XVII. évfolyam 8.

szám Kedvezmények Óbuda Kártyával

Megjelenik kéthetente

2011. április 27.

Pályázat zöldfelületek gondozására

Indul a vízisport évad

7

Számos kedvezményben részesülhetnek a kártya használói, melyeket szolgáltatók, vendéglátóhelyek, üzletek biztosítanak.

20

Társasházaknak és lakásszövetkezeteknek hirdet zöldfelület gondozási pályázatot az önkormányzat.

29

Az Óbudai Sportegyesület Rozgonyi Piroska utcai vízitelepén május 1-jén évadnyitót tartanak, szabad sportnappal.

Fogyatékkal élõk egészségnapja

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Az Óbudai Egészségolimpiával két éve a legváltozatosabb eszközökkel arra ösztönzik a városrész lakosságát, hogy éljenek minél egészségesebb életet. A rendezvénysorozat különleges állomásához érkezett április 17-én, amikor a Fogyatékos Személyek Egészségnapját rendezték az akadálymentes Szent Margit Rendelõintézetben. F OLYTATÁS A 6. OLDALON

Bõvül az élelmezési program
Az Ételt az Életért Alapítvány 2004-ben költözött Csillaghegyre. Egy 2009 januárjában indult kerületi program fejlesztésével és bõvítésével a civil szervezet 2011ben már heti 5 alkalommal, napi 400 adag ételt oszt szét a kerületben.
RÉSZLETEK A 8. OLDALON

Programajánló a 2-5. oldalon

2

Önkormányzat

2011/8. szám

2011/8. szám

Önkormányzat

3

4 Önkormányzat 2011/8. szám .

szám Önkormányzat 5 .2011/8.

hogy a fogyatékossággal élõ embereknek is szükségük van egészségük karbantartására. ismeretterjesztõ cikkekkel segítették elõ az elmúlt két évben. A kezdeményezés az egészséges életmódra.Akik eljöttek a Szent Margit Rendelõintézetbe.vagy mozgássérült embereknek van éppen elég bajuk. A rendezvények végig nyitottak voltak. Szõke László. hogy ilyen és ehhez hasonló rendezvényekkel egyaránt nyitottabbá tehetõk a fogyatékos emberek és a többségi társadalom tagjai is. majd hozzátette: különösen nagy dolog ez akkor. FOTÓ: ANTAL ISTVÁN FOTÓK: SÁNTA BALÁZS Tabáni István nagy sikerû koncertet adott Idén tavasszal is elindították azt a mozgalmat. Ez csak akkor lehetséges. Várszegi József. így több erõt. már megtették az elsõ lépést egészségükért . mely a biciklivel való munkába járást ösztönzi.fogalmazott beszédében dr.6 Önkormányzat 2011/8. A sport és a testmozgás kitûnõ alkalmat kínál arra. a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fogyatékosságügyi fõosztályának vezetõje a megelõzés fontosságát hangsúlyozta. hallás. szám Eredményes tavaszt zárt az Óbudai Egészségolimpia Fogyatékkal élõk egészségnapja résztvevõnek. valamint a magas vérnyomás bizonyultak. A leggyakoribb problémának az urológiai. de mindenki számára komfortosan igénybe vehetõk igazán a fogyatékos személyek egészségolimpiájának létrehozásával váltak. sport programokkal. hogy az egészséges életvitel örömteli tud lenni. a Szent Margit Rendelõintézet ügyvezetõ igazgatója. elõadásokkal. nem holmi önsanyargatás. mely szerint a látás-. OLDALRÓL Sporttal a sztereotípiák ellen . valamint a pre- vencióra hívja fel a figyelmet. Az Egészségolimpia mely az EGT-Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával valósulhatott meg szervezésével ÓbudaBékásmegyer Önkormányzatának és a Szent Margit Rendelõintézetnek az volt a célja. kvíz-játékokkal. Mindezt szûrésekkel. Mint kiemelte: nagy elismerés illeti paralimpikonjainkat. a sport jelentõségére. jókedvet. Csilla Több mint 2 ezer ember vett részt a különbözõ szûrõvizsgálatokon az Óbudai Egészségolimpia tavaszi szûrésein és a Fogyatékos Személyek Egészségnapján. ha az ember valamilyen fogyatékossággal kénytelen együtt élni. hanem önmagát kellett legyõznie minden Óbuda példát mutatott Dr. melyben nem másokat.Ilyen verseny még nem volt a világon. valamint azt. Hangsúlyozta: . hogy egészségük. Ha felismerik. ha minél többen ráébrednek arra. ha eljutnak a vizsgálatokra. hiszen õk elszántságuknak és kitartásuknak köszönhetõen valódi példaképek. energiát. hogy a lakosoknak segítsenek az egészségtudatos életmód elemeinek elsajátításában. hogy általa sikerüljön valamit lebontani a sokakban kialakult sztereotípiából. A programot Egészségolimpiának nevezték el.mondta elöljáróban Puskás Péter alpolgármester. az állapotrosszabbodás megelõzése érdekében. Az óbudai akadálymentes helyszín nagyszerû példa arra. Bringázz a munkába! elnevezéssel . hosszabb minõségi életet biztosíthat . tanácsadásokkal. . FOLYTATÁS AZ 1. sorsuk a saját kezükben van. semhogy a szabadidõnek ezt a küzdelmes eltöltését válasszák. az emésztõszervi és a mozgásszervi megbetegedések. Sz.Szerettük volna.

jutalmazza a kerület kulturális életének alakulásához kiemelkedõen hozzájáruló mûvészek.obuda. a katyni áldozatok emléknapján. kerületben. Mindez egy olyan speciális rendszer. 8 személyre és 2 csoportra. amíg valakirõl halála után utcát nevezhetnek el. szám Önkormányzat 7 Egy év múlva a helyi lakosok fele rendelkezhet hûségkártyával Kedvezményes szolgáltatások Óbuda Kártyával A képviselõ-testület. mindemellett az Ifjúés a Kis Kincsõ Együttes a múlt évi versenyek alapján bejutott az ország 12 legjobb együtte- se közé. • Menczer Erzsébet (3. a békásmegyeri lakótelepen. április 7-ei ülésén jóváhagyta az Óbuda Kártya elnevezésû hûségprogram-rendszer kialakítását. . A díj odaítélésérõl a kulturális. hogy elismerje. A III. hagyományápoló tevékenységet Turcsánné Horváth Annamária vezetésével. A részletekrõl Puskás Péter (FideszKDNP) alpolgármester tájékoztatott. vendéglátóhelyek. Cs.2011/8. nemcsak a központjuknak mondható III. Az új rendelet értelmében nem kell 25 évet várni. szerdán jelenik meg! Újságunk korábbi számai is olvashatók a www. Alapja a hûségkártya-program. számú egyéni választókerület) országgyûlési és önkormányzati képviselõ minden hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart fogadóórát a Kaszásdûlõ utca 7. melyben a kártya-tulajdonosok egyszerre több cégnél lesznek jogosultak kedvezmények igénybevételére. szám alatti Fidesz irodában. gyertyagyújtással emlékeztek az áldozatokra a Nagyszombat utcai katyni mártírok parkjában Lapunk következõ száma május 11-én. Az Óbuda Kultúrájáért Díjat.tudtuk meg Kemény Krisztinától (Fidesz-KDNP). kerü- letben lakó polgárok különbözõ kedvezményekre és szolgáltatásokra szereznek jogosultságot. mellyel a III. 2003. hanem egész Gyertyagyújtás a katyni áldozatok emlékmûvénél Utcanévadás A Fõvárosi Közgyûlés módosította az utcanévadás szabályait. Az együttes rendszeresen fellép az önkormányzat rendezvényein. Országgyûlési képviselõk fogadóórái • Bús Balázs polgármester és országgyûlési képviselõ (4. További információért hívja a polgármesteri titkárságot a 437-8696-os telefonszámon. A célunk az. Megjelenésünk FOTÓ: ANTAL ISTVÁN A Wysocki Légió Hagyományõrzõ Egyesület és a III. amely kártyaelfogadó-hely. Az idei költségvetésben 15 millió forintot különített el a képviselõ-testület erre a célra. Ennek értelmében egyhangúlag ítéltük oda az elismerést a Kincsõ Néptáncegyüttesnek. Óvodai beíratás A III. közmûvelõdési. Például. a többi. üzletek biztosítanak a jövõben. kerületi óvodákba május 2-tõl 6-ig írathatják be gyermekeiket szüleik. tevékenységével színesíti és pozitívan befolyásolja a városrész kulturális életét. . kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezésére április 13-án. május 7-én veheti át a díjazott . és a kártyaelfogadó-helyek száma több mint száz legyen hangsúlyozta Puskás Péter. a program mûködtetõje bocsátja ki. közgyûjteményi területen dolgozó és alkotó szakemberek tevékenységét. Idõpont-egyeztetés miatt a fogadóórára elõzetesen be kell jelentkezni a 367-8791es telefonszámon. Elegendõ 5 évnek eltelnie ehhez. ha- nem a városrész. megadott termékekre vagy szolgáltatásokra válthatnak be. . számú egyéni választókerület) elõzetes bejelentkezés alapján tartja fogadóóráját. a Néptánc Antológiára. civil és kisebbségi bizottság javaslatának figyelembevételével a képviselõ-testület április 7-ei ülésén született döntés. önkormányzat által másoknak odaítélt elismeréssel együtt a Kerület Napján.hu honlapon. lehetõséget biztosítva a kerületben lévõ valamennyi cégnek és szolgáltatónak a bekapcsolódáshoz. amellyel számos szolgáltatás vehetõ igénybe. a civil. A kártyákat nem az egyes szolgáltatók. A kártya használói a tervek szerint számos kedvezményben részesülhetnek. az így megszerzett pontjaiból adott esetben ingye- nesen ellátogathat egy.A megadott határidõig 12 érvényes jelölés érkezett. egyébként belépti díjas koncertre. vásárlásaik után pontokat írnak jóvá. május 28-ai ülésén alapította Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Óbuda Kultúrájáért Díjat abból a célból. hogy a kártya használóinak. Budapesten. Egyhangúlag ítélték oda az elismerést Óbuda Kultúrájáért Díj a Kincsõ Néptáncegyüttesnek Nyolc évvel ezelõtt. Ezzel egy olyan speciális rendszer alakul ki. kerületben élõknek négy korosztályban biztosít lehetõséget az igényes közösségi együttlétre. hogy a következõ egy év alatt a kerület lakosságának legalább fele rendelkezzen Óbuda Kártyával.A Fidesz-KDNP választási programjában szerepelt az Óbuda Kártya bevezetése. Szeberényi Cs. kulturális és kisebbségi bizottság elnökétõl. Sz. A néptáncegyüttes idén ünnepli alapításának harmincadik évfordulóját. melyeket a városrészben lévõ szolgáltatók. A nemzetközi hírû csoport három évtizede folytat kiemelkedõ kultúraközvetítõ. ha valaki egy olyan élelmiszerboltban vásárol. melyeket meghatározott helyeken. Ez a gyakorlatban azt jelenti.

Kísérleti jelleggel étkeztetési programot indítottak a térség- ben. Öszszetételét tekintve családok. Tapasztalataim szerint õk hidat képeznek a társadalom és a fogyatékos emberek között. Ezzel egyrészt bevételre tennénk szert. akik 100 fogyatékos ellátásáért felelõsek. illetve szükséges a fûtéskorszerûsítés és az épület gépészeti felújítása is.Mindenekelõtt ellátott-barát intézményt szeretnék építeni. de nem képesek maguknak tápláló. A családgondozók szerint az igénybevevõk 80 százaléka az anyagi nehézségek miatt igé- nyel támogatást. hogy az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Támogató Szolgálatának közremûködésével önkormányzatunk a fogyatékos személyek részére. . De biztosan vannak olyan ötletei is. munkanélkü- Esélyegyenlõség az ügyintézésben A fogyatékkal élõknek gyakran még az is gondot okoz. Zs. amelyekhez szükségesek anyagi források… . Éppen ezért minél több önkéntest vonnék be a tevékenységünkbe. kerületi embereket szerették volna elérni. a már mûködõ nyomdaipari részleg bõvítéseként. szerdán tudjuk biztosítani. Vannak. Az Evangélikus Egyház által mûködtetett szociális intézmények módszertani központját vezettem 20072009 között. Új szolgáltatásként pedig több gyüleke- zetnek segítettünk beindítani az idõsek nappali ellátását. leszázalékoltak. így ha az étkezése megoldódik. A módszertani munka során foglalkoztunk étkeztetéssel. Idén végzek az ELTE pedagógiai-szakpszichológus szakán. Domi Zsuzsa . kerület vezetésével az ügyben. kerületi önkormányzatnál segítenek ezen a problémán. A szolgáltatás igénybevételének feltétele az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központba legalább 2 munkanappal elõre történõ elõzetes bejelentkezés. Elképzelhetõnek tartom újabb munkaterületek felvállalását. illetve a családsegítõ munkatársainak megítélése alapján a kerületben leginkább nélkülözésben élõ rászorulók alkotják. De ugyanilyen fontosnak tartom a szociális foglalkoztatás kiterjesztését. hivatali ügyintézéshez a polgármesteri hivatalba történõ eljutásuk megszervezésé- vel segítséget nyújtson mondta Kelemen Viktória. Így merült fel az az elképzelés. valamint a hátrányos helyzetekbõl adódó egyenlõtlenségek csökkentése mellett. A fogyatékosok ellátásában 2005 óta veszek részt. a hajléktalan-ellátás területén fõleg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nyújt széles körû szolgáltatást. ha ügyintézni kényszerülnek. hogy a létminimum alatt élõ családokon is segíthessenek. akkor a megtakarított pénzösszegbõl képes tartozását törleszteni. s immár 400 személy részére. mely egyrészrõl lehetõséget ad a hivatal számára a felkészülésre. másrészrõl minimálisra csökkenti a szolgálati autó várakozási idejét. az egészségügyi. A családgondozókhoz fordulók között sokaknak ez az egyetlen lehetõsége a napi egy- szeri meleg ételre. hogy mind jobban elfogadtassuk a társadalommal ezeket az embereket. Az Ételt az Életért Alapítvány 2008-ban tárgyalásokat kezdeményezett a III. akik ugyan nem éheznek. hogy eljussanak a hivatalokba. . . illetve a létminimum alatt élõ emberek étellel való ellátásával foglalkozik. liek. A pozícióra kiírt pályázat nyertese Janurikné Csonka Erika.Az eddig felsoroltak nem igényelnek plusz pénzt. Agondozottak hozzátartozóival is szorosabbra szeretném fûzni a kapcsolatot. A cél az. Terveim szerint pályázatok révén lehetne fejleszteni az épületet és a tárgyi környezetet egyaránt.Tekintettel a hivatal ügyfélfogadási rendjére a fogyatékosok polgármesteri hivatalba történõ térítésmentes szállítását heti egy alkalommal. másrészt pedig még több embert tudnánk munkához juttatni.Végzettségem szerint pszichológus vagyok.Honnan érkezik a központba? . Ebben a példás együttmûködési rendszerben az alapítvány a sokgyermekes családok. a családok. akiknek heti egy alkalommal adott meleg ételt. Természetesen a tervek megvalósításába szponzorokat is szívesen fogadnék. Az ingyenes szállításra vonatkozó igényeket a Támogató Szolgálat 2402248-as telefonszámán lehet jelezni. Domi Ellátott-barát intézmény Május 1-jétõl új igazgatója lesz az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központnak. A III. a fogyatékkal élõk gondozása a kerületi és fõvárosi intézmények jóvoltából szintén színvonalasan zajlik. Így az alapszolgáltatásban és a módszertani munkában egyaránt tapasztalatokat szereztem. szenvedélybetegek közösségi ellátásával.Milyen tervekkel jön Óbudára? . R égi vágyuk volt. Mára ez a program heti 5 napon át két helyszínen zajlik.Folyamatosan szeretném javítani az ellátás feltételeit. Jelenleg 32 munkatárs dolgozik az intézményben. A Családgondozó Szolgálat a program kezdetekor az 1200 érintett közül a 300 leginkább rászoruló kerületi lakost választotta ki. szám Egyre több a rászoruló Bõvül az élelmezési program Óbudán. D. vagy a gyakran luxuscikknek számító gyógyszert. . szociális és lakásgazdálkodási bizottság elnöke. Eddig Szarvason éltem. . Az igénybevevõk köre kizárólag a kerületi lakosságból kerül ki. házi segítségnyújtással. nyugdíjasok. minõségi ételt beszerezni. pelenkát megvásárolni. Bús Balázs polgármester jóváhagyásával és az önkormányzat közremûködésével elsõként ezeket a III.8 Szociális 2011/8. Az idõsek.Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata szociális szolgáltatásai helyi igényeknek és jogszabályi elõírásoknak megfelelõ bõvítése kapcsán elkötelezett a fogyatékos személyek esélyegyenlõségének javítása.

A támogatás nyújtása pályázati rendszerben történik. A különleges épület tervezését SinórosSzabó Balázs. Cs. Eddig a közüzemi számlákon jelent meg a támogatás. Sinóros-Szabó Balázs. .130. szám Szociális – Önkormányzat 9 Készülnek a tervek a lakóotthonhoz Energiatámogatás rászorulóknak A HÉRA Alapítvány 1991 óta foglalkozik olyan. Tavaly az alapítvány kuratóriuma 1104 pályá- zó közüzemi számláján összesen 18. A korszerû segédeszközök hiánya nemcsak életminõségüket rontja. írjon a következõ e-mail címre: kiss. A fesztivál második napján Liszt Ferenc mûvészi pályája és mûvei álltak a programok középpontjában. szociálisan rászoruló energiafogyasztók támogatásával. József Attila-díjas író. szociális és lakásgazdálkodási bizottság elnöke. tehát a rászorultak nem kapják kézhez a pénzt. hanem a számlájukat egyenlíti ki vele az alapítvány. publicista.nikolett@obuda. Légkomfort Kft. hogy mely cégek lesznek a fõ támogatók. Mint ismeretes. a végleges építési terv augusztusra várható. illetve jelenleg 273 pályázó kérelmére 3. a társadalmi részvételüket. a munkaerõpiacra való kijutásukat is gátolja. Kossuth-díjas színmûvész tolmácsolásában. tel. melynek különlegessége. zs. a Magyar Kultúra Lovagja székely és magyar népmeséket. vezetõje. Budapesti Távhõszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság számláján írják jóvá. kerületi önkormányzat egy békásmegyeri telekkel támogatja a kezdeményezést. akik az energiaárak növekedése miatt súlyos helyzetbe kerültek. anyagból épül fel a ház. Karga Bt. z Egyesült Államok-beli Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházától idén ismét 250 mechanikus kerekes széket és egyéb gyógyászati segédeszközt kaptak a magyar mozgássérült emberek. melyen keresztül e-mailben értesülhetnek az õket érintõ aktuális országos pályázatokról. Amennyiben szeretne rákerülni erre a listára és értesülni a friss pályázati lehetõségekrõl.2011/8. az építkezés ütemezésérõl elmondta. A koncert bevételén felül az építkezés megvalósítására továbbra is felajánlások és adományok érkeznek a szervezõ Nem Adom Fel Alapítványhoz. József Attila elõtt tisztelgett a Magyar Elektrográfiai Társaság 32 mûvésze a „JA 32” címû kiállítással. A támogatás kizárólag szociálisan rászoruló háztartás részére igényelhetõ. Domi Zs. Az alapítvány a pályázatokat az odaítélt támogatási összeg 10 százalékának befizetését követõen tudja finanszírozni.773. . J övõ év decemberére várható Magyarország elsõ passzívházként mûködõ szociális intézményének. Az Európában is mûködõ egyház tavaly már megajándékozta a szociálisan rászoruló mozgáskorlátozott embereket. ugyanennyi kerekes székkel. hogy megépülése után várhatóan ez az épület lesz Magyarország elsõ passzívházként mûködõ szociális intézménye. hogy még mindig sokan vannak. ekkora dõl el ugyanis. . az Aktív Passzív Stúdió Kft. mely a Kiskorona Galériában május 12-ig tekinthetõ meg. a „Jobb velünk a világ!” címû rendezvény bevételeibõl. de idén már kizárólag a távhõ számlán írhatják jóvá. (d.Gabula András.: 437-8601. a III. Az önkormányzat és az alapítvány közötti megállapodás értelmében a benyújtott támogatási igényt a Fõtáv Zrt. az egészségügyi. a darmstadti passzívház intézet által minõsített építész és csapata vállalta díjmentesen.hu. A tervezõcsapat további tagjai: Ilt’ 98 Kft. A tervezõcsapat ötleteket meríthet a passzívház lakóotthon tervezésére kiírt országos hallgatói pályázatra beérkezõ tervekbõl is. Faragó Laura. és milyen eljárással.) A z egyéni kérelmek összegyûjtését és szociális rászorultság szempontjából történõ vizsgálatát a polgármes- teri hivatal szociális szolgáltató fõosztálya végzi. A lakóotthon új utat mutat a szociális intézményeknek a fenntarthatóság és az üzemeltetési költségek csökkentése tekintetében. Az idén 30 éves Kincsõ Néptáncegyüttes kalotaszegi táncokat járt. a szociálisan rászorulók javára pályázatot az önkormányzat nyújthat be .500 forint összegû támogatás megállapítása van folyamatban. és a jogosult számláján írják jóvá. Sz. Bacsi János. mint idén. A tavaszi fesztivál zárásaként. Az amerikaiak számára világossá vált. Czébely Beáta és Beeri Barnabás adott virtuóz zongorakoncertet. irányítója szerint 2012 karácsonyát már új otthonukban ünnepelhetik a lakók. népdalokat adott elõ. hanem mobi- litásukat. melynek alapján összeállítják a pályázatban támogatásra javasoltak jegyzékét. az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény klubtagjai a Liszt Ferenc Mûveltségi Vetélkedõn adtak számot április 15-én a hetek óta tartó felkészülésükrõl az újonnan megnyílt Meggyfa utcai Idõsek Klubjában. A tavalyi „Jobb velünk a világ!” elnevezésû koncerten fogyatékos fiatalok 16 millió forintot gyûjtöttek össze sérült társaik számára egy lakóotthon megépítésére. A több passzívház épületet tervezõ kft. Széll András. Géza. Értesülés friss pályázatokról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerületi vállalkozók részére elektronikus levelezési listát mûködtet.000 forintot írt jóvá. Az irodalmi díjak több évtizedes történetét elemezte Szakolczay Lajos. A Zenemûvészeti Egyetem három kiváló tehetsége.Tegyei Gábor. A fõként a kistelepüléseken élõ fogyatékos emberek segédeszköz-ellátása igen alacsony szín- FOTÓ: ANTAL ISTVÁN vonalú.tájékoztatta lapunkat Kelemen Viktória. Összefogás a fogyatékossággal élõkért 250 kerekes szék mozgáskorlátozottaknak A Tavaszi fesztivál az idõsek klubjaiban Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Kiskorona utcai Idõsek Klubjában április 11-én. akiknek szükségük van ilyen korszerû eszközökre az önálló életvitelhez. József Attila születésnapján hangzott el a költõ „A Dunánál” és az „Óda” címû verse Hegedûs D. fogyatékos emberek számára épülõ lakóotthon átadása. Az átadó ünnepséget a San Marco utcai székhelyû Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségénél (MEOSZ) tartották április 15-én. a Költészet Napján kezdõdött a tavaszi fesztivál. A magyar kultúra gyökereit jelentõ népköltészet gyöngyszemeit mutatta be a Margaréta Citerazenekar.

így ez a különösen hátrányos helyzetben lévõ szakág fokozott figyelemben részesül. A gyermekegészségügy jelene és jövõje” címmel Dr. Ez egy tendencia vagy várható pozitív változás? . Lénárt Ágota. Sportakadémia a mozgásról Folytatódik az ingyenes elõadássorozat: dr. Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjban évente egy személy vagy csoport részesül. akár a rehabilitáció vagy a betegség-megelõzés terén kifejtett tevékenységével. súlyosan sérült. Cím: San Marco utca 81. az önellenõrzés jelentõségérõl és gyakorlatáról tájékoztat Békefi Zsuzsa. Nehéz feltételek között. ízületi megbetegedésekrõl tart elõadást dr.) .000 forint összegû pénzjutalom jár. vagy a társadalom perifériájáról érkezõ beteg gyermek jelenik meg. a Bethesda Gyermekkórház fõigazgatója tart elõadást május 9-én 18 órai kezdettel az Óbudai Kulturális Központban. elhízott. a tárcák szintjét is meghaladó politikai prioritásra van szükség ahhoz.Kórházunkban nagyon sok hátrányos helyzetû. Igen széleskörû gyermekszakellátást biztosítanak. A felmerülõ kérdésekre Nyíri Gizella bizottsági referens válaszol a következõ telefonszámon: 4378659. a családok szétesése és sok más. ünnepélyes keretek között adják át annak a személynek vagy csoportnak. az egészségügyi. kérdéseket tehet fel az elõadónak.Gyógyítani hatékonyan és eredményesen csak komplex megközelítéssel.Az egészségügyben jelenleg komoly gondot jelent az emberi erõforrás hanyatlása és az alulfinanszírozás. a Semmelweis Egyetem TSK tanára. tekintet nélkül a vallási hovatartozásra. szolgáltatásainak fejlõdéséhez. súlyos finanszírozási. viselkedészavaros és cukorbeteg gyermek. a mai társadalomra jellemzõ gond áll. Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjjal oklevél és 500. szociális és lakásgazdálkodási bizottság javaslata után a képviselõ-testület dönt. indoklással alátámasztott ajánlást. Emiatt a gyermekgyógyászatnak is fejlõdnie kell ezen új irányokban. május 9. .) rendeletében szabályozta a képviselõ-testület. aki a kerület lakosságának egészsége érdekében akár gyógyító-ápoló munkájával. sokszor gyógyíthatatlan betegségben szenvedõ gyermek. A díj adományozásáról a nyilvánosan meghirdetett felhívás alapján. (V. ezen minden megjelent hozzászólhat az aktuális témához. szociális és lakásgazdálkodási bizottság javaslata alapján odaítéli. A díjazott személyére bárki tehet indítványt.) Gyermekeink egészségérõl Manapság mintha több lenne a krónikus. (A belépés ingyenes. melyek hátterében a környezetszenynyezés. 2. A több éves múltra visszatekintõ akciót eddig évente kétszer rendezték. a mozgásszegény életmód. (Cím: Bécsi út 132. század eleji életforma nem kedvez a gyermektársadalomnak. Az elõadást kötetlen beszélgetés követi. eredményének rövid ismertetését. a szociális és a spirituális szempontok egyidejû figyelembevételével lehet. így kerültünk prevenciós és reha- bilitációs programjainkkal kapcsolatba az elmaradott térségek kisebbségi lakosaival is. .) Felhívás az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj adományozására Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2007 májusában alapította az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjat.) • A Margit kórházban mûködõ Óbudai Cukorbetegek Klubjában május 10én 16 órától lesz a következõ összejövetel. a lelki. A gyermekegészségügy kiemelt fejezetet kapott a terven belül. Az egyetemen május 5-én lesz ismét véradónap. Indítványt olyan természetes személyre és csoportra (szervezetek vagy intézmények) nyújtható be. Sajnos azonban a finanszírozási környezet érdemi javulása nélkül nem várható átütõ eredmény. akinek a képviselõ-testület az egészségügyi. de jelentõs egyházi és társadalmi segítséggel ezt szeretnénk megvalósítani közösségünkkel. „A mozgás pszichés hatásai és a psziché hatásai a mozgásra” címmel tart elõadást az Óbudai Kulturális Központban. illetve az ajánlott személy vagy csoport tevékenységének. Gallóné Nagy Judit fõosztályvezetõ részére kell benyújtani. Egyre kevesebb gyermekorvos dolgozik ezen a területen.) dr. aki(k) Óbuda-Békásmegyer egészségügyi ellátásának. strukturális és emberi erõforrás válságban van. Derekas Szilvia. Farkas Erzsébet reumaszakorvos.Az önök gyermekkórháza az egyetlen egyházi fenntartású intézmény. Ugyanakkor átfogó. Milyen eredményeket tudnak felmutatni ezzel kapcsolatban? .Mit tart a gyógyítás legfontosabb szempontjainak? . április 28-án 14 órai kezdettel a Boldog Özséb Plébánia emeleti nagytermében. a Bethesda Gyermekkórház fõigazgatójától.10 Egészségügy 2011/8. Mi lehet ennek az oka? kérdeztük Dr. Így évrõl évre egyre több az asztmás. az olimpiai kerettagok sportpszichológusa. A kórházban egy új profil is megjelent: a cigánymissziós program. Beadási határidõ: 2011. hogy a gyermekeink egészsége kimutathatóan javuljon. Az idei évben erre 2011. akár az egészségügyben kifejtett szervezõ munkájával kiemelkedõ teljesítményt nyújtott.A XXI. Halászlaki Csaba belgyógyász szakorvos tart elõadást.30. Az indítványhoz csatolni kell 1 oldal terjedelmû. sportlövõ szakedzõ május 12-én 19 órai kezdettel. az õszi és a tavaszi félévben. Az indítvány benyújtásának módja: Az indítványt és mellékleteit a szociális szolgáltató fõosztályon (1033 Budapest. „Gyermekeink egészsége. Igyekszünk õket megkeresni a kórház falain kívül is. Velkey György. 77-en jelentkeztek véradásra. Velkey Györgytõl. a Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szervezetének munkatársa elmondta. . A vércukor-. ebbõl ténylegesen 72-en adhattak vért embertársaik megsegítésére. Fõ tér 2. (Cím: Tûzföld utcai bejárat. A rendelet szerint: A díj adományozható mindazon személynek vagy közösségnek.Jelenleg a magyar egészségügy egymással összefüggõ. a pszichológia tanszék vezetõje. Az odaítélést és az átadást 35/2007. Vörös Éva San Marco Szabadegyetem A sorozat következõ elõadásán. A díjat a Semmelweis-napon. Ez a helyszíni tapasztalat jelentõsen befolyásolja mindennapi gondolkodásunkat. Az akción 17 új véradót üdvözölhettek. (Cím: San Marco utca 81. „Anyagcsere” címmel dr. tehát a testi. mint 30-40 évvel ezelõtt. szám Cukorbetegek klubjai • A Békásmegyeri Cukorbetegek Klubjában a csontritkulásról. egyetemi docens. . Az indítvány feltételei: 1. valamint Óbuda lakosai életminõségének javításához kimagasló teljesítménnyel vagy életmûvükkel hozzájárultak. Új népbetegségek jelentek meg. Véradás az Óbudai Egyetemen A felsõoktatási intézmény aktív társadalmi szerepvállalása keretében véradást szervezett óbudai és józsefvárosi telephelyein március 1jén és 2-án. június 30-án (csütörtök) kerül sor. A Semmelweis Tervben megfogalmazott diagnózisok mentén jó irányba indult meg a változás.

mûanyagpalack. A papírgyûjtõ konténer telepítése térítésmentes. Számos szervezet. színházi elõadásokat. melyek csatlakozni szeretnének a helyben történõ szelektív hulladékgyûjtéshez. a 4378891-es telefonszámon jelentkezhetnek. kommunális hulladékot nem. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Ha április. illetve fém italosdoboz gyûjtõ edények kihelyezésére van lehetõség. a jelentkezõ civil szervezetek hozzáállása is. míg az egyes pályázóknak nyújtható támogatás több mint 200 ezer forint volt. a rászorulókhoz és a közjóhoz fûzõdõ viszonyuk tekintetében. fejlesztését tartották legfontosabbnak. Mûanyagpalack. a kulturális. az egyes óvodák az udvari játszóeszközeik karbantartását. szervezettel együttmûködni? Leginkább a környezetvédelem jelent meg a programokban. hogy szelektíven. és hazánkat vették górcsõ alá a szervezõk és a résztvevõk az önkormányzat támogatásával. Sz. Úgy tûnik tehát. illetve fiatalabb diák- társaik segítését is megnevezte célkitûzésként. A kiírással a városrészben élõk lehetõséget kapnak az aktív állampolgári lét megtapasztalására. segítségnyújtásra sikerült ösztönözni a városrészben élõk jó részét . mennyire tudnak más csoporttal. a haszon reményében még a méreghasználattól sem rettent el a tulajdonos . • zárt helyen . több iskola programok szervezését. 120 literes gyûjtõedény esetén 5840 forint.tárolják a gyûjtõedényt. . A családok ingyen szabadulhattak meg feleslegessé vált elektromos és elektronikai berendezéseiktõl. Ahangsúly az ember felelõsségteljes vagy éppen felelõtlen magatartására került. A jelentkezés folyamatos. Idén elõre megküldött kérdéssora várták a diákok.laszlone@obuda. úgynevezett telepítési díjjal kell hozzájárulnia. miként kényszerítette lakhelyváltoztatásra a vadállományt az urbanizáció. az önkormányzat számára rendelkezésre álló támogatási keret erejéig fogadják a jelentkezõket. sikerült felkavarni az állóvizet. akkor ÖKO-7 A hagyományokhoz híven idén is megrendezték az ÖKO-7-et a Békásmegyeri Közösségi Házban április 11-tõl 14ig. szám Önkormányzat – Környezetünk 11 Pályázattal a szemléletváltásért Összefogással a környezetvédelemért. A rendelkezésre álló keretösszeg közel 3 millió forint.hangsúlyozta Kemény Krisztina. melyet a Békásmegyeri Közösségi Házban rendeztek az ÖKO-7 rendezvénysorozat részeként. iskolai osztály. illetve lakásszövetkezeti lakóközösségek csatlakozhatnak. óvoda jelentkezett. amelyek vállalják. illetve önmagában az a tény.például lépcsõház. A helyben történõ szelektív hulladékgyûjtéshez azok a társasházi. Cs. kiállításokat tekinthettek meg. Az elbírálásnál legfõbb szempont az volt. A kiírással elsõsorban az a cél. A környezet és az emberi felelõsség kapcsolatáról Szelektív hulladékgyûjtés a háztartásokban Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata környezetvédelmi cselekvési programjában lehetõvé teszi a társasházaknak és lakásszövetkezeteknek. 240 literes gyûjtõedény esetén 7080 forint. egyúttal útmutatást is kaphattak arra. vagy a helmli. fém italosdoboz hulladékot. hogy összefogásra. hogy • megállapodást kötnek az önkormányzattal. hogy a felnövekvõ nemzedék körében szemléletváltás következzék be a környezethez. Sz. FOTÓK: ANTAL ISTVÁN E+E hulladék-begyûjtést szervezett Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az ÖKOMAT Nonprofit Kft. hogy a jelentkezõk által tervezett projektek milyen mértékben érhe- tik el a meghatározott célt. Az érdeklõdõk betekinthettek egyebek mellett abba is. A szelektív hulladék begyûjtése és elszállítása térítésmentes.-vel közösen április 2-án és 9-én. hogyan billenthetõ vissza lassan a természet egyensúlya. A rendezvénysorozaton ezúttal szûkebb környezetünket. ebbõl 11 oktatási intézmény és 26 civil szervezet jelentkezett a március 4-ei határidõig. Azok a lakóközösségek. A felvételekbõl az is kiderült. Az ön- kormányzat vezetésének célja az. valamint gumiabroncsaiktól és akkumulátoraiktól A Verespatak drámája elevenedett meg fényképeken azon a kiállításon.hu e-mail címen. Optimizmusra ad okot. fiatalok válaszait.2011/8. helyben gyûjthessék a lakók a háztartásokban keletkezõ papír. A rendezvény résztvevõi a környezetvédelemrõl szóló filmeket láthattak. civil és kisebbségi bizottság elnöke tájékoztatta lapunkat a kiírás eredményérõl. melyek elmélyült kutatómunkát igé- nyeltek a versenyzõktõl. • csak a megjelölt hulladékot teszik a gyûjtõedénybe. melyhez a lakóközösségnek egyszeri alkalommal. hogyan kívánják elõsegíteni a szemléletváltást. Cs. Kemény Krisztina (Fidesz-KDNP). hogy a felnövekvõ nemzedék körében szemléletváltás következzék be a tágabb környezetükhöz és a rá- szorulókhoz egyaránt. a rászorulókért Idén elsõ alkalommal hirdetett „Önkéntes pályázat”-ot az önkormányzat. • megfizetik a gyûjtõedény telepítési díját.Összesen 37 teljes értékû pályázat érkezett. A telepítési díj a gyûjtõedények árának 1/3-a. kukatároló .

és különbözõ értékeket próbáltak eltulajdonítani. kerületi Polgárõr Egyesület Ladik utca 2-6. Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják.: 430-4710. hogy ügyeljenek Budapest tisztaságára és szépségére. a rendetlenségtõl. kerületi Rendõrkapitányság. gazos park . 165 centiméter magas. kerületi Rendõrkapitányság. Egyúttal a sértett hozzátartozójáMagánlaksértés és lopás kísérlete miatt ismeretlen tettesek ellen folytat eljárást a III. fikán látható férfit felismeri vagy a bûncselek- Kozmetikumokat emeltek el a patikából Lopás megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettesek ellen a III. kerületi Rendõrkapitányság. A város vezetése azt várja az új rendszertõl. A férfi 30 év körüli. A feladatot tûzoltók látják el külön díjazásért és természetesen szolgálaton kívüli szabadidejükben. hogy a fogadóórára elõzetes bejelentkezés. Egyegy tûzoltó két négyzetkilométeres területért lesz felelõs. Az egyesület honlapja a www. A kísérleti programot követõen jövõre a fõváros meghatározó pontjain már mûködni fog. akit a képen látható férfi hasonló módon megkárosított. a 107-es vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén! ménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik. Fekete pufidzseki. Internetes társkeresõn ismerkedett a csaló Városbiztosok a rendért „Buszosgábor” néven ismerkedett interneten az a férfi. Kapcsolattartási lehetõségek: a 06-30-621-6088- as telefonszámon és a polgaror. vagy a 107es. illetve névtelensége megõrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes 06-80-555-111-es „Telefontanú” zöldszámán. aki a képen látható elkövetõket felis- meri.30-tól 16. com elektronikus címen.Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDAI SZIRÉNA vissza. a piszoktól. Tájékoztatjuk a lakosságot. 180 centiméter magas. nak kedvezményes gépjármûvezetõi tanfolyamot kínált. szám alatti irodájában szerdánként 15-tõl 19 óráig ügyeletet tartanak. melyhez a szükséges PÁV-vizsga megszerzését ígérte. illetve témamegjelölés alapján várjuk az érdeklõdõ állampolgárokat. piros-fehér csíkos pólót. amennyiben a jármû üzemeltetõje a jármû átvételére való jogosultságát igazolta és az intézkedés költségét megtérítette vagy a befizetés tényét számlával igazolta.obuda@gmail. A felfedezett hibákat . A A képen látható férfi egy internetes társkeresõn „buszosgabor” néven megismerkedett egy nõvel. egyenes. A pénzt a sértettnek nem fizette z új megbízottak feladata az lesz. melyet két hét alatt kell bejárnia és feltérképeznie. illegálisan elhelyezett szemét. fogadják a bejelentéseket. Az elkövetõk február 18-án 17. Pók utca 1. kerületi Rendõrkapitányság munkatársai várják a további károsultak jelentkezését. jelentkezõket.egy külön központnak jelentik. illetve bûnmegelõzési tanácsokkal látják el a hozzájuk fordulókat. pénteken 7. aki késõbb több sértettõl pénzt csalt ki. Várják az egyesületi élet iránt érdeklõdõket. itt tehetik meg bejelentéseiket. melyre szintén nagyobb összegû készpénzt vett át a nõtõl. amely továbbítja az illetékes hatóságoknak. pénteken 8-tól 13 óráig). Társa 30 év körüli. kerületi Rendõrkapitányság munkatársai kérik.30-tól 13. mb. . illetve névtelensége megõrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes 06-80555-111-es „Telefontanú” zöldszámán (hétfõtõl csütörtökig 8-tól 16. illetve aki a bûncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik. Érdeklõdni a 06-20-9581681-es telefonszámon lehet. hoszszú. valamint a beígért munkát sem intézte el a férfi. hívja a 430-4700/172-es telefonszámot. Hol vannak az elszállított jármûvek? Álrendõrök J A z ismeretlen elkövetõk március 3-án 12 óra körül magukat rendõrnek kiadva bejutottak egy óbudai házba. A bûncselekmény elkövetésekor sötétkék pufidzsekit. sötét hajú. kerület. illetve névtelensége megõrzése mellett tegyen bejelentést (hétfõtõl csütörtökig 7. hívja a 4304700/204-es telefonszámot. a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén! A rovatot összeállította: Szeberényi Csilla Polgárõr ügyelet és elérhetõség A III. a tanfolyam nem indult el.polgarorobuda. A III. A III. normál testalkatú.hu címen érhetõ el. Cserébe ezért munkát ajánlott. hogy aki a gra- ogszabály írja elõ a közterületen szabálytalanul parkoló jármûvek elszállítását 2009 augusztusától.45 óra körül egy Bécsi úti patikából különféle kozmetikai készítményeket tulajdonítottak el. hívja a 4304700-as telefonszámot. A III.megron- gált padok.30 óráig) az ingyenes 06-80-555111-es „Telefontanú” zöldszámán. akitõl több esetben nagyobb összegû készpénzt kért kölcsön. szám alatti tárolóhelyen a nap 24 órájában átvehetõk. megtisztulva a kosztól. majd különbözõ indokokkal további kölcsönöket kért tõle. kék farmernadrág és fekete nadrág volt rajta. Fogadóórája: minden hónap elsõ csütörtökén 13-tól 16 óráig. Az elszállításhoz a közterület-felügyelet közremûködõt vesz igénybe. jelenlegi tartózkodási helyükrõl vagy a bûncselekményrõl érdemleges információval rendelkezik. Tel. a 107-es vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén! A Fõvárosi Önkormányzat úgynevezett városbiztosokat állít munkába. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. A teljes városbiztosi rendszer 2014-ig épül ki. A kapitányság munkatársai kérik. kapitányságvezetõ: Horváth Antal rendõr õrnagy. Az elszállított jármûvek a III. sötét nadrágot és bézs színû sapkát vi- selt. Rendõrkapitányi fogadóóra BRFK III. A rendõrkapitányság munkatársai kérik. hogy igazi világvároshoz méltó arculatot nyer Budapest. erõs testalkatú nõ.

: 388-7760.. Készülõ Kerületi Szabályozási Terv Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere felhívással fordul a kerületi társadalmi és érdekképviseleti szervekhez. Képünk a pomázi HÉV-megállóban készült . amennyiben a fenti tervvel kapcsolatban javaslatuk. évi LXXVIII. A területre korábban érvényben lévõ részletes rendezési terv hatályát vesztette az ÓBVSZ elfogadása során.Laborc utca-Laborc köz-16817/3 hrsz-ú közterület. kerület Bécsi út-Z-KP-III övezet. úgy azt írásban az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Irodájához (Bp. Az új telefonközpont hangmenü alapján képes kiválasztott melléket kapcsolni. számú mellékletébe átemelte. A Vörösvári úti rendelõintézet központi telefonszáma: 388-9180. A tervek megtekinthetõségérõl folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot az újságban megjelenõ felhívással. § (2) bekezdése alapján ezúton értesíti az érintetteket arról. mely rendelet az RRT-ben rögzített szabályozási vonalakat az ÓBVSZ 8.: 454-7506. és megtakarítanak egy rövidebb. valamint a lakossághoz. tel. 388-8384. Március három hétvégéjén leálltak a HÉV-ek Békásmegyer és Szentendre között. valamint a teljes tervezési terület helyzetbehozása a fennálló problémák rendezése mellett.Laborc köz. A tervezési terület vonatkozásában több szabályozási terv készítési kísérlet is történt 2001-ben. Akik véletlenül tovább utaznának az Ösvény utcai végállomásig. A Vörösvári úti Szent Margit Rendelõintézetben és a Csobánka tériben digitális távközlési rendszert állítottak üzembe. Fõ tér 3. szintveszteség nélkül visszasétálhatnak az említett két jelzéshez.16835/3 hrsz-ú telek-16835/4 hrsz-ú telek. K. ahol a díszítõelemeket szerelik fel. ugyanis a felsõvezetékek karbantartását végezték a szakemberek.. Felkérem az érintetteket. az átkelõt 2009 augusztusában zárták le a forgalom elõl. ég tart a mûemléki felújítás a Margit hídon.. A hangmenübõl egyetlen gomb le- nyomásával elérheti a leggyakrabban keresett rendeléseket. május 5ig juttassák el. III. Elõjegyzés lehetõsége a Csobánka téri rendelõben 8-tól 20 óráig. A z eddigi végállomás neve Tátika utca lett. a szobrok készülnek és a kandeláberek kerülnek a helyükre. és továbbra is itt kell leszállni a sárga sáv és az újonnan létesü- A mennyiben ismeri a kiválasztott melléket. véleményük van. azok ez utóbbin kényelmesen.16835/2 hrsz-ú telek-16837/1 hrsz-ú közterület. de meredekebb kaptatót. A Csobánka téri rendelõintézet központi telefonszáma: 454-7500. A többször módosított 1997. a korhû korlátok.) 2011. tel.Testvérhegyi lejtõBécsi út által határolt terület. Mint ismeretes. Bús Balázs polgármester FOTÓK: ANTAL ISTVÁN FELSÕVEZETÉK-KARBANTARTÁS. III. A szabályozási terv készítésének célja a jelentõs forgalmú Bécsi út menti területek fejleszthetõségének vizsgálata. az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló törvény 9. szám Beruházás – Közlekedés 13 Mûemléki felújítás a Margit hídon M Hibaelhárítást végeztek az ELMÛ dolgozói a Szentendrei út-Raktár utca sarkán Kitekintés: a szentendrei HÉV-állomástól a Pismányba közlekedõ 873-as autóbusz útvonalát 700 méterrel meghosszabbították. hogy az önkormányzat az alábbi területre készít Kerületi Szabályozási Tervet: Bp. Hosszabb a pismányi busz útvonala Digitális távközlési rendszer a rendelõintézetekben lõ zöld kereszt turistajelzések kezdõpontjához. akkor a hangmenü kihagyásával azonnal tárcsázhatja. valamint az intézményi és lakó területek közötti észak-déli irányú tömbfeltáró út Testvérhegyi lejtõre való kikötési lehetõségének feltárása.2011/8. a közterületeket és a telkeket elválasztó kötelezõ határoló vonalak. I. 2005-ben. így azok továbbra is élõ. Elõjegyzés lehetõsége a Vörösvári úti rendelõben: 8-tól 20 óráig. A gépjármûveket tavaly õsszel engedték vissza a hídra.

( A jelentkezõk a 06-20-946-2027-es számot hívhatják.30 órától.com száz alsó tagozatos. a Fõvárosi Román Önkormányzat a III. történelembõl. páratlan héten Gyöngyfa készítés. melyen részletes felvilágosítást kapnak. Negyedik osztályos tanulók jelentkezését várják. gyöngyfûzés. A verseny ideje: május 5-én 14. A nyelvoktatás helyszíne: V. mely tanúsítja: ki. aki felolvasott a gyerekeknek és rímeket. Gyerekeknek pénteken 17-tõl 19 óráig. A jövõ 10 keréken érkezett az Óbudai Egyetemre Az IBM Magyarország és az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának évekre visszanyúló együttmûködésének eredményeként. hogy az idén 100 éves IBM ezzel is igyekszik bemutatni a technológiai fejlõdés állomásait. akik szeretik a matematikát. re. évismétlés helyett. magyarból és történelembõl. közel 20 országban fordult meg. az IBM System x utazó kamionja április 14-én az egyetem Bécsi úti épületének udvarán parkolt. meddig tudott ébren maradni a könyvek bûvöletében. Az IBM hazai szakértõi a kamion belsejében érdekes elõadásokkal. kémiából. A Matekverseny Matematika tehetséggondozó versenyt hirdet a Bárczi Géza Általános Iskola. és szívesen tanulnának a szeptemberben újonnan induló.) kamion 2007 óta járja a világot. (Érdeklõdni a 243-1509-es telefonszámon lehet. Szaktanárok szakszerûen.m osztályban. az érettségi tételek közös kidolgozására irodalomból. Vármegye utca 13. az Országos Meteorológiai Szolgálat szuperszámítógépének és az IBM új tárolási megoldásainak bemutatása is. A jelentkezõket a 06-20-5648245-ös telefonszámon várják. matematikából emelt szintû 5. Watson -. valamint közelebb hozni az informatikát a magyar hallgatókhoz. szám Pro Familiis díj A bölcsõdei munka területén kifejtett kiemelkedõ tevékenységéért Pro Familiis szakmai elismerésben részesíti Tárnoki Erzsébetet. Felkészítés osztályozóvizsgára. Az elõ- adások közt szerepelt a mesterséges intelligencia-kutatás legújabb eredményeinek . A díjat. a Bölcsõdék Napján tartott szakmai rendezvényen adták át a Kõrösi Csoma Sándor Kulturális Központban április 21-én. a logikai feladatokat. Az idei magyarországi turné apropóját az adta. tanév végi záródolgozatokra. hanem írtak és átírtak verseket.playingenglish. felnõtteknek pénteken 15-tõl 17 óráig tart a nyelvoktatás. Pótvizsga elõkészítés minden tantárgyból. Este vendégül látták Lackfi János kortárs írót. Átolvasták az éjszakát Hangszerbemutatót tartottak a Péter-Pál Iskola tornatermében április 18-án. sáson csaknem kétwww. az Óbudai Egyesített Bölcsõdék intézményvezetõjét a Nemzeti Erõforrás Minisztérium.az amerikai vetélkedõk „mesterséges” nyertese Mr. érettségire. kerületi Román Kisebbségi Önkormányzattal közösen ingyenes.hu Thalész-kör . fizikából. és összesen több mint 200 000 kilométert futott. nyelvtanból. a legújabb technológiák ismertetésével várták a hallgatóságot. Egyéb foglalkozások: páros héten Gobelin Hímzõkör. ötödikes és hatodi(06-1) 322-1537 H kos tanuló vett részt. Román nyelvoktatás A Budapesti Román Egyesület. gyermek kezdõ és haladó csoportoknak. érettségi és pótvizsga elõkészítõk FOTÓK: ANTAL ISTVÁN armadik alkalommal rendezte az Óbudai Nagy László Általános Iskola Váradi utcai intézménye a „Hosszú sorok éj4 hét alatt angolul szakáját” a NemzetMiért tanulna évekig? közi GyermekMiért költene százezreket? könyvnap tiszteleté80 óra alatt stabil alapok. hagyományõrzõ nyelvoktatást indít felnõtt kezdõ és haladó. pótvizsga. Bukásmegelõzés bármelyik tantárgyból a tanév végéig. verseket is faragott velük együtt.) Több információ: www. kisérettségire.14 Iskoláink – Oktatás 2011/8.obudamatek. a gyerekek által kért napokon és idõpontban. A gyerekek nemcsak olvastak. Lehetõség van mindennapos korrepetálásra.és feladatsorok kidolgozása. Tétel. Másnap a gyerekek oklevelet kaptak. hogy segítsék a hangszerválasztásban az Aelia Sabina Mûvészeti Iskolába felvételizõ diákokat Korrepetálás. nagy gyakorlattal oktatják az általános és középiskolai tanulókat matematikából. A diákokat minden délután 2-3 fõs kiscsoportban oktatják a tanárok a Vörösvári úton. Az éjszakai olvamagabiztos beszédtudás.

szám alatti ház lakói évek óta gondozzák a házuk elõtti közterületet: virágokat és bokrokat ültettek. hogy a zöldterületek rendben tartása. a fõvárosnak. márciusban. A korábbi évek sikerei alapján bízom abban. s a védelmük érdekében körbe is kerítették a területet. . Az önkormányzattól pályázatonként maximálisan 200 ezer forint támogatás nyerhetõ el. valamint a telek használójának feladata és kötelessége. hogy a civil szervezeteket és a kerületi iskolásokat bevonjuk a közterületek rendbetételébe. Jelentkezni lehet az ellancs@gmail. Békásmegyeren a Pais iskola környéke. ködös. Az eseményt az Elszánt Állatvédõk és a Budapesti Állatmentõk szervezik. Csakhogy - amint azt az egyik lakótól. Ez lehet akár az elvégzett emberi munka értéke is. Párás. Meghívott szervezet az Elveszett Állatok Alapítvány. A pályázat célja. novemberben. hogy mindenki számára megnyugtató megoldás születhessen.com címen. Vissza a kerítést! Állati örökbefogadó nap jótékonysági vásárral Virág. FOTÓK: ANTAL ISTVÁN A Szentendrei út 1828. A kerítés visszaállítása érdeké- ben a lakók aláírást gyûjtöttek és kérik a szövetkezetet. hogy a legközelebbi. Csillaghegyen több területet is örökbe fogadtak iskolák és civil szervezetek öszszefogásával.000 forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható. arra ösztönözve õket. A hangerõt automatikusan leszabályozzák. Fõvédnök a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.kerti hulladék elszállíttatása az ingatlantulajdonos. vagy a 06-20-978-4345-ös telefonszámon. Aki a tilalom ellenére avart. illetve kerti hulladékot éget vagy a nyesedék elhelyezésére és elszállítására vonatkozó elõírásokat megszegi. (A Hajógyári-sziget igénybevételéért idén elõször 50 millió forint területhasználati díjat fizet a Sziget Szervezõ Kft. csütörtökön és szombaton 10-tõl 15 óráig megengedett a tûzvédelmi elõírások betartása mellett. A részletekrõl Laukonidesz Lilla (Fidesz-KDNP) önkormányzati képviselõ. ápolása. illetve a bérlõ. Mikor égethetõ avar és kerti hulladék? A vonatkozó helyi önkormányzati rendelet értelmében avar és kerti hulladék égetése ÓbudaBékásmegyer egész területén októberben. Az ingatlanon keletkezõ . melynek feltétele 30 százalék önrész biztosítása. Cs.és jótékonysági vásárral egybekötött kutya és macska örökbefogadó napot tart több állatvédõ szervezet április 30-án 9-tõl 16 óráig a Kerék utcai Máltai játszótéren. Sz. Faragó Istvánnétól megtudtuk . valamint a Duna felõli oldalon a Királyok útja 200-210.a rendszeres szemétszállítással el nem szállítLevendula ültetõ délelõttöt rendezett április 16-án Mocsárosdûlõn. van ami azonban teljesen biztosnak látszik a Szigettel kapcsolatban: a szervezõk egymillió forint kötbért fizetnek. a Gladiátor utcai pihenõpark elõtt az Aquincum-Mocsáros Egyesület ható vagy nem komposztálható .a Lakásfenntartó Szövetkezet nemrégiben elbontatta a kerítést. milyen nagy hatással van az itt élõk közérzetére. emellett erõsíti a lakóhelyükhöz való kötõdésüket is. májusi közgyûlésen tûzze napirendre a kérdést. az Óbuda Gimnázium diákjai pedig fákat ültettek a Szentlélek téren. szabálysértést követ el. hogy idén még többen kedvet kapnak a pályázat benyújtására a kertvárosi részeken és a lakótelepeken egyaránt tette hozzá Laukonidesz Lilla.) Sz. Cs. a színpadok tájolására is nagyon ügyelnek. szám Zöldoldal 15 Fogadj örökbe egy zöldterületet! Idén is lehet pályázni a szebb környezetért Az önkormányzat évrõl évre egyre nagyobb sikerrel hirdeti meg kerületi iskoláknak. mely cselekményért 30. valamint februárban.) Sziget Fesztivál: automatikusan leszabályozzák a hangerõt A Fesztivál-programok alakulnak. kitéve ezzel a növényeket a biztos pusztulásnak.Képviselõként számtalanszor tapasztalom. .2011/8. civil szervezeteknek a „Fogadj örökbe egy zöldterületet!” elnevezésû pályázatot. (Tárgyi felajánlásokat és segítõket is várnak. Tavaly a sikeres pályázóknak köszönhetõ- en megszépült többek közt a Gladiátor utcai játszótér és pihenõpark. civil tanácsnok nyilatkozott lapunknak. ha túllépik a zajszintet Az oldalt összeállította: Domi Zsuzsa (55 decibel) 23 és 6 óra között. hogy egész évben ápolják. szám alatti házakat körülvevõ zöldterület. szeles idõjárás esetén az égetés tilos. gondozzák az általuk kiválasz- tott zöldfelületet. melyre április 29-ig lehetett jelentkezni.

.

.

egyes õszirózsa fajták (Aster sp. levendula. Kialakításuknál figyeljünk a konkáv (a hátrafelé fokozatosan emelkedõ) térkialakításra. ezek természetesebb hatásúak. Alkalmazzuk õket szoliterként. Telefon: 430-0256.és kertépítész mérnök Köszöntsük együtt az édesanyákat és a ballagó fiatalságot! Velünk egyszerûen megoldhatja az ajándékozást. www. tatárvirág (Iberis). talajadottságok és vízellátottság lényegesek a növények számára. Néhány hét az. a megfelelõ sûrûséggel. Az évelõszigetek kialakításánál a magas. amelyek több mint két éven keresztül minden évben hajtanak. hangsúlyos növények kerüljenek a kiültetés belsejébe. Mezõgazda Kiadó.fitoland. lombmintázatú növényeket. Elrendezés szerint megkülönböztetünk körbejárható. A virágzás ideje szerint legharmonikusabb eredményt az hozhatja. Az évelõágy a 2-3. ker. ezek különleges. épületek geometriai formáját feloldó. Ezután csoportosíthatjuk és rangsorolhatjuk a növényeket. ezáltal a kiültetés karakterét adják meg. Élénkítõ színfoltoknak alkalmazhatunk kisebb jelentõségû. A vonalas szalagágy legalább 2 méter széles legyen. Nyitva: hétfõ-péntek: 8-tól 20 óráig.hu . többszörös ismétléssel ültetni. A hangsúlyképzõk (téralakítók) alkotják az évelõágyak kiemelkedõ tömbjét. Az évelõk az év legnagyobb részében lombjukkal.). bokros növényt válasszunk. amik alacsony. változatos levélszínû. arany pimpó (Potentilla aurea). hegyi ternye (Alyssum montanum). tarackok) vagy földre hajló hajtásrészek. tündérfürt (Aruncus). A növények vásárlása és ültetése során figyeljünk arra. A A lezáró évelõcsoportok célja. jól fenntartható évelõágy kialakítása Évelõknek botanikailag azokat a lágyszárú növényeket nevezzük. Friedmann Márton okleveles táj. szombat-vasárnap: 8-tól 18 óráig. A virágokat minél elõbb ültessük a helyükre. gumók. kakukkfû (Thymus). hogy egészséges. Nagy dísznövénylexikon. íriszek. térlazítókat alkalmazhatunk. z évelõk leggyakoribb kiültetési módja az évelõágy. fajtánként is változtatva. kis egyedszámban. habitusukkal díszítenek. mályvarózsa (Alcea). Rendelje meg elõre. Bécsi út 387. sárga cickafark (Achillea filipendulina). mákkóró (Macleaya). Ezeket érdemes nagyobb egyedszámban. virágzási csúcsokat alakítunk ki. Évelõágyba általában 50150 centiméter nagyságú évelõket használunk. rozmaring (Rosmarinus). laza vonalvezetésû évelõszigetet. hanem szerettei között. Évelõket õsszel és tavasszal telepíthetünk. Végül helykitöltõket. hogy a növényeknek elegendõ helyük legyen mélységében is változatos. Virágkötõ kollégáink gyorsan elkészítik a kívánságainak legmegfelelõbb csokrot. vagy szakértõ kertész eladóink segítenek kiválasztani az alkalomhoz legjobban illõ cserepes virágot. amiket virágszegény idõszakok váltanak fel. rövidebb virágzási idejû fajtákat: harangláb hibridek (Aquilegia). évben éri el végleges kinézetét. Ezek a növények föld alatti részek (hagymák. szarkaláb (Delphinium).) 2003. PannonLiteratúra Kft 2008. egyúttal kijelöljék a gyep és a növénycsoport találkozásának határát is. amíg látványos virágokat hozhatnak. a szélek felé kompakt foltokban ültetve alkalmazzunk alacsonyabb. amelyek vonalas kerti elemek (kerítés. ha több szakaszra osztjuk a tenyészidõszakot. FitoLand Óbuda Bp. gyöktörzs. nyár közepén (júliusaugusztus) és szeptember környékén. bugás lángvirág (Phlox). Növények a kertépítészetben.18 Környezetünk – Szabadidõ 2011/8. és az évelõ szalagágyakat. hogy az épületeket vagy a cserjefoltot. szám Gondolatok a kertben Izgalmas. zöldhúr (Sagina). fákat a kert szerves részévé tegyék. természetszerû látványt alkotni a magas térfal elõtt. Nálunk három virágzási csúcs kialakítására van lehetõség: nyár elsõ felében (május-június). ekkorra tervezzünk a növények távolságánál és a talajelõkészítés során is. Fontos szempontok a kijelölt hely ökológiai adottságai: a bena- Körbejárható évelõsziget pozottság. Felhasznált irodalom: Schmidt Gábor (sz. varjúhájak (Sedum).és facsoportokat lezáró évelõágyakat.. III. sövény) tövéhez ültetve annak formáját kapcsolják be a kert szerkezetébe. A hangulatteremtõ évelõk közé tartoznak a középmagas (40100 centiméter). talajra lapuló levélrózsa segítségével telelnek át. cserje. talajtakaró jelleggel kitöltik az üresen maradt területeket: gólyaorrfélék (Geranium). mint az egynyáriak virágai. magas növésû évelõk: sisakvirág (Aconitum). magas kúpvirág (Rudbeckia) fajták. hogy ne kelljen sorban állnia! Az idõt ne nálunk töltse. keleti mák (Papaver orientale). sokáig virágzó fajták: kerti margaréták.

A Havanna lakótelepen: dr. bejárat a Kadosa utcáról. A Biblia világa Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia világa” (korábban Bibliai életutak) elnevezésû sorozatban. Udvardy György püspök.) Új kiállítások a Kassákban Két kiállítás nyílt április 19-én a Kassák Múzeumban. * 7.a sokol- dalú mûvész tevékenységét. Az est helyszíne a Kéhli vendéglõ Krúdy Szalonja. aki elõször 2003-ban. (A kiállítás május 1-ig látható.amely szeptember 18-ig várja a látogatókat .Máriaremete.30 óra indulás Soroksár-Pestszentimre-Pestszentlõrinc Havanna lakótelep. múzeumpedagógiai foglalkozásokkal és rendhagyó irodalomórákkal igyekeznek megismertetni a közönséggel akik közé minél több diákot is várnak . * 8.30 órakor emlékestet rendez névadója tiszteletére. A múzeum szakemberei tárlatvezetésekkel. szinte megelevenednek a szereplõk és magukkal ragadják az olvasót.35 éves a Kassák Múzeum” címmel rendezik. szakasz: 8 óra indulás Máriabesnyõ-Gödöllõ-Kerepes.2011/8. * 3. Máriaremetén: dr. korabeli dokumentumokkal. Székely János püspök. * 2.30 óra indulás Csillaghegy-Pesthidegkút-Máriaremete. a Budapest körül élõkért május 14-én 9 szakaszban szervezi már ötödik alkalommal. mint az Exszeregy. Egy-egy szakasz körülbelül húsz kilométer hosszú.: 439-0936.30 órakor. munkanapokon 8-tól 18 óráig. * 6. Tel. Hagyományos és digitális formában. hogy a rádió által 2009ben meghirdetett drámapályázatára írta Nyikos Örsi. Kerepesen: Spányi Antal megyés püspök. és a Rádiószínházban idén január 3-án már egyszer közvetítette a rádió. Köszöntõt mondott L. FOTÓ: ANTAL ISTVÁN Cukorlányok A Fapadoskönyv Kiadónál jelent meg Adamkó Fanni második regénye. mely naplóregény volt. Megbocsátás Napja a Platánban Óbuda Napja alkalmából. Óbuda-Békásmegyer polgármestere. Este 19 órakor szentmiséket mondanak. de egy kissé más stílusban.) * Június 19. „Hajótörés Máltán és a Rómába érkezés” címmel május 10-én hallhatnak elõadást. szakasz: 7. szakasz: 9 óra indulás Rákoskeresztúr-Rákoshegy-Pestszentlõrinc Havanna lakótelep. Élõ Rózsafüzér Zarándoklat Az Élõ Rózsafüzér Zarándoklatot Budapestért. Fõvédnökök: Cecei-Horváth Gergõ és CeceiHorváth Tibor. * 4. érintve városszéli plébániákat. kegyhelyeket. Beer Miklós megyés püspök. Zichy-kastély. szemléltetõ összefoglaló ábrákkal követi végig Kas- sák tevékenységének kiemelkedõ állomásait: szerkesztõi. szám Kultúra – Hitélet 19 Saxon Poliuniverzuma Ezzel a címmel tekinthetõ meg kiállítás az Óbudai Egyetemen Saxon Szász János képzõmûvész.a múzeum 35 éves történetét tekinti át archív anyagokkal. aki Óbudán él. Krúdy Gyula írásaiból Mécs Károly kiváló mûvész tolmácsolásában hallhatnak összeállítást az érdeklõdõk. feltaláló mûveibõl. a Család Évében a Városmajori Jézus Szíve Plébánia. szakasz: 7. az érdeklõdõket szívesen látják programjaikon. Erdõ Péter bíboros. most újra meghallgathatja ezen az éjszakai órán! • A „Kassák!” címû új állandó tárlat Kassák Lajos munkásságát mutatja be. szakasz: 7. Fóton: dr. Annak ellenére. pénteken 12-tõl 18 óráig.30 óra indulás Csillaghegy-Káposztásmegyer-Fót. (Cím: Arató Emil tér 1. az Országgyûlés Kulturális Bizottságának elnöke és Bús Balázs. Nagytétényen: dr..).: Szent Flórián-bál a budai görög katolikusok szervezésében. „Miért idõszerû ma az Apostolok cselekedetei?” címmel elõadásokat tartanak. május 5-én és 6-án elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidõ után visszahozott dokumentumok után a Platán Könyvtárban.) A Az Óbudai Egyetemi Lelkészség programjai Május 7. A Cukorlányok vonalvezetése filmesen hömpölygõ. Az érdeklõdõket keddenként várják az ÓKK-ba.30 óra indulás Farkasrét-Makkosmária-Budaszentlõrinc . fotókkal. mely hagyományt teremtett Bécsben és Ausztriában.30 óra indulás Farkasrét-Gazdagrét-Kelenvölgy-Budatétény-Nagytétény. Cím: Bécsi út 96/B. képzõmûvészeti és írói munkásságát. Az öt végponton a szomszédos szakaszok zarándokai találkoznak egymással ott. 19 óra: Te Deum a Magyar Szentek templomában (minden egyetemistának és oktatónak). neves színészek közremûködésével megrendezték. valamint életútjának személyes vonatkozásait. szakasz: 7. A zarándoklat útvonala 1. hogy a darab nem ért el helyezést a versenyben. a Cukorlányok. Ez is a férfi-nõ kapcsolat kimeríthetetlen témakörével foglalkozik. Az idõszaki bemutató . Az alkotó az egyetem egyik jogelõd intézményének. (Nyitva: szerda-vasárnap 10-tõl 17 óráig. (Cím: Mókus utca 22. zarándoklat ötlete a bécsi Andreas Schätzle atyától származik. * 5. • A másik kiállítást „Az avantgárd múzeuma . A budapesti Élõ Rózsafüzér Zarándoklat kilenc egyidejû gyalogos zarándoklatból áll. közéleti szerepeit. szerdán zárva. aki bordalokat ad elõ. természeti és kulturális értéke- ket. Nyitva tartási idõ: hétfõn 12-tõl 18. kedden 10-tõl 19. Akit tehát érdekel. szakasz: 7.. szakasz: 9 óra indulás Rákoskeresztúr-Rákosliget-Cinkota-Kerepes. az ottani városmisszióra készülve szervezte meg a Bécs körüli zarándoklatsorozatot. minden páratlan hét szombatján 10-tõl 14 óráig. (Helyszín: Budavári Önkormányzat. . szakasz: 7.) Krúdy emlékest Az Óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kör május 12-én 16. Az Óbudai Egyetemi Lelkészség nyitott. Cím: Fõ tér 1. „Pál kihallgatásai” címmel május 3-án.30 óra indulás Soroksár-CsepelNagytétény. (Kezdés: 18. a Bánki Donát Mûszaki Fõiskolának hallgatója volt 1984-tõl 1988-ig. csütörtökön 10-tõl 19. Házigazda Kanizsa József és Király Lajos. ahol este hálaadó szentmisét tartanak. Simon László író. Belépõjegy: 100 forint.) A meghívott ismeretlen Ezzel a címmel közöl hangjátékot az MR1 Kossuth Rádió május 8-án éjszaka hajnali 1 órától. * 9. Cím: San Marco utca 81. Az egyórás darab érdekessége. Közremûködik Tálas Ernõ operaénekes.

I. Fõ tér 1.a kerület Környezetvédelmi Alapjának terhére . tehermentes. valamint a következõ internetes hirdetési fórumokra: ingatlan. Pályázni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában (1033 Bp. lakásszövetkezet esetén igazgató tanácsi határozatot. A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell: • a lakóépület és környezete rövid bemutatását ( vázlatrajzzal. rendbetételére. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt. 3. a vagyonhasznosítási osztály hivatalos he- . csütörtökön 8-tól 13 óráig). Döntésérõl a pályázókat 15 napon belül értesíti. mely szerint a kerület közigazgatási területén nem telepíthetõk a következõ fafajok: nyárfa (semmilyen fajtája). Kertépítészeti. • hiteles igazolást az önkormányzati tartozásmentességrõl. a 437-8643-as telefonszámon. különös tekintettel a 29. nem kaphat támogatást. a fizetés módját és feltételeit. városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság bírálja el. parkolóhely kialakítás.. (A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást ad a vagyonhasznosítási osztály vagyonkataszteri csoportja a 437-8673-as és a 437-8806-os telefonszámokon.obuda. ezen belül növényültetésre. talaj javításra (indokolt esetben talajcserére). szerdán 8-tól 16. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ a Celer Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. vagy kertépítészeti elemek elhelyezése. Harrer Pál utca 2. A támogatás formája: egyszeri. Az önkormányzat a nyertes pályázókkal támogatási szerzõdést köt. A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a Bp. A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától számított 60 napig köteles tartani. alatt. • a pályázat tartalmi és esztétikai színvonala. Az önkormányzat a pályázaton való indulást és a pályázatban vállaltak teljesítését késõbbi pályázatok elbírálásánál elõnyként figyelembe veszi. melyekre támogatást igényel a pályázó és külön azok a tételek. melyben részletesen szabályozza a kapott támogatással való elszámolás feltételeit. valamint parképítési feladatok elvégzésére fordítható. melynek tartalmaznia kell a pályázó adatait. • tételes költségbecslést./19. a helyiség(ek) vételárát. hogy a pályázatok elkészítésénél Óbuda-Békásmegyer Városépítési Szabályzatának rendelkezéseit teljes mértékben figyelembe kell venni. A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban. Felhívjuk a pályázók figyelmét arra. 12. május 20-án 10 óráig. kerület Fõ tér 1. Szentlélek tér 7. május 23-án 12 óráig lehet benyújtani a Budapest III. Pénzügyi megvalósíthatóság. sz.. illetve a pályázati adatlap letölthetõ a www. Harrer Pál utca 2.) kapható pályázati nyomtatványon lehet.§ (12) pontjára.. a társasház/lakásszövetkezet tulajdonában lévõ. A pályázat nyerteseivel az önkormányzat a döntést követõ 30 napon belül megállapodást köt. Bírálati szempontok: 1. kertészeti érték. május 23-án 12 órakor a Bp.20 Pályázat 2011/8. amely a zöldfelület csökkenését eredményezi.hu oldalról a pályázatok menüpont alatt. nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére lyiségében történik. • a nagyobb terület rendbetételének illetve gondozásának vállalása. A pályázat kiírója fenntartja jogát.)../19. fsz.hu honlapra. vagy „társadalmi munkaként” elvégez.hu. Helyiséghasznosítási Csoportjánál (1033 Bp. zártkörû licitet tartson. ügyfélfogadási idõben: hétfõn 14tõl 18. akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat letéti számlájára. a pályázatokat zárt borítékban 2011. Pályázatot azon társasházak/lakásszövetkezetek nyújthatnak be. amelyeknek az önkormányzat felé nincsen tartozásuk. amely lehet az elvégzendõ munka értéke is.. A támogatás feltétele: 30% önrész biztosítása. bálványfa (Ailanthus). III.zöldfelület gondozási pályázatot hirdet a kerületben lévõ társasházak és lakásszövetkezetek részére. Pályázható tevékenységek: a pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a lakóépület közvetlen környezetében lévõ. A pályázat bontása 2011. ingatlanok.) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában álló üres. III. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztály A helyiségek vonatkozásában az ajánlattevõnek vállalnia kell szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos. 2. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztályán. • társasház esetében a pályázat benyújtására vonatkozó közgyûlési határozatot. és a megállapodást nem az abban foglaltak szerint teljesítette. szám Pályázati felhívás zöldfelületek gondozására Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata . felkerült a www. olyan szilárd burkolat készítése. A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. A benyújtott pályázatokat a tulajdonosi. hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon. balesetveszélyt okozó mûtárgyak. • az elvégezni kívánt munka leírását (tervrajzzal kiegészítve).obuda. A támogatás mértéke: a pályázónként elnyerhetõ legmagasabb összeg: 250 ezer forint. vissza nem térítendõ. III. ingatlan. 12001008-0014064500100001). A pályázat elbírálása során elõnyt jelent: • nagyobb önrész vállalása. A pályázat keretében nem támogatható: kerti kisgépek beszerzése. eperfa (Morus).net. növénygondozásra. A pályázatot a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján kell benyújtani (1033 Budapest. vagy közterületen fekvõ zöldterületek gondozására.). haszonnövény termesztése. A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot tenni. (Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. Környezetvédelmi hatás 4. május 13. 12 óra.com. illetve. kialakítására és megtisztítására. a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. telefon: 430-3468-as és 430-3469-es. A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot 2011. Városképi hatás. I. melyben külön vannak feltüntetve azok a tételek. közterülettel határos. fotókkal kiegészítve).és mellékvízmérõk kiépítését. Amennyiben a társasház/lakásszövetkezet korábban bármilyen önkormányzati támogatásban részesült. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp. melyeket a társasház/lakásszövetkezet önrészként finanszíroz..

egész élete egyetlen szakadatlan játék volt a halállal. mely olyan. hogy jó nyomon vagyok.) Bráda Tibor Munkácsy-díjas festõmûvész kiállítása nyílik. . pálló papírzsák csap ki szinte triolában. e földi csoda. csillaghegyi székhelyû T-Art Alapítvány a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódva a mûvész szakrális üvegablak. képzeleghetnék. dramaturg. Legismertebb mûve. újságírással kezdett foglalkozni. Pál (1894-1981) festõmûvész alkotásaiból a San Marco Galériában. A Madách Színházhoz került 1955-1957-ben dramaturgként. érzem a célt.2011/8. A képek április 30-ig tekinthetõk meg.és mozaiktervek Óbuda Napja alkalmából. Nyomdászként dolgozott 1943-tól 1944-ig. asszonyosan alt. az „Elveszett paradicsom” 1961-ben jelent meg. s megcsap a hársfák illata. költõk mûveibõl Csukás István: Orr-beszámoló a Szépvölgyi út 67-tõl a Kolosy térig Elõször a hársfák illata. 1946-ban a III. keserû kipufogó gáz. álruhás királyfi! Micsoda röhejes alak voltam. Kezdte mint gyógyszerészsegéd 1941-ben. mint a beszáradt lekvár. málna-citrom-narancs-helikopteren. vagy legalábbis azt képzeltem! Ó. egyre pesszimistább. a hársfa szoprán. A kiállítást rendezõ. A megnyitó. május 7-én 15 órakor a Szent József Házban (Békásmegyer-Ófalu. egyre drámaibb hangvételûek lettek. a kiszáradt patakmederbõl macskadög. A Mûvelt Nép segédszerkesztõjeként folytatta 1950-ben újságírói munkáját. mogorva utcák-évek közé beszorított darabnyi gyerekkor. Valamikor volt. hátamon nyár . ifjúság! Ó. vígan skálázik: a kerítés mögött rózsa mély illata. boldog utazó! Égi és földi szerelem 50 éve halt meg Sarkadi Imre Békásmegyeren. Munka mellett a debreceni egyetemen jogot hallgatott. számú házban élt 1946-49 között Sarkadi Imre. Szeszélyesebb s kellemetlenebb egyveleg következik: olvadó aszfalt. az Ezüsthegy utca 66. de most nem csábulok el. Elsõ írásai a „Válasz- ban” és a „Csillagban” jelentek meg. hát csúnya. 50 évvel a halála után sem ismertek annak körülményei. azzal az anyaggal kell dolgoznom. zötyögve érek földet. síkosan landolok a kocsmaajtóban s férfiasan beszippantom a sör-bor-pálinka-szagot. mélyén egy kis ammóniákkal. illetve május 15-én a 9 órás szentmise után kézmûves foglalkozáson és tárlatvezetésen is részt vehetnek az érdeklõdõk. E zzel a címmel állít ki az Óbudai Kulturális Központ Molnár C. Kezdeti írásain Móricz Zsigmond hatása látszódott. hová naponta megérkezem. a szocialista berendezkedésbõl eredõ életmód-átalakulásának legfõbb ábrázolója volt. mint a vadászkutya. s kiszökhetek a ragacsos költészetbõl. hogy földön bukdácsoló pilóta vagyok. ha büdös. a fiatalon elhunyt író. mert azért kell valami kábulat. e hármashangzattal búcsúzom a kanyartól. a templom tömjén-hûsébe épp csak beszagolok. április 12-én. kopott. ami a legnagyobbak közé emelhette volna. és nincs másik életem. valódibb dolgokra vágyom. e tündéri ajándék. letútja önmagában is kalandos regény. majd 1954-1955-ben az Irodalmi Újság munkatársa lett. léptem ruganyos. kerületbe költözött. Debrecenben. ez a jó kezdet! Hársfák közt lakom s tudom. A tárlatot Garami Gréta mûvészettörténész nyitja meg. beszívom remegõ orrsövénnyel. A parasztság sorsának. hát büdös. Kortársai szerint inkább virtuskodó alkat volt. összemorzsolok egy levelet s szippantgatom. szám Szépirodalom – Kultúra – Emlékezés 21 Óbuda-Békásmegyeren alkotó írók. rothadó rongy. fáradt. mivel nyár van. hamarosan a Szabad Szó felelõs szerkesztõje lett. s érzem. közel a cél. karamell-léghajón. Templom utca 20. talán ezért is terjedt el a feltételezés. orrcimpám kitágult. miért zuhant ki Kondor Béla festõmûvész lakásának ablakából 1961. hétköznapokon 9-tõl 16 óráig a San Marco utca 81. Lehajtott fejem fölrántja a kihaló diófa. s eszembe sincs mást kitalálni! Ha csúnya. szám alatt. Máig tisztázatlan halála kettétört egy olyan pályát. hánytató benzingõz. hogy kibírjuk. nincs más utam. mint a narkósok. új vadászmezõn. de nem hátrálok. még most is belepirulok. hogy öngyilkossággal vetett véget életének. ha eszembe jut. Mûvei is tükrözték lelki válságát. Halála is így következett be. Így érkezem a sarki cukrászdához s átrepülöm azt a pár métert vanília-szárnyon. ami van.és mozaikterveibõl válogatott.ejtõernyõvel de már annyit képzelegtem s túl könnyen. Késõbbi írása egyre tragikusabb. és itt a piac. már csak az étterem sülthagyma-pörkölt-tengerén kell átgázolnom. hogy égig ér a nyár. egyre kiábrándultabb írói szemléletet közvetítettek. É FOTÓK: ANTAL ISTVÁN Üvegablak. az önpusztítással. s szinte brummog az üres telken a dudva.

bejelentkezés. nyelvvizsga.com Tel.racskeszites. Tel. lehetõ legjobb szolgáltatás több évtizedes gyakorlattal kedvezõ áron. kamerás megfigyelõrendszer. ÉMI minõsítéssel. vásárol. 242-0465. tel. üzemeltetése. ingatlant keresünk érdeklõdõinknek sûrgõsen. Tel. határidõre! Tel. Eredeti bútorok (Biedermeier. péntek 15-18 Érszûkület gyógyítása. kerítés. javítás. befokkt@gmail.750. Dunára panorámás nagy terasz. az Egészség Pluszban. 4.: 06(20)564-2805 Angolórák minden szinten. javítása. lomtalanítás. +36-1-332-1293.: 244-5577. saját tárolóval.: 06(30)932-2637 III. bútorszerelés.hu Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden szerdán 18. stb. kismûtétek. mosógépek. magyartanárok korrepetálnak általános.: 3670256 Angolórák.: 06(20)928-7507.: 06(70)278-1818 Automata mosógépek. tanácsadás. MIHI 2002 KFT.: 240-8113.: 06(70)521-0342 Kedves Tulajdonos! Továbbra is a legjobb feltételekkel segítünk kiadni.: 2204641. karbantartás rövid határidõvel.06(20)483-7808 Matematika tanítás minden szinten. költöztetés megbízhatóan. kertes. csõrepedés javítása. 367-1853 Ajtó-. 06(20)997-2747 TV-Videó szerviz. csomagolás.hu. I/1.: 06(30)341-3423. kõmûvesmunkáit. felszerelése. Kovács László. Tel. Tel.: 06(70)943-1294 Fuvarozás. ügyintézéssel. Vestel.: 256-4425. rakodással. agnesokbig@yahoo. +36-30-9316-176. nyelvvizsgára felkészítés. lakást épít. Elõzetes bejelentkezés telefonon: 06(20)773-7565. rácsosajtó. történelem és esztétika tanár egész évben oktatást. könyvelése 21 év tapasztalata. tetõjavítást.hu Angol magánórák több évig Angliában élt tanártól a Flóriánnál.: 370-4932 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Tel. Tel./3.: 06(30)538-0306 Kéménybélelések. mûtéti javallat) magánrendelésén áll a betegek rendelkezésére. kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés ügyintézéssel! Tel.callantorna. minden korosztálynak. Tel.adó bevallás határidõ! Bevallás készítés. 5. garanciával 3 órán belül. berendezéssel eladó. konyhák. mosogatógépek bekötése! Minden. parkettajavítást.: 250-5514. lombtalanítást. teniszkönyök. Thalész-Kör. 06(20)2439043. Kaszaképzõ. kozmetológiai magánrendelés: dr. fagyasztó. három munkanap alatt.: 06(30)921-6559 www. Tel. nyelvterületi tapasztalattal rendelkezõ nyelvtanártól.fejetanoda. repedés javítása háznál. 3 szobás luxus öröklakás. Metal-vill Kft. vízszerelés! Anyagbeszerzéssel. Rendelési idõ non-stop..hu) Egészség Fogsortörés. csatornaszerviz garanciával.: 250-0921. Tel.: 240-2059. Ingyenes felmérés: Tel. Tel. és válaszfalak . tapasztalt tanárral. korrepetálást. korrekt árak! Tel.: 242-6823. az általános iskolától az egyetemig. Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. Irányár: 14. Gerinc. önéletrajz.: 06-30-668-5058 Csempeburkolás. Tel. Nordmende. kéményjárdák. Kerületieknek kedvezmény. Békásmegyeren korrepetálás. 06(30)932-2637. www. Tel. védõrács. teljes körû könyvelés. Tel. hevederzárak árusítása. A rendelés helye: III.: 242-6136. Érdeklõdni lehet: 06(20)914-9230 Platánliget Lakóparkban. Kizárólag könyvelés is! Referenciák. kõmûvesmunkák.: 06 (20)972-0347.: 06(30)688-3683.intenzívek 10 ó. +36-30931-6176 Óbudán egyedi. csatorna tisztítás.: 3671373. parasztház. gyorsszolgálat. Díjmentes kiszállás télen is Lakásfelújítás! Szobafestést. csempézést. 3 szoba összkomfortos családi ház. 368-0864. Csere érdekel! +36-1332-1293. Kezelési idõ 26 perc. 06(30)912-9017 Burkolás! Fürdõszobák. www. Tel. érettségi. rovarháló. 1036 Kiskorona u. Házhoz megyek! Tel. 06(30)251-3800 Zárszerviz: ajtózárak. redöny. szakértelem több évtizede. kapuk kerítések.: 276-5918. Tel. 70 nm-es. T: 316-9408. fakivágást.: 06(30)201-9198 Dr.: 06(30)239-9355 Dupla garázs eladó a Bogdáni úti buszvégállomás közelében.22 Apróhirdetés Duguláselhárítás Non-stop.: 06-30-951-7758 Bõrgyógyászati. aranyerekvégbélpanaszok. Horváth Ákos mindenféle ajtók.: 816-1019 Angol nyelvoktatás. bádogos munkát vállalok.: 06(30)299-1211 www. Tel. mázolás. irodai háttér. 246-9021.: 06(30)250-4471 Duguláselhárítás. fordítás. hétvégén is. mûköröm Csillaghegyen! Egyéni igények figyelembevételével. felkészítést. tapétázást ingyenes takarítással. Tel. Multinacionális cégek részére keresünk bérbeadó. 1+2 félszobás. 250-2003 (web: www. Lajos u. garanciával. korrepetálás diplomás. Díjtalan kiszállás. A javítás megvárható. autómata mosógép szerviz. panorámás. harmonikaajtó.4039357.: 06(30)458-2241 Magyar nyelv és irodalom. +36-20-447-3930 Rendkívüli akció! Remetehegyen 4 szobás ikerház fél 58 millió forintért eladó. vízgáz-gipszkartonszerelést. 30 ó .: 367-4809.: 244-3998 Konténerek olcsón. párkányok. 217.) másolatainak készítése. burkolás. Sok extra. rugalmas idõpontokban. vízszerelés! Fürdõszobák. Tel. Tel. Tel. szúnyogháló. Tel. mûszeres csõrepedés keresés. reluxa-. ami vízszerelés! Nonstop! Tel. emeleti lakás. igazi tanárral. nagy udvar. Tel. kõmûvesmunkák. villanytûzhelyek. Tel. 1027 Horvát u. gyakorlott tanárnõnél. Adás-vétel. javítása.: 06-20-321-06-01 Költöztetés. Testvérhegyen nyolcszobás. Tel. Megbízható. csapok. mázolás. villanyszerelést. felkészítést vállalok Óbudán az általános iskolától az egyetemig. garanciával. Gyermekbõrgyógyászat. társasház könyvelés. felújított. 06 (30)589-7542 Társasházkezelés.01006404 Matematika-. Petrás József villanyszerelõ mester. Érettségi felkészítés is. Kolosy tér 1/b. gyógypedagógiai asszisztens képzés.: 06 (20)471-8871 Személyi jöv. kedvezõ áron Óbudán. Tel. zárak cseréje (pl. garanciával. ingyenes kiszállás. felkészítést. szárítók. (Duna felöli oldalon postával szemben). jogi. ELMÛ által minõsített vállalkozás HÁZTARTÁSIGÉP SZERVIZ 1033 BP.hu Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Vízmérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók. Tel. társalgás. átalakítása! A legkisebb munkától a teljes lakásfelújításig. konyhák teljes körû felújítása. konyhaszekrény. cirkofûtéses. Ingyenes kiszállás. tetõfedõ. szakképzettség. 06(70)518-1451 Társasházak közös képviselete. két fürdõszoba. szombaton is.matekonline. sok türelemmel. mindén szinten nagy tapasztalattal. E-mail: wagner. 06(20)971-3335 Eladó régi. a Kolosy tér közelében. zárszerelés. lakás tulajdonostól eladó. étkezõs. parkettalerakást. 55. Tel. Középiskolai elõkészítõk max. anyagbeszerzéssel. csapok cseréje. szalagfüggöny. 06(20)972-5032 Óbudán. korlát. Pedikûr. olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is. 121 nm-es belsõ kétszintes. Dr. 06(30)9313686 „ALFA” tv. videó. vállal Óbudán.9 MFt. 06(30)243-5432 Társasházak. kémia-. átalakítása! Csempeburkolás. ker.hu. Tel. Suhajda Kornélia fõorvos. konyhák felújítása. parkettás munkák magánszemélyek. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebészeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek. 06(20)483-7808 Német nyelvtanítás. értágulatok eltávolítása. mázolás.ajtoablakdoktor. Tel. 1/1.: 06(30)272-3909 Klímaszerelés. Tel. egyedi faborítások. kõmûves. Szabó Katalin megnyitotta reuma és lézerterápiás rendelését. Hatvany L. fizika-. mûszaki. 250-0593.: 242-1389 Vízszerelés. Irányár: 8.: 06(30)212-3308 Fürdõszobák. Bõrkinövések.com Intarziakészítést és bútorrestaurálást vállalok 20 éves gyakorlattal. kétszárnyú ablak zárszerkezetétnek cseréje). Dr.: 242-6136.dolomit-med. 06(20)947-0774 Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok. ITT. fizika tantárgyakból egész évben oktatást. rács. kezelése.: 06(20)323-3900. kamerás csatornavizsgálat.dora@freemail. tapétázás magánszemélyeknek. Dunamed.5 MFt. Tel. E-mail: mpiroska@enternet. Tel. Bejelentkezés: 06(30)964-5436 . 06(30)602-3494 Szolgáltatás Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-készítés.NOKIA.06(30)429-2991 Redõnyszerelés. Oktatás Dajka. Bécsi út 85. rácsok. összközmûves. kúp kenése. Székely statikus. 1-3 fõvel. Tel. cambridge-i nyelvvizsgával. barokk. Cím: Kabar utca 6. kéményépítések. Ny. benõtt körmök lasersebészete.30-ig. 20. Javítás esetén ingyenes kiszállással. mosogatógépek bekötése. galéria. kézi-gépi rakodással. Érd. -parkettacsiszolást. szalagfüggöny szerelése.: 06(20)217-5117 Festés. Zárszerelést.com Tel. Email: thaz. mosogatógépek. Hévízi úton eladó egy 67 nm-es. +36-20-446-5575 Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást. Dr. javítás.(Ingyenes kiszállás). egyedi kisbútorok. II. Kelényi Imre. gerendás mennyezet.: 202-2505.: 06(20)961-6153 Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás. Bécsi út 130. 2-3 fõs kiscsoportban. klímaberendezések beszerzése nagyker áron.diplomkás.atw. tapétázás tavalyi árakkal. duguláselhárítás. +36-20-446-5575. www. Javítás. 06(70)619-5546 Angoltanítás.: 388-9406. KASZÁSDÛLÕ U. asztalos munkát vállal kisiparos.: 06(20)9437075.: 7050511. Kérje ingyenes árajánlatunkat. u.: 367-8160. Start Ingatlan Kft. víz-villanyszerelés. 06(70)5500269. kerületben. hulladékszállítás 4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel. Tel. ker. Tel.: 06-20-946-2027 Egyéni angol mini .: 06(20)439-6410 Matek. www. Bejelentkezés tel.és ízületkímélõ ugrálás nélküli torna.: 243-8490. kapukészítés. Budapest. Tel.: 368-3604. bõrelváltozások. áruszállítás. villanybojlerek. Érdeklõdni: 06(20)922-0846 Tura városközpontjában 400-nöl telken régi építésû. mozgásszervi problémák kezelésére új orvosi módszer a lökéshullám terápia. Samsung) Tel.: 06(30)900-0963 CORNÉLIUS INGATLANKÖZVETÍTÕ MAGÁNIRODA! Keres-kínál: 361-332-1293. Tel. szigetelése garanciával. Vörösvári út 31. garázzsal.: 06(30)954-9554 Festés. Fogsorkészítés 40000 Ft plusz költségek nélkül. Ingyenes próbaóra! Tel.hu FÉG gázkészülékek szakszervize. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozmetológus fõorvos magánrendelése: III. +36-20-446-5575. kérésére megvizsgálom. Tel. 1039 Bp. felkészítés. szám Praktikus angol minden szinten.: +36(20)934-4664. több értizedes referenciákkal. IV/1. 06(20)349-4277 Dr. Tel. Tel.: 06(20)481-4646 Csontkinövés Achilles-in körüli fájdalmak. garanciával. ablakok illesztése. gurtnicsere. Helye: 1035 Szentendrei út 10. Cím: Orvosi Centrum III. Grundig.hu Bécsi u.kontenerexpress. társasházaknak garanciával. Buzsákon. Faragó Katalin. 367-2869 Kapu. Budán non-stop hûtõ. ablakdoktor. Tel. nyitása. Hétvégén is hívható. +36+1-332-1293.. Tel. Óbuda magánrendelõ III. Tel. Videoton.lasersebesz..: 06(20)552-5894 Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek. Somogyban (telek: 1200 nm). nyílászárók felújítása.: 405-5889.obudamatek. Tel. Gyermek-felnõtt bõrgyógyászat. ingyenes kiszállással. Az elvégzett javításra garancia.: 06(30)948-4000. kozmetológiai magánrendelés.:2432730. vízszerelés. bejelentkezés: 388-9406 vagy www. Nyitva: h-p 9-tõl 17 óráig. mosdók. 06(30)251-8862 Lakatosmunkát mindennemût vállalok.: 242-6999. klímaberendezések javítása. 06(30)996-4538 Bõrgyógyászati magánrendelés hétfõn 16-18-ig. Felmérés díjtalan! Tel.: 06(30)285-2879 Olaszul oktatás. nyugdíjas kedvezmény. javítása. Várhidi Gábor.: 325-8387. Pardavi Ágnes. 28. Lakásfenntartó Szövetkezetek teljes körû képviselete. illetve igény szerint. Irár: 49. közös képviselet.hu Ács. Szív és hasi ultrahang vizsgálat beutaló nélkül. 19 éves mûködés a III. sitt. minden délután. gipszkartonszerelés. Böjtös Vendel és tsi.30-tõl 19. számítógép szerviz és mûszaki bizományi. erkélyes. csempe javítását vállalom. mázolást. Dr. 10. Tel. fuvarvállalás. korrepetálást.hu Tel. III. Tel.: 06(30)960-4525 Tévéjavítás azonnal! (Orion.: 240-0439 Leszokatjuk a dohányzásról biorezonanciával.: 06(30)914-3588 Szobafestés. A hirdetés felmutatója 10 % kedvezményben részesül.és középiskolásokat a Vörösvári úton.: 06(70)3666445. Bejelentkezés: 317-0631 Bõrgyógyászati. gyermekfelügyelõ. Nyelvvizsga-felkészítés minden szinten. eladni ingatlanát. Bejelentkezés: 06(20)543-3948 2011/8. minõségi kivitelben. több generációs ház eladó.: 06(30)604-1478 Eredményes angol nyelvoktatás gyakorlott tanártól. közületek részére. csütörtökön 11-13 óráig.: 06(30)246-0810 Callanetics a Flórián térnél. 20 ó.000 Ft. Tel. Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai. garanciával! Tel. 06(20)9424-943 Asztalos munkák. Keve utca 21. felújítás garanciával. Budai Várban. WC-k burkolását. tapétázás. Az SZTK-ból átköltöztünk a békásmegyeri pusztadombi lakóparkba. IX. szerda 1618 óráig. Dr. lomtalanítás kedvezményekkel! Tel. javítás. diplomás. pontosság! Ingyenes kiszállás! Tel. 06(30)278-0097 www. Ideje: hétfõ. Irányár: 3. gipszkartonozás.: 06-70-271-9867 Szemölcsök. III kerületben kedvezmény! Tisztaság. luxus házakat.hu Dr. 133 m2-es lakás 48 millióért terasszal eladó! +36-20-565-5670. +36(20)3353411. 06(20)332-4660. Tel. 06(20)493-1675 Egészségmegõrzõ termékek és egyedi talpbetét készítés a Flórián Üzletközpont elsõ emeletén. korlát. Ingyenes felmérés. Tel. Tel. Kovács Sándor Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság. lakatosmunkák. Tel. Bécsi út 217-ben (EuroCenterrel szemben). fõorvos.: Bóta Erzsébet. Szél u. kerítés. Tel. korrepetálás. manikûr. Müller Zoltán fõorvos Kárpáti fogtechnika.kozoskepviselo@gmail. Tel. türelmes. 06(20)211-5190. Bejelentkezés: 387-1508 Szükség esetén háznál is kezel Fogyjon fülakupunktúrával orvos-természetgyógyásznál. külföldi hûtõgépek fagyasztók javítása 35 éve a kerületi lakosok szolgálatában.5 MFt. hétvégén is. teljes érrendszer tisztítása kardiológus vezetésével. Vastag falak. 06(20)994-7726 Ingatlan Ha házat.

házakat keresünk! Lõrincz Péter.Jelentkezni fényképes önéletrajzzal és bérigény megjelöléssel az l.: 243-8280. Tel.: 06(30)986-5269 Bécsi út 112/2-ben 90 nm-es utcai üzlethelyiség kiadó saját parkolóval. újabbat) antikváriumnak vásárolok. További információért hívja a 06(30)869-5454-es számot vagy küldje fényképes önéletrajzát a varga. bõvítés.: 06(70)466-6363 Vezetõi. Magyar nyelvû információ.: 9-13 E-mail: tex_ep@rubicom.: 06(20)319-1393 Számítógép Számítógép-kezelés oktatása. szobrász. Tel. bútorozott. Tel.hu címen lehet fényképes önéletrajzzal. Tel.: 06(30)400-5122 Óbudán.: 06(30)540-8909 Függönyök Széles méret.) Egyéb Iskolabusz. Karnisok Hajlított. karbantartás. Elad-vesz Antikváriumunk készpénzért vásárol könyveket. Sajgó Ilona. A 11. egyedi méretre is. hanglemezeket. Tel. www. Micimackó. Tel. üzleti konzultációk egyéni tematikával. Sz. Az ajándékcsomagot a szerencsés nyertes itt veheti át. Telefonszám: 06(70)368-6939. amit a nagyszámú és tehetséges alfalvi festõ. agnes.: 06(30)309-5954 Kiadó/eladó a Szellõ utcában 65 nm-es bútorozatlan panellakás hosszú távra.000 Ft. szobákat. bemutatótermi lehetõség kiadó.: 06(20)594-1241 Üzlet Eladó-kiadó: 27 nm-es üzlethelyiség III.: 06(30)857-2653 Állás Családokhoz keresünk és ajánlunk leinformálható bébiszittereket. kerületi irodája ingatlanértékesítõket keres.alberletpont. 35.: 06(30)392-5225 23 Kiadó Kiadó Belvárosban 60 nm-es központifûtéses lakás./fax: 242-7157 Mobil: 06 (20) 926-3422 Nyitva H-P.: 06(70)371-3121 Duna House III. Ingyenes felmérés és felszerelés ! SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!! AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU (Pók utcai lakótelep) 1031 Budapest. biztonsági övvel ellátott. Szentendrei út 32. képeslapot. E-mail: gyuszili1@t-online.: 10-18. Tel.hu www.5 millió forintért. a saját gépén. Buzás András. +36-20-575-7435 Fodrászt. 243-6820. igény szerinti tematika. A csoportos kiállítás azt az „alfalvi csodát” mutatja meg. kifestett cell egy magyar rajzfilmbõl. bankjegyeket. Tisztességes házaspár. Cím: Lajos utca 158. nagy gyakorlattal. házvezetõket. porcelánt.: 267-0525 Zsigmond Kir. játék kérdése: Hogy hívják a képen látható figurát? Nyeremény a Magyar Rajzfilm Kft. 340 nm-es raktárhelyiség irodával kiadó. Tel.: 06(70)383-5004. gázfûtéses.fw. Andrássy út 16. Tel. Tel. érméket.: 332-0243 Könyveket.2011/8. Tel. összkomfortos. azonnal beköltözhetõ. 205-8700.: 06(20)425-6437 Eladó új masszás fotel olcsón. Függönyvarrás (150 Ft/m) Rajzfilmes játék Az óbudai székhelyû Magyar Rajzfilm Kft. A helyiség 22 nm-es (+15 nm raktár). Irányár: 13. igényesnek. Horváth Levente. Az ajándékcsomagot Hvasgyara Emese nyerte. Búza utcában. 100 könyv felett díjtalan kiszállással.) május 4ig várjuk. Tel.alakastextil. Élelmiszer nagykereskedés keres C kategóriával. könyvtárakat. Tel.: 06(20)339-4392 Budán. másfélszobás.: 06(30)922-3156 Kolosy téren berendezett orvosi rendelõ kiadó.hu e-mail címen lehet. könyvtárakat (régit. Tel. Tel. a Víziorgona utcában. klímás autóbusz. A megfejtéseket nyílt levelezõlapon szerkesztõségünk címére (1035 Budapest.: 06(30)232-7795 Eltartási szerzõdést kötünk egyedül élõ szépkorúval! Ügyvédi ellenjegyzéssel. hétfõ kivételével naponta 10-tõl 18 óráig.vásárol tanári diplomás fiatalember és lomtalanítást vállal. Jelentkezni a szallitas@bekaskft. Kiss Levente. Tel. Körösi Antal.-nál szoba-konyha. Márton Árpád. alkatrész-beszerelés. egyéb régiséget vásárolunk: VI. Tel. Csökkent munkaképességûek jelentkezését is várjuk.: 06(20))678-0753 Kiadó lakásokat. életvezetési. Ferenczi Tünde. grafikus és textiles teremtett. rugalmas idõbeosztásban. Tel.000 millió.: 06(20)391-3979 Garázs kiadó Kaszásdûlõn.: 266 4154 Régi bútorokat. Tel. az Aranykéz utcai parkolóházban. (A kiállítás május 22-ig tekinthetõ meg. rajzfilmes ajándékcsomagja: 1 rajzfilmes DVD. szám saját fúrt kúttal eladó.kardos@bekaskft. Tel. Tel. 1 eredeti. óvodásoknak is! 28 fõig. kozmetikust felveszünk frekventált szépségszalonunkba.hu e-mail címre Élelmiszeripari termékek csomagolására keresünk kollégákat.: 06(20)478-7377 Apróhirdetés – Közérdekû sát hétvégén is. Tel.hu Bécsi úton 160 nm raktár.: 06(20)924-3883. Tel. könyveket .hu . Fõisk. Tel. az Árpád hídtól 300 m-re. festményeket. emeleti lakás kiadó. Régiség Bélyeggyûjteményeket.és mintaválasztékban. Vízimolnár utca 2. vírusirtás.diana@dh. vitrintárgyakat.: 06(30)964-5331 Computerklinika: számítógép-javítás. Építési telek is lehet. egyeztetett idõben. Balázs József.obuda@gmail. Házhoz megyek. Tel. idõsgondozókat. rajzfilmes játékot indított lapunkban. Sövér Elek és Vargyas Ildikó.com Tel. tárgyakat. Név szerint: Ambrus Imre. fürdõ használattal kiadó. 351-9578. 1 Macskafogó képregény. Hívjon bizalommal.: 06(20)924-4123 Erdélyi alkotók bemutatkozása Az erdélyi Alfalu mûvészei mutatkoznak be a Budapest Galéria Kiállítóházában. a saját lakásán is (a kerületben). hátfalvizsgával rendelkezõ gépkocsivezetõt. angolul is. Tel.rossz állapotút is . Ingyenes kiszállással.hu Okleveles kutyakozmetikus vállalja kisés középtestû kutyák teljes körû kozmetikázá- Utazás Bibionéban 3-7 fõs apartmanok közvetlenül az olasz irodától. képeslapokat. Balázs Barna.: 06(20)955-0858 Üzlethelyiség bérleti joga eladó 1. *** Az elõzõ számunkban feltett kérdésre a helyes válasz: Szaffi és Jónás.

Kiíró: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. osztályai részére. (A megnyitó pontos idõpontjáról elõzetesen értesítjük a résztvevõket. I. és írják rá: „Testvér Városok” pályázat! A pályázat benyújtása. ármegállapításai alapján módosulhatnak. fszt-i lakás. Harrer Pál utca 2. KassaÓváros. Újjáépítést igényel. május 20. 31 m2 alapterületû. illetve. A pályázat kiírója fenntartja jogát. ha a pályázók ellátogatnak testvérvárosaink honlapjára. A zsûrizést követõen a pályamûveket kiállítják júniusban az Alfa Art Hotel Galériájában (1039 Budapest.. Minimál ár: 2. Hivatalos megtekintés: 2011.150. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a Bp. osztályai részére. majd szakszerûtlen átalakítás következtésben egylégterûvé vált. kerület Fõ tér 1. a mû címét. 1033 Budapest. valamint a következõ internetes hirdetési fórumokra: ingatlan. mellyel bemutatják a testvérvárosi jellegzetességeket. Tulajdoni hányad: 31/517. III. III. május 23-án 12 óráig lehet benyújtani a Bp. 2.net. illetve május 7-én kilátogatnak az Óbuda napi programokra. ahol a testvérvárosok produkcióit (14 órától kezdõdõen) és a testvérvárosok standját is megörökíthetik mûveikben. Pályázati kategóriák Általános iskolák 5-8.) A nyertesek jutalma: a beérkezett pályamûvek közül kategóriánként a dobogós helyezetteket belépõjegyekkel.). Gimnáziumok 9-12. 12001008-0014064500100001).Szentlélek tér .hu honlapra. ker. A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot 2011. (Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. szerzõjének nevét. Billigheim. A pályázat eredményét 2011. a közös tulajdonból hozzá tartozó 69 m2 nagyságú földterülettel. zártkörû licitet tartson. III. tel. Fõ tér 1. III Szentlélek tér 7. Helye: polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodája.com. és a pályázó díjat nem kaphat. A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban. illetve a Fõvárosi Közgyûlés közüzemi díjakkal kapcsolatos Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ alábbi üres lakás értékesítésére Bp. (kedd) 10-tõl 11 óráig. A lakbér. ingatlanok. hasonlóságát kell bemutatni. fõdíjként mindkét kategória elsõ helyezettjét az Alfa Art Hotel felajánlásának köszönhetõen egy 4 fõs uzsonnával díjazzuk a Hotel éttermében. polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait. Királyok útja 205.Zichy kastély udvara. I. E-mail: zsofiag@obuda. Varsó-Bemowo és Stirling kulturális sokszínûségét. a vagyonhasznosítási osztály hivatalos helyiségében történik. A mûvek hátoldalán kérjük feltüntetni a pályázati kategóriát. hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon.000 Ft (áfa mentes). akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni. május 10. Formai követelmények A tetszõleges rajz és fotó technikával elkészített pályamunkák A/3-as méretben történõ benyújtása.és rajzpályázat Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata rajzpályázatot hirdet „Testvér Városok” címmel. a vételárat.: 4378937. A pályázó ajánlatát a benyújtástól számított 60 napig köteles tartani. konyhából álló ingatlan korábban teljesen kiégett.24 Pályázat 2011/8. szám alatt. felkerült a www. A pályázatok benyújthatók postai úton vagy személyesen az alábbi címen: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Fõosztálya.. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztály Kérjük. Az elkészült mûvekben a hét testvérváros: Amstelveen. illetve fotomontázs technikával is. CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. irodájában (Bp. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik. szám Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú. A pályázat elkészítésénél elõnyt jelent. helyreállításra szoruló lakások szociális alapú bérbeadására Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Egészségügyi. központjában (Bp. A pályázat bontása 2011. továbbá a CELER Kft.és szemétátalány díjai önkormányzati rendelet. május 11-én 12 óra. május 20-án 10 óráig./19. a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. osztályát és a késõbbi tájékoztatás megkönnyítése érdekében e-mail címét. III.) megtekinthetõk. „Testvér Városok” fotó. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt. május 23-án 12 órakor a Bp.hu.. ton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. Egy pályázó egy pályamunkával nevezhet. Csíkszereda. akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat letéti számlájára. iskoláját. a pályázatokat zárt borítékban 2011. . A pályázaPályamunkák beadásának feltétele A pályázó kizárólag saját eredeti szerzõi alkotásával pályázhat.). április 27-tõl az III. fszt. A pályázat benyújtásának feltételei a III. a víz. III. a postára adás határideje: 2011. Szentendrei út 274. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp. Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága a tulajdonában lévõ alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot./19. Bõvebb információ kérhetõ: Zöldné Göröncsér Zsófiától.. ker.obuda. ahová minden pályázót várnak. A telek összközmûves. ker.). Támogató: Alfa Art Hotel.. fsz. III. május 23-án függesztik ki a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában és a CELER Kft. kapcsolatokat. vagy ha ez a díjátadást követõen válik ismertté. a borítékon jelöljék a feladót. a fizetés módját és idejét. Laktanya utca 4. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. Pályázati biztosíték (bánatpénz): 215. Határidõ után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.) A mûvek készülhetnek rajz. a közmûvek a lakásba beköthetõk.000 Ft. polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában átvehetõk.. központjában.hu. (Helyszín: Fõ tér . Az eredetileg 1 szoba. ingatlan. Udine. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztály Vagyonkataszteri Csoportjától a 437-8673as vagy a 437-8800-as telefonszámokon. A pályázatra történõ jelentkezéshez nyomtatványok 2011.

11.) Sáringer Kálmán minden hónap elsõ keddjén 17-18 óra között (telefonos egyeztetés szükséges: 06-30-514-9852) a Táborhegyi úti Népházban (Toronya utca 33. Horváth László minden hónap harmadik hétfõjén 17. 16. 17-tõl 18 óráig a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2. A képviselõ-testület állandó bizottságai .) Havadi Elza minden hónap elsõ hétfõjén 16-18 óra között (ha ünnepre esik. 8.) minden hónap elsõ keddjén 18-19 óra között a Gázgyári lakótelep gondnoki irodájában.) minden hónap elsõ szerdáján 17-tõl 19 óráig a III.) Elõzetes egyeztetés alapján más idõpont is kérhetõ: 06-30-377-1857.) Baumann Irén Erzsébet minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óra között a Platán Könyvtárban (Arató Emil tér 1. 1.) Menczer Erzsébet minden hónap elsõ csütörtökén 16-18 óra között a Fidesz irodában (Kaszásdûlõ utca 7. A fogadóórára elõzetesen be kell jelentkezni idõpont-egyeztetés miatt.). 6. elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon. Nagy Judit minden hónap elsõ szerdáján 18-19 óra idén januártól új helyszínen: Hímzõ u. 14.30-18. kerületi Jobbik irodában (Kabar utca 11. 4. 15. a Mókus utca 1-3. hétfõn) a Szérûskert utcai általános iskolában (Szérûskert utca 40.30 óra között a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban (Kerék utca 18-20. szám Fogadóórák – Szakbizottságok 25 A Fidesz-KDNP-frakció képviselõinek fogadóórái Vk. akkor a 2.) Szepessy Tamás minden hónap harmadik szerdáján 16-18 óra között a Fidesz irodában (Kaszásdûlõ utca 7.2011/8.) Puskás Péter minden hónap elsõ hétfõjén 18-19 óra között (telefonos egyeztetés szükséges: 437-8688) a Csillaghegyi Általános Iskolában (Dózsa György utca 42.30 óra között az Árpád Gimnáziumban (Nagyszombat utca 19. Simonka Csaba (kompenzációs listáról) elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon. a Mókus utca 1-3. minden hónap utolsó csütörtökén 16. 7.) Dr.) Kompenzációs listáról bejutott képviselõk fogadóórái Béres András (Lehet Más a Politika) Mihalik Zoltán (Itt Élünk Egyesület) Szanyó Miklós (Jobbik Magyarországért Mozgalom) elõzetes egyeztetés alapján a 06-30-211-6111-es számon. 1.) Bulla György minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óra között (telefonos egyeztetés szükséges: 437-8688) az Óbudai Waldorf Iskolában (Bécsi út 375. szám alatt. 2. Képviselõ Laczkó Szilvia Csapó Harold Gábor Désiné Németh Éva Idõpont és helyszín minden hónap elsõ hétfõjén 16-18 óra között a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2. Az MSZP-frakció képviselõinek fogadóórái Czeglédy Gergõ (kompenzációs listáról) Kiss László (kompenzációs listáról) Dr. (Fidesz iroda). elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon.30-17. szám alatt. 13. 5. szám alatt.) Kemény Krisztina minden hónap második keddjén 18-19 óra között a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) Kelemen Viktória minden hónap elsõ keddjén 18-19 óra között a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5. 3. 10. a Mókus utca 1-3. Pappné Dr.) Török Ferenc minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óra között a Keve-Kiserdei Általános Iskolában (Keve utca 41. minden hónap harmadik hétfõjén. 12. Telefon: 367-8791. 9. Laukonidesz Lilla minden hónap második csütörtökén 18-19 óra között a Fidesz irodában (Hímzõ utca 1.

szám Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére .26 Pályázat 2011/8.

Visszavarr! 30. 28. 26. Régi súlymérték. Tölgyfa termése. Hangfekvés. Tartsd. és a függõleges 13. Névelõs polinéziai nép. Orosz repülõgéptípus. Anynyi. E napi. 31. Tengeri lény fogazata. A helyes megfejtést beküldõk között nyereménykönyvet sorsolunk ki. Beküldendõ a vízszintes 1. melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. X. 46. fordítva. 33. Iktatok. Azonos magánhangzók. Menemotechnikai rész! 14. Jutalmuk nyereménykönyv. olasz mûsorszóró. 35. Rövid doktor! 49. 51. 51. L. 47a. E. Somogyi helység. . … uno. Osztrák. Megkevert síp! 55. 20. Igen nagy. 39. Névelõs elõvárosi vasút. 9. Szédít.). 32. Fordított névelõ. 47. Görög filozófus volt. A xenon és asztácium vegyjele. sorok megfejtése. O. 42. 36. 44. 23. A hét vezér egyike. 35. Hölgyeknek kijár. Rajzfilmes kis róka. Véka egynemû betûi. Azonos magánhangzók. 4. N. S.). 41. Egy darabig meglóbál. 38. 57. Kis Anikó. Orosz repülõgép típusjele. FÜGGÕLEGES: 2. 25. 55. 29. Kémiai fogalom. Fordított réteges sütit. 50. T. Baki. 27. A hibás rejtvényháló nem okozott akadályt két lelkes olvasónknak: Gálfi Lászlóné és Ollé Katalin elkészítette a szöveghez a hálót és helyes megfejtést küldött be. 17. 52. 34. szám alá nyílt levelezõlapon május 4-ig várjuk. 11. Az idézet második sora (zárt betûk: Á. Brit film címe volt. Részben felesket! 56. 19. 46. Óriás csengettyûd. Sütéssel foglalkozik. a víz. 24. Latin rész! Ipacs László A megfejtéseket az 1035 Bp. Légiposta egyik idegen neve. 54. mint. 58. 3. Részben beordít. 37. 16. 15. Szoborrész! 6. Fizikai fogalom. Az erbium vegyjele. 7. 40. A. Szentendrei út 32. 13. Napszak. 12. Ebbe az irányba. 22. 48. svéd és máltai autók jele. R. 13.. Sérülés után keletkezik. VÍZSZINTES: Az idézet elsõ sora (zárt betûk K. Netes barát. Az elsõ atombombát szállító repülõgép (Gay). szám Szabadidõ 27 Tavaszi vers Rejtvényünkben Petõfi Sándor: Ki a szabadba! címû versébõl idézünk. A. 23. 38. Londoni név. 21.2011/8. Pl. Obama keresztneve. 53. Újságírói ágazat. 28. A. 8. 18. … mark. 36. A protaktínium vegyjele. 19. Cink és uránium. Francia város. Afrikai fõváros. 43. amiért elnézést kérünk olvasóinktól. Svéd és máltai autók jele. Hajítá. Elõzõ számunkban technikai hiba miatt rossz rejtvényháló jelent meg. Apó betûi. 5. Méhecske teszi.

jó körülmények között tölthetik szabadidejüket az egyetlen óbudai szakosztályban. hogy a hozzánk járó fiatalok szorgalmasak és jól érzik itt magukat.csillaghegysport. hogy sikerült megvalósítani régen dédelgetett tervemet. jól ismerik a szakmát. Az edzések mellett gyakran nyílik lehetõség a tudás lemérésére. ifi) mintegy hatvan lány és fiú vesz részt a szakosztályi munkában.Az asztalitenisz a kerületi Di- Egyre bõvül az asztalitenisz szakosztály . A szakosztály 2009-es megalakulása óta egyre „izmosodik”.Örülök. Harmadik edzõként magam is részt veszek az oktatásban és megelégedéssel tapasztalom. Most a CSMSZ SE az egyetlen klub. H úsz év bizony hosszú idõ. azóta nem talált gazdára a sportág. újonc.) Kép és szöveg: Lovas A. (Bõvebb felvilágosítás a www. . az egyesület ügyvezetõ elnöke. Sport 2011/8. rutinos szakemberek vezetik. Edzéseinket elhivatott. ám húsz éve teljesen elfelejtett asztalitenisz szakág született újjá a CSMSZ SE bábáskodásával. jelenleg 60 asztalitenisz barátnak biztosít rendszeres edzés. A csillaghegyi klubban egyre többen és egyre ügyesebben bûvölik a kis kaucsuklabdát.és versenyzési lehetõséget. a kisebbek 2-sze egy órát gyakorolnak. hogy érdemes volt felkarolni a sportágat .értékelte a jelenlegi helyzetet Kelen Balázs. Berényi Laura és Davidovics Edit kiváló játékosok.hu weboldalon és a +36-70314-0021-es telefonszámon. akkor szûnt meg az addig eredményesen mûködõ Statisztika SE Óbudára kihelyezett szakosztálya. akik szeretnének bekapcsolódni a szakosztály munkájába. de igény lenne további teremlehetõségekre is. serdülõ. A képzettebb játékosok rendszere- sen indulnak a Budapest Bajnokság egyéni és csapat versenyein. A kerületben régen sikeres. a legnagyobb létszámú vetélkedõt a háziversenyek jelentik. ahol szervezett keretek között pingpongozhatnak a fiatalok. Azok a fiatalok. emellett szeretik a gyerekeket. ahova amatõr játékosokat is meghívnak. A nagyobbak heti 2-szer másfél. Mi abban segítünk. Négy korcsoportban (gyerek. Egyelõre a Bárczi Géza és a Medgyessy Ferenc Általános Iskola tornatermében kilenc asztalon pattog a labda.28 A tenisz mellett egy újabb népszerû sportágat karolt fel a Csillaghegyi Mozgás és Szabadidõ SE. így jobb eséllyel indulhatnak a budapesti vagy akár az Országos Diákolimpia döntõjében. hogy a tehetséges játékosokat edzéseinken továbbképezzük. a nyüzsgõ szakosztályi élet azt bizonyítja. szám Asztalitenisz Kaucsuklabda bûvölõk ákolimpia egyik kedvelt száma. nagy létszámmal és megfelelõ színvonalon zajlanak a versenyek. .

D arts. A mozogni vágyók 10 folyamkilométert is evezhetnek. hogy Mocsárosdûlõre szükség van. Cs. A duatlont MTBverseny követte. a felsõsök és a középiskolások külön-külön mérhetik össze erejüket.és lövészversenyt tartanak április 30-án. A z esemény története során sok mindent „megélt”: elsõ alkalommal havazás.futanet. A részvételi díj 2 ezer forint.hu E-mail címe: ose@ose. A 248 ezer 22 forintot bérleti díjakra és tárgyi eszközök beszerzésére használták fel. aki ez idõ alatt a legtöbb kört teljesítette.csillaghegysport. számos mozgási lehetõséggel várták az érdeklõdõket az Óbudai Terepfesztivál szervezõi Mocsárosdûlõre április 9-én.2011/8.) • A Madarak és Fák Napján. A terepviszonyok lehetõvé tették. illetve a 06-20-968-3685-ös telefonszámon kérhetõ. A megmérettetéseket megelõzte a „Futás és Ke- FOTÓK: ANTAL ISTVÁN rékpározás a Mocsárosért”-program.) Mocsárosdûlõért futottak és kerekeztek Rendkívül változatos programokkal. Cs. május 8-án Visegrádra evezhetnek a jelentkezõk. majd ismét 2 kilométer futásból állt. (Az eseményrõl bõvebb információ a www. Itt az lett a gyõztes. Az egyesület honlapja: www. szám Sport – Hirdetés 29 Indul a vízisport évad Az egyesület vezetõi minden héten más és más. Idén újdonságként dombfutás és gyerekfutam is lesz. gazdag programkínálattal várják az érdeklõdõket római-parti vízi telepükön. Sz. • A hagyományos évadnyitó rendezvényt szabad sportnap kíséri május 1-jén. tenisz és nyári táborozási programjáról a www. 14 kilométer kerékpározásból. 1 % 1% 1 % A Csillaghegyi Mozgás és Szabadidõ SE vezetõsége köszönetet mond mindazoknak. A terepduatlon 4 kilométer futásból.) . Mindezekkel párhuzamosan egész napos kosárlabda-versenyt tartott a szervezõ csapat az AME pihenõparkjában. annak természeti értékeit meg kell õrizni.hu oldalon található. mely 1 óra hosszat tartott. utóbbiban az alsó tagozatosok. Bõvebb információ a 240-3353-as. hogy az „off-road” sportokban kevésbé járatos versenyzõk is élvezettel teljesítsék a kijelölt távot.hu honlapon tájékozódhat. A szervezõk minden korosztálynak kínálnak programot és indulási lehetõséget: hosszabb és rövidebb távokon egyaránt rajthoz állhatnak a nevezõk. A Samsung Olimpiai Zöld Fesztiválon sportbemutatók.ose. (Az egyesület címe: Rozgonyi Piroska utca 28. A z egész napos sportprogramok sorában a kerékpározástól a terepfutáson át a nordic walkingig és a gyalogtúráig sok minden megtalálható.hu) Sz. • Óvodásoknak és iskolásoknak rendeznek „gályaprogramot” május 2-tól június 8-ig. Sportfesztivál a Hármashatár-hegyen Immár második alkalommal rendezi május 1-jén a Budapest Sportiroda a Samsung Olimpia Zöld Fesztivált a Hármashatár-hegyen. akik személyi jövedelemadójuk 1 százalékát az egyesületnek ajánlották fel. (Az eddig felsorolt programok díjmentesek. egy évvel ezelõtt erõs napsütés. Az eseményhez teljesítménytúra és terepfutás is kapcsolódott a közeli hegyeken. zenei programok és kiállítók is várják az érdeklõdõket. (Az egyesület asztalitenisz. több alkalommal. melyen a résztvevõk kifejezhették. akiknek mintegy 35 folyamkilométert kell „lelapátolniuk”. idén pedig a böjti szelek „emelték” a verseny nehézségi fokát.

amelyrõl a történelemkönyvek is hallgattak.). április 30. Részletes programleírás és jelentkezési lap megtalálható a Harsányi János Fõiskola honlapján: www. Németh Zsuzsannának. Sok kérdés merült fel a határon túl élõ magyarok szavazati jogával. a romastratégiával. . T arlós István fõpolgármester a zsúfolásig telt Klauzál téren úgy fogalmazott: emlé- kezni és emlékeztetni. A SISZA Politikusképzõ Iskolában Gulyás Gergely. dr. (Részletek és jelentkezés: Neubrandt Olginál a 06-30221-4938-as telefonszámon. Kárpát Dániel. május 1-jén Romantikus Erõszak. a hazai vezetõ kutatók. TeleCentrumában a 238-3838-as vagy kizárólag munkaidõben a 289-4070-es telefonszámon és a bdk@bdk.) tart ingyenes jogsegélyt. Idõsebbek is elkezdhetik” címû tanfolyamára. Az új alaptörvény fontosságáról Konferencia a Kárpátnyúlni. Pethõ László ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján (legközelebb május 4-én) 16-tól 18 óráig ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi irodájában. FOTÓ: ANTAL ISTVÁN A Tavaszi Jazz & Borfesztiválon április 8-tól 10-ig várták a kulturált borfogyasztást és az igényes jazz mûfajt kedvelõket Óbuda szívébe. a SISZA Politikusképzõ Iskola hallgatója Fenti címmel tartanak konferenciát május 9-én a Harsányi János Fõiskolán. Tudjuk jól. vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.-május 1.) • A „Braunhaxler” Egyesület várja az érdeklõdõket a május 31-én induló. Tanácsadás személyesen: a hónap 3.hu. Dr. de a hibák gyorsabb kijavítása érdekében a lakosság bejelentése nélkülözhetetlen. illetve külön idõpont egyeztetésére is mód van: z. hogy együtt okuljunk történelmünk leggyalázatosabb eseményébõl. (Bejelentkezés nem szükséges.: 367-8791.karpat. kulturális tanácsnok. szám alatti Jobbik irodában. a 3-as parlamenti körzetben dr. vagy a 06-20-200-0017-es telefonszámon. Az Élet Menete Több ezren vettek részt április 17-én az Élet Menetén. TRANSYLMANIA és LORD.szerelõi folyamatosan ellenõrzik az utcák világítását. kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselõinek fogadóórái: minden hónap elsõ szerdáján (telefonos egyeztetés nem szükséges) 8-tól 12 óráig Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának testületi irodájában. egymást tisztelni kell. valamint az államigazgatás képviselõinek részvételével. a Hímzõ utca 1. az Urbán Orsolya Trió és a Benko Dixieland Trió Ingyenes tanácsadások • A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásából.) • A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik szerdáján (legközelebb május 18-án) 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5. Események 8. abból az emberirtásból. az alkotmány-elõkészítõ bizottság alelnöke beszélt az alaptörvény fontosságáról. Lenhardt Balázs. Közvilágítási hibák bejelentése A közvilágítási hibákat jelenleg az Elektromos Mûvek Nyrt. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5. múltidézés a Kecskés zenekar elõadásában. Egyúttal szándéknyilatkozatot fogalmaznak meg a jövõbeni együttmûködés kialakítására.). a Széll Kálmán-tervvel és a közpénzek védelmével kapcsolatban. (Cím: Bécsi út 324.). jelenlegi helyzetét a határon túli szakértõk. S „Braunhaxler” hírek • Tanulmányutat szervez május 28-án DobogókõEsztergom-Visegrád-Dunabogdányba a „Braunhaxler” Egyesület.hjf. a Politikusképzõ Iskola vezetõje április 9-én az alkotmányozás kulcsszereplõjét hívta körünkbe. Koncertek 15 órától: április 30-án Varga B. a Fõ és a Szentlélek térre. Novák Elõd és Vona Gábor elõadásai.hu email címen lehet jelezni.és Közvilágítási Kft. szám Fidesz Filmklub Török Ferenc: Apacsok címû alkotását láthatják a Fidesz Filmklub következõ elõadásán. (Jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-30-221-4938-as telefonszámon. (Cím: 1033 Budapest. FOGADÓÓRÁK. melyen fáklyás felvonulással emlékeztek a holokauszt áldozataira. Szegedi Csanád. önvédelmi bemutatók. Fellépett többek között a Hot Jazz Band. de most van egy medence turizmusáról történelmi lehetõség.daniel @jobbik. Havadi Elza önkormányzati képviselõ.) zabó Krisztina. Tamás. A filmre kedvezményes áron (500 forint) igényelhetõk jegyek a Fidesz 4-es választókerületi irodájában (Hímzõ utca 1. Telefon: 243-8639. érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájában. szakemberek. Programok napközben: gyermekfoglalkozás.30 órától: ökumenikus istentisztelet. hogy felmérjék a Kárpát-medence örökségturizmusának lehetséges erõforrásait. Kaszásdûlõ utca 7. május 19-én 18 órától a Palace EuroCenter moziban (Bécsi út 154. „Ismerkedés a számítógéppel és az internettel.hu) Sz. Jobbik Nemzeti Majális Hajógyári-sziget. alatt. Morvai Krisztina. hogy kellõ támogatottság hiányában egy korábbi kormány sem mert az Alkotmányhoz A rendezvény célja. Az esemény védnökei: Menczer Erzsébet országgyûlési képviselõ és Tarlós István Budapest fõpolgármestere. 9 órától: reggelizzen együtt Vona Gáborral és több jobbikos országgyûlési képviselõvel! 10 órától: „Harcolunk minden fronton” címmel Hegedûs Lóránt.) Fogadóóra Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik Magyarországért Mozgalom) országgyûlési képviselõ fogadóóráját minden páros hét péntekén 16 órától tartja a Kabar utca 11. Zs. Tósoky Balázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén (legközelebb május 3-án) 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király útja 13-15. A Budapesti Dísz.30 Hírforgó – Információk 2011/8. FANKADELI és ISMERÕS ARCOK. Volner János. nemzeti vendéglátás. (Cím: Fõ tér 2. A III. Az Alkotmánybíróságot érintõ kérdéseket és az új önkormányzati törvényt firtatták leginkább a hallgatók. és bejelentkezhetnek ingyenes tanácsadásra. és amely évtizedeken át tabunak számított. a kandeláberek épségét. hogy megalkossuk minden ember Alkotmányát.Az est házigazdája Kemény Krisztina önkormányzati képviselõ.). aki a rendszerváltozás óta eltelt idõrõl. ajándéktárgy vásár. Tel. Cs.) • Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek. az alkotmányozás szükségességérõl beszélt.

A támogató közremûködõ szervezete az ESZA. (Adószám: 18129621-1-41. 235-0417. A projekt célja a munkatársak életminõségének javítása a személyre szabott. Két percre a busztól (86. III. kerületi idõs emberekért! Kérik. 1212 Budapest. hogy azzal másokat is segíthess? Egyedit keresel. megjelenik 68. Tel.. Tel. akár veszel: mindenképpen jót teszel! Megunt dolgaidat is hozd magaddal.2011/8. 23. szerelése./fax: 411-0266. A projektet az Európai Szociális alap 10. III. háztartási gép. Számlaszám: 1201039800151180-00100009. fekvõ) 39 000 Ft 1/16 (44×65mm. Rákóczi Ferenc út 177-179. • Kérik. november 1-jén indult.. munkahelyi szemléletformáló programok a GANDALF PRODUKCIÓ Kft. BRUTUS kipufogók. 2. A projekt azonosítószáma: TÁMOP-6.000 példányban Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József Lapszerkesztõ: Klug Miklós Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.000 Ft összegû támogatásban részesítette. és elkészült a pályázat.kipufogo.: 240-5603. fekvõ) 10 000 Ft Az árak az áfát (25%) nem tartalmazzák Színfelár: +25% Hátsó borító: +25% Negatív: +20% Elhelyezési felár: +20% Tervezési díj: +10% Apróhirdetés árak: 10 szóig 1900 Ft + áfa/alkalom Kiemelt apróhirdetés: 10 szóig 3 800 Ft + áfa/alkalom (Egy hirdetés minimum 10 szó. (Adószám: 18122370-2-41. hirdetésszervezés: 1035 Bp. 267-0525. hogy jó célra fordíthassuk! Bp.hu H-P: 8-17 óráig ÓBUDA. (Golipark). melyeket a megvalósítók vállaltak. Tel. a III. álló) 59 000 Ft 1/8 (93×65mm. SZ: 9-15 Adománybolt Nonprofit Kft./fax: 430-1250.000. ajánlja fel adója 1 százalékát a Reménysugár az Idõsekért Alapítvány javára. Szentendrei út 32.) Tíz szó fölött (legfeljebb 20 szóig) szavanként 200 Ft + áfa Végéhez érkezett az „Egészséges életmódra nevelõ. szám Hirdetés – Közérdekû 31 Hirdessen az Óbuda Újságban! 66 700 példány . és teremt számunkra rendszeres sportolási lehetõséget Szeretnél olcsón vásárolni úgy. vagy hasznos hétköznapi dolgokat jó áron? Mostantól mindez idehaza sem akadály! MEGNYÍLT!!! MEGNYÍLT!!! MEGNYÍLT!!! Budaszíve Adománybolt Félpénzen vehetsz . A cég rendszeres sportolási lehetõséget biztosított munkatársai részére bérelt sportkomplexumban. Az eredmények összesítése alapján a program végrehatása során teljesültek azok a számszerûsíthetõ célkitûzések. V. április 30-cal zárul.1. Számlaszám: 1070049543321302-51100005. álló) 25 000 Ft 1/32 (44×31mm.hu. Perc u. KIPUFOGÓ KLINIKA Kipufogó dobok. 18.és dísztárgyak Kacagtató árak. I. és 2011.. garantált börzehangulat! Akár adsz. 206). Nyitva tartás: H-P: 10-18. javítása Idõseket segítenek az 1 %-kal Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény munkáját támogató alapítványok közleménye. egyéni egészségprogramok kidolgozása és végrehajtása segítségével. ZÖLDKÁRTYA 1039. 267-0525 Hirdetési méretek Árak (oldal) (mm) fekete-fehér 1/1 (190×272mm) 200 000 Ft 1/2 (190×134mm. A projekt még három évig követi a célcsoport fizikai állapotát.minden postaládában! impress.2/A-09/1-KMR-2010-0221.hirdet@freemail. játék. álló) 100 000 Ft 1/4 (93×134mm. Árpád u.-nél” projekt. A program 2010. kerületi Önkormányzat lapja.hu Nyomás: Zrínyi Nyomda Zrt. III. ajánlja fel adója 1 százalékát a Derûs Alkony Gondozóházban élõ idõs emberek életminõségének javítása érdekében tevékenykedõ Derûs Évekért Alapítvány javára. A projekt elõkészítõ fázisában felmérésre kerültek a célcsoport általános életviteli körülményei. em. Bp.) KIPUFOGÓK Katalizátorok felszerelése garanciával. Váci u. Kiadó: 1052 Bp. II. a HÉV-tõl. (új Szentendrei út) Tel. Tel/Fax:436-0356 http://www. sporteszköz.) • Tegyünk együtt a III.: 430-1250. Szerkesztõség. és ezek ismeretében került meghatározásra a projekt tartalma. fekvõ) 100 000 Ft 1/2 (93×272mm. Felelõs vezetõ: Borbás Gábor vezérigazgató . lakásszépítõ használati. A projekt során megrendezett családi sportnap igen népszerû volt a munkatársak és családtagjaik körében.Teljes szívvel adhatsz! Bútor. E-mail: obudaujsag@ecom. sportdobok készítése.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful