XVII. évfolyam 8.

szám Kedvezmények Óbuda Kártyával

Megjelenik kéthetente

2011. április 27.

Pályázat zöldfelületek gondozására

Indul a vízisport évad

7

Számos kedvezményben részesülhetnek a kártya használói, melyeket szolgáltatók, vendéglátóhelyek, üzletek biztosítanak.

20

Társasházaknak és lakásszövetkezeteknek hirdet zöldfelület gondozási pályázatot az önkormányzat.

29

Az Óbudai Sportegyesület Rozgonyi Piroska utcai vízitelepén május 1-jén évadnyitót tartanak, szabad sportnappal.

Fogyatékkal élõk egészségnapja

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Az Óbudai Egészségolimpiával két éve a legváltozatosabb eszközökkel arra ösztönzik a városrész lakosságát, hogy éljenek minél egészségesebb életet. A rendezvénysorozat különleges állomásához érkezett április 17-én, amikor a Fogyatékos Személyek Egészségnapját rendezték az akadálymentes Szent Margit Rendelõintézetben. F OLYTATÁS A 6. OLDALON

Bõvül az élelmezési program
Az Ételt az Életért Alapítvány 2004-ben költözött Csillaghegyre. Egy 2009 januárjában indult kerületi program fejlesztésével és bõvítésével a civil szervezet 2011ben már heti 5 alkalommal, napi 400 adag ételt oszt szét a kerületben.
RÉSZLETEK A 8. OLDALON

Programajánló a 2-5. oldalon

2

Önkormányzat

2011/8. szám

2011/8. szám

Önkormányzat

3

szám .4 Önkormányzat 2011/8.

2011/8. szám Önkormányzat 5 .

majd hozzátette: különösen nagy dolog ez akkor. OLDALRÓL Sporttal a sztereotípiák ellen . Az Egészségolimpia mely az EGT-Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával valósulhatott meg szervezésével ÓbudaBékásmegyer Önkormányzatának és a Szent Margit Rendelõintézetnek az volt a célja. elõadásokkal.Szerettük volna. Szõke László.6 Önkormányzat 2011/8.vagy mozgássérült embereknek van éppen elég bajuk. energiát.Akik eljöttek a Szent Margit Rendelõintézetbe. ha minél többen ráébrednek arra. ismeretterjesztõ cikkekkel segítették elõ az elmúlt két évben. mely a biciklivel való munkába járást ösztönzi. nem holmi önsanyargatás. sorsuk a saját kezükben van. hogy egészségük. hosszabb minõségi életet biztosíthat . Várszegi József. Mint kiemelte: nagy elismerés illeti paralimpikonjainkat. . valamint a pre- vencióra hívja fel a figyelmet. hallás. FOLYTATÁS AZ 1. A sport és a testmozgás kitûnõ alkalmat kínál arra.fogalmazott beszédében dr. az emésztõszervi és a mozgásszervi megbetegedések. hiszen õk elszántságuknak és kitartásuknak köszönhetõen valódi példaképek. Az óbudai akadálymentes helyszín nagyszerû példa arra.Ilyen verseny még nem volt a világon. valamint a magas vérnyomás bizonyultak. de mindenki számára komfortosan igénybe vehetõk igazán a fogyatékos személyek egészségolimpiájának létrehozásával váltak. Csilla Több mint 2 ezer ember vett részt a különbözõ szûrõvizsgálatokon az Óbudai Egészségolimpia tavaszi szûrésein és a Fogyatékos Személyek Egészségnapján. szám Eredményes tavaszt zárt az Óbudai Egészségolimpia Fogyatékkal élõk egészségnapja résztvevõnek. FOTÓ: ANTAL ISTVÁN FOTÓK: SÁNTA BALÁZS Tabáni István nagy sikerû koncertet adott Idén tavasszal is elindították azt a mozgalmat. A kezdeményezés az egészséges életmódra. hogy a lakosoknak segítsenek az egészségtudatos életmód elemeinek elsajátításában. a sport jelentõségére. ha eljutnak a vizsgálatokra. Hangsúlyozta: . az állapotrosszabbodás megelõzése érdekében. melyben nem másokat. hogy a fogyatékossággal élõ embereknek is szükségük van egészségük karbantartására. mely szerint a látás-. semhogy a szabadidõnek ezt a küzdelmes eltöltését válasszák. így több erõt. A rendezvények végig nyitottak voltak. a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fogyatékosságügyi fõosztályának vezetõje a megelõzés fontosságát hangsúlyozta. Mindezt szûrésekkel. ha az ember valamilyen fogyatékossággal kénytelen együtt élni. hogy az egészséges életvitel örömteli tud lenni. A programot Egészségolimpiának nevezték el. valamint azt. jókedvet. A leggyakoribb problémának az urológiai. sport programokkal. Sz. hanem önmagát kellett legyõznie minden Óbuda példát mutatott Dr. tanácsadásokkal. Ez csak akkor lehetséges. Ha felismerik.mondta elöljáróban Puskás Péter alpolgármester. Bringázz a munkába! elnevezéssel . kvíz-játékokkal. a Szent Margit Rendelõintézet ügyvezetõ igazgatója. hogy általa sikerüljön valamit lebontani a sokakban kialakult sztereotípiából. már megtették az elsõ lépést egészségükért . hogy ilyen és ehhez hasonló rendezvényekkel egyaránt nyitottabbá tehetõk a fogyatékos emberek és a többségi társadalom tagjai is.

Ez a gyakorlatban azt jelenti. tevékenységével színesíti és pozitívan befolyásolja a városrész kulturális életét. nemcsak a központjuknak mondható III. kerü- letben lakó polgárok különbözõ kedvezményekre és szolgáltatásokra szereznek jogosultságot. és a kártyaelfogadó-helyek száma több mint száz legyen hangsúlyozta Puskás Péter. május 28-ai ülésén alapította Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Óbuda Kultúrájáért Díjat abból a célból. Elegendõ 5 évnek eltelnie ehhez. ha valaki egy olyan élelmiszerboltban vásárol. melyeket a városrészben lévõ szolgáltatók. 2003. A néptáncegyüttes idén ünnepli alapításának harmincadik évfordulóját. a többi. hanem egész Gyertyagyújtás a katyni áldozatok emlékmûvénél Utcanévadás A Fõvárosi Közgyûlés módosította az utcanévadás szabályait. hogy a következõ egy év alatt a kerület lakosságának legalább fele rendelkezzen Óbuda Kártyával. május 7-én veheti át a díjazott . Idõpont-egyeztetés miatt a fogadóórára elõzetesen be kell jelentkezni a 367-8791es telefonszámon. a katyni áldozatok emléknapján. amíg valakirõl halála után utcát nevezhetnek el.hu honlapon. A részletekrõl Puskás Péter (FideszKDNP) alpolgármester tájékoztatott. melyben a kártya-tulajdonosok egyszerre több cégnél lesznek jogosultak kedvezmények igénybevételére. A III. kerületben. A díj odaítélésérõl a kulturális. szám alatti Fidesz irodában. hogy a kártya használóinak. a békásmegyeri lakótelepen. Például. április 7-ei ülésén jóváhagyta az Óbuda Kártya elnevezésû hûségprogram-rendszer kialakítását. A kártyákat nem az egyes szolgáltatók. amely kártyaelfogadó-hely. számú egyéni választókerület) országgyûlési és önkormányzati képviselõ minden hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart fogadóórát a Kaszásdûlõ utca 7. szám Önkormányzat 7 Egy év múlva a helyi lakosok fele rendelkezhet hûségkártyával Kedvezményes szolgáltatások Óbuda Kártyával A képviselõ-testület. 8 személyre és 2 csoportra. . • Menczer Erzsébet (3. vásárlásaik után pontokat írnak jóvá. közmûvelõdési. Óvodai beíratás A III. kulturális és kisebbségi bizottság elnökétõl. Egyhangúlag ítélték oda az elismerést Óbuda Kultúrájáért Díj a Kincsõ Néptáncegyüttesnek Nyolc évvel ezelõtt. egyébként belépti díjas koncertre. üzletek biztosítanak a jövõben. szerdán jelenik meg! Újságunk korábbi számai is olvashatók a www. . számú egyéni választókerület) elõzetes bejelentkezés alapján tartja fogadóóráját. További információért hívja a polgármesteri titkárságot a 437-8696-os telefonszámon. kerületi óvodákba május 2-tõl 6-ig írathatják be gyermekeiket szüleik. Ennek értelmében egyhangúlag ítéltük oda az elismerést a Kincsõ Néptáncegyüttesnek. .A megadott határidõig 12 érvényes jelölés érkezett. amellyel számos szolgáltatás vehetõ igénybe. a program mûködtetõje bocsátja ki. Az új rendelet értelmében nem kell 25 évet várni. A kártya használói a tervek szerint számos kedvezményben részesülhetnek. a Néptánc Antológiára. Budapesten. Szeberényi Cs. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezésére április 13-án. mellyel a III. az így megszerzett pontjaiból adott esetben ingye- nesen ellátogathat egy. hogy elismerje. Cs. mindemellett az Ifjúés a Kis Kincsõ Együttes a múlt évi versenyek alapján bejutott az ország 12 legjobb együtte- se közé.2011/8. ha- nem a városrész. Országgyûlési képviselõk fogadóórái • Bús Balázs polgármester és országgyûlési képviselõ (4. Mindez egy olyan speciális rendszer. a civil. Az idei költségvetésben 15 millió forintot különített el a képviselõ-testület erre a célra.obuda. megadott termékekre vagy szolgáltatásokra válthatnak be. A célunk az. civil és kisebbségi bizottság javaslatának figyelembevételével a képviselõ-testület április 7-ei ülésén született döntés.tudtuk meg Kemény Krisztinától (Fidesz-KDNP). Sz. Ezzel egy olyan speciális rendszer alakul ki. közgyûjteményi területen dolgozó és alkotó szakemberek tevékenységét. Az Óbuda Kultúrájáért Díjat. Megjelenésünk FOTÓ: ANTAL ISTVÁN A Wysocki Légió Hagyományõrzõ Egyesület és a III. Alapja a hûségkártya-program. vendéglátóhelyek. A nemzetközi hírû csoport három évtizede folytat kiemelkedõ kultúraközvetítõ.A Fidesz-KDNP választási programjában szerepelt az Óbuda Kártya bevezetése. hagyományápoló tevékenységet Turcsánné Horváth Annamária vezetésével. lehetõséget biztosítva a kerületben lévõ valamennyi cégnek és szolgáltatónak a bekapcsolódáshoz. önkormányzat által másoknak odaítélt elismeréssel együtt a Kerület Napján. melyeket meghatározott helyeken. gyertyagyújtással emlékeztek az áldozatokra a Nagyszombat utcai katyni mártírok parkjában Lapunk következõ száma május 11-én. Az együttes rendszeresen fellép az önkormányzat rendezvényein. jutalmazza a kerület kulturális életének alakulásához kiemelkedõen hozzájáruló mûvészek. kerületben élõknek négy korosztályban biztosít lehetõséget az igényes közösségi együttlétre.

. A III. kerületi embereket szerették volna elérni. akkor a megtakarított pénzösszegbõl képes tartozását törleszteni. . munkanélkü- Esélyegyenlõség az ügyintézésben A fogyatékkal élõknek gyakran még az is gondot okoz. illetve szükséges a fûtéskorszerûsítés és az épület gépészeti felújítása is. Az ingyenes szállításra vonatkozó igényeket a Támogató Szolgálat 2402248-as telefonszámán lehet jelezni. A módszertani munka során foglalkoztunk étkeztetéssel. Új szolgáltatásként pedig több gyüleke- zetnek segítettünk beindítani az idõsek nappali ellátását. A szolgáltatás igénybevételének feltétele az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központba legalább 2 munkanappal elõre történõ elõzetes bejelentkezés. Tapasztalataim szerint õk hidat képeznek a társadalom és a fogyatékos emberek között. Kísérleti jelleggel étkeztetési programot indítottak a térség- ben. A fogyatékosok ellátásában 2005 óta veszek részt. így ha az étkezése megoldódik. valamint a hátrányos helyzetekbõl adódó egyenlõtlenségek csökkentése mellett. Domi Zsuzsa . Így merült fel az az elképzelés. De biztosan vannak olyan ötletei is. hogy eljussanak a hivatalokba. pelenkát megvásárolni. a családok. A Családgondozó Szolgálat a program kezdetekor az 1200 érintett közül a 300 leginkább rászoruló kerületi lakost választotta ki. házi segítségnyújtással.Folyamatosan szeretném javítani az ellátás feltételeit. amelyekhez szükségesek anyagi források… . minõségi ételt beszerezni. Mára ez a program heti 5 napon át két helyszínen zajlik. Eddig Szarvason éltem. ha ügyintézni kényszerülnek. R égi vágyuk volt. Ebben a példás együttmûködési rendszerben az alapítvány a sokgyermekes családok. hogy az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Támogató Szolgálatának közremûködésével önkormányzatunk a fogyatékos személyek részére. akik 100 fogyatékos ellátásáért felelõsek. Idén végzek az ELTE pedagógiai-szakpszichológus szakán. szenvedélybetegek közösségi ellátásával.8 Szociális 2011/8. Jelenleg 32 munkatárs dolgozik az intézményben.Honnan érkezik a központba? . A családgondozók szerint az igénybevevõk 80 százaléka az anyagi nehézségek miatt igé- nyel támogatást. s immár 400 személy részére. illetve a családsegítõ munkatársainak megítélése alapján a kerületben leginkább nélkülözésben élõ rászorulók alkotják. másrészt pedig még több embert tudnánk munkához juttatni. hivatali ügyintézéshez a polgármesteri hivatalba történõ eljutásuk megszervezésé- vel segítséget nyújtson mondta Kelemen Viktória. nyugdíjasok. illetve a létminimum alatt élõ emberek étellel való ellátásával foglalkozik. De ugyanilyen fontosnak tartom a szociális foglalkoztatás kiterjesztését. Ezzel egyrészt bevételre tennénk szert. szociális és lakásgazdálkodási bizottság elnöke. Éppen ezért minél több önkéntest vonnék be a tevékenységünkbe. hogy mind jobban elfogadtassuk a társadalommal ezeket az embereket. de nem képesek maguknak tápláló. Az Evangélikus Egyház által mûködtetett szociális intézmények módszertani központját vezettem 20072009 között.Tekintettel a hivatal ügyfélfogadási rendjére a fogyatékosok polgármesteri hivatalba történõ térítésmentes szállítását heti egy alkalommal. Természetesen a tervek megvalósításába szponzorokat is szívesen fogadnék. . Az idõsek. akik ugyan nem éheznek. az egészségügyi. a fogyatékkal élõk gondozása a kerületi és fõvárosi intézmények jóvoltából szintén színvonalasan zajlik.Mindenekelõtt ellátott-barát intézményt szeretnék építeni. Agondozottak hozzátartozóival is szorosabbra szeretném fûzni a kapcsolatot.Végzettségem szerint pszichológus vagyok. . Zs. Terveim szerint pályázatok révén lehetne fejleszteni az épületet és a tárgyi környezetet egyaránt. A pozícióra kiírt pályázat nyertese Janurikné Csonka Erika. liek.Az eddig felsoroltak nem igényelnek plusz pénzt. másrészrõl minimálisra csökkenti a szolgálati autó várakozási idejét. Öszszetételét tekintve családok. Elképzelhetõnek tartom újabb munkaterületek felvállalását.Milyen tervekkel jön Óbudára? . kerületi önkormányzatnál segítenek ezen a problémán. mely egyrészrõl lehetõséget ad a hivatal számára a felkészülésre. Az igénybevevõk köre kizárólag a kerületi lakosságból kerül ki. leszázalékoltak. Bús Balázs polgármester jóváhagyásával és az önkormányzat közremûködésével elsõként ezeket a III. hogy a létminimum alatt élõ családokon is segíthessenek.Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata szociális szolgáltatásai helyi igényeknek és jogszabályi elõírásoknak megfelelõ bõvítése kapcsán elkötelezett a fogyatékos személyek esélyegyenlõségének javítása. A cél az. a hajléktalan-ellátás területén fõleg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nyújt széles körû szolgáltatást. a már mûködõ nyomdaipari részleg bõvítéseként. Vannak. kerület vezetésével az ügyben. szerdán tudjuk biztosítani. akiknek heti egy alkalommal adott meleg ételt. . Így az alapszolgáltatásban és a módszertani munkában egyaránt tapasztalatokat szereztem. szám Egyre több a rászoruló Bõvül az élelmezési program Óbudán. Domi Ellátott-barát intézmény Május 1-jétõl új igazgatója lesz az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központnak. D. A családgondozókhoz fordulók között sokaknak ez az egyetlen lehetõsége a napi egy- szeri meleg ételre. vagy a gyakran luxuscikknek számító gyógyszert. Az Ételt az Életért Alapítvány 2008-ban tárgyalásokat kezdeményezett a III.

Karga Bt. az Aktív Passzív Stúdió Kft. A korszerû segédeszközök hiánya nemcsak életminõségüket rontja. A fesztivál második napján Liszt Ferenc mûvészi pályája és mûvei álltak a programok középpontjában. Széll András. . mely a Kiskorona Galériában május 12-ig tekinthetõ meg. Értesülés friss pályázatokról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerületi vállalkozók részére elektronikus levelezési listát mûködtet.Gabula András. Domi Zs. az építkezés ütemezésérõl elmondta. J övõ év decemberére várható Magyarország elsõ passzívházként mûködõ szociális intézményének. szám Szociális – Önkormányzat 9 Készülnek a tervek a lakóotthonhoz Energiatámogatás rászorulóknak A HÉRA Alapítvány 1991 óta foglalkozik olyan. tel. népdalokat adott elõ. szociálisan rászoruló energiafogyasztók támogatásával. a végleges építési terv augusztusra várható. A több passzívház épületet tervezõ kft.130. tehát a rászorultak nem kapják kézhez a pénzt. zs. . Légkomfort Kft. és milyen eljárással.hu. a darmstadti passzívház intézet által minõsített építész és csapata vállalta díjmentesen. Tavaly az alapítvány kuratóriuma 1104 pályá- zó közüzemi számláján összesen 18.000 forintot írt jóvá. irányítója szerint 2012 karácsonyát már új otthonukban ünnepelhetik a lakók. hogy mely cégek lesznek a fõ támogatók. Kossuth-díjas színmûvész tolmácsolásában. . A különleges épület tervezését SinórosSzabó Balázs. A tervezõcsapat ötleteket meríthet a passzívház lakóotthon tervezésére kiírt országos hallgatói pályázatra beérkezõ tervekbõl is. hogy még mindig sokan vannak. Budapesti Távhõszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság számláján írják jóvá. Eddig a közüzemi számlákon jelent meg a támogatás. Sz.500 forint összegû támogatás megállapítása van folyamatban. a Magyar Kultúra Lovagja székely és magyar népmeséket. Bacsi János. akiknek szükségük van ilyen korszerû eszközökre az önálló életvitelhez. illetve jelenleg 273 pályázó kérelmére 3. Az Európában is mûködõ egyház tavaly már megajándékozta a szociálisan rászoruló mozgáskorlátozott embereket. írjon a következõ e-mail címre: kiss. szociális és lakásgazdálkodási bizottság elnöke. az egészségügyi. ugyanennyi kerekes székkel. József Attila-díjas író. A lakóotthon új utat mutat a szociális intézményeknek a fenntarthatóság és az üzemeltetési költségek csökkentése tekintetében. A fõként a kistelepüléseken élõ fogyatékos emberek segédeszköz-ellátása igen alacsony szín- FOTÓ: ANTAL ISTVÁN vonalú. Az alapítvány a pályázatokat az odaítélt támogatási összeg 10 százalékának befizetését követõen tudja finanszírozni. publicista. z Egyesült Államok-beli Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházától idén ismét 250 mechanikus kerekes széket és egyéb gyógyászati segédeszközt kaptak a magyar mozgássérült emberek. József Attila elõtt tisztelgett a Magyar Elektrográfiai Társaság 32 mûvésze a „JA 32” címû kiállítással. Az amerikaiak számára világossá vált. melyen keresztül e-mailben értesülhetnek az õket érintõ aktuális országos pályázatokról. hanem a számlájukat egyenlíti ki vele az alapítvány. A koncert bevételén felül az építkezés megvalósítására továbbra is felajánlások és adományok érkeznek a szervezõ Nem Adom Fel Alapítványhoz. a III. Cs. melynek alapján összeállítják a pályázatban támogatásra javasoltak jegyzékét. A Zenemûvészeti Egyetem három kiváló tehetsége. Összefogás a fogyatékossággal élõkért 250 kerekes szék mozgáskorlátozottaknak A Tavaszi fesztivál az idõsek klubjaiban Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Kiskorona utcai Idõsek Klubjában április 11-én. Az önkormányzat és az alapítvány közötti megállapodás értelmében a benyújtott támogatási igényt a Fõtáv Zrt. Faragó Laura. A támogatás kizárólag szociálisan rászoruló háztartás részére igényelhetõ. A magyar kultúra gyökereit jelentõ népköltészet gyöngyszemeit mutatta be a Margaréta Citerazenekar. (d. József Attila születésnapján hangzott el a költõ „A Dunánál” és az „Óda” címû verse Hegedûs D. mint idén. Sinóros-Szabó Balázs. Mint ismeretes.nikolett@obuda. vezetõje. Géza. Czébely Beáta és Beeri Barnabás adott virtuóz zongorakoncertet. és a jogosult számláján írják jóvá. akik az energiaárak növekedése miatt súlyos helyzetbe kerültek. ekkora dõl el ugyanis.Tegyei Gábor. A támogatás nyújtása pályázati rendszerben történik. a munkaerõpiacra való kijutásukat is gátolja. fogyatékos emberek számára épülõ lakóotthon átadása. a szociálisan rászorulók javára pályázatot az önkormányzat nyújthat be .773. az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény klubtagjai a Liszt Ferenc Mûveltségi Vetélkedõn adtak számot április 15-én a hetek óta tartó felkészülésükrõl az újonnan megnyílt Meggyfa utcai Idõsek Klubjában.: 437-8601. A tavaszi fesztivál zárásaként. kerületi önkormányzat egy békásmegyeri telekkel támogatja a kezdeményezést. Az átadó ünnepséget a San Marco utcai székhelyû Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségénél (MEOSZ) tartották április 15-én. de idén már kizárólag a távhõ számlán írhatják jóvá.) A z egyéni kérelmek összegyûjtését és szociális rászorultság szempontjából történõ vizsgálatát a polgármes- teri hivatal szociális szolgáltató fõosztálya végzi. A tavalyi „Jobb velünk a világ!” elnevezésû koncerten fogyatékos fiatalok 16 millió forintot gyûjtöttek össze sérült társaik számára egy lakóotthon megépítésére. A tervezõcsapat további tagjai: Ilt’ 98 Kft. Az irodalmi díjak több évtizedes történetét elemezte Szakolczay Lajos. Amennyiben szeretne rákerülni erre a listára és értesülni a friss pályázati lehetõségekrõl. a „Jobb velünk a világ!” címû rendezvény bevételeibõl. melynek különlegessége.2011/8.tájékoztatta lapunkat Kelemen Viktória. a társadalmi részvételüket. Az idén 30 éves Kincsõ Néptáncegyüttes kalotaszegi táncokat járt. hogy megépülése után várhatóan ez az épület lesz Magyarország elsõ passzívházként mûködõ szociális intézménye. hanem mobi- litásukat. anyagból épül fel a ház. a Költészet Napján kezdõdött a tavaszi fesztivál.

„Anyagcsere” címmel dr.) dr. ezen minden megjelent hozzászólhat az aktuális témához. a mozgásszegény életmód. így ez a különösen hátrányos helyzetben lévõ szakág fokozott figyelemben részesül. hogy a gyermekeink egészsége kimutathatóan javuljon. a családok szétesése és sok más. (Cím: Tûzföld utcai bejárat. Az egyetemen május 5-én lesz ismét véradónap. A több éves múltra visszatekintõ akciót eddig évente kétszer rendezték. de jelentõs egyházi és társadalmi segítséggel ezt szeretnénk megvalósítani közösségünkkel. viselkedészavaros és cukorbeteg gyermek. Nehéz feltételek között. szám Cukorbetegek klubjai • A Békásmegyeri Cukorbetegek Klubjában a csontritkulásról. kérdéseket tehet fel az elõadónak. akár az egészségügyben kifejtett szervezõ munkájával kiemelkedõ teljesítményt nyújtott. Az idei évben erre 2011. szociális és lakásgazdálkodási bizottság javaslata után a képviselõ-testület dönt. Lénárt Ágota. A díjazott személyére bárki tehet indítványt. .Jelenleg a magyar egészségügy egymással összefüggõ. a szociális és a spirituális szempontok egyidejû figyelembevételével lehet. . (Cím: San Marco utca 81. A Semmelweis Tervben megfogalmazott diagnózisok mentén jó irányba indult meg a változás. Igen széleskörû gyermekszakellátást biztosítanak. aki(k) Óbuda-Békásmegyer egészségügyi ellátásának. Egyre kevesebb gyermekorvos dolgozik ezen a területen. A felmerülõ kérdésekre Nyíri Gizella bizottsági referens válaszol a következõ telefonszámon: 4378659. indoklással alátámasztott ajánlást. illetve az ajánlott személy vagy csoport tevékenységének. Halászlaki Csaba belgyógyász szakorvos tart elõadást. Mi lehet ennek az oka? kérdeztük Dr. az õszi és a tavaszi félévben. strukturális és emberi erõforrás válságban van. 77-en jelentkeztek véradásra.Gyógyítani hatékonyan és eredményesen csak komplex megközelítéssel.) Felhívás az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj adományozására Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2007 májusában alapította az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjat. a Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szervezetének munkatársa elmondta. vagy a társadalom perifériájáról érkezõ beteg gyermek jelenik meg. a Bethesda Gyermekkórház fõigazgatójától. Fõ tér 2. Farkas Erzsébet reumaszakorvos. a mai társadalomra jellemzõ gond áll. május 9. Emiatt a gyermekgyógyászatnak is fejlõdnie kell ezen új irányokban. Az indítvány feltételei: 1. a pszichológia tanszék vezetõje. A gyermekegészségügy kiemelt fejezetet kapott a terven belül. melyek hátterében a környezetszenynyezés. Beadási határidõ: 2011. sokszor gyógyíthatatlan betegségben szenvedõ gyermek. A vércukor-.) . eredményének rövid ismertetését.Az önök gyermekkórháza az egyetlen egyházi fenntartású intézmény. Gallóné Nagy Judit fõosztályvezetõ részére kell benyújtani. az önellenõrzés jelentõségérõl és gyakorlatáról tájékoztat Békefi Zsuzsa. a tárcák szintjét is meghaladó politikai prioritásra van szükség ahhoz. Így évrõl évre egyre több az asztmás. aki a kerület lakosságának egészsége érdekében akár gyógyító-ápoló munkájával. A díj adományozásáról a nyilvánosan meghirdetett felhívás alapján.10 Egészségügy 2011/8. akár a rehabilitáció vagy a betegség-megelõzés terén kifejtett tevékenységével. Vörös Éva San Marco Szabadegyetem A sorozat következõ elõadásán. Az elõadást kötetlen beszélgetés követi. A kórházban egy új profil is megjelent: a cigánymissziós program. Indítványt olyan természetes személyre és csoportra (szervezetek vagy intézmények) nyújtható be. ünnepélyes keretek között adják át annak a személynek vagy csoportnak. Az odaítélést és az átadást 35/2007. század eleji életforma nem kedvez a gyermektársadalomnak. . (Cím: Bécsi út 132. az egészségügyi. április 28-án 14 órai kezdettel a Boldog Özséb Plébánia emeleti nagytermében. Új népbetegségek jelentek meg.) Gyermekeink egészségérõl Manapság mintha több lenne a krónikus. szolgáltatásainak fejlõdéséhez. Az akción 17 új véradót üdvözölhettek.Kórházunkban nagyon sok hátrányos helyzetû. Igyekszünk õket megkeresni a kórház falain kívül is. Sajnos azonban a finanszírozási környezet érdemi javulása nélkül nem várható átütõ eredmény.A XXI. ebbõl ténylegesen 72-en adhattak vért embertársaik megsegítésére. Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjban évente egy személy vagy csoport részesül. Ez a helyszíni tapasztalat jelentõsen befolyásolja mindennapi gondolkodásunkat.000 forint összegû pénzjutalom jár. 2.) rendeletében szabályozta a képviselõ-testület. szociális és lakásgazdálkodási bizottság javaslata alapján odaítéli. . az olimpiai kerettagok sportpszichológusa. Sportakadémia a mozgásról Folytatódik az ingyenes elõadássorozat: dr. Velkey György. elhízott. a Semmelweis Egyetem TSK tanára. A díjat a Semmelweis-napon. (V. akinek a képviselõ-testület az egészségügyi. tekintet nélkül a vallási hovatartozásra. Véradás az Óbudai Egyetemen A felsõoktatási intézmény aktív társadalmi szerepvállalása keretében véradást szervezett óbudai és józsefvárosi telephelyein március 1jén és 2-án. Az indítványhoz csatolni kell 1 oldal terjedelmû. A gyermekegészségügy jelene és jövõje” címmel Dr. ízületi megbetegedésekrõl tart elõadást dr. a Bethesda Gyermekkórház fõigazgatója tart elõadást május 9-én 18 órai kezdettel az Óbudai Kulturális Központban. Ugyanakkor átfogó. mint 30-40 évvel ezelõtt. Cím: San Marco utca 81. sportlövõ szakedzõ május 12-én 19 órai kezdettel. Ez egy tendencia vagy várható pozitív változás? . Velkey Györgytõl.Mit tart a gyógyítás legfontosabb szempontjainak? . egyetemi docens.Az egészségügyben jelenleg komoly gondot jelent az emberi erõforrás hanyatlása és az alulfinanszírozás. Milyen eredményeket tudnak felmutatni ezzel kapcsolatban? .30. tehát a testi. Az indítvány benyújtásának módja: Az indítványt és mellékleteit a szociális szolgáltató fõosztályon (1033 Budapest. Derekas Szilvia. a lelki.) • A Margit kórházban mûködõ Óbudai Cukorbetegek Klubjában május 10én 16 órától lesz a következõ összejövetel. valamint Óbuda lakosai életminõségének javításához kimagasló teljesítménnyel vagy életmûvükkel hozzájárultak. így kerültünk prevenciós és reha- bilitációs programjainkkal kapcsolatba az elmaradott térségek kisebbségi lakosaival is. A rendelet szerint: A díj adományozható mindazon személynek vagy közösségnek. súlyosan sérült. súlyos finanszírozási. „Gyermekeink egészsége. (A belépés ingyenes. „A mozgás pszichés hatásai és a psziché hatásai a mozgásra” címmel tart elõadást az Óbudai Kulturális Központban. június 30-án (csütörtök) kerül sor. Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjjal oklevél és 500.

segítségnyújtásra sikerült ösztönözni a városrészben élõk jó részét . hogy a felnövekvõ nemzedék körében szemléletváltás következzék be a környezethez. A kiírással a városrészben élõk lehetõséget kapnak az aktív állampolgári lét megtapasztalására. helyben gyûjthessék a lakók a háztartásokban keletkezõ papír. A rendezvénysorozaton ezúttal szûkebb környezetünket. kukatároló . A felvételekbõl az is kiderült. Cs. A telepítési díj a gyûjtõedények árának 1/3-a. illetve fém italosdoboz gyûjtõ edények kihelyezésére van lehetõség. Optimizmusra ad okot.laszlone@obuda. A jelentkezés folyamatos. A rendelkezésre álló keretösszeg közel 3 millió forint. illetve fiatalabb diák- társaik segítését is megnevezte célkitûzésként. A helyben történõ szelektív hulladékgyûjtéshez azok a társasházi.tárolják a gyûjtõedényt.Összesen 37 teljes értékû pályázat érkezett. színházi elõadásokat. akkor ÖKO-7 A hagyományokhoz híven idén is megrendezték az ÖKO-7-et a Békásmegyeri Közösségi Házban április 11-tõl 14ig. hogy a jelentkezõk által tervezett projektek milyen mértékben érhe- tik el a meghatározott célt. fém italosdoboz hulladékot. a rászorulókhoz és a közjóhoz fûzõdõ viszonyuk tekintetében. miként kényszerítette lakhelyváltoztatásra a vadállományt az urbanizáció. a 4378891-es telefonszámon jelentkezhetnek. melyek elmélyült kutatómunkát igé- nyeltek a versenyzõktõl. az önkormányzat számára rendelkezésre álló támogatási keret erejéig fogadják a jelentkezõket.-vel közösen április 2-án és 9-én. melyek csatlakozni szeretnének a helyben történõ szelektív hulladékgyûjtéshez. kommunális hulladékot nem. több iskola programok szervezését. illetve önmagában az a tény. Cs. vagy a helmli. Számos szervezet. sikerült felkavarni az állóvizet. kiállításokat tekinthettek meg. iskolai osztály. hogyan kívánják elõsegíteni a szemléletváltást. egyúttal útmutatást is kaphattak arra. A családok ingyen szabadulhattak meg feleslegessé vált elektromos és elektronikai berendezéseiktõl. szervezettel együttmûködni? Leginkább a környezetvédelem jelent meg a programokban. A kiírással elsõsorban az a cél. hogy szelektíven. • megfizetik a gyûjtõedény telepítési díját. hogy a felnövekvõ nemzedék körében szemléletváltás következzék be a tágabb környezetükhöz és a rá- szorulókhoz egyaránt. civil és kisebbségi bizottság elnöke tájékoztatta lapunkat a kiírás eredményérõl. Az elbírálásnál legfõbb szempont az volt. • zárt helyen .2011/8. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Ha április. hogy összefogásra. a kulturális. fiatalok válaszait. . A szelektív hulladék begyûjtése és elszállítása térítésmentes. Mûanyagpalack. a jelentkezõ civil szervezetek hozzáállása is. • csak a megjelölt hulladékot teszik a gyûjtõedénybe.hangsúlyozta Kemény Krisztina. A rendezvény résztvevõi a környezetvédelemrõl szóló filmeket láthattak. amelyek vállalják. és hazánkat vették górcsõ alá a szervezõk és a résztvevõk az önkormányzat támogatásával. az egyes óvodák az udvari játszóeszközeik karbantartását. Az érdeklõdõk betekinthettek egyebek mellett abba is. A papírgyûjtõ konténer telepítése térítésmentes. 240 literes gyûjtõedény esetén 7080 forint. Sz. szám Önkormányzat – Környezetünk 11 Pályázattal a szemléletváltásért Összefogással a környezetvédelemért. hogyan billenthetõ vissza lassan a természet egyensúlya. valamint gumiabroncsaiktól és akkumulátoraiktól A Verespatak drámája elevenedett meg fényképeken azon a kiállításon. Sz. Kemény Krisztina (Fidesz-KDNP). Az ön- kormányzat vezetésének célja az. óvoda jelentkezett. mûanyagpalack.például lépcsõház. a haszon reményében még a méreghasználattól sem rettent el a tulajdonos . míg az egyes pályázóknak nyújtható támogatás több mint 200 ezer forint volt. 120 literes gyûjtõedény esetén 5840 forint. Úgy tûnik tehát. a rászorulókért Idén elsõ alkalommal hirdetett „Önkéntes pályázat”-ot az önkormányzat. Azok a lakóközösségek. úgynevezett telepítési díjjal kell hozzájárulnia. A környezet és az emberi felelõsség kapcsolatáról Szelektív hulladékgyûjtés a háztartásokban Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata környezetvédelmi cselekvési programjában lehetõvé teszi a társasházaknak és lakásszövetkezeteknek. ebbõl 11 oktatási intézmény és 26 civil szervezet jelentkezett a március 4-ei határidõig. Ahangsúly az ember felelõsségteljes vagy éppen felelõtlen magatartására került.hu e-mail címen. illetve lakásszövetkezeti lakóközösségek csatlakozhatnak. fejlesztését tartották legfontosabbnak. FOTÓK: ANTAL ISTVÁN E+E hulladék-begyûjtést szervezett Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az ÖKOMAT Nonprofit Kft. melyhez a lakóközösségnek egyszeri alkalommal. hogy • megállapodást kötnek az önkormányzattal. melyet a Békásmegyeri Közösségi Házban rendeztek az ÖKO-7 rendezvénysorozat részeként. Idén elõre megküldött kérdéssora várták a diákok. mennyire tudnak más csoporttal.

kerületi Polgárõr Egyesület Ladik utca 2-6. illetve névtelensége megõrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes 06-80-555-111-es „Telefontanú” zöldszámán. illetve névtelensége megõrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes 06-80555-111-es „Telefontanú” zöldszámán (hétfõtõl csütörtökig 8-tól 16. vagy a 107es. A A képen látható férfi egy internetes társkeresõn „buszosgabor” néven megismerkedett egy nõvel. . 165 centiméter magas. 180 centiméter magas. hoszszú. Egyúttal a sértett hozzátartozójáMagánlaksértés és lopás kísérlete miatt ismeretlen tettesek ellen folytat eljárást a III. itt tehetik meg bejelentéseiket. Tájékoztatjuk a lakosságot.obuda@gmail. aki késõbb több sértettõl pénzt csalt ki.30-tól 16. nak kedvezményes gépjármûvezetõi tanfolyamot kínált. jelenlegi tartózkodási helyükrõl vagy a bûncselekményrõl érdemleges információval rendelkezik. A feladatot tûzoltók látják el külön díjazásért és természetesen szolgálaton kívüli szabadidejükben. a 107-es vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén! A Fõvárosi Önkormányzat úgynevezett városbiztosokat állít munkába. a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén! A rovatot összeállította: Szeberényi Csilla Polgárõr ügyelet és elérhetõség A III. com elektronikus címen. Érdeklõdni a 06-20-9581681-es telefonszámon lehet. A kísérleti programot követõen jövõre a fõváros meghatározó pontjain már mûködni fog. szám alatti irodájában szerdánként 15-tõl 19 óráig ügyeletet tartanak. sötét hajú. melyet két hét alatt kell bejárnia és feltérképeznie. szám alatti tárolóhelyen a nap 24 órájában átvehetõk. A III. aki a képen látható elkövetõket felis- meri. mb. normál testalkatú. Várják az egyesületi élet iránt érdeklõdõket. Rendõrkapitányi fogadóóra BRFK III. jelentkezõket. A rendõrkapitányság munkatársai kérik. A férfi 30 év körüli. kerületi Rendõrkapitányság. Internetes társkeresõn ismerkedett a csaló Városbiztosok a rendért „Buszosgábor” néven ismerkedett interneten az a férfi. illetve témamegjelölés alapján várjuk az érdeklõdõ állampolgárokat. illetve aki a bûncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik. Az elkövetõk február 18-án 17. fikán látható férfit felismeri vagy a bûncselek- Kozmetikumokat emeltek el a patikából Lopás megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettesek ellen a III. a tanfolyam nem indult el. illegálisan elhelyezett szemét. gazos park . piros-fehér csíkos pólót. A III. sötét nadrágot és bézs színû sapkát vi- selt.: 430-4710. megtisztulva a kosztól. A bûncselekmény elkövetésekor sötétkék pufidzsekit. kerületi Rendõrkapitányság.egy külön központnak jelentik. pénteken 7. Az elszállított jármûvek a III. kerületi Rendõrkapitányság. hívja a 430-4700/172-es telefonszámot. a piszoktól. Tel.30-tól 13. akitõl több esetben nagyobb összegû készpénzt kért kölcsön. kék farmernadrág és fekete nadrág volt rajta. a 107-es vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén! ménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik.megron- gált padok. Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják. amely továbbítja az illetékes hatóságoknak. pénteken 8-tól 13 óráig). hogy aki a gra- ogszabály írja elõ a közterületen szabálytalanul parkoló jármûvek elszállítását 2009 augusztusától.30 óráig) az ingyenes 06-80-555111-es „Telefontanú” zöldszámán. illetve névtelensége megõrzése mellett tegyen bejelentést (hétfõtõl csütörtökig 7. majd különbözõ indokokkal további kölcsönöket kért tõle. Cserébe ezért munkát ajánlott. erõs testalkatú nõ. hívja a 4304700/204-es telefonszámot.hu címen érhetõ el. Pók utca 1. Az egyesület honlapja a www. A kapitányság munkatársai kérik. illetve bûnmegelõzési tanácsokkal látják el a hozzájuk fordulókat. egyenes.45 óra körül egy Bécsi úti patikából különféle kozmetikai készítményeket tulajdonítottak el. Fekete pufidzseki. kapitányságvezetõ: Horváth Antal rendõr õrnagy. valamint a beígért munkát sem intézte el a férfi. A teljes városbiztosi rendszer 2014-ig épül ki. a rendetlenségtõl. hogy igazi világvároshoz méltó arculatot nyer Budapest. amennyiben a jármû üzemeltetõje a jármû átvételére való jogosultságát igazolta és az intézkedés költségét megtérítette vagy a befizetés tényét számlával igazolta. Hol vannak az elszállított jármûvek? Álrendõrök J A z ismeretlen elkövetõk március 3-án 12 óra körül magukat rendõrnek kiadva bejutottak egy óbudai házba. kerületi Rendõrkapitányság munkatársai kérik. kerület. A III. melyre szintén nagyobb összegû készpénzt vett át a nõtõl. Társa 30 év körüli. melyhez a szükséges PÁV-vizsga megszerzését ígérte. Kapcsolattartási lehetõségek: a 06-30-621-6088- as telefonszámon és a polgaror. Fogadóórája: minden hónap elsõ csütörtökén 13-tól 16 óráig. hogy a fogadóórára elõzetes bejelentkezés. hívja a 4304700-as telefonszámot. A pénzt a sértettnek nem fizette z új megbízottak feladata az lesz. hogy ügyeljenek Budapest tisztaságára és szépségére. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. A felfedezett hibákat . akit a képen látható férfi hasonló módon megkárosított. és különbözõ értékeket próbáltak eltulajdonítani. Egyegy tûzoltó két négyzetkilométeres területért lesz felelõs. fogadják a bejelentéseket. A város vezetése azt várja az új rendszertõl.Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDAI SZIRÉNA vissza. kerületi Rendõrkapitányság munkatársai várják a további károsultak jelentkezését.polgarorobuda. Az elszállításhoz a közterület-felügyelet közremûködõt vesz igénybe.

ahol a díszítõelemeket szerelik fel.: 454-7506. I.) 2011. III.Testvérhegyi lejtõBécsi út által határolt terület. A Vörösvári úti rendelõintézet központi telefonszáma: 388-9180. a korhû korlátok. A szabályozási terv készítésének célja a jelentõs forgalmú Bécsi út menti területek fejleszthetõségének vizsgálata. K. Képünk a pomázi HÉV-megállóban készült . A Csobánka téri rendelõintézet központi telefonszáma: 454-7500. Hosszabb a pismányi busz útvonala Digitális távközlési rendszer a rendelõintézetekben lõ zöld kereszt turistajelzések kezdõpontjához. valamint a teljes tervezési terület helyzetbehozása a fennálló problémák rendezése mellett. Készülõ Kerületi Szabályozási Terv Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere felhívással fordul a kerületi társadalmi és érdekképviseleti szervekhez. a közterületeket és a telkeket elválasztó kötelezõ határoló vonalak. ég tart a mûemléki felújítás a Margit hídon. amennyiben a fenti tervvel kapcsolatban javaslatuk.. így azok továbbra is élõ. Mint ismeretes. mely rendelet az RRT-ben rögzített szabályozási vonalakat az ÓBVSZ 8.Laborc utca-Laborc köz-16817/3 hrsz-ú közterület.Laborc köz. és továbbra is itt kell leszállni a sárga sáv és az újonnan létesü- A mennyiben ismeri a kiválasztott melléket. A gépjármûveket tavaly õsszel engedték vissza a hídra. hogy az önkormányzat az alábbi területre készít Kerületi Szabályozási Tervet: Bp.16835/3 hrsz-ú telek-16835/4 hrsz-ú telek. Akik véletlenül tovább utaznának az Ösvény utcai végállomásig. tel. szám Beruházás – Közlekedés 13 Mûemléki felújítás a Margit hídon M Hibaelhárítást végeztek az ELMÛ dolgozói a Szentendrei út-Raktár utca sarkán Kitekintés: a szentendrei HÉV-állomástól a Pismányba közlekedõ 873-as autóbusz útvonalát 700 méterrel meghosszabbították.: 388-7760. de meredekebb kaptatót. A hangmenübõl egyetlen gomb le- nyomásával elérheti a leggyakrabban keresett rendeléseket. tel. és megtakarítanak egy rövidebb. az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló törvény 9. valamint az intézményi és lakó területek közötti észak-déli irányú tömbfeltáró út Testvérhegyi lejtõre való kikötési lehetõségének feltárása. évi LXXVIII. Bús Balázs polgármester FOTÓK: ANTAL ISTVÁN FELSÕVEZETÉK-KARBANTARTÁS. A tervek megtekinthetõségérõl folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot az újságban megjelenõ felhívással. A területre korábban érvényben lévõ részletes rendezési terv hatályát vesztette az ÓBVSZ elfogadása során. A z eddigi végállomás neve Tátika utca lett. akkor a hangmenü kihagyásával azonnal tárcsázhatja. A tervezési terület vonatkozásában több szabályozási terv készítési kísérlet is történt 2001-ben. Elõjegyzés lehetõsége a Vörösvári úti rendelõben: 8-tól 20 óráig.. Elõjegyzés lehetõsége a Csobánka téri rendelõben 8-tól 20 óráig. számú mellékletébe átemelte.. ugyanis a felsõvezetékek karbantartását végezték a szakemberek. véleményük van. május 5ig juttassák el. A többször módosított 1997. kerület Bécsi út-Z-KP-III övezet. valamint a lakossághoz. 2005-ben. Az új telefonközpont hangmenü alapján képes kiválasztott melléket kapcsolni. III. A Vörösvári úti Szent Margit Rendelõintézetben és a Csobánka tériben digitális távközlési rendszert állítottak üzembe. Március három hétvégéjén leálltak a HÉV-ek Békásmegyer és Szentendre között. a szobrok készülnek és a kandeláberek kerülnek a helyükre.16835/2 hrsz-ú telek-16837/1 hrsz-ú közterület.2011/8. az átkelõt 2009 augusztusában zárták le a forgalom elõl. Felkérem az érintetteket. szintveszteség nélkül visszasétálhatnak az említett két jelzéshez. azok ez utóbbin kényelmesen. úgy azt írásban az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Irodájához (Bp. § (2) bekezdése alapján ezúton értesíti az érintetteket arról. Fõ tér 3. 388-8384.

obudamatek. A jelentkezõket a 06-20-5648245-ös telefonszámon várják. fizikából.az amerikai vetélkedõk „mesterséges” nyertese Mr. magyarból és történelembõl. érettségi és pótvizsga elõkészítõk FOTÓK: ANTAL ISTVÁN armadik alkalommal rendezte az Óbudai Nagy László Általános Iskola Váradi utcai intézménye a „Hosszú sorok éj4 hét alatt angolul szakáját” a NemzetMiért tanulna évekig? közi GyermekMiért költene százezreket? könyvnap tiszteleté80 óra alatt stabil alapok. (Érdeklõdni a 243-1509-es telefonszámon lehet. érettségire. szám Pro Familiis díj A bölcsõdei munka területén kifejtett kiemelkedõ tevékenységéért Pro Familiis szakmai elismerésben részesíti Tárnoki Erzsébetet. Bukásmegelõzés bármelyik tantárgyból a tanév végéig. Watson -. ( A jelentkezõk a 06-20-946-2027-es számot hívhatják. felnõtteknek pénteken 15-tõl 17 óráig tart a nyelvoktatás. Este vendégül látták Lackfi János kortárs írót. A Matekverseny Matematika tehetséggondozó versenyt hirdet a Bárczi Géza Általános Iskola. Felkészítés osztályozóvizsgára. Vármegye utca 13. nyelvtanból. meddig tudott ébren maradni a könyvek bûvöletében. pótvizsga. A jövõ 10 keréken érkezett az Óbudai Egyetemre Az IBM Magyarország és az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának évekre visszanyúló együttmûködésének eredményeként.30 órától. Az elõ- adások közt szerepelt a mesterséges intelligencia-kutatás legújabb eredményeinek .14 Iskoláink – Oktatás 2011/8. Az éjszakai olvamagabiztos beszédtudás. az Óbudai Egyesített Bölcsõdék intézményvezetõjét a Nemzeti Erõforrás Minisztérium. tanév végi záródolgozatokra. kisérettségire. A verseny ideje: május 5-én 14.playingenglish. Egyéb foglalkozások: páros héten Gobelin Hímzõkör. hogy az idén 100 éves IBM ezzel is igyekszik bemutatni a technológiai fejlõdés állomásait. verseket is faragott velük együtt. a gyerekek által kért napokon és idõpontban. gyöngyfûzés.com száz alsó tagozatos. és szívesen tanulnának a szeptemberben újonnan induló. sáson csaknem kétwww. Román nyelvoktatás A Budapesti Román Egyesület.) Több információ: www.és feladatsorok kidolgozása. a Bölcsõdék Napján tartott szakmai rendezvényen adták át a Kõrösi Csoma Sándor Kulturális Központban április 21-én. az IBM System x utazó kamionja április 14-én az egyetem Bécsi úti épületének udvarán parkolt. A gyerekek nemcsak olvastak. az Országos Meteorológiai Szolgálat szuperszámítógépének és az IBM új tárolási megoldásainak bemutatása is. Átolvasták az éjszakát Hangszerbemutatót tartottak a Péter-Pál Iskola tornatermében április 18-án. Negyedik osztályos tanulók jelentkezését várják. történelembõl. évismétlés helyett. hagyományõrzõ nyelvoktatást indít felnõtt kezdõ és haladó. Az idei magyarországi turné apropóját az adta. gyermek kezdõ és haladó csoportoknak. az érettségi tételek közös kidolgozására irodalomból. Lehetõség van mindennapos korrepetálásra. re. melyen részletes felvilágosítást kapnak. a legújabb technológiák ismertetésével várták a hallgatóságot. kémiából. Tétel. A díjat. hanem írtak és átírtak verseket. valamint közelebb hozni az informatikát a magyar hallgatókhoz.m osztályban. kerületi Román Kisebbségi Önkormányzattal közösen ingyenes. mely tanúsítja: ki. a logikai feladatokat. Pótvizsga elõkészítés minden tantárgyból.hu Thalész-kör . Szaktanárok szakszerûen. A nyelvoktatás helyszíne: V. Gyerekeknek pénteken 17-tõl 19 óráig. matematikából emelt szintû 5. a Fõvárosi Román Önkormányzat a III. és összesen több mint 200 000 kilométert futott. páratlan héten Gyöngyfa készítés. közel 20 országban fordult meg. aki felolvasott a gyerekeknek és rímeket. A diákokat minden délután 2-3 fõs kiscsoportban oktatják a tanárok a Vörösvári úton. Másnap a gyerekek oklevelet kaptak.) kamion 2007 óta járja a világot. ötödikes és hatodi(06-1) 322-1537 H kos tanuló vett részt. Az IBM hazai szakértõi a kamion belsejében érdekes elõadásokkal. nagy gyakorlattal oktatják az általános és középiskolai tanulókat matematikából. hogy segítsék a hangszerválasztásban az Aelia Sabina Mûvészeti Iskolába felvételizõ diákokat Korrepetálás. akik szeretik a matematikát.

valamint a telek használójának feladata és kötelessége. Csillaghegyen több területet is örökbe fogadtak iskolák és civil szervezetek öszszefogásával. illetve a bérlõ. ápolása. az Óbuda Gimnázium diákjai pedig fákat ültettek a Szentlélek téren. hogy mindenki számára megnyugtató megoldás születhessen. novemberben. Mikor égethetõ avar és kerti hulladék? A vonatkozó helyi önkormányzati rendelet értelmében avar és kerti hulladék égetése ÓbudaBékásmegyer egész területén októberben. kitéve ezzel a növényeket a biztos pusztulásnak. ha túllépik a zajszintet Az oldalt összeállította: Domi Zsuzsa (55 decibel) 23 és 6 óra között. FOTÓK: ANTAL ISTVÁN A Szentendrei út 1828. Ez lehet akár az elvégzett emberi munka értéke is.a rendszeres szemétszállítással el nem szállítLevendula ültetõ délelõttöt rendezett április 16-án Mocsárosdûlõn. (Tárgyi felajánlásokat és segítõket is várnak. Párás. melyre április 29-ig lehetett jelentkezni. Aki a tilalom ellenére avart. Cs. szám alatti házakat körülvevõ zöldterület. valamint a Duna felõli oldalon a Királyok útja 200-210. szeles idõjárás esetén az égetés tilos. hogy idén még többen kedvet kapnak a pályázat benyújtására a kertvárosi részeken és a lakótelepeken egyaránt tette hozzá Laukonidesz Lilla. illetve kerti hulladékot éget vagy a nyesedék elhelyezésére és elszállítására vonatkozó elõírásokat megszegi. (A Hajógyári-sziget igénybevételéért idén elõször 50 millió forint területhasználati díjat fizet a Sziget Szervezõ Kft. ködös. szám alatti ház lakói évek óta gondozzák a házuk elõtti közterületet: virágokat és bokrokat ültettek. májusi közgyûlésen tûzze napirendre a kérdést. .000 forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható. valamint februárban. .a Lakásfenntartó Szövetkezet nemrégiben elbontatta a kerítést.kerti hulladék elszállíttatása az ingatlantulajdonos. szám Zöldoldal 15 Fogadj örökbe egy zöldterületet! Idén is lehet pályázni a szebb környezetért Az önkormányzat évrõl évre egyre nagyobb sikerrel hirdeti meg kerületi iskoláknak. Az önkormányzattól pályázatonként maximálisan 200 ezer forint támogatás nyerhetõ el. van ami azonban teljesen biztosnak látszik a Szigettel kapcsolatban: a szervezõk egymillió forint kötbért fizetnek. hogy a civil szervezeteket és a kerületi iskolásokat bevonjuk a közterületek rendbetételébe. A kerítés visszaállítása érdeké- ben a lakók aláírást gyûjtöttek és kérik a szövetkezetet. arra ösztönözve õket. A hangerõt automatikusan leszabályozzák. Az ingatlanon keletkezõ . Az eseményt az Elszánt Állatvédõk és a Budapesti Állatmentõk szervezik. melynek feltétele 30 százalék önrész biztosítása.és jótékonysági vásárral egybekötött kutya és macska örökbefogadó napot tart több állatvédõ szervezet április 30-án 9-tõl 16 óráig a Kerék utcai Máltai játszótéren. szabálysértést követ el. s a védelmük érdekében körbe is kerítették a területet. A részletekrõl Laukonidesz Lilla (Fidesz-KDNP) önkormányzati képviselõ.) Sz. hogy egész évben ápolják. a Gladiátor utcai pihenõpark elõtt az Aquincum-Mocsáros Egyesület ható vagy nem komposztálható . vagy a 06-20-978-4345-ös telefonszámon. Békásmegyeren a Pais iskola környéke.Képviselõként számtalanszor tapasztalom. Cs. Csakhogy - amint azt az egyik lakótól. gondozzák az általuk kiválasz- tott zöldfelületet. Fõvédnök a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. a színpadok tájolására is nagyon ügyelnek. csütörtökön és szombaton 10-tõl 15 óráig megengedett a tûzvédelmi elõírások betartása mellett. Meghívott szervezet az Elveszett Állatok Alapítvány. A korábbi évek sikerei alapján bízom abban. a fõvárosnak.) Sziget Fesztivál: automatikusan leszabályozzák a hangerõt A Fesztivál-programok alakulnak. emellett erõsíti a lakóhelyükhöz való kötõdésüket is. civil tanácsnok nyilatkozott lapunknak. civil szervezeteknek a „Fogadj örökbe egy zöldterületet!” elnevezésû pályázatot. Jelentkezni lehet az ellancs@gmail. hogy a zöldterületek rendben tartása. Faragó Istvánnétól megtudtuk . Sz. Tavaly a sikeres pályázóknak köszönhetõ- en megszépült többek közt a Gladiátor utcai játszótér és pihenõpark. márciusban.com címen. milyen nagy hatással van az itt élõk közérzetére. Vissza a kerítést! Állati örökbefogadó nap jótékonysági vásárral Virág. A pályázat célja. hogy a legközelebbi. mely cselekményért 30.2011/8.

.

.

levendula. A vonalas szalagágy legalább 2 méter széles legyen. arany pimpó (Potentilla aurea). változatos levélszínû.hu . Ezeket érdemes nagyobb egyedszámban. a szélek felé kompakt foltokban ültetve alkalmazzunk alacsonyabb. ezáltal a kiültetés karakterét adják meg. egyes õszirózsa fajták (Aster sp. bokros növényt válasszunk.. lombmintázatú növényeket. hegyi ternye (Alyssum montanum). Évelõágyba általában 50150 centiméter nagyságú évelõket használunk. Élénkítõ színfoltoknak alkalmazhatunk kisebb jelentõségû. keleti mák (Papaver orientale). fajtánként is változtatva. tarackok) vagy földre hajló hajtásrészek. FitoLand Óbuda Bp. magas növésû évelõk: sisakvirág (Aconitum). A virágokat minél elõbb ültessük a helyükre. hogy egészséges. cserje. Alkalmazzuk õket szoliterként. www. térlazítókat alkalmazhatunk. amik alacsony. hogy a növényeknek elegendõ helyük legyen mélységében is változatos. Az évelõk az év legnagyobb részében lombjukkal.) 2003. laza vonalvezetésû évelõszigetet. tündérfürt (Aruncus). habitusukkal díszítenek. Évelõket õsszel és tavasszal telepíthetünk. évben éri el végleges kinézetét. kis egyedszámban.18 Környezetünk – Szabadidõ 2011/8. amíg látványos virágokat hozhatnak. sövény) tövéhez ültetve annak formáját kapcsolják be a kert szerkezetébe. Az évelõágy a 2-3. virágzási csúcsokat alakítunk ki. ha több szakaszra osztjuk a tenyészidõszakot. amelyek több mint két éven keresztül minden évben hajtanak. Nálunk három virágzási csúcs kialakítására van lehetõség: nyár elsõ felében (május-június). gumók. sokáig virágzó fajták: kerti margaréták. mákkóró (Macleaya). épületek geometriai formáját feloldó. A növények vásárlása és ültetése során figyeljünk arra. Rendelje meg elõre. A virágzás ideje szerint legharmonikusabb eredményt az hozhatja. A hangulatteremtõ évelõk közé tartoznak a középmagas (40100 centiméter). talajtakaró jelleggel kitöltik az üresen maradt területeket: gólyaorrfélék (Geranium). rövidebb virágzási idejû fajtákat: harangláb hibridek (Aquilegia). A hangsúlyképzõk (téralakítók) alkotják az évelõágyak kiemelkedõ tömbjét.). PannonLiteratúra Kft 2008. hogy ne kelljen sorban állnia! Az idõt ne nálunk töltse. szarkaláb (Delphinium). jól fenntartható évelõágy kialakítása Évelõknek botanikailag azokat a lágyszárú növényeket nevezzük. Néhány hét az. talajadottságok és vízellátottság lényegesek a növények számára. sárga cickafark (Achillea filipendulina). varjúhájak (Sedum). mályvarózsa (Alcea). bugás lángvirág (Phlox). magas kúpvirág (Rudbeckia) fajták. hanem szerettei között. hangsúlyos növények kerüljenek a kiültetés belsejébe. Telefon: 430-0256.és kertépítész mérnök Köszöntsük együtt az édesanyákat és a ballagó fiatalságot! Velünk egyszerûen megoldhatja az ajándékozást. A A lezáró évelõcsoportok célja. tatárvirág (Iberis). nyár közepén (júliusaugusztus) és szeptember környékén. ekkorra tervezzünk a növények távolságánál és a talajelõkészítés során is. III. Bécsi út 387. Végül helykitöltõket. amiket virágszegény idõszakok váltanak fel. Felhasznált irodalom: Schmidt Gábor (sz. hogy az épületeket vagy a cserjefoltot. Fontos szempontok a kijelölt hely ökológiai adottságai: a bena- Körbejárható évelõsziget pozottság. a megfelelõ sûrûséggel. mint az egynyáriak virágai. rozmaring (Rosmarinus). gyöktörzs. vagy szakértõ kertész eladóink segítenek kiválasztani az alkalomhoz legjobban illõ cserepes virágot. Növények a kertépítészetben.és facsoportokat lezáró évelõágyakat. Nyitva: hétfõ-péntek: 8-tól 20 óráig. Nagy dísznövénylexikon. Az évelõszigetek kialakításánál a magas. Friedmann Márton okleveles táj. Ezek a növények föld alatti részek (hagymák. szám Gondolatok a kertben Izgalmas. Virágkötõ kollégáink gyorsan elkészítik a kívánságainak legmegfelelõbb csokrot. természetszerû látványt alkotni a magas térfal elõtt. z évelõk leggyakoribb kiültetési módja az évelõágy. egyúttal kijelöljék a gyep és a növénycsoport találkozásának határát is. ezek különleges.fitoland. fákat a kert szerves részévé tegyék. ezek természetesebb hatásúak. szombat-vasárnap: 8-tól 18 óráig. ker. zöldhúr (Sagina). talajra lapuló levélrózsa segítségével telelnek át. Elrendezés szerint megkülönböztetünk körbejárható. Ezután csoportosíthatjuk és rangsorolhatjuk a növényeket. és az évelõ szalagágyakat. Mezõgazda Kiadó. íriszek. többszörös ismétléssel ültetni. kakukkfû (Thymus). amelyek vonalas kerti elemek (kerítés. Kialakításuknál figyeljünk a konkáv (a hátrafelé fokozatosan emelkedõ) térkialakításra.

Belépõjegy: 100 forint. Krúdy Gyula írásaiból Mécs Károly kiváló mûvész tolmácsolásában hallhatnak összeállítást az érdeklõdõk. szakasz: 7. (Helyszín: Budavári Önkormányzat. Zichy-kastély. minden páratlan hét szombatján 10-tõl 14 óráig. Hagyományos és digitális formában.30 órakor emlékestet rendez névadója tiszteletére. az ottani városmisszióra készülve szervezte meg a Bécs körüli zarándoklatsorozatot. (Nyitva: szerda-vasárnap 10-tõl 17 óráig. hogy a darab nem ért el helyezést a versenyben. * 3. kegyhelyeket. szakasz: 7. aki elõször 2003-ban. aki Óbudán él.: Szent Flórián-bál a budai görög katolikusok szervezésében. a Család Évében a Városmajori Jézus Szíve Plébánia. Egy-egy szakasz körülbelül húsz kilométer hosszú. Élõ Rózsafüzér Zarándoklat Az Élõ Rózsafüzér Zarándoklatot Budapestért. aki bordalokat ad elõ. Cím: San Marco utca 81. neves színészek közremûködésével megrendezték. Simon László író. „Hajótörés Máltán és a Rómába érkezés” címmel május 10-én hallhatnak elõadást. • A másik kiállítást „Az avantgárd múzeuma . Az egyórás darab érdekessége. „Pál kihallgatásai” címmel május 3-án. szakasz: 9 óra indulás Rákoskeresztúr-Rákoshegy-Pestszentlõrinc Havanna lakótelep.) * Június 19.) A meghívott ismeretlen Ezzel a címmel közöl hangjátékot az MR1 Kossuth Rádió május 8-án éjszaka hajnali 1 órától.30 óra indulás Csillaghegy-Pesthidegkút-Máriaremete. Az érdeklõdõket keddenként várják az ÓKK-ba. közéleti szerepeit.30 óra indulás Csillaghegy-Káposztásmegyer-Fót. Udvardy György püspök. az Országgyûlés Kulturális Bizottságának elnöke és Bús Balázs.a sokol- dalú mûvész tevékenységét. valamint életútjának személyes vonatkozásait. ahol este hálaadó szentmisét tartanak. (Cím: Mókus utca 22. A budapesti Élõ Rózsafüzér Zarándoklat kilenc egyidejû gyalogos zarándoklatból áll. mint az Exszeregy. A Havanna lakótelepen: dr.30 óra indulás Farkasrét-Makkosmária-Budaszentlõrinc . a Cukorlányok.. Máriaremetén: dr. csütörtökön 10-tõl 19. mely naplóregény volt. Cím: Fõ tér 1.2011/8. Óbuda-Békásmegyer polgármestere. (A kiállítás május 1-ig látható. A múzeum szakemberei tárlatvezetésekkel. A zarándoklat útvonala 1. szakasz: 7. Az idõszaki bemutató . A Cukorlányok vonalvezetése filmesen hömpölygõ. bejárat a Kadosa utcáról.Máriaremete.30 óra indulás Soroksár-CsepelNagytétény. szakasz: 8 óra indulás Máriabesnyõ-Gödöllõ-Kerepes. szakasz: 9 óra indulás Rákoskeresztúr-Rákosliget-Cinkota-Kerepes.: 439-0936. Közremûködik Tálas Ernõ operaénekes.. A Biblia világa Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia világa” (korábban Bibliai életutak) elnevezésû sorozatban. Megbocsátás Napja a Platánban Óbuda Napja alkalmából. szám Kultúra – Hitélet 19 Saxon Poliuniverzuma Ezzel a címmel tekinthetõ meg kiállítás az Óbudai Egyetemen Saxon Szász János képzõmûvész. Nagytétényen: dr. Székely János püspök. az érdeklõdõket szívesen látják programjaikon. FOTÓ: ANTAL ISTVÁN Cukorlányok A Fapadoskönyv Kiadónál jelent meg Adamkó Fanni második regénye. Fõvédnökök: Cecei-Horváth Gergõ és CeceiHorváth Tibor. Az est helyszíne a Kéhli vendéglõ Krúdy Szalonja. szemléltetõ összefoglaló ábrákkal követi végig Kas- sák tevékenységének kiemelkedõ állomásait: szerkesztõi. zarándoklat ötlete a bécsi Andreas Schätzle atyától származik. * 5. korabeli dokumentumokkal. szakasz: 7. de egy kissé más stílusban. Ez is a férfi-nõ kapcsolat kimeríthetetlen témakörével foglalkozik. múzeumpedagógiai foglalkozásokkal és rendhagyó irodalomórákkal igyekeznek megismertetni a közönséggel akik közé minél több diákot is várnak . képzõmûvészeti és írói munkásságát.a múzeum 35 éves történetét tekinti át archív anyagokkal. Az alkotó az egyetem egyik jogelõd intézményének. * 4.) Krúdy emlékest Az Óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kör május 12-én 16. mely hagyományt teremtett Bécsben és Ausztriában. Házigazda Kanizsa József és Király Lajos.). * 9. Cím: Bécsi út 96/B.amely szeptember 18-ig várja a látogatókat . * 6. szakasz: 7. érintve városszéli plébániákat.30 óra indulás Soroksár-Pestszentimre-Pestszentlõrinc Havanna lakótelep. a Budapest körül élõkért május 14-én 9 szakaszban szervezi már ötödik alkalommal. Annak ellenére. szerdán zárva. * 8. természeti és kulturális értéke- ket. szakasz: 7. Kerepesen: Spányi Antal megyés püspök. fotókkal. kedden 10-tõl 19. most újra meghallgathatja ezen az éjszakai órán! • A „Kassák!” címû új állandó tárlat Kassák Lajos munkásságát mutatja be. Akit tehát érdekel. pénteken 12-tõl 18 óráig. és a Rádiószínházban idén január 3-án már egyszer közvetítette a rádió. . feltaláló mûveibõl. (Cím: Arató Emil tér 1. Nyitva tartási idõ: hétfõn 12-tõl 18.) Új kiállítások a Kassákban Két kiállítás nyílt április 19-én a Kassák Múzeumban. * 2. május 5-én és 6-án elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidõ után visszahozott dokumentumok után a Platán Könyvtárban. munkanapokon 8-tól 18 óráig. Beer Miklós megyés püspök. Köszöntõt mondott L. 19 óra: Te Deum a Magyar Szentek templomában (minden egyetemistának és oktatónak).30 órakor.) A Az Óbudai Egyetemi Lelkészség programjai Május 7. (Kezdés: 18. Este 19 órakor szentmiséket mondanak. „Miért idõszerû ma az Apostolok cselekedetei?” címmel elõadásokat tartanak. Fóton: dr. Tel. * 7.30 óra indulás Farkasrét-Gazdagrét-Kelenvölgy-Budatétény-Nagytétény. Az Óbudai Egyetemi Lelkészség nyitott. hogy a rádió által 2009ben meghirdetett drámapályázatára írta Nyikos Örsi. Az öt végponton a szomszédos szakaszok zarándokai találkoznak egymással ott. a Bánki Donát Mûszaki Fõiskolának hallgatója volt 1984-tõl 1988-ig. szinte megelevenednek a szereplõk és magukkal ragadják az olvasót. Erdõ Péter bíboros.35 éves a Kassák Múzeum” címmel rendezik.

mely szerint a kerület közigazgatási területén nem telepíthetõk a következõ fafajok: nyárfa (semmilyen fajtája). alatt. III. vagy „társadalmi munkaként” elvégez. A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a Bp. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztályán. • társasház esetében a pályázat benyújtására vonatkozó közgyûlési határozatot. Harrer Pál utca 2. A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. I. A támogatás mértéke: a pályázónként elnyerhetõ legmagasabb összeg: 250 ezer forint. I.20 Pályázat 2011/8. talaj javításra (indokolt esetben talajcserére).hu oldalról a pályázatok menüpont alatt.. 2. Döntésérõl a pályázókat 15 napon belül értesíti. ügyfélfogadási idõben: hétfõn 14tõl 18. fsz. 12 óra. A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban. • az elvégezni kívánt munka leírását (tervrajzzal kiegészítve). hogy a pályázatok elkészítésénél Óbuda-Békásmegyer Városépítési Szabályzatának rendelkezéseit teljes mértékben figyelembe kell venni. ingatlan. és a megállapodást nem az abban foglaltak szerint teljesítette. A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot tenni. Fõ tér 1. közterülettel határos. Városképi hatás. Felhívjuk a pályázók figyelmét arra.. felkerült a www.zöldfelület gondozási pályázatot hirdet a kerületben lévõ társasházak és lakásszövetkezetek részére. A támogatás formája: egyszeri. kialakítására és megtisztítására. illetve.) kapható pályázati nyomtatványon lehet. A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ a Celer Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság bírálja el. telefon: 430-3468-as és 430-3469-es. Amennyiben a társasház/lakásszövetkezet korábban bármilyen önkormányzati támogatásban részesült. III. A benyújtott pályázatokat a tulajdonosi. illetve a pályázati adatlap letölthetõ a www. kertészeti érték. balesetveszélyt okozó mûtárgyak. A támogatás feltétele: 30% önrész biztosítása./19. haszonnövény termesztése. • a pályázat tartalmi és esztétikai színvonala. melyben külön vannak feltüntetve azok a tételek. A pályázat keretében nem támogatható: kerti kisgépek beszerzése. 12001008-0014064500100001).§ (12) pontjára. • a nagyobb terület rendbetételének illetve gondozásának vállalása. Pályázatot azon társasházak/lakásszövetkezetek nyújthatnak be. szerdán 8-tól 16.obuda. A pályázat elbírálása során elõnyt jelent: • nagyobb önrész vállalása. III.és mellékvízmérõk kiépítését. sz. melyben részletesen szabályozza a kapott támogatással való elszámolás feltételeit. amely lehet az elvégzendõ munka értéke is. hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon. A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot 2011. A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától számított 60 napig köteles tartani. szám Pályázati felhívás zöldfelületek gondozására Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata . a 437-8643-as telefonszámon. 12. rendbetételére. parkolóhely kialakítás. ezen belül növényültetésre.. Pályázni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában (1033 Bp. május 23-án 12 órakor a Bp. Harrer Pál utca 2. akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat letéti számlájára. 3. a vagyonhasznosítási osztály hivatalos he- . A pályázat benyújtásának határideje: 2011. a pályázatokat zárt borítékban 2011.net.). amelyeknek az önkormányzat felé nincsen tartozásuk. Helyiséghasznosítási Csoportjánál (1033 Bp. május 20-án 10 óráig.. Szentlélek tér 7. kerület Fõ tér 1.. valamint parképítési feladatok elvégzésére fordítható. május 13. a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. Pályázható tevékenységek: a pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a lakóépület közvetlen környezetében lévõ. A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell: • a lakóépület és környezete rövid bemutatását ( vázlatrajzzal.obuda. Bírálati szempontok: 1. A pályázat kiírója fenntartja jogát. zártkörû licitet tartson. bálványfa (Ailanthus). olyan szilárd burkolat készítése. lakásszövetkezet esetén igazgató tanácsi határozatot. növénygondozásra.) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában álló üres. különös tekintettel a 29. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt. Kertépítészeti. a társasház/lakásszövetkezet tulajdonában lévõ. vissza nem térítendõ. tehermentes. A pályázat nyerteseivel az önkormányzat a döntést követõ 30 napon belül megállapodást köt. nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére lyiségében történik. Az önkormányzat a pályázaton való indulást és a pályázatban vállaltak teljesítését késõbbi pályázatok elbírálásánál elõnyként figyelembe veszi.. csütörtökön 8-tól 13 óráig).hu. melynek tartalmaznia kell a pályázó adatait. A pályázatot a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján kell benyújtani (1033 Budapest.). A pályázat bontása 2011. Pénzügyi megvalósíthatóság. a helyiség(ek) vételárát. nem kaphat támogatást./19. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp. melyeket a társasház/lakásszövetkezet önrészként finanszíroz. vagy kertépítészeti elemek elhelyezése. fotókkal kiegészítve). ingatlanok. • tételes költségbecslést. május 23-án 12 óráig lehet benyújtani a Budapest III. valamint a következõ internetes hirdetési fórumokra: ingatlan. melyekre támogatást igényel a pályázó és külön azok a tételek.hu honlapra. (Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. Környezetvédelmi hatás 4. amely a zöldfelület csökkenését eredményezi. a fizetés módját és feltételeit. eperfa (Morus). kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztály A helyiségek vonatkozásában az ajánlattevõnek vállalnia kell szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos.com. • hiteles igazolást az önkormányzati tartozásmentességrõl. vagy közterületen fekvõ zöldterületek gondozására. (A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást ad a vagyonhasznosítási osztály vagyonkataszteri csoportja a 437-8673-as és a 437-8806-os telefonszámokon. Az önkormányzat a nyertes pályázókkal támogatási szerzõdést köt.a kerület Környezetvédelmi Alapjának terhére .

Mûvei is tükrözték lelki válságát. csillaghegyi székhelyû T-Art Alapítvány a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódva a mûvész szakrális üvegablak. A megnyitó. hát csúnya. hátamon nyár . letútja önmagában is kalandos regény.2011/8. 50 évvel a halála után sem ismertek annak körülményei. boldog utazó! Égi és földi szerelem 50 éve halt meg Sarkadi Imre Békásmegyeren. újságírással kezdett foglalkozni. e tündéri ajándék. egyre pesszimistább. Legismertebb mûve. új vadászmezõn. A képek április 30-ig tekinthetõk meg. síkosan landolok a kocsmaajtóban s férfiasan beszippantom a sör-bor-pálinka-szagot. hamarosan a Szabad Szó felelõs szerkesztõje lett. számú házban élt 1946-49 között Sarkadi Imre.és mozaikterveibõl válogatott. álruhás királyfi! Micsoda röhejes alak voltam. a kiszáradt patakmederbõl macskadög. pálló papírzsák csap ki szinte triolában. közel a cél. hogy égig ér a nyár. valódibb dolgokra vágyom. vígan skálázik: a kerítés mögött rózsa mély illata.és mozaiktervek Óbuda Napja alkalmából.) Bráda Tibor Munkácsy-díjas festõmûvész kiállítása nyílik. léptem ruganyos. e hármashangzattal búcsúzom a kanyartól. ha büdös. asszonyosan alt. a szocialista berendezkedésbõl eredõ életmód-átalakulásának legfõbb ábrázolója volt. egész élete egyetlen szakadatlan játék volt a halállal. azzal az anyaggal kell dolgoznom. Debrecenben. a templom tömjén-hûsébe épp csak beszagolok.ejtõernyõvel de már annyit képzelegtem s túl könnyen. karamell-léghajón. az önpusztítással. mert azért kell valami kábulat. de most nem csábulok el. s kiszökhetek a ragacsos költészetbõl. Kortársai szerint inkább virtuskodó alkat volt. az „Elveszett paradicsom” 1961-ben jelent meg. képzeleghetnék. kopott. egyre drámaibb hangvételûek lettek. hogy földön bukdácsoló pilóta vagyok. Halála is így következett be. Nyomdászként dolgozott 1943-tól 1944-ig. fáradt. É FOTÓK: ANTAL ISTVÁN Üvegablak. szám alatt. s érzem. április 12-én. és itt a piac. kerületbe költözött. ifjúság! Ó. Így érkezem a sarki cukrászdához s átrepülöm azt a pár métert vanília-szárnyon. de nem hátrálok. miért zuhant ki Kondor Béla festõmûvész lakásának ablakából 1961. dramaturg. majd 1954-1955-ben az Irodalmi Újság munkatársa lett. Lehajtott fejem fölrántja a kihaló diófa. Pál (1894-1981) festõmûvész alkotásaiból a San Marco Galériában. mivel nyár van. A parasztság sorsának. Valamikor volt. szám Szépirodalom – Kultúra – Emlékezés 21 Óbuda-Békásmegyeren alkotó írók. zötyögve érek földet. orrcimpám kitágult. ami a legnagyobbak közé emelhette volna. egyre kiábrándultabb írói szemléletet közvetítettek. s szinte brummog az üres telken a dudva. hogy öngyilkossággal vetett véget életének. mogorva utcák-évek közé beszorított darabnyi gyerekkor. hogy jó nyomon vagyok. rothadó rongy. mint a vadászkutya. az Ezüsthegy utca 66. E zzel a címmel állít ki az Óbudai Kulturális Központ Molnár C. . A tárlatot Garami Gréta mûvészettörténész nyitja meg. a hársfa szoprán. mélyén egy kis ammóniákkal. beszívom remegõ orrsövénnyel. Szeszélyesebb s kellemetlenebb egyveleg következik: olvadó aszfalt. ez a jó kezdet! Hársfák közt lakom s tudom. hogy kibírjuk. összemorzsolok egy levelet s szippantgatom. ha eszembe jut. és nincs másik életem. e földi csoda. Kezdte mint gyógyszerészsegéd 1941-ben. vagy legalábbis azt képzeltem! Ó. talán ezért is terjedt el a feltételezés. Késõbbi írása egyre tragikusabb. illetve május 15-én a 9 órás szentmise után kézmûves foglalkozáson és tárlatvezetésen is részt vehetnek az érdeklõdõk. hát büdös. ami van. Elsõ írásai a „Válasz- ban” és a „Csillagban” jelentek meg. Munka mellett a debreceni egyetemen jogot hallgatott. 1946-ban a III. hová naponta megérkezem. Templom utca 20. már csak az étterem sülthagyma-pörkölt-tengerén kell átgázolnom. mint a beszáradt lekvár. hétköznapokon 9-tõl 16 óráig a San Marco utca 81. s eszembe sincs mást kitalálni! Ha csúnya. A Mûvelt Nép segédszerkesztõjeként folytatta 1950-ben újságírói munkáját. Máig tisztázatlan halála kettétört egy olyan pályát. érzem a célt. hánytató benzingõz. még most is belepirulok. málna-citrom-narancs-helikopteren. s megcsap a hársfák illata. keserû kipufogó gáz. költõk mûveibõl Csukás István: Orr-beszámoló a Szépvölgyi út 67-tõl a Kolosy térig Elõször a hársfák illata. nincs más utam. a fiatalon elhunyt író. A kiállítást rendezõ. mely olyan. mint a narkósok. május 7-én 15 órakor a Szent József Házban (Békásmegyer-Ófalu. Kezdeti írásain Móricz Zsigmond hatása látszódott. A Madách Színházhoz került 1955-1957-ben dramaturgként.

javítása. Thalész-Kör. klímaberendezések beszerzése nagyker áron. Tel. Javítás. Szabó Katalin megnyitotta reuma és lézerterápiás rendelését. ITT. asztalos munkát vállal kisiparos. villanyszerelést. mosogatógépek bekötése! Minden. Kizárólag könyvelés is! Referenciák. befokkt@gmail. mûszeres csõrepedés keresés.(Ingyenes kiszállás). MIHI 2002 KFT. Dunamed. Tel. gyakorlott tanárnõnél. Dr. harmonikaajtó. javítás. kamerás megfigyelõrendszer. 06(30)602-3494 Szolgáltatás Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-készítés. kúp kenése. hétvégén is. duguláselhárítás. 06(30)9313686 „ALFA” tv.: 242-6999.: 06(30)921-6559 www. Lajos u.5 MFt.: 06(30)458-2241 Magyar nyelv és irodalom. 06(20)211-5190. korlát.06(20)483-7808 Matematika tanítás minden szinten. Tel.: 7050511.: 06(70)943-1294 Fuvarozás. szakértelem több évtizede. Hévízi úton eladó egy 67 nm-es. Hétvégén is hívható. Tel. étkezõs. Tel. 3 szobás luxus öröklakás.NOKIA. panorámás.hu. áruszállítás.750. Adás-vétel. 20. csütörtökön 11-13 óráig. fordítás. teniszkönyök. Irár: 49. Grundig.: 405-5889. átalakítása! Csempeburkolás. Ingyenes próbaóra! Tel. felkészítést. parkettajavítást. Kerületieknek kedvezmény. csõrepedés javítása. saját tárolóval. Cím: Orvosi Centrum III. 1036 Kiskorona u. Pedikûr. ami vízszerelés! Nonstop! Tel. Cím: Kabar utca 6. Eredeti bútorok (Biedermeier.: +36(20)934-4664. konyhaszekrény. 4. cambridge-i nyelvvizsgával. ablakdoktor. Tel.kontenerexpress. 06(20)493-1675 Egészségmegõrzõ termékek és egyedi talpbetét készítés a Flórián Üzletközpont elsõ emeletén. rovarháló. Érd. Ingyenes felmérés. ablakok illesztése. magyartanárok korrepetálnak általános. közös képviselet. 06(20)332-4660. Ny.: 06(70)521-0342 Kedves Tulajdonos! Továbbra is a legjobb feltételekkel segítünk kiadni. 1/1. csomagolás.com Intarziakészítést és bútorrestaurálást vállalok 20 éves gyakorlattal. az Egészség Pluszban. +36(20)3353411.hu Dr. Dr. és válaszfalak . galéria. burkolás. Szív és hasi ultrahang vizsgálat beutaló nélkül. kõmûvesmunkák. nyílászárók felújítása. parkettás munkák magánszemélyek. cirkofûtéses. agnesokbig@yahoo. (Duna felöli oldalon postával szemben). 1+2 félszobás. Kelényi Imre. Tel. gipszkartonszerelés. 06(20)972-5032 Óbudán. villanytûzhelyek. u. Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. Tel. 368-0864. berendezéssel eladó. olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is. Érettségi felkészítés is. rugalmas idõpontokban. 250-2003 (web: www. Horváth Ákos mindenféle ajtók. 10. +36-20-446-5575.) másolatainak készítése. ÉMI minõsítéssel. kerítés. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebészeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek. +36-20-446-5575. nyelvvizsgára felkészítés. Tel. sok türelemmel. Müller Zoltán fõorvos Kárpáti fogtechnika. több generációs ház eladó. Óbuda magánrendelõ III.. garanciával. II. illetve igény szerint. teljes érrendszer tisztítása kardiológus vezetésével.: 242-6823.: 06(20)961-6153 Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás. Kovács László.: 06(70)3666445. 3 szoba összkomfortos családi ház. Ingyenes kiszállás. Tel. ELMÛ által minõsített vállalkozás HÁZTARTÁSIGÉP SZERVIZ 1033 BP. értágulatok eltávolítása. 06(30)243-5432 Társasházak. Nyitva: h-p 9-tõl 17 óráig. garanciával. Bejelentkezés tel. Budán non-stop hûtõ. Email: thaz. 06(30)251-8862 Lakatosmunkát mindennemût vállalok. Bejelentkezés: 06(30)964-5436 . Tel. 19 éves mûködés a III. konyhák teljes körû felújítása. +36-30931-6176 Óbudán egyedi. luxus házakat. 250-0593. mosogatógépek. Tel. III kerületben kedvezmény! Tisztaság. kozmetológiai magánrendelés: dr. 246-9021. konyhák felújítása. korrepetálás diplomás. egyedi kisbútorok. gyorsszolgálat. irodai háttér. kérésére megvizsgálom. 367-2869 Kapu. szalagfüggöny szerelése.30-tõl 19. Bécsi út 130. KASZÁSDÛLÕ U. www. garanciával! Tel.: 3670256 Angolórák. Nyelvvizsga-felkészítés minden szinten.: 06(70)278-1818 Automata mosógépek. külföldi hûtõgépek fagyasztók javítása 35 éve a kerületi lakosok szolgálatában. parkettalerakást.: 244-3998 Konténerek olcsón. Tel. +36-30-9316-176. történelem és esztétika tanár egész évben oktatást.: 06(30)900-0963 CORNÉLIUS INGATLANKÖZVETÍTÕ MAGÁNIRODA! Keres-kínál: 361-332-1293. csempe javítását vállalom. sitt. erkélyes.: 250-5514.és ízületkímélõ ugrálás nélküli torna. garanciával. Tel. redöny. eladni ingatlanát. társalgás. fizika-. nyelvterületi tapasztalattal rendelkezõ nyelvtanártól. rácsok. Tel. kedvezõ áron Óbudán. 70 nm-es. Tel. Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai. tanácsadás..: 242-6136. Bõrkinövések./3. Tel. lehetõ legjobb szolgáltatás több évtizedes gyakorlattal kedvezõ áron. Tel. Irányár: 14. Ideje: hétfõ. társasház könyvelés. Tel.: 06(30)954-9554 Festés. javítása. csatorna tisztítás. korrepetálás. csapok cseréje. Tel.4039357. 06(30)996-4538 Bõrgyógyászati magánrendelés hétfõn 16-18-ig.: 06(30)201-9198 Dr. Tel.hu Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Vízmérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók. hétvégén is.hu Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden szerdán 18. rakodással. 06 (30)589-7542 Társasházkezelés. Irányár: 8. tapétázás magánszemélyeknek. rácsosajtó. klímaberendezések javítása. javítás. 217. két fürdõszoba. 06(30)932-2637. 06(20)2439043. mázolás. egyedi faborítások. mosdók.: 06-30-951-7758 Bõrgyógyászati. gyógypedagógiai asszisztens képzés. tapétázás tavalyi árakkal.: 276-5918. felszerelése. +36-1-332-1293. Tel. fagyasztó. Bécsi út 85. stb. három munkanap alatt. Nordmende. Keve utca 21.: 242-6136. 55. Kaszaképzõ. korrekt árak! Tel. videó. garanciával. ingyenes kiszállással.hu) Egészség Fogsortörés. Tel. Tel. mázolást. Középiskolai elõkészítõk max.hu Ács. kapuk kerítések. 06(20)9424-943 Asztalos munkák.: 240-0439 Leszokatjuk a dohányzásról biorezonanciával. garanciával 3 órán belül.: 370-4932 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig. parasztház. az általános iskolától az egyetemig. Buzsákon. aranyerekvégbélpanaszok. Kolosy tér 1/b. kéményjárdák. kéményépítések. 242-0465. 06(70)5500269. Székely statikus. fuvarvállalás. kamerás csatornavizsgálat. tetõjavítást. 1-3 fõvel. társasházaknak garanciával. Vörösvári út 31. nyugdíjas kedvezmény.: 06(20)552-5894 Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek.racskeszites. Bejelentkezés: 06(20)543-3948 2011/8. több értizedes referenciákkal. Dr.: 816-1019 Angol nyelvoktatás. III. 121 nm-es belsõ kétszintes. Tel. Tel.: 06(30)239-9355 Dupla garázs eladó a Bogdáni úti buszvégállomás közelében. üzemeltetése.:2432730. 06(20)349-4277 Dr. WC-k burkolását. mosogatógépek bekötése.: 244-5577. lakást épít. vállal Óbudán.: 367-4809. péntek 15-18 Érszûkület gyógyítása.fejetanoda.hu Angol magánórák több évig Angliában élt tanártól a Flóriánnál. mázolás. IX. tapasztalt tanárral. fizika tantárgyakból egész évben oktatást. vásárol.: 240-8113. www.01006404 Matematika-. felújítás garanciával.: 06(30)272-3909 Klímaszerelés. Hatvany L.30-ig.com Tel. Pardavi Ágnes. átalakítása! A legkisebb munkától a teljes lakásfelújításig. +36+1-332-1293. kozmetológiai magánrendelés.: 06(30)960-4525 Tévéjavítás azonnal! (Orion. Tel. Gyermek-felnõtt bõrgyógyászat. villanybojlerek. bõrelváltozások. 1039 Bp. Tel. vízszerelés. Tel. szombaton is. Az elvégzett javításra garancia. Békásmegyeren korrepetálás. E-mail: wagner. Videoton. Helye: 1035 Szentendrei út 10. Samsung) Tel. lomtalanítás kedvezményekkel! Tel. szárítók. IV/1. Díjtalan kiszállás. tetõfedõ. kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés ügyintézéssel! Tel. önéletrajz. +36-20-447-3930 Rendkívüli akció! Remetehegyen 4 szobás ikerház fél 58 millió forintért eladó. Javítás esetén ingyenes kiszállással. Tel. Tel. garázzsal. konyhák. teljes körû könyvelés. kémia-.: 06(30)212-3308 Fürdõszobák. Faragó Katalin.dora@freemail. A rendelés helye: III. ingatlant keresünk érdeklõdõinknek sûrgõsen. Tel. kétszárnyú ablak zárszerkezetétnek cseréje). Zárszerelést. ingyenes kiszállás. rács. 2-3 fõs kiscsoportban.06(30)429-2991 Redõnyszerelés.: 06-70-271-9867 Szemölcsök. Tel.hu Bécsi u. felújított. Tel. 5. Gerinc.: 06(30)285-2879 Olaszul oktatás. 06(20)997-2747 TV-Videó szerviz. kõmûvesmunkáit. mûtéti javallat) magánrendelésén áll a betegek rendelkezésére. ker.: 06-30-668-5058 Csempeburkolás.: 250-0921. Tel. hulladékszállítás 4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel. hevederzárak árusítása. Kovács Sándor Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság.5 MFt. korrepetálást.: 06(30)914-3588 Szobafestés.: 256-4425. benõtt körmök lasersebészete. védõrács. mázolás. gipszkartonozás. Várhidi Gábor. mûszaki. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozmetológus fõorvos magánrendelése: III. 20 ó.: 06(30)250-4471 Duguláselhárítás. 06(30)278-0097 www. mosógépek. Tel. Bejelentkezés: 387-1508 Szükség esetén háznál is kezel Fogyjon fülakupunktúrával orvos-természetgyógyásznál.diplomkás. határidõre! Tel. Felmérés díjtalan! Tel. barokk. Tel. kõmûvesmunkák. -parkettacsiszolást.22 Apróhirdetés Duguláselhárítás Non-stop. lakatosmunkák.: 06(20)564-2805 Angolórák minden szinten. Vestel. www. gerendás mennyezet. Bejelentkezés: 317-0631 Bõrgyógyászati. vízszerelés! Fürdõszobák. nyitása.: 06(20)481-4646 Csontkinövés Achilles-in körüli fájdalmak. tapétázás. kertes.lasersebesz. Fogsorkészítés 40000 Ft plusz költségek nélkül.: 2204641. felkészítést vállalok Óbudán az általános iskolától az egyetemig. korrepetálást. Tel. türelmes. nagy udvar. bádogos munkát vállalok.hu FÉG gázkészülékek szakszervize. A hirdetés felmutatója 10 % kedvezményben részesül. Tel. szám Praktikus angol minden szinten.: 368-3604.: 06(20)217-5117 Festés. Dr. Testvérhegyen nyolcszobás. Rendelési idõ non-stop. autómata mosógép szerviz. 1027 Horvát u. jogi. csapok. repedés javítása háznál. Tel. minden korosztálynak. 367-1853 Ajtó-. 06(70)518-1451 Társasházak közös képviselete. mozgásszervi problémák kezelésére új orvosi módszer a lökéshullám terápia.: 06(20)439-6410 Matek.: 06(30)538-0306 Kéménybélelések. Házhoz megyek! Tel. Érdeklõdni: 06(20)922-0846 Tura városközpontjában 400-nöl telken régi építésû. kismûtétek. 06(30)912-9017 Burkolás! Fürdõszobák. Tel. Dunára panorámás nagy terasz.: 367-8160. bútorszerelés.: 202-2505. kezelése. szakképzettség. Tel.és középiskolásokat a Vörösvári úton.: 06(20)9437075.: 06(30)688-3683.callantorna. gurtnicsere.hu. kerítés. www.: 06(20)928-7507. lombtalanítást. javítás. 28.hu Tel. I/1. 06(20)947-0774 Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok. tel. Bécsi út 217-ben (EuroCenterrel szemben).: 06-20-946-2027 Egyéni angol mini . összközmûves. Dr.: 06 (20)972-0347. Tel.: 06(30)299-1211 www. 06(70)619-5546 Angoltanítás. kõmûves.: 06(30)948-4000. diplomás. reluxa-. Suhajda Kornélia fõorvos. manikûr. felkészítés. Tel.: Bóta Erzsébet. fakivágást. felkészítést.atw. Tel. Somogyban (telek: 1200 nm). Elõzetes bejelentkezés telefonon: 06(20)773-7565. Start Ingatlan Kft. Kérje ingyenes árajánlatunkat.dolomit-med. E-mail: mpiroska@enternet. minõségi kivitelben. ügyintézéssel. Tel. víz-villanyszerelés. Az SZTK-ból átköltöztünk a békásmegyeri pusztadombi lakóparkba. Budai Várban.: 3671373. számítógép szerviz és mûszaki bizományi.intenzívek 10 ó. közületek részére. gyermekfelügyelõ.: 06(30)246-0810 Callanetics a Flórián térnél. kerületben. +36-20-446-5575 Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást. Böjtös Vendel és tsi.ajtoablakdoktor. emeleti lakás.: 06-20-321-06-01 Költöztetés.kozoskepviselo@gmail. mindén szinten nagy tapasztalattal. Csere érdekel! +36-1332-1293. vízszerelés! Anyagbeszerzéssel.. nyelvvizsga. Tel. kézi-gépi rakodással.: 388-9406. anyagbeszerzéssel. szerda 1618 óráig.: 242-1389 Vízszerelés. zárak cseréje (pl. 06(30)251-3800 Zárszerviz: ajtózárak. Multinacionális cégek részére keresünk bérbeadó. Vastag falak.: 06 (20)471-8871 Személyi jöv. a Kolosy tér közelében.adó bevallás határidõ! Bevallás készítés. lomtalanítás. szúnyogháló. bejelentkezés. csatornaszerviz garanciával. A javítás megvárható. szigetelése garanciával. 06(20)483-7808 Német nyelvtanítás. 133 m2-es lakás 48 millióért terasszal eladó! +36-20-565-5670. pontosság! Ingyenes kiszállás! Tel. csempézést.: 243-8490. 06(20)994-7726 Ingatlan Ha házat.: 06(30)341-3423. tapétázást ingyenes takarítással. Lakásfenntartó Szövetkezetek teljes körû képviselete. Budapest.9 MFt.: 06(30)604-1478 Eredményes angol nyelvoktatás gyakorlott tanártól. Tel. Metal-vill Kft.: 06(20)323-3900. Érdeklõdni lehet: 06(20)914-9230 Platánliget Lakóparkban. fõorvos. igazi tanárral. korlát.matekonline. Petrás József villanyszerelõ mester. Sok extra. Kezelési idõ 26 perc. 30 ó . ker. javítása. szalagfüggöny. kapukészítés. T: 316-9408. Tel.: 06(30)932-2637 III. Szél u. Tel. érettségi. lakás tulajdonostól eladó.com Tel. Tel. Oktatás Dajka. Díjmentes kiszállás télen is Lakásfelújítás! Szobafestést. párkányok.000 Ft. bejelentkezés: 388-9406 vagy www. vízgáz-gipszkartonszerelést. zárszerelés. mûköröm Csillaghegyen! Egyéni igények figyelembevételével. költöztetés megbízhatóan. Gyermekbõrgyógyászat. Megbízható. karbantartás rövid határidõvel. könyvelése 21 év tapasztalata. Tel. Tel. Irányár: 3.: 240-2059. minden délután. 06(20)971-3335 Eladó régi.obudamatek.: 325-8387. Ingyenes felmérés: Tel.

szobákat.hu e-mail címre Élelmiszeripari termékek csomagolására keresünk kollégákat. karbantartás./fax: 242-7157 Mobil: 06 (20) 926-3422 Nyitva H-P. Andrássy út 16.) Egyéb Iskolabusz.: 06(30)309-5954 Kiadó/eladó a Szellõ utcában 65 nm-es bútorozatlan panellakás hosszú távra. házakat keresünk! Lõrincz Péter.obuda@gmail. Vízimolnár utca 2. igényesnek. E-mail: gyuszili1@t-online. Irányár: 13.: 06(70)371-3121 Duna House III. könyvtárakat (régit.: 10-18.) május 4ig várjuk. kerületi irodája ingatlanértékesítõket keres. Tel.: 267-0525 Zsigmond Kir. Tel.vásárol tanári diplomás fiatalember és lomtalanítást vállal.: 06(20)391-3979 Garázs kiadó Kaszásdûlõn. Tel. agnes. Tisztességes házaspár. 100 könyv felett díjtalan kiszállással. a saját lakásán is (a kerületben). tárgyakat. Tel.hu Bécsi úton 160 nm raktár. Jelentkezni a szallitas@bekaskft. Balázs Barna. porcelánt.rossz állapotút is . Tel. Ferenczi Tünde. Hívjon bizalommal. bemutatótermi lehetõség kiadó. játék kérdése: Hogy hívják a képen látható figurát? Nyeremény a Magyar Rajzfilm Kft. Magyar nyelvû információ.: 06(20)339-4392 Budán. Tel. A csoportos kiállítás azt az „alfalvi csodát” mutatja meg. 351-9578. A 11. A helyiség 22 nm-es (+15 nm raktár). Ingyenes kiszállással.alberletpont. képeslapokat. Tel. hétfõ kivételével naponta 10-tõl 18 óráig. Tel. bõvítés. nagy gyakorlattal. szám saját fúrt kúttal eladó. Az ajándékcsomagot a szerencsés nyertes itt veheti át. képeslapot.2011/8. egyéb régiséget vásárolunk: VI. 35.: 06(20)924-3883. az Aranykéz utcai parkolóházban. újabbat) antikváriumnak vásárolok. a saját gépén.hu e-mail címen lehet. azonnal beköltözhetõ. Csökkent munkaképességûek jelentkezését is várjuk.alakastextil.és mintaválasztékban. Márton Árpád. összkomfortos. Kiss Levente. Régiség Bélyeggyûjteményeket. Tel. könyvtárakat. Tel. Búza utcában.: 266 4154 Régi bútorokat. bankjegyeket. egyedi méretre is. amit a nagyszámú és tehetséges alfalvi festõ. Élelmiszer nagykereskedés keres C kategóriával. Tel.: 06(30)986-5269 Bécsi út 112/2-ben 90 nm-es utcai üzlethelyiség kiadó saját parkolóval. alkatrész-beszerelés.: 06(30)540-8909 Függönyök Széles méret. Tel. Körösi Antal.hu Okleveles kutyakozmetikus vállalja kisés középtestû kutyák teljes körû kozmetikázá- Utazás Bibionéban 3-7 fõs apartmanok közvetlenül az olasz irodától. rajzfilmes játékot indított lapunkban. Sajgó Ilona. angolul is. Tel. Balázs József.: 06(30)400-5122 Óbudán. (A kiállítás május 22-ig tekinthetõ meg. Cím: Lajos utca 158.: 06(70)383-5004. Függönyvarrás (150 Ft/m) Rajzfilmes játék Az óbudai székhelyû Magyar Rajzfilm Kft.: 9-13 E-mail: tex_ep@rubicom. Név szerint: Ambrus Imre.5 millió forintért. Micimackó.: 243-8280. Sövér Elek és Vargyas Ildikó.: 06(30)857-2653 Állás Családokhoz keresünk és ajánlunk leinformálható bébiszittereket. házvezetõket. biztonsági övvel ellátott.: 06(30)392-5225 23 Kiadó Kiadó Belvárosban 60 nm-es központifûtéses lakás. 340 nm-es raktárhelyiség irodával kiadó. gázfûtéses.: 06(30)964-5331 Computerklinika: számítógép-javítás. Tel. egyeztetett idõben. óvodásoknak is! 28 fõig. Fõisk. rugalmas idõbeosztásban. Tel. hátfalvizsgával rendelkezõ gépkocsivezetõt.: 06(30)922-3156 Kolosy téren berendezett orvosi rendelõ kiadó. Elad-vesz Antikváriumunk készpénzért vásárol könyveket.: 06(20)425-6437 Eladó új masszás fotel olcsón. üzleti konzultációk egyéni tematikával. +36-20-575-7435 Fodrászt. 205-8700. hanglemezeket.Jelentkezni fényképes önéletrajzzal és bérigény megjelöléssel az l. másfélszobás. grafikus és textiles teremtett. Telefonszám: 06(70)368-6939.: 06(70)466-6363 Vezetõi. életvezetési. Karnisok Hajlított. Tel. Tel. kifestett cell egy magyar rajzfilmbõl. Házhoz megyek. könyveket . Ingyenes felmérés és felszerelés ! SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!! AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU (Pók utcai lakótelep) 1031 Budapest. emeleti lakás kiadó.diana@dh.: 06(30)232-7795 Eltartási szerzõdést kötünk egyedül élõ szépkorúval! Ügyvédi ellenjegyzéssel.fw. További információért hívja a 06(30)869-5454-es számot vagy küldje fényképes önéletrajzát a varga.hu . klímás autóbusz. *** Az elõzõ számunkban feltett kérdésre a helyes válasz: Szaffi és Jónás. Tel. érméket. www. vitrintárgyakat. Tel.com Tel. Sz. Tel. kozmetikust felveszünk frekventált szépségszalonunkba. Buzás András. az Árpád hídtól 300 m-re.hu címen lehet fényképes önéletrajzzal. Szentendrei út 32.: 06(20))678-0753 Kiadó lakásokat. szobrász. igény szerinti tematika. A megfejtéseket nyílt levelezõlapon szerkesztõségünk címére (1035 Budapest. bútorozott. Tel. 243-6820. idõsgondozókat.000 millió. Tel. 1 eredeti.: 332-0243 Könyveket.: 06(20)478-7377 Apróhirdetés – Közérdekû sát hétvégén is.: 06(20)955-0858 Üzlethelyiség bérleti joga eladó 1. Az ajándékcsomagot Hvasgyara Emese nyerte. rajzfilmes ajándékcsomagja: 1 rajzfilmes DVD. Horváth Levente.-nál szoba-konyha. Tel. Tel. 1 Macskafogó képregény. festményeket. Építési telek is lehet.kardos@bekaskft. vírusirtás. Tel.hu www.000 Ft.: 06(20)924-4123 Erdélyi alkotók bemutatkozása Az erdélyi Alfalu mûvészei mutatkoznak be a Budapest Galéria Kiállítóházában. fürdõ használattal kiadó. Tel.: 06(20)319-1393 Számítógép Számítógép-kezelés oktatása.: 06(20)594-1241 Üzlet Eladó-kiadó: 27 nm-es üzlethelyiség III. a Víziorgona utcában.

III. (kedd) 10-tõl 11 óráig. május 23-án függesztik ki a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában és a CELER Kft. A pályázat benyújtásának feltételei a III. (A megnyitó pontos idõpontjáról elõzetesen értesítjük a résztvevõket. A pályázat bontása 2011.. Tulajdoni hányad: 31/517. 2. zártkörû licitet tartson. Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága a tulajdonában lévõ alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot. III. a postára adás határideje: 2011. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt. szerzõjének nevét. április 27-tõl az III. III. illetve. A pályázat benyújtásának határideje: 2011.150. Minimál ár: 2. a vagyonhasznosítási osztály hivatalos helyiségében történik. ker. május 23-án 12 órakor a Bp. valamint a következõ internetes hirdetési fórumokra: ingatlan. A mûvek hátoldalán kérjük feltüntetni a pályázati kategóriát. I. fszt-i lakás. Bõvebb információ kérhetõ: Zöldné Göröncsér Zsófiától. A pályázat kiírója fenntartja jogát. A pályázatra történõ jelentkezéshez nyomtatványok 2011. A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban. A zsûrizést követõen a pályamûveket kiállítják júniusban az Alfa Art Hotel Galériájában (1039 Budapest.). A pályázatok benyújthatók postai úton vagy személyesen az alábbi címen: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Fõosztálya. vagy ha ez a díjátadást követõen válik ismertté. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztály Kérjük. A lakbér. KassaÓváros.).. a közmûvek a lakásba beköthetõk. Szentendrei út 274.Szentlélek tér . ker. A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot 2011. kapcsolatokat.000 Ft. központjában. Varsó-Bemowo és Stirling kulturális sokszínûségét.com.). E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik. május 20-án 10 óráig. akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni. Csíkszereda. A telek összközmûves.hu. a vételárat. tel.000 Ft (áfa mentes). Fõ tér 1. ingatlanok. Billigheim. III Szentlélek tér 7.) A nyertesek jutalma: a beérkezett pályamûvek közül kategóriánként a dobogós helyezetteket belépõjegyekkel. Pályázati biztosíték (bánatpénz): 215.) megtekinthetõk. a borítékon jelöljék a feladót. Hivatalos megtekintés: 2011. fszt. május 11-én 12 óra. III. Újjáépítést igényel.Zichy kastély udvara. (Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. ármegállapításai alapján módosulhatnak. mellyel bemutatják a testvérvárosi jellegzetességeket. ahová minden pályázót várnak. Kiíró: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. konyhából álló ingatlan korábban teljesen kiégett.és rajzpályázat Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata rajzpályázatot hirdet „Testvér Városok” címmel. illetve a Fõvárosi Közgyûlés közüzemi díjakkal kapcsolatos Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ alábbi üres lakás értékesítésére Bp. Udine. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztály Vagyonkataszteri Csoportjától a 437-8673as vagy a 437-8800-as telefonszámokon. központjában (Bp.hu honlapra. Támogató: Alfa Art Hotel. III. 12001008-0014064500100001). CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. osztályát és a késõbbi tájékoztatás megkönnyítése érdekében e-mail címét. A pályázat elkészítésénél elõnyt jelent. E-mail: zsofiag@obuda. és a pályázó díjat nem kaphat. a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázó ajánlatát a benyújtástól számított 60 napig köteles tartani.. Helye: polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodája. és írják rá: „Testvér Városok” pályázat! A pályázat benyújtása.és szemétátalány díjai önkormányzati rendelet. továbbá a CELER Kft. illetve fotomontázs technikával is. fõdíjként mindkét kategória elsõ helyezettjét az Alfa Art Hotel felajánlásának köszönhetõen egy 4 fõs uzsonnával díjazzuk a Hotel éttermében. a fizetés módját és idejét. (Helyszín: Fõ tér . „Testvér Városok” fotó. hasonlóságát kell bemutatni. illetve május 7-én kilátogatnak az Óbuda napi programokra. ingatlan. a víz. kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp. Laktanya utca 4. polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában átvehetõk. Formai követelmények A tetszõleges rajz és fotó technikával elkészített pályamunkák A/3-as méretben történõ benyújtása. május 20. ahol a testvérvárosok produkcióit (14 órától kezdõdõen) és a testvérvárosok standját is megörökíthetik mûveikben. ker. szám Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú. a közös tulajdonból hozzá tartozó 69 m2 nagyságú földterülettel. Az elkészült mûvekben a hét testvérváros: Amstelveen. helyreállításra szoruló lakások szociális alapú bérbeadására Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Egészségügyi. I. majd szakszerûtlen átalakítás következtésben egylégterûvé vált. osztályai részére. Harrer Pál utca 2. fsz./19.. a mû címét. május 10. május 23-án 12 óráig lehet benyújtani a Bp.. 1033 Budapest. A pályázaPályamunkák beadásának feltétele A pályázó kizárólag saját eredeti szerzõi alkotásával pályázhat. ton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl.) A mûvek készülhetnek rajz. Az eredetileg 1 szoba. iskoláját.24 Pályázat 2011/8. a pályázatokat zárt borítékban 2011.hu. 31 m2 alapterületû. ha a pályázók ellátogatnak testvérvárosaink honlapjára. Határidõ után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni. irodájában (Bp. Királyok útja 205. Pályázati kategóriák Általános iskolák 5-8./19. osztályai részére. polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait. felkerült a www.. III.: 4378937.obuda. Gimnáziumok 9-12. akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat letéti számlájára. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a Bp. kerület Fõ tér 1. hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon. . A pályázat eredményét 2011. Egy pályázó egy pályamunkával nevezhet. szám alatt.net.

) Puskás Péter minden hónap elsõ hétfõjén 18-19 óra között (telefonos egyeztetés szükséges: 437-8688) a Csillaghegyi Általános Iskolában (Dózsa György utca 42. szám Fogadóórák – Szakbizottságok 25 A Fidesz-KDNP-frakció képviselõinek fogadóórái Vk. szám alatt. 14. 13. 1. Képviselõ Laczkó Szilvia Csapó Harold Gábor Désiné Németh Éva Idõpont és helyszín minden hónap elsõ hétfõjén 16-18 óra között a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2.) Kelemen Viktória minden hónap elsõ keddjén 18-19 óra között a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5. Nagy Judit minden hónap elsõ szerdáján 18-19 óra idén januártól új helyszínen: Hímzõ u. Az MSZP-frakció képviselõinek fogadóórái Czeglédy Gergõ (kompenzációs listáról) Kiss László (kompenzációs listáról) Dr. 16.). elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon. (Fidesz iroda). Horváth László minden hónap harmadik hétfõjén 17. minden hónap utolsó csütörtökén 16. akkor a 2. 3.) Elõzetes egyeztetés alapján más idõpont is kérhetõ: 06-30-377-1857.) Sáringer Kálmán minden hónap elsõ keddjén 17-18 óra között (telefonos egyeztetés szükséges: 06-30-514-9852) a Táborhegyi úti Népházban (Toronya utca 33.30-18. 11.) Menczer Erzsébet minden hónap elsõ csütörtökén 16-18 óra között a Fidesz irodában (Kaszásdûlõ utca 7.) minden hónap elsõ szerdáján 17-tõl 19 óráig a III. elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon. 4. 9.30 óra között az Árpád Gimnáziumban (Nagyszombat utca 19. 12. szám alatt. 17-tõl 18 óráig a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2.30-17.) Szepessy Tamás minden hónap harmadik szerdáján 16-18 óra között a Fidesz irodában (Kaszásdûlõ utca 7. Telefon: 367-8791.) Dr.) Kompenzációs listáról bejutott képviselõk fogadóórái Béres András (Lehet Más a Politika) Mihalik Zoltán (Itt Élünk Egyesület) Szanyó Miklós (Jobbik Magyarországért Mozgalom) elõzetes egyeztetés alapján a 06-30-211-6111-es számon. 7.) Kemény Krisztina minden hónap második keddjén 18-19 óra között a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5. szám alatt.) Török Ferenc minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óra között a Keve-Kiserdei Általános Iskolában (Keve utca 41. a Mókus utca 1-3.) Bulla György minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óra között (telefonos egyeztetés szükséges: 437-8688) az Óbudai Waldorf Iskolában (Bécsi út 375.2011/8. 1. A fogadóórára elõzetesen be kell jelentkezni idõpont-egyeztetés miatt. minden hónap harmadik hétfõjén. A képviselõ-testület állandó bizottságai . hétfõn) a Szérûskert utcai általános iskolában (Szérûskert utca 40. kerületi Jobbik irodában (Kabar utca 11. 6. 10.) Baumann Irén Erzsébet minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óra között a Platán Könyvtárban (Arató Emil tér 1.) minden hónap elsõ keddjén 18-19 óra között a Gázgyári lakótelep gondnoki irodájában. 2. a Mókus utca 1-3. 8. 15. 5.30 óra között a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban (Kerék utca 18-20. a Mókus utca 1-3. Pappné Dr. Simonka Csaba (kompenzációs listáról) elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon.) Havadi Elza minden hónap elsõ hétfõjén 16-18 óra között (ha ünnepre esik. Laukonidesz Lilla minden hónap második csütörtökén 18-19 óra között a Fidesz irodában (Hímzõ utca 1.

szám Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére .26 Pályázat 2011/8.

5. 40. S. 27. Óriás csengettyûd. Fordított névelõ. Obama keresztneve. Névelõs elõvárosi vasút. 39. 47. Menemotechnikai rész! 14. N. Elõzõ számunkban technikai hiba miatt rossz rejtvényháló jelent meg. 21. Visszavarr! 30. 16. Apó betûi. Régi súlymérték. E napi. 51. Görög filozófus volt. 48. Baki. 29. 28. 50. 41.2011/8. Afrikai fõváros. svéd és máltai autók jele. 34. A xenon és asztácium vegyjele.). Igen nagy. 13. 23. olasz mûsorszóró.. Brit film címe volt. 9. Rövid doktor! 49. … uno. 13. Névelõs polinéziai nép. 36. 38. Egy darabig meglóbál. Sütéssel foglalkozik. Hölgyeknek kijár. 8. 12. Véka egynemû betûi. … mark. 54. 35. szám Szabadidõ 27 Tavaszi vers Rejtvényünkben Petõfi Sándor: Ki a szabadba! címû versébõl idézünk. Fizikai fogalom. szám alá nyílt levelezõlapon május 4-ig várjuk. Londoni név. 15. 19. Beküldendõ a vízszintes 1. 47a. Jutalmuk nyereménykönyv. Megkevert síp! 55. Latin rész! Ipacs László A megfejtéseket az 1035 Bp. A protaktínium vegyjele. VÍZSZINTES: Az idézet elsõ sora (zárt betûk K. 3. Anynyi. Szédít. L. Kis Anikó. 22. X. Részben felesket! 56. Tartsd. fordítva. A. 18.). Osztrák. T. Szentendrei út 32. 44. Az idézet második sora (zárt betûk: Á. 37. Fordított réteges sütit. Részben beordít. Pl. E. Netes barát. 51. A. 42. Tölgyfa termése. Orosz repülõgéptípus. melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. Hajítá. A hét vezér egyike. Iktatok. Szoborrész! 6. Hangfekvés. Francia város. Újságírói ágazat. 7. 20. 11. 23. Tengeri lény fogazata. Kémiai fogalom. Azonos magánhangzók. 58. 57. sorok megfejtése. A helyes megfejtést beküldõk között nyereménykönyvet sorsolunk ki. 55. 35. 32. 17. Azonos magánhangzók. 24. A hibás rejtvényháló nem okozott akadályt két lelkes olvasónknak: Gálfi Lászlóné és Ollé Katalin elkészítette a szöveghez a hálót és helyes megfejtést küldött be. 53. Az erbium vegyjele. 33. 43. 26. 25. Sérülés után keletkezik. a víz. Svéd és máltai autók jele. Orosz repülõgép típusjele. mint. Méhecske teszi. 31. 38. A. 4. 28. 19. és a függõleges 13. amiért elnézést kérünk olvasóinktól. Cink és uránium. Somogyi helység. Rajzfilmes kis róka. R. O. Napszak. 46. Légiposta egyik idegen neve. 52. FÜGGÕLEGES: 2. . Az elsõ atombombát szállító repülõgép (Gay). 36. Ebbe az irányba. 46.

) Kép és szöveg: Lovas A. Berényi Laura és Davidovics Edit kiváló játékosok. hogy a hozzánk járó fiatalok szorgalmasak és jól érzik itt magukat. akkor szûnt meg az addig eredményesen mûködõ Statisztika SE Óbudára kihelyezett szakosztálya. A kerületben régen sikeres. Harmadik edzõként magam is részt veszek az oktatásban és megelégedéssel tapasztalom. rutinos szakemberek vezetik. Most a CSMSZ SE az egyetlen klub. A csillaghegyi klubban egyre többen és egyre ügyesebben bûvölik a kis kaucsuklabdát. Az edzések mellett gyakran nyílik lehetõség a tudás lemérésére. H úsz év bizony hosszú idõ. hogy a tehetséges játékosokat edzéseinken továbbképezzük. akik szeretnének bekapcsolódni a szakosztály munkájába. Mi abban segítünk.Örülök. ahova amatõr játékosokat is meghívnak. ám húsz éve teljesen elfelejtett asztalitenisz szakág született újjá a CSMSZ SE bábáskodásával. Sport 2011/8. emellett szeretik a gyerekeket.értékelte a jelenlegi helyzetet Kelen Balázs. (Bõvebb felvilágosítás a www.28 A tenisz mellett egy újabb népszerû sportágat karolt fel a Csillaghegyi Mozgás és Szabadidõ SE. az egyesület ügyvezetõ elnöke. így jobb eséllyel indulhatnak a budapesti vagy akár az Országos Diákolimpia döntõjében. nagy létszámmal és megfelelõ színvonalon zajlanak a versenyek. Azok a fiatalok.csillaghegysport. de igény lenne további teremlehetõségekre is. Négy korcsoportban (gyerek. ahol szervezett keretek között pingpongozhatnak a fiatalok. A nagyobbak heti 2-szer másfél.és versenyzési lehetõséget. a nyüzsgõ szakosztályi élet azt bizonyítja. hogy érdemes volt felkarolni a sportágat .hu weboldalon és a +36-70314-0021-es telefonszámon. jó körülmények között tölthetik szabadidejüket az egyetlen óbudai szakosztályban. Edzéseinket elhivatott. . a kisebbek 2-sze egy órát gyakorolnak. A képzettebb játékosok rendszere- sen indulnak a Budapest Bajnokság egyéni és csapat versenyein. serdülõ. újonc. azóta nem talált gazdára a sportág. hogy sikerült megvalósítani régen dédelgetett tervemet. ifi) mintegy hatvan lány és fiú vesz részt a szakosztályi munkában. . szám Asztalitenisz Kaucsuklabda bûvölõk ákolimpia egyik kedvelt száma. A szakosztály 2009-es megalakulása óta egyre „izmosodik”.Az asztalitenisz a kerületi Di- Egyre bõvül az asztalitenisz szakosztály . jól ismerik a szakmát. jelenleg 60 asztalitenisz barátnak biztosít rendszeres edzés. a legnagyobb létszámú vetélkedõt a háziversenyek jelentik. Egyelõre a Bárczi Géza és a Medgyessy Ferenc Általános Iskola tornatermében kilenc asztalon pattog a labda.

aki ez idõ alatt a legtöbb kört teljesítette. melyen a résztvevõk kifejezhették. 14 kilométer kerékpározásból. számos mozgási lehetõséggel várták az érdeklõdõket az Óbudai Terepfesztivál szervezõi Mocsárosdûlõre április 9-én.ose. A mozogni vágyók 10 folyamkilométert is evezhetnek. annak természeti értékeit meg kell õrizni. D arts. A terepduatlon 4 kilométer futásból. • Óvodásoknak és iskolásoknak rendeznek „gályaprogramot” május 2-tól június 8-ig. több alkalommal. szám Sport – Hirdetés 29 Indul a vízisport évad Az egyesület vezetõi minden héten más és más. (Az eddig felsorolt programok díjmentesek. zenei programok és kiállítók is várják az érdeklõdõket. Cs. A z egész napos sportprogramok sorában a kerékpározástól a terepfutáson át a nordic walkingig és a gyalogtúráig sok minden megtalálható. Cs. A megmérettetéseket megelõzte a „Futás és Ke- FOTÓK: ANTAL ISTVÁN rékpározás a Mocsárosért”-program. Idén újdonságként dombfutás és gyerekfutam is lesz. Bõvebb információ a 240-3353-as. (Az egyesület asztalitenisz.csillaghegysport. május 8-án Visegrádra evezhetnek a jelentkezõk. 1 % 1% 1 % A Csillaghegyi Mozgás és Szabadidõ SE vezetõsége köszönetet mond mindazoknak. majd ismét 2 kilométer futásból állt. a felsõsök és a középiskolások külön-külön mérhetik össze erejüket. Sz.2011/8. • A hagyományos évadnyitó rendezvényt szabad sportnap kíséri május 1-jén. gazdag programkínálattal várják az érdeklõdõket római-parti vízi telepükön. idén pedig a böjti szelek „emelték” a verseny nehézségi fokát. Mindezekkel párhuzamosan egész napos kosárlabda-versenyt tartott a szervezõ csapat az AME pihenõparkjában. A duatlont MTBverseny követte. egy évvel ezelõtt erõs napsütés. utóbbiban az alsó tagozatosok. hogy Mocsárosdûlõre szükség van. hogy az „off-road” sportokban kevésbé járatos versenyzõk is élvezettel teljesítsék a kijelölt távot. A szervezõk minden korosztálynak kínálnak programot és indulási lehetõséget: hosszabb és rövidebb távokon egyaránt rajthoz állhatnak a nevezõk. (Az egyesület címe: Rozgonyi Piroska utca 28. akiknek mintegy 35 folyamkilométert kell „lelapátolniuk”. (Az eseményrõl bõvebb információ a www. mely 1 óra hosszat tartott.és lövészversenyt tartanak április 30-án. A részvételi díj 2 ezer forint.hu) Sz. tenisz és nyári táborozási programjáról a www. Itt az lett a gyõztes. A 248 ezer 22 forintot bérleti díjakra és tárgyi eszközök beszerzésére használták fel.) . A z esemény története során sok mindent „megélt”: elsõ alkalommal havazás. A Samsung Olimpiai Zöld Fesztiválon sportbemutatók. illetve a 06-20-968-3685-ös telefonszámon kérhetõ.futanet. Az eseményhez teljesítménytúra és terepfutás is kapcsolódott a közeli hegyeken. akik személyi jövedelemadójuk 1 százalékát az egyesületnek ajánlották fel. A terepviszonyok lehetõvé tették.) Mocsárosdûlõért futottak és kerekeztek Rendkívül változatos programokkal. Az egyesület honlapja: www. Sportfesztivál a Hármashatár-hegyen Immár második alkalommal rendezi május 1-jén a Budapest Sportiroda a Samsung Olimpia Zöld Fesztivált a Hármashatár-hegyen.) • A Madarak és Fák Napján.hu E-mail címe: ose@ose.hu honlapon tájékozódhat.hu oldalon található.

Lenhardt Balázs. illetve külön idõpont egyeztetésére is mód van: z.).hu.Az est házigazdája Kemény Krisztina önkormányzati képviselõ. . Az Alkotmánybíróságot érintõ kérdéseket és az új önkormányzati törvényt firtatták leginkább a hallgatók. kulturális tanácsnok. Tudjuk jól. TeleCentrumában a 238-3838-as vagy kizárólag munkaidõben a 289-4070-es telefonszámon és a bdk@bdk. melyen fáklyás felvonulással emlékeztek a holokauszt áldozataira. Események 8. Az esemény védnökei: Menczer Erzsébet országgyûlési képviselõ és Tarlós István Budapest fõpolgármestere. Szegedi Csanád.hjf. FOTÓ: ANTAL ISTVÁN A Tavaszi Jazz & Borfesztiválon április 8-tól 10-ig várták a kulturált borfogyasztást és az igényes jazz mûfajt kedvelõket Óbuda szívébe. „Ismerkedés a számítógéppel és az internettel. a 3-as parlamenti körzetben dr.-május 1. Dr.karpat.szerelõi folyamatosan ellenõrzik az utcák világítását. (Cím: 1033 Budapest. A III. ajándéktárgy vásár. Tamás.). Sok kérdés merült fel a határon túl élõ magyarok szavazati jogával. Németh Zsuzsannának. S „Braunhaxler” hírek • Tanulmányutat szervez május 28-án DobogókõEsztergom-Visegrád-Dunabogdányba a „Braunhaxler” Egyesület. T arlós István fõpolgármester a zsúfolásig telt Klauzál téren úgy fogalmazott: emlé- kezni és emlékeztetni. jelenlegi helyzetét a határon túli szakértõk. valamint az államigazgatás képviselõinek részvételével. a hazai vezetõ kutatók. Az Élet Menete Több ezren vettek részt április 17-én az Élet Menetén. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5. vagy a 06-20-200-0017-es telefonszámon. az Urbán Orsolya Trió és a Benko Dixieland Trió Ingyenes tanácsadások • A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásából. a kandeláberek épségét. az alkotmány-elõkészítõ bizottság alelnöke beszélt az alaptörvény fontosságáról.). április 30. Volner János. önvédelmi bemutatók. Cs. a romastratégiával. Kaszásdûlõ utca 7. FOGADÓÓRÁK. a SISZA Politikusképzõ Iskola hallgatója Fenti címmel tartanak konferenciát május 9-én a Harsányi János Fõiskolán.daniel @jobbik.hu) Sz. múltidézés a Kecskés zenekar elõadásában. az alkotmányozás szükségességérõl beszélt. dr. (Cím: Fõ tér 2. (Bejelentkezés nem szükséges. Programok napközben: gyermekfoglalkozás. (Jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-30-221-4938-as telefonszámon.). Koncertek 15 órától: április 30-án Varga B. szakemberek.) • A „Braunhaxler” Egyesület várja az érdeklõdõket a május 31-én induló. május 19-én 18 órától a Palace EuroCenter moziban (Bécsi út 154.) • A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Idõsebbek is elkezdhetik” címû tanfolyamára. szám Fidesz Filmklub Török Ferenc: Apacsok címû alkotását láthatják a Fidesz Filmklub következõ elõadásán. Novák Elõd és Vona Gábor elõadásai. Havadi Elza önkormányzati képviselõ.30 órától: ökumenikus istentisztelet. szám alatti Jobbik irodában. Közvilágítási hibák bejelentése A közvilágítási hibákat jelenleg az Elektromos Mûvek Nyrt. hogy kellõ támogatottság hiányában egy korábbi kormány sem mert az Alkotmányhoz A rendezvény célja. Az új alaptörvény fontosságáról Konferencia a Kárpátnyúlni. egymást tisztelni kell.) tart ingyenes jogsegélyt. Morvai Krisztina. a Hímzõ utca 1.: 367-8791. hogy felmérjék a Kárpát-medence örökségturizmusának lehetséges erõforrásait. (Cím: Bécsi út 324. 9 órától: reggelizzen együtt Vona Gáborral és több jobbikos országgyûlési képviselõvel! 10 órától: „Harcolunk minden fronton” címmel Hegedûs Lóránt. nemzeti vendéglátás. a Széll Kálmán-tervvel és a közpénzek védelmével kapcsolatban. hogy megalkossuk minden ember Alkotmányát. FANKADELI és ISMERÕS ARCOK. Egyúttal szándéknyilatkozatot fogalmaznak meg a jövõbeni együttmûködés kialakítására. és bejelentkezhetnek ingyenes tanácsadásra. Fellépett többek között a Hot Jazz Band. Pethõ László ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján (legközelebb május 4-én) 16-tól 18 óráig ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi irodájában. (Részletek és jelentkezés: Neubrandt Olginál a 06-30221-4938-as telefonszámon.) Fogadóóra Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik Magyarországért Mozgalom) országgyûlési képviselõ fogadóóráját minden páros hét péntekén 16 órától tartja a Kabar utca 11. Zs. aki a rendszerváltozás óta eltelt idõrõl. A Budapesti Dísz. de a hibák gyorsabb kijavítása érdekében a lakosság bejelentése nélkülözhetetlen. Jobbik Nemzeti Majális Hajógyári-sziget. de most van egy medence turizmusáról történelmi lehetõség. vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet. hogy együtt okuljunk történelmünk leggyalázatosabb eseményébõl. amelyrõl a történelemkönyvek is hallgattak.30 Hírforgó – Információk 2011/8. Tel. a Fõ és a Szentlélek térre.hu email címen lehet jelezni. a Politikusképzõ Iskola vezetõje április 9-én az alkotmányozás kulcsszereplõjét hívta körünkbe. TRANSYLMANIA és LORD. kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselõinek fogadóórái: minden hónap elsõ szerdáján (telefonos egyeztetés nem szükséges) 8-tól 12 óráig Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának testületi irodájában.) zabó Krisztina. Tósoky Balázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén (legközelebb május 3-án) 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király útja 13-15. A filmre kedvezményes áron (500 forint) igényelhetõk jegyek a Fidesz 4-es választókerületi irodájában (Hímzõ utca 1. érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájában. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik szerdáján (legközelebb május 18-án) 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5. és amely évtizedeken át tabunak számított. Kárpát Dániel. május 1-jén Romantikus Erõszak.és Közvilágítási Kft. Tanácsadás személyesen: a hónap 3. Telefon: 243-8639. Részletes programleírás és jelentkezési lap megtalálható a Harsányi János Fõiskola honlapján: www. alatt.) • Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek. abból az emberirtásból. A SISZA Politikusképzõ Iskolában Gulyás Gergely.

I. álló) 59 000 Ft 1/8 (93×65mm. BRUTUS kipufogók.2/A-09/1-KMR-2010-0221.minden postaládában! impress. Rákóczi Ferenc út 177-179.) KIPUFOGÓK Katalizátorok felszerelése garanciával.) • Tegyünk együtt a III.) Tíz szó fölött (legfeljebb 20 szóig) szavanként 200 Ft + áfa Végéhez érkezett az „Egészséges életmódra nevelõ. háztartási gép.: 240-5603.Teljes szívvel adhatsz! Bútor. álló) 100 000 Ft 1/4 (93×134mm. A projekt azonosítószáma: TÁMOP-6. Váci u. fekvõ) 39 000 Ft 1/16 (44×65mm.. III. 1212 Budapest. 18. vagy hasznos hétköznapi dolgokat jó áron? Mostantól mindez idehaza sem akadály! MEGNYÍLT!!! MEGNYÍLT!!! MEGNYÍLT!!! Budaszíve Adománybolt Félpénzen vehetsz . (Adószám: 18122370-2-41. megjelenik 68. sportdobok készítése. A projekt még három évig követi a célcsoport fizikai állapotát. fekvõ) 10 000 Ft Az árak az áfát (25%) nem tartalmazzák Színfelár: +25% Hátsó borító: +25% Negatív: +20% Elhelyezési felár: +20% Tervezési díj: +10% Apróhirdetés árak: 10 szóig 1900 Ft + áfa/alkalom Kiemelt apróhirdetés: 10 szóig 3 800 Ft + áfa/alkalom (Egy hirdetés minimum 10 szó./fax: 430-1250. sporteszköz.-nél” projekt.kipufogo. fekvõ) 100 000 Ft 1/2 (93×272mm. hogy azzal másokat is segíthess? Egyedit keresel. 267-0525. 206). álló) 25 000 Ft 1/32 (44×31mm.1.: 430-1250. játék. Az eredmények összesítése alapján a program végrehatása során teljesültek azok a számszerûsíthetõ célkitûzések.hirdet@freemail. SZ: 9-15 Adománybolt Nonprofit Kft. (Adószám: 18129621-1-41. Bp.hu. kerületi idõs emberekért! Kérik. E-mail: obudaujsag@ecom. és ezek ismeretében került meghatározásra a projekt tartalma. Árpád u. A támogató közremûködõ szervezete az ESZA. kerületi Önkormányzat lapja. akár veszel: mindenképpen jót teszel! Megunt dolgaidat is hozd magaddal. szám Hirdetés – Közérdekû 31 Hirdessen az Óbuda Újságban! 66 700 példány . 23. A cég rendszeres sportolási lehetõséget biztosított munkatársai részére bérelt sportkomplexumban. A projekt célja a munkatársak életminõségének javítása a személyre szabott. Számlaszám: 1201039800151180-00100009. Perc u. melyeket a megvalósítók vállaltak.hu Nyomás: Zrínyi Nyomda Zrt. egyéni egészségprogramok kidolgozása és végrehajtása segítségével. 235-0417. III. (Golipark). 267-0525 Hirdetési méretek Árak (oldal) (mm) fekete-fehér 1/1 (190×272mm) 200 000 Ft 1/2 (190×134mm. Két percre a busztól (86.. Tel. lakásszépítõ használati. a III.. április 30-cal zárul. garantált börzehangulat! Akár adsz.és dísztárgyak Kacagtató árak. A projekt elõkészítõ fázisában felmérésre kerültek a célcsoport általános életviteli körülményei.000 példányban Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József Lapszerkesztõ: Klug Miklós Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft. Tel. ajánlja fel adója 1 százalékát a Reménysugár az Idõsekért Alapítvány javára./fax: 411-0266. Szentendrei út 32. II.2011/8. javítása Idõseket segítenek az 1 %-kal Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény munkáját támogató alapítványok közleménye. és 2011. hirdetésszervezés: 1035 Bp. ZÖLDKÁRTYA 1039. Tel. Kiadó: 1052 Bp. A projektet az Európai Szociális alap 10. november 1-jén indult. V. A projekt során megrendezett családi sportnap igen népszerû volt a munkatársak és családtagjaik körében. A program 2010. 2. Felelõs vezetõ: Borbás Gábor vezérigazgató . Nyitva tartás: H-P: 10-18. és elkészült a pályázat. Számlaszám: 1070049543321302-51100005.000 Ft összegû támogatásban részesítette. III.000. • Kérik. em. a HÉV-tõl. hogy jó célra fordíthassuk! Bp. (új Szentendrei út) Tel. KIPUFOGÓ KLINIKA Kipufogó dobok. munkahelyi szemléletformáló programok a GANDALF PRODUKCIÓ Kft. szerelése. Tel/Fax:436-0356 http://www. ajánlja fel adója 1 százalékát a Derûs Alkony Gondozóházban élõ idõs emberek életminõségének javítása érdekében tevékenykedõ Derûs Évekért Alapítvány javára. és teremt számunkra rendszeres sportolási lehetõséget Szeretnél olcsón vásárolni úgy. Szerkesztõség.hu H-P: 8-17 óráig ÓBUDA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful