XVII. évfolyam 8.

szám Kedvezmények Óbuda Kártyával

Megjelenik kéthetente

2011. április 27.

Pályázat zöldfelületek gondozására

Indul a vízisport évad

7

Számos kedvezményben részesülhetnek a kártya használói, melyeket szolgáltatók, vendéglátóhelyek, üzletek biztosítanak.

20

Társasházaknak és lakásszövetkezeteknek hirdet zöldfelület gondozási pályázatot az önkormányzat.

29

Az Óbudai Sportegyesület Rozgonyi Piroska utcai vízitelepén május 1-jén évadnyitót tartanak, szabad sportnappal.

Fogyatékkal élõk egészségnapja

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Az Óbudai Egészségolimpiával két éve a legváltozatosabb eszközökkel arra ösztönzik a városrész lakosságát, hogy éljenek minél egészségesebb életet. A rendezvénysorozat különleges állomásához érkezett április 17-én, amikor a Fogyatékos Személyek Egészségnapját rendezték az akadálymentes Szent Margit Rendelõintézetben. F OLYTATÁS A 6. OLDALON

Bõvül az élelmezési program
Az Ételt az Életért Alapítvány 2004-ben költözött Csillaghegyre. Egy 2009 januárjában indult kerületi program fejlesztésével és bõvítésével a civil szervezet 2011ben már heti 5 alkalommal, napi 400 adag ételt oszt szét a kerületben.
RÉSZLETEK A 8. OLDALON

Programajánló a 2-5. oldalon

2

Önkormányzat

2011/8. szám

2011/8. szám

Önkormányzat

3

szám .4 Önkormányzat 2011/8.

2011/8. szám Önkormányzat 5 .

Szõke László. már megtették az elsõ lépést egészségükért . Ha felismerik. elõadásokkal.vagy mozgássérült embereknek van éppen elég bajuk. ismeretterjesztõ cikkekkel segítették elõ az elmúlt két évben. valamint a pre- vencióra hívja fel a figyelmet. hiszen õk elszántságuknak és kitartásuknak köszönhetõen valódi példaképek. Ez csak akkor lehetséges. az állapotrosszabbodás megelõzése érdekében. hogy egészségük. de mindenki számára komfortosan igénybe vehetõk igazán a fogyatékos személyek egészségolimpiájának létrehozásával váltak. Várszegi József. A sport és a testmozgás kitûnõ alkalmat kínál arra. Sz. mely a biciklivel való munkába járást ösztönzi. szám Eredményes tavaszt zárt az Óbudai Egészségolimpia Fogyatékkal élõk egészségnapja résztvevõnek. hallás. kvíz-játékokkal. A rendezvények végig nyitottak voltak. hogy a lakosoknak segítsenek az egészségtudatos életmód elemeinek elsajátításában.6 Önkormányzat 2011/8.fogalmazott beszédében dr. Mindezt szûrésekkel. ha eljutnak a vizsgálatokra. így több erõt. OLDALRÓL Sporttal a sztereotípiák ellen . A leggyakoribb problémának az urológiai. FOTÓ: ANTAL ISTVÁN FOTÓK: SÁNTA BALÁZS Tabáni István nagy sikerû koncertet adott Idén tavasszal is elindították azt a mozgalmat. sorsuk a saját kezükben van. Csilla Több mint 2 ezer ember vett részt a különbözõ szûrõvizsgálatokon az Óbudai Egészségolimpia tavaszi szûrésein és a Fogyatékos Személyek Egészségnapján. hogy ilyen és ehhez hasonló rendezvényekkel egyaránt nyitottabbá tehetõk a fogyatékos emberek és a többségi társadalom tagjai is. jókedvet. FOLYTATÁS AZ 1. energiát. tanácsadásokkal. hogy általa sikerüljön valamit lebontani a sokakban kialakult sztereotípiából. Mint kiemelte: nagy elismerés illeti paralimpikonjainkat.Ilyen verseny még nem volt a világon. ha az ember valamilyen fogyatékossággal kénytelen együtt élni.Akik eljöttek a Szent Margit Rendelõintézetbe. valamint azt. majd hozzátette: különösen nagy dolog ez akkor. sport programokkal. hogy az egészséges életvitel örömteli tud lenni. ha minél többen ráébrednek arra. . Az óbudai akadálymentes helyszín nagyszerû példa arra. a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fogyatékosságügyi fõosztályának vezetõje a megelõzés fontosságát hangsúlyozta. a Szent Margit Rendelõintézet ügyvezetõ igazgatója. Hangsúlyozta: . hosszabb minõségi életet biztosíthat . valamint a magas vérnyomás bizonyultak. az emésztõszervi és a mozgásszervi megbetegedések. A programot Egészségolimpiának nevezték el. Az Egészségolimpia mely az EGT-Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával valósulhatott meg szervezésével ÓbudaBékásmegyer Önkormányzatának és a Szent Margit Rendelõintézetnek az volt a célja. semhogy a szabadidõnek ezt a küzdelmes eltöltését válasszák.mondta elöljáróban Puskás Péter alpolgármester. a sport jelentõségére. melyben nem másokat. Bringázz a munkába! elnevezéssel . hogy a fogyatékossággal élõ embereknek is szükségük van egészségük karbantartására. hanem önmagát kellett legyõznie minden Óbuda példát mutatott Dr. A kezdeményezés az egészséges életmódra. nem holmi önsanyargatás.Szerettük volna. mely szerint a látás-.

a többi. Megjelenésünk FOTÓ: ANTAL ISTVÁN A Wysocki Légió Hagyományõrzõ Egyesület és a III. Idõpont-egyeztetés miatt a fogadóórára elõzetesen be kell jelentkezni a 367-8791es telefonszámon. További információért hívja a polgármesteri titkárságot a 437-8696-os telefonszámon. a katyni áldozatok emléknapján. ha valaki egy olyan élelmiszerboltban vásárol. A részletekrõl Puskás Péter (FideszKDNP) alpolgármester tájékoztatott. Óvodai beíratás A III. és a kártyaelfogadó-helyek száma több mint száz legyen hangsúlyozta Puskás Péter. a civil. Például. megadott termékekre vagy szolgáltatásokra válthatnak be. vendéglátóhelyek. szerdán jelenik meg! Újságunk korábbi számai is olvashatók a www. . szám Önkormányzat 7 Egy év múlva a helyi lakosok fele rendelkezhet hûségkártyával Kedvezményes szolgáltatások Óbuda Kártyával A képviselõ-testület. május 7-én veheti át a díjazott . Budapesten. • Menczer Erzsébet (3. 2003. Az együttes rendszeresen fellép az önkormányzat rendezvényein. Ennek értelmében egyhangúlag ítéltük oda az elismerést a Kincsõ Néptáncegyüttesnek. a program mûködtetõje bocsátja ki. hogy a következõ egy év alatt a kerület lakosságának legalább fele rendelkezzen Óbuda Kártyával. ha- nem a városrész. Cs. hanem egész Gyertyagyújtás a katyni áldozatok emlékmûvénél Utcanévadás A Fõvárosi Közgyûlés módosította az utcanévadás szabályait. Országgyûlési képviselõk fogadóórái • Bús Balázs polgármester és országgyûlési képviselõ (4. mellyel a III. Ezzel egy olyan speciális rendszer alakul ki. kulturális és kisebbségi bizottság elnökétõl. tevékenységével színesíti és pozitívan befolyásolja a városrész kulturális életét. Ez a gyakorlatban azt jelenti. amely kártyaelfogadó-hely. civil és kisebbségi bizottság javaslatának figyelembevételével a képviselõ-testület április 7-ei ülésén született döntés. melyeket a városrészben lévõ szolgáltatók. szám alatti Fidesz irodában. önkormányzat által másoknak odaítélt elismeréssel együtt a Kerület Napján. Az Óbuda Kultúrájáért Díjat. Az idei költségvetésben 15 millió forintot különített el a képviselõ-testület erre a célra. Alapja a hûségkártya-program. jutalmazza a kerület kulturális életének alakulásához kiemelkedõen hozzájáruló mûvészek. vásárlásaik után pontokat írnak jóvá. hogy a kártya használóinak. Egyhangúlag ítélték oda az elismerést Óbuda Kultúrájáért Díj a Kincsõ Néptáncegyüttesnek Nyolc évvel ezelõtt. kerü- letben lakó polgárok különbözõ kedvezményekre és szolgáltatásokra szereznek jogosultságot. az így megszerzett pontjaiból adott esetben ingye- nesen ellátogathat egy. A célunk az. A III. számú egyéni választókerület) elõzetes bejelentkezés alapján tartja fogadóóráját.obuda. amellyel számos szolgáltatás vehetõ igénybe. közgyûjteményi területen dolgozó és alkotó szakemberek tevékenységét.A megadott határidõig 12 érvényes jelölés érkezett. a békásmegyeri lakótelepen. a Néptánc Antológiára. A kártyákat nem az egyes szolgáltatók. kerületben. április 7-ei ülésén jóváhagyta az Óbuda Kártya elnevezésû hûségprogram-rendszer kialakítását. hogy elismerje. üzletek biztosítanak a jövõben. Elegendõ 5 évnek eltelnie ehhez.hu honlapon. Az új rendelet értelmében nem kell 25 évet várni. A kártya használói a tervek szerint számos kedvezményben részesülhetnek. Mindez egy olyan speciális rendszer. gyertyagyújtással emlékeztek az áldozatokra a Nagyszombat utcai katyni mártírok parkjában Lapunk következõ száma május 11-én. hagyományápoló tevékenységet Turcsánné Horváth Annamária vezetésével. Szeberényi Cs. . . lehetõséget biztosítva a kerületben lévõ valamennyi cégnek és szolgáltatónak a bekapcsolódáshoz. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezésére április 13-án. A nemzetközi hírû csoport három évtizede folytat kiemelkedõ kultúraközvetítõ.tudtuk meg Kemény Krisztinától (Fidesz-KDNP). május 28-ai ülésén alapította Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Óbuda Kultúrájáért Díjat abból a célból. 8 személyre és 2 csoportra.2011/8. mindemellett az Ifjúés a Kis Kincsõ Együttes a múlt évi versenyek alapján bejutott az ország 12 legjobb együtte- se közé. melyeket meghatározott helyeken. közmûvelõdési. kerületben élõknek négy korosztályban biztosít lehetõséget az igényes közösségi együttlétre. Sz. A néptáncegyüttes idén ünnepli alapításának harmincadik évfordulóját. melyben a kártya-tulajdonosok egyszerre több cégnél lesznek jogosultak kedvezmények igénybevételére. kerületi óvodákba május 2-tõl 6-ig írathatják be gyermekeiket szüleik. amíg valakirõl halála után utcát nevezhetnek el. egyébként belépti díjas koncertre. nemcsak a központjuknak mondható III. számú egyéni választókerület) országgyûlési és önkormányzati képviselõ minden hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart fogadóórát a Kaszásdûlõ utca 7.A Fidesz-KDNP választási programjában szerepelt az Óbuda Kártya bevezetése. A díj odaítélésérõl a kulturális.

A III. D. R égi vágyuk volt. akiknek heti egy alkalommal adott meleg ételt. illetve a létminimum alatt élõ emberek étellel való ellátásával foglalkozik. Terveim szerint pályázatok révén lehetne fejleszteni az épületet és a tárgyi környezetet egyaránt. Így az alapszolgáltatásban és a módszertani munkában egyaránt tapasztalatokat szereztem. illetve szükséges a fûtéskorszerûsítés és az épület gépészeti felújítása is. De ugyanilyen fontosnak tartom a szociális foglalkoztatás kiterjesztését. Eddig Szarvason éltem. a hajléktalan-ellátás területén fõleg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nyújt széles körû szolgáltatást. Az Ételt az Életért Alapítvány 2008-ban tárgyalásokat kezdeményezett a III. Jelenleg 32 munkatárs dolgozik az intézményben. Domi Zsuzsa . ha ügyintézni kényszerülnek. akik 100 fogyatékos ellátásáért felelõsek.Folyamatosan szeretném javítani az ellátás feltételeit. a már mûködõ nyomdaipari részleg bõvítéseként. kerület vezetésével az ügyben. liek. . Így merült fel az az elképzelés. Domi Ellátott-barát intézmény Május 1-jétõl új igazgatója lesz az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központnak. másrészrõl minimálisra csökkenti a szolgálati autó várakozási idejét.8 Szociális 2011/8. nyugdíjasok. Az ingyenes szállításra vonatkozó igényeket a Támogató Szolgálat 2402248-as telefonszámán lehet jelezni. Öszszetételét tekintve családok. Éppen ezért minél több önkéntest vonnék be a tevékenységünkbe. Új szolgáltatásként pedig több gyüleke- zetnek segítettünk beindítani az idõsek nappali ellátását. . pelenkát megvásárolni. . hivatali ügyintézéshez a polgármesteri hivatalba történõ eljutásuk megszervezésé- vel segítséget nyújtson mondta Kelemen Viktória.Tekintettel a hivatal ügyfélfogadási rendjére a fogyatékosok polgármesteri hivatalba történõ térítésmentes szállítását heti egy alkalommal. Elképzelhetõnek tartom újabb munkaterületek felvállalását. A cél az. hogy eljussanak a hivatalokba. illetve a családsegítõ munkatársainak megítélése alapján a kerületben leginkább nélkülözésben élõ rászorulók alkotják. szociális és lakásgazdálkodási bizottság elnöke. munkanélkü- Esélyegyenlõség az ügyintézésben A fogyatékkal élõknek gyakran még az is gondot okoz. szám Egyre több a rászoruló Bõvül az élelmezési program Óbudán. A pozícióra kiírt pályázat nyertese Janurikné Csonka Erika. . Zs. De biztosan vannak olyan ötletei is. A családgondozók szerint az igénybevevõk 80 százaléka az anyagi nehézségek miatt igé- nyel támogatást.Mindenekelõtt ellátott-barát intézményt szeretnék építeni. Kísérleti jelleggel étkeztetési programot indítottak a térség- ben. A fogyatékosok ellátásában 2005 óta veszek részt. Tapasztalataim szerint õk hidat képeznek a társadalom és a fogyatékos emberek között. Agondozottak hozzátartozóival is szorosabbra szeretném fûzni a kapcsolatot. Természetesen a tervek megvalósításába szponzorokat is szívesen fogadnék. szerdán tudjuk biztosítani. Idén végzek az ELTE pedagógiai-szakpszichológus szakán. . kerületi embereket szerették volna elérni. kerületi önkormányzatnál segítenek ezen a problémán. szenvedélybetegek közösségi ellátásával. mely egyrészrõl lehetõséget ad a hivatal számára a felkészülésre. A Családgondozó Szolgálat a program kezdetekor az 1200 érintett közül a 300 leginkább rászoruló kerületi lakost választotta ki. Vannak.Végzettségem szerint pszichológus vagyok. az egészségügyi. a fogyatékkal élõk gondozása a kerületi és fõvárosi intézmények jóvoltából szintén színvonalasan zajlik.Honnan érkezik a központba? . vagy a gyakran luxuscikknek számító gyógyszert. akkor a megtakarított pénzösszegbõl képes tartozását törleszteni. A családgondozókhoz fordulók között sokaknak ez az egyetlen lehetõsége a napi egy- szeri meleg ételre. leszázalékoltak. Az Evangélikus Egyház által mûködtetett szociális intézmények módszertani központját vezettem 20072009 között. Az igénybevevõk köre kizárólag a kerületi lakosságból kerül ki. a családok. másrészt pedig még több embert tudnánk munkához juttatni. Ebben a példás együttmûködési rendszerben az alapítvány a sokgyermekes családok. hogy mind jobban elfogadtassuk a társadalommal ezeket az embereket. házi segítségnyújtással. amelyekhez szükségesek anyagi források… . Ezzel egyrészt bevételre tennénk szert. de nem képesek maguknak tápláló.Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata szociális szolgáltatásai helyi igényeknek és jogszabályi elõírásoknak megfelelõ bõvítése kapcsán elkötelezett a fogyatékos személyek esélyegyenlõségének javítása. minõségi ételt beszerezni. Mára ez a program heti 5 napon át két helyszínen zajlik.Milyen tervekkel jön Óbudára? . s immár 400 személy részére. hogy a létminimum alatt élõ családokon is segíthessenek. így ha az étkezése megoldódik. akik ugyan nem éheznek. Bús Balázs polgármester jóváhagyásával és az önkormányzat közremûködésével elsõként ezeket a III. A módszertani munka során foglalkoztunk étkeztetéssel. Az idõsek. valamint a hátrányos helyzetekbõl adódó egyenlõtlenségek csökkentése mellett.Az eddig felsoroltak nem igényelnek plusz pénzt. hogy az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Támogató Szolgálatának közremûködésével önkormányzatunk a fogyatékos személyek részére. A szolgáltatás igénybevételének feltétele az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központba legalább 2 munkanappal elõre történõ elõzetes bejelentkezés.

hogy megépülése után várhatóan ez az épület lesz Magyarország elsõ passzívházként mûködõ szociális intézménye. József Attila születésnapján hangzott el a költõ „A Dunánál” és az „Óda” címû verse Hegedûs D. szociálisan rászoruló energiafogyasztók támogatásával. A fõként a kistelepüléseken élõ fogyatékos emberek segédeszköz-ellátása igen alacsony szín- FOTÓ: ANTAL ISTVÁN vonalú. Eddig a közüzemi számlákon jelent meg a támogatás. hogy mely cégek lesznek a fõ támogatók. A tavaszi fesztivál zárásaként. Bacsi János. akiknek szükségük van ilyen korszerû eszközökre az önálló életvitelhez. Az önkormányzat és az alapítvány közötti megállapodás értelmében a benyújtott támogatási igényt a Fõtáv Zrt. A támogatás kizárólag szociálisan rászoruló háztartás részére igényelhetõ. A különleges épület tervezését SinórosSzabó Balázs. a III. tehát a rászorultak nem kapják kézhez a pénzt. . a szociálisan rászorulók javára pályázatot az önkormányzat nyújthat be .Tegyei Gábor. Az amerikaiak számára világossá vált. a munkaerõpiacra való kijutásukat is gátolja. a társadalmi részvételüket. József Attila elõtt tisztelgett a Magyar Elektrográfiai Társaság 32 mûvésze a „JA 32” címû kiállítással. vezetõje. a darmstadti passzívház intézet által minõsített építész és csapata vállalta díjmentesen. A fesztivál második napján Liszt Ferenc mûvészi pályája és mûvei álltak a programok középpontjában.hu. Az Európában is mûködõ egyház tavaly már megajándékozta a szociálisan rászoruló mozgáskorlátozott embereket.tájékoztatta lapunkat Kelemen Viktória. ugyanennyi kerekes székkel. Faragó Laura. Amennyiben szeretne rákerülni erre a listára és értesülni a friss pályázati lehetõségekrõl. A tervezõcsapat ötleteket meríthet a passzívház lakóotthon tervezésére kiírt országos hallgatói pályázatra beérkezõ tervekbõl is.2011/8. hanem a számlájukat egyenlíti ki vele az alapítvány. szám Szociális – Önkormányzat 9 Készülnek a tervek a lakóotthonhoz Energiatámogatás rászorulóknak A HÉRA Alapítvány 1991 óta foglalkozik olyan. Budapesti Távhõszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság számláján írják jóvá. J övõ év decemberére várható Magyarország elsõ passzívházként mûködõ szociális intézményének. A lakóotthon új utat mutat a szociális intézményeknek a fenntarthatóság és az üzemeltetési költségek csökkentése tekintetében. Légkomfort Kft. A Zenemûvészeti Egyetem három kiváló tehetsége. de idén már kizárólag a távhõ számlán írhatják jóvá. és milyen eljárással. és a jogosult számláján írják jóvá. Mint ismeretes. A tavalyi „Jobb velünk a világ!” elnevezésû koncerten fogyatékos fiatalok 16 millió forintot gyûjtöttek össze sérült társaik számára egy lakóotthon megépítésére. . A magyar kultúra gyökereit jelentõ népköltészet gyöngyszemeit mutatta be a Margaréta Citerazenekar.) A z egyéni kérelmek összegyûjtését és szociális rászorultság szempontjából történõ vizsgálatát a polgármes- teri hivatal szociális szolgáltató fõosztálya végzi. anyagból épül fel a ház.000 forintot írt jóvá. hogy még mindig sokan vannak. a „Jobb velünk a világ!” címû rendezvény bevételeibõl. akik az energiaárak növekedése miatt súlyos helyzetbe kerültek. A több passzívház épületet tervezõ kft. illetve jelenleg 273 pályázó kérelmére 3. mint idén. Domi Zs. az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény klubtagjai a Liszt Ferenc Mûveltségi Vetélkedõn adtak számot április 15-én a hetek óta tartó felkészülésükrõl az újonnan megnyílt Meggyfa utcai Idõsek Klubjában. publicista. z Egyesült Államok-beli Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházától idén ismét 250 mechanikus kerekes széket és egyéb gyógyászati segédeszközt kaptak a magyar mozgássérült emberek. Széll András. Karga Bt.773. melynek alapján összeállítják a pályázatban támogatásra javasoltak jegyzékét. Géza. kerületi önkormányzat egy békásmegyeri telekkel támogatja a kezdeményezést. tel. népdalokat adott elõ. A korszerû segédeszközök hiánya nemcsak életminõségüket rontja. szociális és lakásgazdálkodási bizottság elnöke. Értesülés friss pályázatokról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerületi vállalkozók részére elektronikus levelezési listát mûködtet. melyen keresztül e-mailben értesülhetnek az õket érintõ aktuális országos pályázatokról. az Aktív Passzív Stúdió Kft.Gabula András. hanem mobi- litásukat.nikolett@obuda. (d. az építkezés ütemezésérõl elmondta. Sinóros-Szabó Balázs. . a Költészet Napján kezdõdött a tavaszi fesztivál. írjon a következõ e-mail címre: kiss. a Magyar Kultúra Lovagja székely és magyar népmeséket. Az alapítvány a pályázatokat az odaítélt támogatási összeg 10 százalékának befizetését követõen tudja finanszírozni. Tavaly az alapítvány kuratóriuma 1104 pályá- zó közüzemi számláján összesen 18. Összefogás a fogyatékossággal élõkért 250 kerekes szék mozgáskorlátozottaknak A Tavaszi fesztivál az idõsek klubjaiban Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Kiskorona utcai Idõsek Klubjában április 11-én. melynek különlegessége. az egészségügyi.: 437-8601. fogyatékos emberek számára épülõ lakóotthon átadása. irányítója szerint 2012 karácsonyát már új otthonukban ünnepelhetik a lakók. ekkora dõl el ugyanis. Czébely Beáta és Beeri Barnabás adott virtuóz zongorakoncertet. zs. Cs. József Attila-díjas író. Az átadó ünnepséget a San Marco utcai székhelyû Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségénél (MEOSZ) tartották április 15-én.130. A tervezõcsapat további tagjai: Ilt’ 98 Kft. Az irodalmi díjak több évtizedes történetét elemezte Szakolczay Lajos. a végleges építési terv augusztusra várható. Az idén 30 éves Kincsõ Néptáncegyüttes kalotaszegi táncokat járt. mely a Kiskorona Galériában május 12-ig tekinthetõ meg. A támogatás nyújtása pályázati rendszerben történik.500 forint összegû támogatás megállapítása van folyamatban. A koncert bevételén felül az építkezés megvalósítására továbbra is felajánlások és adományok érkeznek a szervezõ Nem Adom Fel Alapítványhoz. Kossuth-díjas színmûvész tolmácsolásában. Sz.

a mozgásszegény életmód.Kórházunkban nagyon sok hátrányos helyzetû. szolgáltatásainak fejlõdéséhez. 77-en jelentkeztek véradásra. Véradás az Óbudai Egyetemen A felsõoktatási intézmény aktív társadalmi szerepvállalása keretében véradást szervezett óbudai és józsefvárosi telephelyein március 1jén és 2-án. ezen minden megjelent hozzászólhat az aktuális témához. Indítványt olyan természetes személyre és csoportra (szervezetek vagy intézmények) nyújtható be.Gyógyítani hatékonyan és eredményesen csak komplex megközelítéssel. Ez a helyszíni tapasztalat jelentõsen befolyásolja mindennapi gondolkodásunkat. az õszi és a tavaszi félévben. Az idei évben erre 2011. Az indítványhoz csatolni kell 1 oldal terjedelmû. Az egyetemen május 5-én lesz ismét véradónap. Gallóné Nagy Judit fõosztályvezetõ részére kell benyújtani. Sajnos azonban a finanszírozási környezet érdemi javulása nélkül nem várható átütõ eredmény. Ez egy tendencia vagy várható pozitív változás? . Igen széleskörû gyermekszakellátást biztosítanak. a lelki. A vércukor-. . indoklással alátámasztott ajánlást. Halászlaki Csaba belgyógyász szakorvos tart elõadást.000 forint összegû pénzjutalom jár. A felmerülõ kérdésekre Nyíri Gizella bizottsági referens válaszol a következõ telefonszámon: 4378659. . Derekas Szilvia. május 9. tehát a testi. de jelentõs egyházi és társadalmi segítséggel ezt szeretnénk megvalósítani közösségünkkel. A gyermekegészségügy jelene és jövõje” címmel Dr. súlyosan sérült. Emiatt a gyermekgyógyászatnak is fejlõdnie kell ezen új irányokban. 2. szociális és lakásgazdálkodási bizottság javaslata alapján odaítéli. század eleji életforma nem kedvez a gyermektársadalomnak. A több éves múltra visszatekintõ akciót eddig évente kétszer rendezték. Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjban évente egy személy vagy csoport részesül. Egyre kevesebb gyermekorvos dolgozik ezen a területen. az egészségügyi. Sportakadémia a mozgásról Folytatódik az ingyenes elõadássorozat: dr.10 Egészségügy 2011/8. kérdéseket tehet fel az elõadónak. A díjazott személyére bárki tehet indítványt. vagy a társadalom perifériájáról érkezõ beteg gyermek jelenik meg. a Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szervezetének munkatársa elmondta. (Cím: Tûzföld utcai bejárat. a szociális és a spirituális szempontok egyidejû figyelembevételével lehet. ünnepélyes keretek között adják át annak a személynek vagy csoportnak. a Bethesda Gyermekkórház fõigazgatójától. Beadási határidõ: 2011. a Bethesda Gyermekkórház fõigazgatója tart elõadást május 9-én 18 órai kezdettel az Óbudai Kulturális Központban. Nehéz feltételek között. (V. Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjjal oklevél és 500. Az akción 17 új véradót üdvözölhettek. június 30-án (csütörtök) kerül sor. Vörös Éva San Marco Szabadegyetem A sorozat következõ elõadásán. strukturális és emberi erõforrás válságban van.Az egészségügyben jelenleg komoly gondot jelent az emberi erõforrás hanyatlása és az alulfinanszírozás. akár a rehabilitáció vagy a betegség-megelõzés terén kifejtett tevékenységével. súlyos finanszírozási. Új népbetegségek jelentek meg.) Gyermekeink egészségérõl Manapság mintha több lenne a krónikus. „A mozgás pszichés hatásai és a psziché hatásai a mozgásra” címmel tart elõadást az Óbudai Kulturális Központban. a Semmelweis Egyetem TSK tanára. illetve az ajánlott személy vagy csoport tevékenységének. Cím: San Marco utca 81. Milyen eredményeket tudnak felmutatni ezzel kapcsolatban? . valamint Óbuda lakosai életminõségének javításához kimagasló teljesítménnyel vagy életmûvükkel hozzájárultak. ebbõl ténylegesen 72-en adhattak vért embertársaik megsegítésére.) . a pszichológia tanszék vezetõje. Velkey Györgytõl. Így évrõl évre egyre több az asztmás. az olimpiai kerettagok sportpszichológusa. Velkey György. akár az egészségügyben kifejtett szervezõ munkájával kiemelkedõ teljesítményt nyújtott. eredményének rövid ismertetését. szociális és lakásgazdálkodási bizottság javaslata után a képviselõ-testület dönt. Az elõadást kötetlen beszélgetés követi. (Cím: San Marco utca 81. „Gyermekeink egészsége. „Anyagcsere” címmel dr. . elhízott. szám Cukorbetegek klubjai • A Békásmegyeri Cukorbetegek Klubjában a csontritkulásról.Az önök gyermekkórháza az egyetlen egyházi fenntartású intézmény. (A belépés ingyenes. akinek a képviselõ-testület az egészségügyi. sokszor gyógyíthatatlan betegségben szenvedõ gyermek. a családok szétesése és sok más.Mit tart a gyógyítás legfontosabb szempontjainak? . aki(k) Óbuda-Békásmegyer egészségügyi ellátásának. így kerültünk prevenciós és reha- bilitációs programjainkkal kapcsolatba az elmaradott térségek kisebbségi lakosaival is. tekintet nélkül a vallási hovatartozásra.A XXI. ízületi megbetegedésekrõl tart elõadást dr. A rendelet szerint: A díj adományozható mindazon személynek vagy közösségnek. Fõ tér 2. április 28-án 14 órai kezdettel a Boldog Özséb Plébánia emeleti nagytermében. Farkas Erzsébet reumaszakorvos. aki a kerület lakosságának egészsége érdekében akár gyógyító-ápoló munkájával. melyek hátterében a környezetszenynyezés.) rendeletében szabályozta a képviselõ-testület.Jelenleg a magyar egészségügy egymással összefüggõ. a mai társadalomra jellemzõ gond áll. A díj adományozásáról a nyilvánosan meghirdetett felhívás alapján. A gyermekegészségügy kiemelt fejezetet kapott a terven belül. (Cím: Bécsi út 132. Igyekszünk õket megkeresni a kórház falain kívül is. az önellenõrzés jelentõségérõl és gyakorlatáról tájékoztat Békefi Zsuzsa. a tárcák szintjét is meghaladó politikai prioritásra van szükség ahhoz. Az indítvány benyújtásának módja: Az indítványt és mellékleteit a szociális szolgáltató fõosztályon (1033 Budapest. A kórházban egy új profil is megjelent: a cigánymissziós program. Az odaítélést és az átadást 35/2007. A Semmelweis Tervben megfogalmazott diagnózisok mentén jó irányba indult meg a változás. Ugyanakkor átfogó. hogy a gyermekeink egészsége kimutathatóan javuljon. így ez a különösen hátrányos helyzetben lévõ szakág fokozott figyelemben részesül.) dr. . mint 30-40 évvel ezelõtt.) • A Margit kórházban mûködõ Óbudai Cukorbetegek Klubjában május 10én 16 órától lesz a következõ összejövetel. Az indítvány feltételei: 1.) Felhívás az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj adományozására Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2007 májusában alapította az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjat. A díjat a Semmelweis-napon. viselkedészavaros és cukorbeteg gyermek. egyetemi docens. Mi lehet ennek az oka? kérdeztük Dr.30. sportlövõ szakedzõ május 12-én 19 órai kezdettel. Lénárt Ágota.

Ahangsúly az ember felelõsségteljes vagy éppen felelõtlen magatartására került. a 4378891-es telefonszámon jelentkezhetnek. A rendelkezésre álló keretösszeg közel 3 millió forint. A szelektív hulladék begyûjtése és elszállítása térítésmentes.2011/8. hogy összefogásra.Összesen 37 teljes értékû pályázat érkezett. Mûanyagpalack. a jelentkezõ civil szervezetek hozzáállása is. A kiírással a városrészben élõk lehetõséget kapnak az aktív állampolgári lét megtapasztalására. mûanyagpalack. mennyire tudnak más csoporttal. illetve lakásszövetkezeti lakóközösségek csatlakozhatnak. Cs. miként kényszerítette lakhelyváltoztatásra a vadállományt az urbanizáció. A családok ingyen szabadulhattak meg feleslegessé vált elektromos és elektronikai berendezéseiktõl. A rendezvény résztvevõi a környezetvédelemrõl szóló filmeket láthattak. kukatároló . Cs.például lépcsõház. melyek elmélyült kutatómunkát igé- nyeltek a versenyzõktõl. fejlesztését tartották legfontosabbnak. segítségnyújtásra sikerült ösztönözni a városrészben élõk jó részét . Az érdeklõdõk betekinthettek egyebek mellett abba is. Az elbírálásnál legfõbb szempont az volt. az egyes óvodák az udvari játszóeszközeik karbantartását. • csak a megjelölt hulladékot teszik a gyûjtõedénybe.hangsúlyozta Kemény Krisztina. szervezettel együttmûködni? Leginkább a környezetvédelem jelent meg a programokban. a kulturális.-vel közösen április 2-án és 9-én. • megfizetik a gyûjtõedény telepítési díját. Számos szervezet. fém italosdoboz hulladékot. FOTÓK: ANTAL ISTVÁN E+E hulladék-begyûjtést szervezett Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az ÖKOMAT Nonprofit Kft. sikerült felkavarni az állóvizet. a rászorulókért Idén elsõ alkalommal hirdetett „Önkéntes pályázat”-ot az önkormányzat. valamint gumiabroncsaiktól és akkumulátoraiktól A Verespatak drámája elevenedett meg fényképeken azon a kiállításon. színházi elõadásokat. míg az egyes pályázóknak nyújtható támogatás több mint 200 ezer forint volt. szám Önkormányzat – Környezetünk 11 Pályázattal a szemléletváltásért Összefogással a környezetvédelemért. a haszon reményében még a méreghasználattól sem rettent el a tulajdonos . amelyek vállalják. óvoda jelentkezett. vagy a helmli. A papírgyûjtõ konténer telepítése térítésmentes. a rászorulókhoz és a közjóhoz fûzõdõ viszonyuk tekintetében. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Ha április. kommunális hulladékot nem. Sz. hogyan kívánják elõsegíteni a szemléletváltást. A telepítési díj a gyûjtõedények árának 1/3-a. Az ön- kormányzat vezetésének célja az. úgynevezett telepítési díjjal kell hozzájárulnia. melyet a Békásmegyeri Közösségi Házban rendeztek az ÖKO-7 rendezvénysorozat részeként. akkor ÖKO-7 A hagyományokhoz híven idén is megrendezték az ÖKO-7-et a Békásmegyeri Közösségi Házban április 11-tõl 14ig. és hazánkat vették górcsõ alá a szervezõk és a résztvevõk az önkormányzat támogatásával. Azok a lakóközösségek. hogy a felnövekvõ nemzedék körében szemléletváltás következzék be a környezethez. több iskola programok szervezését. 120 literes gyûjtõedény esetén 5840 forint. fiatalok válaszait. . ebbõl 11 oktatási intézmény és 26 civil szervezet jelentkezett a március 4-ei határidõig. hogyan billenthetõ vissza lassan a természet egyensúlya. Sz. hogy a felnövekvõ nemzedék körében szemléletváltás következzék be a tágabb környezetükhöz és a rá- szorulókhoz egyaránt. hogy a jelentkezõk által tervezett projektek milyen mértékben érhe- tik el a meghatározott célt. Kemény Krisztina (Fidesz-KDNP). egyúttal útmutatást is kaphattak arra.tárolják a gyûjtõedényt. helyben gyûjthessék a lakók a háztartásokban keletkezõ papír. civil és kisebbségi bizottság elnöke tájékoztatta lapunkat a kiírás eredményérõl. Optimizmusra ad okot. az önkormányzat számára rendelkezésre álló támogatási keret erejéig fogadják a jelentkezõket. Úgy tûnik tehát. illetve fiatalabb diák- társaik segítését is megnevezte célkitûzésként. A felvételekbõl az is kiderült. A helyben történõ szelektív hulladékgyûjtéshez azok a társasházi. melyhez a lakóközösségnek egyszeri alkalommal. melyek csatlakozni szeretnének a helyben történõ szelektív hulladékgyûjtéshez. hogy • megállapodást kötnek az önkormányzattal. kiállításokat tekinthettek meg. A környezet és az emberi felelõsség kapcsolatáról Szelektív hulladékgyûjtés a háztartásokban Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata környezetvédelmi cselekvési programjában lehetõvé teszi a társasházaknak és lakásszövetkezeteknek. A jelentkezés folyamatos. A rendezvénysorozaton ezúttal szûkebb környezetünket.laszlone@obuda. Idén elõre megküldött kérdéssora várták a diákok. • zárt helyen . A kiírással elsõsorban az a cél. iskolai osztály. illetve fém italosdoboz gyûjtõ edények kihelyezésére van lehetõség. 240 literes gyûjtõedény esetén 7080 forint.hu e-mail címen. illetve önmagában az a tény. hogy szelektíven.

szám alatti irodájában szerdánként 15-tõl 19 óráig ügyeletet tartanak. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. sötét hajú.egy külön központnak jelentik. valamint a beígért munkát sem intézte el a férfi. A felfedezett hibákat . megtisztulva a kosztól. Társa 30 év körüli. A kapitányság munkatársai kérik. . melyre szintén nagyobb összegû készpénzt vett át a nõtõl. Az elkövetõk február 18-án 17. vagy a 107es. kerületi Rendõrkapitányság munkatársai várják a további károsultak jelentkezését.megron- gált padok. hogy aki a gra- ogszabály írja elõ a közterületen szabálytalanul parkoló jármûvek elszállítását 2009 augusztusától.obuda@gmail. aki késõbb több sértettõl pénzt csalt ki. kék farmernadrág és fekete nadrág volt rajta. illetve névtelensége megõrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes 06-80-555-111-es „Telefontanú” zöldszámán.: 430-4710. A város vezetése azt várja az új rendszertõl. Cserébe ezért munkát ajánlott.30 óráig) az ingyenes 06-80-555111-es „Telefontanú” zöldszámán. kerületi Rendõrkapitányság.Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDAI SZIRÉNA vissza. illegálisan elhelyezett szemét. A III. pénteken 7. mb. nak kedvezményes gépjármûvezetõi tanfolyamot kínált.45 óra körül egy Bécsi úti patikából különféle kozmetikai készítményeket tulajdonítottak el. Az egyesület honlapja a www.30-tól 13. Hol vannak az elszállított jármûvek? Álrendõrök J A z ismeretlen elkövetõk március 3-án 12 óra körül magukat rendõrnek kiadva bejutottak egy óbudai házba. A III. hívja a 4304700/204-es telefonszámot. illetve bûnmegelõzési tanácsokkal látják el a hozzájuk fordulókat. Pók utca 1. Egyúttal a sértett hozzátartozójáMagánlaksértés és lopás kísérlete miatt ismeretlen tettesek ellen folytat eljárást a III. Egyegy tûzoltó két négyzetkilométeres területért lesz felelõs. kapitányságvezetõ: Horváth Antal rendõr õrnagy. a piszoktól. illetve témamegjelölés alapján várjuk az érdeklõdõ állampolgárokat. 180 centiméter magas. amely továbbítja az illetékes hatóságoknak. kerületi Rendõrkapitányság. Internetes társkeresõn ismerkedett a csaló Városbiztosok a rendért „Buszosgábor” néven ismerkedett interneten az a férfi. jelenlegi tartózkodási helyükrõl vagy a bûncselekményrõl érdemleges információval rendelkezik. sötét nadrágot és bézs színû sapkát vi- selt. Várják az egyesületi élet iránt érdeklõdõket. Érdeklõdni a 06-20-9581681-es telefonszámon lehet. Tel. A feladatot tûzoltók látják el külön díjazásért és természetesen szolgálaton kívüli szabadidejükben. 165 centiméter magas. piros-fehér csíkos pólót. A rendõrkapitányság munkatársai kérik. Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják. fogadják a bejelentéseket. a 107-es vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén! A Fõvárosi Önkormányzat úgynevezett városbiztosokat állít munkába. A férfi 30 év körüli. gazos park . A kísérleti programot követõen jövõre a fõváros meghatározó pontjain már mûködni fog. com elektronikus címen. fikán látható férfit felismeri vagy a bûncselek- Kozmetikumokat emeltek el a patikából Lopás megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettesek ellen a III. hogy igazi világvároshoz méltó arculatot nyer Budapest. a tanfolyam nem indult el. Az elszállított jármûvek a III. a rendetlenségtõl.polgarorobuda. pénteken 8-tól 13 óráig). Fekete pufidzseki.30-tól 16. Az elszállításhoz a közterület-felügyelet közremûködõt vesz igénybe. illetve aki a bûncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik. akitõl több esetben nagyobb összegû készpénzt kért kölcsön. Tájékoztatjuk a lakosságot. aki a képen látható elkövetõket felis- meri. hoszszú. itt tehetik meg bejelentéseiket. a 107-es vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén! ménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik. kerület. hívja a 430-4700/172-es telefonszámot. illetve névtelensége megõrzése mellett tegyen bejelentést (hétfõtõl csütörtökig 7. akit a képen látható férfi hasonló módon megkárosított. amennyiben a jármû üzemeltetõje a jármû átvételére való jogosultságát igazolta és az intézkedés költségét megtérítette vagy a befizetés tényét számlával igazolta. erõs testalkatú nõ. egyenes. kerületi Rendõrkapitányság. A pénzt a sértettnek nem fizette z új megbízottak feladata az lesz. és különbözõ értékeket próbáltak eltulajdonítani. A A képen látható férfi egy internetes társkeresõn „buszosgabor” néven megismerkedett egy nõvel. jelentkezõket. hogy ügyeljenek Budapest tisztaságára és szépségére. kerületi Rendõrkapitányság munkatársai kérik. szám alatti tárolóhelyen a nap 24 órájában átvehetõk. A bûncselekmény elkövetésekor sötétkék pufidzsekit. A III. a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén! A rovatot összeállította: Szeberényi Csilla Polgárõr ügyelet és elérhetõség A III.hu címen érhetõ el. Kapcsolattartási lehetõségek: a 06-30-621-6088- as telefonszámon és a polgaror. Fogadóórája: minden hónap elsõ csütörtökén 13-tól 16 óráig. illetve névtelensége megõrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes 06-80555-111-es „Telefontanú” zöldszámán (hétfõtõl csütörtökig 8-tól 16. Rendõrkapitányi fogadóóra BRFK III. A teljes városbiztosi rendszer 2014-ig épül ki. kerületi Polgárõr Egyesület Ladik utca 2-6. hívja a 4304700-as telefonszámot. melyhez a szükséges PÁV-vizsga megszerzését ígérte. majd különbözõ indokokkal további kölcsönöket kért tõle. normál testalkatú. hogy a fogadóórára elõzetes bejelentkezés. melyet két hét alatt kell bejárnia és feltérképeznie.

úgy azt írásban az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Irodájához (Bp. az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló törvény 9. Készülõ Kerületi Szabályozási Terv Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere felhívással fordul a kerületi társadalmi és érdekképviseleti szervekhez.Laborc utca-Laborc köz-16817/3 hrsz-ú közterület. véleményük van. azok ez utóbbin kényelmesen. A Vörösvári úti rendelõintézet központi telefonszáma: 388-9180. ég tart a mûemléki felújítás a Margit hídon. valamint az intézményi és lakó területek közötti észak-déli irányú tömbfeltáró út Testvérhegyi lejtõre való kikötési lehetõségének feltárása. és továbbra is itt kell leszállni a sárga sáv és az újonnan létesü- A mennyiben ismeri a kiválasztott melléket.: 454-7506. így azok továbbra is élõ. A tervezési terület vonatkozásában több szabályozási terv készítési kísérlet is történt 2001-ben. III. az átkelõt 2009 augusztusában zárták le a forgalom elõl. A területre korábban érvényben lévõ részletes rendezési terv hatályát vesztette az ÓBVSZ elfogadása során. A tervek megtekinthetõségérõl folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot az újságban megjelenõ felhívással. I. 388-8384.: 388-7760. Mint ismeretes.) 2011.2011/8. A Csobánka téri rendelõintézet központi telefonszáma: 454-7500.16835/2 hrsz-ú telek-16837/1 hrsz-ú közterület.. Képünk a pomázi HÉV-megállóban készült . a közterületeket és a telkeket elválasztó kötelezõ határoló vonalak. ahol a díszítõelemeket szerelik fel. mely rendelet az RRT-ben rögzített szabályozási vonalakat az ÓBVSZ 8.. 2005-ben. Akik véletlenül tovább utaznának az Ösvény utcai végállomásig. A szabályozási terv készítésének célja a jelentõs forgalmú Bécsi út menti területek fejleszthetõségének vizsgálata. Felkérem az érintetteket.Laborc köz. a szobrok készülnek és a kandeláberek kerülnek a helyükre. Fõ tér 3. Elõjegyzés lehetõsége a Vörösvári úti rendelõben: 8-tól 20 óráig. amennyiben a fenti tervvel kapcsolatban javaslatuk. hogy az önkormányzat az alábbi területre készít Kerületi Szabályozási Tervet: Bp. valamint a teljes tervezési terület helyzetbehozása a fennálló problémák rendezése mellett. Március három hétvégéjén leálltak a HÉV-ek Békásmegyer és Szentendre között. A Vörösvári úti Szent Margit Rendelõintézetben és a Csobánka tériben digitális távközlési rendszert állítottak üzembe. a korhû korlátok. Hosszabb a pismányi busz útvonala Digitális távközlési rendszer a rendelõintézetekben lõ zöld kereszt turistajelzések kezdõpontjához. szintveszteség nélkül visszasétálhatnak az említett két jelzéshez. A gépjármûveket tavaly õsszel engedték vissza a hídra. III. § (2) bekezdése alapján ezúton értesíti az érintetteket arról.Testvérhegyi lejtõBécsi út által határolt terület. ugyanis a felsõvezetékek karbantartását végezték a szakemberek. tel. A többször módosított 1997. tel. A hangmenübõl egyetlen gomb le- nyomásával elérheti a leggyakrabban keresett rendeléseket. és megtakarítanak egy rövidebb. K. A z eddigi végállomás neve Tátika utca lett. Bús Balázs polgármester FOTÓK: ANTAL ISTVÁN FELSÕVEZETÉK-KARBANTARTÁS. szám Beruházás – Közlekedés 13 Mûemléki felújítás a Margit hídon M Hibaelhárítást végeztek az ELMÛ dolgozói a Szentendrei út-Raktár utca sarkán Kitekintés: a szentendrei HÉV-állomástól a Pismányba közlekedõ 873-as autóbusz útvonalát 700 méterrel meghosszabbították. akkor a hangmenü kihagyásával azonnal tárcsázhatja.. kerület Bécsi út-Z-KP-III övezet. de meredekebb kaptatót. május 5ig juttassák el. valamint a lakossághoz. számú mellékletébe átemelte. évi LXXVIII. Elõjegyzés lehetõsége a Csobánka téri rendelõben 8-tól 20 óráig. Az új telefonközpont hangmenü alapján képes kiválasztott melléket kapcsolni.16835/3 hrsz-ú telek-16835/4 hrsz-ú telek.

akik szeretik a matematikát. Román nyelvoktatás A Budapesti Román Egyesület. Egyéb foglalkozások: páros héten Gobelin Hímzõkör.playingenglish. hanem írtak és átírtak verseket. Másnap a gyerekek oklevelet kaptak. pótvizsga. a Fõvárosi Román Önkormányzat a III. az IBM System x utazó kamionja április 14-én az egyetem Bécsi úti épületének udvarán parkolt. gyermek kezdõ és haladó csoportoknak.obudamatek. ötödikes és hatodi(06-1) 322-1537 H kos tanuló vett részt. hogy segítsék a hangszerválasztásban az Aelia Sabina Mûvészeti Iskolába felvételizõ diákokat Korrepetálás.30 órától. matematikából emelt szintû 5. valamint közelebb hozni az informatikát a magyar hallgatókhoz. Az idei magyarországi turné apropóját az adta. A nyelvoktatás helyszíne: V. érettségi és pótvizsga elõkészítõk FOTÓK: ANTAL ISTVÁN armadik alkalommal rendezte az Óbudai Nagy László Általános Iskola Váradi utcai intézménye a „Hosszú sorok éj4 hét alatt angolul szakáját” a NemzetMiért tanulna évekig? közi GyermekMiért költene százezreket? könyvnap tiszteleté80 óra alatt stabil alapok. A díjat. a legújabb technológiák ismertetésével várták a hallgatóságot. Vármegye utca 13. (Érdeklõdni a 243-1509-es telefonszámon lehet. kisérettségire. történelembõl. nagy gyakorlattal oktatják az általános és középiskolai tanulókat matematikából. Szaktanárok szakszerûen. verseket is faragott velük együtt.hu Thalész-kör . Lehetõség van mindennapos korrepetálásra. tanév végi záródolgozatokra. hogy az idén 100 éves IBM ezzel is igyekszik bemutatni a technológiai fejlõdés állomásait.com száz alsó tagozatos. meddig tudott ébren maradni a könyvek bûvöletében. hagyományõrzõ nyelvoktatást indít felnõtt kezdõ és haladó. az Országos Meteorológiai Szolgálat szuperszámítógépének és az IBM új tárolási megoldásainak bemutatása is. A diákokat minden délután 2-3 fõs kiscsoportban oktatják a tanárok a Vörösvári úton. A jelentkezõket a 06-20-5648245-ös telefonszámon várják. Az éjszakai olvamagabiztos beszédtudás. Pótvizsga elõkészítés minden tantárgyból.) Több információ: www. Felkészítés osztályozóvizsgára. sáson csaknem kétwww.és feladatsorok kidolgozása. kémiából. re. ( A jelentkezõk a 06-20-946-2027-es számot hívhatják. Gyerekeknek pénteken 17-tõl 19 óráig. fizikából. Az elõ- adások közt szerepelt a mesterséges intelligencia-kutatás legújabb eredményeinek . szám Pro Familiis díj A bölcsõdei munka területén kifejtett kiemelkedõ tevékenységéért Pro Familiis szakmai elismerésben részesíti Tárnoki Erzsébetet. kerületi Román Kisebbségi Önkormányzattal közösen ingyenes. nyelvtanból.) kamion 2007 óta járja a világot. Watson -. felnõtteknek pénteken 15-tõl 17 óráig tart a nyelvoktatás. aki felolvasott a gyerekeknek és rímeket. Az IBM hazai szakértõi a kamion belsejében érdekes elõadásokkal.m osztályban. páratlan héten Gyöngyfa készítés. az Óbudai Egyesített Bölcsõdék intézményvezetõjét a Nemzeti Erõforrás Minisztérium. közel 20 országban fordult meg. és szívesen tanulnának a szeptemberben újonnan induló. és összesen több mint 200 000 kilométert futott. Átolvasták az éjszakát Hangszerbemutatót tartottak a Péter-Pál Iskola tornatermében április 18-án. a gyerekek által kért napokon és idõpontban. A gyerekek nemcsak olvastak. Tétel.az amerikai vetélkedõk „mesterséges” nyertese Mr. évismétlés helyett. A verseny ideje: május 5-én 14. mely tanúsítja: ki. Bukásmegelõzés bármelyik tantárgyból a tanév végéig. a logikai feladatokat. érettségire. A Matekverseny Matematika tehetséggondozó versenyt hirdet a Bárczi Géza Általános Iskola. gyöngyfûzés. az érettségi tételek közös kidolgozására irodalomból. melyen részletes felvilágosítást kapnak. magyarból és történelembõl. Negyedik osztályos tanulók jelentkezését várják. Este vendégül látták Lackfi János kortárs írót. A jövõ 10 keréken érkezett az Óbudai Egyetemre Az IBM Magyarország és az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának évekre visszanyúló együttmûködésének eredményeként.14 Iskoláink – Oktatás 2011/8. a Bölcsõdék Napján tartott szakmai rendezvényen adták át a Kõrösi Csoma Sándor Kulturális Központban április 21-én.

. A részletekrõl Laukonidesz Lilla (Fidesz-KDNP) önkormányzati képviselõ. szám alatti házakat körülvevõ zöldterület. milyen nagy hatással van az itt élõk közérzetére. melyre április 29-ig lehetett jelentkezni.Képviselõként számtalanszor tapasztalom. s a védelmük érdekében körbe is kerítették a területet.kerti hulladék elszállíttatása az ingatlantulajdonos. valamint a Duna felõli oldalon a Királyok útja 200-210. hogy idén még többen kedvet kapnak a pályázat benyújtására a kertvárosi részeken és a lakótelepeken egyaránt tette hozzá Laukonidesz Lilla. Párás. vagy a 06-20-978-4345-ös telefonszámon. az Óbuda Gimnázium diákjai pedig fákat ültettek a Szentlélek téren.2011/8. Fõvédnök a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.) Sz. melynek feltétele 30 százalék önrész biztosítása. hogy a legközelebbi. márciusban. csütörtökön és szombaton 10-tõl 15 óráig megengedett a tûzvédelmi elõírások betartása mellett. A pályázat célja. novemberben. gondozzák az általuk kiválasz- tott zöldfelületet.és jótékonysági vásárral egybekötött kutya és macska örökbefogadó napot tart több állatvédõ szervezet április 30-án 9-tõl 16 óráig a Kerék utcai Máltai játszótéren. civil szervezeteknek a „Fogadj örökbe egy zöldterületet!” elnevezésû pályázatot. civil tanácsnok nyilatkozott lapunknak. kitéve ezzel a növényeket a biztos pusztulásnak. szabálysértést követ el. Csakhogy - amint azt az egyik lakótól. hogy a civil szervezeteket és a kerületi iskolásokat bevonjuk a közterületek rendbetételébe. Cs.a rendszeres szemétszállítással el nem szállítLevendula ültetõ délelõttöt rendezett április 16-án Mocsárosdûlõn. ha túllépik a zajszintet Az oldalt összeállította: Domi Zsuzsa (55 decibel) 23 és 6 óra között. A kerítés visszaállítása érdeké- ben a lakók aláírást gyûjtöttek és kérik a szövetkezetet. emellett erõsíti a lakóhelyükhöz való kötõdésüket is.a Lakásfenntartó Szövetkezet nemrégiben elbontatta a kerítést. illetve a bérlõ. Az önkormányzattól pályázatonként maximálisan 200 ezer forint támogatás nyerhetõ el.) Sziget Fesztivál: automatikusan leszabályozzák a hangerõt A Fesztivál-programok alakulnak. a színpadok tájolására is nagyon ügyelnek. hogy mindenki számára megnyugtató megoldás születhessen. Jelentkezni lehet az ellancs@gmail. a fõvárosnak. szeles idõjárás esetén az égetés tilos. Békásmegyeren a Pais iskola környéke. májusi közgyûlésen tûzze napirendre a kérdést. Meghívott szervezet az Elveszett Állatok Alapítvány. Sz. arra ösztönözve õket. valamint februárban. (Tárgyi felajánlásokat és segítõket is várnak. mely cselekményért 30. Ez lehet akár az elvégzett emberi munka értéke is. a Gladiátor utcai pihenõpark elõtt az Aquincum-Mocsáros Egyesület ható vagy nem komposztálható . ápolása. szám alatti ház lakói évek óta gondozzák a házuk elõtti közterületet: virágokat és bokrokat ültettek. Az eseményt az Elszánt Állatvédõk és a Budapesti Állatmentõk szervezik. Mikor égethetõ avar és kerti hulladék? A vonatkozó helyi önkormányzati rendelet értelmében avar és kerti hulladék égetése ÓbudaBékásmegyer egész területén októberben. Tavaly a sikeres pályázóknak köszönhetõ- en megszépült többek közt a Gladiátor utcai játszótér és pihenõpark. hogy a zöldterületek rendben tartása. A korábbi évek sikerei alapján bízom abban. ködös. hogy egész évben ápolják.000 forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható. FOTÓK: ANTAL ISTVÁN A Szentendrei út 1828. valamint a telek használójának feladata és kötelessége. szám Zöldoldal 15 Fogadj örökbe egy zöldterületet! Idén is lehet pályázni a szebb környezetért Az önkormányzat évrõl évre egyre nagyobb sikerrel hirdeti meg kerületi iskoláknak. (A Hajógyári-sziget igénybevételéért idén elõször 50 millió forint területhasználati díjat fizet a Sziget Szervezõ Kft. . Az ingatlanon keletkezõ . van ami azonban teljesen biztosnak látszik a Szigettel kapcsolatban: a szervezõk egymillió forint kötbért fizetnek. Vissza a kerítést! Állati örökbefogadó nap jótékonysági vásárral Virág.com címen. A hangerõt automatikusan leszabályozzák. Faragó Istvánnétól megtudtuk . Csillaghegyen több területet is örökbe fogadtak iskolák és civil szervezetek öszszefogásával. Aki a tilalom ellenére avart. illetve kerti hulladékot éget vagy a nyesedék elhelyezésére és elszállítására vonatkozó elõírásokat megszegi. Cs.

.

.

zöldhúr (Sagina). A A lezáró évelõcsoportok célja. ha több szakaszra osztjuk a tenyészidõszakot. tündérfürt (Aruncus). laza vonalvezetésû évelõszigetet. vagy szakértõ kertész eladóink segítenek kiválasztani az alkalomhoz legjobban illõ cserepes virágot. Évelõágyba általában 50150 centiméter nagyságú évelõket használunk. talajadottságok és vízellátottság lényegesek a növények számára. virágzási csúcsokat alakítunk ki. Mezõgazda Kiadó. Fontos szempontok a kijelölt hely ökológiai adottságai: a bena- Körbejárható évelõsziget pozottság. Rendelje meg elõre. Ezután csoportosíthatjuk és rangsorolhatjuk a növényeket. jól fenntartható évelõágy kialakítása Évelõknek botanikailag azokat a lágyszárú növényeket nevezzük. Az évelõszigetek kialakításánál a magas. ezáltal a kiültetés karakterét adják meg. Élénkítõ színfoltoknak alkalmazhatunk kisebb jelentõségû. A virágokat minél elõbb ültessük a helyükre. hogy az épületeket vagy a cserjefoltot. Telefon: 430-0256. Felhasznált irodalom: Schmidt Gábor (sz. szám Gondolatok a kertben Izgalmas. Kialakításuknál figyeljünk a konkáv (a hátrafelé fokozatosan emelkedõ) térkialakításra. hogy a növényeknek elegendõ helyük legyen mélységében is változatos.) 2003. arany pimpó (Potentilla aurea). változatos levélszínû. mályvarózsa (Alcea). habitusukkal díszítenek. hanem szerettei között. Nagy dísznövénylexikon.és facsoportokat lezáró évelõágyakat. magas növésû évelõk: sisakvirág (Aconitum). ker. Végül helykitöltõket. kis egyedszámban. a megfelelõ sûrûséggel. keleti mák (Papaver orientale). amelyek vonalas kerti elemek (kerítés. z évelõk leggyakoribb kiültetési módja az évelõágy. hogy ne kelljen sorban állnia! Az idõt ne nálunk töltse. talajtakaró jelleggel kitöltik az üresen maradt területeket: gólyaorrfélék (Geranium). Friedmann Márton okleveles táj. PannonLiteratúra Kft 2008. FitoLand Óbuda Bp. A hangulatteremtõ évelõk közé tartoznak a középmagas (40100 centiméter). amíg látványos virágokat hozhatnak. Virágkötõ kollégáink gyorsan elkészítik a kívánságainak legmegfelelõbb csokrot. A növények vásárlása és ültetése során figyeljünk arra. www.. térlazítókat alkalmazhatunk. sokáig virágzó fajták: kerti margaréták. amiket virágszegény idõszakok váltanak fel. rövidebb virágzási idejû fajtákat: harangláb hibridek (Aquilegia).). Nyitva: hétfõ-péntek: 8-tól 20 óráig. kakukkfû (Thymus). sárga cickafark (Achillea filipendulina). hogy egészséges. talajra lapuló levélrózsa segítségével telelnek át. gumók.és kertépítész mérnök Köszöntsük együtt az édesanyákat és a ballagó fiatalságot! Velünk egyszerûen megoldhatja az ajándékozást. III. szombat-vasárnap: 8-tól 18 óráig. Évelõket õsszel és tavasszal telepíthetünk. fákat a kert szerves részévé tegyék. tatárvirág (Iberis). szarkaláb (Delphinium). ezek természetesebb hatásúak. gyöktörzs. cserje.hu . A virágzás ideje szerint legharmonikusabb eredményt az hozhatja. nyár közepén (júliusaugusztus) és szeptember környékén. Az évelõk az év legnagyobb részében lombjukkal. Elrendezés szerint megkülönböztetünk körbejárható. hangsúlyos növények kerüljenek a kiültetés belsejébe. Az évelõágy a 2-3. amik alacsony. sövény) tövéhez ültetve annak formáját kapcsolják be a kert szerkezetébe. varjúhájak (Sedum).18 Környezetünk – Szabadidõ 2011/8. A vonalas szalagágy legalább 2 méter széles legyen. rozmaring (Rosmarinus). lombmintázatú növényeket. levendula. íriszek. évben éri el végleges kinézetét. természetszerû látványt alkotni a magas térfal elõtt. egyes õszirózsa fajták (Aster sp. mint az egynyáriak virágai. Ezeket érdemes nagyobb egyedszámban. mákkóró (Macleaya). egyúttal kijelöljék a gyep és a növénycsoport találkozásának határát is. bugás lángvirág (Phlox).fitoland. ekkorra tervezzünk a növények távolságánál és a talajelõkészítés során is. A hangsúlyképzõk (téralakítók) alkotják az évelõágyak kiemelkedõ tömbjét. Bécsi út 387. Nálunk három virágzási csúcs kialakítására van lehetõség: nyár elsõ felében (május-június). bokros növényt válasszunk. többszörös ismétléssel ültetni. tarackok) vagy földre hajló hajtásrészek. Néhány hét az. magas kúpvirág (Rudbeckia) fajták. ezek különleges. amelyek több mint két éven keresztül minden évben hajtanak. Alkalmazzuk õket szoliterként. fajtánként is változtatva. és az évelõ szalagágyakat. épületek geometriai formáját feloldó. Ezek a növények föld alatti részek (hagymák. a szélek felé kompakt foltokban ültetve alkalmazzunk alacsonyabb. Növények a kertépítészetben. hegyi ternye (Alyssum montanum).

pénteken 12-tõl 18 óráig.a múzeum 35 éves történetét tekinti át archív anyagokkal. aki elõször 2003-ban.) A Az Óbudai Egyetemi Lelkészség programjai Május 7. Akit tehát érdekel. Simon László író. * 2. Az érdeklõdõket keddenként várják az ÓKK-ba.) A meghívott ismeretlen Ezzel a címmel közöl hangjátékot az MR1 Kossuth Rádió május 8-án éjszaka hajnali 1 órától. szakasz: 7. Belépõjegy: 100 forint. Annak ellenére. Köszöntõt mondott L.: 439-0936. * 4.30 órakor. Kerepesen: Spányi Antal megyés püspök. szakasz: 7.. Cím: San Marco utca 81.30 órakor emlékestet rendez névadója tiszteletére. mely hagyományt teremtett Bécsben és Ausztriában. Házigazda Kanizsa József és Király Lajos. a Bánki Donát Mûszaki Fõiskolának hallgatója volt 1984-tõl 1988-ig. Az egyórás darab érdekessége.) Krúdy emlékest Az Óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kör május 12-én 16. de egy kissé más stílusban. május 5-én és 6-án elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidõ után visszahozott dokumentumok után a Platán Könyvtárban. az érdeklõdõket szívesen látják programjaikon. Egy-egy szakasz körülbelül húsz kilométer hosszú. most újra meghallgathatja ezen az éjszakai órán! • A „Kassák!” címû új állandó tárlat Kassák Lajos munkásságát mutatja be. természeti és kulturális értéke- ket. szinte megelevenednek a szereplõk és magukkal ragadják az olvasót. szakasz: 9 óra indulás Rákoskeresztúr-Rákosliget-Cinkota-Kerepes. Az idõszaki bemutató . a Cukorlányok. (Nyitva: szerda-vasárnap 10-tõl 17 óráig. * 9.) Új kiállítások a Kassákban Két kiállítás nyílt április 19-én a Kassák Múzeumban. Beer Miklós megyés püspök. * 7. korabeli dokumentumokkal. * 6. szakasz: 7. A múzeum szakemberei tárlatvezetésekkel. Az alkotó az egyetem egyik jogelõd intézményének. . Udvardy György püspök. Székely János püspök. (Cím: Mókus utca 22.) * Június 19. valamint életútjának személyes vonatkozásait.30 óra indulás Csillaghegy-Pesthidegkút-Máriaremete. képzõmûvészeti és írói munkásságát. Erdõ Péter bíboros. szám Kultúra – Hitélet 19 Saxon Poliuniverzuma Ezzel a címmel tekinthetõ meg kiállítás az Óbudai Egyetemen Saxon Szász János képzõmûvész. a Család Évében a Városmajori Jézus Szíve Plébánia. az ottani városmisszióra készülve szervezte meg a Bécs körüli zarándoklatsorozatot.35 éves a Kassák Múzeum” címmel rendezik. A Cukorlányok vonalvezetése filmesen hömpölygõ. Cím: Bécsi út 96/B. és a Rádiószínházban idén január 3-án már egyszer közvetítette a rádió. Fõvédnökök: Cecei-Horváth Gergõ és CeceiHorváth Tibor.).30 óra indulás Farkasrét-Makkosmária-Budaszentlõrinc .30 óra indulás Soroksár-Pestszentimre-Pestszentlõrinc Havanna lakótelep. a Budapest körül élõkért május 14-én 9 szakaszban szervezi már ötödik alkalommal. aki bordalokat ad elõ. * 8. szakasz: 8 óra indulás Máriabesnyõ-Gödöllõ-Kerepes. Este 19 órakor szentmiséket mondanak. szakasz: 7. Hagyományos és digitális formában. kegyhelyeket. mely naplóregény volt. az Országgyûlés Kulturális Bizottságának elnöke és Bús Balázs. A Biblia világa Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia világa” (korábban Bibliai életutak) elnevezésû sorozatban. * 5. minden páratlan hét szombatján 10-tõl 14 óráig. (Cím: Arató Emil tér 1. fotókkal. Közremûködik Tálas Ernõ operaénekes. Zichy-kastély. Máriaremetén: dr. Az Óbudai Egyetemi Lelkészség nyitott.amely szeptember 18-ig várja a látogatókat . Az est helyszíne a Kéhli vendéglõ Krúdy Szalonja. érintve városszéli plébániákat. aki Óbudán él. Nyitva tartási idõ: hétfõn 12-tõl 18. Cím: Fõ tér 1.30 óra indulás Soroksár-CsepelNagytétény. szakasz: 7. Fóton: dr.a sokol- dalú mûvész tevékenységét. Óbuda-Békásmegyer polgármestere. Az öt végponton a szomszédos szakaszok zarándokai találkoznak egymással ott. Krúdy Gyula írásaiból Mécs Károly kiváló mûvész tolmácsolásában hallhatnak összeállítást az érdeklõdõk. Élõ Rózsafüzér Zarándoklat Az Élõ Rózsafüzér Zarándoklatot Budapestért. múzeumpedagógiai foglalkozásokkal és rendhagyó irodalomórákkal igyekeznek megismertetni a közönséggel akik közé minél több diákot is várnak . „Hajótörés Máltán és a Rómába érkezés” címmel május 10-én hallhatnak elõadást. A budapesti Élõ Rózsafüzér Zarándoklat kilenc egyidejû gyalogos zarándoklatból áll. csütörtökön 10-tõl 19.30 óra indulás Csillaghegy-Káposztásmegyer-Fót.30 óra indulás Farkasrét-Gazdagrét-Kelenvölgy-Budatétény-Nagytétény. Tel. FOTÓ: ANTAL ISTVÁN Cukorlányok A Fapadoskönyv Kiadónál jelent meg Adamkó Fanni második regénye. kedden 10-tõl 19. szerdán zárva. neves színészek közremûködésével megrendezték. 19 óra: Te Deum a Magyar Szentek templomában (minden egyetemistának és oktatónak). (Helyszín: Budavári Önkormányzat.Máriaremete. Ez is a férfi-nõ kapcsolat kimeríthetetlen témakörével foglalkozik. ahol este hálaadó szentmisét tartanak.: Szent Flórián-bál a budai görög katolikusok szervezésében. • A másik kiállítást „Az avantgárd múzeuma . munkanapokon 8-tól 18 óráig. „Pál kihallgatásai” címmel május 3-án. szakasz: 7. (Kezdés: 18. szakasz: 9 óra indulás Rákoskeresztúr-Rákoshegy-Pestszentlõrinc Havanna lakótelep. zarándoklat ötlete a bécsi Andreas Schätzle atyától származik. A zarándoklat útvonala 1. hogy a rádió által 2009ben meghirdetett drámapályázatára írta Nyikos Örsi. „Miért idõszerû ma az Apostolok cselekedetei?” címmel elõadásokat tartanak.. Nagytétényen: dr. * 3. közéleti szerepeit. hogy a darab nem ért el helyezést a versenyben. feltaláló mûveibõl. A Havanna lakótelepen: dr. bejárat a Kadosa utcáról. (A kiállítás május 1-ig látható. Megbocsátás Napja a Platánban Óbuda Napja alkalmából.2011/8. mint az Exszeregy. szemléltetõ összefoglaló ábrákkal követi végig Kas- sák tevékenységének kiemelkedõ állomásait: szerkesztõi.

kialakítására és megtisztítására. növénygondozásra. • a pályázat tartalmi és esztétikai színvonala. A pályázat kiírója fenntartja jogát. hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon. vissza nem térítendõ. Felhívjuk a pályázók figyelmét arra. amely lehet az elvégzendõ munka értéke is. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztály A helyiségek vonatkozásában az ajánlattevõnek vállalnia kell szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos. szerdán 8-tól 16. Pályázható tevékenységek: a pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a lakóépület közvetlen környezetében lévõ. • hiteles igazolást az önkormányzati tartozásmentességrõl.com.). Pénzügyi megvalósíthatóság. ügyfélfogadási idõben: hétfõn 14tõl 18. melyeket a társasház/lakásszövetkezet önrészként finanszíroz.). Harrer Pál utca 2. 2. városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság bírálja el. ezen belül növényültetésre. eperfa (Morus). A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot tenni. haszonnövény termesztése. akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat letéti számlájára. szám Pályázati felhívás zöldfelületek gondozására Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata . • társasház esetében a pályázat benyújtására vonatkozó közgyûlési határozatot. lakásszövetkezet esetén igazgató tanácsi határozatot. közterülettel határos. alatt. • a nagyobb terület rendbetételének illetve gondozásának vállalása. csütörtökön 8-tól 13 óráig). A támogatás feltétele: 30% önrész biztosítása. a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. I. amelyeknek az önkormányzat felé nincsen tartozásuk. bálványfa (Ailanthus). rendbetételére. A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl.20 Pályázat 2011/8. sz. május 23-án 12 óráig lehet benyújtani a Budapest III. (Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12 óra. május 13. hogy a pályázatok elkészítésénél Óbuda-Békásmegyer Városépítési Szabályzatának rendelkezéseit teljes mértékben figyelembe kell venni.. kertészeti érték. nem kaphat támogatást. és a megállapodást nem az abban foglaltak szerint teljesítette. A pályázat elbírálása során elõnyt jelent: • nagyobb önrész vállalása. illetve. balesetveszélyt okozó mûtárgyak. nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére lyiségében történik. Szentlélek tér 7. kerület Fõ tér 1. melyekre támogatást igényel a pályázó és külön azok a tételek. ingatlanok.a kerület Környezetvédelmi Alapjának terhére . Helyiséghasznosítási Csoportjánál (1033 Bp.hu oldalról a pályázatok menüpont alatt.hu honlapra.obuda. Döntésérõl a pályázókat 15 napon belül értesíti. I. különös tekintettel a 29.obuda. zártkörû licitet tartson. fsz. valamint parképítési feladatok elvégzésére fordítható. Az önkormányzat a nyertes pályázókkal támogatási szerzõdést köt. Bírálati szempontok: 1. A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell: • a lakóépület és környezete rövid bemutatását ( vázlatrajzzal.net. Kertépítészeti. olyan szilárd burkolat készítése. A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a Bp. a fizetés módját és feltételeit. Pályázatot azon társasházak/lakásszövetkezetek nyújthatnak be.) kapható pályázati nyomtatványon lehet. amely a zöldfelület csökkenését eredményezi.. • az elvégezni kívánt munka leírását (tervrajzzal kiegészítve). Fõ tér 1. A pályázat bontása 2011. illetve a pályázati adatlap letölthetõ a www./19. május 23-án 12 órakor a Bp..és mellékvízmérõk kiépítését. A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ a Celer Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. mely szerint a kerület közigazgatási területén nem telepíthetõk a következõ fafajok: nyárfa (semmilyen fajtája). A pályázatot a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján kell benyújtani (1033 Budapest. A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban.. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. melyben külön vannak feltüntetve azok a tételek.§ (12) pontjára. melynek tartalmaznia kell a pályázó adatait. a helyiség(ek) vételárát. • tételes költségbecslést.hu. Harrer Pál utca 2. Környezetvédelmi hatás 4. a pályázatokat zárt borítékban 2011. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztályán. A pályázat nyerteseivel az önkormányzat a döntést követõ 30 napon belül megállapodást köt. A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától számított 60 napig köteles tartani./19.. vagy „társadalmi munkaként” elvégez. 12. vagy kertépítészeti elemek elhelyezése. melyben részletesen szabályozza a kapott támogatással való elszámolás feltételeit. fotókkal kiegészítve). A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt. (A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást ad a vagyonhasznosítási osztály vagyonkataszteri csoportja a 437-8673-as és a 437-8806-os telefonszámokon. A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot 2011.zöldfelület gondozási pályázatot hirdet a kerületben lévõ társasházak és lakásszövetkezetek részére. A támogatás formája: egyszeri. A támogatás mértéke: a pályázónként elnyerhetõ legmagasabb összeg: 250 ezer forint. Az önkormányzat a pályázaton való indulást és a pályázatban vállaltak teljesítését késõbbi pályázatok elbírálásánál elõnyként figyelembe veszi. 3. a társasház/lakásszövetkezet tulajdonában lévõ. tehermentes. ingatlan. a 437-8643-as telefonszámon. vagy közterületen fekvõ zöldterületek gondozására.. Városképi hatás. a vagyonhasznosítási osztály hivatalos he- . III. telefon: 430-3468-as és 430-3469-es. III. A pályázat keretében nem támogatható: kerti kisgépek beszerzése. III. Pályázni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában (1033 Bp. 12001008-0014064500100001). talaj javításra (indokolt esetben talajcserére). Amennyiben a társasház/lakásszövetkezet korábban bármilyen önkormányzati támogatásban részesült. valamint a következõ internetes hirdetési fórumokra: ingatlan. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp. parkolóhely kialakítás.) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában álló üres. felkerült a www. május 20-án 10 óráig. A benyújtott pályázatokat a tulajdonosi.

Kezdeti írásain Móricz Zsigmond hatása látszódott. 1946-ban a III. hátamon nyár . de nem hátrálok. zötyögve érek földet. Szeszélyesebb s kellemetlenebb egyveleg következik: olvadó aszfalt. kerületbe költözött. A képek április 30-ig tekinthetõk meg. rothadó rongy. A parasztság sorsának. s megcsap a hársfák illata. a templom tömjén-hûsébe épp csak beszagolok. pálló papírzsák csap ki szinte triolában. miért zuhant ki Kondor Béla festõmûvész lakásának ablakából 1961. hogy égig ér a nyár. talán ezért is terjedt el a feltételezés. s eszembe sincs mást kitalálni! Ha csúnya. hát büdös. s szinte brummog az üres telken a dudva. hamarosan a Szabad Szó felelõs szerkesztõje lett. ami van. április 12-én. a szocialista berendezkedésbõl eredõ életmód-átalakulásának legfõbb ábrázolója volt. A tárlatot Garami Gréta mûvészettörténész nyitja meg. nincs más utam.) Bráda Tibor Munkácsy-díjas festõmûvész kiállítása nyílik. e hármashangzattal búcsúzom a kanyartól. Legismertebb mûve. s érzem. az önpusztítással. valódibb dolgokra vágyom. csillaghegyi székhelyû T-Art Alapítvány a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódva a mûvész szakrális üvegablak. hogy földön bukdácsoló pilóta vagyok. dramaturg. A kiállítást rendezõ. illetve május 15-én a 9 órás szentmise után kézmûves foglalkozáson és tárlatvezetésen is részt vehetnek az érdeklõdõk. Máig tisztázatlan halála kettétört egy olyan pályát. orrcimpám kitágult. beszívom remegõ orrsövénnyel. Mûvei is tükrözték lelki válságát. A Madách Színházhoz került 1955-1957-ben dramaturgként. szám alatt. A megnyitó. azzal az anyaggal kell dolgoznom. közel a cél. Késõbbi írása egyre tragikusabb. fáradt. újságírással kezdett foglalkozni. hogy kibírjuk. kopott. E zzel a címmel állít ki az Óbudai Kulturális Központ Molnár C. álruhás királyfi! Micsoda röhejes alak voltam. már csak az étterem sülthagyma-pörkölt-tengerén kell átgázolnom. és itt a piac. vígan skálázik: a kerítés mögött rózsa mély illata. Kortársai szerint inkább virtuskodó alkat volt. léptem ruganyos. mint a beszáradt lekvár.és mozaiktervek Óbuda Napja alkalmából. de most nem csábulok el. Halála is így következett be. keserû kipufogó gáz. a kiszáradt patakmederbõl macskadög. hát csúnya. ez a jó kezdet! Hársfák közt lakom s tudom. s kiszökhetek a ragacsos költészetbõl. boldog utazó! Égi és földi szerelem 50 éve halt meg Sarkadi Imre Békásmegyeren. málna-citrom-narancs-helikopteren. síkosan landolok a kocsmaajtóban s férfiasan beszippantom a sör-bor-pálinka-szagot. . A Mûvelt Nép segédszerkesztõjeként folytatta 1950-ben újságírói munkáját. szám Szépirodalom – Kultúra – Emlékezés 21 Óbuda-Békásmegyeren alkotó írók. érzem a célt. Pál (1894-1981) festõmûvész alkotásaiból a San Marco Galériában. egyre drámaibb hangvételûek lettek. a fiatalon elhunyt író. Lehajtott fejem fölrántja a kihaló diófa. egyre pesszimistább. hogy öngyilkossággal vetett véget életének. e tündéri ajándék. mogorva utcák-évek közé beszorított darabnyi gyerekkor. még most is belepirulok.2011/8. a hársfa szoprán. Elsõ írásai a „Válasz- ban” és a „Csillagban” jelentek meg. Kezdte mint gyógyszerészsegéd 1941-ben. hogy jó nyomon vagyok. egész élete egyetlen szakadatlan játék volt a halállal. Templom utca 20. letútja önmagában is kalandos regény. Munka mellett a debreceni egyetemen jogot hallgatott. É FOTÓK: ANTAL ISTVÁN Üvegablak. az Ezüsthegy utca 66. hánytató benzingõz. vagy legalábbis azt képzeltem! Ó. Így érkezem a sarki cukrászdához s átrepülöm azt a pár métert vanília-szárnyon. Nyomdászként dolgozott 1943-tól 1944-ig.ejtõernyõvel de már annyit képzelegtem s túl könnyen. mivel nyár van. ifjúság! Ó. mélyén egy kis ammóniákkal. e földi csoda. hová naponta megérkezem. mint a narkósok.és mozaikterveibõl válogatott. ha büdös. mert azért kell valami kábulat. május 7-én 15 órakor a Szent József Házban (Békásmegyer-Ófalu. asszonyosan alt. mint a vadászkutya. és nincs másik életem. összemorzsolok egy levelet s szippantgatom. számú házban élt 1946-49 között Sarkadi Imre. karamell-léghajón. új vadászmezõn. az „Elveszett paradicsom” 1961-ben jelent meg. költõk mûveibõl Csukás István: Orr-beszámoló a Szépvölgyi út 67-tõl a Kolosy térig Elõször a hársfák illata. képzeleghetnék. majd 1954-1955-ben az Irodalmi Újság munkatársa lett. hétköznapokon 9-tõl 16 óráig a San Marco utca 81. mely olyan. Valamikor volt. ha eszembe jut. egyre kiábrándultabb írói szemléletet közvetítettek. 50 évvel a halála után sem ismertek annak körülményei. Debrecenben. ami a legnagyobbak közé emelhette volna.

átalakítása! A legkisebb munkától a teljes lakásfelújításig. olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is.: 242-6999. Érdeklõdni lehet: 06(20)914-9230 Platánliget Lakóparkban.9 MFt. az Egészség Pluszban. javítás. Tel. átalakítása! Csempeburkolás. mindén szinten nagy tapasztalattal. karbantartás rövid határidõvel. Gyermek-felnõtt bõrgyógyászat. nyelvvizsga. Irányár: 8.com Intarziakészítést és bútorrestaurálást vállalok 20 éves gyakorlattal. villanytûzhelyek. Pedikûr. korrepetálás diplomás. társalgás. 20 ó. tapétázás tavalyi árakkal.: 240-8113.: 06(30)458-2241 Magyar nyelv és irodalom. csomagolás. Tel. asztalos munkát vállal kisiparos. Tel. irodai háttér. lakás tulajdonostól eladó. Lakásfenntartó Szövetkezetek teljes körû képviselete. www. +36-20-447-3930 Rendkívüli akció! Remetehegyen 4 szobás ikerház fél 58 millió forintért eladó. Hétvégén is hívható. egyedi kisbútorok. Tel.: 06(70)3666445. Tel. Keve utca 21. 06(20)997-2747 TV-Videó szerviz. 19 éves mûködés a III. cirkofûtéses. kémia-. Bejelentkezés: 317-0631 Bõrgyógyászati.diplomkás. lombtalanítást. felszerelése. felkészítést. javítása. www. Metal-vill Kft.kozoskepviselo@gmail.adó bevallás határidõ! Bevallás készítés. fakivágást. Javítás esetén ingyenes kiszállással. villanybojlerek. Tel. nyugdíjas kedvezmény. 217. minden korosztálynak. bútorszerelés.: 06(20)217-5117 Festés. Oktatás Dajka.01006404 Matematika-. felújítás garanciával. Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai. 1039 Bp. mosdók.: 06(70)943-1294 Fuvarozás.: 06(30)954-9554 Festés.: 405-5889. Tel. Békásmegyeren korrepetálás. lomtalanítás. 06(70)619-5546 Angoltanítás. villanyszerelést. Bejelentkezés: 06(20)543-3948 2011/8. 55. Kelényi Imre. Tel.: 06 (20)972-0347.atw. Tel. mûszeres csõrepedés keresés. Videoton. mázolás. ingyenes kiszállással.: 7050511.: 240-0439 Leszokatjuk a dohányzásról biorezonanciával. parkettás munkák magánszemélyek.: +36(20)934-4664. tapétázást ingyenes takarítással.) másolatainak készítése. garanciával. III kerületben kedvezmény! Tisztaság. korlát. bádogos munkát vállalok.és középiskolásokat a Vörösvári úton. három munkanap alatt. 06(20)971-3335 Eladó régi. korrekt árak! Tel. kamerás csatornavizsgálat. Tel.000 Ft.: 06(20)323-3900. javítása. Hévízi úton eladó egy 67 nm-es. 06(20)947-0774 Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok. Tel.06(20)483-7808 Matematika tanítás minden szinten.: 816-1019 Angol nyelvoktatás. Megbízható. kerítés. 06 (30)589-7542 Társasházkezelés. tapétázás magánszemélyeknek. 367-1853 Ajtó-. cambridge-i nyelvvizsgával.: 243-8490. illetve igény szerint. kozmetológiai magánrendelés. 5. IX. sitt. Kovács László. külföldi hûtõgépek fagyasztók javítása 35 éve a kerületi lakosok szolgálatában. Nyelvvizsga-felkészítés minden szinten. T: 316-9408. tetõfedõ. 1027 Horvát u. Tel. Grundig. Tel. Tel.: 06(30)960-4525 Tévéjavítás azonnal! (Orion.: 06 (20)471-8871 Személyi jöv. Tel. 1/1. gipszkartonszerelés. csütörtökön 11-13 óráig.: 06(30)212-3308 Fürdõszobák. mázolás. MIHI 2002 KFT. anyagbeszerzéssel. kõmûves. Bõrkinövések. kapuk kerítések. minden délután. védõrács. mosógépek. bejelentkezés. 1+2 félszobás. csatorna tisztítás. Ingyenes kiszállás. Kerületieknek kedvezmény. mázolás. Bécsi út 217-ben (EuroCenterrel szemben). mozgásszervi problémák kezelésére új orvosi módszer a lökéshullám terápia. szerda 1618 óráig.hu. Tel. 4. Tel. bejelentkezés: 388-9406 vagy www. I/1.NOKIA. fizika-. kozmetológiai magánrendelés: dr. parkettalerakást. 250-0593.. eladni ingatlanát. Tel. Pardavi Ágnes. Horváth Ákos mindenféle ajtók. költöztetés megbízhatóan. III.: 06(30)932-2637 III. Fogsorkészítés 40000 Ft plusz költségek nélkül. Suhajda Kornélia fõorvos. Email: thaz. 06(20)9424-943 Asztalos munkák. nyílászárók felújítása. szám Praktikus angol minden szinten. 70 nm-es. számítógép szerviz és mûszaki bizományi. Csere érdekel! +36-1332-1293.callantorna.hu Bécsi u. vásárol. kéményjárdák.: 242-1389 Vízszerelés.hu Ács. Tel. mosogatógépek. korlát.: 06(30)538-0306 Kéménybélelések. Tel. garanciával! Tel. erkélyes. Tel. nyelvterületi tapasztalattal rendelkezõ nyelvtanártól. 06(30)602-3494 Szolgáltatás Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-készítés. szúnyogháló. felkészítést vállalok Óbudán az általános iskolától az egyetemig. kézi-gépi rakodással. tapasztalt tanárral. konyhák felújítása. Start Ingatlan Kft. 06(30)996-4538 Bõrgyógyászati magánrendelés hétfõn 16-18-ig.kontenerexpress.: 06(30)948-4000. garanciával 3 órán belül.: Bóta Erzsébet. vízgáz-gipszkartonszerelést. Az SZTK-ból átköltöztünk a békásmegyeri pusztadombi lakóparkba. redöny. vízszerelés! Anyagbeszerzéssel.: 06-70-271-9867 Szemölcsök.: 06(20)481-4646 Csontkinövés Achilles-in körüli fájdalmak. ingatlant keresünk érdeklõdõinknek sûrgõsen.: 06(20)9437075. javítás. Helye: 1035 Szentendrei út 10. Buzsákon. Tel.: 06(30)299-1211 www. gyorsszolgálat. összközmûves. Tel. ablakok illesztése.(Ingyenes kiszállás). parasztház. konyhák.: 256-4425. Tel. Tel. Tel. csatornaszerviz garanciával. közös képviselet. mosogatógépek bekötése. szombaton is.: 06(30)900-0963 CORNÉLIUS INGATLANKÖZVETÍTÕ MAGÁNIRODA! Keres-kínál: 361-332-1293. Sok extra. Tel. Bejelentkezés tel. kerületben.obudamatek. -parkettacsiszolást.és ízületkímélõ ugrálás nélküli torna. +36(20)3353411. hulladékszállítás 4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel. hevederzárak árusítása.: 06(20)928-7507. Thalész-Kör. kezelése. Cím: Orvosi Centrum III.: 06-20-321-06-01 Költöztetés. 121 nm-es belsõ kétszintes. csõrepedés javítása.: 367-4809. javítás. kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés ügyintézéssel! Tel. 06(20)994-7726 Ingatlan Ha házat. saját tárolóval. A hirdetés felmutatója 10 % kedvezményben részesül. közületek részére. csempézést. kéményépítések. Tel. gerendás mennyezet.5 MFt. agnesokbig@yahoo. Díjtalan kiszállás. ITT. Székely statikus.: 06(30)285-2879 Olaszul oktatás. Multinacionális cégek részére keresünk bérbeadó. diplomás. Tel.: 06(30)604-1478 Eredményes angol nyelvoktatás gyakorlott tanártól. rugalmas idõpontokban. rovarháló.: 2204641. Eredeti bútorok (Biedermeier.: 388-9406. Tel. +36-1-332-1293. 30 ó . Tel.: 06(20)439-6410 Matek. 06(70)518-1451 Társasházak közös képviselete.: 06(30)246-0810 Callanetics a Flórián térnél. nyitása. kismûtétek. ablakdoktor. manikûr. Elõzetes bejelentkezés telefonon: 06(20)773-7565. reluxa-. Ideje: hétfõ. gyermekfelügyelõ.: 244-5577. garanciával. Irányár: 3. 06(30)278-0097 www. videó. Kaszaképzõ.: 06(30)201-9198 Dr.4039357. Vörösvári út 31. hétvégén is.:2432730. 06(30)9313686 „ALFA” tv.lasersebesz.matekonline.: 325-8387. ügyintézéssel. szalagfüggöny szerelése. Tel. kerítés.hu Dr. Somogyban (telek: 1200 nm).: 244-3998 Konténerek olcsón. +36-20-446-5575. ELMÛ által minõsített vállalkozás HÁZTARTÁSIGÉP SZERVIZ 1033 BP. Tel. parkettajavítást. több értizedes referenciákkal. Érd. rácsok. duguláselhárítás. étkezõs. vízszerelés. 06(30)932-2637. Szél u. Böjtös Vendel és tsi. 06(20)483-7808 Német nyelvtanítás.dolomit-med. egyedi faborítások. lakatosmunkák.: 06(30)272-3909 Klímaszerelés. gyógypedagógiai asszisztens képzés. az általános iskolától az egyetemig. szakértelem több évtizede. víz-villanyszerelés.: 3671373.: 06-20-946-2027 Egyéni angol mini . Érdeklõdni: 06(20)922-0846 Tura városközpontjában 400-nöl telken régi építésû. 3 szobás luxus öröklakás. Középiskolai elõkészítõk max. Kérje ingyenes árajánlatunkat. A javítás megvárható. (Duna felöli oldalon postával szemben). klímaberendezések beszerzése nagyker áron.. nagy udvar. Szabó Katalin megnyitotta reuma és lézerterápiás rendelését. Ny. Irár: 49. bõrelváltozások.dora@freemail. 368-0864. csapok cseréje. gurtnicsere. magyartanárok korrepetálnak általános. 3 szoba összkomfortos családi ház.: 06(20)552-5894 Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek. Tel. Tel. felújított. Nordmende. felkészítés. Dunára panorámás nagy terasz. klímaberendezések javítása. hétvégén is. 06(20)211-5190. E-mail: mpiroska@enternet. korrepetálás. Budán non-stop hûtõ. E-mail: wagner.30-tõl 19. több generációs ház eladó. kedvezõ áron Óbudán.: 3670256 Angolórák.: 06(30)914-3588 Szobafestés. lakást épít. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozmetológus fõorvos magánrendelése: III. Tel. szigetelése garanciával. barokk. 06(20)493-1675 Egészségmegõrzõ termékek és egyedi talpbetét készítés a Flórián Üzletközpont elsõ emeletén. teniszkönyök.06(30)429-2991 Redõnyszerelés. +36-20-446-5575 Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást. lehetõ legjobb szolgáltatás több évtizedes gyakorlattal kedvezõ áron. 250-2003 (web: www. Kezelési idõ 26 perc. vállal Óbudán. Rendelési idõ non-stop.: 202-2505. rakodással. berendezéssel eladó. Kovács Sándor Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság. Testvérhegyen nyolcszobás.: 242-6136. rácsosajtó. 20. fõorvos.750. Ingyenes próbaóra! Tel. korrepetálást. Budai Várban. türelmes. szakképzettség. 1-3 fõvel.: 276-5918.22 Apróhirdetés Duguláselhárítás Non-stop. mosogatógépek bekötése! Minden. Várhidi Gábor. kõmûvesmunkák.: 06(30)921-6559 www. Tel. konyhaszekrény.hu Tel. Óbuda magánrendelõ III. ÉMI minõsítéssel. Felmérés díjtalan! Tel. Tel. 06(20)972-5032 Óbudán. Zárszerelést.: 368-3604. Szív és hasi ultrahang vizsgálat beutaló nélkül. burkolás.: 242-6136. Tel.com Tel. teljes érrendszer tisztítása kardiológus vezetésével. Dr. fuvarvállalás. konyhák teljes körû felújítása. 06(30)251-3800 Zárszerviz: ajtózárak. Hatvany L. mûköröm Csillaghegyen! Egyéni igények figyelembevételével. Adás-vétel.: 370-4932 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig. kétszárnyú ablak zárszerkezetétnek cseréje). 06(20)332-4660. 06(20)349-4277 Dr..: 06(70)521-0342 Kedves Tulajdonos! Továbbra is a legjobb feltételekkel segítünk kiadni. Irányár: 14. ami vízszerelés! Nonstop! Tel. Petrás József villanyszerelõ mester. 367-2869 Kapu. kamerás megfigyelõrendszer. befokkt@gmail. Vestel. szalagfüggöny. garázzsal. mûszaki. fagyasztó. 242-0465. Tel. harmonikaajtó. Tel. Tel. teljes körû könyvelés.racskeszites. társasházaknak garanciával. ker.hu. panorámás.: 06(70)278-1818 Automata mosógépek. Tel. mázolást. Tel. tel. Bécsi út 130. Bejelentkezés: 06(30)964-5436 . áruszállítás. Dr. Javítás. 246-9021. 06(20)2439043.fejetanoda. rács. javítása. Dunamed.: 250-5514. kõmûvesmunkák. Bécsi út 85. gipszkartonozás. Tel. +36-30931-6176 Óbudán egyedi. www. péntek 15-18 Érszûkület gyógyítása. Tel. WC-k burkolását.intenzívek 10 ó. a Kolosy tér közelében. Tel.: 06-30-668-5058 Csempeburkolás. határidõre! Tel.ajtoablakdoktor.: 06(20)961-6153 Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás. Bejelentkezés: 387-1508 Szükség esetén háznál is kezel Fogyjon fülakupunktúrával orvos-természetgyógyásznál.: 06(30)688-3683. ingyenes kiszállás.hu Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden szerdán 18. kõmûvesmunkáit.: 242-6823. Tel. érettségi. Tel.: 06(20)564-2805 Angolórák minden szinten. 1036 Kiskorona u. könyvelése 21 év tapasztalata. Faragó Katalin. II. kertes. korrepetálást. Ingyenes felmérés. Házhoz megyek! Tel. Tel. Samsung) Tel.30-ig. stb. vízszerelés! Fürdõszobák.com Tel. csapok. benõtt körmök lasersebészete. pontosság! Ingyenes kiszállás! Tel. szárítók. minõségi kivitelben. repedés javítása háznál. IV/1. tanácsadás. és válaszfalak . Nyitva: h-p 9-tõl 17 óráig. társasház könyvelés. mûtéti javallat) magánrendelésén áll a betegek rendelkezésére. kúp kenése. 28. jogi. KASZÁSDÛLÕ U. Lajos u. 10. kérésére megvizsgálom. Díjmentes kiszállás télen is Lakásfelújítás! Szobafestést. Tel. Gyermekbõrgyógyászat. nyelvvizsgára felkészítés. fordítás. Vastag falak. garanciával. ker. 133 m2-es lakás 48 millióért terasszal eladó! +36-20-565-5670. +36+1-332-1293. Cím: Kabar utca 6. Érettségi felkészítés is. zárak cseréje (pl. u. lomtalanítás kedvezményekkel! Tel. Gerinc. üzemeltetése. Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. +36-30-9316-176. www.: 06(30)341-3423. A rendelés helye: III. Tel. 06(70)5500269. tetõjavítást.hu Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Vízmérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók.: 250-0921. Dr. párkányok. Az elvégzett javításra garancia. önéletrajz. Kolosy tér 1/b. autómata mosógép szerviz.hu) Egészség Fogsortörés. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebészeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek. tapétázás. gyakorlott tanárnõnél. 06(30)251-8862 Lakatosmunkát mindennemût vállalok. Müller Zoltán fõorvos Kárpáti fogtechnika. felkészítést. értágulatok eltávolítása. +36-20-446-5575. Ingyenes felmérés: Tel. Budapest./3. Dr.hu FÉG gázkészülékek szakszervize. igazi tanárral. Kizárólag könyvelés is! Referenciák. Tel.: 06(30)239-9355 Dupla garázs eladó a Bogdáni úti buszvégállomás közelében.: 367-8160. 06(30)912-9017 Burkolás! Fürdõszobák. csempe javítását vállalom. garanciával. aranyerekvégbélpanaszok. zárszerelés. fizika tantárgyakból egész évben oktatást. 2-3 fõs kiscsoportban.5 MFt. Dr.: 06(30)250-4471 Duguláselhárítás. emeleti lakás. luxus házakat. kapukészítés. galéria. két fürdõszoba. sok türelemmel. 06(30)243-5432 Társasházak.hu Angol magánórák több évig Angliában élt tanártól a Flóriánnál.: 06-30-951-7758 Bõrgyógyászati.: 240-2059. történelem és esztétika tanár egész évben oktatást.

játék kérdése: Hogy hívják a képen látható figurát? Nyeremény a Magyar Rajzfilm Kft.hu .: 243-8280. Tel.fw. Buzás András. grafikus és textiles teremtett. E-mail: gyuszili1@t-online. 1 Macskafogó képregény. A 11. A megfejtéseket nyílt levelezõlapon szerkesztõségünk címére (1035 Budapest.: 10-18.: 06(30)857-2653 Állás Családokhoz keresünk és ajánlunk leinformálható bébiszittereket. alkatrész-beszerelés. Tel. a Víziorgona utcában. Búza utcában. Név szerint: Ambrus Imre. Balázs József. Andrássy út 16. Tel. Tisztességes házaspár. óvodásoknak is! 28 fõig. Tel. vitrintárgyakat.: 06(30)309-5954 Kiadó/eladó a Szellõ utcában 65 nm-es bútorozatlan panellakás hosszú távra.hu Bécsi úton 160 nm raktár. rajzfilmes játékot indított lapunkban.: 06(70)466-6363 Vezetõi.000 millió. Tel. A helyiség 22 nm-es (+15 nm raktár). emeleti lakás kiadó. fürdõ használattal kiadó. Tel. életvezetési. amit a nagyszámú és tehetséges alfalvi festõ. rugalmas idõbeosztásban. Cím: Lajos utca 158.és mintaválasztékban. További információért hívja a 06(30)869-5454-es számot vagy küldje fényképes önéletrajzát a varga. szám saját fúrt kúttal eladó.: 267-0525 Zsigmond Kir. hétfõ kivételével naponta 10-tõl 18 óráig. +36-20-575-7435 Fodrászt. bemutatótermi lehetõség kiadó.: 06(20)955-0858 Üzlethelyiség bérleti joga eladó 1. Házhoz megyek.) május 4ig várjuk. Az ajándékcsomagot a szerencsés nyertes itt veheti át. bútorozott. Tel. bõvítés. festményeket. vírusirtás.: 06(20)319-1393 Számítógép Számítógép-kezelés oktatása.: 06(20))678-0753 Kiadó lakásokat. Elad-vesz Antikváriumunk készpénzért vásárol könyveket.: 06(20)594-1241 Üzlet Eladó-kiadó: 27 nm-es üzlethelyiség III. rajzfilmes ajándékcsomagja: 1 rajzfilmes DVD.hu www.com Tel. igényesnek. Márton Árpád. Karnisok Hajlított. Tel. Tel. gázfûtéses. www. Sövér Elek és Vargyas Ildikó.: 06(30)922-3156 Kolosy téren berendezett orvosi rendelõ kiadó./fax: 242-7157 Mobil: 06 (20) 926-3422 Nyitva H-P.: 06(20)425-6437 Eladó új masszás fotel olcsón. klímás autóbusz. Tel. egyeztetett idõben. üzleti konzultációk egyéni tematikával. 351-9578.vásárol tanári diplomás fiatalember és lomtalanítást vállal. porcelánt. Tel. Micimackó. A csoportos kiállítás azt az „alfalvi csodát” mutatja meg. hanglemezeket. Balázs Barna.hu e-mail címre Élelmiszeripari termékek csomagolására keresünk kollégákat. kerületi irodája ingatlanértékesítõket keres. nagy gyakorlattal.: 06(30)964-5331 Computerklinika: számítógép-javítás. 205-8700. azonnal beköltözhetõ.diana@dh. (A kiállítás május 22-ig tekinthetõ meg. Az ajándékcsomagot Hvasgyara Emese nyerte. Tel. tárgyakat. Kiss Levente. szobrász. *** Az elõzõ számunkban feltett kérdésre a helyes válasz: Szaffi és Jónás. Ferenczi Tünde. újabbat) antikváriumnak vásárolok. Fõisk. 340 nm-es raktárhelyiség irodával kiadó. Tel. Tel. Régiség Bélyeggyûjteményeket. Körösi Antal.obuda@gmail.: 06(30)540-8909 Függönyök Széles méret. Tel. házvezetõket.: 06(20)391-3979 Garázs kiadó Kaszásdûlõn. igény szerinti tematika.: 06(70)371-3121 Duna House III. érméket. az Aranykéz utcai parkolóházban.: 06(20)339-4392 Budán.) Egyéb Iskolabusz. bankjegyeket.: 06(20)478-7377 Apróhirdetés – Közérdekû sát hétvégén is.: 06(20)924-3883. 243-6820.: 06(30)400-5122 Óbudán. a saját lakásán is (a kerületben). a saját gépén. könyvtárakat (régit. Szentendrei út 32. Függönyvarrás (150 Ft/m) Rajzfilmes játék Az óbudai székhelyû Magyar Rajzfilm Kft.: 06(30)986-5269 Bécsi út 112/2-ben 90 nm-es utcai üzlethelyiség kiadó saját parkolóval. Horváth Levente. Telefonszám: 06(70)368-6939. Vízimolnár utca 2. Tel. összkomfortos. agnes. szobákat.hu e-mail címen lehet.kardos@bekaskft.2011/8. biztonsági övvel ellátott. Tel. Sajgó Ilona. 1 eredeti. képeslapot. Tel. angolul is. Tel. Magyar nyelvû információ. könyveket . karbantartás. Tel.: 06(70)383-5004.alakastextil.Jelentkezni fényképes önéletrajzzal és bérigény megjelöléssel az l. Tel. Tel. Ingyenes kiszállással. Tel.hu címen lehet fényképes önéletrajzzal. Irányár: 13.: 06(30)392-5225 23 Kiadó Kiadó Belvárosban 60 nm-es központifûtéses lakás.rossz állapotút is .000 Ft.-nál szoba-konyha. idõsgondozókat. egyedi méretre is. Csökkent munkaképességûek jelentkezését is várjuk. kozmetikust felveszünk frekventált szépségszalonunkba. házakat keresünk! Lõrincz Péter. Élelmiszer nagykereskedés keres C kategóriával. képeslapokat. kifestett cell egy magyar rajzfilmbõl. az Árpád hídtól 300 m-re.hu Okleveles kutyakozmetikus vállalja kisés középtestû kutyák teljes körû kozmetikázá- Utazás Bibionéban 3-7 fõs apartmanok közvetlenül az olasz irodától. hátfalvizsgával rendelkezõ gépkocsivezetõt. Ingyenes felmérés és felszerelés ! SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!! AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU (Pók utcai lakótelep) 1031 Budapest.alberletpont. könyvtárakat. Hívjon bizalommal. Tel. egyéb régiséget vásárolunk: VI. másfélszobás. Építési telek is lehet. Jelentkezni a szallitas@bekaskft. Tel. Tel.: 9-13 E-mail: tex_ep@rubicom.5 millió forintért. 100 könyv felett díjtalan kiszállással. 35.: 332-0243 Könyveket.: 06(30)232-7795 Eltartási szerzõdést kötünk egyedül élõ szépkorúval! Ügyvédi ellenjegyzéssel.: 06(20)924-4123 Erdélyi alkotók bemutatkozása Az erdélyi Alfalu mûvészei mutatkoznak be a Budapest Galéria Kiállítóházában. Sz.: 266 4154 Régi bútorokat.

000 Ft (áfa mentes). III.000 Ft. A pályázó ajánlatát a benyújtástól számított 60 napig köteles tartani.. osztályát és a késõbbi tájékoztatás megkönnyítése érdekében e-mail címét. tel. Csíkszereda. Gimnáziumok 9-12. vagy ha ez a díjátadást követõen válik ismertté. kapcsolatokat. és írják rá: „Testvér Városok” pályázat! A pályázat benyújtása. Támogató: Alfa Art Hotel. (A megnyitó pontos idõpontjáról elõzetesen értesítjük a résztvevõket. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a Bp. illetve. a vételárat. Hivatalos megtekintés: 2011. Az elkészült mûvekben a hét testvérváros: Amstelveen. A telek összközmûves. Bõvebb információ kérhetõ: Zöldné Göröncsér Zsófiától. fszt-i lakás. A pályázat elkészítésénél elõnyt jelent. CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft.hu. mellyel bemutatják a testvérvárosi jellegzetességeket. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp.com./19. A pályázatok benyújthatók postai úton vagy személyesen az alábbi címen: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Fõosztálya. május 23-án 12 óráig lehet benyújtani a Bp. KassaÓváros. május 23-án 12 órakor a Bp. akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.) A nyertesek jutalma: a beérkezett pályamûvek közül kategóriánként a dobogós helyezetteket belépõjegyekkel. illetve május 7-én kilátogatnak az Óbuda napi programokra. továbbá a CELER Kft.net. a postára adás határideje: 2011. Tulajdoni hányad: 31/517.. A pályázaPályamunkák beadásának feltétele A pályázó kizárólag saját eredeti szerzõi alkotásával pályázhat.24 Pályázat 2011/8. ton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. A pályázatra történõ jelentkezéshez nyomtatványok 2011. I. illetve fotomontázs technikával is. ahol a testvérvárosok produkcióit (14 órától kezdõdõen) és a testvérvárosok standját is megörökíthetik mûveikben. (Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. május 20. Helye: polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodája. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt. illetve a Fõvárosi Közgyûlés közüzemi díjakkal kapcsolatos Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ alábbi üres lakás értékesítésére Bp. ahová minden pályázót várnak. a fizetés módját és idejét.és rajzpályázat Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata rajzpályázatot hirdet „Testvér Városok” címmel. Laktanya utca 4. ármegállapításai alapján módosulhatnak. szám Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú. III.és szemétátalány díjai önkormányzati rendelet. I. Az eredetileg 1 szoba. iskoláját. ingatlanok. A pályázat bontása 2011.150. 31 m2 alapterületû. akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat letéti számlájára. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában átvehetõk. fsz. Kiíró: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. III Szentlélek tér 7. központjában (Bp. május 10. zártkörû licitet tartson. majd szakszerûtlen átalakítás következtésben egylégterûvé vált./19. Egy pályázó egy pályamunkával nevezhet.Szentlélek tér . kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztály Kérjük. Pályázati kategóriák Általános iskolák 5-8. Billigheim.). Fõ tér 1. A pályázat kiírója fenntartja jogát. a víz. Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága a tulajdonában lévõ alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot. III. Határidõ után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni. a vagyonhasznosítási osztály hivatalos helyiségében történik. kerület Fõ tér 1. Pályázati biztosíték (bánatpénz): 215. osztályai részére. május 23-án függesztik ki a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában és a CELER Kft. 2. a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. valamint a következõ internetes hirdetési fórumokra: ingatlan. A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot 2011. 12001008-0014064500100001). hasonlóságát kell bemutatni. Varsó-Bemowo és Stirling kulturális sokszínûségét. Királyok útja 205. Formai követelmények A tetszõleges rajz és fotó technikával elkészített pályamunkák A/3-as méretben történõ benyújtása. fszt. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztály Vagyonkataszteri Csoportjától a 437-8673as vagy a 437-8800-as telefonszámokon. (Helyszín: Fõ tér . ingatlan. Harrer Pál utca 2. . központjában.hu honlapra. III. A pályázat eredményét 2011.. május 11-én 12 óra. 1033 Budapest. A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban.). ha a pályázók ellátogatnak testvérvárosaink honlapjára. Szentendrei út 274.hu. a borítékon jelöljék a feladót.: 4378937.) A mûvek készülhetnek rajz. a pályázatokat zárt borítékban 2011. Újjáépítést igényel. (kedd) 10-tõl 11 óráig. Udine. A mûvek hátoldalán kérjük feltüntetni a pályázati kategóriát. III. szerzõjének nevét. A zsûrizést követõen a pályamûveket kiállítják júniusban az Alfa Art Hotel Galériájában (1039 Budapest. Minimál ár: 2. ker. a közmûvek a lakásba beköthetõk. ker.). április 27-tõl az III. szám alatt.. A lakbér. május 20-án 10 óráig. felkerült a www. III. polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik. osztályai részére. helyreállításra szoruló lakások szociális alapú bérbeadására Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Egészségügyi. és a pályázó díjat nem kaphat.Zichy kastély udvara... irodájában (Bp.) megtekinthetõk. konyhából álló ingatlan korábban teljesen kiégett. „Testvér Városok” fotó.obuda. E-mail: zsofiag@obuda. a mû címét. a közös tulajdonból hozzá tartozó 69 m2 nagyságú földterülettel. fõdíjként mindkét kategória elsõ helyezettjét az Alfa Art Hotel felajánlásának köszönhetõen egy 4 fõs uzsonnával díjazzuk a Hotel éttermében. ker. A pályázat benyújtásának feltételei a III. hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon.

A fogadóórára elõzetesen be kell jelentkezni idõpont-egyeztetés miatt. Pappné Dr. Nagy Judit minden hónap elsõ szerdáján 18-19 óra idén januártól új helyszínen: Hímzõ u. 5.2011/8.30-18. 1. Telefon: 367-8791. a Mókus utca 1-3. 14. 3.) Puskás Péter minden hónap elsõ hétfõjén 18-19 óra között (telefonos egyeztetés szükséges: 437-8688) a Csillaghegyi Általános Iskolában (Dózsa György utca 42. hétfõn) a Szérûskert utcai általános iskolában (Szérûskert utca 40. Simonka Csaba (kompenzációs listáról) elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon. 9. szám alatt. 15.30 óra között a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban (Kerék utca 18-20. A képviselõ-testület állandó bizottságai .) Baumann Irén Erzsébet minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óra között a Platán Könyvtárban (Arató Emil tér 1.) Menczer Erzsébet minden hónap elsõ csütörtökén 16-18 óra között a Fidesz irodában (Kaszásdûlõ utca 7.) minden hónap elsõ keddjén 18-19 óra között a Gázgyári lakótelep gondnoki irodájában.) Elõzetes egyeztetés alapján más idõpont is kérhetõ: 06-30-377-1857. a Mókus utca 1-3.30 óra között az Árpád Gimnáziumban (Nagyszombat utca 19. Az MSZP-frakció képviselõinek fogadóórái Czeglédy Gergõ (kompenzációs listáról) Kiss László (kompenzációs listáról) Dr. 16. szám alatt.) Kemény Krisztina minden hónap második keddjén 18-19 óra között a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) Kelemen Viktória minden hónap elsõ keddjén 18-19 óra között a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5. szám alatt.) Havadi Elza minden hónap elsõ hétfõjén 16-18 óra között (ha ünnepre esik. elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon. (Fidesz iroda). 8. Képviselõ Laczkó Szilvia Csapó Harold Gábor Désiné Németh Éva Idõpont és helyszín minden hónap elsõ hétfõjén 16-18 óra között a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2. 6. minden hónap harmadik hétfõjén. 11.) Dr.) Bulla György minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óra között (telefonos egyeztetés szükséges: 437-8688) az Óbudai Waldorf Iskolában (Bécsi út 375. kerületi Jobbik irodában (Kabar utca 11. 13. 2.) minden hónap elsõ szerdáján 17-tõl 19 óráig a III.30-17.) Török Ferenc minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óra között a Keve-Kiserdei Általános Iskolában (Keve utca 41. szám Fogadóórák – Szakbizottságok 25 A Fidesz-KDNP-frakció képviselõinek fogadóórái Vk. 7. 1. 17-tõl 18 óráig a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2. Laukonidesz Lilla minden hónap második csütörtökén 18-19 óra között a Fidesz irodában (Hímzõ utca 1.) Szepessy Tamás minden hónap harmadik szerdáján 16-18 óra között a Fidesz irodában (Kaszásdûlõ utca 7. 4. minden hónap utolsó csütörtökén 16.) Kompenzációs listáról bejutott képviselõk fogadóórái Béres András (Lehet Más a Politika) Mihalik Zoltán (Itt Élünk Egyesület) Szanyó Miklós (Jobbik Magyarországért Mozgalom) elõzetes egyeztetés alapján a 06-30-211-6111-es számon. Horváth László minden hónap harmadik hétfõjén 17. 12.).) Sáringer Kálmán minden hónap elsõ keddjén 17-18 óra között (telefonos egyeztetés szükséges: 06-30-514-9852) a Táborhegyi úti Népházban (Toronya utca 33. akkor a 2. a Mókus utca 1-3. 10. elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon.

26 Pályázat 2011/8. szám Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére .

Sérülés után keletkezik. Baki. 35. 32. 12. 35. Névelõs elõvárosi vasút. Orosz repülõgép típusjele. svéd és máltai autók jele. Jutalmuk nyereménykönyv. 27. 57. Brit film címe volt. Hölgyeknek kijár. Napszak. 24. Az elsõ atombombát szállító repülõgép (Gay). Apó betûi. 47. 47a. Somogyi helység. A. olasz mûsorszóró. L. X. Pl. 31. 26. Az erbium vegyjele. Légiposta egyik idegen neve. Kis Anikó. Fizikai fogalom. Rajzfilmes kis róka. 46. 11. Tartsd. és a függõleges 13. 44. 46. 20.. szám Szabadidõ 27 Tavaszi vers Rejtvényünkben Petõfi Sándor: Ki a szabadba! címû versébõl idézünk. Óriás csengettyûd. Ebbe az irányba. fordítva. Fordított névelõ. Régi súlymérték. A. 28. 3. A helyes megfejtést beküldõk között nyereménykönyvet sorsolunk ki. A protaktínium vegyjele. Afrikai fõváros. T. 18. 28. Latin rész! Ipacs László A megfejtéseket az 1035 Bp. Iktatok. Francia város. 29. Hangfekvés. 52. Újságírói ágazat. Tölgyfa termése. E napi. 9. Igen nagy. 16.). Megkevert síp! 55. 19. Londoni név. Szédít. 38. Részben beordít. … mark. Netes barát. Visszavarr! 30. Az idézet második sora (zárt betûk: Á. Egy darabig meglóbál. VÍZSZINTES: Az idézet elsõ sora (zárt betûk K. 8. a víz. 48. A xenon és asztácium vegyjele. 13. 40. Hajítá. 25. Tengeri lény fogazata. 51. sorok megfejtése. E. Méhecske teszi. A hét vezér egyike. 17. 19. N. 36. S. Görög filozófus volt. FÜGGÕLEGES: 2. 4. Osztrák. melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. 21. 37.2011/8. Azonos magánhangzók. 22. 53. 43. 23. Svéd és máltai autók jele. 51. Cink és uránium. Kémiai fogalom. 5. Anynyi. … uno.). 13. Menemotechnikai rész! 14. Véka egynemû betûi. mint. szám alá nyílt levelezõlapon május 4-ig várjuk. 42. 23. Obama keresztneve. 38. 50. Azonos magánhangzók. R. Szentendrei út 32. . amiért elnézést kérünk olvasóinktól. Beküldendõ a vízszintes 1. 7. O. 58. Rövid doktor! 49. A. 33. Elõzõ számunkban technikai hiba miatt rossz rejtvényháló jelent meg. Orosz repülõgéptípus. Névelõs polinéziai nép. 39. 34. 15. Részben felesket! 56. A hibás rejtvényháló nem okozott akadályt két lelkes olvasónknak: Gálfi Lászlóné és Ollé Katalin elkészítette a szöveghez a hálót és helyes megfejtést küldött be. Fordított réteges sütit. 54. Szoborrész! 6. 41. Sütéssel foglalkozik. 36. 55.

jelenleg 60 asztalitenisz barátnak biztosít rendszeres edzés. ifi) mintegy hatvan lány és fiú vesz részt a szakosztályi munkában. hogy érdemes volt felkarolni a sportágat .) Kép és szöveg: Lovas A. A csillaghegyi klubban egyre többen és egyre ügyesebben bûvölik a kis kaucsuklabdát. Négy korcsoportban (gyerek. . Edzéseinket elhivatott. jól ismerik a szakmát. ám húsz éve teljesen elfelejtett asztalitenisz szakág született újjá a CSMSZ SE bábáskodásával. akkor szûnt meg az addig eredményesen mûködõ Statisztika SE Óbudára kihelyezett szakosztálya. A szakosztály 2009-es megalakulása óta egyre „izmosodik”. újonc. Sport 2011/8. serdülõ. akik szeretnének bekapcsolódni a szakosztály munkájába. Az edzések mellett gyakran nyílik lehetõség a tudás lemérésére. Most a CSMSZ SE az egyetlen klub. hogy sikerült megvalósítani régen dédelgetett tervemet. a nyüzsgõ szakosztályi élet azt bizonyítja. A nagyobbak heti 2-szer másfél. szám Asztalitenisz Kaucsuklabda bûvölõk ákolimpia egyik kedvelt száma. nagy létszámmal és megfelelõ színvonalon zajlanak a versenyek. . de igény lenne további teremlehetõségekre is. hogy a tehetséges játékosokat edzéseinken továbbképezzük. az egyesület ügyvezetõ elnöke.Az asztalitenisz a kerületi Di- Egyre bõvül az asztalitenisz szakosztály . Mi abban segítünk.hu weboldalon és a +36-70314-0021-es telefonszámon.és versenyzési lehetõséget. azóta nem talált gazdára a sportág. H úsz év bizony hosszú idõ. emellett szeretik a gyerekeket. Harmadik edzõként magam is részt veszek az oktatásban és megelégedéssel tapasztalom.értékelte a jelenlegi helyzetet Kelen Balázs. rutinos szakemberek vezetik. ahol szervezett keretek között pingpongozhatnak a fiatalok.28 A tenisz mellett egy újabb népszerû sportágat karolt fel a Csillaghegyi Mozgás és Szabadidõ SE. (Bõvebb felvilágosítás a www. jó körülmények között tölthetik szabadidejüket az egyetlen óbudai szakosztályban. hogy a hozzánk járó fiatalok szorgalmasak és jól érzik itt magukat. Azok a fiatalok.Örülök. a kisebbek 2-sze egy órát gyakorolnak. ahova amatõr játékosokat is meghívnak. Berényi Laura és Davidovics Edit kiváló játékosok. a legnagyobb létszámú vetélkedõt a háziversenyek jelentik. Egyelõre a Bárczi Géza és a Medgyessy Ferenc Általános Iskola tornatermében kilenc asztalon pattog a labda. így jobb eséllyel indulhatnak a budapesti vagy akár az Országos Diákolimpia döntõjében. A képzettebb játékosok rendszere- sen indulnak a Budapest Bajnokság egyéni és csapat versenyein.csillaghegysport. A kerületben régen sikeres.

gazdag programkínálattal várják az érdeklõdõket római-parti vízi telepükön. akiknek mintegy 35 folyamkilométert kell „lelapátolniuk”.és lövészversenyt tartanak április 30-án. több alkalommal.2011/8.hu) Sz. • Óvodásoknak és iskolásoknak rendeznek „gályaprogramot” május 2-tól június 8-ig. 1 % 1% 1 % A Csillaghegyi Mozgás és Szabadidõ SE vezetõsége köszönetet mond mindazoknak. A z esemény története során sok mindent „megélt”: elsõ alkalommal havazás. D arts.) . számos mozgási lehetõséggel várták az érdeklõdõket az Óbudai Terepfesztivál szervezõi Mocsárosdûlõre április 9-én. Sportfesztivál a Hármashatár-hegyen Immár második alkalommal rendezi május 1-jén a Budapest Sportiroda a Samsung Olimpia Zöld Fesztivált a Hármashatár-hegyen. Az egyesület honlapja: www. majd ismét 2 kilométer futásból állt.csillaghegysport. zenei programok és kiállítók is várják az érdeklõdõket. Itt az lett a gyõztes. A terepviszonyok lehetõvé tették.) • A Madarak és Fák Napján. aki ez idõ alatt a legtöbb kört teljesítette. illetve a 06-20-968-3685-ös telefonszámon kérhetõ. A Samsung Olimpiai Zöld Fesztiválon sportbemutatók. szám Sport – Hirdetés 29 Indul a vízisport évad Az egyesület vezetõi minden héten más és más. Az eseményhez teljesítménytúra és terepfutás is kapcsolódott a közeli hegyeken.ose. utóbbiban az alsó tagozatosok. (Az eddig felsorolt programok díjmentesek. Mindezekkel párhuzamosan egész napos kosárlabda-versenyt tartott a szervezõ csapat az AME pihenõparkjában.hu oldalon található. hogy az „off-road” sportokban kevésbé járatos versenyzõk is élvezettel teljesítsék a kijelölt távot. A terepduatlon 4 kilométer futásból. A mozogni vágyók 10 folyamkilométert is evezhetnek. május 8-án Visegrádra evezhetnek a jelentkezõk. • A hagyományos évadnyitó rendezvényt szabad sportnap kíséri május 1-jén. (Az egyesület asztalitenisz. A duatlont MTBverseny követte. 14 kilométer kerékpározásból. tenisz és nyári táborozási programjáról a www. A megmérettetéseket megelõzte a „Futás és Ke- FOTÓK: ANTAL ISTVÁN rékpározás a Mocsárosért”-program. Cs. annak természeti értékeit meg kell õrizni. Idén újdonságként dombfutás és gyerekfutam is lesz. A szervezõk minden korosztálynak kínálnak programot és indulási lehetõséget: hosszabb és rövidebb távokon egyaránt rajthoz állhatnak a nevezõk. akik személyi jövedelemadójuk 1 százalékát az egyesületnek ajánlották fel. (Az eseményrõl bõvebb információ a www. hogy Mocsárosdûlõre szükség van. idén pedig a böjti szelek „emelték” a verseny nehézségi fokát. a felsõsök és a középiskolások külön-külön mérhetik össze erejüket. Cs. (Az egyesület címe: Rozgonyi Piroska utca 28. melyen a résztvevõk kifejezhették.futanet.) Mocsárosdûlõért futottak és kerekeztek Rendkívül változatos programokkal. mely 1 óra hosszat tartott. Sz. egy évvel ezelõtt erõs napsütés. A z egész napos sportprogramok sorában a kerékpározástól a terepfutáson át a nordic walkingig és a gyalogtúráig sok minden megtalálható.hu E-mail címe: ose@ose. A részvételi díj 2 ezer forint.hu honlapon tájékozódhat. Bõvebb információ a 240-3353-as. A 248 ezer 22 forintot bérleti díjakra és tárgyi eszközök beszerzésére használták fel.

a 3-as parlamenti körzetben dr. egymást tisztelni kell. szám Fidesz Filmklub Török Ferenc: Apacsok címû alkotását láthatják a Fidesz Filmklub következõ elõadásán. dr. Kárpát Dániel. és bejelentkezhetnek ingyenes tanácsadásra.). hogy kellõ támogatottság hiányában egy korábbi kormány sem mert az Alkotmányhoz A rendezvény célja. hogy együtt okuljunk történelmünk leggyalázatosabb eseményébõl. melyen fáklyás felvonulással emlékeztek a holokauszt áldozataira.) Fogadóóra Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik Magyarországért Mozgalom) országgyûlési képviselõ fogadóóráját minden páros hét péntekén 16 órától tartja a Kabar utca 11.) • A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. de a hibák gyorsabb kijavítása érdekében a lakosság bejelentése nélkülözhetetlen. (Cím: 1033 Budapest. „Ismerkedés a számítógéppel és az internettel. Jobbik Nemzeti Majális Hajógyári-sziget. érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájában. a kandeláberek épségét. április 30. ajándéktárgy vásár. Események 8. az alkotmányozás szükségességérõl beszélt. A filmre kedvezményes áron (500 forint) igényelhetõk jegyek a Fidesz 4-es választókerületi irodájában (Hímzõ utca 1. a romastratégiával. amelyrõl a történelemkönyvek is hallgattak. Tanácsadás személyesen: a hónap 3. FOGADÓÓRÁK. illetve külön idõpont egyeztetésére is mód van: z. Novák Elõd és Vona Gábor elõadásai. 9 órától: reggelizzen együtt Vona Gáborral és több jobbikos országgyûlési képviselõvel! 10 órától: „Harcolunk minden fronton” címmel Hegedûs Lóránt.szerelõi folyamatosan ellenõrzik az utcák világítását. Morvai Krisztina. Koncertek 15 órától: április 30-án Varga B. Pethõ László ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján (legközelebb május 4-én) 16-tól 18 óráig ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi irodájában. S „Braunhaxler” hírek • Tanulmányutat szervez május 28-án DobogókõEsztergom-Visegrád-Dunabogdányba a „Braunhaxler” Egyesület. vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet. Fellépett többek között a Hot Jazz Band. Tamás.). május 1-jén Romantikus Erõszak. hogy megalkossuk minden ember Alkotmányát. és amely évtizedeken át tabunak számított. Sok kérdés merült fel a határon túl élõ magyarok szavazati jogával. kulturális tanácsnok.hu. Az Élet Menete Több ezren vettek részt április 17-én az Élet Menetén. FOTÓ: ANTAL ISTVÁN A Tavaszi Jazz & Borfesztiválon április 8-tól 10-ig várták a kulturált borfogyasztást és az igényes jazz mûfajt kedvelõket Óbuda szívébe. nemzeti vendéglátás.: 367-8791.karpat. A Budapesti Dísz. Az új alaptörvény fontosságáról Konferencia a Kárpátnyúlni.) zabó Krisztina. Tel. A III.hu email címen lehet jelezni.hu) Sz. Havadi Elza önkormányzati képviselõ. a Hímzõ utca 1. (Jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-30-221-4938-as telefonszámon. a Politikusképzõ Iskola vezetõje április 9-én az alkotmányozás kulcsszereplõjét hívta körünkbe. (Bejelentkezés nem szükséges. (Részletek és jelentkezés: Neubrandt Olginál a 06-30221-4938-as telefonszámon. Egyúttal szándéknyilatkozatot fogalmaznak meg a jövõbeni együttmûködés kialakítására. Cs. a hazai vezetõ kutatók. valamint az államigazgatás képviselõinek részvételével. Szegedi Csanád.) • Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek. vagy a 06-20-200-0017-es telefonszámon. Tósoky Balázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén (legközelebb május 3-án) 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király útja 13-15. A SISZA Politikusképzõ Iskolában Gulyás Gergely.) • A „Braunhaxler” Egyesület várja az érdeklõdõket a május 31-én induló. kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselõinek fogadóórái: minden hónap elsõ szerdáján (telefonos egyeztetés nem szükséges) 8-tól 12 óráig Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának testületi irodájában. szám alatti Jobbik irodában. abból az emberirtásból. a SISZA Politikusképzõ Iskola hallgatója Fenti címmel tartanak konferenciát május 9-én a Harsányi János Fõiskolán. Kaszásdûlõ utca 7. Programok napközben: gyermekfoglalkozás. Volner János.és Közvilágítási Kft. Lenhardt Balázs. hogy felmérjék a Kárpát-medence örökségturizmusának lehetséges erõforrásait. (Cím: Bécsi út 324. Az esemény védnökei: Menczer Erzsébet országgyûlési képviselõ és Tarlós István Budapest fõpolgármestere. de most van egy medence turizmusáról történelmi lehetõség. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5. alatt. FANKADELI és ISMERÕS ARCOK. Németh Zsuzsannának. Zs.30 Hírforgó – Információk 2011/8.daniel @jobbik. Tudjuk jól.).30 órától: ökumenikus istentisztelet. (Cím: Fõ tér 2. T arlós István fõpolgármester a zsúfolásig telt Klauzál téren úgy fogalmazott: emlé- kezni és emlékeztetni.) tart ingyenes jogsegélyt. Részletes programleírás és jelentkezési lap megtalálható a Harsányi János Fõiskola honlapján: www. aki a rendszerváltozás óta eltelt idõrõl. május 19-én 18 órától a Palace EuroCenter moziban (Bécsi út 154.-május 1. TeleCentrumában a 238-3838-as vagy kizárólag munkaidõben a 289-4070-es telefonszámon és a bdk@bdk. Telefon: 243-8639. az Urbán Orsolya Trió és a Benko Dixieland Trió Ingyenes tanácsadások • A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásából. Idõsebbek is elkezdhetik” címû tanfolyamára. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik szerdáján (legközelebb május 18-án) 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5. a Fõ és a Szentlélek térre. . Dr. Az Alkotmánybíróságot érintõ kérdéseket és az új önkormányzati törvényt firtatták leginkább a hallgatók. Közvilágítási hibák bejelentése A közvilágítási hibákat jelenleg az Elektromos Mûvek Nyrt.). önvédelmi bemutatók. múltidézés a Kecskés zenekar elõadásában.hjf. TRANSYLMANIA és LORD. a Széll Kálmán-tervvel és a közpénzek védelmével kapcsolatban. az alkotmány-elõkészítõ bizottság alelnöke beszélt az alaptörvény fontosságáról.Az est házigazdája Kemény Krisztina önkormányzati képviselõ. szakemberek. jelenlegi helyzetét a határon túli szakértõk.

(új Szentendrei út) Tel. és 2011. A cég rendszeres sportolási lehetõséget biztosított munkatársai részére bérelt sportkomplexumban. Szentendrei út 32. hirdetésszervezés: 1035 Bp. megjelenik 68. fekvõ) 100 000 Ft 1/2 (93×272mm. • Kérik./fax: 411-0266.-nél” projekt.hu Nyomás: Zrínyi Nyomda Zrt. lakásszépítõ használati. kerületi Önkormányzat lapja. melyeket a megvalósítók vállaltak. 23. és ezek ismeretében került meghatározásra a projekt tartalma. szerelése. (Adószám: 18129621-1-41.Teljes szívvel adhatsz! Bútor. SZ: 9-15 Adománybolt Nonprofit Kft.) • Tegyünk együtt a III. vagy hasznos hétköznapi dolgokat jó áron? Mostantól mindez idehaza sem akadály! MEGNYÍLT!!! MEGNYÍLT!!! MEGNYÍLT!!! Budaszíve Adománybolt Félpénzen vehetsz . garantált börzehangulat! Akár adsz.) Tíz szó fölött (legfeljebb 20 szóig) szavanként 200 Ft + áfa Végéhez érkezett az „Egészséges életmódra nevelõ.. a III. a HÉV-tõl.kipufogo.000.2011/8. álló) 25 000 Ft 1/32 (44×31mm. Az eredmények összesítése alapján a program végrehatása során teljesültek azok a számszerûsíthetõ célkitûzések. fekvõ) 10 000 Ft Az árak az áfát (25%) nem tartalmazzák Színfelár: +25% Hátsó borító: +25% Negatív: +20% Elhelyezési felár: +20% Tervezési díj: +10% Apróhirdetés árak: 10 szóig 1900 Ft + áfa/alkalom Kiemelt apróhirdetés: 10 szóig 3 800 Ft + áfa/alkalom (Egy hirdetés minimum 10 szó. A projektet az Európai Szociális alap 10. sportdobok készítése. sporteszköz. Nyitva tartás: H-P: 10-18. álló) 59 000 Ft 1/8 (93×65mm. fekvõ) 39 000 Ft 1/16 (44×65mm. III.hirdet@freemail.000 Ft összegû támogatásban részesítette.1.: 430-1250. Kiadó: 1052 Bp. A projekt még három évig követi a célcsoport fizikai állapotát. április 30-cal zárul.2/A-09/1-KMR-2010-0221. I. KIPUFOGÓ KLINIKA Kipufogó dobok.000 példányban Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József Lapszerkesztõ: Klug Miklós Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft. egyéni egészségprogramok kidolgozása és végrehajtása segítségével. hogy azzal másokat is segíthess? Egyedit keresel. munkahelyi szemléletformáló programok a GANDALF PRODUKCIÓ Kft. III. (Golipark). Felelõs vezetõ: Borbás Gábor vezérigazgató .hu. Két percre a busztól (86. álló) 100 000 Ft 1/4 (93×134mm. ajánlja fel adója 1 százalékát a Derûs Alkony Gondozóházban élõ idõs emberek életminõségének javítása érdekében tevékenykedõ Derûs Évekért Alapítvány javára. A projekt azonosítószáma: TÁMOP-6.. Bp. Tel.és dísztárgyak Kacagtató árak. II. szám Hirdetés – Közérdekû 31 Hirdessen az Óbuda Újságban! 66 700 példány . A projekt elõkészítõ fázisában felmérésre kerültek a célcsoport általános életviteli körülményei. Számlaszám: 1201039800151180-00100009. ajánlja fel adója 1 százalékát a Reménysugár az Idõsekért Alapítvány javára. Perc u. és teremt számunkra rendszeres sportolási lehetõséget Szeretnél olcsón vásárolni úgy. 18. Váci u. 206). Rákóczi Ferenc út 177-179.: 240-5603.. (Adószám: 18122370-2-41. 1212 Budapest. em. háztartási gép. Árpád u. játék. akár veszel: mindenképpen jót teszel! Megunt dolgaidat is hozd magaddal. és elkészült a pályázat. A támogató közremûködõ szervezete az ESZA. 267-0525 Hirdetési méretek Árak (oldal) (mm) fekete-fehér 1/1 (190×272mm) 200 000 Ft 1/2 (190×134mm. BRUTUS kipufogók. III. Szerkesztõség. A projekt során megrendezett családi sportnap igen népszerû volt a munkatársak és családtagjaik körében./fax: 430-1250. november 1-jén indult. Számlaszám: 1070049543321302-51100005. 2. A projekt célja a munkatársak életminõségének javítása a személyre szabott. hogy jó célra fordíthassuk! Bp. kerületi idõs emberekért! Kérik. Tel. V. A program 2010. Tel/Fax:436-0356 http://www. E-mail: obudaujsag@ecom. 267-0525. ZÖLDKÁRTYA 1039.minden postaládában! impress.) KIPUFOGÓK Katalizátorok felszerelése garanciával. Tel. 235-0417.hu H-P: 8-17 óráig ÓBUDA. javítása Idõseket segítenek az 1 %-kal Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény munkáját támogató alapítványok közleménye.