsége? Betegségben! A természetes halál oly ritka. ló. a fogazat. A m i az ételek nyers állapotban való elfogyasztását illeti. (Ismétlem. az emésztőnedvek vegytana mind arra bizonyíték. ez mind szóba jön. bárányvelő. hogy nem is tartják számon a statisztikák. tojás. háziállatokról most nincs szó!) Az ember esetében egészen más a helyzet. kutya. minden más állatfaj mindenféle része — benne sertésbelsőség. madár. készítményt." ELEVEN ÉTELEN ÉLVE LEHET ÉLETTELI ÉLETET ÉLNI! Eleven pedig csak az az étel. zöldség. (amelyik ráadá­ sul testi adottságaihoz nem illő nyersanyagokból készíti táplálékát). amelyiknek nincsenek biológiai korlátai? Aligha! AZ E M B E R BIOLÓGIAILAG NÖVÉNYEK FOGYASZTÁSÁHOZ ALKAL­ MAZKODOTT. ikra. a testi fölépítés. ahogy azt a Teremtő megteremtette. sokszorosa volt ezekének. például ragadozónak. (az oroszlán soha nem legel. Akármit is akarnak elhitetni velünk egyes „szakértők". hogy csupán tavaly kilencmillió dollár hasznot hajtott. csiga. az emésztőrendszer szerkezete. és mindent csakis nyersen esznek. Hacsak nem esik áldozatául valaminek. kígyó. Gabona. nem említve azt a rengeteg gyártmányt. vagy valamilyen más módon feldolgozott élelmiszer. marha­ máj. ha a fejükre hintenék. hangya és egyéb rovarok. jobban járnának az emberek. békaláb. hal. hogy mi miféle ételt nem szoktunk megenni ezen a Földön. patkány. a bél hossza. gyümölcs. a logika? A biológiai fölépítésnek megfelelő nyers ételfajták = betegségmentes és teljes élettartam. Táplálkozási szokásaik két alapvető szempontból különböz­ nek az emberétől: csak olyat fogyasztanak. Szóval maga csak törődjön a saját dolgával. amelyik ehet bármit. bármit is mondanak a hamburgergyárosok. az emberi faj egyedei közt viszont a leggyakoribb halálok a rengetegféle 94 . hanem helyettük mérgező anyagok is keletkeztek a fölpuffasztott szemekben! A főnök csak ennyit mondott: „ T u d o m . nem tehetek róla. rothadó sajt. amire biológiai fejlődésük alkalmassá tette őket. Mi lennénk az egyetlen faj.

ez a pacák is azok közül való. Az új ismeretekkel szembeni (ugye) szabványosnak tekinthető ellenszenv jegyében támad­ ták is érte vadul. amiért eszünk. zöldséggel. De ne kever­ jük össze az eszményit a lehetségessel! Nem lenne reális elvárni azt. amikor Dr. kényszer. hogy az élő. N e m . épp az az amerikai tudományos csúcsintézményekből álló egyesület. a kenyér. Azt viszont igenis ki merem jelenteni. amit csakis főtlenül. soha nem mondtam. például az AAAS. Feleségem és magam épp 95 . A kis lépés megtétele is nagy eredmény. hogy a hús. mint az örömszerzés forrásai. eleven táplálék kerüljön túlsúlyba az étrenden belül. de nagyon fontos szerepet játszik az emberek életében. tehát élő növényi táplálék valakinek az étrendjében. noha tudjuk. hogy mától aztán mindenki csakis eleven ételekkel. hogy mi a rossz és mi a jó a köznek. a realitás az.. és minden eredmény önműködően ösztönözni fog újabb és újabb lépések megtételére.) alig kap többet az. saját külső és belső lehetőségeihez. önkínzás és önsajnálat nélkül. még mielőtt az olvasó azzal csapná le a könyvet. az étkezésnek meg kell maradni élvezetnek is. annak annál j o b b lesz. A valóság. akik csak fővetlen füvet hagynának enni annak. valamint néhány oldal felszínes átolvasása után. Manapság (a „szakértők" ellenállását megtörve) már nyilvánvaló az étrend és az egészség közötti szoros kapcsolat. a rideg tények. kinek-kinek saját mértéke szerint. melynek feladata annak eldöntése lenne. hagyományos étel.betegség valamelyike. feldolgozatlan. ha távol is áll az eszményitől. Erősen tagadták az étkezési szokások és az egészség közötti szoros összefüggést még alig egy évtizede is. melyeken a legjobban fizetett „szakértők" szócsűrése sem változtat. de általánosságokon kívül (például kevesebb zsírt. Ugyanakkor nagyon is ajánlott közeledni az eszményihez. ami mellett nyugodtan folyhat az élet. aki j ó t akar". gabonával és magokkal táplálja magát. Márpedig erőszakot senki ne kövessen el saját magán sem. kevesebb koleszterint. több rostot stb. belső késztetése szerint mindenki szabja saját igényei­ hez. Valamit azért szeretnék gyorsan leszögezni.Á. hogy mennél több a kikészítetlen. a tartalomés irodalomjegyzék. Sok szó esik mostanában a betegségek megelőzéséről. nem ez az egyetlen ok. tehát nyers gyümölccsel. összefüggésekből hajánál fogva kiragadott pár idézettel alátámasztva. Dávid Reuben bevezette a magas rosttartalmú étrenddel kapcsolatos ismereteket a köztudatba. az ideális­ hoz. akinek útmutatásra lenne szüksége. amit bírálóim szoktak lekezelően állítani. Ez hát a mérleg két serpenyője. Ez nagyjából így hangzik: . megszokott. Az előnyösebb táplálkozás irányába megtett változások ütemét pozitív érzelmekhez kapcsolva. nyersen lenne sza­ bad elfogyasztani. a pizza és még rengeteg más. Világos! Meg kell találni az alkalmas egyensúlyt. hogy a tápláléknak kizárólag a biológiai adottságoknak meg­ felelő anyagokból kellene állnia.

vagy alig emészthetővé alakítja át a fehérjék építőköveit. élő táplálék (gyümölcs. Pottenger 900 macskával folytatott kísérletének ered­ ményei engem mindennél jobban meggyőznek. A helyes ételtársítás szerint állítsuk össze az étkezéseket. A főzés az eredeti tápanyagoknak vagy 85%-át elbontja. hogy a rákos sejttenyészet virult a főtt táptalajon. de képtelen volt megélni az ugyanazon. zöldség. hatékonyabb kiválasztás. hogy higgyenek. Megöl csaknem minden enzimet. csíra. úgy fognak azonnal jelentkezni az előnyös változások. 3. célratörő. Csak azt kérjük. 4. gabona) részarányát étke­ zéseinkben. Az ép alma még napok múlva is kínálja magát. hogy nekünk higgyenek. Akárki elvégezheti a következő egyszerű kísérletet. 2. Amint csökken étrendünkben a főtt étel aránya az eleven táplálék javára. s ki-ki maga tapasztalja meg az eredményeket. míg sült társa már rég meglottyadt. de az egyiket előtte süssük meg. A főzés rontja az étel minőségét. A szokásos főzési hőfoknak kitett mag többé nem tud kihajtani. Nehezen. Fogyasszunk magas víztartalmú ételeket. tegyenek próbát. tisztább belső lesz az eredmény. testiek­ lelkiek egyaránt. (American Journal of 96 . 1. Ann Wigmore ezt írja: „A legizgalmasabb élmény az volt a kísérletben.ezen próbálunk segíteni. Biológiai adottságainkat szem előtt tartva növeljük az alkalmas. egyszóval minden csak javul a j o b b minőségű „üzemanyag" hatására. Nemcsak a betegségre fogékonyabb belső állapot kialakításában ludas. hisz azok igen érzékenyek a hőre." Dr. de sok kutatómunka tanúsága sze­ rint maga is betegségeket fejleszthet ki. Francis M. Tartózkodjunk a nehéz ételektől a kiválasztás és a fölszívódás naponta ismétlődő időszakai alatt. mag. 5. amikor három évtized tapasztalatából kiindulva közvetlenül alkalmazható. ám nyersen hagyott anyagokból készült keveréken. Gyümölcsöt a megfelelő módon együnk. az aminosavakat. Be Your O w n Doctor (Orvosold önmagad) című könyvében dr. íme. konkrét tanácsokat adunk. Szokás szerint megint nem azt mondjuk. j o b b tápanyag­ hasznosítás. Tegyünk az ablak­ könyöklőre ugyanabból a kosárból két szép almát. megerjedt mellette. Minden j o b b a n kezd működni. amikor saját szemünkkel láthattuk. ha a test biológiai adottságainak megfelelő táplálékhoz jut: j o b b emésztés.

míg a másik megfőzve. Fehér egerekkel lefolytatva. Milyen házat lehet építeni szúrágta. rák. Ugyanis 97 . De nem érdemes erre várni. nem ezt fogom tenni. sugárzó hulladék. Létrejön. hogy rájöttem: az eszményi általában távol áll a lehetségestől. A főtt étel megszedi a maga vámját! Ezért tanácsos mennél több eleven táplálékot iktatni az étrendbe. hisz már most segíthetünk magunkon és szeretteinken. Tegyük is meg! AZ EGÉSZSÉG ELLENI LEGÚJABB T Á M A D Á S . Említettem is már. Közben meg a föld alatti üzemeikben ezekkel sugarazzák be élelmünket. míg a nyers ételen élőknél mindez nem következett be. amely ellen naponta folynak a tüntetések világszerte. mint szívinfarktus. MAGÁTÓL. ugyanúgy ahogy az egészség. s e macskáknak harmadik nemzedéke már teljesen terméket­ lenné. Nem szerencse. sőt. ha csak saját maguknak adják meg a választ. Hamaro­ san eljön az idő. csak az egyik csoport nyersen. s még elvárják. amikor ez mindenki számára egyértelmű lesz. fölösleges ettől félni. A nyers táplálékon nevelt cicák utódjai is egészségesek voltak.) A cicák mindkét csoportja ugyanazt az ételt kapta. Hogy erről még sosem hallottak? Akár le is fogadhattam volna. sterillé vált. BETEGSÉG C S A K ÚGY. de ma már egyre nyilvánva­ lóbb. hogy jó képet is vágjunk hozzá. ingerlékenység. míg a főtt étel torzszülésekhez vezetett. radioaktív izotópok hatásának teszik ki táplálékunkat. De igyekszem mennél több nyers ételt fogyasztani. hogy épp az étrend a legfontosabb egészségőrző tényező. hogy állapota mennél j o b b a n hasonlít­ son az eredetire.Orthodontics and Oral Surgery. és hosszabb ideig éltek. hogy most meg­ próbálok mindenkit lebeszélni a főtt ételről. a kísérlet hasonló ered­ ményt hozott. s igyekszem főtt ételeimet is a lehető legkevesebb kezelésnek alávetni. s olyan értetlenséggel nézik korunkat. hasmenés. hogy meg ne említeném ezt az őrületet. mily fontos szerepe van az emberek szemében az elkészített ételnek. tüdőgyulladás. Következő lépés gyanánt bizonyára azt várják tőlem. Valamikor ugyan határozottan tagadták. Csalódást kell okoznom. melyre aligha volt még példa a történelem folyamán. A főtt ételt fogyasztó macskák között olyan emberekre jellemző betegségek alakultak ki. korhadt fából? Milyen testet lehet építeni betegségteremtö. A BESUGÁRZÁS Nem tudom e fejezetet lezárni anélkül. hisz tudom. örüljünk is neki. silány ételekből? Elég. nemi eltévelyedés. Igen. foghullás. hanem választás kérdése. a valaha kitalált leggyilkosabb valaminek. mint mi most a letűnt idők furcsaságait. N E M LESZ. vesebaj.

hogy holnap már késő lesz. De hát ott rohadjon meg az a krumpli. gyakorlatilag azt tehetnek. gyümölcsöt 300 000 RAD egységgel. amit gyilkos sugárkezeléssel úgy tönkretettek. mint egy RAD sugárzás ér. RAD az elnyelt sugáradag mértékegysége. Ezt nevezi az FDA. 47 féle fűszert és teát már mosi rendszeresen sugárkezelésnek vetnek alá az Egyesült Államokban! A sugárzás ugyanis növeli a tárolhatóság időtartamát. fűszereket pedig 3 000 000-val szándékoznak besugározni. a W H O . a sugárzás a fehérjék aminosavait elbontja. Krumplit.és Gyógyszerhivatala biztonságosnak? Szi­ gorú ellenőrzést ígérnek ugyan. hogy a kezelt élelmiszerek csomagolóanyagából mérgező anyagok váltak ki a besugárzás hatására. füveket. disznóhúst. Nyugat-Németországban a vizsgálatok kedvezőtlen tapasztalatai alapján már törvény is tiltja az élelmiszerek sugárkezelését. ha az élelmiszer tovább tárolható a polcokon? Hogy a fogyasztó­ nak nem. hogy érezzék a nagyságrendet: az F D A tervei szerint a zöldséget. 300 RAD-nak kitett emberek fele meghal. de milyen lesz az? Hisz semmi beleszólá­ suk sincs. ha friss burgonyát kíván az ember. nem olyat. Most kell megállítani. műszaki hiba. Most még talán lehet tenni valamit ellenük. ugyanis addigra nukleáris hulladékkal sugározták be élelmiszereink túlnyomó részét. mert holnap már ehetjük. a zsírokat. vitaminok is megkapják a magukét. a szénhidrátokból olyan anyagokat fejleszt. noha ez n e m vonatkozik a benne lévő tápanyagokra. Csak annak érzékelte­ tésére m o n d o m el ezeket az adatokat. amelyek gátolják a sejtosztódást. titokban. bármi­ lyen mértékűt is. amit csak akarnak. és az érzékeny enzimek. hogy az étel ép marad. hacsak nem áll elő valamilyen szivárgás. Röntgenfelvételnél keve­ sebb. lisztet. az FDA. hogy már a kórokozóknak sem kell? Kinek van abból haszna. Az F D A egyik belső vizsgálata alkalmával 1982-ben 98 . Hacsak?! Megéri-e a hosszabb eltarthatóság a kockázatot. az IAEA. hogy ez így legyen és így is maradjon. hogy magunk és családunk egyszer mindenről mit sem tudva „véletlenül" sugárzó ételt fogyasszon sugárzó arccal? Vannak-e soha el nem romló berendezések? Nem fölrobbant az űrkomp is? A katasztrófa nem megtörtént Csernobilban? És a besugárzás hatására tönkrement tápanyagok? Mert csak a látszó­ lagos épség garantált. Emögött a disznóság mögött kivételesen nem az oroszok állnak. zsírsavakat káros vegyületekké alakítja át. búzát. mint a D O E . ha annyira akar! Ugyan miért lenne az baj. a besugárzást végrehajtók nincsenek alávetve az FDA-nak. hanem olyan tekintélyes amerikai és nemzetközi szervezetek. annyi bizonyos! Az F D A mindig gondosan hangsúlyozza. Még néhány tény az állítólagos biztonságról.óriási erőfeszítéseket tesznek. Német tudósok kimutat­ ták. továbbá a kezelés hatására nem válik sugárzóvá. az Egyesült Államok Élelmiszer. de lehet. de a maradék is nemzőképtelenné válik.

amelyek alapján a W H O (World Health Organisation. 1. 99 . ami megkérdőjelezi a kezelés hasznosságát. Az élelmiszer-besugárzás valószínűleg nem alkalmas mezőgazda­ sági termelési válság (például gyümölcslégyvész) megoldására. a sugárkezelt hagyma növelte a halandósá­ got és ivarszervi elváltozásokat okozott. hogy újravizsgálja és újraértékelje azokat az adatokat. érbetegségek. anyagcserezavarok. Két orosz kísérletben is a besugárzott élelmiszerekkel etetett patkányok veséje és heréje súlyosan károsodott. hogy az eredeti célt. esetleg vegyi tartó­ sítószerek használatát teszi szükségessé. Az ő elemzése egyálta­ lán nem találta biztonságosnak a dolgot. Takahashi Koséi japán orvos vette magának a fáradtságot. a csecsemőmirigy. Magyarországon 1223 lefolytatott vizsgálat közül egy sem igazolta. a termékenység csökkenése. mutációk jelentkeznek. besugárzott rizs fogyasztása zavarokat keltett az agyalapi mirigy. noha ez lenne egyik elsődleges célja. dr. az Atomenergia-bizottság pénzelt) az alábbi következ­ tetésekre jutott. 4. Indiában sugárkezelt búzát fo­ gyasztó gyerekek között kromoszómakárosodás és fehérvérüséggel páro­ suló zavarok mutatkoztak a vérben. hogy az addig eltelt harminc esztendő alatt 413 vizsgálat folyt le. növekszik egyes belső szervek súlya. daganatok és még sok más hasonlóan súlyos mellékhatás írható a besugárzás rovására. a sugárkezelt búza' elváltozásokat okozott a fehérvérsejtekben. íze. betegségekkel szembeni csökkent ellenállás. A citrusfélék gyümölcsei fogékonyabbak lesznek betegségekre és fagyra sugárkezelés után. mivel elképesztően nagy költségek­ kel lehetne csak a megfelelő számú sugárkezelő telepet megépíteni és állandó készültségben tartani. Noel S o m m e r 1963—73 között lefolytatott tízéves vizsgálatsorozatának végén (melyet az Atomic Energy Comission. A California at Davis Egyetem tanára. szervek súlyának megváltozása. 2. hogy például Nagy-Britanniában is tilos a módszer alkal­ mazása. színe. illata a besugárzás hatásá­ ra. a besugárzott burgonyától kimutathatóan nő a halandóság. továbbá elősegítette a rákos daganatok növekedését. Besugárzás hatására a kettévágott eper vágásfelülete nedvedzik. Sok kutatás eredménye megkérdőjelezi azt is. 3.megállapították. meddőség. a szív és a tüdő működésében. Változik a termények állaga. de ezeknek csupán 1%-a utalt a teljes biztonságosságra. Nem csoda. Hirtelen örökletes változások (mutá­ ciók). törpe­ növés. a hosszabb eltarthatóságot valóban elősegíti-e az élelmiszerek sugárkeze­ lése. az ENSZ Világegészségügyi Szervezete) enge­ délyezte a sugárkezelt élelmiszerek forgalmazását. hogy a besugárzott élelmiszer fogyasztása teljesen veszélytelen lenne.

hogy a fenti kifejezés helyett a „piko-hullámokkal kezelt" feliratot kívánja használni. akármikor kiszabadulhatnak a láthatatlanul gyilkoló radioaktív gázok. A sugárkezelő ipar ezzel végképp saját kezébe venné önmaga „ellenőrzését". amit aztán velünk.. Eszelősöknek. december 12-én az FDA sajtóközleményben nyilvánította ki szándékát. hogy a hatalmas költségek helyett még pénzt is fialjon egyeseknek. Szeretnének 100 . de legalább jobban hang­ zik. nem is említve egy esetleges sugárzóanyag-szivárgás tragikus balesete után szükséges „mentesítés" csillagászati összegekre rúgó költségeit. A besugárzás becsült költsége az élelmiszer fajtájától függően egy és hat cent kilónként. csak növelné a kiadásokat. hogy gamma-sugárzással helyet­ tesíteni lehetne a gombaölő szereket.. így kibújva a kötelező toxikológiai (méregtani) vizsgálatok alól. Ez ugyan nem szakszerű. hogy tervét megvalósítsa. tönkretéve ezzel a gyönyörűen kidolgozott tervet!) 1985. egészségükkel is. Az élelmiszer-besugárzó telep csak egy j ó l hangzó név. ha besugárzással próbá­ lunk gátat vetni a rothasztó mikroorganizmusok szaporodásának. s nemcsak pén­ zükkel. késleltetve az új módszer elfogadását. terroristáknak szin­ te gyerekjáték lesz megkaparintani sugárzó anyagokat. hogy a sugárkezelés tényét kötelező feltüntetni a kereskedelmi forgalomba kerülő ilyen élelmiszere­ ken. tudatos félrevezetés. El tudják képzelni. és végképp semmi esélye annak. fogyasztókkal fizettetnének meg. (Vérlázító.5. amihez hozzá kell venni a berendezésekre (az adófizetők pénzéből) elpazarolt milliókat. hogy eleven (friss) áruk esetében pár napnál tovább is meg lehetne növelni az eltarthatóságot. amit megint csak az egyszeri emberekkel fizettetnének meg. ami csak fölösleges aggodalomra adna okot. Vagyis még arról sincs szó. épp ellenkezőleg. Az F D A mindent megpróbál. ha kiépül az egész tervezett hálózat? Sugárzó anyaggal megspékelve egy hétköznapi közlekedési baleset is országos tragédiát okozhat! Ehhez meg folyamatosan kell hozni-vinni a sugárveszélyes anyagokat. hogy „adalék" helyett „eljárás" néven nevez­ tessék a besugárzást. tulajdonképpen atom­ temető lenne rájuk a szabatos meghatározás. hanem életükkel. Szép kis kilátások. További ravaszságuk. de az F D A szerint az emberek nagy része nem értené meg a „gamma-sugárzással kezelt" kifejezést. folyadékok. nemde? Már a sugárkezelés jelképét is jól kitalálták. Halálfej és lábszárcsont? Dehogy! Virág! Leg­ alább hervadt virágot választottak volna. hogy sugárkezeléssel olcsóbban lehetne tartósítani. s akárhonnan. Az is kétséges. a fizikában soha nem létezett. Az egész igazi célja megszabadulni az atomenergia-hasznosítás és az atomfegyvergyártás során keletkező veszélyes sugárzó hulladéktól úgy. A fogyasztói érdekeket védő szervezetek elérték ugyan. mi kockázatot jelent. hogy egyesek nem akarják azonnal és önként odatartani nyakukat a késnek.

De ne tétlenkedjünk! Miért hallgassunk a sugárzást ellenzőkre? New Jersey államban egy szülő így válaszolt erre a kérdésre. hogy ne vásárol­ junk sugárkezelt élelmiszert. annál eredményesebb lesz. elsősorban a cézium—137 izotóppal? Hát ezen a módon szeretnék szabályosan megetetni velünk! Mark Twain szerint két dolog biztosan végtelen: a tér és az emberi butaság.ilyen létesítmény közelében lakni? Pedig akkor szinte mindenkinek ez lesz a sorsa. a boltot is kerüljük. 101 . mert másképpen hamarosan megszűnhet a választás puszta lehetősége is. mert rengeteg a melléktermék. California 94159-0488—USA—Telefon: (415) 5662734." Találjanak hát végre nyitott fülekre a sugárkezelést ellenző hangok. amelyik felszólításunk ellenére besugárzással tartósított élelmiszerrel foglalkozik. akkor abban az esetben sem lesz semmi baja a gyerekem­ nek. s nem tudnak mit kezdeni vele. amennyiben tévúton járnának. És erről az őrültségről akkor még nem is lehetett tudomása. Mennél többen teszünk így. Még néhány adat: a sugárzó hulladék élettartama körülbelül 250 000 esztendő: az élelmisze­ rek sugárkezeléséhez használt leggyakoribb anyagok a kobalt—60 (fele­ zési idő: öt év) és a cézium—137 (felezési idő: harminc év) izotópok. Akit érdekel az ügy. abba belehalhat a kisfiam. Post Office Box 5 9 — 0488. De tenni. sőt. mint a pestisest. „ H a az ellenzőket támogatom. De mit csináljanak az atomfegyverhez szükséges plutónium előállitása közben iszonyú mennyiségben keletke­ ző sugárzó hulladékkal. például azt. további fölvilágosítást az alábbi címen kaphat: National Coalition to Stop Food Irradiation (NCFSI). cselekedni is lehet az ügy érdekében. hisz ezernyi a tervbe vett telepek száma. San Francisco. S mennél korábban. máskülönben aligha lehet féket vetni az érdekelt befolyásos körök által támogatott fenyegetés terjedésének. Ha viszont a besugárzás hívei téved­ nének. Átlagban napi öt új nukleáris robbanófej készül az Egyesült Államokban. A sugárkezelésnek tehát valójában semmi köze az élelmiszerek tartósí­ tásához. hogy így mesterséges igényt gerjesszenek a sugárzó hulladék „hasznosítására". A be is vallott cél az.

otromba valami. tevékenység nélküli idő. (e folyamat sebessége megkétszereződik az ébrenlét óráihoz képest). hogy eljuttassa azt a kiválasztó szerv­ rendszer csatornáiba. a víz vagy a táplálék. ezt aligha kell bizonygatnom. hogy valaha is föl fogjuk-e tudni fogni teljes mélységében az agy és a test közötti tökéletes együttműködést. amikor naponta átlagosan 360 millió új agysejt születik. egyes alvásszaka­ szokban nemi izgalom támad. hogy oxigént és tápanyagot biztosítson az agynak. A szervezet alvás közben is keményen dolgozik. Általában nem szoktunk sokat foglalkozni az alvással. elgondolni sem lehet olyan komputert. Minden ízében tehát lényegi eleme az életnek.Életünk bő egyharmadát átalusszuk. A legjobb fiatalítószer. ahogy a szív szivattyúja mozgatta véráram szétszállítja a tápanyagot és begyűjti az előző nap hulladékát. Alvás közben gyorsabb ütemben pót­ lódnak például a szövetek. érzékszerveink benyomások egész világát idézik föl. a vérnyomás. Az elmúlt évtizedekben nagyon sokat sikerült kideríteni az agy működéséről. Tevékeny­ ségének legnagyobb részét a tudatalatti szinten végzi. Az alvás a fáradtság legjobb ellenszere. létrehozva végül is a mintegy százmilliárd sejtből álló agyat. minden szerv minden szövetének minden egyes sejtje fölött ez a legfőbb bíró. Az agyhoz képest az elképzelhető legjobb számítógép is durva. hiszen az ébrenlét állapotában csak fogyasztjuk energiáinkat. a hőmérséklet. értéke csak akkor növekszik meg igazán. hogy helyreálljon a test életképessége. N e m csak elvesztegetett. hisz a legkülönbözőbb folya­ matok milliárdjait irányítja alvás közben is. Az izmok felváltva feszülnek. A test alvás közben megújítja önmagát. mennyiségben. össze- 102 . amely akár csak megköze­ lítené az agy szinte végtelen képességeit. Az agynak csak kis része pihen. Kialvatlanul egészségesnek sem érezheti magát az ember. Kétséges. az elhalt sejtek is. ami elképzelhetet­ len mértékben fölülmúlja a tudatos gondolkodást. a szervek újratöltődnek. úgy hiszem. váltakozik az érverés. Ekkor töltődik fel energiával a következő napra. illetve elernyednek. A teremtés legcsodálatosabb alkotása az agy. Minden testi folyamat az agy irányításával történik. elnagyolt. Egyesek szerint a test kizáróla­ gos célja. ha valami megfoszt tőle. mint sokan hinnék. A magzati korban alakul ki. Elsősorban az úgynevezett idegenergia pótlása zajlik ilyenkor. de ez bizony még mindig édeskevés. csakúgy mint a levegő.

tettségben. napi huszonnégy órában és hosszú évtizedeken keresztül. Tartsuk hát tiszteletben igényét a pihenésre és az alvásra. noha nem egészen azonosak. Ilyenkor napközben is figyelmetlen. annak több oka lehet. nem jutott rá elég idő. Mentális. nem kell bemutatni. Négy szintjét különböztetjük meg: 1. 3. De mi az a pihenés? Olyan tevékenységmentes állapot. ami alatt a szervezet vissza tudja szerezni energiáit. amikor a tudat megszabadul min­ den akaratlagos kívánságtól és tevékenységtől. 2. Fizikai pihenés egyszerűen azt jelenti. Az alvás és a pihenés sokaknak ugyanazt jelenti. minőségben. Figyeli. Az alvás mindenkinek ismerős. az érzékszervek útján a külvilágot is állandóan figyelemmel kíséri. 75 billió (75 000 000 000 000) pénzben kifejezve annyit jelentene. leülünk. vagy a testnek a szokásosnál több méregtől kell megsza­ badítania magát. fölfogja minden egyes sejt jelzését és valamennyiük működé­ sét kézben tartja. pontosságban. álmos. Döbbe­ netesen csodálatos csupán az a csak csillagászati számokkal kifejezhető műveletmennyiség is. szétszórt az 103 . gondosságban egyaránt. szellemi pihenés az. hogy abbahagyjuk a testi tevékenységet. túl fárasztó volt az előző nap. Már ettől nagymértékben lecsökken az energiafogyasztás. 4. Érzékszervi pihenés. Egyetlen lélegzethez se jutnánk az agy irányítása nélkül. amelyet az agy vezérel óraműpontossággal. Érzelmi pihenés az. Tökéletes karmestere tudatos és tudat­ talan működéseinknek. míg szemünket is becsukjuk. megszakítás nél­ kül. Nem csak a belsőre ügyel. tudattalan állapot. A pihenés lényegében az energiafelhasználás lecsökkentése. ha ezt csöndes környezetben tesszük. Jelzések és utasítások milliárdjai száguldanak egyeidejűleg az idegpá­ lyákon az agyból és az agyhoz. ha nem akarjuk. hogy a test újra helyreállítsa energiaegyensúlyát. mely így lehetővé teszi. fölkavaró gondolatok foglalkoztatnak. ha távol tartjuk magunktól a személyes kap­ csolatainkból származó érzelmi hullámzás szélsőségeit. Ha nem érezzük elégnek az éjszakai alvást. fontosságát is fölösleges tovább bizonygatni. Hosszabb-rövidebb ideig tartó erőltetés után ugyanis akkor is kikapcsolja magát. hogy ez az összeg napi egymilliárd elköltése mellett is több mint 200 esztendeig kitartana. Hogy hányét? Ugyancsak sokét! A test sejtjeinek száma 75 és 100 billió körüli. egyben hatásos fiatalító eszköz is. Előnyö­ sen befolyásolja a megjelenést. vagy leheveredünk egy kis időre.

mélyebben. nyomott a hangulata. A „sikert bármi áron" jelszó nyomása alatt úgy érzik. ami aztán az egészség ha­ nyatlásához. A pihenés­ sel töltött percek busásan megtérülnek a pihenéstől megemelkedett hatékonyság. Ennek pedig ára van! Az ilyen tüneti kezeléstől a gond nemhogy megoldódna. hogy testüket sokan teljesítőképessége végső határáig kihasználják. vagy valamilyen „dilibogyót" szednek. hozzájárulva az ilyen nemzetek tagjainál gyakori más káros szokások kialakulásához. a stressz szintjének növekedéséhez. a nap közbeni szunyóka bevett. hogy a szieszta. köztük az ebéd utam sziesztától. Nem beszélve a test belső folyamataira. így éjjel is nyugodtabban. azaz egészségrongálásra sarkall) keressünk egy nyu­ godt helyet. A legközelebbi kávészünetet próbálják csak átformálni igazi kikapcso­ lódássá. A jobb emésztés jobb tápanyagellátáshoz. 104 . kólát fogyasztanak. j o b b fizikai erőnlét és fokozott szellemi készenlét révén. ahol gondolataink lecsendesedhetnek. teát. a jó közérzet kialakulásához. H A N E M AZ IDŐ BÖLCS ÉS HASZNOS KIHASZNÁLÁ­ SA. kávét. rendes szokás a világ rengeteg országában? A természetben élő állatok is át­ alusszák a nap legforróbb óráit. A kávéval való önmérgezés helyett (mely csak további serkentő­ szer-fogyasztásra. mint munkára erőszakolni magunkat reggeltől estig. Az előnyös változásokat mindenki megtapasztalja. Egyeseknek ijesztő lehet. ha nappali szundikálásra biztatják őket. hogy meg tudjanak felelni az elvárásoknak. annak csak hasznát látják. A szervezet elemi élettani szükségeleteit is gyakran föláldozzák a mindenható hatékonyság oltárán. de még többre lesz szükség belőle a serkentő­ szerek mérgeinek eltávolításához. A sikerre törekvés. Sok egészséges szokástól megfosztott minket az ipari társadalom. többek közt az emésztésre gyakorolt áldásos hatásról. AZ EBÉD UTÁNI SZENDERGÉS N E M A LUSTASÁG JELE. Sokkal hasznosabb lesz pár percig nyugton. ha erre szoknának rá. a hiányzó munkavégző képes­ ség nemhogy pótlódna. behunyt szemmel pihenni délután. inkább lopáson. Aztán. amint ezt megteszi. s az j o b b egészséghez is vezet. újfajta gyilkos kórok el­ terjedéséhez vezetett. Tudják-e. pihentetöbben tudunk majd aludni. kóros feszültség épp abból származik. az előrehaladás. A LAZÍTÁS. hanem szaporodik. csak legalább egyszer próbálják ki. míg behunyt szemmel izmainkat ellazítjuk. könnyebben. napközbeni szundikáláson kapják őket.ember. és néhány mély lélegzetet veszünk. Serkentőszereket. a munka­ mánia korszakában a szundikálás szinte megbotránkoztató szónak mi­ nősül. Az idegenergia megcsapolása tovább folyik. Egy kis rendszeres szendergés nagyon sokban hozzájárulhat az egészség. Pedig nagyon sok stressz. semhogy henyélésen. A nappali alvás megelőzi a túlságos testi-lelki kifáradást. Kérem.

mind csak növeli a vér koffeinszintjét. Eleven. V a n tehát remény. friss táplálék földolgozása a szokásosnál kevesebb testi energiát igényel. de a koffein vegyi hatása nehezíti az elalvást. hogy étkezési szokásaik megváltoztatása alvásukra is milyen jó hatást gyako­ rolt. mennyiségét és minőségét. a szénsavas üdítő. Emiatt több alvásra lenne szükség. a csokoládé. ha közben az emésztés minden másnál több energiát fölélő feladatával kell birkóznia. Az életmód és az étel minősége óriási hatással van az alvásra. Mennyit kell akkor aludni? Úgy fogalmaznék. Agyunk aligha tud kikapcsolódni. kellemes éjszakai pihenésnek nézhetünk elébe. vagyis rengeteg embert érint az ügy. a toxikus szint is erősen befolyásolja az alvás tartamát és tartalmát. akik helyette altatót. aki húsz év kínlódás után így tudta végre az egész éjszakát átaludni gyógyszer segítsége nélkül. mint haszonnal jár. de szerencsére meg lehet törni. A JÓ A L V Á S LEGFONTOSABB FELTÉTELE — S HATÁSUK K Ö L C S Ö N Ö S — A JÓ ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉG. A következő fejezetben a testmozgás kerül majd terítékre. mert ezek a szerek nem juttatnak igazán pihentető álomhoz.) Belsőnk mérgezettsége. így hozzájárul a j o b b alváshoz. hogy megfeledkezhetnénk róla. Huszonnégy óra kell már ahhoz is. több kárral. Az se várjon semmi jót. aki álmos. nyugtatót szednek. vagy alkohol segítségé­ vel próbálnak segíteni magukon. Legalább két óra teljen el az utolsó étkezés és a lefekvés között. annak kevesebb alvás kell. (Ez alól legfeljebb a megfelelő módon. Aki tehát ilyen ételeken él. mely segít a test oxigénellátásában és méregtelenítésében. fáradékonyabbak leszünk. érdemes hát a baj igazi okát megkeresni és megszün­ tetni. hogy aludjon. az étkezésben. a rövidebb alvás ellenére jobban ki tudja pihenni magát. Néhány változtatás az életmódban. Az előző fejezetben szó volt a friss levegő alvás közbeni előnyös hatásairól. A méreg eltávolítása energiát köt le. mert sok nehezen. mert a káros anyagok kiszűréséből kevesebb marad a szervezetnek éjszakára. s máris fölüdítő. hogy egyetlen csésze kávé ajzószertartalma kiürüljön a testből a vizelettel. 105 . aki teli hassal tér nyugovóra. Ez mind csak tüneti kezelés. rosszul alvón segítene ez a tanács. s a jó alvás az egészségnek túl fontos tényezője ahhoz. Az álmatlanság okainak egyike a koffein. Ördögi kör. Akadt. A kávé. az viszont hatékonyabb lesz. és különösen a mély alvás létrejöttét akadályozza. hogy a T E S T K O N T R O L L alkalmazása ebben a tekintetben is annyi előnyös. tehát nem csoda. tehát az éhgyomorra fogyasztott gyümölcs lehet kivétel. „Álmatlanság ellen legjobb aludni!" Ez nem csak bolondozás. szinte csodás változást eredményezett. Az ezen a területen eltöltött csaknem két évtized alatt százak mondták el örömmel. kevesebb marad másra.Amerikában vagy ötvenmillióan szenvednek valamilyen alvászavartól.

sokan még dicsekszenek is vele: „ Ö r e g e m . erőtlen­ ség. még nagyapáink is így éltek. Furcsa. Annál gyakoribb az ellenkezője. levegővel általá­ ban nemigen takarékoskodnak az emberek. aztán fölébred. továbbá kellemes környezeti hatások között annyit alszik az ember. amennyire szüksége van. Nagy hiba! Mégis. amennyit kell. hogy evéssel. se szórakozás. azzal keltek.és akkor aludt eleget. az aláássa az egészséget. szinte divattá vált." [Ford. kóros felszültség. s az energiahiányt az összes testi működés megsínyli. hogy hány órán át nyomtuk az ágyat. Az ember valóban éjszakai lénynek született? Nem. j ó m ó d ú és bölcs leszel. a napfény. akinek tíz is kevés. az öntudat visszatér. étel. s megszabadultunk az anyagcsere káros mel­ léktermékeitől. víz. se más miatt. 106 . pótoltuk lemerült tartalékainkat és elhasználódott sejtjeinket. hogy a szükséges­ nél kevesebbet alszunk. ami jár. Tulajdonképpen kizárt. aki alvásból. ha alatta feltöltődtünk idegenenergiával. addig nem számít. például: „ K o r á n fekszel. Nincs ugyanis mindenkire érvényes előírás. Amíg teljesül az alvás élettani célja. Aludjunk. s egészséged sem hagy el. amikor fölébredt. hogy valaki túlaludja magát. Az elérhető legjobb levegő. Rengeteg közmondás is szól erről. Az alvás akkor volt elegendő. alvással viszont annál in­ kább. Gondoljunk csak bele. fáradtság. Nagyszerű fordulatot vesz annak az élete. ha mindenki saját magán próbálja ki. amint a test megkapta a magáét. annak hízás. rossz közérzet lesz a vége. s akad. a szükséges időtartam a körülményektől és az egyéntől függ.]) Megint csak azt mondom. amelytől nem szabad megfosztani testünket se munka. legjobb. a testmozgás. biológiai szükséglet. őseink a nappal együtt feküdtek. pihenésből is megadja testé­ nek azt. ami mind a betegség szálláscsinálój a. Márpedig ha ezek nem mennek. akinek napi négy óra elég. hogy az éjfél előtti órák a leghasznosabbak ebből a szempontból. A szervezet nem akar a kelleténél többet pihenni. ivással." (Vagy a magyar változat: „ K i korán kel. Van. hajnali kettőig melóztam. aranyat lel. de reggel hétkor már talpon voltam!" Ismerős a szöveg? Kevés alvás nem ad elég energiát. és az ég szerelmére. megj. Az alvás minőségét illetően az a tapasztalat. korán kelsz. baja biztos nem lesz belőle. az emésztés és a kiválasztás is. az. nehogy bárkinek is röstellkednie kelljen emiatt! Az alvás az élet szerves része.

Az elő­ nyök megtapasztalása által a leglustábbak is hamarosan v á g y n i fognak a rendszeres. Csupán a láb fölemelése vagy 40 izmot megmozgat.ebcsont beforr". Tévednek. Az a j ó . eleven szövet. ha keveset mozgunk.Az élet mozgás. egészségjavító hatásai. akik a csontozatot holt anyagnak hiszik. de ez személyenként és a követett életmód függvényében széles határok között váltakozhat. Épp a csontvelő az. ha sohasem bűntudat. Egyetlen lépés megtéte­ léhez vagy 200 izom összehangolt munkájára van szükség. mégpedig elképesztő tempóban. hogy a fizikai tevékenység. Kevésbé élünk. Van. Testünk mozgás­ ra termett. számukra a Szahara sem lehetne annál riasztóbb. tehát léleg­ zik. hajszálerek hálózatával befonva. Vigyázni kell. a csontváz és az izomzat ezt a célt szolgálja. ha inkább néhány olyan testgyakorlással kapcsolatos szempontra hívom föl a figyelmet pár sorban. hiszen az elért eredménynél nincs erösebb ösztönző.. élő. nélkülözhetetlenségét. Szerencsétlen eset. ahol a vörösvértestek képződnek. hasznosabb lesz. az emberi lét minden egyes másodpercében. Bizonyos mozgás iránti igény mindenkiben él. Annyi vörösvértest születik az 107 . amire testileglelkileg vágyunk. anyagcserét folytat. Az emberi testben a mozgás szervrendszerét mintegy 650 vázizom és 200 csont összetett egymásra hatása működteti. tapasztalatból tudhatjuk. kiadós napi testmozgásra. a csont porózus. hogy mindenki tisztá­ ban van. Már látszólag kevés r e n d s z e r e s mozgásnak is megmutatkoznak hasznos. Nem. hogy oldalakon keresztül kellene bizonygat­ nom a testmozgás fontosságát. sőt. fajtáját és mennyiségét ezen elv szem előtt tartásával célszerű megválasztani. Egyetlen másodperc alatt — mondjuk míg lapoznak egyet ebben a könyvben — testük átlagosan 3 000 000 vörösvértestet veszít. hogy . melyekkel nem biztos. ha negatív gondolatokhoz kötődik a testmozgás. aki akár napi három órát is örömmel eltölt testedzéssel. Nem hiszem. növekszik. amit mindig örömmel csinálunk. másoknak üröm a sportolás puszta gondolata is. Mindezt minden egyes másodpercben megteszi. a testgyakorlás olyan kellemes dolog legyen. hanem mindig az élmény varasának pozitív érzése serkent rá. Az elérendő cél. képes önmaga gyógyítására is. az egészség érdekében meg kell találni az alkalmas egyensúlyt pihenés és mozgás között. de ugyanakkor ugyan­ annyi újat is előállít.

mely a magzatí kortól a halálig megállás nélkül. ami aztán a szervek jobb ellátásában. (2) az erőfejlesztés. Egy átlagos élet során 2. hogy szinte elnyűhetetlen. és (3) a hajlékonyság. 108 . ha használják. s eközben összesen mintegy 280 millió liter éltető vért továbbít. más néven aerob szervrendszer. Ez a három: (1) a szív és a keringés. Az lesz az alkalmas testgyakorlás amelyik a testi erőnlét mindhárom területére jótékony hatással bír. hogy egyáltalán nem olyan kényes szerkezet. A szív belső szelepei a szívbillentyűk. ami egyértelműen az élet biztonságát szolgálja. mint gondolnánk. de ritkábban dobban. hogy percenként úgy öt litert szivattyúz át az ereken. Erősebben. a test legnagyobb terhelése sem tud kárt tenni benne. ha nincs edzésben.5 milliárd alkalommal húzódik össze és ernyed el. amelyek haj szálvastagságú hártyája a vasnál erösebb. hogy táplálja és tisztítsa vele az egész szervezetet. ettől tud hatáso­ sabban működni. mi történik egy csonttörés után a gipszkötésben mozdulatlanságra kárhoztatott végtaggal. Gondoljunk csak arra. Ez erősíti. edzéssel meg lehet növelni e szerv tényleges méreteit. ez az öklömnyi szerv. Az élet az erekben folytonosan áramló vértől függ. Méretéhez képest valószínűleg a szív a szervezet legerősebb izma. A csont tehát él. hogy egymáshoz kapcsolva körbeér­ nék a Földet. az úgynevezett kardiovaszkuláris. s az anyagcsere minden egyéb mellék­ termékét. a tüdő. mégis több ideje marad kipihenni magát két szívverés között. Teljesen el is halna. A testgyakorlás nagymértékben növeli a keringési rendszer — az erek. hisz a szívbillentyűknek egy életre szólóan kell megbízhatóan zárni-nyitni. Minden más izomhoz hasonlóan a szív is elsatnyul. j o b b működésében kamatozik. a szív — hatásfokát. több vért szállít. A nagyobb űrtartalmú szív egyben erősebb és egészségesebb is. s ugyanúgy a vér gyűjti össze tőlük a szén-dioxidot. és ugyanúgy szüksége van a mozgásra. ha idejében le nem szednék a gipszet. a vér szállítja az éltető oxigént és valamennyi tápanyagot a sejtekhez. mint az izmoknak. A szív fölépítése oly tökéletes. ami azt jelenti. míg folytonos mozgásban tartja az élet folyását. hogy rendszeres edzés alatt tartjuk. Érdemes hát mindent elkövetni. egyszóval az egész szervezet egészségére és teljesítményére áldásos hatással van. ez növeli hatékonyságát. ez teszi nagyobbá. nagyságához mérten teljesítménye erősen túlméretezett. illetve megnő. a legapróbb tömítési rendellenesség nélkül. Magának a véráramnak és a vérpályák­ nak az öntisztulását is elősegíti. A helyzet az. Igen. vagy az emberi test bármely más részének.átlaghosszúságú emberélet során. amit tehetünk a szívnek. a véráramot. hogy jó karban tartsuk ezt a csodálatos motort? Igen! S a legjobb. hogy a használattól megint megerősödjenek a sorvadó izmok és a csontok. fáradha­ tatlanul dolgozik.

A katonai kiképzésbe még a világháború előtt bevették az ügyesség. Az egyén izommunkájának teljesítőképessége szorosan összefügg az izmok oxigénellátásával. jó 109 . Hasznos divat.A e r o b az olyan gyakorlat. mert nem biztos. amitől izzad. de az erőnlétre is igen jó hatást gyakorolt. nehogy hirtelen túlerőltessük magunkat. Szívből tudjuk ajánlani minden­ kinek. hogy ez hasznunkra lesz. s legkevesebb 20-30 percig tart. kosárlabda — ez mind aerob hatású. azaz a szív és keringési rendszer edzésére. ne felejtsük. tönkreteszed a matracot stb. rendszeres edzéseken erősödve törekedjünk. családomnak is. jelszóval. ugrókötelezés. melyet magyarul „Ugrabugra" névre keresztelhetnénk. bármelyik aerob gyakorlat mellett is döntünk. Mit csinál a gyerek.és másfél kilós kézi súlyzók­ ra van szükség. mellyel a fölsorolást elkezdjük. Magasabb szintekre csak fokozatosan. ha rendsze­ resen műveljük. jól összetöröd majd magad. egy. Ehhez csupán kisméretű ugróasztalra és könnyű. hogyan lehet ilyen könnyű. A testedzésnek ez annyira egyszerű és kényelmes változata. mert ez a kedvencünk. ösztönös mozgásforma. olyasmit próbálva. Úszás. egyaránt jó erőfejlesztésre és a kardiovaszkuláris. Azért kezdjük ezzel. de azért jó lesz vigyázni. Harry Sneider fejlesztette ki a „Resistive Rebounding" nevű válto­ zatot. Az egyszeri ember számára egy természetesebb aerob testmozgás (például úszás. Az aerobic torna különböző válfajai is nagyon divatosak manapság. vagy gyaloglás) hosszú távon hasznosabb lehet. tornászok számára. az egyensúly. ha fölfedez egy rugalmas ágyat? Azonnal boldogan ugrálni kezd rajta. (Ne verd föl a port. Az „ a e r o b " gyakorlat a szó eredeti jelentésének megfelelően „oxigénnel" dúsítja az egész testet. amire testünk még nincs fölkészítve. no meg roppant szórakoztató és természe­ tes. majd egyre jobban elterjedt. szívverése legalább megkétszereződik a nyugalmi állapot­ hoz képest". nekem is. rengeteget csinálja. fél-. kocogás. amíg a legközelebbi felnőtt le nem parancsolja onnan. hogy az edző a sportot hivatásból űzi. UGRABUGRA „Resistive Rebounding" az eredeti elvenezése annak a gyakorlatrend­ szernek. kerékpározás. zihál az ember. az időzítési és ütemérzék valamint a mozgás rendezettségé­ nek fejlesztése céljára. kézilabda. tenisz. először csak kivételezett atléták.) Az ugróasztal fölfedezése (1936) óta ez a gyermeki. ha hosszabb ideig tart. gyakorlott. amikor le fogsz esni. ami elsősorban a szívet edzi. De a csodás hatás egyforma lesz. Dr. őszinte örömmel járó testmozgás törvényes lett. De a gyaloglás is az. Ne akarjuk mindenáron a gyakorlatvezetőt utánozni már az első órán. hogy sokan el sem tudják hinni.

általában idült. méghozzá jobban. Az idegsejtek köremüködése nélkül az izmok nem lennének képesek semmiféle erőkifejtésre. bokakifordulás. Meglepő módon a kis ugróasztaloknak. Ágyhoz. a „fitnesz" mozgalmat.móka ennyire hasznos. hogy az „Ugrabugra" hamarosan forradalmasítani fogja a jó erőnlét. míg valaki más ugrál helyettük. visszapattanás). erkélyen. gyengének egyaránt. Az ugrógyakor­ latok épp az izmoknak ezt az ideghálózatát. Persze ebben az esetben is a kipróbálás az igazi! Harry & Sarah Sneider több évtizedes munkával és kutatással dolgozta ki." Másik. a Föld minden­ hol állandóan jelenlévő nehézségi erejét és két ellentétes változó sebessé­ gű mozgást. kissé kényelmetlenebb lenne? Pedig lehet. valamivel drágább. illetve fékezését. kemény talajon végzett gyakorlat közben. Achilles-ín húzódás. Utóbbira példa az „egészséghinta" gyakorlat. hogy gyorsan váltakozik a súlytalanság állapota (zuhanás) a nehézségi erő pillanatnyi növekedésé­ vel (lefékeződés. a tervbe vett testmozgást nem fogja „elmosni" az eső. ha lábukat az ugróasztalon nyugtatják. s idegsejtek. izommozgás sejtek működéséből tevődik össze. az ára is aránylag elfogadható. amely egysze­ rű ütemes le-föl mozgást jelent az ugróasztalon állva. Házi mozgáslehetőségnek a kínálatból manapság alighanem az „Ugra­ bugra" a legjobb. ami bizony előfordulhat más. Az „Ugrabug­ ra" gyakorlatok hatásossága abban rejlik. 110 . s nem csak élsportolóknak. Ha valaki nem találja. Ugyanis a futás­ hoz hasonló erősségű aerob edzést ad. a neuro-muszkuláris rend­ szert serkentik. nincs térdfájás. állította össze az alábbiakban ismertetett gyakorlatokat. ha kicsit bonyolul­ tabb. a minitrambulinoknak. lábtörés. A z . hogy viszonylag kényelmesen elhelyezhető és akárhol használ­ ható az ilyen asztalka. de mindenkinek. krónikus ízületi károsodás veszélye nélkül. akik átpártoltak az ugróasztalkához. barkácshelyiségben. hogy frissítő aerob élményt nyújt olyan. a test-gyorsítását. Hogy miként hat? íme a magyarázat. tolószékhez kötött betegeknek is segít. hálószobában. mint akármilyen más testedzési mód­ szer. A tipegő kisbabától az aggastyánig bárki igénybe veheti. neuronok hálózata hangolja össze munkájukat. Az ugrabugra így az időjárástól is függetle­ níthető. sípcsontsé­ rülés. de nem kell félni a futóknál szokásos panaszoktól. Másik óriási előnye. Talán nagyobb lenne a hitele. Mi magunk is több volt kocogót ismerünk. erősnek. érdeklődhet a 162-0525 budapesti telefonszámon. hevesen vagy egészen kíméletesen. hasonlóan vonzó tulaj­ donsága. vagy akár a hátsó udvarban. hogy azok minden tekintetben a lehető legtöbbet nyújtsák. Módszerükkel igazi újdonságot alkottak a testedzés tudományának területén. Minden ugrógyakorlat háromféle hatást hasznosít. míg a gondosan összeállított gyakorla' Magyarországon is több helyen árulják. Magas szinten szerveződött sejtek együtteséből áll minden izom.

Mi már megtapasztaltuk előnyeit. segítik a helyes testtartás kialakulását. mert kiegészítés gyanánt hasznuk­ ra lesz. Tökéletes testi erőnlét az eredmény. Sneider sikeresen kigyógyítot­ ta magát világháborús sérüléséből (csípöízülete roncsolódott) saját mód­ szere segítségével. California 91006 — USA. minden izom edződik. ha kipróbálták! Mi már évek óta az „Ugrabugra" módszeren élünk. különféle betegségek esetére és egyedi testépítési célok elősegítésé­ hez. mely az alábbi címen rendelhető meg: Sneider's Family Fitness. Aki pedig még csak most keres valamilyen „alaposan átmozgató" testedző módszert. erősí­ tik az ízületeket. három asztalka is van a lakás különböző részein. mert hiszünk áldásos hatásuk­ ban. mi lenne velünk nélkülük! Még ajándékként is gyakran adunk szeretteinknek ugróasztalkát. őszintén tudjuk ajánlani. Már nem is tudom. akik már elkötelezték magukat valamilyen más mozgásforma mellett. izmosítanak. minden szerv. annak ajánljuk „ T h e Olympic Trainer" című kiváló könyvét. Az ugrógyakorlatok ráadásul serkentik a nyirokrendszert. speciális gyakorlatsorozatokat állít össze a különböző testalkatúak részé­ re. Edzőként tevékenykedik. az ugróasztal szakértője lett. amit bármelyikünk bármikor használhat. ja­ vítják a szövetek oxigénellátását. minden egyes sejt. mondjam még? Hatásukra javul a látás. önök is felfedezhetik saját maguk számára. izomcsoportot. Hogy ez azért már sok a jóból? Majd meglátják.tok alaposan átmozgatják az összes izmot. hajléko­ nyabb lesz a nyak. segítik az anyagcserét. Még azoknak is merjük ajánlani. bármi is legyen az a másik. a mozgás összerendezettebbé válik. Aki további felvilágosítást szeretne.Box 3374. Túl szép a menyasszony? Pedig tovább is van.O. a boka. Arcadia. a derék. dr. az emésztést és a kiválasztást. Az itt közölt gyakorlatok kidolgozója. a hátgerinc. 111 . annak szívből. Önöknek pedig a gyakor­ latok leírásával szeretnénk kedveskedni. P. erősítik a szívet. a térd.

egyik-másik esetleg még nem. Ismételjük meg lucalszor. Ne veszítsük el józan ítélőképességünket. 2 Ugrabugra l / a Ugrabugra 1/b 112 . Nem minden gyakorlat való mindenkinek. Emeljük a két kezet együtt a vállhoz. CURL — Dupla dalesz Erősíti a felkart.A tökéletes testedzés módszere mindenkinek F I G Y E L M E Z T E T É S : Az ismétlések száma csak ajánlásnak tekintendő. aminek értelmét látjuk! 1. Bizonytalanság esetén ajánlatos orvoshoz. az alkart. amennyi neki kényelmes. Leírás: Ragadjuk meg a homokzsáksúlyzókat. Ne erőltessük azokat. keményíti a markolást. Folytassunk váltott lábú ugrálást vagy kocogást az ugrálóasztalka közepén. amelyek fájdalmat okoznak. kezek tenyérrel előre a test mellett. vagy szakértő gyógytornászhoz fordulni. vagy egyáltalán nem alkalmas az illető testi adottságaihoz. majd vissza. csak olyasmit tegyünk. mindenki annyit végezze a gyakorlatokat.

a kart és a markolást. a hátat. növeli az általános izomtónust a karban.Ugrabugra 2/a Ugrabugra 2/b 2. Leírás: Ragadjuk meg a homokzsáksúlyzókat. Nyújtsuk ki mindkét kart együtt fölfelé. PRESS — Nyomi Erősíti a felsőtestet. s emeljük a súlyzókat a váll­ hoz. a vállat. Folytassunk váltott lábú ugrálást vagy kocogást az ugrálóasztalka közepén. Ismételjük egy tucatszor. majd húzzuk vissza a vállhoz. 113 .

Ugrabugra 3/a Ugrabugra 3/b 3. a mellkasnak és az alkar izmainak. 114 . Leírás: Ragadjuk meg a homokzsáksúlyzókat. míg a két kéz együtt van az altest előtt. jót tesz a hátnak. UPRIGHT R O W — Felevezés Javítja a testtartást. majd vissza. hogy az alkar vízszintesben legyen. Ismételjük egy tucatszor. Folytassunk váltott lábú ugrálást vagy kocogást az ugrálóasztalka közepén. Emeljük fel mindkét kezet az állhoz úgy.

a felkar simuljon a fülhöz. míg a két kezet együtt a fej mögé helyezzük.Ugrabugra 4/a Ugrabugra 4/b 4. Leírás: Ragadjuk meg a homokzsáksúlyzókat. 115 . vagy pattogjunk páros lábbal az ugrálóasztalka közepén. Folytassunk váltott lábú ugrálást. kocogást. keményíti a markolást. A súlyzók érintkezzenek. majd engedjük vissza a fej mögé. Nyújtsuk ki mindkét kart együtt fölfelé. TRICEPS PRESS — Hátranyomi Megdolgoztatja a felkar hátoldalán található háromfejű karizmot és a vállat. Ismételjük egy tucatszor.

116 .

az alkarok függőlegesen álljanak. kocogást. vagy pattogjunk páros lábbal az ugrálóasztalka közepén. Ismételjük vagy tucatszor. 117 . hogy leengednénk a kart. Leírás: Ragadjuk meg a homokzsáksúlyzókat. Folytassunk váltott lábú ugrálást. míg a két kart hajlított könyökkel fölemeljük úgy. anélkül. majd térjünk vissza a kiinduló helyzetbe.Ugrabugra 6/a Ugrabugra 6/b 6. Érintsük elöl össze a kezet és a könyököt egyszerre. erősíti és javítja a hát tartását. HIGH BENT ELBOW T O U C H — Hurrá-tartás könyöktapsival Dolgoztatja a mellkast. hogy a felkarok oldalt vízszin­ tesen. a vállat. a kart.

118 .

119 .

míg minden lépésnél olyan magasra rántjuk a térdet. amilyen magasra csak tudjuk. SPRINT KNEE HIGH — F u t ó l é p é s m a g a s t é r d d e l Megmozgatja a test minden izmát. a csipő. Leírás: Ragadjuk meg a homokzsáksúlyzókat. a lábikra tájékán. 120 . Végezzünk helybenfutást az ugrá­ lóasztalka közepén. Megállás nélkül csináljuk úgy 30—60 másodpercig. valamint a felsőtestet is.9. a comb. különösen a derék.

121 .

122 .

vagy anélkül. felgyorsítja a nyirokfolyadék áramlá­ sát. gyakorlottabbak öt percig csinálják. mint egy „ b e l s ő porszívó".Ugrabugra 13 Idősebbek és gyengélkedők részére különösen ajánlott gyakorlat LYMPHATIC BOUNCE — Nyirok-birok egészséghinta Úgy hat. hogy a talp végig érintkezésben maradjon az ugróasztalka ponyvájával. Tartsuk a kezet a test mellett. Leírás: Ugráljunk páros lábbal. csak annyira. Kez­ dők egy percig. de végig ügyelve az egyenes testtartásra. lágyan hintázva az ugróasztalka közepén. markunkban homokzsák­ súlyzókkal. tisztítja a nyirokrendszert és mirigyeit. 123 . haladók háromig.

hogy közben pihenésre is lehetőséget kapjon az előző nap megdolgoztatott izomcsoport. amelyik kapaszko­ dóval van fölszerelve. úgy. illetve a hamarosan sorra kerülő hajlékonyságjavító gyakorla­ toktól a súlyzózás elsősorban az izomerőt és a kitartást növeli. a húzódzkodás stb. friss. Noha a hivatásos testépítők gyakorlataik során minden súlyzóval megdolgoztatható izmukra kitér­ nek. Vigyázat! Erős izomzat gyenge szívvel több veszélyt hordoz magá­ ban. az izmok könnyebb súlyzók használata mellett is fönntart­ ják hajlamukat méreteik további növelésére. mesterséges kezeléstől mentes ételből áll. a hagyományos. így nagyobb súlynövekedéssel fog járni. ha valóban izmaink fejlődésének köszönhető a kikerekedés. szabad súlyzókkal végzett mun­ ka..MEGJEGYZÉS: Olyan ugróasztal is beszerezhető.Ugyan kit érdekel?" Ezt gondol­ hatja magában most a többség. Izomerő növelésére valóban nagyon hatásos. ennek egészséges módja az. tanfolyamon (ilyet ma­ napság elég könnyen lehet találni). egyedi adottságainknak megfelelően tudja számunkra összeállítani a végzendő gyakorlatokat. hogy fölkelés nélkül egyszerűen ráhelyezik lábukat az ugróasztalkára. a népesség 90 százaléka inkább veszíteni szeretne súlyából. Az izom sűrűbb. Megéri szakértő irányítása mellett dolgozni. de a test többi szervét alig edzi.. hogy az ajánlott étkezés mellett 124 . azért mégis inkább az a jellemző. Beletarto­ zik ebbe a súlyemelés. ha a súlyzózás mellett a táplálék mennél több teljes. melyekben kifejezetten a testsúly és az erő növeléséhez kérnek tanácsot. De meg fognak lepődni. hiszen majdnem mindenki. hogy az idősebbek. tolószékhez kötött emberek is részesülhetnek. aki egyéni szükségleteinknek. ha a test hozzá tud jutni a neki megfelelő táplálékhoz. Egy fiatalember egyszer panaszkodott. Nos. a fekvőtámasz. . • SÚLYZÓZÁS Eltérően a korábban említett szív-keringési rendszert erősítő aerob edzéstől. hogy az aerob gyakorlatoktól eltérően a súlyzózás csak külön-külön hat egy-egy izomcsoportra. Ennek a gyakorlatnak áldásos hatásaiban az ágyhoz. feldolgozástól. Nem érdemes túlhajtani a gyakorlatokat. mint gondolnánk! Az izomfejlesztést tanácsos tehát kiegészíteni aerob gyakorlatokkal is! Legjobb naponta váltani egymással a különböző jellegű edzéseket. a fölülés. vagy az erőfejlesztő („Nautilus" típusú) gépek használata is. valamilyen klubban. A testméretek és a súly növelésének legjobb módszere a megfelelő táplálkozás mellett végzett súlyzózás. míg valaki más végzi azon ezt a gyakorlatot. rengeteg olyan levelet is kapok. illetve a bizonytalanul egyensú­ lyozok is használhassák. mint a háj.

riadóhelyzetbe kerül. Nem biztos. ha tudjuk.fölhúzott" állapot. hogy a fentieken kívül az illető még hosszútávfutással is foglalkozik. nem kell feltétlenül izompacsirtának látszani ahhoz. mert az önműködő rendszer nem tud különbséget tenni. akár valódi. akadhat közöttük káros is. mint a másik. NYÚJTÁS Lehet ragyogó a külseje. az . a pislogástól kezdve ez az úgynevezett vegetatív idegrendszer szabályoz önműködően minden szer­ vet. hiába súlyzózott mellette az illető. Igen.végzett rendszeres súlyzózás ellenére sem képes egy dekát sem fölszedni. míg személyes beszélgetésünk során ki nem derült. ha fenyegetettség. növekszik a vérnyomás. a belső elválasztású mirigyek több adrenalin nevű hormont termelnek. Egy korábbi.. Mi a HÁTHA J Ó G A tanítá­ sait alkalmazzuk ezen a területen. jó hatással lesz valamenynyi szervre. a szervek összerándulnak. a serkentő hatású szimpati­ kus és a gátló paraszimpatikus. ideget. a légzésről szóló részben már említettük az idegrendszer akaratunktól független részét. rögzíti a feszültséget az izmokban és a szervekben. hogy erősek. hogy lehetetlen. A légzéstől. én még nem találkoz­ tam erős testfelépítésü maratoni futóval. akár látszólagos. például egy izgalmas filmjelenet alatt.. Két oldala van. de be kell vallanom.üss vagy fuss" állapotba. fölborzolódnak a szőrszálak. mégsem éri el csúeslehetöségeit a test. Az alkalmas hajlékonyságnövelö edzés megdolgoztat minden izmot. HAJLÉKONYSÁG. Akkor is ez a folyamat játszó­ dik le. Az ilyen feszültségteli. elvégzendő feladat merül föl: fölgyorsul a szív. rugalmasak legyünk. egyik jobb. s havi edzésadagja többszáz kilométer. Tartós marad a . kinyílnak a verejtékmirigyek. évente két-három maratoni versenyen szokott részt venni. hogy a veszély nem is igazi. Értetlenül álltam a kérdés előtt. mirigyre. A szerve­ zet ezzel válaszol a kihívásra. A 125 . s meg kell mondani. a hosszútávfutás kivétel. Sokunknak bizonyára túlságosan is ismerős ez a helyzet. égnek áll a haj. noha igaz. stresszteremtő helyzetek özöne. szervrendszerre. ha elhanyagoljuk nevelésének ezt a területét. amikor meg kell védenie magát. itt nem érvényesek az általam említett normák. Lehetővé teszi a test finom fölépí­ tését. (Marilyn Diamond) Nagyon sokféle nyújtógyakorlat-rendszer létezik. minden testi folyamatot. A szimpatikus oldal azonnal bekapcsol. ehhez sajátos étrendre és életmódra van szükség. tényleg sok hasznát látjuk.

nyújtózást vált ki. „ H a " jelentése a Nap. „tha" a Holdat jelenti. a serkentést és a nyugtatást. Legyen elég az elegendő. akaratot és határozottságot az életben való boldogu­ láshoz. Ő maga így mutatja be a jógát: „A régi jógik megfigyelték. hipertevékeny. légzögyakorlatokkal kiegészítve. A jóga gyógyító hatásának forrása a különböző testhelyzetekben végzett többfajta légzőgyakorlat.és belégzés viszont apránként kiűzi a feszült­ séget. hogy ezekből a megfigyelésekből kiindulva a jógik elkezdték kifejleszteni nyújtózdokáson alapuló tan­ rendszerüket. Ennek az oldalnak a túltengése viszont visszahúzódóvá. Az embert tanulmányozva is azt látták. hogy helyreállítsa az egyensúlyt egy nagy izgalom. Erőt meríthetünk belőle. nyomott kedélyüvé. Alan Finger jógaműhelyei Los Angelesben és N e w Yorkban működnek.szimpatikus oldal túltengése esetén ideges. egyensúlyt. A hátha jóga a belső összhang megteremtésének tudománya. a két ellentétes oldalt. A jóga nem verseny. mert az sem kerülte el figyelmüket. arra viszont nagy szükség van. Évezredekkel ezelőtt kezdődött. lustává tesz. A lélegzet visszatartásával megakadályozzuk. a belégzéssel pedig erősítjük a testet. a gátló oldal föladata az. hogy a feszültség eltávozzon belőlünk. csak annyit szabad megtenni. A jóga különböző testhelyzeteinek. megtanít megszabadulni az izmokban és szervekben rögzült feszültségtől. sem mással. s a javulás már eközben és ezáltal elindul. Az itt megadott gyakorlatok egyszerűek. Nyújtózás közben mindig sóhajt is az ember. sem önma­ gunkkal ne vetélkedjünk benne. amely biztosítja a két oldal közötti kívánatos egyensúlyt. a végleteket összhangba hozza. A paraszimpatikus. egyensúlyba. a macska. a „ j ó g a " pedig annyit tesz: egyesítés. A jógában kilégzéssel távolítjuk el belső feszültségeinket. A jógában semmit sem kell túlzásba vinni. Egy-egy testhelyzetben igyekezni kell képességeink szerint mélyen. a kutya is ezzel a módszerrel jut nyugalomba. Tehát egységessé tesz. amennyire képesek vagyunk. de sorrendjük 126 . A hátha jóga olyan eszköz. kinyújtóztat. alaposan lélegezni. hogy a légzésmód szoros kapcsolatban áll a nyújtózkodás­ sal. hogy a fáradtság ásítást. vagy épp egy hatalmas hahota után. feszült lesz az ember. megteremti a legelőnyösebb testi állapotot. ijedtség. A jóga megismertet a léttel. a bennsőnkben állandósult stressztől. A megfelelő testhelyzettel együtt és által végzett folyamatos ki. hogy az állatok nyújtózkodással vezetik le feszültségeiket. A Testkontroll 2 olvasói számára Alan Finger állított össze egy jóga testhelyzetekből álló gyakorlatcsokrot. hogy megnyugtasson egyegy erősebb feszültségroham végeztével. mérgelödés. egész napos munka után ösztönös mozdula­ tokkal egyenesítik ki karjukat s gerincüket a földekről hazatérő munká­ sok. gyakorlatainak ez a célja.

akiknek valami bajuk van a hátgerincükkel. hogy bizonyos jógatartások nem megfelelőek olyanoknak. N.és videofelvételeket: YOGAWORKS 145 E." Aki többet is szeretne tudni a jógáról s j o b b a n bele kívánja vonni életvitelébe. hogy a test minden részét megdolgoz! ássák. s naponta ismételhetek. Ajánlatos orvoshoz.révén igen hatásosak. New York. hogy egy-egy gyakorlat alkalmas lesz-e neki. melyek fájdalmat okoznak a gerinc alsó szakaszán. . 56th St. Ne végezzék azokat a gyakorlatokat. az az alábbi címen rendelhet hang. Y. aki nem biztos abban. vagy szakképzett gyógytornászhoz for­ dulnia mindenkinek. 10022 Napi jógaadag F I G Y E L M E Z T E T É S : Előfordulhat.

THE CAT POSE — Macskapóz Rávezet a gerincalap. a két tenyér vállszélességben. A gerinc mindkét irányú meghajlítását a medencétől indítsuk. A csípő hajlítgatásával a gerinc is eljut szélső helyzeteibe. a térd és a boka csípőszélességben a padlón. A laza. a medence gyakran merevvé válik. hajlékony csípő tartja elevenen az élet folyását a gerincoszlopban és vele az idegrendszerben. míg az állat a mellhez szegve a medencét behúzzuk. egészséges és hajlékony marad. Kilégzéskor púposítsuk föl a hátat. Ötször ismétlendő. föl a levegőbe.Jóga l / a Jóga 1/b 1. Idősebb korban a csípő. az élet főútvonala. ami aztán kihat az egész gerinc mozgékonyságára. míg a feneket az ellenkező irányba kidugjuk. A gerinc az idegrendszer központi tengelye. kilégzésnél fölfelé púposított háttal. 128 . amenynyire csak tudjuk. Belégzésnél a hátat lefelé ívelve fölemeljük a fejet. a csípő hajlékonyságának kihasználására. belégzésnél lefelé ívelt. Leírás: Álljunk négykézláb.

ahol a legtöbb tudatalatti elfojtás rögzül. A „sátor" csúcsán a medence van. a két tenyér.és a mutatóujj támaszkodjon a falnak. melyek egyébként a medencét előre és lefelé húzva hanyag testtartáshoz vezetnének. közben érezzük a lábikrában és a combban az izmok nyúlását. amiből aztán a rengeteg hátfájás származik. a fül belülről a felkarhoz simul. kellemetlenségek rögzülnek a láb hátsó oldalán lévő izmokban. a térd és a boka egymástól 10—15 cm szélességben a padlón pihen. A sátorállás nyújtja a gerincet és megfeszíti hátul a lábat a medence megmozgatásával. hogy a törzs és a nyújtott lábak nagyjából derékszöget zárjanak be. Ezekből csak annyit veszünk észre. azok. kis terpeszben. 129 . a padlón maradva. kioldva azokat a feszültségeket. Olyan apró félelmek. éles fékcsikorgás és hasonlók. miközben kiegyenesítjük a térdet és a hátat úgy. a hüvelyk. A kar és a fej a törzzsel egy egyenesben legyen. emeljük magasra a csípőt. T H E T E N T POSE — Sátorállás Kioldja a feszültséget a láb hátsó izmaiból. amelyek tudtunk nélkül szedik rajtunk a vámot. Leírás: Fallal szemben álljunk négykézláb. A sarok is maradjon a talajon! Hat nyugodt ki. Teljes talppal és tenyérrel. hogy gyanúsan hamar elfáradt a láb.és belégzés idejére tartsuk meg ezt a helyzetet. Kiterjesztett ujjain­ kat vigyük előre a padló és a fal találkozásának hajlatába. amilyenekre nem is gondolunk. A sátorállás a medence lelazításával oldja a gerinc feszültségeit. megrázkódtatások. egy bántóan harsány autóduda.2.

Olyasmi. T H E RAG DOLL — Rongybaba A sátorállásnak egy szélsőségesebb változata. körbefogva vele a szintén lelógatott fejet. javítva az agy vérellátását. Leírás: Sátorállásból közelítsük a kezet a lábhoz. 130 . hogy előrehajlás közben még inkább a lelógatott fejbe tódul a vér. Hatása is hasonló. mintha félig-meddig tótágast állnánk. a comb feszül. majd fonjuk össze a lazán lecsüngő kart.és belégzésig. azzal a különbséggel. Ezekre ügyelve tartsuk meg a helyzetet hat nyugodt ki. A medence a magasban.3.

tízet előre. tízet hátra. Leírás: Álljunk egyméteres terpeszbe. melyek a váll és a csípő között rögzülnek.4. Ezekkel különben nem nagyon tudnánk mit kezdeni. noha ugyancsak zavaróan hatnak a tudatra. mélyen beroggyantott térddel. 131 . a lábfejet 45-45 fokos szögben kifelé fordítva. A R M ROTATION — K a r k ö r z é s Segít megszabadulni azoktól a tudatalatti feszültségektől. Nyújtott karral végezzünk páros karkörzést.

rossz testtartást veszünk föl.és kisujja alatti talprészén. rontja az egész szervezet vérellátását. illetve sarkán. 132 . a gerinc természetellenes alakba kényszerül. T H E POSTURE POSE — P ó z n a p ó z Alapállás. hogy ólomnehe­ zékek húzzák lefelé minden ujjúnkat. emeljük meg a gerincet a has és a csípő enyhe behúzásával. a testsúly egyenletesen oszlik el mindkét lábfej nagy. gerincbántalmak. hogy álláskor kiegyenesedjünk. de megtanuljuk általa. de vigyázzunk. Fontos tehát. (Hárompontos alátámasztás. ezzel segítve a vérkeringést. míg a fejtetőt és a szegycsontot egy láthatatlan erő fölfelé emeli. betegségek keletkeznek. ez nem azt jelenti. A vállakat lazán tartva képzeljük. amely helyes testtartásra tanít. Leírás: A párhuzamos lábfejek közt egy centi hézagot tartva állunk. olyan helyzet. hogy laza állásban is egyenes testtartásban maradjunk. hogy ki kell mereszteni a feneket. Görnyedten állva valamennyi szerv összenyomódik. a szétter­ pesztett lábujjak közül a két öregujj összeér. mint a szokásos állóhelyzet.5. erre fog rávezetni a póznapóz.) Egyenesítsük ki a láb tartását a comb elülső izmainak megfeszítésével. kihúzzuk magunkat. A többi szervvel együtt a szívnek is szűkebb hely marad a tüdők között. Tartsuk ezt a helyzetet legalább 15 másod­ percig. ami megnehezíti munkáját. Persze nem ugyan­ az.

amikor a fej hátrahanyatlik. figyelés. Utána végezzünk fejkörzést. mindkét oldalra. THE NECK RELEASE — Nyaklazító tekergetés A tudatos elfojtások a nyakban rögzülnék. tenyérrel lefelé. egyik oldal. másik oldal. Leírás: Póznapóz állásban emeljük a kart mindkét oldalra vízszintes helyzetbe. hátra sorrendben.Jóga 6/c 6. 133 . fontos elfoglaltság közben a nyak megmerevedik. kettőt az ellenkező irányba. és fölfelé. Forgassuk az állat a vállhoz. kettőt jobbra kezdve. Szegjük az állat jól előre. mell. fölváltva kétszer-kétszer.

A csapott válltartást és a hát görbeségét is kiküszöböli. így javítva a vérkeringést és az összes fontos szerv vérellátását. Leírás: A faltól karnyújtásnyira. továbbá tágítja a mellkast. A R M E X T E N S I O N AT T H E W A L L — Karnyújtás falnál Ez az állás a vállban lévő feszültségeket lazítja. Végezzünk hat lassú. ezzel szabadabbá téve a szívet és tüdőt. a nyakat és a mellkast előre. a fal felé közelítjük. mély légzést ebben a helyzetben. míg az állat.7. vállszélességű terpeszben állva helyezzük mind­ két tenyeret a falra. valamivel a fej szintje fölött. A gerincet ívesre homorítva nyomjuk hátra a csípőt. 134 .

majd összezárt térddel ereszkedjünk le egészen.8. hogy erősek legyenek. Hat alapos lélegzetvétel után térjünk vissza a kiinduló állásba. behúzott fenékkel roggyantsuk meg a térdet. Megint fölegye­ nesedve engedjük előre a kart vízszintes középtartásba. T H E C H A I R POSE — Ülötartás Erősíti a combot. míg csak guggoló helyzetben a sarkunkra nem ülünk. Maradjunk ebben a pózban hat mély lélegzetvételig. de ezúttal lábujjhegyen állva újabb hat mély ki. olyan mélyre. majd újra roggyantsuk meg a térdet. 135 . amennyire csak nagyobb erőltetés nélkül meg tudjuk ezt tenni. a tenyerek összenéznek. és így álljunk újra lábujjhegyre. Teljes talppal a talajon maradva. Leírás: Póznapózból nyissunk 15 centi széles terpeszt. mert ezek tartják a gerincet megfelelő helyzetben. az egyenes és függőleges helyzetű hátat megtartva. E testtájon fészkel a határozottság és az akaraterő is. de végig tartsuk meg az egyenes hátat és a behúzott feneket. Fölegyenesed­ ve álljunk lábujjhegyre. de a két lábfej maradjon párhuzamos.és belégzés erejéig. Mindkét kar magastartásban a fülhöz simul. a farizmot és az egész altest izmait. Kell is.

majd hatot ugyanígy. álló tenyérrel. azaz a comb vízszintes helyzetbe kerül. a fejet fordítsuk a bal kar irányába. 136 . de az ellenkező irányba fordulva. Nyújtsuk mindkét kart oldalt vízszintes helyzetbe.Jóga 9 9. a j o b b csupán 10 foknyit forduljon ugyanebbe az irányba. Hat mély lélegzetet vegyünk ebben a testhelyzetben. W A R R I O R — Harcállás Ez a lendületes póz erősíti a combot. A bal lábfej 90 fokot. minden ízületet ugyanabba az egy függőleges síkba hozva. Föltárja a medencét és javít testtartási hibákon is. a farizmot és az egész altest izmait. méternél nagyobb terpeszből forduljunk balra. Leírás: Jó széles. míg a jobb láb kinyújtva hátul marad. Hajoljon meg a bal térd derékszögben.

Előrehajlásnál fogjuk meg hátulról a bokát úgy. hogy közben mindkét felkar a fülhöz simulva marad. s hatszor veszünk leve­ gőt ebben a helyzetben. hogy a könyök is a térd mögé kerüljön.10. hátra és oldalra. tenyérrel fölfelé ragadjuk meg egyik kézzel a másik csuklót. s magastartásban. A térd kinyújtása közben nyomjuk a csípőt jó magasra. Leírás: Az oldalrahajláshoz álljunk összetett lábbal. míg a csípő az ellenkező irányba lendül ki. BLOWN PALM SERIES — Szélfútta pálmák Minden irányba nyújtja a gerincoszlopot és a főbb belső szerveket. előre. a fejet hátraszegve nézzünk fölfelé az ujjak között. s a hüvelykujj a talajra mutasson. 137 . s behúzott fenékkel hátrahajiunk. Tartsuk meg a helyzetet nyolc mély lélegzetvétel idejére. amenynyire csak még kényelmesen képesek vagyunk. Hátrahajláshoz összenéző tenyérrel nyújtsuk a kart a magasba. nyújtott karral hajoljunk oldalra úgy. Mindkét oldalon tartsuk meg a testhelyzetet hat-hat mély lélegzet erejéig.

amilyen magasra csak tudjuk. ha a szemünket egy kiválasztott pontra szegezzük. Zárjuk a tenyereket a mellkas előtt imádkozó tartásban. 138 . kinyitja a térd és a medence ízületeit. T H E S T O R K — Gólyaállás Ez a póz elősegíti az agy bal és j o b b fele közötti összhang létrejöttét. Leírás: Póznapóz állásból kiindulva helyezzük a bal talpat lábujjakkal lefelé a j o b b comb belső oldalára. Lassan leereszkedünk a kiinduló helyzetbe. Tartsuk meg ezt a helyzetet négy levegővételen keresztül.11. Segít az egyensúlyozásban. Utána úgy 15 centire szétnyitjuk és előrefordítjuk a tenyeret. majd magasba lendítjük a karokat. a váll és a mellkas teljesen ellazul. Csak a comb. a far és az altest izmai dolgoznak.és térdízületeket ugyanabba az egy függőleges síkba hozni. Próbáljuk a medence. s megismételjük az egészet az ellenkező oldalra. s ebben a helyzetben újabb négy lélegzetet veszünk.

12. míg a jobbat függőleges helyzetbe emeljük. itt halmozódnak az élet sekélyes dolgai. Mély. valamivel a lábujjak mögött. mert oldja a farcsont alsó részén tapadó izomzat feszültségét. Üdítő megszabadulni tőlük. 139 . mind a bal lábon. LYING LEG EXTENSION — Lábnyújtás f e k v e Kiűzi a lábból a feszültséget. A kezek lassan kússzanak följebb a törülközőn. húzzuk föl a bal lábat annyira. kilazítva a láb hátsó izmait. s gyengéden meghúzogatjuk a törülköző mindkét szárát. míg a térd a lehető legegyenesebben nyújtva marad. A lábban rögzülnek a tudatalatti elfojtások. Az összesodort törülközőt átvetjük a fölemelt „pipáló" lábfejen. Feküdjünk háttal a padlóra. nyugodt lélegzeteket véve 15—60 másodpercig tartsuk meg a pózt mind a jobb. de eközben a tarkó és a váll maradjon a padlón. hogy a talp a talajra simuljon. Ez a póz a medencét is lazítja. Leírás: Szükség lesz hozzá egy összehajtogatott törülközőre.

s vessük keresztbe a j o b b lábat a balon. de közben az arc fölfelé nézzen. valamivel a térd fölött. 140 . Csodálatos érzés így ellazulni. Maradjunk így hat lélegzetvé­ telre. MALTESE T W I S T — Máltai keresztcsavar Ez a testhelyzet a gerincoszlop teljes hosszában oldja a feszültséget. majd térjünk vissza a kiinduló helyzetbe. s a j o b b váll és kar továbbra is érintse a talajt. és ismételjük meg az egészet az ellenkező oldalra.13. valamint az emésztőszerveket is. amennyire hagyja magát. A j o b b térdet bal kezünkkel finoman húzzuk a padló felé. simuljon a bal combra. Leírás: Hanyatt fekve nyújtsuk mindkét kart derékszögben oldalra. A j o b b talp. gyúrja az úgynevezett idegdúcokat a gerinc mindkét oldalán.

kihajtja a bennrekedt gázokat.14. javítja a gerinctartást. Hatszor vegyünk levegőt ebben a helyzetben. de közben tartsuk a tarkót és a vállat a padlón. WIND EXPELLER — Szélhajtó p ó z Gyúrja az emésztőrendszer szerveit. s két karunkkal szorítsuk a combot a hashoz további hat levegővételig. Összefűzött ujjainkkal valamivel a térd alá fogva szorítsuk is oda a j o b b combot a hashoz. 141 . Gyúrja és lazítja továbbá a csípőt. Leírás: Nyújtott testhelyzetben hanyatt fekve először a j o b b combot húzzuk föl a hashoz. lefeszített lábfejjel. Következő lépésként páros lábbal végezzük a gyakorlatot. majd váltott lábbal ismételjük meg az egészet.

A korral az ember hajlamos megroskadni. az ember bizony megöregszik". pusztítja bensőn­ ket. megőrizhető a helyes testtartás.j> Helyezzünk hosszában összecsavart törülközőt a gerinc alá. beteg­ ségekjönnek. Ellazulva végezzünk alsó. elősegítik a vér áramlását. a medencé­ től a fejtetőig. langyos zuhany után.. A mienkhez hasonló társadalmak­ ban a feszültség legtöbbször bentmarad az emberben.. egyenesen állni. 142 .. hogy testünk erős és ruganyos maradjon. A jógapózok megtanítanak emelt fővel.^í.. amikor az izmok már bemelegedtek. a feszültségeket nyújtózással kiűzhetjük belőlük. RELAX ON B A C K — Hanyattlazítás Leírás: . Igyekezzünk naponta végezni ezeket a jógagyakorlatokat.|... egészséges életvitellel fönntart­ ható az életerő. elgyengülnek az izmok. gátolja a megfelelő vérellátást.15. Az izmok erősek maradhatnak. mondván: „ H á t igen. Pedig ez egyáltalán nem szükségszerű. Legjobb reggeli séta. A j ó g a nemcsak éveket ad az élethez. a feszültség az egész testet összezsugorítja. Az öregedés fölgyorsul. kilégzésnél süllyed. de életet is az évekhez. hasi légzést — belégzésnél a hasfal emelkedik. Tartson a gyakorlat 2—5 percig.. s legtöbben ebbe bele is törődnek.

Sokunk járni. amit több. hogy milyen gyakorlatokat végezhetnek annak veszélye nélkül. a nyakat. hogy esetleg még súlyosbítsák is bajaikat. de étrendjében mindenféle nehéz. A testmozgás kívánatos mennyiségét végül is az egyén életmódjának egyes összetevői határozzák meg. rossz testtartást és beidegződéseket. annál bizony ugyanúgy könynyen kifejlődhet az érelmeszesedés. az önmagában még nem fogja kizárni a betegséget. Ha csak a testmozgással törődünk. ahogy a test természetes módon újraszabályozza magát. nem csupán a tüneteket. Fiatalon. Az biztos. ötvenkét éves korában halt meg. MENNYI KELL A TESTNEVELÉSBŐL? . ülni. Kivételek találhatók. de még feküdni sem tud rendesen. hiába futott minden nap. Ezzel kapcsolatban talán említést érdemelne az úgynevezett „Alexander technika". A szakértő csontkovács (kiropraktor) kezelése mellett ez a legfontosabb lépés. ami lehatol a gyökerekig. Egyedül a fejfájás előzi meg gyakoriságban a hátpanaszokat. s helyettük az élettani kívánalmaknak megfelelő módon kezdjük tartani a fejet. és mostanában megint fölkapott lett. Ha például valaki naponta fut. azoknak külön gondot jelenthet. nem mindent gyógyító panacea. állni. Különböző szakértők által előírt táblá­ zatok követése helyett sokkal hasznosabb megfigyelni saját testünk 143 . akit a „futás atyja" néven is szoktak emlegetni. A jó egészséghez n e m feltétlenül kell mindenkinek élsportolónak lenni. mely a tudatalattin keresztül hat. megugrik a kockázat. de nem tudja kikü­ szöbölni egy egyébként egészségtelen életvitel minden káros hatását. Szíve három fontos vivőére tömődött el. A mód­ szer nagyszerűen ötvözi a kezelést egy remek szóbeli iránymutatással. A torna nem fogja ellensúlyozni a túl sok evés okozta károkat. igaz. Elmulasztja a fájást és csodás könnyedséget teremt. zsíros ételek találhatók. de ne bízzunk az ilyen egyedi esetekben. a vállat és a hátat. javítja az erőnlétet. Szomorú példa erre Jim Fix. ellenállóbbá tesz betegségekkel szemben. országszerte terjesztik a szakképzett „Alexander" oktatók. A legtöbb hátfájás visszavezethető a rossz testtartásra. hogy a rendszeres testmozgás erősíti a szervezetet. ha mellette a testmozgást is mellőzük. s valóban a baj tényleges okát orvosolja. (Harvey Diamond) A testgyakorlás önmagában nem varázsszer. Akik ilyesmitől szenvednek. mint fél évszázada fejlesztettek ki Angliában.HÁTFÁJÁS Országunkban milliók életét keseríti meg a hátfájás. hogy elfelejtsük a régi.

hasonlóan energiaigényes tevékenységhez. s végül egyik feladatot sem lesz képes rendesen ellátni. Gyalogolni j ó ! Manapság. magam is ismerek olyanokat. A testmozgás alapvető biológiai szükséglet. Ráadásul bűntuda­ tot ébreszt. ami hosszú. Az eszményi az lenne. A N N Á L A Z É R T T Ö B B KELL! Ha viszont már végzünk valamilyen rendszeres testmozgást. Versengés helyett okosabb saját igényeinkre figyelve megalkotni egyéni életvitelünket. hiszen ha van valami a gyomorban. Előfordul. kedvünkre való testmozgás. néhány napi kísérletezéssel bárki könnyen rájön. senkinek sem fog tele hassal igazán jólesni egy kemény edzés. ami még nem okoz nagyobb galibát. ha csakis üres gyomorral sportolnánk. tartós hiányában nem lehetséges az egészséges élet. kellemes időtöltés. hogy az éjszakai nyugodalom után reggelre kelve több energia feszül az emberben. valamint az egyre terjedő gépkocsihasználat között. a motorkorszakban egyre keveseb­ ben szívlelik meg ezt a bölcsességet. Egy nagyon fontos alapszabály azért felállítható: A SEMMI NEM ELÉG. hogy neki mi a legjobb. hogy miből és mennyi kívánatos a mi számunkra. akkor a szervezet elsőrendű feladatnak az emésztést tekinti.igényeit. akkor az rá fog vezetni. az illető kedvét veszti. ha mégis erre kényszerítjük testünket. Annyi bizonyos. A másik fontos kérdés a mikor. az éhgyomorra sokkal kellemesebb. Fontos ehhez a több-kevesebb. ahelyett hogy az lenne. Túlerőltetjük. alig igényelnek emésztést. várva várt. Jól belegondolva tulajdonképpen nehéz elképzelni olyan napszakot. 144 . de mindenképp valamennyi. energikus. aminek lennie kellene. akik például a kora esti órákban tudnak csak igazán jóízűt sportolni. amikor csak alkalom adódik rá. és újra eltunyul. hogy a fellobbanó lelkesedésből túlhajszolt sportolás egy idő után visszaüt. Menjünk gyalog. pedig szoros á kapcsolat a lazsálásra kárhoztatott. Saját magam és sok ismerősöm tapasztalata alapján — no meg számos szakíró szerint is — a reggeli időszak tűnik a legalkalmasabbnak. Nem is csoda. bár a friss gyümölcs és a friss gyümölcslé ez alól kivétel. az egész kérdés fájó ponttá válik. ha valaki minden­ áron mozgásra vágyik rögtön evés után. ég és föld lesz a különbség. Jó szívvel legfeljebb könnyű sétát tudnék ajánlani. Az ilyen önkísérletsorozat arra az igazságra is rádöbbent. hogy a testmozgás tanácsos ideje és az étkezések között szoros kapcsolat áll fenn. tehát élet­ tanilag is ez az időszak tűnik a legmegfelelőbbnek. ezen kívül maximum néhány tényleg nagyon laza nyújtó hatású gyakorlat lehet az. hiszen említettük. De ez csak általánosság. s nem marad elég munkavégző képessé­ ge másféle. Mindenki maga tudja legjobban eldönteni. amikor egy kis nyújtózás ne segítene. mint később. amúgy ugyancsak szégyellt hatalmas sonkák és terjengős ülepek. örömteli élethez vezet. Az itt ajánlott gyakorlatok élvezetes mintát kínálnak a rendszeres mozgás végzéséhez.

leljük benne örömünket. n e m szabad attól idegen kényszernek tekinteni. Érezzük magunkat jól mozgás közben.) Tulajdonképpen minden mozdulat testgyakorlás is egyben. hogy hosszabbnak látsszon a láb). A mozgás az élet szerves része. s közben lendületesen mozogjon a kar is! Lehajláskor ügyeljünk. ettől válik egyre inkább hasznunkra. a kerti munka is az. még ha néha nagyon egyoldalú is. mert ráébredtünk. ha valamit föl kell emelni! (Megelőzi a derékfájást. hogy inkább a lábat. Bármilyen tevékenység. . vagy ha mondjuk kihúzzuk magunkat. ha csak eszünkbejut testünk megdolgoztatása.de már akkor is tettünk valamit. Egyenes törzzsel gyalogol­ junk és hosszú léptekkel (már csak azért is. mint a derekat dolgoztassuk. hogy már megint nem megfelelő a tartásunk. a házimunka.

a római városokat külön napligetekkel építették. Az állatok. barát. Nem lenne rajta semmiféle élet. a korábbi fejezetekben már említett fotoszinté­ zis fény nélkül bizony nem működik. kedélytelenné válik. hogy sugaraiban melegedhessünk. Szinte minden ókori civilizáció tisztában volt a napsugarak egészségjavító. ahol a legtöbb a napfény. a test táplálásában is fontos szerepet játszik. A Nap. természetes körül­ mények között sugarainak özönében végezzük tevékenységeinket. Heliopoliszt a Napisten tiszteletére emel­ ték. Nem csak azért kell a Nap. a Nap alatti életre teremtődött az ember. minden tökéletes sötétbe borulna. sem állatok nem népesítenék be. A Napot mindig is az egészség. ezek is hasznosítják a nap sugárzását. melegére. szén-dioxidot fölhasználó és éltető oxi­ gént kibocsátó folyamata. az élet forrásának tekintették. az egyiptomi. Ott burjánzik a növényzet a leggazdagabban. Sötét. A mindennapi élet tennivalóit a Naphoz időzítjük. a görög. sötét téli időszakban: a beteg levertté. jéghideg. A növé­ nyek legáltalánosabb testépítő. az egészséges életvitel sem képzelhető el anélkül. mely elsősorban a sarkkörök közelében lakókat sújtja. mellőzhetetlen része. Nap nélkül még levegőt sem tudnánk venni! . a mindennapi életnek is szerves. kietlen. óriási sziklasivatag. gyakorlatilag képtelen bárminek örül146 .TIZENEGYEDIK FEJEZET NAPFÉNY (Harvey Diamond) Nehéz lenne a Földet a Nap nélkül elképzelni. csak ennyi lenne bolygónk a Nap nélkül. a babiloni. rideg.. hogy fényénél lássunk. A teljes. Nincs új a Nap alatt. azonnal leáll. istenként imádták. sivár. és ember sem lenne. Jószeri­ vel látni sem lehetne semmit. A sarkok körüli fényszegény zóna csaknem tökéletesen élettelen. közvetett és közvetlen módon is. Egyiptomban az egyik első szent templomvárost. az Egyenlítő övezetében. fényére. Nem ellenség. tisztító hatásával is. sem növények nem nőnének.Vészes téli búskomorság" a neve annak a súlyos lelki betegségnek. növények számára is nélkülözhetetlen. Tulajdonképpen nem is lenne nagyon mit. Évezredes kultúrák egyenesen a Teremtő megtestesülésének tartották. Egyébként szoká­ sos életet élő embereknél jelentkezik a hosszú. elengedhetetlen szükségünk van a napsugárra. ez a csodálatos égitest valóban minden ismert élet forrása. az asszír. hogy vajamilyen értelmes módon bele ne szőjük a Nappal való kapcsolatunkat.

hanem az. Ott úr embereken is folytatott megfigyeléseket. gyakran teljesen vakok. hogy a csak szórt fényt kapó növények negyedik nemzedéke kihajtott ugyan. Világosság nélkül az ebihal nem tud békává válni. Sötétben élő állatok látása visszafejlődik. a fény minden hullámhosszát tartalmazó. Egyikük.a fény a többi tápanyaghoz hasonló fontosságú. A fogságban szaporodó kísérleti állatoknál egy-egy új fészekalja világra jöttével mindig el kellett különíteni a hímeket a ketrec­ ben. megoldották tanulási nehézségeiket is. műfényben nehezen kezelhetővé váltak. nagyobb. Ugyanazon hímek vi­ selkedése is váltakozott ebben a tekintetben. hipertevékeny gyerek viselkedése megváltozott. A NIMH (Országos Lelki Egészségügyi Intézet) kutatói nem­ csak a tünetegyüttes okára jöttek rá. ok nélkül is folyton sírva fakad. újra támadni kezdték utódaikat. John Ott szerint . 1973-ban öt hónapig vizsgálta a megvilágítás hatását tanulókon. amelyeket közvetlen napfényhez is hozzájuttatták. Napfényben tartott állatoknál viszont nem jelentkezett ez a rendellenesség. az emberek számára elengedhetetlen szükséglet a Nap teljes színösszetételű világossága.ni. sőt. a Természetes Hygiénia egy korai kutatója szerint gyorsabban gyógyulnak azok a betegek. akik jó szerencséjükre a kórházi szobák naposabb oldalán jutnak helyhez. különben felfalták volna utódaikat. a tél fényszegénysége okozza. Két osztályteremben teljes fényösszetételű lámpákat szerelt föl. erősebb héjú tojást tojik a napon nevelkedő tyúk. nyugodtabbak lettek.. a hímek is a természe­ tes. de már nem tudott termőre fordulni. vagy mesterséges fényben tartották őket. Ezt a tényt a tudomány már régen és sokszorosan bebizonyította". mint azok. nem is ez jelentette az igazi meglepetést. John Ott egereken és patkányokon folytatott kísérleteiben a fényhiány hatásait kutatta. ösztönös utódgondozó viselkedést mutatták. aminek sugárzása a lehető legjobban hasonlít a Nap színképére. mint a sötétben tartott. attól függően. míg az ellenőrző 147 . A fény élőlényekre gyakorolt hatásával sok tudományos kutató foglal­ kozik. ebihalként nő tovább. erős fehér fényű lámpával világítják meg a beteget. a legegyszerűbb föladatokat sem tujda elvégezni. Egyértelműen többször fordult elő ilyes­ mi a hagyományos fénycsövekkel megvilágított osztályokban. Természetes megvilágí­ tás alatt nyugodtak voltak. A súlyos tüneteket ugyanis csupán a napfény hiánya. de gyógyítására is kidolgoztak egy nagyon egyszerű módszert: naponta pár óráig teljes spektrumú. A két jól megvilágított teremben több izgága. Russel Trall. Ez várható volt. két másikban meghagyta a szokásos fénycsővilágítást. Egy másik kísérlet a sok közül: a csak szórt fényt kapó babnövények kevesebb termést hoztak. Sok ilyen fajnak ki sem fejlődik a szeme. Önműködő kamerákkal figyelték a romboló megnyilvánulások gyakoriságát. Több. hogy termé­ szetes.

ami aztán mindjárt föl is szívódik a véráramba. A D-vitamin — többek között — fontos szerepet játszik a csontozat kalciumegyensúlyának kialakításában. Az egy nyáron át tartó fényszegény környezet olyan örökletes károkat okozott. hogy akkor soha ne együnk? Vagy a vízbe bele is lehet fulladni! Ezek szerint ivásra. hogy D-vitaminhiányuk lesz. A mes-terséges. hogy maga a szervezet tudja előállíta­ ni. Ez azt jelentené. s amely a napfény ibolyántúli sugarainak hatására D-vitamin­ ná alakul. N I N C S A N A P F É N Y N É L JOBB D . A csontok kalciumhiánya szörnyű fejlődési rendelle­ nességekhez vezet.csoport babjai továbbra is bő termést hoztak. mint mindig. amennyire szükségünk van. amennyi éppen szükséges. Napozáshoz legjobb a reggeli vagy a kora esti időszak. igencsak rossz szolgálatot tesz. mint a túl kevés. s jobb. amikor az ipar igyekszik beavatkozni a környezet és a test szükségletei közti viszonyba. ha nem használunk semmiféle napolajat. hogy D-vitamin hiánya váltja ki a súlyos gyermekbetegsé­ get. de napozásból is csak annyi kell. napvédő 148 . Egy frászt! A pénzünkre utaznak. élelmiszerekhez adagolt D-vitamin híveivel az szokott lenni a szomorú helyzet. amikor nem annyira erősek a napsugarak. ez képtelenség! Nem szabad a Napot ellenség­ nek tekinteni. Nagyon kell vigyázni. az angolkórt. és más a valóban veszélyes leégés. ha túltápláljuk magunkat mindenféle silány étellel. hogy könnyen túla­ dagoláshoz vezethet. s ebből az anyagból a túl sok épp olyan veszélyes. Mindig a lehető legnagyobb bőrfelületet napoztassuk. a napfürdő fontos. Nehogy félreértsenek. hogy anyagi érdekük fűződik a dologhoz. mely közvetlenül a bőr alatt található. Hogy mi a D-vitamin legfontosabb forrása? Eltalálták. de az ibolyántúli sugaraktól való irtózás és beteges félelem sok embernél odáig fajul. senkit sem akarok rávenni az utóbbira! Mint mindent. hogy értelmesen élnénk vele. Elhízunk és megbetegszünk. ezért menekülnek a naptól. úgy a napozást is lehet túlzásba vinni ahelyett. s ésszerű módon érdemes élni vele. elvégre más a napfiirdö. Túlzott ez az aggódás.V I T A M I N F O R R Á S . Furcsa. hogy eljusson rendeltetési helyére a szervezeten belül. Azt állítják. Ergoszterin a neve annak a folyadéknak. hogy a készítményekbe (például tejtermékbe) kevert kis mennyiségű szervetlen D-vitamin kielégíti a test ilyen irányú igényeit. A bőrráktól tartanak. Termesztés hajlamaink annyi napfény befogadására ösztönöznek. aki mást állít. Hiába v a n elegendő kalcium a kisgyerek szervezeté­ ben. D-vitamin híján nem tud beépülni a csontba. akár egészségünk árán is! Az a legnagyobb baj a mesterséges D-vitaminnal. ami végül is négy év után kihaláshoz vezetett! Közismert. mosdásra is veszélyes és tilos? N e m . A túladagolt mesterséges D-vitamin fölborítja ezt a finom összhangot. a napfény! A D-vitamin egyedi tulajdonsága. lényegi összetevője az egészségnek.

arcunkkal is beisszuk. hogy fénykúrát már több mint száz esztendeje javallanak. hogy hosszú órákat töltsünk a forró napon. Ezek egyrészt akadályozzák a napsugarakat áldásos hatásuk kifejtésében. hogy a kórházi betegek napfényben gyorsabban gyógyulnak. Hadd adjak tanácsot azoknak. ugyanúgy idegenkedem a napvédő kenőcsök használatától. akkor jusson eszünkbe. mint azt akár csak pár éve is gondoltuk volna".új fölfedezésekről". hogy csak úgy leheveredjenek és semmittevés közben napnak tegyék ki testüket. tehát szó sincs . akik végképp rühellenék. azaz a teljes színtartományban szűrjön. az szerintem tökkelütött. többek között a Természetes Hygiénia tudomá­ nyának — érdemeik szerint soha el nem ismert — úttörői. másrészt megzavarják a bőr faggyúmirigyeit. vagy éppen csirkezsírral vastagon bekenve engednék az embereket a napra. annak jobb lesz valamilyen módon védekezni a leégéstől. Tisztázzuk: NAPVÉDŐKRE CSAK A K K O R VAN SZÜK­ SÉG. nem csupán a bőr érdekelt a napozásban. Ahogy nem tartom túl j ó ötletnek. s már ez is igen hasznos. a napsugarak hatást gyakorolnak az egész testre. még ha nem is mindig érik a teljes börfelületet a nap éltető sugarai. hogy aki nem húzódik idejében árnyékba. hogy könyvemmel a bőrrákot terjesztem. hogy semmilyen körülmények között nem szabad napra menni. ennyihez valóban nem kell napvédő. méghozzá tökéletesen. noha sok egészségku­ tató tartja. 1850-ben hívta föl a figyelmet Dr. Ha pedig végképp nem tudunk meglenni nélküle. ILLETVE HA NAGYON ERŐS A NAPFÉNY. ami normálisnak tekinthető. melyben hangsúlyozza a nap­ fény fontosságát a csontok növekedése és az általános testi fejlődés szempontjából. a lebamulás nem kizárólagos célja a napfürdőnek. HA HOSSZÚ IDEIG V A G Y U N K A NAPON. Néhány szó azoknak. azaz kevésbé erős sugárzásban napon töltött fél-egy óra az.. hogy csak akkor ér valamit egy fölfedezés. Méghogy „ p á r éve"?! Sylvester Graham 1843-ban írta meg tanulmányát „Lectures on the Science of Humán Life" (Gondola­ tok az emberi élet tudományából) címen. hogy annak semleges szürke legyen a színe. akik legszívesebben csak tetőtől talpig beburkol­ va. a szabadban végzett mindenféle tevékenység is nagyon hasznos lehet ilyen szempontból. s azok képte­ lenek lesznek rendesen működni.kencét. A Nap fontosságának fölismerése nem újkeletű. Aki viszont azt állítja. Amikor olyasmit olvasunk az újságban. A fényt szemünkkel. tehát ne legyünk megfosztva a napfény egyik fontos összetevőjétől sem. Ne feledjük. és minden­ áron napszemüvegeket kell hordanunk. akkor legalább — John Ott sze­ rint is — vigyázzunk arra. nehogy aztán azzal a váddal illessenek. bár igaz. A délelőtti-kora esti időszakban. ahol minden 149 . ha ö maga tette azt. Russell Trall a tényre. hogy „a fény sokkal nagyobb jelentőségű az ember számára. 1855-ben Arnold Riki gyógyhelyet alapított az Adria egyik szigetén.

éltető sugaraitól olyasmi lenne. értelmesen. . mint szándékosan szomjazni. míg eljutnék a „ p á r évvel ezelőtti" időkig.beteg számára napkúrát is előírt. a Nap is egyik nagyon fontos eleme a tökéletes egészségnek. Módszeréről hét könyvet is írt. Megfosztani magunkat a Nap egészségadó. Hosszan folytathatnám a sort. éhezve nem enni. vagy holtfáradtan is ébrenlétre kényszeríteni magunkat. Okosan. az egészség többi elemével összhangban használva.

Van-e szebb szó ennél? Létezik-e nagyobb boldogság. hogy igazuk is van. hogy a szeretet hatja át valamennyi lényeges tevékenységünket. miből mennyit bírt megszerezni. őszintén. ez határozza meg életünk folyását. „ N a n á ! Szeretet az emberek közti viszonyokban. kapcsolataink egyre felszínesebbé. egyre üresebbé válnak. Akármilyen magasra is emel­ kedett valaki. iparmágnások. némi magyarázatot kell adni a szeretet természetrajzáról. Szép is lenne! Az én kapcsolataim mind csak púp a hátamon! Köszönet sincs bennük. amelye151 . míg ezeket a sorokat olvassák.. És sajnos lehet. unatkozó. ha szeret­ teinktől halljuk vissza ugyanezt. tiszta szívből indíttatva. akár legjobb barátunkról van éppen szó. Az emberek mégis sokkal több figyelmet fordítanak anyagi javak megszerzésére. végső soron ez mozgat mindent. akik elhagyatottan halnak meg. a boldogságtudatra hat közvetlenül. Haszontalan „játékszerek" szerzé­ sére rengeteg energiát pazarlunk. nem­ hogy szeretet!" Szinte hallom. szeretet nélkül nem tud kiteljesedni. aki erre a sorsra jutott. pedig nagyon gyorsan rájuk lehet unni. a bensőséges kapcsolat hiányzik. Vannak szomorú példák: magányos milliomosok.. akiknek „ c s a k " a megértő szó. értékes szőrmékbe bújt. tőlünk függ. De bizony csak magának. mint amikor azt mondhatjuk valakinek: „Szeretlek"? Talán csak az. kocsival és minden földi jóval elhalmozott. Minden emberi viszonyban ennek is jut valamilyen szerep. kiüresedett tizenévesek. saját választásainak köszönheti. mégis szerencsétlen asszonyok. de alig fejtünk ki energiát teljes.Szerelem. mint kapcsolat férfi és nő között. Az egészség részeként a szeretet befolyásolja az élet valamennyi területét. Vi­ dámmá teheti a búslakodót. fölékszerezett. Hogy jobban megértsük a dolgot. hogy a rejtett lehetőségből mennyit valósítunk meg. alkotásra. és soha nem szolgálnak valódi megelégedésre. hogy ki mit tudhat magáénak. hatalmas tettekre ösztönözhet. Az ember élete tapasztalatai során hozzájut anyagi javakhoz. akár egy ismeretlen személyről. Újra és újra rájövünk. ahogy sokan ilyesmit mormognak maguk­ ban. őszinte emberi kapcsolatok fölépítésére. Elsősorban a jó közér­ zetre. Szeretettől megfosztott cselekedetek ritkán sikeresek. Az önérté­ kelés alapja az. Miközben egyre többre törekszünk. Végül is mi a szeretet? Feltétlenül több. Pedig csak ezek tudják igazán gazdagí­ tani az életet. mennyire sikeres.

Ettől haragra lobbanok. azt. sok barátja van". hogy — ellentétben például a pénzzel — megmarad. a féltékenység. A magányosság is mindig egy fennáló lehetőség. Csupán ennyi a különb­ ség. de mi magunk választunk. érzékelhetők. Valaha ösztönösen tudtunk szeretni. hogy mennyit juttat belőle magának. ki mit választ magának. s csak embere válogatja. ahogy a Nap is egyformán süt minden emberre. Mindig és mindenki számára egyaránt rendelkezésre álló lehetőség.. hozzáállás. Utoljára. ugyanannyit vissza is fogunk kapni abból. teheti. ürü­ gyet biztosan könnyen talál. pihent. kettesben. pedig a dolognak semmi köze a szerencséhez. társaságban. HA A R R A ESIK SAJÁT VÁLASZTÁSUNK. nem fogy el. a harag. amikor megüti fülemet egy vérlázító igazságtalanság az éppen bekapcsolt tévé riportjából. . Ezek az elvont dolgok mindig a közelünkben vannak. szépség. Aki mérgelődni akar. Mindkettő jelen van. a méltatlankodás. ha azt választjuk. harag. de érezhetjük akkor is. Vannak azonban láthatatlan. ital. és tudatunkból ezt az érzést vesszük elő. Lehetne ez ugyanúgy a gyűlölet.ket birtokolhat. ha éppen magunk vagyunk. A választás a miénk. szokták irigykedve mondani. amelyek kihaltak belőlünk az emberiség „fejlődése" folyamán. a tévékészülék révén. Érezhetjük tömegben. hogy ő már megtanulta a szeretet bekapcsolását. laza vagyok. magá­ nyosság. de ez a tudás is azok közé tartozik. de nem utolsósorban: a szeretet. ahogy A SZERETET IS FOLYTON BEKAPCSOL­ HATÓ ÉLETÜNKBE. Abban nyilvánul meg. állandóan részét alkotják az életnek. Arról van csak szó. amennyire mi magunk beleszőjük őket. Mi magunk kapcsoltuk be életünkbe ezt az érzelmi fordulatot. De ugyanígy mi magunk döntjük el. Például épp remek a hangulatom. s mindig jelentkezik. vagyis a döntés saját kezünkben van. béke. gyűlölet. autó. Az önsajnálat is bármikor előhívható.Szerencsés ember. békés. Akinek sikerül kapcsolataiban kipróbálnia. ha a lehetőségekből a szeretetet választjuk. nagylelkűség. melyikre hangolódik rá. az utálat. de mindig. amelyek láthatók. az irigység is. hála. ha osztogatjuk. a reménytelenség. hogy amennyi szeretetet beleviszünk egy kapcsolatba. mint egészség. de a szeretet is. a csalódottság. Csupán bele kell kapcsolódni. az meg fogja tapasztalni a szeretet egy másik csodálatos. ökölbe szorul a kezem — oda a korábbi kellemes érzés. hogy egy séta során a szépet. az elhagyatottság. Aligha élnénk még mindig. ha az adott szeretet őszinte és állhatatos. és még sorolhatnám tovább. mint példá­ ul étel. „Bumeránghatásnak" hívjuk ezt a jelenséget. csakúgy. ezúttal a szó szoros értelmében is. erény. annyira. vagy a visszataszítót vesszük-e észre inkább. A szeretet viselkedésforma. tapinthatók. ki mikor melyiket kapcsolja be. irigység. előnyös tulajdonságát. Ha n e m is azonnal. ha legelső őseink is állandó elidegenedésük- 152 . a szeretet útját. elvont dolgok is.

Gondo­ lataink tudatos irányításával tartósan boldognak érezhetjük magun­ kat. akkor feltétel nélküli szeretettel fordulnak min­ denkihez. Észre kell venni. ha mi magunk is folyton csak bíráljuk magunkat? Ha csak rossz szemmel tudunk a tükörbe nézni. Kellemesek. ahogy testünkből is igyekszünk eltávolítani az oda nem illő. Hacsak beléjük nevelt félelmekkel még nem riasz­ tottuk el a kisdedeket. Szeretnénk megszakítani ezt az ördögi kört. tudatnevelő mód­ szer. Hogy is várhatnánk el mást? Haragszom magamra. s a gyerekek őszinték. vizsgáljuk meg lelki bensőnket. Hogyan távolodhattunk el ennyire önmagunktól? Sokan annyira képtelenek a szeretetre. hogy mást tegyen? 153 . hogy saját magukkal is rosszban van­ nak. például a Silva-féle „Agykontroll" elsajátítása is. Márpedig. 1502 (Ford. de nagyon hasznos lehet valamilyen sfresszoldó és elmefejlesztő. hogy ellenőrzés alá kellene vonni. Aligha nőheti ki magát valaki pozitív személyiséggé. Pedig az a helyzet. Pedig nem a külvilág. amit leginkább tartunk magunkról. derűlátók. A teljes egészség eléréséhez a lélek tisztaságára is gondot kell fordítani. mérgező anyagokat. Annyira. akár többször is egyetlen percen belül. Érdeklődni lehet: 142 5760 vagy Pf. csak mi változunk gondolataink cserélődésével. lelki mániáikat. s rángatják maguk után érzelmeinket. hogy tulajdonképpen rettenetesen bizonytalan belső egyensúlyunk. szeretetteljesek saját gondolataink? Vagy inkább búsak. meg]. mások sem fog­ nak tudni szeretni minket. ösztöneikhez közülünk ők állnak a legközelebb. az önma­ gára is nehezen tud szeretettel gondolni. Ugyan miért várnám el akkor mástól. de fölmerül a kérdés. kacagás és zokogás között. 59. hogy nehéz másokat igazán szeretni. milyen bánásmódot várhatnánk másoktól.)) Gondolataink zabolátlanul szökellnek ide-oda. Szeretem-e magam? Értékesnek találom-e életemet? Rajtam élik-e ki mások csalódásaikat. az mást is arra késztet. hogy ilyen szemmel méregessen minket. önkritikusak. ha többnyire negatív gondo­ latok mardossák. Az ártatlan apróságok még tele vannak szeretettel. önpusztítók? Vigyázat! Előbb-utóbb azzá válunk. Hullámvasútként süllyedünk és emelkedünk boldogság és kétségbeesés. akkor rossz példát mutatunk. fölemelök. Különben is.ben folyton egymás torkának estek volna. amíg magunkat sem tudjuk szeretettel elfogadni. ha szeretet nélkül tekintünk önmagunkra. Budapest. hogy hogyan? Kezdetnek tartsunk gondolat-nagyta­ karítást. nyomasztóak. kielégületlenségüket? Avagy te­ szem-e ezt én saját magammal? Akit szeretetlenség vesz körül. (Napi egy-két perc csöndes elmélkedés segíthet ennek fölismerésében.

s ez a szeretet majd átáramlik másokkal való kapcsolataidba is. amilyenné teremtődtél. ahogy azt mások elképzelik. hogy másokat is tudjál szeretni. A bírálattól mentes hozzáállás megnyilvánulása emberi viszonyainkban a szeretet lesz. nem olyan. Minden látvány tesz valamilyen benyomást az emberre. ahol magunkra lelhetünk. Hibáztatható-e a rózsa. látogassunk múzeumokat. de nincs festője. Az elégedetlenség alapja. ahol megfigyelhetjük a fészek peremén kikandikáló. Szeresd magadat olyannak. A Mindenható teremt­ ményeként megszülettél és élsz. elszívja tetterőnket. mint a madár. lelke­ sítő lehet egyetlen séta is a parkban. emléke sokáig kísért. hogy megfelelj elképzeléseiknek. megengedve nekik. ahogy a remekművet is művész alkotja. mezőre. hoz­ zánk alkalmatlan szabványokhoz szeretnénk illeszkedni. és nem csak a véletlennek köszönhető e lét. olya­ nok vesznek körül. Csak így tudunk másokat elfogadni olyannak. senki nem bújhat ki bőréből. emberek vagyunk követelő­ zők. a magunk egyedi valóságában. noha mindenki csak önmaga lehet. ahol újra érezhetjük. még szívverésünket is.M I T E G Y Ü K M E G A Z ELSŐ LÉPÉST A szeretetreméltóság eléréséhez E L Ő S Z Ö R Ö N M A G A D SZERESD. mert n e m tud repülni? Ugyan miféle szempont. ter­ mészetesen. milyen értékrend alapján? Bolond kérdések! Mégis ugyanilyen természetű kérdésekkel hasonlítgat­ j u k magunkat folyton másokhoz. hogy önmaguk lehessenek. vízpartra. Egy súlyos utcai baleset idegborzoló látványa például hosszú időre lehangol. aki vagy. Az legyél. aki önmagával már megtette ezt. akkor is mennél gyakrabban látogassunk el erdőbe. próbál­ j u n k kellemes élményeket gyűjteni. meghallhatjuk saját lép­ tünket. A természet nem követel meg semmit. Ez az egyszerű üzenet: szeresd. íme a festmény. akik tudomá­ nyos alapon tagadják Isten létét. A f e l t é t l e n felebaráti szeretet beindítja a lélek gyógyulá­ sát. FOGADD EL ÖNMA­ G A D ! Ez legyen az első lépés. amiért n e m lett szegfű? Értéktelenebb-e a fa. ami aztán javítani fogja a testi egészséget is. Ugyanakkor mennyire fölemelő. nem más. hogy másokhoz méregetjük magunkat. A nagyváros megöli az egyéniséget. éljünk a lehető legközelebb a természethez. amint kicsit ráérünk. amilyenek ők. csak mi. Valamilyen erő létrehozott minket. Városon belül is. HIGGYJÉL M A G A D B A N . fogadd el magad. Ez az ese154 . akik elvárják. hagyjuk hát el a zajos városokat. te magad. Ha mégis város­ ban lakunk. A kor embere kérgessé vált. Nehéz azokkal egyetérteni. hogy a teremtésben nekünk is szerepet szántak. szárnyukat próbálgató madárfiókákat. sétáljunk parkokban. Mintha azt mondanák. ligetre. feltétel nélkül. Ha tehetjük. Csak az képes mást is megszeretni. Távol a tömegtől magunkra találhatunk. F O G A D D EL Ö N M A G A D .

hogy amúgy közeli hozzátartozó. hátha úgy hamarabb tér j o b b belátásra. mert energiával. leapasztják az energiáinkat. hiszen olyan forradalom kellős közepén járunk. vagy változtat a viselkedé­ sén. KÖVESSÜNK EL MINDENT. akik folyton nyaggatnak. bezárt a bazár. ne röstelljük megmutatni jobbik énünket. Ebben sem akarjuk 155 . hogy a magukéval törődnének. hogy elorozza tetterőn­ ket. hibáit hánytorgatják fel. hogy örömtelibb. boldogabb legyen körülöttünk a légkör. megérdemlem hát a j o b b bánásmódot. valahányszor újra rázendítenek ismerős nótájukra. Akad azért olyasmi is. Előbb-utóbb csak rájön. H O G Y KAPCSOLATAINK KÖLCSÖNÖSEN H A S Z N O S A K L E G Y E N E K . saját ma­ gunkkal kapcsolatban is." Szeretteinket is ajándé­ kozzuk meg kellemes benyomásokkal. milyen sokkal „tartozik" nekik. ha fontos számunkra az illető. csak a „fölfordulást" csiná­ lod. Léteznek ugyanis testileg vagy lelkileg beteg emberek. akárki legyen is. A szeretetreméltósághoz vezető következő lépést is nekünk magunk­ nak kell megtenni. ugyanúgy pocsékba megy az is. mert az életünket lopják az ilyen „energiarablók". Állandóan mások hiányosságait. Még j o b b lesz kike­ rülni a hatósugarukból. mintha a pénzünket vennék el. N e m mintha az így lopott tetterőt hasznosítani tudnák. El kell ismerni. kicsit nehéz a feladat manapság. Ezzel próbálkoznak. hogy ballépéseid soha el ne felejtődhessenek. a bocsánatról nem is beszélve. mint a sajátjuk. de pozitív élmény. hogy ezzel is növeljük önbecsü­ lésünket. amire jó lesz vigyázni kapcsolataink építése közben. mert saját maguk tehetetlenek. hogy elmondhassuk magunknak: „ R e m e k fickó vagyok. Nem nagy dolog. hogy a mindennapi taposómalomból egy időre kiemeljen ez a kicsi. képesek elvenni az ember ked­ vét mindentől. néha túlságosan is az. ahelyett. vagy az erdőn keresztül hazahajtani. „életkedvtolvajok". nem szabad hagyni. sze­ medre hánynak. tegyük m e g a magunk kedvéért. hogy itt nem terem többé számára babér. Mit lehet tenni ezek ellen? Ajánlatos udvariasan megsüketülni. tetterő­ vel töltenek fel. amely felforgatja és újrarendezi az emberi kapcsolatokat. hogy mindent „elrontasz". Érdemes gyűjteni a kellemes benyomásokat.mény beragyoghatja egész napunkat. Arról is gondoskodnak. mint például az unalmas autópálya helyett a vízparti úton. ki mennyit „köszönhet". Ismerős ez a fajta? Ők azok. Mindezt el is lehet magyarázni neki. Ha választás adódik. de ha akad pár perc. Ezt fölfogva vagy békén hagy. Mégis föl kell vértezni magun­ kat ellene. bírálnak. maguktól nem tudnak feltöltődni életerővel. akik lecsapolják. Rosszabb. Szeretik fölhívni a figyelmet. mert lehet. Tetteiről ismerszik meg az „energiarabló". nekik is ezzel tesszük a legjobb szolgálatot. Olyan apróságokat is hasznos megtenni. de még később is lelkendezve mesélünk róla. akkor ne sajnáljuk rá az időt. amikor csak tudjuk. mielőtt megint kezdhetnék az életkedvcsapolást.

egyformán ember. a közös cél bőséges lehetőséget kínál 156 . hogy biológiailag lényegesen különböznek is egymástól. egyenjogúságra törekvő mozgalmak. ha olyan elvégzendő feladat marad.már szolgaian követni szüleink példáját. hogy a nőmozgalom célja a j o g kivívása mellett a női értékek elvesztegetése. de az elavult. olykor önműködően is szabályozódik: egyre több a nőies férfi. ahol egyéniségüknek j o b b a n megfelelő munkarend szerint vé­ gezhetik a dolgukat. a nö lágyabb. amit el szerettünk volna érni? Láthatunk azért előremutató példát is. ahogy a róluk való gondoskodás feladata is megoszlik. pozitív változás. régi modell helyett nem mindig nyújtottak újat és követhetőt. A férfi izmosabb. személyesebb kap­ csolatokra törekszünk. Biztos. Inkább alkalmazni igyeksze­ nek ezeket a mai kor feltételeihez. s egyre gyakrabban találkozni férfias viselkedésű nővel. őrizte a tűzhelyet. Nagyon helyes volt leszögezni végre. Az öntudatra ébresztő. Azt hiszem. Férfi erre képtelen. összefogta a családot és nevelte az utódokat. Gyakran a gyerekek is belépnek ebbe a csapatba. A közös cél több alkalmat ad viszonyuk építésére is. közös munkahelyen.új"(?) modell. Egyénibb. amelyek jobban megfelelnek igényeinknek és reményeinknek. és hiba. míg asszonya odahaza végezte a dolgát. részt vállalnak a felelősségből is. A zavart az okozza. hogy ez az.) Ugyanakkor a nők egyedi képessége. Egy­ szerre érnek el sikereket a munkában és az egymás közti kapcsolatban. A férfi külsőleg. Nem gondolnám. Ezek az általános tulajdonságok határozták meg a régi szerepeket. A nö ösztöneinél fogva gondoskodóbb természetű. akik föladják korábbi munkájukat. de nem lehet elhallgatni. csapatként tevékenykedik. olykor együtt. j o b b a n oda tud figyelni másokra. A férfi dolga az volt. Sokan azért nem vállalnak például gyereket. több lesz az egymással megosztható közös élmény. (Még testépítők között is igaz. N e m is igazán akar fölborulni. Egyre jobban terjed az az . vagy akár az ottho­ nukban. hogy e g y ü t t dolgozhassanak. Ma viszont összemosódtak ezek a szerepkörök. amire senki sem vállalkozik. olykor egymástól távol. A férfias és nőies viselkedés kiegyenlíti egymást. nem is lenne szabad minden régi holmival az értékeset is kihajítani az ablakon. hogy miként osszák majd meg a kicsi körüli feladatokat. a nő inkább belsőleg erős. elherdálása lenne. mint ami­ lyen a nőmozgalom (Women's Movement) rengeteg égető kérdést feszeget­ tek és tisztáztak.. A csapatmunka. ahol a férj és feleség közösen. áthághatatlanul. ha fölborul ez az egyensúly. otthon vagy a nagyvilágban. hogy a nők nem tudják elérni a férfiak szintjét. s ez végül is előremutató. hogy megtalálja helyét és boldogulását a nagyvilágban. szigorúan. hogy gyereket tudnak szülni. mindenki. és tejükkel táplálni tudják a csecsemőket. és részt vesznek a közös erőfeszítésben. Mind gyakrabban hallunk párokról. mert nem tudják. hogy férfi és nő lényegileg ugyanaz. férfi és nő egy­ aránt csinálhat mindent.

s ezalatt valamelyik résztvevő közbe fog szólni. ezt figyeld meg!" Vagy: „ É é é s . A lélegzetvételhez való időt is apró cselekkel kell kivívni. hogy a munka így már nem unalmas robot. Izgalmasabbá és bensőségesebbé válik. mert az is sokat segített. nyíltan ki tudjuk fejteni gondolatainkat. hogy senki sem figyel. Ponto­ sabban kipróbáltuk. min­ dig újabb és újabb csúcs. segítésére. szeretet nélkülivé. El is siklanánk fölötte. hogy élő maradjon a kapcsolat. amit onnan tudok. annak. Igazi próbája ez a másokra való figyelés képességé­ nek. Aki nem hiszi. annyira jellemző. A kapcsolattartáshoz elhivatottságra van szükség. Ha figyelünk is és mindig elég teret hagyunk a beszélőnek. vagy épp mi nem tudjuk befejezni mondanivalónkat. Az egyre növekvő szeretet és megér­ tés. íme néhány módszer a kapcsolattartás javítására. SZERETET ÉS KAPCSOLATTARTÁS Mindenfajta emberi viszony a kapcsolattartás hiányosságai miatt indul hanyatlásnak. s az sem lebecsülendő.egymás megismerésére. s mindent el kell követni. 1. A gyógymód nagyon egyszerű. s válik üressé. Föl se tűnik már. Igazán hatásosak. Értékelhetik egymás erős oldalait. amíg előkészíti magában saját követ­ kező mondókáját. naponta új kihívást jelent. 157 . ha egyszer úgyis mindenki csinálja?" Hát épp ez az! Ha folyton csak közbevágunk. amíg a másik befejezi m o n d á n k l ó ­ ját? A tapasztalat szerint ez a ritkább. hogy mindketten akartuk. hogy miként tartsuk magunknál a szót. akkor. hogy működőképes legyen a viszony.. Adjunk teret. hogy jó és egyre j o b b legyen a kapcsolatunk. kincs a kölcsönös igyekvés. „ N a és! Nem mindegy. a gyakoribb az. akkor nem folyton azon kell törni fejünket. járjon utána! Fogadok. mert minden tekintetben közös élmény lesz. Akarni kell. A megkettőzött akarat megsokszorozza az eredményt. Ilyeneket szoktunk a beszédbe szőni: „ N a . Végre nyugodtan.és mélypontokkal. ha nem figyelnénk erre külön. és változtathatnak gyenge pontjaikon. A figyelmetlenség viszont aligha segíti elő egymás j o b b megértését." Ráadásul ezek a ravaszkodások se jönnek be mindig. Meg szoktuk-e várni. hogy közbev ^ ö a n k .. Az ilyen beszélgetés vége a kölcsönös elégedettség helyett inkább a többoldalú kiábrándulás szokott lenni. egymás feltétlen tiszteletben tartása lehet mindennek az eredménye. öt percig se kell figyelni egy beszélgetést. az azt jelenti. hogy magam is kipróbáltam őket Harveyval. hogy megvan-e a felekben a kölcsönös kapcsolat kialakításá­ nak készsége. az időt és erőfeszítést követel. mindenki legfeljebb addig hallgat. Kölcsönösen.

hogy az élet apró. Kerüljük. Viszont. s itthon lehessek ebben a jó hűvös házban. Egyszerűen vonzóbbnak fognak minket találni. ráadásul hozzá ez a lehetetlen." De az egészen hétköznapi közhelyeket is meg lehet fogalmazni úgy. ha minden résztvevő tudatosan törekszik is erre. ami­ vel társaságban is feltűnés nélkül figyelmeztetjük egymást. meny­ nyire szeretünk panaszkodni. döglesztő időjárás! Nem. A beszélgetés kellemes. Egyszerűnek tűnik. mennyivel hatékonyabbá válnak beszélgetéseink. amíg a lift megérkezik!" Érzékelhető a különbség? V a n tehát választásunk. hogy most figyeltek rá. Beszél­ getőtársunk akkor is elégedett lesz. ha valamelyi­ künk megfeledkezett volna erről az aranyszabályról. szórakoztató élménnyé lesz. hogy nega­ tív érzelmek helyett pozitívakat ébresszünk. Be kell vallanom. Észrevették már. Hazaérünk. akár üzletről.Söprögessünk először a magunk háza táján. „ H á t nem szörnyű ez az időjárás?!" helyett: „ K e l l e t már ez a kis eső!" Vagy: „ S o h a nem j ö n már ez a rohadt lift?" helyett: „Legalább tudok nyújtózkodni egy kicsit. ami kellemetlen. barátságról. ki tudta végre beszélni magát. legalábbis az esetek nagy többségében. bará­ tunkat rögtön ilyesmivel kezdjük traktálni: „Iszonyú ez a közlekedés. mégis egészen más. ha már sikerült. életünk fontos részévé válik. míg a negatív kezdéssel elriaszthatunk magunktól mindenkit. hogy kiszállhassak végre a kocsiból. tartalmasabb beszélgetéshez vezet. hogy milyenre állít­ j u k be saját hangulatunkat. ha kell. Minden tekintetben. ami saját ingerlékenységünket is csökkentené? Gyakorlatilag ugyan­ azt mondanánk. Remek mulatság. nem lenne-e okosabb kifakadás helyett valamilyen pozitív dologgal kez­ deni. próbálják ki! 2. Még nagyszerűbb az eredmény. pozitív érzéseket támasztanánk ezzel a változattal: „ D e j ó . negatív érzéseket közölve negatív érzéseket ébreszteni? Legtöbbünknél a hatásvadászat olcsó kelléke ez. akkor meg fogunk lepődni. Ha tudatosan törekszünk a mind pozitívabb megnyilvánulásokra. meghallgatták. akkor kapcsolataink is jobbá válnak. 158 . hogy látlak! Alig vártam. hogy könnyű lesz. családi ügyről is esik szó. következés­ képpen milyen mértékben javulnak majd emberi kapcsolataink. másoknak is csak ajánlani tudom. ahol ránk váró párunkat. Harveyval megállapodtunk egy apró kézjelben. és változtassunk. ha nem is tudatosul benne. szívesen veszik társaságunkat. ez a város egyszerűen kibírhatatlan!" Ilyen bevezetés után el lehet-e várni. de nem biztos. ami negatív. Figyeljük meg saját társal­ gási szokásainkat. hogy kellemes csevegés lesz a folytatás? Ha tényleg elegünk van mindenből. esetleg éppen bosszantó dolgait hogyan is fogadjuk. A pozitív indítás garantáltan kellemesebb.

. Testtartás. öntudatlanul is lenézzük azt. Soha nem jutunk tovább. A múltban elkövetett hibáinkat megbocsáthatjuk magunknak is. el lehet felejteni. drága felszerelés. Az emberi kapcsolatok elég fontosak mindenki számára ahhoz. A test is közöl dolgokat. hogy tényleg működnek-e ezek a módszerek? Nem hisznek nekünk? Megint csak azt mondom: ne is nekünk higgyenek. mégis csodás változások várhatók. Az ilyen nyűgök béklyókként akadályoz­ zák céljaink elérését. Erősítheti. próbálja ki mindenki saját magának! N e m kell hozzá bonyolult. égető lelki sérülések­ től. hogy minden lehetséges eszközzel javítsunk rajtuk. amikor épp új kapcsolatokra törekszünk. amiket mi kaptunk. Ülve a zárt boka és az ölbe tett kéz a legelőnyösebb. mikor mindkét lábbal szilárdan a talajra nehezedve. a kezet a test előtt vagy mögött összetéve beszélünk. Olyan ez. Ugyan miben tudjuk majd hazavinni az új szerzeményeket? Tartsuk mindig észben a múlt idő legfontosabb tulajdonságát. mintha tele kosárral mennénk vásárolni a piacra. Nem tudunk szabadulni korábbi viszonyainkból megmaradt kellemetlen emlékektől. akár állunk. Ebben a helyzetben aligha lesz hiteles akár a rábeszélés. hogy elmúlt! Már nem érhet el. vagy éppen gyengítheti a mondott szöveg hatását. Nem szolgálja a nyíltságot. ez biztosítja legjobban az energia folyamatos áramlását. Legtöbbünk sajnos rengeteg lelki kacatot. Testünk. fölös holmit cipel folyton magával a múltjából. reggelre kelve kezdjünk újra minden napot! Minden egyéb megoldás csak rosszabb lehet. Csípőre tett kéz némán is vélt vagy valós felsőbbséget fejez ki. mint a száj. A testtartás tudatossága növeli a közlés komolyságát. csak egy kis odafigyelés. akivel így váltunk szót. esetleg roggyant testhelyzet aligha fogja előnyösen befolyásolni hallgatóinkat mondanivalónk befogadása iránt. vagy mi okoztunk. állandóan továbbít kiegészítő köz­ léseket. A leghatásosabb testhelyzet az. azt. testünkből folyamatosan árad az energia társunk felé. Az összefont kar például mintegy fölvértez. karunkat a test mellett tartva. ha mindenhova magunk159 . Szeretnék tudni. Akkor sem tudjuk lepakolni. szavainkkal párhuzamosan. Míg beszélünk. Tessék hát kipróbálni! ÉLJÜNK A J E L E N B E N A . sikertelenség okozta negatív érzésektől. akár ülünk. olykor beszédesebb.3. ahogy másoknak is megbo­ csátunk. amitől a mondaniva­ ló is nagyobb jelentőséget kap. a másik lekicsinylését jelzi. az őszinteséget.múlt-jelen-jövő szindróma" állhat még a szeretetteli kapcsolatok szabad folyásának útjába. azzal vesződünk folyton. Kicsavart. akár az odaadó figyelés.

azaz amióta szaktanácsadással foglalkozunk.) 160 . boldogítóbbá tenni nemi életüket. minek késlekednénk hát vele? S ne feledjék. a szeretet mindenkinek rendelkezésére áll. de aztán útjára kell ereszteni. viszont szeretnék jobbá. Senki se higgye. Csak a jelen a miénk. csak nyissuk meg magunkat. fölszabadult érzés lesz! A szeretetet lehet a legkönnyebben az élet részévé tenni. A jobb jövő biztosításának egyetlen módja. Csodás. a hirdetési szakma. ettől a jövő is megszépül. legyen szó kocsiról. hagyjuk el múltunk érzelmi limlomjait. őszin­ te.kai akarjuk vinni múltunkat. de azoknak is igen sokat segít. igaz-e? Nagyon sokan húztak és húznak hasznot is belőle. Tanuljunk belőle. azóta soha senki nem panaszkodott nekünk. olvassa el az itt következőket. hogy az elmúlt tíz évben. hogy ő nem részesedhet benne.'. hajnö­ vesztőről. Sötétnek látjuk a jövőt? Ennek oka szinte mindig a múlt. (Ford. Kapós a dolog. ettől a pillanattól kezdve bele kell szőni a szeretetet minden kapcsolatunkba. Világosan elmagyarázza a szexuális problémák megoldásának egyszerű módját. Ha attól félünk. annak azért mégis ajánlanám. megj. mi minden­ kit szeretünk! NEMISÉG N e m volt nehéz a figyelmet fölkeltenem a címszóval. akiknek nincsenek gondjaik. hogy a jövőben meg fog ismét­ lődni.' De hadd tegyem mindjárt hozzá. amit általa próbálnak a nyakunkba sózni. vagyis ez az életmód határozottan pozitív hatású e területen is. akármiről. moso­ lyogjunk mindenkire. Épp ellenkezőleg. cigarettáról. alkoholról. ne vesztegessük miattuk a jelent. a lehető legkellemesebbé. mindenki vehet belőle. Beszéljünk. mert biztos. Akiben a nemiséggel kapcsolatban kérdések merülnek föl. akik valamit el szeretné­ nek adni. Mostantól. hogy a Természetes Hygiénia határozottan hatással van a nemi életre is. Tegyük jobbá a jelent! Azzal kell törődni. sok visszajelzés érkezett „javuló kapcso­ latokról . itt lóg a levegőben. túlságosan is tisztában vannak vele mindazok. Még egyszer elismételném: a szeretet mindig kéznél van. akkor attól az m e g is fog ismétlődni. hogy mindig a jelent tegyük pozitívvá. illatszerről. Lassan már el se tudjuk vonatkoztatni mindattól. amihez valamiért ragaszkodunk. lélegzetet is tiszta szívből vegyünk. hogy a Testkontroll rossz irányba befolyásolta volna őt ebből a szempontból. tudja ezt az üzlet. nyaralásról. ha igyekszünk a jelenből a lehető legtöbbet kihozni. visszaélve a mindig élénk érdeklődéssel. Könnyítsünk hát a terhén. nyúl­ j u n k érte. ' A témakörben rendkívül hasznos olvasmány a Magyarországon BSZO cimen megjelent könyv. amikor jelenné válik. mivel a jövő csak akkor lesz valósággá.

Mindig hangsúlyozott tisztelettel vették figyelembe. mint például a táplálkozást. Olykor „bestiális". Igaz. noha ez jókora baklövés. Nem úgy beszélnek róla. nem a korlátozásokra fogjuk tenni most a hangsúlyt. nem lett volna udvarias dolog. teljes őszinteséggel n e m is beszéltek róla soha. hogy rámutassunk néhány dolog­ ra. nem kell aggódni. ezért annál tiszteletreméltóbb. a tisztátalanság tudata kapcsoló­ dott hozzá. mint amilyen az evés. mint a táplálkozást. az emberi faj fenntartásának eszközéről. A faj fönntartásának késztetése végigkísérte az elmúlt korszakokat. hogy a Természetes Hygiénia már korai korszakában is a legnagyobb nyíltsággal foglalkozott ezzel a kérdéskörrel is. Nem lehet. Nem is olyan régen a nemiségről még nem illet szót ejteni. csak azon leszünk. a korok folyamán hatalmas változásokon is átment. igaz. vagy az alvás. a szaba161 . ahogy az emberek viszonyultak hozzá. akár már a tizenéves kor kezdetén. megtisztítva azt az előítéletek és tévhitek pókhálójától. hogy egyre j o b b a n terjednek a nemi eltévelyedések. hogy megmaradjon élvezetnek és a test előnyére váljon. Annyira. a faj fenntartási tevékenységet ugyan­ olyan szigorúan szabályozzák az öröklött ösztönök. talán még manapság sem. tehát szükség van bizonyos fokú megértésére. az alvást vagy a testmozgást. Manapság meg mi történik? A nemiséget ugyanúgy túlzásba viszik. a tömegfogyasztás számára pornográfiává lealacsonyítva teszik vonzóvá a nemi érintkezést. Már akkori szerzői is úgy tárgyalták a nemi működést. hogy épp a természetben élő állatok közt a legritkább bármilyen nemi kilengés. hogy már túl messzire jutottunk egy újabb véglet. mint a házastársak között a szeretet kifejezésének és az élet. üres élvezethajhászásba fordult. nagy tet­ tek elvégzéséhez adott erőt. de még ennél fiatalabb gyermekek felvilá­ gosításával is foglalkoznak. biológiai szükséglethez. Aztán meg a „személyes szabadság" megsértésével vádolják. illetve annyiban korlátozták csak. amivel javíthatjuk e sokunk által lényegesnek tartott tevékenység minőségét. A mi társadalmunkban különben is már a tiltás a legritkább a nemi kapcsolatok területén. „állatias" jelzővel illetjük az ilyesmit. Elsősorban abban a tekintetben. azaz mint a teljes emberi test és lét szükségletét. A bün. fegyelem. Megengedetté. felejthetetlen hősöket és hősnőket teremtve. rendszer nélkül. minden szabályozás. No. aki ezt ellenezni merészeli. A fajfenntartás ösztönökbe épített parancsa — amely oly természetes és magától értetődő a Föld minden élőlényénél — sok ember számára mára már szenvedéllyé vált. hanem érzéki oldalait kihangsúlyozva népszerűsítik. szinte ajánlottá lett. Nagyszüleink még jócskán ebben a felfogásban nevelkedtek.A nemiség mindig is fontos hajtóerő volt az ember számára. mint termé­ szetes. mely a testet szolgálja. az élettannal foglalkozó tudósok a legjobb megmondhatói. mint az evést. és alaposan össze is lett zagyválva az egész.

hogy megkülönböz­ tesse viszonyukat minden más emberi kapcsolattól. mint senkivel.szerelmet és a szaporodást szolgálná. a szaporodást. a „szexuális forradalom" ellenére is mi megmaradunk embernek. ugyanúgy visszük túlzásba a nemi életet. miután kettejük közös felelőssége lesz az egyesülésükből származó. ha a szeretkezés kizárólag a . rendesen működő nemi­ ség magyarázata. A kívánalmakat és a követelményeket azok a biológiai szükségletek fogják behatárolni. a „szexuális forradalmat". Aki bírálja ezt az . akik sorsukat egész életükre egymáshoz kötöt­ ték. j o b b többel. több szexet.dosság felé? A társadalom számára hasznosan. mint amilyenek tízezer esztendő múltán lesznek. Ez olyan lelki táplálék is e két lénynek. egyszerűen n e m lenne ésszerű az ilyen elvárás. íme a helyzet. meg még. minden esetben két ellenkező nemű ember ivarsejtjeinek összeolvadása által. támogatásra szoruló utód gondozása. A két eredeti cél elvész a nemiség körülötti nehezen kibogozható tudatzavarban. Az „ ú j nemi szabadság". mely tiszta hátteret és egészséges távlatot adna. ami lehetővé tette. hogy mi felel meg az embernek élettanilag. azaz a válogatás nélküli partnerváltás ellen. ha­ nem „ a z evésért élünk-halunk". vagy reakciós ellenség.. ami kapcsolatukat különle­ gessé. túl messze esne a hétköznapok valóságától. Az e s z m é n y i valóban az lenne. ami bármelyikük. hogy más szem­ szögből is megvizsgálhassuk a kérdést. N e m ijedek meg a „szexuális forradalom" híveitől. akit a fajra jellemző tulajdonságok határoznak meg. 2. hogy álszent prűd. Az emberi lét során a nemiség két fontos feladatot tölt be: 1. nem hajlandók kiállni a házasságtörés és a promiszkuitás. Akárhogy is. akik életelve a „ k i s szexet. az azért továbbra sem változott. arra hamar rásütik. mennél többet és mennél többféle változatban!" jelszavakban merül 162 . mindet ide. illetve további személyek között létrejöhet. mint ahogy azt a nemiség kufárjai kínálják. egyedivé teszi számukra. olyannak. A nemiség eszközként szolgál a szerelem és a szeretet kifejezésére két olyan ember között. Ugyanolyanok voltak tízezer éve. Az itt olvasható ismeretek csupán arra szolgálnak. hogy a nemiség egyfajta sporttá váljon. röviden. melyek az emberi test­ ben nem változnak.új nemi szabadságot". és arra is alkalmas. ehelyett most a nemi felvilágosítók (akik nemegyszer hivatásos pszichológusok és pszichiáterek is egyben) egy másik szélsőséges álláspontot képviselnek. védelme és tiszteletben tartása helyett. A nemiség teszi lehetővé a faj fönnmaradását. Ahogy egyre gyakrabban nem „ a z é r t eszünk. de mi nem ezt hirdetjük most sem. hogy éljünk".

a munka 163 . Főműsoridőben is olyan adások mennek. testi-lelki élményt. A karácsonyfába is belefásulnánk. hogy házasság előtt nem tanácsos a nemi élet elkezdése. Sugalmazásuk szerint a hűtlenség és kéjhajszolás a mindennapi élet szinte kötelező része. az érdektelenség legtöbbször emiatt jelentkezik. az legjobban teszi. itt is igaz. Nem. hogy a túlzás a minőség rovására megy. A kielégülés elmaradása. hogy a korlátlan szexuális szabadsággal és szabadosságai már rég átestünk a ló túlsó oldalára. akkor könnyebben megtartóztatja magát a tizenéves. lelki és érzelmi energiát köt le." Jo A n n Gasper. mely eddig főleg a különböző terhességmegelőző fogások ismertetéséből állt. az a minőségnek fog ártani. a játék. hogy gyermekeim ebben a tálalásban ismerkedjenek meg a szerelemmel. testileg nem alkalmasak még a szülőszerepre. A korán megkezdett nemi élet egyszerűen túl sok testi. Kifejezetten egészségtelennek tartom és helytelenítem a népszerű műsorok jókora részét. izgalmas. még 1986-ban. ha egész évben naponta kellene földíszíteni. hogy tulajdonképpen ki is ö. Sablonos rutinná. ha alkohollal. Azt hiszem.Az egyetlen tökéletesen biztos terhességmegelőző módszer a nemi élettől való tartózkodás. A gyerek is beleunna. a testmozgás. sokakat elnémít föllépésük. . Saját nevelési tapasztalataim is azt mutatják. magabiztosabbá válik az egyébként is válságos serdülőkorban. a mértéktartás a legfontosabb a táplálkozás. az alvás. Dehát így van ez minden más élettani tevékenységgel is. ha mindennap gyereknap lenne.. vidámparkkal. az unaloműző szórakozás. s aki esetleg ösztönösen nem így gondolná.ki. újabb és újabb kéjkiváltó módszerek kitalálása helyett ezt kellene végre megérteni. A televízióműsorok hozzáállása a nemiséghez sajnos nagyon is egyér­ telmű. amikor még az sem világos számára. Az átlagos tévéműsor is „ s z o k á s o s nemi tevékenységnek" mutat be a testi-lelki egészségre egyaránt ártalmas és ugyancsak szélsőséges nemi viselkedésformákat. csak zavarosabbá teszik a kérdést a különbséget tenni még nem tudó gyerekember számára. ünnepi ebéddel. az O A P (serdülőkori terhességgel foglalkozó országos intézmény Amerikában) titkárhelyettese nyilatkozott így. Ahhoz is túl fiatalok. szerintem 1314 éves gyerekeknek ne a párzás legyen az időtöltés. Ez egyszerűen meghaladja képességeiket. Ez egyben azt is jelenti. unalmas hétköznapi tevékenységgé változtat egy csodálatos. egyáltalán nem vagyok boldog attól a gondolattól. s ettől gondtalanabbá. Ha nemi kapcsolatunkban is csak a mennyi­ ség és a gyakoriság foglalkoztat. hogy a terhességmegelözés olykor felnőtteket is próbára tevő felelősségét nyakukba vegyék. amelyek romboló hatá­ súak. vagy valamilyen más szerrel mihamarabb megszabadul „nevetséges gátlásaitól". Biztató irányzat ez a nemi felvilágosítás szövevényében. olyanokat. akik hozzám hasonlóan úgy gondolják. hogy amennyiben másoktól is támogatást kap ebben. Mint mindenhol.

Pedig egyáltalán nem az. hanem fo­ gyasztja a test energiáját. amikor meglett házaspárok. hatásosabbá. bármelyik túlhajtásáért egészségünkkel kell fizetni. hogy a ritka nemi élmény hátrány. az élet lényegi összetevője. Ennek befejeztével a nemi kapcsolat olyan élményekhez juttatott. amit soha azelőtt nem tapasztaltam. A nemhivatalos „szexolimpia" időszakában. De talán fölösleges is magya­ ráznom. belsőnk el fog szennye­ ződni. Elhitették például. mielőtt rájöttem volna. ami a nemi kapcsolat élményére is vonatkozik. a „ B o b & Carol é s T e d & Alice" kor idején. a hetvenes évek elején történt ez. új emberélet támasztására képes kincs. A Természetes Hygiénia területén szerzett tapasztalataim saját nemi életemre is nagy hatást gyakorolt. A gyakoriság csak az unalom. inkább alvásra. tudjuk. Nem csupán azon múlt. A nemi energia értékes ajándék. filmek azt sugallják. azért ez egyben az önmegtar­ tóztatás időszaka is volt számomra.esetében is. a bágyadtság okozója és semmi köze az egészséges nemi élethez. hogy ki csinálja többször. beteg­ séghez vezethet. hatalmas változások kezdődtek. hogy feltétle­ nül elegendő energia álljon rendelkezésre. az emésztés energiafölhasználásával hasonlítható össze. és tiszta belsővel az anyagi világból szár­ mazó valamennyi érzeti élmény erősödik. csak a gyakoriság volt fontos. semmi mást nem tartottak számon. elevenebbé válik. Csak a mennyiség számí­ tott valamit. a kiábrándultság. Méghozzá sokat. Határozottan az a véleményem. hogy belülről is kitisztultam. igénye csupán a legnagyobb fogyasztó. ami a legmegfelelőbb érzelmi hát­ teret adta a nemi kapcsolathoz is. komoly emberek is szinte „versengtek" egymás figyelmébe ajánlott föl­ jegyzéseikkel arról. hogy megszabaduljak a lerakódásoktól. hogy a gyakoriság a férfias­ ság igazi fokmérője. Korábban. csodára. Harvey is. A túlhajtott nemi élet tehát toxikus állapot kialakulásához. Ha nagyon lemerítjük az energiatartalékokat. hogy Harvey lett a férjem. meg kell őrizni a legmegfele­ lőbb pillanat és a legmegfelelőbb személy számára. Ennek egyik oka szerelmünk volt. amit nem helyes elpazarolni. A nemi érintkezéssel kapcsolatban sem más a helyzet. igazi istencsapás. A Testkontrollt belsőm méregtelenítésével indítottuk. én is meglepődve tapasztaltuk. akkor nem marad elég munkavégző képesség a méregtelenítésre. hogy életmódom milyen szoros összefüggésben áll egészségi állapotommal. milyen sokan számoltak be maguktól az új 164 . könyvek. Amikor aztán elkezdtem alkalmazni a Természetes Hygiénia módszerét saját életvitelemben. addig azt hittem. hogy az új életmód bevezetése nélkül aligha tudott volna beállni ekkora fordulat ezen a téren is. A másik fontos tényező az lehetett. nem vad teniszcsatára szokott utána kedv támadni. mely. Biztosítani kellett. A nemi érintkezés nem termeli. hogy a sürü és rendszeres nemi érintkezés „oldja a feszültséget".

a pszichiáterek a megmondhatói a probléma gyakoriságának. Dr. amíg az igazi okot nem veszik számításba. válo­ gassuk meg. igyekszik a fajfenntartás ösztönök paran­ csolta feladatát még pusztulása előtt ellátni. például az írás is. Érezve közeli végét gyorsabban érik. A földművesek tudják: hamarabb hozza hitvány termését az a növény.a túlhajtott nemi élet az életkedv és az életműködések gyors hanyatlásához vezet. A lélekgyógyászok. Nemi kapcsolat megkezdése előtt mindenképpen mennél jobban ismerjük meg egymást leendő társunkkal. De nem fog visszatérni a rendes nemi működés. Talán kissé ódivatúnak hangzik a tanács. Lehet benne valami? Tiszta belsőben az érzékek sem tompulnak el. én legalábbis úgy vélem. az segíteni fog az alkamas nemi társ megtalálásában is. nemegyszer orvosi ellátást is szükségessé téve. The Gratest Health Discovery. de ezek egyike sem hat addig. így szinte magunkhoz fogjuk vonzani az igazit. akik szintén tiszták és egészsége­ sek. a pihenés. ahogy fontos szerepet kap az íté­ lőképesség is. L. aztán ajzószerekkel. Mivel nemi kapcsolatból bármikor foganhat gyerek. a méreggel telítettség állapotába juttatnak. aki évek óta azt hitte. ha nem szüntetik meg a kimerülés valódi okait. A kielégítő nemi élet lényeges része a mértéktartás és az önfegyelem.életmódra való áttérés óta gyarapodó nemi gyönyöreikről. a túlzásba vitt nemi tevékenységet. illetve szellemi munka. alkotó tett. Akadt. vagy bármilyen teremtő. hogy számára már örökre véget ért az érzéki örömök korszaka. de ez nem gyógyítja az igazi okot. társunk megfelelő lenne-e ehhez is. William L. pihenés és testgyakorlás következtében..) Meggondolandó. (Az idézett írás forrása: W. 1972. kreatív. melyek a toxémia. Ha kellően tiszteljük. annál inkább olyan emberek érdeklődnek majd irántunk. tisztán. és más fölösleges. eléggé becsüljük magunkat és testünknek szeretettel viseljük gondját. Nem egy közülük az idősebb korosztályt képviselte. noha a szülők csökkent 165 . nagy adag fehérje bevitelével. amit a túlzásokért kell fizetni." Túl nagy az ár. Esser. hiszen a lehetőség folyton fönnáll. hogy feltétlen bizalom épüljön ki közöttünk. s most kiderült. Mennél tisztábbak és egészségesebbek vagyunk. legyen az sport. Esser. az étrendi hibákat. az idegek erősebb érzeteket tudnak továbbítani. hogy a szélsőséges nemi érdeklődés nem a legyengült egészségnek a jele-e. Gyakran hormon­ kezelés a javallat. amelyik valaminek hiányában szenved. az egészséges életmód egyik apostola szerint . tévedett. De a világon minden job­ ban fog menni így. energiaigényes szokást. vagy fizikai. Próbálkoznak étrendváltoztatással. továbbá az idegvégzödések mechanikai ingerlésével. annál erősebb lesz a megélt nemi élmény. az alvás elégtelen­ ségét. de jó szolgálatot tesz a boldogság és a testi-lelki egészség megőrzésében. Miért pont a nemi tevékenység lenne kivétel ez alól? Mennél j o b b a testi állapot a megfelelő táplálás. Chica­ go: Natural Hygiene Press.

Ilyen hétköznapi ok lehet például egyikük. Bevenni. Kissé belegondolva könnyen érthetővé válik a dolog. a legnyakatekertebb művi beavat­ kozásnak is a hőn áhított gyermekáldás érdekében. nyers csonthéjasok fogyasztása. de az egész fajt gyengíti. hogy az egyébként hatásos életmódváltozás nem hozta meg a várt előnyö­ ket azoknál a nőknél. A Természetes Hygiénia írott története számtalan olyan esetet ismer amikor meddő párok életvitelük egészségesebbé változtatása által termé­ kennyé váltak. hányan vetik magukat alá különféle. ami végül is nem csupán az egyedeket. olykor nagyon kellemetlen mellékhatás. tej. noha lehet. tehát nagyobb valószínűséggel akad majd olyan közülük. de nem tudják. test­ mozgás. Sokakat kön­ nyen megzavarhat.milyen kellemetlen tünetek várhatók. vagy más vegyszer. elegendő pihenés. mi legyen ezzel az „antibébi" tablettával. csak azért nem fogamzóképesek. hogy élet­ képesebbek lesznek. Esetről esetre bebizonyosodik. sőt. akik ilyen fogamzásgátlót használtak.és fogamzóképesség már pár hónap alatt helyreállhat helyes táplálkozás (sok friss gyümölcs. ame­ lyek durván beavatkoznak a test saját hormonháztartásába és annak finom egyensúlyába. A spermiumnak hosszú és küzdelmes utat kell megtennie a petesejt meg­ termékenyítéséhez. egészséges belső környezetben ez könnyebb. friss levegő és szeretetteli környezet hatására. üde bőr. Nem csoda hát a rengeteg. Tiszta. esetleg mindkettőjük dohányzása. teljes gabona. de az ilyen szülők utódja is egészségesebb lesz. alkohol fogyasztása és hasonlók. Idegen anyag a testben. A sokféle fogamzásgátló spirállal is hasonló a helyzet.életképessége sajnos az utódnemzedékekben halmozottan is öröklődhet. Ugyanígy az egészséges férfi testében kifejlődött hímivarsejtektől elvárható. igyek­ szik megszabadulni tőle? Saját gyakorlatunkban gyakran tapasztaltuk. ragyogó. ha nem mérgektől elszennyeződött szervezeten belül kell kínlódniuk. amely eleget tud tenni „küldetésének". Nem nyilvánvaló-e. zöldség. ha egyébként törekednének az egészséges életmódra. hogy a szervezet védekezni fog ellene. hogy a nemző. egyénenként sokszor egészen különböző. szinte előre meg lehetett mondani. mert testük belső körülményei nem megfele­ lőek ehhez a magasztos feladathoz. Szomorú belegondolni. Az előnyös életmódváltozások nemcsak a termékenységet hozzák vissza. 166 . vagy nem bevenni? A tabletták hatóanyagai általában olyan hormonok. A spirál eltávolítása után viszont gyorsan jelentkeznek az új életmódtól elvárt jó hatások: egészséges fogyás. például kávé. napfény. hogy még vehemensebben próbáljon megszabadulni az idegen holmitól. illetve hús. s a női szaporítószervek is jobban tudják ellátni feladatukat. Az egészségesebb életmód révén fölszabaduló többletenergiát a test azonnal arra fordítja. tejtermék és földolgozott élel­ miszerek alapos csökkentése vagy mellőzése). A másik figyelemreméltó szempont a fogamzásgátlás.

John Billings kutatásain alapszik. ** E ragyogó. A W H O (World Health Organization. D. Evelyn Billings és dr. Az adatokat a világ öt különböző területéről gyűjtötték. M. M. sőt. amely két ausztrál orvos. Minnesota: Liturgical Press). Hasznos lehet az alábbi könyv is: Landrum B. Az egyedek egészségesebbé válása kihat a fajra is. Ph. sőt.. A peteérés szakaszainak megfigyelé­ sén alapuló. s melyek nem.)** Mennél jobban megismerjük biológiai szükségleteinket. Gondos alkalmazásával 98. dr.. de olyanokon is segíthet. akik gyermeket szeretnének.: The Ovulation Method (Collegeville. s hamarosan pontosan meg lehet mondani. Rorvik: How to Choose the Sex of Your Baby (Garden City. melyek lesznek a biztonságos napok a szeretkezésre. úgynevezett ovulációs születésszabályozási módszer. hogy terhesség megelőzésére is használható. Cincinatti. hogy miként értelmezzük jelzéseit. melyből három a fejlődő országok közé tartozott. Billings. érdemes megismerkedni velük. New York: Doubleday and Company). hogy mely napokon a legvalószínűbb a teherbeesés. A női test egyértelműen jelzi ezt az időszakot. * Természetes fogamzásszabályozás címen Magyarországon is kapható erről könyv. (További fölvilágosítás az alábbi címen kapható: Couple to Couple League. ahol az asszonyok nagy része írástudatlan: Az ovulációs módszer nagyon j ó l beillik a természetes öngondozás menetébe. annál jobban tudunk rájuk hangolódni. Néhány példa: John J. természetes születésszabályozási módszereket több remek kiad­ vány ismerteti. a havi vérzéssel kapcsolatos nehézsé­ gek is szinte minden esetben csökkennek. hogy ez az egyszerű módszer roppant hatásos és könnyen elsa­ játítható. és arra. Shettles. hogy a lehető legnagyobb mértékben kielégít­ hessük őket. Kecsegtető kilátások.újraéledő tettvágy és életkedv. D. & Dávid M. kíméletes módja. Ebből származik az ovulációs születéssza­ bályozási módszer másik óriási előnye. Nem kivétel ez alól a nemi igény sem. De létezik a fogamzásgátlásnak egy nagyon sikeres. P. 167 . ráadásul sokkal élvezetesebb és mélyebb lesz az így szerzett nemi élmény. Box 111184. az eljövendő nemzedékek is egyre egészségesebbek lesznek így. Merce­ des Argu Wilson: The Ovulation Method of Birth Regulation: The Latest Adván ces for Achieving or Postponing Pregnancy — Naturally (New York: Van Nostrand Reinhold Company).5 százalékos a megbízhatóság*. Néhány hónap alatt könnyen elsajátítható e jelek fölismerésének tudománya. természetes fogamzásgátlási lehetőség az úgynevezett Sympto-Thermal (hőmérőzésen alapuló) módszer. az E N S Z egészségügyi szervezete) által nemrég lefolytatott nagyszabású nemzetközi vizsgálat eredménye azt mutatta. Fölismerhetjük e módszerrel (elsősorban naptár követésével). mely há­ rom különböző testállapot figyelésével segít a nőknek a fogamzásképes­ ség napjainak megállapításában. USA. O. Ohio 45211. természetes. D. egyszerűen testünk alaposabb ismeretére tanít. Egy másik igen hatásos. vegyszermentes.

fogporok.és súrolószerek. akik a test belső tisztaságának fontosságára szeretnék fölhívni a figyelmet. Tiszta külső és tiszta belső. Manapság legfeljebb a Természetes Hygiénia hívei vannak kitéve emiatt hasonló támadásoknak. arcvizek. Azóta szerencsére sokat változott a közfelfogás. egyedül az bíztat. szájmosók. TISZTASÁG „Tisztaság. mosópo­ rok. Ez a test egészségének egyik legfonto­ sabb alapföltétele. Elképesztő mennyiségben használjuk föl ezeket. fogkrémek.Tisztaság. púderek. hónaljtól a lábig mindenre. fogpaszták. Meddig talál mindez még süket fülekre. Ennek nevében gyakran olyan anyago­ kat is bevetnek. hajlakkok. Mégis. kellemes környezet és meghitt percek. fél egészség!" Ugye ismerjük a régi szólást. hogy az újonnan fölfedezett igazságok túl szokták élni a legmegrögzöttebb elutasítóikat is. lehelletillatosítók. tisztító. ágáló sarlatánnak. káros hatásúak. 168 . kencék és kenőcsök az összes elképzelhető változatban. amelyek kifejezetten mérgezőek. vakságra és makacs ellenállásra a hivatalos gyógyászat részéről? Nem tudom. szagta­ lanító és izzadásgátló szórópalackok. sok esélyt nem látok. női „ i n t i m " illatosítóként is. vérzéscsillapítók. ma már senkit nem tartanak ezért izgága. alkal­ mazásuk nem egyszer betegséghez vezet. krémek. ne kicsinyeljük hát le ezeket sem. Szerencsére már milliók ismerték föl a megfelelő ételtársítás jelentőségét. Sajnos sokan a külső „túlápolásával" igyekeznek pótolni a belső tisztaság hiányát. alig száz­ százötven éve még kifejezetten káros fényűzésnek tartották a heti egysze­ rinél gyakoribb fürdőzést. Mindhárom olyan hangsúlyos összetevője a teljes egészségnek. Hajmosószerek. porok. A köztisztasági mozgalmak az elmúlt évszázad során még az orvosi szakmát is meg tudták győzni a hygiénia fontosságáról. melyek nélkül aligha boldo­ gulunk. ami a belső tisztaság legfontosabb eszköze.

Ugyanis a belülről is tiszta testnek nincsenek kellemetlen szagú kipárolgásai. de még a közelében sem. akik gyakran használnak szórópalackokat.hála . amely egyértelműen veszélyes méreg. melyeken keresztül rendesen a belső mér­ geknek kellene kiürülni. hogy belsőnk nem elég tiszta. ha melléktermékeikkel környezetünket szennyezik. Sőt. de közvetlenül a felhasználóra is ártalmas. A szórópalackok. mert csak bajt csinálnak. mert érezzük. amennyi­ ben nem használjuk az általuk éppen népszerűsített árucikket. Talán azért hintjük magunkra olyan lelkiismeretes szorgalommal eze­ ket a „ c s a k külsőleg" holmikat. A fogkrémek koptatóanyagai ledörzsölik a fogzománcot. A test elpiszkolódott belsejéből előtörő anyagok kellemetlen bűzét kívánjuk így elnyomni. mert záródásra kényszerítik a bőr apró nyílásait. a pórusokat. hogy nem is lehet igazán hibáztatni az illatszergyártókat. A DuPont laboratórium vizsgálata szerint a dezodorok és hajlakkok szórópalackjainak freon hajtógáza nem csupán a környezetre. de velük együtt a száj hasznos baktériumait is. mint amilyen a fluorid. A porlasztás oly tökéletes. hogy a belélegzett permetbői az egészen apró cseppecskék a tüdőhólyagocskákon keresztül be tudnak jutni egyenesen a véráramba. 169 . egyes hirdetések egyenesen azt sugal­ mazzák. Olyan emberek tüdejét vizsgálták. tégelyek olyan vegyszereket tartalmaznak. A dezodorok alumíniumkloriddal zárják el az izzadságmirigyek kijáratát. Hogyan? Követni kell a Testkonroll életmódot. ami közismerten rákkeltő hatású. öklömnyi kristályhoz hasonló szagtalanító követ. ha tisztán tartjuk belsőnket is. Valamennyi megvizsgált személy­ nél a sejtek rák előtti jellegzetes elváltozásokat mutattak. Az ebben a furcsa. ami ezt eltakarhatná. nem igaz? Minden ilyesmi káros lenne? Nyugodtan le is fogadhatják. ahogy gyártóik ránk akarják sózni készítményeiket. igen! A női intim szórópalackok például szinte kivétel nélkül talkumot is tartalmaz­ nak. de ez nem fogja megszüntetni az okot. azoknak ajánl­ hatom a „ L e Crystal Naturelle" nevű. amelyeknek semmi keresnivalójuk se lenne testünkön. hogy megátalkodottan piszkosak akarunk maradni. még rosszabb a helyzet. hogy nem annyira kívülről. Visszafojt­ ják például a természetes öntisztulást. De mindez egyszerűen fölösleges túlzás.. sokkal inkább belülről vagyunk tisztátalanok. mint gyakran az is. A lehelletillatosítók megölik ugyan a káros kórokozókat. Akik mégis mindenáron használni szereüiének ilyesmit. Elvégre mi kértük. tubusok. Nincs annyi kölni és krém.fejlett" civilizációnknak és „ m a g a s " kultúránknak. Az lesz az igazi megoldás. az alumínium közvetlen összefüg­ gésbe hozható az Alzheimer-kór kialakulásával. továbbá olyan káros színezékeket és adalékanyagokat tartalmaznak. áttetsző. mely természetes ásványi sókból készült. ahogy azt a korábbi ötödik fejezetben már ismer­ tettük. Ráadásul akkora már az illatszerek és kozmeti­ kai készítmények iránti kereslet.

Hatása hosszú ideig tart. A kefés ledörzsölés után jólesik majd kiázni a zuhany alatt. Ez tényleg frissen és üdén tartja a bőrt. fogyaszszunk sok gyümölcsöt és zöldséget. Puha kefével dörzsöljük és csak tiszta vízzel öblítsük a fogat és az ínyt. vagy egy kád meleg vízben. A kültakaró tisztántartására legjobb naponta meleg (de nem forró) vízben lezuhanyozni. s ne a fogkrém műillatából. habokat.) A test tisztántartásához is legokosabb a legtermészetesebb megoldáso170 . tehát hátráltatja a kiválasztás roppant fontos. továbbá biztonságos és gazdaságos is. (Amerikában ford. megj. s ráadásul a ruhát sem színezi el. Kerüljük a talkumtartalmú hintőporok használatát. amikor tehéntejből készült tápszer­ rel etette. és legfeljebb finom kókuszolajszappant alkalmazzunk. Az elhalt bőr ráadásul akadályozza a bőrön keresztüli anyagcserét. inkább igyunk elegendő vizet. ez bőrük épségét is megőrzi.) Léteznek e g é s z e n természetes le­ hetőségek is. ha már mindenáron szükségesnek érezzük a szappanozást. A mentatea feszessé teszi az arcbőrt. Fontos a gyakori tisztábatevés. s nem sebesedik ki.Hatásosan megszünteti a hónalj és a láb kellemetlen szagát. Ha egyszer a legtöbb testápolószer tele van vegyszerekkel. Tápláljuk a kisbabát helyesen. ugyanakkor n e m gátolja a bőr anyagcseréjét. amelyek különben eldurvítanák a bőrfelszínt. tisztító folyamatát. A fürdésen kívül dörzsöljük át a bőrt természetes sörtéjű kefével. ami eltávolítja az elhalt bőrsejteket. A hajtógázas szórópalackok helyett használjunk vegyszermentes zseléket. Fürdessük őket meleg vízben. Például a mandulatej készítése után visszamaradó pép al­ kalmas a test bedörzsölésére. Az egészséges élelmiszerek terjesztésével foglalkozó Természetboltokban ilyenek is föllelhetők. a lehető legkevesebb „készít­ mény" felhasználásával. California] levélben is megírta. mandulaolaj tartalmával remekül nedve­ sítve a bőrt. vagy valódi tengeri szivaccsal. nem zárja el a pórusokat. főleg csecsemők esetében. az a legjobb erre a célra. Intim női spray használata helyett zuhanyozzunk le két liter vízben elkevert két evőka­ nálnyi citromlé vagy almaborecet oldatával. míg mégegyszer átmasszírozzuk a testet szárított tökbélből készült úgynevezett „luffa" frottír-szivaccsal. Bőrük illatozni fog. A bőr puhaságát se kenőcsök alkalmazásával próbáljuk elérni. friss gyümölcslével és friss gyümölcs­ csel. gabonafélék és csont­ héjasok magjaiból készített tejjel. Akinek ezek után még mindig hiányzik az olajos kezelés. A kellemes lehellet a tiszta belső­ ből eredjen. akkor miért ne próbálkoznánk meg természetbarát változataikkal? Manapság már elég sokféle ilyen létezik. vagy megfürdeni. hogy már másnapra kicsípte a kisbaba popsiját a széklet. Jae Duckhorn [Pasadena. a lerakódások eltávolításához használjunk rendszeresen fogtisztító selyemfonalat. kizárólag természetes összetevőkből készítve. az használjon tiszta kókuszolajat. (Sokaktól hallottam. anyatejjel. Mindenféle bőrre alkalmazható.

Aztán egészségünkkel fizetjük meg az árát ennek a magunk teremtette világnak. otthon senki nem dohányzik. További elégedettségre és lelki nyugalomra adhat okot a tudat. Felejtsük el őket. hogy miféle veszélyes vegyszereket alkalmazunk napról napra? Pedig közülük nem egy fölösleges. ha sikerül helyettesíteni mindezt a kockázatos. saját otthonunk. A konyhai tisztítószerek a legveszedelmesebbek. mert egyszerűen nincsenek tisztában a kockázattal és nem tudnak arról. Boldogság fog eltölteni. amit sok amerikai lakásban már bevezettek. hogy ennyivel is hozzá tudtunk járulni saját testünk. Sajnálatos hibája korunknak. Lassan egy vegyi hulladéktáro­ ló sem lehetne már különb. környezetünk. dobjuk ki az összes mérgező és környezetszennyező tisztítószert. noha az embernek eredendően tiszta környezetre és friss levegőre lenne szüksége. Kezdjük a konyhá­ val. de még jobb az a megoldás. ha törődni akarunk az egészséges környezet megteremtésével. hogy oly sok embertársunk kénytelen saját otthon nélkül leélni életét. természeténél fogva szüksége van valamilyen fedélre a feje fölött. KELLEMES KÖRNYEZET Az ember fészeklakó faj. ahol meghúzódhat. A vegyszerekkel telített testápoló holmik sokkal inkább az üzletnek válnak hasznára. méregtartalmú és drága holmit hatásosabb. Az az egészséges háztartás. bagózni házon kívül lehet. Még télen is érdemes legalább résnyire nyitva tartani az ablakot a jó szellőzés érdekében. kevesebb és sokkal olcsóbb szerrel. A leghasznosabb otthoni elfoglaltság az lenne. Az egyetlen nyugodt szívvel ajánlható légfrissítő a nyitott ablak. hogy nekiállunk kiselejtezni a haszontalan holmikat. erre kijelölt szobában hódolhassanak szenvedélyüknek. Sokan csak azért használják ezeket a veszedelmes anyagokat.kat alkalmazni. de egyben az egész világ méregtelenítéséhez. Testünk mellett talán csak otthonunk az. no meg pénztárcánk is előnyét látja majd. Alaposan végigolvas­ va egyik-másik címkéjét ijesztő dolgok derülnek ki — ha egyáltalán 171 . Az áporodott levegő leggyakoribb oka a dohányfüst és a sütőserpenyőből felszálló zsíros szagok. Mentesítsük a kamrát és a hűtőt minden vegyszertartalmú élelmiszertől. vagy helyettesíthető mással. Aztán mi mindent használunk a ház „tisztántartására"? Tisztában vagyunk-e azzal. hogy lehetne másképp is csinálni. Közérzetünk. és ahol az ételek túlnyomó többsége friss gyümölcsből és zöldségből áll. amelyet oly bőkezűen agyon­ kezelünk a legkülönfélébb vegyszerekkel. akkor azok legfel­ jebb az egyetlen. Ha dohányosok élnek a házban. ahol nem dohányoz­ nak. mint egészségünknek. Összezavarodott az értékrend. Szabaduljunk meg valamennyi maró hatású ruhatisztító vegyi anyagtól.

. Nem beszélve arról.föltüntetik az összetevőket és a lehetséges kockázatokat. Minden belső méregtelenítési pró­ bálkozást eleve aláás. ha nem öblítettük le a szert elég alaposan. vagy a párából lecsapódott zsíros szenny a következő használat során odaég a tűzhelyhez. szövését.) Hát nem aranyosak. tojásból eredő piszoktól. hogy károsítaná az anyag színét. s az élővizeket is kíméli. jóval olcsóbb. de frissen még könnyen eltávolítható. mennyi lehetőség kínálkozik egyes háztartási vegyszerek helyettesítésére sokkal kevésbé mérgező. rá­ adásul hatásosabb anyagokkal. T ö b b erős hatóanyag együttes hatása könnyen végzetes is lehet. aki szájon át adott mesterséges légzéssel próbálta megmenteni őt. Az ilyen rásült lerakódás valóban szinte levakarha­ tatlan. További veszély. (Maró hatásukon ez ugyan mit sem változ­ tat. hogy így „gondoskodnak" rólunk? Lássuk csak! A tűzhelytisztítókra például nem lesz szükség. Csak ezek mintegy évi 10 000 balesetet okoznak az Egyesült Államokban. íme néhány példa. hogy miért képtelenség rendes ivóvízhez jutni. Sokan nem is tudják. hogy belégzésük ne legyen olyan kellemetlen. Ehelyett ugyan­ is inkább illatosítókkal álcázzák a maró anyagok gőzeit.és lefolyópucoló anyagok elsősorban abban hasonlítanak a tűzhelytisztító szerekre. ha közben hol itt egy kicsi. törüljük föl a fröcscsenéseket amilyen hamar csak lehet. ha kevesebb húsételt készítünk. Fehérítőként alkalmazzunk boraxot. amint kihűlt a tűzhely. Általános felülettisztító szernek remekül beválik néhány evőkanál ecet egy vödör vízben feloldva. hogy az egyik alkalommal lecsöppent étel. Maine államban. odaragadt. mert kevésbé koszolódik a sütő.. Az elpiszko­ lódás leggyakoribb oka az. Súroláshoz használjunk szódabikarbónát. hol ott egy kicsi. hogy ezekben is nagyon nagy a rendkívül erősen maró lúg részaránya. amikor az egészet lezúdítjuk a csatornába. Ezzel megelőzhető. Anélkül fehérít. A lakásban a keve­ rékből fölszálló gőzök nem csak őt ölték meg. de ugyancsak káros anyag j u t be a szervezetbe. A vécé. Nosza. Aztán meg elégedetlenkedünk. minden használat után. a padlóval. amelyek mérge­ zés nélkül tesznek köröttünk rendet. de azt a nőrokonát is. Kockázatos kitenni magunkat nap mint nap gyilkos vegyi anyagok hatásának. olyan tisztítószereket kellene használnunk. 172 . hogy felszabaduló maró páráik a levegőben maradva tovább roncsolnak. szennyezve ezzel az amúgy is túlter­ helt élővizeket. hogy egyáltalán szükség legyen azokra az erősen maró tisztítószerekre. 1975 novemberében történt például. Szinte csodát tesz az ablakkal. hogy egy 68 éves aszszony klórmész és ammónia keverékével gondolta megtisztítani ablakát valami makacs.

USA-áruk forin­ tért. De bárki hozzájuthat! Hivjon és mi házhoz me­ gyünk. hogy a mai mosópor már nem egyszerűen szappan. mégis kézkimélő és környezetbarát háztartási tisztítószerekkel. esetleg biológiailag lebomló folyékony mosogató­ szert. Kathy Atwood. de komoly egészségkárosodást is okozhat." 173 . amelyek izgatják a bőrt. amit már évezredek óta használ az ember. vagy az Amway*. hogy a szokásosnál piszkosabbnak tűnt a friss ruha. majd fél csészé­ nyi bóraxot. mint amilyen a Shaklee és az Amway. Ezek a legjobbak! Gondolnák-e. de sokat kap. amiből többet vásárolunk. aki esetleg nem lenne megelégedve. e rész elolvasása után beszámolt a bőrallergiáról. Luxus minőség elfogadható áron. aki e könyv elkészítésében is segédkezett. ettől lesznek azok egyre kevésbé élők.és lágyítószerekkel telítve. mint Amerika! Elképesztően hatékony. Figyelem! Boltban nem kapható. vagy épp habzásfékezővel. Elhatározta. mivel sűrítményeink megfelelő hígítása vízzel már az Ön föladata lesz.) Csak egy telefon. Igen. tisztító-. mint amennyi kenye­ ret. Csalódás kizárva. Ezzel szemben a mosópor vegyipari termék. A rendszeresen ily mosószerekben mosott ruha átitatódik mesterséges szag. Az első mosás után meglepődve látta. (Szerencsére ez a legritkább eset. Ezután egy kis kézi gumiharanggal pumpálva már újra sza­ baddá lehet tenni a lefolyót. hiszen gabona és zöldség nem szokott olyan vastag levet ereszteni) áztatáshoz vegyünk szódabikarbóna oldatot. A gépírónő. enzimekkel.) — Tűzhelytisztításhoz súrolószer gyanánt alkalmazzunk szódabikar­ bónát. Nem csoda. hogy a mosópor egyben a legjelentősebb környezetkárosító háztartási szer is. — Lefolyó eldugulása esetén öntsünk bele forró vizet. terjesztésük kizárólag az önfejlesztő ügynökhálózat útján folyik. töltő.Zsíros konyhai eszközök és edények tisztítására (ezekből ugyan ha­ marosan egyre kevesebb lesz. mi az. tovább habzik a partok mentén. mert a korábbi mosószermaradvá* Amway? Ma már Magyarországon is beszerezhető! íme a reklám: „Tisztára.és egyéb anyagokkal. mint amilyen a Shaklee. vagy szódabikarbónát. tejet. illetve illatosító anyagokkal. Meg kell érteni. A mosópo­ rokba kevert mesterséges enzimek gyakran okoznak asztmát. habosító szerekkel. amelytől — lányával együtt — állandóan szenved. ez a mosópor. A hagyomá­ nyos szappan ugyanis egy aránylag ártalmatlan háziszer. szájba jutva nemcsak csíp. Budapesten például 136 85 78. — Mosogatáshoz használjunk biológiailag lembomló szereket. áttér az A m w a y mosószer használatára. hiszen előbb-utóbb minden mosópor az élővizekbejut. bőrkiütést és náthaszerű tüneteket. vagy bármilyen más ételt? Eltalálták. mert visszakérheti pénzét. a tüdőt. Keveset viszünk. Szem­ be. (Ejtsd: emvéj.

A statikus dörzselektromosság gondját másként érdemes megoldani. Sokan nem értik.) Harmadsorban pedig ma már mindezek nagy részét biológiailag lebomló szerekkel lehet helyettesíteni.nyokat nem lehet mindjárt elsőre eltávolítani. melyek kevésbé mérge­ zik levegőnket gőzökkel és gázokkal. Senki nem gondolhatja komolyan. ha a házon kívül. hogy Kathy és lánya is örökre megszabadult a bőrallergiától. ez senki­ nek sem tesz jót. Régi házban. szúnyogokra. mi viszont károsodunk az irtószerektől. a lágyítók. ami lakásunkba vonzaná a kártevőket. Jó lesz a házat mentesíteni mindenféle sugárzástól is. ruháink tartalmazzanak több valódi. miért ellenezzük a mikrohullámú sütőt a Testkontrollban. ha nem. Néhány mosás után azon­ ban a ruhák újra ragyogó tisztán kerültek ki a gépből. Ugye. A természetes rostból készült anyagok jót tesznek a bőrnek. hatásuk gyilkos a bogarakra. amikoris eltávolítjuk mindazt. nem szeretnének atomerőművet a szomszédban? De vajon tudják-e. akkor is inkább a száraz. azaz a lehető legkevesebb műszálat. A rovarok elleni küzdelemben hasznos a gyakoribb „nagytakarítás". Ezek a permetek állandóan a levegőben lengenek. az utóbbi meg különösen veszélyes. A nyílászárókra szerelt szúnyogháló is hatásos módszer. A citromfű. ésszerűbbnek tűnhet először csak csökkenteni számukat. ahol már nemzedékek óta együtt él rovar és ember. ha kell. természetes rostot. mivel haszná­ lat közben belélegezzük az oldószerek maró gőzeit. amely alkalmas szaporodásukra. mint amilyenek példá­ ul a Shakelee. hogy a 174 . hogy szabadon lélegezzen. (Elhihetik. vagy az A m w a y termékei. Csótány és rokonai esetén szüntessük meg minden „ k e d v e n c gyülekezőhelyüket" a házon belül. Az sem lényegte­ len. melyek ingerlik a bőrt. Kezdhetjük mindjárt a mennyiség egyszerű csökkentésével. Sokan rendszeresen rovarirtóval kezelik lakásukat. Bőrre. porított változatokat használjuk. ők összhangban élnek a természettel. vagy még inkább ruhára kenve már kevés is elveszi „étvágyukat". melyeket oly gátlástalanul használunk manapság. mert akárhogy is mérgezünk. (Nem csoda. A lakásban található szúnyogok számát alaposan korlátoz­ hatjuk. Az első kettő káros maradékokat hagy a ruhában. Egybehangzó fogyasztói fölmérések szerint legtöbben átlagosan a szükséges mennyiség kétszeresét hasz­ nálják! Vissza lehet szorítani a mosáshoz használt minden egyéb vegy­ szer. kevésbé ingerlik azt és hagyják. legyekre. hogy ránk. Ha mindezek ellenére mégis be kell vetni rovarirtót. Ezt-azt azért lehet tenni a mesterséges mosószerek visszaszorítására.) Néhány módszerrel meg lehet valósítani ezt a csökkenést. a rovarok egy része láthatólag bármit túlél. a dörzselektromosság elleni készítmények és a folttisztí­ tók használatát is. ott talán túlzás célként rögtön a teljes irtást kitűzni. csak mi állunk harcban vele. a kertben felszámolunk minden helyet. emberekre ne lenne káros. a citronella olaja természetes szúnyogriasztó.

hogy betartását senki nem ellenőrzi. sokkal inkább a gyártót! Arról nem is szólva. nincs szervünk.. se bűze. Mert a díjbeszedők j ö n n e k ugyan halál­ pontosan. mondjuk a percek alatt tálai­ hatóvá tett fagyasztott csirke.mikrohullámú sütő tulajdonképpen egy rádióaktív. ha tökéletes lenne. Nem is az étel forog veszélyben. de. legföljebb maga a gyártó. ha ugyan veszi rá a fáradságot. szürkehályoghoz vezethet. igaz? Sőt. hogy külön szabvány foglalkozik a kiszivárgó sugárzás „elfogadható szintjének" meghatározásával. Se íze. mely fölfogná a sugárzást és figyelmeztetne az alattomos veszélyre. s közben senki nem töri magát. Minden főzőeljárás elvesz az étel táp­ értékéből. hogy egészségre ártalmas.kis ener­ giájú és nem ionizáló"? Engem még ez sem nyugtat meg igazán. különösen ve­ szélyes a magzatra. Ez a fölfogás mindenkit már szinte kényszerít. Nem engedne ki sugárzást. fokozza az idegkimerültséget. hogy a veszélyekre is figyel­ meztessen. akkor ugyan miért látnák el drága sugárvédelemmel? A mikrohullámú sütő fölépítése hasonló a hasadó anyagok tartályai­ hoz. Frey szerint az idegrendszer a szabványban előírt szintnek már a háromszázad részét is 175 . Megéri-e a lerövidült sütésidö. Valamennyire mindig ereszt. milyen veszélyt jelent a mikrohullámú sütő. mint a „ m o d e r n kényelem nélkülözhetetlen eszközét". nem hallható." Nem az a gond. hogy gyorsabban teszi. ahogy a gyártók és eladók elkenik a valóságot. A tünetek évekig lappanghatnak. hogy mi kárt okoz a mikrohullámú sütő. a mikrohullámú sütő esetében csak az a különbség. alattomos su­ gárforrást tartsunk a háznál? Mert igenis veszélyesek! Ha nem lenné­ nek azok. H. Befolyásolja a szívritmus-szabályozót. Úgy hirdetik. tovább megyek! Nem létezik olyan. ugye. hogy az étel sugárzóvá válna. Annyira biztos. a kibocsátott sugárzás . Szerinte „a hatvanas évek óta tartó mérések egyértelműen azt igazolják. de sohasem az. sugárzó test? Azt mondják. Halálos csöndben. nem látható. nincs abban hasadó anyag. Senki nem tudja pontosan megmondani. ugye n e m szoktak rendszeresen megjelenni a háznál az állami sugárzásszint-mérők önöknél sem. Csak gyanítható. hanem mi magunk! Még észre sem lehet venni. ki nem tapintható. amikor jelentkeznek. Dr. azaz amikor a megbetegedés valószínűsége nulla lenne. Szerintem e készülékek terjedésének okai a lustaság és az. A. A sugárkárosodás halmozódását se érezzük. Ez a szabvány vajon kit véd? Engem? Nem. rongálja a látást. hogy ereszt. elsősorban az ajtó körül. hogy pusztít. a tömítések men­ tén. károsítja az érzékeny szöveteket. Kari Morgan kutató a sugárhatás és az egészség összefüggéseit vizsgálja. amelynek biztonságosan ki lehetne tenni bárkit. hogy nincs olyan alacsony sugárszint. csak az holtbiztos. hogy szinte semmi időt ne kelljen a főzésre fordítani. s már késő lesz az ok után kutatni. Ugyan miért tartsak én otthon akár alacsony energiaszinten sugárzó holmit is? A kényelem. hogy biztonságos sugáradag! Dr. s ez benne az igazi veszély.

attól alig két méternyire. rákban. Emil Grubbe neves sugárzásszakértő 1960-ban halt meg. amik az embert érik. ha nem támogatnánk az atomipart ilyen készülékek vásárlásával. Nincs az a kényelem. ha növekszik a szivárgás. Akad még. Már az elhasználódás miatt is az öreg mikrosütök jobban szivárognak. Sötét kilátások. a tekintetet is fordít­ suk el róla. A sugárzás mennyisége szaporodik színes és nagyobb képernyő esetén. A sugárveszély akkora. Önök hogy vannak ezzel? Gondolom nem lesz meglepő a hír. amelyik megérné a nukleáris szerencsétlenség kockázatát. az túl sokba kerülne. A védelem nem csak a használat során. egyik karja és másik kezének több ujja már hiányzott. aki fehérvérüségben haldoklik. hogy észrevegye. Ezzel szemben átlago­ san 1 „ r e m " sugáradagot kapunk minden olyan évben. annak érdemes legalább tisztában lenni néhány fontos dologgal. gyengülhet. főleg a többi minket érő sugárzással együttes hatásban. amelyikben rendszeresen nézzük a tévét. (Amerikában a Radio Shack forgalmaz erre szolgáló mérőeszközt.megsínyli. Ahogy tartok az atomerőművek terjedésétől világszerte. Tartsuk meg legalább az egy lépés távolságot. Nem sokkal halála előtt nyilatkozott így a televízió károsságának kérdésében. Sohase tegyünk oda nem való. legalább alkalmanként ellenőrizze készüléke sugárvédelmének épségét. A legtöbb készülék jóval efölött üzemel. de a szállítástól is rongálódhat. Dr. idegen tárgyakat a nyílások tömítéseihez. amikor orra.) De továbbra is azt tartanám jónak. Aki ezek ellenére otthonába visz ilyen kiszámíthatatlanul kockázatos készüléket. Vagy képzeljenek el egy kisgyereket. az űrből érkező állandó háttérsugárzás hatásán fölül még napi négy-öt óra a képernyő előtt. Ha maga a televízió nem is lenne káros. ha sugárzása hozzáadódik napjaink többi sugárterhe­ léséhez. ugyan­ úgy ódzkodok a mikrohullámú sütő térhódításától az otthonokban. Tisztításra csak puha holmit használjunk. vagy más koptató hatású tisztítószer alkalmazása növelheti a kiszivárgó su­ gárzás mennyiségét. semleges mosóanyaggal. Az ICRP (Nemzetközi Sugárvédő Szervezet) adatai szerint 30 éves korig legföljebb 5 „ r e m " lehetne az összes sugárártalom. De véleményem szerint a telvizió önmagában sem veszélytelen!" Hogy a szabványok gondoskodnak a tévé biztonságosságáról? Megint fölvetődik a kérdés. hogy a televízió sugárzása egyértel­ műen káros. orvosi röntgenvizsgálat. Csak a nagyközönség tájékoztatására nem futja. Az 5 helyett ez 30 „ r e m " a harmincadik 176 . „ N é z z e n e k csak rám. ne kerül­ j ü n k karnyújtásnyira se a bekapcsolt készülékhez. mint az újabb keletűek. Fémszivacs. és amit a tévékészülékek gyártói nem vesznek számításba: kísérleti atomrobbanások. 16 kilovolt feszültséget neveznek „biztonságosnak". azzá válik. Leg­ alábbis én. álla. aki többre becsüli kényelmét a kockázatnál? Annak azt javaslom. hogy a szerelőket is feliratokkal figyelmeztetik rá. menthetetlenül. kinek a szempontjából.

akár nézi valaki akár nem! Tréfa nélkül mondom. annál kevesebb kárt okoz. amelyet oly mértékben irtanak. Az első sugárterhelésre vonatkozó amerikai szabvány 1968-ban jelent meg. más szempontból is érdemes együtt élni velük. ahová csak lehet. Vigyük be hát ezeket otthonunkba. minden lehetséges módon. Ültes­ sünk fát! A fák tartják tisztán a légkört. Nem csupán látványuk tölt el örömmel. Mindez olyan beruházás pénz177 . Egy szerény virágcsokorral is be tudjuk varázsolni olykor-olykor a természet szépségét otthonunkba. s még csak azt sem mondják. s épp a magzati kor az. Hátrább a gyerekekkel! Két méter legyen a legkevesebb! Ma. ha ez így megy tovább. aki így bíztatja gyerekeit: — Kapcsold ki azt a tévét. Az élő növények oxigénné alakítják a kilehelt széndioxidot. Bolygónk legfontosabb oxigénfor­ rása az őserdők övezete. fénycsőből. Csak helyeselni tudom azon szülők eljárását. ha a lehető legtöbbet tartózkodunk természetes világításban. hogy már a kétezredik esztendőben alig tizede marad meg a mostani állománynak. gyönyörűséges növényekkel. Még többet tehetünk a házikertben. Vagyis teljes a tájéko­ zatlanság. mint manapság tesszük. a mesék és legendák tele vannak csodás virágokkal.évben! Szülők hagyják. komolyan vannak ilyenek! A tévéből. senki nem lehet biztos semmiben. Látványuk lélekemelő. Az eltérés így is ezerszeres például a szovjet előírásokhoz képest. természetünknél fogva is sokkal több időt kéne tölteni a szabadban. Segítsük e folyamat ellensúlyozását. Érzékszerveink még min­ dig rá tudnak hangolódni a Természet szépségeire. hisz nem olyan régi találmány e láthatatlan gyilok. a lehető legkisebbre. hanem valódi veszély forrása is! Még néhány figyelemreméltó adat. ahol éjjel-nappal megy a tévé. számí­ tógépmonitorból. amire a sejtszaporodás a legjellemzőbb. Neveljünk virágot saját otthonunk díszítésére. ültessünk fát. korlátozzuk a sugárzást. amit én itt: mennél messzebb ülsz a képernyőtől. menj(ünk) inkább játszani a szabadba! Őseinkhez hasonlóan. Akad­ nak például családok. segítenek tisztán tartani lak­ helyünk levegőjét. amikor száz újszülöttből átlag tizenket­ tő kisebb-nagyobb születési rendellenességgel j ö n a világra. A sejtek szaporodás közben a legérzékenyebbek erre. És ez csak az egyénre vonatkozik. idegnyugtató. virágokkal. A televizió nem ártatlan szórako­ zás csupán. fiam. ha csak zsebkendőnyi is. figyelmeztet­ ni kell a várandós nőket a magzatukat fenyegető sugárveszélyre. termesszünk zöldséget saját fogyasztásra. legalább saját környezetünkben. a nemzedékek során halmozódó hatás még ennnyire sem ismert. azóta nyolcszor módosították. Egy lehetősé­ günk van csak a védekezésre. irodai fénymásológépből és ezer más mes­ terséges forrásból ránk zúduló pusztító sugárözön ellen úgy lehet a legjobban védekezni. üdítsük föl szobáinkat is növényekkel. hogy csemetéik akár órákat töltsenek a tévé előtt. Mind a nyolc alkalomal csökkentették a küszöbértéket.

A zöld érzelmeinkre. melyek embertársainkhoz fűznek. Nyugtalan az álom. lélegzé­ sünkre. A kék a levegő színe. Tudato­ san és megfelelő módon éljünk tehát a zenével is. soha véget nem érő zavarosságnak tűnik. mint gondolnánk. nyugodt muzsika csodásan el tud andalítani. Mélyre hatolhat a tekintet. békét sugall. tiszta gondolkodásra. hangos zene akár a környe­ zetszennyezés egyik válfajának is tekinthető. Jobban tudatában leszünk a kapcsolatoknak. rossz az emésztés. apróságok túl nagy jelentőséget kapnak. nem j u t idő a nyugodt. T o m p á b b (de nem fakó) tónusok meg­ nyugtatóan hatnak. sokban hozzásegíthet a kellemes közérzet eléréséhez. Látjuk. ahol életünket szemügyre vehetjük. Ezt sem én találtam föl. melyek reggeltől estig zápo178 . Ne aláássuk. Barátságos. Minden szín más-más testi energiaközpontra hat erősebben. A lágy. aminek közvetlen haszonélvezői is mi magunk leszünk. Nagyszerű élmény megtanulni lecsendesíteni gondolatainkat. De nem lehet észrevenni a tó fenekén a megbúvó kincset. szeretetet. A fehér a tudatosság magasabb szintjeire vezet. de szebben fejlődik dallamos zene hatására. ha nyugodt. meleg színükkel a Naphoz hasonló hatást gyakorolják az emberre. éjjel-nappal zúg-zakatol tőle az agy. A vörös például a nemi érdeklődést mozgósítja. A fémesen harsogó rocktól a növény is elsatnyul. világosabbá válik. inkább fokozzuk az egészséget általa. megszakítjuk kicsit az állan­ dóan érkező benyomások végtelen folyamát. Összevissza kavargó gondolatok között könynyen irányt s arányt lehet téveszteni. s a csönd és az elmélkedés színe is ez. Mindennek csupán az az oka. összhangot. mint sejtenénk. ahogy a kemény. hogy mi munkánk célja. A kapkodó élet fárasztó nyűggé lesz. vad színek nyers és vad érzelmeket váltanak ki. befolyásuk erősebb. Tudatunk az a képernyő. hogy túl­ telítődik a tudat. Nyugodt életvitel mellett maga az élet is könnyebben érthető. amely sokkal jelentősebb. Éljünk tudatosan a színekkel. A sárga és a narancs az emésztést segíti. az érzelmek hevesen csaponganak. az idegnyugtató muzsikát már Aszklépiosz gyógyító szentélyeiben is gyógyszerként hasz­ nálták az ókori görögök. tüdőnkre lesz jó hatással. Legalább ilyen fontos a zene hatása is. mint szélcsendben a tisztavízű tó. szívünkre hat. A nyers. M E G H I T T PERCEK A mai élet tempója sokunknak túl idegesítő. felszínessé üresednek emberi kapcsolataink. Pár szót a színek ránk gyakorolt hatásáról. ha a felszínen folyton szilaj hullámokat korbácsol a vihar.ben és időben. Mintha kikapcsolnánk egy időre a számítógépet. de elsiklunk az élet fontos dolgai fölött.

érintsük össze két tenyerünket és hunyjuk be a szemet. s ezt az időt a nyugalomnak szenteljük. kifelé és befelé. mintha megállás nélkül láncfűrésszel irtanák köröttünk a fákat. hogy szeretet. sőt. amit úgy hívunk. Szükség esetén az ember önkéntelenül is néhány mély lélegzettel szokta megnyugtatni magát. hogy korlátozza önmagát. ahogy ez folyik. mégis csodálatos lesz meghal­ lani a hirtelen csöndet. mint rakoncátlan kölyökkutyák a pórázon. vagy rábírni az atomipart. a feszültség. Valójában valamennyien képesek vagyunk a meghitt percek élvezetére. „A mennyek országa bennetek van". lecsukott szemünkkel próbáljuk látni is. ettől ő is megtanul lenyugodni. stressz. Az első benyomás az lesz.. Lelkileg is egyre nyugodtabbá válunk. a kiáramló levegővel pedig mindig engedjünk ki magunkból negatív érzéseket. megvilágosít. E hangzásokat minden lélegzetvételnél magunkban ismételve sikerül majd figyelmen kívül hagyni elménk csalafintaságait. akkor mondjuk azt. Nem szereti. ha egyszer végre leállítják a gépet. hadd tegye. Figyeljük. ha betö­ rik. merengő elmélkedés­ nek. a gyűlölet. csöndes. Erőltetés helyett hagyjuk. egyszerűen üljünk egyenes háttal egy székre. kilégzéskor meg azt mondja: SZA. ha kordában akarják tartani. Hangot is társítsunk hozzá. Lassan hozzá­ szokunk.. míg a hátteret fülsértő zajok töltik be. a féltékenység. Belégzéskor mintha így szólna: H O M . hogy gondolataink úgy ugrálnak. szinte erőlködés nélkül fog menni a dolog. menet. Nem kell hozzá nagy fölhajtás. Olyasmi ez.roznak ránk társaink. mert . munkaadóink vagy beosztottaink felöl. ő maga akar folyton irányítani. tisztítsuk hát meg ezt az egész birodalmat az Istentől kapott szeretettel. megerősít. s mi vonuljunk máshová. vagy kényelmes törökülésben közvetlenül a padlóra. Ostrom alatt állunk munka közben. mint amilyen a harag. vagy ezek „eredménye". s egyre könnyebben. meditációnak.. Tegyük meg ezt most szándékosan is. Ha az így szabadon engedett gondolatok sem akarnak békén hagyni. Ugyanilyen megkönnyebbüléshez juttathatjuk magunkat. érezzük a levegőt. a 179 . meghitt. letisztít. mint lángszórót használni tűzoltásra. szinte részévé válik életünknek. ami kedvére van. ha naponta pár meghitt percet teremtünk. Az ébrenlét minden órájában agyunkban megállás nélkül és nyaktörő tempóban versenyeznek a gondolatok. A tudat alaptermészetéhez tartozik a versengés.magával a tudattal próbáljuk lecsöndesíteni a tudatot. ahogy áramlik testünkben. Mennél j o b b a n erőszakoljuk. s tisztítjuk vele tudatunkat is. ha hámba kényszerítik. ilyesmi csupán a lélek embereinek adatik meg. Sokan azt hiszik. Felfrissít. megújít. Mindenki hasznát látja a rövid. amit a nyűgös gyerek­ nek szoktunk: Most nem! Helyette összpontosítsuk energiánkat a lég­ zésre. Minden belégzésnél gondolatban szívjuk magunkba azt. önműködően. gyermekeink. A nyugodt mély légzés által tisztítjuk bensőket. jövet. ahogy egyre rendszeresebben gyakorlunk. annál kevésbé engedelmeskednek.

de az sem baj. több szeretetet tudunk adni és kapni. ha az időmérés gondot okozna. hogy naponta gyakoroljunk. míg eljutunk erre a szintre.lélelgzetvétellel együtt. most mindjárt. Ha hozzászoktunk a napi pár meghitt percben a tökéletes nyugalomhoz. Egyszer összejön. hogy hosszú időt vesz ez igénybe. ha csak pár másodpercre sikerült most kiüríteni elménket. a mindennapi stressz elleni küzdelemben. abban. készségesebben fog együttműködni saját pihentetésében. maradjunk nyugton az előre kitű­ zött időtartamra. hogy jobban meg tudunk felelni a mindennapi élet kihívásainak. Tapasztalat nélkül nem is gondolnánk. később esetleg 20—30 percet is. nem heveskedünk fölös­ legesen. megértőbbekké válunk. Nem baj. először egy­ két percre. A meghitt percek szeretetteljesebbé teszik életünket. (A relaxáció és meditáció titkait leggyorsabban a Silva-féle Agykontroll- 180 . akár éveket is. akkor hamarosan nem fogjuk teljesnek találni a napot enélkül. először 5—10. így agyunk szinte hozzászokik. hogy tizenkét perc ebben a nyugodt. Próbáljuk csak meg. már várni fogja a gyakorlatot. job­ ban el tudunk fogadni másokat és minket is jobban elfogadnak. Ebben a helyzetben az agy valódi pihenéshez jut. Mintha egy hűs kút mélyén pihenne meg az ember. mély tudati állapotban a test és lélek megújhodása szempontjából fölér egy egész éjszakai alvással. hogy ment? Érthe­ tő már. akkor egész napra mellénk szegődik áldásos hatása. Nos. gondolatoktól is tökéletesen mentes állapotban. (Kis ébresztőórát is használhatunk. az abszolút nyugalommal. A fontos csupán az. a lényeg a rendszerességben rejlik.. s ez már a kezdet kezdetétől hasznunkra válik. ráadásul mi magunk sem leszünk annyira követelőzőek. ha aznap éppen egyáltalán nem sikerül elérni azt a bizonyos teljes belső nyugalmat. higgadtabban tudjuk megvizsgálni a tényeket. Hogy nevezetesen mik is ezek a hasznok? Azt vesszük majd észre. mielőtt megten­ nénk a megfelelő lépéseket.) Legjobb a kora reggeli órákban időt szakítani az elmélkedésre. hogy távlatában tudjuk látni a minket körülvevő világot. Akkor is kényszerítsük magunkat. Segítenek a tartós belső feszültség. megismerkedtünk a teljes gondolatmentesség érzésével. hogy mire akarunk kilyukadni? Az is j ó . nő az önbizalmunk és teljesebbnek érezzük életünket. vagy ha lefekvés előtt találunk rá alkalmat. Lehet. máskor meg nem. Állítják. az a fontos. majd akár tíz-tizenkét percre is. ritkábban esünk túlzásba. Pár másodpercről indulva fokozatosan növeljük az időtartamot. ha az ebédszünetet használjuk föl erre is. mert legalább rájöttünk a dolog ízére. s benne önma­ gunkat. N e m leszünk annyira ingerültek. feszül­ tek. mily meglepően nehéz akár csak egy percig is nyugton ülni. Kevésbé hajlunk túlkapásra. hogy mindennap szánjunk rá egy kis időt. s abban. hogy lehetőleg mindig ugyanabban a napszakban csináljuk..

(ford. ami a testilelki nyugalom megteremtésén kívül rendkívül hatékony technikákat is kezünkbe ad valamennyi problémánk sikeresebb megoldásához. 1502.) . 59. Budapest. megj. Ez aktív meditációs módszer. További információ: 142 5760.tanfolyamon lehet elsajátítani. illetve Pf.

.

javul az egészség. Mégis állandóan arra intenek minket. csökken az emésztő. két fejezetet szenteltünk erre a T e s t k o n t r o l l című könyvben. nem voltunk biztosak. mert ezek a legdrágább ételek. hogyan fogadja az igazságot majd a közvélemény. 184 . hóhányás. mikor megtudták. alacsonyabb a vérnyo­ más. tojás. csőbe húzás. egészségromboló részét képezik ezek a termékek étkezéseink­ nek. ha az állati termékek kerül­ nek szóba. Pedig ott visszafogtam magamat. s a széles nagyközönség számára is kiderült. félremagyarázás. Noha a hús. Mert ilyenekkel etetik a népeket. tej. Csökkent a húsfogyasztás. hogy azok aztán szépen meg is egyék az állati termékeket. hókuszpókusz. becsapás. Mik lennének ezek? Hús. üzle­ tileg is érdekelt táplálkozási „szakember" szívrohamot kapott ugyan. szárnyas. azért szerencsére kezdünk már átlátni propagandájuk álcázó füstfüggönyén. hogy mennyire értéktelen. ámítás. ami onnan kimaradt. nem akartam mindent egyben kitálalni. Az állati eredetű ételekről egyszer már eléggé leszedtük a keresztvizet. Több. hogy egyre többet és többet fogyasszunk ezekből. félreveze­ tés. aminek következtében keve­ sebb az érelmeszesedés. elhallgatás.és tejipar által támogatott „szakértők" továbbra is elszántan védelmezik állásaikat. Csupán egy szük részét említettem az egésznek. és még hosszan folytathatnám a rokon értelmű kifejezéseket. hal. noha már most is a testi szükséglet többszörösét tömjük magunkba. Jellemző rájuk a magas fehérjetartalom és a magas ár. hogy valamennyit föl lehetne használni.Csalás. mellébeszélés.és légzőszervi bántalmak száma. hogy valaki végül is (szerintem végre) leleplezte üzelmeiket. tejtermék. ráadásul a legnehezebben emészthetők is. Pedig állati termékek túlzott fogyasztásával csak egészségünket veszélyeztetjük és halálunkat siettetjük. visszaszorul a köszvény. Hogy mi bennük a közös? Az. s itt is igyekszem csak arra szorítkozni.

Mint korábban is említettük: az eszményi felé törekedve nem szabad túllépni a lehetséges korlátait. Ez egyszerűen esztelenség lenne részemről. Még egy szempont. amin aztán nem átallanak méltatlankodni mindazok. amit korábbi könyvem. szándé185 . Célom csupán a figyelem fölhívása a lehetséges veszélyekre.. . Szinte minden betegséggel össze­ függésbe hozhatók. míg orcátlan szemforgatással jószándékukról szeretnék meggyőzni a kárvallott nagyközönséget. nem szívesen teszem.) Igaz. Nem állítom. Én is hangot kívánok adni méltatlankodásomnak e fejezet végén. hogy mindenkit minden állati termék fogyasztásáról le akarok beszélni. az állati termékek ellen kívánok szólni. bolondság lenne elvakulva. A hivatkozási számok a szö­ vegben kapcsos zárójelben szerepelnek. hogy az állati termékek egy részét ésszerűen belevonjuk étkezésünkbe. a tizenkilen­ cedik században élt neves brit miniszterelnök szerint a hazugságnak három fokozata létezik: hazugság. a hús. de ez nem jelenti egyben. újságcikkben kap nyilvánosságot a tény. de bizony ők is óriási tévedésben élnek. hiszen elég támogatással meg egy kis ügyességgel bármiről bármit ki lehet mutatni — statisztikailag. noha lassan már két évtizede. a Fit for Life (magyarul Testkontroll) ellen indítottak. szokták ki­ jelenteni. máról hol­ napra. hogy valamennyi érintettet a károkozás szándéka vezérli. Benjámin Disraeli. hogy áttértem az egészséges táplálkozásra. s egyre több kiadványban. Egyre több és nyilvánvalóbb erre a bizonyíték. az „ellenség" ismertetése. Igaz.és tejipar számos embere bizonyára meg van győződve saját termékének ártalmatlanságáról. amit termékeikkel okoznak.AZ ÁLLATI T E R M É K E K MEGBETEGÍTENEK! Sokkal inkább. józannak kell maradni.és tejipar szószólóinak. mint ahogy ezt egyértelműen ki lehetne jelenteni mondjuk a bizonyítottan csakis gyilkos mérget előállító dohányiparral kapcsolatban álló szemé­ lyekről. mielőtt továbblépnék. akik sokmilliárdos zsíros üzle­ tüket féltik.A szakirodalomban nem található idevonatkozó utalás". Nos. (Mintha maguk sem lennének tisztában cikkeik tartalmával. Még én magam sem száműztem minden állati terméket az étrendemből. az összeállított szakirodalom-jegyzékkel ennek ellenkező­ jéről szeretném meggyőzni a kedves olvasót. a hivatalos táplálkozástudó­ sok és étrendszakértők szaklapokban megjelent közléseivel. Van ugyanis mód arra. Nem. Tudom mit beszélek. de én azon a szándékos egészségromboló károkozáson vagyok fölháborodva. De nem állítottam és nem fogok állítani semmi olyat. aminek ne tudnám minden szavát bizonyítékokkal alátámasztani. a valóságtól való vak Elrugaszkodás. méghozzá azonnal. és tisztában vagyok a müfölháborodás hatalmas viharával is. szemenszedett hazugság és statiszti­ ka. mint bárki gondolná. nem­ egyszer épp a hús. s ahogy semmibe veszik az emberéletet.

(52. és növeljük a magas természetes rosttartalmú étkek részarányát. az ember mája mintegy napi 2000 milligrammot állít ebből elő. Elképesztő az állítás? Azt meghiszem! Megelőzhetők lennének ezek a bajok? A legtelje­ sebb mértékben! Hogy ez azért már túlzás? Egy csöppet sem az! És még csak a kezdetén tartok a fölsorolásnak! Minden egészségügyi tanács. méghozzá sokat. vagyis alapvető tulajdonságaik eleve homlok­ egyenest ellenkeznek az ajánlással. Koleszterin csak az állati szövetekben lelhető föl. akárki is adja. 294. hogy a hőkezelt tej rendszeres fogyasztása többféle szívbetegség oka. 3 3 9 | Alacsony koleszterinszintű népességben rendkívül ritka a szívbetegség. igaz? Megcáfolhatatlan tény ugyanakkor. A koleszterinről ezek után azt hihet­ nénk. a növények világában ismeretlen ez az anyag. míg a növényi fehérje kifejezetten csökkenti. De a test csak saját gyártmányú koleszterinnek tudja hasznát venni. A húgy186 . 165. nagy koleszterintartalmú ételek fogyasztását. hogy valamilyen idegen anyag. mi fán teremnek. ha egy csepp koleszterin sincs a táplálék­ ban. hogy minden állati termékben sok a koleszterin és kevés a rost. Magas koleszterin-(vérzsír)szint. (30. érelmeszesedés. ha nem ennénk állati eredetű ételeket. amely alattomosan lopózik be a testbe. s a szervezetben a fehérjetáp­ lálék. mielőtt az új fába vágjuk a fejszét. a táplálékkal bevitt koleszterin jelent gondot a szervezet számára. 147. (75. tartalmazza a kérést. 2 7 3 | Egy tízéves vizsgálatsorozat kimutatta. a koleszterin. hogy az állati fehérje növeli a koleszterinszintet. (981 Ez magyarázza. ami fel is használódik valamennyi testszövetben. hogy az elérhető legnagyobb haszonra törekedve a lehető legkisebbre lehessen csökken­ teni a kockázatot. helyettük több zöldség fogyasztandó. csak ez sodorja veszélybe az egészséget. Szó sincs erről. Tehát csak a testtől idegen. hozzájárulnak a koszorúér-meszesedés kialakulásához. csökkenteni kell az állati termékek részarányát.kosán behunyt szemmel kihagyni ezt a lehetőséget. csontritkulás. Nem. (28. különösen a húsétel az. 232. amiből a legtöbb húgysav fejlődik. növelik a szívha­ lál veszélyét. 299| A telített zsírok bevitelének csökken­ tésére a vérnyomás is alacsonyabbra száll. (316) A húgysav az egyik legmérgezőbb anyag. amihez — hála a májnak — akkor is hozzájut. nézzünk körül csak jó alaposan. 232. Epekő? Oka ugyanaz a zsírjellegű melléktermék. hogy csökkentsük a zsíros. Bizo­ nyára mindenki hallott már ezekről a betegségekről. mert ez az egyetlen közös oka mindháromnak. Az állati és az emberi szervezetnek nélkülözhetet­ len igénye van rá. (98] A telített állati zsírok növelik a koleszterinszintet. |350) Alacsonyabbra kéne állítani a koleszterinszintet? A recept egyszerű ehhez. Pedig azt se tudnánk. 2371 Az állati termékek magas víztartalma a magas vérnyomás kialakulá­ sához is hozzájárul.

(135. (6) A szív. Ez már egyértel­ műen és sok oldalról bizonyított tény. 207. 326. 281) Vagyis soha nem késő! Talán még elképesztőbb. (59. 81. mégis a ráktól sokkal jobban fél a legtöbb ember. 265. ha alaposan lecsökkentik táplálékukban a tejtermékek részará­ nyát. hogy a kevés zsírt. 94. Hiába halnak meg szív­ betegségben kétszer annyian. noha ennek bizonyítása még nem teljes.(vagy más néven prosztata-). (27. Az állati termékek rákot okoznak. vese-.420! A vastagbélrák története igen jellemző eset. (9. hogy alacsony fehérjebevitel drámaian javítja a máj-. 213. Mindegyik megelőzhető és gyógyítható alacsony fehérjetartalmú étrenddel. {205. Rák. (161. (187) Bebizonyosodott. 274.és érrendszeri megbetegedésekben szenvedők állapota is óriási mértékben javul. 235. here-. 201.és nagy zsír-.292! A húgysav felelős a köszvény és némely más ízületi betegség kialakulá­ sáért csakúgy. a kérdés csupán az. 4231 A leg­ gyakoribb — és igen fájdalmas — kalciumtartalmú vesekövek oka szin­ tén a sok fehérjét tartalmazó táplálék. 2231 Tejfogyasztás és ízületi gyulladás közötti egyértelmű összefüggésre mutat rá egy harminc évet átölelő skandináv fölmérés. melyet az állati ételek. valamint koleszterintartalma. 10. 170. 379| 187 . Puszta hallásától is nyomasztó képzetek támadnak pokoli szenvedésről. illetve veseműködést. 368| Marilyn és j ó m a g a m is számtalan ilyen javulást tapasztalhattunk az elmúlt évtized folyamán. (31. méh. 337. Szerintem — a dohányzás kártevését kivéve — a rák vala­ mennyi formájának létrejöttéhez hozzájárul az állati eredetű ételek kis rost. A fülcsengés. tehetetlenségről. azok magas zsírtartalma okoz. (146. a Természetes Hygiénia már több mint fél évszázad óta próbálja fölhívni a figyelmet az étrend és a vastagbélrák közötti összefüg­ gésre. máj-. 373. 3891 A szervezet az ételek fehérjéivel birkózik meg a legnehezebben. melyekről ez már kétségtelenül bebizonyosodott: vastagbél-. fülzúgás szintén olyan baj. Kevesebb állati termék fogyasztá­ sával ez is megelőzhető. Itt csak azokat a rákbetegségeket sorolom föl. hogy milyen mértékben.savszint alacsony fehérjetartalmú táplálék hatására csökken.185. rémiszt. haldoklásról. 1113. Már maga a szó visszatetsző. 375. Rengeteg eset igazolja. 86. 4061 A gyötrelmes fájdalmakkal j á r ó ízületi gyulladások némelyike úgy j ö n létre. mint rákban. félelmet kelt. 118. 270. e küzdelemben károsodást is szenved. 349. kevés sikerrel. mell-. 328. 374. 85. 407.és petefészekrák. hogy húgysavkristályok rakódnak le az ízületekben. hogy a cukorbaj kialakulásában is jelentős szerepet játszik az állati eredetű ételek közismerten magas zsírtartalma. mint a húgysavas vesekövekért. 183. 106. ijeszt. 250. 39. 184. sok fehérje fogyasztásától megna­ gyobbodik a túlterhelt vese és máj. dülmirigy. kegyet­ len fájdalmakról. Mi több mint egy évtizede igyekszünk. de sok rostot tartalmazó étrend ténylegesen csökkenti az inzulinszükségletet.

Nem beszélve 188 . Jó étvágyat hozzá! De említhetnék mást is. miután Rea­ gan elnöknél is ilyen tünetek jelentkeztek. keményítő. de almot sem.Viszont mindjárt mindenki elkezdett foglalkozni az üggyel. s ők is állították. hogy ne tudjanak mozogni. Vagy tizenöt hétig tart ez a tortúra. amelyek ezt az összefüggést egyér­ telműen igazolják. Az NCI (Nemzeti Rákintézet) és az A C S (Amerikai Rákszövetség) is fölhívták a figyelmet erre az összefüg­ gésre. savó. A vágás­ ra kiszemelt borjak élettartama legföljebb négy hónap. cukor. (A rengeteg zsír alig várja. ne olvassa tovább e részt. V a n n a k tanulmányok. de ez is földi pokol a számukra. 235. illetve mit barbárságnak. mert így marad puha a húsuk. 104. Apróra vagdalt szarvasmarha? Hamburger. mert attól nőne a nyugtalanság. amiből valamennyi­ re fedezhetné vasszükségletét. 182. Nos. hogy „ s z é p világos" borjúhúst lehessen előállítani. mert ettől a bánásmódtól olyan betegek lesznek a borjak. {97. hogy végül a húst elfogyasztó ember vérfalára rakódhasson le... {74. Ugyanis kénytelen leszek kegyetlen lenni ott. Ezen a zsírtól vastag tápon tartják. fasírozott. vitaminok és antibiotikum.) Az állat nem juthat semmi vashoz. Miránk például azért néznek megbotrán­ kozással egyes népek. Ezért nem lát soha szálas takarmányt. 395) HÚSÉTELEKRŐL ÉS ELLENÜK Meg tudnának jó étvággyal enni egy kölyökkutyát? Azt mondják. Mint minden kölyökál­ latnak. míg a sötétben álldogál­ nak. 387. melyik a barbárabb szokás? Azt javaslom. Soha meg sem ízlelheti anyja tejét. kimúlnának vágás előtt. hogy félő. attól ugyanis nem maradna világos a húsa. hanem mint élő lényeket. fokozódna a mozgásigény. A szerencsétlen bocik az elérhető vasszö­ geket nyaldossák és az állást rágják kínjukban. hogy a vastagbélrák megfelelő táplálkozással megelőzhető. örökre. hogy egyhelyt állva így gyorsabban hízzon. Szűk állásokba kényszerítik őket. A hizlalásra ítélt borjú tej helyett pótlékot kap. 302. zsír. általában meg is kötve. de ezek a vágásra „kiválasztott" szerencsétlenek soha nem tudnak egy lépésnél messzebb­ rejutni. melynek összete­ vői lefölözött tej. melynek célja. nagyon finom tud lenni! Csak szemlélet kérdése. 248. Ugyanis fényhez sem juthatnak. császárhús. így a borjúnak is hatalmas a mozgásigénye. Az újszülött bocikat már első nap elválasztják az anyaállattól. ahol a kegyetlen valóságot kell megmutatni. 249. mert képesek vagyunk fölfalni a tehenek kicsi­ nyeit. hogy ki mit tart ízletes­ nek. 248. 388| Mások a nagy rosttar­ talmú étrend megelőző hatására szolgáltatnak bizonyítékot. Hízott disznó hasi hája? Szalonna. s csak azért nem tovább. aki kicsit is szereti az állatokat — nem ételként.

A bélhossznak a törzshöz mért aránya a ragadozók­ nál mintegy három az egyhez. szaglani kezdene a hús. az őszibarack viszont mindig vonzó marad az ember számára.) Az alma.azokról a vágóhídi hulladékokból összetákolt készítményekről. Ez a töménység tényleg lebontja a húst. Az ember nyála bázikus kémhatású enzimet tartalmaz a növényekben található összetett szénhidrátok lebontására. hogy a legnagyobb. Arról nem is beszélve. s rendelkeznek a veszélyes húgysav lebontására is enzimmel. azaz ebben a tekintetben is sokkal inkább a növényevőkhöz hasonlítunk. Vagy vessük össze a testi fölépítést. Vagy lenne akárkinek kedve egy leölt malac kifordult beleit rágcsálni? Alkati­ lag meg aztán végképp nem vagyunk alkalmasak húsevésre. ami az emberből hiányzik. Nézzenek csak bele egy cápa szájába. Az embernél ez jóval hosszabb. A húsevők meg tudnak szabadulni a hatalmas mennyiségű koleszterintől. Kevesen képesek viszolygás nélkül saját kezűleg megölni és csorgó nyállal kibelezni állatokat. aki elvégzi helyettünk a dolog piszkos részét. Aztán a hűtő is elengedhetetlen. hogy bárki étvágyát sikerült volna fölébresztenem a föntiekkel. (Hot dog — magyarul hótt dög. nyáluk savas. melyeket szárnyaló képzelettel kitalált álneveken próbálnak étvágygerjesztővé tenni. De különbözik a nyál és az emésztőnedvek összetétele is. s mindjárt látható lesz a különbség. noha az állati fehérje mindig is állati fehérje marad. Ez annyira nyilvánvaló. hogy fehérje­ hiány fog föllépni. A ragadozók is csupán azért képesek az elfogyasztott állati fehérjét fehérjeforrásként 189 . hogy állattete­ meket fogyasszunk. Azt a tévhitet is elültették a köztudatban. Aligha ennénk annyi húst. ennek az értéknek többszöröse. hogy emberi fehérje csak állati fehérjéből keletkezhet. Mi csak növényt. különben hamar rothadni. Kellemetlen közérzetet támasztott netán az előző pár bekezdés a nyájas olvasóban? Azért történt. Hasonlít­ suk össze az emberi fogazatot igazi ragadozókéval. de lélektanilag sem a húsevésre vagyunk beállítva. Nincs mentség. sikeresen beszélték be nekünk. saját nevén is. Ha valóban húsevő. Gyomornedvük sósavtartalma vagy tízszerese az emberének. Emberi fehérje ugyanis — mint minden egyedi fehérje — kizárólag aminosavakból épülhet föl. Ez magyarázza. a legerősebb növényevök a legkevésbé sem fehérjehiány miatt akarnak kihalni. mert nem csupán élettanilag. aki tagadná. az ember egyszerűen nem húsevésre született. míg a ragadozók nem ren­ delkeznek ilyennel. amennyiben nem fogyasztunk naponta magas fehérje­ tartalmú ételeket. gyümölcsöt. hogy az egész földkerekségen nincs olyan élettannal foglalkozó tudós. nem arra születtünk. Meg kell állapítanom. De nem hinném. a karmokat az emberi körömmel. zöldséget tudunk nyersen megenni. ha nem akadna. a mancsokat az emberi ujjakkal. hogy az igazi ragadozók nyersen eszik a húst. ragadozó alap termesze tű lenne az ember. akkor a nyál is összefutna a szájban az előbbiek olvastán.

majd kiballag a legelőre. épp mi nem tudjuk ezt ésszel fölérni? A tej és tejtermék megbetegít.) befalja nyersen. és mert nyersen eszik a húst. de legalább harmincszor erősebb. Hogyan lehetséges. mindenestül. azért találják ízléstelennek a leírást. aki széttép egy nyulat. tönkreteszi a fehérjéket. hogy épp az emberi faj. s szoptatós dajkának ehhez a tehenet választjuk. Aki nem kapta meg idejében az anyatejet. Aki kételkedne. ami alól sajnos. amire csak szükség lehet emberi fehérje föl­ építéséhez. mi úgy hisszük. „ K a l c i u m . (121) Más faj tejét fogyasztani egyszerűen ellenkezik a Természet törvényeivel. hogy napi húsz órát kell aludnia. csak azt mulasztották el hozzátenni: „a kis marhák­ nak". ravaszságokkal. De még az oroszlánt is annyira kifárasztja a hús megemésztése. N e m fogyasztják más faj tejét. hogy ők is mindenféle emberi betegséghez hasonló nyavalyáktól szenvednek.) 2.mert természetes hajlamaink soha nem késztetnének ilyesmire. nekifekszik egy tehén tőgyének. csontot. 1. húst. féligazságokkal olykor megpróbálnak meggyőzni minket az ellenkezőjéről. annak bizony már késő lesz ezt felnőttkorban pótolni. igaz. Nekünk sajnos nincs. A fehérjék építőkövei az aminosavak. kizárólag növényi táplálékon él. Nem csoda. az próbáljon csak megbirkózni egy ezüsthá­ tú gorillával. Az orangután alvásigénye viszont csupán napi hat óra. neki van ehhez elég esze. ha nyers is. az ember kivétel. ahogy a Természet kínálja!". amelyiknek legfejlettebb az agya. pláne nem tehén­ tejjel! A tehéntejtől a legtöbb ember megbetegszik. E távoli rokonunk csak háromszor nagyobb az embernél. A zöldségekben és a gyümölcsökben föllelhető min­ den olyan aminosav. Igaz.hasznosítani. de az ember által fogságban tartott állatok is. aggkorig tejen kell élni. belsőségeket. (Ez alól nemcsak az ember kivétel. Elválasztás után nem fogyasztanak tejet. szól az ismert tejhirdetés. A főtt ételen tartott ragadozók előbb-utóbb megbetegszenek. A sütés-főzés ugyanis kicsapja. mert emésztőrendszerük alkalmas erre. A természetes körülmények közt élő emlősök két alapvető dologban feltétlenül következetesek. 190 . Honnan szerzi a fehérjét? Kizárólag gyümölcsből és bam­ buszlevélből! A TEJ ÉS T E J T E R M É K E K ESETE Szeretném látni azt az embert. (ha ugyan el tudja kapni. A tej kizárólag a saját faj fiatal egyedeinek számára való. Könnyűszerrel föl tudna fordítani akár egy autót is. Hogy mindez nem igazán étvágygerjesztő? Nos. Mert tehéntej kizárólag a bociknak való! Elválasztás után a tinó sem tér vissza a szopáshoz. hogy leöblítse azt néhány korty tejjel. s ezt a szabályt maguktól sohasem hágják át.

N. középfülgyulladás — mind olyan betegség. arcüreggyulladás. Mert van még rengeteg. szívpanaszok okaként több esetben egyértelműen ezek voltak felelősek. Az eddig említett bizonyítékokat továbbiakkal is kiegészíthetem. Ez a sűrű. kínlódik és megbetegszik tőle az ember. {36. A legtöbb túlérzé­ kenységi tünetet szintén a tejtermékek váltják ki.153. zavarja a légutakat. 264. krákog.és túróféleségekben föllelhető fehérjéket okolja a migrén létrejöttéért.) Remélem. egyéves korára el szokta érni az egy tonnát. 191 . csak j ó z a n ész és a tudományos szakirodalom tanulmányozása. Magam is esetek százaiban tapasztaltam. Az ételek közül a tej az. mi készteti őket. azt sem tudom. meghűlés. vagy egyszerű csökkentése megszüntetett korábbi rendszeres fejfájást. Dr. ami a legtöbb nyálka kiválasztására kényszeríti a szervezetet. hogy a tejtermék­ fogyasztás elhagyása. Ellis fölhívja a figyelmet. A tejről és tejtermékekről alkotott véleményük egybehang­ zóan lesújtó. Nem tudom. Az állati eredetű ételek (köztük a tej és tejtermékek) káros hatása évtizedek óta ismert. elzárja a hörgőket. A táplálkozástudománnyal foglalkozó „szakértők". 377| A szakterület tekintélyes kutatói közül szeretnék megemlíteni két tudós orvosdoktort. W. Mellkasi fájdalmak. szinte minden allergiá­ val foglalkozó szakkiadvány említi a tejet. senki nem gondolja komolyan. nem csupán az ártatlan közvélemény félrevezetésében vétkesek. aki megjelenésében félelmetesen közel jár ehhez. Dr. Walker urat. asztma. William Ellis urat. aki nyolcvanas éveiben jár. a pénzhajhászás. de óriási mértékben visszaélnek a beléjük vetett bizalommal. 37. saját hasznukra. és Dr. (Igaz. s a legkevésbé sem az embernek. július 6-i számának egyik cikke egyes sajt. Kiárusítják az emberi egészsé­ get. hogy tejtermékek fogyasztása mellett képes lehet egészséges fogyásra! De ez csupán egyike a tej hátrányos hatásainak. aki 1985-ben természetes halállal hunyt el — 109 éves korában. a lustaság. néha emberben is látni olyat. nem kell hozzá más. Az újszülött borjú úgy 45 kg. Hát erre való a tehéntej: nagyon rövid idő alatt nagy csontú. Csak erre alkalmas. esetleg mind együtt. akik a tények semmibevételével a tejipar szócsöveként ennek ellenkezőjét hirdetve a tej és tejtermék fogyasztását ajánlják. hisz nem újkeletü felfedezésekről van szó. tapadós nyálka betakarja a finom nyálkahártyá­ kat. hogy egészségünket veszélyeztet­ ve félretájékoztatnak egy olyan szakterületen. a nemtö­ rődömség. hatalmas állat fölnevelésére. A Nature című (a legtekintélyesebb) tudományos folyóirat 1974. köhög. a hozzá nem értés. 73. amelyikhez állítólag érte­ niük kellene. hörghurut (bronhitisz). hogy már 200 éve ismert a tejfehérje fejfájást kiváltó hatása. Szénanátha. bűnös módon. és túlságosan Is jó hatásfok­ kal. melyek leggyakoribb kiinduló oka a tej. orrdugulás. hol folytassam. de abban is.káros. szenvedést okoz.

figyel­ je meg a kicsi étrendjét. de utána meg fog szűnni a baj. Az úgynevezett „laktóz (tejcukor) -összeférhetetlenség" tehát nem valami különleges. saját hasznukra és a közegészség romlására. a Természet törvényeinek engedelmeskedve föl kell hagyni laktáz emésztőenzimet igénylő ételek. hiszen az emberiség 98 %-a „szenved" ebben a „betegségben". maga és gyermeke nagy hasznára. laktáz az egyikhez és remiin a másik­ hoz. megle­ pően gyors gyógyulást. hogy elengedhetetlen az emberiség életben maradásához. végülis kinek az érdekeit szolgálja mindez? A miénket. Hároméves korra már nem található rennin az emberi emésztőszervekben. Mintha nem fogyasztanánk már 192 . a fogyasztókét? A tej két fontos összetevőjének. Vissza fogok még térni rá. váladékozó orrba. ilyen egyszerű módon mindkettő megszüntethető. sem az eldugult. a tej magas zsír. Csak abba kell hagyni (vagy erőteljesen csökkenteni kell) a tehéntej itatását. még kalciumforrásként sem. Talán lesz még egy fülgyul­ ladása. esetleg pár napig még folyni fog a kicsi orra. Bármibe lefogadnám. amelyek segítenek a laktóz. ugyanakkor a tej a legkevésbé sem alkalmas emberi tápláléknak. mégis hozzájut a kalciumhoz. Az ilyen kérdésekből kiderül. sem a fájós fül miatti folytonos sírásba nem kell beletörődni. esetleg mindkettőt. Említettem. Nem. rost ugyanakkor egyáltalán nincs benne. De hadd biztosítsak mindenkit: a tehén sohasem iszik tejet. E természetes megoldás helyett a tejipar mellé a gyógyszeripar is gyorsan fölzárkózott. Százszámra tapasztaltunk személyesen is ilyen. most csak annyit: nem hiába költött annyit a tejipar reklámra. örökletes ártalom. „ N a és a kalcium?". hogy élete természetes velejárója. szokták ilyenkor kérdezni. hogy rendszeresen kap tápszert. a tejcukor megemésztésében. és hamarosan megszűnik a „hajlam" ezekre a panaszokra. a laktóznak és a kazeinnek lebontásá­ hoz külön enzimek szükségesek. piacra dobtak olyan vegyszereket.és koleszterintartalmú. amiről korábban azt hittük. amíg a kis szervezet megszabadítja magát a korábbi tejfogyasztás maradékaitól. kérem. s a laktáz enzim termelődése is csupán keveseknél folytatódik e kor után. A számtalan tudományos bizonyíték és minden józan meggondolás ellenére erről a tehéncsecsemőtápról mégis sikeresen elhitették.Akinek gyermeke gyakran betegszik meg fülfertözésben. vagy tejet az a szegény gyerek. vagyis valamennyi számításba vehető szempont­ ból nézve egészségtelen. vagyis tej és tejtermékek fogyasztásával. Mit gondolnak. ami tejében található. Az embe­ rek szokásos ételei is elegendő kalciumhoz juttatnak. aminek gyógyítása nagyon egyszerű lenne. rábeszéléssel és megfélemlítéssel remekül sikerült tévhiteket elterjeszteni a köztudatban.) Szerencsére könnyen és veszély nélkül erről is bárki meg­ győződhet. (Csaknem két évtizednyi tanácsadói gyakorlatom alatt csupán egyetlen kivétellel találkoztam.

3901 Oly sok betegség függ össze a tejfogyasztással. amelyikkel nincs kapcsolatban. 2 7 2 | A vastagbélgyulladás szintén egy rettenetesen fájdalmas betegség. például a golyva (strúma) kialakulásának közvetlen kiváltója a tehéntej kazeinje. hisz épp a tej és tejtermék az. pasztörizált tejből készült termékek még inkább előidé­ zik a bajt.amúgy is elegendő orvosságot: csak az Egyesült Államokban több. A kezdeti lehurrogás és elhallgatás után ma már végre eljutottunk oda. A gyomorfekélyt sokáig tejes étrenddel akarták gyógyítani. hogy a hőkezelt. 419) Friss fölmérések azt mutatják. dr. de a tehéntej fogyasztása szinte kivétel nélkül mindig belejátszik e szörnyű és halálos betegség létrejötté­ ben. de drámai javulás áll be. Szívszorító a puszta gondolat is. amit elsősorban asztalosok használnak.21} Az Oregon Egyetem egyik orvosa már harminc éve kevés állati fehérjét tartalmazó étrendet alkalmaz a kezeléshez. ami sokat segít szklerózis multiplexes betegein. 382. mint anyatejen. hogy inkább azt nehéz megtalálni. nyúlós nyálkává áll­ nak össze. A szembeötlő különbség okát a tej és sajt nagyobb arányú fogyasztásában találták meg. (171. Azt is kimutatta. Szilárd meggyőződése. hogy a hivatásosak sem ajánlanak ilyen őrültséget. Ember számára mindez egyszerűen emészthetetlen. 199. mint 2 5 millió pirulát ó r á n k é n t ! A tej fehérje alkotórészét hívják kazeinnek. És ezt akarják megetetni velünk! Ragacsos (sajtos) szendvics és enyv(túró)gombóc. A baj nem vezethető vissza egyetlen okra. hogy a gőgicsélő kisbaba egyik pillanatról a másikra meghalhat. Walker urat. ami a nyálkahártyákra tapadva eltömíti a testet. {7. 242. hogy Olaszország északi részében 60 %kai több a dülmirigyrák. Talán máshonnan is isme­ rős a szó? Igen. egy roppant erős faragasztót. ebből készítik a kazeinenyvet. aki egyben a belső elválasztású mirigyrendszer kutatója is. N. ha törlik ezeket az étrendből. hogy a pajzsmirigy több rendellenességének. Például a titokzatos eredetű szklerózis multiplex áldozatai elsősorban a világ azon részein találhatók. noha a Természetes Hygiénia szakértői évtizedek óta hangoztatják e módszer lehetetlenségét. (370) Hirtelen csecsemőhalál tünetegyüttese. A tej és tejtermék ugyanis kifejezetten súlyosbítja a gyomorfe­ kélyt. mint délen. sokszor előfutára a vastagbélráknak. jó nyomon járnak. 1100. A korszerű feldolgozóipar „áldásai" nélkül még mindig egészséges 193 . ami a legtöbb sav kiválasz­ tására késztetik a szervezetet. Már említet­ tük a kérdés világszerte ismert szakértőjét. Jól hangzik? A tehéntej kazeintartalma 300 százaléka az anyatejének. ahol a csecsemőket inkább tápszeren tartják. {317. A kazein baktériu­ mos lebomlásának melléktermékei viszont vastag. 280. A tejtermékek fogyasztása — más nagy fehérjetartalmú ételekhez hasonlóan — vastagbélgyulladást válthat ki.

A táplálék alapja ott elsősorban rizs. erős. Magam nem iszom tejet.A táplálkozástudomány legújabb ismeretei" (The Newer Knowledge of Nutrition) című könyvének korábbi kiadásai­ ban kihangsúlyozta. akik azt állítják. mint a csecsemőkor vége. hogy igaznak tűnik. hogy bármilyen étel egészségesebb lenne hőkezelve. Hát ez a helyzet a pasztörizálással is. amit a tejről elmondtam. ha elég sokan. itt nem babra megy a játék. bambuszrügy és más zöldség. munkabíró a táj népessé­ ge. Mint a régi cowboy-filmekben. Vagy tévedés áldozatai. Igazán sajnálatra méltó. mint nyersen. A magas hőmér- 194 . McCollum professzor . hogy a professzor úr ezeket a részeket kihagyta könyvének újabb kiadásaiból. E. szója. hogy lehet olyan hőkezelést alkalmazni. hanem az egészségünkre! Ugyanis mindaz a rossz. ha a nyereségről van szó. ami feltét­ lenül az ő javukra szól a tejfogyasztó népességekkel való összehasonlítás­ ban. Azok a kitalált történetek is vérlázítóak voltak. A pasztörizálás talán a legnagyobb létező szemfényvesztés. Csontozatuk ép. ami a tápláléknak csak a számunkra káros összetevőit öli el. Fölhívta a figyelmet a kelet-ázsiai példára. sohasem élnek vele.ételeken élnénk. amikor a mindenható dollár oltárán az áldozat az egészség. nem tartotta őket többé fontos­ nak közölni. élő állapotában. ha még pasztőrizálják is. ami egy városban csak az ellenséget öli meg. az egész könyvet megtölthetném ellene szóló érvekkel. amiket a Természet rendelt számunkra. a hasznosakat meg érintetlenül hagyja. hogy a tejfogyasztás nem létszükséglete az ember­ nek. s azt se tovább.. A többi emlőshöz hasonlóan az ember is csak saját fajának tejét fogyaszta­ ná. De hát ott van a többmilliár­ dos üzlet. Ez utóbbi hazugságot mégis sokan elhiszik. fogazatuk világviszonylatban is a legjobb. s nagyon kevés tejterméket fogyasztok. megsokszorozódik. mennyire kivételesen egészséges. elég hangosan és elég gyakran elismétlik. mert az a furcsa természete van a hazugságnak. természetes. vagy szélhámosok. de pusztán a gondolat is elképeszt. ¡336) Ez is olyan eset. V. de ez most maga a valóság. ahol a tej egyáltalán nem járatos étel. Ráadásul azzal vádolják ellenfeleiket. Miért tehette? Az mindenesetre tény. amit ők maguk követnek el. de sértetlenül hagyja ott élő híveinket? Mert ehhez hasonló képtelenség az. hogy van már olyan bomba. amelyik semmitől nem riad vissza. PASZTÖRIZÁLÁS: SZÉLHÁMOSSÁG HŐKEZELÉSSEL Elhinnék-e. kitartó. mégis szembeötlő. olyanokon. hogy időközben a National Daily Products Company (Nemzeti Tejipari Vállalat) magas fizetéssel saját szakértőjeként alkalmazta őt. édesburgonya. hogy hasznos. amikor a gazfickó a törvény előtt megpróbálja saját bűneit a gáncs nélküli főhős nyakába varrni.

mint értéktelen. milyen az igazi. hogy még az íze is egészen más? A pasztörizált tej eleinte nem ízlett senkinek. ezek 55 °C foknál tönkremennek.pasztörizált"! A pasztörizálástól a rossz tej még ugyanolyan rossz marad. akik esetleg nem is tudják. a kutya nem fogadja el a pasztörizált tejet. s nem marad más belőlük. a megfele195 . minden lehetséges eszközzel. használhatatlan. és előbb-utóbb megbetegszik tőle. egyre tisztátalanabb tej került a fogyasztókhoz. hanem borjúnak való. holt anyag. így tovább tárolható. 1336} Tíz esetből kilencben elpusztultak a felnőtt kor elérése előtt a kizárólag pasztörizált tejen nevelt borjak is. ami természetesen has­ menéshez és más különféle betegségekhez vezetett. noha már rég nem az. Sajnos ma már mindenki előtt nyil­ vánvaló. tőgymeleg tehéntejet? Ugye.séklet pusztít. mint nyers tej esetén. A pasztörizálás eredeti célja a tej tisztítása lett volna. A pasztörizált egy darabig alattomosan épnek mutatja magát. A hatóság által is rendszerint erősen támogatott. ha nem tennék tönkre ezzel az eljárás­ sal! |245. az emberek továbbra sem nagyon szeret­ ték. nem is savanyodni. amit elsősorban a pasztörizálás elterjesztésének tudhatnak be. gyilkol! Az élő sejt lényegi összetevői az enzimek. Kutyakölyök. hacsak nincs nagyon kiéhezve. 344) Egészségünknek árt. malac megbetegszik. A tejgyárosok viszont egyre szorgalmazták a hőkezelést. így aztán sokkal nagyobb a veszélye romlott tej fogyasztásának. kismacska. megpróbál­ ták kötelezővé is tenni. csak éppen nem embernek. A nyers tej legalább megsavanyodásával jelzi. Alig száz év alatt a tejipar a semmiből hatalmasra növekedett. aki az eredeti tej ízéhez szokott. közben még szállítható is. A pasztörizált tej már rég romlott lehet.. és mellette igyekeztek megdolgozni a közvéle­ ményt. ezen a hőmér­ sékleten minden élő anyag elhal. Az üzletnek tehát használ. Az ezernyolcszá­ zas évek végén hirtelen megnőtt az igény a tej iránt. hogy ki is nyerte meg ezt a csatát. de a tejföldolgozó iparnak a hőkezelt tej óriási lehetőséget jelent! Nem savanyodik. nehéz. észrevenni ha meg­ romlik. (akik csak később. a táplálkozástudósok. hogy szagáról föl lehetne ismerni. de csak annak. Csakhogy a piszkos ellentéte a tiszta. A patkány sem szívesen fogyasztja. egy virágot. s egyre silányabb. Ittak már egyáltalán valaha friss. jóval azelőtt. Tegyünk ki ilyen hőhatásnak egy szelet görögdinnyét. az élelmiszergazdaság óriásává. pedig igazán n e m a válogatósságáról híres. Pasztörizáláskor ugyanez történik a tőgymeleg tehéntej eleven tápanyagaival — mert van benne tápanyag. pedig legin­ kább nekik lenne való a tehéntej. a tejben is. undorodott tőle. nem pedig a . majd később ráadásul rothadni kezd. és halott étel nem adhat életet. illetve elhullik a pasztörizált tejtől. A pasztörizálás 75 °C fölött történik. A macska. eljuttatható új fogyasztókhoz. De hőkezelés után minden elpusztul. vagy egyenesen kötelezővé tett pasztörizálás ellen a kezdet kezdete óta harcolnak a kelletlen fogyasztók. ha elkezd romlani. egy rügyet.

mi is volt tulajdonképpen az állatok tápláléka. hogy a pasztörizált tej egyértelműen sok­ kal rosszabb. de kevés sikerrel. lázzal. mint a friss. miszerint ez az eljárás megelőzné a járványt. de ott szándékosan nem szóltam arról. hús és tej.5 foglyuk/patkány lett ez a szám. hogy a pasztörizálás egészségessé teszi a tejet. Az ok? Pasztörizált tej.lő anyagiakkal történt „ m e g g y ő z é s " hatására álltak át az ellentáborba). mert a hőkezelés elöli az életfontosságú enzimeket. hogy a fogazatra gyako­ rolt állítólagos jó hatás szintén nem állja meg a helyét. ha főzve. Nos. Szépen fejlődtek. még 1928-ból. aminek következtében 5. Diet and Salad Suggestions (Étrend és salátaajánlatok) című könyvében 12 olyan halálesetről ad hírt. A legkevés­ bé sem! Veszedelmes. hisz tudjuk. s hosszú távon idült betegségek kialakulá­ sa. illetve nyersen. 10 évig végzett tanulmány bebizonyította. de megbete­ gedtek és elhullottak. William Ellis két évig folytatott kutatásokat ezen a területen. pasztörizált tejjel táplált csoport esetében az érték 9. N. melyek eredményeként leszögezhette. Francis M. Egy másik. Dr. főfájással. ha mindkettőt nyersen kapták. A harmadik. alhasi fájdalmakkal és hányingerrel j á r ó megbetegedést je­ gyeztek föl. itt átlago­ san egynél is kevesebb odvas fog alakult ki állatonként. Dr. hőkezeléssel álcázott romlott tej forgalmazása. manapság bizony elég nehezen lehet hozzájutni friss tejhez. (359) A „Lancet". A fogyasztók korán fölismerték a pasztörizált tej hátrányait: kellemetlen íz. {168| Ugyanitt arról is beszámoltak. ami csaknem kétszerese a finomított cukor okozta odvasodási aránynak is. mint akik pasztörizáltat ittak. főve. ugyan­ akkor 1492 megbetegedés történt pasztörizált tej miatt. {2111 Dr. aki pasztörizált helyett nyers tejen nevelkedett. |257) 1982 jú­ niusában az U S A három délkeleti államában 170 hasmenéssel. Walker világéletében könyörtelenül küzdött a pasztőrözés ellen. Egy 1933-as fölmérés szerint erőteljesebben növekedtek a nyers tejet fogyasztó gyerekek. nem egyszer halálos méreggé! A már említett 109 éves úriember. A kísérleti állatok három csoportja közül az első szabvány patkánytápot kapott. hasmenéses csecsemők {2111. {31) Patkányokon végzett vizsgálatok azt mutatták. egész életük alatt. W. 1945-ben 450 fertőzést tulajdonítottak nyers tejnek. 1927ben a kanadai Montreal városában 533-an haltak meg pasztörizált tejtől. a tekintélyes orvosi szaklap szerint épebb lesz annak a gyereknek a fogazata.5-re ugrott. hogy a tüdőbajjal szembeni ellenál­ lás hatásosabb nyers tejjel való táplálás esetén. És most kapaszkodjanak meg! Ugyanaz 196 . Azt állítják. hogy a pasztörizált tej fogyasztása közvetlen kiváltója a szívbetegségek legtöbb válfajának. ami közvetlenül a pasztörizált tej számlájára írható. A következő csoportot finomított cukorral édesített tápon tartották. egyszerűen „szemenszedett félrevezetésnek" titulálta. Pottenger 900 macskán folytatott kísérletét már említet­ tem a nyolcadik fejezetben.

az elkorcsosulás akkor is jelentkezett. hogy hőkezelt. olyan ellenőrzötten szabályos módon pasztörizált tejtől. v a n itt izom. a hőkezeléstől mindez még benne marad. Szép nagy átejtés az egész! A szalmonella szinte mindenhol jelen van körülöttünk. csupán annyit. hogy megbetegszünk a pasztörizálatlan tejtől. Csak nyers tejet és abból készült ételeket használjunk. mert hatalmas haszontól esnének el a tejipar érdekeltjei. akár pasztörizált. izzadság. A friss tej bizton­ ságosabb. illetve nyers tehéntejen tartott első két kisbaba egészségesen fejlődött. hogy meg kell szabadítani a tejet a szalmonellától. a nyálkahár­ tyán. Inkább azt akarják bemagyarázni. közvetlen fogyasztásra találta ki. Pottenger ugyan csak három csecsemő fejlődését kísérte figyelemmel. Ráadásul a pasztörizálás egyáltalán nem jelent biztonságot a szalmonellás fertőzés ellen. és csak a tejet hökezelték számukra. Macskakísérleteivel pár­ huzamosan dr. s nyolc hóna­ pos korára asztmás lett. nem kötik a nagyközönség orrára. Egy­ szerűen mindenkit ostobának tartanak. 197 . |262} A Természet minden emlős faj tejét nyers. míg a pasztörizált tejjel táplált gyerek apró maradt. por. hogy az egyben tiszta is. ha már tej és tejtermék fogyasztására adjuk a fejünket. A pasztörizált termékben ugyanúgy lehet még szőrszál. korom. |336| Hát ennyire „egészséges" a pasztörizált tej. hogy termékeik mily „egészségesek". Mintha a szalmonella valami különleges dolog volna. pasztörizált tejet iszom"? Szó sincs ilyesmiről! A pasztörizált tej rombol és öl. beteges volt. az emésztőcsatornában és a legtöbb ételben is. A „pasztörizált" n e m azt jelenti. a hajban. (a megfélemlítés mindig is hatásosabb). őrájuk szorulunk. mint a pasztörizált. Egyik érvük. Például 1978 októberében kitört egy szalmonellajárvány Arizona államban. de még inkább azzal fenyegetnek. A piszkos tej veszélyes. ha a húst nyersen kapták ugyan. de észlelése talán így is elgondolkoztató. Az anyatejen. amit csak el lehet képzelni. Holott az igazság ennek épp az ellenkezője! Persze taktikájuknak része az ügyes álcázás is. „ V a n itt erő. Hatvanhatan betegedtek meg tőle. apró rovar. s el akarják hitetni: a Természet rosszul gondoskodott rólunk. elsősorban a húsok­ ban. A tisztasággal kell elsősorban törődni! De ezt a fontos szempontot jó mélyre elásta az öncélú tejipari propaganda. akár nyers. hogy szalmonellatartalma a megengedett szint huszonháromszorosa. amelyről kiderült. trágya. a szőnyegben. Mindezt persze igyekeznek eltitkolni. A legnagyobb fokú or­ cátlanság ez a részükről.

s hozzá annyi tejterméket. amely a csontritkulásnak köszönheü létét. Pletykaként terjed a félretájékoztatás és a rémhír. fogakat. Ez odáig fajulhat. egy barátságosnak szánt hátbaverés is halálos lehet. hogy a gátlástalanul öncélú hírverés terjesztette. hacsak nem vesznek magukhoz naponta megfelelő mennyiségű többletkalciumot. senkinek sem szántam ilyen sorsot. s évente vagy tizenötezren halnak meg emiatt combnyaktörésben. közkézen forgó ismeretet. A tejipar dollárok millióit költi csak annak elhitetésére. törik. amennyi csak elfér a hasunkban. kihulló fogakat. szerkezete szivacsossá válik. Súlyos baj. Az ijesztgeté­ sek szerint akár biztosak is lehetnek abban. sérülékeny csontvázat? Nem kell aggód­ ni. A kalcium — különböző okok miatt — eltávozhat a csontból.. elefántot. hogy egy tüsszentés is bordatörést okoz. Nehéz elhinnem jóhiszeműségüket. hogy megmeneküljünk ettől a veszedelemtől. csak hogy elleplezze a dolgot. Könnyen lehet. bármi áron. mint az épnek kinéző. hogy napi ennyi meg annyi tejet kell legalább elfogyasztani ahhoz. épp ellenkezőleg! Vigyázat! A kalcium körül is többmilliós üzlet alakult ki. rémisztő szörnyet csináltak belőle. Csontritkulás. Porlik. a csontritkulás betegségét egyre gyakrab­ ban emlegetik. ha ugyanakkor a tejipar nem sajnál semmi pénzt.ÉS A MÉSZ. elsősorban idősödő hölgyeknek. Jó lesz alaposan megvizsgálni minden ezzel kap­ csolatos. jól megy nekik a bolt. A kalciumpótlékok terjesztői a menny­ országban érezhetik magukat. amikor saját szakfolyóirataik és saját kiadványaik is oly sokszor ennek ellenke­ zőjéről számolnak be. akik közül sokan tejterméket ajánlanak a csontritkulás gyógyítására. Ne dőljünk be! Épp az ellenkezője az igaz. csak az Egyesült Államokban tizenöt-húszmillió az érintettek száma. A csontban található ásványok leggyakoribb eleme a kalcium és a foszfor. az a táplálkozástudomány hivatásosainak hozzáállása. hiszen ki szeretne csontritkulást. apró üregeket hagyva maga után. a mészhiány. Mi is ez? Mi okozza? Mit lehet tenni ellene? Vizsgáljuk meg kicsit a kérdést. orvosi nevén oszteoporózis. ¡991 Mintegy négymilliárd dollár az éves forgalma annak az üzletnek. Elvégre az üzlet az üzlet! De ami számomra valóban elképesztő. és semmi köze a valósághoz.újnál újabb 198 . A KALCIUM? Biztos sokukban ez a kérdés ágaskodik most. amelyik meg akarja őrizni önmagát. Szinte a semmiből egyszerre csak megrémisztett nők milliói tolonganak az . amitől min­ denkinek rettegnie illene. Az ásványok egy fehérjében gazdag anyagba ágyazva alkotják a csontokat. hogy előbb-utóbb lesújt rájuk. de szúrágta fa. hiába szól mellet­ te tudományos bizonyítékok garmadája. nehéz lehet elhinni. Az utóbbi években a tömegtájékoz­ tató eszközök. melytől a csont törékennyé. legtöbbször a tej és tejter­ mék a csontritkulás oka! T u d o m .

vitamintabletták kal­ ciummal. 269. a csontritkulást? íme néhány a lehetséges kiváltó tényezők közül. az ízületek. mint amennyi hasznot! Mi okozza a csontritkulást? A legtöbb bajhoz hasonlóan ez sem vezet­ hető vissza egyetlen okra. ahol semmi keresnivalója. 405. Nem is csodálom. 234. egyre több élelmiszeren található „kalciummal dúsítva" varázsfölirat. szénsavas üdítő kalciummal. Akkor hát végül is mi okozza a mészhiányt. hogy nem segít. Egyértelműen kimutatták. sőt. egész egyszerűen hozzá lehet jutni elegendő kalciumhoz. a szemben lerakódva zöldhályogot okoz. a szem. (17. 117. ráncosítja a bőrt. az érfalak. láthatják. hogy a pótlólagos kalciumbevitel még nagy adagokban sem tudja megállítani a kalcium távozását a csontokból. súlyos következményekkel. 260. Pedig — mindjárt el is magyarázom — az így bevitt kalciumtöbblet sokkal több bajt csinál. Arról van szó. higany. D o h á n y z á s . hashajtó kalciummal. 204. etetik velünk a meszet. ólom-. hogy a szervezet számára roppant fontos a kémhatás kényes egyensúlyá­ nak állandó fönntartása. ezt csilingelik országszerte a pénztárgépek. de tudomá­ nyos tanulmányok tucatja tanúsítja. 25. 143. (108. A dohányzás révén rengeteg méreg támad a testben. ha ilyen egyszerűen lehetne gyógyítani.és más mérgező fémvegyületeket. de okoz is komoly károkat. ahogy hiába is szeretnénk mondjuk egy liter folyadékot kétdecis pohárban fölfogni. Ráadásul — a folyadékkal ellentétben — a bevitt kalciumtöbblet nemcsak kárba vész. (3091 Nem a mennyiséggel van ugyanis a gond. káros! A legtöbb ilyen ásványpótló készítmény csontfőzetből. Szép is lenne. 249. a koleszterinnel együtt merevvé teszi az érfalakat. hogy a kalciumot a szervezet nem képes egyszerűen kiválasztani. vagy — a szó szoros értelmében — dolomit ásványból készül. ártalmatlan óvintézkedés. a 199 . hogy számtalan más egészségromboló hatása mellett a dohányzás ebből a szempontból is káros. a belső szervek. lassan már mindenhez kalciumot fognak adni. 416} Gondoljunk csak bele! A többmilliárdos üzlet vidáman virágzik. kenyér és gabonakészítmények. 310} Nehogy azt higgyük hát. mint a lágy szövetek. az ízületekben rettenetes fájdalmakkal j á r ó ízületi gyulladáshoz vezet. több tényező együttesen idéz elő csontritku­ lást. a vesében vesekő képződéséhez járul hozzá. nyomják a kalciumot. arzén-. betegségeket hoz létre. 329. s a túladagolás nem segít. Savlekötő tab letta kalciummal. A kalcium a vérzsírral.készítmények" után. 362. a túl sok kalcium a szervezetben kifejezetten veszedelmes. 90. ezek semlegesítésére kell a kalcium. ezért a véráramból olyan helyekre rakódik le. veszélytelen megelő­ ző rendszabály! Nem. kalciumos liszt. a többlet csak kárba vész. meszesedéshez vezet. hogy a többletkalcium egyszerű. a bőr. van bőven. noha feketén-fehéren bizonyított. így gyakran tartalmaznak káros anyagokat is. amelyek erősen savasak.

(Hogy az üdítőkön kívül még miben találha­ tó sok foszfor? Eltalálták! Hús. Mennél több a só. amit a többi ásványi anyaggal összhangban hasznosít testünk. amelyet a legtöbb üdítőhöz gátlástalanul hozzákevernek. Ez a maró hatású anyag szinte minden eledelünkbe befészkelte már magát. Kettő az egyhez lenne a helyes kalcium-foszfor arány a táplálékban. A D-vitamin a kalcium-anyagcsere szabályozásának fontos anyaga. A főbűnös ebben az esetben a foszforsav nevű vegyület. 243) Szénsavas ü d í t ő k . hogy kénsavat foszforral kezelnek. akiket oly könnyű szívvel itatunk ilyen kotyvalékokkal? Nos. 3541 Szeszes italok. különben a belső kémhatás eltolódása a savasság irányában élet­ veszélyes helyzetbe sodorna. a fogakból is elvonja ezt az anyagot. fokozva a cson­ tokban a mészhiányt. hogy tényleg ilyen maró kénsavkészítmény lesz az. a jobb habzás végett. amit több tanulmány is tanúsít. csokoládéban talál­ ható. szervezete annál kevésbé lesz képes egészsé­ ges csontozat kiépítésére. továbbá számos vény nélkül kapható gyógyszernek is hatóanyaga. Az egyik folyóiratban az alábbi találó állításra leltem: . a foszfor javára." {298! Savlekötö szerek. A foszfor például szintén roppant fontos eleme az élő anyagnak. Kávéban. de a savlekötő szerek épp a sósav semlegesítésével 200 . {110. szénsavas üdítőkben. ami így kevésbé képes D-vitamin mozgósításá­ ra. Többségük alumíniumot is tartalmaz. 172. Úgy készül. tej és tejtermék! A hús például hússzor annyi foszfort tartalmaz. Gondolják. hogy rongálja a máját. amiket mi magunk hintünk ételeinkre. ¡146. hogy a kalcium nem önmagában hat. így gondoskodnak rólunk a drágalátos üdítő(?) gyártóink. Meg kell érteni. Az alkohol akadályozza a kalcium fölszívódását. azál­ tal. (60. annál nagyobb lesz a kalciumkiválasztás. illetve fönntartására. Mennél többet iszik valaki. nem beszélve azokról a tonnákról. Különösen sok található belőle állati eredetű termékekben. {125} A gyomornedv sósavtartalma segíti a kal­ cium fölszívódását. teában. hogy helyreállítsa a megfelelő egyen­ súlyt. T ú l sok foszfor fogyasztása esetén szervezetünk a csontokból fog kalciumot elvonni a vérárammal.. amire igazán vágyik az érzékeny emberi gyomor? Pláne gyermekeink gyomra. 354| Koffein. mint kalciumot. Ez a szer megduplázza a test kalciumkiválasztását.Az egyenlet egysze­ rű. (146) Kér még valaki hambur­ gert?) Só. s szükség esetén a szervezet a csontokból. amire azon­ nal több kalcium kiválasztásával válaszol a szervezet. csupán építő­ elem.lúgos kémhatású mész.

1144) Legegyszerűbb az ételek megfelelő társításával szükségte­ lenné tenni minden savlekötő készítményt. ami ártalmasabb. Igen. 142. 166. Rengeteg tudományos értékű közlemény teszi kétségtelenné. 198. 225. a (csaknem kétszeres) többlet részükről a „biztonsági ráhagyás". a döntő csapás. N e m elég. 250.hatnak. Ez nyilvánvaló lesz bárki számára. amely­ nek fehérjetartalma csupán két százalék. ha — főleg az utóbbi fél évszázad­ ban — rábeszéléssel. 251. fizikai terhelés hatására a csonttömeg is nő. 223. s aminek hibás volta azóta már sokszorosan beigazolódott. a csontritkulás lenne az egyik legritkább betegség! Elsősorban üzleti érdekek miatt az amerikaiak testük valós szükségle­ ténél sokkal. |134. befejező része. mint az izom. Állati eredetű fehérje nagymértékű fogyasztása nélkül a mészhiány. szép szóval és erőszakkal. 210. tej és tejtermék megevésére. de rendszeres. csaknem négyszerese annak. de sokkal több fehérjét fogyasztanak. a R D A (amerikai ajánlások étrendre) szerint ez 55 gramm. az átlagos amerikai fogyasztás viszont 100 gramm! (53. a csont anyagcseréjében is. 415) A testgyakorlás a már kalciumhiányos csontot is újra egészsé­ gessé teheti. hogy csak kicsit is elmélyedjen a tárgyban. 186. míg hiánya gyengíti. Edzéssel fejleszthető. amit már majdnem egy évszázada végeztek. aki rászánja az időt. milyen hasznos egy kevés. csábítással. 120. egy olyan patkánykísérlet nyomán terjedt el. a csúcs. 12761 Mi ugyanis emberek vagyunk. ha anyagcseréje lassabb is. hogy a testmozgás erősíti a csontrendszert is. Túl kevés testmozgás. 175. (119. csökkenti a csontok tömegét. nem patkányok! A patkánynak már a teje is tízszer annyi fehérjét tartalmaz. ámítással. Mivel a D-vitamin legfontosabb és legjobb forrása a napfény. 313) A W H O és az R D A is elismeri ezt. Ennek megfelelően — testsú­ lyához képest — a felnőtt patkány fehérjeszükséglete is jóval több. A D-vitamin roppant fontos szerepet játszik az anyag­ cserében. A tévhit. mint az emberé. 277. 18. minden eddigi betetőzése. Kevés napfény. miszerint ily rengeteg fehérjére lenne szükségünk. ezért nem lesz nehéz belátni. (12. mint az összes eddigi együttvéve. csalással. 146. A W H O (az E N S Z egészségügyi szervezete) ajánlása a napi legkisebb fehérjemennységre 40 gramm. 19. 249) A csontritkulás legfőbb oka. 173. hogy a valós fehérje- 201 . A csont is élő anyag. megfélemlítéssel és minden egyéb elképzelhető módon nem vették volna rá a népességet annyi rengeteg hús. 352. Sejtik már? Valamennyi állati eredetű termék! Teljesen fölösleges lenne e fejezet további. mint az emberi anyatej. hogy a napi alig 30 gramm is bőven elegendő. 223. mindennapi napozás a csontritkulás megelőzé­ sére is. 250) Ráadásul régen bebizonyosodott.

4 1 8 | És itt van a kutya elásva. 146. annak oka bizonyára az. hogy mennél több fehérjét fogyasztunk. 228. 92. a McDougal's Plan és a McDougal's Medicine (McDougal-terv. beleértve az oszteoporózis. tele olyan fontos ismeretek­ kel. 167. 211. Mi is folyton ezt kérdezzük. 203. 282. 177. a csontritkulás betegségét is) kölcsönhatásá­ val foglalkozó tudósok közt a legnagyobb élő szaktekintély — túlzás nélkül merem állítani — dr. átalakul a májban és karbamidként kivá­ lasztódik a vesén keresztül. McDougal egyetemi tanár.Tudományos körökben ma már egyáltalán nem vitatják a fehérjék kalciumcsökkentő hatását. Két könyve. 202 . 212. 234. hogy akkor miért nem olvassák el mindezt az egészségügyi hatóságok. 250. 55 évvel később tudományos orvosi körökben mégis még mindig csak találgatják. többek közt kalciumnak! 1324) Számtalan kísérlet és tanulmány tanúsítja. a csontritkulás igazi oka. illetve McDougal-medicina) kötele­ ző olvasmánya kellene hogy legyen minden szakembernek. 88. noha többszörösen bebizonyosodott már. Könyvem kívül vagy 1600 hivatkoz­ ható. 393. Ha mégsem része­ sül tudását megillető elismerésben. 65. 405. 105. hogy neve n e m szerepel olyan tekintélyes testületek fizetési jegyzékében. 191. 2 4 1 . e kérdésbe vágó szakcikke is megjelent. vagy a Tejtermelők Országos Szövetsége. 32. 179. 64. 12. 209.gyilkos! Mert mi fog történni azzal a rengeteg fölöslegesen bevitt fehérjével? Az emésztés során lebomlik aminosayjaira. 122. hogy állati eredetű terméktől teljesen mentes étrend is minden igényt kielégít és tökéletesen megfelel az ember számára. melyek végre fölnyithatnák az emberiség szemét. 322.szükséglet többszörösét tömjük magunkba. {17. 250. A következő idézet mindenesetre tőle származik. a másik óriási tévedés — amit sikeresen elhitettek velünk — meg az. a Hawaii Orvosegyetem tudós professzora. annál több kalciumot veszítünk. 303. 249." Bizonyára azt kérdezik. 68. Az elmúlt ötven év kutatásai egyértelműen bebizonyították. mint a Haszonállattenyésztők Nemzeti Egylete. Az aminosavak és a karbamid eltávolításához rengeteg ásványi anyagnak is ki kell ürülnie. hogy a nagy fehérjetar­ talmú étrend hatalmas kalciumveszteséggel és ennek megfelelően nega­ tív kalciumegyensúly kialakulásával jár. 409| Az állati eredetű termékek és az emberi egészség (illetve betegségek. itt lapul a gyilkos. |247) Ma. 112. 176. 178. 49. 383. {20| 1930-ban jelent meg az első tanulmány arról. { 1 . 2 . ugyan mi is lehet a mészhiányos oszteoporózis. az igazi . 233. 85. John A.. hogy fehérjeforrásnak szá­ munkra az állati fehérje a legjobb. hogy a szilárd csontokat biztosító pozitív kalciummérleg elérésének legegyszerűbb és leglátványosabb eredményeket hozó étrendi módja a napi fehérjefogyasztás visszafogása. de hasznos és érthető a n e m hivatásos számára is. . 126. 25.

s borja 203 ." mondanám nekik. mégis van elég mesze. 398) Átolvasva a fejezetet j ó m a g a m is elképedek. mint a világ bármely más országa. olykor 8—10 gyereket kell világra hozniuk és valamennyit szoptatni is. 308. fehérjebevite­ lük eléri a napi 400 grammot is. akik továbbra sem átallják azt állítani.. a hivatásos táplálkozástudósok és étrendszakértők saját lapjában láttak napvilágot. 362) A nagymértékű kalciumtúlada­ golás sem csökkenti ugyanis a fehérjék kalciumrabló hatását! A csont­ ritkulás nem azért alakul ki. hogyan tarthatja fönn magát a tejfogyasztásba vetett hit. A legtöbb húst a Földön az eszkimók eszik. ahol a nők aztán igazán kalciumigényes életet élnek. Az állatok növények elfogyasztásával fedezik kalciumszük­ ségletüket. 397) Több fölmérést is végeztek Afrika bantu lakossága közt. 385. Svédország. 260. nem folyhat az átejtés a végtelenségig. a csontritkulás mégis (vagy épp ezért) szinte ismeretlen közöttük. A csontritkulás a világ azon helyein a leggyakoribb. 397. tejtermékkel mégis. ehhez van elég esze. Fehérjefogyasztásuk alig fele az amerikai átlagnak. aggokat és cse­ csemőket egyaránt.. 357. 329. 396) Sok fehérjét fogyasztó népesség­ ben a csontritkulás rendkívül elterjedt betegség. S ezek a tények az American Journal of Clinical Nutrition folyóiratban. S ehhez hozzájönnek a mesterséges kalciumkészítmények. 179. Kell ennél egyértelműbb bizonyíték? Ha lilára veri valaki véletlenül az ujját. 386. 203. nőket. ennyi ellene szóló súlyos érv dacára. 386.Kimutatásokkal. Csillagászati ez a mennyiség. s a legritkább ott. amit a növény a földből felszívott és már beépített szöveteibe. USA. annyi kalciumja. mert kevés lenne az étrendben a kalcium! (17.. 405) Természetes táplálkozá­ si szokásokat követve testünk mindig el lesz látva elegendő mésszel. akkor fogja-e úgy gyógyítani. hisz az Egyesült Államok több tejet és tejterméket állít elő. mintha hasonló módon járnánk el. Finn­ ország. a tehén is a lelegelt növényekből nyeri a kalciumot. (357. azokéban. fejenként vagy százötven kilót. 25. csak azt a kalciumot tudja jól hasznosítani az ember. Ha tejfogyasztással valóban megelőzhető lenne a csontritkulás. A kalcium a talajból kerül a növényekbe. hogy jó sok tej fogyasztása nyújthat csak elegendő kalciumot az embernek. ahol a legtöbb tejterméket fogyasztják. Ázsia és Afrika egyes országaiban. mint például Nagy-Britannia. mégis egyre romlik a helyzet a csontritkulás terén. akkor ez a betegség lenne a legritkább Amerikában. amik csak ront­ ják a helyzetet! (90. 385. de egy bizonyos pont után közbeszól a józan ész. 177.Na mész most már a. (231. (281. . 233. statisztikával lehet csűrni-csavarni a tényeket. ahol a legkevesebbet. beleértve férfiakat. hogy még egyet ráhúz a kalapáccsal szándékosan? A tejjel. A csontritkulás is közöttük fordul elő a legnagyobb arányban az egész világon! (244| Többségük már huszonéve­ sen görnyedt. amennyi kell maga. Hogy is van ez? Az a marha soha egy pohár tejet meg nem iszik. 269.

A magnézium elengedhetetlen a kalcium fölszívódásához. A leveles zöldségek az ember számára könnyen hasznosítható kalcium legjobb forrásai. Csupán kétszer annyi kalciumra van szükség. ami már a hülyeség határát súrolja. hogy adott esetben éppenséggel a kalciumbevitel csökkentése segíthet. (286| Vagy tekintsünk bele egy másik érdekes elem. 259. így abból kevesebb lesz jelen a keringés­ ben. Hiába van tele a test kalciummal. ugyanígy más zöldségek. 146. magok. valamint friss. magnézium segítsége nélkül az csak céltalanul kering. Sőt. (70. 416) A fölöslegesen magas kalciumszint elnyomja a kalciumforgalmat sza­ bályozó enzim termelődését is. de a legtöbb ember ugyancsak messze áll ettől az eszményi aránytól. s okozza a meszesedést és számtalan más betegséget. hogy tej és tejtermékek nélkül nem lehet hozzájutni elegendő kalciumhoz! Más faj tejét csak az ember fogyasztja. a túl sok kalcium jelenléte önmagában egyenesen súlyosbítja a szervezet mészhiányos állapotát. hogy kevesebb kalcium jelenlétében a rendelkezésre álló magnézium jobban el tudja látni „szállítói" feladatát. 146. 336. A túl sok kalcium megbénítja a magnézium fölszívódását is. a csontokba. csak azt 204 . tehát az ételekben található magné­ zium bevitelének növelése változatlan kalciumfölvétel mellett is javítja a szervezet kalciumegyensúlyát. A magnézium a komp. 179. illetve aszalt gyümölcs is. a józan ész fogalmazta kérdések hatására világcsúcsdöntő sebességgel szoktak más témára váltani a tejfogyasztás nagy tudományú hivatásos támogatói. A következő gyakran emlegetett elem a vas. ha valaki az említett összefüggések megismerése után is tejfogyasz­ tást és kalciumpótlékokat javasol a csontritkulás megelőzésére. kalciumszegény étrend mellett viszont javul. hogy a kalcium eljusson rendeltetési helyére. kiderült. amiket az ember maga etet. (16. (204) Ez azt jelenti. 4 1 6 | Hatalmas hazugság. vagyis a kalciumtöbblettől egyenesen romlik a kalciumanyagcsere hatékonysága. sőt. 249. A magné­ zium segítségével szállítja a test a kalciumot a csontokhoz. gabona. hogy kalciummal is ellásson minket? Ilyen. hogy a világ olyan részein sem jellemző a mészhiány mint betegség. Ennek hiányával is fenye­ getnek. A természetes állapotú. helyette a lágy szövetekben rakódik le. 195. a kal­ ciumbevitel általában sokszorosa a magnéziuménak. mintha az arány túlságosan messze esik a kívánatostól. 26. akik több tej fogyasztására szeretnének minket rávenni.számára. hogy a növényvilág mégiscsak alkalmas arra. 250. mint magnéziumra. nyers csonthéjasok. kizárólag emberi betegség. ami nélkül nincs átkelés. s a csontritkulás is a Természetben ismeretlen. sőt állítólag az embernek is az ő teje lenne a leggazdagabb kalciumforrás? Lehet. a magnézium szerepé­ be. ahol valóban alacsony a kalciumbevitel. ahogy azt már korábban említettük. legfeljebb olyan állatokat sújt még. (177) Érthető így. 249. E sokváltozós. bonyolult összefüggésben a megértés olyan hiányára utal az. nem jut el a csontokba.

s a kalcium sokkal becsesebb. mert azt mertem állítani. miért nem akarják az érdekeltek észrevenni a csontritkulás és az állati eredetű termékek fogyasztása közti közvetlen összefüggést (sem). hogy az üzleti haszon és az egészség ebben az esetben nem esik egybe. csonthéjasok termései iránt. ( 5 — 1 0 % ) . (Pediatrics. kötet. VISSZAVERNI A BETEGSÉGET! Említettem a korábbiakban. hamis hírveréssel. (ezek a legdrágább élelmiszerek). más néven hyalinmembrán betegség a neve annak a kórnak. csábítással.hallgatják el. ez olyan sarka­ latos kérdés. hogy a tej és tejtermék egyenesen káros. hogy az ellenfél magától leteszi a fegyvert. nagy veszteség lenne számuk­ ra. s hiába fontosabb az egészség. amikor jóval továbbmenve ki kell jelentenem. 182. gyümölcs. a kukorica. közülük 5000-nél több az egy hetet sem. akkor könnyen rájövünk. kifejezetten veszélyes és betegségokozó mint emberi táplálék. A tejipar illetékesei fölháborodásuknak adtak hangot. Pénzről van szó. amit a 205 . nem valószínű. csalással. méghozzá nem is kevésről! Iszonyúan sok. ami ráadásul sokkal nagyobb mértékben hasznosul. Szeretném látni mit szólnak majd most. RDS (légúti tünetegyüttes). oldal) Ha megnézzük a hús. mindenki döntse el saját maga. micsoda gyalázkodást váltott ki előző könyvünk. 1985. zöldség. hogy összes kirohanásuk csupán műfelháborodás. sőt azt is. mint a tej vas tartalma. hogy vashiányos vérszegénység is kialakulhat a kizárólag tehéntejen tartott csecsemőben. továbbra is mindent el fog követni. hogy e nemzeti tragédia legfőbb oka az a rengeteg tejtermék. mint ahogy azt híresztelik. Nem. (Magyarul: Testkontroll). a bab és még számtalan más zöldség épp elég vasat tartalmaz. hogy a legtöbb gyümölcs. a tej és a tejtermékek árait. magok. Szomorú. félrevezetéssel. Tizenhét évnyi tapasztalatom azt sugallja. 75. s ezeknek a szerencsétlen sorsú csecsemőknek mintegy fele az egy hónapos kort sem éri meg. Ez utóbbi oly kis mértékben épül csak be. ámítással elorozza az emberek pénzét és egészsé­ gét. A választás lehetősége azonban még nyitva áll. a leveles zöldségek. Az Egyesült Államokban évente 30 000 öt év alatti kisgyerek hal meg légúti betegségben. ijesztgetéssel. álcázó ködfüggöny. természetesebb forrásai után kezdenének érdeklődni. a Fit for Life. hogy rátér-e az egészséghez vezető útra. amiben valamennyi elfogulatlan szakértő véleménye meg­ egyezik. ha a fogyasztók tömegei hirtelen elállnának termékeik vásárlásától. (Gyermekgyógyászat). rengeteg pénzről! Bizony. hogy a tejtermékek nem is olyan egészségesek. a búza. ami a három éves kor alatti népesség halálozásának legfőbb okozója. Minden légúti betegségbe belejátszanak a tejtermékek. hogy szokásos módszereivel. amelylyel anyagi haszon érdekében folytatott csalásaikat leplezik.

mint ami a túlzott tejtermékfogyasztás hatására szokott a nyálkahártyákra vastagon lerakódni. hogy bizonyítsák be. mindez csupán kellemetlen lelki háttér megteremtésére alkalmas. Aki persze meg tudja ezt tenni. a következő csoport csak a felét. annak a legjobb. emlékezzenek szavaimra. a legkevésbé sem szolgálja az egészsé206 . De azt mindenkinek javaslom. hogy megtanuljuk. s a harmadik csoportban lesznek a legalacso­ nyabbak. ha a kismama alaposan korlátozná tej. és ott lesz a legmagasabb az RDSesetek százalékaránya is. fölkérem a tejipart. Ne értsenek félre. hogy azonnal és teljesen be kell szüntetni fogyasztásukat.. A változások megfelelő irányá­ nak betartása a fontos. ami aztán ragacsos nyálkaként rakódik le a magzat kis tüdejé­ ben is. sem önsajnálatra. (931 Ez a nyúlós. s tekintse ezt az időszakot átmenetinek egy egészségesebb táplálkozási szokásrendszer elérése felé.várandós nők terhességük alatt magukba gyűrnek az ijesztgetések hatására. amennyiben téved­ nék. ami a kisbaba apró tüdejét beborítja.nyálkafehérje" nevet adtak annak az anyagnak. vagy könnyedén átsiklik a dolog fölött. (a szakterület minden elfogulatlan szakértőjével összhangban). Szilárd meggyő­ ződésem. megakadályozva. hogy fogja vissza az ilyen ételféle­ ségek evését. nem akarom betiltani az állati eredetű termékeket. akár halnak az ártatlan újszülöttek. manapság viszont mindig kéznél kell lennie a megfelelő leszívókészüléknek a szülőszobában a kisbaba orrának és torkának kitisztításához. nem azt mondom. hogy a lehető legkevesebb kárt okozzák. vagy e n g e m vádolnak majd meg valami egészen mással. a harmadik csoport kismamái pedig semmit se fogyasszanak ezekből. újra hangsúlyozom. Az ehhez szükséges vizsgálatokat és kísérleteket el lehet végezni a tejtermékek hirdetésére fordított dollármiliók apró töredékéből. A második csoportban már alacsonyabbak lesznek ezek a mutatók. ami a legkisebb mértékben is veszélyeztet­ né bevételeiket. akár élnek.és tejtermékfogyasztását a terhesség időszakában. hogy az rendesen fejlődhessen. amit az RDS-ben elhunyt újszülöttek tüdejében minden eset­ ben meg lehetett találni. a sebesség csupán másodlagos kérdés. akik hajlandók megenni az általuk javasolt mennyiségben az ő tejtermékeiket. sem vádaskodásra. hogy tiszta lenne az újszülött tüdeje. hogy szülés után meg tudja kezdeni a légzést. az első csoportba azokat tegyék. A tejipar vagy föl sem veszi majd a kesztyűt. Korábban tiszta légutakkal jöttek világra az újszülöttek. hogyan lehet ezeket egészségesebben belefoglalni az étkezésekbe úgy. azaz . Állítom. Kérem. hogy az első csoportban fog előfordulni a legtöbb nehéz szülés. Semmi szükség ezzel kapcsolatban sem bűntudatra. Egyben biztos vagyok: sohasem fognak megtenni semmi olyat. Kihívom. ugyanaz. Osszák három egyenlő csoportra a jelentkező terhes nőket. sem kielégületlenségre. nyálkás fehérje. Az előző és a mostani könyvben is szerepel majd állati termék étrendajánlatainkban. Mucoprotein.

akkor min­ denki képes erre. ami szintén alig százesztendős újítás csupán.és vese­ károsodás. fehérvérűség. de az állati eredetű termékek fogyasztását mégis szorgalmazó szakembereket. Életem első huszonöt éve úgy telt. s bajától. ne személyemet kezdje ki. fáradt. lehet valami mindabban. tejet. Kövér voltam. Az állati eredetű termékek ártalmasságáról annyi a tudományos anyag. M E G J E G Y Z É S : A teljességre törekedtem. s megszabadultam korábbi életem minden hajától. a „ T e j " és az „Ártalmas hatások" címszava alatt. Külön kérem a magukat jóhiszeműnek valló. fekély. a nyájas olvasó is! 207 . de írás közben föl kellett adnom ezt a célt. hogy naponta legalább háromszor ettem húst. cukorbaj. csökkentsék az állati termékek részarányát étkezéseik­ ben. mindenképpen indítsák be a kedvező változtatásokat. közvetlen környezetemben tanúja lehettem hasonló „csodák" ezreinek. mire az olyan közismert gyakorlattá válik a mindennapi életben. fülzúgás. Akinek még ez sem lenne elég. s évente annyi újabb jelenik meg. köszvény. migrénes fejfájás. De kérem. szívbetegség (például szívinfarktus). amit ide összegyűjtöttem. érelmeszesedés. De nemcsak velem történtek ilyen óriási változások. ha csak egy kicsit is tartanak olyan betegségektől.(koleszterin-) szint. aller­ gia. fülgyulladás vagy csontritkulás. mint mondjuk a sebészek műtét előtti bemosakodása manapság. vala­ mim mindig fájt. hogy mihamarabb frissítsék föl szaktudásukat. iratkoz­ zon be a legközelebbi orvosegyetem könyvtárába. ők bizonyára nagyon érdekfeszítőnek fogják majd találni a kifogásokat. amit állítok. szklerózis multiplex. e könyv többszörösét tenné ki az esetben csupán ez az egy fejezet. Akinek mégse lenne elég meggyőző mindaz. Az utóbbi csaknem húsz esztendőm alatt állati terméket alig fogyasztottam. Aki viszont úgy gondolja. egyik betegségből a másikba estem. epe. Ha ennyien meg tudták tenni. kérem. homloküreg-gyulladás. azaz azonnal. hogy túlzás nélkül állíthatom. magas vérnyomás magas vérzsír. hörghurut. reuma. annak tanácsolom. mint például rák. címezze ellenvetéseit azon tudományos kutatók ezreinek. pajzsmirigybántalmak. legalább ezen a módon. céltalan. asztma. (csupán nyers tejből készített vajat és kevés tejfölt). akikre itt hivat­ koztam. hogy erősen lecsökkentsék. hogy ő már rég élvezhesse az új életmód előnyeit. az változtassa meg étrendjét mihamarább. máj. amikor nekikezdtem ennek a fejezetnek.és vesekő.gesebb életmód elérését. vagy tejterméket. vagy éppen teljesen abbahagyják az állati termékek fogyasztását. s további megdöbbentő adalékokat fog találni az összesített szójegyzékben a „ H ú s " .

Ugyanezt a vizsgát megismételték később is. ám tegye. s nincs szívmelengetőbb érzés. Egyenesen a gyermeket veszik célba. hogy előbb-utóbb beadja a derekát. a lehető legjobb testi-lelki egészségről. Pedig ez lesz az ára annak. 98 százalékukban már föllel­ hető legalább egy olyan tényező. Az ifjúság 75 százaléka túlsúlyos. De nincs joga ilyen könnyelműségre. legravaszabb módszerekkel csábítanak. Végtelenül fontos és óriási ez a felelősség. ami szívbetegség előjele. hogy nem óhajtja életvitelébe beleszőni az egészség építőelemeit. amit ők kínálnak. 42 százalékuk vérzsírszintje magasabb az „elfogadható" értéknél. de makacsul kitartó gyermeki kérésnek. a bukottak részaránya 1978-ban már 86 százalék volt. legfontosabb napjait. egészségesen tölti-e élete legszebb. Tőlünk függ. Napjainkban kétszer annyi gyerek életét korlátozza és keseríti valamilyen idült betegség. benne ébresztik föl a vágyat. szíve joga. ez tetteink legfontosabb hajtóereje. Fáradhatatlanok újabb és újabb trükkök kiagyalásában. A Terem­ tő ajándéka az ártatlan kisgyermek. A csábítás hatalmas. hogy aztán az általuk mesterségesen szított. amelyet — úgy tűnik — állandóan fenyeget a külvilág. ha az őrzésére bízott ártatlan életről. mint akár csak huszonöt évvel ezelőtt. Megérdemli a szeretetet. sőt követelésnek a szülő ne tudjon ellenállni. mint a viszontkapott gyermeki szeretet. Egy 1954-ben lefoly­ tatott erőnléti és állóképességvizsgán a gyerekek 58 százaléka nem ütötte meg a felállított mércét. Ök a j ö v ő ! Róluk gondoskodni. Ha fontos a táplálék minősége a felnőtt ember számára. akkor százszor inkább fontos az a növekedésben levő szervezetnek. Feleségemmel. gyermeke életéről van szó. életünk legnagyobb felelőssége. hogy kivé fejlődik. A gyerekeknek a kicsattanó életerő szép példáinak kellene lenni. Marilyn-nel így gondolkozunk erről. de a valóság sajnos egészen más. Ha a felnőtt úgy dönt. hogy a gyerek erőtől duzzadva. Nemegyszer nyomasztó és roppant fárasztó. vagy egyik betegségből a másikba tántorogva tengeti gyermekéveit. felnőtt kora eléréséig a mi kötelességünk gondos­ kodni táplálásáról.Legféltettebb kincseink gyermekeink. saját élete. az egészségromboló termékek és szokások hivatásos terjesztői a legkifinomultabb. 1983-ban a gyere208 . pedig egyáltalán nem mindegy. velük törődni. A gyerek egészsége számukra nem is téma.

mondván. Helytelen ilyesmit könnyedén venni és a tü­ neteket valamilyen orvossággal elnyomni. a Kongresszusban megpróbáltak egy új törvényt elfogadtatni. amelyiknek a közegészség óvása lenne elsődleges föladata. Vagy 130 elszomorító esetből álló sorozat után. hogy manapság rák okozza a legtöbb gyermekkori halálesetet. nem ők tehetnek róla. de alaposan enyhítették a kezdetben megfogal­ mazott követelményeket. hogy ily szörnyen lakolnak? Nem. Arra kérték őket. szép. Amerika két legnagyobb bébiétel-gyártója a közvélemény kereszttüzébe került. mily gátlástalanul mérgezik a j ö v ő nemzedékét saját hasznuk érde­ kében. hogy már a szakértők is hétköznapinak hiszik ezt. nyomatékos és határozott 209 . A gyenge. s csak legyintenek rá! Pedig nem kellene an­ nak lennie! Ezek a „mindennapi" tünetek a test jelzései. Az új törvény végül 1982 júliusában lépett életbe. hogy valami nincs rendben. Azt mutatják. Az élelmiszerek gyártói a tettesek. elhízás. A helyzet tehát roha­ mosan romlik. még hosszan lehetne sorolni. az FDAnak az emberei törtek lándzsát az enyhítések mellett. hasmenést. torokfájást. Épp annak az országos intézménynek. eldugult orrot. megfázás. (fejlődé­ sük megtorpant. Fülük botját sem mozdították. a hatóságoktól nem kaptak határozott utasí­ tást. a CSPI (Közérdekű Tudományos Központ) újabb. hogy lás­ suk. Rák! Valami bűnt követtek el. egészen a legszörnyűbb végkifejletig. íme néhány példa viselkedésük megértéséhez. fülgyulladást. hacsak a törvény ereje nem — én legalábbis kizárólag ebben látok némi reményt. romló fogak. Az F D A jelentése szerint is „a módosítások alapvetően a gyártók javaslatait tükrözték". nekijobban megfelelő ételhez nem jut. Babaétel. Csecsemőtápszer. amit a silány minőségű tápszer okozott. láz. cukorbaj. tüdőgyulladás. Az 1970-es években a Gerber és a Beechnut. Mondhatom. emésztési rendellenességek. a rákig. Az a legijesztőbb. és semmi más. beteges gyermek oly gyakori. köhögést. A legtöbb gyermekorvos „közönséges gyerekbetegségnek" nevezi a lázas meghűlést. Az okot kell megszüntetni! Hogy gyermekeink a kicsattanó egészség példái lennének? Sajnos nem ez a jellemző. amit velük művel­ nek. és így tovább. amely szigorúbban szabályoz­ ta volna a csecsemőtápszerek minőségét. idegkimerültség. gyenge látás. Végül csak 1984-ben voltak hajlandók bevezetni változtatásokat. egyre több köztük az orvosi eset. A szerencsétlen újszülött olykor csak ezt kapja. hiszen közismert. mint szívbaj. Olyan betegségek dúlnak soraikban. a betegségek annak következményei. hogy a sós étel magas vérnyomáshoz vezethet. és semmi meg nem tudja állítani őket. csökkentsék egyes készítményeik túlzott sózását.kek 99 százaléka n e m tudta teljesíteni a „Presidential Physical Fitness Award" (Testi Erőnlét Elnöki Díja) követelményeit. sőt meg is betegedtek a kisbabák).

hogy szülőt és gyermeket egyaránt lépre csaljanak. reklámhoz. . És ezt szánják ők gyermekeink táplálékául! Iskolai étkeztetés. pedig ezt nem okos tréfára venni. De nem akarom a reményt is elvenni. H o l t táplálék. N e m mintha annyira jó lenne. nem is annyira egészségtelen mindaz a vacak. Következésképpen sokkal körülményesebb hozzájutni.fölszólítására. főleg növényi táplálék hozza a legtöbb. Ezt kínálják mindenhol. de silány „gyorskoszt" ételkészítmények fenyegetésétől. a kereskedő számára viszont a legki­ sebb hasznot. értéktelen. hanem mert ehhez a leg­ könnyebb hozzájutni. Furcsa ellentmondás. amit a földolgozás során megfosztanak minden természetes értékétől. minden sarkon árulják. hogy mára már egészen elkopott a „ j u n k food" a „silány étel" kifejezés. s ami a test semmilyen igényének kielégítésére sem alkalmas. Határozzuk meg újra a silány étel fogalmát. mi? És egyáltalán nem egyedi esetről van szó. m e r t . Annyit használtuk. A halott étel nem csupán csapnivaló ennivaló. Az amerikaiak által elfogyasztott tápláléknak több mint fele ilyen étel. és zsíros.tiszta almaié" fölirattal árultak olyan mesterséges adalékokkal teli folyadékot. s hogy bebizonyítsák. a Pal-Pacific Poultry és a Beaumont Poultry cégekről van szó. roppant módon vigyázni kell. Igen. Aránylag egysze­ rűen termeszthető. amúgy is fekete év volt a Beechnut számára. de ehhez kellő elszántság és határozott. Ilyen táplálékon szeretnék fölnevelni gyermekeiket? Nem? Pedig az élel­ miszeripar milliós hirdetései és fizetett „hiteles szakértői" mind azon fáradoznak. hogy olcsó és egészséges táplálékok helyett az emberek többsége inkább silány. hadd ehessenek ott egy kis rothadó pipit. szinte minden napra jut ilyesmi. friss. hanem nagyon is sok köze van pénzhez. 250 000 dollárt. a vonzó. Szóval nyugodtan küldjük el csak a srácokat suliba. csakis mi magunk tudjuk megóvni szeretett gyermekeink egészségét a fenyegető legnagyobb veszedelemtől. így áll elő a torz helyzet. mivel ez hozza a legnagyobb hasznot. sőt mérgező. Nézzük például a burgonyát. ha velük akarunk szót érteni! Egyébként 1984. igénytelen növény. amit jószerivel már nem is lehet eledelnek nevezni. közös fellépés szükséges. ráadásul mé­ regdrága pótlékokon él. ásványi anya- 210 . vagy agyonsózott „ter­ méket" gyártanak belőle. mert hamis időpontot bélyegeztek termékeik bizonylatára. ugyanakkor tápláló. hogy legyen mód a változtatásra. Ne maradjon ki nevük sem. Senki más. hogy testünk számára az eleven. történelmük legmagasabb büntetését kellett kifizetniük. haszonhoz. amit kínál­ nak. Viccelődünk is vele. 1985 januárjában két kaliforniai baromfifeldolgozó üzem működését fölfüggesztették. amiben éppenséggel gyümölcs­ lé volt a legkevesebb. halott valamennyi olyan étel. cukros. Megkövetelik a szabatosságot. Volt már pozitív példa is! Kell. ami nem képvisel semmi valós tápértéket.

magyarul „kukoricapehely" néven. tojást. A minap megkért a fiam. ami a földolgozással jár. kiadást. papa. tejet. de így. Kellog azonban motollaként pörögne sírjában. Annyira túllőt­ tek a célon. elvétve még öngyilkossághoz is. amit folyóssá tettek. áz eredeti ár húsz-huszonötszörö­ séért tudják eladni. akik legkönnyeb­ ben elcsábíthatok hazug ígéretekkel és mesterséges ízekkel. A kukoricaszemeket először lúgba áztatják. nézném vele együtt kedvenc tévésorozatát. Hát igen. amikor megetetik velünk undorító készítményeiket. a röpke egy óra alatt tizenegy hirdetéssel szakították meg az adást. színes zacskóba csomagolva. vajat. ugyanabba a maró anyagba.és tartósítószereket.gokban és vitaminokban gazdag. szénsavas üdítőt. Mennyibe kerül? Legföljebb fél dollár kilója. esszenciális aminosav. csokoládét. majd újabb áztatás következik. De Dr. zsiradékban kisütött burgonyának egy másik előrecsomagolt „leszármazottja" még. egészségünket is elveszik. akiknek fogalmuk sincs az egészséges táplálkozásról. Lejegyeztem. igaz?" CEREÁLIA (GABONAKÉSZÍTMÉNY) REGGELIRE — ÖSSZTŰZ A G Y E R E K E K EGÉSZSÉGÉRE Az 1800-as évek végén Dr. S kiket vesznek leginkább célba hirdetéseikkel? Természetesen azokat. kezeletlen kukoricaőrleményből indultak ki. amit szappanfőzéshez. John Kellogg egy vegetáriánus gyógyhelyet vezetett Battle Creek mellett. ha tudná. Ugyanennek a j o b b sorsra érdemes. ma­ napság nevében miféle pancsolmányokat gyártanak. mindenhonnan. hogy már fiamnak is föltűnt a dolog. Fél dollár helyett viszont nyolc dollár kilója. a legkülönbözőbb vegy. Aztán forró gőzzel kezelik. Röviden ismertet­ ném. ártatl n gyermekeinket. s nem csupán a pénzünket. „tiszta" ételek után kutatva ő fejlesztette ki az első cereáliát. Ugyanez a krumpli hasáb­ ra vágva. Mi leszünk ezek a balekok. cukorral agyonédesített gyárt­ mányt. Michigan államban. cereáliát. ugyebár. vagy műselyemgyártáshoz használnak. Az eredeti készítmény aránylag ártal­ matlan volt. s föllelhető benne mind a nyolc lényegi. amivel valaha rendelkezett. Kivédhetetlenül záporoznak csábosán hazug reklámjaik. szárítva és mélyhűtve tárolva. Meg is jegyezte: „ U g y e . nyalókát. No meg kukoricapehely készítéséhez. majd forró olajban kisütve elveszti minden értékét. még jól meg is sózva. „ c o r n flakes". ugye valakinek meg kell fizetni azt a rengeteg vesződséget. fölmelegítettek és megszárítottak. a Charlie Brown legújabb egyórás műsorát. abból k i l e n c kínált sokszorosan földolgozott. 211 . vagy további harminc összetevőt tartalmaz. Egészséges. most akarnak megint lépre csalni a vacak édességeikkel.

grammot. Vagyis 88 százalék már eleve csak finomított cukor és finomított liszt. így lesz a hajdani életteli gabonából a halál ügynöke. Tehát 45. hanem — a hidrogénezett zsi­ radékot az avasodástól. egy beteges. olvassa el William Dufty Sugár Blues (Cukorsirató). mesterséges színezékek. (1 ounce egyenlő 28. Sok mindennek lehetne nevezni az egé­ szet. ami oda van írva? Nem csoda.8 százaléka finomított fehér cukor. aminek során adalékanyagokkal és tartósítószerekkel telítik. Nézzük meg a — törvény által szerencsére kötelezően előírt — feliratot. A polcokon a cereáliakészítmények foglalják el a legtöbb helyet. hogy bedőljön az omladozó fal. enzimtől.ezúttal cukros szirupban. vitamintól. s csak az az élettelen anyag marad. Talán fölösleges elsorolnom. ami egy ille­ delmesebb megnevezése az igencsak ártalmas telített zsiradéknak. Leginkább egy rossz vicc. halott holmi. s 212 . ahogy az új tapéta sem tudja megakadályozni. nem pótolják a természetes anyagokat. vagy John Yudkin Sweet and Dangerous (Édes és életveszélyes) című könyvét. Tekintsünk körül egy élelmiszerboltban. B H T (butilénezett hidroxitoulol) a következő. majd pörkölik és hőkezelik. milligrammot írnak ki. Azért megpróbálom lefordítani. búza és zab.) Érthetőbbre átszámolva kiderül. pontosabban 45. ami alig több. szervetlen vitaminok és szervetlen ásvá­ nyok. miután a „finomító" eljárás során megfosztották minden természetes értékétől. aminek tömény változatán még a kórokozók sem élnek meg. hanem az ezekből készített finomliszt. töltőanyagok. Aztán található még só.8 százalék a cukor. Mindezek használhatatlanok a szervezet számára. hogy a készítmény legfontosabb összetevője. míg az adagot ounce-ban adják meg.35 grammal. mesterséges. Összezagyválják már a mértékegysége­ ket is. ajánlom. Sajnos nem kukorica. hogy szikrát hányjon tőle az egyszerű ember szeme. Ebbe beletartozik némi hidrogénezett növényi olaj. mint színtiszta keményítő. hogy megóvják — ó nem. de ételnek a legkevésbé. Mert senkinek kétsége ne legyen. az a vegyszer. Továbbá szerepelnek benne egyéb tartósítósze­ rek.2 százalék a liszt. kizárólag a pénzünkre utaznak. hogy készen álljon a vegyszeres fürdőre. Szárítás után nagy nyomás alatt hatalmas görgökkel hengerlik laposra a pépet. mondjuk a rengeteg különböző címkéjű doboz közül a Kellogg féle Fruit Loops gyártmány. csaknem fele. rosttól. meny­ nyi kárt okoz ez a táplálékként tökéletesen értéktelen. Aki igazán kíváncsi a cukor gyilkos természetére. hisz szándékosan fogalmazták olyanra. és ezt tömjük a szerencsétlen gyerekekbe minden áldott reggel? De a maradék 12 százalék is érdemel pár szót. mit is tartalmaz. ásványtól. amit „gondos" kezek azért kevernek hozzá. cukor. s további 42. Hogy a felét sem értik annak. Te jó ég. a mi kárunkra és a mi költségünkre. nem a fogyasztót. hogy elvegyék a kedvet az ilyen okvetetlenkedő olvasgatástól. gusztustalan tréfa.

mint egy vegyszerlerakat. ám értéktelen. A cereália önmagában ehetetlenül száraz. halott ételutánzatokkal. időt takaríthatnak meg vele. élelmiszernek szánt. Bűzlik. mert úgy hiszem. Folyékony táplálék emésztésekor először mindig mindig a víz szívódik fel. hogy készítményeik semmirevaló kacatok. olcsó trükkökkel. De milyen áron? És milyen időt? A gyerekek igazán megérdemlik azt az időt. az első szippantás orrfacsaró és gyo­ morfölforgató lesz. az ameri­ kai Nyugati Part egyik egyetemén: kísérleti patkányok egy doboz „Fruit Loops" kukoricapelyhet kaptak. aminek ered­ ménye végül is nem került nyilvános közlésre. egy roppant nehezen emészthető fehérje. betegségmentes gyermekkort adó étele ket készítünk számukra! Keressük a kiválót. Mert komoly pénzről. a kisgyerekek már lépre is mentek. Hamis értékkel (s ráadásul kevesebbel) akarják pótolni az elpusztított eredetit. 213 . s tudjuk. hogy keményítőt és fehérjét ne fogyasszunk egyszerre. hogy egyáltalán le lehessen nyelni. A reklámföliratokon hirdetett „vitaminnal és ásványi anyagokkal dúsított" gyártmány talmi. A szülők közös. kihalnak. Ne vásárolják meg! A szülők rendszerint azért veszik. meg kell nedvesíteni. Aztán a másik. ha minden a nya­ kukon marad. ami eladja az amúgy egyáltalán nem válogatósságukról nevezetes patkányoknak sem kellő élelmiszert? A reklám. Csak hasonló közös akció vezethet eredményre a halott ételek terjesztői ellen is. évi négy és félmilliárd dollárról van szó! Apró ajándékok. Edward Taub mesélt egy kísérletről. amit kinyitnak. mielőtt annak tartalmát gyermekeinek felkínálná. hogy boldog. ez lesz egyben az utolsó ilyen doboz. a tartalmát meghagyták! Hihetetlen? Egy szippantás. A gyomorban megalvadt tejből csak a kicsapódott túró marad ott. Pár éve történt. Remélhető­ leg valóban csak emlék.ráadásul ócska. és meg fogják érteni a patká nyokat! Mégis mi az. Ne vásárolják meg. hazug hirdetések. valójában halott készítményeiket. kedvenc rajzfilmfigurák a szemkápráztatóan színes dobozokon. A papírdobozt megették. s a szerencsétlen áldozatok. ha a kutya sem veszi agyonreklámozott. mivel ók maguk is nagyon j ó l tudják. gyermekeink egészségének biztosításáról v a n szó. mert roppant kényelmes. a gyomorban kicsapódik. a megfelelő étel társítás legfontosabb alapszabálya. mert csak a kereslet megszűnése tud véget vetni a gyártók gyalázatos garázdálkodásának. ha legfontosabb dol­ gunkról. ne eléged­ jünk meg harmadrangú. A cereália meg elsősorban keményítő. az első osztályút. amit arra szánunk. a gátlástalan. az dugja be orrát egy frissen fölnyitott cereáliás dobozba. A már említett Dr. s valószínűleg örökre szóló emlék marad. határozott föllépése sikeresen elűzte a kábítószerkufárokat az iskolák környékéről. Aki megrázóbb élményre vágyik. De eltűnnek. Mivel szoktuk leönteni a cereáliát? Tejjel! De a tej lenyelve nem marad folyékony.

továbbra is veszélyesek. amivel szegény gyerek gyomra hosszú órákig birkó­ zik. vagy a cereáliagyártók koordináló bizottságnak alel­ nökétől. A gyerekek egyszerűen kibírhatatlanok. ha j ó t akarsz!". másra már alig fog maradni. ahol Dr.. én sem akartam bevenni. hogy annyi a nyafogós. e r r e a cukoripar. Victor Herbert nevű „szakértő" védelmébe vette a cukrot. (Bizonyára azért. ahol már visszaesés mutatkozik. kétségbe­ esett védekezésükben a legvadabb hazugságoktól sem riadnak vissza. hogy valaha is rájönnének! Szabad a gazda? Ezt a kijelentést Dr. amikor az egyik néző közbeszólt: „ T a n á r e m b e r vagyok. Ez a birkózás elveszi minden energiáját.Ha ehhez még — szokás szerint — gyümölcsöt is adunk. becsavarodnak az ünnep alatt befalt rengeteg édességtől!" 214 . Frederick J. a 'vidám'jelző j o b b a n illik hozzá!" Kitalálnák.és a cukoripar érdekében tett tanúvallomást. 1983 szeptemberében a „ D o n a h u e Show" című népszerű tévéműsorban egy Dr. 25 százalékkal csökkent a fogyasztás a hetvenes évek elejéhez képest. Az alkalom egy kongresszusi meghallgatás volt. közös fellépés ellen tehetetlenek a gyártók. tökéletes élelmiszer nem létezik. Kezdik már érteni a csíziót? Biztató azért tudni. lefizetnek bárkit.. Kétel­ kednek? N e m csodálom. még bőszebb reklámhadjáratokat folytatnak. „ S z e r i n t e m az emberek kockázat nélkül megkettőzhetnék napi cukor­ fogyasztásukat. Stare a cereália. abból olyan pokoli keverék lesz. N e m sajnálják a pénzt. Semmiképp nem nevezném a cukrot értéktelennek. hogy az iskola legszörnyűbb hete mindig Halloween utánra esik. Stare úr tette. még az anyatej sem az. ez az egyik legújabb — és legképtelenebb — jelmondatuk. Az elszánt. hogy miért is kapta annak idején az orvosi diplomát. hogy Dr. hogy nem mindenki annyira buta és hiszékeny. s elmondhatom. kitől idéztem ezeket a badarságokat? A cukoripari tröszt vezérigazgatójától. hogy a cukor csak üres kalóriát ad. Stare tiszteletdíjakat. de nincs tápértéke? Ugyan kérem. kezelhetetlen gyerek. harvardi tanszéke pedig jelentős és nyilvá­ nos anyagi támogatást kap a Cereália Intézettől. P é l d a . aki hajlandó a szócsövükké válni. Ilyen étkeztetés mellett nem csoda. mig meg nem tudtam. Azt mondják.) Tanult doktorunk épp azt fejtegette. valamint a Kellogg és a Nabisco vállalattól. aki a Táplálkozástudományi Tanszék megalapitója a Harvard Egyetem Köz­ egészségügyi Karán. hál' Istennek kb. mint ahogy azt szeretnék. Igaz. hogy egyes kísérletek szerint cukor fogyasztása m e g n y u g t a t j a az ifjúságot. V a n esély a cereáliák visszaszorítására. „Használj igazi cukrot. netán a cukrászcéh cégéres nagymesterétől? Egyiküktől sem! Nem hiszem. mert időközben teljesen kiment a fejéből.

sőt. A gyógyulás oly ritka. Nem. ha valaki túléli ezeket a test természetes folyamatai ellenére történő durva beavatkozásokat. Puszta szóbeszéd az egész. gyilkos ionizáló sugárzással. beszélnek. a cikk végén. és minden esetben iszonyú pusztítást végzett. A Journal of the American Medical Association (az Amerikai Orvosi Egyesület folyóirata) 1946." „ H a r m i n c ö t évnyi. sebészeti kimetszésekkel. A rák kezelése annyira kíméletlen eszközökkel folyik. általában szenzációsan tálalt gyógyulási esetek ellenére a tudomány még egyáltalán nem tart ott. február 2-i számának szalagcíme: K I Z Á R Ó L A G GYÓGYSZER G Y Ó G Y Í T O T T A KI A RÁKBÓL. de könnyen lehet. ha nem (ez a végkifejlet sajnos sokkal gyakoribb). akkor a rákot teszik felelőssé a bekövetkezett halálért. hogy tény­ leg csoda. Mustárgázt az első világháborúban alkalmaztak először.RÁK GYERMEKKORBAN Mindent meg kell tennünk a rák elkerülésére. Itt van például a Los Angeles Times 1979. a gyógyítás hatásfoká­ nak javítására tett minden próbálkozás eredménye egy szóval értékelhe­ tő: kudarc. a kutatásba ölt dollármilliárdok és az „újabb áttörésekről" időnként szárnyra kapó hí­ resztelések ellenére a helyzet egyelőre csak bonyolódik. akkor' a gyógyulást a kezelés javára írják. mert félnek. Elnevezése: „ N i t 215 . Amúgy az idézetek — gondolom — önmagukért beszélnek." . mér­ gekkel. úgy tűnik. az iraki kurdok ellen is. Talán ismerik a rossz viccet. Ebből idézek: „A rák gyógyítására tett erőfeszítések ellenére a leggyakoribb klinikai kimenet továbbra is a halál. A The N e w England Journal of Medicine napjaink egyik legtekintélyesebb orvosi szaklapja. s elég világosan." Végül: „A megelőzés sokkal ígéretesebb területnek tűnik. azaz vegyszeres kezeléséről. már születéstől kezdve." Ez utóbbit a Természetes Hygiénia már csaknem egy évszázada hangoztatja. mert az itt-ott feltűnő egyedi. törvénytele­ nül.. azóta is többször bevetették. mint a gyógykezelés. Ha ez a csoda megtörténik. hogy az ember gyakran arra gyanakszik.E kudarc okait gondosan meg kell vizsgálni. ami elvitte szegényt! A kutatásban elért eredményekről csak beszélnek. legutóbb — állítólag — Afganisztánban is. ami nekem erről eszem­ be jut? A sír mellett két gyászoló beszélget: — De legalább nem volt komoly baj. hogy kijelenthet­ né: a rák gyógyítható betegség. persze már csak apró szedésben: a meggyógyult beteg hamarosan elhunyt tüdőgyulladásban. Utána. hogy a rákkal kapcsolatos szemléletmódunk szorul alapvető változ­ tatásra. az orvosok csak azért folytatják oly kitartóan a kezelést. Ebben jelent meg egy átfogó tanulmány. amelyik az 1950 és 85 között folytatott rákkutatás eredmé­ nyeit összegezte. másképpen számon kérnék rajtuk a rákkutatásra költött milliárdokat. szeptember 21-i számában olvasható az első közlés rák kemoterápiás. s bár az 1925ös Genfi Egyezmény eltiltotta.

levegő. mustárgáz. Életem legmegrázóbb olvasmánya volt. bármily fondorlatos „szakértői" magyarázatok is kísérik. hogy megelőzzük magát a betegséget. hogy az étrend köztük az egyik legfontosabb. képtelenségnek tűnik. akár beteg valaki. hogy gyilkos. A gyereknek szüksége van erre a védelemre. hogy elkerülhető legyen a mustárgázkezelés és társai. ugyanúgy a betegnek sem tehet jót ez a gyilkos szer. akkor aligha jutott volna bárkinek is eszébe. Egy tizenéves fiú írta le halála előtt saját szörnyű élményeit egy Oncovin-kúráról. Mit szólnának. 216 . a mustár­ gázt. azt sem kezdeményezte volna senki. Azért említettem részletesebben a rákot és kezelését. Ahogy egészséges embernek nem válik hasznára a mustárgáz. több kiváltó oka lehet a ráknak. amiket az élelmiszeripar lépten-nyomon igyekszik ránk tukmálni. Észbontó! Oncovinnak hívják az egyik mustárgáz-hatóanyagú rákellenes szert. A szülő tudja leginkább megvédeni őt a cukortól ragadós.rogén-mustár gyógymód". közvetlenül érbe fecskendezve adják be. hogy ilyen célra próbálja meg fölhasználni. halálos mérget adnak halálos betegnek a célból. hogy ne is legyen rájuk soha szükség. hogy egészségessé tegyék. Minden (tízna­ ponként megismételt) injekció után azonnal kezdődnek és vagy nyolc órán át tartanak a mellékhatás heveny tünetei. testmozgás. mint az élelmiszerek sugárkezelése. A kezdet kezdetétől el kell követni tehát mindent. semmire sem hasznosítható. pihenés. mint semmire sem alkal­ mas. ha az egészség építőelemeit így hirdetném: táplálék. vegyszertől csöpögő. Ha nem állt volna rendelkezésre. T u d o m . ugyanakkor na­ gyon veszélyes sugárzó hulladék. Nehéz megbarátkozni a gondolattal. holttá feldolgozott egészségpusztító és rákkeltő ké­ szítményektől. Intravénásán. Tudjuk. hányás és pokoli rosszul­ lét. s a szülő ezzel teheti legtöbbet gyermekéért. a legtöbb gyermekhalált a rák okozza. Hosszú távon hajullás és egyéb testi-lelki bántalmak kísérik a keze­ lést. Olyasmi ez. hogy megértes­ sem álláspontom lényegét. akár egészséges. víz. sótól maró. hogy talán az élclap „ T ü c s ö k és bogár" rovatát olvassák. Az élet fönntartásához az egészség összetevő elemei szükségeltet­ nek. bevethetetlen vegyi fegyver. E tortúra kínszenvedéseit nem saját kútfőmből merítettem. és így tovább? Bizonyára úgy gon­ dolnák. ha nem állt volna ott a rengeteg. s nem is orvosi közleményből van róla tudomásom. Miért ne lehetne akkor javítani a gyerekek táplálkozásán? Nincs erre alkalmasabb időpont az azonnalnál! A rák elkerüléséhez a gyerek szüleitől kaphatja a legnagyobb segítsé­ get. de kétségtelen. Vagyis gyógykezelés címén törvényesen hasz­ nálhatják ezt az egész világon betiltott pusztító vegyi fegyvert. a rák születéstől kezdve fenyeget.

akik a táplálkozástudomány hivatásosaival és az étrendszakér­ tőkkel karöltve azzal a jelszóval terjesztik termékeiket. anélkül. (Egyesült Államok Mezőgazdasági Hivatala) egy biztató. amelyek legfőbb összetevői a mesterséges töltőanyagok és a telített zsírok! Amikor a U. hogy olcsóbb de táplálóbb étkeket akarnak biztosítani gyermekeinknek. (nem sok sikerrel). Az éber szülők minden erőfeszítése ellenére a hírverés folyamatosan erőlteti saját mérge­ ző gyártmányait. hogy nap mint nap. kezdemé­ nyező lépést tett. halott ételek. sült krumpli. utcai bódéból vagy út menti étteremben. S. Ma viszont annál több ok van az aggodalomra. mellyel őseink erős és egészséges nemzedékek tízezreit nevelték föl előttünk. D. hot dog. halott és halálos készítményeik fogyasztásá­ ra. de valójában egyenesen méregként hatnak a fejlődő szervezetre. ösztönös. biológiailag öröklött tudá­ sukat. hogy kényszeres kötődést építsen ki. Az iskolai étkeztetéshez is egyre több köze van az élelmiszeripar gyár­ tóinak. hogy mi lesz jó a gyerekemnek?" Vérzik a szívem ezekért az anyákért. több csonthéjas. több földi­ mogyoróvaj alkalmazásával följavítani a gyermekétkeztetés minőségét és csökkenteni a rákkeltő zsírok fogyasztását. vagyis az a silány gyorskoszt. és megpróbálta több mag. A. aki tisztában van e holt táplálékok és a megromlott egészségi állapot közti közvetlen összefüggéssel. amikor gyermekeinket lépten-nyomon fenyegetik az egyre nagyobb teret nyerő. amelyek csábítóak. amelyet Amerika bármely városában úton-útfélen mindenhol kínálnak. pizza. akkor rá 217 . hogy rákapassa. földolgozott. reggeltől estig mást se egyenek. ha nyugtalan a gondos szülő. amióta csak belevágtunk a Test­ kontroliba ez volt: „ H o n n a n tudjam. A kereskedelmi érdekek által befolyásolt hírverések ellentmondó ismereteket záporozó áradatában elveszítették korábbi biztonságukat. Nem csoda. Vigyázat! Tudják mi lenne ez? Hamburger. rászoktas­ sa a gyerekeket vegyszeres.A leggyakrabban fölmerülő kérdés. Ismerjük a helyzetet: a feldolgozóipar azon töri magát. hogy ilyen kérdés egyáltalán fölmerült volna ben­ nük.

Először hadd válaszoljon helyettem egy levél. ha táplálkozásuk ezt nem teszi lehetővé? Az értéktelen táplálék aláássa a testi. lehet benne valami. Még az ötéves kistestvérem is bármikor elmondja. „ d e legalább nem mindennap". de a magukét megvették. például mi is. hogy fegyveres ereje az egész világot szemmel tartsa. Róbert S. ha törik. hogy elkezdünk aszerint enni. (Columbus. (kivéve a limababot). július 28-án. ha szakad. (A palacsintához búzaliszt is kell!) Vannak. bizonyos Gina Barlotta írt. Azt mondták.kellett jönnünk. de sokan vannak. hogy azok is a maguk könyve szerint csinálják-e. hogy mi kárt tesz ereinkben a só. Csak azt nem lehet tudni. Edward A. a cukor. kilencéves) soha nem ette meg a zöldséget. Ohio) 1986. hogy saját népe gyermekeit egészséges és tápláló iskolai étkeztetésben részesítse? Nem inkább azzal kellene törőd­ ni. Ott inkább műtejét árulnak. Amikor kiolvas­ ták. ha arra képtelen. Kedves Diamond Bácsi és Néni! Anyukám úgy hét hónapja vette meg a könyvüket. meg a sok hús. ki hozza az ilyen rendelkezéseket. hogy palacsintasütéshez használja. de az biztos. Kérdem én. He­ tente körülbelül egyszer megyünk oda vásárolni. Azt is elmagyarázták nekünk.) Node hogyan lehet ezt összeegyeztetni a gyerek életvitelével? Az elsődle218 . akik nagyon is így gondolják. Szüleink általában nem szoktak diétás meg más ilyen fogyókúrás könyveket vásárolni. Mendelsohn véleménye szerint például nagyon is az. Columbus-ban v a n egy natura élelmiszerbolt. Szeretettel: Gina Barlotta tízéves Tegyül föl. ami kimondja: márpedig a gyerekeknek mindenképpen kell húst adni.é t r e n d alkalmas-e gyermekek táplálására.lelki fejlődést! Sokan kérdezik. s velem együtt bizonyára mások is: hogyan engedheti meg magának egy nemzet. akik nem hiszik. elhatározták. hogy a maguk étkezési módszere az igazi. meg szentjánoskenye­ ret. Néha ugyan beté­ rünk a Dunkin Donuts. amióta így főzünk odahaza. de már ő is megszerette. hogy a T e s t k o n t r o l l alkalmas gyerekek táplálására is. Nem tudom. A m a m a azért veszi a műtejüket. vagy a Baskin Robins éttermekbe. fejből! Hosszú kocsiúton sokszor magától is mondja. Dr. szinte mindet. Itt. Taub és Dr. amelyet egy tízéves kislány. hogy a felnövekvő új nemzedékek erősek és egészségesek legyenek? De hogyan válhatnának erőssé. Natália (ő a másik húgom. vajon a T e s t k o n t r o l l . ahogy Patrícia (ötéves testvérem) szokta mondogatni. hogy ellene vannak a tejnek meg a húsnak. íratlan „szabály". (Or­ s z á g u n k két leghaladóbb szemléletű gyermekorvosa. hogy fönnáll egy furcsa.

Erősen fogjuk vissza alkoholos italok fogyasztását.ges veszedelem. hogy a rák és az étrend egymással összefügg. karalábét. hogy a Természetes Hygiénia már vagy nyolcvan éve hiába hangoztatja mindezt. különösen ami az állati eredetű zsírokat illeti. zöldséget és a teljes szem fölhasználásával készült gabonakészítményeket. Hány életet lehetett volna megmenteni. Csökkentsük a zsiradékbevitelt. így 219 . (Figyelem! Sok köhögéscsillapítónak is igen magas az alkoholtartalma!) Mind a hét fenti ajánlás megtalálható a Testkontrollban is. az Amerikai Rákszövetség étrendre vonatkozó tanácsait. A gyermekkórházak étrendje legalábbis ezt tükrözi. Csak mérsékelten fogyasszunk sóval. Kinek az érdekeit tartják szem előtt? A fogyasztókat. tartósított. Zöldségből. de még az A D A is tesz a rák megelőzésére közrea­ dott ajánlásokra." Szomorú. ami a gyerek életét fenyegeti. 1. mert ezek gazdagok A-vitaminban és C-vitaminban. Az aján­ lásokat az alábbi megjegyzéssel is szükségesnek tartották kiegészíteni: „Bizonyítékok állnak rendelkezésre. 6. Nézzük hát először az ACS. Milyen ételeket kapnak a gyerekek közétkeztetés címén? Miért nem lépnek föl komolyan az állott. amit az iskolásokra erőltetnek? Hogyan áll összhangban az iskolai ebéd a rákellenes ajánlásokkal? Sehogy! Az iskolák és közkór­ házak étrendje egyaránt kizárólag az AD A. az Amerikai Étrendszövetség hatáskörébe tartozik. gyümölcsből ne hagyjuk ki a sötétzöld és mélysárga színűeket sem. káposztát. Az ajánlások követése a mindennapi étrend összeállításában lecsökkenti a rákos megbetegedés valószínűségét. sós vagy éppen cukros táplálék ellen. mégsem volt foganatja. 4. 2. vagy az élelmiszerek gyártóit védik? Fölemelik-e hangjukat a táplálkozástudósok és étrend­ szakemberek. rostszegény. mindezekre a kérdésekre tagadó válasz adható. Kerüljük az elhízást. a rák. akiknek elsődleges feladata lenne a fiatalok egészségének védelme? Nem. 5. ezek szerint kontrollálni lehet a rákot is! Csupán mindennapi gyakorlatunk áll még nagyon messze ettől. karfiolt is. Együnk több nagy rosttartalmú ételt. kelbimbót. 3. ha a fenti ajánlások korábban kerülnek széles nyilvánosságra? Ugyanakkor bizta­ tó is a helyzet. Fogyasszunk brokkolit. zsíros. füstöléssel illetve nitrátokkal tartósított élelmiszereket. tehát gyümölcsöt. 7.

nekünk kell közösen föllépni kicsinyeink egészségének védelmében. hogy az egész család egészségesebb lett. tésztát. Ideje hát újra kézbe venni irányításukat. illetve saját vacsoránkról van szó. amikor saját ebédünkről. s akkor is ügyeljünk az ételek helyes társítására. Hát persze. hogy ez a mi felelőssé­ günk. ezért inkább ráhagyták a választást gyermekeikre. Javítja a testi erőnlétet. Márpedig a halott élelmiszerek gyártói épp őket. a kicsinált rágcsálnivalókat. zöldség. akkor azért nagyritkán megengedhetünk magunknak egy 220 . illetve teljes gabonából készült ételt. Friss gyümölccsel. Csak sokakat elbizonytalanítottak a ránk zúduló ismeretözön ellentmondásai. akik az eredmények láttán élén­ ken kezdtek érdeklődni a „ D i a m o n d módszer" iránt. a tapasztalatlan kicsiket ejtik legkönnyebben tőrbe. hogy nekünk! Mindig is világos volt. és — sok tanár a megmondhatója — az intelligenciát. de figyelembe véve a test élettani igényeit. amik oly könnyen lépre vi­ szik őket. Gyümölcsöt csak frisset és csak éhgyomorra együnk. hogy ezek után — a tanár szervezésében — előadásokat tartottak a többi szülőnek. szülőké. Aki — valamilyen értetlen vagy rosszindulatú sugalmazásra — még mindig kételkedne a T e s t k o n t r o l l alkalmasságában. megszünteti a rossz ételtársítás miatt korábban időnként jelentkező gyomorfájásokat. Számukra tehát megérte a változtatás. Elsősorban nekik találták ki álnok szemfény­ vesztéseiket. amilyen hamar csak lehet. továb­ bá lehetőséget ad több gyümölcs. azt kérem. vesse azt össze még egyszer a rákellenes ajánlásokkal. szülők óvhatjuk meg fiainkat és lányainkat az ételek­ ben rájuk leselkedő mindennapi veszedelmektől. helyette együnk főfogásként hajába sült krumplit. nem beszélve arról. (Ha rettenetesen vágyunk rá. és valamennyiüknek sikerült jócskán lefogyni.egyelőre csak mi. nyers olajos magvakkal és zöldségszeletekkel helyettesít­ sük a cukros édességeket. Először is: mindig magukon kezdjék! Mi magunk is friss gyümölccsel indítsuk a napot. s ott jól meg is állták a helyüket az azóta eltelt évek folyamán. sohasem étkezés utáni desszertként. különösen ami a kicsiket illeti. hogy megkönnyítsem a dolgukat. olajos mag és teljes gabona bevonására is a gyermekek étkeztetésébe a zsíros állati eredetű készítmé­ nyek helyett. a kápráztató hirdetési csalikat. Az se csoda. Hadd adjak néhány jó tanácsot azoknak a szülőknek. a szellemi teljesítőké­ pességet! Ismerőseink (Dale és Martha Kirstine) két gyönyörű kislányát például már hat hét Testkontroll étkezés után — a változásoktól őszintén megle­ pődött gyógypedagógus lelkes javaslatára — a kisegítő iskolából átvették rendes iskolába. Meglátja. akik most szeretnének belekezdeni gyermekük életmódjának a Testkontroll elvei szerinti megváltoztatásába. a Testkontroll nemcsak eleget tesz valamennyi­ nek. ám ezzel együtt a hangulatot is. Fogyasszunk kevesebb tejterméket és húst.

Egyszerű változtatások. akkor feszültséget ébreszt benne az étkezés puszta gondolata is. így ezzel a lehető legrosszabb szolgá­ latot tennénk magunknak is. sőt. Fontos. ne kényszer hatására történjen. aki már pár évet megélt. amikor már ők maguk is kezdenek belelkesedni.és fejfájás. rövid idő múltán minden légzéssel kapcsolatos panasz. s látják. miután saját bőrükön ta­ pasztalják. a gyomor. Ismerem ezt az érzést. amit a rossz ételtársítás és az émelyítő édességek okoznak.cukros teát. akik nem átallanak gyerekeket meg­ rontani saját anyagi hasznuk érdekében. de aztán megszűnik a „meghűlésre való hajlam". de figyelembe kell venni a valóság tényeit is! Ha nem újszülöttről. nem is kell egyik napról a másikra mindet bevezetni. hogy a család többi tagját. imádja. időt igényel tehát az ellenkező irányú változás is. de csodálatos javulás fog beállni a közérzetben. szénsavas „vadítókat". Saját tapasztalatom szerint ugyanis a tehéntej nélkül 221 . Akkor válik majd széppé a dolog. aki már issza a cukros. míg fortyog benne a düh az élelmiszereket mérgekké földolgozó gátlástalan alakok ellen. túrót. nagyon kérem. pótoljuk ezeket friss gyü­ mölccsel. örömmel hozzálátni. ha már többségüket sike­ rült megvalósítani. legyünk türelemmel! Ha a táplálkozás kérdését az eltérő akara­ tok csatájává tesszük. Hagyjuk abba a tehéntej itatását. helyettesítsük azt friss gyümölccsel illetve friss gyümölcslével. több lesz bennük az energia. gyermekeinknek is. ha a holt ételeket kínáló éttermekbe mehet. ha továbbra is távol tartunk tőle tejet és minden tejterméket. hogy a gyerekek étrendjének megváltoztatása ne parancsszó­ ra. elmarad a levertség.) Próbáljuk meg teljesen elhagyni a szénsavas italokat. s meglátjuk. Semmi sem történhet egyik napról a másikra! Az is eltartott egy darabig. Önmagunk átalakítása nélkül sokkal nehezebben tudnánk hatni rájuk. egyre jobban! De addig. úgy négy óra tájban. amíg a kis szervezet megszabadul a tejivásból előzőleg fölhalmozódott nyálkától. hogy ezek nélkül a vacakok nélkül is lehet élni. s egyik napról a másikra egy teljesen új lapot szeretne nyitni. Ez lesz az alkalmas időpont amikor fűt a saját siker fölött érzett lelkesedés. Hároméves kor alatt még aránylag könnyű. ha valaki rögtön minden károsat meg akar szüntetni. illetve friss gyümölcsből készített gyümölcslével. hogy bizonyos mértékig már hozzászokott mindahhoz. hanem egy átlagos amerikai srácról van szó.) Megérne egy tanulmányt a tehéntej és a szobatisztaság közti összefüg­ gés tisztázása is. fülgyulladás elmúlik. (Addig ugyan előfor­ dulhat még egy-egy ilyen jellegű megbetegedés. de azt is inkább délután. ha folyton-folyvást ezzel nyaggatjuk a gyereket. s nem tud szeretettel. hogy az újfajta étrendtől jobban érzik magukat. joghurtot. az azt is jelenti. amíg a gyerek eljutott idáig. sajtot. eldugult orr. Megértem. meg­ fázás. eszi az édességeket. a gyerekeket is fokozatosan belevonjuk a változtatásokba. amit meg akarunk vonni tőle.

Kicsinek és nagynak egyaránt hasznára válik. de azért végül is kicsit butuska állat táplálására való. Lehet. Én magam szezám­ magtejet iszom rendszeresen. rettentő finom. A tej egyszerűen nem olyan étel. Az étkezési hulladékoktól eltömődött kis testben bizonytala­ nabb. s a probléma megszűnt. akiknek már kezd elege lenni a pelenkázásból és az éjszakai rendszeres lepedőcseréből. ami alkalmas lenne az értelmi szint fokozására. Gyermekeim kedvence évek óta a mandulatej. ám azonnal visszatért. „korszerű" tejipar föltalálta volna saját magát. Igen. pedig egyáltalán nem új dologról van szó. hogy még sohasem hallottak róla. Az anyatej a Természet terem­ tette legtökéletesebb táplálék minden csecsemő számára. már évszázadokkal azelőtt. messze áll ez az esetleírás egy tudományos igényű kísérlettől. valamikor egy. Gyermekeink egészsége érdekében érdemes újra bevezetni. Egyik első előadókörútunk alkalmával Denver városában egy igen kedves kismama arról számolt be. vitamin és más ásványi anyagok remek forrása. gyengébb lesz az érzetek közvetítése az idegpályákon. Alkalmas a magtej a szokásos tejes ételekben a tehéntej pótlására: remek fagyi készíthető belőle. Tápláljuk a kicsiket anyatejjel. Elvégre egy nagyon aranyos. gabonafélék és csonthéjasok magjából készített „tejjel" és friss gyümölcs­ csel lehet kiegészíteni. vagy akár együtt mind a négy. Elolvasva Testkontroll cí­ mű könyvünket megpróbálkozott a tejmentes étrenddel. szoptatás után — de kiegészítésként közben is — adhatunk a babának ízletes. fehérje. a Természetes Hygiénia több évtizedes jó tapasztalatokkal rendelkezik a magtejekkel. könnyen elkészíthető. Fehérjetartal­ ma csupán 2 százalék. szezámmag. Legkisebb fiam soha nem kapott egy csepp tehéntejet sem.nevelt gyerekek sokkal könnyebben és hamarabb sajátítják el a szoba­ tisztaságot. Fölhasználható hozzá nyers mandula. olajos magvak. hogy négyéves kislánya gyakran ágyba vizel. de azért elgondolkozhatnak rajta olyan mamák. míg áttérünk a párolt zöldségekből álló táplálékra. (Az ok nem lehetett egyszerűen a tejjel bevitt többletfolyadék. hogy egészen kis kortól kezdve már cereáliát 222 . Ázsiában. magas tápértékű magtejeket. ha már nincs többé szüksége a szopásra. Európában. kevés juhar­ sziruppal (vagy mézzel) édesítve és pár szem eperrel ízesítve. A Testkont­ roll receptgyűjteményében remek példák találhatók. napraforgó. hölgyeim. hogy a haszonleső. amikor egyáltalán nem jutott tejhez.) Tudom. de az amerikai indiánok is ismerték. banán vagy más friss gyümölcs hozzáadásával pedig egészséges tejturmixot keverhe­ tünk belőle. csak ajánlani tudom! Ami azt a gyakorlatot illeti. Régóta használ­ j á k a magtejet Afrikában.és hároméves kora között. ha hébe-hóba valamilyen tejes ételt készített. ameddig csak lehetséges! A gyerek maga meg tudja állapítani. hiszen a kicsi — friss gyümölcslé formájában — akkor is bőségesen kapott inni. ami hátrál­ tatja a tanulási folyamatot. A könnyen hasznosítható kalcium. Az anyatejet friss gyümölcslével. s egyéves korára tökéletesen szobatiszta lett. mogyoró.

adnak a kisbabának, hadd jegyezzem meg: 18 hónapos koráig a kisbabá­ ban nem termelődik az a ptialin nevű enzim, ami a tömény keményítő lebontásához szükséges. íme egy másik ok, amiért a legtöbb kis ameri­ kainak be van dugulva az orrocskája. Kenyér, cereália, krumpli, lisztes sütemény mind hozzájárul ehhez. Tartsuk őket zöldségen és gyümöl­ csön, ameddig csak lehet, sokkal tovább megelégszenek ilyen táplálék­ kal, mint gondolnánk. Az új ételeket csak egyenként vezessük be, köztük pár nap szünettel, hogy a kicsi meg tudjon barátkozni egy-egy új ízzel. Tartsuk távol a gyerektől a keményítős, elsózott, halottá tartósított „bébiételeket". Adjunk a picinek pépes friss gyümölcsöt, míg nem nő ki elég foga a rágáshoz. Készítsünk neki péppé tört friss salátákat. Kínáljuk kevés vízzel elkevert tört avokádóval. Imádni fogják a friss, valódi izeket, s remekül fognak fejlődni. Ha már úgy látjuk, hogy főtt ételt is kaphat, akkor is friss zöldségekből, például répából, zöldbabból, cukkiniből készítsük a baba ételét, párolva és péppé törve. Kevéske vajat is hozzá lehet adni, de egyáltalán nem kötelező. Mennél később térünk rá a főtt ételre, annál j o b b a kicsinek. Túl korán kezdett főtt étellel való táplálás túlérzékenységhez, allergiához vezethet, és elhízást okoz. Ne felejtsük, az anyatej fehérjetartalma csupán 2 százalék; kerüljük hát az állati fehérje adását is, ameddig csak lehetséges. (Legjobb, ha egyáltalán nem kap.) A szükséges 2 százaléknyi fehérjéhez megfelelő adagolásban és bőven hozzájutnak a kapott zöldségből, gyümölcsből, magkészítményekből, olyan aminosavak formájában, amelyekből könynyen fel tudják építeni saját fehérjéiket. A vérrák és az állati fehérje fogyasztása bizonyítottan összefügg! Lehet, hogy néhány nagyokos ebbe is bele fog kötni, de csak azért, mert fogalmuk sincs az ember valódi élettanáról. Saját fehérjéit ugyanis nem eszi, hanem maga készíti a szervezet. Aminosavakból építi föl, amelyek bőven föllelhetők a növények­ ben. Csupán a haszonleső hírverés igyekszik mást elültetni a köztudat­ ba, s ennek — ha elhisszük — mi isszuk majd meg a levét, no meg gyer­ mekeink. A kisgyerek étrendjében is a zöldség és gyümölcs az eszményi. N e m kell sietni a magas keményítőtartalmú ételekkel, s ha elkezdjük adni, akkor is főtt burgonya (vagy yamgyökér) legyen az első. A krémes-pépes levesek is elsőrangú babaételek. Törhetünk bele kenyeret, kekszet, keverhetünk bele darát, de lehetőleg csak nyolc hónapos kor után. Nem kíván cukrot a gyerek, ha mi nem kapatjuk rá. N e m szokik rá a cukorra, ha Cola és cukrászsütemény helyett cseresznyét, áfonyát, dinynyét kínálunk neki, s akkor később sem mindig a cukrosat választja, még ha nagy néha hozzá is juthatna. Tudom, nehéz a mai életben távol tartani a gyereket mesterséges édességektől, hisz lépten-nyomon ezekbe botlunk. Nekünk sem volt könnyű, de legkisebb fiam, Beau ötéves koráig egy szem cukrot sem 223

kapott. Azóta néha hozzájut édességhez, főleg, ha vendégségbe hívják a barátaihoz, de inkább csak belekóstol, kíváncsiságból. így is előfordul, hogy másnap „nyűgösebbnek" érzi magát, s már azzal is tisztában van, hogy mitől. Három évnél idősebb gyerek esetében valamivel nehezebb lesz bevezet­ ni a változtatásokat, hisz sok mindenhez már hozzászokott erre a korra, s ezek a kötődések egyre erősebbé válnak az évek múlásával. A legna­ gyobb baj az édességekhez, a cukorhoz való ragaszkodás szokott lenni, de tapasztalatom szerint 10—12 éves korig sokat segít egy alapos, nyugodt, négyszemközti beszélgetés, amikor elmagyarázzuk a mestersé­ ges édességek és a szénsavas üdítők kártételét. Rá fogunk ébredni, a gyerekbe sokkal több j ó z a n ész szorult, mint gondoltuk volna, ha sikerül megtalálni a közös nyelvet, ha megérti, hogy szülei az ő egészségével törődve igyekeznek változtatni. Fontos, hogy az ilyen beszélgetéshez jól válasszuk meg a helyet, a hangulatot, és az időpontot, amikor mindkét fél nyugodt és laza. Nem igazán alkalmas például a kocsivezetés, amikor a mi figyelmünket leköti a forgalom, s a gyerek is csak tarkónkat láthatja a hátsó ülésről. T ö b b gyerek esetén j o b b külön-külön megbeszélni velük a dolgot, hisz az étkezési szokások nagyon is személyes ügyek. Azért ajánlom, mert nekem is ezt a taktikát kellett alkalmazni, amikor Beau fiam hatéves korában iskolába ment. Csak nézte a csillogó csoma­ golású, színpompás nyalánkságokat, üdítős palackokat maga körül, és úgy érezte, őt átejtették, valami nagyon jóból kirekesztették. Mindenek előtt tudni akarta, milyen ezeknek az íze. Szerencsére megállapodtunk férjemmel, hogy semmi olyantól nem tiltjuk el otthon, amire igazán, forrón vágyik, hogy biztonságban érezhesse magát odahaza, hogy ne szökjön, ne bújjon máshová, ha valami újdonságot ki akar próbálni. Tisztáztuk, leghőbb vágya megismerni az ismeretlen holmik ízét. Nem segített a rábeszélés, el kellett ismernünk jogát ehhez az óhajához, így másnap megkóstolhatta, amit ki akart próbálni. Pár nap múlva folytató­ dott a dolog valami újabb készítménnyel. Ez így ment heteken keresztül, míg rájöttem, hogy kezd a dolog rosszra fordulni, fiam szemem láttára lassan a cukor rabjává válik, erős kis testét megtámadja ez a veszélyes vegyület, elapasztja energiáit, kiszívja csontjaiból az ásványi anyagokat. Addigi kiegyensúlyozott kedélye olyan nyűgössé, szeszélyessé, ingerlé­ kennyé változott, amit eddig még csak más gyerekeknél tapasztaltam, nála soha. Teljesen kétségbe ejtett. Akkor ültünk le a komoly beszélgetés­ re. Úgy helyezkedtem el, hogy arcom ne legyen magasabban az övénél, s időnként megsimítottam haját, vállát, hogy szóbeli közlendőimet ezzel is megerősítsem. A társalgás nagyjából így zajlott le: — Beau, úgy látom, nagyon fölkeltették a kíváncsiságodat a sütik meg más nyalánkságok. Azt is észrevettem, hogy annyira csábítónak találod

224

mindezt, a társaidnál meg a tévében, hogy szeretnéd valamennyit kipró­ bálni. — Igen, mert mindenki nagyon odavan az ilyesmiért, és én is tudni akarom, milyen az ízük. — Eddig szó nélkül rád hagytam, s te mostanra már elég sokat kipróbáltál, így van? — Hát, igen, elég sokat. — Az utóbbi időben viszont egyre fájdalmasabb volt néznem, ahogy mindenféle vacakkal tömöd magadat. Rosszat tesz neked, mert mind tele van cukorral, s a finomított cukor méreg! Elgyengíti a csontodat, nem hagyja, hogy erős, nagy férfivá növekedj. De a cukron kívül még sok más veszélyes vegyszert is tesznek beléjük, amikről még én magam sem tudom pontosan, hogy milyen kárt is okoznak, mindenesetre biztosan rongálják agyadat, látásodat, sőt rákot idézhetnek elő, s ki tudja, még mit. A sok csoki például olyan káros, hogy meddővé tehet, nem lehet tőle gyereked, ha felnősz. Aztán azt is észrevettem, hogy megváltozott a közérzeted, hogy másképp viselkedsz, mint régebben szoktál, s aligha­ nem az édességek hatására. A nyalánkságokat mesterséges színezékek­ kel festik, s ezek közül is sok a mérgező! — Hát akkor meg minek rakják bele? — Azért, hogy vonzóbbá tegyék, kisfiam. Olyanra akarják csinálni, amin jó sok pénzt kereshetnek, nem azért foglalkoznak a gyártásukkal, hogy jót tegyenek a gyerekekkel. Nem, nagyon is rosszat tesznek a kicsiknek, s ezt azok is jól tudják, akik földolgozó üzemeikben előállítják őket. Csak az őket nem bántja, a pénz sokkal fontosabb számukra. — Hát akkor ezek rosszat akarnak! És a barátaim nem is tudnak róla... — Pontosan erről van szó, Beau. Sem a barátaid, sem a barátaid szülei nem tudják, vagy egyszerűen nem akarnak róla tudomást venni. De én tudom, mennyire károdra vannak, ezért mindig rettenetesen elszomorít, ha azt kell mondanom, hogy ehetsz ezekből a szörnyűségesen veszélyes dolgokból. Rosszul érzem magam, mert hagyom, hogy más valaki bánt­ son téged, olyanok, akik nem is ismernek,, nem is gondolnak veled. Túlságosan szeretlek ahhoz, hogy csak úgy elnézzem, hogyan akarnak megmérgezni téged. Nem hagyhatom, mégha jóízű is az a méreg, vagy ét­ vágygerjesztő, csillogó csomagolásban kínálják is. Az irántad érzett szere­ tetem az, ami arra késztet, hogy elzárjak előled minden ilyesmit. — Hát jó, akkor ezentúl nem eszek annyit. — Rendben van, kisfiam, de ha folyton kéred, akkor nemet kell majd mondanom az édességre meg minden ilyesmire. Sejted, mit jelent majd ez a „nem"? — Igen, mama, azt, hogy nagyon szeretsz! Azt hiszem, ehhez hasonló beszélgetések hatásosabbak, mint parancs­ ba kiadni a rendelkezést: márpedig csok}, az mától fogva nincs! Lehet, a 225

szívhez szóló rábeszélés nem nyújt végső megoldást egyszer és minden­ korra, mint az ukáz, de a gyermek iránt érzett szeretethez kapcsolódik, amire mindig hivatkozni lehet, hogy ő is fölfogja: a tiltással nem megvo­ násban részesítjük a gyereket, hanem adunk neki, szeretetünket mutatjuk ki általa. A gyerekek okosabbak, mint gondolnánk, könnyen megérzik és megértik ezt, mint ahogy lelkük mélyén azt is erősen sejtik, hogy nem tesz j ó t nekik a sok édesség. Néhány naturaboltban már most is föllelhetök ezek helyettesítésére ke­ vésbé káros termékek, s remélhetőleg hamarosan máshol is elterjednek a cukor nélküli édességek, sütemények, cereáliák, s a kevésbé káros bu­ borékos üdítők. Az persze nyilvánvaló, hogy az eleven ételeknél továbbra is kevesebb holt táplálékot kell fogyasztanunk még az ilyen — nem anynyira rossz — változataikból is. Tehát ezután is gyümölcs, zöldség, s ál­ talában több m a m a készítette házikoszt jelentse a nagyobb részt, s ne az előrecsomagolt pótlékok. Ezek az újfajta változatok talán kevésbé mérgezőek. Egészségesebb ételt jelez, ha a címkén például a következők valamelyi­ ke látható: vaj (a többi tejtermékhez képest ez kevés káros anyagot tartalmaz, kevésbé savcsináló, mert jószerivel színtiszta zsiradék), teljes őrlésű liszt, méz, mogyoróvaj, mandula, juharszirup, szentjánoskenyér, földimogyoró, datolya, málé (kukoricaőrlemény,) zabliszt, stb. De olvas­ suk el, pontosabban próbáljuk csak meg elolvasni egy hagyományos édesség, vagy üdítő címkéjét! Lesz abban finomított cukor, sohasem hallott nevű vegyszerek, festékek, ételszínezékek, tartósítószerek, s ezek közül — kedves szülők — egy sem nevezhető éteknek. Ezek pusztítják gyermekeinket, legtöbbször lassan, de mindig biztosan. Ha mindnyájan beszüntetjük az ilyen holmik vásárlását, s helyettük is eleven ételeket keresünk, akkor az eladók kénytelenek lesznek az igények szerint meg­ változtatni a kínálatot, vagy elmehetnek kapálni. Egy példácska arra, hogyan foglalhatja el a mesterséges, művi termék helyét az eleven, valódi táplálék. 1986-ban Beau fiammal szerepeltünk a tévé „ M e r v Griffin" show-műsorában. Merv imádja a gyerekeket, könynyen megnyerte Beau szívét is, aki így büszkén mutatta be uzsonnatás­ kájának tartalmát, közte a „cigánycsizma" nevű müzlirudat, amelynek összetevői datolya, mogyoró, földimogyoróvaj, kókusz, szentjánoskenyér, stb. Merv — varázsos mosolya kíséretében — harapott belőle, s ízlett neki. Nem csodálom, Beau is, sőt, az egész család rettenetesen szereti. Ezután számtalan levelet kaptunk. Arról érdeklődtek, hol lehet vásárolni „cigánycsizma" rudat. A cukorhoz való kötődés a legrosszabb. Ha olyan nagyobb gyerekről van szó, aki már tényleg a cukor rabjává vált, akkor elképesztően nehéz feladattal állunk szemben. Ezért aztán ha iskolás gyereket akarunk átvezetni a Testkontroll étrendre, ahhoz rengeteg megértés, türelem. 226

megbocsátás és rugalmasság szükségeltetik. Nagyon sok változtatnivaló akad. ha a gyerek már teljesen hozzászokott a szokványos amerikai étrendhez. Mi tartozik ebbe? Elsősorban zsemlyébe dugott vagdalt, azaz hamburger, aztán csirke galuskával, kenyér sajttal, pizza, étkezés utáni édességnek fagylalt és más cukros édességek, bőséges reggeli, rengeteg földolgozott, holttá kezelt élelmiszerkészítmény, ivás evés közben — egyik sem illik a Testkontroll elveihez. A gyerek étrendjébe is a lehető legtöbb valódi, teljes és élő, eleven fogást kell beiktatni. A jó példát a szülő mutassa — de csodát akkor se várjon egyik napról a másikra. Leghelyesebb a reggelivel kezdeni. Tudom, sokan úgy érzik, nem engedhetik el csemetéjüket reggel otthonról „éhesen", anélkül, hogy jó alaposan meg ne tömnék a bendőjét mindenféle földi jóval. Annyi év tévhitben élés után — miszerint a bőséges reggeli lenne a nap legfonto­ sabb étkezése — magunknak, szülőknek is igencsak nehéz átállni, nem beszélve a gyerekről. De jusson eszünkbe, a tanulóifjúság háromnegye­ de, 75 százaléka túlsúlyos! Engedjük hát, hogy a nap kiválasztási idősza­ ka alatt (hajnaltól délig) a fejlődő szervezet nyugodtan végezhesse a föla­ datát, hogy annak természetes rendje és módja szerint meg tudjon sza­ badulni a benne fölhalmozódott mérgező maradékoktól, különben elhízik és lebetegszik. Sok gyerek nem is szereti, nem is kívánja a reggelit. (Ösz­ töneik — úgy látszik — megsúgják, hogy nem válik javukra a korai nagy falatozás.) Remek, ne is erőltessük, de állapodjunk meg egy engedmény­ ben, amit nagyvonalúságunkért kérünk; kössük meg a „gyümölcsegyez­ séget"! — Rendben van, nem kell reggelizned, de helyette eszel gyümölcsöt. — Indokoljuk is meg! — A friss gyümölcs az agy legjobb üzemanyaga, délig elég erőt ad az iskolához. Ha a gyerek olyan, hogy ragaszkodik a reggelihez, akkor is gyümölccsel kezdjük a napot. Ha ezt kevesellné, akkor fél órával (esetleg húsz perccel) később kínálhatjuk már másféle étellel is, amíg rá nem érez a magasabb energiaszint kellemes ízére, amit a „csakis-gyümölcs" reggeli nyújt. De vigyázzunk,hogy ilyenkor is valódi ételeket kapjon a gyümölcs után! Jó összeállítás például két-háromféle gyümölcs, majd zeller, vagy saláta, esetleg egy marék (egy-két dekagramm) nyers mogyoró. De adhatunk frissen párolt zöldséget, vagy egy cső kukoricát — mindenesetre nagyobb hasznára lesz a gyereknek, mint a mesterséges, gyártott kukoricapehely. Egész évben tartsuk készenlétben az ehhez szükséges alapanyagokat a mélyhűtőben, zöldbabot, borsót, tejes kukoricát, hogy télire is jusson, de ne feledjük, a hosszabb hűtve tárolás is okoz némi kárt. a friss élelmisze­ rek tápanyagaiknak mintegy harmada elvész így. Ha a gyereknek már bogara lett a cereália és nem hajlandó zöldséget enni, akkor keressünk cukormentes, egészségesebb cereáliaváltozatokat, zabpelyhet, vagy da227

tolyával, mézzel édesített készítményt, s öntsük le mandulatejjel, esetleg almalével. Ezek tulajdonképpen túl nehezek reggelire, de még mindig alkalmasabbak az átmeneti időszak áthidalására, mint a még nehezeb­ ben emészthető, szokásos reggeli ételek. Egy szelet teljes őrlésű lisztből készült vagy korpás pirítós szintén megteszi, különösen a hétvége ,,éhesebb" napjain, amíg szép lassan sikerül végképp leszokni minden ilyes­ miről. De ne felejtsük, mindez addig is csak a gyümölcs illetve salátatál után jöhet. Ha már a hétvégét említem, amikor a család ünnepélyesebb reggelit szeretne, akkor kipróbálhatjuk a tojássárga helyett mandulatejbe márto­ gatott pirítóst juharsziruppal, vagy mézzel. De ekkor is az étvágygerjesz­ tő, bőséges gyümölcsöstál legyen az első, addig elő se vegyünk mást. amíg abból mindenki nem vett. Ha mi is asztalhoz ülünk, hogy együtt, közös tálból cseresznyézzünk a gyerekekkel, (persze, más friss gyü­ mölcsről is szó van), akkor hamarabb elérkezik az a nap, amikor már nem fog senki sem más ételre vágyni. Attól kezdve a kiválasztás akadály­ talanul folyhat, s mindenki megszabadulhat a belsejében lerakódott összes mérgező maradéktól. Gyümölcsreggeli után lássuk el tízóraival is a gyereket. Mit csomagol­ junk? Először is további gyümölcsöt, esetleg aszaltat, mert egyedül a gyümölcs az, ami energiafelvétel nélkül juttat friss energiához. A „csakis-gyümölcs" reggelire való áttérés átmeneti időszaka eltarthat pár napig, esetleg pár hétig is, de aztán sokkal tettrekészebb lesz a gyerek egész délelőtt. Nem húzza gyomrát nehéz reggeli, amelynek emésztése elvonná minden munkavégző képességét egyéb föladatoktól. Akit még mindig aggasztana, hogy „ m é g a végén éhenhal szegényke", az csomagol­ j o n a gyümölcs mellé egy adag nyers magot, diófélét, mandulát, mogyo­ rót, íme néhány falat Beau fiam uzsonnatáskájának tartalmából. 1. Hámozott, tisztított gyümölcs, becsomagolva, fogyasztásra előké­ szítve, fölszeletelve, esetleg egészben. Dugjuk a hőpalack (termosz) kupakjába, hogy iskolába menet ne törődjön. 2. Széles szájú hőpalack párolt vajas burgonyával töltve, kukoricasze­ mekkel, zöldborsóval, vagy zöldbabbal ízesítve, esetleg mindhárom­ mal. Előre szoktam legőzőlni egy nagyobb adag zöldséget, majd (de legfeljebb egy-két napig) a hűtőben tárolom, hogy csomagoláshoz tényleg csak föl kelljen melegíteni. Beau imádja a krumplit, és tökéletesen megelégszik egy ilyen ebéddel. (A gyerekek általában szívesen megeszik egymás után többször is azt, amit igazán szeret­ nek.) Burgonya helyett adhatunk zöldséges tésztát vagy rizst is a zöldségekhez. Más napokon, amikor Beau már kezdi unni a dolgot, akkor a hőpalack arra szolgál, hogy hidegen tartsa a fejes salátából. 228

apró paradicsomból és búzacsírából álló ebédjét, rajta kedvenc salátaöntetével, ami egyszerű zöldségleves. 3. A krumpliebéd mellé szeletelt uborkát, zellerhasábokat, vagy tisztí­ tott sárgarépát, illetve mindhármat szoktam még adni, ha saláta, vagy leves az ebédje. 4. Váratlan éhség esetére vajas pirítósból készítek számára szendvi­ cset. 5. Délutáni csemegének aszalt gyümölcsből és dióból gyűrt müzlirudat csomagolok, vagy egy adag nyers mandulát — esetleg némi finom házi süteményt. 6. Másik hőpalackba mindig adok vele desztillált vizet is, hogy ne érezzen kísértést az iskolában kapható, szénsavas vízzel hígított vacak szörpök iránt, amikor megszomjazik. Ha nem fér mindez a gyerekeknek szánt apró uzsonnatáskába, akkor szerezzünk be nagyobbat, felnőtt méretűt, vagy egy megfelelő nagyságú, hőszigetelt műanyag dobozt. Sokkal j o b b érzés több helyet elfoglaló, de egészséges ételt becsomagolni, mint kisebb térfogatú, de holt tölteléket küldeni a gyerekkel. Az első időkben gyanakvással szemlélték társai fiam tízóraiját, de Beau is érezte, hogy ő ettől valahogy ,,más" lett, mint a többiek. Megnyugtat­ tuk, hogy ez a különbség, a „másság" egyben a jobbat is jelenti, olyan egészséges ételeket, amiket nem szabad lebecsülni. Nemsokára a többiek gyűltek köré, ők nézegették sóvárogva a pirosló dinnyehasábokat, a csillogó cseresznyét, és a zöldséges-kukoricás krumplival teli hőpalack sem tűnt már nekik akkora sületlenségnek. Hamarosan azon kaptam magam, hogy külön kell csomagolnom zellerszeletet, répát és apró para­ dicsomot, amikkel fiam érdeklődő barátait szerette volna megkínálni — nem említve a korábbi „cigánycsizma" müzlirúd esetét. Kóstoló után így sóhajtott fel az egyik kis haver: — Bárcsak az én m a m á m is ilyeneket főzne! Ami az iskolai ebédet illeti, a gyerekek nem szoktak túl sokat törődni vele, megeszik, amit kapnak. Vagyis tőlünk függ, kedves szülőtársak, hogy mi kerül a hasukba. Összetett szénhidrát és keményítő a legalkal­ masabb napközi táplálék, krumpli, tészta, rizs, teljes őrlésű lisztből készült kenyér, mert — gyümölcsön kívül — csak ezekből tudnak könynyen energiához jutni a gyerekek. A magas fehérjetartalmú fogás nem igazán jó étel napközben, emésztése még megfelelő ételtársításban is túl energiaigényes, lelassítja a gyerekeket, hát még a szokásos kenyérrel 229

(Az ételleírások között találhatók „jóteszemdvicsek". nem kell túl nagy feneket keríteni a gyerekek ellátásának. vagy parázson sütve. Óriási hiba! Minden ilyen alkalommal a halott ételek javára és saját gyermekünk kárára hozzuk a döntést. serpenyőben. akik már szívesebben esznek egy „Tomburger" „jóteszemdvicset" a szo­ kásos hamburger helyett.félkész" ételekre. ami megfelel a helyes ételtársítás alapszabályainak. folyé­ kony füszerkeverékkel. sem galuskát. akkor nagy adag salátát és zöldségkörítést adjunk hozzá. s kenyér se kísérje a húsfalatokat.) Rosszul társított ebéd lemeríti a gyerek energiakészletét. nagyon is sok anya már teljesen ráállt a kényelmes . esetleg olajban fonnyasztott egy-két kanálnyi fűszerezett hagymával. Leves. amelyekhez a gyerekek esetleg már régóta erősen kötődnek. Például én magam is rengeteg olyan srácot ismerek. sok. s aznap estére ne készítsünk mellé sem burgonyát. vagy több szeletet. Ha például csirke van. ha olykor-olykor szerettek volna egy szabad estét. hogy mesterségesen fölélénkítse magát. Hintsünk a paradicsomra csírát. vagy enyhén megpirított hamburger-zsemlyét kettévágunk és megkenünk vajjal. A salátalevél a zsemlyét is megóvja majd az átázástól. vagy még pikánsabbá tehető hagymaszeletekkel. Szüleinl: még olyan táplálé­ kon nőttek fői. ha éhesek. és fölébreszti a cukor utáni vágyat. Készítsük válto­ zatosan. s az egyéni alkotó ötletek­ nek is tág lehetőség nyílik ezen a területen. jó sok mártással.jóteszemdvics" ötletek is találhatók a Testkontroli és a Testkontroll 2 receptjei között.együtt! Ha szendvics kell. Kivételesen ide is leírom az elkészítés módját. vagy éppen káposztasaláta társaságában elfogyasztva teljes étkezést jelent. A zsemlyébe két salátalevél közé kétujjnyi vastag paradicsomszeletet teszünk. vagy apróra szeletelt salátát is. a „mélyhűtött komplett vacsora" tálakra. előrecsomagolt készítmények. Még egyszer fölhívnám a figyelmet. egyszer sütőben.. akkor készítsünk olyat. jó nagy paradicsomból. az éppen rendelkezésre álló nyersanyagok függvényében. anyáink csak kivételesen vetették be őket. A gyerekek rendszerint nagyon szeretik a burgonyát. akik szinte állandóan gyorséttermekbe küldik a gyerekeket. amit nagyanyáink készítettek. konzervált. De további remek . nem beszélve azokról. A l k a l m a n k é n t akár olajban kisütve is megengedhető. előrecsomagolt holmikra. máskor krumplipürének. konzervekre. Amikor föltűntek a fagyasz­ tott. Kívánság szerint ízesíthetjük sómentes. A „jóteszemdvics" remek találmány azon szokásos halott ételek eleven eledellel való helyettesítésére. 230 . Friss. A tésztát és a rizst tálaljuk főfogásként. ha csak kisebb paradicsom akad. Vacsorakor is figyeljünk a helyes ételtársításra. zöldséges mártás­ sal és jó sok salátával. csalamádéval. meg lehet oldani aránylag egyszerűen is. Ugyanak­ kor tudom. ahogy mi felnőttek is tesszük a kávéval. amit bármikor megvásárolhatnak.

Szüleink még sokkal több igazi. vagy avokádóval és csírával roppant ízletes és magas 231 . a csöves kukoricát. valódi vaj és a lehető legkevesebb vegytanilag megváltoztatott étel. aztán a mama megvesz valami előrecsomagolt készítményt. Sokszor olyan felnőttesen „ízgazdag" ételeket próbálunk megkedveltet­ ni a gyerekekkel. A gyerekek nagyon is jól el tudnak lenni egy-egy nagy tál friss eperrel. Igaz. de egyenesen csökkennek a háztartás kiadásai. amiket egyáltalán nem tudnak értékelni.Manapság viszont ez már nem kivétel. amiknek semmi köze a táperőhöz. A valódi ételek mindig jobban megérik a rájuk fordított pénzt. mint ahogy elsőre gondolnánk. s az articsókát is örömmel megeszik. Néha magam is hallhatom. De könnyű megszerettetni velük a hajában sült burgonyát. de kifejezetten gazdaságosabb is! A gyerekek nem igénylik a konyhaművészet nehezen elkészíthető. A valódi étel nem csupán egészségesebb. és tele vannak eleven tápanyaggal. néhány. vagy éppen cseresznyével. — Nem lehet. ami vajjal. nagyon drága — hangzik a szokásos válasz. a szívbetegségek. amit olvasztott vajba mártogathatnak. amelyeknek még hírből sem lenne szabad tudni ilyen nyavalyákról. otthon készült ételt fogyaszthattak. akkor jól utánaszámolva meglepetés fog érni. gerezdekre bontott naranccsal. hússal. vagy éppen többe is. az utolsó morzsáig. Ha a tartósított élelmiszerek és a sok hús helyett az évszak kínálta friss zöldség és gyümölcs beszerzésére fordítjuk a pénzt. mind csak a holttá tételhez járul hozzá. nemhogy növekednének. barackkal. kevésbé komplikált ízösszetételek. amikor meghallották. s a párolt zöldbabot akár kézzel is szívesen csipegetik. Egy hat év körüli kis srác gyakran megfordul nálunk. Meg kell változtatni a gondolkodásunkat. És ez az elsődleges oka. mert a gyerek otthon hozzá sem nyúl a főtt tésztához. ami ugyanannyiba kerül. Az élelmiszergyártmányok­ ban megfizettetik velünk a földolgozást. általában sajttal. A tápláló házi koszt készítése nem akkora ördöngösség. bonyolult csúcsteljesítményeit. mint gyermekeink. Mindig nyerő a teljes őrlésű búzalisztből készült fokhagymás barna kenyér. Sikere van a még meleg gőzölt brokkolinak. a csomagolást. Szülei teljesen elképedtek. az eredeti. és ehhez még az orvosi költségeket is nyugodtan hozzáadhatjuk. ízlésüknek j o b b a n megfelelnek az egy­ szerűbb ételek. Friss alapanyagok kellenek hozzá. a tartósítást. s mindig befalja. Naponta mérgezik őket a halottá földolgozott élelmiszerekkel és az azokban adagolt végzetes vegyszerekkel. mint az eper. Legtöbbször zöldséges tésztá­ val szoktam kínálni. ez lett a mindennapi gyakorlat. vagy paradicsomos ketchup mártással nyakon öntve tálalják neki. szilvával. dinnyeszeletekkel a tányéron. hogy manapság az ifjúság körében is egyre jobban terjed a rák. amit adok. Bármikor kaphatók forró kukorica­ tortillára. ahogy kis gyerekek friss eperért nyúzzák anyjukat a boltban. és ezek a kórok azokban a korosztályokban pusztítanak.

és hozzá saláta. de szeretnénk visszafogni a tejtermékek fogyasztását? Reszeljük vagy hintsük salátára. Ezek legyenek mindig készenlétben. s hagyjuk. ha a fenyegetőzés látszatát is kerülve. akkor leültethessük őket az asztalhoz a salátával. de nem árt ha mi tudjuk. ha kevés makarónit. Külön termet rendeztek be ahol levesek és saláták közt lehet válogatni. hogyha már „éhséglázadás" fenyeget. N e m érdemes nagydobra verni. amihez bőven vehetnek mártást. „ A z édességek ugyan továbbra is kedveltek. Próbáljunk a már bevált receptek mellé hetente egy-két újat is bevezetni. A gyerekeknek elég. s mert megérzik benne gondoskodó szán­ dékunkat. mogyoróról. vagy avokádós szendvicset uzsonnára. dióról. A tizenéves kamaszokat már n e m lehet kényszeríteni. hogy túlságosan erőltetnénk. vagy kukoricakenyér. mert az új íz változatosságot jelent. Ross. s jóváhagyták. és imádják a paradicsomos. Meg lehet nyerni a salátától húzódozó gyereket. ha van hozzá jó sok nyers sárgarépa és zeller. magyarul a menza főnöke) érdekes dolgokról számol be. amit tehetünk talán az. amit kapnak. A levest is szívesen fogyasztják főételnek. túrót. Vacsorára nagyon jól elvannak egy halom krumplipürével. de anélkül. vagy olajban sült szalmakrumplit keve­ rünk a salátájába. félelmet keltene. vagy olyan könnyen rávenni az étrendi változtatásokra. de a listavezető egyértelműen a gyümölcs. vagy krumpliból.tápértékű harapnivaló. De akkor is kapcsoljunk rá. ezrével kaptuk a . Ugyanezt el lehet mondani minden nyers magról. világosan elmagyarázzuk a dolgokat. ha van mellé kétszersült." 232 . . Henry C. így értékelni fogják erőfeszítésünket. s más csonthéjasról is. Remekül be tudnak ebédelni avokádópépbe mártogatott kukoricaérmékből. ha ízlik. Az ételleírások közé igyekeztem sok olyat bevenni. A legjobb. Készítsük a főfogásokat is egysze­ rűen tésztából. Kezdeményezésére választási lehetőséget adtak a diákoknak. amit gyerekekkel is kipróbáltattam. hogy saját tempójuk szerint váltsanak — s ebben feltétlenül legyünk mindig segítsé­ gükre. ellenállást váltana ki az ilyen ijesztő bejelentés. s a gyerekek odalesznek értük. s akkor j o b b a n kijön az íze. s „ 2 0 0 0 hallgatóból legalább 500 mindennap a vegetáriánus menüt választja a húsossal szemben". nem kell nagy betűkkel a falra vésni: „ M Á R P E D I G M O S T A N T Ó L K E Z D V E CSAK EGÉSZSÉGES ÉTELT K A P T O K ! " Gyanakvást. mert gyorsan beburkolják a salátát! Nagyon kedvelik a sajtot. hogy ilyen nagy keletje lenne a dolognak. Remélhetőleg más gyerek sem emel majd kifogást ellenük. hogy étkezésük ráadásul egészséges is. De azért hadd mondjam el. Használjuk kedvenc salátaönteteiket. a Brucknell Egyetem (Pennsylvania) étkeztetésének igazgatója (ízgazgatója. s így a kevesebb is elég lesz. míg befejezzük a többi tennivalót. rizsből. Ross úr szerint a tapasztalt szakácsok alig tudták elhinni.Testkontrollt" dicsérő lelkes leveleket ebből a korosztá­ lyból is. de még nincs kész az ebéd.

mint a gyermekekről történő gondoskodás. kimerül. akkor aligha lehet hasznosabb tevékenység. hogy az általa bevezetett új értékrend nemcsak haszonnal járt. vagy rajzórát és teniszleckét vesznek. akik pályájuk érdekében keve­ sebbet törődnek gyermekeikkel. nem fecsérelhetik az idejüket ilyesmire. Véleményem szerint nincs jövője a társadalomnak. Pedig mi lehetne értékesebb. 233 . hogy meg is tegyük. Pedig a gyerekektől megtaga­ dott főzésidő könnyen elveszhet. nem érnek rá foglalkozni minden csip-csup dologgal. aki már teljesítette ezt a kötelezettségét. Aligha lehet értékesebb. az megbetegítheti gyermekét. Amikor a gyerekek háromnegyede elhízott és rák okozza a legtöbb gyermekhalált. Ez a terület nem kapja meg azt a figyelmet. amit kell. Szomorú látni azokat a fiatal anyákat. s amiatt. olyan étele­ ket. Lenézik. a mi föladatunk gondját viselni Amerika gyermekeinek! Ehhez megvan minden nagyszerű képes­ ségünk. Sokan föl sem akarják fogni a kicsik megfelelő táplálásának fontossá­ gát. teljes napot kitevő foglalatosság. aki egyszerre próbál csinálni mindent.Ilyen hírnek valójában jobban lehet örülni. mint gondoskodni a faj fönntartásáról és egyedeinek egészségéről? Betegnek tartom azt a rendszert. tehát inkább erősnek és egészségesnek kellene lenniük! Aki sajnálja erre az időt. Amerikai anyák. Rettenetesen ellustultunk. a kicsi betegágya mellett. és sokkal szomorúbb körülmények között. A fiatalság önként is az egészség útját választja. mint az. minthogy gondjukat viseljük és megfelelően tápláljuk kicsi­ nyeinket. Inkább vigyázzák ápolt körmű­ ket. ha elhanyagolja az új nemzedékeket. hogy semelyik feladatának sem tud száz százalékban eleget tenni. örömtáncot lejthetünk! A nőmozgalom fölbecsülhetetlen vívmányainak elismerése mellett meg kell jegyezni. amik erőt adnak és megóvnak a betegségtől! Megmenthető a haza. Azt mondják. míg azok elérik az önellátó kort. megbecsülést. amikor minden fiatalban föllelhető valamilyen szívbetegségnek legalább egy tünete. Sokkal inkább képes más elvárásoknak is megfe­ lelni az a nő. tipródik. De miért legyenek betegek. Nincs a világon még egy ország. miközben lelkiismerete folyton furdalja az elmulasztottak miatt. vagy gyermekeink fizetik meg az árát. Ők egészségükkel. méghozzá többszörösen. ha nem muszáj? Fiatalok. mint akármilyen „hatalmas sikernek" az orvostudomány területén. még ha n e m is a címlapon szok­ ták tálalni. amelyik az anyát a gyermeknevelés rovására készteti munkavállalásra. a gyógyulá­ sáért aggódva. Legnagyobb kártétele. amit megérdemelne. velünk született ösztöneink alkalmassá tesznek minket. Nincs is más helyes választás. alacsonyabb rendűnek tekintik azt a nőt. ahol ennyi silány élelmiszert etetnének meg a gyerekekkel. különben mi. hogy az anyaság hivatása elvesztette korábbi becsét. halálra hajszolja magát. aki — termé­ szetes biológiai adottságainál és késztetésénél fogva ösztönösen — a családjáról való gondoskodást tekinti élete fő céljának.

hogy bármi is fontosabb lehetne ennél.ébredjünk végre föl! Ne higgyük. . meg kell tenni. s büszkének kell lenni arra. A gondoskodó szeretet vezérelje cselekedeteinket. hogy meg is tesszük. Meg tudjuk tenni.

A belső válságot kifelé is jelzi.önmérgeződés" ellen is. a testben fölszaporodnak a mérgező anyagok. gyakori hőemelkedés. hogy „elkaptunk" valami fertőzést vagy betegséget. rendszeres főfájás. torokkaparás. állandóan zajló testi folyamat. amikor a test energiaszintje mélyre zuhan. duzzadt. ami lehet „megfázás". hogy át szeretné venni az irányítást. s ez az összes többi életműködést is hátráltatja. Minden tevé­ kenység és minden testi folyamat energiát fogyaszt. Ahogy egyetlen petesejt235 . hogy szüneteltessünk minden más tevékenységet. Elegendő idegenergia híján a kiválasztás szervrendszere se képes jól ellátni feladatát. hogy meg lehessen szabadulni az elszaporodott mérgektől. és pihenjünk végre le. Az élet lényege a munkavégző képesség. mert ilyenkor pontosan ennek érzi égető szükségét. érezzük magunkat annyira rosszul. Friss energia kell. torokfájás. az anyagcsere káros melléktermékeinek eltávo­ lítása a kiválasztás szerveinek közreműködésével — rendes körülmények között — olyan önműködő. Betegségtünetekkel a szó szoros értelmében le akar verni a lábunkról. nem az a gond. állandóan eldugult orr. Energia visszatáplálása a testbe viszont csak pihenés és alvás által történhet. Ilyenkor meg kell érteni. csupán testünk egy újabb csodálatos önvédel­ mi képességének vagyunk — szenvedő — tanúi. valamilyen idült. Emiatt még jobban igénybe kell venni a már amúgy is lemerült energiatartaléko­ kat. krákogás.. hasmenés. Hogyan? A korábbi fejezetekben már esett szó a kimerültségről. Az emberi test szerencsére föl van vértezve az ilyen kimerültség okozta . oda sem kell rá figyelni. krónikus tünettel. ami — önmagát rossz irányban erősítő visszacsatolásként — csak tovább rontja a helyzetet. az érzelmi egyensúly kibillenése. ingerlékenység.A test méregtelenítése. Azt kívánja. amelyik tökéle­ tesen szabályozza önmagát. a szervezet egyre kimerültebb és egyre toxiku­ sabb. De előfordulnak rendkívüli helyzetek. az energia. ágynak akar dönteni. egyre mérgezettebb lesz. létrejöhet válságos állapot. nedvező nyálkahártya. mert a helyzet kezd életveszélyessé válni. A test így jelzi parancsoló igényét.

amik tökéletesen mentesek minden mellék­ hatástól. ha épp akkor tagadjuk meg testünktől a pihenést. nem változnak. tesmozgás és pozitív érzelmi behatások. 236 . hogy a válság a természetes módon oldja meg önmagát. amikor annak legnagyobb szüksége lenne rá. áldásos hatá­ sú egészségjavító szerek. Akad köztük egy-kettő. Ezek a szükségletek az egészség egyszerű. hacsak nem teszünk készakarva ellene. magas energiaszinten élni életünket. Ezt is önműködően teszi. hogyan történt. Ha jelentkeznek a kellemetlen tünetek. valószínűleg újabb és újabb tünetekkel. akkor a tünetek rendszeresen fognak jelentkezni. a test ugyanúgy arra is képes. De tovább húzódik az alacsony energiaszint-okozta kellemetlen állapot. mivel a test nem kapta meg a lehetőséget. hogy megvédje magát gazdája káros túlzásaitól. táplálék. hogy az öntisztítást maradéktalanul elvégezze. de lényeges összetevő elemei. márpedig ezen a szemléleten változtatni kell. amelyeket nem a „vágtató léptekkel fejlődő korszerű orvostudomány" fedezett föl — mivel ezekből nem lehetetett pénzt csinálni. a jó víz. hogy n e m szabadulnak például a „náthájuktól". minden tevékenység csak fogyasztja az energiát. napfény. újra meg újra. levegő. márpedig energiához csak pihenés és alvás útján juthatunk! Ez — és csak ez — fogja meg­ szüntetni a válságot! Méregtelenítéskor mindenekelőtt adjuk meg tehát testünknek a lehetőséget.bői létrehozta önmagát. akár megbomlott az egészség. Vonuljunk hát vissza egy nyugodt. Ezek azok az ősrégi egészséghozó dolgok. Hogyan lehet elősegíteni a méregtelenítést? Hát erről szól ez az egész könyv! Biztosítani kell a test számára alapvető biológiai szükségle­ teit. Olyan örökérvényű. pihenés és alvás. Nagyon sokan egyszerűen nem akarják tudomásul venni a pihenés fontosságát. és pihenjük ki magunkat!. Ne feledjük. hall­ gassunk rájuk! Energiahiányra figyelmeztetnek. elsötétített szobába. Főleg a szórakoztatóipar emberei szoktak panaszkodni. Elsősorban a pihenés és alvás ilyen. ha kényszerítik. aminek biztosítására nagyobb gondot kell fordítani a válságidőszak alatt. melyek ugyanazok maradnak. noha híven követik a Testkontroll-étrendet. Hogy a „ m o d e r n " élet ezt nem teszi lehetővé? Hát igen. ahogy sejtek milliárdjainak tud egyszerre vezé­ nyelni. melyeket már annyiszor emlegettünk: víz. akkor a j ö v ő b e n kevésbé kell félni hasonló jelenségektől. Ha semmibe vesszük. a megfelelő táplálék. akár ép. végül a szeretetteljes emberi kapcsolatok. az egészség szerelmére. de épp ez a nagy feneség ebben a „ m o d e r n " életben! Miatta nem tudjuk a kívánt. Igen. hogy mennyire lesz sikeres ez az önvédelem. tőlünk is függ. az egészség érdekében. Ha hagyjuk. tudom. hogy kipihenhesse magát! Észre se fogjuk venni. de visszatér a kielégítő testi működés és a jó közérzet. majd ezt követi a friss levegő.

azon egyszerű oknál fova. maguktól visszavo­ nulnak pihenni. akiket ágyba kellene pa­ rancsolni. mint egész­ ségesnek. túlmunka fáradtsághoz. akkor azt kiérdemeltük. Mindenki legyen saját maga egészséggyógyásza. Egyre több és egyre nagyobb kórházakat építünk. mint a kisgyerekek. hogy napjainkat egyre több és több nyomasztó gonddal tetézzük. „korszerűbb" társadalombiztosítási rendszerre. s mintha betegesen rettegnénk az ágybameneteltől. becsben tartja az élet értékes energiáit. az értekezletek. Herbert Shelton számára már jóval korábban is nyilvánvalóvá vált ez a jelenség. Néhányukat azért sikerült már meggyőzni. olyanra. azt testünk fogja tudomásunkra hozni. Ilyen okok miatt aztán tömegesen járunk a legkülönfé­ lébb szakorvosokhoz." Az Egyesült Államok népességének magasabb egészségszintre van szüksége. Dr. annál hamarabb következik ez be. ha érzik.. amennyi éppen kívána­ tos. „ k e z d lemerülni az aksi". — Pihenés? Hát az meg mi fán terem? El tudják képzelni. hanem megőrzi. Éjt nappallá teszünk. a munkavacsorák. Minden. Sokszor nyűgösebbek. s jutunk idő előtt a sírba.. 1950-ben az Amerikai Természetes Hygiénia Társaság nyilvánossága előtt mondta a következőket: „Mindenfajta túlzásba vitt tevékenység. különben az egész n e m sokat 237 . Annyit. Hogy pontosan mennyi ez a „szükséges".— Mennyit pihennek? — szoktunk visszakérdezni ilyenkor. normális életvitelre. mennyire elfoglalt ember vagyok? Egy-két órám is alig jut alvásra! Határidőre be kell fejezni a forgatást. enerválsághoz vezet. Csak akkor leszünk megint jól. aztán ott van a rengeteg társadalmi kötelezettség. mégsem tudjuk megszüntetni a köztünk dúló egyre több betegséget. ki-bevonulunk a kórházakba. hogy a test újra hozzájuthasson a rendes működéséhez szükséges energiához. Az első változás: amikor szükség van a pihenésre. S ha már megtettük ezt az első fontos lépést. figyel­ jünk jelzéseire. akkor gondoskodjunk arról is. sikerült önöket meggyőznöm. s ehhez — saját j ó l felfogott érdekünkben — változtatásokat kell bevezetnünk. ha abbahagyjuk kimerültséget teremtő és fönntartó szoká­ sainkat. re­ formorvosa. hanem rendes.. nem életbe vágó tevékenységet szüntessünk be. Remélem. amelyik nem tékozolja. A mai élet inkább nevezhető kicsapongónak. több orvosra. Elsősorban tehát nem újabb és j o b b gyógyintézetekre. meg mindaz. fölszereljük őket a legeslegújabb műszerekkel. tehát meg is kell tenni. átfogóbb szociális gondoskodásra van most szükség.. „fejlettebb" betegellátásra. ami szintén elengedhe­ tetlen része ennek a foglalkozásnak. a világ legjobban képzett orvosaival és személyzetével látjuk el mindet. Mennél többet pihenünk. hogy pihenés közben mindig elegendő friss levegő álljon rendelkezésre.

pihenésre van szükség. az emész­ tést. figyeljük a test jelzé­ seit. hogy válságos esetben akár hetekig is működni tudjon evés nélkül. mielőtt maga is energia forrásává válna! Testünkben elegendő munkavégző képesség halmozódott fel ahhoz. levegője áporodott. azaz desztillált vizet iszunk — legalább a méregtelenítés válságos időszakában. Mi magunk tisztában lehetünk állapotunk átmeneti nehézségeivel. fölöslegesen. illetve zöldség-gyümölcs fogyasztása teremti meg a legjobban. Ha éhség jelentkezik — de valóban csak akkor. Ellátnak bőven egészségügyi tanáccsal. hisz az orvosláshoz mindenki „ért". illetve maga a friss gyümölcs és a nyers zöldség. a tökéletes pihenéshez szükséges élettani feltételeket pedig tiszta víz ivása. sőt. (Persze soha ne mulasszunk el orvoshoz fordulni. ha „csak ezért" mindjárt ágynak dőlnénk. főleg az evés. hogy erre feltétlenül szükség van!) Aszklépiosz ókori görög papjai egyik legfontosabb feladatuknak azt tekintették. s rosszallják. Tudjuk már mik ezek: friss gyümölcsből vagy nyers zöldségből frissen sajtolt levek. egyesek túlságosan is erőszako­ san papolják. testünk a lélegzéssel is mérgeket távolít el magából. A tevékenység hiánya és az ágynyugalom a tudatot nyugtatja. ha mi magunk is úgy érezzük. ha valóban így érez. de nem biztos. úgyhogy pár napi könnyű étkezés egészen biztosan nem fog megártani. A méregtelenítés következő fontos tényezője a társas kapcsolatok. s ha nem érzünk valódi éhséget. ekkor fog leghamarabb újra jelentkezni a valódi tettvágy és az igazi éhség. mi történik. Ilyen egy­ szerű szabályok betartása mellett a leghatékonyabb a pihenés. hogy ők mondják meg. Minden tevékenység energiát igényel.ér. Tudjuk. amik a legkevesebb emésztési energiát igénylik. de a többiek ebből esetleg csak a gyakori tüsszögést észlelik. Felejtsük el a szokásos okoskodást. ha szobánk zárt. saját mérgeinket szívjuk vissza magunkba. Túlzásba vittünk valamit. hogy bekapcsolja a legnagyobb energiafogyasztót. az általában magányra vágyik. ha igazi éhség gyötör — akkor is olyan ételféleségeket válasszunk. Legtöbb szokásos italunk csak további mérgekkel terheli szervezetünket. ami megcsapolja érzelmi energi­ áinkat. s ez rendjén is van. noha csak kis nyugalomra lenne szükségünk. Méregtelenítés idején étkezzünk hát könnyen. hogy környezetünk számára is ugyanolyan nyilvánvaló a dolog. hogy a táplálék rengeteg energiát fölél. Ennek egy teljes fejezetet szenteltünk a korábbiakban. mit kell tenni adott esetben. Sejthet­ jük. ha lehetséges. hiszen méregtelenítéskor amúgy is szűkében vagyunk az energiá­ nak. Fontossági sorrendben a méregtelenítés következő tényezője a tiszta víz. Próbál­ juk meg tehát. Kerülni kell az olyan viszonyt. hogy csak tökéletesen tiszta. mert arra kénysze­ ríti a testet. akkor ne terheljük magunkat étellel puszta megszokásból. hogy az „ételtől leszünk erősek"! Helyette arra emlékezzünk. hogy a gyógyító szentélyeikbe betérőnek segítsenek megőriz 238 . Aki kimerült.

ugye. hogy nincs esélye? Kevesek tudják legyűrni az ilyen káros. hány olyan gyógyulásról hallottunk. Újnak tűnhet. hogy kedvünket szegjék. a gyógyu­ lás mindig is elsősorban biológiai folyamat volt. a lelki tartással — ha egyáltalán valami figyelmet is szentelnek neki. s ki meri jelenteni: az adott eset tökéletesen reménytelen? Mert. Akinek megmondják. de értetlen személy akad a környe­ zetünkben. hogy testünk kikúrálja magát. valójában mégis ősrégi a módszer. A mesterséges gyógyító technikák alig párezer évesek. Várhatóan különben sem lenne valami nagy élmény. akikről tudjuk. hogy megmondja a jövőnket? Ki merészel statisztikai átlagokból egyedi sorsokat kikövetkez­ tetni? Hogyan lehet valaki olyan vakmerő. ami a legtöbb energiát igényli. Ha számunkra kedves. A szeretkezés a legszebb. hogy újra birtokunkba vegyük ezt az ösztönös tudást. ismeri az összes változót. amikor éppen le van eresztve az ember. Értelme sokszo­ rosan meghaladja saját magunk. negatív befolyást. amikor az orvosok már lemondtak a betegről! Az orvostörténet is tele v a n ilyen esetekkel. készek segítsé­ günkre lenni. De ugyan honnan veszi a bátorságot bárki. megrendül a lesújtó hírtől. Pedig gondolataink roppant erősen befolyásolják közérzetünket. legnagyszerűbb élményt nyújtó. az igenlő gondolkodás jelentőségét bizony furcsál­ lom. kulcsfontosságú. hiszen enélkül aligha tudtuk volna sikeresen benépesíteni a Földet. itt az ideje hát. egészségesen. az erkölcs akkoriban még sokat számított. Egyes betegek már a statisztikai adatok puszta hallatán még betegebbé válnak. mikor testük amúgy is a lemerült energiakészletek miatt jutott válságos helyzetbe. Dőreség lenne tehát ilyesmit tenni éppen akkor. hogy ezt akarnám sugalmazni! Az emésztés után épp a szeretkezés az. Valamilyen formában elvetettük a sulykot. az csak még j o b b a n legyengül. akinek tekintélyes tudósok tudomására hozzák.ni elsősorban a lelki tartását. hagyjuk hát. erősen. Valaha nagyon értettünk valamit. a gyógyulás érdekében ez a hit mindennél fontosabb. Évmilliók óta élünk ezen az égitesten. Méregtelenítés idején se hagyjuk. s ez egyenesen a sírba viszi őket. Persze a szerető társaság megteremtése ilyenkor ne foglalja magába a szeretkezést is! Nehogy bárki azt higgye. A gyógyulásba vetett hit hat. hogy azt hiszi. Szerető emberekkel vegyük körül magunkat. pozitív érzése maradhat annak. a maga természetes módján. mikorra „várhatja" a halált. de 239 . azt is — barátságosan. akiknek esetleg még lett volna valami esélyük. de határozottan — tartsuk magunktól távol erre az időszakra. A morál. vagy bármilyen ismerősünk ismereteit. sokan akkor is meghalnak az „elvárt" időpontra. Miféle életigenlő szemlélete. hogy a modern gyógyászok oly keveset törődnek a morállal. Megtudják az orvostól „túlélési esélyüket". tudatában van minden tényezőnek. Bízzunk a test saját tudásában. Ismerve a pozitív.

Ilyenkor legjobb rögtön rátérni a zöldségre. hogy teste előbb-utóbb sokkal súlyosabb. A méregtelenítés időszakában legföljebb némi könnyű szökdelésre lehet szükség az ugróasztalon a tisztító nyirokrendszer élén­ kítésére. illetve ezek levére. mint ingerlékenység. Ez lehet egyszerű torokfájás is. három és háromszáz óra között szinte minden előfordult már. A túlzott testmozgás kimerít! Sokszor kérdezik. hallgatók. A testedzés sem ajánlott ilyenkor. A test ilyenkor kemény munkában van. akik a méregtelenítés ügyében kértek taná­ csot. az orr. tartsuk be a fokozatosság elvét. amit csak két ember adhat egymásnak. hány nap a méregtelenítés. amikor először tudatosodik bennünk az igazi okokozati összefüggés egy méregtelenítési eljárás során. hogy az orvosok nem fogják a fentieket — szövegösszefüggésükből kiragadva — ellenem fordítani. gyümölcsre. ahelyett.) A szervezet olykor egészen sajátos. vagy négyhetes méregtele­ nítő tanfolyamainkon. mennyi méreg halmozódott föl szerve­ zetében. T ö b b mint egy évtizedes ilyen irányú tapasztalatom során sokfé­ lét láttam. mivel sok tényezőtől függ. lezárja az étel kapuját. ha nincs megeléged­ ve a bánásmóddal. ki mennyire hajszolta túl. föltölteni az energiatartalékokat. hogy egyelőre nem kér több ennivalót. az készüljön föl. hogyan maradhatunk egészségesek egy kezdődő betegség tüneteinek jelentkezése esetén. Csodálatos érzés. fájdalmasabb hangnemet fog megütni az elpocsékolt energia számonkérésekor. Válság beálltakor először pihenni kell. s gyógyszerekkel próbálja elnyomni a tüneteket. de erre is csak akkor. ha kedvet érzünk hozzá. ha lazításra és kevesebb ételre van szüksége. Tulajdonképpen egészséges jelenség. Aki nem figyel ezekre a jelzésekre. nyes tevékenység. egyedi módon jelzi. Legyünk óvatosak a gyakorlatok újrakezdésekor. nyomott hangulat szintén kí­ sérhetik ezt az állapotot. ki mennyire élte föl tartalékait. Tapasztalataimat elsősorban önmagam és családom tagjainak viselke­ déséből nyertem. (Hőn remélem. hosszú éveken át semmibe veszi őket. hogy az okot szüntetné meg több pihenéssel és kevesebb táplálkozással. így jelzi a test. utána majd sor kerülhet a sportra is. köhögés. Már egy bedugult. ügyfelek eseteiből is merítettem. taknyos orr is elveheti az egész varázsát. Ezen kívül telefonhívások és levelek ezrei állnak rendelkezésre olyanoktól. amikor látjuk. Érzelmi jelenségek. ne vigyük túlzásba. gyo­ morpanasz vagy a homlok. mint az egyszerű 240 . A mérgekkel való telítettség egyéb tünete lehet fejfájás. olyanokéból. de barátok. de jelezni fogja. akik részt vettek előadásainkon. Nehéz megmondani. Kérdés. amíg a test újra föl nem oldja a tápcsator­ na bevezető kapuját. hiszen a testmozgás is energiaigé-.kimerítő tevékenység. az arc melléküregeinek elzáródása. de a válság természetes leküzdéséhez legtöbbször két-három nap kell. ha már túljutott a nehezén.

„vastagabb" salátaöntet is túlzás lehet. akár egészségről legyen szó. s a mosoly. „eliszapolódik". Legtöbbször kizárólag eleven ételekből álló étrenddel jó a folytatás. az alvás. a méregtelenítési időszak kezdetén együk a lehető legkönnyebb ételeket. sem mással. ha egyszer végre neki tud látni a mé­ regtelenítésnek! Hagyjuk magára. hidegben inkább a nyers és párolt zöldségek keveréke. amit maga a szervezet hoz létre. különböző gyógyszerekkel próbálják elnyomni a tüneteket. (Azért. A kimerült testben a nyirokrendszer. vagy tovább húzódna a dolog. Saját birodalmában a test a mester. hogy fölül tudjon kerekedni a válságos helyzeteken? Talán érdemes megemlíteni itt a szakszerű gyógymasszázst. s csupán annyival segítsük. Méregtelenítés idején pihentessük az egész testet. Ilyen ese­ tekben a nyers és párolt zöldség keveréke ajánlott. ha már visszanyertük energiaegyensúlyunkat.) Ami az étkezést illeti. szokatlan cellulóztöbblet megviseli eleve gyengébb emésztőrendszerét. s azokból is éppencsak eleget. Mit juttathatunk még testünknek — a folyamatos és bőséges energia­ szolgáltatás biztosításán kívül — ahhoz. Később folytathatjuk valamivel nehezebb fogásokkal. esetleg utóbbi helyett meleg levesek ajánlhatók. annak végül mi isszuk meg a levét. Mennél nagyobb adósságba keveredünk. hogy a testtel együttműködve igyekezzünk energiát fölsza­ badítani. Sokszor félreértelmezik ezt a jelenséget. hiszen a méregtelenítés öntisztí­ tó folyamatát támogatni kell. azaz a lehető legkevesebbet. köhögés.krákogás. hogy jusson belőle elegendő a tisztító folyamatok elvégzésére. Ne feledjük. sem orvossággal. annál drágább árat kell fizetnünk a végén. vagy zöldségleves. Válaszul nagy mennyiségű nyálkát választ ki a szervezet a szennyező­ dések kitakarítására. bár akadnak. akiknek az így bevitt. ha nagyon aggódnánk. Lényeg az. kíméljük tehát az emésztőrendszert is. Mik legyenek ezek? A már említett pihenés. a jó kedély. Ha túlköltekezünk. mint az egészség javítását elősegítő módszert. akkor a helyükben én bizony kikérném a szakorvos véleményét is. nem megakadályozni! Egyes masszírozó 241 . Eleinte még a túl tartalmas. a test képes önmaga egészségének helyreállítására! Sőt. Helytelen eljárás ilyen esetekben antihisztaminokkal fölszárítani a nyálkatermelödést. A méregtelenítést nem egyszer kíséri tünetként hőemelkedés és enyhe hasmenés. vagy szipogás. Ne avatkozzunk hát közbe. a test „szennyvízkezelő telepe" sem tud rende­ sen működni. Melegben a nyers koszt. de ilyenkor is csak a fokoza­ tosság elvének betartásával. noha azok éppenséggel elősegítik a mérgek kiürítését. valójában csakis ő maga képes erre. hogy ellátjuk biológiai szükségleteivel. ahogy testünk kívánja. a tiszta víz ivása. a könnyű étkezés. Az időjárás is befolyásolja a választást. akár pénzről. mint két-három nap.

Ennek könnyű változata szintén segítsé­ günkre lehet a méregtelenítés előmozdításában. mint amilyen például az úgynevezett svéd gyógy-gyúrás. hogy tisztességesen el tudják látni feladataikat. Ráadá­ sul egészségeseknek sem ártalmasak. nehogy még jobban megcsapolják az amúgy is lemerülőben lévő életfontosságú energiakészleteinket. (A mély akupresszúra túl fájdalmas és túl energiaigényes lenne erre a célra. különben — késztetés híján — nem lesz változás. maga a vizsgálat teljesen fájdalommentes. délben almából és zellerből sajtolt koktélt. Tehát reggel nyolckor — mondjuk — sárgadinnyepürét. és remek közérzetet biztosítanak. Az ősi kínai tapasztalati gyógymódon. E l s ő nap. bevált természetgyógyász módszerek. de anélkül. délután 242 . hogy emészté­ sükhöz túl sok energiát igényelnének. egyaránt élvezheti ép és gyengél­ kedő! Szintén ide kívánkozik a gerincegyengetó csontkovácskezelés említése. A gyógyhatáson kívül ezek a kezelések kellemesek is. régi. más néven meridiánok rendszerének felismerésén alapul az akupresszúra orvoslási módszere. amelyek ellátják testünket a megfelelő tápanyagokkal.módszerek. Valamennyi idegpálya a gerincen keresztül vezeti az éltető idegenergiát az agyból. szerte a test minden zugába. Az alábbi. úgy két-három decili­ tert kétóránként. mely a meridián-csomópontok tűszúrásos ingerlésével állítja helyre a test belső energiáinak megfelelő áramlását. gyilkos támadások kereszttüzé­ ben álltak ezek és az ezekhez hasonló. ezeket viszont gyakrabban. hogy lassan visszafoglalhassák méltó helyüket az egészség megőrzéséért foly­ tatott küzdelemben. javítja benne az idegenergia áramlását. Érdemes megnézetni magunkat ebből a szem­ pontból is. Csupalé napnak is nevezhetnénk. nem indul be a javulás. tízkor narancslevet. a belső energiaáramlási csator­ nák. Egészen a legutóbbi időkig kegyetlen. a nyirokmasszázs és a reflexterápia a hulladékgyűjtő nyirokfolyadék tisztí­ tó áramlását is gyorsítja. elősegíti a kiválasztást. három napra szóló méregtelenítő étrend erre ad példát és némi magyarázatot. A hivatalos orvostudomány most kezdi megtűrni őket. amikor csakis friss gyü­ mölcsből facsart gyümölcslevet és nyers zöldségből sajtolt zöldséglevet veszünk magunkhoz. M E N E T R E N D MÉREGTELENÍTÉSHEZ Méregtelenítés alatt olyan ételekre kell fordítani a figyelmet.) Ugyanennek az 5000 éves gyógyító módszernek egyik változata az akupunktúra gyakor­ lata. s az idegrendszerből érkező jelekre várnak a kiválasztást végző szervek is. A csontkovácskezelés egyengeti a gerincet.

grapefruit (citrancs) salátaön­ tettel és paradicsomszeletekkel. . pihenjünk.étkezés" kiváltásá­ ra. az évszaknak éppen megfelelő friss termésből összeállíva. . . Reggeli: friss narancslé. hacsak nem táplálkozunk túl gyakran. például egy tál banán. vagy egy vegyes gyümölcstál legyen. vagy egy péppé tört fél avokádóval tehetünk még izgalmasabbá. A fenti összeállítás csak példa. . Jót tehet egy meleg leves ebédre is. ha túl nagy a választék a méregtelenítés napjaiban. együk tehát ugyanazt a levest ebédre is. egy tál almaszelet. három gyümölcsr vagy zöldséglé . sárgarépával. bármelyik összetevője helyettesíthető mással. ugyanannyi tiszta vizet is ihatunk helyette. Jó lesz gyümölcslével kezdeni. Reggelink a szokásos gyümölcslé. Vacsorára megint térjünk vissza a gyümölcshöz. Ebédre salátaelegyet együnk. Maradjunk ágyban. zöldséggel folytatni. „ . újszerű társításához. . V é g ü l este nyolckor egy almás banánkrémmel fejezzük be a napot. csak az is friss legyen. akár két. ha testünk nem tiltakozik túl élénken az ilyen bánásmód ellen. pótlására is.kettőkor répaitalt. . mert ezek kivételesen kombinálhatók gyümölccsel. H a r m a d i k nap. amit szeletelt és hámozott ubor­ kával. 243 . Sőt. Ebéd: zöld saláta zöldségkockákkal. vagy bármilyen más friss gyümölcs kiváló. . vékony paradicsomszeletekkel. amely dinnyeszeletekből és jégkockából készül. tur­ mixgépben fölaprítva és összekeverve.. szopogassuk kényelmesen ízletes ita­ lainkat. mondjuk brokkolival. M á s o d i k nap. s megint gyümölcsöt fogyasztani az éjszakai nyugodalom előtt. Persze nem feltétle­ nül szükséges ilyen széles választék egy napon belül. Fejes saláta is fogyasztható hozzá. spenóttal és kar­ fiollal. narancsgerezdek. d e n e r a helyes. vacsorára is. Az étrend nagyon kevés energiánkat fogja emésztésre elhasználni. hatra dinnyefagyit. csupán ötleteket szerettem volna adni az ízek érdekes. Élőétel napként lehetne röviden nevezni. s hozzá fejes saláta és zeller fogyasztható. négykor vegyes zöldséglevet keverünk magunknak. Vacsora: zöldséges erőleves különféle párolt zöldséggel. füge és szőlő.

ehhez alkalmazkodik a szervezet a legnehezebben. amit jónak talált. hanem némi új. amióta Testkontroll étrenden élek. s mindent önműködően elvégez. de szeretnék még további kilókat is elveszíteni a súlyomból. Ő j o b b a n ért ehhez. Ho­ gyan egyeztethető ez össze a Testkontroll menetrendjével? Noha a test természetes ciklusai a szokásos napirendben működnek a leghatásosabban. Megfelelő táplálkozás és testmozgás (ilyen célra könnyű súlyzókkal végzett gyakorlatok a legjobbak) mellett így nem a fölösleget fogjuk visszaszedni magunkra. Határozottan j o b b a n érzem magam. akkor szükségtelen tömeget adtunk le. nekünk csupán a megfelelő bánásmódban kell részesíteni. élőételes napokkal a test mindenesetre kibillenthető egyensúlyából. Szerencsésen lefogytam. még egészséges súlyvesztés. Ha lefogytunk. amitől j o b b lenne megszabadulnia. főleg izomból álló súlytöbbletre tehetünk szert. Vissza fogok hízni? Gyakorlatilag mindenki rendelkezik több-kevesebb fölösleggel. akkor a szervezet többé-kevésbé át tudja állítani magát erre az időbeosztásra. azért mégsincs veszve minden. Tudnunk kell. hogy maga a szervezet maga döntse el. A váltakozó időbeosztás (egyik hét nappalos. másik hét éjszakás) a lehető legrosszabb. mi lesz a neki megfelelő súly. amennyiben ez valóban szükséges. ha azt szükségesnek találja. Egy jó tanácsot azért ilyenkor is adhatok: az ébredés utáni első négy órában fogyasszunk kizárólag friss gyümölcsből sajtolt leveket. vagy magát a friss gyümölcsöt. Le fog adni a súlyból. A megfelelően elvégzett belső karbantartási és tisztítási folyamatok egyenletessé válása után további súlyvesztés várható. A csak nyers. Ha ugyanis rendszeres az éjszakázás. testünk arra a súlyra állította be magát. olyan hordalékkal. 244 . így elősegíthe­ tő némi további. egészséges. hogy a test saját fontossági sorrendé szerint tevékeny­ kedik. Az ön esetében növelni lehet az összetett szénhidrátok arányát az étrendben. Hagyjuk. a nap nagy részét így átalszom.Éjszakai műszakos vagyok. de már túl soványnak találom magam.

Időnként fölfúj a gyümölcs. A jelenség szerencsére csak átmeneti. vegyszeres finomító kezelésen átesett cukrokhoz képest. ahol szemcsés. hogy gyümölcs csakis önmagában fogyasztható. úgy ez alól is — van kivétel: nyers salátalevél és/vagy zellerhasáb fogyasztása a gyümölcs mellé ilyenkor nagyon jót tesz. s erjeszteni kezdi a gyümölcsöt. Válasszuk ki valamelyiket. hogy lássuk. Ezek az erősen lúgos kémhatású kiegészítő ételek semlegesítik a képződő savakat. ami remekül helyettesítheti a szokásos reggeli forró italt. herbáriákból jóízű főzetek készíthetők. hanem kipróbálni. Ahogy a nagytakarítás kezdetekor is fölverjük a port. egyszerűen az érdekes. amikor már tulajdon­ képpen nem is lenne szükség rá.és juharcukrot tartanak. ami végül az említett tünethez. amint a test sikeresen megszabadul a káros lerakódások túlnyomó részétől. ahelyett. Igazán finomak.Mivel lehetne a meleg kávét. hogy az éhgyomorra fo­ gyasztott gyümölcs nagyon hatásos segítség a testben lerakódott mellék­ termékek eltávolításához. érdemes kipróbálni őket. A Termé­ szetes Hygiénia követői nagyon régóta alkalmazzák sikerrel. Lehet ezen segíteni? Az ilyen fölfúvódásnak az az egyszerű oka. hogy bármilyen mesterséges gyárt­ mányra fanyalodjak. mint a kereskedelmi teafüvek. ahhoz hasonlóan ez a tisztító folyamat is azzal kezdődik. vagy (nyers) juharszirupot használnék. vagy salátával eszi a gyümölcsöt. valóban hatásos a fogás. forró teát helyettesíteni? Gyógyfüvekből.) Melyik a legjobb mesterséges édesítőszer? Én magam nem ismerek egyetlen olyan készítményt sem. hogy rögtön lásson is hozzá a tisztításhoz. még akkor is. Arra ösztönzi a szervezetet. kellemes ízhatás miatt. Akadnak reformélelmiszereket áruló boltok. a fölfúvódáshoz vezet. 245 . így megelőzhető a fölfúvódás. aki akkor is zellerrel. vagyis hosszabb távon önmagától oldó­ dik meg ez a gond. Nem tartalmaz­ nak koffeint. Akad. ha az ajánlást követve éhgyomorra eszem. ü t k ö z ő k é n t megakadályozzák. A forró vízbe facsart citromlé szintén ízletes. meg fog szűnni. Nem hinni kell (ebben sem). anélkül.hogy a gyümölcs kölcsönhatásba lépjen a fölkavarodó mérgező anyagokkal. hogy leterhelné a szervezetet. mivel a citrom n e m tartalmaz cukrot. s használjuk belőle a lehető legkevesebbet. De azonnal is lehet tenni ellene. (Nem fog erjedésnek indulni sem. Én m a g a m inkább mézet. Fontos szabály. hogy fölkavarodik a mérgező üledék. de — mint minden szabály esetében. ha be tudjuk szerezni. s általában jobb minőségűek. finomítatlan datolya. amiben ne akadna valami kivetnivaló. melyek kevés­ bé károsak a szokásos kereskedelmi minőségű.

hidegen sajtoltakat ajánljuk. hogy a zsiradékok jelenléte elenged­ hetetlen az ember táplálékában. sohasem margarint. Könnyen emészthető fehérje. A természetes dolgok általában jobbak. A tofunak magas a fehérje. (Tufts University Diet and Nutrition Letter. és a túlsúlyba kerülő. Lúgossága miatt (s mivel nem tartalmazza a szójabab durva rostjait) a tofu keményítő tartalmú ételekkel társítva is fogyasztható. A j ó minőségű tofut nigari segítségével teszik szilárddá. amelyekkel nehezen boldogul az emberi szervezet. Vegyük észre. több mint ezer éves találmány. mellé vajat. fontos szerepe lehet az állati eredetű fehérje visszaszorításában.) 246 . vagy az Egyesült Államokban. kínai eredetű étel. Növényi olajok közül a finomítatlan. Szójabab tejéből készül. május 3. (Nigari az a sűrítmény. ami mostanában mifelénk is fölkapottá vált. de gazdag olyan anyagokban is. magas természetes víztartamú ételek ennek a kevés zsiradéknak a lemosásában is segítségünkre lesznek. teljes hiányukat megsínylené a test. Helyettük zöldség és gabona fogyasztását javasoljuk. magnézium. nehogy hiányérzet alakuljon ki azokban. nem a hidrogénezetteket. jóval több benne a kalcium súlyaránya. mint a hántolatlan barna rizs. hogy csökken a káros (például a szívbetegségek kialakulásában jelentős szerepet játszó) állati zsírok bevi­ tele. mint bármilyen mesterséges készítmény. más szemestermények. foszfor.) Gipszből nyerhető kalciumszulfátot is hasz­ nálnak erre a célra. Hogyhogy a Testkontroll megengedi vaj és olaj használatát? Mindenekelőtt el kell mondanom. Az állati eredetű élelmiszerek részarányának csökkentését mindig is java­ soltuk. A vaj még mindig ezerszer j o b b nála. Különösen jó az olívaolaj. mint vas. A margarin ugyanis nagyon káros. Eltérően más fehérjetartalmú táplálékoktól kémhatása inkább lúgos. abból a folyadékból. mint Európa többi részein. akik amúgy hajlandók lennének áttérni egészségesebb étkezésre. minden esetben vajat említek. kálium és nátrium. hogy egy kis vaj igazán nem ártalmas. ami egyben azt is jelenti. használjunk tehát vajat az ilyen műzsírok helyett. Görög­ országban és Olaszország déli részein — ahol sok olívaolajat fogyasztanak — jóval alacsonyabb a lakosság vérkoleszterinszintje. miután rövid ideig forralják. amely a tengervízből visszamarad: a sótartalom kivonása után. s ebből követke­ zően ritkább a szívbetegség. és — ellentétben a hirdetésekkel — eltömíti a vérereket.Mi a helyzet a tofu körül? A tofu régi. 1986. mint például a tehéntejben. Persze a vajat is csak mértékletesen használjuk! Az állati termékek elhagyásával oly mértékben csökken a zsírbevitel. olyanokkal.és kalciumtartalma. mint savas. vagy teljes őrlésű gabonából sütött kenyérfajták. mely — a Texas Health Science Center Egyetem kutatása szerint — egyenesen csökkenti a vér koleszterinszintjét. B-vitaminok és E-vitamin. ami őrölt szója áztatásakor j ö n létre.

Hidrogén gázt bugyborékoltatnak rajta át. Főzéshez vaj. amiből itt idézek: (a margarin) „vegyület. mi kárt tesz. Legyen olyan kedves megmagyarázni. tehát ne akkor együk. de mérsékelt mennyiségeivel sokkal könnyeb­ ben megbirkózik a szervezet. Odavagyok a pattogatott kukoricáért. hogy miért j o b b a hernyóselyem a műszálnál. El tudják képzelni. amelyik szívbetegség és rák kialakulásához vezethet. csak ne túl sokat. a nehezen beszerezhető friss vaj pótlására. mint a margarin? Hát igen. hogy a többszörösen telítetlen zsiradék tökéletesen telítetté válik a hidrogénező eljárás hatására. általában az igazi a hamisítványnál? Össze se lehetne hasonlítani ezeket! A második világháború kényszerhelyzete késztette a vegyészeket a margarin kitalálására. mint a kés vérzéscsillapításra. használjunk hát nyugodtan belőle. mintha margarinról van szó. S nem csupán olyan. Olyan a tapintása és a kinézete. ugyan miért j o b b a vaj. Az a legjobb. Jó az. A hazugság a „többszörösen telítetlen" kifejezésben rejlik. mint a vajnak. mint az. és lehetőleg olívaolajat. aki tisztában lenne vele. Elegendő hidrogénnel akár betonkeménység is elérhető. hogy kisebb a zsír. Mindezen állításoknak — bizony — egyike sem igaz. vagy vaj és valamilyen finomítatlan növényi olaj (például sáfrányolaj) ke­ veréke javasolható. ha egy ember akad ezerből.és koleszterintartalma. Fogalmuk sincs. Ugyanannyi zsírt. olyan zsírrá. koleszterint és kalóriát tartalmaz. hogy mit jelent? Nem csoda. mint a vaj. ha ujjaink közt eldörzsöl­ jük. amit forró levegővel pattogattak. ha a Testkontroll szabályai szerint szeretnénk étkezni. mely nem olvad meg. amíg meg nem szilárdul.Kevés amerikainak ízlene a saláta olajos öntet nélkül. Érdeklődők­ nek ajánlom John H. s a szívbetegség megelőzésére a margarin legföljebb annyira alkalmas. Igaz. művi termék. Ez a tény persze hiányzik a margarinok hirdetéseiből. de az is. Azt terjesztik a margarinról. 247 . amikor valamilyen fehérjével már megtöltöttük a hasun­ kat. „többszörösen telítetlen" növényolajból kenhető zsiradék? Hidrogénezéssel. a vaj állati termék. j ó . amikor a véráramba jut ez a műanyag?" Sokkal jobb lesz hát egy kevés vajat használni margarin helyett. olyan ez a kérdés. Ho­ gyan lesz a folyékony. s még védelmet is nyújtana a szívbetegségek ellen. a narancs a narancsízű szörpnél. vagy rossz? A pattogatott kukorica főleg keményítő. s lehetőleg só nélkül. s aszerint kell társítani. A lényeg. mintha műanyag celluloidszemcsé­ ket morzsolgatnánk. Tőbe „Margariné" című könyvét. hogy kevesebb lenne benne a kalória. a valódi gyémánt az üveg csecsebecsénél.

Az általunk ismert eseteknek több. mint a felében mutatkozott javulás. Egy nagy cég vezetőjeként tevékenykedett. amin segíteni lehet. A héj darabkák — dr. Rossz irányban befolyásolja más étkek emésztését is. Emészthetetlen. íme a tennivalók: Értesítsük kezelőorvosunkat szándékunkról. Cukorbeteg vagyok. Egyéni alkattól és az önfegyelem mértékétől függ. amikor a recept­ ben ecetre lenne szükség. vagyis csak magában. és csak éhgyomorra. grape fruit (citrancs). Ki kell ezt is próbálni.Kevés vaj (nem margarin) megengedett. Helyettesítsük citrom. amikor orvosa diagnosztizálta cukorbaját. vagy zellert rágcsálunk hozzá. Az inzulin mennyiségét csak lassan. az inzulinkezelést teljesen el lehetett hagyni. hatástalanítja a nyál emésztőnedveit. sikeres üzletembef. akár almaecetről. akik betegségére egyáltalán nem hatott. A cukorbaj és az inzulinkezelés derékba törte napjait. Való-e nekem a Testkontroll? A cukorbaj az a betegség. hogy a szokásos inzulin­ kezelés nélkül élhesse napjait. ismertessük vele a Test­ kontroll legfontosabb elveit. vagy legalábbis jelentős mér­ tékben csökkenteni lehetett. ami az étrendet illetően a legnagyobb figyelmet követeli meg. Joe Gandolfo (Lakeland. hogy kövesse gondos figye­ lemmel előmenetelünket. hogy a fruktóz. Gandolfo úr nagyon tevékeny életet él. Ehhez persze nyilvánvaló. Itt van például Mr. és hiába próbált meg szinte mindent. Walker is fölhívja erre a figyelmet — nehezen emészthetők. vagy paradicsom levével. de — el kell ismerni — olyanok is jócskán akadtak. Az ecet az csak ecet. de az íze mennyei. hogy ki lesz ebben sikeres és ki nem. Betegsége tüneteinek elnyomására napi 15—20 egység inzulinra volt szüksége. Hangzásra talán furcsa. Rövid idő után a kezelőorvos el fogja tudni dönteni. nem ennivaló. s kérjük meg. hogy föl kellett mennie 35 egységre is. hogy gyümölcs kizárólag a megfelelő ételtársításban fogyasztható. ráadásul a zöldség víztartalma át fogja segíteni a kukoricát az emésztöcsatornán. Florida. ha uborkát. USA) esete. de előfordult. napról­ napra fokozatosan szabad csökkenteni. ahol amúgy könnyen elakadna. akár borecetről vagy bármilyen más anyagból készített ecetről is legyen szó. nem tudott megszabadulni 248 . de az orvosi felügyelet minden esetben elengedhetetlen! Az utóbbi idők kutatásai arra derítettek fényt. Mi a helyzet az ecettel? Az ecet erjesztéssel készül. azaz gyümölcscukor segíthet a cukorbajon. A cukorbajosnak semmiféle étrendi változta­ tásba sem szabad belekezdenie orvosa tudta és beleegyezése nélkül! A Testkontroll már sok cukorbetegnek segített. kellemes meglepetést fog okozni. több szak­ könyve is megjelent. hogy valóban csökkenthető-e az inzulinadagolás.

mint élelmiszernek. sokan csak legyintenek az egészre. az embereket nem. hogy — orvosa engedélyével — nemrég teljesen abba is hagyhatta a gyógyszerelést. de igaz. azért több lúgos étel fogyasz­ tása eleve csökkenti a tünetek kialakulásának lehetőségét. súlyos bírság terhe mellett tilos tejsavót a csatornahálózatba leengedni. Nagyon sok más tényező is szerepet kap. Mintha az egészséget helyes kis tartálykákba csomagolva csak úgy meg lehetne venni. Rá tudnak beszélni. sőt. hogy emberi táplálékként kell értékesíteni. nem azt akarom elhitetni. Szabadföldi szikkasztása kockázatos. Láttak már savót? Kinézésre mint a genny. mert nem tud mit kezdeni ezzel az anyaggal. így végleg abbahagyhatta a kezelést. Igenis van értelme próbálkozni. Két év alatt hét egységre tornázta le napi inzulinszükségletét. lehet ellene tenni. egyszerűen nevetségesnek tartják. még fizetünk is érte! Az élelmiszerfeldolgozó-ipar nehezen elhelyezhető. A törvény csak a csatornát óvja ettől az anyagtól. Először is a zeller már elégszer emlegetett — lúgos kémhatása. a testmozgás. Sok tejgyár mégis — titokban — így szabadul meg tőle. disznókkal föletetni költséges. A környezetre százszor károsabb a fekáliás szennyvíznél is. az étrend. Mivel a cukorbetegség savas környezetben tud igazán súlyossá fejlődni. elterjesztik róluk. Sajtgyártásnál tízszer annyi keletkezik. Másrészt — talán hihetetlenül hangzik. hogy — a zeller zöld levele az inzulin­ nak egyik fontos összetevőjét is tartalmazza. a lelki hozzáállás. ami oly kevés. aztán szépen eladják nekünk. kezelhetetlen hulladékait becsomagolják. A T e s t k o n t r o l l életmód — amit lendületes életviteléhez is remekül hozzá tudott illeszteni — végre meghozta számára a várva várt javulást. mint amennyi sajt. különben megkaphatják a magukét!) Az inzulinkezelés tehát nem azt jelenti. hogy egészségesek. Itt van például a tejsavó. hogy mindenféle mellékterméket lenyomjunk a torkun­ kon. Bármi másnak inkább lehetne nevezni. dehát mi. amerikaiak szörnyen és reménytelenül hiszékenyek vagyunk. hogy annak feltétlenül életfogytig kell tartania. Állatokkal.a betegségtől. mivel veszélyez­ teti az élővizeket. (Csak ne Gandolfo úr jelenlétében tegyék. hogy a zeller lenne a cukorbaj elleni egyetlen varázsszer. A „zseniális" ötlet az volt. Élelmiszer gyanánt 249 . Ennek alapvetően két oka van. Persze. Zeller és zellerlé fogyasztá­ sával (utóbbi készítésénél természetesen a zeller levele is fölhasználandó) már egy nap után csökkenteni lehetett az inzulinadagot! A végén kifeje­ zetten rosszul érezte magát a hét egység inzulintól is. Azt is tudom. A cukorbetegség fölött aratott győzelmét Gandolfo úr is elsősorban a zellernek tulajdonítja. De még egyszer: az orvosi felügyelet minden esetben elengedhetetlen! Mikor érdemes élesztőt enni? Majd ha fagy! Sohanapján! Nem akarok senkit sem megbántani. szagra mint az okádék. sok volt neki. és így tovább.

egészségadó" tulajdonsá­ gokkal rendelkezik. zacskós krumplipüré. savóról.. Ha már a konyhát bebüdösíti.egészséges" élelmiszernek. Ezekből azt kell használni. hogy embernek sokkal j o b b üzlet eladni. illetve leveskocka. Levesek. A sörélesztő a sörgyártás mellékterméke. Hát kérem. mint minden más állati eredetű termék. hogy fizetnek is érte. s minden hulladékelhelyezési gond megoldódik. A tojás csirkeembrió.. akkor mit gondolnak. ilyen egyszerű. levesporok. A „natura" boltokban kapható természetes élelmiszerkészítmények közt akad jó levespor. az „Ovaltine" tápszernek például az a második legfontosabb összetevője. a melasszal is. azok olyan marhák. remek. mit művel. A serfőzők se tudtak mit kezdeni ezzel a hulladékkal.nekünk eladhatják. és nem utolsó sorban hasznos megoldás található erre az ugyancsak szagló problémára is. Netán kivételt képezne mindaz alól. s az egész eltűnt hiszékeny emberek hasában. amit ajánlanak? Csaknem minden ételreceptben adunk különböző változatokat. kivételesen valamennyi szakember által támoga­ tott általános étkezési elvnek. mi mindenhez adagolnak „dúsítóként" tej­ savót leleményes . ha majd elkezd „dolgozni" a hasunkban? Legyen szó akár sörélesztőről. hogy a melasz . de több rost fogyasztandó. kakaó. előregyártott palacsintatészta. ha nem tudom beszerezni mindazt a nyersanyagot. tehát ők is a legjobban bevált módszerhez folyamodtak: kikiáltották . míg rá nem jöttek. a tojás sem kivétel. még keresni is lehet rajta. margarin. vagy sugárzó anyagról. Ugyanúgy nem felel meg annak az egységesen.jóakaróink". vagy csak ízesítő keverék. n e m szabad hagynunk. kevesebb kolesz­ terin. Csupán azt kellett bemesélni. sőt! Gyakorlatilag semmi rostot nem tartalmaz. Még csecsemőtápszerekbe is! Igen. melaszról. salá­ taöntet. mint például a marhahúsban! Persze a tojásgyá250 . spagettimártás. hogy mi mindenbe tesznek belőle. Marhákkal etették föl teherkocsiszám. ami épp elérhető! Leveseket — például — nagyon sokféleképpen lehet ízesíteni. csupán cukortartalma (!) haladja meg a benne lévő tejsavó mennyiségét. akár másról. és még hosszan sorolhatnám. s meglátják. fluoridról. viszont nyolcszor több a koleszterin a tojásban. hogy az ipar a mi testünket használja veszélyes melléktermékei eltemetésére! Mi van. (De nem ajánljuk a közönséges kereskedelmi készítményeket!) N e m szóltak külön a tojásról. amivel az állati eredetű élelmiszereket illették? Nem. épp a beszerzési gondok áthidalására. Hasonló a helyzet a cukorgyártás melléktermékével. drágáim! Tanulmányozzák csak gondosabban néhány élelmiszeripari készít­ mény címkéjét. Keblemre. miszerint kevesebb zsír.

hogy meg se tudnak fordulni. hogy így küzdjenek az élősködők ellen. ha sokakat összezavar. ami nélkül nem lehet élni — szerintük. cink. esetleg készítsünk belőle zöldséges rántottát.hogy nem csupán megö­ lik. akik igyekeznek aztán ügyesen bebizonyítani. nehogy a legrosszabbat válassza. Másrészt a tojás nagyon tömény fehérje. ha a fogyasztók egységesen lépnek föl ilyen kívánalmakkal. Oly körmönfontak. de így is a lehető legkevesebbet fogyasszunk belőle. ahhoz hasonló piszkos módszerekkel. Néhol arzéntartalmú tápot etetnek velük. mert a szervezet két különböző jellegű fehérje egyidejű emésztésével sokkal nehezebben fog tudni megbirkózni.. 251 . Nagy vonalakban arról van szó. hogy kevesebb kárt tegye­ nek egymásban az állandó torzsalkodások közben. Aki tojást fogyaszt. Lefizetnek. s emberségesebb körülmények közt tartani a tyúkokat. Honnan fogom mindezt beszerezni? Próbáljuk meg leegyszerűsíteni a dolgot. mert annyira bonyolulttá tették. És mindez csupán töredéke a teljes rémtörténetnek. de gyakran meg is eszik egymást. az is figyeljen oda pár fontos részletre.rak az ellenkezőjéről igyekszenek meggyőzni mindenkit. Napi 17 órát tart a mesterséges megvilágítás. Csőrüket rendszeresen lecsípik. hogy nem csoda. Ezek a legjobb módszerek tojásfogyasztáshoz. amelyik palackokban és kapszulákban drága pénzért árulja mindazt. vagy keverjük salátába. A szűk tartás annyira kiforgatja természetes viselkedésükből a tojókat. és még százával a többi elengedhetetlen anyag. A tojástermelés 95 százaléka olyan futószalag módszerekkel tartott tyúkoktól származik. hogy ezzel is szaporább tojásrakásra ösztönözzék a tyúko­ kat. Követeljük meg az olyan tojást. vigyázzunk. ' Teljesen meg vagyok zavarodva a különböző tápanyagokat ille­ tően. hogy még azt is el tudnák hitetni: nem fenyeget fagy a Csomolungma csúcsán sem. Szinte mindegyikük lába kisebesedik a drótfonat padozaton. Együk a tojást szeletelt paradicsom­ mal és uborkával. annyira gyomorforgatóak. ahogy például a dohányipar védi saját érdekeit. amin ezek a szerencsétlen állatok átesnek.jónevü szakértőt". Minden képzeletet fölülmúl az a tortúra. hogy madarak ezreit fojtogatóan szúk ketrecekbe zárják. amik eleve csak gyenge minő­ séget érhetnek el. amit szabad levegőt is látott. (mely méreg egy része a tojásokba is bejut). így csökkenthetők a legkisebbre a káros hatások. csak B-vitaminból vagy fél tucat különböző változat. hogy csak megfe­ lelő ételtársításban fogyasszuk. A gyártók kénytelenek lesznek meghátrálni. Vas. Nem is megyek a részletekbe. Más fehérjetartalmú ételekkel sem ajánlatos keverni. megvásárolnak néhány . hogy nem is olyan nagy a veszély. mozogni engedett madarak tojtak. Évi három milliárd dollár a forgalma annak az üzletágnak. (30 x 30 cm területre 4 tyúkot).

a húsföldolgozás és a gyógyszergyártás által terjesztett hamis propaganda keltette félelem és kuszaság az. gyümölcsben. Semmilyen hiánybetegség sem fejlődhet ki abban. amikkel csökkenteni lehet e kellemetlen utóhatást is. arra nincs is igazán szüksége! Aki mást állít. mert csinálja magának. gabonában. érvelni. Akad-e a Természet­ ben más teremtmény. hogy hosszú jegyzékeket böngészve egyenként kelljen kipipálni az egyes tételeket nap nap után. Másrészt a növények­ nek sokkal fontosabb a levegő. ami kell.. aki a fenti módon étkezik. Egyéni és csoportos foglalkozásaink esetében is minden résztvevőről részletes adatlapot töl­ töttünk ki. Három olyan műtét van. Minden más állítás csupán hamis propaganda. Ehelyett azt mondom. nem vegyszerla­ boratóriumokban és nem holt állatok tetemeiben. ugyanúgy. A növény nem is tudna rendesen kifejlődni. gondoljunk kicsit bele. a hiszterektómia olyan elhízást okoz.(Csak azt tudnám. ahogy szárnyat se tud növeszteni senki. A tejipar. amelyik lényegesen megnehezíti a fogyást: a méheltávolítás. képtelenek az • igazság befogadására. azért minálunk is előfordulnak kevésbé sikeres esetek. használjuk egyszerűen a józan eszünket. Ezek aránya azonban — nyolc év távlatában — 252 . ha valóban lényeges elemek hiányoznának a talajból. hogy a talajok nyomelemhiá­ nyosak. tömegük­ nek ugyanis alig egy százalékát teszik ki a talajból fölhasznált anyagok. hogyan sikerült mégis túlélni őseinknek az évmillió­ kat. Pedig az igazság egészen egyszerűen megfogható: az emberi test a számára szükséges tápanyagokat vagy saját maga állítja elő. A tápszergyárosok könnyen kijelentik. s csak azért. anélkül. ahogy rájöttünk erre az összefüggésre. csírában. melynek ilyen súlyos gondjai lennének a megfelelő tápanyagok beszerzésével? Nincs! Csak az embernek van ezzel baja. következetes hazugság. Az évek során több szép eredményt elértem olyanoknál. megfelelő táplálkozás mellett mi is könnyen hozzájutunk minden­ hez. Azért vannak eszközök. olajos magvakban. Érdekes. Úgy hallottam. ami nincs meg a zöldségben. A táperö gyümölcsösökben és zöldséges kertekben rejtezik. s bár eredményességi mutatóink rendkívül jók. amit aztán soha n e m lehet lefogyni. Igaz ez? A műtétek nagyon erős befolyással lehetnek a testsúlyra. a nap és a talajból fölszívott víz. a méheltávolítás. annak vagy biológiai és élettani ismeretei hiányosak. a pajzsmirigyirtás és a vakbélkivétel.. ami nekik a közvetlen hasznot hajtja. Szerintem az ő ágybéli képességeik hiányosak. Nem lesz semmilyen hiánybetegsé­ günk. Még hosszan lehetne vitázni.) Dehát ebből meg ők akarnak megélni. Senki sem tud száz százalékos eredményt fölmutatni. vagy a növények birodalmából tudja beszerezni. Más szóval. akik átestek a három fölsorolt műtét közül valamelyiken. vagy pénztárcánkat szeretné megvágni ily módon.

mint ami­ lyen a zeller. s beindít­ ja az úgynevezett glükogenezist. a pajzsmi­ rigyre. érett petesejt befogadásához. mert lebontásuk és emésztésük több ener­ giát fogyaszt. Legnehezebb azoknak a helyzete. Ha nem az agyról. Tudjuk. A petefészek kiirtása szinte kivétel nélkül hatást gyakorol egy másik belső elválasztású szervre. A részleges sikertelenség okait kutatva az adatlapokat is elemeztük. semmi mást nem tud fölhasználni. azaz szőlőcukor üzem­ anyaggal működik.és keményítőtartalmú táplálékok hiánya miatt. hogy valamennyiükön a fenti műté­ tek valamelyikét végrehajtották. A létfontosságú glükózt a szervezet más cukrok és keményítők megfelelő átalakításával biztosítja az agy számára.. s a test — végtelenül bölcsen — átveszi az irányítást. Létezik még egy fogás.nem éri el a tíz százalékot. ami segít a szervezeten belül a zsír elbontásában.kipakolás" alkalmával. akkor nagyon hamar kés alá kerül a beteg. mert nagyon megviselheti a szervezetet. mint amennyi általuk a szervezetbe került. elvégre az anyatermészet nem szokott fölösleges szervekkel ellátni. a spenót és más nyers zöldség. E kiválasztási csatorna megszűntével könnyebben elkezdődik az anyagcsere melléktermékeinek fölhalmozódása a testen belül. de azt tényleg csak a végső esetben szabad bevetni. hogy bármilyen szerv eltávolítása bizonyos hátrányos következményekkel is jár. Persze általában is igaz. Kiderült. Ha a vér szőlőcukor szintje nagyon alacsony értékre esik a cukor. s nagyon nehéz lesz így lefogyni. az agy csak glükóz. megváltoztatja a szokásos anyagcserefolyamatokat. Egyrészt nem lesz többé havivérzés. akkor vészhelyzet áll elő. akiknek mind a méhét.. a fejes saláta. s nem az igazi okot keresik és szüntetik meg. Ezért — szinte kivétel nélkül — minden méhirtáson átesett nőnek kezelni kell a pajzsmirigyét is. melynek során zsírból állít elő szőlőcuk­ rot. de még ilyenkor sem teljesen reménytelen. A méheltávolítás esetében két összetevő is közrejátszik az elhízásban. A méhhel együtt a petefészket is el szokták távolítani egy-egy iyen nőgyógyászati . Elmagyarázom. akár egyik vese vagy tüdő eltávolításán sem töprengenek sokat. Másrészt a petefészek olyan hormont is termel. Nekik sokkal szigorúbban be kell tartani az itt lefektetett szabályokat. Aki ilyen műté253 . tehát a petefészek által termelt hormon is hiányozni fog. ha a petefészek és/vagy a pajzsmirigy kiirtása után végképp reménytelenül fölpüffed valaki. Jellemző esetei ezek annak a gyógymódnak. vagy a májról van szó. kalóriaszámláláson alapuló hagyományos fogyókúra is megengedi ezek korlátlan fogyasztását. Bizonyára hallottak már . a szívről. amikor a tüneteket kezelik. Sok szeszély­ diéta. még ha néhány sebész nem is egészen így gondolja.nullakalóriás" ételeket emlegetni. mind a pajzsmirigyét kivették. ami korábban rendszeresen kitisztí­ totta a méhet az új.

amely segíti a vastagbél tisztulását. magyarul féregnyúlvány. A .nullakalóriás" étkeken él. eltávolított féregnyúlvány esetén könnyebb a helyzet. halassza el a műtétet. A lerakó­ dott mérgező anyagokat hirtelen fölkavarva a méregtelenítés nagyon kellemetlen tünetekkel járna. Alec Burton esetét. azóta • is jó egészségnek örvend. Talán furcsán hangzik. de annál több magas természetes víztartalommal rendelkező étet fogyasztunk. A megfe­ lelő ételtársítás betartása is nagyon fontos ebből a szempontból. A . aki rávette. Egyheti böjtölés és némi étrendváltoztatás után elmúlt a betegsége. hogy még a friss gyümölcs is tilalmas ebben az esetben. illetve a székrekedés. Ha már szó esett a vakbélről. hogy valaki egyik napról a másikra belevesse magát. de ez nem azt jelenti. de elvesztése egyáltalán nem számít apróságnak. Az pedig végképp nem ajánlható. Ezt a szigorú és kemény fegyelmet igénylő rendszert csak fokozatosan szabad fölépíteni. akkor már folytatni lehet az életet a Testkontroll ismert szabályai szerinti étkezéssel. Jó harminc éve. hogy meg ne említsem Dr. ha kevés sűrű. amit csak nagy körültekintés mellett szabad alkalmazni. A „nullakalóriás" fogyókúra olyan módszer. Mindent meg kell tenni ennek érdekében. harmadé­ ves orvostanhallgatóként vakbélgyulladása támadt.. ez olyan szükségintézkedés.. s leállna a szervezeten belül a zsir cukorrá alaku­ lása. amit csak végső esetben. hogy fiatalon.. Nyirokszerv. mint pajzs­ mirigy. rendszeres időközönként. ha hirtelen térnénk át a szokásos táplálkozásról egy kizárólag nyers zöldségből álló étrendre. Orvosi neve appendix. Saját esete olyan mély benyomást tett rá. Ismétlem. hogy félvállról lehetne venni a dolgot. vagyis csak nyers zöldségekből álló fogásokat eszik. mert súlyos kínlódással jár. a visszahízás veszélye nélkül. s még mindig megvan a . hogy abbahagyta tanulmá254 . de a gyümölcs cukortartalma nagyon is alkalmas glükózforrás. Ez az oka.. úgy háromóránként. csak ilyen műtét után szabad alkalmazni. akkor nem hagyhatom ki. hogy vakbélmútét után gyakori panasz a fölfúvódás.vakbél" maga tehát lehet kicsiny. vagy méh hiányában. mint a műtétet. Ha túljutottunk a nehezén és sikerült elérni a kívánt testsúlyt.vakbele". az is sikerrel járhat. s orvosai nem láttak már más lehetőséget. Burton úr — szerencséjére — akkoriban egy természetgyógyásszal is kapcsolatban állt. El kell ismerni. a tényleges vakbélen. Vakbél­ nyúlvány nélküliek számára különösen fontos a vastagbél tisztántartása. belsőnk megtisztítását lépésről lépésre kell elvégezni. ha kizárólag ilyen .vakbél" valójában apró függelék a vastagbél elején. koncentrált táplálékot. s próbálkozzanak természetesebb gyógymóddal. Pedig ebben az esetben a szokásos glükózforrások kikapcsolásával akarjuk kényszeríteni testünket a zsír elbontására.ten átesve semmilyen más módon nem tud gátat vetni az elhízásnak. veszélyes lenne nem figyelni rá! Ezt úgy érhetjük el.

Manapság ő a Természetes Hygiénia egyik legragyogóbb alakja. Burton doktor az alábbi címen érhető el: Arcadia Health Center (T: (02) 653-1115) 31 Cobah Road / Arcadia. ez az igény már korábban is fölmerült. Alan Goldhamer. OH 44136 Dr. s doktorátusát mint „csont­ kovács" és gyógymasszőr szerezte meg. az ő kezétől várva gyógyulásukat. FL 33466 Dr. ahol ezt ellenőrzés mellett lehetne végezni. Main St. Dávid J. O. CENTER FOR CONSERVATiVE T H E R A P Y 4310 Lichau Road / Penngrove. O. Box 6229 / Lakeworth. O. Director / (216) 238-6930 HYGENIA HEALTH RETREAT 439 E. Ralph Cinque. TX 78164 Dr. Scott. O. New South Wales / 2195-Australia Ismerve a méregtelenítés. FL 33923 Frances Cheatham. megfelelő szakemberek irányítása alatt? Igen. CA 9451 Dr. úgyhogy tudok néhány címet adni az Egyesült Államokban. Box 2328 / Bontia Springs. Tizenhat éve egy gyógyintézet igazgatója Ausztriaijában. William Esser. Director / (707) 792-2325 SCOTT'S HEALTH RETREAT P. Director / (305) 965-4360 PAWLING HEALTH M A N O R P. / Yorktown. van-e olyan hely. Box 401 / Hyde Park. és elképesztően jó gyógyu­ lási eredményeket tud fölmutatni. NY 12538 Joy Gross. Igazi nagy humanista alkat. gondos felügyelet mellett lehet nekikezdeni egy méregtelenítési kurzusnak. ahová a világ minden részéről sereglenek a betegek. Director / (813) 992-3811 255 . Director / (512) 564-3670 ESSER'R HYGIENIC REST RANCH P. Box 8919 / Cleveland. a detoxikálás fontosságát azt szeret­ ném megtudni. Director / (914) 889-4141 SHRANGRI-LA HEALTH RESORT P.nyait a hagyományos gyógyászat területén. nagyszerű egyéniség. ahol megbízható. Számtalan betegséget kezel.

) FIT FOR LIFE 2210 Wilshire Blvd. Gregory Haag. melyre sem ebben a fejezetben. Grady Deal / (808) 332-9244 Ha akad olyan kérdés. / Suite 118 / Santa Monica. Hawaii 96756 Dr. O. California / USA . Director / (305) 454-2220 HAWAIIAN FITNESS HOLIDAY P. akkor hamarosan a választ is meg fogják találni. s ha figyelemmel kísérik Newsletter című rendszeres kiadványunkat. Ocean Ave. írják meg. mely után az alábbi címen lehet érdeklődni. / Hallandale. FL 33009 Dr. Box 1287 / Koloa. sem az egész könyvben nem találtak választ.R E G E N C Y HEALTH RESORTS 2000 S. (Ugyan­ ezen a címen különböző Fit for Life ITestkontroll) rendezvények után is érdeklődhetnek.

hogy mi helyes és mi nem. aki úgy érzi. Úgy állítottuk össze a programot. már az is elég ahhoz. A következő néhány oldalon ehhez szeretnénk segítséget nyújtani. A lélek erős. de a test gyenge. ha a belső erők harcából ofykor azok a szándékok kerülnek ki 257 . különben már rég sarokba vágta volna könyvünket. sem a bűntudat nem jó tanácsadó. akaraterő is kell mindannak megvalósításához. hogy elég azok alkalma­ zásához is. nyilvánvaló. arra. csendes hang. a lelkesedést a folyamatosan elért sikerek táplálják. Úgy óvjuk egészségün­ ket. Közben ugyan egy ösztönös. hogy csupán gondolatokat ébresszünk. hogy mindig kisebb-nagyobb különbség lesz a megvalósított és az eszményi állapot között. az akaraterőt. hogy a lehető legkényelmesebben lehessen megközelíteni a célt. hanem nagyon is gyakorlati megvalósí­ tásra szántuk a könyvünkben bemutatott ismereteket. hogy vala­ mennyi egészségre vágyó ember beleillessze azokat mindennapi életébe. hogy közben ne kerüljünk ellentmondásba személyiségünk különfé­ le egyéb kívánalmaival. a hevesebb indulatok. mert elnyomják a hangosabb gondolatok. Az egészségnek ezek az építőelemei nem rendkívüliek. Sem az önsajnálat. a lelkiismeret hangja azért mindig megsúgja. Márpedig nem azért írtuk le. hogy az ismeretek birtoklása nem elegen­ dő. miközben a min­ dennapi élet egyéb föladatait végezzük. hogy két hét alatt szinte észrevétlenül bele lehessen szőni a hétköznapokba is. nem elmélkedésre.Az egészség összetevő elemei mostanra már bizonyára minden olvasó számára ismerősek. Nincs egyedül. lelkében állandó háború dúl a jó és a rossz között. csak éppen. Tisztában vagyunk azzal is. amik ahhoz kelle­ nek. Aki az olvasásban idáig eljutott.. Ha csak ennyit tudatosítunk magunkban. amiről ugyan belátni már beláttuk.. de mi ezt is beleszámítottuk e kéthetes menetrend összeállításánál. hogy könnyebben teljesítsük a test egészségéhez szükséges tennivalókat. hogy szükségesek az egészséges életvitelhez. tulajdonképpen egy­ bevágnak testünk tényleges élettani szükségleteivel. az nyilván forrón vágyik az egészséges életvitelre. de gyakran hiába. Az elszántságot. hogy könnyű legyen követni. De az is érthető. Ez azonban még nem biztos. hogy ne jöhessenek létre betegséget teremtő körülmények.

Aki aggódik. Üvölteni. s nem csupán a mi számunkra. a másik a „ H E T I FÖLADATOK". amit kell. MINDENNAPI T E E N D Ő K Hatásukra már két hét után figyelemreméltó javulást észlelhetünk egészségünkben és közérzetünkben. az egész világ kibírhatóbb lesz. Gyümölcs­ reggeli helyett teletömnék a bendőt péksüteménnyel és kávéval. Friss levegő hiá­ nyában ugyanis hamarosan visszamérgezéssé válna az éjszakai nyugo­ dalom. nem bánva azt. Igen. hogy hetedik napon is elvégzi-e a M I N D E N N A P I T E E N D Ő K E T . hogy ne alakuljon ki kényszerérzés. A Testkontroll segít kordában tartani a vad. csupán azért adtunk heten­ te egy „szabadnapot". hanem úgy. mi irányítunk. 258 . Az egyik a „MINDENNAPI T E E N D Ő K " . hogy testi egészség te­ kintetében sem vagyunk másokra szorulva. Mindenki maga döntse el. hogy ezzel leromboljuk kapcsola­ tainkat. a Testkontroll. Szórakozni szeretné­ nek. hogy a lehető legtöbbször azt csele­ kedjük. amelyeket sokkal kevésbé érdekel az egészség. onnan sugárzik ki környezetünkre. hogy egy kis levegőhöz jusson az. hogy érezzük a szabadságot. Nem azzal. Ettől minden tettünk jobbá válik.győztesen. hogy a test közben kikészül. de akkor is legalább résnyire nyissuk ki a hálóhelyiség ablakát. vagy sem. hogy segít a választásban. a „teljes egészségünkre" életmód.) A heti hat nap persze nem azt jelenti. mint zárt ablaktáblák esetén. (Később nyugodtan lehet többször is. Ezt a fajta örömet éleszti ez az életmód. vagy bírálja őket. akinek mindez túlságo­ san nehezére esne. abban. ráordítani mindenkire. Felemelő érzés. takarózzunk be jobban. amitől ugyan­ olyan nehézzé válik az illetéktelen behatolás. Nem. ha örömünket leljük bennük. önpusztító vágyakat is. mi magunk vagyunk a parancsnokok ebben a vonatkozásban is. mit sem tördödve azzal. hogy a légzés valóban a méregtelenítést segítse. A tennivalókat két csoportba soroltuk. a jobb döntések meghozatalában. amit ajánlatos hetente legalább hat napon megvalósítani. Bátorítsa jobbik énünket az a fölismerés. hogy kiirtja. Az öröm belsőnkből indul ki. Test­ mozgás helyett a tévét néznék és sört vedelnének. hogy a hetediken aztán mindent el kell követni. 1. amelyeket legalább hetente egyszer végez­ zünk el. aminek megtétele után jó érzés tölti el az embert. a kellemes közérzet elérésében is segít. ami csak egészségtelen. amikor tudjuk. az szereljen ablakára biztonsági láncot. az egész világra. Aludjunk nyitott ablaknál. így elér­ hetjük. Ha hideg van. hogy jól viseljük gondját testünknek és lelkünknek.

5. Egy pohár víz étkezés előtt segít az étvágyat kordában tartani. megtisztitja a gyomor belső felületét az esetleg még rátapadt ételmaradéktól. utána mélyebben alszik. 3. Jobban érzi magát az ember. tisztább lesz a látás. az ebédszünet alatt. A rendszeres gyaloglók például á legritkább esetben szenved­ nek székrekedésben. ugyanakkor elegendő folyadékkal lát el ah­ hoz. előre. Könynyedén. de minden nap! Frissen. esős napokra. hátra. 4. Bokros teendőink közben néha észre sem vesszük a szomjúságot. hogy a szív lölmondja a szolgálatot. A j o b b keringéstől bőrük színe is szebb. akik annyira megkedvelték az ugróasztalkát. javul az agyműködés is. s a látvány változatosságának hasznait. és nap közben is egy-egy pohárral. mint húsz perc gyaloglás — kivéve persze a szabad levegő. ami már megelőzi a kiszáradást. amikről legtöbben nem is tudnak. balra. A napi gyaloglás olyan előnyös hatásokkal jár. Nyújtózzunk közvetlenül lefekvés előtt és ébredés után. de minden nap. A víz számos fontos feladatot lát el a testben. Különösen idegesítő nap után remek kikapcsoló módszer. hogy a munkaidőt megszakítva ki­ mozduljunk a napra. levertnek magukat. sokan nem is tudják. mint vasaló a frissen mosott inget. a levegőre. edzeni kell minden egyes nap! Ne felejtsük. hogy a tartós vízhiány miatt érzik gyakran gyengének. hogy a munkahelyü­ kön is tartanak egyet. Igyunk egy pohár tiszta vizet közvetlenül ébredés után. A szív a test legfontosabb izma. fürgén. sokakat isme­ rek. hogy evés után már ne legyünk szomjasak.2. a nap. Úgy kisimítja ez a ráncokat. Húsz perc „ugrabugra" ugyanolyan áldásos hatást gyakorol a szívre és a keringésre. Jobban érzik magukat. Reggel. 259 . hasi légzést. majd lábujjhegyre állva próbáljuk elérni ujjunk hegyével a mennyezetet. többek között „kikézbesí­ ti" az energiát a megfelelő helyekre. de mi lazábbak leszünk. Az ébredéskor fölhajtott víz pedig a kiválasztást segíti. A nap ugyan nem válik ettől jobbá. minden étkezés előtt öt-tíz perccel. A nap bármely szakában. de a munka is jobban megy. mélyebb lesz tőle álmunk. vagy napközben. jobban megy a gondolkodás. oxigéndússá tették vérüket. illetve reggel lelkesebben lát neki a napi föladatoknak. váltott orrlyukkal. Gyalogoljunk naponta legalább húsz percet. Elárulhatom. a legtöbb haláleset oka az. Az ebédszüneti séta segít. Ez az a minimális vízmennyiség. végezzünk hat mély. vagy este. kényelmesen j o b b r a . hogy megdobogtassa a szívet. mert a levegőztetéssel fölfrissítették. így délután nemcsak a közérzet lesz kellemesebb. Lefekvés előtt is érdemes.

valamint a vacsora összeállítá­ sánál ügyeljünk a megfelelő ételtársításra. Étkezzünk a Testkontroll elveinek betartásával. ha mindig ugyanazt a napszakot használjuk e célokra. ha tényleg jólesik. Kulcsfontosságúak az új. s az ebéd. szükségleteink. legkönnyebb (a X. Meggondolandó beruházás. ha valóban örömünkre szolgál. képességeink. míg kívülálló szemlélőként arra összpontosítunk. hogy naponta. de persze gyakrabban is lehet. De vigyázzunk. a gyakorlatok soha ne okozzanak fájdalmat. ha az itt fölsoroltakat hetente legalább egyszer elvégezzük. Belégzéskor szívjuk magunkba a szeretetet. csak gyümölcsöt. ne vigyük túlzásba. lehetősé­ geink. Úgy válogattuk őket össze. hogy heti egy gyakor­ lás helyett a mindennapi elvégzendők közé kerül. hogy segítsenek megőrizni a fiatalságot és a hajlékonyságot. 1. átszivattyúzza a nyirokrendszert. az egészség és a közérzet javulásában fog kamatozni. egymásnak sokszor ellentmondó kívánságokat vetít elénk. Nyugodtan. tárgyilagosan nézzük végig valamennyit.Az „ugrabugra"-asztalkát mozgásukban korlátozott idősebbeknek is melegen tudom ajánlani. 6. nyugodt helyen. Figyeljük. Fontos. hogy saját lelkünkbe tekintsünk. 260 . kényelmesen ülve egy csöndes. 7. Azaz délig ne együnk mást. hiszen nem túl drága. és az is. Nem nehéz. Később is csak akkor tegyünk bármit is gyakrabban. s megelőzi a székrekedést. A reggeli nyújtózkodás utáni öt perc például nagyon alkalmas erre az önmagunkba pillantásra. ugyanakkor az egész testből kihajtja a mérgező lerakódásokat. kilégzéskor pedig engedjük szabadjára a negatívumokat. Fordítsunk legalább napi öt percet elmélkedésre. hogy legkevesebb öt percet. Ajógával fordul elő leggyakrabban. arra. Már a legegyszerűbb. agyunk milyen különböző. HETI FELADATOK Meglesz a jutalma. csukott szemmel. céljaink. A X. egészséges életmódhoz való kötődés elmé­ lyítésében ezek az önmagunkra összpontosítva eltöltött percek. J ó g a . fejezetben megtalálható) egész­ séghinta-gyakorlat is erősíti a szívet. olyan könnyű megked­ velni és annyira kellemes a hatása. s j ó . vagy bárkinek — például zord időjárás esetére. fejezetben ismertettünk néhány jógagyakorlatot. ami bensőnkben folyik. haszna ugyanakkor a legdrágább kincs. mert ezzel is jó szolgálatot teszünk egészségünknek. Kezdetben azért a heti egysze­ ri alkalomra is büszkék lehetünk. általa jobban tudatosulnak bennünk saját egyéniségünk jellegzetességei. Ez megerősít.

annál könynyebben emészhető. lágy háttérze­ nét. ha éppen hideg az idő. (Legföljebb azok párolják meg az ilyenkor fogyasztott zöldséget. U S A . Ez legyen az a nap. (Marcia Acciardo. vagy más magas rosttartalmú zöldséget! A hangsúly a fejes-. de azért a hét legalább egy napján adjuk m e g a fürdésnek is a módját. Ez annyira nyil­ vánvaló. készségesebben fogjuk betartani a Testkontroll-étrend. hogy sokuk szerint bizonyára kár erre vesztegetni a szót. Olykor a hideg salátapép is megteszi a párolt zöldség helyett. hogy végképp nem bírják az egészen nyers táplálé­ kot. halott sejtjeit 2«! . azaz amikor leszállt a sötétség. töltsük meg a kádat jó forró vízzel s áztassuk tagjainkat kényelme­ sen. hetente legalább egyszer? 3. Ne értsük félre a dolgot. Ezen a napon csak nyers kosztot vegyünk magunkhoz.2. Ez a kis befektetés is remekül kamatozik. avokádón legyen. Lehet. Lefekvés este kilenckor. vagy bármilyen m á s zöldsalátán. Box 64. Kapcsoljunk be hangulatvilágítást. a karfiolt. A kellemes pihenés és a jóízű alvás képessége a Természet ajándékai. csírán. uborkán. kizárólag erre a célra. (Remé­ lem. jobban tudjuk majd értékelni. hogy kipróbáljuk a Testkontroli ételreceptek közül azokat. vagy gyü­ mölcssaláta. forró fürdőt. boldogabbnak érezzük majd magunkat. Woodstock Valley. a „teljes egészségünkre" életmód többi ajánlását is. Megtapasztalva ezt a nagyszerű érzést. Az éjfél előtti álom a legértékesebb! Őseink is a „tyúkokkal feküdtek". sárgarépán. illetve az abból készített finomságokat fogyasztjuk. végül gyümölcs vagy vegyes zöldsaláta dukál vacsorára. az ebéd zöldség-. Hetente egyszer vegyünk kiadós. Omangod Press. más zöldségből legföljebb csupán csöppnyit vegyünk. Jó is az. Remek alkalom egy ilyen „élőétel nap" arra. amikor a magtejet. P. ) Az „élőétel napokon" fölgyorsul a test belső tisztulása. de manapság bizony inkább egy gyors zuhanyozással szoktuk elintézni a tisztálkodást. CT 06282. paradicsomon. melynek címe: Light Eating for Survival. amik kizárólag nyers alapanyagokból készülnek. Heti egy nap legyen kizárólag az eleven eledel napja. Ez az ideje a házi gyümölcsfagylalt­ nak is. megosztják majd velünk sikeres készítményeik titkát!) De tudok ajánlani egy nagyon jó szakácskönyvet is. hogy marokszámra tömjük magunkba a brokkolit. O. hogy a reggeli gyümölcslé. akiknek emésztőrendszere már annyira legyöngült. zöldpaprikán. Előtte puha kefével távolítsuk el a száraz bór leváló. Miért ne vegyük hasznát. emiatt könynyebbnek. Sokkal frissebben ébredünk másnap. a koraesti órákban. De alkothatunk saját magunk is új összeállításokat.) Ez azt jelenti. zelleren. 4. a nyers zöldség nem azt jelenti. Mennél több a salátában a nagy természetes víztartalmú összetevő. illetve helyette a forró mentateának.

hogy élvezzük egymás társasá­ gát. növények. Kiegyensúlyozza testünket. pedig száz barát sem pótolja ezt a kötődést. együnk. aki adja. fölemelő tevékenység. biztonságot adó. nekünk sem tenne j ó t a remetelét. tiszta levegőben. ha ütésről van szó!) Szeretetet úgy a legjobb kapni. ahová természetes hajlamai alapján vágyódik az ember. akik fontosak számunkra. Nem a tett mértéke számít. hogy jól érezzük magunkat. Különösen fontos ez ma. ha mi is adhatunk a sajátunkéból! Jussanak eszünkbe ilyenkor elsősorban az idősebbek. Különösen nagy szükség van erre a kikapcsolódásra. aki kapja. Minden hét egy napján töltsünk pár órát a Természet lágy ölén. hogy együtt legyünk. majd a nedves bőrről. Az oxigéndús. legalább negyedóráig. csak a modern életforma zsákutcája választ el tőlük. Alapozó. Gondoljunk csak bele. Erdei séta hetente. ha hétköznapjainkat kénytelenek vagyunk szennyezett levegőjű városi kör­ nyezetben tölteni. 6. igyunk. betegségmegelőző módszer. Bőrünk pórusnyílásai így megszabadulnak minden szennyeződéstől. Nagyszerű érzés lesz! Élvezzük a fürdőt. esetleg únt. Mindig fölüdülés visszatérni hát oda. vagy erre a célra szárított tökbélből készült spongyát. Találjuk meg az alkalmakat. ünnepi együttléteket családtagjainkkal.egész testünkről. Néha úgy tűnik. jöjjünk össze azokkal. (Nemcsak akkor. A régebbi időkben sokkal szorosabb volt a különböző nemzedékek közötti kapcsolat. A fürdés az egyik legkellemesebb lazító. elfelejtet­ tük a régi bölcsességet. szükségünk van környeze­ tünkből származó benyomásokra és támogatásra. Az ember elsődlegesen a Természet gyermeke. ha csak rövid időre is. szeretet formájában visszaháramlik rá. miszerint jobb adni. Az ember alapvetően társas lény. hogy törődjünk velük. beszélgessünk. például szü­ leink. hanem annak is. ha valamenynyiünk megkísérli jelét mutatni a törődésnek! 7. a többit. a bőr kiválasztása fölélénkül. fák közt járkálva levezethető a hét folyamán fölgyülemlett feszültség. olykor iszonyúan fárasztó viszonyt velük. úgynevezett „luffa" frottírszivacsot. bará­ tainkkal. mint kapni. Tulajdonképpen természetünk része. mert a Természet az. csak nagylelkűségünktől függ. A feltétel nélküli szeretetteljes cselekedet nemcsak annak szerez kellemes perceket. Próbáljuk megváltoztatni a szoká­ sos. az szinte mindegy. 5. úgy. hány millió életet tehetünk jobbá. némi áztatás után. Töltsünk boldog. Tegyünk valakivel jót. önzetlenül. tegyük kelle­ messé — még mielőtt mi magunk is túlságosan megöregednénk. lelkünket. amit már évezredek óta alkalmaznak. mert a családok 262 . Használjunk ehhez természetes tengeri szivacsot. stressz­ oldó. hogy nem várunk érte semmi viszonzást. Eleink sem éltek magányos életet.

hogy ki-ki maga megtapasztalja. papírra vetett puszta szó. Hogyan lehetne szavakkal híven kifejezni a rózsa illatát? De nem is az a célunk. amit a testnek a Természet törvényei szerinti tartása jelent. kevesebb az alkalom a találkozásra. ahogy egy jó balfedezet. lekileg. csodás eredményük közösen jelentkezik. Könnyen lehet. megjavítják az élet minőségét. A heti és a mindennapi teendők együttesen megsokszorozzák egymás jó hatását. Próbálják ki maguk. Ha esetleg már leszoktunk volna erről. Nem is az. amit itt suta szavakkal igyekszünk lefesteni. Átalakítják. hogy olvasott élmény maradjon. milyen nagyszerű érzés vár ránk. El lehet felejteni az egészet. Új világrészt fedezhetünk föl életünk számára. Újfent kérem. s két hét után első kézből. azt — mint már korábban is joggal föltételez­ tük — valószínűleg érdekli saját egészsége. Bárki megteheti! S aki most rögtön belevág. Legjob­ ban a gyerekek tudják élvezni és értékelni a rokoni. ha egyszerre alkalmaz­ zuk az egészség összes építőelemét. baráti látogatásokat. mert ilyen egyszerűen. hanem azt szeretnénk. érzelmileg. amit alkalmazásuk eredmé­ nyezett. az évek múlva is áldani fogja a mai napot. akkor kölcsönösen naggyá teszik egymást. ne nekünk higgyenek. de ha összekerülnek egy jó csapatban. Aki ezt a könyvet olvassa.tagjai hamar szétszóródnak. mert csak így derül ki és csak így válik igazán hasznunkra valódi értékük. mennél többen átéljék. Külön-külön talán egyik pont sem látszik valami egetverő dolognak. ne higgyenek nekünk. vagy egy brilliáns középcsatár egymagában nem sokat ér. saját bőrükön tapasztalhatják meg mindazt a jót. Valahogy úgy. hogy az egymásnak ellentmondó „akadémikus" elvek már jócskán összezavar­ ták. akkor elevenítsük föl. Nehéz leírni. amikor egy „teljes egészségünkre" életmóddá kovácsolódnak össze. tudatilag egyaránt. testileg. ilyen termé­ szetesen kell gondját viselni önmagunknak. nem is beszélve mindarról a csalódásról. Már két hét elteltével ráérezhetnek arra a különbségre. 263 .

.

ez mégsem jelenti azt. könnyű fogások. a T e s t k o n t r o l l . a pozitív érzelmi benyomások esetében is. egészséget. hogy mennyire fontos a tiszta levegő. arra törekedett. Például hiába tudjuk. A víz esetében például szerezzünk be lepárlókészüléket. sűrű levesek. ha tudunk. Vastag. E rövid idő alatt is hatalmas változás állt be. Az itt következő receptekkel kapcsolatban azt szeretném elöljáróban elmondani. hogy megfelelő étel­ társításokból összeállított. amik azért egyben laktatóak is. főtt tészták. az újfajta tudatosság általános előretörése egyszerűen bámulatos. Alig tizennégy hónapja jelent meg. E könyve elődje. Elterjedt a friss ételek iránti igény. gyorsan elkészíthető. hiszen bármily nagyszerű is. amennyi tőlünk telik. mámorító zamatú gyümölcslé- 266 . alvás. S ugyanígy legyen ez a táplálék­ kal is. hogy az elkészítés célja az eredeti értékek megtartása és bemuta­ tása. jó erőnlé­ tet. hogy adják. Tartósan pozitív hatása föltehetően az általa alkalmazott főzési módoknak köszönhető. nem fogunk sokra menni vele. sajátos. Hasonló a helyzet az egészség többi elemével. Ehhez járulnak a vidéki. Újdonságokra is rábukkanhatnak. nyers fogások is. hiszen ezek azok a követelmények. a vágyak és a lehetőségek között. mégsem költözhet emiatt mindenki vissza az erdőbe. amiben a legkönnyebben és amiben igazán sokat tudunk változtatni. s addig is az elérhető legtisztább vizet igyuk. mindig marad különbség az eszményi és a valóság. De azért tegyük meg a megfelelő irányban a le­ hetőségeink szerinti lépéseket. Külön hangsúlyt kaptak a természetes állapotú. annak. Az is természetes. hogy a helyes ételtársítás most is alapvető szempont volt. ha lehetet­ lenség hozzáidomítani hétköznapjainkhoz. Azonban az étkezés az. az „ ú j konyha" kezdte el ezt az irányzatot. ugyanakkor j ó l kiegyensúlyozott recepteket adjon. betűről betűre betartani. házias konyhaművészet időigényesebb. a testmozgás.(Marilyn Diamond) Nagyon sokat számít egy új dolog esetében annak illeszthetősége. melyek minden hatásos emésztést. helyi szokások szerint sütött kenyerek különböző teljes gabonafélékből. hogy új ismereteinket nem lehet szóról szóra. kellemes közérzetet biztosító táplálkozási mód gerincét kell. hogy holnaptól mindenki csak azt issza. de egészséges készítményei. a pihenés. A Nouvelle Cousine. a napfény. Ezen a területen tehetjük a legtöbbet új egész­ ségügyi ismereteink kamatoztatására a mindennapi életben. Az is egyértelmű. hogy a desztillált víz a legtisztább. mártások. te­ gyünk meg annyit. biológiai szükségle­ teit. mert ezek elégítik ki a test élettani. és olyan egyszerű.

férjem. mert még sohasem kísérelték meg. Könnyen lehet. különben ugyancsak megfakul a „fényes" közér­ zet. De — húsevésről szólva — egy­ szerre csak keveset. Szívből ajánlom. hogy jóízű. s így valóban mindenki táplálékává válhat ez az újfajta. Nem egészséges semmilyen termé­ szetes testi vágyat (kivétel ez alól talán az olyan beteges kötődés. Azért adunk ilyeneket is közre. csupán felhívtuk a figyelmet a növényi táplálék előnyös voltára az élet tartama és tartalma szempontjából. a nyerskoszt egészségjavító hatásait. hogy sokan egyszerűen csak azért idegenkednek a nyerskoszt puszta gondolatától. és friss. jócskán lezuhan az energiaszint.kombinációk. a tésztafélék és a bur­ gonya újabb változatai. ínycsiklandozó saláták színesítik a kínálatot. eleven étel. hideg meglepetéseket találhat­ nak maguknak az édesszájúak. hogy meg tudjuk szeretni. vegetar(ián)izmusra kényszeríteni. mert láthatólag ez a termé­ szetes felfogás kezd most uralkodóvá válni a konyhaművészet fejlődésé­ ben. ugyanakkor kevésbé káros módon elégíthessük ki ízlésünk ilyen irányú igényeit. Ha már túl nagy a kísértés. titokzatosságok nélkül. de nem pazarlóak. ami azért a szakácsszakma értékeit is fel tudja mutatni. Tápláló házikoszt. Tanácsosnak tartjuk az ilyen élelmiszerek fogyasztásának mennél nagyobb arányú csökkentését. legalább időnként egyszer próbálja ki mindenki! Adjunk egy-egy lehetőséget magunknak. akkor nyugodtan. A vegetar(ián)izmusra „áttért". Harvey már hosszan ecsetelte az élő. csupán pár dekát együnk. ahogy például az ázsiai országokban is teszik. egészséges étkezési mód. a valóságot is figyelembe vevő szemmel nézni a világot. Tudom.és halreceptekre bukkannak. mint a cukorevési kényszer) teljesen elfojtani. de távol álljon tőlünk minden szektásság. s testünknek is. (Mert el kell ismerni. Ne értsék félre.) Nem kell ezt a vágyat minden áron elfojtani. A sütnivaló választéka is bővül. értéke­ sek. Egyszerűen készíthető fogások. kizárólagosság. hogy kielégülést nyerjen a testnek ez a kívánsága is. kánikulai napokon fogják remek ötletnek találni! 267 . lelkiismeret-furdalás nélkül megengedhető olykor-olykor egy kis kiruccanás a zamatoknak erre a területére. Talán meglepetést okoz. nem akarjuk olvasóinkat növényevésre. különösen a méregtelenítési idő­ szakok idején. a „hithű" növényevő is megkívánhatja időnként például egy orrcsiklandozó húsétel ízét. hogy legalább néhanapján él­ vezhesse a kizárólag ilyen táplálék nyújtotta előnyöket! Különösen meleg. továbbá az állati termékek evésének valós veszélyeire. Igyekszünk mindig realista. elvakultság. Hadd tegyek ehhez néhány tanácsot saját gyakorlati tapasztalataimból én is. könnyen elkészíthető zöldségtálak. mivel a gazdaságosság is alapvető szempont. ha az állati eredetű élelmiszerek káros hatá­ sairól szóló korábbi fejezetek ellenére most csirke. ízük valóban lehet kellemes. Remélhetőleg egyre többen lelnek rá saját ízlésük szerinti ételekre.

Azonnal kiöblíti testünkből az oda nem való lerakódásokat. melyből mindig kipihen­ ten.n a p o k a t . Kétféle hibát azért el szoktak követni ezeken a napokon. kellemes érzéssel tölt el. nagy tál salátából és nyers zöldségből állhat. hogy csaknem teljesen elmúlik tőle az éhségérzet — ha már sikeresen túljutottunk az első napon. lemerültek energiatartalé­ kaink. ugyanakkor ez nem azt jelenti. ami mondjuk avokádószeletekből. Kiváló eszköz. . A nyerskoszt javít az önmérgezett. a legnagyobb forróság sem tud elbágyasztani. eleven étel fogyasztásának legfurcsább hatása. Megerősödik tőle a köröm. Lefekvés előtt még megehetünk pár szem gyümölcsöt. Egészen különlegesen mély. nyugtató álmot ad. melyek szerint minden szükséges tápanyag rendelke­ zésre áll — az agy éhségérző központja kikapcsol. ha kevesebb gyümölcsöt fogyaszt. de keveset venni. Három óra táján banán.Személyesen is sok nagyszerű embert ismerek. Az egyik. hozzá friss gyümölcslé.hogy megállás nélkül tömni kell a fejünket. ilyenkor egyfolytában enni kell. hogy „élőéter­ napjaimon csodálatosan érzem magam. a stressztől. Vacsora este hat-hét körül. a szervezet élő ételekből is megkapja az összes tápanyagot. mert l e l k i l e g úgy érezzük. tizenegy­ kor dinnye. frissen ébredünk. A második „élőétel-". akik jól elvannak főtt étel nélkül. Az első nap jelenti ugyanis a legnagyobb megpróbáltatást. Úgy tudjuk leghatásosabban életvitelünk hasznos részévé tenni az „ é l ő é t e f . s hatására sokkal hosszabban tudunk összpontosítani. A nyers. szebben csillog a haj. ami csak kell neki. Saját tapasztalatom. testünk nem jutott hozzá a megszokott táplálékhoz. fáradtságérzet nélkül leszünk képesek akár órákat dolgozni. vagy némi nyers mag fogyasztható. ami szinte mindenkit meglepetésként ér. hogy az emésztőszervek nyugodtan el tudják végezni dolgukat. Aki a súlycsökkentésre összpontosít. amire szüksége lenne. ha némi súlyfölösleget észlelünk magunkon. sugárzóvá teszi a bórt. hogy azt hisszük. virulnak a nyerskoszton. vagy fölhajthatunk egy pohár gyü­ mölcslevet. és ahelyett is több . Alig érzünk majd éhséget. Ez persze téveszme! Távolról sem így van. az jobban teszi. vagy helyette szeletelt paradicsom és uborka. azaz nyerskosztnapon már bárki megtapasztalhatja magán az étvágy csökkenését. mint bármilyen főtt ételekből készült lakomán. toxikus állapoton. Például: reggel nyolckor gyümölcslé. mert — a testből érkező jelzések hatására. ha úgy érezzük. ugyanakkor a lehető legkevesebb emésztési energia ráfordítása mellett. hogy élő ételekből jobb gyakran. ami 268 .kalóriafaló" zöldséget eszik. ha két étkezés közt mindig legalább három órát kihagyunk. de az egészséges embert is földobja. Laza. Minden ilyenre rögtön ható gyógy­ ír. ha kisebb fájdalmak kínoznak. mivel ebből a fajta táplálékból származik a legkevesebb testen belüli mérgező maradék. sőt! Jobban. délben gyümölcssaláta. Igaz. kitisztul nyomán a tekintet. Mentesít a káros feszültségtől. mindahhoz.

és nyugod­ tan rágcsálhat mogyorót. ha könnyű súlyzógyakorlatokat is végzünk közben. . gyó­ gyít és megfiatalít. Érdemes kipróbálni. (már akinek ez a célja). Emlékeztetőül: a rákos sejtek főtt táptalajon tudnak csak elszaporodni. ez mindig ránk fér. iktassunk be életünkbe egyegy csakis „élőéter-napot. s úgy vélem. A nyers koszt megfelelő testmozgással és pihenéssel párosítva erősít. az ehet bőven gyümölcsöt. mindhármat megérde­ meljük. vagy kössünk sorba ezekből kettőt-hármat. a frissen elpusztulnak.— emésztődése alatt — segít elégetni a testben fölhalmozódott zsírt. Ilyen étkezés mellett még az egészséges testsúlynövelés is elérhető. Akit viszont a túlsúlykérdés nem érint. vagy más magot a zöldséghez.

Helyezzük üres műanyag dobozkákba. különösen a meleg évszakokban. s így válik legjobban hasznunkra. de (hámozás után) le lehet futtatni a gerezdeket gyümölcscentrifu­ gán is. akkor érdemes megfelelő tartalékról is gondoskodni. vagy a kifacsart narancs jusson eszünkbe. majd a rostot is.) A gyerekek is nagyon fogják szeretni. vagy formázzuk fagylaltadagolóval. hogy ne tö­ mődjön el a gép. hogy ne ütközzünk mennyiségi korlátokba. vagy fagyasztott gyümölcsből készülnek. mert könnyen belelkesed­ nek. Az alábbi „nektárok" kedvenc gyümölcslé-alkotásaink. amelyik aprítja. azaz levek és krémek Ne csak a szokásos almaié. a „nektárokat" és az „ambróziákat" egyaránt. így élvezhetjük igazán az ízeket. lehetőleg olyan centrifugára. Olyan lesz tőle. ami itt éppen nem szerepel. csak éppen annak káros hatású összetevői. Ugyanehhez ter­ mészetesen más citrusféle. (Elkészítésükhöz a megfelelő háztartási gépre is szükség lesz. de születhet remek aromaharmónia olyan összetételből. Az aránylag olcsó házi gyümölcscentrifugák elter­ jedésének köszönhetően manapság a lehetőségek szinte korlátlanok! Hasznos és élvezetes szenvedéllyé is válhat az újabb és újabb italkészít­ mények alkotása. esetenként esetleg banánpépet is tartalmaznak. Az alábbi összeállítások csupán javaslatok. amikor bőven áll ren­ delkezésre egyszerre többféle friss alapanyag. cukor és vegyszerek nélkül. A01 T A N G E R I N E JUICE/Mandarinharmat Hagyományos citrusprésen (citoromcsavarón) is kisajtolhatjuk a man­ darint. csak abban különböznek tőlük. Ilyenkor habosabb. Lassan kortyolgatva igyuk. Egyes párosítások esetleg nem mindenkinek ízlenek.Nektár és ambrózia. Szabad a pálya. arról már bőven esett szó a korábbiakban. tej. ha ivólevekről esik szó. külön-külön. lehet kísérle­ tezni. mert még a szájban össze tud keveredni a nyál emésztőnedveivel. a krémek. Az „ambróziák". narancs. s hogy ne kelljen túl sokat bajlódni a gép tisztántartásával. a levet is kiüríti. vagy grapefruit (citrancs) is használ­ ható. mint az „igazi fagyi". hogy jéggel. 270 . „ledarálja" az alap­ anyagokat. s általában többször szoktak kérni. ki lehet élni az alkotókészséget! Ha vendégeket kínálunk. vastagabb anyagot nyerünk. Hogy a gyümölcslé mennyi j ó t tesz.

friss ananász 1 jókora narancs A meghámozott ananászt hosszanti hasábokra szeletelve lefuttatjuk a gyümölcscentrifugán. mert általában nem egyszerre érik a szőlővel. mint az előző (A03) keverék. A szőlő kellemesen megédesíti az almalevet. mert a magtól enyhén kesernyés lesz a friss must. és turmixgépben keverjük össze a friss (vagy mélyhűtött) eperszemekkel. Tes­ tes. A04 PINEAPPLE-ORANGE-STRAWBERRY JUICE/Ananászos narancslé eperrel Ugyanúgy készíthető. ha le akarjuk futtatni a gyümölcscentrifugán. hogy ne okozzon gondot. 271 . habos finomságot alkotnak együtt. vagy sajtoljuk ki az almalevet külön. A03 PINEAPPLE-ORANGE JUICE/Ananászos narancslé 1 érett. majd a meghámozott narancsgerezdeket is. vagy a már kész ananász-narancs keverékhez turmixgépben adjuk hozzá a fagyasztott eperszemeket. csak epret is tartal­ maz. A05 CHERRY-GRAPE JUICE/Cseresznyés szólóié A cseresznyét (mélyhűtve) el kell tenni ehhez.A02 STRAWBERRY-APPLE JUICE/Epres almaié Gyümölcscentrifugán futtassuk le az almát és az epret. ha az fanyarabb gyümölcsfajtából készült. Még lefagyasztás előtt érdemes kimagozni. Hihe­ tetlenül finom ízt ad a vörös csemegeszőlő kisajtolt levével! A06 GRAPE-APPLE JUICE/Szölös almaié A gyümölcscentrifugához j o b b a magtalan szőlő.

Ugyanis ez az az időszak. lédús. a legmelegebb évszakban is. s héja nem csillog viaszosán. Jó jel. Vágjuk egyszerűen hasábokra a görögdinnyét. ha gömbölyű. alja sápadt-sárga. a magokat sem kell kipiszkálni. Először egy hosszabb koplalás után kóstoltam. hanem kissé tompa már. A 0 9 S U M M E R V E G E T A M O JUICE/Nyári vegetalé 4—6 érett. zamata azóta is kedves nekem. amikor érdemes gyakran fogyasztani. Nyáron nálunk mindig van belőle otthon. 272 . tömör. de két-három napig is eláll a hűtőben. Félbevágott dinnyével könnyebb a helyzet. telt a dinnye két vége. vagy feketére érett magok­ kal. Hogyan lehet a jó görögdinnyét kiválasztani? A kongó hangon kívül (ami nem is mindig biztosíték) érdemes másra is odafigyelni. hiszen ilyenkor bőven terem paradicsom. Érdemes kipróbálni más (például sárga) dinnye levével házasítva is. ha világos sávok láthatók benne. A 0 8 APPLE-CELERY/Zelleres almaié 6—8 db magházától megtisztított alma négyrét vágva 1 szál zellerzöldje Szokatlan.A07 W A T E R M E L O N JUICE/Görögdinnyelé Remekül oltja a szomjat. mégis nagyon frissítő hatású ízösszeállítás. élénkpiros legyen a húsa. azaz méretéhez képest jó nehéz. s a többi összetevő is könnyen beszerezhető. aztán a magunkén. ha sűrű. közepes nagyságú paradicsom 14 közepes méretű sárgarépa 2 szál zeller 2 zöldpaprika vagy paradicsompaprika 1 kisebb gyökér (fehérrépa) 1/2 csomó petrezselyem 1 kisebb uborka Lúgos kémhatású összetevőinek köszönhetően ez az ital semlegesíti a testben keletkező — legtöbbször savas — mérgező anyagokat. Persze frissen a legjobb. csak egyszerűen le kell engedni a gyümölcscentrifu­ ga torkán. N e m várható sok jó a dinnyétől. sötétbarnára. vétek kihagyni egyetlen dinnye­ évadban is. ha szilárd. illetve ha a magok közt akad még fehér. íze is pompás.

nem beszélve az ízéről.Elkészítéséhez vágjuk négyfelé a paradicsomokat. minden répát — hámozás helyett — alaposan mossunk meg és szeljük le a végüket. míg egészen sima nem lesz. s valamennyi alapanyagot lefuttatjuk a centrifugán. nemtől és életkortól függetlenül. A zöldpaprikákat vágjuk szintén négyfelé. A banánt és a vizet turmixgépben keverjük össze. akik mind arról számol­ nak. Igaza volt. Finom és tápláló mindenkinek. az uborkát lehámozzuk. A petrezselymet megmossuk. hogy jobbat már kívánni sem lehetne. A10 BANANA MILK/Banántej 1 jókora. Philip Welsh doktortól tanultam el a banántej készítését. vegyszermentes.. s ráadásul olyan élő formában. be. hogy kidobhassuk a magokat. A víz utólagos adagolásával állíthatjuk be végül pontosan a kívánt sűrűséget. aki korábban a mandulatej titkába is beavatott. — Na. érett banán 2—4 deciliter víz ) Ugyanattól az aranyos — és kilencven-valahány éves kora ellenére csodálatosan egészséges — öregúrtól. Al 1 A L M O N D SURPRISE/Mandulalepetés 3 deciliter . kimagozva 273 . mexikói banánok közt válo­ gatott. egy banánból 3—6 deciliter készíthető. meghámozva. tartalmazza mind a nyolc fontos. hogy a banántejjel is megismertesse az embereket — mosolyodott el szélesen. hogy a picik egyszerűen imádják. A banántej teljes fehérje is. Boldogan számoltam be neki a mandulatej osztat­ lan sikeréről. azóta is szívesen terjesztem. amikor másodszor összefutottam vele egy természetes élelmisze­ reket árusító üzletben. számtalan hálás kisgyermekes mama örömére. míg csodálatosan tiszta szemében huncut szikrák sziporkáztak. Eszményi „babapapi". Fogyasztás előtt fölrázandó! Az adott mennyiségű zöldségből nagyjából egy liter lé nyerhető. s a zellerrel is ugyanezt tegyük. Kevés citromlé kellemesen „megbolondítja". úgynevezett eszenciális aminosavat.Mandulatej" (A magtejek közt ismertetjük) 3 deciliter friss narancslé 1 db szép narancs. akkor itt az ideje. a banántej is pompás dolog. Épp a szép pettyesre érett.

Az egészet jól záró edénybe összeöntve tegyük a hűtőbe.Valamennyi összetevőt turmixgépbe tesszük. új. s gondot okoz. amivel egyformán jól lehet zöldség. ínyderítő alkotásokra ösztönözhet. amíg mindenki megérkezik. hogy mennyire lédúsak a fölhasznált gyümölcsök. zöld mentalevéllel. Mindez úgy egy. Díszíteni is lehet. Öntsük puncsostálba. kimagozva 1—2 deciliter tört j é g A narancslevet és a datolyát turmixgépben keverjük simára. hogy hívogató legyen. hogy mit is kezdjen vele az ember. majd leszűrjük. A rendelkezésre álló anyagok és a szárnyaló képzelet ezen a területen is csodás. olyanét. például friss. (mert csak hidegen az igazi). amikor egyszerre sok gyümölcs beérik. A narancsból hagyományos citruspréssel csavarjuk ki a levet és azt a banánnal együtt turmixgépben keverjük simára. másfél litert tesz ki. Néhány tálca — görögdinnyeléből fagyasztott — j é g k o c k á v a l tartsuk hidegen. A mennyiségek két személyre szólnak. Akkor érdemes nagy mennyiségben „gyártani" ezeket az „ambróziákat". attól függően. Alkalmas például érkező vacsoravendégek kínálására. pár perc alatt simára keverjük. A 1 3 ORANGE FREEZE/Fagykrémes narancsolat 3 deciliter friss narancslé 2 db fagyasztott banán 4—6 szem érett datolya. A 1 2 T R O P I C A L AMBROSIA/Délszaki hulla-hopp ambrózia Már ez az egy finomság is megéri az ajánlott gyümölcscentrifuga beszerzését. majd 274 . hogy tálalás előtt kockázat nélkül föl lehessen rázni. 1 kg hasábra vágott görögdinnyebél 1 /2 kg hasábra vágott sárgadinnye (például kantalupdinnye) bele 1/2 kg vörös csemegeszőlő 6—8 db narancs 1/2 kg hasábra vágott ananászbél 30 dkg kimagozott sárgabarack 25 dkg kimagozott szilva 1 db érett banán A banán és a narancs kivételével futtassunk le minden egyebet a centrifugán.és gyümölcsle­ vet is sajtolni.

(Görögdinnye esetén nem is muszáj kipiszkálni a magokat. habos péppé. ha érett. kimagozva lólte . * (Diospyros kaki). majd hozzáadjuk a jeget és a datolyaszilvát. í n . A16 PERSIMMON SHOOTHIE/Fagycsók (datolyaszilva jéggé puszilva) 1/2 liter friss narancslé 2 közepes datolyaszilva*.Í M xaál nyíri l 3 i r í i _ . míg sűrű péppé össze nem áll. de éretlenül fanyar. vagy 6—8 nyalóka készíthető ennyiből. török nevén. Bele lehet fagyasztani üres nyalókaformába is. Mennél több a fagyasztott gyümölcs részaránya. habos péppé. persimmon. vagy mélyhűtött 1/4 kg sárgadinnyebél. pépesen puha a húsa.adjuk hozzá a jeget és a banánt.^p < . s keverjük tovább. másnéven kákiszilva. A15 ICY MELÓN SMOOTHIE/Jéghideg di-dinnyekrém 1 /4 kg görögdinnyebél.. mintegy fél litert tesz ki. ami „hurma". Az adag egyszemélyes. narancsszín haja alatt érdekes zamatú. Paradicsom nagyságú. 275 . friss vagy mélyhűtött.dí. friss.) Az adag egyszemélyes. Japán nemzeti gyümölcse. nyéllel. Ősz végén néha Magyarországon is kapható. (bármelyik fajta jó lesz). A14 MELÓN SMOOTHIE/Hideg dinnyekrém 1 ¡1 kg dinnyebél (bármilyen sárga-. Börszerü.vwj"fe rn ': • A datolyát és a narancslevet simára keverjük a turmixgépben. fojtós. Turmixban kell a kétféle dinnyét összekeverni sima. Három adagot tesz ki. vagy görögdinnye alkalmas) 3—4 db jégkocka (tetszés szerint. U J vjbimV] . nagyon érett 6—8 jégkocka 3—4 puha datolya. de egyáltalán n e m ajánlott a méregtelenítés időszakában) Turmixban kell összekeverni sima. így szopogatva fogyasztható. ázsiai datolyaszilva. annál sűrűbb a krém. Azonnal tálalható. Két személynek (talán) elég lesz az adag.

majd futtassuk le a fagyasztott dinnyét a gyümölcscentrifugán. Rendezzük el a friss gyümölcsöt egyenlő adagokban hat kistányérra. mindegyik 12-rét szeletelve 12 szem eper lecsumázva és hosszában kettészelve 2 db sárgabelű (például Bartlett) körte lehámozva és 12-rét vágva 1/2 kg mélyhűtött dinnyehasáb turkesztáni típusú sárgadinnyéből 1/2 kg mélyhűtött dinnyehasáb kantalup típusú sárgadinnyéből A mennyiségek hat személyre szólnak. körülbelül másfél centi átmérőjű dinnyegömböcskéket. B02 M A N G O .M E L O N B E R R Y SALAD W I T H HONEYLOUPE SHERBET / Vegyes gyümölcssaláta dinnyeserbettel Kétféle sárgadinnye szükségeltetik hozzá. 6 szelet (úgy másfél centi vastag) turkesztáni dinnye. zöldbelü turkesztáni típusú. falásnyi darabokra vágva 36 db dinnyebélgömböcske kantalupdinnyéböl 2 szép őszibarack. s közepébe helyezzük a dinnyegömböket és a kettészelt szőlőszemeket. egy ripacsos hajú.Gyümölcssaláták és mártások B01 PEACH-MELON F L O W E R B O W L S / Dinnyebibés-szölöszirmos baracktál 2 db nyolcrét vágott őszibarack 3/4—1 kg dinnyebélgömböcske két különböző sárgadinnyéből Pár szem hosszában kettészelt (lehetőleg magtalan) fehér és piros szőlőszem. amivel könnyen el lehet készíteni az apró. amire a mélyen barázdált forma és a sárga színű hús a jellemző. úgy. A gyümölcsös kehelybe (vagy tá­ nyérba) virágformát ügyeskedünk az összetevőkből: a barackszeletekből — a „virág" szirmai gyanánt — kört alkotunk. éles szélű félgömb „karalábéfúró" az alkalmas konyhai eszköz. hogy gömbönként vájjuk ki a ket­ tészelt sárgadinnye húsát a hajából. illetve egy kantalup típusú. Remek étvágygerjesztő első fogás. de ne a szűrő. A mentalevelekkel még teljesebbé tehetjük a „virág" látszatát. Az adott mennyiségek két „virágtál" összeállítására elegendők. hanem a teli betétet 276 . N é h á n y friss mentalevél A nyeles.

szinte bizonyosan — a felszolgált étvágygerjesztő gyümölcsfogás lesz! — Ez az étkezés utáni édesség. Elké­ szítéséhez jó szolgálatot tesz. Egy egész ebédet kitesz. vagy B07 sorszámú) gyümölcsmártások valamelyikével. jeges dinnyepépet nyerünk. remek reggeli lehet olyan gyereknek. B04 COCONUT-APPLE GRANOLA / Kókuszos-almás gyomorvigasztaló Ez a mennyei. A csevegés tárgya — érdemes megfigyelni. zöldbelű turkesztáni típusú. ha van odahaza valamilyen háztartasi ro­ botgép. csak mi előételnek kínáljuk — szoktam magyarázni. lehetőleg mag nélküli 15 dkg áfonya 1/2 papája lehámozva. illetve egy kantalup típusú. míg a többi fogáson befejezzük az utolsó simításo­ kat. s máris kész a hihetetlenül finom nyalánkság. hogy csevegés közben elcsemegézze­ nek rajta a látogatók. kimagozva és kockára vágva 1 mangó lehámozva és kockára darabolva 15 dkg mazsola vízbe áztatva Helyezzük az összes gyümölcsöt egy tálba. aki nem elégszik meg a puszta gyümölccsel. 1/2 turkesztáni dinnyéből készült dinnyebélgömböcskék 1/4 kantalupdinnyéböl készült dinnyebélgömböcskék 30 dkg vörös csemegeszőlő. B06. 277 . A fenti mennyiségekből 3—4 adagra futja. egy ripacsos hajú. vagy alkalmas valamilyen bőséges. így nem válik külön a rost. gabonamentes „gabonakészítmény" könnyű és édes. amire a mélyen baráz­ dált forma és a sárga színű hús a jellemző. vendégváró vacsora első fogásának. és sima.használjuk ehhez. vagy rétegezzük a különbö­ ző színű összetevőket adagonként üvegkelyhekbe. Öntsük nyakon mindegyik gyümölcsadagot egyegy merőkanál jeges dinnyepéppel. szeretne „ v a l a m i mást is". teljes. B03 FRUIT F O R LIFE SALAD / Egzotikus „Testkontroll" gyümölcssaláta Kétféle sárgadinnye szükségeltetik ehhez is. majd öntsük nyakon az itt következő (B05. mielőtt iskolába indulna.

majd a juharszirupot és a fahéjat is. a narancslé és 10 db mentalevél társaságában. a golden fajta a legjobb ehhez 1 marékra való friss kókuszbél 1 evőkanálnyi ribizli 10 dkg mandulabél 2 teáskanál juharszirup (esetleg méz) 1/2 teáskanál fahéj 2—4 evőkanál friss almaié Aprítsuk apróra a géppel az almát. de teljes élőétel-ebédet ad például a „Kókuszos-almás gyomorvigasztaló" (B04) társaságában. Díszítsük a tálakat a maradék eperszelettel és mentalevéllel. a kókuszbelet és a ribizlit. A félretett eperszemeket éles késsel átvágjuk vékony szeletekre és tartsuk a hűtőben. és az egészet keverjük alaposan össze. míg egyenletes. A fagyasztott epret futtassuk le a gyümölcscentrifuga szűrés nélküli „tele" betétjén. sűrű eperserbetből. A mennyiségek négy személyre szólnak.1 db jókora alma lehámozva és kimagozva. Az almalét ízlés szerinti mennyiségben adagoljuk közben bele. Ezután hűtsük le. Kívánságra az egészre kókuszreszelék is hinthető. sima péppé össze nem áll. másik felét ledarálva adjuk hozzá. vagy kenjük szét fémpengével. majd a többit tegyük egy turmixgép kelyhébe a juharszirup. B05 STRAWBERRY-MINT SOUP / Epres mentamártás Nagyon finom előételként egy hosszabb vacsora kezdetén. A mennyiségek két személyre szólnak. majd szárazra törülgetve 1/2 deciliter frissen facsart narancslé 1 kg fagyasztott eper 2 evőkanál kóku szbélreszelék (ízlés szerint) Rakjunk félre négy szép szemet a friss eperből. 1 kg friss eper 2 evőkanál juharszirup (esetleg méz) 18 db friss mentalevél tisztára mosva. A mandula egyik felét vékonyra szeletelve. Tálaláshoz töltsük a mentás eperpépet négy lapos kehelybe és helyezzünk mindegyik kehely közepére a fagyos. amíg el nem j ö n a tálalás ideje. 278 . és addig keverjük. hogy végül is sűrű serbetet nyerjünk.

valamint a szerecsen diót. ami beszerzési nehézség esetén gyömbérrel is pótolható Helyezzük valamennyi összetevőt turmixgépbe. ízlés szerint Kevés kardamom (Elettaria cardamomum). ízlés szerint. kimagozva Kevés frissen reszelt szerecsendió. ha ezzel a mártással leöntjük. ízlés szerint A gyümölcslevet és a kesudiót turmixgépben simára el kell dolgozni. vagy akár a sárgabarack magjával is helyettesíthető) 4 db friss (vagy fagyasztott) kajszibarack. utóbbi esetleg sárgadinnyelével vegyesen 5 dkg nyers kesudió (beszerzési nehézség esetén más nyers maggal. Bármilyen gyümölcssaláta (például a B03 jelű „Testkontroli" gyümölcs saláta) mellé adható új. mind pedig a barack a mélyhűtőből került elő. B07 BANANA-PEACH SAUCE / Banán-barack gyümölcsmártás 1 szép. míg az egész egyenletessé nem válik. s azt addig járassuk. például mandulával.Testkontroll" gyümölcssaláta) új ízekkel gazdagodik. Bármilyen gyümölcssaláta (például a B03 jelű .B06 CASHEW-APRICOT SAUCE / Kesu kajszi gyümölcsszósz 2 deciliter narancslé vagy görögdinnyéié. érdekes zamatkompoziciók kipróbálásához. ha mind a banán. 279 . nyersen vagy lefagyasztva 1/2 deciliter friss narancslé vagy mazsoláié (mely beáztatott mazsolából nyerhető) 1 db friss (vagy fagyasztott) őszibarack. Addig kell tovább keverni. A mennyiségek négy adagra szólnak. A megfelelő állag eléréséhez szükség lehet még további 1 /2 deciliter folyadékra. s csak ezután adjuk hozzá a barackot és az édesítőt. míg a pép egyenletessé nem válik. kimagozva 2 teáskanál juharszirup (esetleg méz) édesítéshez Kevés frissen reszelt szerecsendió. érett banán. izgalmas ízösszetételek.

ha fejenként egy fél avokádót is adunk hozzá. s üdítő változatosságot hoz a szokásos saláták közé. hámozatlanul. A legkönnyebben emészthető hajtások az alfalfa. borsó.Zöldségsaláták és salátaöntetek C O I B L E N D E D SALAD / Salátaturmix 2 db közepes nagyságú paradicsom 8 cm hosszú uborkadarab. ha vékonyhajú melegházi fajta. földarabolva 1 arasznyi melegházi kígyóuborka. ha megakadnának. de étkezési célra használnak többek között szója-. Minden összetevőt földarabolva még további 1-2 percig járassuk a gépet. ha a szokásos szabadföldi 1 db kisebb zöldpaprika vagy paradicsompaprika 1 szép szál zeller 5-6 salátalevél Először a paradicsomot aprítjuk folyékonnyá a turmixgépben. meghámozva és fölkockázva 280 . a zellerrel lenyomatva segíthetjük. 1/2 liternyi kettőbe tört hajdinahajtás 1/2 liternyi kettőbe tört napraforgócsíra 1/4 liternyi babcsíra 1/4 liternyi lencsecsíra 1/4—1/2 liternyi alfalfa hajtás 1 db j ó k o r a paradicsom. latinul Trigonella foenumgraecum) és a retek hajtása meglehetősen csípős. különféle bab-. A legismer­ tebb az alfalfa hajtás. Hihetet­ lenül jóízű ebéd. csíra már nem elérhetetlen (vagy ha nem akad megfelelő üzlet a közelben. míg azok is pépessé nem válnak. A mennyiségek két személyre szólnak. fűszeres ízű. A görögszéna (fenugreek. a napraforgó és a lencse csírája. Ezután a salátalevelek következnek. A friss hajtás. hogy az egész jó alaposan elkeveredjen. ízlés dolga.és búzacsírát is. illetve hámozva. magunk is hajtathatunk). hogy meg tudjuk-e szeretni ezeket. de terjed a hozzá hasonló (csak nagyobb levelű) vörösherecsíra is. a hajdina. majd hozzáadjuk az uborkát és a paprikát. C02 FIT F O R LIFE S P R O U T SALAD / „TestkontroU" csírasaláta .

a borsot és a bazsalikomot. vagy sómentes sópótló fűszer. majd rácsorgatjuk a csírakeverékre. míg hozzáadjuk a vizet. a mustárral és a sóval. ha azt használjuk). továbbá hintsük rá a fűszereket. nehogy belefásuljunk ebbe a remek ételfajtába. ízlés szerint 1 evőkanál friss bazsalikom (Ocimum basalicum) apróra vagdalva Salátástál alján habverővel dolgozzuk össze az olajat a citromlével. Az esetleg valamivel magasabb ár ellenére is érdemes váltogatni a különböző változatokat. C03 EASY LIMESTONE LETTUCE SALAD W I T H BASIL-GARLIC DRESSING / Saláta bazsalikomos-fokhagymás öntettel A fejes salátának többféle változata létezik. Az adott mennyiség 2-3 adagra futja. Az avokádóból kézzel vagy géppel sima pépet készítünk. azaz „római" kömény) Kevés fűszerezett só. majd adjuk hozzá a megmosott és falatnyi darabok­ ra tört salátaleveleket a mandulanézhez (vagy a majonézhez. Végül hozzáadjuk a paradicsomot és az uborkát. ízlés szerint 1 fej saláta 1 evőkanál mandulamártás.SALÁTAÖNTET 1 db nagy avokádó 1/2—1 deciliter víz 1 teáskanál friss citromlé 1/2 mokkáskanál kömény (Cuminum cyminum. A mennyiség 2-3 személynek lesz elegendő. Még egyszer alaposan mozgassuk át.(dizsoni) mustár 1 csipet só. más néven mandulanéz (C16 jelű) vagy egyszerű majonéz 1 kevés frissen tört bors. hogy minden j ó l összekeveredjen. a citromlevet és a fűszereket. majd az egészet újra jó alaposan átmozgatjuk. Salátatálban rázogatással keverjük össze alaposan a különböző csíra­ féléket. fodros levelű kötözősaláta. 3 teáskanál olívaolaj 2 teáskanál friss citromlé 1 kisebb gerezd fokhagyma elkenve 1/2 teáskanál csípős Dijon. ízlés szerint. nehogy ráun­ junk az egyforma ízre. 281 . a tépősaláta stb. például a hosszú.

például paradicsom. uborka. A hajdinahajtást és a napraforgócsírát kíméletesen darabokra tördelve adjuk hozzá az elkészült salátaöntethez. Senki el nem hinné.C04 S P R O U T SALAD S U N S E T PLAZA / Vacsoracsemege csírasaláta 1 közepes nagyságú avokádó 2 teáskanál majonéz 1 teáskanál csípős Díjon. hogy a csapatidarabokat is átitassa a fűszeres salátaöntet. míg sürü. Jó alaposan mozgassuk át az egészet. zeller. cukkini stb. a sót és a vizet. zöldpaprika. milyen mennyei az íze. s végül locsoljuk le ( C l 5 jelű) „friss fűszeres avokádóöntettel". salátatálcán Saját ízlés (és a lehetőségek) szerint összeválogatott zöldségek. majd külön az alfalfahajtást is. 282 . C05 S O F T L E T T U C E T A C O S W I T H A V O C A D O DRASSING / Vegyes friss zöldségaprólék avokádóval. sima krémmé nem válik a salátaöntet. majd törjük bele a salátába. amíg meg nem kóstolta. Az adag kétszemélyes. adjuk hozzá a majonézt és a mustárt. míg megpuhul. Néhány levél az épp rendelkezésre álló salátaféléből Avokádószeletek Alfalfahajtás Tisztítsuk. azt takarjuk be a zöldségvagdalékkal. illetve hámozzuk meg a zöldségeket. sárgarépa. ízlés szerint 3 teáskanál víz 3/4 liter hajdinahajtás 1/2 liter napraforgócsíra 1/4 liter alfalfahajtás 2 db teljesörlésü gabonából készült csapati (búzalepény) vagy tortilla (ku koricalepény) Salátástál alján villával törjük péppé az avokádót. majd — késsel vagy robotgéppel — metéljük mindet apróra.(dizsoni) mustár 1 teáskanál friss citromlé Kevés fűszerezett só vagy sómentes sópótló fűszer. majd fölverés közben adagoljuk hozzá a citromle­ vet. Száraz serpenyőben melegítsük meg a csapatit (illetve tortillát). hintsünk rá alfalfahajtást. Tisztára mosott salátalevél köze­ pére helyezzünk egy szelet avokádót.

akár el is hagyható 1 csipet tengeri só. Mandulamártás haszná­ lata esetén éppenséggel beletehetjük a kenyérkockát is.vagy hajdinahajtás 1 evőkanál apróra vagdalt zeller 1 deciliter hosszúszálú répareszelék 1 deciliter vékony csíkokra vágott pirospaprika 1 deciliter hosszúszálú tökreszelék 1 deciliter hosszúszálú cukkinireszelék 1. ízlés szerint 1-2 evőkanál friss citromlé 1 tábla nori (préselt tengeri moszat. lehetőleg 2-3 különböző fejes saláta fajtából 1/4 liternyi friss spenót 1 db közepes méretű paradicsom fölkockázva 15-20 szem zöld vagy fekete olajbogyó 10-15 dkg uborka fölkockázva 1 marék alfalfa. ízlés szerint alkalmazandó. de kíméltesen. Ha sajttal készítjük. amely a távolkeleti különlegességeket árusító üzletekben lelhető fel). majd öntsük rá a salátaöntetet. akkor ne tegyük bele a kenyérkockát. de a saláta íze akkor is fenséges lesz. levelenként lemosva és tiszta ruhán (vagy salátacentrifugával) megszárítva 283 . sem mandulamártást nem haszná­ lunk hozzá. 1 gerezd fokhagyma 3 evőkanál olívaolaj Worcestershire szósz. ízlés szerint 1 kisebb fej fejes saláta.C06 S U M M E R GREEK SALAD W I T H SEVEN-HERB DRESSING / Görög nyári saláta hetedhét-fűszeres salátaöntettel 3/4 liternyi (körülbelül fél fej) salátalevél. C07 CAESAR SALAD / Császársaláta Figyeljünk itt is az ételek megfelelő társításának elvére. hintsük rá a túrót. Két kiadós adagra futja.5 deciliter (C17 jelű) „hetedhét-fűszeres salátaöntet" 20 dkg összemorzsolt túró vagy reszelt sajt Elegyítsük el valamennyi összetevőt egy salátástálba. s mozgassuk át még egyszer alaposan. ha sem sajtot. ízlés szerint 1/2 mokkáskanál sómentes sópótló ízesítő (Spikes-féle).

vagy a mandulanézt a kenyérkockákkal. lágy ízű zöld nö- 284 . a cit­ romlevet és a mustárt. gyak­ ran forgatva. A madársaláta. eldörzsölve vagy 2-3 darabra szelve Aprítsuk a kenyeret körülbelül másfél centiméter élhosszúságú kockákra. s összehasonlíthatatlanul j o b b a készen kaphatónál. Az adag kétszemélyes. s meghintjük a törött borssal. majd villával (vagy habverővel) alaposan összedolgozuk az olajjal. Az utolsó átmozgatás előtt még hozzáadjuk a parmezánsajtot. További erőteljes keverés mellett hozzáadjuk a Worcestershire (ejtése kb. vagy parmezán sajt (utóbbi esetben mellözük a kenyérkockákat) 1-2 deciliter (C08 jelű) „ F o k h a g y m á s kenyérkocka" Frissen őrölt bors. ekkor a nagyobb fokhagymadarabokat már kivehetjük. 1 karéj teljesőrlésü lisztből készült kenyér 2 teáskanál vaj vagy olívaolaj 1 gerezd fokhagyma. C09 L I M E S T O N E A N D LAMB'S LETTUCE SALAD / Madár-fejessaláta Ez a legzsengébb. „vúsztör") szószt. C08 GARLIC C R O U T O N S /Fokhagymás kenyérkocka Igazán könnyű elkészíteni. majd kis darabkákra törve beletesszük a salátaöntetbe..Mandulanéz" (C16 jelű). A kenyérkockákat a fokhagymás zsiradékban megpirítjuk. miközben a levélerek vastagabb részeit félredobjuk. ugyanakkor rendkívül ízgazdag zöldsaláta. A salátaleveleket úgy keverjük bele a tálba. hogy falásnyi darabokra tépkedjük. Hozzáadjuk a sót és a sómentes ízesítőt. míg enyhén ropogós lesz. A villával kihalásszuk belőle s kidobjuk a fokhagy­ madarabokat. Serpenyőben melegítsük föl a zsiradékot és adjuk hozzá a fok­ hagymát. ízlés szerint A fokhagymát villával törjük össze a salátástál alján. Közepes lángon tartva a zsiradék hamarosan átveszi a fokhagy­ ma ízét. Az adag 2-3 személyre szól. más néven .2 evőkanál mandulamártás. eldob­ hatjuk. amíg fekete színe zöldre változik. majd még egyszer alaposan átforgatjuk az egészet. ami bármilyen alkalmi étkezést csak ünnepélyesebbé tesz. A noritáblát 1 -2 másodpercig láng (vagy villamos főzőlap) fölé tartva megmelegítjük. másnéven „ m a c h e " (Varianella locusta) apró leveles.

ízlés szerint (például a „Trocomare" nevű készítmény) 1 teáskanál csípős Dijon. magyarul borsikafü. majd tegyük félre. Óvatosan mossuk tisztára a zöld leveleket. A fejes saláták közül a drágább fajták (például a tépősaláta — Lactuta sativa var. mivel ez az a saláta. de finomabb szö­ vetszerkezetükkel. aurescens) általában drágábbak. hogy nincs bennük „idegen". mely kifejezetten elegáns aromahatást ad minden salátakölte­ ménynek. de alaposan mozgassuk át az egészet. azaz más növényből kivont olaj. C I O GREENS A N D SHREDED V E G E T A B L E S / Zöldséges zöldsaláta Egyszemélyes adagot adunk meg. melyek csak abban közösek. Ekkor a salátaleve­ lekről először csöpögtessük le a vizet. ami kiválóan . majd kisebb adagonként szárítsuk is meg. azaz a kizárólag élőétel napokra. majd villával alaposan verjük föl. hogy a levelek külön­ váljanak. hogy az érzékeny zöldsalátákat a megfelelő gondossággal kezeljük. 2 fej fejes saláta 10 dkg madársaláta 1/2 deciliter (meg még két evőkanálnyi) legfinomabb olívaolaj 1 kisebb gerezd fokhagyma. s csurgassuk rá a fentiek szerint előkészített salátára. alkalmas méregtelenítéshez. Adjuk hozzá a fokhagymás olajhoz a citromlevet. s addig is helyezzük hideg vízben a hűtőszekrénybe mindet. kettészelve 2 teáskanál frissen facsart citromlé 1/2 mokkáskanál fűszeres só vagy sómentes sópótló fűszer. Kíméletesen.vény. mert a legki­ sebb kíméletlenségtől is fonnyadni kezdenek. végül távolítsuk el belőle a fokhagymadarabkákat. Az itt közölt Dijon-(dizsoni) salátaöntet inkább kiemeli. utána kíméletesen tördeljük bele valamennyit a salátástálba. miközben a madársaláta nyalábjait összefogó rövid gyökérrészt eltávolítjuk. érdekesebb ízükkel meghálálják az ártöbbletet. hogy min­ denhová eljusson az ízesítés. Az elkészítés során mindvégig fordítsunk figyelmet arra. Háromféle salátaöntet-ötletet is adunk hozzá. 285 . (ehhez használhatunk salátacentri­ fugát is). A mennyiségek 4 adagra szólnak. amíg a salátakészítésben rájuk kerül a sor. semmint elnyomja az uralkodónak szánt eredeti zamatokat.(dizsoni) mustár 1 teáskanál apróra metélt friss savory. más néven csombor(d) (Satureja hortensis) Áztassuk be a kettészelt fokhagymagerezdet az olajba. a fűszeres sót és a mustárt.

12 db salátalevél (lehetőleg két különböző fajta fejes salátából) 1 jókora paradicsom. milyen lehet a grapefruit. majd adjuk hozzá a para­ dicsomot. amíg az egész össze nem áll sima. meghámozva és fölkockázva (tetszés szerint) 2 jókora sárgarépa. de alaposan összerázzuk vele. egyenletes péppé. a zellert és az avokádót. C12 C A R R O T JUICE DRESSING / Répaléöntet salátához A frissen sajtolt sárgarépáié már önmagában is nagyszerű salátaöntet. paradicsomot. uborkát. de próbálták-e valaha. C l l GRAPEFRUIT JUICE DRESSING / Citrancslé salátaöntet A citromlé szinte kínálja magát olajmentes salátaöntet alapanyaga­ ként. ízesítőnek alkal­ mazzuk valamelyiket az alábbi ( C l l . ha kevés más zöldséget. majd kíméletesen. amit aztán ráborítunk a salátára. például avokádót. s már kész is a remek salátatál. az egészet alaposan átmozgat­ ni. A fenti (C10 jelű) salátára például egyszerűen csak rá kell csorgat­ ni fél deciliter frissen facsart citrancslevet. lereszelve (úgy 3-4 decilitert tesz ki) Törjük falásnyi darabokra a salátaleveleket. s turmixgépben jól eldolgozzuk azt a répáié alappal. C13 B L E N D E D V E G E T A B L E DRESSING / Salátaöntet turmixolt zöldségből 2 db kisebb paradicsom 1 szál zeller 1/2 zöldpaprika vagy paradicsompaprika Addig turmixoljuk valamennyi zöldséget együtt. 286 . végül a (kézzel vagy a háztartási robotgép megfelelő pengéjével) finomra reszelt répát. de annak alapanyagaként is jól fölhasználható. fölkockázva 1 deciliter apró zellerszelet 1 közepes nagyságú avokádó fele. zellert vagy éppenséggel spe­ nótot adunk hozzá. magyarul citrancs. salátával? Tökéletes az ízösszhang! Az ételek megfelelő társításnak sza­ bályát sem hágjuk át. hiszen a citrancslének egészen csekély a cukortar­ talma. C12 és C13 jelű) olajmentes salá­ taöntetek közül.

1 fej finom fejes saláta 2 evőkanál olívaolaj 1/2 mokkáskanál tengeri só Frissen tört bors. de azokból csak fél mokkáskanálnyi kell. Amikor már egyenletes a keverék.C14 FRENCH BUTTER LETTUCE SALAD / Franciás fejes saláta Egyszerű. 287 .3 deciliter víz 2 evőkanál olívaolaj (vagy pórsáfrány. majd j ó l átmozgatjuk az egészet. péppé zúzva (például kés lapjával) 1 evőkanál frissen facsart citromlé Falásnyi darabokra tördeljük a salátaleveleket egy megfelelő méretű salátástálban. Ha szükséges. magyarul borsikafü vagy csombor(d) apróra metélt levele 2 közepes nagyságú apróra vágott bazsalikomlevél (Ocimum basalicum) 1/2 mokkáskanál fűszeres só vagy sómentes sópótló fűszer. ami elég egy nagy tál salátára is. a fűszere­ ket. például fakanállal letoljuk a kehely faláról a fölcsapódott avokádódarabkákat. amit a benne úszkáló fűszerdarabkák zöldre pettyeznek. Ezután a borsot.) Tovább turmixoljuk. ízlés szerint (például a „Trocomare" nevű készítmény) 1 evőkanál frissen facsart citromlé Turmixgéppel dolgozzuk simára az avokádót a vízzel. Nagyjából 2 decilitert tesz ki. hogy valamilyen puha eszközzel.1-1. időnként állítsuk le a motort. a fokhagymát és a citromlevet is belekeverjük. Szinte bármilyen fogás mellé alkalmas kiegészítőnek. Például nyers zöldségszeleteket is belemártogathatunk. ízlés szerint 1 kisebb fokhagymagerezd. hozzáadjuk az olajat és a sót. (Szárított fűszerek is megteszik. esetleg szölömagolaj) 1 teáskanálnyi friss savory (Satureja hortensis). Ez a könnyű és ízletes keverék nemcsak salátaöntetnek j ó . akkor adjuk hozzá az olajat. s újra alaposan összerázzuk a salátát. hétköznapi saláta. míg az egész krémes péppé nem válik. az ízesített sót és a citromlevet. C15 AVOCADO DRESSING W I T H FRESH H E R B S / Frissfűszeres avokádóöntet 1 db közepes méretű avokádó Körülbelül 1. más néven olajözön — Carthamus tinctorius — olaja.

hogy valamennyi összetevőnek egyforma hőmérsékleten. 288 . ami a hűtőszekrény­ ben kitart a következő vasárnapig. szobahőmérsékleten kell lennie. Hétvégén talán könnyebb időt szakítani rá. Ettől fellazul a bőre. de ne felejtsük el idejében elővenni.) Előre is meg lehet tisztítani a mandulát. hogy a fölhasználás időpontjára már elérje a kívánatos szobahőmérsékle­ tet. A mandulanézzel nincs ilyen gond. könnyen ki lehet belőle pattintani a magot. Végül az olajat folyama­ tos keverés közben és csak nagyon lassan. csupán egy percre a forrásban levő vízbe dobjuk a mandulát. amihez csak hasz­ náljuk. Blansírozásnak hívják azt a módszert. A majonézkészítés általános szabályait azért a mandulanéz összeállítá­ sakor is be kell tartani. mert a kevésbé szépre sikerűit mandulanéz zamata és élettani hatása ugyanúgy kitűnő. Abból áll. mint tojássárgát is tartalmazó rokona. majd kiemeljük. . nem min­ dig sikerül tökéletesre. A különbséget már abból észre lehet venni. ezért nagyszerűen földob minden szendvicset. hogy sokkal könnyebb elmosogatni a keverőedényt a . még ha csupán ízesítőnek alkalmazzuk is. vízbe téve. mert egy-két napig így is eláll a hűtőszekrényben. Vagyis megéri a bajlódást. amíg a hétvégi sportösszefoglalót nézi a tévében. Harvey feladata. Aztán szigo­ rúan ragaszkodni kell az előírt mennyiségekhez. bátran használhatjuk. amivel aránylag könnyen megtehetjük. de ugyanúgy más ételnek (például nyers zöldségszeleteknek vagy bizonyos tésztaféleségeknek) belemártogatásához is remek.C16 D I A M O N D ' S A L M O N A I S E / G y é m á n t m e t s z é s ü mandulanéz Ez a hihetetlenül finom majonézpótlék lesz csak majd az igazi ízélmény! Mivel alapja mandulakrém. nagyon rövid időre. Például azt. ezért sokkal könnyebb és kevébé olajos. néha még nekem sem. akkor viszont érdemes nagyobb adagot elkészíteni. A mandulanéz íze átmenetet képez a majonéz és a krémsajt között. a kocsonyásodás folyama­ tát olyan jelentéktelennek tünö tényezők is befolyásolhatják. A megtisztított mandulaszemek bőrét le kell húzni. mert amúgy elkészítése kissé időigényes. mint pél­ dául a levegő nedvességtartalma. egészen vékony sugárban szabad hozzáönteni. szórakoztató játéknak találják a pöckölődést. salátát. mint a majonéz elkészítése után. Igaz. A hagyományos. (Nálunk ez férjem. A gyerekek is szívesen segítenek. tojásos majonéz amúgy is már megalkuvás a helyes ételtársítás szabályaival. mind könnyű emészthetőség szempontjából. Ne keserítsen el senkit az esetleges „sikertelenség". Az eredmény minden várakozást fölül fog múlni mind ízharmónia.mandula­ néz" mandulamártás. hogy fazékban vizet melegítünk.

vastagabbá válik a készítmény. (Hacsak hamarabb lába nem kél.tárolni akarjuk. akkor 1—2 evőkanál további víz hozzáadásával megkönnyíthetjük járását. azaz el is hagyható) 4-6 deciliter olívaolaj (vagy pórsáfrány. hajából kipattintott mandulamag deciliter tisztított vagy desztillált víz kisebb fokhagymadarab (negyed mokkáskanálnyi) mokkáskanál tengeri só (ízlés szerint. Legjobb. ha valahol a hagyományos majonéz és a krémsajt sűrűsége közötti. (Ennek hatására a penge egyre szabadabban pörög majd. amíg az egész sűrű péppé nem áll össze. s a hűtőben tartani.. Letakart tartályban egy hétig is eltartható a hűtőszekrényben.. a citromlevet és a borsot. és egy kanállal segítsük a maradék olaj elkeveredését. ízlés szerint Csipetnyi cayenne-i bors (ízlés szerint.) Amikor a keverék így már nem tud több olajat fölvenni. más néven olajözön — Carthamus tinctorius — olaja) A mandulát és a vizet addig keverjük a turmixgépben. azaz el is hagyható) mokkáskanál fűszeres só vagy sómentes sópótló fűszer. Az állásban az ízek csak még j o b b a n összeérnek. a sót. amiben a jégszek­ rényben. ízlés szerint (például a . 289 .Spikes" készítmény) 2-3 evőkanál frissen facsart citromlé Frissen őrölt törött bors.) Az adott mennyi­ ségekből 8-10 deciliter. tehát egy szűk liternyi mandulanéz készíthető. hogy érdemes egyszerre nagyobb mennyiséget csinálni belőle. ez a művelet kissé kockázatos. Ennél a pontnál vegyük le a turmixkehely fedőjét. így több olajat tudunk belekényszeríteni. (Ha nehezen forogna a penge. Vigyázat. balesetveszélyes! Nem szabad mélyre meríteni a kanalat. a legmagasabb sebességfokozaton. amitől sűrűbbé. s a gépet magas fordulatszámon járatva cseppenként adagolva kezdjük el az olaj bekeverését. Vegyük ki a turmixkehely fedője közepén található kis ada­ golónyílás dugóját.. hogy mindig kéznél legyen. nehogy hozzáérjen a közben nagy fordulatszámon forgó turmixpengéhez! A végső állag akkor j ó . ha mindjárt abban a lefedhető edényben keverjük össze. és rövid időre indítsuk el újra a gépet. akkor az olajtöbblet elkezd összegyűlni egy különálló cseppben az örvénylő massza tetején. akkor adjuk hozzá a fokhagymát.) Ha kész a sima mandulakrém. 1 1 1 1 1 C17 SEVEN-HERB DRESSING / Hetedhét-fűszeres salátaöntet Annyira jó ízű ez a salátaöntet.deciliter.

de egybevágtak 290 . melyek nem csupán nagyon finomak voltak. T h o m a s Brossmer remekbe szabott fogásokkal kényezte­ tett minket. más néven démutka (Thymus vulgáris) 1 mokkáskanál szárított oregano. ízlés szerint Valamennyi összetevőt egy edénybe téve villával fölverjük. míg az egész sűrű krémmé alakul. magyarul cigánypetrezselyem (Coriandrium sativum) 1 mokkáskanál tengeri só vagy fűszeres só vagy sómentes sópótló fűszer. Az adott mennyiség nagyjából négy fej salátához elegendő. ízlés szerint 1 teáskanál mustár 1 evőkanál majonéz vagy „mandulanéz" (C16 jelű) C18 T A R R A G O N C R E A M DRESSING / Tejszínes salátaöntet tárkonnyal 0.6 deciliter avokádóolaj vagy olívaolaj 2 evőkanál sűrű tejszín 1 evőkanál apróra metélt friss tárkony vagy 1 teáskanál szárított tárkony (Artemisia dracunculus) 1 gerezd fokhagyma. C 1 9 R E G E N T O F FIJI FRENCH DRESSING / Fidzsi fincsi salátaöntet Ausztráliai „ T E S T K O N T R O L L " kőrútunk alkalmával rövid időre megpi­ hentünk a Déli Csendes-óceán eme paradicsomában is.1 5 2 1 gerezd fokhagyma. péppé zúzva 1/2 mokkáskanál tengeri só 1-2 evőkanál friss citromlé Frissen őrölt törött bors. A Regent szálló konyhafőnöke. összetörve vagy egészen péppé zúzva evőkanál olívaolaj evőkanál frissen facsart lé citromból vagy zöld citromból mokkáskanál szárított chervil. magyarul turbolya (Anthriscus cerefolium) 1 mokkáskanál bazsalikom (Ocimum basilicum) 1 mokkáskanál szárított kakukkfű. más néven szurokfü (Origanum vulgere) 1 mokkáskanál savory. magyarul borsikafü vagy csombor(d) (Satureja hortensis) 1/2 mokkáskanál koriander.

köztük e salátaöntetét is.mandulanéz" (C16 jelű) 1-2 evőkanál Dijon-(dizsoni) mustár Frissen tört fehérbors. adjuk hozzá a hagymát.. vagy „ H e r b a m a r e " ) . Az adott mennyiség két nagy tál salátához elég. 1 liter zöldségeröleves (el lehet készíteni két megfelelő zöldségleveskockából.. a borsot. folyama­ tos kavarás közben öntsük bele lassan a lehűtött folyadékot. a fenti sorrendben.mandulanéz" (C16 jelű) 1 deciliter tejföl 1 kisebb csokor apróra metélt kapor 1/2 mokkáskanál bazsalikom Sómentes sópótló fűszer (például . Tegyük a majonézt (vagy a „mandulanézt") egy jókora tálba. Ráadásul szívesen megosztotta velünk néhány rendkívüli receptje titkát. 291 . és szűrjük le. C20 THOUSAND ISLAND DRESSING / Ezersziget salátaöntet 1 deciliter majonéz. vagy még inkább . vagy több. s főzzük további 40 percig. jó például a „Hugli" gyártmány) 2 fej apróra vágott vereshagyma 1/2 liter majonéz. amíg a majonéz teljesen föl nem oldódik. ahhoz is hozzájárult.a megfelelő ételtársítás szabályaival is. hogy olvasóimmal is ismertessem. a tengeri sót és a citromlevet. majd hagyjuk lehűlni. azaz akár el is hagyható 1 evőkanál frissen facsart citromlé. ízlés szerint Jó alaposan keverjük össze egymással valamennyi összetevőt. hogy — a hűtőben tárolva — kitartson néhány napig. Adjuk hozzá a mustárt.. amit most meg is teszek. ízlés szerint Forraljuk föl a zöldséglevest. vagy még inkább . ízlés szerint. Tárolni hűtőszekrényben kell. zárható edény­ ben.Spike". sőt. Érdemes nagyobb mennyiségben készíteni.

más néven salátakatáng (Cichorium endivia). s öntsük a párolóedénybe. Az adag háromszemélyes. Az időnkénti megforgatáshoz célszerű fogóol­ lót használni. Közepes tűzön pároljuk. például olajözön. a csúcsrüggyel egyetemben). más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja 1/8 liter erőleves (zöldségből készítve) 292 . (amúgy csodálatos a bébicukkini íze. csakúgy. akkor a felnőtt cukkini is megteszi. 1/2 kilónyi bébicukkini. Melegítsük föl a zsiradékokat megfelelő méretű. s helyez­ zük bele a hagymát. D02 CHINESE ZUCCHINI / Cuk-kínai 1 jókora gerezd fokhagyma. mint a többi itt javasolt köretet. majd lassú tűzön pároljuk tovább. amit tálaláskor a cukkini mellé adhatunk. míg a zöldség vajpuha lesz. csak ebben az esetben kétszer annyit lében és kétszer annyi ideig kell párolni. lehetőleg vastagabb falú. lefedhető edényben. így kezdetben saját leve is elég. ha csak szárított zsálya (Salvia officinalis) áll rendelkezésre Metsszük le a szár felőli cukkinivégeket.Zöldség. és a párolólé besűrű­ södik. valamint a cukkinit. összezúzva 2 evőkanál étolaj. A vízben föloldott levesporhoz (vagy leveskockához) tegyük hozzá a zsályát. De cukkini helyett használható más zsenge zöldség is. Ez lehet például sült sütőtökgaluska és articsóka vala­ milyen franciás öntettel készült salátával. mint főfogás D01 BRAISED C O U R G E T T E S / Párolt bébicukkini Ha nem lehet olyan cuki kis bébicukkinit beszerezni. 15—60 percig. s hozzá vajjal megkent pirított kenyér teljes őrlésű gabonából. aminek még érintetlen a csúcshajtása. csücsrüggyel együtt 1 evőkanál vaj 1 evőkanál olívaolaj 1 evőkanál apróra metélt vereshagyma 1/2 zöldségleves leveskocka vagy 1 púpozott teáskanál zöldséglevespor 2 deciliter víz 1 evőkanál apróra metélt friss zsályalevél vagy 1/4 mokkáskanálnyi. például endívia.

mert a keleti ételekhez használt gömbölyű edényben. ahogy őtőle kaptam. utána tegyük bele a második (a maradék) evőkanál olajat. Úgy irányítsuk a cukkiniszeleteket a forró olajban. Úgy csináljuk.. ahogy a leve besürüsödik. ferde. A wokban fakanál helyett általában az edény rázogatásával keverjük az ételt. a kínai wokban a főzés gyors. átlós metszésekkel kisujjnyi vastagságú szeletekre vágva • • . méricskélésre már nem marad idő mellette. majd mozgassuk meg. egy további deciliter zöldséglé kíséreté­ ben. amíg a cukkini épphogy megpuhul és világoszöld színre vált. aztán a keményítőlével együtt még egyszer forgassuk át. Ezután j ö n a fokhagymás olaj. a szójaszósszal és a szezámmagolajjal. Fogadják olyan szeretettel. szeletelésre. s ekkor adjuk hozzá az egész előkevert zöldséglevet. Legjobban valamilyen rizs illik hozzá. mozgas­ suk meg. ami rizsből készült keleti — Japán — 2 1 1 6 édesítőszer vagy helyette egy teáskanál méz evőkanál könnyű szójaszósz teáskanál pirított szezámmagolaj evőkanál (kukorica) keményítő 1 deciliter vízben föloldva db közepes méretű cukkini.2 teáskanál mirin.vermicelli". mégis ízletes étel. de meg ne tudjon barnulni. hogy a fokhagyma mindenhol érje őket. ugyanígy előre keverjük össze a zöldséglevest az édesítőszerrel. továbbá a kemé­ nyítőt a vízzel. : ! Mindent készítsünk jól elő. hogy az edény belső falát az olaj mindenhol befogja. vagy rizsből készült j a p á n . Pár percig nagy lángon hevítsük elő az üres wokot. ha oda akar kapni. A mennyiség 3-4 személyre elég. D03 STUFFED M U S H R O O M FRANCESCA / Töltött g o m b a Franciska módra Édesanyám receptje ez az egyszerű. s rá azonnal a cukkini. Addig forgassuk. Hintsük meg egy-egy kanállal a zöldségléből. de természetesen a tönköket sem dobjuk el 1 kisebb fej apróra vágott vereshagyma 1/8 liter (azaz egy nagy csokor) apróra metélt petrezselyem 1 /2 deciliter apróra vagdalt zöldpaprika (ízlés szerint) 2 evőkanál vaj 293 . A tört fokhagyma az egyik evőkanál olajjal eldolgozva legyen kéznél. hogy az előfőzött vermicelli tésztát hozzáöntjük a wok-edényben lévő cukkinihoz. 12 db jól megtermett gombakalap.

Olvasszunk meg egy evőkanál vajat egy közepes nagyságú edény­ ben. 1 fej karfiol. s hőálló üvegtálban 20 percig sütjük kis lángon. cukkini. s a gombakalapokba töltjük. Nagyon finom étel. Adjuk hozzá az olajat. Nagyon jól fog esni például egy-egy nyers koszton eltöltött élőétel-nap után egy tál ilyen egyszerű. szárától megtisztítva és „rózsája" diónyi darabokra bontva 1 evőkanál olívaolaj 1 evőkanál frissen facsart citromlé Egy csipet tengeri só (ízlés szerint. köretként 3-4 adagra futja. A maradék egy kanál vajból egy-egy pöttyöt teszünk mindegyikre. s bontsuk még kisebb darabokra. zöldbab. s metéljük föl a gombaszára­ kat. majd pároljuk. elkészítése pedig jóformán gyerekjáték. a zsemlemorzsát és a fűszereket. úgy 200 °C hőmérsékleten. sok mindenhez alkalmas ugyanis ez az elkészítési mód.1 teáskanál citromlé 1 deciliter teljes őrlésű gabonából készült finom zsemlemorzsa 1/2 mokkáskanál szurokfű (Origanum vulgare) 1/2 mokkáskanál bazsalikom (Ocimum basilicum) 1/2 mokkáskanál koriander (Coriandrum sativum) Mossuk és szárítsuk meg a gombafejeket. Főfogásként 1 -2 személyes étel. a sót és a borsot. négyrét vágva. a lehetőségek száma szinte végtelen. a citromlevet. a gombavagdalékot. majd az egészet jó alaposan mozgassuk át. Rakjuk át a karfiolt egy megfelelő nagyságú edénybe. így nehéz megjó­ solni. zeller. Jól összedolgozzuk az egészet. adjuk hozzá a hagymát. olaszos zöldség. míg megpuhul. zöldborsó. akár el is hagyható) Gőzölőedénybe helyezve 7—10 percig jól puhítsuk meg a karfiolt forrásban levő víz gőzében. a petrezselymet és a zöldpaprikát. 294 . Krumpli. akár el is hagyható) Frissen őrölt törött bors (ízlés szerint. hány személynek is lesz elegendő a 12 gombafej. míg késheggyel könnyen meg lehet szúrni. Ezután tesszük bele a citromlevet. D04 EASY C A U L I F L O W E R I T A L I A N O / Olaszos egyszerű karfiol Karfiol helyett gyakorlatilag bármilyen más zöldség is állhatna a cím­ ben.

B. hogy a kevergetést abbahagy­ nánk. s végül lelocsoljuk a juharsziruppal. és „blansírozzuk". vagy még hosszabb hasábokra). ízlés szerint 2 evőkanál juharszirup (helyettesíthető mézzel) Tisztítsuk meg a répát és vágjuk félujjnyi vastag karikákra (még előkelőbb a hatás. D07 BEVERLY BARNEY'S ITALIAN ZUCCHINI / B. hogy meg is barnuljon. A vajat serpenyőben fölolvasztjuk. olaszos cukkinija A recept szerzője (Beverly Barney. ráhinjük a bazsalikomot és a többi fűszert is. Az adott mennyiség 4-6 személynek elegendő. Nem túl meleg (nagyjából 200 °C-os) sütőben addig sütjük lefedve. ha hosszában hasítjuk kisujjnyi. míg — ízlés szerint — borssal ízesítjük. majd rakjuk fedeles cseréptálba. es rövid ideig együtt süssük tovább. míg a répa meg nem puhul. de vigyázzunk. Azt írja: „Megismerkedve a T E S T K O N T R O L L életmóddal. USA) volt olyan kedves megosztani velem. ami abból áll. hogy a megfelelő 295 . Arizona. majd kivesszük. D06 SWEET CARROTS A U NATUREL / Répatermészet édesítve 1 /2 kg sárgarépa (nagyjából 6-7 közepes répának felel meg) 2-3 evőkanál vaj 1 teáskanál bazsalikom (Ocimum basilicum) Tengeri só és frissen őrölt törött bors. illetve velünk saját fejlesztésű készítményének titkát. tovább­ fejlesztettem szokásos receptjeimet olyanná. lecsepegtetjük. anélkül. A fedél ráhelyezése előtt a vajat kis halmokban a répára kenjük. hogy lobogva forró vízbe tesszük. folyamatos kevergetés köz ben hozzáadjuk a fokhagymát. összetörve (nagyjából 1 teáskanálnyi) teáskanál frissen facsart citromlé 1 evőkanál szójaszósz (lehetőleg csökkentett nátriumtartalmú) Frissen őrölt törött bors (ízlés szerint) Vágjuk föl a megtisztított spárgát egycentis darabokra. Végül adjuk hozzá a citromlét és a szójaszószt.D05 MINUTE ASPARAGUS / Rövid spárga 1 4 1 1 kg spárga evőkanál vaj jókora fokhagymagerezd. annyira ne pirítsuk meg. s hideg víz alá tartva „ m e g eddzük". körülbelül egv percig. Phoenix. tehát még idejében tegyük bele a spárgát is. Óvatosan mozgas­ suk át.

ételtársítás szabályait is kielégítsék. 10 évvel fiatalabbnak érzem ma­ gam! Köszönöm!" Módszerét mindenkinek csak ajánlani tudom, csakúgy, mint ezt a receptjét, amivel megkönnyíti valamennyiünk dolgát. Mi is köszönjük, kedves Beverly! 1,5 kg cukkini, kefével lemosva 1 / 2 deciliter (kicsit esetleg több) étolaj, például olajözön, más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja 1 /4 liter (azaz úgy két nagy csokor) apróra metélt friss petrezselyem 1 deciliter apróra metélt friss bazsalikomlevél (Ocimum basilicum) 2 gerezd fokhagyma, összetörve, vagy péppé zúzva Frissen őrölt fehérbors (ízlés szerint) A végeket lemetszve hasítsuk a cukkinikat kisujjnyi vastag hosszanti csíkokra. Jó nagy serpenyőben forrósítsuk föl az olajat, tegyük bele a cukkinit az összes többi alapanyaggal együtt, s lefedve pároljuk, amíg enyhén ropogósra puhul. Közben még egy-két kanál olajat hozzáadha­ tunk, ha szükségesnek látjuk. 6-8 személy részére elég ez az adag.

D 0 8 S W E E T A N D S O U R R E D CABBAGE / Savanyún-édes vöröskáposzta 1 kisebb fej vöröskáposzta, fölvágva (nagyjából 2 , 5 liter) 3 evőkanál vaj 2 - 3 fej (úgy 1/8 liter) vékony karikára vágott lila- vagy vereshagyma 3 evőkanál méz 3 evőkanál frissen facsart citromlé 1 mokkáskanál tengeri só Frissen őrölt törött bors, ízlés szerint A csíkokra szabdalt káposztát 10 percre tegyük hideg vízbe. A vajat lefedhető zománcedénybe téve olvasszuk föl, pirítsuk meg benne a hagy­ mát, de csak míg üveges nem lesz. A káposztát az áztatóvízből kivéve úgy, nedvesen helyezzük az edénybe, aztán födjük le, és lassú tűzön 10 percig puhítsuk. Ezalatt keverjük össze a mézet a citromlével, tegyük bele a sót, majd öntsük rá a káposztára, és keverjük el benne. Nagyon lassú tűzön pároljuk tovább, vagy egy órát. Időnként hozzáönthetünk kevéske forró vizet, ha a káposzta túlságosan ki találna száradni. Ha viszont a végére túl nedves maradna, akkor főzzük még kicsit tovább, de fedő nélkül. Az 296

így elkészült étel tovább ízesíthető még borssal, tengeri sóval, vagy sómentes sópótló fűszerrel, ha szükségesnek találjuk. Az adag 4 szemé­ lyes. Mivel lehet együtt fogyasztani? íme egy ajánlat: Jégbe hűtött uborkaleves (E06) Görög nyári saláta (C06) B. B. olaszos cukkinija (D07) Tejszínes törtburgonya mártással (F02) Savanyún-édes vöröskáposzta (D08, azaz éppen ez)

D09 B A R B E C U E D V E G E T A B L E K E B A B S / Pácolt rablózöldség parázson pirítva Ezek az ízletes és egészséges falatok egyaránt alkalmasak étvágyger­ jesztőnek és előételnek, s állófogadáshoz éppúgy, mint asztalnál felszol­ gált vacsorához. Az ízgazdag páclé az evéshez közvetlenül is fölhasznál­ ható, ha abba mártogatjuk a sült „rablózöldség" hasábokat. Páclé 1/2 deciliter olívaolaj 1/2 deciliter (kicsit esetleg több) étolaj, például olajözön, más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja, vagy avokádóolaj 1 evőkanál pirított szezámmagolaj 2 evőkanál frissen facsart citromlé 2 evőkanál „tamari" mártás (ízlés szerint, el is hagyható) 2 evőkanál Worcetershire mártás (legjobb a „Robbie's" féle)' 1 teáskanál szárított vagy két evőkanál frissen apróra metélt szurokfü (Origanum vulgare) 2 teáskanál szárított vagy két evőkanál frissen apróra metélt savory, magyarul borsikafü vagy csombor(d) (Satureja hortensis) 1 mokkáskanál szárított vagy egy evőkanál frissen apróra metélt rozmaring (Rosmarinus officinalis) 2 teáskanál szárított, vagy két evőkanál frissen apróra metélt bazsalikom (ocimum basilicum) Frissen őrölt törött bors, ízlés szerint. Sütni való zöldség 6 db közepes nagyságú padlizsán, más néven tojásgyümölcs, meghámozva, földarabolva 12 szem apró újburgonya, elögözölve 15 percig, illetve addig, míg éppen kezd puhulni 297

1 db húsos paradicsompaprika, fölszeletelve 1 db húsos zöldpaprika, fölszeletelve 12 db gomba, kettévágva 12 db articsóka közepe, „szíve" 4 db kisebb cukkini, kétujjnyi darabokra szelve, (de használha­ tunk helyette apró, zsenge tököt, vagy bármi más, sütésre alkalmas zöldséget) Az úgynevezett j a p á n padlizsán j o b b sütés céljára, mert kevésbé kese­ rű és kisebb; így hámozás után elég, ha kétujjnyi vastag szeletekre vágjuk, s máris mehet a páclébe. A szokásos padlizsánt aprítsuk kétujj­ nyi kockákra, sózzuk be, fél órát hagyjuk állni, majd öblítsük és csepeg­ tessük is le, így elmúlik kesernyés mellékíze. Ha épp nincs újkrumpli, akkor nyugodtan használhatunk rendes burgonyát; válogassuk ki a kisebb gumókat, amiket aztán rövid gőzölés után — szükség szerint — kettőbe vagy négybe vágunk. A páclevet csak össze kell keverni, majd a lapos tálba helyezett, alkalmas méretűre kockázott zöldségre önteni, úgy, hogy valamennyi zöldséghasábot érje. Takarjuk le a tálat, s pár óráig tegyük a hűtőbe, hogy az ízek j ó l összeérhessenek. (Mennél tovább áll, annál zamatosabb lesz.) A tálat közben meg is lehet kavargatni egyszer-kétszer. Aztán tűzzük a zöldségdarabokat alkalmas nyársra, például hurkapál­ cára, ha előételként fogjuk kínálni, vagy fogpiszkálóra, ha csupán étvágy­ gerjesztő feladatot szánunk ennek a fogásnak. Közepes parázs fölött, közben gyakran forgatva és időnként a páclével kenegetve, 15—20 percnyi sütés elég a zöldségeknek. Könnyen megjárhatjuk, ha egy-egy hurkapálcára többféle zöldséget teszünk, mert a különböző zöldségek különböző sütési időt igényelhetnek. Tehát ajánlatosabb ugyanazt a zöldséget tenni egy-egy nyársra, és sütés után az elkészült darabokat a nyársról azonnal lehúzni, s inkább tálcán kínálni, amíg meleg. Saját páclevén kívül adhatunk mellé más mártásokat is a mártogatáshoz, például metélőhagymás tejfelt, s ezenkívül még zöld salátát valamilyen egyszerű salátaöntettel. A felhasználás módjától függően az adott menynyiség 4—8 személy számára lesz elegendő.

D10 CRISPY B R O C C O L I W I T H GARLIC / Fokhagymás brokkoliropogós 2 csokor (úgy fél liter) brokkoli 2 evőkanál étolaj, például olajözön, más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja 2-3 j ó l megtermett fokhagymagerezd, ki mennyire fokhagymásán szereti 298

1,5 deciliter erőleves zöldségből 2 evőkanál könnyű szójaszósz 1 evőkanál sötét (alacsony nátriumtartalmú) szójaszósz 1 teáskanál mirin (rizsből készült keleti, j a p á n édesítőszer) vagy helyette egy teáskanál méz 1 teáskanál pirított szezámmagolaj 2 teáskanál (kukorica)keményítö 1 deciliter vízben föloldva, amibe 1 teáskanál étolajat is elkeverünk Metsszük ki a brokkoli vastagabb szárrészeit, s tegyük félre egyéb célokra. Ehhez az ételhez csak a fodros leveleket használjuk, úgy 5 cm hosszú szárrésszel, ezeket vágjuk ujjnyi széles hosszanti csíkokra. Gőzölőedényben forrásban levő víz fölött puhítsuk úgy három percig, majd helyezzük konyharuhára, hűlni. Készítsük elő a mártást, hogy kéznél legyen, amikor szükség lesz rá; kisebb edényben törjük össze a fokhagymát és keverjük el egy evőkanál olajjal. Egy másik edényben elegyítsük a zöldséglevest, a kétféle szója­ szószt és az édesítőt. A vízzel és olajjal elkevert keményítő is legyen a kezünk ügyében, amikor nekilátunk a főzésnek. Pár percig nagy lángon üresen hevítsük elő a gömbölyű keleti főző­ edényt, a wokot, utána tegyük bele a második (a maradék) evőkanál olajat, majd mozgassuk meg, hogy az edény belső falát az olaj mindenhol befogja. Rögtön ezután j ö n a fokhagymás olaj és a brokkoli. Rázogatva kezdjük el keverni a wokot, méghozzá azonnal, nehogy a fokhagyma odakapjon, s egészen addig, amíg — pár perc alatt — a brokkolit teljesen bevonja az olaj. Ekkor beleöntjük a szójaszószos keveréket, valamint a keményítős sürítőlét, s tovább rázzuk az edényt, míg a megvastagodott, világos aranybarnára pirult mártás valamennyi brokkoliszeletet be nem fogja. Chow mein udon (kínai főtt metélttésztafajta) illik hozzá, bazsalikomos vajjal, s valamilyen fejes saláta. Az adag 4 személyes.

D l 1 BRAISED GREEN BEANS / Puhára párolt pirított zöldbab Alig fél óra kell az egész ebéd elkészítéséhez, beleértve ezt az egyszerű módon párolt, de igazán ízletes zöldbabfogást és a hozzá illó tört burgo­ nyát is, amihez a mártást a bab párolóleve adja. Érdemes a gyerekeket is belevonni a főzésbe; a feladat nem túl bonyolult, ugyanakkor a közös munkálkodás öröm, s utána egészen más lesz az ebédhez való hozzáállás — pontosabban ülés — is. Bevásárláskor lehetőleg vékony, fiatal babot vegyünk, a vastagabb, testesebb zöldbab rendszerint nagyon szálkás is.

299

A pároláshoz használjunk lefedhető, és nehezebb, vastag falú serpenyőt, különben túl hamar el talál forrni a párolólé. 1 zöldségleves leveskocka, vagy 1 evőkanál porított zöldséglé (nagyon alkalmas a sómentes „ B e m a r d Jensen's" féle) 1/2 liter víz 2 evőkanál vaj 1/2 evőkanál olívaolaj 1 teáskanál apróra metélt mogyoróhagyma (Allium ascalonicum) 1/2 kg zsenge zöldbab, leszálkázva és kettévágva 1/2 mokkáskanál szárított zsálya (Salvia offi cinalis), vagy néhány zöld levél zsálya, ha akad friss is a háznál 1/4 mokkáskanál szárított kakukkfű, más néven démutka (Thymus vulgáris), illetve 2 mokkáskanál, ha friss 1/4 mokkáskanál szárított szurokfü, (Origanum vulgare), illetve 2 mokkáskanál, ha friss Oldjuk föl a zöldségport, valamint a fűszereket a vízben, illetve olvaszszuk meg a vajat (az olajat is hozzáadva) a serpenyőben. A felforrósított zsiradékon közepes lángon pirítsuk meg kissé a mogyoróhagymát, épp­ hogy üvegesre puhítva, de semmiképp sem ropogósra. Adjuk hozzá a babot, s kavargatás közben pirítsuk, míg a bab felszíne enyhén megsül. Ettől j o b b a n benne marad eredeti leve, de azért vigyázzunk, le ne barnul­ j o n . Amikor kellően megpirult, akkor öntsük hozzá a zöldséglevet, várjuk meg, míg fölforr, majd lassú tűzön, fedő alatt pároljuk még vagy húsz percig, míg a párolólé felére fogy. Ekkor kivesszük belőle a babot, és tovább forraljuk, míg a lé megint felére nem csökken, s tálaláskor így besűrítve öntjük újra a babra, de ez a második sűrítési művelet elmarad­ hat, ha a főzőlevet tört burgonyához, vagy valamilyen főtt tésztához, galuskához adjuk, mint mártást. A mennyiség három személyre elég.

300

Levesek, szendvicsek és göngyölt falatok

E01 CHINESE CORN SOUP / Kínai kukoricaleves Percek alatt összeüthető, remek étel, a gyerekek mind imádják. Na­ gyon jó szolgálatot tesz, különösen méregtelenítési időszakokban. 1 evőkanál étolaj, például olajözön, más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja 1/2 deciliter apróra metélt zöldhagyma 2 teáskanál természetes zöldségízesítö (például a „ B e m a r d Jensen's" féle) 2 teáskanál zöldséges „csirkéié" 1 liter víz 1 liter frissen morzsolt, vagy mélyhűtött kukoricaszem 1 mokkáskanál szezámmagolaj 1 teáskanál könnyű szójaszósz 1 teáskanál (alacsony sótartalmú) sötét szójaszósz 1 mokkáskanál mirin (rizsből készült, keleti — j a p á n — édesítőszer) vagy ugyanennyi méz 1/2 mokkáskanál kínai „ötfűszer" keverék 1 /4 mokkáskanál pirított gyömbér (Zingiber officináié) 1 csomó zöld mangoldlevél (Beta vulgáris cicla, magyarul leveles fehérrépa), esetleg a kínai „bok choy" zöldje, háromujjnyi darabokra szelve 1 púpozott teáskanál (kukorica)keményítö, esetleg nyílgyökérből (Maranta arundinacea) készült erötáplálék, 2 teáskanál hideg vízben föloldva, (ízlés szerint, akár el is hagyható) A gömbölyű kínai főzőedény, a w o k lesz igazán alkalmas ennek a levesnek az elkészítéséhez is. Az üres edényt pár percig — - nagylángon — • elő kell hevíteni, majd rögtön az étolaj beleöntése után a zöldhagymát is adjuk hozzá. Röviddel később tegyük bele a zöldségízesítőt és a zöldség­ levet, s az edényt lefedve tartalmát forraljuk föl. Amikor forr, adjuk hozzá a kukoricát, a szezámmagolajat és az édesí­ tőt, majd a kínai „ötfűszer" keveréket és a gyömbért. Forraljuk tovább, míg a leveles zöldet is beletesszük, s az kezd összeesni. Ekkor öntjük bele a kevés vízzel elkevert keményítőt, ha úgy döntöt­ tünk, hogy azt is használunk, s pár percig tovább rotyogtatjuk, míg a leves kellően be nem sűrűsödik. Az adott mennyiség 4 tányér levesre elegendő.

301

E02 C R E A M O F ROMAINE A N D C U C U M B E R SOUP / Fejes­ uborkasalátaleves A leves burgonyás változata igazán jól fog jönni például a méregtelení­ tés harmadik napján, mert a kevés krumpli laktatóssá teszi, a leves mégsem fekszi meg a gyomrot. Azoknak is j ó t tesz, akiknek esetleg emésztési gondokat okoz a szokásos módon fogyasztott fejes saláta. 1 szép fej fejes saláta, alaposan lemosva 1 j ó k o r a melegházi uborka, vagy 2 kisebb szabadföldi, meghámozva 1 evőkanál vaj 1 teáskanál olívaolaj 1 kisebb fej lila-, vagy vereshagyma, kockára fölvágva 1 deciliter apróra metélt zellerlevél 12 deciliter víz 1 teáskanál természetes zöldségízesítö (például a „ B e m a r d Jensen's" féle) 1 sómentes zöldségleves leveskocka 2 db közepes nagyságú krumpli, meghámozva és fölkockázva, vagy helyette 4 evőkanál sűrű tejszín A salátát tördeljük nagyobb darabokra, a meghámozott uborkát vágjuk fél centi vastag szeletekre. A leveses fazékban olvasszuk föl a vajat, adjuk hozzá a hagymát, az uborkát, a salátát, s az egészet jól keverjük el. Végül a zeller zöldjét is tegyük bele, s addig folytassuk a keverést, míg a zöldségek kezdenek összeesni. Ekkor öntsük a fazékba a vizet, az ízesítőket és a leveskockát. Fölforral­ juk, és beletesszük a burgonyát. Ha halas, vagy csirkés vacsorához szánjuk, akkor krumpli helyett tejszínt használjunk, de csak a főzés végén. 30 perc fedő alatti, lassú tűzön történő főzés után turmixgépben, vagy még inkább edénybe meríthető háztartási robotgéppel aprózzuk föl a benne levőket, hogy a leves egyenletes péppé váljon. Utána újramelegít­ jük, de már nem forraljuk. Ekkor kell belekeverni a tejszínt is, ha amellett döntöttünk. 4-5 tányérra futja.

E03 G R E E N SOUP W I T H FRESH H E R B S / Frissfüszeres zöldleves 1 közepes vereshagyma, kockára vágva 1 csomag zöldhagyma, karikára vágva 3 szál zeller fölszeletelve 1 j ó k o r a sárgarépa, ám fölaprózva 302

Az adag bőséges. a zöldhagymát. (vagy ennek megfelelő mennyiségű csokor a frissből). Még további 5 percig kell főzni. Fölforraljuk. a zsálya és másfél liter vízből. belekeverjük a spenótot (amit előtte érde­ mes kisebb hasábokra tördelni. Jó nagy leveseslábosban először a vajat olvasztjuk föl. fedő nélkül. más néven csombor(d) (Satureja hortensis). s ahhoz adjuk a földarabolt zöldséget. de mélyhűtőben is nagyon jól eltartható. míg a zöldségek színe kezd világosabb árnyalatba fordulni. Szorgalmasan kavargatva 2-3 percig pirítjuk. a hagymát. a kakukkfű. fölmetélve 2 evőkanál friss borsikafü. fölvágva 2 db közepes méretű cukkini. amíg a limabab is megpuhul. s ha főzés közben gyakran kevergetjük. s jól el is keverjük benne. Gyakorta megkavarva pár percig így főzzük. hanem részletekben. majd hozzáadjuk a csíkokra szabdalt kínai káposztát és a maradék vizet. fölmetélve A leves gyorsan. Ezután következik a zöldséglé.2 evőkanál vaj 1/4 kg mélyhűtött zöldbab (ami frissből nagyjából 1/2 liternek felel meg). a zellerzöldet és a répát. s nagyon j ó l kijön az íze. más néven démutka (Thymus vulgáris) 1/2 mokkáskanál zsálya (Salvia officinalis) 3 liter viz 1/4 kg mélyhűtött spenót. vagy egy zöldségleveskocka 2 evőkanál friss bazsalikomlevél (Ocimum basilicum). Ekkor hozzáadjuk a kétféle babot. ha mélyhűtött). E04 COUNTRY CARROT SOUP / Falusias répáslé 1 fej vereshagyma 2 szál zellerszár 303 . ha a vizet nem egyszerre zúdítjuk bele. valamint a cukkinit. fél centi vastag karikára vágva 1 kisebb fej kínai ( „ n a p a " ) káposzta vékony csíkokra szabdalva 1 teáskanál természetes zöldségízesítö (például a „ B e m a r d Jensen's" féle. de az egész fözésidő ne legyen több 25 percnél. ba­ zsalikomot is. s akkor is finom marad. Jól megy hozzá — például — a teljes gabonából készült pirítós. ha onnan vesszük elő melegíteni. tehát a zöldséges ízesítőt és a csombort. könnyen elkészíthető. akkor az összes többi nyersanyagot. . s ha újra forr. kétujjnyi darabokra vágva 1/4 mélyhűtött (például „Fordhook") limabab (Phaseolus limensis) 3 evőkanál zöldségleves vagy zöldséges csirkeleves 1 mokkáskanál kakukkfű.

azalatt hámozzuk meg a krumplit és vágjuk hasábra. s lassú tűzön. 20 percig elögözölve 1 közepes nagyságú „ b o k choy". Ekkor kell belekeverni a tejszínt is. 4—6 tányérra futja. a cukkinit és a sárgarépát is. lágy zamata fölöslegessé tesz más ízesítőket. Beledobjuk a leveskockát és a fűszert. E05 MISO A N D V E G E T A B L E S / Zöldséges (szó a) miszóleves A miszó olyan — már egyre több helyen beszerezhető — szójapaszta. Utána újramelegít­ jük. Szorgos kavargatás közben tegyük a fazékba az időköz­ ben durvára reszelt répát. vagy helyette 1/4 fej káposzta 1 evőkanál piros. de hidegen is. hogy a leves egyenletes péppé váljon. enyhén sós jellegű. ha amellett döntöttünk.5 liter víz 2 db közepes méretű újkrumpli. míg a különböző zöldségek jól el nem keverednek. 20 percig elögözölve 2 db kisebb nyári (zöld) tök 1 db sárga tök 2 db kisebb cukkini 2 db közepes méretű vagy 1 db nagyobb sárgarépa. de már nem forraljuk. Közepes nagyságú lábosban olvasszuk föl a vajat. ugyanígy a kétféle tököt. hogy ujjnyival ellepje a zöldséget.1 evőkanál vaj 6 közepes nagyságú sárgarépa 1 csomag (mintegy másfél deciliter) petrezselyem Viz. ha laktatósabbra akarjuk csinálni. akkor turmixgépben. Főzés végén besűríthetjük 2 kanál tejszínnel. sárga. szükség szerinti mennyiségben 1-2 db zöldségleves leveskocka Sómentes sópótló fűszer (például „Herbmare"). továbbá a finomra metélt petrezselymet is. de az kevésbé elterjedt). vagy még inkább edénybe meríthető háztartási robotgéppel aprózzuk föl a benne levőket. továbbá szeleteljük csíkokra a „ b o k choy" (illetve a káposzta) levelét. Kellemes. fedő alatt tovább főzzük még egy órát. Tálalható forrón is. avagy vörös színű miszó Míg a víz fölforr. fölforraljuk. 1. Minden anyagot te304 . majd annyi vizet öntsünk rá. de ezután már ne forraljuk. ízlés szerint Daraboljuk föl a hagymát és a zellert. Ha krémlevest kívánunk készíteni belőle. amit elsősorban levesek alapanyagának használnak. adjuk hozzá a fölvágott hagymát és zellert. (Készítik barnarizs­ ből is. s kissé pirítsuk is meg.

jéghidegen kell tálalni. vagy gépi) szeletelés után tegyünk félre egy evőkanálnyi hagy­ makarikát és egy marék uborkaszeletet az elkészült leves későbbi csino­ s í t á s á r a . apróra metélve 1 mokkáskanál szárított kapor (Anethum graveolens) vagy 2 evőkanál friss kaporlevél. Lassú tűzön. Az adott anyagmennyiség 3 személyre szól. Olvasszuk föl a vajat a leveseslábosban. Egy-egy mentale305 .5 deciliter (kb. s ezután már ne tegyük újra a tűzre. mert így. Fedő alatt lassú tűzön főzzük tovább. apróra metélve 1/2 deciliter tejszín 1/2 deciliter tejföl Frissen őrölt törött bors. a tárkonyt és a kaprot.és hagymakarikákkal. díszítésére. és vékonyra fölszeletelve 1. tejszín nem csupán jó ízt ad a levesnek. míg a miszó teljesen föloldó­ dik. a fűszerezett sót. kimagozva (ha szükséges). de kifejezetten laktatóssá is teszi. tegyük bele a hagymát. m e g h á m o z v a és ujjnyi darabokra kockázva 1. majd adjuk hozzá a zöldséglét. hogy a robotgéppel (vagy a mixerben) sima krém­ levessé lehessen átalakítani. a tetején nyers uborka. ha az utána következő fogások főleg zöldségből állnak. Én például a parázson pirított pácolt rablózöldség (D09 a jele) mellé szoktam ezt a levest készíteni. majd hagyjuk kicsit lehűlni. s puhítsuk üvegesre. ízlés szerint A (kézi. vagy 1 evőkanál friss tárkonylevél. amíg a krumpli megpuhul. Jégszekrényben hűtsük egészen hidegre.5 liter erőleves zöldségből 1 mokkáskanál fűszerezett só vagy sómentes sópótló fűszer. míg a tök meg nem puhul. lehámozva. ízlés szerint 1/2 mokkáskanál szárított tárkony (Artemisia dracunculus). 1/4 kg) burgonya.gyünk bele a lobogó vízbe. s addig keverjük. de természetesen ekkor sem maradhat el a nagy adag friss saláta. (ekkor adjuk hozzá a borsot is). 3 db jól megtermett uborka. Gyakori kevergetés mellett pár percig pároljuk az uborkát és a krumplit a hagymás zsiradékon. tehát 20—25 percig. E06 CHILLED C U C U M B E R SOUP / Jégbe hűtött uborkaleves A tejföl. karikára vágva 3 evőkanál vaj 3.5 deciliternyi mogyoróhagyma. Nagyon jó bevezetőnek. lefödve rotyogtassuk még vagy tíz percig. illetve addig. A tejszínt és a tejfölt habverővel habarjuk bele.

Tálaláskor merjük nagyméretű kelyhekbe.3 deciliter deciliter deciliter deciliter deciliter fölkockázott fölkockázott fölkockázott fölkockázott fölkockázott A zöld zellert. ízletes leves. megkenjük vajjal. Az így nyert zöldes zöldséglevet öntsük a turmixgép kelyhé­ be. Az ilyen „burgerek" csodálatos ízélményt nyújthatnak. fűszerezett hagymát. olajban fonnyasztott. s az egyéni 306 . vagy éppen ká­ posztasaláta társaságában elfogyasztva teljes étkezést biztosít. a zöldpaprikát és az uborkát futtassuk le a gyümölcs­ centrifugán. meghámozva zeller avokádó 1. nyers vagy enyhén megpirított ham­ burger-zsemlyét kettévágunk. E08 T O M B U R G E R S / Jóteszemdvics burgerek Teljes őrlésű gabonából készült. E07 A V O C A D O G A Z P A C H O / Avokádós zöldségkehely 6 szál zeller 1 db közepes méretű hámozott uborka. vagy több szeletet. esetleg majonézzel. vagy még jobb. A zsemlébe két saláta­ levél közé kétujjnyi vastag paradicsomszeletet teszünk. vagy egy fél hámozatlan üvegházi uborka 1 db zöldpaprika 1 db nagy.vél a levesestányérok (vagy kelyhek) tetején még kellemesebb külcsint és belbecsét biztosít. majd hűtsűk le. és az egészet dolgozzuk el simára. 3 adagra futja. adjuk hozzá az avokádót. al­ kalmas erre például a „ S p i k e " féle gyártmány. vagy 1—2 evőkanál­ nyi. 6 adagot tesznek ki a fenti mennyiségek.3 1. A sa­ látalevél a zsemlyét is megóvja az átázástól. vagy vékony csíkokra szabdalt salátát is.3 1. Hintsünk a paradicsomra csírát.3 1.3 1. Kíván­ ságra meghinthetjük valamilyen sómentes sópótló füszerkeverékkel. ha csak kisebb paradicsom akad. meghámozva és kimagozva Betét paradicsom paradicsompaprika uborka. vagy 2 db kisebb avokádó. esetleg csalamádét. ízlés szerint tehetünk rá még karikára vágott vékony lilahagymaszeleteket. ha „ m a n d u l a n é z " (C16jelű) mártással. jó nagy paradi­ csomból. s betétként minden kehelyre tegyünk 2 púpozott evőkanállal a fölkockázott zöldségek keveré­ kéből.

mint a palacsintát. az éppen rendelkezésre álló nyersanyagok függvényében. vagy mustár. hogy nem csupán egészségesebb. az sem túlzás. vagy tölthetjük „ p i t a " lepény belsejébe. Igazi kedvenc. néhány paradicsomszelettel és csíra­ hintéssel kiegészítve. de el is hagyható) 1 deciliter „mandulanéz" mártás (C16 jelű). E10 AVOTILLAS / Avokádós kukoricalepény 2—3 kukoricatortilla Majonéz. s tegyük rá a csírát. vagy bármi más Alfalfa hajtás. Ez a mennyiség egy személyre szól. akinek ne ízlett volna. Tegyünk két szelet avokádót a közepére. vagy „mandulanéz" mártás (C16 jelű). ne kapjon oda. Ezzel kész is a csodakrém. reszelt répával és apróra kockázott paradicsommal vegyest. „Spikes" féle. 4—6 szeletre vágva Sómentes sópótló ízesítő. esetleg majonéz A puhára gőzölt karfiolt törjük össze. csírával. vagy vaj 1/2 avokádó. még nem találkoztam senkivel sem. sőt. 307 . ne váljon ropogóssá. magyarul szurokfü (Origanum vulgare) 1/4 mokkáskanál szárított mustármag (ízlés szerint. kenhető teljes őrlésű gabonából készül pirítósra. de csak annyira. de pirítósra kenve még fino­ mabb is azoknál. például „Spike" 1/2 mokkáskanál tengeri só 1/2 mokkáskanál oregano. vagy fölaprózott fejes salátalevél Száraz serpenyőben melegítsük föl a tortillát. A fenti mennyiség 3—4 személynek elég. hogy megpuhuljon. 1 kisebb karfiol. illetve a salátát. és a többi nyersanyagot hozzáad­ va az egészet jól dolgozzuk el.alkotó ötleteknek is tág lehetőség nyílik ezen a területen. hintsük be a fűszerrel. Töltött para­ dicsom (vagy articsóka) készítéséhez is remek. s csavarjuk föl. E09 CAULIFLOWER SANDWICH FILLING / Karfiolos szendvicskrém Tojáskrém vagy halpaszta pótlására nagyszerűen megfelel. puhára gőzölve 2 evőkanál citromlé 1/2 mokkáskanál sópótló füszerkeverék.

vagy csapati lepény. a 750 résztvevő több mint 1600 ilyen .köröm közül" ehető szendvics készíthető. A lepényeket forrósítsuk meg. teljes őrlésű búzából 1 evőkanál majonéz. vagy „mandulanéz" mártás (C16 jelű) 3 falatnyi kapros csalamádé 1. jóteszemdvicset" pusztított el percek alatt.5 deciliternyi vékony csíkokra vágott fejes salátalevél 1. 1/4 liter brokkoli 1. gőzön puhítva 1. de meglátni és megszeretni — no meg megenni — csupán pillanatok müve volt.5 deciliter karfiol (ízlés szerint. Ezután négy oldalát középre hajtva készítsünk borí­ tékhoz hasonló batyut a tortillákból. a majonézzel. vagy tortilla. amit Kaliforniában. majd kenjük rájuk a zöldséges krémet.. akár el is hagyható) 2 evőkanál finomra reszelt sárgarépa 2 evőkanál vékonyra gyalult vöröskáposzta 2 evőkanál vékonyra gyalult sárgabélü tök 1/2 deciliter fonnyasztott hagyma. a Long Beach-nél horgonyzó „ Q u e e n Mary" fedélzetén rendeztünk. akár nem. hogy töltelékük ne cseppenjen le. sültekhez való folyékony füszerkeverék (például „Barbara's Barbecue Sauce") 3 evőkanál „mandulanéz" mártás (C16 jelű). az olajjal és a citromlével. kézhez álló.5 deciliter alfalfa hajtás 308 . jóteszemdvics" lesz. lehetőleg különböző fajtájú fejes salátákból 1/4 liter alfalfa hajtás 1/4 liter fölkockázott paradicsom 3/4 liter kukoricaszem. esetleg majonéz 2 evőkanál olívaolaj 1 evőkanál citromlé 8 db.3 deciliter brokkoli. Egyik szemináriumonkon. . teljes őrlésű búzából sült „tortillaszerü" lepény Keverjük j ó l össze valamennyi zöldséget az ízesítővel. amiről aztán már szinte lehetetlen leszokni. gőzön puhítva és fölaprítva 3 evőkanál. ezzel a zöldségösszeállítással olyan remek. ízlés szerint (elkészítésének leírása e recept után található) 1 db pita. Újdonság volt számukra. A 8 lepényből 8 .E l 1 MEXICALI G O O D W I C H fVEGERITO) / Mexikói jóteszemdvics 2 liternyi fölszabdalt fejes salátalevél. E12 N E W Y O R K G O O D W I C H / Keleti parti jóteszemdvics Akár hiszik.

míg puhulni kezd. s helyezzük konyhai műanyagfóliára. amikor kész. így megpuhul. karikára vágva 1/2 evőkanál sültekhez való folyékony füszerkeverék (például „Hain". (így elkészítve a hűtőben is eláll. vagy tortilla lepényt alkalmazunk. 1 kisebb fej vereshagyma. Egy fej hagyma 3—4 jóteszemdvicshez elég. réjjávai. s meghintjük a sópótló fűszerrel. A jóteszemdvics összeállítása: Száraz serpenyőben forrósítsuk meg a tortillát. míg a hagyma kissé megfonnyad. persze csak akkor. vagy valamilyen sómentes sópótló fűszer (tetszés szerint. s addig pirítjuk tovább. s csak addig pirítjuk benne a hagymát. mielőtt . majd egy helyen megmetszeni. nagyon jó lesz mindenféle zöldségleves följavítására. hogy a „ z s e b e " könnyen nyíljon.) Tálaláskor a csomagoló műanyag fóliával együtt vágjuk kettőbe a te­ kercset. ha szükséges. majd a közepére egy réteg brokkolit terítünk. majd egy további réteg a reszelt zöldsé­ gekből. hajói elrejtjük szem elől. azt először a mandulanézzel (vagy majonézzel) kenjük meg. de a másik 309 . és tálalásig beborítjuk a műanyag­ fóliával. Fonnyasztott h a g y m a jóteszemdvicshez 2 evőkanál étolaj. Erre jöjjön a csalamádé. például olajözön. azt j o b b pár percig forró sütőbe helyezve fölmele­ gíteni. hogy ne kapjon oda. a káposztával és a tökkel jó alaposan összekeverjük. akár el is hagyható) Egy csipet tengeri só. amibe aztán minden mást bele lehet rámolni. amit óvatosan apróra tördelt karfiolrózsa darabkákkal rakunk körbe.a. Az esetleges maradékot sem kell kidobni. Ha csapatit. de csak annyira. Szorosra fölcsavarjuk. vagy csapatit. A brokkolit és a karfiolt 5 percig forrásban lévő víz gőzében kell puhítani. ne váljon ropogóssá. Ha pitát használunk. Az utolsó réteg a fonnyasztott hagyma legyen. akár 2-3 napig is. Ekkor hozzáöntjük a fűszeres mártást.2 szelet avokádó (tetszés szerint. de csak a fodros levél és a rövid felső szárrész fölhasználásával. a vágásnál húzzuk kissé hátrább a műanyagot. amit salátával. vagy „Robbie's Barbecue Sauce") Kisebb serpenyőben fölforrósítjuk az olajat. csírával és avokádóval takarunk be. akár el is hagyható) A zöldségek előkészítése A brokkolit vékony csíkokra szabdaljuk. más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaj.

de rögtön is fogyasztható. (hacsak valahogy véletlenül lába nem kél). akár el is hagyható) Száraz serpenyőben forrósítsuk meg a tortillát. ha úgy kívánjuk. A mennyiségek egy szendvicsre szólnak. az alfalfa hajtást. de el is hagyható) Néhány vékony brokkolifodor.5 deciliter alfalfa hajtás Pár falatnyi kapros csalamádé 1 maréknyi vékony csíkokra vágott fejes salátalevél Egy csipet tengeri só vagy valamilyen sómentes sópótló fűszer (tetszés szerint. fölszeletelve 1. nehogy a zöldséges betét elcsöpögjön. ne váljon ropogóssá. úgy 5 centisre vágva. Műanyag fóliába csoma­ golva pár napig eláll a hűtőben. s végül a csíkokra szabdalt fejes salátalevelet. aki éhes. vagy mandulanéz mártás ( C l 6 jelű) 2 evőkanál. de csupán annyira. Kenjük be az egészet a mandulanéz mártással (vagy a majo­ nézzel). de bizony többet is megeszik ebből.A. hogy Los Angeles környékén mi a-rengeteg hagyma helyett is inkább avokádót használunk. 1 db teljes őrlésű gabonából készült tortilla 1 evőkanál majonéz.végénél hagyjuk érintetlenül. vagy kettős tekerccsé. D O O D W I C H / Nyugati parti jóteszemdvics Alapvetően abban különbözik a keleti parti jóteszemdvicstől. majd rétegezzük rá az avokádószeleteket. a csalamádét. Jó étvágyat! E 1 3 T H E L. Csavarjuk föl szorosan. egyszer­ re két szemben lévő oldaláról kezdve a sodrást. és öntsük a közepére a folyékony fűszerkeveréket. míg épp csak megpu­ hul. 310 . Hintsük meg egy csipet tengeri sóval. hajlékonnyá válik. hogy ne kapjon oda. mint a palcsintát. Rakjuk körbe a tortillát a gőzölt brokkolifodrokkal. mintegy 2 deciliter 1/4 közepes avokádó. sültekhez való folyékony fűszerkeverék (tetszés szerint.

s öntsük a még meleg burgonyaszeletekre. Szűrő­ kanállal merjük ki a krumplit. F02 CREAMY MASHED POTATOES / Tejszínes törtburgonya. magyarul szurokfülevéí (Origanum vulgare) 1 teáskanál csípős (Dijon-i) mustár Az újkrumplit forrásban levő víz gőzében annyira puhítsuk meg. a babért és a fokhagymát is. majd fölforraljuk. meghámozva és kétujjnyi darabokra fölkockázva 1 szál zeller. majd vágjuk fél centi vastag szeletekre. A mennyiség 3—4 személyre szól. Keverjük össze az olívaolajat és a citromlét. s annyi hideg vizet teszünk rá. Hagyjuk kissé lehűlni. míg a krumpli megpuhul. vagy sómentes sópótló fűszer Frissen őrölt törött bors.Burgonyából és gabonafélékből készült fogások F01 COLD N E W POTATOES IN OLIVE OIL W I T H FRESH O R E G A N O / Szurokfűszeres újkrumplisaláta 6 db közepes nagyságú újkrumpli. ami nagyjából 20 perc gőzölést jelent. szobahőmérsékleten is. de a főzővízből 1 decilitert tartsunk meg a 311 . Tálalható melegen is. és keverjük meg jól az egészet. utána hintsük meg a sófűszerrel és a szurokfüvei. Belerakjuk a zellert. de hűtve is finom. s utána fedő alatt lassú tűzön további húsz percig-fél óráig forraljuk. zöldjével együtt 1 babérlevél 1 jókora fokhagymagerezd 4 evőkanál vaj 1/2 deciliter tejszín 1 mokkáskanál tengeri só. friss oregano. míg késheggyel könnyen megszúrható lesz. alaposan megmosva 6 evőkanál finom olívaolaj 1 evőkanál frissen facsart citromlé Kevés fűszeres só. hogy éppen ellepje. ízlés szerint A kockára vágott burgonyát nagyméretű fazékba helyezzük. adjuk hozzá a mustárt is. mártással 8—10 db kisebb krumpli. vagy sómentes sópótló fűszer 2 evőkanál apróra metélt.

Fölforraljuk. s kézzel. esetleg szölömagolaj 1 jól megtermett vereshagyma. B e m a r d Jensen's Natural Vegetable Seasoning"). ha eltávolítjuk belőle a zellert. Addig kavarjuk. Ekkor adjuk hozzá a vizet. s az összes többi fűszert is.) Olvasszuk meg a vajat. öntsük rá a tejszínt. karikára vágva 3. mert az állástól megkemé­ nyedik. és nagy lángon. amíg elég simává válik. Figyelem! A tört krumplit frissen kell tálalni. más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja.megfelelő állag beállításához. tegyük bele a hagy­ mát. majd melegítsük. de semmiképp ne forraljuk föl. Tört krumpli mellé mennyei ez a szósz. szorgos kavargatás közben addig pirítsuk. majd lassú tűzön addig párologtat­ juk. míg a mártás mennyisége körülbelül 2 deciliternyire besűrűsödik. F04 BROILED POTATO SLICES / Roston aranyozott burgonyaérmék 2 db nagyra nőtt újkrumpli 3 evőkanál olvasztott vaj 312 . a mennyiség két adagot tesz ki. A maradékot se dobjuk ki. s a közben hozzáadott fűszerekkel is. mártások alapanyagaként. Adhatunk hozzá puhára párolt pirított zöldbabot ( D l 1 jelű). . vagy géppel törjük össze. (A többi főzölevet is föl lehet használni levesek. míg barnulni kezd. F03 B U R N T ONÍON GRAVY WITH T A R R A G O N / Tárkonyos sülthagymamártás 1 evőkanál étolaj.5 deciliter víz 2 teáskanál fűszeres zöldséglé ( p é l d á u l . Tegyük hozá a krumplit. a babért és a fokhagymát. Ekkor adjuk hozá a félretett főzöle­ vet a megfelelő sűrűség eléréséhez. vagy tárkonyos sülthagymamártást (F03 jelű). a fűszeres zöldséglevet. míg közben alaposan elkeveredik a vajas tejszínnel. például olajözön. mert alkalmas krémlevesek sűrítésé­ re. vagy 1 zöldségeröleves kocka (például „Hugli Vegetale Bouillon") 1 /2 mokkáskanál tárkony (Artemiosia dracunculus) 1/4 mokkáskanál zsálya (Salvia officinalis) 1 csipet őrölt szerecsendió 1 /2 mokkáskanál turbolya (Anthriscus cerefolium) Nagyméretű serpenyőben forrósítsuk föl az olajat.

Az adott mennyiség 2—4 személynek elég. például (C09 jelű) madár-fejes salátát vajjal megkent csöves kukoricával. hogy késheggyel meg lehet szúrni. F05 ROAST POTATOES BONNE F E M M E (WITH ROSEMARY) / Rozmaringos krumplisült jóasszony módra 1 3 1 2 kg aprószemú újkrumpli evőkanál vaj evőkanál olívaolaj teáskanál apróra metélt. (vigyázat. és előmelegített sütőben 15—20 percig sütjük. Mártogatáshoz adjunk mellé valamilyen mártást is. s csak annyira húzzuk le a haját. hogy csak részben fedjék egymást. a szurokfű felével. a fölmetélt rozmaring felével. tartalmát keverjük át. majd tűzálló tálban helyezzük 220 °C hőmérsékletre előmelegített sütőbe. Hagyjuk kissé lehűlni. ízlés szerint. ízlés szerint Frissen őrölt törött bors.Valamilyen sómentes sópótló fűszer. hogy minden fél krumpli tetején maradjon egy csinos kis sapka. s vágjuk vékony hosszanti szeletekre. 20—25 percig puhítsuk az alaposan megmosott. A sütőből kivéve keverjük össze a maradék vajjal és a félretett. az olívaolajjal. Tűzálló tál. a törött borssal. főleg a gyerekek imádják. amíg annyira meg­ puhul. Vegyük ki az edényt. de előtte csökkentsük le a sütő hőmérsék­ letét 150 °C-ra. Tálaláskor adhatunk mellé párolt bébicukkinit (D01 jelű). forró). vagy „Herbamare"). zöldséggőzőlő edényben. s ne halomban álljanak. friss oregano. vagy tepsi fenekére fektessük le a szeleteket. friss fűszerekkel. kíméletesen ke­ verjük el 2 evőkanál vajjal. (például „Spike". 313 . majd további 20 percig süssük még. magyarul szurokfülevél (Origanum vulgare) 1 mokkáskanál friss rozmaringlevél (Rosmarinus officinalis) apróra metélve Kevés fűszeres só vagy sómentes sópótló fűszer. Vágjuk a burgonyát körülbelül egy centis kockákra. Kenjük meg olvasztott vajjal. a fűszeres sóval. lesúrolt krumplit forrásban levő víz gőzében. Az adagolás 4 személyre szól. majd vágjunk ketté minden szemet. ízlés szerint Alaposan sikáljuk le a krumplit. Az olajban sült krumpli kiváltására adhatjuk ezt az ételt. míg az érmék enyhén ropogóssá válnak. és süssük így 15 percig. s aranybarna színt nyernek. hintsük rá a fűszerezést. vagy valamilyen salátát.

A burgonya és a kukorica mellett ez a harmadik olyan tápláléknövény. szervesült ásványi anyagoknak. majd apró cseppenként loccsantsuk rá az olajat. és végül hintsük meg a sópótló fűszerre]. jól hasznosul. főzés közben saját térfogata ötszörösére duz314 . a metionin és a cisztein. Ugyanakkor kifejezetten könnyű étel. rostnak. mégis változatos ételeket lehet előállítani belőle. olívaolajban Az olívaolaj is és a gőzön puhított zöldség is kifejezetten elősegíti az öntisztító kiválasztási folyamatot. mégis kiegyensúlyozott forrása keményítőnek. Nagyjából 20 perc gőzölést igényel. A „kínva" gazdag. Hámozzuk meg és kockázzuk föl a krumplit. Tálra kirakva rendezzük el a falásnyi darabokra vágott zöldséget étvágygerjesztő lát­ vánnyá. ízlés szerint Nagyságuktól függően négybe. például egy méregtelenítési időszak befejező szakaszában. Ebből kevés is rengeteg. A répát lehámozzuk. hogy a felvágott zöldség és az egészben hagyott cukkini. F07 Q U I N O A / Kínvakása Annak szánom ezt a receptet. s rendkívül magas fehérjetartalma könnyen felszívódik. illetve a tengeri sóval. többféle vitaminnak. cukornak. míg minden kellően megpuhul. melyet az amerikai indián kultúra adott az emberiségnek. Kockázzuk föl a répát és a többi zöldséget is. a „kínvát" tartották igazán nagyra a háromból. 4 db kisebb vagy 2 nagyobb szem burgonya 2 db közepes méretű sárgarépa 2 db közepes nagyságú cukkini 2 db közepes nyáritök 2 db közepes sárgabelű tök 5 evőkanál olívaolaj Kevés sómentes sópótló fűszer vagy tengeri só.F06 S T E A M E D POTATOES A N D V E G E T A B L E S IN ÖLTVE OIL / Begőzölt zöldségek krumplival. amik más gabonafélék­ ben csak jóval kisebb mennyiségben fordulnak elő. Olyan fehérjeépítő aminosavak találhatók benne nagy menynyiségben. 2 étkezésre elég. illetve tök egyszerre beleférjen. úgyhogy ez a fogás nagyon alkalmas. mint a lizin. vagy hatba vágjuk a burgonyaszeme­ ket. de a naturaboltok által újra divatba hozott gabonafélével. „anyagabona" névvel illették. és szívesen kísérlete­ zik ezzel az A n d o k indiánjaitól származó ősrégi. és hosszában négyrét szeljük. növényi zsira­ déknak. s elkészítése is könnyű. aki hozzá tud jutni. íze remek. Az inkák leginkább épp ezt. Jó nagy gőzölőedényre lesz szükség.

és szoptatós anyáknak is melegen ajánlott. Tehetünk rá még vajat. hogy keserves kínnal jár. F09 EASY BROCCOLI PILÁF / Egyszerű rizsesbrokkoli 3 evőkanál étolaj. fedő alatt főzzük még vagy 15 percig. üvegessé színeződnek. folyó víz alatt rázogatva átöblíteni. A mennyiség 4—6 személynek elég. s a fehér szemek áttetszővé. Gyakori keverés közben forraljuk újra föl.zad. ízlés szerint A „kínva" főzéséről elterjedt. amíg a gabona az egész vizet fölszívja. (A barnarizs például „ c s u p á n " háromszorosára. vagy valamilyen más mártást. Vajjal. pedig pofon­ egyszerű. Legjobb finom szűrőben. s a kölesszemek megduzzadnak. 1/4 liter „kínva" 1/2 liter víz 1 csipet só. adjuk hozzá a kölest. s ízlés szerint tengeri sóval vagy sómentes sópótló fűszerrel gazdagítható.) 1/2 liter víz 1/4 liter köles 1 evőkanál vaj 1 mokkáskanál só Forraljuk föl a vizet. aki csak megkós­ tolja. csak az a titka. F08 MILLET / Köles (Panicum miliaceum) Az eszményi gabona tulajdonképpen épp a köles. hogy földolgozás előtt hideg vízben nagyon alaposan megmosandó. Lecsepegtetés után közepes nagyságú edénybe rakjuk. például olajözön. majd lassú tűzön. majd lassú tűzön. vagy vízzel telt fazékba helyezve kézzel óvatosan megdolgozni a víz alatt. más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja 315 . míg a főzővíz fölszívódik. és gőzölt vegyes zöldség köleská­ sával. (Ilyen szempontból is j ó l fizet. különben kesernyés marad az íze. a fözővízzel és a sóval egyetemben. úgy 10—15 percig. De mindenki megszereti. fedő alatt tovább főzzük.) A tápanyagokban gazdag „kínva" különösen kívánatos kisgyerekeknek. a vajat és a sót. Felforraljuk. Tökéletes étkezést biztosít például valamilyen friss saláta. mert a testbe jutva egyáltalán nem késztet savtermelésre.

1 mokkáskanál k ö m é n y m a g (Cuminum cyminum, „római kömény") 1 teáskanál mustármag (tetszés szerint, el is hagyható) 1 teáskanál koriander (Coriandrum sativum) 1 teáskanál kurkuma, magyarul sárga gyömbérgyökér (Curcuma domestica) 1 /2 mokkáskanál őrölt fahéj (Cinnamomum ve rum), tetszés szerint 2 db babérlevél (Laurus nobilis) 1 teáskanál péppé zúzott fokhagyma 1,5 deciliter apróra szeldelt vereshagyma 1 csomó brokkoli, levele fodrokra szedve, a szárak lehajazva, és egy centis darabokra szeletelve 3/4 liter rizs, gőzben puhítva, lehetőleg barnarizs 1 db kisebb citrom frissen kifacsart leve (2—3 teáskanálnyi) 1 teáskanál tengeri só Nagyméretű, lefedhető serpenyőben hevítsük föl az olajat. Kissé sercegtessük meg benne a köményt és a mustármagot, keverjük bele a koriandert, a kurkumát, a fahéjat és a babért, a fokhagymát és a hagymát is, s addig kevergessük, amíg a hagyma megpuhul, és éppen barnulni kezd. Ekkor tesszük bele a brokkolit, s közepes lángon tartva 5 további percig kavargatjuk. Öntsünk hozzá egy deciliter vizet, s lassú tűzön addig pároljuk az egészet, míg a brokkoli megpuhul. (Ez nagyjából 5 percet vesz igénybe.) Levesszük a tűzről, beletesszük az előgőzölt rizst, s rendszeres időközönként addig kavargatjuk, amíg kissé ki nem hűlt. Ekkor belecsavarjuk a citromot, megsózzuk, s még egyszer átmozgatjuk. A mennyiségek 5-6 személyre szólnak.

F10 P O T A T O B U R E K / Burgonyás öreg böreg A csöreg-böreg balkáni eredetű ételféleség, könnyen készíthető és nagyon j ó , de igazán csak forrón finom. Alkalmas étvágygerjesztő falatká­ nak, de remek kiegészítője lehet levesnek, salátának, párolt zöldségnek, és az önkiszolgáló büféasztalokon is főszerepet szokott kivívni magának. Félkész tésztáját — mely szintén balkáni származású — általában előre gyűrják-nyűjtják, s a téglalap alakú, csaknem rétestészta vékonyságú leveleket boltban árulják. A tészta neve görögösen „phyllo", törökösen ,,yufka", s ma már nem csupán a balkáni országokban, hanem a világ egyre több helyén lehet üzletben is megvásárolni, mint előkészített alap­ anyagot további földolgozás céljára.

316

4 db jó nagyra nőtt burgonya, meghámozva és durvára lereszelve 1 fej kisebb vereshagyma, apróra metélve 1 mokkáskanál tengeri só Frissen őrölt törött bors, ízlés szerint 2 evőkanál étolaj, például olajözön, más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja 1 csomag (kb 1/2 kg) „phyllo" leveles tészta 1,2 deciliter olvasztott vaj A reszelt krumpliból (az erre alkalmas konyhai eszközzel, vagy annak híján konyharuhába téve) facsarjuk ki a nedvességet, majd megfelelő méretű tálban-keverjük össze a hagymával, s ízesítjük sóval, borssal. Adjuk hozzá az olajat is, és dolgozzuk el benne jól. (Igyekezzünk, mert a reszelt burgonya hamar elszíneződik.) Egy „phyllo" tésztalevelet rövidebb oldalával magunk felé fordítva a munkaasztalra teritünk. (A többit addig is takarjuk le enyhén nedves konyharuhával, nehogy kiszáradjanak.) A tésztalevél alsó harmadát hajt­ suk föl, kenjük meg vajjal. A fölhajtott (kettős rétegű) területen tereges­ sünk szét egy marokravalót a töltelékből, a szélek kétujjnyi üresen hagyott részét borítsuk a töltelékre, s az egészet továbbhengergetve készítsünk belőle lapos tekercset. A két végét is hajtsuk vissza, s úgy helyezzük a tekercset vajjal vékonyan bekent, lapos tepsibe, hogy a tésztalap illesztése ne látszódjon, alulra kerüljön, majd rögtön vajazzuk meg a böreg tetejét is. Keresztirányban 4—6 helyen metsszünk bele a böregtekercsbe, attól függően, hogy kisebb étvágygerjesztő falatként szándékozzuk-e kínálni, vagy az étkezés főfogásának. Hasonló módon készítsük a további teker­ cseket, míg el nem fogy a töltelék. (Ennyi nyersanyagból 9—10 tekercs szokott összejönni.) Amikor valamennyi tekercs bevajazva készen áll, akkor — még sütés előtt — permetezzük be őket kevés vízzel vagy ásványvízzel, majd helyez­ zük a tepsit az előmelegített sütőbe. A sütés 220 °C hőmérsékleten nagyjából 20—25 percig tartson, míg a böreg aranybarnára nem pirul. Sütés alatt is kenjük meg mégegyszer a tésztát olvasztott vajjal. Vegyük ki a sütőből, amikor kész, és éles késsel válasszuk el a böregadagokat egymástól a korábbi bemetszések mentén, majd tálaljuk rögtön, mert nincs, aki ne forrón szeretné. Még néhány jó tanács a „ p h y l l o " fölhasználásához. Ne akkor próbáljuk ki, amikor díszes vendégsereget várunk, j o b b előtte magunkon begyako­ rolni a bánásmódot, s csak akkor előrukkolni vele nagyobb társaság előtt is, ha már biztosak lehetünk az eredményben. A vékony tészta könnyen kiszárad, ezért munka közben is tartsuk letakarva kissé nedves konyharuhával. De az sem j ó , ha nagyon vizes az

317

a konyharuha, mert akkor meg ragadós lesz tőle a tészta, és nem lehet egymástól elválasztani a leveleket. Azonnal takarjuk vissza a maradék tésztát, amint leválasztottunk egy levelet. A kiterített egyetlen réteg ráadásul még gyorsabban szárad, ezért rögtön kenjük meg az olvasztott vajjal, különben nem fogunk tudni dol­ gozni vele, hajtogatáskor reped, törik. Kezdetben ne sajnáljuk, ha egy-két levél kárba vész, elszakad, kilyu­ kad, míg magunktól rá n e m jövünk a dolog csínjára-bínjára. Aztán a „ p h y l l o " tészta sem mindig egyforma, hol ilyenre, hol olyanra sikerül. N e m gond, egy-egy félkilós csomagban általában úgyis több levél szokott lenni, mint amit fölhasznál az ember, van benne tartalék.

F I 1 D O L M A S (STUFFED GRAPE LEAVES) / Töltött szölőlevéldolma Ez a finom falat is a Közel-Kelet tájairól származik. Receptjei gyakran előírnak fenyömagot is; én egyszerűen kihagyom belőle, hogy megelőz­ zem a nem megfelelő ételtársításból eredő gondokat. Egész kevés ribizlit is szoktak beletenni a töltelékbe. Az én emésztésemnek ez nem okoz gondot, de aki úgy gondolja, hogy inkább szigorúan ragaszkodik a szabályokhoz, az a ribizlit is kihagyhatja. A dolma hidegkonyhai étel, a hűtőben — zárt edényben — pár napig eltartható, így egy-két nappal előre is elkészíthető, ami nem megvetendő előny mondjuk egy nagyobb vendégjárás előkészületei közepette. Az előkezelt szőlőleveleket itt-ott boltban is meg lehet vásárolni, de elkészítésének magunk is nekiláthatunk. így legalább biztosak lehetünk, hogy nincs benne tartósítószer, hisz mi csináltuk, mi nem raktunk bele. Pár percre sós citromos vízbe kell áztatni az enyhén előgőzölt, váloga­ tottan szép, friss szőlőleveleket. (Az áztatólébe tegyünk egy gerezd fok­ hagymát is.) Lezárt befőttesüvegben, gondosan rétegezve, hidegen tartva hosszabb ideig is elállnak így előkészítve. • Használat előtt hideg vízzel öblítsük le a leveleket, hogy a só nagyobb része lemosódjon, majd konyharuhára, vagy papírtörölközőre fektetve szárítsuk meg őket. 9 evőkanál olívaolaj 1 kisebb fej vereshagyma, apróra metélve 1 teáskanál szárított kapor 4 evőkanál aszalt ribizli 1 teáskanál frissen őrölt szerecsendió 1/2 mokkáskanál kardamom (Elettaria cardamomum) 1/2 liter gőzben főtt, kevés vajjal készült sótlan rizs (legjobb erre a fehér „basmati" fajta)

318

30—35 db előkezelt szőlőlevél 1 db zöldcitrom (vagy egyszerűen citrom) leve, ami úgy 2—3 evőkanálnyi Víz Néhány vékony citromszelet 2—3 babérlevél Nagyméretű serpenyőben forrósítsunk föl 5 evőkanálnyival az olajból. Tegyük bele a hagymát és süssük, míg üveges lesz, de ne kezdjen el barnulni. (Ezt akár egy kanálnyi víz beleöntésével is egyszerűen meg lehet előzni.) Ekkor adjuk hozzá a kaporport, az aszalt ribizlit, a szere­ csendiót és a kardamomot, majd levesszük a tűzről és jól elkeverjük a közben főtt rizzsel. Vegyük elő a szőlőlevelet, s helyezzünk mindegyikre 1 -2 evőkanálnyit a töltelékből, a levél nagyságától függően. (A levélnyelet le kell csípni, ha még rajta lenne a levélen.) A levélnyél helyétől indulva óvatosan göngyöl­ j ü k bele a szőlőlevélbe a tölteléket, vigyázva, hogy oldalt ki ne folyjon. Az apró tekercseket helyezzük tűzálló tálba. A sütésre másnap is sor kerül­ het, csak addig hűtőben tartandó. Keverjük össze a citromlevet a maradék 4 evőkanál olajjal, s annyi vizet adjunk hozzá, hogy 1/4 litert tegyen ki, majd a keveréket öntsük rá a dolmatekercsekre. Helyezzünk a tetejükre citromszeleteket és néhány babérlevelet, s a maradék szőlőlevelekkel is betakarhatjuk a tálat, majd terítsünk rá alufóliát is lazán. Nagyjából 45 percig kell sütni, úgy 180 °C körüli hőmérsékletű, nem túl meleg sütőben, mialatt leve csaknem teljesen fölszívódik. (Vigyázat! Azért ne szárítsuk ki túlságosan!) Körülbelül 30 étvágygerjesztő, ízletes dolma az eredmény. Van, aki forrón szereti, de általában hidegen fogyasztják. Én így is, úgy is melegen tudom ajánlani mindenkinek.

319

Főtt tészták és mártásaik

G01 QUICK FRESH T O M A T O SAUCE F O R PASTA / Egészségmártás friss paradicsomból Tudjuk, a paradicsom rengeteg szokásos mártás, szósz, ,,kecsáp" alapanyaga, de a főzéstől alapvetően megváltoztatja természetét, erősen savassá válik e frissen még nagyon is egészséges zöldség. A dilemma megszüntetésére szinte kínálja magát az egyszerű, de nagyszerű megol­ dás, a friss paradicsomból hidegen készített mártás, mint ez is itt. Önthetjük főtt tésztára, rizsre, mennyei az íze. Elkészítését leegyszerűsíti és meggyorsítja, ha a daraboláshoz valamilyen kézhez álló háztartási gép is akad. 2 evőkanál olívaolaj 1 kisebb fej vereshagyma 1 közepes nagyságú, érett friss paradicsom Fűszeres só vagy sómentes sópótló fűszer, (például ..Herbmare"). ízlés szerint Közepes méretű, lefedhető serpenyőben forrósítsuk föl az olajat, s pirítsuk meg rajta a fölvágott hagymát. A fokhagymát is zúzzuk össze, adjuk hozzá a hagymához, s azt is süssük kicsit, majd tegyük a serpenyő­ be a fölaprózott répát és zellert is. Alapos keverés után hintsük a finomra metélt petrezselyem- és bazsalikomzöldet a többi zöldségre, a leves­ kockával együtt öntsük az edénybe a vizet, fedjük le, és lassú tűzön főzzük úgy 15 percig, amíg a répa és a zeller is megpuhul, majd vegyük le az edényt a tűzről és hagyjuk kihűlni. Míg a többi zöldség hűl, azalatt készítsük elő a paradicsomot. Forró, lobogó vízbe dobjuk, de épp csak fél percre, hogy a haját könnyen le lehessen húzni kézzel. Aprításhoz ezután már nincs is szükség gépre (attól a paradicsomlé amúgy is túl habos, sápadt lenne), a hámozott pa­ radicsomot kézzel is szétnyomkodhatjuk, ahogy a megfelelő méretű tálba helyezzük, s értékes levéből így egy csepp sem vész el, csak figyelem és kis ügyesség dolga. A főtt zöldséget hozzákeverjük a tört paradicsomhoz, s közben — ízlés szerint — meghintjük a fűszeres sóval. Az adag 2—3 személynek elég.

320

G02 M U S H R O O M SAUCE W I T H GARLIC, OIL A N D PARSLEY / Fokhagymás-petrezselymes gombamártás 1,5 dkg fűszeres ízü szárított gomba 1/2 kg friss gomba 1,2 deciliter olívaolaj 2 teáskanál péppé zúzott fokhagyma 3 evőkanál finomra metélt friss petrezselyem Tengeri só és frissen őrölt törött bors, ízlés szerint A szárított gombát áztassuk be annyi meleg vízbe, hogy az ellepje azt, úgy fél órára, illetve amíg megpuhul. Szeleteljük föl vékonyra a friss gombát, mely így nagyjából 1,5 litert tesz ki. A megpuhult szárított gombát metéljük közepesen finomra, de áztatóvizét ne öntsük ki, hanem vásznon, vagy sűrű szitán szűrjük el. A puhára ázott, fölaprózott szárított gombát és leszűrt áztatólevét tegyük kisebb edénybe, forraljuk föl, és addig tartsuk lassú tűzön, míg a folyadék elpárolog. Közben egy másik serpenyőben forrósítsuk meg az olajat, s egész kicsit pirítsuk meg benne a fokhagymapépet, majd adjuk hozzá a petrezselymet és a friss gombát, s egy percnyi további pirítás után az előkészített szárított gombát is. Ekkor tegyük bele a fűszereket is, és addig tartsuk lassú tűzön, míg a gombaié elpárolog. Ennyi mártás 3-4 tányér főtt tészta ízesítéséhez ele­ gendő. Maga a főtt tészta lehet a kínai ,,lo mein", a j a p á n ,,soba", de készülhet bármilyen más frissen gyúrt vagy száraztésztából is.

G03 PESTO G E N O V E S E / „Pesto" génuamártás A legtöbb „ p e s t o " recept általában valamilyen sajtot, legtöbbször par-mezánt ír elő, de úgy találtam, hogy a sajt ízét pótolhatjuk a fűszerek, illetve a fenyőmag mennyiségének megváltoztatásával, tehát sajtmente­ sen is lehet kellemes ízű. De a fenyőmag sem annyira fontos, el is hagyhatja, aki ennyire sem akarja áthágni a megfelelő ételtársítás szabá­ lyait. Mindenesetre ez a „ p e s t o " mártás fenyőmaggal együtt is sokkal egészségesebb, mint a szokásosak, a darált hússal és főtt paradicsommal készültek, s egy kis zamatváltozatosságnak sem megvetendő. A „ p e s t o " nem csak főtt tésztához j ó , adható zöldségre, például párolt karfiolra is. Nem kell belőle sok, ebből kevéssel is sokra jutunk. 4 gerezd közepes nagyságú gerezd fokhagyma 1/2 liter friss bazsalikomlevél (Ocium basilicum) 2 púpozott evőkanál fenyömag 0,8 deciliter olívaolaj 321

Már nagy fordulaton járjon az aprítógép acélpengéje, amikor a fokhagy­ magerezdeket beledobjuk, hogy kellően földarabolja, majd a bazsalikom­ levelet és a fenyőmagot is a gép kelyhébe borítjuk. A gép kése azalatt is pörögjön, míg az olajat vékony sugárban hozzáadjuk. Az olajból két evőkanálnyit tartsunk meg, amit csak akkor öntünk a tetejére, ha már a gépből átraktuk az elkészült mártást a szorosan záródó tárolóedénybe. Ez a mennyiség nagyjából két decilitert tesz ki. Fölhasználási példa: főzzük meg a spagettit, a makarónit, vagy bármi­ lyen más, ízlés szerinti tésztát, s tegyünk félre fél decilitert a főzővízből. A leszűrt főtt tésztában kavarjunk el egy evőkanál vajat. 3-4 személynek elég tésztaadaghoz (ami szűk fél kg) egy deciliter „ p e s t o " szükséges, amit úgy kell előkészíteni, hogy kisebb edényben hozzáöntjük a félretett fél deciliter főzővizet, s kavargatás közben forrásig melegítjük, épp csak addig, míg bugyborékolni kezd, de n e m forraljuk. Ekkor ráöntjük a vajjal elkevert, még meleg tésztára. Kevés sóval, borssal tovább ízesíthető az étel, ha szükséges.

G04 PASTA W I T H B U T T E R A N D FRESH HERBS / Frissfűszeres vajasmetélt 1/2 kg „jinejo" nudli, barnarizs, „soba", ,,chow mein udon", vagy bármilyen más, tetszés szerinti főtt tészta 2 evőkanál vaj 2 evőkanál olívaolaj Kevés tengeri só, vagy sómentes sópótló fűszer, ízlés szerint Frissen őrölt törött bors, ízlés szerint 0,8 deciliternyi friss bazsalikom (Osimum basilicum), oregano (Origanum vulare, magyarul szurokfü), vagy borsikafü, más néven csombor(d) (Satureja hortensis), apróra metélve. Forraljunk föl pár liter vizet a megfelelő méretű tésztafőző lábosban. A tésztát adagonként tegyük bele a lobogó vízbe, hogy eközben is forrásban tudjon maradni, s főzzük tovább a fölhasznált tésztaféleség használati útmutatója szerint. Tésztaszűrőn csepegtessük le, s azon forrón keverjük el a vajjal, az olívaolajjal és a fűszerekkel. Az így elkészített tészta 4—6 személy részére elegendő, s remek kiegészítő salátához, leveshez, de párolt vagy parázson, roston sült zöldséghez is.

322

3 deciliter napraforgóolaj 3/4 liter teljes őrlésű búzaliszt 5 mokkáskanál sütöszóda 1 mokkáskanál tengeri só (ízlés szerint. lepények H01FRENCH T O A S T W I T H MAPLE SYRUP / Kétszersült édeske 1/4 liter mandulatej. a vajat közepes lángon olvasszuk meg. hökezeletlen író vagy víz 2 tojás (nem feltétlenül szükséges. s melegen. lángosok. s mártsuk bele ebbe a folyadékba. vajjal tálaljuk. A megsült szeleteket előmelegített tálra helyezve vaj darabkákkal díszitjük. Vigyázzunk. vagy 2 deciliter tejszín és 1/2 deciliter víz keveréke 1 púpozott mokkáskanál fahéj 1/2 mokkáskanál szerecsendió 4 karéj teljesörlésü gabonából sütött vagy lisztmentes kenyér 3 evőkanál vaj a sütéshez. Tízóraira. el is hagyható) Áztassuk a korpát forró vízbe. Adjuk mindet hozzá az áztatott korpához. el is hagyható) 1. Keverjük össze a mézet az íróval. 180 "C hőmérsékletű sütőben. s összedolgozás közben keverjük bele a mazsolát is. 25 percig kell sütni nem túl meleg.Sütemények. Hatszor három téglalapra vágjuk. Az adag kettőnek szól. és pirítsuk benne aranybarnára a bemártott kenyérszeleteket. a lisztbe pedig keverjük el a sütőport. A kenyeret szeljük (kissé átlós vágással) félkaréjokra. De kihűlve sem szokott ránk romlani. és további vaj a befejezéshez Melegített juharszörp vagy ennek híján méz A mandulatejbe (vagy helyette a vizezett tejszínbe) keverjük bele a fahéjat és a szerecsendiót. nehogy a vaj közben megbarnuljon. 323 . kétszersültek. a tojással és az olajjal. Megfelelő méretű serpe­ nyőt választva hozzá. mert így a legfinomabb. ne le­ gyen túl magas a láng. el is hagyható) 1/4 liter elöáztatott mazsola (ízlés szerint. H02 BLUE RIBBON BRAN MUFFINS / Mézes korpakalács 3/4 liter korpa 1/4 liter vízbe áztatva 1 / 4 liter méz 1 /2 liter nyers. ebédre imádják a gyerekek. majd melegített juharszirupot (vagy mézet) csepegtetünk rá.

vagy nyújtófával centi vastagságúra lapítjuk. ki is hagyható) 3 mokkáskanál zsálya (Salvia officinalis) 2 mokkáskanál rozmaring (Rosmarinus officinalis) 3 mokkáskanál kakukkfű vagy démutka (Thymus vulgaris) A sütőt 230 °C hőmérsékletűre kell előmelegíteni. apró darabokban. s további 1/2 deciliter az ecseteléshez 324 . hőkezeletlen író vagy víz 1 teáskanál méz 2 evőkanál korpa (nem feltétlenül kell. vagy megfelelő átmérőjű. majd készítsünk mélyedést a keverék közepébe. a sütőport és a sütöszódát is belekevertük. Körülbelül 16 kétszersültkarika j ö n ki a fenti mennyiségből. és pogácsaszaggatóval. amit aztán lisztezett gyúródeszkán egy-két percig kézzel gyúrunk-dagasztunk tovább.H03 H E R B E D BUTTERMILK BISCUITS / Háromfüszeres kétszersült 4. miután a sót. körülbelül 10 cm átmérőjű korongokat vágunk belőle. zöldbabhoz. majd villával veknivé dolgozzuk össze. késsel fölforgácsolva 1 teáskanál juharszirup vagy helyette méz (el is hagyható) 1. H 0 4 ONION S C O N E S / Hagymás lepénylángos 1/2 liter rétesliszt teljes őrlésű búzából 1 mokkáskanál tengeri só 4 mokkáskanál sütőpor 4 mokkáskanál sütöszóda 1/2 deciliter hideg teavaj.) Hintsük rá a korpát és a fűszereket. Tegyük hozzá a vajat.2 deciliter rétesliszt teljes őrlésű búzából 1 mokkáskanál só 4 mokkáskanál sütőpor 1 mokkáskanál sütöszóda 5 evőkanál vaj 2 deciliter nyers. és 12—15 percig sütjük a 230 °C hőfokra előmelegített sütőben. Az egyenletesre eldolgozott tésztát tenyérrel tapicskolva. Mérés előtt szitáljuk át a lisztet. (Ha nem teszünk bele korpát. belisztezett peremű üvegpohárral jókora. ahová a mézzel kevert írót öntjük.3 deciliter apróra kockázott hagyma 1 tojás 2 deciliter tejszín. Vaj ázott lapos tepsire rakjuk ki. akkor 1/6 résszel kevesebb író is elég. Izgalmas és ízletes kenyérpótló kísérő salátához. vagy bár­ milyen más zöldségfogás mellé. majd mégegyszer.

Mérés előtt szitáljuk át a lisztet, majd még egyszer, miután a sót, a sütőport és a sütőszódát is belekevertük. Tegyük hozzá a vajforgácsot, készítsünk mélyedést a keverék közepébe, ahová a mézet és a hagymát, továbbá a külön edényben fölvert tojásos tejszínt tesszük. Villával dolgoz­ zuk össze a tésztát kissé ragadós, de j ó l gyúrható veknivé, amit aztán lisztezett gyúródeszkán fél percig kézzel gyúrunk-dagasztunk tovább. Az egyenletesre eldolgozott tésztát tenyérrel tapicskolva téglalap alakban centi vastagságúra lapítjuk, és pogácsaszaggatóval vagy megfelelő átmé­ rőjű, belisztezett peremű üvegpohárral jókora, körülbelül 10 cm átmérő­ jű korongokat vágunk belőle. A maradékot mégegyszer gyúrjuk át, s abból is hasonló módon készítsünk ugyanolyan korongokat. A tésztakorongok tetejét ecseteljük be a maradék tejszínnel és 12—15 perc alatt süssük meg őket aranybarnára, előmelegített sütőben, 400 °C körüli hőfokon. Körülbelül 12 lepénylángost adnak ki a föltüntetett mennyiségek. Ez a sült tészta megnyugtatóan könnyű és ínycsiklandóan finom kenyérpótló kísérő leveshez, salátaebédhez.

Hal és csirke

101 F L O U N D E R IN LEMON-DILL SAUCE / Kapros lepényhal 3 evőkanál vaj 1 evőkanál apróra metélt friss kapor (Anethum graveolens), vagy 1 púpozott mokkáskanál szárított kaporpor 1 evőkanál frissen facsart citromlé 1/2 mokkáskanál fűszeres só, tengeri só vagy sómentes sópótló fűszer, ízlés szerint 1 szál közepes nagyságú zöldhagyma, vékonyra karikázva 1/2 kg filézett halszelet, legjobb a lepényhal, de alkalmas bármilyen más fehér halhús is Pár citromszelet a díszítéshez A vajat, a kaprot, a citromlevet, a sót és a zöldhagymát közepes lángon — alkalmanként meg-megkavargatva — melegítsük föl együtt egy jó nagy serpenyőben. Erre a vajas keverékre tesszük a halszeleteket. További 8— 10 percig fedő alatt pároljuk, s közben időnként meglocsolgatjuk a piruló halszeleteket egy-egy kanállal a párolóléböl. Villaheggyel ellenőrizzük, hogy kellően megpuhult-e. Tálaláskor előmelegített tányérra tesszük a halat, saját levével leöntjük, s citromkarikákkal díszítjük. Az adag 4 személyes.

102 MEQUITE-GRILLED SWORDFISH BEVERLY HILLS / Kaliforniai kardhal roston 6 evőkanál olívaolaj 2 gerezd péppé zúzott fokhagyma 2 evőkanál apróra metélt friss petrezselyem vagy 2 teáskanál szárított 2 evőkanál apróra metélt friss borsikafü, más néven csombor(d) (Satureja hortensis), vagy 1 teáskanál szárított 1 evőkanál apróra metélt friss turbolya (Anthriscus cerefolium), vagy 1 teáskanál szárított 2 teáskanál őrölt koriander (Coriandrum sativum) 2 teáskanál frissen facsart citrom, vagy zöldcitrom leve 1 db j ó k o r a paradicsom meghámozva, kimagozva és fölkockázva Sómentes sópótló fűszer, vagy tengeri só, ízlés szerint

326

4 db egyenként 15—20 dkg körüli súlyú, 3—4 ujjnyi vastag tengeri halszelet, kicsontozva és lenyúzva, például kardhal, tonhal, makréla, tengeri süllő Az olívaolaj kétharmadába, azaz 4 evőkanálnyiba, kézzel, turmixgéppel vagy más konyhai eszközzel jól belekeverjük a fokhagymát és a fűszere­ ket, s az utolsó pár másodpercben hozzáöntjük a citromlevet is, majd végül meghintjük sóval, borssal, s félretesszük á keveréket, míg nekiké­ szülődünk a sütésnek. A maradék olajjal alul-fölül megkenjük a halszeleteket és a rostsütő rácsát is, majd parázs fölött megpirítjuk a hal mindkét oldalát. A sütésidő a szelet vastagságától függ, 2-3 percet számoljunk minden halcentimé­ terre. Kétszer kenjük meg a halat az előkészített fűszeres olajjal, először sütés kezdetén, s másodszor félidőben, akkor, amikor megfordítjuk a szeleteket. Négy előmelegített tányér közepére tegyünk egy keveset a fűszeres olajból, majd mindegyikbe fektessünk egy-egy megsült halszeletet, s a maradék keveréket öntsük a tetejükre. Gőzben párolt spárgát, vagy szintén egyszerűen elkészített zöldbabot adhatunk mellé, no meg sok salátát, így hagyjuk, hogy a fűszeres sülthalaroma kellően érvényesül­ hessen. A halszeletek és a tányérok számának megfelelően az adagot négy személyre szántuk.

103 WARM CHICKEN A N D BROCCOLI SALAD / Icipici pipicicificnik brokkolisalátában 2 db szép nagy, lenyúzott csirkemell 1 gerezd fokhagyma 1 fej vershagyma egészben, megtisztítva 1/2 liter zöldség-eröleves 1 l'l liternyi kisebb brokkolifodrokból 2 ágacska friss rozmaring (Rosmarinus officinalis), vagy egy csipetnyi szárított 1,3 deciliter „fidzsi fincsi" salátaöntet (C19 jelű) A csirkemelleket kettévágjuk, s közepes nagyságú lábasba helyezve melléjük tesszük a fokhagymát, a hagymát és annyi zöldséglét, ami épp befedi a húst. Forrásba hozzuk a folyadékot, majd lecsöndesített, lassú tűzön, fedő alatt tovább főzzük, úgy 20 percig, amíg a csirke megpuhul. Míg a csirke fő, azalatt készítsük elő a brokkolit. A gőzölöedénybe először a rozmaringágakat tesszük bele, majd a brokkolifodrokat, s forró

327

víz fölött gőzöljük, de csak addig, amíg a brokkoli éppen csak megeresz­ kedik, s színe világosabb zöldre vált. A csirkét a főzőléből kiemelve, még melegen, vágjuk föl falatnyi dara­ bokra. (A főzőlét majd inkább öntsük ki, mert túlságosan savassá vált már az újrafölhasználáshoz.) A csirkedarabokat összerázzuk a gőzölt brokkolival, majd a salátaöntettel, és — ízlés szerint — őrölt fehérborssal is ízesítjük. Tálalható jegelve, de forrón is, ki hogyan szereti. Az adott mennyiség 4 adagot tesz ki.

104 LEMON-DILL CHICKEN / Kaporgálós csirke 3 evőkanál vaj 1 evőkanál apróra metélt friss kapor vagy 1 csapott teáskanál szárított kaporpor 1 evőkanál frissen facsart citromlé 1/2 mokkáskanál fűszeres só, tengeri só vagy sómentes sópótló fűszer, ízlés szerint 1 szál közepes nagyságú zöldhagyma, vékonyra karikázva 1/2 kg lenyúzott csirkemell, mindegyik kicsontozva és négybe vágva. Ez a fogás nagyon hasonlít a „ k a p r o s lepényhaF (101 jelű) receptjére, csak éppen kétszer annyi ideig kell a tűzön tartani. A vajat, a kaprot, a citromlevet, a sót és a zöldhagymát közepes lángon — alkalmanként meg-megkavargatva — melegítsük föl együtt egy jó nagy serpenyőben. Erre a vajas keverékre tesszük a csirkedarabokat. További 8—10 percig fedő alatt pároljuk, s közben időnként meglocsolgatjuk a piruló csirkemell negyedeket egy-egy kanállal a párolóléből, majd meg­ fordítjuk a húst, s másik oldalát ugyanígy sütögetjük, ugyancsak 8—10 percig. Villaheggyel ellenőrizzük, hogy kellően megpuhult-e. Előmelegí­ tett tálon rendezzük el a húst, és saját levével öntsük le. Az adag 4 személyes.

328

Magtej, magtejes italok, fagyos finomságok

J01 NUT A N D SEED MILKS / Magból készített tejek Mandula, szezámmag, napraforgó, kesudió, ezek valamilyen keveréke, vagy bámilyen más olajos mag fölhasználható magtej készítéséhez ezen recept szerint. A kész tej 1—2 napig hűtőszekrényben tárolható, de természetesen azon frissiben a legjobb. Víz helyett használjunk jég­ kockát, ha hidegen szeretjük, és az elkészítés után nincs türelmünk kivárni, míg lehűl. Ha a hűtőből vesszük elő, akkor használat előtt jól rázzuk föl, mert állás közben a sűrűje leülepszik. 1,3 deciliter „meztelen" mandula, vagy hántolatlan szezámmag 2 teáskanál juharszirup vagy termett (hőkezele tlen) méz, ízlés szerint, de el is hagyható 1/2 liter víz, esetleg több, attól függően, milyen a kívánt sűrűség A mandulaszemek ,,levetkőztetésére" először „blansírozni" kell, ami azt jelenti, hogy egy percre lobogó, forró vízbe vetjük a mandulát, majd utána kivesszük, s lecsepegtetjük. Az ettől meglazult bőrből már könynyen kipattintható a „meztelen" mandula. Az elkészítendő magot pár órára — vagy esetleg fél napra is — érdemes vízbe áztatni, de ez nem feltétlenül szükséges. A szűrőt előre béleljük ki szűrőpapírral. A turmixgép kelyhébe tegyük bele a magot, s az édesítő­ szert és a víz felét, úgy 1/4 litert. Addig járassuk a gépet a legnagyobb fordulaton, míg egyenletes péppé válik a mag és a víz, s csak ezután keverjük bele a többi vizet, annyit, hogy a kívánt sűrűséget elérjük. Még néhány percig keverjük együtt tovább, aztán szűrjük le. Ha túl sok pép marad a szűrőn, az annak a jele, hogy tovább kellett volna járatni a turmixgépet. De ez sem tragédia, a szűrőn fönnakadt pép — víz hozzá­ adásával — újra fölhasználható további magtejkészítéséhez. Ennyi mag­ ból körülbelül 1 liter magtej készíthető.

J02 DATE OR STRAWBERRY-ALMOND M I L K S H A K E / Datolyás, illetve ivófagyi mandulatejböl 1/4 liter „friss mandulatej" (J03 jelű) 2 mélyhűtött banán 6 szem kimagozott datolya vagy 6 szem friss (esetleg lefagyasztott) eper 329

A mandulatejet a gyümölcsökkel együtt addig keverjük a turmixgép­ ben, amíg folyékony krémmé verődik. Aki kevésbé sűrűn szereti, az csak egy banánt használjon föl. A mennyiség egy mixerkehelynyi. Ha megnyerte a tetszést ez a fagyos finomság (a gyerekek egyszerűen megörülnek érte, de a felnőtteket sem szokta hidegen hagyni), akkor érdemes lesz állandóan mélyhűtött banánt tartani a háznál. Ezek a folyékony fagyik táplálók, és nagyon jól helyettesítik a fagylaltból és tejből kevert „milksék" készítményeket, meg a különböző fehérjetápokból csi­ nált italokat.

J03 FRESH A L M O N D MILK / Friss mandulatej A mandulatej és más, magokból készült tejpótlék nem új találmány, évszázadok óta ismert mind Európában, mind Ázsiában, mind az ameri­ kai indiánok között. Manapság is széles körben alkalmazzák világszerte, mint könnyen emészthető, egészséges pótszert a tehéntej helyett. A mandulából, vagy szezámmagból készült magtej csodás ízén felül egyben elsőrangú, könnyen fölszívódó és gazdag kalciumforrás is. 1/2 deciliter „meztelen" mandulamag 1/4 liter víz 2 teáskanál juharszirup vagy termett (hökezeletlen) méz, ízlés szerint, de el is hagyható A mandulaszemek „levetkőztetésére" először ,,blansírozni" kell, ami azt jelenti, hogy egy percre lobogó, forró vízbe vetjük a mandulát, majd utána kivesszük, s lecsepegtetjük. Az ettől meglazult bőrből már könynyen kipattintható a „meztelen" mandula. Mint minden magtej, ez a friss mandulatej is turmixgépben készíthető a legkönnyebben. A „ruhátlan" mandulaszemeket a hideg vízzel együtt 23 percig járatjuk a gép kelyhében, a legmagasabb fordulatfokozaton, amíg vastag, fehér, tejszerű folyadékká nem válik. Finom szitán vagy vászonon szűrjük le, ha rögtön meg akarjuk inni. Ha túl sok pép maradt a szűrőn, az annak jele, hogy tovább kellett volna járatni a turmixgépet. De nem kell rajta kiakadni, a szűrőn fönnakadt pép — víz hozzáadásával — újra fölhasználható további magtejkészítéséhez. Nem szükséges a szű­ rés, elhagyható, ha a magtejet ivófagyi készítésére akarjuk fölhasználni. Bármelyik ivófagyi ragyogóan alkalmas gyümölcsnap vagy más „élőé­ tel-nap" kiegészítőjeként, de nem tanácsolt, ha azon a napon már főtt ételt is ettünk, vagy fogunk enni.

330

J04 BANANA SHAKE DIVINE / Banános olimpuszi ivófagyi 1 /4 liter mandulatej (J03 jelű) 2-3 db mélyhűtött banán, nagyságtól és a kívánt sűrűségtől függően 2 teáskanál juharszirup, vagy termett (hökezeletlen) méz, ízlés szerint 1/4 mokkáskanál frissen reszelt szerecsendió, más néven muskátdió (Myristica fragrans) A mandulatejet beleöntjük a turmixgép kelyhébe, hozzá — a penge forgása közben — adagonként a fagyasztott banánt, míg a kívánt sűrűsé­ get elérjük, végül az édesítőt és a szerecsendiót is beletesszük, rövid ideig még járatjuk a gépet, s máris tálalható. Egy jó nagy keverőkelyhet tesz ki a mennyiség.

J05 CAROB SHAKE / Szentjánoskenyeres ivófagyi 1/4 liter magtej mandulából vagy szezámmagból (J03 jelű) 2 db mélyhűtött banán 2 teáskanál juharszirup vagy termett (hökezeletlen) méz, ízlés szerint 1 evőkanál szentjánoskenyérpor, cukrozás nélküli, pirítva porítva Turmixgépben keverjük össze a mandulatejet a többi alkotórésszel, s az egészet rémesen krémesre keverjük. Egy, esetleg két személynek jut belőle.

J06 RAINBOW CREAM / Trópusigyümölcsös szivárványöntet Kell hozzá a már többször emlegetett gyümölcscentrifuga, de ez megint olyan mennyei finomság, ami egymaga megéri ezt a beruházást. 4 deciliternyi fölkockázva mélyhűtött gyümölcshús, mangó és papaya 12 szem fagyasztott eper 2 db mélyhűtött banán A gyümölcscentrifugát ,,teli", szűrés nélküli betéttel szereljük, tehát nem kell szétválasztani a folyékony alkotórészt a rostostól. A fent mega-

331

a valóság ránk cáfol. s máris tálalható. de lehet.dott sorrendben lefuttatjuk a gépen a fagyasztott gyümölcsöket. s a harmadik hoppon marad. s mivel nincs benne magtej. ezért — a helyes gyümölcsfogyasztás szabályainak betartása mellett — bármelyik napon fogyasztható. Gyümölcssaláta-öntetnek is megfelelő. . Három személyre számoltuk ki az adago­ lást.

Elhitetik velünk. Aki kicsit is foglalkozott az egészségüggyel. amerikaiak évente félbillió (500 000 000 000) dollárnál többet költünk az egészségügyre. hogy másokra szorulunk. A rengeteg csalódás. A legkisebb rendellenesség esetén orvoshoz tanácsolnak. Ehelyett kötelezővé kéne tenni az információk. Az egész szakterület tulajdonképpen meglehetősen kezdetleges fokon tart.vakon". a teóriák szabad áramlását mindazok között. akik érdekeltek abban. hogy aztán kényükre­ kedvükre manipulálhassanak minket. s elvárják. hogy másokat j o b b egészséghez segítsenek.. Ki akarnak rekeszteni a döntésből. hogy nem csupán az értékes és az értéktelen különválasztása jelent gondot. hogy aztán . Az árát viszont velünk fizettetik meg. mégis mi vezetünk az elfajulásos (degeneratív) betegségek gyakoriságában. rendkívül pénzigényes vállalkozás egészsé­ gesnek lenni Amerikában. ne egymásra acsarkodjanak. amit tudni kellene és amit tudni lehet. hogy tulajdonképen mire van szükségünk. mi is kell nekünk. a kórház. Akarjuk. kivizsgálásokra. a gondolatok. Tovább bonyolítja a helyzetet az a minden irányból j ö v ő sugalmazás. Az Egyesült Államokban több az orvos. hogy egyes csoportok ne törekedjenek kizárólagosságra. de vajon képesek is vagyunk rá? N e m könnyen. kérdezősködés nélkül kövesse mindenki a doktor előírá­ sait. A különféle elméletek és nézetek zsákutcái között vergődve a többségnek teljesen zavarosak a képzetei. Az egészet megfejeli a betegbiztosítás követhetetlenül bonyolult. Sokan mégis úgy viselkednek. Most azonban a lehetőségek egészen új világa támad föl szemünk előtt. ha azt szeretnénk megtudni.Következtetések (Harvey és Marilyn Diamond) Kezünkbe akarjuk venni egészségünk irányítását is. s legtöbbször nagyon magas ez az ár. méregdrá­ ga orvosi vizsgálatokra. mintha kizárólagos j o g u k lenne 333 . hiába van szó éppen saját egészségünkről. mintha csakis ők ismernék a helyes irányt. mert végül n e m csupán pénzünk. miszerint az egészség megőrzésére mi magunk nem vagyunk képesek. kórházakra. a legnagyobb tudás is csupán apró töredéke mindannak. az tudja. ez kétségtelen. Ezen csoportok egyikét sem mi választottuk meg egészségügyi kérdé­ sek legfelsőbb döntőbíráinak. A felelősséget kiveszik saját kezünkből. de egyál­ talán nem takarékos hálózata. a pazarló egészségügyi program. Hogy mekkora ez az ár? Csak mi. ne egymás kezéből próbálják kicsavarni a munkát. Úgy tűnik. de egészségünk is oda lesz. fölsülés oda vezetett. A drága vizsgálatok kimenetele általában — szintén nem kevéssé költséges — gyógykezelés. mint a világ bármelyik m á s országában. Már ezért is roppant fontos lenne.

mint mondjuk egy olyan édes sütemény. amely mindig kéznél lesz. amelyek az 1992 elején meghirdetett nyilvános pályázatra futottak be. A beküldött anyagban természetesen sok „selejt" is akadt. (Egységes 49. Kisebb változtatásokat saját szakállunkra is végeztünk. remek Testkontroll recepteket azokból a levelekből válogattuk össze. Nem lehetett viszont mit kezdeni olyan recepttel. de egyáltalán n e m tettek minket boldoggá. A Testkontroll alapelveit — úgy látszik — időnként érdemes fölelevení­ teni. Számos azonos vagy nagyon hasonló receptet kaptunk. illetve a 142-57-60 budapesti telefonon lehet érdeklődni Testkontroll tanfolyamainkról. de ez nem azt jeleni. hogy még a Teskontroll hívei sincsenek mindig tisztában — például — a meg­ felelő ételtársítás szabályaival. például a hűtő. s amit csak lehet. Pf. Ezekre a Testkontroll tanfolyamokra elsősorban azok jelentkezését várjuk. Az újabb és újabb fogások kiötlésében nagyszerűen ki lehet élni alkotókészségünket. csak éppen a Testkontrollhoz nincs köze.Válogatott magyar életreceptek Az alábbiakban közreadott. a kivétel erősíti a szabályt. akik biztosabban akarnak eligazodni ezen a területen. amelyek a közeljövőben indul­ nak. de azért egészen háttérbe mégsem szoríthatjuk azt! Az se garancia a Testkontroll elveinek érvényesülésére. Az ilyen ételleírások ugyan egyszerűsítették a válogatást.) Ugyanezen a címen. például ahol kellett. Példá­ ul a helyes ételtársításban elfogyasztott halétel vagy sok salátával kísért zöldséges csirke egészségesebb vacsora lehet. magyar származású. ha valaki kizárólag növényi eredetű alapanyagokat használ egy-egy ételhez. mert arra engednek következtetni. de nem felel meg Testkontroll alapelveinek. további 336 . melyekből itt csak a legjobb változatot mutajuk be. Százával érkeztek a jobb­ nál j o b b ételötletek. ott a természetesebb vajat javasoltuk a mesterséges margarin helyett. Finom lehet. 59 Budapest 1502. túróval kellene elkészíteni! Olykor­ olykor ugyan eltérhetünk a szigorúan vett előírásoktól. az alábbi címen: A G Y K O N T R O L L G M K . vagy a kamra ajtajára fölerősítve. Ehhez remek segédeszköz a már korábban is említett TESTKONT­ R O L L D I Ó H É J B A N című színes táblázat. ami liszt mellett jó sok diót is tartalmaz vagy éppen gyümölcsöt sütöttek bele. ami amúgy bizonyára remek. hogy szinte mindent szalonná­ val kellene zamatossá tenni.— forintos áron postán is megrendelhető. majd pohárszámra adagolt tejföllel jól nyakonönteni. ha szem előtt tartjuk. tojással.

de nehezíti a fehérje emésztődését. boldog és örömteli eseménnyé. hogy — fogyás és egészségjavítás. — Ételkészítéshez lehetőleg csak friss. Legjobb délig csak gyümölcsöt és friss gyümölcs levét fogyasztani. Fehérje és keményítő együtt a gyomorban könnyen romlásnak indul.tájékoztatásra. feldolgozatlan alapanya­ gokat használjunk. — Tegyük az étkezést egészséges. tiszta. illetve életük minőségének javítása céljából — belevágjanak életvitelük ily módon történő átalakításába. akik meg kívánják beszélni egymással a Testkontroll gyakorlásában szerzett tapasztalataikat. s hozzá legfeljebb más gyümölcs való. Emlékeztetőül azért álljon itt is néhány az egyszerűen követhető. újabb ismeretekre vágynak. A zsiradék j ó l megy zöldséghez és keményítőtartalmú ételekhez. legfontosabb alapvelvekből: — Csakis friss. — Gyümölcs csak éhgyomorra j ó . — Ügyeljünk a megfelelő ételtársítás szabályaira. 337 . érett és természetes állapotú gyümölcs fogyasztása ajánlott. Biztosítsuk a magas természetes víztartalmú ételek túlsúlyát minden étkezésnél. — Együnk salátát minden nap. vagy éppen támogatásra van szükségük.

felszeleteljük. sőt. s máris fogyasztható. ener­ giaszintje érezhetően növekedett ez alatt. de ez egészen el is hagyható Egy édesszájú. robbanékonyságából bármit is veszített volna. hogy erejéből. Kedvenc csemegéjéről. így — saját beszámolója szerint — könnyedén nyeri sorra a mérkőzéseit. de keményöklű bokszolótól származik a recept. fürgeségéből. Fölér egy kiütéses győzelemmel! K02 Egyszerű gyümölcssaláta (Terka. 338 . Fogyásának hála alacsonyabb súlycsoportba került. Az íze pedig oly mennyei. O. bunyósfagyi 1 db érett banán 10 dkg mélyhűtött málna vagy más harmonizáló izű gyümölcs Hökezeletlen ikrás méz az édesítésre. megszórjuk a fahéjjal. tálba tesszük. aki sikeresen lefogyott a Testkontroll segítségével. anélkül. Turmixgépben kell simára keverni az egészet. és leg­ alább 10 percre a hűtőbe tesszük. tehát pótlására kitalálta ezt az egyszerű és egészséges válto­ zatot. könnyedén összekeverjük. a fagylaltról. ráöntjük a gyümölcslevet. hiszen télen-nyáron rendelkezésre állnak a szükséges alapanyagok. mivel a belekerült fagyasztott gyümölcs azonnal gondoskodik a megfelelő hőmérsékletről. hogy a legkeményebb jobbhorogtól sem fekszik ki jobban az ember. azért nem akart lemondani. Az év bármely szakában készíthető. ízlés szerinti mennyiségben.Gyümölcs-csinálmányok éhgyomorra KOI Pécsi K. Győr) 1 db alma 1 db körte 1 db barack 2 db szilva 1/2 mokkáskanál fahéj 2-3 evőkanál frissen facsart narancslé vagy almaié A gyümölcsöket megmossuk.

majd akkora adagokban fagyasszuk le. 339 . hogy a háztartás­ ban található kézi. akkor egy kevés mézzel is — keverjük össze. vagy szegfűszeg Az érett.K03 Téli gyümölcssaláta (Bindis Gyula. málna.és sárgabarack. kimagozott őszi. akkor csak vegyünk elő egy adagot. majd hajszálvékony szeletekre vágjuk a gyümölcsöt. . Külsőre teljesen olyan masszát kapunk így. A banánt és a meghámozott kiwit is vékony szeletekre vágjuk. Amikor egy jó fagyira vágyunk. kimagozott cseresznye. vagy vaníliadarabkák. A gyümölcsöket a mézzel és a citromlével egy tálban alaposan összekeverjük. A megtisztított mandarint és narancsot gerez­ dekre bontjuk. K04 Gyümölcsfagyi (Tóth Imréné. vagy gépi daráló torkába beleférjenek. tisztított gyümölcsöt mélyhűtés előtt a kívánt fűszerrel (vagy fűszerekkel) — és ha szükséges hozzá. és daráljuk le. Gyula) Fagyasztott gyümölcsök (például hámozott banán. magházát eltávolítjuk. s tálalás előtt legalább egy órára a hűtőbe dugjuk. eper. egres. Keszthely) 1/2 kg alma 3 db mandarin 2 db narancs 2 db kiwi 2 db banán 3—4 evőkanál méz > *t re 1 evőkanál frissen facsart citromlé Az almát meghámozzuk. mint a .) Méz Őrölt fahéj. kimagozott szilva. csak éppen sokkal finomabbat. sárgadinnyebél stb.valódi" fagylalt. szőlő.

Ekkor hozzáadjuk a szójaszószt. s forrástól számítva 5 percig együtt főzzük. amíg teljesen semleges lesz az íze. s a szójaszószt a citromlével. Gyula) 1 liter zöldség-eröleves 1-2 kisebb g u m ó zeller. a kínai kelt (vagy a káposztalevelet) és az ubor­ kát. Közvetlenül tálalás előtt szórjuk a tetejére a zöldhagymát. a gombát vékonyan szeleteljük föl. A zellerzöldet metéljük apróra. melynek fogyasztása nem igazán ajánlott. 340 . A savanyúkáposztát kever­ j ü k össze a paprikalekvárral. Ha savanyúkáposzta-levelet használunk. Ezekkel csak 1 percig forraljuk a levest. és vágjuk vékony csíkokra. zöldjével együtt 4-5 db g o m b a 1 db kisebbfajta uborka 2 evőkanál savanyúság. esetleg helyettesíthetjük — szintén apróra metélt — petrezselyemmel. mert főzés közben erre nem jut idő. akkor hideg vízben áztassuk ki. v a g y l kínai kel levelének vastag nyele A leves Testkontroll szempontjából is csak „majdnem". Mindent készítsünk elő tálkákba. a gombát. Szerencsére ehhez a recepthez csak kevés kell belőle. mivel á sava­ nyúkáposzta erjesztett étel. A rákhúst villával törjük össze. beletesszük a zellert.Levesek és szendvicsek L01 „Majdnemkinai" savanyún-erös leves (Tóth Imréné. Elkészítjük a zöldség-erőlevest. például vecsési káposzta 1 csipet csilipor 1 mokkáskanál csípős paprikalekvár 2 evőkanál szójaszósz 1 egész citrom frissen kicsavart leve 5 dkg mélyhűtött tisztított rákhús 1—2 szál zöldhagyma 1 levél kiáztatott savanyúkáposzta. majd a csiliport is keverjük bele. a rákhúst és a káposztát. A zellergumót vágjuk gyufaszálnyi csíkokra. A zöldhagymát és a kínai kel levélnyelét is szeletel­ j ü k föl vékony karikákra. az uborkát gyaluljuk vékony karikákra.

ha szükséges. Ezalatt a paradicsomot meghámozzuk és összetörjük. Tovább savanyíthatjuk friss citrom­ lével. A zöldsége- 341 . Hús vagy tejföl helyett alaposan megmosott és lecsurgatott rizst is főzhetünk a levesbe. vagy karikára vágva Petrezselyemgyökér (fehérrépa) apró kockára. vagy hússal. Hús helyett tehetünk bele tejfölt. lebörözött baromfihús Néhány szem egész bors Kevés törött bors 1 csipet tengeri só 1 gerezd fokhagyma 1 kisebb fej apróra vágott vereshagyma Lestyánlevél (zellerzölddel helyettesíthetjük. Gyula) Sárgarépa apró kockára. ahogyan a hagyományos húslevest készítjük. amit a megfőtt zöldséglevesbe keve­ rünk. Amikor a zöldségek megfőttek.L02 Csorbaleves. úgy. hogy kellemesen savanykás legyen. vagy tejföllel. vagy karikára vágva Sovány. magostul 1-2 szál petrezselyem 1 szál zellerzöld A hozzávalókból levest főzünk. és már kissé kihűlt leveshez keverjük. közvetlenül a paradicsom és a citromlé hozzáadása előtt. vagy rizzsel (Tóth Imréné. de a lestyán az igazi) 4-5 db paradicsom Kevés frissen facsart citromlé A paradicsom és a citromlé kivételével a hozzávalókból levest főzünk. a levest leszűrjük. Gyula) Sárgarépa Petrezselyemgyökér Zeller 1 kisebb fej vereshagyma 1 gerezd fokhagyma Csipetnyi tengeri só Csipetnyi reszelt szerecsendió Csipetnyi kurkuma Néhány borsszem Kevés törött bors 1 kisebb tök bele. majd a kész. L03 Tökéletes hamis húsleves tökbélböl (Tóth Imréné.

s húsát megpároljuk. belét. amihez — díszítésnek — apróra kockázott paradicsomot és zöldpaprikát is keverhe­ tünk. de ezeket le kell reszelni.) Ezután tegyük néhány órára hűtőszekrénybe. majd a masszát visszatöltjük a kivájt kenyérbe. ízlés szerint A kenyeret előző nap készítjük elő. uborka. zsenge tök 1 evőkanál reszelt vereshagyma Csipetnyi só Csipetnyi őrölt pirospaprika A tököt meghámozzuk. A puha tökhúst alkalmas háztartási géppel pépesítjük. elmorzsoljuk. hogy könnyebben lehes­ sen szeletelni. A zöldségekből pörköltet készítünk. cékla stb.vagy káposztalevélre tálalhatjuk. 344 . magját kikaparjuk.) fölhasználásával. s hagyjuk kissé kiszikkadni. annál színesebb lesz a kenye­ rünk. és nyers zöldfélé­ vel (retekkel. ízlés szerint Csipetnyi borsikafű. Salátával. ha szükséges. A kihűlt zöldségpörköltbe belekeverjük az elmorzsolt kenyérbelet. apróra metélve Csipetnyi tengeri só. és a fenti fűsze­ rekkel ízesítjük. a körözötthöz hasonlóan. meghintve a kívánt ízesítőkkel. (Mennél többféle zöldséget használtunk.1 csokor petrezselyem vagy kapor. ízlés szerint Csipetnyi kurkuma. hogy a kenyérbéllel képlékeny masszát alkossanak. úgy hogy levágjuk egyik pilléjét. Gyula) 1 db kisebb. Még egészségesebb étel nyerhető kizárólag nyers. paradicsommal) köríthetjük. L09 Magyaros tökpüré (Tóth Imréné. lédús zöldségek (például sárgarépa. vagy kenyérre kenve ehetjük. vagy „hétfűszer keverék". Ételdobozban is könnyen szál­ lítható. Saláta. utáníze­ sítjük. a kenyérbelet kikaparjuk. vagy zellerzöldje.

zöldjével együtt 1 csokor apróra metélt petrezselyem vagy kapor 1 citrom frissen kifacsart leve 3 evőkanál salátaolaj 1 evőkanál mustár Csipetnyi tengeri só Csipetnyi curry (ejtése: „köri") 1 mokkáskanál méz (ízlés szerint. Budapest) 15 dkg rizs. ha nem eszünk hozzá mást. majd a fentieket salátás­ tálban lazán összekeverjük az olajjal. és kíméletesen a zöldséges rizzsel elvegyítjük. Az apróra metélt petrezselyemmel tálalás előtt hintsük meg. A többi hozzávalóból salátaöntetet készítünk. majd óvatosan össze­ keverjük a fölkarikázott újhagymával. különben elhagyandó A paradicsomot négybe vágjuk. el is hagyható) A rizst és a zöldséget külön-külön megpároljuk. lehetőleg barnarizs 1 zacskó „Mirelit" mexikói vegyes zöldség 3 szál újhagyma. Fogyasztás előtt tanácsos néhány óráig hűtőben „érlelni". M02 Rizses zöldségsaláta (Sólyom Mariann. a citromlével és a törött borssal. (Ne fogyasszuk fehérjetartalmú étellel együtt!) 345 . ha — például — főtt tojásfehérjét karikázunk rá. továbbá a petrezselyemmel (vagy kaporral). a gombát és az uborkát vékonyra fölszeleteljük. a fejessalátát laskára tépkedjük. Kecskemét) 4 db paradicsom 10 dkg gomba 1 közepes nagyságú kígyóuborka 1/2 fej fejes saláta 1 csokor petrezselyem 1 evőkanál olívaolaj 2 evőkanál frissen facsart citromlé Csipetnyi törött bors 2 darab főtt tojás fehérje.Saláták MO1 Vegyes saláta (Cserny Zsuzsa. Önálló étkezés­ ként is megállja helyét.

Jól lehűtve. fölkarikázva 4 db paradicsom cikkekre vágva Csipetnyi tengeri só 1 csokor petrezselyem (vagy kapor) apróra metélve 25 dkg friss tehéntúró. s csakis önmagában fogyasztva. M 1 0 Zöldpaprikás káposztasaláta melegen (Tóth Imréné. karikára vágva 1 csomag metélőhagyma. de el is hagyható A megmosott. Budapest) 2 db zöldpaprika húsa.) M 0 9 Vitaminos túrósaláta (Sólyom Mariann. és ízesítjük az olajbogyóval. A tehéntúrót összekeverjük az olajjal. laskára tépkedve 1 db kígyóuborka. fölkarikázva 2 db paradicsom. apróra vágva Csipetnyi tengeri só Csipetnyi törött bors 4 evőkanál salátaolaj 4 szem olajbogyó. fűszerezzük. villával szétmorzsolva 2 deciliter kefir A paradicsom kivételével az előkészített hozzávalókat salátástálban összekeverjük. előkészített zöldségeket tálba tesszük. kockára vágva 2 szál újhagyma zöldjével együtt. A metélőhagymát a tetejére hintjük. a paradicsomcikkeket a tetején elrendezzük. fölkarikázva 1 db hegyes zöldpaprika. (Ha beletesszük a tehéntúrót is. cikkekre vágva 1 csomó hónapos retek. csíkokra szabdalva 1-2 evőkanál étolaj Csipetnyi köripor (curry) 348 .M 0 8 Gazdag saláta (Konczné Vízi Emma. Gyula) Zöldpaprika húsa. könnyű nyári vacsora. karikára szeletelve 1 csomó újhagyma. és tálalás előtt beleforgatjuk a salátába. Budapest) 1 fej fejes saláta. fölaprítva 20 dkg friss tehéntúró. vékonyre szeletelve Fejes káposzta. akkor csak magában fogyaszthatjuk.

akkor tálalhatjuk.Csipetnyi őrölt gyömbér Csipetnyi fűszeres só vagy sómentes sópótló fűszer Az olajat fölforrósítjuk. hanem kellemesen ropogós. majd hozzáadjuk a zöldségeket. de még nem is puha. Csak fogyasztás előtt sózzuk (ha egyáltalán sózzuk). különben a káposzta sok levet enged. . és — a só kivételével — a fűszereket pár pillanatig sütjük benne. és magas hőfo­ kon — folytonos rázogatva-kavarás mellett — tovább sütjük. Amikor a káposzta már nem csípős.

a karfiolt és a brokkolit megpároljuk és félretesszük. a zöldpaprikát és a paradicsomot. és pár percig pirítjuk. Budapest) 10 dkg zöldborsó 10 dkg brokkoli. Ezután beletesszük a kölest. Hozzáadjuk az előre megpárolt és lecsöpögtetett zöldséget. hámozva és fölkarikázva 1 fej vereshagyma. N02 Kölesrizottó (Tóth Edina.5 deciliter vízzel felöntve mérsékelt lángon.Föfogások N01 Hideg rakott burgonya (Gál Endréné. A többi hozzávalóból mártást készítünk. apróra kockázva 2 db zöldpaprika húsa. rózsáira szedve 10 dkg gomba. fodraira bontva 10 dkg karfiol. ráöntjük a burgonyára. Az olajon megfuttatjuk a hagymát. más néven csombor(d) 1 evőkanál tejföl A burgonya felét mély tál aljára elterítjük. fölkarikázva 2 db paradicsom. fölé rétegezzük a hagymát. a zöldpaprikát és a gombát. majd befedjük a maradék burgonyával. végül meghintjük a petrezselyemmel. 350 . és né­ hány óráig a hűtőben „érleljük". fölkarikázva 3 evőkanál frissen facsart citromlé 1 teáskanál mustár Csipetnyi tengeri só Csipetnyi borsikafü. az egészet összekeverjük. és körülbelül 2. fölcsíkozva 20 dkg köles 1 evőkanál étolaj Csipetnyi tengeri só 1 csokor apróra vágott petrezselyem A zöldborsót. vékonyra fölszeletelve 1 db vereshagyma. fedő alatt puhára főzzük. apróra kockázva 1 db zöldpaprika húsa. Csurgó) 1 kg hajában főtt (lehetőleg aprószemü) burgonya. és máris tálalható.

s csak ekkor keverjük hozzá az összetört paradi­ csomot. A tűzről levéve beleteszszük a fűszereket. Győr) 1 közepes méretű. Györ) 80 dkg cukkini 2 db közepes nagyságú vereshagyma 1-2 db édes csöves pirospaprika (vagy zöldpaprika) 1 db paradicsom. majd a karikára vágott csöves paprikával még egy kicsit sütjük. (A cukkinit héjastól daraboljuk. valamint a szójalisztből és tejfölből készült habarást. félujjnyi vastag cukkiniszeletekét. meghámozva. összetörve 1 db körömnyi babérlevél 5-6 szem bors. egészben 3 evőkanál étolaj 2 gerezd fokhagyma.) Kevés vízzel fedő alatt körülbe­ lül 20 percig pároljuk. — Finomliszt és szójaliszt: 5:1 arányú keveréke. a fokhagymát és a belétől megtisztított.N03 Magyaros cukkinipaprikás (Terka. valamint kevéske tengeri só és víz — Rétesliszt. először hosszában nyolcrét. valamint kevéske tengeri só és víz N04 Bundás cukkini (Erzsike és Terka. zsenge cukkini 9 evőkanál teljesörlésű liszt 3 evőkanál sárgaborsóliszt Sómentes sópótló füszerkeverék Csipetnyi tengeri só Szójaliszt a bundázáshoz Étolaj a sütéshez 351 . ízlés szerint A kockára vágott hagymát az olajon megfuttatjuk. Ezután már nem tesszük tűzre! Tojásmentes galuskával tálalható. Kissé hűlni hagyjuk. ízlés szerint. péppé zúzva 1 teáskanál szójaliszt 3 evőkanál tejföl. valamint kevéske tengeri só és víz. s azután szeleteljük keresztben. de el is hagyható 1 csipet tengeri só Kevés őrölt pirospaprika. Néhány bevált keverési arány galus­ katésztához: — Finomliszt és búzadara 5:1 arányú keveréke.

hosszában kettévágjuk. {Vajban megforgatott petrezselymes burgonya illik hozzá. és dúsítjuk a tejföllel (vagy a liszttel sűrít­ j ü k ) . Ezután az apróra vágott hagymát megfuttatjuk a maradék olajon. a sóval és a finomra metélt petrezselyemmel összekeverve megkenjük a cukkinik belsejét. N06 Spanyol burgonya (Konczné Vizi Emma. ha szükséges. majd hajastól félujjnyi vastag szeletekre vágjuk.A megmosott cukkini végeit leszeljük. A szeleteket meghintjük a fűszerkeverékkel.) N05 Töltött cukkini (Konczné Vizi Emma) 2 db cukkini 20 dkg g o m b a 2 db zöldpaprika 2 db közepes nagyságú sárgarépa 1 fej vereshagyma 3 gerezd péppé zúzott fokhagyma 2 evőkanál étolaj Csipetnyi tengeri só 1 mokkáskanál majoranna 1 csokor petrezselyem 1 mokkáskanál őrölt pirospaprika 1-2 evőkanál tejföl vagy helyette ugyanannyi liszt A cukkinit megmossuk. és állni hagyjuk. 5—6 percig kevergetjük. amíg a liszteket összekeverjük annyi vízzel és kevéske tengeri sóval. finomra reszelt gárgarépát és a vékonyra fölszeletelt gombát. Ezt a tölteléket tesszük 2Z előkészített fél cukkinibe. meghámozva és fölkarikázva 30 dkg gomba. majd ízesítjük 2 fűszerekkel. először szójalisztben. A cukkiniszeleteket leitatjuk. hozzáadjuk a vékony csíkokra szabdalt zöldpaprikát. kibelezzük. fölkarikázva 4 gerezd péppé zúzott fokhagyma 3 evőkanál étolaj 352 . és kivájjuk a belét. és forró olajban mérsékelt tűzön kisütjük. (Salátához még fölhasználhatjuk. Budapest) 60 dkg burgonya. majd a palacsintatész­ tában megforgatjuk. hogy sűrű palacsintatésztát nyerjünk.) Az olaj felét a péppé zúzott fokhagymá­ val. fölszeletelve 1 nagy fej vereshagyma. s alufóliával lefedve körülbelül 40 percig sütjük.

Csipetnyi tengeri só Kevés törött bors Kiolajozunk egy tűzálló tálat. majd hozzáadjuk a kelt és a répát. és sütőlemezre téve mérsékelt lángon 30—40 percig sütjük. Tetejére tesszük a fokhagymát. közben időnként meg. íze vetekszik a sült krumpliéval. majd fedő alatt készre pároljuk. A vajon megfuttatjuk a hagymát. N08 Céklasült (Cserny Zsuzsa. Gyula) 3/4 rész „ G r a h a m " liszt 1/4 rész kukoricaliszt Csipetnyi tengeri só Apróra kockázott vegyes zöldség Étolaj a sütéshez . meghintjük a fűszerek­ kel. a fűszereket. hogy a héja könnyen leváljon. Amikor megsült. a hagymát és a sárga­ répát fölkockázzuk. és körülbelül 1. végül a hagymát. Ehhez 5-6 db közepes nagyságú céklagumót alaposan megmosunk. a gombát. a fokhagymát péppé zúzzuk. akkor rövid időre hideg vízbe tesszük. s végül rálocsoljuk a maradék olajat. Alufóliával lefedve sütőben körülbelül 50 perc alatt puhára pároljuk. Tálaláskor nagy adag salátát adjunk mellé. N07 Kelfözelék (Konczné Vizi Emma. N09 Zöldséges palacsinta (Tóth Imréné. illetve étkezésre is. Belekeverjük a fokhagymát. s ugyanúgy fölhasználható salátákhoz. Budapest) 1 2 1 3 1 1 1 fej kelkáposzta db sárgarépa fej vereshagynia gerezd fokhagyma evőkanál vaj csipet tengeri só vagy sómentes sópótló fűszer mokkáskanál őrölt köménymag A kelkáposztát megmossuk és csíkokra vágjuk.megkavargatva. Kecskemét) A céklát — a burgonyához hasonlóan — sütni is lehet.5 deciliter vizet. mintegy 20 percig. s elterítjük benne a burgonyát.

N 1 2 Csirkegulyás (Tóth Imréné. Aki kedveli a különleges ízeket. Orosháza) 1 kisebb fej kelkáposzta vagy édeskáposzta 1/2 kg főtt vagy sütőben sült krumpli 1 fej vereshagyma vagy 1 csokor petrezselyem Csipetnyi tengeri só 1-2 evőkanál étolaj • i • . Valamilyen nyers zöldségekből álló saláta ajánlott mellé. s a burgonyából — hagyományos m ó d o n — petrezselymes vagy hagymás krumplit készí­ tünk. .iü lik. vagy lereszelve Kevés pirospaprika Csipetnyi tengeri só Csipetnyi törött bors 1-2 evőkanál étolaj A fölforrósított olajban rövid ideig kevergetve pirítjuk a zöldségeket.í. Evéskor esetleg megkenhetjük majonézzel (vagy mandulanézzel) is. akár forrón. karfiol. ! . N. pasztinák. ráhalmozzuk az előkészített krumplit. Melegen tálalható. s kevés vízzel puhára pároljuk. a „szívét" fel­ aprózzuk. A megpárolt káposztaleveleket — némi átfedéssel — sorba rakjuk. és süssük meg a palacsin­ tát a hagyományos módon. A palacsintasütőt vékonyan olajozzuk ki. majd'hozzáadjuk a húst. nagy leveleit kissé megpároljuk. akár hidegen fogyasztjuk. 354 . és a tekercs köré hintjük. Forró sütőben átsütjük. kicsontozott és fölkockázott baromfihús Kockára vágott s«u f i -oam dűfsXhi Iram aaíJÍJsTa fnloiBq tarjai <r»n aqon-aain m>vli >ín > vas' Kockára vágott petrezselyemgyökér 1 db vereshagyma. rövid ideig állni hagyjuk. Gyula) Lebőrözött. majd belekeverjük a fölkockázott vegyes zöldsé­ get. az sárgarépa.A lisztekből — vízzel — közepes sűrűségű palacsintatésztát keverünk. A káposzta maradékát. míg a hús kifehéredik. barna rizzsel vagy kölessel keverve. Ekkor meghintjük a fűszerekkel.. ín h • ' '>.0 Burgonyás káposztatekercs (Molnár Ibolya. .M. s réteshez hasonlóan összetekerve olajozott tűzálló tálba helyezzük. de nagy tál salátát feltétlenül kínáljunk hozzá. apróra vágva. és sütjük pár percig. .L. de hidegen is finom. • • I CII A káposzta külső. illetve gomba fölhasználásával is készíthet tölteléket.

— Ezzel szemben nem árt. ko­ moly. esetleg dacosan fogadott salátánál. s így újult erővel vethetjük magunkat az almákra és a sárgarépákra. hogy így kevesebb buk­ tatóba botlik majd az egészséges étkezés csodáinak felfedezése közben. ez történt. ha hízásom kínos történetébe beavatom? Csak annyi. mi tudható. Esetleg még inkább hipphopp meg lehet pirítani. — igaz. ha a tálalásnak megadjuk a módját. mint két év is eltelt azóta. Ugye. s bizony a kisfiú születése után karcsúnak nem éppen voltam mondható. Az éppen otthon található zöldségeket hipp-hopp össze lehet keverni nyersen salátának. Többet ér egy jó hangulatban elfogyasztott rakott krumpli száz egészséges. De éppen ezért éberségem alábbhagyott. Mikor az előző könyv fordításába kezdtem. könnyen elképzelhető. Következzenek tehát egy-egy sorban az elmúlt két év tapasztalatai. Soha. még mindig jobb. fájdalom — a derekam is szélesedésnek indult. mert harmadik gyermekemet várva eléggé természetesnek tűnt. Ha nem erőszakoskodunk. A család elcsábítására nagyszerű fogás.Immáron több. Saját tapasztalataim szerint ez könnyen új bűnökre viheti az embert. remélve. ha az új napon ránk váró gyönyörűségeket színezgetjük. Eleinte ez ugyan a legkevésbé sem töltött el szo­ morúsággal. Külö­ nösen. Vagy épp ilyen hipp-hopp meg lehet párolni. Különösen gyermekeink­ kel érdemes szelíden bánni. amikor — ó. mintha esetleg örökre elriasztanánk őket? 355 . Hasznosabb. minden reggel újra várnak a gyümölcsök és zöldségek éltető nedvei. A testkontrollos étkezés szabályait kicsit szigorúbban betartva ugyanis ismét átélhettem a fogyás gyönyörteli folyamatát. — Minden reggel új nap kezdődik. Vajon mi haszna szárma­ zik a kedves olvasónak abból. ha látja szülei jó példáját. másnap reggel már ne a múlt vétkeit sirassuk. Azóta tapasztalataim köre egyre szélesedett. csak félig-meddig — mindent tudok. ha az ételeknek j ó l hangzó fantá­ zianevet találunk ki. — Sose erőltessük a testkontrollos étkezést. Minden reggel új nap kezdődik. ám fanyalogva. különös tekintettel arra az időszakra. És ha előző este — urambocsá' — egy adag somlói galuska kevésbé éltető nedveit szívtuk magunkba. Boldogan osztottam meg bölcsességemet a nyájas olvasóval. hathónapos gyakorlat állt már hátam mögött. — Nem kell a főzésből túl nagy ügyet csinálni. hogy bátorságot meríthet: van visszaút. hogy majd felnőtt korára válik a gyermek az egészséges étkezés lelkes hívévé. Mert bevallom. s azt hittem. hogy a Testkontroll „ é l ő s éltető" vizeire eveztem. semmi sincs veszve.

B o s t o n : J o h n P . .D. Accraido. V o l . p. 1 9 7 2 . 1 9 7 2 . 445 . Marcia M . O c t . Light Eating for Survival. V o l . 3. p . 4. 2 5 . D . 9 8 0 . . 3 5 8 . American Journal of Clinical Nutrition. N a t a l . P . V o l .1. Agranoff. 1 9 8 1 . tion 9.. field. L . K i n g & C o . Ted. 1 9 7 4 . the D u p l i c a t e P o r t i o n S a m p l i n g T e c h n i q u e . Lancet. . V o l . "Nutrient Intake and Health Status of Vegans. Your Food. Fruitarian Healing System. 3 4 . et al. . . M . p . 10. . S e p t . Press. W e t h e r s f i e l d . . D ." 231. etal. M . A b e m a t h y . P h . 1061. A b r a m o w s k i . The Teacher of Health and the Laws of the Human Constitution. Chemical Analyses of Diets U s i n g 2. N o v . Connecticut: 6. W i l l i a m A . 8. R . 1 8 5 9 . Your Health. Mohammed. O . 1 8 4 3 . Press. ' ' 1973. p p . Agres. Wethers- rica: Essence of Health. 1 7 8 . 1 9 2 . 2 4 6 4 . p . p. B o s t o n : D . 5. 7. " L a c k o f R e s p o n s e t o A m i n o A c i d S u p p l e m e n t s b y P t e a d o l e s c e n t G i r l s . J e w e t t & C o . et al. Forty Years in the Wilderness of Pills and Powders. S . 1972. S o u t h A f 1976. 2. M. "Diet and the Geographical Distribution o f Multiple Sclerosis. Abdulla. 1978. C o n n e c t i c u t : O m a n g o d P r e s s ." 2 . Fruitarian Diet and Physical Rejuvenation. Chicago: Inter-Direc- A l c o t t . Omangod Medicine Scandinavia. 136. "Acta. Bernard W . Nov. . " American Journal o f Clinical Nutrition.

. . 2 . "Nutritive Values of Dietary Proteins: For Nutrition and Cancer. Vol. N o . 29. 18.. June 1982. A p p l e t o n . p. A m e r i c a n C a n c e r S o c i e t y . "Update o f H C F Diet R e s u l t s . Aloia.. California: 26. 1 . 1 . . Donald T . G. "The Iron and Zinc Christananda Publishing Co. ' ' In: The Life Science Health Austin. American Journal o f Clinical Nutrition. 14. 1973. California: Medical Microbiology. etal. ternational Clinical Nutrition Review. . No. E d w a r d . A n d r e w s . O c t . Kentucky." InWheaton.. 1 9 8 4 . Insulin De- 24. 2 9 . M . 1974. 1978. W . p. R . B o n e L o s s by E x e r c i s e . M . F r y . D . Balance Young Calcium 4 1 .. York: Warner sophical P u b l i s h e r s . Advances i n Pediatrics. 4 . p . . Lesson #32. 23.. 34. 1976. J. etal. Scott B . L o n d o n : D a n i e l . p . p. . 3 4 . . N e w B o o k s . T e x a s : L i f e Science. Nathaniel. 1 0 4 . Lesson #33.. C. Hannah. 1 9 7 8 ." . D . B a n n a ." 21. Allard. D . 1 0 4 2 . "Response to an of N o n Barnard. The Milk Industry. 3 . Medicine. Norman. " American Journal of Clin- ical Nutrition. Arroyave." Manifestations. W i l f r e d . #17. "Inhibition of Life Science Health System. S e p t . LesLife Science. . Sept. p. B a r l o w . Menlo Park. Anderson. Atkinson. Journal of Nutrition." Ufe Sci30.T e r m S t u d y . V o l . Joseph T . Diabetes Care. Nutrition Research. & Neurological Abnormalities. 20. Nutrition and Cancer: Cause and Prevention. M . 1 9 7 6 . Cleveland: 19. V o l . Anand. York: Grune Loss: A Review. Heal Thyself. J u n e 1 9 8 1 . " M u l t i p l e S c l e r o s i s a n d Archives of Neurology. p . Animal Products in Any F o r m . 1 9 7 2 . A i r m a n . W h o m ? " A l o i a . Annals of Internal Medicine. Samuel. " W h y We Should A u s t i n . 27. V o l . l Yoga and You. 31. "Aluminum Exposure 39. Annand. 4 . 1975. V o l . Diabetic Patients Intensive Program of Diet and E x e r c i s e . " p. J a n / J u n e 1 9 7 4 . Steven I 356. Ph. D . 1 9 6 4 . W h y 1982. Altchuler. M i s s o u r i : Good L i f e Publications. dt tion ( M e x i c o ) . M . p. J o h n F . 1 9 8 3 . et al. of e t al. Texas: Life Science Health System. World Publishing Co. N e w & Stratton.\o\. . 1946. L e x i n g t o n . 33. J. 2 5 . BIBLIOGRAPHY I 447 e t al. Milton. Nutrition. 1957. Calcium Daily. Chander Rekha. " ton. 1984. New York: Ronald Press. 1 1 8 4 . ence Health System. "Prevention of Involutional Vol. "Lesson Anderson. 1 9 8 1 . " American JourHCF Newso f the Fat " E x e r c i s e and Its Beneficent R o l e i n nal of Clinical Nutrition. D . 4 3 . V o l . ence. 1 9 7 4 . Proceedings 9th International Congress of NutriMyth. 35. V o l . e t al. " E f f e c t of Protein Men Given 500mg Intake on 40. Bonnie M. Sami L . James. 4 .D.D. A Special Report. 28. C . 2 9 . 38. 1983. M . 3 4 . " W h y W e Should Not Eat Meat. John F . of Cholesterol Degree of Saturation o f the System. calcuria: A L o n g . Eat Your Way to Glowing Health. V o l . S a n Jose. Addison-Wesley Publishing Co. Atlanta Journal." 267. ' ' 8 9 . Magic 1956. Banna. V o l . We Should Not Eat #33. Eating for Life. 1946. 1 9 8 2 . 1982. A n a t o x i n Initiated Preneoplasmic L i v e r L e s i o n s b y L o w D i Hyper etary P r o t e i n . 200. V o l . 25. ogenesis. " E x e r c i s e and S k e l e t a l H e a l t h . " letter. S c .D. N o v .. Anderson. M. 12. e t at. 3. 1 2 1 . " Journal of the American Geriatric Society. 7 4 1 . A p r i l 1 9 7 9 . T e x a s : L i f e Science. pendent R. " Journal of the College of General Practitioners. Inc. Illinois: Theo- 37. ucts. T e x a s : L i f e Sci- Not Eat Animal Prod Austin. 22. Dr. 3 8 6 . and e t al. 1 9 8 2 . B a c h . 7 . "Independence Allen. . A r t h u r D . V o l . 3 2 . V o l . Ph. A l e u n d r o u . Evangelos. 3 1 . p . p. Alter. Baron. . M i l k P r o t e i n . 104. 1 9 3 . p . Effects V o l . S a m i L . 32. 5 . A u s t i n ." 695. TheAlexanderTechnique. J u l y / A u g . D . p. A f f in the D i e t o n S e r u m Cholesterol in M a n . Allen. V o l . " F u r t h e r Evidence i n the Case A g a i n s t Heated . The Happy Truth About Protein. 16. Ph. "Dietary Protein and Calcium 36. 1980. and C o l i n T . P h .D. Bartlett. A t h e r o s c l e r o s i s . 1982. 15. . Diagnoses. 2 4 .446 / BIBLIOGRAPHY 11. Austin. T e x a s : L i f e Science. " 370. . 1 9 8 2 . 17. N u t r i t i o n and D i g e s t i o n . Status o f L o n g T e r m Vegetarian W o m e n . " son 13. " C o w ' s M i l k Allergy: Pathand Management.. Allergies to Milk. Campbell. "Protein-Induced Lindsay H . b y T . p. M .

tf Drug Story. N o v . T e x a s : L i f e Science. G. p. V o l . Califor- nia: Get W e l l . M . 1959. . D . California: 43. Bell. 55. Edward J . 2 9 9 . " P r o t e i n s i n the D i e t . # S . Random House.C. Gloucestershire. Relation of Dietary Nitrogen . R. Arthritis munity. 56. M o r r i s A . " T h e H o i lister.: Columbia Publishing Co. P. Bien. Raymond W . 1985. ew 44 — 45. 1978. Beighton. 1975. 1974. ' ' The New England Journal o f Medicine." 1 9 7 5 . E n - gland: C o o m h e S p r i n g s P r e s s . The Drug Story. D . Utah: The 1949. H e n r y G. 46. England: Coombe B e n n i o n . 1 9 8 3 . Lesson 54. 59. Beiler. 1982. 53. e t at. John G. B e n t o n . The Best of Food & Wine 1986 Collection. Bear. and S c o t t M . Eat Your Way to Better Health. Bauman. I & II. 4th E d . ican E x p r e s s Food & Wine B i d w e l l . Creative Thinking. Natal. G r u n d y . California: T e n Speed Press. M . . Bennett. New York: Amer1986. . M i k e . 50. D. P h . Magazine Corp. And/Or Press.. Gloucestershire. 1986. -West Virginia: Saucerian. Press. 1965. 34. Washington." 11. in Palmer. 136. et at. The Holistic Health Handbook. John. Chinese: e t al. L y n n J . Victoria. 167. Vol. New York: 48. N o v . Edward. S o u t h Africa: The Best of Food & Wine. 1 0 . . Clarksburg. The Salt Conspiracy. New York: American Express 1984. 57. Bear's Guide to Non-Traditional College Degrees. "Rheumatoid Arthritis in a Rural South African Population. P h . Food Is Your Best Medicine. Berkeley. 9th Edition.448 I BIBLIOGRAPHY 42. 1967. 1221. Springs 52. Rejuvenation Through Dietetic Sex Control. Sex. Baltimore.S t a y W e l l Publications. Annals of the Rheumatic Diseases. . p. Food & Wine Magazine Corp.. p. Hornet's Nest. Ohio: Williams & Wilkins. 51. Textbook of Physiology and Biochemistry. " L o w Prevalence of Rheumatoid Survey in a Rural Com- Prevalence Journal of Rheumatology. Essence of Health. V o l . . 1 9 7 8 . Bernard. 1958. p. 58. D .. System. 47. Beasley. Bealle. Spanish Fork. A u s t i n . D . ' ' R i s k F a c t o r s f o r the D e v e l o p m e n t o f C h o l e l i t h i a s i s i n M a n . " Life Science Health Vol. 1969. Berkeley. 49.

1981. " Nutrition Action. 1 9 6 6 . Collegeville. " N i t r o g e n Balances of A d u l t Beans." p. " E x p e r i m e n t a l Evidence of Dietary Fac- B r i c k e r . p. p. The History of Natural HyMokelhumne giene. P h . " 450 I BIBLIOGRAPHY tension in Rabbits. and C h a r l e s R a g a n . M. Buscaglia. 1963... 1973. July 1985. V o l . 78. 1 9 8 0 . B u r s t y n . Dan. 71. 1975. 65. p. Cardiovascular Research. J u l y 1 9 8 5 . and J . p. . e t al. C .BIBLIOGRAPHY I 449 C o n s u m p t i o n l o the R a t e o f U r i c A c i d S y n t h e s i s i n N o r m a l and Gouty M e n . Com. N e w York: Warner Books. D . 1975. Emmaus. "Prevention of Early Post Christiansen. 2 7 3 . 1 . Cancer Research. " Journal.5 . 2 7 4 . 1986. 1985. F . Dr. Vitality. 7 6 . N e w The Ovulation Method. 1975. P h . M . 8 1 . 4 2 . Ringsdork. Diet and Disease. A u g . Lancet. N e w Y o r k : Fawcett. S . 69. 6 1 . Carque. John J. Otto. . " M i l k S u r p l u s Continues to G r o w as Price 6 3 . The Natural Food of Man. . P. F e b . M i l k . P h . D . . Edgar Cayce on The Practical Encyclopedia of Natural Heal1976. L e o F . Alec. 1 9 8 2 Rational Diet. 4 9 1 . A n n e M . 67. V o l . Journal of Nutrition. European Journal of Clinical Investigation. " F a t Induced Hyper- American Journal of Clinical Nutrition. p. Helen E . California: Wilshire Book Co. Kenneth K. e t al. R . " . D . . . M . Bricklin. Daniel D .D. 7 7 8 . 75. Billings. 35. 60. March 82. " W h e a t F l o u r as a Source Keats. Slack Inc. Vital Facts About Food. Nutrition Health ReM. S e l w y n A . 3 4 . W. 1 4 . D . 2 4 5 5 . Loving Each Other. B r o i t m a n . 1 9 5 3 . California: Health Research. D . and R i c e . . " Vol. 1 . " V o l . California: Health Research. M . e t al. F e b . July 1973. ing. J u n e 3 . 79. 66. V o l . and D . C . 5 . American Journal of Clinical Nutrition. Clark. P h . Buisseret. 9 1 . S p r i n g 1978. Bircher-Benner. B a l t i m o r e . " C o m m o n Manifestations of C o w ' s M i l k 1 0 . Climbs Even Higher." 304. 1 9 8 7 . p. Mokelhumne H i l l . Clark. 2 1 . 87. The Complete Vegetarian Cookbook. . Mark. Petersburg Times. E m m a u s . 62. M a y 1 . Ph. B o n d . Vol. H i l l . Vol. " 7 7 . 1 . Millbrae. 72. M i l d r e d L . " The Healthview V o l . March 1980. 1972. New 1968. P h . Carter. . D . Karen. 70. Rosine. Allergy in Children. A d u l t R a t i n T e r m s o f the P r o t e i n Contained i n E g g . Cancer Facts and Figures. . Effect of Dietary Fiber on B l o o d Pressure and B l o o d L i p i d C o n c e n t r a t i o n . Vol. " British Medical H u m a n Subjects Fed Combinations of Wheat. 73. B u r k i t t . .D.. Minnesota: T h e Liturgical Press. Newsletter. Annals of Internal Medicine. 92. 90. . 1 9 6 8 . . 40. Biser. P h . 1923. Pennsylvania: Rodale Cholesterol and L a r g e B o w e l T u m o r i g e n e s i s . D . V o l . 89. P . Press. " B o n e Disease i n Alcohol Vol. F . Cheraskin. 83. e t al. R ." American Cancer Society. July/Dec. 1 9 . Claus. p . p . D . 1977. " P r o t e i n . D . 1 . " 1 9 4 7 . Pennsylvania: Rodale Press. R. G . ' ' American Journal o f Clinical Nutrition. M. Virginia: T i m e . 3374. 14. "Polyunsaturated Fat. 3 5 . 80. necticut: St. 84. . Carroll. Claire. 702. 68. Eating Your Way to Health. 1 1 . 1 9 7 3 . 1 9 7 8 . " E f f e c t o f M a g n e s i u m o n C a l c i u m M e t a b o l i s m i n M a n . tors and H o r m o n e Dependent Cancers. e t al. Abuse. Vol. N o r t h H o l o f Protein for Adult Subjects. " T h e Truth About M i l k .D. 185. Con- B l u m e . " T h e P r o t e i n R e q u i r e m e n t o f the 86. 1972. 8 8 . Cancer. 85. p. D. H a r r y C . 74. p. A u g ... Carmichael. " T h e Case Against Meat and D a i r y . .D . 1974. B r i s c o e . M i l k and S p y F l o u r . California: Celestial A r t s . Fasting and Nutrition. " M i l k . Simin. Brooks. pp. ." Vol. 64. . N o .L i f e Books. B i k l e . Alexandria. 26. V o l . " S o m e Diseases Characteristic o f M o d e r n W e s t e r n C i v i l i z a t i o n . . 14. Nov. Elaine. V o l . Nov. Burton.. Maryland: Penguin. Carrington. French Gourmet Vegetarian Cookbook. Breads. D . Emanuel. 103. Rebman Company." Y o r k : Pocket B o o k s . Samuel. L o s A n g e l e s : T i m e s M i r r o r N e w Canaan. p. . Husbands. 1974 York: 3 2 . Denis P . N e w Y o r k : 1908. M a r y E l l e n . Natural Food Cookbook. Journal of Clinical Investigations. Press. 1984. M. 4 . Hereward. P h . W . 1976. p. Menopausal Bone L o s s : Controlled 2-Year Study in Normal Females. view." lywood. and W i l l i a m McGarey. 8 2 7 . Healing. J u l y Bus 9 to Paradise. Hygienic Review. N o v . Bolourchi. 1964.

102. N e w Y o r k : A v o n . 99. Cruse. New York: Bantam Crowley. . p. " 1. W. McLaughlan. 1 9 8 4 . 103. p . C . John A . 97. 1. 96. Immune Complexes and Deficiency. 1 9 7 6 . "Dietary Cholesterol Vol. Collin. 1 3 8 8 . D . " T h e Key Role of Nutritional Pievention o f Coronary Heart Disease. Cot Death: I s the Modified Hypothesis an 1 . Jerry. 451 etal.. 95. 1 9 7 9 . Anatomv of an Illness. . The Barefoot Gourmet. Is Cocarcinogen 104. 4 9 . Cunningham. Lancet. V o l . N u t r i t i o n and Cancer: London: Stuart & Watkins. in the Factors Cancer. 2 7 . . Allan S. Norman. and C a l c i u m A b s o r p - American Journal of Clinical Nutrition. V o l . New York: Offshore The Mirror of Light. April 7. Nutrition and 1982. M a r c h 1 9 5 8 . B a l t i m o r e : L i e b a et al. The Fine Art of Garnishing. Committee on Diet. 1978. W a s h i n g t o n . V o l ." p. Vol. 3387. Inc. Internal Medical News. 106." Proceedings National Academy of Science p. Lancet. Consumption. V o l . 2 5 2 . (USA). 1978. p. Rodney.. O c t . " C o n s e n s u s C o n f e r e n c e : O s t e o p o r o s i s . Books. A. "The Effect of Meat Protein and D i e t a r y F i b e r o n C o l o n i c F u n c t i o n and M e t a b o l i s m . 101." B i l e A c i d E x c r e t i o n . M u c h Meat Called M a j o r Cause o f V o l . 1 . f o r Human Colon Cancer. C h a n g e s in Bowel Habit. 1 2 . Sailing School. N o v . "Milk IgA Precipitins. Cousins. Diet. R. Lancet. 75. Doris. 7 9 9 . 1 9 8 4 . 105." Journal of Applied Physiology. Anaphalaxis " T h e Enigma of Ex- 100. planation f o r S o m e C a s e s ? " p.BIBLIOGRAPHY 93. 7 5 2 . J. Assembly of L i f e Sciences National Research Council. Peter.The Healing Heart. p ." Preventative Med- icine. " P r e n a t a l O r i g i n o f the R e s p i r a t o r y Distress Syndrome ( R O S ) ot Premature Infants. F. Colgate. " Journal of the American Medical Association. Circulating Cunningham-Rundles.. Vol. June 19. 94. 1 1 8 4 . p. "Lymphomas and Animal Protein 1979. tion. Cummings. p. 1982. : National Academy Press. Clements. 1982. 2 6 2 . 98. 1 2 . C. 2086. V o l . 1959. R. "Eating T o o Renal S t o n e s . Connor. and P . e t al. 1979. 1 9 7 9 . 3 2 . Coombs. 2 ." 107. 1979. H. Coe.

M o n t r e a l . 1 . . 118. agement. Prentice-Hall. Adult Man: Lipids. M. Peter. D . 1980. p . " U t i l i z a t i o n of Wheat by 136. D . 1 9 . Journal of Clinical Investigation. DeVries. . F e b . Harry W . M . T e x a s : L i f e Science. One Man's Food. A m i n o A c i d s and Vol. Daniel]. "Osteoporosis ofthe Slender Smoker Vertebral Cortex in Compression Relation to Fractures Post and Loss of Metacarpal Smoking Vol 124. Romana. " D i e t and S t r e s s i n V a s c u l a r D i s e a s e . N i t r o g e n M e t a b o l i s m . wives & Nurses. Dictionary of Man's Foods. Cecile H . 24. e t al. Press. "Diet for the Prevention and Treatment of Cancer. B e n F . " 1984. George. C h a r l e s . P h . Guillermo F e b . 111. Vigor Regained. Marilyn. M. Recettes Naturiste. 117. S c . Gifts from Eykis. Live Foods. A u s t i n . Curtis. De Du N. D r e y f u s s . 1984. p. " E f f e c t of Prolonged BedV o l . Editions 112. 128. and Deirdre E n g l i s h . V o l . ing. Chicago: " K i d n e y S t o n e Disease: E v a l u a t i o n and Medical Man- Natural Hygiene Press. F a r n s w o r t h . D ' A d a m o . p. O c t . and D o r i s Fathman. A p r i l 3 0 . Steve. 1969. D r . N e w York: Rich 123. D . 130. The Household Pollutants Guide. and George Armelagos. " Archives of Internal Medicine. Superior Foods. D . 1 9 7 8 . 129. 113. M a r j o r i e W i n n . V o l . 2 0 4 . 6 6 . 110. " Nutrition Review. 1981. F a r b .L i f e Books. p. 1 9 8 3 . Boston: Houghton Mifflin C o . rest o n B o n e M i n e r a l . Mid- C o n s u m i n g Exclusive Potato P r o t e i n ." V o l . 9 6 9 . p. 3 7 .4 5 2 / BIBLIOGRAPHY 108. Clinical and Metabolic S t u d i e s o f Patients o n the R i c e . N e w Y o r k : P o c k e t . Fraser. Los Angeles Times. e t al. V o l . 136. 1974. . Health Review. 3 8 . . J. New York: 133. 137. Fredericks. F a t h m a n . Knock. Diet Principles and Prac- . 1972. 1978. Santa Monica. 1 9 1 4 . What Do You Really Want for Your ChilN e w York: William Morrow. Carter. Lessons 1-7. 127. California: Ehret Literature Publishing. . Biological Mechanism of Aging. Albert J . with It." The House. D . 139. e t al. E h r e n r e i c h . 1071." 115. Random Why Your Child is Hyper-Active. . 1979. " Vol. 1985. 135. prandial Plasma Free A m i n o Acids of Infants and C h i l d r e n Witches. Austin. J r . Los Angeles Times. J u n e 1 9 8 5 . M . S a n d y . Diamond. Center for Science in the 1 9 5 0 . Lopez. Virginia: T i m e . " D i e t a n d U r i n a r y C a l c u l i . P h . 1980. 121. and W i l l i a m C . C. Englewood Cliffs. Lise. " p. 1 3 4 . Jour. T . 1974. J u l y . Journal of Nutrition. 7 4 . 1766. . 1983. V i n c e n t P . 122. Deaf Smith Country Cookbook. 1 8 1 . 1973. p. " T h e N e w York: Collier Books. Feingold. F r y ." N e w York: Grosset & Dunlap." N e w Jersey: 115. 298. L i f e Science. # 4 2 1 . Metabolism. March 1976.. mont. California: Golden G l o w Publish132. Postgraduate Medicine. e t al. M . Old Westbury. D o l e . ard M a r e k . 3 5 . Fletcher C. "Dietary Treatment of Hypertension. C. " 1 9 8 0 . I l l . . Public D o n a l d s o n . "Fasting and Post- American Journal of Clinical Nutrition. V o l . W i l l i a m L . " M a j o r i t y o f the W o r l d ' s P o p u l a t i o n S u f f e r s Allergic Reactions to M i l k . 1970. ers. 5 4 . 1973. p. et al. Carlton. 116. . 18. . T e x a s : 1976. 3 5 . Esser. 1 9 6 1 . J u n e 12. "Nutritional S e p t . 2 9 . . 1983. Alexandria. Fritch. Journal of the American Medical Association. Janus. 1 9 7 9 . 1 9 8 2 . H. 1983. V e g e t a r i a n C h i l d r e n . V o l . July/Dec 1981. Canada E d w a r d s . J o h n . F o r d . 1966. p. 1974. Super Food for Super Health. W a y n e .D. S u s a n H i l l y a r d . D . High Energy Methods. Anchor Books. D y e r . The Common Sense Guide to a New Way 131. N e w York: T h e Feminist Derrick. . D . " Herald of Health. Thomas. V o l . " Nutrition and Lack o f O b e s i t y . Beau- of Eating. 5 . Barbara. Herbert A . Dwyer.D. Arthritis: Don't Learn to Live New York: Interest. and M a r y F . Illinois: 109. P l a s m a . 120. 1 7 6 . The Anthropology of Eating. Dauphin. "Plan to Cut Milk Surplus Isn't WorkMarch 5. Fruits.D.S e p t . V o l .F r u i t Diet. Lancet. Johanna T . 134. Physiological Economy of V D . Menopausal Cigarette E a s t m a n . " M e d i c a t i o n s and B o n e L o s s . III. dren? 125. Status of 140. p. 1189. David R. D e c . C. 138. 126. 114. M . p . 119. BIBLIOGRAPHY I 453 Springfield. p. " American Journal of Clinical Nutrition.

The Myth of Medicine. M . Saunders. . 1 0 9 3 . 151. Harper. 1 9 7 7 . p. V o l . 7 8 0 . T e x a s : L i f e . " M i n i m u m Protein Requirements of A d u l t s . 1982. The Curse of Cooking. N e w Y o r k : Vik- ciation Journal. N o v . 142. 2 3 . Mohan-Mala. 9 8 6 . 140. #76. "Ulcers. Science. Texas: Life 162." 159. 3 5 2 .4 5 4 / BIBLIOGRAPHY tices for Perfect Health. 157. 2 6 . D. p. 1979." Digestive Dis- 143. V o l . " S o m e Implications o f A m i n o Acid E . Gandhi. a n d M . p. 175. . Natural Hygiene Press.. 1975. A u s t i n . Hazard. Lessons I Texas: Life Science. eases. V o l . Haurylewicz. D. R o b e r t P . ." . 2 1 . Philadelphia: Saunders Publishing Co." Canadian Medical Asso1 9 6 7 . 173. p. B . Texas: 164. N e w York: 167. 171. May 8. p. M . P h . 1949. M a y 1 9 6 8 . 1984. 168. . 1972. Graham. 1981. 1 9 7 1 . . M . 1976. R o b e r t s . Science. Summertown. 1970. N o v . D . American Journal o f Clinical Nutrition." nessee: T h e B o o k P u b l i s h i n g C o . Robert M . and Animal Protein The Great Water Controversy. The Nutrition Detective. D . and Maurice E . Philadelphia: W . 1983. 1 9 8 2 . The Dlctocrats. 161. 154. J o y . 553. V o l . 146. Gainer. Sept. Saunders. . B i l l . L i f e Science. D r . M . Books. . Austin. Ph. Tarcher. A u s t i n . The Wonderful World of Walking. in Health and Disease. Lea & Febiger. N. . 9 7 . 156. L i f e Science. Modern Nutrition in Health and Disease. Sylvester. Chicago: B o o k s for T o - 169. A u s t i n . Robert. Gerrard. . G r o s s . Gaskin. 1973. B. phia: Saunders College P u b l i s h i n g . Philadelphia: . W . 1965. "Mammary Tumorigenesis by High Dietary Protein in R a t s . T e x a s : 1974. A u g . 1983. Heart Facts. Lancet. 147.D. 1 9 8 2 . N a n K . The Revelation of Health. 165. 150. 145. A. V o l . 4 6 . Giller. -III. of All-Vegetable " L y s i n e and M e t h i o n i n e S u p Diets for Human Adults. M. V o l . Philadel. N e w York: Random American Journal of Clinical Nutrition. D . American Journal of Clinical Nutrition. Guyton. 1977. . Science. N e w York: a n d C a f f e i n e o n C a l c i u m B a l a n c e i n W o m e n . D. Fuchs.P. Shils. " Journal of Laboratory and Clinical Medicine. " Austin. 9 4 5 . tralia: A n g u s & R o b e r t s o n . Garrison. " E f f e c t s of Nitrogen. Glaser. Austin. 1981.. e t al. . Medical Makeover. day. D i e t s o n Chronic Hepatic Encephalopathy. Susan. Gewanter. 5th E d . son 172. " Physiology of the Body. . Supplementation. " T h e Prevention o f Pulmonary 149. e t al. Hegsted. The Life Science Health System. Vera. 1983. 1980. Chicago: et al. Gray. 163. Elderly." 1 9 3 7 . "Rheumatic Diseases. 502.M. . 1980. Allergy: Clinical V o l . Greenberger./Oct. 176. Jeremy P. House. Picture and Familial Incidence.Modern Nutrition 174. John. "Milk Health System. 144. p. 1980. Physiology of the Body. Phila- 1974. LesLife Science. 3 6 . J. 2 1 ." India: Navajiuan Press. D . Texas: L i f e Science. 1 9 8 2 . Philadelphia: L e a & Febiger. . 9. 148. P h . 1985. Hart. . William Morrow. 155. D . " P r o t e i n and Hardening of the Arteries. plementation M . p. G a l e . 7 9 3 . 1974 Texas: Life 160. The Greatest Health Discovery. N e w Y o r k : American Heart Association. 158. L o s Angeles: Physiology of the Human Body. 166. p . . p . 2 2 . William Morrow. Austin. Texas: A u s t i n . Lesson #72. 9 9 . " Goodhart. The Vegetarian Child. Sydney. Hegsted. E r v i n J. Life Science 152. D . Omar V . Great Salads and Vegetables. F R C P . Ina May. 1981. 1964. Spiritual Midwifery. Aus- Tuberculosis Among Adults in England. delphia: W. A r t h u r C . P h . Science News. 1986. Garner. ing Press. 153. D'Arcy. 1961. Guidance Textbook of Medical Physiology. H e a n e y . Ronald. " C a l c i u m N u t r i t i o n and B o n e H e a l t h in the The Body Is the Hero. "Effect BIBLIOGRAPHY I 455 Gray's Anatomy. p. N e w York: L y l e Stuart. Ten170. H e n r y . Sept. Phosphorus A Passion for Vegetables. 1984. " Nutrition Reports International. Life Science Health System. o f Vegetable N e w York: Bounty 141. Mahatma.

p. V o l . 184. New 188. Vol. 193. H u n t e r . p. 1 1 6 . Digestion. 1 9 7 4 . V o l . 1820." D.4 5 6 / BIBLIOGRAPHY Journal of Nutrition. American Journal of Clinical Nutrition 559.D. 1981. ance in Phosphorus Intake. 2 8 9 . .L i f e York: Hors d'Oeuvres. p. 178. Natal. Virginia: T i m e . Jim. 1976. 1960. V o l . p H i l l . cer. Jan. 1980.. Howell. Holt. M a y / A u g . 5 5 5 .. . p . 123.D. Hegsted. 553. 182. H . E . " C a l c i u m and O s t e o p o r o s i s . 1 9 5 5 . Peter. I l l . 1951. South Africa: Es- sence o f H e a l t h . " Journal of nl Nutrition. M. William S . p. "Colon Cancer: A Eat Your Heart Out. 1 . . 1 9 8 6 .. Beatrice T . p. Can 1972. 190. April 185. W . D . Cancer Research. D . 189. H i n s w o r t h . 39. " T h e Physiological Activation o f Insulin Clinical Science. H . Ph. House. Adults. 181. p. A. p. Hill. O n t a r i o ." " D i e t and E n d o c r i n e R e l a t e d Can 1 9 7 7 . 2 3 1 6 . etal. Journal of Nutrition. 1971. etal. 2 6 1 . "Protein Requirements Journal of Laboratory and Clinical Medicine. Hegsted. M. H o w e ." June 180. . Alexandria. Young e t al. and W h e a t . Ford. June 192. Perfect Health. 179. Journal ofNutrition. 1 1 . Hotema. 1 . 9. Hoffman. California: Health Research. e t al. 4 1 . " 44. Nitrogen M i l k . p. Depiction or of Dietary E x c e s s . 1 9 8 1 . T . Men " U r i n a r y C a l c i u m and C a l c i u m as Affected by Level of Protein Baland 3 1 . 1 9 3 3 / 1 9 3 4 . Heritage. Hilton. Mo kelhumne H i l l . " N i t r o g e n R e t e n t i o n o f A d u l t from Combinations of Rice. ada: Provoker Press. p. "Nitrogen Requirement o f Nor m a l M e n o n a D i e t o f P r o t e i n H y d r o l y s a t e E n r i c h e d w i t h the L i m i t i n g Essential A m i n o A c i d s . P. M. V o l Maren. Hill. Composition and Facts about Foods. Cancer. Vol Protein and Amino Acid Requirements in Early Life University Press. 1 9 6 7 etal. March 1946. 5 6 . etal. " V o l . 2 5 . V o l . . P h . Hovannessian. Fed Six Grams of Raw Eating. P . D . 187. Sept. New York: Random Disease of Fiber Vol. 177. Jean M . Books. 186. Hegsted. 191. M. Consumer Beware: Your Food and Whai ' . " 183. T e h r a n : A r s h a v i r . " E n v i r o n m e n t a l F a c t o r s and B r e a s t and Pros tate C a n c e r . n o date i n b o o k . The Human Machine. N o v . 1969. P h . V o l . May/Aug. Hightower. " 3817.

198. D . S o u t h 1964. Food Reform—Our Desperate Need. June 1968. 1 9 2 8 . 199. Immerman. p.D. . James C . tal. " 1 9 6 5 . Krok. p. and R o s a l i e H u r d . Africa: 220. et al. Hatha Yoga. lesson 1982. 214.. M . 2 0 1 . Natal. 1 N e w York: Bantam. K i m e . March 1968. Health Publications. in "Controlled the Comparison of Chronic # 9 . B S . Ved Kaur Khalsa. Connecticut: Omangod P r e s s . 5 5 8 . K . p. e t al. Calcium Formula for Long Life. . . p. Isabel. 195. e t al. Minnesota: D r . Journal of Nutrition. 5 5 3 . 6 . p. F e d C e r e a l P r o t e i n s . 1978. Surgery. 6 1 . M . M. How to Stop It. 1975. N o . Purine Free Diet . Living on the Earth. on Urinary and Fecal Amazing New Health System. Illich. 9 1 ." 205. Kulvinskas. 5. Betty. Dysfunction. Gerald G . John. 2 5 8 . p. i n Acute Leukemia in C h i l d r e n . D . 1 9 6 6 . p. 218. N a n c y E .-. 1964. Weth- Khalsa. 8 4 . D a n s v i l l e . "Growth and Vol. . Natal. Chisholm. T e x a s : L i f e Science. Survival into the 21st Century. 196. 2 6 . et al. 1933. S o u t h A f r i c a : 1977. D . Ippoliti. 86. Journal of Nutrition. 202. . Jackson. Korenblat. . N e w Y o r k : P i n n a c l e . Love Is Letting Go of Fear. . and 197. M. M a y 1982. Frank J. D . 1976. of Health. J o h n s o n . S o u t h Africa: Essence . Penryn. Ivan. V o l . Alan M. F r a n k J . e t al. Sunlight. Journal of Allergy. Essence of Health. 458 I BIBLIOGRAPHY Nitrogenous Factor in C o m Protein for Nitrogen Retention in H u m a n A d u l t s .. e t al. " T h e Effect of Various Pa213. 194. Kies. Kalikowski. J u n e 1 9 7 3 . B . V o l . 7. . E . . Journal of Nutrition. p. D C . i n Infant. "A Conspectus of Research on P r o - " I m m u n e Responses o f Human A d u l t s A f t e r O r a l and Parenteral E x p o s u r e t o B o v i n e S e r u m Albumin. 1967. N e w Y o r k : S i m o n & S c h u s t e r . 1975. How to Prevent It. S o u t h 1974.BIBLIOGRAPHY I 457 Been Done to It. T e x a s : L i f e Science. M. p. 100. nal. J. magnesemia. 1 9 8 4 . 4 1 . N e w Y o r k : Vintage. Experiment Jampolsky. Phillip E . .. 385. 216. M i l k and the E f f e c t s o f P a s t e u r i z a t i o n o n S o m e o f the tritional Properties of M i l k . A u s t i n . Vol. 2 2 . Diet and Living on Air. Nitrogen Balance H u r d . " O s t e o p o r o s i s : T h e K e y t o A g i n g . Natal. P h . 1 9 7 2 . 203. 101. A u s t i n ." F o r m s of M i l k on Gastric-Acid Secretions. H e r r Heidelberg. " E f f e c t of L e v e l of Protein Intake and Calcium Retention of Essence of Health. " Annals of Internal Medicine. Alicia B . 2 8 6 . Osteoporosis: What It Is. Victoras." 1 9 4 5 . California: World 211. Siri V . " L o w P r o t e i n and Essence of Health. 200. Kamen. Zane R . V o l . 2 1 . 1981. . Vol. 1983.D. David. M a r c h 1 9 7 6 . 5 . Walter. Young Adult Males. I r w i n . Morris. " S t u d i e s o n the N u t r i t i o n a l V a l u e o f Nu- Medicine. Lesson #32. M . M. Dr. 208. " American Journal of ClinAniela Klein. H u r . Polish Medical Journal. South Berkeley. 1971. Juan." 226. ' Life Science Health System." Dec. Jan. California: Celestial A r t s . 206. e t al. 1 9 7 0 . 350. N e w Y o r k : A u s t i n . p How to Treat the Sick Without 215. 223. . R o b i n A . Jackson & C o . F e b . " Life Science Health System. 2 2 1 . M . Fruit. North Carolina Medical Journal. Protein Diets Treatment Uremia. K r a u s s . Laurel. D. S t a t i o n B u l l e t i n # 5 1 8 . The Metabolic Wiz- "Vitamins: o f W h o l e Potatoes in H u m a n N u t r i t i o n . Studies in American Journal of Clinical Nutrition. N a South Africa: Essence of Health. " T h e Value & M r s . . " Ohio Agriculture 307. Knapp. V o l . 1 8 7 3 . . D . M D . Kopple. 5 8 6 . Ten Talents 1968. of First Limiting erstield. 1425. Stanislaw V o l . 1976. " Biochemical Jour of 20g and ards o f L i f e Processes. July/ Essence of Health. Andrew F . 204. e t al. "Compensation o f Renal Metabolic Health. Africa: 217. N a t a l . 1975. N a t a l . p. 40g V o l . . Health Truths Eternal. Constance. the Food and Medicine for Man. H u r d . 1979. ical Nutrition. p. tients w i t h Duodenal Ulcer and Normal S u b j e c t s . Conscious Cookery.D. Kazimierz. S o u t h Africa: Essence of Health. W. " March 1 9 7 1 . 207. Africa: 222. May/Aug. tein Requirements o f M a n . " T h e Clinical Vol. Kempner. 212. Importance of Hypo219. Golden Path to Rejuvenation. Medical Nemesis. 210. 209. "Determination L o s Angeles: Siri 224. Kon. . N a t a l . " V o l .

754. V o l .D. 318. p. O c t . Poisons in Your Food. New York: Alfred Leonardo. Blanche. Linkswiler. 1 . M e d i c a t i o n i n the T r e a t m e n t o f H y p e r t e n s i o n . Pyramid. 2 4 . L. J u n e 3 0 . pp. 238. Cancer Chemotherapy Report. 1982. 1986. 1 1 . Lewinnek. p. 1966. " Jan.. Lucas." California: 231. Significance and a C o m of Hip Fractures. Fat-Free Agents on Growth of TransVol. " E f f e c t of Cholesterol-Free. National Geographic. p. A. New Y o r k . Knopf. Nov. With or e t al. Diet and 4th E d . New York: Alfred 227. William. p. . . Clinical Research. " D a i r y P r o d u c e and C o r o n a r y Disease. "Dietary Fat A g - gravates A c t i v e R h e u m a t o i d A r t h r i t i s . 1976. E. T h e Nutrition Foundation. Retention Protein of Young "Calcium Level of and of Calcium Intake./Feb.. 1317. 228. " Vol. Linkswiler. Longwood. 5/6/7. parative George Analysis o f the Epidemiology Clinical Orthopedics and Related Research." Medical Journal of Australia. p. Charles P. 230. Liftman. 1 5 2 . 50. as Affected H. . "A Vegan Regimen with Reduced Lindahl. M. 29. Vol. 1969. Leaf. 333." Without American Journal of Clinical Nutrition. e t al. Frederick A.D. al.D. and V o l . 1981. 229. 236." 93-119. L e m l i n . Lotzof. 25. M a r c h 1 9 7 1 . et. Knopf. 1 9 7 3 . 226. by V o l . Hypocholesteremic plantable T u m o r s . V o l . M. "Every Day Is a Gift When 1. Birth Without Violence. You Are Over 100. Vegetarian Pleasures. L . 1980. J u l y 1 9 8 4 . Ph. p. Cancer and Other Diseases from Meat. Lee. Alexander.BIBLIOGRAPHY I 459 225. "The 1979. 1 9 7 4 . Knopf. Loving Hands. 3 6 . 1975. Lawrence Power. 233. Olov. Helen M Nutrition Review's Present Knowledge in Nutrition. Leaves of Healing. 232. New York: Alfred A. Santa Monica. Artery New York: 237. p. Chung-Ja. ' ' British JourAdult Males nal of Nutrition." Transcript New York Academy of Science. 5 2 . 235. 1 9 7 3 . 234. Men Fed Rice "Nitrogen Retention of Y o u n g Supplementary Chicken. L e B o y e r . 35. M. V o l . Jeanne.

McCarter. 1975 M a s s e y . " S t u d i e s in Calcium Metabolism. 245. McConnell. D . N e w Y o r k : Charles S c r i b n e r ' s S o n s .460 / BIBLIOGRAPHY 239. Margen. of Gastrointestinal Can- 249. pp. 244. . 9 1 6 . 2. L i n d a K . and K e v i n J . p . Australia: Angus & 1986. M c D o u g a l l . . / F e b . Mazess. Vol. Study W a l t e r S .. Donald S . e t al. Power Food. B e a n y als of Medicine. Mallos." p. p . " B o n e M i n e r a l Content o f North Alaskan E s k i m o s . S a n F r a n c i s c o : C h r o n i c l e B o o k s . . Robert. Calcium phorus. " Lancet.D. V o l . New Jersey: New Century Publishers. 251. 241. e t al. etal. . Sept. 1983. N e w Jer sey: N e w C e n t u r y P u b l i s h e r s ." pp. 13. and Elizabeth Ph. " P r o l o n g e d Meat V o l . 1930. 1982. the Calciuretic E f f e c t o f D i e t a r y P r o t e i n . 8 7 . 1 9 7 6 . Ancient Greece in Modern America 1943. 242. p. 1974. M . 1974. Health Reporter. 247. Effect of Dietary Caffeine on U r i n a r y Excretion of Calcium. McGraw-Hill. 10. B . Richard Z . The McDougall Plan. New York: Caldwell. California: 246. "Genetic Aspects V o l . and W i l l i a m K . James. 248. Metabolism Diets with a and Phos- o f the of Nitrogen. c e r . Cold Pasta. . Al- bion. J u n e 1 9 7 4 . D . P h . Eleanor. 27. . Robertson. 250. 1974. 5 8 4 . " " V i t a m i n s and C u r e s . 231-254. McBean. Jeannine O. Prenatal Yoga and Natural Birth. S . M e d v i n . D .'* Nutrition Research. Complete Middle East Cookbook. M c N a i r . . S . 4 3 . 253. M a r k s . 1 9 8 1 . Tess. McLaren. P i s c a tawav. 4 8 3 . 240. " Unnecessary Supplements. " T h e Great Protein F i a s c o . Ph. Idaho: T h e Caxton Printers L t d . McCarter. Magnesium. J o h n A . . . 1986. 1 1 . 93. P i s c a t a w a y . John R . "A V o l . 669. Sydney. P h D "Other Statement o n V i t a m i n s . J a n .D. McClellan. R. . G e o f f r e y . p. 243. "The of Clinical Nutrition. 5 . p. 2 7 . The Poisoned Needle. 254. July 252. McDougall's Medicine. M . " Clinics i n Gastroenterology. 1984. ' ' American Journal The Precious Met Wise. " American Journal of Clinical Mokelhumne Hill Nutrition. Journal of Biological Chemistry. Health Research. V o l .. Mac A r t h u r .. 24. California: Freestone Publishing Co. 1 9 7 4 . S o d i u m and Potassium in Healthy Y o u n g Fe- males. 1985.

260. Salley. 3 5 . Mammary Tissue: Nolfi. 262. Nahas. Atlanta. M . " N u t r i t i o n and H e a l t h . Marga Publications. The Too of Cooking. Berkeley. Marian. 2027 Cath 1961." 271. Magical Child. . Jan Heretic. New York. P . V o l . N e w C a n a a n . A .: The Incredible Machine. 267. 1106. O'Brien. 4 9 7 . V . 1 9 8 5 . National Washington. ' ' Colorado: Ananda E . " Oct. F . E . 1 9 5 7 . N e w Y o r k : W a m e r B o o k s . Olefsky. Why I Don't Eat Meat. trition Health Review. J u n e 2 0 . L o u i s : C Society. M. R . N o . e t al. " A m i n o A c i d s i n N u t r i t i o n and V o l . V o l . 5 5 1 . " M o v e m e n t o f the S m a l l I n t e s t i n e s . People's Desk References. V o l . C . M . P a r r e t t e . Joseph C h i l t o n . p D i g e s t i o n . Virginia: T i m e . . 259. A Critical S i m i Valley. 1 9 6 0 . Oyster. " 1 9 8 6 .P. Lancet. p . P a g e . A . 1 9 8 4 . Nov Parke. M a m m a r y Cancer and relates. 1 .D. and G . " 11th ed. Control. Vol. 277. 270. "Hypersensitivity Vol." 1974. S t .D. Muktananda.V. 1 9 7 2 . 2.A. M i l k and S u d d e n D e a t h in I n f a n c y .M. Modesto. Alfred A. "Infant Feeding and New York: Center for Disease 278. California: Sweetlight B o o k s . L . Nilas. Pearce. Murray. M. N e w 1984. J u n e 1 9 8 5 . B. 285. . " Clinical p. 1980. " R h e u m a t o i d A r t h r i t i s and F o o d : A Case S t u d y Lancet. J a n e H . 86. 268. . " C a l c i u m S u p p l e m e n t a t i o n and P o s t Pasta. American Journal of Med icine. Mar. Menopausal Bone L o s s . M. 325.C. Pasley. O c t . Nancy. 1914 1980. I n c . V o l . Nasset. M a r . 1 . W. Swami. Dutton. Mendelsohn." p. 1 9 8 1 . p. . New York: Journal of Biological Chemistry. 7 . 1969. L . A b r a m s .D. Robert S . Cristine. 256. S t . O w e n S . M ." 244. How to Raise a Healthy Child in Spite of Your Doctor. 8 . Benedict L u s t . to Parish. p . Your Body Is Your Bes: Doctor. Nainah 280. vaya. 1 9 7 1 . "Biological Influence o f F a t Intake o n Experimental Cor287.A. Review. "Calcium Requirements in Man: 1980. 1946-1947. Hughes. Thomas B . and G u y M o u n t . A. Laura. '*Milk Facts. Mosby. " R e a p p r a i s a l o f the R o l e o f I n Not for Innocent Ears. N e w Y o r k : S a m u e l W e i s e r . B a r b a r a . Geographic Society." Milk Industry Foundation. California: 269. S o u t h Shi- 279. 1978. p. 1 9 8 0 . 1103. C . P . J u n e 1 9 7 8 . Knopf. " Nup. p. 1974. Vol. and A t h e r o s c l e r o s i s . . D. A... 286.. British Medical Journal. Ruby. Lancet. Working Pregnant. .. Morbidity & Mortality Weekly Report. Newman.. British Medical Journal. 266. Make Your Juicer Your Drugstore. 275. 1982. Ontario: Provoker Press. P . e t al. A. 1979. E l . . Moore. ¡28. Vol. Lake Oswego. 284. Provoker Press. D F . B. " T h e Evaluation of Bone Density Findings in 276. J. 6 . 1972. Welcome You All With Syda Foundation-Om Lent.R. / Fallsburg. Paterson. March 8. Medical 282.L i f e Books. D . " P e t s V u l n e r a b l e t o H u m a n A i l m e n t s . O c t . 263. Alexandria. L . N o r m a l P o p u l a t i o n s and O s t e o p o r o s i s . M e l v i n . 2 1 8 . R . Chronic Renal F a i l u r e . "Fai Confessions of a Medical Nutrition Health Review #37. Canada: Preventative Medicine. "Physicai Activity and Osteoporosis e t al. . 1979. 289.C. R ." 264. C h i c a g o : C o n t e m p o r a r y B o o k s . Coles. Montagna. Morash. Physiology. Trans American Vol.S. 1 . L. 1972. Geographic D. California T e n Speed P r e s s . 16. 17. 1986. " 19. W. P a r h a r a . 1 9 8 4 . New York: E . B. p. P a u l s e n . 17. M . B l o o d Coagulation. 261. My Experiences with Living Food. Yasuaki.. 1978. 462 I BIBLIOGRAPHY 272. 2 2 . Osbom. "Dietary Treatment of 1 9 8 6 . p. 258. C o n n e c t i c u t : K e a t s . 265. e t al. Medicine and Science in Sporh and Exercise. National V. Patrick. 288. sulin in Hypertriglyceridemia. 2 3 4 .R. D . American Journal of Medical Science. 27. p. C. O r a g e . Y o r k : Fawcett Nishizuka. Climatological Association. V o l . 1 9 7 4 . Quest for T r u t h Oregon: Publications.Sc. Lee T. 5 7 . . p Vol. " 373. B . M. 283. 281. 1982. erines. andG. On Love. 273. V o l . I & Arcadia. V o l . Jen-old M. Growth. M . Respiratory Allergy. Postgraduate Medical Journal. II. M. The Victory Garden Cookbook. 257. 274. M. 1 6 . O n t a r i o .BIBLIOGRAPHY I 461 255. R . " 597. a n d H .C. What's Wrong with Eating Meat? D e n v e r in P o s t Menopausal W o m e n . D . Joseph F . 54. 1977. .. R .

" Louis: W. Theron G. 2 n d e d . 4 . Callanetics. Scott. p. Magical Child Matures.L i f e B o o k s . Foods and F. Comparative Animal Physiology. P h . 1965. M. Facial Processed Structure "The Milk Effects on the Vitamin Dental 296. M a y 15. July 6. Rensberger.C. A u g . M. ' ' p. D 11 British Medical Journal. 2 . ' 298. Ramtha. . Finoa. o f Large Bowel Cancer.. V i r g i n i a : T i m e . Eastsound. Ph. D . Moss. Dutton. Reddy. American Journal o f Clinical Nutrition. "Age at Onset of L u n g Cancer: Mar. 1986. D . 61. Ramtha. Randolph. An Alternative Approach to Allergies.. of Experimental A n i m a l s . 1961. 1979. . Peck. view. Pekka. 1978. Bandaru S . "Controlled Randomized Effect o f Dietary Fat o n Blood Pressure. Vegetarianism on Devel- opment o f Gall Stones in W o m e n . . o f Heated. M D . 292. V o l .D. 293. Washington: Sovereignty Inc. 4 2 . 1985. 1985.. et al. 1984.D. N e w Y o r k : D e l a c o r t e P r e s s . Simon & Schuster. 300. 2 9 1 . New York: 291. 295. C. Saunders. V o l . P i n k n e y . D. Poultry.D. and Ralph Lancet. Vinodini. tion o f W h e a t and N i t r o g e n Retention in C h i l d r e n . 299. Pottenger. N e w Y o r k : L i p p i n c o t t / Crowell. D e c . 297. 304. Jr. p ." J a n 1/8.BIBLIOGRAPHY I 463 289. Pixley. p. 303. P r o s s e r . " P r o t e i n and Salt: Calcium T h i e v e s . Ph. 2 4 . V o l . 1979. "Research Yields Surprises About Early Human Diets. e t al. 1 9 7 8 . 302. 290. Pike." 2832. "Lysine Supplementa- etal. " Vol. S t . Healthy People in Unhealthy Places: Stress and Fitness at Work. M .. Callan. Reddy. "Effect of Lancet. 3 5 . Significance in R e l a t i o n to E f f e c t o f S m o k i n g . W. Boyce. A l e x a n d r i a . . K e n n e t h R .H. 1 9 8 3 . 1 9 7 1 . C . Vol. 1246.. The Road Less Traveled. New York: E . " M e t a b o l i c E p i d e m i o l o g y Cancer. N e w York: William Morrow. American Journal of Orthodontics and Oral Surgery. O c t . B. e t al. 1 9 4 6 . Puska. M. Nutrition Health ReTrial o f the 1. P . . M . J u n e 1 9 8 5 . 294. p. P e l l e t i e r . 1 9 7 8 . " 2 7 . p." The New York Times. 301. 1984.

. " D i e t a r y C a l c i u m and 1. 1 1 . V o l .'' New Home Library. Prevent Post Menopausal Bone L o s s ? " 309. 1968. 308. 324. tate C a n c e r i n B l a c k s . M. 1 9 8 2 . 306. " Seminar Arthritis Rheumatoid. . The Be Happy Attitudes. S . Hygiene Press. " 314. V o l . T e x a s : Word Books. 1971. Vegetarian jects. A u g . Controlled Vol. 1 1 0 . . Southern Medical Journal. 1980. 321. 1980. 339. Sept. Sheiton's Health School." p. The New England Journal o f Medicine. 322. . et al. p . T e x a s : L i f e Science. Journal of Nutrition. S . Connecticut: Allergy. " 1980. D . 1985. 1984. 319. O n t a r i o . Barbara. " Nutrition Health Review. 327. Human Life. Preventative Medicine. M . " T h e Digestion of M i l k . M o Health Research. 1943. Jay R. The Story of Medicine.D. Robertson. . 1979. p. W. Scharffenberg. These Were the Sioux. P h i l a Aquarian Research Foundation. . V o l . San Antonio. V i c t o r . 1972. . et al. . A u s t i n ..4 6 4 / BIBLIOGRAPHY 305. Texas: D r . " 1983. S c h u l l e r . and R o s e m a r y F a r r e n . Alexandria.A. 332. "Osteoporosis: Evaluation of DiVol. o f R h e u m a t o i d A r t h r i t i s : A V a s c u l a r H y p o t h e s i s . Classic Indian Cooking. p . 333. Sacca. J . F. V o l . " T h e Amino Acid Requirements U . 1981. 323. S h e l t o n s Health School. Ma\ . 318. U . 1 9 8 3 . Antonio. Lesson #88. 1935. I . Orville. 1 9 8 7 . . "Epidemiology of ProsV o l . Texas: D r . R o u s e . B e nie. Sandra and B r u c e . M. . & I I I . Aug. San Antonio. . . M. S a n d l e r . L." 307. Texas: D r . p . Natural Sahni. R o m b a u e r . e t al. Mandel. V o l . " T h e D i e t a r y D i l e m m a . Schuette. p. " 135. 563. I a n L . 1 9 8 4 . S h a h . 1 9 7 1 . 7 6 . 1 9 8 3 . The Hygienic System. 29. S e n ate. California: 335. California: Woodridge Press. Journal of Biological Chemistry. Virginia: T i m e . Joseph D .L i f e B o o k s . I I . 1 9 5 5 . V e r a . Diet: " B l o o d Pressure L o w e r i n g Effect of a Trial 1/8. "Does Calcium Supplementation 326. S a n A n t o n i o . Schell. 268. . 3 0 5 . and A l f o n s e T . M a s i . . Natural Hygiene. 1964. V o l . / D e c . Roberts. "Studies on the Mechanism and of Protein-Induced Hypercalciuria in Older Men Women. kelhumne H i l l . . 328. M D . and Cookies. . The Natural Cure of Cancer. Shapiro. / J u n e 1 9 8 0 . R e u b e n . Herbert The Life Science Health System. 311. D . Joy of Cooking. "Acute Ischemic Colitis Vol. 9 9 7 . " P o t e n t i a l T o x i c i t y D u e t o D o l o m i t e and B o n e V o l . 1971..A. Jan. 329. " T h e R o l e o f A f f l u e n c e and D i e t i n the Gen- Dietary Goals for the United States. Ph. Rose. R o s e n b l u m . P . and M a r i o n R . Shelton. J a n . R i c h a r d s . 786. R o b i n s o n . April 330. Exercise. 1 7 3 . 312. 2 2 . Cook-Less Book. : Government Printing Office. I r m a S . R ü s . 338. p. Schuman. Lancet.. . Eaters?" o f A d u l t M a n — T h e R o l e o f the N i t r o g e n I n t a k e . 1 9 7 9 . R o b e r t . 5 . N o v . Salads. W a c o . Life. D . John A . 320. 1977. V a l e r i e . April 4. New York: Random House. Forteschritte der Urologie and Nephrologie. Man's Pristine Way of San Antonio. I I . Human Beauty. Its Philosophy and Laws. 2 9 . Vol. 5 5 6 .D. William 1975. M . Chicago: Natural Hygiene Press. 3 1 6 . 316." 310. 331. 337. Becker. The Hygienic Care of Children. J a n . Morrow. 630. S h e l t o n s Health School. 1981. p . a g n o s i s and T h e r a p y . p . Its Culture and Hygiene. V o l . Sandoz. New York: Signet. S e l e c t C o m m i t t e e o n N u t r i t i o n and H u m a n N e e d s . Everything You Always Wanted to Know About Nutrition. S a n S h e l t o n s Health School. Pennsylvania: Stackpole. J a n . "Pathogenesis R o t h s c h i l d . 9. 1 9 7 9 . 2 1 7 . Due to M i l k M D . Principles of Natural Hygiene. Julie.C. delphia: 315. C a n a d a : P r o v o k e r Press. Sheiton's Health School. W a s h i n g t o n . C. B r u c e M . Texas: Dr.andJ. B r i d g e p o r t . N e w Y o r k : D e l l . R i c h t e r ." 317. 1969. Sally A. New York: William 336. Lancet. Archives of Internal Medicine. 325. Home Bakebook of Natural Bread* 1961 Santa Texas: D r . N e w Y o r k : A v o n . N e w Y o r k : T h e esis o f Calcium-Containing Stones. . BIBLIOGRAPHY I 465 Modern Meat. 1979. Mari. C . p. D a v i d . The Natural Birth Control Book. 1968. 1 ." Annals of Allergy. 1982. A r t . 5 . Idiopathic Hypercalciuria. "Are Humans Meat 313. H. 334. e t al. S. H a r r i s b u r g . R . 1973. meal. in Normotensive Sub- Hygienic Review. 1934. p. 1 2 . Problems with Meat.

L . " S o y b e a n P r o t e i n D i e t i n the T r e a t m e n t o f T y p e II Hyperdipoproteinemia. San Antonio. F e b . Katherine B . 5. 4 . C. Vol. . Essentials of Nutrition. F . Charan. 1 9 8 1 . M . M . 345. 60. S i n g e r .4 6 6 / BIBLIOGRAPHY 340. 1 The Frugal Gourmet.F a t D i e t and T h e r a p e u t i c D o s e s o f I n s u l i n i n Diabetes Mellitus. Viking. New 343. p. 1983. British Medical Journal. S i n g h . 275. Shippen. R . 355. Swami. 1980. S i m m o n s . and David M. 1986. New York: Effect of Heat Treatment on the N u t r i t i v e of Ultra-High V a l u e o f M i l k f o r the Y o u n g Calf: Temperature Treatment and of T h e Effect Pasteuriza- tion. Satsang Beas. New York: New 346. ." 350. 344. "Rheumatic Disorders . R . . Jr. Men of Medicine. and J i m M a s o n . C . E " L o w . New York: William Mor- 1984. Lancet. S i n g h . Texas: Dr. Snacks & Sandwiches. ' S m o k i n g . 353. Superior Nutrition. 1 . V o l . . M. R . S m i t h . S i r t o r i . P . K. Jeff. 342. 351. . 349. Nutrition Health Review. 1957. V o l . . V i r g i n i a : T i m e . Sivamanda. F . Bone Activity in and Calcium Modalities Mineral Increase Aged Women. "Physical B o m b a y . . " T h e Garden City. Henry C . Feb. ' ' 1980. 4 2 2 . 1966. 1961. R . F . Rubies in the Sand. p . Everett for L . A l e x a n d r i a . 356. . Richard. 1 9 6 0 . P e t e r . S. p. Rangoon. etal. row. e t al. Connecticut: Natural Animal Factories. Tke Master Answers. M D . p. Reach for Fitness. B . How to Choose the Sex of Your Baby. York: Macmillan. BhagavadGita. 3 5 . S . p. Shettles. 341." Medical Science of Sports and Exercise. . J u n e 1 9 8 5 . a n d M . V o l . Lancet. 1 3 . . Shillam. 1984. L i f e Society. 4 t h ed. 1 0 . A l c o h o l and B o n e Degeneration. P . Hygiene Press. S . Landrum Rorvik.D. Doubleday. Bridgeport. Shelton's Health School. W . Shelton's Health School. San Antonio. New York: Warner 347. Books. C . D ." 403. N e w D e l h i . India: Divine 352- Smith. " 1977. V o l . Texas: Dr. Sherman. 1 4 . e t al.L i f e B o o k s . 1957. 26. N o v . Inder. 1 9 5 5 . 1. B .. India: R . 348. Solomon. 1951. 354.

. in J . p. D . 2 8 8 . J a m e s T . 370. T a n n a h i l l .D..P. Fowlers & Wells. Canada: P r o v o k e r P r e s s . 468 I BIBLIOGRAPHY 372. Acta Allergol. 1 9 8 4 . " 154. S. 1 9 . M. p . Nov. Con379. S p r i n g f i e l d . " V o l . 2 6 3 . 2 8 . Hajnalka Marton. Maize Protein for M a n . 1 9 7 0 . Huang. F e b . 382. A l e x a n d r i a . Osteoporosis Regular R e v i e w . 3 1 . S u n s e t International. Lane Publishing. . 1 4 2 . J u l y 1 9 7 3 . Roy L . M . 2 1 1 . e t al.S. Taiwan: The New Engla'id Journal of Medicine.L i f e B o o k s . 1 8 . 1 2 .. "Dietary Factors T h a t etal. You Don't Have to Be Sick. M. p. Thomas. Books I & II. " lishing Co. J. 377. J o h n H . the Director National Cancer Institute o f the Diet. Environmental 1982." Production Yearbook. 384. 387. 4 . " Journal of Bone and 374. 362. 1 9 7 9 .. 1926. rado: Health Research. .BIBLIOGRAPHY I 467 i n the S o u t h A f r i c a n N e g r o .U. 361. Statement on Program Status the Before Subcommittee Nutrition. 1 6 . V o l . 1963. Richard A. 1 9 6 3 . V o l . N e w Y o r k : F r e d e r i c k U n g a r P u b Truswell. 2 8 . terol L o w e r i n g D i e t . "Increased Preva Serum Choles3 8 1 .D. Whitehead. 4. 1975. voked by M i l k . of Cow's "Study Frequency Milk Stevenson. New York: Stroud. and Fracture of the Femoral 373. Vol. R u s s e l l T . 1 9 6 1 . The Intestinal Tract. Colo- "Osteoporosis N e c k i n t h e S o u t h A f r i c a n B a n t u . " T h e N u t r i t i v e V a l u e o f American Journal of Clinical Nutrition. Food Balance Sheets: 1979-1981 Average. 5 3 . V o l . 369. . Solomon. search. FAQ United Nations Sweeny. Shirley J . . p. p . July 26. 1 9 8 0 . 2 4 . Toxemia Explained.. M. and Helga SensiChil- Laryngoscope. The Vegetarian Epicure. Spenser. Natural Studervant." Nov. 1 . Jack D . 8 1 7 . 1292.D. Food: Its Composition.. R. 7 9 1 . p. Philosophy 3 6 0 . M..: Dietary Goals for the U. 1983. . T z u . "Comprehensive Michigan: trol and Its Effect on Rheumatoid A r t h r i t i s . D . Government M. . H . D. 4 0 . 8 1 8 . New South African Medical Journal. 3 7 6 . 364. bination . 1977. . 1 8 5 . p . 357. Food in History." 378. U n i t e d States Senate Report: Washington. 1 9 7 3 . N e w York: 1 9 7 3 . of Choletithiasis L . 363. Jr. V o l . California: 367. I. p 3 6 6 . 1 9 1 6 . L. 383. Julian P r e s s . 1 0 . Talamini. 5 8 8 . 23. R h e u m a t o i d A r t h r i t i s and A n kylosing Spondylitis. p. . in Men Ingesting Please Don't Smoke in Our House. 371.1 5 .D. Knopf. Aug. Tao Teh King. Anna. A . 1972. " S y m p o s i u m on Human Calcium F o o d s a n d N u t r i t i o n . Printing Office. Charles T h o m a s Publishers. Milk and Cancer in Italy. C P . 386. V i r g i n i a : T i m e . p . Tommori. Sept. the D e x t r o s e T o l e r a n c e T e s t . 4 6 0 . p ." 11. . 9. 6 3 9 . p . D e n v e r : J . Jan. 365. p. 1 9 6 2 . 1960. 1 9 0 1 . 347. ComJoint Surgery. 2 . V o l . 2 1 a l s o c o n t a i n r e f e r e n c e s t o c a n c e r . Denver. 1872. Ph. Arthur C. M . . tivity dren. " P o s t Menopausal " H y p e r l i p o p r o t e i n e m i a s i n the O n t a r i o . M . . D . 28/Sept. V o l . Stewart. Swank. 1 9 8 6 . 85. John H . the F a m i l i e s o f M i l k . 1983. o f the 1971. . 1 9 6 8 . p. Club b e c o m e s Philosophy of Health i n V o l . Su-Huei. 388. Office o f the Health Reformer. "Multiple Sclerosis: T w e n t y Years on L o w Fat Diet. " Vol. 1. 1 0 . Vol. 585. V o l . Huang Su-Huei. 1976. 285. 5 0 B . Menlo Park. Archives of Neurology. p . V o l . 368. R . and M .D. Jan. 2 8 . M. 1 9 2 7 . I l l i n o i s : of Health V o l s . " Archives of Internal MediRequirements: Council on cine. Truelove. British Medical Journal. York: Alfred A. Hunza: Adventures in a Land of Paradise. Battle Creek. M . C. M R . A Stuffed No. 380. Rome. The Hygienic System. The . Vegetarian Cookbook. D . alence Vol. . "Obesity. 6/7/8. F e b . . S p e n c e r . p . A l s o r e f e r e n c e s i n V o l s . " Clinical Re- The Hydropathic Encyclopedia. 3 . .A l l e r g i c and A s t h m a t i c 107.. P . " A Stuffed Club. Nutrition on and Cancer Senate & Day. V o l . T o b e . Etiology of Inner Ear Disease. British Journal o f Cancer. L a o . Food and Agriculture Organization. T a i p e i . R e a y . R . 375. and Pal O s v a t h . Lehotzky. 1984. T i l d e n . C. V o l . 1854. British Medical Journal.D. V o l . p . Tilden. Preparation. Upton. et al. "Ulcerative Colitis Pro- Chinese Appetizers and Garnishes. Trail. N e w Y o r k : S t e i n 1981. 3 7 . 1961. 1 9 0 0 3 5 9 ." 49. Influence 385. T r o p . " Journal of the American Medical Association. 3 5 8 . Chicago: Hygiene Press. M. 1972.C. " C a n c e r . Southern California Dental Association Journal. Soups. .

"Sensibilization of Guinea Agriculture.D. Arizona: 402. Amnion. Ari419. 2 9 . Mechanisms Bearing Causes of Cancer V e r r e t t . 417. 1974. Ph. Maine: N e w England Eclectic P u b l i s h e r s . John Vegetables. 3 5 . P h o e n i x . and B o n e . Alexander. Y e r u s h a m y .. May 4 . A. 409. Retention Nutrition Review. 1 2 9 7 . 1 9 7 2 . W h i t a k e r . Prostate and S t o m a c h . p . Oct. " Nutrition Health Review. Water Can Undermine Your Health." Publishing Group.C. Nutrition and Forestry. V o l . Ralph. M. D. Weisburger. . J u l y 1 9 8 0 . . 398. Recipes for Longer Life. 7 1 . 392.. " Journal of Have a Nutrition. New York Times. . 5 6 .. Phoenix. J u l i a n M . 391. M N e w York: S i m o n & Schuster. "Research Yields Surprises About Early M a y 15. "Osteoporosis: nancies and L a c t a t i o n s o n B o n e D i m e n s i o n s i n S o u t h A f r i c a n Bantu and Caucasian M o t h e r s . 5 1 8 . " F e b . 1 9 6 5 . w i t h Special Reference to Intakes o f Fat and F i b e r . D . L o w Intakes B e Supplemented?'' 397. J u l y 1 7 . . M. W i l d e r . . e t al. . 1 9 8 0 . 1 9 7 6 ." 395. ardous to Your Health. in the Adult Walker. Alan. Ann. zona: 4 0 1 . Woolsey. 3 5 . 416. American Journal o f Clinical Nutrition. " p.D. 406. Arizona: O ' S u l 421. Lancet. Arizona: 418. ical Nutrition. 3 . 2. " p. "Osteoporosis and Calcium Deficiency. p. D . Nutrition Health ReBoston: Hippocrates American Journal of Clinical Nutrition. and Jean C a r p e r .. 1 9 8 0 . N e w York: Become Younger. . V o l . 3 2 7 . trolled Therapeutic T r i a l of Various Diets in Ulcerative Colitis. 1971. " T h e Dietary Environment and Cancer. 1949. 1 9 7 7 . 42. p. Phoenix. "Fat Woodside . ifornia: Pacific P r e s s P u b l i s h i n g Association. V o l . Vol. Phoenix. 1 8 9 . Who Needs It? 1974. p. p.. and H e r m a n E . 394. Wigmore. 405.. 1 9 8 4 ." Norwalk Press. W . D.D. 2 . M. F r a n c i s . 1901. Fresh Vegetables and Fruit Juices. Beware of the Food You Eat. J u n e 1 9 8 5 . Ellen G. 1 6 . Nutrition Health Review. C P .. P h o e - .Phil. Arizona: Ruth O'Sullivan Woodside M. H. White. Walser. p. British Medical Journal. " W h o l e Milk Linked with Cancer. 1 9 7 2 . Bulletin NewYork Academy o f Medicine. 6 7 3 . W e l c h . e t al. and A l o i s Zapletal. Reversing Heart Disease. Alexandria. Arizona: 420. Woodside Vibrant Health. 2 . Walker. J u l y / D e c .Sc. ' ' 1417. 411. "Calcium & Co. R o l e in the P r e d i a l y s i s P a t i e n t ? " American Journal of ClinB S . Raquel. V o l . M . Dr. 393. N e w Sharon. 389. N . " C o l o n Cancer and D i e t 410. Vol.BIBLIOGRAPHY I 469 Committee on 1972. E . and Daniel D. Journal o f American Dietetic Association. Norwalk Press. " T h e H u m a n Requirement of Calcium: Should view. V o l .L i f e B o o k s . Vanecek. Walker.D. 1968. D . Wachman. p . The Silent T h i e f of Body V o l .: Meat on the Menu. . P . H u m a n M a l e as A f f e c t e d b y P r o t e i n I n t a k e . Be Your Own Doctor. 1985. V o l . 396. N e w Y o r k : F a w c e t t . O c t . Walker. 3 3 . Signet. 408. on "Nutrition and Acta University Carolina Medica. 1978. J a c q u e l i n e . 415. W a y n e . 3 8 5 . 2 0 7 . " York: Warner Books. M R . Winter. D e c . Review & Herald Publishing. 1972. Human Diets. 412. R. 1979. " T h e Influence of N u m e r o u s Preg- W i l l i a m s o n . p. " U r i n a r y C a l c i u m and Dietary P r o t e i n . 1 0 2 . 1973. M . Virginia: T i m e . . 13. # 1 . Wright. 4 7 0 / BIBLIOGRAPHY nix. livan 404.. "A ConD. Diet and Salad Suggestions. R a q u e l . Mountain V i e w . O'Sullivan 403. Breast. Bemstein. . . 1 9 6 5 . " D i e t and O s t e o p o r o s i s . Spring 1983. " 1 9 6 7 . Cal1923. M a y 1 9 7 2 . e l al. 1971. .Sc. P. . H i l l e b o e . Health Institute. 390. 413. Walker." 138. . J .. p. sey: 414. Raymond H . P h . Phoenix. 1 6 2 9 . Clinical Science. 9 . W y n d e r . V o l . D. 1974. Eating May Be HazB. Natural Weight Control. K a r e l . Pigs w i t h C o w ' s M i l k as a Model of Sudden Death in Infants and C h i l d r e n . "Does Dietary Therapy Mackin/ie. Counsels on Health. M a r . Avery . e : al. 1979." Alexander R. Cancer—On the V o l . 3 8 . Washington. 407. 1981. Vol. p. June 1985. p .. 1978. V o l .. History of Medicine. 9 5 8 . Ruth. 400. p. Norwalk Press. " V o l . N e w Jer- American Journal of Clinical Nutrition. 2 5 . " E x e r c i s e and A c t i v i t y f o r B o n e H e a l t h . & Co. N e w o f the Colon. & Co. 399.

N . 1972. 12. r . J o h n . V o l . p. M . " Proceedings of the 9th International Congress of Nutrition ( M e x i c o ) . 267. 13. p. 5 7 . 1 . Sweet and Dangerous. N e w Y o r k : B a n tam. 2 3 4 3 .BIBLIOGRAPHY I 471 i n t h e D i e t a n d M o r t a l i t y f r o m H e a r t D i s e a s e . Zollner. J u l y 1 5 . " D i e t a n d G o u t . " New York State Journal of Medicine. V o l . 1 9 7 2 . 1 9 5 7 . D . Y u d k i n .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->