Leíró nyelvtan feladatok

I. Fonetika 1) Milyen mássalhangzótörvény érvényesül a szóoszlopokban? zöngésség szerinti részleges hasonulás, írásban jelöletlen teljes hasonulás, összeolvadás, rövidülés kapdos dobta városban hívta foghat anyja hányja fogyjon atyja nagyja barátja rontja kardja bánja szánjuk otthon hallgat mondd álldogál parttalan

9) Töltsd ki a totót! 1 = zöngésség szerinti részleges hasonulás 2 = képzés helye szerinti részleges hasonulás X = nincs a szóban részleges hasonulás mézcsepp számítógép könyvtár szánba fogtok vasrács kamra lengyel biztat takácsból kéztől kínpad vitorlás ósdi

10) Válogasd ki azokat a szavakat, amelyek kiejtésekor jelöletlen teljes hasonulás történik! község, gátja, anyja, füzetlap, átcsap, bátyjuk, szabadság, nagyja, higgyétek, hagyjátok, hányja, fagyjon, kedveztek, kapálja, beszéljük, lágyszívű, házsor, misézett, fogyjon, egészség, homokzsák, gonoszság, lábhoz

13) Karikázd be annak a szónak a számát, amelynek kiejtésekor az összeolvadás hangtörvénye érvényesül! Olvasd össze a megjelölt szavak kezdőbetűit! Nevezd meg, milyen hangtörvény érvényesül a kapott szóban! KERTJE = összeolvadás 1. asztallal 6. védhet 11. tetszik 2. kenje 7. folyjon 12. átcsurog 3. bátyjuk 8. ráadja 13. javítja 4. egység 9. kéréssel 14. elillanjon 5. halljuk 10. azonban 15. vágtuk

14) Húzd alá a szavakat, amelyekben a hosszú mássalhangzó kiejtésben megrövidül! A nyakába varrta magát. 1

amelyekben valamilyen mássalhangzótörvény érvényesül! Töltsd ki a táblázatot a szöveg szavainak felhasználásával! Ahová nem találsz példát a szövegből. vödörhöz. Mert egy jóravaló repülőgép nem zörög ilyen harciasan. most sincs 16) Keresd meg a szóoszlopokban azt a szót. gerinctörött fákra. ne szuszogj. (Lázár Ervin: Bab Berci kalandjai) Mássalhangzótörvény Zöngésség szerinti részleges hasonulás Képzés helye szerinti részleges hasonulás Írásban jelöletlen teljes hasonulás ebből Összeolvadás elhallgatná Mássalhangzó-kiesés 19) Írd a szavakat a táblázat megfelelő rovatába! azonban. ráhasalt az összelapított füvekre. csukd be. mézcsöpphöz. hogy ebből semmi jó nem sülhet ki. Rossznak sok a mentsége. de ezt a böszmét! Ezt a recsegő. fogadjunk. Mit jókedvvel tesznek. mindnyájan. hagyja. mindnek. adjátok. Például Pálinkó Gyurka repülője! Az igaz. meg tud állni a levegőben! Az üvöltő csodamasina egy helyben lebegett a Széljárta Fák tere fölött. amelyik a hangtörvényeket figyelembe véve nem illik az oszlopba! városban különben lépdes görögtűz mákdaráló kezdd küldd add hordd mondd bontjuk szépítse kenjük hétszer gondterhes kalappal orvossal hunyjanak lábbal szemmel 18) Keresd meg a szövegben azokat a szavakat. bordatörött bokrokra. 15) Jelöld azokat a hangokat. amelyek kiejtéskor kiesnek! azt hiszem. látják Magas-mély illeszkedés Ajakműködés szerinti illeszkedés Nincs illeszkedés 2 Példa . hordtuk. tollból. hozzák. kedves cérnahangon. pénzsóvár. Mondd meg. örvénylettek a levelek. rangkórság. színpad. Legjobb búzának is van alja. sziszegő. állvány. az ember szívesen elhallgatná akár egy álló napig is. oda magadtól írjál! Bab Berci rögtön sejtette.Nincs szebb dolog az állhatatos barátságnál. az erdő legszívesebben elszaladt volna – leereszkedett. durrogó szörnyeteget! És nézd. mint egy szitáló vércse. hogy legföljebb finomkásan zümmög. de ha megjön. Na. rongypokróc. nem esik nehezen. éjszaka. rendszerint. ehhez. szánból. aztán nagy sisteregve-jajongva hajladozták a fák. hogy még mindig nem érkezett meg. homokdűne. hadd tudjuk mi is.

Ne szólj szám. Fejébe száll a dicsőség. Elcsavarja a fejét. Morfematika 1) Bontsd fel a szavakat szóelemekre! MAGYARSÁG = ÁLTALÁNOSAN = ÍRÁSA = KERESZTÉNYSÉG = ÍRÁSJELEKET = ÜLDÖZNI = KEZDTÉK = UTASÍTÁSRÓL = SZÉKELYEK = JOBBRÓL = PAPOKNAK = BÜNTETÉS = FELIRATOKAT = SEMMISÍTENI = VISSZATARTOTT = VESZENDŐBE = TUDATÓ = ÉVTIZEDÉBEN = SZOLGÁLATBAN = JEGYEZTE 2) Bontsd szóelemekre a mondatok szavait! A fejem se fájna. Benőhetett volna már a feje lágya. nem fáj fejem. 7) Húzd alá a képzett szavakat! Karikázd be a képzőket! 3 .Zöngésség szerinti részleges hasonulás Képzés helye szerinti részleges hasonulás Írásban jelöletlen teljes hasonulás Írásban jelölt teljes hasonulás Összeolvadás Mássalhangzó-rövidülés Mássalhangzó-kiesés Nincs mássalhangzótörvény II.

mentő. E/3. felhő. múlt idő. legelő. alak. múlt idő. E/3. szántó. szólások. tinó. jó. cukorka. múlik a vásár! Beszélj vele bot nélkül! 18) Írd be a megfelelő ragot a mondatokba! 4 Nézz rám. halak. sisak. amelyek képzettek! Jelöld a képzőt! • • • • olló. szarka. 8) Húzd alá a szósorokban azokat a szavakat. kézi. kamrák. képek 14) Pótold a hiányzó birtokos személyjeles szavakat! Jelöld a toldalékokat! én te ő mi ti ők házam kamrám lovad kamrája lovunk házatok kezük keze 15) Képezd az alábbi igék megadott alakját! • • • • • • • • ÍR (feltételes mód. általános ragozás) FOGÓDZIK (feltételes mód. bácsi. kalácska 13) Húzd alá a szósorban azokat a szóalakokat. író teknő. a hetedik sem marad éhen. ruhák. A munka nemesít. szellő. általános ragozás) MOND (feltételes mód. betörik a fejed! Ne bánts senkit. gyerek. T/3. mezei. határozott ragozás) 16) Húzd alá a felszólító módú igealakokat. sapka. olvasó. tajték. hintaló. szeplő. repülő krumpli. jelen idő. amelyek végén a –k a többes számot jelöli! berek. jelen idő. kendő. kerek. kacsa. jelen idő. kutató. hajó. határozott ragozás) HISZ (feltételes mód. kabátka. E/1. jelen idő. nagyi. senki. birka. ahol szitával foltozzák a süveget. üvegek. Kész munkában könnyű hibát keresni. jelen idő. általános ragozás) GÖRGET (feltételes mód. dió. szándék. gépi bárka. és jelöld bennük a felszólító mód jelét! Tanulj. kifli. szilánk. kérek. lakó. jelen idő. terítő. barack. határozott ragozás) ISZIK (feltételes mód. T/2. kerék. könyvek. ne nyúlj hozzám! Mondd meg az igazat. E/2. ökör lesz belőled! Pakolj. tálak. Sára. általános ragozás) KUKORÉKOL (feltételes mód. nem bánt senki! . maradék. Hol öt-hat ember jóllakik. móló. Segítséggel jó a tanács. eprek. gumi.Ott az ínség. Jól végzett munka minden gyarapodás talpköve. szóró. kettő. általános ragozás) TESZ (feltételes mód. kosarak. kocka. hősi. T/3. E/1. mi. várak. A munkával a vad is megszelídül. néni.

Szavak 13) Keresd meg a szövegben az igeneveket! Határozd meg az igenevek fajtáját! Egyszer volt. hogy most valaki leskelődik utánuk. akik fonásukkal keresték a kenyerüket. hogy az akkor élő kisméretű emlősök is szerep_____ játszottak a Föld urai_____ kipusztulásá_____. pedig ha az a király engem az udvarába vinne. III. a példák vonzanak. mintha vasvilla_____ hányták volna rá. 19) Pótold a szavak hiányzó ragját! Jelöld a rag típusát! IR = igai személyrag TR = tárgyrag HR = határozórag FR = a főnévi igenév személyragja BR = a birtokos jelző ragja A szakértők egyetért_____ abban. Biztos védelm_____ csakis az állandó őrködés jelentett. azt mindjárt jelentsék a királynak. de magas fű_____ sem rejthették el őket. A szapora kis állatok megdézsmált_____ a dinoszaurusztojások_____. Minden este összegyűltek vagy egyiknek. Úgy áll rajta a ruha. hogy egy asszony se merjen fonni szombat este. vagy másiknak a házánál. A szavak oktat_____. s nem is gondolták. Egyszer azt a törvényt találta kiadni nagy büntetés alatt.A kis hangya_____ is lehet példát venni. Nem a ruha teszi az ember_____. Drágább a folt a ruha_____. még az Óperencián is túl. így ők_____ már a lehűlés előtt a hanyatlás széle_____ sodort_____. hogy a dinoszauruszok kihalása_____ többféle tényező okozta. Őröket is rendelt ki a király. A kutatók szerint a dinoszauruszok nem alkalmazhatták a tojások megvédésé_____ ma elterjedt módszereit. Éppen abban az időben. ez_____ azonban időnként meg kellett szakítani_____. Amint ott fonogatnak hárman. Nem építhették fészkük_____ a fák magas lombkoronájá_____. hogy ha ők szombat este nem fonhatnak. Lyukas ruha_____ tű az orvosa. Mindennap más ruha_____ öltözik. s azt mondogatták. én annyit fonnék egy hét alatt. amilyeneknek még csak híre sem volt más országban. Valószínűleg az egész Föld_____ megváltozott az éghajlat egy kisbolygó becsapódásá_____. de még azon is túl. A másik azt mondja: 5 . hogy a kisebb dinoszauruszok száma már akkor fogyatkozó_____ volt. Az a király sokszor olyan törvényeket adott ki. s ha meglátják. hogy egy asszony szombat este fon.Meg van tiltva. amikor az éghajlati katasztrófa bekövetkezett. Ezért nem lehet kizárn_____ azt a lehetőség_____ sem. hogy azok vigyázzanak mindenfele. s úgy fonogattak együtt. három öregecske leány lakott egy faluban. egy király. Azért hát a három leány összeült fonni szombaton este is. A kutatók szerint gondoln_____ kell arra a lehetőség_____ is. akkor egy héten legalább egy nap nem lesz nekik mit enni. mikor kihirdették ezt a parancsolatot. hogy egész táborának kitelne esztendei ruházata belőle. hogy szombat este fonjunk. hetedhét országon túl. beszélgetés közben azt mondja a legkisebb leány: .

főnév + rag: ______________________________________________________________ múlt idejű ige + E/1 sz. el nem küldött levél többet mondhat a kézhez kapottnál. A barkochba válaszolója csak eldöntendő kérdésekre felelhet. feljebbvalónkkal beszélve többnyire csak válaszolnunk szabad. mikor még az is bányász volt. Más a levegője társaságban a „vihar előtti csendnek”. kihallgatáson. akinek párja nem lenne hetedhét országon. igei személyrag: ________________________________________ igekötős ige: ______________________________________________________________ 6 . Hallgathatunk elővigyázatból. Rendesen elkísértem egész a papok kertjéig. A meg nem írt.Ez Péter apó – mondta a kis bice-bóca. mert: áhítatunk. Bűntudattól eltelve is hallgathatunk.Ha engem a király elvenne feleséginek. Részleges hallgatást ír elő néhány társadalmi helyzet. hogy még estig is alig akartunk szétválakozni. Bőrkötője volt. onnan is csak azért fordultam vissza. lámpás a rézcsatos övében. Van. . Ráparancsolt a tanító úr. . Tűz volt az esze. előzékeny kivárásnak. bíróságon. hátrafelé is nyomatékosítja az elhangzottakat.A ködmönös fiú mellé – ez volt Pálistók Peti válasza. ha megszólalnunk kockázatos. magakedveltető minden tette-vette.Ha engem a király az udvarába vinne. akiről már messziről láttam. A jelkibocsátás huzamos szünete előrefelé. mint a megérkezése. A legnagyobb leány pedig azt mondja: . a vállán meg csákány. az elhunytak utolsó szavai ezért olyan jelentősek. hogy nem kuckóba való diák a kis bice-bóca. s én még ma is büszke vagyok erre a válaszra.. ALAPSZÓFAJOK VISZONYSZÓK MONDATSZÓK 34) Keress a szövegből példát a megadott szóalakokra! Nem telt bele egy hét se. mert alkonyattájt mindig ott ólálkodott a vén bűbájos. én olyan aranyhajú fiút szülnék. lábhoz tett fegyver. mint a kezdő mesélő elakadásának. hogy kötelező a hallgatás. úgy összebarátkoztunk. ki mellé szeretne ülni a legjobban. Egyszer azonban nem az öregapja várta a kis bice-bócát. hanem egy másik öregecske. az elnémulás ebben a helyzetben kapituláció. iskolai felelet közben. A hallgatás is közöl valamit. kérdéseinket magunkba kell gyűrnünk. mint a partnert szavához segítő. A jel meg nem érkezése éppoly tartalmas üzenet lehet. tiszteletünk csak így közölhető. gazdag a lelke. Mikro aztán mellém került. (Kriza János: Aranyhajú Kálmán) 27) Határozd meg a kiemelt szavak szófaját! Írj néhány példát a táblázatba az elemzett szavak közül! A hallgatás az addigi jelkibocsátás megszűnése. – Egy bányában dolgoztak nagyapóval. hogy mondja meg. Más a bamba elrévedésnek. és én olyankor mindjárt fölvettem a szaladjvári nevet. hogy az egész tábora megérné három hónapig vele. hogy bányász. A gyermek első értelmes szavai. mikor belátta tanító urunk. én annyi kenyeret sütnék három nap alatt.

Budán fényes. Szintagmatan 5) Elemezd a következő mondatokat mondatrészek szerint! Állapítsd meg. telt halántéka. 7 . Érzéseim a homlokomra vannak írva. soha el nem felejtheti. A híres férfiak öregsége töretlen és biztos legyen. majd december közepén a király Budára vitte feleségét. magas volt a hó. onnan díszmenetben jöttek egészen Székesfehérvárig. A tisztességes ember mindig kezdő marad. aki az első szánban ült. gazdag lakodalmat rendeztek.melléknév: _______________________________________________________________ melléknév + rag: ___________________________________________________________ főnévi igenév: _____________________________________________________________ tulajdonnév: ______________________________________________________________ Amikor a király megtudta. olyan látvány és hangverseny volt ott. Az út végig vörös posztóval volt borítva. A vevő nem lehet előnyösebb helyzetben az eladónál. kiáltozó nép állott. Ezután megrendezték a koronázás szertartását. a másikon érdekes látnivalókat mutattak be. és melyekben segédige! Nevezd meg az állítmányok fajtáját! A kitüntetés legyen az érdemmel arányos. a hercegnő Székesfehérvárhoz közeledik. igei személyrag: ________________________________________ tulajdonnév: ______________________________________________________________ melléknév: _______________________________________________________________ melléknév + rag: ___________________________________________________________ határozói igenév: __________________________________________________________ számnév: _________________________________________________________________ IV. Legyen meg a Te akaratod… Jó lesz egyszer emlékezni a régi dolgokra is. A gonosz birodalmak nem maradnak meg örökké. főnév + rag: ______________________________________________________________ múlt idejű ige + T/3 sz. maga a hercegnő is bámulva nézte a fehér világot. a szerelem istennőjére emlékeztette. derűs szeme. Harsogtak a trombiták. Könyveim számára mindig van időm. Isten. hogy szép menyasszonya. Téli idő járt. hogy aki látta és hallotta. és az út két oldalán mindenütt ujjongó. hogy a nézőket magára Vénusra. A Feri vezette csoport eltévedt a sűrűben. szóltak a kürtök. és a főurak fényes kíséretével elébe vágtatott. piros orcái. A lakodalom több napon át folyt. te légy az orvos orvossága. Az iroda szervezte kalandtúrára sok fiatal jelentkezett. hogy mely mondatokban van ige. Büszkén. Húzd alá a következő mondatok alárendelt alanyát! Rajzold fel a mondatok ágrajzát! Megtérítette a biztosító a vihar okozta kárt. boldogan ragyogott a hercegnő. Az egyik napon lovagi tornát rendeztek. ívelt szemöldöke. az olaszok erősen fáztak. lóra pattant. énekeltek az emberek. A király a nyolcadik mérföldkőnél találkozott menyasszonyával. szabályos orra és gyönyörű ajka úgy megnövelte ritka szépségét. mert Olaszországban ritka a nagy hóesés. Szép homloka.

________ nyugtalan _________ csalogány. ________ ott B B  csendes. _______________ okosak ______ télen _______. ________________ érthető Ödönről. _______________ erős B B  egyszerű. Sokat nevettek. ________________ boldog DB  világos. __________ pacsirta kicsi. Elaludt a villany. 2) Tedd ki a vesszőket. és tagold tagmondatokra a következő többszörösen összetett mondatokat! Elemezd a mondatokat ágrajzzal! 8 . nyáron _______ ________ itt.7) Bővítsd a mondatot! A macska nyávog. ________________ a barátomról E) ~ éltet _______ halált _________ moziba. Jól érezték magukat. ___________________________ sikeres szerencsés. ___________ színházba V. Szintaxis 1) Alkoss az alábbi mondatokból különféle típusú mellérendelő összetett mondatokat! Elkezdődött a tánc. ____________ könnyű okos. 12) Egészítsd ki a hiányos mellérendelő szószerkezeteket többféle kötőszóval! Nevezd meg a szószerkezetek típusát! A) – vidámat __________ búsat ____________ szépek.

Azt sem tudják. annál nagyobb lesz az önbizalmad. Hol nő sás. végy még négy vég gézt! Ma. meggyógyítja azt az idő. (Karinthy Frigyes: Sport és természet) 3) Állapítsd meg az alábbi összetett mondatok fajtáját! Legyen arra is időd. Vigyázz azokra. 9 . aki fel van készülve a fogadására! Sose cselekedj. 6) Állapítsd meg. és nevezd meg azok fajtáját! Elemezd a mondatot. hogy melyik mondat egyszerű. (Lukianosz) 5) Állapítsd meg. mama. Amilyen az ember.Elődeink azt hitték hogy a dalok a csend szülöttei akkor keletkeznek ha mindenki megpróbál a szépre gondolni. vagy tölgymakk vagy? Nyolc rossz rozsszem. Ha mégy. hogy a hallgatással többet mondasz! Minél többet tudsz. Addig hajlik a vessző. és ágrajzot is készíts hozzá! …mindannyiunknak gyönyörűsége telik a suttogva elmondott és gyanúsítgatással átszőtt pletykákban. mint a sajtár. (Eszkimó sámánasszony) Sport alatt mindazokat a mozgásokat és görcsöket értjük amiket evégből felheccelt emberek egyes testrészeikkel külön és egész testükkel oly célból végeznek hogy egyetlen rész sem maradjon azon helyen ahova az Isten teremtette hanem lehetőleg olyan helyzetet foglaljon el amire az illető testrész egyáltalában nincs berendezve. amíg gyönge. aki kedvére akar élni. Köszméte közt mit látsz. hogy néha megszagolj egy rózsát! Csak ahhoz jön el a szerencse. eszik-e vagy isszák. Akkora a feje. nős ács sást ás. hogy milyen mondatrész a főmondatokban kiemelt utalószó! Aki mer. Ahol nincs. akiket szeretsz! Küldj virágot annak. ott ne keress. és sajtot sejtet. maga meg Mara marad idehaza. mint a „mit”. és melyik összetett mondat! Most bükkmakk vagy. akit szeretsz! 4) Határozd meg a mondatot alkotó szavak szófaját! Bontsd a szavakat morfémákra. E helyt a rejtek retket rejt. Időnként gondolj arra is. A dalok akkor alakot öltenek az emberek szellemében s a felszínre jönnek akár a tenger mélyéről a buborékok amelyek a levegőre törekszenek s ott szétpukkannak. Otthon lakjék az. amíg dühös vagy! A „hogyan” legyen legalább annyira fontos. Mit ész meg nem gyógyíthat. olyan a munkája. az nyer. tíz kis rizsszem minden kincsem. kissrác? Rajta varrt rojt s vert vért volt.

Nem mind bíró. Azért tart harapófogót a kovács.Úgy verj éket a kemény fába. vágyik annak szíve vissza. Jászai a próbán sokat küszködött vele. Ki tövistől félti kezét. míg a gyermekből ember válik.Mert ellenállhatatlan vágyat éreztem a világot jelentő deszkák iránt. hogy melyik a főmondat a következő közmondásokban! Azután pótold a hiányzó utalószót bennük! Állapítsd meg az utalószó mondatrészszerepének az elemzésével. mit rokon kéz ejt rajtad. Fogd a fogót. 9) Elemezd a szöveg mondatait mondatrészek szerint! Ábrázold a mondatok szerkezetét ágrajzzal! Jászai Mari. Messze ér az igazság keze. Nem sok tétovázást kíván az igazság. hogy meg ne süsse a kezét. pókháló is oltalom. és / de / vagy / ezért / ugyanis . Este az előadáson is sikerült elrontania Jászai legszebb jelenetét. mikor lábát kellene. Sok idő eltelik. . mint egy tyúknak. .Akkor miért nem lett asztalos? 10) Írd a közmondások mellé a megfelelő ágrajz betűjelét! Nem jó az igazat hangosan hegedülni. ki másnak szemébe nem mer nézni. Olyan barátja neki. Ki a Tisza vizét issza. A partnere csapnivalóan gyenge színész volt.. Legnehezebb az igazat tűrni. 10 . mint eb a macskának. Ahol Isten őriz. hogy kezed meg ne égesd. 7) Keresd meg. kinek pálca van kezében. A bolondok és a gyermekek hamar kimondják az igazat.. hogy aratásig sem jő eszére. hogy szemedbe ne pattanjon.Miért lett maga színész? – fakadt ki a színésznő. Úgy megijesztették. Igaz embernek minden út egyenes. a híres színésznő vendégként játszott egy vidéki színházban. Nincs fájóbb seb annál. hogy milyen kapcsolat van a főmondat és a mellékmondat közt! Kezét emeli. ne fogjon rózsaszedéshez. Amit nyer a réven. Jászai komoran válaszolt: . 8) Bővítsd a tagmondatokat újabb tagmondattal többféleképpen! Ábrázold a tagmondatok közötti viszonyt! Kiengedem a szellemet a palackból. elveszti a vámon. Annyi esze sincs. Nem jó ember.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful