XVII. évfolyam 8.

szám Kedvezmények Óbuda Kártyával

Megjelenik kéthetente

2011. április 27.

Pályázat zöldfelületek gondozására

Indul a vízisport évad

7

Számos kedvezményben részesülhetnek a kártya használói, melyeket szolgáltatók, vendéglátóhelyek, üzletek biztosítanak.

20

Társasházaknak és lakásszövetkezeteknek hirdet zöldfelület gondozási pályázatot az önkormányzat.

29

Az Óbudai Sportegyesület Rozgonyi Piroska utcai vízitelepén május 1-jén évadnyitót tartanak, szabad sportnappal.

Fogyatékkal élõk egészségnapja

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Az Óbudai Egészségolimpiával két éve a legváltozatosabb eszközökkel arra ösztönzik a városrész lakosságát, hogy éljenek minél egészségesebb életet. A rendezvénysorozat különleges állomásához érkezett április 17-én, amikor a Fogyatékos Személyek Egészségnapját rendezték az akadálymentes Szent Margit Rendelõintézetben. F OLYTATÁS A 6. OLDALON

Bõvül az élelmezési program
Az Ételt az Életért Alapítvány 2004-ben költözött Csillaghegyre. Egy 2009 januárjában indult kerületi program fejlesztésével és bõvítésével a civil szervezet 2011ben már heti 5 alkalommal, napi 400 adag ételt oszt szét a kerületben.
RÉSZLETEK A 8. OLDALON

Programajánló a 2-5. oldalon

2

Önkormányzat

2011/8. szám

2011/8. szám

Önkormányzat

3

szám .4 Önkormányzat 2011/8.

szám Önkormányzat 5 .2011/8.

Várszegi József. Mindezt szûrésekkel. Bringázz a munkába! elnevezéssel . ha minél többen ráébrednek arra. nem holmi önsanyargatás. hiszen õk elszántságuknak és kitartásuknak köszönhetõen valódi példaképek. .vagy mozgássérült embereknek van éppen elég bajuk. már megtették az elsõ lépést egészségükért . hogy általa sikerüljön valamit lebontani a sokakban kialakult sztereotípiából. FOLYTATÁS AZ 1. kvíz-játékokkal. jókedvet.fogalmazott beszédében dr.mondta elöljáróban Puskás Péter alpolgármester. szám Eredményes tavaszt zárt az Óbudai Egészségolimpia Fogyatékkal élõk egészségnapja résztvevõnek. mely szerint a látás-. Az Egészségolimpia mely az EGT-Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával valósulhatott meg szervezésével ÓbudaBékásmegyer Önkormányzatának és a Szent Margit Rendelõintézetnek az volt a célja. hogy egészségük. Csilla Több mint 2 ezer ember vett részt a különbözõ szûrõvizsgálatokon az Óbudai Egészségolimpia tavaszi szûrésein és a Fogyatékos Személyek Egészségnapján. A programot Egészségolimpiának nevezték el. valamint a pre- vencióra hívja fel a figyelmet. Mint kiemelte: nagy elismerés illeti paralimpikonjainkat.Szerettük volna. majd hozzátette: különösen nagy dolog ez akkor. de mindenki számára komfortosan igénybe vehetõk igazán a fogyatékos személyek egészségolimpiájának létrehozásával váltak.6 Önkormányzat 2011/8. a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fogyatékosságügyi fõosztályának vezetõje a megelõzés fontosságát hangsúlyozta. valamint azt.Ilyen verseny még nem volt a világon. A rendezvények végig nyitottak voltak. hanem önmagát kellett legyõznie minden Óbuda példát mutatott Dr. ha eljutnak a vizsgálatokra. ha az ember valamilyen fogyatékossággal kénytelen együtt élni. Ez csak akkor lehetséges. hogy az egészséges életvitel örömteli tud lenni. A leggyakoribb problémának az urológiai. a Szent Margit Rendelõintézet ügyvezetõ igazgatója. így több erõt. tanácsadásokkal. sorsuk a saját kezükben van. ismeretterjesztõ cikkekkel segítették elõ az elmúlt két évben. Az óbudai akadálymentes helyszín nagyszerû példa arra. elõadásokkal. hogy ilyen és ehhez hasonló rendezvényekkel egyaránt nyitottabbá tehetõk a fogyatékos emberek és a többségi társadalom tagjai is. az emésztõszervi és a mozgásszervi megbetegedések. hogy a fogyatékossággal élõ embereknek is szükségük van egészségük karbantartására. FOTÓ: ANTAL ISTVÁN FOTÓK: SÁNTA BALÁZS Tabáni István nagy sikerû koncertet adott Idén tavasszal is elindították azt a mozgalmat. hosszabb minõségi életet biztosíthat . a sport jelentõségére. valamint a magas vérnyomás bizonyultak. Ha felismerik. melyben nem másokat.Akik eljöttek a Szent Margit Rendelõintézetbe. sport programokkal. Hangsúlyozta: . A kezdeményezés az egészséges életmódra. A sport és a testmozgás kitûnõ alkalmat kínál arra. energiát. mely a biciklivel való munkába járást ösztönzi. OLDALRÓL Sporttal a sztereotípiák ellen . Sz. hallás. hogy a lakosoknak segítsenek az egészségtudatos életmód elemeinek elsajátításában. az állapotrosszabbodás megelõzése érdekében. Szõke László. semhogy a szabadidõnek ezt a küzdelmes eltöltését válasszák.

nemcsak a központjuknak mondható III. melyeket a városrészben lévõ szolgáltatók. a Néptánc Antológiára. Az Óbuda Kultúrájáért Díjat. amellyel számos szolgáltatás vehetõ igénybe. Egyhangúlag ítélték oda az elismerést Óbuda Kultúrájáért Díj a Kincsõ Néptáncegyüttesnek Nyolc évvel ezelõtt. Megjelenésünk FOTÓ: ANTAL ISTVÁN A Wysocki Légió Hagyományõrzõ Egyesület és a III. vendéglátóhelyek. önkormányzat által másoknak odaítélt elismeréssel együtt a Kerület Napján. civil és kisebbségi bizottság javaslatának figyelembevételével a képviselõ-testület április 7-ei ülésén született döntés. amely kártyaelfogadó-hely. Alapja a hûségkártya-program. Országgyûlési képviselõk fogadóórái • Bús Balázs polgármester és országgyûlési képviselõ (4. A kártya használói a tervek szerint számos kedvezményben részesülhetnek. a békásmegyeri lakótelepen. a katyni áldozatok emléknapján. hanem egész Gyertyagyújtás a katyni áldozatok emlékmûvénél Utcanévadás A Fõvárosi Közgyûlés módosította az utcanévadás szabályait. A díj odaítélésérõl a kulturális. . Óvodai beíratás A III.tudtuk meg Kemény Krisztinától (Fidesz-KDNP). az így megszerzett pontjaiból adott esetben ingye- nesen ellátogathat egy.hu honlapon. a civil. Ez a gyakorlatban azt jelenti. vásárlásaik után pontokat írnak jóvá. szerdán jelenik meg! Újságunk korábbi számai is olvashatók a www. számú egyéni választókerület) országgyûlési és önkormányzati képviselõ minden hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart fogadóórát a Kaszásdûlõ utca 7. 8 személyre és 2 csoportra. közgyûjteményi területen dolgozó és alkotó szakemberek tevékenységét. Ezzel egy olyan speciális rendszer alakul ki. mellyel a III. kulturális és kisebbségi bizottság elnökétõl. megadott termékekre vagy szolgáltatásokra válthatnak be. Az együttes rendszeresen fellép az önkormányzat rendezvényein. A részletekrõl Puskás Péter (FideszKDNP) alpolgármester tájékoztatott. és a kártyaelfogadó-helyek száma több mint száz legyen hangsúlyozta Puskás Péter. További információért hívja a polgármesteri titkárságot a 437-8696-os telefonszámon. Az idei költségvetésben 15 millió forintot különített el a képviselõ-testület erre a célra. közmûvelõdési.2011/8. Sz. a többi. kerületben. üzletek biztosítanak a jövõben. Cs.A megadott határidõig 12 érvényes jelölés érkezett. szám Önkormányzat 7 Egy év múlva a helyi lakosok fele rendelkezhet hûségkártyával Kedvezményes szolgáltatások Óbuda Kártyával A képviselõ-testület. április 7-ei ülésén jóváhagyta az Óbuda Kártya elnevezésû hûségprogram-rendszer kialakítását. hagyományápoló tevékenységet Turcsánné Horváth Annamária vezetésével. . május 7-én veheti át a díjazott . szám alatti Fidesz irodában. számú egyéni választókerület) elõzetes bejelentkezés alapján tartja fogadóóráját. A néptáncegyüttes idén ünnepli alapításának harmincadik évfordulóját. tevékenységével színesíti és pozitívan befolyásolja a városrész kulturális életét. ha valaki egy olyan élelmiszerboltban vásárol. A kártyákat nem az egyes szolgáltatók. kerületi óvodákba május 2-tõl 6-ig írathatják be gyermekeiket szüleik. kerületben élõknek négy korosztályban biztosít lehetõséget az igényes közösségi együttlétre. Elegendõ 5 évnek eltelnie ehhez. hogy a következõ egy év alatt a kerület lakosságának legalább fele rendelkezzen Óbuda Kártyával. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezésére április 13-án. a program mûködtetõje bocsátja ki. Budapesten. 2003. . A III. hogy a kártya használóinak. A célunk az. melyben a kártya-tulajdonosok egyszerre több cégnél lesznek jogosultak kedvezmények igénybevételére. A nemzetközi hírû csoport három évtizede folytat kiemelkedõ kultúraközvetítõ. ha- nem a városrész. Szeberényi Cs. jutalmazza a kerület kulturális életének alakulásához kiemelkedõen hozzájáruló mûvészek. hogy elismerje. Mindez egy olyan speciális rendszer. május 28-ai ülésén alapította Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Óbuda Kultúrájáért Díjat abból a célból. Idõpont-egyeztetés miatt a fogadóórára elõzetesen be kell jelentkezni a 367-8791es telefonszámon. Az új rendelet értelmében nem kell 25 évet várni. kerü- letben lakó polgárok különbözõ kedvezményekre és szolgáltatásokra szereznek jogosultságot. lehetõséget biztosítva a kerületben lévõ valamennyi cégnek és szolgáltatónak a bekapcsolódáshoz. Ennek értelmében egyhangúlag ítéltük oda az elismerést a Kincsõ Néptáncegyüttesnek.obuda. melyeket meghatározott helyeken. amíg valakirõl halála után utcát nevezhetnek el. gyertyagyújtással emlékeztek az áldozatokra a Nagyszombat utcai katyni mártírok parkjában Lapunk következõ száma május 11-én. egyébként belépti díjas koncertre. Például. • Menczer Erzsébet (3.A Fidesz-KDNP választási programjában szerepelt az Óbuda Kártya bevezetése. mindemellett az Ifjúés a Kis Kincsõ Együttes a múlt évi versenyek alapján bejutott az ország 12 legjobb együtte- se közé.

a fogyatékkal élõk gondozása a kerületi és fõvárosi intézmények jóvoltából szintén színvonalasan zajlik. Ezzel egyrészt bevételre tennénk szert. Bús Balázs polgármester jóváhagyásával és az önkormányzat közremûködésével elsõként ezeket a III. Az idõsek. Tapasztalataim szerint õk hidat képeznek a társadalom és a fogyatékos emberek között. szerdán tudjuk biztosítani. Kísérleti jelleggel étkeztetési programot indítottak a térség- ben. .Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata szociális szolgáltatásai helyi igényeknek és jogszabályi elõírásoknak megfelelõ bõvítése kapcsán elkötelezett a fogyatékos személyek esélyegyenlõségének javítása. De ugyanilyen fontosnak tartom a szociális foglalkoztatás kiterjesztését.Honnan érkezik a központba? . hogy a létminimum alatt élõ családokon is segíthessenek. illetve a létminimum alatt élõ emberek étellel való ellátásával foglalkozik. Zs. Így merült fel az az elképzelés. . valamint a hátrányos helyzetekbõl adódó egyenlõtlenségek csökkentése mellett. A szolgáltatás igénybevételének feltétele az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központba legalább 2 munkanappal elõre történõ elõzetes bejelentkezés. Természetesen a tervek megvalósításába szponzorokat is szívesen fogadnék. de nem képesek maguknak tápláló. A családgondozók szerint az igénybevevõk 80 százaléka az anyagi nehézségek miatt igé- nyel támogatást. A pozícióra kiírt pályázat nyertese Janurikné Csonka Erika. kerület vezetésével az ügyben.Folyamatosan szeretném javítani az ellátás feltételeit.Milyen tervekkel jön Óbudára? . Agondozottak hozzátartozóival is szorosabbra szeretném fûzni a kapcsolatot. . akkor a megtakarított pénzösszegbõl képes tartozását törleszteni.Végzettségem szerint pszichológus vagyok. Az igénybevevõk köre kizárólag a kerületi lakosságból kerül ki. a hajléktalan-ellátás területén fõleg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nyújt széles körû szolgáltatást. A cél az. A módszertani munka során foglalkoztunk étkeztetéssel. hogy mind jobban elfogadtassuk a társadalommal ezeket az embereket. hogy az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Támogató Szolgálatának közremûködésével önkormányzatunk a fogyatékos személyek részére. s immár 400 személy részére. vagy a gyakran luxuscikknek számító gyógyszert. munkanélkü- Esélyegyenlõség az ügyintézésben A fogyatékkal élõknek gyakran még az is gondot okoz. Mára ez a program heti 5 napon át két helyszínen zajlik. Eddig Szarvason éltem. Az Evangélikus Egyház által mûködtetett szociális intézmények módszertani központját vezettem 20072009 között. kerületi önkormányzatnál segítenek ezen a problémán. R égi vágyuk volt. Jelenleg 32 munkatárs dolgozik az intézményben. Új szolgáltatásként pedig több gyüleke- zetnek segítettünk beindítani az idõsek nappali ellátását. szenvedélybetegek közösségi ellátásával. a már mûködõ nyomdaipari részleg bõvítéseként. Az ingyenes szállításra vonatkozó igényeket a Támogató Szolgálat 2402248-as telefonszámán lehet jelezni. minõségi ételt beszerezni. akiknek heti egy alkalommal adott meleg ételt. . házi segítségnyújtással. mely egyrészrõl lehetõséget ad a hivatal számára a felkészülésre. Öszszetételét tekintve családok. Így az alapszolgáltatásban és a módszertani munkában egyaránt tapasztalatokat szereztem. másrészt pedig még több embert tudnánk munkához juttatni. az egészségügyi. másrészrõl minimálisra csökkenti a szolgálati autó várakozási idejét. A fogyatékosok ellátásában 2005 óta veszek részt. A III. pelenkát megvásárolni. így ha az étkezése megoldódik. liek. hogy eljussanak a hivatalokba. Domi Ellátott-barát intézmény Május 1-jétõl új igazgatója lesz az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központnak. De biztosan vannak olyan ötletei is. Vannak.8 Szociális 2011/8. Domi Zsuzsa . . szociális és lakásgazdálkodási bizottság elnöke. szám Egyre több a rászoruló Bõvül az élelmezési program Óbudán. akik 100 fogyatékos ellátásáért felelõsek. ha ügyintézni kényszerülnek. Idén végzek az ELTE pedagógiai-szakpszichológus szakán. illetve a családsegítõ munkatársainak megítélése alapján a kerületben leginkább nélkülözésben élõ rászorulók alkotják. kerületi embereket szerették volna elérni. hivatali ügyintézéshez a polgármesteri hivatalba történõ eljutásuk megszervezésé- vel segítséget nyújtson mondta Kelemen Viktória. A családgondozókhoz fordulók között sokaknak ez az egyetlen lehetõsége a napi egy- szeri meleg ételre. Az Ételt az Életért Alapítvány 2008-ban tárgyalásokat kezdeményezett a III. Terveim szerint pályázatok révén lehetne fejleszteni az épületet és a tárgyi környezetet egyaránt. A Családgondozó Szolgálat a program kezdetekor az 1200 érintett közül a 300 leginkább rászoruló kerületi lakost választotta ki. illetve szükséges a fûtéskorszerûsítés és az épület gépészeti felújítása is. Ebben a példás együttmûködési rendszerben az alapítvány a sokgyermekes családok.Az eddig felsoroltak nem igényelnek plusz pénzt. nyugdíjasok. akik ugyan nem éheznek. leszázalékoltak.Mindenekelõtt ellátott-barát intézményt szeretnék építeni. D. a családok. Éppen ezért minél több önkéntest vonnék be a tevékenységünkbe.Tekintettel a hivatal ügyfélfogadási rendjére a fogyatékosok polgármesteri hivatalba történõ térítésmentes szállítását heti egy alkalommal. Elképzelhetõnek tartom újabb munkaterületek felvállalását. amelyekhez szükségesek anyagi források… .

és milyen eljárással.: 437-8601.tájékoztatta lapunkat Kelemen Viktória. népdalokat adott elõ. Az Európában is mûködõ egyház tavaly már megajándékozta a szociálisan rászoruló mozgáskorlátozott embereket. A tervezõcsapat további tagjai: Ilt’ 98 Kft. hanem a számlájukat egyenlíti ki vele az alapítvány.hu. anyagból épül fel a ház. illetve jelenleg 273 pályázó kérelmére 3. A tavalyi „Jobb velünk a világ!” elnevezésû koncerten fogyatékos fiatalok 16 millió forintot gyûjtöttek össze sérült társaik számára egy lakóotthon megépítésére. akiknek szükségük van ilyen korszerû eszközökre az önálló életvitelhez. irányítója szerint 2012 karácsonyát már új otthonukban ünnepelhetik a lakók.Gabula András. . Géza. és a jogosult számláján írják jóvá. A korszerû segédeszközök hiánya nemcsak életminõségüket rontja. Sz.Tegyei Gábor.000 forintot írt jóvá. hogy még mindig sokan vannak. szociális és lakásgazdálkodási bizottság elnöke. kerületi önkormányzat egy békásmegyeri telekkel támogatja a kezdeményezést. A tervezõcsapat ötleteket meríthet a passzívház lakóotthon tervezésére kiírt országos hallgatói pályázatra beérkezõ tervekbõl is. a szociálisan rászorulók javára pályázatot az önkormányzat nyújthat be . az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény klubtagjai a Liszt Ferenc Mûveltségi Vetélkedõn adtak számot április 15-én a hetek óta tartó felkészülésükrõl az újonnan megnyílt Meggyfa utcai Idõsek Klubjában. az építkezés ütemezésérõl elmondta. Budapesti Távhõszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság számláján írják jóvá. fogyatékos emberek számára épülõ lakóotthon átadása. Kossuth-díjas színmûvész tolmácsolásában. a III. Domi Zs. Az átadó ünnepséget a San Marco utcai székhelyû Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségénél (MEOSZ) tartották április 15-én. A támogatás nyújtása pályázati rendszerben történik. hanem mobi- litásukat. szám Szociális – Önkormányzat 9 Készülnek a tervek a lakóotthonhoz Energiatámogatás rászorulóknak A HÉRA Alapítvány 1991 óta foglalkozik olyan. . tehát a rászorultak nem kapják kézhez a pénzt. a társadalmi részvételüket. József Attila elõtt tisztelgett a Magyar Elektrográfiai Társaság 32 mûvésze a „JA 32” címû kiállítással.2011/8. Széll András. ugyanennyi kerekes székkel. Eddig a közüzemi számlákon jelent meg a támogatás. J övõ év decemberére várható Magyarország elsõ passzívházként mûködõ szociális intézményének. Karga Bt. A fesztivál második napján Liszt Ferenc mûvészi pályája és mûvei álltak a programok középpontjában. Az idén 30 éves Kincsõ Néptáncegyüttes kalotaszegi táncokat járt. mint idén.) A z egyéni kérelmek összegyûjtését és szociális rászorultság szempontjából történõ vizsgálatát a polgármes- teri hivatal szociális szolgáltató fõosztálya végzi. a munkaerõpiacra való kijutásukat is gátolja. Sinóros-Szabó Balázs. mely a Kiskorona Galériában május 12-ig tekinthetõ meg. a darmstadti passzívház intézet által minõsített építész és csapata vállalta díjmentesen. Faragó Laura. vezetõje. az Aktív Passzív Stúdió Kft. a „Jobb velünk a világ!” címû rendezvény bevételeibõl. József Attila-díjas író. A támogatás kizárólag szociálisan rászoruló háztartás részére igényelhetõ. A tavaszi fesztivál zárásaként. A több passzívház épületet tervezõ kft. hogy mely cégek lesznek a fõ támogatók. Összefogás a fogyatékossággal élõkért 250 kerekes szék mozgáskorlátozottaknak A Tavaszi fesztivál az idõsek klubjaiban Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Kiskorona utcai Idõsek Klubjában április 11-én. A koncert bevételén felül az építkezés megvalósítására továbbra is felajánlások és adományok érkeznek a szervezõ Nem Adom Fel Alapítványhoz. József Attila születésnapján hangzott el a költõ „A Dunánál” és az „Óda” címû verse Hegedûs D. írjon a következõ e-mail címre: kiss. Az irodalmi díjak több évtizedes történetét elemezte Szakolczay Lajos. Az önkormányzat és az alapítvány közötti megállapodás értelmében a benyújtott támogatási igényt a Fõtáv Zrt. . A lakóotthon új utat mutat a szociális intézményeknek a fenntarthatóság és az üzemeltetési költségek csökkentése tekintetében. Az alapítvány a pályázatokat az odaítélt támogatási összeg 10 százalékának befizetését követõen tudja finanszírozni. Czébely Beáta és Beeri Barnabás adott virtuóz zongorakoncertet. zs. hogy megépülése után várhatóan ez az épület lesz Magyarország elsõ passzívházként mûködõ szociális intézménye. melyen keresztül e-mailben értesülhetnek az õket érintõ aktuális országos pályázatokról. ekkora dõl el ugyanis. a Költészet Napján kezdõdött a tavaszi fesztivál.500 forint összegû támogatás megállapítása van folyamatban. A Zenemûvészeti Egyetem három kiváló tehetsége. Tavaly az alapítvány kuratóriuma 1104 pályá- zó közüzemi számláján összesen 18. Légkomfort Kft. Cs.nikolett@obuda. A különleges épület tervezését SinórosSzabó Balázs. szociálisan rászoruló energiafogyasztók támogatásával. de idén már kizárólag a távhõ számlán írhatják jóvá. melynek alapján összeállítják a pályázatban támogatásra javasoltak jegyzékét. publicista. Bacsi János. akik az energiaárak növekedése miatt súlyos helyzetbe kerültek. melynek különlegessége. tel. A magyar kultúra gyökereit jelentõ népköltészet gyöngyszemeit mutatta be a Margaréta Citerazenekar. z Egyesült Államok-beli Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházától idén ismét 250 mechanikus kerekes széket és egyéb gyógyászati segédeszközt kaptak a magyar mozgássérült emberek. a végleges építési terv augusztusra várható. Mint ismeretes. Értesülés friss pályázatokról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerületi vállalkozók részére elektronikus levelezési listát mûködtet. Az amerikaiak számára világossá vált. (d.130. A fõként a kistelepüléseken élõ fogyatékos emberek segédeszköz-ellátása igen alacsony szín- FOTÓ: ANTAL ISTVÁN vonalú. az egészségügyi.773. a Magyar Kultúra Lovagja székely és magyar népmeséket. Amennyiben szeretne rákerülni erre a listára és értesülni a friss pályázati lehetõségekrõl.

Beadási határidõ: 2011. (A belépés ingyenes. Nehéz feltételek között. indoklással alátámasztott ajánlást. a családok szétesése és sok más. A Semmelweis Tervben megfogalmazott diagnózisok mentén jó irányba indult meg a változás. ezen minden megjelent hozzászólhat az aktuális témához. . eredményének rövid ismertetését. Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjjal oklevél és 500. A díjazott személyére bárki tehet indítványt. tehát a testi. Emiatt a gyermekgyógyászatnak is fejlõdnie kell ezen új irányokban. „A mozgás pszichés hatásai és a psziché hatásai a mozgásra” címmel tart elõadást az Óbudai Kulturális Központban.) Felhívás az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj adományozására Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2007 májusában alapította az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjat. . Mi lehet ennek az oka? kérdeztük Dr. század eleji életforma nem kedvez a gyermektársadalomnak.) Gyermekeink egészségérõl Manapság mintha több lenne a krónikus. akár a rehabilitáció vagy a betegség-megelõzés terén kifejtett tevékenységével. Derekas Szilvia. Lénárt Ágota. Új népbetegségek jelentek meg. Az elõadást kötetlen beszélgetés követi. Ugyanakkor átfogó. Cím: San Marco utca 81. Vörös Éva San Marco Szabadegyetem A sorozat következõ elõadásán. az õszi és a tavaszi félévben. április 28-án 14 órai kezdettel a Boldog Özséb Plébánia emeleti nagytermében. így ez a különösen hátrányos helyzetben lévõ szakág fokozott figyelemben részesül. sokszor gyógyíthatatlan betegségben szenvedõ gyermek. Az akción 17 új véradót üdvözölhettek. Így évrõl évre egyre több az asztmás. (Cím: Tûzföld utcai bejárat. Az indítványhoz csatolni kell 1 oldal terjedelmû. Az indítvány benyújtásának módja: Az indítványt és mellékleteit a szociális szolgáltató fõosztályon (1033 Budapest. tekintet nélkül a vallási hovatartozásra. ünnepélyes keretek között adják át annak a személynek vagy csoportnak.) rendeletében szabályozta a képviselõ-testület.) • A Margit kórházban mûködõ Óbudai Cukorbetegek Klubjában május 10én 16 órától lesz a következõ összejövetel. elhízott. Egyre kevesebb gyermekorvos dolgozik ezen a területen. sportlövõ szakedzõ május 12-én 19 órai kezdettel. súlyos finanszírozási. Gallóné Nagy Judit fõosztályvezetõ részére kell benyújtani. A rendelet szerint: A díj adományozható mindazon személynek vagy közösségnek. viselkedészavaros és cukorbeteg gyermek. május 9. a pszichológia tanszék vezetõje. valamint Óbuda lakosai életminõségének javításához kimagasló teljesítménnyel vagy életmûvükkel hozzájárultak. A vércukor-. szám Cukorbetegek klubjai • A Békásmegyeri Cukorbetegek Klubjában a csontritkulásról. súlyosan sérült. a Semmelweis Egyetem TSK tanára. A gyermekegészségügy jelene és jövõje” címmel Dr.10 Egészségügy 2011/8. szociális és lakásgazdálkodási bizottság javaslata alapján odaítéli. vagy a társadalom perifériájáról érkezõ beteg gyermek jelenik meg. „Gyermekeink egészsége.Az egészségügyben jelenleg komoly gondot jelent az emberi erõforrás hanyatlása és az alulfinanszírozás. egyetemi docens. (V. az önellenõrzés jelentõségérõl és gyakorlatáról tájékoztat Békefi Zsuzsa. de jelentõs egyházi és társadalmi segítséggel ezt szeretnénk megvalósítani közösségünkkel. a mozgásszegény életmód. 2. . illetve az ajánlott személy vagy csoport tevékenységének.000 forint összegû pénzjutalom jár. (Cím: Bécsi út 132. június 30-án (csütörtök) kerül sor. Sajnos azonban a finanszírozási környezet érdemi javulása nélkül nem várható átütõ eredmény. az olimpiai kerettagok sportpszichológusa. a lelki. a szociális és a spirituális szempontok egyidejû figyelembevételével lehet.Kórházunkban nagyon sok hátrányos helyzetû. Igyekszünk õket megkeresni a kórház falain kívül is. . Velkey György. Fõ tér 2.A XXI.Jelenleg a magyar egészségügy egymással összefüggõ. Az odaítélést és az átadást 35/2007. (Cím: San Marco utca 81. A kórházban egy új profil is megjelent: a cigánymissziós program.Gyógyítani hatékonyan és eredményesen csak komplex megközelítéssel. Velkey Györgytõl. kérdéseket tehet fel az elõadónak. ebbõl ténylegesen 72-en adhattak vért embertársaik megsegítésére. A felmerülõ kérdésekre Nyíri Gizella bizottsági referens válaszol a következõ telefonszámon: 4378659. a Bethesda Gyermekkórház fõigazgatója tart elõadást május 9-én 18 órai kezdettel az Óbudai Kulturális Központban. a tárcák szintjét is meghaladó politikai prioritásra van szükség ahhoz. akinek a képviselõ-testület az egészségügyi. Ez egy tendencia vagy várható pozitív változás? . a mai társadalomra jellemzõ gond áll. akár az egészségügyben kifejtett szervezõ munkájával kiemelkedõ teljesítményt nyújtott.Mit tart a gyógyítás legfontosabb szempontjainak? . Az egyetemen május 5-én lesz ismét véradónap. A több éves múltra visszatekintõ akciót eddig évente kétszer rendezték. az egészségügyi. A gyermekegészségügy kiemelt fejezetet kapott a terven belül. 77-en jelentkeztek véradásra. Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjban évente egy személy vagy csoport részesül.) dr. Az idei évben erre 2011. Ez a helyszíni tapasztalat jelentõsen befolyásolja mindennapi gondolkodásunkat. Halászlaki Csaba belgyógyász szakorvos tart elõadást. mint 30-40 évvel ezelõtt. Az indítvány feltételei: 1. Véradás az Óbudai Egyetemen A felsõoktatási intézmény aktív társadalmi szerepvállalása keretében véradást szervezett óbudai és józsefvárosi telephelyein március 1jén és 2-án. „Anyagcsere” címmel dr. a Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szervezetének munkatársa elmondta. strukturális és emberi erõforrás válságban van. Sportakadémia a mozgásról Folytatódik az ingyenes elõadássorozat: dr. aki(k) Óbuda-Békásmegyer egészségügyi ellátásának.Az önök gyermekkórháza az egyetlen egyházi fenntartású intézmény.30. Indítványt olyan természetes személyre és csoportra (szervezetek vagy intézmények) nyújtható be.) . melyek hátterében a környezetszenynyezés. így kerültünk prevenciós és reha- bilitációs programjainkkal kapcsolatba az elmaradott térségek kisebbségi lakosaival is. szociális és lakásgazdálkodási bizottság javaslata után a képviselõ-testület dönt. hogy a gyermekeink egészsége kimutathatóan javuljon. A díj adományozásáról a nyilvánosan meghirdetett felhívás alapján. Farkas Erzsébet reumaszakorvos. a Bethesda Gyermekkórház fõigazgatójától. aki a kerület lakosságának egészsége érdekében akár gyógyító-ápoló munkájával. ízületi megbetegedésekrõl tart elõadást dr. A díjat a Semmelweis-napon. Igen széleskörû gyermekszakellátást biztosítanak. szolgáltatásainak fejlõdéséhez. Milyen eredményeket tudnak felmutatni ezzel kapcsolatban? .

120 literes gyûjtõedény esetén 5840 forint. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Ha április. kiállításokat tekinthettek meg. a rászorulókhoz és a közjóhoz fûzõdõ viszonyuk tekintetében. illetve fém italosdoboz gyûjtõ edények kihelyezésére van lehetõség. melyek elmélyült kutatómunkát igé- nyeltek a versenyzõktõl. egyúttal útmutatást is kaphattak arra. hogyan kívánják elõsegíteni a szemléletváltást. A telepítési díj a gyûjtõedények árának 1/3-a. fém italosdoboz hulladékot. színházi elõadásokat. FOTÓK: ANTAL ISTVÁN E+E hulladék-begyûjtést szervezett Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az ÖKOMAT Nonprofit Kft.laszlone@obuda. a rászorulókért Idén elsõ alkalommal hirdetett „Önkéntes pályázat”-ot az önkormányzat. kommunális hulladékot nem. ebbõl 11 oktatási intézmény és 26 civil szervezet jelentkezett a március 4-ei határidõig. Az érdeklõdõk betekinthettek egyebek mellett abba is. hogy szelektíven. A kiírással elsõsorban az a cél. Cs. A felvételekbõl az is kiderült.tárolják a gyûjtõedényt.például lépcsõház.-vel közösen április 2-án és 9-én. Az ön- kormányzat vezetésének célja az. Optimizmusra ad okot. a kulturális.2011/8. A kiírással a városrészben élõk lehetõséget kapnak az aktív állampolgári lét megtapasztalására. úgynevezett telepítési díjjal kell hozzájárulnia. Sz. szám Önkormányzat – Környezetünk 11 Pályázattal a szemléletváltásért Összefogással a környezetvédelemért. a 4378891-es telefonszámon jelentkezhetnek. mennyire tudnak más csoporttal.hu e-mail címen. hogyan billenthetõ vissza lassan a természet egyensúlya. civil és kisebbségi bizottság elnöke tájékoztatta lapunkat a kiírás eredményérõl. Számos szervezet. A jelentkezés folyamatos. mûanyagpalack. Úgy tûnik tehát.hangsúlyozta Kemény Krisztina. Idén elõre megküldött kérdéssora várták a diákok. Cs. melyek csatlakozni szeretnének a helyben történõ szelektív hulladékgyûjtéshez. hogy a felnövekvõ nemzedék körében szemléletváltás következzék be a környezethez. Az elbírálásnál legfõbb szempont az volt. segítségnyújtásra sikerült ösztönözni a városrészben élõk jó részét . illetve lakásszövetkezeti lakóközösségek csatlakozhatnak. • megfizetik a gyûjtõedény telepítési díját. A rendezvénysorozaton ezúttal szûkebb környezetünket. Sz. Kemény Krisztina (Fidesz-KDNP). A rendelkezésre álló keretösszeg közel 3 millió forint. helyben gyûjthessék a lakók a háztartásokban keletkezõ papír. vagy a helmli. hogy • megállapodást kötnek az önkormányzattal. • zárt helyen . kukatároló . melyhez a lakóközösségnek egyszeri alkalommal. valamint gumiabroncsaiktól és akkumulátoraiktól A Verespatak drámája elevenedett meg fényképeken azon a kiállításon. A helyben történõ szelektív hulladékgyûjtéshez azok a társasházi. hogy a jelentkezõk által tervezett projektek milyen mértékben érhe- tik el a meghatározott célt. A környezet és az emberi felelõsség kapcsolatáról Szelektív hulladékgyûjtés a háztartásokban Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata környezetvédelmi cselekvési programjában lehetõvé teszi a társasházaknak és lakásszövetkezeteknek. sikerült felkavarni az állóvizet. fejlesztését tartották legfontosabbnak. a jelentkezõ civil szervezetek hozzáállása is. akkor ÖKO-7 A hagyományokhoz híven idén is megrendezték az ÖKO-7-et a Békásmegyeri Közösségi Házban április 11-tõl 14ig. hogy összefogásra. amelyek vállalják.Összesen 37 teljes értékû pályázat érkezett. A rendezvény résztvevõi a környezetvédelemrõl szóló filmeket láthattak. több iskola programok szervezését. iskolai osztály. hogy a felnövekvõ nemzedék körében szemléletváltás következzék be a tágabb környezetükhöz és a rá- szorulókhoz egyaránt. A szelektív hulladék begyûjtése és elszállítása térítésmentes. illetve önmagában az a tény. a haszon reményében még a méreghasználattól sem rettent el a tulajdonos . • csak a megjelölt hulladékot teszik a gyûjtõedénybe. az egyes óvodák az udvari játszóeszközeik karbantartását. miként kényszerítette lakhelyváltoztatásra a vadállományt az urbanizáció. óvoda jelentkezett. 240 literes gyûjtõedény esetén 7080 forint. melyet a Békásmegyeri Közösségi Házban rendeztek az ÖKO-7 rendezvénysorozat részeként. és hazánkat vették górcsõ alá a szervezõk és a résztvevõk az önkormányzat támogatásával. míg az egyes pályázóknak nyújtható támogatás több mint 200 ezer forint volt. illetve fiatalabb diák- társaik segítését is megnevezte célkitûzésként. Ahangsúly az ember felelõsségteljes vagy éppen felelõtlen magatartására került. Azok a lakóközösségek. . Mûanyagpalack. fiatalok válaszait. az önkormányzat számára rendelkezésre álló támogatási keret erejéig fogadják a jelentkezõket. A papírgyûjtõ konténer telepítése térítésmentes. szervezettel együttmûködni? Leginkább a környezetvédelem jelent meg a programokban. A családok ingyen szabadulhattak meg feleslegessé vált elektromos és elektronikai berendezéseiktõl.

kerületi Rendõrkapitányság munkatársai várják a további károsultak jelentkezését. hívja a 4304700-as telefonszámot. Egyúttal a sértett hozzátartozójáMagánlaksértés és lopás kísérlete miatt ismeretlen tettesek ellen folytat eljárást a III.megron- gált padok. fikán látható férfit felismeri vagy a bûncselek- Kozmetikumokat emeltek el a patikából Lopás megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettesek ellen a III. A III. kapitányságvezetõ: Horváth Antal rendõr õrnagy.hu címen érhetõ el. A felfedezett hibákat . erõs testalkatú nõ. valamint a beígért munkát sem intézte el a férfi. hívja a 4304700/204-es telefonszámot. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. Hol vannak az elszállított jármûvek? Álrendõrök J A z ismeretlen elkövetõk március 3-án 12 óra körül magukat rendõrnek kiadva bejutottak egy óbudai házba. A III. normál testalkatú. szám alatti irodájában szerdánként 15-tõl 19 óráig ügyeletet tartanak.egy külön központnak jelentik. A A képen látható férfi egy internetes társkeresõn „buszosgabor” néven megismerkedett egy nõvel. A teljes városbiztosi rendszer 2014-ig épül ki. fogadják a bejelentéseket. Az elszállított jármûvek a III. a rendetlenségtõl. Az elszállításhoz a közterület-felügyelet közremûködõt vesz igénybe. hívja a 430-4700/172-es telefonszámot. a tanfolyam nem indult el. Az egyesület honlapja a www. szám alatti tárolóhelyen a nap 24 órájában átvehetõk. a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén! A rovatot összeállította: Szeberényi Csilla Polgárõr ügyelet és elérhetõség A III. A kapitányság munkatársai kérik. A rendõrkapitányság munkatársai kérik.obuda@gmail. illetve témamegjelölés alapján várjuk az érdeklõdõ állampolgárokat. 165 centiméter magas. jelenlegi tartózkodási helyükrõl vagy a bûncselekményrõl érdemleges információval rendelkezik. a 107-es vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén! ménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik. akitõl több esetben nagyobb összegû készpénzt kért kölcsön. sötét hajú. hogy aki a gra- ogszabály írja elõ a közterületen szabálytalanul parkoló jármûvek elszállítását 2009 augusztusától. kerületi Polgárõr Egyesület Ladik utca 2-6. amely továbbítja az illetékes hatóságoknak. Tájékoztatjuk a lakosságot. A pénzt a sértettnek nem fizette z új megbízottak feladata az lesz. Internetes társkeresõn ismerkedett a csaló Városbiztosok a rendért „Buszosgábor” néven ismerkedett interneten az a férfi. A III. kerületi Rendõrkapitányság munkatársai kérik. egyenes. pénteken 8-tól 13 óráig). hogy igazi világvároshoz méltó arculatot nyer Budapest. vagy a 107es. nak kedvezményes gépjármûvezetõi tanfolyamot kínált. kerületi Rendõrkapitányság. melyhez a szükséges PÁV-vizsga megszerzését ígérte. Rendõrkapitányi fogadóóra BRFK III. Társa 30 év körüli. majd különbözõ indokokkal további kölcsönöket kért tõle.45 óra körül egy Bécsi úti patikából különféle kozmetikai készítményeket tulajdonítottak el. illegálisan elhelyezett szemét.30-tól 16. és különbözõ értékeket próbáltak eltulajdonítani. Érdeklõdni a 06-20-9581681-es telefonszámon lehet.Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDAI SZIRÉNA vissza. Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják. megtisztulva a kosztól. aki a képen látható elkövetõket felis- meri. A város vezetése azt várja az új rendszertõl. gazos park . illetve névtelensége megõrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes 06-80555-111-es „Telefontanú” zöldszámán (hétfõtõl csütörtökig 8-tól 16. A kísérleti programot követõen jövõre a fõváros meghatározó pontjain már mûködni fog. Az elkövetõk február 18-án 17. Fekete pufidzseki. illetve névtelensége megõrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes 06-80-555-111-es „Telefontanú” zöldszámán. illetve névtelensége megõrzése mellett tegyen bejelentést (hétfõtõl csütörtökig 7. kerületi Rendõrkapitányság. hoszszú. Egyegy tûzoltó két négyzetkilométeres területért lesz felelõs. Várják az egyesületi élet iránt érdeklõdõket. kerületi Rendõrkapitányság. illetve bûnmegelõzési tanácsokkal látják el a hozzájuk fordulókat. 180 centiméter magas. sötét nadrágot és bézs színû sapkát vi- selt. pénteken 7. akit a képen látható férfi hasonló módon megkárosított. amennyiben a jármû üzemeltetõje a jármû átvételére való jogosultságát igazolta és az intézkedés költségét megtérítette vagy a befizetés tényét számlával igazolta. A feladatot tûzoltók látják el külön díjazásért és természetesen szolgálaton kívüli szabadidejükben.polgarorobuda. Cserébe ezért munkát ajánlott. aki késõbb több sértettõl pénzt csalt ki. mb. Pók utca 1. A férfi 30 év körüli. illetve aki a bûncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik. piros-fehér csíkos pólót. a 107-es vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén! A Fõvárosi Önkormányzat úgynevezett városbiztosokat állít munkába. a piszoktól. A bûncselekmény elkövetésekor sötétkék pufidzsekit. com elektronikus címen. itt tehetik meg bejelentéseiket. melyet két hét alatt kell bejárnia és feltérképeznie. .30-tól 13. Tel. kerület. kék farmernadrág és fekete nadrág volt rajta.30 óráig) az ingyenes 06-80-555111-es „Telefontanú” zöldszámán. melyre szintén nagyobb összegû készpénzt vett át a nõtõl.: 430-4710. hogy ügyeljenek Budapest tisztaságára és szépségére. Fogadóórája: minden hónap elsõ csütörtökén 13-tól 16 óráig. hogy a fogadóórára elõzetes bejelentkezés. jelentkezõket. Kapcsolattartási lehetõségek: a 06-30-621-6088- as telefonszámon és a polgaror.

Felkérem az érintetteket. valamint a teljes tervezési terület helyzetbehozása a fennálló problémák rendezése mellett. számú mellékletébe átemelte. 2005-ben. mely rendelet az RRT-ben rögzített szabályozási vonalakat az ÓBVSZ 8. véleményük van. úgy azt írásban az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Irodájához (Bp. Fõ tér 3..) 2011. § (2) bekezdése alapján ezúton értesíti az érintetteket arról. így azok továbbra is élõ. A Vörösvári úti rendelõintézet központi telefonszáma: 388-9180. évi LXXVIII.16835/3 hrsz-ú telek-16835/4 hrsz-ú telek. szintveszteség nélkül visszasétálhatnak az említett két jelzéshez. ég tart a mûemléki felújítás a Margit hídon.Testvérhegyi lejtõBécsi út által határolt terület. Készülõ Kerületi Szabályozási Terv Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere felhívással fordul a kerületi társadalmi és érdekképviseleti szervekhez. hogy az önkormányzat az alábbi területre készít Kerületi Szabályozási Tervet: Bp. Az új telefonközpont hangmenü alapján képes kiválasztott melléket kapcsolni. Képünk a pomázi HÉV-megállóban készült . de meredekebb kaptatót.: 454-7506. Hosszabb a pismányi busz útvonala Digitális távközlési rendszer a rendelõintézetekben lõ zöld kereszt turistajelzések kezdõpontjához. a korhû korlátok. A Vörösvári úti Szent Margit Rendelõintézetben és a Csobánka tériben digitális távközlési rendszert állítottak üzembe. A szabályozási terv készítésének célja a jelentõs forgalmú Bécsi út menti területek fejleszthetõségének vizsgálata. A hangmenübõl egyetlen gomb le- nyomásával elérheti a leggyakrabban keresett rendeléseket. A Csobánka téri rendelõintézet központi telefonszáma: 454-7500. kerület Bécsi út-Z-KP-III övezet. május 5ig juttassák el.16835/2 hrsz-ú telek-16837/1 hrsz-ú közterület. akkor a hangmenü kihagyásával azonnal tárcsázhatja. valamint az intézményi és lakó területek közötti észak-déli irányú tömbfeltáró út Testvérhegyi lejtõre való kikötési lehetõségének feltárása. K. azok ez utóbbin kényelmesen. az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló törvény 9. és továbbra is itt kell leszállni a sárga sáv és az újonnan létesü- A mennyiben ismeri a kiválasztott melléket. a szobrok készülnek és a kandeláberek kerülnek a helyükre. Mint ismeretes. III. Elõjegyzés lehetõsége a Csobánka téri rendelõben 8-tól 20 óráig. I.. tel.Laborc utca-Laborc köz-16817/3 hrsz-ú közterület. A z eddigi végállomás neve Tátika utca lett. tel. valamint a lakossághoz. Elõjegyzés lehetõsége a Vörösvári úti rendelõben: 8-tól 20 óráig. az átkelõt 2009 augusztusában zárták le a forgalom elõl. és megtakarítanak egy rövidebb.2011/8. amennyiben a fenti tervvel kapcsolatban javaslatuk. szám Beruházás – Közlekedés 13 Mûemléki felújítás a Margit hídon M Hibaelhárítást végeztek az ELMÛ dolgozói a Szentendrei út-Raktár utca sarkán Kitekintés: a szentendrei HÉV-állomástól a Pismányba közlekedõ 873-as autóbusz útvonalát 700 méterrel meghosszabbították. Március három hétvégéjén leálltak a HÉV-ek Békásmegyer és Szentendre között. ugyanis a felsõvezetékek karbantartását végezték a szakemberek. A tervek megtekinthetõségérõl folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot az újságban megjelenõ felhívással. A gépjármûveket tavaly õsszel engedték vissza a hídra. A többször módosított 1997. A tervezési terület vonatkozásában több szabályozási terv készítési kísérlet is történt 2001-ben. III.. a közterületeket és a telkeket elválasztó kötelezõ határoló vonalak.Laborc köz. Akik véletlenül tovább utaznának az Ösvény utcai végállomásig. 388-8384. Bús Balázs polgármester FOTÓK: ANTAL ISTVÁN FELSÕVEZETÉK-KARBANTARTÁS.: 388-7760. A területre korábban érvényben lévõ részletes rendezési terv hatályát vesztette az ÓBVSZ elfogadása során. ahol a díszítõelemeket szerelik fel.

Negyedik osztályos tanulók jelentkezését várják. Román nyelvoktatás A Budapesti Román Egyesület.) Több információ: www.) kamion 2007 óta járja a világot. történelembõl. Felkészítés osztályozóvizsgára. tanév végi záródolgozatokra. Az idei magyarországi turné apropóját az adta. felnõtteknek pénteken 15-tõl 17 óráig tart a nyelvoktatás. A Matekverseny Matematika tehetséggondozó versenyt hirdet a Bárczi Géza Általános Iskola.com száz alsó tagozatos. Bukásmegelõzés bármelyik tantárgyból a tanév végéig. A verseny ideje: május 5-én 14. Egyéb foglalkozások: páros héten Gobelin Hímzõkör. (Érdeklõdni a 243-1509-es telefonszámon lehet. Pótvizsga elõkészítés minden tantárgyból. közel 20 országban fordult meg.m osztályban.obudamatek. kisérettségire. Vármegye utca 13. pótvizsga. Gyerekeknek pénteken 17-tõl 19 óráig. a Bölcsõdék Napján tartott szakmai rendezvényen adták át a Kõrösi Csoma Sándor Kulturális Központban április 21-én. páratlan héten Gyöngyfa készítés. mely tanúsítja: ki. gyöngyfûzés. matematikából emelt szintû 5. A díjat. és összesen több mint 200 000 kilométert futott. sáson csaknem kétwww. Tétel. magyarból és történelembõl. hanem írtak és átírtak verseket. az Országos Meteorológiai Szolgálat szuperszámítógépének és az IBM új tárolási megoldásainak bemutatása is. ( A jelentkezõk a 06-20-946-2027-es számot hívhatják. Az éjszakai olvamagabiztos beszédtudás.playingenglish. Átolvasták az éjszakát Hangszerbemutatót tartottak a Péter-Pál Iskola tornatermében április 18-án. akik szeretik a matematikát. re. a legújabb technológiák ismertetésével várták a hallgatóságot. meddig tudott ébren maradni a könyvek bûvöletében. kerületi Román Kisebbségi Önkormányzattal közösen ingyenes. a gyerekek által kért napokon és idõpontban. az Óbudai Egyesített Bölcsõdék intézményvezetõjét a Nemzeti Erõforrás Minisztérium. szám Pro Familiis díj A bölcsõdei munka területén kifejtett kiemelkedõ tevékenységéért Pro Familiis szakmai elismerésben részesíti Tárnoki Erzsébetet. A gyerekek nemcsak olvastak. az IBM System x utazó kamionja április 14-én az egyetem Bécsi úti épületének udvarán parkolt. gyermek kezdõ és haladó csoportoknak. és szívesen tanulnának a szeptemberben újonnan induló. az érettségi tételek közös kidolgozására irodalomból. A nyelvoktatás helyszíne: V. ötödikes és hatodi(06-1) 322-1537 H kos tanuló vett részt. nyelvtanból. hagyományõrzõ nyelvoktatást indít felnõtt kezdõ és haladó. aki felolvasott a gyerekeknek és rímeket. a logikai feladatokat. Az elõ- adások közt szerepelt a mesterséges intelligencia-kutatás legújabb eredményeinek . A jövõ 10 keréken érkezett az Óbudai Egyetemre Az IBM Magyarország és az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának évekre visszanyúló együttmûködésének eredményeként. érettségire.14 Iskoláink – Oktatás 2011/8. verseket is faragott velük együtt. A diákokat minden délután 2-3 fõs kiscsoportban oktatják a tanárok a Vörösvári úton. évismétlés helyett. érettségi és pótvizsga elõkészítõk FOTÓK: ANTAL ISTVÁN armadik alkalommal rendezte az Óbudai Nagy László Általános Iskola Váradi utcai intézménye a „Hosszú sorok éj4 hét alatt angolul szakáját” a NemzetMiért tanulna évekig? közi GyermekMiért költene százezreket? könyvnap tiszteleté80 óra alatt stabil alapok. Szaktanárok szakszerûen. hogy segítsék a hangszerválasztásban az Aelia Sabina Mûvészeti Iskolába felvételizõ diákokat Korrepetálás. hogy az idén 100 éves IBM ezzel is igyekszik bemutatni a technológiai fejlõdés állomásait. A jelentkezõket a 06-20-5648245-ös telefonszámon várják. Az IBM hazai szakértõi a kamion belsejében érdekes elõadásokkal. a Fõvárosi Román Önkormányzat a III.hu Thalész-kör . Másnap a gyerekek oklevelet kaptak. melyen részletes felvilágosítást kapnak. valamint közelebb hozni az informatikát a magyar hallgatókhoz.és feladatsorok kidolgozása. Este vendégül látták Lackfi János kortárs írót.30 órától.az amerikai vetélkedõk „mesterséges” nyertese Mr. kémiából. Lehetõség van mindennapos korrepetálásra. fizikából. nagy gyakorlattal oktatják az általános és középiskolai tanulókat matematikából. Watson -.

civil tanácsnok nyilatkozott lapunknak. FOTÓK: ANTAL ISTVÁN A Szentendrei út 1828. Meghívott szervezet az Elveszett Állatok Alapítvány.2011/8. illetve a bérlõ. szeles idõjárás esetén az égetés tilos. A kerítés visszaállítása érdeké- ben a lakók aláírást gyûjtöttek és kérik a szövetkezetet. ködös. Jelentkezni lehet az ellancs@gmail. Az önkormányzattól pályázatonként maximálisan 200 ezer forint támogatás nyerhetõ el. Csakhogy - amint azt az egyik lakótól. csütörtökön és szombaton 10-tõl 15 óráig megengedett a tûzvédelmi elõírások betartása mellett.) Sziget Fesztivál: automatikusan leszabályozzák a hangerõt A Fesztivál-programok alakulnak. vagy a 06-20-978-4345-ös telefonszámon. az Óbuda Gimnázium diákjai pedig fákat ültettek a Szentlélek téren.és jótékonysági vásárral egybekötött kutya és macska örökbefogadó napot tart több állatvédõ szervezet április 30-án 9-tõl 16 óráig a Kerék utcai Máltai játszótéren. (A Hajógyári-sziget igénybevételéért idén elõször 50 millió forint területhasználati díjat fizet a Sziget Szervezõ Kft. A hangerõt automatikusan leszabályozzák. hogy a civil szervezeteket és a kerületi iskolásokat bevonjuk a közterületek rendbetételébe. Párás. Mikor égethetõ avar és kerti hulladék? A vonatkozó helyi önkormányzati rendelet értelmében avar és kerti hulladék égetése ÓbudaBékásmegyer egész területén októberben. hogy idén még többen kedvet kapnak a pályázat benyújtására a kertvárosi részeken és a lakótelepeken egyaránt tette hozzá Laukonidesz Lilla. szám Zöldoldal 15 Fogadj örökbe egy zöldterületet! Idén is lehet pályázni a szebb környezetért Az önkormányzat évrõl évre egyre nagyobb sikerrel hirdeti meg kerületi iskoláknak. arra ösztönözve õket. civil szervezeteknek a „Fogadj örökbe egy zöldterületet!” elnevezésû pályázatot. hogy mindenki számára megnyugtató megoldás születhessen. Sz.kerti hulladék elszállíttatása az ingatlantulajdonos. A pályázat célja. melynek feltétele 30 százalék önrész biztosítása. emellett erõsíti a lakóhelyükhöz való kötõdésüket is. milyen nagy hatással van az itt élõk közérzetére. illetve kerti hulladékot éget vagy a nyesedék elhelyezésére és elszállítására vonatkozó elõírásokat megszegi. Cs. márciusban. Csillaghegyen több területet is örökbe fogadtak iskolák és civil szervezetek öszszefogásával. . A részletekrõl Laukonidesz Lilla (Fidesz-KDNP) önkormányzati képviselõ. a Gladiátor utcai pihenõpark elõtt az Aquincum-Mocsáros Egyesület ható vagy nem komposztálható . valamint februárban. melyre április 29-ig lehetett jelentkezni. hogy a zöldterületek rendben tartása. (Tárgyi felajánlásokat és segítõket is várnak. valamint a telek használójának feladata és kötelessége. hogy egész évben ápolják. ha túllépik a zajszintet Az oldalt összeállította: Domi Zsuzsa (55 decibel) 23 és 6 óra között. Aki a tilalom ellenére avart. ápolása. kitéve ezzel a növényeket a biztos pusztulásnak.000 forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható. Békásmegyeren a Pais iskola környéke. Faragó Istvánnétól megtudtuk .a Lakásfenntartó Szövetkezet nemrégiben elbontatta a kerítést.) Sz. . hogy a legközelebbi. szám alatti ház lakói évek óta gondozzák a házuk elõtti közterületet: virágokat és bokrokat ültettek. szám alatti házakat körülvevõ zöldterület. van ami azonban teljesen biztosnak látszik a Szigettel kapcsolatban: a szervezõk egymillió forint kötbért fizetnek. gondozzák az általuk kiválasz- tott zöldfelületet.com címen. májusi közgyûlésen tûzze napirendre a kérdést. a színpadok tájolására is nagyon ügyelnek. valamint a Duna felõli oldalon a Királyok útja 200-210. Cs. novemberben. a fõvárosnak. mely cselekményért 30. s a védelmük érdekében körbe is kerítették a területet. Vissza a kerítést! Állati örökbefogadó nap jótékonysági vásárral Virág. Tavaly a sikeres pályázóknak köszönhetõ- en megszépült többek közt a Gladiátor utcai játszótér és pihenõpark. Fõvédnök a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Az ingatlanon keletkezõ . Ez lehet akár az elvégzett emberi munka értéke is.Képviselõként számtalanszor tapasztalom.a rendszeres szemétszállítással el nem szállítLevendula ültetõ délelõttöt rendezett április 16-án Mocsárosdûlõn. A korábbi évek sikerei alapján bízom abban. Az eseményt az Elszánt Állatvédõk és a Budapesti Állatmentõk szervezik. szabálysértést követ el.

.

.

varjúhájak (Sedum). Az évelõágy a 2-3. lombmintázatú növényeket. ekkorra tervezzünk a növények távolságánál és a talajelõkészítés során is.fitoland. amiket virágszegény idõszakok váltanak fel. többszörös ismétléssel ültetni. sokáig virágzó fajták: kerti margaréták. hegyi ternye (Alyssum montanum). tarackok) vagy földre hajló hajtásrészek. amíg látványos virágokat hozhatnak. talajra lapuló levélrózsa segítségével telelnek át. Növények a kertépítészetben. évben éri el végleges kinézetét. Friedmann Márton okleveles táj. Az évelõszigetek kialakításánál a magas. amik alacsony.és facsoportokat lezáró évelõágyakat. magas kúpvirág (Rudbeckia) fajták. Évelõket õsszel és tavasszal telepíthetünk. PannonLiteratúra Kft 2008. www. a megfelelõ sûrûséggel. gyöktörzs. talajtakaró jelleggel kitöltik az üresen maradt területeket: gólyaorrfélék (Geranium). egyúttal kijelöljék a gyep és a növénycsoport találkozásának határát is. A hangulatteremtõ évelõk közé tartoznak a középmagas (40100 centiméter). Virágkötõ kollégáink gyorsan elkészítik a kívánságainak legmegfelelõbb csokrot. A virágokat minél elõbb ültessük a helyükre. mint az egynyáriak virágai. Végül helykitöltõket.hu . szarkaláb (Delphinium). hogy egészséges. Mezõgazda Kiadó.18 Környezetünk – Szabadidõ 2011/8. változatos levélszínû. Ezután csoportosíthatjuk és rangsorolhatjuk a növényeket. egyes õszirózsa fajták (Aster sp. Kialakításuknál figyeljünk a konkáv (a hátrafelé fokozatosan emelkedõ) térkialakításra. Az évelõk az év legnagyobb részében lombjukkal. Rendelje meg elõre. ker. Alkalmazzuk õket szoliterként. Elrendezés szerint megkülönböztetünk körbejárható. és az évelõ szalagágyakat. ha több szakaszra osztjuk a tenyészidõszakot. Élénkítõ színfoltoknak alkalmazhatunk kisebb jelentõségû. magas növésû évelõk: sisakvirág (Aconitum). fajtánként is változtatva. hogy a növényeknek elegendõ helyük legyen mélységében is változatos. sövény) tövéhez ültetve annak formáját kapcsolják be a kert szerkezetébe. Telefon: 430-0256. hangsúlyos növények kerüljenek a kiültetés belsejébe. bokros növényt válasszunk. hogy ne kelljen sorban állnia! Az idõt ne nálunk töltse. keleti mák (Papaver orientale). Nagy dísznövénylexikon. fákat a kert szerves részévé tegyék. ezek különleges. nyár közepén (júliusaugusztus) és szeptember környékén.és kertépítész mérnök Köszöntsük együtt az édesanyákat és a ballagó fiatalságot! Velünk egyszerûen megoldhatja az ajándékozást. épületek geometriai formáját feloldó. A A lezáró évelõcsoportok célja. rövidebb virágzási idejû fajtákat: harangláb hibridek (Aquilegia). Nálunk három virágzási csúcs kialakítására van lehetõség: nyár elsõ felében (május-június). jól fenntartható évelõágy kialakítása Évelõknek botanikailag azokat a lágyszárú növényeket nevezzük.). gumók. a szélek felé kompakt foltokban ültetve alkalmazzunk alacsonyabb. A hangsúlyképzõk (téralakítók) alkotják az évelõágyak kiemelkedõ tömbjét. amelyek több mint két éven keresztül minden évben hajtanak. Felhasznált irodalom: Schmidt Gábor (sz. Bécsi út 387. szombat-vasárnap: 8-tól 18 óráig. z évelõk leggyakoribb kiültetési módja az évelõágy. arany pimpó (Potentilla aurea). természetszerû látványt alkotni a magas térfal elõtt. kis egyedszámban. III. hogy az épületeket vagy a cserjefoltot. zöldhúr (Sagina). A növények vásárlása és ültetése során figyeljünk arra. tündérfürt (Aruncus). ezek természetesebb hatásúak. íriszek. levendula.) 2003. térlazítókat alkalmazhatunk. Ezek a növények föld alatti részek (hagymák. laza vonalvezetésû évelõszigetet. amelyek vonalas kerti elemek (kerítés. Néhány hét az. kakukkfû (Thymus). Nyitva: hétfõ-péntek: 8-tól 20 óráig. sárga cickafark (Achillea filipendulina). bugás lángvirág (Phlox).. FitoLand Óbuda Bp. A vonalas szalagágy legalább 2 méter széles legyen. rozmaring (Rosmarinus). ezáltal a kiültetés karakterét adják meg. A virágzás ideje szerint legharmonikusabb eredményt az hozhatja. mályvarózsa (Alcea). Fontos szempontok a kijelölt hely ökológiai adottságai: a bena- Körbejárható évelõsziget pozottság. Ezeket érdemes nagyobb egyedszámban. cserje. virágzási csúcsokat alakítunk ki. habitusukkal díszítenek. Évelõágyba általában 50150 centiméter nagyságú évelõket használunk. talajadottságok és vízellátottság lényegesek a növények számára. szám Gondolatok a kertben Izgalmas. vagy szakértõ kertész eladóink segítenek kiválasztani az alkalomhoz legjobban illõ cserepes virágot. hanem szerettei között. mákkóró (Macleaya). tatárvirág (Iberis).

A Cukorlányok vonalvezetése filmesen hömpölygõ.) * Június 19. Cím: Fõ tér 1. „Pál kihallgatásai” címmel május 3-án. Az idõszaki bemutató . szakasz: 9 óra indulás Rákoskeresztúr-Rákoshegy-Pestszentlõrinc Havanna lakótelep. Az Óbudai Egyetemi Lelkészség nyitott. pénteken 12-tõl 18 óráig. A budapesti Élõ Rózsafüzér Zarándoklat kilenc egyidejû gyalogos zarándoklatból áll. de egy kissé más stílusban. Az érdeklõdõket keddenként várják az ÓKK-ba. Élõ Rózsafüzér Zarándoklat Az Élõ Rózsafüzér Zarándoklatot Budapestért. aki Óbudán él. az ottani városmisszióra készülve szervezte meg a Bécs körüli zarándoklatsorozatot. munkanapokon 8-tól 18 óráig. zarándoklat ötlete a bécsi Andreas Schätzle atyától származik.30 óra indulás Farkasrét-Makkosmária-Budaszentlõrinc . mely hagyományt teremtett Bécsben és Ausztriában. * 7. Erdõ Péter bíboros. az Országgyûlés Kulturális Bizottságának elnöke és Bús Balázs. Tel.35 éves a Kassák Múzeum” címmel rendezik. szakasz: 7. kedden 10-tõl 19. szemléltetõ összefoglaló ábrákkal követi végig Kas- sák tevékenységének kiemelkedõ állomásait: szerkesztõi. most újra meghallgathatja ezen az éjszakai órán! • A „Kassák!” címû új állandó tárlat Kassák Lajos munkásságát mutatja be.30 óra indulás Soroksár-Pestszentimre-Pestszentlõrinc Havanna lakótelep.Máriaremete. a Bánki Donát Mûszaki Fõiskolának hallgatója volt 1984-tõl 1988-ig. valamint életútjának személyes vonatkozásait. Megbocsátás Napja a Platánban Óbuda Napja alkalmából. Máriaremetén: dr. • A másik kiállítást „Az avantgárd múzeuma . a Budapest körül élõkért május 14-én 9 szakaszban szervezi már ötödik alkalommal. mint az Exszeregy. hogy a darab nem ért el helyezést a versenyben. A zarándoklat útvonala 1. közéleti szerepeit. szakasz: 7.30 órakor. (Nyitva: szerda-vasárnap 10-tõl 17 óráig. bejárat a Kadosa utcáról. FOTÓ: ANTAL ISTVÁN Cukorlányok A Fapadoskönyv Kiadónál jelent meg Adamkó Fanni második regénye. feltaláló mûveibõl.: Szent Flórián-bál a budai görög katolikusok szervezésében. a Család Évében a Városmajori Jézus Szíve Plébánia. Közremûködik Tálas Ernõ operaénekes. * 2. * 5. Cím: San Marco utca 81. * 9.a sokol- dalú mûvész tevékenységét. szakasz: 9 óra indulás Rákoskeresztúr-Rákosliget-Cinkota-Kerepes. Zichy-kastély. A múzeum szakemberei tárlatvezetésekkel. ahol este hálaadó szentmisét tartanak.) A Az Óbudai Egyetemi Lelkészség programjai Május 7.a múzeum 35 éves történetét tekinti át archív anyagokkal. szakasz: 7. * 3. Az egyórás darab érdekessége. 19 óra: Te Deum a Magyar Szentek templomában (minden egyetemistának és oktatónak). múzeumpedagógiai foglalkozásokkal és rendhagyó irodalomórákkal igyekeznek megismertetni a közönséggel akik közé minél több diákot is várnak . a Cukorlányok.30 óra indulás Soroksár-CsepelNagytétény. * 6. „Miért idõszerû ma az Apostolok cselekedetei?” címmel elõadásokat tartanak. Cím: Bécsi út 96/B. Este 19 órakor szentmiséket mondanak. Belépõjegy: 100 forint. „Hajótörés Máltán és a Rómába érkezés” címmel május 10-én hallhatnak elõadást. aki bordalokat ad elõ. Krúdy Gyula írásaiból Mécs Károly kiváló mûvész tolmácsolásában hallhatnak összeállítást az érdeklõdõk. (Kezdés: 18. hogy a rádió által 2009ben meghirdetett drámapályázatára írta Nyikos Örsi. Kerepesen: Spányi Antal megyés püspök. Óbuda-Békásmegyer polgármestere.30 óra indulás Csillaghegy-Pesthidegkút-Máriaremete. Az est helyszíne a Kéhli vendéglõ Krúdy Szalonja. az érdeklõdõket szívesen látják programjaikon. képzõmûvészeti és írói munkásságát. Beer Miklós megyés püspök. minden páratlan hét szombatján 10-tõl 14 óráig. szakasz: 7. (Cím: Mókus utca 22. Annak ellenére. Simon László író. (Cím: Arató Emil tér 1. Nyitva tartási idõ: hétfõn 12-tõl 18. Egy-egy szakasz körülbelül húsz kilométer hosszú. Akit tehát érdekel.amely szeptember 18-ig várja a látogatókat . (A kiállítás május 1-ig látható. Fóton: dr.) Krúdy emlékest Az Óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kör május 12-én 16. szinte megelevenednek a szereplõk és magukkal ragadják az olvasót. természeti és kulturális értéke- ket. neves színészek közremûködésével megrendezték.: 439-0936. A Havanna lakótelepen: dr..30 óra indulás Farkasrét-Gazdagrét-Kelenvölgy-Budatétény-Nagytétény. szakasz: 7. * 4. kegyhelyeket. Udvardy György püspök.) A meghívott ismeretlen Ezzel a címmel közöl hangjátékot az MR1 Kossuth Rádió május 8-án éjszaka hajnali 1 órától. és a Rádiószínházban idén január 3-án már egyszer közvetítette a rádió. fotókkal.2011/8. május 5-én és 6-án elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidõ után visszahozott dokumentumok után a Platán Könyvtárban.30 órakor emlékestet rendez névadója tiszteletére. Hagyományos és digitális formában. Az alkotó az egyetem egyik jogelõd intézményének.) Új kiállítások a Kassákban Két kiállítás nyílt április 19-én a Kassák Múzeumban. Köszöntõt mondott L.30 óra indulás Csillaghegy-Káposztásmegyer-Fót. * 8. (Helyszín: Budavári Önkormányzat. A Biblia világa Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia világa” (korábban Bibliai életutak) elnevezésû sorozatban. korabeli dokumentumokkal. Házigazda Kanizsa József és Király Lajos. Fõvédnökök: Cecei-Horváth Gergõ és CeceiHorváth Tibor. Az öt végponton a szomszédos szakaszok zarándokai találkoznak egymással ott. . Ez is a férfi-nõ kapcsolat kimeríthetetlen témakörével foglalkozik. érintve városszéli plébániákat. szerdán zárva. mely naplóregény volt. Székely János püspök. szakasz: 8 óra indulás Máriabesnyõ-Gödöllõ-Kerepes.). aki elõször 2003-ban. szám Kultúra – Hitélet 19 Saxon Poliuniverzuma Ezzel a címmel tekinthetõ meg kiállítás az Óbudai Egyetemen Saxon Szász János képzõmûvész.. szakasz: 7. csütörtökön 10-tõl 19. Nagytétényen: dr.

• hiteles igazolást az önkormányzati tartozásmentességrõl. szám Pályázati felhívás zöldfelületek gondozására Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata . a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. illetve a pályázati adatlap letölthetõ a www. amelyeknek az önkormányzat felé nincsen tartozásuk. 12 óra. Fõ tér 1. III. olyan szilárd burkolat készítése. május 23-án 12 órakor a Bp. szerdán 8-tól 16. nem kaphat támogatást. ingatlan. felkerült a www. I. kialakítására és megtisztítására. • a pályázat tartalmi és esztétikai színvonala. Az önkormányzat a nyertes pályázókkal támogatási szerzõdést köt. Amennyiben a társasház/lakásszövetkezet korábban bármilyen önkormányzati támogatásban részesült.hu honlapra. vagy „társadalmi munkaként” elvégez.) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában álló üres.. lakásszövetkezet esetén igazgató tanácsi határozatot. talaj javításra (indokolt esetben talajcserére). amely a zöldfelület csökkenését eredményezi. 12. május 23-án 12 óráig lehet benyújtani a Budapest III. A pályázat kiírója fenntartja jogát. • az elvégezni kívánt munka leírását (tervrajzzal kiegészítve). a vagyonhasznosítási osztály hivatalos he- .hu oldalról a pályázatok menüpont alatt. 12001008-0014064500100001)./19. és a megállapodást nem az abban foglaltak szerint teljesítette.) kapható pályázati nyomtatványon lehet. nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére lyiségében történik. rendbetételére. növénygondozásra. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp. Pályázható tevékenységek: a pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a lakóépület közvetlen környezetében lévõ.. a 437-8643-as telefonszámon. III.net.. melynek tartalmaznia kell a pályázó adatait. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztályán. Szentlélek tér 7. sz. Harrer Pál utca 2. csütörtökön 8-tól 13 óráig).com. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztály A helyiségek vonatkozásában az ajánlattevõnek vállalnia kell szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos. Pénzügyi megvalósíthatóság. a helyiség(ek) vételárát. eperfa (Morus). vissza nem térítendõ.). A pályázatot a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján kell benyújtani (1033 Budapest. A benyújtott pályázatokat a tulajdonosi. III. A pályázat elbírálása során elõnyt jelent: • nagyobb önrész vállalása. A pályázat bontása 2011.obuda.hu. balesetveszélyt okozó mûtárgyak.). fsz. melyekre támogatást igényel a pályázó és külön azok a tételek. Az önkormányzat a pályázaton való indulást és a pályázatban vállaltak teljesítését késõbbi pályázatok elbírálásánál elõnyként figyelembe veszi. ingatlanok. Harrer Pál utca 2. városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság bírálja el. A támogatás feltétele: 30% önrész biztosítása. 2. vagy kertépítészeti elemek elhelyezése. A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban. A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ a Celer Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. melyeket a társasház/lakásszövetkezet önrészként finanszíroz. 3. Kertépítészeti. mely szerint a kerület közigazgatási területén nem telepíthetõk a következõ fafajok: nyárfa (semmilyen fajtája). melyben külön vannak feltüntetve azok a tételek.a kerület Környezetvédelmi Alapjának terhére ../19. zártkörû licitet tartson. illetve. Pályázatot azon társasházak/lakásszövetkezetek nyújthatnak be. akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat letéti számlájára.. melyben részletesen szabályozza a kapott támogatással való elszámolás feltételeit. • társasház esetében a pályázat benyújtására vonatkozó közgyûlési határozatot. I. kerület Fõ tér 1.obuda. A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell: • a lakóépület és környezete rövid bemutatását ( vázlatrajzzal. hogy a pályázatok elkészítésénél Óbuda-Békásmegyer Városépítési Szabályzatának rendelkezéseit teljes mértékben figyelembe kell venni. parkolóhely kialakítás. • a nagyobb terület rendbetételének illetve gondozásának vállalása. A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a Bp. Városképi hatás. A támogatás formája: egyszeri. fotókkal kiegészítve). ügyfélfogadási idõben: hétfõn 14tõl 18. május 13. telefon: 430-3468-as és 430-3469-es. ezen belül növényültetésre. a társasház/lakásszövetkezet tulajdonában lévõ. A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. Környezetvédelmi hatás 4. (Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. alatt. A pályázat nyerteseivel az önkormányzat a döntést követõ 30 napon belül megállapodást köt. hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon. tehermentes. a fizetés módját és feltételeit. Helyiséghasznosítási Csoportjánál (1033 Bp. A pályázat keretében nem támogatható: kerti kisgépek beszerzése. A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot tenni. május 20-án 10 óráig. Felhívjuk a pályázók figyelmét arra. vagy közterületen fekvõ zöldterületek gondozására. valamint parképítési feladatok elvégzésére fordítható. a pályázatokat zárt borítékban 2011.és mellékvízmérõk kiépítését. Döntésérõl a pályázókat 15 napon belül értesíti. valamint a következõ internetes hirdetési fórumokra: ingatlan. • tételes költségbecslést. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt. (A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást ad a vagyonhasznosítási osztály vagyonkataszteri csoportja a 437-8673-as és a 437-8806-os telefonszámokon. A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától számított 60 napig köteles tartani. Bírálati szempontok: 1.§ (12) pontjára.. A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot 2011.zöldfelület gondozási pályázatot hirdet a kerületben lévõ társasházak és lakásszövetkezetek részére.20 Pályázat 2011/8. kertészeti érték. Pályázni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában (1033 Bp. közterülettel határos. amely lehet az elvégzendõ munka értéke is. A támogatás mértéke: a pályázónként elnyerhetõ legmagasabb összeg: 250 ezer forint. haszonnövény termesztése. bálványfa (Ailanthus). különös tekintettel a 29. A pályázat benyújtásának határideje: 2011.

kopott. Pál (1894-1981) festõmûvész alkotásaiból a San Marco Galériában. még most is belepirulok. hogy jó nyomon vagyok. azzal az anyaggal kell dolgoznom. az Ezüsthegy utca 66. a hársfa szoprán. vagy legalábbis azt képzeltem! Ó. egész élete egyetlen szakadatlan játék volt a halállal. E zzel a címmel állít ki az Óbudai Kulturális Központ Molnár C. talán ezért is terjedt el a feltételezés. miért zuhant ki Kondor Béla festõmûvész lakásának ablakából 1961. Mûvei is tükrözték lelki válságát. a templom tömjén-hûsébe épp csak beszagolok. A Madách Színházhoz került 1955-1957-ben dramaturgként. Valamikor volt. síkosan landolok a kocsmaajtóban s férfiasan beszippantom a sör-bor-pálinka-szagot. ami van. A képek április 30-ig tekinthetõk meg. költõk mûveibõl Csukás István: Orr-beszámoló a Szépvölgyi út 67-tõl a Kolosy térig Elõször a hársfák illata. április 12-én. hát büdös. Kezdte mint gyógyszerészsegéd 1941-ben. keserû kipufogó gáz. e hármashangzattal búcsúzom a kanyartól. szám alatt. A kiállítást rendezõ. s érzem. hát csúnya. 50 évvel a halála után sem ismertek annak körülményei. asszonyosan alt. mogorva utcák-évek közé beszorított darabnyi gyerekkor. s szinte brummog az üres telken a dudva. vígan skálázik: a kerítés mögött rózsa mély illata. Kezdeti írásain Móricz Zsigmond hatása látszódott. nincs más utam. a kiszáradt patakmederbõl macskadög. orrcimpám kitágult. Szeszélyesebb s kellemetlenebb egyveleg következik: olvadó aszfalt. az önpusztítással. de most nem csábulok el. s eszembe sincs mást kitalálni! Ha csúnya. de nem hátrálok. Máig tisztázatlan halála kettétört egy olyan pályát. ez a jó kezdet! Hársfák közt lakom s tudom. új vadászmezõn.ejtõernyõvel de már annyit képzelegtem s túl könnyen. közel a cél. Legismertebb mûve. hogy öngyilkossággal vetett véget életének. számú házban élt 1946-49 között Sarkadi Imre. ha büdös. majd 1954-1955-ben az Irodalmi Újság munkatársa lett. zötyögve érek földet. Késõbbi írása egyre tragikusabb. érzem a célt. és nincs másik életem. egyre drámaibb hangvételûek lettek. kerületbe költözött. ha eszembe jut. mert azért kell valami kábulat. málna-citrom-narancs-helikopteren. mivel nyár van. mint a narkósok. hogy földön bukdácsoló pilóta vagyok. karamell-léghajón. ifjúság! Ó. Elsõ írásai a „Válasz- ban” és a „Csillagban” jelentek meg. már csak az étterem sülthagyma-pörkölt-tengerén kell átgázolnom. Nyomdászként dolgozott 1943-tól 1944-ig. Templom utca 20. szám Szépirodalom – Kultúra – Emlékezés 21 Óbuda-Békásmegyeren alkotó írók. Lehajtott fejem fölrántja a kihaló diófa. Debrecenben. léptem ruganyos. május 7-én 15 órakor a Szent József Házban (Békásmegyer-Ófalu. fáradt. s kiszökhetek a ragacsos költészetbõl. Halála is így következett be. A tárlatot Garami Gréta mûvészettörténész nyitja meg. . A Mûvelt Nép segédszerkesztõjeként folytatta 1950-ben újságírói munkáját. Így érkezem a sarki cukrászdához s átrepülöm azt a pár métert vanília-szárnyon.és mozaiktervek Óbuda Napja alkalmából. e földi csoda. e tündéri ajándék.) Bráda Tibor Munkácsy-díjas festõmûvész kiállítása nyílik. hogy kibírjuk. a fiatalon elhunyt író. pálló papírzsák csap ki szinte triolában. dramaturg. mélyén egy kis ammóniákkal. illetve május 15-én a 9 órás szentmise után kézmûves foglalkozáson és tárlatvezetésen is részt vehetnek az érdeklõdõk.2011/8. Munka mellett a debreceni egyetemen jogot hallgatott. hamarosan a Szabad Szó felelõs szerkesztõje lett. csillaghegyi székhelyû T-Art Alapítvány a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódva a mûvész szakrális üvegablak. Kortársai szerint inkább virtuskodó alkat volt. A parasztság sorsának. mely olyan. beszívom remegõ orrsövénnyel. rothadó rongy. mint a vadászkutya. összemorzsolok egy levelet s szippantgatom. újságírással kezdett foglalkozni. képzeleghetnék. hétköznapokon 9-tõl 16 óráig a San Marco utca 81. és itt a piac. É FOTÓK: ANTAL ISTVÁN Üvegablak. boldog utazó! Égi és földi szerelem 50 éve halt meg Sarkadi Imre Békásmegyeren. egyre kiábrándultabb írói szemléletet közvetítettek. s megcsap a hársfák illata. letútja önmagában is kalandos regény. a szocialista berendezkedésbõl eredõ életmód-átalakulásának legfõbb ábrázolója volt. hová naponta megérkezem. A megnyitó. 1946-ban a III. hátamon nyár . hánytató benzingõz. ami a legnagyobbak közé emelhette volna. hogy égig ér a nyár. valódibb dolgokra vágyom. az „Elveszett paradicsom” 1961-ben jelent meg. egyre pesszimistább. mint a beszáradt lekvár.és mozaikterveibõl válogatott. álruhás királyfi! Micsoda röhejes alak voltam.

Bejelentkezés: 06(30)964-5436 . 06(30)243-5432 Társasházak.: 370-4932 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig. 06(20)332-4660.: 244-3998 Konténerek olcsón.: 06-70-271-9867 Szemölcsök. Szél u. Grundig. Ingyenes felmérés: Tel. társasház könyvelés. Horváth Ákos mindenféle ajtók. korlát. manikûr. Gyermekbõrgyógyászat. összközmûves.: 06(30)954-9554 Festés. ablakok illesztése. 4. Felmérés díjtalan! Tel. Dunamed. rácsok.: 06(20)928-7507. 06(30)602-3494 Szolgáltatás Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-készítés.: 816-1019 Angol nyelvoktatás.: 367-8160. stb. Tel. panorámás. lakást épít. gyorsszolgálat. hétvégén is. Bõrkinövések. 06(20)483-7808 Német nyelvtanítás. Irányár: 8. Tel. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozmetológus fõorvos magánrendelése: III. Videoton. parkettajavítást. Tel. lomtalanítás kedvezményekkel! Tel. Érdeklõdni lehet: 06(20)914-9230 Platánliget Lakóparkban. korrepetálás diplomás. 06(30)278-0097 www. 3 szobás luxus öröklakás.: 2204641. Tel. szakképzettség.hu FÉG gázkészülékek szakszervize. önéletrajz.: 06(30)250-4471 Duguláselhárítás. Az SZTK-ból átköltöztünk a békásmegyeri pusztadombi lakóparkba. felkészítést. Tel.5 MFt. fagyasztó. Kelényi Imre. befokkt@gmail. vásárol. kúp kenése. +36+1-332-1293.fejetanoda.. lehetõ legjobb szolgáltatás több évtizedes gyakorlattal kedvezõ áron.: 243-8490.) másolatainak készítése.adó bevallás határidõ! Bevallás készítés. 06(20)211-5190. ami vízszerelés! Nonstop! Tel. Székely statikus. magyartanárok korrepetálnak általános.: 06(20)961-6153 Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás. Samsung) Tel. mázolás. kozmetológiai magánrendelés: dr. felkészítést.:2432730.: 242-6823. T: 316-9408.: 06(30)285-2879 Olaszul oktatás. felszerelése. Tel. +36-30931-6176 Óbudán egyedi. Békásmegyeren korrepetálás. redöny. számítógép szerviz és mûszaki bizományi. IX. Tel. E-mail: wagner. galéria. Csere érdekel! +36-1332-1293. garanciával. Suhajda Kornélia fõorvos. nyílászárók felújítása.racskeszites. ker. parasztház. 06(30)912-9017 Burkolás! Fürdõszobák. villanybojlerek. csatornaszerviz garanciával. +36-20-447-3930 Rendkívüli akció! Remetehegyen 4 szobás ikerház fél 58 millió forintért eladó. 06(20)994-7726 Ingatlan Ha házat. www. korrekt árak! Tel. csempézést.: 367-4809. Fogsorkészítés 40000 Ft plusz költségek nélkül. barokk.: 06(30)201-9198 Dr. mozgásszervi problémák kezelésére új orvosi módszer a lökéshullám terápia. 70 nm-es. Tel. garázzsal. minden délután. ÉMI minõsítéssel. értágulatok eltávolítása. 06(30)932-2637. 1/1. Müller Zoltán fõorvos Kárpáti fogtechnika.: 388-9406.: 202-2505. 368-0864.és ízületkímélõ ugrálás nélküli torna.: 06(30)960-4525 Tévéjavítás azonnal! (Orion. gurtnicsere. mosdók. mázolást. E-mail: mpiroska@enternet.hu Angol magánórák több évig Angliában élt tanártól a Flóriánnál.: 06-30-668-5058 Csempeburkolás.: 368-3604. vízszerelés. 06(30)9313686 „ALFA” tv. Pardavi Ágnes. +36-20-446-5575. 06(20)971-3335 Eladó régi. költöztetés megbízhatóan. Hévízi úton eladó egy 67 nm-es. fizika tantárgyakból egész évben oktatást. +36-1-332-1293. parkettalerakást. villanyszerelést. Tel.: 242-6999. kéményépítések. áruszállítás. kezelése. határidõre! Tel. burkolás. közös képviselet. Tel. nyelvvizsga. Tel. konyhák felújítása. Tel. az általános iskolától az egyetemig. Dr.hu Dr. szerda 1618 óráig. fuvarvállalás. IV/1. 10./3. több értizedes referenciákkal. III kerületben kedvezmény! Tisztaság.NOKIA.750. 06 (30)589-7542 Társasházkezelés.matekonline. Dunára panorámás nagy terasz. autómata mosógép szerviz. társasházaknak garanciával. www. Tel.: 06-20-946-2027 Egyéni angol mini .9 MFt. Vestel. védõrács.: 7050511. közületek részére. Tel. Dr. konyhaszekrény. Tel. Zárszerelést. Tel.: 06(20)552-5894 Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek. 20. Tel.: 250-0921. Buzsákon. mindén szinten nagy tapasztalattal. Eredeti bútorok (Biedermeier. vállal Óbudán. egyedi faborítások. Középiskolai elõkészítõk max. Start Ingatlan Kft. www. mázolás. 06(20)493-1675 Egészségmegõrzõ termékek és egyedi talpbetét készítés a Flórián Üzletközpont elsõ emeletén.: 06(30)246-0810 Callanetics a Flórián térnél. 06(20)972-5032 Óbudán.hu Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden szerdán 18. Kolosy tér 1/b. rovarháló.. Tel. 1+2 félszobás. Tel. korrepetálást.: 256-4425. 1039 Bp. Javítás esetén ingyenes kiszállással.: 3670256 Angolórák.: 242-6136. hétvégén is. Tel. Email: thaz. III. 55. igazi tanárral. minõségi kivitelben. szombaton is. Hatvany L. Óbuda magánrendelõ III.000 Ft. kertes. csütörtökön 11-13 óráig. Kerületieknek kedvezmény. szalagfüggöny. kerítés. Tel. ingyenes kiszállással.06(30)429-2991 Redõnyszerelés. kéményjárdák. Irányár: 14. Vörösvári út 31. 06(70)619-5546 Angoltanítás. Oktatás Dajka. tetõfedõ. kapukészítés. 121 nm-es belsõ kétszintes.diplomkás. Dr. Irányár: 3. történelem és esztétika tanár egész évben oktatást. javítása. ingyenes kiszállás. Sok extra. javítása. Tel. Budapest. vízszerelés! Fürdõszobák. 250-2003 (web: www. Bejelentkezés: 387-1508 Szükség esetén háznál is kezel Fogyjon fülakupunktúrával orvos-természetgyógyásznál.: Bóta Erzsébet. 1027 Horvát u. ügyintézéssel.: 325-8387. Kovács Sándor Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság.: 240-8113. 30 ó . szalagfüggöny szerelése. tapétázás. Böjtös Vendel és tsi. konyhák teljes körû felújítása. Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. kõmûvesmunkák.hu Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Vízmérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók. cambridge-i nyelvvizsgával. Tel. lakatosmunkák. harmonikaajtó. I/1. anyagbeszerzéssel. Tel. Testvérhegyen nyolcszobás. A javítás megvárható. Tel. Tel. Irár: 49. és válaszfalak . aranyerekvégbélpanaszok. Ingyenes kiszállás. az Egészség Pluszban. jogi. Tel.dora@freemail. Ideje: hétfõ. társalgás.hu) Egészség Fogsortörés. bútorszerelés. ablakdoktor. sok türelemmel.: +36(20)934-4664. Dr. rácsosajtó. Az elvégzett javításra garancia. fordítás.kontenerexpress.: 06(30)458-2241 Magyar nyelv és irodalom. Tel. tapasztalt tanárral. kõmûvesmunkák. Tel. Gyermek-felnõtt bõrgyógyászat. Várhidi Gábor. víz-villanyszerelés. mosogatógépek bekötése! Minden.: 240-0439 Leszokatjuk a dohányzásról biorezonanciával. Pedikûr. átalakítása! Csempeburkolás. tanácsadás. Tel. fizika-. (Duna felöli oldalon postával szemben). emeleti lakás. gyakorlott tanárnõnél. teniszkönyök. 06(20)349-4277 Dr. gipszkartonszerelés. 28. benõtt körmök lasersebészete.: 06 (20)471-8871 Személyi jöv. Díjtalan kiszállás. Tel. A rendelés helye: III. Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 06(70)943-1294 Fuvarozás. Tel. kapuk kerítések..06(20)483-7808 Matematika tanítás minden szinten. 06(70)5500269. Kérje ingyenes árajánlatunkat. étkezõs. kérésére megvizsgálom.hu.: 06(30)272-3909 Klímaszerelés. javítás. lomtalanítás. kõmûvesmunkáit. ker. Gerinc. külföldi hûtõgépek fagyasztók javítása 35 éve a kerületi lakosok szolgálatában. Bécsi út 85.hu Tel. garanciával. Tel. Tel. 19 éves mûködés a III. Nordmende. tapétázást ingyenes takarítással. zárszerelés. pontosság! Ingyenes kiszállás! Tel. a Kolosy tér közelében. mosogatógépek. csempe javítását vállalom. 367-1853 Ajtó-. Rendelési idõ non-stop. javítása. mosógépek. Lajos u.(Ingyenes kiszállás). irodai háttér. könyvelése 21 év tapasztalata. nagy udvar. konyhák.: 06(30)299-1211 www. 3 szoba összkomfortos családi ház. 2-3 fõs kiscsoportban. Kaszaképzõ. Hétvégén is hívható. vízgáz-gipszkartonszerelést. Érd. II. péntek 15-18 Érszûkület gyógyítása. www. felkészítés.: 06(20)9437075. 06(30)251-8862 Lakatosmunkát mindennemût vállalok. Budán non-stop hûtõ. csomagolás. eladni ingatlanát. bõrelváltozások. Bejelentkezés tel. Kovács László.: 06(70)3666445. teljes körû könyvelés. Budai Várban.: 06(30)948-4000. 06(20)2439043.com Intarziakészítést és bútorrestaurálást vállalok 20 éves gyakorlattal. zárak cseréje (pl. gipszkartonozás. garanciával. lakás tulajdonostól eladó. csõrepedés javítása. Tel. Tel. Kezelési idõ 26 perc. csapok. KASZÁSDÛLÕ U. felkészítést vállalok Óbudán az általános iskolától az egyetemig. Cím: Kabar utca 6. Dr. rakodással.: 250-5514. lombtalanítást. fõorvos. két fürdõszoba. MIHI 2002 KFT. Somogyban (telek: 1200 nm). több generációs ház eladó. Tel.: 06(20)481-4646 Csontkinövés Achilles-in körüli fájdalmak. kedvezõ áron Óbudán. vízszerelés! Anyagbeszerzéssel. bejelentkezés. gyermekfelügyelõ.: 06(20)439-6410 Matek. Nyelvvizsga-felkészítés minden szinten. kerületben. kismûtétek.: 06(30)914-3588 Szobafestés. hevederzárak árusítása. Lakásfenntartó Szövetkezetek teljes körû képviselete. u. sitt. Bejelentkezés: 317-0631 Bõrgyógyászati. Bejelentkezés: 06(20)543-3948 2011/8. minden korosztálynak. csapok cseréje. Tel. garanciával. kézi-gépi rakodással.30-tõl 19. 133 m2-es lakás 48 millióért terasszal eladó! +36-20-565-5670. átalakítása! A legkisebb munkától a teljes lakásfelújításig. Szabó Katalin megnyitotta reuma és lézerterápiás rendelését. érettségi.: 06(70)278-1818 Automata mosógépek.22 Apróhirdetés Duguláselhárítás Non-stop. javítás. ITT. +36-20-446-5575. Ny. -parkettacsiszolást. 250-0593. repedés javítása háznál. klímaberendezések javítása. szigetelése garanciával. szárítók. Cím: Orvosi Centrum III.: 06 (20)972-0347. kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés ügyintézéssel! Tel.01006404 Matematika-. videó.hu. Tel. nyelvterületi tapasztalattal rendelkezõ nyelvtanártól. ingatlant keresünk érdeklõdõinknek sûrgõsen. szakértelem több évtizede. garanciával! Tel.: 240-2059.: 06(30)932-2637 III.5 MFt. Javítás. Metal-vill Kft. Tel. bádogos munkát vállalok. Elõzetes bejelentkezés telefonon: 06(20)773-7565.: 06(30)688-3683. mázolás. 242-0465. Tel. három munkanap alatt.: 242-6136. +36-30-9316-176. javítás. hulladékszállítás 4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel. Tel. mûszeres csõrepedés keresés. mûköröm Csillaghegyen! Egyéni igények figyelembevételével. WC-k burkolását. Vastag falak. luxus házakat. diplomás. egyedi kisbútorok. kõmûves.: 06(20)217-5117 Festés.lasersebesz. rács. Tel.: 06(30)239-9355 Dupla garázs eladó a Bogdáni úti buszvégállomás közelében. párkányok. 367-2869 Kapu. kamerás csatornavizsgálat. Érettségi felkészítés is. asztalos munkát vállal kisiparos. tapétázás tavalyi árakkal.hu Ács. üzemeltetése. türelmes. kerítés. Tel. +36(20)3353411. duguláselhárítás. Tel. fakivágást. reluxa-. Kizárólag könyvelés is! Referenciák. berendezéssel eladó. +36-20-446-5575 Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást. Érdeklõdni: 06(20)922-0846 Tura városközpontjában 400-nöl telken régi építésû.: 06(30)538-0306 Kéménybélelések. Nyitva: h-p 9-tõl 17 óráig. kamerás megfigyelõrendszer.intenzívek 10 ó.30-ig.: 3671373. 246-9021. villanytûzhelyek. cirkofûtéses.atw. Tel. 217. Díjmentes kiszállás télen is Lakásfelújítás! Szobafestést. nyitása. 06(20)947-0774 Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok. Helye: 1035 Szentendrei út 10.: 06(30)900-0963 CORNÉLIUS INGATLANKÖZVETÍTÕ MAGÁNIRODA! Keres-kínál: 361-332-1293.: 405-5889.dolomit-med.4039357. Keve utca 21. tapétázás magánszemélyeknek. Házhoz megyek! Tel. Multinacionális cégek részére keresünk bérbeadó. Adás-vétel. Tel. nyelvvizsgára felkészítés.: 06(30)212-3308 Fürdõszobák. Tel.com Tel. Tel. Tel.: 06(20)564-2805 Angolórák minden szinten. mûtéti javallat) magánrendelésén áll a betegek rendelkezésére. korlát.com Tel. Tel.: 06-20-321-06-01 Költöztetés.: 276-5918. karbantartás rövid határidõvel.: 244-5577. 06(20)9424-943 Asztalos munkák. A hirdetés felmutatója 10 % kedvezményben részesül. 06(30)996-4538 Bõrgyógyászati magánrendelés hétfõn 16-18-ig. klímaberendezések beszerzése nagyker áron. garanciával 3 órán belül.kozoskepviselo@gmail. 1036 Kiskorona u.obudamatek.: 06-30-951-7758 Bõrgyógyászati. nyugdíjas kedvezmény. szúnyogháló. Bécsi út 217-ben (EuroCenterrel szemben). illetve igény szerint. felújítás garanciával.hu Bécsi u. olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is. erkélyes.: 06(70)521-0342 Kedves Tulajdonos! Továbbra is a legjobb feltételekkel segítünk kiadni. 1-3 fõvel. korrepetálás. 5. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebészeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek.: 06(30)604-1478 Eredményes angol nyelvoktatás gyakorlott tanártól. csatorna tisztítás.ajtoablakdoktor. Ingyenes felmérés. 06(30)251-3800 Zárszerviz: ajtózárak.callantorna.: 06(20)323-3900. Faragó Katalin. teljes érrendszer tisztítása kardiológus vezetésével. korrepetálást. 06(20)997-2747 TV-Videó szerviz. agnesokbig@yahoo. kétszárnyú ablak zárszerkezetétnek cseréje). rugalmas idõpontokban. bejelentkezés: 388-9406 vagy www. Bécsi út 130. Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai.: 242-1389 Vízszerelés. ELMÛ által minõsített vállalkozás HÁZTARTÁSIGÉP SZERVIZ 1033 BP. kémia-.: 06(30)341-3423. Szív és hasi ultrahang vizsgálat beutaló nélkül. 06(70)518-1451 Társasházak közös képviselete. tel. parkettás munkák magánszemélyek. 20 ó.és középiskolásokat a Vörösvári úton. Ingyenes próbaóra! Tel. gerendás mennyezet. tetõjavítást. mosogatógépek bekötése. mûszaki. kozmetológiai magánrendelés. gyógypedagógiai asszisztens képzés. saját tárolóval. szám Praktikus angol minden szinten. felújított.: 06(30)921-6559 www. Tel. Megbízható. Thalész-Kör.

35. Élelmiszer nagykereskedés keres C kategóriával. Tel.: 06(70)466-6363 Vezetõi. porcelánt. Tel.5 millió forintért. szobrász. rajzfilmes ajándékcsomagja: 1 rajzfilmes DVD. Kiss Levente. képeslapot. biztonsági övvel ellátott. bemutatótermi lehetõség kiadó. egyeztetett idõben. könyveket . kerületi irodája ingatlanértékesítõket keres.: 06(70)383-5004. Tel.: 06(20)339-4392 Budán.: 06(30)540-8909 Függönyök Széles méret. Szentendrei út 32.: 06(70)371-3121 Duna House III.hu e-mail címen lehet. A megfejtéseket nyílt levelezõlapon szerkesztõségünk címére (1035 Budapest. A 11. Vízimolnár utca 2. Tisztességes házaspár.alakastextil. További információért hívja a 06(30)869-5454-es számot vagy küldje fényképes önéletrajzát a varga. Magyar nyelvû információ.: 9-13 E-mail: tex_ep@rubicom. Buzás András. Balázs József. tárgyakat.hu e-mail címre Élelmiszeripari termékek csomagolására keresünk kollégákat.: 06(20)319-1393 Számítógép Számítógép-kezelés oktatása.: 06(30)392-5225 23 Kiadó Kiadó Belvárosban 60 nm-es központifûtéses lakás.: 332-0243 Könyveket. Tel. hátfalvizsgával rendelkezõ gépkocsivezetõt.hu .alberletpont. karbantartás. Tel. Házhoz megyek. idõsgondozókat.-nál szoba-konyha. hétfõ kivételével naponta 10-tõl 18 óráig.: 06(30)232-7795 Eltartási szerzõdést kötünk egyedül élõ szépkorúval! Ügyvédi ellenjegyzéssel. a saját gépén. Tel.: 06(20)478-7377 Apróhirdetés – Közérdekû sát hétvégén is. szám saját fúrt kúttal eladó. A helyiség 22 nm-es (+15 nm raktár). Az ajándékcsomagot a szerencsés nyertes itt veheti át.obuda@gmail.: 06(30)964-5331 Computerklinika: számítógép-javítás. Tel. a Víziorgona utcában.kardos@bekaskft. *** Az elõzõ számunkban feltett kérdésre a helyes válasz: Szaffi és Jónás. agnes. Tel. összkomfortos. játék kérdése: Hogy hívják a képen látható figurát? Nyeremény a Magyar Rajzfilm Kft. egyéb régiséget vásárolunk: VI. Körösi Antal.: 06(20)955-0858 Üzlethelyiség bérleti joga eladó 1. Tel. újabbat) antikváriumnak vásárolok. A csoportos kiállítás azt az „alfalvi csodát” mutatja meg. www. másfélszobás. Balázs Barna.000 Ft. bankjegyeket. (A kiállítás május 22-ig tekinthetõ meg.: 06(20)594-1241 Üzlet Eladó-kiadó: 27 nm-es üzlethelyiség III. Tel. Tel. 1 Macskafogó képregény. Csökkent munkaképességûek jelentkezését is várjuk. képeslapokat. angolul is.: 06(30)857-2653 Állás Családokhoz keresünk és ajánlunk leinformálható bébiszittereket. klímás autóbusz. Sövér Elek és Vargyas Ildikó. Ingyenes kiszállással. igény szerinti tematika. +36-20-575-7435 Fodrászt.) május 4ig várjuk. Tel. Jelentkezni a szallitas@bekaskft.: 06(30)400-5122 Óbudán. kozmetikust felveszünk frekventált szépségszalonunkba. könyvtárakat. vitrintárgyakat.: 06(30)922-3156 Kolosy téren berendezett orvosi rendelõ kiadó. grafikus és textiles teremtett. Tel.fw. Tel. Tel. Régiség Bélyeggyûjteményeket. bútorozott. érméket. Tel. 100 könyv felett díjtalan kiszállással. nagy gyakorlattal. Sz. az Árpád hídtól 300 m-re.rossz állapotút is . Ferenczi Tünde.hu Okleveles kutyakozmetikus vállalja kisés középtestû kutyák teljes körû kozmetikázá- Utazás Bibionéban 3-7 fõs apartmanok közvetlenül az olasz irodától. E-mail: gyuszili1@t-online. szobákat.: 06(20)425-6437 Eladó új masszás fotel olcsón. igényesnek. Tel. Tel. Fõisk. vírusirtás. Ingyenes felmérés és felszerelés ! SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!! AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU (Pók utcai lakótelep) 1031 Budapest.: 243-8280. házvezetõket.: 06(20))678-0753 Kiadó lakásokat. óvodásoknak is! 28 fõig. Márton Árpád. fürdõ használattal kiadó. alkatrész-beszerelés. 243-6820.: 06(20)391-3979 Garázs kiadó Kaszásdûlõn. amit a nagyszámú és tehetséges alfalvi festõ. az Aranykéz utcai parkolóházban. Horváth Levente. Andrássy út 16. 1 eredeti. 340 nm-es raktárhelyiség irodával kiadó.hu www.: 06(30)309-5954 Kiadó/eladó a Szellõ utcában 65 nm-es bútorozatlan panellakás hosszú távra. Hívjon bizalommal.: 267-0525 Zsigmond Kir. Micimackó. Név szerint: Ambrus Imre.: 06(30)986-5269 Bécsi út 112/2-ben 90 nm-es utcai üzlethelyiség kiadó saját parkolóval. a saját lakásán is (a kerületben). 351-9578. üzleti konzultációk egyéni tematikával. azonnal beköltözhetõ. gázfûtéses.vásárol tanári diplomás fiatalember és lomtalanítást vállal. 205-8700. festményeket. Tel. hanglemezeket. Tel. rajzfilmes játékot indított lapunkban.2011/8. Az ajándékcsomagot Hvasgyara Emese nyerte. Irányár: 13. Cím: Lajos utca 158. könyvtárakat (régit.: 10-18.com Tel. Építési telek is lehet. Búza utcában. Tel.: 06(20)924-4123 Erdélyi alkotók bemutatkozása Az erdélyi Alfalu mûvészei mutatkoznak be a Budapest Galéria Kiállítóházában. házakat keresünk! Lõrincz Péter. Függönyvarrás (150 Ft/m) Rajzfilmes játék Az óbudai székhelyû Magyar Rajzfilm Kft. Tel. kifestett cell egy magyar rajzfilmbõl.és mintaválasztékban. bõvítés.: 266 4154 Régi bútorokat.Jelentkezni fényképes önéletrajzzal és bérigény megjelöléssel az l.hu címen lehet fényképes önéletrajzzal. emeleti lakás kiadó./fax: 242-7157 Mobil: 06 (20) 926-3422 Nyitva H-P.) Egyéb Iskolabusz. Karnisok Hajlított.diana@dh.000 millió. rugalmas idõbeosztásban. Telefonszám: 06(70)368-6939. Tel.: 06(20)924-3883. egyedi méretre is. életvezetési. Tel. Tel.hu Bécsi úton 160 nm raktár. Sajgó Ilona. Tel. Elad-vesz Antikváriumunk készpénzért vásárol könyveket.

A pályázat benyújtásának feltételei a III. A telek összközmûves. III Szentlélek tér 7. a fizetés módját és idejét.).. a víz.. Udine. Újjáépítést igényel. 1033 Budapest. (Helyszín: Fõ tér .Szentlélek tér . a közös tulajdonból hozzá tartozó 69 m2 nagyságú földterülettel. A pályázaPályamunkák beadásának feltétele A pályázó kizárólag saját eredeti szerzõi alkotásával pályázhat. szerzõjének nevét. akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat letéti számlájára. irodájában (Bp. Billigheim. majd szakszerûtlen átalakítás következtésben egylégterûvé vált. akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni. A pályázatok benyújthatók postai úton vagy személyesen az alábbi címen: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Fõosztálya. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztály Kérjük. illetve. vagy ha ez a díjátadást követõen válik ismertté. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt. május 23-án függesztik ki a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában és a CELER Kft.és rajzpályázat Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata rajzpályázatot hirdet „Testvér Városok” címmel. május 23-án 12 óráig lehet benyújtani a Bp. III. illetve a Fõvárosi Közgyûlés közüzemi díjakkal kapcsolatos Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ alábbi üres lakás értékesítésére Bp. Pályázati biztosíték (bánatpénz): 215. valamint a következõ internetes hirdetési fórumokra: ingatlan. osztályai részére. III.). kerület Fõ tér 1./19. Pályázati kategóriák Általános iskolák 5-8. A pályázat kiírója fenntartja jogát.. illetve május 7-én kilátogatnak az Óbuda napi programokra. a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. ahová minden pályázót várnak. 12001008-0014064500100001). május 20-án 10 óráig.) A nyertesek jutalma: a beérkezett pályamûvek közül kategóriánként a dobogós helyezetteket belépõjegyekkel.150. a közmûvek a lakásba beköthetõk. Tulajdoni hányad: 31/517. Határidõ után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.) megtekinthetõk. fszt-i lakás. Kiíró: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata.. A pályázat elkészítésénél elõnyt jelent.000 Ft. a vagyonhasznosítási osztály hivatalos helyiségében történik. ingatlanok. Helye: polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodája. „Testvér Városok” fotó. Szentendrei út 274. május 20. I. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik.net.. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a Bp. 31 m2 alapterületû. mellyel bemutatják a testvérvárosi jellegzetességeket. konyhából álló ingatlan korábban teljesen kiégett. A mûvek hátoldalán kérjük feltüntetni a pályázati kategóriát. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. a vételárat. osztályát és a késõbbi tájékoztatás megkönnyítése érdekében e-mail címét. központjában (Bp.com. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztály Vagyonkataszteri Csoportjától a 437-8673as vagy a 437-8800-as telefonszámokon. 2. központjában. és a pályázó díjat nem kaphat. A pályázatra történõ jelentkezéshez nyomtatványok 2011. A pályázat eredményét 2011. ha a pályázók ellátogatnak testvérvárosaink honlapjára. osztályai részére. Harrer Pál utca 2. Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága a tulajdonában lévõ alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot. ahol a testvérvárosok produkcióit (14 órától kezdõdõen) és a testvérvárosok standját is megörökíthetik mûveikben. május 23-án 12 órakor a Bp. felkerült a www. helyreállításra szoruló lakások szociális alapú bérbeadására Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Egészségügyi. Az eredetileg 1 szoba.000 Ft (áfa mentes). a borítékon jelöljék a feladót. III. május 10. Formai követelmények A tetszõleges rajz és fotó technikával elkészített pályamunkák A/3-as méretben történõ benyújtása. III. ker. A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban. ármegállapításai alapján módosulhatnak.Zichy kastély udvara. ton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. Varsó-Bemowo és Stirling kulturális sokszínûségét.obuda. Egy pályázó egy pályamunkával nevezhet.: 4378937. III. Hivatalos megtekintés: 2011. továbbá a CELER Kft. Fõ tér 1. A pályázó ajánlatát a benyújtástól számított 60 napig köteles tartani. KassaÓváros. E-mail: zsofiag@obuda. a mû címét. szám alatt. Támogató: Alfa Art Hotel. Laktanya utca 4. Gimnáziumok 9-12. és írják rá: „Testvér Városok” pályázat! A pályázat benyújtása. illetve fotomontázs technikával is. polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait. . kapcsolatokat. I. ingatlan. ker.hu. tel. a pályázatokat zárt borítékban 2011. Az elkészült mûvekben a hét testvérváros: Amstelveen. A zsûrizést követõen a pályamûveket kiállítják júniusban az Alfa Art Hotel Galériájában (1039 Budapest. (Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. A pályázat bontása 2011. a postára adás határideje: 2011. (A megnyitó pontos idõpontjáról elõzetesen értesítjük a résztvevõket. Bõvebb információ kérhetõ: Zöldné Göröncsér Zsófiától. ker. április 27-tõl az III.24 Pályázat 2011/8. fszt. Minimál ár: 2.hu. zártkörû licitet tartson.és szemétátalány díjai önkormányzati rendelet. fõdíjként mindkét kategória elsõ helyezettjét az Alfa Art Hotel felajánlásának köszönhetõen egy 4 fõs uzsonnával díjazzuk a Hotel éttermében. hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon.) A mûvek készülhetnek rajz./19. Csíkszereda. iskoláját..hu honlapra. CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. hasonlóságát kell bemutatni. május 11-én 12 óra.). (kedd) 10-tõl 11 óráig. polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában átvehetõk. A lakbér. A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot 2011. Királyok útja 205. fsz. szám Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú. III.

) Török Ferenc minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óra között a Keve-Kiserdei Általános Iskolában (Keve utca 41. 1.30-18. Telefon: 367-8791.) Kompenzációs listáról bejutott képviselõk fogadóórái Béres András (Lehet Más a Politika) Mihalik Zoltán (Itt Élünk Egyesület) Szanyó Miklós (Jobbik Magyarországért Mozgalom) elõzetes egyeztetés alapján a 06-30-211-6111-es számon. akkor a 2.) Bulla György minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óra között (telefonos egyeztetés szükséges: 437-8688) az Óbudai Waldorf Iskolában (Bécsi út 375. a Mókus utca 1-3. minden hónap harmadik hétfõjén. hétfõn) a Szérûskert utcai általános iskolában (Szérûskert utca 40.) Havadi Elza minden hónap elsõ hétfõjén 16-18 óra között (ha ünnepre esik. 11. 1.2011/8. 9. Pappné Dr. Az MSZP-frakció képviselõinek fogadóórái Czeglédy Gergõ (kompenzációs listáról) Kiss László (kompenzációs listáról) Dr. A fogadóórára elõzetesen be kell jelentkezni idõpont-egyeztetés miatt. kerületi Jobbik irodában (Kabar utca 11. elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon. szám Fogadóórák – Szakbizottságok 25 A Fidesz-KDNP-frakció képviselõinek fogadóórái Vk. 15. 2. szám alatt. 4.30 óra között a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban (Kerék utca 18-20.30-17. (Fidesz iroda).) Dr.) Szepessy Tamás minden hónap harmadik szerdáján 16-18 óra között a Fidesz irodában (Kaszásdûlõ utca 7. Laukonidesz Lilla minden hónap második csütörtökén 18-19 óra között a Fidesz irodában (Hímzõ utca 1. 17-tõl 18 óráig a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2. 10. 8. 3. 7. Simonka Csaba (kompenzációs listáról) elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon.) minden hónap elsõ szerdáján 17-tõl 19 óráig a III.) Elõzetes egyeztetés alapján más idõpont is kérhetõ: 06-30-377-1857. szám alatt.). a Mókus utca 1-3. elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon.30 óra között az Árpád Gimnáziumban (Nagyszombat utca 19.) Sáringer Kálmán minden hónap elsõ keddjén 17-18 óra között (telefonos egyeztetés szükséges: 06-30-514-9852) a Táborhegyi úti Népházban (Toronya utca 33.) Menczer Erzsébet minden hónap elsõ csütörtökén 16-18 óra között a Fidesz irodában (Kaszásdûlõ utca 7. A képviselõ-testület állandó bizottságai . a Mókus utca 1-3. 14. 5.) Baumann Irén Erzsébet minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óra között a Platán Könyvtárban (Arató Emil tér 1. 16. 13.) Kelemen Viktória minden hónap elsõ keddjén 18-19 óra között a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) Puskás Péter minden hónap elsõ hétfõjén 18-19 óra között (telefonos egyeztetés szükséges: 437-8688) a Csillaghegyi Általános Iskolában (Dózsa György utca 42. minden hónap utolsó csütörtökén 16. Horváth László minden hónap harmadik hétfõjén 17. 12. Nagy Judit minden hónap elsõ szerdáján 18-19 óra idén januártól új helyszínen: Hímzõ u. szám alatt. Képviselõ Laczkó Szilvia Csapó Harold Gábor Désiné Németh Éva Idõpont és helyszín minden hónap elsõ hétfõjén 16-18 óra között a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2.) minden hónap elsõ keddjén 18-19 óra között a Gázgyári lakótelep gondnoki irodájában. 6.) Kemény Krisztina minden hónap második keddjén 18-19 óra között a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.

26 Pályázat 2011/8. szám Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére .

sorok megfejtése. Óriás csengettyûd. Obama keresztneve. fordítva. 36. Netes barát. Osztrák. Jutalmuk nyereménykönyv. Régi súlymérték. Iktatok. 20. 38. 46. A protaktínium vegyjele. 42. 18. Véka egynemû betûi. 22. Afrikai fõváros. 7. Részben beordít. 25. Fizikai fogalom. Hajítá. 11. Pl. Orosz repülõgéptípus. A. 29. Brit film címe volt. Névelõs elõvárosi vasút. 40. O. Újságírói ágazat. 36. Szoborrész! 6. 31. 13. Az idézet második sora (zárt betûk: Á.). Sérülés után keletkezik. Az erbium vegyjele. Orosz repülõgép típusjele. Rövid doktor! 49. amiért elnézést kérünk olvasóinktól. E.. Cink és uránium. 54.2011/8. A. Beküldendõ a vízszintes 1. 26. … mark. mint. 19. 57. svéd és máltai autók jele. Részben felesket! 56. Londoni név. Fordított réteges sütit. E napi. A hét vezér egyike.). A xenon és asztácium vegyjele. S. 15. Tengeri lény fogazata. R. Megkevert síp! 55. 44. Sütéssel foglalkozik. Francia város. Igen nagy. 51. Tölgyfa termése. 4. 23. 53. melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. 55. 13. Szentendrei út 32. Rajzfilmes kis róka. olasz mûsorszóró. 34. Apó betûi. 50. és a függõleges 13. Hangfekvés. 5. szám Szabadidõ 27 Tavaszi vers Rejtvényünkben Petõfi Sándor: Ki a szabadba! címû versébõl idézünk. Ebbe az irányba. 32. FÜGGÕLEGES: 2. Méhecske teszi. T. Latin rész! Ipacs László A megfejtéseket az 1035 Bp. 52. 12. 3. 41. Légiposta egyik idegen neve. 8. 33. A. 39. 47. Elõzõ számunkban technikai hiba miatt rossz rejtvényháló jelent meg. Anynyi. Kis Anikó. Azonos magánhangzók. 19. 47a. Hölgyeknek kijár. L. … uno. a víz. Egy darabig meglóbál. Kémiai fogalom. A hibás rejtvényháló nem okozott akadályt két lelkes olvasónknak: Gálfi Lászlóné és Ollé Katalin elkészítette a szöveghez a hálót és helyes megfejtést küldött be. 16. Szédít. szám alá nyílt levelezõlapon május 4-ig várjuk. Napszak. . Görög filozófus volt. Visszavarr! 30. Baki. Névelõs polinéziai nép. N. X. Tartsd. 38. Menemotechnikai rész! 14. Fordított névelõ. 27. 37. Somogyi helység. Svéd és máltai autók jele. A helyes megfejtést beküldõk között nyereménykönyvet sorsolunk ki. VÍZSZINTES: Az idézet elsõ sora (zárt betûk K. 43. 24. 48. 21. 46. 28. 35. 51. 28. 9. Azonos magánhangzók. 58. 17. Az elsõ atombombát szállító repülõgép (Gay). 23. 35.

hogy a hozzánk járó fiatalok szorgalmasak és jól érzik itt magukat. Berényi Laura és Davidovics Edit kiváló játékosok. Egyelõre a Bárczi Géza és a Medgyessy Ferenc Általános Iskola tornatermében kilenc asztalon pattog a labda. hogy sikerült megvalósítani régen dédelgetett tervemet. Mi abban segítünk. . hogy a tehetséges játékosokat edzéseinken továbbképezzük. Az edzések mellett gyakran nyílik lehetõség a tudás lemérésére. ahol szervezett keretek között pingpongozhatnak a fiatalok.) Kép és szöveg: Lovas A. az egyesület ügyvezetõ elnöke. H úsz év bizony hosszú idõ. emellett szeretik a gyerekeket. akkor szûnt meg az addig eredményesen mûködõ Statisztika SE Óbudára kihelyezett szakosztálya.Az asztalitenisz a kerületi Di- Egyre bõvül az asztalitenisz szakosztály . jól ismerik a szakmát. serdülõ. jelenleg 60 asztalitenisz barátnak biztosít rendszeres edzés.értékelte a jelenlegi helyzetet Kelen Balázs. A képzettebb játékosok rendszere- sen indulnak a Budapest Bajnokság egyéni és csapat versenyein. szám Asztalitenisz Kaucsuklabda bûvölõk ákolimpia egyik kedvelt száma. Négy korcsoportban (gyerek. Edzéseinket elhivatott. a nyüzsgõ szakosztályi élet azt bizonyítja. . így jobb eséllyel indulhatnak a budapesti vagy akár az Országos Diákolimpia döntõjében. Harmadik edzõként magam is részt veszek az oktatásban és megelégedéssel tapasztalom. jó körülmények között tölthetik szabadidejüket az egyetlen óbudai szakosztályban. ifi) mintegy hatvan lány és fiú vesz részt a szakosztályi munkában. A nagyobbak heti 2-szer másfél. de igény lenne további teremlehetõségekre is. A csillaghegyi klubban egyre többen és egyre ügyesebben bûvölik a kis kaucsuklabdát. (Bõvebb felvilágosítás a www. A szakosztály 2009-es megalakulása óta egyre „izmosodik”. ahova amatõr játékosokat is meghívnak. akik szeretnének bekapcsolódni a szakosztály munkájába.hu weboldalon és a +36-70314-0021-es telefonszámon. hogy érdemes volt felkarolni a sportágat . Azok a fiatalok. rutinos szakemberek vezetik. A kerületben régen sikeres. Sport 2011/8. újonc. nagy létszámmal és megfelelõ színvonalon zajlanak a versenyek. Most a CSMSZ SE az egyetlen klub.Örülök. ám húsz éve teljesen elfelejtett asztalitenisz szakág született újjá a CSMSZ SE bábáskodásával.csillaghegysport.28 A tenisz mellett egy újabb népszerû sportágat karolt fel a Csillaghegyi Mozgás és Szabadidõ SE.és versenyzési lehetõséget. a kisebbek 2-sze egy órát gyakorolnak. a legnagyobb létszámú vetélkedõt a háziversenyek jelentik. azóta nem talált gazdára a sportág.

A 248 ezer 22 forintot bérleti díjakra és tárgyi eszközök beszerzésére használták fel. Cs. hogy az „off-road” sportokban kevésbé járatos versenyzõk is élvezettel teljesítsék a kijelölt távot. A z esemény története során sok mindent „megélt”: elsõ alkalommal havazás.hu honlapon tájékozódhat. illetve a 06-20-968-3685-ös telefonszámon kérhetõ. A szervezõk minden korosztálynak kínálnak programot és indulási lehetõséget: hosszabb és rövidebb távokon egyaránt rajthoz állhatnak a nevezõk. hogy Mocsárosdûlõre szükség van. a felsõsök és a középiskolások külön-külön mérhetik össze erejüket. május 8-án Visegrádra evezhetnek a jelentkezõk. A mozogni vágyók 10 folyamkilométert is evezhetnek.hu E-mail címe: ose@ose.) • A Madarak és Fák Napján. akiknek mintegy 35 folyamkilométert kell „lelapátolniuk”. Az egyesület honlapja: www. aki ez idõ alatt a legtöbb kört teljesítette.és lövészversenyt tartanak április 30-án. Mindezekkel párhuzamosan egész napos kosárlabda-versenyt tartott a szervezõ csapat az AME pihenõparkjában. gazdag programkínálattal várják az érdeklõdõket római-parti vízi telepükön. több alkalommal. A részvételi díj 2 ezer forint. Cs. egy évvel ezelõtt erõs napsütés. Idén újdonságként dombfutás és gyerekfutam is lesz. A terepviszonyok lehetõvé tették. A Samsung Olimpiai Zöld Fesztiválon sportbemutatók. szám Sport – Hirdetés 29 Indul a vízisport évad Az egyesület vezetõi minden héten más és más. mely 1 óra hosszat tartott. Sz. számos mozgási lehetõséggel várták az érdeklõdõket az Óbudai Terepfesztivál szervezõi Mocsárosdûlõre április 9-én. Itt az lett a gyõztes. (Az egyesület asztalitenisz. majd ismét 2 kilométer futásból állt.hu oldalon található. idén pedig a böjti szelek „emelték” a verseny nehézségi fokát. tenisz és nyári táborozási programjáról a www. A megmérettetéseket megelõzte a „Futás és Ke- FOTÓK: ANTAL ISTVÁN rékpározás a Mocsárosért”-program. A z egész napos sportprogramok sorában a kerékpározástól a terepfutáson át a nordic walkingig és a gyalogtúráig sok minden megtalálható. utóbbiban az alsó tagozatosok. (Az eseményrõl bõvebb információ a www.) Mocsárosdûlõért futottak és kerekeztek Rendkívül változatos programokkal. D arts. • A hagyományos évadnyitó rendezvényt szabad sportnap kíséri május 1-jén. annak természeti értékeit meg kell õrizni. A duatlont MTBverseny követte.csillaghegysport. zenei programok és kiállítók is várják az érdeklõdõket.2011/8. 14 kilométer kerékpározásból. akik személyi jövedelemadójuk 1 százalékát az egyesületnek ajánlották fel. 1 % 1% 1 % A Csillaghegyi Mozgás és Szabadidõ SE vezetõsége köszönetet mond mindazoknak. • Óvodásoknak és iskolásoknak rendeznek „gályaprogramot” május 2-tól június 8-ig. Bõvebb információ a 240-3353-as. Az eseményhez teljesítménytúra és terepfutás is kapcsolódott a közeli hegyeken.ose. A terepduatlon 4 kilométer futásból.hu) Sz.) .futanet. Sportfesztivál a Hármashatár-hegyen Immár második alkalommal rendezi május 1-jén a Budapest Sportiroda a Samsung Olimpia Zöld Fesztivált a Hármashatár-hegyen. melyen a résztvevõk kifejezhették. (Az eddig felsorolt programok díjmentesek. (Az egyesület címe: Rozgonyi Piroska utca 28.

és bejelentkezhetnek ingyenes tanácsadásra. ajándéktárgy vásár. Telefon: 243-8639. T arlós István fõpolgármester a zsúfolásig telt Klauzál téren úgy fogalmazott: emlé- kezni és emlékeztetni. Novák Elõd és Vona Gábor elõadásai. (Cím: Fõ tér 2. dr. a Hímzõ utca 1. Tel. Lenhardt Balázs. május 1-jén Romantikus Erõszak. múltidézés a Kecskés zenekar elõadásában. Idõsebbek is elkezdhetik” címû tanfolyamára.30 Hírforgó – Információk 2011/8. Fellépett többek között a Hot Jazz Band.hu) Sz. Tósoky Balázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén (legközelebb május 3-án) 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király útja 13-15. Havadi Elza önkormányzati képviselõ. Kárpát Dániel. egymást tisztelni kell. FANKADELI és ISMERÕS ARCOK. (Jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-30-221-4938-as telefonszámon. Sok kérdés merült fel a határon túl élõ magyarok szavazati jogával. Dr.Az est házigazdája Kemény Krisztina önkormányzati képviselõ. S „Braunhaxler” hírek • Tanulmányutat szervez május 28-án DobogókõEsztergom-Visegrád-Dunabogdányba a „Braunhaxler” Egyesület. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5. érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájában.szerelõi folyamatosan ellenõrzik az utcák világítását.és Közvilágítási Kft.: 367-8791.hjf. szám Fidesz Filmklub Török Ferenc: Apacsok címû alkotását láthatják a Fidesz Filmklub következõ elõadásán. önvédelmi bemutatók. A filmre kedvezményes áron (500 forint) igényelhetõk jegyek a Fidesz 4-es választókerületi irodájában (Hímzõ utca 1. Németh Zsuzsannának. Cs.-május 1.) zabó Krisztina. szám alatti Jobbik irodában. Az esemény védnökei: Menczer Erzsébet országgyûlési képviselõ és Tarlós István Budapest fõpolgármestere. Koncertek 15 órától: április 30-án Varga B. amelyrõl a történelemkönyvek is hallgattak. a 3-as parlamenti körzetben dr. Egyúttal szándéknyilatkozatot fogalmaznak meg a jövõbeni együttmûködés kialakítására. kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselõinek fogadóórái: minden hónap elsõ szerdáján (telefonos egyeztetés nem szükséges) 8-tól 12 óráig Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának testületi irodájában.hu email címen lehet jelezni. a Fõ és a Szentlélek térre.). (Részletek és jelentkezés: Neubrandt Olginál a 06-30221-4938-as telefonszámon.karpat. de a hibák gyorsabb kijavítása érdekében a lakosság bejelentése nélkülözhetetlen. FOTÓ: ANTAL ISTVÁN A Tavaszi Jazz & Borfesztiválon április 8-tól 10-ig várták a kulturált borfogyasztást és az igényes jazz mûfajt kedvelõket Óbuda szívébe. Szegedi Csanád.). a Politikusképzõ Iskola vezetõje április 9-én az alkotmányozás kulcsszereplõjét hívta körünkbe. A SISZA Politikusképzõ Iskolában Gulyás Gergely. az Urbán Orsolya Trió és a Benko Dixieland Trió Ingyenes tanácsadások • A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásából. a SISZA Politikusképzõ Iskola hallgatója Fenti címmel tartanak konferenciát május 9-én a Harsányi János Fõiskolán. . a kandeláberek épségét. a Széll Kálmán-tervvel és a közpénzek védelmével kapcsolatban. május 19-én 18 órától a Palace EuroCenter moziban (Bécsi út 154. valamint az államigazgatás képviselõinek részvételével.) Fogadóóra Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik Magyarországért Mozgalom) országgyûlési képviselõ fogadóóráját minden páros hét péntekén 16 órától tartja a Kabar utca 11. Az új alaptörvény fontosságáról Konferencia a Kárpátnyúlni. Tudjuk jól. Tanácsadás személyesen: a hónap 3.). A Budapesti Dísz. de most van egy medence turizmusáról történelmi lehetõség. Jobbik Nemzeti Majális Hajógyári-sziget. a romastratégiával.hu. TRANSYLMANIA és LORD. FOGADÓÓRÁK. 9 órától: reggelizzen együtt Vona Gáborral és több jobbikos országgyûlési képviselõvel! 10 órától: „Harcolunk minden fronton” címmel Hegedûs Lóránt. Volner János. Kaszásdûlõ utca 7. hogy együtt okuljunk történelmünk leggyalázatosabb eseményébõl. Az Élet Menete Több ezren vettek részt április 17-én az Élet Menetén. TeleCentrumában a 238-3838-as vagy kizárólag munkaidõben a 289-4070-es telefonszámon és a bdk@bdk. Programok napközben: gyermekfoglalkozás. alatt. Pethõ László ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján (legközelebb május 4-én) 16-tól 18 óráig ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi irodájában.30 órától: ökumenikus istentisztelet. hogy felmérjék a Kárpát-medence örökségturizmusának lehetséges erõforrásait. melyen fáklyás felvonulással emlékeztek a holokauszt áldozataira. vagy a 06-20-200-0017-es telefonszámon. Események 8. A III. illetve külön idõpont egyeztetésére is mód van: z.). szakemberek. Közvilágítási hibák bejelentése A közvilágítási hibákat jelenleg az Elektromos Mûvek Nyrt. kulturális tanácsnok. aki a rendszerváltozás óta eltelt idõrõl.daniel @jobbik.) • A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. nemzeti vendéglátás. Részletes programleírás és jelentkezési lap megtalálható a Harsányi János Fõiskola honlapján: www. április 30. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik szerdáján (legközelebb május 18-án) 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5. a hazai vezetõ kutatók. vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.) • Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek. és amely évtizedeken át tabunak számított. Tamás. „Ismerkedés a számítógéppel és az internettel. Az Alkotmánybíróságot érintõ kérdéseket és az új önkormányzati törvényt firtatták leginkább a hallgatók.) • A „Braunhaxler” Egyesület várja az érdeklõdõket a május 31-én induló. (Bejelentkezés nem szükséges. hogy kellõ támogatottság hiányában egy korábbi kormány sem mert az Alkotmányhoz A rendezvény célja. az alkotmányozás szükségességérõl beszélt.) tart ingyenes jogsegélyt. jelenlegi helyzetét a határon túli szakértõk. hogy megalkossuk minden ember Alkotmányát. Zs. (Cím: 1033 Budapest. abból az emberirtásból. (Cím: Bécsi út 324. Morvai Krisztina. az alkotmány-elõkészítõ bizottság alelnöke beszélt az alaptörvény fontosságáról.

április 30-cal zárul.. (Adószám: 18122370-2-41. Bp. háztartási gép.2011/8. melyeket a megvalósítók vállaltak. javítása Idõseket segítenek az 1 %-kal Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény munkáját támogató alapítványok közleménye. Két percre a busztól (86.. Rákóczi Ferenc út 177-179. V. álló) 100 000 Ft 1/4 (93×134mm. (új Szentendrei út) Tel. em. sportdobok készítése. a III. I. ajánlja fel adója 1 százalékát a Reménysugár az Idõsekért Alapítvány javára. munkahelyi szemléletformáló programok a GANDALF PRODUKCIÓ Kft. • Kérik. Kiadó: 1052 Bp.2/A-09/1-KMR-2010-0221. fekvõ) 100 000 Ft 1/2 (93×272mm.hu. hogy jó célra fordíthassuk! Bp. akár veszel: mindenképpen jót teszel! Megunt dolgaidat is hozd magaddal. és teremt számunkra rendszeres sportolási lehetõséget Szeretnél olcsón vásárolni úgy. A projekt azonosítószáma: TÁMOP-6. (Golipark). Szentendrei út 32. III. II.) Tíz szó fölött (legfeljebb 20 szóig) szavanként 200 Ft + áfa Végéhez érkezett az „Egészséges életmódra nevelõ. kerületi Önkormányzat lapja. és elkészült a pályázat.és dísztárgyak Kacagtató árak..-nél” projekt. Felelõs vezetõ: Borbás Gábor vezérigazgató . Számlaszám: 1201039800151180-00100009.1. 2. Számlaszám: 1070049543321302-51100005. KIPUFOGÓ KLINIKA Kipufogó dobok.) KIPUFOGÓK Katalizátorok felszerelése garanciával. Tel. Szerkesztõség. SZ: 9-15 Adománybolt Nonprofit Kft. sporteszköz. és ezek ismeretében került meghatározásra a projekt tartalma. lakásszépítõ használati. álló) 59 000 Ft 1/8 (93×65mm. játék. A projekt során megrendezett családi sportnap igen népszerû volt a munkatársak és családtagjaik körében. 267-0525. Árpád u. A projekt elõkészítõ fázisában felmérésre kerültek a célcsoport általános életviteli körülményei.000 Ft összegû támogatásban részesítette. és 2011. 235-0417. Perc u. III. egyéni egészségprogramok kidolgozása és végrehajtása segítségével. Tel/Fax:436-0356 http://www./fax: 430-1250. III. kerületi idõs emberekért! Kérik.000 példányban Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József Lapszerkesztõ: Klug Miklós Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft. Tel. 1212 Budapest. A projekt még három évig követi a célcsoport fizikai állapotát.000. A program 2010.: 430-1250. E-mail: obudaujsag@ecom.) • Tegyünk együtt a III. fekvõ) 39 000 Ft 1/16 (44×65mm. A projekt célja a munkatársak életminõségének javítása a személyre szabott. a HÉV-tõl. szerelése. fekvõ) 10 000 Ft Az árak az áfát (25%) nem tartalmazzák Színfelár: +25% Hátsó borító: +25% Negatív: +20% Elhelyezési felár: +20% Tervezési díj: +10% Apróhirdetés árak: 10 szóig 1900 Ft + áfa/alkalom Kiemelt apróhirdetés: 10 szóig 3 800 Ft + áfa/alkalom (Egy hirdetés minimum 10 szó. 18.hu Nyomás: Zrínyi Nyomda Zrt. ZÖLDKÁRTYA 1039.hu H-P: 8-17 óráig ÓBUDA. Az eredmények összesítése alapján a program végrehatása során teljesültek azok a számszerûsíthetõ célkitûzések. Nyitva tartás: H-P: 10-18. november 1-jén indult. megjelenik 68. A projektet az Európai Szociális alap 10.kipufogo. BRUTUS kipufogók. Váci u. szám Hirdetés – Közérdekû 31 Hirdessen az Óbuda Újságban! 66 700 példány . garantált börzehangulat! Akár adsz.minden postaládában! impress. vagy hasznos hétköznapi dolgokat jó áron? Mostantól mindez idehaza sem akadály! MEGNYÍLT!!! MEGNYÍLT!!! MEGNYÍLT!!! Budaszíve Adománybolt Félpénzen vehetsz ./fax: 411-0266. hogy azzal másokat is segíthess? Egyedit keresel. A cég rendszeres sportolási lehetõséget biztosított munkatársai részére bérelt sportkomplexumban. 206).Teljes szívvel adhatsz! Bútor. ajánlja fel adója 1 százalékát a Derûs Alkony Gondozóházban élõ idõs emberek életminõségének javítása érdekében tevékenykedõ Derûs Évekért Alapítvány javára.hirdet@freemail. 23. álló) 25 000 Ft 1/32 (44×31mm.: 240-5603. 267-0525 Hirdetési méretek Árak (oldal) (mm) fekete-fehér 1/1 (190×272mm) 200 000 Ft 1/2 (190×134mm. Tel. hirdetésszervezés: 1035 Bp. (Adószám: 18129621-1-41. A támogató közremûködõ szervezete az ESZA.