XVII. évfolyam 8.

szám Kedvezmények Óbuda Kártyával

Megjelenik kéthetente

2011. április 27.

Pályázat zöldfelületek gondozására

Indul a vízisport évad

7

Számos kedvezményben részesülhetnek a kártya használói, melyeket szolgáltatók, vendéglátóhelyek, üzletek biztosítanak.

20

Társasházaknak és lakásszövetkezeteknek hirdet zöldfelület gondozási pályázatot az önkormányzat.

29

Az Óbudai Sportegyesület Rozgonyi Piroska utcai vízitelepén május 1-jén évadnyitót tartanak, szabad sportnappal.

Fogyatékkal élõk egészségnapja

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Az Óbudai Egészségolimpiával két éve a legváltozatosabb eszközökkel arra ösztönzik a városrész lakosságát, hogy éljenek minél egészségesebb életet. A rendezvénysorozat különleges állomásához érkezett április 17-én, amikor a Fogyatékos Személyek Egészségnapját rendezték az akadálymentes Szent Margit Rendelõintézetben. F OLYTATÁS A 6. OLDALON

Bõvül az élelmezési program
Az Ételt az Életért Alapítvány 2004-ben költözött Csillaghegyre. Egy 2009 januárjában indult kerületi program fejlesztésével és bõvítésével a civil szervezet 2011ben már heti 5 alkalommal, napi 400 adag ételt oszt szét a kerületben.
RÉSZLETEK A 8. OLDALON

Programajánló a 2-5. oldalon

2

Önkormányzat

2011/8. szám

2011/8. szám

Önkormányzat

3

szám .4 Önkormányzat 2011/8.

2011/8. szám Önkormányzat 5 .

hogy általa sikerüljön valamit lebontani a sokakban kialakult sztereotípiából. valamint a pre- vencióra hívja fel a figyelmet. hogy az egészséges életvitel örömteli tud lenni. A sport és a testmozgás kitûnõ alkalmat kínál arra. tanácsadásokkal. Az Egészségolimpia mely az EGT-Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával valósulhatott meg szervezésével ÓbudaBékásmegyer Önkormányzatának és a Szent Margit Rendelõintézetnek az volt a célja.Ilyen verseny még nem volt a világon. A programot Egészségolimpiának nevezték el. A rendezvények végig nyitottak voltak. az állapotrosszabbodás megelõzése érdekében. OLDALRÓL Sporttal a sztereotípiák ellen . hosszabb minõségi életet biztosíthat . így több erõt. FOTÓ: ANTAL ISTVÁN FOTÓK: SÁNTA BALÁZS Tabáni István nagy sikerû koncertet adott Idén tavasszal is elindították azt a mozgalmat. Mindezt szûrésekkel. de mindenki számára komfortosan igénybe vehetõk igazán a fogyatékos személyek egészségolimpiájának létrehozásával váltak. ha eljutnak a vizsgálatokra. hallás. melyben nem másokat. FOLYTATÁS AZ 1. Bringázz a munkába! elnevezéssel . az emésztõszervi és a mozgásszervi megbetegedések. Csilla Több mint 2 ezer ember vett részt a különbözõ szûrõvizsgálatokon az Óbudai Egészségolimpia tavaszi szûrésein és a Fogyatékos Személyek Egészségnapján. ismeretterjesztõ cikkekkel segítették elõ az elmúlt két évben. sport programokkal.Akik eljöttek a Szent Margit Rendelõintézetbe. a sport jelentõségére. Mint kiemelte: nagy elismerés illeti paralimpikonjainkat. Ha felismerik. hiszen õk elszántságuknak és kitartásuknak köszönhetõen valódi példaképek.mondta elöljáróban Puskás Péter alpolgármester. majd hozzátette: különösen nagy dolog ez akkor. valamint azt. ha minél többen ráébrednek arra. hogy ilyen és ehhez hasonló rendezvényekkel egyaránt nyitottabbá tehetõk a fogyatékos emberek és a többségi társadalom tagjai is. a Szent Margit Rendelõintézet ügyvezetõ igazgatója.Szerettük volna. hogy a lakosoknak segítsenek az egészségtudatos életmód elemeinek elsajátításában. mely a biciklivel való munkába járást ösztönzi. energiát. Várszegi József. hogy egészségük. . A leggyakoribb problémának az urológiai. hogy a fogyatékossággal élõ embereknek is szükségük van egészségük karbantartására. mely szerint a látás-. ha az ember valamilyen fogyatékossággal kénytelen együtt élni. kvíz-játékokkal. hanem önmagát kellett legyõznie minden Óbuda példát mutatott Dr. valamint a magas vérnyomás bizonyultak. a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fogyatékosságügyi fõosztályának vezetõje a megelõzés fontosságát hangsúlyozta. már megtették az elsõ lépést egészségükért .vagy mozgássérült embereknek van éppen elég bajuk. Az óbudai akadálymentes helyszín nagyszerû példa arra. Ez csak akkor lehetséges. A kezdeményezés az egészséges életmódra. Sz.6 Önkormányzat 2011/8. semhogy a szabadidõnek ezt a küzdelmes eltöltését válasszák. elõadásokkal. nem holmi önsanyargatás. szám Eredményes tavaszt zárt az Óbudai Egészségolimpia Fogyatékkal élõk egészségnapja résztvevõnek. Hangsúlyozta: . sorsuk a saját kezükben van. Szõke László. jókedvet.fogalmazott beszédében dr.

nemcsak a központjuknak mondható III. vendéglátóhelyek. szám alatti Fidesz irodában. Az idei költségvetésben 15 millió forintot különített el a képviselõ-testület erre a célra. • Menczer Erzsébet (3. kulturális és kisebbségi bizottság elnökétõl. . Alapja a hûségkártya-program. Például. Szeberényi Cs. Ennek értelmében egyhangúlag ítéltük oda az elismerést a Kincsõ Néptáncegyüttesnek. Ezzel egy olyan speciális rendszer alakul ki. a többi. és a kártyaelfogadó-helyek száma több mint száz legyen hangsúlyozta Puskás Péter. 2003. Az együttes rendszeresen fellép az önkormányzat rendezvényein. Mindez egy olyan speciális rendszer. A III. mindemellett az Ifjúés a Kis Kincsõ Együttes a múlt évi versenyek alapján bejutott az ország 12 legjobb együtte- se közé.obuda. A díj odaítélésérõl a kulturális. tevékenységével színesíti és pozitívan befolyásolja a városrész kulturális életét. megadott termékekre vagy szolgáltatásokra válthatnak be. szám Önkormányzat 7 Egy év múlva a helyi lakosok fele rendelkezhet hûségkártyával Kedvezményes szolgáltatások Óbuda Kártyával A képviselõ-testület. a civil.A Fidesz-KDNP választási programjában szerepelt az Óbuda Kártya bevezetése. Megjelenésünk FOTÓ: ANTAL ISTVÁN A Wysocki Légió Hagyományõrzõ Egyesület és a III. A kártyákat nem az egyes szolgáltatók. hogy a kártya használóinak. A kártya használói a tervek szerint számos kedvezményben részesülhetnek. hogy a következõ egy év alatt a kerület lakosságának legalább fele rendelkezzen Óbuda Kártyával. a katyni áldozatok emléknapján. közgyûjteményi területen dolgozó és alkotó szakemberek tevékenységét. Sz. közmûvelõdési. Az új rendelet értelmében nem kell 25 évet várni. a Néptánc Antológiára. a békásmegyeri lakótelepen. Ez a gyakorlatban azt jelenti.hu honlapon. További információért hívja a polgármesteri titkárságot a 437-8696-os telefonszámon. önkormányzat által másoknak odaítélt elismeréssel együtt a Kerület Napján. gyertyagyújtással emlékeztek az áldozatokra a Nagyszombat utcai katyni mártírok parkjában Lapunk következõ száma május 11-én. amíg valakirõl halála után utcát nevezhetnek el. május 28-ai ülésén alapította Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Óbuda Kultúrájáért Díjat abból a célból. üzletek biztosítanak a jövõben. vásárlásaik után pontokat írnak jóvá. ha- nem a városrész.A megadott határidõig 12 érvényes jelölés érkezett. hogy elismerje. hagyományápoló tevékenységet Turcsánné Horváth Annamária vezetésével.tudtuk meg Kemény Krisztinától (Fidesz-KDNP). Az Óbuda Kultúrájáért Díjat. jutalmazza a kerület kulturális életének alakulásához kiemelkedõen hozzájáruló mûvészek. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezésére április 13-án. hanem egész Gyertyagyújtás a katyni áldozatok emlékmûvénél Utcanévadás A Fõvárosi Közgyûlés módosította az utcanévadás szabályait. kerületben élõknek négy korosztályban biztosít lehetõséget az igényes közösségi együttlétre. Óvodai beíratás A III. Országgyûlési képviselõk fogadóórái • Bús Balázs polgármester és országgyûlési képviselõ (4. Idõpont-egyeztetés miatt a fogadóórára elõzetesen be kell jelentkezni a 367-8791es telefonszámon. április 7-ei ülésén jóváhagyta az Óbuda Kártya elnevezésû hûségprogram-rendszer kialakítását. a program mûködtetõje bocsátja ki. az így megszerzett pontjaiból adott esetben ingye- nesen ellátogathat egy. melyben a kártya-tulajdonosok egyszerre több cégnél lesznek jogosultak kedvezmények igénybevételére. amellyel számos szolgáltatás vehetõ igénybe. A nemzetközi hírû csoport három évtizede folytat kiemelkedõ kultúraközvetítõ. A néptáncegyüttes idén ünnepli alapításának harmincadik évfordulóját. 8 személyre és 2 csoportra. . melyeket a városrészben lévõ szolgáltatók. egyébként belépti díjas koncertre. számú egyéni választókerület) elõzetes bejelentkezés alapján tartja fogadóóráját. kerü- letben lakó polgárok különbözõ kedvezményekre és szolgáltatásokra szereznek jogosultságot. kerületben. mellyel a III.2011/8. számú egyéni választókerület) országgyûlési és önkormányzati képviselõ minden hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart fogadóórát a Kaszásdûlõ utca 7. amely kártyaelfogadó-hely. Egyhangúlag ítélték oda az elismerést Óbuda Kultúrájáért Díj a Kincsõ Néptáncegyüttesnek Nyolc évvel ezelõtt. Cs. melyeket meghatározott helyeken. ha valaki egy olyan élelmiszerboltban vásárol. civil és kisebbségi bizottság javaslatának figyelembevételével a képviselõ-testület április 7-ei ülésén született döntés. A részletekrõl Puskás Péter (FideszKDNP) alpolgármester tájékoztatott. május 7-én veheti át a díjazott . lehetõséget biztosítva a kerületben lévõ valamennyi cégnek és szolgáltatónak a bekapcsolódáshoz. kerületi óvodákba május 2-tõl 6-ig írathatják be gyermekeiket szüleik. A célunk az. Elegendõ 5 évnek eltelnie ehhez. . szerdán jelenik meg! Újságunk korábbi számai is olvashatók a www. Budapesten.

Az ingyenes szállításra vonatkozó igényeket a Támogató Szolgálat 2402248-as telefonszámán lehet jelezni. D. Az Ételt az Életért Alapítvány 2008-ban tárgyalásokat kezdeményezett a III. Új szolgáltatásként pedig több gyüleke- zetnek segítettünk beindítani az idõsek nappali ellátását. hogy eljussanak a hivatalokba. . hogy az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Támogató Szolgálatának közremûködésével önkormányzatunk a fogyatékos személyek részére. akiknek heti egy alkalommal adott meleg ételt.Tekintettel a hivatal ügyfélfogadási rendjére a fogyatékosok polgármesteri hivatalba történõ térítésmentes szállítását heti egy alkalommal. illetve a létminimum alatt élõ emberek étellel való ellátásával foglalkozik. mely egyrészrõl lehetõséget ad a hivatal számára a felkészülésre. vagy a gyakran luxuscikknek számító gyógyszert. A III.Végzettségem szerint pszichológus vagyok. A fogyatékosok ellátásában 2005 óta veszek részt. valamint a hátrányos helyzetekbõl adódó egyenlõtlenségek csökkentése mellett. Ebben a példás együttmûködési rendszerben az alapítvány a sokgyermekes családok. Természetesen a tervek megvalósításába szponzorokat is szívesen fogadnék. Terveim szerint pályázatok révén lehetne fejleszteni az épületet és a tárgyi környezetet egyaránt. Zs. De ugyanilyen fontosnak tartom a szociális foglalkoztatás kiterjesztését. Ezzel egyrészt bevételre tennénk szert. Kísérleti jelleggel étkeztetési programot indítottak a térség- ben. kerületi embereket szerették volna elérni. akik 100 fogyatékos ellátásáért felelõsek. A családgondozókhoz fordulók között sokaknak ez az egyetlen lehetõsége a napi egy- szeri meleg ételre. Agondozottak hozzátartozóival is szorosabbra szeretném fûzni a kapcsolatot.Honnan érkezik a központba? .Mindenekelõtt ellátott-barát intézményt szeretnék építeni. szociális és lakásgazdálkodási bizottság elnöke. . Domi Zsuzsa . Éppen ezért minél több önkéntest vonnék be a tevékenységünkbe. a fogyatékkal élõk gondozása a kerületi és fõvárosi intézmények jóvoltából szintén színvonalasan zajlik.Folyamatosan szeretném javítani az ellátás feltételeit. Idén végzek az ELTE pedagógiai-szakpszichológus szakán. házi segítségnyújtással. minõségi ételt beszerezni. Az Evangélikus Egyház által mûködtetett szociális intézmények módszertani központját vezettem 20072009 között. . hogy a létminimum alatt élõ családokon is segíthessenek. . Az idõsek. Tapasztalataim szerint õk hidat képeznek a társadalom és a fogyatékos emberek között.8 Szociális 2011/8. másrészrõl minimálisra csökkenti a szolgálati autó várakozási idejét. Vannak. a családok. Bús Balázs polgármester jóváhagyásával és az önkormányzat közremûködésével elsõként ezeket a III. illetve a családsegítõ munkatársainak megítélése alapján a kerületben leginkább nélkülözésben élõ rászorulók alkotják. A módszertani munka során foglalkoztunk étkeztetéssel. hogy mind jobban elfogadtassuk a társadalommal ezeket az embereket. ha ügyintézni kényszerülnek. pelenkát megvásárolni. szenvedélybetegek közösségi ellátásával. amelyekhez szükségesek anyagi források… . a már mûködõ nyomdaipari részleg bõvítéseként. liek. . de nem képesek maguknak tápláló. R égi vágyuk volt. a hajléktalan-ellátás területén fõleg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nyújt széles körû szolgáltatást. akik ugyan nem éheznek. Mára ez a program heti 5 napon át két helyszínen zajlik. munkanélkü- Esélyegyenlõség az ügyintézésben A fogyatékkal élõknek gyakran még az is gondot okoz. illetve szükséges a fûtéskorszerûsítés és az épület gépészeti felújítása is. Eddig Szarvason éltem. Domi Ellátott-barát intézmény Május 1-jétõl új igazgatója lesz az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központnak. A pozícióra kiírt pályázat nyertese Janurikné Csonka Erika. szerdán tudjuk biztosítani. A szolgáltatás igénybevételének feltétele az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központba legalább 2 munkanappal elõre történõ elõzetes bejelentkezés. s immár 400 személy részére. így ha az étkezése megoldódik. A családgondozók szerint az igénybevevõk 80 százaléka az anyagi nehézségek miatt igé- nyel támogatást.Az eddig felsoroltak nem igényelnek plusz pénzt. leszázalékoltak. Így merült fel az az elképzelés.Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata szociális szolgáltatásai helyi igényeknek és jogszabályi elõírásoknak megfelelõ bõvítése kapcsán elkötelezett a fogyatékos személyek esélyegyenlõségének javítása.Milyen tervekkel jön Óbudára? . akkor a megtakarított pénzösszegbõl képes tartozását törleszteni. Öszszetételét tekintve családok. De biztosan vannak olyan ötletei is. A Családgondozó Szolgálat a program kezdetekor az 1200 érintett közül a 300 leginkább rászoruló kerületi lakost választotta ki. az egészségügyi. Jelenleg 32 munkatárs dolgozik az intézményben. kerület vezetésével az ügyben. Így az alapszolgáltatásban és a módszertani munkában egyaránt tapasztalatokat szereztem. A cél az. Az igénybevevõk köre kizárólag a kerületi lakosságból kerül ki. másrészt pedig még több embert tudnánk munkához juttatni. kerületi önkormányzatnál segítenek ezen a problémán. szám Egyre több a rászoruló Bõvül az élelmezési program Óbudán. Elképzelhetõnek tartom újabb munkaterületek felvállalását. hivatali ügyintézéshez a polgármesteri hivatalba történõ eljutásuk megszervezésé- vel segítséget nyújtson mondta Kelemen Viktória. nyugdíjasok.

: 437-8601. . Az amerikaiak számára világossá vált. Eddig a közüzemi számlákon jelent meg a támogatás. Az alapítvány a pályázatokat az odaítélt támogatási összeg 10 százalékának befizetését követõen tudja finanszírozni. Czébely Beáta és Beeri Barnabás adott virtuóz zongorakoncertet. A támogatás nyújtása pályázati rendszerben történik. szociálisan rászoruló energiafogyasztók támogatásával. szociális és lakásgazdálkodási bizottság elnöke. Tavaly az alapítvány kuratóriuma 1104 pályá- zó közüzemi számláján összesen 18. a Költészet Napján kezdõdött a tavaszi fesztivál. A fesztivál második napján Liszt Ferenc mûvészi pályája és mûvei álltak a programok középpontjában. Cs. publicista. Mint ismeretes. Géza. népdalokat adott elõ. Faragó Laura. a társadalmi részvételüket.2011/8. a „Jobb velünk a világ!” címû rendezvény bevételeibõl. írjon a következõ e-mail címre: kiss. A koncert bevételén felül az építkezés megvalósítására továbbra is felajánlások és adományok érkeznek a szervezõ Nem Adom Fel Alapítványhoz. A Zenemûvészeti Egyetem három kiváló tehetsége. kerületi önkormányzat egy békásmegyeri telekkel támogatja a kezdeményezést. a III. de idén már kizárólag a távhõ számlán írhatják jóvá. hogy még mindig sokan vannak. J övõ év decemberére várható Magyarország elsõ passzívházként mûködõ szociális intézményének. Bacsi János. Értesülés friss pályázatokról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerületi vállalkozók részére elektronikus levelezési listát mûködtet. A magyar kultúra gyökereit jelentõ népköltészet gyöngyszemeit mutatta be a Margaréta Citerazenekar. mely a Kiskorona Galériában május 12-ig tekinthetõ meg. hanem mobi- litásukat. vezetõje.130. Légkomfort Kft. hogy mely cégek lesznek a fõ támogatók. és milyen eljárással. Amennyiben szeretne rákerülni erre a listára és értesülni a friss pályázati lehetõségekrõl. Sz. fogyatékos emberek számára épülõ lakóotthon átadása.hu. irányítója szerint 2012 karácsonyát már új otthonukban ünnepelhetik a lakók.Gabula András. Budapesti Távhõszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság számláján írják jóvá. hanem a számlájukat egyenlíti ki vele az alapítvány. József Attila-díjas író. ekkora dõl el ugyanis. . zs. hogy megépülése után várhatóan ez az épület lesz Magyarország elsõ passzívházként mûködõ szociális intézménye. akik az energiaárak növekedése miatt súlyos helyzetbe kerültek. A tavaszi fesztivál zárásaként.tájékoztatta lapunkat Kelemen Viktória. József Attila elõtt tisztelgett a Magyar Elektrográfiai Társaság 32 mûvésze a „JA 32” címû kiállítással. Az Európában is mûködõ egyház tavaly már megajándékozta a szociálisan rászoruló mozgáskorlátozott embereket. A lakóotthon új utat mutat a szociális intézményeknek a fenntarthatóság és az üzemeltetési költségek csökkentése tekintetében. a szociálisan rászorulók javára pályázatot az önkormányzat nyújthat be . . tel. Az idén 30 éves Kincsõ Néptáncegyüttes kalotaszegi táncokat járt. József Attila születésnapján hangzott el a költõ „A Dunánál” és az „Óda” címû verse Hegedûs D. szám Szociális – Önkormányzat 9 Készülnek a tervek a lakóotthonhoz Energiatámogatás rászorulóknak A HÉRA Alapítvány 1991 óta foglalkozik olyan. Kossuth-díjas színmûvész tolmácsolásában. illetve jelenleg 273 pályázó kérelmére 3.Tegyei Gábor. A korszerû segédeszközök hiánya nemcsak életminõségüket rontja. A fõként a kistelepüléseken élõ fogyatékos emberek segédeszköz-ellátása igen alacsony szín- FOTÓ: ANTAL ISTVÁN vonalú. a munkaerõpiacra való kijutásukat is gátolja. az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény klubtagjai a Liszt Ferenc Mûveltségi Vetélkedõn adtak számot április 15-én a hetek óta tartó felkészülésükrõl az újonnan megnyílt Meggyfa utcai Idõsek Klubjában. Széll András. melynek alapján összeállítják a pályázatban támogatásra javasoltak jegyzékét. Karga Bt. z Egyesült Államok-beli Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházától idén ismét 250 mechanikus kerekes széket és egyéb gyógyászati segédeszközt kaptak a magyar mozgássérült emberek.000 forintot írt jóvá. Sinóros-Szabó Balázs. A különleges épület tervezését SinórosSzabó Balázs. melynek különlegessége.) A z egyéni kérelmek összegyûjtését és szociális rászorultság szempontjából történõ vizsgálatát a polgármes- teri hivatal szociális szolgáltató fõosztálya végzi. Az önkormányzat és az alapítvány közötti megállapodás értelmében a benyújtott támogatási igényt a Fõtáv Zrt.nikolett@obuda. ugyanennyi kerekes székkel. az egészségügyi. melyen keresztül e-mailben értesülhetnek az õket érintõ aktuális országos pályázatokról. a végleges építési terv augusztusra várható. az építkezés ütemezésérõl elmondta. és a jogosult számláján írják jóvá. mint idén. A tavalyi „Jobb velünk a világ!” elnevezésû koncerten fogyatékos fiatalok 16 millió forintot gyûjtöttek össze sérült társaik számára egy lakóotthon megépítésére. Domi Zs. (d. A több passzívház épületet tervezõ kft. a darmstadti passzívház intézet által minõsített építész és csapata vállalta díjmentesen. Az átadó ünnepséget a San Marco utcai székhelyû Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségénél (MEOSZ) tartották április 15-én.773.500 forint összegû támogatás megállapítása van folyamatban. Az irodalmi díjak több évtizedes történetét elemezte Szakolczay Lajos. Összefogás a fogyatékossággal élõkért 250 kerekes szék mozgáskorlátozottaknak A Tavaszi fesztivál az idõsek klubjaiban Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Kiskorona utcai Idõsek Klubjában április 11-én. akiknek szükségük van ilyen korszerû eszközökre az önálló életvitelhez. A támogatás kizárólag szociálisan rászoruló háztartás részére igényelhetõ. A tervezõcsapat ötleteket meríthet a passzívház lakóotthon tervezésére kiírt országos hallgatói pályázatra beérkezõ tervekbõl is. a Magyar Kultúra Lovagja székely és magyar népmeséket. A tervezõcsapat további tagjai: Ilt’ 98 Kft. az Aktív Passzív Stúdió Kft. tehát a rászorultak nem kapják kézhez a pénzt. anyagból épül fel a ház.

melyek hátterében a környezetszenynyezés.Az önök gyermekkórháza az egyetlen egyházi fenntartású intézmény. a Bethesda Gyermekkórház fõigazgatója tart elõadást május 9-én 18 órai kezdettel az Óbudai Kulturális Központban. (Cím: San Marco utca 81. a pszichológia tanszék vezetõje. ízületi megbetegedésekrõl tart elõadást dr. illetve az ajánlott személy vagy csoport tevékenységének. Vörös Éva San Marco Szabadegyetem A sorozat következõ elõadásán. Az indítvány benyújtásának módja: Az indítványt és mellékleteit a szociális szolgáltató fõosztályon (1033 Budapest. Velkey Györgytõl. Milyen eredményeket tudnak felmutatni ezzel kapcsolatban? . Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjjal oklevél és 500. viselkedészavaros és cukorbeteg gyermek.) . szám Cukorbetegek klubjai • A Békásmegyeri Cukorbetegek Klubjában a csontritkulásról. A gyermekegészségügy jelene és jövõje” címmel Dr. súlyosan sérült. aki(k) Óbuda-Békásmegyer egészségügyi ellátásának. Az akción 17 új véradót üdvözölhettek. strukturális és emberi erõforrás válságban van.Gyógyítani hatékonyan és eredményesen csak komplex megközelítéssel.) Felhívás az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj adományozására Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2007 májusában alapította az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjat. sportlövõ szakedzõ május 12-én 19 órai kezdettel.30. Ez egy tendencia vagy várható pozitív változás? . Nehéz feltételek között. egyetemi docens.Kórházunkban nagyon sok hátrányos helyzetû. ünnepélyes keretek között adják át annak a személynek vagy csoportnak. akár az egészségügyben kifejtett szervezõ munkájával kiemelkedõ teljesítményt nyújtott. április 28-án 14 órai kezdettel a Boldog Özséb Plébánia emeleti nagytermében. Farkas Erzsébet reumaszakorvos. Az indítványhoz csatolni kell 1 oldal terjedelmû. Fõ tér 2. a Bethesda Gyermekkórház fõigazgatójától. Így évrõl évre egyre több az asztmás. a tárcák szintjét is meghaladó politikai prioritásra van szükség ahhoz. eredményének rövid ismertetését. A díj adományozásáról a nyilvánosan meghirdetett felhívás alapján. valamint Óbuda lakosai életminõségének javításához kimagasló teljesítménnyel vagy életmûvükkel hozzájárultak. Gallóné Nagy Judit fõosztályvezetõ részére kell benyújtani. szociális és lakásgazdálkodási bizottság javaslata alapján odaítéli. Lénárt Ágota.000 forint összegû pénzjutalom jár. a Semmelweis Egyetem TSK tanára. Igyekszünk õket megkeresni a kórház falain kívül is.) rendeletében szabályozta a képviselõ-testület. szociális és lakásgazdálkodási bizottság javaslata után a képviselõ-testület dönt. Beadási határidõ: 2011. Véradás az Óbudai Egyetemen A felsõoktatási intézmény aktív társadalmi szerepvállalása keretében véradást szervezett óbudai és józsefvárosi telephelyein március 1jén és 2-án. súlyos finanszírozási. Cím: San Marco utca 81. . Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjban évente egy személy vagy csoport részesül. sokszor gyógyíthatatlan betegségben szenvedõ gyermek. Derekas Szilvia. 2. a mai társadalomra jellemzõ gond áll. ezen minden megjelent hozzászólhat az aktuális témához. így kerültünk prevenciós és reha- bilitációs programjainkkal kapcsolatba az elmaradott térségek kisebbségi lakosaival is. (V.) dr. A gyermekegészségügy kiemelt fejezetet kapott a terven belül. Velkey György. a Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szervezetének munkatársa elmondta.Mit tart a gyógyítás legfontosabb szempontjainak? . Mi lehet ennek az oka? kérdeztük Dr. szolgáltatásainak fejlõdéséhez. vagy a társadalom perifériájáról érkezõ beteg gyermek jelenik meg. az õszi és a tavaszi félévben. (A belépés ingyenes. kérdéseket tehet fel az elõadónak. a szociális és a spirituális szempontok egyidejû figyelembevételével lehet.) • A Margit kórházban mûködõ Óbudai Cukorbetegek Klubjában május 10én 16 órától lesz a következõ összejövetel. Sajnos azonban a finanszírozási környezet érdemi javulása nélkül nem várható átütõ eredmény. Indítványt olyan természetes személyre és csoportra (szervezetek vagy intézmények) nyújtható be. az önellenõrzés jelentõségérõl és gyakorlatáról tájékoztat Békefi Zsuzsa. Az idei évben erre 2011. A kórházban egy új profil is megjelent: a cigánymissziós program. Sportakadémia a mozgásról Folytatódik az ingyenes elõadássorozat: dr. század eleji életforma nem kedvez a gyermektársadalomnak.) Gyermekeink egészségérõl Manapság mintha több lenne a krónikus. tehát a testi. elhízott. Emiatt a gyermekgyógyászatnak is fejlõdnie kell ezen új irányokban. így ez a különösen hátrányos helyzetben lévõ szakág fokozott figyelemben részesül. A díjazott személyére bárki tehet indítványt. . A Semmelweis Tervben megfogalmazott diagnózisok mentén jó irányba indult meg a változás. június 30-án (csütörtök) kerül sor. tekintet nélkül a vallási hovatartozásra. Az egyetemen május 5-én lesz ismét véradónap.A XXI.Jelenleg a magyar egészségügy egymással összefüggõ. az olimpiai kerettagok sportpszichológusa. ebbõl ténylegesen 72-en adhattak vért embertársaik megsegítésére. (Cím: Tûzföld utcai bejárat. A felmerülõ kérdésekre Nyíri Gizella bizottsági referens válaszol a következõ telefonszámon: 4378659. A vércukor-.Az egészségügyben jelenleg komoly gondot jelent az emberi erõforrás hanyatlása és az alulfinanszírozás. A díjat a Semmelweis-napon. .10 Egészségügy 2011/8. de jelentõs egyházi és társadalmi segítséggel ezt szeretnénk megvalósítani közösségünkkel. a családok szétesése és sok más. indoklással alátámasztott ajánlást. „Anyagcsere” címmel dr. A több éves múltra visszatekintõ akciót eddig évente kétszer rendezték. „Gyermekeink egészsége. „A mozgás pszichés hatásai és a psziché hatásai a mozgásra” címmel tart elõadást az Óbudai Kulturális Központban. május 9. . Az indítvány feltételei: 1. Egyre kevesebb gyermekorvos dolgozik ezen a területen. az egészségügyi. Új népbetegségek jelentek meg. (Cím: Bécsi út 132. Ugyanakkor átfogó. hogy a gyermekeink egészsége kimutathatóan javuljon. akinek a képviselõ-testület az egészségügyi. akár a rehabilitáció vagy a betegség-megelõzés terén kifejtett tevékenységével. Az odaítélést és az átadást 35/2007. Ez a helyszíni tapasztalat jelentõsen befolyásolja mindennapi gondolkodásunkat. A rendelet szerint: A díj adományozható mindazon személynek vagy közösségnek. a mozgásszegény életmód. Az elõadást kötetlen beszélgetés követi. Halászlaki Csaba belgyógyász szakorvos tart elõadást. aki a kerület lakosságának egészsége érdekében akár gyógyító-ápoló munkájával. Igen széleskörû gyermekszakellátást biztosítanak. a lelki. 77-en jelentkeztek véradásra. mint 30-40 évvel ezelõtt.

hogyan kívánják elõsegíteni a szemléletváltást. illetve fém italosdoboz gyûjtõ edények kihelyezésére van lehetõség. Sz. hogy szelektíven. kiállításokat tekinthettek meg. iskolai osztály.például lépcsõház. színházi elõadásokat. Ahangsúly az ember felelõsségteljes vagy éppen felelõtlen magatartására került. Sz. Mûanyagpalack. Kemény Krisztina (Fidesz-KDNP).2011/8. A környezet és az emberi felelõsség kapcsolatáról Szelektív hulladékgyûjtés a háztartásokban Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata környezetvédelmi cselekvési programjában lehetõvé teszi a társasházaknak és lakásszövetkezeteknek. • csak a megjelölt hulladékot teszik a gyûjtõedénybe. hogy összefogásra. FOTÓK: ANTAL ISTVÁN E+E hulladék-begyûjtést szervezett Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az ÖKOMAT Nonprofit Kft. A rendezvénysorozaton ezúttal szûkebb környezetünket. Úgy tûnik tehát. A helyben történõ szelektív hulladékgyûjtéshez azok a társasházi.hu e-mail címen.Összesen 37 teljes értékû pályázat érkezett. mûanyagpalack. hogyan billenthetõ vissza lassan a természet egyensúlya. helyben gyûjthessék a lakók a háztartásokban keletkezõ papír. valamint gumiabroncsaiktól és akkumulátoraiktól A Verespatak drámája elevenedett meg fényképeken azon a kiállításon.laszlone@obuda. Az elbírálásnál legfõbb szempont az volt. Számos szervezet. 120 literes gyûjtõedény esetén 5840 forint. A kiírással elsõsorban az a cél. hogy a felnövekvõ nemzedék körében szemléletváltás következzék be a környezethez. miként kényszerítette lakhelyváltoztatásra a vadállományt az urbanizáció. a haszon reményében még a méreghasználattól sem rettent el a tulajdonos . hogy a felnövekvõ nemzedék körében szemléletváltás következzék be a tágabb környezetükhöz és a rá- szorulókhoz egyaránt. és hazánkat vették górcsõ alá a szervezõk és a résztvevõk az önkormányzat támogatásával. melyet a Békásmegyeri Közösségi Házban rendeztek az ÖKO-7 rendezvénysorozat részeként. Azok a lakóközösségek. A családok ingyen szabadulhattak meg feleslegessé vált elektromos és elektronikai berendezéseiktõl. A telepítési díj a gyûjtõedények árának 1/3-a. kommunális hulladékot nem. A kiírással a városrészben élõk lehetõséget kapnak az aktív állampolgári lét megtapasztalására. az önkormányzat számára rendelkezésre álló támogatási keret erejéig fogadják a jelentkezõket. fém italosdoboz hulladékot. civil és kisebbségi bizottság elnöke tájékoztatta lapunkat a kiírás eredményérõl. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Ha április. melyek csatlakozni szeretnének a helyben történõ szelektív hulladékgyûjtéshez. fiatalok válaszait. úgynevezett telepítési díjjal kell hozzájárulnia. A rendelkezésre álló keretösszeg közel 3 millió forint. Cs. Idén elõre megküldött kérdéssora várták a diákok. szervezettel együttmûködni? Leginkább a környezetvédelem jelent meg a programokban. Az ön- kormányzat vezetésének célja az. . vagy a helmli.tárolják a gyûjtõedényt. Az érdeklõdõk betekinthettek egyebek mellett abba is. melyhez a lakóközösségnek egyszeri alkalommal. sikerült felkavarni az állóvizet. A papírgyûjtõ konténer telepítése térítésmentes. míg az egyes pályázóknak nyújtható támogatás több mint 200 ezer forint volt. több iskola programok szervezését. • megfizetik a gyûjtõedény telepítési díját. óvoda jelentkezett.hangsúlyozta Kemény Krisztina. illetve önmagában az a tény. akkor ÖKO-7 A hagyományokhoz híven idén is megrendezték az ÖKO-7-et a Békásmegyeri Közösségi Házban április 11-tõl 14ig. a 4378891-es telefonszámon jelentkezhetnek. A felvételekbõl az is kiderült. Cs. hogy a jelentkezõk által tervezett projektek milyen mértékben érhe- tik el a meghatározott célt. melyek elmélyült kutatómunkát igé- nyeltek a versenyzõktõl. hogy • megállapodást kötnek az önkormányzattal. a rászorulókhoz és a közjóhoz fûzõdõ viszonyuk tekintetében. illetve lakásszövetkezeti lakóközösségek csatlakozhatnak. fejlesztését tartották legfontosabbnak. 240 literes gyûjtõedény esetén 7080 forint. • zárt helyen . ebbõl 11 oktatási intézmény és 26 civil szervezet jelentkezett a március 4-ei határidõig. A rendezvény résztvevõi a környezetvédelemrõl szóló filmeket láthattak. a rászorulókért Idén elsõ alkalommal hirdetett „Önkéntes pályázat”-ot az önkormányzat. a jelentkezõ civil szervezetek hozzáállása is.-vel közösen április 2-án és 9-én. egyúttal útmutatást is kaphattak arra. amelyek vállalják. segítségnyújtásra sikerült ösztönözni a városrészben élõk jó részét . szám Önkormányzat – Környezetünk 11 Pályázattal a szemléletváltásért Összefogással a környezetvédelemért. a kulturális. A jelentkezés folyamatos. Optimizmusra ad okot. mennyire tudnak más csoporttal. kukatároló . illetve fiatalabb diák- társaik segítését is megnevezte célkitûzésként. A szelektív hulladék begyûjtése és elszállítása térítésmentes. az egyes óvodák az udvari játszóeszközeik karbantartását.

gazos park . illetve névtelensége megõrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes 06-80555-111-es „Telefontanú” zöldszámán (hétfõtõl csütörtökig 8-tól 16. kerület. Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják. melyhez a szükséges PÁV-vizsga megszerzését ígérte. normál testalkatú. sötét nadrágot és bézs színû sapkát vi- selt.30-tól 16. erõs testalkatú nõ. kerületi Rendõrkapitányság munkatársai várják a további károsultak jelentkezését. A III. hívja a 4304700/204-es telefonszámot. Az egyesület honlapja a www.Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDAI SZIRÉNA vissza. illetve bûnmegelõzési tanácsokkal látják el a hozzájuk fordulókat. 165 centiméter magas. A III. melyre szintén nagyobb összegû készpénzt vett át a nõtõl. Tel. Érdeklõdni a 06-20-9581681-es telefonszámon lehet. itt tehetik meg bejelentéseiket. hogy a fogadóórára elõzetes bejelentkezés. Társa 30 év körüli. A pénzt a sértettnek nem fizette z új megbízottak feladata az lesz. hoszszú. Várják az egyesületi élet iránt érdeklõdõket. Pók utca 1. a tanfolyam nem indult el. kerületi Polgárõr Egyesület Ladik utca 2-6. egyenes. a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén! A rovatot összeállította: Szeberényi Csilla Polgárõr ügyelet és elérhetõség A III. A kapitányság munkatársai kérik. szám alatti tárolóhelyen a nap 24 órájában átvehetõk. akitõl több esetben nagyobb összegû készpénzt kért kölcsön. akit a képen látható férfi hasonló módon megkárosított. hogy aki a gra- ogszabály írja elõ a közterületen szabálytalanul parkoló jármûvek elszállítását 2009 augusztusától. Az elkövetõk február 18-án 17.egy külön központnak jelentik. A III. A felfedezett hibákat .30-tól 13. kék farmernadrág és fekete nadrág volt rajta. mb. Az elszállított jármûvek a III. a rendetlenségtõl. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. Internetes társkeresõn ismerkedett a csaló Városbiztosok a rendért „Buszosgábor” néven ismerkedett interneten az a férfi.megron- gált padok. A bûncselekmény elkövetésekor sötétkék pufidzsekit. kapitányságvezetõ: Horváth Antal rendõr õrnagy. A feladatot tûzoltók látják el külön díjazásért és természetesen szolgálaton kívüli szabadidejükben. amely továbbítja az illetékes hatóságoknak. a 107-es vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén! ménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik. jelentkezõket. hívja a 4304700-as telefonszámot. pénteken 7.obuda@gmail. illetve aki a bûncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik. megtisztulva a kosztól.30 óráig) az ingyenes 06-80-555111-es „Telefontanú” zöldszámán. illetve névtelensége megõrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes 06-80-555-111-es „Telefontanú” zöldszámán. Tájékoztatjuk a lakosságot. 180 centiméter magas.hu címen érhetõ el.45 óra körül egy Bécsi úti patikából különféle kozmetikai készítményeket tulajdonítottak el. fogadják a bejelentéseket. illegálisan elhelyezett szemét. illetve témamegjelölés alapján várjuk az érdeklõdõ állampolgárokat. Az elszállításhoz a közterület-felügyelet közremûködõt vesz igénybe. A A képen látható férfi egy internetes társkeresõn „buszosgabor” néven megismerkedett egy nõvel. Hol vannak az elszállított jármûvek? Álrendõrök J A z ismeretlen elkövetõk március 3-án 12 óra körül magukat rendõrnek kiadva bejutottak egy óbudai házba. jelenlegi tartózkodási helyükrõl vagy a bûncselekményrõl érdemleges információval rendelkezik. Kapcsolattartási lehetõségek: a 06-30-621-6088- as telefonszámon és a polgaror. majd különbözõ indokokkal további kölcsönöket kért tõle. a piszoktól. sötét hajú. hogy igazi világvároshoz méltó arculatot nyer Budapest. valamint a beígért munkát sem intézte el a férfi. fikán látható férfit felismeri vagy a bûncselek- Kozmetikumokat emeltek el a patikából Lopás megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettesek ellen a III. aki késõbb több sértettõl pénzt csalt ki.: 430-4710. Egyegy tûzoltó két négyzetkilométeres területért lesz felelõs. kerületi Rendõrkapitányság. A kísérleti programot követõen jövõre a fõváros meghatározó pontjain már mûködni fog. kerületi Rendõrkapitányság munkatársai kérik.polgarorobuda. szám alatti irodájában szerdánként 15-tõl 19 óráig ügyeletet tartanak. com elektronikus címen. A férfi 30 év körüli. amennyiben a jármû üzemeltetõje a jármû átvételére való jogosultságát igazolta és az intézkedés költségét megtérítette vagy a befizetés tényét számlával igazolta. Cserébe ezért munkát ajánlott. illetve névtelensége megõrzése mellett tegyen bejelentést (hétfõtõl csütörtökig 7. Fogadóórája: minden hónap elsõ csütörtökén 13-tól 16 óráig. Rendõrkapitányi fogadóóra BRFK III. a 107-es vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén! A Fõvárosi Önkormányzat úgynevezett városbiztosokat állít munkába. nak kedvezményes gépjármûvezetõi tanfolyamot kínált. . vagy a 107es. kerületi Rendõrkapitányság. hívja a 430-4700/172-es telefonszámot. melyet két hét alatt kell bejárnia és feltérképeznie. piros-fehér csíkos pólót. A város vezetése azt várja az új rendszertõl. kerületi Rendõrkapitányság. Fekete pufidzseki. Egyúttal a sértett hozzátartozójáMagánlaksértés és lopás kísérlete miatt ismeretlen tettesek ellen folytat eljárást a III. A teljes városbiztosi rendszer 2014-ig épül ki. hogy ügyeljenek Budapest tisztaságára és szépségére. és különbözõ értékeket próbáltak eltulajdonítani. aki a képen látható elkövetõket felis- meri. A rendõrkapitányság munkatársai kérik. pénteken 8-tól 13 óráig).

kerület Bécsi út-Z-KP-III övezet. A Vörösvári úti rendelõintézet központi telefonszáma: 388-9180. május 5ig juttassák el.. Hosszabb a pismányi busz útvonala Digitális távközlési rendszer a rendelõintézetekben lõ zöld kereszt turistajelzések kezdõpontjához.. szintveszteség nélkül visszasétálhatnak az említett két jelzéshez. amennyiben a fenti tervvel kapcsolatban javaslatuk. tel. Elõjegyzés lehetõsége a Csobánka téri rendelõben 8-tól 20 óráig. K. számú mellékletébe átemelte. Felkérem az érintetteket.16835/2 hrsz-ú telek-16837/1 hrsz-ú közterület.Laborc utca-Laborc köz-16817/3 hrsz-ú közterület. évi LXXVIII. Március három hétvégéjén leálltak a HÉV-ek Békásmegyer és Szentendre között. de meredekebb kaptatót. A Csobánka téri rendelõintézet központi telefonszáma: 454-7500. 388-8384.16835/3 hrsz-ú telek-16835/4 hrsz-ú telek. és megtakarítanak egy rövidebb. véleményük van. ég tart a mûemléki felújítás a Margit hídon. III.: 454-7506. III. akkor a hangmenü kihagyásával azonnal tárcsázhatja.Laborc köz. Bús Balázs polgármester FOTÓK: ANTAL ISTVÁN FELSÕVEZETÉK-KARBANTARTÁS. Akik véletlenül tovább utaznának az Ösvény utcai végállomásig. A szabályozási terv készítésének célja a jelentõs forgalmú Bécsi út menti területek fejleszthetõségének vizsgálata. valamint a teljes tervezési terület helyzetbehozása a fennálló problémák rendezése mellett. Elõjegyzés lehetõsége a Vörösvári úti rendelõben: 8-tól 20 óráig. és továbbra is itt kell leszállni a sárga sáv és az újonnan létesü- A mennyiben ismeri a kiválasztott melléket.Testvérhegyi lejtõBécsi út által határolt terület. Fõ tér 3. a közterületeket és a telkeket elválasztó kötelezõ határoló vonalak. A Vörösvári úti Szent Margit Rendelõintézetben és a Csobánka tériben digitális távközlési rendszert állítottak üzembe.: 388-7760. az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló törvény 9.2011/8. hogy az önkormányzat az alábbi területre készít Kerületi Szabályozási Tervet: Bp. A z eddigi végállomás neve Tátika utca lett. Az új telefonközpont hangmenü alapján képes kiválasztott melléket kapcsolni. ugyanis a felsõvezetékek karbantartását végezték a szakemberek. Készülõ Kerületi Szabályozási Terv Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere felhívással fordul a kerületi társadalmi és érdekképviseleti szervekhez. A tervezési terület vonatkozásában több szabályozási terv készítési kísérlet is történt 2001-ben. A hangmenübõl egyetlen gomb le- nyomásával elérheti a leggyakrabban keresett rendeléseket. valamint az intézményi és lakó területek közötti észak-déli irányú tömbfeltáró út Testvérhegyi lejtõre való kikötési lehetõségének feltárása. úgy azt írásban az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Irodájához (Bp. az átkelõt 2009 augusztusában zárták le a forgalom elõl. szám Beruházás – Közlekedés 13 Mûemléki felújítás a Margit hídon M Hibaelhárítást végeztek az ELMÛ dolgozói a Szentendrei út-Raktár utca sarkán Kitekintés: a szentendrei HÉV-állomástól a Pismányba közlekedõ 873-as autóbusz útvonalát 700 méterrel meghosszabbították. Képünk a pomázi HÉV-megállóban készült . ahol a díszítõelemeket szerelik fel. Mint ismeretes.) 2011. § (2) bekezdése alapján ezúton értesíti az érintetteket arról. 2005-ben. A többször módosított 1997. tel. a szobrok készülnek és a kandeláberek kerülnek a helyükre. mely rendelet az RRT-ben rögzített szabályozási vonalakat az ÓBVSZ 8. A gépjármûveket tavaly õsszel engedték vissza a hídra. valamint a lakossághoz. a korhû korlátok.. I. A területre korábban érvényben lévõ részletes rendezési terv hatályát vesztette az ÓBVSZ elfogadása során. így azok továbbra is élõ. A tervek megtekinthetõségérõl folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot az újságban megjelenõ felhívással. azok ez utóbbin kényelmesen.

obudamatek.14 Iskoláink – Oktatás 2011/8. nyelvtanból. fizikából. felnõtteknek pénteken 15-tõl 17 óráig tart a nyelvoktatás. valamint közelebb hozni az informatikát a magyar hallgatókhoz. Bukásmegelõzés bármelyik tantárgyból a tanév végéig. magyarból és történelembõl. és szívesen tanulnának a szeptemberben újonnan induló. meddig tudott ébren maradni a könyvek bûvöletében. Román nyelvoktatás A Budapesti Román Egyesület. az Országos Meteorológiai Szolgálat szuperszámítógépének és az IBM új tárolási megoldásainak bemutatása is. melyen részletes felvilágosítást kapnak. hanem írtak és átírtak verseket. és összesen több mint 200 000 kilométert futott.az amerikai vetélkedõk „mesterséges” nyertese Mr.hu Thalész-kör . érettségire. történelembõl. a Bölcsõdék Napján tartott szakmai rendezvényen adták át a Kõrösi Csoma Sándor Kulturális Központban április 21-én.) Több információ: www. páratlan héten Gyöngyfa készítés. A gyerekek nemcsak olvastak. a Fõvárosi Román Önkormányzat a III. Tétel. tanév végi záródolgozatokra. A verseny ideje: május 5-én 14. Vármegye utca 13. A jelentkezõket a 06-20-5648245-ös telefonszámon várják. pótvizsga. hogy az idén 100 éves IBM ezzel is igyekszik bemutatni a technológiai fejlõdés állomásait.playingenglish. Az IBM hazai szakértõi a kamion belsejében érdekes elõadásokkal. Az elõ- adások közt szerepelt a mesterséges intelligencia-kutatás legújabb eredményeinek .) kamion 2007 óta járja a világot. A nyelvoktatás helyszíne: V. hogy segítsék a hangszerválasztásban az Aelia Sabina Mûvészeti Iskolába felvételizõ diákokat Korrepetálás. Lehetõség van mindennapos korrepetálásra. kisérettségire. Másnap a gyerekek oklevelet kaptak. (Érdeklõdni a 243-1509-es telefonszámon lehet. matematikából emelt szintû 5. érettségi és pótvizsga elõkészítõk FOTÓK: ANTAL ISTVÁN armadik alkalommal rendezte az Óbudai Nagy László Általános Iskola Váradi utcai intézménye a „Hosszú sorok éj4 hét alatt angolul szakáját” a NemzetMiért tanulna évekig? közi GyermekMiért költene százezreket? könyvnap tiszteleté80 óra alatt stabil alapok. a legújabb technológiák ismertetésével várták a hallgatóságot.m osztályban. szám Pro Familiis díj A bölcsõdei munka területén kifejtett kiemelkedõ tevékenységéért Pro Familiis szakmai elismerésben részesíti Tárnoki Erzsébetet. közel 20 országban fordult meg. az érettségi tételek közös kidolgozására irodalomból. az Óbudai Egyesített Bölcsõdék intézményvezetõjét a Nemzeti Erõforrás Minisztérium. kerületi Román Kisebbségi Önkormányzattal közösen ingyenes. Felkészítés osztályozóvizsgára. Szaktanárok szakszerûen. a gyerekek által kért napokon és idõpontban. gyöngyfûzés. aki felolvasott a gyerekeknek és rímeket. évismétlés helyett. A díjat. Átolvasták az éjszakát Hangszerbemutatót tartottak a Péter-Pál Iskola tornatermében április 18-án. Pótvizsga elõkészítés minden tantárgyból. sáson csaknem kétwww. mely tanúsítja: ki.com száz alsó tagozatos. kémiából. Egyéb foglalkozások: páros héten Gobelin Hímzõkör. A diákokat minden délután 2-3 fõs kiscsoportban oktatják a tanárok a Vörösvári úton. Negyedik osztályos tanulók jelentkezését várják. a logikai feladatokat. re.30 órától. ötödikes és hatodi(06-1) 322-1537 H kos tanuló vett részt. verseket is faragott velük együtt. nagy gyakorlattal oktatják az általános és középiskolai tanulókat matematikából. Este vendégül látták Lackfi János kortárs írót. Gyerekeknek pénteken 17-tõl 19 óráig. A Matekverseny Matematika tehetséggondozó versenyt hirdet a Bárczi Géza Általános Iskola. Watson -. hagyományõrzõ nyelvoktatást indít felnõtt kezdõ és haladó. ( A jelentkezõk a 06-20-946-2027-es számot hívhatják.és feladatsorok kidolgozása. Az idei magyarországi turné apropóját az adta. Az éjszakai olvamagabiztos beszédtudás. akik szeretik a matematikát. az IBM System x utazó kamionja április 14-én az egyetem Bécsi úti épületének udvarán parkolt. A jövõ 10 keréken érkezett az Óbudai Egyetemre Az IBM Magyarország és az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának évekre visszanyúló együttmûködésének eredményeként. gyermek kezdõ és haladó csoportoknak.

Mikor égethetõ avar és kerti hulladék? A vonatkozó helyi önkormányzati rendelet értelmében avar és kerti hulladék égetése ÓbudaBékásmegyer egész területén októberben. Aki a tilalom ellenére avart. szám Zöldoldal 15 Fogadj örökbe egy zöldterületet! Idén is lehet pályázni a szebb környezetért Az önkormányzat évrõl évre egyre nagyobb sikerrel hirdeti meg kerületi iskoláknak. novemberben. milyen nagy hatással van az itt élõk közérzetére. emellett erõsíti a lakóhelyükhöz való kötõdésüket is. civil szervezeteknek a „Fogadj örökbe egy zöldterületet!” elnevezésû pályázatot.a Lakásfenntartó Szövetkezet nemrégiben elbontatta a kerítést. valamint a Duna felõli oldalon a Királyok útja 200-210.és jótékonysági vásárral egybekötött kutya és macska örökbefogadó napot tart több állatvédõ szervezet április 30-án 9-tõl 16 óráig a Kerék utcai Máltai játszótéren. a fõvárosnak. Faragó Istvánnétól megtudtuk . csütörtökön és szombaton 10-tõl 15 óráig megengedett a tûzvédelmi elõírások betartása mellett. ködös. illetve a bérlõ. FOTÓK: ANTAL ISTVÁN A Szentendrei út 1828. Meghívott szervezet az Elveszett Állatok Alapítvány.2011/8. hogy a civil szervezeteket és a kerületi iskolásokat bevonjuk a közterületek rendbetételébe.kerti hulladék elszállíttatása az ingatlantulajdonos. hogy mindenki számára megnyugtató megoldás születhessen. Az önkormányzattól pályázatonként maximálisan 200 ezer forint támogatás nyerhetõ el. A korábbi évek sikerei alapján bízom abban. civil tanácsnok nyilatkozott lapunknak. Párás. Csillaghegyen több területet is örökbe fogadtak iskolák és civil szervezetek öszszefogásával. Az ingatlanon keletkezõ . Ez lehet akár az elvégzett emberi munka értéke is. hogy idén még többen kedvet kapnak a pályázat benyújtására a kertvárosi részeken és a lakótelepeken egyaránt tette hozzá Laukonidesz Lilla. hogy a zöldterületek rendben tartása. illetve kerti hulladékot éget vagy a nyesedék elhelyezésére és elszállítására vonatkozó elõírásokat megszegi. hogy a legközelebbi. . Békásmegyeren a Pais iskola környéke. Fõvédnök a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. van ami azonban teljesen biztosnak látszik a Szigettel kapcsolatban: a szervezõk egymillió forint kötbért fizetnek. s a védelmük érdekében körbe is kerítették a területet. a Gladiátor utcai pihenõpark elõtt az Aquincum-Mocsáros Egyesület ható vagy nem komposztálható . (Tárgyi felajánlásokat és segítõket is várnak.com címen.Képviselõként számtalanszor tapasztalom. Cs. gondozzák az általuk kiválasz- tott zöldfelületet. melyre április 29-ig lehetett jelentkezni.) Sziget Fesztivál: automatikusan leszabályozzák a hangerõt A Fesztivál-programok alakulnak. Tavaly a sikeres pályázóknak köszönhetõ- en megszépült többek közt a Gladiátor utcai játszótér és pihenõpark. szám alatti ház lakói évek óta gondozzák a házuk elõtti közterületet: virágokat és bokrokat ültettek. arra ösztönözve õket. májusi közgyûlésen tûzze napirendre a kérdést. Vissza a kerítést! Állati örökbefogadó nap jótékonysági vásárral Virág.) Sz. ápolása. márciusban. valamint a telek használójának feladata és kötelessége. az Óbuda Gimnázium diákjai pedig fákat ültettek a Szentlélek téren. A hangerõt automatikusan leszabályozzák. melynek feltétele 30 százalék önrész biztosítása. (A Hajógyári-sziget igénybevételéért idén elõször 50 millió forint területhasználati díjat fizet a Sziget Szervezõ Kft. A pályázat célja. Az eseményt az Elszánt Állatvédõk és a Budapesti Állatmentõk szervezik. a színpadok tájolására is nagyon ügyelnek. szabálysértést követ el. A kerítés visszaállítása érdeké- ben a lakók aláírást gyûjtöttek és kérik a szövetkezetet. mely cselekményért 30. hogy egész évben ápolják.a rendszeres szemétszállítással el nem szállítLevendula ültetõ délelõttöt rendezett április 16-án Mocsárosdûlõn. Csakhogy - amint azt az egyik lakótól. kitéve ezzel a növényeket a biztos pusztulásnak. szám alatti házakat körülvevõ zöldterület. Jelentkezni lehet az ellancs@gmail. Cs. Sz. szeles idõjárás esetén az égetés tilos.000 forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható. vagy a 06-20-978-4345-ös telefonszámon. valamint februárban. ha túllépik a zajszintet Az oldalt összeállította: Domi Zsuzsa (55 decibel) 23 és 6 óra között. A részletekrõl Laukonidesz Lilla (Fidesz-KDNP) önkormányzati képviselõ. .

.

.

Friedmann Márton okleveles táj. rövidebb virágzási idejû fajtákat: harangláb hibridek (Aquilegia). hogy a növényeknek elegendõ helyük legyen mélységében is változatos. PannonLiteratúra Kft 2008. Nyitva: hétfõ-péntek: 8-tól 20 óráig. amíg látványos virágokat hozhatnak. A vonalas szalagágy legalább 2 méter széles legyen. Virágkötõ kollégáink gyorsan elkészítik a kívánságainak legmegfelelõbb csokrot. szarkaláb (Delphinium). többszörös ismétléssel ültetni. nyár közepén (júliusaugusztus) és szeptember környékén.18 Környezetünk – Szabadidõ 2011/8. Ezek a növények föld alatti részek (hagymák. amelyek több mint két éven keresztül minden évben hajtanak.és kertépítész mérnök Köszöntsük együtt az édesanyákat és a ballagó fiatalságot! Velünk egyszerûen megoldhatja az ajándékozást. sokáig virágzó fajták: kerti margaréták. Az évelõszigetek kialakításánál a magas. habitusukkal díszítenek. íriszek. évben éri el végleges kinézetét. amik alacsony. A A lezáró évelõcsoportok célja. A virágzás ideje szerint legharmonikusabb eredményt az hozhatja. Elrendezés szerint megkülönböztetünk körbejárható. magas kúpvirág (Rudbeckia) fajták. varjúhájak (Sedum). gumók. Mezõgazda Kiadó. Élénkítõ színfoltoknak alkalmazhatunk kisebb jelentõségû. sövény) tövéhez ültetve annak formáját kapcsolják be a kert szerkezetébe. Évelõket õsszel és tavasszal telepíthetünk. Az évelõk az év legnagyobb részében lombjukkal. zöldhúr (Sagina). amiket virágszegény idõszakok váltanak fel. tatárvirág (Iberis). www. laza vonalvezetésû évelõszigetet. Bécsi út 387. hogy ne kelljen sorban állnia! Az idõt ne nálunk töltse. Alkalmazzuk õket szoliterként. levendula. hangsúlyos növények kerüljenek a kiültetés belsejébe. kakukkfû (Thymus). szám Gondolatok a kertben Izgalmas. A virágokat minél elõbb ültessük a helyükre. egyúttal kijelöljék a gyep és a növénycsoport találkozásának határát is. ezek természetesebb hatásúak. mályvarózsa (Alcea). Telefon: 430-0256. Végül helykitöltõket. a megfelelõ sûrûséggel. fákat a kert szerves részévé tegyék. talajra lapuló levélrózsa segítségével telelnek át. Néhány hét az. épületek geometriai formáját feloldó. ezáltal a kiültetés karakterét adják meg. virágzási csúcsokat alakítunk ki. bokros növényt válasszunk. mint az egynyáriak virágai. cserje. Fontos szempontok a kijelölt hely ökológiai adottságai: a bena- Körbejárható évelõsziget pozottság. Rendelje meg elõre. rozmaring (Rosmarinus). lombmintázatú növényeket. ker. Kialakításuknál figyeljünk a konkáv (a hátrafelé fokozatosan emelkedõ) térkialakításra. a szélek felé kompakt foltokban ültetve alkalmazzunk alacsonyabb. és az évelõ szalagágyakat. ha több szakaszra osztjuk a tenyészidõszakot. hogy egészséges. III. A növények vásárlása és ültetése során figyeljünk arra.). térlazítókat alkalmazhatunk. bugás lángvirág (Phlox). magas növésû évelõk: sisakvirág (Aconitum). természetszerû látványt alkotni a magas térfal elõtt. Ezeket érdemes nagyobb egyedszámban. gyöktörzs. z évelõk leggyakoribb kiültetési módja az évelõágy.és facsoportokat lezáró évelõágyakat. kis egyedszámban. szombat-vasárnap: 8-tól 18 óráig. sárga cickafark (Achillea filipendulina). vagy szakértõ kertész eladóink segítenek kiválasztani az alkalomhoz legjobban illõ cserepes virágot. Az évelõágy a 2-3. Növények a kertépítészetben. ekkorra tervezzünk a növények távolságánál és a talajelõkészítés során is. arany pimpó (Potentilla aurea). amelyek vonalas kerti elemek (kerítés. Nagy dísznövénylexikon. Nálunk három virágzási csúcs kialakítására van lehetõség: nyár elsõ felében (május-június). változatos levélszínû. hanem szerettei között.hu .. FitoLand Óbuda Bp. ezek különleges. A hangsúlyképzõk (téralakítók) alkotják az évelõágyak kiemelkedõ tömbjét.) 2003. keleti mák (Papaver orientale). hogy az épületeket vagy a cserjefoltot. mákkóró (Macleaya). fajtánként is változtatva. tündérfürt (Aruncus). egyes õszirózsa fajták (Aster sp. A hangulatteremtõ évelõk közé tartoznak a középmagas (40100 centiméter). talajtakaró jelleggel kitöltik az üresen maradt területeket: gólyaorrfélék (Geranium). Felhasznált irodalom: Schmidt Gábor (sz. tarackok) vagy földre hajló hajtásrészek. hegyi ternye (Alyssum montanum). talajadottságok és vízellátottság lényegesek a növények számára.fitoland. jól fenntartható évelõágy kialakítása Évelõknek botanikailag azokat a lágyszárú növényeket nevezzük. Ezután csoportosíthatjuk és rangsorolhatjuk a növényeket. Évelõágyba általában 50150 centiméter nagyságú évelõket használunk.

A zarándoklat útvonala 1.. * 6. Nagytétényen: dr. Erdõ Péter bíboros. Cím: Bécsi út 96/B.30 órakor emlékestet rendez névadója tiszteletére. Az idõszaki bemutató .) A Az Óbudai Egyetemi Lelkészség programjai Május 7. A múzeum szakemberei tárlatvezetésekkel.30 óra indulás Csillaghegy-Káposztásmegyer-Fót. „Pál kihallgatásai” címmel május 3-án. Cím: San Marco utca 81. az érdeklõdõket szívesen látják programjaikon. múzeumpedagógiai foglalkozásokkal és rendhagyó irodalomórákkal igyekeznek megismertetni a közönséggel akik közé minél több diákot is várnak . kedden 10-tõl 19. (Helyszín: Budavári Önkormányzat. aki bordalokat ad elõ. * 4.a sokol- dalú mûvész tevékenységét. * 7. a Család Évében a Városmajori Jézus Szíve Plébánia. Zichy-kastély.30 óra indulás Farkasrét-Gazdagrét-Kelenvölgy-Budatétény-Nagytétény. Máriaremetén: dr. * 5. Este 19 órakor szentmiséket mondanak. szám Kultúra – Hitélet 19 Saxon Poliuniverzuma Ezzel a címmel tekinthetõ meg kiállítás az Óbudai Egyetemen Saxon Szász János képzõmûvész. (Kezdés: 18. (Cím: Arató Emil tér 1. aki Óbudán él. érintve városszéli plébániákat. hogy a rádió által 2009ben meghirdetett drámapályázatára írta Nyikos Örsi.30 óra indulás Soroksár-CsepelNagytétény. Székely János püspök. valamint életútjának személyes vonatkozásait.2011/8. * 8. szakasz: 9 óra indulás Rákoskeresztúr-Rákoshegy-Pestszentlõrinc Havanna lakótelep.) Krúdy emlékest Az Óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kör május 12-én 16.amely szeptember 18-ig várja a látogatókat . Akit tehát érdekel. fotókkal. * 3. A Havanna lakótelepen: dr. neves színészek közremûködésével megrendezték. ahol este hálaadó szentmisét tartanak. Köszöntõt mondott L. Óbuda-Békásmegyer polgármestere. Tel. Annak ellenére.Máriaremete. Az öt végponton a szomszédos szakaszok zarándokai találkoznak egymással ott. 19 óra: Te Deum a Magyar Szentek templomában (minden egyetemistának és oktatónak). Megbocsátás Napja a Platánban Óbuda Napja alkalmából. Az egyórás darab érdekessége. A Biblia világa Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia világa” (korábban Bibliai életutak) elnevezésû sorozatban. Belépõjegy: 100 forint. most újra meghallgathatja ezen az éjszakai órán! • A „Kassák!” címû új állandó tárlat Kassák Lajos munkásságát mutatja be. Ez is a férfi-nõ kapcsolat kimeríthetetlen témakörével foglalkozik. Az alkotó az egyetem egyik jogelõd intézményének. szakasz: 7. bejárat a Kadosa utcáról.30 órakor. Az est helyszíne a Kéhli vendéglõ Krúdy Szalonja. május 5-én és 6-án elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidõ után visszahozott dokumentumok után a Platán Könyvtárban. Közremûködik Tálas Ernõ operaénekes. szakasz: 7. és a Rádiószínházban idén január 3-án már egyszer közvetítette a rádió. feltaláló mûveibõl.). az ottani városmisszióra készülve szervezte meg a Bécs körüli zarándoklatsorozatot. „Hajótörés Máltán és a Rómába érkezés” címmel május 10-én hallhatnak elõadást. szakasz: 7.30 óra indulás Soroksár-Pestszentimre-Pestszentlõrinc Havanna lakótelep. A budapesti Élõ Rózsafüzér Zarándoklat kilenc egyidejû gyalogos zarándoklatból áll. csütörtökön 10-tõl 19.30 óra indulás Csillaghegy-Pesthidegkút-Máriaremete. szakasz: 7. (Nyitva: szerda-vasárnap 10-tõl 17 óráig. Élõ Rózsafüzér Zarándoklat Az Élõ Rózsafüzér Zarándoklatot Budapestért. mint az Exszeregy. korabeli dokumentumokkal. FOTÓ: ANTAL ISTVÁN Cukorlányok A Fapadoskönyv Kiadónál jelent meg Adamkó Fanni második regénye. A Cukorlányok vonalvezetése filmesen hömpölygõ. Az Óbudai Egyetemi Lelkészség nyitott. zarándoklat ötlete a bécsi Andreas Schätzle atyától származik.) Új kiállítások a Kassákban Két kiállítás nyílt április 19-én a Kassák Múzeumban. Cím: Fõ tér 1. aki elõször 2003-ban. a Budapest körül élõkért május 14-én 9 szakaszban szervezi már ötödik alkalommal. Fóton: dr. Udvardy György püspök.. szinte megelevenednek a szereplõk és magukkal ragadják az olvasót. hogy a darab nem ért el helyezést a versenyben. Nyitva tartási idõ: hétfõn 12-tõl 18. Krúdy Gyula írásaiból Mécs Károly kiváló mûvész tolmácsolásában hallhatnak összeállítást az érdeklõdõk.) * Június 19. pénteken 12-tõl 18 óráig.a múzeum 35 éves történetét tekinti át archív anyagokkal. természeti és kulturális értéke- ket.) A meghívott ismeretlen Ezzel a címmel közöl hangjátékot az MR1 Kossuth Rádió május 8-án éjszaka hajnali 1 órától. közéleti szerepeit.: 439-0936. (Cím: Mókus utca 22. szakasz: 7. mely hagyományt teremtett Bécsben és Ausztriában. az Országgyûlés Kulturális Bizottságának elnöke és Bús Balázs. munkanapokon 8-tól 18 óráig. a Bánki Donát Mûszaki Fõiskolának hallgatója volt 1984-tõl 1988-ig. szemléltetõ összefoglaló ábrákkal követi végig Kas- sák tevékenységének kiemelkedõ állomásait: szerkesztõi. képzõmûvészeti és írói munkásságát.: Szent Flórián-bál a budai görög katolikusok szervezésében. „Miért idõszerû ma az Apostolok cselekedetei?” címmel elõadásokat tartanak. szakasz: 9 óra indulás Rákoskeresztúr-Rákosliget-Cinkota-Kerepes. mely naplóregény volt. minden páratlan hét szombatján 10-tõl 14 óráig. . Beer Miklós megyés püspök.30 óra indulás Farkasrét-Makkosmária-Budaszentlõrinc . * 2. * 9. Simon László író. Házigazda Kanizsa József és Király Lajos.35 éves a Kassák Múzeum” címmel rendezik. kegyhelyeket. szakasz: 7. szerdán zárva. Egy-egy szakasz körülbelül húsz kilométer hosszú. szakasz: 8 óra indulás Máriabesnyõ-Gödöllõ-Kerepes. Az érdeklõdõket keddenként várják az ÓKK-ba. Kerepesen: Spányi Antal megyés püspök. de egy kissé más stílusban. (A kiállítás május 1-ig látható. a Cukorlányok. • A másik kiállítást „Az avantgárd múzeuma . Fõvédnökök: Cecei-Horváth Gergõ és CeceiHorváth Tibor. Hagyományos és digitális formában.

amely a zöldfelület csökkenését eredményezi.§ (12) pontjára. A benyújtott pályázatokat a tulajdonosi. A pályázat keretében nem támogatható: kerti kisgépek beszerzése. eperfa (Morus). a társasház/lakásszövetkezet tulajdonában lévõ. a fizetés módját és feltételeit. mely szerint a kerület közigazgatási területén nem telepíthetõk a következõ fafajok: nyárfa (semmilyen fajtája). ingatlanok. 12. ezen belül növényültetésre. hogy a pályázatok elkészítésénél Óbuda-Békásmegyer Városépítési Szabályzatának rendelkezéseit teljes mértékben figyelembe kell venni. III. zártkörû licitet tartson.com. (A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást ad a vagyonhasznosítási osztály vagyonkataszteri csoportja a 437-8673-as és a 437-8806-os telefonszámokon. Pályázható tevékenységek: a pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a lakóépület közvetlen környezetében lévõ. A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot tenni. vagy közterületen fekvõ zöldterületek gondozására. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztály A helyiségek vonatkozásában az ajánlattevõnek vállalnia kell szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos. a 437-8643-as telefonszámon. Pályázni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában (1033 Bp. felkerült a www. kialakítására és megtisztítására. 3. • hiteles igazolást az önkormányzati tartozásmentességrõl.hu. ingatlan. és a megállapodást nem az abban foglaltak szerint teljesítette.. A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a Bp. május 20-án 10 óráig. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztályán. Az önkormányzat a pályázaton való indulást és a pályázatban vállaltak teljesítését késõbbi pályázatok elbírálásánál elõnyként figyelembe veszi. • tételes költségbecslést./19. Helyiséghasznosítási Csoportjánál (1033 Bp. szerdán 8-tól 16. olyan szilárd burkolat készítése.. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt.obuda. Döntésérõl a pályázókat 15 napon belül értesíti. • a pályázat tartalmi és esztétikai színvonala. hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon. 12 óra. május 23-án 12 óráig lehet benyújtani a Budapest III.hu oldalról a pályázatok menüpont alatt. Harrer Pál utca 2. A pályázat benyújtásának határideje: 2011.a kerület Környezetvédelmi Alapjának terhére . 12001008-0014064500100001).és mellékvízmérõk kiépítését. valamint a következõ internetes hirdetési fórumokra: ingatlan. illetve a pályázati adatlap letölthetõ a www. Fõ tér 1. A támogatás mértéke: a pályázónként elnyerhetõ legmagasabb összeg: 250 ezer forint. fotókkal kiegészítve). Bírálati szempontok: 1. Szentlélek tér 7. Felhívjuk a pályázók figyelmét arra. • az elvégezni kívánt munka leírását (tervrajzzal kiegészítve). illetve. melyeket a társasház/lakásszövetkezet önrészként finanszíroz. A pályázat nyerteseivel az önkormányzat a döntést követõ 30 napon belül megállapodást köt. Környezetvédelmi hatás 4. csütörtökön 8-tól 13 óráig). városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság bírálja el. sz. május 13. melyben külön vannak feltüntetve azok a tételek.zöldfelület gondozási pályázatot hirdet a kerületben lévõ társasházak és lakásszövetkezetek részére. A támogatás feltétele: 30% önrész biztosítása. nem kaphat támogatást. A pályázatot a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján kell benyújtani (1033 Budapest. balesetveszélyt okozó mûtárgyak. bálványfa (Ailanthus). Harrer Pál utca 2. május 23-án 12 órakor a Bp.). a helyiség(ek) vételárát.. nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére lyiségében történik. valamint parképítési feladatok elvégzésére fordítható.obuda. amelyeknek az önkormányzat felé nincsen tartozásuk. talaj javításra (indokolt esetben talajcserére). III. Pályázatot azon társasházak/lakásszövetkezetek nyújthatnak be./19. A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. Az önkormányzat a nyertes pályázókkal támogatási szerzõdést köt. alatt.). akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat letéti számlájára. A támogatás formája: egyszeri. Pénzügyi megvalósíthatóság. A pályázat elbírálása során elõnyt jelent: • nagyobb önrész vállalása. A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell: • a lakóépület és környezete rövid bemutatását ( vázlatrajzzal. tehermentes. rendbetételére. A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot 2011. növénygondozásra. Kertépítészeti. vissza nem térítendõ. A pályázat bontása 2011. A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ a Celer Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. • társasház esetében a pályázat benyújtására vonatkozó közgyûlési határozatot. telefon: 430-3468-as és 430-3469-es.) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában álló üres..20 Pályázat 2011/8. ügyfélfogadási idõben: hétfõn 14tõl 18. parkolóhely kialakítás. lakásszövetkezet esetén igazgató tanácsi határozatot. vagy kertépítészeti elemek elhelyezése. amely lehet az elvégzendõ munka értéke is.) kapható pályázati nyomtatványon lehet. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp. szám Pályázati felhívás zöldfelületek gondozására Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata .net. kertészeti érték. 2. I. melynek tartalmaznia kell a pályázó adatait. különös tekintettel a 29.. fsz. közterülettel határos. haszonnövény termesztése.hu honlapra. kerület Fõ tér 1. III. vagy „társadalmi munkaként” elvégez. (Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban. Amennyiben a társasház/lakásszövetkezet korábban bármilyen önkormányzati támogatásban részesült.. a vagyonhasznosítási osztály hivatalos he- . melyben részletesen szabályozza a kapott támogatással való elszámolás feltételeit. a pályázatokat zárt borítékban 2011. I. • a nagyobb terület rendbetételének illetve gondozásának vállalása. Városképi hatás. A pályázat kiírója fenntartja jogát. A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától számított 60 napig köteles tartani. melyekre támogatást igényel a pályázó és külön azok a tételek.

A megnyitó. A Mûvelt Nép segédszerkesztõjeként folytatta 1950-ben újságírói munkáját. hétköznapokon 9-tõl 16 óráig a San Marco utca 81. mely olyan. pálló papírzsák csap ki szinte triolában. hová naponta megérkezem. egyre drámaibb hangvételûek lettek. már csak az étterem sülthagyma-pörkölt-tengerén kell átgázolnom. ez a jó kezdet! Hársfák közt lakom s tudom. e tündéri ajándék. orrcimpám kitágult. letútja önmagában is kalandos regény. e hármashangzattal búcsúzom a kanyartól. 1946-ban a III. dramaturg. vígan skálázik: a kerítés mögött rózsa mély illata. kerületbe költözött. Elsõ írásai a „Válasz- ban” és a „Csillagban” jelentek meg. ifjúság! Ó. ami a legnagyobbak közé emelhette volna. majd 1954-1955-ben az Irodalmi Újság munkatársa lett. Késõbbi írása egyre tragikusabb. hánytató benzingõz. miért zuhant ki Kondor Béla festõmûvész lakásának ablakából 1961. síkosan landolok a kocsmaajtóban s férfiasan beszippantom a sör-bor-pálinka-szagot. még most is belepirulok. ha büdös. mogorva utcák-évek közé beszorított darabnyi gyerekkor. 50 évvel a halála után sem ismertek annak körülményei. egyre kiábrándultabb írói szemléletet közvetítettek. az „Elveszett paradicsom” 1961-ben jelent meg. . asszonyosan alt. hogy földön bukdácsoló pilóta vagyok. összemorzsolok egy levelet s szippantgatom. illetve május 15-én a 9 órás szentmise után kézmûves foglalkozáson és tárlatvezetésen is részt vehetnek az érdeklõdõk. mélyén egy kis ammóniákkal. hamarosan a Szabad Szó felelõs szerkesztõje lett. álruhás királyfi! Micsoda röhejes alak voltam. ami van. hogy öngyilkossággal vetett véget életének. A tárlatot Garami Gréta mûvészettörténész nyitja meg. Kezdte mint gyógyszerészsegéd 1941-ben. Kortársai szerint inkább virtuskodó alkat volt. mivel nyár van. Így érkezem a sarki cukrászdához s átrepülöm azt a pár métert vanília-szárnyon. mert azért kell valami kábulat. keserû kipufogó gáz. rothadó rongy.2011/8. az önpusztítással. fáradt. e földi csoda. Pál (1894-1981) festõmûvész alkotásaiból a San Marco Galériában. vagy legalábbis azt képzeltem! Ó. Legismertebb mûve. mint a narkósok. egyre pesszimistább. Lehajtott fejem fölrántja a kihaló diófa. talán ezért is terjedt el a feltételezés. hát csúnya. Kezdeti írásain Móricz Zsigmond hatása látszódott. május 7-én 15 órakor a Szent József Házban (Békásmegyer-Ófalu. költõk mûveibõl Csukás István: Orr-beszámoló a Szépvölgyi út 67-tõl a Kolosy térig Elõször a hársfák illata. a kiszáradt patakmederbõl macskadög. Mûvei is tükrözték lelki válságát. a templom tömjén-hûsébe épp csak beszagolok. a szocialista berendezkedésbõl eredõ életmód-átalakulásának legfõbb ábrázolója volt. szám Szépirodalom – Kultúra – Emlékezés 21 Óbuda-Békásmegyeren alkotó írók. azzal az anyaggal kell dolgoznom. s érzem. de nem hátrálok. hogy jó nyomon vagyok. s megcsap a hársfák illata. Templom utca 20. csillaghegyi székhelyû T-Art Alapítvány a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódva a mûvész szakrális üvegablak. képzeleghetnék. málna-citrom-narancs-helikopteren. mint a beszáradt lekvár. valódibb dolgokra vágyom. április 12-én. ha eszembe jut. szám alatt. mint a vadászkutya.és mozaiktervek Óbuda Napja alkalmából. léptem ruganyos. újságírással kezdett foglalkozni.) Bráda Tibor Munkácsy-díjas festõmûvész kiállítása nyílik. és itt a piac. A kiállítást rendezõ. É FOTÓK: ANTAL ISTVÁN Üvegablak. az Ezüsthegy utca 66. E zzel a címmel állít ki az Óbudai Kulturális Központ Molnár C. számú házban élt 1946-49 között Sarkadi Imre. de most nem csábulok el. hátamon nyár .ejtõernyõvel de már annyit képzelegtem s túl könnyen. Halála is így következett be. A parasztság sorsának. s szinte brummog az üres telken a dudva. a fiatalon elhunyt író. egész élete egyetlen szakadatlan játék volt a halállal. karamell-léghajón. nincs más utam. hogy kibírjuk. Munka mellett a debreceni egyetemen jogot hallgatott. hát büdös. hogy égig ér a nyár. s eszembe sincs mást kitalálni! Ha csúnya. közel a cél. A képek április 30-ig tekinthetõk meg. érzem a célt. beszívom remegõ orrsövénnyel. Nyomdászként dolgozott 1943-tól 1944-ig. a hársfa szoprán. Máig tisztázatlan halála kettétört egy olyan pályát. kopott. Valamikor volt. A Madách Színházhoz került 1955-1957-ben dramaturgként. boldog utazó! Égi és földi szerelem 50 éve halt meg Sarkadi Imre Békásmegyeren. új vadászmezõn.és mozaikterveibõl válogatott. Debrecenben. Szeszélyesebb s kellemetlenebb egyveleg következik: olvadó aszfalt. s kiszökhetek a ragacsos költészetbõl. zötyögve érek földet. és nincs másik életem.

felkészítés. Középiskolai elõkészítõk max. 06(20)349-4277 Dr. ingatlant keresünk érdeklõdõinknek sûrgõsen. berendezéssel eladó. 3 szoba összkomfortos családi ház. A javítás megvárható.750.: 242-1389 Vízszerelés. fuvarvállalás. Eredeti bútorok (Biedermeier..: 242-6136. 3 szobás luxus öröklakás. +36-20-447-3930 Rendkívüli akció! Remetehegyen 4 szobás ikerház fél 58 millió forintért eladó.hu. bõrelváltozások. tanácsadás. Óbuda magánrendelõ III. vízszerelés! Fürdõszobák. Grundig. bádogos munkát vállalok. anyagbeszerzéssel. Tel. Tel. csatorna tisztítás. szigetelése garanciával. Videoton. Dunamed. 06(30)251-3800 Zárszerviz: ajtózárak. Tel. csõrepedés javítása. mosogatógépek. 5. ker. repedés javítása háznál. szerda 1618 óráig.: 06(20)439-6410 Matek. javítás. 06(30)251-8862 Lakatosmunkát mindennemût vállalok.: 06(70)521-0342 Kedves Tulajdonos! Továbbra is a legjobb feltételekkel segítünk kiadni. teniszkönyök. benõtt körmök lasersebészete. zárszerelés.: 405-5889. lehetõ legjobb szolgáltatás több évtizedes gyakorlattal kedvezõ áron. kismûtétek. Tel. felkészítést.: 06(20)9437075. kozmetológiai magánrendelés. tapasztalt tanárral. nyelvvizsga. 10. 1039 Bp. Budán non-stop hûtõ. Nyelvvizsga-felkészítés minden szinten.hu Bécsi u.4039357. Rendelési idõ non-stop. Email: thaz. 06 (30)589-7542 Társasházkezelés. Tel.06(20)483-7808 Matematika tanítás minden szinten. történelem és esztétika tanár egész évben oktatást. 250-2003 (web: www. 06(30)278-0097 www. 06(30)602-3494 Szolgáltatás Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-készítés. Irár: 49. Székely statikus.: 06(30)239-9355 Dupla garázs eladó a Bogdáni úti buszvégállomás közelében. gipszkartonszerelés. 06(70)619-5546 Angoltanítás.: 06-30-668-5058 Csempeburkolás. minõségi kivitelben.intenzívek 10 ó. klímaberendezések beszerzése nagyker áron. Sok extra. tetõfedõ. Vastag falak. mûköröm Csillaghegyen! Egyéni igények figyelembevételével.: 06(20)961-6153 Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás. tapétázás tavalyi árakkal.: 370-4932 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig.: 06-20-946-2027 Egyéni angol mini . javítás. közületek részére. ker. +36(20)3353411. 06(30)996-4538 Bõrgyógyászati magánrendelés hétfõn 16-18-ig. Cím: Kabar utca 6. kezelése. Budai Várban. közös képviselet. Kezelési idõ 26 perc. lakást épít.kontenerexpress. Tel.: 06(30)688-3683. kéményépítések. Tel. kõmûvesmunkáit.com Intarziakészítést és bútorrestaurálást vállalok 20 éves gyakorlattal. sitt. párkányok. Budapest. manikûr.: 7050511. Tel. 06(20)483-7808 Német nyelvtanítás. +36+1-332-1293. lakatosmunkák.: 3670256 Angolórák. kapuk kerítések.. csapok cseréje. korrekt árak! Tel. Müller Zoltán fõorvos Kárpáti fogtechnika.: 06(30)900-0963 CORNÉLIUS INGATLANKÖZVETÍTÕ MAGÁNIRODA! Keres-kínál: 361-332-1293.dora@freemail. rácsok. Ingyenes felmérés. nyelvvizsgára felkészítés.: 243-8490. nyílászárók felújítása.: 06(30)914-3588 Szobafestés.obudamatek. igazi tanárral. 06(30)243-5432 Társasházak. Tel. redöny.5 MFt. www. Tel. Helye: 1035 Szentendrei út 10.: 06(30)341-3423. három munkanap alatt. Tel. Lajos u. rakodással. 06(20)972-5032 Óbudán. +36-30-9316-176.adó bevallás határidõ! Bevallás készítés. Felmérés díjtalan! Tel. értágulatok eltávolítása. Irányár: 14.: 2204641. E-mail: wagner.: 250-0921.NOKIA. korrepetálás diplomás. 4. kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés ügyintézéssel! Tel. számítógép szerviz és mûszaki bizományi. Tel. IX. Bécsi út 217-ben (EuroCenterrel szemben).: 325-8387. fakivágást. eladni ingatlanát. Bejelentkezés: 06(30)964-5436 .: 06(30)954-9554 Festés. Tel. kõmûves. Dr. Tel. csomagolás. Érd.: 240-2059. üzemeltetése. 06(30)9313686 „ALFA” tv. Petrás József villanyszerelõ mester. tel. lakás tulajdonostól eladó. 06(20)971-3335 Eladó régi.: 240-0439 Leszokatjuk a dohányzásról biorezonanciával.000 Ft.hu) Egészség Fogsortörés. rács.: 06(70)3666445.hu Tel. és válaszfalak .) másolatainak készítése.fejetanoda. Csere érdekel! +36-1332-1293. Szív és hasi ultrahang vizsgálat beutaló nélkül.hu FÉG gázkészülékek szakszervize. 20. Suhajda Kornélia fõorvos. az általános iskolától az egyetemig. 55. szalagfüggöny. gyorsszolgálat. 06(30)912-9017 Burkolás! Fürdõszobák. szárítók. II. Cím: Orvosi Centrum III. 246-9021. Tel. harmonikaajtó. Metal-vill Kft. két fürdõszoba. bejelentkezés: 388-9406 vagy www. 250-0593. 242-0465. Ny.: 06(30)948-4000. www.: 242-6823. felkészítést. +36-30931-6176 Óbudán egyedi. Adás-vétel. Tel.: 06(30)538-0306 Kéménybélelések.22 Apróhirdetés Duguláselhárítás Non-stop. kerületben. galéria. Tel. Ingyenes próbaóra! Tel. tapétázás magánszemélyeknek. 70 nm-es.hu Ács. hulladékszállítás 4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel. illetve igény szerint. Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. Thalész-Kör. ügyintézéssel. kertes. Tel. asztalos munkát vállal kisiparos.diplomkás. Tel. fõorvos. garanciával. 06(30)932-2637. csatornaszerviz garanciával. Lakásfenntartó Szövetkezetek teljes körû képviselete. Tel. kerítés. gyermekfelügyelõ. ÉMI minõsítéssel. ami vízszerelés! Nonstop! Tel. Kovács Sándor Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság.: 06(30)212-3308 Fürdõszobák. T: 316-9408. Megbízható. türelmes. összközmûves. olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is. korrepetálás. autómata mosógép szerviz. szúnyogháló. hétvégén is. kerítés. felújítás garanciával. kamerás csatornavizsgálat. szakértelem több évtizede. Tel. 121 nm-es belsõ kétszintes.com Tel. villanybojlerek. Díjtalan kiszállás. Szabó Katalin megnyitotta reuma és lézerterápiás rendelését. 20 ó.06(30)429-2991 Redõnyszerelés. nagy udvar. mázolás. Irányár: 3. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebészeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek. 06(20)994-7726 Ingatlan Ha házat. vállal Óbudán. Tel. garanciával 3 órán belül. Vörösvári út 31. önéletrajz. korlát. Multinacionális cégek részére keresünk bérbeadó. konyhák felújítása. Gyermekbõrgyógyászat. Tel.hu Dr. mindén szinten nagy tapasztalattal. 1036 Kiskorona u. Tel. nyugdíjas kedvezmény.ajtoablakdoktor.: 244-5577. korrepetálást. Kerületieknek kedvezmény. Vestel. Start Ingatlan Kft. gurtnicsere. erkélyes. 19 éves mûködés a III. fizika-. 06(20)947-0774 Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok. 06(20)493-1675 Egészségmegõrzõ termékek és egyedi talpbetét készítés a Flórián Üzletközpont elsõ emeletén. Díjmentes kiszállás télen is Lakásfelújítás! Szobafestést. rugalmas idõpontokban. diplomás. tapétázás.30-ig. társalgás.lasersebesz. Bécsi út 130.: 06-30-951-7758 Bõrgyógyászati. ingyenes kiszállás. tapétázást ingyenes takarítással. parkettás munkák magánszemélyek. hevederzárak árusítása. hétvégén is. Tel.callantorna. lomtalanítás kedvezményekkel! Tel. mosógépek. minden délután. vízszerelés! Anyagbeszerzéssel. áruszállítás. Keve utca 21. több generációs ház eladó. Gyermek-felnõtt bõrgyógyászat.: 367-4809.: 388-9406.. E-mail: mpiroska@enternet. www. Tel. Ingyenes felmérés: Tel. (Duna felöli oldalon postával szemben). 06(20)2439043. érettségi. kozmetológiai magánrendelés: dr.és középiskolásokat a Vörösvári úton. I/1. Tel. villanytûzhelyek. garanciával. kamerás megfigyelõrendszer. parasztház.: 242-6999.hu. Irányár: 8. 1+2 félszobás. 06(20)211-5190. karbantartás rövid határidõvel. Tel. mosogatógépek bekötése. 367-2869 Kapu. Tel. +36-20-446-5575. társasház könyvelés. ELMÛ által minõsített vállalkozás HÁZTARTÁSIGÉP SZERVIZ 1033 BP. szakképzettség. több értizedes referenciákkal. Tel. befokkt@gmail.: 06(20)928-7507.: 06(30)458-2241 Magyar nyelv és irodalom. könyvelése 21 év tapasztalata.: 06(30)285-2879 Olaszul oktatás. Tel. vízszerelés. Kizárólag könyvelés is! Referenciák. reluxa-. IV/1. az Egészség Pluszban.matekonline. nyitása. ITT. 1027 Horvát u. duguláselhárítás. rácsosajtó. ingyenes kiszállással. III.: 242-6136. Érdeklõdni lehet: 06(20)914-9230 Platánliget Lakóparkban.: 06 (20)972-0347.: 256-4425. konyhák teljes körû felújítása. étkezõs. gerendás mennyezet. átalakítása! A legkisebb munkától a teljes lakásfelújításig.: 06(30)960-4525 Tévéjavítás azonnal! (Orion. minden korosztálynak. szám Praktikus angol minden szinten.: 368-3604. zárak cseréje (pl. fagyasztó. Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai. Ingyenes kiszállás. javítás. parkettalerakást. Tel. Tel. víz-villanyszerelés. Javítás esetén ingyenes kiszállással. Tel. Tel. csapok.: 367-8160. 367-1853 Ajtó-. Dr. Zárszerelést. konyhák. +36-20-446-5575. luxus házakat. cambridge-i nyelvvizsgával. határidõre! Tel. lomtalanítás. 368-0864. Tel. A hirdetés felmutatója 10 % kedvezményben részesül.: 06(20)217-5117 Festés. kémia-. Tel. teljes körû könyvelés. kõmûvesmunkák.: 06-20-321-06-01 Költöztetés. +36-20-446-5575 Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást. mosdók. Bejelentkezés: 06(20)543-3948 2011/8. Tel. Az SZTK-ból átköltöztünk a békásmegyeri pusztadombi lakóparkba. cirkofûtéses. Böjtös Vendel és tsi.:2432730. javítása. Érdeklõdni: 06(20)922-0846 Tura városközpontjában 400-nöl telken régi építésû. 06(70)518-1451 Társasházak közös képviselete. Kolosy tér 1/b. mozgásszervi problémák kezelésére új orvosi módszer a lökéshullám terápia. irodai háttér. kéményjárdák. teljes érrendszer tisztítása kardiológus vezetésével. klímaberendezések javítása. mázolás. burkolás.: 06(30)250-4471 Duguláselhárítás.: +36(20)934-4664. MIHI 2002 KFT. kapukészítés.: 06 (20)471-8871 Személyi jöv. nyelvterületi tapasztalattal rendelkezõ nyelvtanártól.: 276-5918. Tel. mázolást. Bõrkinövések. III kerületben kedvezmény! Tisztaság. -parkettacsiszolást. Gerinc. Hatvany L.: 06(30)201-9198 Dr. Bejelentkezés tel. lombtalanítást.: 06(30)246-0810 Callanetics a Flórián térnél. Pedikûr. gyógypedagógiai asszisztens képzés. Ideje: hétfõ. barokk. csempézést. A rendelés helye: III.: 244-3998 Konténerek olcsón. garanciával! Tel. Somogyban (telek: 1200 nm). mûszeres csõrepedés keresés. Javítás.hu Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Vízmérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók.: 06(20)552-5894 Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek. Tel. kúp kenése. Tel. Bejelentkezés: 387-1508 Szükség esetén háznál is kezel Fogyjon fülakupunktúrával orvos-természetgyógyásznál. kõmûvesmunkák. egyedi faborítások.: 816-1019 Angol nyelvoktatás. WC-k burkolását. Oktatás Dajka. 28. Buzsákon. Pardavi Ágnes. Tel. Tel.: Bóta Erzsébet. KASZÁSDÛLÕ U. gipszkartonozás. szombaton is.: 240-8113. 06(20)332-4660. 06(70)5500269. Szél u. Bécsi út 85. a Kolosy tér közelében. garanciával. vízgáz-gipszkartonszerelést. vásárol. védõrács. stb. emeleti lakás. saját tárolóval. egyedi kisbútorok. Dunára panorámás nagy terasz.: 250-5514.: 3671373. mázolás. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozmetológus fõorvos magánrendelése: III. Kovács László. Kérje ingyenes árajánlatunkat. Elõzetes bejelentkezés telefonon: 06(20)773-7565. bejelentkezés. mûtéti javallat) magánrendelésén áll a betegek rendelkezésére. garanciával.hu Angol magánórák több évig Angliában élt tanártól a Flóriánnál. Dr. külföldi hûtõgépek fagyasztók javítása 35 éve a kerületi lakosok szolgálatában. mosogatógépek bekötése! Minden.: 06(30)299-1211 www. Hévízi úton eladó egy 67 nm-es. aranyerekvégbélpanaszok.: 06(30)932-2637 III. bútorszerelés./3.atw. javítása. pontosság! Ingyenes kiszállás! Tel.racskeszites.: 06(20)481-4646 Csontkinövés Achilles-in körüli fájdalmak. Békásmegyeren korrepetálás. átalakítása! Csempeburkolás. 217.és ízületkímélõ ugrálás nélküli torna. mûszaki. kézi-gépi rakodással. korlát. Várhidi Gábor. Faragó Katalin. javítása. Az elvégzett javításra garancia. Tel. korrepetálást.com Tel. 06(20)9424-943 Asztalos munkák. fizika tantárgyakból egész évben oktatást.hu Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden szerdán 18. Fogsorkészítés 40000 Ft plusz költségek nélkül.: 06(70)943-1294 Fuvarozás.: 06(30)272-3909 Klímaszerelés. Samsung) Tel.: 202-2505. 06(20)997-2747 TV-Videó szerviz. parkettajavítást. költöztetés megbízhatóan. Tel. kedvezõ áron Óbudán. Horváth Ákos mindenféle ajtók.: 06(20)323-3900. Hétvégén is hívható. sok türelemmel. 1-3 fõvel. +36-1-332-1293. 2-3 fõs kiscsoportban. Tel. villanyszerelést. u. agnesokbig@yahoo. Házhoz megyek! Tel.kozoskepviselo@gmail. Testvérhegyen nyolcszobás. Tel. 133 m2-es lakás 48 millióért terasszal eladó! +36-20-565-5670. rovarháló. videó. gyakorlott tanárnõnél. Érettségi felkészítés is.dolomit-med.01006404 Matematika-. garázzsal. fordítás.: 06(30)604-1478 Eredményes angol nyelvoktatás gyakorlott tanártól. 1/1.: 06(30)921-6559 www. Tel. csütörtökön 11-13 óráig. Nyitva: h-p 9-tõl 17 óráig. Nordmende. 30 ó . csempe javítását vállalom. konyhaszekrény. kérésére megvizsgálom. ablakdoktor.(Ingyenes kiszállás). péntek 15-18 Érszûkület gyógyítása. társasházaknak garanciával. Kelényi Imre.30-tõl 19. Tel. Tel.9 MFt.: 06(70)278-1818 Automata mosógépek. Tel. panorámás. magyartanárok korrepetálnak általános. Dr. Tel. Bejelentkezés: 317-0631 Bõrgyógyászati. Kaszaképzõ.5 MFt.: 06-70-271-9867 Szemölcsök. Dr. felújított. felszerelése. szalagfüggöny szerelése. www. felkészítést vállalok Óbudán az általános iskolától az egyetemig.: 06(20)564-2805 Angolórák minden szinten. ablakok illesztése. tetõjavítást. kétszárnyú ablak zárszerkezetétnek cseréje). jogi. Tel.

szám saját fúrt kúttal eladó.: 06(30)392-5225 23 Kiadó Kiadó Belvárosban 60 nm-es központifûtéses lakás. gázfûtéses. Tel. Tel. a Víziorgona utcában.: 06(20)391-3979 Garázs kiadó Kaszásdûlõn.: 06(30)857-2653 Állás Családokhoz keresünk és ajánlunk leinformálható bébiszittereket.: 06(20)339-4392 Budán.: 06(20))678-0753 Kiadó lakásokat. 351-9578. Márton Árpád. +36-20-575-7435 Fodrászt. Elad-vesz Antikváriumunk készpénzért vásárol könyveket. karbantartás. 1 Macskafogó képregény. E-mail: gyuszili1@t-online.: 06(30)922-3156 Kolosy téren berendezett orvosi rendelõ kiadó. érméket.000 millió. Tel. rugalmas idõbeosztásban. képeslapot.kardos@bekaskft. *** Az elõzõ számunkban feltett kérdésre a helyes válasz: Szaffi és Jónás. kerületi irodája ingatlanértékesítõket keres. szobrász.: 266 4154 Régi bútorokat. Micimackó. Tel. Karnisok Hajlított. Tel. kifestett cell egy magyar rajzfilmbõl.alakastextil. Tel. Ingyenes felmérés és felszerelés ! SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!! AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU (Pók utcai lakótelep) 1031 Budapest. egyeztetett idõben. biztonsági övvel ellátott.és mintaválasztékban. egyéb régiséget vásárolunk: VI. Tel.: 06(30)400-5122 Óbudán. Tel. Balázs József. üzleti konzultációk egyéni tematikával.: 06(20)425-6437 Eladó új masszás fotel olcsón. igény szerinti tematika.obuda@gmail.: 06(30)309-5954 Kiadó/eladó a Szellõ utcában 65 nm-es bútorozatlan panellakás hosszú távra. tárgyakat. Ingyenes kiszállással. egyedi méretre is. Fõisk.2011/8. A helyiség 22 nm-es (+15 nm raktár). Magyar nyelvû információ. Tel.Jelentkezni fényképes önéletrajzzal és bérigény megjelöléssel az l. életvezetési. Tel.000 Ft. szobákat. További információért hívja a 06(30)869-5454-es számot vagy küldje fényképes önéletrajzát a varga. Vízimolnár utca 2. rajzfilmes ajándékcsomagja: 1 rajzfilmes DVD. újabbat) antikváriumnak vásárolok. az Árpád hídtól 300 m-re. a saját gépén.: 9-13 E-mail: tex_ep@rubicom. idõsgondozókat. agnes.com Tel.: 06(70)371-3121 Duna House III.vásárol tanári diplomás fiatalember és lomtalanítást vállal. vitrintárgyakat. a saját lakásán is (a kerületben). Tel.hu e-mail címen lehet. hanglemezeket. Körösi Antal.hu e-mail címre Élelmiszeripari termékek csomagolására keresünk kollégákat. Irányár: 13. bútorozott.alberletpont. Építési telek is lehet. bemutatótermi lehetõség kiadó. nagy gyakorlattal. igényesnek. Régiség Bélyeggyûjteményeket. A 11.hu . játék kérdése: Hogy hívják a képen látható figurát? Nyeremény a Magyar Rajzfilm Kft. Andrássy út 16. Az ajándékcsomagot Hvasgyara Emese nyerte. könyveket . Tel. kozmetikust felveszünk frekventált szépségszalonunkba. könyvtárakat. Tel.: 06(70)466-6363 Vezetõi.diana@dh.hu Okleveles kutyakozmetikus vállalja kisés középtestû kutyák teljes körû kozmetikázá- Utazás Bibionéban 3-7 fõs apartmanok közvetlenül az olasz irodától.) május 4ig várjuk. másfélszobás. Sz. Balázs Barna.: 06(70)383-5004. 1 eredeti. házvezetõket. Tel. Tel. az Aranykéz utcai parkolóházban. rajzfilmes játékot indított lapunkban. Hívjon bizalommal. Az ajándékcsomagot a szerencsés nyertes itt veheti át. amit a nagyszámú és tehetséges alfalvi festõ. 205-8700. porcelánt. 243-6820. Függönyvarrás (150 Ft/m) Rajzfilmes játék Az óbudai székhelyû Magyar Rajzfilm Kft. Tel.: 06(20)594-1241 Üzlet Eladó-kiadó: 27 nm-es üzlethelyiség III. (A kiállítás május 22-ig tekinthetõ meg. Tel. Sövér Elek és Vargyas Ildikó. azonnal beköltözhetõ. alkatrész-beszerelés.: 10-18. bõvítés. Búza utcában.: 06(20)478-7377 Apróhirdetés – Közérdekû sát hétvégén is. Horváth Levente./fax: 242-7157 Mobil: 06 (20) 926-3422 Nyitva H-P. Tel. Cím: Lajos utca 158. Tel.: 267-0525 Zsigmond Kir. Tel. 100 könyv felett díjtalan kiszállással. házakat keresünk! Lõrincz Péter. Sajgó Ilona. grafikus és textiles teremtett.-nál szoba-konyha. Szentendrei út 32. A csoportos kiállítás azt az „alfalvi csodát” mutatja meg. www.: 06(20)319-1393 Számítógép Számítógép-kezelés oktatása.hu címen lehet fényképes önéletrajzzal.rossz állapotút is . összkomfortos. festményeket. bankjegyeket.: 06(20)924-4123 Erdélyi alkotók bemutatkozása Az erdélyi Alfalu mûvészei mutatkoznak be a Budapest Galéria Kiállítóházában. Tisztességes házaspár. vírusirtás.fw.: 06(30)964-5331 Computerklinika: számítógép-javítás. hátfalvizsgával rendelkezõ gépkocsivezetõt.) Egyéb Iskolabusz.: 06(20)924-3883. óvodásoknak is! 28 fõig.: 06(30)986-5269 Bécsi út 112/2-ben 90 nm-es utcai üzlethelyiség kiadó saját parkolóval. emeleti lakás kiadó. Tel. könyvtárakat (régit. Tel. 340 nm-es raktárhelyiség irodával kiadó. hétfõ kivételével naponta 10-tõl 18 óráig.: 06(30)232-7795 Eltartási szerzõdést kötünk egyedül élõ szépkorúval! Ügyvédi ellenjegyzéssel. Csökkent munkaképességûek jelentkezését is várjuk.: 243-8280. A megfejtéseket nyílt levelezõlapon szerkesztõségünk címére (1035 Budapest.hu www. 35. Ferenczi Tünde. képeslapokat. Tel.5 millió forintért. Élelmiszer nagykereskedés keres C kategóriával. Név szerint: Ambrus Imre. Házhoz megyek.: 06(20)955-0858 Üzlethelyiség bérleti joga eladó 1. klímás autóbusz. Tel.hu Bécsi úton 160 nm raktár. Jelentkezni a szallitas@bekaskft. Kiss Levente. Tel. angolul is. Telefonszám: 06(70)368-6939.: 332-0243 Könyveket. fürdõ használattal kiadó.: 06(30)540-8909 Függönyök Széles méret. Buzás András. Tel.

E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik. a közös tulajdonból hozzá tartozó 69 m2 nagyságú földterülettel. Pályázati biztosíték (bánatpénz): 215. Csíkszereda.és rajzpályázat Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata rajzpályázatot hirdet „Testvér Városok” címmel. CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot 2011. ahol a testvérvárosok produkcióit (14 órától kezdõdõen) és a testvérvárosok standját is megörökíthetik mûveikben. május 23-án 12 óráig lehet benyújtani a Bp.000 Ft (áfa mentes). Határidõ után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni. Billigheim. I.. helyreállításra szoruló lakások szociális alapú bérbeadására Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Egészségügyi. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp. a borítékon jelöljék a feladót. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. a vagyonhasznosítási osztály hivatalos helyiségében történik. Egy pályázó egy pályamunkával nevezhet. Formai követelmények A tetszõleges rajz és fotó technikával elkészített pályamunkák A/3-as méretben történõ benyújtása. ker. Újjáépítést igényel. ahová minden pályázót várnak. ingatlanok. 31 m2 alapterületû. illetve.24 Pályázat 2011/8. (A megnyitó pontos idõpontjáról elõzetesen értesítjük a résztvevõket.és szemétátalány díjai önkormányzati rendelet. 12001008-0014064500100001). május 20. hasonlóságát kell bemutatni. a mû címét. akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat letéti számlájára. Az elkészült mûvekben a hét testvérváros: Amstelveen. (kedd) 10-tõl 11 óráig. fõdíjként mindkét kategória elsõ helyezettjét az Alfa Art Hotel felajánlásának köszönhetõen egy 4 fõs uzsonnával díjazzuk a Hotel éttermében. osztályai részére.hu. ingatlan. A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban. A pályázatok benyújthatók postai úton vagy személyesen az alábbi címen: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Fõosztálya.obuda. Kiíró: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában átvehetõk.). Szentendrei út 274.. május 10. A lakbér.: 4378937. I. szám Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú. illetve május 7-én kilátogatnak az Óbuda napi programokra. polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait. és írják rá: „Testvér Városok” pályázat! A pályázat benyújtása. fszt.) megtekinthetõk. illetve fotomontázs technikával is. akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni. Varsó-Bemowo és Stirling kulturális sokszínûségét. a közmûvek a lakásba beköthetõk. Udine. III.. A pályázaPályamunkák beadásának feltétele A pályázó kizárólag saját eredeti szerzõi alkotásával pályázhat. A pályázat elkészítésénél elõnyt jelent. továbbá a CELER Kft. felkerült a www. III. Pályázati kategóriák Általános iskolák 5-8. Hivatalos megtekintés: 2011. Helye: polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodája.) A mûvek készülhetnek rajz. 1033 Budapest. illetve a Fõvárosi Közgyûlés közüzemi díjakkal kapcsolatos Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ alábbi üres lakás értékesítésére Bp. ármegállapításai alapján módosulhatnak. A zsûrizést követõen a pályamûveket kiállítják júniusban az Alfa Art Hotel Galériájában (1039 Budapest. A pályázat eredményét 2011. tel. a fizetés módját és idejét. osztályai részére. ker. Támogató: Alfa Art Hotel.hu honlapra. május 23-án függesztik ki a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában és a CELER Kft./19. szám alatt..) A nyertesek jutalma: a beérkezett pályamûvek közül kategóriánként a dobogós helyezetteket belépõjegyekkel. szerzõjének nevét.000 Ft. ha a pályázók ellátogatnak testvérvárosaink honlapjára. központjában. fszt-i lakás. A pályázó ajánlatát a benyújtástól számított 60 napig köteles tartani. A pályázatra történõ jelentkezéshez nyomtatványok 2011.). A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a Bp.. „Testvér Városok” fotó. a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. valamint a következõ internetes hirdetési fórumokra: ingatlan. A pályázat bontása 2011. III. III Szentlélek tér 7.150. iskoláját. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztály Kérjük. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztály Vagyonkataszteri Csoportjától a 437-8673as vagy a 437-8800-as telefonszámokon.com. majd szakszerûtlen átalakítás következtésben egylégterûvé vált. központjában (Bp. ton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. A mûvek hátoldalán kérjük feltüntetni a pályázati kategóriát. és a pályázó díjat nem kaphat. kerület Fõ tér 1. III. Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága a tulajdonában lévõ alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot. a vételárat. (Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. mellyel bemutatják a testvérvárosi jellegzetességeket. május 23-án 12 órakor a Bp. konyhából álló ingatlan korábban teljesen kiégett. Gimnáziumok 9-12. kapcsolatokat.Szentlélek tér ..hu. Minimál ár: 2. fsz. a víz. Királyok útja 205. A pályázat benyújtásának feltételei a III. irodájában (Bp. ker. KassaÓváros. május 20-án 10 óráig.). zártkörû licitet tartson. a postára adás határideje: 2011. Laktanya utca 4. III. vagy ha ez a díjátadást követõen válik ismertté. hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon. Harrer Pál utca 2. Az eredetileg 1 szoba. A pályázat kiírója fenntartja jogát. május 11-én 12 óra.net. Fõ tér 1. Tulajdoni hányad: 31/517. A telek összközmûves./19.Zichy kastély udvara. (Helyszín: Fõ tér . E-mail: zsofiag@obuda. . 2. a pályázatokat zárt borítékban 2011. április 27-tõl az III. Bõvebb információ kérhetõ: Zöldné Göröncsér Zsófiától. III. osztályát és a késõbbi tájékoztatás megkönnyítése érdekében e-mail címét.

akkor a 2. 4.) Dr. 3.30-17. 12.) Elõzetes egyeztetés alapján más idõpont is kérhetõ: 06-30-377-1857. 9.) Baumann Irén Erzsébet minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óra között a Platán Könyvtárban (Arató Emil tér 1.) Menczer Erzsébet minden hónap elsõ csütörtökén 16-18 óra között a Fidesz irodában (Kaszásdûlõ utca 7. 14. 8.) Török Ferenc minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óra között a Keve-Kiserdei Általános Iskolában (Keve utca 41.) Bulla György minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óra között (telefonos egyeztetés szükséges: 437-8688) az Óbudai Waldorf Iskolában (Bécsi út 375. Telefon: 367-8791.30 óra között a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban (Kerék utca 18-20.30-18. Simonka Csaba (kompenzációs listáról) elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon. A fogadóórára elõzetesen be kell jelentkezni idõpont-egyeztetés miatt.) Puskás Péter minden hónap elsõ hétfõjén 18-19 óra között (telefonos egyeztetés szükséges: 437-8688) a Csillaghegyi Általános Iskolában (Dózsa György utca 42. Horváth László minden hónap harmadik hétfõjén 17. (Fidesz iroda). Nagy Judit minden hónap elsõ szerdáján 18-19 óra idén januártól új helyszínen: Hímzõ u. 17-tõl 18 óráig a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2.) Kompenzációs listáról bejutott képviselõk fogadóórái Béres András (Lehet Más a Politika) Mihalik Zoltán (Itt Élünk Egyesület) Szanyó Miklós (Jobbik Magyarországért Mozgalom) elõzetes egyeztetés alapján a 06-30-211-6111-es számon. a Mókus utca 1-3.) Kemény Krisztina minden hónap második keddjén 18-19 óra között a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) Szepessy Tamás minden hónap harmadik szerdáján 16-18 óra között a Fidesz irodában (Kaszásdûlõ utca 7. szám Fogadóórák – Szakbizottságok 25 A Fidesz-KDNP-frakció képviselõinek fogadóórái Vk. 10. 1. elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon.) minden hónap elsõ keddjén 18-19 óra között a Gázgyári lakótelep gondnoki irodájában. 2.30 óra között az Árpád Gimnáziumban (Nagyszombat utca 19.) Havadi Elza minden hónap elsõ hétfõjén 16-18 óra között (ha ünnepre esik. szám alatt. elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon.) Sáringer Kálmán minden hónap elsõ keddjén 17-18 óra között (telefonos egyeztetés szükséges: 06-30-514-9852) a Táborhegyi úti Népházban (Toronya utca 33. 16. 6. 7. Laukonidesz Lilla minden hónap második csütörtökén 18-19 óra között a Fidesz irodában (Hímzõ utca 1. 13.) Kelemen Viktória minden hónap elsõ keddjén 18-19 óra között a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5. a Mókus utca 1-3. Az MSZP-frakció képviselõinek fogadóórái Czeglédy Gergõ (kompenzációs listáról) Kiss László (kompenzációs listáról) Dr. kerületi Jobbik irodában (Kabar utca 11.) minden hónap elsõ szerdáján 17-tõl 19 óráig a III. 1. a Mókus utca 1-3. hétfõn) a Szérûskert utcai általános iskolában (Szérûskert utca 40.2011/8. 5. szám alatt.). minden hónap utolsó csütörtökén 16. szám alatt. 15. 11. Pappné Dr. A képviselõ-testület állandó bizottságai . Képviselõ Laczkó Szilvia Csapó Harold Gábor Désiné Németh Éva Idõpont és helyszín minden hónap elsõ hétfõjén 16-18 óra között a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2. minden hónap harmadik hétfõjén.

26 Pályázat 2011/8. szám Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére .

A protaktínium vegyjele. 31. 40. Azonos magánhangzók. Tölgyfa termése. 4. 39. Tartsd. Orosz repülõgéptípus. Svéd és máltai autók jele. … mark. 47a. Apó betûi. 9. Az erbium vegyjele. 52. Orosz repülõgép típusjele. Igen nagy. 55. X. 51. 47. 35. 38. Légiposta egyik idegen neve. Névelõs elõvárosi vasút. Obama keresztneve. szám Szabadidõ 27 Tavaszi vers Rejtvényünkben Petõfi Sándor: Ki a szabadba! címû versébõl idézünk. 28. 54. olasz mûsorszóró. 42. Szoborrész! 6. svéd és máltai autók jele. szám alá nyílt levelezõlapon május 4-ig várjuk. Újságírói ágazat. VÍZSZINTES: Az idézet elsõ sora (zárt betûk K. Tengeri lény fogazata. Kémiai fogalom. E. Kis Anikó. fordítva. 46. 57. Méhecske teszi. Afrikai fõváros. S. Baki. FÜGGÕLEGES: 2. Fordított névelõ. 21. 19. 35. Véka egynemû betûi. 53. Rajzfilmes kis róka. 13. Netes barát. 41. Somogyi helység. . 32. 43. O. Jutalmuk nyereménykönyv. A helyes megfejtést beküldõk között nyereménykönyvet sorsolunk ki. Ebbe az irányba. Hölgyeknek kijár. L. Szentendrei út 32. Részben felesket! 56. 23. 50. Hangfekvés. 25. Anynyi. Megkevert síp! 55. 44. 17. Brit film címe volt. Latin rész! Ipacs László A megfejtéseket az 1035 Bp. 5. 11. A hét vezér egyike. 51. 15. … uno. Szédít. 13. 24. Egy darabig meglóbál. Fizikai fogalom. Rövid doktor! 49. Régi súlymérték. E napi. T. 28. 23. 3. 38. 37. 7. Elõzõ számunkban technikai hiba miatt rossz rejtvényháló jelent meg. a víz. A xenon és asztácium vegyjele. melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. 20. Beküldendõ a vízszintes 1. Visszavarr! 30. Azonos magánhangzók.). A. Cink és uránium. A. Napszak. Görög filozófus volt.. Pl. 36. 27. 12.). 8. 26. N.2011/8. A. 34. Sérülés után keletkezik. és a függõleges 13. sorok megfejtése. 48. Francia város. mint. Menemotechnikai rész! 14. 18. 29. Fordított réteges sütit. Óriás csengettyûd. 19. A hibás rejtvényháló nem okozott akadályt két lelkes olvasónknak: Gálfi Lászlóné és Ollé Katalin elkészítette a szöveghez a hálót és helyes megfejtést küldött be. Iktatok. Névelõs polinéziai nép. Sütéssel foglalkozik. Londoni név. 58. amiért elnézést kérünk olvasóinktól. Részben beordít. Az elsõ atombombát szállító repülõgép (Gay). R. 36. 22. Az idézet második sora (zárt betûk: Á. 46. 33. 16. Osztrák. Hajítá.

Most a CSMSZ SE az egyetlen klub. A szakosztály 2009-es megalakulása óta egyre „izmosodik”. ám húsz éve teljesen elfelejtett asztalitenisz szakág született újjá a CSMSZ SE bábáskodásával.értékelte a jelenlegi helyzetet Kelen Balázs. ahova amatõr játékosokat is meghívnak. szám Asztalitenisz Kaucsuklabda bûvölõk ákolimpia egyik kedvelt száma. Mi abban segítünk. jó körülmények között tölthetik szabadidejüket az egyetlen óbudai szakosztályban.Örülök. így jobb eséllyel indulhatnak a budapesti vagy akár az Országos Diákolimpia döntõjében. emellett szeretik a gyerekeket. serdülõ. A kerületben régen sikeres. hogy érdemes volt felkarolni a sportágat . az egyesület ügyvezetõ elnöke. hogy a tehetséges játékosokat edzéseinken továbbképezzük. . Harmadik edzõként magam is részt veszek az oktatásban és megelégedéssel tapasztalom. akik szeretnének bekapcsolódni a szakosztály munkájába. (Bõvebb felvilágosítás a www. A nagyobbak heti 2-szer másfél. jelenleg 60 asztalitenisz barátnak biztosít rendszeres edzés. . azóta nem talált gazdára a sportág. de igény lenne további teremlehetõségekre is. rutinos szakemberek vezetik. a kisebbek 2-sze egy órát gyakorolnak.) Kép és szöveg: Lovas A.hu weboldalon és a +36-70314-0021-es telefonszámon. Sport 2011/8. akkor szûnt meg az addig eredményesen mûködõ Statisztika SE Óbudára kihelyezett szakosztálya. Edzéseinket elhivatott.és versenyzési lehetõséget.Az asztalitenisz a kerületi Di- Egyre bõvül az asztalitenisz szakosztály . ifi) mintegy hatvan lány és fiú vesz részt a szakosztályi munkában. ahol szervezett keretek között pingpongozhatnak a fiatalok. A csillaghegyi klubban egyre többen és egyre ügyesebben bûvölik a kis kaucsuklabdát. nagy létszámmal és megfelelõ színvonalon zajlanak a versenyek. hogy sikerült megvalósítani régen dédelgetett tervemet. hogy a hozzánk járó fiatalok szorgalmasak és jól érzik itt magukat.28 A tenisz mellett egy újabb népszerû sportágat karolt fel a Csillaghegyi Mozgás és Szabadidõ SE. Azok a fiatalok. a nyüzsgõ szakosztályi élet azt bizonyítja. jól ismerik a szakmát. a legnagyobb létszámú vetélkedõt a háziversenyek jelentik. A képzettebb játékosok rendszere- sen indulnak a Budapest Bajnokság egyéni és csapat versenyein. Az edzések mellett gyakran nyílik lehetõség a tudás lemérésére. Egyelõre a Bárczi Géza és a Medgyessy Ferenc Általános Iskola tornatermében kilenc asztalon pattog a labda. Berényi Laura és Davidovics Edit kiváló játékosok.csillaghegysport. újonc. Négy korcsoportban (gyerek. H úsz év bizony hosszú idõ.

szám Sport – Hirdetés 29 Indul a vízisport évad Az egyesület vezetõi minden héten más és más. utóbbiban az alsó tagozatosok. illetve a 06-20-968-3685-ös telefonszámon kérhetõ. A terepduatlon 4 kilométer futásból. akik személyi jövedelemadójuk 1 százalékát az egyesületnek ajánlották fel. május 8-án Visegrádra evezhetnek a jelentkezõk. A mozogni vágyók 10 folyamkilométert is evezhetnek. több alkalommal. idén pedig a böjti szelek „emelték” a verseny nehézségi fokát. Az egyesület honlapja: www. A szervezõk minden korosztálynak kínálnak programot és indulási lehetõséget: hosszabb és rövidebb távokon egyaránt rajthoz állhatnak a nevezõk. A Samsung Olimpiai Zöld Fesztiválon sportbemutatók. A duatlont MTBverseny követte. Mindezekkel párhuzamosan egész napos kosárlabda-versenyt tartott a szervezõ csapat az AME pihenõparkjában. mely 1 óra hosszat tartott. (Az egyesület címe: Rozgonyi Piroska utca 28.csillaghegysport.hu honlapon tájékozódhat. Bõvebb információ a 240-3353-as. Idén újdonságként dombfutás és gyerekfutam is lesz. A 248 ezer 22 forintot bérleti díjakra és tárgyi eszközök beszerzésére használták fel.és lövészversenyt tartanak április 30-án. akiknek mintegy 35 folyamkilométert kell „lelapátolniuk”. hogy Mocsárosdûlõre szükség van.ose. Sportfesztivál a Hármashatár-hegyen Immár második alkalommal rendezi május 1-jén a Budapest Sportiroda a Samsung Olimpia Zöld Fesztivált a Hármashatár-hegyen. melyen a résztvevõk kifejezhették. zenei programok és kiállítók is várják az érdeklõdõket. 14 kilométer kerékpározásból. • A hagyományos évadnyitó rendezvényt szabad sportnap kíséri május 1-jén. A terepviszonyok lehetõvé tették. Sz. számos mozgási lehetõséggel várták az érdeklõdõket az Óbudai Terepfesztivál szervezõi Mocsárosdûlõre április 9-én.) Mocsárosdûlõért futottak és kerekeztek Rendkívül változatos programokkal. (Az eddig felsorolt programok díjmentesek. A z esemény története során sok mindent „megélt”: elsõ alkalommal havazás. (Az eseményrõl bõvebb információ a www.hu oldalon található. Cs. aki ez idõ alatt a legtöbb kört teljesítette. gazdag programkínálattal várják az érdeklõdõket római-parti vízi telepükön. egy évvel ezelõtt erõs napsütés.futanet. A részvételi díj 2 ezer forint. Itt az lett a gyõztes.2011/8.hu E-mail címe: ose@ose.) • A Madarak és Fák Napján. 1 % 1% 1 % A Csillaghegyi Mozgás és Szabadidõ SE vezetõsége köszönetet mond mindazoknak. annak természeti értékeit meg kell õrizni. a felsõsök és a középiskolások külön-külön mérhetik össze erejüket.) . A z egész napos sportprogramok sorában a kerékpározástól a terepfutáson át a nordic walkingig és a gyalogtúráig sok minden megtalálható. majd ismét 2 kilométer futásból állt.hu) Sz. tenisz és nyári táborozási programjáról a www. hogy az „off-road” sportokban kevésbé járatos versenyzõk is élvezettel teljesítsék a kijelölt távot. A megmérettetéseket megelõzte a „Futás és Ke- FOTÓK: ANTAL ISTVÁN rékpározás a Mocsárosért”-program. D arts. (Az egyesület asztalitenisz. • Óvodásoknak és iskolásoknak rendeznek „gályaprogramot” május 2-tól június 8-ig. Cs. Az eseményhez teljesítménytúra és terepfutás is kapcsolódott a közeli hegyeken.

Idõsebbek is elkezdhetik” címû tanfolyamára. a Fõ és a Szentlélek térre. A SISZA Politikusképzõ Iskolában Gulyás Gergely. Jobbik Nemzeti Majális Hajógyári-sziget. ajándéktárgy vásár. az Urbán Orsolya Trió és a Benko Dixieland Trió Ingyenes tanácsadások • A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásából.karpat.) Fogadóóra Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik Magyarországért Mozgalom) országgyûlési képviselõ fogadóóráját minden páros hét péntekén 16 órától tartja a Kabar utca 11. múltidézés a Kecskés zenekar elõadásában.hu email címen lehet jelezni. FOTÓ: ANTAL ISTVÁN A Tavaszi Jazz & Borfesztiválon április 8-tól 10-ig várták a kulturált borfogyasztást és az igényes jazz mûfajt kedvelõket Óbuda szívébe. 9 órától: reggelizzen együtt Vona Gáborral és több jobbikos országgyûlési képviselõvel! 10 órától: „Harcolunk minden fronton” címmel Hegedûs Lóránt. melyen fáklyás felvonulással emlékeztek a holokauszt áldozataira. hogy felmérjék a Kárpát-medence örökségturizmusának lehetséges erõforrásait. Tudjuk jól. nemzeti vendéglátás. a 3-as parlamenti körzetben dr. Novák Elõd és Vona Gábor elõadásai. a Széll Kálmán-tervvel és a közpénzek védelmével kapcsolatban.) • A „Braunhaxler” Egyesület várja az érdeklõdõket a május 31-én induló. kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselõinek fogadóórái: minden hónap elsõ szerdáján (telefonos egyeztetés nem szükséges) 8-tól 12 óráig Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának testületi irodájában. Az esemény védnökei: Menczer Erzsébet országgyûlési képviselõ és Tarlós István Budapest fõpolgármestere. valamint az államigazgatás képviselõinek részvételével. Az új alaptörvény fontosságáról Konferencia a Kárpátnyúlni. Programok napközben: gyermekfoglalkozás. (Bejelentkezés nem szükséges. Lenhardt Balázs. az alkotmányozás szükségességérõl beszélt. a SISZA Politikusképzõ Iskola hallgatója Fenti címmel tartanak konferenciát május 9-én a Harsányi János Fõiskolán. Volner János.és Közvilágítási Kft. vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet. Tanácsadás személyesen: a hónap 3.). Közvilágítási hibák bejelentése A közvilágítási hibákat jelenleg az Elektromos Mûvek Nyrt.30 órától: ökumenikus istentisztelet. hogy kellõ támogatottság hiányában egy korábbi kormány sem mert az Alkotmányhoz A rendezvény célja. TRANSYLMANIA és LORD. Fellépett többek között a Hot Jazz Band. szám alatti Jobbik irodában.). (Cím: Fõ tér 2. a kandeláberek épségét. hogy megalkossuk minden ember Alkotmányát.hjf. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5. Havadi Elza önkormányzati képviselõ.) • A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Kaszásdûlõ utca 7. A III. Részletes programleírás és jelentkezési lap megtalálható a Harsányi János Fõiskola honlapján: www. amelyrõl a történelemkönyvek is hallgattak. Események 8.30 Hírforgó – Információk 2011/8. a Hímzõ utca 1. Szegedi Csanád.hu) Sz. Az Alkotmánybíróságot érintõ kérdéseket és az új önkormányzati törvényt firtatták leginkább a hallgatók. alatt.Az est házigazdája Kemény Krisztina önkormányzati képviselõ. A Budapesti Dísz. (Cím: Bécsi út 324. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik szerdáján (legközelebb május 18-án) 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.daniel @jobbik. TeleCentrumában a 238-3838-as vagy kizárólag munkaidõben a 289-4070-es telefonszámon és a bdk@bdk. Az Élet Menete Több ezren vettek részt április 17-én az Élet Menetén. (Részletek és jelentkezés: Neubrandt Olginál a 06-30221-4938-as telefonszámon. aki a rendszerváltozás óta eltelt idõrõl. egymást tisztelni kell.) tart ingyenes jogsegélyt. Morvai Krisztina. április 30. Dr. május 1-jén Romantikus Erõszak. május 19-én 18 órától a Palace EuroCenter moziban (Bécsi út 154. Sok kérdés merült fel a határon túl élõ magyarok szavazati jogával. és amely évtizedeken át tabunak számított. Tamás.: 367-8791. Egyúttal szándéknyilatkozatot fogalmaznak meg a jövõbeni együttmûködés kialakítására. a Politikusképzõ Iskola vezetõje április 9-én az alkotmányozás kulcsszereplõjét hívta körünkbe. (Cím: 1033 Budapest.-május 1. (Jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-30-221-4938-as telefonszámon. és bejelentkezhetnek ingyenes tanácsadásra. Koncertek 15 órától: április 30-án Varga B.szerelõi folyamatosan ellenõrzik az utcák világítását. de a hibák gyorsabb kijavítása érdekében a lakosság bejelentése nélkülözhetetlen.).). hogy együtt okuljunk történelmünk leggyalázatosabb eseményébõl. FANKADELI és ISMERÕS ARCOK. a hazai vezetõ kutatók. FOGADÓÓRÁK.hu. vagy a 06-20-200-0017-es telefonszámon.) zabó Krisztina. S „Braunhaxler” hírek • Tanulmányutat szervez május 28-án DobogókõEsztergom-Visegrád-Dunabogdányba a „Braunhaxler” Egyesület. dr. A filmre kedvezményes áron (500 forint) igényelhetõk jegyek a Fidesz 4-es választókerületi irodájában (Hímzõ utca 1. Tel. Németh Zsuzsannának. Cs. de most van egy medence turizmusáról történelmi lehetõség. szakemberek. jelenlegi helyzetét a határon túli szakértõk. Telefon: 243-8639. abból az emberirtásból. a romastratégiával. T arlós István fõpolgármester a zsúfolásig telt Klauzál téren úgy fogalmazott: emlé- kezni és emlékeztetni. „Ismerkedés a számítógéppel és az internettel. Zs. szám Fidesz Filmklub Török Ferenc: Apacsok címû alkotását láthatják a Fidesz Filmklub következõ elõadásán. . érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájában. Tósoky Balázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén (legközelebb május 3-án) 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király útja 13-15. az alkotmány-elõkészítõ bizottság alelnöke beszélt az alaptörvény fontosságáról. kulturális tanácsnok. önvédelmi bemutatók. Kárpát Dániel.) • Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek. Pethõ László ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján (legközelebb május 4-én) 16-tól 18 óráig ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi irodájában. illetve külön idõpont egyeztetésére is mód van: z.

álló) 25 000 Ft 1/32 (44×31mm.hu H-P: 8-17 óráig ÓBUDA. 1212 Budapest. Szentendrei út 32. Perc u. Szerkesztõség. ZÖLDKÁRTYA 1039. III.. (Golipark).: 240-5603. (új Szentendrei út) Tel. egyéni egészségprogramok kidolgozása és végrehajtása segítségével. KIPUFOGÓ KLINIKA Kipufogó dobok. 23. 18. a III.000 példányban Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József Lapszerkesztõ: Klug Miklós Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft. melyeket a megvalósítók vállaltak. ajánlja fel adója 1 százalékát a Derûs Alkony Gondozóházban élõ idõs emberek életminõségének javítása érdekében tevékenykedõ Derûs Évekért Alapítvány javára. a HÉV-tõl.2/A-09/1-KMR-2010-0221. lakásszépítõ használati. Tel. A támogató közremûködõ szervezete az ESZA. kerületi Önkormányzat lapja. (Adószám: 18122370-2-41. (Adószám: 18129621-1-41. fekvõ) 10 000 Ft Az árak az áfát (25%) nem tartalmazzák Színfelár: +25% Hátsó borító: +25% Negatív: +20% Elhelyezési felár: +20% Tervezési díj: +10% Apróhirdetés árak: 10 szóig 1900 Ft + áfa/alkalom Kiemelt apróhirdetés: 10 szóig 3 800 Ft + áfa/alkalom (Egy hirdetés minimum 10 szó. 267-0525 Hirdetési méretek Árak (oldal) (mm) fekete-fehér 1/1 (190×272mm) 200 000 Ft 1/2 (190×134mm. és ezek ismeretében került meghatározásra a projekt tartalma. sportdobok készítése.1. BRUTUS kipufogók. akár veszel: mindenképpen jót teszel! Megunt dolgaidat is hozd magaddal./fax: 430-1250.000 Ft összegû támogatásban részesítette.hu.minden postaládában! impress. sporteszköz. és 2011.-nél” projekt. • Kérik./fax: 411-0266. álló) 100 000 Ft 1/4 (93×134mm. megjelenik 68. III. A projektet az Európai Szociális alap 10.Teljes szívvel adhatsz! Bútor. hogy azzal másokat is segíthess? Egyedit keresel.és dísztárgyak Kacagtató árak. Az eredmények összesítése alapján a program végrehatása során teljesültek azok a számszerûsíthetõ célkitûzések. munkahelyi szemléletformáló programok a GANDALF PRODUKCIÓ Kft.hu Nyomás: Zrínyi Nyomda Zrt. V. A projekt során megrendezett családi sportnap igen népszerû volt a munkatársak és családtagjaik körében. A projekt még három évig követi a célcsoport fizikai állapotát. Tel. fekvõ) 100 000 Ft 1/2 (93×272mm. fekvõ) 39 000 Ft 1/16 (44×65mm.hirdet@freemail. Számlaszám: 1201039800151180-00100009. II. 235-0417. javítása Idõseket segítenek az 1 %-kal Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény munkáját támogató alapítványok közleménye.2011/8.000. április 30-cal zárul. 206). kerületi idõs emberekért! Kérik. A cég rendszeres sportolási lehetõséget biztosított munkatársai részére bérelt sportkomplexumban. Számlaszám: 1070049543321302-51100005. Két percre a busztól (86. és teremt számunkra rendszeres sportolási lehetõséget Szeretnél olcsón vásárolni úgy. Kiadó: 1052 Bp. A projekt azonosítószáma: TÁMOP-6. E-mail: obudaujsag@ecom. SZ: 9-15 Adománybolt Nonprofit Kft. Tel/Fax:436-0356 http://www. szám Hirdetés – Közérdekû 31 Hirdessen az Óbuda Újságban! 66 700 példány . Nyitva tartás: H-P: 10-18. november 1-jén indult. háztartási gép. hogy jó célra fordíthassuk! Bp. Felelõs vezetõ: Borbás Gábor vezérigazgató . vagy hasznos hétköznapi dolgokat jó áron? Mostantól mindez idehaza sem akadály! MEGNYÍLT!!! MEGNYÍLT!!! MEGNYÍLT!!! Budaszíve Adománybolt Félpénzen vehetsz . ajánlja fel adója 1 százalékát a Reménysugár az Idõsekért Alapítvány javára. hirdetésszervezés: 1035 Bp.) • Tegyünk együtt a III. A program 2010. Rákóczi Ferenc út 177-179. álló) 59 000 Ft 1/8 (93×65mm. A projekt célja a munkatársak életminõségének javítása a személyre szabott. A projekt elõkészítõ fázisában felmérésre kerültek a célcsoport általános életviteli körülményei.kipufogo. em. Tel. 267-0525. Árpád u. Bp. III. garantált börzehangulat! Akár adsz. szerelése.) Tíz szó fölött (legfeljebb 20 szóig) szavanként 200 Ft + áfa Végéhez érkezett az „Egészséges életmódra nevelõ. és elkészült a pályázat.: 430-1250.) KIPUFOGÓK Katalizátorok felszerelése garanciával. Váci u.. 2.. I. játék.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful