XVII. évfolyam 8.

szám Kedvezmények Óbuda Kártyával

Megjelenik kéthetente

2011. április 27.

Pályázat zöldfelületek gondozására

Indul a vízisport évad

7

Számos kedvezményben részesülhetnek a kártya használói, melyeket szolgáltatók, vendéglátóhelyek, üzletek biztosítanak.

20

Társasházaknak és lakásszövetkezeteknek hirdet zöldfelület gondozási pályázatot az önkormányzat.

29

Az Óbudai Sportegyesület Rozgonyi Piroska utcai vízitelepén május 1-jén évadnyitót tartanak, szabad sportnappal.

Fogyatékkal élõk egészségnapja

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Az Óbudai Egészségolimpiával két éve a legváltozatosabb eszközökkel arra ösztönzik a városrész lakosságát, hogy éljenek minél egészségesebb életet. A rendezvénysorozat különleges állomásához érkezett április 17-én, amikor a Fogyatékos Személyek Egészségnapját rendezték az akadálymentes Szent Margit Rendelõintézetben. F OLYTATÁS A 6. OLDALON

Bõvül az élelmezési program
Az Ételt az Életért Alapítvány 2004-ben költözött Csillaghegyre. Egy 2009 januárjában indult kerületi program fejlesztésével és bõvítésével a civil szervezet 2011ben már heti 5 alkalommal, napi 400 adag ételt oszt szét a kerületben.
RÉSZLETEK A 8. OLDALON

Programajánló a 2-5. oldalon

2

Önkormányzat

2011/8. szám

2011/8. szám

Önkormányzat

3

szám .4 Önkormányzat 2011/8.

2011/8. szám Önkormányzat 5 .

hogy általa sikerüljön valamit lebontani a sokakban kialakult sztereotípiából. szám Eredményes tavaszt zárt az Óbudai Egészségolimpia Fogyatékkal élõk egészségnapja résztvevõnek. Ez csak akkor lehetséges. az emésztõszervi és a mozgásszervi megbetegedések. Az Egészségolimpia mely az EGT-Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával valósulhatott meg szervezésével ÓbudaBékásmegyer Önkormányzatának és a Szent Margit Rendelõintézetnek az volt a célja. a Szent Margit Rendelõintézet ügyvezetõ igazgatója. már megtették az elsõ lépést egészségükért . valamint a magas vérnyomás bizonyultak. ismeretterjesztõ cikkekkel segítették elõ az elmúlt két évben. kvíz-játékokkal. Hangsúlyozta: . hosszabb minõségi életet biztosíthat . így több erõt. OLDALRÓL Sporttal a sztereotípiák ellen . melyben nem másokat. A rendezvények végig nyitottak voltak. az állapotrosszabbodás megelõzése érdekében. energiát. hogy a lakosoknak segítsenek az egészségtudatos életmód elemeinek elsajátításában. semhogy a szabadidõnek ezt a küzdelmes eltöltését válasszák.Akik eljöttek a Szent Margit Rendelõintézetbe. Sz. a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fogyatékosságügyi fõosztályának vezetõje a megelõzés fontosságát hangsúlyozta. ha eljutnak a vizsgálatokra. hogy egészségük. mely szerint a látás-. nem holmi önsanyargatás. Csilla Több mint 2 ezer ember vett részt a különbözõ szûrõvizsgálatokon az Óbudai Egészségolimpia tavaszi szûrésein és a Fogyatékos Személyek Egészségnapján. a sport jelentõségére. de mindenki számára komfortosan igénybe vehetõk igazán a fogyatékos személyek egészségolimpiájának létrehozásával váltak.Szerettük volna. hiszen õk elszántságuknak és kitartásuknak köszönhetõen valódi példaképek. sorsuk a saját kezükben van. A programot Egészségolimpiának nevezték el. hallás. Bringázz a munkába! elnevezéssel . FOLYTATÁS AZ 1. sport programokkal. jókedvet. tanácsadásokkal.mondta elöljáróban Puskás Péter alpolgármester. hogy az egészséges életvitel örömteli tud lenni.6 Önkormányzat 2011/8. Mint kiemelte: nagy elismerés illeti paralimpikonjainkat. Szõke László. . ha minél többen ráébrednek arra. Ha felismerik. A sport és a testmozgás kitûnõ alkalmat kínál arra.Ilyen verseny még nem volt a világon. A kezdeményezés az egészséges életmódra. majd hozzátette: különösen nagy dolog ez akkor. FOTÓ: ANTAL ISTVÁN FOTÓK: SÁNTA BALÁZS Tabáni István nagy sikerû koncertet adott Idén tavasszal is elindították azt a mozgalmat. ha az ember valamilyen fogyatékossággal kénytelen együtt élni. elõadásokkal.fogalmazott beszédében dr. A leggyakoribb problémának az urológiai. hanem önmagát kellett legyõznie minden Óbuda példát mutatott Dr. Várszegi József. Az óbudai akadálymentes helyszín nagyszerû példa arra.vagy mozgássérült embereknek van éppen elég bajuk. Mindezt szûrésekkel. hogy ilyen és ehhez hasonló rendezvényekkel egyaránt nyitottabbá tehetõk a fogyatékos emberek és a többségi társadalom tagjai is. hogy a fogyatékossággal élõ embereknek is szükségük van egészségük karbantartására. valamint a pre- vencióra hívja fel a figyelmet. valamint azt. mely a biciklivel való munkába járást ösztönzi.

Elegendõ 5 évnek eltelnie ehhez. szám alatti Fidesz irodában. kerü- letben lakó polgárok különbözõ kedvezményekre és szolgáltatásokra szereznek jogosultságot. Cs. hogy a következõ egy év alatt a kerület lakosságának legalább fele rendelkezzen Óbuda Kártyával. Egyhangúlag ítélték oda az elismerést Óbuda Kultúrájáért Díj a Kincsõ Néptáncegyüttesnek Nyolc évvel ezelõtt. Az együttes rendszeresen fellép az önkormányzat rendezvényein. tevékenységével színesíti és pozitívan befolyásolja a városrész kulturális életét. A kártyákat nem az egyes szolgáltatók. Alapja a hûségkártya-program.tudtuk meg Kemény Krisztinától (Fidesz-KDNP). 2003. a többi. Ennek értelmében egyhangúlag ítéltük oda az elismerést a Kincsõ Néptáncegyüttesnek. hagyományápoló tevékenységet Turcsánné Horváth Annamária vezetésével. május 28-ai ülésén alapította Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Óbuda Kultúrájáért Díjat abból a célból. További információért hívja a polgármesteri titkárságot a 437-8696-os telefonszámon. az így megszerzett pontjaiból adott esetben ingye- nesen ellátogathat egy. vásárlásaik után pontokat írnak jóvá. közmûvelõdési. hogy elismerje. lehetõséget biztosítva a kerületben lévõ valamennyi cégnek és szolgáltatónak a bekapcsolódáshoz. amely kártyaelfogadó-hely.2011/8. a Néptánc Antológiára. és a kártyaelfogadó-helyek száma több mint száz legyen hangsúlyozta Puskás Péter. önkormányzat által másoknak odaítélt elismeréssel együtt a Kerület Napján. melyben a kártya-tulajdonosok egyszerre több cégnél lesznek jogosultak kedvezmények igénybevételére. Az Óbuda Kultúrájáért Díjat. Mindez egy olyan speciális rendszer. . Óvodai beíratás A III. ha valaki egy olyan élelmiszerboltban vásárol. közgyûjteményi területen dolgozó és alkotó szakemberek tevékenységét.obuda. Az idei költségvetésben 15 millió forintot különített el a képviselõ-testület erre a célra. civil és kisebbségi bizottság javaslatának figyelembevételével a képviselõ-testület április 7-ei ülésén született döntés. Ezzel egy olyan speciális rendszer alakul ki. nemcsak a központjuknak mondható III. hanem egész Gyertyagyújtás a katyni áldozatok emlékmûvénél Utcanévadás A Fõvárosi Közgyûlés módosította az utcanévadás szabályait. Például. mindemellett az Ifjúés a Kis Kincsõ Együttes a múlt évi versenyek alapján bejutott az ország 12 legjobb együtte- se közé. mellyel a III. a civil. vendéglátóhelyek.hu honlapon. Ez a gyakorlatban azt jelenti. . A nemzetközi hírû csoport három évtizede folytat kiemelkedõ kultúraközvetítõ. gyertyagyújtással emlékeztek az áldozatokra a Nagyszombat utcai katyni mártírok parkjában Lapunk következõ száma május 11-én. szám Önkormányzat 7 Egy év múlva a helyi lakosok fele rendelkezhet hûségkártyával Kedvezményes szolgáltatások Óbuda Kártyával A képviselõ-testület. Megjelenésünk FOTÓ: ANTAL ISTVÁN A Wysocki Légió Hagyományõrzõ Egyesület és a III. a katyni áldozatok emléknapján. hogy a kártya használóinak. kerületi óvodákba május 2-tõl 6-ig írathatják be gyermekeiket szüleik. megadott termékekre vagy szolgáltatásokra válthatnak be. kerületben. egyébként belépti díjas koncertre. kulturális és kisebbségi bizottság elnökétõl.A megadott határidõig 12 érvényes jelölés érkezett. számú egyéni választókerület) elõzetes bejelentkezés alapján tartja fogadóóráját. A néptáncegyüttes idén ünnepli alapításának harmincadik évfordulóját. május 7-én veheti át a díjazott . Az új rendelet értelmében nem kell 25 évet várni. Sz. üzletek biztosítanak a jövõben. a békásmegyeri lakótelepen. melyeket a városrészben lévõ szolgáltatók. jutalmazza a kerület kulturális életének alakulásához kiemelkedõen hozzájáruló mûvészek. április 7-ei ülésén jóváhagyta az Óbuda Kártya elnevezésû hûségprogram-rendszer kialakítását. számú egyéni választókerület) országgyûlési és önkormányzati képviselõ minden hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart fogadóórát a Kaszásdûlõ utca 7.A Fidesz-KDNP választási programjában szerepelt az Óbuda Kártya bevezetése. • Menczer Erzsébet (3. melyeket meghatározott helyeken. amíg valakirõl halála után utcát nevezhetnek el. a program mûködtetõje bocsátja ki. A részletekrõl Puskás Péter (FideszKDNP) alpolgármester tájékoztatott. Szeberényi Cs. Budapesten. A kártya használói a tervek szerint számos kedvezményben részesülhetnek. kerületben élõknek négy korosztályban biztosít lehetõséget az igényes közösségi együttlétre. . Országgyûlési képviselõk fogadóórái • Bús Balázs polgármester és országgyûlési képviselõ (4. A díj odaítélésérõl a kulturális. Idõpont-egyeztetés miatt a fogadóórára elõzetesen be kell jelentkezni a 367-8791es telefonszámon. ha- nem a városrész. szerdán jelenik meg! Újságunk korábbi számai is olvashatók a www. A III. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezésére április 13-án. A célunk az. 8 személyre és 2 csoportra. amellyel számos szolgáltatás vehetõ igénybe.

Ezzel egyrészt bevételre tennénk szert. Idén végzek az ELTE pedagógiai-szakpszichológus szakán. Természetesen a tervek megvalósításába szponzorokat is szívesen fogadnék. Terveim szerint pályázatok révén lehetne fejleszteni az épületet és a tárgyi környezetet egyaránt. A cél az. A fogyatékosok ellátásában 2005 óta veszek részt. .Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata szociális szolgáltatásai helyi igényeknek és jogszabályi elõírásoknak megfelelõ bõvítése kapcsán elkötelezett a fogyatékos személyek esélyegyenlõségének javítása. A szolgáltatás igénybevételének feltétele az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központba legalább 2 munkanappal elõre történõ elõzetes bejelentkezés. Öszszetételét tekintve családok. vagy a gyakran luxuscikknek számító gyógyszert. illetve a családsegítõ munkatársainak megítélése alapján a kerületben leginkább nélkülözésben élõ rászorulók alkotják. De biztosan vannak olyan ötletei is. Tapasztalataim szerint õk hidat képeznek a társadalom és a fogyatékos emberek között. Eddig Szarvason éltem. szociális és lakásgazdálkodási bizottság elnöke. a fogyatékkal élõk gondozása a kerületi és fõvárosi intézmények jóvoltából szintén színvonalasan zajlik.Milyen tervekkel jön Óbudára? . hogy mind jobban elfogadtassuk a társadalommal ezeket az embereket. Az ingyenes szállításra vonatkozó igényeket a Támogató Szolgálat 2402248-as telefonszámán lehet jelezni. kerület vezetésével az ügyben. illetve a létminimum alatt élõ emberek étellel való ellátásával foglalkozik. hogy a létminimum alatt élõ családokon is segíthessenek. Az Ételt az Életért Alapítvány 2008-ban tárgyalásokat kezdeményezett a III. kerületi önkormányzatnál segítenek ezen a problémán. s immár 400 személy részére. másrészt pedig még több embert tudnánk munkához juttatni. hogy eljussanak a hivatalokba. Domi Ellátott-barát intézmény Május 1-jétõl új igazgatója lesz az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központnak. másrészrõl minimálisra csökkenti a szolgálati autó várakozási idejét. valamint a hátrányos helyzetekbõl adódó egyenlõtlenségek csökkentése mellett. Mára ez a program heti 5 napon át két helyszínen zajlik. a hajléktalan-ellátás területén fõleg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nyújt széles körû szolgáltatást. A Családgondozó Szolgálat a program kezdetekor az 1200 érintett közül a 300 leginkább rászoruló kerületi lakost választotta ki. A pozícióra kiírt pályázat nyertese Janurikné Csonka Erika. a már mûködõ nyomdaipari részleg bõvítéseként. amelyekhez szükségesek anyagi források… . Új szolgáltatásként pedig több gyüleke- zetnek segítettünk beindítani az idõsek nappali ellátását. D. Jelenleg 32 munkatárs dolgozik az intézményben. a családok.Az eddig felsoroltak nem igényelnek plusz pénzt. leszázalékoltak. .Folyamatosan szeretném javítani az ellátás feltételeit. szerdán tudjuk biztosítani. A családgondozók szerint az igénybevevõk 80 százaléka az anyagi nehézségek miatt igé- nyel támogatást. liek.8 Szociális 2011/8. Domi Zsuzsa . hivatali ügyintézéshez a polgármesteri hivatalba történõ eljutásuk megszervezésé- vel segítséget nyújtson mondta Kelemen Viktória. Kísérleti jelleggel étkeztetési programot indítottak a térség- ben. R égi vágyuk volt. mely egyrészrõl lehetõséget ad a hivatal számára a felkészülésre. szám Egyre több a rászoruló Bõvül az élelmezési program Óbudán. ha ügyintézni kényszerülnek. Bús Balázs polgármester jóváhagyásával és az önkormányzat közremûködésével elsõként ezeket a III. Így az alapszolgáltatásban és a módszertani munkában egyaránt tapasztalatokat szereztem. A III.Végzettségem szerint pszichológus vagyok. házi segítségnyújtással. akik ugyan nem éheznek. hogy az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Támogató Szolgálatának közremûködésével önkormányzatunk a fogyatékos személyek részére. az egészségügyi. . így ha az étkezése megoldódik. akiknek heti egy alkalommal adott meleg ételt. . Az idõsek. Zs.Mindenekelõtt ellátott-barát intézményt szeretnék építeni. Elképzelhetõnek tartom újabb munkaterületek felvállalását. nyugdíjasok. Agondozottak hozzátartozóival is szorosabbra szeretném fûzni a kapcsolatot. A családgondozókhoz fordulók között sokaknak ez az egyetlen lehetõsége a napi egy- szeri meleg ételre. pelenkát megvásárolni. minõségi ételt beszerezni.Tekintettel a hivatal ügyfélfogadási rendjére a fogyatékosok polgármesteri hivatalba történõ térítésmentes szállítását heti egy alkalommal.Honnan érkezik a központba? . De ugyanilyen fontosnak tartom a szociális foglalkoztatás kiterjesztését. Az igénybevevõk köre kizárólag a kerületi lakosságból kerül ki. . A módszertani munka során foglalkoztunk étkeztetéssel. de nem képesek maguknak tápláló. illetve szükséges a fûtéskorszerûsítés és az épület gépészeti felújítása is. Éppen ezért minél több önkéntest vonnék be a tevékenységünkbe. Ebben a példás együttmûködési rendszerben az alapítvány a sokgyermekes családok. akik 100 fogyatékos ellátásáért felelõsek. akkor a megtakarított pénzösszegbõl képes tartozását törleszteni. Így merült fel az az elképzelés. szenvedélybetegek közösségi ellátásával. Az Evangélikus Egyház által mûködtetett szociális intézmények módszertani központját vezettem 20072009 között. Vannak. munkanélkü- Esélyegyenlõség az ügyintézésben A fogyatékkal élõknek gyakran még az is gondot okoz. kerületi embereket szerették volna elérni.

2011/8. de idén már kizárólag a távhõ számlán írhatják jóvá. Bacsi János. ugyanennyi kerekes székkel. Az alapítvány a pályázatokat az odaítélt támogatási összeg 10 százalékának befizetését követõen tudja finanszírozni. a társadalmi részvételüket. szociálisan rászoruló energiafogyasztók támogatásával. melynek alapján összeállítják a pályázatban támogatásra javasoltak jegyzékét. József Attila elõtt tisztelgett a Magyar Elektrográfiai Társaság 32 mûvésze a „JA 32” címû kiállítással. írjon a következõ e-mail címre: kiss. publicista. hogy megépülése után várhatóan ez az épület lesz Magyarország elsõ passzívházként mûködõ szociális intézménye.: 437-8601. és a jogosult számláján írják jóvá. József Attila-díjas író. melynek különlegessége. az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény klubtagjai a Liszt Ferenc Mûveltségi Vetélkedõn adtak számot április 15-én a hetek óta tartó felkészülésükrõl az újonnan megnyílt Meggyfa utcai Idõsek Klubjában.hu. . Mint ismeretes.773. mint idén. ekkora dõl el ugyanis. (d. a szociálisan rászorulók javára pályázatot az önkormányzat nyújthat be . anyagból épül fel a ház. A magyar kultúra gyökereit jelentõ népköltészet gyöngyszemeit mutatta be a Margaréta Citerazenekar. hanem mobi- litásukat. Összefogás a fogyatékossággal élõkért 250 kerekes szék mozgáskorlátozottaknak A Tavaszi fesztivál az idõsek klubjaiban Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Kiskorona utcai Idõsek Klubjában április 11-én. Czébely Beáta és Beeri Barnabás adott virtuóz zongorakoncertet. szociális és lakásgazdálkodási bizottság elnöke. Tavaly az alapítvány kuratóriuma 1104 pályá- zó közüzemi számláján összesen 18. Értesülés friss pályázatokról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerületi vállalkozók részére elektronikus levelezési listát mûködtet. A tavaszi fesztivál zárásaként. Cs.) A z egyéni kérelmek összegyûjtését és szociális rászorultság szempontjából történõ vizsgálatát a polgármes- teri hivatal szociális szolgáltató fõosztálya végzi. a darmstadti passzívház intézet által minõsített építész és csapata vállalta díjmentesen. Az amerikaiak számára világossá vált. a „Jobb velünk a világ!” címû rendezvény bevételeibõl. Faragó Laura. az egészségügyi. Budapesti Távhõszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság számláján írják jóvá. vezetõje.130. a Magyar Kultúra Lovagja székely és magyar népmeséket. a Költészet Napján kezdõdött a tavaszi fesztivál. A lakóotthon új utat mutat a szociális intézményeknek a fenntarthatóság és az üzemeltetési költségek csökkentése tekintetében.nikolett@obuda. fogyatékos emberek számára épülõ lakóotthon átadása. Sinóros-Szabó Balázs.tájékoztatta lapunkat Kelemen Viktória. Amennyiben szeretne rákerülni erre a listára és értesülni a friss pályázati lehetõségekrõl. melyen keresztül e-mailben értesülhetnek az õket érintõ aktuális országos pályázatokról. A támogatás kizárólag szociálisan rászoruló háztartás részére igényelhetõ. A tavalyi „Jobb velünk a világ!” elnevezésû koncerten fogyatékos fiatalok 16 millió forintot gyûjtöttek össze sérült társaik számára egy lakóotthon megépítésére. A tervezõcsapat további tagjai: Ilt’ 98 Kft. . Sz. Domi Zs. Az önkormányzat és az alapítvány közötti megállapodás értelmében a benyújtott támogatási igényt a Fõtáv Zrt. az építkezés ütemezésérõl elmondta. Géza. Kossuth-díjas színmûvész tolmácsolásában.Gabula András. az Aktív Passzív Stúdió Kft. A több passzívház épületet tervezõ kft. és milyen eljárással. a III. tehát a rászorultak nem kapják kézhez a pénzt. akik az energiaárak növekedése miatt súlyos helyzetbe kerültek. József Attila születésnapján hangzott el a költõ „A Dunánál” és az „Óda” címû verse Hegedûs D. kerületi önkormányzat egy békásmegyeri telekkel támogatja a kezdeményezést. hanem a számlájukat egyenlíti ki vele az alapítvány. A fõként a kistelepüléseken élõ fogyatékos emberek segédeszköz-ellátása igen alacsony szín- FOTÓ: ANTAL ISTVÁN vonalú. a munkaerõpiacra való kijutásukat is gátolja.000 forintot írt jóvá. J övõ év decemberére várható Magyarország elsõ passzívházként mûködõ szociális intézményének. . A koncert bevételén felül az építkezés megvalósítására továbbra is felajánlások és adományok érkeznek a szervezõ Nem Adom Fel Alapítványhoz. irányítója szerint 2012 karácsonyát már új otthonukban ünnepelhetik a lakók. Az Európában is mûködõ egyház tavaly már megajándékozta a szociálisan rászoruló mozgáskorlátozott embereket. A fesztivál második napján Liszt Ferenc mûvészi pályája és mûvei álltak a programok középpontjában. A korszerû segédeszközök hiánya nemcsak életminõségüket rontja. tel. z Egyesült Államok-beli Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházától idén ismét 250 mechanikus kerekes széket és egyéb gyógyászati segédeszközt kaptak a magyar mozgássérült emberek. szám Szociális – Önkormányzat 9 Készülnek a tervek a lakóotthonhoz Energiatámogatás rászorulóknak A HÉRA Alapítvány 1991 óta foglalkozik olyan. hogy mely cégek lesznek a fõ támogatók. akiknek szükségük van ilyen korszerû eszközökre az önálló életvitelhez.Tegyei Gábor. Légkomfort Kft. A Zenemûvészeti Egyetem három kiváló tehetsége. Az irodalmi díjak több évtizedes történetét elemezte Szakolczay Lajos. Széll András. zs. Az átadó ünnepséget a San Marco utcai székhelyû Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségénél (MEOSZ) tartották április 15-én. Karga Bt. mely a Kiskorona Galériában május 12-ig tekinthetõ meg. A támogatás nyújtása pályázati rendszerben történik.500 forint összegû támogatás megállapítása van folyamatban. népdalokat adott elõ. hogy még mindig sokan vannak. Eddig a közüzemi számlákon jelent meg a támogatás. illetve jelenleg 273 pályázó kérelmére 3. A tervezõcsapat ötleteket meríthet a passzívház lakóotthon tervezésére kiírt országos hallgatói pályázatra beérkezõ tervekbõl is. Az idén 30 éves Kincsõ Néptáncegyüttes kalotaszegi táncokat járt. a végleges építési terv augusztusra várható. A különleges épület tervezését SinórosSzabó Balázs.

Gyógyítani hatékonyan és eredményesen csak komplex megközelítéssel. . (Cím: Bécsi út 132. A vércukor-. Ez egy tendencia vagy várható pozitív változás? . Lénárt Ágota. A több éves múltra visszatekintõ akciót eddig évente kétszer rendezték. ünnepélyes keretek között adják át annak a személynek vagy csoportnak. (V. (A belépés ingyenes. ízületi megbetegedésekrõl tart elõadást dr. tehát a testi. az olimpiai kerettagok sportpszichológusa. „Gyermekeink egészsége. . viselkedészavaros és cukorbeteg gyermek. Velkey György. de jelentõs egyházi és társadalmi segítséggel ezt szeretnénk megvalósítani közösségünkkel. A rendelet szerint: A díj adományozható mindazon személynek vagy közösségnek. . a családok szétesése és sok más. a Semmelweis Egyetem TSK tanára. A felmerülõ kérdésekre Nyíri Gizella bizottsági referens válaszol a következõ telefonszámon: 4378659.) Felhívás az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj adományozására Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2007 májusában alapította az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjat. akár a rehabilitáció vagy a betegség-megelõzés terén kifejtett tevékenységével. A gyermekegészségügy jelene és jövõje” címmel Dr. akinek a képviselõ-testület az egészségügyi. Egyre kevesebb gyermekorvos dolgozik ezen a területen. vagy a társadalom perifériájáról érkezõ beteg gyermek jelenik meg. . elhízott. hogy a gyermekeink egészsége kimutathatóan javuljon. Igen széleskörû gyermekszakellátást biztosítanak. A díjat a Semmelweis-napon. A kórházban egy új profil is megjelent: a cigánymissziós program.000 forint összegû pénzjutalom jár. akár az egészségügyben kifejtett szervezõ munkájával kiemelkedõ teljesítményt nyújtott. 77-en jelentkeztek véradásra. egyetemi docens. A díjazott személyére bárki tehet indítványt. „A mozgás pszichés hatásai és a psziché hatásai a mozgásra” címmel tart elõadást az Óbudai Kulturális Központban. Az egyetemen május 5-én lesz ismét véradónap. sokszor gyógyíthatatlan betegségben szenvedõ gyermek. Nehéz feltételek között.10 Egészségügy 2011/8. melyek hátterében a környezetszenynyezés. a szociális és a spirituális szempontok egyidejû figyelembevételével lehet. Igyekszünk õket megkeresni a kórház falain kívül is. Ez a helyszíni tapasztalat jelentõsen befolyásolja mindennapi gondolkodásunkat. május 9. az egészségügyi. Vörös Éva San Marco Szabadegyetem A sorozat következõ elõadásán. kérdéseket tehet fel az elõadónak. A gyermekegészségügy kiemelt fejezetet kapott a terven belül.30. A díj adományozásáról a nyilvánosan meghirdetett felhívás alapján. június 30-án (csütörtök) kerül sor. Cím: San Marco utca 81. a Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szervezetének munkatársa elmondta. Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjban évente egy személy vagy csoport részesül.) Gyermekeink egészségérõl Manapság mintha több lenne a krónikus. a mozgásszegény életmód. Véradás az Óbudai Egyetemen A felsõoktatási intézmény aktív társadalmi szerepvállalása keretében véradást szervezett óbudai és józsefvárosi telephelyein március 1jén és 2-án. Az elõadást kötetlen beszélgetés követi. Mi lehet ennek az oka? kérdeztük Dr. indoklással alátámasztott ajánlást. Halászlaki Csaba belgyógyász szakorvos tart elõadást. Így évrõl évre egyre több az asztmás. sportlövõ szakedzõ május 12-én 19 órai kezdettel. tekintet nélkül a vallási hovatartozásra.) . így ez a különösen hátrányos helyzetben lévõ szakág fokozott figyelemben részesül. a lelki. Új népbetegségek jelentek meg.Az önök gyermekkórháza az egyetlen egyházi fenntartású intézmény. (Cím: Tûzföld utcai bejárat. eredményének rövid ismertetését. aki a kerület lakosságának egészsége érdekében akár gyógyító-ápoló munkájával. ezen minden megjelent hozzászólhat az aktuális témához. szociális és lakásgazdálkodási bizottság javaslata után a képviselõ-testület dönt. súlyos finanszírozási. század eleji életforma nem kedvez a gyermektársadalomnak.Az egészségügyben jelenleg komoly gondot jelent az emberi erõforrás hanyatlása és az alulfinanszírozás.) rendeletében szabályozta a képviselõ-testület. súlyosan sérült. a pszichológia tanszék vezetõje. a Bethesda Gyermekkórház fõigazgatójától. Fõ tér 2. Az indítványhoz csatolni kell 1 oldal terjedelmû. Farkas Erzsébet reumaszakorvos. április 28-án 14 órai kezdettel a Boldog Özséb Plébánia emeleti nagytermében. Az idei évben erre 2011. Sportakadémia a mozgásról Folytatódik az ingyenes elõadássorozat: dr. Ugyanakkor átfogó.Jelenleg a magyar egészségügy egymással összefüggõ. Milyen eredményeket tudnak felmutatni ezzel kapcsolatban? .Mit tart a gyógyítás legfontosabb szempontjainak? .) • A Margit kórházban mûködõ Óbudai Cukorbetegek Klubjában május 10én 16 órától lesz a következõ összejövetel. a Bethesda Gyermekkórház fõigazgatója tart elõadást május 9-én 18 órai kezdettel az Óbudai Kulturális Központban. szolgáltatásainak fejlõdéséhez. így kerültünk prevenciós és reha- bilitációs programjainkkal kapcsolatba az elmaradott térségek kisebbségi lakosaival is. strukturális és emberi erõforrás válságban van.) dr. Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjjal oklevél és 500. (Cím: San Marco utca 81.Kórházunkban nagyon sok hátrányos helyzetû. Gallóné Nagy Judit fõosztályvezetõ részére kell benyújtani.A XXI. aki(k) Óbuda-Békásmegyer egészségügyi ellátásának. ebbõl ténylegesen 72-en adhattak vért embertársaik megsegítésére. Sajnos azonban a finanszírozási környezet érdemi javulása nélkül nem várható átütõ eredmény. „Anyagcsere” címmel dr. Emiatt a gyermekgyógyászatnak is fejlõdnie kell ezen új irányokban. a tárcák szintjét is meghaladó politikai prioritásra van szükség ahhoz. szám Cukorbetegek klubjai • A Békásmegyeri Cukorbetegek Klubjában a csontritkulásról. Indítványt olyan természetes személyre és csoportra (szervezetek vagy intézmények) nyújtható be. Beadási határidõ: 2011. Az akción 17 új véradót üdvözölhettek. mint 30-40 évvel ezelõtt. a mai társadalomra jellemzõ gond áll. Velkey Györgytõl. szociális és lakásgazdálkodási bizottság javaslata alapján odaítéli. az õszi és a tavaszi félévben. A Semmelweis Tervben megfogalmazott diagnózisok mentén jó irányba indult meg a változás. valamint Óbuda lakosai életminõségének javításához kimagasló teljesítménnyel vagy életmûvükkel hozzájárultak. az önellenõrzés jelentõségérõl és gyakorlatáról tájékoztat Békefi Zsuzsa. Az indítvány benyújtásának módja: Az indítványt és mellékleteit a szociális szolgáltató fõosztályon (1033 Budapest. 2. illetve az ajánlott személy vagy csoport tevékenységének. Derekas Szilvia. Az indítvány feltételei: 1. Az odaítélést és az átadást 35/2007.

úgynevezett telepítési díjjal kell hozzájárulnia. amelyek vállalják. A kiírással elsõsorban az a cél. Cs. Cs. hogyan kívánják elõsegíteni a szemléletváltást. hogyan billenthetõ vissza lassan a természet egyensúlya. szám Önkormányzat – Környezetünk 11 Pályázattal a szemléletváltásért Összefogással a környezetvédelemért.Összesen 37 teljes értékû pályázat érkezett. kukatároló . Kemény Krisztina (Fidesz-KDNP). segítségnyújtásra sikerült ösztönözni a városrészben élõk jó részét .laszlone@obuda. óvoda jelentkezett.-vel közösen április 2-án és 9-én.hu e-mail címen. több iskola programok szervezését. • megfizetik a gyûjtõedény telepítési díját. Az érdeklõdõk betekinthettek egyebek mellett abba is. fejlesztését tartották legfontosabbnak. A papírgyûjtõ konténer telepítése térítésmentes. a kulturális. míg az egyes pályázóknak nyújtható támogatás több mint 200 ezer forint volt. melyek csatlakozni szeretnének a helyben történõ szelektív hulladékgyûjtéshez. a rászorulókhoz és a közjóhoz fûzõdõ viszonyuk tekintetében. melyek elmélyült kutatómunkát igé- nyeltek a versenyzõktõl. hogy a felnövekvõ nemzedék körében szemléletváltás következzék be a tágabb környezetükhöz és a rá- szorulókhoz egyaránt. kommunális hulladékot nem. civil és kisebbségi bizottság elnöke tájékoztatta lapunkat a kiírás eredményérõl. mûanyagpalack. 120 literes gyûjtõedény esetén 5840 forint. A jelentkezés folyamatos. Az ön- kormányzat vezetésének célja az. A rendezvénysorozaton ezúttal szûkebb környezetünket. Idén elõre megküldött kérdéssora várták a diákok. Az elbírálásnál legfõbb szempont az volt. A környezet és az emberi felelõsség kapcsolatáról Szelektív hulladékgyûjtés a háztartásokban Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata környezetvédelmi cselekvési programjában lehetõvé teszi a társasházaknak és lakásszövetkezeteknek. 240 literes gyûjtõedény esetén 7080 forint. színházi elõadásokat. A rendezvény résztvevõi a környezetvédelemrõl szóló filmeket láthattak. illetve önmagában az a tény.például lépcsõház. hogy • megállapodást kötnek az önkormányzattal. az önkormányzat számára rendelkezésre álló támogatási keret erejéig fogadják a jelentkezõket. a 4378891-es telefonszámon jelentkezhetnek. hogy szelektíven. mennyire tudnak más csoporttal.2011/8. sikerült felkavarni az állóvizet.tárolják a gyûjtõedényt. A helyben történõ szelektív hulladékgyûjtéshez azok a társasházi. a rászorulókért Idén elsõ alkalommal hirdetett „Önkéntes pályázat”-ot az önkormányzat. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Ha április. vagy a helmli. hogy a felnövekvõ nemzedék körében szemléletváltás következzék be a környezethez. helyben gyûjthessék a lakók a háztartásokban keletkezõ papír. A családok ingyen szabadulhattak meg feleslegessé vált elektromos és elektronikai berendezéseiktõl.hangsúlyozta Kemény Krisztina. A szelektív hulladék begyûjtése és elszállítása térítésmentes. a jelentkezõ civil szervezetek hozzáállása is. Úgy tûnik tehát. melyet a Békásmegyeri Közösségi Házban rendeztek az ÖKO-7 rendezvénysorozat részeként. egyúttal útmutatást is kaphattak arra. fiatalok válaszait. iskolai osztály. illetve fiatalabb diák- társaik segítését is megnevezte célkitûzésként. illetve lakásszövetkezeti lakóközösségek csatlakozhatnak. . az egyes óvodák az udvari játszóeszközeik karbantartását. Optimizmusra ad okot. A felvételekbõl az is kiderült. A telepítési díj a gyûjtõedények árának 1/3-a. hogy a jelentkezõk által tervezett projektek milyen mértékben érhe- tik el a meghatározott célt. illetve fém italosdoboz gyûjtõ edények kihelyezésére van lehetõség. ebbõl 11 oktatási intézmény és 26 civil szervezet jelentkezett a március 4-ei határidõig. Mûanyagpalack. melyhez a lakóközösségnek egyszeri alkalommal. kiállításokat tekinthettek meg. • csak a megjelölt hulladékot teszik a gyûjtõedénybe. valamint gumiabroncsaiktól és akkumulátoraiktól A Verespatak drámája elevenedett meg fényképeken azon a kiállításon. A kiírással a városrészben élõk lehetõséget kapnak az aktív állampolgári lét megtapasztalására. Ahangsúly az ember felelõsségteljes vagy éppen felelõtlen magatartására került. A rendelkezésre álló keretösszeg közel 3 millió forint. Azok a lakóközösségek. Számos szervezet. miként kényszerítette lakhelyváltoztatásra a vadállományt az urbanizáció. Sz. • zárt helyen . akkor ÖKO-7 A hagyományokhoz híven idén is megrendezték az ÖKO-7-et a Békásmegyeri Közösségi Házban április 11-tõl 14ig. és hazánkat vették górcsõ alá a szervezõk és a résztvevõk az önkormányzat támogatásával. szervezettel együttmûködni? Leginkább a környezetvédelem jelent meg a programokban. Sz. FOTÓK: ANTAL ISTVÁN E+E hulladék-begyûjtést szervezett Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az ÖKOMAT Nonprofit Kft. a haszon reményében még a méreghasználattól sem rettent el a tulajdonos . hogy összefogásra. fém italosdoboz hulladékot.

illegálisan elhelyezett szemét. hogy igazi világvároshoz méltó arculatot nyer Budapest. majd különbözõ indokokkal további kölcsönöket kért tõle. Várják az egyesületi élet iránt érdeklõdõket. 165 centiméter magas. Kapcsolattartási lehetõségek: a 06-30-621-6088- as telefonszámon és a polgaror.30-tól 13. illetve aki a bûncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik. valamint a beígért munkát sem intézte el a férfi.45 óra körül egy Bécsi úti patikából különféle kozmetikai készítményeket tulajdonítottak el. aki a képen látható elkövetõket felis- meri. . mb. Pók utca 1. kerületi Rendõrkapitányság munkatársai várják a további károsultak jelentkezését. Internetes társkeresõn ismerkedett a csaló Városbiztosok a rendért „Buszosgábor” néven ismerkedett interneten az a férfi. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. Tel. a tanfolyam nem indult el. sötét nadrágot és bézs színû sapkát vi- selt. A rendõrkapitányság munkatársai kérik. A kapitányság munkatársai kérik. kerületi Rendõrkapitányság. Az elszállított jármûvek a III. jelentkezõket. illetve bûnmegelõzési tanácsokkal látják el a hozzájuk fordulókat. A felfedezett hibákat . szám alatti irodájában szerdánként 15-tõl 19 óráig ügyeletet tartanak. A feladatot tûzoltók látják el külön díjazásért és természetesen szolgálaton kívüli szabadidejükben. kerületi Polgárõr Egyesület Ladik utca 2-6. illetve névtelensége megõrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes 06-80-555-111-es „Telefontanú” zöldszámán. pénteken 7. illetve névtelensége megõrzése mellett tegyen bejelentést (hétfõtõl csütörtökig 7. melyhez a szükséges PÁV-vizsga megszerzését ígérte. Társa 30 év körüli. fikán látható férfit felismeri vagy a bûncselek- Kozmetikumokat emeltek el a patikából Lopás megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettesek ellen a III.hu címen érhetõ el. A pénzt a sértettnek nem fizette z új megbízottak feladata az lesz. erõs testalkatú nõ.polgarorobuda. 180 centiméter magas. A kísérleti programot követõen jövõre a fõváros meghatározó pontjain már mûködni fog. melyet két hét alatt kell bejárnia és feltérképeznie. illetve témamegjelölés alapján várjuk az érdeklõdõ állampolgárokat. Érdeklõdni a 06-20-9581681-es telefonszámon lehet. hoszszú. com elektronikus címen. Fogadóórája: minden hónap elsõ csütörtökén 13-tól 16 óráig. akit a képen látható férfi hasonló módon megkárosított. a rendetlenségtõl.obuda@gmail. hogy aki a gra- ogszabály írja elõ a közterületen szabálytalanul parkoló jármûvek elszállítását 2009 augusztusától. kerület. kerületi Rendõrkapitányság. gazos park . A A képen látható férfi egy internetes társkeresõn „buszosgabor” néven megismerkedett egy nõvel. a piszoktól. aki késõbb több sértettõl pénzt csalt ki. hogy a fogadóórára elõzetes bejelentkezés. A város vezetése azt várja az új rendszertõl. itt tehetik meg bejelentéseiket. A III. és különbözõ értékeket próbáltak eltulajdonítani. A III. nak kedvezményes gépjármûvezetõi tanfolyamot kínált.Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDAI SZIRÉNA vissza. A III. Az elkövetõk február 18-án 17. Egyúttal a sértett hozzátartozójáMagánlaksértés és lopás kísérlete miatt ismeretlen tettesek ellen folytat eljárást a III.egy külön központnak jelentik.30 óráig) az ingyenes 06-80-555111-es „Telefontanú” zöldszámán. Az egyesület honlapja a www. A bûncselekmény elkövetésekor sötétkék pufidzsekit. jelenlegi tartózkodási helyükrõl vagy a bûncselekményrõl érdemleges információval rendelkezik. a 107-es vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén! A Fõvárosi Önkormányzat úgynevezett városbiztosokat állít munkába. hívja a 4304700-as telefonszámot.megron- gált padok. A teljes városbiztosi rendszer 2014-ig épül ki. kerületi Rendõrkapitányság munkatársai kérik. Cserébe ezért munkát ajánlott. a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén! A rovatot összeállította: Szeberényi Csilla Polgárõr ügyelet és elérhetõség A III. Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják. megtisztulva a kosztól. normál testalkatú. Az elszállításhoz a közterület-felügyelet közremûködõt vesz igénybe. amennyiben a jármû üzemeltetõje a jármû átvételére való jogosultságát igazolta és az intézkedés költségét megtérítette vagy a befizetés tényét számlával igazolta. Tájékoztatjuk a lakosságot. Hol vannak az elszállított jármûvek? Álrendõrök J A z ismeretlen elkövetõk március 3-án 12 óra körül magukat rendõrnek kiadva bejutottak egy óbudai házba. piros-fehér csíkos pólót. a 107-es vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén! ménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik. Egyegy tûzoltó két négyzetkilométeres területért lesz felelõs.: 430-4710. Fekete pufidzseki. kerületi Rendõrkapitányság.30-tól 16. akitõl több esetben nagyobb összegû készpénzt kért kölcsön. hogy ügyeljenek Budapest tisztaságára és szépségére. sötét hajú. kék farmernadrág és fekete nadrág volt rajta. kapitányságvezetõ: Horváth Antal rendõr õrnagy. egyenes. fogadják a bejelentéseket. pénteken 8-tól 13 óráig). hívja a 430-4700/172-es telefonszámot. Rendõrkapitányi fogadóóra BRFK III. illetve névtelensége megõrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes 06-80555-111-es „Telefontanú” zöldszámán (hétfõtõl csütörtökig 8-tól 16. melyre szintén nagyobb összegû készpénzt vett át a nõtõl. hívja a 4304700/204-es telefonszámot. amely továbbítja az illetékes hatóságoknak. szám alatti tárolóhelyen a nap 24 órájában átvehetõk. vagy a 107es. A férfi 30 év körüli.

a korhû korlátok. A Vörösvári úti rendelõintézet központi telefonszáma: 388-9180. véleményük van. Mint ismeretes. és megtakarítanak egy rövidebb. úgy azt írásban az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Irodájához (Bp. Hosszabb a pismányi busz útvonala Digitális távközlési rendszer a rendelõintézetekben lõ zöld kereszt turistajelzések kezdõpontjához. 388-8384. Akik véletlenül tovább utaznának az Ösvény utcai végállomásig.2011/8. A gépjármûveket tavaly õsszel engedték vissza a hídra. Fõ tér 3. 2005-ben. számú mellékletébe átemelte. Bús Balázs polgármester FOTÓK: ANTAL ISTVÁN FELSÕVEZETÉK-KARBANTARTÁS. III. az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló törvény 9. és továbbra is itt kell leszállni a sárga sáv és az újonnan létesü- A mennyiben ismeri a kiválasztott melléket. I. azok ez utóbbin kényelmesen. a szobrok készülnek és a kandeláberek kerülnek a helyükre. tel. ugyanis a felsõvezetékek karbantartását végezték a szakemberek.: 388-7760. az átkelõt 2009 augusztusában zárták le a forgalom elõl. Elõjegyzés lehetõsége a Csobánka téri rendelõben 8-tól 20 óráig.16835/3 hrsz-ú telek-16835/4 hrsz-ú telek. valamint a teljes tervezési terület helyzetbehozása a fennálló problémák rendezése mellett. A többször módosított 1997. kerület Bécsi út-Z-KP-III övezet. Képünk a pomázi HÉV-megállóban készült . A Vörösvári úti Szent Margit Rendelõintézetben és a Csobánka tériben digitális távközlési rendszert állítottak üzembe. mely rendelet az RRT-ben rögzített szabályozási vonalakat az ÓBVSZ 8. így azok továbbra is élõ. Március három hétvégéjén leálltak a HÉV-ek Békásmegyer és Szentendre között. A z eddigi végállomás neve Tátika utca lett. Elõjegyzés lehetõsége a Vörösvári úti rendelõben: 8-tól 20 óráig. május 5ig juttassák el. ég tart a mûemléki felújítás a Margit hídon. szintveszteség nélkül visszasétálhatnak az említett két jelzéshez. a közterületeket és a telkeket elválasztó kötelezõ határoló vonalak.16835/2 hrsz-ú telek-16837/1 hrsz-ú közterület.) 2011. szám Beruházás – Közlekedés 13 Mûemléki felújítás a Margit hídon M Hibaelhárítást végeztek az ELMÛ dolgozói a Szentendrei út-Raktár utca sarkán Kitekintés: a szentendrei HÉV-állomástól a Pismányba közlekedõ 873-as autóbusz útvonalát 700 méterrel meghosszabbították. tel. III. hogy az önkormányzat az alábbi területre készít Kerületi Szabályozási Tervet: Bp.. A tervezési terület vonatkozásában több szabályozási terv készítési kísérlet is történt 2001-ben. A Csobánka téri rendelõintézet központi telefonszáma: 454-7500. § (2) bekezdése alapján ezúton értesíti az érintetteket arról. ahol a díszítõelemeket szerelik fel. Készülõ Kerületi Szabályozási Terv Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere felhívással fordul a kerületi társadalmi és érdekképviseleti szervekhez. de meredekebb kaptatót. A területre korábban érvényben lévõ részletes rendezési terv hatályát vesztette az ÓBVSZ elfogadása során. A tervek megtekinthetõségérõl folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot az újságban megjelenõ felhívással.. évi LXXVIII.Laborc köz.Testvérhegyi lejtõBécsi út által határolt terület.. Felkérem az érintetteket. Az új telefonközpont hangmenü alapján képes kiválasztott melléket kapcsolni. A szabályozási terv készítésének célja a jelentõs forgalmú Bécsi út menti területek fejleszthetõségének vizsgálata.Laborc utca-Laborc köz-16817/3 hrsz-ú közterület. K.: 454-7506. amennyiben a fenti tervvel kapcsolatban javaslatuk. A hangmenübõl egyetlen gomb le- nyomásával elérheti a leggyakrabban keresett rendeléseket. valamint az intézményi és lakó területek közötti észak-déli irányú tömbfeltáró út Testvérhegyi lejtõre való kikötési lehetõségének feltárása. akkor a hangmenü kihagyásával azonnal tárcsázhatja. valamint a lakossághoz.

fizikából.obudamatek. melyen részletes felvilágosítást kapnak.az amerikai vetélkedõk „mesterséges” nyertese Mr. Szaktanárok szakszerûen. Az idei magyarországi turné apropóját az adta. A Matekverseny Matematika tehetséggondozó versenyt hirdet a Bárczi Géza Általános Iskola.) kamion 2007 óta járja a világot. Este vendégül látták Lackfi János kortárs írót. A gyerekek nemcsak olvastak. hanem írtak és átírtak verseket. ötödikes és hatodi(06-1) 322-1537 H kos tanuló vett részt. gyöngyfûzés. Tétel. hogy az idén 100 éves IBM ezzel is igyekszik bemutatni a technológiai fejlõdés állomásait. verseket is faragott velük együtt. a Fõvárosi Román Önkormányzat a III. Felkészítés osztályozóvizsgára. pótvizsga. kémiából. re.14 Iskoláink – Oktatás 2011/8. aki felolvasott a gyerekeknek és rímeket. Egyéb foglalkozások: páros héten Gobelin Hímzõkör. Gyerekeknek pénteken 17-tõl 19 óráig. Az elõ- adások közt szerepelt a mesterséges intelligencia-kutatás legújabb eredményeinek . nyelvtanból. Bukásmegelõzés bármelyik tantárgyból a tanév végéig. Pótvizsga elõkészítés minden tantárgyból. és összesen több mint 200 000 kilométert futott. hagyományõrzõ nyelvoktatást indít felnõtt kezdõ és haladó. Román nyelvoktatás A Budapesti Román Egyesület. az IBM System x utazó kamionja április 14-én az egyetem Bécsi úti épületének udvarán parkolt. felnõtteknek pénteken 15-tõl 17 óráig tart a nyelvoktatás. akik szeretik a matematikát. közel 20 országban fordult meg. sáson csaknem kétwww.playingenglish. kisérettségire.com száz alsó tagozatos. érettségire. Lehetõség van mindennapos korrepetálásra. évismétlés helyett. A díjat.m osztályban. Negyedik osztályos tanulók jelentkezését várják. A jövõ 10 keréken érkezett az Óbudai Egyetemre Az IBM Magyarország és az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának évekre visszanyúló együttmûködésének eredményeként. matematikából emelt szintû 5. és szívesen tanulnának a szeptemberben újonnan induló. Vármegye utca 13. tanév végi záródolgozatokra. a Bölcsõdék Napján tartott szakmai rendezvényen adták át a Kõrösi Csoma Sándor Kulturális Központban április 21-én. történelembõl. a legújabb technológiák ismertetésével várták a hallgatóságot. az Országos Meteorológiai Szolgálat szuperszámítógépének és az IBM új tárolási megoldásainak bemutatása is. (Érdeklõdni a 243-1509-es telefonszámon lehet. szám Pro Familiis díj A bölcsõdei munka területén kifejtett kiemelkedõ tevékenységéért Pro Familiis szakmai elismerésben részesíti Tárnoki Erzsébetet. nagy gyakorlattal oktatják az általános és középiskolai tanulókat matematikából. meddig tudott ébren maradni a könyvek bûvöletében. ( A jelentkezõk a 06-20-946-2027-es számot hívhatják. hogy segítsék a hangszerválasztásban az Aelia Sabina Mûvészeti Iskolába felvételizõ diákokat Korrepetálás. érettségi és pótvizsga elõkészítõk FOTÓK: ANTAL ISTVÁN armadik alkalommal rendezte az Óbudai Nagy László Általános Iskola Váradi utcai intézménye a „Hosszú sorok éj4 hét alatt angolul szakáját” a NemzetMiért tanulna évekig? közi GyermekMiért költene százezreket? könyvnap tiszteleté80 óra alatt stabil alapok. Átolvasták az éjszakát Hangszerbemutatót tartottak a Péter-Pál Iskola tornatermében április 18-án. A diákokat minden délután 2-3 fõs kiscsoportban oktatják a tanárok a Vörösvári úton. az Óbudai Egyesített Bölcsõdék intézményvezetõjét a Nemzeti Erõforrás Minisztérium. Másnap a gyerekek oklevelet kaptak.hu Thalész-kör . Az IBM hazai szakértõi a kamion belsejében érdekes elõadásokkal. a logikai feladatokat.30 órától. A verseny ideje: május 5-én 14.és feladatsorok kidolgozása.) Több információ: www. kerületi Román Kisebbségi Önkormányzattal közösen ingyenes. mely tanúsítja: ki. A nyelvoktatás helyszíne: V. páratlan héten Gyöngyfa készítés. a gyerekek által kért napokon és idõpontban. Watson -. A jelentkezõket a 06-20-5648245-ös telefonszámon várják. valamint közelebb hozni az informatikát a magyar hallgatókhoz. az érettségi tételek közös kidolgozására irodalomból. gyermek kezdõ és haladó csoportoknak. magyarból és történelembõl. Az éjszakai olvamagabiztos beszédtudás.

2011/8. hogy egész évben ápolják. (A Hajógyári-sziget igénybevételéért idén elõször 50 millió forint területhasználati díjat fizet a Sziget Szervezõ Kft. valamint a telek használójának feladata és kötelessége. Sz. mely cselekményért 30. novemberben. a Gladiátor utcai pihenõpark elõtt az Aquincum-Mocsáros Egyesület ható vagy nem komposztálható .a Lakásfenntartó Szövetkezet nemrégiben elbontatta a kerítést. Ez lehet akár az elvégzett emberi munka értéke is. Jelentkezni lehet az ellancs@gmail. Az önkormányzattól pályázatonként maximálisan 200 ezer forint támogatás nyerhetõ el. s a védelmük érdekében körbe is kerítették a területet. Az ingatlanon keletkezõ . hogy mindenki számára megnyugtató megoldás születhessen. Csakhogy - amint azt az egyik lakótól. emellett erõsíti a lakóhelyükhöz való kötõdésüket is. A hangerõt automatikusan leszabályozzák. . Mikor égethetõ avar és kerti hulladék? A vonatkozó helyi önkormányzati rendelet értelmében avar és kerti hulladék égetése ÓbudaBékásmegyer egész területén októberben. melyre április 29-ig lehetett jelentkezni. civil tanácsnok nyilatkozott lapunknak. hogy idén még többen kedvet kapnak a pályázat benyújtására a kertvárosi részeken és a lakótelepeken egyaránt tette hozzá Laukonidesz Lilla. Az eseményt az Elszánt Állatvédõk és a Budapesti Állatmentõk szervezik. ha túllépik a zajszintet Az oldalt összeállította: Domi Zsuzsa (55 decibel) 23 és 6 óra között. A kerítés visszaállítása érdeké- ben a lakók aláírást gyûjtöttek és kérik a szövetkezetet. májusi közgyûlésen tûzze napirendre a kérdést. arra ösztönözve õket. szeles idõjárás esetén az égetés tilos. milyen nagy hatással van az itt élõk közérzetére.a rendszeres szemétszállítással el nem szállítLevendula ültetõ délelõttöt rendezett április 16-án Mocsárosdûlõn. szám Zöldoldal 15 Fogadj örökbe egy zöldterületet! Idén is lehet pályázni a szebb környezetért Az önkormányzat évrõl évre egyre nagyobb sikerrel hirdeti meg kerületi iskoláknak. FOTÓK: ANTAL ISTVÁN A Szentendrei út 1828. . civil szervezeteknek a „Fogadj örökbe egy zöldterületet!” elnevezésû pályázatot.) Sz. az Óbuda Gimnázium diákjai pedig fákat ültettek a Szentlélek téren. Fõvédnök a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Meghívott szervezet az Elveszett Állatok Alapítvány. A részletekrõl Laukonidesz Lilla (Fidesz-KDNP) önkormányzati képviselõ. Párás. valamint a Duna felõli oldalon a Királyok útja 200-210. vagy a 06-20-978-4345-ös telefonszámon. szabálysértést követ el.és jótékonysági vásárral egybekötött kutya és macska örökbefogadó napot tart több állatvédõ szervezet április 30-án 9-tõl 16 óráig a Kerék utcai Máltai játszótéren. Cs. (Tárgyi felajánlásokat és segítõket is várnak.kerti hulladék elszállíttatása az ingatlantulajdonos.Képviselõként számtalanszor tapasztalom. a fõvárosnak. Faragó Istvánnétól megtudtuk . van ami azonban teljesen biztosnak látszik a Szigettel kapcsolatban: a szervezõk egymillió forint kötbért fizetnek. Cs. A korábbi évek sikerei alapján bízom abban. csütörtökön és szombaton 10-tõl 15 óráig megengedett a tûzvédelmi elõírások betartása mellett.000 forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.) Sziget Fesztivál: automatikusan leszabályozzák a hangerõt A Fesztivál-programok alakulnak. gondozzák az általuk kiválasz- tott zöldfelületet. márciusban. illetve a bérlõ. ápolása. melynek feltétele 30 százalék önrész biztosítása. hogy a zöldterületek rendben tartása. ködös. Csillaghegyen több területet is örökbe fogadtak iskolák és civil szervezetek öszszefogásával. Aki a tilalom ellenére avart. hogy a civil szervezeteket és a kerületi iskolásokat bevonjuk a közterületek rendbetételébe. Vissza a kerítést! Állati örökbefogadó nap jótékonysági vásárral Virág. kitéve ezzel a növényeket a biztos pusztulásnak. A pályázat célja. Tavaly a sikeres pályázóknak köszönhetõ- en megszépült többek közt a Gladiátor utcai játszótér és pihenõpark. Békásmegyeren a Pais iskola környéke. valamint februárban. szám alatti ház lakói évek óta gondozzák a házuk elõtti közterületet: virágokat és bokrokat ültettek.com címen. hogy a legközelebbi. illetve kerti hulladékot éget vagy a nyesedék elhelyezésére és elszállítására vonatkozó elõírásokat megszegi. a színpadok tájolására is nagyon ügyelnek. szám alatti házakat körülvevõ zöldterület.

.

.

A vonalas szalagágy legalább 2 méter széles legyen. gyöktörzs. egyes õszirózsa fajták (Aster sp. hanem szerettei között. tündérfürt (Aruncus). Telefon: 430-0256. Nálunk három virágzási csúcs kialakítására van lehetõség: nyár elsõ felében (május-június). gumók. bugás lángvirág (Phlox). mákkóró (Macleaya).18 Környezetünk – Szabadidõ 2011/8. egyúttal kijelöljék a gyep és a növénycsoport találkozásának határát is. rövidebb virágzási idejû fajtákat: harangláb hibridek (Aquilegia). Néhány hét az. mint az egynyáriak virágai. hegyi ternye (Alyssum montanum). amíg látványos virágokat hozhatnak. amiket virágszegény idõszakok váltanak fel. Fontos szempontok a kijelölt hely ökológiai adottságai: a bena- Körbejárható évelõsziget pozottság. természetszerû látványt alkotni a magas térfal elõtt. Bécsi út 387. nyár közepén (júliusaugusztus) és szeptember környékén. Elrendezés szerint megkülönböztetünk körbejárható. Felhasznált irodalom: Schmidt Gábor (sz. ezáltal a kiültetés karakterét adják meg. szám Gondolatok a kertben Izgalmas. Alkalmazzuk õket szoliterként.és kertépítész mérnök Köszöntsük együtt az édesanyákat és a ballagó fiatalságot! Velünk egyszerûen megoldhatja az ajándékozást. Ezek a növények föld alatti részek (hagymák. a szélek felé kompakt foltokban ültetve alkalmazzunk alacsonyabb. a megfelelõ sûrûséggel. A hangulatteremtõ évelõk közé tartoznak a középmagas (40100 centiméter). levendula. magas növésû évelõk: sisakvirág (Aconitum). keleti mák (Papaver orientale). Végül helykitöltõket. ha több szakaszra osztjuk a tenyészidõszakot. lombmintázatú növényeket. sárga cickafark (Achillea filipendulina). Növények a kertépítészetben. Nagy dísznövénylexikon.). jól fenntartható évelõágy kialakítása Évelõknek botanikailag azokat a lágyszárú növényeket nevezzük. sövény) tövéhez ültetve annak formáját kapcsolják be a kert szerkezetébe.hu . hogy a növényeknek elegendõ helyük legyen mélységében is változatos. hogy az épületeket vagy a cserjefoltot. ker. varjúhájak (Sedum). tarackok) vagy földre hajló hajtásrészek. ezek különleges. rozmaring (Rosmarinus). PannonLiteratúra Kft 2008. ezek természetesebb hatásúak. talajra lapuló levélrózsa segítségével telelnek át. kakukkfû (Thymus). mályvarózsa (Alcea). Kialakításuknál figyeljünk a konkáv (a hátrafelé fokozatosan emelkedõ) térkialakításra. Ezeket érdemes nagyobb egyedszámban. laza vonalvezetésû évelõszigetet. A virágokat minél elõbb ültessük a helyükre. cserje. kis egyedszámban. amelyek vonalas kerti elemek (kerítés. A A lezáró évelõcsoportok célja. talajtakaró jelleggel kitöltik az üresen maradt területeket: gólyaorrfélék (Geranium). talajadottságok és vízellátottság lényegesek a növények számára. szombat-vasárnap: 8-tól 18 óráig. épületek geometriai formáját feloldó. Évelõket õsszel és tavasszal telepíthetünk. hogy ne kelljen sorban állnia! Az idõt ne nálunk töltse. hogy egészséges. FitoLand Óbuda Bp. íriszek. és az évelõ szalagágyakat. Ezután csoportosíthatjuk és rangsorolhatjuk a növényeket. többszörös ismétléssel ültetni. Rendelje meg elõre. Nyitva: hétfõ-péntek: 8-tól 20 óráig. Virágkötõ kollégáink gyorsan elkészítik a kívánságainak legmegfelelõbb csokrot. Évelõágyba általában 50150 centiméter nagyságú évelõket használunk. www. Az évelõk az év legnagyobb részében lombjukkal. sokáig virágzó fajták: kerti margaréták.. térlazítókat alkalmazhatunk. ekkorra tervezzünk a növények távolságánál és a talajelõkészítés során is. A hangsúlyképzõk (téralakítók) alkotják az évelõágyak kiemelkedõ tömbjét. A növények vásárlása és ültetése során figyeljünk arra. A virágzás ideje szerint legharmonikusabb eredményt az hozhatja. z évelõk leggyakoribb kiültetési módja az évelõágy.) 2003. hangsúlyos növények kerüljenek a kiültetés belsejébe. arany pimpó (Potentilla aurea).és facsoportokat lezáró évelõágyakat. III. Élénkítõ színfoltoknak alkalmazhatunk kisebb jelentõségû.fitoland. fajtánként is változtatva. vagy szakértõ kertész eladóink segítenek kiválasztani az alkalomhoz legjobban illõ cserepes virágot. tatárvirág (Iberis). amik alacsony. fákat a kert szerves részévé tegyék. bokros növényt válasszunk. változatos levélszínû. magas kúpvirág (Rudbeckia) fajták. évben éri el végleges kinézetét. zöldhúr (Sagina). Friedmann Márton okleveles táj. Az évelõágy a 2-3. szarkaláb (Delphinium). Az évelõszigetek kialakításánál a magas. amelyek több mint két éven keresztül minden évben hajtanak. virágzási csúcsokat alakítunk ki. Mezõgazda Kiadó. habitusukkal díszítenek.

szakasz: 7. aki elõször 2003-ban. természeti és kulturális értéke- ket. Cím: San Marco utca 81. képzõmûvészeti és írói munkásságát. valamint életútjának személyes vonatkozásait. és a Rádiószínházban idén január 3-án már egyszer közvetítette a rádió. Annak ellenére. Hagyományos és digitális formában. (Kezdés: 18.30 óra indulás Soroksár-CsepelNagytétény. szakasz: 8 óra indulás Máriabesnyõ-Gödöllõ-Kerepes. kedden 10-tõl 19. * 4. • A másik kiállítást „Az avantgárd múzeuma . Nagytétényen: dr. Ez is a férfi-nõ kapcsolat kimeríthetetlen témakörével foglalkozik. * 5.. szakasz: 9 óra indulás Rákoskeresztúr-Rákosliget-Cinkota-Kerepes. Az est helyszíne a Kéhli vendéglõ Krúdy Szalonja.30 órakor emlékestet rendez névadója tiszteletére. 19 óra: Te Deum a Magyar Szentek templomában (minden egyetemistának és oktatónak). * 9. A múzeum szakemberei tárlatvezetésekkel. Székely János püspök. érintve városszéli plébániákat. május 5-én és 6-án elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidõ után visszahozott dokumentumok után a Platán Könyvtárban. Az Óbudai Egyetemi Lelkészség nyitott.30 óra indulás Soroksár-Pestszentimre-Pestszentlõrinc Havanna lakótelep. A Biblia világa Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia világa” (korábban Bibliai életutak) elnevezésû sorozatban. Kerepesen: Spányi Antal megyés püspök. Simon László író. aki bordalokat ad elõ.) Új kiállítások a Kassákban Két kiállítás nyílt április 19-én a Kassák Múzeumban.) Krúdy emlékest Az Óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kör május 12-én 16. . csütörtökön 10-tõl 19.2011/8. Beer Miklós megyés püspök.a múzeum 35 éves történetét tekinti át archív anyagokkal. Óbuda-Békásmegyer polgármestere.: Szent Flórián-bál a budai görög katolikusok szervezésében.amely szeptember 18-ig várja a látogatókat . szakasz: 9 óra indulás Rákoskeresztúr-Rákoshegy-Pestszentlõrinc Havanna lakótelep. zarándoklat ötlete a bécsi Andreas Schätzle atyától származik. (Cím: Arató Emil tér 1. Cím: Fõ tér 1. az Országgyûlés Kulturális Bizottságának elnöke és Bús Balázs.30 órakor. közéleti szerepeit.. szakasz: 7. minden páratlan hét szombatján 10-tõl 14 óráig. munkanapokon 8-tól 18 óráig.Máriaremete. FOTÓ: ANTAL ISTVÁN Cukorlányok A Fapadoskönyv Kiadónál jelent meg Adamkó Fanni második regénye. * 2. bejárat a Kadosa utcáról. „Miért idõszerû ma az Apostolok cselekedetei?” címmel elõadásokat tartanak. Krúdy Gyula írásaiból Mécs Károly kiváló mûvész tolmácsolásában hallhatnak összeállítást az érdeklõdõk. kegyhelyeket. szám Kultúra – Hitélet 19 Saxon Poliuniverzuma Ezzel a címmel tekinthetõ meg kiállítás az Óbudai Egyetemen Saxon Szász János képzõmûvész. neves színészek közremûködésével megrendezték. mely hagyományt teremtett Bécsben és Ausztriában. A Havanna lakótelepen: dr. Máriaremetén: dr.30 óra indulás Csillaghegy-Pesthidegkút-Máriaremete. Az alkotó az egyetem egyik jogelõd intézményének. (Nyitva: szerda-vasárnap 10-tõl 17 óráig. (A kiállítás május 1-ig látható. Belépõjegy: 100 forint. de egy kissé más stílusban. Megbocsátás Napja a Platánban Óbuda Napja alkalmából. múzeumpedagógiai foglalkozásokkal és rendhagyó irodalomórákkal igyekeznek megismertetni a közönséggel akik közé minél több diákot is várnak . A Cukorlányok vonalvezetése filmesen hömpölygõ. az érdeklõdõket szívesen látják programjaikon. a Bánki Donát Mûszaki Fõiskolának hallgatója volt 1984-tõl 1988-ig. A budapesti Élõ Rózsafüzér Zarándoklat kilenc egyidejû gyalogos zarándoklatból áll. Zichy-kastély. Fóton: dr.) A meghívott ismeretlen Ezzel a címmel közöl hangjátékot az MR1 Kossuth Rádió május 8-án éjszaka hajnali 1 órától.) * Június 19.: 439-0936. * 3. * 7.). Az egyórás darab érdekessége.a sokol- dalú mûvész tevékenységét. Az öt végponton a szomszédos szakaszok zarándokai találkoznak egymással ott. Köszöntõt mondott L. feltaláló mûveibõl. * 6. Közremûködik Tálas Ernõ operaénekes. szakasz: 7. Egy-egy szakasz körülbelül húsz kilométer hosszú. * 8. szemléltetõ összefoglaló ábrákkal követi végig Kas- sák tevékenységének kiemelkedõ állomásait: szerkesztõi. Udvardy György püspök. Élõ Rózsafüzér Zarándoklat Az Élõ Rózsafüzér Zarándoklatot Budapestért. „Hajótörés Máltán és a Rómába érkezés” címmel május 10-én hallhatnak elõadást. szakasz: 7.30 óra indulás Farkasrét-Makkosmária-Budaszentlõrinc . Az idõszaki bemutató . az ottani városmisszióra készülve szervezte meg a Bécs körüli zarándoklatsorozatot. Nyitva tartási idõ: hétfõn 12-tõl 18. Erdõ Péter bíboros. Az érdeklõdõket keddenként várják az ÓKK-ba. szakasz: 7. Tel. szakasz: 7.) A Az Óbudai Egyetemi Lelkészség programjai Május 7. mint az Exszeregy. mely naplóregény volt. Este 19 órakor szentmiséket mondanak. „Pál kihallgatásai” címmel május 3-án. hogy a rádió által 2009ben meghirdetett drámapályázatára írta Nyikos Örsi. a Budapest körül élõkért május 14-én 9 szakaszban szervezi már ötödik alkalommal. aki Óbudán él.30 óra indulás Csillaghegy-Káposztásmegyer-Fót.35 éves a Kassák Múzeum” címmel rendezik. fotókkal. szinte megelevenednek a szereplõk és magukkal ragadják az olvasót. ahol este hálaadó szentmisét tartanak. Házigazda Kanizsa József és Király Lajos. Akit tehát érdekel. most újra meghallgathatja ezen az éjszakai órán! • A „Kassák!” címû új állandó tárlat Kassák Lajos munkásságát mutatja be.30 óra indulás Farkasrét-Gazdagrét-Kelenvölgy-Budatétény-Nagytétény. A zarándoklat útvonala 1. pénteken 12-tõl 18 óráig. a Család Évében a Városmajori Jézus Szíve Plébánia. a Cukorlányok. Fõvédnökök: Cecei-Horváth Gergõ és CeceiHorváth Tibor. szerdán zárva. hogy a darab nem ért el helyezést a versenyben. Cím: Bécsi út 96/B. korabeli dokumentumokkal. (Cím: Mókus utca 22. (Helyszín: Budavári Önkormányzat.

haszonnövény termesztése. a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. vagy „társadalmi munkaként” elvégez.és mellékvízmérõk kiépítését. III. zártkörû licitet tartson. Az önkormányzat a nyertes pályázókkal támogatási szerzõdést köt. talaj javításra (indokolt esetben talajcserére). valamint parképítési feladatok elvégzésére fordítható. A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. vissza nem térítendõ. növénygondozásra.. 12 óra. Kertépítészeti. Szentlélek tér 7. balesetveszélyt okozó mûtárgyak. • hiteles igazolást az önkormányzati tartozásmentességrõl. ügyfélfogadási idõben: hétfõn 14tõl 18. Helyiséghasznosítási Csoportjánál (1033 Bp. A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától számított 60 napig köteles tartani. lakásszövetkezet esetén igazgató tanácsi határozatot. amely a zöldfelület csökkenését eredményezi. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp. A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a Bp. A pályázat kiírója fenntartja jogát. A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot 2011. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztály A helyiségek vonatkozásában az ajánlattevõnek vállalnia kell szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos. csütörtökön 8-tól 13 óráig). A támogatás formája: egyszeri. kialakítására és megtisztítására. a helyiség(ek) vételárát. május 23-án 12 óráig lehet benyújtani a Budapest III. A pályázatot a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján kell benyújtani (1033 Budapest. 12001008-0014064500100001). (A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást ad a vagyonhasznosítási osztály vagyonkataszteri csoportja a 437-8673-as és a 437-8806-os telefonszámokon. bálványfa (Ailanthus). ingatlanok. különös tekintettel a 29. akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat letéti számlájára.§ (12) pontjára. Pályázható tevékenységek: a pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a lakóépület közvetlen környezetében lévõ. melyekre támogatást igényel a pályázó és külön azok a tételek. nem kaphat támogatást. (Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt.) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában álló üres. A pályázat elbírálása során elõnyt jelent: • nagyobb önrész vállalása. A pályázat nyerteseivel az önkormányzat a döntést követõ 30 napon belül megállapodást köt. III.. közterülettel határos. melyben részletesen szabályozza a kapott támogatással való elszámolás feltételeit. vagy közterületen fekvõ zöldterületek gondozására. a fizetés módját és feltételeit. felkerült a www. A pályázat bontása 2011. vagy kertépítészeti elemek elhelyezése. Felhívjuk a pályázók figyelmét arra. valamint a következõ internetes hirdetési fórumokra: ingatlan. Harrer Pál utca 2..hu.hu honlapra. a 437-8643-as telefonszámon. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt./19. és a megállapodást nem az abban foglaltak szerint teljesítette. tehermentes. Harrer Pál utca 2. • tételes költségbecslést. melyeket a társasház/lakásszövetkezet önrészként finanszíroz.20 Pályázat 2011/8. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon. Városképi hatás.com. Bírálati szempontok: 1. I.hu oldalról a pályázatok menüpont alatt.obuda. I. • a nagyobb terület rendbetételének illetve gondozásának vállalása. III. melyben külön vannak feltüntetve azok a tételek. A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ a Celer Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. A támogatás mértéke: a pályázónként elnyerhetõ legmagasabb összeg: 250 ezer forint. nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére lyiségében történik. hogy a pályázatok elkészítésénél Óbuda-Békásmegyer Városépítési Szabályzatának rendelkezéseit teljes mértékben figyelembe kell venni. ezen belül növényültetésre.). Pályázni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában (1033 Bp. fotókkal kiegészítve).). A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot tenni.. parkolóhely kialakítás. • az elvégezni kívánt munka leírását (tervrajzzal kiegészítve). telefon: 430-3468-as és 430-3469-es. kertészeti érték. szerdán 8-tól 16.) kapható pályázati nyomtatványon lehet. 3..net. kerület Fõ tér 1. a társasház/lakásszövetkezet tulajdonában lévõ. Pénzügyi megvalósíthatóság. A benyújtott pályázatokat a tulajdonosi. Amennyiben a társasház/lakásszövetkezet korábban bármilyen önkormányzati támogatásban részesült. illetve./19.obuda. a vagyonhasznosítási osztály hivatalos he- . melynek tartalmaznia kell a pályázó adatait. A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban.. alatt. május 13.zöldfelület gondozási pályázatot hirdet a kerületben lévõ társasházak és lakásszövetkezetek részére. • társasház esetében a pályázat benyújtására vonatkozó közgyûlési határozatot. Pályázatot azon társasházak/lakásszövetkezetek nyújthatnak be. sz. szám Pályázati felhívás zöldfelületek gondozására Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata . rendbetételére. a pályázatokat zárt borítékban 2011. Döntésérõl a pályázókat 15 napon belül értesíti. 12. mely szerint a kerület közigazgatási területén nem telepíthetõk a következõ fafajok: nyárfa (semmilyen fajtája). fsz. illetve a pályázati adatlap letölthetõ a www. május 20-án 10 óráig. eperfa (Morus). amely lehet az elvégzendõ munka értéke is. A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell: • a lakóépület és környezete rövid bemutatását ( vázlatrajzzal. • a pályázat tartalmi és esztétikai színvonala. május 23-án 12 órakor a Bp. Fõ tér 1. Az önkormányzat a pályázaton való indulást és a pályázatban vállaltak teljesítését késõbbi pályázatok elbírálásánál elõnyként figyelembe veszi. városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság bírálja el. olyan szilárd burkolat készítése. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztályán. A támogatás feltétele: 30% önrész biztosítása. Környezetvédelmi hatás 4. ingatlan.a kerület Környezetvédelmi Alapjának terhére . A pályázat keretében nem támogatható: kerti kisgépek beszerzése. 2. amelyeknek az önkormányzat felé nincsen tartozásuk.

egyre drámaibb hangvételûek lettek.2011/8. mélyén egy kis ammóniákkal. e hármashangzattal búcsúzom a kanyartól. már csak az étterem sülthagyma-pörkölt-tengerén kell átgázolnom. A tárlatot Garami Gréta mûvészettörténész nyitja meg. mert azért kell valami kábulat. hogy földön bukdácsoló pilóta vagyok. hátamon nyár . egész élete egyetlen szakadatlan játék volt a halállal. Templom utca 20. költõk mûveibõl Csukás István: Orr-beszámoló a Szépvölgyi út 67-tõl a Kolosy térig Elõször a hársfák illata. nincs más utam. ami a legnagyobbak közé emelhette volna. hétköznapokon 9-tõl 16 óráig a San Marco utca 81. szám Szépirodalom – Kultúra – Emlékezés 21 Óbuda-Békásmegyeren alkotó írók. újságírással kezdett foglalkozni. málna-citrom-narancs-helikopteren. új vadászmezõn. Pál (1894-1981) festõmûvész alkotásaiból a San Marco Galériában. a templom tömjén-hûsébe épp csak beszagolok. mely olyan. 50 évvel a halála után sem ismertek annak körülményei.ejtõernyõvel de már annyit képzelegtem s túl könnyen. egyre pesszimistább. Kezdeti írásain Móricz Zsigmond hatása látszódott.és mozaikterveibõl válogatott. Lehajtott fejem fölrántja a kihaló diófa. álruhás királyfi! Micsoda röhejes alak voltam. a szocialista berendezkedésbõl eredõ életmód-átalakulásának legfõbb ábrázolója volt. karamell-léghajón. vagy legalábbis azt képzeltem! Ó. de most nem csábulok el. A kiállítást rendezõ. még most is belepirulok. Mûvei is tükrözték lelki válságát. Késõbbi írása egyre tragikusabb. Elsõ írásai a „Válasz- ban” és a „Csillagban” jelentek meg. május 7-én 15 órakor a Szent József Házban (Békásmegyer-Ófalu. mogorva utcák-évek közé beszorított darabnyi gyerekkor. letútja önmagában is kalandos regény. A parasztság sorsának. asszonyosan alt. vígan skálázik: a kerítés mögött rózsa mély illata. hogy jó nyomon vagyok. hamarosan a Szabad Szó felelõs szerkesztõje lett. ha eszembe jut. s kiszökhetek a ragacsos költészetbõl. A Mûvelt Nép segédszerkesztõjeként folytatta 1950-ben újságírói munkáját. ami van. a hársfa szoprán. Debrecenben. Szeszélyesebb s kellemetlenebb egyveleg következik: olvadó aszfalt. boldog utazó! Égi és földi szerelem 50 éve halt meg Sarkadi Imre Békásmegyeren. majd 1954-1955-ben az Irodalmi Újság munkatársa lett. az „Elveszett paradicsom” 1961-ben jelent meg. Valamikor volt. Munka mellett a debreceni egyetemen jogot hallgatott. hát csúnya. mint a narkósok. Kortársai szerint inkább virtuskodó alkat volt. . Kezdte mint gyógyszerészsegéd 1941-ben. A Madách Színházhoz került 1955-1957-ben dramaturgként.és mozaiktervek Óbuda Napja alkalmából. fáradt. A megnyitó. Legismertebb mûve. képzeleghetnék. keserû kipufogó gáz. hánytató benzingõz. pálló papírzsák csap ki szinte triolában. összemorzsolok egy levelet s szippantgatom. e tündéri ajándék. de nem hátrálok. s eszembe sincs mást kitalálni! Ha csúnya. dramaturg. hogy kibírjuk. hogy öngyilkossággal vetett véget életének. s szinte brummog az üres telken a dudva. illetve május 15-én a 9 órás szentmise után kézmûves foglalkozáson és tárlatvezetésen is részt vehetnek az érdeklõdõk. miért zuhant ki Kondor Béla festõmûvész lakásának ablakából 1961. kopott. hová naponta megérkezem. a fiatalon elhunyt író. talán ezért is terjedt el a feltételezés. orrcimpám kitágult. ifjúság! Ó. E zzel a címmel állít ki az Óbudai Kulturális Központ Molnár C. csillaghegyi székhelyû T-Art Alapítvány a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódva a mûvész szakrális üvegablak. léptem ruganyos. érzem a célt. a kiszáradt patakmederbõl macskadög. hát büdös. Így érkezem a sarki cukrászdához s átrepülöm azt a pár métert vanília-szárnyon. hogy égig ér a nyár. mivel nyár van. április 12-én. zötyögve érek földet. É FOTÓK: ANTAL ISTVÁN Üvegablak.) Bráda Tibor Munkácsy-díjas festõmûvész kiállítása nyílik. az önpusztítással. s megcsap a hársfák illata. egyre kiábrándultabb írói szemléletet közvetítettek. kerületbe költözött. Nyomdászként dolgozott 1943-tól 1944-ig. s érzem. mint a beszáradt lekvár. Halála is így következett be. A képek április 30-ig tekinthetõk meg. e földi csoda. ha büdös. számú házban élt 1946-49 között Sarkadi Imre. az Ezüsthegy utca 66. ez a jó kezdet! Hársfák közt lakom s tudom. Máig tisztázatlan halála kettétört egy olyan pályát. mint a vadászkutya. és itt a piac. és nincs másik életem. beszívom remegõ orrsövénnyel. közel a cél. síkosan landolok a kocsmaajtóban s férfiasan beszippantom a sör-bor-pálinka-szagot. szám alatt. valódibb dolgokra vágyom. rothadó rongy. 1946-ban a III. azzal az anyaggal kell dolgoznom.

kérésére megvizsgálom. Tel. Hétvégén is hívható. korrepetálást. Javítás esetén ingyenes kiszállással. kozmetológiai magánrendelés. 1+2 félszobás. ingyenes kiszállás. Érdeklõdni lehet: 06(20)914-9230 Platánliget Lakóparkban. korlát.: 202-2505. lombtalanítást. garanciával! Tel. Tel. 06 (30)589-7542 Társasházkezelés. kismûtétek. felújított. Tel. Cím: Orvosi Centrum III. kapukészítés.22 Apróhirdetés Duguláselhárítás Non-stop. manikûr.: 06-20-946-2027 Egyéni angol mini . klímaberendezések beszerzése nagyker áron. lakatosmunkák.obudamatek. 250-0593. mosogatógépek bekötése! Minden. Az elvégzett javításra garancia. társasház könyvelés. 217. kerítés. az Egészség Pluszban. Bécsi út 85.5 MFt. korrepetálás. mosógépek. gipszkartonozás. társasházaknak garanciával.NOKIA. Irányár: 8. lomtalanítás kedvezményekkel! Tel. nyelvterületi tapasztalattal rendelkezõ nyelvtanártól. kamerás csatornavizsgálat. 06(20)483-7808 Német nyelvtanítás. bádogos munkát vállalok. klímaberendezések javítása. Szív és hasi ultrahang vizsgálat beutaló nélkül. korrekt árak! Tel.: 06(30)948-4000. felkészítést vállalok Óbudán az általános iskolától az egyetemig. Tel. az általános iskolától az egyetemig. 28. ker. Vestel. garanciával.: 244-3998 Konténerek olcsón. vásárol. nyugdíjas kedvezmény. kõmûves. 06(20)332-4660. gipszkartonszerelés. pontosság! Ingyenes kiszállás! Tel.: 06(70)278-1818 Automata mosógépek. garanciával. 10. Gyermekbõrgyógyászat. csomagolás. Vastag falak. Kelényi Imre.: 06(70)521-0342 Kedves Tulajdonos! Továbbra is a legjobb feltételekkel segítünk kiadni. kapuk kerítések. fizika tantárgyakból egész évben oktatást. és válaszfalak . csapok. Ny. Pardavi Ágnes. Tel.diplomkás. www. Videoton. www. olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is. tetõfedõ. Díjtalan kiszállás.: 06(30)921-6559 www. tel. étkezõs. Tel. Tel.9 MFt.000 Ft.: 06(20)552-5894 Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek. kézi-gépi rakodással. www. ELMÛ által minõsített vállalkozás HÁZTARTÁSIGÉP SZERVIZ 1033 BP. Gyermek-felnõtt bõrgyógyászat. aranyerekvégbélpanaszok. 3 szobás luxus öröklakás. Tel. Tel. lakást épít. fagyasztó. asztalos munkát vállal kisiparos. 06(20)994-7726 Ingatlan Ha házat.: 06(30)932-2637 III. Tel. mozgásszervi problémák kezelésére új orvosi módszer a lökéshullám terápia. nagy udvar. tapasztalt tanárral. Kovács Sándor Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság.: 06(30)212-3308 Fürdõszobák. Tel. zárak cseréje (pl. Metal-vill Kft. konyhaszekrény. Tel. Tel.: 388-9406. 246-9021. felújítás garanciával. Bejelentkezés: 387-1508 Szükség esetén háznál is kezel Fogyjon fülakupunktúrával orvos-természetgyógyásznál. mázolást. befokkt@gmail.hu) Egészség Fogsortörés. csütörtökön 11-13 óráig. 5. jogi. 06(20)211-5190.: 243-8490. fuvarvállalás. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebészeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek. Rendelési idõ non-stop. Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. tapétázás tavalyi árakkal. Megbízható. fizika-. Várhidi Gábor. gurtnicsere. Nyitva: h-p 9-tõl 17 óráig. ITT. Tel. 30 ó .: 256-4425. luxus házakat. +36+1-332-1293. Sok extra. vállal Óbudán. szalagfüggöny.fejetanoda. víz-villanyszerelés. érettségi. 06(20)971-3335 Eladó régi. burkolás.: 244-5577. Az SZTK-ból átköltöztünk a békásmegyeri pusztadombi lakóparkba. Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai. villanybojlerek. 06(20)9424-943 Asztalos munkák. www. igazi tanárral. Nyelvvizsga-felkészítés minden szinten. galéria.: 06(30)688-3683. Tel. Start Ingatlan Kft. Zárszerelést. 06(30)243-5432 Társasházak. Adás-vétel. rács. Suhajda Kornélia fõorvos.: 276-5918. Ingyenes kiszállás.com Intarziakészítést és bútorrestaurálást vállalok 20 éves gyakorlattal. mosdók. kozmetológiai magánrendelés: dr. villanyszerelést. 242-0465.: 370-4932 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig. E-mail: wagner. Kizárólag könyvelés is! Referenciák. Kerületieknek kedvezmény. felkészítést. korlát.: 06(20)217-5117 Festés. Érettségi felkészítés is.com Tel. +36-20-447-3930 Rendkívüli akció! Remetehegyen 4 szobás ikerház fél 58 millió forintért eladó. sok türelemmel. Középiskolai elõkészítõk max. parkettás munkák magánszemélyek. Tel. péntek 15-18 Érszûkület gyógyítása. csempe javítását vállalom. mûszeres csõrepedés keresés. gerendás mennyezet. közületek részére. Lakásfenntartó Szövetkezetek teljes körû képviselete. redöny. kerítés. Tel. Tel.: 06(30)201-9198 Dr. Dr. A rendelés helye: III. javítása. csempézést. magyartanárok korrepetálnak általános. 367-1853 Ajtó-. Díjmentes kiszállás télen is Lakásfelújítás! Szobafestést. parasztház. hétvégén is. II. kezelése. hevederzárak árusítása. szakképzettség. Lajos u. áruszállítás. teljes érrendszer tisztítása kardiológus vezetésével. Somogyban (telek: 1200 nm). Tel. mindén szinten nagy tapasztalattal. tapétázás magánszemélyeknek. Elõzetes bejelentkezés telefonon: 06(20)773-7565.: +36(20)934-4664. ingatlant keresünk érdeklõdõinknek sûrgõsen. 06(20)947-0774 Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok. diplomás. autómata mosógép szerviz. gyorsszolgálat.. rácsok. cambridge-i nyelvvizsgával. anyagbeszerzéssel. Tel. Tel. 06(20)972-5032 Óbudán. Gerinc. Petrás József villanyszerelõ mester. egyedi kisbútorok. Dr. illetve igény szerint. nyelvvizsgára felkészítés. 121 nm-es belsõ kétszintes. karbantartás rövid határidõvel. a Kolosy tér közelében. javítás. Tel. Tel.hu. Dr.lasersebesz.. konyhák. fordítás. Bejelentkezés: 317-0631 Bõrgyógyászati. +36-30-9316-176. Oktatás Dajka. Tel. 06(20)2439043. fakivágást. Ingyenes felmérés: Tel. csõrepedés javítása. Tel. Tel. Müller Zoltán fõorvos Kárpáti fogtechnika. minõségi kivitelben. 3 szoba összkomfortos családi ház. két fürdõszoba. 70 nm-es. védõrács. Nordmende. 250-2003 (web: www. 20 ó.: 06(20)9437075. Tel. Házhoz megyek! Tel. irodai háttér. erkélyes. Óbuda magánrendelõ III. javítás. Irányár: 14. könyvelése 21 év tapasztalata. 06(70)518-1451 Társasházak közös képviselete.atw. ker. csatorna tisztítás.: 242-6136. Békásmegyeren korrepetálás. kedvezõ áron Óbudán.: 06(30)246-0810 Callanetics a Flórián térnél.(Ingyenes kiszállás). IV/1.: 06(30)272-3909 Klímaszerelés. gyógypedagógiai asszisztens képzés. gyakorlott tanárnõnél. társalgás. reluxa-.callantorna.: 06(30)914-3588 Szobafestés. Bécsi út 130. Horváth Ákos mindenféle ajtók. Ideje: hétfõ. WC-k burkolását. +36-20-446-5575 Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást. eladni ingatlanát. Hévízi úton eladó egy 67 nm-es. +36-1-332-1293.kozoskepviselo@gmail. 55. 06(30)278-0097 www. konyhák felújítása. Faragó Katalin. 1-3 fõvel. kémia-.: 367-8160.: 06(30)285-2879 Olaszul oktatás. Tel. ÉMI minõsítéssel. 1/1. u. kéményépítések. minden korosztálynak. tapétázást ingyenes takarítással. Helye: 1035 Szentendrei út 10.: 06-20-321-06-01 Költöztetés.dora@freemail. Bejelentkezés: 06(20)543-3948 2011/8. vízszerelés.: 06(30)604-1478 Eredményes angol nyelvoktatás gyakorlott tanártól. garanciával 3 órán belül.: 240-0439 Leszokatjuk a dohányzásról biorezonanciával.és középiskolásokat a Vörösvári úton.dolomit-med. Tel.: 06(20)961-6153 Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás. Thalész-Kör.: 06(30)954-9554 Festés. Szél u. mûköröm Csillaghegyen! Egyéni igények figyelembevételével. IX. kerületben. 06(70)619-5546 Angoltanítás. kõmûvesmunkák.: 06(20)928-7507.750. kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés ügyintézéssel! Tel.: 7050511. 367-2869 Kapu. Tel. Tel. Ingyenes felmérés. III. lakás tulajdonostól eladó.5 MFt. benõtt körmök lasersebészete.: 06-30-951-7758 Bõrgyógyászati. vízgáz-gipszkartonszerelést. szakértelem több évtizede.racskeszites.hu Dr.hu Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden szerdán 18. Székely statikus. bejelentkezés: 388-9406 vagy www. tetõjavítást. szigetelése garanciával. Testvérhegyen nyolcszobás. teniszkönyök. fõorvos. zárszerelés. szerda 1618 óráig.: 405-5889. Eredeti bútorok (Biedermeier.: 06(30)299-1211 www. nyelvvizsga. Dunára panorámás nagy terasz. E-mail: mpiroska@enternet. szám Praktikus angol minden szinten. korrepetálás diplomás. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozmetológus fõorvos magánrendelése: III. +36-20-446-5575. Tel. Szabó Katalin megnyitotta reuma és lézerterápiás rendelését. kõmûvesmunkák. Kaszaképzõ. Bécsi út 217-ben (EuroCenterrel szemben). kamerás megfigyelõrendszer. vízszerelés! Anyagbeszerzéssel.hu Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Vízmérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók.30-tõl 19. duguláselhárítás. garanciával. Fogsorkészítés 40000 Ft plusz költségek nélkül.: 242-6999. Tel. I/1. Kolosy tér 1/b. Tel. Multinacionális cégek részére keresünk bérbeadó. szárítók. villanytûzhelyek. Érdeklõdni: 06(20)922-0846 Tura városközpontjában 400-nöl telken régi építésû. több generációs ház eladó. 06(70)5500269. Keve utca 21. Tel.: 240-2059./3. javítása. határidõre! Tel. 06(30)602-3494 Szolgáltatás Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-készítés. rácsosajtó.: 3670256 Angolórák.: 06(30)458-2241 Magyar nyelv és irodalom. Tel. bútorszerelés.: 06-70-271-9867 Szemölcsök.: 240-8113. kertes. 368-0864.: 242-6823. Bejelentkezés tel. Kérje ingyenes árajánlatunkat. külföldi hûtõgépek fagyasztók javítása 35 éve a kerületi lakosok szolgálatában.: 06-30-668-5058 Csempeburkolás.hu Ács. Irár: 49. Csere érdekel! +36-1332-1293. 4. felszerelése.és ízületkímélõ ugrálás nélküli torna. közös képviselet. Tel. több értizedes referenciákkal. Samsung) Tel. mûszaki. Bejelentkezés: 06(30)964-5436 . videó. 06(30)251-8862 Lakatosmunkát mindennemût vállalok. 06(30)912-9017 Burkolás! Fürdõszobák. Bõrkinövések. lehetõ legjobb szolgáltatás több évtizedes gyakorlattal kedvezõ áron.: 242-6136. mosogatógépek.: 367-4809. 06(30)996-4538 Bõrgyógyászati magánrendelés hétfõn 16-18-ig. saját tárolóval. önéletrajz. Dunamed. ablakok illesztése. Tel. Tel.: 06(70)3666445.kontenerexpress. rugalmas idõpontokban. Tel. történelem és esztétika tanár egész évben oktatást. felkészítés. 19 éves mûködés a III. türelmes.:2432730.: 250-5514.intenzívek 10 ó. 06(20)997-2747 TV-Videó szerviz. Tel. kúp kenése.) másolatainak készítése. 2-3 fõs kiscsoportban. szúnyogháló.: 3671373. mázolás. sitt.: 250-0921. Javítás. Tel.: 06(70)943-1294 Fuvarozás. Irányár: 3. Tel. Tel.ajtoablakdoktor.: 816-1019 Angol nyelvoktatás. mázolás.: 06(20)564-2805 Angolórák minden szinten. 20. mûtéti javallat) magánrendelésén áll a betegek rendelkezésére. Tel. lomtalanítás. Érd. (Duna felöli oldalon postával szemben). csatornaszerviz garanciával. minden délután. emeleti lakás. Tel. 1036 Kiskorona u. 06(30)251-3800 Zárszerviz: ajtózárak.: 06(30)341-3423.: 06 (20)471-8871 Személyi jöv. Tel. repedés javítása háznál. 06(20)349-4277 Dr.: 06(30)239-9355 Dupla garázs eladó a Bogdáni úti buszvégállomás közelében.: 06(20)439-6410 Matek. egyedi faborítások. szombaton is. Budán non-stop hûtõ. mosogatógépek bekötése. javítás. nyitása. +36-30931-6176 Óbudán egyedi. Cím: Kabar utca 6. +36-20-446-5575. III kerületben kedvezmény! Tisztaság. javítása.06(30)429-2991 Redõnyszerelés. Tel. kétszárnyú ablak zárszerkezetétnek cseréje).hu Tel. átalakítása! Csempeburkolás.30-ig. mázolás. teljes körû könyvelés. Buzsákon. Böjtös Vendel és tsi.com Tel. összközmûves. Grundig.: 06(20)481-4646 Csontkinövés Achilles-in körüli fájdalmak. Tel.01006404 Matematika-. panorámás. kéményjárdák. gyermekfelügyelõ. számítógép szerviz és mûszaki bizományi.: 06(30)250-4471 Duguláselhárítás. átalakítása! A legkisebb munkától a teljes lakásfelújításig. tanácsadás.adó bevallás határidõ! Bevallás készítés. párkányok. 06(20)493-1675 Egészségmegõrzõ termékek és egyedi talpbetét készítés a Flórián Üzletközpont elsõ emeletén.: 2204641.hu FÉG gázkészülékek szakszervize. Tel. Vörösvári út 31. nyílászárók felújítása.hu. agnesokbig@yahoo. 1039 Bp. garanciával. tapétázás.hu Bécsi u.: 06(30)538-0306 Kéménybélelések. Tel. garázzsal. 133 m2-es lakás 48 millióért terasszal eladó! +36-20-565-5670.. T: 316-9408. hulladékszállítás 4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel. ingyenes kiszállással. felkészítést. -parkettacsiszolást. Kovács László. rakodással.: 06 (20)972-0347. harmonikaajtó. Tel.hu Angol magánórák több évig Angliában élt tanártól a Flóriánnál.06(20)483-7808 Matematika tanítás minden szinten. Felmérés díjtalan! Tel.: 242-1389 Vízszerelés.: 06(30)900-0963 CORNÉLIUS INGATLANKÖZVETÍTÕ MAGÁNIRODA! Keres-kínál: 361-332-1293. korrepetálást. Hatvany L. értágulatok eltávolítása. ügyintézéssel. 1027 Horvát u.matekonline. hétvégén is. A javítás megvárható. ablakdoktor. Pedikûr. vízszerelés! Fürdõszobák.: Bóta Erzsébet. Budapest. Ingyenes próbaóra! Tel. ami vízszerelés! Nonstop! Tel.: 06(30)960-4525 Tévéjavítás azonnal! (Orion. bõrelváltozások. barokk. csapok cseréje.: 06(20)323-3900. A hirdetés felmutatója 10 % kedvezményben részesül. Budai Várban. KASZÁSDÛLÕ U.: 368-3604. üzemeltetése. konyhák teljes körû felújítása. 06(30)9313686 „ALFA” tv. Tel. Email: thaz. költöztetés megbízhatóan. stb. +36(20)3353411. bejelentkezés. MIHI 2002 KFT. szalagfüggöny szerelése. Dr. Dr. berendezéssel eladó. rovarháló.: 325-8387. Kezelési idõ 26 perc. cirkofûtéses.4039357. parkettajavítást. három munkanap alatt. 06(30)932-2637. parkettalerakást. kõmûvesmunkáit.

összkomfortos. Szentendrei út 32. Függönyvarrás (150 Ft/m) Rajzfilmes játék Az óbudai székhelyû Magyar Rajzfilm Kft. rajzfilmes játékot indított lapunkban. Tel. Tel. Tel. Az ajándékcsomagot a szerencsés nyertes itt veheti át. Építési telek is lehet. bemutatótermi lehetõség kiadó. tárgyakat. E-mail: gyuszili1@t-online./fax: 242-7157 Mobil: 06 (20) 926-3422 Nyitva H-P. üzleti konzultációk egyéni tematikával. az Aranykéz utcai parkolóházban.: 06(70)383-5004. biztonsági övvel ellátott. Tel.: 06(20)391-3979 Garázs kiadó Kaszásdûlõn. Tel.: 06(20))678-0753 Kiadó lakásokat. Buzás András. Fõisk. hanglemezeket. emeleti lakás kiadó.: 06(30)232-7795 Eltartási szerzõdést kötünk egyedül élõ szépkorúval! Ügyvédi ellenjegyzéssel.: 06(20)478-7377 Apróhirdetés – Közérdekû sát hétvégén is. Név szerint: Ambrus Imre. kerületi irodája ingatlanértékesítõket keres. Sajgó Ilona. Az ajándékcsomagot Hvasgyara Emese nyerte. amit a nagyszámú és tehetséges alfalvi festõ.) Egyéb Iskolabusz. Ingyenes kiszállással.obuda@gmail. *** Az elõzõ számunkban feltett kérdésre a helyes válasz: Szaffi és Jónás. érméket. rugalmas idõbeosztásban.: 06(20)955-0858 Üzlethelyiség bérleti joga eladó 1. Jelentkezni a szallitas@bekaskft.Jelentkezni fényképes önéletrajzzal és bérigény megjelöléssel az l. egyéb régiséget vásárolunk: VI. 205-8700. játék kérdése: Hogy hívják a képen látható figurát? Nyeremény a Magyar Rajzfilm Kft.hu e-mail címre Élelmiszeripari termékek csomagolására keresünk kollégákat.2011/8. Házhoz megyek. igény szerinti tematika. Tel. a saját lakásán is (a kerületben). 35. 1 eredeti.: 06(30)857-2653 Állás Családokhoz keresünk és ajánlunk leinformálható bébiszittereket.: 06(30)540-8909 Függönyök Széles méret. Tisztességes házaspár. idõsgondozókat. További információért hívja a 06(30)869-5454-es számot vagy küldje fényképes önéletrajzát a varga. képeslapokat. A csoportos kiállítás azt az „alfalvi csodát” mutatja meg. alkatrész-beszerelés.: 06(20)594-1241 Üzlet Eladó-kiadó: 27 nm-es üzlethelyiség III.: 06(30)400-5122 Óbudán.vásárol tanári diplomás fiatalember és lomtalanítást vállal. kozmetikust felveszünk frekventált szépségszalonunkba. Tel. +36-20-575-7435 Fodrászt. 100 könyv felett díjtalan kiszállással. azonnal beköltözhetõ. 1 Macskafogó képregény.: 10-18. könyvtárakat. Búza utcában. (A kiállítás május 22-ig tekinthetõ meg. Régiség Bélyeggyûjteményeket. rajzfilmes ajándékcsomagja: 1 rajzfilmes DVD.rossz állapotút is . angolul is. hátfalvizsgával rendelkezõ gépkocsivezetõt.: 06(30)922-3156 Kolosy téren berendezett orvosi rendelõ kiadó. Tel.fw.: 243-8280. szám saját fúrt kúttal eladó.-nál szoba-konyha.: 06(30)986-5269 Bécsi út 112/2-ben 90 nm-es utcai üzlethelyiség kiadó saját parkolóval.hu címen lehet fényképes önéletrajzzal. porcelánt. Sz.alakastextil. életvezetési.: 332-0243 Könyveket. Balázs Barna. a saját gépén. Tel. Tel.hu . gázfûtéses. grafikus és textiles teremtett. klímás autóbusz. újabbat) antikváriumnak vásárolok. Tel. Micimackó. házakat keresünk! Lõrincz Péter. 243-6820.hu e-mail címen lehet.: 06(20)924-3883. 351-9578. Tel. könyvtárakat (régit. hétfõ kivételével naponta 10-tõl 18 óráig. egyedi méretre is. képeslapot. Tel. Tel. Elad-vesz Antikváriumunk készpénzért vásárol könyveket. óvodásoknak is! 28 fõig. 340 nm-es raktárhelyiség irodával kiadó. Élelmiszer nagykereskedés keres C kategóriával. szobákat. Tel. Körösi Antal.000 Ft.: 06(30)964-5331 Computerklinika: számítógép-javítás. A 11. Sövér Elek és Vargyas Ildikó.: 9-13 E-mail: tex_ep@rubicom.: 06(20)319-1393 Számítógép Számítógép-kezelés oktatása.diana@dh. Cím: Lajos utca 158. vírusirtás. nagy gyakorlattal. könyveket .: 06(20)425-6437 Eladó új masszás fotel olcsón.: 06(70)371-3121 Duna House III.hu Bécsi úton 160 nm raktár. Vízimolnár utca 2. agnes. Hívjon bizalommal.: 06(70)466-6363 Vezetõi. Csökkent munkaképességûek jelentkezését is várjuk. Telefonszám: 06(70)368-6939. Tel. Tel.hu www. Balázs József. fürdõ használattal kiadó. Márton Árpád. A helyiség 22 nm-es (+15 nm raktár).: 06(30)309-5954 Kiadó/eladó a Szellõ utcában 65 nm-es bútorozatlan panellakás hosszú távra.) május 4ig várjuk. vitrintárgyakat. Irányár: 13. A megfejtéseket nyílt levelezõlapon szerkesztõségünk címére (1035 Budapest. Tel.: 06(20)924-4123 Erdélyi alkotók bemutatkozása Az erdélyi Alfalu mûvészei mutatkoznak be a Budapest Galéria Kiállítóházában. az Árpád hídtól 300 m-re. Kiss Levente. Tel. Tel.: 06(30)392-5225 23 Kiadó Kiadó Belvárosban 60 nm-es központifûtéses lakás. Tel. Horváth Levente.kardos@bekaskft. szobrász. Magyar nyelvû információ.: 06(20)339-4392 Budán. bútorozott. Ferenczi Tünde. bõvítés. a Víziorgona utcában.: 267-0525 Zsigmond Kir. bankjegyeket.5 millió forintért. másfélszobás.és mintaválasztékban. Karnisok Hajlított. Andrássy út 16.com Tel.hu Okleveles kutyakozmetikus vállalja kisés középtestû kutyák teljes körû kozmetikázá- Utazás Bibionéban 3-7 fõs apartmanok közvetlenül az olasz irodától. Tel. egyeztetett idõben. Tel.: 266 4154 Régi bútorokat. festményeket. www. Tel. karbantartás. Ingyenes felmérés és felszerelés ! SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!! AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU (Pók utcai lakótelep) 1031 Budapest. házvezetõket.000 millió. kifestett cell egy magyar rajzfilmbõl. igényesnek. Tel.alberletpont. Tel.

illetve a Fõvárosi Közgyûlés közüzemi díjakkal kapcsolatos Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ alábbi üres lakás értékesítésére Bp. illetve május 7-én kilátogatnak az Óbuda napi programokra. központjában (Bp. ingatlan. III. központjában.000 Ft.). (A megnyitó pontos idõpontjáról elõzetesen értesítjük a résztvevõket. hasonlóságát kell bemutatni. majd szakszerûtlen átalakítás következtésben egylégterûvé vált. 12001008-0014064500100001).hu honlapra. akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni. fsz. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp.) megtekinthetõk.net. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztály Vagyonkataszteri Csoportjától a 437-8673as vagy a 437-8800-as telefonszámokon. CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. a közös tulajdonból hozzá tartozó 69 m2 nagyságú földterülettel. Hivatalos megtekintés: 2011.).000 Ft (áfa mentes). osztályai részére.. KassaÓváros. a fizetés módját és idejét. (kedd) 10-tõl 11 óráig. kerület Fõ tér 1. A pályázat kiírója fenntartja jogát. Helye: polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodája.hu./19. Tulajdoni hányad: 31/517. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a Bp. Támogató: Alfa Art Hotel. helyreállításra szoruló lakások szociális alapú bérbeadására Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Egészségügyi.. III. III. szám Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú. Pályázati kategóriák Általános iskolák 5-8.24 Pályázat 2011/8. Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága a tulajdonában lévõ alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot. A pályázat eredményét 2011. Határidõ után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni. és a pályázó díjat nem kaphat.obuda.és szemétátalány díjai önkormányzati rendelet. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt.). 1033 Budapest. továbbá a CELER Kft. I. ármegállapításai alapján módosulhatnak. Pályázati biztosíték (bánatpénz): 215. és írják rá: „Testvér Városok” pályázat! A pályázat benyújtása.hu. Az eredetileg 1 szoba.com. Az elkészült mûvekben a hét testvérváros: Amstelveen. (Helyszín: Fõ tér . osztályai részére. Billigheim. Kiíró: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. Újjáépítést igényel. a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. fszt. április 27-tõl az III. III. A lakbér. irodájában (Bp. május 10. ton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. a víz.150. konyhából álló ingatlan korábban teljesen kiégett. Bõvebb információ kérhetõ: Zöldné Göröncsér Zsófiától. zártkörû licitet tartson. „Testvér Városok” fotó. Udine. mellyel bemutatják a testvérvárosi jellegzetességeket. iskoláját.Zichy kastély udvara. tel... ingatlanok. a közmûvek a lakásba beköthetõk. A pályázó ajánlatát a benyújtástól számított 60 napig köteles tartani. felkerült a www. 31 m2 alapterületû.. A mûvek hátoldalán kérjük feltüntetni a pályázati kategóriát. hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon. (Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. vagy ha ez a díjátadást követõen válik ismertté.: 4378937. Fõ tér 1. Minimál ár: 2.) A mûvek készülhetnek rajz. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. fõdíjként mindkét kategória elsõ helyezettjét az Alfa Art Hotel felajánlásának köszönhetõen egy 4 fõs uzsonnával díjazzuk a Hotel éttermében. május 23-án függesztik ki a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában és a CELER Kft. A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban. ker. Varsó-Bemowo és Stirling kulturális sokszínûségét. szerzõjének nevét. . Laktanya utca 4. május 20-án 10 óráig. valamint a következõ internetes hirdetési fórumokra: ingatlan. A pályázatok benyújthatók postai úton vagy személyesen az alábbi címen: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Fõosztálya. Szentendrei út 274. III. ker. Gimnáziumok 9-12. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik. III Szentlélek tér 7. A pályázaPályamunkák beadásának feltétele A pályázó kizárólag saját eredeti szerzõi alkotásával pályázhat. illetve. A zsûrizést követõen a pályamûveket kiállítják júniusban az Alfa Art Hotel Galériájában (1039 Budapest. május 20. a postára adás határideje: 2011. a mû címét. akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat letéti számlájára.) A nyertesek jutalma: a beérkezett pályamûvek közül kategóriánként a dobogós helyezetteket belépõjegyekkel. május 11-én 12 óra. május 23-án 12 órakor a Bp. I. polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait./19. a vagyonhasznosítási osztály hivatalos helyiségében történik. A pályázat benyújtásának feltételei a III. szám alatt. Királyok útja 205. Csíkszereda. A telek összközmûves. fszt-i lakás. Egy pályázó egy pályamunkával nevezhet. a borítékon jelöljék a feladót. polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában átvehetõk. osztályát és a késõbbi tájékoztatás megkönnyítése érdekében e-mail címét.Szentlélek tér . 2.. ahová minden pályázót várnak. ha a pályázók ellátogatnak testvérvárosaink honlapjára. ker. A pályázat elkészítésénél elõnyt jelent. III.és rajzpályázat Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata rajzpályázatot hirdet „Testvér Városok” címmel. kapcsolatokat. E-mail: zsofiag@obuda. A pályázat bontása 2011. május 23-án 12 óráig lehet benyújtani a Bp. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztály Kérjük. Harrer Pál utca 2. illetve fotomontázs technikával is. A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot 2011. A pályázatra történõ jelentkezéshez nyomtatványok 2011. ahol a testvérvárosok produkcióit (14 órától kezdõdõen) és a testvérvárosok standját is megörökíthetik mûveikben. a vételárat. Formai követelmények A tetszõleges rajz és fotó technikával elkészített pályamunkák A/3-as méretben történõ benyújtása. a pályázatokat zárt borítékban 2011.

Telefon: 367-8791.) Kemény Krisztina minden hónap második keddjén 18-19 óra között a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5. elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon.30 óra között a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban (Kerék utca 18-20.) Bulla György minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óra között (telefonos egyeztetés szükséges: 437-8688) az Óbudai Waldorf Iskolában (Bécsi út 375. a Mókus utca 1-3.) Szepessy Tamás minden hónap harmadik szerdáján 16-18 óra között a Fidesz irodában (Kaszásdûlõ utca 7. minden hónap utolsó csütörtökén 16.) Kompenzációs listáról bejutott képviselõk fogadóórái Béres András (Lehet Más a Politika) Mihalik Zoltán (Itt Élünk Egyesület) Szanyó Miklós (Jobbik Magyarországért Mozgalom) elõzetes egyeztetés alapján a 06-30-211-6111-es számon. 12.) minden hónap elsõ szerdáján 17-tõl 19 óráig a III. 13.30-18. akkor a 2.2011/8. szám alatt.) Puskás Péter minden hónap elsõ hétfõjén 18-19 óra között (telefonos egyeztetés szükséges: 437-8688) a Csillaghegyi Általános Iskolában (Dózsa György utca 42.) minden hónap elsõ keddjén 18-19 óra között a Gázgyári lakótelep gondnoki irodájában. Nagy Judit minden hónap elsõ szerdáján 18-19 óra idén januártól új helyszínen: Hímzõ u. (Fidesz iroda). Képviselõ Laczkó Szilvia Csapó Harold Gábor Désiné Németh Éva Idõpont és helyszín minden hónap elsõ hétfõjén 16-18 óra között a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2. 16. Horváth László minden hónap harmadik hétfõjén 17.) Menczer Erzsébet minden hónap elsõ csütörtökén 16-18 óra között a Fidesz irodában (Kaszásdûlõ utca 7. 9. Simonka Csaba (kompenzációs listáról) elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon. 6.30 óra között az Árpád Gimnáziumban (Nagyszombat utca 19. hétfõn) a Szérûskert utcai általános iskolában (Szérûskert utca 40.) Baumann Irén Erzsébet minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óra között a Platán Könyvtárban (Arató Emil tér 1.) Kelemen Viktória minden hónap elsõ keddjén 18-19 óra között a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) Havadi Elza minden hónap elsõ hétfõjén 16-18 óra között (ha ünnepre esik. szám alatt. 1. 2. 11. kerületi Jobbik irodában (Kabar utca 11. minden hónap harmadik hétfõjén. 10.30-17.) Dr. Pappné Dr.) Török Ferenc minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óra között a Keve-Kiserdei Általános Iskolában (Keve utca 41. A fogadóórára elõzetesen be kell jelentkezni idõpont-egyeztetés miatt. Az MSZP-frakció képviselõinek fogadóórái Czeglédy Gergõ (kompenzációs listáról) Kiss László (kompenzációs listáról) Dr. 17-tõl 18 óráig a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2.) Sáringer Kálmán minden hónap elsõ keddjén 17-18 óra között (telefonos egyeztetés szükséges: 06-30-514-9852) a Táborhegyi úti Népházban (Toronya utca 33. 1.) Elõzetes egyeztetés alapján más idõpont is kérhetõ: 06-30-377-1857.). 14. a Mókus utca 1-3. 8. szám alatt. 15. 7. elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon. Laukonidesz Lilla minden hónap második csütörtökén 18-19 óra között a Fidesz irodában (Hímzõ utca 1. 3. 4. a Mókus utca 1-3. szám Fogadóórák – Szakbizottságok 25 A Fidesz-KDNP-frakció képviselõinek fogadóórái Vk. 5. A képviselõ-testület állandó bizottságai .

szám Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére .26 Pályázat 2011/8.

Igen nagy. 22. Méhecske teszi. Somogyi helység. A helyes megfejtést beküldõk között nyereménykönyvet sorsolunk ki. 42. 12. Görög filozófus volt. Napszak. 54. Brit film címe volt. . 46. R. A. 41. 5. 21. 9. VÍZSZINTES: Az idézet elsõ sora (zárt betûk K. Obama keresztneve. Névelõs polinéziai nép. Svéd és máltai autók jele. 35. 44. 15. Tengeri lény fogazata. 48. Jutalmuk nyereménykönyv. 35. Az elsõ atombombát szállító repülõgép (Gay). 52. S. Szoborrész! 6. 37. 47. 3. 8. Iktatok. Óriás csengettyûd. Tölgyfa termése. 50. 29. Hajítá. A. Francia város. Sérülés után keletkezik. L. Pl. 26. 19. szám alá nyílt levelezõlapon május 4-ig várjuk. 51. Cink és uránium. 19. Afrikai fõváros. Hölgyeknek kijár. 23. Légiposta egyik idegen neve.). Azonos magánhangzók. Szédít. A hét vezér egyike. Kis Anikó. 4. a víz. mint. 23. Sütéssel foglalkozik. 28. 38. melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. Ebbe az irányba. Visszavarr! 30. A xenon és asztácium vegyjele. Egy darabig meglóbál. 40. 18. X. Tartsd. A hibás rejtvényháló nem okozott akadályt két lelkes olvasónknak: Gálfi Lászlóné és Ollé Katalin elkészítette a szöveghez a hálót és helyes megfejtést küldött be. 34. Rajzfilmes kis róka. 7. Apó betûi. A protaktínium vegyjele.. O. Beküldendõ a vízszintes 1.2011/8. Fizikai fogalom. Fordított névelõ. Szentendrei út 32. Anynyi. 13. E napi. Újságírói ágazat. szám Szabadidõ 27 Tavaszi vers Rejtvényünkben Petõfi Sándor: Ki a szabadba! címû versébõl idézünk. 13. Netes barát. 20. 46. A. Baki. Rövid doktor! 49. Menemotechnikai rész! 14. Elõzõ számunkban technikai hiba miatt rossz rejtvényháló jelent meg. amiért elnézést kérünk olvasóinktól. 24. Osztrák. 17. 47a.). 32. 25. Fordított réteges sütit. svéd és máltai autók jele. olasz mûsorszóró. Londoni név. 39. Részben beordít. T. sorok megfejtése. Orosz repülõgép típusjele. fordítva. Az idézet második sora (zárt betûk: Á. Kémiai fogalom. Az erbium vegyjele. 55. 33. 28. 36. Véka egynemû betûi. 16. 31. 57. Megkevert síp! 55. FÜGGÕLEGES: 2. Azonos magánhangzók. 36. Latin rész! Ipacs László A megfejtéseket az 1035 Bp. Orosz repülõgéptípus. Részben felesket! 56. Régi súlymérték. 58. Hangfekvés. 43. 27. E. és a függõleges 13. 11. 51. N. 38. … mark. Névelõs elõvárosi vasút. 53. … uno.

szám Asztalitenisz Kaucsuklabda bûvölõk ákolimpia egyik kedvelt száma. Most a CSMSZ SE az egyetlen klub. akkor szûnt meg az addig eredményesen mûködõ Statisztika SE Óbudára kihelyezett szakosztálya.csillaghegysport. a nyüzsgõ szakosztályi élet azt bizonyítja.) Kép és szöveg: Lovas A. A kerületben régen sikeres. akik szeretnének bekapcsolódni a szakosztály munkájába. de igény lenne további teremlehetõségekre is. H úsz év bizony hosszú idõ. . így jobb eséllyel indulhatnak a budapesti vagy akár az Országos Diákolimpia döntõjében. jól ismerik a szakmát.hu weboldalon és a +36-70314-0021-es telefonszámon. azóta nem talált gazdára a sportág. a legnagyobb létszámú vetélkedõt a háziversenyek jelentik. az egyesület ügyvezetõ elnöke. emellett szeretik a gyerekeket. Egyelõre a Bárczi Géza és a Medgyessy Ferenc Általános Iskola tornatermében kilenc asztalon pattog a labda.28 A tenisz mellett egy újabb népszerû sportágat karolt fel a Csillaghegyi Mozgás és Szabadidõ SE. hogy sikerült megvalósítani régen dédelgetett tervemet. ahol szervezett keretek között pingpongozhatnak a fiatalok. serdülõ. ifi) mintegy hatvan lány és fiú vesz részt a szakosztályi munkában. jelenleg 60 asztalitenisz barátnak biztosít rendszeres edzés. ahova amatõr játékosokat is meghívnak. hogy a tehetséges játékosokat edzéseinken továbbképezzük.értékelte a jelenlegi helyzetet Kelen Balázs. (Bõvebb felvilágosítás a www.Az asztalitenisz a kerületi Di- Egyre bõvül az asztalitenisz szakosztály . A képzettebb játékosok rendszere- sen indulnak a Budapest Bajnokság egyéni és csapat versenyein. a kisebbek 2-sze egy órát gyakorolnak. Azok a fiatalok. Négy korcsoportban (gyerek.és versenyzési lehetõséget. Edzéseinket elhivatott. A csillaghegyi klubban egyre többen és egyre ügyesebben bûvölik a kis kaucsuklabdát. újonc. hogy a hozzánk járó fiatalok szorgalmasak és jól érzik itt magukat. Mi abban segítünk. jó körülmények között tölthetik szabadidejüket az egyetlen óbudai szakosztályban. . A szakosztály 2009-es megalakulása óta egyre „izmosodik”. ám húsz éve teljesen elfelejtett asztalitenisz szakág született újjá a CSMSZ SE bábáskodásával. Harmadik edzõként magam is részt veszek az oktatásban és megelégedéssel tapasztalom. Sport 2011/8.Örülök. Az edzések mellett gyakran nyílik lehetõség a tudás lemérésére. A nagyobbak heti 2-szer másfél. nagy létszámmal és megfelelõ színvonalon zajlanak a versenyek. Berényi Laura és Davidovics Edit kiváló játékosok. hogy érdemes volt felkarolni a sportágat . rutinos szakemberek vezetik.

Mindezekkel párhuzamosan egész napos kosárlabda-versenyt tartott a szervezõ csapat az AME pihenõparkjában. A z egész napos sportprogramok sorában a kerékpározástól a terepfutáson át a nordic walkingig és a gyalogtúráig sok minden megtalálható. • A hagyományos évadnyitó rendezvényt szabad sportnap kíséri május 1-jén. melyen a résztvevõk kifejezhették. akiknek mintegy 35 folyamkilométert kell „lelapátolniuk”. Bõvebb információ a 240-3353-as. Itt az lett a gyõztes. mely 1 óra hosszat tartott.futanet. május 8-án Visegrádra evezhetnek a jelentkezõk. (Az egyesület címe: Rozgonyi Piroska utca 28.csillaghegysport. Az egyesület honlapja: www. • Óvodásoknak és iskolásoknak rendeznek „gályaprogramot” május 2-tól június 8-ig. gazdag programkínálattal várják az érdeklõdõket római-parti vízi telepükön. tenisz és nyári táborozási programjáról a www. A duatlont MTBverseny követte. D arts. zenei programok és kiállítók is várják az érdeklõdõket. (Az eseményrõl bõvebb információ a www. Idén újdonságként dombfutás és gyerekfutam is lesz. a felsõsök és a középiskolások külön-külön mérhetik össze erejüket. szám Sport – Hirdetés 29 Indul a vízisport évad Az egyesület vezetõi minden héten más és más.és lövészversenyt tartanak április 30-án. hogy az „off-road” sportokban kevésbé járatos versenyzõk is élvezettel teljesítsék a kijelölt távot.) Mocsárosdûlõért futottak és kerekeztek Rendkívül változatos programokkal. Sz. Cs.hu E-mail címe: ose@ose. A részvételi díj 2 ezer forint. A z esemény története során sok mindent „megélt”: elsõ alkalommal havazás. A megmérettetéseket megelõzte a „Futás és Ke- FOTÓK: ANTAL ISTVÁN rékpározás a Mocsárosért”-program. (Az eddig felsorolt programok díjmentesek.hu oldalon található. illetve a 06-20-968-3685-ös telefonszámon kérhetõ. A 248 ezer 22 forintot bérleti díjakra és tárgyi eszközök beszerzésére használták fel. Cs.ose. aki ez idõ alatt a legtöbb kört teljesítette. A Samsung Olimpiai Zöld Fesztiválon sportbemutatók. akik személyi jövedelemadójuk 1 százalékát az egyesületnek ajánlották fel.) .) • A Madarak és Fák Napján. (Az egyesület asztalitenisz. A terepduatlon 4 kilométer futásból. A mozogni vágyók 10 folyamkilométert is evezhetnek. annak természeti értékeit meg kell õrizni. majd ismét 2 kilométer futásból állt. egy évvel ezelõtt erõs napsütés. utóbbiban az alsó tagozatosok. hogy Mocsárosdûlõre szükség van.2011/8. Az eseményhez teljesítménytúra és terepfutás is kapcsolódott a közeli hegyeken. több alkalommal.hu honlapon tájékozódhat. számos mozgási lehetõséggel várták az érdeklõdõket az Óbudai Terepfesztivál szervezõi Mocsárosdûlõre április 9-én. 1 % 1% 1 % A Csillaghegyi Mozgás és Szabadidõ SE vezetõsége köszönetet mond mindazoknak.hu) Sz. 14 kilométer kerékpározásból. A szervezõk minden korosztálynak kínálnak programot és indulási lehetõséget: hosszabb és rövidebb távokon egyaránt rajthoz állhatnak a nevezõk. Sportfesztivál a Hármashatár-hegyen Immár második alkalommal rendezi május 1-jén a Budapest Sportiroda a Samsung Olimpia Zöld Fesztivált a Hármashatár-hegyen. idén pedig a böjti szelek „emelték” a verseny nehézségi fokát. A terepviszonyok lehetõvé tették.

9 órától: reggelizzen együtt Vona Gáborral és több jobbikos országgyûlési képviselõvel! 10 órától: „Harcolunk minden fronton” címmel Hegedûs Lóránt. Jobbik Nemzeti Majális Hajógyári-sziget. hogy kellõ támogatottság hiányában egy korábbi kormány sem mert az Alkotmányhoz A rendezvény célja. melyen fáklyás felvonulással emlékeztek a holokauszt áldozataira.). a hazai vezetõ kutatók.) tart ingyenes jogsegélyt. Lenhardt Balázs. hogy felmérjék a Kárpát-medence örökségturizmusának lehetséges erõforrásait. Morvai Krisztina. (Részletek és jelentkezés: Neubrandt Olginál a 06-30221-4938-as telefonszámon. (Bejelentkezés nem szükséges. Novák Elõd és Vona Gábor elõadásai. ajándéktárgy vásár. érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájában. Idõsebbek is elkezdhetik” címû tanfolyamára. egymást tisztelni kell.hu. Pethõ László ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján (legközelebb május 4-én) 16-tól 18 óráig ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi irodájában. a Széll Kálmán-tervvel és a közpénzek védelmével kapcsolatban. Cs. az Urbán Orsolya Trió és a Benko Dixieland Trió Ingyenes tanácsadások • A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásából. kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselõinek fogadóórái: minden hónap elsõ szerdáján (telefonos egyeztetés nem szükséges) 8-tól 12 óráig Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának testületi irodájában.30 órától: ökumenikus istentisztelet. jelenlegi helyzetét a határon túli szakértõk. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5. aki a rendszerváltozás óta eltelt idõrõl. (Cím: Fõ tér 2. Az új alaptörvény fontosságáról Konferencia a Kárpátnyúlni. és amely évtizedeken át tabunak számított.30 Hírforgó – Információk 2011/8. és bejelentkezhetnek ingyenes tanácsadásra. Tel. április 30. a Fõ és a Szentlélek térre. Tamás. Az esemény védnökei: Menczer Erzsébet országgyûlési képviselõ és Tarlós István Budapest fõpolgármestere.karpat.: 367-8791.) • A „Braunhaxler” Egyesület várja az érdeklõdõket a május 31-én induló. az alkotmányozás szükségességérõl beszélt. illetve külön idõpont egyeztetésére is mód van: z.) • A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Az Alkotmánybíróságot érintõ kérdéseket és az új önkormányzati törvényt firtatták leginkább a hallgatók.hjf. Tanácsadás személyesen: a hónap 3. FOTÓ: ANTAL ISTVÁN A Tavaszi Jazz & Borfesztiválon április 8-tól 10-ig várták a kulturált borfogyasztást és az igényes jazz mûfajt kedvelõket Óbuda szívébe. (Jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-30-221-4938-as telefonszámon. Sok kérdés merült fel a határon túl élõ magyarok szavazati jogával. vagy a 06-20-200-0017-es telefonszámon.szerelõi folyamatosan ellenõrzik az utcák világítását. Zs. szám Fidesz Filmklub Török Ferenc: Apacsok címû alkotását láthatják a Fidesz Filmklub következõ elõadásán. T arlós István fõpolgármester a zsúfolásig telt Klauzál téren úgy fogalmazott: emlé- kezni és emlékeztetni. hogy együtt okuljunk történelmünk leggyalázatosabb eseményébõl. a kandeláberek épségét. vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet. TeleCentrumában a 238-3838-as vagy kizárólag munkaidõben a 289-4070-es telefonszámon és a bdk@bdk. (Cím: Bécsi út 324.) Fogadóóra Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik Magyarországért Mozgalom) országgyûlési képviselõ fogadóóráját minden páros hét péntekén 16 órától tartja a Kabar utca 11. de most van egy medence turizmusáról történelmi lehetõség. valamint az államigazgatás képviselõinek részvételével. a Politikusképzõ Iskola vezetõje április 9-én az alkotmányozás kulcsszereplõjét hívta körünkbe.hu) Sz. „Ismerkedés a számítógéppel és az internettel. a romastratégiával. A SISZA Politikusképzõ Iskolában Gulyás Gergely. amelyrõl a történelemkönyvek is hallgattak. Események 8. A III. S „Braunhaxler” hírek • Tanulmányutat szervez május 28-án DobogókõEsztergom-Visegrád-Dunabogdányba a „Braunhaxler” Egyesület. Részletes programleírás és jelentkezési lap megtalálható a Harsányi János Fõiskola honlapján: www. a 3-as parlamenti körzetben dr.). Egyúttal szándéknyilatkozatot fogalmaznak meg a jövõbeni együttmûködés kialakítására. a SISZA Politikusképzõ Iskola hallgatója Fenti címmel tartanak konferenciát május 9-én a Harsányi János Fõiskolán. A Budapesti Dísz. Kárpát Dániel. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik szerdáján (legközelebb május 18-án) 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5. az alkotmány-elõkészítõ bizottság alelnöke beszélt az alaptörvény fontosságáról. . önvédelmi bemutatók. szakemberek.Az est házigazdája Kemény Krisztina önkormányzati képviselõ. Telefon: 243-8639.-május 1. kulturális tanácsnok. Volner János.). Kaszásdûlõ utca 7. Programok napközben: gyermekfoglalkozás. alatt. Szegedi Csanád. FANKADELI és ISMERÕS ARCOK. de a hibák gyorsabb kijavítása érdekében a lakosság bejelentése nélkülözhetetlen.). Dr. Az Élet Menete Több ezren vettek részt április 17-én az Élet Menetén. hogy megalkossuk minden ember Alkotmányát. a Hímzõ utca 1. múltidézés a Kecskés zenekar elõadásában. Németh Zsuzsannának. Közvilágítási hibák bejelentése A közvilágítási hibákat jelenleg az Elektromos Mûvek Nyrt. május 1-jén Romantikus Erõszak.) • Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek.hu email címen lehet jelezni. Fellépett többek között a Hot Jazz Band.) zabó Krisztina. (Cím: 1033 Budapest. szám alatti Jobbik irodában. nemzeti vendéglátás. dr. abból az emberirtásból.és Közvilágítási Kft. Tudjuk jól. május 19-én 18 órától a Palace EuroCenter moziban (Bécsi út 154. Havadi Elza önkormányzati képviselõ. Tósoky Balázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén (legközelebb május 3-án) 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király útja 13-15. FOGADÓÓRÁK. TRANSYLMANIA és LORD. Koncertek 15 órától: április 30-án Varga B.daniel @jobbik. A filmre kedvezményes áron (500 forint) igényelhetõk jegyek a Fidesz 4-es választókerületi irodájában (Hímzõ utca 1.

Szerkesztõség. akár veszel: mindenképpen jót teszel! Megunt dolgaidat is hozd magaddal. ajánlja fel adója 1 százalékát a Derûs Alkony Gondozóházban élõ idõs emberek életminõségének javítása érdekében tevékenykedõ Derûs Évekért Alapítvány javára. A projekt elõkészítõ fázisában felmérésre kerültek a célcsoport általános életviteli körülményei. álló) 25 000 Ft 1/32 (44×31mm. III. Váci u. a III. lakásszépítõ használati. III.kipufogo. fekvõ) 39 000 Ft 1/16 (44×65mm. és 2011.hu Nyomás: Zrínyi Nyomda Zrt. BRUTUS kipufogók. Felelõs vezetõ: Borbás Gábor vezérigazgató .: 240-5603. 267-0525 Hirdetési méretek Árak (oldal) (mm) fekete-fehér 1/1 (190×272mm) 200 000 Ft 1/2 (190×134mm.2/A-09/1-KMR-2010-0221.-nél” projekt. A projektet az Európai Szociális alap 10. 23. II. sportdobok készítése.Teljes szívvel adhatsz! Bútor. A cég rendszeres sportolási lehetõséget biztosított munkatársai részére bérelt sportkomplexumban. (Adószám: 18129621-1-41. 1212 Budapest. egyéni egészségprogramok kidolgozása és végrehajtása segítségével. Árpád u. Szentendrei út 32. fekvõ) 100 000 Ft 1/2 (93×272mm. Tel/Fax:436-0356 http://www. szerelése. A projekt azonosítószáma: TÁMOP-6.: 430-1250. Rákóczi Ferenc út 177-179. Az eredmények összesítése alapján a program végrehatása során teljesültek azok a számszerûsíthetõ célkitûzések. hogy jó célra fordíthassuk! Bp. megjelenik 68. (Golipark). garantált börzehangulat! Akár adsz. a HÉV-tõl. A program 2010. A támogató közremûködõ szervezete az ESZA. szám Hirdetés – Közérdekû 31 Hirdessen az Óbuda Újságban! 66 700 példány . Bp.000. A projekt során megrendezett családi sportnap igen népszerû volt a munkatársak és családtagjaik körében. vagy hasznos hétköznapi dolgokat jó áron? Mostantól mindez idehaza sem akadály! MEGNYÍLT!!! MEGNYÍLT!!! MEGNYÍLT!!! Budaszíve Adománybolt Félpénzen vehetsz . III. Számlaszám: 1070049543321302-51100005. Tel. • Kérik. sporteszköz.) Tíz szó fölött (legfeljebb 20 szóig) szavanként 200 Ft + áfa Végéhez érkezett az „Egészséges életmódra nevelõ. fekvõ) 10 000 Ft Az árak az áfát (25%) nem tartalmazzák Színfelár: +25% Hátsó borító: +25% Negatív: +20% Elhelyezési felár: +20% Tervezési díj: +10% Apróhirdetés árak: 10 szóig 1900 Ft + áfa/alkalom Kiemelt apróhirdetés: 10 szóig 3 800 Ft + áfa/alkalom (Egy hirdetés minimum 10 szó. álló) 100 000 Ft 1/4 (93×134mm.) KIPUFOGÓK Katalizátorok felszerelése garanciával. (új Szentendrei út) Tel.. KIPUFOGÓ KLINIKA Kipufogó dobok.2011/8. 2. 18. 267-0525. hirdetésszervezés: 1035 Bp. Perc u.1. V. em.000 Ft összegû támogatásban részesítette. E-mail: obudaujsag@ecom. ajánlja fel adója 1 százalékát a Reménysugár az Idõsekért Alapítvány javára. ZÖLDKÁRTYA 1039.000 példányban Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József Lapszerkesztõ: Klug Miklós Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft. Kiadó: 1052 Bp. Két percre a busztól (86. április 30-cal zárul. melyeket a megvalósítók vállaltak. kerületi Önkormányzat lapja. munkahelyi szemléletformáló programok a GANDALF PRODUKCIÓ Kft. kerületi idõs emberekért! Kérik. SZ: 9-15 Adománybolt Nonprofit Kft.hirdet@freemail. Nyitva tartás: H-P: 10-18. 235-0417. és ezek ismeretében került meghatározásra a projekt tartalma. hogy azzal másokat is segíthess? Egyedit keresel.. álló) 59 000 Ft 1/8 (93×65mm. Tel. játék. javítása Idõseket segítenek az 1 %-kal Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény munkáját támogató alapítványok közleménye.és dísztárgyak Kacagtató árak. Számlaszám: 1201039800151180-00100009. I. A projekt még három évig követi a célcsoport fizikai állapotát.minden postaládában! impress.) • Tegyünk együtt a III. A projekt célja a munkatársak életminõségének javítása a személyre szabott. és teremt számunkra rendszeres sportolási lehetõséget Szeretnél olcsón vásárolni úgy. 206).. háztartási gép. Tel. november 1-jén indult./fax: 411-0266. (Adószám: 18122370-2-41.hu./fax: 430-1250. és elkészült a pályázat.hu H-P: 8-17 óráig ÓBUDA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful