Leíró nyelvtan feladatok

I. Fonetika 1) Milyen mássalhangzótörvény érvényesül a szóoszlopokban? zöngésség szerinti részleges hasonulás, írásban jelöletlen teljes hasonulás, összeolvadás, rövidülés kapdos dobta városban hívta foghat anyja hányja fogyjon atyja nagyja barátja rontja kardja bánja szánjuk otthon hallgat mondd álldogál parttalan

9) Töltsd ki a totót! 1 = zöngésség szerinti részleges hasonulás 2 = képzés helye szerinti részleges hasonulás X = nincs a szóban részleges hasonulás mézcsepp számítógép könyvtár szánba fogtok vasrács kamra lengyel biztat takácsból kéztől kínpad vitorlás ósdi

10) Válogasd ki azokat a szavakat, amelyek kiejtésekor jelöletlen teljes hasonulás történik! község, gátja, anyja, füzetlap, átcsap, bátyjuk, szabadság, nagyja, higgyétek, hagyjátok, hányja, fagyjon, kedveztek, kapálja, beszéljük, lágyszívű, házsor, misézett, fogyjon, egészség, homokzsák, gonoszság, lábhoz

13) Karikázd be annak a szónak a számát, amelynek kiejtésekor az összeolvadás hangtörvénye érvényesül! Olvasd össze a megjelölt szavak kezdőbetűit! Nevezd meg, milyen hangtörvény érvényesül a kapott szóban! KERTJE = összeolvadás 1. asztallal 6. védhet 11. tetszik 2. kenje 7. folyjon 12. átcsurog 3. bátyjuk 8. ráadja 13. javítja 4. egység 9. kéréssel 14. elillanjon 5. halljuk 10. azonban 15. vágtuk

14) Húzd alá a szavakat, amelyekben a hosszú mássalhangzó kiejtésben megrövidül! A nyakába varrta magát. 1

bordatörött bokrokra. amelyekben valamilyen mássalhangzótörvény érvényesül! Töltsd ki a táblázatot a szöveg szavainak felhasználásával! Ahová nem találsz példát a szövegből. az erdő legszívesebben elszaladt volna – leereszkedett. mindnek. Mert egy jóravaló repülőgép nem zörög ilyen harciasan. amelyek kiejtéskor kiesnek! azt hiszem. látják Magas-mély illeszkedés Ajakműködés szerinti illeszkedés Nincs illeszkedés 2 Példa . hordtuk. Rossznak sok a mentsége. durrogó szörnyeteget! És nézd. színpad. kedves cérnahangon. rongypokróc. (Lázár Ervin: Bab Berci kalandjai) Mássalhangzótörvény Zöngésség szerinti részleges hasonulás Képzés helye szerinti részleges hasonulás Írásban jelöletlen teljes hasonulás ebből Összeolvadás elhallgatná Mássalhangzó-kiesés 19) Írd a szavakat a táblázat megfelelő rovatába! azonban. de ha megjön. ne szuszogj. most sincs 16) Keresd meg a szóoszlopokban azt a szót. pénzsóvár. hozzák. Például Pálinkó Gyurka repülője! Az igaz. meg tud állni a levegőben! Az üvöltő csodamasina egy helyben lebegett a Széljárta Fák tere fölött. fogadjunk. állvány. rangkórság. szánból. hadd tudjuk mi is. éjszaka. gerinctörött fákra. hagyja. hogy ebből semmi jó nem sülhet ki. 15) Jelöld azokat a hangokat. mindnyájan. adjátok. tollból. hogy legföljebb finomkásan zümmög. Na. amelyik a hangtörvényeket figyelembe véve nem illik az oszlopba! városban különben lépdes görögtűz mákdaráló kezdd küldd add hordd mondd bontjuk szépítse kenjük hétszer gondterhes kalappal orvossal hunyjanak lábbal szemmel 18) Keresd meg a szövegben azokat a szavakat. oda magadtól írjál! Bab Berci rögtön sejtette. rendszerint. mint egy szitáló vércse. de ezt a böszmét! Ezt a recsegő. az ember szívesen elhallgatná akár egy álló napig is. ráhasalt az összelapított füvekre. Mondd meg. vödörhöz. sziszegő. Mit jókedvvel tesznek. mézcsöpphöz. ehhez. örvénylettek a levelek.Nincs szebb dolog az állhatatos barátságnál. Legjobb búzának is van alja. aztán nagy sisteregve-jajongva hajladozták a fák. csukd be. hogy még mindig nem érkezett meg. nem esik nehezen. homokdűne.

Benőhetett volna már a feje lágya. Elcsavarja a fejét. Morfematika 1) Bontsd fel a szavakat szóelemekre! MAGYARSÁG = ÁLTALÁNOSAN = ÍRÁSA = KERESZTÉNYSÉG = ÍRÁSJELEKET = ÜLDÖZNI = KEZDTÉK = UTASÍTÁSRÓL = SZÉKELYEK = JOBBRÓL = PAPOKNAK = BÜNTETÉS = FELIRATOKAT = SEMMISÍTENI = VISSZATARTOTT = VESZENDŐBE = TUDATÓ = ÉVTIZEDÉBEN = SZOLGÁLATBAN = JEGYEZTE 2) Bontsd szóelemekre a mondatok szavait! A fejem se fájna. Fejébe száll a dicsőség. Ne szólj szám. 7) Húzd alá a képzett szavakat! Karikázd be a képzőket! 3 . nem fáj fejem.Zöngésség szerinti részleges hasonulás Képzés helye szerinti részleges hasonulás Írásban jelöletlen teljes hasonulás Írásban jelölt teljes hasonulás Összeolvadás Mássalhangzó-rövidülés Mássalhangzó-kiesés Nincs mássalhangzótörvény II.

Hol öt-hat ember jóllakik. E/3. jelen idő. kocka. általános ragozás) MOND (feltételes mód. kalácska 13) Húzd alá a szósorban azokat a szóalakokat. jelen idő. üvegek. szarka. néni. lakó. alak. szándék. halak. múlt idő. sapka. jó. nem bánt senki! . repülő krumpli. hősi. jelen idő. dió. tinó. T/3. Kész munkában könnyű hibát keresni. ökör lesz belőled! Pakolj. határozott ragozás) ISZIK (feltételes mód. író teknő.Ott az ínség. kifli. kerek. jelen idő. A munka nemesít. senki. amelyek végén a –k a többes számot jelöli! berek. ahol szitával foltozzák a süveget. kamrák. terítő. szellő. gépi bárka. képek 14) Pótold a hiányzó birtokos személyjeles szavakat! Jelöld a toldalékokat! én te ő mi ti ők házam kamrám lovad kamrája lovunk házatok kezük keze 15) Képezd az alábbi igék megadott alakját! • • • • • • • • ÍR (feltételes mód. Segítséggel jó a tanács. felhő. kutató. eprek. gumi. kerék. kérek. szántó. Sára. E/1. határozott ragozás) HISZ (feltételes mód. amelyek képzettek! Jelöld a képzőt! • • • • olló. határozott ragozás) 16) Húzd alá a felszólító módú igealakokat. hajó. bácsi. A munkával a vad is megszelídül. általános ragozás) TESZ (feltételes mód. kosarak. maradék. jelen idő. E/3. mentő. és jelöld bennük a felszólító mód jelét! Tanulj. kendő. barack. szeplő. kabátka. móló. szóró. szólások. általános ragozás) GÖRGET (feltételes mód. E/1. könyvek. mezei. hintaló. ne nyúlj hozzám! Mondd meg az igazat. T/2. általános ragozás) FOGÓDZIK (feltételes mód. cukorka. T/3. ruhák. múlik a vásár! Beszélj vele bot nélkül! 18) Írd be a megfelelő ragot a mondatokba! 4 Nézz rám. várak. gyerek. tálak. a hetedik sem marad éhen. kacsa. általános ragozás) KUKORÉKOL (feltételes mód. múlt idő. olvasó. kettő. Jól végzett munka minden gyarapodás talpköve. betörik a fejed! Ne bánts senkit. szilánk. mi. legelő. kézi. 8) Húzd alá a szósorokban azokat a szavakat. nagyi. E/2. sisak. birka. jelen idő. tajték.

én annyit fonnék egy hét alatt. vagy másiknak a házánál. Biztos védelm_____ csakis az állandó őrködés jelentett. hogy egy asszony szombat este fon. de még azon is túl. hogy azok vigyázzanak mindenfele. hogy a kisebb dinoszauruszok száma már akkor fogyatkozó_____ volt. Őröket is rendelt ki a király. hogy egész táborának kitelne esztendei ruházata belőle. még az Óperencián is túl. hogy a dinoszauruszok kihalása_____ többféle tényező okozta. A szavak oktat_____. III. de magas fű_____ sem rejthették el őket. három öregecske leány lakott egy faluban.A kis hangya_____ is lehet példát venni. Az a király sokszor olyan törvényeket adott ki. Amint ott fonogatnak hárman. A másik azt mondja: 5 . s ha meglátják. Azért hát a három leány összeült fonni szombaton este is. s azt mondogatták. beszélgetés közben azt mondja a legkisebb leány: . ez_____ azonban időnként meg kellett szakítani_____. s úgy fonogattak együtt. Nem építhették fészkük_____ a fák magas lombkoronájá_____. pedig ha az a király engem az udvarába vinne. hogy most valaki leskelődik utánuk. A kutatók szerint gondoln_____ kell arra a lehetőség_____ is. hogy egy asszony se merjen fonni szombat este. Mindennap más ruha_____ öltözik. amikor az éghajlati katasztrófa bekövetkezett. azt mindjárt jelentsék a királynak. Minden este összegyűltek vagy egyiknek. hetedhét országon túl. Lyukas ruha_____ tű az orvosa. 19) Pótold a szavak hiányzó ragját! Jelöld a rag típusát! IR = igai személyrag TR = tárgyrag HR = határozórag FR = a főnévi igenév személyragja BR = a birtokos jelző ragja A szakértők egyetért_____ abban. Szavak 13) Keresd meg a szövegben az igeneveket! Határozd meg az igenevek fajtáját! Egyszer volt. akik fonásukkal keresték a kenyerüket. a példák vonzanak. Drágább a folt a ruha_____. hogy ha ők szombat este nem fonhatnak. mintha vasvilla_____ hányták volna rá. s nem is gondolták. Ezért nem lehet kizárn_____ azt a lehetőség_____ sem. A kutatók szerint a dinoszauruszok nem alkalmazhatták a tojások megvédésé_____ ma elterjedt módszereit. egy király. hogy szombat este fonjunk. Egyszer azt a törvényt találta kiadni nagy büntetés alatt. Éppen abban az időben. Úgy áll rajta a ruha. Valószínűleg az egész Föld_____ megváltozott az éghajlat egy kisbolygó becsapódásá_____. így ők_____ már a lehűlés előtt a hanyatlás széle_____ sodort_____. akkor egy héten legalább egy nap nem lesz nekik mit enni. amilyeneknek még csak híre sem volt más országban. Nem a ruha teszi az ember_____. mikor kihirdették ezt a parancsolatot. hogy az akkor élő kisméretű emlősök is szerep_____ játszottak a Föld urai_____ kipusztulásá_____.Meg van tiltva. A szapora kis állatok megdézsmált_____ a dinoszaurusztojások_____.

gazdag a lelke. mert: áhítatunk. a vállán meg csákány. Ráparancsolt a tanító úr. az elnémulás ebben a helyzetben kapituláció. akinek párja nem lenne hetedhét országon. mint a megérkezése. mert alkonyattájt mindig ott ólálkodott a vén bűbájos. A gyermek első értelmes szavai. Rendesen elkísértem egész a papok kertjéig. igei személyrag: ________________________________________ igekötős ige: ______________________________________________________________ 6 . mint a kezdő mesélő elakadásának. magakedveltető minden tette-vette. Részleges hallgatást ír elő néhány társadalmi helyzet. Egyszer azonban nem az öregapja várta a kis bice-bócát. Más a bamba elrévedésnek. A hallgatás is közöl valamit. hogy még estig is alig akartunk szétválakozni. hogy mondja meg. ki mellé szeretne ülni a legjobban. hogy nem kuckóba való diák a kis bice-bóca. én annyi kenyeret sütnék három nap alatt. hogy bányász. s én még ma is büszke vagyok erre a válaszra. . akiről már messziről láttam.Ha engem a király az udvarába vinne. A jelkibocsátás huzamos szünete előrefelé. Más a levegője társaságban a „vihar előtti csendnek”. lábhoz tett fegyver. hátrafelé is nyomatékosítja az elhangzottakat. mikor belátta tanító urunk. hogy kötelező a hallgatás. ALAPSZÓFAJOK VISZONYSZÓK MONDATSZÓK 34) Keress a szövegből példát a megadott szóalakokra! Nem telt bele egy hét se. – Egy bányában dolgoztak nagyapóval.Ez Péter apó – mondta a kis bice-bóca. mint a partnert szavához segítő. mikor még az is bányász volt. Tűz volt az esze. tiszteletünk csak így közölhető. feljebbvalónkkal beszélve többnyire csak válaszolnunk szabad. az elhunytak utolsó szavai ezért olyan jelentősek. A meg nem írt. Bűntudattól eltelve is hallgathatunk. és én olyankor mindjárt fölvettem a szaladjvári nevet. A jel meg nem érkezése éppoly tartalmas üzenet lehet. Mikro aztán mellém került.Ha engem a király elvenne feleséginek. A legnagyobb leány pedig azt mondja: . ha megszólalnunk kockázatos. úgy összebarátkoztunk. Van. kihallgatáson. onnan is csak azért fordultam vissza. el nem küldött levél többet mondhat a kézhez kapottnál. bíróságon. én olyan aranyhajú fiút szülnék. kérdéseinket magunkba kell gyűrnünk. főnév + rag: ______________________________________________________________ múlt idejű ige + E/1 sz. Bőrkötője volt. hogy az egész tábora megérné három hónapig vele. Hallgathatunk elővigyázatból. lámpás a rézcsatos övében. A barkochba válaszolója csak eldöntendő kérdésekre felelhet. (Kriza János: Aranyhajú Kálmán) 27) Határozd meg a kiemelt szavak szófaját! Írj néhány példát a táblázatba az elemzett szavak közül! A hallgatás az addigi jelkibocsátás megszűnése. iskolai felelet közben. .A ködmönös fiú mellé – ez volt Pálistók Peti válasza. előzékeny kivárásnak. hanem egy másik öregecske..

Az egyik napon lovagi tornát rendeztek. maga a hercegnő is bámulva nézte a fehér világot. onnan díszmenetben jöttek egészen Székesfehérvárig. A lakodalom több napon át folyt. Érzéseim a homlokomra vannak írva. Isten. szóltak a kürtök. Büszkén. hogy mely mondatokban van ige. olyan látvány és hangverseny volt ott. gazdag lakodalmat rendeztek. A híres férfiak öregsége töretlen és biztos legyen. telt halántéka. a szerelem istennőjére emlékeztette. Legyen meg a Te akaratod… Jó lesz egyszer emlékezni a régi dolgokra is. és melyekben segédige! Nevezd meg az állítmányok fajtáját! A kitüntetés legyen az érdemmel arányos. derűs szeme. szabályos orra és gyönyörű ajka úgy megnövelte ritka szépségét. aki az első szánban ült. A gonosz birodalmak nem maradnak meg örökké. a másikon érdekes látnivalókat mutattak be. Húzd alá a következő mondatok alárendelt alanyát! Rajzold fel a mondatok ágrajzát! Megtérítette a biztosító a vihar okozta kárt. A király a nyolcadik mérföldkőnél találkozott menyasszonyával. Könyveim számára mindig van időm. soha el nem felejtheti. hogy aki látta és hallotta. A tisztességes ember mindig kezdő marad. Harsogtak a trombiták. A vevő nem lehet előnyösebb helyzetben az eladónál. Budán fényes. magas volt a hó. lóra pattant. piros orcái. mert Olaszországban ritka a nagy hóesés. az olaszok erősen fáztak.melléknév: _______________________________________________________________ melléknév + rag: ___________________________________________________________ főnévi igenév: _____________________________________________________________ tulajdonnév: ______________________________________________________________ Amikor a király megtudta. főnév + rag: ______________________________________________________________ múlt idejű ige + T/3 sz. hogy szép menyasszonya. 7 . majd december közepén a király Budára vitte feleségét. hogy a nézőket magára Vénusra. Szintagmatan 5) Elemezd a következő mondatokat mondatrészek szerint! Állapítsd meg. és az út két oldalán mindenütt ujjongó. Az út végig vörös posztóval volt borítva. kiáltozó nép állott. igei személyrag: ________________________________________ tulajdonnév: ______________________________________________________________ melléknév: _______________________________________________________________ melléknév + rag: ___________________________________________________________ határozói igenév: __________________________________________________________ számnév: _________________________________________________________________ IV. Az iroda szervezte kalandtúrára sok fiatal jelentkezett. Téli idő járt. Szép homloka. és a főurak fényes kíséretével elébe vágtatott. te légy az orvos orvossága. énekeltek az emberek. boldogan ragyogott a hercegnő. ívelt szemöldöke. a hercegnő Székesfehérvárhoz közeledik. A Feri vezette csoport eltévedt a sűrűben. Ezután megrendezték a koronázás szertartását.

Elaludt a villany. ____________ könnyű okos. ___________________________ sikeres szerencsés. _______________ okosak ______ télen _______. Sokat nevettek. ________ ott B B  csendes. ________________ érthető Ödönről. ________________ boldog DB  világos. ________ nyugtalan _________ csalogány. Szintaxis 1) Alkoss az alábbi mondatokból különféle típusú mellérendelő összetett mondatokat! Elkezdődött a tánc. ___________ színházba V. nyáron _______ ________ itt. ________________ a barátomról E) ~ éltet _______ halált _________ moziba. __________ pacsirta kicsi. 2) Tedd ki a vesszőket. Jól érezték magukat. _______________ erős B B  egyszerű.7) Bővítsd a mondatot! A macska nyávog. és tagold tagmondatokra a következő többszörösen összetett mondatokat! Elemezd a mondatokat ágrajzzal! 8 . 12) Egészítsd ki a hiányos mellérendelő szószerkezeteket többféle kötőszóval! Nevezd meg a szószerkezetek típusát! A) – vidámat __________ búsat ____________ szépek.

és ágrajzot is készíts hozzá! …mindannyiunknak gyönyörűsége telik a suttogva elmondott és gyanúsítgatással átszőtt pletykákban. ott ne keress. Ahol nincs. hogy a hallgatással többet mondasz! Minél többet tudsz. Vigyázz azokra. 9 . amíg gyönge. mint a „mit”. Amilyen az ember. Időnként gondolj arra is. hogy milyen mondatrész a főmondatokban kiemelt utalószó! Aki mer. (Lukianosz) 5) Állapítsd meg. aki fel van készülve a fogadására! Sose cselekedj. hogy néha megszagolj egy rózsát! Csak ahhoz jön el a szerencse. és sajtot sejtet. annál nagyobb lesz az önbizalmad. (Karinthy Frigyes: Sport és természet) 3) Állapítsd meg az alábbi összetett mondatok fajtáját! Legyen arra is időd. Addig hajlik a vessző. olyan a munkája. Mit ész meg nem gyógyíthat.Elődeink azt hitték hogy a dalok a csend szülöttei akkor keletkeznek ha mindenki megpróbál a szépre gondolni. 6) Állapítsd meg. Ha mégy. vagy tölgymakk vagy? Nyolc rossz rozsszem. A dalok akkor alakot öltenek az emberek szellemében s a felszínre jönnek akár a tenger mélyéről a buborékok amelyek a levegőre törekszenek s ott szétpukkannak. Otthon lakjék az. és melyik összetett mondat! Most bükkmakk vagy. tíz kis rizsszem minden kincsem. Köszméte közt mit látsz. akiket szeretsz! Küldj virágot annak. Hol nő sás. végy még négy vég gézt! Ma. nős ács sást ás. maga meg Mara marad idehaza. az nyer. eszik-e vagy isszák. kissrác? Rajta varrt rojt s vert vért volt. aki kedvére akar élni. mint a sajtár. Azt sem tudják. (Eszkimó sámánasszony) Sport alatt mindazokat a mozgásokat és görcsöket értjük amiket evégből felheccelt emberek egyes testrészeikkel külön és egész testükkel oly célból végeznek hogy egyetlen rész sem maradjon azon helyen ahova az Isten teremtette hanem lehetőleg olyan helyzetet foglaljon el amire az illető testrész egyáltalában nincs berendezve. meggyógyítja azt az idő. akit szeretsz! 4) Határozd meg a mondatot alkotó szavak szófaját! Bontsd a szavakat morfémákra. amíg dühös vagy! A „hogyan” legyen legalább annyira fontos. hogy melyik mondat egyszerű. mama. Akkora a feje. és nevezd meg azok fajtáját! Elemezd a mondatot. E helyt a rejtek retket rejt.

. pókháló is oltalom. hogy szemedbe ne pattanjon.Miért lett maga színész? – fakadt ki a színésznő. 7) Keresd meg. 10 . Annyi esze sincs. ne fogjon rózsaszedéshez. mikor lábát kellene. vágyik annak szíve vissza. 8) Bővítsd a tagmondatokat újabb tagmondattal többféleképpen! Ábrázold a tagmondatok közötti viszonyt! Kiengedem a szellemet a palackból. Sok idő eltelik. Úgy megijesztették. hogy milyen kapcsolat van a főmondat és a mellékmondat közt! Kezét emeli. míg a gyermekből ember válik. Ki a Tisza vizét issza. mint eb a macskának. A partnere csapnivalóan gyenge színész volt. Este az előadáson is sikerült elrontania Jászai legszebb jelenetét. Jászai komoran válaszolt: . mint egy tyúknak. ki másnak szemébe nem mer nézni. mit rokon kéz ejt rajtad. hogy melyik a főmondat a következő közmondásokban! Azután pótold a hiányzó utalószót bennük! Állapítsd meg az utalószó mondatrészszerepének az elemzésével. Legnehezebb az igazat tűrni. A bolondok és a gyermekek hamar kimondják az igazat.Úgy verj éket a kemény fába. Olyan barátja neki. Azért tart harapófogót a kovács. hogy kezed meg ne égesd. Ki tövistől félti kezét. hogy aratásig sem jő eszére.Mert ellenállhatatlan vágyat éreztem a világot jelentő deszkák iránt. hogy meg ne süsse a kezét. . Jászai a próbán sokat küszködött vele. Igaz embernek minden út egyenes. kinek pálca van kezében. Ahol Isten őriz. Nem mind bíró. és / de / vagy / ezért / ugyanis .Akkor miért nem lett asztalos? 10) Írd a közmondások mellé a megfelelő ágrajz betűjelét! Nem jó az igazat hangosan hegedülni. a híres színésznő vendégként játszott egy vidéki színházban. Amit nyer a réven. . Messze ér az igazság keze. 9) Elemezd a szöveg mondatait mondatrészek szerint! Ábrázold a mondatok szerkezetét ágrajzzal! Jászai Mari. Nem sok tétovázást kíván az igazság. Fogd a fogót.. Nincs fájóbb seb annál. Nem jó ember. elveszti a vámon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful