P. 1
Leiro nyelvtan feladatok

Leiro nyelvtan feladatok

5.0

|Views: 3,550|Likes:
Published by kÓnodi

More info:

Published by: kÓnodi on May 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

Leíró nyelvtan feladatok

I. Fonetika 1) Milyen mássalhangzótörvény érvényesül a szóoszlopokban? zöngésség szerinti részleges hasonulás, írásban jelöletlen teljes hasonulás, összeolvadás, rövidülés kapdos dobta városban hívta foghat anyja hányja fogyjon atyja nagyja barátja rontja kardja bánja szánjuk otthon hallgat mondd álldogál parttalan

9) Töltsd ki a totót! 1 = zöngésség szerinti részleges hasonulás 2 = képzés helye szerinti részleges hasonulás X = nincs a szóban részleges hasonulás mézcsepp számítógép könyvtár szánba fogtok vasrács kamra lengyel biztat takácsból kéztől kínpad vitorlás ósdi

10) Válogasd ki azokat a szavakat, amelyek kiejtésekor jelöletlen teljes hasonulás történik! község, gátja, anyja, füzetlap, átcsap, bátyjuk, szabadság, nagyja, higgyétek, hagyjátok, hányja, fagyjon, kedveztek, kapálja, beszéljük, lágyszívű, házsor, misézett, fogyjon, egészség, homokzsák, gonoszság, lábhoz

13) Karikázd be annak a szónak a számát, amelynek kiejtésekor az összeolvadás hangtörvénye érvényesül! Olvasd össze a megjelölt szavak kezdőbetűit! Nevezd meg, milyen hangtörvény érvényesül a kapott szóban! KERTJE = összeolvadás 1. asztallal 6. védhet 11. tetszik 2. kenje 7. folyjon 12. átcsurog 3. bátyjuk 8. ráadja 13. javítja 4. egység 9. kéréssel 14. elillanjon 5. halljuk 10. azonban 15. vágtuk

14) Húzd alá a szavakat, amelyekben a hosszú mássalhangzó kiejtésben megrövidül! A nyakába varrta magát. 1

oda magadtól írjál! Bab Berci rögtön sejtette. Mit jókedvvel tesznek. rongypokróc. ehhez. homokdűne. örvénylettek a levelek. Legjobb búzának is van alja. hogy ebből semmi jó nem sülhet ki. Na. mindnyájan. mindnek. amelyekben valamilyen mássalhangzótörvény érvényesül! Töltsd ki a táblázatot a szöveg szavainak felhasználásával! Ahová nem találsz példát a szövegből. pénzsóvár. 15) Jelöld azokat a hangokat. amelyik a hangtörvényeket figyelembe véve nem illik az oszlopba! városban különben lépdes görögtűz mákdaráló kezdd küldd add hordd mondd bontjuk szépítse kenjük hétszer gondterhes kalappal orvossal hunyjanak lábbal szemmel 18) Keresd meg a szövegben azokat a szavakat. hozzák. mézcsöpphöz. kedves cérnahangon. amelyek kiejtéskor kiesnek! azt hiszem. szánból. hagyja. de ha megjön. (Lázár Ervin: Bab Berci kalandjai) Mássalhangzótörvény Zöngésség szerinti részleges hasonulás Képzés helye szerinti részleges hasonulás Írásban jelöletlen teljes hasonulás ebből Összeolvadás elhallgatná Mássalhangzó-kiesés 19) Írd a szavakat a táblázat megfelelő rovatába! azonban. sziszegő. gerinctörött fákra.Nincs szebb dolog az állhatatos barátságnál. színpad. az ember szívesen elhallgatná akár egy álló napig is. rangkórság. adjátok. most sincs 16) Keresd meg a szóoszlopokban azt a szót. hogy legföljebb finomkásan zümmög. hadd tudjuk mi is. állvány. csukd be. fogadjunk. hordtuk. mint egy szitáló vércse. ráhasalt az összelapított füvekre. nem esik nehezen. hogy még mindig nem érkezett meg. de ezt a böszmét! Ezt a recsegő. Mondd meg. durrogó szörnyeteget! És nézd. tollból. aztán nagy sisteregve-jajongva hajladozták a fák. vödörhöz. az erdő legszívesebben elszaladt volna – leereszkedett. bordatörött bokrokra. meg tud állni a levegőben! Az üvöltő csodamasina egy helyben lebegett a Széljárta Fák tere fölött. Mert egy jóravaló repülőgép nem zörög ilyen harciasan. Például Pálinkó Gyurka repülője! Az igaz. látják Magas-mély illeszkedés Ajakműködés szerinti illeszkedés Nincs illeszkedés 2 Példa . ne szuszogj. éjszaka. rendszerint. Rossznak sok a mentsége.

Morfematika 1) Bontsd fel a szavakat szóelemekre! MAGYARSÁG = ÁLTALÁNOSAN = ÍRÁSA = KERESZTÉNYSÉG = ÍRÁSJELEKET = ÜLDÖZNI = KEZDTÉK = UTASÍTÁSRÓL = SZÉKELYEK = JOBBRÓL = PAPOKNAK = BÜNTETÉS = FELIRATOKAT = SEMMISÍTENI = VISSZATARTOTT = VESZENDŐBE = TUDATÓ = ÉVTIZEDÉBEN = SZOLGÁLATBAN = JEGYEZTE 2) Bontsd szóelemekre a mondatok szavait! A fejem se fájna. Elcsavarja a fejét.Zöngésség szerinti részleges hasonulás Képzés helye szerinti részleges hasonulás Írásban jelöletlen teljes hasonulás Írásban jelölt teljes hasonulás Összeolvadás Mássalhangzó-rövidülés Mássalhangzó-kiesés Nincs mássalhangzótörvény II. 7) Húzd alá a képzett szavakat! Karikázd be a képzőket! 3 . Ne szólj szám. nem fáj fejem. Fejébe száll a dicsőség. Benőhetett volna már a feje lágya.

cukorka. mentő. általános ragozás) FOGÓDZIK (feltételes mód. jó. szándék. író teknő. Sára. kabátka. szántó. kacsa. bácsi. és jelöld bennük a felszólító mód jelét! Tanulj. tinó. tajték. kettő. kamrák. általános ragozás) GÖRGET (feltételes mód. jelen idő. szellő. E/2. Jól végzett munka minden gyarapodás talpköve. hintaló. amelyek képzettek! Jelöld a képzőt! • • • • olló. gumi. ahol szitával foltozzák a süveget. maradék. múlt idő. kerék. T/3. nem bánt senki! . mezei. móló. dió. kézi. legelő. sisak. ökör lesz belőled! Pakolj. E/3. múlik a vásár! Beszélj vele bot nélkül! 18) Írd be a megfelelő ragot a mondatokba! 4 Nézz rám. felhő. szarka. általános ragozás) TESZ (feltételes mód. ruhák. E/1. kosarak. A munka nemesít. általános ragozás) KUKORÉKOL (feltételes mód. szilánk. E/3. néni. kifli. kalácska 13) Húzd alá a szósorban azokat a szóalakokat. tálak. mi. kocka. Kész munkában könnyű hibát keresni. jelen idő. alak. múlt idő. a hetedik sem marad éhen. nagyi. üvegek. határozott ragozás) ISZIK (feltételes mód. barack. sapka. birka. senki. jelen idő. T/2. hajó. képek 14) Pótold a hiányzó birtokos személyjeles szavakat! Jelöld a toldalékokat! én te ő mi ti ők házam kamrám lovad kamrája lovunk házatok kezük keze 15) Képezd az alábbi igék megadott alakját! • • • • • • • • ÍR (feltételes mód. jelen idő. határozott ragozás) HISZ (feltételes mód. A munkával a vad is megszelídül. várak. határozott ragozás) 16) Húzd alá a felszólító módú igealakokat. hősi. gépi bárka. T/3. általános ragozás) MOND (feltételes mód. szólások. 8) Húzd alá a szósorokban azokat a szavakat. halak. Hol öt-hat ember jóllakik. E/1. jelen idő. kérek. szeplő. kerek. terítő. Segítséggel jó a tanács. kutató. lakó. szóró.Ott az ínség. amelyek végén a –k a többes számot jelöli! berek. könyvek. betörik a fejed! Ne bánts senkit. kendő. repülő krumpli. ne nyúlj hozzám! Mondd meg az igazat. gyerek. olvasó. jelen idő. eprek.

III. amikor az éghajlati katasztrófa bekövetkezett. Szavak 13) Keresd meg a szövegben az igeneveket! Határozd meg az igenevek fajtáját! Egyszer volt. hogy a dinoszauruszok kihalása_____ többféle tényező okozta. Úgy áll rajta a ruha. hogy az akkor élő kisméretű emlősök is szerep_____ játszottak a Föld urai_____ kipusztulásá_____. amilyeneknek még csak híre sem volt más országban. A szapora kis állatok megdézsmált_____ a dinoszaurusztojások_____. A kutatók szerint gondoln_____ kell arra a lehetőség_____ is. Azért hát a három leány összeült fonni szombaton este is. hogy azok vigyázzanak mindenfele. én annyit fonnék egy hét alatt. hogy szombat este fonjunk. hogy ha ők szombat este nem fonhatnak. a példák vonzanak. Éppen abban az időben. Nem a ruha teszi az ember_____. Az a király sokszor olyan törvényeket adott ki. de magas fű_____ sem rejthették el őket. A szavak oktat_____. 19) Pótold a szavak hiányzó ragját! Jelöld a rag típusát! IR = igai személyrag TR = tárgyrag HR = határozórag FR = a főnévi igenév személyragja BR = a birtokos jelző ragja A szakértők egyetért_____ abban. Minden este összegyűltek vagy egyiknek. még az Óperencián is túl. Drágább a folt a ruha_____. Amint ott fonogatnak hárman. azt mindjárt jelentsék a királynak. mintha vasvilla_____ hányták volna rá. s nem is gondolták. egy király.A kis hangya_____ is lehet példát venni. Mindennap más ruha_____ öltözik. hogy most valaki leskelődik utánuk. akkor egy héten legalább egy nap nem lesz nekik mit enni. Ezért nem lehet kizárn_____ azt a lehetőség_____ sem. hogy egész táborának kitelne esztendei ruházata belőle. Biztos védelm_____ csakis az állandó őrködés jelentett. A másik azt mondja: 5 . pedig ha az a király engem az udvarába vinne. akik fonásukkal keresték a kenyerüket. beszélgetés közben azt mondja a legkisebb leány: . s azt mondogatták. A kutatók szerint a dinoszauruszok nem alkalmazhatták a tojások megvédésé_____ ma elterjedt módszereit. Valószínűleg az egész Föld_____ megváltozott az éghajlat egy kisbolygó becsapódásá_____. Őröket is rendelt ki a király. hogy egy asszony szombat este fon.Meg van tiltva. ez_____ azonban időnként meg kellett szakítani_____. de még azon is túl. hetedhét országon túl. Egyszer azt a törvényt találta kiadni nagy büntetés alatt. három öregecske leány lakott egy faluban. s ha meglátják. Nem építhették fészkük_____ a fák magas lombkoronájá_____. Lyukas ruha_____ tű az orvosa. s úgy fonogattak együtt. hogy egy asszony se merjen fonni szombat este. így ők_____ már a lehűlés előtt a hanyatlás széle_____ sodort_____. mikor kihirdették ezt a parancsolatot. hogy a kisebb dinoszauruszok száma már akkor fogyatkozó_____ volt. vagy másiknak a házánál.

A gyermek első értelmes szavai. igei személyrag: ________________________________________ igekötős ige: ______________________________________________________________ 6 . . feljebbvalónkkal beszélve többnyire csak válaszolnunk szabad. Más a levegője társaságban a „vihar előtti csendnek”. Ráparancsolt a tanító úr. Van. A legnagyobb leány pedig azt mondja: . előzékeny kivárásnak. főnév + rag: ______________________________________________________________ múlt idejű ige + E/1 sz. Bőrkötője volt. úgy összebarátkoztunk. Egyszer azonban nem az öregapja várta a kis bice-bócát. ki mellé szeretne ülni a legjobban. s én még ma is büszke vagyok erre a válaszra. (Kriza János: Aranyhajú Kálmán) 27) Határozd meg a kiemelt szavak szófaját! Írj néhány példát a táblázatba az elemzett szavak közül! A hallgatás az addigi jelkibocsátás megszűnése. el nem küldött levél többet mondhat a kézhez kapottnál. mint a megérkezése. A hallgatás is közöl valamit. hanem egy másik öregecske. ALAPSZÓFAJOK VISZONYSZÓK MONDATSZÓK 34) Keress a szövegből példát a megadott szóalakokra! Nem telt bele egy hét se. akiről már messziről láttam. Rendesen elkísértem egész a papok kertjéig. Mikro aztán mellém került. A barkochba válaszolója csak eldöntendő kérdésekre felelhet.Ez Péter apó – mondta a kis bice-bóca. Más a bamba elrévedésnek. onnan is csak azért fordultam vissza.A ködmönös fiú mellé – ez volt Pálistók Peti válasza. A jel meg nem érkezése éppoly tartalmas üzenet lehet. hogy kötelező a hallgatás. gazdag a lelke. – Egy bányában dolgoztak nagyapóval. kérdéseinket magunkba kell gyűrnünk. mint a kezdő mesélő elakadásának. hogy mondja meg. bíróságon. . A jelkibocsátás huzamos szünete előrefelé. lámpás a rézcsatos övében. mint a partnert szavához segítő. ha megszólalnunk kockázatos. én annyi kenyeret sütnék három nap alatt. az elhunytak utolsó szavai ezért olyan jelentősek. hogy nem kuckóba való diák a kis bice-bóca. és én olyankor mindjárt fölvettem a szaladjvári nevet. mert alkonyattájt mindig ott ólálkodott a vén bűbájos. az elnémulás ebben a helyzetben kapituláció. hogy az egész tábora megérné három hónapig vele. Hallgathatunk elővigyázatból. iskolai felelet közben. kihallgatáson.Ha engem a király az udvarába vinne. mikor még az is bányász volt. hátrafelé is nyomatékosítja az elhangzottakat. akinek párja nem lenne hetedhét országon. hogy bányász. mert: áhítatunk. magakedveltető minden tette-vette. mikor belátta tanító urunk. tiszteletünk csak így közölhető. hogy még estig is alig akartunk szétválakozni. lábhoz tett fegyver. Bűntudattól eltelve is hallgathatunk. én olyan aranyhajú fiút szülnék.Ha engem a király elvenne feleséginek. a vállán meg csákány. Tűz volt az esze. A meg nem írt. Részleges hallgatást ír elő néhány társadalmi helyzet..

Szép homloka. ívelt szemöldöke. boldogan ragyogott a hercegnő. A király a nyolcadik mérföldkőnél találkozott menyasszonyával. Érzéseim a homlokomra vannak írva. Az iroda szervezte kalandtúrára sok fiatal jelentkezett. A híres férfiak öregsége töretlen és biztos legyen. Könyveim számára mindig van időm. magas volt a hó. Ezután megrendezték a koronázás szertartását. derűs szeme. főnév + rag: ______________________________________________________________ múlt idejű ige + T/3 sz. olyan látvány és hangverseny volt ott. mert Olaszországban ritka a nagy hóesés. A vevő nem lehet előnyösebb helyzetben az eladónál. Isten. a szerelem istennőjére emlékeztette. énekeltek az emberek. Budán fényes. A lakodalom több napon át folyt. Szintagmatan 5) Elemezd a következő mondatokat mondatrészek szerint! Állapítsd meg. aki az első szánban ült. Legyen meg a Te akaratod… Jó lesz egyszer emlékezni a régi dolgokra is. onnan díszmenetben jöttek egészen Székesfehérvárig. szóltak a kürtök. te légy az orvos orvossága. hogy szép menyasszonya. a másikon érdekes látnivalókat mutattak be. és a főurak fényes kíséretével elébe vágtatott. igei személyrag: ________________________________________ tulajdonnév: ______________________________________________________________ melléknév: _______________________________________________________________ melléknév + rag: ___________________________________________________________ határozói igenév: __________________________________________________________ számnév: _________________________________________________________________ IV. lóra pattant. Az út végig vörös posztóval volt borítva. Téli idő járt.melléknév: _______________________________________________________________ melléknév + rag: ___________________________________________________________ főnévi igenév: _____________________________________________________________ tulajdonnév: ______________________________________________________________ Amikor a király megtudta. A Feri vezette csoport eltévedt a sűrűben. majd december közepén a király Budára vitte feleségét. a hercegnő Székesfehérvárhoz közeledik. hogy mely mondatokban van ige. és az út két oldalán mindenütt ujjongó. maga a hercegnő is bámulva nézte a fehér világot. gazdag lakodalmat rendeztek. és melyekben segédige! Nevezd meg az állítmányok fajtáját! A kitüntetés legyen az érdemmel arányos. telt halántéka. szabályos orra és gyönyörű ajka úgy megnövelte ritka szépségét. hogy aki látta és hallotta. piros orcái. soha el nem felejtheti. hogy a nézőket magára Vénusra. az olaszok erősen fáztak. A tisztességes ember mindig kezdő marad. Büszkén. A gonosz birodalmak nem maradnak meg örökké. 7 . Harsogtak a trombiták. Húzd alá a következő mondatok alárendelt alanyát! Rajzold fel a mondatok ágrajzát! Megtérítette a biztosító a vihar okozta kárt. Az egyik napon lovagi tornát rendeztek. kiáltozó nép állott.

__________ pacsirta kicsi. ___________________________ sikeres szerencsés. Szintaxis 1) Alkoss az alábbi mondatokból különféle típusú mellérendelő összetett mondatokat! Elkezdődött a tánc. ________________ boldog DB  világos. ________ nyugtalan _________ csalogány. ________________ érthető Ödönről. ____________ könnyű okos. ________ ott B B  csendes. 2) Tedd ki a vesszőket. ________________ a barátomról E) ~ éltet _______ halált _________ moziba. _______________ erős B B  egyszerű. Sokat nevettek. Jól érezték magukat. Elaludt a villany. nyáron _______ ________ itt.7) Bővítsd a mondatot! A macska nyávog. ___________ színházba V. 12) Egészítsd ki a hiányos mellérendelő szószerkezeteket többféle kötőszóval! Nevezd meg a szószerkezetek típusát! A) – vidámat __________ búsat ____________ szépek. _______________ okosak ______ télen _______. és tagold tagmondatokra a következő többszörösen összetett mondatokat! Elemezd a mondatokat ágrajzzal! 8 .

olyan a munkája. akit szeretsz! 4) Határozd meg a mondatot alkotó szavak szófaját! Bontsd a szavakat morfémákra. és nevezd meg azok fajtáját! Elemezd a mondatot. annál nagyobb lesz az önbizalmad. Ha mégy. (Lukianosz) 5) Állapítsd meg. Addig hajlik a vessző. kissrác? Rajta varrt rojt s vert vért volt. és sajtot sejtet.Elődeink azt hitték hogy a dalok a csend szülöttei akkor keletkeznek ha mindenki megpróbál a szépre gondolni. maga meg Mara marad idehaza. mint a sajtár. az nyer. Otthon lakjék az. amíg dühös vagy! A „hogyan” legyen legalább annyira fontos. hogy néha megszagolj egy rózsát! Csak ahhoz jön el a szerencse. Hol nő sás. Akkora a feje. Vigyázz azokra. Azt sem tudják. aki kedvére akar élni. hogy a hallgatással többet mondasz! Minél többet tudsz. és ágrajzot is készíts hozzá! …mindannyiunknak gyönyörűsége telik a suttogva elmondott és gyanúsítgatással átszőtt pletykákban. amíg gyönge. eszik-e vagy isszák. nős ács sást ás. (Eszkimó sámánasszony) Sport alatt mindazokat a mozgásokat és görcsöket értjük amiket evégből felheccelt emberek egyes testrészeikkel külön és egész testükkel oly célból végeznek hogy egyetlen rész sem maradjon azon helyen ahova az Isten teremtette hanem lehetőleg olyan helyzetet foglaljon el amire az illető testrész egyáltalában nincs berendezve. Mit ész meg nem gyógyíthat. 9 . vagy tölgymakk vagy? Nyolc rossz rozsszem. 6) Állapítsd meg. E helyt a rejtek retket rejt. Ahol nincs. végy még négy vég gézt! Ma. (Karinthy Frigyes: Sport és természet) 3) Állapítsd meg az alábbi összetett mondatok fajtáját! Legyen arra is időd. A dalok akkor alakot öltenek az emberek szellemében s a felszínre jönnek akár a tenger mélyéről a buborékok amelyek a levegőre törekszenek s ott szétpukkannak. Amilyen az ember. hogy melyik mondat egyszerű. mint a „mit”. Köszméte közt mit látsz. aki fel van készülve a fogadására! Sose cselekedj. akiket szeretsz! Küldj virágot annak. hogy milyen mondatrész a főmondatokban kiemelt utalószó! Aki mer. és melyik összetett mondat! Most bükkmakk vagy. ott ne keress. Időnként gondolj arra is. mama. tíz kis rizsszem minden kincsem. meggyógyítja azt az idő.

hogy melyik a főmondat a következő közmondásokban! Azután pótold a hiányzó utalószót bennük! Állapítsd meg az utalószó mondatrészszerepének az elemzésével..Miért lett maga színész? – fakadt ki a színésznő. . vágyik annak szíve vissza. A partnere csapnivalóan gyenge színész volt. és / de / vagy / ezért / ugyanis . pókháló is oltalom. Jászai komoran válaszolt: . 10 . mikor lábát kellene. Messze ér az igazság keze.Akkor miért nem lett asztalos? 10) Írd a közmondások mellé a megfelelő ágrajz betűjelét! Nem jó az igazat hangosan hegedülni. Jászai a próbán sokat küszködött vele. hogy kezed meg ne égesd. Úgy megijesztették. míg a gyermekből ember válik. Azért tart harapófogót a kovács. mit rokon kéz ejt rajtad. A bolondok és a gyermekek hamar kimondják az igazat.. 8) Bővítsd a tagmondatokat újabb tagmondattal többféleképpen! Ábrázold a tagmondatok közötti viszonyt! Kiengedem a szellemet a palackból. elveszti a vámon. Annyi esze sincs. 9) Elemezd a szöveg mondatait mondatrészek szerint! Ábrázold a mondatok szerkezetét ágrajzzal! Jászai Mari. Ki a Tisza vizét issza. Amit nyer a réven. a híres színésznő vendégként játszott egy vidéki színházban.Mert ellenállhatatlan vágyat éreztem a világot jelentő deszkák iránt. . mint eb a macskának. Igaz embernek minden út egyenes. Nem sok tétovázást kíván az igazság. Este az előadáson is sikerült elrontania Jászai legszebb jelenetét. Olyan barátja neki. ne fogjon rózsaszedéshez. kinek pálca van kezében.Úgy verj éket a kemény fába. hogy meg ne süsse a kezét. hogy aratásig sem jő eszére. Sok idő eltelik. Nincs fájóbb seb annál. Ki tövistől félti kezét. Fogd a fogót. Legnehezebb az igazat tűrni. 7) Keresd meg. Ahol Isten őriz. hogy szemedbe ne pattanjon. hogy milyen kapcsolat van a főmondat és a mellékmondat közt! Kezét emeli. Nem jó ember. mint egy tyúknak. Nem mind bíró. ki másnak szemébe nem mer nézni.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->