P. 1
Erich Kestner; Emil és a detektívek

Erich Kestner; Emil és a detektívek

|Views: 2,280|Likes:
Published by Peter Ottlik

More info:

Published by: Peter Ottlik on May 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2012

pdf

text

original

Sections

 • I. FEJEZET EMIL SEGÍT FEJET MOSNI
 • II. FEJEZET JESCHKE, A RENDÕR ÕRMESTER NEM SZÓLAL MEG
 • III. FEJEZET ÚTON BERLIN FELÉ
 • IV. FEJEZET EGY ÁLOM, AMELYBEN SOKAT FUTKOSNAK
 • V. FEJEZET HOL SZÁLL KI EMIL?
 • VI. FEJEZET A 177-ES VILLAMOS
 • VII. FEJEZET NAGY IZGALOM A SCHUMANN UTCÁBAN
 • VIII. FEJEZET A LÁTÓHATÁRON FELTÛNIK A DUDÁS GYEREK
 • IX. FEJEZET A DETEKTÍVEK GYÛLÉSE
 • X. FEJEZET ÜLDÖZÉS TAXIN
 • XI. FEJEZET KÉM LOPÓDZIK A SZÁLLODÁBA
 • XII. FEJEZET EGY LIFTESGYEREK, ZÖLD EGYENRUHÁBAN
 • XIII. FEJEZET A TOLVAJ DÍSZKÍSÉRETBEN RÉSZESÜL
 • XIV. FEJEZET MIRE JÓ A GOMBOSTÛ?
 • XV. FEJEZET EMIL A FÕKAPITÁNYSÁGON
 • XVI. FEJEZET A FELÜGYELÕ ÚJRA JELENTKEZIK
 • XVII. FEJEZET TISCHBEINNÉ NAGYON IZGATOTT
 • XVIII. FEJEZET VAN-E A TÖRTÉNETNEK TANULSÁGA?

ERICH KESTNER: EMIL ÉS A DETEKTÍVEK Szkennelte, javította: Schivampl Ildikó; 2001. Tördelte: Dr. Kiss István; 2001.

TARTALOM A mese még nem kezdõdik el I. fejezet X. fejezet Emil segít fejet mosni Üldözés taxin II. fejezet XI. fejezet Jeschke, a rendõr õrmester nem Kém lopódzik a szállodába szólal meg XII. fejezet III. fejezet Egy liftesgyerek, zöld Úton Berlin felé egyenruhában IV. fejezet XIII. fejezet Egy álom, amelyben sokat A tolvaj díszkíséretben futkosnak részesül V. fejezet XIV. fejezet Hol száll ki Emil? Mire jó a gombostû? VI. fejezet XV. fejezet A 177-es villamos Emil a fõkapitányságon? VII. fejezet XVI. fejezet Nagy izgalom a Schumann A felügyelõ újra jelentkezik utcában XVII. fejezet VIII. fejezet Tischbeinné nagyon izgatott A látóhatáron feltûnik a dudás XIII. fejezet gyerek Van-e a történetnek tanulsága? IX. fejezet A detektívek gyûlése A MESE MÉG NEM KEZDÕDIK EL Nektek nyugodtan megmondhatom: ez a dolog Emillel teljesen váratlanul ért. Tulajdonképp egészen más könyvet akartam írni. Olyan könyvet, amelyben a tigriseknek rémületükben a foguk is vacog, a datolyapálmák kókuszdiói pedig lúdbõrösök az iszonyattól. Szerepelt volna továbbá egy petrezselyem nevezetû, fekete-fehér kockás kis kannibál lány, aki átúszta a Nagy- vagy Csendes-óceánt, hogy Amerikában, a Drinkwater-cégnél egy fogkefét vásároljon. A kis kannibál lánynak természetesen csak a keresztneve lett volna Petrezselyem. Egyszóval egy igazi, déltengeri regényt akartam írni. Tudniillik egy pofaszakállas úriember egyszer azt mondta nekem, hogy ti, gyerekek, az ilyesmit olvassátok a legszívesebben. Az elsõ három fejezetet már tetõ alá is hoztam. Hollócsont, a nagy fõnök, akit egyébként Gyorspostának is neveztek, épp elkattintotta forró sült almával töltött bugylibicskájának biztonsági zárát, szeméhez emelte fegyverét, hidegvérûen célzott, s amilyen gyorsan csak tudott, háromszázkilencvenhétig számolt... S egyszerre csak azon vettem észre magam, hogy nem tudtam, hány lába van a cethalnak. Lefeküdtem a padlóra, mert ott tudok a legjobban gondolkodni, és gondolkodni kezdtem. De ezúttal ez sem segített. Megnéztem a lexikont. Természetesen a megfelelõ kötetet, de egy árva szót sem találtam róla. Holott okvetlen bizonyosságot kellett szereznem a dologban, ha tovább akartam írni a regényt. Egészen pontosan tudnom kellett, hogy hány lába van a cethalnak.

Mert mi történik, ha ebben a pillanatban a cethal egy nem létezõ lábával lép ki az õserdõbõl? Hollócsont, a nagyfõnök, akit egyébként Gyorspostának is hívnak, sosem találta volna el. S ha nem találja el a forró sült almával a cethalat, a Petrezselyem nevû, fekete-fehér kockás kis kannibál lány soha életében nem találkozik Lehman nénivel, az aranymosónõvel. S ha Petrezselyem nem találkozik Lehman nénivel, soha életében nem kapja meg azt az értékes utalványt, amelyet Amerikában a Drinkwater-cégnél fel kell mutatni, ha az ember ingyen akar hozzájutni egy vadonatúj fogkeféhez. S akkor... Déltengeri regényem tehát úgyszólván zátonyra futott a cethal lábán. Pedig mekkora örömmel készülõdtem rá! Remélem, ezt ti is megértitek. Szörnyen sajnáltam a dolgot. Fiedelbogen kisasszony pedig majd elsírta magát, amikor megmondtam neki. De mégsem sírt, mert épp vacsorára kellett terítenie, tehát késõbbre halasztotta a sírást. Késõbb pedig elfeledkezett róla. Ilyenek a nõk! A könyvnek "Petrezselyem az õserdõben" lett volna a címe. Elsõrangú cím, nem igaz? És íme most az elsõ három fejezet az íróasztalom egyik lába alatt hever, hogy az asztal ne billegjen. De hát ez a dolga egy regénynek, amely a déli tengereken játszódik? Nietenführ, a fizetõpincér, akivel néha eltársalgunk munkáimról, néhány nap múlva megkérdezte, hogy jártam-e már ott lenn. - Hol lenn? - kérdeztem. - Hát ott lenn a Déli-tengeren meg Ausztráliában meg Szumátrán meg Borneón és így tovább. - Még nem jártam - mondtam. - Miért kérdi? - Mert az ember csak olyasmirõl írjon, amit maga is látott így szólt a felelet. - De engedelmet, kedves jó Nietenführ úr. - Ez világos, mint a vakablak - mondta õ. - Neugebaueréknak volt egyszer egy háztartási alkalmazottjuk... tudja, õk is idejárnak hozzám... egyszóval volt egy háztartási alkalmazottjuk, aki nem tudta, hogyan kell libát sütni. Karácsonykor pedig az történt, hogy estére Neugebauerné vett egy libát, s mialatt õ a városban járt, a háztartási alkalmazott megsütötte. Mond hatom, nagy meglepetés volt! A háztartási alkalmazott a libát úgy, ahogy azt a piacon megvették, tollastul be rakta a sütõbe, nem kopasztotta meg, nem perzselte le, nem belezte ki. Megsúghatom magának, irtózatos lett. - Hát aztán? - mondtam én. - Csak nem akarja azt állítani, hogy a libasütés meg a könyvírás egy és ugyanaz a dolog. Már ne vegye rossz néven, kedves Nietenführ úr, de most gyorsan kacagnom kell. Megvárta, amíg befejeztem a kacajt. Igaz, nem volt hosszú. Aztán azt mondta: - A maga Déli-tengere a korallzátonyokkal s az emberevõk minden pereputtyával együtt, az a maga libája. A regény pedig, amelyben meg akarja sütni a Nagy- vagy Csendes-óceánt meg Petrezselymet meg a tigriseket, az a maga sütõje. S ha nem tudja, hogy az ember hogy süti meg az ilyesmit, akkor abból bõdületes bûz lesz. Csakúgy, mint Neugebauerék konyhájában. - De hiszen így dolgozik minden író! - kiáltottam. - Jó étvágyat! Ezen egy ideig eltûnõdtem. Aztán újra nekikezdtem a társalgásnak. - Nietenführ úr, ismeri Schillert?

- Schillert? Azt a Schillert, aki csapos az Erdei Borozóban? - Dehogy azt! - mondom én. - Hanem Schillert, a költõt, aki száz évvel ezelõtt vagy egy tucat darabot írt. - Vagy úgy! A Schillert! Akinek annyi szobra van! - Azt... azt. Az írt egy darabot, amely Svájcban játszódik, s úgy hívják, hogy Tell Vilmos. Az én idõmben az iskolában dolgozatokat írtunk róla. - Mi is - mondja Nietenführ. - A Tell Vilmost ismerem. Óriási dráma, igaz? Óriási, azt meg kell hagyni a Schillernek. Ami igaz, az igaz. De a dolgozatírás, az szörnyû volt. Az egyiknek az volt a címe, hogy: "Miért nem reszketett Tell Vilmosnak a keze, amikor az almát célba vette?" Én akkor bedaciztam. Ami az iskolai dolgozatokat illeti, abban sohasem voltam erõs... - Engedjen már vissza a szónoki emelvényre! - mondom én. Lássa, Schiller életében nem volt Svájcban, és a darab mégis szó szerint egyezik az igazi valósággal. - Nyilván elolvasott elõbb egynéhány szakácskönyvet - vélte Nietenführ úr. - Szakácskönyvet? - Azt! Amiben minden szükséges tudnivaló benne van. Hogy milyen magasak a hegyek Svájcban. S mikor olvad a hó. S hogy milyen az idõjárás, amikor a Genfi-tó fölött zivatar van. S hogyan, miképpen esett, amikor a parasztok fellázadtak Gessler kormányzó ellen. - Abban igaza van - mondom én -, Schiller tényleg olvasott egyet-mást. - Lássa! - mondja Nietenführ úr, s szalvétájával egy legyet kerget el az asztalról. - Lássa, ha maga is így tenne, s elõbb elolvasna egy csomó könyvet, akkor megírhatná azt az ausztráliai kenguru-regényt. - Mi a csudának írnám akkor - mondom én. - Ha volna pénzem, akkor szívesen odautaznék egyszer, pontosan megnéznék mindent. Abban a percben, ahogy pénzem lenne. De könyveket olvasni!... - Adok magának egy elsõrangú tanácsot - mondja Nietenführ úr. Írjon olyasmirõl, amit ismer. Írjon a földalattiról, szállodákról meg egyéb ilyen dolgokról! S írjon gyerekekrõl, olyanokról, akikkel naponta találkozik az utcán, olyan gyerekekrõl, amilyenek mi voltunk egyszer. - Igen ám - mondom én -, de nekem egyszer egy pofaszakállas úr, aki a gyerekeket úgy ismerte, mint a saját tenyerét, azt mondta, hogy az ilyesmi nem tetszik a gyerekeknek. - Szamárság - dörmögi Nietenführ úr. - Maga csak bízzék bennem. Nekem is vannak gyerekeim. Két fiam, egy lányom. S ha azoknak vasárnaponként elmesélem, hogy mi történt itt a kocsmában, hát vihognak a gyönyörûségtõl. Ha valaki meglóg a cechhel, vagy azt mondom el, amikor egy részeg vendégem egy nyaklevest akart lekenni a trafikosfiúnak, s helyette egy finom hölgyet ütött kupán, aki véletlenül épp arra járt, ha ezeket beszélem el nekik, hát az én srácaim úgy figyelnek, mintha a pincébõl szólna a mennydörgés. - Hát ha úgy gondolja, Nietenführ úr! - mondom én habozva. - Megsúgom magának: úgy gondolom, K stner úr, arra mérget vehet - mondja õ, s azzal eltûnik, mert az egyik vendég késsel csörgeti a poharat, s fizetni kíván. S így történt, hogy megírtam ezt a történetet csupa olyan dologról, amelyeket mi, mármint ti és én, igen jól ismerünk, megírtam csak azért, mert Nietenführ úr, a fizetõpincér így kívánta. Elõször hazamentem, leültem az ablakpárkányra, s kinéztem az

utcára, abban reménykedve, hogy hátha ott lenn a sarkon épp most fordul be a Mese, amelyet kerestem. Ha történetesen befordult volna, akkor leintek neki, és azt mondom: ugyan kérem, ugorjon már fel egy percre, meg szeretném magát írni. De a Mese csak nem jött, én meg fáztam. Ezért dühösen becsuktam az ablakot, és ötvenháromszor körülszaladtam az asztalt. De ez sem segített. Tehát megint csak lefeküdtem a padlóra, s azzal vertem el az idõt, hogy iszonyúan gondolkodtam. Ha az ember a padlón fekszik, az egész világ egyszerre csak megváltozik körülötte. Mit lát az ember? ...széklábakat, papucsot, cigarettahamut, a szõnyeg mintáit, port, asztallábakat, s megtalálja a dívány alatt a bal kézre való kesztyûjét is, amelyet már három napja hiába keres a szekrényben. Így feküdtem én mohó kíváncsisággal eltelve a szoba padlóján, s a változatosság kedvéért alulról felfelé nézegettem a tájat. S legnagyobb meglepetésemre megállapítottam, hogy a székeknek szép kerek lábikrájuk van. Kemény, gömbölyû, barna lábikrájuk, mintha négerek volnának, vagy barna harisnyás iskolás gyerekek. S mialatt javában számolgattam a széklábakat s az asztallábakat, hogy megtudjam, hány néger, illetve iskolás gyerek tartózkodik a szobában, egyszerre csak eszembe jutott ez az Emillel való dolog. Lehet, hogy azért, mert barna harisnyás iskolás gyerekekre gondoltam? Akárhogy volt is, az biztos, hogy épp abban a szempillantásban jutott az eszembe, amikor a padlón feküdtem, s a széklábakat s az asztallábakat számoltam. Fekve maradtam, nem mozdultam. Mert az emlékekkel s az ötletekkel úgy vagyunk, mint a megvert kutyákkal. Ha az ember egy hirtelen mozdulatot tesz, vagy megszólítja õket, vagy meg akarja õket simogatni - híj, máris kereket oldanak! S az ember belezöldül, mire újra a közelükbe kerülhet. Tehát mozdulatlanul, moccanás nélkül feküdtem a padlón, s barátságosan rámosolyogtam az ötletre. Bátorítani akartam. Meg is juhászodott, hozzám való bizalma visszatért, egy lépést tett felém, majd még egyet... Erre megfogtam a nyakánál. A markomban volt. Már tudniillik a nyaka. S egyelõre ennyiben is maradtunk. Mert nagy különbség van a között, hogy az ember egy kutyát kap el a nyakánál, vagy pedig egy mesét, amelyre homályosan emlékszik. Ha az ember egy kutya nyakát tartja a markában, akkor a nyakkal együtt az egész kutyát fogja, a farkát, a pofáját, a lábait s minden egyebet, ami az élõsúlyához hozzátartozik. Emlékeket másképp kell befogni. Részletenként. Elõszörre, mondjuk, a hajukat kapja el az ember. Ehhez csatlakozik a bal elülsõ láb, aztán a jobb, aztán az egésznek a feneke, aztán a hátsó lábak, részletenként. S ha már az ember azt hiszi, hogy az egész Mesét a kezében tartja, akkor egyszerre csak a markába repül még egy elfelejtett fülcimpa. De végül is, ha az embernek szerencséje van, a markában tartja az egészet. Egyszer moziban láttam valamit, ami élénken emlékeztet arra, amit az elébb elmondtam. Egy férfi állt a szobában, ingben, gatyában. Egyszerre csak kinyílt az ajtó, beröpült egy nadrág. Ezt felhúzta. Aztán bezuhant a bal cipõje. Aztán a sétabotja. A nyakkendõje. A gallérja. Aztán a mellénye, az egyik harisnyája, a másik cipõje, a kalapja, a kabátja, a másik harisnyája, a szemüvege. Nézni is rossz volt. De végül is a férfi annak rendje és módja szerint fel volt öltözve. Pontosan így jártam a magam Meséjével is, amikor a padlón

feküdtem, a széklábakat számolgattam, s közben Emilre gondoltam. Bizonyára veletek is megesett már az ilyesmi. Feküdtem a padlón, gyûjtögettem az emlékeket, amelyek jobbrólbalról, minden oldalról a fejembe gyûltek, ahogy az jóravaló emlékekhez illik. Végül is minden együtt volt, a Mese összeállt. Most már semmi egyéb dolgom nem volt, mint hogy leüljek, és sorjában mindent leírjak. Ezt tettem. Ha nem tettem volna, most nem tartanátok a kezetekben ezt az Emilrõl szóló könyvet. De még mielõtt írni kezdtem, még gyorsan elvégeztem egy másik tennivalómat. Sorjában feljegyeztem a Mese részleteit, abban a sorrendben, ahogy az ajtón át beröpdöstek hozzám, amíg végül is össze nem álltak egy egésszé: a bal cipõt, a gallért, a sétabotot, a nyakkendõt, a jobb harisnyát stb. A Mese, a regény, az elbeszélés, mind hasonlít az élõlényekhez, s könnyen meglehet, hogy maguk is élnek. Van fejük, lábuk, vérkeringésük, s fel is vannak öltözve, mint az igazi emberek. S ha az arcuk közepérõl hiányzik az orruk, vagy ha két bal cipõt húztak, az ember észreveszi, ha jól odafigyel. Mindenekelõtt tehát, mielõtt nekikezdenék a folyamatos mesének, leírom azt a bombazáport, amely az Egésznek részleteit, az egyes ötleteket és emlékeket a szobámba s a fejembe zúdította. Talán szemfülesek vagytok, s a különféle elemekbõl magatok is összeállítjátok a Mesét, még mielõtt én elmondanám! Olyasféle munka volna, mintha építõkövekbõl egy pályaudvart vagy egy templomot kellene felépítenetek, de nincs hozzá tervrajz, a hozzá való köveket pedig egytõl egyig mind el kellene használni. Majd olyan ez, mint egy vizsgafeladat. Brrr! De osztályzat nincs. Hál' istennek! Egy: Emil személyesen Itt látható Emil személyesen, sötétkék ünneplõ ruhájában. Nem szívesen veszi föl, mondhatnám, csak olyankor, amikor muszáj. A kék öltönyök, tudja a csuda, mindig befoltosodnak. S ilyenkor Emil mamája megnedvesíti a ruhakefét, a térde közé állítja a fiút, keféli, súrolja, tisztogatja, s közben mondogatja: "Fiam, fiam, hát nem tudod, hogy nincs pénzem arra, hogy még egy ruhát vegyek neked." S ilyenkor Emilnek eszébe jut, persze már késõn, hogy a mama egész nap dolgozik, hogy mindkettõjüknek meglegyen a betevõ falatjuk, s hogy õ gimnáziumba járhasson. Kettõ: Tischbein néni, Emil mamája, fodrásznõ Amikor Emil ötéves volt, meghalt az apja, Tischbein bádogosmester. Emil mamája akkor kitanulta a nõi fodrászatot. Megmossa, megondolálja az ismerõs boltoskisasszonyok s a szomszédasszonyok haját, de ezenkívül fõznie is kell, a lakást rendben tartania, a nagymosást is maga végzi. Nagyon szereti Emilt, örül, hogy dolgozhatik, s pénzt kereshet rá. Néha vidám nótákat énekel. Néha betegen ágyban fekszik, s ilyenkor Emil tükörtojást süt neki s magamagának. Kiválóan tud tükörtojást sütni. Bifszteket is, jó sok hagymával. Három: Egy meglehetõsen fontos vasúti fülke

. De azért nézzünk a körmére ennek a jó embernek. Mert az óvatosság a szerencse szülõanyja. az ember jó. De van úgy. az az "unokahúga" szóból egyszerûen kihúzhatja az unokát. levágtat a lépcsõn. hogy ne nevezzem meg a teret. s megkért. Emil unokahúga Ez a kislány a kerékpáron Emil Berlinben élõ unokahúga. ha az emberek megtudják. Az ember ott folyószámlára beteheti a pénzét. s néhány óra alatt oly meghitt barátokká válnak. Berlinbe indul. azt tartják. de azért mégis arra kérlek benneteket. Hat: A szálloda a téren Hogy melyik téren? Lehet. Öt: Kalapocska. hogy a Nollendorf téren. Tischbeinék is. Hét: A dudás gyerek Neve Gusztáv. s természetesen nem ez az igazi neve. akik azt tartják. hogy hol van ez a bizonyos szálloda. én pontosan tudom. s az embernek sok öröme telik benne. vagy ha már van folyószámlája. hogy a pénztárosnõnek legyen aprópénze. hogy olyasféle személyek szállnak meg bennük. de a tulajdonosa meglátogatott. Nyolc: A kis bankfiók Minden városnegyedben találunk bankfiókot. hogy a Wittenberg téren. Ez valószínûleg igaz. Nem érdektelen dolog egy ilyen vasúti fülke.. hogy a duda más célra is szolgál. Akinek dollárja. Ezen nem veszünk össze. Néha az ilyesmi jól sül el. De akinek ez nem tetszik. Ha végigvágtat az udvarokon. Mirõl nevezetes még? Jó szíve van és egy autódudája. s az élre állva a játszótérre vonul a fiúkkal. nehogy idõ elõtt megromoljon. Ezt beláttam. mire õ elment. Kalapocska egyébként kedves kislány. amivel épp foglalatoskodik. mintha évek óta ismernék egymást. Igaz.A vonat. akkor kiveheti. Mondom. mert természetszerûen nem jó ajánlólevél szállodák számára. svájci frankja vagy lírája van. amikor meghallotta. s váltópénzt kér tíz márkáért. Az édesanyja és Tischbein néni nõvérek. hogy könyvet írok a szállodájáról. Vannak emberek. Olykor beállít egy kereskedõsegéd vagy egy hivatalnok. amíg meg nem gyõzõdik arról. A környék minden gyereke ismeri. hogy kikkel kerül össze az ember egy vasúti fülkében. az beválthatja német . Ami engem illet. Azt mondják. hogy elég. Tornában elsõ az osztályban. hogy mi történt. Idegen emberek ülnek itt szorosan egymásnak préselve. mintha az elnökük volna. Így például az Emillel való dologban is. tudom. Én másképp vélekedem. Gusztáv ilyenkor rendszerint két futballcsapatot állít össze. Csekket is be lehet váltani. hogy nem érdemli meg a bizalmat. hogy még csak kezet sem fogtak egymással. és úgy tekinti. legyetek óvatosak. hogy hol található ez a szálloda. Négy: Egy keménykalapos úr Senki sem ismeri. de lehet. a Kalapocska csúfnév. amilyenekrõl itt most szó lesz. Néha rosszul sül el. valamennyi gyerek félbehagyja azt. amelyben ennek a történetnek a szereplõi úgy találkoztak össze. Mert nem lehet azt elõre kiszámítani. ha az ember egyszerûen "húgomnak" nevezi az unokahúgát. hogy az ember legyen bizalommal mindenkihez. Minden valószínûség szerint ebben a fülkében már a legközelebbi fejezetek során különös dolgok fognak történni. s közben a dudáját nyomogatja. s megkérdi. amelyhez ez a fülke tartozik.

közölte Wirth néni a mosdó mélységeibõl. . belekerül az újságba. Micsoda forgalom! Az . Az anyám pedig eléje megy a pályaudvarra. Tischbeinné a kamillaszappant a szõke hajra öntötte.De miért töltse idehaza a vakációját. a mosdóba lógott. a falak is belereszketnek. gondoltam. hogy vidámak legyenek. s az úton majd vigyáz magára.ami olykor megesik! . aki kiszolgálná õket. pedig épp elég gondja volt hosszú életében. pedig olyankor nincs ott senki. haja mint két kiló pamut. Vannak mások. Ha Müller úr tisztességes ember. s mosni kezdte az alatta levõ fejet. De hát elég nagy fiú már. egy folyékony kamillaszappannal teli kék fazekat a bal kezébe.Hozd utánam a kancsó meleg vizet! . Úgy hangzott. ami a világon történik. akármennyit fáradoznak is. akiknek ez. . Olykor még éjnek idején is eljönnek az emberek a bankba. Mi vagy másfél éve jártunk ott a tekézõkkel.Nem forró? . s a konyhából bement a szobába. hisz ez a Wirth néni! Jó napot! .mondta Tischbeinné. mert ilyenkor ünnepek elõtt sok a dolog.Hallom.Berlin bizonyára tetszeni fog neki . Berlinbe költözött. . Berlinbe utazol . fejét a fehér lavór fölé tartva. az senkit sem érdekel. . S ha levelet ír. Emil felkapta a maga kancsóját. akiknek semmi fáradságot sem okoz. de ha öt vagy hat lába van az illetõ borjúnak . Én persze nem mehetek vele. akkor bekerül az újságba. . A nagymama azelõtt Emil szüleinél lakott. akit valaha láttam. A virágüzlet elõtt találkoznak. búgás az egész terem. Tischbein néni tudniillik nem keresett eleget három személy részére.Megjárja . mintha tejszínhab alól beszélne. senki sem akar tudni róla. miközben egy másik kancsót fogott a jobb kezébe. Most pedig végre lássunk neki! I. a postán dolgozik.kérdezte. de amikor Tischbein bádogos meghalt. Vannak emberek. irodai beosztásban. kancsóját a mosdó alá állítva. . Emil. Még nem ismeri Berlint. nem sikerül. De ha Müller úr vizezi a tejet. A szobában egy asszony ült a mosdó elõtt.Jaj. a másik lányához. milyen jó dolgod van. kopogás.Kezdetben nem is volt nagy kedve . tejszínhabbal csutakolva Wirth néni fejét. Kilenc: Emil nagyanyja A legvidámabb nagyanya. s az anyja után szaladt.pénzre.mondta Emil. Tíz: Egy nagy napilap szedõterme Minden. A sógorom jól keres. . s hasonló jókat kívánok nektek". az mindig úgy végzõdik: "én jól vagyok.mondta a fej. s tetejében tejfölnek adja el. ezért kell most a nagymamának Berlinben élni. Elmentetek már éjjel egy szedõterem mellett? Csupa zúgás.akkor a felnõttek ezt reggeli közben el akarják olvasni az újságban. Természetesen csak akkor. ha érdekes.mondta Tischbeinné. . Ezért tehát maguk szolgálják ki magukat.felelte a fej. FEJEZET EMIL SEGÍT FEJET MOSNI . akárhogy kapálódzik is.Jó mulatság az az ilyen gyereknek. a nõvérem pedig már rég meghívta magához. Ha négylábú borjú születik.

felnézett a papírról: . .kiáltotta Emil.... A harisnyát óvatosan húzd föl. Öltözz fel.utcák ott éjjel éppolyan világosak. Elgondolkodott.Nem tudom megmondani.kiáltotta a mama. De hogy el ne felejtsem. Aztán hitetlenül megrázta fejét. mi fán terem a jó modor. . a néni számára a virágot selyempapírba csavartam. hogy mindjárt megebédelhessünk. . hogy a gondjait bosszantsa.kérdezte. hogy ki találta ki az ünneplõ ruhákat! kérdezte. . Ebédre makaróni volt sonkával s reszelt sajttal. amiért neki. A kamillaszappan az orrába ment. .Hiányzik a pénzbõl.. Anyja szerencsére nem vette észre.mondta Tischbeinné.Meglesz . gyerünk.Ki is volt itt tegnap délután? . Egyet füttyentett a mama. majd elõkereste a cédulát.. vajon nem sértõdik-e meg. .Hát azt honnét tudjam . mint nálunk. Emil boldogtalan képpel állt a szoba közepén. frissen! . ne mondják rólunk. mint nappal. Néha abbahagyta az evést. . . szegénykém! Vannak gyerekek. S mennyi autó szaladgál az utcákon! .Hogy neked milyen rossz dolgod van.mondta Emil.. Most pedig gyerünk ebédelni.Add meg a címét.Nagy becsületszavamra .Úgy van . legfelül. elégedetten eltávozott. vidéken. Ebéd után mind a ketten a szobába mentek.Nyolc márka hiányzik .mondta Tischbein néni. A nagymama pénzét késõbb adom oda. Emil annyit evett.Thomas kisasszony és Homburgné .felelte Emil. mert nincs ünneplõ ruhájuk. .kérdezte Emil. hogy nem tudjuk. . csókolok . Miért érdekel? . s megolvasta a benne levõ pénzt. . Mire Wirth néni szépen kiondolálva. hadd lõjem agyon a fickót.mondta.Az is az ágyon van. Akkor.Az ünneplõ ruhádat kikészítettem a hálószobában az ágyra.A gázszámla! . s még egyszer megolvasta. mire itt elkészülök. számolt. Tischbeinné a hálószobába ment. De elébb kikeféled. . elindultak a konyha felé. De elébb jól mosakodj meg! A cipõdbe új zsinórt fûzzél! No. A koffered be van csomagolva.Azt mondd meg. . .Helyben vagyunk.Mindenkit ölelek. Vasárnap menjetek el Róbert bácsival a múzeumba.kérdezte Emil. . A mama egy kis bádogdobozt vett ki a szekrénybõl.mondta Emil. El ne felejtsd! Holnapra pedig már újra felveheted a pulóveredet. és egy nagyot tüsszentett.mondta Wirth néni.Híj! . este akasztót kérsz Márta nénédtõl. akik meg azért boldogtalanok. amelyre üzleti bevételeit jegyezte fel. és rendesen felakasztod a ruhádat a szekrénybe. Viselkedj rendesen. . öltözködj! .Gyerünk. Jöjjön. és elballagott.S írj azonnal egy lapot! Betettem neked egyet a kofferbe.Melyik ingemet vegyem fel? .Te pedig vigyázz magadra! Berlinben más az élet. . nyilván. közvetlenül a búcsú elõtt ekkora étvágya van. igaz?. fiatalember! Tischbeinné átölelte fia vállát. számolt. mint egy arató. . Mindenkinek megvan a maga gondja.Sok a külföldi kocsi? . s az anyjára pislantott.mondta Emil. mialatt térdérõl óvatosan. sajnos. . feltûnés nélkül lepöccentett egy makarónit. Van még valami megbeszélnivaló?. rendben van. .

De ha nem tudnátok: a legtöbb ember ennél jóval kevesebbet keres. aki azt gondolja. akinek száz márka majdnem annyit jelent. s receptet írt. ebbe teszem bele a pénzt. egészen az aljára. egy százmárkás és két húszmárkás. akár nem. . Emilnek már nem élt az apja. Miután kellõen megfontolta a helyzetet. hogy kéretem. ne haragudjék. Vigyázz. Néha megbetegedett s ágynak dõlt. hogy a múltkoriban semmit sem küldtem. akár tetszik ez nektek. újra dolgozik. Ez itt a Márta nénédnek szóló levél.aztán három bankjegyet szedett ki a dobozból. Hogy ekkora ostobaságot tételeznek fel róla! Tischbeinné még egy kevés pénzt szedett a dobozból a saját pénztárcájába. melyet nõvérétõl Berlinbõl kapott. ha semmittevéssel tölti az idejét. és a szomszédja füzetébõl másolja le feladatait? Bliccelje el az iskolát. Egyébként sem árt. S halálra szégyellte volna magát. s mindene . Az anyja dolgozott. megmondod neki. mialatt a mama dolgozik.hat nullával írják a száz márkát. különben megeszi a piszok a lakást. A maradékból pedig fizeted a költségeket. hogy kár száznegyven márkáért ilyen nagy hûhót csapni. Emil gondolkodott. a nedves felmosóronggyal még a konyhakövet is feltörölte. s eszel vagy iszol valamit. a borítékot a jobb belsõ zsebébe tette. nõi fodrászként a saját kis lakásukban. akik havi kétezer vagy húszezer. amikor világosan látja. érkezési ideje. esetleg százezer márkát keresnek. ilyenkor orvos jött. majd megnyugtatásként kívülrõl rávert egyet-kettõt a kabátjára." Megértitek-e ezek után. Ebbõl százhúsz márkát adsz a nagymamának. S ebben igaza is volna. számol.. Aztán csókold meg a nagymamát.A vonaton pedig senkinek el ne mondd.Innét nem mászik ki . Emil pedig meleg borogatást készített az anyjának. annak száznegyven márka nagy pénz. Bizonyára akad köztetek. ha azt mondom. érted? A megmaradó húsz márkát megtartod magadnak. . ezt kettéhajtotta. abból veszed meg a jegyet. barna s fekete fejeket mosott és fésült. s amelyben pontosan fel volt jegyezve a vonat indulási. nehogy a mamája azt mondja: "Fel kell kelnem. ha az embernek van egypár fölösleges márkája a zsebében. az körülbelül tíz márkába kerül. a dobozt visszatette a szekrénybe. ha elmentek valahova. és átadta Emilnek. majd még egyszer gyorsan átolvasta a levelet.De mama! Emil szinte meg volt sértve. . S akinek hetenként csak harmincöt márka keresete van. feltéve. nem tudom pontosan. mint egymillió. és szakadatlanul törte magát. s maga fõzött kint a konyhában kettejük számára. megvásárolhassa az iskolai könyveket. Számtalan ember van a világon. el ne veszítsd! Hova fogod tenni? Tischbein néni a három bankjegyet az oldalán kinyitott borítékba csúsztatta. de kevés volt a pénzem. Azért hozol most többet. S hogy mennyi valójában egymillió. és azt minden eshetõségre készen tartja. Õ meg lógjon meg a munka elõl. No!. szedje rá a mamát. hogy õ semmiben se szenvedjen hiányt.azt mondhatni . hogy sok pénz van nálad! . s akik . ríkassa meg. s ami ruhára Emilnek szüksége volt. ha hazajössz. hogy meglegyen a mindennapi kenyerük. S ha az anyja aludt. azt még álmukban sem igen tudják elképzelni. a házbért. hogy Emil mintagyerek volt? S nem fogjátok kinevetni? Emil nagyon szerette az anyját. s hogy kifizethessék a gázszámlát. a szenesembert.mondta meggyõzõdéssel. mint ahogy azt Tischbein néni tette ebben az esetben. hogy az anyja minden követ megmozgat. hogy olyan személyekrõl van szó.Tessék száznegyven márka.

kiáltotta Tischbeinné. vagy nem eszik több cukorkát. épp csak egy konflisló van eléje fogva. soha ki nem fáradva. ha dicsérik. nem abból a fajtából. tehát egy-két szóval leírom. hogy mi az a lóvasút? De minthogy épp most fordult be a sarkon. hátul három fényszóróval. de nehogy összevesszünk az úton: a koffert én cipelem.. Negyed kettõ van. mielõtt továbbmászik. Tischbein néni így szólt: . Villamosokról álmodtak. A RENDÕR ÕRMESTER NEM SZÓLAL MEG A kapu elé érve. ám a városi tanács úgy vélte. Ki tudja közületek.Legfõbb ideje. Tischbeinné . A kalauznak is. hogy elinduljunk. De ezzel a Vasúti Társaság nem sokat törõdött. Szerette. nem a maga kedvéért. elöl öt. rokonokhoz. . Feltette magában. . Mi alatt Emil levette a peronról a koffert.ugyanúgy meglegyen. hanem a bal kezében a gyeplõt tartotta. felsõ és alsó vezetékkel. S ha valakinek nagyon sietõs volt a dolga. s a kocsija is pontosan olyan. [*] Észak-Németországban a második világháború elõtt húsvétkor végzõdött az iskolaév II. S ha valaki a Városház utca tizenkettõ alatt lakott. Olykor elég nehezére is esett. s azt mondhatta neki: mama. De Emil körül forgott a világ. hogy így a maga módján valamennyire visszafizetheti a mamának.. Emil tehát mintagyerek volt. megint én vagyok az elsõ az osztályban!. lóvasúton ült. hanem mert anyjának okozott vele örömet. rendõr õrmester úr . akkor egyszerûen megkopogtatta az ablakot. . mert gyáva. érte tett. A lónak is volt. mint egy igazi felnõtt villamos. mivel Emil intett neki. a jobbjában az ostort. mint tehetõsebb iskolatársainak. s ki akart szállni. a vonat pedig két óra elõtt indul néhány perccel. . Volt ideje.mondta Emil a mamájának -.Hû! .. amit ez egész életében.mondta.Hát akkor gyerünk. mint ahogy az ember elhatározza. FEJEZET JESCHKE.. hogy a mindössze három-négy kilométer hosszú úttal egy eleven lóerõ is meg tud birkózni. s az utas kiszállt. akkor nagyon meg volt magával elégedve.Nem. Igaz.Ha befut a lóvasút.Maguk meg tán Svájcba utaznak? Jeschke. Ez így van..Gyerünk csak! . Büszke volt arra. Holott a megállóhely talán tíz vagy húsz házzal odább volt. . a kocsivezetõnek nem volt dolga semmiféle fogantyúkkal és emeltyûkkel. zsugori s koravén. Fura egy dolog. mert az akart lenni. hogy az lesz. akkor felszállunk. akkor gyalog ment. . hogy nem jár többé moziba.mondta Tischbeinné -. Sínen jár. s megáll a ház elõtt. a fiam Berlinbe utazik. Azért volt mintagyerek. De ha húsvétkor[*] az iskolából hazajövet az anyja elé tette a bizonyítványt. Tischbeinné és a fia a pályaudvar elõtt kiszállt. Emil és barátai véleménye szerint a lóvasút szégyenfoltja a városnak. Villamosságról tehát szó sem lehetett. amelyik muszájból az. Nemrég tudniillik néhány osztálytársával tornaóra után a városi . Rossz volt a lelkiismerete. egy vastag hang szólalt meg a háta mögött. annyi szent. a rendõr õrmester volt.. A lakosságnak is. Ilyenkor a kalauz azt mondta a lónak: brrr.

a park szélén hirtelen feltûnt Jeschke rendõr õrmester. Iszkoltak. lassú léptekkel ide-oda sétáltak. Mert egyáltalán nem lett volna meglepve. . Emil bólintott.akit "Ferdeképû Károlynak" hívtak -. és õ színes irónokkal kipirosította a szobor orrát. s egy szurokfekete bajuszt rajzolt alája.parkban megállapodtak a nagyherceg szobra elõtt . s megkérdezte.az állomásnak négy vágánya volt. s hazajöhetnék. S amikor kofferével a kezében a nagy téren átvágott a pályaudvar felé. Mami! S nehogy megbetegedj! Most aztán nem lenne senki. Emil még egyszer a nyakába ugrott anyjának. felmásztak az alapzatra. a térde egy kissé reszketett. hogy a koffert tegye fel a hálóba! Udvariasan.Aztán írjál! . mint az anyáddal. S minthogy Emil jól tudott rajzolni. hogy jó helye van-e. sziszegve. az pedig egy csókot nyomott az orra hegyére. bizony -.Agyon ne dolgozd magad. De most nem szólt egy szót sem.Magam is felteszem. . s várni kezdtek a berlini vonatra. amíg Emil visszatér Berlinbõl. Belekarolt az anyjába. hogy és mint van. hogy felismerte õket. s nagyokat nyögve.természetesen a fapados osztályra -. Levelet is írhatnál egyszer. a papírt ne dobd a padlóra. Emil rémülten a kabátjához kapott. Tischbein néni a pénztárnál megvette a jegyet . fiam! Ne ülj rá a virágokra! Kérj meg valakit. aztán a kofferrel együtt felmászott a kocsiba. mint a villám. Tischbein néni az ablakon át felnyújtotta neki a virágcsokrot s az uzsonnacsomagot.Tehát kiszállás Friedrichstrasse állomáson! Emil bólintott. Utána kiballagtak az I-es vágányhoz . ha a háta mögött meghallja Jeschke rendõr õrmester üvöltõ hangját: Tischbein Emil. a többiek felemelték. Lehet. csak jó utat kíván Emilnek. . S ha megeszed a szalámis zsemléidet. . És ne veszítsd el a pénzt.És másokkal ne légy olyan pimasz. bérelhetnék egy repülõgépet. Igaz. .Hát tedd fel magad! El ne felejts Berlinben kiszállni. letartóztatom! Fel a kezekkel. hogy az õrmester meg akarta várni. Emil bólintott. a jobb oldalzsebéhez.El ne hagyj semmit. Emil bólintott. .A nagymama a virágüzlet elõtt vár. Aztán megkönnyebbülten fellélegzett. nem vagyok én papírból! . S mialatt így dolgozott.Tisztességesen viselkedj. szépen kérd meg. De semmi ilyesmi nem történt. 18 óra 17-kor érkezel meg Friedrichstrasse állomásra. Nehogy elébb kiszállj valamilyen más állomáson! . Még volt néhány percük. tudd meg! Szorosan magához vonta a mamát. gazember! Emil bólintott. és egy öreg kalapot nyomtak a nagyherceg fejébe.Kalapocskával legyél kedves! Meg se ismeritek majd egymást. magának pedig egy peronjegyet. Egy hétnél tovább pedig nem maradok. Aztán befutott a berlini személyvonat.Minden szög a helyén van közölte. Mindazonáltal Emil rosszul érezte magát. fiatalasszony! .Csak nyugodtan. aki ápolna. . s hogy meg van-e elégedve az üzletmenettel. Tischbeinnét pedig megkérdezte. fújva megállt. Mégis attól lehetett tartani. . .

Szíves engedelmével .mondta. mert ez többnyire nem volt igaz. S minthogy a zsebkendõ amúgy is a kezében volt. ahol az üzlete van. . Grundeis. Ez így folytatódott volna valószínûleg még órák hosszat. hogy volt még egy kis hely a számára. azt kérdezte: . mert különben elégedettek lettek volna. a vonat elindult. szomszédjához fordult. aki egy sálat horgolt. ha visszaemlékszem a magam fiatalkorára. Aztán megfordult. Ez hirtelen letette az újságot. hogy "Beszállás!". s azt mondta: . s elvette a csokoládét. Végighúzta tenyerét kabátján.Hát Kurzhals fûszeres él-e még? . elkiáltotta magát. aki levetette cipõjét. A kalauz azonban piros kis bõrtáskájával a derekán. s mert olyan emberek mondták. Emil régtõl fogva tudta. hogy gyilkos vagy rabló. a mészáros felesége már javában várt rá. egy nehezen lélegzõ kövér emberhez.Jó napot kívánok! Van még egy kis hely számomra? Természetes. A harisnyában ülõ hölgy pedig. Az ablaknál ülõ úr maga is komolyan megemelte kalapját.Hát akkor adj át neki szívélyes üdvözleteket Jakobnétõl. mindjárt sírt is egy sort. harisnyájában ütemesen ide-oda tornáztatta fájó lábujjait. mert a tyúkszemét nyomta. A mama még sokáig integetett zsebkendõjével. egy darab csokoládét halászott elõ a zsebébõl. Mert odahaza Augustinné. . hogy még bólogatni is alig tudott. De nem sokáig.mondta. s hazament. ha nincs menetrend a világon. akik mindig azt mondják: azelõtt minden jobb volt. aki bal lábáról levette a cipõjét.felelte Emil. . a mozdony nekirugaszkodott. A nehezen lélegzõ kövér úr mellett egy asszony ült. hogy vannak emberek.. Aztán sietve levette sapkáját. fiatalember? . Istenem.közölte Emil.Nos.Persze hogy él . Útitársai bizalomgerjesztõeknek látszottak. . s a gyerek orra elé tartotta. S már oda sem hallgatott. .Ritka manapság az ilyen udvarias gyerek. amikor zizegni hallotta a borítékot. s azt mondta: . akik csak azért nem akartak elégedettek lenni. Az útitársak mosolyogtak. . Emil érdeklõdve figyelte. S egy kövér asszony. A nehezen lélegzõ úriember pedig úgy lihegett. akkor bizony más volt a fiatalság. III.Örvendek a szerencsének. az ablaknál egy keménykalapos úr újságot olvasott. hogy azelõtt egészségesebb volt a levegõ. Nem hallgatott oda. s meghajolt. FEJEZET ÚTON BERLIN FELÉ Emil udvariasan levette diáksapkáját. S miközben ezt mondta. .Te is nekem. Közvetlenül Emil mellett pedig. ha valaki azt magyarázta.Ismeri? Most vette meg azt a telket. egyikrõl sem lehetett feltételezni.Emil Tischbein a nevem . az ajtók dörrenve becsapódtak. s csak akkor nyugodott meg. hogy alaposan megmosassa a fejét. s az ökröknek nagyobb volt a fejük. jobb oldalsó zsebe fölött.

s kicsomagolta a szalámis zsemléket. Emil a változatosság kedvéért újra meg szerette volna tapogatni kabátzsebét. abbahagyta a munkát. és egy másik kerületbe igyekszik. s most nem tudta.. olyan mûszereket találtak ki. Grundeis úr édesdeden aludt. kiment a vécébe. a vonat befutott egy nagy pályaudvarra. S ha az embernek elfogyott a pénze. Aztán támadt egy jó ötlete.Hagyja abba ezt a butaságot. az nem megbízható ember. egy kicsit tornászott a lábujjaival. hogy mit csináljon. hogy megebédelt.Akkor lesz ott mit nézned! Berlinben újabban százemeletes házakat építenek. közben néha hortyogott is Grundeis úr ezalatt kényelmesen elhelyezkedett a sarokülésén. kiszedte a borítékot a zsebébõl. a ládát pedig egy csõbe. és zálogba otthagyja az agyvelejét. majd ha hazaérsz . Fákat látott. ott beteszik egy ládába. akkor elmegy a postára. Emil kényszeredetten nevetett. A két úr között hosszabb eszmecserére került sor. s elszenderedett. .gondolta. . Nem örült neki. aztán a borítékot. lehorgonyozta a pénzét.Oda .Még nem. de ezúttal nem merte. aki majdhogy le nem késett a leszállásról. . és bolond történeteket mesél. amely az illetõ kerületben fekszik..S azzal a kabátjához nyúlt. Emil örült. Emil bólintott. S a másik asszony.A nagyanyám pedig a Friedrichstrasse pályaudvaron vár rám. . A pályaudvaron nem volt tábla. s hozzátûzte a kabát béléséhez. Az ember tudniillik csak két napig tud agyvelõ nélkül élni. Aki csokoládét ajándékoz a gyerekeknek. amikor a vonat újra elindult. Tehát felállt helyérõl.Magának az agyveleje is épp a bankban van. Jakobnénak ijedtében megmerevedtek a lábujjai a harisnyában. ha ezerkétszáz márkát fizet vissza.. . Most óriási új találmányok vannak az orvostudományban. átszúrta vele elébb a három bankjegyet. "Most már nem lehet baj" .kérdezte Grundeis úr. s Emil nem értette meg. bezárkózott. .még mind a három bankjegy megvolt -. holott még egy óra sem telt el azóta.mondta még egyszer. amelyeknek a tetejét drótkötéllel hozzá kell kötni az éghez. hogy a szél el ne fújja õket. Emil azt gondolta magában: "felõlem meggyomrozhatjátok egymást!". megszámolta a pénzt .mondta Emil. és ezer márkát kap. mert alig bírta felhúzni a cipõjét.. . Hogy úgy mondjam.. .Szívélyesen üdvözlöm Kurzhals urat . s kinézett az ablakon.De hisz én most Berlinbe utazom. . aki a sálat horgolta. Azzal visszament a fülkébe.Grünauból. szélmalmokat. amely szerencsére még mindig zizegett. . s csak akkor kapja vissza a banktól. a jobb oldalzsebéhez. Mire megette a harmadikat. úgy látszik mondta a nehezen lélegzõ ember a keménykalapos úrnak. . Az utasok majdnem mind kiszálltak: a lihegõ úriember. bemegy a bankba. hogy nem kell társalognia. hogy a kalauz mit kiabál. a sálat horgoló nõ és Jakobné is. s úgy nevetett. a virágüzlet elõtt.Szóval Berlinbe utazol? . A kabátja hajtókájából kivett egy gombostût.. S ha valakinek nagyon sietõs a dolga.Voltál már Berlinben? .mondta Jakobné.Hiszen ráérsz vele. s a csõ átlövi abba a postahivatalba. hogy a kalap a homlokába csúszott. Most magára maradt a keménykalapos úrral. .

S azt nem szabad! Ha legalább új utas szállna be a fülkébe! A vonat még jó néhányszor megállt. aztán felülrõl lefelé. s nézegette az alvót. közben néha hortyogott is. ha Bremser tanár úr történelmet adott elõ. Emil nagyon megijedt." De Kalapocska csak akkor nyugodott meg. Iskolában ez mindig használt. ha alszik? Hosszúkás arca volt. No tessék. a szája körül ezer ránc. s a következõ feliratot betûzte ki rajta: óránként száznyolcvanöt kilométer. Emil meg akarta tudni. IV. Emil szívesen ide-oda járkált volna a fülkében. most majdhogy el nem aludt. Az óralapra nézett. s ijedtében megdermedt. mint egy kutya. Mulatságos volt. de senki sem szállt be. Tehát a fülke másik sarokülésére ült át. mint egy gramofonlemez. Biztosan tele volt már kék és zöld foltokkal. de akkor nyilván fölébreszti útitársát. FEJEZET EGY ÁLOM. a vékony áttetszõ füle pedig elállt. S közben elaludt. hogy megszámolta öltönyén a gombokat. azt pedig nem akarta. Úgy tetszett. tehéncsordákat. A padlóra köpni életveszélyes! Újra kinézett az ablakon. alul-felül. AMELYBEN SOKAT FUTKOSNAK Hirtelen úgy tetszett Emilnek. Hupp! Majdhogy le nem esett a padról. vajon ez hogy lehetséges. mintha a vonat körben futkosna. köztük egy üvegmalom és egy kétszáz emeletes óriási ház. mint a kis játék vonatok. Alulról fölfelé huszonhárom gombja volt. Felülrõl lefelé huszonnégy. hogy amikor nagymamával s Márta nénivel együtt legutóbb meglátogatták õket. vékony fekete bajsza. Húzta. a mozdony egyre jobban közeledett a vonat utolsó kocsijához. hátradõlt. integetõ parasztokat. egyre csalt húzta. Elõbb alulról fölfelé. Megint elaludt? Újra belecsípett a lábába. "Nem volna becsületes dolog . Csak annyi jutott eszébe. vajon Kalapocska nagyon megváltozott-e. akkor természetesen kész a . A mozdony egyre jobban közeledett az utolsó kocsihoz. Kalapocska bokszolni kívánt vele. Még csak négy óra volt. A kör egyre szûkebb lett. amely önnön farkát akarja elkapni. gyárakat. Grundeis úr édesdeden aludt. De elvégre órák hosszat nem lehet egyfolytában kinézni az ablakon. Körös-körül pedig az õrülten forgó fekete körben mindenütt üvegfák álltak. Kinézett az ablakon.szántóföldeket. amikor Márta néni is közbelépett. és Emilnek még két óra hosszat kellett utaznia. De már nem emlékezett az arcára. mind a kettõbe. s azon kezdett gondolkozni. melyekkel a gyerekek szobában játszanak.mondta akkor a kislánynak. õ meg legalább félnehézsúly. . A lábába csípett. amint szép sorjában hátraforogtak az ablak mögé. s a zsebbõl végül is anyja állóórája került elõ. Emil hátradõlt az ülésen. mert Kalapocska pehelysúly volt. Azzal próbálkozott tehát. hogy hány óra van. mintha ezt szándékosan tenné. Mert ha a mozdony nekiütközik az utolsó kocsinak. De ez sem segített. Emil azon tûnõdött. tehát kihúzta óráját mellényzsebébõl. elcsodálkozott. Miért tartja fején a kalapot. Emil ezt természetesen visszautasította. Hupp! Emil összerezzent.Ha egy horogütést kapnál tõlem. A vonat úgy tekergett a saját tengelye körül. A csípés egy idõre segített. kanállal kellene a falról lekaparni.

hogy azok magasan felvágtak. annak a legmagasabb ágán ült Jakobné. Szerencsére semmi baja nem esett. mint a gumilabdák. még egy darabot tört le a kalap szélérõl. A vonat máris befordult a kapualjba.Azt nem mondom meg.Adok magának húsz márkát. . hanem amilyen gyorsan csak bírt. s a lépcsõn lemászott a vagon hosszában futó keskeny vaslécre. õrmester úr! . Ez egy magas bakon ült. s a gyomrát simogatta. Emil végül is eljutott a mozdonyhoz. amíg a szerencsétlenség bekövetkezik. Talán elaludt a mozdonyvezetõ? Emil benézett a fülkeablakokba: sehol senki. Hol a vonat? A vonat épp mögötte állt..mondta Jeschke. s azt ordította: "Hû! Gyerünk utána!" A kilenc ló kiugrott a sínek közül. fején keménykalap csokoládéból. a ligetben nagyszerû. Beszaladt. Emil megpillantott egy nagy vaslétrát. ide-oda himbálódzott a szélben. és azt énekelték. az ötvenedik emeletre érve pedig megállt s hátranézett.Ne hülyéskedj! . Mászás közben számolta az emeleteket. Ez szúrósan a szemébe nézett. az üvegmalmot már alig lehetett látni. majd az ellenkezõ oldalon újra ki. Emil nem akarta megvárni. lenyelte. Emil nem sokáig tûnõdött. mögöttük a vasúti kocsik úgy ugráltak. pozdorjává tört. s az üldözõ mozdony felé mutatott. mert rettenetesen fáradt volt. sírt. hogy: "Ujjé.Akkor tovább körözünk. De nem volt szabad elaludnia.Ki volt a kocsis? Senki más. újra rávágott ostorával a lovakra. fák között. Emil a legszívesebben leült volna egy sarokba. Így is volt. . A vonat pedig dörögve s nyikorogva úgy ugrált a . a kezében gyeplõt tartott. A vonat mögötte. amely a ház tetejéig ért. Emil kívülrõl bekopogott az ablakon. s a fülébe ordította: Vigyázat. s felhúzódzkodott a kazán elé.vasúti szerencsétlenség. s azt kiáltotta: . Egy réten vágott át. . Minden fát elgázolt. s vágtában elindultak Emil felé. amelybõl épp egy nagy darabot tört le. átugrott egy patakot. mert a lovak már a lábujjai felé kapkodtak. lebukfencezett a töltésen. tehát kinyitotta a fülke ajtaját. Néha hátranézett: a vonat megállás nélkül rohant mögötte. s iszonyúan félt. s mint aki megõrült. minden tagja reszketett.Hát még ki? . aludni egy sort. Ez látni való volt. Jeschke rendõr õrmester pedig felugrott a bakra. S azzal ostorával nagyot csapott a lovakra." Emil megrázta a kocsis vállát. kereket oldott. Mélyen lent a fák apróra összezsugorodtak. s levetette a cipõjét. mintha lovak volnának a mozdony elé fogva. De uramisten! A vonat is utána kúszott a létrán. mind a kilenc ló Emilre nézett. De ezt Emil nem bírta tovább idegekkel. tovább ostorozta a lovakat. azzal csúsztak a síneken. mint Jeschke rendõr õrmester. ostorát pattogtatta.. és még gyorsabban röpültek az utolsó kocsi felé. hogy ízlik.Kik voltak a többiek? Ki mázolta be a nagyherceg képét? . Emil továbbmászott.Én . Fölmászott rá. egyenesen a felhõkarcoló felé. mutatván.kiáltotta Emil. Csak egyetlenegy ember ült az egyik fülkében. Kilenc ló húzta a vonatot. Szerencsére jó tornász volt. Az utolsó kocsin Jakobné ült. baj lesz! . A vonat üres volt.mondta Emil. Ezüstrollereket viseltek patkóikon. De az ember csak nevetett. Kiugrott a mozdonyból. A kétszáz emeletes nagy háznak nagy fekete kapuja volt. Csak egy hatalmas tölgy maradt épen. . a mozdonyvezetõhöz. s fejét hátrafordítva. Emil továbbszaladt.

s csodálkozva megrázta a fejét.kérdezte. Emil a szétterített zsebkendõt feje fölé tartva. s rájuk sütött a nap.De nem az a baj. mind a kilencen megbokrosodtak ijedtükben. s azt kívánta. mire a szélmalom négy szárnya forogni kezdett. . Megkérdezte tõlem. De a lovak egy tapodtat sem mozdultak. S amikor a kilenc ló. mintha megbolondult volna. s valami nagyon szépet álmodni. s most nem tudta. kétszázadik emelet.De hát akkor mihez kezdjünk most? . egy nagy mezõ közepébe zuhant. Emil pedig leült .kérdezte Augustinné vihogva. úgy csillogtak.kérdezte Tischbeinné. kérem . . világosan ki lehetett venni mögöttük Tischbein nénit. s tovább hajtotta a lovakat. aztán elvesztette eszméletét. hogy ki volt velem. Emil tehát újra felugrott. Még hallotta. Falai átlátszók voltak. S minthogy üvegbõl voltak. Emil rémületében tehát a tetõ másik szélére szaladt. Az becsületbeli ügy. Máris felhallatszott hozzá a lovak nyerítése.Mami. leugrott a tetõrõl.Sehova.létrafokokon. elõrecsúsztak. Ezek a fenekükre ültek. s bajuszt rajzoltam az arcára. . Százhatvanadik emelet.Indítsa el a motort. amint a lovak. a fiának már nem történhet baja. hogy majd megvakították az embert. . hátuk mögött a mozdonnyal és a vonattal. "Hál' istennek" . száznegyvenedik.mondta Emil. Tischbeinné tehát újra nekilátott a munkának. és szétterítette. most mihez kezdjek? . .mondta Augustinné. mintha sínek volnának. De minthogy még nem volt egészen megnyugodva. nadrágzsebébõl kiráncigálta zsebkendõjét.Mert a városi parkban a Ferdeképû Károlynak kipirosítottam az orrát.Miért? . A kilenc ló odafönt épp abban a pillanatban egy-egy ernyõt nyitott ki. a hátsó lábukra álltak. Jeschke õrmester oly hangosan átkozódott. s teljes erejébõl futva. mihez kezdjen. hogy áthallatszott az üvegfalon.De hisz ez Jeschke õrmester . .vélte Tischbein néni.Abban igaza van Emilnek . bár el tudna most aludni. amikor a vonat átgázolt a kéményeken. S amikor a lovak izzadva átmásztak a tetõ peremén. fiam? . s nem akartak továbbmenni. százkilencvenedik emelet. kereket oldott Századik emelet. száznyolcvanadik emelet. az üvegmalom felé vette útját. Egy ideig behunyt szemmel fekve maradt.Már egy órája úgy tolat utánam. . A vonat lassan lefelé vitorlázott a mezõ felé. s azzal a hátsó ajtón át bevágtatott a malomba. a mészáros feleségének a fejét mosta. Emil nem sokáig tûnõdött.gondolta Emil. s tovább mosta Augustinné fejét. s levetették magukat a mélybe.mondta a mama. Emil már a tetõn állt. százhuszadik emelet.Mi baj. azt pedig nem mondhatom meg neki. s vágtában elindulnak a malom felé.Hát hova rajzoltad volna? . . Bumm. . . kedves Tischbeinné . . s egyre nagyobb lett. s látta. hanem amilyen gyorsan csak bírt.Most pedig nyugodtan mossa tovább a fejemet .mondta Augustinné -. felnézett a felhõkarcoló tetejére. .Nézz át a falon! Tischbeinné kinézett. Emil édesanyja lenyomott egy fogantyút. aki épp Augustinnénak. a malom közelébe ért. mögöttük a vonattal leszállnak a mezõre. Jeschke rendõr õrmester is kinyitotta az ernyõjét.

egy székre. Borítékban volt. De mit sem használt. Emil tehát bizakodva benyúlt a jobb zsebébe. ... hogy az majd kidõlt. S elaludt. Persze nem azért. Csak a gombostû maradt meg. . óriási csattanás. hogy hazautazhassam. s Emil még most is viselt egy kis daganatot a homlokán. hogy itt vagy. és hogy õt Berlinbe küldhesse. S az édesanyja miatt.Eltûnt! . hanem vele együtt a gombostût is. de sírni akkor egy pillanatig sem sírt. s most a földön feküdt. különben gyalog kell . S felébredt. ott evett. . nem mászok fel annak az átkozott háznak a tetejére. minden maradt a régiben: a zseb üres volt. elalszik. . s nagyon meg volt ijedve. s most úgy megszúrta Emil bal mutatóujját. Most is csak a pénz miatt. El is nevette magát. bolondságokról álmodik. mert az ujja vérzett! Két hete futtában úgy nekiment a lámpaoszlopnak. FEJEZET HOL SZÁLL KI EMIL? Amikor Emil felébredt. De a zseb üres volt! A pénz eltûnt! Emil a bal kezével bent a zsebében kotorászott.Hisz ez remek . s egy hosszat. leesett az üvegszékrõl. hogy hol van. Persze. hogy az anyja hónapok óta mit dolgozott össze.mondta a mama. hortyogott. s gépiesen leporolta ruháját.. s eltûri. Hosszabb ideig állt mozdulatlanul. és sírt.mondta. hogy miért. hogy semmi baj! Miért is gondolna az ember rögtön a legrosszabbra? Nem muszáj mindenkinek Berlinbe utaznia. A térde reszketett. amely ugyancsak üvegbõl volt..Jaj! Emil kirántotta bal kezét a zsebébõl. mint a gõzkalapács.súgta maga elé. mint a keménykalapos úr. A szíve úgy vert. Hirtelen rémülten felült. hogy kiserkent a vére. S alighogy az úrfi beszáll a vonatba. Ugyanúgy. Ott szemben a sarokban ült az a Grundeis nevezetû ember. hogy megkeresse a százhúsz márkát a nagymama számára.Remélhetõleg nem szakítottad el a ruhádat . hogy megvan-e még a pénz. A következõ kérdés pedig az volt. de pénzt nem hoztam. S most eltûnt. Csak azt nem tudta. Hát nem sírni való? S mihez kezdjen most? Szép nyugodtan szálljon ki Berlinben. Itt ült egy vasúti fülkében. Zsebkendõjével körülcsavarta az ujját. Sõt még te adj nekem útiköltséget. . Hisz lehet. azon nem lehet segíteni. Vigyáztál a pénzre? Emil megrázkódott. hogy egy hitvány disznó ellopja a pénzét. Jó helye volt ott benn a zsebben. Aztán szerencsére részletenként eszébe jutott. aludt. Emil tudta. Alvás közben leesett a padról. s mondja a nagymamának: itt vagyok. De ettõl a kérdéstõl iszonyúan félt. jobbjával kívülrõl nyomkodta kabátját. s nem tudta.Ha elébb tudom. vidámat füttyentett. s maga elé nézett. abban a pillanatban indult el épp a vonat. De nemcsak a kezét. akármilyen bátor gyerek is egyébként. a Friedrichstrasse pályaudvarra. Aztán nagyon lassan felállt. Aki ezt nem érti meg. V. A boríték pedig egy tûvel a kabátbéléshez volt erõsítve. s a pénz bizonyára még rendben ott van a helyén a kabátzsebében. máris kényelmesen elterpeszkedik egy sarokban. amellyel nemrég a pénzt a béléshez tûzte. a pénz eltûnt. Berlinbe utazik. az ajtónak támaszkodva.

a vonat egyik végétõl a másikig. A vonat megállt. Lehet. és kénytelen lesz jelenteni: "Tischbein Emil gimnáziumi tanuló gyanús.mennem. Elõbb tiszteletre méltó szobrokat mázol be színes irónokkal. hogy mihez kezd most. piszkos kéményeket. ismét leugrott. Gyorsvonaton legalább annyi elõnye van az embernek. ÁLLATKERT. de az biztos. jól megmarkolta a koffert. amelyek még a szabad levegõre igyekeztek. Aki szobrokat rongál. letette lábához a koffert. most pedig szállj vissza a vonatba. aztán a vonat befutott egy pályaudvarra. s körülnézett. és mindent elmond neki. Ronda egy helyzet! A mama hiába spórolt. hogy öt percnél tovább nem bírja ki ebben a fülkében. Õ pedig nem maradhat Berlinben. s közben az a keménykalapos fickó már hetedhét országon túl van. . Ez már bizonyára Berlin! Ha a legközelebbi állomásra érnek. hogy meglopták. újra visszaugrott a kocsiba. s magasan a vágányok fölött egy feliratot pillantott meg. a gombostût visszaszúrta a kabát hajtókájába. amelyen kiszállt. a szolgálati fülkébe. ez állt a táblán. mintha aludnék. magas. Hiszen egyéb sem kellene! A rendõrség!? Ez esetben Jeschke õrmester természetesen nem hallgathat tovább. Hátha ez a tolvaj! Hátha nem is szállt ki a vonatból azután. s minden erejét megfeszítve a kijárat felé . A kocsik mellett hordárok szaladtak. Az ablakon át újabb vágányok látszottak. s úgy tesz.felelné Emil.mondanák a kalauzok -. s Amerikába akar kivándorolni. Hol a lakásod? A vészfék pedig száz márkába kerül.Máskor vigyázz rá jobban . Emil kitekintett az ablakon.. S akkor bejönne egy kalauz. a kalauzt kereste. egy csomó ember kiszállt. De haza sem mehet. Hány óra lehet? Messzire vannak még Berlintõl? A vonat ablakából. mert a hálóban felejtette a virágokat. Emil még azt sem tudta. aki csokoládét ajándékoz a gyerekeknek. micsoda egy világ ez! Emil lenyelte az utolsó könnyeit. A kutya mindenit. hogy tolvajt keressünk. De ebben a kávédarálóban! Itt meg kell várni. az hazudik is. Kérem. van errõl egy-két tapasztalatom. a vonat azonnal megáll. aztán meglopatja magát. hogy hívják azt az állomást. amíg az ember a legközelebbi állomáshoz nem ér. Levette a koffert a hálóból. a számlát házhoz küldjük. hogy a folyosón végig lehet futni. S még egy s még egy. Emil kihajolt az ablakon. akik valami kis pénzt akartak keresni. piros. És még egy kalauz. az pedig majd sürgõsen jelenti a rendõrségnek. lassan hátrafelé húzódva nagy bérházakat lehetett látni. a peronról mások kitárt karokkal feléjük siettek. fejébe nyomta a sapkát. s ott az ember ingyen mondhatja el a kalauznak.. Hátha nem is igaz. Ajtók nyíltak. hogy a pénzt elásta az erdõben vagy lenyelte. Mi a neved?. S mind azt kérdezné: mi baj? . rendõrfõnök úr. hogy meglopta Emilt. Ha meghúzza a vészféket. Sejtelme sem volt ugyan arról.Ellopták a pénzemet . S mindez egy fickó miatt. a nagymamának egy fillér sem jut. Idõközben a vonat lassított. A tömegben ekkor némi távolságban hirtelen megpillantott egy embert. felemelte. kertes villákat. fekete keménykalappal a fején. maga Tischbein Emil reálgimnáziumi tanuló a tolvaj. pedig valójában kirabolja õket. Semmi értelme. hogy ellopták tõle. meg fogja keresni a kalauzt. vegye õrizetbe!" Borzasztó! A rendõrségnek sem mondhatja el. hanem egyszerûen átment egy másik kocsiba? A következõ pillanatban Emil már a peronon állt.

nem viszed el szárazon! S azzal leadta a jegyét. hogy eléje álljon és rákiáltson: Ide a pénzzel. megállt. Emil mint egy indián kígyózott át a tömegen. amott meg egy másik. FEJEZET A 177-ES VILLAMOS Legszívesebben utána iramodott volna a fickónak. Hol a keménykalap? A gyerek ide-oda botladozott a sietõ járókelõk között. hol balról kikukucskált mögüle. Híj. és kilépett az utcára. Vajon segítségére lesz-e a magas termetû hölgy? De hátha nem hisz neki. Ez lesz az! Nem az volt. A gyerek villámgyorsan az ajtó mögé ugrott. hölgyem. A dolog nem volt ilyen egyszerû. . No! Ott a keménykalap! Uramisten. s a keménykalapos mögött lóhalálában nekiiramodott a lépcsõnek. s figyelmesen megnézte a mögötte tolongó embereket. vajon ellenfele nem változott-e át hirtelen hosszútávfutóvá. Egy magas termetû. S erre mindenki megállna. továbbszaladt.. hogy gyerekeket kiraboljak!. mintha valakit keresne. a virágcsokrot a hóna alá vette. gazember . olyasféleképp.. s kinézett a rácsos üvegen.morogta Emil -. Hál' istennek! Grundeis volt. most mutasd meg. Emilnek már majd leszakadt a karja. drága fiam. A tolvaj meg azt mondaná: már bocsásson meg. A keménykalapos idõközben elérte a pályaudvar fõkijáratát. széles vállú asszony mögé rejtõzött. s közben egyre közeledett a keménykalaposhoz. még egyszer hátranézett. Elsõsorban most arra kellett ügyelnie Emilnek. Akkor a másik! Ez sem az. Emilnek már a puszta gondolatra is vacogott a foga. hogy mit tudsz! VI. a lábuknak verte nehéz kofferét. a földre állította a koffert. megállapítani. s otthagyja. Most mi lesz? Egykettõre eléje érnek. De ebben a pillanatban a keménykalapos szerencsére elfordult. de akkor mindennek tetejébe még azt is ellopják. hátrafordult. és akkor vége a bújócskának. Emil még közelebb nyomakodott a magas hölgy hátához.. szemlátomást nagy sietséggel..No megállj. Végül is a két keménykalap közvetlen szomszédságába került. majd elégedetten tovasétált. körbefogná Emilt. A tömeg egyre sûrûbb lett.futott. fiam. fogd! Soha többé nem teszek ilyet!. s nem oldott-e kereket. hogy fájt a karja! A tolvaj nyugodt léptekkel átment az utcán. olyan nehéz volt a koffer. mit gondol maga tulajdonképpen rólam? Nincs nekem arra szükségem. Nesze. A legszívesebben leteszi a földre. hogy ne veszítse szem elõl az embert. mint aki erre azt feleli: szívesen. De az ember nem úgy festett. és hol jobbról. s azt kiáltozná: hát ez már több a soknál! Felnõtt embereket megrágalmaz! Nem lehet bírni a mai fiatalsággal!. Ez jóval kisebb.. a másik kezébe váltotta át a koffert. Gyerünk. Épp ebben a percben tolatott el a jegyszedõ mellett.. Ott! ott! Persze hogy az volt. Balról egy villamos .

a lépcsõ mellett álló Emil mellett. Emil kidugta a fejét. s ha nem tudom megfizetni. és minden páncélszekrényt kiürítettek. s megkérné: legyen szíves. végigfutott a csarnokon.Valóságos alagutat ástak . gyümölccsel.Nehéz lesz megállapítani. könyvekkel. elhelyezkedett a peron sarkában. és sejtelme sincs arról. utánuk tolongtak. de nem volt rá ideje. s ha kiszáll. úgy kivág. az emberek és az autóbuszok között senkit sem lehet megtalálni. hogy százezer márka árú briliánst . Az elülsõ kocsiban egy ember utazott. és nagyon szomorú. vijjogtak. s leült az ablak mellé.gondolta rémülten. S milyen magasak voltak a házak! Ez hát Berlin! Emil szívesen elnézegette volna a várost.. nyomorgatták. a sarokba. .Lesz majd. kétrét hajolva eliszkolt az ajtó elõtt. s elállta az útját. virágokkal. A kalauz. mert a gyerek kidugta az utcára a fejét. hova. aki a kocsi belsejében menetjegyeket osztogatott. majd beszállt az elülsõ kocsiba.közeledett. közben pedig nagymama a Friedrichstrasse pályaudvaron a virágüzlet elõtt várja. hogy mi volt a páncélszekrényekben . elöl is. visítottak.Nem látod.. Akkor mindennek vége. kölcsönözzön nekem annyit. amikor az épp elindult. zsebében az õ pénzével. a pénznek kampec. Micsoda felfordulás! S az a sok ember a járdákon! S minden oldalról egyre özönlöttek a villamosok. miért. A villamos újra elindult. Megállt. Ha szép illedelmesen meghúzná valakinek a kabátja ujját. és egy nagyot sóhajtott. a pillanatban érte el hátulról a villamos pótkocsiját. . utánamászott. aki azt állítja. hogy mit tartanak bennük. piros karjukat jobbra-balra kinyújtogatva befordultak a sarkon. dudáltak. Feldobta a koffert. meghúzta a csengõt. hátul is. Hátha már le is szállt? Õ meg itt egyedül utazik a villamoson. S akkor már mehetek egyenesen a családi sírboltba. azon át hatoltak be a bankba. aki a nagy tolongásban a lábára lépett. az emberek lökdösték. nem tudja. Abban. Emil ismét felkapta a koffert. nem tudja. Egy úr jóízûen káromkodott. volt. elsõ ízben. Az elülsõ kocsiból azonban senki sem szállt ki. az túlságosan is veszélyesnek látszott. Emil visszaállt a helyére. Minden sarkon újságárusbódék s gyönyörû kirakatok utcahosszat. mindenféle ruhanemûvel és selyemingekkel. aranyórákkal. Annál több új utas tolult be. egy pillanat alatt elkeveredhetik a tömegben. amióta Emil felszállt... mert a bérlõknek nem kötelességük a bankot elõzetesen tájékoztatni arról. A keménykalapos egy pillanatig elgondolkodott. Mennyi autó! Nagy falkákban elõzték a zötyögõ villamost. tábláján a 177-es számmal. újabb autók jöttek a helyükbe. . De mindenkinek olyan komoly volt az arca! Az egyik újságot olvasott." Szemügyre vette a mellette állókat. Hát ezzel megvolna! De mi lesz most? Ha a keménykalapos menet közben leugrik a villamosról. hisz nincs pénzem .mondta a másik -.mondta az egyik -. Azt mondják. hogy megválthassam a jegyemet!. hogy unokája a 177-es vonalon vitorlázik Berlinben. Bele kell õrülni! A villamos ekkor megállt.brummogta mérgesen. majd a következõ kijáraton át kirohant az utcára. mint a huszonegyet. a kár több millió. örökre eltûnik. Mert ott hátul az autók. jegyet kell váltanom. hogy fel akarok szállni? . "Uramisten. a lovas kocsik. az emeletes autóbuszok. Mert kofferrel nem lehet leugrani a kocsiról. . két másik úriember pedig egy nagy bankbetörésrõl tárgyalt.Ha kijön a kalauz. .

. . A kalauz bement a kocsi belsejébe.Én elvesztettem a pénzemet. s akkor majd egyszer elnézek önhöz. A kalauz átnyújtotta a jegyet Emilnek. Apró fehér cédulákat osztogatott. Az elülsõ kocsiban még ott ült a tolvaj. hogy leszállsz. hogy hány ingyenutasom van naponta .mondta az úr. akik mind azt magyarázzák. Az emberek pénzt adtak neki. . . hogy miért nincs pénze. Érted? . .felelte Emil.Semmi mást nem fogadnék el. . S ki tudja. azt nem tudta. .A jegyet ajándékba adtam .tartott benn. és döntsd el. senki sem hiszi majd el. Emil megnézte az utcatáblát: a Kaiser fasorban jártak. .Ha megmondom. . Körülbelül egy hétig maradok Berlinben. s most már megint az újságját olvassa..Hogy visszafizethessem a pénzt . Utána meg kiröhögik az embert. A villamos újra megállt. ilyen korú srácok. Igaz.Szabadna a címét.mondta az úr. hogy elvesztették a pénzüket. S Emil olyan kicsi. azt még nem tudom .Elvesztetted a pénzedet? Andersen meséi!.mondta -.Másra nincs szükséged? .Adjon már egy jegyet ennek a gyereknek! .közölte Emil. .Hát te? . igen tisztelt uram . s hogy csak három és fél márka volt a borítékban. hogy szemtelen gyerek vagyok. De hogy hova visz. máskor is . s hogy miért nem tudta. egy idegen úr egy menetjegyet ajándékozott neki.Ahogy jónak látod .Hálás köszönet.Ez nem fog röhögni . s tovább olvasta az újságot. Olyan nagy volt ez a város.. igen tisztelt uram! .dadogta Emil.Az meg minek? . Tessék már megengedni. amelyekbe elõzõleg egy lyukasztóval több kisebb lyukat nyomott..Kérem a jegyeket.vélte az egyik. miközben pénzt adott a kalauznak.mondta az úr. S a következõ pillanatban megállt a küszöbön. Nevem Tischbein.Azt. akkor szállj le a legközelebbi állomáson. .Ha azt mondom.mondta az újságolvasó úr. A fene egye meg!" A kalauz egyre jobban közeledett az ajtó felé. Emil Tischbein Neustadtból.gondolta Emil szomorúan. . hogy Grundeis úr száznegyven márkát lopott tõlem. kalauz úr. A villamos továbbzötykölõdött. . Mert hogy ellopták a pénzét. Megállt. mikor kell kiszállnia. Senki sem volt rá kíváncsi. . Emil kihajolt. . .Semmire . . De semmit sem látott. hogy még hány más tolvaj ül és áll a villamoson? Emillel senki sem törõdött.mondta az újságolvasó úrnak. S hova akarsz menni? . S mind a ketten nevettek. Négymillió ember élt Berlinben. A keménykalapos meg azt fogja mondani. s cserébe megkapták a fehér cédulákat.Tudja.Szívesen.Ha majd lesz pénzem. kalauz úr .mondta az újságolvasó úr. akkor leszállsz.mondta Emil.Hát ha nem tudod. de ezzel beérte.kérdezte Emilt. Széles. vajon a keménykalapos még nem száll-e ki.közölte Emil határozottan.Azt nem lehet .. . de senki . azt senki sem hitte volna el. kérem! .mondta Emil. holott a valóságban csak egy fél tucat bádogkanalat tett be . újra elindult. szép utca volt. s újra elõvette az újságot. "Én is így fogok járni .Itt kell maradnom a kocsiban. s hangosan kiszólt: .

S minthogy nem volt jobb dolguk. hozd el. . . kérem. hogy: nagyon sajnálom! akkor az valójában csak annyit jelent. Szorgalmasan álldogáltak.kérdezte a váróterem ajtaja elõtt álldogáló vasutast. A nagymama mind nyugtalanabb lett. s nem tudta. .. megállapodás szerint a Friedrichstrasse pályaudvar virágüzlete elõtt álldogált.Aha.Vajon mi történt? . hova gondoljak . ellenõr úr? . A vasutas nem felelt. A vonatnak már rég itt kellene lennie.mondta vasutas. Sok ember haladt el mellettük. .bizonyára azt fogja mondani. 18 óra 17. . ide-oda tologatva maga elõtt nikkelezett kis kerékpárját. nagyon egyedül volt. akkor az anyja biztos sürgönyöz. . olykor az órára néztek.Hát nem bánom. de addig nyafogott. S ha valaki azt mondja az embernek. S a buta fruska most ennek következtében jókedvû volt. ládákkal.A csuda érti . De néhány perc elteltével a nagymama elküldte a kislányt. .mondta Kalapocska a .Nem is tudom. s egy nagyot nyomott a kerékpár csengõjén. mi lett a vonattal. nagymama. Az emberek nevettek.közölte Kalapocska. Senki nem gondol a más bajával. örvendek . . hol fog kikötni. hogy nekem van igazam. nagymama. Neustadt . ellenõr úr? . Rossz helyen szállt ki? De hiszen pontosan megírtunk mindent. alig várta.Ha nem indult volna el. hogy hol marad a neustadti vonat. a vasutas dühösen vonogatta a vállát. igaz? .mondta Kalapocska. Kalapocska természetesen magával vitte kerékpárját. Fogadjunk. Emil nem volt köztük. virágcsokrokkal. a nagymama s unokahúga. dobozokkal.kérdezte Kalapocska sértõdötten. hogy Emil kalapot emeljen a kerékpár elõtt. Aztán újra öt percig. Hisz tulajdonképpen nem kellett volna ide elhoznia.Benõtt a szája.mondta Kalapocska fontoskodva. . .ismételte tûnõdve.A vonat már rég befutott..Elsõrangú kerékpár! . Poggyásszal. Tovább vártak.Neustadt. . .Biztos rossz helyen szállt ki. VII. De hisz az már rég bejött.mondta. hogy: szíveskedjék békén hagyni.Biztos nagyon megnõtt. újra várakozni kezdtek. FEJEZET NAGY IZGALOM A SCHUMANN UTCÁBAN Mialatt Emil a 177-es villamoson a Kaiser fasorban vitorlázott.nem törõdött vele. .Az nagy baj . hogy tudakolja meg. A fiúk néha nagyon ostobák.Már 18 óra 20-at mutat az óra. . amíg a nagymama végül is ráállt.Viszontlátásra. mert elég neki a magáé. aki kezében egy nagy lyukasztóval szigorúan ellenõrizte a jövõ-menõ embereket. Nagyon magányos.kérdezte Kalapocska. .Meg tudná mondani.Örvendek. .Hát ennek most már semmi értelme . Elébb öt percig. Kalapocska pedig visszaügetett a virágüzlet elé. Kalapocska. .Mi tudniillik a nagymamával a virágüzlet elõtt Emil unokabátyámra várunk.mondta. . . buta fruska . .mondta tûnõdve az öreg hölgy. Mi lesz? Emil egy nagyot nyelt. ebben Kalapocska egy percig sem kételkedett. hátat fordított a kislánynak. tisztelt uram? .Miért örvend ennek.

. mint Zichlerék Artúrja.vélte Kalapocska felháborodottan. a Schumann utca 15. Halálra ijedne. Emil meglátta.A világért sem! . s leszállt.Fogadja még egyszer szívélyes köszönetemet .Fejezd ki magad választékosabban! .mondta.kérdezte -. majd fellép a terasz lépcsõjére. Lassan ballagtak hazafelé. Odahaza. Nem tetszik nekem ez dolog közölte. alatt. Mindenki szerette volna tudni. óvatosan! Mint egy detektív. Kalapocska. kerékpárját maga elõtt tolva.Nem tehetek róla. hogy Emil hol van. s ide jövök.Miért? Nem vagy te sem nehezebb. majd megrázta fejét. az édesapád örökre elveszi a kerékpárodat. majd visszaballagott nagymamájához. Ha izgatott volt.Reméljük. . De nehogy elmaradj. . . ha elolvassa. hogy sürgönyözzenek Emil mamájának.nagymamának.Csend legyen! . az pedig gyakran ráül.nagy izgalom tört ki. Az egyik útkeresztezõdésnél Kalapocska megállt. FEJEZET A LÁTÓHATÁRON FELTÛNIK A DUDÁS GYEREK A Kaiser fasor sarkán a keménykalapos kiszállt a villamosból. . a sarkon egy újságárusbódét .Nem tetszik nekem ez a dolog.Nagymama . Hátha van még egy virágüzlet? . Aztán bámulatra méltó sebességgel még két vasutasnak lyukat beszélt a hasába.mondta a nagymama -. akkor olyan levelet írok neki. Óvatosan. Mi most szépen hazamegyünk. . . VIII.Másik virágüzlet nincs . Amikor a villamos továbbment. hogy nem teszi a kirakatba. hóna alá csapta a virágcsokrot.Ha még egyszer ráül .Akkor olyan levelet írok neki.Nem lehet nektek semmit sem elmondani . hogy gyomorgörcsöket kap. A tolvaj a villamos elõtt áthaladt a vágányon. . A papa azt ajánlotta.Meddig várjunk még? Én már beleõszültem. mindent kétszer mondott.Nem tetszik nekem ez a dolog .jajgatta a nagymama. aki bolhára vadászik! Emil szétnézett maga körül. Másik virágüzletet nem talált. Nyolc órakor még egyszer kimegyünk az állomásra. terepszemlét tartott az állomáson. Kalapocska szüleinél akiket egyébként Heimboldnak hívtak . S ha akkor sem érkezik meg. egyenesen a túlsó járda felé. . nem tetszik nekem ez a dolog. . felemelte kofferét.mondta a nagymama. hogy a keménykalapos egy ideig határozatlanul álldogál egy kávéház elõtt. azaz 3 perccel fél kilenc után. . Emil észrevette. reméljük! . .mondta az újságolvasó úriembernek. de senki sem tudta.mondta Kalapocska is. .Minek is volna! Egyébként pedig Neustadtból a legközelebbi vonat 20 óra 33-kor érkezik. A nagymama aggódó arccal maga elé nézett. Nem tetszik nekem ez a dolog. Kalapocska anyja. és gondterhelten megrázta apró fejét. én pedig pontosan nyolc órakor felülök a kerékpárra. . Hátha a legközelebbi vonattal érkezik.Nézz körül.kiáltotta felesége. és szabad utat engedett a tekintetnek. nem akarnál felülni a kormányrúdra? .

.mondta Emil. hogy kirúgnak rám. hogy egy pohár világos sört iszik és cigarettázik? Ha most a keménykalapos fizet s feláll. Odahaza egyszer már majdnem lebuktam. A tolvaj pedig átbillegett egy másik fülkébe.Most jövök a pályaudvarról.Nincs . Úgy látszik.Nem merek.S azzal a kávéház terasza felé pillantott. S most mihez fogsz kezdeni? . a teraszon. Most már igazán csak az hiányzik.Értem. Én persze utána. hogy saját szemével látja a tolvajt a Jostykávéház teraszán. Újabb ötletem nincs. hogy egy tolvaj hogy lehet jókedvû. .A Friedrichstrasse pályaudvaron pedig vár a nagymama. mintha õ maga volna a tolvaj? Mi értelme annak.. és röhög.kiáltotta az idegen gyerek. hogy ki vagyok. épp szemben a kávéházzal.mondta a dudás gyerek jóindulatúan -.mondta Emil. mögéje futott. Gyere utánam feltûnés nélkül. s azt mondja: fiam. aki nyilvánvalóan kinevette. Mialatt aludtam. .Eriggy már . nem vagy ismerõs a környéken. mellette meg egy hirdetõoszlop. . hogy egy rendõr odalépjen hozzá. s amilyen gyorsan csak bírt.A pályaudvarról? Azért viseled ezt a hülye ruhát? . levette sapkáját. . s mint egy vadászkutya. hátul én.Én vidéki vagyok . Ha meg ülve marad. .ajánlotta Emil. szállj le a bakról! Ilyen elõkelõ idõben az ember ne verekedjék! De ha mindenáron akarsz. Engem itt személy szerint úgy ismernek.De hisz ez remek.Micsoda? A fülem azt közli velem. Legalább tízhúsz méter fölös idõd van becslésem szerint. .Vond vissza! . s tudja róla. elöl õ. akár egy válogatott futballistát. Itt állsz egy kofferrel és egy köteg spenóttal egy újságosbódé mögött. Követem.Különben úgy kupán váglak. A nagymamának hoztam. komám! . S egyébként is mi értelme van annak. Száznegyven márkát. A keménykalapos helyet foglalt a kávéház teraszán.A fene tudja. . A fiú rémülten félreugrott. . épp a kerítés mellett. különben bilincsbe verlek. . képzelheted. ide. mire újra útnak indulhat. Berlinbe. . vajon a keménykalapos nem szedte-e még fel a sátorfáját. hogy most itt az újságosbódé mögött rejtõzködik.Most nincs idõm ilyesmire. De segíteni nem tudott magán. cigarettára gyújtott. kezdõdik elölrõl a hajsza.Ki dudált a hátam mögött? . . Remek búvóhely volt.. s igen jókedvûnek látszott.Hisz ez olyan. Emilnek esetleg hosszú õsz szakálla nõ az újságosbódé mögött.mondta Emil büszkén. Emil leállította a koffert a földre. fiam . s rendkívül utálta az egész dolgot. körülszimatolta a vidéket.. s most attól tartok. gyanús vagy. .. S kit lopott meg? . A duda pedig a nadrágzsebemben van.A vonaton. . . E pillanatban egy autóduda szólalt meg közvetlenül Emil mögött. mintha moziban történne.pillantott meg.El ne ess. . keménykalappal a fején..Engem . . s bújócskát játszol mélyen tisztelt árnyékoddal. Ha pedig. mialatt én aludtam. s kiszállt az Állatkertnél. . hogy tolvajt mondasz. A dudás gyerek egy ideig elgondolkodott. Hátrafordulva egy gyereket pillantott meg. hogy tetszhalottnak néznek.mondta Emil. ha a meglopott rosszkedvû.Halasszuk el máskorra . .Nincs idõd? Becslésem szerint rengeteg idõd van.Hát ki dudált volna? Természetesen én. ..kérdezte Emil. Emil nem értette. különben tudnád.mondta a gyerek. Fel a villamosra.Miért nem szólsz a rendõrnek? Az lefogná. Most pedig odaát ül a kávéházban.Egy tolvajt figyelek. fiam. . . .

akkor legalábbis egy repülõgépet rendelt volna. aki szabad elhatározásából segítségére van. . hogy a balszerencse csak balszerencse marad. Persze ha csak sejtette volna is a készülõ összeesküvést.Hát akkor indulás! . fiam.mondta ez. mindjárt megõrülök a boldogságtól! S ezt mondván. Gusztáv egy kicsit dudált. s boldogságában oldalba lökte Gusztávot.Príma ötlet .Uraim! .Emil.. expressz ajánlva. s egy perc alatt feláll a csapat. . . . Mert most már kezdett büdösödni a dolog. holnaptól kezdve mindannyian Móricnak hívjuk egymást! Rendben? .Meg vagyok hatva .mondta Emil.Óriási .Egy vasam sincs .magyarázta Gusztáv.Állj! . még zárás elõtt visszajövök. Emil. Óriási ügy ez.kérdezte Emil.mondta a dudás gyerek.jóízûen étkezett. Igaz. . .mondta Emil. A kerítés mellett. S akkor én természetesen utána. elvágtatott. De ez sem segített. Átvágtatok dudaszóval egy-két udvaron. ezt elkapjuk .Köszönet és hála. . .mondta egy gyerek. hogy én ebben ne legyek benne. Gusztáv a nevem.Becslésem szerint ez egy elsõrangú ügy . .De ne maradj el soká.Bemutatom Emil barátomat. te pedig nem találsz meg többé. A többit már tudjátok.De Gusztáv. . .Azt tesszük.mondta. az nem kis vigasz e sáros földtekén. . de ha az embernek akad egypár jó társa.kiáltotta Gusztáv lelkesülten. Grundeis úr azonban kegyes volt és maradt. Emil kezet fogott a Professzorral. akik az újságosbódé felé meneteltek. a sarok felé. A tag egyébként is e pillanatban lágytojást zabál pohárban. . Ott a teraszon ül az a disznó. .mondta Gusztáv. S utána sorjában bemutatták neki az egész bandát. aki nyilván a mama megtakarított pénzébõl .Állj! . Hát viszontlátásra.Hát ehhez mit szólsz? . egy fekete tökfedõvel a fején. akkor a gazember elõtt-utóbb kereket old. . s Gusztávval az élen legalább két tucat gyereket pillantott meg.S ha segítségül hívnál egy-két embert? . aki ellopta a pénzét.Megbízhatsz bennem. s meglóg.mondta Gusztáv. Akkor hiába jön Gusztáv a dudájával és számtalan szövetségesével. Mert ha mi itt boldogítjuk tovább a világot.Egy szót se! . csontkeretes pápaszemmel az orrán.Ez a Professzor . az még itt marad egy darabig.mondta Emil. komám . Emil megfordult. hogy felélénkítse agymûködését.Arról szó sem lehet. különben meglóg a gazember. Szemlátomást õrülten tetszettek egymásnak. akkor segítségedre leszek. hogy ha elszalasztjuk. . Van még valami pénzed? . . S csak egy dologtól félt: hogy a gazember hirtelen feláll.tanácsolta Emil. S ha nincs ellenedre. Fogadjuk meg. Tíz perc múlva újra megszólalt a duda.kiáltotta Gusztáv ragyogó arccal. Kezet szorítottak. Egy pillanatra sem vesztette el szem elõl a tolvajt. amely mint egy zsák ereszkedett a feje fölé. .Értem én azt.Eredeti csomagolásban.kiáltotta Gusztáv . . vidékrõl. . Emil megkönnyebbült szívvel tekintett utána.Hát akkor most egy kis agymunkát kérünk .

Gusztáv egy márka hetvenet. s vigyáznak.Jó fényképarca van az úrnak . A többiek pedig. . hogy a disznó meg ne lógjon. .mondta Emil. ha újra versenybe állunk. indulás! A staféták felálltak. . A Professzor azonban mintha születése pillanatától kezdve erre a percre várt volna! Mint apja. akkor megyünk érte. Kinek van telefonja? Tizenketten jelentkeztek. . az igazságügyi tanácsos.S a telefonbirtokosok közül ki rendelkezik a legértelmesebb szülõkkel? . akiknek pedig a padokon nem jutott hely. Ti pedig siessetek.közölte Emillel.tanácsolta a Professzor. . . az megnehezítené az üldözést. No. miközben eltolatott.Észre ne vegye. .De ügyesen . Öt-hat embert stafétába állítunk fel. . . .Ha elkapjuk az illetõt. . ha valami történik.A holmi egyébként biztonságban van.Bízd csak rám. három zsebbe. S egyidejûleg egy kicsit körülszaglászom az illetõ urat.mondta -. . már elmúlt hét óra.mondta a Professzor.Gyerünk ki a Nikolsburger térre . .Én! . s leadom a pénztárnál. ha el kellene válnunk egymástól. feltétlenül szükségünk van egy telefonközpontra. . akit a fiúk kis Keddnek hívtak. .Minthogy fennáll annak a lehetõsége . Arra az esetre. Akkor valamennyien visszasprintelünk. Kinek van pénze? Mindenki odaadta. .mondta a Professzor .Hát ehhez mit szólsz? . a pázsit körül futó kerítésen helyezkedtek el. de volt köztük egymárkás darab is. .Nem engedjük ki a tagot. mert nagyon megnehezítik a dolgomat. fiam . .Én itt maradók az elõõrsökkel.mondta. Ez egy kisebb termetû gyerektõl származott.ragyogó arccal. Természetesen nagyobbára aprópénz hullott Emil sapkájába. amije volt.kiáltott kis Kedd.morogta Gusztáv.Most pedig .mondta Gusztáv. csontkeretes pápaszemét ide-oda tologatva kifejtette tervét..Tõkénk összesen öt márka és 70 pfennig . a pénzt visszaszármaztatom.Véleményem szerint osszuk háromfelé. . semmi gondod ne legyen! . kivonultak a Nikolsburger térre. Arcuk komor volt.Köszönöm . Õ és Emil két-két márkát kapott.nyomjuk meg a pedált.Minek nézel te engem? .mondta Gusztáv. ezek azonnal hírt adnak.közölte a feszült csendben várakozó hallgatókkal.Helyes .Ide vele! . gyerünk. Ketten itt maradnak a bódé mögött. amikor visszajött.. Emillel s a Professzorral az élükön. . De most mihez kezdjünk? Legelõször a koffert s a virágokat kellene biztonságba helyezni. amikor akarunk. IX. majd megszámolta a begyûlt pénzt.Átviszem a kávéházba. hogy detektívek vannak a nyomában. FEJEZET A DETEKTÍVEK GYÛLÉSE A park két fehér padján foglaltak helyet. Örömében egyik lábáról a másikra ugrált.mondta a Professzor. hogy gyakorlati okokból késõbb el kell válnunk egymástól.

. Így!. de a legfontosabbról. Kisgyerekeknek nagyon jó hasznát lehet venni ilyenkor.mondta Traugott.A telefon száma? .Készültségi szolgálatot is kell tartanunk ..Elment az eszed . hogy amilyen rafinált disznó. s ha szükségünk lenne erõsítésre. s hogy mi történt. attól én nem leszek tolvajjá. . . Több osztagra egyelõre nincs szükségünk. . . Akire nincs okvetlen szükség a vadászat alatt. . Arnold Mittenzwey és az öccse meg én hazatelefonálunk.mondta kis Kedd. gyerünk. hogy tudniillik hol kapjuk el a tolvajt. elképzelhetõ. és pontos tájékoztatást kap tõle. hogy elfogjuk a tolvajt. .Hazamész a telefonhoz! . Ti pedig most szétszóródtok. . felváltva hazaszaladtok. . . azt mondja.figyelmeztette Emil. De olvashatóan! Mindenkinek adsz egy cédulát. . s ott megmondjátok. ti igazgatók! .Tessék papír és ceruza. szép munka lesz.. gumikesztyût húzott. Krummbiegel. az egyszerûen felhívja a kis Keddet. Krummbiegel. ha a vadászat ma még nem érne véget. .mondta Emil. Gusztáv. Felelõsségteljes. .Ha ellopjuk tõle a pénzt. Traugott határozottan felizgult..Bavária 0579. A leglelkiismeretesebbek közülük mindjárt meg is tanulták betéve a számot.Fafejûek . ..De igen. . s elvágtatott. mint hogy a nyomában maradjunk.jelentette ki a Professzor.Ujjlenyomatók készítésére is be kellene rendezkedni . Akinek szüksége van felvilágosításra. az itt marad a Nikolsburger téren. . arról nem esik szó.mondta a Professzor. .rendelkezett a Professzor... s ez szemlátomást megártott az egészségének. .Jaj .. otthon vagy .kiáltott Traugott dühösen. A telefonközpont mindig tudni fogja.De igen . vendégeskedésrõl nagy tervek s elõirányzatok készülnek.Ki lakik a közelben? . Megvan tehát a detektívcsoport. Akinek módja van rá. hazamész telefonszolgálatra. . indulás! Hatalmas élelmiszer-tartalékokra van szükség.De valami kosztra igen .Eriggy a csudába! . Úgy van! Traugott pedig hazakíséri kis Keddet összekötõként.Mittenzwey.Kajáról. ugyanolyan tolvajok vagyunk. hogy dolgunk van. Zerlett.Inkább veletek maradnék.Semmi egyéb dolgunk.Nevetséges! . Petzold már huszonkét bûnügyi filmet látott. s a fiúk gondosan zsebre tették. .mondta kis Kedd. lóhalálában a Nikolsburger térre vágtat. Ha valaki ellop tõlem valamit s én visszalopom. Akkor pedig semmit sem lehet rábizonyítani. mint õ maga.morogta Traugott. Az öt gyerek sarkon fordult. hogy egy barátjánál alszik éjszaka. készíts húsz cédulát. Brunnot. Nagy Frigyes. hogy a detektívek hol tartózkodnak. s adandó alkalommal visszalopjuk tõle a pénzt. .Mihelyt itt befejeztük a gyûlést. ha úgy gondolod! Krummbiegel szétosztotta a telefoncédulákat. a telefonközpont és az összekötõ.Hát. . telefonról. a készültség. és segítenék. hogy este esetleg csak késõn keveredtek haza.. .Marhaság habbal ..kérdezte a Professzor.Igaz. és mindegyikre írd fel kis Kedd telefonszámát. .De hiszen én nem vagyok otthon . Ti.Természetesen.Néhány ember szaladhatna ennivalóért.mondta Petzold.kiáltotta. . Gerold.felelte a Professzor. .Nagyobb szidalom hirtelenében nem jutott eszébe. Hogy legyenek tartalékaink is.

mondta Petzold.A tolvajnak biztos.és visszaútra.Nem könnyû dolog ezt megmagyarázni . . fenyegetõen elõrelépett.jegyezte meg kis Kedd. aki oly bizonyosnak látszott a dolgában.Úgy érted. de ez a tény. Mindegy.közölte kis Kedd. . revolver kell . Az üzletet berendeztük. .mondta Emil. Ha az enyém. Ezt sok felnõtt sem érti.Felõlem . De nem szabad elárulnia.Verekedés kizárva. hogy még sötétedés elõtt odaérjek. elsõ dolgom lesz.De gyorsan írd meg. Sokszor szívélyesen . mert elõbb még valami fontos dolgot kell elintéznem. s tudja. akkor tolvaj vagyok. s a következõ levelet írta: "Kedves nagymama! Bizonyára aggódtok.avatkozott be Emil a vitába.Hiszen azok is vagyunk . Egész Berlin utánad fordulna. ha egy idegen zsebben tartózkodik.Ha jól meggondolom . Mert az hivatali titok. Berlinben vagyok.mondta.Emilnek az izgalomtól égnek állt a haja. Az biztos.vélte Traugott.mondta Traugott..mondta a Professzor. s már elõre is iszonyúan örülök. Erre mindenki nevetett. s meglát benneteket? Úgy elillan. . fiúk . hogy hol vagyok. Lehet. A Professzor bólintott.tanácsolta Petzold.kérdezte Traugott.Ünnepélyesen felkérem a gyûlés részvevõit.mondta Emil -.mondta a Professzor.kiáltotta a Professzor. mint a kámfor.kiáltották többen. hogy gyáva vagyok? . hogy mit! De ne is aggódjatok! Ha minden rendbe jön. hogy erkölcsileg igazad van. hogy az övé volt-e. az menjen haza a dunyhája alá.Tudtok-e lábujjhegyen surranni. De sajnos. ceruzát.Hát nem veszélytelen .Ha én valakitõl titokban elveszek valamit. . vállat vonogatva.Nem értem .Nem kell . hogy önként kell visszaszolgáltatnia a pénzt. . Földalattival mehetnék. hogy nem érkeztem meg. mint a gyík. ha hirtelen hátrafordul. . . hogy van .. aki a levelet viszi. . mint a gyerekek. úgy akkor is az enyém. visszalopásról szó sem lehet. . ha veletek maradhatnék. .Igaza van .jelentkezett egy Bleuer nevû fiú. azt nem lophatom el. s mint egy bokszbajnok.A Professzornak igaza van . még nem mehetek hozzátok. Ne kérdezzétek.Úgy is van .Azért is jó volna. mint a. . vagy hason fekve követni egy ember nyomát? Mert mit csináltok. s ha megbokrosodnak. . hogy hol tartózkodom. vagy hogy tõlem lopta-e el. .Úgy van. mint egy rendõrkutya. . de a bíróság mégiscsak elítélne. Az a fiú. s hogy az illetõ úr mikor téved be. levelet kellene küldenem a nagyanyámnak. .helyeselt kis Kedd. hogy a rendõrségre rohannak. . mint szeméttel a papírkosár.Csend! . hogy odamegyek. . . megeshetik. aki elvinne egy levelet az öregasszonynak a Schumann utca tizenötbe? Hálásan megköszönném. .. . .Hason csúszni? . pontosan úgy.Ami az enyém. Emil pedig kölcsönkért papírt.Szívesen .Aki fél. . Ki ad dohányt? A Professzor adott húsz pfennig útiköltséget az oda. A rokonaimnak sejtelme sincs róla. az majd elválik. S ugatni is példátlanul tudok. Micsoda állapotok ezek! Valósággal úgy viselkedtek. hogy szüntessék be a fölösleges vitákat. Nincs valaki.Ügyesnek kell lenni. nem lehetett megállítani. . Én remekül tudok hason csúszni.De egypár revolvert csak be kell szerezni . barátom. hogy a legszívesebben azonmód lefogadta volna. . Tele volt tanácsokkal.

vajon az õ jelenlétében is ugyanúgy cselekednéke. hogy neki mármint a Professzornak . aki üzenetet hoz vagy telefonál. számold meg! Élelmiszerrel el vagyunk látva.kérdezte Emil. ezekért Gerold felelõs. mondta. úgy látszik.Ha majd visszatérek. Véleményem szerint ma ez a helyzet. felhívom a kis Keddet.A detektívek elvárják. Hû unokád Emil Ui.Nagy átlagban eléggé használhatók . nyomában Traugott-tal.Ha üzenetet kap.Egyébként azt mondta az öreg. és mondja meg az apjának. A telefonszámot mindenki tudja. Ezek után másik öt gyerek szaladt haza. vajon az. az máris indulhat. Példamutató magatartást . akkor nem nyugtalankodik . s egyelõre nem mehet haza. Arra én súlyosan ráfizetnék. . . S azzal lóhalálában elrohant. s hogy a pénznek lába kelt. hogy további kimaradást eszközöljön ki a szülõknél. . könnyen meg lehetett jegyezni. A csapat elé állt. nem kaptak kimaradási engedélyt.: Mami sokszor csókoltat. A Professzor kiadta a jelszót. . . Hát igen. Az apám egészen príma ember. Emil szétosztotta a szalámis kenyereket. Gerold. mindenki kapott egyet.még dolga van. A Professzor még megkérte. amikor lehet. Hatalmas csomagokkal érkeztek. hogy hazudjanak nekik. amit akarok. estefelé térnek haza. megtudni. Akinek haza kell mennie. .mondta szigorúan -. A készültségnél fogok jelentkezni.Rendben van. hogy hol vagyok.. Mire ezzel is elkészültek. . Közülük ketten nem jöttek vissza. hogy mindig vizsgáljam meg.Akkor baj van a szerzõdéssel . A szalámit vastartaléknak maga tartotta meg. és átadta Bleuernek. Hogy az anyja adta neki. majd összehajtogatta az iratot. Virágot is hoztam.A berlini szülõk ilyen rendesek? .S akkor nincs is kifogása ellene. hogy hívja fel hazulról a szüleit. Okosabbat nem is tehetnének. azt tehetem. nehogy lekéssünk a vonatról.El ne áruld a rokonságnak . S amíg tartom az ígéretemet. hogy soha semmit nem teszek.De ide figyelj.kiáltotta. Természetesen nem mulasztotta el.A telefonközpont be van rendezve. hogy történt-e idõközben valami. De most aztán indulás. . hogy a szervezet tisztességesen mûködjék! .. a mogorva összekötõvel. ami tisztességtelen vagy veszélyes. Emil . Mindannyian közölték odahaza.helyeselt Emil. Idõközben befutott az öt gyerek. kereken egy márka ötvenet.mondta a Professzor vállát vonogatva... Hogy tudni lehessen.mondta Bleuer. mert így elkerülik. Én például az öregemnek megígértem.Ne hidd. s csak késõbb. valóban a csapathoz tartozike. . kis Kedd hazaindult. Pénzzel is. tartsd a markodat. aki az élelmiszertartalékok felhalmozásával volt megbízva.üdvözlöm a bácsit. A pénzemet itt hagyom nektek. . Gerold egy egész rúd szalámit hozott.jegyezte meg Krummbiegel a fejét vakarva. . hogy esetleg még elmaradnak egy ideig. hátha ez a mi dolgunk veszélyes lesz? ." A címet a papír hátlapjára írta. Megkapod. . hogy mindegyik . . De legalább öt embernek itt kell maradnia. a nénit és Kalapocskát. hogy sok szerencsét ne kívánjon a detektíveknek.Valóban príma .mondta a Professzor. "Emil" volt a jelszó.mondta a Professzor.

egy tolvajt üldözünk . tetszik érteni? .Kérem. . . s a járókelõk a hirtelen meglepetéstõl majd megsiketültek. FEJEZET ÜLDÖZÉS TAXIN E pillanatban három stafétafutó tûnt fel a tér túlsó végén. De már a következõ pillanatban a fiúk is taxiban ültek.Sokszor nézett errefelé? . Ha erõsítésre lesz szükségünk. a Josty-kávéház elõtt. mit csinálunk mondta Krummbiegel.Pénz van fuvardíjra? kérdezte még. mert az ott posztoló Gusztáv jobb karjával "lassíts!" jelet adott. . a két Mittenzwey fivér úgy futott a Kaiser fasor felé. majd hirtelen villámgyorsan magához intett egy épp arra haladó taxit. s olvasni kezdett. amely épp most fordult be a Prager térre? Látja? Utána. . akkor nem tudom.Tetszik tudni. Ez megállt. Más kérdés nincs?.A kocsi száma IA 3733 . Emil.kérdezte a Professzor.Vigyázat! . az autó elindult. Emil szinte boldog volt. . arccal a kávéház irányában. uraim! . Aztán egy esti lapot vásárolt. s illõ távolságban felcsatlakozott kollégája mögé.mondta a sofõr.kiáltotta a Professzor. .Ha most erre mifelénk jön.figyelmeztetett Krummbiegel. A bódé mögött álltak. fiam . De tíz méterrel az újságosbódé elõtt lelassítottak. s úgy nézegette a tájat.Hallom . .Fontos . Mittenzwey. Krummbiegel. A taxi búgva elindult..kérdezte Emil lihegve. .Mi a baj? . . hogy azok ott észre ne vegyék. A tolvaj az utca túloldalán állt. . akkor annak megadom a módját. Mi is megtesszük a magunkét. Úgy zabált. sofõr úr! De óvatosan.mondta a Professzor. kis Kedd elküldi Traugottot.mondta Gusztáv a sofõrnek -.kérdezte a sofõr. . mintha Svájcban volna.Hát minek néz bennünket! .Jelszó: Emil .Esze ágában sem volt.mondta a sofõr. . . hogy az egész Nikolsburger tér reszketni kezdett.. . hogy ellopták a pénzét.Ne kerüljünk túl közel! . . szórakozott tekintetet vetett az elõtte elsietõ emberekre.Biztosan kikukucskált az újság mögül. a keménykalapos beszállt. mintha a százméteres síkfutás rekordját akarnák megdönteni.Ha én veszek valamit a kezembe. . . elhagyta a Kaiser fasort. . A tolvaj ezt szemlátomást nem vette tekintetbe: csodálatra méltó konoksággal olvasgatta az újságját. . A keménykalapos összehajtogatta újságját.. .S mi nem megyünk le a nyakáról.üvöltötték a gyerekek. .morogta szemrehányón a Professzor.súgta Gusztáv.mondta a sofõr.Csigavér .Bolond vagy.kérek.Látja azt a kocsit . s reszkettek az izgalomtól.Elkéstünk? . . Jelszó: Emil..közölte Gusztáv.közölte Emil. X. De ez magunk között marad. hatalmasan hadonászó karokkal. mintha három napja nem evett volna.kiáltotta Emil. s rögtön felírta az adatot. hogy nem üldözik-e vélte id.Gyerünk! .

Eddig nyolcvan pfennig. .Minden modern komforttal el van látva . nyoma veszett.kérdezte a Professzor. akkor szerencsénk van. A Professzor csapatát egy kapualjba vezette.Az út remélhetõleg nem lesz hosszú . .jegyezte meg a Professzor. . mellette egy park alkalmas búvóhelyekkel. A sofõr hátrafordult.. . akkor benn van az egérfogóban. a kezét dörzsölve. .Mi történt? . hogy Gusztávnak kijön a lépése . az elülsõ taxi már meg is állt.. Id.Szobát bérelt a szállodában.Jelszó: Emil.Halló. . Ezt az udvart az Isten is fõhadiszállásnak teremtette. . a Nollendorf téren. félkörben át a Viktoria Luise téren.Krummbiegel hátramaradt õrnek? . . . .kiáltotta a Professzor izgatottan. mint Napóleon a lipcsei csata alatt.Személyesen . A gyerekek hasra vetették magukat. mind a két kocsi megállt. . . Ennél jobbat nem is találhattunk volna. s eltûnt a Hotel Kreid feliratú tábla alatt. amely közvetlenül egy mozi szomszédságában terült el. A keménykalapos kiszállt. Mittenzwey egy tízpfennigessel markában átszaladt a szemközti kávéházba. több telefon a közelben. s mi rögtön mögéje kerülünk.Hasalni! . s megmosolyogták a különös rakományt.sóhajtotta a Professzor.Ha még egy kijárat van. Másik kijárat pedig nincs. Valóban. Persze senki sem vehette észre. De úgyszólván még be sem fejezte a mondatot. . A keménykalapos a Hotel Kreidben szállt meg.felelte id. s felhívta kis Keddet.Már az elülsõ kocsi sem tud keresztezni.Nem olyan ügyetlen. majd újra tovább a Motz utcán. amíg a tilos jelzés át nem váltott zöldbe. és szabaddá tette az utat. Itt id.mondta elégedetten.A Luther utca sarkán vörös fény! . Itt megállapodtak. . Gusztáv elébe.mondta a Professzor. . alaposan utánajártam a dolognak.vélte Emil -. s nevetett. utána . szorosan egymás mögött vesztegelve.kérdezte a Professzor. kifizette a viteldíjat. megnézte a mutatványt. A második kocsi idejében lefékezett.A Motz utcán hajtottak végig.mondta Emil. Egymás hegyén-hátán feküdtek.Hát ezt lekapcsoltuk! . Emil fizetett. Most már valamennyien kiszálltak. mozdulatlanul.súgta Gusztáv.közölte Gusztáv. A járdán többen megálltak. Aztán befutott Gusztáv. . mint amilyennek látszik. majd innét egy nagy udvarra. amikor beszállt a felvonóba.Ha itt száll meg. Egy márkába került.Reméljük.kukorékolta vidáman kis Kedd a vezeték túlsó végén.Természetesen. ebben a szállodában . Hacsak nem szökik ki a tetõn. . Mittenzwey. a taxi után néztek. . Krummbiegel visszament a szálloda felé. amely elhagyottan. Kedd? . De indulás után a csapat újra a felszínre került. hogy a második taxiban ülnek. Mittenzwey. . A fiúk példásan hasaltak.Csak jönne már! . teljesen üresnek látszott. Gusztáv eltûnt. és a veszélyzónán kívül megvárta a további fejleményeket. . a Nollendorf téren. Úgy festett. A fõhadiszállást a .Benne meg lehet bízni . Egy szálloda elõtt. árván álldogált az udvar közepén. Egy székre ült le. aggódó tekintetet vetve a taxi órájára. . láttam.Gusztáv. komám.Szemben a földalatti.

A Professzor visszajött. s törik a fejüket. errõl fogok írni.felelte id. az biztos .Jelszó: Emil . . kis Kedd.Egyszóval . A Professzor a szálloda elé ballagott.az öregek odahaza ülnek. . Különben felriasztják otthon a fõkapitányságot. amikor a barátod megérkezett a levéllel. majd megkérdezte: .Ki kell találnunk valamit . s most odafent van.Be szívesen lennék veletek! . a két Mittenzweyt összekötõként a Nollendorf térre küldte. majd szótlanul visszaült a székére. hogy nincs-e valaki az ágya alatt. Nyilván azt lesi.Szervusz.mozi udvarán rendeztük be. lesegítette õket a kerékpárról. . . majd visszatért a fõhadiszállásra. . Én épp csak lekísértem Bleuert a ház elé udvariasságból. A gazember autóba ült.Sok szerencsét.Szobaszám? . hogy miképp lehetne valamilyen jobb megfigyelõ szolgálatot szervezni. . . mert hogy két gyerek vesszen el egy nap.Itt a tíz pfennig megtakarított útiköltség . s addig le nem mentünk a nyakáról. visszaolvasta a telefonba. . uraim.magyarázta Emil -. s kidüllesztette a mellét. Kalapocskának hívják. akivel ultizhatna.Ha legközelebb szabad dolgozatírás lesz. a Nyugat mozi udvarára. De már megyek is vissza. azután meglógtam vele. azt nem bírná el az idegrendszerük. a bal oldali kapu mögött.beszélte Kalapocska . mi egy másikba. . mert hogyha most még órák hosszat autózna és vendéglõbe menne s bárokba táncolni. Épp indultunk vissza az esti vonathoz. Szobát bérelt. A Professzor udvariasan felkínálta helyét a hölgynek. amíg ki nem szállt.Hurrá! . A fiúk némán álltak és töprengtek. . Mi természetesen nem szóltunk nekik egy negyed szót sem. s rögtön kész a botrány.az úrfi megérkezik Berlinbe.Ez az unokahúgom . Emil feléjük rohant. .Azt még nem tudjuk. hogy mi történhetett veled.Ma már nem kapjuk el. Stramm gyerek egyébként. ha most rögtön lefeküdne . Megveszek az unalomtól. ellenõrzõ körútra. .mondta egy idõ múlva -. meg színházba.Most pedig . Mit is akartam még mondani. De ki fog derülni. . . Jelszó: Emil. gratulálok. s a hang mögött egy kis nikkelezett kerékpár gurult a csapat elé.kiáltották. Bleuer elpirult. Szigorú gondolkodást kérek.Erõsítésre nincs szükségetek? . Már nyolc óra múlt. a hátsó kerék tengelyén pedig Bleuer állt. .Senki.Nehéz volt? ..Pedig mégiscsak az volna a legjobb. Egy kislány ült a nyergében. lelkesen megrázták a kislány kezét.. Mittenzwey.mondta Bleuer . Kis Kedd mindent pontosan feljegyzett. Kis Kedd mindent pontosan feljegyzett .dünnyögte Gusztáv ingerülten.mondta .Megjárja. akkor elõbb egy nagyobb külföldi kölcsönt kellene felvennünk a költségek fedezésére.Nincs.mondta -. Kalapocska leült.Más még nem telefonált? .sóhajtotta kis Kedd. Nemsokára ezután egy kerékpár esengõje szólt be az udvarra.

mint a tenyerét.büszkén. A kislány bájosan ült a széken. hogy Krummbiegel a sarkon õrt áll. . . de ha csak egyszer is elfordul egy alkalmatlan pillanatban. mert ki fõz majd reggel kávét az uraságoknak! De hát mit tehet az ember? Tisztességes lánynak este ágyban a helye. . körülötte a fiúk.Reggelre megint itt vagyok.mondta Gusztáv. ötvenöt pfennig. hogy a helyükön kívánnak maradni. FEJEZET KÉM LOPÓDZIK A SZÁLLODÁBA Az idõ lassan múlt.Haragudtak? .mondta Kalapocska -. hogy "Emil unokám a köztársasági elnöknél vacsorázik".Nem mehetünk a portáshoz. vidáman csöngetett... . De Krummbiegel és a két Mittenzwey fivér közölte. .Most pedig elpárolgok . szíves engedelmével helyet foglalunk itt a lépcsõn. Elvégre nem hagyhatjuk egész éjjel felügyelet nélkül a szállodát. Ha a keménykalapos kinéz az ajtón.jelentette be Kalapocska.Ez pedig a zsebpénzem .Nem is arról van szó . . felugrott a kerékpárra. s addig kiáltozott.A kutya mindenit! . De holnapra remélhetõleg lefogjátok a tagot! Ki nálatok a mesterdetektív? . . Az biztos úgy ismeri a szállodát. hogy: kérem. . Igaz. XI. A fiúk jó ideig szótlanul néztek utána. . amíg az öregeim meg nem nyugodtak. Hol fogtok aludni? Jaj be szívesen veletek maradnék.A Professzor. . Ezek után Emil óvatos léptekkel a szállodáig merészkedett elõ. mint a zsûri tagjai. Emil. hogy te semmiképp sem jelenhetsz meg a színhelyen.kérdezte a Professzor. Végre kezet szoríthatok egy igazi detektívvel.Stramm ötleteid vannak.Jó .Egy dekát se . .mondta Emil.A szállodában kell lenni egy fiúnak. .Becslésem szerint most valaminek történnie kell . Vegyetek rajta néhány szivart! Emil átvette a pénzt. szem elõl vesztheti Grundeist. majd kissé izgatottan visszatért a fõhadiszállásra. Professzor úr . s eltûnt a kapualjban. arról nem is szólva. kitûnõ! Volt egy furcsa szokása: mindig úgy viselkedett. A Professzor zsebre dugta a pénzt. hogy mi történt.mondta. Emil meglátogatta a három elõõrsöt.mondta Kalapocska.A nagymama körülszáguldott a szobában. .kérdezte Emil.Ez itt ni . mint egy szépségkirálynõ. mintha . S mindenki igazat adott neki. uraim! Szervusz. fiam .mondta.Örvendek a szerencsének. aki a lifttel dolgozik.tájékoztatta Kalapocska.Sõt. Megveregette unokabátyja vállát. s elmondhatná neki. . hogy az egyiküket közülük felváltja. Hát viszontlátásra.mondta a Professzor. . s véletlenül meglát. uram.mondta Emil. Egyikünk felkereshetné. . Azután a Professzor lélegzet után kapkodott. A Professzor félszegen elmosolyodott. s egypár érthetetlen szót dadogott. s tudna valami jó tanácsot adni. az egész tervünk füstbe megy. . s felajánlotta. s kinyitotta a száját. terepszemlét tartott.Hát? .

Ennyi az egész. Aztán együtt megettek egy szalámis kenyeret. . De óvatosan! Hátha nyélbe lehet valamit ütni. egy Alsópiacunk s az Állomástér.mondta Emil.A mindenit! . . . Ha ti nem vigyáznátok rám. .felelte a Professzor. hogy a kerületben már bajnokságot nyertem.Izomkolosszusok! . Professzor. van egy parkunk is. hogy melyik szobában lakik a gazember. Szó sincs róla.osztályzatokat adna az embereknek. hogy teljesen letiltom.Miért? . . de látom: kettõtöket nem lehet egyedül hagyni. .Remek egy város .jegyezte meg Gusztáv jószívûen. Egy perc. nagyon szép.Már hozzászoktam.Én meg valószínûleg vidéken nem tudnék élni. mint egy berlini srácnak. autóbuszok. .egyezett bele a Professzor -.Boksz? . hogy ellopták a száznegyven márkáját. Egyébként is még meg kell verekednünk. Épp csak figyelmeztetlek. hogy vidékrõl jött.Helyes . Aztán a Professzor felvilágosítással szolgált az elõttük elsuhanó bel. hogy moziban ül. Sehogy sem illik ide. úgyhogy Emil rövid idõ alatt jelentékenyen megerõsödött nagyvilági tudásában.Mert lefitymálta az ünneplõ ruhámat. .kérdezte a Professzor. De lehet. s ott elmondták egymásnak tanáraik jellemrajzát. Idõközben besötétedett. híj! az embernek libabõrös lesz a háta. Majdnem akkora agyveleje van.Még egy ilyen tipp. három tér és egy park között.Holnapra halasztom. .Nem is olyan ronda az a ruha . Gusztáv eltûnt a kapualjban. Egy óra múlva visszajössz. . De bokszolni azért lehet. s kinevezzük Emilt díszdoktornak. a te anyád szigorú? . . De azért mégsem szeretnék itt élni. Berlin is szép. . . nincs igazam? Olyan.Megszokja az ember . akkor te mész.Csak lassan azzal a kis ésszel! . . villamosok.mondta Emil.kiáltotta Gusztáv.A gyerek meg volt hatva. . Tudd meg.közölte Emil. De én beérem ennyivel. a földalatti fölött remegett az aszfalt. és egy nagy játszótér a folyó mentén. A Professzor és Emil pedig kiállt a kapuba.Nem mondom.. Szemben a kávéházban zene szólt. a nagyváros varázsa szemlátomást hatalmába kerítette. A moziban megkezdõdött az utolsó elõadás. . mintha eltévedt volna. a gyorsvasút dübörgött.Hát akkor én megyek . rengeteg ember áramlott a bejáratok felé. .Mondd. Odahaza Neustadtban van egy Felsõpiacunk. .Megszokja az ember . fiam. Egész életemben ebben a farsangban éljek.Én pedig odahaza az iskolában pehelysúlytól félnehézsúlyig az elsõ vagyok . Tulajdonképpen magam akartam átmenni a szállodába.kérdezte a berlini fiú. Fényreklámok lobbantak fel az égen.mondta Emil sértõdötten. . Mit hányja ez folyton a szemére. S szinte elfeledkezett róla.Milyen furcsa az a nagy fa ott szemben .kiáltotta megvetõen a Professzor. .mondta. százezer utcán és téren? Hisz folyton eltévednék. s összeverekedtek. tehát jó lesz vigyázni.Az embernek folyton az az érzése.. .és külföldi márkájú kocsik származását illetõen. S beszélsz a fiúval. . . Ezért is hívták Professzornak. s egyedül kellene itt álldogálnom. s leadod a jelentést.ajánlotta Gusztáv. kerékpárok és autók veszettül hangversenyeztek az éjszakában.kérdezte a Professzor.

arról nincs vita.Lehet . Mi ketten. .mondta a Professzor. Újabb utasításokat is kértek. hogy van-e valami újság. hogy ha valahol ritkán esik szó pénzrõl. . s este kilencig kimaradjak. . Csak nem teszem meg. Pedig mi is szeretjük egymást.Az ember elvégre tudni szeretné. Odahaza ritkán esik szó pénzrõl. hogy a szomszéd gyerekekkel kimenjek az erdõbe. hogy maradjak a többiekkel. S azért a fele pénzt mindig visszahozom. ha korábban hazaérek. mi? .mondta Emil -.mentegetõdzött Gerold.Ha egyszer korán érek haza. De megcsinálja. Pedig azt kívánja tõlem. . S ha engedélyt ad arra. akkor az anyám épp annyi zsebpénzt ad nekem. akkor ott pénze van a családnak. . A Professzor eltûnõdött. Dehogy akarja.kiáltotta Emil.Hát azt hogy csinálja? . .felelte Emil. mintha száz éhezõ nemzetet kellene rövid idõ alatt feltáplálniuk.Azt nem tudom. vagy vendégségben.mondta a Professzor. . Aki kételkedik benne. Mert hogy kevés van. le lehet fogadni.Az a gyanúm . én akarom. Néha még többet is. hogy egyedül üldögéljen a konyhában. A két gyerek elhallgatott.Már azt hittük. Semmi dolguk itt.mondta egy idõ múlva. A Professzor azonban dühös volt. Meg is próbáltam egyszer-kétszer.Ez. . s magában vacsorázzék.Nem . De ha például kirándulásra megy az osztály. S végeredményben mégiscsak örül. valami bajotok történt. a Nikolsburger téren van a helyük. Érted? . . az anyám meg én gyakran beszélgetünk pénzrõl.mondta Petzold. .Nekünk nem telik másra .No. . . azt a falhoz kenem.Aha .. .mondta a Professzor. hogy a szüleim vagy színházban vannak. . ide figyelj. A Professzor megreszelte torkát. XII. akkor én hét órára már hazajövök.Szó sincs róla. ott várják meg a telefonközpont összekötõjének rendelkezéseit.mondta Emil. Nektek sok pénzetek van? .De nehogy azt hidd.Értem én . . S a hold egy szemével beleselkedett az udvarra.Az anyám! . Mert nem akarom.No látod.Ne légy már olyan undok . mint amennyit a többiek kapnak. Csak keveset vagyunk együtt. hogy én nem állok meg a magam lábán. Nekem mindent szabad. Szótlanul álldogáltak a kapualjban.kérdezte. FEJEZET EGY LIFTESGYEREK. de nem nézett a másik arcába.Hát ez nálunk másképp van . .Hát ez a helyzet nálatok? . az égen néhány halvány csillag reszketett. . hogy Traugott nem jött .Õ akarja? . .Szóval ti nagyon szeretitek egymást? . S az anyámnak folyton dolgoznia kell. mondta. tehetek.vallotta be nyíltan a Professzor. s mégsem keres eleget.Azt nem tudom. amit akarok.Nem értem. Most már teljesen besötétedett. . ZÖLD EGYENRUHÁBAN Este tíz óra felé a készültségnek egy küldöttsége beállított az udvarra.Marhaság. Nem nehéz megérteni. . és egy akkora rakomány szalámis kenyeret hozott magával. de rosszul éreztem magam.Borzasztóan .

Lehet. hogy: gyerünk.Elsõrangú! De maradjunk csendben. .kérdezte a Professzor. A kapualjban állt a liftesgyerek. Gyere közelebb.mondta Petzold. zöld egyenruhában.Vagy hárman. hogy épp miattam kaptok össze . és mesélj! . hogy csak ketten . mint egy elmebajos. Gusztáv. .mondta. .mondta a liftesgyerek. a kezdetétõl fogva.S azzal még valami rettenetesen illetlen kijelentést tett. .Azt indítványozom . Szavazzunk úgy. közelebb! Mire odaballag hozzám. kényelmes léptekkel bejött az udvarra.De Zerlett ott maradt a helyén. Nekem az az indítványom.Ne üvöltözz! . Az általános vidámság hirtelen úgy megnõtt. .Hogy felvágnak! Magamtól is elmegyek.Ne kérdezd tovább . . hogy Petzoldot azonnal zárjuk ki a csapatból.Igenis róla.mondta Emil. uraim. hogy mindenki azt tegye. hogy hogy találkoztunk. .kérdezte Emil. s egy nagyot kiáltva csendet kért. . E pillanatban egy duda szólalt meg.kiáltotta dühösen a Professzor.Te nekem nem parancsolsz. .Hülyék! . Persze a tolvajt sem felejtettem ki. . .Õ bujtott fel bennünket.kérdezte Emil izgatottan.közölte Nagy Frigyes. .Álmodni sem lehet szebbet.kiáltotta a Professzor -.Hányan maradtak a téren? . . . amint épp lábát váltogatva áll a hallban. hát nem ismersz meg? Ugyanis nem a liftesgyerek volt.Helyes .Óriási! . ott jön épp a liftesgyerek. . amihez épp kedve van. megpillantom a liftesgyereket. .mesélte Gusztáv.Példátlan cirkusz volt .Van még egy .mondta Gerold irigykedve. .ajánlotta Emil.parancsolta a Professzor. hogy adjunk Petzoldnak szigorú megrovást.Sajnálom. Hevesen integetett a társaság felé. táncolni kezdett. s hogy itt lakik a szállodában. . Tehát figyelem! Belopódzom a szállodába.Azt ajánlanám. hanem maga Gusztáv személyesen! .Róla .Hát mi újság? .mondta a Professzor. komám. úgyis unlak benneteket. A többiek is vigyorogtak. S hogy iszonyúan vigyáznunk kell. intek neki. s elvonult. aztán.Hû.mondta -. én meg természetesen elénekelem neki a mi egész történetünket. Emilrõl. . különben nem jöttünk volna ide beszélte Gerold. A zöld liftesgyerek pedig ugrálni. hogy várjátok meg. . mint a képviselõházban.A végén majd kisül. Mert arról persze szó sem lehet.mondta Petzold.Te levelibéka .mondta Emil.egyezett bele a Professzor. amíg Gusztáv visszaér a szállodából . majd lassú.Te hülye .Gusztáv nevû kémünktõl hozol hírt? .Egy szót se halljak többet Petzoldról . azt is elmondtam természetesen.. . hogy jókora erõfeszítésébe került. A további munkában ne vehessen többé részt. egy nõi fej jelent meg benne. hogy holnap visszaszerezhessük tõle a pénzt.szidalmazta Emil nevetve. . . . aki idõközben ismét teljesen visszanyerte nyugalmát. de jó kis egyenruha . s veszettül nevetett. hogy az udvarban kinyílt egy ablak. . . igaz.Ez az ügy el van intézve. Az egyenruhás gyerek idõközben a társaság elé ért. feje búbján egy kis zöld tányérsapkával. meg a többit.Négyen . .Az ám .S velünk most mi lesz? . . .helyesbített Gerold. . hogy senki sem maradt ott. .Nézzétek. .Jó történet .kérdezte Nagy Frigyes.

A liftesgyerek mondja.. Hátha hajtóvadászatra kerül sor. sõt még egy fiút hozhatok magammal. . . s bevonul barlangjába.Elsõrangú hely.Hogy aztán mit adott be az öregúrnak.De mit szól majd hozzá a portás? .közölte Gusztáv. ... hogy ott tölthetem az éjszakát.mondja õ.Ez az ügy már el van intézve! .kérdeztem tõle. A liftesgyerek azt gyanította. s ki jön ki rajta?. Én most még felhívom kis Keddet. Most pedig mindenki nyugodtan hazamehet.Remek! . tehát fellopództam. igaz-e. s rögtön nekiláttam a kémszolgálatnak. az ne mulassza el.mondtam. A 61-es a harmadik emeleten van. s beállsz a helyettesemnek.Dolgom persze semmi sincs.kiáltotta a Professzor.Most már semmi baj nem történhetik. A disznó pedig elégedetten bólogat.. el ne felejtsd! . Egy félóra múlva kinyílik a 61es ajtaja. . csak arra kell vigyáznom. . hogy a szállodában telefonon ébresztik a tagokat.mondta a liftesgyerek.Kedves Gusztáv. ez ötven pfennig borravalót jelent. A lépcsõkorlát mögött leselkedtem. Holnap reggel pedig hétkor felkelek.egyenruhám. .Abban megbízhatik a nagyságos úr . eléje állok. . remekül fogod magad érezni. amelyeken a holdfény is átsüt. Õ mondja. . A portás tudniillik az apám..Azazhogy! Mondd meg a portásnak.kiáltotta Gusztáv. Folytatódik a vadászat. természetesen. hogy pontban nyolckor felébresszük az illetõt. holnap elkapjuk. . . haptákba vágom magamat. . s jól kialussza magát. . . azt nem tudom. hogy ingyen sem kellene. A 12-es szoba számára egy levelet kell a levélszekrénybe dobnom. s megkérdem: "Parancsol valamit az úr? Keresni tetszik valamit?" .Én meg Gusztávval a szállodába megyek . .jelentette ki Emil ünnepélyesen. s utána idejövök.Semmit . nagy hálával tartozom neked . s lelkesedésemben nagyot csíptem a saját lábamba. Professzor? . vékony.Hányas szobában lakik a tolvaj? . mert délután alaposan szemügyre vettem! Kis fekete bajusz. . fiam! . no. Mivelhogy tudnotok kell. Amikor visszajött arról a helyrõl. .Nincs az a pénz. a pofája pedig olyan. No. tudjátok már. .kérdezte a Professzor. Amíg el nem kapjuk. Feltûnés nélkül. Pontban nyolc órakor meglesz a telefonébresztés. azzal..Köszönetnyilvánításoktól s virágadományoktól tartózkodni tessék . hogy a holnap reggel jelentkezõket állítsa ismét készültségi szolgálatba. intézkedem. . az ember sohasem tudhatja. hogy öt perc alatt megkaptam ezt az egyenruhát. hogy ne legyek útban.Most pedig megyek haza. elálló fülek. Aki még tud egy kis pénzt szerezni. hogy én ezt elfelejtsem. de tény.Gyerünk.Úgy van. mit szóltok? . hogy a tolvaj a 61-esben lakik.. lábujjhegyen ide-oda surrantam a folyosókon.Meg fogja engedni. Nem rossz foglalkozás. A többiek is szemlátomást elégedettek voltak. 61-es szoba. s megmondom neki.Nem fog murizni? . .mondta Emil..kiáltotta Gerold.Nem .Neked semmi sem elég .Pontban nyolc órakor ünnepi menetben megvárjuk a szálloda elõtt.. Holnap reggel nyolcra pedig pontos megjelenést kérek. hol! Tévedés kizárva. s bevezettek egy üres személyzeti szobába. hogy holnap reggel pontban nyolckor ébresztést kérek. A nagyságos tolvaj úr! Valami dolga volt. nagy.morogta Gusztáv sértõdötten. hogy néhanapján tíz márka borravalója is összegyûl. azt te most felveszed. Mindenki hazavonul.. hát tudjátok már!.

. amíg észrevétlenül el nem szenderedett a puha vánkoson. rajtatok a felelõsség. Kis Kedd összerezzent. mint egy halaskofa a nagy vásárcsarnokból. épp csak hogy egyikük-másikuk olykor megvakarta a fejét. Ez idõ alatt a Professzor a mozi udvarában értekezletet tartott az ott összegyûlt vezetõkkel. s a szobájába szállította. Meg vagyok értve? Indulás! A fiúk elvonultak.emlékeztetett Nagy Frigyes. ti pedig közben felveritek fél Berlint. hogy a gyerek az ágya helyett egy karosszékben alszik. akkor a nyomában . Álmában négymillió telefonbeszélgetést bonyolított le. ügyet sem vetve a szállodára. de kis Kedd tovább virrasztott a telefon mellett. S amikor Grundeis úr reggel. Gusztáv és Emil a szálloda felé vonult el. egy kis szálloda negyedik emeletén.morogta ingerülten a keménykalapos. a Professzor pedig a legközelebbi nyilvános telefonfülkébe.mondta Gerold. Egy óra múlva már valamennyien az igazak álmát aludták. . Ha a tag meglóg.kiáltotta a Professzor. ketten pedig egy üres személyzeti szobában. .Semmi baj. A földalatti vasút bejárója elõtt is számtalan gyerek váltogatta a lábát. ahonnét fel fogja hívni kis Keddet. fésülködés közben kinézett az ablakon. . XIII. . Egy másik osztag az utcasarkon állt fel.Az ember éjt nappá téve töri a fejét.A pénzrõl ne feledkezzünk el . mert úgy szitkozódott. egy részük hazafelé vette az irányt.jelentette Emil. Professzor! . a fák között. rendõrfõnök úr! . a tag nem menekülhet. Amíg csak szülei haza nem értek a színházból. Nincs szükségünk nézõközönségre.Megyek telefonálni! . átkozott kávénénikék! A többiek ugyan türelmesen hallgatták a fõnöki helyzetjelentést.Jelszó: Emil. hogy rengeteg gyerek tartózkodik a ház elõtt. . Tehát értitek? .Ha tehát az üldözött egérutat akar nyerni. A mama a karjába vette.Úgy látszik.Holnap reggel pontban nyolckor találka itt . Legalább két tucat fiú futballozott a kis téren. s meglepetve látták.Ne izgulj. .S intézkedjetek.Aztán hazabillegek. Búcsú. Ingerültnek látszott.Tíz márkát kértem kölcsön a portástól .nevetett Gusztáv. vagy legalábbis annak egy nagy részét: kis Kedd. hogy a tömeg feltûnés nélkül mozogjon.mondta Gerold. aki ágy helyett apja karosszékében töltötte az éjszakát. A világért nem hagyta volna el õrhelyét. Csak a detektívek maradtak az udvaron. . . FEJEZET A TOLVAJ DÍSZKÍSÉRETBEN RÉSZESÜL A 61-es szoba ablaka a Nollendorf térre nyílt.. miközben megkötötte nyakkendõjét. Férfiasan kezet fogtak egymással. . Persze elõbb hazaküldöm Zerlettet a Nikolsburger térrõl.Igenis. hogy hogy foghatná el legbiztosabban a tolvajt. s álmában azt motyogta: . nehogy véletlenül ott töltse az éjszakát.Hordjátok el magatokat! . Addig virrasztott. ez nem mozi.jelentette be a Professzor. Volt azonban egyvalaki. Az összekötõ õrs már rég hazament. A legtöbben a saját ágyukban. de szemlátomást nem szenvedtek túlzott lelkiismeret-furdalásoktól. . megint iskolai szünnap van . meglepetve látta.

Ebben a pillanatban egy kis ezüstcsengõ szólalt meg a kapualjban: Kalapocska vágtatott be kerékpárján az udvarra. Mozgósítanunk kell minden embert.kiáltotta Gerold. A Professzor saját kezûleg fogta Kalapocska kerékpárját.Óriási! . amíg meg nem adja magát.Addig üldözzük. . . mondta. kávét és vajas zsemléket. . . Kalapocska pedig ezalatt körbetáncolta az udvart. a fene egye meg. Kémekkel már nem megyünk semmire. elmennének? Elõbb dõl össze a Nollendorf tér vélte a Professzor. Krummbiegel kimosta a termoszt s a fületlen bögrét. mintha kirándulni mennének! . . mintha négy hete kenyéren és vízen éltek volna.Egy új tervet ajánlok.Azt hiszed. hangosan dudorászott. ami épp eszébe jutott. Mittenzwey.Kávét hoztam .Emil nem bírja a halat . Igyekezz haza.S milyen jó ropogós a zsemle . .kiáltotta Krummbiegel.Várjunk csak! . sorban felhajtottak egy-egy csésze meleg tejeskávét a fületlen bögrébõl.vélte Emil.kukorékolta vidáman -. Igaz.helyesbített Gerold. megvannak. .Nincs jobb dolog a halnál! Mindenki meglepetve nézett rá. id. Emil visszakötötte a kosarat a kerékpár kormányrúdjához. A nagymama külön is üdvözöl. amíg össze nem kiabálják az egész várost s a rendõrséget .Akkor taktikát kell változtatnunk .kiáltotta.kérdezte Krummbiegel. . Emil elhúzta a száját.Mi újság odahaza? .Ugye hogy ugye? . . .Jó reggelt. majd a kerékpár kormányrúdjáról egy madzaggal odakötözött kis kosarat oldott le. . . s közbeközbe elcsirregte. emberek! kiáltotta. s lenyelték a vajas zsemléket. kezet fogott Emillel. A gyerekek ugyan már mind megreggeliztek. de minthogy nem akarták elszomorítani a kislányt. Most is rögtön elpirult. hajtóvadászatot kell rendezni mögötte.Príma . Gerold sem töltötte hasztalanul az idõt: megvizsgálta. . s a szomszédja háta mögé bújt. különben büntetésbõl mindennap halat kapsz ebédre.Mert az biztos. . . hirtelen fél lábra állva.kiáltotta Kalapocska. . hogy észrevegye.Egyetértek .dörmögte a Professzor teli szájjal. . .kérdezte ifj. még Emil sem maradt éhen a szállodában. Meg egy tiszta csészét. hogy inkább visszaadja a pénzt.közölte a Professzor. .Mármint az udvaron .közölte Kalapocska. Így társalogtak. a Professzorral s a többiekkel.kérdezte Emil.Köszönöm. ritkán lehetett a szavát hallani. . A fiúk páratlanul udvariasak s elõzékenyek voltak. nyomban ki kell szaladnia. Mittenzwey kevés beszédû ember volt. De olyat. s minden oldalról körül kell fognunk. vajon a gumik elég kemények-e. . mert ifj.Mit keres ez a rengeteg gyerek a Nollendorf téren? Tisztára. . hogy a füle letörött.mondta Emil. A többiek is helyeselték az elgondolást. leugrott a nyeregbõl. s mindenkinek remek jókedve lett. .maradhatunk. Mittenzwey a papírt csomagolta el. hogysem órák hosszat száznál több gyerek loholjon mögötte ordítozva.Mi bajod? .Mégiscsak kell a nõ a háznál.S ha mégis lenyel egy falatot.Miért nem küldöd haza a gyerekeket? .

A Professzor. mint egy bokszbajnoknak. s izgatottan kérdezgették.Csibész! . az emeleti ablakokból egyre több ember nézte a különös menetet. öt percbe sem telt. hogy mi vár rá. akik egyenesen az arcába meresztették tekintetüket. Jobbrólbalról.Vigyázat. jobbra fordult. hogy le ne maradjanak. A fiúk hangosan beszélgettek. Ugyanabban a pillanatban valamennyi gyerek is sarkon fordult.kiáltotta a Professzor. . Mintha csak megsejtette volna. s egy lépést sem tágítottak mellõle. az ellenség hûségesen követte. Gusztáv kihúzta magát. az üzletekbõl a kiszolgálók s a vevõk az utcára rohantak. hogy mi történt.. s a fiúk után vetette magát.. Ha most megjelenik egy rendõr.Emil egyelõre még . s torkaszakadtából ordította: . E percben Gusztáv megjelent a kapuban. az udvar egy szempillantás alatt kiürült. hogy az majd feldõlt. aki az óriási erõnléttõl szinte járni sem tud. mindennek vége. Ssssss! egy labda sziszegett el a füle mellett. s vidáman csengettyûzött kis ezüstcsengõjével. jobbról gyerekek. s lesütötte szemét. már végképp nem tudta. Egyre rosszabbul érezte magát. . . Be fogjuk keríteni. A háta mögött gyerekek. A keménykalapos szemlátomást egyre idegesebb lett. hogy valami nagy dolog készül mondta a Professzor -.Tessék szíves lenni . az orra elõtt gyerekek. s Grundeis úr körül volt kerítve. mintha a saját nagymamája volna.mondta Emil -. Hirtelen megállt. De minden hiába volt. Az egyik gyerek pedig . Kissé csodálkozva nézett szét maga körül. De végül õ is nyeregbe ugrott. Összerázkódott. A Professzor a bejárat elé ugrott. . s most már ellenkezõ menetirányban haladt a felvonulás.Nem tetszik nekem ez a dolog. Egy bankot pillantott meg az utcasarkon. amíg Grundeis úr végül is megzavarodott.. . nagyot dudált. a válla hirtelen úgy kiszélesedett. egyre hosszabb léptekkel rótta útját. meggyorsította lépteit. -Épp arra várunk. Kalapocska pedig a menet mellett karikázott.. megfordult.természetesen Krummbiegel volt nekiszaladt a keménykalaposnak. s elindult a Kleist utca felé. De amarról is újabb gyerekek rohantak feléje. . s most eljöttek. De a gyerekek is rákapcsoltak. s futólépésben eltûnt a bankajtó mögött.Ezek mind neszét vették..Fedezz .. nevetgéltek. . Értjük egymást? További parancsok menet közben érkeznek.Rögtön rendõrt hívok. balról gyerekek. Voltak köztük. . miért nem tetszik hívni? Grundeis úrnak azonban esze ágában sem volt..mondta Krummbiegel. Indulás! Szaladtak. épp ellenkezõleg.Figyelem!. . Be akart fordulni egy mellékutcába. hogy meg ne lásson.ordította. . kissé sértõdötten. mihez kezdjen. jön! Mindenki rohanni kezdett. futottak.Olyan pofát vág. A keménykalapos épp e percben lépett ki a szálloda kapuján. A keménykalaposnak ebben a pillanatban új ötlete támadt. hogy rendõrt hívjon.Csend legyen! . s visszafelé kezdett futni. nem tetszik nekem ez a dolog mormolta kétszer egymás után. Emil s Gusztáv küldöncei szélsebesen vágtattak a szétszórt gyerekcsoportok felé. No. oldalba lökdösték egymást. Csak Kalapocska maradt ott. A háta libabõrös volt. Arra még ráérünk. rohantak. Áttört a gyerekek gyûrûjén.ordította a keménykalapos. mintha folyton tüsszenteni akarna kiáltotta Gusztáv.Gusztáv és én bemegyünk! .

.marad. S azzal Gusztávval együtt eltûnt az ajtó mögött. még néhányat a törzsgárdából. . mint egy vizsla. . arról. . A Professzor szorosan a tolvaj mellé állt. .Micsoda? . Magához hívta Krummbiegelt. kérem! Ez lopott pénz! . A pénztáros kezébe vette a három bankjegyet. a két Mittenzwey testvért. mintha kígyó csípte volna meg õket. hogy izgalmában alig látott. Elõtte a sorban néhány ember türelmetlenül várt. Ha Gusztáv dudál.fordult a pénztáros Grundeis felé. Elérkezett a döntõ pillanat. Emil.mondta izgatottan lihegve.kérdezte a hivatalnok ijedten. Kalapocska megkérte az egyik gyereket. s megkérdezte a Professzort. kezét nadrágzsebében tartva. nem lesz könnyû dolgunk. Jaj istenem.Egy pillanatra.jelentette ki a Professzor. mintha moziban volnék.Már megbocsát! S azzal megfordult. semmi esetre sem akartak lemaradni. amely fölött egy tábla függött "Pénz be. Jól válogasd ki a tízet.Hát még én! .Tessék? .Ez a pénz nem ezé az úré .és kifizetés" felírással.Ilyen pimaszsággal még életemben nem találkoztam . . hogy én milyen izgatott vagyok! Pontosan. az ablakhoz lépett. .Egy barátomtól lopta. A kapott utasításnak megfelelõen a fiúk ugyan néhány lépéssel hátrább vonultak. amíg a fülkében ülõ hivatalnok be nem fejezi telefonbeszélgetését. . de messzibbre nem voltak hajlandók elmenni. Gusztáv pedig mögéje került. . a többieket pedig szétosztotta a többi üldözõ csoport között. Emilnek úgy dobogott a szíve. Geroldot. felhúzzuk a függönyt. a keménykalapos már az egyik pénztárfülke elõtt állt. negyven márkáért pedig ezüstpénzt kérek . . ez az úr itt elõbb jött. s Emil tíz fiúval a színre lép. s egy százmárkást és két húszmárkást tett le a márványasztalra. s most csak azért akarja felváltani. . hogy a duda kellõ pillanatban mûködésbe kezdhessen.kiáltotta a Professzor hangosan. s jobbjával egy akkora ökölcsapást mért a keménykalapos gyomrára.mondta a keménykalapos.mondta Grundeis a pénztárosnak. FEJEZET MIRE JÓ A GOMBOSTÛ? Mire Gusztáv s a Professzor belépett a bankhelyiségbe. s elindult a pénzszekrény felé. váltson fel egy százmárkást két ötvenmárkásra.Itt vagyok . s felugrottak.mondta a Professzor. XIV. s egy csattanós pofont kent le a Professzornak. azonnal abbahagyták a munkát. ami most fog történni.felelte a fiú -. . maga pedig felcsatlakozott Emilhez. hogy fogja a kerékpárját.Fel a fejjel! Most komolyra fordul a dolog. hogy mi a kívánsága.Legyen szíves. . hallott. hogy a lopást ne lehessen rábizonyítani. s rögtön megfordult. . izgatottan szimatolva.Kérem .Ez nem változtat a tényeken .Halló! .közölte Emil. akik a szomszédos fülkékben ültek s számoltak. Kartársai. Aztán a pénztáros letette a telefonkagylót.

ha ideiglenesen itt tartjuk a pénzt. a bankfiók igazgatója pedig dühösen kivágtatott szobájából. hallja-e? Az anyám küldte a nagyanyámnak. A bejárati ajtón pedig tíz fiú rohant be.Egy hete Berlinben vagyok. Nekem azt mondta a vonaton.Tudniillik én liftesgyereknek öltözve belopózkodtam a szállodába. .kiáltotta Emil. . s egy darab papírt tett maga elé.kérdezte az igazgató. uram mondta az igazgató a tolvajnak.felelte ez.kiáltotta Emil. akkor nincs tanú. akkor sem.Ki gondol arra.Hát az nem olyan egyszerû. . iszonyú hangosan. Azonnal adja vissza! . .kiáltotta Gusztáv.mondta a pénztáros. hogy a pénz a tied? Ráírtad a bankjegyekre a nevedet? Vagy tudod a számukat? .közölte a tolvaj. akivel a vonaton együtt utaztál? .mondta a pénztáros.mondta a tolvaj hanyagul. s tudom. . A hivatalnokok elmosolyodtak. hogy elloptam tõlük azt a pénzt.hogy az áldozat megtántorodott. fiam . hogy adjak át szívélyes üdvözleteket Kurzhals úrnak.Azt állítják a csibészek.Kérem az okmányait. Õ is velünk ült a fülkében. .Ebbõl is látszik. könnyeivel küszködve tehetetlen dühében.Úgy is van . hogy az embert meglopják. . . . hogy ez az úr azonos azzal.Dehogy tudom . Tegnap délután.De csak tegnap este óta! .kiáltotta Emil.kiáltotta Emil. A hivatalnokok kíváncsian a pénztár felé rohantak.kiáltotta Emil dühösen. A keménykalapos nevetett.Mert ha egyedül voltál vele egy fülkében. hogy a gyerek téved . . amit tudok. . uram mondta az igazgató. . uram . .Ez az én pénzem. .jegyezte meg az egyik hivatalnok.Szívesen . Jakob néni Grünauból.Igenis hogy van.kérdezte szigorúan a pénztáros. . Még azzal is megbízott.mondta Grundeis úr. aki a személyazonosságát bizonyítani tudná .Alighanem szükség lesz rá.Egy százmárkást és két húszmárkást lopott el tõlem. .Mi bajuk ezeknek a srácoknak? . s közrefogták Grundeis urat. . hogy Grundeis a neve.Hogy hazudik! . sápadtan a méregtõl.De ha egy pillanatig vár. a pénztár elé ugorva. .kiáltotta Emil. .Legjobb lesz.mondta a tolvaj udvariasan mosolyogva.mondta. . hogy alibit bizonyítson. s csak késõbb szállt ki.Még ha igazat mondasz. .Azt ugyan nem tudja . Aludtam. akkor elhozom a szállodából. . . Mert mivel bizonyítanád be. . . Abban a vonatban. .Hogy milyen galádul hazudik! . a Schumann utca .kérdezte az igazgató.Grundeisnak hívják . a fûszeresünknek. amit épp most adtam át a pénztáros úrnak váltásra . amelyben Neustadttól Berlinbe utaztam. s szemmel látható jóakarattal és érdeklõdéssel néztek a gyerekekre. hogy felírja a keménykalapos nevét és címét. .A Kreid-szállóban lakom.Engem tudniillik Müllernek hívnak.Csupa hazugság! .mondta Emil. . s tegnap egész nap a városban tartózkodtam .Sajnos nincs nálam a személyazonossági igazolványom .Be tudod bizonyítani. . A fiúk meghökkenve néztek Emilre.Dehogy nincs tanúm .S ezt be is tudod bizonyítani? . aki itt lakik Berlinben. Gusztáv pedig háromszor dudált. s azalatt lopta el. De azért mégiscsak az én pénzem. élükön Emil.

hogy el ne veszítsem. XV. De mire kiértek az utcára. A fiúknak izgalmukban elállt a lélegzetük.Meg is szúrtam magam vele. s azt mondta: . A tolvaj hátralépett. . jobbrabalra taszigálta a körülötte álló fiúkat. a bankhivatalnok.kiáltotta az igazgató. Minden valószínûség szerint vasúti tolvajjal van dolguk. a bankhivatalnok.Várjunk csak egy pillanatig! A pénzt gombostûvel a kabátzsebembe tûztem. FEJEZET EMIL A FÕKAPITÁNYSÁGON A menet a legközelebbi õrszobára vonult.Utána! . hogy mi történt. s hiába igyekezett szabadulni. a nyakába ugrottak. hogy tartóztassa le ezt az embert. A pénztáros pedig vette a kalapját. Emil pedig . Itt a rendõr bejelentette egy õrmesternek.Olyan szépek vagytok. majd óriási csengetéssel befordult a sarkon. Példátlan egy menet volt! A rendõr. Az igazgató pedig felszólította a rendõrt. s egy nagyot ugrott a levegõben. . sápadtan az izgalomtól. akit hol Grundeisnak.Álljunk csak meg egy szóra! . S már jött is egy rendõr futólépésben. A pénztáros a három bankjegyet az ablak felé tartotta. hogy kisfiúkat meglopok! . s kiugrott az utcára.Ebédre otthon vagyok.mondta Emil. Ebben a pillanatban a tolvaj villámgyorsan megfordult. zsebre tette a három bankjegyet és a gombostût.Talán meg volt sérülve az egyik bankjegy? .kiáltotta. hol Müllernek hívnak. Az igazgató idegesen dobolt ujjaival az asztalon. Csak nem képzelik. . felrántotta az ajtót. hogy egyikük-másikuk elvágódott. olyan erõvel. kettejük között a tolvaj s mögöttük kilencven-száz gyerek Mellettük az úttesten pedig Kalapocska vidáman csilingelt kis kerékpárján. .S itt a hozzá való tû . már legalább húsz fiú kapaszkodott a tolvaj lábába. kettejük között a tolvaj s mögöttük kilencven-száz gyerek! Így meneteltek a rendõrõrszobára. . . a kezét ráncigálták. A tûszúrásnak a helyét biztos meg lehet találni. én most hazakarikázok.mondta a tolvaj.A gyerek igazat mondott . A rendõr. . Mindenkit üdvözlök. A kabátjába kapaszkodtak. mint a piócák.kiáltotta -. .Emil fiam . s mosolyogva nézte boldog unokabátyját. karjába. s mellette Kalapocska kis ezüstös kerékpárján.Nem hiányzott az egyik sarkából? . s ott elreferálom az egész színházat. keresztülrohant a bankhelyiségen.kiáltotta hirtelen Emil. mint egy nagy iskolai kirándulás .kiáltotta a pénztáros.Nem tudok róla.15-ben. vérszomjasan lógtak rajta.kérdezte a pénztáros. becsületszavamra a pénz az enyém . .A bankjegyeken világosan látni a tû nyomát. Mindenki az ajtó felé szaladt. s a rendõr mellé szegõdött. Kalapocska megnyomta a pedált. . . is büszkén az asztalra helyezte a gombostût. úgy megkönnyebbült egyszerre a szíve. Emil pedig visszabólogatott.Uraim.

Tischbein? . A pénzedet is ott kapod vissza. megevett két tojást pohárban. nem is eshetett ki! . . A pénztáros megkérdezte. s csupa udvariasságból kancsítani kezdett.Micsoda egy csirkefogó! . A többit majd meglátod. .Bevallja-e. Gusztáv és a Professzor .Van pénzed.kiáltotta a Professzor. . . A fiú a sarokban aludt. Az õrmester mindent felírt tintával.dörmögte az õrmester. Ezek után Grundeis-Müller-Kiessling úr tollba mondta pillanatnyi címét. amit elmondtak neki. . ..kérdezte végül a tolvajt.mondta az õrmester.mondta az õrmester.Hisz bevallottam a lopást.mondta a tolvaj. a Kreid-szállodát. . .felelte a tolvaj komoran. . hogy jött rám. . .Most mindannyian odamentek. .Valóságos detektívek! Átkozott banda! . mert tolvajt fogtak a kerületükben. Hogy hol lakom. s ott jelentkezel Lurje õrmesternél. hogy mehet-e. Arra volnék kíváncsi. .Csend legyen! .Grünauban . . mi a neve s hol a lakása.hangos nevetésbe törtek ki. S merthogy épp nem volt pénzem.S hol tartózkodott tegnapig? . s a szálloda portása is adott kölcsön tíz márkát.Biztos ez is hazugság! . . akkor költött volna belõle. . . hogy mi az igazi neve.kérdezte az õrmester. S azzal felemelte a telefonkagylót. hogy hol született.Micsoda alak . De a dörmögés puhára volt bélelve jóakarattal. . és sört is ivott a kávéházban.felelte a keménykalapos. .mondta a tolvaj. .Szíveskedjék engem szabadlábra helyezni.Bevallom .kiegészítette a jelentést. . közölte. . aki a három bankjegyet átadta az õrmesternek. Taxiban is ült. S mindent feljegyzett. . .kérdezte Emil gondterhelten. Most meg Kiesslingnek. . Aztán születési adatait s állandó tartózkodási helyét. Felvették a személyi adatait.Kutyagumit . hogy tegnap délután Emil Tischbein tanulótól a berlini vonaton 140 márkát lopott? . Személyi igazolványai nincsenek.Vigyázat.Én meg mikor kapom vissza a pénzemet? . azt is tetszik tudni.Van hát! . most be kell ülnöd a rabomobilba.Mert ha nem lett volna saját pénze.súgta Gusztáv Emil fülébe -. Amire a fiúk .Herbert Kiessling .kérdezte az õrmester a keménykalapostól.Csend legyen . . . Barátságosan megveregette Emil vállát.S nem is kellett neki olyan nagyon az a pénz . és elment.felelte az õrmester komoran. Aztán elmondta. s felhívta a fõkapitányságot: hogy küldjenek kocsit. .Majd ezt is kivesszük belõle. mert röhögök . S ott majd kitisztázzák a dolgot. . Üzleti dolgaim vannak Berlinben.dörmögte az õrmester.Majd azt is kivesszük belõle. s el szeretném intézni õket.Emil.. te most a földalattival elmész az Alexander térre.dörmögte az õrmester. hogy megnézzem.S magát hogy hívják? . .Hiszen a borítékot hozzátûztem a kabátbélésemhez.kiáltotta Emil.kiáltotta Gusztáv. Én meg felemeltem s kinyitottam.dörmögte az õrmester.Majd kivesszük belõle. Aztán Müllernek.Majd a fõkapitányságon .Nem is tudom. .Kis komám . õrmester úr .Elõbb Grundeisnak hívták. melyik évben. Úgyszintén a bankhivatalnok.kiáltotta Emil. mi van benne.jegyezte meg a Professzor.A fiúk tegnap gyûjtöttek. s egyszerre csak kiesett a zsebébõl a boríték.Tischbein.Csend legyen . .

Ha én valakit enni látok.. balra fordult.Siess. Tischbein úr. még meg nem rágott falatot. A hülye ruhád miatt. A Professzor pedig az õrszoba elõtt várakozó fiúknak hírül adta. . hogy valamennyiüket legalább egyszer viszont fogja látni. Emil kezet fogott az õrmesterrel. .. csak az Emil szûkebb környezetéhez tartozó fiúk kísérték el vendégüket a szállodához.Mehetünk .Lépjen be. A felügyelõ úr rokonszenves embernek látszott.Aha . Lurje úr beleharapott a vajas kenyerébe.mondta. A pénzüket pedig minden bizonnyal vissza fogja fizetni.mondta Emil.dörmögte az õrmester.. . Ezek után mindhárman a fõkapitányságra mentek. Néhány perc múlva befutott a rabomobil.Az rossz kedvedben sem sikerülne. aki a kocsiban ült.mondta. Emil bemutatkozott.Eszedbe ne jusson! . A gombostûrõl sem feledkezett meg.közölte a Professzor.De elõbb vissza szeretném adni a portásnak a tíz márkát mondta Emil. komám . Egyébként is még meg kell verekednünk. már tetszik tudni? . A verekedésrõl lemondok. de a tolvaj a kocsiban meg sem mozdult. Mehetünk? .tette hozzá Gusztáv.Értem.Fiam . majd onnét a földalatti állomására. Lurje úr több folyosón haladt át. s megfogta Gusztáv kezét. mondta. az õrmester pedig a kísérõ rendõrnek. újra balra. Lurje úr akkorát lökött Emilen. hogy képtelen volnék uraságodat a földhöz kenni. rengeteg szobaajtó mellett. A rabomobil útnak indult. s megköszönte a szívességét. A felügyelõ úr máris beszélni szeretne veled. Bizonyára nagyon büszke volt. A gyerekek több csoportra oszolva hazavonultak. hogy egy elõkelõ hathengeres kocsin utazhatik. a mûkedvelõ detektív. . Addig is igaz szívvel köszönetet mond segítségükért.kiáltotta Gusztáv. S reméli. ahol rengeteg folyosón baktattak végig. átadta az írásbeli jelentést s a száznegyven márkát. hadd tudja meg õ is a történet végét. Végül is bekopogott az egyik ajtón.Itt a kis detektívünk. Grundeis-MüllerKiessling úr beszállt. Szabad . . A gyerek szemlátomást megkönnyebbült. a felügyelõ ünnepélyes arcot öltött.mondta Lurje úr tele szájjal. Idevonatkozó telefonjelentéseink már befutottak. . nyelvével félretolva egy újabb. részletesen.mondta Emil. jobbra fordult. De végül is megtalálták Lurje õrmester urat. zsebre . Az utcán álldogáló gyerekek utánaordítottak. . a gyomorsavam máris mûködni kezd. hogy az majd az íróasztalig szánkázott. majd utána a Professzorét is -. a vadászat tehát véget ért. .Most pedig visszakapod a pénzedet . .Lehet .kiáltotta Gusztáv. hogy hívják fel kis Keddet. . . iszonyú jó kedvem van.mondta egy hang. . Úgy meg vagyok hatva. felügyelõ úr . Lurje félig kinyitotta az ajtót.Mamlasz . Átvette a pénzt. mindenre kiterjedõ pontossággal elmondta történetét. Épp reggelizett. enkezemmel kenlek a falra. S Emil megkérte õket.Ha megkísérled.Tischbein nevezetû.Mi majd itt megvárunk . Mire befejezte. . Emil egy kényelmes karosszékben ülve. mielõtt hazautazik. hogy Emil a fõkapitányságon visszakapja a pénzét. .

fiúk . már máskor is követett el bûncselekményeket.felelte Emil. .Ott gyûjtjük össze a bûnözõk fényképeit és ujjlenyomatait magyarázta a felügyelõ. ami veled történt. .Újságírók jelentkeztek .Erre nem is gondoltam. hogy mihez kezdenek most majd Grundeisszel vagy Müllerrel. .Az meg mi? .Nem szerzõdtetnék külsõ munkatársnak? . . akiket még csak most keresünk. .Ki van zárva . Persze a nagynénémet is. Azazhogy interjút akarnak tõled. Emil vállat vont. nehogy még egyszer elveszítsd . . Nagyon jól lehetett velük dolgozni.Valószínû. Lefényképezzük. . négy úr lépett a szobába. . Mert hiszen elképzelhetõ. A felügyelõ kezet fogott velük.De hogy el ne felejtsem: add meg a berlini címedet.S akkor belekerülök az újságba? . . Igen. akkor híres ember lesz belõle.Odamész hozzá.Azt most alaposan kivizsgáljuk .figyelmeztette a felügyelõ.kérdezte a harmadik. .Szenzációs! . .mondta.mondta a felügyelõ. nem igaz? .Gyönyörû .mondta végül is az egyik riporter. .Remekül dolgoztatok. Fõképp a Professzor vágta ki a rezet. .s azzal letette a kagylót. s mindent elmondasz neki. s vele kapcsolatos álma a vonaton.Téged se kukoricalisztbõl fõztek .kiáltotta Emil lelkesen.mondta Emil -. Most aztán lõttek neki. felügyelõ úr . .kiáltotta Emil. ujjlenyomatokat veszünk róla.Pillanat . . hogy az az ember.Nyilatkozat .mondta. hogy a fiúk mindent beleadtak! ..mondta a felügyelõ. . .No? .Arról. mert odahaza Károly nagyherceg szobrának egy nagy bajuszt rajzoltam.Vigyázz. Jöjjön fel a szobámba! . majd röviden elõadta Emil történetét. .. . én vagyok.kiáltotta Emil lelkesen. vagy minek hívják azt az alakot? .Még azt szeretném megkérdezni.Azért nem fordultam rendõrhöz.Hála a magasságosnak . .tette.Schumann utca 15 alatt lakom.De ott vannak azoknak a bûnözõknek az ujjlenyomatai s lábnyomai is. .Falusi gyerek mint fõvárosi detektív. Kopogtak.kiáltotta Emil. . .. .Hát kérem! . . aztán a képet s az ujjlenyomatokat felküldjük a bûnügyi irattárba. . A telefon csöngetett. Emilnek egyszeriben libabõrös lett a háta.Helyes . aki most téged meglopott. .kérdezte Emil.Igen .mondta a kedves detektívfelügyelõ.Az meg mi? . A felügyelõ bólintott. Mert ha egy gimnáziumi tanuló tolvajt fog. .Persze hogy igaz .mondta a felügyelõ. .Miért nem mentél egyenesen egy rendõrhöz? . A négy úr buzgón jegyzett.Apait.kérdezte egy másik nevetve. Itt maradsz még egypár napig.mondta a felügyelõ.mondta Emilnek -. volna valami érdekes dolog a maga számára.. Heimboldéknál. .Az igaz. miközben egy vastag szivarra gyújtott. beszélni akarnak veled. . .Hát maradnék . Jeschke õrmester úr jutott eszébe. Így hívják a nagybátyámat.morogta a felügyelõ. mi? . ugye.Most rögtön átadom a nagymamának. nagy füstfelhõket eregetve a szivarjából.mondta a felügyelõ. .Lehet . anyait! Gusztáv a dudájával meg a Professzor meg a kis Kedd meg a Krummbiegel meg a Mittenzwey testvérek meg a többiek is.mondta.

mondta Emil.kiáltotta a felügyelõ. felügyelõ úr.De büszke! . A többi riporternek azonban még sok kérdeznivalója volt. tejszínhabbal. Az öt jelenlevõ azonban hatalmas nevetésbe tört ki.Ide figyelj. hogy nagy meglepetésben lesz részünk. .jelentette be K stner úr -. . . az üldözést a taxiban. Emil K stner úrral együtt rengeteg folyosón át visszagyalogolt Lurje õrmester úrhoz. amitõl K stner úr kissé megijedi. . . Aztán Gusztáv és a Professzor autóbuszra szállt.Kitûnõ munkaerõk vagytok . .mondta K stner úr -.mondta Emil.Az enyém meg K stner .mondta elismerõn. K stner úr szemlátomást meg volt elégedve. uraim. .Igaz . Sok csokoládétorta fogyott el tejszínhabbal.Persze .felelte az újságíró. Elébb azonban még betérnénk egy cukrászdába egy csokoládétortára.felelte a fiú.Megeshetik.mondta az újságíró.Mindig be szoktam mutatkozni. . hogy visszaadhasd a pénzt. Tessék engem letartóztatni.mondta a gyerek megkönnyebbülve. Kezet fogtak. aki már egy újabb vajas kenyérrel foglalkozott. amit Emil elmondott nekik. Még a címemet is elkérted.Ha én fizethetek . csak nem fogjuk egyik legjobb detektívünket börtönbe dugni! .Nem . . te most eljöhetnél velem a szerkesztõségbe. fizetni én fizetek. .kérdezte. . . . . A cukrászdában sem hagyott alább a jókedv.közölte K stner úr. . s mindent pontosan felírtak. . Emil is nevetett.kérdezte Emil. A dicséret következtében egy-egy újabb adag csokoládétorta fogyott el tejszínhabbal.mondta. a szállodában töltött éjszakát. . és egy cukrászda elé hajtatott.nevettek az újságírók.Mi a véleménye a tolvajról? . mert nem volt pénzem . s a három gyerek K stner úr vezetésével taxiba ült. Gusztáv zöld álruháját. s közben a gyerekek mindent elmondtak.felelte ez.Szóval régi ismerõsök . . A fiúk ennek örültek. és szó sem volt semmiféle letartóztatásról. .kiáltotta a felügyelõ -.Most visszaadhatom? . Majd hívjanak fel egy óra múlva.Tegnap a 177-es villamoson maga váltotta meg a jegyemet. . Azzal elbúcsúztak. ami csak eszükbe jutott: A Nikolsburger téri haditanácsot. ha jól emlékszem.Ugyan! .Még be is mutatkoztál.és pirosra mázoltam az orrát. Emil pedig .Nem hiszem.mondta az újságíró. a zsebében kotorászva. Ezek után elbúcsúztak.. amikor megpillantotta Emilt.Nem . . . . Emil ..mondta.Ugyan.Aha . és az egyik riporter elé lépett. Emil Tischbein a nevem. hogy mûkedvelõ volna .De Gusztáv és a Professzor a folyosón vár rám.Aha . Azzal felállt.emlékeztette Emil.válaszolta az újságíró. .Már emlékszem.Nem ismer meg? . . A többi riporternek azonban még sok kérdeznivalója volt A kocsi belsejében Gusztáv egy nagyot dudált.Azt sem bánom . . Emil . és végül a nagy botrányt a bankfiókban.Tényleg nem? Hát ennek örülök .kérdezte az egyik a felügyelõtõl.Természetesen velünk jönnek .

S a csokrot okvetlen meg kell szereznem. Hálásan köszönöm.Hogy még ne mondjam el neki?. s itt K stner úr az egyik szedõnek átadta azokat a kéziratoldalakat. hogy igénybe kell vennem az idejét .Hogy el ne felejtsem . alá .Nahát! . Aztán felhívta a fõkapitányságon a felügyelõt. Aztán liften újra lementek a földszintre. XVI.mondta Emil..felelte a sofõr.. S a folyosókon úgy futkostak az emberek. K stner úr hosszan szorongatta Emil kezét. .kérdezte. Meg fogsz lepõdni.mondta a sofõrnek. .Ne mondja! . De most el kell mennünk a Kaiser fasorba. és gépbe diktálta mindazt. majd beléptek egy sokablakos világos helyiségbe. mint a fõkapitányság. beültette Emilt. Meg a kofferem is. majd akkora. hogy így történt-e. Mindjárt visszajön.mondta Emil. ahol Emilt egy fényképezõgép elé ültették.Bizony.Sajnálom.Mi az. S ha Emil bólintott. .Szenzációs! . amelyeket odafenn a csinos szõke kisasszony lekopogott. Volna oly szíves? . mintha egy nemzetközi akadályversenyt bonyolítanának le.. épp csak hazaküldi elõbb a fiút a nagymamájához.Vigye el a barátomat a Schumann utca 15. ha nem lesz elég az. Egy szobába nyitottak be.mondta neki. Nagyon örülök. s behajtott . mert nagyon fontos dologról van szó. hogy az . Elõzõleg azonban még meg kellett fésülködnie.. amit Emil elmondott. és olyan vizsgálódó tekintetet vetett Emilre. . De nem sokat ellenkezett. felutaztak három emeletet. . Nagy szenzáció lesz! K stner úr letette a kagylót. . Tudniillik ott van a csokor. fiam! Emil búcsút intett.Hamar . .mondta az ember. Óriási szerkesztõség volt. Természetesen megint csak taxin. Néha abbahagyta. FEJEZET A FELÜGYELÕ ÚJRA JELENTKEZIK Egy idõ múlva Emil kikopogott a sofõrnek.Gyere . K stner úr ide-oda szaladgált a szobában... .mondta Emil. amit a nagymamának hoztam. van-e pénzed.. Innét a nyomdába mentek le . akkor tovább diktált. hogy szíves? .Le fogunk fényképezni. Ugyan!. S azzal elbúcsúztak.morogta a sofõr. mintha ezer írógép dolgozna -.. hogy délután felhívja kis Keddet.Édesanyádat is üdvözlöm .ahol akkora zakatolás és kopogás volt. Nagyon kedves asszony lehet. hogy kipótold. mondta. hanem K stner úrral együtt beszállt a liftbe. olvasd el a ma délutáni lapot. melyben egy szõke kisasszony ült.. K stner úr nemkülönben. balra kanyarodott.kiáltotta K stner úr a már induló autó után -. .kiáltotta Emil meglepetten.. Az autó pedig befordult a következõ sarkon. A taxi megállt. s pénzt adott a sofõrnek.Van pénzem. noha a fiú kézzel-lábbal tiltakozott.. amit kaptam.mondta. . K stner úr taxit hívott. majd K stner úrral együtt útnak indult a szerkesztõség felé. . megkérdezte a fiút. s kimentek az utcára. a Josty-kávéház elé. Most már hamar hazaérünk? ..kiáltotta meglepetten.Az a kérdés. Még jobb!. ... . . .Rendben van . nagyon örülök. ha hazaérsz. sofõr úr . mintha most látná életében elõször.megígérte.Majd add át. .

óriási lárma támadt az ajtó mögött. majd a hajánál fogva becipelte a jövevényt a lakásba.jelentette be a nagymama. s megszorította a fiú kezét.Tartsa meg. az ember fogadjon szót a nagymamájának . Megérkeztek. . miközben a bankjegyet a fiú zsebébe dugta. . De azért óvatosságból Emil beletapogatott a kabátzsebébe.mondta Emil. becsöngetett az ajtón.kiáltotta. .Ó.Tessék. A jó detektívmunkáért . nedves a kezem kukorékolta. Most viszont többet küldött. . visszafelé karikáztak.Emil. . szürke házak között hajtottak el. visszaszállt az autóba. . . te szegény õrült! . hogy néhány hónapja semmit sem küldött. végigrohantak rajta. megállt.Nem dohányzom.Tedd már el.Kaptam húsz márkát mamitól. Egyik kezével megragadta Emil gallérját.kiáltotta Emil. vagy azonnal megüt a guta dühömben . Ó. a kasszához ment.Mami szívélyes üdvözletét küldi. Emil felmászott a harmadik emeletre. A nagymama jelent meg a küszöbön. Abban a pillanatban izgatott kiáltozás. visszakérte az ott ülõ hölgytõl a koffert s a virágokat. mi szegény nõk! Aztán valamennyien bementek a szobába. kiszedte zsebébõl a három bankjegyet.Gyerünk. mint két nappal ezelõtt.Ezt nem fogadhatom el . . . Megfordultak.mondta a sofõr. hogy a huzat ki ne tépje a kezébõl.Miért ne volna meg! . Kalapocska azonban csak a könyökét nyújtotta oda kézfogás helyett.Mert épp mosogatok. drága fiam . Aztán egy újabb utcába kanyarodtak.mondta Márta néni is.Hát most mehetünk a nagymamához. te átkozott gézengúz! . a másikkal egy szelídet legyintett a gyerek bal orcájára.Nem. fiam! .mondta Emil.mondta az öregasszony. Hamarosan elértek a Nollendorf térre. .Hát itt volnánk . .Köszönöm szépen. de nem jutott rá ideje. ó..tette hozzá. . A nagymama s Márta néni pedig akkora szemeket meresztett rá.mondta. . újra befordultak egy sarkon. s amikor épp nem dõlt fel. s megállapodtak a Josty-kávéház elõtt. vajon megvan-e a pénze. . sofõr úr . .Vigyázat. Emil szívesen nézegette volna a tájat.Ez pedig a tiéd. nem fogadom el. Megvolt.Neked jár vissza harminc pfennig.Nem.kiáltotta Kalapocska. Ez most sokkal barátságosabbnak s vidámabbnak tetszett. .felelte a sofõr. . Emil kiszállt.. nagymama! .S vásároljon rajta néhány szivart. .mondta. s azzal elindította a kocsit. .Még mennyi pénzt tetszik kapni? . Mintha megbabonázták volna: a koffer állandóan feldõlt.Semmit . mintha egy valódi Tizian-kép volna. de az üzlet gyengén ment.Vagy elveszed ebben a minutumban. .egy széles mellékutcába. Emil kiszállt. Szerencsére a taxi végül fékezett.Ha például nekem akarnák adni.mondta az öregasszony. s 120 márkát átnyújtott a nagymamának.Megvan a pénz? . tedd zsebre! . Ó.mondta Márta néni barátságosan.kérdezte Kalapocska. mialatt a jobbra egy erõteljes csókot lehelt. . te átkozott gézengúz. . . . . udvariasan köszönetet mondott. miközben egy húszmárkást visszaadott Emilnek. Emilt a díványra ültették.mondta. fiam . Egy idõ múlva egy ismeretlen városrészbe kerültek.Hát téged is látni végre . szûk utcákon. sofõr úr . nem kérem .mondta a gyerek. a fehér selyempapírba burkolt virágcsokorra kellett ügyelnie. S hogy ne haragudj. .

valamint tökéletes köröket írt az aszfaltra. felült a díványon. akit Emil Tischbein tanuló ma reggel átadott a hatóságoknak. Ha jól emlékezett. Ebéd után Emil és Kalapocska lementek az utcára. még egészen friss volt. Tessék egy pillanatig várni. . jobb kezében a nyerget fogva. s kíváncsian hegyezte fülét. .Emil. némán baktatott fel a harmadik emeletre.Igenis. azonos egy hannoveri bankrablóval.Igenis . Emil végigkarikázott három utcát. s megsimogatta Emil fejét.mondta Emil. Kit tisztelhetek az úrban? .Nem is csoda. .mondta ez.felelte az öregasszony.Dehogy van . és gyönyörû hármasokat s nyolcasokat. hogy a tolvaj. mi lesz ebédre? .Emil Tischbein vagyok . mert a fiú ki szerette volna próbálni Kalapocska szép ezüstfényû kerékpárját.Valami baj van? . fiam.Hát arról volna szó . Sírni való. ezredes úr . Egy rendõr közeledett feléjük. vagy ha úgy tetszik.Elhiszem. . hogy mi lesz . másrészt pedig Emilnek úgy rémlett. Jeschke õrmester még mindig kísértett lelkiismeretében. elõtte való nap is sonkás makarónit ebédelt.mondta a rendõr. akkor tisztelettel elfogadom. . Kalapocska virágvázát hozott.felelte Kalapocska.mondta nagymama. s nagy szemeket meresztett a rendõrre.Gratulálok . helyette Kalapocska ugrott fel a nyeregbe. És hálás köszönet.Kinek van születésnapja? . . . aki épp ebben a pillanatban tért vissza a pincébõl. a fiú menten orra vágódna. én köszönöm. mivelhogy azon a véleményen volt. . fiam.. A bácsi csak estére jön haza.kérdezte Kalapocska.Én köszönöm. fiam . . De egyrészt az ember szívesen megeszi kétszer egymás után is a kedvenc ételét. .Sonkás makarónit. .mondta a kislány. nevetni való látvány tárult eléjük.Hát ha másképp nem megy . Kalapocska. teríts! . mintha már legalább egy hónapja nem evett volna.Azzal lement a pincébe a kerékpárját elzárni. hogy ha elengedné. Aztán Emilnek le kellett szállnia. . Amikor mamival együtt megvettük. .mondta Emil szomorúan. mintha elutazása óta már legalább egy hét telt volna el. .vigasztalta Márta néni az elszomorodott gyereket. .kérdezte. akit a rendõrség négy hét óta köröz.mondta a rendõr.kérdezte Emil.Most pedig gyerünk ebédelni. miközben kinyitotta aktatáskáját -. S ennek következtében olyan erélyesen látott neki a makaróninak. Márta néni bevezette az ebédlõbe. Kalapocska pedig vidáman szaladt mögötte. egyszerre megdöbbent csend költözött a szobába. Messze földön híres volt a fõztjérõl. elhiszem. nagymama. .Tegnap óta nem látott vizet . Emil és Kalapocska pedig állva maradt az asztal mellett. Rengeteg . De az õrmester semmit sem árult el titkából. Ezek után a csokor átadása következett. .Mit szeretsz a legjobban? .Mink volnánk azok. . . A nagymama felébredt.Szárított spenót .jajgatott Emil -. fiam . s az elhervadt virágot vázába tette. kérem.mondta a kislány.vélte Kalapocska. De amikor lecsavarták a selyempapírt a csokorról. . hóna alatt aktatáskával.Nem tudom. Nagymama lefeküdt a díványra.Hát akkor tudod. Márta néni pedig almás rétest sütött.Itt laknak Heimboldék? .Épp ellenkezõleg.Hátha magához tér .

A rendõrség pedig ezer márka jutalmat fizetett ki neki. A fiam még egy sort sem írt. Mivelhogy most elég pénzük van.mondta. A pénz nagy részét megtaláltuk a kabátbélésébe varrva. . Tischbeinné tolvajt fogott.Nem. amikor az ember elkészült a számolással. Csak azért ugrottam fel. Képzelje csak el. a jutalom õt illeti. .folytatta a rendõr . csak azt lesem.kiáltotta Tischbeinné. S mivelhogy nevezett Emil Tischbein tanuló találta meg a tolvajt. .Okvetlenül. A felügyelõ úr szívélyes üdvözletét küldi. . egy üzenetet hozok. s mintha zenekart vezényelve. A nagymama aláírta a nyugtát.De hát honnét tudja mindezt? .. a rendõr pedig eltávozott.Köszönöm. .Mi történt vele? Hol van? Mit tud róla? .pénzt lopott.Emil tudniillik szívélyes üdvözleteket küld és. .. Emil a nagymama mellett ült.Rögtön megõrülök.Fogjanak meg.. most pedig meghívjuk a fiúkat uzsonnára! .Atyaúristen! . Fésüljem meg? ..Nagyon izgatott volt.mondta Emil.felelte Tischbeinné. s hiába tagadott. s fejcsóválva mondta: . FEJEZET TISCHBEINNÉ NAGYON IZGATOTT Másnap reggel Neustadtban Wirthné. hogy okvetlenül tessék menni. s egyben örömének ad kifejezést afölött. s egy szót sem tudott kiejteni. a pék felesége becsöngetett Tischbeinék lakására.kiáltotta Kalapocska. . hogy. Tischbeinné! . aki a rendõrséget a tettes nyomára vezeti. köszönöm.. mert elájulok! . hogy a tisztes munka így elnyeri jutalmát.. Mit szólnátok hozzá. Ha megszólal a csengõ. . . s egyenként leszámolta az egészet az asztalra. .Hogy van? . Heimboldné épp most hívott fel Berlinbõl. De azért.. Emil udvariasan meghajolt.Jó napot. a fénykép s az ujjlenyomatok segítségével sikerült leleplezni.De hiszen nagyon jól van. . Az öregasszony vállára tette a kezét..A bank pedig .Igen .mondta a pék felesége. .kiáltotta Kalapocska.mondta Tischbeinné.súgta Márta néni.A nõvére.két héttel ezelõtt jutalmat tûzött ki annak számára. Hát ehhez mit szól? S most azt üzeni.Hihetetlen! Hihetetlen! Kalapocska pedig felállt a székre. kedvesem . tulajdonképpen. A rendõr ezek után nagy köteg bankjegyet szedett ki aktatáskájából... Wirthné asszony . Csupa ezermárkást.. Kitûnõen van. hát igen. . most már mami is feljöhetne Berlinbe? XVII. . hogy a déli vonattal tessék felutazni hozzá Berlinbe. ijedtében mind a két karját ég felé emelte.A kiskésit! .Most pedig meghívjuk. tehát könnyen nyélbe lehet ütni.Ezer márka! . úgy énekelte: .Kérem .Ideges vagyok.. De Márta néni elõbb egy nagy pohár cseresznyepálinkával kínálta meg a konyhaszekrénybõl. s üzeni. . . Most már be is vallotta a dolgot. Emil is ott volt a telefonnál. hogy nem a postás jött-e.

Egyszóval. Wirthné asszony . . Holott az ablakok be voltak csukva.Ön Emil Tischbein édesanyja? De hisz az egy remek fickó.Persze hogy megyek.Ugyan hagyjon már azzal az ezer márkával! .. A szemben ülõ úr alig tudta kivárni. Tischbeinné idegesen izgett-mozgott a helyén. Addig egy perc nyugságom nem lenne. pedig most már rég túl van rajta. s a legszívesebben kiszállt volna. .kiáltotta.Hát elálmosodott szegény .Tessék.Hát akkor jó utazást! S kellemes szórakozást! . hogy végezzen az olvasással. soha többé nem engedem egyedül . asszonyom.Mihelyt magára marad. A közepén pedig Emil arcképe díszelgett. hogy nincs elvesztegetni való pénzünk. egy fillér sem. amelyek elhaladtak az ablak mögött. . Hogy is tud ilyen hanyag lenni! Mintha nem tudná. S ujjával egy fényképre mutatott. ha erre gondolok. bosszús tekintetet vetett a szemben levõ utasra.. az szent igaz. hogy vigyázzon a száznegyven márkára. Okos is. de a cikk nagyon hosszú volt.mormolta Tischbeinné izgatottan.. tessék! .Úgy. mondhatni. Tischbeinné valósággal belesápadt. mintha a szél fújná. értem .Azt mondja.De hiszen érdemes volt! . még nagyobb meglepetés érte. úgy. . S miközben így emésztette magát.Atyaúristen! . az asszony megõrült. le a kalappal? Hát csak tartsa nyugodtan a fején. Az újság úgy zizegett a kezében. rögtön ilyen szamárságokba keveredik.. .Köszönöm. . le a kalappal! . úgy? .kérdezte jókedvûen a szemben lévõ úr. Vele szemben egy úr újságot olvasott. már kissé megjuhászodva. . akárhogy nézzük is! . . De végül mégiscsak kimászott a verembõl a gyerek! S a többiek is milyen remekül dolgoztak.Úgy.Ezer márka nem megvetendõ összeg. zseniálisan! Akárhogy nézzük is. . kezdve a neustadti pályaudvaron s a berlini fõkapitányságon végezve. Azt hitte..mondta Tischbeinné.Hát az igaz . s csaknem az egész elsõ oldalt betöltötte.Tényleg? . ha valami baja történt volna! Még most is égnek áll a hajam. .Ezer márka? Mert tolvajt fogott? Hogy jutott ez az eszébe? Nincs jobb dolga.Az is meglehet. A vastag betûs cím így szólt: SZÁZ BERLINI GYEREK ELFOG EGY TOLVAJT Ezek után részletes jelentés következett Emil útikalandjairól. hogy megtolja a túl lassú vonatot. . . s idegességében ideoda forgatta szemét és fejét. szorgalmas is. s gondterhelt arccal becsukta vendége mögött az ajtót. melyet az újság elsõ oldalán közölt.. mondják.dadogta Tischbeinné. Végül Tischbeinné végzett a cikkel.kiáltotta Wirthné. felmegy Berlinbe? . hogy a tolvaj hipnotizálta. Elsõ az osztályban. Nagyszerûen viselkedtek. Le a kalappal elõtte. .. amíg viszont nem látom a gyereket. s így szólt: . Nem.Ezer márkát nem mindennap keres az ember..Ez. nagyszerûen viselkedtek!.mondta a szemben ülõ utas. Pedig hányszor figyelmeztettem rá. az is elõfordul.S azzal kiterítette maga elé az újságot.. De képzelje el. és olvasni kezdett.Nono! . Mindig szamárságokon töri a fejét. Az utas ijedten nézett rá.. tekintete egyszerre csak megakadt a szemben ülõ úr újságján. kérem. ez az én fiam.mormolta Tischbeinné.. Okos fiú.mondta Tischbeinné..mondta Wirthné. a sürgönypóznákat számolta. s kitépte az úr kezébõl a lapot. . .. De délután a berlini vonat egyik fülkéjében ülve.

zsémbeskedett a mama. Összesen tizenegyszer olvasta el. . Szörnyethalnék a félelemtõl. szõrmével bélelve. mert nem szeretjük. . te kölyök . Nagyon nyugtalan voltam...kiáltotta Emil.A fénykép jó? . fiam.Berlinbe. hogy újra meg újra elolvasta fia kalandos történetét. és egy jó télikabátot.Hát most mit szólsz? .Remek egy fickó! . hogy minden újság fényképet közölt rólam? S hogy hosszú cikkeket írtak? .kérdezte az utas.Semmi . éppilyen. ha akarod. Ezer márka! Hát nem csodálatos? Elsõnek egy villamos hajszárítót veszünk neked.Ha akarod.De azért rendbe szedhette volna magát egy kicsit.. . .Már tegnap almás rétest sütött nekem.mondta Emil. Ezt reklámnak hívják. és nagy meghatottságában kifújta az orrát. . a hajszárítót azt nem engedem el. . ha ennyit foglalkoznak velünk.beszélte Emil izgatottan -. Lehet. hogy bankba tesszük a pénzt .. .mondta a mama.De mi nem fogadjuk el . Anyja tiszteletére az ünnepi kék ruháját öltötte fel. .Tudom.Azt hittem. Egyszer még szükséged lehet rá..De magasan hordod az orrod. .Egy nagy áruház nekem meg a Professzornak meg Gusztávnak új ruhákat akar ajándékozni.A pénz a bácsinál van. Azért nem fogadjuk el. s Tischbeinné Berlinig azzal töltötte az idõt.nevetett az utas. és megszorította a gyerek karját. . . .kiáltotta. Tischbeinné még egyszer megnézte a képet. . pedig ruha helyett futballt is kaphatnánk.mondta Tischbeinné.Egyet már a vonaton elolvastam. . miközben karját anyja karjába fûzte -.Asszonyom .kiáltotta az úr.Hát majd még beszélünk róla .A kabát csupa ránc.mondta -. Hányszor megmondtam neki. mindjárt megõrülök a boldogságtól.Példátlanul csodálatos volt. Nem igaz? .Ha ez a legnagyobb hibája! .kiáltotta Emil. vagy egy fényképezõgépet. tudod? . csak nála vásárolunk. . . és erre most meghívtuk az egész bandát. Nekem pedig? Azt még meggondoljuk.Ez még sokra viszi! . .Tudod-e.mondta Tischbeinné. .mondta Tischbeinné. s közzétenni az újságokban. detektívek. miközben anyja nyakába ugrott. A Friedrichstrasse pályaudvaron Emil már a peronon állt. hogy nem haragszik. A felnõttek hagyjanak ki bennünket. azt esetleg betehetjük a bankba.Ha marad valami.mondta a mama.Hát sok hibája nincs a gyereknek . Tetszik önnek? . de az arcán meglátszott. meg a télikabátot sem . De nem hallgat az emberre. majd mindent pontosan elmesélek. . . az ilyen dolgokból.Nem. ha leül.Kitõl? . Az újságot a fülkében hagyta. Nem történt semmi bajod? . . a szekrénybe zárta. hogy egy futballt.Jó .Márta néninél . ha már fényképész elé került . .Helyes .vélte az anyja. hogy itt tetszik lenni.. A következõ állomáson az úr kiszállt. hogy mi. kaphatok egy újat. s üvöltenek. De elõbb meg kell ismerned a barátaimat. hogy gombolja ki. Majd meglátjuk.mondta Emil. .kérdezte Tischbeinné. Most már ott vannak.A ruhádnak nem sokat használt a dolog .Azt hol lehet? . gyerekeket. .

ez meg mindegyiknek megköszönte. Elvégezte a feladatát. hogy még a rétes sem zizegett.Mert kérdem . Mindenki kis Keddre nézett. mivelhogy a népek már amúgy is megõrjítettek benneteket. s rettenetesen szégyellte magát. hogy Márta néni virágcserepei zörögni kezdtek. Akinek helyén van a szíve. Ennyit errõl! Kalapocska felemelte a nagy csokoládés kannát. De azért nem kell túlzásba esni. s akkorát dudált. FEJEZET VAN-E A TÖRTÉNETNEK TANULSÁGA? .Úgy van . s azt mondta: . kis Kedd. hogy segítségére volt fiának. aki szívesen öltözött volna át liftesgyereknek.Márta néniéknél valóban csúcsforgalom volt. s tíz évvel fiatalabbnak látszott.Ki akar még csokoládét. felállt. innunk. Igenis. Kis Kedd pedig egyet szívott az orrán. Most tehát valamennyien álljunk fel s kiáltsuk: éljen kis Kedd! A fiúk felugráltak. Ne csináljanak velünk reklámot. .Mi az hogy! .A ruhákat.kiáltotta Gusztáv. úgy van. Gerold. Nagy Frigyes. az elvégzi a dolgát. . és forró csokoládét öntött a csészékbe . Mindenki megjelent: Gusztáv. de odahaza maradt önszántából. A gyerekek elhallgattak. Traugott. . . A nagymama pedig a. Meg vagytok sértve.Éljen kis Kedd! Aztán mindenki újra helyet foglalt. díványon ült. Kalapocska mint egy csikó rohangászott az asztal körül. a két Mittenzwey. és a többiek is mind. mi még gyerekek vagyunk. aki ugyancsak szívesen mászott volna lábujjhegyen a tolvaj háta mögött. és forró csokoládét öntött a csészékbe. Beleegyeztek? . Két napig ült a telefon mellett. uraim? Nem tehetek róla. Mert ezt mindegyiktek megtette volna. S mindannyian azt kiáltották: . Székeket kellett kölcsönkérni a szomszédságtól. Aztán a nagymama kanalával megkopogtatta csészéjét.Hát igen . én mondom nektek.Kis Keddrõl beszélek. illetve futballokat nem fogadjuk el. Egy szó.Köszönöm szépen. Amikor Emil befutott. .mondta Emil.kiáltotta a nagymama. mert az volt a kötelessége. Krummbiegel. ha száz gyerek elfog egy tolvajt? Nem nagy dolog. XVIII. nevetett. Én ezt helytelenítem. A gyereknek málnapiros lett az arca. Márta néni és Tischbeinné pedig beszaladt a konyhából. Kalapocska tenyerébõl tölcsért formált a szája elé. én ezt helytelenítem. Olyan csend lett. mint száz. olyan nagy dolog az. Ez volt az igazi férfimunka. figyelem! Én most egy beszédet tartok. Dicséretet nem kaptok tõlem. Tudta a kötelességét.Ifjúság. mint egy szép hosszú költemény. Márta néni almás rétese olyan volt. az ünnepség tetõpontjára hágott. ne tessék beképzeltnek lenni. pedig szívesebben lett volna köztetek. A gyerekek sorban bemutatkoztak Tischbeinnének. a Professzor. igenis az volt a kötelessége. s a következõ beszédet mondta: . De van köztetek valaki. emberek? Mert most Emil egészségére kell. tudjátok? Mindenki példát vehet róla.folytatta a nagymama -. Kalapocska mint egy csikó rohangászott az asztal körül.

A villamos hajszárítót s a kabátot persze megvesszük határozta el a nagymama. A két nõvér.ajánlotta a nagymama jókedvûen. . .Hogy közben legyeket fogdosok? Persze az helyes.Akkor semmi örömöm sincs a dologból.kiáltotta Emil elégedetten. mint egy szúnyog. azért állította be egészen alacsonyra.Valami haszna talán mégiscsak volt a dolognak . s ha nem volnál olyan sovány.Ha nem volnál lány . az egyébként az én dolgom.Én meg azt tanultam meg . .Te még gyerek vagy. Kalapocska? . hogy anyukád megkapja a villamos hajszárítóját. . .mondta Tischbeinné. .Holnap korán reggel megyünk bevásárolni . .Hát nem látod. azazhogy Heimboldéknak nem is volt kutyájuk. .Szó sem lehet róla . hogy a jövõben a magadét tehesd tönkre. Tetszik tudni.De kemény koponyája van. . azt az édesanyád határozza el. s újra meghányták-vetették az elmúlt izgalmas napok történetét.mondta a fiú. hogy gyereket . Elõzõleg azonban Emil nagy becsületszavára megígérte.mondta Kalapocska az apjának.Hát ha mindenáron akarod. . .Ne veszekedjetek.Emil .. azt tehetek vele. hogy hivatásos versenyzõ.Dehogy tettem tönkre . Emil felállt az asztal mellõl. .Persze hogy volt . és hogy mi történjék a pénzzel. . tisztelt uram .ajánlotta neki a bácsi. de ha a bácsi esténként vacsora után lement a kocsmába.kiáltotta Emil felháborodottan.Beleegyezel. az ablakhoz lépett. hogy az emberek azt higgyék róla.kiáltotta Emil.mondta Emil -.A többit pedig a bankba tesszük. de annyiban nem hagyjuk a dolgot.kiáltotta Emil. mindennek vége közöttünk. inkább kaparjátok ki egymás szemét .Hát mit képzeltél? .Tedd a bankba! .mondta a kislány. Mami vegyen magának egy villamos hajszárítót s egy télikabátot. Nem értelek benneteket. Vacsora után pedig Tischbeinné átvette az ezer márkát.Estefelé a társaság elbúcsúzott.Épp csak hogy egy kissé magasabbra csavartam a nyergét. tönkretetted Kalapocska kerékpárját? . . mami? . tehát az ülést bezárom. . hogy ajándékot adhat az anyjának? Hogy ti felnõttek néha milyen átkozottul rövidlátók vagytok! . A pénz elvégre az enyém.mondta Tischbeinné -. . akkor megtanítanálak tisztességes viselkedésre. Jó lesz.kérdezte Tischbeinné gondterhelten -.Velünk jössz. Vacsora után a bácsi sétálni vitte a kutyát. Emil? .vélte Márta néni. S azzal mindkét öklét dühösen nadrágzsebébe dugta.Az a szándékom . Aztán hazajött a bácsi. .igazította helyre a bácsi. nagymama s Kalapocska tehát magára maradt Emillel. . .Majom . szõrmével bélelve. hogy másnap délután Kalapocskával együtt meglátogatja a Professzort. . hogy: sétálni viszi a kutyát. ne verekedjetek.Igenis .Tévedés . s a társaságnak hátat fordítva. . . Te meg egy kerékpárt veszel magadnak.Mert azt megtanultam. hogy senkiben sem szabad vakon megbízni. . amit akarok. De ma nem akarom magam felizgatni.. s ne a szegény unokahúgodét. S ezek után másról kezdtek beszélni. annak a családban az volt a neve. s a család megvacsorázott.mondta Kalapocska megvetõen. Hogy mit veszek magamnak a pénzemen s mit nem.Ha még egyszer elcsavarod a nyergemet. hogy Emilnek elsõsorban az okoz örömet.

. mialatt székén körüllovagolta a szobát.Szamárság habbal . .Dehogynem lehet .kérdezte Márta néni -.Éljen.énekelte Kalapocska.dörmögte a nagymama -. Nem az a tanulság. habbal . . éljen! .nem szabad egyedül útnak engedni.dörmögte a nagymama.kiáltotta Kalapocska.Az .mondta a nagymama. .Éspedig? . .kérdezték a többiek. éljen. hogy semmi hasznos tanulságot nem lehet levonni a dologból? .Azt hiszed tehát . habbal. .Szamárság habbal.Mi volna az a tanulság? . Nem az a tanulság. hogy az ember pénzt postautalványon küldjön. miközben székével átlovagolt a hálószobába. S az öregasszony vékony hangon hosszan kacagott. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->