Leíró nyelvtan feladatok

I. Fonetika 1) Milyen mássalhangzótörvény érvényesül a szóoszlopokban? zöngésség szerinti részleges hasonulás, írásban jelöletlen teljes hasonulás, összeolvadás, rövidülés kapdos dobta városban hívta foghat anyja hányja fogyjon atyja nagyja barátja rontja kardja bánja szánjuk otthon hallgat mondd álldogál parttalan

9) Töltsd ki a totót! 1 = zöngésség szerinti részleges hasonulás 2 = képzés helye szerinti részleges hasonulás X = nincs a szóban részleges hasonulás mézcsepp számítógép könyvtár szánba fogtok vasrács kamra lengyel biztat takácsból kéztől kínpad vitorlás ósdi

10) Válogasd ki azokat a szavakat, amelyek kiejtésekor jelöletlen teljes hasonulás történik! község, gátja, anyja, füzetlap, átcsap, bátyjuk, szabadság, nagyja, higgyétek, hagyjátok, hányja, fagyjon, kedveztek, kapálja, beszéljük, lágyszívű, házsor, misézett, fogyjon, egészség, homokzsák, gonoszság, lábhoz

13) Karikázd be annak a szónak a számát, amelynek kiejtésekor az összeolvadás hangtörvénye érvényesül! Olvasd össze a megjelölt szavak kezdőbetűit! Nevezd meg, milyen hangtörvény érvényesül a kapott szóban! KERTJE = összeolvadás 1. asztallal 6. védhet 11. tetszik 2. kenje 7. folyjon 12. átcsurog 3. bátyjuk 8. ráadja 13. javítja 4. egység 9. kéréssel 14. elillanjon 5. halljuk 10. azonban 15. vágtuk

14) Húzd alá a szavakat, amelyekben a hosszú mássalhangzó kiejtésben megrövidül! A nyakába varrta magát. 1

gerinctörött fákra. Például Pálinkó Gyurka repülője! Az igaz. vödörhöz. (Lázár Ervin: Bab Berci kalandjai) Mássalhangzótörvény Zöngésség szerinti részleges hasonulás Képzés helye szerinti részleges hasonulás Írásban jelöletlen teljes hasonulás ebből Összeolvadás elhallgatná Mássalhangzó-kiesés 19) Írd a szavakat a táblázat megfelelő rovatába! azonban. oda magadtól írjál! Bab Berci rögtön sejtette. amelyekben valamilyen mássalhangzótörvény érvényesül! Töltsd ki a táblázatot a szöveg szavainak felhasználásával! Ahová nem találsz példát a szövegből. nem esik nehezen. bordatörött bokrokra. hagyja. adjátok. pénzsóvár. rongypokróc. durrogó szörnyeteget! És nézd. az erdő legszívesebben elszaladt volna – leereszkedett. rendszerint. Rossznak sok a mentsége. mint egy szitáló vércse. látják Magas-mély illeszkedés Ajakműködés szerinti illeszkedés Nincs illeszkedés 2 Példa . ráhasalt az összelapított füvekre. Mondd meg. mézcsöpphöz. kedves cérnahangon. amelyek kiejtéskor kiesnek! azt hiszem. ne szuszogj. de ezt a böszmét! Ezt a recsegő. aztán nagy sisteregve-jajongva hajladozták a fák. meg tud állni a levegőben! Az üvöltő csodamasina egy helyben lebegett a Széljárta Fák tere fölött. csukd be. Legjobb búzának is van alja. éjszaka. Na. de ha megjön. amelyik a hangtörvényeket figyelembe véve nem illik az oszlopba! városban különben lépdes görögtűz mákdaráló kezdd küldd add hordd mondd bontjuk szépítse kenjük hétszer gondterhes kalappal orvossal hunyjanak lábbal szemmel 18) Keresd meg a szövegben azokat a szavakat. hogy még mindig nem érkezett meg. mindnyájan. fogadjunk. Mit jókedvvel tesznek. most sincs 16) Keresd meg a szóoszlopokban azt a szót. hogy legföljebb finomkásan zümmög. örvénylettek a levelek. ehhez. 15) Jelöld azokat a hangokat. hadd tudjuk mi is. rangkórság.Nincs szebb dolog az állhatatos barátságnál. mindnek. Mert egy jóravaló repülőgép nem zörög ilyen harciasan. sziszegő. színpad. hozzák. hogy ebből semmi jó nem sülhet ki. szánból. az ember szívesen elhallgatná akár egy álló napig is. homokdűne. állvány. tollból. hordtuk.

Ne szólj szám. Benőhetett volna már a feje lágya. 7) Húzd alá a képzett szavakat! Karikázd be a képzőket! 3 . nem fáj fejem. Morfematika 1) Bontsd fel a szavakat szóelemekre! MAGYARSÁG = ÁLTALÁNOSAN = ÍRÁSA = KERESZTÉNYSÉG = ÍRÁSJELEKET = ÜLDÖZNI = KEZDTÉK = UTASÍTÁSRÓL = SZÉKELYEK = JOBBRÓL = PAPOKNAK = BÜNTETÉS = FELIRATOKAT = SEMMISÍTENI = VISSZATARTOTT = VESZENDŐBE = TUDATÓ = ÉVTIZEDÉBEN = SZOLGÁLATBAN = JEGYEZTE 2) Bontsd szóelemekre a mondatok szavait! A fejem se fájna. Fejébe száll a dicsőség.Zöngésség szerinti részleges hasonulás Képzés helye szerinti részleges hasonulás Írásban jelöletlen teljes hasonulás Írásban jelölt teljes hasonulás Összeolvadás Mássalhangzó-rövidülés Mássalhangzó-kiesés Nincs mássalhangzótörvény II. Elcsavarja a fejét.

néni. és jelöld bennük a felszólító mód jelét! Tanulj. mezei. tinó. általános ragozás) KUKORÉKOL (feltételes mód. múlt idő. A munkával a vad is megszelídül. kézi. kerek. általános ragozás) TESZ (feltételes mód. maradék. gépi bárka. kabátka. kamrák. halak. sapka. mi. E/3. birka. határozott ragozás) 16) Húzd alá a felszólító módú igealakokat. szellő. ruhák. lakó. kerék. kutató.Ott az ínség. szólások. hajó. felhő. kacsa. képek 14) Pótold a hiányzó birtokos személyjeles szavakat! Jelöld a toldalékokat! én te ő mi ti ők házam kamrám lovad kamrája lovunk házatok kezük keze 15) Képezd az alábbi igék megadott alakját! • • • • • • • • ÍR (feltételes mód. jelen idő. határozott ragozás) ISZIK (feltételes mód. ahol szitával foltozzák a süveget. Jól végzett munka minden gyarapodás talpköve. cukorka. múlt idő. határozott ragozás) HISZ (feltételes mód. könyvek. általános ragozás) MOND (feltételes mód. E/1. A munka nemesít. nem bánt senki! . tajték. 8) Húzd alá a szósorokban azokat a szavakat. legelő. Kész munkában könnyű hibát keresni. általános ragozás) FOGÓDZIK (feltételes mód. eprek. sisak. kettő. a hetedik sem marad éhen. kosarak. E/2. repülő krumpli. barack. mentő. szarka. amelyek végén a –k a többes számot jelöli! berek. gumi. várak. amelyek képzettek! Jelöld a képzőt! • • • • olló. olvasó. kocka. Segítséggel jó a tanács. múlik a vásár! Beszélj vele bot nélkül! 18) Írd be a megfelelő ragot a mondatokba! 4 Nézz rám. szántó. T/3. tálak. író teknő. üvegek. alak. szándék. jelen idő. gyerek. hősi. szeplő. terítő. ökör lesz belőled! Pakolj. kalácska 13) Húzd alá a szósorban azokat a szóalakokat. szilánk. jelen idő. Sára. kendő. Hol öt-hat ember jóllakik. jelen idő. kifli. móló. T/2. jelen idő. általános ragozás) GÖRGET (feltételes mód. nagyi. E/1. hintaló. senki. jó. E/3. betörik a fejed! Ne bánts senkit. bácsi. jelen idő. kérek. ne nyúlj hozzám! Mondd meg az igazat. szóró. T/3. dió.

így ők_____ már a lehűlés előtt a hanyatlás széle_____ sodort_____. de még azon is túl. hogy az akkor élő kisméretű emlősök is szerep_____ játszottak a Föld urai_____ kipusztulásá_____. Azért hát a három leány összeült fonni szombaton este is. vagy másiknak a házánál. Biztos védelm_____ csakis az állandó őrködés jelentett. hogy egész táborának kitelne esztendei ruházata belőle. III. A másik azt mondja: 5 . mintha vasvilla_____ hányták volna rá. amikor az éghajlati katasztrófa bekövetkezett. egy király. hogy a kisebb dinoszauruszok száma már akkor fogyatkozó_____ volt. három öregecske leány lakott egy faluban. A kutatók szerint a dinoszauruszok nem alkalmazhatták a tojások megvédésé_____ ma elterjedt módszereit. A szavak oktat_____. hogy szombat este fonjunk. s nem is gondolták. Lyukas ruha_____ tű az orvosa. Nem a ruha teszi az ember_____.A kis hangya_____ is lehet példát venni. Valószínűleg az egész Föld_____ megváltozott az éghajlat egy kisbolygó becsapódásá_____. Az a király sokszor olyan törvényeket adott ki. s azt mondogatták. ez_____ azonban időnként meg kellett szakítani_____. Amint ott fonogatnak hárman. mikor kihirdették ezt a parancsolatot. Ezért nem lehet kizárn_____ azt a lehetőség_____ sem. akkor egy héten legalább egy nap nem lesz nekik mit enni. Egyszer azt a törvényt találta kiadni nagy büntetés alatt. én annyit fonnék egy hét alatt. Nem építhették fészkük_____ a fák magas lombkoronájá_____. A kutatók szerint gondoln_____ kell arra a lehetőség_____ is. hogy ha ők szombat este nem fonhatnak. pedig ha az a király engem az udvarába vinne. Úgy áll rajta a ruha. hogy most valaki leskelődik utánuk. hogy egy asszony szombat este fon. Mindennap más ruha_____ öltözik. Szavak 13) Keresd meg a szövegben az igeneveket! Határozd meg az igenevek fajtáját! Egyszer volt. Őröket is rendelt ki a király. Minden este összegyűltek vagy egyiknek. de magas fű_____ sem rejthették el őket. hogy egy asszony se merjen fonni szombat este. akik fonásukkal keresték a kenyerüket. Drágább a folt a ruha_____. hogy a dinoszauruszok kihalása_____ többféle tényező okozta. még az Óperencián is túl. amilyeneknek még csak híre sem volt más országban. azt mindjárt jelentsék a királynak. a példák vonzanak. A szapora kis állatok megdézsmált_____ a dinoszaurusztojások_____.Meg van tiltva. s ha meglátják. hetedhét országon túl. beszélgetés közben azt mondja a legkisebb leány: . Éppen abban az időben. 19) Pótold a szavak hiányzó ragját! Jelöld a rag típusát! IR = igai személyrag TR = tárgyrag HR = határozórag FR = a főnévi igenév személyragja BR = a birtokos jelző ragja A szakértők egyetért_____ abban. s úgy fonogattak együtt. hogy azok vigyázzanak mindenfele.

A jel meg nem érkezése éppoly tartalmas üzenet lehet. iskolai felelet közben. én annyi kenyeret sütnék három nap alatt.A ködmönös fiú mellé – ez volt Pálistók Peti válasza. feljebbvalónkkal beszélve többnyire csak válaszolnunk szabad. mint a megérkezése. . Van. lábhoz tett fegyver. A meg nem írt. A legnagyobb leány pedig azt mondja: . Mikro aztán mellém került. (Kriza János: Aranyhajú Kálmán) 27) Határozd meg a kiemelt szavak szófaját! Írj néhány példát a táblázatba az elemzett szavak közül! A hallgatás az addigi jelkibocsátás megszűnése. Ráparancsolt a tanító úr. A hallgatás is közöl valamit. akiről már messziről láttam. mert: áhítatunk. hogy még estig is alig akartunk szétválakozni. . a vállán meg csákány. Más a levegője társaságban a „vihar előtti csendnek”. kihallgatáson. hogy bányász. úgy összebarátkoztunk. Más a bamba elrévedésnek. mikor belátta tanító urunk. ha megszólalnunk kockázatos. magakedveltető minden tette-vette.Ha engem a király elvenne feleséginek. Hallgathatunk elővigyázatból. mikor még az is bányász volt.Ez Péter apó – mondta a kis bice-bóca. mint a partnert szavához segítő. A barkochba válaszolója csak eldöntendő kérdésekre felelhet. igei személyrag: ________________________________________ igekötős ige: ______________________________________________________________ 6 . A jelkibocsátás huzamos szünete előrefelé. mert alkonyattájt mindig ott ólálkodott a vén bűbájos. hogy nem kuckóba való diák a kis bice-bóca. onnan is csak azért fordultam vissza. ki mellé szeretne ülni a legjobban.Ha engem a király az udvarába vinne. hogy mondja meg. és én olyankor mindjárt fölvettem a szaladjvári nevet. kérdéseinket magunkba kell gyűrnünk. Bűntudattól eltelve is hallgathatunk. hanem egy másik öregecske. Részleges hallgatást ír elő néhány társadalmi helyzet. én olyan aranyhajú fiút szülnék. A gyermek első értelmes szavai. előzékeny kivárásnak. – Egy bányában dolgoztak nagyapóval. Rendesen elkísértem egész a papok kertjéig. Bőrkötője volt. az elhunytak utolsó szavai ezért olyan jelentősek. főnév + rag: ______________________________________________________________ múlt idejű ige + E/1 sz. tiszteletünk csak így közölhető. akinek párja nem lenne hetedhét országon. hogy az egész tábora megérné három hónapig vele. gazdag a lelke. s én még ma is büszke vagyok erre a válaszra. lámpás a rézcsatos övében. bíróságon.. Egyszer azonban nem az öregapja várta a kis bice-bócát. el nem küldött levél többet mondhat a kézhez kapottnál. ALAPSZÓFAJOK VISZONYSZÓK MONDATSZÓK 34) Keress a szövegből példát a megadott szóalakokra! Nem telt bele egy hét se. hogy kötelező a hallgatás. Tűz volt az esze. mint a kezdő mesélő elakadásának. az elnémulás ebben a helyzetben kapituláció. hátrafelé is nyomatékosítja az elhangzottakat.

A híres férfiak öregsége töretlen és biztos legyen. és a főurak fényes kíséretével elébe vágtatott. ívelt szemöldöke. hogy aki látta és hallotta. piros orcái. szabályos orra és gyönyörű ajka úgy megnövelte ritka szépségét. soha el nem felejtheti. igei személyrag: ________________________________________ tulajdonnév: ______________________________________________________________ melléknév: _______________________________________________________________ melléknév + rag: ___________________________________________________________ határozói igenév: __________________________________________________________ számnév: _________________________________________________________________ IV. Az út végig vörös posztóval volt borítva. majd december közepén a király Budára vitte feleségét. az olaszok erősen fáztak. telt halántéka. kiáltozó nép állott. Téli idő járt. Szép homloka. Ezután megrendezték a koronázás szertartását. Szintagmatan 5) Elemezd a következő mondatokat mondatrészek szerint! Állapítsd meg. A tisztességes ember mindig kezdő marad. onnan díszmenetben jöttek egészen Székesfehérvárig. Az egyik napon lovagi tornát rendeztek. a szerelem istennőjére emlékeztette. Az iroda szervezte kalandtúrára sok fiatal jelentkezett. Legyen meg a Te akaratod… Jó lesz egyszer emlékezni a régi dolgokra is. mert Olaszországban ritka a nagy hóesés. Húzd alá a következő mondatok alárendelt alanyát! Rajzold fel a mondatok ágrajzát! Megtérítette a biztosító a vihar okozta kárt. Érzéseim a homlokomra vannak írva. Könyveim számára mindig van időm. Budán fényes. magas volt a hó. aki az első szánban ült. boldogan ragyogott a hercegnő.melléknév: _______________________________________________________________ melléknév + rag: ___________________________________________________________ főnévi igenév: _____________________________________________________________ tulajdonnév: ______________________________________________________________ Amikor a király megtudta. A király a nyolcadik mérföldkőnél találkozott menyasszonyával. hogy mely mondatokban van ige. a hercegnő Székesfehérvárhoz közeledik. A lakodalom több napon át folyt. olyan látvány és hangverseny volt ott. és az út két oldalán mindenütt ujjongó. hogy a nézőket magára Vénusra. a másikon érdekes látnivalókat mutattak be. gazdag lakodalmat rendeztek. Isten. és melyekben segédige! Nevezd meg az állítmányok fajtáját! A kitüntetés legyen az érdemmel arányos. derűs szeme. maga a hercegnő is bámulva nézte a fehér világot. A gonosz birodalmak nem maradnak meg örökké. lóra pattant. 7 . te légy az orvos orvossága. Büszkén. Harsogtak a trombiták. hogy szép menyasszonya. A vevő nem lehet előnyösebb helyzetben az eladónál. főnév + rag: ______________________________________________________________ múlt idejű ige + T/3 sz. szóltak a kürtök. énekeltek az emberek. A Feri vezette csoport eltévedt a sűrűben.

__________ pacsirta kicsi. Sokat nevettek. Jól érezték magukat. Szintaxis 1) Alkoss az alábbi mondatokból különféle típusú mellérendelő összetett mondatokat! Elkezdődött a tánc. ________ ott B B  csendes. 2) Tedd ki a vesszőket. és tagold tagmondatokra a következő többszörösen összetett mondatokat! Elemezd a mondatokat ágrajzzal! 8 . nyáron _______ ________ itt. ____________ könnyű okos. ________ nyugtalan _________ csalogány. 12) Egészítsd ki a hiányos mellérendelő szószerkezeteket többféle kötőszóval! Nevezd meg a szószerkezetek típusát! A) – vidámat __________ búsat ____________ szépek. Elaludt a villany. ________________ a barátomról E) ~ éltet _______ halált _________ moziba. ___________________________ sikeres szerencsés.7) Bővítsd a mondatot! A macska nyávog. ___________ színházba V. ________________ boldog DB  világos. _______________ erős B B  egyszerű. _______________ okosak ______ télen _______. ________________ érthető Ödönről.

aki fel van készülve a fogadására! Sose cselekedj. 9 . maga meg Mara marad idehaza. amíg gyönge. Otthon lakjék az. hogy néha megszagolj egy rózsát! Csak ahhoz jön el a szerencse. eszik-e vagy isszák. hogy milyen mondatrész a főmondatokban kiemelt utalószó! Aki mer. Addig hajlik a vessző. akiket szeretsz! Küldj virágot annak. (Lukianosz) 5) Állapítsd meg. mint a „mit”. Azt sem tudják. tíz kis rizsszem minden kincsem. Köszméte közt mit látsz. hogy a hallgatással többet mondasz! Minél többet tudsz. és ágrajzot is készíts hozzá! …mindannyiunknak gyönyörűsége telik a suttogva elmondott és gyanúsítgatással átszőtt pletykákban. aki kedvére akar élni. végy még négy vég gézt! Ma. és sajtot sejtet. A dalok akkor alakot öltenek az emberek szellemében s a felszínre jönnek akár a tenger mélyéről a buborékok amelyek a levegőre törekszenek s ott szétpukkannak. Ha mégy. és melyik összetett mondat! Most bükkmakk vagy. hogy melyik mondat egyszerű. mama.Elődeink azt hitték hogy a dalok a csend szülöttei akkor keletkeznek ha mindenki megpróbál a szépre gondolni. az nyer. és nevezd meg azok fajtáját! Elemezd a mondatot. olyan a munkája. Amilyen az ember. meggyógyítja azt az idő. kissrác? Rajta varrt rojt s vert vért volt. vagy tölgymakk vagy? Nyolc rossz rozsszem. amíg dühös vagy! A „hogyan” legyen legalább annyira fontos. akit szeretsz! 4) Határozd meg a mondatot alkotó szavak szófaját! Bontsd a szavakat morfémákra. 6) Állapítsd meg. Hol nő sás. (Eszkimó sámánasszony) Sport alatt mindazokat a mozgásokat és görcsöket értjük amiket evégből felheccelt emberek egyes testrészeikkel külön és egész testükkel oly célból végeznek hogy egyetlen rész sem maradjon azon helyen ahova az Isten teremtette hanem lehetőleg olyan helyzetet foglaljon el amire az illető testrész egyáltalában nincs berendezve. Vigyázz azokra. ott ne keress. Akkora a feje. E helyt a rejtek retket rejt. Időnként gondolj arra is. (Karinthy Frigyes: Sport és természet) 3) Állapítsd meg az alábbi összetett mondatok fajtáját! Legyen arra is időd. Mit ész meg nem gyógyíthat. nős ács sást ás. Ahol nincs. annál nagyobb lesz az önbizalmad. mint a sajtár.

A bolondok és a gyermekek hamar kimondják az igazat. Azért tart harapófogót a kovács. Nem sok tétovázást kíván az igazság. ne fogjon rózsaszedéshez. . Jászai komoran válaszolt: .. Legnehezebb az igazat tűrni. hogy aratásig sem jő eszére. mint eb a macskának. Olyan barátja neki. ki másnak szemébe nem mer nézni. Amit nyer a réven. Este az előadáson is sikerült elrontania Jászai legszebb jelenetét. Úgy megijesztették. Jászai a próbán sokat küszködött vele. hogy kezed meg ne égesd. hogy milyen kapcsolat van a főmondat és a mellékmondat közt! Kezét emeli. Nincs fájóbb seb annál.Akkor miért nem lett asztalos? 10) Írd a közmondások mellé a megfelelő ágrajz betűjelét! Nem jó az igazat hangosan hegedülni. Nem jó ember.Úgy verj éket a kemény fába. . hogy szemedbe ne pattanjon. Ki a Tisza vizét issza. 9) Elemezd a szöveg mondatait mondatrészek szerint! Ábrázold a mondatok szerkezetét ágrajzzal! Jászai Mari. mint egy tyúknak.Miért lett maga színész? – fakadt ki a színésznő. és / de / vagy / ezért / ugyanis . Nem mind bíró. elveszti a vámon. hogy melyik a főmondat a következő közmondásokban! Azután pótold a hiányzó utalószót bennük! Állapítsd meg az utalószó mondatrészszerepének az elemzésével. mikor lábát kellene. Igaz embernek minden út egyenes. 10 . Ahol Isten őriz. pókháló is oltalom. hogy meg ne süsse a kezét. a híres színésznő vendégként játszott egy vidéki színházban. Fogd a fogót. vágyik annak szíve vissza.. Sok idő eltelik. kinek pálca van kezében. A partnere csapnivalóan gyenge színész volt. 8) Bővítsd a tagmondatokat újabb tagmondattal többféleképpen! Ábrázold a tagmondatok közötti viszonyt! Kiengedem a szellemet a palackból.Mert ellenállhatatlan vágyat éreztem a világot jelentő deszkák iránt. Annyi esze sincs. Ki tövistől félti kezét. 7) Keresd meg. mit rokon kéz ejt rajtad. Messze ér az igazság keze. míg a gyermekből ember válik.