Obudaujsag 08 Web

XVII. évfolyam 8.

szám Kedvezmények Óbuda Kártyával

Megjelenik kéthetente

2011. április 27.

Pályázat zöldfelületek gondozására

Indul a vízisport évad

7

Számos kedvezményben részesülhetnek a kártya használói, melyeket szolgáltatók, vendéglátóhelyek, üzletek biztosítanak.

20

Társasházaknak és lakásszövetkezeteknek hirdet zöldfelület gondozási pályázatot az önkormányzat.

29

Az Óbudai Sportegyesület Rozgonyi Piroska utcai vízitelepén május 1-jén évadnyitót tartanak, szabad sportnappal.

Fogyatékkal élõk egészségnapja

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Az Óbudai Egészségolimpiával két éve a legváltozatosabb eszközökkel arra ösztönzik a városrész lakosságát, hogy éljenek minél egészségesebb életet. A rendezvénysorozat különleges állomásához érkezett április 17-én, amikor a Fogyatékos Személyek Egészségnapját rendezték az akadálymentes Szent Margit Rendelõintézetben. F OLYTATÁS A 6. OLDALON

Bõvül az élelmezési program
Az Ételt az Életért Alapítvány 2004-ben költözött Csillaghegyre. Egy 2009 januárjában indult kerületi program fejlesztésével és bõvítésével a civil szervezet 2011ben már heti 5 alkalommal, napi 400 adag ételt oszt szét a kerületben.
RÉSZLETEK A 8. OLDALON

Programajánló a 2-5. oldalon

2

Önkormányzat

2011/8. szám

2011/8. szám

Önkormányzat

3

szám .4 Önkormányzat 2011/8.

2011/8. szám Önkormányzat 5 .

A leggyakoribb problémának az urológiai. . valamint a magas vérnyomás bizonyultak. Az Egészségolimpia mely az EGT-Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával valósulhatott meg szervezésével ÓbudaBékásmegyer Önkormányzatának és a Szent Margit Rendelõintézetnek az volt a célja. valamint azt. mely szerint a látás-. az emésztõszervi és a mozgásszervi megbetegedések.Akik eljöttek a Szent Margit Rendelõintézetbe. kvíz-játékokkal. a sport jelentõségére. sport programokkal. majd hozzátette: különösen nagy dolog ez akkor. ha az ember valamilyen fogyatékossággal kénytelen együtt élni. Sz.fogalmazott beszédében dr. Ez csak akkor lehetséges. a Szent Margit Rendelõintézet ügyvezetõ igazgatója. Várszegi József. Csilla Több mint 2 ezer ember vett részt a különbözõ szûrõvizsgálatokon az Óbudai Egészségolimpia tavaszi szûrésein és a Fogyatékos Személyek Egészségnapján. hosszabb minõségi életet biztosíthat .mondta elöljáróban Puskás Péter alpolgármester. Az óbudai akadálymentes helyszín nagyszerû példa arra. semhogy a szabadidõnek ezt a küzdelmes eltöltését válasszák. hanem önmagát kellett legyõznie minden Óbuda példát mutatott Dr. energiát. FOTÓ: ANTAL ISTVÁN FOTÓK: SÁNTA BALÁZS Tabáni István nagy sikerû koncertet adott Idén tavasszal is elindították azt a mozgalmat. hogy az egészséges életvitel örömteli tud lenni. ha eljutnak a vizsgálatokra. sorsuk a saját kezükben van. Ha felismerik. Hangsúlyozta: .Szerettük volna. A programot Egészségolimpiának nevezték el. Szõke László. hogy a lakosoknak segítsenek az egészségtudatos életmód elemeinek elsajátításában. Mindezt szûrésekkel. A sport és a testmozgás kitûnõ alkalmat kínál arra. hallás. A rendezvények végig nyitottak voltak. hogy egészségük. jókedvet. már megtették az elsõ lépést egészségükért . mely a biciklivel való munkába járást ösztönzi. ha minél többen ráébrednek arra. valamint a pre- vencióra hívja fel a figyelmet. az állapotrosszabbodás megelõzése érdekében. de mindenki számára komfortosan igénybe vehetõk igazán a fogyatékos személyek egészségolimpiájának létrehozásával váltak.Ilyen verseny még nem volt a világon.vagy mozgássérült embereknek van éppen elég bajuk. OLDALRÓL Sporttal a sztereotípiák ellen .6 Önkormányzat 2011/8. A kezdeményezés az egészséges életmódra. hogy ilyen és ehhez hasonló rendezvényekkel egyaránt nyitottabbá tehetõk a fogyatékos emberek és a többségi társadalom tagjai is. így több erõt. hogy a fogyatékossággal élõ embereknek is szükségük van egészségük karbantartására. Mint kiemelte: nagy elismerés illeti paralimpikonjainkat. Bringázz a munkába! elnevezéssel . FOLYTATÁS AZ 1. szám Eredményes tavaszt zárt az Óbudai Egészségolimpia Fogyatékkal élõk egészségnapja résztvevõnek. tanácsadásokkal. nem holmi önsanyargatás. elõadásokkal. ismeretterjesztõ cikkekkel segítették elõ az elmúlt két évben. a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fogyatékosságügyi fõosztályának vezetõje a megelõzés fontosságát hangsúlyozta. hiszen õk elszántságuknak és kitartásuknak köszönhetõen valódi példaképek. melyben nem másokat. hogy általa sikerüljön valamit lebontani a sokakban kialakult sztereotípiából.

A néptáncegyüttes idén ünnepli alapításának harmincadik évfordulóját. szám alatti Fidesz irodában. hogy elismerje. A díj odaítélésérõl a kulturális. a civil. Ennek értelmében egyhangúlag ítéltük oda az elismerést a Kincsõ Néptáncegyüttesnek.A Fidesz-KDNP választási programjában szerepelt az Óbuda Kártya bevezetése. hogy a kártya használóinak. Alapja a hûségkártya-program. Ezzel egy olyan speciális rendszer alakul ki. Ez a gyakorlatban azt jelenti.A megadott határidõig 12 érvényes jelölés érkezett. amely kártyaelfogadó-hely. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezésére április 13-án. gyertyagyújtással emlékeztek az áldozatokra a Nagyszombat utcai katyni mártírok parkjában Lapunk következõ száma május 11-én. Az idei költségvetésben 15 millió forintot különített el a képviselõ-testület erre a célra. Elegendõ 5 évnek eltelnie ehhez. hogy a következõ egy év alatt a kerület lakosságának legalább fele rendelkezzen Óbuda Kártyával. A nemzetközi hírû csoport három évtizede folytat kiemelkedõ kultúraközvetítõ. Budapesten.hu honlapon. üzletek biztosítanak a jövõben. számú egyéni választókerület) elõzetes bejelentkezés alapján tartja fogadóóráját. melyeket meghatározott helyeken. mindemellett az Ifjúés a Kis Kincsõ Együttes a múlt évi versenyek alapján bejutott az ország 12 legjobb együtte- se közé.tudtuk meg Kemény Krisztinától (Fidesz-KDNP). nemcsak a központjuknak mondható III. amíg valakirõl halála után utcát nevezhetnek el. a többi. 2003. egyébként belépti díjas koncertre. További információért hívja a polgármesteri titkárságot a 437-8696-os telefonszámon. Idõpont-egyeztetés miatt a fogadóórára elõzetesen be kell jelentkezni a 367-8791es telefonszámon.obuda. május 7-én veheti át a díjazott . A részletekrõl Puskás Péter (FideszKDNP) alpolgármester tájékoztatott. tevékenységével színesíti és pozitívan befolyásolja a városrész kulturális életét. Szeberényi Cs. Mindez egy olyan speciális rendszer. Megjelenésünk FOTÓ: ANTAL ISTVÁN A Wysocki Légió Hagyományõrzõ Egyesület és a III. közgyûjteményi területen dolgozó és alkotó szakemberek tevékenységét. a katyni áldozatok emléknapján. melyben a kártya-tulajdonosok egyszerre több cégnél lesznek jogosultak kedvezmények igénybevételére. az így megszerzett pontjaiból adott esetben ingye- nesen ellátogathat egy. ha- nem a városrész. melyeket a városrészben lévõ szolgáltatók. Az Óbuda Kultúrájáért Díjat. Az új rendelet értelmében nem kell 25 évet várni.2011/8. A kártyákat nem az egyes szolgáltatók. mellyel a III. Az együttes rendszeresen fellép az önkormányzat rendezvényein. Sz. kulturális és kisebbségi bizottság elnökétõl. 8 személyre és 2 csoportra. megadott termékekre vagy szolgáltatásokra válthatnak be. Például. április 7-ei ülésén jóváhagyta az Óbuda Kártya elnevezésû hûségprogram-rendszer kialakítását. hanem egész Gyertyagyújtás a katyni áldozatok emlékmûvénél Utcanévadás A Fõvárosi Közgyûlés módosította az utcanévadás szabályait. a program mûködtetõje bocsátja ki. • Menczer Erzsébet (3. jutalmazza a kerület kulturális életének alakulásához kiemelkedõen hozzájáruló mûvészek. Országgyûlési képviselõk fogadóórái • Bús Balázs polgármester és országgyûlési képviselõ (4. A célunk az. ha valaki egy olyan élelmiszerboltban vásárol. vendéglátóhelyek. A III. Cs. számú egyéni választókerület) országgyûlési és önkormányzati képviselõ minden hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart fogadóórát a Kaszásdûlõ utca 7. kerü- letben lakó polgárok különbözõ kedvezményekre és szolgáltatásokra szereznek jogosultságot. május 28-ai ülésén alapította Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Óbuda Kultúrájáért Díjat abból a célból. szám Önkormányzat 7 Egy év múlva a helyi lakosok fele rendelkezhet hûségkártyával Kedvezményes szolgáltatások Óbuda Kártyával A képviselõ-testület. kerületi óvodákba május 2-tõl 6-ig írathatják be gyermekeiket szüleik. kerületben. a békásmegyeri lakótelepen. Óvodai beíratás A III. vásárlásaik után pontokat írnak jóvá. és a kártyaelfogadó-helyek száma több mint száz legyen hangsúlyozta Puskás Péter. amellyel számos szolgáltatás vehetõ igénybe. . . lehetõséget biztosítva a kerületben lévõ valamennyi cégnek és szolgáltatónak a bekapcsolódáshoz. szerdán jelenik meg! Újságunk korábbi számai is olvashatók a www. kerületben élõknek négy korosztályban biztosít lehetõséget az igényes közösségi együttlétre. A kártya használói a tervek szerint számos kedvezményben részesülhetnek. közmûvelõdési. önkormányzat által másoknak odaítélt elismeréssel együtt a Kerület Napján. Egyhangúlag ítélték oda az elismerést Óbuda Kultúrájáért Díj a Kincsõ Néptáncegyüttesnek Nyolc évvel ezelõtt. hagyományápoló tevékenységet Turcsánné Horváth Annamária vezetésével. civil és kisebbségi bizottság javaslatának figyelembevételével a képviselõ-testület április 7-ei ülésén született döntés. a Néptánc Antológiára. .

Idén végzek az ELTE pedagógiai-szakpszichológus szakán. . A családgondozókhoz fordulók között sokaknak ez az egyetlen lehetõsége a napi egy- szeri meleg ételre.Tekintettel a hivatal ügyfélfogadási rendjére a fogyatékosok polgármesteri hivatalba történõ térítésmentes szállítását heti egy alkalommal. A szolgáltatás igénybevételének feltétele az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központba legalább 2 munkanappal elõre történõ elõzetes bejelentkezés. hogy eljussanak a hivatalokba. szerdán tudjuk biztosítani. Az idõsek. Természetesen a tervek megvalósításába szponzorokat is szívesen fogadnék. De ugyanilyen fontosnak tartom a szociális foglalkoztatás kiterjesztését. . akkor a megtakarított pénzösszegbõl képes tartozását törleszteni. kerületi önkormányzatnál segítenek ezen a problémán. másrészt pedig még több embert tudnánk munkához juttatni. nyugdíjasok. . A Családgondozó Szolgálat a program kezdetekor az 1200 érintett közül a 300 leginkább rászoruló kerületi lakost választotta ki. Vannak. Jelenleg 32 munkatárs dolgozik az intézményben. ha ügyintézni kényszerülnek. pelenkát megvásárolni. munkanélkü- Esélyegyenlõség az ügyintézésben A fogyatékkal élõknek gyakran még az is gondot okoz. szociális és lakásgazdálkodási bizottság elnöke. házi segítségnyújtással. De biztosan vannak olyan ötletei is. kerület vezetésével az ügyben. leszázalékoltak. hivatali ügyintézéshez a polgármesteri hivatalba történõ eljutásuk megszervezésé- vel segítséget nyújtson mondta Kelemen Viktória. Éppen ezért minél több önkéntest vonnék be a tevékenységünkbe. Az Evangélikus Egyház által mûködtetett szociális intézmények módszertani központját vezettem 20072009 között. a fogyatékkal élõk gondozása a kerületi és fõvárosi intézmények jóvoltából szintén színvonalasan zajlik. Agondozottak hozzátartozóival is szorosabbra szeretném fûzni a kapcsolatot. hogy mind jobban elfogadtassuk a társadalommal ezeket az embereket. A családgondozók szerint az igénybevevõk 80 százaléka az anyagi nehézségek miatt igé- nyel támogatást.Folyamatosan szeretném javítani az ellátás feltételeit. minõségi ételt beszerezni. szenvedélybetegek közösségi ellátásával. liek. A cél az. R égi vágyuk volt. Az ingyenes szállításra vonatkozó igényeket a Támogató Szolgálat 2402248-as telefonszámán lehet jelezni. a családok. a hajléktalan-ellátás területén fõleg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nyújt széles körû szolgáltatást. hogy a létminimum alatt élõ családokon is segíthessenek. illetve a létminimum alatt élõ emberek étellel való ellátásával foglalkozik. szám Egyre több a rászoruló Bõvül az élelmezési program Óbudán. Terveim szerint pályázatok révén lehetne fejleszteni az épületet és a tárgyi környezetet egyaránt. Domi Zsuzsa .Honnan érkezik a központba? .Végzettségem szerint pszichológus vagyok. illetve a családsegítõ munkatársainak megítélése alapján a kerületben leginkább nélkülözésben élõ rászorulók alkotják. amelyekhez szükségesek anyagi források… . Domi Ellátott-barát intézmény Május 1-jétõl új igazgatója lesz az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központnak. Tapasztalataim szerint õk hidat képeznek a társadalom és a fogyatékos emberek között. illetve szükséges a fûtéskorszerûsítés és az épület gépészeti felújítása is. A fogyatékosok ellátásában 2005 óta veszek részt. a már mûködõ nyomdaipari részleg bõvítéseként. hogy az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Támogató Szolgálatának közremûködésével önkormányzatunk a fogyatékos személyek részére. így ha az étkezése megoldódik. s immár 400 személy részére. Kísérleti jelleggel étkeztetési programot indítottak a térség- ben. mely egyrészrõl lehetõséget ad a hivatal számára a felkészülésre. másrészrõl minimálisra csökkenti a szolgálati autó várakozási idejét. Új szolgáltatásként pedig több gyüleke- zetnek segítettünk beindítani az idõsek nappali ellátását. de nem képesek maguknak tápláló. Elképzelhetõnek tartom újabb munkaterületek felvállalását.Milyen tervekkel jön Óbudára? . akik 100 fogyatékos ellátásáért felelõsek. Öszszetételét tekintve családok. A III. A pozícióra kiírt pályázat nyertese Janurikné Csonka Erika. Mára ez a program heti 5 napon át két helyszínen zajlik. Zs. vagy a gyakran luxuscikknek számító gyógyszert. D. valamint a hátrányos helyzetekbõl adódó egyenlõtlenségek csökkentése mellett. akik ugyan nem éheznek. akiknek heti egy alkalommal adott meleg ételt. Ebben a példás együttmûködési rendszerben az alapítvány a sokgyermekes családok. az egészségügyi. Így az alapszolgáltatásban és a módszertani munkában egyaránt tapasztalatokat szereztem. . Ezzel egyrészt bevételre tennénk szert.Mindenekelõtt ellátott-barát intézményt szeretnék építeni. Így merült fel az az elképzelés. Az Ételt az Életért Alapítvány 2008-ban tárgyalásokat kezdeményezett a III. . A módszertani munka során foglalkoztunk étkeztetéssel. Az igénybevevõk köre kizárólag a kerületi lakosságból kerül ki. Eddig Szarvason éltem. Bús Balázs polgármester jóváhagyásával és az önkormányzat közremûködésével elsõként ezeket a III. kerületi embereket szerették volna elérni.Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata szociális szolgáltatásai helyi igényeknek és jogszabályi elõírásoknak megfelelõ bõvítése kapcsán elkötelezett a fogyatékos személyek esélyegyenlõségének javítása.Az eddig felsoroltak nem igényelnek plusz pénzt.8 Szociális 2011/8.

Az átadó ünnepséget a San Marco utcai székhelyû Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségénél (MEOSZ) tartották április 15-én. A fõként a kistelepüléseken élõ fogyatékos emberek segédeszköz-ellátása igen alacsony szín- FOTÓ: ANTAL ISTVÁN vonalú. tehát a rászorultak nem kapják kézhez a pénzt. A Zenemûvészeti Egyetem három kiváló tehetsége.130.Gabula András. és a jogosult számláján írják jóvá. szociálisan rászoruló energiafogyasztók támogatásával. ekkora dõl el ugyanis.: 437-8601. Faragó Laura. Az önkormányzat és az alapítvány közötti megállapodás értelmében a benyújtott támogatási igényt a Fõtáv Zrt. József Attila-díjas író. ugyanennyi kerekes székkel. Értesülés friss pályázatokról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerületi vállalkozók részére elektronikus levelezési listát mûködtet. írjon a következõ e-mail címre: kiss.500 forint összegû támogatás megállapítása van folyamatban. A lakóotthon új utat mutat a szociális intézményeknek a fenntarthatóság és az üzemeltetési költségek csökkentése tekintetében. A támogatás kizárólag szociálisan rászoruló háztartás részére igényelhetõ. Összefogás a fogyatékossággal élõkért 250 kerekes szék mozgáskorlátozottaknak A Tavaszi fesztivál az idõsek klubjaiban Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Kiskorona utcai Idõsek Klubjában április 11-én. Az Európában is mûködõ egyház tavaly már megajándékozta a szociálisan rászoruló mozgáskorlátozott embereket. J övõ év decemberére várható Magyarország elsõ passzívházként mûködõ szociális intézményének.nikolett@obuda.Tegyei Gábor. publicista. illetve jelenleg 273 pályázó kérelmére 3. Czébely Beáta és Beeri Barnabás adott virtuóz zongorakoncertet. A korszerû segédeszközök hiánya nemcsak életminõségüket rontja. . Eddig a közüzemi számlákon jelent meg a támogatás. Légkomfort Kft. József Attila születésnapján hangzott el a költõ „A Dunánál” és az „Óda” címû verse Hegedûs D. a III. melynek különlegessége. az építkezés ütemezésérõl elmondta. szám Szociális – Önkormányzat 9 Készülnek a tervek a lakóotthonhoz Energiatámogatás rászorulóknak A HÉRA Alapítvány 1991 óta foglalkozik olyan.hu. a „Jobb velünk a világ!” címû rendezvény bevételeibõl. hanem a számlájukat egyenlíti ki vele az alapítvány. Géza. melynek alapján összeállítják a pályázatban támogatásra javasoltak jegyzékét. fogyatékos emberek számára épülõ lakóotthon átadása. A magyar kultúra gyökereit jelentõ népköltészet gyöngyszemeit mutatta be a Margaréta Citerazenekar. A tavaszi fesztivál zárásaként. kerületi önkormányzat egy békásmegyeri telekkel támogatja a kezdeményezést. Bacsi János. A fesztivál második napján Liszt Ferenc mûvészi pályája és mûvei álltak a programok középpontjában. Az irodalmi díjak több évtizedes történetét elemezte Szakolczay Lajos.2011/8. melyen keresztül e-mailben értesülhetnek az õket érintõ aktuális országos pályázatokról. (d. az Aktív Passzív Stúdió Kft. a Költészet Napján kezdõdött a tavaszi fesztivál. tel. Az idén 30 éves Kincsõ Néptáncegyüttes kalotaszegi táncokat járt. anyagból épül fel a ház. akik az energiaárak növekedése miatt súlyos helyzetbe kerültek. .773. Karga Bt. Mint ismeretes. Kossuth-díjas színmûvész tolmácsolásában. az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény klubtagjai a Liszt Ferenc Mûveltségi Vetélkedõn adtak számot április 15-én a hetek óta tartó felkészülésükrõl az újonnan megnyílt Meggyfa utcai Idõsek Klubjában. Széll András. A tavalyi „Jobb velünk a világ!” elnevezésû koncerten fogyatékos fiatalok 16 millió forintot gyûjtöttek össze sérült társaik számára egy lakóotthon megépítésére. hanem mobi- litásukat. Amennyiben szeretne rákerülni erre a listára és értesülni a friss pályázati lehetõségekrõl. mint idén. de idén már kizárólag a távhõ számlán írhatják jóvá. hogy megépülése után várhatóan ez az épület lesz Magyarország elsõ passzívházként mûködõ szociális intézménye. mely a Kiskorona Galériában május 12-ig tekinthetõ meg. és milyen eljárással. Tavaly az alapítvány kuratóriuma 1104 pályá- zó közüzemi számláján összesen 18. Budapesti Távhõszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság számláján írják jóvá. vezetõje.) A z egyéni kérelmek összegyûjtését és szociális rászorultság szempontjából történõ vizsgálatát a polgármes- teri hivatal szociális szolgáltató fõosztálya végzi. a Magyar Kultúra Lovagja székely és magyar népmeséket. Cs. az egészségügyi. A több passzívház épületet tervezõ kft. zs. Sinóros-Szabó Balázs. szociális és lakásgazdálkodási bizottság elnöke. A tervezõcsapat további tagjai: Ilt’ 98 Kft. Domi Zs. A támogatás nyújtása pályázati rendszerben történik. a darmstadti passzívház intézet által minõsített építész és csapata vállalta díjmentesen.tájékoztatta lapunkat Kelemen Viktória. hogy mely cégek lesznek a fõ támogatók. József Attila elõtt tisztelgett a Magyar Elektrográfiai Társaság 32 mûvésze a „JA 32” címû kiállítással.000 forintot írt jóvá. A tervezõcsapat ötleteket meríthet a passzívház lakóotthon tervezésére kiírt országos hallgatói pályázatra beérkezõ tervekbõl is. Az amerikaiak számára világossá vált. A koncert bevételén felül az építkezés megvalósítására továbbra is felajánlások és adományok érkeznek a szervezõ Nem Adom Fel Alapítványhoz. Az alapítvány a pályázatokat az odaítélt támogatási összeg 10 százalékának befizetését követõen tudja finanszírozni. a munkaerõpiacra való kijutásukat is gátolja. irányítója szerint 2012 karácsonyát már új otthonukban ünnepelhetik a lakók. a társadalmi részvételüket. Sz. a szociálisan rászorulók javára pályázatot az önkormányzat nyújthat be . . hogy még mindig sokan vannak. z Egyesült Államok-beli Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházától idén ismét 250 mechanikus kerekes széket és egyéb gyógyászati segédeszközt kaptak a magyar mozgássérült emberek. A különleges épület tervezését SinórosSzabó Balázs. népdalokat adott elõ. akiknek szükségük van ilyen korszerû eszközökre az önálló életvitelhez. a végleges építési terv augusztusra várható.

Nehéz feltételek között. az önellenõrzés jelentõségérõl és gyakorlatáról tájékoztat Békefi Zsuzsa. Vörös Éva San Marco Szabadegyetem A sorozat következõ elõadásán. „Gyermekeink egészsége.) Felhívás az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj adományozására Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2007 májusában alapította az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjat. Egyre kevesebb gyermekorvos dolgozik ezen a területen. Beadási határidõ: 2011. ünnepélyes keretek között adják át annak a személynek vagy csoportnak. a mai társadalomra jellemzõ gond áll. Az indítvány feltételei: 1. Farkas Erzsébet reumaszakorvos. Az egyetemen május 5-én lesz ismét véradónap. Az indítványhoz csatolni kell 1 oldal terjedelmû. Az indítvány benyújtásának módja: Az indítványt és mellékleteit a szociális szolgáltató fõosztályon (1033 Budapest. Igen széleskörû gyermekszakellátást biztosítanak. sokszor gyógyíthatatlan betegségben szenvedõ gyermek. A gyermekegészségügy kiemelt fejezetet kapott a terven belül. A felmerülõ kérdésekre Nyíri Gizella bizottsági referens válaszol a következõ telefonszámon: 4378659. Véradás az Óbudai Egyetemen A felsõoktatási intézmény aktív társadalmi szerepvállalása keretében véradást szervezett óbudai és józsefvárosi telephelyein március 1jén és 2-án. szolgáltatásainak fejlõdéséhez.Gyógyítani hatékonyan és eredményesen csak komplex megközelítéssel. Fõ tér 2. Sportakadémia a mozgásról Folytatódik az ingyenes elõadássorozat: dr. a Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szervezetének munkatársa elmondta. a pszichológia tanszék vezetõje. a Bethesda Gyermekkórház fõigazgatójától. . Cím: San Marco utca 81. az õszi és a tavaszi félévben.30. A több éves múltra visszatekintõ akciót eddig évente kétszer rendezték. (Cím: Bécsi út 132. század eleji életforma nem kedvez a gyermektársadalomnak. Indítványt olyan természetes személyre és csoportra (szervezetek vagy intézmények) nyújtható be. „A mozgás pszichés hatásai és a psziché hatásai a mozgásra” címmel tart elõadást az Óbudai Kulturális Központban. Emiatt a gyermekgyógyászatnak is fejlõdnie kell ezen új irányokban. Ez a helyszíni tapasztalat jelentõsen befolyásolja mindennapi gondolkodásunkat. május 9. melyek hátterében a környezetszenynyezés. a Semmelweis Egyetem TSK tanára. A vércukor-. A gyermekegészségügy jelene és jövõje” címmel Dr. a családok szétesése és sok más. elhízott. Így évrõl évre egyre több az asztmás. Halászlaki Csaba belgyógyász szakorvos tart elõadást. A díjat a Semmelweis-napon.Az önök gyermekkórháza az egyetlen egyházi fenntartású intézmény. Az idei évben erre 2011. Az odaítélést és az átadást 35/2007.Mit tart a gyógyítás legfontosabb szempontjainak? . . Gallóné Nagy Judit fõosztályvezetõ részére kell benyújtani.) . viselkedészavaros és cukorbeteg gyermek. tehát a testi. Lénárt Ágota.Jelenleg a magyar egészségügy egymással összefüggõ. aki(k) Óbuda-Békásmegyer egészségügyi ellátásának. akár a rehabilitáció vagy a betegség-megelõzés terén kifejtett tevékenységével. egyetemi docens. így kerültünk prevenciós és reha- bilitációs programjainkkal kapcsolatba az elmaradott térségek kisebbségi lakosaival is.A XXI. kérdéseket tehet fel az elõadónak. a Bethesda Gyermekkórház fõigazgatója tart elõadást május 9-én 18 órai kezdettel az Óbudai Kulturális Központban. ízületi megbetegedésekrõl tart elõadást dr. a lelki. Új népbetegségek jelentek meg. súlyos finanszírozási. vagy a társadalom perifériájáról érkezõ beteg gyermek jelenik meg. A díjazott személyére bárki tehet indítványt. A kórházban egy új profil is megjelent: a cigánymissziós program. a mozgásszegény életmód. az egészségügyi. akinek a képviselõ-testület az egészségügyi. június 30-án (csütörtök) kerül sor. A rendelet szerint: A díj adományozható mindazon személynek vagy közösségnek. Sajnos azonban a finanszírozási környezet érdemi javulása nélkül nem várható átütõ eredmény. szociális és lakásgazdálkodási bizottság javaslata alapján odaítéli. sportlövõ szakedzõ május 12-én 19 órai kezdettel. szám Cukorbetegek klubjai • A Békásmegyeri Cukorbetegek Klubjában a csontritkulásról.Kórházunkban nagyon sok hátrányos helyzetû. . Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjjal oklevél és 500. Ez egy tendencia vagy várható pozitív változás? . aki a kerület lakosságának egészsége érdekében akár gyógyító-ápoló munkájával. (V. ebbõl ténylegesen 72-en adhattak vért embertársaik megsegítésére.) Gyermekeink egészségérõl Manapság mintha több lenne a krónikus. hogy a gyermekeink egészsége kimutathatóan javuljon. április 28-án 14 órai kezdettel a Boldog Özséb Plébánia emeleti nagytermében.) • A Margit kórházban mûködõ Óbudai Cukorbetegek Klubjában május 10én 16 órától lesz a következõ összejövetel. Milyen eredményeket tudnak felmutatni ezzel kapcsolatban? . illetve az ajánlott személy vagy csoport tevékenységének. szociális és lakásgazdálkodási bizottság javaslata után a képviselõ-testület dönt. Velkey Györgytõl. Derekas Szilvia. „Anyagcsere” címmel dr. valamint Óbuda lakosai életminõségének javításához kimagasló teljesítménnyel vagy életmûvükkel hozzájárultak. strukturális és emberi erõforrás válságban van. (A belépés ingyenes. a szociális és a spirituális szempontok egyidejû figyelembevételével lehet. .Az egészségügyben jelenleg komoly gondot jelent az emberi erõforrás hanyatlása és az alulfinanszírozás. Az elõadást kötetlen beszélgetés követi. tekintet nélkül a vallási hovatartozásra. Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjban évente egy személy vagy csoport részesül. A díj adományozásáról a nyilvánosan meghirdetett felhívás alapján. (Cím: San Marco utca 81. 77-en jelentkeztek véradásra. Igyekszünk õket megkeresni a kórház falain kívül is. mint 30-40 évvel ezelõtt. eredményének rövid ismertetését. akár az egészségügyben kifejtett szervezõ munkájával kiemelkedõ teljesítményt nyújtott. (Cím: Tûzföld utcai bejárat. indoklással alátámasztott ajánlást. súlyosan sérült.10 Egészségügy 2011/8.) dr. 2. a tárcák szintjét is meghaladó politikai prioritásra van szükség ahhoz. Velkey György. az olimpiai kerettagok sportpszichológusa. A Semmelweis Tervben megfogalmazott diagnózisok mentén jó irányba indult meg a változás.000 forint összegû pénzjutalom jár. ezen minden megjelent hozzászólhat az aktuális témához. Ugyanakkor átfogó. Az akción 17 új véradót üdvözölhettek. Mi lehet ennek az oka? kérdeztük Dr. de jelentõs egyházi és társadalmi segítséggel ezt szeretnénk megvalósítani közösségünkkel.) rendeletében szabályozta a képviselõ-testület. így ez a különösen hátrányos helyzetben lévõ szakág fokozott figyelemben részesül.

Számos szervezet. úgynevezett telepítési díjjal kell hozzájárulnia. Az ön- kormányzat vezetésének célja az. helyben gyûjthessék a lakók a háztartásokban keletkezõ papír. . Optimizmusra ad okot.-vel közösen április 2-án és 9-én. hogy • megállapodást kötnek az önkormányzattal. A szelektív hulladék begyûjtése és elszállítása térítésmentes. Idén elõre megküldött kérdéssora várták a diákok. A rendelkezésre álló keretösszeg közel 3 millió forint. civil és kisebbségi bizottság elnöke tájékoztatta lapunkat a kiírás eredményérõl. valamint gumiabroncsaiktól és akkumulátoraiktól A Verespatak drámája elevenedett meg fényképeken azon a kiállításon. hogy szelektíven. Cs. Cs. A telepítési díj a gyûjtõedények árának 1/3-a. óvoda jelentkezett. hogyan billenthetõ vissza lassan a természet egyensúlya. A környezet és az emberi felelõsség kapcsolatáról Szelektív hulladékgyûjtés a háztartásokban Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata környezetvédelmi cselekvési programjában lehetõvé teszi a társasházaknak és lakásszövetkezeteknek. vagy a helmli. A kiírással elsõsorban az a cél. és hazánkat vették górcsõ alá a szervezõk és a résztvevõk az önkormányzat támogatásával. hogy a jelentkezõk által tervezett projektek milyen mértékben érhe- tik el a meghatározott célt. a rászorulókért Idén elsõ alkalommal hirdetett „Önkéntes pályázat”-ot az önkormányzat. az egyes óvodák az udvari játszóeszközeik karbantartását. • zárt helyen .hangsúlyozta Kemény Krisztina. szám Önkormányzat – Környezetünk 11 Pályázattal a szemléletváltásért Összefogással a környezetvédelemért. fiatalok válaszait. A jelentkezés folyamatos. sikerült felkavarni az állóvizet. fém italosdoboz hulladékot. • megfizetik a gyûjtõedény telepítési díját.laszlone@obuda.tárolják a gyûjtõedényt. kiállításokat tekinthettek meg. illetve fém italosdoboz gyûjtõ edények kihelyezésére van lehetõség. A papírgyûjtõ konténer telepítése térítésmentes. a kulturális. A helyben történõ szelektív hulladékgyûjtéshez azok a társasházi. Úgy tûnik tehát. segítségnyújtásra sikerült ösztönözni a városrészben élõk jó részét .Összesen 37 teljes értékû pályázat érkezett. a 4378891-es telefonszámon jelentkezhetnek. a jelentkezõ civil szervezetek hozzáállása is. miként kényszerítette lakhelyváltoztatásra a vadállományt az urbanizáció. hogyan kívánják elõsegíteni a szemléletváltást. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Ha április. 240 literes gyûjtõedény esetén 7080 forint.hu e-mail címen. melyet a Békásmegyeri Közösségi Házban rendeztek az ÖKO-7 rendezvénysorozat részeként. Az elbírálásnál legfõbb szempont az volt. színházi elõadásokat. kommunális hulladékot nem. több iskola programok szervezését. az önkormányzat számára rendelkezésre álló támogatási keret erejéig fogadják a jelentkezõket.például lépcsõház. Kemény Krisztina (Fidesz-KDNP). a haszon reményében még a méreghasználattól sem rettent el a tulajdonos . hogy összefogásra. melyek csatlakozni szeretnének a helyben történõ szelektív hulladékgyûjtéshez. iskolai osztály. A rendezvénysorozaton ezúttal szûkebb környezetünket. szervezettel együttmûködni? Leginkább a környezetvédelem jelent meg a programokban. Ahangsúly az ember felelõsségteljes vagy éppen felelõtlen magatartására került. hogy a felnövekvõ nemzedék körében szemléletváltás következzék be a környezethez. illetve önmagában az a tény. akkor ÖKO-7 A hagyományokhoz híven idén is megrendezték az ÖKO-7-et a Békásmegyeri Közösségi Házban április 11-tõl 14ig. FOTÓK: ANTAL ISTVÁN E+E hulladék-begyûjtést szervezett Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az ÖKOMAT Nonprofit Kft. míg az egyes pályázóknak nyújtható támogatás több mint 200 ezer forint volt. A rendezvény résztvevõi a környezetvédelemrõl szóló filmeket láthattak. illetve fiatalabb diák- társaik segítését is megnevezte célkitûzésként. illetve lakásszövetkezeti lakóközösségek csatlakozhatnak. mûanyagpalack. ebbõl 11 oktatási intézmény és 26 civil szervezet jelentkezett a március 4-ei határidõig. Azok a lakóközösségek. kukatároló . Az érdeklõdõk betekinthettek egyebek mellett abba is. melyhez a lakóközösségnek egyszeri alkalommal. amelyek vállalják. A kiírással a városrészben élõk lehetõséget kapnak az aktív állampolgári lét megtapasztalására. mennyire tudnak más csoporttal. melyek elmélyült kutatómunkát igé- nyeltek a versenyzõktõl. A felvételekbõl az is kiderült. 120 literes gyûjtõedény esetén 5840 forint.2011/8. fejlesztését tartották legfontosabbnak. • csak a megjelölt hulladékot teszik a gyûjtõedénybe. A családok ingyen szabadulhattak meg feleslegessé vált elektromos és elektronikai berendezéseiktõl. Mûanyagpalack. Sz. Sz. a rászorulókhoz és a közjóhoz fûzõdõ viszonyuk tekintetében. egyúttal útmutatást is kaphattak arra. hogy a felnövekvõ nemzedék körében szemléletváltás következzék be a tágabb környezetükhöz és a rá- szorulókhoz egyaránt.

amennyiben a jármû üzemeltetõje a jármû átvételére való jogosultságát igazolta és az intézkedés költségét megtérítette vagy a befizetés tényét számlával igazolta. nak kedvezményes gépjármûvezetõi tanfolyamot kínált. amely továbbítja az illetékes hatóságoknak. majd különbözõ indokokkal további kölcsönöket kért tõle. A A képen látható férfi egy internetes társkeresõn „buszosgabor” néven megismerkedett egy nõvel. illetve névtelensége megõrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes 06-80555-111-es „Telefontanú” zöldszámán (hétfõtõl csütörtökig 8-tól 16. com elektronikus címen. hoszszú. kapitányságvezetõ: Horváth Antal rendõr õrnagy. 180 centiméter magas. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. A teljes városbiztosi rendszer 2014-ig épül ki. pénteken 8-tól 13 óráig). A rendõrkapitányság munkatársai kérik. kerület. Az elszállított jármûvek a III. melyre szintén nagyobb összegû készpénzt vett át a nõtõl. megtisztulva a kosztól. illetve aki a bûncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik. Tájékoztatjuk a lakosságot. . akit a képen látható férfi hasonló módon megkárosított. Egyúttal a sértett hozzátartozójáMagánlaksértés és lopás kísérlete miatt ismeretlen tettesek ellen folytat eljárást a III. a piszoktól. kerületi Rendõrkapitányság munkatársai várják a további károsultak jelentkezését.45 óra körül egy Bécsi úti patikából különféle kozmetikai készítményeket tulajdonítottak el. hogy a fogadóórára elõzetes bejelentkezés. A város vezetése azt várja az új rendszertõl. illetve bûnmegelõzési tanácsokkal látják el a hozzájuk fordulókat. sötét hajú.egy külön központnak jelentik. vagy a 107es. Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják.30-tól 16. jelenlegi tartózkodási helyükrõl vagy a bûncselekményrõl érdemleges információval rendelkezik. melyet két hét alatt kell bejárnia és feltérképeznie. Társa 30 év körüli. a 107-es vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén! ménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik. Cserébe ezért munkát ajánlott.megron- gált padok. Pók utca 1. gazos park . a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén! A rovatot összeállította: Szeberényi Csilla Polgárõr ügyelet és elérhetõség A III. a rendetlenségtõl. kerületi Rendõrkapitányság. sötét nadrágot és bézs színû sapkát vi- selt. pénteken 7. A III. kerületi Polgárõr Egyesület Ladik utca 2-6. illetve témamegjelölés alapján várjuk az érdeklõdõ állampolgárokat. és különbözõ értékeket próbáltak eltulajdonítani. normál testalkatú. hogy aki a gra- ogszabály írja elõ a közterületen szabálytalanul parkoló jármûvek elszállítását 2009 augusztusától. kék farmernadrág és fekete nadrág volt rajta. akitõl több esetben nagyobb összegû készpénzt kért kölcsön. erõs testalkatú nõ. A kísérleti programot követõen jövõre a fõváros meghatározó pontjain már mûködni fog. aki késõbb több sértettõl pénzt csalt ki. kerületi Rendõrkapitányság. hívja a 430-4700/172-es telefonszámot.30 óráig) az ingyenes 06-80-555111-es „Telefontanú” zöldszámán. A felfedezett hibákat . egyenes. Várják az egyesületi élet iránt érdeklõdõket. A férfi 30 év körüli. Fekete pufidzseki.obuda@gmail. Az elkövetõk február 18-án 17. fikán látható férfit felismeri vagy a bûncselek- Kozmetikumokat emeltek el a patikából Lopás megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettesek ellen a III. A bûncselekmény elkövetésekor sötétkék pufidzsekit. A III. Internetes társkeresõn ismerkedett a csaló Városbiztosok a rendért „Buszosgábor” néven ismerkedett interneten az a férfi. Érdeklõdni a 06-20-9581681-es telefonszámon lehet.hu címen érhetõ el.polgarorobuda. hívja a 4304700-as telefonszámot. A III. a tanfolyam nem indult el. Kapcsolattartási lehetõségek: a 06-30-621-6088- as telefonszámon és a polgaror. illetve névtelensége megõrzése mellett tegyen bejelentést (hétfõtõl csütörtökig 7. piros-fehér csíkos pólót. szám alatti irodájában szerdánként 15-tõl 19 óráig ügyeletet tartanak. aki a képen látható elkövetõket felis- meri. Egyegy tûzoltó két négyzetkilométeres területért lesz felelõs. Az egyesület honlapja a www. Az elszállításhoz a közterület-felügyelet közremûködõt vesz igénybe. Rendõrkapitányi fogadóóra BRFK III. 165 centiméter magas. hogy ügyeljenek Budapest tisztaságára és szépségére. hogy igazi világvároshoz méltó arculatot nyer Budapest.30-tól 13. fogadják a bejelentéseket. A kapitányság munkatársai kérik.Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDAI SZIRÉNA vissza. illegálisan elhelyezett szemét. Hol vannak az elszállított jármûvek? Álrendõrök J A z ismeretlen elkövetõk március 3-án 12 óra körül magukat rendõrnek kiadva bejutottak egy óbudai házba. a 107-es vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén! A Fõvárosi Önkormányzat úgynevezett városbiztosokat állít munkába. melyhez a szükséges PÁV-vizsga megszerzését ígérte. A feladatot tûzoltók látják el külön díjazásért és természetesen szolgálaton kívüli szabadidejükben. A pénzt a sértettnek nem fizette z új megbízottak feladata az lesz. jelentkezõket. kerületi Rendõrkapitányság munkatársai kérik. valamint a beígért munkát sem intézte el a férfi. Tel. szám alatti tárolóhelyen a nap 24 órájában átvehetõk. Fogadóórája: minden hónap elsõ csütörtökén 13-tól 16 óráig.: 430-4710. illetve névtelensége megõrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes 06-80-555-111-es „Telefontanú” zöldszámán. mb. itt tehetik meg bejelentéseiket. kerületi Rendõrkapitányság. hívja a 4304700/204-es telefonszámot.

Bús Balázs polgármester FOTÓK: ANTAL ISTVÁN FELSÕVEZETÉK-KARBANTARTÁS. hogy az önkormányzat az alábbi területre készít Kerületi Szabályozási Tervet: Bp. Fõ tér 3. Készülõ Kerületi Szabályozási Terv Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere felhívással fordul a kerületi társadalmi és érdekképviseleti szervekhez. a korhû korlátok. kerület Bécsi út-Z-KP-III övezet. így azok továbbra is élõ. valamint a teljes tervezési terület helyzetbehozása a fennálló problémák rendezése mellett. Képünk a pomázi HÉV-megállóban készült .Testvérhegyi lejtõBécsi út által határolt terület. mely rendelet az RRT-ben rögzített szabályozási vonalakat az ÓBVSZ 8. ahol a díszítõelemeket szerelik fel. A z eddigi végállomás neve Tátika utca lett. Akik véletlenül tovább utaznának az Ösvény utcai végállomásig. A szabályozási terv készítésének célja a jelentõs forgalmú Bécsi út menti területek fejleszthetõségének vizsgálata. véleményük van. akkor a hangmenü kihagyásával azonnal tárcsázhatja. de meredekebb kaptatót. Mint ismeretes. szintveszteség nélkül visszasétálhatnak az említett két jelzéshez.: 388-7760.. a szobrok készülnek és a kandeláberek kerülnek a helyükre.Laborc köz.: 454-7506. Elõjegyzés lehetõsége a Csobánka téri rendelõben 8-tól 20 óráig. évi LXXVIII. Felkérem az érintetteket. § (2) bekezdése alapján ezúton értesíti az érintetteket arról. ugyanis a felsõvezetékek karbantartását végezték a szakemberek. Elõjegyzés lehetõsége a Vörösvári úti rendelõben: 8-tól 20 óráig.16835/2 hrsz-ú telek-16837/1 hrsz-ú közterület.Laborc utca-Laborc köz-16817/3 hrsz-ú közterület. május 5ig juttassák el.16835/3 hrsz-ú telek-16835/4 hrsz-ú telek. tel. és továbbra is itt kell leszállni a sárga sáv és az újonnan létesü- A mennyiben ismeri a kiválasztott melléket. az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló törvény 9. számú mellékletébe átemelte. A gépjármûveket tavaly õsszel engedték vissza a hídra.. azok ez utóbbin kényelmesen.. szám Beruházás – Közlekedés 13 Mûemléki felújítás a Margit hídon M Hibaelhárítást végeztek az ELMÛ dolgozói a Szentendrei út-Raktár utca sarkán Kitekintés: a szentendrei HÉV-állomástól a Pismányba közlekedõ 873-as autóbusz útvonalát 700 méterrel meghosszabbították. valamint a lakossághoz. valamint az intézményi és lakó területek közötti észak-déli irányú tömbfeltáró út Testvérhegyi lejtõre való kikötési lehetõségének feltárása. A hangmenübõl egyetlen gomb le- nyomásával elérheti a leggyakrabban keresett rendeléseket. A tervek megtekinthetõségérõl folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot az újságban megjelenõ felhívással. Az új telefonközpont hangmenü alapján képes kiválasztott melléket kapcsolni. III. III. A Vörösvári úti Szent Margit Rendelõintézetben és a Csobánka tériben digitális távközlési rendszert állítottak üzembe. A többször módosított 1997.2011/8. ég tart a mûemléki felújítás a Margit hídon. amennyiben a fenti tervvel kapcsolatban javaslatuk. 388-8384. Hosszabb a pismányi busz útvonala Digitális távközlési rendszer a rendelõintézetekben lõ zöld kereszt turistajelzések kezdõpontjához. Március három hétvégéjén leálltak a HÉV-ek Békásmegyer és Szentendre között. tel. A tervezési terület vonatkozásában több szabályozási terv készítési kísérlet is történt 2001-ben. I. és megtakarítanak egy rövidebb. a közterületeket és a telkeket elválasztó kötelezõ határoló vonalak. úgy azt írásban az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Irodájához (Bp. K. 2005-ben. A területre korábban érvényben lévõ részletes rendezési terv hatályát vesztette az ÓBVSZ elfogadása során. az átkelõt 2009 augusztusában zárták le a forgalom elõl. A Vörösvári úti rendelõintézet központi telefonszáma: 388-9180.) 2011. A Csobánka téri rendelõintézet központi telefonszáma: 454-7500.

meddig tudott ébren maradni a könyvek bûvöletében.) kamion 2007 óta járja a világot. hogy segítsék a hangszerválasztásban az Aelia Sabina Mûvészeti Iskolába felvételizõ diákokat Korrepetálás. matematikából emelt szintû 5. hogy az idén 100 éves IBM ezzel is igyekszik bemutatni a technológiai fejlõdés állomásait. kisérettségire. Az elõ- adások közt szerepelt a mesterséges intelligencia-kutatás legújabb eredményeinek . hanem írtak és átírtak verseket. a legújabb technológiák ismertetésével várták a hallgatóságot.obudamatek. pótvizsga.az amerikai vetélkedõk „mesterséges” nyertese Mr. fizikából. melyen részletes felvilágosítást kapnak. ötödikes és hatodi(06-1) 322-1537 H kos tanuló vett részt. Az IBM hazai szakértõi a kamion belsejében érdekes elõadásokkal. Lehetõség van mindennapos korrepetálásra. A Matekverseny Matematika tehetséggondozó versenyt hirdet a Bárczi Géza Általános Iskola. kerületi Román Kisebbségi Önkormányzattal közösen ingyenes. akik szeretik a matematikát. A diákokat minden délután 2-3 fõs kiscsoportban oktatják a tanárok a Vörösvári úton. páratlan héten Gyöngyfa készítés. Román nyelvoktatás A Budapesti Román Egyesület. a Bölcsõdék Napján tartott szakmai rendezvényen adták át a Kõrösi Csoma Sándor Kulturális Központban április 21-én.m osztályban. Felkészítés osztályozóvizsgára.) Több információ: www. és összesen több mint 200 000 kilométert futott. szám Pro Familiis díj A bölcsõdei munka területén kifejtett kiemelkedõ tevékenységéért Pro Familiis szakmai elismerésben részesíti Tárnoki Erzsébetet. felnõtteknek pénteken 15-tõl 17 óráig tart a nyelvoktatás. a Fõvárosi Román Önkormányzat a III. Az éjszakai olvamagabiztos beszédtudás. évismétlés helyett. történelembõl. a gyerekek által kért napokon és idõpontban. sáson csaknem kétwww. valamint közelebb hozni az informatikát a magyar hallgatókhoz. Watson -. A gyerekek nemcsak olvastak. mely tanúsítja: ki. az Országos Meteorológiai Szolgálat szuperszámítógépének és az IBM új tárolási megoldásainak bemutatása is. érettségire. Másnap a gyerekek oklevelet kaptak. Szaktanárok szakszerûen.30 órától. a logikai feladatokat. az Óbudai Egyesített Bölcsõdék intézményvezetõjét a Nemzeti Erõforrás Minisztérium.és feladatsorok kidolgozása. gyermek kezdõ és haladó csoportoknak. kémiából. ( A jelentkezõk a 06-20-946-2027-es számot hívhatják. és szívesen tanulnának a szeptemberben újonnan induló. hagyományõrzõ nyelvoktatást indít felnõtt kezdõ és haladó. A verseny ideje: május 5-én 14. az érettségi tételek közös kidolgozására irodalomból. gyöngyfûzés. A jövõ 10 keréken érkezett az Óbudai Egyetemre Az IBM Magyarország és az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának évekre visszanyúló együttmûködésének eredményeként. Pótvizsga elõkészítés minden tantárgyból. érettségi és pótvizsga elõkészítõk FOTÓK: ANTAL ISTVÁN armadik alkalommal rendezte az Óbudai Nagy László Általános Iskola Váradi utcai intézménye a „Hosszú sorok éj4 hét alatt angolul szakáját” a NemzetMiért tanulna évekig? közi GyermekMiért költene százezreket? könyvnap tiszteleté80 óra alatt stabil alapok. Tétel. verseket is faragott velük együtt. tanév végi záródolgozatokra. Egyéb foglalkozások: páros héten Gobelin Hímzõkör. re. aki felolvasott a gyerekeknek és rímeket. nyelvtanból. közel 20 országban fordult meg.com száz alsó tagozatos. A jelentkezõket a 06-20-5648245-ös telefonszámon várják.playingenglish. A díjat.14 Iskoláink – Oktatás 2011/8. az IBM System x utazó kamionja április 14-én az egyetem Bécsi úti épületének udvarán parkolt. Negyedik osztályos tanulók jelentkezését várják. magyarból és történelembõl. Vármegye utca 13. Az idei magyarországi turné apropóját az adta. Bukásmegelõzés bármelyik tantárgyból a tanév végéig. nagy gyakorlattal oktatják az általános és középiskolai tanulókat matematikából. (Érdeklõdni a 243-1509-es telefonszámon lehet. Gyerekeknek pénteken 17-tõl 19 óráig. Este vendégül látták Lackfi János kortárs írót. A nyelvoktatás helyszíne: V.hu Thalész-kör . Átolvasták az éjszakát Hangszerbemutatót tartottak a Péter-Pál Iskola tornatermében április 18-án.

hogy a legközelebbi. . szám Zöldoldal 15 Fogadj örökbe egy zöldterületet! Idén is lehet pályázni a szebb környezetért Az önkormányzat évrõl évre egyre nagyobb sikerrel hirdeti meg kerületi iskoláknak. Az ingatlanon keletkezõ . szabálysértést követ el. van ami azonban teljesen biztosnak látszik a Szigettel kapcsolatban: a szervezõk egymillió forint kötbért fizetnek. a színpadok tájolására is nagyon ügyelnek. Csakhogy - amint azt az egyik lakótól. melynek feltétele 30 százalék önrész biztosítása. emellett erõsíti a lakóhelyükhöz való kötõdésüket is.) Sz. Békásmegyeren a Pais iskola környéke. valamint februárban. (Tárgyi felajánlásokat és segítõket is várnak. Cs. Az önkormányzattól pályázatonként maximálisan 200 ezer forint támogatás nyerhetõ el.a rendszeres szemétszállítással el nem szállítLevendula ültetõ délelõttöt rendezett április 16-án Mocsárosdûlõn. gondozzák az általuk kiválasz- tott zöldfelületet. hogy a zöldterületek rendben tartása. s a védelmük érdekében körbe is kerítették a területet. melyre április 29-ig lehetett jelentkezni.com címen. A részletekrõl Laukonidesz Lilla (Fidesz-KDNP) önkormányzati képviselõ. ha túllépik a zajszintet Az oldalt összeállította: Domi Zsuzsa (55 decibel) 23 és 6 óra között. milyen nagy hatással van az itt élõk közérzetére. A kerítés visszaállítása érdeké- ben a lakók aláírást gyûjtöttek és kérik a szövetkezetet. Csillaghegyen több területet is örökbe fogadtak iskolák és civil szervezetek öszszefogásával.000 forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható. szám alatti ház lakói évek óta gondozzák a házuk elõtti közterületet: virágokat és bokrokat ültettek. valamint a telek használójának feladata és kötelessége. arra ösztönözve õket. A korábbi évek sikerei alapján bízom abban.2011/8. ködös.és jótékonysági vásárral egybekötött kutya és macska örökbefogadó napot tart több állatvédõ szervezet április 30-án 9-tõl 16 óráig a Kerék utcai Máltai játszótéren. hogy egész évben ápolják.Képviselõként számtalanszor tapasztalom. Tavaly a sikeres pályázóknak köszönhetõ- en megszépült többek közt a Gladiátor utcai játszótér és pihenõpark. Párás. Mikor égethetõ avar és kerti hulladék? A vonatkozó helyi önkormányzati rendelet értelmében avar és kerti hulladék égetése ÓbudaBékásmegyer egész területén októberben. Ez lehet akár az elvégzett emberi munka értéke is. hogy a civil szervezeteket és a kerületi iskolásokat bevonjuk a közterületek rendbetételébe. hogy idén még többen kedvet kapnak a pályázat benyújtására a kertvárosi részeken és a lakótelepeken egyaránt tette hozzá Laukonidesz Lilla. vagy a 06-20-978-4345-ös telefonszámon. Cs. májusi közgyûlésen tûzze napirendre a kérdést. novemberben. a Gladiátor utcai pihenõpark elõtt az Aquincum-Mocsáros Egyesület ható vagy nem komposztálható . szám alatti házakat körülvevõ zöldterület. (A Hajógyári-sziget igénybevételéért idén elõször 50 millió forint területhasználati díjat fizet a Sziget Szervezõ Kft. csütörtökön és szombaton 10-tõl 15 óráig megengedett a tûzvédelmi elõírások betartása mellett. illetve a bérlõ. A pályázat célja. Meghívott szervezet az Elveszett Állatok Alapítvány. . Faragó Istvánnétól megtudtuk . Sz. Aki a tilalom ellenére avart.kerti hulladék elszállíttatása az ingatlantulajdonos. az Óbuda Gimnázium diákjai pedig fákat ültettek a Szentlélek téren. mely cselekményért 30.a Lakásfenntartó Szövetkezet nemrégiben elbontatta a kerítést. FOTÓK: ANTAL ISTVÁN A Szentendrei út 1828. márciusban. valamint a Duna felõli oldalon a Királyok útja 200-210. Vissza a kerítést! Állati örökbefogadó nap jótékonysági vásárral Virág.) Sziget Fesztivál: automatikusan leszabályozzák a hangerõt A Fesztivál-programok alakulnak. szeles idõjárás esetén az égetés tilos. ápolása. hogy mindenki számára megnyugtató megoldás születhessen. kitéve ezzel a növényeket a biztos pusztulásnak. A hangerõt automatikusan leszabályozzák. Az eseményt az Elszánt Állatvédõk és a Budapesti Állatmentõk szervezik. illetve kerti hulladékot éget vagy a nyesedék elhelyezésére és elszállítására vonatkozó elõírásokat megszegi. civil szervezeteknek a „Fogadj örökbe egy zöldterületet!” elnevezésû pályázatot. Jelentkezni lehet az ellancs@gmail. Fõvédnök a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. a fõvárosnak. civil tanácsnok nyilatkozott lapunknak.

.

.

gumók. Néhány hét az. ezek különleges. mákkóró (Macleaya). Élénkítõ színfoltoknak alkalmazhatunk kisebb jelentõségû. jól fenntartható évelõágy kialakítása Évelõknek botanikailag azokat a lágyszárú növényeket nevezzük. a megfelelõ sûrûséggel.hu . szarkaláb (Delphinium). Telefon: 430-0256. ezáltal a kiültetés karakterét adják meg. Nálunk három virágzási csúcs kialakítására van lehetõség: nyár elsõ felében (május-június). Ezeket érdemes nagyobb egyedszámban.18 Környezetünk – Szabadidõ 2011/8. mályvarózsa (Alcea). Évelõket õsszel és tavasszal telepíthetünk. cserje. talajadottságok és vízellátottság lényegesek a növények számára. lombmintázatú növényeket. FitoLand Óbuda Bp. Végül helykitöltõket.és facsoportokat lezáró évelõágyakat. ekkorra tervezzünk a növények távolságánál és a talajelõkészítés során is. kis egyedszámban. talajra lapuló levélrózsa segítségével telelnek át. nyár közepén (júliusaugusztus) és szeptember környékén. Mezõgazda Kiadó. fajtánként is változtatva. sokáig virágzó fajták: kerti margaréták. virágzási csúcsokat alakítunk ki. zöldhúr (Sagina). A A lezáró évelõcsoportok célja. A virágokat minél elõbb ültessük a helyükre. A növények vásárlása és ültetése során figyeljünk arra. tarackok) vagy földre hajló hajtásrészek. rozmaring (Rosmarinus).). Ezek a növények föld alatti részek (hagymák. A virágzás ideje szerint legharmonikusabb eredményt az hozhatja. A hangulatteremtõ évelõk közé tartoznak a középmagas (40100 centiméter). hogy a növényeknek elegendõ helyük legyen mélységében is változatos. Elrendezés szerint megkülönböztetünk körbejárható. hanem szerettei között. habitusukkal díszítenek. fákat a kert szerves részévé tegyék. arany pimpó (Potentilla aurea). többszörös ismétléssel ültetni. szám Gondolatok a kertben Izgalmas. sövény) tövéhez ültetve annak formáját kapcsolják be a kert szerkezetébe. íriszek. Rendelje meg elõre. hogy egészséges. térlazítókat alkalmazhatunk. z évelõk leggyakoribb kiültetési módja az évelõágy. hogy ne kelljen sorban állnia! Az idõt ne nálunk töltse. Felhasznált irodalom: Schmidt Gábor (sz.és kertépítész mérnök Köszöntsük együtt az édesanyákat és a ballagó fiatalságot! Velünk egyszerûen megoldhatja az ajándékozást. sárga cickafark (Achillea filipendulina). Kialakításuknál figyeljünk a konkáv (a hátrafelé fokozatosan emelkedõ) térkialakításra.fitoland. épületek geometriai formáját feloldó. keleti mák (Papaver orientale). magas kúpvirág (Rudbeckia) fajták. bugás lángvirág (Phlox). és az évelõ szalagágyakat. rövidebb virágzási idejû fajtákat: harangláb hibridek (Aquilegia). ezek természetesebb hatásúak. ker. ha több szakaszra osztjuk a tenyészidõszakot. hegyi ternye (Alyssum montanum). Ezután csoportosíthatjuk és rangsorolhatjuk a növényeket. tündérfürt (Aruncus). Az évelõszigetek kialakításánál a magas. laza vonalvezetésû évelõszigetet. vagy szakértõ kertész eladóink segítenek kiválasztani az alkalomhoz legjobban illõ cserepes virágot. évben éri el végleges kinézetét. III. magas növésû évelõk: sisakvirág (Aconitum). természetszerû látványt alkotni a magas térfal elõtt. Az évelõk az év legnagyobb részében lombjukkal. amíg látványos virágokat hozhatnak. A hangsúlyképzõk (téralakítók) alkotják az évelõágyak kiemelkedõ tömbjét. Az évelõágy a 2-3. gyöktörzs. Bécsi út 387. amelyek vonalas kerti elemek (kerítés. Növények a kertépítészetben. hangsúlyos növények kerüljenek a kiültetés belsejébe. Nagy dísznövénylexikon. szombat-vasárnap: 8-tól 18 óráig. a szélek felé kompakt foltokban ültetve alkalmazzunk alacsonyabb. Friedmann Márton okleveles táj.) 2003. PannonLiteratúra Kft 2008. változatos levélszínû. tatárvirág (Iberis). varjúhájak (Sedum). talajtakaró jelleggel kitöltik az üresen maradt területeket: gólyaorrfélék (Geranium). kakukkfû (Thymus). A vonalas szalagágy legalább 2 méter széles legyen. hogy az épületeket vagy a cserjefoltot. Fontos szempontok a kijelölt hely ökológiai adottságai: a bena- Körbejárható évelõsziget pozottság. Alkalmazzuk õket szoliterként. www. amelyek több mint két éven keresztül minden évben hajtanak. Nyitva: hétfõ-péntek: 8-tól 20 óráig. egyúttal kijelöljék a gyep és a növénycsoport találkozásának határát is. Évelõágyba általában 50150 centiméter nagyságú évelõket használunk.. amiket virágszegény idõszakok váltanak fel. bokros növényt válasszunk. mint az egynyáriak virágai. egyes õszirózsa fajták (Aster sp. levendula. Virágkötõ kollégáink gyorsan elkészítik a kívánságainak legmegfelelõbb csokrot. amik alacsony.

) * Június 19. Fóton: dr. hogy a rádió által 2009ben meghirdetett drámapályázatára írta Nyikos Örsi. Nagytétényen: dr.) A Az Óbudai Egyetemi Lelkészség programjai Május 7. pénteken 12-tõl 18 óráig. Egy-egy szakasz körülbelül húsz kilométer hosszú. közéleti szerepeit. május 5-én és 6-án elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidõ után visszahozott dokumentumok után a Platán Könyvtárban.: Szent Flórián-bál a budai görög katolikusok szervezésében. A Havanna lakótelepen: dr. szakasz: 7.. Köszöntõt mondott L. szemléltetõ összefoglaló ábrákkal követi végig Kas- sák tevékenységének kiemelkedõ állomásait: szerkesztõi.30 órakor emlékestet rendez névadója tiszteletére.30 óra indulás Soroksár-CsepelNagytétény. a Család Évében a Városmajori Jézus Szíve Plébánia. (Helyszín: Budavári Önkormányzat. munkanapokon 8-tól 18 óráig. csütörtökön 10-tõl 19. Cím: Fõ tér 1. szinte megelevenednek a szereplõk és magukkal ragadják az olvasót. hogy a darab nem ért el helyezést a versenyben. természeti és kulturális értéke- ket. mely hagyományt teremtett Bécsben és Ausztriában. Zichy-kastély. Erdõ Péter bíboros. kedden 10-tõl 19. „Miért idõszerû ma az Apostolok cselekedetei?” címmel elõadásokat tartanak. aki elõször 2003-ban. korabeli dokumentumokkal. Az idõszaki bemutató . „Hajótörés Máltán és a Rómába érkezés” címmel május 10-én hallhatnak elõadást. Hagyományos és digitális formában. * 7. neves színészek közremûködésével megrendezték. A Cukorlányok vonalvezetése filmesen hömpölygõ. feltaláló mûveibõl. az Országgyûlés Kulturális Bizottságának elnöke és Bús Balázs.: 439-0936. az ottani városmisszióra készülve szervezte meg a Bécs körüli zarándoklatsorozatot. FOTÓ: ANTAL ISTVÁN Cukorlányok A Fapadoskönyv Kiadónál jelent meg Adamkó Fanni második regénye. szakasz: 7.30 órakor. minden páratlan hét szombatján 10-tõl 14 óráig. * 3.) Új kiállítások a Kassákban Két kiállítás nyílt április 19-én a Kassák Múzeumban. (A kiállítás május 1-ig látható. Máriaremetén: dr. * 4.) A meghívott ismeretlen Ezzel a címmel közöl hangjátékot az MR1 Kossuth Rádió május 8-án éjszaka hajnali 1 órától.) Krúdy emlékest Az Óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kör május 12-én 16. Az egyórás darab érdekessége. Az est helyszíne a Kéhli vendéglõ Krúdy Szalonja. szám Kultúra – Hitélet 19 Saxon Poliuniverzuma Ezzel a címmel tekinthetõ meg kiállítás az Óbudai Egyetemen Saxon Szász János képzõmûvész. szakasz: 7. szakasz: 8 óra indulás Máriabesnyõ-Gödöllõ-Kerepes. Cím: San Marco utca 81. mint az Exszeregy. most újra meghallgathatja ezen az éjszakai órán! • A „Kassák!” címû új állandó tárlat Kassák Lajos munkásságát mutatja be. * 8. A múzeum szakemberei tárlatvezetésekkel. szakasz: 7. Nyitva tartási idõ: hétfõn 12-tõl 18. szakasz: 7. * 9. (Cím: Arató Emil tér 1. múzeumpedagógiai foglalkozásokkal és rendhagyó irodalomórákkal igyekeznek megismertetni a közönséggel akik közé minél több diákot is várnak . . A budapesti Élõ Rózsafüzér Zarándoklat kilenc egyidejû gyalogos zarándoklatból áll. Simon László író.a múzeum 35 éves történetét tekinti át archív anyagokkal. Beer Miklós megyés püspök. 19 óra: Te Deum a Magyar Szentek templomában (minden egyetemistának és oktatónak). Óbuda-Békásmegyer polgármestere. és a Rádiószínházban idén január 3-án már egyszer közvetítette a rádió.30 óra indulás Farkasrét-Gazdagrét-Kelenvölgy-Budatétény-Nagytétény. Krúdy Gyula írásaiból Mécs Károly kiváló mûvész tolmácsolásában hallhatnak összeállítást az érdeklõdõk. • A másik kiállítást „Az avantgárd múzeuma . Közremûködik Tálas Ernõ operaénekes. fotókkal. Fõvédnökök: Cecei-Horváth Gergõ és CeceiHorváth Tibor. Az Óbudai Egyetemi Lelkészség nyitott.amely szeptember 18-ig várja a látogatókat . * 2.35 éves a Kassák Múzeum” címmel rendezik.30 óra indulás Farkasrét-Makkosmária-Budaszentlõrinc .2011/8. de egy kissé más stílusban. Az öt végponton a szomszédos szakaszok zarándokai találkoznak egymással ott. (Cím: Mókus utca 22. A zarándoklat útvonala 1.. Az alkotó az egyetem egyik jogelõd intézményének. valamint életútjának személyes vonatkozásait. ahol este hálaadó szentmisét tartanak. szerdán zárva. kegyhelyeket. képzõmûvészeti és írói munkásságát. * 6.30 óra indulás Soroksár-Pestszentimre-Pestszentlõrinc Havanna lakótelep. Kerepesen: Spányi Antal megyés püspök. Élõ Rózsafüzér Zarándoklat Az Élõ Rózsafüzér Zarándoklatot Budapestért. szakasz: 9 óra indulás Rákoskeresztúr-Rákosliget-Cinkota-Kerepes. A Biblia világa Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia világa” (korábban Bibliai életutak) elnevezésû sorozatban. a Budapest körül élõkért május 14-én 9 szakaszban szervezi már ötödik alkalommal. szakasz: 9 óra indulás Rákoskeresztúr-Rákoshegy-Pestszentlõrinc Havanna lakótelep. Cím: Bécsi út 96/B. az érdeklõdõket szívesen látják programjaikon. „Pál kihallgatásai” címmel május 3-án. zarándoklat ötlete a bécsi Andreas Schätzle atyától származik. Székely János püspök. a Cukorlányok.30 óra indulás Csillaghegy-Pesthidegkút-Máriaremete. Belépõjegy: 100 forint. Házigazda Kanizsa József és Király Lajos. Az érdeklõdõket keddenként várják az ÓKK-ba. Megbocsátás Napja a Platánban Óbuda Napja alkalmából. mely naplóregény volt. a Bánki Donát Mûszaki Fõiskolának hallgatója volt 1984-tõl 1988-ig. Annak ellenére. (Kezdés: 18. Udvardy György püspök. szakasz: 7.Máriaremete. bejárat a Kadosa utcáról. érintve városszéli plébániákat. Este 19 órakor szentmiséket mondanak.30 óra indulás Csillaghegy-Káposztásmegyer-Fót. (Nyitva: szerda-vasárnap 10-tõl 17 óráig. Akit tehát érdekel. Tel. aki Óbudán él. * 5.). aki bordalokat ad elõ.a sokol- dalú mûvész tevékenységét. Ez is a férfi-nõ kapcsolat kimeríthetetlen témakörével foglalkozik.

Kertépítészeti. A pályázat kiírója fenntartja jogát. szám Pályázati felhívás zöldfelületek gondozására Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata . kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztályán. 3. akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat letéti számlájára. melyekre támogatást igényel a pályázó és külön azok a tételek. hogy a pályázatok elkészítésénél Óbuda-Békásmegyer Városépítési Szabályzatának rendelkezéseit teljes mértékben figyelembe kell venni. a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. ezen belül növényültetésre.obuda. lakásszövetkezet esetén igazgató tanácsi határozatot. kialakítására és megtisztítására. ügyfélfogadási idõben: hétfõn 14tõl 18.hu. A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a Bp. Szentlélek tér 7. Pályázható tevékenységek: a pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a lakóépület közvetlen környezetében lévõ. kerület Fõ tér 1. A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell: • a lakóépület és környezete rövid bemutatását ( vázlatrajzzal. olyan szilárd burkolat készítése. nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére lyiségében történik.és mellékvízmérõk kiépítését. • a nagyobb terület rendbetételének illetve gondozásának vállalása. (A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást ad a vagyonhasznosítási osztály vagyonkataszteri csoportja a 437-8673-as és a 437-8806-os telefonszámokon. A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ a Celer Épületfenntartó és Szolgáltató Kft.net. I. • az elvégezni kívánt munka leírását (tervrajzzal kiegészítve). balesetveszélyt okozó mûtárgyak. csütörtökön 8-tól 13 óráig).). melynek tartalmaznia kell a pályázó adatait. • társasház esetében a pályázat benyújtására vonatkozó közgyûlési határozatot.hu honlapra. vagy kertépítészeti elemek elhelyezése. zártkörû licitet tartson. közterülettel határos. Amennyiben a társasház/lakásszövetkezet korábban bármilyen önkormányzati támogatásban részesült.). hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon./19. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztály A helyiségek vonatkozásában az ajánlattevõnek vállalnia kell szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos. május 23-án 12 óráig lehet benyújtani a Budapest III.20 Pályázat 2011/8.hu oldalról a pályázatok menüpont alatt. rendbetételére.) kapható pályázati nyomtatványon lehet. melyeket a társasház/lakásszövetkezet önrészként finanszíroz. növénygondozásra. haszonnövény termesztése. telefon: 430-3468-as és 430-3469-es. felkerült a www. A pályázat elbírálása során elõnyt jelent: • nagyobb önrész vállalása. amelyeknek az önkormányzat felé nincsen tartozásuk. május 23-án 12 órakor a Bp.zöldfelület gondozási pályázatot hirdet a kerületben lévõ társasházak és lakásszövetkezetek részére.com. A pályázat bontása 2011. alatt. vissza nem térítendõ. A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban. 12.§ (12) pontjára. 2.) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában álló üres. bálványfa (Ailanthus). fotókkal kiegészítve).. III. városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság bírálja el. A benyújtott pályázatokat a tulajdonosi. Az önkormányzat a nyertes pályázókkal támogatási szerzõdést köt. A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot tenni. A pályázatot a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján kell benyújtani (1033 Budapest. nem kaphat támogatást. a társasház/lakásszövetkezet tulajdonában lévõ. valamint a következõ internetes hirdetési fórumokra: ingatlan. a 437-8643-as telefonszámon. melyben részletesen szabályozza a kapott támogatással való elszámolás feltételeit. Környezetvédelmi hatás 4. Pályázni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában (1033 Bp. amely a zöldfelület csökkenését eredményezi. III. A pályázat nyerteseivel az önkormányzat a döntést követõ 30 napon belül megállapodást köt. illetve. illetve a pályázati adatlap letölthetõ a www. a helyiség(ek) vételárát. Harrer Pál utca 2. A támogatás formája: egyszeri. Pályázatot azon társasházak/lakásszövetkezetek nyújthatnak be./19. (Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. a vagyonhasznosítási osztály hivatalos he- . A pályázat benyújtásának határideje: 2011. • hiteles igazolást az önkormányzati tartozásmentességrõl. vagy „társadalmi munkaként” elvégez. ingatlan. Felhívjuk a pályázók figyelmét arra. • tételes költségbecslést. A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától számított 60 napig köteles tartani. május 20-án 10 óráig. kertészeti érték. valamint parképítési feladatok elvégzésére fordítható. vagy közterületen fekvõ zöldterületek gondozására. melyben külön vannak feltüntetve azok a tételek. május 13.. Az önkormányzat a pályázaton való indulást és a pályázatban vállaltak teljesítését késõbbi pályázatok elbírálásánál elõnyként figyelembe veszi. Városképi hatás. mely szerint a kerület közigazgatási területén nem telepíthetõk a következõ fafajok: nyárfa (semmilyen fajtája).. fsz. 12 óra. Döntésérõl a pályázókat 15 napon belül értesíti. III. A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot 2011. és a megállapodást nem az abban foglaltak szerint teljesítette. ingatlanok. 12001008-0014064500100001).. szerdán 8-tól 16. I. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt. amely lehet az elvégzendõ munka értéke is. Harrer Pál utca 2. különös tekintettel a 29. eperfa (Morus).a kerület Környezetvédelmi Alapjának terhére . A támogatás mértéke: a pályázónként elnyerhetõ legmagasabb összeg: 250 ezer forint. A támogatás feltétele: 30% önrész biztosítása.obuda. talaj javításra (indokolt esetben talajcserére). • a pályázat tartalmi és esztétikai színvonala. Helyiséghasznosítási Csoportjánál (1033 Bp. A pályázat keretében nem támogatható: kerti kisgépek beszerzése.. Bírálati szempontok: 1. Fõ tér 1.. sz. Pénzügyi megvalósíthatóság. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp. tehermentes. a fizetés módját és feltételeit. parkolóhely kialakítás. A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. a pályázatokat zárt borítékban 2011.

zötyögve érek földet. közel a cél. s kiszökhetek a ragacsos költészetbõl. egyre drámaibb hangvételûek lettek. s érzem. de most nem csábulok el. 50 évvel a halála után sem ismertek annak körülményei. mivel nyár van. és itt a piac. Mûvei is tükrözték lelki válságát. e hármashangzattal búcsúzom a kanyartól. mint a vadászkutya. hogy földön bukdácsoló pilóta vagyok. mint a narkósok. számú házban élt 1946-49 között Sarkadi Imre. vagy legalábbis azt képzeltem! Ó.ejtõernyõvel de már annyit képzelegtem s túl könnyen. pálló papírzsák csap ki szinte triolában. hogy öngyilkossággal vetett véget életének. a templom tömjén-hûsébe épp csak beszagolok. É FOTÓK: ANTAL ISTVÁN Üvegablak. egész élete egyetlen szakadatlan játék volt a halállal. Munka mellett a debreceni egyetemen jogot hallgatott.és mozaikterveibõl válogatott. .) Bráda Tibor Munkácsy-díjas festõmûvész kiállítása nyílik. s eszembe sincs mást kitalálni! Ha csúnya. Elsõ írásai a „Válasz- ban” és a „Csillagban” jelentek meg. Pál (1894-1981) festõmûvész alkotásaiból a San Marco Galériában. összemorzsolok egy levelet s szippantgatom. egyre kiábrándultabb írói szemléletet közvetítettek. mogorva utcák-évek közé beszorított darabnyi gyerekkor. keserû kipufogó gáz. kopott. érzem a célt. az önpusztítással. miért zuhant ki Kondor Béla festõmûvész lakásának ablakából 1961. hát büdös. Így érkezem a sarki cukrászdához s átrepülöm azt a pár métert vanília-szárnyon. Késõbbi írása egyre tragikusabb. újságírással kezdett foglalkozni. s megcsap a hársfák illata. málna-citrom-narancs-helikopteren. majd 1954-1955-ben az Irodalmi Újság munkatársa lett. letútja önmagában is kalandos regény. ami a legnagyobbak közé emelhette volna. A Madách Színházhoz került 1955-1957-ben dramaturgként. ami van. mint a beszáradt lekvár. az Ezüsthegy utca 66. álruhás királyfi! Micsoda röhejes alak voltam. hamarosan a Szabad Szó felelõs szerkesztõje lett. Kezdeti írásain Móricz Zsigmond hatása látszódott. hogy kibírjuk. valódibb dolgokra vágyom. a kiszáradt patakmederbõl macskadög. csillaghegyi székhelyû T-Art Alapítvány a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódva a mûvész szakrális üvegablak. mélyén egy kis ammóniákkal. Templom utca 20. nincs más utam. e tündéri ajándék. talán ezért is terjedt el a feltételezés. Kortársai szerint inkább virtuskodó alkat volt. hétköznapokon 9-tõl 16 óráig a San Marco utca 81. boldog utazó! Égi és földi szerelem 50 éve halt meg Sarkadi Imre Békásmegyeren. mert azért kell valami kábulat. orrcimpám kitágult. Legismertebb mûve.és mozaiktervek Óbuda Napja alkalmából. ha eszembe jut. asszonyosan alt. április 12-én. új vadászmezõn. vígan skálázik: a kerítés mögött rózsa mély illata. fáradt. 1946-ban a III. Lehajtott fejem fölrántja a kihaló diófa. hogy égig ér a nyár. A tárlatot Garami Gréta mûvészettörténész nyitja meg. e földi csoda. hogy jó nyomon vagyok. a szocialista berendezkedésbõl eredõ életmód-átalakulásának legfõbb ábrázolója volt. azzal az anyaggal kell dolgoznom. hánytató benzingõz. Valamikor volt. ha büdös. E zzel a címmel állít ki az Óbudai Kulturális Központ Molnár C. egyre pesszimistább. A Mûvelt Nép segédszerkesztõjeként folytatta 1950-ben újságírói munkáját. még most is belepirulok. mely olyan. kerületbe költözött. Kezdte mint gyógyszerészsegéd 1941-ben. képzeleghetnék. és nincs másik életem. ifjúság! Ó. hát csúnya. dramaturg. Máig tisztázatlan halála kettétört egy olyan pályát.2011/8. hátamon nyár . A képek április 30-ig tekinthetõk meg. karamell-léghajón. hová naponta megérkezem. költõk mûveibõl Csukás István: Orr-beszámoló a Szépvölgyi út 67-tõl a Kolosy térig Elõször a hársfák illata. már csak az étterem sülthagyma-pörkölt-tengerén kell átgázolnom. síkosan landolok a kocsmaajtóban s férfiasan beszippantom a sör-bor-pálinka-szagot. ez a jó kezdet! Hársfák közt lakom s tudom. A megnyitó. léptem ruganyos. Szeszélyesebb s kellemetlenebb egyveleg következik: olvadó aszfalt. Debrecenben. s szinte brummog az üres telken a dudva. május 7-én 15 órakor a Szent József Házban (Békásmegyer-Ófalu. Nyomdászként dolgozott 1943-tól 1944-ig. beszívom remegõ orrsövénnyel. szám alatt. de nem hátrálok. A kiállítást rendezõ. a hársfa szoprán. az „Elveszett paradicsom” 1961-ben jelent meg. A parasztság sorsának. illetve május 15-én a 9 órás szentmise után kézmûves foglalkozáson és tárlatvezetésen is részt vehetnek az érdeklõdõk. szám Szépirodalom – Kultúra – Emlékezés 21 Óbuda-Békásmegyeren alkotó írók. rothadó rongy. a fiatalon elhunyt író. Halála is így következett be.

: 06(30)458-2241 Magyar nyelv és irodalom.) másolatainak készítése. www. társalgás. garanciával. három munkanap alatt. felkészítés.: 06(30)246-0810 Callanetics a Flórián térnél. parkettajavítást. galéria. 06(20)994-7726 Ingatlan Ha házat. Tel. 06(20)332-4660.: 06 (20)471-8871 Személyi jöv.: 06(30)604-1478 Eredményes angol nyelvoktatás gyakorlott tanártól. mosogatógépek bekötése! Minden. javítás. 06(20)971-3335 Eladó régi. 242-0465.: 06(20)481-4646 Csontkinövés Achilles-in körüli fájdalmak. Irár: 49. Tel. mosogatógépek bekötése.: 816-1019 Angol nyelvoktatás. mûszaki. hevederzárak árusítása. Tel. 06(20)483-7808 Német nyelvtanítás.:2432730. Eredeti bútorok (Biedermeier. villanyszerelést. (Duna felöli oldalon postával szemben). Tel. Tel. autómata mosógép szerviz.obudamatek. manikûr. reluxa-. 250-0593. +36-20-446-5575. Bécsi út 130. Ingyenes felmérés: Tel. határidõre! Tel. Müller Zoltán fõorvos Kárpáti fogtechnika. kapuk kerítések. berendezéssel eladó. ügyintézéssel. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozmetológus fõorvos magánrendelése: III. www. 06(20)997-2747 TV-Videó szerviz. u. III kerületben kedvezmény! Tisztaság. Tel. javítás.: 242-6823.. lomtalanítás kedvezményekkel! Tel. Tel.: 368-3604. jogi.: 06-20-946-2027 Egyéni angol mini . Érdeklõdni lehet: 06(20)914-9230 Platánliget Lakóparkban. Oktatás Dajka. konyhaszekrény. ingyenes kiszállás. vízszerelés.: 367-4809. 06(20)972-5032 Óbudán. kõmûvesmunkák. Kérje ingyenes árajánlatunkat. több értizedes referenciákkal. 246-9021. barokk. üzemeltetése. Ny. A javítás megvárható. 19 éves mûködés a III. Bejelentkezés: 06(20)543-3948 2011/8. Tel. 30 ó . ITT. Ideje: hétfõ. Budai Várban. 06(70)5500269.: 06(20)217-5117 Festés. aranyerekvégbélpanaszok. gyorsszolgálat. Tel. rugalmas idõpontokban. felújítás garanciával. gyermekfelügyelõ. 4. hétvégén is.: 2204641. Tel. mindén szinten nagy tapasztalattal. +36-20-446-5575 Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást. szám Praktikus angol minden szinten. mázolást. 55. www. Irányár: 3. csapok. konyhák. tapétázást ingyenes takarítással. Dr. garázzsal. Email: thaz. garanciával 3 órán belül. rakodással. mosdók. Elõzetes bejelentkezés telefonon: 06(20)773-7565. korrepetálás diplomás. Középiskolai elõkészítõk max. kúp kenése. az Egészség Pluszban. Javítás. Kezelési idõ 26 perc. Tel.hu Tel. felkészítést. +36+1-332-1293. Tel. csõrepedés javítása.hu. Bõrkinövések. emeleti lakás. felszerelése.ajtoablakdoktor. Tel. Tel. Tel. Petrás József villanyszerelõ mester. Tel. minden korosztálynak. erkélyes.: 202-2505.: 3671373. ami vízszerelés! Nonstop! Tel.06(30)429-2991 Redõnyszerelés. Vörösvári út 31. összközmûves. tel. Kolosy tér 1/b. repedés javítása háznál. kapukészítés. ingyenes kiszállással. videó. lomtalanítás. Start Ingatlan Kft. Keve utca 21. Rendelési idõ non-stop. Megbízható. egyedi faborítások. 06(30)9313686 „ALFA” tv. Zárszerelést. Tel. Díjmentes kiszállás télen is Lakásfelújítás! Szobafestést. Érdeklõdni: 06(20)922-0846 Tura városközpontjában 400-nöl telken régi építésû. +36(20)3353411. nyelvterületi tapasztalattal rendelkezõ nyelvtanártól. lombtalanítást. ELMÛ által minõsített vállalkozás HÁZTARTÁSIGÉP SZERVIZ 1033 BP. étkezõs. átalakítása! Csempeburkolás. anyagbeszerzéssel. felújított. rács. Horváth Ákos mindenféle ajtók. 06(70)619-5546 Angoltanítás. szalagfüggöny szerelése. Fogsorkészítés 40000 Ft plusz költségek nélkül. Samsung) Tel.: 06(30)272-3909 Klímaszerelés. nyelvvizsga. vízgáz-gipszkartonszerelést. mûköröm Csillaghegyen! Egyéni igények figyelembevételével. karbantartás rövid határidõvel. kõmûves. szúnyogháló. 2-3 fõs kiscsoportban. villanytûzhelyek.9 MFt. Tel. teljes körû könyvelés. Adás-vétel. II. -parkettacsiszolást. csempézést.: 250-0921.: 244-3998 Konténerek olcsón. redöny.: 06(20)564-2805 Angolórák minden szinten.: 3670256 Angolórák.. E-mail: wagner. fagyasztó. +36-20-446-5575. vízszerelés! Anyagbeszerzéssel. Tel.: 06(30)538-0306 Kéménybélelések. felkészítést vállalok Óbudán az általános iskolától az egyetemig.: 06(20)9437075. tapétázás tavalyi árakkal. 06(30)932-2637. gipszkartonszerelés.hu Bécsi u. Tel. 06(30)278-0097 www. csütörtökön 11-13 óráig. érettségi. külföldi hûtõgépek fagyasztók javítása 35 éve a kerületi lakosok szolgálatában. Felmérés díjtalan! Tel. kõmûvesmunkáit. türelmes. fizika tantárgyakból egész évben oktatást. I/1. Tel. IX. nagy udvar. Pedikûr. Tel.01006404 Matematika-. korrekt árak! Tel.: 06(70)278-1818 Automata mosógépek. bádogos munkát vállalok. Multinacionális cégek részére keresünk bérbeadó. Faragó Katalin. agnesokbig@yahoo. kérésére megvizsgálom. Tel./3. bejelentkezés: 388-9406 vagy www. Gyermek-felnõtt bõrgyógyászat.(Ingyenes kiszállás). 368-0864. két fürdõszoba. Kovács László. Érettségi felkészítés is.adó bevallás határidõ! Bevallás készítés. Óbuda magánrendelõ III. Bejelentkezés: 387-1508 Szükség esetén háznál is kezel Fogyjon fülakupunktúrával orvos-természetgyógyásznál.: 370-4932 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig. péntek 15-18 Érszûkület gyógyítása. mozgásszervi problémák kezelésére új orvosi módszer a lökéshullám terápia. parkettalerakást. felkészítést. lakás tulajdonostól eladó. Irányár: 14. csempe javítását vállalom. Bejelentkezés tel.06(20)483-7808 Matematika tanítás minden szinten. zárak cseréje (pl. MIHI 2002 KFT. rovarháló. Hétvégén is hívható. klímaberendezések beszerzése nagyker áron.intenzívek 10 ó.: 06(30)341-3423. garanciával. javítása. Somogyban (telek: 1200 nm). tanácsadás. duguláselhárítás.: 06(30)239-9355 Dupla garázs eladó a Bogdáni úti buszvégállomás közelében.: +36(20)934-4664. Tel.: 405-5889. tetõfedõ.: 256-4425. Tel. Bécsi út 85. Bejelentkezés: 06(30)964-5436 . teljes érrendszer tisztítása kardiológus vezetésével.: 06(30)201-9198 Dr. WC-k burkolását.com Tel. Kaszaképzõ.hu Angol magánórák több évig Angliában élt tanártól a Flóriánnál. mûtéti javallat) magánrendelésén áll a betegek rendelkezésére. víz-villanyszerelés. Hatvany L. Suhajda Kornélia fõorvos. Tel. Böjtös Vendel és tsi. Szabó Katalin megnyitotta reuma és lézerterápiás rendelését. T: 316-9408.: 06(30)914-3588 Szobafestés. párkányok.com Tel. konyhák teljes körû felújítása. Dunára panorámás nagy terasz. kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés ügyintézéssel! Tel. 06(20)9424-943 Asztalos munkák.: 06 (20)972-0347. kismûtétek. Dr. Metal-vill Kft.fejetanoda. Tel. mázolás. nyugdíjas kedvezmény. szakértelem több évtizede.: 06(30)921-6559 www. 1-3 fõvel.hu Ács. 06(30)243-5432 Társasházak.callantorna. Tel. 06(30)912-9017 Burkolás! Fürdõszobák. stb. kezelése. Tel. 250-2003 (web: www. 10. Testvérhegyen nyolcszobás. 20. 06(30)996-4538 Bõrgyógyászati magánrendelés hétfõn 16-18-ig. garanciával. 3 szoba összkomfortos családi ház. Tel. ÉMI minõsítéssel. szombaton is. Bejelentkezés: 317-0631 Bõrgyógyászati. történelem és esztétika tanár egész évben oktatást. Gerinc. Kovács Sándor Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság.30-ig.: 06(20)928-7507. www. korrepetálást.és ízületkímélõ ugrálás nélküli torna. fordítás. 1039 Bp. szakképzettség. fakivágást.lasersebesz. 3 szobás luxus öröklakás. lehetõ legjobb szolgáltatás több évtizedes gyakorlattal kedvezõ áron.atw. Kizárólag könyvelés is! Referenciák. kémia-. vízszerelés! Fürdõszobák. Tel. Ingyenes felmérés. Irányár: 8. Tel. Tel. társasházaknak garanciával. közületek részére. szárítók.és középiskolásokat a Vörösvári úton. szalagfüggöny. konyhák felújítása.: 06(70)3666445. lakást épít.: 367-8160.: 06(30)299-1211 www. Budapest.: 06(30)212-3308 Fürdõszobák.: 06(30)250-4471 Duguláselhárítás. Tel. +36-30931-6176 Óbudán egyedi. átalakítása! A legkisebb munkától a teljes lakásfelújításig. védõrács. III.: 240-0439 Leszokatjuk a dohányzásról biorezonanciával. javítása. tapasztalt tanárral. olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is. sitt. fõorvos. Videoton. minden délután.5 MFt. 06(30)251-3800 Zárszerviz: ajtózárak. mázolás. cambridge-i nyelvvizsgával. közös képviselet. gurtnicsere. kedvezõ áron Óbudán. Tel. 1036 Kiskorona u. a Kolosy tér közelében.matekonline.dolomit-med. Tel. Várhidi Gábor. zárszerelés. javítása. Ingyenes próbaóra! Tel.: 388-9406. Hévízi úton eladó egy 67 nm-es. Szépvölgyi úti HÉV-megállónál.hu Dr.hu Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden szerdán 18. 06(20)2439043. kõmûvesmunkák. +36-20-447-3930 Rendkívüli akció! Remetehegyen 4 szobás ikerház fél 58 millió forintért eladó. Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai. korlát. magyartanárok korrepetálnak általános. E-mail: mpiroska@enternet. Lajos u.: Bóta Erzsébet. igazi tanárral. 06(70)518-1451 Társasházak közös képviselete. vállal Óbudán. gyakorlott tanárnõnél.: 250-5514. tetõjavítást. Bécsi út 217-ben (EuroCenterrel szemben). Székely statikus.: 06-30-951-7758 Bõrgyógyászati.: 244-5577. szerda 1618 óráig. 06(20)349-4277 Dr.: 06(30)900-0963 CORNÉLIUS INGATLANKÖZVETÍTÕ MAGÁNIRODA! Keres-kínál: 361-332-1293.: 06(20)323-3900. gerendás mennyezet. kétszárnyú ablak zárszerkezetétnek cseréje).: 240-2059. gyógypedagógiai asszisztens képzés. 1+2 félszobás. könyvelése 21 év tapasztalata. Dr. +36-30-9316-176. Ingyenes kiszállás. parkettás munkák magánszemélyek. Javítás esetén ingyenes kiszállással. A rendelés helye: III. egyedi kisbútorok. 133 m2-es lakás 48 millióért terasszal eladó! +36-20-565-5670. kamerás megfigyelõrendszer. Nordmende. Tel. 20 ó. Nyelvvizsga-felkészítés minden szinten. ablakok illesztése. illetve igény szerint. az általános iskolától az egyetemig. 06(30)251-8862 Lakatosmunkát mindennemût vállalok. 06(20)947-0774 Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok. Thalész-Kör. benõtt körmök lasersebészete.30-tõl 19. számítógép szerviz és mûszaki bizományi.: 242-1389 Vízszerelés. Tel.racskeszites. Tel. Tel. önéletrajz. fizika-. tapétázás magánszemélyeknek. mázolás.22 Apróhirdetés Duguláselhárítás Non-stop. 28. IV/1. ker.dora@freemail.: 06(30)948-4000. vásárol. bejelentkezés. Tel. teniszkönyök. Tel.4039357. harmonikaajtó. ker. rácsok. 367-2869 Kapu. 06 (30)589-7542 Társasházkezelés. Tel.750.: 242-6136. mûszeres csõrepedés keresés. lakatosmunkák. asztalos munkát vállal kisiparos. panorámás. Szél u. Tel.kontenerexpress.: 06(30)954-9554 Festés. kertes. 70 nm-es. hulladékszállítás 4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel. csomagolás. kéményépítések. Buzsákon. Gyermekbõrgyógyászat.: 240-8113.kozoskepviselo@gmail. Sok extra.000 Ft. csatornaszerviz garanciával.: 242-6136. garanciával.: 276-5918. Az SZTK-ból átköltöztünk a békásmegyeri pusztadombi lakóparkba. Házhoz megyek! Tel. kéményjárdák. társasház könyvelés. 217. csapok cseréje..diplomkás. Tel.: 06-30-668-5058 Csempeburkolás. Kerületieknek kedvezmény. Kelényi Imre. pontosság! Ingyenes kiszállás! Tel. minõségi kivitelben. +36-1-332-1293.hu FÉG gázkészülékek szakszervize. hétvégén is.com Intarziakészítést és bútorrestaurálást vállalok 20 éves gyakorlattal. több generációs ház eladó. Tel. Tel. villanybojlerek. bõrelváltozások. Dunamed. kozmetológiai magánrendelés: dr. 367-1853 Ajtó-. Grundig. szigetelése garanciával. KASZÁSDÛLÕ U. 1/1. csatorna tisztítás.: 325-8387. Tel. javítás. bútorszerelés. Tel. diplomás.hu Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Vízmérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók.: 06(70)943-1294 Fuvarozás.hu) Egészség Fogsortörés. fuvarvállalás. 121 nm-es belsõ kétszintes. Tel. garanciával! Tel. Békásmegyeren korrepetálás. befokkt@gmail. mosogatógépek. korrepetálás. Dr. klímaberendezések javítása. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebészeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek. Tel. gipszkartonozás.: 06-70-271-9867 Szemölcsök. nyelvvizsgára felkészítés. korrepetálást.: 06(30)688-3683.: 06(70)521-0342 Kedves Tulajdonos! Továbbra is a legjobb feltételekkel segítünk kiadni. rácsosajtó. 06(30)602-3494 Szolgáltatás Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-készítés. Vastag falak. Helye: 1035 Szentendrei út 10. Érd. Cím: Orvosi Centrum III. Cím: Kabar utca 6.5 MFt. korlát. saját tárolóval.: 06-20-321-06-01 Költöztetés.: 06(30)932-2637 III.: 06(20)961-6153 Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás. Nyitva: h-p 9-tõl 17 óráig.: 7050511. Tel. kozmetológiai magánrendelés. irodai háttér. Az elvégzett javításra garancia. kerítés. cirkofûtéses. 1027 Horvát u. Pardavi Ágnes. áruszállítás. parasztház.hu. nyílászárók felújítása. kerületben. 06(20)493-1675 Egészségmegõrzõ termékek és egyedi talpbetét készítés a Flórián Üzletközpont elsõ emeletén.: 06(30)285-2879 Olaszul oktatás.: 242-6999. tapétázás. kerítés. Tel. kamerás csatornavizsgálat. Lakásfenntartó Szövetkezetek teljes körû képviselete. burkolás. ablakdoktor. eladni ingatlanát. költöztetés megbízhatóan. Dr. mosógépek.NOKIA. 06(20)211-5190. sok türelemmel. 5. Csere érdekel! +36-1332-1293. luxus házakat.: 243-8490. ingatlant keresünk érdeklõdõinknek sûrgõsen. A hirdetés felmutatója 10 % kedvezményben részesül.: 06(20)552-5894 Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek. Díjtalan kiszállás. nyitása. és válaszfalak . Szív és hasi ultrahang vizsgálat beutaló nélkül.: 06(20)439-6410 Matek.: 06(30)960-4525 Tévéjavítás azonnal! (Orion. Budán non-stop hûtõ. kézi-gépi rakodással. Vestel. értágulatok eltávolítása.

igényesnek. hátfalvizsgával rendelkezõ gépkocsivezetõt. a Víziorgona utcában. másfélszobás.: 06(70)466-6363 Vezetõi. Régiség Bélyeggyûjteményeket. képeslapot.: 266 4154 Régi bútorokat.: 06(30)857-2653 Állás Családokhoz keresünk és ajánlunk leinformálható bébiszittereket. szobákat. Tel. könyveket . Tel. fürdõ használattal kiadó. A csoportos kiállítás azt az „alfalvi csodát” mutatja meg. Ferenczi Tünde. vírusirtás. Sajgó Ilona. Búza utcában. bõvítés. Buzás András. kozmetikust felveszünk frekventált szépségszalonunkba. Tel.-nál szoba-konyha.) május 4ig várjuk. Ingyenes kiszállással. Tel.: 06(30)309-5954 Kiadó/eladó a Szellõ utcában 65 nm-es bútorozatlan panellakás hosszú távra. Tel. bútorozott. Tel. E-mail: gyuszili1@t-online.: 06(30)232-7795 Eltartási szerzõdést kötünk egyedül élõ szépkorúval! Ügyvédi ellenjegyzéssel.: 06(30)986-5269 Bécsi út 112/2-ben 90 nm-es utcai üzlethelyiség kiadó saját parkolóval. könyvtárakat. Tel. Tel. kifestett cell egy magyar rajzfilmbõl. 100 könyv felett díjtalan kiszállással. A 11.: 06(20)955-0858 Üzlethelyiség bérleti joga eladó 1. 243-6820. festményeket.hu címen lehet fényképes önéletrajzzal. bankjegyeket. egyéb régiséget vásárolunk: VI. Irányár: 13.alakastextil./fax: 242-7157 Mobil: 06 (20) 926-3422 Nyitva H-P.: 267-0525 Zsigmond Kir. Tel. egyeztetett idõben.: 06(20)594-1241 Üzlet Eladó-kiadó: 27 nm-es üzlethelyiség III. szám saját fúrt kúttal eladó.hu Okleveles kutyakozmetikus vállalja kisés középtestû kutyák teljes körû kozmetikázá- Utazás Bibionéban 3-7 fõs apartmanok közvetlenül az olasz irodától.hu www. biztonsági övvel ellátott. Balázs József. 351-9578. amit a nagyszámú és tehetséges alfalvi festõ. Tel.000 Ft. 1 eredeti.rossz állapotút is . egyedi méretre is. óvodásoknak is! 28 fõig. alkatrész-beszerelés.hu Bécsi úton 160 nm raktár. Telefonszám: 06(70)368-6939. rajzfilmes ajándékcsomagja: 1 rajzfilmes DVD. Ingyenes felmérés és felszerelés ! SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!! AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU (Pók utcai lakótelep) 1031 Budapest.vásárol tanári diplomás fiatalember és lomtalanítást vállal.com Tel. Micimackó. Tel. www. Kiss Levente. Tel. hétfõ kivételével naponta 10-tõl 18 óráig.: 06(20)319-1393 Számítógép Számítógép-kezelés oktatása. tárgyakat. porcelánt. Tel. klímás autóbusz.: 243-8280. az Aranykéz utcai parkolóházban.: 06(30)400-5122 Óbudán.fw. Házhoz megyek.Jelentkezni fényképes önéletrajzzal és bérigény megjelöléssel az l. szobrász. Magyar nyelvû információ. érméket.5 millió forintért. Fõisk. Az ajándékcsomagot Hvasgyara Emese nyerte. További információért hívja a 06(30)869-5454-es számot vagy küldje fényképes önéletrajzát a varga.: 06(30)922-3156 Kolosy téren berendezett orvosi rendelõ kiadó. angolul is.: 10-18. életvezetési. házakat keresünk! Lõrincz Péter. Márton Árpád.: 06(20)391-3979 Garázs kiadó Kaszásdûlõn.: 332-0243 Könyveket. kerületi irodája ingatlanértékesítõket keres.: 9-13 E-mail: tex_ep@rubicom. Sz. Tel. a saját lakásán is (a kerületben). Csökkent munkaképességûek jelentkezését is várjuk.: 06(30)540-8909 Függönyök Széles méret. gázfûtéses.000 millió.hu e-mail címen lehet. a saját gépén.: 06(20)924-4123 Erdélyi alkotók bemutatkozása Az erdélyi Alfalu mûvészei mutatkoznak be a Budapest Galéria Kiállítóházában. az Árpád hídtól 300 m-re. rugalmas idõbeosztásban. Tel. A megfejtéseket nyílt levelezõlapon szerkesztõségünk címére (1035 Budapest. újabbat) antikváriumnak vásárolok. Élelmiszer nagykereskedés keres C kategóriával. Tel.: 06(70)383-5004. Tel. Tel.: 06(30)392-5225 23 Kiadó Kiadó Belvárosban 60 nm-es központifûtéses lakás. A helyiség 22 nm-es (+15 nm raktár).: 06(20)478-7377 Apróhirdetés – Közérdekû sát hétvégén is. Jelentkezni a szallitas@bekaskft.alberletpont. Tel. 35.diana@dh. Tel. Az ajándékcsomagot a szerencsés nyertes itt veheti át. nagy gyakorlattal.: 06(20)339-4392 Budán. 205-8700. Elad-vesz Antikváriumunk készpénzért vásárol könyveket.hu .2011/8. Szentendrei út 32. Tel. Cím: Lajos utca 158. vitrintárgyakat. idõsgondozókat.: 06(70)371-3121 Duna House III.: 06(30)964-5331 Computerklinika: számítógép-javítás. Tel. Tel. 340 nm-es raktárhelyiség irodával kiadó. azonnal beköltözhetõ. Sövér Elek és Vargyas Ildikó. Andrássy út 16.: 06(20)425-6437 Eladó új masszás fotel olcsón. igény szerinti tematika. játék kérdése: Hogy hívják a képen látható figurát? Nyeremény a Magyar Rajzfilm Kft.obuda@gmail.) Egyéb Iskolabusz. Építési telek is lehet. Tel. Horváth Levente. házvezetõket. Név szerint: Ambrus Imre. üzleti konzultációk egyéni tematikával.: 06(20))678-0753 Kiadó lakásokat. összkomfortos. karbantartás. Balázs Barna. emeleti lakás kiadó.: 06(20)924-3883. Hívjon bizalommal. rajzfilmes játékot indított lapunkban. Tel. +36-20-575-7435 Fodrászt. Tel. képeslapokat. agnes. bemutatótermi lehetõség kiadó. (A kiállítás május 22-ig tekinthetõ meg. Függönyvarrás (150 Ft/m) Rajzfilmes játék Az óbudai székhelyû Magyar Rajzfilm Kft. Körösi Antal. Tisztességes házaspár.hu e-mail címre Élelmiszeripari termékek csomagolására keresünk kollégákat. *** Az elõzõ számunkban feltett kérdésre a helyes válasz: Szaffi és Jónás. könyvtárakat (régit.kardos@bekaskft. grafikus és textiles teremtett.és mintaválasztékban. Vízimolnár utca 2. Karnisok Hajlított. hanglemezeket. 1 Macskafogó képregény.

A lakbér. ton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. majd szakszerûtlen átalakítás következtésben egylégterûvé vált. szám alatt. III. (A megnyitó pontos idõpontjáról elõzetesen értesítjük a résztvevõket. a fizetés módját és idejét.. Az eredetileg 1 szoba. Pályázati kategóriák Általános iskolák 5-8. felkerült a www. Újjáépítést igényel. május 23-án függesztik ki a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában és a CELER Kft. ingatlanok. A pályázatra történõ jelentkezéshez nyomtatványok 2011. Támogató: Alfa Art Hotel. osztályai részére. E-mail: zsofiag@obuda. irodájában (Bp.com.és rajzpályázat Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata rajzpályázatot hirdet „Testvér Városok” címmel. III. Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága a tulajdonában lévõ alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot. szám Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú. Bõvebb információ kérhetõ: Zöldné Göröncsér Zsófiától. Laktanya utca 4..és szemétátalány díjai önkormányzati rendelet. május 23-án 12 órakor a Bp. a vételárat. Helye: polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodája. illetve május 7-én kilátogatnak az Óbuda napi programokra. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp. Udine.). iskoláját. III. (Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. illetve. A telek összközmûves. A pályázat kiírója fenntartja jogát. és írják rá: „Testvér Városok” pályázat! A pályázat benyújtása. (kedd) 10-tõl 11 óráig. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztály Vagyonkataszteri Csoportjától a 437-8673as vagy a 437-8800-as telefonszámokon. Tulajdoni hányad: 31/517. május 20. valamint a következõ internetes hirdetési fórumokra: ingatlan. kapcsolatokat.) A mûvek készülhetnek rajz. ha a pályázók ellátogatnak testvérvárosaink honlapjára. ahol a testvérvárosok produkcióit (14 órától kezdõdõen) és a testvérvárosok standját is megörökíthetik mûveikben. osztályai részére. polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait. Varsó-Bemowo és Stirling kulturális sokszínûségét. akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat letéti számlájára. május 23-án 12 óráig lehet benyújtani a Bp.000 Ft (áfa mentes).hu. a mû címét. A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot 2011. a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa./19. Fõ tér 1.net. május 11-én 12 óra.hu honlapra. Hivatalos megtekintés: 2011. hasonlóságát kell bemutatni. Szentendrei út 274. A pályázó ajánlatát a benyújtástól számított 60 napig köteles tartani. „Testvér Városok” fotó. Pályázati biztosíték (bánatpénz): 215. fszt-i lakás. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt. A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban. Csíkszereda. polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában átvehetõk. III. 1033 Budapest. A pályázaPályamunkák beadásának feltétele A pályázó kizárólag saját eredeti szerzõi alkotásával pályázhat.hu. Királyok útja 205./19. osztályát és a késõbbi tájékoztatás megkönnyítése érdekében e-mail címét. Gimnáziumok 9-12. III Szentlélek tér 7. helyreállításra szoruló lakások szociális alapú bérbeadására Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Egészségügyi. A pályázatok benyújthatók postai úton vagy személyesen az alábbi címen: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Fõosztálya. III. Az elkészült mûvekben a hét testvérváros: Amstelveen.Zichy kastély udvara. a borítékon jelöljék a feladót. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik. tel. szerzõjének nevét. 31 m2 alapterületû. illetve fotomontázs technikával is. ker. A pályázat elkészítésénél elõnyt jelent. fõdíjként mindkét kategória elsõ helyezettjét az Alfa Art Hotel felajánlásának köszönhetõen egy 4 fõs uzsonnával díjazzuk a Hotel éttermében. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztály Kérjük.150. KassaÓváros. I. továbbá a CELER Kft. ker. központjában. III. A pályázat eredményét 2011. Harrer Pál utca 2. a postára adás határideje: 2011. A mûvek hátoldalán kérjük feltüntetni a pályázati kategóriát.Szentlélek tér . a vagyonhasznosítási osztály hivatalos helyiségében történik. és a pályázó díjat nem kaphat. A zsûrizést követõen a pályamûveket kiállítják júniusban az Alfa Art Hotel Galériájában (1039 Budapest. zártkörû licitet tartson. A pályázat benyújtásának feltételei a III. a pályázatokat zárt borítékban 2011. a víz.. I.obuda. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. ármegállapításai alapján módosulhatnak. május 20-án 10 óráig. április 27-tõl az III.). ker. illetve a Fõvárosi Közgyûlés közüzemi díjakkal kapcsolatos Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ alábbi üres lakás értékesítésére Bp. Minimál ár: 2. CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. Határidõ után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni. 2. a közös tulajdonból hozzá tartozó 69 m2 nagyságú földterülettel.. ahová minden pályázót várnak. hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon.. Kiíró: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. kerület Fõ tér 1. 12001008-0014064500100001). Formai követelmények A tetszõleges rajz és fotó technikával elkészített pályamunkák A/3-as méretben történõ benyújtása. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a Bp..) megtekinthetõk. akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.) A nyertesek jutalma: a beérkezett pályamûvek közül kategóriánként a dobogós helyezetteket belépõjegyekkel.). Billigheim.24 Pályázat 2011/8.: 4378937. . mellyel bemutatják a testvérvárosi jellegzetességeket. a közmûvek a lakásba beköthetõk. (Helyszín: Fõ tér . konyhából álló ingatlan korábban teljesen kiégett. fsz.000 Ft. vagy ha ez a díjátadást követõen válik ismertté. május 10. ingatlan. fszt. A pályázat bontása 2011. központjában (Bp. Egy pályázó egy pályamunkával nevezhet.

hétfõn) a Szérûskert utcai általános iskolában (Szérûskert utca 40. Az MSZP-frakció képviselõinek fogadóórái Czeglédy Gergõ (kompenzációs listáról) Kiss László (kompenzációs listáról) Dr. 1.) Török Ferenc minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óra között a Keve-Kiserdei Általános Iskolában (Keve utca 41.) minden hónap elsõ szerdáján 17-tõl 19 óráig a III. A képviselõ-testület állandó bizottságai .) Havadi Elza minden hónap elsõ hétfõjén 16-18 óra között (ha ünnepre esik.). 3. A fogadóórára elõzetesen be kell jelentkezni idõpont-egyeztetés miatt. elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon.) Dr. a Mókus utca 1-3.) Baumann Irén Erzsébet minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óra között a Platán Könyvtárban (Arató Emil tér 1. 4. 16. 11.30 óra között az Árpád Gimnáziumban (Nagyszombat utca 19. kerületi Jobbik irodában (Kabar utca 11. minden hónap utolsó csütörtökén 16. a Mókus utca 1-3. 13. 10. 5. 2. a Mókus utca 1-3.) Menczer Erzsébet minden hónap elsõ csütörtökén 16-18 óra között a Fidesz irodában (Kaszásdûlõ utca 7. 8. Képviselõ Laczkó Szilvia Csapó Harold Gábor Désiné Németh Éva Idõpont és helyszín minden hónap elsõ hétfõjén 16-18 óra között a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2.) Kemény Krisztina minden hónap második keddjén 18-19 óra között a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.30 óra között a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban (Kerék utca 18-20.) Sáringer Kálmán minden hónap elsõ keddjén 17-18 óra között (telefonos egyeztetés szükséges: 06-30-514-9852) a Táborhegyi úti Népházban (Toronya utca 33. (Fidesz iroda). 17-tõl 18 óráig a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2.) Kelemen Viktória minden hónap elsõ keddjén 18-19 óra között a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5. szám alatt.) Puskás Péter minden hónap elsõ hétfõjén 18-19 óra között (telefonos egyeztetés szükséges: 437-8688) a Csillaghegyi Általános Iskolában (Dózsa György utca 42. Telefon: 367-8791. Simonka Csaba (kompenzációs listáról) elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon. minden hónap harmadik hétfõjén.) Szepessy Tamás minden hónap harmadik szerdáján 16-18 óra között a Fidesz irodában (Kaszásdûlõ utca 7. szám Fogadóórák – Szakbizottságok 25 A Fidesz-KDNP-frakció képviselõinek fogadóórái Vk. szám alatt. akkor a 2. 9.30-17.2011/8.) Kompenzációs listáról bejutott képviselõk fogadóórái Béres András (Lehet Más a Politika) Mihalik Zoltán (Itt Élünk Egyesület) Szanyó Miklós (Jobbik Magyarországért Mozgalom) elõzetes egyeztetés alapján a 06-30-211-6111-es számon.) Bulla György minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óra között (telefonos egyeztetés szükséges: 437-8688) az Óbudai Waldorf Iskolában (Bécsi út 375. szám alatt.) Elõzetes egyeztetés alapján más idõpont is kérhetõ: 06-30-377-1857. 12. Horváth László minden hónap harmadik hétfõjén 17. 1. elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon. Laukonidesz Lilla minden hónap második csütörtökén 18-19 óra között a Fidesz irodában (Hímzõ utca 1. 14. 15.) minden hónap elsõ keddjén 18-19 óra között a Gázgyári lakótelep gondnoki irodájában.30-18. 7. Nagy Judit minden hónap elsõ szerdáján 18-19 óra idén januártól új helyszínen: Hímzõ u. Pappné Dr. 6.

szám Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére .26 Pályázat 2011/8.

Apó betûi. 43. 18. 9. 36. 23. a víz. Fizikai fogalom. R. 4. Görög filozófus volt. O. 16. Sütéssel foglalkozik. Visszavarr! 30. Anynyi.). 11. Beküldendõ a vízszintes 1. fordítva. 51. 15. 34. A hét vezér egyike. 46. Sérülés után keletkezik. 31. Névelõs polinéziai nép. A protaktínium vegyjele. 33. A. E. 28. 52. Ebbe az irányba. svéd és máltai autók jele. 26. Kémiai fogalom. Méhecske teszi. Netes barát. 57. mint. 47a. és a függõleges 13. 44. Azonos magánhangzók. Hangfekvés. 51. Egy darabig meglóbál. Kis Anikó. 35. Obama keresztneve. 40. 23. Napszak. Óriás csengettyûd. L. Az idézet második sora (zárt betûk: Á. Véka egynemû betûi. 55. Részben felesket! 56. X. 13. sorok megfejtése. 5. Iktatok. E napi. Orosz repülõgéptípus. amiért elnézést kérünk olvasóinktól. A xenon és asztácium vegyjele. A helyes megfejtést beküldõk között nyereménykönyvet sorsolunk ki. Elõzõ számunkban technikai hiba miatt rossz rejtvényháló jelent meg. … mark. Újságírói ágazat.. Svéd és máltai autók jele. 38. szám alá nyílt levelezõlapon május 4-ig várjuk. Brit film címe volt. Londoni név. 13. 35. Somogyi helység. Tölgyfa termése. Pl. VÍZSZINTES: Az idézet elsõ sora (zárt betûk K. Részben beordít. 22. … uno. 19. 29. Igen nagy. T. S. 53. Megkevert síp! 55. 38. Hölgyeknek kijár. 32. 58. Légiposta egyik idegen neve. Névelõs elõvárosi vasút. A. 54. Szédít. 46. Latin rész! Ipacs László A megfejtéseket az 1035 Bp.2011/8. 28. 17. 39. Rajzfilmes kis róka. Cink és uránium. 47. A. melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. Menemotechnikai rész! 14. 50. 36. 20. N. Tengeri lény fogazata. 48. 7. szám Szabadidõ 27 Tavaszi vers Rejtvényünkben Petõfi Sándor: Ki a szabadba! címû versébõl idézünk. A hibás rejtvényháló nem okozott akadályt két lelkes olvasónknak: Gálfi Lászlóné és Ollé Katalin elkészítette a szöveghez a hálót és helyes megfejtést küldött be. 21. Azonos magánhangzók. FÜGGÕLEGES: 2. 27. 8. Az erbium vegyjele. olasz mûsorszóró. 24. Baki. Tartsd. Osztrák.). Régi súlymérték. Szentendrei út 32. Szoborrész! 6. Francia város. . Rövid doktor! 49. Fordított réteges sütit. Hajítá. 12. 19. Jutalmuk nyereménykönyv. Afrikai fõváros. 37. 41. Orosz repülõgép típusjele. 25. 3. Az elsõ atombombát szállító repülõgép (Gay). Fordított névelõ. 42.

hogy a hozzánk járó fiatalok szorgalmasak és jól érzik itt magukat. azóta nem talált gazdára a sportág. H úsz év bizony hosszú idõ. hogy érdemes volt felkarolni a sportágat .28 A tenisz mellett egy újabb népszerû sportágat karolt fel a Csillaghegyi Mozgás és Szabadidõ SE. . ahova amatõr játékosokat is meghívnak.Az asztalitenisz a kerületi Di- Egyre bõvül az asztalitenisz szakosztály . ahol szervezett keretek között pingpongozhatnak a fiatalok. Harmadik edzõként magam is részt veszek az oktatásban és megelégedéssel tapasztalom. hogy sikerült megvalósítani régen dédelgetett tervemet. Edzéseinket elhivatott. a legnagyobb létszámú vetélkedõt a háziversenyek jelentik. hogy a tehetséges játékosokat edzéseinken továbbképezzük. Egyelõre a Bárczi Géza és a Medgyessy Ferenc Általános Iskola tornatermében kilenc asztalon pattog a labda.értékelte a jelenlegi helyzetet Kelen Balázs. akik szeretnének bekapcsolódni a szakosztály munkájába.csillaghegysport. Sport 2011/8.és versenyzési lehetõséget. A csillaghegyi klubban egyre többen és egyre ügyesebben bûvölik a kis kaucsuklabdát. így jobb eséllyel indulhatnak a budapesti vagy akár az Országos Diákolimpia döntõjében. az egyesület ügyvezetõ elnöke. ifi) mintegy hatvan lány és fiú vesz részt a szakosztályi munkában.) Kép és szöveg: Lovas A. emellett szeretik a gyerekeket.Örülök. Négy korcsoportban (gyerek. Azok a fiatalok. jelenleg 60 asztalitenisz barátnak biztosít rendszeres edzés. újonc. A képzettebb játékosok rendszere- sen indulnak a Budapest Bajnokság egyéni és csapat versenyein. akkor szûnt meg az addig eredményesen mûködõ Statisztika SE Óbudára kihelyezett szakosztálya. Mi abban segítünk. jól ismerik a szakmát. ám húsz éve teljesen elfelejtett asztalitenisz szakág született újjá a CSMSZ SE bábáskodásával. . Berényi Laura és Davidovics Edit kiváló játékosok. serdülõ. jó körülmények között tölthetik szabadidejüket az egyetlen óbudai szakosztályban. szám Asztalitenisz Kaucsuklabda bûvölõk ákolimpia egyik kedvelt száma. (Bõvebb felvilágosítás a www. A kerületben régen sikeres. a kisebbek 2-sze egy órát gyakorolnak. rutinos szakemberek vezetik. a nyüzsgõ szakosztályi élet azt bizonyítja. nagy létszámmal és megfelelõ színvonalon zajlanak a versenyek. de igény lenne további teremlehetõségekre is. A szakosztály 2009-es megalakulása óta egyre „izmosodik”.hu weboldalon és a +36-70314-0021-es telefonszámon. A nagyobbak heti 2-szer másfél. Az edzések mellett gyakran nyílik lehetõség a tudás lemérésére. Most a CSMSZ SE az egyetlen klub.

(Az eddig felsorolt programok díjmentesek. Sportfesztivál a Hármashatár-hegyen Immár második alkalommal rendezi május 1-jén a Budapest Sportiroda a Samsung Olimpia Zöld Fesztivált a Hármashatár-hegyen. A megmérettetéseket megelõzte a „Futás és Ke- FOTÓK: ANTAL ISTVÁN rékpározás a Mocsárosért”-program. Idén újdonságként dombfutás és gyerekfutam is lesz. Cs. Cs.) Mocsárosdûlõért futottak és kerekeztek Rendkívül változatos programokkal. tenisz és nyári táborozási programjáról a www. 14 kilométer kerékpározásból. május 8-án Visegrádra evezhetnek a jelentkezõk.) . (Az egyesület címe: Rozgonyi Piroska utca 28. A szervezõk minden korosztálynak kínálnak programot és indulási lehetõséget: hosszabb és rövidebb távokon egyaránt rajthoz állhatnak a nevezõk. Az egyesület honlapja: www.2011/8.hu) Sz. A z esemény története során sok mindent „megélt”: elsõ alkalommal havazás. akiknek mintegy 35 folyamkilométert kell „lelapátolniuk”.hu honlapon tájékozódhat. illetve a 06-20-968-3685-ös telefonszámon kérhetõ. A terepviszonyok lehetõvé tették. mely 1 óra hosszat tartott. szám Sport – Hirdetés 29 Indul a vízisport évad Az egyesület vezetõi minden héten más és más. • Óvodásoknak és iskolásoknak rendeznek „gályaprogramot” május 2-tól június 8-ig. akik személyi jövedelemadójuk 1 százalékát az egyesületnek ajánlották fel. A terepduatlon 4 kilométer futásból. 1 % 1% 1 % A Csillaghegyi Mozgás és Szabadidõ SE vezetõsége köszönetet mond mindazoknak. (Az eseményrõl bõvebb információ a www.hu oldalon található. annak természeti értékeit meg kell õrizni. A részvételi díj 2 ezer forint. D arts.) • A Madarak és Fák Napján.hu E-mail címe: ose@ose. Itt az lett a gyõztes. majd ismét 2 kilométer futásból állt. Sz. utóbbiban az alsó tagozatosok. hogy az „off-road” sportokban kevésbé járatos versenyzõk is élvezettel teljesítsék a kijelölt távot.csillaghegysport. zenei programok és kiállítók is várják az érdeklõdõket. Az eseményhez teljesítménytúra és terepfutás is kapcsolódott a közeli hegyeken. egy évvel ezelõtt erõs napsütés. A mozogni vágyók 10 folyamkilométert is evezhetnek. A 248 ezer 22 forintot bérleti díjakra és tárgyi eszközök beszerzésére használták fel.futanet. számos mozgási lehetõséggel várták az érdeklõdõket az Óbudai Terepfesztivál szervezõi Mocsárosdûlõre április 9-én. A Samsung Olimpiai Zöld Fesztiválon sportbemutatók. a felsõsök és a középiskolások külön-külön mérhetik össze erejüket. melyen a résztvevõk kifejezhették. A duatlont MTBverseny követte. gazdag programkínálattal várják az érdeklõdõket római-parti vízi telepükön. Mindezekkel párhuzamosan egész napos kosárlabda-versenyt tartott a szervezõ csapat az AME pihenõparkjában. idén pedig a böjti szelek „emelték” a verseny nehézségi fokát.és lövészversenyt tartanak április 30-án. hogy Mocsárosdûlõre szükség van. aki ez idõ alatt a legtöbb kört teljesítette.ose. Bõvebb információ a 240-3353-as. több alkalommal. • A hagyományos évadnyitó rendezvényt szabad sportnap kíséri május 1-jén. A z egész napos sportprogramok sorában a kerékpározástól a terepfutáson át a nordic walkingig és a gyalogtúráig sok minden megtalálható. (Az egyesület asztalitenisz.

(Jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-30-221-4938-as telefonszámon. Az Alkotmánybíróságot érintõ kérdéseket és az új önkormányzati törvényt firtatták leginkább a hallgatók.szerelõi folyamatosan ellenõrzik az utcák világítását. a Fõ és a Szentlélek térre. vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet. Egyúttal szándéknyilatkozatot fogalmaznak meg a jövõbeni együttmûködés kialakítására. Sok kérdés merült fel a határon túl élõ magyarok szavazati jogával.30 Hírforgó – Információk 2011/8.) Fogadóóra Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik Magyarországért Mozgalom) országgyûlési képviselõ fogadóóráját minden páros hét péntekén 16 órától tartja a Kabar utca 11. Kárpát Dániel. illetve külön idõpont egyeztetésére is mód van: z. FOTÓ: ANTAL ISTVÁN A Tavaszi Jazz & Borfesztiválon április 8-tól 10-ig várták a kulturált borfogyasztást és az igényes jazz mûfajt kedvelõket Óbuda szívébe. május 1-jén Romantikus Erõszak.30 órától: ökumenikus istentisztelet. Volner János. nemzeti vendéglátás. és bejelentkezhetnek ingyenes tanácsadásra. kulturális tanácsnok. szám Fidesz Filmklub Török Ferenc: Apacsok címû alkotását láthatják a Fidesz Filmklub következõ elõadásán. a romastratégiával.hu email címen lehet jelezni. S „Braunhaxler” hírek • Tanulmányutat szervez május 28-án DobogókõEsztergom-Visegrád-Dunabogdányba a „Braunhaxler” Egyesület. TeleCentrumában a 238-3838-as vagy kizárólag munkaidõben a 289-4070-es telefonszámon és a bdk@bdk.: 367-8791. de a hibák gyorsabb kijavítása érdekében a lakosság bejelentése nélkülözhetetlen. Tósoky Balázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén (legközelebb május 3-án) 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király útja 13-15. A III.) • Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek. Események 8. a Hímzõ utca 1. Részletes programleírás és jelentkezési lap megtalálható a Harsányi János Fõiskola honlapján: www.). valamint az államigazgatás képviselõinek részvételével. melyen fáklyás felvonulással emlékeztek a holokauszt áldozataira. Tudjuk jól. Dr. vagy a 06-20-200-0017-es telefonszámon.) zabó Krisztina. kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselõinek fogadóórái: minden hónap elsõ szerdáján (telefonos egyeztetés nem szükséges) 8-tól 12 óráig Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának testületi irodájában.). múltidézés a Kecskés zenekar elõadásában. Zs. Programok napközben: gyermekfoglalkozás. A Budapesti Dísz. Telefon: 243-8639. FOGADÓÓRÁK. Koncertek 15 órától: április 30-án Varga B. (Cím: Fõ tér 2.és Közvilágítási Kft. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5. „Ismerkedés a számítógéppel és az internettel. Az esemény védnökei: Menczer Erzsébet országgyûlési képviselõ és Tarlós István Budapest fõpolgármestere. Az Élet Menete Több ezren vettek részt április 17-én az Élet Menetén. hogy felmérjék a Kárpát-medence örökségturizmusának lehetséges erõforrásait. Morvai Krisztina.) • A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. abból az emberirtásból. Cs.). amelyrõl a történelemkönyvek is hallgattak. Lenhardt Balázs. Fellépett többek között a Hot Jazz Band. Tamás.hu.). Idõsebbek is elkezdhetik” címû tanfolyamára. Kaszásdûlõ utca 7. TRANSYLMANIA és LORD. FANKADELI és ISMERÕS ARCOK.karpat. Tel. (Cím: Bécsi út 324. szakemberek.) tart ingyenes jogsegélyt. hogy megalkossuk minden ember Alkotmányát.) • A „Braunhaxler” Egyesület várja az érdeklõdõket a május 31-én induló. önvédelmi bemutatók. Novák Elõd és Vona Gábor elõadásai. dr.Az est házigazdája Kemény Krisztina önkormányzati képviselõ. Havadi Elza önkormányzati képviselõ. április 30. a SISZA Politikusképzõ Iskola hallgatója Fenti címmel tartanak konferenciát május 9-én a Harsányi János Fõiskolán. T arlós István fõpolgármester a zsúfolásig telt Klauzál téren úgy fogalmazott: emlé- kezni és emlékeztetni. hogy kellõ támogatottság hiányában egy korábbi kormány sem mert az Alkotmányhoz A rendezvény célja. (Részletek és jelentkezés: Neubrandt Olginál a 06-30221-4938-as telefonszámon. az Urbán Orsolya Trió és a Benko Dixieland Trió Ingyenes tanácsadások • A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásából. Németh Zsuzsannának. és amely évtizedeken át tabunak számított. Jobbik Nemzeti Majális Hajógyári-sziget. május 19-én 18 órától a Palace EuroCenter moziban (Bécsi út 154. szám alatti Jobbik irodában. ajándéktárgy vásár. de most van egy medence turizmusáról történelmi lehetõség. jelenlegi helyzetét a határon túli szakértõk. érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájában. alatt. A SISZA Politikusképzõ Iskolában Gulyás Gergely. Tanácsadás személyesen: a hónap 3. (Cím: 1033 Budapest.-május 1. egymást tisztelni kell. az alkotmányozás szükségességérõl beszélt. aki a rendszerváltozás óta eltelt idõrõl. Közvilágítási hibák bejelentése A közvilágítási hibákat jelenleg az Elektromos Mûvek Nyrt. a Politikusképzõ Iskola vezetõje április 9-én az alkotmányozás kulcsszereplõjét hívta körünkbe. hogy együtt okuljunk történelmünk leggyalázatosabb eseményébõl. a kandeláberek épségét. .hjf. a hazai vezetõ kutatók. a Széll Kálmán-tervvel és a közpénzek védelmével kapcsolatban. a 3-as parlamenti körzetben dr. (Bejelentkezés nem szükséges.hu) Sz. 9 órától: reggelizzen együtt Vona Gáborral és több jobbikos országgyûlési képviselõvel! 10 órától: „Harcolunk minden fronton” címmel Hegedûs Lóránt. A filmre kedvezményes áron (500 forint) igényelhetõk jegyek a Fidesz 4-es választókerületi irodájában (Hímzõ utca 1. Pethõ László ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján (legközelebb május 4-én) 16-tól 18 óráig ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi irodájában. Az új alaptörvény fontosságáról Konferencia a Kárpátnyúlni.daniel @jobbik. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik szerdáján (legközelebb május 18-án) 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5. Szegedi Csanád. az alkotmány-elõkészítõ bizottság alelnöke beszélt az alaptörvény fontosságáról.

) • Tegyünk együtt a III. Tel/Fax:436-0356 http://www.minden postaládában! impress. és elkészült a pályázat. akár veszel: mindenképpen jót teszel! Megunt dolgaidat is hozd magaddal. vagy hasznos hétköznapi dolgokat jó áron? Mostantól mindez idehaza sem akadály! MEGNYÍLT!!! MEGNYÍLT!!! MEGNYÍLT!!! Budaszíve Adománybolt Félpénzen vehetsz ./fax: 430-1250. kerületi idõs emberekért! Kérik. megjelenik 68. A projekt célja a munkatársak életminõségének javítása a személyre szabott.hu.000 példányban Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József Lapszerkesztõ: Klug Miklós Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft. E-mail: obudaujsag@ecom. I. hogy azzal másokat is segíthess? Egyedit keresel. április 30-cal zárul. munkahelyi szemléletformáló programok a GANDALF PRODUKCIÓ Kft. Szerkesztõség. fekvõ) 10 000 Ft Az árak az áfát (25%) nem tartalmazzák Színfelár: +25% Hátsó borító: +25% Negatív: +20% Elhelyezési felár: +20% Tervezési díj: +10% Apróhirdetés árak: 10 szóig 1900 Ft + áfa/alkalom Kiemelt apróhirdetés: 10 szóig 3 800 Ft + áfa/alkalom (Egy hirdetés minimum 10 szó. 267-0525. fekvõ) 39 000 Ft 1/16 (44×65mm. Tel. egyéni egészségprogramok kidolgozása és végrehajtása segítségével. (Adószám: 18122370-2-41.) KIPUFOGÓK Katalizátorok felszerelése garanciával. garantált börzehangulat! Akár adsz. II. V.kipufogo. Tel. 235-0417. a III. ajánlja fel adója 1 százalékát a Reménysugár az Idõsekért Alapítvány javára. kerületi Önkormányzat lapja.2011/8. hogy jó célra fordíthassuk! Bp. a HÉV-tõl. A projektet az Európai Szociális alap 10.1. álló) 59 000 Ft 1/8 (93×65mm.: 240-5603. A projekt során megrendezett családi sportnap igen népszerû volt a munkatársak és családtagjaik körében. álló) 100 000 Ft 1/4 (93×134mm. melyeket a megvalósítók vállaltak.Teljes szívvel adhatsz! Bútor. sporteszköz. (Adószám: 18129621-1-41.hu Nyomás: Zrínyi Nyomda Zrt. A program 2010. BRUTUS kipufogók. 18.000 Ft összegû támogatásban részesítette.000. • Kérik.hu H-P: 8-17 óráig ÓBUDA. KIPUFOGÓ KLINIKA Kipufogó dobok. A projekt még három évig követi a célcsoport fizikai állapotát.-nél” projekt. 2. ajánlja fel adója 1 százalékát a Derûs Alkony Gondozóházban élõ idõs emberek életminõségének javítása érdekében tevékenykedõ Derûs Évekért Alapítvány javára. Tel. 1212 Budapest. III. em. A cég rendszeres sportolási lehetõséget biztosított munkatársai részére bérelt sportkomplexumban..) Tíz szó fölött (legfeljebb 20 szóig) szavanként 200 Ft + áfa Végéhez érkezett az „Egészséges életmódra nevelõ. Az eredmények összesítése alapján a program végrehatása során teljesültek azok a számszerûsíthetõ célkitûzések. és teremt számunkra rendszeres sportolási lehetõséget Szeretnél olcsón vásárolni úgy. Két percre a busztól (86. ZÖLDKÁRTYA 1039. A projekt elõkészítõ fázisában felmérésre kerültek a célcsoport általános életviteli körülményei. III.és dísztárgyak Kacagtató árak. Szentendrei út 32. hirdetésszervezés: 1035 Bp. 206). és ezek ismeretében került meghatározásra a projekt tartalma. fekvõ) 100 000 Ft 1/2 (93×272mm. A projekt azonosítószáma: TÁMOP-6. szám Hirdetés – Közérdekû 31 Hirdessen az Óbuda Újságban! 66 700 példány .: 430-1250. szerelése. lakásszépítõ használati. SZ: 9-15 Adománybolt Nonprofit Kft. III. sportdobok készítése. Számlaszám: 1201039800151180-00100009. 23./fax: 411-0266. (Golipark). háztartási gép. álló) 25 000 Ft 1/32 (44×31mm. Számlaszám: 1070049543321302-51100005. Váci u. javítása Idõseket segítenek az 1 %-kal Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény munkáját támogató alapítványok közleménye.. Rákóczi Ferenc út 177-179. (új Szentendrei út) Tel. A támogató közremûködõ szervezete az ESZA. Kiadó: 1052 Bp.hirdet@freemail. 267-0525 Hirdetési méretek Árak (oldal) (mm) fekete-fehér 1/1 (190×272mm) 200 000 Ft 1/2 (190×134mm.2/A-09/1-KMR-2010-0221. játék. Nyitva tartás: H-P: 10-18. Perc u. és 2011.. november 1-jén indult. Felelõs vezetõ: Borbás Gábor vezérigazgató . Árpád u. Bp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful