Leíró nyelvtan feladatok

I. Fonetika 1) Milyen mássalhangzótörvény érvényesül a szóoszlopokban? zöngésség szerinti részleges hasonulás, írásban jelöletlen teljes hasonulás, összeolvadás, rövidülés kapdos dobta városban hívta foghat anyja hányja fogyjon atyja nagyja barátja rontja kardja bánja szánjuk otthon hallgat mondd álldogál parttalan

9) Töltsd ki a totót! 1 = zöngésség szerinti részleges hasonulás 2 = képzés helye szerinti részleges hasonulás X = nincs a szóban részleges hasonulás mézcsepp számítógép könyvtár szánba fogtok vasrács kamra lengyel biztat takácsból kéztől kínpad vitorlás ósdi

10) Válogasd ki azokat a szavakat, amelyek kiejtésekor jelöletlen teljes hasonulás történik! község, gátja, anyja, füzetlap, átcsap, bátyjuk, szabadság, nagyja, higgyétek, hagyjátok, hányja, fagyjon, kedveztek, kapálja, beszéljük, lágyszívű, házsor, misézett, fogyjon, egészség, homokzsák, gonoszság, lábhoz

13) Karikázd be annak a szónak a számát, amelynek kiejtésekor az összeolvadás hangtörvénye érvényesül! Olvasd össze a megjelölt szavak kezdőbetűit! Nevezd meg, milyen hangtörvény érvényesül a kapott szóban! KERTJE = összeolvadás 1. asztallal 6. védhet 11. tetszik 2. kenje 7. folyjon 12. átcsurog 3. bátyjuk 8. ráadja 13. javítja 4. egység 9. kéréssel 14. elillanjon 5. halljuk 10. azonban 15. vágtuk

14) Húzd alá a szavakat, amelyekben a hosszú mássalhangzó kiejtésben megrövidül! A nyakába varrta magát. 1

Például Pálinkó Gyurka repülője! Az igaz. mindnyájan. de ha megjön. durrogó szörnyeteget! És nézd. tollból. rangkórság. Na. hogy ebből semmi jó nem sülhet ki. rendszerint. szánból. Rossznak sok a mentsége. az erdő legszívesebben elszaladt volna – leereszkedett. mindnek. amelyek kiejtéskor kiesnek! azt hiszem. mézcsöpphöz. színpad. hozzák. gerinctörött fákra. fogadjunk. mint egy szitáló vércse. most sincs 16) Keresd meg a szóoszlopokban azt a szót. meg tud állni a levegőben! Az üvöltő csodamasina egy helyben lebegett a Széljárta Fák tere fölött. örvénylettek a levelek. bordatörött bokrokra. hadd tudjuk mi is. aztán nagy sisteregve-jajongva hajladozták a fák. Mit jókedvvel tesznek. 15) Jelöld azokat a hangokat. de ezt a böszmét! Ezt a recsegő. Mert egy jóravaló repülőgép nem zörög ilyen harciasan. rongypokróc. (Lázár Ervin: Bab Berci kalandjai) Mássalhangzótörvény Zöngésség szerinti részleges hasonulás Képzés helye szerinti részleges hasonulás Írásban jelöletlen teljes hasonulás ebből Összeolvadás elhallgatná Mássalhangzó-kiesés 19) Írd a szavakat a táblázat megfelelő rovatába! azonban. adjátok. látják Magas-mély illeszkedés Ajakműködés szerinti illeszkedés Nincs illeszkedés 2 Példa . vödörhöz. kedves cérnahangon. hagyja. nem esik nehezen. csukd be. Mondd meg. amelyik a hangtörvényeket figyelembe véve nem illik az oszlopba! városban különben lépdes görögtűz mákdaráló kezdd küldd add hordd mondd bontjuk szépítse kenjük hétszer gondterhes kalappal orvossal hunyjanak lábbal szemmel 18) Keresd meg a szövegben azokat a szavakat. hordtuk. amelyekben valamilyen mássalhangzótörvény érvényesül! Töltsd ki a táblázatot a szöveg szavainak felhasználásával! Ahová nem találsz példát a szövegből. állvány. éjszaka. oda magadtól írjál! Bab Berci rögtön sejtette. Legjobb búzának is van alja. homokdűne.Nincs szebb dolog az állhatatos barátságnál. hogy még mindig nem érkezett meg. hogy legföljebb finomkásan zümmög. az ember szívesen elhallgatná akár egy álló napig is. ráhasalt az összelapított füvekre. sziszegő. pénzsóvár. ehhez. ne szuszogj.

Ne szólj szám. 7) Húzd alá a képzett szavakat! Karikázd be a képzőket! 3 .Zöngésség szerinti részleges hasonulás Képzés helye szerinti részleges hasonulás Írásban jelöletlen teljes hasonulás Írásban jelölt teljes hasonulás Összeolvadás Mássalhangzó-rövidülés Mássalhangzó-kiesés Nincs mássalhangzótörvény II. Elcsavarja a fejét. Fejébe száll a dicsőség. Morfematika 1) Bontsd fel a szavakat szóelemekre! MAGYARSÁG = ÁLTALÁNOSAN = ÍRÁSA = KERESZTÉNYSÉG = ÍRÁSJELEKET = ÜLDÖZNI = KEZDTÉK = UTASÍTÁSRÓL = SZÉKELYEK = JOBBRÓL = PAPOKNAK = BÜNTETÉS = FELIRATOKAT = SEMMISÍTENI = VISSZATARTOTT = VESZENDŐBE = TUDATÓ = ÉVTIZEDÉBEN = SZOLGÁLATBAN = JEGYEZTE 2) Bontsd szóelemekre a mondatok szavait! A fejem se fájna. nem fáj fejem. Benőhetett volna már a feje lágya.

amelyek képzettek! Jelöld a képzőt! • • • • olló. nagyi. E/3. általános ragozás) FOGÓDZIK (feltételes mód. határozott ragozás) 16) Húzd alá a felszólító módú igealakokat. tajték. gyerek. alak. A munkával a vad is megszelídül. E/2. kosarak. mentő. általános ragozás) GÖRGET (feltételes mód. a hetedik sem marad éhen.Ott az ínség. kamrák. üvegek. könyvek. barack. múlik a vásár! Beszélj vele bot nélkül! 18) Írd be a megfelelő ragot a mondatokba! 4 Nézz rám. kutató. várak. képek 14) Pótold a hiányzó birtokos személyjeles szavakat! Jelöld a toldalékokat! én te ő mi ti ők házam kamrám lovad kamrája lovunk házatok kezük keze 15) Képezd az alábbi igék megadott alakját! • • • • • • • • ÍR (feltételes mód. szarka. kabátka. ökör lesz belőled! Pakolj. terítő. kézi. kérek. jó. mezei. lakó. legelő. gumi. kendő. nem bánt senki! . 8) Húzd alá a szósorokban azokat a szavakat. néni. sapka. olvasó. szilánk. birka. általános ragozás) MOND (feltételes mód. kettő. Sára. T/2. író teknő. kalácska 13) Húzd alá a szósorban azokat a szóalakokat. Kész munkában könnyű hibát keresni. szellő. amelyek végén a –k a többes számot jelöli! berek. mi. általános ragozás) KUKORÉKOL (feltételes mód. kacsa. és jelöld bennük a felszólító mód jelét! Tanulj. maradék. határozott ragozás) ISZIK (feltételes mód. kerék. felhő. múlt idő. jelen idő. jelen idő. hintaló. általános ragozás) TESZ (feltételes mód. betörik a fejed! Ne bánts senkit. dió. ruhák. senki. kerek. tálak. szólások. T/3. móló. határozott ragozás) HISZ (feltételes mód. gépi bárka. kocka. Jól végzett munka minden gyarapodás talpköve. E/1. kifli. hősi. jelen idő. cukorka. hajó. A munka nemesít. eprek. Segítséggel jó a tanács. szóró. halak. bácsi. ne nyúlj hozzám! Mondd meg az igazat. E/3. szántó. jelen idő. T/3. szeplő. repülő krumpli. szándék. sisak. tinó. E/1. ahol szitával foltozzák a süveget. múlt idő. jelen idő. jelen idő. Hol öt-hat ember jóllakik.

Őröket is rendelt ki a király. akkor egy héten legalább egy nap nem lesz nekik mit enni. én annyit fonnék egy hét alatt. amilyeneknek még csak híre sem volt más országban. A szavak oktat_____. hogy egy asszony szombat este fon. amikor az éghajlati katasztrófa bekövetkezett. mintha vasvilla_____ hányták volna rá. Mindennap más ruha_____ öltözik. Lyukas ruha_____ tű az orvosa. hogy az akkor élő kisméretű emlősök is szerep_____ játszottak a Föld urai_____ kipusztulásá_____. A kutatók szerint gondoln_____ kell arra a lehetőség_____ is. A szapora kis állatok megdézsmált_____ a dinoszaurusztojások_____. még az Óperencián is túl. vagy másiknak a házánál. hogy a kisebb dinoszauruszok száma már akkor fogyatkozó_____ volt. hetedhét országon túl. s úgy fonogattak együtt. hogy azok vigyázzanak mindenfele. Azért hát a három leány összeült fonni szombaton este is. hogy egész táborának kitelne esztendei ruházata belőle. Szavak 13) Keresd meg a szövegben az igeneveket! Határozd meg az igenevek fajtáját! Egyszer volt. három öregecske leány lakott egy faluban. s azt mondogatták. Nem építhették fészkük_____ a fák magas lombkoronájá_____. így ők_____ már a lehűlés előtt a hanyatlás széle_____ sodort_____. beszélgetés közben azt mondja a legkisebb leány: . pedig ha az a király engem az udvarába vinne. Minden este összegyűltek vagy egyiknek. Éppen abban az időben. hogy ha ők szombat este nem fonhatnak. Drágább a folt a ruha_____. Az a király sokszor olyan törvényeket adott ki. Nem a ruha teszi az ember_____. azt mindjárt jelentsék a királynak. Valószínűleg az egész Föld_____ megváltozott az éghajlat egy kisbolygó becsapódásá_____. akik fonásukkal keresték a kenyerüket. A másik azt mondja: 5 . Úgy áll rajta a ruha. Egyszer azt a törvényt találta kiadni nagy büntetés alatt. egy király. de még azon is túl. hogy egy asszony se merjen fonni szombat este. s nem is gondolták. de magas fű_____ sem rejthették el őket. Ezért nem lehet kizárn_____ azt a lehetőség_____ sem. s ha meglátják. A kutatók szerint a dinoszauruszok nem alkalmazhatták a tojások megvédésé_____ ma elterjedt módszereit. hogy most valaki leskelődik utánuk. a példák vonzanak. mikor kihirdették ezt a parancsolatot. Biztos védelm_____ csakis az állandó őrködés jelentett.Meg van tiltva. 19) Pótold a szavak hiányzó ragját! Jelöld a rag típusát! IR = igai személyrag TR = tárgyrag HR = határozórag FR = a főnévi igenév személyragja BR = a birtokos jelző ragja A szakértők egyetért_____ abban. hogy szombat este fonjunk.A kis hangya_____ is lehet példát venni. ez_____ azonban időnként meg kellett szakítani_____. Amint ott fonogatnak hárman. III. hogy a dinoszauruszok kihalása_____ többféle tényező okozta.

hogy nem kuckóba való diák a kis bice-bóca. hátrafelé is nyomatékosítja az elhangzottakat. hogy kötelező a hallgatás. hanem egy másik öregecske. lámpás a rézcsatos övében. Más a levegője társaságban a „vihar előtti csendnek”. mint a kezdő mesélő elakadásának. mint a partnert szavához segítő. akinek párja nem lenne hetedhét országon. A legnagyobb leány pedig azt mondja: . Van. az elnémulás ebben a helyzetben kapituláció. ki mellé szeretne ülni a legjobban. Hallgathatunk elővigyázatból. A gyermek első értelmes szavai. A meg nem írt. . akiről már messziről láttam. kérdéseinket magunkba kell gyűrnünk. feljebbvalónkkal beszélve többnyire csak válaszolnunk szabad. el nem küldött levél többet mondhat a kézhez kapottnál. úgy összebarátkoztunk. ha megszólalnunk kockázatos. én olyan aranyhajú fiút szülnék. mint a megérkezése. iskolai felelet közben. mert alkonyattájt mindig ott ólálkodott a vén bűbájos. Bűntudattól eltelve is hallgathatunk. bíróságon. a vállán meg csákány. főnév + rag: ______________________________________________________________ múlt idejű ige + E/1 sz. Rendesen elkísértem egész a papok kertjéig. Egyszer azonban nem az öregapja várta a kis bice-bócát. kihallgatáson. – Egy bányában dolgoztak nagyapóval. onnan is csak azért fordultam vissza.Ez Péter apó – mondta a kis bice-bóca. az elhunytak utolsó szavai ezért olyan jelentősek. . Tűz volt az esze. A hallgatás is közöl valamit.. mikor még az is bányász volt. Más a bamba elrévedésnek. Ráparancsolt a tanító úr. előzékeny kivárásnak.Ha engem a király elvenne feleséginek. és én olyankor mindjárt fölvettem a szaladjvári nevet. hogy mondja meg. tiszteletünk csak így közölhető. A jelkibocsátás huzamos szünete előrefelé. gazdag a lelke. ALAPSZÓFAJOK VISZONYSZÓK MONDATSZÓK 34) Keress a szövegből példát a megadott szóalakokra! Nem telt bele egy hét se. hogy még estig is alig akartunk szétválakozni. A jel meg nem érkezése éppoly tartalmas üzenet lehet. igei személyrag: ________________________________________ igekötős ige: ______________________________________________________________ 6 . Bőrkötője volt. Részleges hallgatást ír elő néhány társadalmi helyzet. s én még ma is büszke vagyok erre a válaszra. mikor belátta tanító urunk.A ködmönös fiú mellé – ez volt Pálistók Peti válasza. mert: áhítatunk. magakedveltető minden tette-vette. én annyi kenyeret sütnék három nap alatt. Mikro aztán mellém került. hogy bányász.Ha engem a király az udvarába vinne. (Kriza János: Aranyhajú Kálmán) 27) Határozd meg a kiemelt szavak szófaját! Írj néhány példát a táblázatba az elemzett szavak közül! A hallgatás az addigi jelkibocsátás megszűnése. hogy az egész tábora megérné három hónapig vele. lábhoz tett fegyver. A barkochba válaszolója csak eldöntendő kérdésekre felelhet.

főnév + rag: ______________________________________________________________ múlt idejű ige + T/3 sz. majd december közepén a király Budára vitte feleségét. és a főurak fényes kíséretével elébe vágtatott. Ezután megrendezték a koronázás szertartását. a hercegnő Székesfehérvárhoz közeledik. igei személyrag: ________________________________________ tulajdonnév: ______________________________________________________________ melléknév: _______________________________________________________________ melléknév + rag: ___________________________________________________________ határozói igenév: __________________________________________________________ számnév: _________________________________________________________________ IV. hogy aki látta és hallotta. aki az első szánban ült. A vevő nem lehet előnyösebb helyzetben az eladónál. énekeltek az emberek. Legyen meg a Te akaratod… Jó lesz egyszer emlékezni a régi dolgokra is. soha el nem felejtheti. A gonosz birodalmak nem maradnak meg örökké. A lakodalom több napon át folyt. A Feri vezette csoport eltévedt a sűrűben. maga a hercegnő is bámulva nézte a fehér világot. olyan látvány és hangverseny volt ott. hogy szép menyasszonya. Az út végig vörös posztóval volt borítva. magas volt a hó. Az iroda szervezte kalandtúrára sok fiatal jelentkezett. Téli idő járt. 7 . hogy mely mondatokban van ige. Szintagmatan 5) Elemezd a következő mondatokat mondatrészek szerint! Állapítsd meg. Budán fényes. te légy az orvos orvossága. Harsogtak a trombiták. Húzd alá a következő mondatok alárendelt alanyát! Rajzold fel a mondatok ágrajzát! Megtérítette a biztosító a vihar okozta kárt. piros orcái. a szerelem istennőjére emlékeztette. onnan díszmenetben jöttek egészen Székesfehérvárig. boldogan ragyogott a hercegnő. szóltak a kürtök.melléknév: _______________________________________________________________ melléknév + rag: ___________________________________________________________ főnévi igenév: _____________________________________________________________ tulajdonnév: ______________________________________________________________ Amikor a király megtudta. Érzéseim a homlokomra vannak írva. és melyekben segédige! Nevezd meg az állítmányok fajtáját! A kitüntetés legyen az érdemmel arányos. az olaszok erősen fáztak. A híres férfiak öregsége töretlen és biztos legyen. hogy a nézőket magára Vénusra. szabályos orra és gyönyörű ajka úgy megnövelte ritka szépségét. Isten. gazdag lakodalmat rendeztek. a másikon érdekes látnivalókat mutattak be. Az egyik napon lovagi tornát rendeztek. és az út két oldalán mindenütt ujjongó. A tisztességes ember mindig kezdő marad. Büszkén. telt halántéka. mert Olaszországban ritka a nagy hóesés. derűs szeme. Szép homloka. ívelt szemöldöke. kiáltozó nép állott. lóra pattant. Könyveim számára mindig van időm. A király a nyolcadik mérföldkőnél találkozott menyasszonyával.

Sokat nevettek. ________ ott B B  csendes. Jól érezték magukat. 2) Tedd ki a vesszőket. ________________ a barátomról E) ~ éltet _______ halált _________ moziba. ________________ érthető Ödönről. __________ pacsirta kicsi. 12) Egészítsd ki a hiányos mellérendelő szószerkezeteket többféle kötőszóval! Nevezd meg a szószerkezetek típusát! A) – vidámat __________ búsat ____________ szépek. ________ nyugtalan _________ csalogány. Szintaxis 1) Alkoss az alábbi mondatokból különféle típusú mellérendelő összetett mondatokat! Elkezdődött a tánc. ___________ színházba V. ___________________________ sikeres szerencsés. _______________ erős B B  egyszerű. ________________ boldog DB  világos. _______________ okosak ______ télen _______. és tagold tagmondatokra a következő többszörösen összetett mondatokat! Elemezd a mondatokat ágrajzzal! 8 . nyáron _______ ________ itt. Elaludt a villany.7) Bővítsd a mondatot! A macska nyávog. ____________ könnyű okos.

aki kedvére akar élni. (Lukianosz) 5) Állapítsd meg. E helyt a rejtek retket rejt. maga meg Mara marad idehaza. meggyógyítja azt az idő. vagy tölgymakk vagy? Nyolc rossz rozsszem. amíg gyönge. mama. Addig hajlik a vessző. hogy néha megszagolj egy rózsát! Csak ahhoz jön el a szerencse. 6) Állapítsd meg. hogy a hallgatással többet mondasz! Minél többet tudsz. Mit ész meg nem gyógyíthat. (Eszkimó sámánasszony) Sport alatt mindazokat a mozgásokat és görcsöket értjük amiket evégből felheccelt emberek egyes testrészeikkel külön és egész testükkel oly célból végeznek hogy egyetlen rész sem maradjon azon helyen ahova az Isten teremtette hanem lehetőleg olyan helyzetet foglaljon el amire az illető testrész egyáltalában nincs berendezve. kissrác? Rajta varrt rojt s vert vért volt. annál nagyobb lesz az önbizalmad. akiket szeretsz! Küldj virágot annak.Elődeink azt hitték hogy a dalok a csend szülöttei akkor keletkeznek ha mindenki megpróbál a szépre gondolni. Hol nő sás. akit szeretsz! 4) Határozd meg a mondatot alkotó szavak szófaját! Bontsd a szavakat morfémákra. aki fel van készülve a fogadására! Sose cselekedj. mint a sajtár. Akkora a feje. és sajtot sejtet. Ahol nincs. Amilyen az ember. és melyik összetett mondat! Most bükkmakk vagy. 9 . ott ne keress. Időnként gondolj arra is. Ha mégy. olyan a munkája. tíz kis rizsszem minden kincsem. nős ács sást ás. hogy milyen mondatrész a főmondatokban kiemelt utalószó! Aki mer. az nyer. és nevezd meg azok fajtáját! Elemezd a mondatot. mint a „mit”. hogy melyik mondat egyszerű. Vigyázz azokra. Köszméte közt mit látsz. Otthon lakjék az. A dalok akkor alakot öltenek az emberek szellemében s a felszínre jönnek akár a tenger mélyéről a buborékok amelyek a levegőre törekszenek s ott szétpukkannak. (Karinthy Frigyes: Sport és természet) 3) Állapítsd meg az alábbi összetett mondatok fajtáját! Legyen arra is időd. Azt sem tudják. amíg dühös vagy! A „hogyan” legyen legalább annyira fontos. végy még négy vég gézt! Ma. és ágrajzot is készíts hozzá! …mindannyiunknak gyönyörűsége telik a suttogva elmondott és gyanúsítgatással átszőtt pletykákban. eszik-e vagy isszák.

ne fogjon rózsaszedéshez. mint egy tyúknak. 8) Bővítsd a tagmondatokat újabb tagmondattal többféleképpen! Ábrázold a tagmondatok közötti viszonyt! Kiengedem a szellemet a palackból. ki másnak szemébe nem mer nézni. Igaz embernek minden út egyenes. vágyik annak szíve vissza. 10 . hogy milyen kapcsolat van a főmondat és a mellékmondat közt! Kezét emeli. Messze ér az igazság keze. hogy aratásig sem jő eszére. mit rokon kéz ejt rajtad.. Nem sok tétovázást kíván az igazság. Nem mind bíró. Jászai komoran válaszolt: .Miért lett maga színész? – fakadt ki a színésznő. Amit nyer a réven. A bolondok és a gyermekek hamar kimondják az igazat. Fogd a fogót. elveszti a vámon. Olyan barátja neki. hogy melyik a főmondat a következő közmondásokban! Azután pótold a hiányzó utalószót bennük! Állapítsd meg az utalószó mondatrészszerepének az elemzésével. Annyi esze sincs.Úgy verj éket a kemény fába. hogy szemedbe ne pattanjon. Ahol Isten őriz. hogy meg ne süsse a kezét. Ki a Tisza vizét issza. Ki tövistől félti kezét.Akkor miért nem lett asztalos? 10) Írd a közmondások mellé a megfelelő ágrajz betűjelét! Nem jó az igazat hangosan hegedülni. hogy kezed meg ne égesd. a híres színésznő vendégként játszott egy vidéki színházban. míg a gyermekből ember válik. A partnere csapnivalóan gyenge színész volt. Legnehezebb az igazat tűrni. 9) Elemezd a szöveg mondatait mondatrészek szerint! Ábrázold a mondatok szerkezetét ágrajzzal! Jászai Mari. pókháló is oltalom. és / de / vagy / ezért / ugyanis . Úgy megijesztették. . kinek pálca van kezében. mint eb a macskának. Azért tart harapófogót a kovács. .Mert ellenállhatatlan vágyat éreztem a világot jelentő deszkák iránt. Sok idő eltelik. Jászai a próbán sokat küszködött vele. Nem jó ember. Este az előadáson is sikerült elrontania Jászai legszebb jelenetét.. 7) Keresd meg. Nincs fájóbb seb annál. mikor lábát kellene.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful