P. 1
Leiro nyelvtan feladatok

Leiro nyelvtan feladatok

5.0

|Views: 4,142|Likes:
Published by kÓnodi

More info:

Published by: kÓnodi on May 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2015

pdf

text

original

Leíró nyelvtan feladatok

I. Fonetika 1) Milyen mássalhangzótörvény érvényesül a szóoszlopokban? zöngésség szerinti részleges hasonulás, írásban jelöletlen teljes hasonulás, összeolvadás, rövidülés kapdos dobta városban hívta foghat anyja hányja fogyjon atyja nagyja barátja rontja kardja bánja szánjuk otthon hallgat mondd álldogál parttalan

9) Töltsd ki a totót! 1 = zöngésség szerinti részleges hasonulás 2 = képzés helye szerinti részleges hasonulás X = nincs a szóban részleges hasonulás mézcsepp számítógép könyvtár szánba fogtok vasrács kamra lengyel biztat takácsból kéztől kínpad vitorlás ósdi

10) Válogasd ki azokat a szavakat, amelyek kiejtésekor jelöletlen teljes hasonulás történik! község, gátja, anyja, füzetlap, átcsap, bátyjuk, szabadság, nagyja, higgyétek, hagyjátok, hányja, fagyjon, kedveztek, kapálja, beszéljük, lágyszívű, házsor, misézett, fogyjon, egészség, homokzsák, gonoszság, lábhoz

13) Karikázd be annak a szónak a számát, amelynek kiejtésekor az összeolvadás hangtörvénye érvényesül! Olvasd össze a megjelölt szavak kezdőbetűit! Nevezd meg, milyen hangtörvény érvényesül a kapott szóban! KERTJE = összeolvadás 1. asztallal 6. védhet 11. tetszik 2. kenje 7. folyjon 12. átcsurog 3. bátyjuk 8. ráadja 13. javítja 4. egység 9. kéréssel 14. elillanjon 5. halljuk 10. azonban 15. vágtuk

14) Húzd alá a szavakat, amelyekben a hosszú mássalhangzó kiejtésben megrövidül! A nyakába varrta magát. 1

rongypokróc. meg tud állni a levegőben! Az üvöltő csodamasina egy helyben lebegett a Széljárta Fák tere fölött. hordtuk. hozzák. csukd be. de ha megjön. vödörhöz. most sincs 16) Keresd meg a szóoszlopokban azt a szót. színpad. fogadjunk. szánból. nem esik nehezen. ráhasalt az összelapított füvekre. aztán nagy sisteregve-jajongva hajladozták a fák. az erdő legszívesebben elszaladt volna – leereszkedett. mint egy szitáló vércse. pénzsóvár. gerinctörött fákra. mindnek. örvénylettek a levelek. hogy még mindig nem érkezett meg. Például Pálinkó Gyurka repülője! Az igaz. 15) Jelöld azokat a hangokat. sziszegő. (Lázár Ervin: Bab Berci kalandjai) Mássalhangzótörvény Zöngésség szerinti részleges hasonulás Képzés helye szerinti részleges hasonulás Írásban jelöletlen teljes hasonulás ebből Összeolvadás elhallgatná Mássalhangzó-kiesés 19) Írd a szavakat a táblázat megfelelő rovatába! azonban. éjszaka.Nincs szebb dolog az állhatatos barátságnál. ehhez. homokdűne. Legjobb búzának is van alja. ne szuszogj. amelyik a hangtörvényeket figyelembe véve nem illik az oszlopba! városban különben lépdes görögtűz mákdaráló kezdd küldd add hordd mondd bontjuk szépítse kenjük hétszer gondterhes kalappal orvossal hunyjanak lábbal szemmel 18) Keresd meg a szövegben azokat a szavakat. rangkórság. hagyja. hogy legföljebb finomkásan zümmög. mindnyájan. kedves cérnahangon. amelyek kiejtéskor kiesnek! azt hiszem. mézcsöpphöz. tollból. rendszerint. de ezt a böszmét! Ezt a recsegő. bordatörött bokrokra. Na. Mit jókedvvel tesznek. Mondd meg. Mert egy jóravaló repülőgép nem zörög ilyen harciasan. hogy ebből semmi jó nem sülhet ki. amelyekben valamilyen mássalhangzótörvény érvényesül! Töltsd ki a táblázatot a szöveg szavainak felhasználásával! Ahová nem találsz példát a szövegből. állvány. oda magadtól írjál! Bab Berci rögtön sejtette. Rossznak sok a mentsége. durrogó szörnyeteget! És nézd. látják Magas-mély illeszkedés Ajakműködés szerinti illeszkedés Nincs illeszkedés 2 Példa . hadd tudjuk mi is. az ember szívesen elhallgatná akár egy álló napig is. adjátok.

Benőhetett volna már a feje lágya. 7) Húzd alá a képzett szavakat! Karikázd be a képzőket! 3 . nem fáj fejem. Ne szólj szám.Zöngésség szerinti részleges hasonulás Képzés helye szerinti részleges hasonulás Írásban jelöletlen teljes hasonulás Írásban jelölt teljes hasonulás Összeolvadás Mássalhangzó-rövidülés Mássalhangzó-kiesés Nincs mássalhangzótörvény II. Elcsavarja a fejét. Fejébe száll a dicsőség. Morfematika 1) Bontsd fel a szavakat szóelemekre! MAGYARSÁG = ÁLTALÁNOSAN = ÍRÁSA = KERESZTÉNYSÉG = ÍRÁSJELEKET = ÜLDÖZNI = KEZDTÉK = UTASÍTÁSRÓL = SZÉKELYEK = JOBBRÓL = PAPOKNAK = BÜNTETÉS = FELIRATOKAT = SEMMISÍTENI = VISSZATARTOTT = VESZENDŐBE = TUDATÓ = ÉVTIZEDÉBEN = SZOLGÁLATBAN = JEGYEZTE 2) Bontsd szóelemekre a mondatok szavait! A fejem se fájna.

gyerek. betörik a fejed! Ne bánts senkit. általános ragozás) FOGÓDZIK (feltételes mód. nem bánt senki! . képek 14) Pótold a hiányzó birtokos személyjeles szavakat! Jelöld a toldalékokat! én te ő mi ti ők házam kamrám lovad kamrája lovunk házatok kezük keze 15) Képezd az alábbi igék megadott alakját! • • • • • • • • ÍR (feltételes mód. 8) Húzd alá a szósorokban azokat a szavakat. szóró. hősi. senki. általános ragozás) MOND (feltételes mód. olvasó. T/3. bácsi. jelen idő. amelyek képzettek! Jelöld a képzőt! • • • • olló. E/3. E/3. kocka. jelen idő. tinó. T/2. kalácska 13) Húzd alá a szósorban azokat a szóalakokat. mentő. halak. jelen idő. szarka. kérek. Jól végzett munka minden gyarapodás talpköve. Sára. határozott ragozás) ISZIK (feltételes mód. kerek. ökör lesz belőled! Pakolj. Kész munkában könnyű hibát keresni.Ott az ínség. gépi bárka. határozott ragozás) 16) Húzd alá a felszólító módú igealakokat. ruhák. múlt idő. általános ragozás) KUKORÉKOL (feltételes mód. ne nyúlj hozzám! Mondd meg az igazat. ahol szitával foltozzák a süveget. repülő krumpli. maradék. A munka nemesít. mezei. múlik a vásár! Beszélj vele bot nélkül! 18) Írd be a megfelelő ragot a mondatokba! 4 Nézz rám. üvegek. nagyi. sapka. szilánk. A munkával a vad is megszelídül. kifli. általános ragozás) GÖRGET (feltételes mód. határozott ragozás) HISZ (feltételes mód. hajó. múlt idő. E/1. móló. amelyek végén a –k a többes számot jelöli! berek. író teknő. cukorka. kerék. gumi. kabátka. hintaló. terítő. E/2. jelen idő. Segítséggel jó a tanács. kacsa. kettő. alak. jelen idő. könyvek. szántó. Hol öt-hat ember jóllakik. jelen idő. mi. eprek. szeplő. felhő. néni. szándék. barack. dió. szólások. kézi. birka. lakó. legelő. T/3. sisak. kosarak. általános ragozás) TESZ (feltételes mód. a hetedik sem marad éhen. és jelöld bennük a felszólító mód jelét! Tanulj. tálak. szellő. kamrák. jó. E/1. várak. kutató. tajték. kendő.

Drágább a folt a ruha_____. Amint ott fonogatnak hárman. s ha meglátják. hogy most valaki leskelődik utánuk. három öregecske leány lakott egy faluban. Minden este összegyűltek vagy egyiknek. Ezért nem lehet kizárn_____ azt a lehetőség_____ sem. A kutatók szerint a dinoszauruszok nem alkalmazhatták a tojások megvédésé_____ ma elterjedt módszereit. Nem építhették fészkük_____ a fák magas lombkoronájá_____. hetedhét országon túl. Nem a ruha teszi az ember_____. hogy egy asszony se merjen fonni szombat este. hogy a dinoszauruszok kihalása_____ többféle tényező okozta.Meg van tiltva. Éppen abban az időben. Őröket is rendelt ki a király. akik fonásukkal keresték a kenyerüket. egy király. hogy a kisebb dinoszauruszok száma már akkor fogyatkozó_____ volt. A másik azt mondja: 5 . mintha vasvilla_____ hányták volna rá. hogy azok vigyázzanak mindenfele. A szapora kis állatok megdézsmált_____ a dinoszaurusztojások_____. akkor egy héten legalább egy nap nem lesz nekik mit enni. még az Óperencián is túl. pedig ha az a király engem az udvarába vinne. de még azon is túl. Egyszer azt a törvényt találta kiadni nagy büntetés alatt. hogy egész táborának kitelne esztendei ruházata belőle. III. Biztos védelm_____ csakis az állandó őrködés jelentett. én annyit fonnék egy hét alatt. amilyeneknek még csak híre sem volt más országban. Azért hát a három leány összeült fonni szombaton este is. hogy egy asszony szombat este fon. Az a király sokszor olyan törvényeket adott ki. beszélgetés közben azt mondja a legkisebb leány: . vagy másiknak a házánál. hogy az akkor élő kisméretű emlősök is szerep_____ játszottak a Föld urai_____ kipusztulásá_____. s úgy fonogattak együtt. így ők_____ már a lehűlés előtt a hanyatlás széle_____ sodort_____. azt mindjárt jelentsék a királynak. A kutatók szerint gondoln_____ kell arra a lehetőség_____ is. mikor kihirdették ezt a parancsolatot. Lyukas ruha_____ tű az orvosa. ez_____ azonban időnként meg kellett szakítani_____. s nem is gondolták. Úgy áll rajta a ruha. Szavak 13) Keresd meg a szövegben az igeneveket! Határozd meg az igenevek fajtáját! Egyszer volt. hogy szombat este fonjunk. Mindennap más ruha_____ öltözik. s azt mondogatták. Valószínűleg az egész Föld_____ megváltozott az éghajlat egy kisbolygó becsapódásá_____. a példák vonzanak. A szavak oktat_____.A kis hangya_____ is lehet példát venni. amikor az éghajlati katasztrófa bekövetkezett. hogy ha ők szombat este nem fonhatnak. 19) Pótold a szavak hiányzó ragját! Jelöld a rag típusát! IR = igai személyrag TR = tárgyrag HR = határozórag FR = a főnévi igenév személyragja BR = a birtokos jelző ragja A szakértők egyetért_____ abban. de magas fű_____ sem rejthették el őket.

mikor még az is bányász volt. . Részleges hallgatást ír elő néhány társadalmi helyzet. mint a kezdő mesélő elakadásának. A hallgatás is közöl valamit. bíróságon. Van. Bőrkötője volt. – Egy bányában dolgoztak nagyapóval. A jel meg nem érkezése éppoly tartalmas üzenet lehet.Ez Péter apó – mondta a kis bice-bóca. lábhoz tett fegyver. az elhunytak utolsó szavai ezért olyan jelentősek. el nem küldött levél többet mondhat a kézhez kapottnál. akiről már messziről láttam. feljebbvalónkkal beszélve többnyire csak válaszolnunk szabad. Egyszer azonban nem az öregapja várta a kis bice-bócát.Ha engem a király elvenne feleséginek. ki mellé szeretne ülni a legjobban.. akinek párja nem lenne hetedhét országon. hanem egy másik öregecske. hogy az egész tábora megérné három hónapig vele. főnév + rag: ______________________________________________________________ múlt idejű ige + E/1 sz. hogy bányász. hogy nem kuckóba való diák a kis bice-bóca. onnan is csak azért fordultam vissza. Tűz volt az esze. s én még ma is büszke vagyok erre a válaszra. Hallgathatunk elővigyázatból. Rendesen elkísértem egész a papok kertjéig. A barkochba válaszolója csak eldöntendő kérdésekre felelhet. a vállán meg csákány. hogy kötelező a hallgatás. én annyi kenyeret sütnék három nap alatt. mert: áhítatunk. Ráparancsolt a tanító úr. lámpás a rézcsatos övében. Mikro aztán mellém került. Bűntudattól eltelve is hallgathatunk. gazdag a lelke. az elnémulás ebben a helyzetben kapituláció. iskolai felelet közben. hogy mondja meg. ALAPSZÓFAJOK VISZONYSZÓK MONDATSZÓK 34) Keress a szövegből példát a megadott szóalakokra! Nem telt bele egy hét se. A jelkibocsátás huzamos szünete előrefelé. mint a partnert szavához segítő. ha megszólalnunk kockázatos. és én olyankor mindjárt fölvettem a szaladjvári nevet. hátrafelé is nyomatékosítja az elhangzottakat. úgy összebarátkoztunk. előzékeny kivárásnak. magakedveltető minden tette-vette. tiszteletünk csak így közölhető. A meg nem írt. mikor belátta tanító urunk. . (Kriza János: Aranyhajú Kálmán) 27) Határozd meg a kiemelt szavak szófaját! Írj néhány példát a táblázatba az elemzett szavak közül! A hallgatás az addigi jelkibocsátás megszűnése. mint a megérkezése. A legnagyobb leány pedig azt mondja: . mert alkonyattájt mindig ott ólálkodott a vén bűbájos. Más a bamba elrévedésnek. én olyan aranyhajú fiút szülnék. Más a levegője társaságban a „vihar előtti csendnek”. A gyermek első értelmes szavai. hogy még estig is alig akartunk szétválakozni.Ha engem a király az udvarába vinne. kihallgatáson.A ködmönös fiú mellé – ez volt Pálistók Peti válasza. igei személyrag: ________________________________________ igekötős ige: ______________________________________________________________ 6 . kérdéseinket magunkba kell gyűrnünk.

hogy szép menyasszonya. a hercegnő Székesfehérvárhoz közeledik. a másikon érdekes látnivalókat mutattak be. Ezután megrendezték a koronázás szertartását. A híres férfiak öregsége töretlen és biztos legyen. Az út végig vörös posztóval volt borítva. Isten. és melyekben segédige! Nevezd meg az állítmányok fajtáját! A kitüntetés legyen az érdemmel arányos. A gonosz birodalmak nem maradnak meg örökké. Legyen meg a Te akaratod… Jó lesz egyszer emlékezni a régi dolgokra is. aki az első szánban ült. A vevő nem lehet előnyösebb helyzetben az eladónál. te légy az orvos orvossága. Könyveim számára mindig van időm. Budán fényes. Szintagmatan 5) Elemezd a következő mondatokat mondatrészek szerint! Állapítsd meg. Harsogtak a trombiták. igei személyrag: ________________________________________ tulajdonnév: ______________________________________________________________ melléknév: _______________________________________________________________ melléknév + rag: ___________________________________________________________ határozói igenév: __________________________________________________________ számnév: _________________________________________________________________ IV. piros orcái. és a főurak fényes kíséretével elébe vágtatott. A lakodalom több napon át folyt. kiáltozó nép állott. derűs szeme. szabályos orra és gyönyörű ajka úgy megnövelte ritka szépségét. Büszkén. maga a hercegnő is bámulva nézte a fehér világot. Téli idő járt. és az út két oldalán mindenütt ujjongó. Az iroda szervezte kalandtúrára sok fiatal jelentkezett. olyan látvány és hangverseny volt ott. mert Olaszországban ritka a nagy hóesés. szóltak a kürtök. Szép homloka. 7 . magas volt a hó. a szerelem istennőjére emlékeztette. majd december közepén a király Budára vitte feleségét. hogy a nézőket magára Vénusra. onnan díszmenetben jöttek egészen Székesfehérvárig.melléknév: _______________________________________________________________ melléknév + rag: ___________________________________________________________ főnévi igenév: _____________________________________________________________ tulajdonnév: ______________________________________________________________ Amikor a király megtudta. telt halántéka. Az egyik napon lovagi tornát rendeztek. hogy mely mondatokban van ige. ívelt szemöldöke. lóra pattant. főnév + rag: ______________________________________________________________ múlt idejű ige + T/3 sz. énekeltek az emberek. gazdag lakodalmat rendeztek. soha el nem felejtheti. Húzd alá a következő mondatok alárendelt alanyát! Rajzold fel a mondatok ágrajzát! Megtérítette a biztosító a vihar okozta kárt. A Feri vezette csoport eltévedt a sűrűben. A király a nyolcadik mérföldkőnél találkozott menyasszonyával. Érzéseim a homlokomra vannak írva. az olaszok erősen fáztak. A tisztességes ember mindig kezdő marad. hogy aki látta és hallotta. boldogan ragyogott a hercegnő.

________________ érthető Ödönről. Szintaxis 1) Alkoss az alábbi mondatokból különféle típusú mellérendelő összetett mondatokat! Elkezdődött a tánc. ________________ boldog DB  világos. Jól érezték magukat. ________________ a barátomról E) ~ éltet _______ halált _________ moziba. ___________________________ sikeres szerencsés. Sokat nevettek. ________ nyugtalan _________ csalogány. és tagold tagmondatokra a következő többszörösen összetett mondatokat! Elemezd a mondatokat ágrajzzal! 8 . Elaludt a villany.7) Bővítsd a mondatot! A macska nyávog. ________ ott B B  csendes. ____________ könnyű okos. 2) Tedd ki a vesszőket. _______________ okosak ______ télen _______. 12) Egészítsd ki a hiányos mellérendelő szószerkezeteket többféle kötőszóval! Nevezd meg a szószerkezetek típusát! A) – vidámat __________ búsat ____________ szépek. _______________ erős B B  egyszerű. nyáron _______ ________ itt. __________ pacsirta kicsi. ___________ színházba V.

Amilyen az ember.Elődeink azt hitték hogy a dalok a csend szülöttei akkor keletkeznek ha mindenki megpróbál a szépre gondolni. tíz kis rizsszem minden kincsem. 9 . E helyt a rejtek retket rejt. hogy néha megszagolj egy rózsát! Csak ahhoz jön el a szerencse. aki fel van készülve a fogadására! Sose cselekedj. aki kedvére akar élni. amíg gyönge. A dalok akkor alakot öltenek az emberek szellemében s a felszínre jönnek akár a tenger mélyéről a buborékok amelyek a levegőre törekszenek s ott szétpukkannak. Vigyázz azokra. és nevezd meg azok fajtáját! Elemezd a mondatot. hogy a hallgatással többet mondasz! Minél többet tudsz. annál nagyobb lesz az önbizalmad. meggyógyítja azt az idő. mama. Időnként gondolj arra is. Mit ész meg nem gyógyíthat. és melyik összetett mondat! Most bükkmakk vagy. eszik-e vagy isszák. amíg dühös vagy! A „hogyan” legyen legalább annyira fontos. és sajtot sejtet. Azt sem tudják. (Lukianosz) 5) Állapítsd meg. Köszméte közt mit látsz. végy még négy vég gézt! Ma. vagy tölgymakk vagy? Nyolc rossz rozsszem. Ahol nincs. nős ács sást ás. mint a „mit”. olyan a munkája. Addig hajlik a vessző. akit szeretsz! 4) Határozd meg a mondatot alkotó szavak szófaját! Bontsd a szavakat morfémákra. Otthon lakjék az. akiket szeretsz! Küldj virágot annak. maga meg Mara marad idehaza. Hol nő sás. és ágrajzot is készíts hozzá! …mindannyiunknak gyönyörűsége telik a suttogva elmondott és gyanúsítgatással átszőtt pletykákban. mint a sajtár. Ha mégy. ott ne keress. hogy milyen mondatrész a főmondatokban kiemelt utalószó! Aki mer. kissrác? Rajta varrt rojt s vert vért volt. az nyer. (Karinthy Frigyes: Sport és természet) 3) Állapítsd meg az alábbi összetett mondatok fajtáját! Legyen arra is időd. 6) Állapítsd meg. hogy melyik mondat egyszerű. Akkora a feje. (Eszkimó sámánasszony) Sport alatt mindazokat a mozgásokat és görcsöket értjük amiket evégből felheccelt emberek egyes testrészeikkel külön és egész testükkel oly célból végeznek hogy egyetlen rész sem maradjon azon helyen ahova az Isten teremtette hanem lehetőleg olyan helyzetet foglaljon el amire az illető testrész egyáltalában nincs berendezve.

hogy kezed meg ne égesd. 9) Elemezd a szöveg mondatait mondatrészek szerint! Ábrázold a mondatok szerkezetét ágrajzzal! Jászai Mari. míg a gyermekből ember válik. 8) Bővítsd a tagmondatokat újabb tagmondattal többféleképpen! Ábrázold a tagmondatok közötti viszonyt! Kiengedem a szellemet a palackból. Amit nyer a réven.Akkor miért nem lett asztalos? 10) Írd a közmondások mellé a megfelelő ágrajz betűjelét! Nem jó az igazat hangosan hegedülni. Nem sok tétovázást kíván az igazság. ne fogjon rózsaszedéshez.Úgy verj éket a kemény fába. hogy szemedbe ne pattanjon. Legnehezebb az igazat tűrni.Mert ellenállhatatlan vágyat éreztem a világot jelentő deszkák iránt. Igaz embernek minden út egyenes. Ki tövistől félti kezét. mit rokon kéz ejt rajtad. Nincs fájóbb seb annál. Annyi esze sincs. Fogd a fogót. mikor lábát kellene. Olyan barátja neki. Úgy megijesztették. . Azért tart harapófogót a kovács. mint egy tyúknak. Nem jó ember. A bolondok és a gyermekek hamar kimondják az igazat.. Nem mind bíró. Messze ér az igazság keze. hogy meg ne süsse a kezét. Ahol Isten őriz. Jászai komoran válaszolt: . Sok idő eltelik. Este az előadáson is sikerült elrontania Jászai legszebb jelenetét. Ki a Tisza vizét issza. kinek pálca van kezében. hogy milyen kapcsolat van a főmondat és a mellékmondat közt! Kezét emeli. mint eb a macskának. vágyik annak szíve vissza. 10 . hogy melyik a főmondat a következő közmondásokban! Azután pótold a hiányzó utalószót bennük! Állapítsd meg az utalószó mondatrészszerepének az elemzésével. Jászai a próbán sokat küszködött vele.. 7) Keresd meg. a híres színésznő vendégként játszott egy vidéki színházban.Miért lett maga színész? – fakadt ki a színésznő. és / de / vagy / ezért / ugyanis . ki másnak szemébe nem mer nézni. elveszti a vámon. pókháló is oltalom. . A partnere csapnivalóan gyenge színész volt. hogy aratásig sem jő eszére.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->