go digital!

Boost
Speed 4
Megkeresi a fékeket
és növeli a Windows
teljesítményét
Nyom-
eltávolító
Bármilyen böngé-
szőt is használjon,
láthatatlan marad
A legaljasabb
weboldalak
Ne féljen a csalóktól: eszközeink a DVD-n segítenek R 32
Tökéletes WLAN
az egész házban
Zenék és filmek minden szobában: így megy könnyen R 42
Az új BIOS jobb,
mint az új PC R 70
Dupla erő számítógépének: csak ezekkel a beállításokkal!
T
e
s
z
T
6 notebook Új: HTC Tattoo 6 magos Intel CPU Windows 7 18 24”-os TFT 10 ingyen program
Jobb az eredetinél: ingyen XP R 50
100% biztonság, alacsony gépigény, fejlett szolgáltatások. Komplett OS a DVD-n!
1495 Ft, előfizetéssel 1045 Ft
XXII. évfolyam, 4. szám, 2010. április
Kiadja a Motor-Presse Budapest Lapkiadó Kft.
2010/04 _ www.chiponline.hu
CD
melléklettel
exkluzív csomagok, friss
programok, vírusvédelem...
A

W
i
n
7

t
a
r
t
ó
s
t
e
s
z
t
j
e

>
>

S
z
a
b
a
d

b
ö
n
g
é
s
z
ő
v
á
l
a
s
z
t
á
s

>
>

W
e
b
e
s

c
s
a
l
á
s
o
k

>
>

Ú
j

n
o
t
e
b
o
o
k
o
k

t
e
s
z
t
j
e

>
>

T
ö
k
é
l
e
t
e
s

o
t
t
h
o
n
i

h
á
l
ó
z
a
t

>
>

I
n
g
y
e
n

X
P

a

C
H
I
P
-
t
ő
l

>
>

T
o
v
á
b
b

m
ű
k
ö
d
ő

a
k
k
u
m
u
l
á
t
o
r
o
k

>
>

G
y
o
r
s
t
e
s
z
t
:

T
F
T
-
k

>
>

M
i
n
d
e
n
t
u
d
ó

U
S
B

k
u
l
c
s
o
k

>
>

7

t
é
v
h
i
t

a

t
á
p
o
k
r
ó
l
C
D
04
2010
Új szuper-
eszközök a
WLAN-jához
Akkumulátoridő
megduplázva R 54
Így működik 10 órán át a notebookja
A WiNdoWs 7
tartóstesztje
R 26
Exkluzív: A CHIP 6 szakértője a végletekig hajtotta az
új rendszert. Plusz: a legjobb Win7 eszközök a DVD-n
ingyen XP olvasóinknak!
Komplett klón-OS a DVD-n, magyar nyelven R 50
Az új Bios jobb, mint az új PC R 70

Azonnal dupla erő a számítógépének: ezekkel a beállításokkal működik
A legaljasabb weboldalak
Ne féljen a netes átverésektől: a CHIP eszközei a DVD-n segítenek R 32
A PC-je egy UsB-n
Windows, alkalmazások, személyes adatok –
mindig önnél. Eszközök a DVD -n R 62
9 exkluzív csomag + 3 teljes verzió
go digital!
1995 Ft, előfizetéssel 1395 Ft
XXII. évfolyam, 4. szám, 2010. április
Kiadja a Motor-Presse Budapest Lapkiadó Kft.
DVD
Friss 9 GB
A legújAbb driverek, hAsznos progrAmok,
A hónAp játékAi, exkluzív csomAgok…
2010/04 _ chiponline.hu
Eredeti teljes verzió
a Microsofttól: 6 hónapig
teljes funkcionalitással
A

n
d
é
k
a
C
H
IP
-o
lva

k
n
a
k
!
04
A

W
i
n
7

t
a
r
t
ó
s
t
e
s
z
t
j
e

>
>

S
z
a
b
a
d

b
ö
n
g
é
s
z
ő
v
á
l
a
s
z
t
á
s

>
>

W
e
b
e
s

c
s
a
l
á
s
o
k

>
>

Ú
j

n
o
t
e
b
o
o
k
o
k

t
e
s
z
t
j
e

>
>

T
ö
k
é
l
e
t
e
s

o
t
t
h
o
n
i

h
á
l
ó
z
a
t

>
>

I
n
g
y
e
n

X
P

a

C
H
I
P
-
t
ő
l

>
>

T
o
v
á
b
b

m
ű
k
ö
d
ő

a
k
k
u
m
u
l
á
t
o
r
o
k

>
>

G
y
o
r
s
t
e
s
z
t
:

T
F
T
-
k

>
>

M
i
n
d
e
n
t
u
d
ó

U
S
B

k
u
l
c
s
o
k

>
>

7

t
é
v
h
i
t

a

t
á
p
o
k
r
ó
l
2010
D
V
D
A legjobb javító-
programok az ön
WLAN-jához
Akkumulátoridő
megduplázva R 54
Így működik 10 órán át a notebookja
3 chiponline.hu 2010/04
csharangozo@motorpresse.hu
92 2010/04 CHIPONLINE.HU 93 CHIPONLINE.HU 2010/04
Mars
2037-ben
lehetségessé
válhat a
Marsra
szállás
S
ajnos 2029. április 13-a pont péntekre esik majd. És akár
hisz valaki ennek a jelentőségében, akár ostoba babo-
nának tartja, ezen a péntek tizenharmadikán bizony
könnyen bekövetkezhetett volna a katasztrófa. Az
Apophis aszteroida ugyanis ezen a napon mindössze
6000-30 000 kilométerrel halad el a Föld mellett. A távolság any-
nyira kicsi, hogy a becsapódás esélye egy darabig 2,7 százalék
volt, ami a csillagászok által használt Palermo-skálán új rekord-
értéket, 1,1-et jelentett. 250 méteres átmérőjével az Apophis a be-
csapódás pontjától nagyjából 250 kilométeres körben okozna tel-
jes pusztítást (nem véletlen, hogy a Csillagkapu sorozat egyik
főgonoszáról nevezték el). Ha szerencsésen az óceánba zuhanna,
akkor pedig olyan szökőárt idézhet elő, amely 30 méteres vízma-
gassággal ér partot, az optimistább becslések szerint is legalább
százezer áldozatot követelve.
Mostanra – a pontosabb méréseknek köszönhetően – a felté-
teles módot használhatjuk az Apophisszal kapcsolatban. Azon-
ban a korai esélyszámok elég nagyok voltak ahhoz, hogy az Eu-
rópai Űrügynökség (ESA) az Apophist a Don Quijote Project cél-
pontjává tegye. A kutatási terv célja, hogy megteremtse a pilóta
nélküli űrhajókat, amelyeket a jövőben olyan aszteroidák eltérí-
tésére lehetne használni, amelyek túl közel merészkednek a
Földhöz. A terv alapja nagyon egyszerű: egy űrhajó nagy sebes-
séggel belecsapódik az aszteroidába, ezzel letérítve pályájáról.
Némileg hasonlóan ahhoz, ahogy Nemere István megírta
Játszma tízmilliárdért c. könyvében.
Liftezzünk az űrbe, robbantsunk aszteroidákat atomfegyverekkel,
és figyeljünk idegen létformákat távcsővel. Ami nem is olyan rég még a
képzelet szárnyalásának számított, hamarosan valósággá válhat.
k
Hold
1969-ben lép
először
ember a
Holdra
Venus
1990-ben a Magellán
űrszonda feltérképezi
a Vénuszt
Űrcowboyok
Vajon megélnek
a tehenek a
világűrben?
Univerzum
Vagy éppen fegyverrel
kell harcolnunk ellenük?
Star Trek
A fénysebesség
hányszorosával
leszünk képesek
közlekedni?
Sötét zsaruk
Vajon kérnek majd
idegen lények menedék-
jogot a Földön?
Csillagok háborúja
Jövőbeli asszisztenseink vajon
R2D2-re hasonlítanak majd?
ISS
1998 óta az
űrállomás 350
kilométer
magasan
található
07 11 15
VIDEÓ
Tökéletes kilövés
Mi is lehetne jobb kezdete gyűjteményünknek, mint az Atlantis 2009-es tökéletes startja Cape Canaveralból.
VIDEÓ
A Föld más
nézőpontból
A nemzetközi űrállomás asztronautái készítették ezt a nagy felbontású videót Földünkről napfelkeltétől napnyugtáig.
PROGRAM
3Dutazás a nap-
rendszer körül
E programnak köszönhető- en bolygóról bolygóra re- pülhetünk naprendszerünk határain belül, méghozzá 3D környezetben.
PROGRAM
Beépített óra aszt-
rológusoknak
A ChronosXP megmutat- ja, hogy az éppen aktuá- lis időpontban vagy egy adott nap adott órájában mely bolygó az uralkodó.
PROGRAM
Mindennapi
holdfázisok
Az alkalmazással nyomon követhetjük az aktuális holdfázist, és megtudhat- juk a következő holdtölte és újhold idejét is.
AUF DVD
A VILÁGŰR
és a sci-fi világa
CHIP exkluzív
01 05
50 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Csak a CHIP-ben Folytatjuk exkluzív soroza-
tunkat 7 oldalon, extra DVD-tartalommal –
irány a világűr és a sci-fi világa!
a tápokról
Számítógépünk működéséhez a hardver- és szoftver-összetevőkön
kívül egy dolog elengedhetetlen még: az energia. Ám amennyire
nélkülözhetetlen az áram, olyan veszélyes is lehet, ha nem törődünk
eléggé számítógépünk egy jelentéktelennek látszó elemével,
a tápegységgel.
7végzetes
tévhit
Tápegységek
A
lapszintű feladatokra alkal-
mas számítógépet már ötven-
ezer forintért is lehet kapni, de
a többség ennél magasabb, a
játékkedvelők pedig sokkal
magasabb árat is kifizetnek egy számukra
megfelelő összeállításért. Mégis sokan
akadnak, akik a hatvanezer forintos pro-
cesszor és videokártya mellé sokallnak
10-15 000 forintot kiadni egy tápegységre,
inkább azt hirdetik ismerőseiknek, hogy
a nagyobb tápteljesítmény-igény csak
mesterségesen ger jesz tett világcsalás,
vagy éppen a legismeretlenebb táp is
ugyanolyan jó, mint a márkás, hiszen a
Trabant is elvisz az úton, nemcsak az Audi.
A sors különös fintora, hogy nekik általá-
ban be is válik ez a világnézet, és boldo-
gan használják alulméretezett, teljesen
megbízhatatlan tápjaikat, míg rájuk hall-
gató ismerőseik gépében sorra durrannak
el a hasonló egységek.
Egy tápegység tönkremenetele önmagá-
ban, még ha néha kissé ijesztő is, de nem
túl jelentős, sőt, akár alá is támasztaná az
ötletet, hogy minél olcsóbbat és egyszerűb-
bet vegyünk. Azonban egy tápegység élet-
ciklusának egyáltalán nem része a látvá-
nyos felperzselődés, márpedig egy évekig
szolgáló drágább tápegység jobban megéri,
mint az esetleges évenkénti csere – és per-
sze ennél sokkal több előnnyel jár egy meg-
felelő modell választása.
Legalább évtizedes hagyomány a számí-
tógép minden megmagyarázhatatlan hibá-
jáért a Windowst szidni, holott számos je-
lenségért a gyenge minőségű vagy alul-
méretezett táp felel. A szövegszerkesztésnél
még működő, de CPU- és VGA-izzasztó játé-
kok során néhány perc alatt kifagyó gép en-
nek a tökéletes példája. Sokkal kevésbé egy-
értelműen kiszűrhető, de rengeteg apró hi-
bát és instabilitást okozhat, ha a tápegység
nempontosan az elvárt feszültségeket adja
le. Erreleggyakrabbancsakakkor derül fény,
haegykölcsöntápkipróbálásakor arejtélyes
hibákhirtelenmegszűnnek.
Ha egy tápegység alapvetően nemképes
eltalálni a megfelelő feszültséget (termé-
szetesenegy minimális ráhagyással), az azt
jelenti: annyira ócska alapanyagokat hasz-
náltak benne, hogy nem is tarthat soká.
A pontatlanság másik oka lehet, ha az egy-
ség alulméretezett a gép igényeihez képest,
és folyamatosan csúcsra járatva vagy akár
még nagyobb igénybevétellel működik. Ez
esetben az élettartam gyorsan csökken, és
csak idő kérdése, mikor megy tönkre vég-
leg. És ezzel érkeztünk el a tápok vízválasz-
tójához, egy olyan kérdéshez, amire senki
nemszeretnétapasztalat útjánmegismerni
a választ: vajon mi történik még a táp kisü-
lésekor. Először is a táp mindenképpen
tönkremegy, néhány dokumentumot elve-
szíthetünk a váratlan leállással, és jókora
ijedséget és felfordulást is okozhat, ha az
esemény kellő szikrázással és füsttel jár.
A márkás, tisztességesen összeépített egy-
ségekhasználatakor ez minden, amivel szá-
molnunk kell. Áma kevésbé jól elkészített
vagy minimális költségen összeszerelt
tápok haláltusájukban szabályozatlanul
továbbítják az energiát a rájuk kötött alkat-
részekhez, ezzel némelyiket vagy akár
szinte mindet kiégetve. A jelentős anyagi
kár mellett ilyenkor odaveszhetnek elmen-
tetlen adataink is: levelezés, üzleti doku-
mentumok, fényképalbumok. Érdemes
tehát megfelelő méretű és minőségű tápot
választani.
A megfelelő tápegység nyomában
Remélem, az mindenkinek egyértelmű,
hogy csak megfelelően védett tápot szabad
vásárolni (a rövidzárvédelem például köte-
lezőelem), ámmostanraebből is elégsokféle
létezik, és nem mindegyik megfelelően
hatékony. A túlfeszültség (Overvoltage
Protection, OVP) és alulfeszültség-védelem
(Under voltage Protection, UVP) például
komoly baj esetén gyorsan lekapcsolja a
tápot, de a feszültségingadozás ellen nem
véd eléggé. A beállításuk általában 20%
hibát még elnéz, márpedig az a 12 V kime-
net esetében már komoly eltérést jelent-
het, ami szinte biztos, hogy instabillá teszi
a gépet, de akár az alkatrészeit is károsít-
hatja. Sokkal erősebb védelmi vonal a
túláram- (Owerpower Protection, OPP) és
túlterhelés- (Overload Protection, OLP)
védelem, amely akkor állítja le a tápegysé-
get, ha érzékeli, hogy az a szokottnál, ill.
elfogadhatónál több áramot vesz fel a
hálózatról. Ez a módszer védi meg a tápo-
kat a kiégéstől és felrobbanástól.
Léteznek jól ismerten megbízható tápok,
és legendásan gyengék. Utóbbiak azonban
már inkább csak adomákban élnek, mivel
vagy kivonták őket a piacról, vagy átnevez-
ték. Ennekellenére sokgyenge táplétezik, és
számos olyan is, ami nem feltétlenül rossz,
de még neméri el a megbízható kategóriát.
Ahelyzetet továbbbonyolítja, hogyalegjobb
nevek esetében is becsúszik néha egy rosz-
szabb sorozat. Ennek ellenére általában az
alábbi márkákat szoktákajánlani, mint meg-
bízható, jónevűgyártót (vagymegbízható, jó
nevű gyártók OEM termékét felcímkézőt):
Chieftec, Corsair, Delta, Enermax, FSP,
Gigabyte, Seasonic. Ne legyenek illúzióink, a
nagyáruházakban kapható, árversenyre épí-
tett olcsó konfigurációkban nemezeket fog-
juk találni, egy 50-60000forintos összeállí-
tásból nemkölthetnek10000forintot tápra.
Ha ilyen számítógépünk van, érdemes mie-
lőbblecserélni a tápegységét.
Nehezebb a megfelelő méretű táp kivá-
lasztása. Ezt a feladatot számos weblap
magára vállalja ellenőrizhetetlenszámolási
módszerekkel, de a gyártók is sokszor meg-
adják az elméleti legnagyobb fogyasztást,
sőt, VGA-gyártók újabban előszeretettel
tüntetik fel, milyen erejű tápot javasolnak.
Utóbbi értékekgyakrantúlzóak, a videokár-
tya-gyártók ugyanis inkább csak jogilag
próbálják magukat fedezni: az általuk aján-
lott táppal. Persze egy nagyobb táp nem
okozhat bajt, legfeljebb belenövünk. Ugyan-
akkor afeleslegesentúlméretezett táppénz-
kidobás, hacsak nem tervezzük, hogy idő-
vel az alaplapi integrált videovezérlőt
felváltjuk a legbrutálisabb kártyával. Az
általánosan elfogadott „szabály” az, hogy a
kiszámított összfogyasztást vesszük a szük-
séges teljesítmény 85-90 százalékának. Saj-
nos ez a számítási mód sem tökéletes, a
valóság bonyolultabb, sok függ a táp hatás-
fokától, feszültségkiosztásától, sőt, műkö-
dési hőmérsékletétől is, ahogy az rögtön
kiderül a tévhitekből. k
FOGYASZTÁSI JÓSLÁS
Hihetetlenül nehéz feladat előre felmér-
ni egy konfiguráció várható teljesít-
ményigényét. Számos eszközhöz nincs is
gyári adat, másoknak eltúlozzák a lehet-
séges igényét, csak hogy a cég ne legyen
perelhető, ha esetleg egy kisebb tápot
használva tönkremegy a gép. Legjobb
ezt a feladatot szakemberre bízni; ha az
egész gépet egy számítástechnikai bolt-
ban vesszük meg, és teljes garanciát ka-
punk hozzá, valamint nem követeljük,
hogy minél olcsóbb legyen az összeállí-
tás, a legtöbb kereskedő tisztességes,
megbízható márkát fog ajánlani, megfe-
lelő „méretben”. Sokan esküsznek a
„10 000 forint körül már tuti jót kapsz”
módszerre, ami normál munka, multimé-
dia és nem extrém erős játékgépek ese-
tében is beválhat. Ám ha nagyon elter-
jed, félő, hogy a legrosszabb tápot is eny-
nyiért fogják adni.
Azon bátraknak, akik maguk szeretnék
nagyjából bemérni gépük igényét, vagy
csak ellenőriznék mások számításait, kö-
vetkezzék néhány alkatrész tájékoztató
jellegű maximális fogyasztása:
AMD Phenom II X4 965BE CPU 140 W
AMD Phenom II X4 945 CPU 125 W
AMD Athlon II 2 250 CPU 65 W
Intel Core i5-750 CPU 95 W
Intel Core i3-530 CPU 73 W
Intel Core 2 Duo E8400 CPU 65 W
Intel Pentium E5300 CPU 65 W
Nvidia GeForce GTX 285 VGA 183 W
Nvidia GeForce GTX 260 VGA 182 W
Nvidia GeForce 9800 GTX+ VGA 141 W
Nvidia GeForce 9600 GT VGA 95 W
Nvidia GeForce 8500GT VGA 60 W
Ati Radeon HD 585 VGA 151 W
Ati Radeon HD 5770 VGA 108 W
Ati Radeon HD 4770 VGA 80 W
Ati Radeon HD 4670 VGA 59 W
Ati Radeon HD 3450 VGA 50 W
DDR2 memóriamodul (1 db.) 5 W
DDR3 memóriamodul (1 db.) 3,5 W
HDD (IDE, 7200 rpm) 19 W
HDD (SATA, 7200 rpm) 10 W
SSD 1 W
DVD-író 25 W
Blu-Ray meghajtó 25 W
PCI hálózati kártya 2,5 W
Általános USB eszköz 2-5 W
Előlapi kártyaolvasó 10 W
Előlapi LCD panel 2 W
Házhűtő (80 mm) 2 W
Házhűtő (92 mm) 3 W
Házhűtő (120 mm) 5 W
FIGYELEM! A felsoroltak csak hozzávető-
leges értékekek, pontosságukért a szer-
kesztőség nem vállal felelősséget!
CHIPONLINE.HU 2010/04 67 2010/04 CHIPONLINE.HU 66
A PC-k igáslovai Sok figyelmet nem szentelünk
nekik, pedig ha egyszer lerobbannak, nagyon
fognak hiányozni
Szerkesztői ajánlat
86 2010/04 CHIPONLINE.HU
CD/DVD tartalom
87 CHIPONLINE.HU 2010/04
CD/DVD tartalom
E
gy megszokott operációs
rendszert, amely hiba nélkül
működik, és a felhasználó-
jára szabott, nem sokan cserél-
nének le, még újabb, jobb OS-ek
megjelenésekor sem. Azonban a
Windows is gyűjti az emlékeket:
telepített, majd törölt progra-
mok bejegyzései, telepítésekhez
vagy weblapok megjelenítésé-
hez szükséges átmeneti fájlok
stb., stb. Ezek eltüntetésére
ajánljuk a különféle frissítő, kar-
bantartó programokat, mint
ami lyen az AuslogicsBoostSpeed
is. Ugyan a magyar nyelv hiánya
sokakat elbátortalaníthat, de a
programot sikerült olyan egy-
szerűen kezelhetőre tervezni,
hogy a nyelvi akadályok könnye-
dén elháríthatók.
Fiatalítókúra
operációs
rendszereknek
1. Kezdőképernyő
A program kezelőfelü-
letét sikerült annyira
egyszerűvé és átlát-
hatóvá tenni, hogy a
kezdő angolosoknak
se jelentsen problémát
kiigazodni rajta – leg-
alábbis ha beérik a fő,
egykattintásos vizsgá-
lattal.
Az Auslogics BoostSpeed 4 rendszerkarbantartó
programnak köszönhetően néhány kattintással
optimalizálhatjuk és felgyorsíthatjuk operációs
rendszerünket.
2. Nagytakarításra fel!
Néhány perces vizsgálat
után a program összefog-
lalja, milyen tennivalókat
talált. Egyetlen kattintás,
és – hacsak nincs szükség
töredezettségmentesítésre
– pár perccel később gé-
pünk új erőre kaphat.
3. Töredezettségmentesítés
A programcsomag
egyik erőssége a
gyors és hatásos
töredezettségmentesítő.
Kisebb mértékű töre-
dezettség mellett is
érdemes néha lefuttatni
a programot, sokat
javíthat a merevlemez
kihasználtságán. SSD tá-
rolókkal azonban semmi-
képpen ne használjuk!
A külön elérhető fela-
datok többsége a teljes
vizsgálat része is. A bal
alsó részen látható
izgalmasabb alkalma-
zások használatához
bizony meg kell fizetni
a Pro változat árát.
4. Szegényes menüpontok
A főképernyőn elég feltűnő a
One-Button Checkup, amely
alatt a legutóbbi teljes vizsgálat
időpontja látható, a mellette
lévő linkkel pedig egyből el is in-
díthatjuk a vizsgálatot. Az indí-
tás után bejelentkezőképernyőn
kiválaszthatjuk, mely alkalma-
zásokat szeretnénk futtatni. Vá-
laszthatjuk a regisztrációs adat-
bázis kibogozását, a felesleges
fájlok eltüntetését, a merevle-
mezek töredezettségmente-
sítését és az internet-beállítások
javítását. A választás után a Start
gombra bökve végre elindul a
vizsgálat, s hamarosan megkap-
juk az eredményeket is, ekkor
még egy kattintásba kerül, hogy
a nekünk tetsző javításokat elvé-
gezze a program.
A
z utóbbi néhány évben a di-
gitális fényképezés hatal-
masat fejlődött, és ennek
köszönhetően méregdrága lu-
xushobbiból a mindennapok ré-
szévé vált. Mára meglepően ol-
csón lehet nagy felbontású és ko-
moly tudású fényképezőgépeket
vásárolni, az előhívási és nagyí-
tási díj nélkül a fényképek számá-
nak csak a fényképezők memó-
riakártyája és gépünk merevle-
mezeszabhat határt. Egyidőután
azonban a gépünkön tárolt fény-
képek átlépik azt a kritikus töme-
get, amikor még könnyen fejben
tartjuk, mit hol találhatunk. Ilyen-
kor csak egy jól megtervezett
rendszer segíthet a képek katalo-
gizálásában, ennek létrehozásá-
ban segít a Photo Commander.
Tegyünkrendet
fényképeink
között!
Az Ashampoo Photo Commander 7 segít rend-
szerezni digitális fotóinkat, ha már annyi
gyűlt össze belőlük gépünkön, hogy képtelenek
vagyunk átlátni őket.
2. Képböngésző
A főablak első ráné-
zésre nem sokban
különbözik az átlagos
képnézegető alkalmazá-
sokétól, de a menüsorok
és fülek már árulkodnak
arról, valójában meny-
nyi lehetőséget rejt a
program.
3. Extra lehetőségek
Az Ashampoo több
programjában is akad
rá módunk, hogy fo-
tóinkból varázsütésre
összetett képet kreál-
junk, csak ezúttal a fő
téma nem DVD-borító
és MP3-lista, hanem
fényképkeretek és
üdvözlőkártyák között
válogathatunk.
A képszerkesztési és
retusálási műveletek
egyik legérdekesebb
eleme a Kiegyenesítés,
amellyel például a
ferde horizontot vagy
más háttérelemet hoz-
hatunk vízszintesbe, a
kép megfelelő elforga-
tásával.
4. Képszerkesztés
A program rögtön ékes ma-
gyarsággal köszönt minket va-
rázslójában, ahol eldönthetjük,
milyen feladatkörben szeret-
nénk éppen használni. Egyszerű
képnézegetésre is kiválóan alkal-
mas, és az éppen nézett fényké-
pek feljavítására, retusálására is
sok lehetőséget ad. Az albumba
rendezést ugyan kissé szokni
kell, de a kereső jól és elég gyor-
san működik, ahogy a dupla ké-
pek felderítése is.
Mivel az Ashampoo számos
feladatra kínál alkalmazást, a
Photo Commanderbe is jutott
néhány extra, például készíthe-
tünk kollázst, panorámaképet,
üdvözlőlapot vagy akár kataló-
gust, és képeinket rögtön le-
mezre is írhatjuk.
1. Nyitóképernyő
Még a program el-
indulása előtt kivá-
laszthatjuk, milyen
feladatot szeretnénk
végrehajtatni a Photo
Commanderrel – de
természetesen minden
funkciót elérhetünk
akkor is, ha simán elin-
dítjuk az alkalmazást.
Még több kép Ezentúl sokkal informatívabb
módon számolunk be a teljes verziós prog-
ramok képességeiről
Harangozó Csongor
főszerkesztő
Szeretne egy kompett operációS rendSzert a legújabb
office-Szal, ingyen? Az új CHIP magazinnal most ez sem lehe-
tetlen! DVD-nken egy 100 százalékosan biztonságos, alacsony gép-
igényű, fejlett szolgáltatásokkal ellátott Linux-változatot talál,
amelyet könnyű telepíteni, magyarul is meg lehet tanítani, de ami
a legjobb: a kinézete teljesen olyan, mint az XP-é, és kompatibilis is
a Microsoft rendszerével! Kísérletező kedvű olvasóinknak minden-
képpen ajánljuk, hiszen megspórolhatják vele az operációs rend-
szer költségét, mégis teljesen legálisan használhatják asztali PC-jü-
kön, noteszgépükön.
emellett a dVd-re elhelyeztük az office 2010 pro próba-
Változatát iS, amelyet egészen 2010 októberéig teljes funkcionali-
tással használhat. Kipróbálhatja az új, egységes felületet, a Word, az
Excel, a PowerPoint vagy akár az Outlook 2010 új funkcióit. A telepí-
tésnek az egyetlen feltétele, hogy a Microsoft weboldaláról próbakul-
csot kell kérnie, ehhez a művelethez mindenképpen inter net kap cso-
latra lesz szüksége – a kulcskérés menetét és a website linkjét megta-
lálja a DVD mellékleten az Office menüpontban.
ha cSak az internetkapcSolat eloSztáSára haSználja leg-
modernebb Wlan routerét, az olyan, mintha a hétköznapi
forgalomban alapjáraton használna egy tuninggyőztes versenyau-
tót: vegye kézbe az otthoni hálózatát a CHIP-pel, és építsen ki igazi
digitális, XXI. századi otthont, ahol a filmek, zenék, adatok zavarta-
lanul áramlanak az egész lakásban, biztonságos minden kapcsolat,
és mindez hiba nélkül zajlik, az ön teljes kontrollja mellett. A 42. ol-
dalon kezdődő cikkünk után arról is pontos képet kap, hogy mind-
ezt hogyan valósítsa meg az első lépéstől a legutolsóig.
Végezetül hadd ajánljam figyelmébe a gyártók hivatalos
akkumlátor-üzemidejét ellenőrző tesztünket, amely számos kelle-
mes és kellemetlen meglepetést hozott, és amelyből a kíméletlen
tényeken felül az is kiderül, hogy milyen trükkökkel lehet sikeresen
csökkenteni az akkumulátorfogyasztást.
Kérem, hogy továbbra is ossza meg velem véleményét a magazinnal
kapcsolatban:
Ingyen rendszer Office 2010-zel
Vezércikk
4 2010/04 chiponline.hu
Tartalom
5 chiponline.hu 2010/04
Tartalom
3 office 2010 pro: próbaváltozat
most 6 hónapig ingyen tesztelheti
3 teljes változat: photo commander 7
Tökéletes az apróbb hibák javítására
3 chip exkluzív: ingyen Xp
Átadunk egy xp-kompatibilis oprendszert
3 új picasa, open office, Skype…
24 friss program, mind magyar nyelven
3 teljes változat: Surf trail Washer
eltünteti internetes böngészésünk nyomait
3 teljes változat: boostSpeed
3 funkcióval javítja gépünk kondícióját
3 Világűr és sci-fi csomag
fantasztikus képek, videók, hangfelvételek…
Cd/dvd-n
áPrIlISBan
DVD MeLLéKLetteL CD MeLLéKLetteL
A CHIP MAgAzIN Két VerzIóBAN jeLeNIK Meg:
48 chip-történelem
Hogyan fejlődött a kommunikáció a jelző-
tüzektől egészen a Google Wave-ig
50 ingyen Xp a chip-től
Megmentjük a vásárlástól egy teljesen
Windows XP-kompatibilis rendszerrel
54 toVább működő akkumulátorok
Leleplezzük a gyártók legmerészebb ha-
zugságait, és növeljük az üzemidőt
57 gyorSteSzt: tft-k
Végre megfzethetők a HDMI bemenetes,
24 colos lapos monitorok is!
58 ingyen programok
A hónap legjobb freeware programjai plusz
a legnépszerűbb webes alkalmazások
62 mindentudó uSb kulcSok
Hordozható eszközeink mindig kéznél van-
nak, és bárhol nagy hasznára lesznek
66 7 téVhit a tápokról
Segítünk kiválasztani azt a tápot, amely-
re nyugodtan rábízhatja PC-jét
70 laSSított felVétel
Új rovatunkban ez alakalommal a BIOS
működését mutatatjuk be lépésről lépésre
rÖvId TESZTEK
74 hardVer- éS SzoftVerteSztek
Rövid, de tartalmas bemutatók a legújabb
hardverekről és szoftverekről
Cd/dvd TarTalOM
86 kiemeltjeink a cd/dVd-n
Az exkluzív csomagok és teljes változatok
részletes bemutatása
92 a hónap cSomagja
A DVD-s változaton található csomagunk
világűr és a sci-f világához kapcsolódik
TIPPEK & TrÜKKÖK
104 tippek éS trükkök
Hasznos tippjeink garantálják Önnek a
gondtalan számítógép-használatot
116 Segít a chip
Gondja van a PC-jével, egy-egy termékkel,
szolgáltatással? A CHIP segít!
TESZTlaBOr
120 chip top 10
Folyamatosan teszteljük a legjobb IT-
termékeket, és rangsort közlünk róluk
126 chip cpu/gpu kalauz
A Magyarországon kapható összes GPU és
CPU összevetése. Már mobil CPU-k is
128 VáSárláSi tanácSadó
Minden hónapban bemutatjuk kilenc alkat-
rész árának eddigi és várható alakulását
rOvaTOK
3 vezércikk 6 mailbox 130 előzetes
májusi számunkból, impresszum
67 TErMÉK TESZTJE
HardvEr
ALL-IN-ONE PC
77 msi Ae2220
CPU
74 intel core i3-530, i5-650
DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP
80 samsung st1000
KÜLSŐ HDD
76 Freecomusb memory 120 gb
LCD TÉVÉ
75 sharp lc-32le700e
MÉDIALEJÁTSZÓ
76 Asus o!play Air
MOBILTELEFON
78 sony ericsson Aino
79 htc tattoo, samsung shark s5350
MONITOR
57 Acer h243hx, Acer s243hlbmii, Asus
24t1e, Asus vh242h, Asus vk246h, Asus
vW246h, benq e2400hd, benq g2411hd,
benq m2400hd, benq mk2442, dell 2408WFp,
eizo Fx2431, hp w2448hc, iiyama prolite
b2409hds, lg Flatron W2420r, lg Flatron
W2442pA, samsung syncmaster 245t, samsung
syncmaster 2494hm
NOTEBOOK
38 Acer Aspire timeline 1810tz-414g50n, Acer Aspire
timeline 3810t-734g32n, Asus ul20A-2x022v, Asus
ul50vs-xx021v, lenovo thinkpad edge, toshiba
satellite t110-111
77 toshiba satellite l505-111
NYOMTATÓ
75 oki c610dn
77 hp offcejet 4500 Wireless
PLAZMATÉVÉ
78 lg 50pk950
PNA
79 Alcor meet
PROJEKTOR
80 Acer h5360, sharp pg-F267x
WLAN ROUTER
76 draytek vigor 2130n
SZOFTvEr
ADATMENTŐ
81 recover my Files 4 professional
ADATVÉDELEM
81 paragon backup & recovery 10
84 INGYEN PROGRAM
bumptop Free, evernote , izArc2go, kompozer,
magix photo manager 9, mediamonkey 3.3, picpick,
process hacker, rawtherapee, spacemonger 1.4,
speedFan 4.4, start-Q, Wincdemu, Wirelesskeyview
JELSZÓSZÉF
83 steganos password manager 12
KÉPSZERKESZTŐ
83 Focus photoeditor 6
MULTIMÉDA-KÖZPONT
82 cyberlink media suite 8 ultra
REGISTRY-TAKARÍTÓ
82 uniblue registry booster 2010
VIDEOKONVERTER
81 roxio easy video copy & convert
82 i-studio 5
WEBSZERKESZTŐ
83 microsoft expression Web 3
CÍMlaPOn
26 a Win7 tartóSteSztje
Öt hónapos a Windows 7! A CHIP magazin
hat szakértője megvizsgálta, hogy mire
képes a mindennapokban az új rendszer.
aKTUálIS
8 Szabad böngéSzőVálaSztáS
Az Európai Bizottság döntése alapján
ezentúl 12 böngésző közül választhatunk
10 1 millió mobil neteS
Az összes internet-előfzetés egyharmada
immár mobilinternet-előfzetés
11 kell az it tudáS!
5 éven belül szinte minden magyarországi
munkahely betöltéséhez IT tudás kell majd
14 hackerek éS VíruSok
Bemutatjuk a hackereket, akik milliárdokat
keresnek apró, gonosz programjaikkal
16 az uSa adatéhSége
Naponta és fejenként 33,7 gigabájt adatot
fogyaszt el egy amerikai állampolgár
18 biztonSági hírek
Feltörték az eddig 100 százalékosan biz-
tonságosnak gondolt kvantumos titkosítást
20 így kell e-adózni!
A CHIP minden kérdését megválaszolja az
elektronikus adóbevallással kapcsolatban
22 hardVereS VíruSVédelem
Meglepő ötlettel állt elő a védelmi csomag-
jairól jól ismert Kaspersky
23 azt beSzélik, hogy…
...jön a Steam OSX-re, a Win7 sorra dönti
meg a rekordokat, bajban az NVIDIA
25 6 magoS cSúcSproceSSzor
Teszteltük a földkerekség leggyorsabb
asztali CPU-ját, a 32 nm-es Gulftownt
TÉMáK
26 a WindoWS 7 tartóSteSztje
A CHIP magazin szakértői megvizsgálták,
hogy mire képes az új oprendszer
32 WebeS cSaláSok
Cikkünkben bemutatjuk a leggyakoribb
átveréseket, és segítünk a kivédésükben
38 új notebookok teSztje
6 olcsó, keveset fogyasztó, mégis nagy
teljesítményű noteszgép tesztje
42 tökéleteS otthoni hálózat
Bemutatjuk, hogyan építhet tökéletes háló-
zatot, és mi mindent tehet meg vele
A Windows 7 tartóstesztje
Máris öt hónapos a Windows 7! A CHIP magazin hat szakértője
alaposan megvizsgálta, hogy mire képes a mindennapokban az
új rendszer.
26
32
WEBES áTvErÉSEK
firefox 200 euróért? 70
laSSÍTOTT FElvÉTEl
így ketyeg a bioS 42
Egy, KÉT, Há…
tökéletes otthoni hálózat
Hazugságok és olcsó ígéretek – sehol sem
könnyebb a csalóknak pénzhez jutni, mint az
interneten. cikkünkben bemutatjuk a leggyako-
ribb módszereket, és segítünk a kivédésükben.
másodpercekkel a bekapcsolás után a Bios már le
is ellenőrizte minden hardverünket. a cHip meg-
mutatja, mi is történik ilyenkor, és hogy hogyan
növeljük pc-nk teljesítményét a Bios-beállítással.
egy olyan hálózatot szeretne, ami mindenre
hasz nálható? a cHip segít – és hogy mi mindenre
alkalmas egy ilyen tökéletes hálózat, azt megtud-
hatja cikkünkből.
6 2010/04 chiponline.hu
Mailbox
Kaspersky-problémák
CD- és DVD-tartalom
CHIP 3/2010 – 58. oldal
Miután aktiváltam a Kaspersky ví-
rusirtót a márciusi lapszámban
megadott kóddal, azt a visszajel-
zést kapom, hogy az érvényesség
2 nap múlva fog lejárni. De az áp-
rilisi szám addig nem fog megér-
kezni. Érdeklődnék, hogy mit le-
hetne tenni.
N. ZSOLT
A megjelenésünkig levélben küld-
tük el a kódot mindenkinek, aki
igényelte. Amiért most foglalko-
zunk a kérdéssel, annak oka, hogy
az áprilisi kód is rövidebb lehet
pár nappal, mint szükséges lenne,
így ismét e-mailben fogjuk kikül-
deni az érdeklődőknek az újabb
kódot – ami azonban már 5 hetes
lesz, hogy helyreálljon a rend.
CHIP szerkesztőség
Kaspersky újra lecsap
CD- és DVD-tartalom
CHIP 3/2010 – 58. oldal
A laptopra a céges előfizetéses
DVD-ről installáltam fel, míg a PC-
re a sajátomról. Mégis előfordult,
hogy licencütközést jelzett.
Kasperskyék elvárásába nem fér
bele, hogy egy háztartásban egy
wireless routeren lógó PC-n és
egy laptopon is Kaspersky vírusir-
tó fusson? Hogy tudja a cég meg-
különböztetni, hogy egy háztartá-
son belül több gépen is fenn van
vagy sem a víruskereső alkalma-
zásuk?
Bár már elindultam abba az
irányba, hogy a gépekre más-
más víruskeresőt telepítek, de
InFO _ gyaKran ISMÉTElT KÉrdÉSEK
R Mit tegyek, ha olvashatatlan a DVD/CD melléklet?
Írjon az itelofizetes@motorpresse.hu címre.
R Mit tegyek, ha sérült az újság?
Írjon az itelofizetes@motorpresse.hu címre.
R Ha nem érkezett meg az előfizetett újság?
Írjon az itelofizetes@motorpresse.hu címre.
R Hogyan vehetem igénybe az előfizetésemhez járó pdf-
archívumot?
A lemezmelléklet felületén olvasható kódot írja be (regisztrá-
ció és bejelentkezés után) a chiponline.hu weboldalon a Sze-
mélyes/Profil szerkesztése/Előfizetés menüpontban.
R Hogyan fizethetek elő az újságra?
Írjon az itelofizetes@motorpresse.hu címre egy levelet, vagy
látogasson el a www.itmediabolt.hu weboldalra, illetve hívja
az 577-2631-et.
R Hogyan kommentálhatom a cikkeket?
Hozzászólásaikat, véleményüket várjuk a
chip@motorpresse.hu címen.
R Hardveres, illetve szoftveres problémámmal hová
fordulhatok?
A leveleslada@chiponline.hu címre érkező leveleket szakúj-
ságíróink válaszolják meg.
R A DVD/CD melléklet tartalmával kapcsolatban hol tehe-
tem fel a kérdésem?
A lemezmelleklet@chiponline.hu címen.
R Miért csak egy DVD, illetve CD van az újságban, hol a
másik lemez?
Kiadványunk két variációban vásárolható meg: CD-mellék-
lettel vagy DVD-melléklettel, mellékletük egy darab CD
vagy DVD.
R Hol találok további információt a szerkesztőségről?
További elérhetőségeink megtalálhatók az impresszumban,
a 130. oldalon.
azért dolgozik bennem a kíván-
csiság. JóZSEF
Jeleztük a problémát a Kaspers ky
felé, így reménykedhetünk benne,
hogy előrukkolnak valamilyen
megoldással – de sajnos garancia
nincsen rá.
CHIP szerkesztőség
Édes anyanyelvünk
Győztes a PC-startban
CHIP 2/2010 – 26. oldal
Számomra a CHIP magazin befu-
tója az egyébként feltételezhető-
en nem létező „defragmentálás”
szó; vajon ez mitől jobb, mint a
lassan két évtizede elfogadott
„töredezettségmentesítés”? Kötve
hiszem, hogy előbbit többen tud-
ják értelmezni. Ez az egyik legsú-
lyosabb vétség, amit láttam az el-
múlt években, ráadásul rendsze-
res visszatérő a CHIP hasábjain.
És természetesen a klasszikus
probléma: míg a fícsör, supportál,
targetál, scennelés, perszonalizál-
ható szavakkal egyértelműen ne-
vetségessé teszi magát a cikkíró,
addig az ímél, pendrájv, interfész
szavakat sajnálatos módon talán
már a Magyar Tudományos Aka-
démia is jóváhagyta. Hogy ez mi-
nek köszönhető? Véleményem
szerint a magyar számítástechni-
kai magazinok áldásos tevékeny-
ségének. Bízom benne, hogy
előbb-utóbb lesz olyan törvény
vagy rendelet, ami véget vet en-
nek a stiláris igénytelenségnek!
T. GáBOR
Az IT ipar nyelve folyamatosan ala-
kul – és nem valószínű, hogy ebben
csak a média a ludas. A kifogásolt
defragmentálás szó mellesleg leg-
utóbb fenti cikkünkben fordult elő,
egyetlen alkalommal, míg két évti-
zede elfogadott fordítása négyszer.
Remélhetőleg ezzel még mentesü-
lünk a komolyabb büntetés alól, ha
törvény szabályozza majd, mit ír-
hatunk le a lapban.
CHIP szerkesztőség
Programvadászat
Letöltések
download.chip.eu/hu
Letöltöttem a Total Video Conver-
ter programot. Regisztrációs kódot
kér, honnan tudok szerezni hozzá?
erikaviking.741
A program shareware licences,
azaz teljes, ám korlátozott prog-
ram: vagy egyes képességei nem
érhetők el, vagy csak bizonyos
ideig használható. A demóktól el-
térően azonban egyetlen kóddal
vagy elektronikus kulccsal teljes
verzióssá tehető. Az ehhez szük-
séges kulcsot a készítők webolda-
lán lehet megvásárolni, ez esetben
pl. a www.effectmatrix.com-on,
40 dolláros áron.
CHIP szerkesztőség
„A cikknek hála végre
megszűntek a
kompa tibilitási
problémáim.” M. Zoltán
vIrTUálIS XP
WIn7 alaTT
7 chiponline.hu 2010/04
e
gyetlen terméket sem kísért
akkora érdeklődés a barcelonai
mobile World congress szakki-
állításon (a világ legnagyobb mobil
kiállításán), mint a microsoft új
mobil operációs rendszerét, a Win-
dows phone 7 seriest. a csalódást
okozó Windows mobile 6.5 utódját
teljesen újratervezték. felhaszná-
lói felülete a zune mp3-lejátszóéra
emlékeztet: az indulóképernyőn
a gyakran használt programok
– sms, kapcsolatok, játékok stb. –
ablakocskáit látjuk. a választékban
találjuk az outlook mobil változa-
tát is, csakúgy, mint az internet
explorer friss verzióját, ami az év
végi megjelenésre flash támoga-
tást is fog kapni! a vezérlés ujjal
és multitouch gesztusokkal törté-
nik. a rendszer közvetlen hozzá-
férést biztosít az xbox live online
játékszolgáltatáshoz, valamint a
zenéket és filmeket árusító zune
store áruházhoz: az okostelefonok
szinkronizálása a zune szoftver
egy frissített változatán keresztül
történik majd. Természetesen lesz
alkalmazásokat kínáló webbolt
(aka app store) is, mivel azonban
a Windows mobile-hoz készült
programok nem kompatibilisek, a
microsoftnak nem kevés időre lesz
szüksége ahhoz, hogy felvegye
a versenyt az iphone több mint
140 ezres programválasztékával.
az első készülékek 2010 végére
várhatók. valamivel ezelőtt debü-
tál a Nokia-intel koprodukcióban
készülő maemo oprendszer is,
ami mikrokerneles linuxra épül
és meego névre hallgat. az első
meego-s készülék az lg új generá-
ciós intel atom (moorestown) alapú
gW990-es mobilja lesz.
Önállóan:
a Samsung a maga útját járja
ezzel párhuzamosan a Nokia továb-
bi symbianos mobiltelefonokat kí-
ván piacra dobni és feltett szándéka,
hogy az új generációs, multitouchos
telefonok piacán vezető szerepet
vívjon ki magának. az új multitouch
technológiájú symbian 3 operáci-
ós rendszert használó készülékek
megjelenése az üzletekben 2010
harmadik negyedévében várható. a
symbian és az android alkalmazá-
sán túlmenően a samsung saját fej-
lesztésbe kezdett: először a Wave
s8500-as mobilon fut majd a Bada
operációs rendszer, amely a készü-
lékek szélesebb köréhez hozza el
az okostelefonos szolgáltatásokat.
gyors és intuitív működés jellem-
zi, de – ellentétben a konkurenciá-
val – csak a samsung gyártmányú
mobilokon lesz elérhető.
Hogy mennyire fontos a mobilpi-
ac, azt a google ide való belépése
bizonyítja, jóllehet a keresőkirály
ezúttal nem rukkolt elő az android
új verziójával. Új mottót azonban
megfogalmaztak – mobile first –,
vagyis a mobil eszközökben látják
a jövőt. várhatóan év végén érke-
zik a google android új verziója is.
Info: www.microsoft.hu
Még az idén
ötmilliárd
mobilozó
eléri az idén az
ötmilliárdot a mobil-
előfizetők száma a
Nemzetközi Távköz-
lési egyesület (iTu)
előrejelzése szerint.
a szélessávú mobil-
net-előfizetések szá-
ma is gyors ütemben
gyarapszik majd: az
idén meghaladhatja az
egymilliárdot a tavalyi
600 milliót követően.
a mobil internet öt
éven belül lehagy-
hatja a vezetékes
kapcsolaton keresztüli
netezést.
Info: itu.int
a fujitsu két új mini pc-je az intel
legfrissebb core processzorai kö-
ré épül. az esprimo Q9000-est
azoknak szánja a gyártó, akik
helytakarékos és kis fogyasztású
asztali gépet keresnek komplett
funkcionalitással. a legújabb intel
mobil technológiának és a micro-
soft Windows 7 professional ope-
rációs rendszernek köszönhetően
a modell maradéktalanul kielégíti
a teljes értékű pc-kkel szemben
támasztott követelményeket. To-
vábbi előnye az energiatakarékos
működés: a core i5 processzor tét-
len üzemmódban mindössze 19
watt áramot fogyaszt. a színes
borítókkal személyre szabható
külsejű esprimo Q1510-es kis mé-
rete ellenére kiválóan teljesít szó-
rakoztatóközpontként a nappali-
ban vagy üzleti gépként az irodá-
ban. Távvezérlővel, teljes körű
Hdmi-támogatással, valamint
előre telepített, konfigurált Win-
dows 7 Home premium operációs
rendszerrel látták el, és rendelhe-
tő Blu-ray meghajtóval is. az op-
cionális WlaN-támogatás lehető-
vé teszi, hogy a Q1510-est az ott-
honi kiszolgálóra csatlakoztatva
hallgassunk zenét vagy vetítsük
le nyaralási képeinket a tévé kép-
ernyőjén. kényelmi funkció, hogy
a gépet felszerelték „hat az egy-
ben” memóriakártya-olvasóval a
digitális fényképezőgéppel ké-
szült felvételek átmásolásához.
Info: www.fujitsu.hu
Fujitsu
Bivalyerős
mini PC-k
Twitter
Másodpercenként
600 üzenet
elképesztő forgalomnövekedést produ-
kálnak a közösségi hálózatok. a Twitter
mikroblog szolgáltatást használók naponta
átlagosan 50 millió – vagyis másodpercen-
ként 600 – üzenetet küldenek egymásnak.
Hatalmas a fejlődés: a korábbi statisztikák
szerint a twitterezők 2007-ben még csupán
ötezer, 2008-ban háromszázezer, míg 2009
elején 2,5 millió üzenetet küldtek naponta.
Tavaly pedig a bejegyzések mennyisége
1400 százalékos növekedés mellett az év
végére elérte a napi 35 milliót. a tény-
legesen kézbesített üzenetmennyiség
azonban még ennél is jóval több, mivel egy
bejegyzést egyszerre akár több ezren is
megkaphatnak.
Info: www.twitter.com
Mobile World Congress
Végre itt
a Windows
Phone 7
A világ legnagyobb mobil-
kiállításán új okostelefonos
operációs rendszert mutatott
be a Microsoft.
9 chiponline.hu 2010/04
közepén úgy döntött, hogy elfogadja a Mic-
rosoft elképzelését, végül a képernyős meg-
oldás maradt (számítógépgyártók számára
lehetőség van már eleve más böngészővel
szállítani gépeiket).
KB976002-esfrissítés: aböngészőválasztó
Ez a Microsoft által tavaly beígért választó-
képernyő az idő rövidsége miatt a Windows 7
eredeti kiadásába nem került bele, hanem
most, a Windows Update segítségével érkező
frissítéssel „települ” az XP-t, Vistát vagy Win-
dows 7-et használó számítógépekre, feltéve,
hogy azoknál az Internet Explorer az alapér-
telmezett böngésző. Nem véletlen az idéző-
jel: valójában nem is egy programról van
szó, hanem egy kis weboldalról, ami magá-
ban az Internet Explorerben nyílik meg, bár
a megfelelő beállítások miatt a böngésző
menüsávja és egyéb jellemző képelemei
nemlesznek láthatóak. A megjelenő 12 bön-
gészőből először az öt legnépszerűbb (Exp-
lorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera) látszik,
majd a görgetősáv segítségével kerül elénk a
maradék hét. A sorrend mindkét csoporton
belül véletlenszerű (az első verziókban ez
még nemvolt egészen így, de a Microsoft ké-
sőbb javított az algoritmuson).
Az egyes böngészőkről a rövid reklámszö-
vegnél többet a megfelelő További informá-
ciók gomb megnyomásával szerezhetünk.
Ahogy a képernyőképen is látszik, már a rö-
vid reklámszövegből is kiderül, hogy az
egyes gyártóknak mennyire volt fontos a
magyar piac: többüknél vagy maradt az an-
gol ismertető (GreenBrowser, K-Meleon),
vagy egy érezhetően gépi fordításúra cserél-
ték azt le (Maxthon). Ha még nem tudunk
dönteni, akkor a választóablak bal alsó sar-
kában a Később szeretnék választani gombot
kell megnyomnunk, ekkor a böngészővá-
lasztó mint ikon megmarad asztalunkon.
A kiválasztott böngészőt telepíteni érte-
lemszerűen a Telepítés gombbal tudjuk. Ez az
adott cég letöltőoldalára visz minket, ahon-
nan elérhetjük a megfelelő csomagot, ame-
lyet aztánmagunknak kell telepíteni – miköz-
ben az Internet Explorer továbbra is a gépün-
kön marad, csak a gyorsindítási eszköztárból
kerül ki. Emiatt a megoldás miatt úgy is érez-
zük, hogy az eljárás valójában csak látszatin-
tézkedés: kizárólag azoknak szól, akik nem
tudják, hogy létezik más böngésző is, ráadá-
sul nem is igazán segít az intelligens válasz-
tásban. Tulajdonképpen nem is más, mint
egy weboldal, ahol összegyűjtötték a 12 leg-
népszerűbb böngésző letöltési linkjét.
Háromszoros hatás: nyertes az Opera?
Az első híradások és felmérések azt mutat-
ják, hogy a böngészőválasztó ablaknak való-
ban van hatása a felhasználói szokásokra:
éppen az Opera jelentette, hogy amióta a
KB676002-es frissítés megérkezett, közel
megháromszorozódott a letöltések száma.
Persze nekik könnyebb dolguk van, mint a
kevésbé ismert neveknek: a Flock ügyvezető
igazgatója, Shawn Hardin például azt saj-
nálja, hogy az ő programjuk (amely Európá-
ban a hatodik helyen áll piaci részesedés te-
az Internet
Explorer vége?
Az EU döntése nyomán a hónap közepétől érkezik meg gépünkre az automa-
tikus böngészőválasztást segítő kis program. Utánajártunk, hogy mit jelent
ez a Microsoftnak, mit az olvasónak, és bemutatjuk használatát is.
A most megjelenő böngészőválasztó azon-
bannem nekik, hanem a norvég Operának
köszönhető, akik 2007 decemberében je-
lentették fel a Microsoftot az Európai Uni-
ónál, erőfölénnyel való visszaélés miatt.
Az EUmalmai szokás szerint lassanőröl-
tek – az első hírek, hogy a bizottság meg
fogja követelni a szoftveróriástól a többi
böngésző használatának megkönnyítését,
csak 2009 elején jelentek meg, és további
fél év kellett ahhoz, hogy minderről dönt-
senek is. A Microsoft által javasolt megol-
dás egy választóképernyő volt, amelyre
minden, 0,5 százalékos piaci részesedésnél
többel bíró böngésző felkerül, és amelyre
kattintva a felhasználó letöltheti az általa
választott programot. Ez eredetileg az Ope-
rának nemis tetszett, ők egy olyan megol-
dást preferáltak volna, ahol a böngésző a
Windowszal együtt érkezik, és a vásárló az
operációs rendszer telepítésekor válasz-
totta volna ki a neki megfelelő szoftvert.
Ám mivel végül az EU 2009. december
a Microsoft, előbb ingyenessé téve, majd
az operációs rendszerbe integrálva az In-
ternet Explorert (ez utóbbi az IE 4-et és a
Win95-OSR2-t jelenti) legyőzte az addig
piacvezető Netscape Navigatort. Utóbbi-
nak esélye sem volt, hiszen a gyártónak
egyetlen bevételi forrása a böngésző el-
adása volt, márpedig az ingyenes és min-
denki számára azonnal rendelkezésre álló
IE mellett egy külön telepítendő, ráadásul
pénzbe kerülő versenytársra senki sem
volt kíváncsi.
Az azóta eltelt években az Internet Exp-
lorer gyakorlatilag letarolta a piacot, és fi-
nomanszólva is kedvező árazása sokáig le-
hetetlenné tette a fizetős böngészők „túl-
élését”. Csak az utóbbi években kezdett
részesedése csökkenni, köszönhetően az
olyan erős versenytársaknak, mint a
Firefox, Chrome és Safari (a StatCounter
jelentése szerint 2009 végén, 2010 elején
az oldalletöltések számát tekintve a
Firefox 3.5 át is vette a vezetést az IE-től).
E
urópa és a Microsoft viszonya
nem nevezhető felhőtlennek:
először a Novell 1993-as panaszát
követően kellett a szoftveróriás-
nak 2003-ban piacra dobni a Me-
dia Player nélküli Windows-változatot (és
komoly, közel 500 millió eurós büntetést
fizetnie 2004-ben). Az általában az erőfö-
lénnyel való visszaéléssel kapcsolatos pe-
rek sorában csak az egyik legújabb az,
amelynek hatását ebben a hónapban min-
den olyan felhasználó megtapasztalhatja,
aki az Internet Explorert használja: egy, a
Windows Update-tel érkező frissítéssel egy
kis program is kerül számítógépünkre,
amely a következő rendszerindítással lép
működésbe, és lehetővé teszi, hogy az IE
helyett más programot válasszunk.
opera, ária: egy versenytárs reklamál
A mai történet előzményének a 90-es évek
közepének „böngészőháború” névvel ille-
tett eseménysorozata tekinthető, amikor
kintetében) csak az ablak második „oldalára”
került, márpedig a felhasználók nagy része
oda már nemjut el, sokan még azt semtud-
ják, hogy van ilyen ablak.
Egy felmérés szerint, amelyet a hat legna-
gyobb európai országban végeztek, az embe-
rek több mint kétharmadát egyébként nem
is érdekli a böngészőválasztás, miközben
biztonsági szakértők arra figyelmeztetnek,
hogy a választóablak remek lehetőséget
nyújt a netes bűnözőknek egy újabb, ezúttal
böngészőnek álcázott trójai telepítésére.
A hackereknek nemkell mást tenniük, mint
egy hasonló weboldalt létrehozni, és meg-
tartva az eddigi ikonokat és szövegeket, fel-
ajánlani az öt népszerű böngészőt.
Kérdés, hogy azok után, hogy a Microsoft
megtette ezt a lépést, ki lesz a következő? Ne
felejtsük el, hogy az Apple is egy saját, ingye-
nes böngészővel, a Safarival szállítja a Mac OS
X-et, az iPhone-ra pedig egyenesen tiltott is a
konkurens böngészők telepítése. Ennek elle-
nére az idei Mobile World Congressen éppen
az Opera demonstrálta, hogy az általuk készí-
tett programremekül fut az iPhone-on is, te-
hát elképzelhető, hogy a következő böngésző-
választót éppen az Apple okostelefonján lát-
juk majd viszont.
Böngészőválasztás
2010/04 chiponline.hu 8
Online választás
A böngészővá-
lasztó ablak hasz-
nálatához szük-
ségünk lesz élő
netkapcsolatra,
mert mind a tele-
pítő, mind a plusz
információk letöl-
tése az internetről
történik
10 2010/04 chiponline.hu. 11 chiponline.hu. 2010/04
IT-tudás nélkül
nem lesz esély
állásra
Öt éven belül a ma-
gyarországi munkahe-
lyek kilencven száza-
lékának betöltéséhez
elengedhetetlen lesz
a digitális írástudás,
vélekedett klotz
Tamás, az informatikai
vállalkozások szö-
vetségének főtitkára.
Tapasztalatai szerint a
diákok sokkal jobban
érdeklődnek az
informatika iránt, de
a nyelvtudás hiánya
őket is akadályozza
a világhálón való
közösségi kapcsolat-
tartásban.
Info: ivsz.hu
az országos kereskedelmi szövet-
ség pályázatán az „év kereskedel-
mi Webáruháza 2009” díjat nyer-
te a praktiker barkács áruházlánc
magyarországi web shopja. a
szakmai zsűri a vizuális megjele-
nést, az ötletességet és a felhasz-
nálóbarát megoldásokat értékelte
a verseny során. döntésük alapján
lett első kategóriájában a 19 hazai
áruházzal rendelkező praktiker,
amely még csak egy esztendő-
vel ezelőtt indította el internetes
áruházát. fiatal mivolta ellenére
a praktiker webshopját havonta
több mint 200 ezer egyedi láto-
gató keresi fel a széles áruválasz-
ték és a hasznos ötletek miatt. a
közönségszavazatok alapján a
webshop a harmadik legkedvel-
tebb internetes áruház hazánk-
ban. a magyarországon működő
barkácsáruházak közül elsőként
nyitott a praktiker olyan inter-
netes áruházat, ahol nemcsak az
akciós prospektus érhető el, ha-
nem a teljes áruválaszték, és akár
házhoz is szállítják a kiválasztott
termékeket.
Info: praktiker.hu
Praktiker-díj
Teljes áruválaszték
a neten
Pannon Internet Prémium
45 gigabájtos mobil
internet
egyre többen csatlakoznak az internetre
mobilhálózaton keresztül, a mobil internet
használata azonban mind ez ideig kompro-
misszumot igényelt az adatforgalom terén.
annak érdekében, hogy az állandóan a
világhálón lógók számára is vonzóvá tegye
szolgáltatását, internet prémium néven
havi 45 gigabájtos adatforgalmat lehetővé
tévő tarifacsomagot vezetett be a pannon.
a 8990 forintos havidíjért megrendelhető
csomag további előnyei közé tartozik a
kétéves hűségnyilatkozat vállalása esetén 3
hónapig tartó 50 százalékos kedvezmény és
a 0 forintos modem. a pannon webhelyének
újdonsága az online internetcsomag-ajánló,
amelynek segítségével internet-használati
igényeik megadása után az ügyfelek
egyszerűen megtalálhatják a számukra
legkedvezőbb ajánlatot.
Info: pannon.hu
netelérést mindenkinek
Legyen alapvető
emberi jog az
internet-hozzáférés
Bizonyított tény, hogy nagyobb szabadságot
biztosít a világháló: akinek már megvan,
nem tud meglenni nélküle, akinek még nincs,
erősen vágyik rá.
végre megkímélhetjük magunkat azoktól
az izgalmaktól, amit a külföldi utazásunk
után kapott borsos mobilnetszámla kifize-
tése okoz. márciustól a szolgáltatóknak az
európai unió területén mobilinternet-
roamingot használó valamennyi ügyfelük-
nek lehetővé kell tenniük, hogy a szolgálta-
tás igénybe vételekor választhassanak egy
olyan felső határt, amelynél az adott idő-
szakban csak a fogyasztó külön kérésére
lehet magasabb az adatforgalomért fize-
tendő számla. az európai parlament 2009.
júniusi rendelete szerint a szolgáltatók
több korlátot is megállapíthatnak, akár ösz-
szegben, akár adatforgalomban meghatá-
rozva a limitet. a megállapított limitek kö-
zül az úgynevezett alapértelmezett összeg-
határ a számlázási időszakban nem halad-
hatja meg a nettó 50 eurót.
Info: www.europarl.europa.eu
Mobil internet
Korlátozhatjuk az
adatforgalmat
senki sem szeretné, ha az elve-
szett vagy ellopott usB memóriá-
ján lévő adatok illetéktelenek ke-
zébe kerülnének. a verbatim 256
bites hardveres aes titkosítással
ellátott secure expresscard ssd
kártyája 10 helytelen jelszó meg-
adása után automatikusan és visz-
szahozhatatlanul törli az összes
tárolt információt. az eszközhöz
vendégjelszavak is rendelhetők,
azaz másoknak is adhatunk hozzá-
férési jogokat a kártyán tárolt ada-
tok egy részéhez vagy egészéhez.
a masszív kivitelű, ütés- és rez-
gésálló félvezető alapú meghajtó
további előnye az alacsony ener-
giafogyasztás. azonnal használat-
ba vehető, nem igényel előzetes
szoftvertelepítést vagy rendszer-
gazdai jogosultságot, elég az esz-
közt a számítógép expresscard
nyílásába helyezni. Netbookok és
noteszgépek állandó tárhely-ki-
egészítéseként is szolgálhat, mivel
nem lóg ki a gépházból.
Info: www.verbatim.hu
A mobilnet a
legnépszerűbb
hazánkban is
az internet-
előfizetések száma
egy év alatt 472 ezer-
rel gyarapodott, és
megközelítette a 2,8
milliót. 57 százalékuk
a szélessávú technoló-
giát (xdsl és kábelté-
vé) használja; ez a te-
rület 2008 vége óta
mindösszesen 4 szá-
zalékkal bővült. ezzel
szemben a mobilinter-
netezők immár egy-
milliós tábora (az ösz-
szes előfizetés egy-
harmada) egy év alatt
a másfélszeresére
nőtt.
Info: www.ksh.hu
e
gyre inkább mindennapi életünk
részévé válik az internet, derül ki
az információs Társadalom és Há-
lózatkutató központ (ithaka) által a
upc megbízásából 1500 netező bevo-
násával végzett online felmérésből,
amely a lakosság felét kitevő, rendsze-
resen internetező felhasználók szoká-
sait vizsgálta.
a megkérdezett résztvevők 90 szá-
zalékának az internethasználat meg-
szokott napi tevékenységnek számít.
elsősorban leveleznek, híreket olvas-
nak, zenét hallgatnak és információt
cserélnek chaten vagy közösségi por-
tálokon. a netezők fele legalább heti
rendszerességgel oszt meg vagy tölt le
főként zenét, illetve filmes tartalma-
kat. minden második internetező már
rendszeresen vesz igénybe online ban-
ki szolgáltatásokat, és egyharmaduk a
számláit is a weben keresztül fizeti ki.
évek óta dinamikusan terjed a kö-
zösségi portálok használata, mi több, a
felhasználók kétharmada több ilyne
helyen is regisztrálta magát. a legtöb-
ben (a netezők 90 százaléka) a hazai
üzemeltetésű iWiW-et részesíti előny-
ben, ezt követi népszerűségben a
myvip és a globális piacvezető
facebook. sokan csak ritkán jelentkez-
nek be, a többség inkább passzív
kukkoló, és egyelőre csak 5 százalékuk
osztja meg élete eseményeit és gondo-
latait másokkal. ugyanakkor a közös-
ségi hálózatokat ma már többen (49
százalék) használják napi kommuniká-
cióra, mint az sms-t (40 százalék), de
még mindig az e-mail a leggyakoribb
elektronikus kapcsolattartási forma
(70 százalék).
Jóllehet a netezők kétharmada már
a mobiljával is képes a webre kapcso-
lódni, ezt naponta csak 6-7 százalékuk
teszi meg, és több mint felük soha nem
használja ezt a lehetőséget. az interne-
tezés jelenleg a Bluetooth-nál és a játé-
koknál is ritkábban használt funkció a
mobilokon. a legtöbben kábelen (47
százalék) vagy adsl (35 százalék) kap-
csolaton keresztül csatlakoznak a vi-
lághálóra, többnyire 2-5 megabit/s-os
sebességgel. figyelemre méltó, hogy a
netezők több mint 16 százaléka már 15
megabit/s-nál nagyobb sávszélességű
hozzáféréssel rendelkezik.
Info: www.ithaka.hu
Minden ötödik hazai
netező folyamatosan
online kapcsolatban van.
Magyar internetezők
Egyre többet
lógunk
a neten
az öreg kontinensen
sokan nem nézik jó
szemmel a google bi-
rodalom megállítha-
tatlan terjeszkedését.
most az európai Bi-
zottság indított vizs-
gálatot a versenyjogi
szabályok megsértése
miatt. a panaszt a
brit foundem ár-ös-
szehasonlító oldal, a
francia ejustice.fr jog-
segélyportál, vala-
mint a microsoft ciao!
vásárlási portálja
nyújtotta be. az első
kettő azt sérelmezi,
hogy szerintük a
google keresője szán-
dékosan alacsonyan
rangsorolja őket kere-
sési eredményeiben.
a ciao! már hosszabb
ideje veszi igénybe a
google adsense hir-
detési platform szol-
gáltatásait, de amióta
2008-ban a microsoft
tulajdonába került,
többször is kifogásol-
ta a szerződési felté-
teleket.
Újabb támadás
érte a Google
birodalmat
Secure ExpressCard
Biztonságos
adattárolás
N
yilvánvalóvá vált az utóbbi
években, hogy súlyos hát-
rányba kerülnek azon orszá-
gok polgárai, akik csak korlátozott
mértékben tudnak hozzáférni az
internethez. fokozódik a kultu-
rális és gazdasági lemaradásuk,
jövőbeli lehetőségeik erősen kor-
látozottak, a diktatúrákban élők
pedig kiszolgáltatottá válnak a
hatalommal szemben, mivel nem
képesek megfelelően tájékozódni.
Nem csoda ezek után, hogy egy,
a BBc World service által meg-
rendelt, 26 országban több mint
27 ezer személy megkérdezésé-
vel elvégzett globescan-kutatás
szerint az internetet használók
87 százaléka véli úgy: a világháló
elérésének szerepelnie kellene az
alapvető emberi jogok között. az
internetkapcsolattal – remélhető-
leg csupán egyelőre – nem rendel-
kező válaszadók 70 százaléka pe-
dig úgy érzi, feltétlenül szüksége
lenne internetre. a válaszolók 78
százalékának meggyőződése, hogy
az internet nagyobb szabadságot
biztosít számára. ez a nézet az
amerikai felhasználók körében a
legnépszerűbb, akik a szabad véle-
ménynyilvánítás leghatékonyabb
eszközének tartják a világhálót.
„a kommunikációhoz való jogot
nem szabad figyelmen kívül hagy-
ni” – nyilatkozta a felméréssel
kapcsolatban Hamadoun Toure, a
Nemzetközi Távközlési egyesület
(iTu) főtitkára. Hozzátette, az ed-
digi találmányok közül az internet
a legnagyobb lehetőségeket rejtő
felvilágosító eszköz - természe-
tesen megfelelő keretek között,
megfelelő oktatással kísérve. sze-
rinte az országok kormányainak
olyan alapvető infrastruktúraként
kellene kezelniük az internetet és
az internet-elérést, mint amilye-
nek az úthálózatok, a vízvezetékek
és a szemétszállítás-vagyis kom-
munális szolgáltatásként.
ugyanakkor sokakat nyugtala-
nítanak az interneten leselkedő
veszélyek – a különféle vissza-
élések, a magánéleti szféra meg-
sértése, a hackertámadások. a
japán, a német, a francia, a kínai
és a dél-koreai felhasználók több-
sége nem tekinti biztonságosnak
az online véleménynyilvánítást.
ennek ellenére a megkérdezettek
több mint fele teljes mértékben
egyetértett a felmérésnek azzal a
felvetésével, miszerint a kormá-
nyoknak sehol és semmilyen mér-
tékben sem szabadna korlátozni-
uk az internetet. ezt leginkább a
dél-koreai, a nigériai és a mexikói
válaszolók helyeselték, miköz-
ben a törökök, a pakisztániak és
kínaiak mindössze 16 százaléka
tartaná vissza kormányát attól,
hogy cenzúrázza az internetet.
Info: www.globescan.com
Hírek
12 2010/04 chiponline.hu.
A
Toshiba új videokameráival, a
camileo s20, H30 és x100 jelű
modellekkel 1920×1080 képpon-
tos (full Hd) felbontású videók készít-
hetők. mindhárom készüléket felsze-
relték egy könnyen használható,
YouTube-ra való feltöltési funkcióval,
így miután csatlakoztunk az internetre,
egy gomb megnyomásával azonnal
megoszthatjuk másokkal műveinket a
népszerű portálon. Újdonság az opti-
malizált éjszakai mód is, melynek ré-
vén gyenge fényviszonyok közepette
is nagy részletességű videók rögzíthe-
tők. Természetesen mindhárom készü-
lék használható fényképezőgépként:
az s20-as 5, a H30-as és az x100-as
pedig 10 megapixeles képeket készít.
az s20-as a világ egyik legvéko-
nyabb Hd videokamerája, a H30-as
egyszerre sokoldalú és könnyen kezel-
hető, míg a x100-ast – amely jelenleg
a camileo sorozat csúcsmodellje –
10-szeres optikai zoommal látták el,
ami a 10-szeres digitális móddal kom-
binálva igen kiterjedt, százszoros
zoomtartományt eredményez. az új
videokamerákkal készített felvétele-
ket azonnal megtekinthetjük a kifor-
dítható lcd-kijelzőn.
az új, H30-as és x100-as modellek
érintőképernyőjének intuitív felhasz-
nálói felületén egészen egyszerű fel-
adat a menürendszerben való navigá-
ció, míg az s20-ast nyomógombos
menüjének segítségével vezérelhet-
jük, amellyel könnyedén tudjuk felvé-
teleinket rögzíteni, megtekinteni, va-
lamint a számítógépre átmásolni. a
beépített Hdmi csatlakozó segítségé-
vel a videokamerák a Hd felbontású
lejátszást támogató legtöbb televízió-
hoz és noteszgéphez csatlakoztatha-
tók. a régebbi berendezésekhez usB
2.0 és komponens videó (pal és NTsc)
szabványú csatlakozókon keresztül
kapcsolhatók a camileo sorozat új mo-
delljei, amelyek 2010 első negyedévé-
től vásárolhatók meg a magyarországi
üzletekben.
Info: toshiba.hu
Toshiba
Full HD felbontású videokamerák
Májusban jön a
végleges
Office 2010
az office 2010 végle-
ges verzióját a cégek
május 12-től, a nagy-
közönség pedig idén
júniustól vásárolhatja
meg. a microsoft
megerősítette azt az
értesülést, mely sze-
rint akik szeptember
30-ig office 2007-et
vagy olyan számító-
gépet vásárolnak,
amelyre a régebbi
programcsomag van
telepítve, ingyenesen
frissíthetnek majd az
új microsoft office
2010 megfelelő cso-
magjára.
Info: microsoft.hu
A Camileo sorozat új modelljeiről egy gombnyomással tölthetők fel a
videók a világ legnagyobb videómegosztójára, a YouTube-ra.
Veszélyesek a
korábbi IE-
változatok
arra figyelmezteti az
internetezőket a mic-
rosoft, hogy mihama-
rabb térjenek át az
internet explorer leg-
újabb, 8-as változatá-
ra, mivel a hackerek a
böngésző korábbi
verzióiban található
sebezhetőségek fel-
kutatására és kihasz-
nálására összpontosí-
tanak. március elején
is fény derült egy
olyan kritikus sérülé-
kenységre az internet
explorer régebbi, 6-os
és 7-es kiadásában,
amely lehetőséget
biztosít a megtáma-
dott számítógép felet-
ti teljes ellenőrzés át-
vételére. korábban a
google elleni táma-
dást is az internet
explorer hibás, 6-os
változatán keresztül
hajtották végre. Nem
mellékes, hogy a mic-
rosoft már megszün-
tette a hivatalos ie6
támogatást.
Info: microsoft.hu
Check Point abra
Biztonsági megoldás
otthonról dolgozóknak
a check point-féle abra pendrive
segítségével bármely pc teljesen
biztonságos vállalati számítógép-
pé alakítható, így integrált virtuá-
lis magánhálózati kapcsolaton ke-
resztül, bárhonnan, bármikor, akár
offline, akár online állapotban is
elérhetők róla a vállalati e-mailek,
állományok és al-
kalmazások. a
check point és a
sandisk közös fej-
lesztése az előbbi
vizualizációs, vir-
tuális magánháló-
zati és biztonsági
technológiáit öt-
vözi az utóbbi tit-
kosított, nagy tel-
jesítményű usB
meghajtójával. a felhasználónak
nem kell mást tennie, mint egy-
szerűen bedugni az abrát bármely
windowsos pc-be, megadni a be-
jelentkezési adatait, és a rendszer
máris vállalati asztali gépként
üzemel. az abrán tárolt bizalmas
adatok védelme érdekében az
eszköz számos, kife-
jezetten magas szin-
tű biztonsági megol-
dást tartalmaz. a
hardveres és szoft-
veres titkosítás meg-
védi az adatokat
mind tároláskor,
mind pedig a hasz-
nálat során.
Info:
checkpoint.com
engedélyezte az amerikai kormány, hogy he-
lyi vállalatok internetes szolgáltatásokat ad-
janak el olyan, kereskedelmi embargó alatt
álló országoknak, mint irán, kuba és szudán,
annak érdekében, hogy az itt élők gyakorol-
hassák alapvető emberi jogaikat, az informá-
ciókhoz való szabad hozzáférést. az iránban
nemrég az elnökválasztás kapcsán lezajlott
rendszerellenes megmozdulások ugyanis
megmutatták, hogy az interneten, elektroni-
kus levelezésen és azonnali üzeneteken ke-
resztüli kommunikáció milyen hatékony esz-
köz. a döntés meg fogja könnyíteni az iráni,
szudáni és kubai polgároknak, hogy kapcso-
latba léphessenek egymással és a világgal.
azonban kuba esetében szoftverek eladására
továbbra sincs lehetőség, ugyanakkor végre
enyhítették az utazási és áruszállítási korlá-
tozásokat.
Info: www.usa.gov
Embargó
Már eladhatók inter-
netes szolgáltatások
13 chiponline.hu 2010/04
N
oha a házimoziban továbbra is a
Hdmi az úr, egyre terjed a pc-s
iparban népszerű displayport. a
nyílt szabvány nagyobb sávszélessé-
get biztosít, és könnyebb az imple-
mentálása, a Hdmi azonban sokkal el-
terjedtebb. a szabványok új verziói-
nak közös nevezője 2010-ben a 3d.
a displayport 1.2 megduplázza az
1.1-es szabvány sávszélességét 21,6
gb/s-ra, és usB-s adatátvitelt is lehe-
tővé tesz azonos kábelen, 720 mb/s
sebességig. ezzel a teljesítménnyel a
dp 1.2 képes egyetlen kijelzőn akár
3840×2400-as felbontás megjelení-
tésére. a sávszélesség lehetőséget ad
egyetlen dp csatlakozással 4 darab,
1920×1200-as kijelző egyidejű meg-
hajtására, vagy 2500×1600-as fel-
bontás mellett 120 Hz-es, 3d-s kép
átvitelére (ilyenkor két adatfolyamot
kezel egyszerre).
a ma még népszerűbb Hdmi jelen-
leg az 1,4a verziónál tart (a készülé-
kekben még az 1.3-mat alkalmazzák),
és a legfontosabb újdonság az 1.3-as
Hdmi-hez képest, hogy a szabvány
immáron teljes mértékben támogatja
a 3d-s lejátszókat, képformátumokat
és kijelzőket.
Info: displayport.org/hdmi.org
Microsoft
BlueTrack egér
fillérekért
a microsoft
BlueTrack technológi-
ája egészen mostaná-
ig csak igazán drága,
professzionális és já-
tékra szánt ms ege-
reknél volt elérhető.
a cég új Wireless mo-
bile mouse 3500,
Wireless mouse 2000
és comfort mouse
4500 modelljei azon-
ban már mind támo-
gatják ezt a rendkívül
pontos letapogatási
technológiát, még-
sem kerülnek többe
7-8 ezer forintnál.
Info: microsoft.hu
az új pine Trail-alapú
netbookok sokkal
jobbak elődeiknél, de
csakis üzemidő terén:
a felhasználók legna-
gyobb bánatára se-
bességben mit sem
változtak. ezen pró-
bál meg némileg eny-
híteni az intel leg-
újabb atom procesz-
szora, az N470, ami
minden tekintetben
megegyezik az N450-
es modellel, ám annál
133 mHz-cel gyor-
sabb. a 45 nm-es, in-
order üzemű cpu-ba
integrálták a memó-
riavezérlőt és a
gma3150-es gpu-t is,
és hiába a megemelt,
1,83 gHz-es órajel, si-
került tartani az 5,5
wattos maximális fo-
gyasztást. az N470-et
elsőként a lenovo
ideapad s10-3t
netbookjában lehet
megtalálni.
Info: www.intel.hu
a világ legtöbb alaplapját értékesítő cég to-
vábbra is az asus. Ám ez az állítás idén
megdőlni látszik – az eddigi második helye-
zett gigabyte vészesen megközelítette az
asus-t. a jelentések szerint az asus az idei
év első két hónapjában 3,2-3,3 millió alap-
lapot hozott forgalomba, míg a gigabyte
3,1-3,3 milliót. az iparági szakértők szerint
ezt az asus egy kisebb, de érezhető ár-
csökkentéssel fogja lereagálni, hogy meg-
tartsa első helyét, ám az árkorrekcióra
minden bizonnyal a többi versenytárs is
válaszol majd.
Hazánkban a helyzet már megfordult – az
alaplapok piacán a gigabyte népszerűbb,
mint az asus. a harmadik versenyző az
msi, amelynek az elmúlt időszakban mind-
egyik piacon jelentős visszaesést kellett el-
szenvednie.
Info: hu.asus.com/www.giga-byte.hu
aSUS vs. gigabyte
Fordul(hat) a kocka
az alaplappiacon
dISPlayPOrT ÉS HdMI
Ádáz harcot vív
a két szabvány
Nem újdonság a hordoz-
ható fotótár, de a most
megjelent Hyperdrive
előtt nem igazán volt ilyen
jól használható modell.
a sanho Hyperdrive egy
640 gB-os, 2,5 colos merevle-
mezre menti el a behelyezett
memóriakártyára készült fotó-
inkat, vagyis tárhelygondjaink
nem lesznek. a készüléken egy
800×480-as, 4,8 colos kijelző is
van, amin a Hyperdrive minden
elmentett képet meg tud jelení-
teni, beleértve a raW formátu-
múakat is. a sebességgel nem
lesz gondunk, percenként 2 gB

adatot képes menteni a készülék,
és akkumulátorról egy töltéssel
200 gB-nyi transzfert bonyolít-
hatunk le. a Hyperdriveból ké-
szül Hdd nélküli (300 dollár) és
kisebb tárakkal szerelt verzió is.
a kártyaolvasó sd és cf kártyá-
kat fogad, de sajnos még a 600
dolláros csúcskészülék sem ke-
zeli a legújabb szabványú sdxc
memóriakártyákat.
Info:www.hyperdrive.com
Leheletnyit
gyorsulnak a
netbookok
A Samsung R580 notebook exkluzív életstílust testesít meg.
Új Touch of Color színátmenetes „kristály” borítással, strapabíró készülék-
házzal a Samsung R580 gondoskodik róla, hogy mobil életviteledből a stílus
se hiá nyoz zon. A touchpad LED megvilágítása és a numerikus billentyű-
zettel kiegészített elkülönített, lapos billentyűzet mind az elegáns
megjelenés része. A gép alvó állapo tá ban is lehetőség van USB porton
keresztül csatlakoz tatott készülékek töltésére.
ERŐ ÉS TELJESÍTMÉNY
15,6” HD LED kijelző | Intel i5 430M processzor | 4GB DDR3 memória
500GB HDD | Nvidia GeForce 330M VGA
TOVÁBBI RÉSZLETEK: www.samsung.com
640 gB-os fotótár
Mindenre
képes a
HyperDrive
14 2010/04 chiponline.hu
Fókuszban
15 chiponline.hu 2010/04
Fókuszban
új kártevő buk-
kant fel 2009-
ben – áll a
Panda Security éves jelentésében. Ez havi 1,8 millió új kártékony
szoftvert jelent, ami minden eddiginél több. 2008-hoz hasonlítva a
rosszindulatú szoftverek száma 17 millióról közel 40 millióra ug-
rott, elsősorban a trojanok nagy száma miatt. Összehasonlításképp:
1995-ben nagyjából 5 ezer vírus volt ismert, ezek nagy része Kíná-
ból, Franciaországból és az USA-ból érkezett. A kártevők 45%-a még
mindig e-mailen közlekedik. A BitDefender szakemberei szerint
2010 a rootkitek, trójaiak és kémprogramok éve lesz.
változata létezik egyetlen számítógépes féreg-
nek. A „Koobface” elsőként közösségi weboldala-
kon ütötte fel a fejét, azon belül is a Facebookon.
A károkozó ma már szinte minden ismert szolgáltatáson megtalál-
ható, így a Facebook mellett a MySpace-en, Friendsteren, Ni5-on,
Bebo-n, Taggeden, Netlogon, és még a Twitteren is.
A vírust 2008-ban fedezték fel, azóta küldözget ez a gonosz prog-
ram trójaira mutató linket tartalmazó üzeneteket mindenkinek.
2010-ben ismét komoly csapást mérnek a vírusok a közösségi szol-
gáltatásokra – ebben minden védelemmel foglalkozó cég egyetért.
A hackerek ezúttal még több gonoszságot csomagolnak a fertőzött
üzenetekbe: aki rákattint egy ilyenre, annak a fertőzött weboldalon
keresztül titokban rosszindulatú szoftvert is telepítenek a gépére.
olyan vírustörzset fedeztek fel, ami kifejezetten
mobilkészülékeket támad. Ahackerekkedvenc hor-
dozó közege az SMS. A fertőzött telefon észrevétle-
nül SMS-eket küld prémiumdíjas – a tulajdonos számára ismeretlen–
számokra. AWebsense előrejelzése alapján az idei évben a feketekala-
pos hackerek első számú célpontjai az okostelefonok lesznek. Mivel a
cégek ma már okostelefont adnak dolgozóiknak, egyre több kényes és
sokat érő információ kerül ezekre a készülékekre, ami vonzza a
hackereket.
Mivel a mai telefonok már internetkapcsolattal is rendelkeznek,
a mobil banking adatok ellopása is csábítja a hackereket. Egyéb
szofisztikált támadásokra is számíthatunk: Twitteren, fertőzött
mobilos weboldalakon is bejuthatnak a hackerek, és az adatlopás
mellett a kamerát, mikrofont is bekapcsolhatják, vagy éppen az
egész telefont letilthatják és lezárhatják.
HaCKErEK
ÉS

vÍrUSOK
Milliárdokat keresnek apró, gonosz
programjaikkal, amik komoly károkat
okoznak a PC-k világában: ők
a vírusok alkotói és a hackerek.
gyÉMánTSZInTű lOPáS
Minden idők legnagyobb értékű digitális lopását 2009 ápri-
lisában követték el. A hackerek több Tbájtnyi adatot loptak
el Amerikából az F35 Lightning II-es vadászrepülővel kap-
csolatban.
300 000 000
USA dollár
22 000 000
900
514
a lEgTÖBB PÉnZT TErMElő SZáMÍTógÉPES KárTEvőK
A rosszindulatú szoftverek hihetetlen mértékű pénzügyi problémákat okoznak: a legrosszabb mind közül a MyDoom.
a lEgHÍrESEBB HaCKErEK
Tudásuk a címlapokra juttatta őket: ezek a kreatív
hackerek voltak (eddig) a legveszélyesebbek.
robert morris
1998-ban ő programozta le a világ
első internetes vírusát, a morris fér-
get. Jelenleg az miT professzora.
kevin mitnick
az ex-hacker inspirálta a
Wargames című film készítőit.
KárOKOZóK MICrOSOFT PC-KEn
A trójaiak fenyegetik leginkább a windowsos PC-ket.
kb. 33%
kémszoftverek
vírusok
hátsó kapuk
leütésfigyelők
veszélyes programok
kéretlen reklámok
vírushordozó szoftverek
Férgek
trójaiak
kb. 21%
kb. 20%
kb. 17%
kb. 15%
kb. 14%
kb. 5%
kb. 4%
kb. 2%
F
O
R
R
á
S
: M
IC
R
O
S
O
F
T
SPaM
A BitDefender
fel mérései szerint
a kéretlen levelek
kétharmada gyógy-
szereket (Viagra stb.)
kínál. adathalászat
7 %
59 %
gyógyszer
6%
5 %
11 %
Termék
6% vírus
6% kölcsön
oem sW
egyéb
F
O
R
R
á
S
: B
IT
D
E
F
E
N
D
E
R
mydoom
38,5 Mrd
Sobig
37,1 Mrd
i love you
15 Mrd
code red melissa Sasser
500 M 1,2 Mrd 2 Mrd
a lEgFErTőZőBB KárOKOZóK
A „legnépszerűbbé” az I love you-nak sikerült válnia.
Sircam
460 M
adatok
usa dollárban nimda
370 M
F
O
R
R
á
S
: L
A
P
T
O
P
L
O
G
IC
.C
O
M
code red
359 000
i love you
45 M conficker
9-15 M
Storm
1-10 M
Sasser
250 000
F
O
R
R
á
S
: IN
S
U
R
A
N
C
E
H
A
W
K
S
.C
O
M
F
O
R
R
á
S
: V
IR
U
S
L
IS
T
.C
O
M
TOP KárOKOZóK
2009 legnépszerűbb
webes fertőzései
net-Worm.js.Aspxor.a
46,48 %
trojan-downloader.js.gumblar.a
8,55%
trojan-clicker.html.iFrame.abh
8,13%
trojan-downloader.html.Agent.mx
7,70%
trojan-clicker.js.Agent.h
6,13%
trojan-downloader.js.remora.dk
5,59 %
MOBIl vÍrUSOK
A mobilvírusok fele
a Symbian OS-t támadja.
a kaspersky víruslabor
106 új mobil-vírustörzset talált
2009-ben.
49 % symbian
1 % msil
5 % Wince
J2me
35 %
python
9 %
1 % sgold
F
O
R
R
á
S
: K
A
S
P
E
R
S
K
y
john draper
a „captain crunch” néven elhíresült
hacker telefonrendszert hackelt
egy müzlihez járó ajándéksíppal.
Serge humpich
megmutatta, milyen egyszerű
bankkártyát feltörni – elfogták
és bebörtönözték érte.
kevin poulsen
porsche 944-est akart nyerni
telefonfeltöréssel. Jutalma:
3 év börtön.
32,5
25,4
8
3,1
2,0
4,5
8,7
4,8
2,8
16,7
F
O
R
R
á
S
: M
IC
R
O
S
O
F
T
W
in
d
o
w
s

X
P

35
30
25
20
15
10
5
0
WIndOWS FErTőZÖTTSÉgI JElEnTÉS
A Windows XP minden más OS-nél jobban fertőzött.
W
in
d
o
w
s

X
P
S
P
1
W
in
d
o
w
s

X
P
S
P
2
W
in
d
o
w
s

X
P
S
P
3
W
in
d
o
w
s

V
is
ta

W
in
d
o
w
s

V
is
ta
S
P
1
W
in
d
o
w
s

2
0
0
0
S
P
4
32-bit 64-bit 32-bit 64-bit 32-bit 64-bit
(adatok százalékban)
2465
új fertőzött oldal jelenik meg
a weben naponta
2000
új kártevő születik a világon
mindennap
286-Ból 1
e-mail volt fertőzött 2009-ben
1000
PC fertőződik meg hazánkban
mindennap
KárTEvőK a WEBOldalaKOn (2009)
Több ezer fertőzött weboldal jelenik meg nap mint nap.
4000
3000
2000
1000
0
Október Szept. Augusztus július június Május Április Március
F
O
R
R
á
S
: M
E
S
S
A
G
E
L
A
B
S
.C
O
M
Új weboldalak vírussal
Új weboldalak kémszoftverrel
16
Hírek
2010/04 chiponline.hu
Amerikai adatéhség
A televízió-műsorok megtekintésével az amerikai
háztartások évente 1,26 zettabájtnyi (1,26 ezer-
milliárd gigabájtnyi) adatot fogyasztanak.
JulIA FröHlICH
33,7 gigabájt
naponta és
személyenként
az egyesült államokban élők adat-
fogyasztását összesítő számok a
San diego-i university of california
global information industry center
„how much information?” (mennyi
információ?) című jelentéséből szár-
maznak. az egyetem kutatói a nyolc
leg gyakoribb információforrás sáv-
szélességének és kihasználtságának
vizsgálatával megállapították,
hogy egy amerikai polgár naponta
átlagosan mennyi adatot fogyaszt.
JáTÉKOK
18,46 gigabájt
0,93 óra

Tv
11,75 gigabájt
4,91 óra
ZEnE/MP3
0,08 gigabájt
0,45 óra
rádIó
0,1 gigabájt
2,22 óra
MOZI
3,3 gigabájt
0,03 óra
TElEFOn
0,01 gigabájt
0,73 óra
PC/InTErnET
0,08 gigabájt
1,93 óra
KÖnyv
0,01 gigabájt
0,6 óra
I
L
L
U
S
T
R
A
C
I
ó
:

A
N
T
J
E

K
ü
T
H
E
R
;

I
S
T
O
C
K
P
H
O
T
O
a Samsung r580 notebook exkluzív életstílust testesít meg.
Új Touch of color színátmenetes „kristály” borítással, strapabíró készülék-
házzal a samsung r580 gondoskodik róla, hogy mobil életviteledből a stílus
se hiá nyoz zon. a touchpad lED megvilágítása és a numerikus billentyű-
zettel kiegészített elkülönített, lapos billentyűzet mind az elegáns
megjelenés része. a gép alvó állapo tá ban is lehetőség van usB porton
keresztül csatlakoz tatott készülékek töltésére.
erő és teljesítmény
15,6” HD LED kijelző | Intel i5 430M processzor | 4GB DDR3 memória
500GB HDD | Nvidia GeForce 330M VGA
TovÁBBi részleTek: www.samsung.com
18 19
Biztonsági Hírek
chiponline.hu 2010/03 2010/04 chiponline.hu
vESZÉly-ElőrEJElZÉS
KÖZEPES KOCKáZaT
Karácsony után sze-
rencsés módon jelen-
tősen csökkent a
spam- és adathalászati
aktivitás. A hackerek
erőt gyűjtenek a hús-
véti időszakra.
adobe reader
az adobe reader és acrobat sérülékenysé-
ge lehetővé teszi, hogy egy manipulált pdf
dokumentum segítségével a támadók rossz-
indulatú kódot futtassanak az érintett szá-
mítógépen.
MEgOldáS frissítsünk a 9.3-as változat-
ra, amelyben nem csupán a fenti sebezhe-
tőséget, hanem további biztonsági réseket
is kijavított a fejlesztő.
Info: get.adobe.com/reader
openoffice
az openoffice.org irodai csomag 2.x-es és
3.x-es változataiban lévő igen súlyos minő-
sítésű sebezhetőségek kihasználásával
megkerülhető a védelmi rendszer, és átve-
hető az ellenőrzés a számítógép felett.
MEgOldáS mindkét változat esetében
frissítsünk a 3.2-es verzióra, amely már
mentes a fenti hibáktól.
Info: hu.openoffice.org
google toolbar
egy programhiba következtében a kereső-
király böngészőkiegészítője akkor is küld
„haza” adatokat, ha ezt a szolgáltatást ki-
kapcsoltuk a konfiguráló menüben. a prob-
léma a sideWiki és a pagerank funkciókat
érinti.
MEgOldáS telepítsük az eszköztár leg-
frissebb változatát közvetlenül a fejlesztő
weboldaláról, majd zárjunk be minden
böngészőablakot.
Info: google.com/toolbar
VírUsKATAszTrófA
Spamwiki: várják a bejelentéseket
Spambejelentő e-mail címet (spambejelentes@gmail.com) létesített
a magyar nyelvű spamenciklopédia, a Spamwiki. az ide érkező be-
jelentéseket megvizsgálják, jogsértés esetén pedig az oldal nyilvá-
nos szégyenfalára is feltöltik a küldőket. a spamküldés a nemzetkö-
zi szabályozással összhangban hazánkban is törvény által tiltott te-
vékenység. a törvénysértőkkel szemben a nemzeti hírközlési ható-
ság járhat el, amely 2009 októberéig fenn is tartott egy bejelentésre
szolgáló elektronikus levélcímet, amit azonban annak ellenére meg-
szüntettek, hogy csak 2008-ban 5767 bejelentést kaptak.
ÚJ
BIZTOnSágI KOCKáZaTOK
Windows:
17 éves hiba
a Windows operációs
rendszerek 16 bites
programok futtatását
támogató virtual dos
machine (vds) modul-
jában lévő biztonsági
rés lehetővé teszi a
vendég felhasználó-
nak, hogy mindenre
kiterjedő, adminiszt-
rátori jogokhoz jus-
son. az összes 32 bi-
tes Windows verzió
érintett a Windows
7-től kezdve a Win-
dows NT 3.1-ig vissza-
menőleg. a microsoft
tehát már 17 éve dol-
gozik a javításon. ad-
dig is, amíg végre el-
készül vele, megol-
dást jelent a 16 bites
kompatibilitási mód
letiltása a csoporthá-
zirend funkcióval.
f
o
r
r
á
s
: s
o
p
h
o
s
vÍrUSOK TÖBB FOrráSBól
Az Egyesült Államokban keletkezik a legtöbb vírus,
valamint rosszindulatú kóddal fertőzött weboldal.
más ország
anglia
németország
kína
oroszország
uSa
11,2%
12,8%
37,4%
2,6%
1,6%
34,4%
Feltörik a hackerek
a feltörhetetlent is
A kvantumos titkosítás feltörését lehetetlennek tartották.
Kutatók azonban megtalálták a módját.
123456
a legnépszerűbb
jel szó a facebook
rockyou nevű kép-
szolgáltatásának
használói körében.
vagy 1-nek értelmezett adatokat küldeni egy
man-in-the-middle típusú támadás során, a le-
hallgatott információnak megfelelően. így a ve-
vőoldal megkapja a változatlan kulcsot, és egy-
általán nem észleli a beavatkozást. a jelenleg
kapható összes kvantumos titkosítási rendszer
feltörhető a fenti a módszerrel. Bár a gyártók
tisztában vannak a helyzet komolyságával, ed-
dig csupán néhányuk reagált, és dolgozik a
probléma megoldásán. akár egy szoftverfrissí-
tés is segíthetne, amelynek eredményeképpen a
rendszer riasztana az erősebb fénysugár beér-
kezése esetén.
Info: www.ntnu.no
a Norvég Tudomány és Technológia egyetem
(NTNu) és a szingapúri kvantumtechnológiai
központ biztonsági szakértői kidolgoztak
egy eljárást, amellyel feltörhető a kikezdhe-
tetlennek tartott kvantumos titkosítás. ennél
a kvantumos kulcsszétosztás (Quantum key
distribution, Qkd) szolgál a titkosítási kul-
csok biztonságos átvitelére. egy jelgenerátor
két egymáshoz csatolt fotont állít elő: az
egyik az adóoldalon marad, míg a másik a
vevőhöz kerül. mindkét oldal megméri a fo-
ton polarizációját, és ebből megállapítja,
hogy 1-es vagy 0-s értéket képvisel. Ha az
átvitelt lehallgatják, az információ kiolvasá-
sakor megváltozik a foton kvantumállapota,
tehát nem az eredeti információt viszi to-
vább. a címzett értesül a beavatkozásról,
mert hozzá a rossz, használhatatlan kulcs ér-
kezik meg – így szól az elmélet. a gyakorlat-
ban azonban egy egyszerű technológiával
becsapható a címzett.
detektorhiba: erősebb fénnyel átverhető
ennek lényege, hogy egy 50 mikrowattal na-
gyobb teljesítményű fényimpulzussal a tá-
madók megtévesztik a címzett fényérzéke-
lőit. a fénysugár intenzitásának változtatá-
sával a hackerek képesek a vevő által 0-nak
vÉgZETES SEgÍTSÉg: HaMIS anTIvÍrUSOK
Tavaly volt olyan időszak, amikor több mint 150 ezer rosszindulatú program
álcázta magát komoly vírusellenes szoftvernek.
Youtube:
szűrhető kínálat
immár saját magunk
dönthetjük el a
YouTube-on, hogy
látni kívánjuk-e a
portál irányelvei sze-
rint erőszakos vagy
pornográf tartalmú-
nak minősített videó-
kat. a képernyő alján
található safety
mode szűrő bekap-
csolásával kiiktathat-
juk ezeket a kínálat-
ból. a biztonsági
módban a videókhoz
írt megjegyzések is
rejtve maradnak,
ezek azonban egy
kattintással hamaro-
san ismét láthatóvá
tehetők.
Info: youtube.com
Norton 360:
minden támadást visszaver
immár a Norton 360 legújabb, 4.0-s változata is tartalmazza a
2009 szeptemberében útjára indított, a Norton internet security
és a Norton antivirus 2010-ben már megismert, hírnéven alapuló
technológiát. ennek segítségével a biztonsági csomag a valós ide-
jű, többek között a sokak által látogatott közösségi oldalakról in-
dított internetes támadásokkal szemben is hatékonyan ellenáll.
mivel becslések szerint 2013-ra a világszerte eladott mobilok kö-
zel felét az okostelefonok teszik ki,
a symantec elkészítette backup al-
kalmazásának az ipaden, iphone-on
és androidos eszközökön futtatható
változatát is. így az interneten tárolt
adatok, képek, zenék és videók köz-
vetlenül a mobilkészülékről is elér-
hetők. a cég ezzel a megoldással
több mint 11 millió felhasználójának
biztosítja a közvetlen hozzáférést
internetes adataihoz bárhol és bár-
mikor. a Norton 360 legfeljebb há-
rom pc-re telepíthető, magyar nyel-
vű változata 25 ezer forintos áron
vásárolható meg.
Info: symantec.hu
Tavaly 2904 esetben – 64 százalékkal töb-
ben, mint egy évvel korábban – fordultak a
magyar rendőrséghez azok, akiknek ellopták
a noteszgépét, ám az incidenseknek csupán
10,9 százalékát derítették fel. az okozott kár
meghaladta az 1 milliárd forintot. igen gyak-
ran gépkocsiból tulajdonítják el a hordozha-
tó számítógépeket, ezért mindig vigyük ma-
gunkkal noteszünket. gépet csak megbízható
helyről vásároljunk, ha ugyanis lopott notesz
pc-t veszünk, akkor mi is bűncselekményt
követünk el. a www.lopottlaptop.hu-n meg-
tudhatjuk, hogy a felkínált noteszgép lo-
pott-e, és ugyanitt jelenthetjük be, ha meg-
loptak minket. indulás óta több mint kétszáz
gépet tettek fel a körözési listára. Jó tudni,
hogy lopott gép esetén a keresésről a notesz
jogos tulajdonosa is értesül.
Info: www.virusbuster.hu
Toplista
Körözés:
lopott noteszek
a panda security és a defence intelligence
biztonsági cégek, valamint az fBi és a
guardia civil spanyol csendőrség közös erő-
feszítéssel halálos csapást mért az egyik
legnagyobb – 190 ország közel 13 millió ott-
honi, vállalati, kormányzati és egyetemi szá-
mítógépéből álló –bothálózatra, a
mariposára. a hálózat elleni küzdelem mére-
tére jellemző, hogy miután a hatóságok át-
vették az irányítást a botnet felett, az infor-
matikai bűnözők válaszcsapásként egy
olyan túlterheléses támadást indítottak,
amely teljesen kiiktatta egy nagy
internetszolgáltató szervereit, így annak
ügyfelei több órára internetkapcsolat nélkül
maradtak. miután elég bizonyíték gyűlt
össze a ténykedésükről, nemrégiben sikerült
letartóztatni a mariposát üzemeltető négy
hackert is.
Info: pandasecurity.com
Panda Security
Mariposa:
sikerült leállítani
Hibás hardver A kvantumos titkosítású rendszerek
eddig 100 százalékosan biztonságosak voltak
Álvírusirtók:
élő támogatás
Újabban már valós
technikai támogatást
is nyújtanak egyes
hamis vírusirtók: így
például a live pc
care néven terjesz-
tett kártékony prog-
ram live Help nevű
gombja egy élő
csevegőszobába jut-
tatja a pórul járt fel-
használót. ez nem
egy automata prog-
ram, hanem valóban
egy élő személy van
a vonal túlsó oldalán.
a támogatás fő célja
rávenni a kétkedőket
arra, hogy vásárolják
meg a teljes értékű
verziót.
Info: symantec.com
Jan. Feb.
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
0
20 000
40 000
Máj. Aug. Júl. Jún. Okt. Szept. Nov. Márc. Ápr.
20 2010/04 chiponline.hu
Ügyfélkapu
21 chiponline.hu 2010/04
Ügyfélkapu
v
an, akinek nem készíti el mun-
kaadója az adóbevallását, má-
sok nem szeretik, ha helyettük
töltik ki a papírokat. Legyen
bármi az oka annak, hogy saját
magunk készítjük el személyi jövedelem-
adó-bevallásunkat, az APEH nyomtatvány-
kitöltő programjával, valamint az Ügyfél-
kapu segítségével mindezt kényelmesen,
otthon, a fotelből is megtehetjük. A CHIP
most megmutatja, hogy milyen lépésekre
van szükség mindehhez. (Magával az adóbe-
vallás kitöltésével cikkünk nem foglalkozik,
csak azokkal a szoftverekkel és rendszerek-
kel, amelyek a bevallás elkészítéséhez és be-
nyújtásához szükségesek!)
ÁNYK: az adóbevallás kitöltése
Az első lépés az adóbevallás elkészítése.
2006 óta minden nyomtatványtípus kitölt-
hető elektronikusan, és csaknem mindegyik
dokumentum beküldhető interneten keresz-
tül is – köztük valamennyi olyanbevallás, ami-
vel egy átlagos felhasználónak dolga lehet.
Az APEH honlapján a kezdőlapon, a bal
oldali menüben találjuk meg a Letöltések kö-
zött a Nyomatványkitöltő programokat.
A legfontosabb az Általános Nyomtatványki-
töltő (ÁNYK), először ezt kell letöltenünk és
telepítenünk. Az alkalmazás Java környeze-
tet használ, így ha gépünkre még nem tele-
pítettünk Java klienst, akkor az ÁNYK telepí-
tője ezt is installálja. (Arra figyeljünk, hogy a
honlapon találunk egy hagyományos nyom-
tatványkitöltőt is, de ne ezt telepítsük!)
Az ÁNYK önmagában még nem használ-
ható, hiszen ez csak egy keretprogram – a
nyomtatványok kiegészítésként tölthetők le.
A személyi jövedelemadó-bevallás elkészíté-
séhez a 0953-as nyomtatványra lesz szüksé-
günk; válasszuk ki ezt a lenyíló listából, majd
töltsük le, és telepítsük is fel.
Az adóbevallás kitöltéséhez indítsuk el az
ÁNYK-t, majd kattintsunk az Adatok/Új
nyomtatvány menüpontra. Válasszuk ki a
nyomtatványtípust (esetünkben továbbra is
a 0953-ast), majd töltsük ki. Az ÁNYK egy
adott nyomtatványtípusból többet is tud tá-
rolni, így ha a családban többen is el akarják
készíteni a bevallást, az semjelent akadályt.
Ha befejeztük az adatok kitöltését, futtas-
sunk le egy ellenőrzést (Ellenőrzések/Ellenőr-
zés). Ha vannak hibák, javítsuk ki azokat!
Amennyiben a program mindent rendben
talált, a Kapcsolat az Ügyfélkapuval/Hivatali
kapuval menüben ki kell választanunk a
Nyomtatvány megjelölése elektronikus be-
küldésre opciót: az ÁNYK titkosítja a doku-
mentumot, illetve megjelöli beküldésre,
hogy az Ügyfélkapu feltöltőrendszere felis-
merje. Annyit érdemes még tudni, hogy a
megjelölés visszavonható, tehát ha véletle-
nül elrontottunk valamit, és azt későn vesz-
szük észre, akkor azt a megjelölés visszavo-
nása után kijavíthatjuk.
Ügyfélkapu: ügyintézés egyszerűen
Az adóbevallás kitöltésével a nehezén túl va-
gyunk, a dokumentumot akár ki is nyomtat-
hatnánk és feladhatnánk postán. Ennél per-
sze sokkal jobb megoldás, ha regisztrálunk
az Ügyfélkapu rendszerébe, hiszen így
interneten keresztül is beküldhetjük az adó-
bevallásunkat – nemmellesleg egy sor egyéb
hivatali ügyintézésünket is megkönnyíti a
regisztráció. A statisztikák alapján az Ügyfél-
kapu rendszere lehetne sokkal népszerűbb,
átlagosan havi 400 ezer ember használja,
ami az év első háromhónapjában 500 ezerre
nő, az év eleji határidős bevallások miatt.
A regisztráció elindítható interneten
(www.magyarorszag.hu), illetve bármely ok-
mányirodában. Néhány személyes adat meg-
adása szükséges, valamint igazolni kell sze-
mélyazonosságunkat egy arra alkalmas ok-
mány segítségével (személyi igazolvány,
útlevél, jogosítvány). Ez értelemszerűen azt
jelenti, hogy a regisztrációhoz egyszer el kell
látogatnunk egy okmányirodába. Az ügyinté-
zés optimális esetben csak néhány percet
vesz igénybe, de ne feledjük, hogy ez megéri,
mert a regisztrációt követően számos más
ügyet könnyebben intézhetünk majd el. A re-
gisztráció csak aktiválás után lesz teljes (az
ehhez szükséges kódot e-mailben kapjuk
meg). Internetes regisztráció esetén tagsá-
gunk csak ideiglenes, egészenaddig, de legfel-
jebb 30 napig, amíg személyazonosságunkat
nem igazoltuk. (Ideiglenes regisztrációval
csak kevesebb szolgáltatás vehető igénybe,
például adóbevallást semlehet feltölteni!)
Akinek már van digitális aláírása, és azt
az Ügyfélkapurendszere is elismeri (NetLock
Kft., MÁV Informatikai Kft., T-Com Rt. és
Microsec Kft. tanúsítványok), az teljes értékű
regisztrációt végezhet el az interneten.
Az ügyfélkapus regisztrációról azt érdemes
még tudni, hogy minden magyar állampol-
gár számára ingyenes (aki több fiókot is sze-
retne, annak minden további fiók 2200 fo-
rintba kerül.) Az ügyfélkapus regisztráció
korlátlan ideig érvényes.
Beküldés: www.magyarorszag.hu
Azt fontos tudni, hogy az Ügyfélkapu, aho-
gyan neve is mutatja, egy egységes felület
alá hozza a különféle közigazgatási szervek
elektronikus szolgáltatásait: csak elirányít
minket a megfelelő kormányszervezet hon-
lapjára, vagy postásként működik közre.
Az adóbevallás feltöltéséhez az általános do-
kumentumfeltöltőt kell használnunk, amely
a bevallást egyszerűen csak továbbítja az
APEH felé.
Adokumentumfeltöltőhasználatához elő-
ször is lépjünk be az Ügyfélkapurendszerébe;
a böngészőbe írjuk be a www.magyarorszag.
hu címet, majd a jobb felső sarokban lévő
Belépés gombra kattintva adjuk meg felhasz-
nálói nevünket és jelszavunkat.
Az Ügyfélkapu pár hete megújult rend-
szere intelligens módon a jobb oldali sávban
a legfontosabb szolgáltatásokhoz közvetlen
linket nyújt, itt találjuk meg az Adó- és járu-
lékbevallás opciót, amely az Általános doku-
mentumfeltöltőhöz vezet. Ugyanide jutunk,
ha a főmenüben a Magyarország.hu menüt
választjuk, majd a Szolgáltatások közül a Do-
kumentumfeltöltésre kattintunk. A feltöltő
alkalmazás az ÁNYK-hoz hasonlóan javás,
tesztünk során minden fontos böngészőben
(IE8, Chrome és Firefox) kifogástalanul mű-
ködött. (A magyarorszag.hu csak titkosított
kapcsolaton keresztül érhető el, és arra érde-
mes még figyelni, hogy 5 perc tétlenség után
a rendszer kidob. A munkamenet ebben az
esetben is folytatható, de újból azonosítani
kell magunkat. Bár ez néha elég idegesítő
tud lenni, jelentősen növeli a biztonságot.
A bevallást a Kiválaszt gombra kattintva
kereshetjük meg, alapértelmezés szerint a
böngésző a titkosított, küldésre megjelölt do-
kumentumokat tartalmazó mappába navi-
gál, tehát csak a fájlnevet kell megadnunk.
A dokumentum sorsáról a rendszer üzene-
tekben értesít majd, ezért érdemes az értesí-
tést a megadott e-mail címre kérni. Ha min-
dennel készen vagyunk, a Feltöltés gombbal
küldhetjük be a bevallásunkat. Gyakorlatilag
azonnal kapunk egy visszaigazoló e-mailt,
ami azt jelzi, hogy az Ügyfélkapu továbbí-
totta az APEHfelé a fájlt. Később egy második
levél is érkezikmajd, ez jelzi azt, hogyaz APEH
elfogadta a fájlt – erről PDF formátumbanegy
igazolást is kapunk, amit mindenképpen ér-
demes kinyomtatni és eltenni, mert később,
ha esetleg szükség lenne rá, ezzel igazolhat-
juk a beküldés tényét. A beküldött adóbeval-
lást elhelyezhetjük a tartóstárban is – ebben
az esetben a rendszer az alapértelmezett
30 nap helyett korlátlan ideig tárolja a fájlt.
Biztonsági mentésnek tökéletes!
Ellenőrzés: APeH folyószámla-egyenleg
Ez a lépés már opcionális, ha pontosan befi-
zettük az adót, akkor elvileg nincs is rá szük-
ség – azonban ha teljesen biztosra akarunk
menni, érdemes lekérdezni az APEH folyó-
számlánk egyenlegét. Bár az APEH rend-
szere a bevallások feldolgozását automati-
kusan végzi, néhány napot kell várni ahhoz,
hogy a beküldött adatok a rendszerben is
megjelenjenek. A helyzet hasonló a befize-
tésekkel is, így azt javasoljuk, hogy a folyó-
számla lekérésével a beküldés után várjunk
még kb. egy hetet.
Maga a folyamat egyébként egyszerű; lép-
jünk be az Ügyfélkapu rendszerébe, majd vá-
lasszuk az eBEV szolgáltatásokat. (Ugyanott
találjuk, ahol a dokumentumfeltöltőt). Egy
átirányítást követően az APEH rendszerébe
jutunk, ahol a Lekérdezések menüpontra,
azon belül a Folyószámla-kivonatra lesz szük-
ségünk. Itt az Új lekérdezés gombra kell kat-
tintani, majd ki kell választani az adózó nevét
a számla lekéréséhez. A kivonat elkészítése
2-3 percet vesz igénybe. A PDF formátumú
végeredményt a Lekérdezések/Letölthető do-
kumentumok menüben találjuk meg.
adóbevallás a neten
Az adóbevallás elkészítése nem tartozik a legkedveltebb elfoglaltságok
közé, azonban az APEH honlapjáról letölthető programmal, valamint az
Ügyfélkapu segítségével kényelmesen, otthonról intézhetjük ügyeinket.
MiNdENT NEM TUd
az ányk csak formailag képes ellenőrizni
a dokumentumokat, azt nem tudja
eldön teni helyettünk, hogy egy adott
kedvezmény igénybevételére jogosultak
vagyunk-e vagy sem. ezért minden eset-
ben gondosan olvassuk el a kitöltési
útmutatót is, amely szintén letölthető az
apeh honlapjáról!
letölthető APEH programok A rendszerben
sorszámuk alapján könnyen kikereshetjük a
szükséges nyomtatványokat
Mindenben hasznos segítség
az Ügyfélkapu rendszere nemcsak az adóbe-
vallás beküldésekor lehet hasznos, hanem
egy sor egyéb hivatalos ügy intézésében is:
belügyminiSztérium
• Anyakönyvi kivonat
• Egyéni vállalkozói igazolvány
• Járműigazgatási ügyek 
• Járműkísérő lap 
• Lakcímigazolvány
• Lakcímváltozás
•  Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa
• Nemzetközi vezetői engedély
apeh
• Elektronikus adóbevallás
• Adófolyószámla-kivonat igénylése
• Kontroll adatszolgáltatások
orSzágoS felSőoktatáSi infor-
mációS központ
• Elektronikus felvételi
kormányzati portál
• Gépjárműkereső
• Cégkereső
• Ingatlankereső
Megújult az ügyfélkapu
A korábbinál egyszerűbb, jobban
használható felületet kapott
22 2010/04 chiponline.hu
Hírek
Vírusirtó saját CPU-val
és memóriával
a védelmi programjairól jól is-
mert kaspersky legújabb talál-
mánya a hardveres vírusirtó. a
kaspersky labs olyan eszközön
dolgozik, ami saját erőforráso-
kat biztosít a vírusvédelemhez,
így saját cpu-val és memóriá-
val rendelkezik. ez több szem-
pontból is előnyös: a legfonto-
sabb, hogy (elvileg) megkerül-
hetetlen, továbbá a rendszer
erőforrásait sem terheli. az ál-
landó védelmen felül ezzel a
megoldással már fertőzött gé-
peket is biztonságosan helyre
lehet állítani. a tervek szerint
ez a hardveres modul valahol a
háttértárak és azok vezérlői kö-
zött helyezkedne el, de egyene-
sen a vezérlőbe is integrálható
lenne. az adatbázisok frissíté-
sét két lépcsőben végeznék: a
letöltött csomag az av modul
frissítési területére kerülne, ott
a védelem ellenőrizné integri-
tását, majd az egység automati-
kusan elvégezné a frissítést.
Info: www. kaspersky.hu
a Windows 7 megállíthatatla-
nul terjed a világon, a felhasz-
nálók elégedettek vele, ám a
legnépszerűbb operációs
rendszer továbbra is a Win-
dows xp. februárban azon-
ban történt egy komoly
probléma, ugyanis az egyik
biztonsági rést javító frissí-
tés, egészen pontosan az
ms10-015, az automatikus
telepítés után rengeteg fel-
használó pc-jén javíthatatlan kékhalált okozott. mint
kiderült, a javítás egyszerűen összeakadt az adatlopás-
ra szakosodott alureon rootkittel, vagyis aki a frissítés
után ilyen hibát észlelt, annak a pc-je fertőzött volt. a
microsoft márciusban újra kiadta a javítást, ami immá-
ron nem okoz problémát a fertőzött gépeken, és arra is
ígéretet tett, hogy rövid határidőn belül készít egy
alureon rootkit-eltávolító eszközt is.
ugyanakkor ennél több javítást vagy a védelem meg-
erősítését már ne várják a Windows xp-tulajok, hiszen
a microsoft már nem támogatja a Windows xp operáci-
ós rendszert, és csak a legszükségesebb biztonsági ré-
seket foltozza be a lassan 10 éves os-en.
Info: www.microsoft.hu
Készülnek a javítások a Windows XP-hez
Még nincs mitől tartaniuk
az XP-tulajdonosoknak
röVidEN
újabb Szereplők
az SSd-piacon
a Western digital és a seagate után a
plextor is beszállt az ssd adattárolók
piacára. a 64 és 128 gB-os modellek-
kel a cég a középkategóriát célozza
meg. a meghajtók marvell vezérlőt
használnak, amivel 110/65 mB, illetve
130/70 mB olvasási/írási sebesség ér-
hető el. a cég alkalmaz lassulást gátló
algoritmusokat, de várhatóan a Trim
támogatás ezeknél a modelleknél nem
lesz elérhető.
Info: www.plextor.com
kéSik a billentyűzetbe
épített pc
Többszöri halasztás után áprilisban je-
lenhet meg az asus eeekeyboard-ja,
ami egy hagyományos, zsinór nélküli
billentyűzetbe integrál egy komplett,
atom alapú pc-t 5 colos érintőkijelző-
vel, Hdmi-vel és a többi standard ki-
menettel. az ára várhatóan 100-
120 ezer forint lesz.
Info: hu.asus.com
Sötéten feSt a WimaX jöVője
a néhány éve még megváltóként várt nagy
hatótávolságú, gyors zsinór nélküli hálózati
kapcsolat, a Wimax egyre több támogatót
veszít. Nemrég az alcatel-lucent hagyta ott
az intel által erősen támogatott szabványt,
most pedig a cisco döntött úgy, befejezi a
Wimax támogatását és Wimax készülékek
fejlesztését, hogy minden erejével a mobil
szélessáv következő fokozatára, a 4g-re
koncentrálhasson.
Info: www.cisco.com
Videokártya 5 kimenettel
a powercolor új, amd radeon
Hd5770 gpu-ra épülő videokártyája
egyedi módon öt monitort fog kezelni
egyszerre. az eyefinity 5-nek elneve-
zett, középkategóriás modell ehhez öt
darab, standard displayport kimene-
tet alkalmaz. a speciális kártya áráról
még nem tudni, de az biztos, hogy en-
nek a gpu-nak nincsen elegendő 3d-s
teljesítménye, hogy egyszerre öt mo-
nitoron futtassa a mai játékokat.
Info: www. powercolor.com
A
memóriamoduljairól és
flash tárolóiról ismert
patriot érdekes, de min-
denképpen hatékony mód-
ját választotta a figyelemfel-
keltésnek. a cég a ceBit alkal-
mával kiállított egy meglehe-
tősen erős asztali pc-t, amit a
világ leggyorsabb gépének ki-
áltott ki. az igazi különleges-
ség azonban nem a procesz-
szornál vagy az alaplapnál
keresendő, hanem az egye-
dülálló háttértároló-rendszer-
ben. a project artemis 10 TB-
os tárkapacitását összesen 40
darab, egyen-
ként 256 gB-
os, csúcskate-
góriás patriot
Torqx ssd
tároló adta,
amiket öt da-
rab lsi mega-
raid sas
9260, saTa 6g-s, nyolcportos
vezérlő szolgált ki raid 0 ki-
építésben. az eredmény lé-
legzetelállító: a 150 ezer
iops elegendő ahhoz, hogy
egy komplett Blu-ray filmet
a rendszer mindössze 0,9 s
alatt átmásoljon – ehhez egy
normál, felsőkategóriás gép-
nek is 2-3 órára van szüksége.
a 60 ezer dollárért hazavihe-
tő pc egyéb paraméterei is fi-
gyelemre méltóak: 2 db xeon
5500 cpu, x58-as alaplap és
48 gB rendszermemória.
Info:
www.patriotmemory.com
BlU-ray MáSOláS 1 S alaTT
A leggyorsabb PC
az opera ugyan továbbra
sem képes piaci része-
sedésben megelőzni a
firefoxot, fontos szerepet
játszik a böngészők pia-
cán. a microsoft böngé-
sző-választó Ballot kép-
ernyőjének „kierőszako-
lása” mellett mobil platformokon
piacvezető termékeket fejleszt,
valamint pc-s szoftverét hasznos
és egyedi szolgáltatásokkal teszi
még vonzóbbá. a legújabb, 10.5-
ös verzióról egyenesen azt állítja
a cég, hogy a világ leggyorsabb
böngészője. a presto 2.6-os motor
rengeteg hibajavításon és opti-
malizáláson esett át az opera 10
(presto 2.4) óta. a Javascripteket a
carakan kódnevű egység futtatja,
ami ugyancsak minden tekintet-
ben (de különösen sebességben)
jobb elődjénél. a HTml5 és a css3
támogatás is to-
vább fejlődött
a 100 acid3
pontot teljesí-
tő opera 10.5-
ben, valamint
megjelent az új
kezelőfelület, a
Windows 7-tel harmonizáló aero
glass. a böngésző immáron tel-
jes mértékben támogatja az aero
peek és Jump list szolgáltatásokat
és mostantól a tálcáról is elérhető
a speed dial funkció. a szokásos
szolgáltatások sem maradtak ki a
csomagból: az opera Turbo, a unite
és a link is ráncfelvarráson estek
át. az opera 10.5 komoly kihívója
a google chrome 5 lesz, és már
készül a legújabb mozilla firefox
is, ami gpu támogatást kap a még
gyorsabb működés érdekében.
Info: www.opera.com
23 chiponline.hu 2010/04
Megjelent az Opera 10.5
A földkerekség leggyorsabb
böngészője
friss PLETYKÁK A szÁMíTÁsTECHNiKA LEHYűgöző ViLÁgÁBóL
r Hamis Intel processzorok je-
lentek meg a piacon. az egyik
legnagyobb amerikai online pc
shop tévesen hamis intel core
i7 920-as processzorokat postá-
zott több vásárlónak is. a felső-
kategóriás cpu-k helyett a pórul
járt vásárlók csak egy cpu-nak
látszó papírfecnit és egy hűtő-
borda alakú kockát kaptak az
egyébként hivatalosnak látszó,
hologramos matricával ellátott
dobozban. a 300 hamisítványt
mind megtalálta a cég és az
egyik beszállítóra hárította a
felelősséget, mondván ezek
promóciós, bemutató példányok.
az intel máshogy vélekedik,
szerinte ezek közönséges hami-
sítványok.
r Egyre kevesebben tartanak ki
az NvIDIA mellett. a nehéz hó-
napokat megélő Nvidia-tól egyre
csak szivárognak el a kiemelt
kártyagyártó partnerek. Tavaly
az xfx, most pedig úgy tűnik, a
Bfg is lemond a geforce-kizáró-
lagosságról és hamarosan radeon
videokártyákkal (és talán amd
alaplapokkal) jelentkezik a piacon.
r A WlAN kereső szoftverek a lo-
pást segítik elő. legalábbis ezt ál-
lítják az apple app store-jában,
ezért pontosan úgy jártak el, mint
anno a pornót tartalmazó szoftve-
reknél: törölték a boltból az összes
Wi-fi kereső alkalmazást.
r A Microsoft Windows 7 sorra
dönti meg a rekordokat: márciu-
sig összesen 90 millió Windows 7
oprendszer talált gazdára a vilá-
gon, és a nagyobb cégek még
meg sem kezdték a várható átál-
lást! másfelől pedig a microsoft
leépíti a Windows 7 előtti szoft-
vereit. Április 13-ától nem nyújt
támogatást a javítócsomag nél-
küli vistához, ami azt jelenti,
hogy amíg nem telepítjük az ösz-
szes javítócsomagot, a rendszer
nem frissíti magát az újabb biz-
tonsági javításokkal. Július 13-án
a Windows xp sp2 és a Windows
2000 is eléri az eos (end of
support) státuszt, továbbá a
Windows server 2003-hoz is
csupán a legfontosabb biztonsági
frissítéseket jelenteti meg.
r A legújabb NvIDIA driver meg-
ölheti GeForce videokártyánkat!
a WHQl minősítésű, 196.75-ös
Nvidia driver sajnálatos mellék-
hatása, hogy túlmelegedéssel
megölheti a geforce gpu-kat,
mivel a ventilátor-szabályzást
elrontották benne. szerencsére
a felhasználók és tesztelők na-
gyon hamar rájöttek az ok nélkül
lelassuló, majd leálló ventilátor
hibájára, értesítették az
Nvidia-t, aki azonnal leszedte
weboldaláról a hibás drivert és
segítséget, valamint támogatást
nyújt minden felhasználónak a
hiba orvoslásában.
r Érdekes szoftvertechnológiát
fejlesztett ki a Sony. a
„degradable game demo” tech-
nológia új távlatokat nyit a szoft-
ver- és játékdemók világában. az
elgondolás szerint kezdetben a
felhasználó ingyen megkapja a
teljes szoftvert, amit korlátozá-
sok nélkül használhat. később, a
használat vagy az eltelt idő függ-
vényében a szoftver egyre keve-
sebbet nyújt: elérhetetlenné vál-
nak bizonyos funkciók, a játék-
ban a karakter nem fejlődik egy
bizonyos szintnél tovább stb.
r Játékos platformmá nőheti ki
magát az Apple OS x.
legalábbis a lehetőség adott: a
hardver megegyezik bármelyik
pc-ével, az oprendszer támogatja
a fejlett 3d-s technológiákat (le-
számítva a directx-et), csupán a
játékfejlesztők nem írják át Win
pc-s játékaikat os x-re. oknak
felváltva hozzák fel a directx hi-
ányát, illetve a platform kis piaci
részesedését, ám tény, hogy van
élet a dx-en túl is és piaci poten-
ciál is a mac gépekben. ez utóbbi-
akat vehették fontolóra a valve
fejlesztői is, mivel áprilistól a
steam apple platformon is meg-
jelenik, méghozzá natív, opengl
alapú source motoros játékokkal.
így a cég nem csupán a szoftver-
boltot hozza el os x-re, hanem a
nagysikerű Half life, left 4 dead
és Team fortress szériákat is. Ne
feledjük, hogy a valve mellett a
Blizzard is igyekszik minden játé-
kát portolni os x-re, ám a steam
megjelenése (és várható sikere) a
többi játékfejlesztőt is rábírhatja
az opengl alapú mac os x plat-
form támogatására.
a legerősebb aSUS EeeBox
Szolgáltatásaiban erős
az új mini PC
érdekes fejlesztési terv alapján dolgozik az asus, már ami az eeeBoxokat
illeti: a legújabb, eB1501u jelű változat egyedülálló szolgáltatásokat kí-
nál, ám a legfontosabb alkatrészét, a „szívét” nem fejlesztették a mérnö-
kök. Hiába startolt el ugyanis a pine Trail platform már decemberben és
február végén az Nvidia ioN2, a minia-
tűr nettop még a régebbi Nvidia ioN ala-
pokra épül, amihez az intel d330-as jel-
zésű diamondville atom processzora pá-
rosul. a duplamagos atom semmiképp
sem nevezhető erősnek, bár tény, hogy
az ioN geforce 9400-as gpu-jával kiegé-
szítve általános felhasználásra elegendő
teljesítményt nyújt. ennél érdekesebb
azonban a gép előlapján található két da-
rab usB csatlakozás, amik 3.0-ás szabvá-
nyú eszközöket is kezelnek teljes sebes-
ségen. az eB1501u Windows 7 Home
premium oprendszert futtat és minden
szükséges komponenst tartalmaz (dvd
egység, 802.11n WlaN, 320 gB Hdd stb.).
a hazai megjelenés dátumát és az árat
egyelőre nem tette nyílvánossá az asus.
Info: hu.asus.com
24
Hírek
Költségcsökkentés
Lefogytak az
Intel CPU-hűtői
a core i processzor-
széria piacra dobása
mellett az intel to-
vábbra is szállítja a
régebbi architektúrára
épülő lga775-ös cpu-
it, azonban minden
lehetséges ponton
spórolni akar a core
2-es processzorok elő-
állításán. a core 2-es
és pentium modellek-
hez mostantól nem
a megszokott hűtési
megoldást, hanem egy
kisebb, olcsóbb vál-
tozatot csomagolnak
gyárilag. az új hűtő-
borda alacsonyabb,
kisebb és tervezését
tekintve egyszerűbb,
amit a ventilátor ma-
gasabb fordulatszá-
mával ellensúlyoznak.
a cég ígéretei szerint a
zajszint nem változik,
és a cpu-k továbbra is
az eredeti hőmérsék-
lettartományon belül
üzemelnek.
Info:
www.intel.hu
Noha ma már minden a multitouch
kijelzőkről és az alternatív vezérlésről szól, a billentyűzetnek még jó darabig
kiemelt szerepe lesz a pc-k és pc-s játékok irányításában. a steelseries leg-
újabb billentyűzetei az abszolút felsőkategóriába tartoznak, de nem holmi „csi-
csa” vagy felesleges szolgáltatás miatt, hanem egy roppant hasznos hardveres
megoldás okán. a steelseries 7g (és az olcsóbb változat, a 6gv2) puffere, ami
a nyomva tartott billentyűk kódját tárolja, nagyságrendekkel nagyobb, mint
a hagyományos billentyűzeteké. ezzel lehetővé válik az úgynevezett „anti-
ghosting” technológia, vagyis komplex, tetszőleges számú billentyűből álló
kombinációkat is képesek vagyunk a rendszernek közvetíteni. ez kifejezetten
játékok során hasznos: normál billentyűzettel egyszerűen lehetetlen például
egyszerre guggolva előre menni és oldalazni, közben újratölteni a fegyvert, rá-
nézni a küldetések lapra, és aktiválni egy egészségügyi csomagot.
a billentyűzetek emellett csúcsminőségű mechanikát is kaptak, de ami még en-
nél is fontosabb, hogy abszolút hagyományos méretűek és kiosztásúak (például
nagyméretű enter, shift és Backspace gombok). a két modell 80, illetve 130
euróért rendelhető a cég weboldaláról.
Info: www.steelseries.com
Prémium klaviatúrák játékosoknak
Billentyűzet
végtelen pufferrel
a világ legsikeresebb online zeneboltja
Újabb mérföldkőhöz
ért az Apple
2010/04 chiponline.hu
Johnny cash „guess
Things Happen That Way”
című számának eladásá-
val az apple elérte a 10
milliárdos zeneletöltési
álomhatárt. ezzel a tel-
jesítménnyel az apple
iTunes-a a világ legjobban
teljesítő online zeneboltja.
az egyesült Államokban
értékesített dalok közül
minden negyediket az
iTunes-on vásárolják, amit
csak messze lemaradva
követ a Wal-mart, illetve
a Best Buy. Ha csak az
online terjesztést nézzük
az usa-ban, az iTunes ré-
szesedése 69%, ami elsöp-
rő, tekintve, hogy a máso-
dik helyezett, az amazon
mindössze 8%-ot teljesít.
Hazánkban nem vásárol-
hatunk zenét az apple ze-
neboltjából, csak az alkal-
mazásokat érhetjük el.
Info: www.apple.hu
M
ár nem sokáig találunk
a boltok polcain dobo-
zos pc szoftvereket:
legalábbis játékokat bizto-
san nem. az elmúlt években
a pc-s játékok háttérbe szo-
rultak a konzolos címekhez
képest, ami a szoftverboltok
kínálatában is megmutatko-
zott. ma már az a kevés pc-s
játék is, amit dobozosan kapni lehet,
a boltok hátsó traktusába szorult
vissza, hiszen egyre kevesebben
vesznek pc-s játékokat boltban. ez
azonban szöges ellentétben áll a be-
vételi adatokkal: az online játszható
játékok esetében jelenleg is a pc-s
játékeladások vezetik a piacot, még-
hozzá hatalmas előnnyel. ez pedig
nem a aaa-s címeknek köszönhető,
amik ma már elsősorban xbox360-
ra vagy playstation 3-ra készülnek,
hanem a rengeteg apró unaloműző-
nek, továbbá a gombamód szaporo-
dó mmorpg-knek: előbbieket ren-
getegen veszik, ám nagyon olcsóak,
utóbbiak pedig rendszeres havi díj
ellenében játszhatók és addiktívak,
hogy hosszú időre magukhoz lán-
colják a játékos kedvű pc tulajdo-
nosokat.
a dobozos játékok kihalásának
másik oka az újfajta terjesztési
modell. a játékszoftverek mellett
a hagyományos alkalmazásoknál is
napról napra népszerűbb az online
szoftverbolt, ahol akár egyenesen
a fejlesztők kínálhatják felhasz-
nálóknak szoftvereiket, já-
tékprogramjaikat. a digitális
terjesztésnek a jobb árakon
felül számtalan előnye van:
játékok esetében például már
a megjelenés napja előtt meg-
vásárolható a várva várt já-
ték, amit a rendszer le is tölt,
a megjelenés pillanatában
pedig aktivál, így az azonnal
játszhatóvá válik. a frissítések letöl-
tése, telepítése, a másolásvédelem
és a támogatás is könnyebben va-
lósítható meg, valamint más játékok
ajánlása és eladása is sikeresebb le-
het úgy, hogy az online szoftverbolt
üzemeltetői sok mindent megtudnak
az adott felhasználó szokásairól,
igényeiről, pc-jéről. ezek alapján
nem is olyan hihetetlen a jóslat, mi-
szerint 2011-ben végleg eltűnnek a
dobozos pc-s szoftverek a piacról.
Info: store.steampowered.com
PC-s szoftvervásárlási szokások
Átalakulóban a szoftverek
világa
25 chiponline.hu 2010/04
AKTUÁLIS
6 magos CsúCsproCesszor
teszteltük: Intel Core i7-980X
6 magos CPU
S
zámítási teljesítményből soha
nem lesz elegendő, ha pedig
mégis túlzottan jól sikerülne
egy-egy hardver, a szoftverfej-
lesztők azonnal gondoskodnak
róla, hogy legyen olyan program,
ami még ennél is többet kér. az
órajel hajszolást a processzorma-
gok duplázása váltotta a fejlesz-
tési irányelvben, amiből a mai na-
pig bezárólag a Nehalem alapú,
négymagos intel core i7-975x
volt a jéghegy csúcsa. azonban az
intel gyártástechnológiát váltott
32 nm-re, így Westmere alapokra
építkezve elkészült a jelenlegi
leggyorsabb asztali x86-os pro-
cesszor, az immáron hatmagos
core i7-980x.
az egyetlen lapkára
összezsúfolt központi
egység a Nehalem alap-
jait felhasználó
Westmere architektúrára
épül. a cpu magok a
Hyper-Threading Tech-
nológiával egyszerre
akár két utasításszálat is
képesek feldolgozni, így
az operációs rendszer 12
magosnak látja a gulftown
kódnevű cpu-t. a 32 nm-es
gyártástechnológia az
arrandale és a clarkdale két-
magos, középkategóriás cpu-
kban mutatkozott be, amikbe már
az északi hidat is integrálta az
intel (igaz, csak külön 45 nm-es
lapkán). a gulftown esetében
nem kapunk integrált vga és
pcie vezérlőt, kapunk viszont há-
romcsatornás ddr3-1066 memó-
riavezérlőt, hatalmas l3
gyorsítótárat és hat komplett ma-
got. a 32 nm-nek hála mindezt si-
került az intelnek a 130 wattos
Tdp határ alatt tartania, de a
gyári hűtőt lecserélte egy na-
gyobb teljesítményű, torony-tí-
pusú processzorhűtőre.
ahogy az a papíron is látszik,
a siker garantált: a core i7-980x
a hat mag ellenére megtartotta a
975x magas, 3,33 gHz-es óraje-
lét, a Turbo módot és a Hyper-
Threadinget, így nem is kérdéses,
hogy minden egyes tesztben
megveri elődjét és tulajdonkép-
pen minden létező processzort.
mindezért az intel jelenleg egy
híján ezer dollárt kér, vagyis ren-
geteget, de semmivel sem többet,
mint amennyit eddig kért csúcs-
kategóriás modelljeiért.
erőSSégek: a core i7
980x-nél nem találunk gyorsabb
x86-os asztali cpu-t, elődjénél is
sokkal gyorsabb lett, ráadásul a
fejlett energiamenedzsmentnek
és a 32 nm-nek hála a fogyasztás
nem lett rosszabb. a cpu meg-
kapta az összes új
mikroarchitekturális fejlesztést
(sse4.2, aes-Ni, HTT, Turbó mód),
az új, dBx-B cpu hűtőt, magas
órajeleket és nem drágább, mint
az eddig megjelent csúcs cpu-k.
hátrányok: csúcskategória
ide vagy oda, az integrált memó-
riavezérlő csupán ddr3-1066-os,
ám ezt szerencsére szinte minden
x58-as chipkészlettel szerelt
alaplapban felülbírálhatjuk.
röViden: a földkerekség leg-
gyorsabb asztali cpu-ja jó szol-
gáltatásokkal, a legfejlettebb
technológiával, de ennek megvan
az ára és csak professzionális fel-
használás (vagy játék) mellett
tudjuk kihasználni a teljesítmé-
nyét – sőt, még akkor sem mindig.
Info: www.intel.hu
Bűnös, aki nosCriptet használ?
A reklámblokkolók
a netes médiák fő ellenségei
Több nagyobb weboldal
indította azt a kezde-
ményezést, melyben
megpróbálják rávenni
olvasóikat, hogy igenis
engedélyezzék a web-
oldalakon a reklám-
megjelenítés céljából
futtatott szkrip teket. az
ok: a weboldalak ma -
napság a hirdetések és
az azokra való kattintások után kapják a pénzt a hirdetőktől, amiből
fenntartják az egyébként ingyenesen elérhető szolgáltatásaikat. Ha a
netezők szkriptszűrőkkel letiltják ezeket a reklámokat, a statisztikába
nem kerül be a reklám megjelenése. a rossz statisztika pedig elriasztja
a hirdetőket, és a weboldal üzemeltetői szép lassan lehúzzák a redőnyt.
egyes weboldal-üzemeltetők egészen odáig merészkedtek, hogy lopás-
nak kiáltották ki a reklámok letiltását! a kezdeményezők, mint például
az ars Technica azonban nem a reklámok elburjánzását szeretnék, ha-
nem megtalálni az egyensúlyt a két véglet között. ennek egyik lehet-
séges módja, hogy ingyen reklámokkal megtűzdelt weboldalt kapunk,
míg az előfizetők színtiszta tartalmat olvashatnak, esetlegesen néhány
személyre szóló ajánlattal.
az ars technica egy kísérlet során az ad-blokkolást használókat letil-
totta a tartalom megtekintéséről: az eredmény egyrészt biztató volt,
mivel sokan fehérlistára tették a teljes weboldalat a hirdetési szerverei-
vel együtt, ugyanakkor egy kisebb tömeg hangosan kritizálta a készítők
tiltási tesztjét.
Info: www.noscript.net
Termék Intel Core i7-980x
bruttó tájékoztató ár 999 usa dollár
Műszaki adatok
kódnév, gyártástechnológia, foglalat gulftown, 32 nm, lga1366
cpu alapórajele 3,33 gHz
magok/szálak száma 6/12
Szorzó (min-max/turbo boost) 12-25/27x
memóriavezérlő 3x ddr3-1066
l1/l2/l3 cache 384 kB/ 1536 kB / 12188 kB
maximális fogyasztás (tdp) 130 watt
Mérési eredmények
3dmark Vantage 19538 pont
3dmark Vantage cpu 32076 pont
cinebench r10 28037 pont
crysis cpu - 800x600, lQ 284 fps
h.264 tömörítés 262 s
h.a.W.X. - 800x600, lQ 422 fps
pcmark Vantage 9362 pont
pcmark Vantage ram 6757 pont
resident evil 5 - 800x600, lQ 94,2 fps
Winrar 3653 kB/s
Tesztrendszer: ASuS rampage II Gene, 3x 1GB Kingston DDr3-1333 rAM, ASuS
EAH5870 VGA, Samsung 250 GB HDD, Windows 7 ultimate x64
26 2010/04 chiponline.hu 27 chiponline.hu 2010/04
a WIndOWS 7
tartóstesztje
Öt hónapos a Windows 7. A CHIP magazin hat szakértője alaposan megvizsgálta,
hogyan teljesít a mindennapokban az új oprendszer.
ErDőS MárTON
FElHaSZnáláS:
Tesztelte Harangozó Csongor,
a CHIP magazin és a PC GURU
főszerkesztője
BIZTOnSág:
Tesztelte Győri Ferenc, aki a
TOP10, CHIP Online mellett
a védelmi szoftverek szakértője
HálóZaT:
Tesztelte Köhler Zsolt, a CHIP
hálózati és nyomtatási techno-
lógiákért felelős szakembere
MUlTIMÉdIa:
Tesztelte Higyed Gábor, a meg-
jelenítők, valamint a multimé-
diás megoldások szakembere
adaTvÉdElEM:
Tesztelte Rosta Gábor, az adat-
mentési és mobiltechnológiák
szakértője
FrISSÍTÉS:
Tesztelte Erdős Márton, aki a
CHIP magazin komponens- és
OS-tesztjeiért felelős
a
Windows 7-nek és Barack
Obamának van egy közös neve-
zője: mindkettőt óriási várako-
zás előzte meg, méghozzá az
előd csúfos leszerepelése miatt.
Mindketten hatalmas támogatással indul-
tak el útjukon, ám most elérkezett az idő a
felülvizsgálatra: a szavazók, felhasználók
számot vetnek az első szakaszt követően, és
eldöntik, érdemes volt-e várni és remény-
kedni, vagy ugyanazt kaptuk, csak más cso-
magolásban.
Nos, távol álljon a CHIP magazintól, hogy
politizáljon, ezért fókuszáljunk a Win-
dows 7-re: az első néhány hónap elegendő
volt arra, hogy minden felhasználó alaposan
kiismerje a rendszert, rátaláljon annak
gyenge pontjaira, és hozzászokjon a jól elta-
lált új szolgáltatásokhoz. Hat szakember –
akik szakterületükön hosszú múltra tekinte-
nek vissza – mindennapi használatból szer-
zett tapasztalatát osztja meg olvasóinkkal.
Az egyéni véleményekből kiderül, a külön-
böző felhasználási, szolgáltatási szemponto-
kat figyelembe véve mely területeken sike-
rült a Windows 7-nek tökéletesen beváltania
az ígéreteket, és melyek azok a funkciók,
amik sajnos továbbra is hiányoznak a Micro-
soft legújabb oprendszeréből.
tömegesen állnak át a felhasználók
Félretéve a szakértők értékelését, egyvala-
mit tisztán mutatnak a számok: a Win-
dows 7 már most bestseller lett, hiszen kará-
csony előtt a boltokba szállított termékek
90%-a elfogyott, és ebbe még nem tartozik
bele a nagyobbik, az OEM piac. A Win7 ve-
zeti a szoftveres eladási listákat, legyen szó
bármelyik kiadásáról. Természetesen a leg-
kelendőbb az átlagosan legjobb ár/érték
arányt képviselő Home Premium változat.
Az első hónapok statisztikái alapjánjól lát-
szik, hogy a Windows XP-felhasználók töme-
gesen váltanak az új oprendszerre. Ennek kö-
szönhetően az október 22-ei megjelenés után
kevesebb mint egy hónappal (netes felméré-
sek alapján) már 4%-os volt a Windows 7 ré-
szesedése az OS-ek piacán.
A Win7 elképesztően rövid, minden rekor-
dot megdöntő idő alatt leelőzte az OS X-et a
piacon: hasonló eredmény eléréséhez a
Vistának nem kevesebb mint hét hónapra
volt szüksége! Ez az érték december végén
már 6% volt, februárban elérte a 10%-ot, és
márciusban már 12%körül jár. Ezzel egy idő-
ben a Windows XP oprendszer részesedése is
csökkent 70%-ról 66%-ra (a Vista lapzárta-
kor 17,47%-on állt).
Pozitív visszajelzés a felhasználóktól
A Windows 7 startjának gazdasági oldala gyö-
nyörűen fest, de mi a helyzet a felhasználók
értékeléseivel? Mennyire jó valójában a Win-
dows 7 a mindennapos használat során?
A szervizeléssel, távoli segítséggel és tá-
mogatással foglalkozó amerikai cég, az iYogi
megkérdezte előfizetőit, és a visszajelzés
rendkívül pozitív volt. A felhasználók döntő
többsége maximálisan elégedett a Microsoft
új oprendszerével, és semmi gondja nem
volt még vele. Ezt saját tapasztalataink is
megerősítik, azonban nem szabad megfe-
ledkezni a Windows 7 telepítéséhez kapcso-
lódó migrálási procedúráról, ami sajnos még
nemtökéletes. Az iYogi adatai is alátámaszt-
ják ezt, mivel a Windows 7-tel kapcsolatos
összes gond 37%-a a régi OS Win7-re való le-
váltása körül volt. Hiába adott ki a Microsoft
olyan, egyébként jól működő és hasznos
programokat, mint a Windows Easy Transfer
vagy a Windows 7 Upgrade Advisor (mind- k
dvd-n
Összegyűjtöttünk egy
komplett szoftvercsomagot
olvasóinknak, amiben minden
feladatra találnak hasznos
és ingyenes eszközöket
frissen telepített Windows 7
oprendszerükhöz.
Windows 7
26 2010/04 chiponline.hu 26 2010/04 chiponline.hu
28 2010/04 chiponline.hu
Windows 7
29 chiponline.hu 2010/04
Windows 7
FrISSíTéS
Még mindig a
„Format C:” az úr
egy új Windows megjelenése általában a
pc-szervizek és rendszergazdák extrém
túlterhelését is jelentette, de ez a Win-
dows 7-tel egyszerűen elmaradt. a Win7
megjelenése után nem özönlötték el a szer-
vizeket a kétségbeesett felhasználók, nem
vitték vissza a boltokba 1-2 éve megvásá-
rolt hardvereiket, pc-iket a felháborodott
vásárlók, mondván: nem megy Win7 alatt.
a felmérésekben látott számok fedik a
valóságot: valóban nagyon ritka, hogy bár-
milyen kompatibilitási vagy egyéb gond
lenne a Windows 7-tel kapcsolatban. per-
sze 5-6 éves hardverelemeknél lehetnek
gondok, de azok felett már réges régen el-
járt az idő, és sem sebességben, sem szol-
gáltatásokban nem teljesítik a mai követel-
ményeket.
Ha pedig valaki mégis ragaszkodik egy-
egy ilyen eszközhöz, a Windows 7 erre is
kínál megoldást. ami tény, hogy ellentét-
ben a vista megjelenésével, a Win-
dows 7-nél már a 0. percben megbízható és
tökéletesen működő driver állt rendelke-
zésre minden fontosabb komponens (alap-
lap, video- és hangkártya stb.) számára.
a kompatibilitási helyzet némileg rosz-
szabbodik a 64 bites verziónál, de ez hó-
napról hónapra javul, ahogy a gyártók el-
készülnek az új meghajtóprogramokkal, így
hamarosan már régebbi hardverek esetén
is meg fogja érni a sok tekintetben jobb
64 bites változatot választani.
a frissítés kérdése azonban még mindig
nem változott érdemben. régebbi rendszer-
ről frissíteni nehézkes, túlzottan sok kritéri-
umnak kell megfelelni (azonos nyelv, verzió
stb.), de xp esetében még ez sem segít. az
ms segédprogram hasznos lehet, de minden
programot, beállítást ez sem képes átmen-
teni új rendszerünkbe.
fogadják meg a tanácsomat: szánják rá a
kellő időt az oprendszer-váltásra, készítse-
nek minden adatukról biztonsági másolatot
(ha már új lappal indítanak, esetlegesen egy
takarítást is meghálálna pc-jük), és tiszta
lappal indítsák a Windows 7-et – nem fog-
ják megbánni!
kettőt megtalálják lemezmellékletünkön), a
felhasználók többségének még mindig ko-
moly fejtörést okoz a gondtalan átváltás.
A helyzet bonyolódik azzal, hogy XP-ről nem
lehet egyszerűen frissíteni Windows 7-re, és
Vistánál is csak akkor, ha megegyezik a két
rendszer típusa (32 vagy 64 bit) és nyelve is.
Továbbra is azt kell javasolnunk, hogy Win-
dows 7-re váltás esetén a legjobb, ha teljes új-
ratelepítéssel számolunk, régi rendsze-
rünkből pedig előtte segédprogramok se-
gítségével lementünk minden személyes
információt és beállítást.
Akik mind ez idáig az ingyenes RC válto-
zatot használták, most már kényszerítve
vannak, hogy lecseréljék a bétás rendszert a
végleges (és fizetős) változatra. Az RC bétás
mivoltára hivatkozva a Microsoft letiltotta a
frissítést a két rendszer között, azonban az
Ultimate végleges változat esetén egy trük-
kel ezt kikerülhetjük. A gyári Windows 7 tar-
talmát másoljuk egy bootolhatóUSBkulcsra,
majd a „sources” könyvtárban található
„cversion.ini” fájlban a „minclient” bejegy-
zés értékét változtassuk „7100.0”-ra.
A legtöbb program hibátlanul fut
Az iYogi felmérésében a válaszolók 26%-a ki-
fogásolta, hogy nincsen a Windows 7 alapfel-
szereltségében a Windows Mail, a Messenger
és a Movie Maker. A kritika figyelmetlenség-
ből ered, és ha közelebbről megvizsgáljuk a
helyzetet, beláthatjuk, miért választotta az
utólagos telepítést az MS. A frissen feltelepí-
tett Windows 7 Start menüjében azonnal
megtalálható az a parancsikon, amivel csu-
pán néhány kattintás az összes kiegészítő
Microsoft program beszerzése és feltelepí-
tése. A Live Essentials ilyenfajta hozzáadása
ráadásul garantálja, hogy a programoknak
mindig a legfrissebb változatát kapjuk meg.
A biztonság ezzel szemben beépített elem
a 0. perctől. Az adatvédelmet számos szol-
gáltatás, például a Visszaállítási pontok ké-
szítése, a beépített, árnyékmásolattal dol-
gozó, időzített rendszermentés és a fájlok
verziókövetése is segíti, drágább változatok-
ban pedig adott a BitLocker és a BitLocker to
Go is. A biztonsági csomagot a Microsoft
Security Essentials teszi teljessé: ez az ingye-
nes program (DVD-nken) gondoskodik a ví-
rus- és kémprogram-védelemről. Szakértőnk
vizsgálata alapján ez a teljesen ingyenes
megoldás a vírusvédelem szempontjából
éppolyan hatékony és megbízható, mint fi-
zetős társai.
Több logisztikai eredetű panasz érkezett a
Windows 7-re, amik inkább kényelmetlensé-
gek, mintsem problémák. Mivel fiatal
oprendszerről van szó, még nemkészült szer-
vizcsomag, és a javítások száma semeget
BIzTOnSÁg
Érezhetően na-
gyobb védelem
komplett biztonsági megoldást a Windows 7
sem kínál, azonban mégis a legbiztonságo-
sabb Windowsnak mondhatjuk, nagyrészt a
műveletközpont (azaz a megújult Biztonsági
központ), illetve az újragondolt felhasználói
fiókok felügyelete funkciók miatt. ez utóbbi
már a vistába is bekerült, de olyan rosszul
volt kialakítva, hogy a legtöbben telepítés
után azonnal kikapcsolták. pedig az fff/uac
hasznos – ezért is örömteli, hogy a Win-
dows 7-ben már nemcsak ki- és bekapcsolni
lehet, hanem az érzékenységét is beállíthat-
juk; kérhetjük, hogy abban az esetben ne
küldjön riasztást, ha nem egy program, ha-
nem a felhasználó módosítja a rendszer mű-
ködése szempontjából fontos paramétereket.
a műveletközpont a Windows 7-ben köz-
vetlen biztonsági feladatot nem lát el, mégis
kiemelt figyelmet érdemel; egyetlen felüle-
ten gyűjti össze azokat az információkat,
amelyek a biztonság szempontjából fonto-
sak. ebbe beletartozik természetesen az
operációs rendszer frissítési állapota példá-
ul, de az is, hogy van-e a pc-re vírusirtó te-
lepítve, megfelelők-e az internet explorer
beállításai, aktív-e a tűzfal, a fontos adatok-
ról készült-e biztonsági mentés stb. a műve-
letközpont további előnye, hogy a figyel-
meztetések nem idegesítők, ráadásul a fel-
ugró ablakban nemcsak azt láthatjuk, hogy
mennyi üzenetünk van, hanem a legfonto-
sabb feladatokat az üzenetablakra kattintva
akár egyetlen mozdulattal elvégezhetjük.
programszinten egyébként keveset ka-
punk, de ez talán annyira nem is baj, mert az
ingyenes és fizetős szoftverek, programcso-
magok között mindenki találhat megfelelőt.
vírusirtó nincs a Windows 7-ben (de ez pél-
dául a microsoft security essentials segítsé-
gével gyorsan pótolható), alapszintű tűzfalat
és kémprogramok elleni védelmet viszont
kapunk, valamint az internet explorer 8 is a
korábbinál több biztonsági funkciót kínál,
igaz, ez utóbbi még mindig a legkönnyebben
támadható pontja a rendszernek.
Összegezve: a microsoft a vistával is jó
irányba indult el a biztonság terén, a Win-
dows 7 pedig tovább halad ezen az úton.
Alig akad probléma A Műveletközpontban
csak néhány figyelmeztetés érkezett a több
hónapnyi használat során
Több monitor A Windows 7-ben egyetlen
gombnyomással beállíthatjuk a megfelelő
többmonitoros kiépítést
k
30 2010/04 chiponline.hu
Windows 7
31 chiponline.hu 2010/04
Windows 7
kat: a Windows 7 azért tud ilyen gyors, stabil
és biztonságos lenni, mert aktívan használja
a 64 bitet, dinamikusan terheli le a procesz-
szormagokat (akár 256-ot is!), és a kezelőfe-
lülethez a videochipet használja. Ezekre a
régebbi Windowsok nem képesek, viszont a
Windows 7 esetében látványos az eredmény:
a Windows Media Encoder 25%-kal gyor-
sabb, az Aero felület nem terheli a CPU-t, a
64 bites változat pedig hatékonyabban ke-
zeli a rendszermemóriát. A fejlesztéseknek
köszönhetően a felhasználók szubjektív ér-
tékelése alapján a Windows 7 gyorsabb és
stabilabb, mint a Vista vagy az XP volt.
A multimédia immáron valóban szórako-
zás, nem kell kodekeket telepíteni, és alter-
natív lejátszók után kutatni.
Hosszú idő után végre kijelenthetjük,
hogy ez a Windows tökéletes összhangban
van a hardverfejlesztésekkel és a felhaszná-
lók igényeivel – ezek, na meg a szakértők ér-
tékelései alapján nem is kérdéses, hogy a
Windows 7 beváltotta az ígéreteket, megérte
várni rá, és itt az ideje felugrani a Win-
dows 7-expresszre.
MULTIMéDIA
Hatalmas fejlődés
hiányosságokkal
a microsoftot korábban sokat támadták
azért, mert os-eiben a multimédiás élmény
nem volt az igazi. a világot a Windows 7
sem váltja meg, bár tény, hogy a motorház-
tető alatt komoly fejlesztéseket eszközölt a
microsoft, ugyanakkor zavaró hiányossá-
gok maradtak a meglehetősen konzervatív
rendszerben.
a multimédiás funkciókat alapvetően ezút-
tal is a media player végzi, amely a 12-es
verziónál jár, illetve a Windows 7 Home
premium és ultimate verzióknak is része a
media center, amely teljesen a Wmp motor-
jára épül, csak éppen a kezelőfelület más,
HTpc-barát. a legnagyobb port az kavarja ta-
lán, hogy a cég az egyre inkább elavuló
directshow mellett bevezette a
mediafoundation platformot, amely funkcio-
nalitásban mindenképpen jobb, azonban a
külső programok még mindig nem igazán tá-
mogatják, így a gyakorlatban mégis kevésbé
hasznos.
a Windows 7 Home premium és ultimate
verziói egyébként sokkal több formátumot
ismernek, mint az elődök: van például natív
mpeg-4, H.264, avcHd és aac támogatás, a
konténerek közül pedig a mov-ot is ismerik a
beépített multimédiás alkalmazások. ráadá-
sul – amennyiben ehhez kompatibilis
videochip is adott – hardveres dxva támoga-
tást is kapunk. csakhogy rengetegen már
mkv formátumot használnak, amit viszont a
Windows 7 oprendszer alapból sajnos nem
ismer, és bár könnyedén, egy-két kodek tele-
pítésével megtanítható a kezelésére, ez ese-
tenként elég sok problémával jár.
a HTpc (házimozi pc) kezelőfelület mini-
málisan megváltozott, de továbbra is
gyors, látványos és jól használható. a Win-
dows media player esetében a legfeltű-
nőbb a tálcára beépülő mini modul eltűné-
se, amit az aero snap hivatott helyettesíte-
ni, de kevesebb funkciót kínál, így nem az
igazi. a médialejátszók a jobb hálózatkeze-
lésből is profitálnak; az otthoni csoportok-
ban megosztott tartalmak egyszerű elérése
mellett említése méltó még a dlNa-
támogatás.
ADATVéDELEM
Végre teljes
a biztonság
a Windows 7 adatbiztonság szempontjából
legfontosabb újítása a Bitlocker to go –
míg például a Windows vista esetében a
Bitlockerrel csak a merevlemezt
titkosíthattuk (és azt is viszonylag nehéz-
kesen), addig a Windows 7-nél a hordozha-
tó adattárolókat is megvédhetjük ezzel a
rendszerrel. pont azokat az eszközöket te-
hát, amelyeknél a legnagyobb szükség van
erre. az igazi szépsége a rendszernek ab-
ban rejlik, hogy ezek a meghajtók ráadásul
Windows xp és vista alatt is egyszerűen
megnyithatók maradnak, feltéve ha tudjuk
a jelszót – azaz a microsoft odafigyelt a
visszamenőleges kompatibilitásra is.
Bár a Bitlocker to go az igazi újdonság,
szerencsére a „hagyományos” Bitlocker is
sokat fejlődött előnyére: végre a „normál”,
a száítógépházban lévő meghajtókat kezelő
változata is sokkal könnyebben kezelhető
lett – például végre a már meglévő
bootmeghajtót is titkosíthatjuk, anélkül
hogy mindenféle segédpartíciót kellene lét-
rehoznunk. ezzel végre a sok noteszgép- és
netbook-tulajdonos is biztonságban tud-
hatja az adatait akkor is, ha számítógépét
elhagyja vagy ellopják (hogy az állami
szervek meglehetősen feledékeny munka-
társairól ne is beszéljünk).
mindezen jó tulajdonságok után igazán
kár, hogy csak a drágább, ultimate és
enterprise változatokban használhatjuk ki
teljesen a Bitlocker és a Bitlocker to go
tudását – ugyanis csak ezekkel hozhatunk
létre ilyen titkosított meghajtókat (az ada-
tok olvasására természetesen a többi ver-
zió is alkalmas).
Bár már a vistában (sőt, a Windows xp
professionalban is) elérhető volt a Bizton-
sági mentés, a Windows 7 oprendszerrel
bemutatkozó változat végre mindenki szá-
mára ajánlható. az új rendszer lehetővé te-
szi, hogy precízen megszabjuk, mely fájlok-
ról, hova és milyen időközönként készüljön
másolat, ráadásul olyan rendszerképet is
készít az os, amelynek segítségével a teljes
összeomlásból, végzetes vírustámadásból
is visszahozhatjuk a Windowst.
rengető. A legtöbb biztonsági javításra a be-
épített Internet Explorer 8 miatt vanszükség,
vagyis ahogy hálózatos kollégánk is megálla-
pította, az IE8 tekinthető a Windows 7 leg-
gyengébb láncszemének. Ennek kiküszöbölé-
sére már készül a Windows 7 első szerviz-
pakkja, ami mégidénmegjelenik. Nefeledjük,
hogy hamarosan aktiválódik a „Browser
ballott”, ami lehetőséget ad a felhasználók-
nak, hogy végleg megszabaduljanak az IE8-
tól, és egyszerűen áttérjenek biztonságosabb
és gyorsabb alternatívára.
A Technologizer felmérése is érdekes
eredményt hozott: aWindows 7-felhasználók
97%-a nem tudott semmiféle problémáról
beszámolni, mióta az új OS-t használja, és
csak 3%-uk panaszkodott kompatibilitási
gondokra. Ez a szám sokkolóan kicsi a Win-
dows XP-hez vagy a Vistához hasonlítva.
Ebből a szemszögből nézve a Win7 inkább
tűnik Vista 2.0-nak, mintsem új rendszer-
nek. A Microsoft még új főverziószámot sem
adott a Win7-nek (a Vistáé 6.0, a Windows 7-é
6.1), hogy ezzel is növelje a kompatibilitást.
A legtöbb program csupán az OS verziószá-
mának első számjegyét ellenőrzi, ami a Vista
és Win 7 esetében megegyezik, így csak na-
gyon ritkán fordulhatnak elő kompatibili-
tási gondjaink, amikre ugyancsak van több-
féle, beépített megoldása a Win7-nek.
Visszafogott rendszerkövetelmény
A Windows 7 stabilitására nem érkezett pa-
nasz: ha mégis, arról hamar kiderült, hogy a
hardvernek volt valami komoly gondja.
A minimális gépigény egészen barátságos:
egy 50 ezer forintos asztali gépen már töké-
letesen fut a Windows 7, a Starter kiadás pe-
dig a netbookokon is jól használható.
Az alacsony rendszerkövetelmény olyan
intelligens, új szolgáltatásoknak köszönhető,
mint például a dinamikusan betöltődő szol-
gáltatások. Amelyik funkcióra nincsen éppen
szükség, az nem lassítja az indulást, és nem
foglal feleslegesen rendszermemóriát. A sze-
rényebb memóriafelhasználás és az indulást
felgyorsító ReadyBoot technológiákkal a las-
sabb, gyenge PC-ken is látványosan gyorsan
indul el a Windows 7. Az XP-hez hasonló se-
bességhez pedig naprakész, fejlett szolgálta-
tások és tetszetős kezelőfelület is társul: a
Vista ezen a vizsgán anno megbukott.
A felújított kernel dübörög
A Microsoft fejlesztői alaposan felvarrták az
elavult kernel ráncait. Nemrég még csak a
szerveripar számára voltak fontosak az
olyan hardverfejlesztések, mint a 64 bit, a
több mag és processzor vagy a dedikált
gyorsítóchipek. Ma már az átlagfelhasználó
is aktívan használja ezeket a technológiá-
FELüLET
A „felhasználó-
barát” OS
munkám során sokkal nagyobb segítséget
nyújt a Windows 7, mint tette azt anno a Win-
dows xp vagy az os x (a vistát átugrottam).
a multitasking különösen jól megvalósított
még olyan általános konfigurációkon is, mint a
munkához használt asztali vagy hordozható
pc-m. az asztali gépen különösen nagy előny
az egyszerű, kézre álló ablakkezelés, így egy-
szerre több program ablakát is szemmel tu-
dom tartani anélkül, hogy kifogynék az asztal-
felületből. az aero snap apró fejlesztésnek
tűnhet, előre láthatatlan is, ám hihetetlenül
hasznos. amikor néhány napra vissza kellett
térnem egy Windows xp-s gépre (amíg levál-
tottam az Windows 7 rc-t a végleges kiadás-
ra), elmondhatatlanul hiányzott a fejlett ab-
lakkezelés és a hatékony szupertálca.
a notebook esetében nagy hasznát vet-
tem az egyszerű többmonitoros kezelés-
nek: elég egyetlen gombnyomás
(Windows+p) és máris aktiváltam a bemu-
tatóhoz használt projektort anélkül, hogy a
partnerek idejét húztam volna a videokár-
tya driverében való kutakodással.
a Windows 7-et az egyik tábor vista 2.0-
ként, a másik radikálisan új, világmegváltó
rendszerként említi – véleményem szerint
egyik sem igaz. annyira ismerem a vistát,
hogy bizton kijelenthessem, a Windows 7
klasszisokkal jobb nála. de ezt nem forradal-
mi, radikális megoldásokban kell keresni, ha-
nem olyan „figyelmességekben”, mint példá-
ul az aero snap vagy a szupertálca. Termé-
szetesen az ms szoftvermérnökei megtették
a szükséges lépéseket a biztonság és stabili-
tás növelésének érdekében, ám – ha szabad
ezt mondani – ezt a felhasználók el is várták.
a Windows 7 ereje abban keresendő, hogy
miközben egy xp felhasználó néhány perc
vagy óra alatt képes tökéletesen elsajátítani
a Windows 7 kényelmes kezelését, olyan ext-
ra újdonságokat is kap, amik ezt a kezelhető-
séget egy újabb fokozatra emelik. már csak
reménykedni tudok, hogy hasonló bravúrt
láthatunk az office 2010 esetében is, aminek
béta verzióját most korlátozások nélkül ki-
próbálhatja minden kedves olvasónk!
összEgzés
a chip szakemberei kivétel nélkül pozití-
van ítélték meg a Windows 7-et. néhány
fejlesztésen látszik, hogy csupán egy régi,
felemás funkció felújított változata, ami-
kor pedig a webről érkező támadásokról
van szó, a Win7 még mindig nemáll szikla-
szilárdan. ezeket ki lehet foltozni, és leg-
alább az mS szakembereinek is marad min
dolgozni a Windows 8 fejlesztésekor.
WIndOWS 7 ErEdMÉnyEK
átállás
felhasználás
biztonság
hálózat és web
multimédia
adatvédelem
összpontszám
90
85
85
70
84
86
83
HÁLózAT
Otthoni csoport a
kényelemért
elődeivel összevetve a Windows 7 hálózati
szolgáltatásait, a legnagyobb előrelépést az
egyszerű kezelhetőségben találjuk meg.
a microsoft helyesen ismerte fel, hogy
egyre több háztartásban lesz igény arra,
hogy a családtagok számítógépeit gyorsan
hálózatba köthessük, amelyen keresztül el-
érjük a routerrel megosztott szélessávú
internetet és a Nas-on tárolt multimédiás
tartalmakat is. ezt és az egymás közötti
fájlcserét könnyíti meg az új otthoni cso-
port nevű szolgáltatás, ami Windows 7-et
futtató gépek között gyakorlatilag automa-
tizálja a fájlmegosztást. az otthoni csopor-
tot már telepítéskor bekapcsolhatjuk, de a
Hálózati és megosztási központból vagy a
vezérlőpultból is elérhetjük.
sajnos van, ami kicsit elrontja az örö-
münket: a mérnökök nem nagyon foglal-
koztak azzal, hogy a rendszer visszafelé is
kompatibilis legyen. korábbi Windows-ver-
ziókat használó gépek vagy más hálózati
eszközök nem fogják látni ezeket a könyv-
tárakat, így akinek nem csak Windows 7-es
gépei vannak, az a vistához hasonlóan
kénytelen lesz „kézzel” beállítani a meg-
osztásokat (szerencsére ez sem túlzottan
bonyolult).
ami az internetet illeti, a sokat támadott
internet explorer továbbra is része a rend-
szernek – ám az új nyolcas verzió sokat
fejlődött az elődökhöz képest mind szolgál-
tatások, mind biztonság területén. kár,
hogy ezek az új szolgáltatások szinte mind
elérhetők más böngészőkben is, amelyek
esetleg többet is tudnak, gyorsabbak, illet-
ve biztonságosabbak is.
szerencsére a választási lehetőségünk
megmaradt, telepíthetünk firefoxot, operát
vagy chrome-ot is, és az új böngészővá-
lasztó ablak abban is segít, hogy az ie-t,
amennyire csak lehet, kigyomláljuk a rend-
szerből (részletes bemutatónkat elolvas-
hatják a r 8. oldalon). ez biztonsági okok-
ból mindenképpen hasznos lehet, mert a
folyamatos javítgatás ellenére is még bő-
ven akad rés a Windows legújabb böngé-
szőjében is.
Cd/dvd-n
Classic Shell – visszahozza a klasszikus XP vagy Vista kinéze-
tét, menüit, párbeszédablakait
jumpLaunch – alternatív megoldás a hiányzó gyorsindító
menüre
Microsoft Security essentials – megbízható és teljesen
ingyenes vírusvédelem
Preferred Filter tweaker for Windows 7 – kiválaszthat-
juk, melyik kodeket használja a rendszer az egyes hang- és
videóformátumokhoz
tweak-7 – Windows 7 rendszertuningoló
Windows easy transfer – egyszerű áttérés XP-ről vagy
Vistáról
Minden programot megtalál a 100 napos a Win7 menüpontban
Security Essentials A Microsoft ingyenes
vírusvédelme egészen hatékony, és kevés erő-
forrást fogyaszt
IE8 kiegészítések Az IE8 már önmagában is
sok biztonsági rést tartalmaz, a kiegészítők pe-
dig sokszor még tovább rontják a helyzetet
HD-Ready A beépített Media Player kiváló,
ráadásul kihasználja a fejlett videochipek szol-
gáltatásait is
Bitlocker Bármikor egyetlen gombnyomással
aktiválhatjuk a védelmet merevlemezre és
uSB-s tárolóra egyaránt
32 2010/04 chiponline.hu
Internet
33 chiponline.hu 2010/04
Internet
Ú
tvonaltervezés 60 euróért,
Firefox 192 euróért? A csalók
fantáziája végtelen: ha egy-
szer a hálójukba kerültünk,
nehezen fogunk szabadulni.
A weboldalon megadott „ügyfélszolgálat”
semmit sem ér, úgysem tudunk velük kap-
csolatba lépni. A legtöbb esetben ráadásul a
hivatalos szervek sem tudnak segítséget
nyújtani, vagy mert a pénzünket kicsaló
módszer éppen a törvényesség határán mo-
zog (vagy ügyesen kihasználja egy-egy jog-
szabály hibáját), vagy mert a cég székhelye
mondjuk Dubaiban van. Sajnos a nyakunkra
küldött ügyvédek fenyegető levelei és a be-
hajtók már nemDubaiból érkeznek, hanem
innen, Magyarországról – és addig-
addig nyaggatnak, amíg végül meg-
kapják a pénzüket.
De nemcsak az előfizetéses szol-
gáltatásokkal fázhatunk rá – állásaján-
latok, kölcsönök éswebesaukciósházak
is sokszor csak azért kerülnek fel a
netre, hogy megszerezzék a pénzün-
ket. Cikkünkben most pár példa segít-
ségével bemutatjuk a leggyakoribb csa-
lási módszereket, és tanácsaink, illetve
a lemezmellékleten található szoftve-
rek segítségével meg is védjük olvasó-
inkat attól, hogy a netes pernahajderek
elszedjék a pénzüket.
ként, majdezt emelte gyakorlatilag szó nélkül
és automatikusan 2940 forintra január köze-
pén a PPO. Erről viszont, úgy tűnik, elfelejtet-
tek tájékoztatást küldeni, egyedül a webol-
dalra tették fel – amit viszont azok, akik csak
néha használták az oldalt, nemolvastak.
Ha ilyen csalásnak esünk áldozatul, utó-
lag már nehéz dolgunk lesz: mivel mi ma-
gunk adtuk meg a levonáshoz szükséges
adatokat, a bank nem tud mit tenni – át-
utalja a pénzt.
tanácSok a VédekezéShez: Az ilyen trükkös
ajánlatokra való előfizetést elkerülhetjük, ha
mindig alaposan végigolvassuk a felhaszná-
lói szerződés szövegét. Ha nehezen olvas-
ható, használjuk a böngésző nagyítás funkci-
óját, vagy jelöljük ki az egész dokumentu-
mot, és Crtl+C/Ctrl+V segítségével másoljuk
át egy Word dokumentumba vagy a Jegyzet-
tömbbe, ahol jobban láthatóvá válik. Ha
szükséges, keressünk rá (erre használható a
Ctrl+F billentyűkombináció) az „euró” és „fo-
rint” szavakra – könnyen lehet, hogy talá-
lunk pár rejtett költséget.
Általános szabály, hogy ha egy oldalon
személyes vagy banki adatainkat kérdezik,
alaposan gondoljuk át, hogy a honlap nyúj-
totta szolgáltatásokhoz valóban szükség
van-e ezekre. Ha nincs, akkor jobb, ha nem
adjuk meg ezeket, mert később, egy pénzle-
vonás után már nehéz feladat visszacsinálni
a folyamatot.
Beetetés: hamis ígéretek
Általában levélszemétben érkezik az ajánlat:
ha ellátogatunk az adott cég honlapjára, por-
táljára, máris ingyen megtalálhatjuk életünk
párját, a világ legjobb állását, és így tovább.
Aztán ha regisztrálunk egy ilyen társkere-
sőn, akkor hamarosan meg is telik fiókunk
az ellenkező nembe tartozó, ideális paramé-
terekkel rendelkező felhasználók leveleivel.
Ezekre válaszolni azonban nem fogunk
tudni – csak ha előfizetünk az adott szolgál-
tatásra, amelynek havidíját ezután automa-
tikusan vonják majd számlánkról. Amilyen
egyszerű előfizetni, olyan bonyolult viszont
lemondani ezt a párkereső szolgáltatást, és a
pénzt gyorsan a Cayman-szigeteken vagy
más adóparadicsomban bejegyzett cégek
számláján találjuk.
Egy másik, a gazdasági válság hatására
szaporodó ígérethalmaz az álláskeresőket cé-
lozza. Atámadás érkezhet e-mailben, álláske-
reső oldalon keresztül, de akár személyes
üzenet formájában is az általunk használt
közösségi hálózaton. Lényegük, hogy egy-
szerű, csekély befektetést igénylő, otthonról
végezhető munkát ajánlanak, amelyek napi
4-6 óráért cserébe több százezer forintos
nettó havi jövedelemmel kecsegtetnek.
mondása pedig nehézkes, levelezést vagy te-
lefonálgatást igényel. Erre persze csak akkor
ébredünk rá, amikor számlánkról már levon-
ták a következő előfizetési díjat – a lemondás-
sal tehát amúgy is csak a következő levonás-
tól mentjük meg magunkat (több csaló olda-
lon ilyenkor még azt is javasolják, hogy ha
már előfizettünk rá, használjuk ki a szolgálta-
tást – abban bízva, hogy mire az időszak vé-
gére érünk, úgyis elfelejtjük felmondani).
Ezeknek a csalásoknak egy klasszikus, már
régen is ismert formája, amikor ingyenes ter-
mékmintát kínálnak nekünk – ha elfogadjuk,
egy csomagot kapunk, amelynek kibontása
után kerül csak elő az a szerződés, amelynek
aláírásával gyakorlatilag megvásároljuk a
mintában található termékeket, rendszerint
jó magas áron.
Az év elején robbant Magyarországon a
PPO.hu és autopalya.hu oldalakat üzemel-
tető Investech Informatikai és Kommuniká-
ciós Kft.-vel kapcsolatos botrány. Itt az volt a
probléma, hogy a kezdetben ingyenes szol-
gáltatást – autópálya-matrica és lottószel-
vény vásárlását, telefonegyenleg feltöltését
– kínáló cég egyszer csak fizetőssé tette a
rendszert, és azon melegében le is emelte a
pénzt az ügyfelek bankkártyájáról (melynek
adatait természetesen elkérte, hiszen erre
szükség volt a szolgáltatásokhoz).
Természetesen minden cégnek joga van
árat emelni, ámitt úgy tűnik, elfelejtették ér-
tesíteni azokat, akik addigaz ingyenesnek hir-
detett Light csomagot használták. Nekik elő-
ször tavaly áprilisban kellett egy kisebb,
940 forintos összeget kifizetniük éves díj-
Gyanúsan olcsó Keve-
sebb mint 68 ezer fo-
rintért egy új iPhone –
Ciprusról és ingyenes
e-mail címmel biztos,
hogy csalásról van szó
Az egyik ilyen, mostanában népszerűvé
váló trükk az, hogy vagy olyan szolgáltatáso-
kat kínálnak előfizetéses rendszerben, ame-
lyek egyébként ingyenesen is elérhetők len-
nének, vagy olyanokat, amelyeket nem is
tudnak nyújtani – legyen szó nyaralási aján-
latokról, szoftverekről, dalszövegekről, autó-
pálya-matricákról, lakáseladásról, árfolyam-
adatbázisról vagy a heti lottószámokról.
Előfizetés: drága kényelem
Az egyik jó példa az ezzel operáló ügyeske-
dőre a letölthető programokat kínáló
Opendownload.de nevű weboldal. A regiszt-
rációhoz meg kell adnunk nevünket és cí-
münket – valamint kifizetnünk az első két
év szerénynek mondható 192 eurós díját.
A probléma az, hogy ez és a hozzá ha-
sonló oldalak saját maguk nem tartalmaz-
nak semmit, legfeljebb linkeket, amelyek a
letölthető fájlokra mutatnak. Ha fellátoga-
tunk az oldalra, akkor például (előfizetés
után) letölthetjük a Windows Vista SP2-t –
amit egyébként ingyenesen is megtehet-
nénk a Microsofttól, ráadásul az utóbbi eset-
ben még abban is biztosak lehetünk, hogy
nemvírusos változatot kapunk.
Az Opendownload.de és sok hasonló oldal
is azzal a trükkel operál, hogy hatásosan el-
rejti a felhasználó elől a használat valós költ-
ségeit (ezeket az alaposan elrejtett felhaszná-
lói szerződés végén találjuk, apró és halvány
betűkkel – sok szerencsét az olvasgatáshoz).
Egy másik, gyakran előforduló trükk, hogy az
1-2 hónapra, netán 1 évre megkötött szerző-
dés automatikusan meghosszabbodik, le-
Még mindig működik
Amióta elkészítették,
a „kék tabletta”
és rokonai rengeteg
levélszemétben
szerepelnek
k
Hazugságok és olcsó ígéretek –
sehol sem könnyebb a csalók-
nak pénzhez jutni, mint
az interneten. Cikkünkben
bemutatjuk a leggyakoribb
módsze reket, és segítünk
kivédésükben.
WEBES
CSaláSOK
34 2010/04 chiponline.hu
Internet
35 chiponline.hu 2010/04
Internet
Pánikkeltés A magukat vírusirtónak kiadó pánikprogramok úgy tesznek, mintha fertőzést találtak volna
gépünkön, de valójában éppen ők telepítik azokat, kicsalják adatainkat, bankkártyánk és bankszámlánk
számát, vagy pedig „elrabolják”, titkosítják dokumentumainkat, váltságdíjat kérve értük
Az ördög
a kisbetűs
részben rejlik
Érdekes módszer
Ezen az oldalon 10
eurocentért kínálnak
sok mindent – ám a
licitáláshoz fizetnünk
kell, és mire a leütéshez
jutunk, az ár a sokszo-
rosára nő
Ezek a munkák általában kétféle cso-
portra bonthatók – az egyik esetben magáról
a feladatról nemsokat tudunk meg, a hozzá
szükséges leírást csekély pénzösszeg átutalá-
sával kapjuk majd meg. Legalábbis az ígére-
tek szerint, hiszen az átutalás után semmit
(vagy semmi hasznosat) semkapunk. A csaló
oldaláról ez persze jó üzlet, hiszen az üzenet
ingyen volt, és ha csak ezer címzett utal át
neki fejenként 2000 forintot, az is 2 millió
forintnyi tiszta hasznot jelent.
Ennek ellenére ez még a viszonylag ártat-
lan becsapások közé tartozik, hiszen mi csak
2000 forintot vesztettünk – sokkal veszélye-
sebb az a változat, amikor azt a feladatot kap-
juk, hogy egy bizonyos százalék levonása után
egyszerűen továbbítsuk a számlánkra érkező
pénzt. Az ilyen levelek sokszor érkeznek afri-
kai vagy hongkongi üzletemberektől, akik egy
nagy haszonnal kecsegtető üzletben kérik se-
gítségünket. Sokszor több millió dolláros üz-
letről van szó, amelynek a részletezéséhez fel
kell vennünk a kapcsolatot a levél írójával.
Ő válaszlevelében elmondja, hogy a rosszul
megalkotott jogszabályok miatt ennek a több
millió dollárnak a befektetéséhez a mi közre-
működésünkre is szükség lesz, és mivel hálás
ügyfélről van szó, pár százalékot meg is tart-
hatunk a haszonból. Ha megadjuk adatainkat,
rendszerint meg is érkezik a számlánkra a
pénz, amivel mi a hitelkártya-csalásokból
vagy más bűncselekményekből származó jö-
vedelem továbbítóivá, így pénzmosásban
való részvétellel és bűnsegédlettel megalapo-
zottan gyanúsítható személyekké válunk.
Klasszikus csalási eljárás, de még mindig
működik az úgynevezett nigériai levél: eb-
ben börtönben senyvedő vagy halálos beteg
milliárdosok, magas rangú állami tisztségvi-
selők kérik segítségünket abban, hogy lelki-
ismeretüket megkönnyítendő szétoszthas-
sák a szegények között az eddigi életük so-
rán összeharácsolt vagyonukat. Mindezért
cserébe a mondott vagyon egy részét mi
megtarthatjuk – de előbb egy csekély ösz-
szeggel segítenünk kell a szabadulásban,
vagy abban, hogy a vagyont átutalhassa ne-
künk. Mondanunk semkell, hogy ezt az ösz-
szeget sosem látjuk viszont, és a szétosz-
tandó vagyont is hiába várjuk. Ugyanerre a
kaptafára készül a lottócsalás (itt a nyere-
mény átutalásához kell fizetünk), vagy az a
módszer, ahol a netes ismerkedés során sze-
relembe eső ügyféltől csal ki pénzt a távoli
„szerető”, hogy meglátogathassa.
Egy viszonylag új, a munkaajánlatokhoz
hasonlóan a gazdasági válság hatására nép-
szerűvé váló csalási módszerben könnyű hi-
telhez jutást ígérnek, alacsony hiteldíj mu-
tatóval. A szabadon felhasználható és akár
100 ezer dollár értékű hitelt csak akkor kap-
juk meg, ha felvesszük a kapcsolatot a levél
írójával – persze itt is csak mi fogunk fizetni,
hitelt sosemkapunk.
tanácSok a VédekezéShez: Túl szép ahhoz,
hogy igaz legyen? Akkor valószínűleg nemis
igaz – ez az az egyszerű szabály, amit be kell
tartanunk ahhoz, hogy ne essünk az előbbi-
ekben ismertetett csapdákba. Ha a kapcso-
lattartó személy csak egy postafiókot vagy
emelt díjas telefonszámot adott meg, akkor
mindenképpen tartsuk magunkat távol tőle.
Sajnos egyre gyakoribb, hogy a csaló más,
megbízható szervezet képviselőjének adja ki
magát – ekkor némi keresgélés, netes kuta-
tás tud segíteni.
Ha bizonytalanok vagyunk egy weboldal
tulajdonosát illetően, használhatjuk a www.
domaintools.comhonlap szolgáltatásait. Vé-
gül pedig a cég nevére a Google-lal rákeresve
elolvashatjuk a régebbi ügyfelek tapasztala-
tait – ha az mind negatív, kerüljük el őket
messzire.
online vásárlás: csaló áruházak
Sokkal egyszerűbb valamit online eladni,
mint a való életben – és ezt tudják a csalók
is. Tipikus módszer, hogy egy népszerű és
viszonylag drága árucikket, például ritka au-
tót, komolyabb számítógépet vagy éppen a
népszerű iPhone-t hirdetik meg, meglepően
kedvező áron. Tekintettel arra, hogy a leg-
több elektronikus cikk valóban olcsóbb nyu-
gaton, mint nálunk, nem csoda, hogy sokan
bedőlnek ennek, és megrendelik az adott
terméket. Hogy bizonyítsák becsületességü-
ket, a legtöbb ilyen csaló nem is az egész
árat kéri előre, csak annak egy részét – és
mondjuk a postaköltséget –, ezt viszont
bankkártyás fizetés helyett átutalással vagy
egy olyan szolgáltató segítségével kell kifi-
zetnünk, mint a Western Union.
A pénz elküldése után kiderül, hogy vala-
milyen okból kifolyólag az áru elküldéséhez
mégsem elég az elutalt összeg, úgyhogy
küldjünk még – az összeg tetszőlegesen nö-
vekszik, amíg a becsapott egyén rá nemjön,
hogy sosem kapja meg a kinézett és kifize-
tett árut.
Netes aukciós oldalakon fordul elő egy ha-
sonló módszer, ahol a leütött terméket az ár
átutalása után nem küldi el nekünk a fel-
használó. Ennek kivédése érdekében a leg-
több ilyen aukciós oldal megnehezíti a valós
adatok nélküli regisztrációt, és törli a csalás-
sal próbálkozó felhasználókat, de teljesen ki-
védeni nemtudja a módszert – tavaly év ele-
jén éppen a magyar Vatera és sok felhaszná-
lója esett áldozatul egy csalónak, aki hamis
személyivel kínált megvételre termékeket.
Annak érdekében, hogy magát több pozitív
visszajelzéssel megbízhatónak tüntesse fel,
több felhasználónévvel is regisztrált az auk-
ciós oldalon.
tanácSok a VédekezéShez: Ezek ellen a csa-
lások ellen könnyen védekezhetünk: ne le-
gyünk hiszékenyek. Ha ismeretlen online
boltban vásárolunk, nézzünk utána, hogy
valóban létező cégről van-e szó, és ha a kap-
csolattartóként megadott e-mail címegy in-
gyenes szolgáltatónál van bejegyezve, vagy a
weboldal üzemeltetését is egy ilyen szolgál-
tató végzi, akkor rögtön álljunk tovább. Ko-
moly internetes bolt amúgy sem használ
pénzküldő szolgáltatást vagy csekket, ellen-
ben biztos, hogy a titkosított adatátvitelre
való HTTPS kapcsolaton keresztül dolgozik.
Adathalászat: tökéletes másolat
Igen kedvelt és továbbra is elterjedt csalási
módszer az adathalász levelek küldése. Az
ilyen üzenetekben általában egy bank biz-
tonsági szolgálatának adják ki magukat, és
kérik, hogy lépjünk be a megszokott módon
bankunk online rendszerébe – előzékenyen
még egy linket is kínálnak ehhez. Ha mi ezt
a linket használjuk, és nem bankunk saját
weboldalához fordulunk, akkor egy, a valódi
banki oldalhoz megszólalásig hasonló hon-
laphoz jutunk, ahol természetesen a belé-
pési adataink megadásával gyakorlatilag
szabad hozzáférést biztosítunk számlánk-
hoz a bűnözőknek. Az ilyen adathalász pró-
bálkozások az elmúlt időkig szinte csak
e-mailek segítségével történtek, ám újabban
a közösségi oldalak és a Twitter is célpont lett:
a megszerzett adatokkal egyrészt ismerőse-
inknél a mi nevünkben jelentkezhetnek (akik
bízva bennünk, nagyobb valószínűséggel ad-
nak meg érzékeny adatokat), másrészt kihasz-
nálva a linkrövidítőszolgáltatásokat, elrejtik a
linkek mögött található valós weboldalak cí-
mét, amely esetleg segíthetne nekünk.
tanácSokaVédekezéShez: Alevélszemét el-
len a legegyszerűbb védekezés egy megfelelő
szűrő használata. Jó szolgálatot tesz a böngé-
szőbe épített, adathalász oldalakra figyelmez-
tető beépülő modul, és a hasonló funkcióval
ellátott biztonsági program is, amelyek felis-
merik, ha egy honlap illetéktelen adatokhoz
próbál hozzáférni, netán trójai programot
akar gépünkre telepíteni. A rövidített linkek-
hez használhatjuk a www.longurlplease.com
oldalon található eszközt, ami megmutatja,
hogy mi lapul a kód mögött.
Szerencsére a magyar nyelv ritkasága mi-
att az adathalászok nehezen érnek célt: az au-
tomatikus fordítókkal készült levelek nyelve-
zete könnyen felismerhető.
Pánikban: jobb félni, mint megijedni
Jelenleg a legnagyobb sláger a pánikprog-
ram: egy olyan speciális szoftver, amely biz-
tonsági programnak adja ki magát, és figyel-
meztet bennünket, hogy károkozókat talált
gépünkön.
Az ilyen szoftverek rendszerint felugró
ablakokként jelennek meg böngészés köz-
ben – az ablakban pedig arra szólítanak fel,
hogy a gépünkre települt vírus beazonosí-
tása és kiirtása érdekében telepítsük a teljes
változatot. Ha megtesszük, besétáltunk a
csapdába: a telepített program valójában
egy trójai, ami jobb esetben csak azért kér
pénzt, hogy megvásároljuk a megtalált „kór-
okozók” eltávolítására képes teljes verziót,
de gyakran a háttérben ellopja adatainkat, a
Trojan Data Doctor 2010 pedig adatainkat is
titkosítja, és csak körülbelül 90 dolláros vált-
ságdíj fejében adja meg a kikódoláshoz szük-
séges adatot.
Ezek a programok egyébként általában
kedvelik az ilyen hangzatos neveket: a leg-
népszerűbbek az Antivirus 360, Malware
Alarmés SpySheriff névre hallgatnak.
tanácSok a VédekezéShez: Ha már telepí-
tettünk egy ilyenprogramot, eltávolítani csak
speciális eszközökkel tudjuk (a Trojan Data
Doctor ellen például hatásos a Sunbelt által
adott eltávolító). Éppen ezért használjunk
mindig egy megfelelő biztonsági csomagot,
és azon kívül ne telepítsünk ismeretlen vé-
delmi szoftvereket. Az AVG LinkChecker se-
gíthet abban, hogy megállapítsuk: a letöltést
felkínáló oldal mennyire biztonságos.
Információs oldalak
lépést tartani a csalókkal szinte lehetetlen –
gyakorlatilag naponta bukkannak fel újabb
és újabb oldalak és módszerek. akik napra-
készek akarnak lenni, nem árt, ha gyakran
látogatják ezeket a honlapokat:
http://www.anti-scam.org/
Átfogó információk a különféle társkere-
séssel kapcsolatos csalási módszerekről
http://antivirus.blog.hu/
kiváló blog a számítógépes biztonság és a
veszélyek világáról
http://www.feketelista.hu/
a hazai, felszámolás alatt álló vagy más
okból problémás cégek adatbázisa
http://www.scambusters.org/
rengeteg információt kaphatunk netes
csalási módszerekről és az ellenük való
védekezésről is.
Cd/dvd-n
KeePass professzionális és teljesen ingyenes, nyílt forráskódú
jelszótároló eszköz, érzékeny belépési adatainkhoz
eSet Smart Security a többszörös győztes komplett biztonsági
csomag védelmet nyújt a netes bűnözők ellen
A CHIP böngészője a Firefox biztonságos használatra optimalizált
verziója az adathalászok ellen is véd
Free IP tools hálózati adatforgalom és címek vizsgálatára –
a hamisított e-mail címek kiszűrésére is képes
Spamihilator a levelezőprogram és a szerver közé épülve nagy
hatékonysággal szűri ki a levélszemetet
AVg LinkScanner a címsorba írt, illetve az adott honlapon talál-
ható linkeket vizsgálja veszélyek után kutatva
WOt (Web of trust) Firefox és IE számára készült beépülő modul,
amely képes felismerni a veszélyes oldalakra mutató linkeket
Minden programot megtalál a Ne verjék át! menüpontban.
36 2010/04 chiponline.hu
Új technológiák
37 chiponline.hu 2010/04
Új technológiák
B
orzasztóan hangzik,
de igaz: 2010 nem
lesz egy kimondottan
nyugis év a házi le-
gyek számára. A Nin-
tendo mellett mostantól a Micro-
soft és a Sony is gondoskodni fog
arról, hogy játékosok milliói ug-
ráljanak, hadonásszanak és csap-
kodjanak a szobában a tévé előtt
állva. Teszik mindezt azért, mert a
már évek óta piacon lévő játék-
konzolokhoz idén forradalmian
új vezérlőeszközök érkeznek.
A Sony egy világító varázspálcá-
ban látja a jövőt, ami hajszálpon-
tos pozicionálást tesz lehetővé,
a Microsoft pedig egész testes ve-
zérlést készít. Amiben mindkét
cég egyetért, hogy kamerának is
lenniekell arendszerekben, amik-
kel a játékos arcát beemelhetik a
játékba, arcfelismeréses azonosí-
tást alkalmazhatnak, és a játékos
akár grimaszokkal is irányíthatja
a konzolt.
A Nintendo hardveresen vi-
szonylag gyenge Wii-jét megje-
lenésekor sokan kinevették, de
az idő igazolta a cég tervezőit,
hiszen ez az egyszerű, de kor-
szakalkotóan új irányítással fel-
FOrradalOM
a nappaliban
Még több akció, még több izzadság: a Nintendo után a
Sony és a Microsoft is forradalmasítani kívánja a játék-
vezérlők világát – és megmozgatni az egész világot.
tévé: csatornaváltás legyintéssel és kacsintással
Nem csak a játékkonzolok gyártói tartják fontosnak az irá-
nyítás forradalmasítását. a tévékészülékek gyártói is ki-
emelten kezelik ezt a területet, hiszen már szeretnék levál-
tani az elavult távirányítót. a Hitachi és a Toshiba már be is
mutatta koncepciómodelljét, amit egyszerű kézmozdulatok-
kal lehet vezérelni.
mozgáSérzékelő mint táVirányító:
egy-két év múlva a tévék felismerik mozdulatainkat, mimi-
kánkat. akárcsak a játékkonzolok, a tévékészülékek is be-
épített infrás és kamerás rendszerekkel fogják érzékelni, ha
a néző csatornát akar váltani, hangerőt szeretne állítani stb.
emellett – biztonságból – még jó darabig távirányító is fog
járni minden tévéhez.
szerelt konzol egymagában több
példányban kelt el, mint két ve-
télytársa együttvéve.
Nintendo: végtelenül egyszerű
Technikailag a Wii nagyon egy-
szerű: működésének alapja egy
20 cm-es vevőegység, amit a té-
vékészülékre kell helyezni. Ez 10
infravörös LED segítségével ké-
pes meghatározni a játékos(ok)
helyzetét, a távirányító formájú
vezérlőbe rejtett mozgás- és
gyorsulásérzékelők pedig az
apró mozdulatok rögzítéséért
és feldolgozásáért felelősek. Ez-
zel a néhány szimpla eszközzel
a Nintendo forradalmasította a
játékok világát, és sikeresen el-
érte a számítógépes játékoktól
eddig elzárkózó embereket is.
Ebbe a hétvégi kocajátékosoktól
a nyugdíjasokig minden korcso-
portból és érdeklődési körből
tartoznak emberek, így a játé-
kok sem csupán a megszokott
lövöldözős-autóversenyes kate-
góriákból kerülnek ki.
Sajnos azonban az egyszerű-
ségnek megvan a hátulütője.
A Nintendo Wii érzékelője nem
kimondottan pontos, és némi
gyakorlás után könnyen be lehet
csapni. Például a teniszjátékban
a tervezők azt szerették volna el-
érni, hogy a játékos felálljon, és
ténylegesen lendítse a virtuális
ütőt, a valóságban azonban a ka-
napén ülve a csukló megfelelő
mozgatásával is el lehet érni a
kívánt eredményt.
sony: egyszerű, de gyors
A Sony PlayStation 3 vezérlője
még a Nintendóénál is egysze-
rűbben néz ki. A PlayStation
Move végén egy pingponglabda
méretű világító gömb van, a
tévé tetején egy kamera, az
irányí tóban pedig gyorsulásér-
zékelők. Ez utóbbi egység az
apró mozgások, csavarások ér-
zékeléséért felelős, míg a göm-
böt a Play Station Eye kamera fi-
gyeli, és ez alapján határozza
meg a játékos helyzetét és moz-
gását a szobában. A konzol a
gömb fényerejéből számolja ki
a távolságot és a mozgást.
A Sony előnye a Nintendóhoz
képest a nagyobb pontosság:
a Sony bemutatója meggyőzően
hitette el velünk, hogy a Move-
val egészen pontos irányítást
igénylő (például FPS) játékok is
élvezhetően vezérelhetők, a ka-
mera által digitalizált arcké-
pünkkel pedig sokkal könnyebb
beleélnünk magunkat az akció
kellős közepébe. További előnye
a rendszernek, hogy a tervezők
szerint egészen minimális szá-
molási teljesítményt igényel az
új, 100 dolláros vezérlő, ezért a
játékoknak nem kell kevesebb
hardvererőforrással számolniuk.
lis, és bemeneti eszköznek a játé-
kos teljes testét tekinti. Ehhez
egy szenzorokkal megpakolt ve-
vőegységet kell a tévéhez helyez-
ni, ami infra LED-eket használ a
játékos testhelyzetének, pozíció-
jának meghatározásához. A cég
szerint ez annyira pontos, hogy
akár még az egyes ujjainkat is ké-
pes megkülönböztetni a konzol.
Az arcfelismeréshez egy színes
kamera is helyet kapott a vevő-
egységben, így ha csak odasétá-
lunk a tévé elé, a konzol felismer
bennünket, köszön, beléptet az
online rendszerbe, és egyből sze-
mélyre szabott tartalmakkal fo-
gad minket. A bemutató során a
játékos egy gördeszkás program-
ba még saját gördeszkájának fes-
tését is képes volt bedigitalizál-
ni. Itt már azonban a játékfej-
lesztőknek számolniuk kell a
csökkentett teljesítménnyel, va-
lószínűleg a régi játékok semiga-
zán lesznek irányíthatók a
Natallal, és arra sem tudott ér-
demben válaszolni a cég, hogy
ez a megoldás vajon tényleg rá-
kényszeríti-e a játékosokat arra,
hogy felkeljenek végre kényel-
mes foteljeikból.
Aprólékos: A konzol képes meghatározni a játé-
kos pontos helyzetét, testtartását és mozgását.
A felbontás van annyira jó, hogy az ujjakat is meg
tudja különböztetni a rendszer
A Project Natal érzékelője az Xbox 360-as készülékhez kap-
csolódik, és infraszenzorok segítségével határozza meg a
játékos távolságát, valamint helyzetét. A beépített színes
kamera emellett arcfelismerő funkciót tölt be, és felismeri,
valamint a játékba is behelyezi a felhasználó arcképét.
A tévé figyel Többek közt a Hitachi és
a Toshiba is mozgásérzékelős tévékészü lé-
keket fejleszt
VezérLő
INfrA LeD-ek
koNzoL
VezérLő
kAmerA
A vevőegység 10 beépített infra
led-et tartalmaz, amikkel az irá-
nyító helyzete meghatározható
a szobában. A horizontális és verti-
kális mozdulatok is jól érzékelhetők
így, ám a harmadik tengelyen
a távolsági érték csak lassabban
és pontatlanabbul érzékelhető.
A vezérlőbe épített gyorsulás-
érzékelők közvetítik a finomabb
mozgásokat a konzolnak.
koNzoL
Mágikus pálcának is nevezik a
PlayStation Move-ját, ami a sony új irá-
nyítója lesz a ps3 játékkonzolhoz. A be-
épített mozgásérzékelők mellett
a vezérlőn lévő fénylő gömb fényes-
ségéből, kamera segítségével hatá-
rozza meg a játékos helyzetét,
mozgását és a kontroller pontos
helyzetét. A fényerő változásával
a mélységi információ pontosan
feldolgozható.
MICrOSOFT XBOX 360
nInTEndO WII SOny PlaySTaTIOn 3
kAmerA
koNzoL
Hello Maxim: Az Xbox
360 a kamera segít-
ségével felismeri és
saját nevén köszönti
a játékost
testszkenner: A konzol
az infra LED-ek segít-
ségével határozza
meg a felhasználó
mozdulatait
Microsoft: teljes testtel
A Microsoft nem aprózta el:
a Project Natal az Xbox 360telje-
sítményének 10%-át elhappolja,
igaz, cserébe pontos és egész tes-
tes lemodellezést ígér. Az ugyan-
csak idén ősszel megjelenő tech-
nológia nem igényel semmiféle
érzékelőkkel és gombokkal tele-
pakolt vezérlőt, egyszerűenmoz-
gásunkkal, mimikánkkal irányít-
juk a játékokat. A várhatóan
40 ezer forintos kiegészítő bár-
melyik Xbox 360-nal kompatibi-
38 2010/04 chiponline.hu
energiatakarékos és hordozható
39 chiponline.hu 2010/04
energiatakarékos és hordozható
E
gy ideális hordozható számító-
gépnek sok, gyakran egymásnak
ellentmondó szempontnak kell
megfelelnie. Legyen kicsi és köny-
nyű, ugyanakkor kezelése sem le-
het kényelmetlen, teljesítménye legyen elég
minden feladatra, de akkujának is ki kell tar-
tania egy munkanap végéig – na és persze
mindezért nem is akarunk túl sokat fizetni.
A felmérések szerint a felhasználók a ked-
vező ár mellett az üzemidőt, a mobilitást
tartják a legfontosabbnak – ennek is köszön-
hetők az Intel alacsony energiafogyasztásra
CUlv noteszek
optimalizált processzorai, amelyek a CULV
(Consumer Ultra Low Voltage) platform
alapját képezik. Ezek a CPU-k az átlagosnál
alacsonyabb fogyasztásukat elsősorban
csökkentett feszültségigényüknek és ala-
csony működési frekvenciájuknak köszön-
hetik – cserébe mi akár 8-10 órát is dolgozha-
tunk a velük szerelt noteszgépekkel.
A 10 wattnál kevesebb fogyasztás mellett
az általuk termelt hő is csak negyede annak,
amit egy átlagos mobil CPU esetében el kell
vezetnünk, aminek köszönhetően a hűtés is
kicsi és csendes maradhat. A CULV procesz-
szorokat nem foglalatba szerelik, hanem az
alaplapra forrasztják, így ennek gyártása ol-
csóbb lehet, és vékonyabb, valamint kisebb
tömegű lehet az egész noteszgép.
Tesztünkben hat ilyen CPU-val szerelt
notebookot hasonlítottunk össze – a 11,6”-es
ultrahordozható kategóriától kezdve egy
15,6”-es, már inkább asztalra való nagyobb
modellig – ez utóbbinak különleges grafikus
alrendszere garantálta a lényegesen nagyobb
3D-s teljesítményt.
Az eredményekből is látszik, hogy ha
azért veszünk ilyen gépet, mert útközben is
dolgozni szeretnénk, jól járunk: a legtöbb
gép 5-6 órán át biztos működik egy feltöltés-
sel, és teljesítményük is elég nagy ahhoz,
hogy az irodai feladatokkal megbirkózzanak
(nem úgy, mint az előző számunkban tesz-
telt netbookoknak).
Az üzemidő 10 órához közelít
A megfelelő gép kiválasztásakor az egyik
fontos szempont az üzemidő – mi is erre
helyeztük a legnagyobb hangsúly tesztünk-
ben. Ha megnézzük a mért értékeket, látjuk,
hogy versenyzőink között nagy az eltérés,
annak ellenére, hogy alig van különbség a
beépített processzorok között. Érdekes mó-
don éppen a legkisebb modell szerepelt a
legjobban: az Acer Aspire 1810TZ majdnem
10 órán keresztül működött egyetlen feltöl-
téssel – de a második helyre szorult ASUS
UL20A és az Acer 3810T is kibír egy 8 órás
munkanapot. Mindhárom gépben körülbe-
lül 60 Wh kapacitású akkumulátorok van-
nak, és mindhárom gép 6-7 wattos átlagos
fogyasztással büszkélkedhet.
Meglepően jól szerepelt az ASUS 15,6”-es
UL50Vt modellje is, annak ellenére, hogy en-
nek nemcsak a monitora nagy, hanema tel-
jesítménye is – persze ezért cserébe jó egy
kilóval nehezebb is a többinél, és akkuja is
84 Wh-s.
Átlagos noteszgépek között nem lenne
rossz, de a CULV-re épülő készülékek között
nem különösebben jó eredményt ért el a
Lenovo Thinkpad Edge és a Toshiba Satellite
T110 – mindkettő 11 watt feletti átlagos fo-
gyasztást produkált, ráadásul a Lenovo gé-
pének csak 42 Wh-s akkumulátora van.
Soha nem vásárolhattunk még ennyire olcsón könnyű, mégis nagy
teljesítményű noteszgépeket, mint most, a CULV platform jóvoltából.
Tesztünkben hat modellt hasonlítottunk össze.
összEgzés
tesztünk győztese, az acer 1810tz jelen-
leg az ideális szubnotesz: kicsi, könnyű,
egy egész napot végigdolgozhatunk vele
egy feltöltéssel, és teljesítménye elég
szinte minden feladathoz. fej-fej mellett
haladt a valamivel nagyobb, de elegán-
sabb aSuS ul20a-val, amely éppen igé-
nyesebb kivitele miatt a legjobb vétel
díját szerezte meg – míg különdíjasunk a
sebességrekorder, ám mobilitásban nem
igazán jó aSuS ul50Vs lett.
Nagy teljesítmény,
hosszú üzemidő
Bár a core i3/i5/i7 processzorokra épülő
culv platformra még várnunk kell, a „nor-
mál” fogyasztású cpu-változatokat hasz-
náló noteszgépek már megérkeztek a bol-
tokba. kíváncsiak voltunk, hogy mire szá-
míthatunk az intel új termékeitől, így
tesztjeinket a core i7-620m cpu-t haszná-
ló asus u30Jc-vel is elvégeztük.
az eredmény magáért beszél: teljesít-
mény területén körülbelül kétszeres az új
cpu előnye (pcmark vantage: 6687 pont),
és a processzorba integrált új grafikus
adapter is elég jó ahhoz, hogy megközelít-
se az ul50vs-be épített geforce g210m
szintjét (3dmark vantage: e4022).
Ha a dedikált grafikus kártyát használ-
juk, már játszhatunk is (e6094). Bár nem
ultrahordozható gépről van szó, üzemideje
eléri a 8 órát, filmet pedig 4 órán keresz-
tül nézhetünk – igaz, mindehhez egy
89 Wh-s akku tartozik, ám ha kiszámoljuk
az egész platform fogyasztását, azt kap-
juk, hogy ez a 2,66 gHz-es (Turbo Boosttal
egészen 3,33 gHz-ig emelheti a frekvenci-
áját) processzorral szerelt gép átlagban
11 wattot fogyaszt, ami kiváló érték. a ne-
ki megfelelő ulv cpu, a core i7-620um, és
olcsóbb párja, az i5-620um egyébként
1,06 gHz-ről indul, és 2,13 gHz-ig emelheti a
sebességét.
Core i7-620M Bár nem alacsony energia-
fogyasztású, mégis egész jól teljesít az üzem-
idővel kapcsolatos tesztekben, ugyanakkor
teljesítménye sokkal magasabb a régebbi
processzorokénál
A processzorokat kevéssé terhelő átlagos
munkát szimuláló tesztekhez képest a HD
filmek lejátszása már sokkal jobban igénybe
vette a gépeket – közel felére csökkentek az
üzemidők, de a mezőny elején tanyázók még
így is képesek arra, hogy egy hosszabb uta-
zás alatt moziként szolgáljanak.
takarékos kétmagosok
Teljesítmény szempontjából tesztünk győz-
tese az ASUS UL50Vs – köszönhetően az
ASUS által készített hibrid grafikus megol-
dásnak, ami az alaplapra integrált GMA
4500M HD-t egy GeForce G210M-mel egé-
szíti ki. A két kártya intelligensen tud együtt-
működni, és ha olyan programot futtatunk,
ami igényli a 3D-s teljesítményt, a gép auto-
matikusan át is vált a nagyobb sebességű de-
dikált grafikára. A váltást mi is befolyásol-
hatjuk, sőt, ki is köthetjük, hogy bizonyos
szoftvereknél melyik kártya működjön. En-
nek az okos rendszernek köszönhető egyéb-
ként, hogy az UL50Vs mérete és a többieket
majdnem kétszeresen meghaladó teljesít-
ménye ellenére is egész jó üzemidővel ren-
delkezik.
A többi gép esetében átlagos feladatok
során szinte semmi eltérést nem tapasztal-
tunk a teljesítményben. Tekintettel arra,
hogy a SU4100 és a SU7300 között a legfon-
tosabb eltérés 1 MB plusz gyorsítótár az
utóbbi javára, nem is vártunk érezhető kü-
lönbséget – ennek hatása inkább olyan
programokban tűnne fel, amelyeket egy ek-
kora noteszgépen amúgy sem használnánk.
Az ASUS gépek további előnye, hogy túl-
hajthatók – ebben a BIOS-ba épített Easy
Overclock segít, amellyel akár 5 százalékot
is emelhetünk a processzor működési frek-
venciáján. Tesztünk legmobilabb verseny-
zője, az Acer 1810TZ egyben az egyik leglas-
sabb is – mutatva, hogy a kiváló üzemidő-
ért cserébe bizony fel kell áldozni
va la mennyit a sebességből.
Terjed a HDMI
A kisméretű gépek mindig nehéz feladat
elé állítják a mérnököket, hiszen a kis felü-
leten nehéz sok csatlakozót elhelyezni.
A mezőny alapján azt mondhatjuk, hogy
az átlagos szubnotesz analóg hangcsatla-
kozókkal, D-Sub kimenettel és 3 USB
porttal rendelkezik – a jobbakon ezen felül
HDMI csatlakozó is van. Versenyzőink kö-
zött ez utóbbi egyedül a kisebbik ASUS-ra
nem került, ami hiba: ezek a processzorok
ugyanis a full HD-s filmeket is gond nélkül
lejátsszák. Aki házimozizni akar, az egyéb-
ként is jól jár az Acer gépekkel: ezeken a
fülhallgató-aljzat digitális (S/PDIF) kime-
netként is szolgál. k
40 2010/04 chiponline.hu
energiatakarékos és hordozható
41 chiponline.hu 2010/04
energiatakarékos és hordozható
Acer Aspire Timeline
1810TZ-414G50N
ASUS
UL50Vs-XX021V
ASUS
UL20A-2X022V
Acer Aspire Timeline
3810T-734G32N
Lenovo
ThinkPad Edge
Toshiba Satellite
T110-11J
Tájékoztató ár 155 000 205 000 160 000 180 000 179 000 160 000
Összpontszám
Ár/érték
91 90 89 87 86 86
kiváló jó kiváló kiváló jó jó
Hordozhatóság (35%) 100 75 94 83 77 80
Szolgáltatások (25%) 92 98 84 96 87 96
Teljesítmény (20%) 78 100 83 78 89 78
Kijelző (10%) 90 98 93 94 95 92
Ergonómia (10%) 86 94 90 85 100 92
Műszaki adatok
Processzor pentiumdual coresu4100(1.3ghz) core 2 duo su7300 (1.3 ghz) core 2 duo su7300 (1.3 ghz) core 2 duo su7300 (1.3 ghz) core 2 duo su7300 (1.3 ghz) core 2 solo su2700 (1.3 ghz)
Grafikus adapter intel gmA 4500mhd intelgmA4500mhd+geForceg210m intel gmA 4500mhd intel gmA 4500mhd intel gmA 4500mhd intel gmA 4500mhd
Kijelző méret/felbontás 11,6" / 1366×768 15,6" / 1366×768 12,0" / 1366×768 13,3" / 1366×768 13,3" / 1366×768 11,6" / 1366×768
HDD/RAM (GB) 500 gb/ 4 gb 500 gb/ 4 gb 320 gb/ 3 gb 320 gb/ 4 gb 320 gb/ 4 gb 320 gb/ 4 gb
Optikai meghajtó

dvd-rAm
■ ■ ■ ■
LAN/WLAN/WWAN/Bluetooth l/l/■/l l/l/■/l l/l/■/l l/l/l/l l/l/■/l l/l/l/l
Csatlakozók 3 usb 2.0, d-sub 3 usb 2.0, d-sub 3 usb 2.0, d-sub 3 usb 2.0, d-sub 3 usb 2.0, d-sub 3 usb 2.0, d-sub
HDMI/webkamera l/l l/l ■/l l/l l/l l/l
Kártyaolvasó l l l l l l
Akkumulátor 62,6 Wh 84,0 Wh 59,4 Wh 62,6 Wh 42,0 Wh 63,6 Wh
Mért értékek
Üzemidő (átlagos/filmnézés) 9:44/5:09 7:12/4:37 8:56/4:05 8:37/4:36 3:46/2:47 5:43/4:15
PCMark V./3DMark V. 2956/e1108 4925/e4590 2947/e1407 2883/e1105 3007/e1657 2441/e1304
Tömeg 1440 2354 1532 1669 1660 1566
Méretek 284×202×30 385×255×31 295×209×30 321×230×30 322×228×30 285×208×34
2. HelY 4. HelY 6. HelY 5. HelY 1. HelY 3. HelY
A többi hardverelemtekintetében az Acer
1810TZ és az ASUS UL50Vs viszi el a pálmát:
mindkettő 4 GB memóriát és 500 GB-os me-
revlemezt kapott, ráadásul az utóbbiban – a
mezőnyben egyedüliként – optikai meghajtó
is van. Őszintén megvallva, a 4 GB ma már
nem is számít különlegességnek: az ASUS
UL20A-t leszámítva minden versenyző eny-
nyi memóriával érkezett, és a Toshiba T110
kivételével a plusz gigabájtokat kihasználni
képes 64 bites operációs rendszert telepítet-
ték rájuk (az igazsághoz hozzátartozik, hogy
a Toshiba is elérhető 64 bites rendszerrel).
Extrák tekintetében ismét az ASUS gépeit
emelhetjük ki: ezekre Express Gate néven
külön Linux-alapú operációs rendszer is ke-
rül, amelyet egy másodlagos bekapcsoló
gombbal indíthatunk el. Ezzel 10 másodperc
alatt elérhetjük az internetet, nem szüksé-
ges megvárnunk a Windows elindulását.
Akik sokat gépelnek, azoknak nemmind-
egy, hogy milyen a számítógépek ergonómi-
ája. Ezen a területen a Lenovo Thinkpad Edge
vezet: nemcsak billentyűzete és tapipadja
kiváló, de ennek lehet a legjobban hátrahaj-
tani a kijelzőjét. Érdekes módon több gyártó
egyre inkább behatárolja a képernyő kinyit-
hatóságát – az Acer Aspire 3810T például
még annyira semnyitható, hogy egy, az átla-
gosnál magasabb felhasználó ölébe véve,
egyenes háttal is kényelmesen használhassa.
Kár érte, mert billentyűzete egyébként jól si-
került, és tapipadja semrossz.
Nem hagyhatjuk szó nélkül az egyes gé-
pek kivitelét sem. Külalakra az ASUS nyert:
az UL50Vs árának megfelelően néz ki, és a ki-
sebbik UL20A is elegáns, profin összerakott
hatást kelt. A mezőnyből a Lenovo Edge a
legmasszívabb, biztos, hogy több év múlva
semlátunk majd rajta kopásnyomot.
A további csatlakozási lehetőségek közül
a WLAN, az Ethernet és a Bluetooth gyakorla-
tilag kötelező, a 3G-s modemet jelentő
WWAN viszont általában opcionális. Ilyen
modemet most a nagyobbik Acerben és a
Toshiba T110-ben találtunk, de egy USB-s vál-
tozatot pár ezer forintért vehetünk már.
legjobb
Vétel
2010/04
külön-
díj
2010/04
Csúcsnotesz Tesztgyőztesünk,
az Acer Aspire 1810TZ-414G50N
egy igazi hordozható számí-
tógép, amellyel egész nap
dolgozhatunk – este pedig
házimoziközpontként is működik
teSzt-
győzteS
2010/04
l igen

nem
csúcskategória (100-90,0) felső kategória (89,9-75,0)
középkategória (74,9-45,0) Nem ajánlott (44,9-0)
értékelés pontszámokkal (max. 100)
WRT160N
WRT610N
vezetéknélküli Dual-N
router csúcsmodell
WRT120N
WRT320N
WUSB600N WUSB100
WRT54GL
A és a közös kvízjátéka
Nyereményjáték
A helyes megfejtők között kisorsoljuk a következő termékeket, amelyek
biztosítják az ideális „0” Ft-os otthoni hálózat kiépítésének alapkövét!
WRT610N Dual band gigabites router USB porttal
WKUSB120N WRT120N eNtry WiFi router csomag WUSB100 adapterrel
WKUSB160N WRT160N WiFi router csomag dual band WUSB600N adapterrel
A játék részletei megtalálhatóak a
www.chiponline.hu/kviz oldalon április 23-ig!
Sok szerencsét és jó játékot kívánunk!
Teljes kínálatunk:
www.linksysbycisco.com/eu
Cisco Network Magic
Egyszerű és magyar nyelvű telepítés!
A Cisco Network Magic szoftvere segít
az otthoni hálózatunk beállításában,
a számítógépek ellenőrzésében,
hibaelhárításban és a nyomtatók és fájlok
megosztásában is.
WRT54GH
WRT160NL
terméktámogatás:
0617779259
42 2010/04 chiponline.hu
A tökéletes otthoni hálózat
43 chiponline.hu 2010/04
A tökéletes otthoni hálózat
k
Egy, két, há…
hálózat
Egy olyan hálózatot szeretne, ami mindenre használható? Ha csak egy inter net-
hozzáférése és egy számítógépe van, akkor elég sok dologról lemarad. Hogy
mi mindent tehetne egy tökéletes hálózatban, azt megtudhatja cikkünkből.
l
ágy dallamokra ébredni, vagy a
fürdőszobában nyaralásunk ked-
venc számait ismét meghallgatni
nem elérhetetlen cél, saját bejá-
ratú iTunes szerverünk fog ennek
megvalósításában segíteni. Nézhetünk foci-
meccseket élőben a világ minden tá-
járól, de főzés közben a webrádiók
hallgatásának sem lesz akadálya.
A vicces és megdöbbentő YouTube-
videókat pedig este a tévén is meg-
nézhetjük barátaink társaságában.
Egy kisebb hálózatra ezekhez a
funkciókhoz mindenképpen szükség
van, és azt is többször elolvashattuk,
hogyan kell a készülékeket beállítani.
Arról viszont nem volt szó, hogy egy
ilyen hálózat milyen egységekből áll-
hat, illetve azokat hol és mire lehet használni.
Itt bemutatjuk a szükséges alkatrészeket,
használatukhoz pedig tippekkel szolgálunk.
Mivel nemkötelező egy mindentudó há-
lózatot felépíteni, mindenki ki tudja majd
választani a számára szükséges eszközöket,
ha például csak zenét szeretne hallgatni a
nappaliban a másik szobában lévő számító-
gép merevlemezéről.
Csatlakozások – LAN vagy WLAN?
Alapvetően háromféle hálózati kapcsolat
valósítható meg otthonainkban: Ethernet
kábellel, vezeték nélkül és Powerline eszköz-
zel. Ezek egyedi előnyökkel, de hátrányokkal
is rendelkeznek.
ethernet kábelekkel nagyon gyors háló-
zat építhető ki, rajtuk 100 vagy 1000 Mbit/s
(1 Gbit/s = 125 Mbájt/s) elméleti maximális
sebességgel közlekednek az adatok. Ha ott-
hon hálózati tárolót (NAS-t) használunk, ak-
kor az állományok másolása látványosan
növelhető a gyorsabb interfészek alkalma-
zásával. A 100 megabites csatlakozások mul-
timédia-alkalmazásokhoz is elegendő se-
bességet biztosítanak, még a legjobb HD
tartalmak lejátszásához is. Ha csak ritkán
másolunk állományokat egyik gépről a má-
sikra, akkor felesleges gigabites csatolót
használnunk, azok fogyasztása rendszerint
nagyobb a 100 megabitesénél.
a Wlan kapcsolatok gyakorlatilag láthatatla-
nok, hiszen a készülékek közé nemkell plusz-
kábeleket kihúznunk. A leggyorsabb szab-
vány ma az IEEE 802.11n, ami 300 Mbit/s ma-
ximális elméleti sebességet kínál. Egyes
típusok az 5 GHz-es és a 2,4 GHz-es tarto-
mányban egyszerre is biztosítani tudják ezt a
sebességet, hozzájuk illőklienssel a nagyobbse-
bességet pedig ki is tudják használni.
Terjed a kevesebb antennával operáló,
ezért olcsóbban elérhető készülékeket ered-
ményező N-150 szabvány is, ami 150 Mbit/s
névleges sebességet kínál a 2,4 GHz-es tarto-
mányban. A készülékek belépő árszintjén az
54 Mbit/s maximális elméleti sebességet
adó 802.11g-s típusok állnak, ám ezek még
közvetlen közelről, tökéletes vétel mellett
sem képesek HD tartalmak valós idejű át-
vitelére.
poWerline esetében az adatok átvitele a vil-
lamos hálózat vezetékein történik, tehát vi-
szonylag nagy sebességet, de a látható ká-
belek hiányát és alacsony sugárzást kapunk.
A konnektorba dugható készülékek Ethernet
Mit nyújtanak a különféle hálózati csatlakozások?
egy hálózati alkalmazás működhet, de
használhatatlan is lehet a hálózati kapcso-
lat minőségétől függően. a gyors kapcso-
latokkal, mint az N-es WlaN, a Homeplug
av vagy powerline Hd és a gigabit
ethernet, szinte bármit meg lehet tenni.
a sebességnek azonban ára van, ezért
először érdemes a jelenlegi infrastruktúra
tulajdonságait felmérni, lehetőség szerint
azt használni.
Feladat/kapcsolat
WLAN
802.11g
WLANN150
WLAN
802.11n
HomePlug
85 Mbit/s
HomePlug
AV
Ethernet
100 Mbit
Gigabit
Ethernet
MP3/webrádió l l l l l l l
Internet l l l l l l l
DivX/MP4-Video l l l l l l l
DVD-Streaming - l l - l l l
HD Video 720p - l l - l l l
HD Video 1080p - - l - l l l
Háttértár használat - - l - - - l
Cd/dvd-n
Vezeték nélküli routerünk
beállításához, a rádió minő-
ségének méréséhez, a háló-
zati kapcsolatok felépítéséhez
összegyűjtöttük a legjobb
segédprogramokat, és ki-
egészítettük őket az
ingyenes UPnP és DLNA
szerverekkel és kliens-
programokkal.
kábelen csatlakoznak az eszközeinkhez, a do-
bozból való kicsomagolás után különösebb
konfiguráció nélkül is működnek, és termé-
szetesen titkosítani is lehet az adatokat. A se-
bességet a hálózat vezetékei és a csatlako-
zások minősége határozza meg, így régi há-
zakban, nagyobb távolságokra még a leg-
modernebb, 200Mbit/ssebességűHomePlug
AV(illetve a vele nemkompatibilis, de ugyan-
olyan gyors PowerLine HD) készülékek is csak
kis sebességgel tudnak adatot küldeni. Jó mi-
nőségű kábelezés mellett viszont olyan
gyorsak, hogy közepes távolságra HD mi-
nőségű filmeket is továbbítani tudunk
velük. Még sok helyen kaphatók olcsóbb,
Home Plug 1.0rendszerűkészülékek, amelyek
85 Mbit/s elméleti maximális sebességet
nyújtanak. Néhány boltban pedig szintén
HomePlug jelzéssel kínálnak 14 megabites
adaptereket, amelyek ugyan kompatibilisek
az előző eszközökkel, de internetezésen kívül
semmi másra nemhasználhatók. k
44 2010/04 chiponline.hu 45 chiponline.hu 2010/04
Előszoba:
kommunikációs és
irányítóközpont
a
z otthoni hálózat legfontosabb pontja
a router, ami azon kívül, hogy csatla-
kozik az internetre, DHCP szerverként
a rá csatlakoztatott gépek IP címeit is beál-
lítja. A vezeték nélküli típusok segítségével
egy bizonyos hatósugárban elérhetjük az
internetet, tűzfalukkal a nagyon egyszerű tá-
madások ellen védhetjük a hálózatunkat. Az
olyangazdagonfelszerelt típusok pedig, mint
az AVMFritzBox! 7270, még akár a VOIP tele-
fonközpont szerepét is át tudják venni. Ha
kell, az ASUS WL-500 Deluxe belső merevle-
mezére különféle forrásokból PC nélkül tölt-
hetünk le filmeket és zenéket.
Jövőbeli hálózatunk alapja a router, így a
később integrálni kívánt funkciókat, fejlesz-
téseket esetleg csak a cseréjével tudjuk elvé-
gezni. Ezért jobb, ha előre megtervezzük há-
lózatunkat. A helyzet azért nem vészes, hi-
szen szerencsére olyan sok hálózati készülék
kapható, hogy ha a routerünkben éppen
nem lenne VOIP szolgáltatás, akkor a háló-
zatba utólag illeszthetünk VOIP ATA adap-
tert; ha pedig nincs a routerben merevle-
mez, utólag csatlakoztathatunk hozzá az
USBportján keresztül. Ha ez nemlenne, még
mindig beállíthatunk egy okos NAS-t is, ami
gigabites LANcsatlakozást használ.
Ha tehetjük, a jövőre gondolva olyan
routert válasszunk, aminek hálózati portjai
gigabitesek, van rajta legalább egy USB csat-
lakozó a külső tároló csatlakoztatásához, és
ismeri az N-es WiFi szabványt. Ha csak kábe-
leznénk, netán a lakásban ezt már kiépítet-
ték, akkor biztonságosabb és takarékosabb a
WiFi kikapcsolása. A leendő internet kapcso-
latunk típusával is számoljunk: a Triple Play
(internet, tv, telefon) szolgáltatások haszná-
lata esetén ugyanis a szolgáltató a saját
routerét adja ezek biztosításához, így a saját
routerünket csak úgy használhatjuk, ha azon
kikapcsoljuk a router funkciókat (NAT). Veze-
ték nélküli hozzáférési pontként, gigabites
switchként még mindig használható lesz, de
így már nem feltétlenül térül meg a koráb-
ban rá kiadott pénz.
Otthonunk és munkahelyünk között
nemcsak otthonról történő kapcsolatfelvé-
telre van lehetőségünk (VPN), de még fix IP
címnélkül is elérhetjük az otthoni routert és
a rajta lévő gépeket, ha beállítjuk a DynDNS
funkciót, hiszen otthoni hálózatunk a vál-
tozó cím ellenére is azonos domainnéven
lesz elérhető. Ha számítógépünk éjjel-nap-
pal működik, akkor még erre semlesz szük-
ségünk, hiszen az olyan segédprogramokkal,
mint az ingyenes TeamViewer, a tűzfalakon
keresztül is elvégezhetjük a számítógépek
közti csatlakoztatást és a távoli felügyeletet.
A router funkcióit tovább bővíthetjük
egy NAS segítségével, ami nemcsak az adata-
inkat tárolja, de a médialejátszók felé a zené-
ket és filmeket is továbbítani tudja.
gigabit ethernet nincs rá mindig szükség
A közös tároló használati előnyeit különöseb-
ben nemkell ecsetelnünk, ezért aki NAS vagy
más fájlszerver használatára adja a fejét, an-
nak bizony a leggyorsabb hálózatra van szük-
sége. A 802.11n szabványú WLAN routerek
névleges sebessége 300Mbit/s, ami a gyakor-
latban vételi viszonyoktól függően 60-
110Mbit/s (Dualband eseténakár 190Mbit/s)
hasznos adatátviteli sebességet biztosít. Ezzel
és a Gigabit Ethernettel biztosannemlesz pa-
naszunk a sebességre. Azok viszont, akik
„csak” multimédiás állományok tárolására és
távoli lejátszására használják majd hálózatu-
kat, az N-150-es WiFi routerekkel, HomePlug
AV powerline eszközökkel, vagy a 100 mega-
bites LAN-nal is jól járnak.
Az intelligens ház és a hálózat kapcsolata
cikkünk elsősorban a multimédiás felhasz-
nálásra koncentrál a lakásokon belül, de
nem szabad elmennünk az intelligens ház-
rendszerek szolgáltatásai mellett sem.
a helyi hálózatot több feladatra is felhasz-
nálhatjuk, hiszen a Tcp/ip univerzális,
azon nem csak a pc-vel kapcsolatos anya-
gok mozoghatnak.
Hazánkban még mindig kaphatók a villa-
mos hálózathoz illeszkedő x-10-es rendsze-
rű kapcsolók, konnektorok (amelyek egyéb-
ként a Homeplug termékekkel egymás za-
varása nélkül
működnek),
ezeket a hason-
ló funkciójú
vezeték nél-
küli megoldá-
sok egészí-
tik ki (pl.
z-Wave). kijelenthetjük, hogy sem a veze-
tékes, sem a vezeték nélküli megoldások
nem zavarják az általunk felépített hálóza-
tokat. Ha nem szeretnénk, vagy nem tudunk
egyedi elektronikai készülékeket (szigo rúan
barkács jelleggel) készíteni, akkor csak a
professzionális megoldás jöhet szóba.
amX – a profi
az intelligens házrendszerek hazai képvise-
lete (www.intelligenshaz.hu) a legprofibb ké-
szülékeket, az amx és a crestron hálózati és
multimédiás megoldásait egyesíti. ezekhez
mindenképpen dedikált hálózatot kell kiépí-
tenünk, hiszen a több helyiségbe történő a/v
átvitelt csak ezzel lehet jó minőségben ki-
elégíteni. Ha egy ilyen rendszert választunk,
akkor biztosak lehetünk abban, hogy jó
alapja lesz egy minden igényt kielégítő mul-
timédiás intelligens háznak.
router
gyártó: linksys by cisco
típus: WrT610N
ár: 45 000 ft
info: www.linksysbycisco.com
stílusos megjelenés, kiváló WlaN-sebes-
ség, gigabites portok, Qos. Ha kell, még a
dd-WrT firmware is felrakható rá.
alternatíva
gyártó: d-link
típus: dir-655
ár: 27 000 ft
info: www.dlink.hu
JavaSlaTOK
a
nappali szoba funkciója, hogy a csa-
ládi és társasági életnek, no meg a pi-
henésnek helyet nyújt. Talán ezért
nem találunk számítógépet a nappaliban,
kivéve persze a HTPC-t, vagy azt a PC-t, ami-
ről a filmet lejátszva a televízión nézzük
meg a filmet. Hamarosan azonban a tévék
átveszik a HTPC és a számítógép alapvető
szerepeit, ennek megfelelően Ethernet, de
akár még WiFi kapcsolattal is rendelkezhet-
nek. Az itt látható Samsung tévé is ilyen, a
médialejátszója a tévés szolgáltatásokkal
könnyen használható egységet alkot. Ter-
mészetesen a hálózatban lévő médiaszerve-
rekhez (PC a dolgozóban, NAS) is hozzá tud
férni, mint ahogyan az internetről is le tud
játszani zenéket és filmeket (pl. YouTube).
UPnP, DPWS, DLNA – szabványok
a médiastreamelésben
A cél a filmek, zenék, képek nappaliba jutta-
tása. Ha a fent említett HTPC már a nappali-
ban van, akkor a médiafájlokat nagy valószí-
nűséggel azon is tároljuk. Sok dolgunk ek-
kor nincs, hiszen alapvető a HTPC-tv
kapcsolat, azon olyan menüt és programo-
kat használunk, amilyet csak akarunk. Amíg
azonban nem volt elérhető kellően erős, ki-
csi és takarékos (azaz halk) számítógép, ad-
dig a hálózati médialejátszók hódítottak.
Ezek a hálózaton lévő megosztott könyvtá-
rakból le tudták játszani a médiatartalma-
kat. Ez a felállás nem változott, csak a tech-
nikai megvalósítás, a korai gépek ugyanis
csak a saját szoftveres szerverüket fogadták
el, hiszen az ő idejükben otthoni NAS még
nem létezett. Az egyszerűsítés jegyében szü-
letett a Universal Plug and Play szabvány,
ami a médiaanyagok hálózati megosztását,
elérését és lejátszását (is) rögzítette.
A következő lépcsőfok az UPnP Forumál-
tal megválasztott DPWS (Devices Profile for
Web Services) lett, ami a médiaszerverek tar-
talmának webes felületű kezelését biztosítja,
erősebb biztonsági szabályokat és könnyebb
használatot kínál. Az igazi szabvány végül a
DLNA (Digital Living Network Alliance) rend-
szere lett, amelyet az újabb készülékek tá-
mogatnak. Letisztult, biztonságos, DRM-
kezelést is adó rendszer, amibe felhasználó-
ként nemis kell belelátnunk, csak használni
a szolgáltatásait.
Szerver, kliens – egyszerű beállítani
Szerver lehet, amin a médiafájlokat tároljuk
és megosztjuk: USB porttal ellátott, külső
merevlemezes, esetleg belső merevlemezes
router, otthoni NAS vagy PC a rajta futó
programmal. Az első három esetben a ké-
szülék adminisztrációs menüjében kell
megkeresni az UPnP AV Server opciót, majd
az engedélyezése után elvégezni a frissítést.
A D-Link DNS-313 esetén ezt például a Szer-
ver/UPnP Médiaszerver menüben találjuk.
A frissítés a meghajtón lévő adatmennyi-
ségtől függően első alkalommal akár
5-6 óráig is eltarthat. A művelet során a ké-
szülék megkeresi a merevlemezen tárolt, le-
játszásra alkalmas állományokat, és azokról
listát készít a kliens számára. Ha gyakran
cserélődik a meghajtókon a tartalom, akkor
automatikus frissítést is kérhetünk öt perc
és egy nap közti periódusidővel.
Amíg a dedikált médialejátszók módosí-
tások nélkül működnek (mint például a köz-
kedvelt WD TV Live), addig a játékkonzolok-
nál változatosabb a helyzet: a PS3 szinte bár-
milyen szerverrel tökéletesen működik, az
Xbox 360 viszont a Microsoft Home Ser ver-
rel érzi jól magát. A Wii például hivatalosan
sem támogatja a DLNA szabványt, a házi
bark ácsmegoldások pedig a garancia elvesz-
tésével járnak.
A PC-ből készíthetünk a filmek valós idejű
átkódolását is végző (streamelő) médiaszer-
vert, erre egy sor windowsos (TVersity, Nero
MediaHome 4) és linuxos (GeeXboX uShare)
program is rendelkezésre áll. A routerek,
NAS-ok módosításához is létezik szoftver.
A legátfogóbb a Llink szerver, ami Synology,
Netgear NAS-okon, a D-Link DNS-323-on, de az
ASUS WL-500G Premium/500GL routeren is
fut, és még Windows alatti verziója is elérhető.
Ha a PC-n szeretnénk távoli tartalmat le-
játszani, akkor a VLC Media Player, Cyberlink
PowerDVD, Windows MediaPlayer is hasz-
nálható, de UPnP-re szakosodott vezérlőket
is használhatunk a 4u2Streamvagya Kinsky-
Desktop képében. Ez utóbbiak csak az állo-
mányok elérését és a lejátszó szoftverhez
való továbbítását végzik.
Nappali:
moziterem, társalgó
és játékszoba
Televízió
gyártó: samsung
típus: ue40B7000
ár: 345 000 ft
info: www.samsung.hu
ez a tévé ugyan nem a legolcsóbb, de
mindenféle szabványt ismer, hálózatban
is működik, ráadásul led-es, hosszú
távra is kiváló.
alternatíva
gyártó: philips
típus: 37pfl9604H
ár: 300 000 ft
info: www.philips.hu
HiFi torony
gyártó: sony
típus: Nas-z200ir
ár: 225 000 ft
info: www.sony.hu
a sony kompakt rendszere nemcsak
ipod-dokkolóval van felszerelve, de a
szerverek zenéit is le tudja játszani.
alternatíva
gyártó: philips
típus: Wac3500d
ár: 92 500
info: www.philips.hu
naS
gyártó: Qnap
típus: Ts-259 pro Turbo
ár: 160 000 ft
info: www.qnap.hu
ez a Nas mindent tud, erőteljes procesz-
szora miatt komplett alkalmazások is
futtathatók rajta.
alternatíva
gyártó: synology
típus: ds-210j
ár: 56 000 ft
info: www.synology.hu
JavaSlaTOK
A tökéletes otthoni hálózat
k
46 2010/04 chiponline.hu 47 chiponline.hu 2010/04
O
tthoni hálózatunk mindenhol a ren-
delkezésünkre áll – még a konyhá-
ban és a fürdőszobában is. A vízálló
internetrádióból Bob Marley visz karibi ér-
zést zuhanyzásunk szertartásába, míg a
konyhában Edith Piaf a lyoni fánkok sütésé-
ben segít. Az internetrádió legvonzóbb jel-
lemzője, hogy annak ellenére, hogy hálózati
eszközökről van szó, konfigurálásuk pofon-
egyszerű, szinte elég csak bekapcsolni őket.
A webrádióadók 64-320 kbit/s bitrátával
sugároznak, ezért elképzelhető, hogy a
routertől távolabb a zene akadozni kezd vagy
megáll. Mivel a nagyobb rádióadók többféle
bitrátán is elérhetők, egyszerű megoldás le-
het a kevesebb adatot igénylő adóra való át-
állás. Ha ez nemmegoldható, akkor jobb he-
lyet kell keresnünk a rádiónknak. Először csak
pár centimétert tegyük odébb, mert lehet,
hogy a rádiónk éppen egy olyan interferen-
ciapont közepén áll, ahol a rádióhullámok
éppen kioltják egymást. A falakban lévő acé-
lok, nagyméretű fémfelületek visszaverik,
torzítják a jelet, az általánosan 2,4 GHz-en
működő webrádióknak pedig elég sok esz-
közzel (vezeték nélküli billentyűzetek, mik-
rohullámú sütő) is meg kell küzdeniük a jó
vételért. Bármennyire is különös, mégsem
ezek a készülékek zavarják a leginkább háló-
zatunkat, hanem a szomszédos hálózatok.
Ezért nemárt, ha a lakás „sugárszennyezett-
ségét” felmérjük. Ha másik hálózatot talá-
lunk, jegyezzük meg az általa használt csa-
tornát, a mi routerünket pedig lehetőség sze-
rint ne erre a csatornára tegyük. Figyeljünk
arra, hogy csak háromegymást át nemfedő
csatorna létezik a 2,4 GHz-es tartományban
(1, 6 vagy 7, valamint 11, 12 vagy 13). A szabad
frekvenciák kiválasztásában az ingyenes
inSSIDer programad segítséget, grafikonján
azt a csatornát válasszuk, amelyik nem lóg
bele semelyikbe. Ha a szomszédainknál van
WLAN hálózat, akkor a már használtak közül
azt válasszuk, amelyiken a legkevesebb háló-
zat működik. Ha két hálózat azonos frekven-
cián működik, akkor az eszközök egyeztetni
tudják adataik küldését és fogadását, így a se-
bességcsökkenés szükségszerű, de a legked-
vezőbb lesz. A más frekvencián működő há-
lózat adása zavarként jelentkezik.
Konyha és fürdőszoba:
Szórakozás
a mindennapokban
Így kezdjünk a WLAN hálózat építésébe
a gigabit ethernet természetesen a leggyor-
sabb és a legolcsóbb megoldások közé tarto-
zik, mégis vannak olyan esetek, amikor nem
tudunk vagy nem szeretnénk kábelezni. le-
gyünk őszinték: a hálózatok építésekor a
WlaN áll az első helyen. láthatatlan, nem
köt egy helyhez, notebookkal, de akár pda-
val is könnyű csatlakozni hozzá, a legtöbb
feladatra pedig elég gyors. Használata előtt
viszont egy sor dolgot érdemes elvégeznünk
ahhoz, hogy hosszú távon se legyünk csaló-
dottak a teljesítménye miatt.
helyezzük a routert magaSra
mivel a router adását sok dolog zavarja, álta-
lános szabály, hogy a helyét a lehető legma-
gasabbra tegyük – helyesebben fogalmazva
ne süllyesszük el a számítógép mögötti kábe-
lek közé, és tegyük messzebb (min. 20 cm)
más elektronikai készülékektől. Ha ismert az
adó és a vevő közötti egyenes, igyekezzünk
egymáshoz minél közelebb elhelyezni őket.
a sugárzás erősségét a lemezmellékletünkön
is megtalálható Heat mapper programmal te-
hetjük láthatóvá.
haSználjunk dualband routert
Ha kevesebb pénzünk van, akkor egy ha-
gyományos 802.11n-es típussal is elégedet-
tek lehetünk, ezzel ugyanis jóval több sza-
bad csatorna válik elérhetővé 5 gHz-en.
magasabb frekvencián a használható sáv-
szélesség is nagyobb, csatornából is több
van, így annak az esélye, hogy nem lesz
zavartalan csatorna a környéken, szinte
nulla. a dualBand routerek nagy előnye,
hogy mindkét frekvencián egy időben mű-
ködnek, ezért a munkához és a Hd filmek
streameléséhez N-es üzemmódban használ-
hatjuk az 5 gHz-es tartományt, míg a
2,4 gHz-en maradhatnak a hagyományosan
lassabb, internetezésre, webrádiózásra
való 54 megabites (esetleg 150 vagy
300 megabites) készülékek.
Heatmapper Melyik szobában lesz a leggyor-
sabb a WlAN hálózatunk?
Webkamera
gyártó: d-link
típus: dcs-3420
ár: 170 000 ft
info: www.dlink.hu
az ára kissé magas, de minősége kiváló.
az írisz aktív szabályozásával pedig még
0,5 lux megvilágításnál is ad képet.
alternatíva
gyártó: linksys
típus: Wvc54gca
ár: 28 000 ft
info: www.linksys.hu
Ha a WLAN routerünk helye fix, megéri
elkészítenünk lakásunk sugárzási térképét
is. Az ehhez szükséges programot a lemez-
mellékleten is elhelyeztük, aminek a haszná-
lata után biztosak lehetünk abban, hogy a
WiFi klienseket a lehető legjobb helyre tesz-
szük. Problémás esetekben használjunk in-
kább vezetékes hálózatot vagy HomePlug
AV eszközöket.
H
a már otthon kell dolgoznunk, ak-
kor legalább a minket körülvevő
technológia ügyeljen a gondtalan-
ságunkra. Hasznos lehet, ha az otthon és a
munkahelyen is szerkesztett állományok
szinkronizálása automatikusan lefut, a
mentés célja pedig az otthon lévő NAS me-
revlemeze. Ha közvetlenül innen nyitjuk
meg az állományokat, annak több előnye is
van: először is, az adataink biztonságos he-
lyen lesznek tárolva. Persze csak akkor, ha
legalább kettő merevlemez van benne,
RAID 1 (tükrözés) vagy RAID 5 (legalább
3 HDD-s, redundáns) üzemmódban. A biz-
tonságot az egy merevlemezes típusoknál
rendszeres PC-re történő mentéssel növel-
hetjük, amit komoly hardverhiba ellen a
RAID-es változatokon is el kell végezni.
A NAS másik előnye mindenképpen meg-
mutatkozik: a rá másolt dokumentumokat
mindenhonnan elérhetjük. A NAS adattárolás
szempontjából biztonságosabb, mint ha
pendrive-on vinnénk haza a munkát, hiszen a
PC hibája vagy egy rendszer-összeomlás ese-
tén egy másik géppel tovább végezhetjük a
munkát. Praktikus akkor is, ha a levelezésün-
ket (az Outlook PST állományát) másoljuk ide.
Merevlemez használata minél
gyorsabban
Ahhoz, hogy a tárolón lévő adatokat egy pil-
lanat alatt el tudjuk érni, a NAS-nak vagy az
otthoni szerverünknek gigabit Ethernettel
kell kapcsolódnia a hálózathoz – ideális eset-
ben. A gyakorlatban ez a kapcsolat legalább
10 Mbájt/s adatátviteli sebességet biztosít,
amivel már fennakadások nélkül tudunk
dolgozni. Előfordulhat viszont, hogy az ada-
tok valós sebessége ennél kevesebb, mert be-
folyásolja a NAS terheltsége. Hiába gyors a
merevlemez és a hálózati kapcsolat, ha a ma-
ximális sebességet csak akkor érhetjük el, ha
csupán egyetlen nagy állomány másolását
végezzük. Sok apró fájl esetén, konkurens
csatlakozásoknál, vagy akkor, ha a NAS eset-
leg más funkciót végez (médiaszerverként
adatokat továbbít, vagy éppen letölt valamit
az internetről), az adatátviteli sebesség szé-
dítő mélységekbe is zuhanhat. Ez ellen az a
kézenfekvőmegoldás, hogyerősebb procesz-
szorral szerelt típust választunk – természe-
tesen csak annyira, hogy a pénztárcánkat se
terheljük meg.
A kétlemezes meghajtók között a Qnap
TS-259 Pro Turbo a legerősebb változat, hi-
szen egy kétmagos Atom D510 processzor
működik benne – ettől a többi otthoni ké-
szülék rendszerint elmarad, de ha pénztár-
cánk kapacitásával ellentétben türelmünk
határtalan, akkor a Synology DS-210j-t vagy
a D-Link DNS-323-at is választhatjuk. A se-
bességcsökkenéssel csak és kizárólag na-
gyobb terhelések mellett érdemes számol-
nunk, tehát egy olcsóbb, de gigabites porttal
ellátott NAS is tökéletesen megfelel. Inten-
zív használathoz választhatunk nagy és
gyors merevlemezeket, de ha nemszükséges
a maximális NAS-PC sebesség, inkább a me-
revlemezek ECO, illetve Green sorozatából,
alacsony fordulatszámú, takarékos típust vá-
lasszunk. A villanyszámlán meg fog látszani
a különbség.
Hova kerüljön a NAS?
A készülék elhelyezésekor figyeljünk arra,
hogy a hűtés miatt hangos, tehát ha a háló-
szobánk egyben a dolgozónk is, akkor alvá-
sunkat zavarhatja a NAS ventilátorának zú-
gása. Ha az ideális eset került megvalósí-
tásra, tehát a routerünk a bejárat környékén
van, a NAS-t is tehetjük mellé, így az senkit
nem fog zavarni. Ne feledjük azt sem, hogy
egy gyengébb processzorú darab tipikusan
kevesebb energiával is beéri, tehát kevésbé
melegszik, hűteni is kevésbé kell, egy „zöld”
HDD-vel igazán halk is lehet.
A munka során egyre népszerűbb a
webkamerás kapcsolatok használata, ehhez
nem kell nagy sávszélesség, gépünket akár
az 54 megabites WLAN-on is a hálózatba köt-
hetjük, a kisebb fájlok szerkesztésekor sem
lesz gond a kapcsolattal. Egyes NAS-ok
webkamera csatlakoztatását is megengedik,
a kép változásakor pedig automatikusan
megkezdik a rögzítést – így akár egy mini
házi megfigyelőrendszert is létrehozhatunk.
A rendszer tökéletes kiegészítője egy UPS,
ami áramszünet esetén a kis fogyasztású
router és a NAS energiájáról gondoskodik,
megelőzve a hardverhibák kialakulását. Va-
lójában csak ez indokolja, hogy a router és a
NAS számítógépünk mellé kerüljön.
Dolgozószoba:
Hatékonyság
és sebesség
Hálózati médialejátszó
gyártó: syabas
típus: popcorn Hour NmT c-200
ár: 101 000 ft
info: www.popcornhour.hu
a popcorn Hour termékcsalád tagjai nem
véletlenül népszerűek, hiszen tudásuk óri-
ási, kezelésük kényelmes. csak az áruk…
alternatíva
gyártó: Western digital
Típus: Tv Hd live media player
Ár: 32 000 ft
info: www.wdc.com
Internetrádió
gyártó: logitech
típus: squeezebox radio
ár: 47 000 ft
info: www.logitech.hu
ismeri az N-es Wifi szabványt és a fon-
tosabb webrádió-szolgáltatásokat, még a
flac formátumú zenéket is lejátssza.
alternatíva
gyártó: revo
típus: iBlik radiostation daB
ár: 72 900 ft
info: www.revo.co.uk
Játékkonzol
gyártó: microsoft
típus: xbox 360
ár: 42 900 ft
info: www.xbox.hu
az xbox 360 több mint egy játékgép: ha
egy médiaszerver van a hálózaton, máris
használható médiakliensként.
alternatíva
gyártó: sony
típus: playstation 3 slim
ár: 74 000 ft
info: hu.playstation.com
JavaSlaTOK
JavaSlaTOK
A tökéletes otthoni hálózat
48 2010/04 chiponline.hu
Történelem
49 chiponline.hu 2010/04
Történelem
Kommunikáció
a JÖvő
a felhasználónak nem
kell külön csatlakoz-
nia sem az e-mail fi-
ókjához, sem a
facebookhoz, sem a
Twitterhez: a nálunk
lévő eszközök folya-
matosan online kap-
csolatban vannak, és
az egyes csatornákon
érkező üzeneteket
egyetlen hírfolyammá
fogják össze, amelyet
tetszésünk szerint
formázhatunk meg.
1876
Telefon
már 1850-ben is folytak kísérletek
a beszéd elektronikus továbbítására – de
piacképes szerkezetet egyedül alexander
graham Bell készített, antonio meucci
ötletének felhasználásával.
1979
usenet a mai
levlisták és fórumok
elődje eredetileg csak
pár kutató informá-
ciócseréjét szolgálta,
és az arpanet mellett
ez volt az egyik első
nagy kiterjedésű szá-
mítógépes hálózat.
1975
fax az egyik első fax a 70-es évek
közepén megjelent exxon Qwip
volt – de egészen a 90-es évekig
kellett várni, hogy a fax a kötelező
irodai eszközpark része legyen.
I.e. 150
jelzőtűz a görögök,
és később a rómaiak is
tornyokból készült há-
lózatot építettek a tűz-
jelzőknek, a birodalmi
hírek továbbítására.
1837
morse samuel morse kidolgozza nem-
csak a morse-kódot, de a továbbítására
használható távírót is – ezzel megala-
pozva a modern kommunikációt.
1870
képeslap az első széles
körben is népszerűvé váló
„rövid szöveges üzenetet”
még ma is használjuk – de
általában csak szabadsá-
gunk alatt.
1988
irc/chat Jarkko
oikarinen 1988 au-
gusztusában megunta
a muT „beszélgető-
szoftvert” az általa
használt finn BBs-en,
és a Bitnet relay min-
tájára létrehozta az in-
ternet relay chatet.
1998
Voip/Videokonfe-
rencia lefektetik az
adatcsomagok segít-
ségével végezhető
hangkommunikáció
első szabványának, a
H.323-nak az alapjait.
2009
google Wave
a google megpró-
bálja megalkotni az
e-mail utódját, a
chat, az e-mail, és a
multimédiás üzene-
tek kombinálásával.
1971
E-Mail
ray Thomson titokban
kifejleszti az első e-mail
klienst – mégpedig a mun-
kahelyén, mindössze két
hét alatt.
2004
Közösségi
szolgáltatások
elindul a facebook, a ma
legnépszerűbb közösségi
háló – először csak a
Harvard egyetem tanulói
számára volt elérhető.
2008
mikroblog a Twitter
eredetileg egy webes
naplónak indult, de ma
egy újfajta hírcsatorna
szerepét tölti be – csiri-
pelni pedig mobilról,
sms-ben és e-mailben
is lehet.
1958
autótelefon a mai mobilhálózat
előfutáraként létező rádiós háló-
zatot használta ez a készülék –
16 kg-os tömegével azonban
nem volt igazán hordozható.
2010 i.u. 1000 2000 1995 1990 1985 1800 1850 1975 1960 1900 1950 2005 1970 i.e. 300 1980
a
ki információt akart cserélni a másik-
kal, az kénytelen volt vagy személyes
találkozót megbeszélni, vagy hírnök
útján továbbítani mondanivalóját. Ez a sza-
bály több ezer évig érvényes volt – az üzene-
tek továbbítása nehézkes, lassú és megbíz-
hatatlan volt. Nem véletlen, hogy sok felta-
láló törte a fejét új módszereken. Egyes régi
civilizációk füstjeleket használtak, az inkák
külön úthálózatot készítettek a küldöncök
számára, az egyiptomiak pedig „felfedez-
ték” a postagalambokat.
Minden ilyen találmánynak ugyanaz volt
a célja: felgyorsítani a kommunikációt és át-
hidalni a távolságot. Igazán használható
megoldásokra azonban a XVIII. századig, az
ipari forradalomig kellett várni, amikor a te-
legráf, majd később a telefon lehetővé tette,
hogy a világon bárhová eljuttathassuk mon-
danivalónkat. Ezekre a fejlesztésekre az első
reakciók legalábbis hűvösek voltak: amikor
Berlinben 1881-ben elindították a publikus
telefonszolgáltatást, az első évben csak
99 előfizetőt sikerült szerezni – a kiadott
Régen hetekig tartott,
míg egy levél célba ért,
ma egy gombnyomással
küldhetünk üzenetet a
világ bármely részére –
és ezt a címzett mobilján
azonnal olvashatja is.
CHIP-történelem
1992
SmS először a szolgáltatók szeret-
tek volna fontos információkat
továbbítani ügyfeleiknek – ám az
sms végül a mobil legnépszerűbb
szolgáltatása lett.
1990
Mobiltelefon
magyarországon 1990-ben indult a
Westel 0660 – az NmT, első generációs
hálózatot használó rendszer egészen
2003. június végéig működött.
telefonkönyvet pedig viccesen „a 99 bolond
könyvének” nevezték. Ezzel szemben ma
már nehéz lenne elképzelni az életet telefon
nélkül – ugyanakkor egy rokon találmány, az
intercom az irodákon kívül nem tudott el-
terjedni, mert túl rugalmatlan volt.
Magának a telefonnak a legnagyobb prob-
lémáját, a helyhez kötöttségét a mobiltele-
fonnak sikerült megoldania – ha pedig nem
akarunk túl sokat beszélni, küldhetünk rö-
vid szöveges üzenetet is, amit akár több cím-
zettnek is továbbíthatunk egyszerre. Ez az
üzenetfajta, az SMS az egyik legnépszerűbb
szolgáltatás – 2008-ban például 4,1 trillió
SMS-t indítottak útnak a világban.
internetes forradalom: mindenkinek
A mindenki által elérhető kommunikációs
szolgáltatás iránti igény az internet, és vele az
egyszerű információtovábbítási lehetőség
terjedésével indult rohamos növekedésnek.
A felhasználó ma fórumokon és chat szo bák-
ban beszélgethet, véleményt cserélhet blo-
gokon és mikroblogokon, saját profilt hoz-
hat létre a közösségi oldalakon, és ezek se-
gítségével újra megtalálhatja régi ismerőseit
is. Összegezve tehát bárki bárkivel azonnali
kapcsolatba léphet az interneten, vagy köz-
zéteheti a véleményét – ráadásul mindezt
gyorsan és ingyen teheti meg. A Pingdom
jelentése szerint csak a Twitteren napi
27 millió bejegyzést tesznek – ez másodper-
cenként 312 csiripet jelent. De még ez a szám
sem közelíti meg a klasszikus e-mailek szá-
mát, amiből naponta átlagosan 60-177 mil-
liárdot továbbítanak (persze ennek nagy
része spam, azaz levélszemét).
Minden ilyen kommunikációs csatorná-
nak saját udvariassági formulája van – ez a
Netiquette, amiből az elsőt a Usenet haszná-
lói alakítottal ki. Nagyon egyszerű szabályról
van szó: sose felejtsük el, hogy a másik olda-
lon is ember ül. Ma ezek az elvek minden
csatornára érvényesek, bár természetesen
nemvalami konkrét szabályozásról van szó,
hanemcsak ajánlásról, ami médiumtól füg-
gően változik.
A kommunikáció egyik lehetséges jövő-
jét mutatja be a Google Wave – ez a rendszer
az e-mailt, az azonnali üzenetküldést és a
blogolást is kombinálja. Amikor egy felhasz-
náló elindít egy hullámot, abba integrálhat
képeket, videókat, térképeket és weboldala-
kat is. Az adott hullám „használói” mindezt
egy időfolyamatban látják, mintha csak egy
visszakereshető interaktív megbeszélésen
vennének részt.
De nemcsak a média fejlődése fontos, ha-
nem a hardveré is – az okostelefonok, tab-
letek és netbookok segítségével a felhaszná-
lók mindig elérhetők lesznek, mindegy, hogy
e-mailen, telefonon vagy éppen Wave-en
kommunikálnak.
50 2010/04 chiponline.hu
Os-teszt
51 chiponline.hu 2010/04
Os-teszt
M
ár vagy egy órája szeljük a
sorokat a számítógépbolt-
ban, előtte napokat töltöt-
tünk az internet és a CHIP
magazin számainak átbön-
gészésével, míg végre megtaláltuk az ideális
PC-t magunknak. El sem hisszük, hogy van
belőlebontatlan aboltban, az ár valóban any-
nyi, amennyi ki van írva, minden stimmel.
Ja, hogy operációs rendszert is szeretnénk?
Az még plusz 30 ezer forint lesz!
ACHIP segítségével most elháríthatja ezt a
roppant kellemetlen meglepetést, hiszen a le-
leményes kínai fejlesztők által készített operá-
ciós rendszer nemcsak hogy megtévesztésig
hasonlít a legnépszerűbb Microsoft operációs
rendszerre, de még a windowsos programok
jó része is elfut rajta. Ez pedig még nemmin-
den: míg a Windowsoknál számolnunk kell
gépünk extra leterhelésével a különböző biz-
tonsági csomagok használata miatt, továbbá
rendszeresentisztogatnunk kell a registry-t és
a rendszerkönyvtárakat, ez a CHIP DVD-nlévő
ingyen XP-nél teljesen felesleges: az alapfel-
szereltség része a 100%-os biztonság, az ala-
csony gépigény, és mindeközbena fejlett szol-
gáltatások semhiányoznak.
Klónok támadása: XP újratöltve
A Windows XP-klónt készítő YLMF nevű kí-
nai cég (ez az ingyen XP neve is) egészen ko-
molyan gondolta, hogy elkészíti a legnép-
szerűbb OS hasonmását, ami azonnal felvet
egy kínos kérdést: az ingyenesség vajon
nem ment-e a minőség rovására, illetve
mennyire legális egy ilyen rendszer. Nos, a
minőség garantált, hiszen a kínai fejlesztők
egy már jól bevált, népszerű Linux alapjait
használták fel, amire felépítették az XP-hez
megtévesztésig hasonló kezelőfelületet és a
megfelelő szolgáltatásokat.
A kompatibilitás sem maradt ki a kalap-
ból, bár itt már nem beszélhetünk 100%-os
sikerről, de erről majd később. A legalitás a
végfelhasználókat nem érinti, hiszen egy
Linux-alapú, ingyenes OS-ről van szó – az
már más kérdés, hogy a Microsoft mit szól
hozzá, hogy lemásolták az XP kezelőfelüle-
tét, menüit, kezelését, és részben még a kom-
patibilitást is megoldották. Biztosak lehe-
tünk tehát abban, hogy ezt az XP-t egészen
biztosan nem fogja a Microsoft tiltólistára
tenni, nem kell az aktiválással bajlódnunk,
de még szériaszámra sem lesz szükségünk,
ahogy a telepített alkalmazások is teljesen
ingyenesek!
Jogosangondolhatnánk, hogyvalahol csak
akad egy apró betűs rész vagy egyéb buktató
a YLMF-fel kapcsolatban: például nehézkes a
telepítés, magas a gépigény, avagy nincsen
magyar nyelv. Nos, ezek egyike semigaz, sőt,
sok tekintetben ez az ingyen XP fényévekkel
előzi meg a Microsoft Windows XP-jét.
Az ingyen XP-t nemlehet vírussal megtá-
madni, a biztonsági modulok a Windows 7-é-
nél is megbízhatóbbak, már az alapcsomag-
ban megkapunk minden fontos kiegészítő
programot (erről bővebben összehasonlító
keretes írásunkban olvashat), mindemellett
pedig a gépigény egészen minimális. Cik-
künkben lépésről lépésre végigvesszük az in-
gyen XP telepítését és használatát.
Telepítés: az egyszerűség jegyében
Az ingyen XP telepítése meghökkentően
egyszerű, valóban néhány kattintással le-
tudhatjuk a beállításokat. Gépünket az in-
gyen XP telepítő CD-jéről indítva egy angol
bootmenü fogad, ahol az első opciót válasz-
szuk (Try Ylmf OS Live CD), ami próbaüzem-
ben indítja az Ylmf-et (a gépigényről keretes
írásunkban olvashat). A rendszer betöltő-
dése után máris megkapjuk a Windows XP-
hez megtévesztésig hasonló kezelőfelületet
a már jól ismert Start menüvel és egyéb ve-
zérlőszervekkel.
Ha végeztünk a kipróbálással, az Install
Ylmf-OS ikonra kattintva indulhat a telepí-
tés. A roppant egyszerű varázsló mindössze
a particionálásra kérdez rá (egy üres HDD-re
telepítve az automata módot válasszuk,
vagy előtte szabadítsunk fel rendszerleme-
zünkön legalább 8 GB formázatlan tárhe-
lyet), majd felhasználónevünket és jelsza-
vunkat kell megadnunk, és máris indul a te-
lepítés. Ez a folyamat nagyjából 10-15 percet
vesz igénybe, majd egy újraindítás után, im-
máron a merevlemezről bootolva máris
használatba vehetjük az ingyen XP-t.
magyar nyelV: Noha kínai fejlesztés, a
rendszer tökéletes angoltudással rendelke-
zik, ami főként a kiváló Linux disztribúció-
nak, az Ubuntu 9.10-nek köszönhető. Sze-
rencsére éppen emiatt az ingyen XP-t teljes
egészében, néhány perc alatt magyaríthat-
juk. Ennek alapfeltétele, hogy netkapcso-
latunk működjön, és a PC-nk az internethez
kapcsolódjon. Mivel az Ubuntu 9.10 alap-
rendszer rengeteg drivert tartalmaz, csak
nagyon ritka esetben fordulhatnak elő
driver gondok a hálózati vezérlővel, legyen
szó akár gigabites LAN-ról vagy WLAN kár-
tyáról.
Gyárilag az ingyen XP-ben csak a spanyol
és az angol nyelv támogatását találjuk meg,
vagyis telepítenünk kell a magyar nyelvi mo-
dulokat. Elsőként adjuk hozzá rendszerünk-
höz a szükséges szoftverforrásokat a Start
menü/System/Administration/Software
Sources pont alatt. Itt a Downloadable from
the Internet pontban mind a négy forrást je-
löljük ki, továbbáaz Updates fülön az Ubuntu
updates/Recommended updates (karmic-
updates) bejegyzést is aktiváljuk. Végül a be-
záráskor megjelenő, elavultságra figyelmez-
tető ablakban a Reloadot válasszuk.
Következhet a rendszer frissítése a leg-
újabb programverziókkal és biztonsági javí-
tásokkal (ez utóbbiból nem lesz túlzottan
sok). Ehhez használjuk a rendszer beépített
frissítéskezelőjét, amit a Start menü/System/
Administration/Update Manager pontban
találunk. A telepítések végeztével indítsuk
újra rendszerünket. Amennyiben Virtual-
Box szal virtuális PC-re telepítettük az in-
gyen XP-t, most telepítsük a VirtualBox
Guest Additionst. Ehhez válasszuk a virtuá-
lis gép Eszközök/Guest Additions telepítése…
pontját, majd az ingyen XP-ben nyissuk meg
az újonnan megjelenő CD-t. Itt egyszerűen
Ingyen XP
Hihetetlen, mégis igaz:
megmentjük a Windows-
vásárlástól egy komplett,
XP-kompa ti bi lis OS-sel –
teljesen ingyen!
géPigéNY
az ingyen Xp rendkívül szerény, és akár
egy 10 éves gépen is képes gond nélkül
elfutni, a minimális követelmény pedig
egyenesen a Windows 98-as időket idézi.
Minimális hardver:
300 mhz-es cpu
128 mb ram
4 gb hdd
640×480-as Vga felbontás
Ajánlott hardver:
700 mhz-es vagy gyorsabb cpu
512 mb ram
8 gb hdd
1024×768-as felbontás
k
52 2010/04 chiponline.hu
Os-teszt
53 chiponline.hu 2010/04
Os-teszt
kattintsunk kétszer az autorun.sh fájlra, és
válasszuk a Run parancsot. A néhány perces
folyamat végén még egyszer indítsuk újra a
gépet. Innentől kezdve ingyen XP-nken min-
den telepített programnaprakész, a driverek
üzemelnek, és a rendszer biztonságosan
használható.
A szükséges frissítéseket követően a ma-
gyarítást a Start menü/System/Administra-
tion/Language Support pontból kell indíta-
nunk, ami a teljes rendszerre és a telepített
programokra is hatással lesz. Kattintsunk az
Install/Remove Languages gombra, válasz-
szuk ki a Hungarian bejegyzést és az Apply
Changesre kattintva aktiváljuk. A nyelvvá-
lasztó ablak két legördülő menüjében ezút-
tal már a magyar nyelv is elérhető, amit ki-
választva az újraindítást követően már a
megszokott magyar Windows XP-s felülettel
köszönt minket ingyen XP-nk. A következő
indításnál a rendszer saját mappáink (pél-
dául Desktop-Asztal, Documents-Dokumen-
tumok) magyarításáról is gondoskodik.
Egyedül a My Computer, My Documents,
Recycle Bin és My Network Places ikonokat
kell kézzel átneveznünk az asztalon, illetve
az időzónát átváltani Europe/Budapestre.
A billentyűzetkiosztás átállítása maradt a
végére, amit a Start menü/Rendszer/Beállí-
tások/Billentyűzet pontban kell megváltoz-
tatnunk. Itt válasszuk a Kiosztások fület,
majd Hozzáadás alatt a magyar nyelvet. A ki-
osztások között immáron választhatjuk a
magyart, amit az Alkalmazás rendszerszin-
ten gombra kattintva aktiváljunk. Ha nin-
csen szükségünk az angol kiosztásra, az US
bejegyzést törölhetjük.
felszereltség: luxus az első perctől
Egy frissen telepített Windows XP használata
leginkább egy fapados repülőúthoz hasonlít:
elindul és fut, de amíg nem telepítünk rá
10-50 programot, addig nem különösebben
használható semmire, nem is beszélve a
többórás, rengeteg újraindítást igénylő fris-
sítési procedúráról. Ezzel szemben az ingyen
XP-be gyárilag beépítették az összes fonto-
sabb drivert, valamint minden olyan szoft-
vert, amire minden felhasználási módban
szükségünk lehet (lásd az összehasonlítást a
keretes részben). Az ingyen XP-ben nem
holmi használhatatlan Wordpaddel kell bol-
dogulnunk, hanem a komplett, friss Open-
Office csomagot kapjuk magyar kezelőfelü-
lettel és magyar helyesírás-ellenőrzővel.
De hasonlóa helyzet a netes programokkal
is: az ingyen XP böngészője nem a réges-ré-
gen elavult Internet Explorer 6, chatre nem
csupána használhatatlanul régi MSNMessen-
ger szolgál (még a Live előtti időkből), nem
kell FTP-, letöltő- és levelezőkliens után kuta-
kodnunk. Az ingyen XP alapfelszereltségéhez
tartozik a Firefox, méghozzá gyárilag aktivált
flash pluginnel, a többféle chatszolgáltatást is
támogató Pidgin, a Filezilla, a Claws levelező, a
Downloader for XésaTransmissionBittorrent
kliens. Minden Ubuntuhoz tartozik ingyene-
sen 2 GB online tárhely, amit az Ubuntu One
pontban érhetünk el.
A multimédiás képességek is fényévekkel
jobbak, mint az eredeti Windows XP eseté-
ben. A rendszerbe gyárilag integrálták a fon-
tosabb kodekeket, médialejátszót és katalo-
gizálót, valamint CD/DVD író szoftvert.
Kompatibilitás: nem kell mindenről
lemondanunk!
A Windows XP legnagyobb előnye, hogy
szinte minden program fut rajta. A win32
platform népszerű és a legjobban támoga-
tott rendszer, amit a Linux-alapú ingyen
XP-nél sem kell nélkülöznünk. A beépített
Wine segédprogram képes Linux környezet-
ben futtatni a win32-es programokat, így
pontosan ugyanazt a felületet, szolgáltatá-
sokat kapjuk, mintha csak egy normál Win-
dows XP-n futtatnánk az adott programot.
A telepítés és futtatás semmiben sem tér el
a Windowsnál megszokottól: kattintsunk az
indítófájlra, a többiről a Wine a háttérben
gondoskodik. Persze nem minden program
esetében működik tökéletesen a Linux
win32-es támogatása. „Rendszerbuheráló”, a
rendszer fájljait is használó programokkal
csak óvatosan bánjunk (nincs is értelme
Linuxon például registry-takarítót hasz-
nálni), és kerüljük a DirectX-re épülő alkal-
mazásokat, magyarán a játékokat is. A tele-
pítők által az Asztalra helyezett mutató lin-
kek sem működnek minden esetben, de a
programokat a Start menü/Wine/Programs-
ban könnyedén elérhetjük.
Ha akadna olyan program, amire nagy
szükségünk van, mégsemfut Wine-nal az in-
gyen XP alatt, ne essünk pánikba, van meg-
oldás. Ez pedig az Ubuntu szoftverközpont,
amit a Start menüből indíthatunk. Itt témák
szerint böngészhetünk több ezer program
között, amiket egyetlen gombnyomással fel
is telepíthetünk. Szinte kivétel nélkül min-
den alkalmazásnak létezik Linuxra ingyenes
alternatívája vagy akár hivatalos Linux ver-
ziója is, érdemes kipróbálni ezeket. Mivel az
ingyen XP alatt a legnépszerűbb disztribú-
ció, az Ubuntu 9.10 fut, biztosak lehetünk
benne, hogy a támogatás első osztályú lesz.
Néhány hét használat után pedig gondol-
junk vissza, milyen volt az ingyen XP hasz-
nálata: egészen biztosan könnyebb és biz-
tonságosabb, mintha a fizetős Microsoft al-
ternatívát választottuk volna!
mS Windows XP Ingyen XP
információ www.microsoft.hu www.xp.com
bruttó tájékoztató ár 24 ezer ft 0 ft
biztonság
titkosítás n.a. akár teljes Hdd-titkosítás
felhasználói felügyelet n.a. szigorúan kezelt
felhasználói jogok
jelszókezelő n.a. jelszavak és titkosítási
kulcsok központi kezelése
beépített szolgáltatások
irodai csomag n.a. komplett magyar
openoffice csomag
pdf-kezelés n.a. evince pdf
böngésző internet explorer 6 friss firefox flash-sel
levelezőkliens outlook express claws mail
chat mSn messenger pidgin multikliens
ftp-kliens n.a. filezilla
letöltésvezérlő n.a. downloader for x
médialejátszó Windows media player Totem video player
zenelejátszó Windows media player rhythmbox netes rádióval
képszerkesztő paint openoffice rajzoló
kodek n.a. komplett kodekpakk
cd/dVd író n.a. Brasero
tömörített fájlok zip megnyitás unrar
kompatibilitás teljes Win32-kompatibilitás Teljes linux- és részleges
Win32-kompatibilitás (Wine)
Összehasonlítás: Windows XP vs. ingyen XP (Ylmf OS)
a Windows xp elavult, hemzseg a biztonsági résektől, alapszolgáltatásai ma már elégte-
lenek, legyen szó bármilyen felhasználási területről. az ingyen xp közel tökéletes bizton-
ságot, fejlett, akár 3d-vel gyorsított, ám jól ismert xp-s kezelőfelületet és számtalan
hasznos programot kínál ingyen. a következő programokat kapjuk meg a két rendszer
alapfelszereltségeként.
Magyar nyelvű ingyen xP A linux rendszerszin-
ten aktiválja a magyar nyelvet, így telepített
programjaink (nagy része) is magyarra váltanak
WiNdoWs goMB
Az iNgYEN XP-BEN
az ingyen Xp-ben is aktiválhatjuk billen-
tyűzetünk Windows gombját, hogy en-
nek lenyomására is a Start menü jelen-
jen meg. ehhez a Start menü/rendszer/
beállítások/gyorsbillentyűk pontban, az
asztal csoport „a panel főmenüjének
megjelenítése” bejegyzésére kattint-
sunk. az alapértelmezett [alt+f1] he-
lyett nyomjuk le egyszer a Windows bil-
lentyűt. figyelem: Virtualbox alatt hagy-
juk ezt a bejegyzést alapértelmezetten,
mivel itt a Windows gomb nem fog mű-
ködni virtuális ingyen Xp alatt.
Ingyen XP:
R Stabil és biztoságos rendszermag
R Teljes magyar kezelőfelület
R Komplett irodai csomag pDF
kezeléssel
R Biztonságos böngésző Flash
támogatással
R Kodekpakk és multimédiás
lejásztóprogram
R chat, FTp, levelező
Eredeti Windows XP:
R 10 éves program
R A legtöbb biztonsági rést tartalmazó oS
R irodai és multimédiás csomagok teljes hiánya
R elavult, veszélyes böngésző és chat
R A biztonsági funkciók hiányoznak
R hamarosan megszűnik a támogatás
54 2010/04 chiponline.hu
Akkuhazugságok
55 chiponline.hu 2010/04
Akkuhazugságok
rövid móka
a lenovo Thinkpad W500 igazi üzleti no-
teszgép ujjlenyomat-olvasóval, lemezkó-
dolási lehetőségekkel és sok hasznos ap-
rósággal – ám komoly áron. ennek
megfelelően elvárhatnánk a korrekt gyár-
tói adatokat, ám ezen a téren a lenovo
már nem lehet büszke: a hivatalos adat-
lapban ígért öt óra és 30 perc helyett a
tesztlaborban a noteszgép csak három
órán át működött.
energiatipp: Ha nem
használjuk, kapcsol-
juk ki az umTs mo-
dult és a WlaN kár-
tyát is, tartózkodjunk
a Thinklight gyakori
használatától, és sze-
rezzünk be egy 9 cel-
lás akkumulátort,
ami jóformán meg-
duplázza a notesz-
gép üzemidejét – ami
így már eléri majd a
hivatalos értéket.
Mintakép MacBook
a legfrissebb macBook pro az apple rejtett tehetsége akkumulátor
fronton: a 15,4 hüvelykes képernyőjű modell a gyártó szerint nagyjá-
ból hét órán át képes működni. azonban a tesztlaborban ennél jelentő-
sen magasabb értéket mértünk, egész pontosan kilenc óra 15 percet.
energiatipp: a macBook képességei segítik az energiatakarékosságot.
mindig hajtsuk le a gép fedelét, még ha csak néhány perces pihenőt tar-
tunk is, ettől a noteszgép alacsony fogyasztású készenléti módba kerül,
ahonnan gond nélkül magához
térhet később.
Tovább működő
akkumulátorok
A gyártók sok-sok órányi üzemidőt ígérnek, de termékeik a tesztpadon sok-
kal hamarabb kifogynak az energiából. Bemutatjuk a legmerészebb
hazugságokat, és azt is, hogyan hozhat ki többet akkumulátorából.
Hét film helyett csupán három
ugyan a cowon s9 curve mp3-/videólejátszó hivatalosan
akár 11 órán keresztül is képes dolgozni, azaz nagyjából hét
játékfilmet megnézhetünk rajta, az apró médialejátszó a
tesztlaborban csupán öt órán és 11 percen keresztül bírta.
energiatipp: ellenőrizzük, hogy a kijelző kikapcsol-e, ha
zenét hallgatunk, és esetleg tompítsuk kissé a fényét is.
finn pontosság
a Nokia meglepően őszinte a 6220 classic ké-
szülékével kapcsolatban. a reklámanyagban is
említett három óra és 30 perc beszélgetési idő
ugyan nem sok, de megfelel a méréseinknek,
sőt, kissé szerény is. a tesztlaborban ugyanis
három óra 54 percet mértünk.
energiatipp: Ha nem használjuk, kapcsoljuk ki a
gps-t és a Bluetooth-t.
Erős túlzás
a sony ericsson g705 akkumulátoros használata, különösen a
beszélgetési idő terén a hivatalos adatok még köszönő viszony-
ban sincsenek a valósággal. a meghirdetett 10 óra helyett a
készülék még három órán át sem bírta a tesztlaborban.
energiatipp: figyeljünk oda a térerőre. gyenge kapcsolat esetén
az energiafelhasználás ugrásszerűen megnő.
G
y
á
r
i

a
d
a
t
V
a
l
ó
s

m
é
r
é
s
G
y
á
r
i

a
d
a
t
V
a
l
ó
s

m
é
r
é
s
G
y
á
r
i

a
d
a
t
V
a
l
ó
s

m
é
r
é
s
G
y
á
r
i a
d
a
t
V
a

s
m
é
r
é
s
G
y
á
r
i a
d
a
t
V
a

s
m
é
r
é
s
változatos mérések. Nincsenek a
teljes ipar által használt megoldások.
A gyártók saját méréseket használ-
nak, egyéni igényeik alapján. A CHIP
tesztlabor ellenőrző mérései a gya-
korlati felhasználáson alapulnak.
G
y
á
r
i a
d
a
t
V
a

s
m
é
r
é
s
56 2010/04 chiponline.hu
Akkuhazugságok
féligazság
a sony vaio vpcx11s1e igazán elegáns: lapos,
apró, pehelysúlyú; tökéletes társ azoknak, akik
sokat utaznak. ugyanakkor érdemes vele min-
dig konnektorok közelében maradni. ugyan a
sony kellemes, nyolcórás akkumulátoros üzem-
idővel hirdeti a szupervékony noteszgépet, a
tesztlaborban a készülék nem bírt többet négy
óránál. végeredményben jobban hordozható
lenne a noteszgép egy pár milliméterrel vasta-
gabb házban, ám erősebb akkumulátorral.
energiatipp: kapcsoljunk ki mindent, amit
éppen nem használunk, legyen az WlaN,
Bluetooth vagy umTs. csökkentsük a kijelző
fényerejét, amennyire csak a
körülmények és szemünk engedi,
és szerezzünk be egy gépbe illő,
nagy kapacitású akkumulátort.
mindezzel akár 10 óránál hosszabb
üzemidőt is elérhetünk.
Korai lemerülés
az iphone egyfajta életfilozófia, amelyben többek között az akkumulátoros
üzemidő sem számít. ennek ellenére nem szép dolog, hogy az apple 12 órányi
beszélgetési időt ígér, ám a készülék még ötöt sem bírt a tesztek során.
energiatipp: kapcsoljuk ki az umTs-t és WlaN-t, amelyek igazi energiafalók az
iphone-ban, éppúgy, mint a videók, zenék, játékok, alkalmazások…
szavatartó
a samsung több memóriamé-
retben is kapható Yp-Q2 soro-
zata remek mp3-lejátszó, és
igazi hosszútávfutó: a gyártók
állítása szerint akár 50 órán
keresztül is használható.
az egészen hihetetlen adat
rögtön gyanús volt, ám a teszt-
laborban végül közel 51 órán át
működött a készülék.
energiatipp: Nincs – túl sokat
nem tudnánk hozzátenni a már
amúgy is 50 órás üzemidőhöz.
G
y
á
r
i

a
d
a
t
V
a
l
ó
s

m
é
r
é
s
G
y
á
r
i

a
d
a
t
V
a
l
ó
s

m
é
r
é
s
G
y
á
r
i

a
d
a
t
V
a
l
ó
s

m
é
r
é
s
57 chiponline.hu 2010/04
a
24 colos monitorok többsége egy ide-
je már HDMI bemenettel is fel van
szerelve, így nem okozhat gondot
számukra a HD felbontású tartalmak fogadá-
sa és megjelenítése. Azonban az árak csak
most estek le arra a szintre, hogy komolyan el
is gondolkodhassuk egy ilyesfajta monitor
vásárlásán; az elmúlt hónapokban a filmekre
optimalizált, 16:9-es képarányú TFT monito-
rok ára 50-80 ezer forint körüli szintre esett.
Egy ilyen monitor nemcsak asztali PC-hez op-
timális, hanem használhatjuk notebookhoz
is. Ráadásul, ha a hordozható gépben Blu-ray
meghajtó is van, akkor rögtön filmnézésre is
alkalmas a szett. Meg persze annak a lehető-
sége is adott, hogy a TFT-t akár közvetlenül
egy Blu-ray lejátszóra kössük – persze ez így
nappaliba nem való, de kis szobába vagy má-
Hd felbontású
monitorok
Kinek kell már egy 17 colos apróság? Végre megfizethetők
a HDMI bemenetes, 24 colos lapos megjelenítők is!
nyokkal számolni kell, így a színek kevésbé
élénkek, a betekintési szög pedig gyenge.
ergonómia éS felSzereltSég: E téren a HP
w2448hc nemigen találhat legyőzőre, lévén
hogy az állvány a káva mozgatását minden
irányban lehetővé teszi. A megjelenítő me-
nüje is kifogástalan, így a fényerő, kontraszt
és egyéb paraméterek beállítása csak né-
hány mozdulatot igényel.
Tesztünk győztese ismét Eizo termék lett:
az FX2431 ugyan drága, de a legjobb képminő-
séget és a legjobb szolgáltatásokat kapjuk. Ez
utóbbibakhoz tartozik, hogy hátul hét beme-
netet is találunk (2 HDMI, DVI, VGA, kompo-
nens, kompozit, S-video), közülük a kép a kép-
ben funkcióval egyszerre kettőt is használha-
tunk. A listát USB hub, távirányító és 0,1 wattos
készenléti fogyasztás teszi teljessé.
összegzés: Mindenesként az Eizo FX2431 a
legjobb választás, a kérdés csak az, hogy győz-
zük-e megfizetni. A legjobb ár-érték aránnyal
az Acer H243HX bír, s ez a monitor ráadásul
játékra az egyik legjobb választás.
sodik „tévéként” szóba jöhet. És akkor még
mindig nem beszéltük a PS3-ról vagy éppen
arról, hogy a HDMI segítségével a monitort
videokamerával is összeköthetjük. Tesztünk-
ben 18 monitor legfontosabb tulajdonságai-
ról rántjuk le a leplet.
képminőSég: Nagy, 400 cd/m²-es fényerejé-
vel, jó kontrasztjával, minimális gammael-
térésekkel és jó betekintési szögekkel tesz-
tünk egyik legkiemelkedőbb monitora a
Dell 2408WFP. Persze a teljesítményén nincs
is mit csodálkozni, hiszen a TN-es modellek
között üdítőként hat egy S-IPS panellel sze-
relt jószág. A monitor további előnye ala-
csony, mindössze 0,1 wattos, készenléti álla-
potban mérhető fogyasztása.
Hogy a TN panelek sem teljesen használ-
hatatlanok, azt remekül bizonyítja az Acer a
H243HX-szel, amelynek kontrasztaránya még
a Dell hasonló paraméterénél is jobb. Ráadá-
sul ez a monitor játékra is kiváló, hiszen vá-
laszideje csak 2 ms. Olcsó is, akár 65 ezer fo-
rintért a miénk lehet – persze a TN-es hátrá-
Eizo Foris FX2431
Tesztünk győztese kiváló fényerő-
vel, kontrasztaránnyal és színhe-
lyességgel bír, utóbbival még abban
az esetben is, ha oldalról nézzük a
képet. További előnye a mellékelt
távirányító és az ötéves garancia,
így elsősége megérdemelt.
Összpontszám: 83,4 (1. hely)
Tájékoztató ár: 250 000 forint
csúcskategória (100-90,0) felső kategória (89,9-75,0)
középkategória (74,9-45,0) Nem ajánlott (44,9-0)
értékelés pontszámokkal (max. 100)
MOnITOrOK
24 CoLoS méretbeN
1 eizo FX2431 83,4 250 000 84 81 100 94 34 8000:1 192:1 9 0,1 1920×1200 s-pvA 1 1/- 2
2 Lg Flatron W2420r 82,2 450 000 88 87 83 64 39 940:1 159:1 7 0,4 1920×1200 s-ips - 1/1 1
3 Dell 2408WFP 81,6 145 000 91 79 79 69 32 1207:1 150:1 7 0,1 1920×1200 s-pvA 1 2/- 1
4 HP w2448hc 80,7 89 000 81 96 73 75 31 3087:1 127:1 5 0,3 1920×1200 tn 1 1/- 1
5 Samsung SyncMaster 245t 79,8 187 000 80 92 74 82 24 1571:1 92:1 19 6,1 1920×1200 s-pvA 1 1/- 1
6 Samsung SyncMaster 2494HM 79,3 66 000 74 96 76 78 58 1218:1 154:1 3 0,6 1920×1080 tn 1 1/- 1
7 iiyama ProLite B2409HDS 78 61 000 77 89 61 87 56 16410:1 113:1 10 0,9 1920×1080 tn 1 1/- 1
8 Lg Flatron W2442PA 77,5 63 900 81 89 61 58 55 12330:1 110:1 3 0,6 1920×1080 tn 1 1/- 1
9 Acer H243HX 76,7 62 500 82 73 72 71 57 3727:1 175:1 2 1,1 1920×1080 tn 1 1/- 1
10 ASUS 24t1e 75,5 74 000 76 72 91 75 54 17430:1 160:1 12 0,1 1920×1080 tn 1 -/- 2
11 Benq MK2442 75,1 73 000 80 70 78 73 55 11260:1 144:1 7 0,1 1920×1080 tn 1 -/- 1
12 Benq M2400HD 74,3 67 490 76 72 71 82 59 20050:1 93:1 18 0,5 1920×1080 tn 1 1/- 1
13 Acer S243HLbmii 73,4 85 000 79 66 55 71 100 7858:1 152:1 6 0,1 1920×1080 tn 1 -/- 2
14 ASUS VH242H 73,3 52 000 78 70 60 75 67 26680:1 85:1 11 0,1 1920×1080 tn 1 1/- 1
15 Benq e2400HD 73 69 900 78 72 59 71 62 946:1 102:1 3 0,6 1920×1080 tn 1 1/- 1
16 ASUS VW246H 72,6 63 000 82 68 61 56 54 21920:1 164:1 3 0,1 1920×1080 tn 1 1/- 1
17 ASUS VK246H 72,3 67 000 83 68 64 46 53 29190:1 92:1 3 0,3 1920×1080 tn 1 1/- 1
18 Benq g2411HD 70,9 57 000 76 68 50 78 60 1033:1 161:1 3 0,1 1920×1080 tn 1 1/- 1
ÉRTÉKELÉS/MÉRÉSEK MűSZAKI ADATOK
LegjOBBVéteL
H
e
l
y
e
z
é
s
t
e
r
m
é
k
P
o
n
t
s
z
á
m
t
á
j
é
k
o
z
t
a
t
ó
á
r
)
K
é
p
m
i
n
ő
s
é
g
e
r
g
o
n
ó
m
i
a
D
i
z
á
j
n
S
z
o
l
g
á
l
t
a
t
á
s
o
k
e
n
e
r
g
i
a
h
a
t
é
k
o
n
y
s
á
g
M
a
x
i
m
á
l
i
s
k
o
n
t
r
a
s
z
t
K
o
n
t
r
a
s
z
t
(
A
N
S
I
)
V
á
l
a
s
z
i
d
ő
(
m
s
)
F
o
g
y
a
s
z
t
á
s
(
k
é
s
z
e
n
l
é
t
, W
)
F
e
l
b
o
n
t
á
s
(
p
i
x
e
l
)
P
a
n
e
l
V
g
A
D
V
I
-
D
/
D
V
I
-
I
H
D
M
I
eXPResszTeszT
58 2010/04 chiponline.hu
Freeware
59 chiponline.hu 2010/04
Freeware
Frissítések, újdonságok
raw Therapee
Képszerkesztő profiknak
azon túl, hogy a raW Therapee a digitális fény-
képezőgéppel készíthető legtöbb információt
tartalmazó (raW) képeket konvertálja át Jpg,
Tif vagy pNg formátumúra, az első lépésekben
segíti a profi és félprofi fotósokat. sok funkciót
kínál, a hisztogram megtekintésén túl az expo-
zíciót is beállíthatjuk, továbbá az esetleges zaj-
szűrést és a színcsatornák keverését is elvé-
gezhetjük vele.
tipp a képek sorozatos, azonos módon történő
javítását is elvégezhetjük. Hogy mely módosí-
tásokat alkalmazza ekkor, a preferences/Batch
processing menüben választhatjuk ki.

reNDSzer: Windows 2000/XP/Vista
NYeLV: angol
www.rawtherapee.com
PicPick
Nem csak képlopó
a picpick sokkal jobban használható, mint a Win-
dows vágólapra „mentő” printscreen (vagy az
ablakot másoló alt+prntscrn) funkciója: a képe-
ket saját szerkesztőjében is meg tudja nyitni,
azon számos képmódosítást végrehajtani, vagy
csak sorszámozva menteni őket. az igazi külön-
legesség a beépített extrák sora, így nagyítót, pi-
xelvonalzót, valóban használható szögmérőt, va-
lamint színválasztót is használatba vehetünk.
tipp a képszerkesztő alatt nyissuk meg a me-
nüt, abban a program options/Billentyűk részt a
képlopás gombjainak kiválasztásához. a nyel-
vet a Névjegy (about) alatt tudjuk kiválasztani.

reNDSzer: Windows 2000/XP/Vista/7
NYeLV: magyar
picpick.wiziple.net
WinCdEmu
gyors lemezképkezelés
a lemezképek virtuális meghajtóba történő he-
lyezése ingyen használható programmal nem
lehet gyorsabb ennél: a Wincdemu telepítése
után elég kettőt kattintanunk egy lemezképre
(pl. iso, img, cue, Nrg), azt a program máris
csatlakoztatja; akár több képet is egyszerre.
a meghajtóból való kivételhez a virtuális meg-
hajtó helyi menüjében pedig elég a remove
opciót választanunk.
tipp a program beállítása nehezebb, a telepí-
tési könyvtárban a vmnt.exe-t kell ehhez elin-
dítani. ennek opciói alatt tudjuk megadni, vir-
tuális meghajtónk melyik betűjelet kapja.

OPerÁCIóS reNDSzer: Windows XP/Vista/7
NYeLV: angol
Wincdemu.sysprogs.org
a cHip minden hónapban beszámol az
open source közösség legújabb verzióiról
és érdekes projektjeiről.
opera 10.50 beta 2
az új verzióban jobb integrációt valósítot-
tak meg a Windows 7-tel, önálló, multi-
platformos Javascript motort kapott, a me-
nük pedig a gyakran használt, egy kattin-
tásra megnyíló oldalsó menübe kerültek
(de a régi mód is visszaállítható).
www.opera.com
lotuS Symphony 3 beta
az ingyenes office-alternatívába a teszte-
lők kérésére bekerült a vB-makrók és az
odf 1.2 támogatása, és többek között a/v
fájlok, illetve digitális aláírás is ágyazható
a dokumentumokba.
symphony.lotus.com
adVanced SyStemcare free
az új verzió legfőbb újdonsága a rendszer-
gyorsító, ami lekapcsolja a szükségtelen,
háttérben futó folyamatokat, de a kompati-
bilitásán is javítottak.
www.iobit.com
ingyen programok
Újabb érdekességek az ingyenes szoftverek és webes alkalmazások háza tájáról:
rendbe tehetjük hatalmasra nőtt kép- és zenekollekciónkat, a napló mindent meg-
jegyez helyettünk, és többek között jó vásárt is csinálhatunk – szinte bármivel.
Nem számít, hogy fontos megbeszélésről, a nya-
ralásunk helyszínéül választott szálloda alapraj-
záról vagy éppen az ajándékötletekről van szó –
az evernote minden információt raktároz és
könnyen elérhetővé tesz. az adatkezelő prog-
ramban nemcsak jegyzetek készítésére van lehe-
tőségünk, de képeket, weboldalakat és pdf állo-
mányokat is elraktározhatunk. a szabadon defi-
niálható kulcsszavaknak, no meg a szűrési funk-
ciók sokoldalúságának (idő, tartalom, forrás, stb.)
köszönhetően mindig át fogjuk látni a helyzetet.
a jegyzettömb funkción kívül egy praktikus
e-mail klienst is kapunk, így érdekes bejegyzése-
inket barátainknak is elküldhetjük. a program az
adatokat nem a kliensen, hanem egy szerveren
tárolja. az ingyenes szolgáltatáshoz havonta
40 mB tárhelyet is kapunk. az adatainkat nem-
csak a hordozható eszközökön (iphone/ipod
Touch, android, Blackberry, palm, Windows mo-
bile), de a pc-n és böngészőből is elérhetjük.
tipp 1 Ha kategória szerint keresünk, használ-
juk az f3 és a ctrl+f3 gombokat az előre-hátra
lépéshez. a kereső olyan hatékony, hogy a ké-
pekbe ágyazott szövegeket is megtalálja.
tipp 2 a program hordozható változatai az adott
rendszer piacteréről szerezhetők be, és olyan
praktikusak, hogy egy fénykép készítésekor azt
automatikusan feltöltik az adatbázisunkba.
reNDSzer: WINDOWS XP/VISTA/7
NYeLV: többnyelvű
www.evernote.com
Evernote
jegyzetek mindenütt, rendszerezve
Process Hacker
rejtett folyamatok keresése
Ha tudunk egy kicsit angolul, akkor a Windows
feladatkezelőnél is több információhoz jutha-
tunk a rendszerünkön futó folyamatokról. a pro-
cess Hacker minden folyamatról részletes infor-
mációval szolgál és az aktív internet kap cso latok
számát is megmutatja. a Tools/Hidden processes
opció be kap cso lá sakor a rejtőzködő folyamato-
kat és egyes root kiteket is megtalálhatunk.
tipp ahhoz, hogy egy folyamat vírusmentes-
ségét ellenőrizni tudjuk, kattintsunk rá jobb
gombbal, majd a megjelenő helyi menüből vá-
lasszuk a miscellaneous/upload to virusTotal
opciót az online vizsgálathoz.

reNDSzer: WINDOWS 2000/XP/VISTA/7
NYeLV: angol
processhacker.sourceforge.net
WirelessKeyview
WLAN kulcskereső
ez a program a kulcsot nem a hálózatba való hall-
gatózással, majd a kulcs visszafejtésével állapítja
meg, hanem a Windows által tárolt adatokat de-
kódolja. csak akkor van értelme használni, ha mi-
énk a számítógép, ami a hálózatba lép. praktikus,
ha újratelepítjük a rendszert, mert így nem kell a
routert újrakonfigurálni (ha a Wpa jelszavunk
elég erős). a program az általa talált adatokkal
együtt usB kulcsra menthető.
tipp Windows 7 alatt a kódolt jelszavak lekér-
dezése nehezebb, de ha a programban a file/
advanced options/use code injection method
opciót választjuk, megkapjuk a kulcsokat.

reNDSzer: Windows XP/Vista/7
NYeLV: angol
www.nirsoft.net/utils
KompoZer
Weboldalkészítés könnyedén
Áttekinthető weboldalszerkesztő, amely nem
igényel komolyabb HTml programozói tudást.
egyszerű fogásokkal adhatunk képeket, szöve-
get és effekteket honlapunkhoz, azok hatását
pedig azonnal meg is tekinthetjük. a tapasztalt
felhasználók a HTml kódot is szerkeszthetik,
alkalmazhatják a css-szerkesztőben létreho-
zott stílusaikat. a füles felületnek köszönhe-
tően egyszerre akár több weboldalon is dol-
gozhatunk.
tipp a magyar nyelvű kiegészítést úgy telepít-
hetjük, hogy a program Tools/extensions menüjé-
ben megnyitjuk az xpi kiterjesztésű nyelvi fájlt.

reNDSzer: Windows ME/2000/XP/Vista/7
NYeLV: magyar
www.kompozer.net
BumpTop Free
térbeli Windows
unják a Windows szabványos kinézetét? akkor
örülni fognak ennek a térhatású szobát utánzó
kezelői felületben. a megjelenítéshez a 3d-s vi-
deokártyát használja a program, a mappákon és
fájlokon még fizikai modellezést is végez. prak-
tikus viszont, hogy a gyakran használt progra-
mok ikonjai nagyobbá válnak, így azokat köny-
nyebb megtalálni – egy gesztusvezérelt felüle-
ten, érintőképernyőn nagy hasznát vehetjük.
tipp a tálcaikon helyi menüjében érhetjük el a
beállításokat, így akár saját háttérképet is vá-
laszthatunk a virtuális szoba padlójára a Themes/
Wallpapers menü alatt.
reNDSzer: Windows XP/Vista/7
NYeLV: angol
www.bumptop.com
IZarc2go
Univerzális tömörítő
a sok formátumot támogató izarc hordozható
változatát mutatjuk be, amely telepítés nélkül
bármilyen tárolóról futtatható. a programmal
nemcsak a tömörített állományok kicsomago-
lására van lehetőségünk, de akár 256 bites aes
kódolású csomagokat is készíthetünk. a támo-
gatott formátumok listája bőséges, a 47 formá-
tum közé a cd lemezképek is bekerültek. mi
több, akár a sérült fájlok javítását is elvégzi.
tipp az önkicsomagoló állományokat hagyo-
mányos archívokká tehetjük, így azok kevésbé
lesznek kitéve a vírusok befolyásának. ehhez
használjuk az eszközök/unsfx opciót!
OPerÁCIóS reNDSzer: WIN 98, ME, 2000, XP, VISTA
NYeLV: magyar
www.izarc.org
60 2010/04 chiponline.hu
Freeware
61 chiponline.hu 2010/04
Freeware
A HÓNAP PROGRAMJA
Ha képek százaival rendelkezünk, akkor kell
egy program, amivel ezeket rendben tartjuk.
Nem árt, ha a tudása és a teljesítménye is nagy:
a magix programja pont ilyen. Nagy előny,
hogy nemcsak a hagyományos képformátumo-
kat, de közel 280 digitális fényképezőgép raW
formátumát is be tudja olvasni.
a képeinket javíthatjuk, beállíthatjuk a szín-
egyensúlyt, de korrigálhatjuk a vörös szemeket
is. az biztos, hogy nem képszerkesztésre való,
de a fényképezés során elkövetett hibákat köny-
nyedén javíthatjuk vele. a képeket természete-
sen nézegethetjük is, és akár még cd-re vagy
dvd-re is írhatjuk az asztali lejátszókon való
bemutatáshoz. Nagy mennyiségű fénykép keze-
léséhez a keresőfunkciók szükségesek, ebben
pedig a program igen jó. Tizenkilenc különböző
kritérium alapján kereshetünk.
a véletlenül kétszer szereplő képek kiszűrése
nagyon jó, nemcsak nevet és dátumot, de a kép
tartalmát is vizsgálja. még az archiválófunkciók
is meggyőzőek: ha kérjük, a program a képek im-
portálásakor automatikus mentést készít. akár a
képeink egy részének, akár a teljes adatbázisnak
a mentését is kérhetjük, ha pedig a flickr-re sze-
retnénk őket feltölteni, természetesen az sem le-
hetetlen: a program ezt is támogatja.
tipp 1 Ha képet exportálunk, akkor nemcsak a
célt tudjuk beállítani (adathordozó, web, mo-
biltelefon), de a képek méretét és célformátu-
mát is megadhatjuk. a kisebb képek kevesebb
helyet foglalnak, a kis kijelzőn, képernyőn még
praktikusabb is e forma.
tipp 2 a bemutatók tulajdonságait a file/op-
tion/photo menüben állíthatjuk be, így megad-
hatjuk a képek megjelenítése közti időt, de az
áttűnésre fordított tizedmásodperceket is.

OPerÁCIóS reNDSzer: Windows XP/Vista/7
NYeLV: angol
www.magix.com
Magix Photo Manager 9
Képkezelés, képnézegetés
Start-Q
Okosabb rendszerindulás
amíg a Windows végzi az automatikusan
betöltődő programok indítását, azok az első le-
hetséges alkalommal egymással párhuzamosan
indulnak, ezért a memóriát, processzort, merev-
lemezt is egyszerre veszik igénybe. a start-Q
programmal megadhatjuk, milyen sorrendben
induljanak a programok, amelyek meg is várják
egymás indulását.
tipp a programok beállításánál egyenként is
megadhatjuk, hogy megvárjon-e egy másik fo-
lyamatot, vagy sem. a sorrendnél arra figyel-
jünk, hogy a vírusvédelmi és biztonsági progra-
mok induljanak elsőként.

reNDSzer: Windows XP/Vista/7
NYeLV: angol
www.start-q.com
SpaceMonger 1.4
Áttekinthető állományok
egyszerű, látványos és praktikus: a merevleme-
zünkön lévő felesleges állományok eltávolítása
nem olyan egyszerű, ha csak egy takarítóprog-
ramot használunk. a ccleaner például csak a
biztosan felesleges fájlokat törli, de a nagymé-
retű fájlok megkeresésére a spacemongert ér-
demes bevetni: ha fent hagytunk egy próbaként
felvett filmet, vagy a programeltávolítóban nem
szereplő programot, ezzel hamar kiszúrhatjuk.
tipp a négyzetek könyvtárakat, de fájlokat is
jelképezhetnek; a helyi menüben pedig futta-
tásra vagy közvetlen törlésre is van lehetőség.
csak óvatosan!

reNDSzer: Windows 9x/ME/2000/XP/Vista
NYeLV: angol
www.sixty-five.cc/sm
SpeedFan 4.4
Csendes gépet!
az alaplapok, vga kártyák tuningfunkcióit a ne-
vesebb gyártók saját programjai teszik elérhe-
tővé, de még belőlük is kimarad néha a ventilá-
torok hőfokfüggő szabályozása. azokról pedig
ne is beszéljünk, akik nem kínálnak semmilyen
programot. szóba jöhet a régi, de azért frissített
speedfan, ami az újabb alaplapokkal is használ-
ható. Ha a rajtuk használt rendszerfelügyeleti ic
típusát megtaláljuk a clock/clock legördülő me-
nüben (és az alaplapon!), automatikus óra jel-
szabályzást is használhatunk.
tipp a s.m.a.r.T. menüben a merevlemezeink
egészségi állapotát is gyorsan ellenőrizhetjük.

reNDSzer: Windows 9x/ME/2000/XP/Vista
NYeLV: angol
www.almico.com
A HÓNAP WEBOLDALA
Tweetmeme v2
Hangos csicsergők
a Twitter praktikus szolgáltatás, de a legnépsze-
rűbb elemek megtalálása igen nehéz, ha kevés
olyan barátunk van, aki aktívan használja a
Twittert, és mindig a legérdekesebb témákat kö-
veti. a Tweetmeme azon tweetek gyűjteménye,
amelyeket az olvasók felszavaztak, így bizonyá-
ra érdekesek. Ha nem tudjuk, merre halad a szó-
beszéd, ezen az oldalon több kategória legérde-
kesebbjeit biztosan megtaláljuk. a minket ér-
deklő kategóriát a felső sorban találjuk, de
szűrhetünk filmek, képek és hírek szerint is.
tipp regisztráljunk és az érdekes tweeteket
kommentáló fórumba is írhatunk.

KAtegórIA: hírgyűjtemény
NYeLV: angol
tweetmeme.com
Megalapozott döntés
Ami a vásárlás előtt kell
a főoldal magáért beszél: a weboldal célja azon
információk összegyűjtése, amelyek birtokában
biztosan azokat a dolgokat vásároljuk majd
meg, amikre igazán szükségünk van. az ehhez
hasonló oldalakból bizony kevés van, vásárlás
előtt egészen sok weboldalt és fórumot át kell
néznünk ahhoz, hogy a legjobb terméket a lehe-
tő legolcsóbban meg tudjuk venni. mert nem
mindig az a jó, ami a legdrágább. csak néha.
tipp az oldal elsősorban a vásárlási informáci-
ókra koncentrál, de a linkek ajánlásával az adott
termékek forgalmazói is bekerülnek a rendszer-
be, így azokat könnyen meg lehet találni.

KAtegórIA: kereső
NYeLV: magyar
www.megalapozott-dontes.hu
F1 Csatorna
Kategória: autósport
nyelv: magyar
kezdődik a Szezon!
a rajongók rengeteg információhoz juthatnak
ezen az oldalon, és el kell ismernünk, az elmúlt
hónapok minden mozzanatát kiválóan, érdeke-
sen közvetítették a szerzők. Nemcsak a verseny-
naptárat, ponttáblázatokat és pályabejárót érde-
mes megnézni, de a vélemény rovat témáinál
gyakran fórumot is találunk.
tipp a képregény az aktuális eseményekre vicces
formában reagál, még a régi részeket is érdemes
visszaolvasni.
f1csatorna.hu
Csillagszemek
Irodalom és közélet
a weboldal sok társához hasonlóan egy helyre
gyűjti azokat az alkotókat, akik a mai túlpoliti-
zált, túlságosan rohanó világunkban olyan ér-
téket képviselnek, amelyért megéri legalább
napi néhány percet eltölteni írásaik olvasgatá-
sával. olvasgassuk, kommenteljük hát versei-
ket és írásaikat, még a régebbi bejegyzések át-
nézésére is szánhatunk nyugodtan időt, akár
csak egy vasárnapi ebéd után is. az oldal az el-
múlt hónapban újult meg.
tipp az oldal jó, de ha több szerzőre vágyunk,
látogassunk el az amatorirok.extra.hu vagy a
klasszikusabb www.aranylant.hu oldalakra!

KAtegórIA: irodalom
NYeLV: magyar
www.elsokotetmuhely.hu
Sumopaint
Nem csak művészeknek
sokat haboztunk, hogy vajon az innen letölthető
programra, vagymagára a weboldalra hívjukfel a fi-
gyelmet, de a hozzáadott érték alapján utóbbi mel-
lett döntöttünk. a sumopaint egy valódi festőprog-
ram, vele igazán szép művészi hatások érhetők el,
kezelhetőségében pedig – ki merjük jelenteni – a
photoshoppal áll egy szinten. a weboldalra feltölt-
hetjüksaját képeinket, hapedigtehetségünknekhála
népszerűvé válnak, akár el is adhatjuk őket.
tipp a programot nem kell letölteni, akár a
meglepően gyorsan működő flash alapú válto-
zatban is kipróbálhatjuk fő funkcióit. Ha tet-
szik, regisztráljunk, az is ingyenes!

KAtegórIA: festészet
NYeLV: angol
www.sumopaint.com
WonderHowTo
Így kell ezt csinálni!
a Windows rendszerindító jelszavának a cseré-
jétől a fogfehérítésen át az elmés szerkezetek
készítéséig szinte minden megtalálható ezen az
oldalon, még az is, hogyan gyakoroljunk a világ
legerősebb embere versenyre a traktorkerék
görgetésével. a magyarázó filmek tárházán kí-
vül további érdekességek is várnak ránk, amiket
csak a szórakozás kedvéért érdemes megnézni.
regisztráció után feltölteni is tudunk.
tipp a minket érdeklő témakör filmjeinek a
megtalálásához használjuk a categories menü-
pontot, amire kattintsunk rá: így egy átlátható
menüt kapunk az egyes kategóriák altípusairól.
KAtegórIA: filmgyűjtemény
NYeLV: angol
www.wonderhowto.com
MediaMonkey 3.3
Rendszer: Windows 9x/ME/2000/XP/Vista
nyelv: többnyelvű
komplett zenekezeléS
a zenék kezelésében a mediamonkey igazán nye-
rő: megkeresi a meghajtónkon a zenéket, azok id3
(vagy más) kiegészítéseit szerkeszthetjük a webes
adatbázisok alapján. a támogatott formátumok
száma valóban teljes, támogatja a hordozható le-
játszókat (pl. ipod), cd-ripper és cd-író is a része.
tipp a Tools/extensions menüvel beépülő modu-
lokat adhatunk a programhoz, ezeket az alábbi
weboldalról letöltve akár automatikus dalszöveg-
megjelenítést is kaphatunk.
www.mediamonkey.com
62 2010/04 chiponline.hu
Hordozható programok
63 chiponline.hu 2010/04
Hordozható programok
válogatva. Persze amennyiben
adatainkat is ugyanezen a tá-
rolón szeretnénk hordozni,
érdemes minél nagyobb tár-
kapacitású modellt válasz-
tani, hiszen az adatoknak
soha sincsen elegendő hely,
pláne ha multimédiás tartalmakról vanszó.
A csomagok nem foglalnak különösebben
nagy helyet, 360 Mbájt és 1,4 Gbájt közötti te-
matikus válogatásainkból szükség esetén tö-
rölni lehet a nem használt programokat. Az
USB kulcs kiválasztásánál ma már nemprob-
léma az ár: a 4 Gbájtos modelleket 3 ezer forin-
tért, a dupla kapacitású modelleket 5 ezerért,
a 16 Gbájtosakat pedig 10 ezer forintért kap-
hatjukmeg. Akinekennél is nagyobbtárhelyre
van szüksége, mehet feljebb is (240 ezer Ft-ért
256 GB-os Kingston USB kulcsot lehet
Mindentudó
USB kulcsok
E
gyre csak nő az USB kulcsok kapa-
citása, ami kiváló lehetőséget ad
arra, hogy végre otthon hagyjuk
notebookunkat, és utazásaink so-
rán már csupán egyetlen apró
adathordozót „cipeljünk”. A kellően gyors és
nagy USB tárolókra gond nélkül felmásol-
hatjuk teljes irodai csomagunkat, képszer-
kesztő, videóvágó szoftverünket, filmjein-
ket, adatainkat és még játékokat is. Ehhez
csak egy PC-t kell találnunk – ami ma már
igazán nem nehéz feladat –, és máris ott-
honi, jól megszokott környezetünkben dol-
gozhatunk.
A hordozható PC-nkhez szükséges válo-
gatást egészen egyszerűen elkészíthetjük.
Szükségünk lesz hozzá a DVD-mellékleten
megtalálható USB kulcs indítómenüjének
keretprogramjára, amihez hozzáadhatjuk
kedvenc programjainkat. Ennek mene-
téhez pontos utasításokat adunk
cikkünkben.
Amennyiben nem szeretne ve-
sződni a programok összegyűjtögeté-
sével, használja az általunk összeállí-
tott, tematikus csoportokba rendezett
USB-s programcsomagok egyikét. Le-
mezmellékletünköntalálhatnak irodai
csomagot használatra kész szövegszer-
kesztővel és táblázatkezelővel, váloga-
tást hang- és videószerkesztéshez, vagy
például adatmentő eszközöket egybe- k F
O
T
O
: X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Hordozható iroda, mozi bárhol, személyre szabott
böngésző stb. elvitelre: a CHIP hordozható eszközei
mindig kéznél vannak, és bármilyen szituációban
nagy segítségünkre lesznek.
dvd-n
A CHIP USB kulcs csomagja
hat, teljes mértékben előre
konfigurált hordozható
megoldást tartalmaz, ame-
lyek közt találunk zenéhez,
videózáshoz, irodához,
adatmentéshez, tanuláshoz,
játékhoz kialakított pakkot,
továbbá egy szabadon beál-
lítható alaprendszert is.
k
64 2010/04 chiponline.hu
Hordozható programok
65 chiponline.hu 2010/04
Hordozható programok
kapni), de ilyenkor már inkább megéri
160Gbájt vagy annál nagyobb tárhelyet bizto-
sító gyors, HDD-alapú eszközt választani. Vá-
lasztásnál arra is figyeljünk, hogy az igazán ol-
csó modellek nem különösebben gyorsak,
márpedig a hordozható programok az USB
kulcsról fognak futni, ezért megéri néhány
ezer forinttal többet kifizetni egy igazán gyors
modellért.
Mielőtt útnak indulnánk, elő kell készíte-
nünk USB kulcsunkat, feltölteni a megfelelő
programokat és fájlokat. Ehhez a következő
előkészületekre van szükségünk.
Keretrendszer: USB-s csomag sk.
Magyarul használható keretrendszernek az
egyik legelterjedtebb, ingyenes alkalmazást,
a PortableAppset választottuk. Léteznek
egészen jó konkurensek, mint az ASuite
vagy az Aignes, ám a PortabelApps kezelése
egyszerűbb, és a magyar nyelv támogatása
is nagy előny. Szoftvercsomagunkban az
egyes USB-pakkokhoz a PortableApps alap-
kiadását használtuk, ami mindössze 2 MB
helyet foglal, ehhez adtuk hozzá a CHIP
logóját, a Windows 7 tálcaikon letiltását és
minden szükséges programot. A csomago-
kat úgy alakítottuk ki, hogy a lehető legtöbb
programnál a magyar felületet preferáltuk,
továbbá a játékcsomagot leszámítva nem
haladtuk meg az 1 GB-os kicsomagolt, tele-
pített méretet.
Amennyiben saját maga szeretné össze-
válogatni USB kulcsára a legfontosabb prog-
ramokat, a PortableApps platformját kell el-
sőként telepítenie egy üres USB kulcsra
(PortableApps.com_Platform_Setup_1.6).
A programezután egy kis tálcaikonként jele-
nik meg, amire ha rákattintunk, a Windows
Start menüjéhez hasonlító felületet kapunk.
Az itt található Dokumentumok, Videók stb.
gombok nem a Windows alapértelmezett
Dokumentumok mappáira mutatnak, ha-
nemaz USB kulcson tárolt adatokra.
A telepítésvégeztévelawww.portableapps.
com-ról exe fájlokként szerezhet be számta-
lan ingyenes programot, melyeket néhány
kattintással azonnal telepíthet is USB kul-
csára. Emellett a CHIP válogatásaiból is ki-
választhatja a megfelelő szoftvereket, ami-
ket könyvtárral együtt az USB kulcsának
\portableapps alkönyvtárába kell másolni,
majd a PortableApps keretprogrammenüjé-
ben az Opciók/Programok automatikus ke-
resése opcióra kattintani. A nemkívánt Start
menü ikonokat egyszerűen, a jobb egér-
gombbal előhívható helyi menüben lehet el-
rejteni. Érdemes más weboldalakon is szét-
nézni hordozható programok után, hiszen a
PortableApps nemcsupán a weboldalon fel-
sorolt programokat támogatja, hanem bár-
milyen más hordozható alkalmazást is. Az
ilyen programok nem telepítővel, hanem
egy szimpla zip fájlban érkeznek, így a fent
leírtaknak megfelelően már csak ki kell tö-
möríteni azokat USB kulcsunkra. Ilyen alkal-
mazások gyűjteményeit találjuk például a
www.pendriveapps.com, a www.portable free-
ware.com vagy a www.snapfiles.com/featu-
res/ed_usb_software.html weboldalakon. Mi-
után új programot adtunk USB kulcsunk-
hoz, ne feledjük a PortableApps Start
menüjében is frissíteni a programlistát.
fogyasztásrakész: a CHIP USB-csomagjai
Ha tudjuk, milyen felhasználási területre
szánjuk az adott USB kulcsot, nem kell eny-
nyit vesződnünk a programok összevadá-
szásával és telepítésével. Lemezmellékle-
tünkön hat komplett csomagot találnak,
melyeket különböző esetekre állítottunk
össze. Mindegyiknek a PortableApps képezi
az alapját, ám a programkínálat merőben
eltérő. Ha kiválasztottuk, melyiket próbál-
nánk ki elsőnek, nincs más dolgunk, mint
kitömöríteni az adott zip fájl teljes tartal-
mát üres USB kulcsunkra és indítani a keret-
programot (StartPortableApps.exe) – min-
den egyéb telepítést és beállítást már elvé-
geztünk önnek.
Hordozható iroda
dvd-n
Tárhely: 876 MB
Programok száma: 23
Alkalmazás: szövegszerkesztés, táblázatke-
zelés, bemutatók készítése, kapcsolattartás,
levelezés, biztonságos böngészés, határidő-
napló, képszerkesztés
Extrák: biztonságos törlés, jelszószéf
Fájlnév: iroda.zip
A zip fájlt az USB kulcsra kitömörítve indít-
hatjuk is a PortableApps Start menüjét, ami-
ben azonnal láthatjuk, mennyi hasznos
programot sikerült egyetlen USB kulcsra
összezsúfolnunk. Megkapjuk a magyar
Open Office-t minden elemével, szövegszer-
kesztővel, táblázatkezelővel és a többi mo-
dullal, a GnuCasht pénzügyeink rendben
tartásához, biztonságos böngészőt, chat-
prog ramokat (beleértve az MSN-t és a
Skype-ot is), levelezőklienst és PDF-olvasót.
A csomag elengedhetetlen része a naptár-
program, egy univerzális mértékegység-
konvertáló, jegyzetkészítő, fájlkezelő és FTP
kliens is. Mivel irodai munkáról van szó, elő-
fordulhat, hogy egy-egy fájlt nyomtalanul el
kívánunk tüntetni annak kényes tartalma
miatt. Ehhez az Erasert biztosítjuk, amivel
biztonságosan kitörölhetjük az ilyen fájlo-
kat akár az aktuálisan használt PC-ről, akár
USB kulcsunkról. Az irodai használatra elő-
készített USB kulcsra jelszókezelő progra-
nak a lejátszási és kodekproblémák. Ameny-
nyiben mobiltelefonunkon vagy iPodunkon
szeretnénk lejátszani egy-egy videót, a
MediaCoder nagy segítségünkre lesz: akár
GPU-val gyorsítva képes közel bármilyen
filmformátumot tökéletesen, magas minő-
séggel átkonvertálni szinte bármilyen más
formátumra és felbontásra. Ehhez hasonló,
ugyancsak kiválóprogramaz XMedia Recode
is. Esetleg nem mobilon, hanem asztali
DVD-n szeretné lejátszani a filmet? Semmi
gond, a DVDStyler segít a menü elkészítésé-
ben, az InfraRecorderrel pedig gyerekjáték
lemezre írni az elkészült filmet.
Még nincsen filmünk? Ne keseredjünk el,
a WinWget és a uTorrent kliensprogramok
segítségével egyszerűen és gyorsan jutha-
tunk filmekhez. (Természetesen a szerzői jo-
gokra és a legalitásra nagyon figyeljünk
oda!). Ha azonnal szeretnénk filmet nézni,
akkor a TUV Player siet segítségünkre, ami-
vel internetes tévéadásokat nézhetünk. A fil-
mek menedzseléséhez a Movienizer rend-
mot is pakoltunk, így sokkal egyszerűbbé és
legfőképpen biztonságosabbá válik titkos
jelszavaink megőrzése.
USB-s házimozi
dvd-n
Tárhely: 362 MB
Programok száma: 17
Alkalmazás: kódolás, filmlejátszás, vágás,
letöltés, DVD-szerkesztés, CD/DVD-írás,
internetes tévé
extrák: kodekek mellékelve, film- és szí-
nészadatbázis-böngésző
Fájlnév: hazimozi.zip
Filmnézéshez, editáláshoz, újratömörítés-
hez is használható Házimozi elnevezésű
USB-s szoftvercsomagunk. Az összeállítás-
ban a két legismertebb multimédiás le-
játszóprogram, a VLC és az (MPlayer-alapú)
SMPlayer mellett számtalan hasznos alkal-
mazás várja a film szerelmeseit. A VLC Me-
dia Player szinte bármilyen formátummal
elbánik, így amelyik PC-hez csatlakoztatjuk
USB kulcsunkat, ott egy csapásra megoldód-
szerező alkalmazást ajánljuk, ami filmencik-
lopédiát is tartalmaz.
Digitális iskolatáska
dvd-n
Tárhely: 844 MB
Programok száma: 25
Alkalmazás: szótár, matematikai segédprog-
ram, szövegszerkesztés, táblázatkezelés,
bemutatók készítése, kapcsolattartás,
levelezés
extrák: planetárium és űrszimulátor
Fájlnév: iskola.zip
Intsünk búcsút a fájó hátnak: többé nemkell
súlyos iskolatáskát cipelnünk, elég, ha ná-
lunk van az iskolai szoftvercsomaggal felsze-
relt USB kulcsunk. A néhány grammban
olyan fontos alkalmazások vannak, mint a
teljes OpenOffice irodai csomag, a Dia, chat-
programok, böngésző-, valamint levelező-
program és egy kiváló szótár is. Mivel né-
hány iskolai program Java környezetet
igényelhet, ezt is mellékeltük. A Firefox bön-
gésző és a Filezilla FTP kliens mellett egy di-
gitális planetárium, elmetérkép, egy grafi-
kus függvényábrázoló és egy űrszimulátor is
része az iskolai egységcsomagnak.
Stúdió a zsebben
dvd-n
Tárhely: 440 MB
Programok száma: 20
Alkalmazás: lejátszó internetes rádiókhoz,
zeneszerkesztés, CD/DVD-mentés és -írás,
ikon-, HtML- és képszerkesztés
Extrák: audio-transzkódolás, Songbird
zenekatalogizáló
Fájlnév: multimedia.zip
Hangolódjunk rá multimédiás USB kul-
csunkra! A zenelejátszók mellett zeneszer-
kesztőt, katalogizálót, CD/DVD-írót is pa-
koltunk ebbe a csomagba. Ha éppen nincs
nálunk zene, a Screamerrel több száz inter-
netes rádióadót hallgathatunk teljesen le-
gálisan. A prog ramot ezen felül még az adá-
sok felvételére is rábírhatjuk. Szükségünk
lehet a BonkEnc-re, ami bármilyen audio-
formátumot bármilyen másik formátumba
átkódol. A BonkEnc emellett zenei CD-k
rippeléséhez is kiváló.
Mobil szerszámosláda
dvd-n
Tárhely: 510 MB
Programok száma: 52
Alkalmazás: hardverazonosítás, hibakere-
sés, mentés, meghajtóklónozás, adat-vissza-
állítás, monitorozás, adatszemét-takarítás,
hálózati segédprogramok, registry-tisztítás
Extrák: kártevők és vírusok kiirtása, men-
tett Ie-jelszavak felfedése, távoli elérés
Fájlnév: karbantarto.zip
Egy barátunk kétségbeesve telefonál, hogy
elromlott a gépe, és azt sem tudja, mihez
kezdjen: ekkor jön a tökéletes szerszám, a
karbantartó USB kulcsunk. A rengeteg (több
mint 50!) segédprogram közül indítás után
azonnal a ClamWin vírusirtót, a CureItet és
a CCleanert futtassuk, hogy megszabadít-
suk a gépet mindenféle adatszeméttől és
károkozótól. Ugyancsak hasznos lehet a
SpyDLLRemover nevű program és a Revo
Uninstaller is, amivel a nemkívánatos szoft-
verektől szabadulhatunk meg véglegesen, a
Glary Utilities-zel pedig a registryt tarthat-
juk tisztán.
A tisztogatás végeztével defragmentáljuk
a merevlemezeket a Defragglerrel és az egyik
hardvermonitorozó szoftverrel (például a
Speccyvel) ellenőrizzük a hardver tökéletes
működését. Ha komolyabb a gond, és újra
kell telepíteni a rendszert, előbb készítsünk
biztonsági mentést a Toucannel és a
Mozbackuppal, adatvesztés esetén pedig
használjuk a Recuvát.
Hogy a jelszavak se vesszenek el, az
IEPassView-val, illetve a Reveallel mentsük
ki a tárolt jelszavakat is. Ha távoli elérésre
lenne szükség, a Teamviewer kiváló megol-
dást kínál erre.
Játékok elvitelre
dvd-n
Tárhely: 1,4 gB
Programok száma: 20
Alkalmazás: stratégiai, ügyességi,
shoot’em’up, FPS játékok, klasszikus játé-
kok újrafeldolgozásai
Extrák: DosBox, 2 Super Mario-klón, lövöl-
dözős játékok többjátékos üzemmóddal
Fájlnév: jatek.zip
Ma már nem feltétlenül kell Nintendo DS-t
vagy Sony PSP-t vásárolnunk csak azért,
hogy bárhol játszhassunk egyet a Marióval,
vagy barátaink ellen szálljunk be a virtuális
ringbe egy kiadós lövöldözésre.
A CHIP USB-s játékválogatásán a kikap-
csolódásról 20 darab, teljes értékű, ingyenes
játék gondoskodik, melyek élvezetes perce-
ket szerezhetnek bárkinek. A játékok közt a
hagyományos ugrálós platformjátékokon
felül néhány, hálózatban is játszható FPS-sel
(sajátszemszögű lövöldözős) és stratégiai
programmal is találkozhatunk. A zenebará-
toknak a Frets on Fire-t ajánljuk figyelmébe,
ami kiköpött mása a nagysikerű Guitar Hero
és Band Hero játékoknak. A klasszikus ügyes-
ségi játékok közül az LBreakout2, vagy az
Atomic Tanks lehet érdekes.
Ha más stílusú játékra lenne szükségünk,
könnyedén kiegészíthetjük ezt a válogatást,
csupán arra kell ügyelnünk, hogy az említett
lelőhelyeken USB kulcsról is futtatható játé-
kokat válogassuk ki Erre kiválóan alkalma-
sak a régi, DOS-os játékok, amiket a DosBox
tökéletesen futtat bármilyen PC-n.
Csomagolja be PC-jét
egyetlen USB kulcsra!
Nem csupán szoftvereit, teljes rend sze rét
szeretné magával vinni? ebben segítenek a
virtualizációs programok.
a SzükSégeS eSzközök beSzerzéSe
a gyors és nagy kapacitású usB tároló mel-
lett szükségünk lesz még a vmware vcen ter
converter virtualizációs szoftverre is, amit
egy egyszerű regisztrációt követően az aláb-
bi címről szerezhetünk be: down loads.
vmware.com. emellett a virtualizált pc-nkhez
egy lejátszóra is szükség lesz, amihez most a
hordozható virtualBox-ot fogjuk használni.
Saját pc-nk VirtualizáláSa
Állítsuk be a vmware vcenter convertert
client-server telepítésre, majd az installá-
lás végeztével indítsuk a programot. vá-
lasszuk a connect to a local server/login/
convert machine/This local machine pon-
tot a varázslóban. a második lépésben vá-
lasszuk a vmware Workstation or other
vmware virtual machine-t a fenti listából.
Jelöljük ki a megfelelő Windows partíciót
a data to copy pontban, és biztosítsunk
elegendő helyet, továbbá rendszermemó-
riát a devices-nál. a Next/finish után
máris elkészül gépünk virtuális másolata.
átVitel az uSb tárolóra
az utolsó lépés már nagyon egyszerű. Tele-
pítsük a hordozható virtualBoxot az usB
tárolóra, majd másoljuk át az elkészített
vmdk fájlt. indítsuk a virtualBoxot, hoz-
zunk létre egy új virtuális gépet (a saját gé-
pünkhöz hasonló, de gyengébb beállítások-
kal), és virtuális merevlemeznek állítsuk be
a vmdk fájlt. ennek végeztével máris bár-
hol elindíthatjuk virtuális oprendszerünket.
Songbird Az uSB-s program mindig velünk
van, mindig saját beállításainkkal indul, és
nem hagy nyomot egyik PC-n sem
a tápokról
Számítógépünk működéséhez a hardver- és szoftver-összetevőkön
kívül egy dolog elengedhetetlen még: az energia. Ám amennyire
nélkülözhetetlen az áram, olyan veszélyes is lehet, ha nem törődünk
eléggé számítógépünk egy jelentéktelennek látszó elemével,
a tápegységgel.
7végzetes
tévhit
Tápegységek
a
lapszintű feladatokra alkal-
mas számítógépet már ötven-
ezer forintért is lehet kapni, de
a többség ennél magasabb, a
játékkedvelők pedig sokkal
magasabb árat is kifizetnek egy számukra
megfelelő összeállításért. Mégis sokan
akadnak, akik a hatvanezer forintos pro-
cesszor és videokártya mellé sokallnak
10-15 000 forintot kiadni egy tápegységre,
inkább azt hirdetik ismerőseiknek, hogy
a nagyobb tápteljesítmény-igény csak
mesterségesen ger jesz tett világcsalás,
vagy éppen a legismeretlenebb táp is
ugyanolyan jó, mint a márkás, hiszen a
Trabant is elvisz az úton, nemcsak az Audi.
A sors különös fintora, hogy nekik általá-
ban be is válik ez a világnézet, és boldo-
gan használják alulméretezett, teljesen
megbízhatatlan tápjaikat, míg rájuk hall-
gató ismerőseik gépében sorra durrannak
el a hasonló egységek.
Egy tápegység tönkremenetele önmagá-
ban, még ha néha kissé ijesztő is, de nem
túl jelentős, sőt, akár alá is támasztaná az
ötletet, hogy minél olcsóbbat és egyszerűb-
bet vegyünk. Azonban egy tápegység élet-
ciklusának egyáltalán nem része a látvá-
nyos felperzselődés, márpedig egy évekig
szolgáló drágább tápegység jobban megéri,
mint az esetleges évenkénti csere – és per-
sze ennél sokkal több előnnyel jár egy meg-
felelő modell választása.
Legalább évtizedes hagyomány a számí-
tógép minden megmagyarázhatatlan hibá-
jáért a Windowst szidni, holott számos je-
lenségért a gyenge minőségű vagy alul-
méretezett táp felel. A szövegszerkesztésnél
még működő, de CPU- és VGA-izzasztó játé-
kok során néhány perc alatt kifagyó gép en-
nek a tökéletes példája. Sokkal kevésbé egy-
értelműen kiszűrhető, de rengeteg apró hi-
bát és instabilitást okozhat, ha a tápegység
nempontosan az elvárt feszültségeket adja
le. Erreleggyakrabbancsakakkor derül fény,
haegykölcsöntápkipróbálásakor arejtélyes
hibákhirtelenmegszűnnek.
Ha egy tápegység alapvetően nemképes
eltalálni a megfelelő feszültséget (termé-
szetesenegy minimális ráhagyással), az azt
jelenti: annyira ócska alapanyagokat hasz-
náltak benne, hogy nem is tarthat soká.
A pontatlanság másik oka lehet, ha az egy-
ség alulméretezett a gép igényeihez képest,
és folyamatosan csúcsra járatva vagy akár
még nagyobb igénybevétellel működik. Ez
esetben az élettartam gyorsan csökken, és
csak idő kérdése, mikor megy tönkre vég-
leg. És ezzel érkeztünk el a tápok vízválasz-
tójához, egy olyan kérdéshez, amire senki
nemszeretnétapasztalat útjánmegismerni
a választ: vajon mi történik még a táp kisü-
lésekor. Először is a táp mindenképpen
tönkremegy, néhány dokumentumot elve-
szíthetünk a váratlan leállással, és jókora
ijedséget és felfordulást is okozhat, ha az
esemény kellő szikrázással és füsttel jár.
A márkás, tisztességesen összeépített egy-
ségekhasználatakor ez minden, amivel szá-
molnunk kell. Áma kevésbé jól elkészített
vagy minimális költségen összeszerelt
tápok haláltusájukban szabályozatlanul
továbbítják az energiát a rájuk kötött alkat-
részekhez, ezzel némelyiket vagy akár
szinte mindet kiégetve. A jelentős anyagi
kár mellett ilyenkor odaveszhetnek elmen-
tetlen adataink is: levelezés, üzleti doku-
mentumok, fényképalbumok. Érdemes
tehát megfelelő méretű és minőségű tápot
választani.
A megfelelő tápegység nyomában
Remélem, az mindenkinek egyértelmű,
hogy csak megfelelően védett tápot szabad
vásárolni (a rövidzárvédelem például köte-
lezőelem), ámmostanraebből is elégsokféle
létezik, és nem mindegyik megfelelően
hatékony. A túlfeszültség (Overvoltage
Protection, OVP) és alulfeszültség-védelem
(Under voltage Protection, UVP) például
komoly baj esetén gyorsan lekapcsolja a
tápot, de a feszültségingadozás ellen nem
véd eléggé. A beállításuk általában 20%
hibát még elnéz, márpedig az a 12 V kime-
net esetében már komoly eltérést jelent-
het, ami szinte biztos, hogy instabillá teszi
a gépet, de akár az alkatrészeit is károsít-
hatja. Sokkal erősebb védelmi vonal a
túláram- (Owerpower Protection, OPP) és
túlterhelés- (Overload Protection, OLP)
védelem, amely akkor állítja le a tápegysé-
get, ha érzékeli, hogy az a szokottnál, ill.
elfogadhatónál több áramot vesz fel a
hálózatról. Ez a módszer védi meg a tápo-
kat a kiégéstől és felrobbanástól.
Léteznek jól ismerten megbízható tápok,
és legendásan gyengék. Utóbbiak azonban
már inkább csak adomákban élnek, mivel
vagy kivonták őket a piacról, vagy átnevez-
ték. Ennekellenére sokgyenge táplétezik, és
számos olyan is, ami nem feltétlenül rossz,
de még neméri el a megbízható kategóriát.
Ahelyzetet továbbbonyolítja, hogyalegjobb
nevek esetében is becsúszik néha egy rosz-
szabb sorozat. Ennek ellenére általában az
alábbi márkákat szoktákajánlani, mint meg-
bízható, jónevűgyártót (vagymegbízható, jó
nevű gyártók OEM termékét felcímkézőt):
Chieftec, Corsair, Delta, Enermax, FSP,
Gigabyte, Seasonic. Ne legyenek illúzióink, a
nagyáruházakban kapható, árversenyre épí-
tett olcsó konfigurációkban nemezeket fog-
juk találni, egy 50-60000forintos összeállí-
tásból nemkölthetnek10000forintot tápra.
Ha ilyen számítógépünk van, érdemes mie-
lőbblecserélni a tápegységét.
Nehezebb a megfelelő méretű táp kivá-
lasztása. Ezt a feladatot számos weblap
magára vállalja ellenőrizhetetlenszámolási
módszerekkel, de a gyártók is sokszor meg-
adják az elméleti legnagyobb fogyasztást,
sőt, VGA-gyártók újabban előszeretettel
tüntetik fel, milyen erejű tápot javasolnak.
Utóbbi értékekgyakrantúlzóak, a videokár-
tya-gyártók ugyanis inkább csak jogilag
próbálják magukat fedezni: az általuk aján-
lott táppal. Persze egy nagyobb táp nem
okozhat bajt, legfeljebb belenövünk. Ugyan-
akkor afeleslegesentúlméretezett táppénz-
kidobás, hacsak nem tervezzük, hogy idő-
vel az alaplapi integrált videovezérlőt
felváltjuk a legbrutálisabb kártyával. Az
általánosan elfogadott „szabály” az, hogy a
kiszámított összfogyasztást vesszük a szük-
séges teljesítmény 85-90 százalékának. Saj-
nos ez a számítási mód sem tökéletes, a
valóság bonyolultabb, sok függ a táp hatás-
fokától, feszültségkiosztásától, sőt, műkö-
dési hőmérsékletétől is, ahogy az rögtön
kiderül a tévhitekből. k
fogYAszTÁsi jósLÁs
hihetetlenül nehéz feladat előre felmér-
ni egy konfiguráció várható teljesít-
ményigényét. Számos eszközhöz nincs is
gyári adat, másoknak eltúlozzák a lehet-
séges igényét, csak hogy a cég ne legyen
perelhető, ha esetleg egy kisebb tápot
használva tönkremegy a gép. legjobb
ezt a feladatot szakemberre bízni; ha az
egész gépet egy számítástechnikai bolt-
ban vesszük meg, és teljes garanciát ka-
punk hozzá, valamint nem követeljük,
hogy minél olcsóbb legyen az összeállí-
tás, a legtöbb kereskedő tisztességes,
megbízható márkát fog ajánlani, megfe-
lelő „méretben”. Sokan esküsznek a
„10 000 forint körül már tuti jót kapsz”
módszerre, ami normál munka, multimé-
dia és nem extrém erős játékgépek ese-
tében is beválhat. ám ha nagyon elter-
jed, félő, hogy a legrosszabb tápot is eny-
nyiért fogják adni.
azon bátraknak, akik maguk szeretnék
nagyjából bemérni gépük igényét, vagy
csak ellenőriznék mások számításait, kö-
vetkezzék néhány alkatrész tájékoztató
jellegű maximális fogyasztása:
amd phenom ii X4 965be cpu 140 W
amd phenom ii X4 945 cpu 125 W
amd athlon ii 2 250 cpu 65 W
intel core i5-750 cpu 95 W
intel core i3-530 cpu 73 W
intel core 2 duo e8400 cpu 65 W
intel pentium e5300 cpu 65 W
nvidia geforce gtX 285 Vga 183 W
nvidia geforce gtX 260 Vga 182 W
nvidia geforce 9800 gtX+ Vga 141 W
nvidia geforce 9600 gt Vga 95 W
nvidia geforce 8500gt Vga 60 W
ati radeon hd 585 Vga 151 W
ati radeon hd 5770 Vga 108 W
ati radeon hd 4770 Vga 80 W
ati radeon hd 4670 Vga 59 W
ati radeon hd 3450 Vga 50 W
ddr2 memóriamodul (1 db.) 5 W
ddr3 memóriamodul (1 db.) 3,5 W
hdd (ide, 7200 rpm) 19 W
hdd (Sata, 7200 rpm) 10 W
SSd 1 W
dVd-író 25 W
blu-ray meghajtó 25 W
pci hálózati kártya 2,5 W
általános uSb eszköz 2-5 W
előlapi kártyaolvasó 10 W
előlapi lcd panel 2 W
házhűtő (80 mm) 2 W
házhűtő (92 mm) 3 W
házhűtő (120 mm) 5 W
figyelem! a felsoroltak csak hozzávető-
leges értékekek, pontosságukért a szer-
kesztőség nem vállal felelősséget!
chiponline.hu 2010/04 67 2010/04 chiponline.hu 66
68 2010/04 chiponline.hu
Tápegységek
69 chiponline.hu 2010/04
Tápegységek
11516
A gyenge 400 W táp is
400 W-ra képes
Mint korábban is írtuk, a feszültségek kellő pontosságú leadása is szá-
mít, és abban már jelentős eltérés lehet egy gyenge és egy márkás táp
között. De ezt a tévhitet kihasználni is könnyű. Néhány évvel ezelőtt
egy forgalmazó mesélte – kissé sokkos állapotban –, hogy amikor le-
adta a rendelést tápegységekre, az ázsiai disztribútor megkérdezte,
milyen címkét kér hozzá: 300, 350 vagy netán 400 wattost. Az embe-
riség egyetemes fejlődésével nyilván már eltűnt ez a módszer, de a
gazdasági válság közepén nem ez
lenne az egyetlen eset, hogy vala-
mit félrecímkéznek. Egy túlhajtott,
rossz minőségű táp esetében pe-
dig nem az a kérdés, tönkre-
megy-e, csupán annyi, hogy mi-
kor, és mekkora járulékos veszte-
séget okoz majd.
1
Elég, ha magas az
összteljesítmény 2
Jobban megéri 100%-ban
kiterhelni a tápot 3
A több 12 V szál mindig jobb 4
Egy márkás táp esetében igaz lehet, de
önmagában téves. Sőt, a gyengébb tápok
gyártóinak kedvelt csele, hogy magas
végeredményt hoznak ki egységükre.
Azonban a számítógép elemei különböző
szálakon kapják az energiát. Legfontosabb
a 12 V, erről táplálkozik a processzor, a vi-
deokártya és a me-
revlemez. A 3,3 V a
memóriákat és a
PCI kártyákat
látja el energi-
ával, míg az
5 V-os sín fon-
tossága egyre
csökken, de
hozzá tartoznak
az USB eszközök
és az alaplapra in-
tegrált vezérlők. Éppen emiatt a rugal-
masság miatt az egyes sínek maximálisan
leadható teljesítménye összességében na-
gyobb, mint a tápé. Egy márkás táp eseté-
ben nagy ráhagyással, a képen látható
tápnál például csak a 12 V sínek össztelje-
sítménye majdnem eléri a maximális
600 wattot. Egy gyengébb modellnél a
12 V és 3,3 V+5 V kombinált teljesítménye
épp csak meghaladja a maximálist.
Legalábbis az alkatrészgyártóknak biztosan, ami-
kor majd le kell cserélni a tönkrement darabokat.
A tápegységnek a legnagyobb stressz a gép elin-
dítása, ekkor ugyanis minden elem egyszerre pö-
rög fel és viszi az energiát. Tehát hiába bírná a
gép amúgy a terhelést még játék közben is, ha pl.
a DVD-író nem dolgozik, startkor már túlterhelő-
dik. Jellemző tünet, ha a gép csak második-har-
madik bekapcsolásra indul el.
Ráadásul a gyártók a táp képességeit kellemesen
hűvös környezetben vizsgálják, míg a valóságban
az egység erősen melegszik, ezért veszíthet a ha-
tékonyságából, így pláne nem árt, ha van némi
tartalékunk.
Külső túlfeszültségvédőm
van, az elég 7
Ezt a döntést csak helyeselni tudjuk, mivel az is védi a
gépet, csak egészen máshogy. A védett elosztók vagy
akár szünetmentes tápegységek a lakás elektromos háló-
zatában esetleg létrejövő áramtüskéket képesek kivédeni.
Ez persze hasznos, hiszen ezek nem terhelik és károsítják
a tápegységet, de a táp és a számítógép alkatrészei közti
vezetékre már nincs hatása. (Mint ahogy a villám elleni
hatékony védelme is erősen megkérdőjelezhető.)
Eleinte ez a tézis igaz volt, mivel a 12 V fontosabbá válásakor ez volt a
jele annak, hogy a táp gyártója is odafigyel az átrendeződésre, és a mo-
dellje képes megfelelni az egyre energiaéhesebb processzoroknak és
video kártyáknak. Azonban amint már esett szó róla, nem terhelhető ki
minden szál teljesen, így a három-négyfelé osztott 12 V ág kisebb össztel-
jesítményű (vagy gyenge minőségű) táp használatakor csak kisebb adag
energiákat juttathat pl. a VGA-nak, ami – különösen ha bekövetkezik a melegedés okozta teljesítmény-
csökkenés is – akár gondot is okozhat. Eközben egy 400 wattos táp egy vagy két erős 12 V szállal biz-
tosabban el tudja látni a videokártyát energiával.
Alapvetően igaz állítás,
ugyanis a megbízhatatlan
tápok többsége általában
pillekönnyű, mivel min-
dent kispórolnak belőlük,
amit csak lehet. Nincs
bennük elég kondenzátor,
nincs hűtőbordájuk stb.
De a gyártók is rájöttek
erre a diagnosztikai
trükkre, így azóta kissé
nehezítik a gyengébb tá-
pokat is. Két komolyabb, nehézsúlyú tápot összehasonlí-
tani tömeg alapján pedig teljesen félrevezető lehet.
A nehezebb táp a jobb 5
A néma táp
a tökéletes 6
A néma tápegység néma, ez tény, és
előny. Ám azért néma, mert nincs aktív
hűtése. A legtöbb számítógépben azon-
ban pont a táp és általában egy kisegítő
ventilátor gondoskodik arról, hogy a
meleg levegő kijusson a házból. Ezért ha
a tápnak nincs ventilátora, egy másikkal
kell azt pótolni, hogy kifújja a procesz-
szor, a VGA kártya és a merevlemezek
által felmelegített levegőt, sőt, a tápegy-
ségben létrejöttet is.
70 2010/04 chiponline.hu
Fókuszban
71 chiponline.hu 2010/04
Fókuszban
H
a mindenjól megy, csak egy rövid
sípolást hallunk. Ez az egyetemes
jele a hibátlan PC indításának és
az operációs rendszer betöltődé-
sének. Ugyanakkor csak kevesen
vannak azzal tisztában, mi is történik abbanaz
első néhány másodpercben, amíg előbukkan
a Windows (vagy Linux vagy OS X) betöltő
képernyője. Ilyenkor minden feladat a
BIOS-é (Basic Input Output System): ellen-
őrzi a tápellátást, a processzort, a memóriát,
a HDD-t, a vezérlőket, az alaplapot, és beál-
lítja a megfelelő értékeket. A CHIP Lassított
felvétel rovatában ezúttal lépésről lépésre
végigvesszük, milyen parancsokat hajt végre,
illetve oszt ki a BIOS ahhoz, hogy néhány
másodperc alatt tökéletesen működő, stabil
gépet kapjunk.
A mai rendszerekben a BIOS bizony egy
igazi őskövület, ami még az előző évezred-
ből ragadt itt – mégis tökéletesen végzi fel-
adatát. Ennek utódja az EFI (Extensible
Firmware Interface), aminek alapszolgálta-
tásai között szerepel a 64 bites OS-ek natív
támogatása, a grafikus kezelői felület, és
még sorolhatnánk – csupa jövőbe mutató
szolgáltatás. Az EFI-t könnyebb kezelni,
többre képes, komplex, integrált szolgáltatá-
sokat nyújt, és ami a legfontosabb: sokkal
gyorsabb. Vagyis mindenben jobb, valahogy
azonban mégsem sikerült nyugdíjaznia a
„nagyöreget”. Az EFI egyelőre az Apple Macek
és néhány windowsos PC kiváltsága. Cik-
künkben a PC-k 90%-ánál megtalálható ha-
gyományos BIOS működését mutatjuk be.
0,0300 s
A bekapcsológomb megnyomása után azon-
nal aktiválódik a POST folyamat (Power On
Self Test). Ez ellenőrzi a fő komponensek,
azon belül is az áramellátás tökéletes műkö-
dését. Ennek végeztével a BIOS inicializálja a
számítógép chipkészletét.
1,7300 s
Először is rendszerünk BIOS-a alaphelyzetbe
állítja a központi processzort (CPU), ami ab-
ból áll, hogy a CPU egy nem maszkolható
megszakítást (NMI – Non-Maskable Inter-
rupt), vagyis nem letiltható parancsot hajt
végre első utasításaként, a BIOS pedig fi-
gyeli, hogy a CPU feléled-e az így okozott
alaphelyzetből, és képes-e további utasítá-
sokat végrehajtani. Ezzel (majdnem) pár-
huzamosan a billentyűzetvezérlő is alap-
helyzetbe kerül, egy megfelelő bit átállítá-
sával a BIOS pedig ellenőrzi, hogy a rendszer
„hideg” avagy „meleg” indítási parancsot
kapott-e.
A „melegindítás” újraindítást (szoftveres
reset) jelent, ami néhány tizedmásodperccel
felgyorsítja a teljes bootolási folyamatot, mi-
vel a BIOS már a rendszermemóriában van,
és csupán a memória első 64 kbájtját ellen-
Másodpercekkel PC-nk bekapcsolása után a BIOS már le
is ellenőrizte minden hardverünket. A CHIP bemutatja, mi is
történik ilyenkor, és hogyan növelhetjük számítógépünk
teljesítményét mindössze néhány BIOS-beállítással.
LAssÍTOTT FeLVÉTeL
Új sorozatunk: a chip részletesen bemutatja a digitális
világ legbonyolultabb folyamatait
BIOS: 14 év változások
nélkül
a pc-k indulásának folyamata 1996. január
11. óta változatlan. a cégek kénytelenek ra-
gaszkodni az os betöltéséig lezajló folya-
mathoz a kompatibilitás miatt.
a bioS ma:
Hiába váltottak az oprendszerek már régen
grafikus betöltő képernyőre, a Bios-nak ra-
gaszkodnia kell a régi, karakteres módhoz.
Bennfentesek szerint ez nem is baj, hiszen
így könnyebb elrejteni és barátságtalanná
tenni a Bios-t, hogy a felhasználók ne mer-
jenek „belepiszkálni” a fontos beállításokba.
SzíneS jöVő:
az új efi-Bios natív támogatást biztosít a
64 bithez és a grafikus kezelői felülethez,
mégsem terjed az alaplapgyártó körében.
a macek már átálltak az új szabványra, ám
a windowsos pc-knél még csak kevés lap (pl.
intel alaplapok) rendelkezik efi-vel. a r 73.
oldalon bemutatjuk, hogyan emulálhatja az
efi-t és telepíthet os x-et bármilyen pc-re.
őrzi. Amennyiben a BIOS megállapítja, hogy
S1 vagy S3 típusú alvásból keltették fel a
rendszert, gyorsabban végezhet feladatával,
például a már felépített és betöltött
hardvereszköztábla segítségével.
2,6100 s
Ezután következik a BIOS (és ezzel együtt a
CMOS chip) kódintegritásának ellenőrzése.
Amennyiben az eredmény „00”, a BIOS sér-
tetlen, a folyamat mehet tovább. Következik
a billentyűzetvezérlő megszólítása, ahol egy
tesztet követően a BIOS inicializál egy
adatpuffert a parancsok tárolására.
4,1100 s
Most a CMOS chipen a sor, ami szerves ré-
sze a BIOS chipnek, és egy elem segítségével
a PC kikapcsolt állapotában is eltárolja a fel-
használó egyedi beállításait. A BIOS innen
olvassa ki a megfelelő beállításokat az indí-
tás során. Főleg öreg (5 év vagy annál is ré-
gebbi) gépek esetén nagyon fontos ügyelni
az áramellátáshoz használt gombelemre,
4,6200s
kódfejtéS a hardVerhez
a megszakítási vektortábla alap-
ján címzi meg a bioS az egyes
hardverkomponenseket
4,1100s
fontoS áramforráS
ha az alaplapon lévő gombelem lemerül, minden
beállításunk elvész, és oprendszerünk akár el
sem indul
0,0300s
inkább biztonSágban,
mint gondban néhány alaplapon
két bioS chipet használnak. ameny-
nyiben az elsődleges bioS megsé-
rül, vagy nem sikerül a frissítés, a
tartalék bioS-szal indul a pc, és
helyreállítja az elsődleges chipet
k
Sokan a BIOS-t
okolják a lassú
PC-indulásért
Így ketyeg a
BIOS
72 2010/04 chiponline.hu
Fókuszban
73 chiponline.hu 2010/04
Fókuszban
gálásáért. Az IRQ tulajdonképpen egy pa-
rancs, amit például a merevlemez vagy a
videokártya küld a processzornak, amivel a
központi egység tudni fogja, hol található
feldolgozásra váró adat. Most a BIOS felépíti
az IRQ vektorok tábláját, és betölti a CMOS-
ban tárolt felhasználói beállításokat is.
Az IRQ velejárója a késleltetés, ami az IRQ
szignál kiadása és az adatátvitel között eltelt
idő. Az IRQ-k először nema CPU-ba, hanema
PIC-be (Programmable Interrupt Controller)
érkeznek, ami képes rangsorolni, kezelni a
nemmaszkolható megszakításokat, majd az
eredményt továbbküldeni a CPU-nak. Jogos
IRQ kérelem hatására a CPU felfüggeszti az
éppen végrehajtás alatt lévő utasítást, és
jelzi a PIC felé, hogy fogadja a megszakítást.
A processzor kiolvassa a megfelelő IRQ-t, és
a megszakítási vektortáblából kikeresi a
hozzá tartozó bejegyzést. Ennek a vektornak
egyedinek kell lennie, ami kifejezetten az
adott hardver kiszolgálását célozza. Miután
az IRQ-k száma igencsak limitált, a modern
rendszerek az Interrupt Sharing megoldást
használják, amikor is több hardvereszköz
osztozik egy közös IRQ-n, és további azono-
sítás szükséges a pontos megfeleltetés céljá-
ból. Kritikusan fontos, hogy ezek az alapvető
hardverkiszolgáló rutinok effektívek és kis
memóriaigényűek legyenek, máskülönben
értelmetlenül hosszú várakozási idő kelet-
kezhet, és a pazarló kódok miatt még adat-
Gyorsabb PC: nagyobb erő BIOS-trükkökkel
Új gép helyett új Bios – ezt megéri kipróbálni!
a Bios-t speciális flash memória chipben tá-
rolják (eeprom), amit frissíthetünk. de le-
gyünk óvatosak: ez nem veszélytelen, hiba
esetén akár az egész alaplapunk tönkremehet.
ennek elkerülésére a mai alaplapok többféle
Bios-védelmi funkciót tartalmaznak, de ha
odafigyelünk, nem történhet semmi baj. meg-
éri hát belevágni, mert a frissítések sokszor
jobb teljesítményt, nagyobb stabilitást hoznak.
bioS-tuningoláS:
Néhány egyszerű Bios-beállítással könnyedén
felpörgethetjük rendszerünket, csökkenthetjük
a nyugalmi és terhelt fogyasztást és lerövidít-
hetjük az oprendszer indulási idejét is. Ha
egy-egy rossz beállítás miatt nem indul a gé-
pünk, ne essünk pánikba, a Bios újraindítás
után csökkentett módba vált, vagy egy cmos
resettel alaphelyzetbe állíthatjuk a beállítá-
sokat. a pluszteljesítményt a cpu felpörge-
tésével érdemes kezdeni. legcélszerűbb az
fsB-t (front side Bus), vagyis az alap óra-
jelet növelni. minden változtatás után in-
dítsuk újra a gépet az új beállításokkal,
teszteljük pc-nk stabilitását, és figyeljünk a
hőmérsékletekre. az alapórajelet 10-
20 mHz-es lépésekben emeljük, és ügyel-
jünk rá, hogy a cpu alaphőmérséklete ne
szökjön 60 celsius-fok fölé.
az fsB megváltoztatása hatással van a
rendszermemóriára is, aminél szükség ese-
tén váltsuk az osztót, vagy a modulok kés-
leltetését növeljük. komolyabb tuningnál a
feszültségszinteket is növelni kell, ám ez-
zel bánjunk nagyon óvatosan: túlzottan
magas értékek maradandó károsodást
okozhatnak pc-nkben.
Mac OS X PC-n: hogy működik az EFI-BIOS
a gyártók nem különösebben motiváltak
efi-re váltani a jól bevált, karakteres keze-
lőfelülettel ellátott Bios-t. a macek már
évek óta alkalmazzák gond nélkül, ám kor-
rekt efi-s megvalósítást hagyományos
alaplap esetében még csak nagyon keveset
láttunk. az msi két modellje tartalmaz
ilyet, de mindkettő elavult már, az asus
pedig csak a p5Q deluxe változatánál kínál
alternatívaként efi-s Bios-t.
így leSz a Win doWS-
oS pc-ből mac:
Bármelyik, intel cpu-t
kezelő alaplaphoz adha-
tunk efi-támogatást az
efi-x modul segítségé-
vel (www.efi-x.com),
igaz, ez nagyon drága
(kb. 40 ezer forintos)
mulatság. ez egy speciá-
lis usB kulcs, ami elhite-
ti az os x telepítőjével,
hogy egy hivatalos
apple pc-n fut. így tehát egyszerűen adha-
tunk efi-támogatást bármelyik pc-hez (érde-
mes gigabyte vagy dfi alaplapot használni),
még ha valójában nem is cseréljük le a ha-
gyományos Bios-t.
a videokártya típusára és gyártójára ne
legyen gondunk, bármilyen aTi vagy Nvidia
kártya megfelel, ahogy integrált vga-val sem
lesz problémánk. az efi-x modul behelyezése
után nincs is más dolgunk, mint az os x tele-
pítő dvd-jéről
indítani gépün-
ket. aki sokallja
az efi-x árát,
egyéb, nem min-
den esetben le-
gális, de olcsó
(akár ingyenes!)
és szoftveres le-
hetőségeket is
találhat, amivel
emulálhatja a
hardveres efi-
támogatást.
Mac OS x az EFI-x modullal Egy apró trükk, és más
oprendszereket is telepíthetünk PC-nkre
vesztés is előfordulhat, ami pedig a hardver
(és akár a teljes PC) lefagyásához vezethet.
Modern hardvereknél már az operációs
rendszerre bízzák a virtuális IRQ kiosztását,
ami immáron egyedi, dinamikus és párhu-
zamosan történik, vagyis rugalmasabb és
gyorsabb megoldás.
4,8200 s
A BIOS alaposan leteszteli a rendszermemó-
ria első Mbájtját. A POST során véletlen-
szerű adatot ír erre a területre, majd vissza-
olvassa és összehasonlítja a két értéket, hogy
megbizonyosodjon az operatív tár megbíz-
hatóságáról. A rendszer ezután inicializálja
a videovezérlőt. Ellenőrzi a típusát, csatla-
kozását a rendszerhez, a monitor típusát, és
aktiválja a videokártya BIOS-át. Ha létezik
hibaüzenet, ettől a ponttól kezdődően az
már a kijelzőn is megjelenik.
5,0200 s
Következik a DMA vezérlő. A Direct Memory
Access, magyarul direkt memória-hozzáfé-
rés lényege, hogy az egyes perifériák a pro-
cesszor leterhelése nélkül is hozzáférhetnek
a rendszermemória bizonyos részeihez. Ez
sokkal gyorsabb és folyamatosabb adatcse-
rét biztosít, ugyanakkor a CPU továbbra is
direktben kapcsolódik a rendszermemóriá-
hoz, és abszolút elsőbbséget élvez. A DMA
teszteléséhez a BIOS itt is egy véletlenszerű
ellenőrző kódot használ, amit a rendszer a
memóriába ír, majd innen olvas ki.
A billentyűzetvezérlés is aktiválódik.
A BIOS aktiválja a billentyűket, ellenőrzi,
hogy jelez-e hibát a tasztatúra, valamint a
NumLock is ekkor villan fel – feltéve, hogy a
BIOS-ban aktiváltuk.
7,6300 s
Elérkeztünk a végső teszthez: a BIOS ellen-
őrzi a merevlemezt és a vezérlőjét, mielőtt
átadná a stafétabotot az INT19-es rendszer-
betöltő rutinnak. Ez utóbbi felel az operá-
ciós rendszer betöltéséért, továbbá monito-
rozza a merevlemez és annak vezérlője közti
adatátvitelt. Sok BIOS képes letiltani ezt a
19-es megszakítást és egy másik háttértár-
vezérlőnek átadni a jogot. Ez akkor hasznos,
ha például RAID vezérlőre kapcsolt merev-
lemezről indítjuk rendszerünket.
Amennyiben bármilyen probléma tör-
tént a POST során, számítógépünk többször
sípol egymás után, általában egy hosszút,
majd több rövidet, valamint ha már inicia-
lizálta a videovezérlőt, a hibaüzenet a kép-
ernyőn is megjelenik. A „csipogás” nagy se-
gítség, mert megfelelő kódtáblával könnye-
dén azonosíthatjuk a hiba okát. Ez a táblázat
sok alaplapnál ma már a kézikönyvben
megtalálható, de az interneten is könnye-
dén ráakadhatunk a megfelelő hibaüzenetre
(http://www.computerhope.com/beep.htm).
Ha még sípolást semhallunk, illetve az első
lehetőséget már kizártuk, és a BIOS-t is alap-
helyzetbe állítottuk, a hibakereséshez egy
diagnosztikai kártyára lesz szükségünk. Ezt
egyszerűen egy üres kártyafoglalatba kell il-
lesztenünk, majd a kártyán lévő 2× 8 szeg-
menses kijelzőről leolvasni a hibakódot.
Ilyen kijelző egyébként ma már a drágább
alaplapokon az alapszolgáltatás része (pél-
dául ASUS LCD Poster).
12,4300 s
Ha minden rendben ment, PC-nk egy rövi-
det sípol, és megkeresi a BIOS-ban beállított
elsődleges indítási meghajtót, hogy erről el-
indíthassa az operációs rendszert. Ha ilyen-
kor hibaüzenetet kapunk, annak a legtöbb
esetben a hibás MBR (Master Boot Record)
az oka. Ezt rendbe lehet hozni az oprendszer
telepítő DVD-jének segítéségével.
Windows XP oprendszer ese-
tén indítsuk számítógépünket
a Windows XP telepítő CD-jéről,
majd válasszuk a Rendszer-
helyreállítási konzolt. Itt gépel-
jük be a „fixmbr” parancsot,
majd indítsuk újra gépünket,
immáron a rendszert tartal-
mazó merevlemezről bootolva.
Vista esetén a telepítő DVD in-
dítása után válasszuk a rendszer javítása op-
ciót. Ha ez az automatikus módszer nemse-
gít, az XP-nél leírtak szerint járjunk el, de eb-
ben az esetben a konzolba a következő
parancsot gépeljük: „bootrec /fixmbr”. Ha ez
semsegít, ne telepítsük újra azonnal az OS-t,
mert nem ez a megoldás. Ehelyett a helyre-
állítási konzolba lépve a következő paran-
csokat adjuk ki:
c:
cd boot
attrib c:\boot\bcd -s -h –r
ren c:\boot\bcd bcd.old
bootrec /rebuild
Windows 7-nél még egyszerűbb a dol-
gunk – a telepítő DVD-t indítsuk helyreállí-
tási üzemmódban, majd a grafikus kezelőfe-
lület segítségével állítsuk helyre a helyes
boot szektort.
12,4300s
ha Semmi nem működik
a bioS hibakódokat ki lehet olvasni megfelelő
pci-os vagy egyéb kártyával. a kód alapján köny-
nyedén megtalálható a hiba forrása. drágább
alaplapokon integrálva találunk ilyen kijelzőt
7,6300s
oS kereSő – 19-eS megSzakítáS
ha minden rendben ment, a bioS-poSt rutin
átadja a vezérlést az int19-nek, aminek hatására
elindul az operációs rendszer. amennyiben
a poSt nem talál oS-t, ezzel a hibaüzenettel jelez
mert ha ez lemerül, a CMOS chipből min-
den adatunk törlődik. Ha az elemmel gond
van, azt a BIOS-ok szinte kivétel nélkül jel-
zik – ilyenkor azonnal gondoskodjunk a cse-
réről (ez egészen egyszerű, néhány perces,
bárki által biztonságosan elvégezhető fel-
adat). Ha a CMOS tartalma áramvesztés mi-
att törlődik, minden BIOS-beállításunk el-
vész, az óra alaphelyzetbe áll, és az indulási
folyamat meghiúsul. Ilyenkor cseréljük az
elemet, majd állítsuk be újra az alapvető
BIOS beállításokat.
4,6200 s
A POST ezután a megszakításokért felelős
időzítő tesztjéhez érkezik. Ez az egység fele-
lős a hardverkomponensek megszakításké-
relmeinek (IRQ – Interrupt Request) kiszol-
Még szakembereknek
is nehéz rátalálniuk
a BIOS-hibákra
Bemutatók
74 2010/04 chiponline.hu
Bemutatók
75 chiponline.hu 2010/04 75
A hónap terméke:
Intel Core i3-530 & Core i5-650
ma már a legalapvetőbb felada-
tokra is erősen ajánlott legalább
dupla magos processzort válasz-
tani – igaz, új egymagos modellt
már nem is nagyon kapni. a ko-
moly fejtörés manapság már in-
kább az, hogy átlagos felhaszná-
lás és játék mellett érdemes-e a
némileg alacsonyabb órajelű, ám
négymagos amd athlon ii x4-
eket, vagy inkább a csupán két-
magos, de jobb másodpercenkén-
ti utasítás-végrehajtással rendel-
kező intel core 2 duo cpu-kat
választani. amíg az intel a core 2
duo-kkal volt csak jelen a 35-
40 ezer forint alatti szegmens-
ben, nem is volt kérdéses, hogy
az amd minden tekintetben jobb
ajánlatokat kínál, azonban nem-
rég megjelentek az clarkdale-
alapokra építkező core i3 és
core i5-ös cpu-k, és felforgatták
a piacot.
a core i széria belépőszintjén
a core i3-530-as modellt találjuk,
ami kevesebb mint 30 ezer forin-
tért a miénk lehet. ezért kapunk
egy roppant fejlett mikro-
architektúrára épülő, dupla ma-
gos cpu-t magas órajelen, integ-
rált ddr3-1333-as memóriave-
zérlővel és intel Hd graphics
videocsatolóval. az előző hónap-
ban bemutatott, felsőkategóriás
clarkdale core i5-651-hez képest
ebből az olcsó modellből kihagy-
ták a Turbó módot, vagyis a
2,93 gHz-es órajel a maximum,
továbbá az integrált gpu
733 mHz-en üzemel a 900 mHz
helyett. ezeket leszámítva min-
dent megkapunk, a Hyper-
Threadinget, a teljes, 4 mB l3
cache-t, az sse 4.2-t, az aes-Ni
támogatást, ráadásul az alacso-
nyabb gpu-órajelnek hála a Tdp
csupán 73 watt. a core i5 belépő-
modellje, a core i5-650 szinte
mindenben megegyezik a 661-es
modellel, azonban a gpu itt is
csupán 733 mHz-en pörög, ami
magával hozta az alacsonyabb,
73 wattos Tdp-t is. a core i5-ös
jelölés okán itt már aktív a Turbó
mód, ami az alap 3,2 gHz-es óra-
jelet egymagos terhelés mellett
akár 3,46 gHz-re is képes fel-
tornászni.
a tesztek egészen meglepő
eredményeket hoztak. a core i3-
530 annak ellenére, hogy fizikai-
lag csupán kétmagos, könnyedén
felvette a versenyt a valódi négy-
magos athlon ii x4 630-as cpu-
val, sőt, néhány tesztben (például
pcmark vantage) meg is előzte
azt. Természetesen akinek ko-
moly, négymagos teljesítmény
kell olcsón, az továbbra is jobban
teszi, ha a valódi négymagos
athlon ii x4-et (vagy a némileg
drágább phenom ii x4-et) vá-
lasztja, de általános felhasználás
mellett a Hyper-Threading, a ma-
gas órajel és a nagy l3 cache ki-
válóan kompenzálja a kétmagos
felépítést.
az integrált grafikus vezérlő
továbbra sem alkalmas komo-
lyabb játékra, de a Windows 7
aero felülete gond nélkül elfut
rajta, a hardveres flash gyorsítás
is hamarosan elérhető lesz hozzá,
videólejátszás terén pedig első
osztályú szolgáltatásokat kínál az
intel Hd graphics.
a core i5-650-et már nem
ajánlanánk ilyen nyugodt szívvel:
a kétmagos felépítésnél a Turbó
mód nem segít különösebben so-
kat (két magot ma már nem ne-
héz kihasználni), az 530-nál
266 mHz-cel magasabb alapórajel
pedig nem indokolja a közel
20 ezer forinttal magasabb árat.
ennyi pénzért jobban megéri az
integrált vga nélküli, ám valódi
négymagos, sokkal gyorsabb core
i5-750-es modellt választani.

röviden R az 530-as modell kitű-
nő középkategóriás processzor, a
core i5-650 teljesítményéhez és
szolgáltatásaihoz képest kissé
túlárazott.
alternatíva RValódi négymagos
teljesítményt nyújt az amd
athlon ii X4-es széria ugyaneny-
nyiért, ennek például video-
tömörítés során vesszük hasznát.
MÉRÉSI EREDMÉNYEK
fehér led-ek: a led-es háttér-
világítású lcd tévék között érde-
kes színfolt a sharp lc-32le700e,
amely a sharp egyik első próbál-
kozása a fehér led-es készülékek
között. a 32 colos méretben elér-
hető teljes Hd felbontásnak kö-
szönhetően a részletesség kiváló,
persze csak akkor, ha elég közel
(<1,5 méter) ülünk a tévéhez.
a sharp szokásához híven nem
bonyolította túl az elektronikát,
ám az összhatás éppen ezért ne-
künk jobban tetszett, mint más
tévék esetében.
az ugyanakkor tény, hogy a
fényerő és kontraszt paraméte-
rek, valamint a színhelyesség
alapból nem a legjobb – szeren-
csére a menü van annyira részle-
tes, hogy mindezeket ki tudjuk
kompenzálni, s ebben az esetben
a tévé képe kifogástalan lesz. mé-
rete okán a készüléket inkább há-
lószobában tudjuk elképzelni.
röviden R led-es tévé jó képmi-
nőséggel, bár ehhez el kell me-
rülni a beállítások között is.
alternatíva R nagyobb szobákba
jobb választás talán egy 40-42
colos full hd-s plazma.
LCD tévé
Sharp LC-32Le700e
Színes lézernyomtató
OKI C610dn
zéró emisszió: az új generációs
oki nyomtatók többsége már
olyan gyárakban készül, ame-
lyekben nemcsak a veszélyes
anyagok kibocsátását redukálták
minimális szintre, de a co2-
termelésük is olyan alacsony,
amelyért elismerés illeti a gyár-
tót. a környezetvédelem persze
nem itt ért véget, hanem a ter-
mékkel is folytatódik: a teszt alatt
ismét meg kellett állapítanunk,
hogy a működő nyom tató ózonki-
bocsátása is minimális, még a ve-
le egy napon tesztelt, nála kisebb
nyomtatók is érezhetően na-
gyobb mennyiséget szabadítottak
el a tesztlaborban – ami egy iro-
dában káros, hiszen az ózonnak a
magas légkörben a helye.
az oki c610 ennél többet nem
nagyon tudott rálicitálni elődei jó
tulajdonságaira, hiszen a nyom-
tatási minőség tényleg nagyon jó;
ha megfelelő minőségű kellék-
anyagokat használunk, a képmi-
nőség hosszú távon is jó marad.
itt persze a fényképek minőségé-
re gondolunk, szövegek nyomta-
tásakor még szöveges vázlat
módban is kiváló eredményt ka-
punk. a különbség csupán annyi,
hogy vázlatnál a processzor ke-
ÁR/ÉRTÉK: JÓ ÉS KÖZEPES
INFO: www.intel.hu
TÁJÉKOZTATÓ ÁR: 26 900 & 44 900 Ft
MűSzAkI ADATOk
Kódnév, gyártástechnológia, foglalat: clarkdale, 32 nm, lgA1156
CPU alapórajele: 2,93/3,2 ghz
Magok száma: 2 (4-htt-vel)
Szorzó (Min-Max/turbó mód): 9-22/9-24(26)
Memóriavezérlő: 2x ddr3-1333
L1/L2/L3 cache: 2x32/2x256/1x4096 kb
Maximális fogyasztás (tDP): 73 watt
Integrált VgA: intel hd graphics (733 mhz)
kiváló

TARTAlOM
HardvEr
74 A hónap terméke
Intel Core i3 530 & i5 650
75 Színes lézernyomtató
OKI C610
LCD tévé
Sharp LC-32LE700E
76 Multimédia-lejátszó
ASUS O!Play Air
WLAN router
Draytek Vigor 21300
Külső merevlemez
Freecom USB Memory 120 GB
77 egybegép
MSI Wind Top AE2220
AIO tintasugaras nyomtató
HP OffceJet 4500W
Notebook
Toshiba Satellite L505-111
78 Mobiltelefon
Sony Ericsson Aino
Plazmatévé
LG 50PK950
Alaplap
ASUS M4A89GTD Pro/USB3
79 Mobiltelefon
Samsung Shark S5350
Mobiltelefon
HTC Tattoo
PNA
Alcor Meet
80 Projektor
Acer H5360
Digitális fényképezőgép
Samsung ST1000
Projektor
Sharp PG-F267X
SZOFTvEr
81 Adatmentés
Recover My Files 4 Professional
Adatbiztonság
Paragon Backup & Recovery
Videokonverter
Roxio Easy Video Copy & Convert
82 Videokonverter
i-Studio 5
Multimédia-központ
CyberLink Media Suite 8 Ultra
registry-takarító
Uniblue Registry Booster 2010
83 Webszerkesztő
Microsoft Expression Web 3
Nyomtatásmenedzsment
YSoft SafeQ Crisis Package
Képszerkesztő
Focus PhotoEditor 6
ÁR/ÉRTÉK: kiváló
INFO: www.okihu.hu
TÁJÉKOZTATÓ ÁR: 164 000 Ft
MűSzAkI ADATOk
Sebesség (A4, ff/színes): 36/34 oldal/perc
Processzor, memória: 553 mhz, 256 mb rAm
(max. 768 mb)
Interfészek: usb 2.0, ethernet 10/100basetx
Nyelvek: ps 3, pcl6, pcl5c, ibm proprinter, epson-Fx,
pdF direct print 1.7, xps
terhelhetőség: 1500-5000 (maximum: 75 000) oldal/hó
Méretek, tömeg: 340×435×546 mm, 29 kg
kiváló
Sharp lC-32lE700E
ÁR/ÉRTÉK: közepes
INFO: www.sharp.hu
TÁJÉKOZTATÓ ÁR: 289 000 Ft
MűSzAkI ADATOk
Képátló: 32 col
Felbontás: 1920×1080 pixel
Háttérvilágítás: led (fehér)
tunerek: analóg, dvb-t/c
100 Hz/24p: van/nincs
HDMI bemenetek: 4 (1 oldalt)
Audio ki: optikai
Méretek, tömeg: 767×544×240 mm, 14 kg
kiváló
vesebbet dolgozik, a színátmene-
tek leképezése egyszerűbb – de
festékből nem feltétlenül fogy
kevesebb.
a sebesség? kiváló! az első ol-
dalra még egy régebbi, lassabb
számítógép és rendszer használa-
takor sem kell 12 másodpercnél
többet várnunk, és a megcélzott
vásárlóréteg nyomtatási szokása-
it figyelembe véve az is jó hír,
hogy a nyomtató alvó módból is
22 másodperc alatt elkészítette
az első oldalt. sebessége hozza a
gyári értéket (36/34 oldal/perc),
a beépített duplexnek köszönhe-
tően pedig színesben is képes a
specifikációkban megadott a 30 ol-
dal/perces (azaz 15 lap/perc) sebes-
séget tartani. még egy ok, amiért
érdemes megvenni és használni
az opcionális duplex egységet (a
többi a környezetvédelem és a
takarékosság).
processzora és meghajtóprog-
ramja elég gyors ahhoz, hogy
még a nagy felbontású képeket is
gyorsan feldolgozza, egy a4-es
kép kinyomtatása a legjobb mi-
nőségben sem tart 27,69 másod-
percnél tovább (pcl6).
műszakilag a nyomtató rend-
ben van, a 300 lapos papírtálca
további kettő, egyenként 530 ol-
dalas egységgel is kiegészíthető,
a használhatóságot pedig a mel-
lékelt szoftverek csak tovább nö-
velik: a nyomtatást segítő Temp-
late managertől az adminisztráci-
ót megkönnyítő print supervision.
Net-ig minden adott a nyomtató
kényelmes és gondtalan haszná-
latához.
rövidenR jó minőségű, gyors és
sokoldalú, közepes költségekkel
üzemeltethető nyomtató.
.
alternatíva Razolcsóbbaklassab-
bak, a Xerox phaser 6360V/dn
pedig jóval drágább (250 000 ft).
OKI C610dn
Termék Intel Core i3-530 Intel Core i5-650
Mérési eredmények
3DMark Vantage 350 pont 353 pont
3DMark Vantage CPU 8518 pont 9661 pont
CineBench R10 9372 pont 10 556 pont
Crysis CPU – 800x600, LQ 27,8 fps 29,6 fps
H.264 tömörítés* 637 s 560 s
H.A.W.X. – 800x600, LQ 51 fps 53 fps
PCMark Vantage 5934 pont 7145 pont
PCMark Vantage RAM 3124 pont 3532 pont
Resident Evil 5 - 800x600, LQ 27,2 fps 30,4 fps
Winrar 1801 kB/s 1938 kB/s
3DMark06 1742 pont 1750 pont
3DMark06 CPU 3108 pont 3547 pont
* a kisebb érték a jobb
Tesztrendszer: ASUS P7H55D-MEVO, 2× 2GB ADATA DDR3-1333 RAM, Samsung 250 GB HDD, Windows 7 Ultimate x64
Intel Core i3-530 & Core i5-650
Bemutatók
76 2010/04 chiponline.hu
Bemutatók
77 chiponline.hu 2010/04
Külső merevlemez
Freecom USB
Memory 120 gB
minimemória: a freecom nem
szórakozott sokat, fogta a samsung
1,8 colos merevlemezét, megtol-
dotta egy gumiborítással, és máris
elkészült az usB memory névre
keresztelt csoda. a külső merevle-
mez a maga nemében biztosan
egyedi, és az is igaz, hogy jelen
pillanatban a világ legkisebb hor-
dozható merevlemeze. az apró fi-
zikai méret a tárolókapacitás rová-
sára is megy, azonban úgy véljük,
hogy 120 gbájt a legtöb bünknek
elég lehet – aki nem hordoz magá-
val Hd felbontású filmeket, az biz-
tos, hogy nem fogja teljesen meg-
tölteni az adattárolót. az írási és
olvasási sebességek az usB 2.0 in-
terfésztől elvárt módon alakulnak,
25, illetve 30 mB/s körül. a free-
com egy apró programot is mellé-
kel a Hdd-hez, ami a rajta tárolt
adatok titkosítására szolgál; a
programot azonban kézzel kell el-
indítanunk.
rövidenRafreecomuSbmemory
olyan apró, hogy a táska aljában
is elfér, és strapabíró is.
alternatíva R 1,8 colos méretben
az egyetlen igazi alternatíva a
Samsung S1-es szériája.
ÁR/ÉRTÉK: gyenge
INFO: www.freecom.com
TÁJÉKOZTATÓ ÁR: 27 000 Ft
MűSzAkI ADATOk
Interfész: usb 2.0
Maximális olvasási sebesség: 30,3 mb/s
Maximális írási sebesség: 24,5 mb/s
Átlagos elérési idő: 22,4 ms
titkosítás: Aes
elérhető kapacitás: 120/250 gb
Méretek/tömeg: 82×58×7 mm/80 gramm
garancia: 2 év

router a világ végéig: Ha techno-
lógiailag a jelenlegi állapotnál nem
lépünk tovább a kommunikáció te-
rén (persze a felvetés is abszurd),
akkor kijelenthetjük, hogy ez a
router tényleg elég jó lesz ahhoz,
hogy élete végéig kitartson mellet-
tünk. Nem abszolút tökéletes, de
tud mindent, amire szükségünk le-
het. legfőbb tulajdonsága az ipv6-
támogatás, amivel nemcsak a kül-
világ számára válik az ipv6 hasz-
nálatával elérhetővé, de a belső
hálózatot is a legteljesebb mérték-
ben kezeli. így például a dHcpv6 is
működik benne. a régi hálózatok-
ban is működik, hiszen ismeri a
Tspc (Tunnel setup protocol client)
módot, amivel ipv6 forgalom ipv4
alatt is bonyolítható.
processzora elég gyors ahhoz,
hogy ne csak ezzel a forgalom-
mal, de akár 800 mbit/s átviteli
sebességgel is megbirkózzon, ami
nem árt, ha a lakásunkba majd
bevezetik a tényleg nagy sebes-
ségű internetkapcsolatot (euro
docsis 3.0: akár 400 mbit/s).
minden portja gigabites, tehát
a számítógépeket, de még egy
Nas-t is a leggyorsabb kapcsoló-
dással használhatunk. No nem
mintha ez utóbbira különöskép-
WLAN router
Draytek Vigor 2130n
pen szükségünk lenne, a rajta lé-
vő két usB 2.0 porthoz külső tá-
rolót illesztve azok tartalmát
megoszthatjuk smB vagy fTp
protokollt használva. mindehhez
korrekt felhasználói kezelés is
tartozik, ahogy illik. de miért van
két port az igen szép (de falra
nem rögzíthető) routeren?
azért, mert a másikba szinte
bármilyen ma használatos 3.5g-s
gsm modemet csatlakoztatva
meg oszthatjuk annak internet kap-
csolatát. ez nem újdonság, de a
csak ezzel ellátott routerek jel-
lemzően nem tudtak semmi kü-
lönlegeset.
itt pedig van bőven, például a
sávszélesség-kezeléssel ellátott
Qos, amit meglehetősen kevés ké-
szülék ismer. a forgalmat a legap-
róbb részletekig szabályozhatjuk,
és ami a legérdekesebb: a ses sio-
nök, azaz az adott pillanatban ak-
tív kapcsolatok számát, de még az
upnp-s eszközök le- és feltöltési
sebességét is limitálhatjuk. ez pe-
dig minden helyzetben tökéletes
megoldást kínál, csak be kell állíta-
ni. de ez még semmi: elsősorban a
rendszergazdák örülhetnek a laN
port monitornak, amellyel egy
portot kijelölve azon az összes
többi forgalma figyelésre alkalmas
állapotban jelenik meg.
említettük, hogy nem tökéle-
tes: csupán a 2,4 gHz-es tarto-
mányban működik N-es rádiója.
rövidenR a draytek megint rob-
bantott. a későbbi, dualbandes
verzió biztosan sikeres lesz.
alternatíva R linksys Wrt-610n,
d-link dir-655, aSuS rt-n16,
esetleg tp-link tl-Wr1043nd.
ÁR/ÉRTÉK: kiváló
INFO: www.draytek.com
TÁJÉKOZTATÓ ÁR: 46 000 Ft
MűSzAkI ADATOk
Interfészek: gigabit WAn, 4xgigabit lAn, 2xusb 2.0
Antennák száma: 3 darab, cserélhető (rp-smA)
WLAN biztonság: Wep, WpA, WpA2, radius - Wps gombbal
Biztonság: minden elemében konfigurálható tűzfal dos/
ddos védelemmel
extrák: natív ipv6 támogatás, Qos, 2 vpn csatorna
támogatása, 3.5g modem WAn backup, ntp kliens, dos/
ddos védelem

Multimédia-lejátszó
ASUS
O!Play Air
ÁR/ÉRTÉK: jó
INFO: hu.asus.com
TÁJÉKOZTATÓ ÁR: 41 990 Ft
MűSzAkI ADATOk
Bemenetek: 1x usb 2.0, 1x usb 2.0+esAtA, 10/100 lAn,
WlAn, kártyaolvasó
Kimenetek: kompozit, hdmi 1.3, sztereó, optikai s/pdiF
támogatott videoformátumok: mp4, mov, xvid, avi,
divx, asf, wmv, mkv, rm, flv, iso, ts, m2ts, dat, vob,
h.264, dat, mpg, rvmb, vc-1, bd iso
Feliratok: srt, sub, smi, ssa (ékezetekkel is)
Fogyasztás (standby/on): 0/7 watt
komplett házimozi: az asus o!play
air nagyon fontos és hasznos hard-
veres újdonságokat hoz az r1-hez
képest: kapunk 802.11n-es WlaN
vezérlőt, flashkártya-olvasó került
a ház oldalára és immáron a létező
összes formátumot támogatja a ké-
szülék. a legújabb firmware továb-
bi extra online szolgáltatásokat
vezet be (és nemcsak az új gépnél,
hanem az r1-nél is), mint például
az időjárás-jelentés, a netes tévé-
és rádióadások vétele. sajnos ezen
utóbbiak még nagyon kezdetlege-
sek mind kínálat, mind kezelés te-
kintetében.
Hiába azonban az új modell, a
kezelőfelület maradt a régi: a
kezdőlap látványos, ám minden,
ami utána következik, az teljesen
fapados és továbbra sem képes a
készülék többféle médiatípust
egyszerre listázni. reméljük, az
asus szoftvermérnökei gőzerő-
vel dolgoznak a fejlesztéseken.
rövidenR az o!play fejlődött, de
maradt a gyenge kezelőfelület és
pár idegesítő probléma.
alternatíva RaWdtVliverVmb-t
nemtámogat, hardvere gyengébb,
de kezelhetősége jobb.


AIO tintasugaras nyomtató
HP Officejet 4500 Wireless
olcsó mindenes: mit kell tudnia
egy ideális, többfunkciós irodai ké-
szüléknek? másolni, nyomtatni, be-
olvasni, faxot küldeni és fogadni,
méghozzá mindezt minél gyorsab-
ban, jó minőségben. Ha ezek a leg-
fontosabb dolgok, akkor kijelent-
hetjük, hogy a Hp officeJet 4500
és ennek WlaN csatlakozásra is al-
kalmas változata tökéletesen meg-
felel. Ára igazán versenyképes,
még a hosszú távú üzemeltetése is
megéri, hiszen az xl kapacitású
patronokkal az oldalköltség feke-
tében 10, színesben 13,8 forint kö-
rüli összegre is leszorítható (a pa-
pír nélkül).
Nyugodtak lehetünk, mert a
nyomtató tényleg gyorsan műkö-
dik, és ha ritkán nyomtanunk grafi-
kát, akár alapértelmezetté is tehet-
jük a vázlat módot, így ugyanis a
szövegek minősége még bőven
meghaladja az elfogadhatót. a mi-
nőséget feljebb állítva természete-
sen lassul a nyomtatás, de még
normál módban is elfogadható a
sebesség: színesben 4, feketében
6 oldal a sebesség. ez persze függ
az oldal bonyolultságától, a nyom-
tató gyorsít ott, ahol van rá lehető-
sége (pl. kis logó, kevés szín). má-
solásnál már nem olyan rózsás a
helyzet, normál módban 2,41, illet-
ve 1 oldal percenként, ami vázlat-
ban 5,9 és 2,4 oldal/perces sebes-
ségre gyorsul. a szkenner minősé-
gére panaszunk nem lehet, és a
TWaiN programja is kiváló.
ki kell emelnünk a lapadagoló
működését, sajnos negatív érte-
lemben: az még nem zavaró, hogy
a kinyomtatott oldalak a bemeneti
tálcán lévő papírok tetejére érkez-
nek, hiszen ez így tökéletesen logi-
kus, helytakarékos és környezet-
barát megoldás, dicséret érte! de a
lapigazító elemek olyan kicsire si-
kerültek, hogy emiatt kézi kétol-
dalas nyomtatáskor, fordítás után
a már megcsavarodott 80 gram-
mos papír gyakran gondot okoz.
a mechanika ugyan még felszedi,
de a nyomtató néha úgy értékeli,
hogy az nem alkalmas nyomtatás-
ra, ezért lapot dob. Hiába van te-
hát kiváló könyvnyomtató opció a
kétoldalas nyomtatásnál, ha egy-
szer lapot dob, az egészet elron-
tottuk. de még másolásnál is zava-
ró lehet, ha az adf-ről adagolt
oldalak másolásakor a kimenet
egy-egy üres oldallal több a kelle-
ténél. az indulópatron töltöttsége
kicsi, tesztünkben ki is fogyasztot-
tuk a feketét 45 szöveges és 10
színes oldal nyomtatásával. a se-
besség és használhatóság tehát jó,
a nyomtatási minőség és csatla-
koztathatóság kiváló, csak a gép-
ház lett túl „eco”.
rövidenR olcsó és olcsón üze-
meltethető univerzális mfp, ami
ezért komoly alkut kötött.
alternatíva R a canon mX340
üzemeltetése kicsit drágább, ám
strapabíróbbnak tűnik.
ÁR/ÉRTÉK: jó
INFO: www.hp.hu
TÁJÉKOZTATÓ ÁR: 34 990 Ft
MűSzAkI ADATOk
Sebesség (A4, ff/színes): 28/22 oldal/perc maximum, 6/4
oldal/perc
Lapadagoló: 100 lap, 20 lap AdF, 20 lap kimenet
terhelhetőség: 3000 oldal maximum
Felbontás: 4800×1200 dpi nyomtatómű, 1200 dpi szkenner
Interfészek: usb 2.0, ieee 802.11b/g WiFi, FAx line, tel
Nyomtatónyelvek: hp pcl 3 gui, hp pcl 3 enhanced
Méretek, tömeg: 434×402×217 mm, 5,9 kg

Notebook
toshiba
Satellite L505-111
műhold: a Toshiba fokozatosan
újítja meg az otthoni felhasználók-
nak szánt satellite sorozatát. az új
gépek közül az l505 azoknak ké-
szült, akik nem annyira a hordoz-
hatóságra, mint inkább a nagyobb
teljesítményre és a sokoldalú hasz-
nálhatóságra helyeznék a hang-
súlyt. az általunk tesztelt példány
2,2 gHz-es core 2 duo processzorra
épült, a grafikus feladatokért vi-
szont az alaplapra integrált grafi-
kus chip helyett egy mobility
radeon Hd 4650 dolgozik benne.
ennek köszönhetően még játékra is
alkalmas (na nem a legújabb csúcs
fps-ekre gondoltunk), és ha szük-
séges, HTpc-s feladatokra is befog-
hatjuk. ez utóbbiban segít a külső
merevlemezhez a megszokott usB-
nél nagyobb sebességű hozzáférést
biztosító esaTa port, valamint a
Hdmi kimenet, amivel lcd/plazma-
tévére vagy projektorra köthetjük
a noteszgépet.
rövidenR igényes és gyors ott-
honi noteszgép, a szükségesnél
kicsit fényesebb burkolattal.
alternatíva R ha inkább hordoz-
ható modellt szeretnénk, válasz-
szuk a toshiba Satellite t szériát.
ÁR/ÉRTÉK: közepes
INFO: www.toshiba.hu
TÁJÉKOZTATÓ ÁR: 205 000 Ft
MűSzAkI ADATOk
CPU/Memória: intel core 2 duo t600 (2,2 ghz)/4 gb
grafika: mobility radeon hd 4650
Képernyő (méret/felbontás): 15,6”/1366×768 pixel
Merevlemez: 500 gb
Optikai meghajtó: dvd+-rW dl
Csatlakozók: 2× usb 2.0, 1 esAtA/usb, d-sub, hdmi,
WlAn, ethernet, hangcsatlakozók, kártyaolvasó
Méretek/tömeg: 383×259×40 mm/2,98 kg

egybegép
MSI Wind top
Ae2220
érints meg: az msi már egy ideje
próbálkozik az egybegépekkel, és
az ae2220 személyében most egy
olyan terméket küldött be tesztla-
borunkba, ami valóban jól sikerült
– most már csak az árat feleslege-
sen növelő, a mindennapi haszná-
latban kevésbé hasznos érintőkép-
ernyőt kellene elhagyni. maga a
készülék jól néz ki, összeszerelése
is igényes, a beépített hardver pe-
dig a napi feladatokhoz, multimé-
diához elég teljesítményt nyújt.
még full Hd-s médialejátszóként is
megállja a helyét, akár saját kijel-
zőjét használva, akár úgy, hogy a
Hdmi csatlakozóval projektorra
vagy tévére kötjük. a komolyabb
HTpc-s felhasználást segíti egyéb-
ként a mellékelt távirányító is,
amivel a Windows 7 media centert
irányíthatjuk – kár, hogy operációs
rendszerből nem 64 bites változa-
tot telepítettek, ezzel ugyanis ki-
használhatnánk a teljes memóriát.
rövidenR igényes érintőképer-
nyős egybegép, ami htpc-ként is
jól használható.
alternatíva R az acer aspire
z5600 hasonló kinézetű, drágább,
de gyorsabb is.
ÁR/ÉRTÉK: közepes
INFO: hu.msi.com
TÁJÉKOZTATÓ ÁR: 215 000 Ft
MűSzAkI ADATOk
CPU/Memória: intel core 2 duo t6600 (2,2 ghz)/4 gb
grafika: nvidiA ion
Képernyő (méret/felbontás): 22”/1920×1080 pixel
Meghajtó: 640 gb hdd/dvd-rAm
Csatlakozók: 6× usb 2.0, 1 esAtA, d-sub, hdmi, WlAn,
bluetooth, ethernet, hangcsatlakozók, kártyaolvasó
PCMark/3DMark Vantage: 4012/e3489
Fogyasztás: 48-79 watt

77
aSUS O!Play air
draytek vigor 2130n
Freecom USB Memory 120 gB
MSI aE2220
HP OfficeJet 4500 Wireless
Minden egy he|yen
a media|eiátszó
há|ózatudhuzI
A |eggyursabb
es |egukusabb NAS-uk.
es
A |egfei|ettebb
H0-s há|ózati |eiátszók.
es
A |egiubb árú há|ózati
infrakamerák NAS-huz.
Hírek, fórum, tesztek,
|eírásuk es webshup.
Ha va|óban tudud,
tudni szeretned, hugy
mive| szórakuzzá|...
www.|eiátszó.hu
Bemutatók
78 2010/04 chiponline.hu
Bemutatók
79 chiponline.hu 2010/04
Mobiltelefon
Sony ericsson
Aino
ÁR/ÉRTÉK: jó
INFO: www.sonyericsson.hu
TÁJÉKOZTATÓ ÁR: 123 000 Ft
MűSzAkI ADATOk
gSMhálózatok: 850/900/1800/1900/2100 mhz
Adatátviteli technológia: gprs/edge/hspA (7,2/2 mbps)
Kijelző (méret/felbontás): 3”/320×240 pixel
Memória: 55 mb (microsd-vel bővíthető)
Fényképezőgép/mozgókép: 8,1 mpixel/vgA@30 fps
WLAN/Bluetooth/gPS: van/van/van
Operációs rendszer: saját
Méretek, tömeg: 104×50×16 mm, 135 gramm
multimédia: az utóbbi időben
nem ment igazán jól a sony
ericssonnak, és ha ezen változ-
tatni akarnak, akkor több olyan
készülékre lesz szükségük, mint
amilyen az aino is – de ha lehet,
kicsit alacsonyabb áron. a mobil
nem az okostelefonok közé tarto-
zik (Java alkalmazásokat azért
telepíthetünk rá), viszont renge-
teg multimédiás funkciót zsúfol-
tak bele, a 8,1 mpixeles és vga
felbontású mozgóképet rögzítő
kamerától a dlNa-kompatibilis
hálózati adapterig.
a gyártó ezzel gyakorlatilag
egyesítette a korábbi Walkman és
cybershot termékvonalat, kiegé-
szítésképpen pedig pakolt bele
gps-t, egy saját kis kijelzővel ren-
delkező (és egyben az fm vevőt is
tartalmazó) Bluetooth-os head-
setet, valamint csatlakozási lehe-
tőséget a ps3-on megosztott tar-
talmakhoz.
rövidenR igényes multimédiás
telefon, de képességeit csak pS3-
al tudjuk igazán kihasználni.
alternatíva R ha okostelefon kell,
akkor inkább a nagy testvér Satiót
válasszuk, igaz, az drágább.
kiváló
Plazmatévé
Lg 50PK950
nettévé: dizájnját tekintve az lg
már tavaly bejelentett 50ps8000-
es plazmája is jól sikerült, az idei
modell, az 50pk950 viszont még
nála is jobb lett. valahogy a koreai
gyártók jobban ráéreztek a terve-
zés adta lehetőségekre. a pk950-
es széria esetében is (amely egyéb-
ként 60 colos verziót tartalmaz
még) a Border less dizájn koncepci-
ója érvényesül, a tévének a szó
szoros értelmében nincs kávája, a
panel és a keret egyetlen sík felü-
letet alkot. a tévé vékony, 5 cm-es
vastagságával kb. akkora, mint
1-2 éve a vékonyabb lcd tévék
voltak. az lg egyébként lecsök-
kentette az előlap és a panel közöt-
ti távolságot, aminek eredménye-
képpen kevésbé okoz gondot a
belső tükröződés.
a tévé elektronikája szinte
mindent tud, amire szükség lehet,
és az lg alapvetően arra hegyez-
te ki a készüléket, hogy mozifil-
meket nézzünk rajta – sötétben.
mint minden plazma, az 50pk950
is igazából akkor ad megfelelően
élénk és kontrasztos képet, ha sö-
tétben nézzük – ezt mindenkép-
pen vegyük figyelembe a vásár-
lásnál. a színprofilok közül a mo-
zi profil a THx tanúsítványt is
megkapta, ezt kiválasztva gya-
korlatilag azt a képet látjuk majd,
amit a rendező megálmodott –
ebben az üzemmódban kevesebb
paramétert állíthatunk, de cseré-
be a képélesítés, a színhőmérsék-
let és az egyéb paraméterek
mind-mind optimálisan hangol-
tak. mint minden plazmának, úgy
az 50pk950-nek is jobb képe van
tévéadásnál, mint bármelyik lcd-
nek, de természetesen a full Hd
képsorok is jó minőségben jelen-
nek meg.
az extrák közül érdekes a mé-
dialejátszó, amely kezeli a H.264
kódolású mkv fájlokat is – sajnos
a médialejátszót ettől még a ké-
szülék nem váltja ki, inkább csak
sd filmeknél vehetjük használt,
lévén, hogy a dTs hangsávok és a
gyakorta használt 5.1-es avc pro-
fil túl nagy falat az elektroniká-
nak. az lg modellek közül elő-
ször ebbe a televízióba került
internetelérés, amely segítségé-
vel idehaza időjárás-jelentést
kérhetünk, valamint a YouTube
oldalán videókat nézegethetünk,
és picasa albumok között is bön-
gészhetünk.
végül, de nem utolsósorban a
menüből egy játék szekció is nyí-
lik, amely nyolc játékot tartalmaz,
köztük olyanokat is, amelyek a
kicsiknek, és olyanokat is, ame-
lyek inkább a nagyoknak jelente-
nek szórakozást.
rövidenR jól néz ki a 50pk950,
belsőre is kiváló, de kontraszt-
aránya lehetne nagyobb.
alternatíva R a tavalyi modellek
ára jobb, az ideieket a konkuren-
sek még nemdobták piacra.
ÁR/ÉRTÉK: –
INFO: www.lg.hu
TÁJÉKOZTATÓ ÁR: bev. alatt
MűSzAkI ADATOk
Képátló: 50 col
Felbontás: 1920×1080 pixel
tunerek: analóg, dvb-t/c
Képfrissítés/24p: 600 hz/támogatott
HDMI bemenetek: 4 (1 oldalt)
Audio ki: optikai
extrák: thx, dlnA, Wireless hd, médialejátszó, játékok
Widgetek: időjárás, Youtube, picasa
kiváló
Alaplap
ASUS
M4A89gtD Pro/USB3
a legfejlettebb alap amd-hez: az
amd talán utolsó hagyományos
chipkészlete, a 890gx északi híd az
előd 790gx és 785g-hez képest le-
heletnyivel gyorsabb integrált, im-
máron dx10.1-es grafikus adaptert
ad Hd4290-es jelzéssel. ennél
azonban érdekesebb újítás a 2 gB/
s-os a-link express iii buszon csat-
lakozó sB850-es déli híd, ami első-
ként hoz a pc-k világába natív
saTa 6g vezérlőt.
a forradalminak sem teljesít-
mény, sem szolgáltatások (leszá-
mítva persze a saTa 6g-t) terén
nem nevezhető chipkészletet az
asus megfejelte egy, a külső tá-
rolókat gyorsító Nec usB 3.0-s
vezérlővel, továbbá kompenzálta
az acc (advanced clock calib ra-
tion) hiányát néhány leleményes
trükkel, így itt is engedélyezhet-
jük az olcsóbb cpu-kban az amd
által gyárilag letiltott cpu mago-
kat vagy l3 cache-t.
röviden R kiváló design, remek
szolgáltatások elérhető áron: tö-
kéletes alap am3 platformhoz
alternatíva R alap- és középszintű
gépekhez a 785g is jó, és olcsóbb is
a 890gX-es modelleknél.
ÁR/ÉRTÉK: jó
INFO: hu.asus.com
TÁJÉKOZTATÓ ÁR: 36 500 Ft
MűSzAkI ADATOk
Chipkészlet, CPU-foglalat: Amd 890gx+sb850, Am3
Bővítőhelyek: 2x pcie x16 (x8-x8), 1x pcie x4, 1x pcie x1, 2x
pci, 4x ddr3-1866 (oc) dimm
extrák: hybrid crossFirex, radeon hd4290 gpu+sideport, 8+2
fázisú vrm, xtreme design, express gate, turbov evo, epu
PCMark/3DMark Vantage: 5533/9040 pont
MainConcept H.264 tömörítés: 576 s
Crysis CPU 800, LQ: 40 fps

Mobiltelefon
HtC tattoo
robotika: a HTc – mint az android
operációs rendszer első számú
specialistája (ők gyártják a google
saját telefonját, a Nexus one-t
is) – a Tattoo-val egy számára kis-
sé ismeretlen területre merészke-
dett: olcsó és egyszerű telefont
próbált készíteni. Tekintettel arra,
hogy a cég inkább a felső és csúcs-
kategóriára koncentrált, ez nem
volt kis feladat, és nem is sikerült
maradéktalanul megoldani: a
Tattoo-n egy-két, a használható-
ságot negatív irányban befolyáso-
ló problémát is találtunk. ezek kö-
zül az első a szokatlanul apró,
mindössze 2,8”-es rezisztív érin-
tőképernyő, amelyen a megszo-
kott sense felhasználói felület
ugyan jól néz ki, de már nem ke-
zelhető olyan kényelmesen, mint
a nagyobb készülékeken. sok eset-
ben túl kicsik az ikonok, és a vir-
tuális billentyűzet sem ideális –
szerencse, hogy nemcsak QWerTY,
hanem a telefonoknál megszokott
alfanumerikus változat is kérhető.
a másik problémát a viszonylag
lassú, 528 mHz-es processzor
okozza, ami miatt a kezelői felület
néha „késik”, ujjunk mozgását nem
követi a HTc több készülékénél
megszokott pontossággal.
e két hibától, vagy inkább kel-
lemetlenségtől eltekintve azon-
ban a Tattoo kellemes készülék,
ami egy modern érintőképernyős
telefontól elvárható minden funk-
cióval rendelkezik. az android
operációs rendszer és a HTc által
készített többi kiegészítő reme-
kül együttműködik, ráadásul az
utóbbiak sokat könnyítnek a min-
dennapi felhasználáson is. érde-
kes módon a képernyőn tetten
érhető spórolást a többi kiegészí-
tőre már nem terjesztették ki: a
telefonban van a-gps, fm rádió,
iránytű, WlaN és Bluetooth adap-
ter is, és természetesen Hsdpa-
képes. Böngészője egész elfogad-
ható, netezni kényelmesen lehet
vele, és még a kis kijelző sem
okozott kényelmetlenséget.
kivitele is igényes, ráadásul
burkolata egyáltalán nem vonzza
az ujjlenyomatokat, ami hosszú
távon biztosan előnyös lesz. Hát-
oldalán egy 3,15 mpixeles fény-
képezőgép található, ez közepes-
nél kicsit jobb felvételeket készít,
de csak jó fényviszonyok között,
mert még led-es segédfényt sem
kapott – mozgóképek felvételére
pedig csak nagyon alacsony fel-
bontásban képes. médialejátszási
képességei sem rosszak, bár ki-
jelzője kicsi a filmnézéshez, hang-
minősége viszont jó, és felső ol-
dalán egy 3,5 mm-es jack aljzat
várja a fülhallgatót.
rövidenR Viszonylag olcsó, and-
roid operációs rendszert használó
okostelefon.
alternatíva R a Windows mobile-t
kedvelőknek ott a htc touch2, ha-
sonló méretben és áron.
ÁR/ÉRTÉK: kiváló
INFO: www.htc.com
TÁJÉKOZTATÓ ÁR: 75 000 Ft
MűSzAkI ADATOk
gSMhálózatok: 850/900/1800/1900/2100 mhz
Adatátviteli technológia: gprs/edge/hsdpA (7,2 mbps)
Kijelző (méret/felbontás): 2,8”/320×240 pixel
Memória: 512 mb rom (microsd-vel bővíthető)
Fényképezőgép/mozgókép: 3,15 mpixel/352×288
WLAN/Bluetooth/gPS: van/van/van
Operációs rendszer: Android 1.6
Méretek, tömeg: 106×53×14 mm, 113 gramm

PNA
Alcor
Meet
egyszerűség: különleges szolgál-
tatások, elképesztő 3d-s grafika
és hatalmas felbontású kijelző
helyett a funkcionalitásra és a
kedvező árra koncentrál az alcor
meet. az alapmenüből navigáció
mellett zenelejátszásra, fotó- és
szövegfájlok nézegetésére és
videólejátszásra is használható
kis készüléken az utinavi nevű
szoftver fut, amely a Térkép-
tár kft. gyártmánya. a program,
bár kinézete egyszerű, viszony-
lag sokat tud – kár, hogy kezelhe-
tősége néha nem a legjobb. Úti
célt keresni például egyszerű, ha
tudjuk a címet, vagy tartózkodási
helyünk körül, esetleg az adott
országban van, de más országban
már nehezebb, mert nem ajánlja
fel az alapmenüben. Jobb benyo-
mást tett a program navigáció
közben, a magyar nyelv ismere-
tével nem volt gondja, és az uta-
sítások is jól követhetőek voltak.
rövidenR árához képest sokat
tudó, teljes európa-térképpel ren-
delkező navigációs eszköz.
alternatíva R némileg drágább,
de nagyobb a cnS-zen igo8 európa
szoftverrel.
ÁR/ÉRTÉK: kiváló
INFO: www.infopatika.hu
TÁJÉKOZTATÓ ÁR: 27 900 Ft
MűSzAkI ADATOk
Lefedettség: teljes európa (44 ország)
Bővítési lehetőség: sd
tMC/Bluetooth: nincs/nincs
gPS vevő: centrality Atlas iii
Kijelző mérete:320×240 @ 3,5”
MP3-/Videólejátszás: van/van
Különleges szolgáltatások: -
Méretek/tömeg: 98×78×16 mm/131 gramm
közepes
Mobiltelefon
Samsung
Shark S5350
cápatámadás: a samsung idén ja-
nuárban jött ki a „cápaszériával”,
az s5550, s5350 és s3550-nel.
majdnem ugyanarról a készülék-
ről van szó, csak három különféle
formában: az s5350 ezek közül a
„tégla” kivitelű. a széria az alsó
kategóriát célozza meg, ennek
megfelelően az olyan extrák, mint
WlaN vagy a-gps kimaradtak
belőle, de a 3,6 mbps-os Hsdpa
adapter megmaradt, így a gyors
mobilnetről nem kell lemonda-
nunk – bár az tény, hogy a kis ki-
jelző miatt ez nem igazi élmény.
kívülről a készülék elegáns, jól
összerakott benyomást kelt, és
ugyan az egyedi alakú középső
pad az ideálisnál egy kicsit kemé-
nyebb, de összességében jól ke-
zelhető. különleges szolgáltatáso-
kat ne várjunk tőle, de előre tele-
pítve megtalálható rajta például a
google maps és pár kliens a nép-
szerűbb közösségi hálózatokhoz.
rövidenR kedvező árú, elegáns
kivitelű mobiltelefon, általános
használatra.
alternatíva R a nokia 6303 ha-
sonló méretű, olcsóbb, de nem
3g-s készülék.
ÁR/ÉRTÉK: jó
INFO: www.samsung.hu
TÁJÉKOZTATÓ ÁR: 75 000 Ft
MűSzAkI ADATOk
gSMhálózatok: 850/900/1800/1900/2100 mhz
Adatátviteli technológia: gprs/edge/hsdpA (3,6 mbps)
Kijelző (méret/felbontás): 2,2”/320×240 pixel
Memória: 100 mb (microsd-vel bővíthető)
Fényképezőgép/mozgókép: 3,15 mpixel/QvgA@15 fps
WLAN/Bluetooth/gPS: nincs/van/nincs
Operációs rendszer: saját
Méretek, tömeg: 115×47×12 mm, 100 gramm

79
Sony Ericsson aino
Samsung Shark S5350
HTC Tattoo
alcor Meet
aSUS M4a89gTd
lg 50PK950
Bemutatók
80 2010/04 chiponline.hu
Projektor
Acer
H5360
olcsó térhatás: már nemcsak a
mozikban, de lassan otthon is hó-
dít a 3d, és aki viszonylag olcsón
akarja kipróbálni, milyen élményt
nyújt egy térhatású játék, az nyu-
godtan válassza ezt a projektort.
fontos, hogy a Blu-ray 3d filmek
lejátszására egyelőre inkább ma-
radjunk a megfelelő tévéknél –
azokkal ez a gép nem kompatibi-
lis, és arról se feledkezzünk meg,
hogy a teljes rendszerhez a kive-
títőn kívül a szemüvegre is szük-
ségünk lesz (ez márkától függően
további 25-50 ezer forintos ki-
adást jelent).
a készülék egyébként „sima”
720p-s projektorként is megállja
a helyét, a 3d tehát igazából csak
ráadás. Házimozi-vetítőként a
H5360 a középkategóriába tarto-
zik, kontrasztja a dlp-nek kö-
szönhetően jó, a szivárvány-
effektus viszont gyorsabb moz-
gásoknál néha láthatóvá válik.
röviden R kedvező árú 720p-s
házimozi-projektor, amely kiegé-
szítővel 3d-re is alkalmas.
alternatíva R ha 3d-s házimozit
akarunk, inkább várjunk a meg-
felelő tévék megjelenésére.
ÁR/ÉRTÉK: kiváló
INFO: www.acer.hu
TÁJÉKOZTATÓ ÁR: 190 000 Ft
MűSzAkI ADATOk
technológia: dlp
Felbontás: 1280×720
Fényerő: 2500 Ansi lumen
Kontraszt (full): 3200:1
Képátló 3 méterről: kb. 220 cm
Csatlakozók: hdmi, komponens/d-sub, s-video,
kompozit, audio, rs232
Méretek, tömeg: 268×192×80 mm, 2,2 kg

Digitális fényképezőgép
Samsung St1000
Vezeték nélkül: egyre nehezebb
különleges funkciókkal felruházni
egy digitális fényképezőgépet – a
samsung az sT1000 esetében azt
találta ki, hogy egy WlaN adap-
tert épít be a gépbe, így kábelek
nélkül is feltölthetjük képeinket.
Bár nem a leggyorsabb adatátvi-
teli szabvány szerint működik, ar-
ra tökéletesen elég, hogy egy mini
médiaszerverré tegye a kamerát.
az internetes megosztáshoz
egyébként még számítógépre
sincs szükségünk, mert a picasára
vagy a YouTube-ra (mozgóképe-
ket akár 1280×720 pixeles felbon-
tásban is készíthetünk) közvetle-
nül a fényképezőgépből is feltölt-
hetjük anyagainkat. a folyamat
gyors és egyszerű, ami viszont
nem igazán kényelmes, az a WlaN
hálózati paraméterek beállítása.
az sT1000 másik rejtett extrája
a beépített gps-vevő, amely ala-
posan megkönnyíti a felvételek
geotaggelését – ezeket a fotókat
aztán már egyszerű elhelyezni a
google maps vagy a google earth
térképein. mivel egy ilyen vevő
utólagos megvétele 15-20 ezer fo-
rintba kerül, a kamera viszonylag
magas ára máris más megvilágí-
tásba kerül. Bár maga a gps nem
tesz jót az üzemidőnek, ha nincs
rá szükségünk, kikapcsolhatjuk.
a készülékbe egyébként Bluetooth
adapter is került.
Hátoldalának nagy részét egy
3,5”-es, az okostelefonokról isme-
rős 800×480 pixeles felbontású
érintőképernyő foglalja el. mivel
fizikai gombok szinte alig kerültek
a gépre, ezzel végezhetjük el a be-
állításokat. a kezelői felület ikonos,
használata pedig egyszerű, még
kezdőknek is, igaz, ebben szerepet
játszik az is, hogy az sT1000 klasz-
szikus „fotográfiai” funkcionalitása
nem túl nagy – például sem a zár-
időt, sem a blendét nem tudjuk kü-
lön állítani, így a teljes manuális
üzemmódról is lemondhatunk. Bel-
téri fotózásnál további problémát
jelenthet, hogy a legrövidebb gyúj-
tótávolság 35 mm (klasszikus 35-
ös kisfilmes rendszerre átszámít-
va). a kényelmi funkciók listája
már hosszabb: a kötelező arcérzé-
kelést olyan extrák egészítik ki,
mint a legtöbbet fotózott arc újbóli
felismerése, vagy a Beauty shot,
ami a bőrhibákat tünteti el auto-
matikusan.
a kisméretű ccd érzékelő mi-
att a zajszint az iso növelésével
gyorsan emelkedik, és már
iso 800 felett is zavaró szintet ér
el, ha viszont elegendő fény áll
rendelkezésre, a kamera szép szí-
nekkel rendelkező, torzításmentes
képeket készít.
röviden R Sokat utazó hobbifotó-
soknak ajánlható fényképezőgép,
beépített geotagging funkcióval.
alternatíva R a canon iXuS 200
iS-be több, fotográfiával kapcso-
latos szolgáltatás került.
ÁR/ÉRTÉK: jó
INFO: www.samsung.hu
TÁJÉKOZTATÓ ÁR: 90 000 Ft
MűSzAkI ADATOk
Felbontás: 4000×3000 (12 mpixel)
Kijelző (méret/felbontás): 3,5”/800×480
gyújtótávolság/zoom: 35-175 mm/5×
ISO/képstabilizátor: 80-3200/mechanikus+optikai
Kioldási késleltetés: 0,64 mp
Üzemidő (min./max. képekben): 80/280
Memória (belső/külső): 100 mb/microsd
Méretek/tömeg: 100×61×19 mm, 178 gramm

Projektor
Sharp
Pg-F267X
ÁR/ÉRTÉK: közepes
INFO: www.sharp.hu
TÁJÉKOZTATÓ ÁR: 415 000 Ft
MűSzAkI ADATOk
technológia: dlp
Felbontás: 1024×768
Fényerő: 2500 Ansi lumen
Kontraszt (full): 2200:1
Képátló 3 méterről: kb. 580 cm (short throw)
Csatlakozók: dvi-i, d-sub/komponens, s-video, kompozit,
audio, lAn, usb, rs232c
Méretek, tömeg: 270×265×90 mm, 3,4 kg
rövidlátás: konferenciákon, osz-
tálytermekben gyakran előfordul,
hogy ugyan szükség van egy kive-
títőre, de elhelyezni már nem tud-
juk, mert csak a vászon közelében
van megfelelő felület, onnan vi-
szont túl kicsi a vetített kép. ilyen-
kor segítenek az f267x-hez ha-
sonló úgynevezett short-throw
projektorok, amelyek közelről is
képesek nagy képátlójú képet ve-
títeni (a tesztgép 1 méterről is
majdnem kétméteres képet állít
elő), tehát akár az tanári aszalon
is elhelyezhetjük.
mivel kifejezetten prezentációs
készülékről van szó, felbontása
klasszikus xga, 4:3-as képarány-
nyal – házimozizásra semmikép-
pen sem javasoljuk. széles körű
csatlakozási és beállítási lehetősé-
gekkel rendelkezik, így beüzeme-
lése is egyszerű, és ha szükséges,
ethernet-csatlakozóján keresztül
távolból is menedzselhetjük.
röviden R prezentációs pro jektor,
olyan helyekre, ahol közelről kell
nagy képátlójú képet vetíteni.
alternatíva R digitális táblákhoz
használható az epson eb-410W is,
ami hasonló paraméterekkel bír.

acer H5360
Sharp Pg-F267X
Samsung ST1000
81 chiponline.hu 2010/04
Bemutatók
backup minden esetben: a paragon
az új, komplett csomagként kapha-
tó Backup & recovery programját
úgy reklámozza, hogy azt a kez-
dő és a tapasztalt felhasználók is
egyformán jól tudják használni. az
adatmentés elkezdéséhez még te-
lepítenünk sem kell, hiszen a prog-
ram a cd lemezről is elindul – ez
sok esetben igazán hasznos.
a biztonsági funkciók bősége-
sek, bármilyen konfigurációban
menthetünk: teljes merevlemez,
egyedi partíciók, levelek, multimé-
dia-állományok, office dokumen-
tumok vagy szabadon kiválasztha-
tó könyvtárak és fájlok. a mentés
másik partícióra, firewire, usB 2.0
vagy esaTa csatolós külső táro-
lóra, hálózati meghajtóra vagy
dvd-re történhet. mint minden va-
lamirevaló backup program, ezzel
is készíthetünk differenciális vagy
inkrementális backupot, akár idő-
zítve, rendszeres módban.
a paragon a sok funkció mel-
lett egyszerű kezelhetőséget is
kínál, de ez értelemszerűen igen
nehezen megvalósítható, tökéletes
megoldást eddig még senkitől nem
láttunk. Jó trükk a kiemelt ma-
gyarázatok bevetése, legalább ezt
elolvassuk akkor is, ha sietünk. Ha
mentési forrást választunk, akkor
a teljes számítógép az alapértel-
mezett, ha pedig a mentés célját
kell megadnunk, akkor a külső tá-
rolók lesznek a lista első sorában.
ezzel tényleg csökkentették az
egy mentéshez szükséges kattin-
tások számát. ennél jobb csak az
Adatbiztonság
Paragon Backup & recovery 10
lehetne, ha a program érzékelné a
tárolók csatlakoztatását.
a mentési sebesség jó: tesztgé-
pünk 232 gB méretű rendszerpar-
tícióját, amelyen 93 gB adat volt,
körülbelül 30 perc alatt mentette le
egy külső, usB 2.0-s merevlemezre.
egy másik pc 10 gB méretű partíci-
óját a rajta lévő Windows xp-vel
együtt 9 perc alatt mentett le.
a visszaállítás sem bonyolult, ha
ugyanis a telepítő cd-ről indítjuk a
számítógépet, akkor a rajta lévő
hordozható Windows (Winpe 2.1)
segíti rendszerünk indulását. Ha
kell, a lemezen lévő linux vagy
dos verziókat is használhatjuk.
praktikus funkció, hogy az adatok
visszaállítása előtt a célpartíciót
kisebbre is vehetjük. igazán kár,
hogy a partíciókezelőnek ekkor
csak néhány funkcióját használhat-
juk, komolyabban csak a telepítése
után hajlandó működni.
profik számára egyáltalán nem
mellékes, hogy az elmentett par-
tíciót kérésre a microsoft virtual
pc, vagy a vmware Workstation
lemezképfájl formátumában is tá-
rolhatjuk. így megtehetjük azt is,
hogy a Windows 7 telepítése után
a régi rendszerünket a fenti prog-
ramok egyikével virtuális módon
tovább használjuk. Tesztgépünk
partícióját csak vmware alatt
használhattuk, mert a virtualpc
nem kezel ilyen nagy partíciókat
(232 gB).
röviden: R  rendszerköltöztető
prog ram, csak a program-kompa-
tibilitás ellenőrzését hiányoljuk.
alternatíva: R az anovasoft Soft
rescue programja (kb. 40 euró)
hasonló módon költöztet.
Adatmentés
recover My Files 4
Professional
ÁR/ÉRTÉK: jó
OP. RENDSZER: Windows 98-tól
TÁJÉKOZTATÓ ÁR: 70 euró
törölt adatok helyreállítása:
a re c over my files az elérhetet-
len állományok visszaállítására
két üzemmódot is kínál. az első az
egyszerűbb, a törölt adatok visz-
szanyerésére szolgál. Tesztünkben
egy 8 gB méretű pendrive tartal-
mát tíz másodperc alatt megjele-
nítette – természetesen a törölt,
de még elérhető adatokkal együtt.
ebben az üzemmódban lehetősé-
günk van a fájlok név, kiterjesztés
vagy éppen az utolsó módosítás
dátuma szerint szűrni. sok pa-
naszunk erre a módszerre nem
lehet: mind a belső, mind a külső
meghajtókon mindent megtalált.
az említett pendrive-on lévő 800
képet is mind vissza tudta állítani,
egyedül az új fájlok elnevezésével
volt probléma (mivel a rendszer
törléskor a fájlnév első karakte-
rét írja át), de ez nem újdonság.
a második üzemmód akkor kell,
amikor nincs faT tábla: a program a
tárolót szektorról szektorra átnézi,
és ha ismerős(nek tűnő) adatokat
talál, megpróbálja a helyreállítást.
egy frissen formázott merevle-
meznél tesztünkkel a régi adatok
felét sikerült megmentenünk. Ha
az új adatok fizikailag nem írták
felül a régieket, még menthetők.
röviden: R Viszonylag jól műkö-
dő adatvisszaállító program, de
Windows 7 alatt nem a legjobb.
alternatíva: R az r-Studio unde-
lete 7.1 hasonló tudású, és Win-
dows 7 alatt még jobb is.
közepes
ÁR/ÉRTÉK: jó
OP. RENDSZER: Win XP/Vista/7
TÁJÉKOZTATÓ ÁR: 50 euró

Videokonverter
roxio easy Video
Copy & Convert
ÁR/ÉRTÉK: jó
OP. RENDSZER: Win XP/Vista/7
TÁJÉKOZTATÓ ÁR: 30 euró
jól felszerelt: az easy video copy
& convert hamarosan komplett
dvd-másoló és videokonverziós
központtá válik, hiszen már most
is nagyon sok filmkezeléssel kap-
csolatos funkcióval bír. Nem vé-
letlen, hogy a jól áttekinthető ke-
zelői felületet nagytestvérétől, a
Winoncd-től örökölte, hiszen az
is nagyon jól használható. a prog-
ram velejét a gombokkal indítható
konverziós funkciók jelentik, ame-
lyekkel különféle hordozható esz-
közökre, telefonokra és kézi kon-
zolokra konvertálhatunk filmeket.
a konverzióval kapcsolatos összes
opciót átállíthatjuk, ebben teljes
a szabadság. az egyetlen dolog,
ami kevésbé tetszik, az a profilok
gyenge kezelése, az okostelefonok
például a mobiltelefonok alá kerül-
tek. persze ez csak szőrszálhaso-
gatás, hiszen például az előnézeti
funkciók igazán jól működnek.
a filmmegosztó portálok keze-
lésében a program felér a konku-
renciával, kivéve a filmek letölté-
sét. Ha mégis ezt szeretnénk, ak-
kor meg kell nyitnunk a böngészőt,
majd kézzel bemásolni a linket.
a Blu-ray lemezek kezelése, a ka-
meráról közvetlen avcHd filmek
írása is újdonság.
röviden: R a csomag konvertá-
lásra és másolásra is jó, csak az
online támogatás nem tökéletes.
alternatíva: R árkategóriában a
program szolgáltatásai kiválóak,
jelenleg nincs vetélytársa.
kiváló
recover My Files 4 Professional
Paragon Backup & recovery 10
roxio Easy video Copy & Convert
82
Bemutatók
2010/04 chiponline.hu 83
Bemutatók
chiponline.hu 2010/04
Bemutatók
komplett filmszerkesztő csomag:
első pillantásra a cyberlink media-
suite 8 a Nero 9 és a Winoncd 2010
versenytársának tűnik, de amíg
ez utóbbi programok valójában
cd-írók néhány multimédia-funk-
cióval, addig a mediasuite egy na-
gyon jó videószerkesztő és -szerző
(authoring) program cd-írási ké-
pességgel és backup funkciókkal.
a cyberlink csomagja a követ-
kező, egyébként külön is megvá-
sárolható programokat tartalmaz-
za: mediashow 5 (képek és filmek
kezeléséhez), powerdirector 8 He
(filmszerkesztő Hd-támogatással),
power-producer 5 (dvd és Blu-ray
authoring), Wave editor (hangfel-
dolgozás), powerdvd 9 (dvd és
Blu-ray lejátszó), néhány praktikus
program a biztonsági másolatok
készítésére, valamint lemezmáso-
ló és író programok (power2go 6).
akinek az ultra verzió sok len-
ne, vásárolhat pro verziót Blu-ray
támogatás nélkül (80 euró), vagy
centra verziót Hd-támogatás nél-
kül (70 euró).
szép ez a nagy kínálat, de ha
már „suite” a csomag, akkor elvár-
hatnánk, hogy a programok egy-
mással együttműködhessenek, pél-
dául az egyikből indítható legyen
a másik – erre bizony nincs lehe-
tőség. pedig sokat segít, ha elein-
te nem kell keresgélnünk, melyik
program szolgál a beolvasásra, vá-
gásra, dvd-írásra. vigaszul csak
az szolgál, hogy a versenytársak-
nál is hasonló a helyzet. csak egy
Nero smartstart-szerű közös fe-
Multiméda-központ
CyberLink Media Suite 8 Ultra
lület létezik. az új verzióban tel-
jes Blu-ray és Hd-támogatást ka-
punk, és egy sor hasznos funkci-
ót: a hangszerkesztő mellett az
arcfelismerő rendszert emeljük
ki, ami a mediashow 5-ben talál-
ható. a power2go 6 íróprogramot
nagyon könnyű használni, külön-
legessége az asztalon megjelenő
ikon, amire drag&drop módszer-
rel rádobálva az állományokat an-
nak írását elvégzi (ez persze a Win-
dows egyik beépített szolgáltatása
is). a csomag legnagyobb dobása a
powerdirector 8, ami csak egy ki-
csit tud kevesebbet a pro verzió-
nál. funkciói ugyan nem érnek fel
az adobe premier szintjéig, de leg-
alább sokunk számára könnyen
megérthető. minden opció a he-
lyén, teljesen egyértelmű az egész
felület, élvezet használni.
az összeállításnak van gyenge
pontja is, a legzavaróbb közülük
az, hogy a programok indításakor
mindegyik külön-külön felhív-
ja a figyelmünket a regisztráció
fontosságára – ezt a kis ablakot
bezárva pedig biztosak lehetünk
abban, hogy néhány nap múlva
ismét meg fog jelenni. a megoldás
persze a regisztráció, ami jogtiszta
szoftvernél és hardvernél a leg-
jobb dolgok közé tartozik.
szintén idegesítő a más ter-
mékeket vagy a jelenlegi verziók
frissítését javasoló figyelmeztetés,
amire egyáltalán nincs szükségünk.
röviden: R mindenféle munka-
folyamatra kiterjedő videószer-
kesztő csomag.
alternatíva: R a nero 9 (kb. 70
euró) sokkal inkább a lemezek
írására koncentrál.
Videokonverter
i-Studio 5
ÁR/ÉRTÉK: közepes
OP. RENDSZER: Win XP/Vista/7
TÁJÉKOZTATÓ ÁR: 30 euró
egyszerű frissítés: az univerzális
a/v konverziós program ötödik
verziója nem hozott látványos új-
donságot, már eddig is hibátlanul
végezte az apple Tv, ipod, iphone
készülékekre a különféle tartalmak
konverzióját. a képek a célkészülé-
kek kijelzőire történő átméretezé-
se ugyan új, de semmiképpen nem
nevezhető forradalminak. sajnos
ez csak félig használható: kivá-
laszthatjuk, hogy milyen legyen a
képarány, de előnézet nincs, azt
át kell másolnunk a lejátszóra az
ellenőrzéshez. Hiányoznak más
állítási lehetőségek is, például nem
változtathatjuk meg a Jpeg képek
tömörítési faktorát.
sokkal hasznosabb az online
videómegosztók támogatása, a
YouTube mellett sok más neves
oldalt is találunk. Noha az előző
verzió a filmek letöltését nem vé-
gezte el, ez már hibátlanul végzi
a dolgát, működésére nem lehet
panasz. a zenék konverziója nem
változott, a jogvédett tartalmak
legális másolására még mindig
megtalálható benne az analóg má-
soló – ami a hangkártya minőségé-
től függően észre nem vehető, de
gyengébb minőségben végzi el a
konverziót.
röviden: R az i-Studio 5 mindent
tud, ami a médiafájlok konverzió-
jához csak szükséges.
alternatíva: R a roxio easy Video
copy & convert több eszközzel
rendelkezik.

ÁR/ÉRTÉK: közepes
OP. RENDSZER: Win XP/Vista/7
TÁJÉKOZTATÓ ÁR: 110 euró jó
registry-takarító
Uniblue registry
Booster 2010
ÁR/ÉRTÉK: jó
OP. RENDSZER: Win XP/Vista/7
TÁJÉKOZTATÓ ÁR: 25 euró
hatékony takarítás: minden ehhez
hasonló rendszertisztító program-
nak ki kell tennie magáért, ha fel
óhajtja venni a versenyt az in-
gyenes programokkal. a registry
Booster ezt meg is teszi: megfele-
lően karbantartott tesztgépünkön
717 hibás bejegyzést talált, ami
jóval több a ccleaner 223 találatá-
nál. a hibák száma nem feltétlenül
arányos a vele elérhető sebesség-
növekedéssel, ezért a két program
találatait össze is hasonlítottuk té-
telről tételre. Tény, hogy a registry
Booster az activex, com és ole
linkek vizsgálatakor alaposabb,
és a nem elérhető fájlokra utaló
bejegyzéseket is jó pontossággal
megtalálja.
Nagy hiba, hogy a részletes lis-
tából sem tudjuk meg, hogy melyik
bejegyzés okozta a magas minősí-
tésű veszélyeztetettséget (damage
level: high). Javításkor első nekifu-
tásra 701-et tudott eltávolítani, de
ami érdekesebb, hogy a ccleaner
még a pc újraindítása után is talált
220-at: a találatok ezért nem fedik
át egymást. a keresést indíthatjuk
kézzel, adott időnként automatiku-
san vagy a rendszer indulásakor.
Ha kell, töredezettségmentesítést
is végez.
röviden: R egész hatékony, de
kevéssé informatív registry-
takarító program.
alternatíva: R az ingyenes
ccleaner még mindig a hatásos
„tisztogatók” közé tartozik

költséghatékonyság: sok vállalat-
nál nem is sejtik, hogy a minden-
napi költségek mekkora hányadát
teszik ki a különféle nyomtatással
kapcsolatos feladatok. pedig sok
kicsi sokra megy: a feleslegesen,
netán „feketén” – gondoljunk csak
a fusiban készülő receptekre és
diplomamunkákra – kinyomtatott
papírlapok éves szinten több mil-
lió forintos kiadást is jelenthetnek
alapanyag és energiafogyasztás
formájában. ezen költségek mini-
malizálására és a vállalati nyom-
tatási rendszer optimalizálására
használható az Y soft terméke, a
Ysoft safeQ crisis package. a cég
nem új szereplő ezen a piacon,
most tesztelt terméküket pedig ki-
fejezetten a kis- és középvállalko-
zásoknak alakították ki, azt ígérve,
hogy az általa elérhető megtakarí-
tásokkal árát akár egy éven belül
visszahozhatja.
a termék szoftver része
windowsos szervereken használ-
ható, és rendkívül széles körű ad-
minisztrációs lehetőségeket nyújt.
Ha szükséges, a felhasználók
nyomtatással kapcsolatos jogait
akár egyesével is megadhatjuk,
de csoportokat is kialakíthatunk.
ezeket, amennyiben szükség van
rá, active directory-ból is át tud-
ja venni a rendszer, így egy már
meglévő hálózatba való integrá-
lásnál nem kell kézzel átvinni őket.
a jogosultságokat 5 szinten állít-
hatjuk be, és például megtilthatjuk
bizonyos felhasználóknak, hogy
színesben nyomtassanak vagy kö-
Nyomtatáskezelés
YSoft SafeQ Crisis Package
telezzük őket duplex használatra.
a menedzsment folyamatosan fi-
gyelemmel kísérheti, hogy ki, mi-
kor és melyik nyomtatóra mennyit
nyomtat. a termék kreditrendszer
kezelését is támogatja, és akár két
különböző pénznemre is felkészít-
hetjük. ez utóbbival egyébként
például oktatási intézményekben,
vagy más nyilvános helyen is
könnyen kialakíthatunk egy fize-
tős nyomtatási szolgáltatást.
a rendszerrel nemcsak szabá-
lyozhatjuk és ellenőrizhetjük a
nyomtatási feladatokat, hanem az
érzékeny céges adatok védelmén
is javíthatunk. ebben (is) segíte-
nek a nyomtatókhoz telepíthető
terminálok, amelyek lehetővé te-
szik, hogy csak piN-kód ismere-
tében és/vagy azonosítókártyával
induljon el az elküldött feladat
nyomtatása – amíg ez nem törté-
nik meg, addig az elküldött adatok
a szerveren tárolódnak, tehát még
az adott nyomtató „feltörésével”
sem lehet hozzájuk férni. ugyan-
ennek köszönhető az úgyneve-
zett follow-me funkció: ha ezt
használjuk, akkor nem szükséges
tudnunk, hogy melyik nyomtatóra
küldtük ki az anyagot: a megfelelő
terminálon azonosítva magunkat
már láthatjuk is a hozzánk tar-
tozó nyomtatási feladatokat, és
kiválasztva az imént elküldöttet,
hamarosan kézbe is foghatjuk a
dokumentumokat.
röviden: R kiváló nyomtatásme-
nedzsment-rendszer, amelyet el-
sősorban kkV-kra optimalizáltak.
alternatíva: R Soknagynyomtató-
gyártó kínál hasonló megoldáso-
kat, de általában drágábban.
Webszerkesztő
Microsoft
expression Web 3
ÁR/ÉRTÉK: jó
OP. RENDSZER: Win XP/Vista/7
TÁJÉKOZTATÓ ÁR: 149 uSD
böngészőre optimalizált: a micro-
soft expression Web szoftverének
már a legelső verziója is megér-
demelte a figyelmet. a legfris-
sebb, harmadik verziójában egy
különleges újítás került bele, ami
superpreview névre hallgat: eb-
ben megnézhetjük, hogy a külön-
féle böngészők hogyan jelenítik
meg azt a kódot, amit a tervező-
ben készítettünk. így elkerülhetjük
az egyes böngészőknél megjele-
nő hibákat. az előnézeti funkció
az adobe photoshop formátumát
(psd) is meg tudja nyitni, ami a
hozzá hasonló programoknál nem
túl gyakori.
Hiányoljuk a kód közvetlen
szerkesztését, hiszen erre szükség
lehet, no meg a konkurens termék,
a firebug is képes erre. az előné-
zet megjelenítése legalább gyors,
ha egyetlen böngészőmotort hasz-
nálunk. További előny, hogy ha a
webszerkesztőnkben elmentjük
a kódot, az expression Web auto-
matikusan újratölti az oldalt, így
szinte késlekedés nélkül meg-
nézhetjük, új programunk milyen
hatásokat produkált. szintén új a
deep zoom funkció, ami egyfajta
silverlight-alapú képnézegetőként
működik a programban.
röviden: R a legújabb technológi-
át használó segédprogram web-
fejlesztőknek.
alternatíva: R az adobe dream-
wea ver cS4 még mindig etalon az
ilyen programok között.
kiváló
ÁR/ÉRTÉK: jó
OP. RENDSZER: Windows
TÁJÉKOZTATÓ ÁR: változó kiváló
Képszerkesztő
Focus Photoeditor 6
ÁR/ÉRTÉK: kiváló
OP. RENDSZER: Win XP/Vista/7
TÁJÉKOZTATÓ ÁR: 19 euró
Varázsló szakadt gúnyában: a prog-
ram használata közben azon gon-
dolkoztunk, hogy vajon érde-
mes-e minden képszerkesztőt a
photoshophoz hasonlítani. érde-
mes, legfeljebb egyénenként más
és más eredmény jön ki, legalább-
is eme program esetében.
Tud mindent, amire csak szük-
ségünk lehet a fényképek retu-
sálásához, javításához. Ne gon-
doljunk a címlaplányok (hölgyek)
ráncainak eltüntetésére és a csípő
alakjának megigazítására (noha le-
hetőség erre is van), a program in-
kább a kevésbé sikerült fényképek
javításában remekel. az opciók
egy része az analóg fényképészet
tulajdonságaira utal, például egy
csúszkával kompenzálhatjuk a hát-
térfény hiányát, vagy utánozhatjuk
egy vaku hatását. az effektusok
néha még jobbak is a photoshop
szűrőinél, a zajszűrő despeckle
például finomhangolható, de eltá-
volíthatjuk a színzajt vagy a digi-
tális fényképezőgép hibás pixeleit
is. kötegelt feldolgozásra is van
lehetőség, a különleges opciókat
pedig sorolhatnánk napestig. csak
egy dolog nem tetszik, az új, „intu-
itív” kezelői felület még nem elég
jó, néha nehézkes a használata.
röviden: R kiváló és nagy tudású
fényképszerkesztő és effektező
program, átlagos felhasználásra.
alternatíva: R a photoshop drágább
nála, azingyenes programokviszont
kevesebbet tudnak.

Focus PhotoEditor 6
Cyberlink Media Suite 8 Ultra
i-Studio 5
Uniblue registry Booster 2010
Microsoft Expression Web 3
ySoft SafeQ Crisis Package
84 2010/04 chiponline.hu
CD/DVD tartalom
85 chiponline.hu 2010/04
CD/DVD tartalom
1-aBC.nET SUrF TraIl WaSHEr 4
Biztonság minden percben
teljeS Verzió
maximalizáljuk a
szörfözés biztonságát a
böngészés közben ha-
gyott nyomok azonnali,
folyamatos törlésével!
egyszerű és kényelmes
megoldás a webhelyek
által generált sütifájlok,
a böngésző jóvoltából
ideiglenesen mentett képek és a látogatott ol-
dalakról árulkodó információk eltávolításához.
a háló bebarangolása közben (átmenetileg)
eltárolt adatok kényelmesebbé és gyorsabbá
teszik a böngészést, ám ugyanakkor személyes
adatok is kerülhetnek a merevlemezre. Begé-
pelt honlapcímek, fiókinformációk vagy a ked-
vencek/könyvjelzők mappába került bejegy-
zések tanúskodnak online tevékenységeink-
ről. a surf Trail Washer szörfölés közben, valós
időben végzi a személyes információk törlését,
ami folyamatosan egy frissen telepített, érintet-
len böngésző érzetét adja. Ha egy számítógépet
azonos fióknéven többen is használnak, bizto-
síthatjuk, hogy senki ne ellenőrizhesse utólag a
felhasználók egyéni internetes tevékenységét.
a program 4-es verziója az explorer, chrome
és firefox böngészők nyomait képes eltüntetni,
és a Windows 32 bites változataihoz készült.
minimális erőforrásigénye miatt gyors és szinte
észrevétlen. működését azonban bizonyos hely-
zetekben ajánlott korlátozni, pl. a webes felü-
letű e-mail rendszer használata esetén.
CD- éS DVD-
tartalom
e haVi ajánlatunkban Szerepel a
booStSpeed 4, amellyel operációS rend-
Szerünket gyorSíthatjuk, éS a photo
commander 7, mely fényképeink között teSz
rendet. eXkluzíV chip cSomagjaink pedig Segí-
tenek a WindoWS 7 haSználatában éS az otthoni
hálózatok kiépítéSében.
lOarIS TrOJan rEMOvEr 1.2.0.7
Védelem a böngészőnek
próbaVáltozat
amikor szörfölés köz-
ben ismeretlen oldalra
kerülünk, felugró abla-
kok zaklatnak, új eszköz-
tár jelenik meg a böngé-
szőben, esetleg szokat-
lan kezdőlappal találjuk
szembe magunkat, nagy
valószínűséggel valami-
lyen agresszív kártevővel van dolgunk.
Ha már nyakig vagyunk a pácban, a Trojan
remover helyreállíthatja a férgek, kéretlen
reklámprogramok vagy a trójaik által okozott
károkat. Ne várjuk meg a támadásokat, jelen-
legi vírusvédelmünket érdemes kiegészíteni
egy hatékony kémprogram-elhárító rendszer-
rel. az ilyen programok ugyanis nemcsak bosz-
szúságot okoznak, de igyekeznek rögzíteni és
a hálózaton keresztül továbbítani is böngé-
szési szokásainkat, bizalmas adatainkat. ezért
kiemelkedően fontos, hogy rendelkezzünk
megfelelő kémprogramvédelemmel, amely a
lokalizált kártevőket az antivírus szoftverek-
nél hatékonyabban távolítja el. Teljes körű el-
távolítási mechanizmusának köszönhetően
nincs szükség a registry vagy a Windows
rendszerfájlok utólagos ellenőrzésére.
miután eltávolítottuk a káros elemeket, az
okozott pusztítást is mérsékelhetjük: egy
gombnyomással helyreállíthatjuk a Windows
update eredeti működési állapotát és az inter-
net explorer alapbeállításait.
WEBCaM 7 0.9.9.14
Megnyitja a világot
ingyeneS
usB-s webkamerák,
pci videorögzítő esz-
közök, ip kamerák ve-
zérlését, a beérkező
videoanyagok kezelését
végezhetjük e program
segítségével. a koráb-
ban Webcamxp néven
futó projekt lehetővé
teszi, hogy vizuálisan is megosszuk a világgal
a környezetünkben zajló eseményeket.
a csatlakoztatott kamera képét fotó/videó
formátumban, közvetlenül a merevlemezre
menthetjük. videotartalmat képek formájában,
a webkamerás szolgáltatásoknak megfelelően
tölthetünk fel személyre szabható rendszeres-
séggel fTp/HTTp szerverekre. valós idejű su-
gárzással akár saját, élő műsort sugározha-
tunk honlapunkon, de a számítógép is használ-
ható videoszerverként. a továbbításra kerülő
képsorokat tetszőleges vízjellel, feliratokkal
tehetjük könnyen azonosíthatóvá. a program
praktikus kiegészítője a beépített chatkliens,
amely a chatango.com szolgáltatásán keresztül
ad lehetőséget új közösségek kialakításához.
az új verzió javításai közé tartozik a magyar
nyelvű kezelőfelület, a kompatibilitás növe-
lése a böngészőkkel és a támogatott ip kame-
rák listájának bővítése. a legtöbb funkció a
beépített feladatütemező segítségével auto-
matizálható, így a webkamerák tartós üzeme-
lése beavatkozás nélkül is biztosított.
Innen telepítheti teljes változatú programjainkat.
Figyelem! A legtöbb programhoz mellékelünk egy
internetes linket, erre ráklikkelve igényelheti
a CHIP olvasóinak ingyen járó termékkulcsot.
Ha ráklikkel erre a borítóra (online kapcsolat
esetén), megnyílik a böngészője, és betöltődik
a chiponline.hu-n található archívumunk.
Itt előfizetőink – a nekik járó kód beírását
követően – megtalálják korábbi számainkat
kereshető PDF formátumban.
MEdIaInFO 0.7.28
Médiatanácsadó
ingyeneS
annak, aki sokat fog-
lalkozik számítógépén
hangokkal és videókkal,
mindenképpen ajánljuk
a mediainfo telepítését,
amely részletes techni-
kai adatokat közöl min-
den videó- és hangfájl-
ról. Ha többféle videóanyagot kell egyesíte-
nünk, a konvertálás előtt felderíthetjük a for-
rásanyagok kódolt formátumát, képarányát,
kockasebességét vagy az adatfolyam jellem-
zőit. ezek tudatában könnyen kideríthetjük,
mely anyagoknál van szükség a célformátum-
nak megfelelő konvertálásra.
BIZTOnSágI CSOMag
tökéletes védelem
chip-VálogatáS
a cHip garantálja
számítógépe teljes biz-
tonságát: minden hó-
napban átnyújtunk ol-
vasóinknak egy teljes
biztonsági csomagot.
válogatásunk tartal-
mazza a legjobb vírus-
irtókat, kémprogramirtókat, ingyenes tűzfalat
és a leghatékonyabb spamszűrőt. Bármire is le-
gyen tehát szüksége gépének védelme érdeké-
ben, az lemezmellékletünkön megtalálható. a
programokat természetesen havonta frissítjük.
megújult a leggyorsabb vírusirtó program!
a szupergyors Nod32 4.0.474-t az www.eset.
hu/chip oldalon lehet regisztrálni, az újságban
minden hónapban frissülő kód segítségével. e
havi kódunk: dynz5v
fenti kóddal regisztrálható a Nod32 nagy-
testvére, a szintén megújult és immár magya-
rul is használható eset smart security 4.0.474
is, mely a Nod32 mellett tűzfalat és
levélszemétszűrőt is tartalmaz. Természetesen
mindkét változat tökéletesen együttműködik a
Windows 7 operációs rendszerrel.
Biztonságicsomag-tesztjeinken rendre
az élmezőnyben végez a kaspersky anti-
virus. a magyar nyelven is használható
kaspersky 9.0.0.736 Windows 7-kompatibilis
vírusirtóját a dvd/cd-n mellékelt aktiválási
kód segítségével lehet üzembe helyezni.
a biztonsági csomagban szereplő és rend-
szeresen frissített további szoftverek: avira
antivir personal edition classic 9.0.0.452, avg
antivirus free 9.0, comodo internet security
3.14, ad-aware 2008 8.20, spybot search &
destroy 1.6.2.46, spamihilator 0.9.9.53.
BaTCHrEnaME FrEE 2.1.1.0
Átnevező gépsor
ingyeneS
Hatalmas fájl- és
mappamennyiségeket
nevezhetünk át köny-
nyen és gyorsan, szám-
talan szempont alapján.
digitális képek exif in-
formációit beolvasva dá-
tum vagy gps adatokat
is átemelhetünk. mp3 fájlok id3 információira
támaszkodva egyszerűsíthetjük a zenék tallózá-
sát. páratlan lehetőség a fájlok első vagy utolsó
néhány karakterének elhagyása. a mennyiségi
műveletek sokoldalúságát bizonyítja a képek át-
méretezése vagy konvertálási lehetősége.
Programok a CD-n és a DVD-n
TELJES VERZIÓK KIZÁRÓLAG A CHIP OLVASÓINAK
1-abc.net surf trail washer 4
ashampoo photo commander 7
auslogics boostspeed 4
ÚJ MICROSOFT IRODAI CSOMAG
office 2010 professional beta
MINDENES USB KULCSOK
hordozható iroda
usb házimozi
digitális iskolatáska
stúdió a zsebben
mobil szerszámosláda
játékok elvitelre
usb csomag saját kezűleg
komplett pc az usb kulcson
SZUPER HÁLÓZATI ESZKÖZÖK
dhcp find 1.2
easy wifi radar 1.0
ekahau heatmapper 1.02
jperf 2.00
mediaraptor 4
network share browser 1.0
putty 0.6.0
speedtest 1.4
wireshark 1.2.5
100 napos a Windows 7 – 26. oldal
7 stacks 1.5
classic shell 1.0.1
enhancemyse7en 2.4
jumplaunch 1.1
microsoft security essentials 1.0
tweak-7 1.0
win7dsfiltertweaker 3.0
win7librarytool 1.05
windows easy transfer
windows7 upgradeadvisor
HASZNOS PROGRAMOK TIPPEK-TRüKKÖK ROVATUNKHOZ
inssider 1.2.6.0115
TOP FREEWARE-EK
bumptop 2.00
evernote 3.5.1.1410
izarc2go 4.1
kompozer 0.8b
magix photo manager 9
mediamonkey 3.2.0.1294
picpick 2.2.2
process hacker 1.11
spacemonger 2.1.1
speedfan 4.40
wincdemu 3.1
wirelesskeyview 1.33
A VILÁGűR ÉS A SCI&FI VILÁGA
képek, videók, hangfelvételek, játékok, programok
FRISS PROGRAMOK
batch renamer 2.1.1.0
capture one pro 5.1
clone tools 1.11
free filesync 3.3
gpu-z 0.3.9
iphone explorer 0.9.9.0
loaris trojan remover 1.2.0.7
mediainfo 0.7.28
premium booster 3.6.0.9600
revo uninstaller pro 2.1.1
webcam 7 0.9.9.14
TÖKÉLETES XP NULLA FORINTÉRT
ylmf 1.0
virtualbox 3.1.4
csalások a weben – 32. oldal
avg linkscanner 8.40
free ip tools 4.2
mozilla firefox 3.6
spamihilator 0.9.953
AZ 50 LEGJOBB MAGYAR PROGRAM
ccleaner 2.29.1111
defraggler 1.17.172
mediacoder 0.7.3.4610
open office 3.1.2
paint.NeT 3.5.4
peazip 3.0
picasa 3.6
recuva 1.36.479
skype 4.2
system explorer 2.1.1
virtualbox 3.1.4-57640
A HÓNAP JÁTÉKDEMÓI
aerial fire
dungeon defense
monster truck challenge…
86 2010/04 chiponline.hu
CD/DVD tartalom
87 chiponline.hu 2010/04
CD/DVD tartalom
e
gy megszokott operációs
rendszert, amely hiba nélkül
működik, és a felhasználó-
jára szabott, nem sokan cserél-
nének le, még újabb, jobb OS-ek
megjelenésekor sem. Azonban a
Windows is gyűjti az emlékeket:
telepített, majd törölt progra-
mok bejegyzései, telepítésekhez
vagy weblapok megjelenítésé-
hez szükséges átmeneti fájlok
stb., stb. Ezek eltüntetésére
ajánljuk a különféle frissítő, kar-
bantartó programokat, mint
ami lyen az AuslogicsBoostSpeed
is. Ugyan a magyar nyelv hiánya
sokakat elbátortalaníthat, de a
programot sikerült olyan egy-
szerűen kezelhetőre tervezni,
hogy a nyelvi akadályok könnye-
dén elháríthatók.
fiatalító kúra
operációs
rendszereknek
1. Kezdőképernyő
A program kezelőfelü-
letét sikerült annyira
egyszerűvé és átlát-
hatóvá tenni, hogy a
kezdő angolosoknak
se jelentsen problémát
kiigazodni rajta – leg-
alábbis ha beérik a fő,
egykattintásos vizsgá-
lattal.
az auslogics Boostspeed 4 rendszerkarbantartó
programnak köszönhetően néhány kattintással
optimalizálhatjuk és felgyorsíthatjuk operációs
rendszerünket.
2. nagytakarításra fel!
Néhány perces vizsgálat
után a program összefog-
lalja, milyen tennivalókat
talált. Egyetlen kattintás,
és – hacsak nincs szükség
töredezettségmentesítésre
– pár perccel később gé-
pünk új erőre kaphat.
3. Töredezettségmentesítés
A programcsomag
egyik erőssége a
gyors és hatásos
töredezettségmentesítő.
Kisebb mértékű töre-
dezettség mellett is
érdemes néha lefuttatni
a programot, sokat
javíthat a merevlemez
kihasználtságán. SSD tá-
rolókkal azonban semmi-
képpen ne használjuk!
A külön elérhető fela-
datok többsége a teljes
vizsgálat része is. A bal
alsó részen látható
izgalmasabb alkalma-
zások használatához
bizony meg kell fizetni
a Pro változat árát.
4. Szegényes menüpontok
A főképernyőn elég feltűnő a
One-Button Checkup, amely
alatt a legutóbbi teljes vizsgálat
időpontja látható, a mellette
lévő linkkel pedig egyből el is in-
díthatjuk a vizsgálatot. Az indí-
tás után bejelentkezőképernyőn
kiválaszthatjuk, mely alkalma-
zásokat szeretnénk futtatni. Vá-
laszthatjuk a regisztrációs adat-
bázis kibogozását, a felesleges
fájlok eltüntetését, a merevle-
mezek töredezettségmente-
sítését és az internet-beállítások
javítását. A választás után a Start
gombra bökve végre elindul a
vizsgálat, s hamarosan megkap-
juk az eredményeket is, ekkor
még egy kattintásba kerül, hogy
a nekünk tetsző javításokat elvé-
gezze a program.
A
z utóbbi néhány évben a di-
gitális fényképezés hatal-
masat fejlődött, és ennek
köszönhetően méregdrága lu-
xushobbiból a mindennapok ré-
szévé vált. Mára meglepően ol-
csón lehet nagy felbontású és ko-
moly tudású fényképezőgépeket
vásárolni, az előhívási és nagyí-
tási díj nélkül a fényképek számá-
nak csak a fényképezők memó-
riakártyája és gépünk merevle-
mezeszabhat határt. Egyidőután
azonban a gépünkön tárolt fény-
képek átlépik azt a kritikus töme-
get, amikor még könnyen fejben
tartjuk, mit hol találhatunk. Ilyen-
kor csak egy jól megtervezett
rendszer segíthet a képek katalo-
gizálásában, ennek létrehozásá-
ban segít a Photo Commander.
Tegyünk rendet
fényképeink
között!
az ashampoo photo commander 7 segít rend-
szerezni digitális fotóinkat, ha már annyi
gyűlt össze belőlük gépünkön, hogy képtelenek
vagyunk átlátni őket.
2. Képböngésző
A főablak első ráné-
zésre nem sokban
különbözik az átlagos
képnézegető alkalmazá-
sokétól, de a menüsorok
és fülek már árulkodnak
arról, valójában meny-
nyi lehetőséget rejt a
program.
3. Extra lehetőségek
Az Ashampoo több
programjában is akad
rá módunk, hogy fo-
tóinkból varázsütésre
összetett képet kreál-
junk, csak ezúttal a fő
téma nem DVD-borító
és MP3-lista, hanem
fényképkeretek és
üdvözlőkártyák között
válogathatunk.
A képszerkesztési és
retusálási műveletek
egyik legérdekesebb
eleme a Kiegyenesítés,
amellyel például a
ferde horizontot vagy
más háttérelemet hoz-
hatunk vízszintesbe, a
kép megfelelő elforga-
tásával.
4. Képszerkesztés
A program rögtön ékes ma-
gyarsággal köszönt minket va-
rázslójában, ahol eldönthetjük,
milyen feladatkörben szeret-
nénk éppen használni. Egyszerű
képnézegetésre is kiválóan alkal-
mas, és az éppen nézett fényké-
pek feljavítására, retusálására is
sok lehetőséget ad. Az albumba
rendezést ugyan kissé szokni
kell, de a kereső jól és elég gyor-
san működik, ahogy a dupla ké-
pek felderítése is.
Mivel az Ashampoo számos
feladatra kínál alkalmazást, a
Photo Commanderbe is jutott
néhány extra, például készíthe-
tünk kollázst, panorámaképet,
üdvözlőlapot vagy akár kataló-
gust, és képeinket rögtön le-
mezre is írhatjuk.
1. nyitóképernyő
Még a program el-
indulása előtt kivá-
laszthatjuk, milyen
feladatot szeretnénk
végrehajtatni a Photo
Commanderrel – de
természetesen minden
funkciót elérhetünk
akkor is, ha simán elin-
dítjuk az alkalmazást.
88 2010/04 chiponline.hu
CD/DVD tartalom
89 chiponline.hu 2010/04
CD/DVD tartalom
Az Autópiac és az autóMAGAZIN
közös kiadványa.
w
w
w
.m
o
to
rp
re
s
s
e
.h
u
www.autorevu.hu A kötelező haladási irány.
Megújult a weboldal!
A béta-korszak végére ért a www.autorevu.hu
– most már teljes valójában elérhető online több
autós anyag mellett az autóMAGAZIN válogatott
tartalma. A barátságosabb és átláthatóbb felület
mellett felnőttesebb megjelenést kapott a site,
mintha egy Hyundai Athost addig gyúrtunk volna,
amíg Maserati Ghiblivé nem változik.
A folyamatosan bővülő oldalon elérhető a két
nyomtatott újságunk archívuma, autó-adatbázi-
sunk és galériáink, miközben folyamatosan nyomon
követjük az autósvilág történéseit, illetve Csemege
rovatunkban folyamatosan felbukkan egy-két igazi
ínyencség: ritka autók leírásai, technikai különle-
gességek bemutatása, vagy csak néhány hasznos
tipp és trükk. Klikk!
A
z Office 2010-zel a Micro-
soft több új szolgáltatást is
irodai szoftvercsomagjába
integrál, és immáron minden
program az Office 2007-tel be-
vezetett „szalagos” menürend-
szert használja – még az akkor a
külalakot érintő jelentősebb fej-
lesztésekből kimaradt Outlook
is, és ez végre teljes összhangot
teremt a programok között.
Csoportmunka dolgában is mu-
tat az új verzió előrelépést: már
több felhasználó is egészen ké-
nyelmesen dolgozhat közösen
egy dokumentumon, az úgyne-
vezett „backstage” menü pedig,
amely az Office 2007 régi Start
menüjét váltja le, a korábbinál
nagyobb áttekintést nyújt, és
többek között a gyakran hasz-
office 2010 Pro
ingyenes
tesztelése
Hasonlóan a Windows 7-hez, a microsoft az
office 2010 professional esetében is elérhetővé
tett egy nyilvános tesztverziót, amelyet most
a cHip olvasói is kipróbálhatnak
nált funkciókat is megkapjuk
egy listán.
Az Office Professional 2010 a
Word, Excel, PowerPoint, One-
Note, Outlook, Access és Publis-
her programokat tartalmazza.
figyelem: Anyilvános bétaverzió
2010október végéighasználható,
ám hogy megkapjuk a termék-
kulcsot, regisztrálnunkkell aMic-
rosoftnál (erről a DVD-felületen
található információ). Fontos,
hogy a béta verziót kizárólag
tesztcélokra szánták, és a korábbi
Office-változatokkal való párhu-
zamos használata csak részben
lehetséges: telepítés közben a
Testreszabás választásával vanle-
hetőségünk korább Office prog-
ramokat megtartani, ez azonban
az Outlookra nemérvényes.
a Word tartalmaz néhány jól si-
került újítást: az átdolgozott kere-
sőszolgáltatásnak köszönhetően
érezhetően gyorsabban kutatja át
a nagyméretű dokumentumokat,
és az eredményeket eredeti kör-
nyezetükben mutatja meg. a gra-
fikus elemek kezelése javult, és
tetszés szerint dobhatjuk fel vizu-
ális effektusokkal szövegeinket.
WOrd 2010 BETa
az office csomag szövegszerkesztőjén számos, a munkát
megkönnyítő átalakítást végeztek.
a táblázatkezelő esetében a mic-
rosoft kisebb, de hasznos módo-
sításokra szorítkozik. a javított
képszerkesztés mellett főleg az új
„sparklingok” megnyerőek. ezek
miniatűr grafikák, amelyekkel
görbéket, például fontos trendvo-
nalakat jeleníthetünk meg egyet-
len cellában, így megspórolhatjuk
a nagy diagramokat.
EXCEl 2010 BETa
a táblázatkezelővel most gyorsan készíthetünk kis
trenddiagramokat.
a multimédiás tartalmak keze-
lése jelentősen javult a népszerű
prezentációkészítő szoftver új
béta verziójában. a videót és ze-
nét csatolás helyett a powerpoint
most közvetlenül a bemutatókba
ágyazza, ráadásul az előbbieket
egy egyszerű vágószoftverrel a
felhasználó tetszőlegesen le is
rövidítheti.
POWErPOInT 2010 BETa
aki a prezentációkban sok multimédiás tartalmat használ,
a powerpointtal jár a legjobban.
a oneNote az office 2010-től az
alapprogramok közé tartozik, így
minden office csomagban meg-
található. különösen praktikus az
a lehetőség, hogy az éppen meg-
nyitott ablakokhoz rögzíthet-
jük, így a számítógépen végzett
munka közben mindig kéznél van,
és kényelmesen beszúrhatjuk
jegyzeteinket.
OnEnOTE 2010 BETa
a 2010-es verzióban a jegyzetprogram bármely tetszőle-
ges megnyitott ablakhoz rögzíthető.
a microsoft sokat dolgozott az
új outlookon. a levelezőprogram
számos rendezési szolgáltatást
tartalmaz, amelyek leegyszerűsí-
tik a nagyobb levélmennyiség ke-
zelését. praktikus, hogy a „mellő-
zés” funkcióval minden olyan üze-
netet, amelyek érdektelenek, egy
„beszélgetéssé” alakítva kiűzhet-
jük a beérkezett levelek közül.
OUTlOOK 2010 BETa
a levelezőprogramgondoskodik arról, hogy még hatalmas
mailmennyiségeknél se veszítsük el az áttekintést.
a publishernél a fejlesztők arra
helyeztek nagy súlyt, hogy a fel-
használó a felmerülő feladato-
kat még az eddiginél is gyorsab-
ban tudja megoldani. éppen ezért
nincsenek nagy újítások, de mint
a többi office-alkalmazásnál is, a
meglévő funkciókat javították, és
mindenekelőtt a képszerkesztést
optimalizálták.
PUBlISHEr 2010 BETa
a kiadványszerkesztő jobb képszerkesztési funkciókat
és teljes megújulást kínál.
az adatbázis-kezelő programnál
is a gyorsaságon és hatékonysá-
gon van a hangsúly. Új sablonok
gondoskodnak arról, hogy a fel-
használó különösebb ráfordítás
nélkül létre tudja hozni a kívánt
adatbázist. a microsoft egyszerű-
sített felhasználóvezetéssel pró-
bálja a programozási igényt lehe-
tőleg csekély szinten tartani.
aCCESS 2010 BETa
a microsoft adatbázis-kezelője új sablonokat kínál, és
még egyszerűbbé teszi a programozást.
90 2010/04 chiponline.hu
CD/DVD tartalom
91 chiponline.hu 2010/04
CD/DVD tartalom
ClOnE TOOlS 1.11
Potyautas-kereső
ingyeneS
szabaduljunk
meg felesleges do-
kumentumainktól!
a clone Tools segít
megtalálni az azo-
nos tartalmú fájlo-
kat, még akkor is,
ha a dokumentu-
mok más néven szerepelnek, vagy különböző
meghajtókon találhatók. a program használata
biztonságos, nem lehet az utolsó példányt vé-
letlenül eltávolítani. ennek érdekében pl. a digi-
tális képek előnézeti ablakban ellenőrizhetők.
gPU-Z 0.3.9
VgA-informátor
ingyeneS
Hordozható prog-
ram, mely teljes körű-
en tájékoztat a számí-
tógép grafikus kártyá-
jának paramétereiről
és technikai adatairól.
Tuningolás esetén va-
lós időben ellenőriz-
hetjük az aktuális órajeleket és a grafikus mag
hőmérsékletét. a friss kiadás tartalmazza az
újonnan megjelent grafikus chipek informáci-
óit, és további hibajavítások gondoskodnak a
lehető legjobb kompatibilitásról.
TrUECryPT 6.3a
titkosítás felsőfokon
ingyeneS
a Truecrypt
olyan nyílt forrás-
kódú adattitkosító
szoftver, amely tel-
jes meghajtókat ké-
pes jelszavas hoz-
záféréshez kötni, és
egy időben a leg-
erősebb (aes-256, serpent, Twofish) titkosítá-
sokkal védi meg az érzékeny információkat.
a program nem a konkrét adatokat, hanem
a fájlrendszert titkosítja, ami meggátol bármi-
lyen hozzáférést a teljes meghajtóhoz. az ada-
tok titkosítása és megnyitása használat köz-
ben, valós időben történik, és mindig csak a
ram-ban, ezért egy hirtelen áramszünet ese-
tén sem marad a meghajtó titkosítás nélkül.
egyéni partíciók is titkosíthatók, ez legfőkép-
pen a rendszermeghajtóknál hasznos, mert
még a bootolás előtt jelszó védi a teljes operá-
ciós rendszert. a titkosítás mellett még jobban
elrejthetjük az adatokat rejtett partíciók létre-
hozásával.
IPHOnE EXPlOrEr 0.9.9.0
iPhone-menedzser
ingyeneS
egyszerű fájl-
kezelő iphone-
tulajdonosoknak,
mellyel kényelme-
sen mozgathatunk
fényképeket, ze-
néket, valamint vi-
deókat a számí-
tógép és a készülék között. Beépített csengő-
hang-szerkesztőjével − az iTuneszal ellentét-
ben − 32 másodpercnél hosszabb dallamokat
is készíthetünk mp3, Wav, aiff és m4a formá-
tumokból. a program használatához az iTunes
megléte szükséges.
FrEEFIlESynC 3.3
Adatok szinkronban
ingyeneS
magyar nyelvű
és ingyenes meg-
oldás különböző
mappák és fájlok
szinkronban tar-
tására. külső me-
revlemezekkel, há-
lózati meghajtók-
kal használható, leginkább adatmentésre vagy
munkahelyi dokumentumok folyamatosan nap-
rakészen tartására alkalmazható. Támogatja
az unicode karakterek, a hosszú fájlnevek és a
4 gB-nál nagyobb fájlok kezelését, és a művele-
teket automatikusan is képes elvégezni.
CaPTUrE OnE 5.1
Profi fotófeldolgozás
próbaVáltozat
a csúcskategó-
riás fényképező-
gépeiről ismert
dán phase one cég
saját képmanipu-
lációs szoftvert
fejlesztett, amely a
„konkurens” gyár-
tók raW (digitális negatív) formátumait is ke-
zeli. raW formátumban fotózva teljesen sza-
bad kezet biztosítunk a kamera érzékelőjén
áthaladó információk aprólékos kidolgozására,
előhívására az utómunka során.
a program kezelőfelülete és koncepciója
a professzionális fotófeldolgozás legfőbb lé-
péseire koncentrál, mint például a színkor-
rekciók, retusálás, zajszűrés, és elhagyja a
szükségtelen manipulációs feladatokat. Tet-
szőleges aránybeállítással végezhetünk kép-
kivágásokat, így tetszés szerint kreatívan új-
rakomponálhatjuk a témát.
a friss verzió továbbfejlesztett zajszűrést
kínál, amely a magas iso értéken exponált ké-
pek esetén már szinte elengedhetetlen kom-
penzációs eszköz.
Újdonság még az egy kattintással elvégez-
hető hibajavítás és retusálás, valamint a képek
bizonyos színeinek kiemelése.
a program a canon, Nikon, epson, minolta,
leap, leica, pentax, sony és még számos más
gyártó modelljeinek támogatásával kívánja
a fotósok jelentős részét maga mellé csalo-
gatni. Természetesen, az időközben megjelent
új fényképezőgép-modellek, frissített raW
formátumok ismeretével is bővült a szoftver.
rEvO UnInSTallEr PrO 2.1.1
A programok ura
próbaVáltozat
a program ál-
landó használatá-
val nyomon követ-
hetők a telepített
szoftverek által
végrehajtott mó-
dosítások a Win-
dows rendszerben.
az alkalmazások későbbi eltávolításakor
néha előforduló hibás takarítást javíthatjuk ki
ezzel a programmal, vagy akár közvetlenül a
kezelőfelületéről vezényelhetjük a művelete-
ket. a revo uninstaller telepítése előtti hibás
törléseket is javíthatjuk a kényszerített eltá-
volítással.
a programmal egyszerűen eltávolíthatjuk
a microsoft office és a böngészők által tárolt
előzményeket, ami helyet szabadít fel és nö-
veli az adatbiztonságot. fájlokat, mappákat tö-
rölhetünk véglegesen, vizuális billentyűzettel
zárhatjuk ki a billentyűzetfigyelés kockázatát,
vagy a Windowszal együtt induló programok
listáját szerkeszthetjük.
PdF SPlIT & MErgE 3.20
PDF-zsonglőr
ingyeneS
a pdfs&m sza-
bad kezet ad az
acrobat pdf for-
mátumú dokumen-
tumok szeletelé-
sében, szerkesz-
tésében. Hosszú
leírásokból kiemel-
hetjük a számunkra fontos oldalakat, és külön-
álló fájlként pdf formátumban menthetjük. sőt,
a dokumentumok szétválasztását számos szem-
pont alapján automatikusan is elvégezhetjük.
a szétválasztás mellett összefűzéssel is
kompaktabbá tehetjük a több helyről összeol-
lózott információkat. a kész anyag mentésekor
acrobat 6, 7 és 8-as verzióba menthetünk. a vi-
zuális átrendezővel kész könyvek oldalainak
sorrendjét variálhatjuk, szükség esetén az olda-
lak elforgatásával is, melynek folyamatát mini-
atűrök segítségével könnyen vezérelhetjük.
a program futtatásához Java környezet
megléte szükséges.
WISE rEgISTry ClEanEr 5.02
registry-specialista
ingyeneS
egyszerűen ke-
zelhető Windows
registry-takarító
és -optimalizáló
program, mely el-
távolítja a felesle-
ges bejegyzéseket,
hogy stabilizálja és
gyorsítsa a rendszert. az új verzió már kompa-
tibilis a Windows 7 64 bites változatával is.
a program különbséget tesz a biztonsággal
törölhető adatok és a mérlegelést igénylő mű-
veletek között. a felülvizsgálandó bejegyzé-
sekhez egy kattintással a rendszerleíró adat-
bázis szerkesztőjébe ugorhatunk. kivételek
hozzáadásával kiszűrhetők a téves találatok.
a felmerülő problémák listáját pedig későbbi
elemzés céljából excel fájlba menthetjük.
miután elvégeztük a szükséges műveleteket,
érdemes elvégezni a registry tömörítését, ami-
vel az újraindítás után gyorsabb indulást és
jobb rendszerteljesítményt érhetünk el.
HOnOSÍTó MűHEly
Magyarul könnyebb
chip-VálogatáS
magyar nyelvű
alkalmazásaink kö-
zül ez alkalommal
24 programhoz ér-
kezett frissítés. az
új open office leg-
megnyerőbb tu-
lajdonsága, hogy
a programjai mintegy 45 százalékkal gyorsab-
ban indulnak el, mint a 3.0-s verzió esetében. ér-
demes tehát frissíteni, mert a későbbiekben a
3.2-es változattal rengeteg időt spórolhatunk
meg. a skype 4.2-vel akár 720p-s felbontásban is
hívhatunk össze videokonferenciát, ami majd az
újonnan forgalomba kerülő webkamerák eseté-
ben lesz hasznos.
a videók minősége javul majd az alacsonyabb
sávszélességen is. a picasa fejlettebb névcímke
funkciót kapott (megkereshetjük arc alapján egy-
egy ismerősünket a több ezer fotón), illetve az
újonnan integrált google Térkép használatával
földrajzi címkékkel láthatjuk el fotóinkat.
a HónaP JáTÉKaI
egy kis szórakozás
chip-VálogatáS
Játékot készíteni nem egyszerű feladat: rengeteg szakértel-
met, időt és pénzt emészt fel egy-egy komolyabb fejlesztés.
Hála azonban az unreal development kitnek, akkor is megvaló-
síthatjuk önmagunkat és remek játékötletünket, ha a fenti erő-
források közül csak az idő áll rendelkezésünkre.
kiváló játékok készültek már el a fejlesztői csomag segítségével: megemlíthetjük a The
Ball és a prometheus neveket, vagy éppen a lemezmellékletünkön is megtalálható, mindösz-
sze négy hét alatt elkészült dungeon defense-t is. utóbbi egy sajátos keveréket alkot: alap-
jában véve egy remek kis tower defense játék − melyet akcióelemek sorozata tesz teljesen
egyedivé. miközben a több hullámban ránk törő ellenséget az előre telepített védelmi egy-
ségeink folyamatosan gyengítik, főhősünkkel is komoly csapásokat mérhetünk a mindenfelől
özönlő kreatúrákra.
PrEMIUM BOOSTEr 3.6.0.9600
elsöprő erő a rendszernek
próbaVáltozat
a Windows időnként némi polírozást igényel, hogy a
frissen telepített állapotában nyújtott teljesítményt folya-
matosan élvezhessük. ebben segít a premium Booster teljes
körű szolgáltatásaival.
a program registry-tisztítással és -optimalizálással maximalizálja a rendszer sebességét.
a fölösleges és használaton kívüli fájlokat kivétel nélkül eltakarítja, mint pl. a megmaradt
programeltávolítási információkat vagy a halott parancsikonokat. a műveletek előtt termé-
szetesen lehetőségünk van biztonsági másolat létrehozására.
Ha internet explorert használunk, a pB állandó védelmet nyújt számos activex beépülőkön
keresztül támadó kémprogram ellen. a szoftverrel módosíthatjuk az operációs rendszer más-
hol nem elérhető beállításait, így extra teljesítményre tehetünk szert például a gyors újrain-
dítással vagy a felesleges dll fájlok eltávolításával a memóriából.
dynz5v
Mars
2037-ben
lehetségessé
válhat a
Marsra
szállás
S
ajnos 2029. április 13-a pont péntekre esik majd. És akár
hisz valaki ennek a jelentőségében, akár ostoba babo-
nának tartja, ezen a péntek tizenharmadikán bizony
könnyen bekövetkezhetett volna a katasztrófa. Az
Apophis aszteroida ugyanis ezen a napon mindössze
6000-30 000 kilométerrel halad el a Föld mellett. A távolság any-
nyira kicsi, hogy a becsapódás esélye egy darabig 2,7 százalék
volt, ami a csillagászok által használt Palermo-skálán új rekord-
értéket, 1,1-et jelentett. 250 méteres átmérőjével az Apophis a be-
csapódás pontjától nagyjából 250 kilométeres körben okozna tel-
jes pusztítást (nem véletlen, hogy a Csillagkapu sorozat egyik
főgonoszáról nevezték el). Ha szerencsésen az óceánba zuhanna,
akkor pedig olyan szökőárt idézhet elő, amely 30 méteres vízma-
gassággal ér partot, az optimistább becslések szerint is legalább
százezer áldozatot követelve.
Mostanra – a pontosabb méréseknek köszönhetően – a felté-
teles módot használhatjuk az Apophisszal kapcsolatban. Azon-
ban a korai esélyszámok elég nagyok voltak ahhoz, hogy az Eu-
rópai Űrügynökség (ESA) az Apophist a Don Quijote Project cél-
pontjává tegye. A kutatási terv célja, hogy megteremtse a pilóta
nélküli űrhajókat, amelyeket a jövőben olyan aszteroidák eltérí-
tésére lehetne használni, amelyek túl közel merészkednek a
Földhöz. A terv alapja nagyon egyszerű: egy űrhajó nagy sebes-
séggel belecsapódik az aszteroidába, ezzel letérítve pályájáról.
Némileg hasonlóan ahhoz, ahogy Nemere István megírta
Játszma tízmilliárdért c. könyvében.
Liftezzünk az űrbe, robbantsunk aszteroidákat atomfegyverekkel,
és figyeljünk idegen létformákat távcsővel. Ami nem is olyan rég még a
képzelet szárnyalásának számított, hamarosan valósággá válhat.
k
Hold
1969-ben lép
először
ember a
Holdra
vénusz
1990-ben a Magellán
űrszonda feltérképezi
a Vénuszt
űrcowboyok
Vajon megélnek
a tehenek a
világűrben?
univerzum
Vagy éppen fegyverrel
kell harcolnunk ellenük?
Star Trek
A fénysebesség
hányszorosával
leszünk képesek
közlekedni?
Sötét zsaruk
Vajon kérnek majd
idegen lények menedék-
jogot a Földön?
Csillagok háborúja
Jövőbeli asszisztenseink vajon
r2D2-re hasonlítanak majd?
ISS
1998 óta az
űrállomás 350
kilométer
magasan
található
07 11 15
vIDEó
Tökéletes kilövés
mi is lehetne jobb
kezdete
gyűjteményünknek, mint
az atlantis 2009-es
tökéletes startja cape
canaveralból.
vIDEó
A Föld más
nézőpontból
a nemzetközi űrállomás
asztronautái készítették ezt a
nagy felbontású videót
földünkről napfelkeltétől
napnyugtáig.
PROGRAM
3D utazás a nap-
rendszer körül
e programnak köszönhető-
en bolygóról bolygóra re-
pülhetünk naprendszerünk
határain belül, méghozzá
3d környezetben.
PROGRAM
Beépített óra aszt-
rológusoknak
a chronosxp megmutat-
ja, hogy az éppen aktuá-
lis időpontban vagy egy
adott nap adott órájában
mely bolygó az uralkodó.
PROGRAM
Mindennapi
holdfázisok
az alkalmazással nyomon
követhetjük az aktuális
holdfázist, és megtudhat-
juk a következő holdtölte
és újhold idejét is.
Auf DVD
a vIlágűr
és a sci-fi világa
CHIP exkluzív
01 05
50
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
92 2010/04 chiponline.hu
94 2010/04 chiponline.hu
CHIP exkluzív CHIP exkluzív
A legjobb honlapok az univerzumról
és science-fiction témákban
ufo-k, sci-f klasszikusok értelmezése és az
apollo-11 küldetés emlékei csak egy kattintásra:
tegyünk rövid űrsétát az interneten
rekordok: az űrutazás
történetének sztárjai
49 évvel ezelőtt jurij gagarint fellőtték a
világűrbe. azóta 500-an követték, de közöttük is
akadnak kiemelkedők.
A legidősebb űrhajós
John Glenn először 1962-ben
kerülte meg a Földet. 36 évvel
később sikerült újra feljutnia
az űrbe, ekkor már 77 évesen.
Ezzel – eddig – ő a legidősebb
asztronauta.
A leghosszabb út
1998 és 2005 között Szergej
Krikaljov orosz asztronauta
803 napot töltött az űrben –
többet, mint bármely más
ember. 6 utazása alatt
összesen 550 millió kilomé-
tert tett meg.
A leghosszabb séta
2001. március 11-én két
amerikai űrhajós, James Voss
és Susan Helms 8 órát és
56 percet töltött az ISS-en
kívül, ezzel beállítva a
rekordot.
A legbuzgóbb törzsutas
Ezért az értékes címért ketten
is holtversenyben állnak,
méghozzá a NASA berkein
belül: Franklin Chang-Diaz és
Jerry ross egyaránt hét
alkalommal járt a világűrben.
A legelső látogató
Nem szabad elfeledkezni az
első élőlényről az űrben. lajkát,
az „űrkutyát” 1958. november
3-án lőtték fel a bajkonuri
Űrközpontból. Küldetése
teljesítése során életét
vesztette.
Közelebbről megvizsgálva kissé bonyolultabb a terv. Először is
két jármű kell hozzá, amelyeket a project alapján Sanchónak és Hi-
dalgónak (a könyv teljes címére utalva: El Ingenioso Hidalgo Don
Quijote De La Mancha) neveznek. Először Sanchót küldik az aszte-
roidához, hogy információkat gyűjtsön annak haladási adatairól,
tömegéről és formájáról.
Ezeket az adatokat a Földön feldolgozzák, hogy az eredményei
alapján előkészítsék a Hidalgo küldetését. A második űrjármű egyet-
len feladata, hogy becsapódjon az aszteroidába. Önmagában a moz-
gási energiája elég lehet, hogy a Földet veszélyeztető „kisebb” égites-
teket kilökje pályájukról, így azok elkerüljék a Földet. Az Apophis ese-
tében ez a módszer minden további nélkül elegendő lenne, a
viszonylag kisméretű aszteroida miatt.
A nagyobb kiterjedésű és tömegű égitestek eltérítéséhez azon-
ban szükség lehet nukleáris robbanófejekre is. Hogy a Hidalgo biz-
tos ne tévesszen célt, nagy felbontású kamerákkal szerelik fel, és
olyan számítógépes vezérléssel, amely képes 50 méteres pontos-
sággal elérni célját az űrben.
Mindez persze kicsit hihetetlenül hangzik. Aszteroidák, amelyek
kipusztíthatják az életet a Földön; rakéták, amelyek megóvnak a
végső pusztulástól; atomfegyverek az űrben és a velük kapcsolatos
kétségek – már csak néhány hős asztronauta (vagy éppenséggel egy
csapat őrült olajfúró) hiányzik, és a Deep Impact, Armageddon meg
a többi hasonló hollywood szülte űrdráma megtalálta méltó utód-
ját. Azonban úgy tűnik, a sci-fi-alkotók ötletei egyre gyakrabban
tűnnek fel a valós életben is. A NASA legújabb tervei például egé-
szen Jules Verne könyvéig nyúlnak vissza. Az amerikai Nemzeti
Légügyi és Űrhajózási Hivatal tíz éven belül bázist szeretne létre-
hozni a Holdon és űrhajósokat juttatni a Marsra 2037-ig – és ezek
csak a népszerűbb terveik.
felvonó a csillagokig: hogyan cserélné le a NASA
a drága űrsiklókat
Nagyjából 30 évvel ezelőtt, amikor a NASA az újrafelhasználható űr-
siklók mellett tette le a voksát, úgy számolták, hogy a hosszú távú
szállítási költségek nagyjából kétszáz dollárt tesznek majd ki kilo-
grammonként. Ezzel szemben egyetlen kiló űrbe juttatásának költ-
ségét a különféle források 16 000 és 22 000 dollár közé becslik. Egy
űrsiklóval 16,4 tonna hasznos teher juttatható fel, ami így mini-
mum negyed milliárd dollárba kerül.
Ekkora összegek mellett logikus döntés újabb lehetőségek után
kutatni. A Constellation programmár valamivel olcsóbb megoldást
kínált volna. A tervezet szerint 2015-től hagyományos rakéták juttat-
tak volna kabinokat az űrbe. A tervezet ugyanakkor hosszú távú cél-
jai közt kitűzte egy holdbázis létrehozását is. Azonban ez a terv sem
volt eléggé takarékos, így Barack Obama február elején törölte a
2011-es költségvetésből.
műholdak nyomában
Aki mindig is látni szerette volna a Föld-
ről az ISS-t, vagy különféle űrhajókat és
műholdakat, most ezt könnyedén megte-
heti. A látvány olyan, mintha teleszkópon
keresztül figyelné.
www. heavens-above.com
fel a holdba!
Újraélhetjük az Apollo 11 teljes
küldetését eredeti fényképek,
videók, dokumentumok és rá-
dióüzenetek segítségével.
www.wechoosethemoon.org
kubrick 2001
Stanley Kubrick mesterműve, a
2001: Űrodüsszeia nem éppen
könnyen érthető. Ezen az olda-
lon végre válaszokra lelhetünk.
www.kubrick2001.com
ufótérkép
Látott mostanában ufót? Ha nem –
és hiányoznának –, itt számos
ufóészlelés helyszínéről és részle-
tes leírásáról olvashat.
www.ufomaps.com
minijátékok
Ha valaki úgy véli, reflexei és szem-kéz
koordinációja felér egy űrhajóséval, pró-
bára teheti magát ezen az oldalon. Nincs
más dolga, mint a megfelelő színű bogyó-
kat összegyűjteni.
nonoba.com/smallzworld/orbital
k
24 25 29 33 20
JÁTÉk
Ismeretlen
ellenségek
az x-force egy másik
legenda, a stratégiai játék
ufo: enemy unknown
felújítása, mely már béta
állapotban van.
JÁTÉk
klasszikus
sci-fi kaland
a lucasarts játékának, a
Beneath a steel sky-nak
nem készült felújítása, az
eredeti program játszható a
scummvm segítségével.
kÉPERNyővÉDő
képernyővédő
naprendszer
Óvjuk monitorunk
egészségét naprendsze-
rünk teljes képernyős,
három dimenzióban
elkészített változatával.
kÉPERNyővÉDő
És mégis
mozog!
Újabb variáció az űrből
látható földre, ám ezúttal
képernyővédőként
feldolgozva a témát, azaz
bolygónk lassan forog.
kÉPERNyővÉDő
A jövő
képei
dawid michalczyk il-
lusztrátor nagy fantasy-
és science fiction-
rajongó, az ő képeiből
készült ez az összeállítás.
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
16
JÁTÉk
A Hurricane
lecsap
az egykori commodore ak-
ciójátékot, a Turricant játék-
menetéért és zenéjéért egy-
aránt imádták, most elké-
szült a modern változata.
95 chiponline.hu 2010/04
96 2010/04 chiponline.hu
CHIP exkluzív CHIP exkluzív
Amitől a Hubble olyan jól lát
a hubble teleszkóp tőlünk több milliárd fényévre
fekvő galaxisokról is tűéles képet szolgáltat.
ez a technológia teszi mindezt lehetővé.
A NASA most drasztikusabb költségcsökkentést tervez, kilónként
100 dollárra, méghozzá egy klasszikus sci-fi ötletnek, az űrliftnek a
megvalósításával. A terv eredete meglehetősen régi, Konsztantyin
Ciolkovszkij orosz matematikus, fizikus és csillagász vetette fel elő-
ször egy űrig épített torony ötletét 1985-ben – az éppen felépült Eiffel-
torony által megihletetten.
1960-ban Jurij Arzutanov szovjet mérnök fejlesztette tovább az
ötletet, és tette közzé először az űrlift ötletét egy magazinban. Tervei
szerint a felvonó a következő elemekből állt volna: egy, a földhöz rög-
zített kábelből, mely geoszinkron pályán kering, ahol egy súly rög-
zíti. A súlynak, például egy műholdnak, a Földtől pontosan 35 786 ki-
lométeres távolságban kell lennie, így a kábel folyamatosan feszes
marad. A kifeszített kábelen pedig egy nagyobbacska kosár szállít-
hatná a fontos kellékeket.
Mindez a laikusok számára kissé őrültségnek hangzik, de a tudóso-
kat lenyűgözte Arzutanov ötlete. Az egyetlen problémát az jelentette,
hogy a hatvanas években nemlétezett olyan anyag, amely képes lett
volna ellenállni a feladattal járó nyomásnak. Egy acélkábel már 5 kilo-
méter után összeroppant volna, saját tömege miatt. Az első szóba jö-
hető anyagot, a szén nanocsöveket csak 1991-ben fedezték fel. 2004-re
sikerült 100 méter hosszú fonatot előállítani szénalapú nano-
struktúrából, de a tervhez további 35 785 900 méterre lenne szükség.
És korántsem a kábel az egyetlen probléma, amelyet meg kell ol-
dani. A felvonónak ugyanis megfelelő elektromosságra is szüksége
lenne, és 36 000 kilométeres távolságra az ellenállás túl magas lenne.
Az áramforrást jelenleg a lift aljára épített napelemekkel és egy azokra
irányuló nagy energiájúlézerrel próbálják kiiktatni. Akabinnak kisebb
rakétahajtóművekre is szüksége lenne, amelyek a magasság növekedé-
sével egyenesen arányos tangenciális erőket tudnák ellensúlyozni –
hogy a lift is a Föld sebességével szinkronban haladjon. Mindezen
megoldandó feladatok ellenére az érintett szervezetek bizakodóak,
hogy mindent sikerül elérniük, méghozzá a nemis olyan távoli jövő-
ben. A Spaceforward Foundation, mely dollármilliókkal támogat szá-
mos jövőbe mutató projectet, egyenesen 2020-as startot tervez.
Pillanatkép az ősrobbanásról: az új teleszkópok
az univerzum kialakulását is képesek látni
Néhány évvel ezelőtt egy másik project is befejeződött. Ugyan nem
juttatott embereket az űrbe, de lehetővé teszi, hogy sokkal tisztább
képet kapjunk róla, mint eddig bármikor. A James Webb Space
Telescope 2014-ben felváltja a régóta szolgáló Hubble Űrteleszkópot.
A James Webb még részletesebb képeket készíthet infravörös tarto-
mányban, így azt is megláthatja, amit a Hubble esetleg nemvolt ké-
pes csillagpor vagy köd miatt. A képek így még mélyebbre nyúlnak a
múltba, mint valaha, bemutatva univerzumunk nagyjából 200 mil-
lió éves állapotát. 2014-től kezdve a csillagászok pár millió évvel köze-
lebb jutnak a Nagy Bummhoz.
Elemek
A napelemek által gyűjtött
energia hat darab 22 cellás
akkumulátorban tárolódik
Giroszkóp
A mérőrendszer a legkisebb
helyváltozást is érzékeli, és
segít a Hubble-t pályán
tartani
Második tükör
A 0,3 méteres tükör
az első tükörről
érkező fényt a
fotoszenzorhoz
közvetíti
Első tükör
A 2,4 méteres konkáv
tükör a beérkező fényt a
második tükörre
irányítja
Fotoszenzor
A Hubble többfajta
érzékelőt tartalmaz a
különféle fényhul-
lámhosszokhoz
34 42
SEGÉDPROGRAM
Internetre
fel!
az egyik leginkább ismert
és elterjedt böngésző,
használható például a cikk-
ben szereplő weblapok
felkereséséhez is.
SEGÉDPROGRAM
legális kalóz-
rendszer
a lucasarts hajdani
kalandjátékait még ma
is érdemes elővenni, és
futtatásukban ez az
„emulátor” segít.
SEGÉDPROGRAM
látványos
webelemek
a több böngészővel is
együttműködő alkalma-
zás modern, látványos
animációk és kisebb já-
tékok megjelenítéséhez.
38
Az átsugárzás az egyik legkedveltebb sci-fi téma, csakhogy
komplett ökörség. lehetetlen a fény segítségével anyagot moz-
gatni A pontból B-be. ugyanakkor lézerek használhatók részecs-
kék kvantumállapotának átvitelére. 2004-ben bécsi tudósoknak
sikerült egy foton kvantumállapotát egy tőle 600 méterre lévő
fotonba átvinni üvegszálas optikai kábel használatával.
Azonban ez még a technológia kezdőlépésének sem tekinthető
a technológiai fejlettségnek ezen a fokán. Egy ember ugyanis
nagyjából 10
28
atomból áll. Ahhoz, hogy mindez teleportálható le-
gyen, szükség lenne egy gépre, amely mindegyiket megvizsgálja,
hogy továbbítsa a jellemzőit. A jelenleg használatos lézerek rá-
adásul csak néhány atomnyi adat továbbítására képesek.
Ha feltételezzük, hogy valamikor a közeljövőben megfelelően
gyors számítógépek lesznek ilyen mennyiségű adat elemzéséhez,
és megszületik egy olyan technológia is, amely az így kapott
adattömeget képes megfelelő sebességgel komolyabb távolsá-
gokra is továbbítani, még mindig nem oldottuk meg a teleportá-
lás egyik legfontosabb problémáját.
Az ilyen adatátvitel ugyanis csak az atomok adatait továbbít-
ja, nem magát az atomot. A célállomáson ezért ott kell várakoznia
egy hatalmas adag atomnak, amely átveheti a megfelelő tulaj-
donságokat, méghozzá ugyanabban a töredékmásodpercben,
hogy se fizikai se orvosi értelemben ne omoljon össze az „ered-
mény”. Amennyiben az atomok össze is állnak, vagy nagyjából
egy emberformában rögzítették őket előre, egyfajta alakítható
embersablonként, még így sem biztosítja semmi, hogy az embe-
rek énje is sikeresen teleportálható lenne.
A legoptimistább esetben az ember nem több, mint atomjainak
összessége, és mindezen atomok meg is érkeznek a célba. Ez
esetben jön létre a filozofikusabb sci-fi írók egyik kedvelt témája,
a duplikátum. A kezdőpontban lévő embert ugyanis eközben nem
bontotta atomjaira valami ismeretlen erő, ellenben a célállomá-
son létrejön a pontos mása.
A NASA-tól független tudósok és mérnökök alkotta Tau Zero
Foundation még izgalmasabb tervekkel rukkolt elő. „Call for papers”
nevezetű ötletgyűjtő kezdeményezésükben azt kérték az érdeklődők-
től, küldjék el ötleteiket arról, hogy lehetne a Nap gravitációját len-
cseként használni a jövő teleszkópjaiban. A gravitációs lencséjű te-
leszkópok egyértelműen hatalmas segítséget adnának a csillagászok-
nak abban, hogy az Univerzum mélyére lássanak. A különleges
megoldás alapja nemtér el sokban a hagyományos csiszolt lencséké-
től. A csillag gravitációja eltéríti a távoli forrásból érkező fényt, így
azt megfelelő helyről figyelve alaposan megvizsgálható a fény erede-
téül szolgáló égitest.
A Tau Zero Foundation ötlete, hogy elhelyez két tükrös teleszkó-
pot nagyjából 82,3 milliárd kilométerre a Naptól (ez az átlagos Nap-
Föld távolság közel 550-szerese), hogy azok egyfajta zoomlencseként
használják magát a Napot. Egyszerűbben szólva felállítanak egy te-
leszkópot, hogy jobbról nézzen el a Nap mellett, majd egy másikat,
hogy balról nézzen el mellette.
A Nap lencsehatásának köszönhetően ezzel a kialakítással mind-
két teleszkóp éles képet adhat a legközelebbi naprendszerről, a nagy-
jából 4 fényévnyire lévő Alfa Centauriról. Az elméleti hasznosságán
túl az ilyen módszerrel készült teleszkópok segíthetnek bolygók (sőt,
akár az emberi élet fenntartására alkalmas bolygók) felderítésében.
Az elérhető felbontás a Nap-zoomnak köszönhetően annyira nagy
lesz ezeken a teleszkópokon, hogy – amennyiben léteznek – akár a
földönkívüli életformákat is megfigyelhetjük majd velük, ahogy
mindennapjaikat élik. A teleszkóppal kapcsolatos első teóriákat a
szeptemberben rendezett csillagászati konferencián fogják bemu-
tatni Prágában.
Hét évvel később: az Apophis aszteroida megint
veszélyezteti a Földet
De térjünk vissza a realitásokhoz, vagy legalábbis reálisabb terüle-
tekre. Az idővel egyre pontosabb méréseknek köszönhetően mára
nyilvánvalóvá vált, hogy az Apophis aszteroida szinte teljesen bi-
zonyosan csak elhalad a Föld mellett 2029. április 13-án. Azonban
a veszély még nem múlt el teljesen, sőt! Az Apophis ugyanis any-
nyira közel halad el a Földhöz, hogy annak gravitációja megvál-
toztathatja a pályáját. Ami azzal is jár, hogy pontosan hét év
múlva, 2036. április 13-án újra veszélyesen közel halad el a Föld-
höz. Orosz tudósok már most kongatják a vészharangot, és szeret-
nék látni, ahogy beindulnak a kísérletek egy majdani elhárító kül-
detésre. Hamarosan konferenciát is rendeznek, amin megpróbál-
ják felmérni a veszély nagyságát. De valójában nem szükséges
különösebben aggódni, addigra könnyedén elkészülhet az ESA a
Don Quijote projecttel, ami egyszer s mindenkorra eltünteti az
Apophist a környékről. Ha mégsem, akkor sem lehet komoly baj,
2036. április 13. ugyanis vasárnapra esik.
46 50 43
HÁTTÉRkÉP
Otthonunk
az űrből
Tíz gyönyörű és nagy
felbontású fénykép arról,
ahogyan a föld körül
keringő műholdak látják
bolygónkat.
HÁTTÉRkÉP
Bolygószépség-
verseny
Újabb nagy felbontású fotók,
ez alkalommal a vénusz,
Neptunusz, mars, Jupiter és
a szaturnusz főszereplésé-
vel, vigaszágon a Holddal.
FÉNykÉP
A legrégebbi
fotó
zárásképpen ideális ez a
kép, mely univerzumunk
13,7 milliárd évvel ezelőtti
állapotát ábrázolja, pont a
Nagy Bumm után.
Átsugárzás: sci-fi vagy valóság
a tudósok képesek kvantumállapotot teleportálni.
de mi a helyzet az emberekkel?
43 44 45 46 47 48 49 50 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42
chiponline.hu 2010/04 97
98 2010/04 chiponline.hu
Multimédiás WLAN-rádiók
99 chiponline.hu 2010/04
Multimédiás WLAN-rádiók
g
yenge zenei választék, idegesítő
adókeresgélés, kevés szolgáltatás
– a régi, analóg rádiókészülékek
nem feltétlenül szórakoztatóak.
Lelkes internetezők ugyan már
régebben felfedezték a zenét sugárzó netes
adókat mint bőségesebb forrást, de hát ki
tart a lakása minden helyiségében egy-egy
számítógépet, hogy bárhol hallgathassa
kedvenc adóját az internetről? Ezt a rést töl-
tik most ki a webrádiók: kis dobozok WLAN
csatlakozással, amelyek az egész világból
számtalan adót és minden zenei irányzatot
eljuttatnak minden szobába – mindezt rá-
adásul potom pénzért. Öt darab, 30 és 200
ezer forint közötti áron kapható aktuális
modellt vittünk haza, és kipróbáltuk, hogy
mire képesek manapság az internetrádiók.
Szinte stresszmentes konfiguráció
Az első jó hír: az UPnP-nek (Universal Plug
and Play) köszönhetően a konfigurálásuk va-
lóban gyerekjáték. Ez a technika azzal tűnik
ki, hogy a hálózaton belül megtalálja és csat-
lakoztatja a készülékeket, anélkül hogy szük-
ség lenne felhasználói beavatkozásra. Nem
kell ismernünk az IP címek kiosztását, az
alhálózati maszkot, és nincs szükség a router
vagy a tűzfal konfigurálására sem. Egy veze-
ték nélküli hálózatban például gyakran csak
a hálózat nevét (SSID-t) és a jelszót kell be-
írni a készülék végleges bekötéséhez.
Nem minden formátum játszható le
Problémák a zenei fájlok lejátszásakor adód-
hatnak. Sok zeneszám, amelyeket a kereske-
delembenkínálnak, írásvédett. Adigitális jog-
kezelés (DRM) például megakadályozza, hogy
más számítógépre lehessen másolni az adott
dalt, és ennek következtében előfordulhat,
hogyegyes készülékekennemlehet lejátszani
az adott számokat. Tipikusan ilyenek az
Apple-féle AAC-fájlok, amelyeket csak a vá-
sárló gépén és iPodján játszhatunk le – persze
ezzel itthon nemsok problémánk lesz, lévén
a Music Store Magyarországon nemelérhető.
A védett WMA fájlokkal is lehetnek problé-
mák, mert a jogkezelés Microsoft-féle válto-
zatának egyre újabb verziói jelennek meg a
piacon. Az olyan készülékek, amelyek pél-
dául boldogulnak a Windows Media DRM
9-cel, nem feltétlenül játsszák le a Windows
Media DRM 10-zel vagy DRM 11-gyel védett
zeneszámokat. De ezt legalább szoftverfris-
sítéssel többnyire meg lehet oldani.
Különösen kritikus a helyzet a WLAN-
adapteres hardveres lejátszóknál. Ezek gyak-
ran csak egy DRM-eljárást támogatnak. Az
olyanzene, amelymásfajtaDRM-védelemmel
van ellátva, nem játszható le. Ugyanis attól
függően, hogyan néznek ki a korlátozások, a
hardvernek egy DRM-darab követelésére pél-
dául le kell kapcsolnia a digitális kimenetet.
Így aztán a zenét csak azok a felhasználók
hallhatják, akiknek a készüléke analóg kap-
csolatot is tud létesíteni az erősítővel. Ezért a
legjobb, ha MP3-as zenét használunk.
Mit kell tudnia a webrádiónak?
A webrádióknál alapvetően három techni-
kai koncepció létezik, amelyek különböző
felhasználási módokra ajánlhatók. Először
is rengeteg olyan internetrádiót találunk,
amelyek a közönséges rádiókészülékekhez
hasonlóan néznek ki. A készülékházban
van elhelyezve a teljes technika, tehát a ve-
zeték nélküli hálózati csatlakozás, a kijelző
és a kezelőgombok, valamint a hangszóró.
Ezeket nevezhetjük asztali rádióknak. Egy-
szerűen csatlakoztatjuk és konfiguráljuk a
készüléket, és hallgathatjuk az internetes
adókat. Ebbe a kategóriába tartoznak pél-
dául a Noxon modellek a TerraTectől, a
Logitech Squeezebox Boom és a Freecom
MusicPal WLAN.
A második csoportba azok a készülékek tar-
toznak, amelyek önmagukban komplett zene-
berendezések. Ez azt jelenti, hogytöbbnyire na-
gyobbak, és CD-lejátszót, analóg rádiót, USB
portot és egy kompakt sztereoberendezés
egyéb szolgáltatásait is magukba foglalják. Eh-
hez az osztályhoz tartozik a Grundig Ovation2i
és a Philips StreamiumWireless Music Center.
A harmadik kategória olyan internet-
rádiókból áll, amelyeket egy meglévő, jó mi-
nőségű zenei berendezés kiegészítőjének
a jövő rádiója
A régi jó AM/FM rádió kiszolgált: az internet-
rádiók 10 000 adót tesznek elérhetővé – akár
a konyhában is. Öt WLAN kapcsolattal rendel-
kező készüléket vettünk nagyító alá.
k Apple Music Store MP3 formátumú dalokat válasszunk. Ezekkel egyetlen WlAN-rádiónak sincs problémája
100 2010/04 chiponline.hu
Multimédiás WLAN-rádiók
101 chiponline.hu 2010/04
Multimédiás WLAN-rádiók
terveztek. Ezeknek nincs saját hangszórójuk,
gyakran formailag is illeszkednek a HiFi-
komponensekhez, és a hangot egy összekötő
kábelen juttatják az erősítőre vagy az aktív
hangfalakra. Ebbe a kategóriába tartozik pél-
dául a Logitech Squeezebox Classic. Aki te-
hát egy jó zenei berendezést akar alkalmassá
tenni a webrádió-hallgatásra is, az ezzel a ké-
szülékosztállyal mindenképpen jól jár. Egy
dolog mindháromverziót összeköti: a rádió-
adók hatalmas választéka és a számos kiegé-
szítő funkció.
10 000 rádióadó az egész világból
A régi jó AM/FMrádiókkal épp csak egy ma-
réknyi adót lehetett fogni, ezzel szemben az
internetrádiók lenyűgöző választékkal szol-
gálnak. A világ bármely tájáról származó he-
lyi adókat ugyanúgy hallgathatjuk, mint a
speciális ízlést kiszolgáló zenei rádiókat.
Szinte minden ismert analóg adó internetes
formában is hallgatható.
A problémát csupán az jelenti, hogy
megtaláljuk azt az adót, amelyik a legkö-
zelebb áll saját egyedi zenei ízlésünkhöz.
Ennek különféleképpen vághatunk neki:
a legtöbb internetrádió megtalálható a
vTuner (www.vtuner.com) rádió-adatbázisá-
ban. A több mint 10 000 rendelkezésre álló
adó kerek 50 műfajra van felosztva; egy
műfajon belül ráadásul kiválaszthatók az
egyes országok adói.
A zenei műfajokba történő beosztás
ugyan megkönnyíti a keresést, de például
a „Pop” kategóriában még így is több mint
1700 adó jelenik meg. Ezek közül megta-
lálni az igazit a nevezetes tű a szénakazal-
ban projekthez hasonlatos. Maga a vTuner
minden kategóriában kiemel néhány adót
ajánlásként, a TerraTec a Noxon-model-
Több mint 10 000 rádióállomás Egyre több
wifi/ethernet rádió működik együtt a vTuner
webszolgáltatással
CHIP vásárlási tipp: MP3-lejátszó és rádió
a kereskedelemben mostanában már hatalmas választékban kaphatók internet-
rádiók. kiválasztottunk néhányat, amelyeket közelebbről is bemutatunk.
freecom musicpal Wireless
hető nagy
gombbal történik.
öSSzefoglaláS
a freecom musicpal a legkedvezőbb lehető-
séget testesíti meg a vezeték nélküli
internetrádió-vásárlásra. akit nem zavar a
nem túl erőteljes hang, nyugodt lelkiismeret-
tel választhatja ezt a modellt.
info: www.freecom.com
Tájékoztató ár: 35 000 forint
a könnyen kezelhető freecom musicpal
WlaN az internetrádiót egy mp3-
lejátszó funkcióival egyesíti. rádió-
programok vételéhez az internetről a
készüléknek nincs szüksége pc-re –
fő, hogy legyen egy dsl-sebességgel
rendelkező internetkapcsolat. egy
vezeték nélküli hálózatban a készü-
lék audiostreameket dolgoz fel
mp3 vagy Wav fájlok formájában,
és lejátssza azokat.
a beépített hangszóró ugyan csak sze-
rény hangminőséget szolgáltat, a musicpal
azonban a sztereoberendezésnek is továb-
bítani tudja a zenét. akinek ez sem elég:
egy további vonali kimenetről fejhallgatót
vagy aktív hangszórót lehet a készülékre
csatlakoztatni. a freecom musicpal tud
ébreszteni, van sleep és snooze funkciója,
és az aprócska 128×64 pixeles kijelzőn id3-
tageket, live-rss és weblog-hírcsatornákat
jelenít meg. a kezelése két könnyen teker-
grundig oVation 2i cdS 9000 Web
juk a számítógépünkön tárolt zeneszámokat
vagy audio- és mp3-cd-ket közvetlenül az
integrált cd-meghajtóról – itt valóban so-
sem ér véget a zene!
az erősítő 90 wattot tud
leadni. mint minden készü-
lék ebben az árkategóriá-
ban, természetesen a grun-
dig ovation is fel van sze-
relve usB porttal, így usB-s
meghajtókat, mobiltelefont
és persze hordozható zene-
lejátszót is csatlakoztatha-
tunk, és lejátszhatjuk az
ezeken tárolt zenét.
öSSzefoglaláS
a nem igazán olcsó készü-
lék mindenképpen nagyon
jól néz ki, de belső értékei
is meggyőzőek.
info: www.grundig.hu
Tájékoztató ár: 112 000 ft
az elpusztíthatatlan tévékészülékeiről is-
mert gyártó is versenyben van a legjobb
wireless rádió-megoldásért, és legalábbis
optikai megjelenés dolgában a grundig ké-
szüléke kétségtelenül a csúcskategóriába
tartozik.
a grundig ovation 2i cds
9000 Web az első
pillantásra úgy néz
ki, mintha egy
skandináv hifi-
gyártó tervezőosz-
tályáról származna.
de a belső értékek is
láthatók — vagy pon-
tosabban hallhatók.
az otthoni vezeték
nélküli hálózatra való
viszonylag egyszerű
csatlakoztatás után
élvezhetjük az in-
ternetes rádió-
adókat, lejátszhat-
design és minőség
logitech Squeezebox boom
erős hang
ható. Hat memóriagombot is terveztek a wifi/
ethernet rádiónak a mérnökök, amelyekről a
kedvenc adókat és lejátszólistákat közvetle-
nül elindíthatjuk. a hálózathoz wifin keresztül
kapcsolódik, de egy ethernet port is található
rajta, ami különösen akkor jöhet jól, ha olyan
lakásba szeretnénk telepíteni, ahol vastagok a
falak, vagy sok más WlaN hálózat van a kö-
zelben – ilyenkor a vezeték nélküli hálózaton
sokszor nem sikerül szakadozás nélküli kap-
csolatot létesíteni. a logi tech lejátszó és a
hangfájlokat tartalmazó helyi számítógép
közti adatátvitelről speciális szoftver gondos-
kodik. aki nem ragaszkodik az integrált erősí-
tőhöz, az nyugodtan választ-
hatja a logitech squeezebox
classicot is 40 000 forint
körüli áron.
öSSzefoglaláS
a logitech squeezebox
Boom méltó a nevéhez, és
ideális a brummogó basszu-
sok barátainak.
info: www.logitech.hu
Tájékoztató ár: 75 000 ft
a divatos WlaN-rádió nem csupán rádióvevő
állomás, hanem egyben erősítőből és hang-
szóróból álló kombikészülék is. a squeezebox
Boom belső értékeihez tartozik egy digitális
30 wattos erősítő, amely két magas- és egy
mélyhangszórót lát el energiával. csábító
megoldás a jó minőségű hang szerelmeseinek.
akinek ez még mindig nem elég, az egy
kiegészítő mélynyomót is csatlakoztathat a
squeezebox Boomra – a külön csatolófelület-
nek köszönhetően ez nem okoz problémát.
Támogatott formátumok dolgában sincs mire
panaszkodni: a squeezeboxon minden köz-
kedvelt zenei formátum gond nélkül lejátsz-
öSSzefoglaláS
Öt állomásgombbal a Terratec Noxon iradio meg-
könnyíti kedvenc adóink elérését. de minőség és
ár-teljesítmény arány dolgában is jó benyomást
kelt a készülék. ráadásul a Terratec még további
készülékeket is kínál, amelyek azonos technikával
rendelkeznek, mint például a Noxon 90elf.
info: www.terratec.com
Tájékoztató ár: 45 000 ft
az upnp-technikának köszönhetően a
Noxon iradio varázslóprogramok segítsé-
gével csatlakozik a vezeték nélküli ottho-
ni hálózathoz, és az internetkapcsolaton
keresztül aztán rögtön hallhatjuk is a rá-
diót. a számítógépen tárolt zenei gyűjte-
mény eléréséhez külön szoftvert kapunk
a készülékhez, ami a meglévő Winamp-
vagy iTunes-könyvtárakat is eléri, bár
maga az iradio csak mp3 és Wma formá-
tumú fájlokat játszik le.
a beépített hangszóró a rádióhallgatáshoz
elegendő, de csatlakoztathatjuk sztereo-
berendezéshez is a készüléket. a készülékházon
található öt „soft” gombra a kedvenc zeneszá-
maink vagy internetes rádióállomásaink közvet-
len elérését programozhatjuk. az iradio mellett
a Terratec további WlaN-képes zenedobozokat
is kínál. a futballrajongóknak a Noxon 90elf éri
meg, ipod-tulajdonsoknak a Noxon iradio for
ipod az igazi, és aki a csinos külsőt részesíti
előnyben, az válassza a Noxon iradio cube-ot.
gyorsan konfigurálható
terratec noXon iradio
leknél erre még rátesz egyet, és saját top
rádiókat kínál.
Bundesliga és kívánságműsor
Különlegesség a Noxonok között a 90elf
modell, amelynek speciális hozzáférése
van a 90elf internetes kínálatához, egy
futballrádió-portálhoz, amely minden
Bundesliga-meccset livestreamben közve-
tít. A Noxon 90elf előoldalán öt gombra
vannak felprogramozva a topmeccsek. Rö-
vid ideje minden Noxon tartalmaz hozzá-
férést a laut.fm-hez (www.laut.fm) – egy
webportálhoz, amelyről a felhasználók sa-
ját rádióadókat küldhetnek fel az interne-
tes éterbe. Mielőtt belevágnánk rádiós kar-
rierünkbe, vegyük figyelembe, hogy a laut.
fm-nél először pályázni kell, hogy valaki
webrádió-DJ lehessen!
Egy sokkal időigényesebb, de végül sok-
kal jobban az egyedi zenei igényekre szab-
hatóutat követnek a Logitech Squeezeboxok.
A www.squeezenetwork.com-ra valóbejelent-
kezés után a Logitech egy portáljára jutunk.
Maga a rádió is ezt a portált éri el, és mi a sa-
ját rádiónk számára ennek a webes kezelőfe-
lületén állíthatjuk össze a csatornakínálatot.
Minden portálnál kívánságrádiókat lehet ki-
választani, egyeseknél, mint amilyen pél-
dául a Napster (http://free.napster.com/)
vagy a Last.fm (www.last.fm), saját rádió-
streameket is létre lehet hozni, vagy saját ze-
nei ízlésünkhoz hasonló streameket hozzá-
adni. A telepítés ugyan igényel némi időt,
cserébe azonban az eredmény olyan adók
választéka lesz, amelyek műsora tökéletesen
megfelel zenei ízlésünknek.
kezeléS: Nem egészen olyan kényelmes,
mint a közönséges rádióknál.
A webrádiók sikere a kezelésükön áll
vagy bukik. Az első akadály, amellyel a fel-
használónak meg kell birkóznia: a rádió
Tárolóhely az MP3-gyűjteménynek Az MP3-
Tunes.com szerverein tarthatjuk zenéinket,
hogy aztán azokat a WlAN-rádióval játsszuk
le. Két Gbájt memória ingyenes
k
102 2010/04 chiponline.hu
Multimédiás WLAN-rádiók
103 chiponline.hu 2010/04
Multimédiás WLAN-rádiók
philips Streamium Wireless music center
luxus a fülnek
több állomást is használ különböző helyiségek-
ben, választhat, hogy minden állomás ugyan-
azt vagy különböző zeneszámot játsszon-e le –
praktikus funkció, ha több felhasználó is van.
a philips ezt a megoldást egyébként Was7500
néven központi music center nélkül is kínálja.
ennél a lecsupaszított változatnál az állomást
WlaN-on keresztül egy Windows-számítógép-
pel kötik össze.
öSSzefoglaláS
drága, de ugyanakkor
csakugyan tüneményes,
sokoldalú és az utolsó
részletekig átgondolt – a
philips streamium Wire-
less music-tulaj do nosok
legnagyobb örömére
info: www.philips.hu
Tájékoztató ár: 700 eurótól
a philips Wacs7500 médiaközpont tulajdono-
sai lemondhatnak a sztereoberendezésről és a
számítógépről. az olcsónak a legkevésbé sem
nevezhető elegáns megoldás két készülékből
áll: a vételi egységben 80 gbájtos merevlemez
és cd-meghajtó van, amellyel audio cd-ket
játszhatunk le és másolhatunk merevlemezre.
ehhez a készülékhez akár öt vezeték nélküli
klienst is csatlakoztathatunk. a zenefájlokat
wifin keresztül a médiaközpont merevle-
mezéről vagy pc-ről is
képes lejátszani,
de csatlakoztat-
hatunk usB
meghajtót vagy
ipodot is a ké-
szülékre, és
lejátszhatjuk
az ezeken tá-
rolt zenét. aki
bekötése az otthoni hálózatba. Főleg a
WLAN-kulcsok távirányítóval vagy a készü-
lékház gombjaival való megadása válhat
könnyen egyfajta türelemjátékká. Szeren-
csére erre csak egyszer van szükség.
Hasonló a helyzet az adókereséssel. Hogy
egy URHrádiónál hogyantaláljuk meg az adó-
kat, azt minden gyerek tudja. Egy inter-
netrádiónál egy bizonyos adót vagy zeneszá-
mot a merevlemezről a távirányítóval kell
megkeresni – és ez többnyire minden, csak
nem kényelmes. Betűről betűre át kell vere-
kednie magát a felhasználónak az ábécén –
hosszúadóneveknél vagydalcímeknél ez való-
ban idegesítő. De ha végre megtaláltuk, amit
kerestünk, minden modell kínál egy kedven-
cekfunkciót, ígyastreamekújbóli megtalálása
a jövőbenmár nemprobléma.
zene lejátszása PC-ről
Az internetrádiók lejátszásának képességén
kívül minden bemutatott készüléknek van
egy további közös funkciója is: azoknak a ze-
néknek a lejátszása, amelyek a PC merevle-
mezén találhatók. Tehát minden webrádió
megpróbál egyben streamingkliens is lenni
– rendkívül sikeresen. Az egyetlen bökkenő
a dologban, hogy a számítógépnek futnia
kell – kivéve, ha van egy hálózati vagy multi-
médiás merevlemezünk, amely tudja az
UPnP-t, vagy amelyen található egy olyan
megosztott mappa, amit az adott készülék
el tud érni. A Logitech streaming dolgában is
saját utakon jár. A Squeezeboxok csak kiegé-
NETrÁdió-PorTÁLoK
az interneten sok rádióportál van, ame-
lyek egész nap sugároznak. a last.fm-en
(www.last.fm) hallgathatjuk más felhasz-
nálók rádióállomásait, vagy összeállíthat-
juk a last.fmzenei archívumából saját rá-
dióprogramunkat. a dalok sorrendjét
ugyan nemtudjuk rögzíteni – de azokat,
amelyeket nemkedvelünk, átugorhatjuk.
illegális zenei letöltések kínálata he-
lyett a napster (http://free.napster.com/)
ma már zenebolt – egy különlegességgel:
havi 9,95 euró átalányért kínál zenéket.
ezért a tarifáért jelenleg kb. nyolcmillió
zeneszámot lehet a pc-re másolni – de
cd-re írni nem.
a laut.fm(www.laut.fm) portálon re-
gisztrált felhasználók rádió-dj-k lehetnek
és saját adót építhetnek fel – vagy a laut.
fm-en található zenékből, vagy saját da-
lokból, amelyeket fel kell tölteni.
minden be nemjelentkezett felhaszná-
lónak is ingyen rendelkezésére áll azon-
ban minden működő, részben nagyon
speciális rádióállomás.
szítő szoftverrel – a SqueezeCenter program-
mal – képesek zenét közvetlenül a számító-
gépről lejátszani. Előzetes bejelentkezéssel
azonban támogatják az MP3-Tunes (www.
mp3tunes.com) internetszolgáltatást, ahová
saját zenéket lehet feltölteni és onnan leját-
szani. Az előnye, hogy a PC maradhat kikap-
csolva, viszont csak 2 Gbájt tárhely van in-
gyen – ez körülbelül 400 darab MP3-as
számra elég. Aki többet akar, annak fizetni
kell: 50 Gbájt MP3-tárhely évi 40, 200 Gbájt
– kb. 40 000 zeneszám– 140 eurós éves dí-
jért jár. A TerraTec Noxon készülékei is tá-
mogatják az MP3-Tunes webszolgáltatást.
többnyire kielégítő hangminőség
A webrádió-streamek általában nem a leg-
magasabb hangminőség-igények kielégíté-
sére készültek, ugyanis alig van
rádióadó, amely 128 kbit/s-nál magasabb
sávszélességen sugározna, a legtöbb meg-
marad 96 kbit/s-nál, de találhatunk 64
kbps-os adókat is.
Természetesen a saját MP3-as számok
ennél magasabb bitrátájúak is lehetnek, te-
hát aki jó hangminőségű zenére vágyik, an-
nak sem kell azonnal lemondania az ilyen
eszközökről.
A hangzásteszten, amelynél az összeha-
sonlíthatóság kedvéért MP3-akat streamel-
tünk a készülékekre, egyik készülék semoko-
zott igazán csalódást.
A Grundig Ovation 2i ugyan zörög egy ki-
csit, ha felhangosítjuk, és a MusicPal a
Freecomtól kicsit gyenge tüdejű, de minden
máshangszórómodell elfogadhatóan lejátsz-
sza a zenét. Különösen a Philips Streamium
meggyőző számos előzetes equalizer-
beállításával. Érzékenyebb fülű hallgatók
azonban inkább válasszanak olyan készülé-
ket, amely az otthoni zeneberendezést egé-
szíti ki, tehát például a Logitech Squeezebox
Classicot.
A saját hangszórós modellek a vájt-
fülűeket lehet, hogy nem elégítik ki – a
Streamium kivételével, amely digitális
audiokimenettel rendelkezik, és így ugyan-
csak összeköthető egy zeneberendezéssel.
figyelem: Ha WLAN-on keresztül mű-
ködtetjük a rádiónkat, igyekezzünk közben
nem túlterhelni a vezeték nélküli kapcsola-
tot – különben kihagyások lehetnek az inter-
netstreameknél.
Ha a megfelelő kimenetek rendelkezésre állnak
Semmi nem szól az ellen, hogy a webrádiót köz-
vetlenül a sztereoberendezésre csatlakoztassuk
a nappaliban: Noxon iradio for iPod
104 105
Tippek és trükkök
chiponline.hu 2010/04 2010/04 chiponline.hu
TIPPEK &
TrÜKKÖK
A számítógép-felhasználók mindennapjaihoz hozzá-
tartoznak a SZOFTVERES ÉS HARDVERES PROBLÉMÁK.
Tippjeink segítségével ezeket könnyen és gyorsan
orvosolhatja.
1. Windows XP, Vista, 7
több megnyitott Intéző-ablak
bezárása egyszerre
Ha a sajátgépen megnyitunk egy mappát,
és utána mélyebbre navigálunk a map-
pastruktúrában, a Windows ilyenkor alap-
értelmezésben sorra nyitogatja az új abla-
kokat. később ezeket egyesével becsukni
meglehetősen körülményes.
Együtt Egy mappa külön-külön ablakokban
megnyitott sok alkönyvtárát egy trükkel
gyorsabban is bezárhatjuk
TIPP Hozzuk előre az utoljára megnyitott, a
könyvtárstruktúrát mutató ablakban a leg-
mélyebben elhelyezkedő mappa Intéző-abla-
kát. Tartsuk lenyomva a Shift gombot, és kat-
tintsunk az ablak címsorának végén a bezáró
keresztikonra. A Windows az aktív ablakkal
együtt minden fölé rendelt mappa ablakát is
bezárja.
Megjegyzés: Ha navigáláskor a mappá-
kat mindig az aktuális, és nem egy-egy új
ablakban szeretnénk megnyitni, válasszuk
a Windows Intézőben az Eszközök/Mappa
beállításait, az újabb Windows-verzióknál
pedig a Rendezés/Mappa és keresés beállítá-
sait. Állítsuk be az Általános lapon, a Minden
mappa ugyanabban az ablakban nyílik meg
névre hallgató opciót.
2. Windows 7
A Lomtárhoz hasonló rendszermappák
megjelenítése a Windows Intézőben
az új Windows intéző már nem mutatja a
bal oldali ablaktáblán az olyan rendszerele-
meket, mint a lomtár és a vezérlőpult, pe-
dig nagyon is kényelmes volt, hogy innen
is elértük őket.
Rövidítés A rendszermappák megjelenítésé-
vel gyorsabban elérjük a tartalmukat, mintha
a Start menüből próbálkoznánk
TIPP Ezeket a rendszerelemeket a legújabb
Windowsban is meg lehet jeleníteni, csak a
Windows Intéző alapbeállítását kell megvál-
toztatnunk hozzá. Nyissuk meg, és kattint-
sunk a Rendezésre, majd válasszuk a Mappa
és keresés beállításait. Ezután az Általános
lapon a Navigációs ablak alatt jelöljük meg
Az összes mappa megjelenítése beállítást, és
hagyjuk jóvá OK-val a módosítást.
3. Windows 7
Az új Start menü kiegészítése a
klasszikus Start menüvel
míg vistánál még alapértelmezett lehetőség
a klasszikus start menüt választani nézet-
ként, a Windows 7-ből ez már hiányzik. ez
különösen azok számára zavaró, akik köz-
vetlenül xp-ről állnak át.
klasszikus Nagy segítség az átállásnál a Win-
dows XP-ben megszokott Start menü Win-
dows 7-be illesztése
TIPP Egytrükkel a Windows 7 új, és a kettővel
ezelőttihez képest alaposan átdolgozott Start
menü egy elemére ruházhatjuk a klasszikus,
XP-szerűStart menüfunkcióját. Ehhez kattint-
sunk jobb egérgombbal a tálcára, és válasszuk
a Tulajdonságokat. Utána váltsunk a Start me-
nü fülre, és ott kattintsunk a Testreszabás
gombra. Keressük meg egészen a lista alján a
Videók elemet – eddig valószínűleg nemhasz-
náltuk - de ha mégis, akkor keresgéljünk to-
vább, az új menü ugyanis bőven tartalmaz
ilyenkeveset használt ikont.
Alatta jelöljük meg a Megjelenítés menüként
rádiógombot, és zárjuk be OK-val az ablakot.
Hagyjuk jóvá az Alkalmaz, majd az OK gom-
bokkal a módosítást.
A következő lépések előtt meg kell győ-
ződnünk róla, hogy a rejtett mappákat is el-
érjük. Ennek biztosításához először nyissuk
mega Windows Intézőt, és abban a Rendezés/
Mappa és keresés beállításait. A Nézet lapon
a Speciális beállítások alatt keressük meg a
Rejtett fájlok és mappák bejegyzést. Kapcsol-
juk be a Rejtett fájlok, mappák és meghajtók
megjelenítése beállítást, majd hagyjuk jóvá
az Alkalmaz gombbal és végül az OK-val a
módosítást.
Most nyissuk meg a Start menüt, és kat-
tintsunk jobb egérgombbal az új Videók be-
jegyzésre. Válasszuk a Tulajdonságok paran-
csot. A Könyvtár lapon jelöljük ki a Nyilvános
videoanyagok könyvtárhelyet, és válasszuk
az Eltávolítást. Utána kattintsunk a Mappa
belefoglalása gombra. Az Intézőhöz hason-
ló ablakban navigáljunk a Számítógép alatt
a ProgramData\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs helyre. Vigyázzunk, hogy
a ProgramData mappát még véletlenül se
tévesszük össze a Program Files mappával!
Végül kattintsunk a Mappa felvétele gombra.
A Könyvtár optimalizálása a következőhöz
mezőben változtassuk meg a beállítást Szo-
kásos elemekre. Zárjuk az ablakot az Alkal-
maz és OK gombokkal.
Most nyissuk meg ismét a Start menüt,
és kattintsunk jobb egérgombbal a Videókra.
Utána válasszuk az Átnevezés parancsot, és
módosítsuk Minden programra a megneve-
zést, majd üssük le az entert.
A jövőben a Start menüben a Minden
programból a szokásos módon elérjük a
klasszikus nézetet. Az egyetlen különbség:
a Minden program szinten kétszer kell át-
mennünk. Ez a kis szépséghiba biztosítja,
hogy a módosításokat a Start menü auto-
matikusan átveszi. A megszokott régi menü
mellett természetesen a Windows 7 új indí-
tóközpontját is korlátlanul használhatjuk.
4. Windows XP, Vista, 7
Optimális állomáshely meghatáro-
zása WLAN kapcsolathoz
a vezeték nélküli hálózat telepítését köve-
tően rendszeresen problémánk van az ösz-
szeköttetés minőségével. lehet, hogy több
szomszédos vezeték nélküli hálózat hat
negatívan egymásra.
Időgép Az inSSIDer WlAN-program méri, ho-
gyan változik a rádiófrekvenciás jel erőssége
egy időintervallumon belül
TIPP A rádiófrekvenciás hálózat beállítása-
kor lehetőleg más által nemhasznált csator-
nát kell választanunk. A gond csak az, hogy
ez erős rádióforgalomesetén, például sokla-
kásos társasházakban aligha lehetséges.
Ezért a csatorna számán kívül az egyes csa-
tornákon áthaladó valós jelerősséget is f-
gyelembe kell vennünk. Ezenkívül az is fon-
tos, hogy mind a router, mind a WLAN-kli-
ens, például notebook számára megtaláljuk
a lakáson belül az optimális állomáshelyet.
Az ingyenesen letölthető inSSIDer nevű
apró programmal, amely megtalálható le-
mezmellékletünkön is, gyakorlatilag valós
időben elemezhetjük WLAN-kliensünk rádi-
ós környezetét. Ez nagyon praktikus, mikor
az optimális helyet keressük a különböző
helyiségekben és területeken, például a nap-
paliban vagy a hálószobában.
A telepítéshez indítsuk el az MSI fájlt, és
kövessük a telepítő utasításait. Feltétel, hogy
a Microsoft .NET keretrendszer 2.0 telepítve
legyen a számítógépünkre – ami az esetek
többségében adott, de ha mégsem, a Micro-
soft weboldalán akeresősegítségével pillana-
tok alatt megtalálhatjuk. A programindítása
után kattintsunk a Start Scanning gombra.
Már rövid idő múlva táblázatos formában
felsorolva megkapunk minden elérhető rá-
diós hálózatot. A választott csatornától füg-
gően grafkusan mutatja a jelerősséget és az
egyes jelerősségek időbeli alakulását.
Mozogjunk a bemérni kívánt területen,
és közben fgyeljük a futó programot. Azt
fogjuk tapasztalni, hogy egyrészt a jelerős-
ségek nagyban függenek a pozíciónktól,
másrészt helytől függően más-más rádiós
hálózat hatókörébe kerülünk. A legerősebb
jel általában a saját hálózatunké, amelyet az
SSID azonosítójáról is felismerünk. Ha bi-
zonytalanok vagyunk, vigyük a notebookot
a rádiós router közelébe – így a legkönnyebb
megtalálni a legerősebb jelet. Tehát ha egy
csatornán különösen sok rádiós hálózat van,
ajánlott egy másikat választani.
A képernyőfotónkon pirossal jelölt saját
rádiós hálózat ugyan pillanatnyilag a leg-
erősebb, időbeli lefutását tekintve azonban
a jel egy pozícióváltás következtében időle-
gesen gyengébb, mint a zölddel jelölt háló-
zat ugyanazon a csatornán. A konfguráció
tehát, legalábbis mobil használatnál nem
éppen optimális, jobb lenne egy kevésbé
terhelt csatornára váltani. Ha még több pár-
huzamosan működő hálózatra bukkanunk,
válasszuk azt a csatornát, ahol a legkevesebb
az erős idegen jel.
Megjegyzés: Aki az AVM kiváló FritzBox
modelljeinek egyikét használja routerként
(például 7270-est), az az állomáshelyén je-
lentkező zavaró hatásokat közvetlenül a ke-
zelőfelületen felderítheti. Ehhez be kell je-
lentkezni a http://fritz.box címről a routerre,
és ott a WLAN/Radio Channel menüpontra
kattintani. A WLAN-Environment diagram
alatt tegyünk pipát a Show disturbances elé.
A diagramon sárga oszlop jelöli a felismert
idegen hálózatot, a saját Box kékkel van je-
lölve. A szürke oszlopok magassága adja meg
a zavarás mértékét az aktuális csatornán. Vé-
gül válasszunk az oldal felső területén egy
lehetőleg kevéssé terhelt csatornát.
WIndOWS 104. OLDAL
1 Windows XP, Vista, 7: Több megnyitott Intéző-ablak
bezárása egyszerre
2 Windows 7: A Lomtárhoz hasonló rendszermappák megje-
lenítése a Windows Intézőben
3 Windows 7: Az új Start menü kiegészítése a klasszikus
Start menüvel
4 Windows XP, Vista, 7: Optimális állomáshely meghatározá-
sa WLAN kapcsolathoz
5 Windows Vista, 7: Parancssor indításának azonnali lehető-
sége a helyi menüből
6 gyorstippek
7 Windows XP: A meghibásodott Súgó és támogatás szolgál-
tatás újraindítása
8 Windows 7: Hardver-kompatibilitás ellenőrzése telepítés
előtt
9 Windows 7: Ikonok célzott megjelenítése a tálca értesítési
területén
10 Windows XP: Rendszer-visszaállítási pont készítése előtti
várakozási idő meghosszabbítása
11 Windows 7: Az előzmények eltüntetése a programikon
helyi menüjéből
12 Windows XP, Vista, 7: Egyedi billentyűzetkiosztás készítése
Windows alatt
13 Profi tipp: Windows 7 – az új PowerShell parancsközpont
helyes használata
alKalMaZáSOK 109. OLDAL
14 Word XP, 2003: Elintézett elemek kényelmes kezelése a
feladatlistánkon
15 Word XP, 2003, 2007: Táblázat beszúrása dokumentumokba
egér nélkül
16 excel XP, 2003, 2007: Feltételes formázások másolása több
cella között
17 excel XP, 2003, 2007: Teljes sorokra és oszlopokra hivatko-
zás képletekben
19 gyorstippek
FÉnyKÉPEZÉS 110. OLDAL
20 Digitális fényképészet: Valóban hatásos felvételek készítése
naplemente után
KOMMUnIKáCIó 111. OLDAL
21 Outlook 2007: Terjesztési lista tagjainak célzott kizárása levélkül-
déskor
22 Outlook 2007: Üzenetek alapértelmezett megjelenítése
szövegformátumban
23 thunderbird 3: E-mail program kibővítése Lightning-naptár-
funkcióval
24 Firefox 3.x: A legújabb Operáéhoz hasonló Gyorsválasztó
telepítése
25 Firefox 3.x: Sütik tartalmának megtekintése és szerkesztése
szükség esetén
26 26 Opera 10: Menü- és eszköztárak testre szabása, konfigu-
rálása vagy visszaállítása
HardvEr 113. OLDAL
27 erősítő: A sztereoberendezés 50 hertzes brummogásának
megszüntetése
28 HDMI kábel: Ne dőljünk be az emelt árú
ajánlatoknakl
29 Prof tipp: Notebook tuning olcsón
30 SSD merevlemezek: Írás közbeni lassulás tartós megakadá-
lyozása
TARTAlOM
k
106 107
Tippek és trükkök
chiponline.hu 2010/04 2010/04 chiponline.hu
5. Windows Vista, 7
Parancssor indításának azonnali
lehetősége a helyi menüből
a Windows intéző a parancsablak nyitása
itt lehetőséget csak akkor jeleníti meg a
fájlok helyi menüjében, ha a shift gombot
is lenyomva tartjuk, miközben jobb egér-
gombbal az elemre kattintunk. ez főleg
note booknál igen körülményes, hiszen
mindkét kezünkre szükség van hozzá.
Mindig elérhető Egy registry-módosítás gon-
doskodik róla, hogy a parancs mindig megje-
lenjen a helyi menüben
TIPP Egy registry-beavatkozással állandó-
síthatjuk a menüválasztékban a parancsot.
Ehhez írjuk a Start menü keresés mezőjébe:
regedit, és üssük le az entert. Ha szükséges,
feleljünk a felhasználói fók felügyeletének
kérdésére igennel, illetve folytatással. A szer-
kesztőben menjünk a HKEY_CLASSES_ROOT\
Directory\shell\cmd kulcsra. Kattintsunk a
jobb oldali ablakterületen az Extended karak-
terláncra, és töröljük a bejegyzést. Menjünk
tovább a HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\
cmd kulcshoz. Töröljük itt is az Extended ka-
rakterláncot. Ezzel gondoskodunk róla, hogy
a parancs a meghajtók helyi menüjében is
rögtön rendelkezésre álljon. A registry bezá-
rásával életbe lép a módosítás.
megjegyzés: A visszaállításához egészítsük
ki az előbbi registry-kulcsokat a Szerkesztés/
Új/Karakterlánc parancs segítségével újból
az Extended paranccsal, meghatározott ér-
ték nélkül.
7. Windows XP
A meghibásodott Súgó és támoga-
tás szolgáltatás újraindítása
a súgó és támogatás start menü bejegy-
zésből eddig minden további nélkül be
tudtuk tölteni a súgó és támogatási köz-
pontot. most azonban minden felismerhe-
tő ok nélkül felmondta a szolgálatot.
TIPP A szolgáltatást többnyire a parancs-
sorról tudjuk újraéleszteni. Ezt nyissuk meg
a Start/Futtatás menüből a cmd paranccsal.
Írjuk be a következő parancsokat, mindegyi-
ket enterrel végrehajtatva:
net stop helpsvc
cd /d %windir%\pchealth\helpctr
rd packagestore /s /q
cd binaries
start /w helpsvc /svchost netsvcs /regserver
/install
Nyissuk meg Ctrl+Alt+Del-lel a Feladatkeze-
lőt, és hozzuk előre a Folyamatok lapot, majd
állítsuk le a következő folyamatokat a Folya-
mat leállítása gombbal:
helpsvc.exe
helphost.exe
helpctr.exe
Utána váltsunk vissza a parancssorra, írjuk be
net start helpsvc
és üssük le az entert. Most már a Súgó és tá-
mogatás menünek a megszokott módon új-
ból működnie kell.
8. Windows 7
Hardver-kompatibilitás ellenőrzése
telepítés előtt
mielőtt átállnánk Windows 7-re, előbb
szeretnénk tudni, hogy perifériakészülé-
keink, például a nyomtató meg a szkenner
az új operációs rendszer alatt is probléma-
mentesen fognak-e működni.
TIPP A www.microsoft.com/windows/com-
patibility weboldalon találjuk a „kompatibi-
litási központot”. Válasszuk ki a bal oldali
mezőből a Hardware-t, és a keresőmezőbe
írjuk be az eszköz nevét, például az Epson
Perfection szkennert. Ezután kattintsunk a
Search gombra. A válasz a Windows 7 Com-
patibility Center oldalon érkezik. Ha státusz-
ként Compatible – Windows 7 Logo-t kapunk,
akkor a készülék megbízhatóan fog működ-
ni. Ebben az esetben ugyanis a modell át-
ment a Microsoft tesztjein. A sima Compa-
tible bejegyzés azt mutatja, hogy a gyártó
maga ellenőrizte a masina működését. A Not
Compatible válasznál vagy várnunk kell még
a Windows 7-re átállással, vagy új hardvert
kell beszerezni.
megjegyzés: A lista ugyan hosszú, de ko-
rántsem teljes. A felsorolásban még nem
szereplő eszközök is működhetnek az új
Windows alatt.
9. Windows 7
Ikonok célzott megjelenítése a
tálca értesítési területén
a Windows 7 alapértelmezésben az értesí-
tési terület sok ikonját eltünteti, és csak a
programok aktuális üzeneteit mutatja. Bi-
zonyos műveletekhez azonban, mint az
előrehaladás jelzése biztonsági mentéskor,
nagyon is kívánatos lenne a hosszabb
megjelenítés.
Informatív rögzítsük egyenként a progra-
mokhoz, hogy az ikonjuk és az üzeneteik
megjelenjenek-e az értesítési területen
TIPP A Windowsnak ezt a viselkedését igé-
nyeinkre szabhatjuk, méghozzá külön min-
den egyes programra vonatkozóan.
Ehhez kattintsunk jobb egérgombbal egy
szabad helyre a tálcán, és válasszuk a helyi
menüből a Tulajdonságokat. A Tálca lapon
kattintsunk az Értesítési terület alatt a Test-
reszabás gombra. Ezután keressük meg a
listán a kívánt programot. Jobbra mellette
válasszuk az Ikonok és értesítések megjele-
nítése beállítást. Ismételjük meg ezt a lépést
minden programhoz, amelynek az ikonját a
Windowsnak mutatnia kell, mikor a program
működik. Újonnan telepített programoknál
ezt a beállítást is minden alkalommal külön
el kell végeznünk. Az Ikonok és értesítések
elrejtése beállítás egyébként nem ajánlott,
mert ezzel fontos üzenetek megjelenését
akadályozhatjuk meg. Az OK-ra való kat-
tintás után érvénybe lép saját beállításunk.
Ezentúl az elrejtett ikonokat, mint korábban,
megjeleníthetjük egy kattintással a nyílra az
értesítési terület bal szélén.
megjegyzés: Szükség esetén ugyanebben az
ablakban az Ikonok alapértelmezett viselke-
désének visszaállítása hivatkozásra kattintva
gyorsan eltávolíthatunk minden saját beállí-
tást. Az ablak alsó szélén, a Mindig jelenjen
meg az összes ikon és értesítés a tálcán előtti
ellenőrző négyzetbe kattintva minden ikon
megjelenítését is választhatjuk. Így azonban
az értesítési terület nagyon sok helyet elvesz
a tálcán, ezért ezt a beállítást csak nagyon
nagy képernyőkön, magas felbontással ér-
demes választani. Ez a beállítás egyébként az
áttekinthetőségnek semhasznál.
10. Windows XP
rendszer-visszaállítási pont készítése
előtti várakozási idő meghosszabbítása
indítás után a Windows rendszeres idő-
közökben rendszer-visszaállítási ponto-
kat készít, úgynevezett snapshotokat. ez
hosszabb távon érezhetően fékezi a
rendszert.
TIPP Van egy registry-beállítás, amellyel
meghatározhatjuk a rendszer üresjárati ide-
jét a snapshotkészítés indításáig. Indítsuk el
a Start menü Futtatásból a regedit parancs-
csal a szerkesztőt, majd abban a HKEY_LO-
CAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Win-
dows NT\CurrentVersion\SystemRestore kul-
csot. Ezután a Szerkesztés/Új/Duplaszó me-
nüparanccsal hozzuk létre a ThawInterval
bejegyzést, nyissuk meg dupla kattintással,
és adjuk meg értékként a várakozási időt
másodpercekben. Az alapértelmezett érték
900, tehát 15 perc. Állítsuk például 1800-ra a
dupla, tehát 30 perces időhöz.
Ha nincs szükségünk védelemre, kap-
csoljuk ki a rendszer-visszaállítást. Ehhez
nyissuk meg a Start menüben a Minden
program/Kellékek/Rendszereszközök/Rend-
szervisszaállítás menüt, kattintsunk balra
a Rendszer-visszaállítási beállítások hivat-
kozásra, és tegyünk az ablakban pipát A
rendszer-visszaállítás kikapcsolása elé – ezt
azonban inkább csak akkor javasoljuk, ha na-
gyon helyhiányban szenvedünk, mert rend-
szerproblémák esetén nagyon megnehezíti
a gép helyreállítását.
6. gyorstippek
gyorSindítáS megjelenítéSe
xp és vista alatt kattintsunk jobb egér-
gombbal a tálcára, válasszuk a Tulajdonsá-
gokat, és a gyorsindítás megjelenítése be-
állítást.
rendSzerteljeSítmény ellenőr-
zéSe
vista és Windows 7 alatt üssük le a
ctrl+alt+delete kombinációt, kattintsunk a
feladatkezelő gombra, és nyissuk meg a
rendszerteljesítmény lapot.
Start menü gyorSítáSa
a Windows xp gyorsabban megnyitja a
start menüt, ha a registryben a HkeY_cur-
reNT_user\controlpanel\desktop alatt a
menushowdelay értékét 0-ra állítjuk.
program rögzítéSe a tálcán
Ha Windows 7-ben jobb egérgombbal egy
programikonra kattintunk, választhatjuk
a program rögzítése a tálcán beállítást.
több monitor haSználata
Többmonitoros Windows 7-rendszereken
egy középre helyezett aktív ablakot [Win-
dows]+ [shift]+[nyíl jobbra/balra] billen-
tyűkkel tolunk oldalra.
11. Windows 7
Az előzmények eltüntetése a prog-
ramikon helyi menüjéből
az új tálca számos művelet indítását kínál-
ja az elemek helyi menüjéből. az internet
explorernél ezek között megtalálhatók az
előzmények is. Biztonsági okokból azon-
ban jobban szeretnénk, ha ez itt nem je-
lenne meg.
TIPP Rejtsük el az előzményeket. Ehhez
kattintsunk jobb egérgombbal egy szabad
helyre a tálcán, és válasszuk a Tulajdonságo-
kat. A Start menü lapon kapcsoljuk ki A leg-
utóbb megnyitott programok tárolása és
megjelenítése a Start menüben és a tálcán
beállítást. A szokásos előzmények a Start
menüben ettől még megmaradnak. Ha ezt is
meg akarjuk szüntetni, kapcsoljuk ki a má-
sik beállítást is az Adatvédelem alatt, és zár-
juk be OK-val az ablakot.
12. Windows XP, Vista, 7
egyedi billentyűzetkiosztás készí-
tése Windows alatt
Netbookunkat magyar billentyűzetkiosz-
tással vettük, de nem tetszik az, ahogy a
gyártó elhelyezte a gombokat. változtatni
szeretnénk - vajon lehetséges ez?
Gombhoz a kabátot A SharpKeys segítségével
a registry szerkesztése nélkül is megváltoz-
tathatjuk az egyes gombok funkcióit
TIPP A Windows saját, beépített eszközei-
vel csak magát a billentyűzetkiosztást vá-
laszhatjuk meg, az adott gombok „jelentésé-
nek” testreszabásához viszont a Registryben
kellene módosítgatni. Ezt a fáradtságos
munkát spórolhatjuk meg például a
SharpKeys névre hallgató programmal, ami
teljesen ingyenesen letölthető a http://www.
randyrants.com/sharpkeys/ oldalról. Hasz-
nálata rendkívül egyszerű: a bal oldalon lévő
listában ki kell választanunk a kérdéses bil-
lentyű aktuális funkcióját, majd a jobb oldali
listában azt, amire le szeretnénk cserélni. k
A CHiP fórUMBóL
LAN kapcsolat használata hibernáció után
lakli kérdéSe
a notebookom laN kábelen keresztül köz-
vetlenül a routerrel van összekötve, és
Windows vista fut rajta. eddig nem volt
probléma a gépet az alvó állapotból újból
elindítani és rögtön tovább dolgozni rajta.
egy rövid ideje azonban gond van, a beje-
lentkezés után azt mondja a vista, hogy
nincs működő hálózati kapcsolat. a problé-
mát csak újraindítással lehet megoldani. a
routerem dHcp-n keresztül dinamikusan
osztja ki az ip-címeket a hálózatban. az
egyetlen változtatás: nemrégiben telepítet-
tem a virtualBoxot. a virtuális gép NaT-on
keresztül éri el a hálózatomat. de próba-
képpen már ezt a kapcsolatot is letiltottam,
sajnos eredménytelenül.
mókuS VálaSza
lehet, hogy az energiagazdálkodással van
gond. mindenekelőtt próbáld ki a követke-
zőt: nyisd meg a vezérlőpulton az eszköz-
kezelőt. az eszközlistán bontsd ki a Háló-
zati kártyák elemet, és kattints jobb egér-
gombbal a megjelenő hálózati kártyádra.
a következő ablakban válts az energiagaz-
dálkodás fülre, és vedd el a pipát a számí-
tógép kikapcsolhatja ezt az eszközt, hogy
energiát takarítson meg beállítás elől. Újra-
indítás után ezzel remélhetőleg megoldódik
a probléma. az is előfordulhat, hogy ké-
sőbb egy Windows update visszaállítja az
egészet. Tehát ha a probléma egy frissítés
után ismét jelentkezik, már tudni fogod,
miből indulj ki.
108
Tippek és trükkök
2010/04 chiponline.hu
a
z új PowerShell parancssorprogram
bevezetését a Microsoft már a Vis-
tához tervezte, végül azonban a
gyári lemezekre nem került fel, csak ingye-
nes kiegészítőként kínálta letöltésre ké-
sőbb. Először a Windows 7-nek lett az idő-
közben javított 2.0-s verzió integrált része.
A DOS-os időkből is ismert régi parancs-
sor a Windows 7-ben ugyan még létezik,
de nem éri meg használni. A PowerShell
mindent jobban tud: jelentősen több le-
hetőséget kínál és ráadásul összekapcsolt
parancsokból álló komplex feladatok vég-
rehajtására is képes.
Új koncepció
A PowerShell indításához menjünk a Start
menüben a Minden program/Kellékek/
Windows PowerShell bejegyzésre, vagy
írjuk a keresés sorba: powershell. Az ered-
mény három elemet mutat: a powershell
a közvetlen parancskörnyezetet indítja,
a Windows PowerShell ISE egy grafkus fe-
lület, amely főleg parancsfájlok írásában
segít. Harmadik elemként további modu-
lok állnak rendelkezésre. Kezdetben hasz-
náljuk az átlátható grafkus változatot.
Az ismételt használathoz a későbbiekben
biztosíthatjuk a PowerShell gyors elérését.
Ehhez hozzunk létre parancsikont, vagy
kattintsunk jobb egér-
gombbal a program-
ra, és válasszuk a helyi
menüből A program
rögzítése a tálcán pa-
rancsot.
Ellentétben a régi
parancssorral a Po-
werShell működése
objektumorientált, és
a Microsoft.NET keret-
rendszer objektuma-
ira épül. A kibővített
szolgáltatások mellett
további előny, hogy
az objektumok eléré-
se egységes. Az eddigi
13. Profi tipp: Windows 7 – az új
PowerShell parancsközpont
helyes használata
Haladó felhasználóknak a Windows 7 korszerűsített rendszereszközöket kínál – pél-
dául az új Windows powershellt, amely összetett feladatok megoldására is képes.
DOS-parancsok helyébe most úgynevezett
cmdlet-ek (azaz „commandletek”) lépnek,
amelyeket, ha a kimeneti adatokkal továb-
bi feladatokat akarunk végrehajtani, a |
karakterrel kapcsolhatunk össze egy soron
belül. Ezáltal egy cmdlet feldolgozza az
előző kimenetét, és így összetett feladatok
kompakt összeállítását teszi lehetővé.
eltérő parancsszintaxis
A PowerShell ISE ablaka Script, Output (ki-
menet) és Command (parancs) területekre
van felosztva. Az egyes panelek egérkat-
tintásra vagy a View menüből jeleníthetők
meg és rejthetők el. A File menü segítségé-
vel menthetjük és megnyithatjuk a szkrip-
teket, és a Debug menüből lépésenként
futtathatjuk.
Kezdjünk a parancs- (Command) te-
rületen. A PowerShell promptja a szokott
módon az aktuális elérési útvonalat mu-
tatja. A cmdlet-ként előre defniált paran-
csok neve az ige-főnév struktúrát követi.
Másik könyvtárra váltásra például a Set-
Location cmdlet szolgál, paraméterként az
elérési útvonallal. Egy mappa tartalmát a
Get-Childitem parancs íratja ki. A rendel-
kezésre álló parancsokról a Get-Command
ad áttekintést. Néhány megszokott DOS-
parancs továbbra is használható – például
a könyvtárváltás továbbra is működik a cd
(change directrory) paranccsal is. Vagy leg-
alábbis az indítása még lehetséges, mert a
háttérben a Microsoft minden parancsot
újraértelmezett. Erről helyettesítő (alias)
fogalmak hozzárendelése gondoskodik,
amelyek a rövidítések beírásakor a most
megfelelő cmdletet indítják el. A defniált
alias fogalmakról a Get-Alias paranccsal
kapunk listát. A régi parancsok használa-
tánál azonban ügyelnünk kell arra, hogy
a megszokott paraméterek többnyire már
nem működnek, mivel a cmdletekhez mó-
dosított szintaxist defniáltak. A helyes
írásmódot és minden lehetséges paramé-
tert megtudhatunk az illető cmdlet súgó-
jából, például a Get-Help Get-Childitem
paranccsal. Paraméterként mindig azt
a parancsot használjuk, amelyről súgót
szeretnénk kapni. A mutatott példa a Get-
Childitem, a régi jó dir könyvtárparancs
súgóját jeleníti meg.
megjegyzés: A grafkus felületen az F1
gombbal bárhol kapunk segítséget, általá-
nosan vagy helyzetérzékenyen az aktuális
beírásra vonatkozóan.
Parancsok összekapcsolása
Egy mappatartalom listázására szolgá-
ló egyszerű példa megvilágítja, hogyan
bővíti néhány lépésben a cmdletek kon-
cepciója a régi dir DOS-prancsból ismert
műveletet. Tipikus feladat egy mappában
található fájlok közül megtalálni azokat,
amelyek meghatározott tulajdonságok-
kal rendelkeznek. Például kereshetjük az
öt legnagyobb MP3 fájlt egy könyvtárban.
A PowerShellben ezt a feladatot gyorsan
elvégezhetjük néhány összekapcsolt pa-
ranccsal. Ehhez írjuk be
get-childitem -recurse -include *.mp3 |
sort-object length -descending |
select-object -first 5
Ez a parancs először visszamenőleg min-
den almappában megkeresi az MP3 fájlo-
kat, és azokat objektumként adja vissza.
A második lépés méret szerint csökkenő
sorrendbe állítja a lista elemeit, míg a har-
madik lépés végül kiválasztja közülük az
első öt elemet.
További példákat arról, hogyan tudunk
gyakori feladatokat végrehajtatni a Po-
werShell cmdletjeivel, a http://technet.mic-
rosoft.com/hu-hu/library/ee332526(en-us).
aspx oldalon találunk, egyelőre angolul.
Hatékony A Windows 7-be épített PowerShellel az eddigi DOS-ablakhoz
képest jóval komolyabb parancsokat is használhatunk
k
109
Tipps Anwendungen
14. Word XP, 2003
elintézett elemek kényelmes keze-
lése a feladatlistánkon
az elintézett dolgokat már nem szeretnénk
végtelen hosszú teendői listánkon látni, ám
végleg törölni sem akarjuk a bejegyzése-
ket, később még szükség lehet rájuk.
Elrejtve Ha ez a beállítás be van kapcsolva,
egyazon dokumentumban tárolhatjuk egy
szöveg rövid és hosszú változatát
TIPP Rejtett szöveggel elegánsan megold-
hatjuk ezt a feladatot, és nagyon egyszerűen
vezethetjük egy dokumentum két változatát.
liSta létrehozáSa: Először kapcsoljuk be
a szükséges megjelenítést. Ehhez nyissuk
meg az Eszközök/Beállítások menüablakot,
és hozzuk előre a Megjelenítés fület. A For-
mázási jelek területen kapcsoljuk be a Rejtett
szövegrész beállítást, és hagyjuk jóvá OK-val.
Ezzel a beállítással később is bármikor vil-
lámgyorsan válthatunk a rejtett szöveggel
együtt és az anélküli megjelenítés között.
A szövegben most jelöljük ki azokat a
részeket, amelyeknek a rövidített változat-
ban nem kell megjelenniük. Nyissuk meg a
Formátum/Betűtípust, a Betűtípus lapon a
Különlegességek alatt kapcsoljuk be a Rejtett
beállítást, és hagyjuk jóvá OK-val. Az így for-
mázott szöveg pontozott aláhúzással jelenik
meg, és amint az előbbiekben leírt megjele-
nítési beállítást kikapcsoljuk, teljesen el is
tűnik a dokumentum betekintési ablakából,
ugyanakkor maguk az adatok megmarad-
nak, és később is rendelkezésünkre állnak.
teljeS liSta nyomtatáSa: Végül még a
nyomtatásnál is meg kell különböztetnünk
a két verziót. Alapértelmezésben a rejtett
szöveg nem lesz nyomtatva, így ha a teljes
változatot szeretnénk kinyomtatni, akkor
nyissuk meg a Fájl/Nyomtatást, kattintsunk
az ablak bal alsó szélén az Egyebek gombra,
és a dokumentummal együtt nyomtatandók
között jelöljük meg a Rejtett szövegrészeket.
Most indítsuk el a nyomtatást. Ezután állít-
suk vissza, mert a beállítás nem csak az ak-
tuális dokumentumra vonatkozik, hanem
általános érvényű. Ha csak a még hátralévő
teendőkre vagyunk kíváncsiak, akkor az
alapbeállításokkal nyomtassunk: ekkor a rej-
tett szöveg nem válik láthatóvá.
15. Word XP, 2003, 2007
táblázat beszúrása dokumentu-
mokba egér nélkül
Táblázatokat többféleképpen szúrhatunk
be egy Word dokumentumba. ezekben az
eljárásokban egy a közös: mindegyiknél
egérre kell váltani a billentyűzetről, hogy
az eszköztár vagy menüszalag egy gomb-
jára kattintsunk, adatokat írjunk egy ab-
lakba, vagy végül testre szabjuk az osz-
lopszélességet.
Átalakítás A Word a plusz- és mínuszjeleket
automatikusan táblázattá alakítja át, ha be
van kapcsolva a javítási beállítás
TIPP Nem muszáj a Word táblázat eszközét
használnunk, mert a billentyűzetről is szúr-
hatunk be táblázatot plusz- és mínuszjeleket
írva egy sorba egymás után. Az egymás után
írt mínuszjelek az oszlopszélességet, a plusz-
jelek az oszlophatárokat jelölik. Ezért min-
den meghatározás pluszjellel kezdődik és
zárul. A táblázat akkor jelenik meg, amikor
egy ilyen
+-------------+-----+-----+-----+-----------------+
beírást enterrel lezárunk. Ha nem mű-
ködne az átalakítás, nyissuk meg az Eszkö-
zök/Automatikus javítási beállítások menü-
pontból az Automatikus javítás ablakot.
Word 2007-nél ehhez egymás után az
Ofce, majd a Word beállításai gombra kell
kattintanunk. Utána jelöljük ki a bal olda-
li kategóriák közül a Nyelvi ellenőrzést, és
kattintsunk a jobb oldalon az Automatikus
javítási beállítások gombra. Az Automatikus
javítás ablakban az Automatikus formázás
beíráskor lapon a Táblázatokra alkalmazás
opció előtt is pipának kell lennie. Innentől
kezdve egyszerű táblákhoz nem kell a meg-
felelő menüpontokban kutakodnunk.
16. Excel XP, 2003, 2007
Feltételes formázások másolása
több cella között
feltételes formázásokkal kiemelhetünk bi-
zonyos eredményeket a táblázatban, ezek
meghatározása azonban nagyon fáradságos.
Örökség Az Excel a feltételes formázásokat a
tartalmazott értékek nélkül is át tudja vinni
egy celláról több másikra
TIPP A feltételes formázást cellatartalom
nélkül át tudjuk másolni egyik celláról a má-
sikra. Ehhez régebbi programverzióknál je-
löljük ki a forrásként szolgáló cellát. Ezután
tartsuk lenyomva a Ctrl billentyűt, míg kije-
löljük a cellákat, amelyekre át akarjuk vinni
a formázást. Nyissuk meg a Formátum/Fel-
tételes formázás menüpontot: a megjelenő
ablak mutatja az elsőként kijelölt cella által
tartalmazott szabályokat. Zárjuk be egysze-
rűen OK-val az ablakot, és kész!
Excel 2007-nél az eljárás másképpen mű-
ködik: itt csak azt a cellát jelöljük ki, amely-
nek a formázását át akarjuk másolni, és
kattintsunk a menüszalag Kezdőlap lapján
a Feltételes formázásra. A menüből a Szabá-
lyok kezelése menüparanccsal nyissuk meg a
Feltételes formázás szabálykezelője ablakot.
Az Érvényesség mezőbe be kell kerülniük
azoknak a celláknak, amelyekre érvényesí-
teni akarjuk a formázást. Ehhez kattintsunk
a kis táblázat ikonra. Az ablak most egyetlen
beviteli sorrá zsugorodik, ebbe vagy beírjuk
a kivánt tartományt, vagy a megszokott mó-
don, egérrel jelöljük ki a megfelelő cellákat.
fontos: Ügyeljünk arra, hogy az új cellák
mellett az eredeti, átvinni kívánt beállításo-
kat tartalmazó pélány is ki legyen jelölve, kü-
lönben pont az fogja elveszíteni a feltételes
formázást! A beállítás átvételéhez kattint-
sunk ismét jobbra a beviteli mező melletti
ikonra, majd az OK-ra.
chiponline.hu 2010/04
k
110 111 chiponline.hu 2010/04 2010/04 chiponline.hu
Tippek és trükkök
17. Excel XP, 2003, 2007
teljes sorokra és oszlopokra hivat-
kozás képletekben
egy összegképletbe szeretnénk egy sor
minden értékét beleszámíttatni. szükséges
ehhez külön a sor első és utolsó cellájára
hivatkozni?
Rövidítés Oszlopadat nélkül egy képlet a
teljes sort dolgozza fel paraméterként. Ez
oszlopokra is igaz
TIPP Hogy egy képletben a cellahivatkozás
egy sor minden cellájára vonatkozzon, hagy-
juk ki a hivatkozás beírásakor a szükségtelen
oszlopinformációt. Tehát például a második
sor minden cellájának értékét összeadandó
vigyük a kurzort az eredménycellába, és ír-
juk be a
=szum(2:2)
képletet. Ha egy oszlopra szeretnénk hi-
vatkozni, akkor is működik az előbbi eljárás.
Ekkor azonban a sorszámot kell kihagyni.
Így a
=szum(B:B)
a B oszlop minden értékét adja össze.
19. firefox 3, 3.5
Képek színhű megjelenítése a free-
ware böngészőben
Bár a monitor kalibrálva van, a böngésző
a feltöltött képeket valahogy nem a helyes
színekben mutatja.
képkorrektúra Az élethű színekhez a Firefox
rendszerbeállításainál kapcsoljuk be a bön-
gészőbe integrált színkezelést
TIPP A legtöbb böngésző nem támogat
semmilyen színkezelést, és egy színprofllal
rendelkező fotó megnyitásakor egyszerűen
fgyelmen kívül hagyva azt, a színeket sRGB
színtérbenjeleníti meg. Akövetkezmény: elő-
fordul, hogy a kép halványan, rosszabb eset-
ben igencsak hamis színekkel jelenik meg. Ez
alól kivételt képeznek az Apple Safari és a Fi-
refox a 3.0 verziótól. Mindkettő ki tudja ol-
vasni a színproflokat. A Firefoxban azonban
először be kell kapcsolni a színkezelést.
firefoX 3.0: írjuk a címsorba about:confg,
és üssük le az entert. A listán keressük meg
a gfx.color_management.enabled bejegyzést.
Ebben segít a szűrő: már az első hárombetű
beírása után egy rövid listára szűkül a válasz-
ték. Kattintsunk jobb egérgombbal a keresett
bejegyzésre, és válasszuk a Ki/be parancsot.
Ez átállítja az értékét true-ra. A következő in-
dítástól a Firefox kiolvassa a színproflokat.
firefoX3.5: Az újabb böngészőverziókban ez
az eljárás megváltozott. A színkezelés bekap-
csolásához a böngésző címsorába először itt
is az about:confg-ot írjuk, és leütjük az en-
tert. A listán most azonban a gfx.color_ma-
nagement.mode értéket keressük. Kattint-
sunk rá duplán, és módosítsuk a szerkesztés
ablakban az integer értéket 1-re. A változtatás
a böngésző újraindításával lép életbe.
20. digitális fényképészet
Valóban hatásos felvételek készíté-
se naplemente után
a rövid téli napok problémát okoznak a
fotósoknak. alig indultunk el egy érdekes
helyre, már ránk is sötétedik.
kevert fény Alkonyatkor a különböző fényfor-
rások nagy kihívás elé állítják a digitális fény-
képezőgépek expozíciós automatikáját
TIPP Ahelyett, hogy ezen bosszankodnánk,
próbáljuk meg az alkonyatot alkotó módon
kihasználni a képeinken. Ehhez több jó ötlet
is van, amelyek gyorsan kivitelezhetők, és ha
megfelelően használjuk, gyakran igazán erős
felvételek készülnek, kimondottan miszti-
kus képhatással.
amaradéknapfénykihaSználáSa: Mikor a
napkevéssel a horizont felett lebeg, próbáljuk
ki a következőt: állítsunk be olyankis blendét,
amekkorát csak lehet, például 22-es értéket.
Célozzunk be ellenfényben egy motívumot
úgy, hogy a nap is a képbe kerüljön. Kb. 1/60-
as záridővel a napsugarak csillagformában
kerülnek a képre – egy szépefekt, amely igazi
ragyogó fényt eredményez a képen.
A motívumkiválasztásánál ne csak a sze-
mélyekre és tárgyakra ügyeljünk, hanem az
árnyékukra is. Ezek az esti napban termé-
szettől fogva nagyon hosszúak, és bő teret
nyújtanak a fotósnak az alkotásra. A képki-
vágást lehetőleg úgy válasszuk meg, hogy az
árnyékok a képátmérő mentén fussanak. Ez
még több dinamikát visz a felvételbe.
megVilágítáS: Különösen az esti félhomály-
ban fontos, hogy a motívumterülete, amely
meghatározza a kép mondanivalóját, meg-
felelően legyen megvilágítva. A legjobb, ha
fényméréshez a spotmérést választjuk, és a
kulcspozíció középpontjára célzunk. A men-
tés gomb lenyomása rögzíti a beállítást, így
ezután nyugodtan rögzíthetjük a megfelelő
képkivágást.
kombináció: A különböző fényforrások kü-
lönleges kihívást jelentenek az expozíció be-
állításánál. Városban például utcai lámpák
világítják meg az alkonyatot, vagy más fény-
források, mint közlekedési lámpák vagy jel-
zőfények, emelkednek ki különösen a meg-
maradt nappali világosságból. Ezek a kevert
fényviszonyok minden fényképezőgépet
kihívás elé állítanak, amelynek nemmindig
tudnak jól megfelelni. Ezért ha van rá mód,
válasszuk inkább a RAWformátumot a fény-
képezőgépen, így még utólag is korrigálha-
tunk a fehéregyensúlyon.
21. outlook 2007
terjesztési lista tagjainak célzott
kizárása levélküldéskor
Terjesztési listák segítségével gyorsan el
lehet küldeni az üzeneteket egy csoport
minden tagjának. egyes e-maileket azon-
ban nem mindenkinek kell megkapnia. Te-
hát kattintsunk össze egy külön listát ezek
nélkül a nevek nélkül?
Csoportosítva Egy kattintás a pluszjelre a
figyelmeztetés jóváhagyása után a terjesztési
lista minden tagját megmutatja
TIPP Egyes neveket kizárhatunk egy meg-
lévő címzettcsoportból. Ehhez írjuk be a ter-
jesztőlista nevét az üzenet Címzett sorába,
és kattintsunk az Üzenet lapon a Névellenőr-
zés gombra. A listát a Címzett… gombra kat-
tintva a Névválasztás: Névjegyalbum ablak-
ból is kiválaszthatjuk. Az Outlook ezután
félkövérre formázza a lista nevét, és elé tesz
egy kis pluszjelet.
Kattintsunk erre a pluszjelre. A program
erre megkérdezi, hogy kibontsa-e a listát.
Feleljünk OK-val. Ezután a program a lista-
nevet a csoporthoz tartozó egyes nevekre és
a megfelelő e-mail címekre cseréli. Most az
Outlook által várt bővítés helyett gond nél-
kül törölhetünk is neveket, mielőtt a levelet
véglegesen elküldenénk.
18. gyorstippek
Véletlen Számok újraSzámítáSa
egy excel táblában minden véletlen szám
újraszámításához jelöljünk ki egy cellát,
amelynek =vél() a tartalma, nyomjuk le az
[f2]-t, és utána az entert.
SegédVonalak megjelenítéSe
objektumok egyszerűbb pozicionálásához
powerpointban jelenítsünk meg
[shift]+[f9]-cel egy rácsot, és [alt]+[f9]-cel
segédvonalakat, a végén pedig ugyanezzel
a kombinációval kapcsoljuk ezeket ki.
Winzip-VarázSló indítáSa
gyakorlatlan felhasználók [shift]+[W]-vel
átkapcsolhatnak a Winzip Wizardra, amely
lépésről lépésre végigvezet a tömörített
fájlok készítésén.
menüregiSzterek VáltáSa
a gyors váltáshoz az office 2007 regiszte-
rek között tartsuk az egérmutatót a menü-
szalag felett, és görgessük az egérkereket.
ikonok a címSor elé az internet
eXplorerben
a menüsorok jobb gombbal előhozható
Testreszabás/leállítás és frissítés gombok
megjelenítése a címsor előtt parancsa a
címsor elé helyezi át a gombokat.
nyomtalan SzörfözéS
Üssük le a [ctrl]+[shift]+[p] billentyűkom-
binációt, hogy a firefox elindítsa a privát
módot, és semmilyen nyomot ne jegyez-
zen meg.
22. outlook 2007
Üzenetek alapértelmezett megjele-
nítése szövegformátumban
az e-mailek mind HTml fájlként, mind
normál szövegformátumban a beérkezett
üzenetek közé kerülnek. a HTml-lel az a
probléma, hogy az ilyen üzenet károkozó
kódot is tartalmazhat.
TIPP Alakíttassuk át az Outlookkal a HTM-
Lfájlokat automatikusan csak szöveget tar-
talmazó üzenetekké. Ehhez nyissuk meg az
Eszközök/Adatvédelmi központot. A megje-
lenő azonos nevű ablak különböző biztonsá-
gi és adatvédelmi beállításokat tesz lehető-
vé. Kattintsunk az ablak bal oldali területén
az E-mailek biztonsági beállításai kategóriá-
ra, és tegyünk pipát a jobb oldalon az Olva-
sás egyszerű szövegként alatt a Szabványos
levelek megjelenítése egyszerű szöveges for-
mátumban elé. Ha ezt a beállítást a digitáli-
san aláírt üzenetekre is ki akarjuk terjeszte-
ni, kapcsoljuk be a Digitálisan aláírt levelek
megjelenítése… beállítást is. Az Outlook a jö-
vőben a HTML üzeneteket közvetlenül szö-
vegformátumra konvertálja. Ennek csak az a
hátránya, hogy az olyan extrák, mint a szí-
nes formázások vagy választott betűtípusok,
az átalakításnál elvesznek.
23. Thunderbird 3
e-mail program kibővítése Light-
ning-naptárfunkcióval
végre: itt az ingyenes Thunderbird levele-
zőprogram 3. verziója, és támogatja a la-
pokat. sajnos inkompatibilis a lightninggal
– ennek a praktikus naptárbővítménynek
a beépítése többé nem lehetséges.
kicselezve A lightning kiterjesztés Thunder-
bird 3-hoz szinkronizálható a Google-lal, és
mutatja a közelgő eseményeket
TIPP Létezik a Lightning add-onnak egy
nem hivatalos „Nightly build” verziója,
amely együttműködik a jelenlegi e-mail
programmal. Arra ugyan nincs garancia,
hogy a kiterjesztés stabilan működik, de
tesztjeink során nemütköztünk semmilyen
problémába – és ez a 64 bites operációs
rendszerekre és a Windows 7-re is igaz. Az
előzetes verzió ugyanazokat a szolgáltatáso-
kat nyújtja Thunderbird 3 alatt, mint a hiva-
talos a Thunderbird 2 alatt.
kiterjeSztéS telepítéSe: Töltsük le a teszt-
verziót a Lightning weblapjáról, amely a
https://addons.mozilla.org/hu/thunderbird/
addon/2313 oldalon található. Kattintsunk a
Lightning 1.0b2pre hivatkozásra, és mentsük
az XPI fájlt. A Thunderbirdben nyissuk meg
az Eszközök/Kiegészítők menüpontot, és kat-
tintsunk a Kiterjesztése regiszterlapon a Te-
lepítésre. A következő ablakban navigáljunk
a mentett fájlhoz, és válasszuk a Telepítést.
A Thunderbird újraindítása után a Calendar
indításra kész.
lightning haSználata: A megnyitáshoz
kattintsunk a lapeszköztáron egészen jobbra
a naptárikonra. A Lightning elindul egy saját
lapon. Az előzetesen beállított alapértelme-
zett Privat naptárat átnevezethetjük például
Üzletire, ha jobb egérgombbal rákattintunk,
és a Tulajdonságokat választjuk. A nyílbillen-
tyűkkel navigálunk a napi, heti vagy havi né-
zetek között, egy kattintás a Ma gombra min-
dig visszavisz az aktuális napra. Praktikus,
hogy egy kattintás a Ma panelre jobbra lent
az állapotsoron megnyit egy oszlopot, amely
állandóan mutatja a következő feladatokat.
SzinkronizáláS a google naptárral: Ha
az időpontokat a Google online naptárral ke-
zeljük, ezeket közvetlenül szinkronizálhat-
juk a Lightninggal, és megjeleníthetjük.
Ehhez töltsük le a fent nevezett weboldal-
ról a GData Provider programjelenleg aktuá-
lis 0.6b2pre verzióját. A telepítése pontosan
a Calendarnál leírtak szerint történik.
Újraindítás után nyissuk meg a naptár-
nézetet a Thunderbirdben, kattintsunk jobb
egérgombbal a bal oldali szabad területre a
meglévő naptár mellett, és itt válasszuk az
Új naptár parancsot. Most válasszuk A háló-
zaton, az azután következő ablakban pedig a
Google Calendar lehetőséget. Most váltsunk
át a böngészőre, és nyissuk meg itt a Google
naptárunkat. Kattintsunk a Beállításokra,
és utána a jobb oldalon a naptárra, amelyet
importálni szeretnénk. A Naptár URL-címe
mellett kattintsunk az XML gombra, és má-
soljuk a vágólapra az ablakban megjelenő
webcímet – ezt fogjuk a még megnyitott
Thunderbird-ablakban a Hely mezőbe má-
solni. Egy Tovább kattintás után írjuk be a
felhasználónevet és jelszót, adjunk nevet és
színt az új naptárnak, és kattintsunk a Befe-
jezésre. A kétirányú kommunikációnak hála
ezentúl minden változtatás rendesen szink-
ronizálódik a naptárak között. k
112
Tippek és trükkök
2010/04 chiponline.hu
24. firefox 3.x
A legújabb Operáéhoz hasonló
gyorsválasztó telepítése
az opera böngészőben új lapok nyitásakor
megjelenő gyorsválasztó oldal praktikus.
integrálhatunk egy ilyen kényelmes eléré-
si lehetőséget kedvenc oldalainkhoz a fi-
refoxba is?
Mátrix A Speed Dial kiterjesztés áttekintést
ad kedvenc oldalainkról, és egy kattintással a
megfelelő weboldalra visz
TIPP A Speed Dial és a Fast Dial kiterjeszté-
sek egy hasonló kiválasztó menüt jeleníte-
nek meg üres lapokon. Választhatunk: a Fast
Dialt egyszerűbb konfgurálni, a Speed Dial
pedig több vezérlési lehetőséget nyújt. Leg-
jobb, ha mindkét változatot kipróbáljuk − az
aktuális verziók megtalálhatók a https://ad-
dons.mozilla.org/hu/frefox oldalon is.
Mivel a két program nagyon hasonlóan
működik, az alapbeállításokat csak a Fast
Dial példáján mutatjuk be. Nyissunk egy új
lapot, kattintsunk jobb egérgombbal az ablak
egy tetszőleges pontjára, és válasszuk a helyi
menüből a Preferencest. A General kategóri-
ában módosítsuk a Quantity mellett a meg-
jelenítést például 5-ször 3 mezőre. A Search
értéket hagyjuk 0-n. A Show fast dial in blank
tabs beállítás maradjon bekapcsolva, hogy a
program üres oldalakon mutassa a kiválasz-
tó táblát, a Shortcut key alatt pedig még egy
billentyűkombinációt is megadhatunk a ki-
választó oldalhoz. Az Appearance kategória
a megjelenés részleteiről gondoskodik. Végül
hagyjuk jóvá a beállításokat a Close gombbal.
A gyorsválasztó táblán kattintsunk jobb
egérgombbal egy mezőre, és válasszuk az
Add/Bookmark parancsot. Az URL alá írjuk
be a címet, vagy gördítsük le a mezőt, amely-
ből kiválaszthatjuk a nyitott oldalak valame-
lyikét. További beállításokhoz váltsunk az
Advanced kategóriára. Itt testre szabhatjuk
a Favicont, vagy billentyűkombinációt ad-
hatunk meg a közvetlen indításhoz. Ha már
a böngésző indításakor szeretnénk meg-
kapni az oldalak választékát, adjuk meg az
about:blank címet kezdőlapként.
25. firefox 3.x
Sütik tartalmának megtekintése és
szerkesztése szükség esetén
a sütik weboldalak hasznos funkcióinak
működését teszik lehetővé, ugyanakkor
potenciális biztonsági kockázatot is jelen-
tenek. Teljesen lemondani róluk azonban
alig lehetséges, mivel egyes weboldalak
cookie-k nélkül nem működnek rendesen.
Süteményes Az Add N Edit kiegészítővel tet-
szésünk szerint szerkeszthetjük a böngésző
által lementett sütik tartalmát
TIPP Derítsük ki, milyen információkat tá-
rolnak az adatsütik – az ingyenes Add N Edit
Cookies kiterjesztéssel. Ez még arra is lehető-
séget nyújt, hogy a tartalmakat magunk mó-
dosítsuk. A kissé már koros kiterjesztés hiva-
talos verziója a Firefox 3.5-tel nem kompati-
bilis, egy módosított verzió azonban, amelyet
kísérleti kiterjesztésként a programba illeszt-
hetünk, gond nélkül működik. Ez a verzió
megtalálható a https://addons.mozilla.org/
hu/frefox/addon/13793 webcímen.
A telepítéshez a böngészőből vagy az
Intézőből nyissuk meg az XPI fájlt, hagyjuk
jóvá a kísérleti státusz fgyelmeztetését, és
kattintsunk a hozzáadásra a Firefoxhoz.
A böngészőben az újonnan megjelenő
Eszközök/Cookie Editor paranccsal indítjuk
a programot. Amint kijelölünk egy sütit a
listán, a program megmutatja a tartalmát
és a tulajdonságait. Egy kattintással az Edit
gombra a következő ablakban aztán a süti
minden értékét módosíthatjuk. Ennek fő-
ként akkor van értelme, ha például egy hasz-
nos cookie lejárati idejét szeretnénk meg-
hosszabbítani.
Kereséséhez fent írjuk be a domainnevet,
és kattintsunk a Filter&Refresh parancsra.
Kattintsunk az Edit gombra. Ezután válasz-
szuk a New expiration date lehetőséget, és
állítsuk be alatta a megfelelő időpontot. Sa-
ve-vel mentsük a beállítást.
figyelem: A lejárat megadásának lehetősége
a Firefox konfgurációjától függ. Ellenőrizzük
az Eszközök/Beállítások alatt az Adatvédelem
kategóriában, hogy a Harmadik féltől szár-
mazó sütik elfogadása engedélyezve van-e,
és alatta a Sütik megtartása mezőben amíg
le nem járnak van-e beállítva. Ha az ablakban
csak röviden a Firefox rögzíti az előzménye-
ket látható, a beállítás akkor is érvényes.
26. opera 10
Menü- és eszköztárak testre szabása,
konfigurálása vagy visszaállítása
a böngésző lehetőséget nyújt a menüsor és
az eszköztárak saját igényeinkre szabására,
hogy a képernyőt a lehető leghatékonyab-
ban használhassuk ki. eközben megtörtén-
het, hogy véletlenül eltüntetjük a menü-
sort, és többé nem érjük el a beállításokat.
Újraélesztve Ebből az ablakból tudjuk az Opera
eszköztárait célzottan be- és kikapcsolni, és itt
szabhatjuk testre a böngésző kinézetét
TIPP Ha a fülsáv látható, kattintsunk ezen
egészen b alra, a szövegoldal ikonra, ezzel
vissza tudjuk állítani a menüsort. De erre tu-
lajdonképpen nincs is szükség, a hierarchi-
kus struktúrán ugyanis minden parancs
csak néhány kattintásra van, mégsem foglal
helyet a kezelőfelületen.
Ha a fülsáv is el van rejtve, akkor először
ezt kell bekapcsolnunk. Ehhez kattintsunk
jobb egérgombbal egy megmaradt eszköz-
tárra, mint például az állapotsor, és válasz-
szuk a Testreszabás/Megjelenés parancsot.
A következő ablakban kapcsoljuk be mini-
mum a Fülsáv eszköztár megjelenését, és
hagyjuk jóvá OK-val.
Nehezebb az ügy, ha az illetékes menüi-
kont eltávolítottuk az eszköztárról, vagy akár
minden ikonsort kikapcsoltunk. Ilyenkor
csak az operaprefs.ini konfgurációs fájlból
tudjuk ismét rekonstruálni a megjelenést.
Zárjuk be a böngészőt, majd írjuk be a Win-
dows Intéző címsorába: %AppData% és üs-
sük le az entert. Menjünk tovább az Opera/
Opera almappáig. Ott nyissuk meg az opera-
prefs.ini fájlt egy szövegszerkesztővel. Keres-
sük meg a Show Menu= sort. Írjuk át a mö-
götte álló értéket 1-re, és mentsük a fájlt. k
113 2010/04 chiponline.hu
Tippek Trükkök
27. Erősítő
A sztereoberendezés 50 hertzes
brummogásának megszüntetése
sztereoberendezésünk nemcsak zenét,
hangjátékokat és híreket közvetít: sajnos
minden hangot egy mély, állandó brum-
mogás kísér.
TIPP A dörmögés sztereoberendezéseknél
vagy más szórakoztató-elektronikai készülé-
keknél többnyire potenciálkülönbségekre
vezethető vissza, amelyek például akkor ke-
letkeznek, ha olyan jel- és áramvezetékek ta-
lálkoznak, amelyek különböző helyeken van-
nak földelve, vagy ha készülékek egymástól
messzi konnektorokból kapnak áramot.
A brummogást különböző módokon szün-
tethetjük meg: a legegyszerűbb, ha a részt-
vevő készülékek áramellátó kábelét ellenke-
ző irányban dugjuk a konnektorba vagy az
elosztóba. Így megváltozik a fázisok elhe-
lyezkedése, és ez megszüntetheti a brum-
mogást. Ha ez nem segít, tegyük egymás
után a következőket: használjunk jobb veze-
tőképességű (vastagabb) kábelt a készülékek
között, húzzunk ki földkábeleket készülék-
háztól készülékházig, hozzunk létre kapcso-
latot az antenna- vagy kábelárnyékolás és a
konnektor földelése között. Ha ez sem vezet
sikerre, az antennakábelek földelését ún.
földhurok-izolátorral (2500 Ft-tól) megsza-
kíthatjuk, vagy a vezetékeket egy NF-átvivő-
vel (15 eurótól) galvanikusan elválasztjuk.
28.HdMi kábel
Ne dőljünk be az emelt árú
ajánlatoknak
Új tévé, új Blu-ray lejátszó, és egyikhez
sem adtak csatlakozókábelt! szükség-
megoldásként a videofelvevő régi s-video
kábele is megteszi – de előbb-utóbb be
kell szerezni egy Hdmi kábelt.
Megtakarítás A HDMI kábeleknél felesleges
megvenni a különleges változatokat, mert a
digitális átvitelben nem lesz különbség
TIPP Az elektronikai boltok a szórakoztató-
elektronikai cikkek zsugorodó árréseit gyak-
ran próbálják megdrágított tartozékokkal
kompenzálni. Így fordulhat elő, hogy a két-
méteres HDMI csatlakozókábel 4-5 ezer fo-
rintba kerül – és ez még csak nem is az ara-
nyozott csatlakozós modell: az további egy-
két ezerrel drágább. A márka és a marketing
erre aztán még rátesz – Kimber HDMI HD-
29: egy kétméteres kábel hihetetlen, 480 eu-
rós áron. Elismerjük, ilyen kábel, vastag
ezüstréteggel a vezetékeken, valóban nincs
mindenhol. A kérdés csak az, kinek van erre
szüksége? A válasz egyszerű: senkinek!
A HDMI egy digitális csatolófelület, így a ká-
beleken is kizárólag digitális információk
áramlanak. Egy HDMI kábel egyedüli értel-
mes tartozékai az aranyérintkezők és egy ha-
tékony árnyékolás. Ezek az érintkezők gon-
doskodnak – különösen aranyozott aljzat
esetén – a biztonságos elektromos kapcsolat-
ról. Egy jó árnyékolás kizárja a jelveszteséget
(ez két méter fölötti kábelhossznál lesz csak
igazán fontos), egyébként HDMI-n keresztül
nem a kép és hang átvitele történik közvetle-
nül, hanem egy HDCP kódolású jelé, amely
csak a tévében vagy projektorban lesz vissza-
fejtve, addig gyakorlatilag egyesek és nullák
sorozatából áll.
A HóNAP HiBÁjA
Ha a NAS lemez RAID-hibát jelez
PrOBlÉMa végre itt a szép, új Nas me-
revlemez. frissen érkezett a csomagküldő-
től, és már be is van szerelve két 1 TB-os
samsung merevlemez, hogy egy időre
megoldódjanak adattárolási gondjaink. ki-
csomagolás, felállítás és konfigurálás – ol-
vasónk egy fél óra alatt el is készült min-
dennel, beállította a megosztásokat, és
engedélyezte az új Nas legtöbb szolgálta-
tását is. Három nappal később kapott egy
e-mailt – a Nas lemezétől. ez barátságosan
közölte, hogy a raid tömb, amelyet két
merevlemez alkotott, már nem létezik, mi-
vel a két lemez egyike adathibát ad. mikor
a kérdéses lemezt a Nas saját menedzs-
mentprogramjával és s.m.a.r.T. funkció-
jával teszteli, nem tud hibát megállapí-
tani. olvasónk félti az adatait, de nem
tudja, hogy mit kezdjen a hibával, és a
cHip tesztlaborhoz fordul.
vIZSgálaT megnézzük a Nas állo-
mást: hardver, konfiguráció – úgy tűnik,
minden rendben van. a menedzsment-
program felkínálja a raid újbóli rekonst-
ruálását. Beleegyezünk, és várunk. Több
mint hat órával később a raid helyre-
állt. létrehozunk magunknak egy tesztmap-
pát, és megosztjuk a teszthálózaton. ezután
mindenki ízlése szerint használja a tárterüle-
tet, így amennyire lehet, véletlenszerű az
igénybevétel. és nézzenek oda: a raid már
az első tesztnap estéjén újból tönkremegy. a
lemezek – mindegyik külön-külön – azonban
rendben vannak. egy célzott keresés az in-
terneten kideríti az okot: a merevlemez írási
gyorsítótára a bűnös. ez a cache tulajdonkép-
pen csodálatos dolog: a merevlemez fogadja
vele az írási feladatokat – akkor is, ha valójá-
ban éppen mással van elfoglalva. Ha ehhez a
lemez még NcQ-technikával is rendelkezik,
akkor ráadásul optimálisan rendezi az írási
és olvasási feladatokat, mielőtt végrehaj-
taná azokat. és a dolog pontosan itt dől el:
mikor a Nas lemezt „felébresztik” a nyu-
galmi állapotból, egymás után kapcsolja be
a merevlemezeket, hogy elkerülje a táp-
egység túl erős terhelését. csak amikor
már a második lemez is felállt, akkor je-
lentkezik be a raid. Bekapcsolt írási gyor-
sítótárral azonban a lemez korábban jelzi a
készenlétet a kelleténél: egy hosszabb írá-
si feladatnál a később felpörgő lemez így
egy bizonyos időre lemarad a másiktól. ez
általában jól működik, mivel minden átvi-
tel visszaigazolással történik, az adat-
vesztés így elkerülhető. Néha azonban
egyik-másik bit mégis elvész, és amint a
két lemez között különbség mutatkozik,
a raid szétesik.
MEgOldáS kikapcsolt írási cache-nél
az írási elérések irányítását egyedül a
raid vezérlő végzi, ez sokkal biztonsá-
gosabb. a teljesítményveszteségnek
ether net hálózaton vagy akár vezeték
nélküli hálózaton sincs jelentősége, mivel
itt már a kapcsolat a behatároló tényező.
114 115 2010/04 chiponline.hu chiponline.hu 2010/04
Tippek és trükkök
Óvatosan kiemelni A heatpipe
az a keskeny rézcsövecske,
amely a nyílás külső szélén fut
végig, és a gyors hőelvezetést
szolgálja. Távolítsuk el először
a tápkábelt, amely közvetlenül
a heatpipe fölött található,
és utána vegyük ki magát a
heatpipe-ot. A csövecske felü-
letének megtisztogatását az új
CPu meg fogja hálálni.
5. Heatpipe eltávolítása
Csak egy csavar Ezután oldjuk
ki a csavarhúzóval a rögzí-
tőcsavart, amely a CPu-t az
aljzatban tartja, és óvatosan
vegyük ki a régi CPu-t.
6. Processzor kiszerelése
Cseredarab beépítése Most
kenjük be az új CPu-t (ese-
tünkben ez egy T7500-as)
vékonyan, de alaposan vala-
milyen hővezető pasztával.
Csak középen, a „magot” kell
bekenni! legyünk nagyon óva-
tosak, nehogy a sok kis lábat
a hátoldalon elgörbítsük. Most
állítsunk össze ismét mindent
a lépések fordított sorrendjé-
ben (6-3 lépések).
7. Hővezető paszta felvitele
Teljesítmény tesztelése Egy
szabadon hozzáférhető kis
benchmark programmal, mint
például a Cinebench 9.5, most
feketén-fehéren láthatjuk,
mennyi teljesítményt hozott
az átépítés – feltételezve,
hogy a tesztet egyszer már a
művelet előtt is lefuttattuk. A
mi lenovónk most 623 pontot
ér el – ez kicsivel több, mint az
eredeti teljesítmény duplája!
8. Hatás ellenőrzése
H
a a notebookunk már nemúgy mű-
ködik, mint ahogyan kellene, biztos
eljátszunk a gondolattal, hogy ve-
szünk egy újat. Ez azonban drága, hiszen
egy rendes készülék ma még körülbelül
150 000 Ft-ba kerülne. Olcsóbb megoldás a
régi notebookot feltuningolni, például
processzorának cseréjével. Ha laptopunk-
ban – mint az általunk e célra kiválasztott
Lenovo 3000 N200 esetében – még egy-
magos Celeron CPU működik, az erősebb
CPU-val akár meg is négyszereződhet a tel-
jesítménye, magára a barkácsolásra pedig
mindössze 30 percet kell szánnunk.
Mivel a számunkra érdekes CPU-k már
régen a piacon vannak, az áruk ma kisebb
problémát jelent, mint a beszerzésük. Egy
új processzort, például egy Intel Core 2 Duo
T7500-ast már 25 000 Ft körüli áron meg-
kapunk. Elméletileg a sorozat újabb tagjai-
nak – például a T8300-nak vagy a T9500-
nak – is működnie kell noteszgépünk Intel
965GM lapkakészletével, mivel azonban
ezeknél a gyártók már jeleztek kompatibili-
tási gondokat a chipsetbe épített hőérzéke-
lőjével, óvatosan válasszunk közülük. Magá-
val a hőtermeléssel nemlehet problémánk,
mert a TDP minden eddig említett CPU-nál
35 watt alatt van. Kivételt képez az Intel Co-
re 2 Extreme X9000, amely maximum 44
watt hőt termel, ehhez nagyobb teljesítmé-
nyű ventilátorra lenne szükség.
Akinek van még érvényes garancia a ké-
szülékére, azt is gondolja át, hogy azt az
upgrade-del elveszíti. Ha óvatosak vagyunk,
a kockázat ugyan átlátható mértékű, de
mindenképpen a barkácsoló viseli a követ-
kezményeket. Ha már egyszer szétcsavaroz-
zuk a notebookot, kínálkozik a lehetőség,
hogy mindjárt új memóriát is tegyünk bele.
Az ajánlott mennyiség 64 bites operációs
rendszer esetén kétszer 2 gigabájt. Ezt jelen-
leg 25 000forintról induló áron megkapjuk
– ennyit megéri beleinvesztálni.
29. Profi tipp
Notebook-
tuning olcsón
már nem elég a note-
book teljesítménye?
a cpu-csere takarékos
és meglepően egyszerű.
először ellenőrzés Mi egy
lenovo 3000 N200 notebookot
használunk Celeronnal: ez a
gép 2007-ben kb. 150 ezer
forintba került. Egy teljesít-
ményteszt a Cinebench 95-tel
most 286 pontot ad eredmé-
nyül. Az upgrade egyébként
sok más notebookkal is
lehetséges, ha az alaplap jól
hozzáférhető. Hogy milyen
CPu illik bele, az elsősorban a
lapkakészlettől függ.
1. Kiinduló helyzet
Aktuális CPU-adatok feltöltése
Hogy az új CPu-t fel tudja is-
merni, feltétlenül frissíteni kell
a BIOS-t. Ez néha közvetlenül
Windows alól is működik, de
egy bootolható uSB kulcs,
CD vagy flopi segítségével
is megoldható. A frissítés a
legtöbb gyártó internetolda-
láról letölthető. A telepítésnél
nagyon figyeljünk oda, és
kövessük pontosan a program
utasításait.
2. Bios-update
Csavarok eltávolítása Elő-
ször válasszuk le a gépet az
áramellátásról, és vegyük ki az
akkuját. Fordítsuk meg a no-
tebookot, egy csavarhúzóval
távolítsunk el minden csavart
a fedőlapokból, és vegyük is
le a lapokat. A processzor a
ventilátorral és a hővezető cső
(heatpipe) most szabadon van.
Mellékesen mindjárt a memó-
riabővítést is elvégezhetjük.
3. Ház felnyitása
Finoman kivenni A ventilátor
a mi esetünkben útban van.
Távolítsuk el óvatosan úgy,
hogy a kábelt, amelynek se-
gítségével áramot kap, kihúz-
zuk. Esetleg használhatjuk a
csavarhúzót emelőnek a kábel
kioldásához az aljzatból.
4. Ventilátor leszerelése
30. ssd merevlemezek
Írás közbeni lassulás tartós mega-
kadályozása
a legjobb filmeket mindig pont akkor ad-
ják, amikor nem tudjuk megnézni. az
időzítővel vezérelt felvétel azonban gya-
kran többcsatornás dolby hang nélkül ke-
rül a merevlemezre.
kitakarít Az SSD friss firmware-e lehetové
teszi a Win7-nek, hogy a TrIM parancs segít-
ségével megtartsa a flash lemez sebességét
TIPP Ugyan banálisan hangzik, de egy firm-
ware update-tel valószínűleg minden SSD-
probléma megoldódik.
A Solid State Diskek – tehát a flash merev-
lemezek – írási sebességének alfája és óme-
gája az a kérdés, hogy a flash-cella, amelybe
írni kell, üres-e. Ha nem, akkor először töröl-
ni kell – ez pedig időbe kerül. A Windows 7 az
első operációs rendszer, amely felismeri az
SSD-t, és a háttérben, ha éppen nincs más
dolga, kiüríti a nem használt flash-cellákat.
Sajnos ahhoz, hogy ez működjön, nem elég
az új operációs rendszer, hanemarra is szük-
ség van, hogy az SSDlemez ismerje és végre-
hajtsa az OS által kiadott TRIMparancsot.
Ez a jelenlegi modelleknél általában így
van, aki viszont túl korán szállt fel az SSD-
vonatra, annak rendszerint firmware-frissí-
tésre van szüksége. Mostanában már a leg-
több gyártó weboldaláról letölthetők a meg-
felelő update-fájlok – legalábbis akkor, ha az
illető cég akart gondoskodni ügyfeleiről, és
nem inkább egy újabb SSD-generációt akar
eladni nekik.
Maga a frissítés általában gyerekjáték, de
ez alól kivételt képeznek az új generációs In-
tel SSD-k (Postville). Ezeknél a lemezeknél
sajnos a firmware változása nem korlátozó-
dik a TRIM parancs implementálására, ha-
nemaz írási sebesség drámai, majdnem100
százalékos növekedését is kiváltja – ám saj-
nos ez a teljesítménylöket egy éppilyen je-
lentős romlással jár az elérési időknél, ami
meg tízszeresére növekszik. Ennek hatása
igencsak érezhető, annyira, hogy az érintett
SSD-k például a CHIP toplistáján átlag tíz he-
lyet léptek vissza.
Mivel az elérési idő változását közvetle-
nebbül érzékeljük, legalábbis azok az Intel
SSD-tulajdonosok, akik nem Windows 7-et
használnak, mérlegeljék, hogy valóban fris-
sítenek-e – vagy inkább időről időre kézzel
törlik a lemezt egy megfelelő programmal,
és így megmarad a gyors elérési idő.
116 2010/04 chiponline.hu
Olvasószolgálat
117 chiponline.hu 2010/04
Olvasószolgálat

SEgÍT a

1590 Bu da pest, Pf. 279
te le fon – ter jesz tés: 577-2690
te le fon – szer kesz tő ség: 577-2600/01
Hard ve res kérdéseivel
fordul jon a teszt la bor hoz!
leveleslada@chiponline.hu
Segít a CHIP
Kedves Olvasónk! Gondja van a gépével, egy-egy
termékkel, szolgáltatással? A CHIP szakértői szállít-
ják önnek a válaszokat.
KÉrdÉS r Hardveres problémámhoz kér-
ném segítségüket, mivel megkeresésemre a
gyártó nem reagál, az angliai képviselet pe-
dig nem tudott támogatást nyújtani. Note-
bookom Clevo M660NC alaplappal rendel-
kezik, amelyen található egy 7 tűs S-Video
csatlakozó HDTV-támogatáshoz. Szeretném
a gépet a tv komponens (YPbPr) video be-
menetéhez csatlakoztatni, ehhez több
S-Video/3RCA átalakítót vásároltam. Van,
amelyik teljesen használhatatlan, a legjobb
változatnál nincs kék színem, minden piros
és zöld.
A kék helyett mélyzöld van, nemszoftve-
res a probléma. Normál 4 tűs S-Video esetén
rendben vannak a színek, ha SCART/
kompozit videót használok, de a minőség
nem az általam elvárt. Szerintem az átala-
kító bekötésével lehet gond, viszont a 7 tűs
lábkiosztásról nincs korrekt információm.
Létezik valamilyen szoftver a kimenet ellen-
őrzésére? S. Zoltán
válaSZ r A www.clevo.com.tw/en/ e-ser -
vi ces/down load.asp oldalról letölthető
M66xN dokumentációja említést sem tesz
YPbPr-ről, és igaz, hogy az Intel chipset
VGA-ja elvileg támogatja ezt a megjeleníté-
si módot, nekem mégis az a gyanúm, hogy
a notebook csak RGB-ben ad jelet (ezért
tűnnek furcsának a színek), így hiába az
YPbPr kábel, nem lesz jó a szín. Ez akkor
szokott lenni, ha a jel fogadása nem megfe-
lelő, RGB módban adva, YPbPr-re állítva a
megjelenítőt zöldes-vöröses a kép. Létezik
egy tényleg teljes csatlakozóleírás a pinouts.
ru oldalon, itt mégis csak 7 pines S-Video
ATI (és kompozit), valamint 9 pines YPbPr
NVIDIA-féle kiosztás van fent (pinouts.ru/
Video/nvidia_svideo_9p_pinout. shtml).
YPbPr rendszerben az ATI kártyák is tud-
nak képet adni, de nem ezen a csatlakozón.
Tegyük fel, hogy a notebook tényleg is-
meri az YPbPr rendszert, csak a dokumentá-
cióból ez kimaradt. A 7-es csatlakozó kiosztá-
sánál látható Y (Luminance) ugyanott van,
ezért csak ezt bedugva fekete-fehér képet
kell adnia a notebooknak a tévén vagy
projektoron.
Ezután, ha a fenti oldalon lévő kapcsolás
szerint a be nem kötött, illetve a színinfor-
mációkat tartalmazó vezetékeket a megjele-
nítő megfelelő csatlakozóira kötjük (tehát
földet jellel semmiképpen), kaphatunk jelet.
Már ha a notebook tényleg ad ilyen rend-
szerben, ami korántsembiztos.
A vett kábelek semfeltétlenül működnek,
hiszen a 7, illetve 9 tűs csatlakozókon szinte
bármi lehet, készüléktől függően. Az audio-
video technikában jellemző, hogy előbbin
csak az S-Video és a kompozit jel jelenik
meg. Ha a maximális kompatibilitásból in-
dulunk ki, máris kijelenthetjük, hogy a
notebookon nincs YPbPr kimenet.
Ha mégis a legjobb minőségre törek-
szünk, akkor a notebookból az analóg RGB
(VGA) kimenetet kell használnunk, ezt még a
HDTV-k, monitorok és projektorok is szinte
kivétel nélkül fogadják. És itt most meg kell
jegyeznünk, hogy ugyan létezett néhány
analóg HDTV rendszer, de a HDTV minden
esetben digitális. Az YPbPr rendszerű képto-
vábbítás analóg, és annak ellenére sem ne-
vezhetjük HDTV-nek, hogy még a HD mé-
retű (1920×1080) kép is továbbítható rajta.
Ha a fogadó készüléken mégis csak ezt tud-
juk használni, a PC pedig DVI csatlakozós,
még külső konvertert is használhatunk a jel
átalakítására.
Akkor, ha a tökéletes képet adó digitális
jeltovábbításra (HDMI, DVI) nincs lehetőség,
használjuk az RGB (VGA) analóg kimenetet,
végszükség esetén pedig az S-Video, végül a
kompozit jelet.
KÉrdÉS r Meg szeretném kérdezni, hogy
egy merevlemezes asztali DVD-író HDD-jét
ki lehet-e cserélni egy nagyobbra. Ha igen,
akkor van-e valamilyen akadálya? A kérdéses
lejátszó egy Samsung DVD-HR773A – még
nem vásároltam meg, de ha nagyobb meg-
hajtót is tehetek bele, akkor az olcsó bővítés
miatt megvenném. Itthon van felesleges
meghajtóm, ebbe pont jó lenne. F. P. György
válaSZ r Az asztali DVD-felvevő HDD-
jét nem lehet cserélni, illetve csak akkor, ha
a merevlemezen előzetesen létrehozunk
egy partíciót, ami azonos típusú, mint az
eredetinél. Ezzel többen is foglalkoztak már,
de a konkrét író típusát mindenképpen
tudni kell hozzá, és megkeresni a megfelelő
netes fórumot.
Tehát az egyszerű csere nemsegít, hiszen
általában nem szabványos formátumot
használnak a lejátszók. A beavatkozáshoz
mindenképpen szükség van egy jó partíció-
kezelő és partícióstábla-szerkesztő prog-
ramra, és ismerni kell a lejátszóból kivett
merevlemez fájlrendszerét.
Mivel a gyártók többsége csak háttértár-
ként kezeli a merevlemezt, így annak tar-
talma általában nemértelmezhető a PC-hez
valócsatlakoztatás után. A fájlrendszer ilyen-
kor RAWtípusú. A meghajtón lévő adatok ér-
telmezése is problémás, mi eddig még egyet-
len célprogramot sem láttunk, ami erre ké-
pes lett volna. No persze, kinek van szüksége
egy tévéből felvett film részletének kimen-
tésére? Sokkal egyszerűbb módszerek is lé-
teznek a kívánt „adatok” beszerzésére.
Ha a felvevő hardvere bonyolultabb, mert
például kifejezetten univerzálisnak tervez-
ték (pl. Popcorn Hour), akkor szinte biztos,
hogy a gépen valamilyen Linux-variáns fut,
ennek megfelelően a háttértár kezelése is
adott, azon jellemzően Ext2 partíció talál-
ható. Ekkor pedig, ha a firmware nemkorlá-
toz, a partíció létrehozása után tetszés sze-
rinti meghajtó használható.
Visszatérve a kérdésben említett típusra,
ahhoz jelenleg semmilyen módosítás nemlá-
tott napvilágot. A legközelebbi verzió, amiről
leírást találtunk, az a Samsung DVD-HR720,
amelynek természetesen mások is cserélni
szerették volna a gyári 80 GB-os merevle-
mezét. Mivel a menü lehetőséget ad a HDD
formázására is, a cserét a menüre állva, bekap-
csolt állapotban ejtették meg, majd miután az
új meghajtó is felpörgött (nagyjából fél perc),
rányomtak a formázásra. Agond csak az, hogy
még a 250 GB-os meghajtót is csak 80 GB-ra
formázta, hiszen a firmware erre lett mére-
tezve. Mivel ennek a típusnak 120GB-os válto-
zata is létezik, nem kizárt, hogy a firmware
frissítésével és a HDD-cserével együtt elvégez-
hető a bővítés: de értelme nemsok van. Ada-
tot menteni nincs értelme, a pluszkapacitás
pedig nemelég ahhoz, hogy érdemes legyen a
meghajtó cseréjével foglalkozni.
KÉrdÉS r A minap éppen játszottama gé-
pen, amikor egyik pillanatról a másikra a kép
„szétesett”. Pontosabban a színek összevissza
jelentek meg, és különböző csíkok is láthatók
voltak a monitoron. Az újraindítás után is
fennállt a probléma. Próbáltammég egy má-
sik megoldást is: kivettemaz alaplapon talál-
ható gombelemet, de ez sem oldotta meg a
problémát. Az én előzetes diagnózisom alap-
ján a videokártya adta meg magát, mert már
igenrégi volt (ATI 9600128MB). Amonitor tö-
kéletesen működik, mert azt leteszteltemegy
másik gépen. Mellékelve küldök két képet,
amit a monitoromról csináltam. Sajnos nema
legjobbminőségű, de azt hiszem, hogy a prob-
léma látható rajta. A kérdésemaz lenne, hogy
mi egészen pontosan a probléma oka, és ha
cserélni kell a videokártyát, akkor milyen ha-
sonló típusúés olcsó jöhetne szóba. Zs. Csaba
válaSZ r A kártyának minden bizonnyal
a memóriája ment tönkre, illetve valószínű,
hogy az azt tápláló tápegység (a kártyán lévő).
Szerencsés esetbenakártyajavítható, deszinte
biztos, hogy a számítástechnikai szervizekben
nem fognak foglalkozni vele. Egy lelkes szaki
talán vet rá egy pillantást, de tőle semszabad
elvárni a megoldást. Tehát cserélni kell.
A legolcsóbb videokártyák PCIe-sek, de az
alaplap AGP-s. Abba egy Radeon HD3450-es
(kb. 13 000 Ft) megfelelőnek tűnik, még sok
helyen kapható. A PCIe-s változatok még en-
nél is olcsóbbak, egy HD3450-es nagyjából
8500 forint, ezért sajnos azt kell monda-
nunk, hogy az árkülönbözet kidobott pénz.
Az ilyen régi alkatrészeket PC-bontókban, is-
merőstől, esetleg apróhirdetési vagy árve-
rési oldalakon érdemes keresgélni. Apró
örömaz ürömben, hogy a piacon lévő legol-
csóbb AGP-s videokártya, a HD2400 is jóval
gyorsabb, mint a Radeon 9600.
KÉrdÉS r Van ismét egy kis gondom, de
most inkább szoftveres. A bibi az, hogy van
egy program, ami 80-100%-on tekeri a
3. Meghibásodás élőben
Így megy tönkre egy VgAkártya
kevésbé szerencsés olvasónk az alábbi
képpel szembesült a videokártya maximá-
lis terhelése közben: az ok lehet egyszerű
túlmelegedés, de a gyenge minőségű táp-
egység okozta zaj hosszabb távon a kon-
denzátorokat is tönkreteszi. Ha púposak,
cseréjük időszerű.
Memóriahiba Ha a képi elemek ehhez hason-
lóan, blokkosan esnek szét, a memória a hibás.
Ha a GPu, a PC lefagy
k
2. Cserélni szinte felesleges
HDD-s asztali felvevő
időről időre felmerül az a kérdés, hogy az
asztali Hdd-s felvevőkben lévő aTa és saTa
csatolós merevlemezeket lehet-e cserélni. az
esetek túlnyomó részében ez nem megold-
ható, azonos kapacitásúra csak a szerviz cse-
rél hiba esetén. persze csak akkor, ha évek
múltán még lesz azonos kapacitású meghajtó.
Szerencsés kevesek A Sony rDr-HXD1070B
esetében a nagyobb merevlemez beépítését
már megoldották, de csak speciális eszközökkel
1. YPbPr helyett csak s-Video
Abolti kábelek semmindig jók
a „nyugat” sem tökéletes, a hivatalos már-
kaképviseletnek például fogalma sincs arról,
mit tud a számítógépük – a távol-keleti
gyártó pedig csak a gyártásban érdekelt.
utóbbi hallgatása részben jogos, ha van
márkaképviselete. Ne feledjük: a csatlako-
zók tipikus kiosztásától ritkán térnek el.
Megtévesztő színek A notebookon S-Video
csatlakozó van, de ebből biztosan nemjön ki
rGB (vörös, zöld és kék) színjel
4. Kiváló alap paranoiához
Az új Windows semtökéletes
energiapazarlás, amit a tapasztalatok alapján
a Windows 7 véghezvisz, ha a hangkezelő
szoftver (esetünkben a Team spe aker) a kelle-
ténél rámenősebb. olyan, pontosan nem is-
mert szolgáltatást kínál, aminek a hatásait
észre sem vesszük. kíváncsiak lennénk, mit
is végez a processzort kihasználó kód.
Nemkell mindig prioritás Sokan panaszkodhat-
tak, hogy bizonyos esetekben akadozik a hang,
ezt pedig a prioritás emelésével vélték megoldani
118 2010/04 chiponline.hu
Olvasószolgálat
119 chiponline.hu 2010/04
Olvasószolgálat
5. A HóNAP oLVAsói KérdésE _A jó, A rossz és A CsÚf
Windows XP SP3-as gépem alapja egy ASUS
P5K-E/WIFI AP, valamint Intel Core2DuoE6750
CPU, Samsung HD 321KJ 320 GB HDD, 2 GB
DDR2 RAM, NVIDIA GeForce 8600 GT VGA és
500WWinbond tápegység. Két hangkártyám
van, az egyik az integrált SoundMax HD
Audio, a másik egy külön panelon van, EDN.
87008 5.1 hangkártya, utólag vásároltam, mi-
vel nemtudtambeállítani amikrofont.
A SoundMax hangkártyával akármilyen
beállítást próbálok, sajnos elöl, a mikrofon-
csatlakozó nem működik. Régebben műkö-
dött, de újratelepítés után nem működik.
A szervizben, ahol telepítették, azt mondták
többszöri reklamációmra, hogy nem tudnak
vele mit kezdeni. Ahangszóró hátulról műkö-
dik, amikrofonott sem. Emiatt vásároltamaz
5.1-es hangkártyát, de ezzel is ugyanaz a hely-
zet. Többször is megpróbáltamújratelepíteni
a rendszert, de amikor kéri, hogy a telepítés-
hez nyomjammegaz F8 gombot, nemfogad-
ja el. Próbáltam többféle gombot is meg-
nyomni, de egyikre semreagál. Ugyanígy já-
rok, ha csökkentett módba akarok belépni.
Mi a teendőm, ha nem akarok megint a
szervizzel kínlódni? Egyszer és mindenkorra
hogyan lehet beállítani a mikrofonom úgy,
hogy az elsőcsatlakozóról működjön?K. Sándor
Ajó: a billentyűzet
Az újabb alaplapokon, igényesebben meg-
írt BIOS-nál a „régi” (legacy) USB eszközök
támogatása be van kapcsolva, így PS/2-es
billentyűzet nélkül is használhatjuk az
USB-s billentyűzetet DOS alatt. Ha a BIOS-
ból való kilépéstől a rendszer betöltődé-
séig az USB-s eszközöket nemhasználhat-
juk, nekünk kell ezeket bekapcsolnunk.
A BIOS Setup Advanced menüje alatti USB
Configurationban a Legacy USB Supportot
Autora vagy Enabledre kell állítani. To-
vábbá, a felette lévő Port 64/60 Emulationt
is be kell kapcsolni a teljes támogatáshoz.
Más alaplapoknál ezek más menüben is le-
hetnek, ha pedig jó néhány opció hiányzik
a menüből, nyomjuk meg a CTRL+F1-et!
Egyes Gigabyte alaplapoknál ez felfedi a
Mikrofon az előlapon
Ha nem szólal meg a hangkártya, vagy épp nincs
hang az előlapi kivezetésen, ne szaladjunk új hang-
kártyát venni, mert nem biztos, hogy ez a megoldás.
„haladó” opciókat – de más alaplapoknál is
működhet ez a trükk.
Arossz: a hangkártya
Nekem úgy tűnik, hogy a ház elején lévő
hangkártyabemenetek nincsenek jól csat-
lakoztatva, illetve a BIOS-ban a Front Pa-
nel Type nem a házhoz illő típusúra van
állítva. Itt HD Audio és AC97 is választ-
ható, egyszerűbb ház esetén valószínűleg
az utóbbi lesz helyes. Sajnos a házak és
alaplapok között sok az eltérés, így nem
mindig egyértelmű a bekötés. Mi több, az
előbb vázolt BIOS-opció Windows alatt, a
hangkártya szoftverével is átállítható.
Kezdetben csak az egyik hangkártyát kell
szoftveresen beállítani. A BIOS-ban letilthat-
juk az integráltat az Advanced/Chipset/HD
Audio – Disabled opcióval, a különállót elég
csak kivenni. Nyissuk meg a hangerőszabály-
zót, ahol Beállítások/Tulajdonságok/Keverő
alatt felfedhetjük a mikrofoncsúszkáját, majd
a főablakban engedélyezhetjük azt! Egy
hangkártyadriver-frissítés, illetve a már emlí-
tett Windows-újratelepítés működhet. Ha az
sem, és minden rendben van egy hangkártyá-
val, ahardver hibásodott meg, amit előbbis el-
lenőrizhetünk. A kommersz előlapi audio-
csatlakozónál a fejhallgatóhoz háromvezeték
megy(Bal –LINE_OUT_L/LINE2_L/EAR-L, Jobb
– LINE_OUT_R/LINE2_R/EAR-R, Test –GND/
AUD_GND); a mikrofonhoz is három(Mikro-
fon jel – MIC/MIC2_L, mikrofon fantomtáp/
AC97-es mód Az alaplapi hangkártyák a füles csat-
lakoztatásakor megszakítják a rETurN ágak kime-
nettel való kapcsolatát, így hátul nemlesz hang
második csatorna – MIC VCC/MIC BIAS/
MIC2_R, Test – GND). Afejhallgató gyakran ki-
egészül két másikvezetékkel, ezekabal és jobb
csatornához kapcsolódnak, ha nincs bedugva
fejhallgató. Ha nem szól, ezeket a párokat az
alaplapon fordítva kell elhelyezni! Az alaplap
ezekkel érzékeli a füles hiányát, ekkor a hátsó
kimenet szólni fog. Ha nincs előlapi kivezetés,
az AC97 esetében az alaplapon az FP_OUT_L
és FP_RETURN_L, valamint az FP_OUT_R és
FP_RETURN_Rérintkezőketegy-egyjumperrel
rövidre kell zárni. A zaj csökkentéséért a MIC
és MIC_BIAS érintkezőket is testre kell kötni
(tehát 1-2, 3-4, 5-6 és 9-10). Figyeljünk arra,
hogy a 7-es érintkezőn 5 V jelenhet meg, ezt
semmiképpenne földeljük le!
Az Intel HD Audio csatlakozó abban kü-
lönbözik az AC97 kiosztásától, hogy a csatla-
kozók érzékelését nemaz audiovezeték, ha-
nema külön vezetett SENSE SENDés SENSE
RETURN1 és 2 biztosítja. Így a hangminőség
jobb lehet. A PORT1 L és R csatlakozóira a
MIC és MIC VCC csatlakozókat, a PORT2-re
pedig a füles bal-jobb csatlakozóit kell kötni.
Az alaplapa PRESENCEjel nulla szintjével ér-
zékeli az előlapi csatlakozót, ezért ha a PC-
ház nemtámogatja a HD Audiót, az alaplap
pedig az AC97-et, a 4-es érintkezőt egy
jumperrel a testre (2-es!) kell tenni.
Acsúf: a szerviz
Kedves olvasónk nem nevesítette a helyet,
ahol elvégezték neki a telepítést, de az biztos,
hogy a BIOS-át elállítgatták. Ha jóhiszeműen
frissítették is, a megfelelő opciókat már elfe-
lejtették beállítani. Akár így, akár úgy, a hely
sajnos nemszerzett jó pontokat. A„nemtud-
nak vele mit kezdeni” válasz semhelyes, ha a
telepítés előtt mindenrendbenműködött, és
nem szereltek át semmit. Ha módosítottak,
cseréltek, akkor az új alkatrészekre nyilván-
való módongaranciát kell adniuk.
processzoromat, és nem tudom, hogy mi-
ért. Akkor kezdi el, amikor bekapcsolom a
Teamspeaker 2 programot. Ami pedig gyötri
a procimat, az az audiodg.exe nevű alkal-
matosság. Win7 Home Premium x64-et
használok. Az erőforrás-figyelőben nézem,
hogy igen magas a processzor használata,
de csak néha csinálja. Újraindítás után egy
fél óráig bírja, aztán elkezdi a processzort
terhelni. Ha viszont letiltom, akkor elmegy
mindennemű hang a gépemen. Se mikro-
fon, se kimeneti hang nincs.
Olvastam pár fórumon, hogy ez valami-
féle kártékony kód, de karanténba raktam
manuálisan, majd közölte az ESS 4, hogy
nem tudja törölni, de karanténba tette. Kül-
dök egy képet, ahogy terheli a processzort.
És azt szeretném megtudni, hogy ezt ho-
gyan lehet megszüntetni. Mármint, hogy
ne terhelje a processzort. A Windows/
system32 mappában van, és nem engedi tö-
rölni, mert ugye rendszerfájl… elvileg.
A Vistában is van, de ott nem csinálja ezt.
Ugyanúgy x64 Home Premium. Sz. István
válaSZ r Az Audiodg.exe tényleg a Win-
dows része, és bármennyire is különös, a
processzort tényleg üzemszerűen terheli.
Nem azért, mert kártékony kód, hanem
azért, mert valós idejű hangfeldolgozást vé-
gez. Hogy miért, az titok, mint ahogy az is,
hogy miért kellene az amúgy jó minőségű
hangot még jobbá tenni. Na mindegy, most
nem megyünk bele a különféle összeeskü-
vés-elméletekbe, mert ebbe bármit bele le-
het képzelni.
A lényeg, hogy rendszerfájl, törölni nem
lehet, a vele kapcsolatos szolgáltatást kell
kikapcsolni, méghozzá a következőképpen.
Nyissuk meg a hangszóróikon helyi menü-
jét, majd válaszuk benne a Lejátszó pontot.
A megjelenő ablakban a Speciális fület,
majd a legalsó opció elől töröljük a bejelö-
lést. Ez a hangzatos Prioritás adása a kizá-
rólagos módban lévő alkalmazásoknak. Mi-
vel a Teamspeaker a csevegés érdekében
hangaktivált (Voice-activated) módban
van, ezért folyamatosan kell hangfelvételt
készítenie ahhoz, hogy tudja, mikor szóla-
lunk meg, és mikor kell az adatokat betö-
mörítve elküldenie.
Ezért a hangkártyát használja, a rendszer
pedig biztosítja az erőforrásokat. Szinte biz-
tos, hogy ez áll a probléma hátterében. Op-
cionálisan a Kiemelés fülön letilthatjuk a ki-
emelést, a megfelelő hangminőséget in-
kább a hangszórón állítsuk be, ha lehet.
A processzorterhelést ez utóbbi után is ér-
demes megnézni, mert lehet, hogy a hang-
vezérlő hardveres szolgáltatását használja,
nem pedig az Audiodg-t.
KÉrdÉS r Két SATA-s merevlemez van a
gépben. Bootoláskor választhatóaz indítandó
operációs rendszer. Az egyik merevlemez egy
WD500GB, a másik egy Samsung 200GB. Az
elsőnWindows 7, a másikonWindows XP van.
Az alaplap egy Gigabyte EP45-UD3LR, a CPU
egy Intel E7400@2,80GHz, 4 GB RAM. A kér-
désem az, hogy amikor külső (pl. pendrive)
USB-s eszközt csatlakoztatok az XP-s rend-
szerre, a gép lefagy, azaz nem olvassa be az
USB-s eszközt. Egy újraindítás után pedig
gond nélkül felismeri a csatlakoztatott esz-
közt. A fentebb leírtak Windows 7 esetében
gond nélkül működtek. Hogyan érhetem el,
hogy az XP is problémamentesen felismerje
a csatlakoztatott eszközöket? P. László
válaSZ r Szinte biztos, hogy az USB-
vezérlő meghajtóprogramja nincs rendesen te-
lepítve. A gépen lévő Windows 7 sokkal több
hardvert támogat, így a vezérlő telepítését is el-
végezte. Az XP esetén ezt kézzel kell megten-
nünk, hiszen e nélkül nemműködhetnek a pe-
rifériák, de akár még az ehhez hasonló szélső-
séges esetek is előfordulhatnak. Noha a
Windows 7 lassan tényleg népszerűbb a Win-
dows XP-nél, utóbbi telepítésekor az első dol-
gunk mindig az legyen, hogy telepítjük az alap-
lap meghajtóit. Ezt viszonylag új hardvernél az
alaplaphoz mellékelt lemezről, fél vagy egy év-
nél régebbi esetén a gyártó honlapjáról való le-
töltés után telepíthetjük. (esetünkben a www.
gigabyte.com.tw/Support oldalon). Elsőként a
Chipset/INF drivert, hiszen az USB-vezérlő
meghajtói is ebben vannak – kivéve, ha az kü-
lön letölthető a weboldalról. Ha a meghajtók
között lehet USB 2.0 fix is, ez csak Windows
XP SP1 előtt kellhet, később semmiképpen!
Más esetekben, amikor az USB-re kapcsolt pe-
riféria nem működik, pontosabban a Win-
dows nemtudja felismerni azt, akkor a csatla-
koztatás hibáját okolhatjuk. A házak előlap-
jára kivezetett csatlakozók, de különösen a
hosszabbító kábelek okozzák ezt a hibát.
KÉrdÉS r Mivel a Hetis 865GV gépemcsak
két hétig bírta meghajtani a monitort, ezért az
Asus Barebone V3 M3N8200- at választottam.
Barebone gépben nem találtam olcsó AM3- as
alaplapot. AMD Athlon II X2 250 processzort és
Kingston KHX8500D2/1G DDR2-1066 memó-
riát választottam. Sikeres BIOS-frissítés után
felismerte a processzort, de 2000 HT t adott
meg, és DDR2800 memóriát. Az EVEREST és a
CPU Z programok 2000 MHz HT Linket, a me-
móriára PC26400 (400 MHz) maximumot ad-
nak meg. A memória a felirat ellenére DDR2-
800- as, vagy kell állítanom valamit a BIOS -
ban?Hakésőbb bővíteni szeretnémamemóriát,
lehet e az 1 GB-os memória mellé pluszban 2
GBosat tenni? K. Sándor
válaSZ r A memória magasabb órajelen
is menne (266MHz), de mivel a szorzót nem
lehet megváltoztatni (15x), ezért 200 MHz az
alapórajel. Ezt növelni csak akkor lehet, ha el-
viseli a processzor, de ez már tuning. A CPU
HT Link 2000 MHz, a processzornak pont meg-
felelő − és ez sem ugyanaz, mint az ő valós,
belső órajele. A foglalatokba kettesével, azo-
nos kapacitású modulokat érdemes tenni. Le-
het, hogy egy modul bővítése után is megy, de
erre nincs garancia.
AsRockváltozatok Egyes alaplapok dokumentáci-
ója az AC97 Front Panel Audio lehetséges bekötéseit
is megmutatja
7. Csak 400 MHz?
APC jó, a dokumentáció nem
egy modern számítógépben nem csak egy
órajel van, ami a hardverek működését idő-
zíti, hanem sokkal több. ezt pedig tetézi a
sokféle elnevezés (pl. a ddr2-nél), eliga-
zodni még a tökéletesnek gondolt tesztprog-
ramokkal is nehéz, mert ezek vagy túl sok,
vagy túl kevés információt adnak.
Elégtelen dokumentáció Magyar, hibátlan, de
alig használható. Az azonos színű foglalatokat
azonos típusú modulpárokkal kell bővíteni
6. UsB-csatlakoztatásra lefagy
Azonos gép, két rendszer, egy hiba
még szerencse, hogy olvasónk két operációs
rendszert is feltelepített (a próbához okosan
két külön merevlemezre), mert így a hiba ke-
resésekor onnan indulhatunk, hogy a hardve-
rek biztosan jól működnek. más esetben ezek
ellenőrzésére is szükség van, de itt egy szoft-
verfrissítés elegendőnek ígérkezik.
Chipset driver Windows 7-hez Keressük meg
alaplapunk gyártójának terméktámogatási olda-
lát, a friss meghajtók telepítéséhez
120 2010/04 chiponline.hu
Top 10
121 chiponline.hu 2010/04
Top 10
csúcskategória (100-90 pont)
felső kategória (89-75 pont)
középkategória (74-60 pont)
Nem ajánlott (60 pont alatt)
értékelés pontszámokkal (max. 100)
a TESZT-
KÖZPOnT
JElEnTI
A legfrissebb áttekintés a teljes IT-piacról: Vásároljon
megvesztegethetetlen tanácsadónk alapján.
a
cHip nemzetközi tesztközpontjában
évente közel 1500 eszköz kerül vizs-
gálatra. minden beérkező terméket a
lehető legalaposabb teszteljárásnak vetjük alá,
amely főként objektív, műszeres mérésekből
áll, ugyanakkor egyes termékeknél a szubjek-
tív szempontokat is figyelembe vesszük, ha
szükséges. a rengeteg rögzített mérési adatból
és termékinformációból hatalmas adatbázisra
teszünk szert, amelyből természetesen az ol-
vasók is profitálhatnak. az összeállításunkban
szereplő Top 10 táblázatok a megfelelő dön-
téshez és csalódásmentes vásárláshoz szüksé-
ges összes rangsort, értéket és műszaki adatot
tartalmazzák.
2009-ES ÉS 2010-ES NAGyTESzTJEINk –
kATEGóRIÁk SzERINT
Így tesztel a CHIP
Tesztlaboros kollégánk a
merevlemezek zaját méri
a csendkamrában
Vásárlási tippek
Hónapok óta a legjobb belépő-
szintű notesz a HP Compaq 610
r 128. oldal
CPU- és GPU-kalauz
Az Intel i3–540 processzora
integrált grafikus maggal bír
r 126. oldal
TOP10
Az AOC monitora megfizet-
hető áron is remek képmi-
nőséget kínál
r 120. oldal
figyelem: a termékek kínálata és tájékoztató
ára a március eleji állapotokat tükrözi! Árainkat
a netes árkereső oldalakról és kiskeres kedések
weblapjairól szerezzük be, hosszabb távú ér-
vényességükért nem tudunk felelősséget vál-
lalni. a hazánkban a cikk készültekor nem kap-
ható termékeknek eurós beszerzési árát tesz-
szük közzé. az eszközök helyezéséről a rész-
pontszámaikból számított összértékük dönt.
kategóriák: a cHip minden terméket
a következő osztályokba sorol
csúcskategória (100-90 pont)
felső kategória (89-75 pont)
középkategória (74-60 pont)
Nem ajánlott (60 pont alatt)
dIgITálIS FÉnyKÉPEZőgÉP beLéPőSzINtű
1 Casio exilim eX-FC100 72 75 000 Ft 84 57 85 62 160/430 0,35 6,5/16,3 9,0 37−185 • sd-card 32 175
2 Samsung WB500 72 56 000 Ft 81 64 73 62 150/470 0,5 6,8/12,9 10,0 24−240 • sd-card 30 240
3 Canon Digital Ixus 100 IS 71 52 000 Ft 90 48 82 62 130/1050 0,41 9,2/16,0 12,0 33−100 • sd-card 0 132
4 Fujifilm Finepix F200eXr 70 66 000 Ft 91 51 67 65 140/400 0,48 9,0/14,0 12,0 28−140 • sd/xd-card 48 197
5 Fujifilm FinePix S2000HD 70 68 000 Ft 73 72 56 65 310/1060 0,57 10,6/13,9 10,0 27,6−414 • sd-card 55 480
6 Casio exilim eX-z400 70 66 000 Ft 96 50 54 62 290/860 0,35 16,5/21,4 12,0 28−112 • sd-card 36 165
7 Samsung NV9 69 72 000 Ft 84 52 78 62 120/430 0,41 8,2/20,1 10,0 38−190 • sd-card 10 161
8 Panasonic Lumix DMC-FX500 67 80 000 Ft 79 58 56 77 130/410 0,67 7,3/13,7 10,0 25−125 • sd-card 50 176
9 Sony Cyber-shot DSC-W290 66 60 000 Ft 80 51 67 62 170/550 0,42 8,2/15,6 12,0 28−140 • memory stick duo 11 173
10 Pentax Optio W80 64 68 000 Ft 77 48 75 62 90/350 0,43 9,8/10,1 12,0 28−140 – sd-card 34 153
ÉRTÉKELÉS/MÉRÉSEK MűSZAKI ADATOK
dIgITálIS FÉnyKÉPEZőgÉP áLtALáNoS
1 Canon PowerShot g11 82 146 000 Ft 91 74 85 65 230/2000 0,46 5,9/7,7 10,0 28−140 • sd-card 0 400
2 ricoh gr Digital III 80 200 000 Ft 89 67 94 81 170/730 0,34 5,8/9,9 10,0 28−28 - sd-card 88 210
3 ricoh gXr (S10) 78 840 € 82 74 74 81 100/360 0,42 10,1/14,9 10,0 24−72 • sd-card 86 360
4 Canon PowerShot g10 77 130 000 Ft 85 67 87 65 240/2120 0,41 7,3/12,2 14,6 28−140 • sd-card 0 400
5 ricoh gXr (A12) 76 1150 € 100 68 32 81 80/270 1,26 9,4/17,6 12,2 50−50 - sd-card 86 430
6 Canon PowerShot S90 72 120 000 Ft 82 62 74 65 140/430 0,43 10,5/13,9 10,0 28−105 • sd-card 0 195
7 ricoh Caplio gX200 71 150 000 Ft 80 63 64 81 160/490 0,58 8,3/15,4 12,0 24−72 • sd-card 54 235
8 Panasonic Lumix DMC-FX550 70 86 000 Ft 83 59 65 77 150/490 0,5 10,6/17,5 12,0 25−125 • sd-card 40 166
9 Panasonic Lumix DMC-LX3 69 130 000 Ft 76 73 44 65 150/480 0,75 8,1/13,8 10,0 24−60 • sd-card 50 255
10 Panasonic Lumix DMC-zX1 69 65 000 Ft 74 57 90 62 140/490 0,38 8,7/11,1 12,0 25−200 • sd-card 50 158
ÉRTÉKELÉS/MÉRÉSEK MűSZAKI ADATOK
1. hely: Canon PowerShot G11
remek képminőség, jó felszereltség,
kiemelkedően teljesítő akkumulátor, jó
megjelenítővel és rengeteg lehetőséggel,
ám – ennek megfelelően – viszonylag
bonyolult kezeléssel.
Összpontszám: 82 (1. hely)
tájékoztató ár: 146 000 Ft
5. hely: Fujifilm FinePix S2000HD
nagydarab, nehéz modell 10 megapixeles
felbontással, hatalmas zoomátfogással és
kiemelkedően jó üzemidővel. képminősége
azonban csupán átlagos, és zársebessége
sem a legjobb.
Összpontszám: 70 (5. hely)
tájékoztató ár: 68 000 Ft
H
elyezés
term
ék
Ö
sszpontszám
tájékoztató ár
Képm
inőség (40%
)
Felszereltség/kezelés (40%
)
Sebesség (15%
)
term
éktám
ogatás (15%
)
A
kku-üzem
idő (m
in/m
ax fotó)
zárkésleltetés (s)
5 kép vaku nélkül/vakuval (s)
Felbontás (M
pixel)
zoom
átfogása (m
m
)
Képstabilizátor
M
em
óriakártya
B
első m
em
ória (M
B
)
töm
eg (g)
H
ely
ezés
term
ék
Ö
sszp
o
n
tszám
tájékoztató
ár
K
ép
m
in
ő
ség (4
0
%
)
Felszereltség/kezelés (4
0
%
)
Seb
esség (15%
)
term
ék
tám
o
gatás (15%
)
A
k
ku

zem
id
ő
(m
in
/m
ax
fo

)
zárkésleltetés (s)
5 kép vaku nélkül/vakuval (s)
Felb
o
n
tás (M
p
ixel)
zo
o
m
átfo
gása (m
m
)
K
ép
stab
ilizáto
r
M
em
ó
riakártya
B
első
m
em
ó
ria (M
B
)

m
eg (g)
TÉMa laPSZáM
adathordozók
USB memóriák 2009. 10.
Merevlemez megateszt 2009. 08.
SSD 2009. 05.
Külső merevlemezek 2009. 02.
NAS teszt 2008. 10.
alaplap, CPU
P55-ös alaplapok 2010. 02.
P55-ös alaplapok 2009. 11.
AMD alaplapok 2009. 10.
Core i7 alaplapok 2009. 06.
Olcsó kétmagos CPU-k 2008. 08.
digitális fényképezőgépek
DSLr fényképezőgépek 2010. 02.
Kompakt ultrazoom készülékek 2009. 12.
A legolcsóbb fényképezőgépek 2009. 05.
A legjobb fényképezőgépek 2009. 05.
tükörreflexes digitális fényképezőgépek 2009. 02.
Hálózat
WLAN routerek 2010. 01.
WLAN routerek 2009. 06.
WLAN routerek 2009. 04.
Házimozi
HD Videokamerák 2010. 01.
47–63" tévék 2009. 11.
Blu–ray lejátszók 2009. 09.
32-42" LCD tévék 2009. 07.
Házimozi-kivetítők 2009. 06.
DVD-felvevők 2009. 04.
Blu-ray lejátszók 2009. 03.
40-42" LCD tévék 2009. 02.
Merevlemezes DVD-felvevők 2008. 09.
Hordozható eszközök
tölthető elem 2008. 12.
Új PNA-k 2008. 11.
PNA-k 70 000 Ft alatt 2008. 08.
Képalkotás
tintapatronteszt 2009. 01.
Színes multifunkciós lézernyomtatók 2008. 08.
Megjelenítők
22" tFt monitorok 2009. 08.
26-28" tFt monitorok 2009. 03.
22" tFt monitorok 2008. 10.
Konfgurációk
Netbookok 2010. 02.
Mini PC–k 2009. 11.
Olcsó noteszgépek 2009. 09.
Netbookok 2009. 07.
Dtr noteszgépek 2009. 05.
Nettopok 2009. 04.
Olcsó noteszgépek 2009. 03.
Noteszgépek 2009. 01.
vga
VgA kártyák 40 000 Ft alatt 2009. 09.
radeon vs. geForce 2008. 09.
BlU-ray lEJáTSZó
1 Lg BD390 96 69 000 Ft 100 94 97 89 92 18/13/13 0,5/0,4 0,1/14,7/13,9 1.3a • • • • • 7.1 1 − bd 2.0
2 Philips BDP7500 94 70 000 Ft 94 95 97 72 88 17/13/10 0,8/0,4 0,1/18,4/17,3 1.3 • • • • • 7.1 1 − bd 2.0
3 Philips BDP7300 93 80 000 Ft 92 95 94 81 88 18/14/11 0,7/0,3 0,1/16,1/15,9 1.3 • • • • • 5.1 1 − bd 2.0
4 Panasonic DMP-BD80 92 69 000 Ft 96 100 82 89 88 24/29/23 0,6/0,6 0,1/15,1/14,3 1.3a • • • • • 7.1 1 sdhc bd 2.0
5 Philips BDP9500 91 100 000 Ft 87 100 91 56 88 19/12/11 0,9/0,7 0,1/23,8/23,7 1.3a • • • • • 7.1 1 − bd 2.0
6 Philips BDP5000 89 65 000 Ft 73 95 100 92 88 17/14/10 0,5/0,3 0,1/12,9/14,4 1.3 • • • − • − 1 − bd 2.0
7 Sony BDP-S760 89 130 000 Ft 82 96 90 73 99 24/25/18 0,5/0,3 0,1/18,8/17,6 1.3a • • − • • 7.1 2 − bd 2.0
15 Philips BDP3000 85 38 000 Ft 63 95 96 87 89 19/12/9 0,6/0,4 0,1/15,4/13,8 1.3 − • • − • − 1 − bd 2.0
17 Lg BD350 85 40 000 Ft 64 96 92 91 89 17/13/13 0,6/0,4 0,1/14,6/13,2 1.3a − • • − • − 1 − bd 1.1
18 toshiba BDX2000 85 88 000 Ft 73 92 89 86 80 18/29/15 0,5/0,5 0,1/14,7/15,7 1.3a • • • • • − − sdhc bd 2.0
15. hely: LG BD390
olcsó, és meglehetősen jó képminősé-
get ad (bár a nagy adatsűrűségnél kissé
szaggat), gyorsan indul és indítja a
lemezt, kellően csöndes, ám a dobozból
kimaradtak a kábelek.
Összpontszám: 81 (15. hely)
tájékoztató ár: 38 000 Ft
H
ely
ezés
term
ék
Ö
sszp
o
n
tszám
tájékoztató
ár
Felszereltség (30
%
)
K
ép
m
in
ő
ség (30
%
)
ergo
n
ó
m
ia (30
%
)
en
ergiafelv
étel (5%
)
term
ék
tám
o
gatás (5%
)
In
d
u
lás lejátszó
/B
D
/
D
V
D
m
ó
d
b
an
(s)
M
ű

d
ési zaj készen
léti/
B
D
/D
V
D
m
ó
d
b
an
(fo
n
)
Fo
gyasztás készen
léti/B
D
/
D
V
D
m
ó
d
b
an
(W
)
H
D
M
I v
erzió
Y
U
V
V
id

D
iv
X
-tám
o
gatás
O
p
tikai au
d
io
k
im
en
et
K
o
axális au
d
io
k
im
en
et
5.1/7.1 au
d
io
U
SB
K
ártyao
lvasó
B
lu
-ray
p
ro
fil
ÉRTÉKELÉS/MÉRÉSEK MűSZAKI ADATOK
dIgITálIS FÉnyKÉPEZőgÉP ULtrAzoom
1 Fujifilm FinePix S100fs 90 120 000 Ft 100 89 71 81 130/410 0,56 7,2/10,0 11,1 28-400 • sd/xd-card 25 965
2 Sony Cyber-shot DSC-HX1 88 126 000 Ft 90 91 84 62 230/920 0,43 6,0/7,6 9,0 28-560 • memory stick 11 520
3 Canon PowerShot SX20 IS 88 100 000 Ft 84 98 80 65 430/1390 0,4 9,5/12,9 12,0 28-560 • sd-card 0 650
4 Olympus SP-590 Uz 88 88 000 Ft 86 100 55 100 400/1200 0,66 9,0/14,4 11,8 26-676 • sd-card 47 540
5 Panasonic Lumix DMC-Fz38 86 89 000 Ft 79 95 87 77 220/740 0,42 6,9/7,6 12,0 27-486 • sd-card 40 410
6 Nikon Coolpix P90 86 92 000 Ft 97 94 58 12 110/360 0,61 8,4/9,8 12,0 26-624 • sd-card 47 485
7 Panasonic Lumix DMC-Fz28 85 92 000 Ft 84 93 68 77 210/740 0,55 8,5/8,7 10,0 27-486 • sd-card 50 410
8 Fujifilm FinePix S200eXr 85 145 000 Ft 90 85 72 81 200/640 0,55 6,5/8,9 12,0 30,5-436 • sd-card 47 860
9 Canon PowerShot SX10 IS 84 105 000 Ft 75 98 79 65 450/1480 0,47 7,7/10,3 10,0 28-560 • sd-card 0 675
10 Canon PowerShot SX1 IS 84 130 000 Ft 78 94 78 65 270/920 0,51 5,8/15,8 10,0 28-560 • sd-card 0 675
ÉRTÉKELÉS/MÉRÉSEK MűSZAKI ADATOK
4hely: Olympus SP-590 UZ
26x-os optikai zoom, optikai képstabili-
záló, 2,7”-es képernyő és számos hasz-
nos apróság. jó képminőség kiemelkedő
felszereltséggel, ugyanakkor iso 200
felett a képei zajosabbá válnak.
Összpontszám: 88 (4. hely)
tájékoztató ár: 88 000 Ft
H
ely
ezés
term
ék
Ö
sszp
o
n
tszám
tájékoztató
ár
K
ép
m
in
ő
ség (4
0
%
)
Felszereltség/kezelés (4
0
%
)
Seb
esség (15%
)
term
ék
tám
o
gatás (15%
)
A
k
ku

zem
id
ő
(m
in
/m
ax
fo

)
zárkésleltetés (s)
5 kép vaku nélkül/vakuval (s)
Felb
o
n
tás (M
p
ixel)
zo
o
m
átfo
gása (m
m
)
K
ép
stab
ilizáto
r
M
em
ó
riakártya
B
első
m
em
ó
ria (M
B
)

m
eg (g)
122 2010/04 chiponline.hu
Top 10
123 chiponline.hu 2010/04
Top 10
csúcskategória (100-90 pont)
felső kategória (89-75 pont)
középkategória (74-60 pont)
Nem ajánlott (60 pont alatt)
értékelés pontszámokkal (max. 100)
MErEvlEMEZ 2,5“ beLSő
1 Western Digital Scorpio Blue (WD5000BeVt) 90 19 000 Ft 38 Ft 100 86 80 98 61,5 0,9 13 2,3 500 sAtA 300 5400
2 Samsung SpinPoint M7 (HM500jI) 89 19 500 Ft 39 Ft 100 85 83 92 64,2 0,9 13,7 2,3 500 sAtA 300 5400
3 Seagate Momentus 7200.4 (St9500420AS) 89 28 000 Ft 56 Ft 100 73 100 75 79,8 1,0 16,9 2,7 500 sAtA 300 7200
4 Seagate Momentus 5400.6 (St9500325AS) 85 22 500 Ft 45 Ft 89 83 84 84 65,3 1,5 15,2 2,3 500 sAtA 300 5400
5 Fujitsu Hornet j100H (MHX2300Bt) 84 23 000 Ft 77 Ft 100 100 47 91 36,6 0,9 13,9 2,2 300 sAtA 150 4200
6 Western Digital Scorpio Blue (WD2500BeVt) 82 12 000 Ft 48 Ft 100 66 74 95 56,9 0,8 13,3 3,0 250 sAtA 300 5400
7 Fujitsu Hornet M160 (MHz2320BH) 82 17 500 Ft 55 Ft 91 75 70 96 54,2 1,4 13,1 2,9 320 sAtA 300 5400
8 Western Digital Scorpio (WD3200BeVt) 81 13 000 Ft 41 Ft 100 69 63 98 48,7 0,9 13 3,1 320 sAtA 300 5400
9 Seagate Momentus 5400.4 (St9250827AS) 80 13 000 Ft 52 Ft 98 70 65 95 50,5 1,1 13,4 3,0 250 sAtA 300 5400
10 Samsung SpinPoint M5S (HM320jI) 80 14 000 Ft 44 Ft 100 70 66 85 51,6 0,8 14,9 3,0 320 sAtA 300 5400
MErEvlEMEZ 3,5“ beLSő SAtA
1 Seagate Xt 7200.12 (St32000641AS) 86 86 000 Ft 43 98 100 41 100 53 108,8 1,0 13,3 7,3 2000 sAtA 600 7200
2 Seagate LP 5900.12 (St3500412AS) 83 14 500 Ft 29 85 100 43 80 91 94,6 0,4 12,8 4,3 500 sAtA 300 5900
3 Samsung SpinPoint F3 (HD103Sj) 81 20 000 Ft 20 100 87 36 83 72 111,0 1,0 15,1 5,4 1000 sAtA 300 7200
4 Seagate Barracuda 7200.12 (St3250318AS) 80 10 500 Ft 42 84 89 54 84 76 93,2 1,1 10,2 5,1 250 sAtA 300 7200
5 WD Velociraptor (WD3000HLFS) 80 60 000 Ft 200 96 53 100 83 75 106,8 1,9 5,5 5,2 300 sAtA 300 10 000
6 Seagate Barracuda 7200.12 (St3500418AS) 79 13 000 Ft 26 91 82 48 88 67 101,0 1,2 11,5 5,8 500 sAtA 300 7200
7 Seagate Barracuda 7200.12 (St3750528AS) 77 18 000 Ft 24 93 82 36 83 67 103,0 1,1 15,2 5,8 750 sAtA 300 7200
8 Seagate Barracuda LP 5900.12 (St31000520AS) 76 22 000 Ft 22 83 85 39 82 77 91,8 0,8 14,3 5,0 1000 sAtA 300 5900
9 WD Caviar Black (WD6401AALS) 76 17 000 Ft 27 84 74 53 96 62 93,4 1,4 10,4 6,3 640 sAtA 300 7200
10 WD AV-gP (WD20eVDS) 76 60 000 Ft 30 71 98 40 79 71 78,3 0,7 13,6 5,5 2000 sAtA 300 5400
MEgHaJTó SSD
1 Intel X25-e (SSDSA2SH032g101) 95 95 000 Ft 2969 Ft 100 100 100 52 225,0 0,1 54488 1,2 32 2,5 sAtA 300 slc
2 Kingston SSDNow e-Series (SNe125-S2) 95 90 000 Ft 2813 Ft 100 100 100 52 225,0 0,1 54488 1,2 32 2,5 sAtA 300 slc
3 Intel X25-M g2 Postville (SSDSA2MH160g2C1) 78 120 000 Ft 750 Ft 71 98 72 60 160,0 0,1 39183 1,1 160 2,5 sAtA 300 mlc
4 Super talent Ultradrive Me (FtM28gX25H) 76 120 000 Ft 938 Ft 96 62 69 79 217,0 0,2 37498 0,8 128 2,5 sAtA 300 mlc
5 OCz Vertex turbo (OCzSSD2-1VtXt120g) 76 130 000 Ft 1083 Ft 99 61 70 70 221,0 0,2 38171 0,9 120 2,5 sAtA 300 mlc
6 g.Skill Falcon 128 gB 74 125 000 Ft 977 Ft 95 59 67 72 214,0 0,2 36361 0,9 128 2,5 sAtA 300 mlc
7 OCz Vertex (OCzSSD2-1VtX120g) 71 110 000 Ft 917 Ft 97 62 68 27 218,0 0,2 37149 2,3 120 2,5 sAtA 300 mlc
8 g.Skill Falcon 64 gB 70 70 000 Ft 1094 Ft 83 57 65 85 186,0 0,2 35324 0,7 64 2,5 sAtA 300 mlc
9 Super talent Ultradrive Me (FtM64gX25H) 69 60 000 Ft 938 Ft 84 56 58 96 189,0 0,2 31815 0,7 64 2,5 sAtA 300 mlc
10 Kingston SSDNow M-Series (SNM125-S2) 69 69 000 Ft 863 Ft 70 92 51 52 158,0 0,1 27851 1,2 80 2,5 sAtA 300 mlc
3. hely: Seagate Momentus 7200.4
magas fordulatszámának köszönhetően
nagy teljesítményű, ennek ellenére csön-
des, fél terabájt kapacitású meghajtó,
visszafogott fogyasztással, ám továbbra
is kissé magas árral.
Összpontszám: 89 (3. hely)
tájékoztató ár: 28 000 Ft
3. hely: Samsung SpinPoint F3
kiváló modell rengeteg tárhellyel, magas
teljesítménnyel, alacsony fogyasztással
és viszonylag csendes működéssel, de az
elérési ideje nem a legjobb, még a köz-
vetlen vetélytársai között sem.
Összpontszám: 81 (3. hely)
tájékoztató ár: 20 000 Ft
10. hely: Kingston SSDNowM-Series
A kingston olcsóbb, ám szerényebb soroza-
tának 80 gb–os tagja ugyan nem kerül az
élre az ssd-k között, de a hagyományos
merevlemezek felváltására továbbra is jó és
megfizethető lehetőséget ad.
Összpontszám: 69 (10. hely)
tájékoztató ár: 69 000 Ft
H
ely
ezés
H
ely
ezés
H
ely
ezés
term
ék
term
ék
term
ék
Ö
sszp
o
n
tszám
Ö
sszp
o
n
tszám
Ö
sszp
o
n
tszám
tájékoztató
ár
tájékoztató
ár
tájékoztató
ár
1 g
B
ára
1 g
B
ára
1 g
B
ára
zajszin
t (30
%
)
teljesítm
én
y
(30
%
)
teljesítm
én
y
(30
%
)
en
ergiaigén
y
(30
%
)
zajszin
t (30
%
)
elérési id
ő
(30
%
)
teljesítm
én
y
(20
%
)
elérési id
ő
(15%
)
g
yako
rlati teszt (30
%
)
elérési id
ő
(10
%
)
A
lkalm
azás (15%
)
en
ergiaigén
y
(10
%
)
M
ax
.seb
esség (M
B
/s)
en
ergiaigén
y
(10
%
)
M
ax
. seb
esség (M
B
/s)
M
ű

d
ési zaj (fo
n
)
M
ax
.seb
esség (M
B
/s)
Írási elérési id
ő
(m
s)
elérési id
ő
(m
s)
M
ű

d
ési zaj (fo
n
)
P
CM
ark
0
5 H
D
D
(p
o
n
t)
M
ax
. fo
gyasztás (W
)
elérési id
ő
(m
s)
M
ax
. fo
gyasztás (W
)
K
ap
acitás (g
B
)
M
ax
. fo
gyasztás (W
)
K
ap
acitás (g
B
)
In
terfész
K
ap
acitás (g
B
)
B
eép
ítési m
éret (h
ü
v
ely
k
)
Fo
rgási seb
esség (rp
m
)
In
terfész
In
terfész
MErEvlEMEZ 2,5“ küLSő
1 Samsung S1 Mini (HXSU012BA) 85 18 500 Ft 154 Ft 100 46 100 100 57 23,6 0,3 1,5 •/−/− 120 1,8 85 87×62×15
2 Ultron 500 gB USB 2.0 (52218) 81 90 € 0,18 € 75 58 100 92 86 28,4 0,6 1,5 •/-/- 500 2,5 219 135×81×16
3 Plextor PX-PH320US 79 24 000 Ft 75 Ft 76 94 100 36 100 53,8 0,6 3,8 •/−/• 320 2,5 220 310×80×15
4 Plextor PX-PH500US 79 35 000 Ft 70 Ft 74 100 100 32 100 57,1 0,4 3,9 •/−/• 500 2,5 232 130×81×17
5 Freecom toughDrive Pro mobile (250 gB) 77 26 000 Ft 104 Ft 69 65 100 71 91 32,0 0,3 1,9 •/•/− 250 2,5 267 155×82×19
6 Freecom toughDrive Leather (500 gB) 76 55 000 Ft 110 Ft 68 51 100 87 57 25,3 0,5 1,6 •/−/− 500 2,5 175 140×80×19
7 Seagate FreeAgent go (St902503FgD2e1-rK) 76 20 000 Ft 80 Ft 80 57 100 67 71 30,1 0,4 1,5 •/−/− 250 2,5 168 85×61×30
8 Verbatim Portable Hard Drive Premium edition 76 32 000 Ft 64 Ft 75 57 98 87 48 28,6 0,9 1,6 •/−/− 500 2,5 171 135×85×21
9 Seagate FreeAgent go (St903203FDD2e1-rK) 76 24 000 Ft 75 Ft 83 57 100 62 71 30,2 0,5 1,5 •/−/− 320 2,5 167 130×80×12
42 Hitachi Simpletech Simpletough 67 28 000 Ft 88 Ft 64 60 100 44 67 30,4 0,5 2,2 •/−/− 320 2,5 267 145×102×30
2. hely: Ultron 500 GB USB 2.0
csöndes, energiatakarékos és elegáns
külső meghajtó, lcd kijelzővel és mérsé-
kelt árral. igaz, még csak eurós ára
ismert, de megjelenésünk idejére talán
már hazánkban is kapható lesz.
Összpontszám: 81 (2. hely)
tájékoztató ár: 90 euró
H
ely
ezés
term
ék
Ö
sszp
o
n
tszám
tájékoztató
ár
1 g
B
ára
M
o
b
ilitás (30
%
)
teljesítm
én
y
(20
%
)
zajszin
t (20
%
)
en
ergiaigén
y
(20
%
)
Felszereltség (10
%
)
M
ax
.seb
esség (M
B
/s)
M
ű

d
ési zaj (fo
n
)
M
ax
. fo
gyasztás (W
)
U
SB
2.0
/FW
/eSA
tA
K
ap
acitás (g
B
)
Fo
rm
átu
m
(h
ü
v
ely
k
)

m
eg (g)
M
éret (m
m
)
ÉRTÉKELÉS/MÉRÉSEK
ÉRTÉKELÉS/MÉRÉSEK
ÉRTÉKELÉS/MÉRÉSEK
ÉRTÉKELÉS/MÉRÉSEK
MűSZAKI ADATOK
MűSZAKI ADATOK
MűSZAKI ADATOK
MűSZAKI ADATOK
Fo
rgási seb
esség
(rp
m
)
tárolási m
egoldás
nyOMTaTó SzíNeS Lézer, A4
1 Samsung CLP-770ND 87 265 000 Ft 88 91 91 100 62 71 2,7/16 8,5/0,6 24,5 32/32 9600×600 • • − • 600
2 Kyocera FS-C5300DN 87 160 000 Ft 88 93 100 90 60 71 3,2/13 12,4/1,7 20,7 26/26 9600×600 • • − • 650
3 Kyocera FS-C5200DN 83 154 000 Ft 94 77 94 90 60 71 4,1/14 9,9/1,8 20 21/21 9600×600 • • − • 650
4 Dell 3130cn 80 250 000 Ft 95 66 84 78 81 69 3,4/16 10,1/0,7 13,4 30/25 600×600 − • • • 400
5 Konica Minolta magicolor 5650eN 79 250 000 Ft 93 94 65 98 38 71 3,2/14 14,8/3,3 43,8 30/30 2400×600 − • • • 600
6 Kyocera FS-C5100DN 79 92 000 Ft 91 76 76 90 60 71 3,8/15 11,7/1,7 21,1 21/21 9600×600 • • − • 400
7 epson AcuLaser C3800DN 77 215 000 Ft 90 76 64 98 56 67 3,9/12 9,2/0,7 28,4 25/20 1200×1200 • • − • 700
8 Canon i-Sensys LBP5360 77 260 000 Ft 91 80 72 100 34 60 3,7/12 9,4/1,1 27,4 21/21 9600×600 • • • • 350
9 Oki C5950n 77 165 000 Ft 84 91 74 90 34 73 3,5/13 13,8/1,7 21,8 32/26 1200×600 − • • • 400
10 Oki C5850n 76 140 000 Ft 85 100 72 86 27 73 3,0/11 13,8/1,7 19,3 32/26 1200×600 − • − • 400
5. hely: Kyocera FS-C5100DN
hálózatba köthető, kétoldalas nyom-
tatásokra képes modell jó képminő-
séggel és felszereltséggel, valamint
kedvező áron. Azonban energiaigé-
nye még mindig nem elég alacsony.
Összpontszám: 79 (5. hely)
tájékoztató ár: 92 000 Ft
H
ely
ezés
term
ék
Ö
sszp
o
n
tszám
tájékoztató
ár
K
ép
m
in
ő
ség (20
%
)
N
y
o
m
tatási seb
esség (20
%
)
N
y
o
m
tatási kö
ltség (20
%
)
Felszereltség (20
%
)
ergo
n
ó
m
ia (15%
)
term
ék
tám
o
gatás (5%
)
Seb
esség szöv
eg/grafika (s)
M
űködési/készenléti zaj (fon)
K
észen
léti fo
gyasztás (W
)
N
év
leges seb. ff/szín
es (p
p
m
)
Felb
o
n
tás (d
p
i)
K
éto
ld
alas n
y
o
m
tatás
U
SB
csato

P
árh
u
zam
o
s csato

LA
N
kap
cso
lat
Lap
ad
ago

kap
acitása
ÉRTÉKELÉS/MÉRÉSEK MűSZAKI ADATOK
dIgITálIS FÉnyKÉPEZőgÉP tükörrefLeXeS
1 Canon eOS 50D 91 260 000 Ft 95 82 100 770/1230 0,08 6,2/17 15,1 100 − 12800 – • cF i/ii 820
2 Sony Alpha 550 90 210 000 Ft 99 80 93 660/1020 0,15 4,9/18 14,0 200 − 12800 • • sd-card, ms 680
3 Pentax K-7 90 290 000 Ft 82 100 88 750/1600 0,1 5,2/15 14,5 100 − 6400 • • sd-card 755
4 Nikon D90 90 205 000 Ft 100 85 73 1250/1850 0,07 2,9/9 12,2 100 − 6400 – • sd-card 710
5 Sony Alpha 500 87 185 000 Ft 97 74 91 740/1230 0,18 5,0/9 12,2 200 − 12800 • • sd-card, ms 675
6 Canon eOS 500D 85 165 000 Ft 95 77 79 530/1020 0,14 2,9/8 15,1 100 − 12800 – • sd-card 520
7 Sony Alpha 450 85 160 000 Ft 95 68 96 500/850 0,19 7,1/14 14,0 100 − 12800 • • sd-card, ms 605
8 Pentax K-x 84 150 000 Ft 91 76 85 850/2060 0,06 4,5/5 12,2 100 − 12800 • • sd-card 630
9 Nikon D5000 84 145 000 Ft 97 72 75 1040/1270 0,17 4,0/5 12,2 100 − 6400 – • sd-card 620
10 Olympus e-30 83 240 000 Ft 83 84 82 650/1230 0,16 5,0/14 12,2 100 − 3200 • • cF i/ii, xd 745
ÉRTÉKELÉS/MÉRÉSEK
dIgITálIS KaMEra HD
1 Canon XH-A1e 92 950 000 Ft 90 100 90 83 100 sd/sdhc/mini-dv 20× 3× 1,67 1920×1080
2 Panasonic HDC-tM350 91 390 000 Ft 95 90 96 84 81 sd/sdhc/belső memória (64 gb) 12× 3× 3,05 3984×2656
3 Sony HDr-FX7e 91 750 000 Ft 90 99 83 94 90 memorystick/mini-dv 20× 3× 1,12 1440×810
4 Sony HDr-Xr520Ve 91 310 000 Ft 100 88 98 83 59 merevlemez (240 gb)/memorystick 12× 6,631 4000×3000
5 Panasonic HDC-HS 300 89 285 000 Ft 94 90 92 81 77 merevlemez (120 gb)/sd/sdhc 12× 3× 3,05 3984×2656
6 Sony HDr-CX520Ve 89 360 000 Ft 98 81 94 76 81 memorystick/belső memória (64 gb) 12× 6,631 4000×3000
7 Canon Hg21 88 240 000 Ft 88 87 100 86 65 merevlemez (120 gb)/sd/sdhc 12× 3,31 2048×1536
8 Canon Legria HF S11 87 320 000 Ft 93 79 98 86 64 sd/sdhc/belső memória (64 gb) 10× 8,59 3264×2456
9 jVC gz-HM400 86 225 000 Ft 92 91 93 81 48 sd/sdhc/belső memória (32 gb) 10× 10,29 3456×2592
10 Canon Legria HF S10 85 275 000 Ft 93 75 90 86 64 sd/sdhc/belső memória (32 gb) 10× 8,56 3264×2456
4. hely: Nikon D90
továbbra is a legjobb képminőséggel
dolgozó digitális kamera, remek
akkumulátorral, rövid zárkésleltetés-
sel, és ugyan csak lassacskán, de
azért állandóan csökkenő árral.
Összpontszám: 90 (4. hely)
tájékoztató ár: 205 000 Ft
7. hely: Canon HG21
teljes hd felbontás mellett 25 fps
rögzítési sebesség Avchd formátum-
ban, beépített, 120 gigabájtos merev-
lemezzel, 12x optikai zoommal, digi-
tális képkeresővel.
Összpontszám: 88 (7. hely)
tájékoztató ár: 240 000 Ft
H
ely
ezés
H
ely
ezés
term
ék
term
ék
Ö
sszp
o
n
tszám
Ö
sszp
o
n
tszám
tájékoztató
ár (csak
váz)
tájékoztató
ár
K
ép
m
in
ő
ség (4
5%
)
K
ép
m
in
ő
ség (35%
)
Felszereltség/kezelés (4
0
%
)
ergo
n
ó
m
ia (20
%
)
Seb
esség (15%
)
Felszereltség (30
%
)
A
k
ku

zem
id
ő
(m
in
/m
ax
fo

)
H
an
gm
in
ő
ség(15%
)
zárkésleltetés (s)
A
k
ku
ü
zem
id
ő
(5%
)
So
rozatfelv
étel (1 m
p

sszes)
A
d
ath
o
rd
ozó
Felb
o
n
tás (M
p
ixel)
zo
o
m
ISO
értékek
CCD
felb
o
n
tása (M
p
ixel)
K
ép
stab
ilizáto
r
Fén
y
kép
felb
o
n
tása (p
ixel)
Szen
zo
rtisztítás
M
em
ó
riakártya

m
eg (g)
MűSZAKI ADATOK
ÉRTÉKELÉS/MÉRÉSEK MűSZAKI ADATOK
ÉRTÉKELÉS/MÉRÉSEK
MP3-lEJáTSZó
1 Samsung YP-M1 (32 gB) 92 350 € 83 96 99 98 57 30:10 32 95 54×99×10
2 Apple iPod touch 3g (64 gB) 92 120 000 Ft 89 100 89 100 44 38:20 64 107 62×111×8
3 Cowon D2+ DAB (16 gB) 91 65 000 Ft 90 94 94 85 100 48:40 16 86 78×56×17
4 Cowon S9 Curve (32 gB) 91 85 000 Ft 84 97 100 79 91 36:05 32 77 108×57×13
5 Samsung YP-P3 (32 gB) 90 290 € 82 89 97 100 65 29:50 32 96 53×102×10
6 Cowon D2+ (16 gB) 90 58 000 Ft 88 91 94 86 91 44:40 16 86 78×55×17
7 Samsung YP-M1 (8 gB) 90 65 000 Ft 83 88 99 98 57 30:10 8 95 54×99×10
8 Samsung YP-P3 (8 gB) 88 42 000 Ft 82 80 97 100 65 29:50 8 96 53×102×10
23 Apple iPod touch 3g (8 gB) 88 60 000 Ft 89 85 89 100 44 35:20 8 107 62×11×8
28 Cowon S9 Curve (8 gB) 87 38 000 Ft 84 85 96 79 91 36:05 8 77 108×57×13
7. hely: Samsung YP-M1 (8 GB)
minden jóval felszerelt (3,25” Amoled
érintőképernyő, bluetooth, rádió) mp3-
lejátszó, elegáns kivitelben, könnyen
kezelhető, és hangminősége is remek,
ám a készülék meglehetősen drága.
Összpontszám: 90 (7. hely)
tájékoztató ár: 65 000 Ft
H
ely
ezés
term
ék
Ö
sszp
o
n
tszám
tájékoztató
ár
M
o
b
ilitás (25%
)
Felszereltség (25%
)
ergo
n
ó
m
ia (25%
)
H
an
gm
in
ő
ség (20
%
)
term
ék
tám
o
gatás (5%
)
M
P
3 ü
zem
id
ő

ra)
M
em
ó
riam
éret (g
B
)

m
eg (g)
M
éret (m
m
)
MűSZAKI ADATOK
124 2010/04 chiponline.hu
Top 10
125 chiponline.hu 2010/04
Top 10
csúcskategória (100-90 pont)
felső kategória (89-75 pont)
középkategória (74-60 pont)
Nem ajánlott (60 pont alatt)
értékelés pontszámokkal (max. 100)
OKOSTElEFOn
1 Samsung I8910 HD 92 145 000 Ft 97 91 80 98 152 négysávos, gprs 360×640 • • 8,0 e-mail, bluetooth, usb, soros
2 Nokia X6 91 175 000 Ft 99 94 76 95 123 négysávos, gprs, hscsd 640×360 • • 5,0 e-mail, bluetooth, usb
3 Nokia 5800 XpressMusic 91 66 000 Ft 94 96 78 95 114 négysávos, gprs, hscsd 640×360 • • 3,1 e-mail, bluetooth, usb
4 Nokia e52 90 70 000 Ft 81 93 97 93 95 négysávos, gprs 240×320 • • 3,1 e-mail, bluetooth, usb
5 Sony ericsson W995 90 96 000 Ft 91 95 86 87 115 négysávos, gprs, hscsd 240×320 • • 8,0 e-mail, bluetooth, usb
6 Samsung Pixon12 M8910 90 125 000 Ft 97 91 71 100 120 négysávos, gprs 480×800 • • 12,0 e-mail, bluetooth, usb, soros
7 Samsung i8510 innov8 89 90 000 Ft 87 93 85 93 141 négysávos, gprs 240×320 • • 8,0 e-mail, bluetooth, usb
46 google Nexus One 81 185 000 Ft 90 85 61 89 136 négysávos, gprs 480×800 • • 5,0 e-mail, bluetooth, usb
61 Nokia X3 77 40 000 Ft 73 85 88 58 104 négysávos, gprs 480×800 − • 3,1 e-mail, bluetooth, usb
84 HtC tattoo 72 80 000 Ft 60 76 73 81 114 négysávos, gprs 480×800 • • 3,1 e-mail, bluetooth, usb
61. hely: Nokia X3
kellemesen olcsó, mégis jó anyagokból
épített, könnyű és kézre álló modell, jó
zenelejátszóval, erős és tiszta hanggal,
ám beépített fényképezője gyenge, és
WlAn kapcsolatra sem képes.
Összpontszám: 77 (61. hely)
tájékoztató ár: 40 000 Ft
ÜZlETI OKOSTElEFOn
1 Nokia N97 96 140 000 Ft 96 96 93 96 99 95 4:35 29696 sym 9.4 + 360×640 5,0 4 3,6 • 149
2 Nokia N97 mini 91 126 000 Ft 92 91 91 85 94 91 3:10 7035 sym 9.4 + 360×640 5,0 4 3,6 • 139
3 Motorola Milestone 90 160 000 Ft 95 87 94 97 71 89 5:05 135 Android 2.0 + 480×854 5,0 4 10,2 • 170
4 Nokia e75 90 100 000 Ft 100 91 84 91 93 69 3:50 66 sym 9.3 − 240×320 3,1 4 3,6 • 141
5 Samsung Omnia II I8000 90 120 000 Ft 85 91 99 79 86 100 4:35 7836 Wm 6.5 + 480×800 4,9 4 7,2 • 131
6 HtC HD2 89 175 000 Ft 92 100 100 62 69 99 3:15 266 Wm 6.5 + 480×800 5,0 4 7,2 • 158
7 Nokia e72 87 100 000 Ft 90 91 83 84 100 71 4:30 242 sym 9.3 − 320×240 5,0 4 10,2 • 129
8 HtC touch Pro 86 150 000 Ft 99 87 87 68 97 66 3:15 202 Wm 6.1 + 640×480 3,1 3 7,2 • 162
9 HtC touch Diamond2 86 120 000 Ft 91 94 93 67 79 81 2:35 320 Wm 6.1 + 480×800 5,0 4 7,2 • 119
10 HtC touch Pro2 86 160 000 Ft 86 94 94 73 82 75 3:40 320 Wm 6.1 + 480×800 3,1 4 7,2 • 182
3. hely: Motorola Milestone
Az első, Android 2.0 operációs rend-
szerre épülő telefon, 3,7 hüvelykes
érintőképernyővel, kiváló eredmé-
nyekkel, remek üzemidővel és különö-
sen gyors interneteléréssel.
Összpontszám: 90 (3. hely)
tájékoztató ár: 160 000 Ft
ÉRTÉKELÉS/MÉRÉSEK
ÉRTÉKELÉS/MÉRÉSEK
MűSZAKI ADATOK
MűSZAKI ADATOK
H
ely
ezés
H
ely
ezés
term
ék
term
ék
Ö
sszp
o
n
tszám
Ö
sszp
o
n
tszám
tájékoztató
ár
tájékoztató
ár
M
u
ltim
éd
ia (30
%
)
ergo
n
ó
m
ia (25%
)
K
o
m
m
u
n
ikáció
(25%
)
H
atárid
ő
n
ap

(20
%
)
ergo
n
ó
m
ia (25%
)
In
tern
et (20
%
)
A
d
atkezelés (20
%
)
M
o
b
ilitás (15%
)

m
eg (g)
Felszereltség (10
%
)
K
o
m
m
u
n
ikáció
M
u
ltim
éd
ia (10
%
)
K
ijelző
m
éret (p
ixel)
g
SM
b
eszélgetési id
ő

ra)
U
M
tS
Szab
ad
m
em
ó
ria
(m
em
ó
riakártya n
élkü
l) (M
B
)
zen
elejátszó
O
S
K
am
era (M
p
ixel)
érin

kép
ern
y
ő
A
d
atátv
itel
K
ijelző
m
éret (p
ixel)
K
am
era (M
p
ixel)
g
SM
sáv
o
k
H
SD
PA
(M
b
it/s)
g
P
S

m
eg (g)
MOnITOr 22/23“ SzéLeSVáSzNú tft
1 Philips Brilliance 225P1eS/00 89 220 € 94 90 68 92 79 18610:1 165:1 6 <0,1 1680×1050 tn + Film 1 1 −
2 NeC MultiSync eA231WMi 88 350 € 88 97 83 85 63 1130:1 152:1 14 <0,1 1920×1080 s-ips 1 1 −
3 iiyama ProLite B2206WS 86 62 000 Ft 92 90 59 87 53 12090:1 151:1 4 0,4 1680×1050 tn + Film 1 1 −
4 Lg Flatron W2220P 86 63 000 Ft 95 90 60 79 30 2681:1 171:1 7 <0,1 1680×1050 s-ips 1 1 1
5 NeC MultiSync P221W 84 120 000 Ft 94 84 59 83 37 1335:1 115:1 7 0,3 1680×1050 s-pvA 1 − −
6 NeC MultiSync eA221WMe 84 64 000 Ft 81 94 78 77 86 998:1 152:1 12 <0,1 1680×1050 tn + Film 1 1 −
7 NeC MultiSync eA221WM 83 68 000 Ft 81 100 73 76 52 1167:1 151:1 12 0,2 1680×1050 tn + Film 1 1 −
8 AOC LCD 2230Fm 83 75 000 Ft 94 62 88 85 65 24190:1 176:1 3 <0,1 1680×1050 tn + Film 1 1 1
9 Samsung SyncMaster 2243WM 82 66 000 Ft 85 88 64 85 56 9012:1 121:1 12 <0,1 1680×1050 tn + Film 1 1 −
29 BenQ g2320HDB 76 46 000 Ft 88 64 54 81 46 36290:1 168:1 15 0,2 1920×1080 tn + Film 1 1 −
MOnITOr 24“ SzéLeSVáSzNú tft
1 eizo Coloredge Cg242W 88 650 000 Ft 100 80 71 82 48 987:1 182:1 7 0,3 1920×1200 s-pvA − 1 −
2 Dell UltraSharp U2410 86 130 000 Ft 86 96 96 75 35 861:1 166:1 8 <0,1 1920×1200 s-ips 1 2 1
3 eizo Cg243W 84 575 000 Ft 90 87 75 75 48 730:1 177:1 8 <0,1 1920×1200 mvA − 2 −
4 eizo Foris FX2431 83 275 000 Ft 84 81 100 94 34 8000:1 192:1 9 <0,1 1920×1200 s-pvA 1 1 2
5 Philips Brilliance 240PW 83 470 € 83 100 58 93 27 3839:1 175:1 6 0,2 1920×1200 s-ips 1 1 −
6 eizo FlexScan SX2461W 82 1 100 € 97 73 64 77 30 1029:1 149:1 7 3,0 1920×1200 s-pvA − 2 −
7 Lg Flatron W2420r 82 1 850 € 88 87 83 64 39 940:1 159:1 7 0,4 1920×1200 s-ips − 2 1
8 NeC SpectraView 2490 81 475 000 Ft 89 89 56 73 37 742:1 113:1 7 0,5 1920×1200 s-ips 1 2 −
9 HP w2448hc 81 360 € 81 96 73 75 31 3087:1 127:1 5 0,3 1920×1200 tn + Film 1 1 1
10 Samsung SyncMaster 245t 80 225 000 Ft 80 92 74 82 24 1571:1 92:1 19 6,1 1920×1200 s-pvA 1 1 1
TÉvÉ LCD, 32“
1 Samsung Le32B679 97 225 000 Ft 100 97 100 98 95 75 81 216:1 470 < 0,1 1920×1080 81×60×24 4 2 1 − 1
2 Philips 32PFL9604H 95 260 000 Ft 100 100 94 100 82 62 80 185:1 441 < 0,1 1920×1080 78×56×22 5 2 1 1 1
3 Panasonic Viera tX-L32gW10W 94 235 000 Ft 97 100 87 91 94 79 88 177:1 420 < 0,1 1920×1080 78×54×22 4 2 1 1 1
4 Lg 32LH3000 93 106 000 Ft 100 96 84 98 80 100 70 216:1 379 < 0,1 1920×1080 80×58×24 4 2 1 1 1
5 Sony KDL-32V5500 92 145 000 Ft 94 100 89 85 100 75 83 215:1 389 < 0,1 1920×1080 80×58×26 4 2 1 − 1
6 Philips 32PFL8404H 92 185 000 Ft 100 90 87 96 92 79 89 160:1 454 < 0,1 1920×1080 76×52×22 4 2 1 1 1
7 Sony KDL-32V5800 91 195 000 Ft 88 95 95 91 82 90 83 198:1 410 < 0,1 1920×1080 80×58×26 4 1 1 − 1
8 Sharp Aquos LC-32DH77e 91 180 000 Ft 94 97 89 81 89 57 100 197:1 418 < 0,1 1920×1080 76×57×24 3 2 1 − 1
9 jVC Lt-32HB1BU 90 225 000 Ft 98 93 91 83 72 55 84 201:1 431 < 0,1 1920×1080 80×57×28 3 2 1 1 1
10 jVC Lt-32r10BU 78 175 000 Ft 89 76 71 73 89 58 83 71:1 405 < 0,1 1920×1080 79×57×28 3 2 1 − −
TÉvÉ LCD, 40“
1 Samsung Ue40B7090 92 415 000 Ft 96 97 94 86 67 75 82 181:1 439 < 0,1 1920×1080 100×70×26 4 1 1 1 1
2 Sony KDL-40We5 91 320 000 Ft 98 95 85 85 91 70 86 203:1 353 < 0,1 1920×1080 99×68×30 4 2 1 − 1
3 Philips 40PFL9704H 91 500 000 Ft 99 85 99 92 76 52 86 161:1 429 < 0,1 1920×1080 98×70×26 4 2 1 1 1
4 Philips Aurea 40PFL9904H 90 900 000 Ft 98 87 99 96 78 42 79 182:1 322 < 0,1 1920×1080 102×72×26 5 2 1 1 1
5 Sony KDL-40z5800 90 350 000 Ft 100 100 73 91 98 52 82 189:1 410 < 0,1 1920×1080 96×65×30 4 2 1 − 1
6 Philips 42PFL9664H 90 400 000 Ft 96 87 98 88 89 46 90 178:1 436 < 0,1 1920×1080 100×70×26 4 2 1 1 −
7 Samsung Ue40B6000 90 270 000 Ft 98 95 92 80 50 66 86 197:1 314 < 0,1 1920×1080 98×69×26 4 1 1 − 1
8 Sony KDL-40V5800 89 245 000 Ft 98 94 75 91 98 67 82 194:1 441 < 0,1 1920×1080 98×68×30 4 2 1 − 1
12 toshiba 42XV635D 86 245 000 Ft 97 85 78 92 71 57 86 179:1 370 < 0,1 1920×1080 101×70×32 4 1 1 1 1
15 grundig Fine Arts LeD (40 zoll) 80 1 450 € 85 91 74 79 48 55 86 198:1 366 < 0,1 1920×1080 96×68×23 4 1 1 1 1
8. hely: AOC LCD 2230Fm
különösen kedvező árú, 22 hüvelykes
képátlójú monitor, remek képminőség-
gel, gyors reakcióidővel, jó kontraszttal,
remek felszereltséggel, és még egy
hdmi kimenet is belefért az árba.
Összpontszám: 83 (8. hely)
tájékoztató ár: 75 000 Ft
2. hely: Dell UltraSharp U2410
második helyezéséhez képest barátságos
árú monitor, led-es s-ips panellel, jó
kontraszttal és betekintési szöggel, vá-
laszidejével játékos-monitornak is hasz-
nálható, de nem túl energiatakarékos.
Összpontszám: 86 (2. hely)
tájékoztató ár: 130 000 Ft
6. hely: Philips 32PFL8404H
nagyon jó képminőség tévéadással és
„hagyományos” hd módban is, játék-
hoz is megfelel, felszereltsége remek,
de fogyasztása viszonylag magas, és
talapzata is kissé instabil.
Összpontszám: 92 (6. hely)
tájékoztató ár: 185 000 Ft
5. hely: Sony KDL-40Z5800
Fantasztikus képminőség tévé/videó és
hd képmegjelenítéskor egyaránt, jó
kontraszt, jó felszereltség, közepes reak-
cióideje miatt játékmegszállottaknak
lassú lehet, és ára is viszonylag magas.
Összpontszám: 90 (5. hely)
tájékoztató ár: 350 000 Ft
ÉRTÉKELÉS/MÉRÉSEK
ÉRTÉKELÉS/MÉRÉSEK
ÉRTÉKELÉS/MÉRÉSEK
ÉRTÉKELÉS/MÉRÉSEK
MűSZAKI ADATOK
MűSZAKI ADATOK
MűSZAKI ADATOK
MűSZAKI ADATOK
H
ely
ezés
H
ely
ezés
H
ely
ezés
H
ely
ezés
term
ék
term
ék
term
ék
term
ék
Ö
sszp
o
n
tszám
Ö
sszp
o
n
tszám
Ö
sszp
o
n
tszám
Ö
sszp
o
n
tszám
tájékoztató
ár
tájékoztató
ár
tájékoztató
ár
tájékoztató
ár
K
ép
m
in
ő
ség (50
%
)
K
ép
m
in
ő
ség (50
%
)
tV
-v
id
eo
kép
m
in
ő
ség (30
%
)
tV
-v
id
eo
kép
m
in
ő
ség (30
%
)
ergo
n
ó
m
ia (25%
)
ergo
n
ó
m
ia (25%
)
H
D
kép
m
in
ő
ség (25%
)
H
D
kép
m
in
ő
ség (25%
)
Felszereltség (10
%
)
Felszereltség (10
%
)
ergo
n
ó
m
ia (20
%
)
ergo
n
ó
m
ia (20
%
)
term
ék
tám
o
gatás (5%
)
term
ék
tám
o
gatás (5%
)
Felszereltség (10
%
)
Felszereltség (10
%
)
en
ergiafelv
étel (5%
)
en
ergiafelv
étel (5%
)
H
an
gm
in
ő
ség(5%
)
H
an
gm
in
ő
ség(5%
)
Legn
agy
o
b
b
ko
n
traszt
Legn
agy
o
b
b
ko
n
traszt
en
ergiafelv
étel (5%
)
en
ergiafelv
étel (5%
)
K
o
n
traszt
K
o
n
traszt
term
ék
tám
o
gatás (5%
)
term
ék
tám
o
gatás (5%
)
V
álaszid
ő
g
2g
(m
s)
V
álaszid
ő
g
2g
(m
s)
K
o
n
traszt
K
o
n
traszt
K
észen
léti fo
gyasztás (W
)
K
észen
léti fo
gyasztás (W
)
Fén
y
erő
(cd
/m
2)
Fén
y
erő
(cd
/m
2)
Felb
o
n
tás (p
ixel)
Felb
o
n
tás (p
ixel)
K
észen
léti fo
gyasztás (W
)
K
észen
léti fo
gyasztás (W
)
P
an
eltíp
u
s
P
an
eltíp
u
s
Felb
o
n
tás (p
ixel)
Felb
o
n
tás (p
ixel)
V
g
A
V
g
A
M
éret (Sz×
M
×
M
é)
M
éret (Sz×
M
×
M
é)
D
V
I
D
V
I
H
D
M
I
H
D
M
I
H
D
M
I
H
D
M
I
SCA
r
t
SCA
r
t
nyOMTaTó tINtASUGArAS, A4
1 HP Officejet Pro 8000 92 40 000 Ft 96 91 86 100 98 77 229 2,9 4800×1200 • • − • −
2 HP Officejet 6000 90 22 000 Ft 96 95 82 86 89 82 208 3,2 4800×1200 − • − • −
3 HP Photosmart D5460 89 32 000 Ft 96 97 76 66 100 82 188 3,3 9600×2400 − • − − •
4 Canon Pixma iP4700 89 27 000 Ft 100 100 68 60 98 85 128 2,7 9600×2400 • • − − •
5 Canon Pixma iP4600 87 26 000 Ft 100 99 63 59 92 77 138 3 9600×2400 • • − − •
6 HP Photosmart D7260 86 46 000 Ft 96 94 75 58 78 98 122 3,7 4800×1200 − • − • •
7 epson B-500DN 85 118 000 Ft 92 85 97 89 81 55 100 6,6 5760×1440 • • − • −
8 epson B-300 85 76 000 Ft 92 85 100 88 72 55 93 5,3 5760×1440 − • − − −
9 epson Stylus Photo r800 84 105 000 Ft 96 99 52 37 95 100 302 1,7 5760×1440 − • − − −
12 epson Stylus Office B40W 83 38 000 Ft 100 89 73 67 74 70 192 4,5 5760×1440 − • − • −
12. hely: Epson Stylus Office B40W
remek szöveges és grafikus képminőségű,
könnyen telepíthető, gyors nyomtató lAn
és WlAn kapcsolattal. Az xl fekete patron
pedig jót tesz a nyomtatási költségeknek.
Összpontszám: 83 (12. hely)
tájékoztató ár: 38 000 Ft
H
ely
ezés
term
ék
Ö
sszp
o
n
tszám
tájékoztató
ár
Szöv
eg kép
m
in
ő
sége (25%
)
g
rafika kép
m
in
ő
sége (25%
)
N
y
o
m
tatási seb
esség (15%
)
N
y
o
m
tatási kö
ltség (10
%
)
Felszereltség (15%
)
ergo
n
ó
m
ia (10
%
)
Fo

elkészü
lési id
eje (s)
K
észen
léti fo
gyasztás (W
)
Felb
o
n
tás (d
p
i)
K
éto
ld
alas n
y
o
m
tatás
U
SB
csato

P
árh
u
zam
o
s csato

LA
N
kap
cso
lat
ÉRTÉKELÉS/MÉRÉSEK MűSZAKI ADATOK
P
ictb
rid
ge b
em
en
et
Y
U
V
Y
U
V
S-V
id
eo
S-V
id
eo
V
g
A
V
g
A
nyOMTaTó SzíNeS Lézer mULtIfUNkCIóS, A4
1 Canon i-Sensys MF8450 84 276 000 Ft 97 65 89 65 88 96 40,8 2400×600 • − • − fekete-fehér
2 epson AcuLaser CX21NF 83 180 000 Ft 93 92 77 72 69 72 18,0 600×600 • − • − színes
3 Konica Minolta magicolor 4690MF 80 135 000 Ft 85 68 78 79 91 80 48,6 2400×600 • − • − fekete-fehér
4 Konica Minolta magicolor 4695MF 80 180 000 Ft 85 63 78 78 91 92 61,7 2400×600 • − • − fekete-fehér
5 Brother MFC-9840CDW 79 240 000 Ft 85 60 71 78 100 100 28,3 2400×600 • − • • színes
6 Lexmark X560n 76 290 000 Ft 90 55 81 68 85 64 33,0 2400×600 • • • − fekete-fehér
7 HP Color Laserjet CM2320nf MFP 76 175 000 Ft 84 77 62 84 65 72 23,1 600×600 • − • − fekete-fehér
8 ricoh Aficio SP C232SF 76 240 000 Ft 86 56 100 46 77 72 38,2 2400×600 • − • − fekete-fehér
9 Samsung CLX-3175FN 75 88 000 Ft 87 100 55 42 84 64 11,2 2400×600 • − • − színes
14 Canon i-Sensys MF8050Cn 73 120 000 Ft 91 62 73 52 66 80 12,1 2400×600 • − • − fekete-fehér
14. hely: Canon i-Sensys MF8050Cn
nagyon jó képminőségű, alacsony zajszin-
tű és fogyasztású modell, nagyméretű
kijelzővel. lapolvasója villámgyors, de
nyomtatási és másolási sebessége közepes.
Összpontszám: 73 (14. hely)
tájékoztató ár: 120 000 Ft
H
ely
ezés
term
ék
Ö
sszp
o
n
tszám
tájékoztató
ár
M
In
ő
ség (30
%
)
ergo
n
ó
m
ia (20
%
)
N
y
o
m
tatási kö
ltség (20
%
)
N
y
o
m
tatási seb
esség (15%
)
Felszereltség (10
%
)
term
ék
tám
o
gatás (5%
)
K
észen
léti fo
gyasztás (W
)
Felb
o
n
tás (d
p
i)
U
SB
csato

P
árh
u
zam
o
s csato

LA
N
kap
cso
lat
W
LA
N
kap
cso
lat
Fax
ÉRTÉKELÉS/MÉRÉSEK MűSZAKI ADATOK
126 2010/04 chiponline.hu
Processzorkalauz
127 chiponline.hu 2010/04
Processzorkalauz
csúcskategória
felső kategória
középkategória
Belépőszint
értékelés pontszámokkal (max. 100)
H
elyezés
gPU
típusa
M
em
ória m
érete (M
B
) és típusa
tájékoztató ár (forint)
teljesítm
ény
Á
r/teljesítm
ény arány
M
agórajel (M
H
z)
Shader órajel (M
H
z)
M
em
ória effektív órajele (M
H
z)
M
em
ória sávszélessége (bit)
Shaderek szám
a
gyártástechnológia (nm
)
tranzisztorok szám
a (m
illió)
M
ax. fogyasztás (tD
P w
attban)
Crysis (fps)
et:Q
uake W
ars (fps)
W
orld in Conflict (fps)
3D
M
ark Vantage (pont)
1 AtI radeon HD 5970 2 x 1 024/gddr5 150 900 100 100 725 — 4 000 2 x 256 3200 40 4300 294 109 170 81 16 361
2 AtI radeon HD 5870 1 024/gddr5 95 100 83 90,7 850 — 4 800 256 1600 40 2154 188 80 124 82 14 302
3 nVidia geForce gtX 295 2 x 896/gddr3 121 500 80,7 65,3 576 1 242 1 998 2 x 448 240 55 2800 289 87 88 90 15 142
4 AtI radeon HD 5850 1 024/gddr5 66 300 74,2 93 725 — 4 000 256 1440 40 2154 151 68 105 82 12 736
5 nVidia geForce gtX 285 1 024/gddr3 83 000 68,1 57,4 702 1 512 2 592 512 240 55 1400 183 62 76 91 12 339
6 nVidia geForce gtX 280 1 024/gddr3 76 300 66 56,9 602 1 296 2 214 512 240 65 1400 236 53 92 91 10 477
7 nVidia geForce gtX 275 896/gddr3 59 300 62,4 61,8 633 1 404 2 400 448 240 55 1400 216 56 65 90 11 332
8 AtI radeon HD 4890 1 024/gddr5 46 100 62,3 79,2 850 — 3 900 256 800 55 959 190 54 83 80 10 339
9 AtI radeon HD 5770 1 024/gddr5 36 800 55,6 70,5 800 — 4 800 128 800 40 1040 108 45 69 80 9421
10 nVidia geForce gtX 260 896/gddr3 41 600 53,7 56,2 575 1 242 1 998 448 216 65 1400 182 46 57 84 9256
11 AtI radeon HD 4870 512/gddr5 34 800 53,3 65,7 750 — 3 600 256 800 55 965 157 37 76 82 8625
12 AtI radeon HD 5750 1 024/gddr5 29 800 49,8 62,5 700 — 4 600 128 720 40 1040 86 40 61 73 8446
13 AtI radeon HD 4850 1g 1 024/gddr3 28 200 46,2 52,8 625 — 1 986 256 800 55 956 114 34 62 73 7258
14 AtI radeon HD 4850 512/gddr3 25 000 45,5 56,9 625 — 1 986 256 800 55 956 114 33 62 74 6949
15 nVidia geForce gtS 250 OC 1 024/gddr3 35 200 45,2 39,6 750 1 890 2 300 256 128 55 754 141 38 43 82 7629
16 AtI radeon HD 4770 512/gddr5 24 700 45 55,7 750 — 3 200 128 640 40 826 80 35 54 71 7472
17 nVidia geForce 9800 gtX+ 512/gddr3 40 800 44,8 33,3 738 1 836 2 200 256 128 55 754 141 30 60 81 6808
18 nVidia geForce gtS 250 1 024/gddr3 32 000 43,4 38,5 738 1 836 2 200 256 128 55 330 141 36 41 80 7353
19 AtI radeon HD 4830 512/gddr3 23 100 40,6 43,7 575 — 1 800 256 640 55 956 80 31 52 67 6203
20 AtI radeon HD 4730 512/gddr5 20 900 40,5 48 750 — 3 600 128 640 55 956 100 31 45 72 6573
21 nVidia geForce 9800 gt 512/gddr3 22 200 35,7 30,9 600 1 500 1 800 256 112 65 754 110 27 37 69 5793
22 nVidia geForce 9600 gt 512/gddr3 18 300 31,7 26,3 650 1 625 1 800 256 64 65 505 95 21 44 58 4614
23 AtI radeon HD 4670 512/gddr3 16 500 26,3 16,6 750 — 2 000 128 320 55 514 59 20 32 51 3611
24 nVidia geForce gt 240 1024/gddr3 20 200 23,8 10,1 585 1 425 1 600 128 96 40 727 69 15 23 53 4334
25 nVidia geForce gt 220 512/gddr3 14 300 21 9,8 650 1 360 1 800 128 48 40 486 58 15 23 40 3461
26 AtI radeon HD 4650 512/ddr2 10 800 15 4,7 600 — 1 000 128 320 55 514 48 11 17 30 2204
27 nVidia geForce 9500 gt 512/gddr3 11 800 11,3 1,8 550 1 375 1 600 128 32 65 486 58 8 9 27 2039
28 AtI radeon HD 4550 512/gddr3 9000 9,1 1,3 600 — 1 800 64 80 55 242 25 7 11 19 1158
29 nVidia geForce 9400 gt 512/ddr2 9700 6,4 0,4 550 1 350 800 128 16 55 314 50 4 9 13 880
30 AtI radeon HD 4350 512/ddr2 7400 5,7 0,4 650 — 800 64 80 55 242 20 5 6 12 707
1: A mobil cpu-kat általában notebookkal együtt árulják
2: mért futási idő integrált videokártyával. erősebb diszkrét gpu akár 40%-kal is csökkentheti az üzemidőt.
H
elyezés
Processzor típusa
CPU
kódneve
tájékoztató ár (forint)1
teljesítm
ény
Á
r/teljesítm
ény arány
CPU
m
agok szám
a
ó
rajel (M
H
z)
L2-Cache (kB
)
rendszerbusz
M
ax. fogyasztás (tD
P w
attban)
Akkuélettartam
6 cellás akkuval (perc)2
PCM
ark 05 (pont)
Cinebench 9.5 1xCPU
(fps)
Cinebench 9.5 m
ax. CPU
(fps)
3D
M
ark05 CPU
(pont)
3D
M
ark01 Integrált VgA-val (pont)
3D
M
ark01 geForce 120M
gt-vel (pont)
3D
M
ark01 geForce 130M
gt-vel (pont)
1 Intel Core i7-920XM clarksfeld 233 800 100 44,4 4 2000 8192 dmi 2.5 gt/s 55 98 7955 623 1563 13 876 — 22 000 35 000
2 Intel Core i7-820QM clarksfeld 137 500 97,3 69,6 4 1733 8192 dmi 2.5 gt/s 45 120 7725 611 1494 13 670 — 21 500 34 500
3 Intel Core i7-720QM clarksfeld 90 800 95,4 99,4 4 1600 6144 dmi 2.5 gt/s 45 120 7651 598 1470 13 220 — 21 000 34 000
4 Intel Core 2 extreme QX9300 penryn 255 800 87,4 27,1 4 2533 12 288 Fsb1066 45 120 7555 464 1459 12 255 6000 18 000 30 000
5 Intel Core 2 Quad Q9100 penryn 225 500 84,9 28,2 4 2266 12 288 Fsb1066 45 120 7489 459 1340 12 127 5950 17 700 29 500
6 Intel Core i5-430M Arrandale 60 500 83,5 100 2 2266 3072 dmi 2.5 gt/s 35 154 6695 513 1127 13 490 5925 17 600 29 250
7 Intel Core 2 Duo t9900 penryn 110 000 80,8 49,8 2 3066 6144 Fsb1066 35 154 6922 558 1034 11 487 5900 17 400 29 000
8 Intel Core 2 Duo t9800 penryn 82 500 78 59,8 2 2933 6144 Fsb1066 35 154 6845 541 956 11 223 5850 17 100 28 500
9 Intel Core 2 Quad Q9000 penryn 85 500 77,2 55,9 4 2000 12 288 Fsb1066 45 120 7234 394 1172 11 458 5800 16 800 28 000
10 Intel Core i3-330M Arrandale 41 300 73 97,9 2 2133 3072 dmi 2.5 gt/s 35 154 5591 452 975 12 388 5750 16 500 27 500
11 Intel Core 2 Duo P9500 penryn 88 000 71,2 42,6 2 2533 6144 Fsb1066 25 216 6514 467 854 10 631 5700 16 200 27 000
12 Intel Core 2 Duo SP9600 penryn 123 800 70,8 29,8 2 2533 6144 Fsb1066 25 216 6512 464 847 10 551 5600 15 900 26 500
13 Intel Core 2 Duo t9400 penryn 79 800 70,1 44,9 2 2533 6144 Fsb1066 35 154 6435 454 834 10 623 5500 15 600 26 000
14 Intel Core 2 Duo P8700 penryn 49 500 68,1 66,3 2 2533 3072 Fsb1066 25 216 5866 469 836 10 075 5400 15 300 25 500
15 Intel Core 2 Duo SP9400 penryn 104 500 67 29,9 2 2400 6144 Fsb1066 25 216 6385 430 782 10 103 5300 15 000 25 000
16 Intel Core 2 Duo t8300 penryn 63 300 63,6 42,2 2 2400 3072 Fsb800 35 154 5805 437 810 8533 5100 14 400 24 000
17 AMD turion X2 Ultra zM-86 griffn 55 000 52 26,6 2 2400 2048 ht1800 35 154 4300 342 609 8750 5000 12 000 20 000
18 Intel Core 2 Duo t6500 penryn 30 300 51,9 47,9 2 2100 2048 Fsb800 35 154 4401 369 695 6889 4900 11 600 19 000
19 Intel Core 2 Duo t5800 merom 24 800 50,8 54,9 2 2000 2048 Fsb800 35 154 5307 334 613 6600 4800 — —
20 Intel Pentium Dual t4200 penryn 20 600 48,6 57,9 2 2000 1024 Fsb800 35 154 5006 352 621 5460 4700 — —
21 Intel Core 2 Duo SU9600 penryn 49 500 38,3 11,8 2 1600 3072 Fsb800 10 540 3566 298 543 4003 4600 — —
22 Intel Core 2 Duo SU7300 penryn 35 800 33,9 11,3 2 1300 3072 Fsb800 10 540 3184 254 468 3745 4500 — —
23 Intel Pentium SU4100 penryn 24 800 31,9 13,6 2 1300 2048 Fsb800 10 540 3121 234 410 3715 4300 — —
24 AMD Athlon X2 QL-62 griffn 33 000 31,1 9,5 2 2000 1024 ht1800 35 154 1600 240 531 4912 4100 — —
25 Intel Core 2 Solo SU3500 penryn 19 300 28,4 12,3 1 1400 3072 Fsb800 5,5 720 3121 249 249 3612 3900 — —
26 Intel Celeron-M 743 penryn 13 800 27,3 15,3 1 1300 1024 Fsb800 10 540 3014 238 238 3500 3700 — —
27 AMD Athlon Neo MV-40 lima 16 500 27 12,4 1 1600 512 ht1800 15 360 2150 231 231 4951 3500 — —
28 VIA Nano U2250 isaiah 11 000 11,8 1,6 1 1300 1024 Fsb800 5 750 1588 142 142 655 3300 — —
29 Intel Atom N450 pineview 11 000 11,8 1,6 1 1667 512 Fsb667 5,5 1200 1497 93 139 1070 3100 — —
30 Intel Atom N270 diamondville 11 000 11,5 1,4 1 1600 512 Fsb533 2,5 1080 1491 90 135 1050 3100 — —
MOBIl CPU-K
vIdEOKárTyáK
A
z Intel Westmere expressze tovább dü-
börög: a drága, de gyors Core i5 661 és
650, valamint az olcsó Core i3 530 után
megérkezett a Core i3 540-es asztali procesz-
szor, és számtalan mobil modell is. Az
AMD-t sem kell félteni, hiszen új, három-, il-
letve négymagos CPU-i kiváló teljesítményt
kínálnak akár jóval 20 ezer forint alatt is!
ASZTAlI éS MOBIl CPu-K: A Core i3 540-ről
nem is érdemes sokat beszélni: egy lépéssel
gyorsabb, mint az 530-as belépőszintű mo-
dell, amit kicsivel megemelt ára is jól mutat.
Továbbra is elmondható, hogy 30 ezer fo-
rint magasságában Intel vonalon a Core i3-
mal járunk a legjobban, míg a 40-50 ezer fo-
rintos CPU-kból rendíthetetlenül tartja po-
zícióját az integrált grafikus vezérlőt
nélkülöző Core i5 750. Az alsó szegmensben
az AMD dominál, az Intel kisebbségben van
régebbi, Pentium DC modelljeivel. Ki kell
emelnünk a legújabb szériás, szinte minden
feladatra alkalmas AMD Athlon II X3 435-öt,
ami közel 3 GHz-en ketyeg, hárommagos, és
mindez már 17 400 forintért a miénk lehet!
A mobil piacot sokkal jobban felrázta az
Intel Arrandale CPU-k érkezése. A Core
i5 430M-re és a Core i3 330M-re egyaránt az
eddig soha nem tapasztalt ár/érték arány a
jellemző, ráadásul – ahogy az notebook-
tesztünkből is kiderül a r 74. oldalon – az új
Core i3/i5-ös mobil PC-k üzemideje is hihetet-
lenül jó.
GrAFIKuS KárTyáK: Az NVIDIA minden
erejével a Fermi kódnevű új generációs
GPU-k indítására fókuszál, ami sajnos a je-
lenlegi GeForce-kínálaton is meglátszik.
A DirectX 10.1-es GT220/GT240 egyszerűen
drága és lassú, az erősebb modellek, mint a
GTX260 vagy a GTX275 árai pedig kúsznak
felfelé az egyre fogyatkozó készletek miatt.
CHIP-kalauz CPu-khoz és GPu-khoz
A CHIP-kalauz a felhasználók szemszögből, érthetően mu tat ja
meg a processzorok és videokártyák bonyolult világát.
ErDőS MárTON
H
elyezés
Processzor típusa
CPU
kódneve
tájékoztató ár (forint)
teljesítm
ény
Á
r/teljesítm
ény arány
Foglalat típusa
CPU
m
agok szám
a
ó
rajel (M
H
z)
L2-Cache (kB
)
rendszerbusz
gyártástechnológia (nm
)
tranzisztorszám
(m
illió)
M
ax. fogyasztás (tD
P w
attban)
PCM
ark Vantage audiokódolás (kB
/s)
U
t III 1280, H
Q
(fps)
V
ideokódolás (s)
Cinebench r10 m
ax. CPU
(s)
1 Intel Core i7-975 Xe bloomfeld 228 500 100 29,9 1366 4 3333 1024 Qpi6400 45 731 130 1086 140 199 54
2 Intel Core i7-960 bloomfeld 135 900 97,9 47,1 1366 4 3200 1024 Qpi4800 45 731 130 1058 138 201 56
3 Intel Core i7-870 lynnfeld 123 500 94,3 46,4 1156 4 2933 1024 dmi2500 45 774 95 1000 138 213 58
4 Intel Core i7-940 bloomfeld 117 000 90,4 43,1 1366 4 2933 1024 Qpi4800 45 774 130 951 136 224 61
5 Intel Core i7-860 lynnfeld 63 500 88 73,3 1156 4 2800 1024 dmi2500 45 731 95 898 137 230 63
6 Intel Core i7-920 bloomfeld 63 000 85,3 67,3 1366 4 2667 1024 Qpi4800 45 758 130 879 135 240 66
7 AMD Phenom II X4 965 Be deneb 39 900 83,4 99,3 Am3 4 3400 2048 ht4000 45 731 140 933 130 224 79
8 Intel Core i5-750 lynnfeld 44 900 82,7 86 1156 4 2666 1024 dmi2500 45 774 95 914 137 242 78
9 AMD Phenom II X4 955 Be deneb 35 900 79,9 97 Am3 4 3200 2048 ht4000 45 758 125 884 129 236 84
10 Intel Core 2 Quad Q9550 Yorkfeld 53 900 78,4 61 775 4 2833 12288 Fsb1333 45 820 95 881 126 263 79
11 Intel Core i5-661 clarkdale 46 100 78,2 70,8 1156 2 3325 512 dmi2500 32 383 87 1089 116 244 98
12 Intel Core i5-650 clarkdale 41 600 76 72 1156 2 3192 512 dmi2500 32 383 73 1061 116 258 101
13 AMD Phenom II X4 945 deneb 33 900 74,9 84,6 Am3 4 3000 2048 ht4000 45 758 125 823 123 253 90
14 Intel Core 2 Quad Q8400 Yorkfeld 36 400 70,3 65,2 775 4 2666 4096 Fsb1333 45 820 95 818 112 301 88
15 Intel Core 2 Duo e8500 Wolfdale 41 900 69 53,5 775 2 3163 6144 Fsb1333 45 410 65 974 108 251 131
16 AMD Athlon II X4 635 propus 31 400 68,4 69,6 Am3 4 2900 2048 ht4000 45 300 95 779 107 274 98
17 Intel Core i3-540 clarkdale 31 300 66,6 64,4 1156 2 3059 512 dmi2500 32 383 73 831 111 299 111
18 AMD Phenom II X3 720 Be deneb 27 300 66,4 73,2 Am3 3 2800 1536 ht4000 45 758 95 765 119 269 123
19 Intel Core 2 Quad Q8300 Yorkfeld 32 200 66,1 61,2 775 4 2500 4096 Fsb1333 45 820 95 774 106 324 94
20 Intel Core i3-530 clarkdale 26 900 65,8 72,3 1156 2 2926 512 dmi2500 32 383 73 841 110 298 117
21 AMD Phenom II X4 810 deneb 32 400 65,8 60 Am3 4 2600 2048 ht4000 45 758 95 720 111 293 103
22 AMD Athlon II X3 440 rana 22 500 65,1 83,7 Am3 3 3000 1536 ht4000 45 300 95 804 107 266 127
23 AMD Phenom II X2 555 Be callisto 27 500 64,7 67,2 Am3 2 3200 1024 ht4000 45 758 80 873 106 241 155
24 AMD Athlon II X3 435 rana 17 400 63,4 100 Am3 3 2900 1536 ht4000 45 300 95 782 106 275 132
25 AMD Athlon II X4 620 propus 21 400 62,8 79 Am3 4 2600 2048 ht4000 45 300 95 700 102 300 108
26 AMD Athlon II X3 425 rana 16 600 60,4 90,6 Am3 3 2700 1536 ht4000 45 300 95 729 103 291 137
27 AMD Athlon II X2 255 regor 17 600 59,7 82,5 Am3 2 3100 2048 ht4000 45 758 65 841 90 259 163
28 Intel PentiumDual Core e6300 Wolfdale 16 800 57,5 77,3 775 2 2800 2048 Fsb1066 45 410 65 851 84 300 154
29 Intel PentiumDual Core e5300 Wolfdale 14 300 51,8 66,4 775 2 2600 2048 Fsb800 45 410 65 784 72 336 165
30 AMD Sempron 140 sargas 7600 36,3 43 Am3 1 2700 1024 ht4000 45 234 45 534 78 463 366
aSZTalI CPU-K
LegjOBBVéteL
LegjOBBVéteL
LegjOBBVéteL
Jelenleg egyértelműen az AMD van jobb
helyzetben, egyszerűen minden szegmens-
ben jelentősen jobb ár/érték arányú mo-
delleket kínál, sokkal fejlettebb szolgáltatá-
sokkal. A HD5850 továbbra is az ésszerű fel-
sőkategória, ami már képes akár három
monitort is meghajtani EyeFinityben.
A HD5770 ára megy lefelé, de még mindig
megéri inkább az érezhetően olcsóbb
HD5750-et választani. Az alsó szegmens-
ben a 9800GT nem rossz döntés, de a
HD4730 még mindig gyorsabb nála (és egy
kicsit olcsóbb is).
LegjOBBVéteL
LegjOBBVéteL
LegjOBBVéteL
LegjOBBVéteL
LegjOBBVéteL
LegjOBBVéteL
128 2010/04 chiponline.hu
Fókuszban
129 chiponline.hu 2010/04
Fókuszban
CHIP ár-előrejelzés
Belépőszint
~
115 000 Ft
HP Compaq 610 (Nx549EA-2GB)
Processzor intel core 2 duo t5870
Memória 2 gbyte (max. 4 gbyte)
Videovezérlő intel gmA x3100
Megjelenítő 15,6”, 1366x768 pixel. led
Op. rendszer -
Merevlemez 160 gbyte
tömeg 2,5 kg
Általános felhasználás
~
150 000 Ft
FuJITSu Amilo PI 3560 (MRGQ5Hu)
Processzor intel core 2 duo t6600
Memória 3 gbyte (max. 4 gbyte)
Videovezérlő nvidia geForce gt 240 1gb
Megjelenítő 15,6”, 1366x768 pixel. led
Op. rendszer -
Merevlemez 320 gb
tömeg 2,6 kg
GRAFIkuS vEzÉRlő
Sapphire radeon hd5770 1024mb
10/01
előrejelzés
10/02 10/03 10/04
47e ft
44e ft
41e ft
38e ft
MONITOR (24” kÉPÁTló)
Samsung Syncmaster 2494hm
10/01
előrejelzés
10/02 10/03 10/04
76e ft
72e ft
68e ft
64e ft
TÁPEGySÉG
corsair hX450
22e ft
20e ft
18e ft
16e ft
előrejelzés
10/01 10/02 10/03 10/04
Multimédia
~
330 000 Ft
MSI GT640x-010Hu
Processzor intel core i7 mobile 720Qm
Memória 4 gbyte (max. 8 gbyte)
Videovezérlő nvidia geForce gts 250m 1024mb
Megjelenítő 15,4”, 1680x1050 pixel
Op. rendszer -
Merevlemez 500 gbyte
tömeg 2,7 kg
MSI gT640X-010HU
chip Vásárlási tippek
A hónap legjobb vételei: Minden hónapban megmutatjuk kilenc alkatrész árának
eddigi és várható alakulását. Plusz a legjobb noteszgépek három kategóriában.
JÁTÉkkONzOl
playstation 3 Slim120gb
10/02 10/03 10/04 10/01
előrejelzés
78e ft
74e ft
70e ft
66e ft
PROCESSzOR
amd phenomii X4 925, dobozos
MEMóRIA
2x2024mbkingstonddr3-1333mhz
AlAPlAP
aSuS m4a785td-V eVo
előrejelzés
10/02 10/03 10/04 10/01
23e ft
22e ft
21e ft
20e ft
10/01
34e ft
32e ft
30e ft
28e ft
előrejelzés
10/02 10/03 10/04 10/01
30e ft
28e ft
26e ft
24e ft
előrejelzés
10/02 10/03 10/04
FUJITSU amilo PI 3560 (MrgQ5HU)
HP Compaq 610 (nX549Ea)
MEREvlEMEz (3,5”, SATA)
Samsung Spinpoint f3 (hd103Sj)
előrejelzés
10/02 10/03 10/04 10/01
24e ft
22e ft
20e ft
18e ft
HORDOzHATózENElEJÁTSzó
apple ipod touch 8gb
előrejelzés
10/02 10/03 10/04 10/01
52e ft
50e ft
48e ft
46e ft
A vérünkben van.
486 LE, 0-200 km/h: 13,7 s,
190-0 km/h: 124 méter.
A nevét meg úgyis tudják.
Az auto motor und sport magyar nyelvű kiadása.
Keresse az újságárusoknál.
w
w
w
.m
o
to
r
p
r
e
s
s
e
.h
u
Biztonságban tűzfallal
gyaKOrlaT
a tűzfalak a háttérben dolgoznak. Tisztázzuk,
hogy milyen támadásokat hárítanak el sike-
resen, és azt is, hogy mikor van szükségük
segítségre.
előzetes
© The Hungarian edition of the CHIP is a publication of Motor-
Presse Budapest Lapkiadó Kft. licensed by Vogel Burda Holding
GmbH, 80336 Munich/Germany. © Copyright of the trademark
”CHIP” by Vogel Burda Holding GmbH, 80336 Munich/Germany.
ISSN 0864-9421
A hirdetések körültekintő gondozását kötelességünknek
érezzük, de tartalmukért felelősséget nem vállalunk. A kö zölt
cik kek for dí tá sa, után nyo má sa, sok szo ro sí tá sa és adat rend sze-
rek ben va ló tá ro lá sa ki zá ró lag a ki adó en ge dé lyé vel tör tén het.
A meg je len te tett cik ke ket sza ba dal mi vagy más vé dett ség re va-
ló te kin tet nél kül hasz nál juk fel.
Fi gyel mez te tés!
Tisz telt Ol va sónk! Tá jé koz tat juk, hogy a ki ad vá nyunk hoz csa tolt
le mez mel lék le te ket in gye ne sen biz to sít juk az Ön szá má ra. A mel-
lék le te ket az el ér he tő és ren del ke zés re ál ló tech ni kai esz kö zök kel
a ki adás előtt gon do san el len őriz tük, en nek el le né re tar tal maz-
hat nak olyan ví ru so kat vagy prog ram hi bá kat, me lyek fel is me ré-
sé re és ki szű ré sé re az el len őr zés so rán nincs le he tő ség. Fel hív juk
fi gyel mü ket ar ra, hogy a ki adó ki zár ja a fe le lős sé get bár mi lyen
kö vet kez mé nyért, il let ve ká rért (be le ért ve töb bek kö zött a fel-
hasz ná lói és üz le ti te vé keny ség fél be sza ka dá sát, in for má ci ók
eset le ges el vesz té sét, ki eső jö ve del met stb.), amely a csa tolt
mel lék le tek hasz ná la tá ból vagy hasz nál ha tat lan sá gá ból ered.
130 2010/04 chiponline.hu
Április 24-től az újságárusoknál!
SzerkeSztőSég
Főszerkesztő:

Olvasószerkesztő:
Szerkesztők:
tesztlaborvezető:
tervezőszerkesztők:
Levélcím:
telefon:
Fax:
Internet:
kiadó:
Ügyvezető igazgató
Motor-Presse International:
Ügyvezető igazgató:
HIrdetéSFeLvéteL
Hirdetési igazgató:
Hirdetési koordinátor:
Médiareferens:
Marketing és
online divízió igazgató:
terjeSztéS
telefon:
Fax:
e-mail:
Internet:
terjeSztéSI adatOk
terjeszti:
előfizetésben terjeszti:
Megjelenik havonta,
egy szám ára:
előfizetési díjak:
1 éves:
Fél éves:
eLőáLLítáS:
Nyomtatás:
Cím:
Felelős vezető:
Harangozó Csongor
csharangozo@motorpresse.hu
Papp Hajnalka
hpapp@motorpresse.hu
Erdős Márton
merdos@motorpresse.hu
Győri Ferenc
fgyori@motorpresse.hu
Rosta Gábor
grosta@motorpresse.hu
Harangozó Csongor
csharangozo@motorpresse.hu
Dacher Richárd
Ulmer Jenő Gergely
1590 Budapest, Pf. 279.
06-1-577-2600
06-1-577-2690
www.chipmagazin.hu
Motor-Presse Budapest Lapkiadó Kft.
1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.
Dr. Maike Schlegel
Hannes Ludwig
Székely Iván
Szőke Erika, 577-2637
eszoke@motorpresse.hu
Bálint Sámuel, 577-2629
sbalint@motorpresse.hu
Gajdos Barna
Hannes Ludwig, Törő István
577-2631, 577-2635
577-2690
mpb@motorpresse.hu,
itelofizetes@motorpresse.hu
www.itmediabolt.hu
A CHIP magazint a Magyar Terjesztés-
Ellenőrző Szövetség (MATESZ) auditálja.
Magyar Lapterjesztő Zrt.,
alternatív terjesztők
Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletága
DVD-vel: 1 995 Ft, CD-vel: 1 495 Ft
DVD-vel: 16 740 Ft, CD-vel: 12 540 Ft
DVD-vel: 9 570 Ft, CD-vel: 7 170 Ft
Infopress Group Hungary Zrt.
2600 Vác, Nádas u. 6.
Lakatos Imre, vezérigazgató
IMpREsszuM
gyaKOrlaT
véletlenül fontos fájlokat törölt, vagy a merevlemez romlott el? megmond-
juk, hogy melyik eszköz a legjobb az adatmentésre, és hogy mikor kell
tényleg fizetni a visszaállításért.
Analóg kincsek
megmentése
gyaKOrlaT
Bakelit lemezek, vHs kazetták, régi
magnókazetták: bemutatjuk, hogyan
tudja a legjobb minőségben digitali-
zálni analóg kedvenceit.
Kompaktok
kedvező áron
váSárláSI TIPPEK
a kompakt digitális kamerák aprók,
elegánsak és olcsók. de vajon rendel-
keznek az összes alapfunkcióval? elég
jó-e a képminőségük? és mi a helyzet
a használhatósággal? a cHip tesztelte
a kamerákat 65 ezer ft-ig.
Adat-vissza-
állítás vész-
helyzetben