Leíró nyelvtan feladatok

I. Fonetika 1) Milyen mássalhangzótörvény érvényesül a szóoszlopokban? zöngésség szerinti részleges hasonulás, írásban jelöletlen teljes hasonulás, összeolvadás, rövidülés kapdos dobta városban hívta foghat anyja hányja fogyjon atyja nagyja barátja rontja kardja bánja szánjuk otthon hallgat mondd álldogál parttalan

9) Töltsd ki a totót! 1 = zöngésség szerinti részleges hasonulás 2 = képzés helye szerinti részleges hasonulás X = nincs a szóban részleges hasonulás mézcsepp számítógép könyvtár szánba fogtok vasrács kamra lengyel biztat takácsból kéztől kínpad vitorlás ósdi

10) Válogasd ki azokat a szavakat, amelyek kiejtésekor jelöletlen teljes hasonulás történik! község, gátja, anyja, füzetlap, átcsap, bátyjuk, szabadság, nagyja, higgyétek, hagyjátok, hányja, fagyjon, kedveztek, kapálja, beszéljük, lágyszívű, házsor, misézett, fogyjon, egészség, homokzsák, gonoszság, lábhoz

13) Karikázd be annak a szónak a számát, amelynek kiejtésekor az összeolvadás hangtörvénye érvényesül! Olvasd össze a megjelölt szavak kezdőbetűit! Nevezd meg, milyen hangtörvény érvényesül a kapott szóban! KERTJE = összeolvadás 1. asztallal 6. védhet 11. tetszik 2. kenje 7. folyjon 12. átcsurog 3. bátyjuk 8. ráadja 13. javítja 4. egység 9. kéréssel 14. elillanjon 5. halljuk 10. azonban 15. vágtuk

14) Húzd alá a szavakat, amelyekben a hosszú mássalhangzó kiejtésben megrövidül! A nyakába varrta magát. 1

most sincs 16) Keresd meg a szóoszlopokban azt a szót. mézcsöpphöz. rangkórság. csukd be. állvány. amelyekben valamilyen mássalhangzótörvény érvényesül! Töltsd ki a táblázatot a szöveg szavainak felhasználásával! Ahová nem találsz példát a szövegből. rendszerint. homokdűne.Nincs szebb dolog az állhatatos barátságnál. (Lázár Ervin: Bab Berci kalandjai) Mássalhangzótörvény Zöngésség szerinti részleges hasonulás Képzés helye szerinti részleges hasonulás Írásban jelöletlen teljes hasonulás ebből Összeolvadás elhallgatná Mássalhangzó-kiesés 19) Írd a szavakat a táblázat megfelelő rovatába! azonban. hogy legföljebb finomkásan zümmög. hagyja. ne szuszogj. látják Magas-mély illeszkedés Ajakműködés szerinti illeszkedés Nincs illeszkedés 2 Példa . ehhez. oda magadtól írjál! Bab Berci rögtön sejtette. hogy ebből semmi jó nem sülhet ki. színpad. ráhasalt az összelapított füvekre. aztán nagy sisteregve-jajongva hajladozták a fák. sziszegő. rongypokróc. de ha megjön. éjszaka. tollból. durrogó szörnyeteget! És nézd. nem esik nehezen. szánból. Például Pálinkó Gyurka repülője! Az igaz. hordtuk. az erdő legszívesebben elszaladt volna – leereszkedett. kedves cérnahangon. mint egy szitáló vércse. mindnyájan. hogy még mindig nem érkezett meg. Legjobb búzának is van alja. amelyik a hangtörvényeket figyelembe véve nem illik az oszlopba! városban különben lépdes görögtűz mákdaráló kezdd küldd add hordd mondd bontjuk szépítse kenjük hétszer gondterhes kalappal orvossal hunyjanak lábbal szemmel 18) Keresd meg a szövegben azokat a szavakat. bordatörött bokrokra. Mert egy jóravaló repülőgép nem zörög ilyen harciasan. mindnek. meg tud állni a levegőben! Az üvöltő csodamasina egy helyben lebegett a Széljárta Fák tere fölött. Mit jókedvvel tesznek. vödörhöz. Na. gerinctörött fákra. pénzsóvár. hozzák. fogadjunk. amelyek kiejtéskor kiesnek! azt hiszem. örvénylettek a levelek. hadd tudjuk mi is. de ezt a böszmét! Ezt a recsegő. adjátok. az ember szívesen elhallgatná akár egy álló napig is. 15) Jelöld azokat a hangokat. Rossznak sok a mentsége. Mondd meg.

Fejébe száll a dicsőség. Morfematika 1) Bontsd fel a szavakat szóelemekre! MAGYARSÁG = ÁLTALÁNOSAN = ÍRÁSA = KERESZTÉNYSÉG = ÍRÁSJELEKET = ÜLDÖZNI = KEZDTÉK = UTASÍTÁSRÓL = SZÉKELYEK = JOBBRÓL = PAPOKNAK = BÜNTETÉS = FELIRATOKAT = SEMMISÍTENI = VISSZATARTOTT = VESZENDŐBE = TUDATÓ = ÉVTIZEDÉBEN = SZOLGÁLATBAN = JEGYEZTE 2) Bontsd szóelemekre a mondatok szavait! A fejem se fájna. Benőhetett volna már a feje lágya. nem fáj fejem. Ne szólj szám.Zöngésség szerinti részleges hasonulás Képzés helye szerinti részleges hasonulás Írásban jelöletlen teljes hasonulás Írásban jelölt teljes hasonulás Összeolvadás Mássalhangzó-rövidülés Mássalhangzó-kiesés Nincs mássalhangzótörvény II. 7) Húzd alá a képzett szavakat! Karikázd be a képzőket! 3 . Elcsavarja a fejét.

határozott ragozás) 16) Húzd alá a felszólító módú igealakokat. lakó. jelen idő. és jelöld bennük a felszólító mód jelét! Tanulj. általános ragozás) MOND (feltételes mód. eprek. könyvek. határozott ragozás) HISZ (feltételes mód. E/2. Hol öt-hat ember jóllakik. móló. jó. tinó. T/2. amelyek képzettek! Jelöld a képzőt! • • • • olló. Jól végzett munka minden gyarapodás talpköve. hajó. barack. jelen idő. nem bánt senki! . néni. szólások. szellő. jelen idő. birka. 8) Húzd alá a szósorokban azokat a szavakat. múlt idő. kabátka. E/3. terítő. mi. szántó. általános ragozás) FOGÓDZIK (feltételes mód. tajték. hősi. alak. kifli. kocka. sisak. kalácska 13) Húzd alá a szósorban azokat a szóalakokat. nagyi. betörik a fejed! Ne bánts senkit. T/3. ökör lesz belőled! Pakolj. szóró. szeplő. szándék. gumi. kendő. jelen idő. Segítséggel jó a tanács. Sára. kosarak. kettő. olvasó. maradék. ne nyúlj hozzám! Mondd meg az igazat. szarka. gyerek. sapka. bácsi. képek 14) Pótold a hiányzó birtokos személyjeles szavakat! Jelöld a toldalékokat! én te ő mi ti ők házam kamrám lovad kamrája lovunk házatok kezük keze 15) Képezd az alábbi igék megadott alakját! • • • • • • • • ÍR (feltételes mód. üvegek. legelő. gépi bárka. kerek. tálak. A munkával a vad is megszelídül. Kész munkában könnyű hibát keresni. senki. E/1. kérek. felhő. E/3. T/3. mezei. amelyek végén a –k a többes számot jelöli! berek. kerék. E/1. mentő. halak. kutató. kacsa. általános ragozás) KUKORÉKOL (feltételes mód. A munka nemesít. jelen idő. ruhák. kézi. jelen idő. határozott ragozás) ISZIK (feltételes mód. általános ragozás) GÖRGET (feltételes mód. általános ragozás) TESZ (feltételes mód. szilánk. a hetedik sem marad éhen. hintaló. író teknő. dió. múlik a vásár! Beszélj vele bot nélkül! 18) Írd be a megfelelő ragot a mondatokba! 4 Nézz rám.Ott az ínség. cukorka. ahol szitával foltozzák a süveget. repülő krumpli. múlt idő. várak. kamrák.

hogy szombat este fonjunk. így ők_____ már a lehűlés előtt a hanyatlás széle_____ sodort_____. III. három öregecske leány lakott egy faluban. hogy most valaki leskelődik utánuk. hogy azok vigyázzanak mindenfele. Az a király sokszor olyan törvényeket adott ki. s úgy fonogattak együtt. Éppen abban az időben. mikor kihirdették ezt a parancsolatot. hogy egész táborának kitelne esztendei ruházata belőle. Lyukas ruha_____ tű az orvosa. hogy ha ők szombat este nem fonhatnak. hogy egy asszony se merjen fonni szombat este. A kutatók szerint gondoln_____ kell arra a lehetőség_____ is.A kis hangya_____ is lehet példát venni. egy király. A másik azt mondja: 5 . hetedhét országon túl. s azt mondogatták. amilyeneknek még csak híre sem volt más országban. Nem építhették fészkük_____ a fák magas lombkoronájá_____. Őröket is rendelt ki a király. de még azon is túl. s ha meglátják. hogy egy asszony szombat este fon. Biztos védelm_____ csakis az állandó őrködés jelentett. még az Óperencián is túl. amikor az éghajlati katasztrófa bekövetkezett. hogy a dinoszauruszok kihalása_____ többféle tényező okozta. Ezért nem lehet kizárn_____ azt a lehetőség_____ sem. azt mindjárt jelentsék a királynak. én annyit fonnék egy hét alatt. Azért hát a három leány összeült fonni szombaton este is. a példák vonzanak. akik fonásukkal keresték a kenyerüket. mintha vasvilla_____ hányták volna rá. akkor egy héten legalább egy nap nem lesz nekik mit enni. beszélgetés közben azt mondja a legkisebb leány: . hogy a kisebb dinoszauruszok száma már akkor fogyatkozó_____ volt. A kutatók szerint a dinoszauruszok nem alkalmazhatták a tojások megvédésé_____ ma elterjedt módszereit. Drágább a folt a ruha_____. Nem a ruha teszi az ember_____. vagy másiknak a házánál. ez_____ azonban időnként meg kellett szakítani_____. Valószínűleg az egész Föld_____ megváltozott az éghajlat egy kisbolygó becsapódásá_____. A szapora kis állatok megdézsmált_____ a dinoszaurusztojások_____. de magas fű_____ sem rejthették el őket.Meg van tiltva. pedig ha az a király engem az udvarába vinne. A szavak oktat_____. Minden este összegyűltek vagy egyiknek. Szavak 13) Keresd meg a szövegben az igeneveket! Határozd meg az igenevek fajtáját! Egyszer volt. Mindennap más ruha_____ öltözik. 19) Pótold a szavak hiányzó ragját! Jelöld a rag típusát! IR = igai személyrag TR = tárgyrag HR = határozórag FR = a főnévi igenév személyragja BR = a birtokos jelző ragja A szakértők egyetért_____ abban. Amint ott fonogatnak hárman. s nem is gondolták. hogy az akkor élő kisméretű emlősök is szerep_____ játszottak a Föld urai_____ kipusztulásá_____. Úgy áll rajta a ruha. Egyszer azt a törvényt találta kiadni nagy büntetés alatt.

hogy nem kuckóba való diák a kis bice-bóca. ha megszólalnunk kockázatos. A jelkibocsátás huzamos szünete előrefelé. A barkochba válaszolója csak eldöntendő kérdésekre felelhet. feljebbvalónkkal beszélve többnyire csak válaszolnunk szabad. hogy mondja meg. mikor belátta tanító urunk. az elnémulás ebben a helyzetben kapituláció. A hallgatás is közöl valamit. A gyermek első értelmes szavai.Ha engem a király elvenne feleséginek. lábhoz tett fegyver. . mint a kezdő mesélő elakadásának. az elhunytak utolsó szavai ezért olyan jelentősek. mint a megérkezése. én annyi kenyeret sütnék három nap alatt. Rendesen elkísértem egész a papok kertjéig. bíróságon. főnév + rag: ______________________________________________________________ múlt idejű ige + E/1 sz. én olyan aranyhajú fiút szülnék. Bűntudattól eltelve is hallgathatunk. kihallgatáson.Ez Péter apó – mondta a kis bice-bóca. A legnagyobb leány pedig azt mondja: . s én még ma is büszke vagyok erre a válaszra. iskolai felelet közben. – Egy bányában dolgoztak nagyapóval. igei személyrag: ________________________________________ igekötős ige: ______________________________________________________________ 6 . Ráparancsolt a tanító úr. akinek párja nem lenne hetedhét országon. Tűz volt az esze. úgy összebarátkoztunk. ki mellé szeretne ülni a legjobban. előzékeny kivárásnak. mert: áhítatunk. mikor még az is bányász volt. Van. Hallgathatunk elővigyázatból. A jel meg nem érkezése éppoly tartalmas üzenet lehet. magakedveltető minden tette-vette. hogy még estig is alig akartunk szétválakozni.. Bőrkötője volt. a vállán meg csákány. tiszteletünk csak így közölhető.A ködmönös fiú mellé – ez volt Pálistók Peti válasza. Más a bamba elrévedésnek. kérdéseinket magunkba kell gyűrnünk. . hogy kötelező a hallgatás. mert alkonyattájt mindig ott ólálkodott a vén bűbájos.Ha engem a király az udvarába vinne. Egyszer azonban nem az öregapja várta a kis bice-bócát. hogy bányász. (Kriza János: Aranyhajú Kálmán) 27) Határozd meg a kiemelt szavak szófaját! Írj néhány példát a táblázatba az elemzett szavak közül! A hallgatás az addigi jelkibocsátás megszűnése. hanem egy másik öregecske. Mikro aztán mellém került. A meg nem írt. onnan is csak azért fordultam vissza. akiről már messziről láttam. gazdag a lelke. lámpás a rézcsatos övében. el nem küldött levél többet mondhat a kézhez kapottnál. és én olyankor mindjárt fölvettem a szaladjvári nevet. mint a partnert szavához segítő. hátrafelé is nyomatékosítja az elhangzottakat. ALAPSZÓFAJOK VISZONYSZÓK MONDATSZÓK 34) Keress a szövegből példát a megadott szóalakokra! Nem telt bele egy hét se. Részleges hallgatást ír elő néhány társadalmi helyzet. Más a levegője társaságban a „vihar előtti csendnek”. hogy az egész tábora megérné három hónapig vele.

Téli idő járt. A híres férfiak öregsége töretlen és biztos legyen. hogy szép menyasszonya. hogy mely mondatokban van ige. az olaszok erősen fáztak. főnév + rag: ______________________________________________________________ múlt idejű ige + T/3 sz. Büszkén. Érzéseim a homlokomra vannak írva. szóltak a kürtök. a hercegnő Székesfehérvárhoz közeledik. Isten. boldogan ragyogott a hercegnő. A Feri vezette csoport eltévedt a sűrűben. derűs szeme. A tisztességes ember mindig kezdő marad. Könyveim számára mindig van időm. piros orcái. Harsogtak a trombiták. hogy aki látta és hallotta. soha el nem felejtheti. Az iroda szervezte kalandtúrára sok fiatal jelentkezett. és az út két oldalán mindenütt ujjongó. Legyen meg a Te akaratod… Jó lesz egyszer emlékezni a régi dolgokra is. magas volt a hó. A vevő nem lehet előnyösebb helyzetben az eladónál. Budán fényes. lóra pattant. és a főurak fényes kíséretével elébe vágtatott. hogy a nézőket magára Vénusra. mert Olaszországban ritka a nagy hóesés. a szerelem istennőjére emlékeztette. Az út végig vörös posztóval volt borítva. szabályos orra és gyönyörű ajka úgy megnövelte ritka szépségét. olyan látvány és hangverseny volt ott.melléknév: _______________________________________________________________ melléknév + rag: ___________________________________________________________ főnévi igenév: _____________________________________________________________ tulajdonnév: ______________________________________________________________ Amikor a király megtudta. és melyekben segédige! Nevezd meg az állítmányok fajtáját! A kitüntetés legyen az érdemmel arányos. Ezután megrendezték a koronázás szertartását. Az egyik napon lovagi tornát rendeztek. A lakodalom több napon át folyt. igei személyrag: ________________________________________ tulajdonnév: ______________________________________________________________ melléknév: _______________________________________________________________ melléknév + rag: ___________________________________________________________ határozói igenév: __________________________________________________________ számnév: _________________________________________________________________ IV. A gonosz birodalmak nem maradnak meg örökké. A király a nyolcadik mérföldkőnél találkozott menyasszonyával. telt halántéka. Szép homloka. gazdag lakodalmat rendeztek. ívelt szemöldöke. kiáltozó nép állott. 7 . maga a hercegnő is bámulva nézte a fehér világot. aki az első szánban ült. Szintagmatan 5) Elemezd a következő mondatokat mondatrészek szerint! Állapítsd meg. majd december közepén a király Budára vitte feleségét. onnan díszmenetben jöttek egészen Székesfehérvárig. Húzd alá a következő mondatok alárendelt alanyát! Rajzold fel a mondatok ágrajzát! Megtérítette a biztosító a vihar okozta kárt. a másikon érdekes látnivalókat mutattak be. te légy az orvos orvossága. énekeltek az emberek.

__________ pacsirta kicsi. ________________ boldog DB  világos. ____________ könnyű okos. Jól érezték magukat. ________________ a barátomról E) ~ éltet _______ halált _________ moziba. ________________ érthető Ödönről. Szintaxis 1) Alkoss az alábbi mondatokból különféle típusú mellérendelő összetett mondatokat! Elkezdődött a tánc. ___________________________ sikeres szerencsés. ___________ színházba V. _______________ okosak ______ télen _______. Sokat nevettek. ________ nyugtalan _________ csalogány.7) Bővítsd a mondatot! A macska nyávog. 12) Egészítsd ki a hiányos mellérendelő szószerkezeteket többféle kötőszóval! Nevezd meg a szószerkezetek típusát! A) – vidámat __________ búsat ____________ szépek. Elaludt a villany. és tagold tagmondatokra a következő többszörösen összetett mondatokat! Elemezd a mondatokat ágrajzzal! 8 . _______________ erős B B  egyszerű. 2) Tedd ki a vesszőket. ________ ott B B  csendes. nyáron _______ ________ itt.

Akkora a feje. Azt sem tudják.Elődeink azt hitték hogy a dalok a csend szülöttei akkor keletkeznek ha mindenki megpróbál a szépre gondolni. tíz kis rizsszem minden kincsem. amíg gyönge. Köszméte közt mit látsz. annál nagyobb lesz az önbizalmad. ott ne keress. hogy a hallgatással többet mondasz! Minél többet tudsz. A dalok akkor alakot öltenek az emberek szellemében s a felszínre jönnek akár a tenger mélyéről a buborékok amelyek a levegőre törekszenek s ott szétpukkannak. akiket szeretsz! Küldj virágot annak. E helyt a rejtek retket rejt. Időnként gondolj arra is. Ha mégy. nős ács sást ás. Mit ész meg nem gyógyíthat. hogy melyik mondat egyszerű. 6) Állapítsd meg. kissrác? Rajta varrt rojt s vert vért volt. Otthon lakjék az. hogy néha megszagolj egy rózsát! Csak ahhoz jön el a szerencse. Vigyázz azokra. és nevezd meg azok fajtáját! Elemezd a mondatot. aki fel van készülve a fogadására! Sose cselekedj. és ágrajzot is készíts hozzá! …mindannyiunknak gyönyörűsége telik a suttogva elmondott és gyanúsítgatással átszőtt pletykákban. végy még négy vég gézt! Ma. vagy tölgymakk vagy? Nyolc rossz rozsszem. olyan a munkája. meggyógyítja azt az idő. akit szeretsz! 4) Határozd meg a mondatot alkotó szavak szófaját! Bontsd a szavakat morfémákra. 9 . aki kedvére akar élni. (Lukianosz) 5) Állapítsd meg. maga meg Mara marad idehaza. amíg dühös vagy! A „hogyan” legyen legalább annyira fontos. hogy milyen mondatrész a főmondatokban kiemelt utalószó! Aki mer. Addig hajlik a vessző. és sajtot sejtet. mama. mint a sajtár. Ahol nincs. Amilyen az ember. (Karinthy Frigyes: Sport és természet) 3) Állapítsd meg az alábbi összetett mondatok fajtáját! Legyen arra is időd. (Eszkimó sámánasszony) Sport alatt mindazokat a mozgásokat és görcsöket értjük amiket evégből felheccelt emberek egyes testrészeikkel külön és egész testükkel oly célból végeznek hogy egyetlen rész sem maradjon azon helyen ahova az Isten teremtette hanem lehetőleg olyan helyzetet foglaljon el amire az illető testrész egyáltalában nincs berendezve. eszik-e vagy isszák. Hol nő sás. és melyik összetett mondat! Most bükkmakk vagy. mint a „mit”. az nyer.

Ki a Tisza vizét issza. Fogd a fogót. mint egy tyúknak. a híres színésznő vendégként játszott egy vidéki színházban. Annyi esze sincs.. mikor lábát kellene.Akkor miért nem lett asztalos? 10) Írd a közmondások mellé a megfelelő ágrajz betűjelét! Nem jó az igazat hangosan hegedülni. . Jászai komoran válaszolt: . Amit nyer a réven. elveszti a vámon. és / de / vagy / ezért / ugyanis . Nem jó ember. ki másnak szemébe nem mer nézni.. kinek pálca van kezében. 7) Keresd meg. pókháló is oltalom. Jászai a próbán sokat küszködött vele. hogy meg ne süsse a kezét. Nem mind bíró.Miért lett maga színész? – fakadt ki a színésznő. . hogy melyik a főmondat a következő közmondásokban! Azután pótold a hiányzó utalószót bennük! Állapítsd meg az utalószó mondatrészszerepének az elemzésével. vágyik annak szíve vissza. Legnehezebb az igazat tűrni. Nem sok tétovázást kíván az igazság. A partnere csapnivalóan gyenge színész volt. ne fogjon rózsaszedéshez. mint eb a macskának. A bolondok és a gyermekek hamar kimondják az igazat. hogy aratásig sem jő eszére. Messze ér az igazság keze.Mert ellenállhatatlan vágyat éreztem a világot jelentő deszkák iránt. míg a gyermekből ember válik. Este az előadáson is sikerült elrontania Jászai legszebb jelenetét. Igaz embernek minden út egyenes. hogy kezed meg ne égesd. Olyan barátja neki. hogy szemedbe ne pattanjon. mit rokon kéz ejt rajtad. 8) Bővítsd a tagmondatokat újabb tagmondattal többféleképpen! Ábrázold a tagmondatok közötti viszonyt! Kiengedem a szellemet a palackból. Ahol Isten őriz. Nincs fájóbb seb annál. 10 . Azért tart harapófogót a kovács. Ki tövistől félti kezét.Úgy verj éket a kemény fába. hogy milyen kapcsolat van a főmondat és a mellékmondat közt! Kezét emeli. Úgy megijesztették. Sok idő eltelik. 9) Elemezd a szöveg mondatait mondatrészek szerint! Ábrázold a mondatok szerkezetét ágrajzzal! Jászai Mari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful