Leíró nyelvtan feladatok

I. Fonetika 1) Milyen mássalhangzótörvény érvényesül a szóoszlopokban? zöngésség szerinti részleges hasonulás, írásban jelöletlen teljes hasonulás, összeolvadás, rövidülés kapdos dobta városban hívta foghat anyja hányja fogyjon atyja nagyja barátja rontja kardja bánja szánjuk otthon hallgat mondd álldogál parttalan

9) Töltsd ki a totót! 1 = zöngésség szerinti részleges hasonulás 2 = képzés helye szerinti részleges hasonulás X = nincs a szóban részleges hasonulás mézcsepp számítógép könyvtár szánba fogtok vasrács kamra lengyel biztat takácsból kéztől kínpad vitorlás ósdi

10) Válogasd ki azokat a szavakat, amelyek kiejtésekor jelöletlen teljes hasonulás történik! község, gátja, anyja, füzetlap, átcsap, bátyjuk, szabadság, nagyja, higgyétek, hagyjátok, hányja, fagyjon, kedveztek, kapálja, beszéljük, lágyszívű, házsor, misézett, fogyjon, egészség, homokzsák, gonoszság, lábhoz

13) Karikázd be annak a szónak a számát, amelynek kiejtésekor az összeolvadás hangtörvénye érvényesül! Olvasd össze a megjelölt szavak kezdőbetűit! Nevezd meg, milyen hangtörvény érvényesül a kapott szóban! KERTJE = összeolvadás 1. asztallal 6. védhet 11. tetszik 2. kenje 7. folyjon 12. átcsurog 3. bátyjuk 8. ráadja 13. javítja 4. egység 9. kéréssel 14. elillanjon 5. halljuk 10. azonban 15. vágtuk

14) Húzd alá a szavakat, amelyekben a hosszú mássalhangzó kiejtésben megrövidül! A nyakába varrta magát. 1

gerinctörött fákra. durrogó szörnyeteget! És nézd. ehhez. az ember szívesen elhallgatná akár egy álló napig is. hozzák. hagyja. örvénylettek a levelek. hordtuk. csukd be. mézcsöpphöz. mint egy szitáló vércse. fogadjunk. állvány. ne szuszogj. 15) Jelöld azokat a hangokat. homokdűne. most sincs 16) Keresd meg a szóoszlopokban azt a szót. kedves cérnahangon. látják Magas-mély illeszkedés Ajakműködés szerinti illeszkedés Nincs illeszkedés 2 Példa . az erdő legszívesebben elszaladt volna – leereszkedett. ráhasalt az összelapított füvekre. rongypokróc. Legjobb búzának is van alja. aztán nagy sisteregve-jajongva hajladozták a fák. bordatörött bokrokra. éjszaka. oda magadtól írjál! Bab Berci rögtön sejtette. hadd tudjuk mi is. hogy még mindig nem érkezett meg. Mondd meg. Rossznak sok a mentsége. amelyik a hangtörvényeket figyelembe véve nem illik az oszlopba! városban különben lépdes görögtűz mákdaráló kezdd küldd add hordd mondd bontjuk szépítse kenjük hétszer gondterhes kalappal orvossal hunyjanak lábbal szemmel 18) Keresd meg a szövegben azokat a szavakat. amelyek kiejtéskor kiesnek! azt hiszem. mindnek. meg tud állni a levegőben! Az üvöltő csodamasina egy helyben lebegett a Széljárta Fák tere fölött. szánból. de ezt a böszmét! Ezt a recsegő. rendszerint. de ha megjön. Mit jókedvvel tesznek. Na. sziszegő. hogy legföljebb finomkásan zümmög. Például Pálinkó Gyurka repülője! Az igaz. adjátok. színpad. mindnyájan. vödörhöz. hogy ebből semmi jó nem sülhet ki.Nincs szebb dolog az állhatatos barátságnál. rangkórság. tollból. Mert egy jóravaló repülőgép nem zörög ilyen harciasan. (Lázár Ervin: Bab Berci kalandjai) Mássalhangzótörvény Zöngésség szerinti részleges hasonulás Képzés helye szerinti részleges hasonulás Írásban jelöletlen teljes hasonulás ebből Összeolvadás elhallgatná Mássalhangzó-kiesés 19) Írd a szavakat a táblázat megfelelő rovatába! azonban. amelyekben valamilyen mássalhangzótörvény érvényesül! Töltsd ki a táblázatot a szöveg szavainak felhasználásával! Ahová nem találsz példát a szövegből. pénzsóvár. nem esik nehezen.

Morfematika 1) Bontsd fel a szavakat szóelemekre! MAGYARSÁG = ÁLTALÁNOSAN = ÍRÁSA = KERESZTÉNYSÉG = ÍRÁSJELEKET = ÜLDÖZNI = KEZDTÉK = UTASÍTÁSRÓL = SZÉKELYEK = JOBBRÓL = PAPOKNAK = BÜNTETÉS = FELIRATOKAT = SEMMISÍTENI = VISSZATARTOTT = VESZENDŐBE = TUDATÓ = ÉVTIZEDÉBEN = SZOLGÁLATBAN = JEGYEZTE 2) Bontsd szóelemekre a mondatok szavait! A fejem se fájna.Zöngésség szerinti részleges hasonulás Képzés helye szerinti részleges hasonulás Írásban jelöletlen teljes hasonulás Írásban jelölt teljes hasonulás Összeolvadás Mássalhangzó-rövidülés Mássalhangzó-kiesés Nincs mássalhangzótörvény II. nem fáj fejem. Ne szólj szám. Elcsavarja a fejét. Fejébe száll a dicsőség. Benőhetett volna már a feje lágya. 7) Húzd alá a képzett szavakat! Karikázd be a képzőket! 3 .

E/1. általános ragozás) TESZ (feltételes mód. ahol szitával foltozzák a süveget. szándék. kutató. jelen idő. senki. a hetedik sem marad éhen. jelen idő. 8) Húzd alá a szósorokban azokat a szavakat. hintaló. Hol öt-hat ember jóllakik. kosarak. kocka. amelyek képzettek! Jelöld a képzőt! • • • • olló. nagyi. kendő. gumi. szóró. jelen idő. mi. múlt idő. általános ragozás) FOGÓDZIK (feltételes mód. néni. és jelöld bennük a felszólító mód jelét! Tanulj. amelyek végén a –k a többes számot jelöli! berek. betörik a fejed! Ne bánts senkit. mezei. jó. kabátka. gyerek. alak. Segítséggel jó a tanács. olvasó. Jól végzett munka minden gyarapodás talpköve. kacsa. várak. tálak. határozott ragozás) HISZ (feltételes mód. általános ragozás) GÖRGET (feltételes mód. kifli. szólások. könyvek. A munka nemesít. birka. barack. jelen idő. kerek. felhő. E/3. dió. terítő. T/3. határozott ragozás) 16) Húzd alá a felszólító módú igealakokat. kérek. általános ragozás) MOND (feltételes mód. lakó. általános ragozás) KUKORÉKOL (feltételes mód. Sára. kamrák. móló. üvegek. szilánk. eprek. kalácska 13) Húzd alá a szósorban azokat a szóalakokat. kézi. halak. repülő krumpli. maradék.Ott az ínség. tajték. E/2. A munkával a vad is megszelídül. gépi bárka. múlik a vásár! Beszélj vele bot nélkül! 18) Írd be a megfelelő ragot a mondatokba! 4 Nézz rám. sapka. E/1. Kész munkában könnyű hibát keresni. T/3. szántó. ne nyúlj hozzám! Mondd meg az igazat. író teknő. kettő. képek 14) Pótold a hiányzó birtokos személyjeles szavakat! Jelöld a toldalékokat! én te ő mi ti ők házam kamrám lovad kamrája lovunk házatok kezük keze 15) Képezd az alábbi igék megadott alakját! • • • • • • • • ÍR (feltételes mód. kerék. határozott ragozás) ISZIK (feltételes mód. hajó. jelen idő. T/2. ökör lesz belőled! Pakolj. szellő. hősi. szarka. nem bánt senki! . jelen idő. ruhák. mentő. E/3. múlt idő. cukorka. bácsi. tinó. szeplő. sisak. legelő.

Őröket is rendelt ki a király. még az Óperencián is túl. Mindennap más ruha_____ öltözik. Biztos védelm_____ csakis az állandó őrködés jelentett. vagy másiknak a házánál. Éppen abban az időben. de magas fű_____ sem rejthették el őket. ez_____ azonban időnként meg kellett szakítani_____. hogy egy asszony se merjen fonni szombat este. hogy most valaki leskelődik utánuk. Azért hát a három leány összeült fonni szombaton este is. akik fonásukkal keresték a kenyerüket. s úgy fonogattak együtt. Ezért nem lehet kizárn_____ azt a lehetőség_____ sem. A másik azt mondja: 5 . s ha meglátják. s azt mondogatták. mintha vasvilla_____ hányták volna rá. hogy egy asszony szombat este fon. Szavak 13) Keresd meg a szövegben az igeneveket! Határozd meg az igenevek fajtáját! Egyszer volt. Minden este összegyűltek vagy egyiknek. Drágább a folt a ruha_____. pedig ha az a király engem az udvarába vinne. Úgy áll rajta a ruha. hetedhét országon túl. hogy azok vigyázzanak mindenfele.A kis hangya_____ is lehet példát venni. III. A kutatók szerint gondoln_____ kell arra a lehetőség_____ is. A szavak oktat_____. három öregecske leány lakott egy faluban. hogy az akkor élő kisméretű emlősök is szerep_____ játszottak a Föld urai_____ kipusztulásá_____. Az a király sokszor olyan törvényeket adott ki. azt mindjárt jelentsék a királynak. így ők_____ már a lehűlés előtt a hanyatlás széle_____ sodort_____. s nem is gondolták. én annyit fonnék egy hét alatt. Lyukas ruha_____ tű az orvosa. hogy a dinoszauruszok kihalása_____ többféle tényező okozta. Valószínűleg az egész Föld_____ megváltozott az éghajlat egy kisbolygó becsapódásá_____. amikor az éghajlati katasztrófa bekövetkezett. egy király. A kutatók szerint a dinoszauruszok nem alkalmazhatták a tojások megvédésé_____ ma elterjedt módszereit.Meg van tiltva. hogy egész táborának kitelne esztendei ruházata belőle. A szapora kis állatok megdézsmált_____ a dinoszaurusztojások_____. hogy a kisebb dinoszauruszok száma már akkor fogyatkozó_____ volt. hogy ha ők szombat este nem fonhatnak. a példák vonzanak. Nem a ruha teszi az ember_____. beszélgetés közben azt mondja a legkisebb leány: . de még azon is túl. mikor kihirdették ezt a parancsolatot. Nem építhették fészkük_____ a fák magas lombkoronájá_____. amilyeneknek még csak híre sem volt más országban. akkor egy héten legalább egy nap nem lesz nekik mit enni. Egyszer azt a törvényt találta kiadni nagy büntetés alatt. hogy szombat este fonjunk. 19) Pótold a szavak hiányzó ragját! Jelöld a rag típusát! IR = igai személyrag TR = tárgyrag HR = határozórag FR = a főnévi igenév személyragja BR = a birtokos jelző ragja A szakértők egyetért_____ abban. Amint ott fonogatnak hárman.

kérdéseinket magunkba kell gyűrnünk.Ha engem a király az udvarába vinne. Ráparancsolt a tanító úr. tiszteletünk csak így közölhető. a vállán meg csákány. bíróságon. magakedveltető minden tette-vette. Bűntudattól eltelve is hallgathatunk. ki mellé szeretne ülni a legjobban. mikor még az is bányász volt. én annyi kenyeret sütnék három nap alatt. lábhoz tett fegyver. lámpás a rézcsatos övében. el nem küldött levél többet mondhat a kézhez kapottnál. feljebbvalónkkal beszélve többnyire csak válaszolnunk szabad. hogy még estig is alig akartunk szétválakozni. az elhunytak utolsó szavai ezért olyan jelentősek. mert alkonyattájt mindig ott ólálkodott a vén bűbájos. A gyermek első értelmes szavai. mikor belátta tanító urunk. Van.Ez Péter apó – mondta a kis bice-bóca. A jel meg nem érkezése éppoly tartalmas üzenet lehet. ha megszólalnunk kockázatos. hogy nem kuckóba való diák a kis bice-bóca. – Egy bányában dolgoztak nagyapóval. Más a levegője társaságban a „vihar előtti csendnek”. gazdag a lelke. úgy összebarátkoztunk. Részleges hallgatást ír elő néhány társadalmi helyzet. Hallgathatunk elővigyázatból. hanem egy másik öregecske. onnan is csak azért fordultam vissza. az elnémulás ebben a helyzetben kapituláció. A jelkibocsátás huzamos szünete előrefelé. akinek párja nem lenne hetedhét országon.A ködmönös fiú mellé – ez volt Pálistók Peti válasza. mint a megérkezése. akiről már messziről láttam. Más a bamba elrévedésnek. A legnagyobb leány pedig azt mondja: . ALAPSZÓFAJOK VISZONYSZÓK MONDATSZÓK 34) Keress a szövegből példát a megadott szóalakokra! Nem telt bele egy hét se. előzékeny kivárásnak. Mikro aztán mellém került. (Kriza János: Aranyhajú Kálmán) 27) Határozd meg a kiemelt szavak szófaját! Írj néhány példát a táblázatba az elemzett szavak közül! A hallgatás az addigi jelkibocsátás megszűnése. . Bőrkötője volt. kihallgatáson. Rendesen elkísértem egész a papok kertjéig. mert: áhítatunk. Tűz volt az esze. Egyszer azonban nem az öregapja várta a kis bice-bócát. s én még ma is büszke vagyok erre a válaszra.. A meg nem írt. A barkochba válaszolója csak eldöntendő kérdésekre felelhet. A hallgatás is közöl valamit. iskolai felelet közben. hogy mondja meg. igei személyrag: ________________________________________ igekötős ige: ______________________________________________________________ 6 . főnév + rag: ______________________________________________________________ múlt idejű ige + E/1 sz. hogy az egész tábora megérné három hónapig vele. és én olyankor mindjárt fölvettem a szaladjvári nevet. mint a partnert szavához segítő.Ha engem a király elvenne feleséginek. hátrafelé is nyomatékosítja az elhangzottakat. hogy bányász. mint a kezdő mesélő elakadásának. én olyan aranyhajú fiút szülnék. hogy kötelező a hallgatás. .

Budán fényes. és melyekben segédige! Nevezd meg az állítmányok fajtáját! A kitüntetés legyen az érdemmel arányos. mert Olaszországban ritka a nagy hóesés. A gonosz birodalmak nem maradnak meg örökké. szabályos orra és gyönyörű ajka úgy megnövelte ritka szépségét. boldogan ragyogott a hercegnő. A tisztességes ember mindig kezdő marad. Könyveim számára mindig van időm. Húzd alá a következő mondatok alárendelt alanyát! Rajzold fel a mondatok ágrajzát! Megtérítette a biztosító a vihar okozta kárt. maga a hercegnő is bámulva nézte a fehér világot. onnan díszmenetben jöttek egészen Székesfehérvárig. Az út végig vörös posztóval volt borítva. Büszkén. és az út két oldalán mindenütt ujjongó. A király a nyolcadik mérföldkőnél találkozott menyasszonyával. soha el nem felejtheti. telt halántéka. magas volt a hó. hogy a nézőket magára Vénusra. a hercegnő Székesfehérvárhoz közeledik. szóltak a kürtök. A lakodalom több napon át folyt. 7 . A Feri vezette csoport eltévedt a sűrűben. Az iroda szervezte kalandtúrára sok fiatal jelentkezett. majd december közepén a király Budára vitte feleségét. hogy aki látta és hallotta. Téli idő járt. gazdag lakodalmat rendeztek. a másikon érdekes látnivalókat mutattak be. énekeltek az emberek. Szintagmatan 5) Elemezd a következő mondatokat mondatrészek szerint! Állapítsd meg. olyan látvány és hangverseny volt ott. Az egyik napon lovagi tornát rendeztek. Ezután megrendezték a koronázás szertartását. A vevő nem lehet előnyösebb helyzetben az eladónál. hogy mely mondatokban van ige. igei személyrag: ________________________________________ tulajdonnév: ______________________________________________________________ melléknév: _______________________________________________________________ melléknév + rag: ___________________________________________________________ határozói igenév: __________________________________________________________ számnév: _________________________________________________________________ IV. főnév + rag: ______________________________________________________________ múlt idejű ige + T/3 sz. és a főurak fényes kíséretével elébe vágtatott. aki az első szánban ült. ívelt szemöldöke. A híres férfiak öregsége töretlen és biztos legyen. Érzéseim a homlokomra vannak írva. Harsogtak a trombiták. piros orcái. a szerelem istennőjére emlékeztette. derűs szeme. Legyen meg a Te akaratod… Jó lesz egyszer emlékezni a régi dolgokra is. az olaszok erősen fáztak.melléknév: _______________________________________________________________ melléknév + rag: ___________________________________________________________ főnévi igenév: _____________________________________________________________ tulajdonnév: ______________________________________________________________ Amikor a király megtudta. kiáltozó nép állott. lóra pattant. Szép homloka. hogy szép menyasszonya. Isten. te légy az orvos orvossága.

2) Tedd ki a vesszőket. _______________ okosak ______ télen _______. ________________ érthető Ödönről. Sokat nevettek.7) Bővítsd a mondatot! A macska nyávog. ___________ színházba V. nyáron _______ ________ itt. ________________ a barátomról E) ~ éltet _______ halált _________ moziba. _______________ erős B B  egyszerű. ___________________________ sikeres szerencsés. Elaludt a villany. és tagold tagmondatokra a következő többszörösen összetett mondatokat! Elemezd a mondatokat ágrajzzal! 8 . ____________ könnyű okos. ________ nyugtalan _________ csalogány. 12) Egészítsd ki a hiányos mellérendelő szószerkezeteket többféle kötőszóval! Nevezd meg a szószerkezetek típusát! A) – vidámat __________ búsat ____________ szépek. ________ ott B B  csendes. ________________ boldog DB  világos. Szintaxis 1) Alkoss az alábbi mondatokból különféle típusú mellérendelő összetett mondatokat! Elkezdődött a tánc. __________ pacsirta kicsi. Jól érezték magukat.

Hol nő sás. (Eszkimó sámánasszony) Sport alatt mindazokat a mozgásokat és görcsöket értjük amiket evégből felheccelt emberek egyes testrészeikkel külön és egész testükkel oly célból végeznek hogy egyetlen rész sem maradjon azon helyen ahova az Isten teremtette hanem lehetőleg olyan helyzetet foglaljon el amire az illető testrész egyáltalában nincs berendezve. maga meg Mara marad idehaza. Vigyázz azokra. akit szeretsz! 4) Határozd meg a mondatot alkotó szavak szófaját! Bontsd a szavakat morfémákra. Időnként gondolj arra is. aki kedvére akar élni. Otthon lakjék az. meggyógyítja azt az idő. és sajtot sejtet. végy még négy vég gézt! Ma. aki fel van készülve a fogadására! Sose cselekedj. nős ács sást ás. olyan a munkája. amíg gyönge. eszik-e vagy isszák. vagy tölgymakk vagy? Nyolc rossz rozsszem. kissrác? Rajta varrt rojt s vert vért volt. 6) Állapítsd meg.Elődeink azt hitték hogy a dalok a csend szülöttei akkor keletkeznek ha mindenki megpróbál a szépre gondolni. és nevezd meg azok fajtáját! Elemezd a mondatot. ott ne keress. Mit ész meg nem gyógyíthat. és melyik összetett mondat! Most bükkmakk vagy. annál nagyobb lesz az önbizalmad. E helyt a rejtek retket rejt. mama. (Karinthy Frigyes: Sport és természet) 3) Állapítsd meg az alábbi összetett mondatok fajtáját! Legyen arra is időd. és ágrajzot is készíts hozzá! …mindannyiunknak gyönyörűsége telik a suttogva elmondott és gyanúsítgatással átszőtt pletykákban. Azt sem tudják. hogy melyik mondat egyszerű. Ha mégy. 9 . mint a „mit”. A dalok akkor alakot öltenek az emberek szellemében s a felszínre jönnek akár a tenger mélyéről a buborékok amelyek a levegőre törekszenek s ott szétpukkannak. hogy milyen mondatrész a főmondatokban kiemelt utalószó! Aki mer. Ahol nincs. Köszméte közt mit látsz. hogy néha megszagolj egy rózsát! Csak ahhoz jön el a szerencse. hogy a hallgatással többet mondasz! Minél többet tudsz. akiket szeretsz! Küldj virágot annak. tíz kis rizsszem minden kincsem. Addig hajlik a vessző. az nyer. Amilyen az ember. amíg dühös vagy! A „hogyan” legyen legalább annyira fontos. (Lukianosz) 5) Állapítsd meg. mint a sajtár. Akkora a feje.

Fogd a fogót. Jászai a próbán sokat küszködött vele. A bolondok és a gyermekek hamar kimondják az igazat.. hogy aratásig sem jő eszére. mikor lábát kellene. 9) Elemezd a szöveg mondatait mondatrészek szerint! Ábrázold a mondatok szerkezetét ágrajzzal! Jászai Mari.Akkor miért nem lett asztalos? 10) Írd a közmondások mellé a megfelelő ágrajz betűjelét! Nem jó az igazat hangosan hegedülni. vágyik annak szíve vissza. elveszti a vámon. Azért tart harapófogót a kovács. Ki tövistől félti kezét. . mint egy tyúknak. Este az előadáson is sikerült elrontania Jászai legszebb jelenetét. Nincs fájóbb seb annál. Nem jó ember. Amit nyer a réven.Úgy verj éket a kemény fába. 8) Bővítsd a tagmondatokat újabb tagmondattal többféleképpen! Ábrázold a tagmondatok közötti viszonyt! Kiengedem a szellemet a palackból. hogy meg ne süsse a kezét. Legnehezebb az igazat tűrni. 7) Keresd meg. Messze ér az igazság keze. Olyan barátja neki. ki másnak szemébe nem mer nézni. hogy milyen kapcsolat van a főmondat és a mellékmondat közt! Kezét emeli.Miért lett maga színész? – fakadt ki a színésznő. és / de / vagy / ezért / ugyanis . A partnere csapnivalóan gyenge színész volt. kinek pálca van kezében.Mert ellenállhatatlan vágyat éreztem a világot jelentő deszkák iránt. . míg a gyermekből ember válik. Nem mind bíró. mit rokon kéz ejt rajtad. Ahol Isten őriz. Úgy megijesztették. Sok idő eltelik. hogy melyik a főmondat a következő közmondásokban! Azután pótold a hiányzó utalószót bennük! Állapítsd meg az utalószó mondatrészszerepének az elemzésével. a híres színésznő vendégként játszott egy vidéki színházban. Igaz embernek minden út egyenes. mint eb a macskának. hogy szemedbe ne pattanjon. pókháló is oltalom.. Nem sok tétovázást kíván az igazság. hogy kezed meg ne égesd. Jászai komoran válaszolt: . ne fogjon rózsaszedéshez. Annyi esze sincs. Ki a Tisza vizét issza. 10 .